<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00093
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: January 16, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00093
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
J

-----.-----------.-.----..-.. ..
-------- ---- -
-- -- -
----- -- --

1)) 12ti.ZfliO1il (L'onimmJal.iWIKftB

} \ \\ ", ; .
/ --

) .* ? ., '/'fl111Utti,! 1-'. f'.Ij \ ..$ .. 'I : I PUBLISHED: SS.VH-WEFKLY,

.
/ ; : I' 1
I 'l.t.1' cif; "" W1D: :>' .
EilUAYSANDSAttJJWA\
; : .. II '' : I I 1. *
I I I : I ,' \ "' \ ...
:
/ I ) ( I h. .,,,. ,
> V&/' .' ) i ; 7 ,: J' l n'llo i .11'"i I' !11.,1" ( ">1If1| atI
: II
: VVr'V'v
:
r... ol. '.... :!! ..

,, ,: | I I : I I ': ."." ..r I I.I.'M-: -
I I ;! 4
.
'" II'" .1""

,. i i ,, ,,, ( ) I I'K\SU\LV." ( ) I I KIM1)VMDX1NDAV! ( ) ) \ ) ) .lANTAKV J { !I'f ...... .... :M.( ) c.;
.
-" -- ---- -
_. -
----

: \"\ plil'li) In !IIMI' !t.l al-.lr.liN I'ltin ,. ( I nflillifl, ilni, klml'lol'I" I lii'H' i i. Iii" l l..iinl: 'I""J"I." | In Ilif, I'hilcil, .

: : I > I : : I __ .S---. r ,ili' iiiui"I'I lln- I .' j itr..1. \ 'I! I ,0 I'lllV.IIITli "
I I & s son Ii IiI p 1. .5''S I l I f. iiWI1"| i ..1..i* 1'11 j"jll it.f.II'II I ( I n 0' I. rii

I 1 1 l i: I I ',11111 I in I Him I i-. ,III.ll "I I FI! i.h. li<.\i L lllllill'l,.J III' rl-I'lliliiM., t ,iflI' '' 1,Iii' "iii.'ti" ..-iimil; I '' I'! I Irs
Kirkbriro .4: 1"-
1 \ l I t -. 1 S I rn. i.. ( "Mi. :.1111'! Hiiifllii! ; I.. %\ N.'If lli.:, ''''''H'' ii'il$ Illililitii'lil, /" duisl| ,Ilii'iiiit.itii -uiuiu llii-, "'"," 1., Mi-I I" .
s
"' .r. "llil.
I i I I i: : Z ll l 8rl.t.I"nl ': .' '"' I''' \\ ..- ', 1: I I.: iM Is IM".,I l'.iiiif: < : l Is.slh tvlii'iin ) ,ami, nrl ..1,1I, ,'".iit| .n ,li"i I iiiVr.tijiiltiiu: Iii". -\I'j"1' I I

: I I t I: ( : I \ I .\ \ j I! f'J 'f 5'I, i Hi 1111'| I'ln'll" I Illi- i mi.in l II ) llll'lt nil ,"liir'l. Il.l-: ""'"'/ u K'lllllli'il, Illi- ''% in''r''Mi| 1111.11" I III" I "il..0 -i, '

I \ I I1I4t4f'iW! 1' I I'-iK.ilioii: i, i\rnili"in'f,1: | <<'sitlt1I1fluili| ."I..t.! 11t.: > .'". itII< >* .1..11111.' '!r. ami,, .1.- "I fi'unit nl'u 111,'ll IIP li.n. ttriitii' u' 'tip.| i i'iill

w1 i.- o. ". .. t t- f"1" Tixnllini 1 nut A.-lsrHatilI'mi* s ii" "stIu't' 1'''I til' i nil :hilil'ol, S. 1 |l.u-iii'f! ,'I'lail "',1 ,"- I n'

i I : I ,'": : ( ( ( 1'; "I I Ilnlc\'l'! ( ] ,!, ;: I .: \' "m I".,. : 1't. J',t' < --liiuii'iii t I-III I |,!"I'!" ; ( 'm i i al il'l tus '1'1 1 t I' a"i'ci-laiitn' i o! 'i I II

i ,,i '' I I: I ( ) \'tr:' tj G' ri ,: I : \\' It ,1'1,1"111'1111lln"l, I I l 'l"l- iliim., ,\ ill.. K.i : ll.ni'li \'. | )liiiirl': | Ml Il I llti' \1'1,1: \ \ nf I 1111'1 O\\ |"10| 'I'liiiiiiiarrr : I
Mil.! I : ( ,1 I
i( ( I ( % I \\I"III\fi. i1n Il .f.. ., i1Hlf li1.., l.fr J 1 1."" .1.'HiCmiil.I |I I II 1:1:i.il;; : II'I: : > M.nilihiiii', :, Nnl. 1.111 \ S s in I I'iini-.iilo| : 1f, I.at'I: ir| hi

,' ): I I I i I I ;, i \: \ ,0 I 'I :< KI fi AUN f\ 11..". !'.: fl J'ir: ; : .7" I ,Vu i. \i'liiHiiiii| I'l'oiii' li\"llinii. i; "i'i 'n- '. I'.li.s ,!. ;!\1.( (.1)I ) 'I I Iiii' I'i'ii.il 1.1' <.1! 'linili". I""h'1"" i i't: t :-i-nli-li" i niiiin| ,
\ : '
F t. I 1 I'\MIVKII: ui* risKU: : I 111.1'! j r ','lfH Il '..l iniiinii I ) | .1 i 'riiliiviil' rMlli: IIII hits* IK "'|,' '-| ," I'liinniliir of litiniliv., .uliku ,ii'-i'| ; ( In- tin' ,

: ; I I ,! i i : i : I : )\ ( AMMlKMlSn-'I'tn: ( ', ) : 'j' ] i f ''f1 tt t '1111".. il a.-ii.'il" i I. li'Mli.I In tin 'lu'i) nil" "i. "IIII I "Im'Iil) :111,1 i V I ii'i-1, '.'iu'.uul. ."'tl.tIt' :amin \Mitii' i .

I ,' I i 'i I : : : I I ; :: I 1 I > '! liiiiiltt. ".\"I\:1'1\111'| \ I I! ...;: '[.... m1fJrJ J1tl )Vr, ; ; Hi'1 1.lndlj "''' I'M II I'linli. i i. nin'i.iin i all'i, I 1111r"l mm" "i- I tliiu: I Ilii'i rniiic.nli. 1'lli.1.1'.h:1| | &. I Cn.. "I( 10101,". V ,
'
"
i I | il |I"'i t i i ili'jji iiiul ili-i'I, lull |M1.In .. Iln' Aiili'lnic.| In \\linit. 1 l.ii : 1 I. .1 :iii'i'n. in sI I ..-! |'|' ; :itmllti'i,

i ,, ,l "i '.: I t! I I II ( I : :( : I.I I ./ ._: .' I i "'ini'iini-i! < ... iln', 1'.1 I 1', .::,iI 1 mill :Niit. Illiv.. I nnlii'l I. I II I .InliiH., Ill":, : MiiU'li-li (i.5iIuua4| Il%'. TiM.iNiil d II"'1'.. ;it ll, |I"I .

I : I! .'' .. i I 'i I s I I I '. .1.1.) VI I ..' ,M.n, ln-i' :'I Ilit tnt |"M'lli'ili l 1.1 i itlintlirri a aI \\.1.1| I ral'l., I Cn. \', Kil'li'i'IniiHr. l i"i"N. I \ a/"" ,1,1.111", i .:.IWI./U'/ I n,.Min 'I I.a I.

'.'::: 1 i: : I : : : i ) -- /. I-'. .. ,1' 1 I I 1 II t's. I .I. .. \111 I '.I,' ':. .MI,I [I''ii'iv." ','. 'I\ ti..in i I Is'll, Ill.l..ElI !' t tI \.1.1'1 I : 1"1'1"' \'. I'l'itjili-, 'Jn! iii. ; :an.I liriij" ; tinin% \"I}>:H, nl l.i, -

I .: ,I.I 1 1t ; ;i t i ( ) I 1.. V 1.1I'll...nliit., I "iiilili-r. I I. .''I I 17 : ViiUnii r. l.ilni., If'.. ill. 117. :.fi(; ; noun"' \'. .ti--i-.ini.' LIs: I ii. :UI. |,,, I'' vt.t lv "|It'll." ill Al-k.lll.J-i., I li.l l.nr
i ; i ;: i : Ii I :
1 ,t ; i BOTTF.R. .\111"1; it> In a' .;>" i .niiiol t 1 i.- ...Il'l, t i.'il -im i i unit. i I.. (:1 iii ni. ). ; ,.:1 l 'I.t.iu.' mill. I ,li'tt 'i"Himi: Hip li.i' |Ii ni'i|

,, I;<( I j i j :\ \ \: \ : : The First National Bank : I I'i ;I i I.i ;; i.|.Hun'.n: littu; iiiulri' I I '"iikliliiliini I.I'IIK" ,\ I'"'. >'. I'nun. 'Uiinimi)| In ,nl\ by \I'. lliipLliK, nml' ( in In- dill I'nI ,

,I ,i. ,\ 4 I : ,i l.I .' .. |uii\ iiliii"" 11'1 ln\iilinli! 'Imll' I \\in.iN. .1. I I |nnii| ".,. In I limil I tin'" '1111:1| : III its nt' |1111111'
tMI": "'" 1 I i .1"
<(< |
1 !I ,, I ,' ,' | /j ( :\ : -,.. i I Ilic 11111. | : :lllil, 1.lli.I,1111; "' 'IIII.li'' lull t i as asl j, I I1'1'1'1'1 I '' 1 -N'-1.' I I"1-;'l. !I. |, l.iml, i\ Iiii I ,uut iy I In' :u"iiiin.'l| nr 1/0, / I In\

1 i I: I' ; : : :\:: ( : :; ; 1 IViilil, t.i\ .,lliiiti. I II I 11'\.1 \ Mlinilr' :; .llii'lH II illlill "till* JI'i.I"II, '" ill, 'HiI

I I GRAIN PENSACOLA FLORIDA. l Is \\ ill. .I'M.:'! II 1.1' .ai.l. -pinking nl \ i't'S.l. nnki' I'ur. tilting m.ni. ''I 1'1"1||, I "nili'il, M Hii, mil .In I'N.'i'i'.l I 1.W0I(> I ,i.. i -

, I | I II j ( ( :; !;( : : ; : ,I l pint t i.iiMt" III Oil', I '""|.tillll"ll| "I .Mi--; 111111"11,1. "I.$ ifll, ,'::111,1.fiif,. I llii.' to ilin.il:,,linl ;1 .alr| ." i I null'- Ilir 1'iHvli.tTi-, : mlidili" I I.u i
.
I I I I -iinii, ; : "I I'll| Itilijliilinii. i tlif I 1'iili.li-j I ,. -Itu.lmi I I 11 situ, flIt i"I"IIiIII"" ln'ioim in I ,
1' ; : ) : ; : | ; : i l j jI Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold. : .1 ;: I," 'i-i-ain' il'|' i I.
t i I / .t 1 Illlliill, ;al'I.I|'| ,>i III :a1 lit 'lir.i'I\ ;!( ; I nl' tln> I 1'lil.o Malri. I lilii'i'\\t ;t-i inalii

l : : ': ''Iln' .ni'unl nl'iui, ; i i't- hu.',u'I ut I lirrk, sa ii.I' lii'.inii.il, i," >. linll, I hi -. ,
(, ,' | : : i iI 1"* ii i M |1"1'1| | |1' |11",1): ) i st| r.I'I"'I'I.1 I : .1"1"'| i |I''" -1 "
I | : : I' I I 111.1 I I In', u mi lit, It no. nu I I" I'S i i
.
I : I (, I I i ijrnit-1: ; : "ninl, in1 jji, .ml nr ili't i. .: ami, Its i-a-r ," 1.1
,; I :j. : : 1 | :: ;: : | | I HN PRODUCE, PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS i"h111:1, nl "fli'iTIm: .:ili. anil III:it il"li,1| : ; | I"I
!t I >!lin. ll.'i I I' ., I iml ill ,
Sli.I.I. I. ;II 1 Uili ,1..1.1,1! | | I h.in ,ll ,". -S""t-ii'. .I i'i lil'i'' I'M 1.54 .1 I'w" :t.. lirraniml
1111' /
: i'iin :> < i 11' .\\11:11'. i iTIIU lli.ll in i .l-i'i i.| rniH"i'ill |,. nriili'il l.inn :' I Ii Imlil 1 i il I 'lim I III I lnu\ '
t 1 ft l i : ; : I :; : : |i : -7 L'I.; ,mi, IN I Ii .1 | : 1.\ ;i'i' slit < 'II'I
:, ): : \ I / I .Mil? I ,ilinil, I Ilio, |I''''' i'l l'* ". I tin' iii'U i iI1 'I l liiiinlirl', .,t' "riilliin InilN in, tin, i I In' I'rlialll' l inliiiiil' II" ''I.t t i I- ''I|,

I \ ,. < : I ; I i: I \ : I ( I I I "I! \.1( .11111:11, : I I'.i.I. MI t : FAILS to interest t his (l ." '.11? "ili'l I ii.it 1 |I"" In I In Iriti-uii.-: milli li ,i. Im"'n-u.i'il, in HHVI' l "IMII" l I'l u'mn ,'11",11.l i I lir f.;.1 IVilinv nl lilli< anI tin
1 I ,,i l| 1IXISTERVIO conKrcK.ttinn IMI" In .11 I I. :.linl, tin- ,\ lililii'i'MM',,, ', 1 MI.I, | '
: : :' : : >! : I I I l : I ) I :. M.V. ; nnlllJilt tip ,It!!dlreh i!prnrralty accusctl of l>cintj.i piHjr preacher,,' slits 1"11, its ,".lil"'II..I'1( ,'.lrh'o 11'1"II"ln.1" 11"1 f-JljuillliU .I,1 I limllii, irvrtl/ In Ilm, I nih'il i't.tI.( .

i I I ,,, I 1'.11 Iii 1 or tif not siiiilying linn! cnougli.OTJiat i not always where the troiilito! 11"11 .1' ni'ii" li'ul" .liti\i'; s !" .III.lh|, it' s-i.isl 1.1 I 1.1.'HI. I .Vlii-iti nri ,I.., itn liiili', all ai.iii-i-iHnn-. ;: .
1.1
I I i 1 I: \ : |; | : I : I lists ll 1..III.'. I i 111.1| | ,ittil ;mil ,,111111' li'M .iuual, | mi' |ini-iiimi.' i 1'11",111.1' ,'"- t tln, I.inf'tin >
I % | comes from. Dyspopsi.i and liver disorders% arc responsible for .1 ,
'" : I -----f ) | many j ill ,I'M-lill"; i I .lillH', Mill .Vlhli'l'.nll" ilrnii', < I llii> "'"' ''' I s.1
I i ... I:' and \Vhct ) 'It llll I III'" I.i I. Imi'ijjn jiiiri" "
the 11".11.
1 I : I ; : i I :\ i : I rul srrmon many \.IInt \ Dominic's ditfrMiu! 1..1 Il.li !IniI'M .'.,tifi'il I l.i 1 Ii.' \
I ( 1: I : : > \ 1:1:11-1: : MINT: <. is \'lllit him his !)i V- 1.\, t si' ; t.II\, I .I'i, i > i'.I"M ; tutu' l 1.,1. ,1.\ 1 II'. i. ,.uitlIl'.l, I", ,' ,'
: IH
,, \ \ \ I working wrong arc giving oio 1"
j I appirattM Rno IMil.ln,1 '.1t S -Its'|| i i. .,101.1 III I Ill'l' :Mil. IllM I "I 11.1'1
: i : : liraiit, refuses to do its duty almost t, to .. 'i III"i,. I i Mill I. till-, IIIIIMit I 1101..1". ,. i .. iiuiis..i liiitt tit.stltt,
(!) : : \ 1 : 1 !I imposMlilc J lake nr Jirr.icli; ,1.liII.r.I' I" 111! lirillii'l.limi, i niir" KIM' (In In. Ililh, I' "iLi

I I! | | | 1 jnrxl Ilrmon. Ci'Olf Mitii% *'rinjj niini.slcr a lirittlc nf llroun's /Iron HitUTS. ill .li, i.iili- l.if. 1..11 ,1.s..01"1'1,1"1'| Hi' ; i.,1011"1.I .Iiii. tluIIiti' "'":1" U 1. In i IS 1"'gal'.1 1114 'hill ti's 1111IJ I :: ..1111'1'

i I I I i : ( ( : : I I It i SON'S You wi is tut oil next Simday's preaehinjj., Th,' Rev. ar. 1''I 1 1i I I l.,,' iln'i-inii, .I Ih! ,' Mill "'nil.I \lirllu i :i "'"",,'AIIIII'I"' : Until Mail. a I I.t i i. I i'i's'. ,ii III' ..ii I" :II'I. J. t"l.

i I i \ ,' i Xihrinjr, i'f P.I., and could not walk: with i l i i. 'iii't I I ,, :10_
ClurIR. \.1 paralyzed except 1"/ i .I1.n.t, ,lsilIui'i i IN .1"1" 11' "il 11 il' ,p l' "'lulL 111"111* "
!:( t i :' > i : "'1'1'! i' in ,Inn MiniItimi ,,,111 .
l "nu?
'
i 1 i :! I: : I iriitilu-s% until Urouii's; lion Ilittern male a new man of him. The Ri \'. i( l I Imp' liii'il ; lilt.I I 11. I I 1 .i I. I'ilI5tS I ls, .
I I I I .; ; Boor : Mr. \Vhito, (.f t Rink I lilt, S. C, says : II to strength and \ i j.glf. j. 11'lol il Inilir'j ,lil, Ihl, 1II, ,"" u !1t') Mi' ,1"11.I P. I" 1 :li"I''
: n'slof'llc Mull 1.1' ,
I" .
., '" i : : : ( i : i | I" I II lir ," I In lls'' II '
: I I IIll ." 1 I Iron Uitters ia nut lIly for, the niiiiiater, I dtit' for I I| "fll""I'.I""I" ,1'1"// >UniiIn I :all lln' r.I'I.I.', .',11"1' :' 1'"rll'.1 1,1. I )
Jrl\u's ,
allllll IIS .E ,Iii.I :tli.'gs.I(; | i llill.ii'i l ivijtiiii.; I 1.1., tFcuuui. 1' "hililuli., ""I'i, : thus' shIigtli..su .
,, %, G M'hrlli--, Iiii u.'I,| ui'iii :'ulii'i-l, ("I'llli'lmip. ,. I
t I \ l : 1 i I I b !
I
: I. .
I i ,
(Cull i I. ,,
III lillllillll. ,
"f | : Iahtl.
.4I ) lii" .\
1' I"ii"'I'
5 I I! | I I :: I 1 .1"1..101 11.1 ;aItts 'in.I lln'1-i'ln" ,. h iuugs' I I.ul.> llii'' 11 111' I I'!
I I i | I In Pcns.icoh. I -. II Iiml, sIt nii li. I I '"" ,.,1 lii
11,1
i i : it Ii
I I$ ? 11".1
I I CII.zvous \i I in'/ \ I rut': i'im: II'I I 11..0 i I n .11 sit i I in ",, | :11,1 lii' ,iaIi'il'ihi. al 1'11.-
1 I % I: I \ BILUFI{ ) ELU'SG3R ) 111'\| itl.. '1..I'i"., nl' list, '"till I'ultiU" II "I.I'i 'lit': Iii I iI't'.Il. (,'ilil., liii, ""
.. i i | 1: I .s "I. '0 ol I, ". I I.t HI, I I.. ni,' I : lii'l, III' I 11.1 '" C""I 1"1" 11'II"
[ ,' | : I: ; I I Hniii| I tin1 iihii': %nr% .iiiul.II' (minis I'M"i'1'l '' I I II (' I 1"1'h, I 1111"'I'" / / l 1.1!,. I.I, II'I l

[ / ,I I I I I III III,n.:.r 4 or ,,1 HE APES COMPLETE MANURE. l\ lit'ii- ?"Ii.) Ial., 'Ii'''1.' Its iei, .. "'.1.,1., '(| I IVw ssl l' I', iuiu', Ill-man" k'< "lllli.1 I I Is a''.... ''l I. .111..1".1.i. ...111.1

( i : I i :: < /ili I II' l :> AMI:; I ( 1.\1 : /V/\ \I'nil: I'"un'i I I Hi' ,:IMI.ii .nl i1'.,It'll".'! I i4' .Iisst" "' 'I,.nii'ii-I limn 'I' ll-ln'il" \ .i ss "In "' .Ilsllllil.' ::1 ,"I.. ,.1 |1'4'1'' | '' 11 an1 jiiini hill Ini'li'" I timilili.. I llrin': '' 11'11 ills -.' ..1'111 .I I.III"I'H'I seiiilu'r

l I I , ., | | i ( \ I t (i iI I / i niii. "i\\ !\ I -IV 1 lliN Ii.iMll., !',! mini I HlilMi. Ill '111115'. itll.I l "-in' I I lil-I, lii.i'nllii1. 111111'; ("! in' int.I lli'ir 'lilnnnl; 1"1.1"1'. ,Im.ii ."., "' a| his', 511::'t' ,ts'ah. I Iy II'. 11"11111"
',\ /, < I.1. : I ) II l. ", /'f/lll, \l", .l.l'.il'l' : < l *sI) klllll., sIllS III' IflllUM, "lltlll,I \\.il""III.o! ilni lilni' IliU i I. Ilsut ,, .
/ / fl,1 .1 ri.lill.i I, ,1"11' > mk iiiiKrin jtii'iil !; ( 1.11 "lllgh i 111"" :
| : l \ *.1 l '1"J / t Ill ,iik, t I. "I IMI.1 I I" > ,I.. Ilii., !" M.I S .k.. iiiill, t. I II,1 (Ial'|
I ,/ ''in.tun' i" it. r in iiiin'.l, : ii'ttii.iliitiiri'il, : "il :-Ia'( : 1 I' ink' nl!Ultiii! \'. Uti.n'l'' "Ili; Hull..Hit' ", in llii' i':inki "I> 1"111 in' t l.il'i'iMl-i.' : 1 ''I' -limill' In' In 1,11'1' M'llli'ini'iil/ I li\ ,'li!
I
I e'"n' ..1 I k.i-i', ,si.I .I I".Hi ,,i.' .,ini.l i.,.t .1 li'll.i.I I ili.i' 'ITII'IH. i'.ill i.I.,1 IK- ;l lIII IJnullicld's F'IUI* : (. ;:'. A' Mil": -. IIII', Hiii lir.III.ll0 l.nki, li .1., II n .' ",m ii'liiiiiri'i nii'lrmii 1 1rn i, I'mu, limn' "ri-i'ii' tn-iu! Mill ill linn'" .

I l i ,, I ,, ,,. 1 t 0' '' rol.1 Till.I, t I'il. \ ; "linlI |I"> ni'i'ili'il., ,
1 I I .I '" 4 s' ili", 11, I I" .II h .I"I. I 'Ih I' I'll' 1.1. \.11.1011.1110\ ; ; -'', 1.I"l'i", |' if Ami'iii-an, In-lilit- Annllii'i'" 111'1,1111'111,

I I, ,, ,,, I I t \t I ll 11'1'1 'Ml''! I !. ll I \ ,III' 1 ''I I I' IINM' I Poll I II 1-1 1. { ( ) I hI It s litli* 1.1 111"111'1..1.l I ." i I. i'iinlini',1" In I limii, nml, 1 hi' litilimrli_ rlnl, I i- it ( I .Imiilil In'' HII' limit nf !"iriii-.iliim,| 5111t'

: : \ |' l | | ",,. I ni" 1.1 I ,. M.' ''I. ,nt,' I 1111,1, I '11-1:111: 'I l, > \ I II! ll'ilK i. .Hull. III > lull.' "Ii. ,II II.I. U'gllntO'V nnliii.iii, ) : ,. .'ui.I.t,". iiinl J ilni' 1.1.4. I.I | l 1111 I I ,\I i'ill/iMH., I C.Hili', / -imnl.l
|
I I < I Ill, I 1 l IIill,11 I : 1"111"' '| il'l'.iil'l s/ii'if/n(/ /., 'j li"'II 1'.Ildll
1 ,1.1,1. 11 ;.1, II.. I i ,il I nl'irnl I I i ilil.' i tin | a *i 't'in' ) l.i'iiM'ih' ilitj' >ti.i iliiuiiiiu' i I. 1",1 "'li'lnl I lull" .. u"nl "r.,li'l- "Il"| I :1.1".1| I In'ilmi', I In,. |i'.i-in, ; |,nfrlia-i'i slmnlili ,

; I ; | : : I : 0 I' e' I ii .\ U < ; i : 1, .ll I'L.I ,it' .l',, pi"'la, -MI''. Il' MiPlt.ix ltl5, I n.;. ,I ll".5 I IliU.I 111',, "" ':1' h'r'II.I ,IIIU lltflt.i ri,,lh Mil'*I: sills flits rr:11.;,: | .!'li I iiitii','* UHHItlM., I 1;,I-Ills,! |1",1.,1 I <,iri, nllliiili :li lli-'> .liniilil, In- Hi'l'li' In I In'. "VVliit% lIla t"-.- s /I" fni'ir" u-.l.i'il, :n i i lint 1 pi ,In1) nml I :I'.llilil:I ai'iv-i" .Int'iii'li: i in lii .

I I I .. ] I'l r, l'i ., .. ., '. |1'11\1 1 I 1./ .,.'li.,, til .".*, of 'I,Ill-Ill-, .5,II IS IHI'II, I | Im in nl'a t l.i, I'ni il | nf a i.lnal, '
7 I I I 5\'V4 1\1'\ I INIJ. i ii" tit ,1. Hn.! ; i ii I u. ; I""1.11.' IIIMI.-| l i \.1 0".011.1. ji'llrlrr |""illil ; isIiII.ili.t.| In' :.1 "' ,' Iiii' Ii
,,. l I' tTKJV IHN IIIIM.itll I 'I I* uritir I ; \ \
I:' I \ : .\.i II, "I .I'M" \I lit. .,. In v., .. .\ ''i,t nil,, 1..1' t 'h.l I I.1 r; U-TK.l li aAt lM iMiiMithuti:: : ; ?:' nliftucli ;::S I .il.li* I'ni,. tlii-t, mil I ,,"\1"" i > i i.r. :niii up- !: In.nun' shiM.i" iii, sil| | i ft-fti IH mi I 11 Its',, .ln.ni \ ...,. Ill IM |ni lllitii atin,")
I 11 I i u 1''I.II
1 .,
UP"v I ijii.iili'i'"
I kimu n r.I'( \ '.141; iii LII, : MMitiv,;: ill: :: .
l | | I I I .,,i: |tn'(""rniimi, |IM. ".rIval I ftft ft"t I il.li-l' I il .i. lit l lilii'ilr, I In !11"11'1"| ."I ,t.ni' I I 'IH |'li/i'< Iii llll' Iu"'sI) I :ll'i'l-, I 11 ..hll'. : -,'o'IICI ::11,11.01! .ft. ,.limi l.lI'tuulE's'is I inli.,r-

I I | I I ; | ) t i : | I: l Brick] and Brick Work. Il.ill' II.,- II.f, ""1'' li lli'il I nu .11 I ,lirrniill.it in. KIIIMI.I| | \nii iiiul I i.irnliii* lint' ," .14. Inlimki'il', In.

I I : I I | I !' J Jill'! H c hl' ; LinimmtI. : I I 1"1 I WITH" I II". |..1'I us. I hilllllafctit'ri' I 'ami llnn.in! : i"r. \Ills, lln' i tip, in Imiiil, Ii i I

I "-1 h- I .mil'ilv. ili'-lilc! !, Mlii'llill't HII I ', _1.11.0. I Ilir ji'iii'li'i-" nl'li'iIilin.. 'In' In ( In'Ilim-r.. "I .'.11. !Hli. in I .ili--

N !' \ ( ,, Wl, >" ; i .1 I I I. IH I l\e-ll\l I I I Mil l. Ill,"\ i I., s.Il I"tsul.I, I. ,r" i mini-1 lrol'| s mini, In nl su'uil, ,,..', :niiv | ,11111'I linn ,lln, i'iii.| l Ihti'tiil |'n.I. / i IHKIIIII nn I,,' 1111.4 nf I''"' li"it-i', Mr.lii'll'mil. .
sI'I.R-I4.IlI ,
,I 1'11| : .n.. MMI \\MiMfii.n I nil' I";/' i i / ,I: I I'' "I'' tin' i 1//11" i I I', ".",' .ila, nll'' II I IllM'. r..1 : 111.' 111.11)' ; ; liil'mi' ill j l'alli"'lla.
: I I : ; I 4 l l ... II"| |1', ,'(", | .itli, 'In I I I I '-lll; ill li Illllnn, I lln. iililiii.ilitHi, l i 'I tin H.i-fiilli'il ''I 11.1In. |mn'n:iU" mr 'iiHuinn hlmut'il' I Hn' ..1,111'11,11',: nmlliilrrn.ll ,
i I lwl..1 |
I I! : I | j Ii i "I'1' ..MOTIJR.S FTUKNDU -*% i i1"01".1..10 I Hii' 'ln-li' ntni'lil /li'n, inInt.' ti.il Iliil.lnii' 'ii-li nf lln, I'lr.i.. II l U 11'II'j) I :' i')liai.ti-li'i'iif,: tinnili't), ntnliTw ,
,
: ( : 1'1"11"0
!! : : .\'O.\ !J 1:1.1,1: : | | | | fi Hl'fkIndri-. Milillni, 1111 lit .I liii .Ius.s. In Illlll.I. .i"I li' ,. I 1,1.1., '
I llii' limi.i' 'Iril., ,
lsi's'u I in 1'ii'ic
I i i "1.I ; i 111..1.l .1. .1 "...1 l 'isli. k iiihtt-rv. i.ti.ir.'lt:| n Impall" "ril In. Ilin 'Iiu, i '"' | ,, ; "III'I /II" iia'i
.
:,IMI, ,' Hi irk ts'.i h .siiI "I'l.iiu" ru", ..fi'iiri' I. l 1'1., 111. ".. |.. usual! .(fti'.l.l., ) H|".iii/inir,., I NIMV In 'Inl'tiling il- | 'I'.11'0'"r. I Ilir, i< \'i'ii.i|' .> nf nil lit ill.i *. I'mI, I I In.li'ii I t'ninniitti'i'. nil ll.ili. anil ., .ruin'
.
$ : |, ,, 111. .1,11.1' MllfC. I 11,1 iiii-n| iii-i| j 11"1"
I i i I : I .11,1 1 ni .ill il.il.., "lull.. I : : ti (Mihir tif | |MtMltl' ) t I ;! 1 Inn llii.< .nliji'i I I. ll i :I ,In.iki', Im ilillriIn "-- :I II,"' lnl',11, m.ilimi tlirv ('iloi 1.1. lin.l'il, ..I ,1i.I''II,1, '1.,1.1111'.

ft I ) : | | I I I ,,,I,:) .I' |! ,, 11 .1i .iII.111s.. 'I I J 1' ,Ir..I" I .lIll.IlIl l| % 111 ,1.n lllllk.J i ( ) Ointment' "' lull" I' '( his'r I I''leis, 'In-ll' S lllni'lll' .lhl,1 I "Urn li.I.a.lil, : ;.'. AI Ilir). IlIli,: I I. l.anjililiT.' ; I I Illlirr' nininillrci li.'io
.
] I I! I i.i ". x.u nwli I,, r. u"ijimvil.I I do i d""I"Ii" ,." ( > : 1..II"j', ini'in >1. i'iniiii'Ili'il
I' I 1 I 1.I.f. In i islilla.' I II. In, I In' 1i1.I| ,1"11 I" 11"'I'al iti'H, '| ID 1.01 I llii'irI1
I
i j I i ) -. .. k.1 1'111 1.1.
I :' I I- 'i iiivntt'I .It i ,
| I I I t *|Mi run fi r 'Illiii'l l nr Ith t'-l"". !! ,
I I I i Il I I ,11.MIj ,I else. >..n-.. I II. "-. 'Iniimi*, 1-i-luH Itni. ., |1'0: In (lIus* I I.i ii-l/ itllli'' .. .I I li.il\ 1.11.1 li'; u his \Iiii", alI ",k < .Ill'l' I :a,1 I In nirakri', : I Hi", it',',sui I.I I.

,, I i I ;, I j A "1'1'1II') lil.H I K 0II .VM >, '*IIIIM I,liitih, ):*; I i IM il-tii-l'ii; ti'I't iti"-"if, .Ntiih i.'l l:il' i I.i;'I|"in., h IIMi i KM
,,' i / > |'| | I 1 i M.I.' /. ,.,.- ,....I .,mil. ,i. .1 i .tii ,HM. i ..f iii. .,.sli.is.iisI.I I j.i: : chl-i' .,n'Iili", : Hii'li'i'. tin' .iiillnililt' nl'llll'Sllltr. l.I Im, I lln> inhi'ill-iT.I I Tlii'i' .llmii-ii.il mitin1 I Ili'l.rt'lli nli.rrveil 1\ Ih,'., ui
i ., III
'
liiMil' ;
j! I: i i !i [ Thy or Week II til I !llri.-k V "'.1.1 liilt..SiisIi.ssil.'r. ,. | I r> .% :II I I : Til I I llli'', n'ilnili| ami, / i'l.iiiiii.liiii'.x; nf tlii'ir nil l'iiiiiiin;,' % tl"I : .
i [ [ y I I : .IIIH'I'fl.u'l I lila" ll--i| ,101 I 1'1:11 ",
| : i :: : I I/:\ : : : I' LOdil Iy i > t.. milnrfliiiiM'ilJil' .. ali'l' full |51Ri'li'' .nhir. 1 1il I Ii.l.Ir..s .:ill"ll-. 1 l.'rinlil.: ,1nl'
'
t. Ill ill M. K. ,",/.il/ 11,11.,, .nli : I | 'Ii "'") tii. ili'inm"lalii* ',- ri-l-"
i.i i : V. 'Lt'tl1. I I 111:? l Is.Ill. 0. 'tn.ii| "
| .It 1'1" 11'111. <
I | I I 1,1
: $ .,
; ;; i t I'. 11. ll"\I:, ;" '. mil | | t Illlnli.j. li I'n..r| s.I. M Hnifm, ,, luriTt.f, i!I..-. .
r..I..I"I''I.I.1 '.. tutu I I Ciiil:, ,. | ,''"" \ ll-ilinki, nl'Cii. I \"I'II"'I'I"'o i s I., I'Dyiicn lu :"

I, I: & ,, : 10 ; .\O\ it i.i : I 'N'1'1! M..H'l f.,: INI itinoi:! |1'1 : li:, : '1'11":1, : : itiii: 1.1: :..:.:. i I 1' ( I Unll. I Illi.; 1''I'i 1.111' 1111! :. in nil !I I'lulii'li '"I 1.1.1'' ,.i ill. llll' Cnllll'N.,; ," I ;:'Is'al.II., ,'.. lit) "%.11 r.ilnr: nf \,1.

" I I: ,: : I I ) ''I- IMI. Illlll' h MINI. >'1.1011 I J. BRADFIELD I i llii.I* i'a.i. n t Ilii* vt t. '* imiil.I liii'r li'hlii' nil.Vh lug 11..1 iniu 11liOI, 'Iml I Hililv. iiiillimiiliillart ,,
I I !: | : i (11..I.j i I I \ ,., no I.ill-. '-liI.I. ?'
j jiiil/liirnl., HI ,ri-lirmi"li" inlu, ,1111"1"'f In | | I lln' '
| irtli-it I % 01'th"I"'I.I"
I""OIII.II.I
!! S' lln.SHlilli' 11., in Miri'l. A I II. IM: t. 1. 1. I II : nil'" nf lii'l', .,|. 1\111// l.h'.Ilal"
]I ( 4 \ I |'|, ,' 'hisil: run.Ilni'',1| Illi' -Illluli'-: ;IM Iml.1 a.I",11 | : '11" 't.'.I.lr tl-.I. ''.
,' cIs. thiDFPractical I -0I "lii, sitiI, 1".111' illS ,. IHIIIIU" ;at t |I""U : ;
: Wlll.II. ,
: 1.nl ;
"irillinu rl 1',1. \i-il ,
: 1 it i "1"1" I ; Iml ll-i* |1'1 l im ij'lr. I i. \-,11 InlltiPlii'o '" liii: I inIN
I'
.,, t EXGHANHE.[ i I'i.r / ', ,
I 1 I : t I ""I.' 01 l I: % III II --'li.li I.k.
; t.ol" ,111. i it ,' in .. \lanlN, / of inillimH
'i i I I i "II..I1'1,1"al.I| | | t lliiiiiiin'i s i'ii-.i- 1111/.11.,1. tl.'l-
i Iliiil 'Hi. 1".1.i U ,iiiiil 'Iii i, | 1 ., lii'i'ii., ((1,1., -) ,Innkln'I at lln'imillt. "I
) i l h"h."I' 11,1.1'.1 | "J. kl IllM ,
: JI'' :' -. I' :"'11"' I''. 1'0 I I'.S. I'll.l.mii"iili..v ,, 1.1., |J.l I i', i ill Ili. jllilumrlll" ', f'Hlln'"I"
i: : I.J .
: WatclnnakciI \ "Iii |
''I
J $ i -. .; : ..::1..:. \ i.iniiii' 1,1": ;,', I I'n. I. ",', 1.,1".1| |1''ni' I IKISII |1"1'1| > tuliain in:;

: i r I Jlllll. : l-ll I I I'l IIKUI'I'I.I. I- I.I. I'.ilmi'-, I lljilnimi ,. I liv M' .,illltru.. .1.!.1.I 11111114.| ? i 11",1., (ml "I' 'tiii'l iNI.Mi' I lln'liHiini'1'4: "I .Ni'limk iiiul, 1'i'iin,

; i I ,, : :; Proprietor i \ .'- I !I I 1)1.) 'li.li'il \,v. I I" '1 .::11 II | i I In I I" 1",1 f) f.." 'jhatii.i, ; Iml I I,,' "liniisn, In-il n' t't4: In:

I ,I ,, 1: i : : PENSACOLA I[ I "V i.It : Iml .>in' iniui't, 1 viiilili'. .Iii IT-. j lln-i-miliiil' of HID unnlli '
J-EJwEJIER: -- UII'1.1.111.1
I
i ,
iki'il lid', ,
Iml
( t.hi'11
) ) I I lniil tlifj ,
; I: I -,0, I ',' ,";, "",- \ "' I | In1 Hi'':HiLi'il ( ;iml 14.iit.. 'I Isfi rni" I ivI
\,1 !1.'III"-' l.it J j al.l ..Ils-I.'lso, 1.1, | anI nml.l, .lsi's. lt
|
: : < : : | I .mi l nun "nl Mini' ,, ( ''I'lo..jll| | l'itlIi.! Boiler: Shops,I liililv; ; ,.i' IsIs,. ,' "- i'" : "ISI..1| I I lt.nl:. Kiilitnilli'il' In tin'. ,1"11,101' ;,, of inn
I I
: 1\l111:11.1'o "Id i i I In n I in.
,, I I .,.ill's il lilllu M'l-linn. lli.ll;
I I I > K\d: ','iii.liu iml 1 ai'iH -
ti.iii': l
I'I
1.i..llol. KI-IH
| I :
, ,, ,, ,, I I I ; l I ;I"'jall { "
.
: sI. .u:. I I'll.: I i-.ll """' t-iMinl\ in lii-4
/ I 1 I ." I |-|1\: nl \ nmlli\: ;1 ax.iiii-l l (('I".ol'-I''IIIII".1| | I l Its I niti'K.I! iii.'ti, ''lit ni.i.' Il \ .1| tli't IniijUlnm )
I -- .joii > I.. II I 'isi: fiioi-ii '' 1\ O' I : II, ... 1"1" ilm I 1.1 liiiir.I I I'ni.,, II I I "" .,". .Hit' (mill). "-,1'1"11"I 'I ;; li. I at .,., 11"1'1,1'1, ( i
| Ill II,HI l\ I ( I :>iilimi; .. I! n I.nt 1"1"1.. il i turn kl nnl, t..s I lln'i' ,ami .ixi I Ht.it tliriimtl.l
Main lilt
i Miirl" ) | I ll.i \i.t \ 11,1",1 I" il
1'
l I! i t i I II. 1'.a.I.I, I Ii I .I i.i i ;I'
I I ? i I 1 I r. ""I.. IIHIIMI |I. HIIU ...".1 WATCHES. JEWELRY ; 1"1 I.. iii.iniil.il' 'Im, .I 1".1 "I"lill 5111.1 | '' 1.,1| (1..0Iull,;!' 'I nnlui I I Lh,' \,11..11',, I 'l.i, nation i .il I
1 '' I isIs, I ih, V. i i n' > I II,1.1 I I.u I. .mil i I II Ii ,1."I."I.1i"l IHJJ i ur- I:a. .1'1I I Hit' ; 1'Ut-tl | 111111(111 I
( :u: ; ;; ;: :.. II. ,:.IHIIil.'iiiiim. ; ::; ; ;mill::::: I i u 11"1' |"'i.ilimi-1i'ni.i., I I ,- ,linn',, : ".\IJ..1| | 1 M Iltflt, .f ,1.11."II.I 111.l 1,1.1.1.! i I ..1'iuit ,I.H'I( I 11-1-4.ni''alII""I.I h 1.,1', "in t imu.n| .'

5 Ill. 1.1.1. h.. I" r I, ...., \ N ll ; .li'il.li'l-. i 5 iiiint'il. I LI I S II", : H I i "' '' ', I HnI'lnl .
i. io.ia \hl.a
'. STEAM BOILERS: .I ki ij rmiii.ini'|' ( il.1.,1' |, ,. II. .1"1 I. /I'irn'-iij''h'*. Ihl '' I.
;
1'.''' ; ,,linl I nilnnitt' ( .% f,. I list I tin- "' .I.. mi lil nnl liuuli'i'Imiilrliril ,
I .1".i' usi "l.&I 4151 1115.1.. 1 n r 5 I. -A. rrc L': H ".I"'I.i. :n'I .I.ol I.. "' .ill) iinliI'liullv .rIV" "( Almitf | '| : -
r ..1./.1/ ., I.E.sI.ls I I.. I OJ. .. I \ Ilii-' 'I itissit m.ni,: I t ;"i'il. ainllimn / I ainl. I 'Imn ilmin I, .liy I Ilm '
I ( III'-I
ii I "
." .5ll. 1.1.. i .,.> VHI > I.N-M .iil'iiu>. i 1..IJ. (M'lil"! ..1 Ilirimnriim I'.tlilk.i. ,In i : | .:" .|, Hn'Ill'l .ll
I ; \ il.l.-" I .I, s ....1 l |I.. k. ijiiriilljr I in "II.I..., u' .l... kl..l.l.' IIK I t .4 Iiasski( I .1,1. Ml.I I I.I.... I I..I I II lo.iil I'mIHM.il. iniif .. I ilm, s iri.nlilii .

; 1 I, : '.' ; t I. Ili, .,. .., I mil. In' Klt'l: ) i miimillrn, slmnlil, I Im yin-ii lln.
'I". .1 :,\. I i ""',1. Hi"l N v \'.1 i iii4<.lw i .r.I.,r TANKS .:an aiiim.lil '(1"11": I tin- uiii'innli.T'I'.i I I Iliniiylil.' ill linl Irii/iii Iml, I

I .iI. 1.I.I. ..1, "i.l" 0.I.I f. ".tl"I.l SALT. PANS, &0. : I k l 1.1,11". ) Iln',in n-.|.,., ,Iiiill I;"Ii iF I s.II. i I.ttis.t.i!' ,Ii"11.1 .l.i rn I ,ii' .",'. 'Oni I' I,,11.11..III.i I I lnr.l-nii"4 I .5.0 tuniriiii'iit
I % : 'f..: ",1" u.Ilui .linl, 'I| 1'liH.ni i u"I"" I | ."" "I ih'4 nu Nun"I sia.nn.. 'wu Stills nnili'i', HID'
I 1:1. i imiliui I la1'is6ll0
Miii'li* |
I ,11..1.1. I I. Ii. r
) .1' .1 : I .', i" .' "
vnnlliii .
; S Hi u.iI H.uil. I. lii'ii) I'lil.n. inlix '
: i mili'n.li'il; Ilit'limi-fi ,
iniiii.iiii nniil I Ilii- .. )-Hie *-"L"I'u"II"'I'III"III"
"
t "I | nhuliiiiii'iiiui i.| "Vi I i 11.11' inili-i-il.' niili'4 |
1---.U. I
!! tl K r Ie. I Ie. ," i .'pel "I.i."I..o t k lii'il .situ I limilnl; In sal Iii .1 ll'nl' 1.1'j"i : I i'nil-filli* lli': ""II.|ll'l ,' I l 1..1 I Imli.in'i, { "I lot

I'S. EUROPEAN HOTEL [ ,,,1'111'' Ullll I I .1'1'| I 1 I." .11:1 1 .. >iin.jni| -.ill tut- ,Iiii I |uiil. in,, ami ,i I 1'.11' | | ,i.I Its Mllnl.lV III 'II"1"5 J. 1 I.I' S l'l. ,1..11.I I I .1.a 1 jMiui'i .Iti.u !

PORTER .'rtIi l Iii ..l.' Iln iinl'uliiill It"" .. 'IH i u m I |i.Ill'l U ,10. V. .il.liiniul. iiml u. ni.i. U'ulil'iI'i I) .I. nn-ljiil 'iliji'i tj'l. 'I IID !imilllllMil -'
.
lilt. .
ml. i. ,
jillii iliilli'il
[ 1"1"1
l..t .
: | III U I' of Ul ll'Ut I.. III
.1-u I'.l'l! ''
010..1 I'll.- III |lllll.WlllJi ,
II. m | I II
| i nit on nunl.i I .
[ \ "Ii FRANCIS NASH h -I I Ijl.I.. II' !II lust 111 I ll" ll.lilli 1'1 I.; u .a. "si.iu.juti.l.iI., 1 I..'. I I.a. | i Ii'i' I lie "'"..:.i;t. I In I 1.1. ...",

LCiz c r I 1111.,01| In ilin .....linn iit .t 1,151' niillt'f; mi .Mi--i-M'j'i l | li'iii's, ami, I li.i'

o=to1oJ t. Merchant 'Iml/ilili. I 1.II"III".II, I '. -...11..1.llnIjlllllnl .01. I'lllinn .. iilili't-il" I. I tin-1 "'"llill\'" un Iilcrs :nt'l/
% 'i n n 11: Tfiilor\ | ., .tll h".I.I 55Ea5.,
-i\4
I l'U'all"/ Jr.llillnl' < .is!r.-- i I' 10| i'li "lii. | >nlllltiiiX I
: : -\\i\lil\t.MH-( : <"1.11 ( \45kt ,. ., linl' I Ililli'I ilJ'J.lil-'l I |5.1 !ft. flu ll j i lit, I '(iaii 1"11
OI.I.o..I ""I'Or:1 / '' \"U"" 'r Ir ." 11511.1' 'h I".tl ni'in-liii| of .f .,. .\ ."10'11I..,".
; l 1 s, I | | \ ::.. 'UA'J; .15 11.1414. Isiii, ,. I till'i .|.|.1.5 Ml liull I IfU.'ll !'. "... llnu I'l' l/) :millriou', II.iilli'U.U ami miaN.. I lu I.I: t/.tnL.
I ; I i I coi-; .. *= A I HIM I '"'1.| Aj'JH-al.. |,.1| |.lan' : l'"l |nli-, ',ull'l IM li-'I'i-- InII I "I listS 1..1.4 sIll h | | InMM
\ I 1'\1.1.
i | \ Is 1"'llar {
< i | 01' .\ aN- .411t.Il$ ..r ,. ry :,...I..r I l..t din, s.I, .., Or.I lit ill llll IMllllillK' "". "
11'II. H'lU.viiiljiii.: ':.l J V, i. .I..I'lilll.l.ll. lily "" ; rrmarki'! ).r.I I'
( ifHI 'i'l 0 < uilll \11.1. p
: i: : ,t I IJ. I 1..ii '"I ill ilu.. Ulik'il I IIHHllll.. ..I .hIl.ilM.ts. n.s l.ll..I.II.I.I : "
: I'fcllU-l\ > 1.H.: l lUe .i al"lt "i.no i.""1 J. .iI.ssi. .in-rli'ii. u11"'d Mr. \ -. I linn

\vCentral' .'I..11.1"1:1. .lr.1 iIt.iiII.i.4. IISI 1 ,...r." '.. ..hIsS. ..) b. .,1 .hll 1 IM* lirmi)lil tiffniiiwl utui :' .Iml. Ihlr"I" II.."' l"m"f I Ilir i all furl : '145. i.l ki'.l ut unr |,ail" ')' 'lani 111;'Ii"I. Uln 5 ,

: Ducl1 I....J ,1.. 1 .... ..5t wlw\\ Mini. .oil*. I. I < l\ 1.; nflJoiMIiu' UiuMi-r until, ii. i.'xintimi, I I .1: 1 iln.i : "'Hi.1$ I 1'.1.1/J; ...lmi'l I 111 in f lit* till 1 Imt UionnHili/i'i| | "till) ,'lli"I" iunviT'ati.m. -

.. '\1'1 i "-'''' M.nl.uuU'liihl..cull I 1 ll.r "riiniMiO.lull| 1 lianlinu ii-liiriuxl( I ( .lh'.uiJ. ..I I. >.11 iiliu'&l 1 1..1'.n'II' I Is.. |Il'I miiii lina;inu liiniclt'ainmli :
( :! ,nu<4li.Ucil in.. Mlmk-nr \ I ,. I li:1. .. 11 Uliuilli I I I .,in .IIIIMIII., "
'
< mr IS,' uit$. .U M .. .. )1'| ari'l .
| V : )Irkn. uMl ili.il' mtn t it l i.wjiil in ** / '
\ ;, 1 l I I I *, .'..1 u,.111.1 I if rftttM''. .mi iiriiiimi ri '.$.1) ...111.. Id,,i .,/"lf.ulal.,.."I.il.U"I:' $ uii'linl A lumli-in" 1tIIi4SIl I .1 ", lln.

I I \<.\ I I''1:1: t.T.t House |"Ih I li II., .ll wart I .. hoc "l.lll'. ., NlUlk I I.J..I.' ) milu ', a, ibImIl.l. n.l.n..'.. .5 Jiialiijfv.: iipliuil I I Ilm lin.lijii'l.'
> 1\ I. Ill'l U.'dmjir> VI ,litlf I.P) tUI- .ili.lri'.l in C I'I t'mi r..... ul "'" toil i'Vi-r ,trail, ) uir lilji'; |

, : : :: I i t 11 I II )11.S.: \. n ( .III: %. .14 fIn j V" .*i'. "M-. J. IlMM'Mrx' |M.IUli'. ..I| tllM'lt. .
I i liij.t 1.,1| HI: ...Hli t. lialilu'l. m. 1 ui:: |I. .I.I"| M'i'iil I.. IMI L"I iMi-lt'il K.tr 1.1 i-ii-bmw. ..

I I 1 e ,, ".1) 1..I.d. lewis Scar Co. .1'.1' ..* t.. 'I I 11. M-ilioij; 2JHu > Ih"'II.I > "iJ I gll. U Ihu I lliilll'N.milliHHiiiiiiitinii I ".Vliuiil a. ,.f"1 a< } ui'| ilit I .. 11.1.1'
f.J"j.r I
\ ; ; ,
e 4.in & lit I III- tui I iiii i mm'" 'J] l.tti |1.I.il'| I "lint I i-uu'l '
: { 'J I nurul 1"'I' oiiijrt'l i I'. I li. i-, 'li.iu-1 I) M'<>, ,liuu.'tfr, Ilittl I' umk- \.I'i'I"'II'I.| | 0 tlm
2- : Illlf ".,,'$1. ol ll iMlilli-. lly\h'"I" I.iu..L I ,.- (luaiiiMHi iu
: : I ,fls.,i.\ s IIWss-ts..l. f..U.Commision \ .Mtl4i4lll' .' .* kti.j. lug Imnl I li,r mi "'-" .r-j'infiil.. I llniiIllll '! ..,11'.1
IIDANK i lu ,"...i..'. I. tttf llnluliit I kltllll I ll 01 I ., | I *-.
.'. : | -
nl "ll.
,
I .l I j .JI.tl.III.
I i I ,: i \ 1 I s .1. I. I.I It m.rk' t ''I,.. t ... .1".1., Merchant -Im 1..1.1. Ulitu\ Ilii ill'. lisa ,- ) tj I iln-y ..I) 1.1, ul\rr iruil, il'luil"l| | Mtv.I .

..1 l....J j. Iii nU I tfc r..1 !I.. I "Uiiu. ,r i s ilMl ) .IIMU .liu. < Ilial. L HJil'tiir, t hiio .1"0'' Ull't t 'Ullll j'jl.ljll flaUnt I J'prlli'li, "uUml.Jinmi' ,..iugii&uuii.ljlIjsi
,
; i sl-s, 0 ''I f *..rl.l I.w. ttlll'XIl KK in nixl iLul u II'rl'' |1":i '" ".,,, .. t tinroiiililimi ;. a' I ; |1"'j/| /'"il* lb"' jnw of ...("

: STAPLE & FANCY wuul-t ti4t J.. ".\l |I'! .I'm. 1 usu.ttla.tl rt'1111'iuU.'r
I Terms SI.' 50 .I. 11.1r.lif Tli" I
,
|I:1.a.:
,
per Day. 111"11..1 1'.1" .
I
I.\
t I t ll. I tinrliilt I II !
GROCERES .|M'I liii'iti411. I- t I J l liilm. I'd 1..1
,..... A' I -. t" i "IJ ll J'I."" 1",1 M 111..1 nit a. 'IMMJ' u. I.
Snitli; ) Water Street t IKSVi ll.! .\. I.A, hllll' b'IIIS.; lii.ii uiui Mull InIn l .M |I''u liave Uin r Ix-itver l H"rkliiy "I'| ".1.,11.1 1 lii-ii-i. it I 'i&i : in ,
ja iitt&lsoIi
.uu.tr. i vi. Id" t i UM-IU' I.; i. I II I it j ..Iikstli ..0 I. Ilotsilsa tuwj. (J> '1 uil taZIIili.t llui I..JI L'u,. I II.ir ". l v.sSI.hsol4lca.. i'hlaII"4
.u- toik- .1"11. ;i illi l s iluim' .
. \ ,"9H'.,11)1't I ', I l.I'I': 1.'W" lii \ I : "li. Calta-l.5.SC.CC "irl'.II._ ..Mcr) .sukI.r 1..I.r.1 ".., l.r',1' Iti 1 II.lde", Ih".I'" I 'ur. ui "
tiiiy. ,
]EeL and Coiti r.. i $ll--- II ij .. I *( I ( l tJII.Wr4'.1s.4i. M.I'ALttuX SI 11.t nljtnle '. I. .r'.c. \lilll lit l IH liilili'ii.Vliilu
Daaplwig | i H
.; 1.1 us ) ...." Ua .. ... Stmt' 1 I -lt.r. I MU > .tMJtfMfiuj .k"I-i, .. I. .tL. irrrri .ln.klioMi-r IliU |4 Ih,.r osuhitiuii or uttjir* Ih"
i lk.Mi-Mli. Kv 4 tI -Aiio.-iliuu .IMIi'USIt, llii
MLa nil sin.- .
tsut& i !
lUUMlur '' 1.111 1"0
1.1,1..1> is.$ tkW. N-iunrrali i il ,
0 vf lite | rly, U ijuite
.. I | ri lll.l of "h'tSl.sIko liauki
'a.-. .uin. 4In n 'I. tli"1 |1.1. r- Itilr
!" Ill'tU. II )
fc ( .
rrnwiJ Ilio
1 .. .1 Uu-L Sr. ..iuntiiy| tu .l. uuiouul "'jiul lu Ilsi.IiiIo.utit .14. iU'l'uUliranituiau, .r 'I lio u .irr itoiki
1.Y.fsrLE V i tli" I. i ", I .fra|>4i .''.1|I.s r.S.oi _. ICIailId54bjlI. ,"I.r. uioitpoitlltr .
.
.
ALA.'A' |
rt>
.
... ... i .. tI.lI'4 I S. rr< V. "url.u."t. ol J.I.klmk. 'fl>l. lUbllil) i I. .. .lu .lri..o.. J..I.a.- iluii IxMiitf' lUuruujtlily .'ani4IUUVIH <". .i.
*
4 I I.J.I' dxrtl ..o il'tuol |.-|,U'J vo lli.tinMlitfe4k I ial.II".. I"'ZL'e." f..uu .. Ii .,.- I, will U! s'II"iIO.t.-t/f.iur". ami I I Hut olj Is.'' ,'
i '- ._"- ....... .. ':r" { : r' .-. tI"M .o1 : 5x a -5 -
I ; ; .
wrI
( .. ...---.. ., .' : ."'.- .-a- ',: "
. ... T : <
FA15\ 'I -. ; .-

:-:1T ;Z-: :::::, ) .
._ ._ ., ,
.
.. t.
_
_ __ .
.J ; I.-- L--;: -" .". -,:. _" .


____________________________________

2 w

tVI 3/:;; I F
__ &

: tti' .- .- .- ._--- -. -- --- --

_ -- lllr.1 HUII I IlI!' I'f:> q'I'I\' ft ll'ittiii tl.e lila 1 tt: a !I.I.i ; i/i.'iini-I AX! AI'I'KM'JN.' ,\ ro'slI.V 1'M.E: OF NATIoN' 11. .tl'.NK.' ( Huss.\' New Dry Goods Store !
Pen
r J1en $ 1tol4\ \ (!: CnHnnnlH.J '.1' mcii'ittNH: mlM : 'Hire if' (tun IVii-.t'i In Nitvai', ift1 .1! 111. I-ii. ti,t''i i ,itn- .fllI..III', ThP, I r'ls. "ortimml! I li-. J't" k 1' I I'P ala Opra
i
ir 1\: ttmlhrrn "tl'.I.. aiel' I I lttk" | !flipl'i'it'i, c ,,).* li-,-irim wroiiy. I I lll I I nifler ito l'in-1 .. .tXiitt "a.1hlh, "..1 fine -

J : I I \ .M'ln 11\' *-l "| .111"1:1'| .. I \ iiio'iun: .ii .. i j. -
\ al/unt limpetm' |. .W. ", nml.liiMin: !i.iin..) J II: 1:111.4 l'I "lifl.l rvc4idiseiI2e| for .1"t.I.let e.ii.e r. uoit
| M I 1 a I i ; of i"r.' ami, ili l Iii' -
I N I 1"I .Ii'' I) I I" \ 1'I '. 1111..1' 1\/0\.1"1.1. 'mi'i"; mi run r b.i i 11.1.t.'i i m ofllio I : ""'IUV jf I Ibis. I Huurlnf .I r.r 11PII l'artie Mini, ilcirp\ Inbi'l :NIGHT ONLY 23. 22T2S23 oo CO.
I > |li.I| I | ,ilii.i, tt n in l I'r tier 'v,. wml't lilx. t ; .n iniik. ONE .. -
', ; .
a
I q '' 11111:1/,1// l'I/U-II/\ "I 1't.I\ .tip. t I 1*..:l. ttho, toti!.I l to-tliy 11 luveI'liln t- i 'tiit; innn, >tpr )I.q.r') i ", IIIPIH' !

J r I' c I :" "in Ic.t Ine ,,i.wlry"I.I ." !it-iff., '!,! \t ii .. ; Cor. RoinaniTdnJ Pal.f x tl eeh. Peiiiacina.) Fion,
I" null I r"t..i..I.1 i -r |iif in !c. 'nut ff ""fld ltfw, l ciz. ai"' ail'iieHi' ," ke .1,1 "t.tn."III".I. tin-: yitiesti'Buitsieg. ;c

l .. tbe" ,main |I"m "i. entry "nf.ffiih 1:11';: I 'u'. In' < ..,! f.'ke Hie, room ,"i-it! for .Nat t \\ t. Ii i i. |it-i- > !I'' i I 'IDHY
\ I' 1'1 ', J : \ I L r. .t" | Hi'i.it, iiiii |1.0.1; I" liol'N a* i ( | -. I I II'I -I i I-
.
I I ( ". I-I, ,( cle- I tillwl' !'RI.:-. *ftii H'i'ili, i ttkt dyne ,h'I'I",! II.i.I., nfffip.. M ) < .1 ii. t2 1 -f I.I fI l. I" ill
; t..t ,
l > I I : ,
I'l. |1'/1'| j nI> !tiiernt 1..1..1.: (.. ) : I -.I' I
I. .al".I iu
t 'lit 11 L ll- ''' .tI In' I 1..1.,1 Hint 1.1 i jl'.1' '' a "IH'.I'
I II i. "5,5'" "h"f."I.t .1"1"I l ,
ll'ffl nl 1 'u.i'ii' It! t n.'ilrijfiij .
"I- .1.1 .i i 'Ik 11luf 'I'lnt 'I'HIII.I
) .
,Illl, -I ,,, 0 lull| /111. t 4Jw.l4,4u'i ,"I"| ,,,, 1"1.; nt ,- I.il.! 1 b ft,. I '.. 1
*
f.f I' 1..I"h.
tl ..
., I' ( I niitl.i-11 i' ** | .itli"il in' iltin' NOTIONS SHOES
i .ec hj | I In ,11" bat-cull ,
% Mllim
ll' 11- |I' r ,' .. I inv ; i r "j jHe cc iHi I 11. a-hiip 11.1 u'ot.u.t, "I| | |''|'.l-t| .ill( ..1| I ,, ilinllllimi.lllb I GOODS ETC
t I I., < '. r"I'. "- n'iM'nihnli I !' lit'--' I :., _. nil- ; ttnillil, I! i '.- \1 H"1"1
'nt ; .in." i 1'1"r e ,i.I.II.h mi- I'nl' b"i .iiutiii it' tm-htlH, r* 111 i""I-lrllil I ''I i i i i cl'li'i'i: i i M"i \
It liail. fmlii tlmiitiiiniMiniiil I I. ., "liatn, *>'iimbi: I In.mi', I.', 1 II'
I", ". .
ti.li. it "; tli. t I" i.l.i. ,
|I ii- i.mlam, ) iftaii.tr-. I
|I' .
.11. cc a. -
L 'I i nrl'pft, STIn "' I I" / iiiff'itiii \\i. I 11,0 allfiili-.n( oliiir ttm MINNIE I MAn 0 E R U 'Ii-, ..IM' ,. v i ..1 ,
I I ,'ntl i"1 tr-wi, IIa"ll. 1" .r." 'I'., .," .iitne, ll.. .it'jt-, < "I. He lin.I. il I li ii | 11 I.. ..., if I purt'iitr-'i ul t ft mlVtiili .1 ""n: 1 |.
I. rill .
i j feet nf Mirer ."I $ nrer Itbir.. ,? : ami lfir! | .'.p.,il. ilivei ,In .: t\ni I I I Ifntni .1 ll .M ''r -
,
I I'liiw i I ; Ibil Un _
tbe .
1 ,, IB.' .JW. Illl I IIK" ; in itjit n 1"f'f i afiPii* I lo Ibe -' |I''u' ,unitliPj.ti .1I I. _. __ n _____
S ', from I". I llm'H I I'"r lln, Hiriiiin, 1iani' I 'liinnnli.Map .. .., )Ii. "l"l, '.J \ I I Nt I" I r -----
btf oti-li ,ti'i'i, ,tl,1. b ,
1 . 1.1111.1,0\I"K1 IIlW flll..I'ut 11 (< i fc'ips.i| irin'I'tiir; tliifii'lunilioii-c, .

I 5' *. I .". I icc. ;1'.a li"* ,, ,,,ie.eI ni I Ihr e'tai ..1.1I r: title ,luatl Vi..-..I- "C" I Ittf"III" ... il' I Iii !>nil'liiil.'. 'I I IIP, Si'i-ii'iarr "f I the H'> ri| ;; :lliI!, | of iiiillinii uf ("I.bn 'I.t t '" -P4 CALANDRUM.Mjj
:.
;I. ,. 5 ? ', : h; 't'iy teIan!ieI l ttit l tort Wiilht'iftiuWtnlifor'h I 'tI I.,- ol tlir>'f ff-et, .j...... I l7)-'ill.) :.IIHI i iIliU cc' I Hie, \\ iir4tiikil.Vlit t l ito I tbp, l I. iinnmpttiry mnlb, :inn, fu!! I.IUiltAN I : 1)VM Ti ,

EL: ? .. ... ,"! "SIL I f i'i,e- flifl.afWtl I piin, l ",itiiriiH, ; : I tuniiiit !! I.rk.h., l 1"! cc',"." Ml' ., i'". .I."t.t I,\li'iin. I inl> r.'Uin, liim In, I Ilelr11,1., uVan' : / Mill IIP but a tni' }Imiilimp I ''ll V .,I--M |I',, l '" I .. Urn aMi lit a ildili a IDEHSTTJIST.:

,.. ,. ,ilri i. ., I. .Ill i.i."Fuor I. ry
il I i..I
'
muni' i "ctr. n' "
p S t ifi ( i till', ..r..p'hl.
1" 'till' .I.- 1
": ff .}", All ;li'.1 S"ll llrttP, liu. I li'iittN ret. in ,IIP|, I4lt
.. I S ;. ." h d) : ,nnlil, broke.1 nml "'alii ret) rriniitul.of .t..,. il t I t ran I be i:,1.(1 e.ire uf a cot pie.....".,1.lllilu'II I It i- ', ii I'.
4 *' ; h liln No' -tlimtiii l ;* *II ti. -."1. ko t I.< II'< '|1"1.11 uf iluin-f I HIP ten' rtollliiniMi niorr) i xnn": '" n l ,nit'
-'---.'I ties lorif 'lonii't; Un-lr tvnt In ..lie, I b.itlKir of .. tinipe.Miif.. f by" "'I' .ii.il .. >VZI ITU Ii I' I I. I ) I .
r .nltl ,Iren.... I"r-I." rej'ir.l 'lu I III" h.,1 i ,5' itlioin I Hie .Iat t.f 1 lbl, I IJ'-imli-: I >, (
\ I i.i mil'. hil'tii :S. 1.nn.h! t! tmni.In Mi'tlrii.: Tb', c.ti1j.atiIle. ,I'lii.n.oln.in'fi\ ['IWe !'ian'i 1"a.I'r 'I.f 11.1..1|.| | iaihusi. Till r".m.t 1"11' HI ot i.i 'Marina Guard: at 'the Pciuacol.l
I r i |I' t ,il! ;ifUhnrlw I 1,1,1',, C'Onfurt f I iBnl :1'1'1:111: ; < < i-'i t'Mii. Ill Ml It I HI l It it I .1 i- | ,
Kngli-h mnl t. olI I lie, nary, I U ,, rprt-iiii.': a n.h no I IH tier
iti-
I.\ Yard.
.I..dII'V" | Innleft .r
i cc el.11.1 ( 1..11 |I liHMratK' air' mil In i-oinil ti. Navy
... pitttu I I line, of I'h" Imiinp) IIHIII cci.I 11..1, |iint I I than I'l-li-ainU ami,, I IVn-n u' i I.: \ ,c i: I i.i!I K; N i 1.\ T. KM .iiit lie lI I Ill-ill 5 nine.l: \ |t't'll| || m, ,,
,ill I S .tl-Wtt'l .ill.! | | i run | c.ui I Inortli'r .iif "I
|I' 1'1| Ilu' |I".i( ISlqtiIi" 10 "nrutn I HiPir. ; ctieint, In'f.iii'p tin "' I lie. t rn tie, I' M Itel I 11* 1411 uI.ts- In

( I I., P 11,,,n. ft* .....'. nt'inlh' 11m i IIIIIM. .I! lit'iillenl I linen I with) Ibiwi-) 'mai'i,' I iiial' tlejitli. 'it' 'I'"I'P ..f I I'fii- i ami, ileiioniifrtbc I ..I'Hi"n' ( 1 rf Mitmt i.lit XcVaril can IK fonml, for the "ton- AiTlopii, : : MI.: .I"i.-: 'Mti8V ) : i:-. I.I..u..hc' .lilllll.ll > Ill. I""I.'I'lll. I I .lie I I',it-l-l I ll.. III itl.ll.t.| || ttl ChIll t ,? |

.tu n .1' ili-H-im' I lc I". IJnHe,1 !iatr.e ro' a I.rl.t .I' 'moll rn.I 1 IW, ,c... 'HIP I'l-e-ent( liim:, i < leinb r* ttiib tin ,"r.1 i Icnifiiu of .lrl"lul, ami rpnr: .I.I0..1., *. Mili I An tilt C' in I'l id *. -,,j i. i r i It: i -. .i. i I' i

i) !II,) .ltdI the | .,r thefh.inin I Ij iic lion* ate 1"'III"IIIIII.I."I'1| Mi' I. '.- :11 .. eI-pt J I :( 5 r i>r DM ;l.iitelllllniiienl' n.,11. i ii-' .
: 'a. ,111.1 1.1' rlt ""'r 1,8' IrKrl, I Hit1, I llnliint: I'.iili' ', 'I I Itiviu, |I.h| e i : : ;, ; ::
OVPlal" li\11I1 .. ,_ 1 I i. II I tic" I I p F I.I I I II i -' f
I I ;
riteraiiil I II.: I : u !
.
tTur *-* IHJ'1! Mjipl irt 'tint h.iteunliI'l .
1 I ibi nol t un :"
..VB4 'Ii. Hie nMI .
JAM lit nil 0'
'.' .itn5ti. I I"IH'I'I. tip III p .
: | ,
,, ,
I t I '
j Ii l
< :til'
h.J.t Ill" .I.111 .11. aim |I..i.i." on """ I''iar.ltml I ttjci ii .1 I' .. I ll 1 >l I MM. I f.l .1 I'I li .I
in iiifi'iiii'iuiiroiif' iinii.I, tier >iliitt I '"III, In l .left( nfltait.'! :Mil' I','ll-ll- .I. ". I 1" I 1 I 1 i '
| r i i i
J -- 'I
j j'iliitliie j tt 11"1 t '"I t.olivt! :it 1. I. litiffi'il: i Mnl, euitifiirt, in iii | uf futalaiiri. ,0'.1, 4cTiffl1Et1i

! 1 ; 7 \\" : ',tar: full tl4, al., "II Irsw. t I llial' liun Ice kr.ii plane' 1".i"l. |1.1' ''| Ilii-ii I..I.! l litiit, 1'ifl'Utl in' oiir i h,.> .< Uln'iitlii'I I ','I"1'8Ij." 0'1" jiarit ml,a I b.i21, I t lV"t ami ttitli t I 1 lull', I tin.)e utility .\ "c.I"i ,'' I.ittu .. I ., ,. Ii, 1 i.- I* (llIiikU{ o.CO [ [

I I I 1.0UIl".... lI.kllll' 1""lff'IiIl". .h"II by i lliij "m-'fl.lh.r' ..t'fH.' "n"1 "il,11 aI'.e,<:, Ilinitv, .I tin. ,uf i u "-. ,. i-trin.'In' it"i-lf, ttlieti, itiven I. 'nlixnniM( '. liiilKic cc ill Saw Sbo. : iiu\Nii; wtMIM. 1' ( till' :. ,r.rI'l : :.
; thc tilt of i IN anil, l .Ii. '111 i teacr' ltileh, i ". ,tl! ttill I lx> ili"<'iitifnlif Pelsacola lil.K' i 1 .1 I-IM| "; l : r 'II 1 r i I it .IIi
tii ( .1:1.: tll j ItthniT NTH
|, I'' Tin'" nvii.titi' l'.e.itic, '.1 HII-I cut lot-- I nun' i 1(4( ai11n.Il.e ,1 I I' "sIc itjtaihi' ni"it'iin t.t' a 5 ,i'l n a ( A ( TO( ) UsI
f ,1'1 wnaihi-r wrlolicly h tb'ail'iti.itil. rib.titf II 1"llly Ibl-drvil 1..k. .liuul I l I"- ami, ,. 'h' \I.. .
ireijnt'" ef : vriy I Nnvtar<\ ) I S I j l : trlth .. -,10 "i ''it I kin. l'i I 1\ It'"" "II 'lr
,11 (INert line >pcn otcr ion*, a ill, a the of( (tliu 'U .li.1 I : (.Ri'lt ., .
,lh,- H ...II..h ralilMr" .t iluit 'in I tbf liamifl lit I tinI'olili i .I1 l'IItI" : lirukf'i, in ( 'liaiMler'? It.i'tmi' ." I r.I.$ -n 'll.i I ;; |Ii."il.IMC I IPItACTIOAt
1 I ilacnl up
, lujnwil, e ( 11 ,
) ) .
Iif h : MMT-HN ini.
: | I".111 IH',111.1 I f.JIHfl.lXI' SIc a.II""nit., i : | a eli'.iili! .' ib'tlintl, .5 t : !I I : : 5 i.: i : "
I .ilt/ ilf. illi b tin, I iiiji-1' !' I'UI C Iii sri. NELSON SINEACK PnsprlEtorSA.'VT'S ? i. MI" ,; ,11\'II, .1 i I. t .. ,1. 1; ..."i- i -i 1 1
! I : tt ''ft. .SI.II| O ) 'Inni |ioti.p t olit lions. av<','nllhl| il>utiijiiXtx I lli III", '.I'i.I.II'r..11' | | tvilll i I lit.lit"! mnlivnilii _ _ _ .1.1, 1 II 'III'I't."C I I I- ,' //1' hi l. It ll I 1 1i I' I Ii BUXLDZRI,
tlii I"m-t. ,Hi-illim if btitlHI; 'In |nitr' 'i' .
I in- ( | | tiarlt.i nn-n 'alt. cjinli.l.ilp ftI' ull'iif.HiPiiaml i I Vi i i!Ir' I f. -i.'i.I I ft"I. \ KI \ ..
!i.
"il1.v ,
4 Xi>liriil.K'-e"i''in: ,lp.nl' i "| I Icr ,I : iiflp nf I Iliete ,)c.Iiepcltc. Ini .- MOItKt.lFI: t.lMM.. I ..II; i I, is., I ii h 1"1.1." t I1'' .0 i .
.. 1"11,1. | ]i Now ilh M.il.illl'r' ,. : lint iH'f'tie, t In to ,I v ii i i I', I' ui i- 'I i n f
I1" I"I' ,
.litf I HIP, 1 Itt < m' liiiili I| iil wi i I II.I. c'r ::..l..i' I -.I M" MI,| IIIPI
I'Jh i \ ,
errs | : ) i lug) .w .niiil, near I liuuy \. :3.! nml"nut ; I" 111!i.11 \ I.lee. it bn Itlli, |"il"titt.t t . 1 .1" | iM h. .. in I mil' ilnfini tlif. l tear ami i* .1 i .MI-I ITi i
? )H ielt
'' PU tin ix-t ; | I. ,
ci t over ft/ru.'rn; > __ "! l from ,Ilia ,.II.t tilxe tf I Ilienft'iitlj 1\'f. |" 10''AI ; lie: ru'ty ,, I tliu I l.tml' .I 1 the 1l lnte 1,1h'tiri.l.t Hammered? & nmmed( and He.Toothed 1.1'1'l "> toil I '' up 'I. 'I ..- ,: .in 'i i ii
1'1 1 "-"r. nml: ,fi ; j CM pwliil |.iiOii I "l tmii.i Iwoi.illy tiiirin/, (Hn. i-eienl' 1""i'il.nl i| 'I .1'I'I.'I .- It lk III fit ) I 1.1! I II -
1 ill, lice ,the. I liiternnlllllirnvt'lliellt \ il l 'i.t MI.I.MS
,l fiinui'l : 1 1I 111.1. -It I 1 n 1 1 n' 1'i n h
'i 1 ii.p. .li'r I lonle! lilaU S <.''.' tl'lt.l'iA.: t tI'fttlKtit If< hI' i :anil (lliii i i. inatlr iii'| tn. |Iflfl> of -1:1 aiii|> ii/n.| ii.i-; ,iii'iiln-r' ..| ihlic lit nurinaxnili'fiii. I I 1"1' ,I II .tlt.pi'cI| | l II. ,IMII...".-.- In < .. .i .
.. 'I pleftiletllitor '
lull :' f-t.
We itie | \1 .
't't-l-.s'hlIi\I
I Jii'e I t i letirly 1..1" S\U- \ 1,1 \lj \\n
,1Iloil,1 i, I 1"1"11 i, I. .1.,1. |tI i .' .I 'Ii ,. { A.
: n ii>ii'leof| niiifi' lint / C t'.i't|1. :a put riii; .iciami |" "; -,ia ill> I in-,u I ... i 1 | |I'l i I'
> ifii-ilnfil, f.ni h. ., 'n-iioii c,, : I '! 1. I IJiney: "I". tliitt, it U I lo i I..n inn -MUM .t. ".1.1 .. i i.- i S 'i4 I >i ri ui I i', n ,\ i .' i I IS Vt
I <<1\\1\ $fl-ii I'll Jnti.i.c.iI' oi f mi broke t Hi' "III",, f -.I.IHI Hi.- l.j"'I'i H.i-l'' .e WI b.t-l ,nut( .I pTiPjit, ; i-an-ii illi, M 1..1.i t |, '
': I l-t t .Tn .lion ln.ivfli I tbe titter'i : prulft t tin, intei-fl., in "lite in, "li.O.: I | "I' u .I i i n. t I'. il .t' i. i ni Ai
*Itw.!>... "I' t I''". 10'" :" ,h.I. '''1'\\. i"iii J \l"liilf: ( rinr-rnl' 1 In I li:<::i M.ijor I IMIII1111 -'Mill-Illllf' I I ;"u lfii., I tin- letter\ '4' I 1,1 Is'.ru'- ilii-.f, lamlttitn. li.t.nt-unif I, 'ulilheinlitl rt |I". I ,'" ;.Ill, II". "- ,i"-. 'I i I >'-',ii. pus ecuc| ii.i itids :
r.ill.n nml nt I Ibe .'.tnlelin'itl ( f ul, '
I t xrniili'llf-'lif" I c i' I I in'. > i I livi'l 'III' .t.lli'llf I.'. "II tnri (1'1. I ll-ianl,I I '- ,In Iii,' I
t ''III"ltII' i ift i. ,...II.loll'rlll.., in.lib, In Ilifir, r'.I..II"I ? i tin! latt- ( fIt Ii. .II .I 1 .11 : ttalkin/ i-nne.' 'I 1 hr' 'Irupifal 1 ., :
i 1", v. 1'1'I n' | -I 1 ,. If11C I 1'' i v.1 l i >
ul .
I Iruliif 'Mubilf.. .\ Ibiu .z. bt tin In.. "" -.I'li.1 11.1 -iii-| i
1.111fh1.! h ;ili--lare-; ili<< .killliiK c.rlel.reeiilll"l'i "Sa\II""II..I; | ," "Iiinl') Ibe ,','nl",' .,"- t 1.. .1..I..I'.il 1'araili-o. isahe, )' nit. : \r's aio. imi inH I 1\/1 hj IN'ti-.tt .iln I 1'1., l, : ; C::. I
M pil/ lit ,iiltiili' ,
iilrt.it' % tliM-, fr '1 iififi f .rI | '
I t t liejII-lilUI'le 1 '. "li",HilrM'. | I In ii... ItaHinrof" 1'1.aiila I. ,1.111.1'' .Iil' 11. \"IIIIII'I | >''I..i," "I. II%' cl'lhu' Lie. nllfinlinx, ''ii'ii.isJ.. Kill: .
ill la-l. i--n.'. tli.il. tin' amt
'
.1. nur O"II'' f.
I t'iieiiisl' """.r.. c'-, ,
'I 1 lc btjj laml; .lnirl.k.. t nn-K"lllHf I I I 1111 I lli,*ilmill. I .1,. hlf. : I lieMi, iff nl It 'nfii. < J 11111"1 I"" or, ilillnt lit in/tin-t prfftil.Uinn.. bin J.i .t'i S., -I 5 i I il I 1C A X1 I I : i I o 1'o.x: J* | ri'i'i.MI .
; I .I,1111) '! fhiiniipi*, I liit'' cc",I ; -eu.s'k, .. ,libeol ,ttif I, I I'Ktanl" .toll ,t* ''filh., ttit .
t.J'11 raiei. it (a iu ul fi if mill -"- -' -
I." 1 mi'l .e.'l li ullllf. but 'lluimlileil / .I.t
I.. "unit' u tmiiiai., : nl .1.1'' |,,".. 1 II 1 i j. unit ii"li-iil, |'ii"iiin|,.lion. mnl, nt, (lint) t ,,5 .a'1lao
,ni.ilnl.iili, Iboir |..,.Itbi, ", j lit Ibi;. ,'i "il ; \11 ami jl.III'I'I'.d.III| | ," I ib! 'ut'ruiut.i' MILL AND LAND Fell SALE REAL ESTATE t ... it n IL i t-n -iui in
". anil ., 'lli.it cc 'liii'taken, ,
"iltfi .in | | ; : ,
Till I > ,|,,"'Iftl I "fiwli'" loiiiiiiiltiH1 ii ptS' I lli'1MiwiiiKlrl'l finnf ..iilii'f| i fiictt ainl l pli.In .""1111'' \\i.IIIII'I..I 1\1'1"' "I"Iil' \r .1' oUI,1!! Ian.I, uralil.eiami |I'l i 1'.1| 'too.Itlil.rt'di.lIC .-i.-- -
lclM.i.siiIuure-| ,", ilollai', lb.it, :ami Il( iPikaiil. 'that" "I"lie' I.'a,l. .
i ; I IHvu: hai iitri-i'i-il 15v1 I"uIl .1..1.. 'I t bO r.j.ort.e| Illililu I t'l Ii... Hei'lT- : II lull .I noMili-l| | | | It.inev' ami jii'tlttn -H- ----cc'--, .
I I Ililili"' ft'll iiiit ilcuiiistcil., .1".1) for 1 lau.in.' .\ It Ill c
.1111 s !! ; 1.1 IN
n",r Mil I III- iiiil'iirinli'iii| | | ,,1'11 lilll I .iI'ITVi I "f Unr biivv Hint .llin ilianiiil'troi. I ''I \.1..11.1\ h'l'f ,. I If II. i.i't', h.nl! tint, iH'i'iiintfiffireilttllh I I

u..r I .1 rof Ins|1tttVCItiPItttI' 'Itt. I lli. ,IS l I |"'M'\| '.- ,hat '"'U' .liiftfil, ', "".1 Iii. !il'( :' liitr, ri-.nli-l Ihl \ ,:: it < .I Mubili'! ".IHI.I"! '> I li"i t I uf Ilif 1 B"I'.II.: 1 \' "I1.11. : by (11,' ii"liiliiii.'iit| | ,.1 amttlierman I %\Ui| ,. ...1 1'11.' \\ ..1"1'I" : \ Dry Goods Cloth b.

: $ Ilif. 'total 'iniiiilit-r for !| : Infoiiltl nut m.ike, it i ii\'lit', If tOJJEC'TI\C < 1: C
tdr.iatt., SS |ni-llon( nnl I ,ib'iilli' hn1.,1' I in, ileriiillti .I I 1..1.1 11.4 II. \ ., 1.,1.1.| ttmk, in lln" I.I'I' l':til- | 'cc i' I t. I f ill r 1 I i \ut I > "i- inMi I i i1'1.1:1' ,
lit ( tl'lll"' I. I l.V tl--ll-: 1 M ,.lllllI. ( it in Hie .1,11'| illS nlli'litilVe .' ,
,
,
,1 roil tih 1 ,
'liiti i-tl 1 I leeI I It-l I tuo li'jiiilii-il, Iu \1 ISM. $ f..lln.,1 11.1 .uuiuesltip.e ', "-r.-t.f \\ 'II ituUrl! I .
TUB l liln! of .liiini'-i; Null Cur, I.illllll/,, : 1.1 i i-uin i : |m' liic/i' cu' I. in |','ii.'unl i, itilli; n ... .., I Ibe .\lv.1, : i ,i/-tli' k clod' .e, NEXT TO CiTY' HOTEL, i-i _Ls 1as
; inliniicil. ,
,thai' ,tin* |,"--" 1'IrJWI' of uhl'litif.iiiij'l \ : .. ","1.11, In p"i"ipi'' '1 "ul'" |1"1' )f j. .11.1..1.1 .iiiMttnnini| ,. Lit

| l tuki,', III) IIIIHtllTKI'' Ol( \IIM'. ClllIlT, '''."1'1'' of lii'iif" lliin, MUHimi ,Ion- :10 \.r iiili'llii.'ent" nml ..l.e'ic alit, manklniit l.iN'ilion,, I ibi-t. |,..itibfiamlnl, i | .
i I : |
: .tin itbe, | ., It.wh.I' [ : 1.11. .mil i- tli iiM-I. d.! !i.tli| I t. il 'ii i i I"1,1 i : I-I.N-U: ni.\ l'nlII\ Shoes anil
I'lMiliiimli. 'I 1 In* II' 1.1.,1".1 out t I.KM.i"' fiil.ii' "liftuf 1 -. tliiil i Ibe ''fi-al, I I'ut'I.euti.li'i|' ItiliP' I Notions.W.A..MOX1.01.
$U 'In |".r'ifr' ( 'ii ill (V' "Slit''f\ lux s""I\I> | | the >latf nut imllniU'of tlnll.tr'. anI I .
lnialit .1 I h 'M IIH I .
.l" l I :itii-ii" lcI n. Ihf .. I .0. Hi ttllll' "
mil Ir.Iit.r n"t nUli( i- lli.il, Ito nil) !I"." 1"1 1 lii-nii 'tiinbci., I li'.iimi'riii ill I ft s..i of'.in Hie I >,.inn', i ,ill, |.,trlv, cc leSs In fivtir i | .
| 1".1, II., hi" ot' "Hit-nlI. .1I. .t tbe, inoin-y 1 14 (jominto, I the I |I'" ki, l I. ululfp V >.1..1"1" |I''tu ,I.'it..l., i ...II.| --*
'iiltli.il., "i.tJ""I.I -. 'liinbi-r. 2'! ''1.1 n .MIni'( ; rllral 'li'tinf 'hip, I l.tH.fll.Uiirtitkel.: .. ami tlie \ ,
at ( I I".M I"a I' till' "rd,'. tMntt I cecil ulhi'ir.iilrn.i. , ( liniilH, l eicl. I! liali', fill'i tulf-buiv-il., A fi'iv ,mat, hI"lh..1,: ( :. .. .. I I. .. I III
I : .II I lli iiii
bu I"
a..o. .n
"It
.
"I all | | ,
| In.in .
la4lioll. .
'I I 111" 'inwn. n .fl'MUMM'\ ( 1 5 ) Ilti.' nl I ,tie." ,. I'otll,,i 1"1. but t 11l) I ili-M' : 1 bar: III! .. lit'' tun | 'iiii'if" : tic liatiunit lur I l.ij/in.: 5,' but, tbfi tli.I' ll. tiilliuiitbi'iiit. i I 'llillll. \1"| J it''v Ii..tiii I'M, \t I. \! i i. I"1111" mil," i I'. : T., \ ... In '\i"' '. AI.. it'
1 : "I lie | of I llolitll .
iorltl4ll 1.155. olil, faille. i 1"'lhll | | : nml II"! ', .11"I .
:01" I I It-one 1."I. I'll In u '
1".1"1,1'1.' ..". \n'\' III. 'I '"1..1"1 : ) 11 I'll t. I IMAPI
lal'li" of 1 h".1 ,mnl, Inniui 'iml "Ifflinjf Hial.: tteie mil' .
(' I. \a"lil.1 .1. 11. \ ,paiil f...r ( test, |g.'l.I-le.u.l.t: | .H"-, "tV.nrt.l" t nit hinIIn I '1 .,il I
lift offtalt i I In.libb.irbai.
I
,hj.liM': I i, I'It"* *.ir. --Ii., ,, 'Hi1 l I, 4 "i' "l"ltrri'fr 'r. Iit. : 1.1' HIP I Hutchinson & Acosta. \1 ,11..1 I I': \Ni| I .\Nl \
,
) I hal "',11 u -lsileIseusuI| "I 2.:;, .j bai| 51151.'tuIs'l| by gieI( lull amiuie 1 ,",.1 itu i lifa.l, burnlE.inet' 'I.t I, .I"II.I""III'I.!" ; I l.. \ 'h
.l"il l o n.i <.11!! 1,1'1.11..1.1., :i "'niliifil! Icy' ",.I.h'.II'.I'.I."f. iiintlfl.l' ., ,. 1"1"1(1| (!'obi "I ri-.t I In. tin- III.K: set' I I lltl.t.
) I I' IHVJ .,1 I ,I trace ntt'illtii i'illi' i" i.lift.Vf : Illl / wiIbC
.
i tu : no ti intf' |" ,
.
| ,1 II"i li.iml'. "led "' I" I' ".il J I: MI'
i | i ".r
,
lull il nur tinolil, bur 1 ban'1eter I II .rI.I.. W. A II. '. | 1 I
ll'I tin DRY
I .
\II, :In ,plilliMC ,11 I I "ril.r" I itt i n fffl fit-r n--i': ,,il I ,i M'lbili uli I tu'. \ i li.ink! : I Ilif A li. fur Hie'" |..arli.linfiilaii : Kt-oeii.ilor; ulee it -"i.I.| .In, bp ", r 1.1.- ,mnl i' I., il" il .in 11'i f I inla. *' 'In In ." GOODS ,
thlfl. .I Itilliu1"! i llielrllit'll ,, .II"'U'"II"11 .
or" t "- .
|i. i
'j|
lid I IIIN l
"I- llia.lfll |M'II--| HlHIl, I Ittl'lllt -l-lylll III -liajif in ubiib. it I lia, < |.nl' 'l.iritanl ; I \1'
( *II\IIIMI: iiltl!! l" |I" nii'in tin, ,'Mon ..,..h.', ri'bllllel, I 1) in' |.i.ilitfll.I I i ,: In'"I'.II.| | (jilt- |1,11.| 'runI'. \V\I-HN.
I"hl t } inilf- I 1 ilt I! line Dial. il- klalf,iin-iil'" il. b.ii.i" .\I.I.I I > U.C > I' HATS SHOES CLOTHING
rm1, HIM' neiviir-' -In Iri* I nii.lti I 'I lifi-il'ri', i iltf, -t'He'infill' I iiiinlf In, I tin" 1.111. : ,11"11 bfa'lf'l' i-iinci ,I..I.1.I;,-, .. I II""I. <
1',111 ,, | |je'u ts'I| Intuit I Icu' : ,Inlit"of IN
hi'. ;jinl iit to no -lsil'| "I' : mill" '
I"'I. \ .
i in |"iiilill-l.lnx. I Iliiiiliiix-I Nail ) ( $", llt II t :111.1' I. I. Fl. H ITI'HE.
| 11'.11 .
"II.i.I. 1.1.1,1 1 Lime, tb I ( i ROCKlil: I II Msl
.1'1"(1111) \s..s I i-cit I U'lt" I'l'I'll IIIiflll' ".1' ,itt 1 III' .1".1 t I" I IN-IIIOI ralif pailtannllfili II
<|.ii) I '.lii" 1.11. ii'llaliiU I : il, %\ I inn--I l un.If." the. 'loit, I Ibe! 'II II |'' i
.1 M I.ul.liu'. timing Ih,' liulf ult I'sto', .1.1, rllil. ails, iii"iiHie | i lK\\K! : ". itll I PIMMi'..| iihl.m, ..irtt.i'fU III, I-
wru'il I will nl In rroniiiix., I M.ibllf 1"I"'f. "Ib'il I I Ibe eiiliaiiff i ,I.. "I \10h' \ I \ > \ | : :| '-* I 111\1.1 S : i :. I 'I i: I -143

: I 1'1, ,, hi: !'hor, i. t.l.-li" is m, l..l l by t It'll I shut'i Hie I bat .I\'li-.lt" ol.l., H ilhina t I I'tmtiKiii, l tl... \l ''\1' 11.litimllu i 1..11".1., ( i''l'; | .| .I i I'lililninla.' cii.| .I.I.I l \\.n\\ |I.th.. I II'p. I. i\\f.l, I N 1.1. I -II-M. .'111.1 nn t, -t c .1,1' ,i'nll,, I n .iiniiii tuililii'u I'.ilnlut is.La

Vi. II-UIH lioin,,, ("In- I I I I''.! I t tin I, mnl, itlll -,imif'lliiott I tsp .Ibe "I':' ,5i5 uf I tbe I lfniufr4llf tlifMtl 's I ,ami,, *ir ,'I., tifir' 1.1.& t "i'i'iii'i"' -I .I.J. I. i ItIII.
.
-.11' 1,11' : .
\ I .
i I "I .I Kate I all ? li ,
/i//// bir: 'iimrtor, I li. iillfilfl' In. ': ..u".I".1H"I. nii'I itt t nti id |1'/1'/ er r mlllMt : Mint"*, ,nn I 11.1'.1 I 11.1.. M IfiH 11 .in." i.,
tin' I l'i I I I ,ti.tin.I..is. 1 1 li-ti ittifif -. 1 1'iiiiy I 1 "'1' tti-beil I to uurfltfinio I il'I'l : \-\i u i 'I I \ I Hi I IftVZ
iMTttl( tint 1,1;' Htiiilli.ill ,11.1' .1'1."IV. "rul ill' i.'Itlii l ; In'iinnfiilinifiil, Hint an-' ll.V .t.c t. .1. I".n ".11..1 iiili uj.I'I | l t t in. .
". t'tt-iy or >oniieiiti| iv| iil, h ainl I tininnki I the I IN-IIIU-, ,. 'in t..i'i. i f *. t ,ill I
Clialiiiiiiiinr lliillniM.1 l/inil, M"H-I eri',1 funI nii-l: l.nn- .. .. .
: ,
fallIn, .. ) I .1 .I 1. 11"Ii"l .I' 'outlicril : 1 1 riii't'4.i ., ,. 11.1" Los
| L'Hiiin.l' nntl-lif" anI ttilliI '' r..II..ill ,1 \.11"1 < ; I I tain: I'n: hlln"it I ii'l. m i.t
( '. li.i-, "inlt'l, fur tin, I I'lil-i .1" 'r".I..1.hilo| situ.1 li.nl.: ttitti, tbf" Ionn.ie fialic |I'III It., Ilittnir: ,, lifter .' It II
I Isi I I
S (j..w' '.iiiii'int.| il "OR. Ibe that, 1 I l'oiniiil--, '' al.1 1.. 'piiile| : /'.l I/ I /'X > / / /. / *ti < t. nn 11'\ Ihl. I n arin I
", ; t'j IIiCt I Iliii, iiniii.iii, | > '- I "I'.I"f.1': t ,iii.nit:, a. I.ih I I.' I., 5 I, Itin uver by-trillf. tie bate, mil 1 The liva-lili" 'lo-iv| nieiiieil, lit : i." i Or 5 I. i rhthfth a .
1' :1,1' { slut, ,, "tb.it the |1"1" itbiil-, i .1.11II., it';' .1 111'1 j; I'lMI" "'. I.,, f t'H I Its' i; -I. llintlM in>' r.-1,1.. ini.n, iiterm,'' I II ftll:1l.'I't' :
'. I I: ,mnl I I.o'' luaib'tl; : in ,Hie I li.it ilu'f bfen nmb r I Hi" lift i-i'ilt. "I r.ll, aniitlifie .New Vuik, inlliieme.; I b',;;| il'. lanllhnmliuil' .' j J.*\ U -'. I .1"| ii't l ii .1 1 fill-In I'til'li ''I..1".. 713IltO
|1"
S 1'1'1":1'1) _ _ _ rniniifiit. imrfa-f. in tliiiletli, ol'tite ,
| | I .lint ul .ilollai *i. I I.. .1'1 l t''l" l! tic, .
,, (In I Ilif, i ill ainl, ,'fleaieil" t-lu' 1 1 ii, 11..i, .1::"" lniUy u 11'1' \011\ .. IUI.I. 1..1,1j | ii":, < i.i| 11. ,t 1.1 nil. 1:45t41
,Mini, bantu I I U .1.niliir.il., ., :1 I4 'irI'IIn. ,
I ,, t !'id, l herr. ,'. fnrtlie, ( 1 .S't iint -
liiu il
TIIK j ) 1I"I..I'hI."ldl. | Hily I iniiiii-ii'i to till N .*. .lilt'ai '|iu..l| Ifinll: l. ttlltelemlttll.lt' ttilHlixlil. : 1,1 ; .. .
'11 'I i ItigiN.i pal: .1 of ; ( ( ) t I'u ".1! *irt' : ,"|l. ,,' .' -ir, I ,
| thai I liiu I fib--i l I ilif ,, | '" (the o.Neit ((II'ola F""ICIT. 'r ?
I lirnKn. ,,- 1111,1"11,11'1, | | I)' .1.''' : ". |I'', ftii Alii'.i( ,\.11. .\n-li.ilui. Mexiiu, mnlNHitli I ,'. ami "I.I.| | .'.! ttb.it litilfftiifi, "!' .oikmnl l h'I'li,1 ,I"lillll". Itnt lln-hnil-e i, tme 11 1''h'I.t e. u n "II' r I 1.1.II. ..5.I t 745
an.I, ll.,11. ,. [ 1'1"\:"I I I. 1 Inn | 'Hill.. ln-ri..1.1,
| & i I |1/iim-" | in i I
l.ii, nifil\ a t 1'.1111 11."Oll.! uinl, \illlnuiiitiiali' 1" Ij.l. .\ \nii-rii, \Vilbiiiilifli-l, I "'.t" nionliia Itiulilf.? \\e iMIinut be "lle.lt I berullVur .",.,,1, \.11.11',1.; ilie >nnlh i amiHI i l -n.1 n\ 1",. uilftiii.l I',.I t.I' t. I ll'IN'l's 11:17

n i'ili/i'n,"' r..i 1'1, I lit Lit mil1.1. nil tire ilmiblliil, ,noi I lor thereiiMin iiinlr.li, I II.-IK;' I.., n in.nle lur' I | .KIi n I Iraitur: In iny pailt I man ur I lintf. '.I:ami'lli.inkfil, 'Inni lur ll. 'I 11. '. 'I', .l.'r' Im I lnut.il. I'alai.ix, \h M, r. ma5PT.; .

.li: .fllll lilMM' Illlil, I IMI'J-i I ." IHMI. ,a-.lt'hitt,. I bt, (lie Niitul I II 'roninii., iil.ii- f.-t-l i liinbi-r, ,. be ...I\'I.II.1\-. ,| I bir, lie bate 'Sut ut' I" en II., liii"i, ulaht. '|. ,i-uunlry' hail mihmitlfil( I. lie I ilmiiiiiion, J. I l.'l.: I'll 1 I. ..ilt IIlit. ,ii.tlilfitii. ""'( II.lt,.It'll iifiir, .'tlt.'I.I. 5 Ill'Li'I', vet, M..Ul. I1 I-I. :! 5 'Illl.I : I"li" '. I M MIVr.VM'AM.iM i \ 'I I I II 1utIta.4.

", ,bill. I In i 'im-e, in ite ileiuli, i iI "I 0"1\:1".1 I I linle I I I "u'ut linn I Iliat, Ce a. Cosgrove .. ,
I'llil I.e t'lUu I II, I'll in lli'1'' 1.1111.I 1.1.I 1,1 lite .Sr" fiil'nif, l.'i>|"inblif at Iliifii"-: 'I 1 l.i', I "i.-iii'M, "-.lli"I".I| ?' i-itn Ct his ,nnliuiiur ::1 I. .-' .ir.t.| I.it', tm\' tin-u: ..ii: 'i',>i I ,.
ill bi-i, II
I, ; a* one flnli-' : .1 p | ,ilnikliiIhf, I I : t II
"w'"r." iif iiiv IiII lIlIIi., M I .1.1".1.1'1" 0111' I. 11. : IT-1': !
""C.I"I" \vliilr. jil,'A, u 1"- mint ul r llbitli It ill "iln., MIHIs i in, S liil', i nut tot i'r.nutit """I but I .,;. l'I""lh. I Ijt I -""II"t, ami, ; 1111 -i'! ':'. I [ -
I ,,. lh' isi.l| litfllI .
fll.'i
1'.llr,1 1.1 i'I in 'in- ,.. fill Mobile( anil fiuni' tbf'liti'in III, il.ill-i, ,Ift t 11,1.1 I |l (" )' ttuliltl' | lif-liln iiifii' kt.iinl: '' fllier' ami .ai I "I .".1., in' ..r tinI' 'ij.li-1. t 1.lr'h. 1 I'lf.l, 'ri.liiif-: | hit 1, '. IlA.
'I 111 kllllM ,.1 Aljli.U", I IllilU'ttll' Mllllfiial I Ild.I"I.\I i nut! I. tin\ It." I llai'in't,; 'liar- :s: t "I luII" unlink, the tanll-' ol 11) I iiiiii'i"itil|' | ljt, in lliliin.ii', 1..11. IC iiut .
C'"i'I. I ', ll I
.. iutoke II.II..v.11.1 III I tt [ It
into \1. Mi -
I mitl 'I.. (Mini i-iuili| | r"I.I.r ." 1.,1 \ I I I."t-l (binIrait, Nut iiii' anil
luiilliv, I lice, ;'"Vi'nun-ill, will> ...1 iitvin Ihf ", i'il; I'tllaiif.; ami I "li,1 ( ,. "al"all"'f\: ( mnl u-f .the' 'innney \ ,' ,. ., use r ir nl' '- tint I'' .. ..1 I I i.
I lli..1 I 'titi.c tru' f 1' fill s nl l
) h. ,''c"'I"I"I., t ti |1" if.ii. .
bllf I
lt.it
II'( .IIII MiilltiTiHIIi'lV' nil lice'' :::! .1! llfl 1. ,lull infill, a. t I" I tinai Inal I '..I., tte an nllil i : ifl 1 'tsj.ui': 1""I..1 | ,. 111"1', | | '' '5' ttnti'r \alt of IlifI 'General Blacksmith : I". .., r ,' ....h. t i -.it u in I l7s< ':', :IUIII"'I.| -, I. iiittit % te.ii, i 1"1 I II. beett, (be II-S-.OUH lit (tbe |'ia-l I ,In Hie emllh.lt, tbe .." Are
:: ,
I 1' "UI"I" ill'.I.
,
1511.1, I In 1 .
I.IIII: remit I" 'look In I lit" lijjltl m i i in'tn.il'tinlb. <'
111tvi J'I.ol.1. .t'I In I I'-vI.: Hint \Mobilf i' I ln'| i Ii., ami, :.11.,1.I | bt tin-in | : ( the (H'tiple; height, nut be uveitiiu ami. I I'lIK- VI III I I., e'i'. lltl'll till It|i.llMltl i.:' 4,, 50I
il'I'fl.1111'
I ii i'.i'-li.; 'I In u ., in ttbul 1 M I ill | '1"1' I ( : -imr.
J" 'ij..r .siiei '. .
W""I. 11 bt
"li".I" .1"1 | 'the railina.l mi" "|-ali.in-. IOI'S..la111:1 -
unit' atailable | | | nl I ,l"l. tin 'cc i Hi'-iln i iilfiiltuf, I ", bi'loiy.. '1. 1.1' \I | I : I Ii
; S me lit"f. .'li ,/ ,1.1.1"1.,1." silli I 11111, nitlm ''in- I'ailftl, In ilu. nml In e-.liiii.ile. il'iit il.II'II ', .hill.i.; '. l.l'-ll, i-niiilitilli-f-linlilil, < ) !>.< J .
"NVatri-ir, I I I I 1.1.1. I i I lumber, iu.il 1 1..1 I 1"1 .I -0,111 I I I'lfi' nl I I""I$ I it a ileint 1""',. WbeiiHie 1 oll"'III."I.I.,, .I'j\ ill'-.' iitiii'.' I I I It Ill: IM..NT. Ill
) ""' ":.1 h,1 I I iiilne., L. (" "$ | i .1 ri-| < nl all. 5d
i.llii 1.1", l.lilil-, ill I I..e. tilt' ,|'I .Mibain.i., S .\ .li. "i..I,.. ili-ail :ami I tte are a,iti' ,linie. ami, ini-mlxr-, -bonlil. bateIlif I ( ) :<(< i I "I .i. ; : : | I.ili' ,,1,1"".I Illllf stnrt lid,'Iiiici' ullli I Ir. I.I'.ii. V I III hi p..,
r I II ,
) I 11 Iif if.nl'-r ft
111 \ 01'1.1- ,
S .
l li il | :
i.I \ "I I cc : < .. s'
111111 "i"'f lo. 't!I Ue lin If ttulketl, iii| tlu'Ml, I I.t.t.I ,,, i'al.III., | ,." "l'i. fit Ills| itilli bi. .litoljie" lljfltl 'In .'ul up 'nifa-iilf'. % .U fonte-, .lit-111'I.I"I..I.I''lli.1. :in MII-II.-H, .. p.,ii'-ft',.-,.r t .1. I.. \ .e.e5ss's:
I 'IIIII", liffll,, ibtllf In tbf bit, nl Mobilf t l'i i t.lit, niciit I rimilH ecu. I II: iiltii' .. I II. 'tin.ml' -. .
j 'Inn 1 nn.li-r 'the 1"1 S. t.r. I'al.ii mi | I -
I ,make ,, aln-l M.II I in t Hie | "' of or ''' 11"1. \ ii '
a : ijm' .IHI'| tiling .
I Il7! In !.*:!, "".1) in.tlsi, ) ih "nli.tlinoif 11"1'1 .11:111 ; I : \111' |ill" .enl I sits',, ,.fuiiliullf! .tee I..".,. -Ibe, lira. if \ arl I K. m .. 'I I' ii.i.Mnr)' \i,1 i IiI Ih :"i"t. u ,..... sius ilIm
I I'tl: tilt ll'\rin\ \ \\.l- rilrlif.lli'ilIII luiniflt. 'I 1''be, tli.iiKf' 1 'll.al I." b.t-. i".1 1 hpsii'.rt5i.. |iarty' "I "il 1".1 i "" ,. the p'lilli-ntan Inuu, I .\1' "ttir li.iiain-nl.il" ; ", U'mk.illy I1 I ni' ,Knix tr.i-t.'
I" .
,
ih. .
n n.11limn Stilt I
ion-i (1.1| .ul"f.I"1
I ,\ : :: I.> Ilin, ,1..1 |i.. ''. I'1' ,I ; | III.I. | 'iii.inilf'lftl, |; l"-- I'aili.ilili,! dud I l.itoiil- ,"'r ami h.1 "II' "ie.ier-i: | tiltat tie I I hu t'cu'I d.1 Ibu 1".J.ula. >.-. I: MI ,ut.,. I 51ii'Isei: ,1 t 55 ii.ttr.l. ir> rr.niif" ""loi.; inI AV. ;J. flUW'\ Lv... t
I Iiitlalf, in> i II-i" lite I b,.. ( Int".I. \ \U I U liarf. iiii>r"ii'lil.t It-tit' I I .
Illl Illli, ""I. "l'i-lli., 'I 1 ,lute. I", ,liiliHfil." 111 ,",1 < 1"1 ,i.t but nnlil, Ibat, Him 11..1,1" tip or- 'e Uai
| i-m, ill I Ih,' : i-uii-lanl, I .
.:| ,.4.l >"io : I 111' .1\'i In lullui.iilil "' ,1..1.\| l \1.I .' I 11.111. it |II "icsi.ct' J i f\.r II :1.11" ,il".I. "I 11,1,1.1 "H. 10\1 iiay ,ol.jf.liim. I ",, .1.,|., ll.1I il: Ill ..1St, ll I "-"".h".1, | i I II ( .,u.'i'-c.r i.> IJi-0%* ii lie.- .
I J t. I i Mobile. I.er li.il an-l I lailioi' lilif } ue .h.II"li.I" .In ttear bay on unrli.'in. i'i.AiiVIIA i.rIl'E.-: : ( at'1 1'tl.lli til.'I 5'. 5c.
I litui \
,m.iki' ,
11.1 : cm,1 a I.ll' I.cc "bu f""I'o" timing, ".1 kimelhe I ami atuiil ,' 'I IIIKIU: N\MK: l i" I.KI.IDN.;. : 1 tt' ut|I. -ir.il.l.-.\ ,I" ,. I II II" IIr
I .III', at llm, ';.line, I linif, .tli- : vail cc .I.u"I"'a n" 1 I 11"; '>: I'K: VI KIt IN
"Ii"-' Hit', in'!I.. I' i i- "": | Ihi. cc .I'.IIII t.,," b 1".I.I.I.i"'I'i'I.1, ;!I i"ol".11""j"'J I I', ii- u' I 1 I- lorul.i.Win. '.1'. I.:,,. .! "I ttustu.st.I '.
in le.i 'tin I lifiiiu- The I ,'uIur, Ituit Jniirnal, j\ li-t I. r
.) ) Ii ii .lin-1 .Ilif, tilt t..1( IVn.ai "I ,1'1"lh'1' | & I'
1
.II'r

t .II IIHII-I-, iit.' llti-' .I\i U i'|,;illinl I", ,II"1"' .". *1 in. I.ii...j..Steal ban.I-," ..ik."|1'11"j'II,1| 1 .| i | ,I l bt j juliKle ]I '10 it ain-l; lifib.it: ami b.ulx.i., 'I 11..11.i ,.,.f"i.. '''' ,or" lilt) .11.r |i.irly: I N ,ii'lit,| ', I .. (I iulH-rnatuiial. I .ct.I iih.iii..e, tn il tIc ..Iiiami, : Meii.l.iriV ( ;ii.ar I.) I 1c I iS ..,-

liN. i'" il rnl'ti'" aii'l, \, ill iluii1illi'-i) .< ('lit'" .,, ,. | \t- ', .1.151| ISis "Ii,". me 'Ilit-f : In "hiss, '" .1 t Hit* 1"1 \111"i c I. |"f"I"| -" (lo bu sight l 'I isu ) .. ,. : Itil .nlicr < ,fin--nl-, | \Vin.i ( .lt.C.' i ,

S i "$1".1.1\1,", tire is.l.t"-.i| ." I llii' \;II nit'nl |nulliiiitj i I.IIHII.I.i", tti* .ibine, ,, ti(I'lit.. I lu 1 I.I llial, i-l.i. "'. lite .i,.- 11,11"( ',",": :tol. I Hie tt .- alt'li,::-l.li' of il. Wh"1" il'If.l.linj'nn-ll' i !Miller, K.; .\. 1'iirt W. I >. la! 1''''', W.ii"lun I 1".1'jiu'.t li't-Iy'; 11" I I \,1.''. I I I.i'.<.ill ri'l "'I, Illl pi-i,J 1'11 I.il.,an.' ,'.'IMI,' I.,"||"ll||1".. |nM,|, .. 1' '"< I I SI*$

lAi'lfiHii'i' ami tlu. uaimi'-l |.lt't-.* 1'111 IsTn. I' Hailing, In ami, I'l "in, ,IVnH"U 'ba-, -"'lI"|'| .. ( I 11, ttur-t mPh of tbe uiKiitite| | | hito\ isu' ill :1.1.1"'I'1| 1'I ii ees'- ,-- .- -- ---. S"I I, Illl'll I ,.II .\U,.lit ..

| 1 lil,: I 111..1 I Ilif '1..1"1' :, liming It "lib. |i'''i lull f 111011",| ftj I I I I"alit.it', \ffitlfil, I HIIIIuf M.Itil (ill I) mnl, r.il", ul at all ui u |>4ityin'In jj.ui ; .'Jiuht., I Ililll.I mm '"' I'.i-rnaiil, I I I.u.i 1eet I nml .if.n, .| an I 41.1.t l In.nraii I,
li-J,1 11'111' j |.. inletl, mi .Mobile ii ben. ,Its"- mini-, 11'"h 1884. i ". I t. :*. ,\. ,'|.. .J"".. ,. ''iie, ) |I": .
I ., .r.Mi'iii"'I -! 1,1. l.llu' : nuliiiili-lainliin( ,., ; llial I 11' I, ( ,make, : ,tlit-ir' Intliiein, fell for lice. : a.lu, Ininl of lolnncN" ami,t other-.ininn ..:<.-.1! H.llll.; IliU < "".1'e'cj'd. ,1. (I.?.. Sewing Machines: SW

I,11'1:mnl,' .."",!, ... l.t-r lt--i I I-it .- is..t :| M l ijor I ,.'.'...111".1.; "" -1".1." 1"1,1.1.:1.: .., 11"1 Ibe, ( '..ciuc it. I tl. ,1"1, are Mitebell' I la-.l lie, I lltinlii I .I ;, ,.*. .l/i, / ,? .1...,....e..i ?;' ,11. -,;!,.: i i 5:$

L., I II >. I otut.it.' Ml,, ill'.ill'. il .In In- ilialiiu i' I nn.le lI" I li.iis.l.i..Ib.in iini'-loiiilli' c I. iiii.l, b a. 11"1'I ami f'c |1".1".1.1'1"111 bilni-en l bil ami, I l7''; 4 Troj,in I,,,.,.', ,.1 MI I "I, a ii//ly I llike. I ll.iiiiel, *, I rieiuilij., Mi I lx-4ii lluli.lntk I- I t- I-N'..ii irU ii lean a iiiili..n, : ,tuseiietuui-; ,|,..l tI| u.,. \-|.ii,,,mu i ,.i,,,",.. I II i ; i I in l's x SII'MMAI -.5 I..5 S1s1Ar

lly ,II.J'r.I..II.. :' null" il ii MI''I! .In ItM I lite I II.ml, ,. | : | '',1 h' .V" '." .1 "" Mobile' I b.u,' ,to M'i'nit In';ar. or an i',1,11'11 I I \II hil'> ull bin, I .., 'I Id I '1,1.11. 1 lltiir, I Caker, l I.I. .\ I l'i Litn I it t I- it. ,, II, in.inn- ,I I 1,1 .in, ,. ii| tIp,,. |lir.t, l : ii.ini: 'in i'" Im i S

kl.llr.l i l-'lil'ili.lilt il il.ii','. mil t-li.liil.f. .:il_ in l.ir "'1"11 I I.. I Ihf.I 1lli""I''I'I : :11 ;.nl.lition.ilib. |''lli ol I Ilin-f Iv.-I. ttbilfliming Inn in or II, 'I"III( .'unilar 'ulll", A-i.( I I...-,.. ami I l'.u\r":1'\ : I''' 'I' TIm Cll111 n Year u in u..lk int l.i'u I lirlt liinr.ii tinN -. t- 5 11 I', n., I 11. i iii

llitt\i' | |'| l.f KUIt'llt'll lli* .llrlllrlll( Ull'ti.pinii'iii i''I..fll..1| I niifil >|I' Sinn .lli.il, (Hie ..I""I"i".1| | s.riuute',' ; be |.e.a- II.'. Inilbfi I I,...,.. to ilfi.itjnale' i by lu .'luuu rieeet I Ic 1..1..1.| iuiip I". Th.'"- I Iln nij uI ha* IN-,.u m Imn ., .eelicuI.t. .;> > i'i Lvq4lAAr

: hoi .- mnl, 111-Hit. mnl, i I. l k of | MekiiiHie I i. S i. It ,' .,.*.-!I- | eil'cccrt. ,,, titiilii'.i l:
: bit c.imli.ilc4 |
I llul iiiK-.tr' in ailiilfi I i i I Illillfil, Hie li".llill', of I Hie lurof J I'tli- l'tiil| 11't objurga uu : 1 ,
bar: I lu the the IMibiMitti: i" i
) j 1'1" enliam' e ot bin. Ix.r .I.II i" I' i- soil | ; r i r |t'se 3tslei, .,, -
reiuietiuiitl..I' In I'lir ,.Iiiteeti.' ,,. U I. i I l'i n-ai' M ".i', "ccI |I..t ti .. r /"<' ntI1 .'" '.i..t.t |I.. ,Ilif t-\li'nl,' ..1(HunIn I, ,,,.1 tion, 'I 1"1.| i ii I iln- A-'i.' U a-liaini..l I oriiic' am.llllr') me lett if ant ..11.fin.llial ,I I'll"'*, ni'l .' ..|,,v. I It,' h'ali ..i i |.nni I ui.n. $ 'Th1ou11utVlIIiNts
11
|fi\O. 111 tat' H. |HII-ililr. 1 I..II., .Ull I ..,,' ..,.,',...,/* !;". |i'| |".|. Ih, j.t. 1 I II I m.,;",I iioiifoiiiineml' itioiiori\11..11.( I 4r- : ..rl- jiaili\I in'tiou ami ,U I tiling in ; I I HIV, ntllii* MIn lii hunt. alter if I lice 1 II. t. .1 l-l ,i- II "i .1. in.ai| :ti t "i$ I t ll'ii I'l 4111 M II J.il.I III.' t' >lllUI.III"'l r |II.i ilii.m-.ul, .issj|. |uI| ,-* iu,| Ih NO PATENT NO PAY eat etaa.
l''Iials ainl
.Ia.; M..4 *tiitil lil"I..f! |j.ee'IIP. I. :t |itililit' lfil.. of I HI-HI 1"| Ifil ..I''il''j'I,'. lt.1 I be flnutin; "I,I.. mote' I Hie l bar.4lllioi'b I llniiui In h'nlu it* iba 'iin u".1)I rijilil 111 iia-Mjn:1''. I.em-ral \pu,. til,, I 1..1..1",, l .1.'.1-. Ii i it li/. u .in..1! i..i r n- i 5' t'i III id i in lii. PuithilescItd
I ) .11 ml < u. 't -j| 1 t t > L"I'| "I'| 11 I i .
.ui'w *|1'I"'r-I''IIII'l l IH. I. .II a. .1 I.S I.- i .1 Ibi. ".dl. .i I'l'. li.-al it 01, kin,); i:I b,. ilsispiI.r i : I I I., I. ...-\ 'I il i CC 1 4 lii.llfllal. iil-.t..5 ,,11.11'". | Miller I '.I.f..I'.I.: U-.l I Hie I li-l..t.I ,.,I"|I'.r..t. t I'o' r'.1' I.I. I Ik I i .It 1.1 n ,1'iif ral'l.JUt,I.1.1 f..r,,|,,IMII MUI.iuin ui I'.lif.i, n. ari' '' ItJr'k.tety

"|1'1'ill| 11 1111 i U "..1..' mi II..' \,1. .1.1 I i ; I I" ...1stf., .It r "l.sI I at, .1"'li"I.I.I tin.If of lYiK.noU, ami" I Unit ilii ) oil'! I like s p tee fill I I lies t for; I the'laif TIE .AILYIEnquirerSun 'I III-' t.t'.il m li.-iiniiit- | \iiii i Vim'ia.lui i-

, ( I .f "1"1.1"11.| j In IliUtiMluH hii-h li.le. lit .1""III\, ,' ,, II... table, MM tune! "< 4ml I :11'' M'\IKS: 'I.IMIS' \\IIIIIN ? '1 lit-if aie" I lliiirunylil.n-.l-. i-i.. i-u I Hii stuci| ti-arlt |l'elc.i'|i PATE NTi out c basev.
: ,.
'"' !I' all ,
li'-iil ksit.| |Ic 'Mr ,
f \ I ,tied v\iniili': "I I llin I 1.u.I.I I i I uife .fll National \ 't al, .1 l 'IIIK: I in. .M'inb ami, I a .i.eueksy or i u.I Von ? ,. ,. u ? I 'at sc
II..I.-I
| II,, al.ia-ion, ol'llif.lioif i ui | i "I|.-- i"I"'II| | \ I .in | | '?!,? ?,, I tliuul.,, -ctet| |,. I csc.,, %
., jell, 1",1 1 'I. I I',. "la. .1.. ', of I lot Il4 'II.a Oil 5' niuiiet ami "" I Ukftour ..r .in.-' 'E iiai ,1,, .,, ,45,,,!k t'l.l.l.1,1 I f 'r M.I I ii 1. ,,ll I I I'i It"Ill
ami It' join" naU. I! < test (Hie I cuss I lii' of .-:" i iI >"I""I' "" i.I. |lf- a ? ) ? ii--it.nii., I ,
1"" IllII"I I u 'seIilII5i5l'tiilllel i.f| lint 't.I I .. i m ,it, |Its| r n .n. | til. | l .is ,i i', | | i. l lMl I.

I v liriv uu aru 'II'I'.1 S -tti-lii-il t I llialmi I I | in the bu, I lu'litern I I "-iiu-n. 1"1 'I 11.. MHoml,I >)1.'. I ilii-uiitiii. |I.. -".I.il, .'.,..1 a 1 t''li'i itiss ot.I Hie 'I .s..tiue. of 1 IVn- Id.i..c.'n" 1. ,, Ic, )I. *'I'ulrfr..I".I t i :1 .1. Vi.i.IMHI.I I ui' i ..d.4..u.s juirr.I .iu .-.it *j.i. .t ,. !tt' b i.Hutu .' \ n111'.llii >
11".i 1 Mini t l 1 ,. "
1IIIhl, 1 | |.'-. 1..1 I |4II > ,ami our t'fii i.il I ilialj- i- I llii : \Vitbtliftollllllf I : 4''ol t. |1'1' i lIlt I '::111.I y g ianlf.l' .. II. I i ,' .h.1 II. ... viI 0, nli u ili.M it| t'ress a, ,..,1 l'itiut, | |tijii, '.. i i } ( mi. 1511. I-. I1 I-
iie.- : 1 '
.1.1.1. | \iI.U. gi 1'1.1 tta. "li".1| I ir.u "il' .c.'r husiit Ill I.1'I.xti-tUu I *llU i l's li. ., "ja| in ,,,.t is. i.i ctis ii I *I.Ml ( t ,|.. ,IUrt| ,. .5 i I'tairlif. l I' ttfni I itn i- -
ll .ili I Mitt 1 Il.s. i i. u'l .1 I I Itto '| title? ,I.. thu tt bit their bihI.liusgIC 1"\.1 ".t >l i ," I'h'! t ( M. I t'i-i' 'I n i \.l.ii
|l.4i'Mh111 '| cci. ( : tilci -si'I li I sVi. I Iii aint 54U. h'I.I.11. |1. | 1.11.111 .1..1. i i" tn lit s.t. till"l ( ,111, iu.. ', ., -
4 l tt ecu I I.I !' II l I ii I. '" cc a'. list un,Ies'ui ) .lr..1 I il ... I f 1,uei I .rtht'.
\ iii i. 1 1'- mi'l ., 1
1' i I. .
..flulIlI, iif "l.fiti. ilii-, lull II.IIIU': ..f aI'liiiliiliiiinr I I.1". I.nilf.llatf c .. I tit' iii.'t't'.t. ..11 4* :ulmte kl4ietl M4i. >H' 1 1 iiiiiftl. (In,,mIlif 1 IIH':aleil, .bit I b tt ". rf'ir'tI tn tbeI'oinniillfii "ltlllJ.le'lI.l114 liY I. .\I..i"11 l-'li1.t. .fl' t .-.1.,11., | .<..> .lui., |I"|1,1. ,. I..1".1.1|. ; ,, l I.,.| t' ,' im ir. -I I ..il i ,*,l"ii r. u*., rli.1.I .inat r-. I., ,ii,,i.,.. ,, !.,?,, 101 IS x.' KU.u ".I I 4". 1C A < 14'aiu., Le.A44ale. .

S u nul, uiti-n. ,\ rlull I'Vri'I '- I,'"' \ il l \ ar.l. "lint ,Ii".'ut ant >|1"111' i liii ".' ii,.. U4I anil up Is. I sTT ol' nn I'liblitllnililin, mnl Blil.III; I 'oilli4uu) ((1'1'' S'i"lil:.. .. 'I:i u "-l '.i'.I.,'. i'i', il t-1,1.1.- ,( -'ut'ii. rn. j -uru.il f -- "ill i M.uali.Ull t 'ct., r., 'I|, 'ill,mill|,| u I',lie, .' I ll CCStJLZBACHER ..
titriti.
) *
S I'.P unlliiirlilliuU.,, iMtl-. rig let 1 nt, S liji'i'liuii | *T\ I e. .4 l four te..1 I IMtu' 1 luui.tcllc.l I 'I(. I'd in- ul l i.ri r\| ll" il cI il'-lili..n.
; I''r,',,,' Ii. I tin .in uf |1.'i 1141 nli, viiuailiil |1".i..III. \ I. lim.I..1"1"1 I.I.H miI I .Itl' "I" : I 1.,1.. ,n 'iiu< il I .. i ili' '.> I

I i \l a. :'1 :.1"11",1. am i. i Ibe' i .III'I 111. I Inni t.i. \ M'IU'1 olii I Ij M'N lo ,' 'cl.li. l ill ur lli.41 t liP i liaiim I ...lI I 11.i>.i, I tIle I"V""I. but uc I4ke. '1'11. H-C l'>..ih.e I IKK: .,ilti, it, u.urn'w **.will I I'nn-It.. st7 1'iirtt.nil.irh' 4 % t x.Vl :fit, .5I I 1 ". h rn\ ... inn, n, ,,|11't, | | ,, BROS.. Caittialtelti

..1ii,,\I.ti.i lu.llli'r, I llu- i::1 l luhlih I tbe !ur unbuilt' isiik. -I I.. fll'.irt !! Hit'umrtuiiil In i all I tho 141 1,511 I'CII o|' .. I. AN-
ug )
1."I.I.lli"u Ij""i.j I I .>:ir I'titt M. I>v4, I., at i ,'..I lln' .iut" | | MU: ; : : l. -i" \ it...I I.I'J: f"r itin ",111.. TH05. C. WATSON.

r I'aiiiH't' in aii, > \.it IH.m.lit Hit*' t tin 'tin' I llu'ir ivni'it.tl.l 4ltli"ti li be cc tin r fill' ciulIislui'* lt> ,the |mrliou ufIUi un'I"\ IN-I( l.t-l h | \al met
u.rl.I. ... "ri' ll.llh" t Inillifi i 11" Mil tl I. -I( in i.I\I, ?;' ?5fiiU3H'lH1w1? !
.. .lining i I I I hat I lln-i bit, U"l iNviipiftl. by I tin I, ,, :: t 1W'
I u luti'.iiu "
1.I. 1.II..li..f'h\l i Imntifl' I.) II, ilf,|'i "llh"lllul were an | House. 'll \'t'tkIy liIl1Iirt'r, 5,15 ''I I* ,n--. ,.li 5.s.t, | ,. ,) rl ; ; .' L.KIII .

i,1 i's| I),,' n iib-tim ,lion tu lln' Is:, iJI.'. ..' .".110 uHirr t I'uii"'.t SMI.-l ( lan.U cc it Is. : Grod Opera i n 1. | Curk'uutal
1 l" .
t TlIK tllillki it Kli i.\ I 1 i h.I.I..I.I II..1 I .'' ce.l.I In 'h"// iu liltin. an-l-n '.II""I Iliev take .. KASHVILLE TENNESSEE, I I
f 1 "I.,11 III' Uar. 'lliiutirk. aui..-tt.j l.t' I ilu. \ ,: >;: (, 4 11. .ill T I IIYt t III U L .1.it ..tlt ,
r- \a |l'r..I.. I tin- a.'u'u.u usiss i.ui..u. of .1.,1.. .1 1 r.i I "i- M 1 ,tt* i i: 'if, .. "Ii. F.
t su
ttiii'i* to I" ruiM 1> lul! lit. l jury .f I Iii,i.e cc t t n.-li.iii I. wcuie Ihi |1"1"11)| fur I It In) .1..1 !I. i iI. C. BRENT Mr. B?
I an i .1' but it li.nl .
t4li .
I.
j 1'11 Illi.i.II',1 ; .. I Ilieiieit "r LfUtii-n I .nun i.iouUami | -I. i intn .1 at| |o .- r t. ir. an' ..1 I Il.
C liU ." u culor uii.l i litiitv IIT. ."lt>alinx' ,,10" ','rl"i.: vxlfiil', I lei"i-.," i II... a In.il I in !c'- I III" \i..'" i'ill. I II.I 1".I.'I.f' | |.nl.li.-( btiil.lin, I l. .'I|, n. ri-Hrnt UMori.

) ba.','' dry ,.... .1.1.1"1. ullirr. urn, ill' pan: lug; I use, IMM. !I. jl I'oil 'ci'. l.'i'j.: 1 bill i iva.e .| 4.. It. ..C Ir"I' IIi.! : \In-ii., after "I'll111 .non be, ami 'tlii'in it fltiiif4M ENGAGEMENT RECHERCHE. .', i. I I IS .I.s', I .!*.

.
i 'i in: MnlAi: AIjpI.
l al li* to 'ir ( li ai'> He b'. I lo .1.|.i anliliin bv il ulionlil utili/etl fur riiuK-H: : \.
J j a I" 1",111"' "tact 1" > \ aUt'i- ,1 n i inn Itci' cc ar. gr..iij.ity| mi1 1'1 .11.1 I >n tt I VI lUk I Cutter- ,Iauueta
I
U-i. in l j Poultry EyrjS
I lie tji'U uut cil'llii' |,riiilt'ii1i i I I, a ic.) rli-i! et .,u.I liu.lilt | 0'1.' I. III >7..H. t the 1""i,' tlm I ttlnile shy au.t lintIfubblcJ '1 I ,4 I .l .4MnUv frjIUll Si .. agc'uit of i I
.
.I"lluil.I. .1,1"1".1| | .1 .,, > 'lioii4iuiii < t. ) .5 1' IIHT | .ii I'MM I ( \ '
1"11 .. I Ji | "Il"I. i itt ul! It "'I.t. a!, th li* A 1 > U i 5I..% %Ia isillelLJIo't
.Ini III'IN u-III uf I'I.. ,
UllUUlll ail "ll,< I tli for 'lil4lf \ .**
|I' | I Ote
: Jonrl"r 1 \'i.'" c.I.Iici.; .) il ..Lii. 4 |1"111.1 i I t I..5 mirk I.. iiinoif Hie cc re.l.. llu- GERMANIA MINSTRELS t .,u''IIce. .i h ir.. u .I .nt. -ti ,II ,I.. Fruits Vegetables, Fish i

..I..rI.II..lr ,'ll' ".','.-" ll'ii.. ii. i i. iu |I'I lilt- ....i"I.1 ttbi I. j,'li I il S ,'ul'l, cc oiL ct .t- .1"'", ....I. ililalort, ., ...1 1.rl..II.1 -,. ,iflif'i' .ujje; .t aln.lone in .1.| r .t.i ,i)4) t -rtic..t.1 "I I I hal it .i. irielt I.r' I i' *,li I r\ 1,1. ..ih \\ i-h .lul i i, Fe1lcij1 II .1,1 l: ( Ml l >.s I. Mil i -
U eui..u Iii4uner ujiiI'lflett S tinir of lookiuS
l : |lust t. I the .Vi
| "s'n-jl.'r | |" hJolilestic
S 1 "hal'' ''lh SI'u"h'.I ,I.. .- !1.1) 1 in tin- .!u.liul i II h.uecc : .il4 i 'I., ..t'r.I < 1 I" v. *, c.' I t EIcllcc

I ((1)I!) W. alt a lu, i itii-U'.l$ rri.lnriii':! l.Ji' IH.III'| I.. 'IM.II. cn..t| |I'ieL:| .1(lute', t l a".1 Illil I imanmin I 1'.1.' I altlliiil--ll ul liu ;"llt"I'I I further lot, .. tli'i lu.liter ami Ukin Thursday Night Jan. 17.MiATlMi u.,,|.l, "(I" I ..\..t.ure I "r.M r* |t'r in. itnl I 'C.dl .' neil lican

la I .ulliJiall. mi' ( l "I! 1..1. t"I.1| .' U\ KIXU. I'". .it.-.r. '- t, t'.c. i''t' .
: 1 .. i uih .li i.o i-iui-e t>> He& |" lf>l oflli.
|1' .
11111.1101 IU.lt/,1 ,
.5- u'it Mill cc eel kiio .- lui'itit-" .. I ieiU uiiiU'ln'ii > "il (
; i ; C''Iucs.ui.. ,
.'. .) for ri I II..I.r I. II. | | .t \ i 4f. ; J VI l! *l> Ce '.
I i j'j, ullr-jfil\ aI'lii'tlv ,.|! I I.fnu..I..1. .1 ... I f.iiir It,,'! .. Hie "b.ut.f 11..1., IMI-- Ii., lilllllfil ..je.c. .c.ii.es1.; .I- II- ,IIIl"l' I!I il.1 IVll"l4.,the. ,'o"lrl :in.l ',.r. 1 i ACT. ; :.' .lH.l"I i 1 1 i it i r it iL. i. '
.1.1..111..1..1.1"
f ? bell- for I tin'I I M4le' t limU lint ln-e.li-,1 l t'i ,15115 ,
: f ; Ii* ii "r I tIc'" I'ta. i. ".'. 'llii-j i. an I iiit.i. iijl.lf anI I |>ii't-; i'lfilil.N. II I X \ l.llfllONK) : 11111.) ( I 5. u 'Id* Uiijiianlily
i. ratlu-r liant! UI, *' nl' wli.nu ; ,the lu iiflal I I.Jtrruuifut that a" .' cc hih. W.f. J. f ANt KIRK
It iUaul (l.i.i.I S. .
.
f'i | ". 1'arulin.i in I t'i, Lit.i. 1 11 I IMhll I SI'KI'I: AI.TIKliSAM : 5.
i i-ulorcil but I il i > 1 ri' lil-ull I I litiiinIlif .11 i"II.I tilt I limi.i 1".1 un.lt-r' .in li itiri ( UHNNKTlBricklayer :
/rt .i nujl : I \a. t |titei r llipubtrii. '. I #
I II t.ll N.I.
Ill I "
.1. '.5. ,' linn ami ronliii'iu I iu Hi ( UVXCJ:>. t* ', .\ t ,. '.il- .( R. m.
Ix I I---- the .''s.''. 'I l hu "1".1 ut \h,1 anrulnreil .5 I tioii'i j I''l.t.i-dl.t tin-t.>uli'lt'raif. ,/rall. n.lli" .tXtI't I-I McDavidnir.M. V liU-U IU
. I i.nt. to fite of 'tip
4 i
I ** wall ilinii lit I.. rnli* all iii,. ,!j.t! 1,1., ,tin'b 1,41'Ur uf |I'\'I.. .-..I..I..1 ri-n-4.-oli-in.WI Ir. a neit. tiftkli iq.c n.'U| .|.5H-r[ \i,'1.11:11; t ,aLIt|l.t'11 iu.liti.liul il- "il'bi'iieUt.u'.i"jfor 1)IYI': .\C"... 1'NcItt..t: < > & ..tiI.rlt' and ?1St .

( 'lime, l.*f* "1 ii" lae'4. rlfal' ur 10l.1 t.4. S lln'/ .u-iiilt /voif, ci' tlic tturt'.M'NI lit lI-.t al I'l-it'iii.ola. I hii 1.14 : I'litaif esuIt, -nir.M.I'KS .

ft'Oj p I i I -I tfal, 'lit Ilio |"'iiitiuliaiy ur, I.,. gnikl I .I ll. I .I"tt-t Stall-,'r, &u uoi lifiu ilii't' Ilu lainin, K.'luii-'ii ami Juuu I I t ""H.-// I'nblit-1.ut.l-s .,".a. tlif'*-, kliuulj bt ,::1l.\U/H: I : : I1."li. -" I 1I *' J..liltt-otull ll'i.ltt"Mjililf "' ' we put

F f: J :f I |I", k. OUt l>f il. '1 1.. IK''I'U M-t'lll< alxltiilliiuVit ,4iiitl"i "aliit- ..,.1 ri'[>:iir', 4inl lint' 'l-.lit.ir: .. \tli-tolf.l I'ublie UMThe lamUoulof r I'.N" 'V I 'I< M Kill KI :>. MOIMI.I I : & Mi\\ TiiOMKIKailroad : I: \ BUTp1't't'l from Mr.
t 4h \ 'I I lie f.hl.ir. l'a 1'1. ttlii'h, tlir, d lit 1 '
| 1:11.10 \ : > cc V Ii
liaii.' iu I Hi- .Ii. t"'L. ill Iniu or >lit''
I i 11..11.- "i" 'u.I,1 I I'ttt I of niiiiiiioi, mnl 1'lh..1 Lands. d.'reuiu.I
I 1:1 I I hotel ei..e'ui. ., ii, hi.s..s s.1 name' II -boiil.1 I.n.uiiUsl.i. I OK. OI'U.14.. u.ur
luieT* Juillt". hit 1V4"' likeJMJ' "III. f. It tt- .1 I- I.. "|,;,"i,,' i.rtiet'ai- ;: rulfllt. nil. lie i- liiuIt, uellkuuttitin I: -- t Ill\u. ci l.r.lte'l iu in1' -I' W.o.upiiIigUJdu.

while tra-li. II- \\ jnla Itoarlns 1&i I. .i I ii M.. .. ti, .ui.l Mobile. aced tile :i 4li ii"l I I1.1'.1..., 4. man. I II \V. VAN KIRK .
.
\ l'U.
.fal.ilil. lit, t lulim, ,i.t c Tin .'If- till ..t a .rods HouUl I J. rOMII-lONI( I'i I \ '
(
anil lu-lf ill I I''t. ,
buloiT; a tuuil aJuftiP .iu. I i- t.M | i hat .\.ro of I IrcaeAa1ou
peupi.
II.r" Jilil".1 ., ..ni..t tear- tli'ltei Im, 111' .\.It -4 > .ti! ..n.l Ifjiliuf luu"I..I.I.( tine, Out augur IJ \ .sfl.i1i lf) .'11 11:1! silL 1UU>. KtUMIM. "4Lci.. "I'lM El siit c.

; trlmlal. "mo.! ."f u limit art the all} |1' 'niinii 'iu the hued vkfili-| .. I I'-I .&' nul ni-.i Irh'li.lliflv' will 5 \..I!! '01 Hie fl'un'' ," I Itemoeraft. ,H4' -rt..J k...! kl ui lijll.-r., ivni.ua'J1 1. \\i' .\ I'' MLll.itleI't..: i -iIS t r K1NI| > Or ( 'KMKIrinr

>.he.M1| 1, 111'I kltuU" lli>U I U tilt-Ill- I 11..1..11.I .ttulifiul4li4iii4altlu S i ., 5 IM.;rallli.I.. .' 4et'ls'rt'. luibi I "t""I".I.| ,. |1..IL.11..i.l. and; *> .-. .,.' l".. .4N'-.l: .l \...I. Jr .114U,. I- I $-:' : \\i litih l lMl" "

'. ,; .. lu1t :;. ,"I" I.>..( lli. i \ .-i: I 'Iill ami 11. noil, II llt'l-l 11 au ..I tugflllfl 1,41..1' o' I p bt'- -
_hw..n' Xirth11!.!) Ctilifl fl.'i ,.tf.'l" |'nn( li ( olJ.rnmfn .

I : : !.) 0.' tv: A>IIM'MKM': ". Tt. l.Ft tl-'H.: MAKINKXK\VS._ \ nnrlll w. *i.V''i I.V.l, :IO.M.iti.t .'.
iol : .\ t p
\ omwminl.f" C'OIIlT. .e.\ C""I'\I\Tt\'I .t\U. .'. 'tniiiir K' iuoin \tf ; POt nut< Tlic nli" Mln lrr1.10.'ll. Sal "I'' l, I. t'l. I Col \ < OtlMKII' I ttlI
; TllP \.i ill"1 .17'' llr I'Ht.( "1 \ 1"1 J'I' l'I.1 C"t''o >!I. An .I I1 I.I l I. li: .. '
.' 11: \1 IWI \ 1.t i.\ii. Mil' ':Hit l I. ''I'"' Mini, "f Ihl 'Ao".rn\.I..1.12.1" .1:1"1'1. < in I i\ I. ti ri" I. ft iM.iiMiim .
I willill I'ul | s
.
I :1. 'I i Jim-Ill \up' ". II N Ilii'l' I'l'lilt'l'iii"' ul" I I.MI.'A; >' K";

,1- ..1.1"'n I'' I" In pn' iHil'i-o.. l.tl pii"ii. 'll' ml 1,1.I ; \" .: f 1" f. ,,, -I 1 I''1. 'I''! |1'I"III: "r 11"1'' i IIIrn. liv'n.o|1.lc.1'1111"i'.l In ri'll ". w Ini ,I.> tn'lull.itv I t l ,I- \ -ii -..,1.' n.. I li"; 'ii' 01 .t.--I' "A'"Ml, I I'i II II II \m\ir.: .
nll : ,
.ili.l. ,' "1.1 | | ,11" I it I nil1 'i n' i'
.'' ;'.i,, \.IIlj.II"I.ill.: i ,in-li- tll,1 ,111"1 Hi'm Ilit-lr Jinlilio.il iHnlili1' I" all'fi.t tllnlr I Ii -, u lul:\::.. In,m,II.: it, ;. I It...ip", <>' i II..nn litnti r. I'Vf, n.rW' I I'rl '

.. i''i, 1 1t nf t ,i.l. ,llIllil .- ., .. :it I llii'il-, li.lt.iU: |.11"1,1| lilul.l. >'ll M in. .M 1 ill"' .1 i .". "Uh 1.1,ii ..!.' l rf it. o. u iiinl' r. UK" i r.. II.
ih "
in II.IMI tt .1
;:.. :: =: .t'.. ::" .A.r": l.- ..:.. !: ::::;. ::: i I -, 'r.inn] ; il- 11:11111 tit llnjirrn VH-liil miir' .. A I", "f "iir' >ftti'l ., 1'\1,1, | ..l'M"rr.' .. .

all ;11,1I.l', Illf ""'//1 "I>l ) UI lino I- n, I. .i- i ."''n II 'I!'. I 11"""It '
1..1'1 ) "" "I'l \
I'niiitlit I- 11'1"
"'. 'In' i ni"" )11" I. \I' I. :
1".1 ..
.
MtN\l( \ sMii ,' IIIlllli'V! ; till" l i ? } 1..1. I t 11 \ < I HIKIi.lir TNHUEMK > IVtr I-
\\ \1: iii'\lll: III. T. ntlil-l" II.nl| I nl 'i.lll. : i inn' ,iml It.i-, !I".< 1 ill !''1.' IMI.i'.i ,In \li', .\ :' I '. ,,0,1'101"\, I! ..' I'"r., vi 1 n.! I. i ->t i. < InH .7 !. \4.ni.. il <'
\i| K. I v .U.'MV!: 11'1 thit" iittf.lii'ilfil, I i.i., U fl ? |
i iiiint ami !' : Hm N \t i iiiai'.r.I'.t .
1 1,0" li-riii, nUT I t' 1 1 In k I .II.I..MJ M .lil.fr.in .n
lit' till-Ill 1 '
,, i l".IMtl,, tM \ItH'iltrmi : i"t.f. .mil lii.l mil- rtr.l .t.ili'im-iil full) .. .. .. .. ., 1..1 .1 1.,1' 'II.in'I" Mr. | n i i \ i ..". i. I 1'.1 .i n. II.& 1.11! \l.i. -. in N. Hi. I M M. 1.7 II..M n li.ml
Allliiirln,
.: I HhM-l: II "II'MtlUl.: I I.'d' I. : .,.i'. 'I lift anMI 1.\ I" .1.'" I" M tlillni' ,V M 1 II'' llr.l .'-. liiiiiin'r liit'k. S.nlli.il lint i < i"
'.. t i : /} ., hi" IIi **l uri .VU, trfI'e .
.u t 1.11 HKMI "ii It".I. i r' : "h.lt |tan.. Itl t tin' |,til'll'I'1" i.'' I.. Itlainr'i ': ; i \ 111. > .1
Sin-fill'! Hint hr1'lvnhi,1 '
the -
"o : .
i i'.m:' : l./ nirf, iM.i'iiUM.: i 1"111 :1'1 : .: I" : n.iorln1i.in.|!| 11'1'1. Hnl mi "II \ 1".1" ,'.. .* II.! I'lnli-, V rlurl \ in -..| I IVmn. 1 i i
\ liHttiiflimt' r.ill.diJt'fi- ,I. "lni 1 k".Aliti .in 1 n
r"1' : 1 Ii.i.l, Ih.- I i ,1 | i, ,, I. I I' nil 11 f. 1 -I < .
,H-t I. I ; M llllll'lll. | PtGTINEEr I .1 1 ni .i'i I'L' i I! i i f r I mln i iilMl
"i i. n I'l. t. M.t AlllllMl ., .Ml" I,' o-i.1i. .U. 'it 'n .
1 1 I.> ""I.t 1 |iol* .1 t "i. I ,k n ui, 'h, MI"HI i In on 11 <' : { I *l'li'1, : mi:" M'IIJ' ,irl11'' I i. IlinilIflilt Hie ( l ,m n iir" ;it ''n'nr .
'n'r. mliril tVmil I tini"tlillniIttISHMll i iI : : ; \11 :.. Hiin Mil -f if M \ I! I ll i Iruili I Il'i
ii '"i.. l I -till., ll". ,11!1 ""P Mr.I lll.iimlit, I l I.nin .1 I1 IT. NIN-oi. ,1 -i i iI -
., .. '!, ii.i ,. n .i "I! !.. I'liilil".I'! II. 1I K.'itl : il' v rsi 4"1:1\1: I "I I 1 t ",. ii-rti'Hlil. hl. It rt il mil.. .ii' it II i llI
I ,I M 'lit!1 lltHlll )\ Jill: I'M'. III'' II'. 1'I. tinl.nli"" I i I 'Mil. I lit i n al III HI > I" li n i
l Hi,' ,- ( : 1 ,ik !n! < r ni I'-l'Mlt" l'1"1
I |
Idii III, HI M.'H" 11
U 1 I. tif lluAiti'ilaiil I | | | 1- I I. ., 1.1 h it i 1 1 'n I i i -I i h i ml. I .
; ht; ; nml I'm llii-r, that tlit'iinly : 1\1'0 While lloii-o .. II' \ t I .' 'll l I1.'I"! .
.I N ,. In II tlfl'imwljil.it .| : t \ i I .ill. ,1 it..Hi I. tin III 'i t.
.g 'Hi-it | "10" Ii.h H".I.; f ,ni' ml i..nr.,'. I'm-' |
.iliin-nl, "plli.U titfli ;
in pi'i'- | ::1< i 3I5K'' 2 rfi 1 4 nC, 1'i.in" "." l h a iiionlli. Mr. Itl.iim-, : iiissioii r '.J i nulii.fiii.' I" M.'Mllniii I A Mil-ill I II. + *
'' '' > il lilm-. ami fiir" > 11" "I'I"J Vi 1'it.it -.l.utt III. ii.n
Z 1t 'l-: nm' H 'ftil : ihopi-'i'i-i- < 1 lln'ri.nilr lit i. ui'iv.r li ll >
: ; i' i : r .q. .1 't{"', i \l- 11-. ii.un.| 'y \ IBrGIant Vr'l-uk: Uil,I I- M.I I nu" n, M. I.i o ,i. .VI-I .
: .i I tlii'i' lill that tinMitrill' "icii-Ui1" li"J ; I' 11.\ ; lo Ilif: ,:,', 101' of II. rl'i'tvllli'll'" I'.i'lH'Volrlll \ -
.. Minim1 J i Nil litmil'1, lln'.N. '11' I II ii mi' t i H- It.'H.
.\ ,'.' ::1 '.1''" I. ,, '\' I I" i 11..1 J oriliri" li'mii' Ailjntmil-Uoni-ral.' noi'l! i .I '1 Inn l.nlrttrlli', I I'lAs \ ( 'ill..\ I l.on I I I \ni". lit,. \ 1.\' I', nil n-. 'Ilitiuili, *. I l''tI nrlllii.l| ," I'I l'i iKirnl I, In ,lint i
'" 110 S ,. 1\ "'."" 1", ,, / O. "I \\tlili i-ll "InN i'I"II"| .
I I .. ull'ittfil .. '!"! for it'1- I "I" 'x etI;: \ |I"'Ih'| I ) 1 I I Km ".n, ,i. In HUT II n.. --li.n lli'l'.i'l. ulm ilr.ifinl tlic
., .' 1\\ ,..... ,,' 10 n jl" mi) 111"1",1"! >{; "; ; 1 l..lti\o. ; "In-1 :a. l.t'Pii I'lnilvil, .1 111'11"1' i i'nf :1 < miiri'<", 1""lh I -- ;| \11 ,'in I. V K.ln.ir.l", IV, ".. ....1'0'' ', iifiiuniiMit.

', I I.' II I'' 1.,11''' I, mn.itii'nt Ilif :.i-tlnm.' nm' I1 1.1 It.u '. In in i" 11. tt I i 'Jmiii"'i, .|..li.,ilniiniu 'I ln'x-.i.: i itiiin i i'.niii.iii] .1 il'
,.,', ". .. .. S 1I', .' 1.1\\ I ltl..II tin1 I ti'iii i.ini, It.italinn, amiilni'i'U l 1"111"( '" 1'1' In ..1..( .1.
,) '. Ii I: II ,..... '''11.1i. 1 I""lif 111"1",1" I" in.iko, "inli ilflitff) : 'i. l i lilll,' i.ll !, ; I \ -.In' "l'"in' '1.IIh.-'', 1 "" ". ..:'t. tin- ilium "Irtril.iro* nf Ihii riit \t nliVillnir
"" Ini"hi. liniiifWii "in 11111 : ll .iln""in (I" nm-I, i.I .
i-ill '
,, .,, "I'l'ii'til \ In ( : i.
:ll'
i. ... .1.41 '.' ''I .1 li i. 111', Unit mu1 <>t lln1, Inn"ill--" III j jli i j I 'I In'iv, itnnut, I" : \.1 e. I I.ilk I K Mnifi, l iili "nail". !fl. I! ''I'l'In M. ( 'iinni'l :i |.ri' !.|i'iii ,in. |
\ I h ,.." .1'I.;& 'I"" In'c. : jiirsi-nifil, lit 'tli.it, i'i ''|>" \ill I I Mii"lfi.,
,, '''.J' ,II 'I: l':1: ." t.t ", ;I' ""iiin "itli i-mi liliuli' ".1nnt In I ; klmttlilil tin- tii'iirp. \\illi.-uiH a >i'i'fi'l.u i TlioI'll.llllM'
.
\II\M I 1.
I." I : t: ".J II., ,,;". | lil I t"P" "lflimV.ll-Illlt llifll1! Mil" ,. I I 1101:1..11'( nl ini'iiilii'ihip.' .1".1..1 -. Ii I ( lol i .IIlt. I t. I H! I k I\ I .,: : li.ihlln. htt lllMI'l (t III1 .1 III. II | il.HI .
II' '" ,t ." .. ,I, ., I ".''' illo't. "iJ'd linvi'i .I "' .uin'ttilli .tin- -i'l.lirrIml" liifili-ll ".I".III'} I II i" Il""I., ;
.'" ni.i- in Miiti, lo i | I"Hi, I'I i :llill! i n ,In I "inn tlmLI -
i
II I f.\lir lot tilS :nil.ri. Mini -I',. \lii'i, .tint, iitii1! lo In1 ) nf .1.1,1, I ii; .,imlni"iif I t-ilti., ? l ITI. I I L'ril 'ml .
,. ':.. "; "'.'" h',1! I : 1.1 1".llil" 111'11"r > I iv an. ( mi n li.Oil'll
) a-tl il
: nitjitit .
"I.It I" -flit to
I , "Ilil 1r 1:11: 1,1 I'miinl; in I --- I V I., In. lii.il.ni'ihi.. ,
,.h"" .. '. "' I I : H-IIT ,vrriilnl, IH-IIIU.' i in' .1.1 I lif 11..1.
} ol "
: ; ui'i'il | II..IHC 'I llMI'-.l.lt Ili lll..lllO. .
.. .". \\ .'11.1 i ",I i. h.I' l"I.lil..1, him., it i" tin't.Hi1 .. tj 1 in .'...' I.n.-l. tt .' :'-. .> -Ii n.I". I |
( \ 1.1 e An\ "
., I "I'l-nll, I'IMII" N ,1 Jiii'i-f r.ili'lilal- 111.1" """ I K.in-M, 'In-ill. 'Il.t. Imll, ii--
: I : ".' 1Ir. l. : ,1 tin .n Hi' 1
(1' .i I.. .. .: .i "." I.t, .II.I"lh nlnn.' .fin ,ifliovihim" < fil,J In .liott ,' ', nl'an ,11'M-t niulwi In tin1,. Wf-t Km) .\11-11 '' "h.! l.., .1.. lm i 1.. tti-h .''.."n"' "il Ml f I'l I lul II .Ill'l / l.'k III.. 1)1Mm1 )
.fiLJHH.
0", ,' I. \\ i Il ".''' '. II' ., tin1 lh'I., ,\ 1,1, tin- A.-'i.' 0.1 < I" hi: I i ; 1i tl .I'ill i ', ; I lllllll.l, I "It .ll '01',11". "IlllUilm I "*. lili'il lii'tnii' ,linlii. I -
,, .' x ,- ,,-,. wlm ttilni'"" Ih,' I Jl".IIII. |"" \ ", lir l: N.'' ".. ""'I.a.l.:! I'..-. '-

I II).. ", 1\ .'. I.... tina..) Itiiu* 1.1'1'1'' Ilifi'tnf'fii'" tin1 Jj ;1ol. 1 ill ,|, inl" ,ami i 1'I nre and tei\il\' Me l i : nli. l.i, I- "I ','I..', hit.,..Hi- '. liliin.lo l.l-l Miiiul.it nn a u in runt

l'.I.tln" ,' 1.1''' '' 'I' ." I'' .. .. :"' ,,11'11'11 "]11".1'.111, :.''II.I., ,\ '. ""nl.1"1 |1"1'1. | "1:' ''h"11",1 Ii:11 \ i il.miiliifi'ltll.I", wmilil I, I lch U1s I 'II I'r I I. .r;, i F.h. r. "i.-. I'M ill, .1 I ,titn. ,. -uuiiiniil nuiin-l llii'tn lit A, II. I .I'.
,
.
K, .It. ; :>.t: ". 'I |. I" '' .I In ,I.: I I"k I''r. ttillt,' JT".n i "ii f1 11M I III"

1 I. It ho '(' '" 'tnllltMlI'l'Xf' I I In' Liiiii-tiHi-CiMiiti'i'-toimiMl. \ "" -< : :i i"Ihl'KN j m In Ilio, "iiiuf i il') ' Moiuliiy "" I"" .:*" "" i liuipiiit tlirin Milli .i- ;inll iiinl i >lilirij.
'' >
11'lf'I"'I"
hf-i' ,11 1 III'I' .I, "in.Ih ll-iiiii ll' N""
1'1'
| \ I. i
| I"1'1" lili- Htniil\ \ In tin1 nl' tin.
\ t opinion u'i.nrot ;
1'1'11' m ttl Iliii liifl-f, ttt: -Iil\, til"- .1 "Iili MlKlill' lli'plll H1'.I'"hid | 1..1 I \.i lit I I' r 'nHit 'in, ttiiii IV""H r t tn

Special Notices. ,,1".11,1 hll."I. ll-l 011111111', ti-t It i "" Siniiili jifnplf al 'i. iili'iii-r iliil tint ii-i.iin tin' .
pHt.M'JI' lil" li, Ilif rralillf" "I" I IH-I- ttmkin'inI'.n 11.1. 1
-- i II.Ilihll,' of .1'aim.in hi-I'mv; I'\I Inlt. 11111. 1,1' F"II'( 11 ;at t n) o'clock. : \ ,, .*. hI li-i.tit", \\iiini. li-it". >fttl .Illil tilt- | ii".llli'l'| Xtcl'lIcliMr.t..
"tun litnlifi' hfun. lltiihrrw : ] 'lino ill.tin.nil' :'tin1): antrit" I I
\ i1 | : \l h. hi | -nllii m. tilih I (
Arrival and Eepartcre of f Mails. ""I i io "fill. M tin") H") linn"ini'f1 tin- 1 lilli1 inli'ili.tihlf '',: l'jll' I cnli'l l.linnn'lil"" I ",' ,I. II' 1..11..1
I t iml
,1"1'I Hit" | ". .1 i.-u.i"i inlli, in,n1 tin- !: I '
llM \o\flnlit-r, tin 'iv hu lin-ii lm ;' ; : 1"1' 1"1 "I.I, I II I IX I-i'lil'" \:\ Kin HD\\ > \ I. I.Si : AM > Al I.Ilirir I.
', Ilif .aniu mil nfIIMII liml-i'i, .,' 'nl 'liiii'inrlil tin1 tin11.muni.I ami .
ti n
,lit, I 1.\ :V It. It.FArni. | f v.'ii.ifiir, liii-lr \hi-iiijf kfpt III Jill, a- I lirit nml InIvil i J.ti'.i .1 I'11 nml nm-ii-.iN, !, I "r \ ," '. ". :"''11". I' I,' 1111 I'l'l.ltluli" niv Nil>"rlilihij| Tin1 lln'N"tnii
"1 n ai'li-li' liii I li, .tl! < ami, "'. Inlici ( .I. I 1"ln
\ Jh"1
I.i.. nm.. II l: '"'.V MI I! I li'Vcii tintt'll'iu' fi'tt-r ,ii.inT ,amipi", .hippllhIllh"I"1'1'1 1 f lg"iI ; -.
: '.' .\ I < i iI lln- o.1| tt t tinthfiua li.H I nl' tin1, tinii ; "hI. t m\iMiiri.\l.: ; .' Imntup
\oiii- \tnliili'ifnl > h.hi. ,.
l'I''I"111 I i |i .II! a 101. "" '" l Miki.U I I. I I
AT i ::11 10.111 7 : '0'! I1 I' Mtlo MUtiii I I I' I ii-lali-U! lo-t In'pt\ nf nn fpiilimiif(, tin'U. ,, fiiii-iilnrililt, \ "i-i'.iu-r.: 'lil-t N a'liiiiilifanl ', ,\ "c'I..I'Jintvt'i'" U-rinnl.nl, ,' t'oinihiiv, \t iili ,-,, t I I I \ 'nm, Ililini., ..1..1.Ih.I"I' ld niIlir ii r M tUK n i.i. 'I'licii' 4
: I 11 hi-ri- li.i- ""I"I.hl, 1"1 'jni"' 1.1.11, : PRIVATE SALE : 'I| iikiiini, rimlktift.'' V711n -,
'' 1"jh'1 I'.i 'I t ami\ ttmllit, iifmi.f dvtli'iii Innun, ,,11 1 tin1: imlf" 1 |iillni.' "-ipfiii'i'it, ) ami \ I \\ I'". -Iili mi i..i'iiin.| f.-| nuin..ni' rnliii"4

lit I'. A .,. II. 'IS.: ''nf il.ily > jtiif tt In-if, lint tti-, ",I'L HIM- I ; iiili-i-f-i' >'il .n' tin1 timlifi-, 1.1',1, I lm!, .I'l, "Ilill. ',1".'. 1 U'.nliii'i iiilf liriv, | .\I A II Mil.:( A IN.Itee I liii"r: ; -li, '' ..,. k. lnf.l.,, \.111.\
I'1 !
At! I '. ': ]: .lirlill: hi" | ,lili-.l, in nut, nr .IllilO .1 ''.1.1'" I I.: I'.iMiilnj.' nil "111' Mlli-rliinll| | 1 .1-1.
; It: .n.1, P M. 1"'i"I, (Ihu 1,1 MII 111I'1! i H I 11,1 I ikiiiir Ih"ph.f.if 1.11"I Ul.ki'.. >11'ilI"" n. ni', ''''- i | | : I iii. i n.i-i" t Put "'". "11\, H 1.II i.\\ ,iii ,i.ii,,

-. ,I..I | I ,III.I ll Hi I'4 :III f\- pll'l: nf hi-,, Inhat in. .I"I11 Ihilt I! III-MII a- .," arti.-lf "I' \1'' I. 'I 11" IiMM'" I'l,.\ 11",1'1, iliiini.l-' :" III.it ,ili.iti" 'I Iii') "H'ln.lin, a f.' T Fins Milw h :II ; V.i. 11..i.. -". ,".n. II llaii"\,' IIMMIIIII.: ':. 'I In1 CiiMMt i.'i I tl. I'i'tiirii" tli.'ink" In
i.nil'l hil" iii hi" pn-itinii. ''f In-ill.' '. I" mvl' '. tut. I. \\ililili."
"
10".1 I I I .:. t ,llt.U', "I,1".1. tl\ riii'i'f, tta" .1-liulii r.llil.II''lh) 1-1- ihii'.i .nl.ullt nl' Ill/i'li "I'filllt mi limn-i-iili, I I.. M ., \'..iiii.N. I. Unlii'li. "iMi.ilnrV.< .l.inr" for viliiidli' juili.lii' .
all lif ,
| | 'r. nin huh.i. n.

I"'I''" I i i ,.,| '\"* 'in-1'| ''nm.' -.j'|. ""'"IIt'lh''II''I..I'K. ". I"-' In., re' I" In-IITi' 1"" 1 !jmnr, l 1"11'. in. Ihfir 1'Irlllr; hflph( ,'" 1""'""l-I xi'.iriH" imiiiaiiil;' uiih H'! < -. Itiiki'. ilinl\ ti'i, 1.r I IVit'iii'li'i'.l, Ilial li.itrw 1 j ji'i I nl' f.Iill nml\ | IH.\ON: < > : I INI'I :, jl \ ||. 'I.ui ,l... '1"0.,1" ,I It,,,:-It\ U 1.\III.h.! ilni iiiin'iit", nl 'ii In llmi. ( '. A. '"inn *

::;. I'll, ,II::.I'I":.'I!.! ;t '111." ," \, .1"111.ilim..1 I 1'.1., (''wllll In I Iliu ili'pn'-i'm' \in tin- 1111"1'IIllilll..I < ilt-i'ivi-il, It. The | ..1.i'll i.ll. hit ( \.11./1\ "tti ,il. '.1. "ii ,mi.. "if'Ha','1'I i: li.ntmintli.l..m.li ini'i", M. C.i iVnni ( 'alif.inii.i.i .
Iliipi'. it l I. tin1 .. .ihi'| tli.it 1,1 1.1..lllli..1 I I I'l .11.1'irt.'
ini'i Him
m' '
.
"I t I \ ttfii- fli'.nt-il" .' : it nil nml f",r 11 I'l' t inno I-l iaul.1 I llm".
1\.1" lit lln1 \i 'lln'.iti'f "CntnI'linv. 1111111' 1..11.
'i Arrival and Departure: of Train' tin- '-," -vin.uo I I'l' -iilliian.I. .
nl N n 1" I mm'' Iln'l.'i.l7. : TO 'i i:
111".I-.h .111,1.1'.1..11. i in I--,J, in ,i-\i-i-." .I It".I. II tf.fltt \- \t lin, Ii ,tn.iki", il I -ii'rl.ili\| |I. llmiil, ) illl".lt I 1.1'1I \.1--. : I I. nl .1.1". ,1 li"in', .li.; t II HIM A '-. l >,.it inn J,

tj ami Nti"litlllill.illtnail.; \1-iM-llfil.: ., .1"111. ilnlif* nl nlli "I.t. \" I II'! ":; '| I. nf .I'l.l.'l It.( .IIIu ,. 1 '\ linf, .1 I'll.lat, ni lil -uliji-i" I nl'MH i.il,, ti"i) | lli ,,,.,, .''''". ".' 'Innifi'i' I.inn' I". I'm' rtri ) 1.1.1.| nl'in mini1 iliini.ri| | mi
l'I""IIt. .ilf I 'ii'i'! .11.\; ,\1. 111.1 I Id 11'11 -l.it, al ... !-. -. 'j'li"ltl.| nn I .,,..1) I, nli'niij 1"1. l.miilli.n. k. ..vn.II tit |..ii.iiM4i"t | |n> iiinl
.. oiS.I 1'1.' :!:.: h in-'., i.nr" pl.it Inter" tt ill liatran 'i ill ''lii-ut Ilif "'. -- llilill"A, I) I'ml Illll'nl : ill ll.llllil'A
,Ilitilnllii'f". ami pt-itmin" tin1, ilntirInr\ IM .: TO tir.M': I, : I'M
,ii" \ t tmnittOMM *: :1 i.ui1IIV !i 'I In'linnio tt.l" In ; \ \ "" i, \.1 "11, !"I-1' I' I -,1\1., .
.- ... II -. N".1.' tliliill lln't ,ill.lit In. >:ll.llf.! A hmi-f, "iiil.ihlifm1, "limit' m,. mil: ol'I".I'llllr| | n| "lj"II'\<\ tlo. : .ill"I'I"| | '. I ,."I .'", ,.'.i. U ,. \l, ,. l.lt\l 0 |' i\VOMII.: .

i.W' "I'. :la, .1\.1 I. I IJ nl ,. M. 1'.1' 1,11. 11 I ; .- Ir It -lm "III- ,\I.hI', : miff .1'111/1/ limiii In-ilai "' ., II. Iili. MaitimllI..VM' ,, <

ft\\ '" '.1..III.'I. :<' ,. M., I 1:1.\\1!: I. i ill.i : 'i li.iai'l.'i--. in i I'll.1':1'1 1! ': t nf Intt I''. 'iI It ill.i- ttill ntl'.lii.'lt: tni-4 tinfh.im iIn '! .1' 11..1 till Mmnln, ) '" i 'MM : n r.i.K' I" n'.Ni' ill', I hnl"\n. l t\\l" III IIN- .

I IJflJt>, > i I III. Ml :. .N'l, 1' 1.111"1111.11'\1:11. .\il.lii-, ... lns! 71 : Ni" '. )1,1".1; ,., ITI. ll.iLiil" "i IJlI in \IMI' l\iiilin'-.| : I'.nk,
: .**. .1, .. i .. ..1.. i.i.ji. I ijn-: M' \\'i-\ Int.hffii. I'lf.lihly Infuiimil'. 'I I. -i-f il ii-wln. i h"1 t" Inill.r i Imt I. .. iiuiiii. iii. < ii i\r-: -" ,1, Viiiniii., 'it '. uin.u ;' .'', |
: .'1'I.' '"> ttfti ---- ... I l : I'miiiir--
lii |I' r. ,
< II" : IniMlii'M ttmilil lif '
"A i --- "
that, tin- Aih'l.i., Mr. lm.. It. nf fif l.ilf of I 1.\ I Sl'Millill'.liilll." 1 .Illlt Illlik 111i
-pulii-h 1,1.11-a.l.i. li"II" 1 (Hit
: 1'1 "II \\ > ii.lt i-i-, mil- nplifft" 'lifijlihniImt 4 i Hi" l'i: lli> M II.I mi"1% W hl. W I. \II"h.
: l
\ niiiloil".
.:: I' ,L 'I ,i.i.l.. ''li'".i !1.11": !' "" in"i-ivi., limn' II .,nan.i.' tthii'li ..iriitfil.tl lllll.Vrnll. i-iiltnn I.milha-> IHIIInt liii'inlii'ri, nf lln1 I.U'I'.I IL"ul"I. II I I.iliu Mm. ;'' M.. \ I. W ,il'l.-h.\ ili'li tli'uii tin1 "iilgi-i t nl' J.ilnl lu'1 amili.ill'
(IfTf I'' .. \. I i IM., ,,ln.luai-. pnitili-il, n"I.r, tin- l.imi-t ill".ihijh' \ I.' hiithfr hitim" ,'If Inn mm. 'h iilinntIhf "linn.r half In'lil "" I! \ni I .'11111 I. Mi.V,,II. I illllplil' M. Hi.!,
\. iln,.. ill., ..II.II'r..l.n.I ii- Ihi-pmt a'lay or .ttto -in.-i-, tta11. '' ) IIIHl llll. lllllfl- I I'11. | ll.il.i','!'. \\ r Iciti* mil ilium inlnil.it
(iml : > \. fiilnpltit' ill' lY'li-ili-ii!.!, nm!tI TI'jll Inn .,'. "pnlilt -lamU! inh 4'.1. 1 OIIIIIMIIII A n
till I .' < i i ,n-, .i I! ,..M, ..1.::." "I'. M.T. .i.l I iti", I l.\ nltlifl' ( f) ",' I h'liti. fnr, ( hit. Ihi" "r"n, ,. I.t tint ll" ) fl |iti'paii'il' \ .\ I i Il''.', \ 1,1..III. l II -,1 l.ln.I 't |IIM'| |' (ml "liill: irn'inlitri| > liili'iinil -
I'l :
"' ,. ... al 1 l'i liMM1 II.1",1 pninl 'mnif' ,| ';: "r J .- ilmikf" ) M.II. 'I'llllll' 'I'III,1.1" .'
Le..i I '"' 'i n in in J h II'gl' 1'1 \II''lli. lln'\ an1" li'.nlt' In I.hl' ) I II'I i I I II I ,it.it.. '. I! i. .
'"i > ..",. i t M.I .. of ll.allll, ttlm, .,,0,1" I Ihf M'-fl In ll. .(',1. 1",1,,, hi", rmniti, I.I..hil.." .- -i-i'lil." In think, il III' h-mmlfli ilnjtit t 1 I II Him .A Ih." "", k" In mil' ni'M. In tlir iiir.imiin.',

pim-ftil' I In, 'ipi'n.nilim--talinn, ami, 1 ili.- fiini'' tf.ll'" ivii, .1' lit tin- ., il.,1hl.il.I" (111 Mmnl.iv, ,ni'\l, Vn>l.ili". 'I'iMl*.I ..al.| I'ill- Hi \.1 Mnlik' 1: Mil Mll r T. no mr triy nnii'li yralilii'il In M'I- i.nrl'i'i
:F 1 I .DM.. ."Il I'l II- 'll''I.I.' I .1 ,"''olio"wtUll ; Mmili.'nim'il! aii'l I" hfiift "I inn1 ".Ilii'-i' animal-i \I. i-pur-1 ,r.-nlnii.iiM. I ',"hi..I., < '
1,1.,1 |1"1' I 1.1"1..1 .niii.i'i.t.|
I i \ i i .,i I --,111,'h 1.11. Mill.UiI. I ,'hI'\1: In "r 11.1-1 mill.tin, inlf, (amii" : ', 4 IlilllllX'l' Sfl I I'hi" I -I, I'l I Ii I 'HI.II | | >>rnl.lilt i'i nn tin' hint riinri'l liini;
nm-iil' ,men Ihfliniin 'In in tinif"1!! at mirf ami'ht 1.1.1.| ., > "! 1 i in- 11\|i
JItIt'III'n' r.ii'itn.: n m.illi-r, ionr, ,,f -1\1!' | In llnfiilnfllif Ifpnlfil A" 11. 1.1, i, amitl 0' l'I,1 I 1'1.1,1! ( tIII a-k It i,ir>i A \ ', I'"" iiin, iii.illi.C" niliTiliix I In1 iiilfiesl't of innI. -
at. .
I .o.M.I Ml!' ll.iip't., ,. .1 "- ll 'al.'III.II".r ilinl 1.\I.I'i.11.1' ( Inttmnmit Nnl, \nlkvil H.r., ".. N.'ill.l InlllnAi, ,
tr.f nf 'lin 1 II.
tin1m.illiT 1
MillMlttf 1" n.
1
I > .
p t ,,11 ,n, ,, I I'.i- .. n.."i ."'. nt.aisncola 1. ) n"'I..1 "f 11'nll,. ""pli"I man 'UTIT nf In'lv'lit' I, nml.ftnril, I rail ; lit, oi 1' "I"ipl..lllli"I., "hii'hl, Iili., \\.l.ij\ J I ll.l..n.l !I")

:;;;- "tit I I/.n.I.II"I'"I'.1', ll.. ,'.,l-i'In l.i-mil- i-iM.I |1'I.ill'| 'II'1\ i.mk"' tiithlyli. tt ill h.ititimillifi' I; ; Klilti' niul i'lilK". '.'. M. Mill ,III A. M.Mllll III.i .

1'11 : 4' I "" .iml tt.i-. lit hint. ill-Inn li l ,Inlilf'.lf.l : am) tt ill ilmilitli -- pmif a t.ilna-, llnpnnr" i ,'i""I'. li.i i-i pfi'ii-.ily ml- in ; il.it 111"/1-/ | I1' MM.>' i.ii ,,,.. I I' .jl 1..in.i. "" .I.: I-kinti r. I.. ItiMf >V | nst ri'i-rh ci| nI

'. : / and Atl.uitic R.iiirond.: }: i : m-.pil-llin'i, In Ihi. i-n-iip 'lilt ttilh i mm' In .Ihf I'lllll.lpinll-lnp,! ; l..|" ,thf I plf-i. lrii.il,; fnr, I *. Tnlli'l Sci". "1" 1.1... .\C'. .1'1.it 111" III Nli, ,i I. 1.1,1 I I I..",. I ,", I lull | | nl'iiiiiiri' niPiil, i uinl.ri i ii.i .
| 'il I' ,,, "i.ii,, I"".!. t tin1 ,nt.li'l.nf, I thf I liniinl-' IIttfll nliilf "I"'gh II.; | \ I. \Itili'li.It. ,. .
ia r In- M
Imm .1.1in flit -.i IK | <. mil". Mil1 rnrki'i linr lii
,1"1 'il".I.lqrt"I. :"hlili.II.li MInanl imni'.nfii. .i' i u *
.
.il' Inr, iliu i "" li.in i :iiw' I. ii ."
1"1'
i iniii : I'. :' 1..1. "C 1'r.
1 ta n-: i .i.. n, 1 i, : .n a.'iir a-li-lii"-' pat IiI i'1 h.ll; : .11.( II. :. \\Y\ ;imt in mir" linli'pi-iiil.'ii.i- ,- 1' haII".f : "Ii..1 .",hn. \..|.\ "r. 1.1\\: | I.. kj lull,'I m.ii"| anil r.niry r.iniinlB""N

.'lK. "' .,"i I- .till 1 :'. .'.," .r |11.... riin-L'iifi' 1-lllill/( it" -|nm.ihililt \ .. 1,1,- 11,1 tin- plf.i-tiri-, nf Mr. .iml, ",'i- |inl'flin ', linn- il N tlnniftlil Hi", """, Sfiiili'l MI-III', nil It. I ".(Mil. I U!,.'' ', ."1' "in" '. ,, | ill :!
prop'- i'M'1 milntt" 1..1.
,
IM d i it' 7 : I > I'.m" V I : ttill IMI I'nuulii, II."H.
ifpmli-il'
j'* 5 .''n" It nn" "i.. ". ,fii !I': >.', ...ini,: in tin-niatlil'i, ; tin-tf I thru'miprniffili'il -- ., .t'< m >|ii.i1nl' .nnf. Iml luff ln.li'l 'lit ll" In "h.. ami. it h.it lu "inlnlrliiiior ( I 1 Nut' I 11, ..1..|,"., ll.iiin' .ViT, -.

; ..> B"i.:. ; ,. i in"i. li':", 11.'" Ai.I ( 1.1 In-r" pn.prr' 1.1"u.1: ," [. hllnlf., \ f fliml \ > "',11' fur, l.t.l. OltlMlllll .IMll". HlH", -- 1' 10",0.I"J".I \ "-"""1"1., \i- annu' j'"Ilil/' 1'if-ii fill Aillmr li,ink, 'I' .."'niiii, O"'. I' I' -iillu.in.Il ''' \t | | Niln ') lillMillt lii lit lit llnI >
|4' f I. |I'. .I II, ll-t ''I, II.: '1.1.Ill. .\'. :"dl"\ :iilnl tin-' ollii'lal i-4 luiii'l* I. tti'Iiiiuif! In tin* .".1 I *lnM'. I-MI..II.I.I.'. .
ltl' I 1.1 t j.u: ,In lliintt n nn- :an., ) 1..1. 1.0 Vn.l Inn,
( L* .: ;:". m N.n i ii an" |.il":' a..ii. \,rK11 ,Ih.il I''f.'I I "I h.\ I : I Ipl'llt II.ill.r.
:' ni M L.L, 1-1": .i.i'i, AiLraMli 'lilt 1111',- j1'.It' 'll ) .111.,1, ll "p.ihl' )' -tiin ., imrih.ituttu 11'11111111111. ,1'11. .* .hh.I". lliMilk...liH'l>. 'i 11''h.1:10'1'1.' -
; I IU .
'I"11,1 i i nifii hliul", lln- N.II u >k'I I 7''I. I I.. '
hi'hill, I'flfl' I'll.in, 'I. hnm.itn '
!
At \\ A. ll'AI' .
'i";;i;; t. ;., \\.1. :1. an') ih'.iiv, I.., hf ; Mi' oliiki1li I 1 \i.| I 'li/"lln'III. .l<.li.i, II" 'II, I.' I. NX I. U Illlrli., ; .Innnr
: : "I' I."I It J : -am.'i-iin-i, luiai.l.-.l C ) "I.U ,: I lAiliin: 'r fnr tin- I, | .' JlllllIMllfll .1 l <-| ,
., I .I" ,. i.i-f, tta" : ami Ilu..o ami. Dnln'lniihlfr .. \1.1..1.1' m.iwu.' IJl.V I. VNilll. II. | i | :i 1 1. riiin.iiiiii.li'il| ili\ amiiilulil.
.f"",' p, ii.n". 1.1 .\ : ,. .1 Iff fj ilfin.itnlfilthiili., lit In- u-'i. ipiii'l 'liai.hl; 1"1" !, him, in llu- miller, ,' ''I"'. I I .I"''1".111'. Mr.
( 'i'.i. U'Ni'.il is
.I '", Illill I.Ill lillll Ml III' II nn llniii lilttal.
I:. : 11..11| arrCL nl ttlnl tti- iniiiiitf lu | JOII i II mm : limtiilni:.
,'I',. ,.ImI .- I ill | .in .II ii.-lii.i| < nf llniniuijMiff, w": nliif 1"1 lu-.ily' ttilli iluil. 1 Id, 1"1. < ''11.1.,1. HIS. Ii. an.l ran lir r.iiin.l al lii. |MI-| lit

II"'I. I I it",' il I I' '"1.,1, !;"" ..11''t'h.I.I' ', \ ( tiinu Madison Square Theatre 1 ii'iiu, ""I if "I,1 lln- "piihlt' h.lp-1, jf\ |.I tin- ( I'1' 1",1\' nil li. '
.\ I't Hli'.lll III"\-I"IIIIJ .lkl,1 "li-II'11 pfii. in I hi-in lln* ttay, II'mhim in 111.1 II I """|"..'""-, M.IK.II, '.Ml. in i'i. j'.llmin.

;: :;? HJ: > | : :o. i. | I" I "I'iltu.I""llil'l | ( I.. I" ..11' II lln. IM A K I'"" "
'I.I I" Mil II'
1:1 I.' .t" < ." H"4\ lIIAXKL (. mil.Il I'
\11 1 I. '
I i II I I A.inn', ( iiiiuini, 1"I'j
'IOI." 'h i'1 iM.n 7: 'ji.tii Tin' "lii.j.'iiffat! that In- rnn..h'-| | i-ailinx '"1' | nun nun 77.
: .
aiti'.i' ::1" p.ni 11.\i.h ,. IU.IN': .\. .. .
; I. t i i .1 nn,Hull i, :"' | I tinIf", nmlitflluii", a" oniiMxiimsin KIKKK < mi 1 tt.ml lu jinny llm'. lii'i') .1.ill.jl. | )! ". I,j'W, ', .. liui' 1.,1..1. i' ".,.1..1 !hi ;. \1.\Ild n. | I I.IINII ( in.,. r..llf.1 .fr. in iiili'ln'
1111. 1..1 | Ii u nil; li nl | III. .I .n I.I. Ii,in.in
'
r. l .A .H.II 'I lli.i: I. | ,'- nm 1 iiili-ml tualliitt hi. .I"I" 'IU h |1".1'11'11' ,11..1'1| :- ,lli.it, Ihf |. ." Iti-iil Hitl I.it ii. .M.' ,,1\ \ 1'1' HUM.III I h i"! ( ml u tll. l iiiari Hi f in.. il.tliuj.l.
ou | HIIIII'm" ,- ',ilf \ ." I ; .
lt- I "
I' I. .
1'I
,i. 'in 1..1 5 1 | ..itir' hf in Ihlmaimfr FRIDAY JANUARY 25th : I"1' : In I Inf 1 'I i. iiii.l r ni il. I r th. -i .1.1t .I IVn
J"I' f.ipt.iiii" I. iimn ,
.
J I 'i ,ini ,-..- .:I-'A: ,..1 I.ii iinpn--il | 1:4. | I l.'n:" ittiiii" .. Mm.lit. Io.11 1"1.1 u. ii. ill i I. ..' Mi Hill .A Mi-lllll Hi i" t* iin.in. n i IMIIII! | : I.III II n
... i ..I., i .niI. | .;,,ILIII "" lunm'r, il I hiI.IH" pirtcnl il lln' i II I' r ..i, I! tin, "I'lir i. \M'lllllil Ih.l l'i
llll.llt |
." I I. iliu ..11a ": |1..1 (iii.N.\l.|; | | TA-lot- I .' : ; i illn't :1.iI -.in| til > ''I""i. > "iil i "i'7. I' I'1', llniiii" I ml
o.\i'\ .nf hiuMiiiiihiii, Mainf oil .' .'" IIIIUIMI", 4 'I'l'. I. nil. ri| .it" .il"i ti Mi"iti>i niiii ri.li. il
." k-.iiiiili., __nmi: J..IM 1.I"' 'Irti.il nifiiii",, IIIni" hffiiihii.ilfn.il ,ill. ,It. I "ol"II.I'"I.1, .. HI -MI.I Ci'i" 'i. ,1. in. ..I 1".1'1 I-iilHiiin.. | >
I .m, ui.i pii.i', U hr I..mj.'la '' h' l'i i l:.....i II. iwi.l.llll'iili '
lih ht Ihu I ,
hiiar-l I. .
: !"! | iirti
hitinji
"II"i.I, |I.IIH r tli 'ilt '
r.n
-. I I H.! It, :1',1 ); --- i -
A \ I'i'-if" IhtHpfid Im.i'l ; I'i.h |iiinan..) tin.i, | 'n.linf til' il Ii. ".'. l I' Illll I l-a.ll, .'i7.M. I .
n '' i 17 |> lu I.* .iml iiiii-lh .., \1'1..1 l.ixhl ul i.III injl" nf Ilif ttiiii.1.1fnl i iir itit. |i t\ rin ih H-.IIII! : It : I :. tt : : n, ll-'lll; II.HI 11I.I I | 1"1'11..11. 'h:1: .1 tta llmi-f ,1'.1'' i I ;"-"1.1110'I"I.' ... mi-if : |. r.nili-lli-| Hi.. .\n. Imk In-., Mol in A M.-iinl It .',!". ". I -I I. I' lll.lllll I. Ill lk. Il k I.In" .
liur-il .l.ni. 17 I
I "f. I.I I. \tillin-il- Ihf in it. 11:11. ti-in. 'In Ilif kit llr W Ulif Mi I.ii.i-ll.. Mi I ilifll AM.
M:" I I- .111 ll. III \ IM-if.--ll) I'-i-l ""II. .mln int' r. ll.it". 'I in. i i'i tt IIi'n >
A'. -IV mi" -. Hi .:,,in .11 _. 'lill"1 I hit II :.11 I il.II"'I"I 1.01 .S lllll-t.lt,. | I.. ". \\ It'iliiu.im A I' '. | .
.. ii .. tilt-linn'I", hut thai tliu hi- \ n> ..I \hnihlhip" in "l'i nl' ."lilllilll"I".I.' Ii It I nlu_'..,. i I .lilnru. i .ill wUuil. "ii n. i|
.. I .1'1.1,1. ; \\ 1..,\ :I hit ,,11:1 -..l.1.I I II;: 1 n-.n 11.1' 1,1, Innn.ln' il III. .Ihf I 1".1 tin. tin/i. i .V.J.IIH Illll.Ill .til II. |ii .- || ill,! v||, ||
-I 1. rimlil.i nml \ | lliilir'ii.-im k .'n..
.11 k
"
I"l h lifi-li i
lni'l thf piiif IIH raillcil. I in I .
: ,
". .1".1-1 ) /ui./iif tin- ,1"1,1"1 mi ( | M"ilU.ililr. '"" ttllll Hi lllli II III II.
In II
'. | tinHi.lnlliM al| | ; .
I .1" I -VI n.in "" : 1'1'1 | I..J H In.inn, r I.. I'. .\ilim-. N mm- It tllh \ IIMH.m. .
,. I. i i,1 I ;.IILIII II..a..itt :. : .",11.1-. VVf 11.1':1'1.1' thai, Ihf j in Ihf iiiu-f I 1"1 Mm lit 11.1' al t mil'.Nat" : 't )I..I ? \V. i i'llm tlifiu N I uli-inly \ I II liii.il. "in ii r. I'". l > K"iillli.in. |i r. I'll. .1. i 1:11: ti'.Mi, n.I U IMIIM.I ..nMli'i
::: 'ni'ii' on : hih ,
I i"i .1, l f; .:. H:in .' 1",1. I iilmif. Imm ulin-ml, iu Itiiin.i, m" li r. it 11 I l.minlflfil, nil' i .. I, f. in.kl> ll. N. > II't. I' Unitiuit
; In 11, iiiK/iili.nT.1 It F-IIIIIIIIII.
." I"i."i in" "ii' i.' i ..sia.iii:U.I1I l'I:::1'' .M.1.inI 1."r.lo.i", Ihf.11.1 In i.-lif ttar' ;imiiiirt r.III.lllal I il t\ii" llnmii'llifin, In riani.. i" tu tlm pi.inl. \VI\. r.m't, ili.iiai lir, .I tin- | | 1:0.1.: mi' Ihf, Illill .I| nl, Il.t I Hi M i. ii ) \--ii. .,. l > f mill, -III, llur Ilni". : sumM > HUM iiHitis.'Ilni .

.,. \ ,1 > 11. ,,,, 1111..1 .'"li.1ltl 111.1"1 tiol.iti"ii" ".1 it < onli'ix" al.l"| 1.1., n mi'l: tt hifli .h.II.1! I 'h.iff'umuiilmi ,: hi- '1"1' Ihink" Ilif '' mi.I ttlm..f iii'tv" ttfif, I ( in liarli HI.I.I I.
-hip" l.iTf than
---- \ f yti\ ami lilllf li-hr-. IIUM, ha. ,- "il ,11'\1' any IVlnllrloli" Inllliin' | I III.H..n .". (illlilir fun llltt.l> Iili.I (j.Mnlliai
IhtI I ,V A I lint
1':1: il." l.ikfii nn 'h.i.ii.I ( I Imli.i. \ .tlir nn., Pfili .HU, llti HUM.I .
.f i--ii. r
I ntlMnli. 11 | \, tt hfi 1,1"1 \\ ,- ", lu.ili'liiiU ,0 I.
I'. ,'..,1:I. \:":".,". .ni'r ihUli.Hli, I''i.iiiii' ami 1.II'I..1 upon ,1.1'lit, "Inn-; ; ,il.i- p.i-tal i-ltik, mail.infill t,1 ''''1.1.! ainl Hint In.Iii. Ilii-i |1.,1. I Inmml Inr I ni-li nli rul.lll lii'i'", tvilli krtii| r.i/.ii-i. i li'aii l.itfrl"

' .: I "I.." ll,',. a:1: ,hull, :-I ,fff; 11.1 olln'i-, |M'i.iii-iii-i.| it-! h.. hi" liih-, 1..1) "ill"1" nf 1"1'1.1"1'1" | ttliiiliil ttat liimijjlil. 1,1 \ Mil.I I.ilk lillll il. I. I I- Mlllll.lll.lin.m M i..i" an.I i-ti ry | |.| n>.. ..4.
it .
I' tl.li. in .: : or 1 f\i i1 iiuylif, ,' | .,1| Ihf .I nf Aii'-n-l, l.l-l ll.n.-iil ii.'l u N..II li.nlniAi iiM.

....1 I.,' ."" .,,.. .::: I .i lull"H'-il" with Iho. IV. Iini4 .,1 iu UI \n j hat iu o\i*,' | him.,ilfor tur. mimtolhrp nl.1 '" I..ililiiiu. .11.t 1..1".1.ni' (ilf-iiitialimi' ," I '|.n liinalrlt. :1"111.1 I llm ttifikiil mi i\t m,. .n't to n'un a CIMN|, iii.iii| >, i |i an >li in

M'll'.nI f it hanu, hut ; .111 f.ii.il.| Hi-fin,,1" 'i-ily iii.nh', 1,11,1.1 A I \IH.I hi" II Ha.kill. Uil.dk, li., : nr.il, aili"tir li.iir nl at llm
:' '| i.I"I I'I 1".til uri < litun
..' .Hi, ,L.ll. l. i"'I.II"'IIt. ,1 ""II.I.i,1 I" illli IIII'I.i. lllr.I. an pull' iu Ilif I'liil.-.l IiLli.I ;,111 | illl"'il'I.I.I ( iu :"i hi" ',i 11 .. .i.a Iftt \m. inn.Iiiii", In. i .1,1.
)
1' I,".. .I.", I", jiii-liif, or" I lomimm If 'anl ';1' 11,- ,. ,ihi'nttiiiihi- mail' al h.i-t-'l i\'o. : ,',I,', .iml ,pn.t ""ld. l "r ti---i' I MI hi il.ni I ) U' I! il.iiiH.ili A I'n.tin. -"ihii", Siilii'n III.I *>l.llnl, nn | '..ilil'ii"lli'i'l ; \
I -.
,
ill 'II.
. '. I .'1. : \\t- ." ,- \ MI thai I 1,1 hmx i l"-f 11.11 IIHlu al lint lifl I. "..rill IItl.l I-.nm II. .411, N'lil, I..I ii.tui. il'iur .1. I.
: ''i.': ; : 'il" ,1"11.. :1.1.11. |h.lr.I".lil.1 ,iIi UII .'MI.ilf (; iialiiirnnt I Ih.. anhiL"of Ihf 1"li" | -.,1,. A.liiii. "l.'i'l. "I'ml i.l.'l.hi.i' | I li.i.r I n m i 11. I.i i. .11 !. ni'M In Mtnoxl.ill.ini'ii -
: l'. i l n.iM 1 mI. I mil' .-.ih-l 'lir' > ( Ihii i I. nut tin.nl.lt outi i iiii'ii. .- I I..b. "I 1',1.1. ) 1"1' i-t (II" 1 i li U It'.liniM.ii' A I'.i. siiMl..
IuIniim u
l "I II : f :1,1 pinh.thlf' .I.I.t"l I ." | : ii ml mi Ihf '.lih j
I ...1.. .i. I I. .11 ""' ,.I; an-, Liking Ihi" 'niatlfrin 1 '''1"1111'.11 tuilu Wf II'" hnihlini. ,HUM.mi-' |nniiiiiijf| ; 1 1..1.1 "I'1| .11. tin. \\ an. --uii-r.. l iif. .tf.i. IInr lln. ( '.nini'i li..| nil 111 In' lm I" ui'llllllllUlii'il
'1' : "" 1 1l'i'' > .1
.. ,.. 2.:1 11/.111 .11" t am lui"; -IHI|.. ami M'Immit, "iv, ".1 !I) a K-1''"' \Hi' half null j j \niii.l I,, nil.imlisli.. i.il llur lli. |
:. I I" i. 'l.-1 i-i.n .*' j 1.1.1' 1111.1,,,inx a ili"pii"itimi lu 'I hi" j inol tinlir.. .t linnIhi" IIHKha. |,! 1,1 ol' I pn.l.ll | | t.i pjt f tin* l.iy I il < I iiflnilml.. >i t nl' lltlll UIMIUttlirli-
.I.1.' : ., .11 I I- ., tin,, '' ttht m.l ""i,1 | M'li.imr IMiimml" 1"1. 1..1" ..: \m II tliol-i t \\ nn ", .Ul 'in l.niti < ... .
loli \fi -f i .1.11. in "i\.1 Iml
: .
.. ,.n, .I., \\M: ,' | r''I' | happfiifil ol.latf mi tin- "inn' t.f Ihi. _. I | 1111.1.11.- il'.1| Iu hiiiti-l, [ Hi l nt ..I i li. l .i. II ih. I. 1.11.VlllM. i-nlil nr || |i| | lulli, r.n In. |i;|,| !i(
,. ,
',\: I. l':-l nnjii-t ami ilh.tl| liihiiif, "I.lI in ami f.l th.it. lilwi Iii" i""I '"| | 11. III tl K'llti.ll' I'fll.lll. I'lll. 'till.MIIM nil linii'H ttilli In
li. ,
, I | .. n "ami' i,1.11 MIn/; a u iiifily in u 1\1'1: ,. i iIt I ; at :'I a. in. lini--.li'.I main.ail, .hii] jMiliiiuailrl'i ulii'ii'I.IIIM -
5:1," \:. ihtl II :ILIII It\it-it IIKIII| tin in lu Il.t' I injni nl'our. ,ih intiiulmiil, .411 l.iiniU r I n. -.
., > mini I": 1) I) "1'1.ll'.1 it "i i-lli-i luallilnp 'it.r--.i--i. I"1.11. linn).d li, ..1" '11 111.1 ,111".1" | rurv.I! \lil >l iilli l Si ii in m li'l, j'lll'Vi
.: i ,lll. rmiiiiii n'f, ami Inr, Ihf Milu 1 ii"i- liml1 ,. \V U Hi -
.in .1'h ,mli emf.1'iilal U" ,nun, ot.rmir. i-x.. hanffi. tiiih, I, ..,mln k"hf ,mil mh" tin \ illni. I kill .ill.Am.
' 1 .. -".11-, U I II ; n r tt uifi nn I I li.i l.lli.'H l..i Ii. II''. llur Hi.-. \ > arc >iii' rnU lor IJn.lm'i-rr
: I IM-III, til .f mif" IMu nl'llifn.il.l t I'mp. a
iiiliiiin-: ttfil.i ,
Ar .. l t: 11. .t.. .ii.iii U;. .. 1.l.I..1 ul.Ih' in 1..1.1 1 1 1..1 a 'iii.-in)1.1.1.1 ..I.-\ .1"11' | Iu piitnp"t' iiin'i') uoikn I iifli.iili it'll, I'i'rr Alili-ii"'
I II .Ullu.l.l '. Iho-f Imm 11"1 i.II. It I- lili-s" iiii' i ally, OI"'Iill. i-iii'j; ii', I IXMI H'liiiii-r*
IM "
.
,
l II ,
& .II..uh I. nt fi hauling, ami Mflinpf the I. | in tin in t il t 'ill i iIII'l
1"I'.Ih ttiiii Iml'l.! "
-illl.l"N Al "' Mi'i\ll''N.| I 'I ht-1'iititir I. I tL Ilh 1.1 l'i uni II. ih nifiit ttill aili-ml tu ll nt inl.-l- "Ironi ) .11".I..lu.. 1'11"1.| ; M .iiniiv ; -.\>f .I'l-uml., | |t tJ I ,1,1 ttu 1111,1 ; tV It ihlllMHI A II.. i' ami lli>l liiiml i it ITi.i' all .li |.|<

I.v. 4lAi I' m' 1'.. "-1 h. 1:1". ".1' .\i iAr llr-l." .nnl i- of ih that Ilif, ji.nl W"\ 111.11. liirlutv l"f.tl.III. thill tin J It KM (" aid| all'i.tt ami jjnt I ii .
I. opinion Mll'l H.ii".
'I 'Iil. I lilrl r.ilui
: >
:' il I.II.W. I \\f atl.-ntimi Ihf .alithmitif" ,. .i ,,.. "uinf I.ili. 4ii 1.1"i/ i j In'/al .li: u. ,in., ,li. .lift li imhf"1' : \ .1 M ll.t l.i.,. in 'H. .
---- tinkilhjo. .111'. : .f" i. I. .11.1, >\ I. \t niul.. I. l:> ti: A. I .
I' '' |I' k N u llrl111.1..iv I' elIi"'I'llol .I 111""r.111 1,1 all.iM I,i \ |1'1. : I" I. in 1.1,111| 7..1", .hip Infukinx up ltr".ril.i' II limit .Ul IIi.U llihMMiii.ll .
n"I cniiilitioii nf thf'
,. t ..r thf |H-I I'fln.il iii.iranilnf .mi 'lil' In ma-t mi 11l l'i'n-a. ..1., I'.m.tini .
.li I N tt r k ,:Id111 | '| ; t.i |I. : tin .I..milt m tl.i i.l.mi.- .i-i, i ilii" irVERY
,Y C'" "" .,1, !1 lu ht-i'.l.'ihli'l"'l I" illi'al 1 l'lal" ilf I'l'lilinaml, : I i- -n 'h.nlltrotifil "H-t, "liml -anIhfir "," 1., il lln v. .., \ /'tlit'ii t 'ittnHtW'ittl Al H .1.1..1 1 mm '" ..11..11.,1. ,, I I. u;. f l.niiilH r I n. [ BLACKSHERS STABLE,

...lal. I .. |I'i J > k.UIll tilthont int ith'tittfi-' 11.,1.1.." .." tu lUiijffioU" amih.fI.1 !.| 111".1 I Iiin nut .">|Hiiihlifur it..' In.at ) "fa, ji.ili- imnlfinliu 'l..il VIM IJHI.I \ |. ii I ,, \\ inr.ni: ;. i il \r M tin \ \ \ \.
1..1 I ,.
1,1' .Iail I tun.' 1/1 i. \t lliiii: ,n A I ..
Tillixilbl I I I' .. I I. "I. hu h\ I ,.. Ii4tlln 'I'll'I'otltlnti III. h. lU nn : !' lM.n.7S..L'. al K..Xl; >iiip tti-nl ilott n,
lk"Jnk.ot.rll at
., it : 111.1 I Inrlh'-r. i. ihf '""II.t i- 1".1.,1) | itplaiiil -.nun ." .. npiniuii" .Ih" I" alli'iitinn tu I I \m U I nun IN null.sf. II M'IHM, iii. i .MI--I-. I.. .1. 1:1.1: k.lur.v ( 'o..i.t'M.i-
,. l.iu.linIniilll, lif jmhlic !, ami |I. ; in ,lm.it ,11 1.:1'1: pfit. AI' Inn U lii.hlliwiu A I n. I
.1.h.II'' '." .. .. ) ,.. the, I'Xtifine" ttu uiu HI inmh .1. mif :alI IJ"I 1'.1 il".r"I', I imniy ( :" .. .." : < \m I. A I lit, .ml I'l'IfiMin, IMI l M.iniia, Li'i'i| i nn.I.mill nn liaml lorlilir
iii. ,ti.i.l., t. I if thu 1..I.I.j'M.I"i! liml thai the il.iMii In ton.in'' nuti.,. hurt. 'I him ,m-ti-r In-kitai.I in "- \ ,-- iliim.IVf :: | pii kfil up !I.) link 1 In.lit, "I' l.U \\rl.lil A 4"km .
l.uth""JI'o 111..1 .I.llr | ,
\ ; ; "I'M* Him i it'ilit "' i iii li u in' |mr '<, lui iixriinl.i
i.i.IIKI til: > .. ) llm inlrrctiim of lli.cttulk. mat often liitnm nuitt' 'l.ikfii mi IMI.II.I iiml .1",1 fnr. I "-I-1 Mull'" il llr IHII. .171. I
W, ll. CHIi'i" > t li..u. I''k .. .V.i. vi-iy' ai t Irmii uhii i ill-lit" iu uutlmiity .1.1.1. .11 ; hit 'v.'iilli-nii-n ... | | ', \ui in-lli./i ''il-> ..I., lljir Hr j i". ami .1. r.i't uax"ii-ut 11 a.uiiul.l. -
Illf | | iian Ir) 'lu lm li 'hl. .11..1: I I'K'tV M.Ialii i ",'.1. Ihu' I
.1'l .1 1- l | .i" | 1'1"
\ IV' "i' -n.'l. "I i.lf """ ",.liui.I..1 amiiu ; 1.1..1 :11,1111.1.| j i' rpliiia Iliu nm. hi.I nl| | | 'I I m liiin ri"l. j .' |.ii. i'..
tniiitai'lioii. ttiihoul '" ,In i ililiilv, uilhoiil., -- I I ," llnttaih.i I..nn.I I l..i liilii-: tilt tl 11.11111i K.llllif Jill, III II .Hi..
.I" .",1 1'.1111. a .. ttairant ol.1'I. 11".1'| pa.nn ( '"inninnli chanlI'.nuk J ,l./r | | I in li.n t .riil. IIIMI.I I.H k, lintti lii.lrami can-I'n I Iami
ill' II : thfrc i" '. lillinyat I".I .1..1 1,1.1".1 ttilli "pintLimi' lit
< I..I.u.'I tin : :itiiiNiii mnl' 1 ; W. 1 ( ( ii'li.ilili' .liiti'i.. liiiiiniiii'rniil -
,_ 1"'. Jli, l\-. \\ I'-limil.l tuif .Ihtmailer' llmr- tt hat 11..1 .I.. mat runn' mil I 111..11 II" -10 11'1..jllilj | r nun'Hi-. : \ 1-T-l 1.4 Itnll > Hill CKS-XI li\| .
... Arrive* liii-.i..>! ,i. IIU.1IU" ,I'' i *il I.M-l.tlX. |II.a&.1; .1111.,1 l I -- .. lil > it.ri| Lilly, l.ivil Ilirln u lli.il.Iii .

l I.-atonlur. Uilhi" .,. I "' t uA i ,lon hlt, l'-.H-.l. 1.1 in-hilittf tlm t"11 tinulit in'nil i .I'l .l.iinl nun h nfiiain. \V viiiiM.in\" I JI I.i., .J.II. |I.% ''|. I,.), \V. I h. Hyt-r ( 1.1 l>. I"V.t"- I

.. II-M 1 'ldk it iluttn I iliuii4. l"liI.
nt >m.ii. | **
ivonM Inin h -
the fit '
va''....,. :nr \ I : tu ,1"11"- ) ot -. fititttt' f ,,/tle'l j"l : |" "h'lI.al.1 l lV.. Allunli, I ,? ,l4ii.. ''I | .I. i/f i-au- I. t ) >> .! l.i i. llui I 111. I ItiI Ilf .1 i\iiuunliinii: ) Ollrr !

an liH-nhiH \lilt-It ha. ,.roHII. IM* iiI In ritnl tu I II. til.mil liaik hi. lh.it ')' linn | ,malali- I i.-.l.| I.I.I. .11. 1.111M'liw. .-.-
l I.'tt i i. I :dr \ t I'M. 'h.i'l' mil n l.nllilin 1'.1.1'1101 ala' I'.lhy IN n ti.i. uu \ i oiruitUt
) : .uih.. ,. jntli-i" :." I Iajiciil I "' ,'ut'f a- thf ,ttll.itv fen-r il--! ( I'irrin ) .... | |M It it H | Hti|
.. CatWui. 1.1" 'I' uii d.! > .llm <.l.it muimiutiuu thf I am 'IHT ilitna-) ', II.I..I".I l to ,have i luitff .. .liimii \1.lla Cnlii. "li. ofI iin uk < IK. ill.! I- 17Iki'K < u.iMi l.i; liMMxluami I

(u* lluI. I "mni, I' ,,0. mi i I..' in- I'll. i.." : ',gpMlfiui-n hfic'auuliifi thai "> ,1.. hail I IM-I-II rlfi.w.1 I 1.lufinnih \Iiiii- "M/IIII.IV| | mi I''Li. linn.r I liar, I u ill nullof -a i.l .. ; I -. K. ,Knii-r: ol. Millviott' I'U. '' iiik tli" I uil.il Mil uml I aim.la jp.il.lAir'tiUin ,
"' .1I.h IkinI I Alir Uum I luiiilu
\Ire. fur" "liii'liialiim.I' i HIM lSiI.i w h u |>.iti in .,r.i< l< | _;r..iliii rn, .. /, r,
.1..41. *
tinfnl.
"laii fur tin- !
I I *._ I _- Iht |'i-opU' .. 1'i-n-ui ..Li. ttilh 1"'l'lil < ( ttll"tin nu Iu nil} ifhuM.4| ". | h yicat tulli-ii'i; |... m iiIh in ItIn li t.' i> I N | J.II"

. ., W. L. t'a1'. n ,i- ihf ..n'h.iii'.lX.ni 1"11.I; nf I.IIU.\: the ,rlw-jpt-.l a li.I U>l IIH.Lrifol thf 'i iii'.l' : I '.I 1..i 1 1"111 ". .hi. IMIIIhfi. "Ullfiint;* tilth I.kri'lii.....*.IU.illi n. I. 4i 1.ll.1>*.I'. 7I Ii ,vl.Ik ... r 1 i* r i. nl. j r lii li.mti.; in* ijji| u

for Ihu l ii 'i ...,1.' >I' ; Mr.I ll.'iiry ...0..... |1'1".1) onVlmjij.ol ""':. : .|iilnl IMUU. ui re nut .i.c| IIMHIlln | ft IliU I'l" .III .1'l'ala.I..I "',,'"',' Inililmh' ami, ttilli a ii ,i ii.iuii.. .' \4 .: i I III tU'll.! tl lltl Illill.| <*ll Uhl'tl.!'< I*t 111.i|' it.it*?"'I Ill .Ui I* | tl r T.1 t I nl i iMll'l >|

J uuluk, HJ.Mr.lKF._. ; I \J I'. I C'arr, 1".1 hau.lv.mt- .- .. -- Ir .&1"01.' ami ri'iiiaim-il, Ilifru uti* "il| ( | u umonnlmj I', t.. uifiiluuu, M'l. 4 !! i "'Miliiiim l'* *| ( ll III ) tl III l> M II* If lttjtli
., .i lie* ii '
K H"\ "" .1' '" "I"ri'rtfnt ( n-.iik'iH'i', ,"\1. 'lii.nl. ou Mille **iji" 'lUlU: till: I ... iuijin.vililc tu Imji'l amtl 1.11 f>mt'li-i4.: ,her cnllir ill in.-. I'luni' Ihf ritiii. mil I'.inii. '.i llu* f ul ill lltul Hit *it uilf i* au,uit.ii iilf-U* I .Iliul i .ir tun*itf titK'* 1 1l

Ilie .4 .'m ,mil"in,: SJ-'i":'' "' 1",111 ilu-rvfur ILl.uit' .uut of|.tHi.: la'Ihti.Vru' I. 1:1\.11.: A SMS-,. "',1.! ill rO..I'.I,1 f.1 IIIilirr4M<.. 'I he .l lr.l ,mi| ( 1 .11 H 4. ...1.iiull" nl. Iliii m.ir j Ir.uiH". I'lti.. .mil. ii' k, ll.Ti N.n IIN.iv < rttr) li'iiiKIAIU r, it 111 it'll' not i' at
: : \ > nl.-'ii. l!> u.i. ; uI .1
:
J l.r.l.- | ." 11'1'1'1) iiimt i li iMia ni i- f--U'ili-hmi..t' | "|1".1| 11- 1.1\ \iml urn I kca, I W4i: ..leinnml| "tin- 'laryn mij-nily, lukc- | .' ll ol htl ih-alh. ) i-l hi ..u,.".' u[ f It'ili ,Ii IK 3Ill N..V !ink "<*Miri'|| t |;M UMV* a** .III nt u bfit't'iniimtt/uii f, lnf ut-ii ilulf $\ it

erAt Jatnt ''Mi'Mil'in' ""h" anilinrvi.lIfiiit ;, dt m I ha-. c'.iif intn, 1.1.! .I"to l. the | of ,IVu-"".1. onMuu.4y ..I.! li) tin- |li"le |.. .inuLik Imrlmr. Inurliorul I Ilkly ilm lining 1,1 .1 lln. ilii-nl ,'.u.. I ",til' ".1.,0. i i ml.i. .n.tlli K |i |ru i > K "l |lialil. 117I 1\1. I 1,. | IM m ikv it iUim n >| utilv tn -i.titlfiM .

<>f the ttium.. i u. at Uitumuvl __ __ ,. \\ r r in iU in* r I >*( *ur inttt-tM>n. n tlit
1"1' bit \Vitrri the' ,
1 | J4U.. l. 'Iliu "ktik will "I. .xluu Hit- I I.iii/pltf.. 'I 1"" | "1 .1 hi, .1".1| ttlthoul4 ktltiK:U.. Ill Ti.l, I auuiu'i .i-r, ,7UU.ulirti Nt< *aUltilti > l > uv j fiil Ib il mil li null
the oM
.\lall"IL_ .- .-. j : <. ..11..1' i | itIUUl cim.i-l of U'im. 1".al.I"I" iii tlii'ir dm.IUT, )Ixilli J: ..IKVIri| fi ni.l In i- I. | ". 1..IIIII"r| I l.j.| ul Inrml', II .lUiu.. H 21lkv ll wi UfUirL'i. *tn -.; nl iii at -. rl.
I.r..nl. l.i.n-| "iami ; ,
fo't r"r ih. i..u..l. Miliurt 1U1I|'| r.Mr.li.4i-ol4' t'ouinlry, | ..ljt .) I lit-neril. A"t.iiim-nt of In.I ", t-i IllnjJ' umli I "..4t In l4l. nji tinI.ui "iinniflit, ami' if """| | ', ... I .w "I.IT but Iu |I''.. Ihi. lur lid. \ | i 1 1. ,. | .' Hit link* f*114< t fi'iiii lllkt$l.Vi ll *t,*((fi*fl l r u ll iiimifli t'( U14k!<4 u> .1.1f i

althl .Xavyt } 1,1 I 'i.-ni' '!. "Urighll ; t |1'I.r.| .t''ar; ''ealII.I."ul. Mull'.. ; ltd luirli I'lirre ll.i u linve Ini :iliuii" u- "r.l. llm "I'intfiivl in ihu itiiii'itirt I..... f r ,t III llxl.LII Ik"' |" r li't \i *
>! (Il .1.1 &
.l U-auty. i: i i._' ,tli.it' ,.mil .jl''! I. .W.-ll knotl. u M 11lIII) ,'11111.10''i.fr .. I 1'/1, liure Ihfir h-r. -i:lil uii q' tinnntir Lara.I', l" f.iie nut |; '.nllhnn., wuitlil \ ,, I \', ..ili.ii.K.| fikirt\IH I >Wli > I UvI '.-. .11IIH uuil fr| 1..I jr at t-J-' (' .
.t of Ihf".. u lie ha etirIA.. ihi, for 1".II'u"r.wl. i-.i-Uin i. iu lift .,lngrnuii- I i'fpt lh I .. Iu In'r .ri--i.m. il* iv. Iliirt 1 I, lmuiil ii4i | > tfl IllllM, < lit. ul.IIr rj-f
-- tuin nf in hi, line uiulII > ,.1 f uf < hiirx''. .11"I1 | ..' | | ...1. \ j.I. .)..ni til .. It. IKI I Iull.! ... IUVui \i ..;. I'i inti _' l I'nil l U. No'-tb-
uiiw m-'U- .1. >
)
I'U t I:. IU.II.I. .11 11,1 tin- ii..ill.ai ,j.it .I Himi,| 4.InilnUlrJltim." Iu hfi briiflilj.iril., i- tin'1' l' ilia .1 I t |. nail, | U 1411 bIh .
( t iuii >> > i | i.'i 1,1 fit r ilartU I m iktl
I ..
>. -ii prompt alli-ntlmi: tu all onl.-r- Tinl'eii ,I.c C..KUI..UI 1(1 .4 ill. (! I..I4 M
i i'llm
1114I
i ti -i mtn 'I.! rulh'1 i linn it JM.ll) nn lil- >>l hi-1 II-IM: 'liurml llHvil r*. u-r M'Mt| | w ii H ilfl i"i kti.. ft. HM
,
Th. umlr..i'-nr.l' hitf M.' | 1 .1"lih' ill ,'i.I I ( riii' iitf I "i
b4f
| In.It '' Jjf iil< u tt..lu fI'I. In .
|I.i.i
1..ri tlelriumill |>rojM-itt orliiuU.r "u \rHitvr It-t.-r "T.llhl own .11'11. I ompuiitun' ar.. I li: |!il i. k r. ", U in l ilM*, Hit X >% ill** 4'iutuui W'i r *ui--itlt ..u 1 l r.al.

. 1 'u.Illr.t I lrl.S l Ijii-l Hill ilu ,ni |u < urrv.* .itli/y. *harp an..in-k. 4 'olumhi4 Mar.VVII ,1"1'1. ,>iln.it. lliul' .. it'iouut l 1.1 blurnitttfllUtrl.K J' U. '\ f'J In |I.n-. "V""I ui II> it iu\ i Uk, ',.'ut Ml ,J t.kv' *i ' HKkki *' U, '"< Jlllllv jttty MuuU tfi t* ;i |'f u. f -\ r ? >
,1\\ .1 I Uib. dl'lt ilMt if 'k
IU<> > U ilF 44Ut ti llI
WE.\ (jouit wittt Mrliutiniii lirctitmi. \ <, we il. a.ioitdllt m. uiii4.'l| il t., take II.. January I lh, 1..1.| Ihf H." f.. -. i.ul iii U _*
\\ hh-b r.' -tl.-i.,' at *2i l"rW T.'N ; ye \ l"a.1 ; I.III. ..,11.1 l il .1, .. iii > r "ii > *.ir Ur tuna 111 1 \iu .cilM
tbr \IU' '. .\la.wJ lh""II' :w.',' in the (UUI. on Ilif fft-l of thox. ri-k ami ,,.1. the 'lurUir. if |M>i iblv, .. '1..1 l.i. .l, WI hat iun 'In? tir-uU fiiJiiu "iir.til- r ( I J4llHt
;: J.llrl' : a..I. i< MI M *U In4 M | I i. v ron* <.iil >f > jiluYM
. .' < mu. Hrnl ol I Uiu fmir li'iuiJrtU' tuiii .rluuii Wu Ii4te l u I I innrf Ihuu .' \. J.IH" .
a\.r 0'1 ,1.lrdy .. Lb : au-1 n' "i" : ... \,.1.. our MJI- ( UI UtiM Will M ml !> I iT ill I4aui
--- ---. .ath. -. "tt-iuiuly, H..li,1" iiul n- Vnr-1 -. rlhi> I'tfiil. I |> I r |* -.! i/ M IM! il *u > mi'Ut'U
rote "if'-j ittluU.IIn! f :1..1 0.\1 unii) .. ..
ui
| Ii 1.1
"I"| U
'i : i
.ntuitiuui' 4lioifruui ; M'r< : Kur- J.lc I. 4 <.i ( | | .
i
\V h 1..11 i Hutt.iu..1' in v iii 11 iiif w I'l 4> H !, t il i itirk
pub .. I uimrc Iwve art UU4 '. ob
a..J.|: 'Ih'tiu.leif.l. U tin I I" t I .1.1! lift) l..n. turi'Uiiiiu out' 011 a iryuUr '"|. |!: 4 -li..J, a MI- la.1! |.i..l ivin ''*||1 t I II I Mill 4 t Ik* 311I MI ih* t i liti. IK I u* > nr if t ir
a
\ < >\ .i>u-t ..11"ucd..t.l llwr. .J > .Mi4i"l >.u Itfik Hi | "n t. / ., ,
lirtlu'i .
i.rti \\
\.1 tir.t M ur ".1! ul.'hl. II.Ii4.1 hi- VVi. l .1'.1| > r. ( hk Ili. -1 < ui U -
IMUO. Tlii I.i Iliarnunif of ," \. ..t.i. i... xiii i lU'U.a II tin III. I'll '
.1.! < ud .
fti en.1': : 'u ""I. IV1 p4rt 411 \ __ tf Ull Ilii* .l fi Ut<* |ii' III biUi? WiiMttiUbi
n ntl.ll ,
HtTL' I', htilt ill in iuulc. amiiluHcil 'II lltl wltllt. t I. Mill
lh U II 47.
1 li..I. I I | liw| fu pl4 *
> ,'. wilb ihu!<'..lO k of U. g< .l.. 111,1. llial tUe ,. ..r4 I.: ,1..u.I..I"\ I .W"I' of s ju. ni 1 1 ik"-I: r.il i.ui ). .; .i uii ub f iU iltU iU
-.lllprrh' .ill""al .1)1. Iht"t lui u. \\ "iioo ." 4l r i JM r U i -I* inTvr,
|1' 1.1..0 wa* < HI I I-- tllk.n .
lil.l U.
.. I.... ..lltiu,* l.i CkI.t.t.: fulrilolY Cthiif \ f''a., WLI if at 7-/> .1."p, Intr fi-tr ,.l< wrt'iki.1 amiITM . M\ltiia I'.T H.mt.ii.nr -. *'M I U* Jl li IU :. Ul ti .1 ttl '
| .
of peufteii tl.. m, um.t.. ,, kil al | rt4'ljr i.tl"0 to tUi. eteuiui' f..r tt f Xaft' Var I ATHho ilmuiyi) ll<...u" jwrt UK; * tbt*

.. < t ii i-nb*.h| .l.i. i- iuieU'l' s-.iii. au.l lu. .1.| ,", ,i iUVUl. Ui 1> nlal.h.1,1Ilir l4ii ll.al llm''' 'lul..J" il iu*, | fur I\I I.t ) i .r or I"l I. ,lu
11 ,
.fl. 110. |.llHI.lll IU-1 al..1. a".1 Itrilliuy .
tl I i 11"1 .t. .111 rifvr furlUvr t"ll.il wulf uf loiu* (i.| 11 mak* ni>ui t.UkSSKX .
, I. Pe '1" I u.> ,| ''V-JU ..J ,., 1". 1 >l i'i V .V4l |t .." t't-iivrrow (1 burwlay i I I>!> .>.' a tilu yi.i .4l, liuiWr. At MA t k'A4 | | U1M4 < .

J. lw* Mi "luitutit U N litt l/ar I tk*
.' "' .- ->e : .

d.- : 3f'j


**?7I"'; :. ;:: -A1IIr. &.."'" .t..., P'i> I 't..
'.... .. ; .. .. ,.....,)..... 'r .' ) .,
,
-
.. : ------ "' L _.,JiLl _: ::: ...-, _
..: ,, ...... '. -- _.
-
---- -- -
.r.r__'",. .. .. _. ..

. 1"'r'I ,/ t 'to JI \ I

---. ___-___- n- ___ r
----- -- -
.. -- -.
-
---- -
-- -- : 'Ili'"i i L'< ulii\J .
Millttit M'.N: *. I IIIPI'; Of" l I' 1'Hr': ;M"inl'iM : : ,tII' fXXJ ,
; IFf I ; a. E. TOAL a- co. CONFECTIONERYSTAPLE
,
!

I X|I."t"t'i \ i 11 Ilin rowU f"l,' tiniiiin ', 1':1:i |i uii'Kiii| iti' mi I I" ,i tit S N8 PILLS -- ', Jones( ; ) Willis < Co.(

J t ,,,,; .inl] < !k" 'Ii"'". .,.j.j "(. j I",, (n.. .''u.: '! i.rrt: y.. [L::! in. M. :" I IN \ )
"
ill !. ii I til I I. ARTICLES. .
I 11 I, Mi'lll!' > i n II.' II. .
i. i -I I Ile, mII"1\1, t:,! \' "Pi'1"! 'I.' lltl-/ >! i 1' -- 111' \ .1 i -

; ;".fiiii i "DIP\ ( ,., tlfi. f.iil'. .1.,1.. ) K': \QI" ,11111111,1, \\ ...tirn. |lw' '1,1' :J r4i1 \- .' ; ; -' 2': ..V ::1 iicii IUAQI), Foreign and American

.. mined' win of< 'iI 'I'0 ', to l.nntr 'iti! HIP inittit ,' A."1 to 'i,. .>1*. f) Irt II". .hUrt' .y.t. tit In ttirf. tikonthn. Any |M.r. aNEPI: IR 3D "W .A. l
1 : -Tin rr t \ : 'unfi. .iliT.ilr* lonl l.illnf. li"tp, .IU.rf I. f .i. ; I '" ". gin, frrtin ( ,.. 11'.>. ItH. m.f |*r r*>*tnrt| 1., .nnn,I II :HA. ,
i t tii"iiftintl' tVnln" i' . ... :MARBLE and STONE.
I "nl'f"" "i -i > tHiitf, 11 flu l." .II..I.hlO, : I I.p pill h *l mt :
t t. uf IH 1 1c *." I ICPH bOg/ ), .rtkf.l 1 .,holt'"nll' .lrN'I nl I iI. I. > 'nl 1.1. .AH. ,> M 'ilt Ir I'f.. |t... "tM i Hf.rt..Iifrt*. ... .,nt t>y nmll for -"-- .--
l In v tu 11.
I -\ .tin I'lU- .I..,,U, lt, Iht.Ti-nt. ,mli."Hip ,. .% l.t..1.) -.I.t.l : ', !. I. .'''iUNHil> at n,. "UIMHS, M \....
W.inll l int. tin' fn''.li, l'i"', Ii.'I" '"
c f.ittn.l, Mittntlpi.unit' ty. nn"
'
/ ,. ''' I ."*"41 of$ I lIHiirii-) 1 1Jo I. P'
"I'If'II'| :

-tinIOMIOII" "...1\!! .t lit. *, nwIII'! 'I t ill.. ;.!"..1 I Ill-ll t i-nlitMH": tlWiIfl i in.. t II.I I4IiiJe 1J\ J: w'lki3Hif&8 t. 4.1.!i: H ,11.11'CHOIP..';'\,' .ASTHMA'.''''Ip' ''. ,I 'BRONCHIIIS.' \| ...% r........,.". MONTMKXTS 1 : .i | \I ..' 1 l- 1 l.i't pt ul t iiinliitinlh,1.1.1- HI. I .al)"knl>ti "HI.nntt I'mllisM MILL FINDINGS :

li|.,,.miiitj hi in.l.. tt.nitnlTinitil.' j jlii flit .."tll'" ",IP ,,,n.l.$ I. I I' F-, r ;1' :' :r.\. \Il':;. ,II. l. tlttl k.ll. 'I4i. : ;

1f -1 ;iiiiiinnil. l ,I"1'' a "">"' nl"W i j Sin "rsiit'i"'o
f I b.it, .r Wm ,,111 1," ..t. d..111' \ .T".It. '! J I'.t. 1 ln hr. mil tin ,'otnl'.I.| JOHNS (, { I..tICOYtH! .J N W CNTJ fft:: -:. I "iJ.! ?, t.\ ,.'llnt l\M-m! iittllii'iU'il! .IHiiil.i (Cutlery( ) ( : lldlI'1'1'( ( ( ; | .>

1 .1 t : -. in iltf. ', .1.." tint I II.HP, Inli'ic.' "'iHiitci'. '" titttniI t. a: i ." .I II. -\1'r-. .,. ,ln.fl"' ''''... ,ii.tin.h. .\ 1'1.. MNI- .au. : ". the itti'.tt 1 ..illrailii'tt-l Palll (Oill) l icl\Miiilir! ; I I.I <' I'H' 10\.
., .MJ T/k. tl'-n'ii. ...
I Jm< 4 M<
., tiiimli .f i""'" "tl'ktn..".. I II..' rin. .4. : : il.I I.
-.\ lwII': ; -. Marble and Stone Work. I Pinimi..i i. 1 In i tin t ; uiiMiip.i'i*! Vic .. Ainils E1t.:
: ni.t imiiiK t I" 'b" lt"111 I* >" "". '"irnt '"*. .\ 111.ITI III .\ ","''|1'-'( t ti is.. ?Il1. i'lliiii. /h. I'',. ...- ( *" u. < 1

I .ii' Hrfnf< fmm. til" V'tlli. :i ml I' I |,. ... ... i e'1IKE( HENS LAY I III' Illlkl- -pl'1-illK ill lillP ,t'lli.M.1 i: .
II I Iii.i t I in. XMH.IIH! . '
t J. i : :: H\\1: 1 nl.x. I 11.ii I. \. .
"
.... .. ,. ; .. ...
: tin, in. ilfuli' ,11 .II" .
: an.l. 1 MIIIti. .
in i
ill li-nnrlo
I XXVan "tuff'1'1'.. '(. I'""'" "'"I" t 111.I' .* i on lull I i .11 ... 1k.. ti*'"* I lit I..' '!.....I'.h.. I niul!.Dun l'...ril). p. I I..**.. MW tMr.**.iM tn *>.'* phil! I.t'.ill 25 and 27 Palafox Street
j t ., ,,.., .,, !I' t : .1.1
.
lint 1'awo I- (inn. in liiitiill,r I IMI. pint-. s u s hiS flr A ".. .Iso-."..11.... I. I "
'; lin-.tillr!, .V'hW'aip .' i iIH.ilMM
I' ,
: milt' Mtvii-i'l.l.( *.. I 'I 1'1.!.,. lini-i'i.l, t' r.'tti'pwnlaiiu"-" I: I I .1.1ui1tiI'i1 ip -- .\ '" ,. 1'1.\ I in. .. I .u..ulu. "' ( ,' : --
I'Mf.i\ !! I I I I'I\I .
loiiflin'. iiilura.l uli"In \'I\.I.\
Ili-talif l t. .I Jiltt' | iiinn' 1:111
,Ilir' I Inriila., MIW Jno.Mooney
1 HARVEY & HILLIARD II i I. III-. !II.
; t, rir-.iNI-i, .tvntv. nit nrnilltlwlioti fir II I tin-. ......1'101 I 1'11.11111111111.' | 1.111: \ "1 1' 1I < ,. ---

I ..tik .inllli'. I \ i iikl l: ,itn. nirnliiot, :- ""nl.'rI"i ,",",
I,,..mt itrintilnttt t.n"
._t i n 1 lllil I ''ill I ,,. I I. :> iii \\nr.xisiniN.: I: : : .\ .< i 'IPLXANM: i H n l ,.
I' -'IInHowl.1 '.! '\4 'hlo-"I'II.! RIII! i-itR' 1 IIP 'lail: 1'1)11'1..111'| |illil.> I I- 'Conlrnctors t nnd Bu ilciers. SIiitllfFirslCLissii i Every tepstP 11\

..1 1 Imp 1"1111I..11'11:1" I$ : "II t"h". ''JnliK I 1 1t ..) Hinttill. In Iii Hi' It.plP..i-nlntiti'. inI \\1' ANH TIKI.1. !i'rui'( i'll-i' ': '";"I, HIM I I 1'111.| |

.. I ..I.g>!lP" friilii f.iur,, M!:itp? -Ni-u Xnlk I General Merchandiso
j i.
',i t 111.1 u'lii-l, .I lnw I'lirl-llni"' :Franklin i vrr.lilt. tniintyli.il.'l "Ion'. Itiinli.: liltln-itnl' Ui'-t XliiitniiX ,; --\ --- AN I.-: :1.\1! >!.-.. :Io\! ) .! $. !-llll' ""II\\I'II\I:|:

I .In-rilt fir- 4 .\ Kitf I.M.: Ill I e CO ti : *. \.V C H ) "" .' ....
N; t : I I 1,1, frl'nl.,,l Io"i'I''>'" t l'f"t'"l' VL Vti I l 111I": ill'i'ali' h.. ..I', till'I'h. ..\ \\ \111, .111.11.-. l'XINIAMi: nilirrin ,->.

'1 ''lirl-li"i'i'11"' ..rWonit. hi.lto'.r, I l'hll".I..II.I.i". %II III! I s. liiieit "In mi-. : \-11 \ \i'> iiM: >'. M .Mil' TMtlrhl. : I.1..1 I\:I!. \MIn: :.\ 1I'I4.' ; Hotel
L ',nn, /I'mPit l City -11.\\11:1.\: | l !'ol -. \MNIHI\V 1 ( .I.IX; >N
I ilnninli.iti-li, lit .lln, .iiHiiiitiin-iii|. ,. I
\ : |1.\t..I..1| tfl linll.i' ll)tlI % Ih"r ".Ia.. l tllllllllltl' III I ,!tIIil&i ll |. *.HIII'H t\i iii.| | < 'Illlllll'l*. %,,..hlnK. PA'A.'X ST-EET.
lt.t nt ii pnl" iii. ,' Irniii' I HIP, .Ii..r l.-vi-. .

I"ulrnaiN" rnnnintr.! ItitnhHiin.tlv .111.1/,11I... .. llivl. IliiiuiiMr.\ :. .. EiiuuI :.... = II-I TCi
V 'I 1"1'11' I Unite Ii
r tlniiitlirvnn t WHVInilmil priklinimrr." m I < : "
P i frt'iulit : I 1.//::\\1 11\. Ed. Sexauer Proprietor. : .
.t.i"I".1! '..l1..lhl.lt..! I III 1 llllli.lll.lpllilon ,
| | '
(I lian.ll ( IL' .H.. ) I.: \. I ) .\.I I'I. I ). : I ;
I, Miimlit., I llii) |imk' ,IH. I Iliniiali, I 11"1 I II : .\ NU. : : :( (Ur :
4 t t -I '!lI.t.| .r t .. .. fIr I Mtital'" /'ntnt. 'I'ZZrI' 1111(1 10.\it\U .. .
11'I'h..r.I' 1.1\ !:1- ,,4' I ln.li:uini"liHi'itf'ilnn| nn ::0 i ; : -I'H:' 1 1X1 hit i:1; !
1.ft'I, "f E. J.
l'"IW''I I'JlI'' 01,1" \\ I TiirniiiiC in nil of ili Jh'aI'IH' COOKE Clerk
lit ,11',11', '",! .rilit.ii. limit.Of ", ( & ) ) ,
'! 4 ri(.. .IiP, ,t inoiilli. I He rrN|, to 1'1.1\11, ,. Cooking and Heating Stoves Grates Et |

4 I .Hi-. .'..* .I.II" |iiiknr4of; IIr utjil. <\Ii.-\ 'Dry) ( :s'ioil,( > l < l\: Xotions.nit ( ) t tXl
tJ.Vlttr s. trnI" <|iMi'lIlii. I __ \ ; ,,1.1 I 1..1 i ,; \\\'liII\ Mil.I.V --
4, liilriliil; tin- I niti'il Miilim,,,. .\ ifiii 1.' ui | .i .MIII" I I "' t I.tin' GOVERNMENT ST.,
11".flll 1r.q4I1IIPId.e I :-. ;>: r.Kllil.lMX: : UNI.UtiniHV: ) : ANIi' \XVII.lmv, \ \% '

\ I |I'R'"I11I1..I", -:'I..wral'rr l !l I"'II/i :/ Iho ,':tinili.r nllilr.il I 11-|<'.irllin$ "" nl ilminu I'i'l. irui :,, ( -'IU.! ; ''' '1.\1)1 ; 01' .\ ". IZI.SI :. I i-: \" -Ilir: .I.F PI I 1:1:I ti "ill' .Mil-: :. 11'1 1.:1:: I llII.l\){ \ .

I I lf...' In I lorlil.i.. 'IIiI I Wi/ht: I IHn ;i IIIIIIP' I III, 111 :h.l'> niMj "pin-ktijip" ", TP,' lu"i- i .I., II \ \1:1| '|: : : 1.\ '- .XNIi' uuitM\t I:' :"' j.

"t |.|-i.lll.lMi' ,'11 It"I','.' I' '| ni'lip. I.) ( 'niijn...<.nii" ,n. -- rKi: a 1.\. "."111: \. I :1.\1-1'1.\I : UAI.I: :. t \ 1'1>*. I ini.'K-t : "I'f I. '' I I.. ;

; I '! 'IK.1111' .litan. inivv. mil' hI't tin !| W.KTHARP .. -.. ___'I, __ ;
-All i IIPmil- i*' |.''ri mei-rvliiK mil I.I.I.;' ;Ah AHLI.MII 5 ; : I I MIM:: :*. Fire Brick. : I

I r Hut, Ihrinlil,, '"111' La '.It 1 ,".' I l"lir "<''"- ], i i.ig'i, ,, in. In'. ',it I itlain.,. In, l 1'111.;; IhIo', :i I:"lr.l:. t 1)11'1'\ 'IK niH.III.s i riicif Motk will In- (.IIIC""I'II. .: in .ill l) tin' .ilnixc. 11.1111"l .'

I linnmi ii!.tlllll:!'". ". IMMI| t ln! > triillnHilil I ,.,p..' "lilt llnttt., ul', :I l"i;j: 1 I.,,",. N itt CONTRACTOR I-., lu.llI.A.t t ll.fl I I'tin s i ,I n I l.nxx as ,tn\. I II(''iii-.i1 in FI.rd.l.
I IPHImil." ,,""_< 'iilnml'ia:t ""IAr.J'i 11ii 1' .. .. AlliM-linu'iil: Notice.( \ a I 111.1'I I | | i n' f'r Hilt, : '
'llii'li-. :HP t I''*;, ttillt :,j. Inn." I j'I.' ,.' __ _
.
Stol
I 11; I It
l I': i :'" "Ill si I -.t.
'
k' '> iit, III4I, !!!'. t 1"-: "attlini, t t'h.i .. lltlr.l ,i il ITIM I |1,114' .iit.l., ntPr ; tinullu i I I.-i \ ri ,MI. .' i.'i'.ii'v' i iI .1.l .' I PI I I'.l i ..i, ,. 1,1.I i .1 Ml I i i. I fl!, iik a' ;'i
a. F' I'' ( ) .
J'i,' filuli-' fair In .liikii'imllo, '" !I. a CrniM.,' I' lIi.1, fimil'U, ;!' ) ,I., I'' "'I. llu1 iiidtri'Hitli.. I I-; I i. i mi i i I li IIP. "
.i, \\ .. II 11"1\ .llnl, 'bug" 11\111.\; I I'' h"" !" '11111 1 1PM'ii 11'..ilinI I- "ti-i. fit l .i INIIII', (| I.I I.I i| 'I .> I IH Mt II I ...I.l ..III.. i -hi.', f ,i.l Imi .'. I M"I .ll.r. VI 11.. |I.'l hf.n'l! I E1ILDER It -IMMMM" :.\ \W M VM I..VII' I'P": i uMI'AVi. '

J'' I olllt.u .II'ijChll', it, n:inn', -"*'Ulifiir. ,- 1 I Ill 'in' l K\U> Jt Ci'l.t' :" i -'. \ it.iui.:) I I .\ ItlNt! I II\II'\\ ,
< I I In"' .\1111'1'1"1111 i XI l 1.1..h.i.1.. nl. ..1.11111111'I in I r.: r. n u I ;> !:>: :1'1 .,
; \il\.n i' ..1. i, i.pt) l I M-I I Ill.l.i; i : i 1'it- l } .\\IM.I! xu; -
I i I'l it III |1.iilti.I! .. 1'IIt'I' f""lIIlh." ) .liM.itn. ,, ,! lll .in liril'liy. ",,',."tI.' I Illll II \.\. III . I .ii.l.l., t ..il..rln ..illkli.il-.r' I 1 I IN .XNH U:.XNIl I "n.l.' \ C: I '( iXIIMNI \ \
I (I ,M'.-Inn..sit' h' < IH' M ,it.il -1\ i. -i n t I\
-'Ilio I Itliikinpit* (ii'.irMi: 1 l'bitt> IIJt1l) IlIClII iilii'iiit'ai-liniii'/' \ nC I tiniiimilr' ; ,i..Ii. nn I l *III |1'1'I ''> > If .I'll. I 'I,ti-it I II '!!: I. 'It:,\I'PE': MM': : I lIII\a: ",
II.I KI'H M .i iii.i. .
I > : : I \ : :
I I luritijroim'iiK. ; : ( ri i. .u LIPS'1i"|' !j jtT .'., ....'.. ;/ hII.- '/II.IiIi,," st f I tin- liali- .1.' ,.1.! Ill ii..1.! .. l I.l _, 'l .Illl Dll'l! .. I I. I -- .\ .. i: NI.INI' 1 : \vvouu-: .
|..li'i, N irt null-, 1' n'i.ili., III| |I' .ir i I.. r..Hi IT. I .IIIn -t l l 'Kit.nt I : : ;:
; "( \f.t.Ibh': I ,l''i'. HIP innllii. ,in,, imii'Ki't.: In I tlm pll 1 ti-.n-: 'I 11",1"1 I li-tt nnnillinl ,, i ii..ii. .. i lIt 1 1.1 1, t r 'I 1 i "1 I 1. i iii,,, i CHAS. QUINA ; Pniri.iin| | I r t liPerdido 11 1.11 ll-v 1\\11 E'.lln11 i '

I <;,J I llii l ) 1i1." '1'1.1I I I. "H''i' ''linn, "nllt!!... ': f' I h.:1!: ..lintv. : '-liiflit: .tli-i it-'a I-P ol' lmi.I ,?.1! ,;.>, ,,, .1,.. I.. ..r ,h. I1 "IP.. ,f. I -HI, ,' -- 11\\) I I :
run' -
I ''l.IiIt. ,' ;II4 I II..' 'Ml III .I't V .1"I I 11- I. I Ii.I Ihi --
I H ( inn! |1,111"> %"> 11\\.1.|,| | .. I j jI'.iv in--, Inn ilii-iin-, | ,|..i-i-i-rr. I Hip .r ,lining,, ,; Planing Mills.
i I I Hilt,: ,iltt l iit'.laminr, .\.11.I I MM
I tltmliilln l. i, in .1\1!, "'i>iullill.H -. ; .ii-.tr. ;IIP,i titt 1 i<,ininiiiil'i/. \, ,,)( i $HIP" : FAMILY GROCER.
I it I n) nV':'.'\ In Hp rur-imn. .1"11:11I'101: ,. ..11 I '.liMtlHIl i i I l I'l i HI.I-IIIMI,, t '..Itll'tSttv Jiinnos J 1 j (' ) (oii) J 1
'h.I II. i (
ln-1'll III. :-11\111111:11.1111.1): : ii 11,1 lllg: 'n..'..i.. tfitl Un, -'lioillrlinttii'' In n !u. .I'. .IH'I' t .I I .1 i-in., ,- 'i 1 .nil. t"in 1 II' 'i 1' i l-i.\-\t;:< \ i 11.\. l 11.\. :
I I I nili'itni.. I lie !i. .ii....I l limlnf... Inn! .. ;I Will) I ll .1 .11 ,
\ :>i I1S I li!, n .nl it''at 11'111.1,1'h.... .' lnifi'-t; pliilu-j'I ii ..ltt"h"I'l ; \ flll' .hu. ''n N.; ,I ,"Ii.. r \ 1 I' i tiir "Trf<, or )

1< I ,1.1.,,'lill;' '.111.1 |"ilP.II'llllU.:... ; .11 Hllll, 'ly 0" ji"tplt III HIP. II ,,1'1,1., I It l I. finir' un.I I'-.,. .i > u\-( |:. ., 'p'"i Illitulli.., '

I IIlIl.llIl''lI. II' jlI(1j111., inip-itilll. \. .l.i-l. Iiiiii: It'll, 1111.1 ".....Imlt' Win. ,Mt! r. 1..It." \I l i. \ I d'I I ,'" .5. .1"" .,''. .fl"h'. r.0 r.iliilirunil: >-, iiillVnk, \ "[ ill kimliiii. l-. FI'III': I'I'I'I.I': i i "Vl"olcolo< '< (< C-c! ( t(tJ..*. i

I \, -. .. I I-'I"rI.I"' !." :MiIi'Taml( :. prulw'' ImniiltiL Inni! "111111, "lhi-. "I'll' I'LIIIII'anil: ,, !jl! ..Invi'i'Ix I--. i| :I."JOTICE.: li" ,"i.. I ..1.| l i .1' lnn 'tl.., .tllil p. I

in,iii,". In l miliMniilv ililiinli'Klntiit Inni. .ln-,1' I Ill- Ii
I
t ,1'iinml-' n |' ANIi ) : : : IX IS
to <"it / 1,1"1 I II: 'Ii.raI lit II" "" "n 111\11
l.n inailn-f i" 1"I ''I"a t I- ilM'n -
"
I .1.'IL'hll.j.. ',|, ( ,tI.. I h,1', ..% 11/1'% I III ll1t \ ""I'V | Inn. .i'l' a "iiiininiinl.'it., .nl l 1 Itnlylil-, ;: ".PHI-.. I! NUI"al h t\ I "' ,.. .. ..I' i in .. CHEAP theCHEAPEST : .!'' M > i.rMii.i: :\: .. MOI I.MM.' i

It' ilit.-I 1111.1.| III 1'iriilHi'. | pin: Ill lIlllI.t! ,, ',, .1.N.i., .,.liiininl.Mr : I '. I l'I. 15 i III. I ,I M |.' I i') M" "., \. : NORTHERN AND WESTERN PRODUCE E J(j jo.
| I tl I 11" I ".H, I .1 I ,' I I I I. II Iti,infiii, rl,.".. Puitt' IS..., n l I. ill"
: 11' tin,, ,,li.11. iiiil.n-i-r.,, U liil.iliiiX .. I ,.li, I '. nK, i ii -i O\ ) i 1"'llh
.X nl. IMHIlkl' ,'l' I'll. .III, llttl-I lilt' un !! i \ I ila".I I H t n n r 'i I \ \ II.XI.C.Kupfrian
.1 |I.dl' : ? i iI iuliiitiil, I I" anti ( ) I coMMii: fisTur.i'i'! : : !
i 1.1. I I i 'ill I 'I"n s n | Ji 1 ; ,M < : .
1 .
onlt, SllIl" in Ilin. ttnil'l' mi rxliil'itinn$ .., i 1 ; in I t. ".1'1:1: hint ptlli'l'ii:* nl I ,II I I I' i.I, I n' I I i n i .ut" 1 1'1'.1SHIP 1 i :(wrl ;i
I I
/ mi', Id-ill -In'" n i"I,...I-4"1" i"1'- Till"' > "I'li-ilili- i-tiltt.it: ,In 'liin-pinl\ I li'lilin ; I I. |I"i >'it .. ,i I 1.1,1 1 n t I. I ', I Iin :, :. '
r ; I ( lit 'I P.
( ,, 'ij/liNal! I'! ; | "I'| |I'"in''I.| i L'im! .11." '' l 'I. i "' .i I, "'' ,.1.I I 1\.1, I I II MASTERS 4:I.(4S .MOICII \
tli-M 1' riiplninl, Inn' ililiiSi't'' '! ''" ,1'1.1,1"1( I I -i|1',1 : '" |I' | |Its| i: $II- .1.J

:M.. M.iii'i'i, "I :sli .Xilfcii-lli": '. 1 1 I.l1111111 ; I' in li"Iii'. I Iin,' 11':.tin., innnn, unit inn" ,. ,It. ," ,ml,, ,, l .1", n .1 I I . : S iiu14llIs : t' :' ..I. : /
.
.
i .j I .1.0'i I i I. un '' .nui''nl r .Iisr 'I liilll ._
i ::011.1'1111.l li.il.niinl. I.., i i 1.iI'"I.. .j.jMad.
lIii- -In I !" ill .11'' i
III
I i
mi.-in .'.1I..hI .1.11I.I.% ,., ,1."II'ilh'lIf ,," Il'. t > 1"11,1.11.Io'h, 11,1., I a-a i 1111.1.1", ,. nl' I lln.. To the Public} : .IM .X H'H' I \I'IT i 1 IN:< \II \ Pl.'uPUIIIlll:. : : a UK ; 01' Till : I'OOU.IMH :.

111"1"i "' II illi I tin- 'laUlnjf out pnlli li>- I I ilrilin-I iiiin ilit',\ limn. I iln-. 1.1" in, 'i',nli':uliihini. : i I IM: or ii--i..is.; I: : "GLOBE HOUSE 1. Euelie Solon S J

.,,, onaSrS
,
I (,ifliliMin; .I nn, l.l.it, in-mainPH, MMIIO I : 'I nanr :

If 1 I Ilu-. iiisnr.iini, aiiinli! I irln-InK. (In I I.0'1 *\IIIIIIH.Ii.s t| 'IHHI-I-. i.1'| -,1'ttiit, -.l ill M. J. FATJRIA, /lI: ..::....% !'o1'I.t IVll-n-nl: I, I l"I'i.l.l.s 1 :< :ri.Mn.vr: : \ .xi I.i. 'IIIINI.AMI .- V

I ho ii-k.. nt. ti'r "Inn'kt"l-. I It t li:l-IH-I'n .< ,|,in'-li.ii, A. PERRY (Imported Wines. Liquors A''.'\ r.FRECll i

.. .. innni I !; I II"..." |1'..nHinnp. I Innia i' -* tu tt Iinnun B ,
An I 1.II.h: ..Ji""h'% Imi'. ,i"-l LIVKItV SALIC .
: ....,ihl! | tin-., inii-i nt (InIn. I tin,, l IN MMIIINli.) I ; -- 1BOSSO'S .;
I I.IM-I'li-i-uil: ., I l.idHni'M'i'if" ,lni'1...' in. l I' ikrrfininly i A"oCIGARS :1'.I'TUI

nt'ir I t.lnii !
,.illM-wii. ,d..i'.l, | .lui.l..i. | -
M:iti', 111111\ &(I', liHiiliiii( :a .'..I'lin, nll.iitfliU 1 | ""'I..t"1| no.HIU! ) BLESSING T MANM

I : : luianl": Ii\IIJII Li. >' o g'(".. 'l.i!' II",,' i'li"iiiinni-lii'| |>, it lit.'It tta' I. ; -.I' '1 IH.X.) ) : \. | (tO l ):< | i ,'I X|ri-1-tntni'.f| ., I tII",1 I tin. l IIMMI "in i tl U ,ill I I. |1-, ,1 I-I i', i t I l ."

,. I li) \\illiini. 'l I'tiliii::., ttli't I,' .1.l .in" ki-il 1'1' S = X IE;; : 1.11:1' \.T.\'II.\ IIIXI. il<,nri-lii. ', .il>.,", "I'| .in ,i.ulhli.' hstr't.s'. I..HI", \ I- .XNII I llNM' 1I. I-. '
hitlt ?
Init w r. 1 Jf i ..l.. X.'piil |I..r Ho l I t.I.rst.I a hr. !I |J.'I.r.'r.| t 'm' ..".I'st l"' I III.- k.riin'.' I ir.,in I --..--
;, linn 1II.lilllll..I.1, | 'liitnlti-, in. I Ilin.ii.III .p I 'j: ,1,1, I.I |I..r 'I.rip"| .. mul. | \'\.ii.It.I.. "II, l- II I N \ X ",11 I. l'iiti.vi. "
I I 'lln* I l..i/1-Hi' .iI'! ,
ra.'iti.i.y, 'ys I ...-. I I I : I X -I IM: 'I I.i I. 'I-, rh. in 11""t I ''-. ":\ IhtI\I I. I i. In ''. .it ihi lru-l itliMi, h... )I. i, '
4 liiiiiii.i; IIIH,' il-iii"' ('inn' lush. .1 pnl II... 111\1\ r.'I..1| | in 1..11'' inI-lit"," t l-i |,ulin.i| | .1 i : .. n.viit. .

I II I ,n' lli..iiii' ::' I )ral.I. $,I.II.l,. ::. "tiilri.ilht ; : I li'ilii-ilt' n i li.-nl.,,,, a .1.,1", ; "-, ..ilnliInl -- i: ii i iIH.ll II IMM' ,I. l.l.ll., ,I I .I ').t.SI I. Illi, I M.t I'IH I I" I 1.1"1 liin.ii. ,,1.11.1"1.1:1/ ) />/." flii.i /
.
.. ilaini- ,1 tiling',; I I'an, ill',nut. .HIP, )I", ..I| ... 'iiMi. 1 I l |I' i- i">, .. ., '. nil 'in. t.i III., |.t,1.Ii, l|.. ".. 11.I J!.It.Notice' .__ i: xv MM' 'n *n xi 1:1: : \h..I. 'II li i tit i till'' "I.I .t i 1'1 II. t tr
In 1.1.1.1..1..1.' | I .1".1) 'notv I, I ,I, ,, 1,11. II ..I III. |,'1'.1.' I I'tin I inn |5t' ini.il l I.. 'I.|. III I II.|iMi| l I.-: 'I. 1.\11 t ,' 'tSt! lIMM: I' I'UIUM.l XIt I'j ; /: \ x/i a i
1. I'll.irM-mpi' Inin LiMiliiiit; HIM) I t.. I' : I I I'lillnl "" 1.It''. .l.i .11.ii.i. I"In-ill 1 ..I .. 1.1. 1 ll I.! I I. I I. I I. I I' .t I I" .t I. ti'.isi.'!: 1,1, I .,,11 km.u, >,1't t .\ii: hsit.ii I ; I //f f'lfI' 1".1
t t... ; linnIIMI- '. ," I IMM .'li'it I \\I IK;) .1 i I ii I >iii" !, ( t to ( Captain i iII t inlr\, i, ,it I r- |"r"'iii't| ..ill, il.I. ,il II. ,
llie, lii-ir, nlI. : laii'l, ,i.'i ,mlXX'hili. | ? I I-il lIII."III"" ''.'' n.'i-p' '''nit. I.. 1 .I. I ,i TN:< \ \\.11 l i iIM: I i.n.Ni i:. | HP I f//'II *'/. I /, I.
... -1 I
$ !I l-ir-i- In- tt..ik l iminlfill"ii i I
t : ninli'iiinniiili'4' HIP .nnun Ili" \\.11'\1'"- I.1| .\11,10-:111, I imln-lrip.( I llialX I I I: : III"I-I t,-- .11. ,, 'I.l / 1 Xl'l' XINN HI'" X l -.sl.' :I.. Itllll" in' t.ll.t"'II. ..I".u I':Shl 1.5, l lniul

our | I .1.11111.I .. 11I'1"l"IiIn pit: n I 11\ |1"1' I Hnpmlii I \:1:1: : XL s .I i-:. C '1 11t I P X I ll I II /Vt-niiii t : . ,; ",..." V P.',,-.s.uu.II mil, i...tl .ml., 1.1/' .n.11.I i : I'SKiiim:< .n LAIN; Kitlin: "II.t'I"I _I
'li inlrn-li'il. "in I.til: I liii III..I.lh"$ l"i.ll \
iiniuiir.i 1'I.\ 1 I' IIi.IC 1 1:, I
I I I 1 I .Ii.,." ul"I l 1.; I rin-l, I 11, nn.I i li: ;aiinlln' i' I i';,| h ,i'I II '. IIH'I.I, \P. i. ,' d I i. \ "t H "-.:. u

\t |I..;: li-tvn I.. i sijIl, lln-ir niu.mi.HI Ill i lixl.it 1 ,' lln-1 italt.'" linn ,,!.I'.a. I I' ,in.| |II.l.nuinun II I Polite I I u .mil l Cxi'ficiitL'il|) ( Dnvt'ts.r t i I I ,\-h.r,. l 11."tl.i ( tStl lull S .,. U ri-IM-I.tfnllt. I t 'hl.'SIuSil \"lt | .r 1'11'.1 1:1..1:. 111'1'. '. i i| .I Illl-I \, tt )1. .1.in., .. 1,1, >'1"" II i iili .
; wiiniXX'tt I lorl.lit, ",l.ilini II hlth1'I 'i' i I., i. ii. PI IIh \ IMIIIIa. < '., i'ut.i-, Itr .'Hi I t.ll"tvnir iliHt'IIM *, 1II .:
I
"I"|
'lh..I'1
'. .t tiiniiii,,,,| HIP.. ttlmli'. I'i .t 11 ii. -r .'i. l'*.l 1. .'.HitH. P.', 1 I ,'-i .!. .: i \ 'v, ti.nr." "mil! I..\. I'-illi, >- ,
... 1.1"'j I .XIMM: .xi.I' I.- a : i l n..i..I5. I. ji a. I-- .inI
.ni-li. in |I.i l.i II i'.ni'l'latl.ni I 14 .
: ) ;( I.H--I-HI I i In-i' ? -N.:< X. 11"1',1,1., l.i.l.. 1"1111111'1".1 I IW lit IMU: 11 M t ll-i I.ICI.: ,; ; ItXnl U. LEIKAUF I', I'h"lll' I "'\ '. l lu.l.s.t.1 l l''l".| i .I
I nl'. nnjn--aii.l:'; .I u"l.'IH''I'Io..1'| | | I Hitntnly I 111.11 1,1'' I I.tin.'I illll.i
I' i: I I : '
t Hint..I !'ol! Ill?. I Itillinniip; h.II'| | ,' mil, .. HIP kni.it-j' \ 11. "I'l II '.11 I IITHK 1.i, :l..n.-: inii K. still\r all., l'r"l.. ,I "|I'-, .i.l inHi '

II t f -lalilurl"in': ,, < -111 ,..Iil..,' I I'nim- ialg': lit..it IH-I. in:tin. -lii' il'| ,.1..11'1 I I li.t-, a j jiliplli .\ \I I IT I Nl; 1 I: XI l. *. H.H PFEIFFER! i C 0.I'Ktl 0. G.Forcheimeri I I.,.,1't |I' IMIII, \l 1..I.) .1-4II..I,. I. I ll,.,l .I Ii ,
,' nl. I tttt nl 'Inl ut I -i ,ii I. ul. nil, [ fin" n.'"' .I" inin
-i ti n luu I .1.
mi-ait:
i .
BEST .
I .\\11I'.1) Iii,'- ,ii.. I. 1\11,1111"ikl'-i :.1 ". Ili., kiiii i I,i lii III % ,'It..If". W Illl "|MI-ll) n.ul., II' i I'AI'KIJJTlilMltlt FMu1y Bulcilell .,u ui| I'. ... ,|.i. H.<">.i.1"1 : 5' IIll i
,11'1'.111"1'I '", ,'II.t: t 111.,111.. I 1.,11', at m,'anliittli tin, Ml hi. n ".
) iiunt" initv"nl. Ih..I1".i". : ( .. ) -; ili liUIIIP tt ;ali-i s. ,ami, I Itti-ntt, .iaii I.a.. nl Iiiiiiit "a I I. 1)5, I II. II.sI-"... i .,Lit' 1I' i!1 1i Slip :,..-.! niul,u 111.11,;l Irin, t.\ts'p|"| |1..1-' ,.1 l I IHi I' "-
r ::
I IVNVKS'I'
I u;.:.iin-l II..' iin.I'nlin.. 1 lln. tilt l\ I "n'.i-'ii U Hi. Ir r.'I.'"inn', --
.ili I i.npi MIX: li.li.-. I ..'.':11 ,"in'|,|.lint I p., .1! .1, ', i 1 I'' I '" I Ili \ .1"1" ,,".1..1. III IKI 1 I
r lung, ( '{'xi-'l "'hlIIh..1! : nl'I HIP 1".1111.\ 1 I. ,nip'. .Ii.a" ..a.I.i intiipiniii. t Hi' ,' .II, I I, >! il"i i i i DRY GOODS and GROCERIES! : \ -.vdi.A; : *1'Ln.\.T\i r I I' i-iian'l| '.1'' ttli) Hi,' .1..t.I i
I ii.,> -in.| .i.iI. | lii- i..iiitt Itki' I Hi:tt (.r I tin' ;( nn: t. ,liu.I"i i I i .l ,n I i 11.' .1 I. i'' GrnccriPH ami Ship Stores, i : ; I'LOIflDA.1M.M ( ) I i .1 i -I I unl tin.'in-*,Iti' *. |l.lu'I n 1'.ill .i i .i ii iiul .
I i nut in'.. nl. HIP. i 1.111111,1., I ,in.1 I l.'''l.| ,', .11'., : I I""11 ,i i I"i t I I. t I i ni i. -. I l'.r |1'.II.h"l.' | I "ill ..1'
".It.Id.., MIIIII.I-", ti'it. nun li Iiki> tin' i t nli',it:inii-il' th,111. I 'iin-ii, >.4 ill |Itiult. ,,, "' ,. .It' i 'I i i. IJYRNirS; Itl'II.DINCi: ) ( i ii I rt,:'," \ I.4iiIII.-h.W.-a I : ,' -.1 K.li : i ;luii..
1\ ptoti.liI ,
\ ..I.f'l' "liiltit, lnn-o' ." I'. -i ..I.I !I' i, I"Iii I 1 I .l.k llf ti,.' "I'll*Nil'Illll*.IIII-.I l I'I'. I II
f I Innn.. 'unnl in..,ii...t-iny, I lln- "I.hla.II" rmen:;:! : a ui Dsaull: ,:t1: Li;::r: i 1 I.1 l'ak.,' lilt 'iiitili. tu.." n.l .i". "il .1 i"1mi. ,
-I Illltul) I .'I'lilllllt Illil. :"II: :' '\ ttlillill,,; ... .'.', ... 5'.I.I Tin, d I oi'iii-iiK) ) : rrr.i.ir: ( '''II'I: : 1 : HII l.-l IJM'll'iS I ...l- | i, liti-n-1. I.. nil I'.uti'f: I HIP ,.Ii trial 'Inr. |thu.| .|Ii.'iti" "\- IH,>, i I..' i ,
'I ti l enf-o. I
J li-ltrar. I 1111 II !liil. ;itii'l :Jm!. I '.1..1.. I a..a-t ':.l' I .1",1' [ 1.11' "i.iui. ,_.u'u.. ...loll.. I ..<...11..1...I.MARRIAGEi I._ i iti i i 11.,11, I I ilt'irttrisusl." I.11" n' !I. I''.1;'
: l Illl', 1III.. II I.1 Mil ill tllKHll-ll. \1..1 I III1,1ml .I'i citt( 1 nat: : : u rcii.\iii I:' : 111 .mil'II",I-. I ttnlllil "I'( I il.i: '"
I 'I In- pinpnitlini-' tin' I Ittn |'''|,"!, ''"- i t 1"",-, lii l- ..1'.11'1..1, ini-i" a lIilli,; ,," G' I .. \ I i- t.iii 'nit: i I I.i lil'* ri I I Pensacola Fla. nui' X .ar I : .a.. : thai lIt.,v. In. il in .. ii".* i...-.,1 H'l 1 i I-

u 1t.,0I1I.I, I.. I"\i.\ -, I} III.it .tinlit,, n'kin.ir,, ""II"I"I '
i .in.l a li,ill' il.ill.u-l I 11 li,t-In-I -i\ XI l> "I.* I ::. Cor. Bavlon and Government Streets ,
: I 'n mi. Hi, %II l but KMintfule rio4i.or lt: tlittuldnt I it- .\ 1.lh'i.- .Hi it < inn.I !'i' Mil I
1)' ..1'11'1'' (til in .llnMt liili--, u h.. :C.-IH: i- .. ll.'* <1tt..illttHod, htta u,iNiwf A i 111.. I 1'11..1, I '-I! II-, ,I I :
I .
lt.ltl'ir, -lll.l II' "- .
: tall trll-: II I.I -aj.l| j| )> ) 1"I.. .. I "I I".r. ,
nllt I\I' l'lilllhl'I I.1I.I..I| tin* Li-ton-, 'S WinQi erI : TLA.EVERYBODY'S I.:. I 111...-l.i at' I n'-.'nt. nnlil Hii .I'' '. r
...,1.1, mit_ lip mini-" u IIi.. 1\\\'(- i in, Inili, 'O''R'.IW.ln'I'' (.walET.I. OHIO.cLr au i.'It.JOHN : 1.1\,1.\ f.ir. ill: anil 11'1' ilrn.-l.- ili. .1.1in ,,'
1
IIP !
'I in.i-l ol ttlnini |
lilting. ,
r r.-in ;( 111"1' II' I( i | i liui,.''tiuww. .\ d.I. ::111., '. 1 Mill i .!
I thIII:1 anal, lm.it.. ,. WHITE 1..rli. I.
: i '" Allliinili}!I, .lu.. .- 'n "... .".M.I. .m.) f.. \ .ih'il.. 1.1' ,
,_
'. inlinril"tin1 I g,11i1t4: : In I IH. :-i nun'lilt, | !..<"- "I Il.i. '.In .111" w.o
|" IH"I'II 'I"ill'| -11 I t 1.,1./. |. I.I.illlll- .i.I'| u:..l.lass l.- \ tat | I in |hut| r- f.
1.1. all 1.1.11 .
r'iiiiiiiini-atl
", .II.-i".II"'I.I.i | I > '
| | : < ; .1 I II II..IIM
111':1':11. .. '
\ til"
,.., J"mini' '
,11'1,11\1.I HIP 1i1' .11'1..1 .
I
\ iiiiinirtjln i \\ '.I..lh! t I ts'r in ,
"h I | l
111.111,111. Inmini' 1,1" .I
DOCTOR. .
-'I lie lii.ila| )'. ;iu'alii" I.1)I"I amitin 11.1 |
"|H-u It ill IIP .use "l.t-,1. i.l. ,tinan \1..1.1| | I I .its ii-lnmn
'.n-" i...l. ) ininitliiti: ttliu. |loll' FREE! tt lln II I- l-mt H" 11" I 1.; 11.1'1'11'1.1.& u.I' 11I11.XII .r..il' ills nut i r ,ii I" .
o'a i -.HI-
..
in.i'li- lii- iil I kinilu. Inrtti i.t.it t x:aiin.tli s \, tt >. RV taltl'Ih': : \. (.t > Ili'I..1 l lN I"" .
:: halllll-I; Tobacco Cigars Pipes I .. i. l II. .IM H .n,' r"I' II.. a'f' iI.0< .
I iii},' Kinili'utir :u + Pi -.i l of. ji-ttPI| '" .\ Ii.: .-I.u,", jul 5 11111.. 1'.11"1'| In., li.'i-n. RELIABLE SELF-CURE[ ICE COLD ,'.. .'.,"", lull i 1 13 liui, ..r f.iir h-tirs' 'linn. .Hi r i t.i .(
.. ,
il unU, liii,. A.I 'I. / > is.' ., ,1 I"i lint Ini'l' 'H l"I .: >
IIrll'l Iii4 li Int i nn. 5,11
\1'11111: |1.1k I.sl. kkititlp .1 I ..n. .--.Inlli (-,'''-, m,.,| |I'S| ill"I.1( ) .u,,' !A f iurll* jin-'x-rI I, 1 a i4 .. .f It |,.,_..-. .,lit I .! |''''. .1 ,n ,. |I' i uIAr| ui l'I ,i- I ti ilili I ";..1.i i. | .'i,.. .'
.. .. SNUF'I' 1".I.I""hj.I.
'
"alt Iii $lit '::1111I' Iii.iilj: .. l .1 "iVTiiif' Ti"ll"71 : ,
niul ;: 1 1I 1,1' lln'mail-in. -..".Iilll:' milin1ilit' .- ; : ::; .t.lurlli.u : 'ir, :I \*-.-*>* *..ffc .. ,, i I.. .mi- nt.niiPttlii'inijlinil: 1 Hip d.. h.ld., .I 'tisl' li I" in' 1. Il I. iltl. ut ttii I II Int. (.ml, f-r 1,11'. I ..I.1 I b. "
u.ll oti-f Iul lii. I lital'k I.'II' ,., ., .S 1t'V '. ; i i I .l I o.r. $ I.iaa ili.lUr. .n "i it. ->. .in.,, mt .. nl. .il-I .M I '
J ami li'l- 11".1 1 'liiiniiim' 'in.1: .ill ili.iiilnili.ni. .. ., ... .o. .. 1. it ihp, 'In : i..ru' .. .
Iii, tt nn; In li.i i tin ii- l> : (: >In-iin-- n.i' I I Km .1. '...!? ii. i ''. ":I'II'uUI"YHAVANA nv 1111 p. a. or a\ 'sui'I.M S., i.l I"i'i .iI,|. .linn i.. II.r." i
I tiling,: In' IIii" i.slI Ml\ tiulli liiin;.. "'1' IIP.. >.lll-l',Illll'l-, 'I| III'. pill' )i.ssuI' l..| AJJ,... OR. .A"U" CO. LuuiuuJ, Mo. 1 I llu'.". ...1. .r-. trllll .th'r' 'Imnkk inii 1 1.11. "n.s.iSs i thu il. i.until' I.. ,J
.
S> AIK .I' I.KM> full | .in. : .'l S ilu illlatti '" ; I I will tin 11 II '
.l.ir, 11.'i'. '.il 'l.iiii.I. "I CIGARS 1.1. 11"1' ,1
| i dui".III.I., i ... ) .I ln, i,'llr. l.ill.itti-.l, I lln.. iiijin' '" > .irruti.u! .>itl u, I.. Ii.ir ti'" u..l iui 5. -> tili.il il.Hlor >.."! 'I'.

I .. IIII'I'r. ...iIIII.;: .I I lln l i mil I ',' Ini- ; pi.in. i-l..11...- Nallniial'. :..|"". .in, "h" IslatHs '1' II i : P.V 31 (t' -In '..u"". (Ii.ll utiU Hit u' 'j-Milt: aiiuii. Kit'ritlnti',? i m. ,UM-ribl iutin luilliil, ami |iiimuili.l" I in.,urill'I. '1
1"I| i liinii'vt |1.,1.1., "'luu,, 11",1! I llit'if'I ... | l.nl, '..Sts'"' an.l -. li* I
; hiII..l!% |l iriliinii.t I '. !t. .Xllimnit! ". nn linlinj,, ; ( Ii.jilolti.e. | 1..1..11/1../ lu \--l-lanl IV-lm.i-i' i iIn ? I; Palafox Street Opposite City Hall, e .r,|1'1"1.' ,. ttrnt,'I nut 'tu (.linn, I r ti.fi,1'!, ,1..1"".r1'.I.. hat.' PII."f, I Hi il. .
I'"I'. '' ..Ih. I n .. 1:' 1"1'111'' i |ii niM nl J TMMJI h1i'!| t V I"hut, I in, v an Iv < li5IIO!' ..II.l hIll 1 II.'UI i Il. 1 ,.. '
kliirtn, .nui, inn. inillini i it .' I "in-l.il I II I tltiMi., 11"I pp.i| tia. nn.l 1C14i11c.l.A.tt$....Is.pIl..Ti.i5(. Ar:Mii I IM Ml klEtijw::: :I | 'S iiil"I I --.I t..r.I l'i.l ..-uu ,1"1't """.-II'' HI' 11 itiiMlm. 'llu'! .k I .i ti.r.PJI i } > ant .,",".1. r .Uinn-nn..1 trial. *, I iiitu>! ul.l'mt l. <|1 I",ili'n,'

tt' :,14 "*nliiilt l.lIl.111111.l.,, lln 1 > 11" I.I {I. tailing. ::. a. ,Ilii. ,!..,'himiliji, "1\ 1..1\ i- U.ss.M4y,_ ...i.nn.toh..a..yan ... ,i ".. .ill lint, Ilu nlial.V. .pltlwr nit trill.. "t 11.1.* I iru.iranlia. -11.

I [I limn t'' "','""' I I'i +Jii.lnn.' ttitli ti'it. litilp -jini'.i. .. I tinp i >,i.i> t- ..111...' |1.I,. I Hnyali'lil" ..1."._..._ I ........ .Itlns.".I I i.hwy..b.u'ii... .4. BOTTLED BEER.PATENTS. ,. I iTilini l ;: fi 1\111' I..lUi .. .. ..f I.b'lr.1"Ifl. IiiIi'A 4, ,"'I''",11 In iliri-.'llin-..
.SrSkJa '0" .1\, I'r.F .. l 1'|" I1- d'.I. '
11I"r". ", '. ...'11'1..1' I I.. 1'.1111' "IJ4.Il. lb .5- "...I iint,..i.I'Iillll..ir a'4| alili,. .t .. 6. .! J. MARTINI iitnlt nflt tint.* tin-. .1. t.r 1..111. J
/ applt. ':.: : : : ,: Ill ua 'utf 'I.rl'l 'I.//, u. l>.r.i" ,"' 'h 'IM.IIIIHIXM --
.II": -.-, In on' it lln-l.i-.r. .1 in oi.Uilu ) .'-...--.v: : ,. .:.1:.'..::J"I''i 1.'i, 'U Iu, ..-,., "l'r) )< ur In ..<.llttU ll.It Iau.t .sIt,I.'. t'"ni.ti.l in. h II"1" '
lii- ithU'......... e..lfl.ces ?%. ,. i n I I. l. In u'l' it. .ul' i.. ,. ol't
4 t'i t I I 1..li.I.l I Iliralil.XV I .... .. .. .. ,.1 ,,.... JOB OFFICE |In i tu ,ii! M.ilnli. t -in' I., rir i "
.1/ "I..\ |i.",inn.-nl. tin..- iia'it ln.nlin.I I I Hn' .I $fl'141 I t..I .-l lliNl It |t. t I'v.. sin ,.,. |I.> *-inii'n. I liitniini, : .)) imi' S. .ill' I..I"UK I"nll1,1 l h'L.i-, .. ui ''I'. .. .ill I I'.r I'.nui ul' .-. 1
I Iin i-Iliv. I ?.., i.Ih.ss.i : ... I : I .. 'IM ,t ilin. In ',, I. unit I'1'tH"
i Inn.-. |f..r : !-J"r it f 6 *v | ii-n iin.l, ilu ,n i-'ii ''i-'' TIll i ii 1
.iL.
"-.i ijii.il *M>iti.i. .1"itt! i.ass 1'1"1..1. ., ,_, tn ,. ; \II "
A .
.1 g.4Ii..r. | .' 1 1 Ilii't. .ki'iu ti'it kllvnl 1111 : in .' ... .I "i 4-Ii'i" : "j?i.S.l' /A* ("e, I'll l 1. .
'I
I \ i I lllil,. t..ru. .lll .lillllllil-.. ... .rn. .-." .o cox EH l i X n an l.-ai ii 1 h 'M n iir. i urrk I.i. P..IImini. U. 1.
Hint.: 1"1..1.| tti- -niMi| .i'l lui air 1I'.lil tl pt-l I. Mlll i I II .. .I' ,.' I.5 .t. .I .' I FEt"IIOX \\ 'HI. ""la.I'\I.; : >. _\ ,\.1. 11.:.'" .- ; Ih'.r., I II fif .\.lIhea .!I. Ia.' I Iliv ;'M..
tItrm. I It I
lug .lur 1.1MI,| I i'u"' .. nitii.: .:ultt' lu.u II..-.' I till "i..II"hl.5. I .tilt. I.11.... tllll. Illl. III-I, ", 'III I ". lwrN t lS),< f ih* h iBvnrir AntRiTAW. I I > f.r""I' a, *' .'...'.-,'. I..," .,; I
.
I uill! i-i'iinji;: ,tin.it. i it.,.t.liti'K. r.irilini. suit I slut ill:': I 1.1.'. i I' i.1..1'\ IlIi,,"- .. .l, -I"0 w.:", I ..t : ,"' "- .. llllUMUl4t",...I ..'... f..iff.*ta.f 4. I I iOWtt ullt-l* I KVMMtJL*>r I 1.: 1.1.1"\ Ailji'imn,; I'lis-ti'ilk-i. III IHI .\ \ \' WtiUW, : 'I'I I .XHIM. 1 /." "".. a. "aolll' r.1 ,n > \ ml. X..ii'. II. '
.1,1.
I. iilln-u lull .lti-il;!,i-,1 h itiii..I i n fi v-I iltv 1: ., i 'W. 1.1 .. t" 1. k,...,.J. v r.. il-rm4i rid.. Ii. ". rh.*k Ir. a'l .1".b.HI uf tui' |i.is'.ii* a.r i l'stI _
? ti iTi-I. I I":ikrn. .1.lilt IIMII I Hii I HiPlinnin,' I I'.* .n. fix TU il._ .. ,.. .. rbno .,- .
| p*> |I'.t M: : IN .a- < <| ". -
ft i IMKIIII fan \il IH! ['",--ililillut |1111"| | HARRIS REMEDY CO. Mr CCltl13T. I..'...Ltu..4ti.hIll, "% .IIatPin.psirw '. \ '. 1I": t..I.; .... '

.1 M 1 !W r journal l 1 uill I lliat\ !! inn"1.11111 I I.,:."i Bllh'n"; :rn.ir"HKixlium I n-i-,1 h' 1,1kUir :I ".r'.I.I"'e.1 it i..Il.|. "n-i .IIHIII ni. it linli tin-n.-rlli: iu. 11.iiimplpiiti' ..l.I'II..I Ii.'I C;M.uh.tandtslflbts k:i'l trtitxest I 11. a.stu ST.V r...:. >i7.VIGUROUS .. _.5ttv.._ S. =,, \.AMt.,.;::.., ...... Xr.;,...SLAtS..Ie4n4i .,,_:" Fancy (mHl( FruitsFani'V I U:1II: : : i IIILX i |I'':, flu, /'.Jy\1'(-.lk.sui.t',. ,..' ,''.,h r'II''..1.1.| 1'WII"'I.I: [ I,-. l KI.II-I s i.' It 'l Maritime Surveys.

I 4 ,, lIg.IIII' a::ain.l liiti "ill. it I..uk| it giii,j jilial I-XJM.M.I In Ihs -Inrlil ami, tin* II its.t-. I.''..-._..t. t..uo..n. .... ..' e I... ".,... ; \UI) : lILtIs (g.'t t',i .ib' ,'.iir1 "IM. 1..1 II l Km il.*:..<'. ,, 'I 11 K: nii.l." r.i.n il i. I Uisi.t: liii ..l '
:
I '
I t I I llut 1 at .-llrin I : ;:.- lli.l l;;.:.- E.I: ., ,. AhIU'U .,. 1. 'u. unI .'l.'l ir.MKrI.I.VM; : -, '. th. : XH-III :''! ft hI i Kx-
IIHI'
.lil.l I .h.
tin -
J 1; / \I. | i.U4ll| ) I-XI IMIn| i Hi |l... .,I I Ir- *ni (i .I., srnel I .* ., 1 .i t f '- '. ",,1 I Ml. ill ,"

: ': 4 -luLi'Ciit i It i-j t Iii&L... I Hi )Ijin-l an .-..1.1. but. --lii.-l-l.\ l liont isis tt imi |'Inunal HtALTHr..MEN: ': : All Oilier ( JootN : -. -., I |I.r....X. ''i-1,'1| I ibn'>' lI''il.sr.. .1.1"11.. i l Mil 1.1 l> ll! ..'.'.

.
t' Ul..ll'.iall tt ell, I 1111.111.1.i I i 4 "...1. 111t.11..I.| | 1 -nniinin, Ui'| -.h"I11.1) ilici, .\ Iutu- l.4sl.I.I:,. i .. Nil KI r.. PI/ I'l\ 1-lliVI. I" !. t. i ,t ill. .h' :1 1-I r ,'n|"i-li'' -' ,
tt I 1 Kuuvilvla.\ i U. 1 Uivlo, *. I bo Found in 'I r "i-I i Iu'u-- ni
'; I ili-r' ,'u'II"'I.' l.llii." .mutt, .t ti'4i'liir1litliliiti -- |ia-i'.l| I Hi...r.u..suIsr. tat bo.i) hlI I I lu PROF. .: to ) "Ii 1..Tn:. .I.. -. ,' I .:a,.xnu, ir-.t i. ,,I i_ I"I Xnil a 5, i I. S. C' B3. Suiv*

(. n. I }, I t'it'vni. t itt.,. 4 iiiuf 1 ban.l.: 1i-ntU-i.| :.1 lU-gn-v ,Iruni I llu .h.I"'I..1 I Ii HARRIS'J' !./ ; : Knowles .\ / .t\t.: .1.\:1.:! '1 I r"\< uni ''I'1i" 1..1 MI vn. "I.t i .i,",'J'i'u. M t "il, i I, n it
Bros. -
Ktnl'ijr! I'linnl) 4 n.'tt 'n.'tt-iiuppi'', 4 I'" i iin--. I .. X I-II INC t ; I'.MriK.UKIilMNi : .

t j r 1111kty.. all.1 1' 11I1'| in-ii .liimir.win : -, 'I 'I'll.- ::- "" 'III\\t'ui i i. iu lilt! 11.11111l.SM'U ,-i ..." .. ....I.. ,
'c ; ;
/ (. .l .u,1. I .. .. t _.. rmU-? !tA t Srt TI tRY. "\:11.;| MRS. E. STECHER :
i-iuintt n dry a l/1..1'1', auj wit i Ii4. ilnl> u il .u". .- I ibiini.lt'liml I. ,. ." ....; REAL ESTATE \1'11:1": ; Philip Brow

t. t all ll IIIk:ltn,: llllU. dl>il! gtM H lull) iinl. >"|. ttsi..itt|| ;!ti* ,iiirnipliuti. : 1,1, iaCar. j ": Pllul.tlII:' : :-

I t1 kliai-i-ol'lli.. hilI' II. "./>. u ill 1'......i Imi- ,15111 t! U "PLilliiit 11 I ('iilaluill* ..|,,t rirnul.rAnnnr.trr.n.iivannz1a blISt. !I :. -: ;:: ;= I 1'tl.FICtLlI'IETt-SLlLlt .!> In- 4-.' I 1"11:1':11'llTI: .: : ..

t1" ......'.lIlly.I".I..II.I n t.. I III' -.111\4 (",1') UI<\UII>IHII| ... t,. .n\ I t. .-,,'";.h.h..1 uII'r Ill ANn 1sfl...k1 -' .m. I I \\I I II Cr'am. l.t-inon, Sluilnrttr., ., \till Kir.: KU': r.u: I'l'.,i. .1 i4liLi.i'.. I I"'s. O i I''0 I II -I.t \Ia III l\ -

t I 4 Jjuli'iJ ut I.. .t U ; .t. .N'lail I} 411| ut'1 iiLts:, ..l' tin- |1'1''ll. : ,,1' nun "b .lisauLurti.iilI 'U rlIlwl.' "f" **-" ;'. i| Etc serb tit C'usUinuT thrnughauttiit' I ik |ii. ir ni, ji' 1"i II u 1511' i ,i i i .
"
: > Xtlili'Uui, ,,'4.1''W\" tin;. .Xl.t.'lina. : ..lanl. lUmki! t'i-m tin.l,'iiuiin'ili'tuu. ...- '..- :. I NSUI.tN'I( I.: ( ::% I Summer >,'a"I, in tlwir.\ I 1 IN[ A WORKMANLIKE MANNER--,I I t I '. ".iM.. i H" \! .Li,.i |1'1", ,",
r.ind M. ... .. ; : m -1 I $li "I| All Kinds of
: .X.It.K.at., ', :anfi ..l.. tin! : ".\ 'i 111.,111..1. '' ..lali,. frrt (IU\'I''IIII'III : nl( nun 7_. U, .I I ..- .t f.....o..p... I J. CuMin (i.inli'ii hilt h.t I Fnrliti

I pirl. rt'ii-nilt I I LiIllh.! : tin..'kat mnkliut. "' 1\ h.) r-.l'- HIP' |1..1.1.| | al..l-o;: iiii|>nni.!n-I a"-._ : -.= irrli t'I: noon lituit up -jH-iially)' fur the AILt .4 H I I II. -I I'/PM ,I.) i -

'f \\uw..1I11 I Ilil.I ., too I".11"* U I..i. "- ,.I'| '1511'ii" vt I li.i ;anMjn.llt" i iii-Imt illi:! pub .. : LADIES'DRESSES.

:,J, .iimii-r.ail.nl uli IH-I. I .ti.Ie a |I' .ul I : U m. "i ..r m..,.i. uli, iii-nli inly iii ., "cee 1.IA I :,.". _" .ti(i ..u I Itt:,"ni,IN, f i mm,.atir.-, !. Iurpns1.. .) 1..1'" ,-..n.l.lll01 FAIR RATES ,1 .., H .. ,I'IHZ I 1':' I 1.11\1.. I'I "I Xl"vXl i

I girl a> lUat '"I.' i-a ,I..L. ..I' acinauil : : ,. i I 1/.1., | | ,'i,,, u, |/1 i ami rr-1-le.l "CII. ..1...... .. t ; l L. 1 ,,i ,-I h I.i4IlsttL.' 1 1tf al ""111' If tifii.uine : I I:' -.--

kln'tti. IMI,. ::
I ..Irak.lit7tt. in-I jiit: t'..i lo..i-, .1.li. .' .I'IP-ii. I..lit Hit.i i-li>, ".1. \.." Vik' HARRIS' REM 'rf CkMtUta.kM' I. t- '''' '-1.1'l 'lu. hi.. \ a ic. We Public Patronage.N ,X* .XNT r..r\ai.I': .\r IN Illltu 11.". ,. ...I.. l.4Is,.. ii i "''f...1'I. '. li I IU ".,. I II
kurtk IMk Ia. ..I'.t
nut .IM? a. ili triitti\i 4 "II"41M. \\ ,il.l I I Ik-til, \....1\1.. *'.I."..,..s., ..n'I I Kbit '1 J-t. v. ..Solict ,lqlt, I llr. ti..l.NliX: I..luU,5.o. Ii( '- v I'lt-1". |I.I... ,.. ,I1 I- I ,I I '

..kNa. .... ,_- ...

'" .....;.t.-.'_"-..,".-,_ "1'1':., ... j.. __ .. .:. ,. _"I..'....,...r. ,' .
_
.
.' .-- .=.... ....=. _. ,.-_ ___ I

Li
-i-
iu -- .


{, I
; -_ ...._--- 1

j !I.. ?', ...r.- ;.. _-._- -- -- -- -- i. .
Ltj -- ---- --- j
:' I .
: I '.elt! tJ \ M.ttV: I II I I !. 'I"! .'f' 1 I MM: :*> > CONFECTIONERY'
I t 0. E. TOAL & CO. : ';
i I, Jones'Wniis&C'n.' i

,1. \"t( :. : i. .ji "Hint, ri..nit I 1'.'iI i ,.,..1'( I"i I I |l illll'' 'Ll' tn It, .iI' I t'At: S 8 7vPILLS) .- t\u, ( } ) } 4 ;\ ,

I 11'11"1"' ;" ; I" 'i.g td, 1 I I'. 1 I i.I II... .' III .' ., \ :: I ; ;< I IN .SIS'

I ,, .iii.-.I 1 I'1.1 STAPLE ARTICLES. .
; -. l'Iit/ 11I1" k."I.l 1'L ," i.in II''"intiit I lt I 1'' ,I- lit .Ill I I.In II --< l.f 5'' I S --

"'tilt' I" t Hi'. f''""'. ,t4.it 1 V'lihi'iii.,, i :"i tut \\", .: i ii i, I I' -IAh: : ; ;"\ l':r.v: THOU :JJT.X>OI), Foreign and American

nf lln. 5 Iii I ti,., fll(. ii'' I Pin, "untilI $5,. A,,4 is I ". ',. hli ntt hi tin.. rnilrr *y*t,."..In thrw. month* Any per* : IR 13 "W jfiL ;
: : -Tlip I i-i't t imwl Imliv ',,uf ,\\"It.i Irh-itollar '."t,.- I" .., ..' 1 S I. ..iffhf from t lei 11 n* t k., n.e, I.. ,...........1 to *.inn.IIt GEI : : JL R, j1

1 j' I nJ-lttTo" : '' tti'P11! :imtltlil 0":1111.' : \ inn I. .ii r ,. .. .I?. "" nrlncr, I i..n'. I imii 1.1.l t.til: '* thru- Pill h..** mi MARBLE and STONE.MONTAIKNTS : \ '
hlflki-'l ntinninll,! "ti 11fnii I
11. IllX .
lllllp llHwr ) I '."l .1. I't.'Nft' 'A.'' ,t. '. ,., I l h'lr| (ft". I ilif.. *...i.I. Mftnl I..nhr m nl hy null for '
-Vaht iMf. l hr I* tit
,>"nil in, Minpllw I ,'1t Iit.' ,; '5 HIPmii) <.ti"i> l ...lItl'.f I"Ii"' ,,..; J. nBOI.I) ASTHMA'-BR NCHIII5: S: Wlllll'l till''"Mil II."I Idoi, Po' '1,1.,i.S
| ; ; ; ,
7 i !; : S "t.l 1- t "'Illlllll' I k.'I I ills' FINDINGS
-1 InIp'tmi l ",,,1,111":1, : I..iic R'''' tIIl ; .iIl.1| l ili-i. iili-il, 'Ihrtl i.nlliai-l-' .,.'.'.' i"iiI ..v : Ji rT i:?: E 1 ;,1 f\'fllt'I'PIt.'T''A'. .. < '''' I I I 1 \:11| : Ilt 1 1..1| S .".I- ,III 1 I; ,ll' ." 'I"" MILL
[0-0e r.' I' rri'ttf In '111.1 "","11,1 Tifth1! ''' 1 W _. 1
I 1,111>" 1111111 I tfllP mi !lit,ltIttfl", \ nt"' \"Ii.1. f. : Itl ilt
-It i N ,ntmnf'it\ t lint,, R 'll>w ni4iI. i !fill' 5 F' lId. i,in ttI.I-ini-, ',".1".1". I r) "'1! r.. ; g i .'."..,_;, 'r-" .",.1 tl 1 to,n hi run. .tl* "Ihitlt Mt7 fUuiQiiitif MANTLMS: SLAMS, : If Is K I. l K"I:.\ \1.\I""> 1\lh .illS ) 'id Icrv Sliou'k I Iocs A\t-s "itItIIs'i': ( (

!I. lii.'tw" will *,IK>'| ",. pf".
I : ,.. 'r'I "', H *' .... .M. ,"....h. U .... "...... 1 IJIncl
4f fltin.' 'pint \ .tl> .U l.i.I M\l>- < ).- (Oik)
tin hilts tit him "-"il..'l lI I. 1.1..' .. tilt ti'.It,I ..lltl.Htli'll-- ; \\ j '
.,11\ lit -. nut" |' I I .1..4) r. M"trlrti.' Knln, .,, "ti-..1.| i .'" si U.. |I's-thy (.'I i'niiiK. lil"Ih''o j ,
f.. I" .. I S I J..M.. i .... I r I
i : \ hrttp %imiiil' ..1' i'11' *' brlfk .'011, >" I IIP tin'A : -. "I.i. I In, ttiij HIIMII .
Marble p.i"-i
and Stone Work. \
\
,, .. .. 1'n..1 ( t
.. ...I, II. "t'1 Et. \
.iB.I innipriiii", (IIn.. h1' ..
: III II" h\II'1I1 lit in ,
I I JI'I'nl'' In I" h:11 .., -< --
: "I'" ,. Hill.!,, I :. II Mi" Pillft,..illll" I tI IIP, Nl'lll, .,",1 .. "" .. ,. ... "". .: ., .." ,.. .. oiAKE( HENS LAYs ;1 55.. Illlki'.1. "|,..s.; itli "I.'Shut,. < 'Hi .M'1I I: i
lit Mnruiiii ,
.
iit : .
i S 11 n I' i. I' : '" I l.\s\: ( 1 U\| I l.I' f
,. .. ,, ,. .... ., 1.\ ."
,
> I" tin' in .ii utt.i II .11 "" ,11. I iiii'iun .in.l II'I I', '.
I ill Ii" In itl tit I" "
I .-VVi. nf. <*iiint| ,i'il I" Ifiiui. l'"in:' If"1fiiii PII- HIM |" ,,1\ S." ,i k.' l I..". I"v I.I. ..h-l-lI-.li" ', f ."..lli"lrn ,..,. t ti-.. ..nP ,t..i.n..4it" ,o .*.i, .hot .'. 25 and 27 Palafox Street
....,. .., ,,.,.,,. ,, ... ... "II. I.I
l linn i in. !tl"nli': in, I 1'11'1"'' st'. ',001 I I! Ir-I'"; 1 10' I N J..I..I. "' .... I 1.1 i n i
I I.i
I I'l'M'O'- I I1
; ,'.tiilr Vltnia",' I 11:111.,: : .. ,
.UilnlMMi' I ,; I I'l'l A I n..
i milt |'il\i'i|.. ""I. l' I 'IIll., ''',-t'ot .'IH-PiPlll. :tilt I t- III" .'M 1 -- "' I > | 1".ul'id. S
II-I
I." \l-.i\. \ ': I I r. I 1'1 I N-M nl 1.\. I II I SS \ | '
,\ / ..11is., ,. :l ri.lmi.-l, linn, ttliIn J \:1
J-1 C 'hr'I'lorh1:1 I : I III'aloll.$ t ,H1"-, III 14| |I'"jlll'n HARVEY & HILLIARD no. Mooney S t I t.. III"I I" S I
.
HP, n-rpdl, 1 .. nnt :"Ilijil I-- .1 -
: piT'iiNI'. "iiiinti. i'i'tfntit/.iii"ii, : ; ('l f I c.rlI..5.i; | :iiiii. I II '

iinlltr.'lli ) li'i *iitiii-t *>i'n ,stir, M Iili.u., I I t
1\
tl linint\ uflI.1.1i'ill .1.11,1" < I I'V I.'1 INi'n : : it:os.II i'i.\ "iiri.sxsn: i' n IIM S
r .tii.lr: .
"
'
; 1 -- <' I lli'rnM"n.. .loit'I.r'* nml Whit. -I I In "!1.111111'.1 I I Iii ( 'inn.atit' | (.:i..'Ii i I Con t motors and Builders. S SnWifiraCte: s in Every Respect \\111\1

l .' In-runic .hl111 1 !! s HIP i IJ"IIII'} I unit ..ll.l ,In hup: I n,"-|."'.i.nl. :".itilt .., ill } i N .\ .' ASH) vi,'ll.l".". ,ci, Mi1 nri: :ini \1'\4 1'11 S '1'1', .

t 'nnpl-p.!: fiiini.., fiitll t t..h"*" Ni'kt" .iikI1 u General Merdhllthsoxitii I
'j 111:11'1.1 I _.;llI.t., i 'IoI'I.llIIn"'i-i"11' ". H0I I I < : i : :
: ---I A\l.-I: !: X
*ii$ ) \ ; :1.\11 1. :111 1.1111:111111.1.1.11. Btiijs .
t !'mm,, t h ,mil, .i. I Ohi.i ::111.1 W.i..I! h'i.dlli 11V ,
-1 I lie Mii-rlir (.1' I ranklin "mm.!* .\ IUIc. I :..*. III c.c'I,; .-.. \S .\HC ) '% !'oI. .. i'.. .-. I'MM" A\H' lilt...
.. (:"nil-.,.. ,Ii'pa.10; : -.n.I tI"'h i >.\ i
I"- """' .1.' | \\
,"','n..1. hi. frii. ml. \* I" sui. I
Itt.tlI\i
\ tlhiiii'i'. lii.hi'.lii| ls- "f I 1'10, .", .''l.In|"" :l 'S ,itt l I.,. till tunis, \ llMi lillSh-: \ .\l >"l': 'I'll* IIIMil: :I:. : ::\ Hotel I \IUI\\I I 11.SJNG ; s
lI'I"I..I"n', r,r I hlt'limUoniP $ City -5 l |: !' ) I -I I l I \\ \ ,.\ ->. S
F.F :. r'.1\ ilnin... ..lilli-lk. ,In Its..- |,.", "-'" : 11\\11" 11"11' '
'\ ili'frf-.l I" ""H.! Hill( Hi'- I tllinliitii Iilllnu 1111 (' Mll'Utlltt I .,
| |Hil.ll i I. I il |> Vnirs \\ mill li-lo. PA1Av'OX S'tHEE' .
"I'n l i )1"'i'I..it''' tnilii. HIP, ilnii'i'l, .II'MIIIM I

i h ulriiinU|" ,i' ,111"\ ""' 1'.111'fiinnltiff! HlllllIlP,lnl', *.11111"<.III ,''!''n\' HIi-'" \ ".''' I 11."inly |1ii r;$ :":'

t I *.!ti"I"| | "III',!.'*! I",lhhl4! ,In 5 ".ii1i.isiu.l, l| 1. : ,
1 iuj.'tttI S hflltilll1, I : I ( L'L: \.. ; } & ..\. I A I 1 1 f I '1
r.1 .-Cnj( I J *tiIf... "i" l "iirlMiluil' ,.onlll '.l.lt I.. nil,s """,,1.11. I 1101. 5..k.. | ;H" I llniiili, I HIP I __._ iI I'zZJI'H: ) liitr.r.cu: : I LOA( ) 1)1) NU (Ur '1

." I :ill III, t lll.li.UI1H, | >li. MI'll' fmiljtHI;: :.1 : l .MIIIDry '
l
:
I>"| t I > .'lii,i\|p Iii'wry irlil' t Ir"fh'r. i ii :11',1 i ." t ihliil'.' hiinl.M I, \\ Otlel( ( Tiirniiuj 1 (; i in\ all (ot'ilh)t i t !Mnini'lit's. I 1 E. J. COOKE, Clerk, .
and Stoves Grate
i lll'\l I IIIOIllll.' I II.t \|,r'I-, i j I I ___ ) ( ;iooih A Notion- Cooking Heating EMhl.l.x :
l'II'ruli"1 I ( Hi.-" _'. .I i licl.tlil I '" |1"1',; k.ui'i.; : "I'! ".i-.l .1i..1 ( )( ( : ( ) ( ) .1

1.1..1111"() til-Pi" 'I'l'tirL' i iI liihnli ,il t I In, (II.. I iitlPil, *>l:,ili'-i,, .\Uil- __ (., \ ,1,1, |1'.i, -i.I., | "I| l In I. ..1 ,.. d., ill, "I t\l| Mil, .t I.S'Stl-- lin. 1 idliui: I GOVEUNMEN'S'., : ( > : V ,
0'11'.1'11111'\ itll"II"" "'' 5 .\ : : I -. 111'11"1 \'l WIII'\' \I a.
--* ovi'nil ViIV' "' i iilliu.il. ,;,, | .Pi5illll..tI.I: .. ''. .lining. \ li-l ti'ii, : I II.U. ) t :' : : ,
I IoR\I' 'herii ni.i-U11"\ : :si"** 'ill\.' 'II.'."' 1Ih..r "'" | ; ,-i-Ii': '5tiI.I' A PIZI.I :. I K\l: 1' -IIT,: UK Pt I'l li "ill' I .Mil:. I, II.:1: 11'1\1\ ..
.10.11I,, ti l I 5tP hI) i.-I, l i i :I '. I !'- : ; ... '
iffiIn I 1'1"1 liI.t, flil, ,iiiUlit' I"" III"'r I .I. | ;" n !! winl'it- I IIIi.hr I I 10' I1'1 / 1'II\r\"J' ,1
t II| 1i..fltiit.b' '.iiliiie.-I Ill :* s 1'1 1'"II''III''n.. .' ---- ---- Ii' L. THARP : 1'1\,: t "1.\. H.I'\" 1 : !ll! \.11.I : 11: \V\I.I.:. ltM\l-: i : 1'1111'0': | ( ,\ .. I ill;,

__ ._
-.\ llif. "inli( |iiilii'i'''; ntecnliu I! : ,m Mi'im( t :a. hi. nil-. unit', "iii'"!' f.l tin. I I.EIi\I.: ; .\ 1.:1. ,: : I I ..IIISI.i : i .. Fire Brick. 1.. .,

I I lint Ihrn'lil .ii'l'' $I.,ilt. 't'1' ,' '"nil" MI'. | "..,iKi., in I 1i",1" ,, I lil.tin.,,. III I IKI..I. lln, "l.til l. i i I I ti.: '', I.l. till, I'' \. \t II, h "I Ml'MII. ': 'I'ltrh Slmkill 3 l h,. '; 'llIlI\II'II'T, i in .ill tin-, ahnr.* .i\,, i

Pt 111.; ti'II.III1U.c", : : "., ""'1"1. liii. 11'11110, I ,"li. unit Illlllt., ul1 :11 I?:.ilull's :NullMhi ,I I CONTRACTOR !' till. I MIWMl.I I I'lin'' .14! I"ias; al.? I (lniiM',t, in riuiitl.i Iie
*. j Altacluni'iil Nulicc. .1. l I I I i ; I n' fir' HI!): S
I'l'liinil'ii "
: '
aii'l li'iti" nut. ,,'t H'! :ui' I Mt;. ttiih 5 ;'it.vn" 1"".. I Din,..- : I:'I1H. l\, I 1,, h 1.1'I., ; '' In Ml mil, )1

-1'10"' I ,.lill".VI11.! I!"' '.l Hiil, II".. I llnr.l! ,in* I li M P I l..ii an.I ""-.'1' :: ntinlhi.i I II. 1' -I \l l in '- l.niilli I..i.iI i ij ,lIlt! 1 1"11"t,1 t "l 'li Id',. I rull I I-I II', I :.n',. 'l 115.1.> I II I I % (4fll'PI.4: : ) a '

?I't.III' 1'.111' ill ."I-.kitIt\ IIII' ;i. :n i 1'.1. tI.rI,;, ,I I'min-in, ,,. :! I I., IIM' HIP,, IIII''I! ;: ;: j I I I. 1'1 I" 1 1 "II I .II I I Mi.i'1.:I" l. :M. Hit ".,.1 I"'riln/.,,. .A'it" i PEN A LA t .t ,f u.$ !.I ,

l I'' hI' I".t I I" I", Mt I "I I III, II I "I'iir < lit. M'il..... 'i i-to. I I II i \ I ( 1 1 I: PL i OMI'AN .
\\pkiiPtv llml.. ( l III m< ;I.! t'.,tin.-1-I in-"n,' fit'I '!."."','".<"l'I 5. I I.lll. : |I" i 1".h..I. : E1ILDER: MMrR IA. IDII"1 'II.\I.I.II .I
I I fit
i Ii'I.h I : I ; I MM.I i iiMI1 \ "Y.
hll'I1J4 I II'mi'1, -"'l'i|" i iU 'I < S i\in: < ini. : i : '1 \
,ti'ii ml ;: I 1111' .\ itss limn M I .n him.I. nl.sI liniiiit |I" !Ir. I I' I\I.l'l'l !>: : ,1.1. I. -I-",1 II. "I"| t I !: : .MM VM rEI.I | ) 'lu!} f

!111..I'." I I I'l.' ttill -is1.li..Is hlli, ,,.. < I'i''.si.i I tinIf I .n Ii.i-,;' \ .1 mi. i lion.III ""I.t, Hi, ll, U N*. ,Ill S _. __ !I .\11,1,1..ill... II all I kliul- .f : I ILI.I 1.\11\,1\\. \Il' I IM: I' 'H\\\Oil\\1'! I ( li'iii'i. \ \ ;J fin'i.
,,. I I I II tI h
r VII I i i i' n i iii
'HlP, ,'kill',, ,II HI1!"' \I.tii-i.. fl.i nil' I 'hll'II i; ; : i HI'I\,: ,
lilt t ; in.t'inl, ,n'tininlliini, it S HIP iininlit.inniiliiii i iI I I I 1.1,1', I in i |, "i ) 1. i >I., I.UI.Iil.l.S: : I tiiit.i.--: : 1.I'IEI11: i.S I''
roi 1.11'1'1"1'' i1.I ,il\ i i 1'. N ",0, ,"ii't, t ii, i" I I I: :: Ulll.'ltI : -. ,
iii.kiii, ; -! nrrivitsIsiiIIt', ,: II \: I ,, '' ;: tin,. inn,,lilnin, ill I'I Its. li.nl. .1 l in I I' i II" -i mi 1\.f.\.
$.l.t9.| N."\ 'III.Ii.- X. -It.ill .ii| ( .1 I. I II *. CHAS. N. ', I 1'1 I :' I .til I II I M \ S I I I : : \ II.s sI \ S t
I.,i.tIhi- ii.I''I' i It 111'11'1.1'' iI ,,, I. 1' QUINA I,, li.' 11.11'1'1. 1\ :1.1 .111. .
nMi'ptiliU-, t '( l r S tin* I'lil ti'.ir. I It In-I, I.i I li-tt tininth-. I I- I.". i -in "!1.1 I i I i ,1'! "'ti i. :, 1''I"III'r.f .il-i. I : c tlCrrccor I .).

I III. .I""IMI.: hi-I\ I.* I"1, !' lliniiiTiini.i'' .il, I iss 1 : .1"5, ,,,. II .liI'1, IPI|. ..U':I-P, nl f Inl'i-, ui'l,'! ..,i'.." .,li" .1"l "Iit.,I I'l,l, I "i IdI i iI nt : -- 11111 _.
I "'","ii.tt ti : ,Hi.. In th 1: I I .i. 1 Ii.1 Til .
nnit I |.ini'" 111'1'1'1' |'|'\"'*. ,Hi'4.. lull lln, |ti1i5i..5|' < I.n' I 1111'.. i lining :I i o.1 Perdido Planing Mills, : .
Mill" tinHti. iliit ,,,.l.llllliil'i, .'ti ll I. .lI
I'M
"* 11 I III lilt I..'. 1- in .'.,I'Kwiiullli.li.H ,'. ."-.11' ;IIP, ti ll. i-in"inuxin/', '':: ,' I I ; FAMILY GROCER. '
I I I'it I II I .. e.oIs In 'he h.r"11, .1"llm, i,' I. ,I S 1'1'1.' I 1'1'11! <11"1', '''' J H i IitkS 1 ( I ( ) ( ) II J 21'II I. ( I L 1:,
,:, IHIlI ill --OR"IIIIIIalo .I"' I U !C"l"f! t I"i i 'I ni. .,IP will IMIh'Mllr, tlmiin, in "I IM. ,n ",,', t r ,II I .1 rat' M"I''it' .. ,n i "i i iV.I.I 1101..11.fnl..t"r. :: I I I.\. .

;\ .tt. llili'iiin., I lliiH"l ljliirf' : ; I'll,! I.Kiiilu.t: :,, ,*, ttlii.l.ikt,, I tinMl: ; .'(,..'-I t I.Io".j' : I .I t'l' 1'"I.i! : I tv l ixrriir-iT ",
.,, I li.'i.i lll, | | til, "I; \i ,u', r I. t Ttr I
1< 1".II.,1i1l1l" 1111I1 ,' ; d i. I II1'1. Iv i.tIu..iiii' a> .iih|, In lln-HIIIM" ll ((4 '.. I'. :. l \ itM.I: I I' .1 i Ml 1'0 I I '. P1'4Iiu',

.. I ,.; ..,'. I I Uhl. r. I'll IU M I I. I Idl, .,.11 I I. '" 'i.i I ,11"1.. .. 5rI i W1-c1cc1o } ,
.iin--liil ,,
. 1.1 : | ln't hnili" It'll an.I outhillInn. 1'1 .1..1,1' I!: :11"1"''=\ "r iiti kill.'; VI'III': I.I' ( ) I.I.I' .
,
-'I In. I l-ii.li. I 1'1.1'.'|' (l'uII"II".i': | '-''' In-. .-, ami iti"'Ulo.I"l h 1'.1111". i ,, :n II"I"I..I> 1< : I ii is.< 'imlii, i ..il" 1t <'n s,tit'. mill\ im I M.; I,

nut ) it """,",,'.In *"liI'i"II, ih'liinliKlinfin I nvpi'.lx luluIinl. .", |1".1., | 5 Il j i- II |l.i".1.i.5 OTJCE. I. AM" hii I I 11;t: ix -- ,
111"1' I" ''"""il. II..II II I "* I llM'll ; III'1 A..II
Im I
in" .
5 Inn'i.l. it "iiiinin I iinl., 11. ,I'S',| t Knijjil.\ ,$ ,' > II'J., .1",1 I .I '.. 1.1 I II : A- t
.h"I'II'1111t cl I h'II'. 'i i') :,I. III II 1"1' 4 .1,1.I Ik S CHEAP astheCHEAPEST 'Is1t'.St: ; i.n: i.rvii'.i.i: : \ ''ol i.hiNf( ; .
.11 I'll.."li-1', |1.1.11'. of l..n: ,'hi'.li.r. .::N. \ .linn, 'nil.Mi. I I I" I I.. .I III. I .Id ..I.' II', II" .0.> .' I. NORTHERN WESTERN PRODUCE 4 ,
1':11'1: I) ii I.'I. i-.l4.| I 'I lslk I ..11"| ,,' I ,I., I I II I t"l lI sI Him!; fin, r.1 I'm,' ik_ I ins, ,itiuiiiii t I 5., ,. It 'It -
_. i iI C niiiiikrt I 1'".'iiI "" I I", t Hi'. t ,'. I linn i ,"In.II. mi,, nvi.n-i'i... I l-i ,rvlilliillnj I I ,I, ,,, ., I H I. n. I...Iss-, S ''It, I i ,I t. ""I.> -> A .\\v.\ .ou .\M II.> i .111 '
\ |1..iI'| :!I"I,"I., i '" I "'s I "I, .'.l'. II I "I. | ,1 t I' (). u' anil I it; ( Hn11 COMMIIUfi: : sruii'r.3I4)1II4I ; : i, !
I'xliil'lliiili., ; ; in I 1.,1..1, ni'tt ':''IIl,5, nl 1. ________._ I : '
milt. iini' ill Hi" w nl i.101 ''ii ',I I ,lit I'I'I ,1,., .1.5 : : I I'I I .1 II I. !Id T S 11"111.1.' .,'f 1(
... Inlithint n in .1'.i<.Ki'Uit illi-, I IIIi'S iluliii I i tiilniit; I", "''' "-1'1. Ii.; hi, I.'I I I 1" .. ..,.I ', I ,I I I" I I ,III I" I_ ( ,

at til'II- llllll""l|;, 111 lIllUjJl1": !! ,.1',,1.1 I 1'I'llM. If/liNiil; .' a! '|1'.1; I s'S.| I IV i'I" :Hm' 1,11,,, ,.. III', '' I 1.,1. I. 0"I ., t t".1 I ,I.1 I .HI.I':M Ilk-1 to.1'I I I SHIP MASTERS O.Kupfrian 'I.\I"I ( I C ..AI.Mad. \ }.al'!

M' I "i"ii III l :si 1 Aiiijii-lliii, *, I 11.1.' :mil.mi.,. I ho I li':mi I inn.' im, mill "1,1 I I ,li. mi!. i&'Il. n -t i I i i ',"I ; I tutKKJIIIS .. ".. f"t : }
:: Is llil. 1 I I. .1'5 |I. 'Illk "IS. .,,111.1, r Mlt.ll".. lilt I .
_-., ,,1'1111' .(III "I- ill 'I I.I', .otiitIi nill. l.nl !. li.it.inn,1, hi ''I i.ill ntilIIPII 1' i -- S > _flIIIISi .
''IIuI .
,,iilillmi n- I" .I. tihh. 'h, ::1....l. lit a "'lulu, im," nl I tin iTo the Public} IL"1 .\ i-I'M( I\.TY| l I IV M\' I 1'\11'1 t: t: Kill UKi ( (01') Till': tui.INiiii'l'sstxi .
iii .n'h ii ilansrrii'i: I I.

I tin lull'i ifi'ii' ttilh. I"hi, I 1.I.illlt, mil', 1'iili.li-, ,stI.s I Hi- i mi ..,iii, IK.III, I tin. $LI ni'i';it"1" ;! i 11"\1 S i i IJ 1 isr-iM::: i 1 "GLOBE HOUSE @ @ \SVandnv3r t J'

.1,,,itinii. i ,II r : '
P I. '\
I" lit SolomoI
,"r iiii-mi'" .l ,in'. }MI-HI,, in-ill' :iint'MIIIIK. I'lllil I I I FAUBJA ,11 EmBlB ;
'! ML J. /dst: ll. 'Ill'l t, I's.ttiis.I.i" :I, I, I FI..I", I.I I. Jj .
'of. Illtlll"Illll. ll;'llll- .lll-illK I.. tiki- .\II'"I"Ii.' | lllllt.t.. Ill .I'tllll l ,, -" ill I : : ; : 5 l\ .\l .I. 'IIIINt.--' ; ..1.1I.

11-- 11"11.1._. nt -li-i' .1.1.1",,, .. I Il t h.:". hi"i',n. l "iiii--li.n| A. I'. .
I Imported Wines Liquors I.
.: ,, IlI, '... ,, B PERRY, ASliM.riii. S ..
inniiitf\ I.H MIIIII-linn-'' I .In \II I Ii.i,
_AII l.in.'li"h: >tiiliiili: "hn' Jn1iiin'lin.i : SALK .
S --- -

| m' ir iiliMi, si.' \lirt. in thiM ,|'llil, -kl'.l tlllll"", .. ,111.1'1, t 'I'i'fIIlH, I ,, I :.t I* Ii I IIt Contractor, and Builder, i I I II MILLINER

ill-; HI.I III. I'Hiiliii'/' ( % II ;'i.l'int' olUniiiil. .1I ,:ill'il.i/i'n! ,i.llm, ,..1 I .Im" ...l.i.i.. /lII'I.It.,1| | | O.\HIHU I II BLESSING TO MANm .I" .,

In!' tin* i'h',ini.l"ii-li, |. :[.. whidlI .u ttnnht ) \1'I.rOI"I I HIM.II" ,". I "1.1 I Hi,.it Iii. S I.MMI u, i SIltsiiiu M ,ill I I. i1,1! t.i-li' I l I "
I I 1lIlli.h: | 1 li|>uii il. $ ttiH", : i i'l.S-M: \i (HI\, i IOIHI\: I i I ( INn l.N TI.Y 0V II .\M I II .. .
I U illi. 'I't .. h'l .1'11,1.,1| I I '\ inli. .ili.ii,. n|1"1", | |'.ih.n' .,u< 'Hi. .
mi .Ii..g';: u I'llnii' S E L \ l- \ | I HlSM-: 5S I I-. _
lull \\ loillo.'I'Thl .' :- Jir i'.t., ,\--.nl f.ir Hi,, 1.1.1..1 I l lir.I |1""Iri'I..r.. | | ti., kti'.iiI.ilx'4 I ili I hum,,', I'II" ..,in" I i S I \ j --'--- -
.tiiini--.I/i'.I| hitaltiq, in Ihni, ,* ininiil. ,, I ., .. .. I
; $ I \ I mi lit |i..t .i-i -*|lrnln. nml |.r'"ul.,| Uli" -I,' Ilr.IIIN" u \ ik r.-- |
I I fai; ;IIl..I'. ) I Hall'llIl i i Ma)'. I Hill: i s.-.. ; : I \ -.5 : I: I. I I I M.\ Tli ill, Iti"i tunl. "'-, ..: \ I lluS ."I. I I.X. mi, l tnliirit' Hi'1 'irn-t; "h"h,," I h.i-IH I n t

I ;i"I'II','' 111, lI'IIM-, gf.ii'"' 1111.1' I'1. 'slit'' 1"\1.\1\1 11:1 I II. r'.1| | In, Hi".Ir ,-lists." .!'. In |1."II.I.; ..ii'.t : KIVU .\IU. l li h'l I 1'l" "I I Isiit /l"
I I. 1i1"'I'I-, i n hi'l. :a .1.11I:1"1" I.iIs.-. -.. i ,il I i il.ltil i I ,, I! 5.5.5 It I'' I.iifir 1."."rI 1.I"'i'.111 ',
.ii ::1 : II .
iti-'i.I. 1 1I. ii in i. ni.I" I i "" Inl ml nil i M.
I ), | .
1I'all -.iitig- : t I i 1
I II.I S Ii.it'iifl i 1..1 11
: :: ; I .. \t\ini. ,n iiini I it ini' < t i. iii.in' ; fit
'".
Inl .' I I'i il I. |I'.' n> 'in lSlS" mi' ".* ,t" tin | I. !.h. i '
I I'.in in .. :
I. in IU Im..', In 1",.,'kit .111.1 I li'itt 11:HIMilulurrni.l lliin-x; inn II. |1"1.1.| | .I| t t.... .,11. ml, ,, "I i'III' .1.1111' I Il ,Ilh, I I 1.1". 1"1.,1| ,ti. .5|. I : 't;11,1.. 1: IS :. I ii i: \viiisii -n \f < 1:1: : i iI' "i' nut : III.IUM tI.. -i'' : /'/ :1,1"l )'
+ .I iI1I..us it.I) I In Inllm l tin-I'niliil S ..tali-4 I." i n.lii".ii' I ih,"u.i. ulI l.In-. -I I ill '.. k. h I l I. I I., | .I I Is .,)- :S i" MUM.I uh.l ..ill l..s.l.'. 1111'1| :KM I hit: 1:1'1' I : :
'| In-in' I *" I I1.. I to Cii : | I U liii'l I I.lll.1-II-, S I. II 1I1t..I..I.| | || 'Ik' |M>,">'-.'Ill. I., S II 'IIIIItI t tMM I"" Ml'lilt I : 'it -I, "ll 1 tl .III'' Xott.t, iptaiits.I i s \ W\ I'.I n B: 1 INI I t.tt..s'i i:. | | | ; 1. I* lip I ?:/./." I I I I I
1.1'irol mlVlllll \ 31.
i I1': .
.
I :I I tin' yi.t II".in- I nfiin. -.ih I ;an I inIn-tin-I I I llml I I ,: : MIIIISrU.'IM : f,. irlIn.. .1.1.I .5.I. tt itk' mil ".II.r'I," I l l I ii' \ l.ssl:I.S ill, Ik llif,, "I 4.'>tri munil lii-ltti-in r.il.ilu\ !'! 'I. oil.

i -.\\ .! ."I'' "-'. "' |''''' .'* Hit'. llinn. | \ ili, ill I In- m .I.. t I.. |I'I s n I liI'm.' ilu' I i : : \i 10'1'1.i : 1 I i i I. I .im.. .s.s i. mi Itnil.luu,,. UMIII| "I',.t'\I.:, |. ik III ,..,11 .,I'11' /I .o1.II.11 I Ituinirl 411: rsi'.ini'.i: i > \: LAINMiU : ; Ilt UI) 11.1. **i n j'N"t _,- Iial. .
h itii.r.'..i.I. In l.i-l: I I'llItI.I.1 iliiui. .. ,. ,., Plt. In I I I! B\ ... ..
,
l lI I' 11.\1III II.1 I r 1 N .
,1 ii' .t.
I I'liil'i I l 11,111, nl I It.C I isiS! li.iin.l I It; 111/1.111'1, 1'11'i l'.. I'll. i t- 1 'S. 'MI
U .IH'l; t.-.*vii I.. 1.ill llll'il. Illll 1 'IlliHI I.. Folitn Cxpt-i'k'un-il; DI iv.rs.. {I \ I | lit'''" I... I Ii r,'*|I"'lril, .I'nl'n' 1..1 .1. 'I.| |I. \M 1',1./| .L 1"1 I I llil- S, n )1".1.';,"" nil! "5I i iIII .I
all 1"11"1.1'
lal.'i l 1111'
I N"uII \\V-I, I'l.,,t'bttLitsis\ \\ '11..10 UiHII ,- I I 1'1"1"11'1'1' .V, I I' 1.1, | |II.I.I i i i iIf ,I' .n. . II. 1'1! I IJIU.: I'.' '.I. .. 4i.p'.i .ii' 1M..I'.. tr"I": .,ill--.I.I I l I 1.\,1.,, | ..-. t I/. .'
I '11..1) in nn Hiniin.l, I tin-I. u huh', i I. i liiiiII.iI.I. I Il.iUinniii' I'. i-i, .1.1'I M''r .". I-M. ..linIPFEIFFER I'l'IIS 1.1.1 P I'll'':! il.', l i'Sl\:. !' \. .1.t..1. !1'I I ts:. ,
,, I III
III (iii;. I.. |.n..''Hi. I" H". ...ii""i.I'I.1 .\i-ii: : M.I .- i 1.111 I I i; \i 111.1"\1.: !.tI. -. ,, I s I IIllh I : '1 IIMI 5 I I: III ( Il-i l.ll'.l: :': I Ih U. LEIKAUF t r i li..11: t | ,...r. l 1"1." I, .I'lit. 1' I ;.
I'll' !I.' ? \. Y. : 11101. .
-- ., irs'. I. '' I I'' ,
Hitiinili ,
I ton nl, i nn/iv.n: ami. 11"1"1,1| | > uf r\im-i: I :: I ,
I 1'1\11 : lust, I I l lili I' "> .0
I j i- ii tj.it-| | HIM. I 11.l,,. I. utistsI I \ ( \\I- III I 1,1. 1"\1. j.r.I.I. .
ft ii.I "Mito. .. I" .11 I:"ti, l-. ; < II i iI .
: I 10'.1 t.l';: th.it I In-i I in. 'lin .Iil', | h",inni'l,, h.,. :u I .\s'n 1'1\: i i: .. il CO.Il4 C. Forcheimerl I I.. ,ii |I' i-j.n ulI..1 11.1.| ..I.n .' I
I -Ililll":, .f..III'. hi;1\ lil"I', 1'1'11111' .1, n, n. ul'. .. f" .. a. ,i.,... II l I. i .,

j i 1 '.I MUM. 111, III. I'1." tll.i, III, ,,ikl'-l It", III''kiint .1.1'11..1'. l lns's.iy-.'. .1'ti'.n r 11 s :lllI'all,, Inn i iuatir. I I.lululiuh".. \iitli -|"-..|, unit IIWI.1 i TiE: HKST: P.PElfl'lfI'II.II'S : Ship B ? Family .n.n. .sI l I'.1 ...,.,1... rl.MI. .
I I" 0'11" 'i-i-lil. iin.l :a I I.al":. .,ilnn.m; I S I iki' i l.> ,,nl 'tr ,. \ll I i 1)1) i ..
lull" .ll.li-il','hin. .1. liJIIM S i\- BntchBl J
11.mil i.E : ;; I I -.III' Mntiiiu hiss-I-... | I "...l unit I tin, ,'\''llI| I II.M I.'i-.
leillh \1.110'1.11.1| I liti'iiit-iiinn .
I .ixiili-l; I In 'I liiw-l. 'liinli. 'Ilii f III hillh I'Ktl I IX j : Hi i> .i-i.ii U tin,Ir 1,1 I" ,. 5 n,, II'0'
( I ki .iiii.ii. .- .|Ii 111,1. ;! Situ.| <. I l.n'.il ,,ni.|.|.mil" .,1 Is's i i' i 1 li I Ii: I ,I ".! : I II,. \ ..in'l siilr.tit.l. t I'>,. .s-s ";. .C.,
Imij( Io.\,1! \ ) I.allII.li: "I' I th, l\i't .1"",l- .I', | DRY GOODS and -. : : i i.in'l ,. tth t tit si i "
'
GROCERIES
-il I I I tl i kl III i S i I I"I i. n 't )
d i s \\I"\
j11I.1010.'. I 11'1:1.\.TY.
"\1"1', "ill. ,tin-. "
$i., .pun un.1. l.i. lint. lilkiHi" i.f tlii' ,1,11,1-1'. l ; n u | i" ",','I..1.1 t Ill' .10'I I .1 1-. Groceries mul Ship Stores NVKST i : I'LOKIDA.( ) I 1 ) ,1""l-l, 11I.h"I, ,,,..111 M, |1.1 ti,..I s 5
.Illll. 'lll'.n III Illl'. I h.Illlll I. :all,1,I h"H| "-* "IIIi .L' |5..in lrLs-5.'J, ,..5 ni, i$5'' |I. ,ni .r. M ml I I 1.1 paini'lili,. I. I kk i.11 -
i ll-lli.. I ll,, ,,.tii.l', ) tl-lt Illlllll' t likll tillolii I I I ,ill i I IJYRNirs; UUJJ.DIMi)! ( I I1 1 -n. \ I:, t- 'sI.V.\ .\ \.sis'. ... h.ir.-.
"Io'II..i."llh.,1. ,$ I 1..11:1.. ., mil ,. 5. I I" sit?l's. i is"I I I Ii k i I's' II. i iI' 1:1.1.\1. \1: .
\., \ ufll "..li.lt5 ,, I h"i-P., ;: I'li.ti.l' ( ,11. ,.I ii, I' '. "l.., 5- .. 'in I It I I ......1 '"rtiinii'l, ,",. ".litIn ,i '" l1
I I thi. lin' tut. nl. llsil..I.it.g' .; I 5 In-,. tt i.lih.I r rmen;;;! : ui! I'J: ::U: Lip r: !I : I ink tut ,". .Ii.-In.- "I.I "Si :
. S UITU-IIK) : ri'r.i.ir( rAirr: : t ;i'Hol. | i I |5.. all tin1 .. >.
,
-5 I in 1.11 i s.sii.iy ln.lol'l:: : tu.llin'" .. IH.tl-1 : slyi ( II.li..1 : 1'1.1,1' i.n.l Irish |i'r ||. | I S
: .5 I 11 hi* ii-l, nl t ,till'. tIH'55' "I'II .11' \ltihi .."ua. .1.! rI rt"rllm.l.fr I l i 1111:1'11.. J II : tt .I..11''. i 'i
\tiiili A. .
I I. t li.lii-ai-. I II" ) "i.l :JIM! Link I..I..I.k.' P. ruuu .IIM* 1 :1.,11 1'.lr.I'I. ,
t ,1111, it lin. 'li, i. a t >.ni. .,ill tin'iih'ii! I'.-t I iiI ( in 1 l'ln: : : I cii.I.i: ; :. Hi I; .1"1. I sn 1.1 -
"I 'I IIii, |>i','|.<.ili.ili.. ".5. It,.' I Itiu |uinil.iti.ii|' .,"|. 1 "iN ,",.1 \ r. I.tnpill' S I 1.1 ni, IiSI 'Pensacola! Fla. 'liii> 1 1 ur S .1| ml.k II S 'lli.it; ill, ) Irv. it in i IIM- ,'5 i.l I I' I I'lii '.; ..
! i I I.I Ilk I t..uI.. I.... .li'lihi'il.. uti'l 'a 111111;,,,", MA--RRIA'- 1iAL'CU"uFt ; I :. ? *
J 1",11", |t.t 1..li.', Hi..il tin". 101.n kin,,I' ". ',:, 11"1. _'1
lilt 'h ill' ,1.,11.11'!! .. 5 llhiihi'i., \.1. II i Cor. Barton and Covornment Streets Mli,' th l l litin .'
a t "" |Ih1..1'1' |,, '. '.,.., I .. V t in it .inn '
"
, j : I'r ,1"'II'r Hi.."l HID, It lnli', ., tt I ho 1111".'- "' '..,..,....iM|...r *.\'.' I. I t-i. | I M 5'u.ti,. ., I, i'.I.r,' ,in iii.I, nil-it,., -t, ,' .o
\ 10'11 ti'ii. 11..1. | u | i .
: I"
i : ; itllt 5 \llIit I 'Iillllll'lr I I I J'Uilii.'i.' .lir I I.''' : .ai.1| |ii| P'..*it >< | f tti IT' .,kj WinQis h.MuhlhauserI < .\ .\'t't..\, I I-l..\. in. .n I 11 ui.M,1.| 151 I 11...,nl. i ,"1"i I'' Kierr.
; !j 1'1'1'1 tt milI nut Is., IIKIIIi" lli-iii-I in liiih> C'N AICi..i'i. I ill f'l, stilt." "iin i-'- "
h i rt'in." 11. ill:!. "I IKI. 1111-1. nl' ,limit' ; .Nf>nou. ". .\ ,, ,. ::, 5 ,11'.in.I, I.11.1,1 u.lk.i ili.. I'' HUil,
f I inl'iiiil"I mi 1"lIilll'.; 'In Ii' :l nun, hit, I hill a i anal, I."al.lIh"I.:. ;:h it I li.ij i".b..t'.'IfV, i?."..., I ...' ,.h. JOHN WHITEi l lt lt.I..I, i l .,"..i..I"I II lii'' ..iinlilt 'I. .

t j' I IMI'II .5,55|||||I'M'It j HI ..1.l .h' |I.i .olin' ,.1'| Ill I-: II i .' ill i ,>iiiinniii, il.n-, t. ". t-rt!'' ill. 111. I *.
f 11I..i".II'.I'I". | |' I'2 ( t it i ': I': K.tt \1"0 > N..ltu.-1-l .'. 111,111' *
: -,,l \ .111,1,, S I'll. .111.11..1..1"1., | ll,,. iiiniillth"H t I I \t iiii. l.>...I.I mi,11 I'I."II: l li, ,ni",i in,. i EVER YBODY'S DOCTOR. I-.toil s u'.. lii-h..I.name, mul |ji hin I .

i -ThO I lii.li.l t} s. .111 -jlil t) mil I', :.iinl,, | "- II tt ill''I... Ihl "I.I.l i.1'| I 11i- \1.lei| | i S ilfI I 1.: I l : I-IIINI., i iiI' "Hit .nlrti i .*> ,, ii'ltnnn.Vli / ..
SI.., .''1.".%\ .5.1. t'.iiii;,' 111:111.: tihu" In.in : sill I 14 MI lit lICE > \II'\I.I ,III .,i < f
i .ih. hi< :;it I iiiiln tit .tti.i..ti..t h,,:iiiutin ,-:in--., *>:itanii,, .ih :Ni.it .. ; Tobacco Cigars Pipes : t \\' iminr: \. 'i ''. t. t. ,..,ti.I.1..11.... re-i t rr."li..t"I. I 1. .i1li S, Gee

I ( ..iiiil'oui.11.19i li'ji-m.| .It.,., nkk. .\ I JI".I! .s.I,. jIi" 'tijh. |1'.11"| '" I I":.. ',,-1'11' r SELF.CURE. : COLD .. "",..s.1 Ii.1 I H I I.? i I.1 i ii f-. _',,', I'. /;...---;: sSl.tlu.,, b'S .t 1 51I. .\l<.-., i .in i s r*..fiinr ti... ,1 IKHIIV,.. t..t tuuI I "I."' i .

; \111'11.1..1,1.. )h'11I.1..1111" In. i .1.-:mi |I"" .k- .tt.ii.t.l S It ,I ...iii S.. i ... .. .,,11,1 I | ". mi.. mil : (,
tt l'I'U"'IIIo.,1 I. !!:"I I II..' ,i St osi-.t 1,1 t I I. i |1',1 n | lI5| r t- 1 1..Ih. | t i. Inn' ,,1"1.' 'SLt.t
r l'(.. "iUH'llv| tt 11..1..111.,1. tun', 1..lIIlIlill", ; : :: : : : : ; l.ll,! ,: SI! I f I SNUI'l' IUI', !'N 11,5.5 It ,IM t Ut .1.| |It t i I. ..Ii\,1 tit till. I III I.kli ....i.I .1 >" l.,nl, ..t in;. '.'
ul. Hit'In, III. III ,.'II.IiIl"I. *-(iiiulii..inn.inn ". I ;i.. luinil t.l| .liel. llni.miliivit, I IliPillyUK
;: I II ;:; i | vPr..n4 J ., ,
I : .nnU annul "fl Iiihi.. 1 lil jl. 1"11, j S S '. :. \ ,i "dl.r .: .1"I.r. .nk.| -' ..i.i'I.I II .14, nt .,1.| ttill ''M' nir' ', l litioiii
,11I.1 I ,- :a Kill I ilisliilMilinii I i ....111'11., .. ,.. : I i.r lu ft ttiilini) n. nil.Hi. 1 Ijt. n
I ;; III, llii.I \ i.iI.r* ,1..11..1' tin, 'if i i. UV;: ;: $ : | *-."'" I- ." .11'1\1'1'1'' y.I.I.I| l t ni t i'S

.\. Ihin. .( III llii. it .d.1. hit.' it.ii 1110 litiiiMtur. ,; Im" 'In. 'it Mil'-. i-jl l ..-.i--. 1| In* 1'1'1'1| | | i j.t.r- CO. L.'.".. Mo.UI. AI,.1 UMI, ti.KMn.ll: |J.SI HIM I .'.1*",".'rk\!l.,1.11 till., III t'Iroin Is, I Illklll all >.Ih,III,I,,, li-.h.,..U..1Mt ,,.n .ii.ii.i I'ik' .I'lI it,.in Hi\i..t,11 t I'n itill 5I'''! ii'- "I i.'I.ii't "

i .- li>.|'.i..il ''01I':101i.:i i, ....aill..llh.1 t I Iln-t, .III.lit .l.'ll.ivt-,! Ili..- S HAVANA CIGARS, *. .t, HI ilu.ullt' airan.i.l a. ,. ..i.1 u. I.. tli.lr k M"l, ime, l I., .1.011.1:1.: ,I.

011111'I, I highs I li-l, ,tin't.. iitiu' 1 li. .I.i.i| il'IIIN.H' : nmi l.'iiiilili: '1' ii i.: i"* si () t' i I, '., .Id. ,"...: KkiriiUmir i. ,1.'wribil. In.III. i in..itt..1 unit |pu;"""'i ,1 l im '"' '
1 \ .
; : ) ; "| t ) |' in, nin' || '1'1.1'1 1 .
"ihl, "' 1' ""t ,i4M ,1.1.| luiuuu: 11",1' | tlii-- I ,llr'iirn.r' l.nt, 1'.,,.,t. n'l, S
,S 'j 1 kiln1.*! !IM.....II.' 1.1 .Ml. .iii'" in.'liulinj.'iln-. : ]! |1'1'1''' | |HIIIIIJ.II| | .\ .ItlliI I'.i.lni.i.l.. .i [ Palafox Street. Opposite City Hall .11"11 S ,. r.| 'U.n. .". writ l. I 11 in i'l'am I u.fiMli,1". lil.IIit kkllil' :Il4l,: *'-l-l. 'sI I I t' .

I |M,.tulli. i>. 54 'IIIIIII;- i.lli.,,. i I I" u !!iii-nil B J Jh 1t' > I','n.ii, "I rli rM It i. ,, I that In. ) ..IHHi).!')'t mil, 'lut U.'I I us.lr i .in*. I .. nl.l '"
: I'i"I".1, I lljtmn,, I Ihi', : :: : I < "".h"'III .1 11.,1
t ..III"" ", ass.I| sins. tiiilliniit, i'..tiil'lihiiii'ititi.ii I |1.1".1 \I a. nnit SlCu..t..sss.. lMi. .liNT hiflU.m. ; t 11 -'-.MlM .rl" i isI'a.'r.I lust. inn t trill iiitimi .tl. "
: a-tin. .I'H ) '- .Udy", ..M.A.io5h. I ,' .tu. Kill Hull, It nliulu- a It Mr Si.S .
,'lIIi.. -'''-11I11'1. Hir I.... 1- ailing I I niin1)14' h.ll i- ... trill .11.11 I ,Ill gIlSt.ilh' '

i f.1II., .15.IUII.' f_'"'.<.U. tiilh ii-it 5 litlh' -.aiuv Inr I tin'I |:'"..i. l. .tiur .Im. t tin' .It..tM.,..-nlw... .o. .. "....... I.k.. '.. _t BOTTLED BEER. 11 U\.. S S., S.''li"l r.'l.itni. I..it.. n "'": >if ib 'srlslk. lukm .-"rl'ii.-1$t.&..' .'\ilm.! ,n.i ..I Iii. I II.
Plnlt I.
. t.r. \.ll.
1 lii.urHinv. *.,11'1".1|'] I.. h." u iMtu mil.Lit, (MM* niuhu la iutayi.f r' J. MARTINI tt.ri (.iiiilti i tilts I.'I .. 1.... l ,
Ie.II.I"I".h ""I ii'.I I a.ln| | .il.l. .Si.I.b-l .tfMd ':..rhaul "to I & fl: ,: ,..lSs ., : an.' te, t"I"lh! : | : t I.4 II. ."ti." t'lh I. nHi' I
. IJIIM-.II'I' O.Il., .f| Illl-loMf.I. I ill HI* ,1-Mtk i Sir ur nt itiu' .
I \ ) .
: "s*.tiI ,I. ui I Sit-it- .. E: wimrir**.liiuht tor lMHIs., h be ) 1' I. ii"t .il'l. I"> in.. ist 1 I' i itil
LI-* \ lbt ._ N. ., I. ll' i- i it I,1 I Is, ti: It u'l S ii- .it>. .i. i. Hi. .
t L'll Ili. I'ii.III-I'I."i.I.1: I | l | I ll.l.llil.U I .. Mtn i .th.sl w J., "n. 'I JOB OFFICE | ul : SI.ld".1, t. t \i t
I i t. ) lu,', .ih. *.li.>il rvofnly. I S.l l..I(... MtN >-t..MUM I MI-.r, I to-iiiinii I ,, ) MMI I" Ill, l...k vt III' kliul 1'1.1..1' I .1It t 11 ,-.,ill I I"r S' ,
\|IH.li".IIt.I..I" n in :III |II lni4iial i filtM tir>U I ht -t-th* 11'\111:1111.: .. ..
! L t I lui ,i. I lit' I 11".It.III. ihiiiif t lor :a.l.touuliiut . ,.i ">HI t i. ...ai., ". in l 'hirliinlIlili i .itw iiilirua>.l..Mtl JX.1U.W, hbl t'.. I I it S.' n .1." A.r.ij//..*rt'* IA.tllI.ftI.UttIt4I. I. /-, i 1,11. .tMl '
>I.
I Jt"iinlint-, (t 'I I h't' ki'i'i,. \sr v filt'nl i tu. j jllml -. I PATENTS S cox FECTIOX EH: \ nirll., .. S U-. 'Ul.: .1!
S t.1', .ii'n'.i.| I tti.ii|5.j.t.| S Ihn an-u.iii I IIn I ,. lot .i'ii lal iiiiinlhs. t |1"1.1| |I.n HI.. it 7".1.o.. '.. i..r s" .M...'tb ,s .I ,n. \M l> ISI. t liI; : \ '. \r .\ii IIFI, 'lllttht.rttls..ijo/ t. 11.1 .1 '" |, I ifI.l.P.. I. II -i I

S ;:.' tot iiiwiitiui. |'| 1111"111. II Situ Hut j jw :11 Inttlii'l Iinl ;tili.....* mi lli, I in., .,i. in -5 St. t .-S.S. si s It' l ltr S s S Mi : *J ..., .5..: lIflVU ::"A.T= I tut .Inii.it.iiiU' S ,.u.JN.r. rtul t" "*.l./, I'I '.. '
.
'
., ,
ill I '1'iin,: I Hun 111':101.10': f. .h 1.;*L.. I is .t I .i 1'jt I I I.' t "!?.r a J14.s II M .h.. ,'. ".h..ilt.'.Vp H.I.I .t..t..i... M. .. ( l'aalu\) ,. Aili.'iniiifj I .s,4s.llivitl tl IMI .\ \ \ liik: -1 t I' 1S i llfhiiV. u'l.' ,.. Nat ) \ ,ml, \ i.-i n,'. .In: -.1 <,5-
I l iillilull I 11".1-.1; ) I 11,11,. i II lir-l rli. l> 1t.&l&sI..l, I. .. I i f .itj "),'.' b.'sI.iI., fr rnkrntssy., 10" ... r illn .l 11.' I .- 1,1 ut 1'| ,
,,
: il. ,. .. .
I ikrii
| I nil ti'Miiilttii lln-i, nn.in., I. .flll IT Thsly..y.a l I.Eti: Hi: t IN ttt.i.: : I .. i.u i | 1..1..1.* !.< i. -
t Hunim. 1111 ll IM' |Mi..iliti. tlm 110.1| j HARRIS REMEDY CO. MF CCMfMISFJ.M I I.-.w..hts..d Mi 151Inb..wITlVer III.MI-/ .MI .ul ; i- ,,ih
1 Ii'r.. |laml 1I1""llh..| I ninth i t.h'. ,.I| ih; .irket ST. KO.aU AMtMhAS. 5550 ". .111 | WI..11.| Maritime
f jUIII'lIoIll.hal "i 1111111; i HII"'I i u.1,1 ui LOUI. ,, .. i I.ititi: I. r-'llnkkint: lit* U'aIi.ii.t n. >:, ,.. Surveys.
) 5. l.UOt :i: in i:.MIMMI t ; 511.1 .
,1'' Blur ttill rut i.-itiriiiir IUi\luiu: 'it it i..ts. iiu' of tkhltlt ua. ,.,,.111.1.1.| .:Ik b Ir.n tt.tt I, : I c. =.. 7.IILT1qI1tE1H1ikl1'1E1. f ts-wbI. ..sdi.5t... $: ;:.,,...,"..:\\"i..,!, ", ,_:" Fmwtmul's, Fruits I" '"W.j / -vr. ,I It
.
I.r LigiiII; a::jii.-t ,In. tt ill. u t..t'k* 1"I l ...1 i'>".... ,u tin* .l.irni. a itt) tin' itti.. I. ...", ., "I'" t". .. ".1 0 S 1 11\1 : : /.fr'> .Hi, i'im ot IM b r. I JI""j, 'I I IlKinil.i: r.'." .1 t. I I.-: :5.$5$ in' -
I .1I'allloal| S \ ttV.I I i"'auo' I:i.It. I I.:,-i... .h.. ndl.s..J4 lft..4..'.1 \... Fancy all -I ,\'U\E'T.: i ; .. il.1.UI': "' ,' .-I!II! 'tI : UlCar
$ I ; : tt,4 t lln ..l.'tu't .|iuUl. v\I! | i.. i ih., -- -- \atl'S T..'1,1 kiill. l I. t BI t r.. I,v ma I ..r. \- I lluS, uill.i' \-11" I '.11' J .
.
j..lIt
.0 :
< iul'1./ hut .hil'I.I"I"lhll! 5 i All ou1sto ':I\SI\.. | | e tI.r.-| liar-. .:i. .1 iii 5 n I'"I 11 I t'it '
1iL: l.aki'4'ilt. I It,. al4iiL: l l.tll.l an tt inI |1'1. 1 : I S S I V,Ur,.... .. il 'I ." .

ai-t'..iin llcll, S Oilainln. 4 /li.uk. 4Uil I 11,1- '' Dual-uitiiiiin l 1.1.1.| ..", I tli.ii Hi,. ,' .PROK.HARRIS'. o IAIUI-. 1 1' Kuuv i U-. >\ in. H. Kiiovvlo.. I h)(, Found in .,: 5'l ''tMIt., .. :. Ml 3 4.i-tr-.i hit',.,. ,I'l I'll-lllM.i' v \t\ .iki I"i. '.r 7:'...i.t 5,5-I.Sit.l ...... \.l. I I.:in r Ii.iS I WE

i' L11 tier ruiiipint.' i4ili" '" vmutt 4 1141'her'- |I"_*.L| Hi. ,-rsis..iiittiaiis'.I I list' I tti" .. .. .- I'U.rn.1: .V.I_ .' 1:1.-: |i. .. t. |I.. I i .c"Ba Silk "

I ill.I lUI". I I'll-Mi-lil* I ..It il xlllUX; l'UII-1. li-nlU-i'l. II.kll'.I'\II., I ilu. .1".110'.1" l I ::" ..":1. 1: ,t\r-.. i '.\irn-: i II riiu.itr l Imuir'-i.t '.1 SIt .1.I ,. S I'. i". "s .,L. M l -"t 0 tl Ik
-
". I "h,,"t'.I"t). a tn'iv 1.1"1"1"1'| | (lsi -- I ill*.'-. "" ...-..,... v. I\11owles Bros. -.\- \ 1"11\li (CMMiui.nniM -.. u

I. I iUiKf)'. tint 14111)14) iit-u .."'llIj....*. 1 'I'll'- ..fl''''lInll'/l1 U iu II.I .' IllllI-.. I ..I I "n ;" .._"... ..,... : li; I.Lit. .\ iiiCAM ; -..

l 1080111 'IIAI ililrt! .1) .. ., '"' u_ ,. .. .. : rm t criii.I I'll I.M-: :MRS. E. STECHER Brow:
& ''' ) n in 4 |11..1', auil UU-U III ll II.." .I'll.!'II l II .. lli, [, : REAL ESTATE ; Philip

nil. h in- .U-tti.4 iiul$. !>. Ju4 I g..M a t'ullkliare t'i-nn.1 .II.I I t.'"."<, iliimuh I iiniuiiin' ,| ,,.I i iI I 1 C re J ; .i riJOtiKMMI, :-. ..\.
bUSS ; It-4; I :: I : I lI l\
qI.E"I 's-I
ot' the 'tatit' u. i/... u ill-. fn>.& Iiu,- I 'u.n tt .. ,.j., iMul! it.I, |u,.,, ..' l.-t;; ,,,.1.1t. S i." ., i Ri5i. UFstltET-SUth as III'I : ii': '.
;. I : ., MI: 1:1: sIN ..
I-4M'suiI1) .1..1 I all n I I.i I Hi., .....tlb .*II| ni..u<>t>"li. i t.. n,!rnujh.li.nl" t 5 "\l'l'tl.g SPERORRHU I ;. .s '. ." ttbIN4t'U.tNI : Cream, J l.l'mOI SheilxruA..: will "I'. !."'" ..,,,. I I" 1 S .1] -ll* \11 I IS -

4 100u.h'0I III I..., \V-t.N, I'td: i 5It I ..r"'i-1\Jh..1':\ I tin. |1..l'w| | : 1'1' iii.ii S...... ..- s..s.I I'I stri'tI CUSttSIU'i thr"\ h.'1I I ik. i.. .ir tu .. .I 1,1'''u' i I ,t .?.

S \\ I.\-4\ .. 1l.lII..r i I f,mm IMliuluia'| : fri'liijalilt' : : u..1| tltiuki-)'i.iu uinh. .iinin\, I 'POUNCY. ...- ...". :... I ': ( : 'S. I tho Summer >t'as4'n, in their .\ Ilit A WORKMANLIKE MANNER- S s...i H'Is i. h. "., Md.| | M\. ", ...11,
rT..t.4 tov.,6 .. -. i' in i I. i I I '"I| All Kinds of Furiiit'r.i ,
\t\I'oj'oIlt.\ .. aull ..NjtKiA! 'Jitu.Ull1tfiil t tT ..1..11I..rolli.,-e cuiiiuuit. i.f. nun 1l.lu.. ..'o. .. ... : CUMIH (6.irtln whuh h.u 1 l ..r"u

1 rut-Hill. I.ill..lh't .- .Ii*. k. al inn, I.,) f.ili I I Ih"I"'I'| | ''' 'si..J. ) ;go u"I.II"i.I..1 l l"I .s4. 0-_ .4. =... :- I urn' ti : "l'l t tittoil up &''I'\.I!)' fur tlttS *..I..IU. Milt I |1'1'1\| | "v | -- ):I

r ...hu''t' \ null I Iii.'' t. I..ti; 1I1.iL.I.|,. .t' linn I." ',"<'l4'iillt| ik-Inn i in;." |1'\.0\ .4... .*- i S purpose. LADIES'DRESSES. (.'

I. .IIH.r.&II.III \I i.b ",.t, -",'h ., |'. ail I h"...,, : nt 'in.',. ,,10.,. lu-,1, ntly |, -'ee .. I : .....- ..i i"i 'ni l'i:"ui,r\,, I) k iitui'ititn-.'1, ,S ,. .) Vivp ci'ii-taitily, on FAIR RATES 'II t\: '-ti IIZ : u.KIM.. I' \I \1 o'j"
.
II' I:"
gil! u> Ili4t" -,tpj i-ii ilui'L .*.I'It; J;:tilHU .ill.. I..I. I .in lu |MUII mul n'lle.li "cu. .r..4 .. .. S I- S I II.. ,. t i s.I i "4 l'jjf.-.| al",,..I'lt Mipply of tienuin tt.o -,.
.,
,
&
.1 IlUt-il. I I...'. ifMMri.lh| | ., lit' '|i4llll-' i I lii' ..l thi. |MtiiU'| lu fuiu: :;uiatilit ', SEKO ADDRESS .I If 'tri.i tLi'Utj.4s |ijtil. lu till nul-, ; .Claret. .t jj ient jvr bottle. .\ .\\T : NT l\ 1111'H.I10N I t l.ss.Rn'. .. I .h. ....J...11 h."...... "

. site ilraLi' IMtII., u1 Kit lm IUH*, .,lu 1..101111! llu t ..t,h, Its.I.) :\t>uiik HARRIS' REMEDY CO..."f| C! t S.-- .11't..lo I ,I'. llitii, ale, We Solicit Public Patronage.S. t..r.\i'I"U" hI..ub.i. .. .. ....". I.. .4 \., .' is ...- "
a 301k ..
mat I W II' ili-Inn.lite' i.U 1:'P4M.. "\ .Tl'l. I k"III ... .' $ "V w.tsss.1..V Stl4&Z1. > .. t .. ii.. I Illb 4.5' 11'. I.r I>U.W -. '_ I. .'. 1' ..o
;__ \- T.'I.I J. ."'I I It! '-. '


ai

.
.
-
titO S_t..r