<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00092
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: January 12, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00092
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
.."
'.'>
.-- -- ., .-. .. 55- ----

F ; 1 \ ,I )! ) rjU HoJi1 (!TawwwiitlPUOLI3HEO :

aVm.uVu. ; \ t ,\ (l!! \ ;

; ; '} '' .. I. "."' "et' l-\it'): .''.',..,> ,..... I...' SEMI WCEKLT,

THE ; .tLai! if.\! ] ] t:1:
I "
; : 1'1 WKDNKSDAY3 AKD SATURDAYS.llv .
i 'i, .1, '.l, ,', I I I : \ I : .tt tA .I :
I
,
I ,i. 1.1 I ,. i J i ) i /\xI" 1 } :I il., riM ii, t'i'' ii, ,liln i'- iii nnv


.IH. .. .:". -
:LI-| I I I 11.11 III! :
I.' "- ,' ;--: -::...'::. '.;: 'l
-l\ III I'' I 71I

v [ i 4 i t, tl.nii,I ,. < :". ) ., ( ) I I ; : ) I I I ) U I I ) .\ SATntDAV.) ( I I ) JAM'Ain t 1 I I'.1. I ,L'J' I .\\* ( ) C Ml'.M t. ''I "'""'INVARIABLY'"I.I'*'" IN ADVANCE: I 100

-.- ---____ __. __.._-__ -- -- : -----_--_-
--- -
.. -- --- S
mil. \ "\\ tItlittI' "5t'I5tI't.1 Miu-if, In s I'.il.-llli.' '<
;1r"
: ': I I : :: i : NEWCOMERS CAPTURE.
: I
0. f lltM'lt,,1 I I ) d & ]I f.: ,1f. S .in.I, Imilij'li'f: lii "iiii'ti., Tin' '..10\liijr p.ili'tiN' tt ,11-1- t'i I 'iiittlIn I .

- S tutii, : I'I In,, tt ,iilntx"% lii'i-li-il,, ; it| t'it our, ,li\, ; ins I rili/i'll-i nf hitS "; nlllii'l'll *'-i." 11

.. _." .,. ("l.tnili-r, .litnl I In i S tlnli: .l.ili., S. IN" | : .
v Hi., I' Y.L S i\: .\ t oiM lit I. 'ii : .1".1..11"| *" .lill \ 11".1..1|
,,I li; >t. ,-I3.t, I: i4t3i.h ,1, IIt. \ .-.5 .:". I 11\ I'UI lv ftti-, tit
i K L I Mutt for i 54 siI I, i"i'r[ |'| i'il' il. IsIS I |" .I llii- |1..ipt'i" l.niii-

10.' \ t ii ,.\ t 11 I I: i i I I I : : / -. S l ii.: > in : i r \.1" u. 1, "-ui't, 5 "' "I"u.Il, ,'. :'ti' kliinti'itliiM, i".1t5Ir'l'" t v. I'lt.t .Mfi-li.iiii"il, ,, l.x'irrl-: i., I

S I t : ":%.. .,4Z U $ \ .Ili* tin lil-iritil., > i 1 ttrlil ,In llmrrilli .| |riliritrl, 'ii .In
n, .t "I -i .1' ,
5 i .1 ::0 .1 ; til'" .n. ,ilni-i' 'lp.: | li'.UMit* ,.1I1 I'l-l- I llll I \ t''t" Iti'iIf'1. \\lirtl,, tti* \1.il., I '" .111..111., h..Iii.t ill,'. Itt .

I ', ,i'i; .,11.i Win. I ll, l ,' ( : ( r ( .o. M" \i\\ : .. .1111", | \ HuntI Mill u.tiiilit IliI, I ill 1 tie'",. "-I'l'tli' ,.1' :,i'tIstii( ." fits.- tn, I liltn-tin-. inonlililiy, .-imt.,, ."''I.,

,I.- ,i it* -I, ll'lir, ..!* A.1.,, : ( ) \ \ ; i \ i.t I I\ji! 'Hi 'Miip I ir I II'H .' nf, .till I ill.
\.itm'| ,\ I. fl ,1 I : : ) Y ( UHIIK Ii illnl'. 11..,",.-, 'I t ikr tt -\1'1! I'i'I'I'lltllr 11 ,::1" I"1

i" S. .n. t.ui.l.t'M. llll' ; ,J i" "|""'''1,. I Il 11 I I.,I tt jilt S tin' "1.1, nl'I liii.'iri'l'. llik.i.M., I IS.: I I.I.\, I 1.1'1', -

I '. I : I:' : : r 1 ; -k ssJI f : !H j \I,." "I'ttlflt'l', vlntnli'il, until, "Im tviiii Iti'iiiii'lt.' \V. A.. |I'iili"!: Ti'V.. ,I"I\: ':aw.Inr. .
\I'll''.. In .ll'll.'lintl, : I, : : i : i I \ S l,i i "I i > > ,i.-. |>.iiii1' i I..... I ITntii'i, t III"tl. '
I i i I ; ti i !I"I": i'. .ill In In' |' IIIISI'| :''l.l.'i.
'
I., : t J/i t & TIM-I lit I !'l. S
,. : '.. ,"" ,- | i : : : \ 1&14iS iMtr: t551 FI.I..I" '. \\Vlii ili'tv -. i 2.II.277.:'
I .1! "" :: i < ; i tffiff; 1 }J 'f :" | on :.i'll Vim ''| | '''
1'1' 1
I 1 ," .!.1'I, I l i : t ; ;! I ; A- -MIII 'u' .111"1', tvl: iivi'r, I Iliiinrf I I th,'," ",111'.1..1, li'in* jrotn' I. ?" lll.n" I kttrll. I I.:: (C.. ll.'inl, ,.,ivm. Kt.. u < ,.

I i III:>1K" ll" l : : 'I t'I" .1,1 1,' I'm-, \ ,',I-4' tilr! :lllinlli-l\ | :i "",.I,. In Itmi'l;" "I'fr, I li'1-knii., .iii| I mi,s "niiiiiiiiir, !ri'ir. ii.H!' | *>.

i.\S'S.,,.. ,I...t,' ., .." t ,.H.!!! ,.M.... .1.!I It, ,:|" I t | | I I I ::: : !; ; I : : I I I > t : ',. ." '. : ; '| I i.'f \\\11'1'' $I,. lulii ,lltiwM! i \1 r.s't "'isust'i'. I I'niilil Iritii Inlil I I i Him. \\V ,in., I II.. I II.1,in:llmi. \\V. V.i.. I lulu/ .

I I1, ,i- i I H!. It. \ -in.. \'III I l ,: i > I ; i: .1 i .ill, : i .iluitit. : II"' ,I'rul rlnliIni.lr.: ;Mini toil' tlii- \lion t mi 1.i* lilt* il I trky .Iii'IlIlIIi """,.I"f.l." 'J.U.2**:!

,, : : I I I ( ( i S ,u. ,iii-t, t 'tin v iilili'i1 tIl. "i ij.JsI! -111:111: ,.% I'lll. I I I l.llrl', t ; ii.. :all, .1. S. ; Iliim Mi .
I u r nr
.In'i-. I KI..I, I "".""l > I: I I I '111 -1 1 11.11'I t\ tv. \ '. \Iii n "It. I I"1' 1'.1. il .i
S' : .:' ; i i ."|. ,, I n.hi" I. :; ul ..1,1'h, :|, l : dm' ll.nilii'lit'oill'il: tint v-niili! linti* In li.iti. ,* jn-l sits I II, :mii lifir-r !I'OWi'l' "il'LiSl.' I.I
:.. .1', : I : | | : ( > ( I : ( ,
II. '
-. \I. ; lii'i-, -In1 h.,' I" liiji lltiii'): :it t tti'ikitt', '! lnrliin-i.| Mi.il.i'-i'i'Miv) injs : (C';.l-t. Cry; 'IIP, .Inn. 5 t'. Holly :1.111.1.) .. I uI .

ml I M t III, I' | : ; : : National Bank ,I'mIn: i l'. I' lii.-li -nlti-f 1 i-.ilHulril. IH-I-' --liil:i fill' tnilf, |, In l fun i .II ill"!'.. ttlllrll.in 1 ,. I "I'littjiliiiu.' ; ; ::t.I.:! :'
,, 1"11.
-i." M II. 1,1 i ,l.I ;
ml: nil, i ..ml I K I: t .1 ln'. "M I SlthiniT, I I. titus 'In-rr 11.1 I riiiiiil.i., '11"111''r;' /iiii'i1 it HI'JII'IIii I Itutlor" I I.V., l KiiVtilr! 'I'l'iin.. ,'asI ,
1'1", S.I I II \ \ I I | is ,," l.iki,* lni.ilili'1'" Mr.I \t-tt. I '' ioiiliii ,
S til. i 1 1,11'1 I ,iiitliir t< ntil lif I tins, ,111.0'1 in it '"',. i : | ;;. a'.ll.i'.l.l.: :!:
,
.. M.IIIII. I '
"r
i i" .
I
i \ ,r II.n.iri. \ : : : : : : : : ( I 'i.iiini-i i : n-i'': :irriillt'iiiiin:' I 1.1 t'I-I NV : \(* nniti'il S I ill' I tin. tvli.itv',| i :IISl' %.. .1"1,1. IiItItIS. ,I-Ii.. "p"I'a'ill, '
I I.. -. t ri i- .1. *. I., "";,,% PENSACOLA. FLORIDA. it i.Inn IT. :unl i if| uiihit iinr "-' ,Ij.h.lI 1, ., >
-i i ti tinU" It. tin' | '" -iiicl-| | >\ '; ii'inli., 1'1,* l.ilIr lii.; .| lii'inti'l'y j I ," -:1\', ::'II K

I1MM I *| oi>HM., | | I IIt. : : : I : i | t ni unit;' gti| ,1..110.1.1.11.1' -, ;: I.I'f""I" iiirnti: ril unit :a,,tiliiVnlii !,< ii'nllitft.I ( .'. 1: S 1'.11". Mil., 1"II.j., tint1 1',

I!, I fill.. \H-"it I : : :' : Hitiiii-r" : II I ," I 't.t' i ii :u yi'iiitiln '' | iti' Ills' -ilili-l.iii- 1 -.".J.I :I
Domestic & Sold. 1'11)
) : : | | : i : : Exchange Bought
S J. U. i rin.:. i i". iiilrni.in, Itt" ii'.li'iImtv" liillti wto i i I iil. I liii-"* ttn-i :., ", ., ,,,'". II Ilir i I 'I" '" lit 1. .1 .,iv.iiinati, ('i.1.. in'Mill"i ,
.
.
mini. \ : "
S \Vin'-i Ir'.,.\ I I.I. I : : : i : i :i-ilk., :M'1"'hl.I. ,.l' iiiiiMi-i'i, !.liIit.!( lirnrlniM, : Mllil. |1t i |,i.ifkin*( fi it-, ..tIIii'iIli I !Imxu4, ,*'hiIs-lI.| '
i.iril4 '
.1. |I'
:S Nli.. \n" rv. I I. 1 It. i ni ; COLLECTIONS' "U.-ll.tl-tYMlllll, I ,. ''I.i", ..S I. Itii.ItI .I ,1"t "l.i'.nilil'nl |I.MII'II-I| ...I.".... ninl J.s.4.i | 1 Mill.n. I II. I'., Sit'.iiiniili.; I li; I., fiimliiii, .1!5I.

J ,-inn l ,,,1:0.,1'111,1.: ., .. : : : : : : I,' GIVEN TO '"t... .in.I llni'limn', ii' llii'ir \liti-inr -. ,i iIII' ".i".II,1, ::511 ,," |. t tin' I iilntt nun-" I'llif,. I I I. a:il.trm ::1.11..1"1'| "
S llnt 1\ 'MilCl IV AMI' VICIMI'V. I '"! -iii'' 'Illlll' ""I"I "I llll, I l.lluUi.n |In'l- : -Inilrmnl, Illnlirr, .til ;! i'.il.iilo.: :
.it" 11' P:- in- '' : : : : ( ; C : 1"i.II ll i

4 '' -- -, -. ... '..-.. .. i. ..*. I,i : !> :! 4 S\ \.,1,1in, M tt ,.,,0 I :,,::11 t nil. :iti .'t ..." .'. ...,..."..S I.....1.. ..... 5. '.Ij.".. ..1'...... ..1..1 I... '..... j I, .I.i "o.1; ..1". ... .11....-...ia.. .k. ...i... .. .-.5."... .

II '..., M.i-n.f' .t! -In... \ I' ) I: I : : : I I ( I I I I i t I t \ 1.1 I 'I i'' I-1.. .iii.iijti. ; ,..1 l IU'I' lr.I runt-r-iiii.m." ShIll, NiwI'iniirr, U.M ititII | :!''I.I"i.: ;
I II I-IOPP
r I 111 I .IFII. BILfFI ELD', I \ I. "111 ,. lllid ,Iils.: II' )11.I ;11".1,. i i"ilh -ss.iIlt *| ,,,.1 I I 1"1 \I 11.11, tti4"| ,,, ,I I"I Mi'.M.iim, *, S O.rtir" .\ h"' ",,,1'1'.1.h. ilnnr
.. ... -. It .'II-! : t : : ;! : I : > t i: : 1
M.it I I t I I ,. i.I"1 I. \'I' I II.
lIttliE. ,
[ i ni.i '. '. 1.1 1 I' t 1.S I 1 h." matli'i-, lli.it. .fhl" ,'rll ..I ""*. .1",1| p-1 i I 1..1"' "" ', :il'i';iJ.

..', "i.| i \n ,I.,,r .1. II. % i : : : :: "I km1' lit, I .t ,.",..1 ,I,' 1'1' ""1:1 I lill' 1"1"'" : "1'iMlt'ini' ." "",. tmi '111,1 liil, lol''. Ii- i;, I"dl.I..I.I I ;; M, M'II"1 ,I'' i'lIl.lISt *

:.. 'I I.n..1-1.. i" I II..I r: ,1!.,il"I."t.IH\i.i.I i ' l.i..Vi'iil''i |

2 ." .in .1 ,. ,,' ii. ,II.t ,. I ( : ,\ i : :: ; : : : : : : j 'tinti iilmv -!:I",,"|".h .ln* |1.11,0| | lln'ln.) Mr., Nftt i'iinn-r'4 ,1"III""| I. I tn'it? | .. 1111" A.. JraI: I IVr.. ri'lii.-,
'"' I,i nn.' .ti.. >. Mnnl.it.Cluili' 'r .. \ S.iiil ,|I"*. ,.. :.NiniiMiiiif. I II
I II I 4ii i.1| .
,1.\1. \ 'intirr? : ; | ; a | | ,I" .
: I : :
: : "I'arll
( : :
: t ti ," ). ., I : [ : 1 HradlirM's I'e1111114'l Iliink t mi I ill -iittii "rliiin, '.uii iin.l. 11.1's's-is, 'lV II ,Ills, M.I.. lliill

..|tlriiiniii-r.'. -. .n', I II I t. H"\1.1-! ii. i | "i | 1h" i i ;: I I ( | : l : I i it I i ( ; |'1.1.1, liki'; I I'lniil, l 11', "I. I him-:, |I".l" i t tlh'.si-l, 11 I'mnut" "'.I1 I ,s'. .N'i"*"' / li..l.lir.. 2Mi.VI'oni. :' ::

. ) l I I h. I fill:i lint Ml'l i t |' : ,, I"II'"i.| |' I'nl.Hi* ., ,.. Mi-- "-kntir-! | I i 11"11,1' ill"* i ii lull I. I 11'.1 I I Ili'1: .! /1 I I I'. :. Idl..1.. t I'lil ihttini Imtvttimlntt.

' ',:*/.. \\ it Ul tN. I H:, .' | : i : ) : : | I'. Ii ( ''nljilorl i i urn ttilli. lin.ir.t' iiml, -In- ) I llm "Nrti'i-iniml., i --till; i Vi'Hi'iniii'l'.1"1 I i :!! | .: 5.1.
-i 'uli'ini' : I I II I t. \I. ..$ i I / .I" :.:
-.u.I. is .It\ I "iiiI.,,, ,-Ii I..., I '' I : :i : I : : < | H.nllli\. : l :,i I itjt'I!, I lillli. uMili'i in tin- 1.1.1..1 I I11 nl' .) I lr".im, ,' I "'|1''"''' tt ,r mi li.ill'itt.tt.. \ .1., V., S.rini| ; Hill. N I IIt. ,
". ,u-tttfi, ii 1.11, rM..II" \ M I .IL i"II.I .,".'I I lj f.ti- .1.tiM| >ii**.|Isrss.IIIs, $ ,. i I.. '' -Mi'. .1"| lii'; < M Ilin* |ir.iirrlt.| Atti' i iMI llll l.l.llllf I llm li-llntl ;lllft j "i i"!'' : !
I I'llitf s 4 M4 I :
:
?IV I in I\ .I| l ln-l-1'4, l \! ( : | ': I I, I h, fliMi.m, h'I.... .. I 5,15" I I .' "'" l ,id' t I I'cs .1. ,, ,
r rF.I "I I'tl.I : i.> .' I.I" Ho" I I"" Ht | S ,1'1 Ih |; I. 11",0 mi i i tti'ii-i i ln-ini" ,, <* lil.' tii|' in I limnl, 1*_-.*, ,iii.l', .Infihin" : ::1.1 -, M l "' I liii.; -I'iil
II-I.M. l".1''P.. I..I..I'I :""':', I I I IN. |' | ,. ,. I :: .. : I ;. JEWELRY i '111,51. ,ton in" t-jf-r ri IIt-StII t -it i itM-i" i I 1'1' ,
** .. ti"h \. rn. %t MM iiu-l I 1tI.rItI I'KH- SI''il"'I"I'I tiirtnn." -Mill llsitiii'ilii.It's ". ,.1. I... k.2!!'
n.I' I I ,i'. tl.ft illi* '| :! i i f i I I1.11" I 1.,' !1" "" i' : 'I'r"l"I'I.i"
% ,
:
,
l ii'J -. "Ii urt.'fiiint, .ilritr, ri I f :8,1,1 I .
S5 t tin., '. ,i. Mii-lii,. I I! |I' n in',iil\,' ri-iint-, tin .'' .'' 1-11.1"''' tMMi' ixrin \xttirinu I I li.inl., 11* in.i'm. I I'III" I 111 i I rn mm' ti' | '"l ; il'iit'lriimi'I' 1 ihittn II.11'111.,0 ..", :' | | I I'l'MIlk: I'.M: '11.1. I 1, ) I 15:11,1( It' lllllll',
., I S I I F.I I'' 'I." I..1\\ MII. |I' I : In ) r tI ti* -Ut M / al..1
(i i", _.,.II..t.. ,'I,, I" 1* I I ..nMI ,i-"MI\M.K", ; :.1:| I Mtl'-'il I : : :':", 'tt.::\ ..\\I'::.:: 1 -at: :ntnnl, : fur ,i.iilti :at i "'.11' |1.11.,| ," niJ., !.N.'l'i.l.' !'
:55 M III, Ii tl ,. L 1-1 ,t. M. : ,,, : I p I : 13 ti j-i '. ,...I"'I'"I"'h"I'| | 1 1 ] I Ih,1,l I I I.'" iiimil ; ,nn. liln, I 11111 I i i Ii |1.,1./,,, ,, !'. I 111.. lift rr .' \1.1.0] in tin* j jMmill M.i" '- 'r. .1.' \\ lilnilinii, Mi--.. 'I'Htri'jn ,i.I

M. t ., '. I I M., .M.i, t .1I I : J I : i i.1 : |' | I .. /"' ltI.i, til.,' S S.11.1 Ill lit,' Mm: kisS| ilii! s nl' -hi'i'itin j I I.. 2M.i7ii.! : .
1 \ \I I !1.9115:. .1 I .I"| <'k4 rill- Liniiiunll I .
. S I f.trii-i.\ -, M .,'. 4 ,i-t l. I I 1 | lolnls'( II .\ \ \" tttti.i" "t 1,1..11 "il -, 1 a .) -Ifnt ...itlitnliilf/ ,' "".,""i.<" ,a-i l \fri', .1. 'I'., I Yil.it lown. I It.i., I'Mii: iin//.li'I ,

'j ." I" I "I. -llllll.lt, '..;|| | ., !' i / : \ \ I | '' U i.rk, ; m-iilv 1 t-i nr.l.'r., I :1,0 .Ii..I", .,iItIi.; "I "li> r... 1"". I 5 5I i\i-l. in \ ., 1:1.11.1: |: ", -,1... I \tiiImiii ; ; 2 I.'I7.V! :
\ ,
.it-, MI i im.'i tii ) I l l 1.111 1"1" I lull IN |I.. nllrlnl.1, IHMIIIIU I "a ,1.5 i "I. Iii III' \1 I I )
,
1'1'1\ lt I ,1,1 riii-nl,I in
:am Ni'tt Millrr
: I'.C'.
Nftt
.1.1. n lsIgl.liI.l: l
0
"
\\ "1. ,, ; 1.1), "-llli"; li. .ltllflilii, II ., |1"1. Ky..rl''iii-: itillr -
|
I'm,Imlii.. Knlltlii... I Ini I i : -I""it",,"' ,1. ::1.1 hi is i' t. i'itiII.. 11111 I 111"I., I..." II ,5111511.stitl ,:'.1 Ini'i, till.miami, I I ktmtv' I IsiS' I I'mI 2ii7.l.Otiin.j.! | : .

.,IS S l i .''d..1\! ..,,iIII : I : \ \ i I 1 of IOTIIERM VRIIND-S I II", I ilo, s 1'11 I ;115' '' : JtsIs, I ilkini.'aliiiiil., \1 It t'.illn'i'ttii-an, : nl'nl- ., \ S I'nHii-r'-i, ".
. r..". /.11.t ...i-n.i, I 1.1 t.rj' I I | I I i, ,, : ic'c "I \ 1"r.: -.
PI ., .ill I II ll ,IIIXIllll., ,, I I 1 I 1 1 I U ,,'" "|.i.It.I| | ll ti-tt ni i'lIH' .(.. ,.t.stiitt.. ,ui, in' il II"I" I .." :".iisstI I.. l.t.t't" istittis. i i"I itimii-t, ; I 1.li"II.",.. I \is In niii.'lil: ,. \':"I.. I 154,11.515" I'tiuini*, :

. I.I.I l .,.Ml I "I.tsii.II. -' I I I I I I I I I I ". t\| ,,. I, KH.NIl' I l II.HII.Hill |.n.ll-itml, | jilIt. stilts.,Its. 'lli st.I,,to.I silt, ,'"I,. I. ,,.tii.l.|.|"||1., |"a.14111111111.iilli'liiilf. .s-Itttit 1...I I i..0 Illlll' 1 III II-. Ir'llh'llh." -.oo tip nn ,",,1 |lt5l| |"| 'I ,us-Is' '1111'. C I'iiliin" ,* I I l.'riil.:, s, .1"1 l ,,,. \\ Iit's'l"I tig. :\U'II".i.. V.i.. ttalfililli't 5
,
,' I I I i : "-I' l.ill" )Hull? I -. l Is.s iti.,1| Hi)" |s-t st.I-t tf I"", ",., ,In i t.I1ryrt \i't\rininT" H.s ;:i (.l.'5it1 nl' four" I luii.lttiit i iII Mini I nl In-r" I Im. iilunililm, |ntt IT" until' I IiIniill I'I ,, !!iIl.-| {I.

)t Mlltll, '(..ll.lh I K. V < I I ; : : "ini'i" I ,l.-iilrii.nl. lnk !is..t.tin1, sIll| 'ni'\l 1 'iiinrn-::i, I ) ,nnl In liMlii llnSmlli, ,,1 I : A. : S
1 I I II' \ )H.'lllI 1 f- ) 1'.1 1,1"11" A..liiiin' in. |iti'stt| .:ili7.MOW | ( .
"'.ii I''Ii' -* ''ii.il" I ", OiiitnicnlI I I in- .
: ,
I I I : t,1",11. ,ifiiliit' I ,, "iiiitliinij Inn" : lirrn/ii. IJiiiin: *
S "n'h.U I II .I 1.\ TI-IHI., ""| |"|"*,
H. : : ,I : | | : I I I : 11.1 "Mm nin'I: : I I. vim, ii> : ..1,1l Iml 11"
I ...1.. : ; I II ; I' I.in sIlt-I I nit. l..i Illiinl I ,.r 1.1.-. .| 1"111111: .1,''' '1 i ll. liil- Ifil nn lilimll'iililril, liy ""I.IH.V
| ). M tiliii.t p \ \ .. I "1'ilr, *. str.-q. I Ilii-i-, -IIHI.I| I :
I li-liil.i.
t lin'ii-.i I II :Ii inl-i i-innr' ? i ,
I : DhiI, ,' 1.'I'II'd ifimianri, nml, 1 -ititr.liliini." I It S ttiH.'lstoifiii Tliorlii, lillfi'liiilil, !
S "ud.I tun-. I I ii-. -. "I'| --. 1 1- "Il 1. ,1- or, | | \i-tt i tlllrillH, I ll.: ,
j : I ;:: -illicit" m.irtMI, -, AM I "H i. ..1. .> i'I I run nit itun lily 1114 '
> ljil-i* : :% II. .MI I I' tm| I iM.< ; .1. I'l'r- i 111'\ riliifiiliiiii.' Iliiiiiil I'm-,
I
l"l 1"...in1 1.nil mill.I, ''i nil. r "< MM- ..ii.'. ..1 : .I 1""Ijlt" iiiin' MII.I nilirr. Iil.,
11.1", u I i-t 'li 'i"ni| \ ; > | | I : t iiiniiliiiiu-' I Irt 5 : 1 I Min'tti i it ni n iijiiri S *. i.r-fi'linii.il, ; ..
; ,
( I : % | ( !! I.I2.V?
Ir.M.. .n i, I"'M! I K' H.." -' 11.\1.,\ I ; I ; I : "I. I Il"r.t""I. | 1..1.I. llilmiili' i--1) : :
.\. ii. (ii- \ : i: J .'.. 5 h-tl,,...,,sIil.. ami ,lull |1111 lIt ill .\ 5 i'-, iili: : ,,i ll. sisli., ti''i* .1.! It., | < 5l i iil mir.iiii'i'.it i 111 "'"'"'1",1 < tulnmi'MI'lu'lf ," I'.i', \\i.\\-: .. l.'iilniininl: "
s.
1..1 '
-
I 1.
I I. JI'
i .i l I I Ii I 's IIIi:
A \ ," ,111.! < .. .II .I'll. ) i i .... I ,il. iln il 1'0 in' '
I I .... .td U ",..r.. IsIpt I ...1111 ... Iil iiII u- t'liil I-.tm.H,, l U I I'nin'-, S r.itiln., ,\ 11.1..1111'! ** ,Inllrliiilil. mil (Inn alI l.'aiInj.- S''l.-M!' Ii.!

/ tlr, I r.n-ll. U-'ll-.r.Ki.ml.inl'| i ,I ( j I i Uuggics.I : '.'IIU: .: 4sestI: IU'I.I: : :.. : I In'I I "In,.'. i-hni, ': tlri'k.l I "li'rkini' tI I* I.ill ,, I Iliaili i .. j iinii'i i : 5I, ,lial'tt;:;t ':ar'Vl'iihilil", '! ',lWil;; '.VX.''% \ '\\'IIII.' 1 I .''h. !riUjTuim.: Iti t'tisl t5.iIs.t

,. I:. i MI.&:I t"A: I ( I) | '! I, : I "hi', tIst,,1.,1, -.1 J. BRADF1ELD. !| .. ,i'i" "i-r, I I. mm ". '\\'ji I\ iji-r' I'. I 1, Mi'iiilii' |, ,! '1'"., rnllniili.n

1. 11. H'XI t Ktlltl.llO.I.I t 1.1, I II ll "I' I \ ,, I""- l s > '' | |"I I i -in i |I'i 5 ii 5.51.-' n 5I I ,S', 'ins -.niih' I'm, ) -n-i-l.| Ml 5 t\i 5 t, I l.t. "Uill\ .I (milliki,* ;, UlHiil ..101,1 "I 1 tti-.ll Ml-H. Miittl ttnllM HI, ilf I vi'.liT, L"'l.Viiiifti 'I )EI.:!

I 1'.1..1..1 l ;:.'. '' | I I IS I j !! I : | ---1- .' 1111'". \Vii-" % isis) i'ti'1's I in "Inihil 1:1'. Illltilllt'llinnk Illnl I li'l.Ill-' I Itir" ,. \ |1'0"1| |,'",'"* '\, : "IM'" .. nii'lV.. II. Oliver. Mi'MU-" :

'I.|| I r. Ililllnl.!' ", : | i'i'I 1"1'111 I | It I I-'.i -nl., ,n, I\I, i.nl .I.- till tinI I mi.-' .<-l-lt. !, "tI5I' 1"11'11 ? U 1 ill 5 IIlil'i.- llllliiliif' I lIst lull 1". Iii I'l'ilili. "'111"0.1" li'i IIHIIIIg |115544,, :!"hii.s| |: >.

; I' ",1,1'I ll.itt.. 'Il.l!!. l'l.ll : i l | Si i i iI lull I nl N'llit r, ..._ h. ..... .. .. .. .., .. "lilul.l-i! ;"<, I!,lV Its..\r jii 11" .1.| I In' l il I- 5. I Iliink, I lifl',, li.l.Hi' ttntil'l lilitv, I. 1,r.II. "". iii., '.",,,, i'' !i'I'.1'

,I 1 I \\ tl. III II.I-, -. I'- SI' I I: | > : | I .I %, liili-... '' \\ : irti.iiiuiMi': ;: '; : ;:" '" ;' ,1'11'1' | ,", : lill'-liln-r, Ilii,1'. I'.i llll I.I .11111 "listS' 'linn*. 'Iimll.ivrrt', tviit a I lirliMi I Mi-.l ..11," ili'Miit-f: "H.II-1.! :
L. : :
[ I *...>.!. 1,11I. .s liiilliin Illl-lll' j I I IS I Ii Im ,, ,. ,l l | |. | I, i .. i'|', '! | II. \'BIIII'- Jinn-" -ai-lt I I'. ii-iii'"l.l I ll.i.' knlni ,J..I li slit lit. I I'nit II..",,' l.il.i-, I "'ii'" -i. ". .1".1)' I ill ili'ti) ; Inil, i iltt I :! \" Illli. .1" ii".. Ii.; I IV llvli-lllil. I'I.I., .1\,
i .
'!1. \i I -. ,-ntnl I I .ni'l I i i I t ; /' t I I I I l ,I i nl I It.! l ,. 1 ''lit i. I il.ir'- |ni-11' Siinli'i ,"tl'l ,tI.is', :nu'', .".1n i-iifi'i-1" ni" -i' In Iln tliili"Il Iliiin: I link flit ITVi :!:'I.I| |l-.s'.

tli. i I li .. .,I.I., :.M'i 1 I In, ] I | | | |. i'' I I'. .1. --in i" I I".nl.n" tun 11 S llll* 1.1..1.1 ". 5 I,,* i.tisil It.. 'l.imk III I Ilir I \ ., M'l.' ,IlliIlnnlif, l lI.
|i ::1 i "i'.i 1", ,, -ii. .i. 111..1. .
o i.i. \ ; 1 i 'I PENSACOLA I I \ mi .1.1,0..1, mitt Hi JIMIiH'l1 I \ titt l ,Iitltt ,tI. "IIIiI'; :'' i"l I Illi 1 I'm I' 1111 ailiiri* ,fur lilliui: 111.1 .h'lilJ; ;

t. I I--; t-i ii M Hi--. /I l ) Collins : ill -I.IM'I" ) ? I ti-iii--In-, | iiinii'i"| i intii' tin, N'mlli mnlVrt I 1".1 I'MiiD: 2:11111.: I

,'.'. if .. iila l.ntu-: ,... : ( : !Il '' '" ., \: [ ;Boiler Shops "-I ili. .ts.-nil.'i, \\ > 1"1" 'lss-s.: 1 liillu \ : h"il ni' il- ,'ili,'*. Iininl I llii'in, inu I I \ flit' man' -:IIII. \i.5iCSl.5.$ (CI.!:s J.I-K

I l I'tilii.i. ; 1 I S I | III 'Mill.. -. II :I. 'I55t.' ,Isis) t tiling In 'iiii'iiiliiT' Still" I liuliinil ,, ,"I\Illilh I I .lrrl I.i is'. mnl 'liiinli' flitter. SI. .liiti.A '.
;[ )i. ,i. ,it.it, -.1"| ",,.i, ,ii, I II i it :
.
-,1.11. \nut-- .. : "- 'i.i. : I |1111' til-I' jiiiiiili-- Itit" .lit' likn tin! i-n-i*.1 '
I i. u. : l : \1.. ..nl, ti. iiiM"iv: riioi-u I II\, \ ,in, ,'11 isitsi) i-li.iiu, illS| tin* il'i ''it 1'\1| n liilii-nl'llii-, !Vii-l. lessisiss" ."-,,1",11"( ,\'H |i.ifiiiliii; "*-Tliu inlilff(. n 0'' itl.
[ .l' .".I'H.II 1 1 $ I I-KU.:I It.-I I i iI .
I i : I I lh-, (1.1111. ali ,1"1 I '.111.,1. \i-t\-- (In- !!..II,. IIi"ii', In-Ill 'linliiri" "* liil- 1
f II f ts ii n.'i-iiii'il, Unit ,milk
i-vi-r"
I B t u Sn liakr I | Kinii'l', li ,.1 "- : | t llni, "' :ii l.i'.I''
fl$4II.ItIttI.I r I.j. I"'rl. 'i'ii-ii'iil.i: I I'l.i. i "H\0;\ "yrnllrlin.-n i,1..1".1 l I 11 I." tt ills' In-r -'il'l4 ; tt lnnliii < il, i- j'tiifrallv I ii ) ..n'd' Is.'i', ?

I ". i l 1..1"| >. Ni. I | I $ I I | | : inn, ) n.h.I".1 I I I llii'in I, *::t'i I li'i> u\i-.. 1 I. iilnm-t, inn riiiitlnii.il, rnniiil' ..I I' g..llv. .
,
,. ,,, ,
.M 1 I
4fi Iii I-i .nut : '
JI-u''li-U I1. \1. l.-nl'.' I : : [ I\ |151:11: : Sib5STEAM I I kr'l' | I ""1'1. ,lint il tt.i. liiir.l ttml.. I i-iin-liiin'. ; \III", "* niilliniu. nf, linunlI'H /I I'' I 11"I "u tnnmiii:, I'inil I ultt is)' 'niitrry' .tin)

I tin') I xiinii.mil.mria. Mr-- Street BOILERS I I'll I II I ) -.iMMitlir I inmitli, I'ii'i-i-, "uli iiiiij" ]"< '.Ii,* iiiiliiin-lii'il, l lit I Ilii. linliinilinan : .S man ssl|' In-r, 1,1, i>. 4)11) inlil,!|; I..,. InJjll:
L : : :
K.: \ ,
> tin* lin-li.iifl" l .i-iiint nlln-r St ,
.
""
..I I:. .1.I .1.I .,ii.: ". '" 'I.I ., ".- i-iiiin, I Inn I 'iiml.li'l; : "K'i-; .. il' ; uliili'a I vl-t: llrM nf lllnlitrl"ifil | i .I "" *" ,

: i.iunit ,I.M-I 11551 itI. 1 I ill In1 in i ,'.iI' % ,for, ll- ,. 1 ji t ui-liiiii ; ,iiinn' -. mil 1.1 : I ,
DIII-I:, Un l.niltiN.I. I I .1.S SQUARE "I 1" "tniiiif nt l'i, "Vfii. ,III) ttil'i-l-tll piml |,iiikl'--i.ll'f| | | ,

I \I.I i i ..I 'I'"IS ..)ia\ i \i ,, ; 1 II | 1.1'1"1' \ii.n| I ,1",1,1 I ; s ,' > ss' 5 .'I.i.,1| ami i-nli'in-l-i-| In |iimr l I'm s Hi I ..uI 1.,1| lilnml' 'III ""'1. unit ,linn I,

t.I I 14. I lMiu.. :>rI'I\:v.r.n I uiillii!.. I | i I., Hi'i-litii.', 'TANKS SALT PANS &c. : iillll'l' l \'.siis "- II 4 t'l: !".>' ., tfl'l I. llll' I 1,1.. I irnni S 111,1 Inn, ,itt'i|ilinl' ) 1"I"'a.1, : | nl', I".1\ ," U. "I.., jiift ||4 liaiiily
: tvjlli' SIts .
Z 1.1._: i.Mt.n w.iinw.i 5 : I llll'l I I lu i.lil'l.l:. i il, mil, ill-I 111':!(! ". i \"'iII 1.1 I llniti":' ni'xlri, 1.1. mnl ."g.

; ;1111.1 ISPIIII, I I ,, \\ lit irrlaiiilt" : ,I i-i's" Il5ISh: ; 'In) '111:111.liiti'iiii : I' Ilii* mnl \\'l'-I. ttriv ;
1 ItIiII.11114 Shoes 11' :1"11 |I''|>u- Tlit! i-niiifl, i.r I hi h h"1 (/t liny l.iil.
I U:. !'tll.ir Ulna.-' flin. :,, j I I 1: I t: Heulcmeus' .. 11.'Uli..4.4I i :: 111:111: ,lliil r.in fill: lluiitIJII.IK 1..1'1.1. ,maitii: 1 l,"-iinlil'nl. .imiU| I... j I j II' tt-a-i |..nli.'illvIml: nil ilni' Inir, tin war
Ji ii.i.-lini.iill till'-' I II.i.- mini- 1 .l I IIiI, "'..r. 'I 1.1.. il'if.n'l ,fiik
I I 1 : I .1.1).1"11.,1 .al..I.;| l-xi-ti-in .' Ilir, rlll'-i* nf| ) '| tt'l' t
,
S 1_ I ] I l ; | : l, 1\11:1.: : ; : iiSIt..iits" : \\11 M'H i \ l. i vi.r.: :.1.1, .Xt'Hi I miii'i-' )11111..1 mil, ,niiuilu-r' \ ., S i-l-ivi-r) I I.M.t ni (iiis,"I I i ilfll I'mlln, I "-..ltn**.* nl' Ii" lud.
sI .', | I 1\, *!I. nl \ li"1'1. lIssiisIi--. I'liil.nl.'li'lii.l/. ('itll.;
n-i'-i- iii't'. I |, .1, I \.stsl..I l III UV, "( ; 1.11.1'', .'.-.' I' \itt rnnirr' ami mi-tt, ir, lIlt, Imtcn-
I I
t SI I It- I \ !
,I.5.I -, .11. I -1 < ,, .''' I .) I FRANCIS "iiMlr| | Illl'lll-i II il I I)' Sill I.* I a.o.1 I I'lif: 'tlii-l -.1., s es. ( \\ liii, t nil ttant ,I., M>L A \l i': ''1-, II- tviin| .1"'.-.* In
"
'
S __w---i -_. i ,." -rll)J .,. ttanl: HASH : ""II.i ""r rl-'t" "Inil' I LiI( 'ilium."Viit ; ''1''' t in ,is. ..111 I I, .t. mi.l il.iniiiaMe: '""" "I\' ",,1 I r us I.w': ,":".1. .it,

I j' I I t i I 'mil,I.. tmir |1", IMIII-I., il I.* ) ,' 6" uMili"-, | HIluiv '1".1 "is..i""', Mr.I Nrttri'im" r. 'In'i- ,1"|"." iii|I'.I.I.o'H"' .'.r. Mn',, |jtl'I. : .
t I 5 i llll' Ciltl'll '111 I iI / 1".1" 'Is.s.i *-ts'.I l I'll-, ill I,
llll'-Initt, .1"11.
'rill | nr--i|
I h I'l Infill S 1.1
f\1teIuIflt 1..1' ttillll. S tin iinimIn ,
I
jinn.Ni'tt l.n 'l.inI ,
I'.n .
Tnilor In. .
:-l A I i : II ail il i |1..1 ,., -. l I,, lintIiiilijlli
I : ( t: \ ,i ; ...l.. ....1 ttlll O III til nil., ". Illtf' lll ll*' !I"j 4 "..1\-1'1'l '. l.nnLllI, II,.* Iill. S 1..1.11.1..1. .
I ; ,;; ;: j, :; ; : ;HI; :: \ \ :-. nl, f. .t." ni .1. ., ,, ..r 1'lnl.i dm :iin'ili* is%, *' S ; : i'j; :
>
I I I I | I.!:1! tllllll'-, :llll.I \ I. -tn I j Int 1.I., ". tkin:: inil,, ; |,' :H\. tt.l- I It',.i..0 ill "llii- I'llnl

Hair ,, iniilir) Out' .1.1 l l.i.| .1..1'I ,:,. ; I. Nruinnirr .Jii'l trtnnj' llir "($,.lilli-- I lulnl .ln-lilnlllll \l-li-liri*. M.-n, .,!.. I..- ill :Mill, nl MlinviU..n.
.
| i | I i { : t. I" "i.II.I.I| | nirii"i.nlul; fur .has -i mil, ami Ilif tilli-.1[ ami" ., ;,. ,t sl. nr ll.m., i l.; n. n.i'
; i I I l .1.| |. 111111 i liil.In lulling mil I llirir 1

i i I 1 | | l ll I. l il 'I..r'| t) -r. I < .llii. uLtii.S Iu-I ti.l-m., U i- .I.h ttillimir
*. with. lite flnM. ftu fwttnrr ( .55 I I. | I'ill i.In.i, .
fa.i.,l i.r (tr..j "au",> a natural I I I t ) | ". |l..w .1- Iliilint SIt kliil.il.nii.Irli'i ,. | ". ..I III" "." |iiil.in.-i-' "I| Its s'sisi I uiiitlii I'HII--) .III.III' in In-, ." |

GO dintp. I.l4.k. aa..4M'I..I... .... [ 1 I I k I '" |, in'l| .lli.1| ..."|.1.1I. | 1"1 IT 5 I Idml, 1-if. .-Inuli-- Hit nf "hi'"I|I' t.f. rtir ll-lli-s | 1 in/ "11jt nn' nt.. -- |Hiinl\ l-htst.i'.. .1.
rr.. ,IM U III'" I lli w t :,,1.,1 I ill lln- -i i nl 1. tliril.ikii.t S 5 lliririi.n.lilimi.I 5 s is I I Ilifjiunrmil .I -

....1 ba.tn4e "tII. III..IIIIb. ".. t | | ,. 'ivi Ml 111 III -,I.i 111 I'. K'lll.M., I 1'.1.. "'.silr ) I-an .t'ii I
\41. '.llj .ill ) listiss'r' ti j : ill ) nIn
i-iiim-l .1..1
ni
It cbeckrUUittf "| ,too h" l Hi i .I.I.li.I",1 1 1i. In' 'ullI.'I.Ilfl" ) i. (In- l.in.l I ttilli i i I ''li"'rM .," f II,1 I linn il. alit. ,l.'i 1"1"11, ( nlmil
.en. an''I't ') grwtb. toT4 > I S | '| ; I I..s I t lIst. |jIl..1.ls.| | I I| III .Ill I.1 llll-. I... ...1.| ui -llli'li :a .5-il!. .. -ill.iil ? I.Ill-ill ill tiff ,1..1
....... .. arl "..I .ku.drutf.I.I..I I ViTit ( iln ,Im l IH" l I. iii S I..h1"1 li '
-", iiiibiln .
: ,L .- > '1.11. tti$4. ili--nnr.iyril' 5 fnllnuiii \ lif-k .
I.
"i' .
.Ito..ull... ,.. ,I.. .. .11.. !! I .. '" ii- .1 vtjmn| | rl' '*. -in I I.III. nin i inn.i -s .in.iMtnll .
P..-_,..... It... \ ,...R .. w. .1..1' ,"i>il tin t. it ul bi'i'ii'. liii.t tn' it a n| ilaif.l ? iiulim.| tvliirli "1.1) uil'llu i I llii'irl I I ," .11"| I |IIi'l.| (-lull. HIS .II.ruiul ,

.IIwr ,4, ....r .t. ......1........,..* [ Y House < |"I "I" ', I.i.l. i--ilainlt i '') ini'ii'OIi /:' l"itvilt_ mnl, si,'-,lit' is I itii. I".1 1"I." i I. S SS 'i..,| .. : I tin* fr".1 I t 'III\ ...'
_I.'III"D' 'tnW lisp., r.-. ,
Isis
g. Inlljf ; ** Jiikiii. "ll.lr..
yiill'f lit |
ml I
p11pt.1.. ahi .IR.tIII" .I5lf.Im. ; III..ri'c.i :s ur t 11.i| I. |: .si. I '. t..J., II, nil-" .
.
Si .. -* .. I I 11,11: \ .r. \1. > I n ,"1.1. ,, 11 I" .HIMlurt It*)' il* : iftte'. i-iii"** .. "':UI". M"iiI ,
II r. I !II iii' if IK nil. I I i ii I.. 1'C..1 'I In* |1'1"| 411111' nun '' 1..1 I c.""- ttsssI -

S.u; |$M.>gn. <| .I in Utt a *I lt I.U1<>rt tiMif nu hir 1 .*: \ ( I I ; Lowi Bear & Co. I[f M"U ,In m>i, tri-iill. im. ?. I liimimIlif ....1. nl ''lc' i-'' sls.) i en. 11I 1 ttailrr ".4"ui M-nl tIlt "li"i, n
VM port uf ( IfltU* : I! : : i i I .is.14'i5t'l lit I lift$ limn I I.. "
*tlabll--l'. | *t U.f. : ...I1.i"t: .. I | ; ; .. I.. 1&5ll5IIl. I II. I "1 iH'ii4, |,|,". gssi.I| f"' ntitliu. Win. I H.) |.js'ieksil ; 'Hi- |1"1.> \\ II .ill I llm |'..iiinikUt -
l
fthv jr" th. I I. *' iu' a I 1 1 I 1..1 Vnle iml) in Ilit-ii stis.5.u *> | i ii.in I llu'.e '
I mt '" i ii'iin-
MfowiLrf titMr 'uly. fcu-t io ; ; I 1 j | ) | I. 1. I. ; Ii. ... IHH, to iiuhi.. isiti' .|1"Wh) ) ; .,1..1
.
for lb *u> "*l > >ur lrt LHTAtKtu < I null' ii.I I. i 'trI.Commission 1'llh.I. { \\Vu ilmi'l &kii"tv jii liutt inncii I Itt
.
M.Ftlv U.1.1\ I ] ; i i .. I 11- \ :all M lirll ill-) ; '' iliit Inwii nl !
I I 1 i-l t I mil.I' ,
| I is. !I. | Hi Mll.ll.I $ I "r' I ''I" I i ii.tt "I .
." : Merchant J Kl .lu 1.1 t II ,Lji, I ill I tin' (. "' Il
J. W II.WES..j "' s .Iui.isl. utbtiiftlI. tliit ..1 \.\
/'It ili.nl, .
N'l-x
1 i Wi14t I i | I : I
A. ** A H'. It ; | .. I an.11 ,,.
"
Sam |
MU'rr 'that II, !. .
1 h.I..I
I ln l
I i 1.1. | it
.1'l )
i r tU< i r .niiii' r il ; I I. /iii ill. tO (d. i nl& < i i-t'ilr : I.I
MrliHjt |I.r. i jnaurti 1 1 | | ) ''nIH lUt-, "ttihi iiu.1. Innw j
burn mv i is it "I"rI.n'. |.. : i i i m ,i. I; ii- t. .1" I I .11. ..II.II, .1. ,i ilal' -jii'l.i I Ili-ln iri'fe 'I'riliMiic.
.
ul bair.aiHt utkk ",10 .tiln nu |So I h.| liiilil ) lln'rnki | nf ; '
g.ueII. aw : ; ;: : \.. jlhr I Jlillf MlUI. < t i'lnfi'lj. Ul.l'll' S

within Tb.Vt..e, i >v hii,*I ii>.. .I itctint ltt>- I II-M cur."*. | per Day. STAPLE & FANCY (CROCKRIRmill > it. a riiri-Hnu.' "iffNI 'I ....& ul kaf.ri ..51 Is.. li.imrt I 11'11/ 11 lii> in in 1 In. ;;..4 Ii I
ft ...... ... / .t.lilIUI
1AU04 I"
41rlil ttimui-r claj'il iliuii-r ii.
.- .Il 1"I. I 1.-. lilt .1.1", ''Ii I Ii Iii. uinirr u II I : liij ,jul lit
Mu ..\\i, .- .VIIIIIUI.. .'. :: I | -.'riii'itvmi': : \i c., S 'lull, I Ihiil.lLiA*. hail .. ..,.l un.,..,..,. fi.. ..ij i lr.____t ..... .., I .". .d.. ... .. -.. .n 55- ...._.. __ '.' ....-SS.-. ,.... ;. L. .. .
.. .m. ISIL..1 'P '" t5' *'. .
atet re"" ID .j.I.- .. ..". t5i4s41th1lI tijI .ui/ 51t154 III .it.I..I.Vt
,,. I '
.
/1 ., .. \I...... ; "ill- '
TIt4 It '" >" .1,1.! "I i I II
t.sW l -li1 : .. I } i i. i I miruUv )I"i ii*. uiul I lie -.IJI.I.. | liiinlf (list jn-liio lu I..L
=;;) :: I r) MuM 14 Ililnm-r, Inr litrnlti II i ii
fl.-t. tIOI I .. ,
L
.. I .1..1"1. 1.1.. ,'li'iui-nl. nl the \i-llli, J.. .| l.iui i "".' l lx-f," lit
.. .... .
'I .1 n 1,1.l '
II1" 'I'
AIe 141 < 4 > It.! i I ;i- .In* ) In runijl u'r.
I.il' h'.I. mr I Iliitt tiliit i!
.
.
I I '
I
I \ I
_tee&&l.L< f" <: elI i.-I.r'l-.4. eeUn) r. ;t>.i Ac)';|:: ::.1 : :I 10. I lI "kiln.'r'-nil' flir.un.lMitiji, ij"l-tiiij IS i I'w'II.( | r ', nlilril I'Ulli-mi-u' Is''s,. lii. i :nlll."i"l| in Ib. |1..1.,,

....I.u I (ACI ... : ; .| llniwilli, t .sii"Ill I tin' ili'-linii-d, I"In- loil.t| ill IiI .
r l.jf 1 u tr- ,. I I. H. >\ -i U..I-.H., |Ii| | | -ill | I'S| vt f| ) t-ltcly \tel"
II.. "' i || i i I 1:1 'It 'iln* uitt'ittin "litin II.i ,..
&U !f4 i | .aUicVH / / I. $iI| ; |1' 'ini >
I
S I I ,: t ,. ,iliiiiiili'.n.. I lit Ixiu-f ii.niinllr.t lit :; >-.1| I.s .1.'lul"| | < lisle ) MI'Mi4l,
.. o. t lbL*. .rr ,' 1 I l'-i I IslsI.lhlIs. I |l.,1i1i.| ,Its, ,lh i. .1"I..f| .tth''Ii5,. r. t
Cb.'r'5..1si-.I. / : :; : : l.t.1 I I I' ,, "' ....1.1 iUI', ::1.rid"".. ""I" i"d.1, : 'iu'iu. i lUal all ..... rsslti| ..hl.l. n ill boI
9 ir. 4i:* hu ;t't.I.: ; : -j I : ;,; .5 I s-" I AH1'.i ilinii.-r' f.ii .1.-; mulll'i. ; .
It ttaii.i.' ..l' T..TV r.i-i'll\. an-I ; II | (Is... tv liii: | ,Ilir inli hlijt-'I tviilin.il ulIlir i I Jm.|.,|1- 'IiiIstIlth,1': .| Tinu.| .1..1.I |
5 ilii* ai ait, inn). .Vrtt "" t M Ijiiiml
WUt _. Uoili., Atl.lt IIU" 1 an -
"tof.ini .'..1) a IM>.. g.s.th! ) I.... : .Ialittl| | .. ;. Iiiml: tire 4ruii-J i t .. S tinrnc.l"in'
l | i i.n!
li .
F.C. n i illiiim
IM-UI. a wuth. lu> .be4i .M { BRENT i Ot VM'I.ll. 'I, InTi I ilium-, I i- again .li-ai.1'nllv IIIUVIK!
vIth ".liurt ta.r. It h4. '"""M i i.' "-.1 l llm "Intruiliirliil > I
*... ** *-M..l ,... r.- It ttU. : S I'I > nvi r- "1.N'1| ul t.usL.i in Mj.-a- i in i .I :.' i'nii.,11' I., I list 1.. I Itli itI :1..Ltr
.. .. I n 11- I I" K"li'l'i Hi" .1..1.1 .
> uiiluMf il .
\ tut
MM l tt** *A tu<* I- "* >
.. (5 ', .Re'u. 8ii11..i', i. 'I! I ." \ ,- In Ii.iiis
." ii. .1s .I.I. .
":lf) M It 1.1 *
it url oiil l4lkl' | .
|I' .
"I & asS "UK I ilttin, ill--, ilt IV : h. lurtl ,- .1 of l'ill-ilUMli
|
w. b*.. b't........ s 'I ..JI..J.u 1 .1. :: 4 aifil In S slits I I I" .
S .11.1. \ ,. "1'1..1- :-i 1..II.I.i-4..i.ua tkiitf I *! I "n..j. i'l Itif lulmit-r.. I Itut nit-ail ..Hninu l |,
.t-.ty sI "ua : I | 1..j.I : lit uai in I list 'liumuriMnl
'
VI1 to CQCfl'Il 11.< flIlt .\.AH V "T. I'KNSAI '01. A U.lioiiylit I\ .51**. 'I 1 I I..' .1.-, Ilinlli I.I II.. I. *Utll 5 .11 l 1 II5. |4lili.-il, 1 .k-l.'r ". Itt. \I. rail.-I. I I I,I ilniinu i ( : illal' liu .tvulluuI
t ( I I I l.1 tt'nlt I in III \4r. >
I 1..1 ciii.t1
< | rll"'r.
*
zbJi-4D Ij.lian.I I.i l .1..1-i
|1.11 < u ; "nnm"I .1|
I
;
I I.Is.\ tllil.lT. l > il iluii: I Isi ..1... .1'tl 5 tin-, KJ\I'liuMiro| I "llm iiuu 11 Isti lulli ". "rmily a. i a, -'Iiilil'
Dr. J. C. Ayer & Co., I 1 ; Forei and ExclleI I lir.l. IIIM, *. Ii lI.'sl I It tititiitlii l I I | .' Iii. I .
[ .1' .111.1 I :' 5 t-ii. iiiitifniitf.illli I l> Iii. ili'|n>H'' ..I'a I'liii-luiiti 1" I!. If UfI
e.t IOuIol br aJ [ omestc i.f| 4 '1,5'l.rulit..s.n "'IiI.i tt.i- .1..1| / .11 I I arc I ." ut ., "
| : > : .I'he. I I lij'l Jl..1| ,>i Ji ) teS.I4 furlhvr, lu"Lh-i. .
1 1111.\ I 11 'I. .ill".1. .. -IImm r," .-. i.ll.( I .v
I li- ti 'l liuitun
: ( ul
.1.I. uiiw .i".111
'I i.ss4| t.i.iiII.| | tii.t| | a ilrnlluuyivru ". 1 -1 I Ii4rs .t'lise'inujll. i.i.teesl. uf ("i!1"1'1-tie
S. S t. I I. I I IC I wSTM.SJ4sti| > ,.,,11 I.51itJ.I .- ', lUiluuko tuiiiv lik" tl. Vtlil !II a, I ,.1' itkine Uimiu : 'I litmok I II.
to t-.lIi.s| .
1 Ir4I ,, \ I'lJtfM* '.f 4 Ilkrg. t I1lIs5 in Ilii. >-il> isii.l I Itliinilr. l.-w "'.1 ,., |- ) .1.| i..nm. wilt l tit ni ili.l lu; .l UIMu'cur I lull.I..' IH-I-II .;.t|, t'uiieiIsiIiIiuU.
i I ''lil 1'1.11.1.1) .
!
.
I tliitkru*. .\ is'I H tit .I. u"I.r. \VoiUI
"1 ,
S S bs' S Mlwi-ly.' 'I .. 'UI..X.,1
I
MJUU a ;; .. 'iiMiimti ""I.| | jwr-l. lie. .I. I1 I ".lii.
-
_
__ -
,. .
> \
-
: .
+ 1' ..U04." I .\ 'n + 3

.
-4 .. ."

.. :-c-
:- ." '.'...

_... "... ;"'. .

_
_ _
--- -
= : -------- .
-- -
--- -- ------------- -
-.r -
-- "
'if /- ; :1r2A'

.
\ -.. ---


1111 I 1'i V"il1.lvM' :- > ri'N'-\ "al! \ I ( .' .' II t IviiH.. |-l'r. 'iun i ,i- ..t i } ) E -New--- Dry Goods Store. --;

t (\ *i( OIHliHHt\ i ; i i-; ''. lisps! j Iiiiu, ,,. al Mlif! ili.|,,, "I : .

I 11 I iM-l.iilV I I : II Mil. I \MI .1II'j I $ i '1 | I ( 1 \ ..1 i. i .,. .... **i I"i i 3 r .111,1 ll- ." '-- ---

II' I' 1" Vi| ''II, il.'iM. \ lAl'I.Mil l I. 1I I tr ." ) ) I I 'I lit-j,I'"t,,1.' I l'l', '' In "1 Ir.v inn: In lit. tn-ii.i" ..1./11.,'i'l Av" t.- .

H'I' I" ,. II : '. '. I' Till i Mtl.li$ .| \1I." I TM |Its I the, I ; ,i I ) I ; ... i-ii I h ,' 1 tat., ifi-tr.ii) ul .Mihui-lln,, I; ,; < .f ''all'',. : | i S..p. .. _1"v./ ._ ..1 w ; "," .
) .n I 11..il), t." :, "a > lilt.! 11"I.hat
"! I 11) >lI III* t I 'I.' ,: .. >|ns-nlnlliin' ,, fit li-xtlilnati/ ; | ''i.-i-Isn->; nn Ibtl \ LIA WI S Roman. anJ Falafox! Streets.n.u: : : .

.tl t.in-Ni.) : i iA: [ i --. ,' '- 1 t : i ,' !' iTi-n'i 'a! tm, In 'Inoti-j., ) ] S une uiir*" lit-\t I } I IInst. Yn1eStId. Guiidll( g. Cci. ,

I l I':1 t : i, ; 1 : -HI, ,tinim:t \ ) | ,. w.i.n;, \ r. '"-. |,r. .| ii.'l I 1r'I'1.". ,. .- i. 'I 'hi-rf ,'r t ,I of .. 'iI.l'I'i i i ii-) : ; \1'111'1'11! i ii

1 \I.fI'II"\4 I '* I" ) \l"l t-U nii'l Hi I i it! < 'li"1:!! .! |I'"'n' i i." u 'l'i-r' .. t-alhi-i .. .
1't\-> 'H" ( .I >ii' ) : 1 1 il II 1.1. lr. 111. litmril, !, ,111.11"1"1| I I u S IN' "
0".. Ihir; i- :r ;.HM "f I I- !" !Mi, t.- w t. ("in' I."!": in, I al li" |".iul; ,II'' it'.r- 1.I I ... '. !,j ,.: n |j.I.! l ii'-lliiliK |I., (5,55 .

.r .>.4..h'. ''. ,*' r> i i .MI !Ij' J .., INI ,ft..,. 1d;. liar, ;in lli- liarldr 11.fuirf, | ) '"*,,111.t-Ke, -. .'I'nil")) pRr-t-! a 2"''1'I! |I"* !.'.llnimfth"..il'i lint\. 5555,55 in.int.' pliti'i: iaiM I : DRY GOODS, NOTIONS, SHOES .7,'"

I i.1 t \toniV'" I I. nut an' ofllniiry, Inr 'I" I Hit'lilitiii" lili' ) i n imMXi.i tin: rrninal! tau"'s a ts'l\ I lln-1'Jii"ni.ian" ( | ; I I ." I .1 a ",1 I n t I III' l.\l'll I I I -i' < i ,

I 1MHV.! I'-' tlt.t I' |1. "I mi !linrlMmir) lli", "I"| ,'it n.) I I ) klnjfli I I ) llt"irnii I I I i.. fi-nl ntuu| I tin- tais i j- I I" : "b t 3
c- ,
; : ,
I
'li,1 | . I ill I I. !I'' I t'i'' "'I' '
llirItitlt.t ) .its iifutlifri. >!iimImvi* 1 Itt's-ts "I'-aii- II I I
M'lliit" l frt miltCnm :
: x .. I II .m. 11.-. i "" or st | ) '' lit inlilliil.-t hu-c il' ifHainly; I ii I.) I I. I' ;' t '
ui ala "
'" ; "I' '
,
: lint. of M-.l'il, f..i fri'I..1 .; I" a I't ) .
Tin-
I' i.' :
-- -,- \ : U' I -' 11'.1".1,| N'oilh-' !.|i lhfir iclati'in- : ) | | ; \111: t 'I iI.h: i. ------5------- -. --. _
)
1..hllh. .
', "h. -
'i 1
A 1. ( I I 111/ *t It .hi :, tln tit -i\ mil"l;! l I.k.,v tlii." II i i. ;tit ,la't, : i | ,t t Itt'Fii _''iriit a alii |.1 nonHue!I' ttillt their tli"al! ." ,,

.. ';p z' i, I. ; >. j m |< o ;-, ::,. nl", -liil| MI -hi-t i nt ". ..t. lilli'tl n|" '" | I I t :,' bug: I in t Ii.' mliliurhu'il t i ofCi; nilli I! |i I 11".1 n.-tii'innl h''. ) :iNc'rciJ.1L: : : : [tr-'I.t \ i .

'I i I.:. <* .-i .. :i alii : ell> I Ilian tttt ,' ,. l .ln luti I 1. 1.1.1) ,fr.I; i 5.. .
Inning ri r
t ::1! I" liter- ; : Iii
ft (.', ,> Ia tin- llI1h. iltilt ) ; t ; I. I! are in i'n.i iiuii I .lu ,-, ,1 I : It' 5' iit.t tatil us (I
.. .1.I .1. '*. .i 1..hI'.I". ,.-i, .- r;, : IM ttVi a/<- | i.rii j frrl of ttnlfr., 1fruin I i .1," tlii1 it.lriiuf I 1 "iI"1ip.; i ami\ ., ., I' I.. a [ ") 11 ('l'il.t"l' t I B.I
I >,, -j-i i ,1111 if iiil II ii, iniiriTi anil I J .1 } I a II
., tii'i'l lm.1'iiiIlllli : :! sl&tsi's i I.i an Ihi. "' al . FLORID / I' Iu LT. U f II IJ
l't ", i".i : \, f ii!it.4 t !k" "I I ..n! |) I ;. for uli.Vh; 11,-, annilvtvil, 2.' evi-lemi-i.l. \ i-ll'iH I I '1 : :' :t :. : ,;.' } ;
I ; .
-11 : ,
itf' ,' \ ...-, Ji., 1'I -I 1 i- I.1' "MllllillUi ni'\l ): ', uf liii-.tin.( ., in-.irl' "'1 million- i-pi'lfini", iM-in-li,. ( I : t ,, .... .11 -


I tl -n.: t Id I II.rr i.i 'ii" Iou ,i 'it-i If i.'WanlHi"I ii'ili 'Itflotv.; nml iniiis .\ it t i I .!i"lof trliol, tthii-li ,*> hash l ran.- I t\\tufli' "ruinm- ; I" I n "
-t' |I' I M lli" ill' | ,.ilt I. I I miilM''l: i in : In il.i) '. lnli.ic'ihan ... : I", : Mrtrinc, Gn--(! at th? p, :,.
ilf t a .I. .
>
|I" (liyllt'Jl, | I \ !"-,l I | | ( h : -- I iiflt' I IhuiKaml, lni-ln-l it Ire UV nhf fair aii'l I' .j ,. :"II''. ,,11\\. :

I If r'l', N 'f( .1 ..l, ,p t I'II t .'''' \. .\,- il'tttn l'i tinti|"-ii nii'l hi"fiiT ami) | t IHIU III a 'ail) ( .1) 'U'i\vci-n, i I II. I I a I Ihinl allrmpt I lo : I : I :5' 1:1- .wy Yard',
.. _. ........ ". __ I-. .ti 'III g t pnr- : .11 'I hajIi.t'; .. ,.. . I .
Ii .. .:: :" ;; '11.' n. : iitriira'i. m'-ir i-nn .ti.npau.Wiliut" stag I I | \h.' ( |.i-loil lu ili'livcr ami. ro- n III I I/" lu"ll Mich | i I a i. 5.

iIt :. ''h.. "I"" I ..M (hat Hi") li.ir sal Miliilnai'i tfnti. I I |i I ,'I\t lie, prujn'rlt : thr, rt*
',;II'J .- -..- .-.... .. -.- -. I littil, in ftrfri, "III ubout four of tail h ; ,, *".il<'r of, )va.III'1; ,' ) Iiy'itim.itibiiine\a/cr, liat inj, tin-.. I In? tilairn Iii-. riMii :: oit.icn: i.i n,, ,
ip i ,
/ ,
.. It > Moiislil
'
I Ihtinn-ll -
-- ut nloiiijl I marta; } & '
j 1..1. 1.J.r .11"4 t .'Iit I | (: | I 'hash. : mill mu: toiiiinu- ; i i tit'- ii i n..i a a -
s- : '- Hvt* i \ fii-l nt milmint, ( 1 | I i 1:1i0 .1,11 the "Say-t ay. \,, | i. I Il .1 M.III ,.tn ,iI i- ,
.int'i tamo
a | npun 1
: | ,1Iel II I,,. I > I Hi. -.
st IlIj., lIu.I 1illlt ; I inI l
'L i |\I n. ..\ .\ItI" lint eight) I iiiotlii. 'r. ,' I : I | :t) Jewelry -. ,-.! ll Hi. t I. 1.1i
r'II hon-e, CONTliACTOltfPRACTICAL (
I luayk"il, it i j. UH tin- I \ ( ) :
t (.' .'rn' 'I8II Hvt I IViT tin- .utta II $2.f<.- I I J Sulill' : if nut "I'I Ini ,i r.
: v.'nlni'i'ht iiljiion y.nini man. tin i : > : ; tilt 'II5 M IS is i\ .
|
'ild.
a nn t
l'tY <>,, "I" Olitii, ((4 MM lolil 1 10'I)itIirtfttt .I" tt" 'Jiciiilnl| in eff-irl. lu ticcia.| -11,,(; l ; i .( hi->'\t-i ,: .t-;, ''I.,, it i-unl.l not IK- \uilli tlio, -.-.I.l.i. i S ,I' I'l Ul.il! li' .1 |iii I I'l"t ', a

t rt/ tiito tinI'. ($. ,,U"I'. 1 I II tli" Hiniiiifl. Tiiu ,.tl. n' Mxh'iliiinr 11)) ; ) ; )rtt tvhii" .' I liriA" :-li.in-- ,1'1.1| |.tu- iil-lt-r.: II"a "' \ ,, .. -i .m I IUILD11tt ; '., .,. 1 -" >! '", I !, i t''.. '
.v uIi'i'i'I a
1 t i' ih<>n* a. itno 1'.., ..., nMit'tin I .,.I.IHil, '\a& "ii i linntn-1, Itt .lilt ) I I | ;> arc ""/"1.11, Ihi'in. let/il f.i.,1.( I Cum"' .iloit, "n I I .. I f i I at VV II i '. ; .li S || a'I |
-IHI (j. bal.l f I ti
i I II I \ \ t. KI.S.
j f"i"( ,il"i| mi'I ha\I."! fist uiilc.lliil raiht) I I. ii "Il I I t lie pjpcr 01" Is ii Is ; S in' : tn\Miu: : i i. i i.im.: ... ,
t 'I 'tp4. oillm lii.'illion,.1 I hIP ollii1i t 11f Hit I I ;jurt" ( ; |' i ,- "'a tinit"I. I lu,".! man tnrni-il" isis \ 'i'I'| .I! I I. .I' II t.M.i, 11I l :,- M.nii nin a a i '. i i .
'ti I .- V.41.! HIM(! ''tit "."II1".lIti.! ii 1 I. lmnIn I ) in-tillji llil' ( 'Iilrl M.ili a( ;s ,'r (., "I".1' \ "I I i/cin-ral, .prai-tiic-,; t/r.-at ...nll.. "\ ", I:. |I'I l ,n. .1.' .I' w .. >11'-.. .1-. ittiiiuui LI- -l: I I,. anil I is.> u a r- p .
J' 41,.; ::11 l ,tar <'*irh fiXti 'In itcitli| gal itesl ". I "iII' ol tin tuo VS "III" : %, n I 'I'h '' .' .ia. tint I i II thl .' a i I f mi HiH' i il 5..t! ,, .1 J -|
bet tnliavi thi
Itpal fc>_>_- i1-i(>i_ i ml I lit .n : u ii- ; lc t-nrv to > .-1 1 limit) : .'ian.l,, \ (I .'. ,,1 I in,l'I"i ; i 1'1\ I Iti'at'i, I -- I II I .It IM'I--IV' | I .. ., lit, ,, ,
> lit I > Mujor. itt yc
a lln a < in
-ny tin, 1 : Ian lcluittr
: ; ; ulii ii '
: '. .
t.I -
,
., : ".1 : l. lMi| I I I 1 II 1 Uiitl. wia a tots wni i.-.it i ti i .i.i a
t %V.r i $Ilin >. Sim |>| '
1'111.11' i N AllNTKl.P."
> w licn-lli, I ll ,liff! ( ,... Iri'lii I Ilii' i ir-jinlilii. i II:t I making, I! "I mitil' ( .. 'I 1 ti'! Mti.,. ll4 ,the, itat. ."I! "I, I ) .I. : \ |.in' Klf-. r \I I-1 \ II' i 'I'll (sits. IllliHnl hi I i.Al i.
.llir f1 1..1. 11'1/ til. a ; s ) l: l.liI.IM, KKI" ." )I'.,' ot .' ,
il.'i n--i'ill fpjiii Ulii.-ll, lln rininlniitliiiii .1 I I' at I .1.a > > >lll lNiil.l.MI..M\N( | t.ta| .
party nn tin MilijiHl I >>riaiiriinl$ (I"UK ...." 1.1.. f.s.st I in till I, : \ I IIMN-I .. |
: | ta \
I 11111 .1'1..h. ))2"l-" i Tin1piviilitur) ,': at all tin- MW; u \ i: : ; 3. I I II) : II I "I' : 3 j''att 5!
110111' W3.111"' f .II.'I'' rrjMiMii : l II MX-. d.
r' las paathit u aa I- "I "ui 1 it li.r.i.'X'i' I |I'' -\ "r < / ,. lit tii'; \:lni, I luvc ki-pt, : a Hi'1 : 1 I II \ '-. I : "
IIII.1"114
.111 (lajx-r' anil it 3 i. i-lei tutis.IIy \ Thru' i : t : i I ill".| un' inu-l plav t I ..i I I M. \i aI.I !
I
a illffori-iif* in, "|iiril luit it t I-i tin ftiol.M I I.III I l'al..1 wn iinl HI "I ill"KiiiMi"il -- I .illtf.i I : .an.I, I 111'1, Hn-ir, "injitt) hainlIn: W. J. V YA 'ii:MM-1:1:: TI"N. '. l.iwxrr 3 lirli-lX li-j.il. I'.u i ,.
: : | I
,-..IHKIn, l I'llfl'Till" t .1 !: ili I.1. 41.111..1'.I'J.t i I' 11\ ) :t ,'>t "inpuinriii.! "I. Tin- \'n.t "silt !I. I Il! 1.1 I (ts.S ., ". EUROPEAN HO.TEL ;i.inI- nl'inrr.-aiililr. -liiiiin-| | ,
I" liii lu bt | .
-II l'-
imv i n.ti, lit .1'.. \..., Sn, lili iiif f.jtiii'1 hit him, al I tin' ,! tr t I.. 'II. 'iluci I i $ -.-.'lhIn, inn-t pi.11 "II It 5 1 |I.i' .i".jli"l)" ,. ".. At I l.ll.I 5 > r limiting il.Mii" :nl t lln- ( ', .

tajC" |I. t III"lt.JfUI.llll.* .-". I H1nilltllMnl11ml ,.1 anil I III', oflli-iul: 1lI"r.I"1| I inn' ,! : I I ,. oriliXL'ini; fnr 1..Ilh.c.. II'sl, .1 I tit Oillii*. ilii'iiil.t.: | |irtiniiiit'n | a
rilS-ACo: \ M.llll.-.
t |..\ j,1.,1I( ; l I" mml", |1"1(" t tin,' it lllll I' lr'"-ll"lil sal'urIs lll'lllR I "',1.1 itt.' ,pii-ri-" TinAmi'iii'sn. a pi-upl", are full I I ofit* '. l.-l -Itll'l N'HV I iHi"a a IH ,

\. i ( 1 i t: fact* ai 'In Hit I Irlii. nf Mobil**- ', "'.' 1'iii'rx) 110 tth'-nili I rhaiiu" S n|>.- :,; 5,1' tin'"iiuii"i! \n i iil.ui"
Slali: .illlip ) .111111 i |10f.1tI'1II f..i/l .\\ | | ) I I "" il' iVri, ,i Iaku ) |I..lining, ; \hits it a

tiliixlmm: tlmiilil ..". to it I lion I ''till lli. jtiwtbtitfir* *'*1"/ t'tinjrrtiirtji; ,""/ / ".ht "III".i11, f.-ilrn| | that' uill 1-11- MIIHI) I.K: \ ) I I: .. .

"lintvinir, .h .. : "it h. is .i/Ie/ Vsiurr. we"! ."..I a n., I'. : ,' in w_ .. .-.J.- _. t.,
I '\" nlxi liJ' a liiii 1 "I\ II'r r.lli.I1111 "
I\ .1"1 I Iriini I Hie M'lliili.ini' I llu- prai'i I ofj ,I ; iLctiar-a '...-,. ES .
ui'ti I -
I'' lii-ver linMniiiilliiT I nil uptil I I | | )"I ; -

I' j 'Ii"lii4. "n.." "...Iia! tat.,an.l, tnr-i'itiirliiiK. army. i I"c 1 I S, !i _ _ _ VAN 111'1'0"11'' 1 1 : ui.n' iahi'Iii'" Brick and Brick Woik

v: I VTIM.IX'S nu : ,. a li'lli' ts.i. ..I I ""...1'. I" .n. ''I .4 .\1 St.-1 in. | : |:!, .-\ ".1',1', '" I 11" :!t. il-n-r.it- i \V. J. ==:,,_,: =,_, r.J..
> 1.1'1/:1. sta lac I :111. 'If.st'E' i"t (1"1.1111 I :[lie uvi. III.' ''. \ :: \ : ; I'
I ill IiI lilll- I'll' lll'il'aill l.l'HH ig" I .,lu- j'ii .\iitnniu..I; I'.il HUIK--C-ail.il'' : ,
'
|1" ,
| "nitli"t yifP Iii MI.M 'I II ,I.\XIH \ % Ii ) I : I
,iU-imiriijr.il':'* t% lnii l I li", ,ii'4 him. I II.-I II .11"I 1 I ,- II", i i ,." in U..I". \.I.II.I I I Im ,11' I'.'"-" sit'; .. (GOLD) ami. SILVER J.V,,) 1.11'.1: I In till, V."ki 'a l 1""lh. 'I'Mi : I NIll.Ksli.M |tI ,,tl- i is. .
I ijur 1'111"11.1 a '\"lil.r. 11,1'11 I :., l ) I I in Xi Y"I'I. 11'' I I". ., ," ; '' ; I i t i-. % lu tin-, IHIn. ,,i I', niv
: ,4
| I I l.i' tilil. punt" I tin' : "
|1..1,11') 'ul"I 5 hsref.n.. I 'iniilhi'iinli.I inn. ',.! |iruli- -"|' : 1 liciurr.; | '. ".11. Hie i X-K-: 1.1&1.\11:11.: l<*Hnti, il- a
"' Ihil.I.Iihl
"
11.1",; 111.' > '-- mi him., $JII"1 IITII |l'f""I".I'| 'In liiiu ill I 171 1 Wai, (1,1. : 1" I ,1.,I "); .' \ ,ry : I I I ( ( ,", I 'i'tihat'Is'I, ""'.
l I! l I I5r C. A. .
I
Giuts CUM \ITOi( : ,
LiIies A\i| lit II
-linoii I I IIU.J I hi)
: I in i :
;
| |
| ry |
| )
*
11'1"\ 'If tin- 'I ri-'ilt- 1'1".11. la"
Iil. 11'1" : "'I| / '' .loll,1 A.iil'i: "l.n.'
|
,1II.uf :: !, I
| | II ). Al-1.I 1
nl'! >. ,mnl lilrtN uFu fi-aili-I ip,. ( "III:". ,
.I""nJtlu. i in .1",1'!Iii.< l ;in I Ii', '*. li"W ,mil' li I .1 I! i. k vv ik .ui'l, I'l i-i. r>n 'i .
tr, I .1.1 I tin- I a $ I I .>:i-pti'inli"r, :11.1,1111' .::, mil I i.i, .il I a i,1.. .; ,i, -.
1 I.I"'I' j' ".,,, \ill i I.,.: to'MIIUU, liilill IIIliil ./mnl t | ,, :. at Iii,,' --nil" I I.. ," ,".

'Inn 1 iipgru iirinm NI! .1 l>-i'iivicn.itft ]! Iistr' .'" 1./I.11, mil il'ir' | ( ,i.i ts li-.u.l, Hi" liuttcr I"mm ::5 .11"111,111' H.IM >.|1..111"| .,|alii|| .I ,... .'. ,- "" C.- : *- iti-i i iit.5 ,. n jii.niui, ,'I l t nJ >
'is" 5- a"II -.
nil 1 kc) mi'" two ilnllJinpiiif.. I i ill., ,i.li- Iii- ii-'H--i-llliliini-| ,: In I lir ilf- I I,. ami .' tti-ii-liuih, :''uii""! luilu- \vn IT i.: it II -I I'l-'f.I: !I' !..-. -- Vlll I11 I- '
sat ,
,,
l h" v-'iii- 'IHI'.Utin I '".1.1 1,1111! I
Vrt I I tin* IIPVIW-|1.1,11|, : '' I ,i,ti' ".' '1'.1' ininn-iliuiclt' : sit iK It Ml l I I o 'u"it a'44' : I -5 ',

.I I Hint' I liry& nn* dml mil ,'/ul) III'' hail lis's.ii I ItT.i. 11"II.i l :. il Muliilf. ami, ,iti'l ( ""-1' ji'iiii' nn,i linanl, unl"rt"rc. ii'-: \ M'ITI.V
( ; or r.iiii'K 5 UN n\\
|1..1.!| 1'1"'isH.&i.I I I"I'| olli'tnW uncut 'il I'r nnl| a liiniiii'l, lliiiii-"ii ', I llif I I; 'I i'iiIM| tu >: Li \l"\i.-u ami 'lake :ai-arxu: III) outfit of 1,155. | | ( l011Cls. a II'a I 11 ." II. ," .
tt.1 1 M.ii">i-iilt' 5. | !
luritv Voik. UV lm | | al Inltri"k \ ,irl l.it t ti
amiluikr ,I fi-i-l .ili-pp' halt! (lrt'-iii' l\ iniliImiji.. .'"lh iLMiit l .it
mil i ni'iltiT t >
hilling a u- '1.1..1. a I il. all I .._ i
I ---- -
| : -"t 1 ., ln-in/onl | 'inlt'l.i<* In <|"",
) .. mliilliri." .111'a | .asa.I, I 'luiuil'T.lhol j 1111.1.I j 1.1 'that'1 I'.1.' | / |.' 1",1" li" I Isi ,5' ; \ I lii, .1"1.1'. ir "" ,, :"i.II.1 I ,1..1.1..1,11'1 | | ,mil-' ZrII..t r i: .l''r't, ilMi-nl"' i' M. I l. l ii- ,' >

,.." hflll". i oIiii.uI.,". j ri-nirU| it ,In "lin; <- I IK.ii in |h'C,7. ami .nil"' \' : | .1 Ihi -"'''1:1, .1"I i's -,1,111'1' nann-.l '1"1.".' ,ill ''-. ? iSa I"" is 1\ I f. ". I li.: ... ;. '.ill i .'. .t- i i

I tis'st't.sit' ,inal.-. lli" -"II.f M '..!"li"l; I i I ,. \lllil"', lu Iii"it" np :a 1..1"1 ttalvr .1. I'. Klin: >l..
'lin 1 i- aala iilii'/, out t:iln.li"| "nlutirI : l.:1; tin- li.ili-li., WI"' Dry Goods (Clothing I 'N I ti! \< I luli S \ MI I I I l'
I I <
"\H.III.| | | .'' I Iv.li; t In l I.;';. I n j jl Ilal." i"ij tus.us' "| | t 11"> .1.| .-. .. l.ii.-., o..l. ,
if ,. fur I tin- I limn.full:a )iiI I iiiii | :iiinon" lu-ai., hh'iiily,( > .1-) t Mi till!' a u vi i I i
,1i""I.I" lc1 1.icI"lt
l I this's' +h17.I.hii.2j' ; "Timnl.
: 1..1' | i I ;t : ) t | I : on .tinll'Hir, I T C. HIA-TS
.1"111",. I Iti-i |, | twp i-iilil Cmffiw hlll .11"It.1 ,1.1 "t. Tilos.
i iI
.1.1"(1) ll ,
I ,man | | | : : ) : 'ta| the mailthat, : h" 111'1 '. : I:; :aiiil.l.--iint, ,ili-i.ii-in' '
"ii.M' 1.1'11.1111"1,1: "Iliin, I I I- a llii'riaii' \ tiling, ha ,lln-iv ivcri I M'V"rul hi" on Ihi' fan*.
"II.i
| | i '' Shoes and Notions.W.A.MONKOK Ns'i h1rh a1k'i
I '::11 111.1"1'I U'i> |'IIIM- llicy uill I I 'IHI-II, nntllilii./$ ur |..rnI -. :1 ,,' 'lilou.1 I I., II.) ,, IV..111 hi- u.iOn' '
I.I.I lll I I I, l .. in". ...
III" "
nil I" I ',.1. liii-ri) unit I. a Is., ,lj.v aliiinl tin1" ,
i.a 1''''1. "" jj"iiiralinn (ja.'ti'i. ,11"",'. "rill I I''las t.I..il ,1.1 "
I ,
'"I'.t j | isi'
i I i-4l- | ". millmil from. l'"ii-a.ola. (llirI :
I i-M'ii tin" nilmi. ,iinil I I.Ii. .
p.1 11..1'. I. I'H-iilinn I tutu rli.iralii" "I liar li.u i 'lh" : I : I ,I.. "li-hlllll.| | ...'..1. "ll'l' ilitltf lli. rsta'sna., : .-.. \ : 1: ", .-.
I, ;. ',' of tin! Twil 1 1111// \ : )
'lllhe 1. "II..I. liarlnir Is.jn-lif) llii. nnl IIMHI--\ | ,M-.")" i: | I' I ." In- 'turn nl I lln. ual"h. 'Ihitin: REAL ,

I't.I "r 1'11, "r, mure lejtynli ;1 ililnrc nl, iiiniii' *) 't I lin f.u-U ami lltc- ''"1 l-.tt: I ,'. ,I'. I ::1. m.. Al admit' HII i-l-l-- |I'I.|: i ,I. IN t'UTONI'l
"I't t : t t : I
I i > I'lo. ;;.mil. > or any iitlu-r nnutHivu i Hiu' mainly I: ... .t b'. :\ I.W,: ,\ : 1:1: ;.
1 'Uiiu'I.; ? "
"itihrai.aiI. lnlN', I' 1,1',' h' )". li"1 1:1// (," Is t : : | ; ; ;| I:: : : ;:: ) : a. In.'iiiI MI I Is,' .\t\\'r..t'irf1'- li- Ij"W" .'.. ." \111' "ns-,. 1'11.11'11! I \ '
.I- .I."hy" I I.i-up I. I hilt. ii I S 5 llil KIMM: I M Xl\t It I llil I 1 \ ,
(li.a .. .1' t' \ ,ui'l' I iu I., I'nlliitv 'liiiu., i AIXHI ll-ll.l-v"

i 'f'II'le.1"I" .1.11. 1".11. |1".11 .ill""" lar: .',' .111 nr, .." .11 4ti-mi { I :: | : I ,'". .1"" I a Hill ll.lll'lll'-l it s's't' ,'l....,..i.I 'ui.i.iri'i: : < : : i : | (IHN-. u n-, 'iir: DRY GOODS .TA\"r.\Moi .
li in,, \ inn) : MI tuuli$ > IH- I I1"10 'II : I'ljoi: i.I'll i.-- J
I <-r "'1.1 I'M-r |Itttih.. I"In- I liaiu'' ul' ,1| (", : I iit'ts" I Ilinii lil' ti-iy, -Irani.: "'I| '"'ldl.| |

",.1,1.. KiUiir.: J \ tliui'\mil| t rivilili-'l, In \.I.i..I 1': ", Iii, I 1'.1..1' slut, not i-iniip, un NEXT TO HATS SHOLS. CLOTfilKG.JIIOCKIMHS. ,, I > u iiiililu-| -hilili-..t r.i.lu1-,,'; i,, .. |

I''T M'Kii.AS, .l.in. !9.) .. -l I iii hini.l.i\' liavlnx I 1"1 liipH-i' | | I'n.iii an "I| 'II| 1 1 1j i i- |",- .niMiii. .' t .'| ,I.ll nil tli. ltssas", in-, ,* uilt t in, -i iii.il t jiii- n! n i $
in ( I : > iii I. ,in-ill' Its in.iii nl Hie viln-fl. I'I'X"111.: a in., I -.11 .1'| ijriiii .i, 'I| I.I.-MII. -i I t ,
f'\"II' :; |1..I.jl"I'r| I t tl.rl.l'.w Mr.I j rUI.I""II., I Ilint I ) tail, Ic. I"mm M 1..i.1. \\t lli" h : I ( ,,,
I a.i.Igi.i : t .m ami invMirpirkcil iV"r. I t ,I I .'" 11".1".1.1..1' mat": anI ,
111'1 \1. : 'i .ami, lli", iniuiri-| for wlili-li .li"' l.ik" : I 1"1..1.' a U il I
.CW I.I""al
tiinl| "<>iil ," nr, flirts 11.1:1.I u lI | I ilinl 1 I M' 1:1.: .
kln-1-lilil.'liil I ll-ullt t, sa'.1 .li.li ill-.. \tlijrliliLruiuit '"1,1 ri'i-ilit' ', mil luting, liMi-lii-il, | : I Mini" isiS k un.l, I Iti"' liali-lii't: \t'l'sl I'IMIltiil.. r\t-i-iilril on ills ..,3 3i

) oil.1 "iinil, rr"'I.i, saul t tlifnWin list .ilin-fl 1'11 riiniiiif, ; Is.liri"lilii'i"- II.i ivi'iv .1 I "I HII ni-il., -\t t alfiil 'C"'I 1.1. mini" ( I 1' V l'n>|u-nr 5 U'I11i: :"" iSiiil'luiu. I'ala'\ st.! 'i *'
k '""1,1 I a-t.t-i| itliiitlh" I ,. '. J lit: HU s'l ..*.- I } | ? < Ililltl ) liuaa; '
11,1.III".lh. "IIH ; "l-.iiitli'| mull "-"i-rafl. nr I li i 1'1..1'I. ,. .
> .
li.t i.f | 1..hil'1| f'ull I. I Iii I I 1 a I ,, "III-" I'l-niai-k: tta- i.niri.m nitTIM: i I' \ "I \ I t:5:: i
| rniiiu ii-lnni' "' Ilii .1lill"III ..
I.1.lhll: | nl tinfurl. I :iih'lsi-.1 i.t ."IIt) nlln-1, jMil'l, ur, I-M> t liv, ,1:1'1"111"1'fr j I II.1 ln i |u-lliai-, : | (lust ,I- ii.ia s's ,In InII, ..'- l.-inl.-il | Ware iii.it. It n ui"\ ',
I.lh. Ihlrh' ,intlinvi'V, ) ) i|i I Tli" li.il Iii'. .lli"iu.t, used All Pii.Mrtt| | l.i.-.l' ..IIi \ U .',
iiniliUiutli.il, .ii .)li i-linmli-r' tlmt ii li\ II.h"lllV n "1'11| ,>.irl( ; \.1. \ .i | nr lli psI. f..r ., iii Hull.- l I 5'I H MSt. |I'R| 1.111.1' t'I l
\\ 1.II.lill, I'"I\Co, I II.'I :. ,.1,\iI 'stills'' ''&*1.1. I : > ,i t, "'"1'' tt ..1.,1,0, iii.| inl -"-|1.,1-, 1i..111I tliit i-i.liiinii \ Hv lli, I ., ..I i- i. I1 i i -, suS I I I -I -
nit / : | ;| I us' "'1.1., I I i't'i u ai I tin* I lil'p I ) .4 ".\ it". "r Pr'frt.t| | l!< I u I -
1 11 liu.r li-li tia Is.l Irivilipi'ii i \N'i- lialirniijtl'l iIs i I tnisT'i : I 11:1.1.\: nI'1i: -I's I.
iruiliiiytin ai-i-iniiit'
I a a Iinil THE )
f '|.lit I i .I| lln- I'lt-iii, liniati.: \ilii ii li'Mi.f ll tu 'llii-ir .lilt iitt l | MAPES COMPLETE MANURE.
It : r nml li a in Ilii- 'I rssI I lii: % n"i-ri'ilili'.l tinrlianni.l, : | 5 "i.sr4u.
| HlHHlt lli- i
I"j.i.. .II I .111..wI ._, . I 112 '!, I: ": I II".I. I lit, \114 I.ll'l '.I'."". f \\l : li.iinl'M I in.. ,N ttui i,10 in.i ,. 'v'_
'v .iu-r,! ""i .M'liiih'' 1.1' uii., | Ilii' luitu 'I 1.1 11"1""''''1 "I'--i 1 or I.t,-, I. i $f'triii; ; | "'" "i'iIi'i 5', ami '' I"lie, i-nlire' I ': '1 1111 I : 1.\1 1/11\ V / .in.. I In. s,'..10' "", ,h'.I"IIII". 1 1 I '"I.1.101 'i"

.ltI li. 'I 11" y .1"1,1.| i-niiii: In tliriln, puuiy :,: ,Iiml """s.tt.-i.. ,llial' vi nin-l l.iU" a.tts.5ts'.hsthl' '" li.nl, 'allii'l'i-'l. :alM.nl. I ilm, '""h' tva> -I l\, I IIIN--I r lisa I..t Mi.il ..101.' mum, ss'i i> -iiiiu ItimuiMM t 15 55"
I !I'I lMir', I I I j ( ".1 pin",. i t i it..V.: < i f all: Iiml. tail 'Is' Vi.' < ,..1 I Iin
lilt|
I : I liailxiri'f; 1"1'uii/l.i 'tu inter. II! (1.,1.. |I", M ij'.r I "a> 1..0 .., 1..1 1"1'111"1, ,i nk 5 I .i i "n', ,i I t.. I Ilir.-, \ I.- ...IIh i a.
\ ,-
1.11..1 '
'a i I a lh" .1 I put inl't .... : I KII: : |IXPI.ANos
I j.lui-pt I.I. in.-; .11 l( Flit, iln'i-1 it-il'-ri'iiiiii., : .
!i in I IVI, | this, I'll'liihi-l ., "HI I: : : \ 1:11'! I | I.KIN h ; t ;:1 i
.lili"I' a, .
,
I" I I'm nl-ln'il) I. theiinriiaii I Ii, .
papt'ruiiv k.1 I I. ,
I I' r .mil t II.t t | i I.
1
'J'lU. Kl* <.t l I''.'- '" llll'l ala, K'-.l i I I" : : I |I' "HIMII a l.ai' I I:
> ll' ) :' |his ll-t i"ll I.. tin i-nnillll-m-t'llli-lit' ill till I : fun-till I tu tin HI't that: I Ihu N.'. I. II.",.* uml l 14,1 I: | :IH .11. tl!i>. Ml-t, r I lllt.ltl"tl| i. .t.-l'.l\ ,
Ui>l | II-IIIIH--II| | li.iin IH'I-II outull I | I i 'ha.l: lmn-4iil' him.i-lf "*""','I'M'.r 'usia,iHi.i .u ii on I tsIl..
lpiv uhl iiiipriiti-ni"iil i Hi.11, i i.. In I hi%. ) .11.1 whi..1 ,
liiinliii' Tlii-y IN.I.IInn : { ,Ih" Hill' "11"in I Vina.: hut, it ? IIHIM*. nil I 11..1 l '!1.15! a ,"I.'I Knit A-ll..
1111.1 .II no Beautiful
; 11"1' \I. KIII-II ,llial; \i---il-' sIt il oirInultituml ; ::5 l. II. "- .ni.l I..l 5 : ti DcsiocCi[ :! ( ) I ( &
uii'l .li II' I.IIa.l! ;: > 1.,111.11.1| riii' |1'llianiliil. l\ | I \ : I .irn-" I | | ', ".111 tllHl I Illl-l ," -,, M.'s'. ltl|.1.11.h"1| : t nn ul,, ...,-? i | i ,, !i' uu' i- >v ,11 niilin-, 'thai, Ii 10' '''.1 n.Ii I! i 55I I III.
it lash I-"I rniiM ii-m-li I a,5'" iMf '.
mil 1"1'1111.1.
.
"
.. I.I "/
h.i.ly M.Ili.iiil"l, sit' I ;. t -ti.nt' I:' I ,,| 'f. '
: 'I 1 11"l > tills i I. llial llnuv ib I I : I I 1010.: i ii 5, ANlJ
: : < lit" 'I .,., v II 5' "fa il ata'rtl' .,,1 ,.
I h..r\* ., I tlii! pin' I iii, "" ( I 5 i. I ,i-ln, it llwld.I'I.' kin* a I || ,. "tt-
Iml, li ..1 1".1 v ..-..1.1,| | I Iliviii>i-Uc" nml'Miii.ll :' luv |lsa' 1.11. ha.l I i _1.,1. I I r.i'i.iiii' 5,11.-.-, : ( ,: \.MKM': .\ ".Ii I >t. I .t. }j"i ", "r"I"\.m.*.
suit| 'Iti" luui'ium-linra .'. I I i i I .J! .
) mtn- > 5. 1 11.111.1-'III"', ..- i.- -M v I' Iii .1 (.11 > 11.1\| | | I
"naiiMiiip: I lli.il tIia'' were ini.ilili-, i I ; "'i 1. t'i |1'1| II.I |1'1 I Ia| iI.I..,, .' < ,.1.! / Sowing Machines.
-1hlll.l"s 1..11 li.- ili ,l.int at oriliniirv 'I liii hitt: E3s.hts's't .in.I Hi iiiitl.Nik, t.iu.t'1.S it'.i '.'a .. .. ,, ,
I ( .
.i'i I I. I .
,In .llu nt. llii'ir 11'1'1 ) I'. I 1t".II"o| Hi I 5 it-- It -
'" .
,1..1 Irl'l : 1".1111| i..lx"| ..wall I.. 'I lii. .-.11.' I.Ii j \ ..1 SI. r.-ini., ; ilt iii.ii sir,. I. :.,: KI-II l: Ti'- .1%' a.- "u li-u-l, *
l
I rJl'4M '
Ie.iiIsss, .llil. iIi. I : | | gi I'O | l ,
l I. I In. il X
(j..1 i t ; -.1| ""-|1..1| us 11.'* llu' I luu mnl, halllift : I | ( ..HiklllV( ,l'-kttUlil IHI tlll'tt'lir j |Is''. 1..u,1o i Miialili* | ui 1:1.: u \ ::"- .5. i5S1, 'it.:

li-x" i>\'iiniii' uiiil i aim' mil uiili n biultolil i-ii.t "\anlv' t I,ipoll.' I I, | .-,., il in i-til.'nt I t.1..' I In "irr.ll jlli-l I ,,.,. ..r tt "(.. ." i I Nl I VI I |Ii Illli: I'll I'll-lllfl It I I.
II mu.ill
jli'1 I. 1. ,
a sail I -"rM* lii'ii'l.i'-l"" .. XViilvi"* |1.,. i'.I"a.I.' | in .11 I |, 13">IIII.II".<* >. n. |I'l"vi. iliato | I ; | i lti.| lia-li"t: I ,an in irkalil" ii-nr. t> ",'1 n nr it ( HOLIDAY GlH S. f. m i,. ,KU, Illtw-l. n I. ,%. d., t-llanU I'II .. l lI Ih I- -

an* i" (.h! ashy Minr$ ra'it'loiir| fls.I i I nint' '1 i I I ls... li'-i I 'a ) s'ti': nl' |>"i'-iuial' ,ami .| "- I M. Tnn -a..r) I." I, I iltfwul.l.Untfl.lltniUCA- Jfp.., C.... eu_l.1._
n II. -
]
liiiiinHi*.
fx > I Il t
I "'11" i''lt$ 1"11 ..I.II.I..j..1, s1 .- ) "' I I i I. "I' I ,1..I.-.i"I | I ,.'"I..uIi".. ,1A. RRIAGEt H LTH
1"1'1"1.1) aIn is." a 'ar: | | I in !, !\ .
\1..111-1 l ''CI t"l.r..le.u.1 .. ,.. r IIUO _...
'I 1 lii-y i-llll'l. gal li'il'l,' I 4' I Ips-ai. l .. 1 itt ( n. t us Jl"' --" .10.) I i I |
11.1 (& I .1.1.1) .. ,I iinii.ll"I'iiiui", tat ..r. OUT mi" til. H 'llll"k Ut : I ..d..',' '....Ib 11I.'eo._ .- .| -, I .1-

liiiiilin/' /!1..11"1, il.iy 1"1"11"1" MI tin |t'jt's, ul' Hi"I'll, 14 inllu- xranl' ; : 1 ''''.1. I uml, iln. i* -"I.i.I.t I il.it 11..i.. : i-J. Ijtr/t- .-..11.1\. .| f".t.. ".'." ..IIIp.., ...,......... ....I_6.I"."....bU.I..._0""ron'" "".h,
I \iinri>" ii <-alil" >:.*.'" lii-a.l: uilli a lim* .11.1 ; ,h"'t 5" I I "11' ;alnii" ; un.l 'lila Ilie "I.I| I I '', .-..' I Hi" | DR. WHlnlER '

I tlHllll"lllll., I "-1..11. i Ilii- .".,'.-....1 I .115 Is''his."I. sit'I.ijs.r il I S 5.1,. lli" .'.1'1' "nrilnjnake' miillli" | 1 lT I .sshls.I.r., | .\.'i Eye Glasses ('.Sii5s5.. i .ti.i, :IIc .t...EA8JT.ItJ, ..t NO PATENT NO PAY!
I \ 1 Ki-l Kiuv ".. ,... ... .. tJssl.a
"
I M I 1'1".1.i I tsigs s'.' "|1'/1'1",1.|, | | : !II. luau Si ) t l ::tjtll-in, .1".1.: : ". llit-iu' I liati,: 1..1 no oilti-r |1.1111.< 5 I I "- ,-.

'I 1 air IIUIIH.; "tais! of r.rli| :, r\i-Ui; ]| u\t-r" I I'rtiin l hi, I.. I .4.t, H'"i. IU..I", _,ni.i-l..1 I "ity ;; 1..lllli..1 ,ilivfc-lt'l-, 11.1'1" its'a i a |1'1'1"''_ r.r "-". I I I,
( ; it.--I ul tinttar .-.,.". II
ii..s I \ III I tinMiulli' < l !' 5'I'n l"I haa. I.-,-" "H |1.,11-,1.1 l !! 1" ( aiinnii. :I ..isa- I I : .. irs: .. r ,; ;y
, Iu. 1'1. I' .1 I' I. \ li.: t I II III. : jn.l in uur fit I .55551515. -' ..!'". (iall : ;' :. FREE !
\ I llH'riiiiituiiii' Mliiml I tusil, I.. 'II,. HIIHI,I 'jtir I 1'.1",1, null' ii-iiili| 4. i liaiiiii-l: .itfj I .-. I : 'l I I 1 1..1..1.l .I tin) : "I.I.., "(., .ral'.1 I II IIS It. t PATENTS

II.t/ sts'I l isa Ilin I'lliii-ulliin I nf ciii.,is.4 .".11'.111.. t al' lili'iiil III I li I.|I.. ; Iml t unin-, 1' \ U ra 'in. .4 "dl" ttar I Mf EElI. SLE SELF.CURE.
I tkti, H'I' : : I 5' -i 1 I .r Mi--l. iniiul! I" > !,' '
la'liiri.rilnnuinii.i.fa :
'i iliy > llu? tth'iitr rfii/Vit'. ] i : Lir-
i Iovir ttf'
.1ilI"1 I..ll., nl.1 in niiiii\' i ,\ ji themitlfri'tl ( list |' [ : ; I b'S.d A <..,utI ..' < >lUK n- .mil l..ili IMl I-.
'p..t
I'I'tla'co ', 5.4! -..|. -tiii'iii-i', aii'l' \ilii tin', iii- tut' tiit.1 I u buff I ,' ; :, Ml'Kl.i :; V'Ih| I III.I .. ,Si .51 it'S I. Is i- l" '
: It'll I liiiK-i I icalcf, I Hum Ilit j jUliiiiiiiit iiiss] llnbtiii.iin.I I Mn- 's.i' th.a'a. t ,1.1 irt.iiiiin.ii"ii-
; 1 I Ihi-t I I t i | "\. .-|.1..1..- I It t i-li .111..1.1"I r'saI. 'iu IIMIU' hiitltliii | \ '. 's. _. ; .,, ; in, > l ,iii.iin.,ii., Kru. mi.I' .- '
at lax rail I.', aa.I| !1'1 4 I l4lu 11,1) j I IiahiaNI naiuralli..| .j. I"'I--I.g( "-'|1".11/0| :t i if I i I : ; 'h' ""I..lliI'li.III'd'| ', ,, 11o.lou"1 .irt, l, i4in i I) '. .1 55 > tilt. urm, ttHtt I*> '.sq .1 5 1 Illll.I I'.I. III.," iu M-l.l I" '
:I nlHiiit C'Hil, in Unlvii, ttlih I... 1:11. ** "i iry slit, !i frr .1'>i Zi. Aji& X.Mi.) ,,t.
pii-iu| | i' 'h'll 1'.1..1 |1"1.1. > "I. uluuk I I: da DR. V/430 & CO. Lot..,;..
j Ma.Tl .
\I. ; E.11.1 Hum '1'.1. AND I : i.oi ISl ft4. .ii: (( A KL.i.i.
f.. ill I Ilau..liln. Iii" (li-t-i ( ;; : :al.' ,- I 1'li.1 ,: I IMT.KI: i U
tint xoulli' Hit--Lipi. I usa 1" 1..1.1111 I.I.
II .
.
.I \1"11 pity mi) |i .tel.( tisiitk: I : ) i ,. \ k thtiuiitt 4 ti.tll .l' l i .4 '. q'', 5' IVMI-
'mi wi'.1 li "Mi ill 'I -ixlt t ",' :1'1",1. .1 city II'| 1'.1,1. VV ) i I' '
nut sans tlii'lr |t.iilI tax, Lull'liny / ; iiiiiimntli -" Hl.ll t | .. laiili "-r.iii< : .orl.II"'ir'i" I ._, W\ : ro.' l U'-lim i ii.
I hit I Ilit-"liauni-l lian, ,j.n.- | it-ar. T.'> *<"< > iln | .. \o\, ,\ .
!
anuri a "l-i piillcil i-U>ri u apj.is'.i/q.t.M ( ) 11' I \It.-.
> -liiiula .
IU'I i' u sit
.. .... .. ... ... .. \. -- -,. ,".sIlI. .,' 5.,,. .1 .s .: ,. ...... i. /I I".III | .... ... .I..I : :. .. .11.1. ,il 5'sLlill. i ; $ P.. U5 ". ..' K.. '.. ""
. .... ", .a 11.1. .. 1" *TTf.f. '' .. '.rr. f Illllan I..' Ihi* t | | I .. aMu 5 15'j piitk Hitiol,- 'I 1 wo tl'ftir.tM.. -----r.. .. ..

rau'l'liii'l: I a Iliclu 1,1 I in| |h4.lilliUual t : uiillh t i i. I ta''a sis'.I: tu lu) > n s.t,l- mi. -.in sass L., .Ikh ,haIMTII. bit tli.' 54'lro>l( "tie Min-k fj.t '4 ( .; ...\.I"nf....' L s".,.. _..",. 5't 4't"itwt. .. .. _., SULZBACKER BROS.
'
) In : .. :- ta sa t.lIafl., b.n,, ta.ni .. .
"" tslussr.. I. .
I In t.3. .
"' a> ( an. I In IliU .tat il |I. a.ar \1.1, I Ilii. ltiiilrn-it l. i\ttitliuii trillflfiJulUll WII .I 1. .ta_ ShaMs ,. ".', ,9 .
.i iii" ? 1 I I. >';! I,. ", h' I In- Isas,.1 .sss'.* tt ..,1,1 i I: ,.. b"r: ''b':1'b 5 i jt'.r.: : I I 5 5
.-:"... ..1.1..1'1.1I'"II.nlll., | i I' 1 iiu. "'.. 4I.| ,Ist'a* tllDlrtll I : Illlll- i ...11) t : .' ,- iutth-'l I :h--itii it hii h Ii4-i (lie I 1.0. '''''',.''..l'.u... h. _tL. .bo. '. : :y

'1'lll-t, | 'lllinllMI-IMI till j.I. uiillli i : > .i.l,. nnl 1 'tii: .55,4, I t'statt .,. st.4 lI, ,
1.Illu'I' > ||UII-|I i"I"il..I" itf.-1 I hIss! : \ .1'.1'm ,11111 a tail nut-lit. |II I I\\ "Ull Mil 4Mt U3tt, I : .. .. Dol. ,

ili-i., ,.1 lim, \hiiat. '. hot" .1.. tait inn I| ilplli, oliuiiUi.i |i-*'I| "I) I It. I iu l I I I., l't """ lasers 1..11'' an-l I il.-.ilt-r-, .-li"..'..I nii.f Martins t | ., ,:-SlI.5t.t5f4,.. 'Sls ., ,"r.. ', ,.(.,,ni'. ;ts.I.sl ualit ,Si',,k
"'| a",1 : .w..b. NASHVILLE TENNESSEE.i .
: "
t i tssssai
I llil'III I Ilirlll-i-hr-. 11. i I'l \olrl (1..11'1".1. KmI I his |M-riii.in.'ni gain.of t"';' i.xfii-iHv| tlial \\ ,iII -",-. ha- I iSta.I >,i_ Su.D I u ,.. .as.o-J,4 s., -.J 5-I. ,
|.lurMMil .1
'U'I' | |
| I '.Hir. ,
lulu/ lh" 'liai'Miififruf tl !I' ,, .
: a I iiail"ami Au v'.VIi .
lint a ,l.u IUHT.invir i it i-rnliaMi'; "- |' } .M I ijur I IHIII1 1,1 : ."..,,,. S ". I *, A.* i (.,M l > I i "!It.-- .b.. >.
1 'I''II I lilt" i Hl.'U;ll .1" k1114) ,.II.I"hi i ,isi4atia Vt--*.1 t 5s'. I ... S '.. llopartmentI ., r *
akllir \ "1) ui' U-.t -aa tus itt"+ I l.'il.a t i inriu'ifl 1 I i. ii i i i '
,/ 5 5'- k" Tt-ltllt ." |iut-. S '",.1.. "".... 'has .Ns( .' i ii a. i I I II i i ,, .ml "lu| |- i-
II I 1.1"111 I j i. .1 55 i&aIshhaai" in ,|I&i.. "hi" I ,| I 1.,1 i '. ". t .1' ,
hall 4. ..11"/,1,1.1'! ""!'". I I..sts' I'.n.'li-r., If Hii< I I. ...1 ."-".1",1., ,. as lI.h.I .. I".& 'I l j L- .rI. h... f.

I ili,. .Ill..li.I li I 1\.11.- |1'.1" 11'"" in :l -'isa t,'s" .i, 1.1.. S .....111) :al I lir-'" it all Ii4\f can-u \.5' I'. tis'..ris" d u,5it''ii I HARRIS.,.. REMEDYCO.MrCCMfkflSTS. Poultry Eggs Butter.
l i I .. : / | sS.I. II i. IhUtit. ((5sas% II suausti.l I i rt. t "" 8th It,. Si'. ,
ill ri. :1.1 1..1: .a/t".1: ; tsuas. ( |1"1 f.H.I 1'1 11.1 10.I'i.1' l j fit-c. ,1.1. iiI I iss.: .II :5.as isa .s as S :;{ : -i( "mix "i-i"N nt 1 CyUiitc._,.: li t-na.uU ft LOU13 MO.
I Ilm ilii I I lli" U'alLi-r mi'llf" I tats'tt sIs. .. \lr. I Tlh"t 0111.1 lurlvtl I .r."I.il1".1'.1 tiri = 7.LJRnri.itj.'ii& Fruits. Fish 4. Oysters.
iii'xriH-tJj'W | $)ha I lul, t.'s'tI "f.-i-l in I xTsiu.Ulitii 1 ( ,. I tl" :. \ is, t. r. I Vegetables,
'4. .. I i it|, '|M-ii'iil-| aa.I) i las. .I i !t a ( ,'' or >| '"'ia'ui| llu 5 '''I'.U' I. ,. lit', U
.1 col.i. iii-i in I "i.] uliilifur HIV .1' 'lu. I I4lk, : A. 01 \I"X.I 11 I Pt"'
I IV .f. panir IM. ..a5.01 I H AMI 4 t \-t \ ill v I- -M it l H i
vvtr* ,
/ I I I. .lh.1 I :
nml it I
: ;- I r.l'ixlriiu' I III : !TI1E1Por. I
: Ik-muiTM
J'P'p'; I in Hi.-.lim .
L III' | I iiii'ii'a-in I III" | i i. .li.I.I' f. Imtin h 5a..ltsr., .'nlll..I. I .
.1\.11 .
I lb'I'; I5ltit. '"I I'. -, I"ol..i ; 1.li. | 5 : i s.sua.u uf -t> a.,.lu .1 .u... ,sts t I....".... ". i I .ii t .11, 5 11'I' i'f ''
'I" ?M I llu .1.1-
t.1".1 I" hl"II at ii. ij.ir I > : i .li II. .1..1 .
,I I i 1'1'1: I ,' n.ikitl ihia) jfl5.5 tsr, 1".11'' .U .:I' M Ui lilt XKI i: .:
f J ",... tan nilirai'':'' uiu, ius "$''\ '.->>> : .'... ,:-liinali',1. m-iif. ,tti" iiu- i I i iux .. I ; ,i.- i.il.l. \ a I uiutI 1.1 aSS ., ,.5 ,I. S ""..it' .-_ \ d-i.i ,. h Jt ,i..t------
ul ,_,_
: uit-ii aniilifjl.
i
I. _
i -
Ir.I. ,, 4
t > ; ni'Vi-itlii 1"--, \Vttll-. VMilitr1ami 'I i- lj: Ilal'r '.11. "' 50 tUs.ii'tit' HAR I., ISt :._ ,, ,_-: '. .
|mvi-lii'-ul 'I IsIs. t-
.1 t'I..1 4iiiiiiinlvill I % 1'1' I lust, S Issu'. :issaa1iii aI. I It 1"1" .ut I .. I ... ..". ._.
I t I Walla" I\: .1|I.at.t il in a \ It *..tua.t ("ml il..I..I.... I Hi.e ,.1 I 1'1'1'' ( hii haii-1-) ,tukin a, ..1.,11,01| mif, Mt fir 1' In.'ruu: IN ... ..-

=.lt rc....ami 1..11..1"| | "uul'iTiUirof > ; ol ...MII.I. iluill., Mjjnr. .I 'ian i ': ''.'1 i..1 f.tr, .1 s ,p4iii, *-hip' ;tlu\soil 1 II.' .\". d-tit lit., :-=... '.:.,; .'

f t lli"ir bii-ilii"ii, 1.111; I t-ar" I I, to j, i<,.ut hat amit .. .j "'. -
: too-
I mi t j ; \1.111.,1
1" '-"Ij' i II got Ilin-( '.1 i>n ,th" i'.i.l uitli Jon, uur Hi") ; : '1' ramtvhfii:; ti a.,toga Ih.I.I it d" > ukmv4 .11 LIU-IM, : (iMv "K\ I A !I : O :.: .".' L. 'is\ IJKNNK'IT,
.
limiith. '
'
1 f.
Hh..fi. \ artluti al.li I ID iiuii-i-s, | ami lilt') 1 *ur w tliol'NMlW'U hll 1.
upprtiiatillufari
.1.1 liit-l t'sa'sI
lu on, 4ml ISN! Jaw in on .uak>. 'tr tu oil il'. I .. i-J'7.: .
I ili-iii.H-rati" |1..1.' |I'auj"-sil| : |14..1| tin- ,il.'ll.iruf) I ll I In-y ,' t I ; I ; I VYtt'nUITAlylyri.I i' .. .. .
ouiljy) a \ay iu- '" ""'" l'u' .iiiliuiiami I ttuiM-ita- r ,tu uu> <4u.1' Slut. .IUI .. .._. ._

; t no \V..R"-uu I .ala.- ., .,.-. \\ '. ....1..1t ..11..11.1 tinnuiulxr' of ,,'1 {*4ini'Ul l'I.iI. t.ipimU: ..t 4 paiiiiAmi s lhu. 1101.,. a osI.aLi. ", ..,. i i A., :- Bricklayer and Plasterer.I..illill :.
; Sls ah 'as aiats14.t I !
stvii.' as.I Hi" iiilitili, I !" Ivvi: ha. 'U-t-n .1lZ.41'
I a ) rarI. .1"l ) s tI4'.tLIst'-'o, % tu tI.&, .- \ I i't; ." 1 II.I .11.1.. | 1,1 .'st't I Ir i" *l U$5 I | tui, \ a .:; =

t I; l I..t ili-. .1..1 :n..1 I .. .1 11.. |, :'.,| In-tiiu ,ol'tin'.ol'tin- in uii'ijl"4ii. | ttugrt'tl I i!|I! lhii !!! | lh.null. 'k "lur '| i i. U-tti-r. t Ii| tut af.. I\u N5't'da'Pu| M-. .*J.I,,l...-t.,. t .. ) 1I..IU.i._ 1w... ."_.. Ita '_.5..'_ ia.4; .;as .1' ,.| ul ViiiJ, ,I'san' |,. ..nt' '

I'itl.IiT Mill IH" I Hut lullt--| |II.| "11111,1 i.ftiliniii l"U4ili "I | '11.1..1. i ( I .. ..." '
rr4iiiiijniirI.illill r uuil' wiU'T %\"rLiutf' _
11111'1 -.otc _. M.ulil". luui lal" Maul"-! '
,' In tl. or "
miriil.irtil," tjL.-. j ;I I '4-" I last. anllliiu I SI'U atad ua'I' .. 'tz;:: .
t I s .1. nnun,) ) nl .lli il in |I"J 11.1 |I'.i ,at..tu1 of(,Stat 'jH-| .li.I...I.u r-% .u.1| ... .. ( I i.is. fw. ..
ami lli" miii.it.an.l iiuku ...I| hi-r pt.ili,u u* ..sri turir Jilt > aii, i in ii"! is-a itiaini'ii' -
i
a | ( I II Illl ul a2: 'sl Ili. -, in."I Inline I I iry./.. : .jUnil I, I I ." ivnurkf! au M litMutlu't / I l''Cee .t'4'.,,
_
Utoi' .
I <. .-.ami "ai-t In '"1 ]>ulill"jl. ass sor4: : UIIMUi Ut- .4111 I ii-ilii'-l i in .' .11. ii' -II 1,-"'. : \ i..'. ''I 1',1 ihinu: I II.il 1.1" JV-v '*jl Ia r luurui.tli-4i.| | | pACKhCI'' I '.,_.._. ..._. _od. I iNii;-'in.i.n AM 'at' '

wIth ia.. ha it ,she, itliile$ ," n- uill xht- rut-" u.i- shas'li'.t I "l..iy. ui, pulling a ih. h 'II'"'' i.rth) ':'") "I '. THOS. i. -, .'

'tIae 11..:".I.I'." ..... 0... ...tIa.a.Ir I..I.I..I.I'( | ."liii"".s .. fiI I""il) t m lluin I llu-'lioli.l.it*>.' t ', ',| ,' *hair-, afli'i. ,ihv oil Ituut urailt) mi l MIA all.i i. oi' 'r, sir 1"-1'I iv\< K: ..1..la.I. I : 1Jo1I'1: 'tI'>t n f. HaRRIS SEHO 3DRtS3 CO.. "s, iij-4 lttulat. 01) I Ml 1.1 M"l;
up nlyhl neil ll.ilr. '.
.tiuli-lli. I \t-il a I' i Uv I'
ll' llIrilu ,".1 UlU<>" 4It "a4t'I' a llu-ir ) lie uiaU--.ini' S.' I.gia ''It st,, he', i. S I'tl M \viiiit.i'i: S U 'I
r 'i iu tL (III I. .,... .. t'.u.-sij,7 %
.


3S ---.f ------
"


Wa" k'l---1 -' -.


-


; _____________ .. I\\- I II.IIIU1! IH: r.
II
'J I MA1MNK! II, .MI ; i III '1'i f .5 "* .'t". II- .' II1'
I 1111 MI I ,,'I in I i \ -ll. It( .VI MNl I'(0.1'1:I INMI-II i i t; : I.'I l ,-..ititi tiui)' 11,111"1'' w li.1 it I I I",1. ,I' M I t i. 1 i ,M,'. i I' "H'f i r. I I I
III\H'II :
HOliI: ommnda\ 01. t :: l iztt Ic .IV q OH I tl Mll'jPPl I' .>1: Sales l ,I'S 5 II I' S ,,"' .' II III '. I' i I' i ..
\ : S
\ 1 It.: tl'l |1' I..I I'MI; Aiictoii! I"I S \ .
is I
llnt.'j 11 T I "It II I IP I 11'' I ,"I I I I I s "II' I lir.<. l l4)> all IIIPMIM I u. Ii.i" .1,11111 II )' I !. 1'.1. S Ill :t.'i, 1 h i I' ii 114 "ii n ..:,11 hl.1 S n

\1\ II 1 1. I t 11.1 tlllll, I'tlP "f( "II I till: lll'ltllf; I H .- I 1.1 I t! 'I, ,,.llliiljl'l; I Il.lIn. ,imk I I'i, l i" 'I piintl' \ I I : Mil \V f.i .-. S 1.1 'I"('in' ,1.\, .ilm mi I Is' I. i I'lHi .lS, 5,5
f.
I. ll Iii \ ,". lit lii'lui', ami, .r.lf.ti'i: SI..lie' I lln-il' | | | \ IhIll "of ""I lIlt II. :'t J III;1 i l S \ '? 'i.n ,., i M.i) l.l'tl :''t1'- ( "!"j I : I ii'lliH':, | '' I I. flll'.ItSlI'l? il"IIIIIP. I II
II ,lil'O: I\M 1 1I" ,I I. I I' 1 1 1 I I? t- I- 1 s' 1'1.\ lllll" : 11 S'll.111 ,! tor | 1 Illlt.'I-"fill !llllII!! '|illlt. I;, .. .tl ill ('I'"
1"'I&I'ti' ,
ill;ii"I I'l"' I p H' ,I.. I'M-' *'al ,' A-) I'lin.' s"lwjty .1 Ii'tkt In t Hie, '" ,- : I 15 vi'r.v lltllllo" woli.nl, .1 I.5 ,i" I.I S ,iV'u I 11"h.' i .n.Miiin., .K "I ;I II ,I -

Silt I 1-1., 't Pi.il HIPV Won1" I." 1.1.. l ut.k'i. .I.'t.I.S! .1.1.I Lv.( t'I !151114! 1'i i-ppi-lvv : I I'ct'. I li" Itl..1, :II l t 1,1 : I ,1 I |I'I I it id., :i ik S I 1.11'1.11 I I\liKtlKN: ; I
0 -. .; -r-- .; : ; ; : I. ti. \\I"'f ri-r.liUl.U'. illil'l.i.v.HiujPiirwr' : :1 I V "I.-.", m I HIMUM, -. 'I'i l \1' ; II.. V'' HI-' \i' '
1'.1
( ''II' 5'|". .! .ii"M! tin" rll'"i.I".II' Ity OIIP'ifl'ic lilttint. In ,.I P\P." Illnl I I' whi tillVilintau'iipiii .1\lsi l nllipi\ iie.p. .. | | I i .ii' .\ I l I' Iss I;" . I II Irl"1| "'. I.. ., l"s ,t' .',...
tin. It'-Hi, :mi1It lvplii I i .I h I..tl t f. "I tJt nl 1.1..1.1. I I I SI 'I"I I X n ,''"141' l- '. Hi .i.iiK -MII I K; lii-ini' -.lt. I I'. I K
,, ,iiit'l Hiuioni'l.U. : in N'l II< i..I'lt. .
V t.i,h !lir.l'Ui'l: I 111\' : i 1. Mi.NU.' MM'I I. ,iii"-it, |PI111111111'111 I i II | I "' furoiirotvii |'po'li'| .iml tti'tvill, I S"I M 5 I II. I I". 1 't.ii'1 in ..n I ,lbIIII't. L's. S

Ml I I I .V .1 .l4I \ IKI-II"' ) li'itt"' in HIP lili. :ami, j I ill !,. niii.'nl" 1",1.1" |1'1": | ,, "r ,lip-ilirti. nl"1 I kill evliul'il: I )i vltil "Ill I" tp. IllS 11 mm. i. .1.il I ..r. 1'I. 1 t..I".I.' Vu.! ',,,ll'1 1'1'' S. 5 5I

," ,,,1 I I'll'I I I i IV|I- VSI'liH-ol't I'lHiihl,, I : I ,. : '!1- :a 'in.ill.r'llllUIIMI ," ninl Irl'.II" "IliSllI. t Iml, 'iiiun' ...I.iAlh| !. illllV" I \i- ,I'llllX, j : ; I..t .11.111' uu . > i ., 'IlIllI, I iss. \ ." '.' .' l I I. i-. '.Ii t b ii.li .
\ ut "VIVII Itt > il 1"'llaI'I'I .i mul 'l"'tnl, tn.iiiPt : l'il-' I I I, I lIi..t I I'',. .1 I 1 I.' '" 't.! ..: ,l."l. ': '. !t.! i .sIll|' I i.,i. 'H'tl. I I K InI "' > i i.in I<
,. | I't lilt I I ll illlll Will likllt '.i UK- ..,.t. HIP niiloHnn.itp inantt ,..1 ill till' ;';,' I 11..I. IVi..I.-t. : ., ilt f": '1:1.:
.11 I .M.l-ti, ,: I I 1.1 ilK.11t.11.1I'II.IU'I.II"OlII.. ,TIP IIll IV \ $ lll'j, in I .I pll'll'll'lil' l tin' in.I. .|,patiul, .i-n-il'li1 ninl. 0" i..1\ I, VI il'H-li. milt ; | S n i ,, i .i I < .
I 111"II-iI'.! I.IP'| I or 1 I two lli'il" mat: !" liu Ii.i- I I.P.MI f..r, HIP |>:.i'l; 'fii'if ini"nHi,. I ii,.,1.1111( to 11,(' I ,. | | I ;i, .1 i Mil 'I' -""I"| I."t, il I I I.M.V I. >
; ,'. ( "innipiu-p I Van nni l't-.n! '. 'l.'l 41111111, I a.I .
; i :' ; t I : : : >. i ah..1 "uf ln'luw I HIP iiiul.illoii.| on njfltpii II.U"'I'M.lln thy i-ninil') Jill.I'l1) I II,IPI.-l' i I'll in '14.. t wily..I III! 1".1,. 'S .i.l's,in I. VVlnl h null" 'If! 1-, ,...n''. i I"111" ; (1'11 51.\ "' 1"- MX.n'I
; ;,. I'. ,-. ,i. I t. M. ; Ii '! : | %- .I"I'I'! |, IIIVP: a 'till| l"i| AUCTONEEr 0' I.' Anlii < it I 1"10 MV.i ; '
.it ni rt I ) il iv. HIP, .1.1). I.I IV -.'.!! HIV l h..tl l i- nii'i'i.il'li', l P <- Ii 1.11.i.. 'i t : S I il.I ( ( 11 : ,
) 11 1 P'M'l'l, (
1.II".o'J, i I ..' will "i-iili'i, I! I'1':. Iferil'lllll? I 'II..j" "> I1" '
ill, ill" .,*", '',101.,1 : : lux I'sll. > nniiv I "I.i |It'lilrl' |S
k
. it "i" -ti I.i..i .n u ,ili I: 'I i'l.' n... I 1..1.1! t nir. Iml II", I l I "i" I tl.1 I IatcMBi1 1.,1..111, Win n "-" "1..1 Witli Illl. IIMln.it "- _mail .ilium, ..1 "li I I en I Iiu1 I. '. ,\ > j i : : Ill, in.I I'.r" "".t. l .,"1.' ii. .:>-' Itiini'i* 5: trnl iv, IIJMIM' III| '"i"l Ilii, S

j I |lIt' IsP, uf :ni'tii.il' I 1 li.:\n..iplioii' t 4. 451" .-,.lIi., ll i i. tli.n Uiiti> in tI 'N'tIIVIIIP. I '1I I IMUI'.III'M.I i i Ill ; ) j jil 1:11": ."Io--. h.1 J I:11. 'I '. i I'II.' II II. W '.a. i' p.innlt liomtt.\ llt.it, ( .Mpivli.iiil" I'
.1 !I. S tn.ii ,
Ii- I P.IT ." I
s s1 At tnnltpit? .Intnl.' ttiili' < lalu'p: 'nninln I l 1.1 nll'1111 li'i. I IH-PII p.tllpil. I Ii,' I Hie. |I1.'. II I-.

i i t. : . ... L. ... .' .. 1.. S 'l.i:. t I ,' ". S ". ..1. I.I.r.. VI....n. ...1! I 11 II:' I In' lnill.lt tt. IV" I Ilki-tl lit till' I.I I'' i .
I' I ul iipflipr" ',plliiiv, (u tun t iin'if .'i""K I mmItlllni < 'in TUP trunnion ci, im* |I.."iip.uiu. .0. 0.; .. w.'" I lliPI'P vvinip.unpn" |. lor '
: : li.I'i.;;\ .1 I i l Km <
[ 'oii ; 1,1. Commission( I I.. Ml I II lllll; A I | ; I I..PIII-. ,III MPIN" s Ill II.I I
""I" .. : ," uiil.-it, ,$ |-iPi'lt l P'l.' i i it inini| .l- I n.nv iu IIP! ,''.I".h. ssl f lln'IiPiI'V.' till.) Illlill' \i'iinirl'| ; "' .l ''in, (Mill, lii.tiliiijt"; :Ilil i VPttp|., rorclmnt, ,M. "K I li .1, ll.i'l .\itlllH, 11 til'1"-$ 1\\ ,in. h. 111\) ) 1 1\.1)I I I'ltii.l., i.

tJ f. ii :'A 11. lit::at-liilriililv" i! 1 IIN.I I'li.-p Hut. willIml. 1 Itii I H ii'iium l .lit "'"1".1..11.' uuip'ii I,,". i l.i I ill. ,-\' SIlIt'4, anl nil. %% 11111' t I"1! I Hu -HUP I | I w Ii, I I' II I I.I 11110.,1) "In tIlt I litiika. linttip'I' : .1I 1

? ..1'-., II -'.1'.III'' :0.' q..t.SII .1 t HIP, flttip. tlsrni'p". for' I iv I o il I. 'ii'iiivitlitplt. | nil HIP I li i .ii1uf HIP Lil.1 -1'\ "l11' I Illlfllotl' ? I Il.tvVkPVP ( ) In 111 liarlnir WP ".1,1, ?I vppt." | 1'1\1': 1 II lurk t'lfl'?t I.I.MJVM|i": l'-ll. ili-V.il.Ki ::. IMIi'liiii. / Iii.i I s 1111"1'1..1. ) tilts,,1111'. .nt.I

nI I :. :;Ii; II' ,qy. q I R'. I<|ippillt| willi tin' :iliiitntli.nit I' (lit I i11'l.. I II.- I it "n">|iiv
.1. ', I I._ ',4" \: 1.1 n I 1".11'"b.'P'' ti..fl.II. .iiN .) iiu iili-iil. to f Ini-y ."'",,". i i'I 11"11 .InI" Hi.iti, Ili ," '. ainl vvlit IIP '1 InI'lWlii.Iit'P ? I | i lip '1,1 ti> l-i'ini'lnln'r lli.il ,// isiS i ii'u I It.:."i-, link*,.l iiii.;.linilM'ii.; Miiip I .ll-iim. ''.I.I.h$ Tin t liiiult(II, ill, IIP, ,iiiul I lapiiln HIP, i-iiiti't 1'.10".11"1"1'10,. | IUIII-P| | WI'111'1"[ { ''I ,

t Ii .l... ::i S J '.i.", ,. I,. ,t. I hit iiituitipr' .truinr" ;' ni" tiiupiil' i: .h"11 IIP tilllj.'l' It'll In .11' I Illlll'tlllUIlrpttlnnnt.Miitml.wp.nl' "' plli'Oiliil, llh.I.,1I > :S ......1. e.Illi'" t.i utir I li.n" vpt. tt Iiil.1 : ( JIHlt': I I. '1,14 M.-MI..III: ; A M.'iiiH ilIti, I' ,Ills' SIl.IlS
ll .' .1 N ,fl. Id I r In- LiHII.\th$ ) IH't I. I ".", 'i, .ilinl'i-r! nil.) iJiin't" I Iil 111:1: : : I 1111.: : : 111:1.: : : "
I '
.l ,, PVplninp.1 iilll' il "I' M.'liili',
4:i si" of Iiu I5f5, ; P. S HUMP I K'nnlPil lur,
I I I" "I'il.li, 1'1. ,1'.1 | .
I .- I '. I I"i : I l1 II."" It. 111" III,1a: > luuiii.1, I t: i "il.ipllllulrk ": ;.
'. ., I I: .1.011 1'l1t. I'u Pto'inl uf t 'I i :,1. to il.'li't',mini1 I HIP! I Ifnlitijr ur ''!11'1'1 111th tin '. mil. I.* >' ) : i l 'I I irnllv gut" nc.iri-r' ,Hut: rlly Hiaii: \ U lilll., H'\ .MiltillMl'l.. |,| t ti h:, Tin1, i ISi'ti, I ','(",-.tIlt 1.111 1 (I. In k1'.'l" t .1.1I IIII

4.1 ..S S .'IS S ',11.'. t"., :;k,., S S I: :''I.1 III" ""t.IMI.' I h.It .r.,r. |isil i'-ft. nul) uiilv uf tiinliPi'" ',"I.t --Itpi'ul' 1 I II ,I' vvi'tf 1"1".1" Bl'il I'l"Hill' I.i' ," I| i" ,' I'.iy ''1'' Jl,! niili't .I-IIII-.It; on ( ton.iPIIH'lt, i : I I :. t". ;.",;It,'...>.11.\i : i I' .. .III.IMI"' f"lllIlItt'f: > .,1', I I Cliiiiinipt' *>VIPI| | ,Cli.tijlp: .\lnli-r.ili,

S 5 .".5 S t i II i i "... I 11.11'., I ullii'l' '1111.1.' | | 'arlli, li" of t IIII.IP.' ( "I lintInl iiifui'inpii Ii.i." |,IPI, I'm'ini-il liit ilnlt in ('\111,1 l ,' III, HIP S I | .wpi'pn.l H.itl: I'lii-r .I'h--II,1, :VIM, ...Ur IF15It I",'I'IIi,-. ;'Ihl". .. )1.1 1 ',-,\\.1..1.| | |. |1'u-| "("Iitlll".I..k., II Hi,

!fr S 'U I.Ill : '. t ,. II' : :::::; 1.' It. t i' itii'l-cliaiilt,,$ HI-C tl. II1, iliipillf' Intel I HIP | t-i-nii-p-, nnil. .1' 11,1111' In tinliupp (11".II"y liini' : : : .. it i-pivllt..-"tl,',! to nl'inil "nt ;I'l'.i.; i..I.;:! I't 51111,lt.1 I '1 I-l V It "hlllllHi'kll.II' II: tnlHP l..il.lt.tft.mill $: '.1'' $u. '. | I"ll ii. .. "f IVllflPul.l, I 'IIM VII Ill I Iti p" ,

'.11 I. I.1'.1 I I' : '1".11. '".t tI I.' ; .p.ti.il in Hilt 111'1'' t Ih.I.II,1.,1 Iii'l, 't, :II iin! tiuii I Ilii-, Ilal1, ,11 II lIIll1 Plip'i'l' 1.1.1'1..1' tlh'14ii". | I,: 'I upilil, I'urtlipif' .hillllj| |' ''H Ui, Vm' In, AIIIII., ,..u I 1. "' ;, J'(1'rt'j'1,1",1' ",'III., Ill.tflt. :Itt I".I.ltll.I 1 I
,.. ,, ,,
11. I..
; J L II I II I 5 Lltl (h I' Oil.( >
Ii. 4" : 2IS 'II ., II.. hll, WP l ,II, 11"1111., t 1k1' HIP iitiltalivp, HIP atH'iiiiuii;% it ili-i I itpt. or ftirtltPi, ''III ,ili I 1% ,. I \it lOt', till' .hil'lllj| | | I jll "I l ,mi- .Ml, i ', "I II'Ill.1'10 r I .I".r.1'10', ) I iiirlU: ii'lIlI 1 : ::1:111 I Ili

$, lt .i \I 'Ill ".' I ItS I' '1"1"| low.nil fui inin; HIP 1".1"1 | ""' -" oiniiipnl' tv ill lip.-i.ni' >' n"r r ina ili','K In'niMlli.. l in .".'" 151 't', "Ii. ". ,," ",. I. ,I'lll" ... """.,, 1.1, I -.

4)itII I ,.'...'''f I 11.'I 1 :1\'V' ""1.1.."' 11 I 1..11 1.11'-, 1 II. 'I IIIP ( 'nt4II ". I vi.;liat,: ''I'"g)1, HIP 1.11)\1.1") I .\ IiItlti 1"I.I. iml HIP I |iliip.i iifllii1, lrt-1 "'" ,' ,t --, IIr.-lli.il -lot i"""' Furniture Gensral! McrsliaiiiliscKcr C .1 I ,I II. I II". l II Ill 1111114 I ,liltI .t, ..I'.SlllIIt,III 1 .11.1)11. !.. 11. lIlt I I".t:t'l'I.i1 111111' I S: 1\'"I' tIll' ..,5h'l1,5ili'I IIIIll'lltei, I I 111(1 I ( 11.. '

I) .1 tt II .lI. 2 I II' 1..111'11., I I iiiallpf! I1II ttarit. mul, .liott' n.HIP iii'ri'.il spirit; p'-itm-aiinu i .int uf IliiIniim H ill, II I lln-lnMiiuriil ,, 1..1-1:1.1. : : I II \ all !..,I. \ lilt tl." "I. l '''''.1111I1"1'111'|' UOlk Ills,,1"11'I ,| I'

I'.its ..tIl l..t.' ';. .. l I. I "" ''I in | lipt r l1IlItltlIt. 151 tin I liiiii. ,ni'ililiil'li''!, | I I | nri- $|I"'alilj: "I "I'.II/i"j) n'' '.ts, Is 1I.t', .hI.,.. ll'lI4SlIt.'' 1111. "PIt. '. '11)5', i '' 11,111'I I n h''I. .
) I % I 8 '.i'; 7"' "I; "I f,1 l 14 Inr, ," ,1 / Imily : ld.I.1 .1 *MPIoiy.ini.iliuii 5S III out !"\ "llll |! | : i ) P\V; I I' II I. \ltllh( h. iS tit I 1.1.. .' : > : tIll I I.r I. i.
|
WP 101"1',1111,11': | | | l lS ii'.i" .' tipulpi'l of nn I irrp>.pnii"llip| an.l iiiliiiiPlinik, I ]I' | | f"I'II"I'I nit n 1..I..iOI ,11111 :Iolcn'( ) : :1 OII'. 1 I I IIMII, r. .111,' $.i.' .11',. ; I tiiin'lhp: \\ oikluiiilil, nut. 1111I.In nMih

4- Ii ICIPIIKlloCIPIll: I *II III III," ) S l 1tlhll.i t .14t. .unrips" atnilililp, \ mul' 5S > Iu 'Ipli h i iv.ilmo vvniiM 1 nul, Int'ilp"iit- inn it"-k U in.uli'" / I | 11"| ( "'Ill'. A ntpp. | I"I" ( 'I StIlls ,
'S \10'" .1 '" I "I' !'
I I", ,tin' II..k I ".'"U.I."Ir, ) I It.l1"I.S S I"'llh"m I HIP | : luit t tlipti "i',|1. I IT I lln't,. "ut, ,> t'tttt ippl.int.iti.ni. il I i- .1"\1| hIll 'II. : ,' :" uhN 8"" "' h"'I.iI. In VV 111411' ; i B) o'.IUt.I, \ ,. .'. :,"It"f'I..lItlo"1 i < ;,ilui' $ .' 'IIi' l.irof, I HIP niiiuoi'ii.ilioii," 111"1"11.1..1| .
1,111

S ,-l.I .11.11", "u l ttk I'KVtti, oi,. t. rl. I'v. i'111\p In ('1 iu i lI ..lIt 1 I t 11..lli-I"n Inly" in :"iill. I"I ttl'' I 1''''' HIPV, innl-l| IIPliutt .1 re |11.1..1 I III' i> lill..1 tii.-li mlniirpi ji'iiup.IIIUIT Tin-IP I lli.in, : it n lt 1',1,1\in, >!:1".| hr.'I.NiiuiiHl.it t I'l -I, \ 1111 I I. tIlls.li.'h.ii.i": .I.-'KIIP"; ,." 'II" l"t I I'II"I'I, N'' ll"H'llll'l'P| WIIII'P, Illl 111.11.Ih'll-'

t JA\-I., j h"1''f..t. :i". 'a.ti Z'' tunip I'P |1"1', :at ii .1'. !niin..ilip| ,! luin ti pun.i.li" r.iliun: bv ,HI-ISP wlm nn lill"C" 11.111.I .. \'" ; : a 101111 I II, \MI iiiiiin r .lIlt I 1\' "Ill .i tIst!I'i'i'l'' f- ki-v lni-iiii't.." Hi iniMii tin-in- .

.. I ML.,: !" i .. ili.iiti.i .. Ill- I'll ill 'f hlil mut' liintili'Itvn iinalilipt \uii, I nk II 'ml, .' II .I'| ii\"ti.,. .i III.'", I 1'ii-iu .,.: ....... ..
I ., JISII In. % ....t. '.i. ..'. .* 1".liI.I""t.! .ninliot .. Il.1\ .til t. ..lux. ,"o.tl I I. .1.1 I' ".-.o.i.I' .oI1u
."; i ;; "..... .It HIP ,iliiilf uf li'-il.iy it 515111 % -- "ii'i,, I In I I' ii II 'n ,'. Ill ,n.iii.in, I '
;:; : : ; It \I. li'tii1 .. ), puiulilinii. \\l> ull'l ,III ; ; "ill ,lilimI .
fn I III k I..'. | l a 1 iiinniuti lia.lt. n.nt : '11. .tlIIl: 1.II'I'.IIh., Wil '.IIP" I \ r'.nk' Miip.llulinil ,
At t mi') .i"I" tti : | || | ( i in on vvilli %'voni'li'tip, > i> I Mi \11i1.II'1, s 111'1 I A i II. Si ilh .r>."i"i'" S A I \\". A. I 5.til'tIIiIIttS''l| ili'iisr Imp
I i '
; I It .
ii -i l. HIP, ..1".11"1, ,., '" l.ikp, tit, ami\ I hull, li.it, il l 1"1 sa'nl 'Hint "ni'in't" (HUM'mi-ill yuiiijf | : liinil'
iiiuli-r 11",11.1.'" t I I" I r.
.".'I 111" liuv I l"l.iivn 1 'i'liui- ,' ilit muluiulit.
'S L ..1 ;'l. "'It. "", .In liauil nn.l H'I\P tin1 |,m.lir| "l11-j It i inliiiinaiiiti' ') In) 'lulu' 111"11. pnnnll.inilliinit h |1"1':1'11"111" | : "I I litiliut, I 11"10'1 I'lcnty .1 FOR PRIVATE SALEM I lit i'Il: .1,1111, t I ii iiili-lil, \\iniilliiiM. |ist'I'.l I | tin- | 1
iiut I Iniv'nur win, vvill IIP gililt\ III a 5' N \.10, l H I-' "lill .Ill. II .111!! I I".. Mr. (I.P... I II' Nv.il: H mi HIP iiirlil
i ,iln :.Vl'1 lPINl .! I. i\
,' .f" Iliftt .
intimi .11 linn ilatltp I-
t ,
A% "1.1111.1| | | | | t 1'li"I"' ; IC'I II '. ,'h', 11111 fiirip,
.. ..1..1| | ,ll I It .U.1 I .1,1'1"'II. .1 111"11'. 'n ._ S o to HI i. I. .\ ll\li.: MV.I K ii -i', i 1"1.q i.IN i. Wild'li, isss.I) (P.III IIP f'linul ill 11114 |111141 i at
.1.tv f.int ::11." i --li.ill, pntilimip In iln HIP lip.I will i, h) HIP l || ilnllii'. .
1".I"II.t.
Hl.li-i l ,Ill'tV I IHIIIIt, III.I Ill nii'iiiit iiutv at :, luit I.ink t lur; HIP | 11:1:I I NCI. ilniip. .\ ,iiLiilii' : I I ,- 1111.41| "I'l'lt ,iipi liliuiat, t vtpwuip, S I I Hi I I' I I'lM'INIi. nil linnrt. I'lliuiBLACKSHERS
SI I Liiiti iAV t > tv |1.It'1,| !I.<, 10,1 W\ P .nppn.p' ,HIP papliuii S, In tlil, |"il, Ito Fist i:: Mlid tw: : S illll' .. '
ai'l I mul ..i-l .,iiu-e" uf lnt, -iin .. I. I \ of iniillt in luw n, ;
[ hulMlilllt., ;, I'l"Pi. '1111'11, l I'li> 7".l- I uur ll-llli\"r. (II..t. |1,1' rnr N.r, \ .ti-iil. Hi','n.111.I I U Fnlll > tIll
vERY STABLE
iif 1II1I..It..1 l il li,it. >.%." S 111111. I II" piupi-rly' In- .II'II,1' I In I 1111,1", --- I HIP polil '-n.ii.| I In S dial, WP IHI.hMl -. I ,

.. ilrl.: xt 1 1111 1 '-li'iiin" I'li-p I r.iinp.inv No. :i.! fur HIP 1".1 l it ir : S : '| \\ ( | II.\ON: .\ sit' : i 1.11 :. \ I Ml ',11. I '.llk.lf'l, W I. i\ (lllll II.I S \r M \iti\\\\.
'PtIsIt,. ,I i ,infill f.r" 1k h"h. il.i' !> .N PHI"It' a ,tptirav". t HIP, I Il \1111"I I vl I.i I. ; in.IIP flli;' 'lliltiItS' III.in our 1'Ih. \ I i. mi', lli'iii'. I IS

l .1 I i I tilii'i 1 tt liul ","..' in it. 'hill', .t. $It.l' i J: "11'1".1' I HIP. (I'Hllilii' ';'Iiiuli ul il tIlilIlt II. I '::111 ''inlll'I",1,: | | ...II t HIP' r 0"11.11" l"i" W. ( Illl t lIlP, | | I "' ,.lil n'l | pt ; lai' iM'Muiitili 1.1.! .n.i-i.\: : : III I lii.tvl itt .II I StIll, I-ml, km r. ',a's. MP..I-i :. .1.i iiifk-iipi'\: I ,. ofii -
n -t 1 .1,11 1 ,, I. ".1 ii.\ 1 mi"PI,. uiiii't, 'I.I.T ; i HIP iitpinln, 'i--. prutpil' n.ill'I.tll.o l.nlipp'pri, | .illv. !< ) I I 1'1 11 ( l.-ll. \\ II Illlltl A I 'I'.
.,IM, ., Ii urlt "',1 I -1 !!-. My Miti'iiiitrv: i.i; |.s.ll., In I .lri.p| iiPtot'l' :1''lil\ .1 I iiiaiint'ai'lin-PI( (n" t I' ,n.'Ii ( l\I'I.i : KIII I: in il r. "t1 ii'ii" k ill' ::5. l liiiu-i, ki'i'i| nit.t.itilh mi lini I I'm1liiii'
I | -
.. I l"ti StI. ln.l S. ? a. I r "ul-, .I ,ill piniiltv II.IIIIIIPHI.I ? n II :"| '| > -- I \ 11'T I C: I li.iwiiiiiii.Hi. .
Pf' tI.- iiu % : lii'liifp' /11'1",1) | i IIPIP. itti'l t tin1 1..111 lit gI III*. (Ii ,in.'s IIP a ,ipi-l, S II IliiuitA S 'ltSiIiil':| | .liul li.tnirlini'i". luiyj.'ip .
I IA. A\,, i I mil, .in ". |I't' i-i 1. .1..t11 l'.i ;S.l *. I ill I[ ul t HIP uMiii/ati! | : ,n i. liutt I'V our, inlpiiliiin !t.. I ,, ( 1.1'1 I n I I-i < I liiiti'Hi. M ml'I I ,7 >'. VV I III Ills)' n.Sil. .
)1.I l l lS ti VN.S :"! .!.l.ini'p: ul. Mr." |Illi \ P.II1; h.I.1 "part" In (ii'llliPin in. out ul', HIP lll.il.ll 4.15. ''. II hIs I II 'A 1 I. ll'UVIllll'( : '|,|" mi'l.tpi.pt vt.i lllll". al rc.itonal.lp -
S i-i.m in I HIP limult: uiliu1 in our, >." ,
11'1 ,it I.1.i-I n n. t lIlt, I lit HIP ':: ,".lilli".III'\ 1',1" I. IIl't: I 111 I a ill .IP ', till. II Hi.ir AI I Hinnlii(? ;. |t'..ii. "..
; I 'I \ 1 11,1 tliu.p" "I.IlI.ltllltiIIZIilI ii "p WIPHIP our i' I ----S S Ii. I S's. ul I. tIll, I '. II .1 I, W I I. II il 5 I'll,
: :an.l I HIP I .' tilin j! I. I w i. \\iii'.ii.' 1 milt'i, K ,.|itil. | -milan! Till
1:111 1111"1' \ M iniiiiiiii, nun-ill, ;l.'i. 1. (HIP \ i.- :
I
| Notices. .1 I i.
Special ', 1..1..1 I lit', ,' i luli-ilt Ini! Iu imlinc I HIP lip ilnlv "IlSi| | \.. | "I:". ". .' \.:' 11:1:0..1.1.11 : : M.il.-il.l I. U I I. II itll'li.i.l. .
hali.II", I HIP i-lir .imp t lIlt, Ii S \u Lull. 111511 I t'S'iililiI'| ilrit PI I IIIIIHIIIPI.iii
? lIlt, l/nlili-r, I l."t-. In taki- Nt'iiil .tll (111115'I : \ IHI") S 'r" 'i MII, u : 1'/1111, -.ii > n f I li'IIM I I.11'I' -
'fAirival anOeparteie of Mails. I II IIP 111.1.1"| lIt f ,". Ii. I "I'l'int' ha-, 11"1"1.1. tl S I II I I'-1 irt .v \ ', lIsts nliK'Kim lii'i| '.-i,iiu. I l.ivp llu'in .1 Iii:il.
!! fur" ,, I 'IIllIl.i ',,1,1, ue.1 I lip "pii;;inp ,iiu1 i :I lItIlgI' fur tllli) 11,11 lilll -| I ( 'Ii I( .t\: $. (ol"ll11')| | .\ i hu.' on iiiiiui. UKinir: (il Cm iM.l l'liOP ."'I";. I'l ilflil Hi" S

Irllulll. 11..1,1 1'llh" lln1 iiuipliip.liip.t. It.inning over, IIfI"III."I.I".tl \IIPIP N II \\ illi I.HIM. l'.i| ,|. 'I !;. I'lIllhl II'.
.1 dial nutt : MI I IM i M.I : w Snivrvor, C'l, Kujfitn'i'i.: 1':1': n UsI' ii I"II4P I I U El).
it 1115t111.
I,\ I. .\ \ It. I 1:. 1".I (1Ii1 n t I'.vi': l.irr .,l ltlniil.fi-. lomloii.' Itr I tin I I li I 1,1, I I. I Ikinui r.'I iilil I\H| i inr' tit- il Ir mI'i.i .
Arti' I' I I.. IllII: \ .'1 Cuti,1MII.'IMI I i |1"1'| I I' i nil lil \ ( I I ittg iluiip, lit, ( 'WIt, "lItlIlIl's" r.nil.lri-, s i'7 II ItniitA ; liinnlii- |
: t. .i : liI.1, tui' itt .i Hun l I'mHu1\ t I i 5 II I I i. tIl l-"ini > Hi Inn mi. h i.l |1.1.1 'ii| m M h 1,151,i, I ,
;i SI., SUS I \1 : ialinu ,HIP inipoil I UUP l itluliippp.ilt. i I IIP,, nim In | | | | ii. Ninii. H nrjl VI, Milnir"p I.inn i ". .
li A'pivi| 111' | | | ilt'll, A.l.liv.t, 4 Olli'-p) ul. W hlH1 ll Sill tol.Ht-tl 4 <"' StIll'IilStSl" i. 114. III 1 I. si Itiilii ,III.-I? ..Mart, Hit* I'.IIM ,II! I 'll I
,. '
'. I I.) ourlit:- ,
Alti. t .i I. ti ; I Ivs. I' 111.1.11"1".1 ?.5S 'I I \\inl. nil I In, I IIMlln.S k. .i'i, 1
., :11'1'' 'I ', ttp ,niijjsltt .av." ..1 I ipi.iininj;; ill nil In |.. \ Cotttii in' t IhitMiliu.Nni .mil Itptf tail r in ilt t rllu'-p| .5 i .1
II I )
: ( ttlIll11| | :mill,) :mtmip' '' I i .r i 11.lill, HIP ] : 1'\1\ II. lilies Itiunt A |IS> I ii 551,1111 i ui PHI S I ( I IISIIUIIMII| | lit u ii llVn -
1" : ,i'ttp 'liu. IIliiIll.. HIP 1,1 ami t.'uMiT,\, I Init.II.IVP ll.Hir' ill t lllP M, ,III1 : 'I'llltltI 'I'lll l.1) \IIMI. N.-il uii.I! | |55 I I' -niltun., I ,It nth I Vtthtnii 11111) ,1st| ( lit .nt ml |. SI
.
it. H lIllIiII.l, | lit' iiiul, .
.\ ,. It. I::. tppuii I at | 111 N\ I. U ill.
.11 "I' '. I mil 7i7. lit
II I-in- :" .,. .
|It'| Ill l"4'lISS. lilt
tiIiiy aifiepil. I lln'm- I lllll, till' I I l : ...: : .\ \iIIIIIHIII.: : liiiItil jl | .Ill.> ll-lll l-.l.ll It
lllh.lt | 115111|
..' I \1.U" pal : lIIlII'IIg I I. .nu. Itlilliil> ltl-. I iis.| -
Art : hi'ip|' it ttill lipi-i-nl'trr l I inakp it | Sin II iiu Miniiii-u-ii! 'I'. .1141, I t -in lil U I.sIts an? I lit|| lI''t's'ISI. IIi
; .. "I. s o I I'11 "I. : S"plvpI", a--tiitn- < uiili.il uf tintiampt., ,lixoitilili:I ulili | j jHiriiu 'rll." I 11 I...t' Oillpp' IV'iit.u'.ilii., Vliir n I' N ul, l lintlliiA I II ". | SIll.| nllpih, it (In. Ih.'lluhli I.t.-I SIS

'. 1.It'r., '., .. I,1..Iltl| mul ,i-uiipdlt.t |i'.' tin i-llit, ; ttii> \\,1.1! liin-il.it 1 % iii-lii ,I.. lioiit HIP tt.i.k 11l.I 11111 -.in. .Il !h.l l->- I. l.nn.I.| I Ist.iiIss'l' SriI, I liln.l.mil : I ,IIM.I Mull..I", $171. I'iiUL-li( ls.:| S I nun 1.11111 unit n-i| >tt. rt in Hi n.niiil Sr'S
IIItI
.. r. .1-I. 'I t 1..11..1. '' I t ',"' ilntv! in Mi'/ni"* : *! tin.I. inlruipat. -tl ll VlllMIM' I II I ', I Illl III, ..1.1.I 5" s. i. |I. u |u. tint t.in ik<- h k i' tin
S 'oo 1.11,1.1111, 110 I.' .." IIIItt' ,I.' I I", .10.. ',ilitptiHIP <|iip-tiuii. Iml HIP iillpiul,1111 ,In | n I M I \ ll.lI rt'iu I,i//-! ", IllS( lilllMilll1.I Nil % i-i- I'lil- I II I Hun t A K I I' .iMiiii-- til. .iiiti-i I 55, IItit, 'I tin. II
int. 't'p
1.1".1"1' i 11
"I "5 .I I ,H' 111.51, SIlII.,"' ",..111""It .,i.I.\ I ,1.5 ",, .in 0, nii-ii-nip.: atip t tlnnk, "il .1",1' 'iIll I. .1 % 1111, ,It Ml ,1-ihli' S ISi t I'i HiM I ni' '>. \t Ills ;*. \\' I. v\ Inn h.It 't'| <
Ii,. I I ","1. I ,1I'1'It'h.' .I. .ttl.Ii. I. II.P4I iult., uu'. HIP! inli r.t 1- o.' II. iiu : WP ', p In lIlt: "tall'':'r .lint.' I HIP) 10J"'I'0' l i-piiliu, \- "" I I ; | | '.{ I II I k.lIIlIIl' n V ll-ll l. lllt .'" IIIUl Sits Is'l's" I il'H \l.ln'IU".illt"t IHI it IIiirt.. .1 mil ui lit I ti"-'ii I II I. i''iiu n. t in.. -(.in ii p nil.inn tth'iil: out .11.-.n.? n.- i hi.'I''

S .5 ,I .II lit .1.10, tr.III., p-ni-r.il x-tlliPiin, i-'inlil IIPniPiiilipr. liliri.il ,' .V Ail I nut \ ,'Ills I. Mi \.It,5 ,11111,1,1 II. Iit.MII .
.j..1 li a in HP ; 't"i 1 :"t I'"I' : \li l II n.lim. V'ltli. .. tt nh .tump u,uu u in .
.
liavi-n.i il.-.iip' .
: ur, iiilpiition! In I oi, 0 ..., ,.. I.. .. .1.. 1..L. ...,...1 I I 1".11.... .....: ,. .. .1. ...III.. I n' .litiii.-t, :Vllpn .1 I !nut! Mt UilM1. 'lisI I'I ..f.. 'i-ltlif-. l" 4.I '. ||,'.IIII A I ". S n. r. I'M. .1.1 littt.i\i.: Ill Vt i .hniIn 5,
f .tArrival and uepartni or Tiams.I..iii.iilli I I I'uliil ulil mit |1111 i"II.I' prl".nit ,d.i I ., .. .;...:;; .:;; '. :.; ; ; : \ I. I I ...I. 14 51 .I .' Ills, 1.1| l I .Illi" \ ml II. ttt:I. Il I- 1-111,51111. ,'I I It s... kliu. '. \ III I. II Hi
'".1' \ i1 I I.! ItIlt" "Ill" Iu Huprupir lit' ili'iii-niil, >" | } I'.,,i. I It, .1111 E: I I tiit. Ih.. : t uIi :.. 1,111 .. I S l.i I HI I I il.it IS. I, It >t I II.1. S
ant, ,lliin, ;: : it i. 1i11- hIllY' Ih111'1, ,.. ", ,. ;, ,'I I II ll It i.l'4.V I IliilMllilU.iii ) .
,- .nul ,.-11\ .11.. ll.nli-u.ul. .1 lii'iii' 'iipl PUII.I'nt ,, ti'liptiu, ;: | ".. Illli" ;' I : I.. .1'1'I I i I'ui' |i's', -, dp.in., lIlt nip. ami tpilililps -
1.1. "
i I'II..I'I'' 'In nin't| | 'n "'-IIII' (PUIIIP .tI1. 1 I .rtill, I \i, Mniiki- M i nIK.i ;:>:.
14 ISt S I I.I.n. lini'I I t-n-lii1- .of I 11"11,1' I I of I lilI11 I, ,i' Inir- I.Iis, It 11,11, I II I 'r SI I I."w. .,1"1'11'.11 ',inuii'li I l.inulH ( '>IIMIin) |>pn<.|'.illt. n.p \lapp': I '.niipli'lp
"IflhI u. ii Iltt % liu HIPV III.il anof liu : .
, .. UN111 s i. 1111 nut -.: 1'1 vi in 'in.it' ) I ni ,]"pn.'p\ I i.in' ill .ulili.I" in I il-I'" I i11., I'll- i nun.i.: : I I.I .1 1:" .1 I. I .1 i\ I.I I.I S ktllllt ill \1oolt-ll Vl.t.1.l | llll((14, i i -i 1 I'l in. I li I I: ii 'i'l. lliiVMliMJ. | M IIIIIIP ; "A" I'taml. I'm.S ||,. l 11,1;
nalnip Inponiiiii-nil. llipin.plve-( 0" II III Sill A I I'
,I %,. .III I II. '.5.. M'. I.la t.t I. a. '
t J4tIII Ps'ist S. il.nit. I:: ul v. %I. 11'1$I.'i ,. ti..la.linrii S Iliu, "Jinnl jnil$ i'tni'tit 1.I.In, liunttli.t 111".1"" if -In' i I. la\1: ;.itt at yitip "I.. Al HIP I Cil ) -. I I ; I ..I "." 1.11" 111,11'I I lIllIlsIl'. Ilititt iiiiil slim"., I'i'ii'iili' unitllllC \.I, 5 \.ilkill I I 'll, III'i .' :1,1,1 5 Null I IlilllnAI I ii. i.- it lili: II tltllt \ Mnulillllllll ,

J t if Arnn fi n> I. ..'i t. vi. U.I.'i c. viM ; ,1 I it I IIP I IlIlll.III,*, t lav.: \ ml. : I 1,1 I I I ', : I 'II. 'I" lIlt It 55.l.5( M .Ull.ll I (11M.
HUMoi, I m. ? II. l lIs. tI. t- tii-p" in::i.IP., I I utir' .np 'p.iiunt tin _. sIll : 1.t' I' Hlllll-* ''... tlllliiml '-. .' Mill III A M. lllll lil"-.. II MiniNIMllll$ 1:111111-1.
; n. .1.I lit-ltl.: 4 l'iiu, ; I I "".. la" ,
., 55 I n ilailt 'I't. M. I...i "p. 1. I1'" I... It SIll ii liii IIIHI l'I''h' .HI i, tin, t: I -Linn r.
I f.t ami I lri-ininu-, .uniul "I.\I lln'lli. A a.litniliiii .." ,. till I I I. I 11', -.ml lIst 1,111 In 1.11 i.i, l.unl-liiiiii, S 17;*. | 'I IIP piil'l'n- i in .tlst t Iiml! nlI
II 55 I I t .t. ''Is 1.sII %l. :'Shl I'. 'I. \ .1'.1.111 / M 1.li '. .\: ; ( ', ( P .\ IJ.I .. .SS.h,4'SsSl'l .5.1 lush'" Itt 4lsiiss'Ie. I 5II i.
II t lln't uli 1"1. linn t tin-in (in.Tin1 : (4'II.tilllli'Ill, t i. inu Mi.I' I r. I I', 1.1, IIr" "1' \ S U I.Uilil'-li. lt.itliei't. w illi -limp i 5',5.l5'., I-IP.III tun
1".1'1 I.PH.; )l I.. lsi '
; I\ till 'I It ,
'1 ,, < I It".It"\ i ,ti.iUliun: ; \-1. 1.111. 1 It. I .ill'11' HI I. I I'll. I", INI, 1'lll.U III''**. I
,111.' n
S 1',1. S SIt 11.1 tt 1,1.1, li It IIUH lifinu | N l (iPiii-i.il, : i,I IliulAputl 1,11111" 'I 1 ,llIslliI ., } lilt inn luau ni I IIP .
I mul
." t'lll.l'.ll, Will ll'JItP J'l IIM IIHllH .1 Illtll.i 1"-1,1 1/lill./ 111"1' / IIi-iMt. in.l, IjtlvrtJ.'o| ) 11' II Itiiuliit. Mulit ,ill lli. -lliii-"ll| A sill| M'i 'nit PUT) iippli.iini-n 15'
: Uf i", .!. i", \t .Inliii., ,",.1 1 rih.1! S liyllif$ I '")11:1:11: I tl. HIM! S 11:1 I '. i vi i iiiiiui.. .it. |U:< |"j"| -ii nl ." ,l. I l'I"lII I y"t .\1. ; A. I i'.1"1.\\ I ; : I Ip. I I I. Ir1 I II l'i, S I'll;! tl I" Its,,-. tan In ".lip a ("HII, .iu.tIP| pi nn .liaitur (
I'm-.uola hail.iii-ainl
lit |,. .'' i lii: ,-t,,n .u h":'I.I i. il.. iiriuiuiil I I'm liar. Navy ,.11 l.iip.l) iinipprn ,1St/ HIP hill l in 'Hu .1 p. | i. .si.u.|| | | .1 I n' ; I I. J I ,' I N.II. I Ir ,,1 I ul.', 11.in.' n .ViT, it iip.il$, at I i.liiIriir put, :ut I IIP I ; vi-
.. ,. in HIP lipfuro, tile : I 1.1" I .11 1 .1 I \ > Illiuu 1 1 al IIP--, l.ill- M'-Milliin, Mi-ir II, II"l.il '-
.tsI! '
.1.111.1 1 s vi. | t "|1"1| I"t 'i-uiiulrv. ttnil'l.nii'l lini. -|n'iil.ul' a i-unpli-" I I I. S
11 .I ,, ",, MM l .Igl't ; I I h 'Ilr I .. t ..'t,' I 1Il'k, T I .M'.slli.ni.-.!IlS. I I'I I 1-ssltti .Ill. SIP SI MIUINil.i's I Il.l l "siaml, on l'al.il'xKlieil
I.. .linn 'illl\ III* ,IIU.| I % 1..i.I'II| lit tlllIllLitlli.lliISll '! our ,i-iti/pn. ami .1 liij liiinln'r, tra.l.ma.lo .. : : I. s I ,11151151 .1.14'. ihipI,.- Iliiioi' ISIiiiiKi'1.. ., I'., I '
3.V I I ir.. 'Jill I .il l'i IP ii s. lion 1.II'ral I ( ; I U. h.1. : Il Vn I 'liii.i. I'IIMI ll, lil., iiPNl iliiur Ill .1, I. SIIIIIINMalnnntt
BItt.. l mi '.. .Hi iml 1501111I uu Vlulnlp ninlin iI'll of Tla.lp, ill'' ) Iif HIPIII, : "Mr. 1"1 1.,1, I I II'''' IS "t'.ll14y I S II It slIr. .1 l : | his iiliii.
e i i.i I i- i l SS .1. J"I 1li.11 ,lp.ili, lini.i; I I'. I ; i ,. I ''to'I.I. I'll Ill-ill fl, IllVtll.M. I N..I -" u ->ks i ll. r.-, 7<'i. ii Ni'.il.i u.iilln A l ii."i IUIP.CltllllPI .
.5. U. \| \lt-ll. -iii'l.F.'l I.S. I. ..tll inli.nl .ni-li 11".h .Kjipak nnilii'iitaihili ilirri, I In it.tlitIlli.I., :a il.pup in.n: kit.w I. I I I IIIILIII14: 14 14 ,l.nr, I ft l VV I. \v iiilih.I ( .
S I .u. | | ".-"! Ui) : \ I IhlI't'lIl IH n. 4 'It'll I till It I llP sup| |I" |ii ''II
W..I.I. ,
S. I'. V I MI'III 4..III l'll-t< II. I ..SIIl.M I Inr, I HIP ... ;,"..I..I.III.t.I.I |; lii'l'p, IIP I "" (hh '-nllivan \1 .1 I 101"1." I .1,," i II. 11.1..11'\ I h VI t.l.. mi.i.l 1: i-ii','',. $l.'l.I U I. Uml'li.II '
I 1'1'.1. II' r..1".1. i I. : l \1..II I 11,1, W t:, ,Ilk i .. nil. An HIP-, i rm I.ill", tilt. I'm'iii-ln-,1 s-t 1.1' |i\rii( I,,ii in- uliMIIml I '

'inn.Pcnsacola tILDIII' ,'.1. ,,1,1., (i.'i-t. Hipiitilfmul, 1,1"i Nun 11 Ii,, '' ami Mr.. .Mi I 'oi'",i.'I. I Itto ol" (tint I,if pslIninlii'f It. \l l.I.I"t.i ", I 'I-., 1 ; ; I .,I 11.11 I 1"1',.lIlt."" I u. ',.. VIIHIIIIIIIISIIPI'I.. II Ui.ir-A l: ( km iihi.. S FIlill, ur li-piil li.illit p.in I-I Is, nl atI
Ills
[ and Atlantic Railroad. il vv uiiiii li.ivr IIIIIIP" Iiiilin-iipe 'Hiin 11' t lln-, -.nili, lur, lunrIPI I III I'l-' III. II, I .ll III II, KiJ
S Ilil..11 li, 1". : I', : I Il.lIilI.I, III I Ill I. -- I li-.l 1 \V ItlllllllMIII ,( I 'II I all I hnipt, vt illi poliip ttailprt in alipn
I ''km t ,. I ili.i in''" r "...10. i I..!. I Hiiiijft ..1.... I Iu lIlt 1' '|1II'rc| ; WP IIIP .1- : million tell, ot plup, I HIP laiyiIi.ili I. 1; 1'.11.") -. ,
.. I 1 / Tlio--. MII.IPV. .. ; l: : \1.\ I I.i ll I nil'.I. III. It''I'll.i :m !. II SIll's'. J.l'l If f

I .11'' 1 .,.ts' .5.111' iiiK ,,1,1.1",1,1." ""I 1"11.I li'l iitln-t.i I pti-i-, ,".1.1 IP, in I Hi.itpi I .I IlIl. 'riii- ( ;.i-ni't.i. .. : I I .' I'tl' hr I 1".1 till .I..hl.I I invv: \ 1"11111. S I II I IllS, im A l I. *I I'IIUHIIIUIt .

S .I "ss ",..1-\1, ;I 1"1..11I..t.III' \\ i I IS ttlinliatp" I Hicii,' "",,.,",,1. ninl ""n. t 41111111 i I t ,an In put nil I lli.'ir Inn P nl I unipIn \ \ I ,I. l'.i 11.11. .. I' I Kill ) Mil. lllll, ', |1."tI.r. |' -I- I I Iliinllill' I V.'i-illiH I | | Illhl U, ?i I.. \\ lltl.-h.I \\ P HIP .nip ii'. i-nit lur. l.niltt.-i-Pi*

I. ', Iii., t"I., 5 I.': ;. ".1.511l \,.. ,,1.,1..11.) t n-aiult, In uur inn-, il'i' t Iln li.an.l '. tt ui I nn it. anil I Itt .t v l.l,1. I ill ..nunl.ultium I! '1.0 'l.r.u.il lil: ; -' Its Ill ill 1,1.I I llY.i'l I I I-: 1.1 on I'.il.ifiix, \\ 11.11 I t. ,,.,til.' ..illi.I nil II III 5 k I \ S 11 S N I.e. I,i's's', Al.l.'its''iipar.;; I l.l in SII lIlllls.ss.

i I S .15.' \1"I OSI, _, ,III I 1\ :r. .5.111' \ ( I 1 i'-l.all, I li,.it 1 p 'uu tt. .II ,il.. in liavin ': Nptt, N ui l k In I le.pitit" I tlitlii Vanliipvl 1 1 1\ ... !| | ] .11.1111,. I I FIS1 I.Ii 1.,1; .lil.lvp 1,1.: Ilii. ,Ill'illlill, ;' i' I li I so l .n.1.1 I It!I.I I'il.liiu/'l. I 14,55 i, %s lit\ir:j 5 i. I li S I I'I IMI". t I'l lit F it IIIhh ii.I % IllS. ami. lii-l-haii'l S n-i iti-it uf$ alli.iploan.l
II .I.
\ ll tlIt
I. I... '" I'..""t I ,.11,1-I In.' .;II 11', 151"S. ,:.11.\II 11.111' ..1'\I I i 'I'lll'ili'lnaniN, )iiiiilfil.iiu : r -.| lui, of I Hi. Innilni, ,an-l i.iriv, i lit t'SI i I IIP jIl "I| -[. .-,. I ': 1"".. ,... tl. .,,.l I: a;niu.l; I I." -..lilin'i I liii, /In.; I lirnitt I I li' VI II ) .V III H, $I'lllMM. .illl, Illl'1 I'.IIH.III.II.M. S l I .iiu-t gllI14i14 |iii 11515 | in,.. S

: !._tl" ." t .tI \\1.1,10., I : I. '.11I \ :: \ >ir.i.< i vu .nt.: | -.'111 .\ IlIltilit. Mr. 'iIIIIIIII., plan, li.1 iinltuiii"!)' IiI'l'I) I I t.11111,1' )l "rl.I.l.,.,. ).I..IIlIlIl ,, illl' Ils's' P.lkill" Oll| II llPI"* Illlllk-f" lillll I VIM VI t r .HIM S I'i id r..',M, .,IJ. t112! > I I.. I'.mt \ fit.Norn .

S. E-: ,.I"ul.l. _' tvlii'tlli.. went titnlli ft .'. In lint,' Hip inn.IP" Ii.i.. IIPPII i-ii;:' ) I II. %t I.' y I InlI, I. II ,l.-alinv: il l"l. "I |il'lil'il % "" .i.lil; ufili.innili'l VIM -I.P 11 i.irkmill, .ia; S -

-:0""1"I'4 I I '.' h'I.'I"I.' i,.'.1.'IE. I III.-Mii.illi-.l I I..."lu.ilitP llic \,1.11,It l.in.l. .liii-li I ill Kin.pii.ptl i-onl.i 'IMIiml' .lillll' t lIlt' Will, I ""' 1 I '; I 5 5S : .ll..5IlI55llIlllI 1.. ( .< I. 15111) I ill', gill ,,.t U,n PIIM I' V, tl H.'lllt ti.ilu. IN It f 111.1 fill,Is. 7 *:.l. i; 'to TitMvui: : (< .

.?, $44.. S S.I"55.. I S I r. iu.t..i.i' ,," .\ I':: I ISIlI 1'.111 lit t.ipiiul| int it.ilii'ti I'lial tti',nl, v pit i (""II in I II.r l li. mul >itv HIP S .Ill'l |.|l-.lhlll'P ulI"| % |I I 1'.II N III. I t.l'MNIIAlIll.... i.; ,tIt kit-, l l il;. tiii'l il 1.,t..I. "orili, In :all| I I'l1' -Illllt.OI. I'ttr, PVPI t i.i.4:. s'ttlt'IIIIIII 11 n in p< \ I .i.iii-\\ "i IU"ill. I n I r'-Ml'liiin, Iii.
VIM. I .M iii ( tin-
r piptiii-p. I ill .'it.in .
..-... 11'1.' I ., ,.,'S I... ,4. 1,11' 11:11..1: I .1".. 11.11.t t ( 'PI,11, ul \\ liai, ,f.1,1), | CtI| I iil.iv i- II I ninlM'i- hl".dr., I II" ..1 lonii'l I Hniv : know vt 1.1..1\\, [ ( ':<', I,)I 4ls 1,511111111 lIlt Ill'. .I ''otil' +' ,mul iii"UP' ) l.i 'tit".iniiMiiil, 1 1 I Slll.l I.ll.. II ll'l.kl II. \V ll'1'M.' I'.J, p\t'lianut* slts.il'r'tIgsls'I ti

z l ; ;.I.1.1,1) $' '1: IIt.i 1'.''" ".11".1. a ilip| un HIP I I I, l.ii-u-1! iniulitp liilp, tin-IP-UIII'PI' .t of the" 1 pin"* l'itip.t. .Hint 1111' NIl' ,tl >\ | | 'l lIlt .."..,..1 'I.'t Ii" S i"t .:I "I' + I.IIiI.I ', 1 \lll.lilI l I I ii It !I'. I I'tt'I ,1, I, A 1.0 VlMH'.l'IM'i : M iiii.Unlit. | .
tt : I VV II.lhtssss! A I .
. mn,,; .'.'" I .1) ;":j'I'' ,," piijiiiipun h. 1.11 trip; mil ,l.,i: .1.1llipui.lol ,ne, liillr, 'ItIIIill't"l4| | lit ,llupioplit\" Ii liuivi'iu il'ton. until, i' ) | ; .1.5114115 1.11.. '. I...... "J.ts', I 'I its I 'IIIPII WPIPPlll 1 S I lit I HlPPtHlL Ill 1 i .155,. -.11.ill f Hinl., I F at I'll lil'II, Hi I I. Nut. I I.. I i'11.I I!.' .lss I '.
I : "
4 t -,; S'S.'I SI 'i.ltlI'1"It.; ,:1"1.I..WI j .111iI t HIP ( ',', "E81 Wli.nl'l..iihtiit.' : i I >:ii I Iliein. llu-re ,.in- -liipinl 1.1 ,lltt-i, tli.il HIP ''fI 11 \ ?14 : 11..11.1".11. .'" jiinii' | liinil' HIP 1 in.I, m Il.inun" llIlIZ ul,I Viu. I I.'"., r I I'i Ill I '. I.K "l ;. Ht NNIs III lll'iilin \ *.
I 11 U li'.liilitiili I 'II.Isis. ,
:.-: .1.151. I II: ss< .1 .1111111111 11:111: tIll Itpivlliiii: i ): ttuiki'il, -pU'iiili.lly, ".,,1,1, I.."kill( Iu HIP liilnnami 14I.liSSItlg| inil li. 'iu lil ,I'ii 1..1.' /: S I. I 1,1.I '..I .1111., S ;.1 1 111*. lit.. I, 1 1.1 I till1 "',1,1"1 .1 tV.lllliPOVlIPlI I [ It .11 i.'ti -.niIT, l IIP ii Ml. Ilui lli.w.A I Ni'iir Ktiplilan'. ; .. 1'iiikPeosacola

:. .'. I ; 'V. U. I IS : Mr.I .Inn. I 1.11141.1.' llip .1i.I..I.I'.I"| !' .1 1"t ""I"'IlillliII'"- I.unit. h..I.lil II,' Ilia! I HIP ...11..r ) | : I I I 1:111.11: 1.,1.OI..r. ) Kll'l I HIP ;ill II'III, fivi; ,". VIM I. .1 I VI Viluni.-lillulUli., 1,11. I IVm
I : :I. 1'r' ; 10"1..1. |
II VI.II.IM| \tlii. .t.'l. 5I.s I.IIIMI' .
:: *.* ;; 5..5 J"'lul 3;"P.111 I.1 : tit |iroiup.t| in.in in iIllitllI.I.. IIiIViIl4 i I II I..1 I linilii-r snpplii, in ,HIP Ill ill,|. f." till \ //1'.1,1 I 7 :: | I I 5.%"In'", 1".llStI Mm., .\ 'i '1". 1"li S II'. "" 11".1 (Ii MVP I IIPPII urip 1111 I. .N. itlu in* K"iit, 'I I7J. I IIII Wholesale Market.
! S S l I ( I' .tljs
; :I.: II:; ":I I: .;:m:S.lIl: i Inlill: I HIP i-nniup i, liini-i-lt', ami, ili-indii-i I \\lulp 'l/iiinii' "! tI. lalkln.! ,.1 I Imtin;: ttill I I I II tut,. I Ii it kIt! I, I I / I II ItIlII'SrII 1..ul sills Ji II .'lnl ,. |,il.in s'ti| in j.ul, lint itiifjoli,, I lit f li.'l-i i. It 'Hi, I, 1:11.
& I VIM II VI linunii, C. ii'll. |S''It. ;U, '
-U i ,
. '; / J4 I- n. -' .I" i; tlrali-il: till Ill L Ilial it P.III, I I"1 1.11....!-... i 11Inllt I IS .iii.i, -ullitan tiilp| ||) iinmllp.l" a I"a. UP '".|1'' (lIlt', 114 /" I "'"'I' '10.l Jl5lIN,," ., I.'I I SlssISlI, .' ': 1'"'., tIlts i-ai'Ii-. |t., |il tt' HIP 1..II.t. Hit,' ,| .11 115.l't4ll' Liiiulicr I M. S I'iriiiliil r'-'iilail,),.ll lt,' 4i.i l.rttit, ,,UK ill A inUli'I

-. r.v tt.i 1.1: K.: inn "Ill all HIP in.int; .li.tip, lit 11"t, :'Il.l4 Ph' a. "tI'. liu. (11% lhL'.I in .\lal"III. S ton "il | IIII' ( | :" I. I .'. I l 3I lii.il.5 \ Ill vi ,nlii,: s, n in HI in_
.; An1"I ", I -.i; I..I t tAn I.- j' I 1.1. I. .10"11 I vm Vk V vv.iitnu, l 115:, I.kin :m. I
I '' 1".m..II. ll.ju 4.MI ': UIK, | IH'illi. ul'tlii. iniiii.iliirp, rjilrii.nl." | j nul I sp.iki' of a. ",'h niuip' lui h.ul! illitt. norllit" I W''I. I I I 114 J..II., Ill ; --- { Ills l-iiit .t II >itn KI-UI. I Hit. l'ia/xl" Iir'st. i iVm ((.ft, ,. I'i, 5' ml, (

S t. Ar, i.. I::S :: 'iii m .l.ii-kt.ntllli I.nnunli HHiSa':'mii.lii.'m 1.I 1 'I i 11114 i i- HIP. .inallp.l lut'iiinuiiti, .I' I '[ .11,11. In ,''-'' n':.u.li 14 f ,"i mul 1111111.illh.1 l Ill- mi "l.h.'1.11" I linnI'lni.'i I "It 1.1411 J.'"''."$,'.55" I i:II"I 2 'i 'tli. i: : I "ii I I' Hiin 11.1 I, HI, .1.liinil ) !1,5. ,

Ar I' I I 1,11111 JI llll'.oll Th"I. I 'i i1e /r.'ll-'lri.l.l Vm. rl.t r.li'-n, Itut-ilt. 4lii, llyi-r Iliu.. I I'l "I II, I.ll VIN .INII || tV.Ill'l .
l.liilI, M.'lll 1 I I'ottill .
- .ine i in HIP vvutl.l. urinal: tvuiL, uml, I I : Iii. IIP .4t.'Iitlt.t t fur ; ..1 ',
1:111. ,
lmrA ; 1.1 | \ I Vni in iu n. \ I II I il t. St.I .
I: Jsii.i I! .
Ill r .nn t *1; 5 n 1.I' '11.1 i fi, 41li
---1.,1'-- I .
S. III.. ..' I 'l..rI.I.rn ::ii.ni :- I.' jltl.ini ", I' i'lIIIIl.ill'lI I full .iC4t tijt-1-; 4vpintlive --in- an :ii-rp, IIP 1'1 11,111114it { ( ; 'IIIJ listS % I : \1 J'llll14l, I. .1 IIPJHI,I'.IK'il in J. li-vt 113514| In lill- ,, \V II .I.IIIMIII A 4 n.VIII % I iiunii'iii f f.7t.i i ',.'i. '"i u It
.". I 51" IlS l.uu.s.Z .... lI:4 .1.111 ; .- ; I ., .' I I I ,. All ill in-ill uf IiI VI Illtl I VV III >, I lttli.III.l| 'l-'U. ,' 5.5 1 ''I I 1115,1' 55 It' .
.. I$: ,.." liu* nl ii I la.I .uinnipr, 1.1 ii at I. -. t*:,. "I\11( i. un I Iritliinin, : "I. 11'1111.,11,1( .1" 'li.1 vo 1'iu'lii / \ I Ili.-r 1111.51,5 I' tIlt 1111 l SI
.
.4 \ 1 '
I I \1.-1..1 I I I I. 1. ?'llIl'llt I Ifclfj. I/ ..* /7't il.11..0' //., |l.S l. f
R .:"I,,. .",s.... 1.1.I.! ".,Ul.ltm... T::sI.>;11.1.1!. ",;:'"., ."...' ing i luiilt, fi>r i In- I'liii-tii" .I Hiu.e ttliu.lIl.ltO t.i. litiil I tIltS Ilt' ypiir. ill I( I I'l-n.-uola. ami. 1 I Till.. in.I., lur HIP i, I 1".1.. 0. I I lnituii'l tvitltiiiK In |nil'lii.p I "tII. Hi tin-.1,r.IISS..- M lli U >. 'I ml. I.,'llrl.mi|ll.nVV. 11 II. v\ I. 111111, I,. S% t 5,3, ) )

"I!1 7. K"' ....I 1.r tWItI 1".1- -' *IlUt, ",'1 It, VVU : III.I ,fnllutt'\ I II .iv ..lllla'I.II.' I HIP I trim' I line I 11'11.1 I ,Intuit fni llic u'1" I I INo. :I .I "I."I I.I.". h III i.sil.t 1 1 'oiiiltinit'( n( ni.tiiiil.ti' ''tuipr'4' pi I i.,',, tvul Vi.i.iniiniii) lit M.II.nili ;-..<, liiilniiM.ii.VI it. I-U'it I l-l.i\t.

. I. ii I Ii ain.i"i''l, 1 1. .Jsir: IHHI I .. pIpuMmil, iiiiiinili.il.lt' J ut Iits''is' "i| |, tl-IM Ii 1.111,1551'S I ,.
11 uUUIII'tll.t I 11: I .1.1& .1"1.1"1",11. .i :i'iI j jliVrinmila rt.s.1. I. Ill t S., I. .1 S V 111' r It Vl i iv. i I.'ur .him H utti ;, ,.I|. s r

t-Il 't Ill 1'.... '.'14..Ill arr | 'Ile i i n ii.p i. for a'I lilt I ii j II II I '1111'' I It I Mtn-li'p| j l l lti ..I .1' .\01.\. I on :.1.1;11.i.l: 't,1 ( I'm,mi'ill 'H", 11.1"0| l lit VIM I '''tSI VI )i.'lt !I., Wain u, Ai7ll ,IS .iil.-n 11. |II sli'inl.l' r. 7',. ilrt 't''.ill'iW'i. '-I'S,
; :1":1. S S .
S.; il111.I' )1. \I'HI" J..III" ; ilr itt .liuiilili-r.( i .
I. ;
111". 01. .', I U'J I (f.opt t .iiu IIP. luua. 4 ft PI i'II.t. ,- M I ''llid 1.,. jU.i .in I lii-linrin.I I. a 1 ol'Intt 4 out 14 I I I: .1 \ I i.y" l I HIP I iii''S Viliiin.il: Hank ; IltIli I I.MIP Ilii-ii \ l j.4 It'll Nit hIlt I'l.:Nt VI ni. \ I Imi Iii I h, mi. ) r-w i 'uliMrnm 4l1144511 tIll,Is'tl, I

C. ." .. SI : luit ,'al I vvill IMcipptnl I silt I ." W t \ '11"lllljl I "l.lei., .IllilS Mill )I. l Hi. i -- l.r. .4Uf.ii. 111411441
I tt' .Vr.--.lltt I.. v, .- ; PV liiult-r. ; i iiu In, ', I in iliaini'tpr, II "'\.1 .li..I. I "- ""|1"1",1 (" : lii'-i'-
( .1..101 I J i. I'.i.lr1 'i.t I'u.'nl ir .It !lt'i' j ' .i. ..,. S..i ii't'I '1 tI.'I.'. lovvinlipnleiup. ,"."hi I".. 'I I he .I 1..1 )' ,.r 5111.11) I In-Ill MJIIIIVPI.K. I I I. .ii.l'iii, r ur. u. In li Nu js ( | 51111,. ,51, ,|4rk I't.l5I'| liirt!$ 4( t S I. .It I'

I... |l..'( 11.11K Inlulal; Uiv' I'-.1! I ; I ( ." Lai ktt ai.lt I in ){ I : ; J 1 \.1..11.1111 I I. nuil. littilimilil, IK lit-.t ,I n.i.V'n' ; /iv niiup.1 in tirri."i -
l ., I It. tiV. "" 1 ,11.1 !id. Itt li i'it.| '..,I I 1,1.1.Il,, 114114 |11,111, n 51111.1 in .
t "... .. luiili I : (;'it 1111 I., in .11.1. ---SnI. Hutu! I lur our ,i i ." I..(IF) 4'4.l5l. )1'\ 1,11 vvnnU I SlIt )1.lot in. ul$ In 5lti 1 p'I 11141"II' .Nl'llt'' I I'M'I| | ItilKI. I I'll' l''J'l |'mi. I liii SI tiv li'.Kil.l, F lIss I

I. .4. I.I ., :.1. 1!1.J lilt 1 !i llldl. liiyli, I illi'. j i tnlM.I1.1 I.. I Jll.t'! ,. I rn. IHVP. )jIi.I re< I'iveil a til)', uinl unit i ,I J 11 \.rl...AI S .Hi.r'. in. "11..1 isSue.|| 11"1.| I r.sois, | I.I.-II..k,11,1, ,. lIlt .. llw If1Illl fii. mi i r*.

:. i..i s.I.I I '. '..iiil. :..:: : in. IIP.In IltillIllier. I ink-rnirt' | fij<4lI.MI. I- '',1 I I -'1'1.1.i.. ,. tiu-41. a'rtipal,.ii'.., :| lur t heir Ii is n Ii i c | : t I.1.1 \\1.I Sill tIll) I.\I'r I I) ,,1",1 i I uihl I l.nitlUli.: I Atlilu',, 1555' I l.i ,i, Vlir ilium I k I'll i.lii, SIll. I 11.1' n I, (I'nl I AlIlK-.. |lr'tI. $.' /J.S3, -

r.. I' ... I I"" ,:. 1 ol, italir ; mul IninLrr'I't, } \\ti.ial. -. j,.I.a, ;i -. I.. I liic i i.n'LI-r-5 line. wlil..t liln-i.il |lutItlIulllt.Il.: : ]i | | I I. II 11. .41 j jlilf, IVv-v. ul.. t ( '.Aim' in i \. 1.1 li"' li. Il kin IS'ssr lilt IS: iMl l4114't 1.7'mt; j f..r' > ;.*,i,( 5 i
1, t tI .:.- MMIM UUil. 1" t 1411111tlJ.HM P II". IIISIIIF 0 ,- ill -, llljl'l'll, tt> .N.y i'J IlIr. |I,-t M : /'.,.? $111'! | ..i I li'//, /jiw ,
S $ -t S .5 I : 1 S The i piitiie i "tllt iiip, I Unix. ami nil I !. ill:; l I"..1.11,111| dlt ," I laIr s..l.s,11 "o 1''lit M'l ioit'4l' | |1."li.: ... I.. IDI-U. I. II' ,; Ik fit I Iifii'ii. Iiiinl tI1Ill'14, tu ll. in. | iri.| | < I'll| -
II l | .mi
oIl It-' I II.I 1"1 .I. '>: iu full ttoikiny unit,, tti-i I li-. ::1'i <, lunt, m i.-lu-ai-iil' mul ,. .J'.I.is "Il'Iill4 )i..eI .1 )l lIllIl'llll 11. JM I Hi'.I I II i limhi 11.14 L ; I '/? ,. I luni I I; I'uuH ,, 5I i iil'
.l.s..t.! ; I., ; I I 15111 tl.1 l lS ,I'i lit, t$fIlE I il ii .ilinnnImlir, I i u." I Il I'M.u. 14. ', .1-41 \t |III i| lMlr I I ISIS, SIll F ,r'.s ,. iu.it I ; /;,,? .
tl 1;I.mI .1! liu liuiilin rd" luiKur \ MOM VN li\M.\ ': $ 'Ihu .l it-l. ,\ ,S I: j I itt. a.li"l .4111 lltp llulrm
::" M11l1". an I ;cj.a.i) ul :11\.1 1.11. I'tr mi i-\.'IlisIle. U Ii | I. l It I I Ii ill ) MIL I !>s 'II itt., lIt"I.lll'
.1 '
.'" 11 f>r>- h ill! lIlt ; i I /1"1" I 11.,1) 1111111)| a 1.4. 1 u i. IK), u ussi| I.'oret', (l-li Nut nI..11.1. ,../ II .l"l,. |lIst .1, niui.n4i.sl IIIl l lripl
.
. .", *t>. (tAr ,;: IIllhl.e. \ii-.ti-nlit ,niuriiin VV'illip I Ualki-r. u "'ull.it\ ) I',.,..,. I'ti HUIP .415' li'tv IIIOIP OIIIP vKil-ii' '* I .. S 51111 II! ) I I, ,I ,11' 14'l4 II 'I5 1111 lS5
f. 141 l:4 ...i'turn' t I I... I rrunl ttlint of I tilO It von vv.iiil ,11111,- II J .. ".. 1' ('I, 115111111. l'inliVI I > li'.i\l'i .' ,
.atv I '
i, tie "ILI I pinaliHvu4tut| t.1 I InCutal I I'alutitiliM.n. ; "' ." .ul.1 I', on i- r\ !, li4n iln I. i ItS KM I''. \ ; /, ', .
I sI ; .1.1 Uut .
I..r. -- IL I ) 1111111', 5'l .44'5151M It'i k. lit y,1.
_. ) f.lil4at HP La\ e ".. .\\.Illa', Oil : 1 fulat'xVli, It rl. ultlle .atMjf I. I.r..r.\_. ., ...... .. ... 1"1,11. 141. ...l... ,. ..-. I. s.,, .. 54 ; 5-5 11t3I 111.10114 (. 'I

.;Il \1(1.( i'\ ,4 111.." l.I4 r 04l4..p| '| uflJ I iu 1 ta inip.| \\t i I |.inlli.-j-, im ".liitil "".ii uan I/llil: I II.- I'" I ; ; ; SIisiI,4t;" IIll'j': ;" ''- S I ml, .t (l.'nu It'll.1 1 hIlt Nwv' 'tiNuv ('till 5,111511,
S L. 1F..I11; .. ,:... Vr ; view we | l'r .1 N HIM 14 l' %'l.UuiM.. 117'I. I 111t.
1 ., &l .. : ';>I 1.1 t I, .. I :.". .1l1.I" 1",1 mu \If ...iy .('.i..I. I : of .|iirit. uf nirppnliue' tiM IIPIII, the \ .I.ol.. .I N.. llI S '1'11\11: \ i \.I.I 111.15,11. K-.l| | ,. |I" | 4 5 .5 I' 1.1.. ilHtitiiJaiiv -, f.nr liw.ijfilillil"U .

Mr.{ J 4sUiiIo lull. I.is. 111111." i.c 1".1 ire 'I l'i UP | i .lie i-u- S "ul\.I..I.I."I.! I .., .1..1.. \ ."W. 'I In- IP-HH r M I. i U.; (I.H'| 1 I Ik-lfiMl. I ssuJllM'llgiIr, S4 5,15 jl I llyl \Hyin ,'tUtlI14j. |>.i'i| i .1
.. : 1III"'ltl" :.III/ hells. \ 1.1. ., 1111411 -ruiiul,mil luw tIll,, ti-iir-i'ji| | il ,1
l"u-I" I : .1' I this lupiulior- ,I | 4 51.15 I liul- 110141111. | lNiit II II 'itI
P11 "I J-v 1'". S Ik > I. k I 1.t tI 1 I 'umiiM-rcml J ,-. ; .. u'pirri4ie| t..I.t.\u'.II.val iuyiii.ii *d"I. 1 I... .1... .lilu.l I I I.-. I ll.llll.. It litll.. l.ult 1 in .1.1-| { V"ll >U';'.. I J, l*.| IIi's' JI' IINMwli.l." -'Ist' 'j. .'.uir.Hui.1 Ik n
<, .l ", l 4> the Ifatrr luil.iii tint I I. .I t. II $1111514 ,1 litritu'Ud. 5t..lII'Il | | It. hI,1.s IIH.I .Sv, ,(/, 4fl., | I itilIstir < i lit ti*is. l lUir. :,. 511514 ) n.-iil n.liuii- ar tin- ofil.p i1 1Sith.
j I'ullui ii. -I.t. t '. .' i.'. .1.11 14 r\ ,.<. 1'I.lllell tl' ..Iilrl" ar ; 1: .. llltv: I 5111111111 P111111W 114511 11" 11"111 ,.4, I1 ,,1 ltt'IIilitI |1115.511,1 ;1 11.4 15, '.55515141411 II. I ,','i ;:.. 4 I I'lI$ S
tiJUItS.141k11. uliu it like nil '-IUlll.llI1Ii. .' 1"11' ." $! I I. IvtuiH'lHiii.1 .. lilt l'. t U4f 5114141 lll515 i i tt! .
.J ll 1.\1 giiin" .1 -> n niiieu r 5L.lulSb S rl.lg I H $jalt.HicHHi. ,.11S | Illl Ifto.r' ". I KIMN. Hint t, I.t-. IHNuv r U'HIC I M, |t. i ii. S

. tit**..! ',1 ,. '. I. u I ,. I1.1..*' 't .'. : l." it 1,11 111.141 r. ,tIter 'VFCisIU. .'lii' 11 ritLol I) I". JIL. t i S UI.I4U"tl : Ct1lt.5, "". I -I III nil l A It I. I l lM' ( I II
., UP i I" ,- .< t. '. : )' ,"iti.- I \\flmjwtl.4t. Mi.. \\i it-li. Ills ownr I M ho -irip| .-.I| I be ... hum InrMutt .r 1 \1 ..1.11..IIII ,;,. 1"14'1 .1'" 11,1 itkll.lgsISiJ I. ,lIst'si'Ftl1l'lli4 S it l'.i Vl..r'iiM: I I.-' ail IB. l.w, ..utiiii. 't, .jr.. .Vnu'ti.-4ii f;.J.lw ,i".
'rl" .
rS tt .&..t ;. i .. .b-r <> nili luuktarraiigeiuPiiU l.i liavtIlii. I ami I h) UM4u *.f mi itililuilinixllitii'l tiii. Ilii- liilrrp uf 1 I II 1"' .,511.1111, U \ |JI'l ( .?., ut 'Ilii rt \\; 4. ilt 4. |.iui *i lirfluntil **. | IT.' ;I II.HIJM 111. o .i tjriutilk 5 iIT..t
/. .. ... iiaM" u. I". 'I .. .lUIlil .I. VJ..U. 14.( ,11$$ I'l Iso U.i.n.| s.,, i'. sU U U ft i L'stail.lsl, t.-.l .| |5,111 it I I t
"; I'I1.: 1. i, \..'. i. .j.IKIIlt! "( | Vu-m-.ili. iiiaiiufjc llif l,1.4j1.. ?lllI'! .b .ri- I I .\ ." ".'1'': 1..1..11', HMUljill. Uln-11,1-1, tIll'| VIMIl4l Viti-i.'..la ,t. i h i,1111.111, I uVui.l I iu V l.-i. 'uti.i ir.l .iml i n. 5I.slw4,5jis l ', i

"IS. ;\jl""i\ 1 I' ... ssI4. $. .. lure .iltlV. .a| 14: \oil4'| i'ttir mvl I i ni-l) burut almnl llw .n I Ir' inilnbut. uf uur" 1".lil' I I ''''1.1 J I 1' 11 it >- sty | 4l'.l rillllillt K tiKl VIhfll' ...III. ''HIMI.MI. It. .HI 1,4,1 ,-'VtI ,- '
1 .1 1"1 LI I'r..I'st Ji Vlrrrill '
Mlti.
Ihe'u; ilPlil ." | I I .4 I ) l.tms. 'iiu ul 1 1.1 II.ll,K 1.1Iiu |It '-. $ ,
lIttIdI r.Miteiliuiiat: v-tw l 'I"I..1| I fill n.uttr.If -- '_i etliSS.I I."ll.t4. t ,St51J
.1 'lk'iJ V.r. II Ill I U >i,11', IlliN. V.. 4'4 | l'-4tI l is
t. I.. .I 4. .11.4 .;.$. 1.1. ,'.,I.l I urv lull l4J. liurke: ,ill I Ut a .Iol.1 tIlt..rlLi,1 .411,1 I ( .. 11151011)1 Wi ../.' .tllllli ll...' |I. .i |Wji' Jfc 15 \ ,,tk. iu |i 'r' t 4111151'OlltltlU! | <54) JIm> H 1 ", ((1l.'ru; .1. Iu .MI iilli. Ist' 7 ,'4 ,,' I.
.1 11 "u"riug >
) iiul 114I
av
': \ .. -uilal.ltIrai' k i- 1it14 I for il uu UKKi: tttii 1 2.Sit to ynDue lJr. S .. | I 11.1.. I: '. I i l.il1SIl1I'Hb in li.f.II >. l i5-l .ul.f.,111.11u.. ti. n-r. 14,11,5115 5 i. .il MI.VHt .

.hIf c.. i ., il", (KtiUwMi ruiiwl. if .k. r.t .iu.. Ir.I'l"ji."."" tri 1..... I'.... ,.b. iU t'41sw | J tCsi t',11'.I. "114111. J I ...4ll.i|"e' I., \. Oi a ...tumi.U -. J .. ) 11414, I I I .I' 41,II 10 J. rl. ,\rl ,. ,C| ike 1I t'ttltiliii141 1144 D'ji S'Mflly II I
.
,4.I IS.I 'S _. K. .' "I. Ua.ii.H ,'Uil 'I| || i wi.lllnl I W,01I; Is
,. I S IL,4I' t L.. iiiIv ll.II ,ll l /- | '.r. ILt.5IlIilI I tIll liiiui.u| 4 4S4 It's.'
; 5 U.I. > ( .. 3) si4I 5l I ,
A ,.IW ; i..v l14151 11, ,141 "nti 55.5 III I ; 1M Ip.14 a41'j'l' SlIj
. Uawr.t'i'i. I .. l>-4r 4 '.."aI| uui a 1.1.11. j J.N Uuui5 I NJllZ14 S, jt4ClitI. 3114.1 t: H'.I'rm" I'Il'.si'5: tUI S l.tl ( I, st.astI.l I', 5.1.' k 4'Stll 1 .I'lI Us, tg.I
-- 4- --- I'' IL.thltI. ( 1.141; fcA"f Owl [jMtot tltltfi kll-ll S
--- ilav lie fml : ', .. Il till t\ U*.
St ,ni. I llji'iK.'li I i. I HIP ;.It! ","I4.L l lt"1 c..i allluI.: .I.r4. 11..1' j.\lf>.ril. I.K rm-m. "I Il- II' I".h... I lur )oiini', fItFUl. h.,1 1 ",?.j.blxltl j. ..U ,I... I U'lM WlN4IU| IM..JIIM SIll l's,. II 4. Uuk .h. I III; Null,.. |*. ,r k-K 41*
| 1 Him all tlu-ir -.- "114.4514 l-t. 1'lo'.1 t. I. Ii.I.s S5,till 5 ,MII l'4lll 'tIl'l. 17VV II, S 115,50114h5'.I11l.l.I5; fI,/ i' .il | |I'll i i
a;..I '' ( "iuw r. l.t' ".lit. 'lui* 11W vutitf. i>.l -Ut-'ii4. M jill :,S.v .....1 |IWWC'Ltl| viol iu>' M. TUe rciuiiu., uf( 1 kIIlI5J'i. t ; for i it Mt'rrwiritl I tltt i. "i.i isa (11411 !I ..I.' II til$ iu, il. ';it I5'i. I'l'l'Utla.t. I.-; Ill t. tI"I15 5' '. 1st I t:

: .1.* I rurliI | ,tril u(>U r> l"r btM Ujililii.i'; urjltMrlUg >. -4H.J Klin iluf.l II \ 55 .I.. lili. I I.\H'i 'i11. I. 11.1.1 I. M UI 14 :1 I I IV t I I'i ill l-\ .l.1 in., k I.l 1 N... I Lil nI
.. 1 <
l l.4 yexrrtli.t Hitii .. : I it N i >l SlIll'I I i |lI4.|
i all t \\ '* Ii 5 .11k '. I. is. II %tIIl. 'I I.,1 ?
\ i. .IKlII.lb44ar,4.l 1' I Il4i&11t4 "|tii.ulir| | r.,. ami ll I. UKHilU .tu>4-, t l ..".J Wit., ..1 .1/ "jli t $$11111-. lU.nuj llf.u'.li.' I l.i II '' .14 i.j.1, N" I I i.' IrfU.nl..
.
i I.II"i I .a R I It al. i-ik.- .lit'.AM _-_ _. I IS 'hr> I.. i pruli' I ("r HUM .l.4.lt uiuri.iun .S nMtiu U-.l/ilr' :, .J. .. It .. I. 'I lIe l.al.. .I.MI, iu $lull Ui.iljllli..' ,.. isliI5 '. I.I'/l .ill, I'tli v.i'i iMi I Ii. uVlllkl :-.
,110 \I' I tthss..J ( 'I.f'1"1"| 5 1.1. "1".1 I, iijti ..,l>ni.i.. |ii,. n i | 4.1,1. ii
lIt. "'f lilll'' bo ibai tinlilt run I" nu a t.rt l.i ix lil fiitiinTbeii I Mill lit |
t I'ul4isk.: ) II., 55 It lIll14si,. ,.I. ) | : ) I. iu |t'nu.ir viil, 44. l.i S
rer' utu-i gut |.rtt burl .ilittpuri- I'M au4! .Hit |..ot uf I "i'nii.illi t ta viit-i-41' 'I I It.-. ... | .. V. I I I........ .ut.II.. 1..1 i-ullnu. i.uui.1mwl :i'I I II 11.111' MVKMI."I : '. I.i.. Mi |ti4)< it, .1. i'i 4<" | !1,111 54 I II.; lir-i,,.ifti
I i i P: 1 :aulli, ri'.1 l .. "a.ly 141 .,iis.I Istr of :ii I 1,414.! ; .. MI U.I k 'b.iuau.ll I" ni'l U I..JUWI4.! ll. ltiii
1 U. \ \. f tIH (Iis: u i.iinu. ,i. ll"st|| it liuilVl | p. ii f : > t
.iljt He' i" ill Itniti'Mi. ., r. ttlun !
$ S v 1511 i tIll imuii
Mu K-II. !
i1 I'I" in t | < '
| ,
Iii
lII11t
l .I..1 .IN '
.r..stt, i 1 .111. .. I I .1 U I Kill "??? 4''UIIiirolluu 't.irf Kt -jit a Iiiuli. r. I I I |.l uiitxit At. ii ui >siii jiu yi ms.r 1. 11; *
llmItJIII' : l t < "Hi-, I .1..I.| Iniripii'l, ,I 'mill''ru.' it- n. I I.ii.: ul I .. t..i. ...1 l"ii : J ( V P 1 1.1.. .. . 'I|1'|', It4l. t.I'I ? C, (IS, b. S fUM Kiu ; it l u. t>i i.ju vtiiu.1'U4
> : \I I I .. .' Mill l I. .".//.1 tIll| ...IIII.lll'IIIts M.UIU V ult.-4 I.'Wl'sI10.I ilrt $'s.e 5t-aa: g4. S U. ., u
.
.1 I 1.I l'ItlllUCU'i l lillll lll'M .t l-4ir., ... | ,
'if I K: -' it vuni .\ ft ntiylti U. A I | 1'1" | .. .
.1 I I | ; .\ \ \ Nurlhi.iuvlul.il $ l, $-t..Mii iauUlilu..l.| -un.kiiitf hill |inrli4iu "t. tin, inklei
VIl. i S. Itr ,1,1 tii41 II' ,11 ,10 >II l *'Yl h ,111 .ll ..1. lltlt'lt'I IIP ,III' .-IIMI; tut\ M. ". I. .. lJlll11I5, I t'\'r..lu. big l-4Vi III III..1..1. t uu tkiM., i>..->vili; r.kA 11515101155. li.-liw, I..'.. iUmt% lltlllrl
a gill II I ,.' III I II I I I' I ,1" : I a 111 )lIlItl. h //.1. wiii.1. W. .. ll.. .\ -I. '. ji.ikul \-|..ll% 4lL II" UlUt. | k'. lilt 41. rijlilll., S4, 4'l5lS 2|

l.1 S I... tIgbhLj ,1 lily Lil.I Oj ,, 't I.. ..... ,. rtit U. ,,. llttt$. ttui. .4U4MI Oil-Ill U |.|I14e dur 111.5 *S4tI.; Ci iinili.liik i-l lHiry4lu
.:. Uvtriut| til tt'n.ui il,' IH j.r M iujit-r I'wu
: ; :A ._ :;-",: ;; ., ; -' S T
.
:: .
i : ,. 7. 5z'r' 51-w

.
.. .4ali.smSI'ffa's's: 5-

: :' 4 : ... '. r'S S ,J -
'
--
-<
-. :';:::""1"-:: J.X..if: : re .
.. .... Rw .ttA .. ;:
; .
"' --"-:. -. '. ':Jroo.c--. .: :'" o ;; .L
-
: ...", ... ..... .
....... I' < > .. .
r < 'I'
----- .. .'e:." )Oof, .
-'- .:, _' .!" h. ...
w ". .. .. "
:r;;.. ... ,;.. "

11ri'.; /---. .. ....... -
-
--
-- -
ii' -- .
, ; ; -02
f far

; ': r ; rn.acol" (Ommttrial.l> \ .tII .' p), E1.ftl( rtt 'i E. TOLL & CO. CONFECTIONERY l'


I ., E? \ -PllLS Jones.; "VS illis Ov: (

,I !'pl r f .. ).0. ".' r f till .. .. ) ( : (o.}

uIeLnw ArrAtrVtJirI t ; ..,'.d !" '" fa le L. L STAPLE ARTICLES. '

I. e '.. 1I : :" f ; l' IMCJII __ __
i I "'. : !\ 11T..OO1 and American

j\ .f' '. ." i. wlr* .r.t-t.1.! tfcr** Kratlt. Aay

I I'! : .' 1 a ., ., I i1 : ,.. : D.., b M Wtl.I t. ,. GN'"E: P1I-a: .A R" oVT'AR.j
I .:,r r... '. I... .p4. ulab. r ,.,,,. .... and STONE.MOM'.MK.VIX
.1) 2.x,3 ,. .. \\I 'i 'f I .. .
.
I.---------, v.. n-.111'.7. M. tA" b' ...
. .. ._
-
iii 1 1 '.' M ... 'n.r 1111/ ) AI ,., wlE ---


; Q t i "1.t "it..',. .." E U 01S'I !....1 1 J't' *t! r. C i: -\' -.I'f'," 'OuP, ASTHWA. ....,,, .", ,,"--a".. ,RJ'.....,3..;.,..il p' -. 1 ( ; : \,,',. : t : '. :" .1. : ., : MILL 1 r'l :DINGS

f' f *< sT1' W *
''j ? 11 g4rSMJ3JOHN3CNM : tf,. i** or*? -. ..-. .. ,
.,1 1.t f *' H/ .: \ TI.E SI.AIJS. -1.1 HJ' 'I \\ ,

I It. t ', AflODYNC .LTHMENT" :i'.TT'. e,. t1 :'J,' .. \ "1".r.!..-, -, ; ( "t/'I"" / ( "y. II"/'I./ ... II"" ... \\t.... Nl(1IIrr1': ( ( ( I .Ia...,

a'" \ 2', w. .-' r'. ,. Ml h' M <" 'I .'iIl the at 1 : I'ii.MK llu-UMiiiti! lrlo\\! .
.. ,. ... ..... tr" :1t\: ; .. (Oik) } : : ..
.
.1 1p \ .' .
Ii, ; : :.. .. .: : and Stone Work. "-'r-.s t'' -.-L u ,'1L'i't ('( ''. *11)111-1) / i I'.tf.:

tt ., :: ,, .r MAKIE HENS i t i ,, '.'e nl( '. I Ie.\ II. Ilika a .1. ,a.1} ,.1 tvw i "Lt,111| 1! --
.
II d .. ,
, t lt. h;' .Id U... I..*"n.. ,.q !.,t. "' "'- < I'U', Io4' x l......l.t "....,.... l.t"\1.ntlIJo.-i.' ..
.. .. .. . y 1 i' : 25 and 27 Palafox Street
. I' l I, '" _,. ..1. .. I' xne ; YN. tal .

., ... ... 01''' .. ... h''U. ... ., .... ...."" ... H', .... ,

p"j.t. j. I... n j "It totUt: ',4 f 11, art '.' x. ,1 'q '.1.\ rlT: 1'.0'' '. \. I : I I 'ii -'n'olsi. I ."l. > .i.lu.

r I i' f! ,, .,1<" :.1...." '" ,.. HARVEY & HIL.LIARD. 110. Mooney i .h.

, k t'HUa f i. fsfi-tlr-.i| -p .< "Ji' - -

, !r. H 11,\ *. sr .* i ,1I.Ii itr 122.x* I I.'ii rt "I'.L' SiJfj.Fiil.l'Cisli1!; ; IWj: R gpttl; IIKKT .\XI" /lt\ii: ICON.: 'la rn'iNII! 1 111211\/1 1 '' I

.1. i .j j 'fit, **i )' i CompMctors( nncl

I t 4 I. NL. .1.t 1. -I "l.I I+"I/.I au, tuna, It; a1erchllthse? .\ ltAVJi ti'Tltl. 4 I'l Ml') "I'JI'K/ {: ,201. tll M I I ""flt\I

t I} tti ,. .. r r r r .P '. y..jt'* ',NI i .ItUI'. -- .._ a1 1
I ijif:; .\Al.v ..1.\1.1. .. rli: | |MI.I -. 'Illl' i II.'I'1/ / : 1
t ll. ", ,. .. 1 .
'
yrL d. r. .' .
.
ViMtin. tu I I. .
i- i a | a u f 'UIi11t.l I Ill .f.n : \1'.111\ -. *Vf.
.
t ;, ?: % : 1 /I" H I t-r ;t'I. ""II!! I l..,. > ;> d Ifi' '.". XII n\i : UfUiIXf: .. \n \111.1.I '" t I.I'TII.... 1'1'1' ; l l'| nil.1 I.-.
.. ,'I I.i I ,
,IKI" i :i. ? ; : I i'i. -i'/ I iiiit'l: i il I.
i > HI-II-U .112 i [fl'; /j)"-lil| '! a l I...:,' ',li II,. City Hotel 1 VM' : 1'.I i i ..I i 1'1'/.1/ 1\I'1'1 1""..W .1. \ .. k.

.1 1 r ,, L., l 1 I.VI.. !, -( ,l-" ..a'' tiiiiiiiou in I iinna n |> *> 'I.rII IIII oiniu-r.. 'hi-l :. 3'1tETF, ,

I ; ,. .., "" "lli-, I' -ii n.! M'tti tiiv; ., ntrnflulr ; I 1..1.. ) f>iiMii.... I.ii.. '.It. -..,.. --'T'-"' .... ""PI L'!!. .,..".. -
1 .\ 0" .. ruf, .-I f t. '" *fi> r-'j'iatJIt, :, (-". 'A" I" 1//.. 1'0, : .. .101..1., I Ed. Sexauer. Proprietor. ..:;- _......:;;:.__ _.._........t;;;.;

I A. ''' "..1'! _, -.. ., .. .'u> ,In'it (i-rtfyr- "It."I"| / ,. ill si ( ; .\-i .1t.11)I -; A." I ) I A i > I' J :

W'.H' "' I. ,,- 4*,J 2 If" ,I.I'd-: "- rurttvl| Iii.; tint, 10.. "no" li/i,1.1ND( : > I Jiiiicii: : :( !LOAIMNC) ) ( ( .Jr.vs{ : '

ii..... '.. ,.. .\*..4.-111 rI ., .! .J' 2
"n- had) i in l tan "'H,iifi'-l/ Hi" Ian ii'ISITU.: "
\Vooil Tuniiii in .ill of I itIJriinclio.I ; I E. J. COOKE. Clerk
: : ( ( : .
, .
} a X." ;" S'I'* I -a I.j'I w I,' t2' 11 f.iti-rj'/! 'd! jiii-f i 1tat2| i ii. ,
and Stoves Grates
. I ffootU; A Notion booking Heating Etc.
i Ii.r. it.IJ..* 2 i., -.2.x51 t tt 'tiS'It, "*."!u-. t, rn* I to : ) *. ,
/ I .0. r" a' '1.0... III'. ':.i' '. L. r.. .I I// ? ., II "I'111.1( ," '.... ..., O- --'ERnMEN-: ST..

A. ..h .' : r. .1.l .N r. .' > fit'" rat' of twit'' ifijlcr ii, .\MiI.K-. : I.IMM.K-; :: : -IIVISM.Vnoi.V: ( | | .\VI> Mll.l.n.V\ / U\i I

''I 1. ..,.-r' II.,* ItftiOlH'l I r 111' UlIII. Illttl' i il,. f I-11:1112 i ; M f. \ 1)I xi ;. I t 1 "1111. "V "I'l til I'1! \l!... i.l.\- .. \Ni| t I'-M: KKin.i : '.

J .... ", \. ,,: .' '.. ..., g2ua, I li, *lf 4 f"tlfirv raflroj'l,. ",ii- '. il .\ \1'1.1.11.1 : i.MiAM: 1' I III 'I\'n: '.

J 1 iif ** it It., 'b. ... ii'i, ,i"! 'Hi ttd. plan, on'rl'-'liiii, ,*; nil ISTOT.7IO13 AVER'S I 6\' .1..1.' tI'IlI'\ -ll.vf.ij.: : I'l. \IKII \\' .VIK.: \ ,\ I t.-. niiiif.i: '' .'' N-. III

/I.I.-.AI '.11I11-t.IV I 1 1 VI"' -
: uua ,N' -,, of 1 IDt,! it. 1211" t i. lirlilifif/ riri r. ntiJ "lint *, Al" .

ftllt.li. Ju, |I.. 'Ntilr', I ,1 l lil 'i-' t tall; lulU, |--liiiMiii'li': |{"iiiinlin" I In llu' .1 M lor in r'. >m1 "1-..IJtiiil Ague Cure 1> he arh'.. II".nl. 121212' :-:Ir/11}, .\\ill h'I f-mnil C' >MPl Ml in ;''l tin almvi Iliaiu:' < In "

< nt' < -.,11..i./ -nl. 'in it ..,,, i I .- ,,I "Ittlnteauidaln., ) | ,would' f'.llll t I ; i "1. I'rio.-a- l."\\ a .: ,i.. I II( 1-1-, in Fl<>in.i.. !

II...... M. In I,**' 1l,. ,.}',' r I ",'l I Hill ,1rt, will llir'il/itii tin-' 'ltii/i.l"| all 11 ll'lll11l'lll; ( :\.1 I il'. '. T.i ,1 .-'e- ...14"'l.I. )i', ."' .,ii- 'iff.'rl,i1 i- ; M .r ...11,1"1..r an malarial I oil...,. ---- ". --

101''lra."N *;x ,; fr in >*.'jf *t -* > ... ,. t4k.li 'Jto 1 ..rI.1? I i,ti-r tvlii-li tin,,, i fr* to I....4UmU' wi-l-i- ...vi., I t.. .. .. .... '" ..4 rr't..J' f 1
'
a. i. 1 i '. iI 1 1) -I I r I V.tltl II,, '5.. : 1. ,l' s s OJ" & '. li ( ; Jo\-: : ; ( ) uIltnIr
J AIM,ItL j, ''a, ..i .I Im 1111' .... f t It-, Hi'iti'ai, tlit, rali-nf'/I iir 7'J' iri'lo 0" i 211.2'i ',. 'i .Idl i" ." '"12/t hr .h,. ', ".'- .... t.uti .. .I.nr *,11 I I. r rjn II"'A'I"LA ij W "MH"'P. ?' .. '
1 I I. I .t n i I'f.I .... 1 \ \\ 111\1'F'1''II, I.'IM.: i OMI'A\
l.'iilr" llnl" *, /It i I., slid| Dm. HIxi* II N '..r.il, JIM) ft )t.". '., i i.iin ".niiii-MI.r' '" 5 'I if t'.r L'
a > .-Iii. ii.In -'' ''r''I'! i .h't I t. ,.n --/1' .,.|.I' '' '." u .' t ... ** .,' .J > >* : ". 1. ItKl.llNl.NH. I IM. 'MNi., MI| I- \N: VI
A)" II'I i fr"M IIU ,i t r .", iiit'I tin .|itrtij t( |I'N!'IPO i.iniiijrli, i iliiw It. I II Us, >.. i'i. "ii i t-ii 'In/ tn nut r ''I"( I'C'I' to'.....11., ......k I"I l l-l, "I IL: Ii.t' .V 1 10'I; \N: I III.I I \\.1: \11| I ..

lie'.. 1. / im-'llinwt U ni'irhijf/: nil .loHaiil 'l 111 t a. .. l I..r<.l by "noiilii d l ebet 1 1 .i VMM Alt r iii'ilji 111 .it1 'ir i 1' f-i-ti, t. 11dJ5IS1a1,115IraA611.5 ff h/.t": 1..1.1\ \ \Ii| I IiI\I'; | 1'(1\\1.1.1( lI.1111'1X1.: i
: I r ti'.i *i>. ii. *.. !I.." .1 i -t .,ft,, r'i| I i> /i- li '.tnr ." .f> .., ,.-I f 1:211"r. IIVLI
iiii i u M Nn
A .l |I" -'. .. n l wad -./ 1'I',"< .. 'i, 'ir Rijt'int| I wHil.. S'nr; I 1. 'In" Ml'lit, t "lll I'll I. III |1'111'| l' 5 l 4.[ !V-l, '" '..1)! .".I. II..I'l (II I Ui ,. l .n ,i., r O.ill;! >...r ,I'\. .u I it f I'. r ,In'i,. 11,1 i I 11I1'la!: "H Wlltl: I 1'\1\I .
*t- 1 Kfin: t f' .. nililiiillri 'U'/ii ( tiiiii- i .\ I 11 I \ I 1"1' / \ iii.'i(: j. '.
>, nil v ili 111 >i .1..1. > *" "iin'li.j 1 ",,* (*,*-.. aud L'i p'. of r i t...11) .
Ntt1.2d., ," -.2''l (i' ;"t.rsfI22, Will l tu.,. 11 "U".11| | tin III ,...IIIIItIl'1t lir-r itli-i. ., :{i-i', %., /! ... I-.. } ',n' null, / 'J i |I' "I i r **.*. I.. H.. .fft,: **" *. *12!. r'lar.">t tr *I5't i \ .. IM IIIIIM'' .\It M M KlTTrI \ 'I 1.\ \1'' t. t.\II.I\! :: 11111.1'I
( | i ,1/.i,.. i It.. -UI'fif-, "lilt. ) .lui., ,> ,, iI. lUIU'l. :M .\ I.KANI -.
1 I.1 '
0011" rfrt -UK
Hhll-i. I- ,22 Inn- Kl--. ,- Ii 01. .1 Notice ( r ri.v t. 0 r ''ijir Jj/:
| ii.i|| i ti'li-im; 0 4 ")tplugrra| liiilii-;: ,i .1.I..1,4.a J-e-- ,.' I. I' d far ,il.lI ( (:( to CaptainMCI ,.. _
I**., t | ih -
.>* i I .. ,,, *- "' it"'"* '
it it J' I I. II'- "I l.i.
."!..' g.1 )bwnxltbart.rf l 1111.I ., it in ,I.i-i, t r i rl' f-rtn, lm |i-nl 'IHT \-. :.. l-.l .. J. C. & Co. Loivell Mass.
| Ml \ i- > Ayer ,
nd' .112. tin'.. ,,1.1.' ,-' -. ""r'III'I" Uub' / ,- l 1'1/11' iln, ..a.// ."in il \ ."ll. |I'<*il. ( .,.... .. ., ,
-hi. .t I". 2), r'.I'> i.i ILh.1; > ) : "I' t 11 I I. .1.1 uii I i iii V. II I Ij til" I, .i.I', "
it'l, 'ln'liiiirt ttdlk loud, III Inniil. ut").1 I III. .l121' >'k \In I''.... f'f ,iin jiiltftil-ii' o.li I ,''I I' i "I. i 1. III: Nin: 1f"t : 'I\fltrl\! J"'n.I'JI'1. ,' t,1. .Jail! ( !' !S i\.i'IOIlil11 I I )
Ai'ifri" 'i >1.v/.. ,., i II nr 1 it-1 I "Itu'a .
nl'Hili r 'U Hi m n r* "li if 'I, '/ .iij- % i ( .1 "l .MI 1 1-1 j- i : r niP ,
I I.-.I, 4|, ttli n 'l.i li .}-I,",. )., i.I > > 2't' nun, ll/U It'll Will.III., ) I III I' 'llll'' ..lll/., ..1 6111/w.I In-, d.' J. M. ,l.\ .e. ( 11 rnf t'Tr no rnri

Hut, ...'.. "|/,.10' llittft l 4. ,.l .;'", ,lui t'.iriilnlmi, !,--, or .Inu.la, ami'" I ll > '., y. I I. i 12.1< .1 v> ?,. r \ Ii ,i ,. *! i. ..!I'. '" ,I''I.. \ ..
yiMi ., < I i II i _'"i. l I. "' .-
i > 01. ., 'fit 1.1,11Vil. i !" .. ..
It. IIJ/, rb l|, I. u,,, liil, l k lu|, o1 I 22 'IJ. ,iit, .;iii':! Irili'' I'llilllliiilnl 'In lln- I I2.t, ) l I":, I r M I I'll ': I'1)1'1.1. vv ..._-l _- -" _"_"'" -r:-... __ -_._- .... .,

I I. Olll, *,'!... ,. Illll" 1.11,1 I ., >, ). U' I I. II. ,111l.ll..h I I winI'l'i l |pn.alxrlsy.| BUI' ) ilii, '"..11111"/ ,

-- .d'11.1. "'. 1.. UU'H- ,,( (It '
a illli [ ,.', .' ,
< -I. of II"," ( bet
pia1 IIMI I' an'
1 an = | III. \1.1.11| I I IV
TI --
.>l ,,,.,, ..,.1. ... ''d. '. ,In t"" :' "' 'I'ii 11'.11r I what" 1 It,.. fiiliif,,' IiIII., Inif Petition lor Licence.'I'll ( ( e. G.; { ACTOR

fI.jIII'! .9 f'ir tinttli', I I.iI.' ami' nail'
''r NORTHERN I AND WESTERN:: PRO Due E.
I Iw.xe/Mr.4sI id, "." li"1"! >I. 'il.ii'' .\11.1 /IIi IF.'Nnn' 'd.'. Ilimiil\ <,r I "inn, > AtI'BTJILDER, I: fr. fr '11, .11 f > ,, .1 10 ,, :
''''w xa 11'1. ""x2-4' It''. it, ii., ... nr q' l I. i a.-
"I., ,. 1 < 1 I lln.mull "II
Ii mu Kl,',.ui t.iij y-, ). 11,1/1,1 tt atIf I 'tfiiiiilKMtiiln-r* r .
t riH >"''' i r..,ll *. ''t.'-.,.U. r"Ur trmwliriiiy'lui : .illlhletdndl | > .Nil ifi.ij/Mi'i) I In i IIPnlutin I .., .iinl'l.l, nod hiillil' I .lunil.i a tap d: ,In'I ,. !n I .U ; SOUTH( f t'C: OMMIKCISTKIIT: : : : :: : ,

,. I |.IMA il.i"ni uri- "jl n.ifrr* irlln aluulY j .\llId.. fin i 111:111': li>iiiiiiiiiinni| | ). c.- ,.ii-a.4 I I -|1"" "r.r'is' n '|lnii'ni ., .-! r i DRY GOODS and ,
'" ..iii''d>ii ,r:>., mi, u 'ii'-i'i,. i'M n i iri'iiu < 'IIA .>l I'lO.N I.' .
iiVil j .t'I. IM| .ic I It mm at' I" tin l ,uli I ttirl, ? I'ailii .... .... I., .. I.. .... ....,,' I I' ...... .,. ....,. .... ,.1.. .. .... ...... L..L...... .. ( .,. I -* ," ... l.. .I .I. I. .' .. W tI
.
y. 4. 4
|1\ .... M "II I IN |Irtvan/l /iiy t n 'It..rw *>f .*.*. ; j ,,t llif riiil-iisiii; 'if ,llil' {i. 'Millxlili'il'' ; .M j":r l I. (id.'. : : |.: i- ;;i, ': ix:";.. : i 1.4 .
Il1
INI.S/ IN'iLII\: ) ( ; .
A I/.1| timur a, I I. >NdNa. 'rl-f/ mul i>,l'..in, I Ngn;(. .....' WMIH'lllillJf ,III tier" ""I.'H: fIr "III" : (" "I, 'in ,Huili'ir'/iit" 'in 1rt( it (I.- jM-i' 'a r.rn.iii.i-: I : vn.i.ii.: 1.I' I.-. Ill: 1 1:' I.
ItdIvr' / milf" .*',*** llilt.-1'k/ ,Ij/.f'fc '.. '', ||1"|'I e Mill Mtll'lH'l." 'II-J. -
Awl' Of Xlun' i Holt ftfl/rmi.. ".i III" air" inn (tint f* "linl'Uu"' fiiHn,,. nlliri I i I \f ,11 1- .you( ,, / niT' 'iii. iTiii.it: '' "' .\ : : ('r Id ,I''I '.I I,, HHiIlT; 4 or TIN : i-ooit.)( )
rl u. ? I ll.H'< 'ln> mil .InIN I -I: M.IIM.;
{ Ml.HiMl, liilii) Mulll {infix "III'i i "I'fi'irlti-- iviil-h j i "I'l "..!*' l'I| e. .1..11,11, r ''II. I
j
fill,., rii'i', sir I Ili<* I'ikliiK( ,I1'..1''Iii i'. ,s. "Ii rila\ at1.Il EmBlio Solomon n W( nQ
Ami I I>..... 111 N'd! I"bu4'rat'- )>' .liiil|/ 'lilli.lt' *, ti-iif ) i \V LHi' tmilirHI. l i. .1 I i. .1 i ti't i 5. .,1 l lI ( Pensacol.1( .. I Planing Mills. rS nGV r se
., : ... ,., ,
t\ nil ) 1'6rillaulstun./ ,' I'liiwmil. oil i I'I.I?' h cc "1'1II.. r \ I1. 521 I "'j' III ,
wirir a I'aaN| d. t'1'u1N'.1' ,'Wly' .
wean' '
'Ir. oak. lbt'1 lilt' ..t'\1 I I' 'I'' u." 1. "..e1..5.I.'t'4Il.Illppl 1"1.11.1.\1'1: IV AM. 'I MINI.l .
'I, ill I'nor Hut* i .li ,ill 'luiiili mi f''". /Itlal, 1521'/ HiHiliil''i| |> | niiii'4im'iiiiiii| { llj'lil, in- I .1'-1' I.FREMI1 I.

'w' ..I...,n21 I li, lint ,".1\\..". Dial nil; 1 In il'il tin---/, I ,hi-, I' I I., II "," ',,,,i..t./ II r.I'd." I tel4uh'II"I. ( I .tI ..r I I'l.V-Ai, Ul.I I ,I.A. I I i Ii l AMII

.IV .ll' r" ,III, II'IX I rr. Illlll' ll', hl,>Hl I'| |Ian' IMI IIIMf'tliii. l h.I.I."I""I') ,, '10'11,1.' ni{ .- I. "j. 110.., ? IIYrtell', h.t r4ee I i, _.
'. F'..nb 's/ner/ )II. ',IIf'1I101' I .NU."li\l: .IV .NOIIIINIi.I -t-
i rain 1 mil, ii n' y'ntt'' +uir.'iii NI.1122, i Irmalhws, A. R PERRY MILLINER.
.illll. itii'l 1 iiliinn-il: I. .I, ..1111. \\ '" I. 11.1. I'R.I 11111.1/111..1 ;
I nil 'III II.. Ii .. .
( |1".lli| f Hut trMIIKll'tiHl,, ., !" >
: .111'11' i"SlIt'lr l'"iII.... ,",, '110'i., .11' 1'al'/ul 1',11"1" .I : -"-r. and,, ti.'K.llVnik fof
\\ h'... Hlf' ''Illlllll 'lltlltolIMM' III .lo'.', Mlllllhlli' '',, I. .. "I'bdA1 I' I., x II a "III 1 !
I Hilt I I iMf knwit' fill ifll fflilll III" Illrlll lll"l INI WI.,, M'H i. liiii 'mi' "lah.qiN/ ne-.l, H "lee.,' I I. .1",,,,,, I bawl' II' 1,1, 1p'rr Contractor and I BOSSO'SESSING TO MANKIND'!
liirlillil'li'', .l'iiliiulI'm' ( .. ) IhINel, / .,. (".. \\.hlo ; 1I"In'a'Intler du. I I.'t 'th.ii. tier I'''''''. ., nlIbnlri.Ie.'N.11 1111'i i. i I", 1 i -I hnb'r.I, I l ,1 I -i '-. I, ," .
Itxr I 11,11x.l l P. Inn'l INN I. | :.in") iii| >iluliinllny | ,
W CU IIh..I'"r Ita hd: \11.. .1. I / "u.' 111.1"I.h., / 1au' 'axlr/ .11..
/ U"') i'h.lln '- ,iu.il.1'lii-in' lie .e.evplursandllee ",. b. ral/Ie/tnU: / n1I I ': J-: : 1U1,1'IICI.l.1: / I i: : Mui MUM' ; I.q.rLhda, ,i.'knnll,. ,i,.. 11. ".111" I. '131 II ,1- V\l| I I'UNNI l -. I, --..-

"ii'iin; in ii>n Mt. ) | ; ) mi' uelkiog1II.I., l .1.I It ," \.tlh.. Juelu.r'11ronrk ,; I'I\: M 'lll.\, I I.IIIMIlV.: Hill,nil- {ia'Ir.a| ,,, 'r 'I.tl" .. "nUl' I""I/II/ : IIi" h .IT" n \ ,11 I ,i-i ,. -. "J
| 'I II a. .f' Iby 1 I 'i.t.r l-. ) Hi- It..... ttlil-li" II.I-.IM-I. j
\\ U. "Iriinl' usir ,ii'M'I'TMif',, Inn. tnli,III 'In lll'ullnv! ll. lode' .,. ,. "lit "-"''I.Jyurh.g" .,I.M .11"/,1,1 I/aul Iidl .11.It'.1II. \ II .\Ni| i r'-.I| | In id:ir iii.li- 't I--. j.ii.li-i., i IM.AI. 11 .\111. i I ,
I I I .1/.A// ///S.I/'I/ /I''
1'1"'illi l 1.1 )
(gl'ht tl> "lliHW| '! Ullll. ..h....* (llr( Illllll-" i'i .. ..
II IS..s-e .b In. I. 'I ,\ llunlll.e Xltt.it. ii 10.1 .1 I ii.- I ii --I I :
,In-ill inn mi) lliliiM( Hiiiiit 'llnni '''"Ff' fdii.lh.ull.I ''lli, \. .,.101"1'.< "|l. liil II I'b"Ifur.Jv" / 1I..kI : i-Ai'i.i: ..viiiriin" \ .. ii,;I: I
| ; \iui I:> .IM. AMI( IIHI\I.: : Il vl- 7Uaiitii.e.1'\ .1.\/i t1' /. r. KI
j
i inlirjn, .,l"i tliiflK. nf tt ll,il w | '.111"| i.rIM .n.."/ 'llllukH{ ""' Hill,) ttllllt-ll IIMIII| ,lilt' .I 11'rate, r 1'.1( II.., r II I. I limn' Ii ,.- .I..h .|' "ii lull ..e.I.l. ( I KupfrianI'L (
'Ib..el'h"' "wah' Jarrt. I IJ' I[ I'I .t. |"il-' ..ii'il HI mill .nil- I Inl'i, ill--. i inilr-iii'l' I. |pr'11np'h. | ill,' uili ,il II". I
uliiiiii In UK' Iii. u d.l |MIIIII<'II'| inlliil, ', II", ... nl, tin- U'ifiil 'IIH,1| uru r-ii* I ... ,pl'\ W"' I eI 11.11' I .m ,1..1..1, I., .I-, ,l-l' II.I'IM. : rui i-.s 'i\i: J i.n.Ni i ; ))::1.1111..1 I .' ]

wlii-u Miiuiij/i'iiii'iil ,lui 2X2 liiiu;'''i ''mil '/, arN.Pxe Hit ,.. .'" 1I1I11h.111'11I"/ ( "I 'h.,1"( "", I. III\I: "4.I' i .11 k.5-.re., l MI: ''. ""' UK I I i I <*..t i-l linn-ill., lirlurrn l'ilil' \ !'
II
.
r .iill.ililx\ nulli-r* ,ulinll' / ,ban 'Ix'i'iii'iniiil mil riinli-iit Mild. (llil( ,. I' > 1"1'| ( l.'1' I I/h.I. II. / "'", 21.11'1111, w xlt II""n. 9 ..,a ,IN 'l"ll t\.l-t| | ll, ll. "II. 'H. I\ "n, : i'Niiiii: : :" n nv LAIN'; I .. Mini 11:1): lru *.nnl 1>-. i -..-- 'JI j
I. Mn.u' 41,11 itr-1 l i i I"- x n t. "ui' 'AI., | .
> ,ii'il., Al I I" killllll"-- .. HOUSE I i I', l I i N l I I. "-.-. ,Ill,
| |pI t wiit HI InlHii' ilii'li'i- ill* nlulreed." (Illllll' .Illllllll I U I 11. ,111 xu2u I I .
I I llll-I Sl-.t 'I., die 'lo' 'Mil., ",. 'I'" I ,
miiim i ,iiil'imi''iiii-M, "limn lliln taus. I', |1.1.' .u
'Lot llilnlt I III. ttlll' in.I "I'lliic IN! I In-1 111.1.1 iilUllnl, "Hi' inUiiii| lin-il eel'awn." : ylh" : K..11 ,. ,",.. : I',.. 1:1": :': II I II
; Fire Brick. I .1111i.le, .5.111, ," .' I ".-.' M'U I I- lilt IIMI. ,iii >i n-i t131131.1': : IK i i"l U. L.EIKAUP I \ phI' "ui, | aor. I (lin,.|.I52.1.' I 11. I" i I
t Wines. 1 I "
"ll will' ulr/! I I... irini'iiilii, ,, llijl. inliiI'llH ttlllMI.. "1\1110.a"., .IK (Illl' It.|.."'..... CI I I 1 II I 1 UI:1I : 1'.1:.. Liquors i, II. .11,4. s,. -,||. I 1 .. -. ,e1L1, I -

** sir "1.1.111"l Illl 'e 1/1\1'1' 'IUl, "ll lllllilll |.1g|>Ml4ll'iii e niiiili-| ', .l,,dl .I./ lliln'.. .. \ \ I I I ,.11- '" \ i-1 I ,i I ifilln I I I I' 1 11., I 'I''. I I. '11' ,, > 1 \\ "l-ll "| n I II' I i ,'lull- ."., l-iMf iiii\.l 1 I I .in, ,
': ':' bah" i. .1..11. \ ''i. li.m.u, tin, | nil ,| .. ,-i n' I:
,''n.llell' "llirlr I l II,.' ill > 1e'.5'' i. ii I.2n I.
| i I'lwj"/ l 1is wl i..1 ''' 14111 I 1111111"* i/liiii.'il' { I./1 | | I Hillir "I. S I.. Il I... ... II" I M I J. I ,. I' .I. 1,I < 1 nrpl2| I .'"h..i".n'II"I"' ) t. ..
Illl 'III ,III "II ttl'l,1. III .N 'Illlllllll' KJIItll' ill-I iiuliuiinl Ilii 'Hi 11111ni. CIGARS i -'"n..' ,111,. I'I,i. I u. r tl 1.1 ,,,, .I-, I n.. .
I'm 54" loud.| ,. 11 ,
I'll. H.J'1.1 t| UI.| u. ,I" i .1.) / TIN E: II.; :-; 1' I'APKIJ: : : .. ,
.inii -t 11 I l
ButcIIBf \ i 2
!! .1. rxuIIquit., ,i, ,lilll.J t 'In .h.to""I'| | IVIIHiliiKi'l rp ) nl' lin .'.. \ "' IliU I U tinUIHI, ) I 1'iniinl, ,, I E III-I lit tl..ll.il 111 .1. | .l' In '",1 I II PFEIFFER! I C I SlIip Family ; if I i-i mad 1.1., inMl 11"/.1,nl 0. ,. ". 2

''mi' mini 'PIitruphuell./ Itlinli, .nil iliii-lili-ini 'uml iliuntiiii-; .1'I I ?. 21.1111, .' 11"1'. I tI .I (filNV: |AN'II.Y n'. 11..I. .\ \. ". "1'1'It1.1 III.I' INWKST I 1 s .,...'h 'ITllt. ; -, *\. pi (1'..,.i"i -1., "l'. ,
,
I.I .2 I' I i* i--ii I it 'Ilii-ii r."h" ii-i i- i.i I i.,.
1"l .1 j
I Lilatnginanad' ; I (pI''i', unit ..MHuilimIml'l ,,.. 1111.1'. II'.. "ier" '11"-1'' :; i.l llir 1 gu-|p' I In : 1* -"I., 4'. ul /l.i 'III- II.Sr.1.,1 lln. i in-1 iti'i 1 uml.-t. .l.iii.i! 'ili' -i-l,' I I. -. .

"Illl- ,I'lf-Ili'lluU /KIM,. I I6.' 2nd, III tl-l ) I ,II4IIIHIMiA,. -." .. I :a.tl' ...11F.1121'.1; : i IAI.TV, !11-1-, .mi ui'l .i- alp Hi- .1., -i-, i
.. .
1111(1i ...- I inn It. i\ | /In Hi. III. I :.NAIIUS' \ |. Y. : ; FLOIJIDA.( : I ) 'dal l-I,ells) HI.-III-I/ 11113, | a., nl' 11 ,25 2---
j .1
Lei
Ij'ji. .1.1. i..l II"to. ay lirN I' '.r.-ii.l 5 |Ian i .i. I Hill, 1 ,
| |
III.' ( \ .1 IIi .11 I. To the Public (iroorlc>H ami Ship I : I" I.4.. r l u.! ir. \1 I- 1.1-il \ H.M. t 1:1.1.: | .\.u| .t 1 ** "\ ".M I.E. j rbnl -. .UI.h.

I .. III I1"-- It. i ,I .1k "I' .1. In,, Sal t If .
"I'tilH //Nu.aledhtt1111wu,, I 'I 'hr IllUlll IM r I'l' 1\1"111', |'''l'! 11.11..1.III. I iril -' .- -- I. Ink'- 'I.I'hl, and.. I.-',0 n '. 11,11il. 1 .

j, 11'.III. III-. a'1orl.ulbt.I Ib. -..".1'l.l.lnHullIt'll -- ,na I lu'lll In-Ill-Ill'llll.' I Ill, Illl Illlillitlil P Fmgn: Mi + D:: :t1 Ic: U :r:I II 't f-ii-'i-l llnil. \\i-il-i nil l.in1nl. 2 l 'I I'1'u.: .t. -1 11.31 1/I"1lu\. 1i..I.II.IiII..1, ; I 'In all I'.nU: i-l.* (1111,1' ',"'.li 1,11.i' ''I.,1,1"I.' ''i_",, ., ..,.. ,",. ,".

2 Hilt'Itllll. (ll 'lltllIlllllllll' ll.l'llfllll. / ... .......,. .."...,.,1.. .... .....,. ...1.. .'."........L....... TVT. .T PATTTMA. "'.... ? ... .. ,..." ". I..I... ,1.M.t ,I ... .. .. . . . .. I .""..,1'.. ..I Mill... ... ,,:.".". ..Illlll-.. .-IIM-. ,' .
A 111 III''aI. M r HUM 1f1l4 ... .. .... .. ... ...... ,. ... .. ....... : ': : ui i 1.1.1.in, i ii.ti.i.i.;. .. '01'" -, ,,
| 1".1.111"|( tt "I lull I. I I.. I" '- iI'u 'iinMI, ,1:111111': ;; .I'lliUlli.i'; ; ;. ;:. Iliiii'j,;i,; our; jab; itiiik.i';:I /1"' t iinriv . f; ,i-i," jt I il'I"' ."> lit' 'it in i-11 n.n I ,i--I .
( Ihl''U-f.llll'1' il .mu: l 1x- i .
/ II uti ii /u N-.1'.1.I < .1' iii/ ., .111.1'! 1 innullHill llMlll'il. I ; / 'Ullti'r |1'/' | | I'Vi-i lltii.ll Iilnl, ( M I I..,, h"|,.-.
1 I 1\ llb'.el "Ices nl. e.nh.h.l, ,linn... -.ili-l.n ,liini ,liiti- | lit I Cor. Oailcn( and Covornmunt Streetsri.vi.fiia. .t'I l .| -ill.. that I'. ,, '
/1 HI 'lllll'llll'i' 1..1.b/.t I It III-I. sin .1.( .. LIVE I : HS.I.E.. : ( 4 ,ni.il. ,. nu 1..! I I. I l i iInui. :
/ I l-llll. III- ,t.."It I.Illlll" ,I" Illll tlllllllll,, ..10., I Illlll' let /1.1! e.t pal| ui.-ur e.4 l .ll.i.iii-l.l' .. : -.ill'IIlllrlliil \\VinQis h.Munlnau I I lln M, lilliii I.'1, I .,. b9 ii 111 Illl ml..I, I -. i I Iu I' .f
,. r rh" J : i' I.A. 1 I'.1'' / tu |I""- ?< lit., Ui/ I Ii I" f ,
,
l .A hi l w l-ll>-llllll'.llHIIIIIIUll ll.lllfll., ) 'II.IMIll., ,litl" i- In-ill rli'lli-l in ,lii.lli x11! f-r I; ,uml' ..illtin' i i "i: ,' 1 1

ttliin, .lili In-II-III.MI-" uiili e, ( Imi, niliii.illtkritln'1 IHlII'ZT ) : ) :-\ ( WHITE \ |I.rrl"0, I iiu ilii. .in-. I ttlll ...h. ,"nHi' i iI >
Illl II14N. /"'.' 1./o'IIIII/I.: ,"-I ll r.-I' ltU-ill-/ .-* 'III "", -.uu- inn
.'linn( '. 1 li .pu-.rlrll.| |'iitti'i. ., I.... inllii | i >: < j; Ie. <: I.: I t i .I.I.I..h..1I|| iiiliiiiiuiiii-.ilii.li- ii.lrummull, 'UK- I e.1'hua.t ,
mi 'liiU'llliii' iilllll' Iii ., .
ll it. ( .HUMIlll read, .ilm .i | UK \l
:lli :
iniiiul" iilm.i-n-ii-| | I., Hi" ELE. \\ i I I I. II Ul.'l li I .11 1 Ih III. I 111' j i ; tiiln
.
l"- ,I'Ulll .11111.' NI'1< Hi *llp| liilll I I EVERYBODY'S DOCTOR. .''I H t' III* IIHIIIill'l" I'l-'' .
it (..iil .|h.lle'I l |.. |pli. *. I tl' ("III- Illl Ill'ilt I'l. KH.llIMI It mi n ,- -IIP. ii, a ''llItII'I\'I'I.I-II'\: ( ( | i u.r n. tut ..
*l itiuiii'iii IK ..|"'I) My .III". ).nirii- y .littmNulii'l I to mnl, nulililiiinli. nU llii-niKli' .Hi." IN'IIiu I M i 1\ -.11:11:: I I.i I Cigars Pipes j t 1.\1:011111'; \ll" ,.-, ."'ll. ull'',.. ,I.,I t. ... '
\ '. .M 1 II. I-M .1 f. iii \l ,1-- I1 a,.1'lui '- -.
}, !I. ili'-ii INS till, 'ilililjii. 4 1.,..... I'.""'|-". I,| Illl II.|.|..\.llUII-'ll, III II.'- v- .1 ((1211.21: I ICE ..c-a.,5a, H->,ii i 1 1 I -- ,. .1'! li.ur r. lii.ui-. nun .ii i 'j
*
!\., I.Ilolgle' idilku.i| ) .h.st..I.I anil' .l". I'lt-ii'iil-I' it in i'iiiiillii", likr liiiki-t, I Ar.h, .'.; 1-. ,.,r I- III.Ill, l.' l il-l.lt.i '\l'll, ;III't- I ll-l IH-I, 311.1 I .1 I II
.Inii, r.'... .. =-' IT I" I" | li-. .lilt ,- [I', .ll-ill I 'II >,lllt, [ .(H I Itlll. ,I. i I I.IIl..I'.dll'I I "mini.I. 'd.'- ,
11I IIIIIM! K-l I --IHUlit- eS i.ii n'e i 'lie |Inr i I II. > i u
"U 11'1\1* fcttUI'l' Kuth .1I I It I'liiiiii. ,mi'l, 1'rr.i4" aln' '/1' tt'iini-ii, .Iiil-l I.. ,In-. -I.! ll-l. i* I I. i I I. 1.I 'I'\ l. --in n ,l.mrlllii.'llvlniilt, I II" 1.ta I 11'/.1- 111 l\ t.- ", d. It i I. -1,1, .1 .". I I-H I I I. I5. .. | ii-l I I'M n IKMII",, 1 ,, '" .

I *' \ I hlv.ud| | tatt ::1154, h.'I. .U'lul'llliK. / .HiH, 4 i'niiii4iniiti| d.'g1.1.leI' |Iae-,etIx11 mi II .I. i.". I II lxxlt. Nat .. "" "" ... ... !l-r, .n ul il ll ttlTliiinl.i''r- > *."..' iMl.ir. i> rap! ). -,. a.,1! .1t I- III' at.l Vt ,ill .It 121.1' "I I Iinill

A ...1.. -' "hl'l, ,', ull $ll-' il.nMi ill ( I .. 'I I < .. i I' u-h-.1 all ,|I''l v |pr"ulld, .ti,? !I.. .1 .' |I"i i
i -i w.'iullil Ira Is.I I Io,**! I In- .rk itiil.i ( .
rriiiiiull iiilur li-f-lt .
2 -,1'iiw hale i.mnlt mil I II 1ST: IHilM-I II' tt f "IIK, tl -" >i.. Mfull I. mii I II I i-i\-i-1: r.u" ili, ., -ii in d i .r .
I Aud, I I'w N ..111 I xllll l I."... Nub'dnMIW.I ." i'ki l.liiinr, aud l. HAVANA CIGARS I i lii.ii-In-. 1:- di.. se- |)1 hue. ll; tinilj. Hi-. ,ir< in n', Ait-l I J.1 tl, I.. it l lII ,
|inljliij" limn. Hit uii: ; \ii., .'. .
| ) mii- > in \1\1111. j-t u..dl" ) ,. il,( ii-. .. t.. II.. I f. iM't -.. 1 lit .
r ii i : i1 v M ) r4. : l. "II. ;r. t **! .b" .1 I 1
.\....lll.liU4. ''," '...- bhb/INlbt' |-ll-.lliil\I ) l4i4i'| .,".1 iiil.. lln it'uiiiijf'' 'i ( 'l1a.'IU'N, stall. 1/./ .. ''''1> _,, ,ealI 'I1i.ifl, ud"". l.ti-rttliiutt: It.. ,I.-l d ;inlu.'Ib11W1 .. 'I'! 'tii-'u'"IIIII"| ;,M"tii''-' .I I n". ii
nun.lx-i. Polito and' Cxici ii'iiccil, Ui, iV"III. Street. Opposite City Hall I iiu.ibli InttKUii-c l ('r. .! ./. i.iit n.'u-, .1| .. i
/ nl' :' :; I.
I Hniin-ii' .iill.lin i ,
I Vl'l't'l' l I '" IM< Mll-IMll, H Ul' tl I'M. U. .tkW.t% Iliii ralll- I | A. !,! "J ';, I rt'ii'' 1.'it. ..iritti .lt.p.uttuphdnluellb.'i( i1. l i I.inttlt'i tmt i .i- : .
: I9IOU -
II" "'."., k'l |l'N u 4I.I, ill ,..., I. .. t-HMtt B"." "It'l.... .1..1'l It ttimlil, |.|..-.$& 4-il' tin-1.nr-l-ili-i- ,Ir if \lilM. .: -. 1'1111 \\1,1\I S eeHdO r( .lEt a J.rr'.wi w.... I*, ...31'.1..r..1.' I I' s .!eetI I. "." 1211. n' .' 'or. .."".,hu, '1/11/ : a I 'i 'till I IT.till 1 ale,\\1.|.|lllj-lt| ,.4| l-t .., IH"II"I'| [ j. I tin. .,I-1 in n.arrlnal 4 inul. I 1:11--tI:' .i I i iitt ..'tl,, .1 1, >

; Al I Uhir, 111"'l.l i "lli\< Ullli| | Illl-lt' In till Vllll'll'-l II.Ie1Ii.INh'rlhN l oat" i iIII I I, I lac'.in-tt ill liitd llu ,.-,( '. .ultli' in t. .1.) uNl1 .. '. u i sir" iI

bu.I. ,Ii IIi hly u- ilJiiilmwtill.. .. I In' "felurl i, 'III' "I'll"I'lll' I": Ul'l Jlll'H' fill till' -1'1\.1'|' 1'\1:111.: 1 .. | ilNM-l{>, UOTTIiED BEER. 1'lJOB u ,......... ..\ -,... l I; 'luiin tiMlin.n14'liM'> u. .In tar ,;,h.\ -I iU-irj j I .lllll ...."|".1 t-i .1 ll; II

>-l' | :ui.lii'. bu, ,l< lays ill antil' wlm..It l* llnIV "IHI''ul .1'| lln- 1 r.iiiiiit ..., ,.I. H.im' n. r t".' l' I r. Id I II
| ti|>-'ii Hitm-.h','" | i. 1\Is 1 1 I I ".1111, I: I -. MARTINI / 'I'af-t Ile, -.1b- ,p. b' I '/ * I'll14'tI4"e.l'Ie.. lt .ee.I U I -I I '1.. i. .,.k ..,, tint-lit l ,'..u.uSt.iull.: "I. I., .
Ilt'xli'plau' ( '.1111.111.1 ttfilil/ t U |-iilrlulillfl i | \ .111I. .' ( | I" .1M"| ,11 a, I
... I I. u i-iiii li"li* iu u I it. | '-* iiu.| .. Ih, ''I Ilii- Vlii-i| ,. .HI I." r, e' 1' ". 'I'
OFFICE -
'' \ h. |
Kirul !"
| llt ** Hull ill Illl- ill .' MIII4III ulriplsIc'1' Ik.: llltM l ii llll *| i ill I ) ilii'lI I-----' .2,1hk,41l- .Utl.l( pi'I .'rd ,
E ) : I i oee ui, |Ix .q iiinni, I '.II..i; I mi; I (ft 4. .x,5.2 < u d! i I t I I'
I ultINlb.. ( -Kill-' lil.llllt Ihuhu' "> xlt'll ;lt1121 I <>.111 l ilt ";, Ilinxo.. lit', .' "- 'lui I t- 1 It-JK, |*.,"'. Bull Mil. U'-t\J'.mirt'! 'i! Iiu4 I,.- r.._... t I." i 111 /i
4 I t'iV"! /*.I.
\ ,,iikrr-l". ii il,I. i a .lull .u.,Ul. 'lui "'""' |1"\\1\ M ;. -.5.. ," ," l It I'I i I i" s 1' Iii: ITIO( ) :" IIII; \NII I .via: rin'inc.ii.: I I. 1 1141 I' I uitH\'- ll. aal I:a' ti I li >, in) < ui. /9q I. ,I lit. *i>u. i, .. Mil-.. I'l,:. .I I. I'1' .' .

: Mini .lll.l'll' II 4 rill 1. ,' ill' |ii'ltfiull| i j.. I. iinti mi'l. l I.rillu'. 11 M4iiiii> | 'n I 111 i.. i i '1 ,. 1.1". 1 r.llt l I'.e- I I '
I II MI'M'e A I1-- ih. MI iBMTinr AM.MM .. 11. 1"" N'ul "' A'r I', I
I | uN'4Iiau 1 ..n' -lu g.h < -I'Hi ,,". .' l.l.n.il, 1111'| |..|lun ill I ii .1. ? i .1" I I i. -I I unite I.>. I.u H.r. l>. tU.H>t I'tau. eS 1."llllli.. ) I'. '. 'I.ti.ti .. r.4y' I
i ,
pLl ; ti IH> : Ullll ;;; II" | 'iO' ( Aili II' Ii .. 111| l ,INI \ NUliKk': -I.1'II \i
I t tt .III' :' "" '1" ". .,."!." "11.1..11111. \ ,'" ","- .1.....2111.. i. .,2x'1.. .'xxl.j. .. x1111. IIII'411111.1. .1 {.I I e"., 12.i,21.1 1'2'i. I, i .111, ,I- i ,Mtttk-. .... .......... ..l-tflyht,,.._....... *...,._f.if.,......_ttM.... .....MlU-l.....Hl.....l*......,.11.. 11 ISI !'; 1'.. '''1 1..1: .. .. .. .._'I"..... :..It) lain. 1. >r ,In I I!

till : .I.Illl' ll-ll.l- nl, I.--, 1 II. I.. 'I. r| .l I,.11..4s.4:. :< !:: ; .. I 4+::t Ml I< \:\'A* r:.M. .|M>r I'FUIC I: I\ |1:11./: | | /. Ill : U'i i I -.I.) -. ii..;. .ij| Kf> i., 'a.l; j b. *"'. -
ililllK .1'tiu "
IIHI "ii
I M Hi iu | iir1
f ) uitlut'% .[ tII Wuaiil. IJ'ill.,1. "- M.....' ". i.......' AMnuii a. ihvtt. ....... I r .II' \.1'.1: dull
; hlll'ul-l' Ml iu..llul.lieuuIs i .. .. .!.It I* n,.,..**! _........ |.... .....-..' U:1'II.1: : 11.\: "., S SMUI tat I. l,.. .uu UH tnttitw II A.V..V-: Maritime Surv3Ys. -
'. 41Jrwpl| | luiH4- l'' rtfUt Heft lu ,Ills x1 .2 al., awlla usa.b.ll. .S.I Iub.-... \ ( 'aluli"-t.( : Fruit"'- 1"1., .I' ,

f t I huts 1.1 lii"l''l| U.l.l.. bur (III- llli'.iilll. I",'',11 rte| I '"'ti| :: ,, uml -...i.1; let ,tiiiii. "Mi.l(4UI >el.Yr..oa.n 11 .. I.l.4xlr...,. u....Ml.. .., IIw.a'..I.a..,la... ,."... :: ni\ii: ...i I i| I--* Hi.- l-ur sir 'Jit rial A'xytad/' .I t.I llllii < -
CIIJ S. IT.' .u,,,. .. .._ ..,.... ... I, ; I I.AII />,:<">. 'I ; ; : '
I W M 41I'lil'll'1i11111 ::1\:
Mil'" II Itt 'bar ,I'MI|(".... MMI V 4ua4ia' I \ ( >- I ".."- llttllul. Mill ttlltl, Illt'll'I ( QUINA -" 1r.-- \ :: ; .5I|r-\II-\IINI-: j:I tbrt.'d.stt.; > I i, .\tii. \ A -tin ti l-I.,I I i.: -5'
h ii I" ) iiu I .r \- I I. .. .. 1' ..
t MIN 'I.I 11'It. I'll l', fl 11 -.l.. Mi) ,t "Iw.Nt : ''". .* 11'Ilal.1., tllll ...,'.... 'f 4I.I I IIII '. Other" ( .oolsto ISI.VNhINIIIIII: -, I.l *A'l'U-t -.-i in fin. ( ii.ilUr| Il ll,- 'I.1" III- t ,',: I'--I ]
I I .
f I axlieuatuuaullraae, '1'1".1. 11ot. ..... "I I "." (1..I..luI/II..I.h.r./ l-l tillllunillu'i. .. Ia '1( il I .!11,1.1 I
) ) / ; :I; Ml M.r I'l PU-IMM.' t,1
I' '
..
.i : IH* I liri kl-.l "lull eelsw, n HUH, tllltt .' t. ...10,- u 1.1) U it..I./. ; l'AMILY (nHOCI( .14 I I' he'ul.-! 11'111, II. K\ bo l-'oiuul iii .lea *-ir.i l V vt \ ,,, l. es',nt? .
.. .
a rt 0"1 I ii I I .
"r I UN .* i I'i.a'H ..:'. d'.C' UH S.s' I
\ |It ln') iiu) cam: 'lnn.iniIM; u )iiuiitijtiyt.itii. I'ttfMlt't. I |glue ill)! 14". In'4IJU'I 1 alp|', r.r-iNi: :"> I''AIII: .>, t. A.IJ.ae, liuiai'-ui i-i tuiMiin.MRS. I.. .. '. t.: I. .

: I i nii-M-i I lln-t aniU' *.iiiiitl In i; ..1t.11I' Ida (n-UlUl and "ilU'llUlli| '.'' INsUerr Knowles I -.\-- \ .
II 'I-IIINIJ f .vii: >-. --
1 t-ui-ll-lo' rlfit t.li-inli' ,lu for! ultniu1miill I told.e.'e(52( "' il/II.. :sill6al i11..11. i- ,

?. t I nl (Inn .iHHiili'il| I i'U-1. Tin- ( in miI I u" i. In uit ux.,,4..L"I \ ,,, II ''' 1'.1\ ,, 1 1I1 I T-pfiw piwFPTtiwiiT Ui: lUilNii' ; f.\1:1'| -. E. STECHER

i I' NilrulGrrrr.ul'uitur4/r' I REAL: ESTATE ( ) ,. !r 11111111"I I' Philip Brown ,

uui4ully H, .. -I..1 Su'. ,. .. i
1AfNf u 1 I 1'11'1 ;it R: \ 'I \11 i.-: .
;1 aull.d.'trlq'n| ";: tin tt.-M-lt'i- til'ivtl'H (| I 1 / ; /> 10Il 1 / / I. 1 >, .IIMINI'Slllll. .is. Iff h :. 1 IN 11 \1 ,1\/: 1.1 I 11:;... r. .,j

i > t, "'l4l'll', Ill"*' 4II1III4I ....1 ttliUl'IOlin .I.If Till' I \M l 'J.fiiu Shi'ilvrt. will .::1'' '.. iif.: 1:11: '.. .. l-4'i '
a Illtl-l-llt l>f 'li..I'I.j.l| | 41, IVMil |iCHEAPastheCHEAPESTSHIP t\i': "I'| i- i.r1 1 I.-r -,., >' -UtSI/1' l\ -
I .1,1 : Nedlh.' 'it,' ?I. .. -ilrui tuitt'i, titiiitiitl (. It'' '. I'' H. .. I I'll C'llNlmniT ''' ,. c..
|; h> n tli4ii> i* it !liijtli{ \ tlirnuluiul I ik {i-' -rr in, .i n eml, i l t .
i
; '.,. ". an- drtrI'tUg; n-ulu iliw iuiu-1 I 1/1",1111111.. 'Ilinv' anItttt' liun.ln-,1 1\: sr u.t\t'r..tla'I.: ( : i ::: ulIIlI"'r :SlMNi-ll\ in thru A 1J. I IN A WORKMANLIKE MANNER'NT u .,. t, mi .I. i |Ii._ V.iI.! i.,. H |p'1 i i.

::1.i I. f: : 1..II'"IP.I."ld.J.IL.'IIIU.I..I' } | t .U.. lllMiHlM ': ai,.! I'nllt I >$ud.' 'utt' .-f ttlil'-U. .lutnltllit'tv '. J II I, ,II. ,I212, .2 I Citim. : ( ;iaiilfii! wliith hut., ," ." All Kinds of Funiir..iv: ; .'

'fi 1", Vil Il4t ..... ,,10..1'4' ,' ewd! l>'4llu'il.llul 1. mv tnuuuuiiuu.. .\1.it lilt. i'.iiiini.ili.n \- I'l Hi 1. ji j \ littt'll. sir r"i"'i..IJ.I' I I'tTtllt* 1\UAi .i i I I II -I I 1'1..t I ._. h". ,

a "h'I.I| d.V kll',It'tt'lUlllHI{ 'III lonluIlllll ,lln I I'mIn.Iill., .li..ytnlliltIll MASTERS jM 1 ....'. LADIES' DRESSES r.

|lliM. .. ,,1"1.1111' '' li'llnl I -HI Illllll Ifl'lU4l: | ,I" ,IIi, ., Illlll'-, ( lll'lii 'II ,iHI, UIIIH.MJ inuntil" '- .. ,\1..0 1..1'. '' \111"1.1111//. ten I'oi1.1 II.I.INI. I'M vi''" \ ,

WIINr-, U .... iirli I )I" j I.I l lJ 13'11 >* II I". FAIR RATES 111 1..1.1: I' t I U. IINtiv
a 10..1
11.11. 'in-- i i .1.1.i I .il, ,i- il d.II.Io. itxiiil llu-. I i i ,IK, 1.1 ... i '.4 "I'liUtiiv, 1 1 411 v\c<.11"111 -ll'l"l\[ tit il-llr; : .
--
I Itul", *ttli \I..U"llll". |Paul h" |HN! V "' 1'1'11I.n'( I IN MI \ .- I Cl.irt-t ti-nu, (hull) t I .las' .
) uifiIM' > t >I 11'1"' uti'iili". !' |aid In I all ,. j5 |I'1 r .a IUb ,., 549,51 e.hl' ,i1k .
'I'6r.Idril. iifri", .jI.."'... /II't in. .' >tt i il I ail' It ilt-ili. nlillu. lei. .le'iii .1)1t ) ill 1: .\ i- rtllll'\1"r INit '(11'-' 1 .
HI I. I III" ili 1
i vli 'ue
Public b'ad/uu
I Il\I a III HI: -IS 1.- Stlicit Patronage. & .lur.. "I .
S ,.t Jr4luiInn'Mi| !a. I In"I"> .
: > I< i \ \ Mti i ui I 'I.U 1 .. h I. 2 I .
.... HUN i'i- mint: sua: u.uv. .
'
'.
i _