<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00090
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: January 5, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00090
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
";{

lll

-_ I
"
-- -
-------. .- ......... ....... ...._- -" -
S -- -k--; 1% !iJ Iif

.';' .0'p'' irumroli1; <.mnU'rdi1J
'llIlrnl'' I
\ \
( \ k: ,, I I \ \ I

,1 .It. JIM. J3U OFFICE \ ; 1)r 112'tfli1' '" 1 ttltll' \r tlti, fl[ '} ; PUBLISHFO; AND SEMIWEEKLY.WKDNKSDAVS SATURDAYS.ll .

I M, .1.I 'L I ">'' '111! ; Hi- I 'iiiini Mill, ) Ptll'IMilnr! I 'niiiiiil,
.. I .1'1 I \llllll, ..".''ef 0 b!6; I HIM-

: .
"r 1
,c. i 11' .1 i: 'lll.vlru.l.;: I 11.\1": :.. -. .. I-It"" 5..Mil.r,II I-: I ,

1 I.'T I' ""II, II-. I lilt-.,. III,,., ,. 10 1'tNVARIAIS.

i >I" it i">t.*< ;itri'iiox inin. ,. xss, *. ,. VOL. '2. PKNSV(1OLA.: ( FLOIHDA) SATrKDAV( ( ) .J.\ l'\HY o. I INS I I. NO.( ) !91.MISItII i -_,1._ .\IN. _AnVANtT -

;, .'. I "tlj "tit"I 1iH 111111" I I.'It ll I M -- --------------
._ .. .._ .t
--- -
....... .... ...... ---- --- -- '
-- Ni' i.tk. I ii.
---- '. 1lil.lllJ: :",lh.II' thuS ''.us.,lii'< MIUUI"- .limn. In I I.1.,1111, \ ..
hil
; 4 ,.' I ,',11 Oll'lfl ll'." ( : ( 1.1 i.: .\ t hi i I : II'" I.MI M-i Kirk! ritlo & .-' % I I"a il, in I II ,"l, .1 I"". \, iI,'. I Inili'illi. i .iIi..r NVtx \"ll I il l l U

Parlor i SOl) ] ,p 1 I III .1 s i i--i "ml lull ttI'it' ui'MH.'i'i'."lril Ill":"t "llf! 'li'i .., ,., il.,111'' ".liliilIaiilt ',. Iliiiltino' 11) Ilii'', llnni'in, 1. It i iI i- I irrl '
: : \ ''f: "1'1 I' "I.: '
I :- i l uf I llir I llni"' It-tiling,! ''ml I i ; In l. "Imkiiij. ituiii" kiililini'. mill I I 1' Hi,.in Hill: itfritlii'l' 1'.11. m-I. I". 'mlunX ,

r ,. |I' H. ,ith "'". T..II".I''I'i!] .I'M: s, 31 & 33 North W.itor SJrisetMI.I : 'ih1 ,1..1 .ilnli' itsil! l'i lil., ''I",. knuxx xxliilxmiiliiiliitnl \_ rMravi mi this. tlli.Ji, i i it
: "i .t.iii I I,. It I I '' Z ZaiIek1 ll L Ci. I piHi-t Nitt I '.I.u., XI 'n >itlin npiii> xmi r HIM' ".in .I
& t's txill! .1.. .. .i. .its ** '' : .
I l P M V .,1,l-ll'llllilll I !l:Hi'rxti'll'hl' .h? p :1 t.1"1 xmi i :an ,1,1'1:11'| :
I I I ,ll 1 ll, '1'. I'. I ti: I'll" 'I. I.ill, 0. .
I'....-1111; .illn't, ilii tin1. '\/ \t5S5,. ..110 : a i ,Om I, I I"| \i t ".'-
l 1 'o'I ..t I >. I.. < 'Illl'l, r .III. 'i I'l ,.1 t_ a i I 11'41* | | .II tin* 1.1, l ,.r xt mill I. \\liil' ill xmi illi'.iil ?" ;.11 tin'. :SIMI "' I'liiiiiiiiilrp in" .p4-imi, 1"1'1 11.1:

.. I 1Jtt'tl\\III't "II ; vi'l I tin, -l.ulli.l It."Ill'xt "' '.'\-. .ll'll'f" li.rrllilll. .In -lllnli I ,
'II! .X I l I' II ,i' s .I Ih I Ut'III'I',1( : I inil.il'lr' IMI,i- !itp Ililill( : Ol "ill| .
,
.
, ., II i x I"IA'1 I .. .lull' 'ih i .4.1l : MOBILE( ALA. I I lii'inii'ti: "uMlii1, lillili'tl-i': .'nit,I ttllil ll'inlii'l ill tn, :nix tin' -\\ ri'K'-l-lrlnprl' :: tilings in ilii- i iltt Iliii4, ,p"kr :
1 I I .. X > I.I'. I I.Ill, !,'IIIi : I
.
!- \ \I\IlILI.! I. I : \ I"III'Ii.I. ,I* i l .\l I ,ilntii, I I I'li'iv! S i i i- "t.'I i.' 1',.:"
ni,: in 1I.I :11 \. t -''h') 'IM, 'I "I... ( .. I "li'ts)1''tvn I tlu''lu.l!
i I. i 't I Iwl( i 1.\I I: XM.I .1:11..1.1.1 i: i I -'* .\ W", t 1 In Xi i Nul'rxi'1't' ..1"111"l"I.| | i "Oil. :IIli., II. lii'U.in. I j..lh'I"'I'" at 11 r rI

.',,', ln.li .i i ni ..Vi J K. "I'nsi.r' l'i'''. i, ii: :!" 'it "ut. I I.M: t'M l.'i 1111\: r. i I, l-r .c''ISItI'II! li.it in", I II), I 11'1" ,., I I "I 1'011"11"1"1,1'i s.si'' issili I'ti-lini-li), I t "'.1' 151.' I., -.1. Si'.iSi.I. I I t'Is'" Mill.In : .
I j ((1..1' -s -I 1' 1'\1.1' it: nil i H: 111< i.I rMINiMVl. II .,
I I linnn-. ,, ,I'll .li'l .\ li -k .Iiul; ('III t-'tt, :(SIll" txxi'txi- Ilimnnnl i-.i-
p I.nil tit! I'xltnniiliiitix' luxx > list 'IS51Il5. li'.lllillji '"li )1'
\
f ,. .' I ,IMI '11: 'n .\. .\. I'-1: 'iti""ii I it\: I HON' 111-1 tin :it: NI IIIol'-: : : X III' \ |110Till; | I .. ,
i --- "': I liii' .5 11"1/1 .I S llii, < II.hi," N u>ll'I'X Inking lip 1"1'l I lil i I"h... III It- 1.1 ;pitilip; nf "lai(: x .ili'tti i III, 1 Ilii* i lIlt. nx.'it
I n t,154' : > \-n \\1.11'.1':5
'I i ,:"i i.t "i' '.T .11 t"IP*:*. : I 'IJIKNIiIN: : I'IX.: ,\01.\( | ANIi' l'.I'i I//.1..1 I .lllllll.lllitl'l' ; "l'. Ill'I'llto I..' 'H I'li'ttt' :.14 xmi :.in'. 111 ,I'l'' xx ill I i'i: I'.

i ':. M 1.11: ..> l..lii.'l,>,,ttitilli I tllrillli.il S ,," "' jini' I I. olli'l- I llirli..l : '.'inn I-n:tlnii'il." vln' II.IV nut lio IM |g.,1,| .s i'iiitm': ,' 111 lir-N MU inr"in I "piiilmiLt'nl '
!I. \X. !! rI .,llI : \' WI tNin. 111 fi7r.il: : I. MM.r.: i I: AM It I I
(I. I 14. t""tj'l iii'ithIii'ii'lit., .,
| .4 ruinliliuil
in I II I SPItS ti
SIS \iiii lurt ,
.i.lx.iiit.ijiM % tin1 : ,
; 1' : ,
I I,. li. X .t,1 I \ ..','k IIIIII.rh., iieL.'" 1.1., i I'. nxit 5 I-: .1.I I I. II' t I : l'I''lif''I I'I' ; I h.II."I""I"'I' I' .I .I il
I lit. X.llil Ii Hunk mil, lullIn' In xx Iih'll, I. I'lpiiviii'iil' I In 'l :ll,'x':.Him,. iI
) or) \MoNn-t( I'll I :' (
"iot'K ,
v.MMI.II: : :: .. ,tSSIit., ) tl',1' "I I.I.I.lllr.
\. I:. Mitx'i I, .. I /I'. I I. i ll XI XI. II. M 1'111\I I % XV xx x. xx .Iol 1"ihl"l
i r.I"i 1 .1 ";..1 i .1.,111.-! i I I' M.I I I'"lI4I.IIt. IIHllll'l '. fin, I ,"i | |"' t ., .11'| '.. i, %%'i' ulll ,".11: lii'tnix I Suit ixin I." hil att I 'I'In- WII"-\ "1."t,1! imnliliuii/

; : I '.' xt. II. 1I.t 110 111"1111 S I : l'I'\I171i, : i M, Ai.rn : GATES BOTTEU "al.'h.I':, I llir Innr-l \".''sii, i''1' I'nlill ,.1 .H4 xmi tin l.ilt "I.. xx ill In 1.1.| uriii-initi'iii.i ( II ((4 ,i-i44iiti'l| In Hit .l.-

mi '.ii I ".-rn.i:"". 1.\ 'ANii"ii.\: : : \\\TC'IIIII\i : IEII.1 The' First National Bank in.in,1.,1! Ititli' \ihli' 'tipI t Iln. < I iiiiliitniiliin ) 1.,111"1", [11"1'1.| H4 'li'lirtlo ll4r"J4i| /IH 'I" "! illH .

'II 'X.ll II'.I'114,1)1., ; ) .. li'il in ihf I niiiil i -I urI'm "U h) ..iniilii', I |I'lIl'4,' :i'' '.,,.'.li'l"' ,Slit,I 'ul n fin'Hi. I ;"ij

( i t i :, ."n r. '|I'-i ill-, ''.i,iti!nun, :X.f.t'.K..I"h-fki'lfnril.: liltn.1.i : : : lt( 'AX ANIt) \\7"" M .\ Nt IT.\I"I l Xt IKII, h-tl >' ,HI, "I! '.- INWESTERN '. .,II", IflII'. '\. I"il ivl'i-ivrlv)' .I.I.1. | Suit,. i-n'l i tII." "rmitimii'.l 1 i .\ ii ill I j put tiinliM', / x'in'imi4" liin'" ti'i'ni4 1,1 t "' un (;il

..'li, ; .. -I .I1".11..ItIl, '. -- I -M .!., C "I ill liti' llii1 ilnl-tlx tii'lut'1 Ilimi4' :nut prr-"
i i\ i. tn.il.' '' Itntii I ln': |.|\.1. lii'iiiiil.i" ( -.11. t ) x oil rmi :ni'in ( I'l
.. rN'M .I
"' : "t ., ifti: i IuisrII: : AMI.ISICVNANI ,
., I I "'T \I. .." "'II. : : i FLOUR GRAIN [ PENSACOLA, FLORIDA. I I hit' \ "'-'Oi, I .11...,'"' li't''l.I'lll, I 5 tit in t Hit' 1:1:ikinj i / % "II'I liii-li.iiul. 'linn, ami, iinnv" I 1..1 I in"( .x eailt: Iri'in u Inlxiif: tlnI '

S ,"?. xi II. l 1'.1\ 1',,,". .. I ( 1.1)1\)l \ II> t ltON/r.\II: : : : :'NN .\ ":.tiling: 1..1.1.1", i Ix. Kt-llt. I lift' ill Into I Iii listS/ ji.ul-nil'iii'il, "111111., I 'tIilIlTil'4| | ".'.'.1.\.\ I'.ir S lln' jroiiriMtimi" ill
I'II"'II, $"''''' Il .
.I '" iixi'i-.ill i I. .N. l iVi-i tx Int I SLs', xmir, 'l.i-u it.ix. 1 till' lull, IMIlf lll'l'.
: ; iiigIii luSt | | ii'iiii
II. I!. .\11.> rl ILit fli. I"" i 110.11,1"; n... 1 ANlfTTll.Nl'll:: ; & Domestic Exchange Bought & Sold h'111 .I I ,
.1.I V i i i : | ii."WN'|: : '! : : ) : : ( M II\'I.J.) .- 1'.15" Foreign ki-i,I.'Jit:: I t li'i't. 1".11. 11, I.' -.S! j ii.1.,1\\ nixxliolo. \f'I', \11'. ,.unl M I II.> I lluii"mi 1.1, xmitin'olIn II I I '

|II" i"l' M.ltllH. M.i"-1 I II. :2s: I""','1. su! ...11.' ::.:Iiil I i' "ntuliltin'unlx' I ii'in.iik In'in, ,iili* j 'rMin| tin1 I ii. Ii .1"1,1.| ., NiixYml.
l.i.fir.MiDi: : .
i I II i"ii,; '" i, \r. ,.1"11'I.' : 1\ .II ., .' I'lii--: = .! i : :' tntii. lint, nillr.nrt ,1.', I |1""< //1..1|. & I IHri .il'init, ""'111 't .t 55 : ".-ln< |I. it >txi<,i'l 1lli '1.1"| > I liaiH'1. I". .llii. ii'lnlilii'llnl'lliinj

; .1 i. \v, :..,.,.. I'.,ui 1 Ii. !X. ,i'i u-i, 4..I'..."\.Vliltmmml ,1..1'! ; M.- -.-::1.. { 't tin li : 'ii\ii.7: )' -;sii.ui.iNti: : : :-ii.-j PRODUCE I PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS 11\.1.\. 11,' Si5Is14:" air .I -li'rl ami, \inn':in.: : ;-, mnl. llii- ilonlli p 111,' (' lln'l

It I I I IN '1' III U I I I'Y ANH Vlt'lNin.A. I 1'ldl., ":5 lii'inlil t'l'lilil:" ) ""','1. I IIi.* s'i S till", / itt -" l |,il.i.it.-| '

'_ St.-..fl.n i.K-- 11" h.1 1 .'*. i..'.I III\I\K::.I H\t.-tn; ( R.,ni I '. 1\1.1: n' AIM.: ; I 1'l' l ilTNi Mi\ii.c\-i.-! : .- i :2: '> mill :2t: :2i.: iin.1 I I.i'IIi i-. .,.1..1 i | f I II.'HI.I'' '" i'I' i.iuK! :"Ill i llIllI.lI.li- | "I I lilt,: I-n'l .til." rinnp.i-i'illy' imilin- I .\4 I'M ".'1'4 <.1| |SI.s.|| |liii.' !I. |iill'|| 'V (.1\ hilt

- j': I II! T r t; I I \V .1 I .' t\,(.!bt r.i.v: { ( ii.\ ..'"i.t or 11I1'IJI'\I.I.; : 'i iTY \ .. I'u'itt, *>i. N I'.iiiuiii'i.i, :vi SAXObT .. rD8RSObTI It I I ilfji'" ".'1. .' ..1( ""'11 .i i\ 111., In n,'. .\nnl :'tl'IlIS1 "...I.lf tun t- Ini4- lln1 xx iil'l1 "i':il'nitiK! |i.til: S ,.i' tin1 iM'upli1

I I'll I t X ". I ttI,. HI": llllll.l,;, il. 1.111,1 I Hits ll.ill I .1114 I III"' lildll I.Hll) j 1111.. ,tin* 1.1:1.1: tis.hi', 1.11'.1..1 I .the h''-

", .,. ( :-, .,.,., ') : ,t 1..r.,1; \lti;, 'll'nil ; .1I\\'tI.IY: : : M .M'i' : 10 otsni.i, : ( : :. | MiMtll.ll, !: : I A -----I riti'1'itini'ii I C tin, .1 l Se.'II Ill .' I lln' In."iiii"-i| iii,' S tin'i In" ilill X mi tin- lit,'si I'ipi' pi> n-ln'4, tunl !''I'tni'iit 1 ipi.nli'i-. .\ mi ,"'\\1 hiii'O, ::
-. 'r. I ,., < .hi fi"rit t 1.1. I II
I, I ; I ---- -. 1.1 .: II Marietta i ",. i I- In Snt i ",. | xuti .1 i,1) xx in I Iii I tuiik mi iiinl ..it, : I ti-i- il. I.) ,'I'.hi |
I ; J I ItVnll' in' k\\i: '::; : :' J \M II \\\1'1'111-( :" KI.I'MISI.n: \ : Ii IN'j Paper Mf'g Comp'y, .I"ldi..I,1. 11 l |iI.5' ,1 ; .1..1..1 i'a.illI.I'y; ( :
: '
I: :: I Xll I .tit, n ( .. I --*a- _. ..- -..-..-. .,in.1 I \1 liiniiittnk;" I ii< tin. 'x nHHlli'0 11'In'ii', \\ ill, jn-l .f'"' t mi i- "ti'.k' ''1 [ ami nppii'44 S lln' ,",iu.4si| I'.,i' t lliiir,, ; nun
i i ti n. .f t II".. ft..1 r.; (. xi t tI .
I- I I ,' ., ,., ,II I II Miij: ,, .-. It....mlIt j MfHT'lltOIJOl I ) I 1 ( : ) ((7iT\IANNI; I :IS. .\ 1.1. 'it.xii.i.I: .\ hI 1:111 I : I'.E\II: : MX .1' Uti 1:11': I. quisiIl: \. | 'I.tl Hi' I'llll.li'M!, l.lllilnl I'lllllI 1' nix ilrin ll'i.ii' I ..', litit, nit j 11"1| .\ il'll''l.Ii.ii.hI'" 111,,l-tl'14. .,' |II|itt'|

I ."". ,1.i '. .>,t."t" ._ .-I ;' |i'I .|"' ttilll; till.,,, :111,1 I I ltll|' | ll ill,till"ilii'ii .It",'') "-ill "Sill S"I'I"1, ttimlil, I tus'II" I'"',l'l', ,.1 1.1"1'. II III"!. 'Il.11114111I
| <: 1.1. i IM i 1'1'I i : I'l.'iiMi'r':' s 1,111
01:1) : "sI.t: \\1\ I n I .1
I t.it,I !It I 1Ii'I.., )'. I. .P.. ,I I i'. silt ii,",. iii.'Inn1, Th..I., Ih'' in' 1.1 l- 1111'" '' 15th, I... mil .I llntitiluxi. ,> I an.) imlii-lix I tin') li.no:' I Inini'il, Ilii'tii

? ,. ..1. t 1 I I.' U't.,.i.ml I.I 1.; r M., :.l..1 1.1"'!.t!,'.r"r) '|1'.1"I""I'I'| \ -it t'i\: I I'O\| ) ;(-.<.11111'1 i > | : :\ a I' ON" JOHNSON'S 1-- : ", :. :; : .:. : ., : : .li'i" In lln.. :,- tin. M I tuir, l'iiilI'i- 'in'" itiiiii'l \ '. I I'u-ilix 1 .xmi 0"1"" l r xx i'i.1 I lip ";'.,,111.1! inkin.l., -.iiui'ivi'il" \I:!'_','. xxilli

4 ;. ,,1 I.t.I il\ .I .t Ml! H.I I. :_ I '| |I" ii. I 11 Ii., 1.1) nl. 1'in.' '. :inI I I III it! tinu"I' S tin'" uln'ii I In' Uioi'il,I >'"". I Trail-r j.II.' h,":unl,, xx liili', pulling up lln', I-i-s., i "l'

.1 I I II I .HIS I It I. h.,. ". I'Kl; I1"- .\ Ai'tMjiiv' I. i 1'11'\ I'tioi't: t : ii.r-i: : I Iik 'i," l In liu Inni.'lit, 1.'I"'I.I.I',,, | | ( InNiinlli.'in ;I Ii., '11111.111 I.- ttti. .I,51fl11.: .,| .s.iiil I : "I! I I"* '",'al..r| iil' \Ih i tin' tin', A4nxx
,1.1 I.1"t.I.. .101" J Tivoli :Boor Hall] l i '
I I ii i M l
- I it. t : 1 : .HI'-. S Stilt ;.1 i.-tx .1." in'Xrlxxml Xmi In ki-4, inn' llii.lin."? Ill'S,M nf l lilIlIlillI4.: I In- li.itit'I: '"H ml
lll'.i II.I'IK'
1 I t ) 'll 1 1 I" I'll t .i II u i : \t i 1 )
''. |1'.11'1.' I "' \ t. 'III/! ____ I ill I.1"1"' I ,IV It I lln'I" ,1 n ,- .1 Si' xtI : \I l.r't. I In'rinpllr-i, .nil I Iliint'Vnll li.II liini, I 1"1,1,Si11' pi'npli' lln-1 li-I piih-il'l.' i'1'iil',

.. .. i u I i in-i.' i hll" h. lt.x. .1.! .1.' I t-it l 'lii.iiiuiui-ti'f-'li'.t) :lII.I.! t npiiivi" : I 1111"1".1.I" I.I.M.. in .l-l..l. -li- mi >.,'In.MUM.li'iiiin ,. mil t In 'Iil il ; txlii'n In', Iill4 nut linnixmi I ,an.l ,ralli'il, f ":.i'l!' 11" I 1':tlli.- "il him" ''
;
|i i t. |I. I I'.. 1: '"..'. .., 'k..111I x. '11111.111"1'1..1\' 1':1",1. i.ilfsa: '' :Si ii'''itaitn-'l': .Iby ik t ,
.1' : I 1"1 I > ( .". t..I.:1: ,tl ".1 liini, 1.1 lu l'I"'ul' it. I'lutn, .\ -M'I| 'ill_'ilni-s In (.lain. nr pnn i.j"1"1 ".,
'. .nil I Grand Rendezvous III PcnsncnhI I "I
I., i I i- '|itan. Tnll.ill 1 Oli-i, iialiuii-. nuX'J::>- II .
I .
.i .' V! "'" I I I'4 l Inn'...ill.. Iti 1I. / .x.i ; -' 1,1I.il"; Th"III"I.III I | ,i nl'tlii, tn. .,tin, nun' nini; / nnlil, ,ni gl.1 xi>'in- -li.llp .'"' /| imni'ii'ii I i,1| I Ilio "I.I'I"I.I'I, liui'Ktahhi'it ,: "

5 .Ifl l I. \ll,",i.i ",. js| ir.? Hi"v. I.'.'111 -I I,'' k 'll.5.I.. ''I"\Is ttllh 1 t I III I l4 Ji : I 1.1. n ,111,1, ti: put I .I| .Hi" n..inn' ... I Ilii- ((4 ,"':,, ,-I'lnphinin :iitnl I'.ltill iis..Ilts', I ( t S luaf, limn, lln' "lI.S. 'in.in'i"
1"
fi I ::1| '. .. .. I I'I.,.' -- I.) .I 14< ,III'rail 1st: !. III: >xi i .,. ..'.7xK I-.. Stewart & HaUlCl'HCll11, --111111'1.1'" ) I ( i: i I nr A4cf ? .d., 1 ",',,1 I in.. in i.I'|, .1! S.iniln'in I, Iil',, I Is I I ".11.1 I S xx inlrf, ,1"1: ) 1111 txin, .. I:it'll', tutu 0"1,1, tin-, 11'lllh..I. I Inliilil -

l I"'. g. x, .it r)' ,".','lulu :II tli. .i' 1 Ull nnuii'in" S ttiintt l'. .Iil', ; | i.ii'V"i'l: .' .iI.! xmi M...1..11111.1, Iii4 nlluttin aii'l n:ilini' In.l.ni''s In him., A4llnuit
; 11.\1 i.1 -
L \\ INI.I.II.H' : Ij'-4) : \\n? i i ; .

". .nit' !t'I,.III"| ul II X. .,... .-.i- I I.. tin.\ (lion'i' I IREST'AURAN'T II 'iiiillii'i, n | .in.' In, I lln* I l.i-l, IT" -lni| ;: Iii.' 1'1'1' 5 I.. Il''/'', ,iinl, i 1..1 tin in'-i) ,1 i.. .'1''Imnl I,':iiisl.ilnii'i" ,
II' .1 III .1 ij.: f'l S I'f.//'I"I II / \i.
3 ..' II'I I in-ll I 1'11.1 him \l unit' piiir. iml' ii'n ." |n,> 4iii| : "'I 1 st spa mi tIlls I tln'i hixi, ,' ) S ,' liiii',1, \
I i. -i.i il it 1\""I t' ? /,' / !I. > 'ii-( /:/. /,,' i ni; i /a Ib. "pin pn-,1- 1 : 5' .I"I..lllli tni'ii 5 in
I ,. 1 i I t XI'linn .ll t.,t .,1 t ,', Mi : .\ 111.II.\ sMn/ k j31 ii ;; ( Inn, n i'ik, .siiI) ,rtn.| ,.. i''1,1 jill. 5 III.IIII'I 50. imi4 iilimil. .xmi Ilnil I iliil, nut think, i,1:: Il.S...isu.I s'Sll'. illl' |.it\4 in-iippmt I u,1

,,i" ,: I III: ...:II' <>r .\i.i I..iii' i :-; I'\'J : ( 'i''.:"'i'** r \ ,." .1"1." | I lin.ll' lIP I : -' I 11".111'1.| I I II"'.,* Hiin '4.

'J'," \ .il I -n In :I"'* \.'.., tltiilillli'jMl Hllti I ... 1:1"1: tin-, 'i' 1"iI..1 I Ilii' "I" :II III I.' -" I I 11 isis, lug I II In- .ir:ii- in hi, I h, I II"* .1. '4
.
> I I'Ir. I illi-l. I Illllli \\1 i iOYSTEll i I -su.r.rS-, .ii'' |1'1..1' I stIIIiiIt., i i'h'!', \ .
1 ) I I'lxil.i ;.mil. ..tiiis-' i :'" "'. u :lintklniXX "- Id .11, ki n, i lul.I. I 1111' l ami lllXI' ,, Nlllkilll', : 'll. Illllllllllldi ,
:
i.1.1"L i.I i. \11 I, I .1' ,"I li, ,11'1..1 1"1 I \
II. |
l liii I 1,5. 'II| : in' p4 tI ,. '
,. '....\10.* 'hll': I.r. SALOON j jt II",1. I. .1.I ,.l I ,.11,. 'v.l I I':, I II I.u.. q.! _., -;. 4 till' X.lllll"* "I Illl'-l' .--"'iitis-, I II iii'l.S illtl'Ill;l III,, III (liii 'III 1111'! '""1' i j jIm 11 I pi-'.- Iiit .' tin n i.ikiin! in I In1 mini'

I 1,1.'I'.H.I .R l. '-I-|'I .,lit, (I.. : 1 1'i'l' ...1. I'm, ii,"' i mi-I' i in limi i .,1| .Iil, :.iiul, z.1 xx 1111111114' li'inli'iin, .44 Ilia n lur. :anxIliin In'hi I Sill. ami p.l.l. ,,,'lll lu iI,"'

'.,.urn Muiii.li ti .\. < t liapl. I. :?-,... :; S _" "11" Itojill """,'1'1I ---'- I'U 1 ::1 : 0'" < .11.H < ; I': ; ; lln'v Si.i| <' Iii I: &:i* iti iiil,, IiI..
\! i i II, ', i. I M t ,iiitilt I in i..n..ti I I III ll'lll\ -."\-s I.I I IM1I'l i s.,Id./l4. Y. J.sL. I Il I I- -.I.II.l I,,... "h. liiti' mill,.illln I tip.,. .h"'I.1 mnl. limit, (1.I., "I 1''I".Ii.r, | :a lniinlii'il, 'inilliutiain', ,,; ,

- .1., It. uiiiti.irr-s: ':\ ; II. I'. I MOI'.II' (: I I':. AI.V.1.I | .I l II 101 I \II I'1 i | "fS ._ -n .in, .nut-nl.,, ',1| in ""'111.,, t t't'! .it' I'ur -r.i IlIli5.5'I.. 1,1:1-i'" I I. '" 1' In I lusf hi'l. I hill, I l 111,1",0,, .tnilliuii. iii'.', ..hilinuimnnl

II 1 \. I. ,\ i"'Et ...il;: \--i.1.l tin 1"1.1.,1., i. Hi, .in II.il.I'4, al..li..1 .l5| 5 linn'. Thi'li, '"1.1 I mining' I tin* ,lu 111, III i... I lln'X, In.lki',
-- Maiuiructurcs\ Book News and
.I.'I'IM t S ; .I. ',1".. N".
', < l''l I'M'k l: '0'4 i.- xx "I'| i I'. .'J... ... in,.,Iii' -I I.iii., li .-iiSI huh Ii, ill .1. I .,........1.. .. .I.. .I.... .. -... ..1.1... ..I... ... ". ._ ... I
I I I. 1 .I S I'' lo"I; I ot'iiINi I I.'OOM-' I I-I! ->Mli"! : : I III I <'I'.I'r'I.i.l' | ii < lI ii. ..1 5 I tt Itxxnik . .. 'iI i -xi-it" ,' ini'l plaitilx, liuni-li-, ,
I :
____ .11.,1
I. ti.. ( :,1 i I r.itnii-'iiit.mii-tiii.s-u i.i.uMIIHIII., : S .. :S.H.i <. t. I I *1 11 I ."' .in S y 1 L Iiil\J (] 8 Hotel] \". sIs.iuiii.I..' "t"I' ;a".I"I ", 1154" I",. 'II"' I |ii'Itnl .I...11.11111.. stliitii'iliih, |I"v.11:11.11.I.i. 1..1. ,inii-l .I 111- '11'' i",1, nnl nf ln| >

i V. Ill t t 11.... -. '-f*.t.il.t. I r I ) IUI't \ 111.1. lili. ,' '''I'.i,1.. \I tIIi, .: alli'i'IIUIM ,i ,I" a ) : ::, Ns'tts's Is.
I FIre :BricK. I" .hil'li" .1""I. 1:1:1"1"1
I I' i'. ". .\L,. S ril I.,.mix,, Ii. ". : I I n.J ,SI. 'I .. '".I. I I..j.y I .. I .... ... .

., I .. S II". I ,','i",1, .p ', "" .Iiii.i; tt ,.isI 11 I isI''iuit ., l.iki'K liiil ii Int ) "'.11'1 ul', li-il. ll'iilniKH, ,", lln'ii, ;' ,'.'aII,,' llilIl'IllS.is ..I tin 1 Im/,
Ki'li'.litx$ ul' .ll.ui.ir.j LA.NGDON NURSERIES. X. X I I I StflI I I- inXn lit f.r I ISIS: ..Iil
,' Jt'M.-l.! i.i':: i i\\> ;IJ i t h <. ruiu "Iii 11111" .. i<> ,,111,1 t I I" : Iy t l 'I 11i. fall liinlini, ; In linn I liin-lminl'H, luxi. /nnl |I'u-i's4 : lisli-n In tin' nilv_ tininnli: '
'In .
,, I 1, ?lu.li .l '' ,rum" uti.' I.. 1"1"1.| |> I < .itii.l.i i J"I 1..1..1..1 I
S. II. Ill 11.1.1\0.1\.1"1'I I : ; I \ I I'ii'.ll.li'il' .t hi, l-sl ni' i i. h, .H I i ,II 'll 10, I II 'ti ll .r il It'lil.Ti j G3R txill In-inii'nl llii,> ilnlii'x, III' lln. inlu' ill ll.llril:, iinlilli'ii'in..'.. ,1 llir plllpil : lilkillulh'i'if ii,,' Ihr..L"rl'"I.illlll"'I"
.\ ||I. li' ( : MM Ul *. 1..1 .10 c. SI"::: 'i- 't 1 I.S i I'liiv |I" "r iln/i'iiI .
.1 I I '.' il ..Ini "lint, "" "li-, I In (in, tin IIII
It" $1.'.iI.r.I I IhI': > :-' A4 < .I.1'1. 1..g lrall tx 1'1"1"1"| -i p P5'tSl's'
1011.1",1.l l.liuiu
.I n. Ul 5.5 Ii OV S'rupi'IuS.| I I'll 1* < 1 I.1 x 'I..tl.i .1"1"1 |I..r ,
I 1..I..I..II4..S..I.I.I.I.I .5 i IIXIJX I: .\ \\1..1.1'\! I nnrlliin, ; ;! |I.'I (- itiH-'''\.I IiI' I." Iliii .'.., ,,.I! ) .ii tis-.' Iiul ili'inl, ,. trl 1, hinllliil I I s I" 1:1.111.: p

'I.i \.r.'lh 5 ,1t\.I.I I t 7 ';W.iVli" !It I -.,.' i r t "I'. \\' I I. XM.IIIN, Xil I .i i'4 ,, 't" "I'I > I Ih'IIt'IPhI' lViiuiloUculalor ''''' III ii'intli'i'; .lit. i".III.I'r., \\ lii'il, Ilii- sIt -, li'inpi'iril' xvi.iilin ,II.IK SIll YUM, ) ," 1..11'.1' I I-- (,'nillv id:HI
.
:.itiM'll,t I I I P...% .' $Hall l-ii'iil-.x. I Si., t.I I. I 1..1..1 ( $ : .."""'.11"1 ttlll i I.,' ii,"' li.I"' I., I'.1| 1"1 Imiml, ; MI x ml luixi: st! limit In II.'. tin i:n U:tU it' .i mi I li,.ins|",.| it' i ,
.1'I:. 'I. III'':N .\l I.II. N.I.. I 1'.1' IIn"I l I "i'.I. IIhlll.5 xirit I.li.I .a illll"J
i', :"-. .it\ I it.r: ......x. ..-! ml, i' .. .in. .t.1.,1, -Inill.ail' ,'$. .I I" Hi I 'I.|I I'" 51.'II.-'5.', PEfJSACOLABoiler l.iicn.. nliiji xiinl, mi Siinilifin' tt.iliiIII -. luiin, ,, Hi'irni" mnl I Htxii'l that I ) 'III' 111".il' nipai; ) "1' fiilnl, |I" tit Inii'Miio

;- \ .,. 'I.I.r Iis....'ti.Itt.IlS.! ,. 'i' S. I. ( I.f). .. |-I.."mli.. I. .I--:I S', .t. -I an,i". !I''III-..t.; .'ml I 11.I a I 1"1".11;Sin-S I i.. in t I. Hi..1- h..... I'll, 11..1.I '. . I''li I k. .1 t I I till* .Illl'Illllillll'' HI' .1.,0,1| ,| | | I 1'1'' 'I liii.liiinl, i i.iI in ,"'l'r 1"'lh. thai Ilirii'i I Ilirir, I"iI'I')' liuni, iiiniil;. 5 Iliiappalling : "

'.. i r' -... litl ""',.1 I Ii I t I.'i il.it s nl, lit t ......::01'' ) Shops r ""I tin' Ii xix.il I I'X )1'g"i"l; unit. lln'txolL i- "I"..II..,r I.''1'.1' xtoiiimi' In. |' < U- .1'.11.1,1, lniiti.in lid'.

in i "ni, ..,,10, .n I ; ,,H..MI." .'km utiiiv.ii'1 I I I* fl "in .uil Iti in* ill |S..r all Ii'-.s rliMiinu l*> i'f-finlin tin1 | tr--il- li-ill.i>."
11 i ,:II.i i 1'.1..1. -in >. ,,,.I .1 l." .' .I 1',II' ..1\?\ .\ ""I.Ii"'I." .,,. :I tn, U ''Ni., NIK I NltV::: llll: i> lllUl.111 WtMMIIM; Mill, liii* ; ,111".1 I "\ hal'l I 1 lis', (.list, ill I till' Milll'i '.
..ll.. I ,lu I ..III.I f..lt'.. .. .. Illf. tt : )
i I. liiM.K.: : ) inti Uii-hr\ 'li..ii. n | *|HiliilIv il'a.l..r I III IllllI
\ I v: \ i o. .'. : Ml .' ..u's, ,ml. iiiuill| .. |I' "'''1.11 ii'i-tt\' i,.1 ] BOJrllin[ & Lodiu[ [ lJy Thy or \\Vcek JOHN t i. Itl'l-r.l. : I'HOIll.M 'I"\ *'llI.'i:.|piI 4l..'.41..oI iI 10 I.*.. l",-,.*4..f\\ "HI,. n.MIMI| ,| m. 1 i Ilislil" l -I I liii I iii." In IisI.i: l ii.I.o tx tillS l 1.. 'I.i. 1 I In" I 11111'I I r) 'liirt'l.1 I ..ill.- .I nil 11 II i-ii M III iIit.iiiis'issg .-.
.
nl't I ,.'.h. ,'J,' .1.I.I. lil: l.lr-nN I I r.. .. U ,>l. i hilly r'II""I."M"I ,S ..,, .. ,. issi'S l.lm. \ml Ii l'iii'| 'l.i l. l lln : nniIliti
,'t.I"...| ,,14 I I.Nl.t: ; *. :V '. ;I. Itllltl.lH! ..I, ..I 1; In I I..ll. II.\ )S-i.< M< l'> llli.lK. M ," Sin. cI. .1"1..1-1' :,,. i'i I Is' i.I i I iiiriiitr ilnil.! iniHrtt in '- I | L.tinl "Imill.' I \ S xi at \V"it-'iinxluii! 4"iiniLulling:
,', '!."Uni i kit, ..HII ,aM H, VS'.f ( :if :I 1 III nt., ,iiinMJil: i.1 1.11"1'.1| h.ixi', 'iip mi' tin imnnimi ,
.1. 'I ,,ilit t li..lit' t 7 ::11! > SI.'Ip- Ki\-! ( > .N A 111,1 : .. : > l.i. ; IIIil I ('lillllnll I III.. i l"lll'uf pl'll-iilll4 MiIllMi'ii
| "II., t 1 Hi'f.: : II .11 i.: I 1'.11.1.S I .(. IIII|| :I'l It.DUNN'S. ,. 1'.1.1.| | S mi r".1> .% Mr. \V x; limit i.in-, "Ii ,. .....>lini, ..I Iilllll i ,, I .,"' I'.irtii VI'-Iil' | ; 'linn. il.I I "I
K.: ''i. vi !iim: ; . < '. BURKE I | MIM I i n I i tn at ,0 .. sI.'tis'IiI.s'.l" txlm 1".II..l:, n I"g} inll
-, i. t.I u t VH:. n.'i 'It:. v till' 1,,"'.,' III. 1..1| | ,'.,l'lllixr4, ; I lull I I '-I 1 ''l'l Sill ",;"il I II In', Sig.s' !"
j> v I. i "'"11.1" Is, ,i S Ir.lpln/ iu .li-liin",, xx i-li I'
STEAM BOILERS Ilulnls' Lininllt 'uxi'liti; tlnit! \ Ki.tnl-, i.i ,nlili., I iiiklinl, ,, I Il
;
: 1\1 | .I I In1 1 Ss.5' iiml tIisiiii Immix
.
liiii ; ,
nii'l, | I. III lit ,
1'1".1' '. : I .SIIl'5 r I IVitimi' '. "' iiii'|> I nil IIIII'U
< 1'1.1 11.
: 1 I 1.1.1.1.. .Inn'" i 1".1.. 'In. ant' pi-s '..". link In ,lln' 'In' I i'l'I I II rmiiiiiiini.It I' 1..I.IIL..I.I".1
.. :\ i". !1'. sI.I, t *'I. .1 I. linuilli.,, | liP| ,.,.1) ,
-.ml.]: I i !1..1. < > \ EXGIIANHE. |I. l\r-ltl| ( III' >. HIM, I., I I. a 111' pi'ili.ip4 i-s'
'.,SiI U111. ', ,"Ill\ 1.: AI.M'.AMA. < H' IV I lit ) I'll> Uiril'tN.: nI r,1 nniiftx.tiiiiii. "' ) oi.ilii.il' in M.il" ilii', llr I,ti'.l lln' I In' '; '-
[ "" .4 th' 1st, II.I ::1,1; ? tIflI| I M Mlll'.ll\ \ I ; a riul ._. l.. f.uiiliirii. -- "I iipi.n 1"llil. I i- 'in' \\ '" : i lisi'i) llkal'lr l.lilll, nl'lln'. 1 In.t III
.,. ,, : i I III < 14 :It
.
/.1'11.- .II .
'. \
.. '. l.t .i' i e r .. .I
In-- xi. nl s.1 iiiinliiiiitittilllill ,
ini "II.i" 'piiilli.1 I hi,' In il. mnllu irii, lu .in I limi i ; i In, *
1111'', : f ..iI'IIIII, .111"? '. Grades j 1""" ". xx ln", nil lu'liitf
'T.ilY-iuin.: xx.M. Wliolosilo! Joli'jpr iii, all 1; --..- TANKS, SALT PANS &c. ; IPMo'rUKR.1 I"UEND'"h. | ,1 Ii Xl'l I Illlll'. Xxltl'll, .1.,1: Illll, itunl'l h"it.' li" ,;:(nil f.ir il. i : 1",11".1"iis-i'i I Hi.il list, .1....' ". it; |i"\.I->i'usiuiiI'ui
-
i UK a rm i.I..I.I. i .i.i.. 1..1..1: I ,. "':"'"..,11.I )' ininpli' ,niir ttillimli 'lln'ii/ lil. lal..I.
i mi'! )1.11'.1| Ii iiiiiiuiii n I I |I. ii Ihi'XXiuiiKil.iri
I.II"-: .t i,iilstii>.1. )i tiIS." 'III't.It I!. I Ixviill ill ..,., .,.. il li"l ) II Xl h.illii'I, Iiul, n. In.illy; I..t lu S II.I ,.
g.nwS. e a n. | Mk .
-.' ''li'',irll il TlTo'ccxcco::: I II' .. .| lull .1. .r> ""t. ininliiimittilliin. ,, I Hit' ili.'il' .. .,
'I; uilni i Ili t IIJ. "it John Dunn Proprietor I IIlui ,| ."in. .".1 all, al. tin ii.iinl, ,..1. luitiiuin, 1" null ,"" r xx.lining it nut "iI..ii'iIlls' I
".. ","\ 'II ."f.'nun. ,Uti.ii.i, ". |I.,M.r i.r lu.iii/iii| | |.. I linn' S In I nillii Ii. Wil'.
W. KTlUIVM.\ S : fl .. '.1'. 14's'"".I I r..h.4'4I I I.|: .' .1".1,1 I. |1' limn i I II. ,IiI'I i l", hut ,1..1'1 1..11. "Hut xx lul.. ilnl Xuii lu-i' ?" : I

I I. I I.M, I II I l \\ ..,...y. W.ll1null.lim ) -. CiG' :ro., -0-- I iliiiLiin, 'ninl In k>iil'.ii>i I I., |us") rin'' ''li'I;" il'.n'l iiii-i. him, lu life ; ilmi'lolir I .1"11111.1',1
.
-- I I -I'll I xl. i .\ I:1.: : I'rvor's. OinhiKnlI s'tiss.iiiui"i, un lu | :
; "" I (KKIII .\.....M-I I itluii.li lit' ,"...i I I nil l.iii'l I I liiv- .II. if n., il' .",..1.1.I | I lln* Iml 1".1"1..1. ,hii I h, hit ) i ahiis't ; !III., 'lnlHT.an.1' l'll'llllii'4.ot"11?. hl11
I .. .. \\ ,,111' ..I,,, ,. I 1"un.1 I'I i'i.:--. l xi I"I IMI: I 11 I I cup. liln' I. ixiii 11'\ I ) nlir III.
I:. i' .. II. \>:V' II '.111.$ -. II St ) t.4; .I' I.I urviiii'Ui'.l' r"y ).r III".5, ..r III. .li. not ur .1.1 }{ in f.1"1/ li'l'n h.II'1 i sigt'r ann.ii' ,).' 114 I "
ii.t.. .. I.IIIIHI, ill"w. ... N. I'"11.. -ri>.. I ,S. r.. .1,1.14. t ,-'.,..1.. "., ,., 111 \% II, "n' pli.-.l I llm ( hilll.: ill,in'n
l >...*r..I.lIy. .-I|,I,.-' 1,1' ". Ill I 1.10.1 !5'..I. n.t" '*" .". xxiM-s.. S 1.1711111-' : III.Mlie.. S; : '' ..til- ;:,,':.. N.rr, %:... .. 'll-.ll..l .in 'in h. "." I.) I II. .'riS'I.iI'" I % II| I HID I In m, il- l.i I In- 1 h.in,: : 'i-il ; ,h,1 I n- "." ,* ui'illiirliy.r !. I lisu ttshi5 '. :
; : ;
>
FME'IS HASH .l>l> I. ,l'i I ii K .il., ,5.r.- ;i.i 5, 'lt' i.'i- iitnl nil inli '.1 I .11..1'my l.u.II'hil..h
,
,, / I p.illii" ir-ti
I Illlflllllf. .. ; : '
I I.l. I II 10 inn i h.iiii4 ntt.ix xxiili I II..
.
... '!''' .I..It.. I.. .nit ..I .nl. V. ..'.l.U'.llV'I hi,. Is I .-0I ---- I ; .,I.'*'ini.liiiiiU" u .nil J mil. iih' mi, r .t ttu ,1.,.., xtliilliir ) ; ; 'I ,".11.I lui liuiiir, !"
| 'Irll I I :lil..a.1: iiinipaiiii'H' iiiiii' < I'l I I. 'h, i I in
,1.1 I. (
N
.1.1i
.t i. i i 'W''I 1"I"'I".I. Allllllll'ltillIllll llIX: It Illlll pi.Ill'llun
ri -i I.1"I.. ,\ .. I h"- .1.1. mnl\ nli ..54.II'lI' '" t4 ,iii.vt ...'". ,, Merchant rjI. iloll : I .r,iri-lnr ...,....,". .m..1| Mil |5nrtu-.I'r-" j i-iiipii.i' | lii.iiiii-ti'.nli r, .1..1| I h 'v,. I sun, u* il.-alli I,, in I llni, li.ni/i 11551, xxillhi I I In' list lur lln 11-1.1 ..r |iii-|. hto at Iliii

I h1 \ < \I ( > IS i I. iFOLR': I.I, I j) nitli v.rli.. Iii, \. v. l Hi, ll'.l.. I. .1. iti ,.:.|."..,..si4i) ''''I'| ''''' .n.l Iliiuiif 5 I .. 5 fir. r..f I Hi.M. i In'uiiiii' ; ,...I I h.-i ii ,li :lit .1 lfl"'llIi.o., in :Is In II' i"II"'r ..
)
.. .. 1..1.11'11' I I | | l |I.. .
CZ. .
rrz na" a. : S.r i, uitl! | in ul. Ill' S" i|> Kilim .in I ; tt
nil' I ...uiri llni.I ut. uliii .It .Ii4i i x. i. tbirit.. .V ". ill" I I- i XX iili.lii,.ik<"I.\i Ki ,,,, ". uf I'lnl.l : '11": ': ...a.: .. ..: : :" : :J mill In IMI, I'i'.iigi.t' ,, I.)' S Ili'iii.' a"i.1, I lln, lilll; ,111"1 S lust 111'" tt us,, III S III1Illll I 11.1/1.-1, :111"11111"\.11)is inniliiiu u-L..l I llniI'taininil.

; ; :. 11/. II II" ll.Sl.,11" :* ,... ul.X I, .5. tiii! : I. IH..I 5 I 11:11 I I '"i'.I.' t 'ill.* il.1 .....1 5 uf rolllpi''',' ,, ,II'si ,' ,II,kill, I, "" Ilt," III pill' (IIusts, / i "
Rev. Father Wilds'EXPERIENCE. j rl"' I.III...ill I U i.H-| U.I .(IiIP. Mini U.I.I-. J. BRADFIELD. i ; \li.iI| illI, ,luu, li-i '
,.. (/1"1..1!i'; ( lull, 1111", I Ilii ll S till- t .I.X.-I l 5 .mall1 I | | -
1..1 I .51. 1.5. S.s .1..1 101'.1. 1.0. I 1' ; .
I i- I r if I.Ililntr. IIh.o I .1..1.1,1. .11111 "
-.&uu-S.' is r. t ty 'r hi.| i f l ; | "I 11..1 t IVl r lii'' lu'luiotin '
i ..IIB, !."ill. ii ilr.m >..l.!i.g. | Nt' l I." .iiuli 1 |I',.., Mm' |I. An I .A M t. 5. s. llll'nl' li.ill ln> s n 1'iuii' 'nli' 'I I S Ilii* .\ iSiIi tinI I*. i-lalni.".. mi* In m...4 II 1,1. lilt
-\SI 11-> ) "
I .... I d.'I..' >". j jiii. I' illI.II. ., I .
11) .' 1:< <. 'f. i'. >X Ud. ,.. known rIteS I.*. "I"| i ,ii I ;it I-. i.liull J'll I.II III $Illfl-H' i. --I.--- II ,.i .iiI ,mni l.ulli i 11,1* I lull s'-( ", xx I liu li.i kin i 1.1,1 1.1.

n.l....luiu.o, IwN.Mil .;. ", '.i.1i.1..r.. M."IIo..II.,... M ....."UII.... I.... '\l .Illll. ,Ill' ia ,| : -1 I .I'll( ml' i .11 puil I',i i.r.li S r*. tthlili. in.i) S.I I" Ii" r >,rH|. ill S II...nl l I. .''Ii.| (I ,. "dm .1.1r | I J.li.. Ia, ,'"' iiln. 'lilt linn, inir.t .I ul an,;, lil. I II'' ii.. i ii' i.nil ..in.1.I UII'.1.i,1 I < 'tiling I .1 1.1.11"! ) .
.
.I i
It "HUurl,11' r'KM It..irl. S Iii .I. flllllltl I Sheet iron I." \ I iol'I..III.r"i"i.I.I'j! I : I It' .il ,iS., 't 1. r ..1, I'. -I I "M.. .iilj .". i I Ii r 'llii.lll ."..1.I u \I 1,1.I ...1.| ".,11.1..11.S I: :| .11".1 1 I 51.1. |.i"..'III ..' .,; .1..i.1 i | I lit i.i, n iii.lti) I.nl, Slits Ill ii"' ('iviiijtui i \.>Miu., ,."iiiurx i. 1..1 piilupIml' I II' Ian

M.4u..l.S.I&I I H7.t. ,. '. .' .%....... <1.l>.,I...IkllWtlLuttiu ..11.1.. 'I. .. .. r \ I ,|"| ,I p..i J.'.. g u S'i ':..n. I i In.- tt| ,.j.h.II.I ink.i. i \\ \ \.1:11:1.: :: .:. I 11'; :, I I"I S Hill I I.It I'l Illll.-.Ill I 1'1..1111.1| I ,. 5fl11.I. .ill.I ... np.iu .hi. h I II.) Ii I illi'ii. "I xmi lixu-ft n I. h.t, mil <-inIIn'iiuil "

tl'I *'"P""." I ulili" .i lint. nnM.nifirtitbte II I I .1111.I ... nin'' ill -' .1.I .',, 5 lint-5 i II' I! )'"' .. .. I I iiul. ; Itit I Ilil. ",., tiliiI.u., 111155S.iiIIit 1.i III' p.-.ipll' llii'iu-i, 5 hi > "..1 I.ikr iiifiiiuii. I Hun I. lit usnl u
.. .
.
.. .
in .1.., jl S I.'"" 'riUf'.iui! i*<-i 'lyn.y |> |5' I .. I
IIn.1'10, \. I. t II .,. .1 I...'4.., .1.1 I I> .t iil.ft. I ,1.! ..nll, i illiU I .1 I 41, I li.. 'I .. .. .. ... i.. ...,.
..,,.SI'usIIts\ | j lit.' t l.. tli.,t I r'."... ...flIt.l> > MV .vc'r s.P. : ." 1..II.lli" ,1 I..jl.lj. i.i .\1 L"\ .' ,u.I'lull ll '1"1.11'1'| i il I.I. 1 Ii 1 Ii' i'l I 1. \Jii-n, % .."h''I'.1 f pni-ij I I :!; .I.h|
.. .. : ,
""J' .!,.|lli,,l I't.r .b .I- I. i nl' i .II.n J. :.d. P011TEH | ,E-I.ELs.: I I. ..I. 'I I III '11IIJI I "il. IIIihr :
.. I Mill
I III jss.-.I Iok.lII'I
III"
f nin .a .. n,.. rfl rtli flIPS, l Mrr'I ..i Ir uf. tutnliM : l-.OPF < | 111"1' I""- "I',l.IiIl', .111"-| .' ,
II. .,,,,,u'.. "'. "".'* '"> *" t, i,, ,. t,'.-Hl 1..1 i lI run. I : ii ..j'i I lit .. iiylii-.l I'SI.i( .'.ti.riit.i' HI' lXll l i ll I.. ifiui-iiilN'i l i I...,. mi (Ilia. 'L',
,
House :
.
fltI ) II.
.w,,, K.'uJU. .10. .1' Contral "ii-. -ml Si 'I liii.' Iliulu mmI .
.
..1..1 n.t UsI.ill r .*.- .. auil i j.M j. 1..1 I lln- ISIS, itnpuiii., |I. i liiinl-, .
"ILLA. P. J. [Hibney i ami ..nit ill I" x.uuvlt lit
'T .. .. tak"> :; """ I m lit I 5.1 i t mi IlillIII I iiul in I ui
,. I ,1..1.
ml rioiutl, u l-'l-" 0' >''''- -C" : .c42 cI sl..I. I.
( = Praciinal Wjitclnuakeiri
\ it I.,r| llul.'"r 11. "" 4 *...t'. r .. M 1) "l'f liu.U.MU ......, .. ... I :;:i ,."'.'.1 lu Hi.' I.ill. 11.1 s ....!ll"" I !.HM' I I.'t : I ti '.I llll, iI b., t JM Aiut .MM: .\NN .\. I | .oiit ; | \ : : "
tn.I f.v. 15w'hc: .t- il. i. iMy 1 iinliillilli.l S I ai t i.iil'l Ii. i iii.t.4| h''I. .I.| Il ; 1".1' '"'' .1.' S.. .." VIIM..I. Kill. I ) ." 111 II
,
nrt rn& d. ; : ,0- '> I ( ::0 t.LNl EH,' ; Is. --JTotii : t .I' tl 1\ \ I"I .' 1 I II.I I ". / ; -I 1"1 11".1 !.lil.IIII ..I.
'. tI' iIgt.: .I'I 'I:.::':' th:I:. .Uda..J.Ifl ur 4 ly.n tIM .. i ...hhll ) I oi-.xitl. .1'1..111.| ; I .III,.ll !I.IJ'I.I'all'l I 1..1 S llw u.ii vS.I I h, I sul-. ami I lull uill I lux i' ilu' yulttiiiLl

'" QsIrrI.....,...$"L.,1 i.j% 7 ''i'.r-.l I*..I'l l" f<..Ih li.'.. lV -....".. \! : 1.\l I.. .\ I. \ 1I\\I\IIIIo'I >.\ INI.I. it., i > i-.. iI I I I..- I I-l i.t I 1 p'\I 51$''1,1 .I.u.uist| unlhit I llni'i'llanl I I I." sssi l 1"'ij"l i I) :i-ili- ul kll'i.l ti''l la.'. |1.i.I.| I illi'lillL ,
.. ..... '1" 11I1\. i... !,q.. I fr.I l hm lrl ,- 4 ...i % I Ilil; III I.. I:111..l'aa. i i X s .
,... ..... .. ..11 flt 1fl11 ,hr... _..U4 I..1... i : I II. JEVELER.I i. (Sb. .-i !.. In I 1'dtl' ,
"UI'I ,
I. "" r. ,' 1\1:1'\11"i : I a ii I siM I I" 1() "i. II I "' I Ill IiJ* illjillnllil
.. !
.II.
I .0.1" i I. xx it t ; ,: .
.li"I.I.
.. .. .ITLsttI.h\ .1I1 SS-.1.i in.i I -i u '
; 'I
th.0. sI ". uI.. I I. K .i ,. .vl.. S ijiUl I .'. : .1.l lain) i., )1ld.11! I.. ui-Illi.'i Xi "-m\.ii.s l < I'''-'IJ', 10. .
. L..4 .. r mii.4ut u
t With *..U "' ..OW... IL..i 5 K ? 'II n I.- It .1.1. .u' '1.11. It. i .1 .I ;.> i Him il 5 Strut' I, I I'ulili iuj l I., IlK'lllul \ S On., I-. Suit .:ibll kllll'
.. II.I. II.
'. 400.-- I t'.. IL II> .w'' Ihr. .1.! ... .. MiniXX.il.I I at|1..11) \ I' I It.I \1. I.t M I I t. .\\111\-1\ | : I I.. .u | '5.-I I uit t!i II.. I'tl III.. UmrL. 111'1..111| | i 54 mill.;I ii.ifriuliilii lll' |l'" I S lulluttlllif i .1..ii..I"I 4I .
,. wri'iuil t ; .1".11.
boitls. ) .1.1" : all iu
.' Jli. a 4._ !M" "". \*'L- "i; u il ." s nIsg ""'1' '"'" -1'.11. i-. I1"
-; 1 7 l-r il. if*." "t Y .u. .vrt ic,'. .Wjonu U Ic" '. ". I I. K: li..1'1-.1) | I .1..1.!si hijii-iri' ; i-.iiiiiitiling, I ii jti.'tit... li'Miaiitl I II'S'! S I.'.Illll S 5 llHUl..l| I I Illllll I I.. .i'Ii.-S'. .
t. it ( i iii'li'uiitirnulii'ii
.
iII \ In SI..iitI fitfain.
,... .k..r"-l. 1 55' 1 1 \II iI I .I m '"t ,'1.1' I. r uli .1I : ln-4i, | j""I.I.' sii' I h. : >
.
IDlolla''' .n .. ., .. ,.. tXlUm. I .1.i l .. 'I.\l.5 a's 1.\. HJ.I.II.XWATCHES. : .il I l.iii'lli.M.i'iii I :! : l '.' I il... ) ,
V'< i. |'''I| C lu.I, I IJ. i i .1 i h it .r""I" 1.1. S I Ii i W..lil; llm-'ulliialiii. '; :4 l < 'in

.n.. ....... I...:-.,., .. '.UI ..,I<' .'f Ih< IIPIII) C'OQo : :: t'tcn'1. D'\1.cl : kilita p. i 'I 1//Ii. ..ltliiiiiii.uln.il.Iit.. J I 1,1.1 i i'l; lllii.li, I ",. Kaiiil. XV4an lI5..4-'I ul S 1'.111.Anulliif. i ntinit

uuitlj| "mi.-i', 'I'..uri...r .\.,"I.'II.....bw-U. ,".1..11.\.......L..."'.r-.' J. POLLOCK & CO. .. Terms 51.50 per Day. JEWELRY : Utl I III.' |I.|'ii.--| Illln, S Ii'." ..1411* r i*'. llltlrli I I : III 4I) .Hi':; 11, il i tilling: lilnlil, IllllJHtiillx .1.'Illj I "4.liii *1.11.11..1..1.'( I lia s.h') hut .1. Xull.ll

: ....M. ai. g Ii IM in.g-.are'irtu.. I > -|.", ".,'ul' Ixil i .Uli.r i.f !II.' jnilnUI.I.I .. i iil.li. liiiil: : "Ii.i'I u. 1..1. it I" ilii' l;<> i.,ailing xx nli 4- lit;*
MI (
rrtAyer's t 1, ..,..1. ..........'t. "", ...,. co in |P ( H ii > iii- I I III' .. ... 'i.i l i.). t ti 'Hi. II. I' I II i tt X N ,Itn I 5 IMfullx s I I i-iLilii. .1.1 i i. ill.I"I( ) uii Hitlaii.1 .
II. t tau; S 1..1 1".I..lj".1 1.h I,.iliili.I Ihrll .51.1) alur.i..ii
| > 't I Vl" I l I'l 01 i Kl'.- .l\, I I !5.i .i. liunnmi ..llilll
Sarsaparilla l'\l.\Ki\ Ml.'I.M: I Ii' 5- I i. I..I:.'. '.i .r) .IaS4.. .. m tbi.( 'i.ilrl .ufdaiiii' tvltvi'.lili.al, | I, ill. i..I.I. 11..1. 4inl luis1 ilniK S S""'1. ui ''''1 aj
., ,'l.. 11. t.t... C' liri'i" A.r ; j I i-ri ,IM il. I l.< .k ninl'f (hiMllli'iitinl
(1..._... "orl. .1 r. < STAPLE AND FANCY .. I I. ii.llilclni-JUil' |1"J..ill l l "il .. li'i'4kdl a. I it'4.1. I kutiXk a t'lai-luiii'l UUIU4U. a
.. ,. t t}I.. ,: it .., I, "uul U.wet to, "t I 0 I t S ll 'I I 11 1.1' I lll'l I. .hU' ) .1 lit- isallumI
.1. II ,
"....".I.t.b.--t-. ',...'.'I .r'l,. l r.-u.i4i.lu...fc 5-. .1..1" I 01 I I I I' I / XX ii,. I,. J.--i ...1 I'M kft ,l|. .! ., .,..111. ..".IJI.f ...11.1..1| S .. ,1"011.il"-". \\lnllirrliu I, I- is 1.Ii.t lili'-luii" luxt-ri'l I...... t, I.u .,.1) tit I .

l .. ." /, ,, M.. fr tI. an k. .1.1 .
1..11".11. .hllll".1
u. ,. 'I''I ,
-TI t .11.1 \ : .1 I'.IFL .
i .
i '
.. i.j.nir 'I'M.
l.I .1"1" '"
,,.... s ,no I' ', -. .I. '1- < .MI. I I' i'' .. l-, l I .r I | i i | 1.11...1.\1"1 I I. "I"---! .: 1..1. 'r II"I b I I. -,t.IjsitE;\.
at.-.t." I 1.1. r'' l I.I- ''. I'"' ''* I' I I. t < I.| ini |I. ,.' t. l.. 1"1 l, '.1.I L.tt11115| ") I .. li.. t-uU S but mi I Iliuluui ), au ii

.. ..... .. .. I .". '. .t' UIIPI '. !
I 1 I I 1.1 (
) I .
r :T.It I. : ( )'I'I 'I I 11.i. ..5). 'I Ut i ll I..Ull'l i. 1,11.. 1..1'I "i lltli Ill I .1' III' uf M'lllt s 'liu'ul. I 11li. I .1"( ,"', I till' S hi I Is L." i>:ii'l 1 I 4 hiss .i..si.I,
MLI I.,11 I
"I Lowell Mass. M. McDavid .'l.unM,. Itt- a 1:1:iM'lf-.li agnail.!' < iikI .. Ita-l.lk.ii I: i I.u //-1,1| 1 in en..lldill l I s IiI ,,ill) "" "ILil.i.. i! lie, "!5 lstI ui.iiu-ii"
Or. J. C. Aycr & Co., I. .i. :1 : d.. F. C. BRENT .' all Ii. jllj.id i ii .u.-tf>M-.l i/l' list .1.I -, .1. \ .--,
..11-tt.it I'I Jl ) % ". I iii'I I'4!. I iu.. .. i.i I lit- uutu'iIliir. "l' ..I !pru. .. |
b. t I I. .t I'-i.-: 1 in 51. MPBPHiHW! BAliK I Slut( .jsi'kivj4t. "U4 MM.1 I. Slits)
"(. .-*>, ullUuiigli ,littill.. '"1) limi4 "- .. .
p ( .HirHI'l MtM. i 41U III III It.I.:
AVER'SCATHARTIC I 'I' ; .\ .. ii iihlw juuiuat .u> Hint ". : lu tl.t I .xuxi i-rai.-lS. I 5 t. litlliilllttt '
68z8 .tAlrER. .I.1
EUTOER.I'ITI' I'.) -.I.i.! IU4II Mot n.I-itU Xtjj| i i. liu: |gw> MMIUt III ,""1.1 ... : -\llitit miI luujsraluUlt* ) '', l'.r I

PILLS OF PtNS: COLA I'M I .\S I !I'l, V01.. \ H S SForeia \ ,.,...,"..i..r .|-4titajl.." A "..) "-|.1 al! ) .. ., I,> I In W! ,. of limit' r ....1 ull ..' nil liaxc' .n t.':i tltiu 111.1.

Siiiitli NVjitcrStrt-ct .1'1 S X.IJ.\I I 1:1 u MM.. ri.xniIIIM 111 in .1.| .-u'l (U4Xr ".". 5.I4IiS| | '. III tl-- i pri-ltm-U-tl I I.""" .Uil'l I mnl un |I"li'ilnjtiuu .II.lss.I tI il's''I, i.tts,- lmiil.l." .t allm .

--Best Purgative Mcdlcino it'i iti' nut Lilt I uf fun,) -(tiiviiuiaiii. ur \ 'lailuIliail; t llni S llv l ,"Ih'I ...-pl. ; ".lic i.i ft ucijuipliliitlUli.x
<,. U.A.tncI.',.....aIt. 'e.o :: 1ti.l. . ;;.-:-:; ;>. and UDUiKStic Eicbaniei e .
: :tI.
.
: 1 In
:
L"'I..I' ; lutjal S lu
.
licit ,Iso I.I In'liulll'l .ttitiil'H'4''i I4s.i iu
".lt R.1 .'" I.....r4- r.lrSI ,..t.'I.. '. : ,piiitti.ilbill u n.-utt-r t. "IIu.1 I .ir. .lii> i. |I" (".1, at IM sit'

e..lol "" "" ttU3. IWIoI.. Bas hine and' Coali Stetv; e XV i.i: i ,i.. .I* t I...... Ui.) AIM! .*.U > '*. lifl.1.I I4U.1 tIA'II'\. I .l.'K'l lll.Sis It ll'l >|.-U. .1 i k, 441.Wi 'lti., li'iit'tits uf III*"rat lat,. l'I | 4-'"- lilrraluiiut liuine in ,"".1.', atItuiiif
B Bit ; ;; .. .. .. I nis4, ,. .. .li..1 I su4la uuti| | ill) I < .1 > .t. /
t $ ... ..l boa< Wai. a .4I IL.it5II .1..1.1. | l I' : I Iwi" i -|ii-aI "i'. I I Ulliu aI.r.S i.ssI..rii.- i.1 I (if lli. .' |iii's |IIIIK-M> .I'/.1..1"1 ait, al home In mUU'frxupl' -

I I. t. n. ..,,1,1..i-.iri.ll.. I. nt.Mi.l. tfivi.u t" ii.llr.ii.tu- Ikl- > llv .", 0. aI I.'a.MU$ IaIinr.5 ...*. .I lltitr,. Mvclvr -aw..NViiiluuu piMipli' lit s yn t>H pul.li-lainl.I 'aii'l "....- Ii ISiS'I ."II...'..., I.ty" h"I". rI-'I't
.' ...... s-i.. i..ll. .. I'01 : 1.-1.1'.111
Ifl 1 U..oi. Uuuie
ii''l. '. l ... ; J t.4! ALA."I. :a> v IiUl h"'I"I" ) I a.. 1.,1.1. I 1.1..1.. ''''' : .li4lKx.rpl: at .
;\ -' .:.. ..... "
-
U--1" _
... Jt
f : : t .
"\ l' :JV 'i V.

.- _.. r} : .. t1 ;; ff. -

1'. .: -; *> -'} .- --;:- -- .
.
( ,. : r P-' -
t A' .
.
1.. -" -.' 1 '. ,' .r ,'' 6T <.. _...f 1 .

.l7EI1TJ! .1AS
.
-- -
.
-. __,_-r- .--.- ---
fr -- -, _- -- TH. r .Skt --- I L1--I- StuTc I....

I'l. I.' I l II't i "I'l 1 l .MI, .. .. ,ii\ i .a T | lkM An.1 i\ew Dry Goods '

; ( L1 t fli1 : ci ;tI l 1'\\\\' : \ : itI l ; i. .!t l I nl "IPI,', *' It Cuhovd' V. F.WILIAMS- 4 to toDi'

11\. 1 \11"1:1.s : '. I ilu' .n ncl .IP. .t'i I' s I iMr T Tllo. C. Wat% -- \ --
.' ,. :,.. | | f. I I'. I M t tiillut.toii'I |l.'a, ml
VV .. ,11' I I. I 1" I Il ;i. I" I :
.
; I I i ..I Il uiclnl I In I (llip I t\.tiisus i I : .!
(.1/1/1/1.11.1"/1//11\' / l '"mini, : m I i I.i n, '"ui"' "i'' 'I u i v i.i i. I h'.l-1 Ittil' Il1lW (11.1 tkini!(ii imliV i IllItIl'" in iiiurvM ami .TiV\ ',... .. :

.,1 I nli ill Mill, ,l'..t,IPK 1.1'11 1 tIP I 11.1 lirniuliM uf I the, 't'rIII' .

j t .I ,r 11' tltll. 'li I" Hi, f'1'' I'.I i4 Ih.I'I. ,'r\ f ", nn 'i I"" 1 nl tin. II"11111) 111..lh,1, 1 L' JI.A. \4I \ Yn.eMra Cor. fionma .111 I Palafox Stics'i: Pc'1t t
.\ I,\ 1.111 1,1\.1\1 t'i I .th"'I..I" Jl1,;11Til I r.! .! UM, .f. t }. I I II:- t lttl.. ,I- Mill,, lit III' Cuidlng.
i \.1! ) ."% ] or l >t'.m' ul' "I ""' "''llilUntil" I.I I. UI' I '. i" 4 I I"I i : .\ "" '11' I -I! I -It
I'. t"'I'11 t tulpil( it iin t t "Iii) |,<' ti lu : ? I I. I M.' I I I 11

it'U% ". i \... .\. RTp'Dat T T '. 1 I $ )?' ,tint 'thr- (I..I"I.i.1, nm- ft. .,ilnni-. Miilifttth't "" I... l-i imliilpu, I'n'>i, li'iit -"HuI I ; REAL ESTATE j. |II| '.1"! "H I .' -l-l I IMt III-

., f' I It I' rr i. Hppll' ilipti| > "til r. Imilii'i.imi '. linn- "

'.. ,. .. I I uivt I I T'fir' fp|>.l rt iMwliMirT" \nn\\ within I,.1.1"! **-- i I I.."an I l.; I'jjp: .. i.r I 1.lli..I."II-\I. ._ GOODS NOTIONS SHOES 1I' rr< ,'
l.n.1 .1.11.. ,
|| < ll'il a III' s 'I"| I" i inf --- .
: iljilrt.:
1 1I I DIY
.
',"tt'k' ;itt'I;, I h'< v tV.-i null llt'-ili-i'l' lltl, I I I' .
!
"I I I 0 I
.
;
fpiulM'' '\rk.Th.1 > i |h. I 1 1\1'1
'I' "'I'| I
\ 1'1\1'' I 0
'
; I 't j I. '.t. ,".. t-t Iiniii 1.ln..I. >'tiit(" I In I Hii .. 'il .inl'. il ill. ; .I 'lit." 1.11"1."llh Inlr""jI-\I ( 'oi.i.r.riiMi Aui'.M. h .
Sa I I |i'- ), 'O 1" ,1"1 I ( ) : ( i ( ; ,r. .1 I I I II 4 tt.t. I I I "I IVtMl iIi
,
if ', ; ) Tnr .:ilt-i, 'ilitn ,tli. '' I : I
n. III. i .muni' 'PIll ti' un .. t'l iti'till. I,
,' -. 1 II hI tjtnl liniln'i-uf I i'IH ( ., "
I'
.
I .if I I't'tll'I "t.l. KlUIIIMll'' t 1 li'tlli '1t \ li"," .\ I'IIMI I'. I "Iir", t ft. I I \I' __u__,. _. __
1 ,' 'SIp ,.. A. ih.Ii I,tut.imp nf'iIlil't' full, : .. t s" II .i.I-1 I NEXT TO CITY HOTEL, id\ nN.irMn.I: I I I 1 1 i iS I. .. -- --
.1. ... I b Im,r l.l! !( <( t Ih. \1"11 |ilt,. tl'"' 'II' I Inl.
I I. "il
: ; i il t. sii't'ai-! nli'. it ''I !", I I. \\ hiLt's', sf t .
,
: t' :; i.,. ,,, ..hl : ;:. | t l.ililipn whit laivtll'iv .iii'-Pt muli l mihl'',i' .".. ft'Iktw. Iii I ', imt \11111.-1 I I I IIS"'III.1:1': l l : | '.\ l.-C.1'CB.: George 'C' C .
4. 1 'L" h""I. Mir. in II. k. "! V :
: i I I' :
:
.1I i I tm.n \ t.
.. .1 .r. .- .4 I I' I- I" 1.11 'I.t.
I i' | | 1 *'i t"1 I I : I' '
: :
VI I" 11,1, 2' ; I 1 ',. w. 'I' ni' id-n, t' ,ami lli''lr 'hh1'-1I I .I .. "I'. "loiiin, nl Nrvii'll l-\ Hnall, .' I I I ,I.\ -, .' "_ ,
: 1"1 .
: 't'tl ., itnluii't l" lul '"'
I Inf trfitt n ,
I. I
: ;.; .. ,. ". ; .li ,, lit'it. *)'! l I. 'iil- ( t inptii'l" \I ilii. I Inmlil, : I FL'HI) &. .1 : ; I II't. '
.lupin. PENSACOLA "
r : Mp
1' in ,
; ,
I" ,, f.11 "l ; ; : ilp,v 1 _
: i Unit I i n,. !tin. 'I"II'Ifl ill ,' Hli'nn' of I lie 1:11 : V I ItitiK' ''.il'it: 1 .ml I | r.,,I t .in i lit vr. ,. i I II ,
\ ..fl,. III "I. I h" i 111' \ :': : > : 1 iin -t" liltMHtli( II"I! :1 11'h :, N nut' "In I ""I uu.,:' ..I .irtin tiimli, ., ti\ "I. I I".iirosn 0 V... itIi I I!

I' r I.I.' '' 'ti,' I'i I ,I """ ." ,. .,.. I II" t l 1..1'| I "'TillI. ',iiuiui., ii>ti ti'ttutaiii.'itiI i l ImjiPi'H{ I i lull ) \ inl !i *' I 11's. Ifl i"I". ". ..t| WI..II.h1..lliI..j"Ji,1 ,- l mliil I..". l I Aol

I't I'ti 1 1 ::1") II, .,il/ .' / Jffl'fPR I. r. til' ; ) ( ,) '\ i-i ix .Ia,'.' I: .\ lll'r"|,"rti |1,1" .11" nir Intuit; fist -,il" _, I I I I B t aii t k

t I I": t' r"i N .Ii' t I I- > I Ir I'" sri'.l 1.'I t a.t1a.a't th',' t tI Ii s'l! ni fin "Y ,. I I.1 I '' \1. l'liii'iilt-".\ ; "r l.. lit. fir J..it I, "",.I"I..rlol.| | l will' I I'.' \.lt .. I I -, I: I I'.: I :I. l. ,

; | r' .b "' .,'10 n1l' II I"I li I 11' i I u UlllvP I I III'' |H8.... Hi i$ | I I II' r'III. tint, i iii'l. pi mum,v' 01'' I 11"11"I I hit I-.,liinin HtKt; as,< II.\ !:'. f. M.: .In.lo Jl ... CI'I.\II': .' I, .1' i ; N"
"
i"j'l l l :1
mulilii : : Il ,
H \hHI I"r !i 1 I linmrtnr 1"1"1. fir .1 I
s'
t "I I,. 1'1' t ltiI"*. l I 1'1 I. ) ii'iiil to Imirrivx, .,1111..1 5'o
In'' .1$ I. I 1' n I ii.nl 1 itlii'it.I.uiuitt| of ,,1 ,"I.Irl i. t ,l.titli fifnilf-i. i 1 "" stoilita'I I Ini'l It lot I 10..1 ir ..h., 11 l" i't.'ll| "t "" I., 1 Pulafox) Stree "I

''It : ""Alr $Z11 :. I'I'.1.1.. mil$ Ih"\r,1* "ItlP' I'iI 1114-: I in:11 S uiinritii-i'll 1 nf) I'|'"'" f .iii:. ,\ ha..II., nl I .aa 1III I I ilnrffi. Titos. C. \\1 -", Out IV
C.Z
of Ihiw. tan.!", iinl Kiilvtiillv. I I ,ml iu i-on 'ii' ''*, ami, lie Iiist,: ''vet' tec &
l liiHl5tinnl, I In"I.I.I | I:- I l n. t .I'-llii." j jII (Opposite PUBLIC;
$ '. hut dim tutu Iclonall, SQUAt? Ioo
\ I BI"\ .INI1tms : \ !' \ ,. 1"1. wll11. purjtlfllllv i.tipnlit Ilin ,'..lu" ) .". Mililull.nl, I "In'(1"--1.l liol ,,

t tnwanU tin ;ill. Tlio I'lh.I"/'I.' | i ni'l nhiii tin' I'aftatl' I i Ilt .5. hi., ivn-. : | I, q In i Fine Jewelry N'l'll ( ( ) S I' aol.
: I | 1IInlll / miM., :. ,a aI 1 ( (0) ,, Iiot4
t Pifiiftim1,1"lik'ii I '
f t llu' tn'n"I..I"n: Ifl.I. I 1.111.1. HI'lit II \ nlniiit ,
llifit. fin, tliha'a lull 1 IIil lnl
> 1'I'' I 'fl .I"U" .111 nh\-ny" I II vvlili 'itiliiv! grill "r I ltiil- I \\! l). .1",1..1 I 1 knnviIrt : Nil I I. It .",.. m.I I l..t tin ''.t .1.1 I I'"'11 I...' .1' -,
3ItIIWiIUi'I.llu. tti.l, i.fllitll i -irtt. ii .1' hi'it t. 0 iaI
I'11' ,
1..I. : lull I : h.11".1 |
.
j'IIIIUd"t I Lies' &
I 1,1)) 11,1, ; I it( t titi iHo | Slit
i : Ills t' I llhll"lm'J"n"II.' Iit lly. i 1 1 will IIP -''' h111 I I ta,ev urn i.f I Iliitm, ',-piimli miI I h'l -... )1".. ,.ii I 11,1( <,, 1 1.1 l .It tu'hi .!Mnt I Ii. i,n- -'in r PRAOriOAL BUII.DEKS. ilk
ph..1I1 1 I| .
fllhlll Iii., 'al''' 1\I,\ 'I.I" t far t PIP purl of l'<.it-. laid i I. un i ipwl I. ,**. ,nul I 1''IJM-.iiitli-i,n hI l it..V.-t ui-
Hvvinlim l Uiijllil.It .'oll r. 10 t liiHii Hie I '',1111.110* ; | I i l I 11.1. In- mil.. f.ul lliut it ui 01| I","i nf *. r *. i ..il., -* I"' i I it I -v i i x i i iv > S ('ott
lift,,," ilmii. ,"l-t'th'il., 1'1' I.) I IIf. .i"1 '. mul ,. ., Ir. I M- \'\ i.i: i'
"hild i I vUriel
i I
piilut
,
1\ i ) iot'-it'-ls
il -i la-" i" I.
i :
1 il i
K'-'
..ill.t "%'"' tiu"'tl* '."jrtt* : t in 1'1/1'' t. I In l "" 'Ilh'f.' Ii lIlt to, iitt'i,' ,' 1 llip flllvnhitttt'" .Il. |11q1r1 i I tI'l'" li, i-l, i.1:: Hi, tl II vvuul'l, ,. ,'ai'i', i I' '..... ""111.11..I | i...liitKt Hi',irin 'I 1 ', ,1'1': ,' -If,, I I.:I ,,11 0.i : '. "I '

it.K nii.1, -nil l 1tt 'r l"nr >, ,"":' I til' r..ll".h', I H I II t[1"HI ( I t niul'i "'.. tI limn HIH-P, I i.r 'nil t mnt 4 1..' i ., ; I O loII
ffI'' A
,
I i -
lull .
: "1 ipniiJt full ni'l fir n nit r nIUli.a ( I || n.tit m,' .1.1 I m Km I .nun' Mtl 'I I lot: \l H l I-'I l I------ I (
.IIiIIPI HIP fuf t.ikiIII"1 "I
"W'I"I"'I'IIIII11"$ ". I MIl I .I vvtt 11"1,1..1. .I \ '. ;t.l i" I ," 'Ill I 0 hIs
r
fiiniiil l 1111" I") I I I '
.
'< nut t Hi" nl'nnr "i i i 'in'in 1 _
.ilIlP14 'rniii r.1 rr ,1',1
IlIf""Ili, |l' I I j.i,. |II iNI"| I'h"I'"I.1 111":1.11' 1.,1 .1,1, ,-. .\IIIP, .. tli1. : iso' Iin' ,r,-i '.1,1'Is it I., .,i "Iht I toil', n' .5 l: vl I. I 1.1" .". I I t 1 .. : and "Riiclv)t
!, 'ni 1 p < h llltL'ftlIIPli4..i'It'" $ 'of nil ,Ilii' : : 1 1I MINI; in. M lUtiXI l-.
: vititlJiv of "iiiiilintt'iiiVint : t 1 "'" t I I lliinut sit IIoilIly- I tIK t-. l V II\; I'
t ,Ii N n Cnr-l' | 'til;It (ill' ,IT it i / / : I "I .1.1 ,1. nlo XN ,tin 1,1-1. tb-b-I t- I'1
tiii'.lm! (tint lntviIIPPII, I riiinl, It.v 1".lill ( "I. "' I i I I liv.ilttrii.ti' 1.1. I i.rte.r* 0"1 t ; .
Imlii-lm";. m <" 1..lff.I. | I"" 1'1'1..1, I : ,HH ,M I I- I 1 I Ir
Ilinur- I'a
I liiill I ,
: I I .in 5 I' ttt h i- I"i ''l I in'r I I"I. "o\\t.I' sil! I I. I.t
,
,llll, I lIlOM: ill W III, III'"' Illlt'l"! K' I" ''I'1' ( 'IIltl.WtIhfl.'!,.I. ;imlii."il Iii ilu IliU, nt ltd I IA iniliirni 11. naI' 15.14g.hl.II'1> | '..ir.1, i'.I.''i.. I il i j"I''i.l.u ''- .; 1,0..1,.' \Ncilin.li i''\i.II.il'l mil) ]I I i tl. 1"I ".i t, .1..1'i u\|' ,11.. n.,in iiui.t:i..i 0 I il.I 'irrn..ii,11h l i I ,II o XI: IIli: l I II I1"1'1"XIV\ "**.. \::11'.1"EUROPEAN. ." "' "' -,'_, l ',\,.. '1" III : IIII"I.-: I. itt .

( miiiM vviifin, mull' if in ji, I'll' "V'riitiiiu nn1 ; ''H 'ti" lot I l || HI.. (," iu "- 11.,. llnnlintfl'Mi' !l I I -"' '. .,. un t.tSh. tin.nt .('', linn; m, Mil. X I l -. .. ,1'1.t 'o-t- I I' ; AtI
1.1 .
limi ,i-ittnlf', Uu' ,'d"l1, "I t i 1'11 I litiip I INI in-1' I llii> 'uin-inu I li ii. 111"1"' |'1 > .1 nml Infim. II I I I I... IK.,.1 Hi ') I.UK.li.I I \L5 I M VI I I". .. ., -
i m .I i .it.I' \.1.| Mi" l 1"1 1I.I.h'"li1.1 1'11.1' I II \liVl-: 1II .

.:,1,... Tlil I j. Hit Mii'l, .I' "|Ietotl.I, ,il""ililult I l,'irlnii' II i i. it'll' ptiiliilili. .Hull:. n I Hun I 1 nlil-t ,lii ill-It, 'ii'li'l, at till : | I ] '' ,' I ill' I,1 to lilt 1\1 ti.: I I mi; i 1"1't 1\1 i'it.tl "inn* I 1. N \Im l nil I' .tr nml,< ,l.I l. ,! -I I I V I : I illI I I I .iN-. l UN I'K: \1"(1111 1 .\\t| I ; I IiI l.oi'

.i I I'mji-' .nul llu. I nl U ti-lnnnlnii i m l'i unaitllii | j I I:t I H'N-. HOTEL I it.Ai
I..II' 1 : III III. I."IU". nili-r |I'" i I f Pt' ( :lt 1..1I" IL.1:1
: till-in-KIV. l.nitllit 1'I. /mil' .nml. lulaihIlt| | krp.t | I 1 In-, 1'1. | f. AiIt
I"I | nl -" tts'll ,
'ip"nnl"l| In%' I HIP pn.ti.ttl' "pi-akiT 1111Iin i 1.1,1" ,1.1 | f.o ..h. 1 t. 1 mi |1"11 I .1 I I P .' k II ilk. iit.h t ,I'l. I "' t ., .
; I | "t', h I\IH\ 'Him,"ul Kin.I'II', |1"I.li, (all is'r. :, 0." .h. I .. .1 I ..ll i i its, .1.. I I-Il.| ilout.toe
; Illl'l nut Infill ti..II"I'i" .
I IIP mllltmil, |IH'lll'| Will l t limit' Ittivr tinfi, i litij.-n, | lii|,. 'l.'i: "' 1 i I I''tti| .. I ." ill till'"It I
.
nil i m | I Ijl' .
11. '
I | |I. \
Inntr,, flint I Ilui V ,in"1..1! .if tri'tlvi! I 11.li'nl( \ixt: I ''i.miiil'-lnii., ll Ilii.ttlijptl i IHI rllI., I. lt ; :: I I .,.., i.,lit". ,situ I Hn: i tin.i.- ol Iii il\"II* : 11111VATCHE I 1'-" I "It'" "r'lh s ll' Mill, i'll, III I

I"lfl.laliull lt> k ''p llifiii limn' Mlllllipe I I Ilii'tt, i-fi I'll' ,n it-nit Ilovillinl I- I tin.. lull"' ol li".n.iM. (.'11X1 l'l tniiiPitt ID j I I ? I 11,1'! I I ..'..i...ii'.. t ', It0 ,

1 MilI.w( I .I' Hit I. ".M .t. | l I |,Illlli I. I If lilt,. t.'ltvu'.. Its situ Mill' I!) tni' : IKM.: : niit
xxillU tiikniI .
11.1'\1. : j jI I; Ih\ vxlll % kID -
,u lint$ lir-n M : 1'1.1 vvlllliiK 1 I i .11-tI.I
V'VV-l'lll""l tttitl, i I to mui, ,. vv li,:ttt tc-i. .
I In-ill) ffiin, ,Hilling! i i Hi", |1""I I..lhtIl'II'$ .1 Mi' -iiinin' i I'n .iilimi l : nml' Ia",1 0 1 I iii' tti' 'ri 'ilui 'I t HIT lu r-loil HI' i i- .::: 'J- .
,. h..1 i I 11" 11.1-I" ''i-li'l''ni'iii'l'' } | | : | :t ,..1 mil\ \'It i I IIllill"I, li II ifh.\\I': !'I. riitiii ,in Ot. < t ,nt :\11:II- ; I-1 I i'ortIs':! ,11..a'I tt'i: "tnn I 1.\ fit't ITI.' I tl 1:1:1'I'' I i 1
will t tmn liixu t f. ft.1- OnHi'1 t N- IIl-IlttllI Jttf.u. Mi,; 'tl "i IntmIt lul ,
llti'X i : 1.1.1. in 5 Hum' ;.it ))
1 i II XX hi.I li |1"nl."I""| | t Illi. Hii, I I li: I .,. ,.l'ii II ito iii II h, l lr I
1"11.1011r) ilii'. IU'"I." I ul I'Ih'luI' 1 "JiuIni til.'I mul, 1 t I.i ,ili.v liijt Ilii- !I"lh"I'1, $ i t'iar' ', 1.1 I ( h.I"I..I.. "iu pi "'11 I'in, '-liu. ,ii"i- '.' i nit, in 'lssl.il"i I iitiilihti. .ui.1 I 1 Jiti! ti 'ili'li<'n, "I fllTU-l l a II.t : i 01' I I'' I 'ui'I'oEt'4' : u ass It .
..1".0 III. Illll-'ll" '" 10 M | '. nml it
Imi. ili'lti, .( fiom, te' 0." '," nml tiiintul, llml I 11., I LI .1"II.t a lititlt s i Ill I ltu'.sti MrIllll. l I. .
(In I
: 'i' I
|" I" I n.I'Uhlll' ,'iiipnlililihitf I,1 '"it "' : t I m ltti- ,I ?. ., :: ; t 0 tI'-----, ( I .1 I!! I ,
| | I | I'' \ "ii 1"1'11,1- *, i5|". illV ,'Ililllf tvitll 'nil .i ,.IIInil :; -."::: :L. ,
1"'li.r, l '' ($ ii'nlUi ,". 00 < I I --.iiilli. IN = II'. ". II I
1.111.1"11,111 ,
h\\'C ; | Km
I. 'll'llll in
"llllilll I"j 'im itU" lit'in I HIP joiitiil I I 11. I ': Illll" -llll'/ | .1.1. : Mkin I

." \\> hil., I'tiijtli" ( Ink Iinl, .,.<. mulmlrtP'X 1 i. In, ,P vx 1 illl t t ''I ll I Un-i ,linmmil iuli ixnvvi't'u| I I: IIIK' 1".11 li.,iir -h .n' r. a'it.- I iililin. it' : I l'i': i I I 1\ .tin ,...1.1 'i 'liiulilli.plll ( I. (f. II.IIU.( ..
; mi-It Mf'' d.1 nill! ;iil"i"$ t" .' f MmtlniI1, .I .. ititiii.11. I'I i ni. milI I.,- I IS.niul", \hit r, ,,,"uulilv hit. ito I 5 r-"i'" cow I) ami BltVrP I P.b. I i I o\'I1 I ; M I lul: 'I'| -
"ilit"n |
,11.111. \ It I
,1111"1 i "
Sllllll'lll'I W.\ -ll'lUH. l'"i' till! 11'1.,11"' \ gPlt''t' ,II. I H. uu' UK .ml.it. I :i-n"i ,/ .- -nu.Vvlllt.HlVS Itl'i .li'lV. .1".11"1.1"" If'mil\ t "liilltl'MIat : a I I.'I, -. ". 1. '.JflU0 ,il- VM. '" .' v
I I'lv".11 t I ii" ( mm- (if i' xi-itillvp ilui it* I 11 \ \ tL
a I I.'I I.
l A. N I ) .. l t UujiiiMitf "Il .", "110
|1".1'1 t II| Mijof: 1.1..1 1'1 nu'III* "mul nun, "i..il ttitit| I. nl.I I .4. "III- I I II... Hi. I I 1" > .1,.lrtl.IhaoIl, I ". nil li",until. I lall.H( ('I'. I/uln's nii'l Gent ; I'" '1., "1'S
niii-t it 4"
iMrilo I 111. limit',' LI."' "1 -ix 1. ; -l..nil'. : l I'KU'I-K.:, 1 r lIsts .11..1.I : L ,
l i am
ill Ittt lIes' hi-nT' : t nt """ 10101 I i> '. -JV ;
IT i i 1111511(1\ : \ ''hFOR f
Il.'UtIl, nml "llii'l' I'ulill'. I "I : 'I I I : I'l': I ; t11i I'
.iiiiiitl I : I. ( ,
gI "t'"I'/lilllllI"\hl. -- H rhQtgah r ( .
W n
lXMIllll' 1 II.'nun I ill I Ilin, "M f Ills hi'1'I I I :
,
,ilm 'iimrnN. I II 'II-H unlm,' "")' I lot t no. j i ; .1111"1 li. : I l I 11 *,x'I 1.,11'll I I..h.'I''''''' IVnlll hiss ;
linntt \ 'rmlIill'
flush : < I
I.IIII4' U ,.1,il'il, 1.'II'ib.11' | 1 1,1 lilt ll i I I hiltMM, Ii.i .r s Hit- C I I II
-nil", .1! th'tl III< $ $ ii'i"| |' \ IIIIII.li"I" \ ) ni'H.,1., ;SALE.
I ,
Iti mil m ii u So tin
II
furl Iii'l I Illnn, in tin,: ililttllnti, ,. I II III' fVui.il t .1'.1"$ .
niul, t Iliittnll$ ptil'li'' tlni" iiint'iiU, "iitt'in* 'I -limtlit' I Hi. nn 'nn- ". | ( ': \ linki u. I 1 l'Ml,.u.ti 1\IL\ lso4tsrlalhoa O t0t'| ,,:. I ---
,
I lulullIn
IIli'iinhull. Inlll
I Ivi
; mll-l I 1 vvlili hi 1 V -lit,' ,
1ll I inn' t :
lu tl.illll' 1 IK III. lllijllt' I 'I
vull 1 In-1" nn'Inlli v-i'iilmil' fin' uiv 'I' 'HltlPtlll- l 1,41,11' II' ,'ll'llll, Jllll tl> 111 nn r
I 'l' I.tI'l."iilnlimi. % ut llu Mil.ji.l' (,,,,1,1. J '! nml, I I.,niliiii .mil I '
.1. hv III" I11.1 l.ltniKK'l'
u-r-il -" liupn.pil ji | Iu III lisal'tstli'I .I '1' ( I rr ( ) ;
lliil:, 'IIII,, I"- l'"I'i I "I lim. 15(10 it)
r"11111" I" .nml xvlnlf, vti m:'iv' imi titlii-i, i-nh hli'iim 1..r I ," '5'I'", I I. ,. .\."-i'Ist. .,tttt .' .lull' 1 I" '. \ ;1'1 I
t |'Pit'l'| '. \ i tin, ",,1! "-lilt',Ipii-t" i | I" '"1,_'*, imt s-ash u Ni'vv "II lt'tilh'l I- tin ic I II I 1 1 i.>.:.ttllili tb''. / Am ( ,'i iy inty {t'iya, if< /...'illI Diamonds. U TWY,11 lol 'J"A

1"111 n"ll ,' lil'lllnt" 1111 I'II.la''I''| 1f Impinl I .1"\,1,I in ..I.il "', | ;ti i "'.1,1..0 pi 'put, .limn.' .M.In)' "I I I i I IK/I, villmatiliKi" .,I.I.f. u'(, /lily. : !:, I in, ,III1!: I"II'I"1 I I" "I b 11U' ,

1"1"1 'to "'lint t l'i mnnm ltsa: <-i "'' .Mitre HIP a I I Ni i I liitirini". .V--.K. I. .. I
hi i.i i.
in
,
"Mn' l I. lit ) Ilh.'I. h'i .
) 1I".i. .
"CIINIIUM-M in-.i\ 1"1 tlulliu' I Ii ill pi-. 11.1 : \ 1" .liit-l, ,I I 'ItS.I .. N.n. i. 1'. .' .,",1 I .10 ",1 !
I .\lnllti IlIolN.l'IltttiIY| | i i, .V tt. inuri.' u nilllii ilull ir' I Hit t iiItitly .
Ui' 'Hint Mi I ,'. ,.ul> i. t Hal iinpiiil nn'''' I 'I I' II' ,1.,1 11 IN .T.JiT.i.1| : I 1'1 I.IM: 1I I II IInn It 1--
I t.pr 111,111' 1.li. "I ttti't'I"|"" | 11". im, li, n- ,llu-, I ,HUM Imiiiil fur Btmliln' tic 11- I I. 1..I..I.t il, l I.) MMII, 11 tI'-, lir.l

I I.IVI'"I! $ :hlh'I'11' "I HIP) l '"iiiiiilllev "I| I 1''J.a"II.: mul I llii' 1"1" "I ol I I .'vt' l .lilt, 'mi'. mul' ili, .1.11.1,111.1 t HIP! hni-l.iliim I ., .I I itit I -til" n .15 "I I hit'"'., I II" \l II I I I I'', I t"10,1 't .'tb' 'lit'' 0 hiJ.:. ot I .,,'

up" "m II- -Imti'. I III-IP., 'Ilu, I ..'1 \,1, I I r. In..r''' t* I li iiiiint' | I : I .i II. i II 'r I I"i iI i ,
\
I liillwnVi: mul < .llII: \ iiluipiIn I mil'., I 1'1' jll.: Ills |" I II I diloiiil I 1 I lilt I ...iiln 5 .., i,vi' .itvi I i .pi. : s-- .1. 0 111I I 0 O t I
'mi .
W" -In lull vvimal.li. niultill.I 1 .I I nil .thu 1'.111 10. 11.11 1 : ,. In ill I 1101.I I I aI I 1. II. it) I i '* ,1'4 I 4,0' .I I 0&-. ,11,1 ? ,
)I will ,imi, rcl lil. (1",1"1" lull ul l'i"PIMH .1..1 w 1,11 ..tI .1,1 h. & I "|L'It' .tc "I'j.) ..11111,1 pii- if. 4 In-, .i--'i-" fn' |1'n .""!- I if i xillli'iiiliillirt i li Hi H ,1'1"111| tit "l'i -I". I i. !" iiI I t i i '" I ,
vvillinliituH |Ih,11|| Hi i .i. tinl' | "> ,llll",i'III! 11,1'1.1.,1, I I ... pIV al I li lltt 'III It iIIW, Illll IliVU tilllll' I, ,it.I i-u '|,li.t I aI' Im )ititt', '"I'' 0' 11..1., .. I ;.I I I. i I.' '. i i ,', I '
imi' jiit "vi" 111.1.,1 I Hullt. in oiiiial iu". '1., ( l n limn pioli'-tii ml vvillioiilmiiioxnnci'i. : .1.11.ii-, 111.I nip'-Hi' h.h: .' |I' II til,I'iSliv ..1 .I.1.I i I ,n1 11... U I '11.1. I ll l ,

",1 mini mul, l'hlh'I.11! .III.I 111 in ..11..11, ) ill alllil tl- -mliniilnt 1'1"1' lllil thy i;"iliilili, I I ... pulilii "i"ii t'inn.imi- npt-.t' I lo !, inn "I I 11 I I.. .., "n ."l 'IttlI-| uu'"* I" 'H"t I .. 111'\\ :.". Iholi: Illll" t I. '111j, 'II-III : a too I 1 I Vk -il I. i-xi i iiliti <>i. "I'. i

I -niiiimi l KIIII "S. vt ill 1'1 i it lu tun' p.>vti't'i ,I.. i.t.t., ,I. lit I- I .. mul! I In-1 i t, HIP, jinx" 'IMIV. t 1.1..1 "l 11" I I.'i, |I''i-> llu,.uu',nl r, soali :"iinlii ''I 111 1" !
'I I 11" sifil 11 IH rU11 "hl.1* ) "I Iin' ni.lii'il, \ illl iu.l'i! ( I "' 1.1. I.S. ; .uti ri ,itli >' in, in"-' ,uu in.' /rll 1 ll, I-I'I .1' I Ill .1 t I I0'', II I .I I I.,'<. :

I illilu' .i'r.. ilfiivixxiuilli nml "1I"'I.t l\ a' .iitJ.I" .,Inn I 'mi,: i. -.im"'u mi'l! N'n"i iIm ,: Ih.,.,' a'ttg.ts'.l) I I 1 ,, .,.,i. i.i 1'iitv "povvt'i I', me ''h.1 ." I Ill,. .. 'I liiii'ln*. ,tis.l, t I-1:, sI'o., .% in' lit 1'"lh.l. nit, 1' .lll.II"; lilNl.--; IIVNI.II.-: ,. .I' 0.1:1:.l" II. s li'l l. VI.. < .iuosuity It" V ".
I 11..1.1,11 tin'-1 5111.01" mi' xvinllliv, 'nml I 11- r.sI.-, : t.IItsttlo' ,
Inl"ii't lit sit. h : \li'il 11- 1.! n.I' llu n, uiv .p .ul.I" 111.
\ | I I"IIt. \.1. II'* millii"I' II I- 11" II "Im"nu"--, ;. 1:11.1.' : I II I I 4 I vl
.1 : 1 111111' vvp.iltli I, nI Hu .1",0" 'I Ili \.1. nl' lS"taillll"-""t INnlinnl, -
|I.i I lln' |11C111h.| \i. ilu nut I liml illi'iill'in. 11.0. .11'un' hum,. ,iluili' in turn. .' ''IU'I.'I"' i iu ili.tiii 111'111'' h'', I t...., I' .nuMiiri, : I'""",. n nn-t 1.1 l I.: IINl.llt, : IIIM.-N: \r.IOHOE. II l I! -n, ..... ..,l I 0 .1 I li i \ .

.' 'I I 11 IMI ll'U; I : .vND I I t; I. IIs'stsl.tl. ul ,i.ll km, I-. hti,. r < ii Ini'l, '"r I .
ItlIl'l 1Hhl1l1' Oil HIV i'l Ill I nlillliilt I. -. I own I .1 i I'll. I f.\ .I I InI ,
MMMI'UVI: I I IM nil 'in ,ill..1 .1.1., 11',1. .5., -I t .. .iltI, i..il-i, ,
I: VN f -
IHII it- ""Ii -i I .
t I tviit'r. .
JI J. 'I Un' I Ihi, I ,., lllul .i. till. I .
t tc.. i I' \ (pmlfimu' I ,,11. I 1Ih' .I.I.I..u, "f ',. ,.* : I \" II.0 Il I I I. i I
'I r 'YVW"il'IV1"1'1 '
1 :: :H'"u\\ ; ;
: : i
: .
"II'1:1.. ... ml\'i Im,' .\' ,"I.. i ,I. ..''HU'I' : < ,I .\ "."linn, m' linn"' : a' 'I ill-l C' tun iin, fr ., f'.'011 .'..ttli '
nuI Vi MIn I'. l-itl, vitii' : I ,,; ,: 11,1.1111'1'1' lit "iu. |" t ,1"1 < 1)1.1.i vn l TIN-. .1| 1'1.11'I : I \ \1 ,
'. l "i'r Vni'i,: 'n' 'liin'tu' I tin1 .I.I I ul I Illll.II.I -I-I.'Ill ,1.1. lilt 'I ": : i0oitl'Itt':, I." I .In-1.ill I Hu v- I itttkttli, n ill .I.l il triiiii, 'in'i' il I. 'mul' l I JIll' v.' ,. 11111'1' -' W.ICB201W
Illll I Hull' |I.
.
"' 'm'm' I It "i I ,. ,
.11"1' .I : I pi ; mil 11.-Its' illil I i n .I il to- uli >I.i i iil i-
in.Inlimnliml I iin nml 1
I I 11"t'inl'i, .l iiii'l ruI-nn IliiMi, .I .tin"II I- ) Il mini-i', tl".', tin a. thin: -li"' imhii, il I, !i -aim. 'ini'lilli- nl' I i'.2. 1 | | \ 0 "0'' In .tt.ooa phulv i'.lo too. ll. l till. .5Ii.,. I' I In, lit in .1 l r..in 1., I. .."n.'.ii i .|I' riniir : i.I.sl: ;11.: Ill | IIINS, .t| | |Ih-. I l"ii '. DRY GOODS NIK, ..>.t.i|. I'. |lta.ao ii (Iii "
; ) *-l iiilm-, I L tl'i-i' -.I I;nirli ., ,,
- I.iluill i r it rn u :
.
I 11' 11 list i Ilhl t'11,1., | ''| In fji.5 I Inl li.. It tt.I Iiui .I ntt'?rtii i.t.i:nuil a. I.'ti.,llu I tiiimth,' ,, nl' Nun\,,,, i ( I .;. I' .r. ,sisI,,I\,1., r-u rkm' in oat ,nullI'r, -". I t-lu' 40 5 : I 1\

In'.I mm 1\1; iitu-l$ .I I Hum. oulvnni'iI ,.-. I hIP iiiliiiul, .) .h'Iit, .I| imi "a' 'I.'il-Vlfl' l lul" ," l.ul' I HP mini,, luu, \ a,1.1): sIs 1111 I Iitol .' fiH ii.i iol iiuiui nil .tlii r-. -httiill.lt l" .' 1.1.1 HATS SKGES, CLOTH'KliJllOCKKl( '! :

t Itvn .I.t., -. .auI.. Ilipv t-'i tt I nt I I ml'no pmlillv. I ,))1. in..''''|1.1'1.' 11,11".11.1., I 1..1111''1"1 .nl HIP ', 1 i.i I. n'm u I' .) 1'IIh.5 ,I I tin I li' inn in"HnIor II I -- J1.ro': .

piv' 1'1' 1Ili.ll) Inn-!I. I "..iigl I'.- Im \111.111'. m'. In mn mi u i'ili ,,1".1". \In n i tin'..1.11.11"1". | a ;: I I .II,,'Illlli. .ldal nnlil i: m I'lll., .|'P', (.IIP". p III nl I 11..1..1 mil., :. :, utli r I liiiuiiii' ,tin,". n|1'1'| li 11. ( ( ES.'I I ,

.
I tItI'I, two t vvi kn 1,1 |I" l 1"11"t a -.i :;, :, ..atatu'uiu.4" -iinii.,1.., It I.! Is.I, h.- I I I'M I 1.'il" THOS. C. '
\\111 ) ,. 1'1.| ). Hn lit-I. m' (Hit' "11"1'.111.hu' ( : I i SILVER I 5 if ( ) Il ( .J .V : S

XV Illll.' HH'III 111)' I 1.11, I Illl-il aI1'.I. |I..ilh'. 'Hun l t U IM mini, ,' i,1',11"11' I Illnmij. 'I III- 111"1'.11'1., I l .il.IV nit So-i I 1''IIIt'l' I'', ,. V' hI'| Illlllll., IN-I li \ \atiosoI I: ,,I III: \ :WATSON..1'1'I I; l .

\.1.. \\ ii nin-t-| | I it I il-i-i-Ilm nut-" .'!' vtliuli, I, I tht' > ln.ii, ..mil i n.iiuii,, -:" 11"1"1".1.I the iu I ": I I 1". '. I III I lilt-. "It".|1"'" .lilt' Ittlnltll Illll'; N,'\l .l u;. 1".1.- i I I'. I."-. I 11. I I.ml, ,i.I i. n:ii'ii.nti I'liiiiiniu "ulal.'I.I.. .VNI'iiif '

:iti' ,iu I i ,. In.ivia, liliatI I
-li
I: i' < lillII'Ilt.l, I IIk 1'11" l' t In 11,1.1"1', I | "i"lnii, .111' iultilm, ,, I imiI1 ''"1,11'I "I III";!:In .ilii-l, I 'I i llu' il pn"iv -I ..11' mul., nt u ill'up nlI Jm 'I \1- \\1- i V H ta 'II Sew i MachinesI
I
| I Inlii, 'I a. t Hi'in It il.n't i.i.Iii, )' In"n- 'iu I I"u,' vi i vvil liuiil, "I 1.1.1.
11 I I' Ih'I' i 1'.1' \i| ti.i- u limmijjp, 'nl :aI.I11I:! ; I h :! \ I I 1 ii':III I-InnI' \ I. "' 1.1.11. IIIU:1:I : Plated Ware

'..ViI '. im''iiniii" I h) ltm: I'liiiiyimul i'\.in-| llu-,it. i I- 'lull linn, hill ll i I ::1 'ltt'Zt' .'nniv it t unit Iil', 11.1.; .r 1 I :,, i. XI. l'i MNt."I( : 1'.11111 I I IHi -

ivi |1"1 :.... Il tvt' : a .lI |I il ". ill., t'titui' 11-1' li' '-,.- .iu m-tii,"',nnninlal'liInn; it'' r ICI"I'.J Hi I ". I I It I II C'C :'to -0.1'4"1..
'1
r 'I 111 itIa., of I,inn' nnil* l ullu, i |l.rl.I.I lI l- I I1 :uli, m'.a.i'iI.Il5.t. | : 1.111..1.1..1. Iiininll \ ; .ti"1 -'to liii r> i "lli'| ,,". Ilm iim-l I V Nl \\ VNtl I I"lIIl I I V -" -Im I Ilola'i Ii 151.151 i ; 1"1'l 1101.1. '
I
I'"ai.gtiI.tttiI ll'lt III 'llll' 1,1.I .11'1'| | ,' tIi.' I'hllj. 14111 I.'t' till' I'Itio I a.l' ,'illlilI.t..l..f, HIP h..I.\. I.|. (G ImiilMHitai'jBall d i t a B a II THE MAPES COMPLETE MANURE. i"it to-.1 1 ,. I I.1
'
saisi I .I""hl. "I'lll' I tlllU1., |1'.1.l 11.1 I II ) \ tinulil ,1 unit' mil ,tin-ttl liti-I.I 'inn: I' tti, 1 ill In- -lilt I Il ( l ; 1"I'.II.' t II. \t loll. ppiiplu, I I.s U I I I f \Nl : .." I ?.hi Hi,. I. v..n ill MI i I.,,. .\\.1 i ill

". I 11"1"1 I llll'n ul.I In I Hit-; -'itj.'t' I 1. ni i I in- l ,ill .iiui I Hit u "Mil .11 ill, l'ltio'so, ,1.1" i t 1 I I : ( i : I \ \ / Ml h.i.ni i ii .11. i l.t-I |11.11I'I I ,'ti| II It, n:M
I ) In MIM' 'knml% last II'."". i IluiII I I I M'KII llll \ 'I-I ll Il.l oIl ,: 11:1\1 111 11"1 -I 1 \ '1 lii\0 .1 i ,ih. i .i ...1..1 .,ill( inn ,
m
'IIhll lust
I till
I Wllll 111.'Ill ill ,'.1| i II -liitll- 1..I. \ai' : .
\ ptiii' "nu, mul run 1"1' III t.li.h. '-mm.I,. 'I.n 1'' I I i llii-, I ,. ., .lint. i., I I Vi 0 I 011.i i .i I li.'it- m I. .1 .."u, ,,1,1 I
I .I 1.1 llli ul I -f luu .. ,1 iigi- .I..I."lllil v >> Marine Guard at the I I I.iou nk 10.111. I I", i 110 llii..., a..S.. t .iill r
tiling, 1''' u' a'hh'III.I', .Iil .Jia.q|.|It \Ui..Ill. I 11.11,1. liliiii" II. i" rlI :I ..- 'nu ,linlli .han I :i- I litsa',alt- li.- I l'MI'l.1-INl. XI.I I: II.I I 1.1-- IN I II....i in. uu I' 'in iiiii"i II; I. 'II" rltl\..i ,I : \\.1;I:, i l" mil luxi, mix thin 1 iu M'II .,. iI" .

I In I : I llu> -I'I.II viuri" i'I l lI .1"11. Iii: vi' Inn'- n..1| ..h'n,","i. .Ito I 'I I In-imiuiil' .;"id-, |1" "'.II I |"I ....n '11t.in.i It ,.. ".111"| vvliitiMH Iii IvI Navy Yard I k t' I It ,i i mul I 10 'it.'r nt t* i* i m ID. 1.1 i ,; 'Iiinl; mil win 11' lu I iu:iki. v .>" i
I.I .I111 1'"llnl .iinl\ 's null' .\ ttiI I I ,,il. "I.J"I| I hi. : ] '' .1.| -'loo's,.I : ( loolts|| ,
"ttt l.ialIt i .1 1"1',1"\: I Hit' VV i-I I 1.1.: 111"I lit I' I HIM I ll-I: I Illllll |- t- 'Its' .1.1I O'isl.t, ", n.lvttllM' III Hit I IIII. '
l I iiinin', 'I ''|!,' i.f I'n. I .. : llll I .
| III "II I ll 1.1'
1" 1",1 I. '.i-t HUP ni tin l : |I"int-. 'I 11,1.vv /I- I lilt- Iinl, millIII' i< III ll I: "1/.1.| .11I LI I Is I. t ..IlllnllHit' I- .1- I i-viivlimlv n."nit !j. nll.I."I.5 : | ii 1 '
t I ill Im Iinl Iii III"I.'nl : .l.li. ) JI.SiI5ii') lit I. I II I. "" Bmntifiil Tlfli'iirne *'II! "I.I"I nNI. \ "II11..
tiluig i I I .
1'1' 01".1 I II ttii.1 I it inn'a ( I I.. "' i I' it {hll"1 HIP ,11 .1'1.' .1 ptnplt-. Ni'illitr iu'know l.'ol! < I r n. New and ii Duulllilili Iltiiilulliiwi'ji ; .. Ih.i'h"'n.ln'I'II"'III"II", 00,ml ::1 I .
V .lii'l.'llnllnnH, $ h.III; hi 1 1..1. piuiiiil inl llu 'I I I ; :-- ; I I' I i" u I 0 o'- lb. "0' tli ui, 1 t ,Hill,' ,
I tin- vi UUP ,
,11"11 I t "innliv.il. I I i,11 t 'too'S., ".1! il i I. Hu' amilimn, nl 1 ;; ; : ":"','"' (tin.mi" 1'1I1; 5.i-i'Ii,, i j.
,
-linvx I "" | HiI : "iiui .
I to .
nur l.h tItItIqi' iu HIP mill .I""I' .I' in i It i 4 "ul I i 11 :>t. n 1
| "..11".1",11"1.1.i ,I | | .., ii- ,-.11.1, Iv. t 1'I.I. t \.impli' ', HIP 1.lal: n'ii' : 1.1 in tin I l.as'a'" lo I I', ,it 11 lit 0..1 iu Ilm, 'I'n, t" I iiiiil, I I 'ill' |.ingit -.,' r "I It' lu I .i il, n ,itui oIto.--/i, 0I h.- ,ill limnInitutu" ( in'in' '

I'.nuili, nf nlil, nunil I': lilt/ 'sttiitg pun uu tin' 111. tuti| |I., |I.il.| .",1 li 11 iiinl' nil until ( i 'lii'i' .nth-i jn-l, ::1. titPIO.utl llu> .loll,'.. .1".1" VI I'itttoa-' 111 a. r ,I I. .-,-,, l r,'thr. nI l' I 1\\ i l 1"1 i II. in I I Illll- I- .1 |lilllillU .It Will 4I |-i I, -

I/i: |1'1 mi'l Iii. I Iv ili" xilup) HIP lni>.til I hull i ,. .". llu. 'aminnl"l' its 1..11.1. : I Ii'.' :' ; I iv U,. loll v .i',unit III. i .1.i* r.v > r *,'"' '''' i 'nxii:IMM.' ; UIN: vxni. XNII" I -i 1:. I I t .t ...\ 11 i> 111.1.il.I I .(lob| i I UU nlll.',., .tstsl) all jli. :in a.l'' ,ti- i

I 1:01,11":: :' Inn xi I'I| ) i.m.i'li-i.ililr, 11ti t4tli.ttt.. I ,ili llu, IUI.n. iii m II'I'i_'' nl '" | I 1 \1:1: il I III, I., .0 ""I 'II "tl", !llii'll'l' I": .ii I 1 I" .01" 11..1/ li'i I .,, I I It. -II ii' iinl ,tl ritt'-l. luvi :i II..,
-
'
I \10. II i> itt II 1 \ In.Ii I "'" iiil ut Ilil-, I I'' ; ulii'ifliII itllllX I l.iti, llll' III ll I I 1\1) 11\111 |i I 0 Ii .
1,1 I I -I. -Illi lilii',' lill llll :500,1I I IIII
I
I
limp, tli'Vi'Inp I ;HI..1 I nut, i sits t- i tun I ". iet.lo.i.l nl' : .11'1 ii|1'111 Ill .VNUi 1 I I : '; H'i 1: "I > so. 2' l I. n 1 I. Ipi I :
llhI..II
lit tiii iti"
I
11"1111" i 1.1. '
ill ..
i I
PI uu I 111:1. : ,1 iitI.) ,
'' I I'lllt' l I ill' } I mil I III 1:1.l1: "' '-> .V ll'l.1:1:. Vulll hisl jnll aa'otal I_ _Illll lull l
I I i IVlllii .,.,1..10 l 'lllHkt'l'H| | I' ill .Iii II'I .ill) 11"\ill 1 ".., n .iii. u nh, iin I I 1 .h..1 I vvn-.i l\ Hun.. 11,1, '1' h..I"I'. .,.sa'toiluis, Il.I'l mill Illlllll 4 ..1"| .ttltll .III' 1"11 III. Ulilitirt' :tl 'ho-I I piumpl .ilii'iittuii( .imi t ilm i inl I -
I lu I l' I nl I,1",1.,1' 1.I"i'.1, l Inn, I I I.. ,til I ll-lllt. llll,.1 I .
I 11,1I..r l"I"'lall.: | | nl \\ .i.lilu-i-, I ill.I'I. la"'I"d..1: "I.I : I ul, ,.I"II..II) j'h s's.I III.fill I'.l 111111- uiuli,' U. -i I '
I v. >
loll liv. )1.,1", 11I'i.I Inli..i 'tutu It. iii' iii> tin- |! h.II' 1..11.1|-lit ,linn | I iiim 1 ,', ll >- I iiiiiiu, .I.lh"y in.u I 1 'nil Is pr ti i WEDOING AND) HOLIHAY) GTTC.Spectacles 0 "'" ?"L:.".uTi. -.uiriiJS1' *, .11.> .. to. Hill Iso sis tl'lll I. llll'
< nu pip-I lu
II | Kiilijut iim HI : l/l-l I Illll-. .\1 pll'It- Ul: tit:'" It l-; I.; hIMI-MIX hi.IK : ,. I. ,... .. | |to'I I
nl kt. ,liil- I ,.unit' '11111 t t : | : Ihl 50
11"" it" '| "i\i- i 11.111: m .1' 1\ t a I, I 5.5 i I" I li,,., ,I.f '
N.'ii t
,1.1"1.1I. I"Pt UI' |1,1. "I iiIM
..1".1'U". H"I"il( II.II. i, ,I11111 .. ., I m lbs' h;itp nf ,1.1."h'l; I ,'iiiis'si .Hr ll .
I I.. I, | s' ul' I.III..I.II..0"1 1".1' ,. 1'111 I IlltI I i ti II nn Hit' I II 1.1.1.1.4.' | .' ,' s- mil, I ti. "', "" } .II"
I : milt l'tt.ii.2ttlr|i ilm, 'I. II" .. "" 'nilt'nu ". I nui'lc u iiii-l;iki> I ., .. MRIAGErI
I/ ; iu ill lu i i'inc., Iii iiiim ,1111' 'tI. s'-l| I ".1".1. I. I I 1.1 ilotoiitoi' tiI 1 looll ''h 11.111 .ft'hi .1III I a : '
1"i.IiII' 1 ,: I llu. thin 1,41 I "' I ill I It'ooo- f n nth, "' In.nl 1 1 l-i'uAix:
I : I.
ttIi f-iiimili'. 'I In ,' 1"01.1 \ .
,
: i ; lluI il 11' pn I 'Ih.rtonbtl ,1
: 10.ill".IIIIIh 1'lIlil' 1..1..1. :" \ I Xlull f ,n .1 lii,1, it'uliiu( .Iliiulli, I .,..l ..;, ,' ----i.I lilili.l "I I'.tl I
: I Iii.Ii a," 1 I I u v. 11.1 11.1 i mil, I- I 1'1".11.1.|... |I.> 1'-n. .I| i I 11 tt', 111i ,|I. Ilh( ,' .., 'It.'m. vvuili.v "i-nl I ; I .I. J V ..it 1..1.i. ',I.." ii 0".I I. ,'Lliiktl Ilil. f ..!T.1-rr.l/"l"!. .. ,; ,..... "" t ".."",...."" 1.\I."

I tuft I up,: Inl.'tin'milliimi, +. 'I Ilmi : "i- .il' ,pit .. ',1.1.\l li'a.; "" i OIKlitillnr.. ; tiif. WHI HER
11111 lit Illllll. H Him, 'ul I \ ii.rNI4
| mi | |
I I Iliu lP' null, 4"iiii'' |"''|''li-( iti- "l'l.h..hh. : .Il'III ) ., I lll.lt: lI'Ht tint It- ( | -i VI'VIII I. tl VN \ Oa.l.l'Il:- Eye GLissoIN :j ,H.. ._. ..,_.. .... s." 1..Io "I1."J.k. NO PATENT KO: PAY
.. .. ,
ti "In I : I ,' I III'.t.1 ,,, ." ,, { _, ,
.
| itt no" I
.
imti ; 'm'
lit I .
11'1'1. itt li iin.l till) II Ijko Mill 1.--| :1.1,111 i'11I14Ii'lI..r 1,1 g; I. m""lil"'I". iiu' i i Co. iljt I il I I II I -.,.

'1 I tillllll plnpitMil, I llnii: \I 1"1 I.tst ,'.1",1.| a > nHP tiipplv I i. i.xli -, :cL I
.
.
l I. Ilii, 'if .II I MX If.mi 1,1, till'nixt nutvilt luiiiiml mn iiniii., Hut tini.iliim.ii ,IHu "" .1..1. ,11 Hull n- ; I I : I.. I Ii.: ..
.

i i ii l 1'1',1.1.| |, mul, 1 kumi-litlltt mill'llu.11'i I : jii.l l llii.> :nul. |I"|, 1"11'\,, |. I,1'1'l| II. '"',." Il t'l., t.1"lh'lill(I } m. ) i .II. | n I u i"U 1 I.4stIstI :: Taki Notice : ..iLl FRE PATE PJT S

llu. .,IlJV. | ,.1' *liip nnil-ami; liailnn' Im I' :1111; maIlull': Imm.imi' ilnuiHitt"ll I I ii. imiilit, .i. "(mn'(linn. : tF1tRE.
| el '| \ | | | :
i l I"\"I"'lh i III"ll ..ls 1 1 11 lil | ...inntlitiir'( 11llh I ,u 43t 1.,1' I ll ii.-..i. N.'VV ll* till* lllllll 'sit| It I I II l ti. ,< Ill I tii -l"l'.k. Ill ..1. a 111' 0 0I' I .1.1.I| .. .'11110.1..1."I'I'I| I 0 ", 11\.1 I I I r.iS 'r. 1 't i .1 X| I I. i o.s t |Ii 040 .
'I"UCI iiiilnl, : ', Ml.\I ii: 1C: XII I t 'a-Io5i.. I M 0 ,s 11.. l l'V .i'-' mil-I. I I-.
hi-Ii.; '
,1 1.11.1 inannl.li 1,111' s | | |
.
l.inlo' I
'lu-iliii. litivv! nun j 1".1 ; T .
lulll al ir ,
up 1110 "II.IIi"1 I .... "I.I. 1' I I: Il4t Hi n 0 i inn i. .I I II |
.l --.i ... 1'1111. ... ".i. r"III.I'I) I I I ;1..1"11.: I.Imi lillli-..lilt" I \tl t'st I VV r: Jl M r lilt; IIV i Ut V Hit-Mi -I 11''. ; t I *.. '. ., ". .(;M." .Xrrr.../:d'.J|lrf ..,.,.-.I,UJ,. I I 4 ii.,. 'V Im .040.i u.. }'., 1111 I.
.
,I t I ,,1..1I, i..".. Vtll
I I.\ | : I till.111-I! Ullll \t lauRa, lllllll I)' lmix > l'ItH.ili11.Iui! i n<.,.,.livfli. ,ttuil| tlm pun' : iliniini.hi.l, |I. tint: "- Goods) ( Clothing' UI't ":I.l.1111' 1.1:1: : [ i: :, It OH. WRO 4 cti Lou!.i.... .. i <> i i m 4(.ri: : A i ou
I Ii
MIIpiHMMl' l' jl.lll.--! gas,,I II ,.ri.hi-ip.iol I Ilit'i U 11.1.1 1 11,1 Im,, 1\ ",1.1 IIP it. .m.lv l l'.t'.ilt; ( I,,, < Iliik'U)( iirniiutmul ..iililliIM : III -'. i i ,i 1,1

( "t( "'.,lh..1 1st imtiijliu, m (Iii, liki. |';il I .1.1. ___________ up :E-IJLTs r. ,\ \\ :
., I ip,"' ii't'.55'lh'l.: tot' .1.1! I HORSES: : : in,: x \i -. .
,
.
ll.l. u.1| Ullinl Oso.aloi0.4. ,
| i I I Huul.it 0' ]4I" Y't.1.
.
I miM.usi'vn: : \ :UAS vHHI 'tiuuI uI .I : mil IMI 4. ,Is'ai. "istI I nl | Bvri*lMKafcirCalnipi.be.tMmulcik. .

'I I l lit. -ti'iitu limi, i 'mm-''imvx I ilii I ilm 1\I ,'. I- : ,"','1 iiinimlat lull-it in | Shoes and Notions. .\ i \ t.1 V\l 4 "" |:| ..\." .." Itt'Ta1 I .. .
'I '
I I tlilli. till i> i.f, |l"fll; ",i"r'U I In III 'Ilklfill.: ( h .I|' I ..lh'I| |ilnittk.| I a. till* 'UUIlllll: I'\ |.,. | 0 'I 0.1.1 :i 111\:1. --- O.,1O lo0 0 'S_",'o Org":'. ..'--:esol.,. i''o 1 .';Lm'o'I I :: :: BROS,
11'.1,1 ItHll-l\
II J'
I' : HI II"WI III 111"1.1.) | | SIr. I h.llil. '1.|. i't ,s.lsts'u Ix. luiviliimll Vi-.ll.u-;''. I 'nuililll.llli.1" | C Carriages and Buggies. I-li..otO-il:. .tb; .- 'b/: I,'' n' --,;1
; U bw.4 I 1.1 ..ul. ,. ,0- 'IIL,,' .II 1 toLs"s.o_ .. I ,1,1I ?
IW.I loal'It. iuu' .in llml anl'i i t' h.i amipi & ili.r$ > I ) ts4 .... _.. is4 I. sbs' f" MSIf'S WfW'
I iiiiiii- lI _
...
-
i | I'"ullti.I I, oIal ., I '
| I Is't' J
.m.tlilul I ; llin.i' tlmt) utr not, au> 1..1'1,1 II" .inriu-i In-iritv up tin IVtilion t Cor I 1..1. ," III I. III III.I' ,.| u "III l.'s . 11 at'J, I ,. ... 11j '.. .00.. <\Io.is0.ootio.S ",'., i ) ) t.j tll I., iji kw'

1'tiii-r tifm.it 11.1'0! ..4 ntv' vl"l... (I. till i hull- 'llpll.iii. j ('. 4 kit-Jill, |lilt5. |I.i Ih,' iximum tan-, Illil. \ | ( i LI.t. 'II llll" ,Ito l r '1'11'| | u 'i .,1'1-. i -:'' :,.r.'t ': : I :..' ',,

: .'uul'r tli> .itll lain ii is'. a ,. ru II I- 'IIH11"I..r\ | litrtl i :| tin r.'4" ,1.1.I i I"r'i' -. ,,: to'tst. NASHVILLE
) .'1 I Ilm tbilt 1 ih .I 1 I to.- n N. dOooOo,4" too I : :.-_ _., TENNsSE.
1..11. "nullinn i iI 4- 15o 1o.
$
.I luiiiif,11',1. 11.11"'I": "'1.1. 1..llil.lil I ;; :41't ".<.'"In, aiul -till I.oul li- (iivilitl I ......... I. I to.. a .. i,|I l 'tiVIMl U. |ll. Ml. N .1 I I: \ II |I' \llll ",.,. .:,,. I..1 ., ll-1'a-. tI..t 1 ., \. _____ -
ftfvt Irayi'ilv; mul I'.tUlKI. | || I" ',, I is I I... I ) 1." .
1.1 '' iI I Hull ft ..I'.r hi, t.tis. I It I' a Hip rjllln.l,1 || I ,11 Man o'.I I 1..1. .
' I tin- roil tai1. .I' ,I., fimili.I |i' luriiuiiilurKU.lll I itii. : .\ tt nil a.h.III:"' w Itt li m i t I"i I. -," :I l, : t .,(II .i ,.f t r Lit, 'U II (l.N I-I I l I" V 'I'1 1: Jobbil lBpartlBn .- .. .. ..I.i i at I.
"I put mi lim-a-ap.nt nl ilulr'nil \ lit ihr l tin ( : I .. I lit : .- ." or'
IH'I nun. U iiltUiu- i |1..1'1..1" i it ,'Ii | | -i i 1 I o 0. t i i 1. .1 li'I'| r* all '' '" ', .< .
11.4
Ulllt.'lnll.i. 1 n.llniir ,It.5l'l.( lu.1 "> iiukit ;Hii-ti. -t-ul I t-inirm.m- l.ul uu I,i .. I rm, 'lIt t "unit .. ;,4..,ia,..11I : tl ) l.oxv. ll.ilr 1It\P.RI'3 nFMEDY CO. I -0.
'nl Inn i ii.t. xvllit rt'.i.I. u I VI ir. ll ,l-l. .V I' I--I i. 01'l.th- MFCnsZI4IST3 Puuiiry Eggs Gutter.Fruits.
1hl' "'11| niiiiinml uuutil IN' ,lilt tin ,'k Ul 1'1 I : Mariwt DIMS Ctn 11_ .
M'rxiip 1'1:1: bT.
li'11 i mnplt'ii.n 1 'lipl ( .,. mill' ) i ,I ti V t il 1 I I.-1-l.iu r. It |. tlllv .1.I II Ulllll 111l.mr.j : I' llt.1 ; : rII I.3UIS, MO. ,
Ilium ul MI.-I' hl" n-u of tlit- unl.M1.1,1.1.11' ,' inn li ui'iiu'i xv Mxt-il I It ttok'ato i lt .ptttilaii, ; ui | | >.I X|l.-., I io .1 t |vsViiv ,. | .45..1 I I u. ,i .l.u., iul.|,', i :.ista r-aa.-t I r :i"JS i I 1.

\ I .1.11, I'miii vvlii.liklu. i h'11'1 In I till-Uli tK-aili-.nl I I liil t ; .1.1 ',I 1 I U .)1' Ifillli.I I Its \ t '1'1' 'l i ('oo'to''"'iu4rtI : VegetaLFes. fish &. Casters

,, ...." i. IIIUI' I>.M._ IfXI "I iiit-i-.ti tIll. f'1 ti-ji tu I llu.I \I :nli> in i liit-t I ,'.''" vi In. laiitt I I Jl.liN' X| XIEUM. 1 I MI:. .1 t. .\. -i iVN i\ .
DI
i ll"ill I.Xi Illiltnl, I ,,| l | I. I i 4nil ,. ( ,.It, .laniMiv I VIGORO r
; h.1| jjil uu |uj .1\,1"1"1| I ripluui' ( mmliu \ iiLs' i iiiiiili \ ..'. | t ". Jih I l-wl' ,

''I 1..IIII\.I ,... r-iili.ul.. .iu lio ulitiim-il to (HI"I. lih.tU4ti; ) .1.1..11"\; : oIt' mul f. ..o., ; 1 1..h.III. )>ti.Jin ,,, luju aul I iii.> ..( lu.iv ,' ". ni, nli I I. I I'-1 IlS'l N''. ii 5, m I;,. .111,1.., ian : : ;'M. II I l : I I g. I til' Ill
1,01:1.
iiii-ii liaul. i. .I .. I "I'll.. "III..U. .ll'4hUt'4.---li.. iv 4 il.IH.i Iu! I .1 1,1 Ih,' ..b.. I oUUt'io '. 1'1\1,1\ .. .. 0 ,
i .i" II'W" i Il, lUliiiUtiri' ill riin I. ..1 ..a ,alft 1'1' r ,Ji. Lewis Bear & Co. PUOF'Y' '- ... tO 0 55 '
} t I'apt'i' i. vu 1..1"1",1"! | | nl M u'li.. anilevirv I tinuirtu- ) ri as lest l .,'IU"i.I; I lIi. .. I Vl| iUl H .. "oJ I ..ft..

I If I (f f Ito lull..elt' t"'luJ. aiu&Je. h,I ..,..' .I t lIltM. | tlV> llfltl t .rl> |! ,|,''I"I'. ilt.l MI lo.t lao' I" .\1.\il\ t tl.. 5 | : I I..'H.'l 11. ...INC'uit N 1",10'1.1.1-; "b.k, r, I V V l\. :. \I I u-" .t| : ". I ..A.." .,.,,.......".-. ,..,

j ili a I I ,. r ami fist !III! / \ .
ulIrjl. "j I' 4 {\. 1",1Iu .II'llllu/' I 11'J" l mi iU"'lnh. t.i.b in. I l. ( .u, 1,1 \11 i II: vi ;=.::
\ I ; ..
ami ,,,\
1 ":uiuIut.a't.t.i ill- 1. "h'r> .. Jt ': /XX iUt t.; I IL.I.I .,\' A I. _
linnjliiiit) u I I I i .11""IIi..1 'I U. l"I"lll.! W4sI ,,., It'I': i.i UM-V v > .'. .''. ..
t h.I .
i liim /.1"
A .
.11.1.,1 1.4
t 11'1 ." t .... Commission .::0 IBKNXKTT<
Xtt'l tt Merchant. -
.1 i HID t u i IIt 111.1; | ,.,.Imuiiiinuu.! uutivfii .iii 1 ..L .i ['n-ttl .ni" ami rtyuUrV.pitiuall w> (itt .1" fill, | .. 1, I l. i \ I '.llSo. HIll : :. 00' '_ ur" _. : ,
.
tttiarria it
I I. :
|hi> 1.ul..I.. uii. Ilr. |o doxvlllnmtii S I L Ii.. tsr, .....u"r' i"'I" ,''" 1..10.//". -I ll"I".I. .t.--'su' liti.luu.1" 1' rt Vrii.4VVm, M0g4U t .tJJ 4n. M Ii's.. M.iMnkl I I. I.J I.- 4\ ill ku! l\ oj PZR1TORRRZL ..,-'. ., '_.'. :._ ;..::
\ -
-\h.1 "
,41.11.i vi iv iii.ui t-ixttel \ii4 CruUi< Ja&wIi ltluiu.r
I i .101.- \11.I.. .N'D ...;.4st1t.004IMCTNy. ricklayera Plasters.i'i
'I am'' 4Iu' I U. :
.I..hl. 'ii. x tu tU. imiUv. I Lji4it1MKhl lulu, .. uu"I ikf Lit M..h'.1.Ii I . .. .
1'I''u iilhi iille.: J,4. \ STAPLE & FANCY "
1. _
au \ ..
t 'Uu' i I. i..t Hut I >l.i tun 'iakt J..I..11 i : .1. .
a
Iki I al.! L. lli > inlurt-1 UU GROCERESI' --I 0 ... .. .
; nUulifil mu" > r |1"'I'1 uiiutin bll" kh.r J. Jivv sir> 4 aur ) d '. ,( ,
neu &ryw.4 'osilU
i 'pa|'r J il Ii. uvt 1uafli IMIi.rmi. ..ul Ut'i. "0' "' I Iliil.otoot. p..o.t'ol' 5.
I ; : It I ho tlo..lint Ih' .tin-, tliai! .I of 1 i'ii.'Ut t.i, 'I"", ''.I or;auUatlun% u.' u"rU.I..t. I.I.11.) I Luuit'ui' .,(., I), H..it. t.jiil |t.t! i :/ !'II: r.: 1 ) .. ".IA _". ;, t .' '. :L'

( ;'tv.t Vmluitu bhl. ,,.t null iu a mural I IasiI 1 l: .. 4itl 1r4Lvr.. iutu a 1.1.1 u IFt41' til\> \il.Lo' lu.u'l WI'1 t oO l ;ihs\ t I ..".. 11 tot \.il4oMOl..f: 4ih 'lu.I..I.'U cS--. 51O1c. .".,', ;J.:-. "i. ILMI t-s' jljie! Jlaiiltl1"!

.

Ik* j jf jj ..Ial 1"4 ill 4 |HCUUt4ljuutof > "',ul tlulii jn- har ui..rI'Ul u" U ?. Uli t 1.1 .J. work '
> JHU ) ) .t i. ',"' aee'P1hCK4' : 'i "y 'to -. '
tsoaal'g ails I" l'l(' (ItI '.
tin- : III
j'au"; 'rufl Ml 14; ,),.//\.11. :' tlulliu iIi.- (..111'f i 4 \....lii. lu'4'l U .tsit. 1 n..I".I' t.I kl'o.'r 1.lt { 1T 0 US. ._.,. 4 IU IK I
j I. iniili" ;., tlui I i i4 | ur F. lout. Ii" .. |.o XV v ..r )1 J 'lt5't-I( '
< Ik T.w 'I"\ul. 1.1 uiu, i. t '. .4 ;, ( : i't' l ,% aJs| \i r II |
i -r belag "wI.hl W lixlil' InIr I ; \.1 4i.l" thy .. 1 g\\it \ ll J "I.1111,111- .|"| | l lin. ..I..I..I. ',.. .I. ti. % '.\ .r.. 'vi-tt.' l'Illl .JI.\a i I. ". .tSEDAIDRESS .. ..

jU WtliulU-V 1..11.1'... IUU {1. lag "' Ul' :tl U\l'uI".I"I'\ ( nl.I'U, -, '.. .., ,n.( "u r ,.t.i I .r. IMIII* hil.i I 0 0 I t 5 ii:
1" \
(
,' "' i- ; .. Il 11".1 .I. .1. .- I"UI. .' 0 .1; (4AR1iS
-
'
h- REMEDY
f | .
-iuij 1 '' .. .1..hl.
Ir Iru. 1 1 .11.1. I I I". V II Will I IH. .1.,1, I I., 1'V" .. cO..II'rchta 3.

l U "I. .. s-b. II |...If| as I"ll ,I' t"l; "1111; |t .,a. '. 1I.n1l ''11 It&h..1.I... ."Ii.sL4rw1l.0.5J it4. U. t I Ml M W..I.K \ fcl'M IU11 _. I
L -- --
--- -- .. _. i "
-
_. L '
-
: _- -------i 1 t T---
: J .

:4 '. J j. ',
I
o : .L --r,I'." ia .t a

-
11
-
--
' I-- --- _._ MtlltTK teSlti' AMI tl\1M ltlMMI"i,

: 'I''U. i 'iniiNNII 111 nrII .\ \ \11 'II ''I t II! :". t "II'III.I.'nlll.,, ..(iltl'III.HSili'li :$ llIt6' M \I' \ )111\. :MAKINK\ XI-\VS; Tlio |itliliV:t onu nhviiJM I Ilin! < 'nlI !

: :) I'1\"Hll'\.!: ( I\\ ([iiowmrrci.il.NI i:) 1 \ ( ( I lit I II \1! _i ,. ,1 I Ill-Ill i i.'tll' ill lln, I 1111. .'-,/i..,:. I ,111 ". ,', >tI ,! ,, l I. tie II'"' ,.f" ,,\t'lilrlj t tlCwliiuli iuirgiVII S l ui" i 1'1' >r n I i.1.1.1'1"1.initiflii' Ml !. I lurl'i'i1: *. ttilli I I liar|> M/or ili" n fotvrK

.11 -L. > inlniV., nf : I i 1,1, mat' tin- \ti\ll : :an I Iiml in iii,' i 1"1'11 I ,.1 tin' Vital will ,.itihilttt.iIiit "I"'I..Ii"I' Minn'liini ; 'im.iii'e| ninl r'-c'ry npiiliaiiro IIITNll'i .

;.mi I. mi ,in""" ( I h, ,itt "" t ? 1 ;. Iitiiii'I I r f: .tt lt Itt! Ilir 1V4.|| il.iiinif; tin ? :Mr., I.II I.. i l'\: I Ih II\M! I" li'llll'luidiir
inl.
''I'' ' \ : "t :' 1"" \uii." ,Iii. ,11l..I, ; "iv |, i 1 lit \ \ dll' ,l'' ''1.1..1 ''I|u "Ifllll.1. l : \ .s i .i I II, nr. M iilniSii-, ".. > 'l. iii,I"I In ((hIs' Il K< SillilIPt] :

| ,nl ,.. i L ,. I : 11"1, ; l 'it tn thi-.Mitnt, ,-i \ .lust.' 'l 1,1.t I 11;' I Ittn" amliiliilf, 1 l-i'tit. Ill !"IIII' 11:11 I I ,tlii' ,., M .I I I.'II \ ill. I I Ii 1\I < n iiG.il: nrli-lir li.iir: nil. at( ilii! Iliti: .,
ti mil
n a n a i "i I i
..:.. .. :::", ....... :tt: S i.01' .1,u.'l, "IVI" ) ;p mill; ,** I : 1 '," .I' il "I. .Ill-It) I ill" ,'! I llll .'ll'jl, .1 "tIIt',". limn' tin ili'i'i Itti,r "nf I,' ''ill" ti'iilnii'' .,hi; lIh. .ut.I. III (I. ..tviiinltntt' I I t I., ,ik.t"-ill,it, la.' 'I ,, ,17.1. "I'lnt'inl' ,I.i ItH It! Mininlil'i, I IIII Mfttul. till I'.ll.lfof:

i.I "II. !jn.,r liali- -.n I' I / I I i! !. iinlti'l'*. ,I'nl i.rt'i'ii'iit, .IIIIK* M'I, t i :inI, ,' )ii4iitniiil\| \'ih1; lanyoiit: innt01II tl flln' lisitti. '*) IliII'| '
i. 'lit-. ,-.tIt l ti-il" nn lt nnNlilit. I lniml Xlila .'t I'.. \\v i-llli'.l I "sit i I I l: I I I'oMiiint.,
l It inif
.
III "It nriln.i'ii'i' iz..u
Al> 'I'i' 'tl..11 I 11.I : "P H'I.I :- "Ii: | |, 1111 'I.t'I'| Ili'h tli.ll ,I i 1.1 ship I IH, ,. .1I. All\"" .,' '. I.t"'. '.'." I'fI lni *'.
Mt,t I I.:. I :'. .tiiDi' : \ I r.ti., i."a.! ; -11 iii"; li-1 I : ,' I I : ,tin I..1 tn ,fit I tt i \tIll.1! llii'li-fnlP In-linli'iiilili', 1)I) ill It till "5 t*cl"I'I.I 'ii"ilti" ) I iti'pi'i ti'il Iii" a i itiiml 'I. I situ-i. ,I.l r I I 1'iiiiwi'li'il ttitli 1 the "lii>|i i :l IV ''I 1
)" I .
.. liU'lllll: li lln ::I t nil I I, ,,\ 'IrM. ami! in in" H. II TCHRIDL% N I 111.I tt' ,i M t s'ti'v" i. M.' !. Hi" 'I I .1 P.Inni -
I II I I I .1 tti- H it il.M-s i-in-nn'4, ii "r II .
I'.i MHI nr i 'itittrttill >' Iit ,.. /ami Ilii'i), an" I l .\u\illnri tMl.iit: .\.e.II.I. i ,jn ""lltt .I an /III"lll. qth| i ". i" n" : ,'" II'!' ".. | llllllislll'il sit I of Illlll It'lilH.' It It' ,

," mi ,> l'dH'I'II'H.t ,nnninl, ni ,., ,ttt.Il nut' I i I It l-\ HiliMii) .. l I. t. |K'ilii'llt lthrp| ,,'n- ,ilini, ini al 1,11, I'i. Ki'iiv 11..li," I ih '" > pfnplirtnl, iltsinliTil MIi i In, ( "r.! I ''', Kent, I lln. I'l--i: I'I. lint mlil or li'piil, luiln i tail In li.l-l il

I li"1| i: ninl, Uu' "'". | t' Unit liatilltl; in< I'-'liti.I ,al : : ] \ I il' I"I i I ? illl! I I': M.'N.'ll., I .nil, l h.Ih. Hit I ill linn", ttilli 1'i'liti- Itnilri. in ttlli'iiil
I f>, 1 ii; 11 .i > ''MI."iili:, ; M. IMctii: : ) : ) '. .M.iliiina, iliii'it" I I." Ni'ti. < | : tttlllt.l.illil'liu i t *, ov ""litil. riiiinit' ni,. IIIIIpal, ; : l I t"- 1,1,1"1' |I. nti-lltii li'.l In l I I 11.1'', :ami cll'1111 iinlnn-il, I i,1, h lln- AUCTIONEER \ n"I..lk', II.I 1"'r." 1 HIT.. i > IIi

.;,nn,.ii'i: l i't t n-i;" ) i. M. Hi" I Ii'h, l I. nr, "Iii. I'l'I that,: Iii4 in innl'ii; 'titrt I N. I I h\.I.\ i I ,in. ii. :.";. Nifi -.
t nt "t- % It i I r.; tmnr 1,1'1'1.1 ,
I lln! I lionriria t t"'IIIIII..1. ] tinir | | IlltI'I.I i.II .hil'll\ \ i i in/ In I' I"' ,I'l'1 > ..i'i.iiiH.liilnn ,.
J till' lt
,"| n- I k II 111 Ml III? '111,111" 1,1Ki i I 'I I ii l i.i-l i. Itir llnjri'.iml iiiilitni-i I ii ,I
... II ,,.I,' .,1: .s .I,t 1'0.' i : liiral tn.ltl': %tin-, l.nlil : !! ( flit lii-li l I 1 J inlnnl.il't' .-.11..1. :: "', ', :a .nuthi'ili, nr .," |11"1.1."I | | .1 ,1.jI'I'.111| I li..1 I InIntiu: 1"1 \ "I. II ill. In, mill, i .11.,' ,

lilliIi.i4 ilnli'i',1, I lie"Hi"" I 11,11 I aiticinlilr' : ,nnlt' ,In lt< it II I h., v'-'l". I li'i' lint 1"111111.111; i .ali. ,. t-i-i-n-rni/i* I ami Ml. In tlu' tttil> .t'l< Mr.Lovi'i A.-NO ti i : > IUa.Commission : t 'MIII '|'l > l ii i tin-.S It l 'I arl nn tin* | i>ili ran Itt Ii nll
.
/ ." ... ;, Hint mil, \ i i lu: M\M: !, l I Llll .V Cm-. ( '. ( ii I it! II
1 I. M
nilin.
> !
.. ( ( l.llk'l-
. Sro: ,, i ; l 'ttlu4 fiir ll 11t1'. I III.I l ...111.,1| "fit, li i'| ." n tt until lint In' 'inn 1".1' I sit, kiutt fntl'i'; "II mii-ist nltitu Vin' -, lit- rI".1: ) II,ii Iill, lil-.K I.! < Hil-'\I

. &' -" ._,. Ii,! ..'"=- ,,-.- ,. '.: .&..: 1'\\,tlI.,I tin'fl'inil'v .h""I'lhat"'iii I. tsttI: ")" I t.' :: < !II"hr t tl I.r lT4t moil or t tin-, | I I lin, i.. jnliin-li'i, \iirlli" "( an.l, ii'i'ninnti'iiil" tinippniiitnn"it t i IminU, ami, lit* IVrl< ',t in" 'i-i|, i-n- i in l r' '".t "lliii| i"i A I ,"..,"l'li .iiimwi, Inn. Mi-n li itl'4: ll.iti-l, .Inn. I llntm' I.I l.Ii l.\-

: = i --1, ..;. -.a; i. : I Iri'iulil' Iii" lit., 1"'IiI1., ( I .,',.1., for Ilir I'tiliH, U ,,11.1'\.1: ::111 ,It t :a i ,niiiiis, | .litii In .,.h'"', "111"1\111.1 I i lit i I. ti'l.i 1'11,1..1' in- I I .\inilil-l'i,I isilti, r. "iiii.i; riiilln'.i'ik.i.l, :! I it I. ..i I. I' < 1 in,.'!'. I I., .1 It'Sst! an.I Ali'i. I II I ini'll'iii'
( : ; 0'I
..f ;:; ;: ::5';- IWj'tl r i it t ffl' 111'l1) ,ilnii- tiilli <>'| ": 1 I ( iiti.ni :"i .. :am,unit ..1 tfnn.l! IIi,1, I, .1 piiitil 11tti t II,' Ih..' .!. ilt'li'lt.i', nt 1 ,'ii''a.111: tin' nninlii'l'' In 1'1 ::1.. .11 i, Merchant 1.1 Mn. r tt ">, I"'r', iniiiii' | 'IT.m .< tilt' .' ,. I Ilt'4u 'ul.,
!
t I *
?h lil I XH' ;, .11. 'iM-.i' l I.in, .. !} ,l hut.Allot''. I tin' t I I ii, ,..II.li.I.,1| lit tti'lnal "''Pl,.! l 11..1,1! 'nr" .nnn' nllii'l* pnint'*' ,11" I IIJ4 I plan: nt. :arran/i'im'til' .; I.1.1, I'l.N: \l I
All : I. I I j' '!'' 'in lity' i. ( tit II. nun' 1'iiluN ninl tiniVn'l'i" | 1 I Iluht i j. tl .lianiri" I li'jmit I li> .rnnii'frnn, 11.1111, :avail.ililli: **|iii-i* "i Inntili /,.,itli 15's 'I ,. I li> Ii's, tI'ut'tt.tiuu! A I ,,. ll'l'
'i-.na'l, i'lln'li"I ,nt I I .11 i-it. ami Is tinKIII>-| inTnl. alit Mi
: iii-r"
.. ," .1 I | i !e\\ 1 (.ill 1".1,1 i 'itt'ss't" t i1' ,linn' r.IN .
S* ,.1 l .! -; N I IS '.HI: Imll'. I'ln-i' l Mai1. \ I i I :Illlll( \i.t. ..tItttiiIi| nf il llll'llilu'l--, Ih.:1.,1' : l'II"I..i, ," ; in* .":.1111 tln In-.I iilianlij.'p.; tin1 finnl, "inntnInlli'j ( I t'liipli'k. Mr. l'inM-ni'<- it tin', |i"iiliiriml |

I $!"? ni\ n. 2 :MV I.; "','l"i',' I I. '"'I; 'ir-iv I liln-l.'l\ I I 1110 : h ',. '" .1 tulnal.lr: ) n'.i 11.\ I' I 1"11,1 I'l'lntdl l'i-l"- nf I tin I I-i I I.I t
I ]f.! ,, ,"?,. .1. | :N\v : .' ii.lt" i IMI'!.> I : 4\tIl | ; Itapli I
'It' 1'i'i, ,r |I- :Mit I I"''i.i!: N..I, .; Tin', .,,1,.ti'. rlipi"il, I 1"t I t tI t tii, tutu, In'tilllt anllii.rilii". |, ..,. ,.. I lln\, .ni'1 5 "I'II'1: ; r 111.lli. nr '\.|, 1'1' 'itt I ;ami iii' IHI'( 'mr <. 11 I 'linn li of I t'lilninlins I d i.I i.

i S'' in '11,111 I II .ii. nf t III \,- Hili'.ins, I "' | I I, rnnlil triy lull inlll'"li: ;n III .>'', ', ami, I"' 1..III I ilnlitt IIle'lo t .ainpli-' ,-., \lillo I lie tliitil. N ill'II.\!" l. 1 1,1, "I.! II. :IsiS II I/t "lllllMIII,
., i J!, ; .,, ,,. 'i. '.! Jf\V 'o I' V*' \ 1'1".1" I''I llfh I \Vi* li.lil a pliMs.inl: : tail h tlii inni'niii
.. : la.nit, (:li'tif, l Ih,' I 1.\ \ t',iiIiit ,i.l "; l I I It |tIt' 1.I'w.li.l., : | tlt I'll I tin1 | .t ."lflt'i, itlit Ih'... lainral'li': 1',1 .in ,"1,'"* nr "itlinix "l''in., I Ilitinit I inl on ( I I. Mil "III u'ill, I .i.llk.li"V, 1 I. I IiisiI.1, !
ft-: t 11 4 'OI.ig'lll'J1 : 'tI, It,' t I'. 11,1,11.' I. thutti! I., tt'ittti Mr. I lirn. Manli: t !Its'-, nf Cut:
; N'U 1 II \ I. inn' -turn :
III III' \
. -. I 1. t II. !. A i il t.' l'I'.il'l' "* In iittttiiI. I ItO t' "| !| .' tiIl4I; '\ ,-,... I tt st'uui, tnuar.N I ll.i', .llilll. '* t llnI'rli.ai'nla I'.ii'4 Ill-h| | 4i>I iii'i.1| I.\ 'tiiitt'i| i inii'inti'til, inliailinir \
.1 I.UI.II'-h.,
all I.' N 1 l V' t I.' -" "t .I 1111111.111.Ill I I. 'I.| 1"1'I'| | .1 1 ii| l.lil'. .1" \ i l.linl. ami nf lln1
inn
.t..I. \ : .. 1'1'" ( it"' 'I'tri.t! ami .\ \: !.. : "' in-,:!' npi'li. I ) til" ,U' : l :s.i ( ) ;.111.1: it- iinpl'nti' tnannfai: lnii"4 in \1 Wik 1 tin.: .1 h .nil, 'ii. .Mm 1 ruts, ,n. ,,.,t. rnrii'.pomli-nl- nl
I 1'\1" I
li. II H.t.u'\I I.; 1'1, tin1 "I iiani'iii'l N"ii4 I It iinln-ilt ''"iilli
,. i \ \\ HI 'n.iT, I.Ir. I. :
N" : J ami Mi.l l li" ., il.i. I'm. Mr.I I U ,t ,
,
.rii
:! '
I'm | t Ilh nt pininpl' a('linn In' t1 11'11. '' |"IIIII.lli" I ,,
11. M
CI" is w !f ,vm. II' ,r. i..rII \ 'ti'' H"I. 'I( Afrirn. Mr.I I l'i'4: > iliti.
( ,.ttIt! .; I u% NI i : i |I'. ,(.'ft i Limit., I itnn, nf t ilii. ill.Ul, In.11 ; t ,". ... 1 II 1, I. { 1'htfl'' I I I1 i 'stilt- In mi* llial: il. I Mil 11,,", ti, hits,I": ., in li 11'1 ami ito "''"II"'Illol', I I', lIt, II,..-I.. M .nkii.nil" I iiiilkni't.\ "4, raim: t I'i "in
1 I I' :S I I.: : 'I..mi i I I'.or. \I' I I 'I v i ) -. iii) IFuniitiirc I.t.S st..ut.i.h.i. I ':.iii'| Tim n. In Ilir Ilk. ( ini.,.|,| in i ili
H l I'i I.in, I" .Ni'ti I >It,il-an-; tin- I! I t ; IV'u nf nnilivrl :an-" | h sit lint, '.l Ili't'l nf" tiarte.si'N' .11 I'iinl I.. thy liisiiii'| '"1'1 ". I'l'ns.irnla.: \\ rlinjH I \ I ) : 1,10
Mil I lln lillilil. 'iVi.
,, 115,1 '
-t' inn .'. !'i, J N !'I 1 'MM' Kinr.HlM.i.i : 11'11"11 : | ill Iriniin in lln rill
i k ".: i :MJ ''.' (. I.' "r. vi'i'I, nttni'.illt' .|.'| III :, | 'iI ', ,ami llial. i-trrt "il ". -5 '.n'rnss I tlii', All.inti.si'M-l.il' ; I lliim, ti 4i"ut all ili'alrl'4. i Irml, I lii'lpin .1"111'I..II\ Hi, ,"I' prnli.ilili I I : its

'4-: I'ul|n I,,1'! .' ,i,,.t .IM."."" 'i I S\\:NW' ; .p'ill.I .'"II' ,i I'rliI':, .II'.. I.ilii that ,ili'stini'il, fnr, t.i : lillli'} pnnlnf, tvalif,; I'i' lii-nnm-1'.1' :'1: :anI t 'linli" 1"11 Imnir In inaki* :.1 MI'. litml, tn I lila i'iilr-ii-r., | | ami nr lrli'tillml :.ii \ and lltiiicral: \ Mfrcli.iiiiliic'' i ;c il! <. h K: in ult n. "I"" II. llitn-4,' .!. .\ I P.: 1".1I"l" .inn I linn'. *

'. ..,., II. -i, .' I IIT M.i; I H IMil' Kan.t ., i it i i. liirilly .. ...", .|.- I I I ami, tn unit ilLapiirar: lit 'tt,'.t iii :tttIk'l 1'11'1",11'11':1'1'' I : I tltrntl'jliliniiii, lIlt liitlIi,5t, :"ulttis' Ilii.iliipnilant I lB. I ,'.-r. '. Ilni.-4, ;'.t. u \ .,1! i Ii : I \\V 41-1' III tl'.ll'l'll II 4 \lll 1 Illl'l- ll I"

,. .\ .11, ,il'I II.-ii'i. In en-! llii'innviK't," ., $ I r i tin' 4)1) ippri's' ,11,1.11' 1 : hits. A 'innini'lil'4, llini'.lil, 1 la i nl" llial:. lint. ,11.1 II' "ildl I ; imliislrt h ::1'1' In-.l| \ "l."rl || KUTV Mondiiy :.Morn'i.. ; !1| t I''I.,' I'l I I''ii,I.-1, '11(II.IM.. ",i.."i,1'". .M 1 tl stilt II,i irt;,t'..v VV I II; |I..\mill.itii.'h.,tttttu ,.. /ill.' llui: Mr. .I. I'. i'sl't| '1st

COI! ,, |i-'; i li .'.,.1110:11'11': ," ,,1 :,.. pas. lirn', it )Jn-rr in- Iit I I I flint, ini'i' nn: > 'Hiai.: 1 til) < i.i f niinlri, nn, In:im'"r I tn ,iln ant itatuti .tilli "11 ."I.lli''IIII' 'I'ln' mini' i-i-i'lainli. !' I r, u-i| '!'IN .'ii I I. 'M.'inn : MI iii} rilitm'nf Hi it p' iprr lias |-i--iirm .1
ct.:| .i .. l.n.i-, Hin.ilii. l iil.r-> any I .' I tinili'. *
VlI' .M I II II:, .nnr. .'Ill I ial 1' li'l, ,," 1110. t tir.I h'I,1,' i '. .'Itltl.li..4| ( l 111 .nniri'. nl i ili.,',itnl'; >,rl, nnl. ili.. i it. \.n t \ :ald., \In n tliry (j1 nil llnI u milI mil In.li'atisin li In-ailiiai nl,11 nl i ) I I 11.1 I ...IIt it., i ::5.1 tins.IKni. i tI I.I I. Iii4* p".iii.n |t.i an I'pt nni' mimm'

-- i il; I'1 P1 .i- "i'iii huiiiIi, :ami tin1 tini.uinv .|IiiitulI! In "IJ.I' :1 1 pint' I 1"itt(' IViisarnla I hat uill ''1' pi'npli' 11".1'101% t lli I I.,4' fan: l' I ll I nun 'li,. I'm'| o'clock. I j I in, I I" 1,1, ,1'r.| .' Ii lli.n.AI. I .u'nil. papiT i'.i-l nf lion1 I liniinii, mil iIi1itiit

'lII.IIIlIllLllll. ,,, IIIMIIIIIt T ihi'l-ui'sl-mil:. In- 'iilJii-i' |, ,| i u tin if Ivi'iirii'iiii-, I it"s. ilninjr. i an't lit'h" I' imniilnK am, lln ,thai I ,,' tini'il" .(jiipln-i'( 1'1| ', |I'. I I.I ',,1 ., I'.IM'll' I. -I. \ I I \"I I'll. tii-iti| iini iin-1' t\ it Mr.i 'rii,>niii'ii| noI
I- ". I Hi" it I k |lill\\! .1 .nnnir.t. :'. |4-1.' 1",1' 1..1..1 I i v r. M t n n silt i. it.utsSti. ;' I. \ I I. \11"10.
-I". \ II l 'm" Hi t. I'l- N4 nnl l. I I I. "itItIOIil|| | | llll.itniil illi.) ,ilni, (I 1,1.,) ,r') i i.II' 111.1 I 1.11',11, :i '1 'i's ..n :ar, In in nut I In iliiti'i Itirti rnIli-,1 111-'iin.l, In tin; luitiit" 1,1, tnl- '! I \ll. I ill i u. tl',1' t, 'till. :.it. \ I. \tli'' I It 111'Innn I liini t I.> In'.in: a"l it ,' ihlr :inI -

fAt i '"> 'in i f"r l\ I k : n.I'i! ; ii'ni'tii'i', \lii'ii II .'al; ; I u i ,ilitili.I ilrain' nml\ iIi',iiit.it, t llii' 1| nil"? ,ami i':an'l ''I lilt I'nl" I I l'ik'ii. ii" I' inn* H4 t n it" "'1'1 tnni'si-l' -I.nt I h"1 I I Ii III I,.'.ll.inliii I illII t 5.I.. I I.M"M,-ust 11.1.nr. I 117.i .I, I I llirnt zs'uttIsituuti. ami 111' it u-I 'ir

JB. .". .". :2,#;;:1 l tin-1 .1'*. i.nnipri'l' : | r l ,' .I ., |1Th"I'l i. titus, m 1' iin.!. tt,,,oi'"I.' ; nit i' I"In-ill .llml( I n....|.timi; 'tI I lint Ill.iln'.4, il4nin.4 .1!'n'ii'tli" ;I it 1..1 I I. I Il.t I l : l ''"inn.li 't .- I I in 11 Iiml Iii4 iii-ii vmk Ittili' pti i-'i'il:

,,, :: .. >. "I'.l'ii I linali I In'lv, In 1 I'nlv il 1 "it tit I | : I r 'In t Ilir, $titltit, ; In'ull'i'' in ,iUgiut I 'an't! lti> hati' liaii'iiii'4: nn .>.aiil.i ,1114111111' a tmiii'" pn" Irnlinii4 i naiin': I IIf I I 'I.U, ,i ,1..n'*in* | 'II,'tilt.||I" I K:, I"i'i h'1," I ,"". ., [ anti ptnliial!,'.

& I '''i', .lain' I i 1.k 'I'...;_ C Orlriilis' & \i'.. I il"t 1411 t ii 1 I np( tin-, .I'lh 1""' ttliili' I I 1'nM: I.IanI" ;tilt 1'1..1.111,1., \hilt -- -- .1 II Hit' U'I I C: l hit% II''.' ___ ____
i'-'ii I ;; ;; ;; : : I I Mitt 6 IHI : i-i tutu. 1 t ',id Ia'-:, i >ln :Mil', I'l ,iiiKlii llri... l' l | Ml !
I t. S t. Its '
,
; 1.u 1.- Sunn'' nnr ,'\'h.", ($ : ttill: l It il.ni In .nml, I null.ami', I tin ,ran I .' l inn I ant In ( lil I i'. I
llSn! .. .. il.1Ar. .I : t ".M'*lit' ');"i'r" .I"il/ '" i II ;$ a. } "I 1"11. : I S ,i -. li \1,11' I lit n"'. tin I.til';. |I'-iillitnit..

..tll I 1'iM.nnii:: :tt.piti'. In : I lln-' .*: liri'nnn'4 : ; I ( ,. i.I1: U,1: : "' % tin' ,,"".11 11.1 1'11..11' I'I.I' I lint <. on !h.I.: I In* I III: 1 rir i Ill 5' rin., I -. r .n'. ', ,"I.I.1| < ".
S it I' Ti I'niinli.t
l I
mi"I I I i.ntin- I it > I 1:1'1"
> ,1"1' .
i i mi1 A Shhts'u'SuiiI.. illt I mlI iiils
'II
....4\ t ,t I.. "1 '.:. ki'l." Wi.II. .. ,il t .. I I iti'.iltli, ami, "It il Maniiir. I \ i il.'n I I 11.,il 1,1$. ,, Ml t 4 !..t".. in i..1 t I H.r,1, : I I' in inn, j it 151
I l } i i' t .' ', il I lirliiiiili, II4 In iln' I tli, tt nl,,1/I l'Ii,1 :1.11..1..1.| : 1. .
10.ilII' IV I" Iii : I.U".c tutu isk.ittt C ..1"1", I.' SHIM, ,l I II "i.lul, k I Mils, tsg >i l.nlii' I I. I I I'liaiii: lias fmiml \\ i ilnr.il il ni hl luI
IllL'li ,ill-it 4 it li'ltti| $ "".' tiii'itiiiti'ti, ill tiiiilniil'l' I | I' 1 1I I I 11''l"" | \ ttilli plontt? lir-iin. .lnnll j.1 I : HUM', \ \l".na.I ;, \.l.I U. .,( nl; j tin. I 1".lh..It. :i ,0'II l lI |I tin* nmlrfhiLinril. Ill pun hIp t prip"i I II

ltH. I ,,,",,, ,lll'\, |I' ,lit, Inn 7Mi. 1"NAt. l iii. % t.Iy:. lii'at' fnlnii' : I I "inilait. .\.I"I..1: | Itt 1.-1'' I t't 11"1'1.01: I Inr; a: in tlss.-tit II'IK I lliat, tn' 11' t"' -it' i/i'lji/nit/; ; in I In 4ii< (,mil ilm I hilt* mul 4 olnn-il C.-I I 1 Snrni, 4. N'.il.ini, 15i&II I It lit.I:114""A 1,I II:,i lmu",. IIIIIL',\ I lli" ,>tt iirr Iltl n a 'iiii: I'linnt tn p.isl.in
I llIIIIl,1lIt. ii. iIlIIIlt' I
p..1'| I',l1 -I|"i-it ilut. ": :8 I"l:,ii..'- ,,1:111.,1.: : ) lit "1 i 'n"ni'l liat' 'liri'it ,nl tri'.ltn" ,r1 ti,0,1.1, sIii iti'nil t II". 111.01) Ininiiilalilinatal ,'HIm rniiipi'i'44' \.1< tl inking, li.lrr-" l>:ini'.. 'I'nltlil.loi'ii. 'I' ml I, i.) i ii ".1., IT i nil-! ., ; 't.. \\ I i. \ni I'll. I nl'llii'| s.llll".
.. .. \'i II 'I Iui "' fill I Allllll IIIIN4I\ ,
lit "- I. I II
""rh' $1k I :." ".1 :appivriiili-- Il % I 1 ill' if liii,) "tlri'l I lliat, I"' Iuill ami I 11" *
I lilt- I
l I"< i 1 I Iml :i sin' 11 .1 I II i iv. ami I tin. : I ii'.Vnl. l I'M.I I ,
ill..i" inanipnlilinii I .
,.' ,I ,ml,, ,ill I I.-I, tt tk 1II..h. 11.4. II"'r 1,1111.\ 'l
i purl ami, >, IIII4II'-I. ( mi'il, it ami ul\i'li I armlln, I ,.- All t lint Ilni :lluI.| his's. 'I'nlli'l si.nt., a'.I.1 I .i, .1)". I 171. I'l.l:" !lli .
"I.
I Ul I," : ,1 ii i Itllnl,,.I I Unit III'tit.' ,lull'K..7a ,11 > : : """I""iI0": | ; |I.i \hi, li tin- I Is ,slit.I i :itt' II" j Tii krli Iir llnli.iil al tinVm 'i :it nl
I ll/.tt -i t ihilv I ) ill I tni'iilin'I I li.ili"' ., I"I i'.. ;i iiill prntiipMlii I 'in In \ ,i t i tn I tin', II ,. \\ i iil > ,- simlt 1 ttlh; Ill, In ln> t-lrnnj.1'l'" alliniiii. ., .I..t l .. Iii i 4 liiiiiilM'r i'f. I ''liin i -.Ul.l tllllllll '. Silt! U. I :'l,
| | .-
\ I"j.1 I In | liiiMini.-- !
I MiiMiii'ini, ', ,li .nlli, M n.il '.'p.' 1".1 1.,111 ; tk'H |gtii i II.tl I li, i hi| nnl 1 I. I IIr.\ : nil tin1 Ilitll in .t., Ill',' nil -,iii. I.Mil.! ill
I'i., v .iii ,I in i .. ,1.11", .rjllll NU.i i< ,inr nni: ki'l. I '.ilI.iti i 'titt-il :lit, at 11 ltt, Iini,'. nml, I ., I ill, all I tin' 1.1.1.' nf .tlii-', iViiin'Inii t list W.' I likiicr, Its, fill, ,. M tin.i,, \10,1.1, ; \\ I. I I ItllI'li. | ,
t.1 pr- ) 1 1 iii. 4"liistiiif. silt, I'l-i- liii' Iliiprli'cit, milt f 1.1 HI' ir I ibi.L 1.1,1-
.
al.1 i r I II, I".it'll, ""',,,' :tsiL' Itl4 ,IS II IIII4.Mil | .
A' I i |I" .1"i \ir i-i.iilisiT' 11 |I.ii 71.Al. I tI ;.ii ,' Ir "iIt' I.. "' ,h.! I i till."* I In : nnr" npin- '! i than. nut nllirr" n.ilinn. i (
1 'hon' ktml.
I Mi\ .I.\l. ; I I\N.! 11,1 J.I .IIJII. lain ami, a i ..rllil: .iusuuti" itt. nt I "Hill I .'1.,1. I tutlIt., II. I h'' | milling p'lilli'tit in iiiiil l.i'lii-4.: u ilii I'n itriii.PHI
Vi'tf I "lili'ill" \ill <'iin. t l iuit" i I.. \\ i' simi.i.lt, | tins, ) (hit. t ,iih: iinnl'l in,.iki1, nu allai'k, n|' ni I. Iril I. iil" .'. niul Inik.. 'I'ili -1'-\|' l 'III'/III-III| pli'.i-n'" : I'Nrn.i114" I 1"1 N.'i' l'il, ,nti' Ilni- M :Vi7, I' I Koiiillinn.li.l : l.tthm nn lln 'lsluitt'r! ,'hn"iiIn |
: Upccinl notices.fAirival I i"'.'. '10 .itnpli licraiisi' it I '1' Mtnlary: .\.I.I, .''II.II. "I'I.. | '\\Vi'inii-l, 1 nnl, I |111'1, any sillt i'\in-i> It "riinii'4' h tliH, ( i* ami ruiniti'4sn' I, "I..<., 'I'liili'l ..1.. ...!., ..... Ac..tl H'l, rn i \ \ ,ii.i' lit', !tt't>. l I' i'' 'IH,| ': ,". III,' li.ill an I irtnin.

I i-.t. inn.I( I'litiii'iiii-nt., ,, I % mati'i'lal: :a- mir l.it.I r'tn In' in-ji:In-, II | i .1| ii|. :,1..1 II, .'.mill si.unl( I. h.' < IU'tl'l :> l' I.OTi.l I i ,1,1, ,"I'I ,!tt> I I li: ., I II I!, I l'.i."i'| Ii:in- In'MI, .I'nl.ln Millnn :an.Iit
and lleriailr. of r Mails.! inii-l. ;at l rntlli, {In : i ,I pill' III tinrklnjr, mili-r ,1. lies ) sn ik nfinn,,,' cllii-i I. J
iiil. "illi I butt nf ,' I II i IiIutI.s I >
.I.I.i A tt Mini
I .1'" a "I in ir ::1 i II I i : Is Impr I a (jniitl id Ir f 11 l a"\\ il. it ill lint I 1.1. Imix ; | | 1 $ lot i'--ai-.t' I iti 1. I II.I iin: ld I Ih I IIIMI'is nn Iii'iliT pnint nn l'i'li.u-i'la:" stI 'C.I liilliniU Vi'iiili-l I tnli-i Slit: till iii, \n M.'iaM.I, uiu., ;;,;,

I .11.1.1'. it'si, tki t* tknl nf. :, \ .. innI,. I I.' iiilii.r I r, itiu.s* u ill .in I \Viii hit.' Stutl i;, :aI i
II. l. .\ .1:. ':. t Iiml IIII. hut. I'hl' ; ill ttltlt llii'i'ilt :iiiiliiiitii4ni-! j I lull l tltnl If llirl ""' "1'1' (mil, I 1 1'1'| )
fAr, I in.I I l 'n 1:: \ MCl" .1111. 11 "I .si-rinn.li' tlnni li. tti' 'an' pli-a.i'il: In I l l'tain 1.1..1. 1% mill s.uuit.. 11:11MI : i., I In. luiu. l-Mi" I 4.IM.Il N'ii4, in :uil I nl'.i i umllinlic| I, ii.' 4.5
[ "0. ".".I \ MN ", .- '..111 "npi.iitnn.! t 111.; I, i ',, "' I' i in itiitt-Iiti.t.t: mat: I 11"1 \1 I II"I" li :ails !I. liii' III ( nm> i-ipial: / ("huh' Ilni Cntnpri'44; Uttmkinif all \ ,III,,! i.>. "'l '. -hii' ,11 A I ,1.i I' .ill IIP| .iiii'iiliuii if Iii ii'ii'lrrs

4 Ar I I. n 7 i" I1 M I l 11"\1 I llil'iin) linnt I I"' I | .', 1'11111"* in'iin, i.tnttniK I I.t I 'il".:tlil.5., 'II I In1 I 1'nilnl, &Malr': inn I < |. ninl Sinn.'.. I4I stilt niKll i 111.., "ittn ,I I IMMIII. \ tit,, 4 :n .t.1 I : i : 11 its
ii. : 'I' I I' >l 11.111 S Vhl, tilth pr.i-pi'-4' ( | nfu slf.i.lv; 1'11 { ut. III I.! "lint I -nMr, I l.4: II I- ,"li'II''. l.all: ?
l 1" ;:itiI. "",1"1'"' I"U I Iii' I i ttlilli* lln- .1'11 is I l.l it "fal" ",I", t.1! tiil'iii-l, tn "hati': N.itt: Var lust' 4i4"n.| : Nmi lit, mir rail- I \% liiii' hitili t. Iliiiiiliifii .Ii.I.uiIIuuli.l.u ".I. 4.
|
lit 1'I.. II. 11.& tissiinn' 4iirli' pI'iipniliniM I l is tutuirti 1',"* "il.'li, l""li in iln I I 11,111.111,1, Ii'htiislth.h.Ility i l uil, i 5 r 'mi 1.r"'I.\ .1'. I Cii'| ', ( '.null I I i li.K: ii I' ..t'i I iii In-In, '4
.
Art II : 3l \ 'I. I .. I..III.il.'.'hill, ,"I I rvi'ry hilt in i | Illlllllllllll l'l'lMinis 1".1"* i hi in.l \11"' : >. 'Mi h.I..h..
'
LI,. .(.: ,ii.1 1 I' M.'j: 1.1' II" n.ltiiltiui; I..1, 1"'I..I.' t I ";! In Iii' .1.",'. 1".I.f| I ttn* I -n:;"-t ||It an nliji'i, lii.n, "tn| ""H'.li'.l In | IVn.ai'iila,, | .i l Ct 'I "u.t''." I inn. I It. 'I papiT, ivliirli, l I. | | ,'| | Inisjm'.i' ,

I'IIIII'.II i nf its "inpiriti: 4 tiny 'IM-III' .ti s-.|i. llnitnnlr, I t I I lar,, ,.( ?> nnn I llirrt' I iinnl 1,11.1"11' 0. I' ) <. Iiiiil in his mi \ "I. i I Iii.* C.iil| tin s.ik 4 tin I 'iitiii.in\; Ml I *. !i'
: '\ .lillll.r 1".1 Imir Ih:1 .. .. ,. !
\ > ,1 M.It
| .\.l I ,n ,i-t'i" ,"I l 11..1.! iiml,I I'M..r4 ni, "\-i J it I I nlimj.t .In Inin tin' lli'i'i-y .( ipli sss I- I ,.. I :|i'st.|
S [ ,,., ,i. "I t ', ht.ldlii i I i | Hi ,-,. ,lill.' "t. |1".1| .IlNli.i' I it tin' "-\\.1'1 .I 11111'! |; \ ,,',(. iiml lluInki's, tliRiug. I nun, li nl lli,.it, a lain.man: ) IIiI'II"; ,.. n-ri', ami IntiM ; iniiKi't'i'I 1'1'I' II -i I 1.1.1\: l 'n in iki mum'aira ii"i'im'iil l'irllio i |iinii'i'r.lli'nf |

I 1 I. M ,in. 'tliin.'s, jll.lllIh"II.1 t I' t In ill- ; nf like( rlial'.ii'li'l'' : -all t Ila: I I.tiltpii. Iami. t iin: In' i*. nml* i sin :a Iml up I i ,1"1 \ti, Vniii,, 11 'II., ".. II II .s'.. I 'i.II iii' ilh', ||4 III' I'.lliiiut: all'.ir.l
Ii, .'i i li. n-i.ti" > 1":111111" Illh'.I" .1 1.,1"11. .I nf : i>, nml '.Itt, 1'1' .\\ I iiKill.
mil" "i I 11'I'' 11'\:01'| us in. \.II 1"1\
I run: i t. ''I, t n ". .i-! Ir.lt'i.:, l ,' ..\I that tin- : I 1 I'ninpiralirrlt lilltinntlat lln-.l. |"iilnl. kimit tlial titt' .Idni nf liii' 1.1, > ,I iutuh4 111'1:1: l'I' "I .1 I % I lull Iliivi; ) Ilni ilC. 1.11" '. \l,'"iiln 1 ,'. I > IIv. .Ul.: U I. I In I inn iini in n liini* all li\ liiini'f.UV .
'In
Iih5u15.si l 1" 1'1'" : i-\- \\ II I Itut '.'
I Xni. niil.'li, .17
: [ Arrival mil; Depirtuie;) of Trains.i"iiK I that "i mill1 I" SIll .* ti I I ( ran I II' "I'i'lli-.l. iii.. lug, ninl iI I"ti'. tint 11'''" lit 'In mm" ll.In 1".11.1 nnr' I'unrilil-" l"-alini II' as a 4 4iuui | 'lllllX'O II.MSI- ills ,...-, >.. Al'., l'I' in uiIit l < ii \V :,. .,|,., A I ,i. t |KIIII ( In'io, It ill IH'II 4 full :allrihl.inri*

I. (111 ,i-nlli'i'lnf. ;. ''. nml I''"' siirplu.' 11'11 II.." I Ki: :I tin- I'. :>. It 'ili- I.I.II:' I II \lll. \linli'nil, I M limit li'i-lninll, .'< |ii.II I at Ilii' ,'.;iIl..tI! tilM t'i| 1117 lii'\l I'n-I I IV
: ,1'1".1 piiinl.' ; i I IM-JII I I lii> liittn. | I IVni
I !I" illit .
.. I. > ill" nu.I \aslitill$ .' l.aili.i.nl. i| l.rl mir pi'i'i'Ii' ami | I ; ; ni| lmli-4. ami il"'ii---i.n-| in i i a nn' tut" llii. pint t t iliaii; in;: at li'.l.I; '!: olillll 4. I. N mm.!., I. It'i h ,| .,tu. I'*.. .1 1 \ 11,1.1| itI n., itip'lll. II- I its' 'I- Kitl ill Ill tilil III' IHI I'lil'
''
| I nit' .i"'. n 'ttlll.ti.\ N.. it. |I" 1-s.l.. || i tin nppurlnnili' In in.iki* t | | |.|>| s. I hc i'l, titel' 1,1"1"1'| In I hat"a i-liip, wa.: Hi'liMl'li'i' nnr Iutuihis' I p" ii| *' I ill In ,I.,- II. Ill I'l III > '
II. ti" \- |ill \ tsiintnttsJCl'IV' I : ,''klinnn.lit n-a.-i'it, I nnr" 1 lilii-nililt\ III ii.ntiil'iilnti4! |I" llii> I 1 1.1; lit in liratt I in :i'l I 1"1.) ami I tic inli'" .t| 11 i tin-" l.ili-iari. I 11"1',1'111"11 nnatnrilat4 \in. M ttI25 .1 i --inilli, iittiis.il..7.1.1_ , I Illl.

: NtiKllt., ,, I, A N". '.'. Nn.' I. ain'i-i ali I (1"11 l"llj-i'-| ,.. t ,-) A..IM, '!ialiiiti la-l' "- ,' .ilmiii) ,"n"1!li.nl: that mm ':. nl" ,111,111' uatil'nnIlir : ami In I llmMa' Nrtis amilii'iirial I Itolll'll VlllllllWIK. till "11. \ I I IslllH \\ II III 4, It*, Ml,, | l I- Illlltllllill iu.: u'ti.ii:
I. l I' "n-1 "I I lnli.li I I I' nl ,. M.t !ti l'i t. 11 : .
I An"' I I' .' .' < 't.l. n j'l l I- '.V t. \i. l.l..r.: M.I i ili. py I -l" ,ml nr I llilul I iali? > ; I i t | t''i.|. '.,.. tiui.l I ,liiui liltli' \(1. I liai. all as natilli-" )iaii> ilI I'. \\ fttnnlil I I 1"1.. ,.1 I Inli'irst I nn \\i-ni-s-,| annawfl.a" \\ .. I In Ins a,'i II I'II it,is.Ls, lit ii. ,'U i.11,1::11.l I.Ii n, I Iin. til. I A.M.I. I li A l. ) \Jsh ) %.'

I.IIIIM.! l. ."". .'.I III., ', ,1 t ,1 1 llll' :'"t I'. .t.. '1. I :Ml...* .I.I I I' I |I Il .riipnll tiilliallniir: I ,, ..,1 it I Inn' this.'. Ira; ,1.) n. to I".. h\ .. 1.1'I Innl lulnii', :| ti Iat4. \\V ill Ilii-i in nnlir. llial nniiimlay I 11:11: I nr \ \ ..ii h IHI""'1\ >.. ,i U I It! ,1,1ns.l. A I ,,.. I[ M l r.i\: MM rn An.irA.,

-, ." I I' i .. ". i i..t. 1-1 t. ti., 7n: <.I.\i'I'd'.1': i ili l 11!:<.". \Ve iiate the ""- h t '1111 I \111"I 'Ito lai.k "I I I'ninls I lift. I iiliiiul, ilniljiiii";, I1. il.i. i liannt'l: 1 Ir.l'li'f., iuhI' 'iv liatr rlml, r, Itt''I ijr.nal i '1 lilt 1 1i \ >ii..ir. I.ts!,it r, I t Pimt S II til |I'i inM la II,IiI .':.:.ut, H in. I., l n.tin. ; An lilli'i I I. Sin li'lmI 'I DnxinriT.: l.lr.: ,

1 .insn I ,.,., ,,|Li' .nut ,!Itn"i Ifiiflriiai: '' i in piisltinn In in.iku; pmil i'i t : "ar tt ii .it, .liia: I. t null-, |li.t'l imt linn .\\.1'1.1.,1 lit. tiri'ik4, ..I.ll.. lull. llial' :, Ilirv 'in it 'kiinti i 'I In' 1'i.h. .. \,.. 1 If. \I 1 4 )"ld"l|: MII-: i I 11,11 U It. i.st.i..ss A I iiln. I I. unit in 1'i'ns.ii'iil.i ami may: In, run.nil.I -

l ( |I. ". H" ..1| |i ttill, I'It.. ,-''''.llll.Illlll t Unit nni 11.1..1, I || mi t nf hit 1,11,1.' tis I tin* I'm' .r tutu, ttliirli, ili.in' i',1 I In'i in u nl '; i.Iihiig nlltin ixarll.i I Iii'itt in |1..1 fnr ll ; "iiu'l I in I tin- tl'.li'lil$ I) lllnl'lllll" 1"10 ":,' intin \ .I U,nil tl n Iti, trr.- ,I Itt. ,4,1., llti-r III i.H. I mi all I I l'rir..i"iial i,Il tt'l'w.
|i'"i. l Uli-.l.! .1 I Ki, at l :" I ill 'ini'inlirf.' ; 1 \lilll i t.ttitu., ihillsli. I Si.
| II.
| bi: s \.t 'I.i .I'.iMn.. ii i II' |ilt"1l i.atl.nt' 7':'!11,I'.II'. tl.K. ;. t llii* lli-lim I .I 1 1",1"1 I ; 5 Wi111'111"1' i." .11'l 1..11; iii, i/ott." I I ,'1.1 rnI .I I I'i's| | I-l.inI, anilI'nrniinv in-anlinii'" HI-iil.n, |1"1'-1 I In, ""lli.1 1.1 llr.lf: tin'' li.lllnir' 'III.'-1'1"'. .hilu. tm ll Mm h.itt tt in, .. :i.'t ::4 Its I.IIIH l's.uIs .\l.s' |. | I )tiis'u' fI't

( I I. |l'. IL:"it" l.t:' %. )*.m"i It III.: at 1 I MlII..i.i h hl'' .linli lie" 'iti ilI..II., -,. I l 111 inilialiti'/ I II 1 sn.:tin' ..1. laml nn 11," in-i-l t ,1.1 nf Santal.'n. -lali'' ami I linirial Nun .I to t tinpnlilir.' I I 1"'h\ 1 1'.111.11.1 I I Ititli'ti u slii'iltliiiiiM. II\, I. s,N, n in, in* l't > 4. a t. N411 I iii. i I I'niiiinti i u'I .
.Hi I IHI' I sty .l I ll t.t' I. ll.-lll. I 1.1 its.
[ .Inn. t II.MI al I. J. I I* ..1.11,1'l1.1'| ilijii II. I t tI .II Iliv I I'ttu. iii 'I.-i I ast' I','"- l"i| | : l I I-lainI., Itnilil nnl I...111.1 Is- W".lill..1 ..pi'i-i' 1,11111"1,nni' \ '1,. .1",1| | .li; ,nl lin;lil. I tin 'h| |It| tl l h KMIn., itiitttt i, || i i.iiu,, ,'|10 iiM 1 'i % iuilili.:

.\, t h- ,,,"t II P. "li-l."I" 1,I .IlllliUi'ti I l li'ti'iur, } I'l'M-a"lian' ,1" I | 'laml.. put a- ilttii. ami I think. tnttill ,.,1111 ttr I.I I ini-, \i'U4, liii i. iMii'nlly ., 1.1, .! f'ii', Iliii I II-I I Ittinlt .tr.il'. nrin n-i* situ i' lsuiiih'ur( l n*
| il I I "nnl.mil, I nil M"l'll" ..ni'li I i I I \nt M mini. Ni'Uin ni. H'l. MIIII I I |ii i\V 1 I.M'iilM. On I II... .|It n
)1 l..i.t, ,'i I':1,Ii, i i I i.i. ., 1. |.annlliir, I stair; .I 11,111, : I "'. \ I l'n li lli' ill.I lrii'ili',1 ll ililtu tin-, i nni nl In tin' '111'.11 :airan:i'il. ami u.sI" 1",1, III lullluiir ,ini' liii'llt, \1,1.11.1.11.11,0 1 till U t tt ,ut.ttSt., lit |1.1111| | .11.tl ,'( Hi' 'nl I, 111,1., id Hi., r'.i'I, | .
1111// u 'h| ih
I.. ii. \ i.i g I.i-ii. "111.1., t nlitain, U,* up ami, I t nf mini, i- lutsit." i ranln-ii iii.i. .i, I I "-"' iiillinul, 'ilinljjin n Sri I 1 | ', I I i HTi'hlh. .Liall'' I in i this i ill.. I I t.t'.t II nil", It nl, I till. .
I'. .'itU.tII" 4. t'l l'l. .. tt..t., I ,1.1111 110. 1 ;; "lil'I" lil..I' ..1. \ in I >ni'I I inn 'tut< Ha I IU, liril-N rnh, r. ''n II.: limn. Mi .1 1 l >.
:,. 1"(11. ,iHlatnl: lit 'lit'ti. .,iii I lln-ilai'. : "''. tutit-! lin* i ,la .1"1''i' ,. u Ii..j 1\ \ill 'liiiii- pli'iili .. uali'"r a izliii.; ,"il ntt nn." ami tin* 1"1li I'm'i.illi lli.llllt' I IIH| >II ,1"'I.1 .Illll :". I'i.|"|,,|"", % ttu. I ll.. I. I '"I,, t: ,. M, It's| II.r |Ilrt.'t.l %M, I il U.IM tstutt'.l| In in irn,i.5 In Mis VsM
: tit' I I I ami I iln-y .'"' tin Si in il, t II 'I| i. :Ml.In1 .
1,1
'IJ Railroad. I II l \ '1,1\; : Ig i .1.1" 1. >i. in-ill. I. I I'tinil.I .ill Iiml "".1 "II.o.'e' 1""lli.1" : 1\ .1. ,Mnlilii',1 I .I I tin1 tutu III" | .'in.... Ilii. S tV li iliniMUl, A I >l. t ,. l'.l' rxrinii.: 1C t. U' II. Is nut-*

: Pcnsacol.and Atlantic .1: ,",11 .llii. lii'.nl, nml nu |luiil.' |' nurinnlini'i" t,1..I.tl, Ii, i-tt'ius.l| I'l tin,* .1"rii,'. an"I aliri" '\ mliinil I \\ iiI'S, S IIM I Isish, 'tiSi.| nill'l.iiiii, {.
I i .in i, i 'tl i |I' in. r '. li. !- ,!I. '..Hiltrl' Iklit, I pralh>. .. liu& ni|,. "11.1 ti- ilalilr. I lll'T I llr,4.,
1 I I IHNl.s nr 'I itit : f.iitiltli; I'li 1'.1 ; 11,1 slii-' | | | ill suit ,tlir iilli'n- a ran I'nl | \11111": ilinii "I| tlir nii | .
1..' i i IHI. n i 1.11" 'ii a.ni, trI 'I In- "-.ilti,ti i l h il: I a. ( I I ui'hi'lill, \ n-r Mapi-'s: I ''ini'i'| | | inn I | 1.,1 I I tin I. tl I llni's.I I I..IIIMI. :1 tm, W I. Uitlii I li.t TD (iltit itiiii'|,| Inain uc ivliirnin, 'riHi.inks
: \in.UMIA.; ..II.i. r,n 1 n'4pimli'til., li llii, fli- | tin* .111 nin.nliii:, i !: .ii.iiin i l.in", i., rini- i
Ilf ill I." i -, ,I I : '.,iii i .M. .'" l \\'i ,ilii". I I M.inini'. "A' Inaml., >tul., I lit liiili'ii'4Imw' n anI t' ti5.I
.'..t '., .'"i 'I, ; I 1"1"| 'il i \i 011"1".1 I'IN-I.' t. Ii 1 i. ; 1" "nru nf tinC I iniii m h U I.. i lni'| | h Iliilan.: iniir-l| :t Iini' I '. j I.-I I.- II it Nil lull I'1S..tl( lil.l.
,. ,I. I I': Mil, IUIIM"ill t I" hi .'i.in Ar .llr| ) llijlll-. .\- ,, ',-. 1 } .1.Illlllll. ) :k.. t4S|. J :2-lt l.'n: ll t n' im *\:lisili1.|: .-_. ..il' niil'"lliin.tli' i : tIll Ii4. mil- rnnj.1'.ilnl ilimn, \\l Isititug I lln-li

: '. .'',. 'Ill, I h :.' ".i.in' .I limit' nai. .1'li.o; ; I ilav Ilir Cnaiil, PtluI.! iiti-i limit 'nnl in 'in''t I in..n| in u viI. >
11..1.1
.. I'.'.t, II "n-l n ,1 in .Vr \ \i.r.'n| In'iiiK. "I In- | 'i 1''Ito I'nlliiik inif slimlin I i-iiiiiniitli'i-s' Mr.' .Inlin. Sinn in 1.,1. .1,1 -
I I : 1..1 ill : \I'. I'li'.iili'iil.iMi'., \l- ; ""I < 1.I'.r, h tin''i intnxii itli'il 'I :I I. t 11 n I. I titII II, Its H.lI :i iI'.it
i .' N nrl In h.tto. 1 niili : l'illTIVi'
>t alls : ii.ini i iM 1'1'.1''
.
-
." 'lln 1 > I I. I I illli"I ti'.ir I ls-,1 I HI-II- l lu, 'n-.n-nla Ii.i4 I |t.l I III'IM.I| | | |( | ||, 1,1,1 |thu |II|' % {.
.: I .I. I .1.1.I I-l', .'.'11 .\i, .i'.imi.: pay I i I Kigali.: II ,I.1,1,,- -, -41111- |1'lo.il".1| ; '1'1.1'| 'K vi.ik., ",|1"11'. ', ii'initi'' ,,11"| I Hi- 'I'liil.liiiM intt lltl H4.ilir .

I U "i M. I i-i.. i II'.1." i ii,.i':($ IvclniiI'l'inl'ini'il' I. I I | ,""|. I lli'inamlian.l li.-nl'tr. l II' ,., ..iI.II..II. I..rI.1 """'iiiitui t-xliiliilt-il In IM nn '1 "..il.iv I ,,".1| liii I iso, : it iii'i.- II tta.ln'il I ,' I 'ui| .\ II I'M.III I I In.III, I,.,' I Ihi'N I \ i all lln alli'iilinn nf I Inr ilf.ir

| ATI' tsn' | \.l iI 0' I." "" j I '.11' I.\. |\\\\f\\ lnt" n-l :irtti.i-.t at '. nl I 1",1 i l Inri Ittij' rust aii'l I If." "It, I" Illl'l Illl ,lirl'l nil 'I IIitis.tI.t' | | ( "'" "li,, 1"111.111111". s.( '"II.ldi"I'I,1: : ilt- 1 11110. tt.lt 5 s ii ,, 1,1, ::1. At I ill nun, I liit iiiX Jill \inik I In HID lit't I lli.it u am
"
&. .,in.. l l.i l.> I I'. n-.ii- Ii : | ; .1". ,'li.--iv.11 I lit :I 1'i'it, ii ii-l. r- :" ml i't i % l if. I 11 1,74 Nut |I' t
I I:i ."'. tlilMn \.Inl.1 I I I : I .' 'all lli.;uli.: liini I 11,. ,"' ; : l daik' l" I lit I I'li'ik f'li'miii'i 1 I ili.I I".1 I : 111"., \liii. h liaif, )just IUTI, ii-ivitul III ttanl. .. | I I'l 1 Ii.1,.. I'.i.li'in.1.1111 I, I II >, h 1 It,', UN IIVIT S Sit I.IIvIIIMIIIh ;, 5 niiliini.illi ail'lintf. In ttsir lsluh' ami lilt
I : i liultiin. I ... '.' 1 1 Ill 1 1 lin.in.' ..' I lots. 'I. I'i.. li. .- ..1..1'. I. nt |I't I .1 I .111,1 III. .'.I Nut ::III I li'iial I'm- Ilii-1 l.i.
:: i.in i' iII I I...k" .1-ruiilak 1":1. I.IH I 1.1 : i-'no. ::1'" I. '"'" illl'l I i iiinniniili'.itinii' / 11"1 I I. .l' "I'I'' .IJMII, I Ilu i-illl-in| "> N nlllii', nppn.ili.. I Ito I Tiitl- Mat;, .nil, ami i'\in-i',| ,Intii'tt M, ii-.1,1 llniln n, .HiJ \it IIII < 151'| 415151 I., anI il..il:

I ; ::- a.'inIH 1"1.. "ii: .i 1'.1 I hot\.1 t ,natural ,in iniii-r, I ;' .I iti-il. I 11",1; 11.11'1'; '' (1"1.I I I.AII.I. I II.I J lliiiiiii.liIln ,. 'inn I u. Ilil.lilj. .1) !I...., t, (. t\ ill ..atuu i until\1.1.1.i \\1 in. | ttln'ii 1 tin' II I li I linli, I.NI Nut .N: HI-n III'i iliiny all kinnf) JIlt unik a

::1 I '.n I "iyttll'' .:) 1".'"I art-, |1'.11".1. ",'I..I.h, 1 i C -". I I 'lirni'',- -I I.:. Ilii ,., .Inn.' Da:: :in, 1'1'l to 111.11',1 i nn sn ini'i 1".1. I I ii' I it, in n, I.in i. Mi7 I 11, s'Sli'tlt'.l ( Intt II- il i- iliilll- 1-1.1-U lil-lr--ill (,mill
: ..". i I li |1.1.l > 7 : > p.uiMil. < : 'u"il ; 1111"11,1 I in" lin., ttiii' 111 ni'l. HiIran.: '. :'P. >iiiI..11. tl nl ill Nut .1.1i '
*: :. t .it'll' 7:1": 1.1 'itratkii nr 1.i,, ,"'. I 1'"i., nn :hvi il I. ma.lr a; n-I .1 I In,". llo.) it.. .ui-( plii-i'4, I tlii-ir inlrnillli-liiiii, ; in "inliiiilinii I lit i'in i," I. M mi 1 I ll I i I 11 i. ; -.1 I Ihi-.i, lllillUlil.: \\ u. ill. i tel'-i\iliy ,.|-,|,TIIllMi <

: ;.:t It, ,r-lulu' 'tnn 1*: 111.in", I tti> siuliisi'il ttilli "' | | i I'l-l.uiiiii .In H.uli.i i' i,ait 1. ulii'h l'I">"n 'ti'si- :ami 1'1".1":1",1| / : tiiilillicIni.iiii.i ..., jug | |, I 1.1":1.1 r.. it t an- h'Iill .1..1) (l .141. il lln.Ill N, 5'. t4l Nut III I l.l'i.lir 15(1, n i ly| titlI, | Lti'i. hiil'stitilsotis ,
i i.l.ilJ | list'III Illlll
I |
: I. 'iniii'Miili.iii| Mniiiiii| t I II. I I Ii
fit. I f .. ." I.Itinr. .t Jiiii tf.lt.. ..I 3.1': I'.IM, .\l, 1'11.1 111" !ali"Iril, I t" ; it I ::1"11.1..1 i I.. I 11.01'" Mini I .1'iirpi', i 1.: I II I .i) in'.. .1 Min.Ut.'lavi' aim nl( i tin/ i'niiiaiii."|, A l.n'i tt.i."I" | \, ""1".111"1 > hIs., II i nk ir .iii.l li '..lu'ID Nut II I Iitiu I I In ln-| i-niiif -:-ili.r.i'li nl. .ilirMllni

lAr. I ,. 'ot I i.lliiliil) --... :t t-::. |p I nil.l.'k. ..v ,|n al. ; lln'i'' "l"I -" ." ,' '| I Itt'. ami. I J'.I.--i i. |U.; Jjnnl.Inn. 111.1..1'. im'lrn aiu iil.n nn liaml, \ |11.I"llh| .1.." .1- II 'I n .1,15 u till tti.t." | i.i.i | |.. \u'i' liatl: > jll-l S'ltiuui.ist&l| | | | (hit
.' I lit I' ; "I.'N| : I [ ) in'mill. I'.ili I 11. .iu4 11,111
". I. lt.ll.lkt' III, s:.I'N| I IV il Hi 1-1 tin. liaii.Ui'ii, ': I:I I 'I'liiinillri- Mr. i'l.t l.'.| '.1.,1.1, p Sun.' I iv. .1 sit. li:" : in.Iln .iml ilnttnik : Mann. ill In,. .I.'II..I..II.I'.I.'II.J"I. J'1 s ons i l'tu iii'.isiii it.i k, Ih.*; Nut II I I'linlini nl' lln'i ilj riMloi.r nnlinai .' '
'., .., .tk1. .1'1.11'i"l 1 l l.ill.I I I, ;1. ,'ii .,1 "a I littu r uilu .,Ur I ill. .,
1
in ll.'tt'iin. '
_.: I Illuri's tti-iv li'.irlln'in tta; l v <>n I tint/' .tI I II.I l ; : I h I lltrliiir-i:. II. M l til.\., r.uil niiinii, iinil In, 4., ,. 'Hii'iM/ I II. ; U Nut .1 5I in |i.iniilili: | I (01111, IHII I idisii I ill' .| 1t18
1,11 1'.11\ \ .1,1 I H! I Si
"linisil
I I"it niulil" :usiI I I nni tt.u mini' t ,11 lit ails Nut .'.'
.j Jt.rrl-i ,.111 ". K.A W. It.'K. ?":.1: i..wl.I IifrnAir I I> I ii-r, ami 11,,' liappt lin.ilo, ; : I t *JU.'I.'; : 11.llh I I h.um' ttis "." "i- I ;.nltr.. I.I .li'iii.mi.' rtuik" aiv ""I in n-aliin-, |""I Un' i. in tin.' .Ii'Hil I | I I.sutisuug l> iim.l.| il 71'I \tt |IS| I In lii-M-'t| iinritnik In Ilii. Mm it I iii.

., I A. "I l .. |,. iii ta .1.1,1.1\11.\L..UI1II.t.. 411 J l i6n: i ..I.,,I.I..: |ri'tvanl: I I'nr sn nun li, I."I., | I i I On 1u&h.Iis' lliiil.lni: :ami, I H.-pilaN: '" ,"II'I"/; of ".|'. nml nnly attailIn u uI "iu.itsl Ilni n.'tl I i j'simnniii 'I t uvt.IVH \In ilk|Ii.i|Hi. -n. .ti.utuaisi.l..., u ; Nt Nut Ij'll I ist.isti''s. iin: .i'l' .,iinpl, (lit| ,.|-, ifin( tull)

; ..' t > .l'i Hut .1 I I"u uii. I I"I' inimli'4. I li" l I I'' "" | | ; I :I II.I..H. I- j I till'linnk .Inn inlliUil\,
Al t .S. "4'U" : 4.1. 'IIt'IIIU. Wall .1 .pai'r, ,". ,1,1 I \a. 1,1"1..11.. i| 11,11..11 I..II,1 "|1,111.| ,thu| wnlk liami'il; iiu.lIn :-.I i 11. .' I.-, I i i h.jtt tl- .1
,. I I I 1i1' a. I hi. 1 I C : '/. 'l.inlin. uln.ul | HiLitt i.i -i. I shillS r ciir, :ii'i; Nut ." ili.iiiii-: al I Jnli tVuik.
.% |j.nk -- : I | lull \IV'< -
.1."IIII'lai.r lamj ,,. niranli'i'
I .: .... i ,.., .l'tt S la w 5; n.inii.NI 1. 1'1'1. .I"'lua' 11.1 ; I' I..II I i i. I 1..1. .. l .t. li.i'l, mil, 'a i' \I i .i'i n> 5. tk .1 j i, .Vni Nut Jliii
.. I I, ,,, ":" ,,.''01 4:*,-* Ii.:. aiuSli >ay, t Ilal: I it tt :a. Ii. nuir i i l : I In uiiki. ;I i'm i.-n I l'1..11 .SMial| I 'iniiniillri. In si'ii Ili'linin- .U. I In |I"| ".|,ini,,11 nf MI-. .s-iuii' t 1.11"il j I .i' n. I i,111iiii.,11- \ii.niii7lj Nut i ; --iti-l,i,'li-iii is sill i |h. i)

p I i,. t.. ili-iiivt..i. U ." ..iu ,.; .Lll. e\'tr ...1. ::1.111 I I 11"1111' I->ii> in I n-'iantlvu I | '>uti'S" '. I I'liril',' I "i 1'.1; .;... I K. I IA.I.| | :. j, ll-i' pn.'paiali' i., inn, In inni | | | j hut, ill .1.11.1.1" uniniiiiii-iiix: II.. I'.i1 1 l f II.l I'.ts II ,.!< II, I I |is. |* t tn' llml |ili I..t' ill umk sh.o. ill nnrn.'II: itBLACkSHER'S
K 11. ui .Hll uir*"' u-'a.m ,:t. i" inut 11111 .I. I |1,1'.1 I list., all llii'ii."id. li.i.i I IH-I-II i'li'-li-| 1..1' : \ > ii. ,,. il ,i.'iiiilmtn.| |Ii. 'jii
i : .. .. : I I iv : I I Is- I l.iiiita. K. II. M.ilnnOn 1 ki ,.
1.I'1 IUI\li. li i our" .1. .l 1It 4"'' lllii'ii l nnr liillniln I il.uk i] I l.itn I tsi 11 5t1 .Vrfi so., isfI .

05 I, O 1 (1"\,1 I I'M lln- ." I ;,- lillllii'l-I niili'iii" ) t tilt ,tin- I'nli. aii-l i liro I 1"1'111"1--1" I.: "".1 1'1..pn, I.ilf i Hi s'uijIIhlIo.: ill In, h.ut ".1.1 I tin. [1..1.1..1| | I 1..1.1. : ttllli'l.I I : I II. I I .4 ttli.5, s.utl I l''o I LIVERY SYABLC,
l. .1 l..1. I 1 I I Ih Inin.iH'.l| | :tss.i I 1..1 .. i 1.' 'I ii. l-i.il I'l I U\ii.| | 1 l's's' |.
Lv. S .I...'. ,_,.., .1 h' A"r i 1..111, 11.\\ .\..ii.Iit. ti.i I IS l lii:' itt -imilar( | ipil a. In li-) I I.lim- .. I I'"I..I'i.'u., ," I II I 1"1110.1"1.I | | I l i h 1'1,1.1.) iniiikilin I ;; I In I itstt.t IIII"i ,. .ra.int 1"1. | .I I. ,.i,''U In.st l* .. IN>*.4 1ti i'u. 1.15's. Nm.lM' \l M tliiNN \.
.liil.i. i--ii. : | |il It tll' S li Hill II 1-i'j, :'iliM Nut n
l _.
I llnaim .
I -'
,, I I.. :.... ,-. "Ihwl( ( Kirk" wi III l IK- .1".1 ''I'. a 4 urll ;' III'. It'ili'lV.. 11.1.1.1, I,Iri 1I 4. tlKII*** "l I M' .-i- I .1. Ilia. k.ln-r.V I .I( M -
'i l: al tin* MutoiV' I I 11-aiy |iitu.l. 411,1 i jut |hull||- : 1 It.Ii a I in, i it, :'t-ll
ii .,. .. "i. : 1 I "Iil. Iii niiiiiiiit i "" ,. ; | \rlis. I IIH' I I'iilti i.inn.l
tinli.i.tr'1 ki'i
.. :a I 'IBIo'I.\ I
rmi.l mill liaml
lIl.i4Ilt In. ii.tt- .I .wllll'r .. 1..11 t _i> u in 1i. l.nk.4| > I p nu it
: II" ::1. i $ ; I im 'li, I.. 'I I-Ia. 'Inmili.. .. |" i. ( ) .l 111il I
,. *t ..: I. ......, .. i I I I i ill' I III'. \\ tItus' -i'fllL-,1. li. "puI i n. .\ 1"11".1 I ill ,Hi| | |. | I l.i* iII i. tt.i i 111,4 li mi, l.i, if* |li.s' liin, ,.nlIir :am) liaiiii-.s: Inn si .. l.n ,
I. tlo, |I.y a .lii| tit Ihl I | I I .... .1.11..I.j| | .1 : .. .'. ;
itt. I. 0 I. I 11"1 iniiiril ami rarrli',1 that __ I jllll-l .1 1..1. U'llIlM' I lll.lt: 1 kklJfunM t til .h I. II .iitr Nut :l'iI. '
..to.m.. .. ... ,. l j.w4uu *>uill I "1'.I"m". I ( | '>u of \.e. & U'milfull. btI I' 'I"UI I \1 ': up: ". I I .at I In-.im.. i I. h tin. nili-r'u,,,.,.. s ii ,,ii 1 1..1! \\ sllftt| si.tt.|: list .... ii.nllinl' 'i. 15 ..| | 'I. i -in* i. ,l. l >,,k l.itl .: j rail ia-4". ami .i.-u -st a"ii.; ul i' ,-un
t I )I'l-ll-.l.-nl: mii i 11.414' ,' I lit S l< Ul. .41,11. i'i ii'._
1
""
..: 1'::;, : ., .1" lu.I.I-I".I$ our .t | t .1 In tin'i.minllli'i. ,' ..ttji'se6v.i | Tin l f i. h ln'! '. IlIM ii| I vr7. I .io.I.I) II Ii '.i t Ii I tt1) h i -. .1,11 ini 1 1 hi' 11.itttilislt.ia.t:1 |
I. I .i., .t. t .. .t'II: 11..1"1. | I i. I .. : .itnlli'ii. Uii iini I "ktuihiuhttitti I li.nnMiilinn 5. : ; 1 14,31 p i l'tis.l I .IIH k. li.i" irliii I.ami > ai ml

,'I.: .; ., I.al" V VoIh|l t i. $ 1 .|. )1,.. I Ilitmiltnn, ., fit-ilinjj I Ij "1 HID nmiiiii i...I"I I Ii.-. :;:l |1..1. a. j'' ." 'linn i -,1 1 1., .ito ., I' U 5' | l ,I ll III. l II| ., 'ill I Ii. |. |!l t' ,spsI sultihal.| | .liitii.. |llt'ilslsslus t 'slit
j 1110 1..t j fiii.' I" tall mil : .VIII.NIIHN: \ ,1..1 'Ii 1 1. It-li M' -'II ,
wa" : nnlcri'il I(11."i.I..II.I" "I u. I t-.lix : \ Ml, _' i. u its i !ti's I II
.? .... 'IS. I.I.r"I. ..awl Auuit* i l'I ile} uiI : .ir.I' .I. II I liu j"f..w.I.I..I''In n. ,' '1 1..1 in. 'n.mint ',i 1..ik nii l''i. i'lt'' it ti. Itt :,; > >. rs| :' lila: 'i's'| lain l.iiu tin in ,| iii.il

'p", 'I. iml. $ |II I t.'. 1-liapli.li'I M I ul.utiiurati'h: I Ul, j j } nil me lii-n, .l.y "m.liin',1 1 | |list| | |liii,.M.i I 5 nl'tlniin, I .5' I 6., "- ,,niH'll-.| I > '.1 I Iv U. 1 1 .t. r V Ia4.I's| 1 II
; ,':" : 'r..w.'II.III.11 ,I I ufViu.. fnl'? ., ,' ..'i-tl.'i\ 'I'iylily i i ) Inn. I 'nn j jI 1 | ,'ii .inn II IS i.l.h., til li .' j.i t tI45'iI'III4 I I hEll.
IL '
I .t II ,. I .1 a"I"'ldl ii'-r m'lt ,pic ..Ie' .IIII.I'I. i 1 ill I U-a milling tlmi'li I Ii. I t',,. 'I I itiitt IX"t Inn; .i ii'xi> ", iillimIniiii I I. *115. Iii i, ill |iill lt.111 Uilllll H JMj.H .',t15
; | .I ;
:I :.:.' -. | ,uil. j t; I 1- I'liil'lnf I:, 1 .-1"r.I. :sgtI itilati. Haul I I !Lou All Mill' |l I SI, 1,1 it ., | If || |rt l ||,
:, I' ., uiutilstl.I mliuu I \-5. 1 Inrxla; l-irnii. at 7 :jiijnVI'M i"II', lint >.\ silt, i. JHjlitm. i iiii.nr: : ti vuiti ,nl'"i". I IS mli,, ,
,.. \I lltu Hii'fliltu mi uu ll.w i I ikJ4vf.. : ,, :; : r. | il ; I'.nl I" ljti.it i 4| lln gnat .,.. .1.| ill I 411 1: t I ilttl kli--i ,
: ; s 4
tt IA ." '.' I ,'rr> t ,
I ;;:. :: IC.:.. i tlut. u('tv i'll) | .itlI1h4tIit. mi-eliii// r I. .r"I.I.". :ai''l : "al'.1 iI .Inrl' ; i 1"I'llu., ii*. j. lii' i lit b.iut in a l I' ... I -nii I 1.1 9''I, r m il. iii''.. .| ,
rI t i.ii t. I I. nr unit tun .* b.'f.' l lili'iil ,lie ''ul'I".I.IJ. HitJU mr [ < !" I IC I 4 |I. i"ll .Ml-lll.ip'11111, III u 1,1 i iI
m I'm
rr <
'hl.cl. iiupuralitri 1-4.411
".iil.tIt, .. \ 0) '4'.i. I'" | .. 1".1 1"1 ) .Ic"'IIL". .1 I s) .. W.iM.lh-rt' 11. ,.4. Iu"r lIlti4 r", '>ii..u4M> .iia' It 'u.5 ittis a il s si I tilt .tt .tltsl I.
I., '. 'r ,.)u4iii Mr. l-ram-i. 1 n.lualll I ri-ljlimi. in lit'ap| ulul. | --.lai'ob II lii.U-: | i i nil ,
11 L ':1. l 1.1 t .1 a/f (uli i 1.,1.,1'I ) i iII. I I us .1! u | .11.15 4'nl rash il
1..1. I llmU-r I I nll.ll
| It'll/llullllt
u nurk. I Ml I
)1\SI'/.I'.u."lill".1 llft.n ot.lllvul, 11-Hll |Jul14
"
.
: "t ', '.I !II 't ... I. $ iu tlic4in,. ( tinj j ..|iiu fui-. r n4t- awl. I I. I./I i's 4u.. nl ll nil l) nnl all u rt. ,n .
on"1 "II"oi .: 1.1.14i.1 1..r. I' t si' .' hut .. It,.," I I 15 ijnall,. uli.i.< .! .1 ni eli.t.is.ti..ti| I j1' 'r, .*/iMv.tuntttu; I ,ml... r, ft \ ,/ I'l I"utli f I li.tin i II. r u.-l l It i si
"... I.1"I / \ ... iar. tu ikler itrliuU, i 14 v.. wtu> G-4 ; rr-is jst1: I 7 '!1fl *. 'tu.j ..1" l.i.j h ,. I I i't.t.nI uii.itsI/s.. I i tti.u I. nnl nr iii |. >tt r- in iU u. iii
.. .. .iat ., .!i I. :. \ ., ). 4. | li .t. i I1111 I 1'i.kJ.iu.) I "",,'1 i.I.|t'r 6 41. .... AIUMI I, I'l l,4.'k Will -(lst.ritl. ," I liU' lu 11"1'" .15 II IIIUlili H I7.4IM JIH.'ll. li... .. I | ti l li.ilni l/uuiL |, k ,, ti
.uieIi. nun .i. i resih. 1 HIM I I'm n ,.'!,inx .' I Is'. ml' I lit I II .. .. I.i r. .' III
I l1'tl,' ,: i" r r'' .1 '" I I, '. i .la:1 Sumlay luottxl 'la. \\u\ \ 11 J wi. r.I.II. ..11'1. u.ji-,1 1 1aliuul j \f.I.I.\'II.\: 1:1: 1..1 .. :j. .1 I t S.rilii> ,(6. < nl.ii. I .. ..ui fi.7'i: 4lu ] "iiujinu i.
"" '. i .\11.. .IC'. ( : iuii.i. |, ri--'iii/i.; .1| lit. nt rl kt, .' "4i.ttiIa', Settlit lml| ltPsuo.utii. i iM mil il.r ii | .
.. | luli'tf 1 fl-fl"" l I" ti-ai .. I j > ii' .i S t' |Is-u' ti mt I m I Iitl5t.t ii
t.n.N.' .I: .1. 't *.H... r. ., I' I. '"I I.\1 ; 1.K.: iii: .1..1. o ,, iuir. I ,,.,. I..4. ,.mi l lil''. lu Ilii' iib>i'iM ,. nf H Hsiusl l nl .'%'sptstttuIl I'titIi1Il i t.l.lr .-uilb s ani. ), n mi u 5 n I, .
li ui Maj-i-li. .,khiats lst-lliii.1 T I 1 '
( Hairy J-mUl \ lilt 1. I
,
...4.,... .......j I I.,. I.... a '".i ,. .... f t l ..,. Uli>.;"..1., 11.In,.. J N. I : ; nd"--.l: all llluilllli-ul lljut Ilic' 7ila} .. l/ ljltv. tf..11 I ISt4'ltiM Carl..r'i I imitation;I hi,,, i I" sit ..._| I lra.lt lu! ni4k (,.*,I ,Uiu i)"Uik'i.) i : : vhhr r. I IIU I l 411> r.* I i. III',.k't' ltlU"M l: N \ >, uI Ik W t.i- i I u ICuralor's f it

(.11. .. ."fr .i I. :anil iir. K I I OunUp. .-..- | li-rti* ( li.(I writ MWil tlwl J : of M |1'1".1| fnr I "'ini 11"11|" : I, ..Mr.I l.ni'i:. I I. Mu" F isnii- r.. altt.i Ix' iiLitaiiwi) |'i mil 'I.1 ,. Uiu. lii..l.f ID lit ui: ilKi I a* ), i l

:':\1' .\ Ua/iJU. V.It. limit sau.L anil, Mi i i.., 1 )' llui ,liiiu'4! i lli, ", IM.I I" '
: i .11.\. .. I '-"* .I' l''>liif t." ri-fllt UMl ; X..lk U' IMlvt .iIs. .I .. | iunii'lum |u'l 1 14F. I M1* ti.itiul.iI l. 4 '.55|; lu'S. lllt ,
', .. .,. .! 'I. t Jeuuluy Munij'uiurry' i ;111",1' 11 nrliiil II..-, kkill I. Notice.VI. ) (
I III "ir. lln-t k
.li.I. 'hut wMh -Mi.. | k.nl.linuill tuk.pl4': ) al l ar.- U lu.l III Ii'115'r| I II' If Ia.s. lilt 4 bll.l. "I( .
Ami 1.\
.; yil inlninl
.. I'.$4 .1 .. 6'. .... ....1 I l,4ttur. S. 4 b. ; 4.'. I II. l...- ,l llu. nri 'iiul iu 1.dIIJ'i""I."ollI.| ; .; &> ) vui ..U.rri.TipImM, Ktur.tt ., : ri-.iil-tt. i.l C''I..il| aifl, 'I..f| I'. "uit l, as I full-, 1'-. ,.ii| ,ij.t| i" mi. ,.|is tii.' ..5 I I,' KU It'lll Itliil' t N.tCKH.III .I |M l.im liittliil*. i i laiui* ..lllll
"pt Uiaii
Via. ; f.U. Will/, 3uhi.; IVIIvlstll, ." I salt, | 'dim J I'i.| ; '''ali l ,( ''JlUllli'.ioll mi' h *II" .. I .| |' ; *
Il4tiu' ) .
; "" < uw \, l I"a n-- ->Ih'."h la I lliniilt'.n i I .1. .u I Nl \l.-.tl.N| I '. I a' .I Iklu II. t| .5| lt
: v guy 4V t.*. ; < i. L .\ l u-Ii-rn-il lilirl. .1.1.,1. 'h iit.t. i i 'I licsi; tin. uiu.laii. to 4i p.. .kill.-h. :ii I I. rk It. II. \ll ,. | n, i LI I., till ii| i i jtr. M itt llui 15iHM luflini
it K In
: 1 lu A r 1 aiM j.-j r. ut 111 HIt t ib I il tliks
I. *". ; I .. I 'U) ; .1. C, "I'arif r. )llol, ; | | ; "', li-.n- ti. .i.kit 1.\: .1.1.J. i",1 *> i UVi iiui| .ukif llti. iuitli'| huh miliurliiu ,. 1 l* .i i n l.ujii.. r t"* 1 17 i*. p t.st. f. 1515 ) in ni tin dais

AtI- :.: '1 ; Iaa X. d.I"1 < \1:11.'l.t:1: : "';. : I? i.iliHuii. I 1..1 I haic I ,1:iusi.ir.t I ,n.i''II i. un m I. i Hi Mkinu; I I ) >.rut.rI'lI.i| It..ttt1s ml.J .
4 .. \.1'1\.1 ,.1 I IH">rt til tit* ttCtl tiittiilI.; .:-- ,\'. inUxi-.t, ,\ l; I .i. ., 5 I ill l ,' I''>i It rl.'t.| ttki li i. Etjt6h I
I Vtssi.h"I'| .
-. ". .- .I.bt| WI'. H. I'lliitljf", II. ; iluitbnllifiiil$ n.iliuaiuiwl > -ar. .u-uiupn.iu. ai" 1 hiI ir-l i 'inrliilv I Mutiny l : .. |I.| I!'f>"vtul\ 'I ru.>Uan.1) 'hi iiu|_>'i I ni, '. ,S t It.?( i ,1 I, i i l.t ,,,iir s I Iii. I II. ut I It. Ii.l.r t l- li i m n.r.
.' kiu. & .I l ruiifi'iriiiii i. in -. :nl 1.iU mil l Iii -I. >t I I. I 1.1:, iii, r .in, ui. ni
J..ll..IV"i.I lrv-4'nt ) tui! uln Iii
> Itt' ;
t W .1. :Iu. :11.1 I'iy auonlii "- .mli..ninji I 'biM < T. M.I : .. .j. ,) "tWitlIl. 'I 1s'.rttiitlaus "I I I'i. .. .-Hi. m' In Cu
I" 1..I.I..i. ,' .. # 'eUa..u..1 tin.Mul... li.| ii tuM'i I 'II I I. liul.lu i I.. Ill'llk .ui.lt..itil
t'l.i.ujsal| I ri.nnl. ) 'f.I r rrsi '" "fuili I ... I rtuuiilMt
'
fill I 1 I I 1111 I .II.e li.i- 11ul 1'.lo. ,114nu ftfl(4Ui&.ll.it5 I .r I 'i | : u i Hil I 5.4
'; 1. .1 1 u uysrs. | uther, .'. ti i I.I a lI. \ I .r it i it .' m> i i i ,? >-r i ..i lu N.-.
val, .i I'i .\I lb, )H..I.NI.J. I I ur.sta I :7-ts4'.t.ffi '1 JUryi". .- iiiu.tl l i lrti-l. HL-Y. J i*. Jrj/i'i-, I' 1 t.., 1.1 l l I'> l IVu.tiiili : .| I i" .utratii'Iiu.aIuthu' 'I ttSt I ,1. -.ilfc It || III I M\K.| 1. II III
gei '
ii4t,4. ;
.. '
.. It will .1jt I tu-inmiuw. al I II u' | I.'l I I, II. I I F .vtl.i i. Vktll I it 5 I. <.|tI54 ..uU |>H
U I L i i it. 1 11!. >u "ttIs.i.:. "I M. M".*', .h. < 1 U.$ \. .*. ta1; l a fir.l liiu*, riiir- J'j \1". I .III ttltbl ""..4j4l. .. ItItti.) ..1 \Vian- ...lit sixi-iili I'"" liii'lmiir. ,1 I I I'I ll I ll >. 1.1..
.. E \V. 1'11' I ( I. at 7 I'i. *it. 'I l 1""li" jjiunallt -- ---- \ II |lii 1 1. .M
a ..I i : .. /1"1 1. ..II. 1.1 ; 1,1 wUw"I ., JK-HiilialilJiililKi.il, a,'i'.| alx ul 1"IIj. I.. Alili'ii. ti nrj.ir, I.iits riiiinriI i.l.-i
;; I : i. t I iinili-l I", i >o : in11:11: : 1 1. F. -I u II. i l\ I i'. yl i .
.' I -I.-,..- 'o v. Li"U I 'V. T. .\ I .1 ..11..'. iiirs..Ma1 t<<1 li"-'l 1 litt'aril'. I 'i.is.uuti1ttiiii.s41 | ...I.II- j .le".I. I I' ,1 u*. ...1 I Ilur Iii --l.a Ii,| mi I ivi r. i.f all .1s|l.l|

l. i,,-. : J al wviIii. 1'1"r ittb-ruirnu 00Utiitiituhii -- I'vi-n I..o I nfiniiniii' uI'ti ItilN.I ttiu .1 I I
/ ;; ; .h'i. ..jl.11 I I I. .a .. ..br.1 J 11 1 llti ) ." fain t jr" "' 'n' our lino.I. .
.u.| > IL ..' 1I. J itutl I 'V lair. "eU 11..1., II.I j I. |iri'itiI iiics I iso ii it.|lt'r-igiiu't I I .i rt mr'r.:
,I... II aontl m""LI. ..w tlt4t: live ; ilutt'a. I "il i. ii II I Il : I. IlitJiu A (.'<>.
IUII U'nliM'vUt I
I.
ll..My. .
4 .
.r" .1 Itt. !
|I.'i, .\ii. lii; it ''Ii.1 All. : IMI 4 I I "tlV It 411,1, .. ... I t. m ,III i ,, .1.1' .. : Jt..e1ts 1. P4lI4JUs. I
u .
1. i. at '.
I \1 .\ I .."il. : i I. ;, .-. i Illlll., ,' "I f I- .. .\ t I.I I ,..t.rs'd 0 I .faiil.ful k Sun.14)uik-r. lu Hall aii-l l.-lp 1141W. A 1.IHI i 'OI11'1.| : 0"11. I.Jtt J i-uby li: e.lalilM.nl In *,|.li. | House and Garden.Ill .

\| I N 1 1 6It I I.I 1..11.t.'hlu ls'.l..trutiv. '
,1 ?1 : list
Pt. i ".M I $ I..,. ijart-l| 1 II llt, rlmrrli. ,S ilnliU tulMioriM, 'l iare anI iiu-r- i-V I'll, N.ill) .
llilil
fulk
u
W.I..I.> sil4)f
I I- I | I l 1'k.kT.I* Jilkk.5 Ulll !
AI I i.ikk.li-.l ..14! ) Ul all of Ilii-iii ". Itillap $ lrl-4la,4\vM Ih'iH.t. t'aliasjhuit. Apply lu flit)-. Ut: VILLAS'.
,,I i I Im
I. X.a hu.niau'| Turk. .I..j|I Uli-lf. I I nw0.inr U'aulJ.t .
.
t
--
c ** #& ****
\"- r _

4 !
a'J

iIi -. _
-wc--
I t i
_tL 'v =:' y '
::juuI.i
_ '_ :. 'f",, .f .-w. .---..-.. -- _._ -'
'-

i--A' _*_.____- . ..- .. -- -

.

.. t v : -. '. .nHILlnnAlV Iii tP ; ij H. B. TOAL & CO. CONFECTIONERYSTAPLE ze" 'I' .4,3


i I 1 IPtilif[Ck4ffiE'uv PILLS i Joncvs.) Willis & Co.1 )

: )
.'L. t t t s iT'iA' } i UK \ I.i.I' I iv .
:: ttPfnWt: .I'I' i. .. "..1.t .. i :. i I. ; .. AKTICLES.V .

t I'"' .. .: .: \f \ r3.1 -I.\f' --
I : / :r ICJX: J1L(01).I"n Foreign and American
,ilh ,, i! -.1-.1I ,
'i 11,1 Lift/ i.K ft; ,'r. ... ', I ;i in "i iut '\ i-d *i ,". ,I' I) .-I, .. : .... ..*t "' t. tI.tIrp. ,, .lm In thrr month*. Anf.jlti ....... 'arTE31I
"' "' ', .. : 1 I' I -,..11 f-/iT i to I i" .*.h. nifty I... ....lf t...| ta nonn.1 i W .A. JE
r .IK" ..... MARBLE and STONE. _l J
1 t If I I l' i tnt t.-l II| I il>,|,1 >..nl.II.IIIo"! .... .. > IR a
t.. ,. l. iii' iv.i i I I.J . .. .
I I 'i. |i'uii I *i3.-I| % -r> *t.u. n r ..-titty\ niitlt for
." ... .....
.
,
.r.I "a r--- I- ; i. .nii| > A i'i.IflTIi'u. !M 1' ''.
Si .J 1I ; -- \ -. i ; .j. ; -in a "I'ri, ; : il ,t .' -

i .": I! : I 11. ,,1,1.1 I \ 1" : .fJirPPJ"f ? fi utoip: : ; M "RRONCHIIIS I :! *-MIC" i- I I.\.I""I"/\| ( !l I k* 1 1 \* till",
U i "ti !: E 1 f; Ba ."'" '""'..'* -1'- ". > %T if.--- AIONTMKNTS.MANTI.KS.I ( ) t : l MILL I FINDINGS
,. I i' I i.-i, -h tt'.ii'l. 'ilu; I J. .D'-.D'hPi. f : fV ..J':1':7 .e \ .nirtt! *.1".1.1 in It.* ntHttc !i itHi \
; : ; : ::
.
.
11 t -*; ..11.t.. t* i i. ..11'I. 5t' .
I .. I" I.:" i ."I'l ..... .to.. 11. II." :... .. i '01"'' ''' .. : i i : : SLAHS.i I I i. ,K-I fHi-\ !I.\I.ln \I itlt 1m '

\ .. "(; lr: .! "".!5. ,- iinH -;i/. !' : 0 Ii WSI'S. AiJOUYNS MHIMENT.. iWT-'lV.Ti; 't .11"111! "n tfijRtuflIt'iite1: '. .IT,' (C'lillcry.! ( l Snc! ( ) ll.S. Hues( )( Axes( Sinltlh-n < ; ;I IS .
.
t in Idii.i.'i' '' '
1,1. ij.ii-i'' .1\
.t .. I. .. t. t I ."f*" n" ; "f M, ":; MH.Kir*. \ \ | M.I MM"V u -il.iy; llie :rat allra .'tuin.: nt S Sti i'jiinls
'. K i ;
".101!,! !II ii I< lii'.j-iii" 1 I tli- |I'"II '- -. Tt to ...,*.. ....',Mt <4 U. Oik) BlI'I..1Iitl': HclKiv. ,..
.Mi.- .Ittl'V: tiltil! 'I Hi'. ,.;''']1'.'' !. -- Marble and Stone Work. !*>- u'ul.t. Ivittj: h.qtt-u.| d.I .

1' no '"l t < ",! f"i'1; "Hill I ': 'II I. :I'tl"! '" It :, -....- I VircN( ., ( ( -.

Si II t :iI'I'| )'''\1'| ''" > .ill ,ll' ;Illil'k,' : .. ', MUEHENSLAYI / ( 'I I II.- maki- .|xalt) > ,.1; line I I 11i.\I:.- ; 1

: : "t. ... L1.t| I\i iii.in, : l\,1." !Ii ... ..., ...." ". ..,. ...," i iv-: \t PI.1'1.. \ 1 Kmi-iiiii, utlil I 'Mn .Ik.!! \
I "I'lK'.i! !"", "i"' 1'\I '!1' .I'-1'1-' "tri, tIt' .n .k. I..... 'Iiy III. 'h 'h''lnn4 f ..h'IIIInv' I...w... '. I. ..... 1..fOrI.. Mrft pine i iJ : and
) I. Ii- "Ia 25 27 Palafox'
I I ;
IiiI'lotk, hint i4 .or t," t I a ,Ikt... MAM.HARYET It i I ; Sroc\:
; t.i.r.i, | Ii ""'-, |I1 f' i .. ../" ,,,, 10 |H- ami,, x ..intbl-H-r.., .ui'1 'in ,. r
"
"iit te l I-*, nml. .iiml'ifliaii' :ntiil li'dMti- I'\.U'' VltKf.; 1'1 N-\i HI t. I'M 5 u.ul lt. SMKI.T "JHt'I ( .

1.j(1. i I M l.i'li.. ill-Itn-kl-.l I like. .lii'll' I I'-'i', ,l- & HILLIARD Jno.J Mooney > .11..Y' 'I

ii.. i \ cl"-, M lilnl!, I IIfI.'r lilt,.. """- tti'liar.i'tif" --_ .,' --
," ', .1" I" a .'ti 1-Ii l.t..*. nimtliw, .'.111-1 I ;In';

1. '. '. f'. ., i- ..}..., iti.il all the, r.'.I l with, ..>iI ii", r'J'\'n It SitisliyFirsl-ChssisKveryllispKl! \ : AMI \I: t1II.: > t i. \ : f f1' II i I I P.-
', '. I 11\:1
I I 'ii4ctif" I .|I.t VIT' I that ln'loiiiri''l\ t I" him. Contractors\ and Builders.

1 I \ \ I wb... "" '1"" tin-in i-miM Itt-ll' '::1\ \\ I i AMI I I 'I\.I.' ,IT Ml'l I'fl'K nml "\ I I !I'f"< | \ .
'i. -It'-/ !. |I'it 1',1"111 'tint'' t HiuJ.-) [Honoral JOfC11llthSO

"t :':'.. I '::0. I ii.I \1',<1",1, ;!,' rmitiil !r' -- .A\I: -I'AlifX.: StlOVKIAAV : Miir i ii \ '. 'r:tY; .

: .. ., : ,0I /." .I iraitiWnt\ .1\ Mt'lniliH'| liff, Tin-.. ( \HItt.\Ll :- iti ( < .n-:: <. \VAC.O: s. '.,
MILL.it1't'l.It-4:} i'zc"iANtI ltiVfMiWV | -.
'-"iiitU'rpiii-l t ff Hint )lirmitirnl! fliiM'i.iitlt ,
VMl.-li\ liCt.lilMi.I ;
:
oil .Die Mai! lit a glut "t'tniliii', .' I ''I It 'l-! 5-. .j:1/ i Ml, .... M Mi: TO MIIliKI.toitlinti !: : I.'. (; Hotel

I 1 I S h rl, : t n't nml. rulit I li iii| -iiitl I liiti'H rut. jili-f- ; City -TIA.\MM.\T: ; MTPMI-: '*. \ ) r; 1.\:'.

.i "'.'IIII'I'.i.>i. lit i Uenili-likf, milieu,) |If-I '::11 \ ;In I'lidttu Ui| >| '>a e. uiili 4 iiiinli-r*, Mirlt, ,Inn, a 1'ALAF-X: : Sr1riT: ,
r. \ "r \ *tlr 1 I', q I, ,
'
I tht1I I Hii'-c/ liiiulH-il hcnri. arc i It'-: !, .
I $ 'uhs.( Hi.n u < ( *>. lilt.: ltr.; IITC T.c:=
[tlifli t t.t .rn.dtot |I..i itfii, Hiiiit'. I:, i ,IT.V-AC: I til.ri'i \ Ed. Sexauer. :
Proprietor .
.' .r '. ", ; Ij '' i .
.'t it I i-i tiniliniil. 'IJiiny in, I 11.tt' ,. ,. ,", ;. ; .. r ... lotlii'iu. Ih..iIi. tI.t- I\I. I iiijr. lirvalliiii( I t : AJ A :> i > I AI'I'I'I0011 : ) ,, i

j' \. ,,' y; : .. "1..t. 1.\ .., !biibf. i, iIh It..' I.ltlllr", *Iltlll(l wiftin, ,illin ).. I : h'.zlt.U: !BIEJ: :( IOADI.\) ) (: ( < rs: *.

:, .t.. ." I" ,1 I '< ,ll'* ,Iin.'ijjf, tlii', l I. $HIP, vrrii'-t t lit." I.-1 I \\"( ) < l Timiiim' in nil of its JJiMiicJu's.I : -! t MIIKDr ( :- : II E. J. COOKE Clerk
,
,
,. ri. : lisii', ..It. IVii'ti'!'. Ilifi'i. i i. i tin,, l.inu.-i\ 'i ijtit and
Grates
I"" II.r' 1 !-tIt! : -iti) ,...'.11111. "ruli I ) I iii"I .. (..* I ) ., ( i ( )O(i1 I.. \: 't4I1 iOIl( ) i : Cooking Heating Stoves, Etc.

i., I'fik _._ f.\ I-- .1N.I.: I : 'IfIlj..f\\'iI'\III.I..l--. I I I l : OOVrTR,1-TMCNT: : : AT.
: : .,, ;. .. .1 tfiii ,';: ft'* (tto n *, tillingliil'.il/ ( 11 1,11 t. ::11'.' ,
... -ti "I''' '"|f 'III.', lll'.lll-. I I I lli.l t .nol I.. ii I II AiiiM.iliiMM.i: : ::. UAiiXKWOOMIV: : ) AMI v\ q I 111\' v. "I II
:1..1. I lit" I' :h"I'lh: tt i- ilirl.i.'iit: :$ ,!t. .1 """" '1',011"t '" n ( 'I !ri'; e.'l: \111 ; 01' A :'\ Vt :-< IZI ;. I K\-f: 'II'I.! ill- l-l Itl.Ii OI';AltK: i lI t |i'l'. t Idl'' I I.II\:
.
.'a'I-1 \ \ 'J'I\I'; iI/ .11..1- ...1. !','.... I 'II 1 \NI >(IIIII: : : I..' \I'' \ -. ( \I \ I".I.H.I'J.rf' \ -.
.. .. ------- ,l'i\-M: "1.\ II.I.'"''lIIs: \. \
,. .
: :" .1. ( h' .
: : .I' I -. .
: h ; I I'-I
I
"'lii 11 !i. '1.i' ,y. it t'.l,i. "i. I. '1..1. ,; AVER'SAgue W.\I. J1i. J'I" '
l .1! lit": I : 'I I ,,' ,III'"''' TOTICE: : | j _
I --- t 1.I.'t; 1. A\! KIMI-i:t: I I I .H'.VI-i I ,
.
1 y 1,1 (1(1( t.1'\: Ulli l ,,l'l>tll' lit l-'Jini'lrr. Ililll-rll/ I Ihr 41\\ lute-. .. "I' IjiinN' v..hi| |' CureI i| |1..t.1 .vll., (hit. U > KK nt MtiSltl {! rIiIIt.lt. Slock will'I I I IIP found 1'f '-'.l Ii.lri:. :in .ill I tlto : I 1 I f
.. kiml of ; imli'-lni-lii'l. In, .. 'IH\i :ho111.1
I I I11 I "h .It 01'' .,,1 I a '" )I' ) IIIIMIIIIlw Ii >
.. 1-I, .. tl !I"';.I.iuu < I'rict's as 1 1.o\v us I Ii i 't .-tin -
iI. I'I..I.tr..illl.\ .! Ih. titij Florill.
J JI : Attwlnmnl I t \ ( ) 1 ( I ( I ( I'M i"I ""l.l'fi'" 'I l| Hi jI j I I II 'I .I.t.
I I e' / a n ..'...1.1..1' f<> .11'. ti Hi -I .!I..... a aI -- .:_ -
.
,
: "' .1 II' : )It I in In .tt '.itiviii"K' | 'I.. if,*. 'I. 'hit' '''I'! I i .1' H 1 I' 'i "I- l-"Ci. I I iii r* wlil ... .- I *1 l.r -- --- -- --- --

I ..IV'.ni.int .' ..1.1I ,I I. to. ,...'. $It: .111111.. li-.ij" i ih il .... mtirli. tnl-.cn ;II i- 'L\fI' "I' I. ,: .:: ))1" I \I i : I III ist; ...*.- ,ttttiii-, ,\ 11* .,..1,1'.'' i .,,,,. ,,. 1 I. .... n > rnli I I : 2. 1. C :-:
| r 'l "ti'v- a.a"i. i. i :10. i al \ "
\T n
.. .' T
I I' .. j.n; '. .. I ...-,1. > -t- I |II'a i 'I!l-- .11 I A ''Ii n p j\1 : :. !
.1 A
t .I"It.t '" .rwlllt\'tlill tIiior1st.. |I .. .. M I
I -.. > I l f rIo' :'rl'i ,; ft 'Ia'I' i >u* i -I "' to. i ala.I i i M '
I' ... .. i .. I ., ..h.f tS ,toI :I1 I i in N.i i >i' lit, 'i. rI-a. -, f. 1 1 I'' .p.lly. |I", .1.I i ,u It- l '.;' .t lUf "ft1 w U 61 U ..I\IISII.. -A\V MAXITAITI! I lii.V.: I .I'\y.
"I -I :" \ '. .. ". ,1 > t.. 4 Tli"' 'limn: who i i. I limit. -I fruin" ,.' |mi.-j! ) j jTiipi | II'... .-.i: Mi, i 'I' '" ,1. .11. it-.I.; llltf i f l 1 .ututi'iii. 'hn 1-a-, i ,' ') ,lb l., I I. .. ''I '.. ,at I X- > lil'.l.TlVii: A\i| .I'M\ MN ( I (O IMI'ANV.

I ji Inn.-.. tl'1I1.IIII'j{ n* it hivi> | r ,it I I.t 'ii\\ i! ... .Nf.rMiiui.! k. a I : l.l'AI'.v TO'M.X'l'i.s: .AMi f..l\i: : aa

j ., 'n rjli' "t Ifollllf. 111 Hlftr,". I "O L' itif (III-M-IH' ,' -i tit it ,1,1, ,a 'a t |II I :i"-t.-> : '1 \III: tt \I.t.\I.1: : ett.: : a 1'1-111:1. IA\II: I'lnviii-i ; i'i\\! v .
;-i. -f t-n ( '4"till I..HIX'I
1 \I1..ft",,! nt,' 1",1. 1 "IIIo.h."I..r.! I I I _"'. .v, 'r "'..... 'at t' ','r 1\1,1, %all'.. .', XIaaltt. Hi l1i.HVIUK! |: : < ,
NVxt liivriillmi I'T.M: I Ia l\
t I. l the, f In- .
; 1.1. ll Ii. tl i" .11 I I I.I." iMlc.i IKIWIT 1\ I v \V. Ii. II III" f.ii-.ijitr illi r.Notice I 111 1.
", lltlll Y.II' ,rt'lmtj i .. | \ -.. i T I.I li .\ "iliiUiu -,
I I. .' .d'1 I&U'h'I. I' :1 ,.;,,,, it, 3.1"s-' i! kujiii thiK I lmi"ilini! I! ; npxt to 1..11111). I tit.- it.'Ill ,t-it.urI .1 \ "' li. -III a \ 11\ I'1'1.' : > i.- .
I ku "puwir s.f "1'I.rocllllh'M I hCIIIII. i $sl 1.aI ....." CII "l10 tI ( I .. .. .. :II .1. 'I 'a t 1 / \ TAX! I1'' I'Vl: I l t\ \\ ,aII. a-
:' il-l( :b k l I. t. h ,inlt'iMil. n"mI < ) I .,".,!.hIh.\ "lI f .1!It (ft: r >t 1,1, -ai.-i.; I -
I I""fi ll'tet. .;. I ... II .' I : I '.1 1 1a :
1 "" ,,, ...1. 1"\t"I'I I I "11..1111.:11111111.11', : I ornl:1 "r .1 lriMitli. ) II, i I Hint.. \ rs.'tt.: "> .1, -it., -t.r I || | : ( ) ( to Ciitiiins.' I I IT" *,nrc I' .'..tn utI------I.".. futiil, I.y el.. .*"ur itioiif if I.AI. tlitol *)urM [] a i r 1"0" ...._-.--.-- --. -- 11I --- .
)
; I n -i, |1. linti" ii- .- "r., h.i. (.' -i. III |Kiiiicin) \mi', In Irmlf ; in .hnll.I i in I I". .lnt> lit t luiS i-ltu-, Ill. III \ t ; a
.ill, "m.in:t/iI-lIl''lIt( ('l liiiiilnii* 011'.111'- j \ 1'1I' I'l' \ (I.->.. I.I.H. .I1Ii' "'': ." Dr. J. C. Ayer & Co., Lowell, Mass. '< rr
I I
k i I'I : ""Illh.I, I I Hlli i 1 il.t. ) ui I i ii. ( .

I l .1' I.r.: ".!. ,Ih'I!, : l !, It ill t ; '',,\\'r. j i.! ,! II <.'u.:. <-.4 ;i.i I tin l r n' J ''I't//lrl' 1'11'III I tll'vli." I 't. ( a IIKMiV-i'I .|:.t' I.'U(lli'l' "!ir.litti'l.' I.KIi.: .]I ...,1.1 bp r.b; I'rUat. I is't tIP I:: \f.f 1"'I." i I H } 1 ; \ S; if D {} ] 1 BPi j r.

i"Ii, i .1. I Ia'' ::11 i '", "IJ.I ) .1.f I Kiijov: I thf pn-'i'tit' huh r. lie thankful: ,. : rut u- : III ) I : i itl"tt A.I' "ur. r 1'1/i '"i'.1.,1/i 'mimm.' 1 f

j >. I.U..Iin! IP* l n I iii, i..I| ntlk l.rlcli i forlliu. I |1'01.1. i ii4 t iiiillu'ifrar' i ,imr wi.h ', ;:.Mt :i'r.| t ii: '' I.I Ii .1.i M. (I. VM.i; I M.l 1- ritK" '! -f f>fII .
I Hi-.nl thH I Ijimlrtv: : .,f .. I Iii'|. i I i. l-, ." |II!Ii i Iur'1.,
tlo> "' nf ,ilm. I .'I. -'ouli-i( I .
I I"''i t I.. t trnitl. 1111'" ii"'l I Kw.ti pruni-lit"[ \ '
u nri-t. i !I.*t{. < '. > \ ,,, ; |:' ''a'a.. .II.. I I 1" "III, !
; \ ,Id. ii I itniif. "in -.it !j', I r- | '1'hrt'. ..,an, lir HH ''\1.>4. In l..i\c.. ,nuin I"u' .'1-10 ,l. riffAft. 'W.L.THARP, 1'111': i .: C : a V11Ct1O. CCI'- ,

1. I I..i. ... II. uf (. II. u ni I II li.. I'fiiti .1(II .t.| ',., Hi kll',Vi l"'ll Ir.; .k MlftM' ,to 1"'ltlltl., U l.i'll ..I. .,

I .1 t in i.liIk.. l HI ,il I f't.ii, ''i, fiir. '' I iKi'. r nDrilinti'i I ( nn r<,""1.1, | III I the I Ii

\ Win i* "I--, i -r IT. |tttf'"d. t '.h..... ...Elta..itn : N"OT :: : i CONTRACTORP1JIDDEJE1 .\ :) I'I') \11; : ,"

I .\ i I i. u 'I' >' lint ." :'":it li i.. .. t, ) Kt'f-ry: ( .tt, i Is it'll' "' tUII"11'1.' I.I I. ; NORTUK M AMD V/COTSRH PROB t C ,

I lit tin. WtiHil( Ini i.i \ ,III- Ii| ". In.Ill I ti, il.- l' !
'K ,1 1 Ml .1" I t'l 1",11' ( mil n :to \ n 'HXXHH( ( \ \ ,Ii, I a'I I: ,, -- A 1.. a (p' .I J
X .1 I i I I.i .1'' .. ,' ili'f! > nl' Ih! ,' ,lOiin'i': Birh; for :1.1"1,1..1| t I. 0. I ii I .in. i I i.i; xoR'nr! r \ : s-ii l < i.ir.:
I r .tini"i i: ii'i-n l is.: '11'I .III.TM., t i't> | | < ( llr I'l niic "' : : : ( : j'.Ill P

\ .i n li' .1\ > r li r i I.'IflII', .I'i'it. ,\ %%'1. .'tt, ,'r IHI.U"I Ihl 1 Illllill II ilil>itlt, tMiu.i.ii: I r.n,tu'> mil i GOODS and!: GROCERIES ( tI.\ I ( }\

n .t ,: ."" "IIII1J/1t liu" /t. Icit't, t lliU ni. : 'tin. > i., lIt .it." Ii 1 i i ; .\1.,, 1.1 ,Ii: i 'in ,iii kiniir,\ Il ; ; :H <(! 5i i LB' : AH. A.

-u I.h, (...it., ho ,iiml. r ,. ,i itti'i'it orr.\I .' : it I ri'..-',,". III.' ,111\. IVinn$ nlli'in'-. ; tutu, HI'.U.II.I.II :-I-I' i. i n I : I:, : I I. r.YUNl/S: / : ; I'lL'II.DIMi: ( j. a I''": I .
; i !
i .i I ;.1.i !!
In- tutu' I.I* iirvrr lilh' uill lint i.rtvii. I 10.I "' i. ; ii'ii.iii.uMIKII.M: 1 : l I : 1.". -- __.__ __ _
A I. Ii''t!" PHI' n. t. 1.1 II il illi iIM i" {10., .j.I .ti.r" f II.: u : -- ----- ______ ..._.
I'r itilij, ..ii.l. l.i-1'.xi. ,- I h, .si'I'.. illll'I.! Id I I rlrl,il, Ir IM-IJ 'lm,) liu. can ;" I I,Mil. I I U I >l I 1., H I..1") "I- I II I "' I, I II ,
S : .. I .I 11 1 !'. l'I 1:111': "I .\II': :. l'I'I, I l'I I I.-. ( UI'liii J : 1')4)I.) )
: "h'I .ii. mi. tttii-n ii 111 "i-. ., f it.iilnu/ Y.I.1"| ll l !Iut' -IP.Wliiii I Illllill, I THurH l ( | i | HH ITS / ] nnln

V. i i, i 'ii-|10, .,11'1'l, il .1-IU.H.I, ;i IIIH)!,. liti-i \ ..III' .|1.I'i'M:, ,amiin mad u Solomon
| .n'jii" I.I ; ... 10 1
I MM( l.im 1. 1 .11" I I i V!
'. .1 I II I i I .' |I. >!h! 1 .. ., k u ill -I 'll' I .;.iiu$ \"tjtni. / u illi i liiihlr( ; nml, I riinriij.1'iiiiF/ i iI .j i f ll.vit.ii... -ti I ->.i -I I > I. I | t ] ) :;[ Fla. : Perdid[) Planiny Mills rs 1 V J
"ui-iili -i, J, mi' "'tIuiruik' ,lojniltin Ihr ', 1 ;itii '1.( .., ; i 3
'I 1 t..1|.1I. ,in. ,, U i, t r .1 ''i, il.i.> .I: ,ilin 'I ": ii "n" 1- i ; : : >I : ; i I' .At.I-1111X1. ', nt .
'" I I.' ,.li'Kjkli... II it 11..1!, mill' MKIih'" 1 h) i.t'stutl 1! t"* il( wil I i ,-in, iii", t I.. ,i.i ,( i : I I !.I I l\lll'I.XI\1 \ . .
: Ifllr.llIlIlI.! I) rxiivi;:| -I AIK-I : ( : n\-\C'ii.\: 1 II 1 \ I

T.I. .' .., .11'.1"|' >i' liintin, .1111 I ... I < \Mi
ni' lhr 'it.I I 10.1 I I IM AMIttx .l'n.1 .e : II

1 ill.tr. II i I'AIIJMH I : t N.I ; A B. PERRY I I I :1:1"1\: \ MHIIIMi.; FllEllll i r 1IllTEll.I '

\V t IK, r "I. .in .! < I I., .ir '''1Ih. T in nf %i .cfeniit I It. ;inlli..r.u, mill' I in. |I'.u t I : I i
; !j The r"lIl1lVli.jC. ," irti1u-. ... I liultiI' ami, >. \Vt.ik id' all l l.iii.N. I .G I
,,I! .lii.tii ,.n li| ,. 1'lfn't of liiiim'l. Hint' 1 1i |1"It'II" WeN' : u-ru-,, |1'1,1'| | i I ; .! ,,' j r.< [ !

i. "11 I 1111 |110( u4tliu ii. uf i'h.lIIII"'r! ,, I'lah..1. J mill I r>. '.-iiliiil I' irtHi-n' .l-i. | a I ', &OSSO $ I3LE'SM'G' TO ) ;

I Ii! '1.1-. .1 I .It.I ., ii.$ IfIIIIs4 I nint I.. n'nln ; u ....II.i"I'II..h.; I I"','. :I.lh. I hil.:I I.IotI.-I: I i, ili-r H r..laS.u.iinlli.ii, -4 -..1t111,1'; stat. '!I I. 'i I | anti Builder,1 1 __ \1'1"'lnll'I| | ,. 1t'I 1 "iini, Ii.... 1 \itikiii. i Ii, .._ .. .. ,. ._ 11',11 .

4 \inln.\i' : mi, I il.'i' nml l Ill, Ir' 1.. 4I..4I.' If h\\l- '"1..1' i ." : I 1".h' ., .. "|1'"' l.tilili.,. |j',illi.tl.l..tlt., I I'' I \St| I'.IINNU-\ :
t|1" rn' for lht I \
1'1..1) >:'' I.y ""I.j .. .
\ r rfol
) |1'1'1'| I -inn .f I'II.- Hun tr-'l! !! I, iiiir.iii.rnii: : : : : : A;: M 11I\< \ .I'I\1> : ; |1""I't.| l |. in a \\ ,I-, tinM..iirt' .f.--nt. J I IIn '
i-is-\: ( I MI.A.' l 11.111:11'I ii.Hi.. |"i't .r .I.ri".".. .nml ir,nil-/ II" -'a V > I'r.- II
: 1I.ug"r.\ I'o., Mivhaiili: I I\HTU: | nml, 1..1..1"1", .) i.i .i* it i iin : I \. \i. | | I 1,11 v i.aI i
I ,. i I ( I T I t..' ti.it, ilw lI'l.I l tthl'li I, I :
i r :" II .111.1" "it NL" UItI 1. \'r I,1 = : ::
I I."y" & ,lIl'\lnr"l'\ '. "' .. \II -i-liiii, hin.' |II. "i'. 'Il > Mi.1 1 i.itnlI' i i !l | AI.U'A\--ii\ IIAMi.C.Kupfrian. ,. ... 1. I .
I. I : I i i. ;. :.nut Tr.i.l"iN.MIMI: I :,:.: : : I i i j 1..1| in 'ill. ,ir i-int.-i i-- |1./1. .!: .1 a aI :.\ r. IL\IU. I / / I :--I) I" : ,
!

I lAvi'n. I it. I i'., I l.niiUvilli1, 1 Kv., |lo\v'"! \.rS .ln Ifii' |I" >>'i.Hit ,i I : I ., 1..I"I: i .
I ..tJ.ll'fII; V \ J .'II.\', .IS t /I.H.'f/.V."i' : -.-/KMlV) !, !) I j i ..r "1" -" .e., r, iii" Mi-' "I' I \ I I'.M'i.i I: wiucii HiAi in: i Ahti li a ,1 i i I n I -' < rI
I Unit: I 11 li.' ol' | i.lniul.1tliink 1 n III 'Illl.iiI I ill Hi I >!. 1 | ; J I I t: I..' Itvfi \Sl| III, 111 VI. II Vl II I- 1 II/ .'. l'iK\'K.\rin.\\ \111 I tt.
i/iiivn l.njlini; 1:1'1'; | I lli'iiry. ll.ill'i II. ., /. j .-,-""...., |Itt) .110''<- .m.t. ... I t "II i > "ii., ) a -It, <|i ..it,, (Int. ",.1. ml( i-i., i
J in lonlVr ilixuli nr li'uiur' I lilliikllll I/.h..I"1 ii| tf ,.n ill-lit" : I I II I ),< (I" i in it.-' t'u i irin lull i'li t... tli ,t'.ii.M' .1 I Ir" >. 0 I t -1'; 't. |1.1 '. ,t. 'I! T .
> 'f S
\
'
I'.iflnr.l, I ., : rx.\\viii: iiv '
!
i VIP .
;.r.iSH.SIK; : :, i t.i.i.n i hf, / /. .
l\io'll i I i* IIIHIMH rt'l .i.':...1. HI I ', ) I 'm |II'( .iiir.il I I a .1.,11I11.1'1'I I .. I III.-I IXII.I\I'I I
: Ililll' II llHI'llll llll """' I II...- lii\l: > ,\ ,rtIsuuuIbIs., \ (", M'l., lii! >-e.i-HH'| ', Trail"! Ni.ll.ii.il II 1,10.. : '.' 'in,.| ,all|| 10".1..1'! Mil I I.Ml.-I I'U"I'III.I': I'I': I al- l.oti'l./..-., 1'lu"1 liiltllt( b'

Mil.. i li ni.'i ji-jiiully; (.ivoi'l'il n, tin'm -) :!,I.IlHl.IItIc.Iu'u' J. i: :s..'III.'It..h..t. : | VVuCh: .aIIi -al III" : : : :/ I t ''i.\IS.; I ami lit ) leu *>nri--. > --n-
li.Ui' Allii-.l, l i !III' |n il ..iitiiMii.h. 11.1 1 II' I | ( ;- V "i.i., In. ,.rk. :.11,1, | -.t-f, i-ll'n "GLOBE HOUSE II 1'\:11/11 IY .
It I Tflilljrxuii 1.lil.ctrIIIU I l lJL It> ; '. I H. K.: I ':,/iuuIui. !I.Ig.1/ M'l., I..'.iul- i i lit ili( r,1.ritu\ >*til It 'ib. i I .""'- .I (I' ,i- ,. N I. ". f
I i.-l II i II InIIIMI, liv it lii i J..... i I llll- N .' v: | i.' ill. .
\\ II (!fitlitK I ll.tun: I' HH.M-I.I. "i-i. -n lila" 'I! ,
'i, trny ,Hint .li."t. :it '"Ii"ah'r,, : 1"1' vi". ..,%IIi.I't. l-, ,,* i I.- "r.i I i- -t l'a'i I'.n I"10". "I"| .n X.nT.r..i-a' :Sn-f.-t." 1'i'n ,i. i.t i, rimiil. i. 1:1:, i ii ia., .a. 1", ,. aI a
.r. ii .\Vil.lr'-! fivurili'-, (In. kiinilnn- a | ll, etaa! \ I (r it ..in l' l:. l I .
::!:* ) i'r.I ii'nt I It-Miill $ I. i -a .s
t-i., 'I I 11 IHI 'I ....,.Ih i.f |Ihi! \ I In-. |Is IIN: tnliirilI'm .II I .KtI: J t -I,, i i | 'Mi i .1, .i. ,t. -{1. ": ,.,..II> Imported V/incs.Llquors \ sIlt> I- I llll. I ll I t. !! : : U. LEIKAUP i ;- ,-.1 I I K > r. t !hut" s. l> -> i l ls K. .
n"aI" > .r. N. ami.1.1.J I :. i.tt.'iiiii': \\vii--j: i. I i II; I I'IUU1'.1111"! : : > jjI 'In'.III.II'I I ::1. .a:, ,. i t IA .!;-,, i-i Ia
I. I.ilirn" \\ >\ IH! I In* i fun :1I"llr'If,1( : I : ii--i, .' --.: ;
gi ,. i i inI I 1
I I I'tiu :?. W. 1' .,.. u .1.1"1' 11.7.: : 1 t'ii. till .mil t ml I \ .\ its .1 I' a ti' r. t.. n t. r.ii. :i.ii r
H Iii-ti Ii.. liiil>lm., <>'iii |ilr-! > i .inlcTiril It ,- jfl. ." < I. ,r1, ; l t I -1'- 1 I'l i I 1'\ .i i1:1: ;. i i ;:
? t'lilmi iiii.I, 1 I I.. "-1'. XVtv l Irlt'iiii", I I..i., I ...lillili- 'II l l ; -i, 5a 1, .| ii."l, '. t 1 II 1,

'iniiiriri'liH i I ; .litiH: Im r.ififiillrti., I IIVumilil ,iiiiti'liiiiii I'ur ,'j..III'If nil, :j'NI.H'Jl.! ) I II I |II. ..ii-r..f| lit.- Iti.ir.l I i ,' I CIG-A.RB, I i : I nEsT 1 I'AI'KK: x a I i, i i.' I I'. ..il| "'| HIII. ,,ii" : 'aI "iui ,. .aaa ."
lliii. .IIJrllil\I!t l lif itnUiurolmn I Ship t- 'ihi
mi j InviMruj.l A.. I I'lii'' .ti'i s lii'M i '"" "1)1! HI..III. r. f K--iinil.i.i: in .' I I I ( I PFEIFFER? i 0 TiE ] FifflulyllhllclloI'r I > .,ui .U..I. \11.! l,r..'*. \, ,ill

I It -.-.I'liltlnelil-' : \'u.. l.'k'gi .II.h'I .I... :!,III ,.j.i.!. .in'r' "''It. 'I-N'.'. I-'. I l uUiLI I I CO.TAX"I' ) I llX t ; IIAXM.' a > -a| ...illr't.,aa--|1'1 l l.i't.. :r- .l I ,a--, J
". '. .. .. I I IXi ... ,
"" > r n !10', il <' |nt. in, II. 1'11'111' I 1 i tn a. tin" tr "-I. -if t I
I 1'11'1.. .In.. 'I.. WioII.I"'VII' j.h.: 1111,1 S.n. l r, t....- 'l i.i, I IL .-. jih i I 1"l'I'o' t -...I.; .\e. ,til I .| 'IIar ,- i I I. ,I.I, ,il.il I l.r. in i ">0' IH..I., \ ".I.! i.i lii'iiitlit '-' !" .

K-n I It.I i.ilUiiri'"1 1,, s' I 1,11.' III..M-1. .I I-tliiiti;-i'i': ''','" "l. 1 I',. !I..., ( '.ui..',,"....ui, .... I I'., lilulUT.. :: u u- isscries 1',1.' in Itr.-Min\ '.--. "S \ II"" \l. KIIilil" \. i iI WKST i : FLOIJIDA.! ( ) I I II i i'I 1.\I' At.iA: "i'i 111\1:1 i I v. I It. ,,I-l-'.".11.1. ."lilt 111,' Ml.a .a' \h'\ M 1 I.a 0 l",. ,.l',,"I.'1"I r.II "-111- a ,1 I I a -

\ "I.I mill I'lBIt' SMI 'l. :!."I.t .. ,",. ml ,- ,
-llll.l.| III III |I" R'() uud Ship Stores : I. : 1t lt--r.\ a aa 1-1:1-11 v "11.1 i : :. 11 \\.1 .
t\-n\-M.i
.
I ll.-ir ,|JI' I Hi.- :..1"111' ,: To the I j 11:1'.1 i'li .1 t ': -
: ultil: <|iii! ( iII.r, in iino otIii I L-'t.i. I I ., \1111..1"1. IIHII-, a a-. II( lMi.. I II jI I Ia.', th.-1'Iit.t. i .":-,:,1 !I. ., .

'llilllilil.i'' : |. l.'tll-r-' i ., ,U) II 011 tl.l- Mlltjl i. I |"..ilion .("if .-I.-.tiii.g; niii'lili.--iiil'.it: r U"II: I !$ IIi I I ,I., ,i.tt-, nit' ,ll.aI.\\'h, ".1 ii"ii a I i iiiu'ti
D".I I tilliul (Ci."I; 1< I 1 I in | failuf tin"city .. .
i.if ..
; : .iii- l ,
I .il. _
1 HIMllf ti i.ir t .i.
M 1".11/.1
I : "'.7.1. "i 11': ltel" '1. i.. ., I kili'l r""III',11" ; \i ,' il" all! Iill'I- Li, It'WI'II'INlt 11 ,
1
I j '11.11\\.1':11'1111.: --llll- ill.-" > i> |
"I l.u! t'mi Triiny Mm s"y it u\vr lo I I 'u,1lt'Iui-, .1.I 'f 1'., I 1\!.....Il ''il'iUf.; s ,kuIIIciur.k .. M. J. :a a .1 l..ii W""III H- .I"'a: |, ralei.: tut) ni.r.; : (nrcii.MMii( : ; :. .1'1, ,;-i| 'a > ,ih .I"\j. |I.
I a t-.lt luau a I'I.tlll" nllii-i' .I..I.Ilili.f.l ) Hrin: :: \ .,"I' .i'.ltMnk.. 5ul- \ -ur .. $1 ala 11. i.Co i.itint! ,. ) > it ii.. t .. i-D't-, -t a \-a .'
tiinrM-ll, uii'l .
; ;.> it uvvr ant utcru :!:"'.S I.". ., ,1..1
; i.iu V n.tv-
:11.1'
lAi'i'titinn ,
tu I' gtIar: .III" | :
; |1"1'1'|
j ::niu. I :am PI ,'III' ')'. I I'..i'. ny It nvcrtin I 1'fiTliiiJim... I'., Ni'.t |icirl' '. K >'.. uit.lii"li'lMir : LIVKHV fiiliruiilila'liiin.' ': l.'ui'ii. a 'trial. 'I' \1. ,... I II .:. ,. Hulrnand Cos or n men 15trcrts : .\ I"l> (lidwtli. 'I'I, ,I't' -ill, 'n ia,

t ''I over ati'l' un'r.1 I li.-ill; ni-vi-r Im ,4liiin | > I 11'"' I 19It'i.. :2tIJMI9.I !( I. a I I )1."II.( I'Il l ,iini, ,". in II.t "il I -.il: '" !I ,
,. \tV4ih n'Muhthcr .atJ5l il ',! a I '1 | i .
: 1. !
Ia l II.iHil a
I I ;;>-t I tin- .uri'i" ".'II'/1..r,, AllVi'il T\',, i") ,' | .111'.1'.. Xi'Mpiul.I K.. .. \. ;tilt' : : r l'IXqIIL.\. 1I I ,,11"11'( ir U : atitl i.'i; ,i'.f i ,tr": 'I'l. ,> ; i "

r Mitt ..111"1' iny' ,iiilml. .\.1.,. I .. A UK1'. I .-..-.* reiilt'r I ; *..lilN70.lMiif BO.\ I > I ( ; JOHN WHITE I It" .\1.1'| 'li.a a lf.-'l. 1,1'a:' in.i: u .lit.tuil,--. taSa' l,:, v. .iM-1"1a .,ir.. t. is.a-a t -, I I.tal a .

.
Trmn win inii-t .it-main n poet, (t.t BH- : ) :Siui'l I U.: K.iulli' MillX. I'.. --- -- ----- -- -- ttii: jilti-i: : Eix-m i.' -a t In1, : .. ,

I .It, her lirinx'; (IVmii I liiliiJt.irnii.1 ." .AIK! tt tight. tilL.. :2iIti4II !: '. S T.Aa: :: I': < ; it I'; I': K. { \v a .1. "M., mi.11, 1: i ni. ifcui-1, I .in Vl.Jn :I! miiiiaiink'ati'.i-> !' .'alL.. ".!lai! U.i- .. .111"'...'I----| I J
I IIX'I'I I'EVERYBODY'S )--t u'-i |I' i i ,* ,1 1 l II nt i ,t. .-, :
II} iliil ln-r. M.iii'.ly I f.give liim. ttiiailike It< .illll.ll. | .1 U". 1\'.. I 'k'111.."ll., I ll'V.. iii.t..tu.. '.11", II I- '.II\t." I "I \ KUi't, \ fi'nii-iiiN! < ; '. DOCTOR! I ll;) ,""rItlI : a < I t.l, '.

I till.' ? 'lil. of : M'l' '.1 l.\ I : I I. \' | r-Muin., !. > ,iii ta. r' -
: I I 'I OIIP nil otl.rrTin t! -. lui'ltilfi' I rut'tilii'i.tlIIIIIIT I :!!'U.I tL; *. Tobacco t.I t.'
..
,I Cigars, Pipes, 111:11111': \ < ;a > "I I. 1-1 .r." r 'I-- : t. ,. ui.: -, i s si
..1.1 I li.ininMIO, I I I'tnir-$ |"|"...1..1.II. | I ,liral'tiiii, U illhun., I t'li'T", '1'.. \., lit-i'i l s n i: ii [ C E COLDi ,I 1 I' ,,..-..1/1. ( (lit] I I i- i--.r' '. .- i .' :., .
/;-, .. ,' ii. ,.,, ,, ,ji,, i vj, aI'la' i I'' . i t ....it, .! I. .,
I I Iii. r.lvntu' !'.'.. .I..I.ruo 4 I 1'. :! I.. .'jj. .. ,. .O' ? i .1, : '
: KV ITI"'I" llll I I' -a.s .1. 'H III" V'I "I i '. ,: '. ,
I' i I'.i.
-! .1. > i .i "' :
,
"I I ft us ln'jw I Unit( ,I..' I nn'L'i-t, jiurr ( mlll"I';: ', I'. .1.I I ll-iiirt.iii IV\l ., ri'iii.if- I III",, I" 'Iil.I I I.' 1/,/ I."1,1 I.I -a u I; I i ... i. 'I -Ia .'Ii'! I tin.a "i, 'hi.'il), ,. tin- ily. I'II.MI, '. ... in l h Ila, U. It U ,i'i l, .11 l tinI I I.ajtI' u I .\ |I' .I I.d'i i a ', I''.1. M l 0..h' 1 1I I
,
\\ntit \\ ill nut. II.-....issi I to ,ilil.. title. .It, 1'1. atili, .1111.1"1'. :!!JtI.t.I..1. I. d -. I AMI I tilt.i.Il' U"f. .' "4 'j. t t. ,',it,l Clara within, |el-I|"... .,. ilnll.tr.u-li ..' nil.Tli" .""i )'. M' ..* tr'li t- aaI.iv V.,,'' i. ;.." : \ '.-ir.'t" [ .1 1 ''I" a I t

i i iniH'rlinpii'-o; ask liim ilu I I .1. S. lUIliiKI.: Uil.' M i ,sa rI. il.fi.: r. fruuull .aivr; l li>i .\1..1,
:, < un '| tu to ItI tji-ity, i ln'ii talV. nsi : -: ) (; i: \t. taV> tl -ii II.IM I i >K I >r ( 4. ,alaS jhl.I I t 1 .1.| | V 5.
I HIT, :.iI.j.t: ,ly, I Iliv < / it (ml I / :!!'I.t. .7 ). HAVANA CIGARS 1"WI M.ilU'itt (I'i I I. tvltiir, IHU'| aMM.ii.jina'l -. lr..ti :t. \ : i i '' I l-: "u.i i. 1 i
Cl/l""II. (j-ril| : ; j ; I r.\iiiiAiil: :> < I ) "- '11..1! A.-. i 111.- t. :l ;ii i I ,t. t I.rjtf t\ Wa'l -i; .*, ,- u as .
nut "IIt'ull I I> ... ;OP"III i a. A ll'i, fil Tin I non i. ; lUiii--I .1,.i.. V\".. Ti'i'ri'll!I Ti'\., dttcali: 'I'll i : 1'\\1" r "n I j --'4..11 alt, .",, .;...r.l.il" .. .!, ". nl. in .. aa' I I..d. I i I Ia' ,n I ,;irtn I'> .f.i i
| Palafox Street Hal! it. t. .n u a i.ii; Hin' III(II. 'j"; r.11" H,. l, 'im- .l" ; ) lit I .
Opposite City : | | 01.1 r. |II .t"| I Sal I T.
i ; 1
Fitiifo! and i I' 11"1" -f. l-
1111' 1..1. Ami I II.I..- Kni.n'-4: i.f I lu.lia ., ... I II Illrlllin ExjH'i )I '" I I I III'I I ; ... t
| | K-illi.: i 'i-I'.ir l iili'ij-' ;: 'ul'lli'i''lvl.. :!: !\ '.I" t-4! I f flflfl II q a . J-I" .ripttxi. aft WI .. '..1.1 |,"II I KI "\ .h. t. 1. 1 i.a lIla. i iI a .
n.illiin I'I'I a .Si.1.1. t -I.. 1 .1-, i'i i > a-i !I.. ..I":< .I! : In" ) )Ii i u' .. ., .
can Kite l.ini I al.l11i t Ilu' m ; j ; i ] iaLi-a'a
: ;; : n aitf > I ;:r.lt It. ti.. t'i'Viujliil| 1\.1 rAUIMAI.i-: : l It : '" ill :.. .., eqii W.n'JI WaIII.4 I I' c :..... I \ Ml, tr i Ia) 'III tin, l :i 'r.luMU'iwill. II', .. -?. I I I
1'1 .i. i I i. i "i.i> ai ]Iaa .1" I .
j ili:;tiil,> ainl, Itniiiii'-u 1.lo-h Iliu. nni- I Itla-t. Mrli) itih'T.,i :SKUJI.!! j' i Hull iln itiul.inS: 'r u, t! r :I. .11".0.i t lS'a: >t aCisa

t "'...al( 1\.aI.II"I :" li'.t long: .iis..c ron-, Iii. .L'., .1. U'. \\ .'It'III. Mi.-., uiui-liiur 'I II I'AIMII.-, BOTTLED BEER. I'I U T.C'I.AJOB **: v .*. !lhi's| '...Ir:: to.u.: rI..r; I 'ill Ir T II i a5 a a "at i'Ii.
f '
I fur rtilliiit' iirt-U' :i''O.Vili.!:' = I l.il-ln-.i. t h. a >t. as-. '. I'i i I' ,' a
.IVni'.l.'TU. I % : ; ; I-it; (tiIlIiV fiftt lI, !I.' '
AXII n1'; :': J. MARTINI r> > j-ia.-S I tIlt j> .. I'' ,- .
t I l .1..lolI'II.1 U. .1., I r.ilunilm-, \I i.s., tI"II:1 i ii I 1.,1 tli.tfo.1.. .-M r) Stair I., late uit-it: it.Ii ,I.' .. i .i a a il 1 IK ;. -aa'a
j i iiwiilal: i liaiii.: *tUliW.;, i i'I i 1 a I i. 'ii.;.tiiIn' ill |It.! I .11,11'., :. ti"! ;! .. ::1.: u I'
ittlip. I jK't-i' 1"1'11'.11"( >,c iiicllilnr of,' l.iulil > etui h' .. ti nil { OFFICEI! I I il i I1.. .
.
'I .u&i'. in '
| Md"1.l Ii' \ -. l> \ itI.'. .\1.. fiitluii I Ir a iStli.: .ur 'l.i-ilii''i'. I li.iiniuiii, ;: ; 1.-1.. I."tl.I"tul-; "'1" I' lI sj 1'"- t.. 5 I
,
lliiwirt.. /Iluvim .Irollg"r ,Ilii'ti. in 11 r |I' "'':i', ;yuMSIii.! ...il.' iiiuiiiu;: I II tt I; I.U" (kit t.11'4 A'I ;"'|?i|Ihl : m tiicir '.iUI..Ih: a ja'I I .I'i t, a' -Ia,

(II... full \\-i-tr\ ..f 1,1. fitm-tifiti Awl 1 I Xtvf..l-.usu! I '. Woo .\.tlllI..it'l., V':" l'OX FEl'TIO: EH.{ \ -u'lu.t.p ..It W t' j".r. 1.I.----_ M'. PISU.I:. $I ... ..

llii'ii.. ,too, |I'i. ki. II' wtta at 1.1. elite. I |t-4"unitli'jiu'i'. at..II..Ii.hl'l'l | :: .I.'III.( -I,1'- Jl !. ,I.I.. 11 .. I I.1 i i.1 \0' vui a ; j'II'\II': :! \I vi.i.. I l\t.' Mjitiii.V., i ,.',..( % /'I.I.: I t .I; .\ !tat.. .. I'.i.. Hi. ? :I.I' I.

\i.'I.ul'III"t "r. I ;e..r's'it 1..1, I ItI ., .. -.1, I III-. i -. : i .. A to.df iti. HOBTTirir ......."....**.. *'nr Ui'-lt ':! I' ,,1.h B. li .l A'.-i>*//. i e.a. .1: !. l n I i.S .
K 1,1,1' ,...,. '
lSI.IILI ,Ilii-y I In.Ih trl'ii-nl 111 It liioaiiiu Ial. > i aM K-JUi nt'--7 l'.U'ilt., t ... .. illr -.
\ \! ut .t. (I'.il.tiiix :St .\.Ij..I.I. 111,1 .
t .1 h
| I IIHU-IT./, | iL'.l'Hi: ; i l.a. i i i I II *, I ..pfrtithl*. >r ttu> riaU*l ila. '. ; 1a 4 I Ii' \ \ 11'11.1.1 V. ;a i" y V il \ .vuin -. B .;.
liini" Km. nuw in lih 0101| | av"'. ,,11.1"i .ii. .\. t:., u j. ... I iiiu'uimlii s I'. I"I' .'''''t, i i: i i \ :, :, na.aaal.:Mi4 P rau.ifto.. ,. Ibllp-s-.a;,,., (-It- .Ilaul, .H.. b .0:::.... a t'fill. iiin-.il ill",I:*/*:-- ..f'rf-l'I III. *I U.I.I"II *.-! .H'll'liFI-' aI'
in 1 vi.i l U: I l\ .
ulit-ii weak anil HIUII ,I... Irtnj.t' Uimvitli :!\IU.r.I.: t'u' I I II. .. I i. : i -.-..-.-- 14* .*1 11,1,, a ,!, 141 S'S ::I :; i $JII.II.\lh, l-JIH. 14M'I U'lli''n. 4'< lt-.ll :
.I.I'.U.
lksTlrl AWIIIC' |.. ... ..... Maritime
t the t
IVm-. I ti.; t'ui1t1 n .its' I li.*.. rullun.tt .1-I.' Ii rit. ...nJ. lit I 1'1.)., ,"" tUitllUIUUt '.It I) til' '- Suroys.Til
non-rii-tt" ,an. ,1 I rlian; .' 1 ItU tI'l, .I.Ie.. i1 : nuI&iI 'ii "11.! I.lr Itils t. .. unin: I: IIKAJIS.: f' .
:: 1.:111'a( lid it. I'niits .
... .
.
I .utul .ii .liIiL..Ii-1I 5' alt-a *,1S I. I. flSSl d. 1\1 1 lt .. .. hg I 10.. : ( W* / l-r. :: ,
I'l.inl.l t iI'\lIt'I. ....
a ... ,.. ,,.. .. .
Ami L I II h.' 0 it.-, I .It. P'cI.-nupae Ls.r. Iiaals.. ,
n tu a n now by I Iitgreat :j Pal f".1 &i. aa/.I.a. .
j..i 1"11. '
| : 'uI.i. .
.. .
.
!I t. -
I :!! klttuu.P..b11 ;: 'OO ( -* A Mrill \\t fMi.. u: ln lJ\h .o r
& nani". fl hilt, lie hattun by loiij-: Iu-r anil iluki >-. I l4ikrrl'inXV| CHAS.: U. J ..".1. IIIIt... 1 ltn..4..>. N. \ rk. I FIIt.rth'h': ; ='-, and 'T.rIlI-: : : 1 ro.i : /..r'to, V .'H l II- III ir .. tat. as-aol I it v. a 1'1' .*\.!:'. ;..' ..'.i'- .,! ,. ,' '!," M-r. .'. ', \ -,.". l I'I'a' "

ii IIII) "fj-li-iiili I toll. ulrltli; ( ami ilay.* i.i.f !' \ ,.t.. I liiulil| iiI.I-. :;:,ltu.:1.::.. All blhcr ( JiHuls i 1.S.: IITI-.-. .ri'it-ii" lf HIM .u. t tMi 1"1',. .; ,la.i, HIPS ; ',. i S I.... ,.1'

I n.nl, \ "'.\1'- all.1$ \t>:i-. of gturiuu.|' ivi..liiicp. 'I ''thilhlt.' .-n I .\ ) 1oa :, W'II..IIt.'a.. / ( = I ..11... $ .1 4'.aHt,.. i- ;., .', l .f ,1' u. tI.aa t.
1."I..h ill': :1.... i.tsbS,.. 9ttu.4u" (. '1t ; 1 I' 1111..1.. 'i Itt tilt i .::1. KJ.K-: 1TttLlIUXt.' t'P.Pll.t2tITa.t > -i -. ; .. M, u- ... ii-f, .
; Uin il. Ivii-'U "- "
: nn.l ualkliiuu(. :an., I Income-. FAMILY to !lu \ l-'uiind in I "" J. furtt-rvill,.. Iv ., ,. : i ,
I In.lel..l..r1..1, 1'- jIiliial;: 1.1'1":1:". .VVd 'at .ala ut, .1 (hIM5, a suc- JUt S.u .-.-,'r. 1
'IVuuyvtMt, iM.ly 'j i (I iIlIl "-1"M/ !: t9!IIII.* |1 i-I\l---: i CM.'IK: KxtllntVK: lluir..Ut:, lit U'UtH. !I' aa'5. Mull I li 'I

lin: .:; li-li Huron: I ll-nv a\vkarl liv uill I'Sit-iiuT.' ; I I.:.. J-'tfil'-ri. I.. M 1 1I.I., pn.lli,... ] : a wles Bros. \-- --- ---- ----- j
\i
i i-l I ; i
feel.Vliat a 11I1.lilll.i. jai; 'nil. 'tit \\I1I 11 I iMiTirr fur liai'U'-.li'r.. :Sn.Tl.'i.itfiiit. !:: : II'11:

make l.ft in Mil 11! "'1'"- M. Iliall"...." .-- 'V1 1 It. l-Ii.'ili-Hi: !t., \II./ finite. V I 'I| Is't , l I II !' A 'mmsa.n \ ui.i >i'i\t r.\iim.: t f MRS. E. !
I cairli't' I'T I li.trtt-ti-i, :iti.! 7I! ".. at, il mn-tuB i :\ I'AMI'III.KI-i., STEOHBR 3 3t Philip StsiilitI -
will .ri-lnin (In liim un.l he "iIIl'I'llIalll) KKAL: : ESTATE ,a II'W BrOVtl
i :ynttit: i ti a it-i- |.linl.iriti: ,, itttl.Tltl.!: ;
,
uill All'n-.l I t. I 'I > I Ii, a- I I a '. 1 I. ; I : H \ \ius.i'ir. |LifIlI: :, I
nun ii.A.1 i jSlnvall. U" I I... \Viiiuna Mi.f ... .u. ii(> Rnllt' iiMKvrSutli, .IN J In- t i I.t xtllJKKr.4 I : ;

La, !1., :?:IttTI7. : Kir.: nv..l:
I 'I'I I Ist'H.t'l L'rc.itn J Lemon ; v\il! ii| -.it Km i.i'Lit -,..1.1. .
.
; :Slu-rln-rt. i.Vi'. INUl
/ // HMH' l'lIl1/lltU.lI'll. Mreti, Ilu.u.., I l.'i.; .liiiiniiil.'a.. i-i i1.u r |CHEAP as : II : 1 t

The) wfiv ,gftitn: :# Hitliali. } '. |iicturi'lukru I iaiaktiiu|>lfiiic'ul$ ', ::MI.tI lI.L I Iv: ,;..'1'\ cd ('U..t""h'. -. tlirntiliiiittho I..1. |. %.r u. .,11 a itn.-it. .11 ,.i, ..1

*fl'I, I wliilw tlir i.i.ritorva| '. Ilia.IIillll14liu -HiUli.la.. ..t.li \\., au.l I II.I \\". M4U-J I I I 1 : Air.\Ts.( : : i: :Sunimrr; }' "'.I" Ifl j in Il..ir.\ lIce IN A WOMANLIKE !rUNNER, } u i itb' r I", .....V ..1", i. |IiI..t-( IH !i iin
II- I .u : | ( Kinds
;: (Hit-. iin'r| '--i;>.ii ;iin<>ii:: lil.tli I 'ir'nj;. I II I II II(It'n'iII.111.: tttit.nii.iii-1, i ij ( ii i C'li-.un ( ;i.inlrn, \\ hi,'" halittftl -- a of FUll nre.
,...,..1'111. .. haL.11,1"1, I I t 1 a.111. SalI .Il .1 I .
r : I ," v.I'. j lototiiulitefltitlo! .1101..111I..1.. ;""',- of i
t \\liilillll' III an anlr-riMMii, ii.i-n--iii| .! fI.,.- 7"I 1 Ill. ILi I II I ut't.Ii up i'-j'.. .-.illv! ,. (li'i. tItiurpnst. jf j I, al .111'I. ---in -a

: )irubkl: >ilily I ul'llic. .tii i-I iloinI'll:, 1 1 jutiiu ,- Tan- un.l JiiluiitiiVinlim, X. (C. j ji.tiii SHIP I .. LADIES' DHEGSEG
,
I to liii .ul e"I ; ili.-tv I.-... the l l'4h.. "/ an.I -I'nliiHTjiuf! aii'l! gla 1"1'.1 uf- lit et''.1'''., ....\ .aaa;. 1,1: -1r. ., ... .\1", ) 1..1'.. constantly. on ,1'lri (ui$ ii.t.i.\. .. 1 ii.rorAl \ ;
III IH' /ill Hilll -i ll Ii. bli. ;; .llH'-I. rUll'tf-t.' \ :!:N.lII.. $ .. \or. t t. I 11" mi ..".., "'','" AIR RATES i'K \\l\\: \: "' \(u I I: \.
I ur li. | I i.f i,1,1. |ItanJ an exwlK'ni 'ly "I' < 'ii- |
liuiiiliiilue I'.II.)' in I tinuuriil. -il., Tlll'ltll-| \\'. I '.. ( '..\ Iuui.ti.| |.I\I'l ., mltun .- uj | -
'
L JIIIIrf'ra.IIII.I..r( very w.iin/niul! vr\ >rrj4-r| m.il I t-tiiiitaiur.. i -"i'..t Itt. I'.I.JM.I'M I .\ -i"iti'i; ,HII t a nli .lu |..ttuI. | 'i. .11! matt t,iuu' (, 1.lrd at .55; "'i'iit JUT NittK*. 1.,1.1..1. .u.-ul .1111| < mi, I li. -i a

|1'1'.11.1.| | vf. l u\i\, \ ; il- .!ran.liu.il" In r. nli'tnever I \\\.1'.1.. I li.: I'r. J I.i i.-| .1111., T, uii. I.INK: : III 1 111: ( ( | I.U" i., I tt .1 I""ll.l ala We Solicit Public Patronage.im. \- ,* \ I -1II4'-iI4t. 'I I I. 11' II..IIII.-I-' .1 .. III., ; I. I'UI' .1 ,

took,; livrr.MV'.iii( il- an-ili.. I. oJl ,. i : .
: I'ul.li ,,, '
l.-r hi- .
i. Ml& I > ....;.... &__' Hu 'Jt i ut. .ot m .- .: JP1 ..... .. .
It ,. -. -
.
-
;; I".L" .11.: -.. ': : .... :
J .. ... .-. :
'- '. ::0"1'111.. eat"'Jbe r.r.r; : : II1. .