<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00089
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: January 2, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00089
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
.
.

... ..-.- -. S _____ __ 1l'rti1IL -- -

r 0- .. .itJJ' ,' rn1iHola! (ttOUtI'trrditl.)) ;

) \ l u!' ommrvnalTHt \ ( \ ; : .4COVIiVlfJCIAJ.: JOB' "OFFICE.' "I.J" "' -' .- .9)" r ..).,A ,. .4' \!:j jLIit i ': t"\ 1. '\I ,.L/fl'i/I :t ]Itf 1 : : 1, r !t f. W1,11 ;t .)', I'\, .1''I'I 'I'I I, WEDNESDAYS PUBLISHED. ANU SEMI-WEEKLr SATURDAYS, .


I I. ., .ii., ,. i:"III.I.; : : .:,ul.; ::, :: ; } I & It.\.v., .. t..' \. \'. '. i \\.1. \ &- I IK tin I "1"1II'r"'III'II'.II.lIln" I i i I.II-' f ntiipnm'Mir '


'::1".. i I' i"I'I I i u: litM" i III' I. Ill SI'I" IIt '1

.I'. -II-I I .-__ __ _I .. 4i, in >tt'i4, ;
I'''' .'' ''n..nlh. ,.,

::: ) I, ,H-t, i", i.|I'*. 'Illl-ll''MI,: ':'ii.111,' 0'111'i\ ru. .Ml-Inin. \ ( ) I t.'l.? I PI'\I : \ ( 'dl.FI.OHI( ) I 1 I ( ) I I I > \ \\ I-.l: > :NKS I DAY .lAM'AUV I '- \ \1. :\O.Ha.( ) : ; INVARIABLY IV.o ADVANCE.i .. -

_ ... __.u. __ _._ ________
.' ---......---- --------

------- .-._. I lii 11 I. .ill I 1'iitnl.i'iini'' ... tlrll. t HIM, ,! .I",.. I.nini, Miiiiniiilt.I | .
IMM-1'llt > > M-II' III' > Miil'.ll: I : .AHI.IMII.MI: : I ; I IZ I-! ; a.-. SI.s .
t 1 Pnrtnr Kirkbi1t1 & I I'j.T .' .. ., N. *t M ,I.' ,,i... l.ni .5 ni.1'ln I. I \, lilill; .

M l 111mn. It II:!":* 1 '1 I... ill.I.11, || "*.| '*' I I. I Iiii'" Inwi'i-inir I 'I lln-! ,o.'I.f' Ilii' I Mi-, .1.I lll.ii k. Ii.i.:, I I''ill'' "..llll' IIMiil, I'lMlillltl''illL'' .IJ-.ll'- ifMM

t "?, *, i l I' )II ,10'11". fillil-i-' "l ...i. SO (,- S ,1.1 inil'iii.'ii.) .iml I tinr.nliii'4 mil 1"1" lin.i-' | "'i.iiittlut| | Hi|' :.III i im, iili-lil' Iliil, ".s' II" ,' linn* i I. ,I.' InI'niiml, iii, .tin' :'i-i.lii.\l
.
,niitj.-i,,,I ,,, ,,ini, I., \1.11111'1.1 i I tin" I III 31 33 North VV.i.fr! *'L. '\4 \ : S., V 0 rtI .illu.tlimi, nf pnlilii1, iiiiniini| ,, mi lIP
',1 Z Zailek l & L Ca < I ; in- -it'ii." ol Ilir, | in is* 11- .Il' ill- .1.1'. in, \'I ,..IIII Ji.'iT. '1 In* tttiii-i; \.t..1.II

'".,.,"',",",,.| .i. it, r.il II ". I. I II! '....> I II. .""Hi-" [ \1"1, .\l t .J" .- ( ,i'i Ill",' i.h'.I.' .- I II I i i- .1 1".lurlli ,, Illlli* SIll//11"\! nl tinA.Inr/ $ ll.'ll.- -II l.ui.: | ,|, .*. last",. I liniinii, l i I lln- (I"HI "i'iii' *i*

I : I / % th. i"t$ i i llnIlllir., ,1 'III.l, .1. I'.llik. linn,, "I, ,miiii'ii" il. |iinmi .,. ". I In.. nun' .!
'I. : } |"HII Iisli'I,' ,lli.il, ol 11".1".1 e. ini'iiimnil.i'jli -. ::" Ig""l- S. IlirI
I ,1.!
.lui.1. .1.
: I'
.,; ,. ,I.i i I 1,1"! l t lit ? .
I. ;hi' Jp' : .1.// MiiUni. .I".Ilii" I II". 'III \ tl.i iii'i ( ; lln'. I I'nil- tilt, ''" ?",'", 'Itipir 1", hit i- lin.ilnniIII. ,

I '", '"III.||, Win., IV Iliii% ,, ,..... I'illi,,,i ,t.. '. ( I I l : ..., ri ; \ 11.1 c'I'.I .1 .) .li'lilli'': In is",. full,nt 'I| I i. li.si.. il 1 1I
( : : : f' ,1" Ii ill I'll. 11 ii |
'i'' .., lID III'\:! ArEI1 i .Inn' inii." I ,11' If.'I r"ltl""I'lu'I"i', I iI :: ( ili'< .11 fit IIMIIIH,, tti'iillir.iilril I
: '
i ii! ii' } \.1.1:1. I' i. ,
,I"\ ..."i.I."1.\1" .,if .1.1- "''-" 1.11'' .,... ; MOBILE ALAI : H I Iml. Imn ,in.nn 4ii'li), '|is."", In,,lt-. ::,"< t i.l- II il, tin* uli'.il" :ntiil, ilixtin- I lit _jinlii, ill', 1"d.I'li"I" 1 \ MM I. I I I.M-IIIM: U e)! I Iii's U
'i'I *" ,,1. !1.,1.,,, .11..1 Im Ul'V.\ < ""il', ''.'I7 \ 1 mHli. J : I lili-.ill, nti-r" Ilir l.ni.l: \ ,,.II.. (I. mil, in iini.In-il | ,litii, .i.m'I. In* tu'\l ,ilit. Inn-i-'|1""i L.I."I\ Ilii' mniil'' I..'

I ,!. I! i n.-t:( i 11.\: tMii'ii'n; ( -- ( j I tin-1 i, li.n-.li-lrl,: nl'lli.iM* .lliim./ ,* tt I Iiii, i III'i liiid lln-lr .ill ili'.l, ,-l. .in, i> ... -li,..tiri'il" jfi'iillflii tin',, ...i".t.I." '1".1.1",. |1'1' ,'!"i-c nl In i ili.nli
,11. I
: ,, i:. It. l-4l..i. I'.il- : : 1'1.1"1 I H I'l.l.Y r \ 1.1. 'I IiIiI AT 1 I \ I lit .
,, 'n'u'UIII-I I '.
I4III. ninl.ili'iI '
> iii, "I iii\ I'\MI\IH I: 1:1: iiishiir.n.T.: : : ... i : I 'li.J'u..1I..I.| ( t Iml .in li ','",I..j, ir. I .'in I limn i I tin- \\i-4l. I II I.. ,i.- .|,-,',-, | 1.
'qJlJ '
1,V'V.i'-' .' IlIltil't.! v. r..LIU: '''.''. : .iiiiit: : : M \II.IHMMill. : :( : i I "i f' 1 : JI ai-I ja-l lit I ..-,., i'.I.' \Villli.ini., I""a./ l I'm I Iii.' tl.iiii/i't'' I hat 'nt'.'tli-i riiiii-i-ali-il', ill
j I uHIIN i: UK : 'I'| III' '10! MiVi, | III: \ II$ 'I. .Ill'l' I II N I' t. !! t i'i| '| Ii' TII} ;ni .1." I'I'| .III.; "I ,1' M .
'I .U': i"11--.. '-. I. it : : b Ilii .|"" li I i. ill-., "nii-il,,, 'Inn4IHIII.
-- r I lli > i liti itlm I'l'tv, IniMiilrIn1, tiiiiki'il, 1.,1"1
III 1111s i. .tli
'
iit-ii 1'.H., 1 \ .ll \MI"$I't I IM'i .JI tj'r I"I "I' "" ''ll'i'" 'ni'l rl "" 1' I -
.I" I-HI-IIK,," .l-IH-llf.lt\ IUI Hi i ) (; M I'>- I IV I'CV-M'ul.A: ( $ AMVII I 1,1 I -4 f- J :1 ). 'I Ill'll* '| | -, |lIli.a'a.l.algs. .
| | || "i ;|
_. Iri'iiK. *'ii-! I"| ">nii '1'1'1., l ti' | ;iim-. i I 11 t r. .tin.1! I lln'! 11'I., '. it IHI HH:i \\ JI'.I'I. 11"1"
;,.... I i.:. M. II 1n.I...11.. .1..iil"itillin ,? "-. lilil/ I in t Ilifii-, .
*. ..I,i. i .1 i .1 .I..iI.4 .1.,.. 11. W" 4'll.\ I liliil I. IMIIUTIII IIM.M.'lir.: :. : .\ .NII I II : .. Il' nt |i- ,"''Ih.lli|,| In tin* i ll.'i-l.' Hilt' "tin', Tur, an i, "I'liT., 1".1 i".1 that., :till! I nl u ,siiu! "' aI""I'Ilp! I ainiifi- |Isil'I
.
,."... ,\'ntk'IIIo''lh.; .'.ti' ""...". I I i : I ..T ., ; ., I I, nl t ft ,.nini ''iisl In' i| rlil a I Iis: Inr III.it.. .t-a (lit-,, mum i I II I IK'
: "- : U. I. i.' i I'. I' \ I'I':-. .1. i I. i'i'i 111$ I i1 11 Iilu.1 n-i l Im 111)111.1.) In nni |'MO .1 -' .1.111.1..1..1 t-u| .1

',I.I., 1'.1, I ili.-inl' .' I InHitt \ I:. I It.! I \ AIll.lluck: > ) (UK hlAMOMi-) .t -- I". I 'I, 1.11.1. ItS. t t .. .11.1"I "" i \ "'U'' I 1:1':, .1"11.1 I tl ,lull i. Ill'l ''... t IIIinliii I i .Mil iv.nt ;a.i 1"1., >,* : "I I 11 ln' Miiit-iiu| ,, "* 1",1\, nrr" ,I'" "|"uasI.| lii-riiini'-, ,' In "u

: 'I' .' I' -iIi.l,,.. a .a. I". : I ," ,. .. i. aliini. ininiftin', t ,. lunlt I lil'l.'i-. Imtil | liln rniiiltnirnlIn I iiimii-x.| ,| :.nut I ili-li-rmiiialiiiii, ,, i limn' '
immi.srui'.Mm |
'S.- u'. : :.: i''i, III t or : I ::' I J ;M.UI.I C ; I I 1".1" .I .1..11.
i II. : II.
tt. ,
ilill'n
I -nil tt Ills "-:as-I" li, ilt, : '. Tlii i. "
(1,1
OATES ,,* II It.i : .
; HOTTER i i 1..1' |1..1.' lln> .\II""I} -i,-., nil :

,11 MlH IIi.I'EII.." .,. \ \ nii.iiMVATiin: : i :> (ur.\Mi i-i i:. The First National Bank .1'i In* i t',1 iIIii i '-a, : I.ni'r: | | '' ill.r I tin'mn.I I .nilnl; !M lal.-.." : I iklnjr. I '' iii| ".1 .Il li.ilf. .111"mini/. ,, |II..IJ,-," fnc. I tin'. run. |.>ration'
.
I 11'1' ,0
'.1. .II" \\ I II "'"d '" iifllii' In' riiinlilliin, ,
I I rk i .null, l olili,,, I I 1'.1'I .1\1\ !U'l' l- ,, 1 | > linlill I .. ",1 il liij'rtim.\ ', at i.lt h.. -lii'i'l nf |i.iirr.' | ,.,11""i. \\illinni4, ,,, ttml'* |i "I Ilir
.Iii.I.-; ..I. I'l., l.iil.' :.X.i 'h": "- .,'linn). ICAN( AMM:, 'J M VM III I' VI l i tt mn t-.il /:" f Il O' i. ,1t Iss' 1.,1.:1'l : ,* ,I I"ia- I In "t I,' ii.i-nI .I'M-. "Iiii. I j lIsa I'l.ll.iitiii-: |1"1'| nl'l-ni"'i', | tt lit-i-t-, I lit* m.iinam,

I "e .Ii 1 .i...i. M,1 .11111,1. .I lt'4l-I'lllill'-.' ., I' .", ..1 ., t ikt'ii. in. tin- tiinilitt, ,'..a' \\ liilc, ,* IIu.- hulk l.1 f Hit,,* -oil. l iintinh
I | I i 1.1
I 1 I. 'll'l.-r.i: : : I IM.M'IIM: :: AMI.IMI'VN: : 1"1"1| | ( 'Ill. .1 ,lit ,I.t.\, I n' fillllil. lull ,,,11..1.!
I I1 I ism, i .1 I. '. I I.- -ii.nil. I I'ENSACOLA. FLORIDA. : hn. h i i. I ili-i-mi'il, ,\ .,, .lS : .1:1, : .null,, of( II". ilmnl'l' i-xi'ili, in
t\ .11. II..Himil.I ; FLOUEGHAIITWESTERN l I 1 i mil t-"II..II 11.0. \ltll II" '"' ''.1 ,, l II I I''III 41' Ml II'if I I"1| l 1I t tI 1'1.

i.i.i n I VI I I I1IM14|| .|OVH1.I' | (ci 1 I ucK" AMI P.UUN/I-:. : \' 1171":11'1 : \ .\ ; :111.,1111, i. "-"II.tllhll 1 li ll" '| I:. nit 11.1 I 11'I I --miii, .MI-I'M, ,nil.nut, ) ,lininr .iiml ., 1"1""- |HIIII| I lln'ili-li'i'iniii, ,ilion I I.. .ivolil, \

tt l III.i II, lull U .11 Illlt, .1,-If Illlli. I Il.l,** I Illlt .1.H..' % I i liiii .auii-l li, imnlilioiii ,
I U! I I'n'1 Ml'i'ti flIt r.. I I. W'II.I... "" Sold lli.'iii tnn.l,, .' 1 II., in nt'i, i I *"|' liii'-'> ) 1 1111fI| | : :.t
| | \ .\ \I.I > 1'1:1\1'11: : 1 I 7\(1\i I II.- k Domestic Exchange Bought &; |
: :: : Foreign
.1 II. i .n. 1 I .. ,, i in 'I'n '!,
A 1' I Mr In I tin')t Int'iit.ll :10 11'1,1,, I.III.. | In'. li* I III"in I Iliioi1, iniiiiili'S I Iliii fritilli I II ""I "" 1. pivti'iil I ails 1 n

I I. I 11 ,null. \\'$nliil'n4iiliil,i mint. ";" *,"""'!. '-\ I It. I llni.I 'I'I.-I.II.I.\I.I.Y-I..I.1I.'I'I-I'I-'I". : i : : l ) :!. xnPKC I I 'U' lin" ,I". .... imt$ 111'11'IIIh'' | \, U..lt,. i I ilt nilii, .,il "Iniliii I ltI.-k, tt .H "-",,il,1"1 '; | i-iiinlilinn, nf all.iii,'i in, Ainri'ii'.1.. in t .hII'I'dl ,' a'

.1'| \it" )1. !K.lnntc.*. I \Miiliimi.inii S 11'1. phi ..iri.ni. :tili-l-I i li'iiii, 'nn, I n, it I In'Ilif, I tut ''*|1''' :at' a Ihnr., illi'lI .\ | i.fmil, i i-.in-li-is .i il.iliiiii t I.

:_ ,'' |1'.'''',' \ ..il, l-iiitl-: ",'li.*.*N 'I'.M.-x.ir- I llll II: 'IliMiir i : : "ll.lil.lM: : HI.1:1 ... PROUUCG.i M1 T ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONSIN $ ,.ti-ii. 11 1, ttrio lilt I i. lirnnk" In t'il',, ,, I.1111.,, I lirll-lniv in i I In-" |.ill-nil.. 'II"I ,1.,111' ,ni-i, ....11 i. '1,,' ili-lci.min.i-,

': Ill, .ii'trn 4 n- I IIIK I 1'1-\1'". \' \MI-U\IKI-V-I) .- i -I mil( l n AMI viriMn I lil I a., iiml,,, m"ti-l-" II ill lIt, Iml \J". I I'' I cIlla .,flit,,,* I in I I. nllii't' "* ol, I".1.I.ui' I"Is ii .,, I I linn,, of ( In-; iiinniiiiiliiliiInn| ,.ri I In, 1'|JIH1114 -
:: ;: >\ AIIIS: : "
..imIT, ; ii.!l ; 'mil'X! l lI
:N.. i '!10, I i. I k. Itnril.I.* I I.I: I Ii 1''iii-'inl'1., \ ;, :. : : in "-".'" "'|1'11 I..", 1,0, in i.mnIm I. a ,,1.11,1, 'Ittill nlit.114 I"' iviiii'iiilirii'il' lij I llm.t-, i 11n,'ui it-Iti'i ol I his guIlt i li'iiirht, ofliiimni

II i n ..i,. Mi>.i,.ii i. .1, tIll tti'l'l\ *. i IITIi.i: : ,.\--i.-ur: ii'.vri.u'; A LI. I\,1; I ,nml, *-I! 7\.1.' i"nnu-in'' >l lMUI'.II j. jiso- ,",a,I Iii,, liuli nli-il. "I l (II..- tli-itikin--, ,tin' Itllin' liiltllll' Hi', 114 In In, tillIII4.I ,, |ioitfi'i" .\1",1., iiii.-ini'l.'i-IIMI.I, .,

-, I ut unii'' Kit" h ,llnl :? I In' In'.iin l i. 4n "' ,, S'.. Til ,I.,10 "'I.IItI", '' llllll, I.IIV: i 'riii'il-aHi'iiM. ;ntiil allnnio t )' tai,' ;'' |iioi'iil,
ll.llsllll. I I I'.M'll:; ll'llI i : i i ucni: .. i ii :. -tIt rIt 11.11 1"1 1"11111'.1
Mn.,1. I I -, II. 'I.: i 1'\.11.11: \ i.i.in: M' viH.'iu; i I
( I I I. \ \ .
", i ., '. P.I 1..ti.. I Ir....14111t t .1. .I'. r \illi ,ali'nlnil, I Hi I, it ii4 $Inni'linn-" i nn, i .1110"11. II 1,' luiirlliiT. 111"1' :.1 *MIHIM| I in,, |"io4ilioii4 nl'ylr.ll, 11111". ','''! ;ami, |155111 -

": ,., i ,.I"l :. ,i",...'I 1.I'.", n'"r I ul.1.!, Mil-i I IL! tt' '111.11'i II" ,n I-.V: .\ '\".il.l..I ". I 4.1 \\i I" \u\ MCIII I I :>. lii.i-Miii.n: ; l : I I is i |"I .i;.H I Marietta Paper Mf'g Comp'y, |1"1. li'i lit |1'11"1".1.1.0 l tin ,n,* i-.1. |1"1'' I i linn i ,i nl'nun t I llni, i 1' .MUM. Tito ulil I'l', 'lllL-il- Mlilt' lllltt, ',' I III I... I tilI'lnliTl

'i,'. .1.I ,,.,. II''. 1.10, .1.:'iif.ll.., III. 'I." -' ..1,1'1,1.1".1| | ,| '"" ,1,1, I'liir,'l- .iml, ol,,1'' ',','I. i'lulu, ",hi'il r.u,sI Ii, "II liar,, 11.1, l .nrillirl'" Phil (lln-Inli I IT.U of (I,,* |1''lh'> | | (

I .... ... .l.ii.iiu;'*. .n. 1 li.: II M 11111. i". lii.iiiiI .1 \10.1'$ 'I-Ill< ))1 ioi:$ 'till: vi .\\\i 1:1: i:. .\1.1.l.uiiii.i .i' IJl'M.K; : .Vh\, I; ;;: :: | ;|:; ;:. :t, tini.m.: i.ioii4.-i: t. 111111' .II I.mi, *. 'Ilir tliinkrr, i i- Iml run I: .1111,|,' "In, nl,1 In 1' I it "1'.1 Itnili. ha"0, | : ttliini. ."'i 1 llIlul4 I Uii-t, ,"-.t |11".1, .
I I' I llll. .ll" '. -II "lll.ll., 1:11..1.\11\1.
\vII.f.i.I.I: __ __ .. | IhU /In.. ; Iml lliti.i', Im kimit '' ,lit lit ,",111 lirltrr, '|.|",'-a.Iah.lI, II ,r4 ul$ In', Iml,, I lln* |1".i.1 l | I 1".il', | ,% S
:. I 'linn ll I I'iii-i Ini t I : : ( \ I nri.'uMi'iVI' : (:$ r -. ,"I' "I \
T linn, In--1,, ( HII |i.nnlnlli, att.ni.. tli.il, .' : I\II'i"IIII.,, hal' Ii nr .| i'i4 :am,..II".lli'll) | : ..1..11.-1. MH''IIIIIIIliN. | -
tii*
MHIi-l.I I| | | li.'l. )1. Ili'l"-: ; |I"" I 10. .I'I""I
;, ..in-I I ..ii, I II I t. ... 1,1111 ; "i'.
II .1,, i I Inn,, .,II., 1',1,1", t .nit, l.I'i.i l. I .. liirlli-.in, lii-l'H, I ,) do, .! nt'
; ; H.- I li 4 -.miml., In. I.luisI-I| >i "r I I.4 i'm 1 >. |Id,1'/i.imlni / l. ( 1."il.,1' ( "wl"I'.I.i")
MTI.-UV: $ .\ i I. i !I-IIN. ; ruuri.i: : ii.i: -
'. I'niK. -
\ lII".1"! ,I'l- S ,
,
.. of iln* ."ill I In n-iiili.
; in
. .. '| t i.iI'' I li* i li-.ir, "IHTIIII." ** 1'"II.I a
I"' .II, Il it' I.1 I \. I .111.1 I I IIII : Boor Hall I -..usiis.-i' i" I I '.
1 .L" ,,1 I ttI.I |i. llnl "''I Inli-l,,.I"H'-i" I I.IM.NCI': I I :. '*. 1,11 I ir-, atii I .! il.lt I,, I I I I,- lim ) ll (Unit 1'.11'11 I I li-tt imlit,, Ittii'il' In.. I llit-t, n.iliii.il: ormlillrlil ,
I""I I 'an' 1 ,' HI,i' "r.n, Ii l id1 .till Iftlii -
.1. ,I.'I. II Illl'l, "I""ll.l :.Ill'l Ml .llllI / C'I im'iujti \1
lI ,
." I i- tt "'> I 11: all llmitt, \ I Im, 11" in.i' |1.1 i ,nl. I-5, I I I ti/", tiiiinraloii4.| ,, All liiitniy, '
1 I i'1-.inrll, l Itri4l4. lull'li., n.1. I..1.0..1'.1' ( 'In.. ..II", : ",!1. I"' ''lit..1! : ,. i 4 mm luriiiii* tt t* Ii4i'I,, t., tin \Vi* .
; ll'f( .11".1.' | L.','$ i j.' tlit'tiiir.i ',' tln'.r, ili-moii,' ., liili'i a I Hit I fail, I I \ilii-n* ms-'
.- :, .. .. I 1..1.. .I'.'., linliir." -. Mill-mull i.l, "mil "n." Il "IMI,, I'll I'\'' ). I!" ,,', .,|.\,,' iiti'.l, !c:1: ; '.. 1.01 1'1'' | ill! i i.1,1.1 li.itr limn'' linn1, (ml' "11.1. iln I .mint-,' 111.1 |P

M I. .,.I.1 l I i I'I.I. ., i III.' "'|iini.'. |li'I! 'mi-it I Ul$ .,""11:1111.11-: limis:! .I ItI Grand Romlrzvuiis() In Pi-nsarnl'i. .* r rI. '.'ti-i :\ ,$ In- il.li-., |Is' .n,. (tl lull, ilii-n-" i itliin. il : ttt* |> ii-iii-i-;, |..ii-ililiri I'm'ml ; I '.i ill ..Ill.I mil ll.li,; 1"1 m.nlii ijiltii

innnnt.I .t. 'Mii-liii, l l Inn''It., I l.'t.: I :.llril-i-" nl' 'tln'ln 1 ,, Iliil t .| | .Iiml' I nl I 1,0 i "i-nll,, 1.1 I Hit,' m.iiii-4, lull iniiHin, | .. not
I "f I "ii", I I. I l.ni--i: "' ,. ]I'' .II.I, It.-i Iilli, .i 't i.. i.. .1. i. "it im ., i ii ii ill, niiki'iim-4.ami, .1 'S ""1",1,t i 15111. (" 'inii-t rntiitiiiini- l Illinir. ni-iiliini'iil. linn.
: tutu' i-Mit-tii- 11"1 Iso
,,, itl 1.-I K.lih, l 11.\ I
to", i..i" in- I : iM i 111'1,1 i .III' llml : ill \ :, llnl Hill Isi*
t I II! n \1.| .. I" 1. M.I: Ini.i, inti-4' .1 I i v..1 Stewart & Hamersen, i -i 1 nun I 1 or: i It, 1111'1,11". lln-, l"il..IIIIII". ".- ln'iiil, I III n. 1,0 \ 111. } '! mi ,I tin* ..i TliN, U 'Ii, ,m, i in,, uI
Mil. ,. nl' II HIM,, ,' .. liul In | I"'I'I.
\ iiil. KI ) ln.imi.| .1"1 | |
7 t ll -, i. 1 1I \\1 I IM ... /1111-! I ) l: .\sn I b i 1'1'\1-' I i.1 :: ,.1..1. dm 1",1. IIiit| |, "I'.mti'iiiinn, ." ''tlii'ir '"li..I.. 1IIIill.\ I 11""j..r l ii'ii4i> I Ial,: I 11"111.,1, .I gu.t rrn-,

llll-t.| | *-..I l il'4 'I'tl'l,.l "*,tlllll,, I"It ,1 II "t.tt l **lll'l' 4<4tirH, t III \V' ,HI.i, I Ihllll'** I IRESTAURANT i.li'i. nl'innili, l .'nim 1 ,", I I., itlii.li.sii, 1"1'I" I \lollt lll' I. .1-' '11",1.,1, |inln-t. Wlii-ii, > $lln,> ott m'i'ihii. |
... 1 I .1 \ /< .1$ nut' 111.1lJ/ LII'M./ o4.1iin' ilni-4 ,iinl, I iiltt.it .
:; | : .11-1" uir
I .
n'I. .
.n !I'I.! f. ,11\I "mi".1) .H $ *. /:/:/ /l.: /,"/: I. fr ? h* Ih&tS. -c IIi",is |u.s'il It'll t.. i i-l | ,< i. ; I.I, ) I nf lln'-iiiilii ttiili'lt, ili-ll, ilmli'il 'tIll' ,,
.
I'1., t. ,tI,,I'I., 'I 1\ U..lli.ill' | > il i t I' MI 1 .11" 1/ I 'l"i .11.1 -| I | | '"- .nliji'il. "IatasI.u.l| | (,' KH-:,, 1
: \n\ll\ \ .I1. .x ( 1I. / ill' 1"1,11"1" l.ik,' tin,,. .
I I. ,
i l.a llll, -11'1.I.o nil I I- ll.llnl., ; 4h.il I i! : .1.1| 11"1".11". Iliovi, ,* 4I
': : 'mlinlir' ,Illilulil. nl. \ iinlli.lJi.il i Uf I.h. 1'1.111| |1..11. | :i<'i' Ii,:.. ili'.lmu.llii I I hi -h, "' ,,,1 Inttaiil lo"I
| Hit ,
r. ii\'i : ( I-1 ri? n .III Nli' nlllt "' | ,| tin |Iii| | il- | \ |liiIIsIis.| |
t r. .Ml.tilt, lit -.-ullii.ili'-. ." IliliWin. : .I ] > i,1,- 'I 111 I li'lli-r' tt liliii", ii4 l'i-t /1
4 ... 't.ni'-l:, $ I'niit-, '| | ., ,
nn / 111.1.' .tr.i'l.t? ii'rt. Hi-1 mi'l $Hnr.linn tsn l i mill I"nl., I ,.iii' 1,1.0> I 1111111' ''h.' i I li '-l i lI .ill f i7 111' :Iil ,.1, liin, I.I .I""I" ril 1'11
| | IIIIIH' H I Ii,,
,;; ,, u 'in ..it'll ,mi .,ulli., I I .,' ,. I a, iilh'ii, I lit i j ; il'I'I. .I ,nl In "Ii". "'', I Ilii' ,in.,, ,mi i, inii'l, In., ":.I-
,. ... .1( ,Ml. 't".I..I., \ it illn' i i i tn > I. ""I.I'! .t I "ii.i. 4 0"10..0 1'1..1. :"It"1 i lu'.nililnl., 1 I I..linn iinii ml I lini< m., '
.. I 'hi. t .. llHl.. .... '! OYSTER SALOON : lln i..1, .,111.1"1! > in' i. $1,.-.t r'. ni.' I 1.im I.St. u S a'.. I Iii \limn,, lln lei 1' llmnlil, nl" II tli.li.nn. h I I dl pit' liilmliIn,. I lln I'imllniilIn, .1."f.11 .

:4.t t1 j! ,t.i.' ".I I ," a.' S \.mlil, 1 In. -In., kin I ;:, Iml, I In, "In.m." il' ''I'I.' I iui.; 'I 111.1 l, "I| s.l'i| 'iaI li.li, >|I.il S \, i-lli't, ; if imt, in, I'n-l" \S-,* liii'lIliii
/1; M.iilil, >I.M| | I li.: \ I t In.I'l. I ,,.,. :Ull I II \ I In. I "151, in.irr. ,Hint, ,, mn lal liislm. .
.. *..tlllll Itia) itt .tlll'l1! *. 'I'U ai'e': 1.A H ( 1. \\,'l" S ",1 I 11\a t I'nl, in I tin' .li'iiili'r. nnI, I II Iin.l I..Ii'.f t |1"n in-iili-, | ,- ,,1"11"" ,", n'.1' in, li'i'l.m
\l I '.,it .I- -Mli,, :.II $III' 'I..I.I' .1.,1,1\..,,), III *'il* ll. I II Hint.1' l .1.1'1 i I 111. Unit', ,
.\ ..,. l III II IIIN-I1V- I II IMi. '. I "I i.III, ,' "I I Iiii, ml.liii| -in,,1 It, II "1,1. | ,11 1'111",1 ","I \i'' h.I.I"lil/, "ii'fnrnM, itlnilih.iti ,
.1. u. I in:' 'iiii lii$->. ii. \r. 1 I $ g \.,"ii"I "I' II. II .II M III ., ,lii',ii a* ii 1..01", I 1"' ,Iul.iIIsuI, il. liiii-ii.I ,
.. .. Mui'.ll.i( i.t.: .\ .1'1' L i I iHi i.- ,linlill I I" | : Ii. ii tun-' tiiki-n: ,, plai-i' I Ihi'i'i', in tin.* li of
\I I P. .'i \ i it. 1,1"1 I Ill II" aslI il Una tI' ,ii ifnl
I lll.ll, t "I, ala' lint, .1.. :-Ill,, | nut' 11' t "II liI.I iIIg.s. I In all Cui'iipfan;' '' ronn-,. ,,

.l.i.l$ |:| l.ii.lu.Ni.. II. I. II. II. I'::, Manufactures: Book News and Wrapping Paper. i 1111 l'l;. In ; Iml, il, ymi 0'11"a ..,,10 I I. imtt., tt li.il.;, I i ii : .1-Imlii'il, "'"I"I.-llill.. | :tI rliiiniii. ,, In //1"I I I,". I II l.ss. Ms oti'i'ninK ,i.4i,>4 an* in |mi-

tu.I.M. 11... '111'I.I Illlli II I 11 I".11.1.n, %it..' $II 11,ll*no!,tintit"" l'.llllii\!-t,', i .I''li'i'k It\ .1 1 I.Cllllil'\r( ; ( i CUUM-: i i' !$ i'Aii;*>. 1 S I: \.. \.\ $11'. [ .'!.I," 1 "f 1.,1", I i 1'.1",1' ) i I il.mi't. iI.,1 In llm.iitlm 1I. I.ni' .S ," 'I ,nl'iiftt, ,>.,. iin, .1..1"1.1", : |n'liliini., inmi, I 1..1,".nf, | ln' l.nnl., 1.Thfir, ,'\ |Ialia'Iu.e,
J Mill's iiri'iil sii" .1 I I Hit-I,. miltin ..'
: .
:
I.I. t iII,, .E..II I: :.. ::0.. .Ii. .. !'I g In -I Imvi hll.li" *.* *. il4 in
| I I III s I. linn ,1"1 | | i. .1"" |II |I" i II" |iotli>| I I |I"|' II|"' ,, oflliiim $
n'I'I' I' '
II. -. .. .. I, I I. -, ;. .. .... 11
VIllll i i.l 111.I .I I "I-* unit II -i" u-a. II .i.' .I. 1'
I ., 111 III I I ..- -, ,1.ie 111(111 ,. c', I" 1.I.tl'P',9', ""1 .Ii 11,111''I"'e'al) "' i.\ \ *i. .iiiiirtf, m.t. ) .m .*.a'.aI. | j ruin, ',I-H n-i-il, ,t .in ill.ill: llit-ii.' li'lirri" Hi-l .
1'I''j' lotel it rnnt.iiiH jilt1 ttrLcs. &IIIILnit'ii I I I | I tin- wllnd'J isit 11 I.i'l i n, inr.,it"c. in, Ilif, i h'li. .11, .l il. 11 mi'. I 11, ,, ,, ... ,.1 $II, ",,,,'. LANGDON NURSERIES. 1..III.IH.llh..1 .1 I I"'1011111I. I I ,, I lln'iii-i, hm 11,1. hi.l.iiy, : "' tt illi hail "',""- t
tin tin- I
*' lint inii <(ltIItUCtI "hl(1 ("In- nl'mm, :1' .il,1 11..1..111.I"jl.li.
tin t-1 ... Il II. .,in. -I I n ,''"'"I! ,H ; "'01.' *-- I..iinii.nl-I.' HI-II--H-$ $ I. I, IHH.HIIII 111 II Ih"I. 1"\ 1111"1.1.| ii lr. .11'' Ii.', I. jug, nil'I'.n Ii, .lslaus.tIal % .| ll.lliri'il,
." :\.ll.- Ill II I (.I.I.:- I'i.'t.n-.r. I .;,1|'>I4.I| | | I II. I- .. Tin rit li i ml I (rolnr I nfyiHMl I lilrxxlis I {.witig In t tin1 irm wliit li is | |. I.. ( IaulI ,,, ,". 11",1,, ii.,. ,ImtiK, ; | .>. 'In-, li'i.im, tthiili' hUtoi'Vll.ll ,
*1. 1 II$. "ll'll.htltlMiri.$ I \ilii, < h li. tifit t'ii(>iiili$ ; lr ali ill) it i is :al" .. $ y. .1|Ir..III.T101 | | .1.\.1.Id""i .|. .;,1 l tiilli, :" it.itini4 i 1"1.. mill ttlirn I,. lll-H it lll.ll,;,' tl lll'l'l, ,llll! iii li"I.| .. (5
III" ttnnlil .
I:, r.I .\ .\ } UIS.llif.'I"1 1 ;! toll-tnll Imlthink
|I" .... .. : 1.\.C it rirrnl.itcs I li' Sill I fir.illli.The I ,I,as, I | | l-lillll4, Ill'lliinl -
-- -- .1. '1. id i.ir v S's "s'' isisar. IUI \1 11"1.il% c.iiinut lijI ) KINK) .01..1",1. 1I1.lil& loiinlit an- Ill Iii,' slss.Ii..luusIs.i |I''"..'''.
il nit iiiilnl'i>, laIItaala. inil.
1.1 I. II. II. I' .t mi "r ) nr .
*.
I n.mil.i I..1.UV' ; i'XH| 'it rhi'inism. tn pnnlim' a "f, imntliit I li 111" it il, II" ,- "I', Ilit- |l'''i'iil.iuli' '- mllii ii'iil,
| 1.1,0 linn, m-i.iin
1I in I li-t In I ,
I'Il.I.lI'1,1' it I 7 .:vi.I.,'l 1"1.! -.-.5.,,| t 1..1'.1.I I. tM.I'll. *. (1 I.\.r.llilli\ nii'.i.nit-. II I. il |.a.I| .in I h, ,Inr., ii. : i .1 11"11,
M .umr ran I IM> nviiniil.itnl I xtitli t tin- I lilmxl I h.. resll.,1 I t I t | iniir.ilii.nuliicli | | t I".-.* /iiiniilli I H'tri 1.1 I Ituiiillt, ,, : llniii ill h, ti.iliim,
I ,,0,1.11-.11"-I $ 111111.$ I 1'.1.1.I $ 'I'' I.I I. ( tinil.lli.it, i. \ .iiint.nl, il i % "I tt ina ,1|1"11 i i l..l'a.!
lIt
... 'I. It\I $ '. ::0.. 'I.. I'll, rt t .iri. t It i I I I.Hill,,' I Jr.- .mil, H.-0.1 is .in "|N .rt.atIt | nrt (,if I Ih'II't : I Irlll it U 1'. I It i i tho only "lie lli,1 I.ilil. II nl.Ii-.l, an a it I MM- I 1""II",,! ,"-.,x nl' I Hit-I I Inini' ,,. ,','. .* Ian
'I lim-. \ii I $ini$ :. .!-..'i. m': in I ". .' ..111 H,,1.,1< $ -lil-illi., .. .,.1"if$ lui I I Hii.illll. 'i I..1..1.i .it.. .. .. .1".".il.-sa.-. ,\ lIlt I frci-ly! ( HUTS intu I llu' lilnrM|I. I It is tinonly, one uliii li aiiniiiilislnsthe | I! '"",1 m.mi I nl'nl I I li ".i'i-iln-|t i .." I i 'ii. "in, ,11 I as'.'. $In li.ur, lii",. Hiiii' ," \rHI"I": i .I I
.. I'I I !I''I' II .1' 1.0 ; i-n.'l.il, I Iniirl iiiiii'lil, ,, in. I tin' lu-itiitial ,
.I'lii ('i> .. kBoarfliiia&LfliliLiiiftliyDayorWepl. | : |;
I I i rii n.-iI.- .S giiil. .1
.j !I...i I l.ini. I is.-.si,1iin-111.S.| : ,. I l.l'l'l'-I.f I. 'm .i ill"1 I .1111, lii-l-, I li-n Niir-.n 111" II*. I II.. ch'lr'o rjtl) i I. Inn ,. ,.\'ii| .-i.m, ..IIIll I inlir.il. I ; |15150.| Hit-ill Illil-Illlli. ill
'1 i. I ti.i.tt ii.mil,, .m' I I I..' -l' I'ruin, $ iiiMI I II IIIIlllaI. \\k, i 1"1, thin I MiKul! may |IN' 1.11:. riih Ill Mrnii* nml iniptirc -I I In* \\\.nnl nl l'iniiii'14 I in I tinSmilli.. I'\. 'lit' I u' ,nlIii, li'llrl'-i, In.I'm a.i-| I i.I-NiI-a I "Ill.I |Ml I III I III"
i. I I.,i.-.10 I, .n"."tI I, ..1 t -. .:.H..'. ,I.. .kill Kltl. I IL l.lli.if; : )tJnooIU'I IK* jiurilktl by the use Lf l that (Crc.il: lion ZkdlIlIcjfl4.pj'$ ,'-a. tt t..kmi. I II .Iif ii | ,i: "I'lilinaiN, "'"" |1.1",1| it ill, I II"I, .,I a.I!I llmi

j\Ill' '1',1.,1.i '\"' t.I I. ..1..11", I t II' ..ta \1'1,10.$ $ "'1.., Ril *" aFire ( '"I)!. mi, m" ii 1, .'I'li'i'i i N liit .I.li"l, ,, ".tlr i i-vli I 'initi* J IMIII I h,:,-"-" I.nllt I I. m,.iili-, litiv.iilinl '
V.M.I; :. $I..I-* / -I I In- ."" "II .i- -mki '' i"1 : I .
: ; "I | "I .1- I | | IIi It .. I II, lilnll II ,,Illl'l |, ltil-tl. ,( illll'lilli''llinll. ,
A. lill. \'l'll.. I III" Ml .111,1.' ,II.I| | I' 'Ill'' i.ill.v [ .1 : ami, 1..I..io"L, i.niiril.ini |
I :I.I.II.H :in-: 'I"I: \t.! I/I: : / : -" \ IbIs II. tun miylil .1..1' .1 lilll., 1'| ki I | | i iI : i |IN| lilt 1,1 I li'l'l ,Illlilnllllt ., nf
II'I I. tin
-: IVlln.I.I lHli.N.... .1, ltl.ll.lllt ..I,.II ..1'.:,"I I'." I. I'll' I. u. .MI.i.i$ r Brick. j jI.I IIII4II I I ELIS I.''i hkimil.. I.I.. .- |11",0; ,- I-l.nnl 1\' ill ( linn. lull, l.ril. "II.| i i-lmll ; ""I (fi'iti'-l "-|1"1. of
I I'> III 1.11. I ,1 :1. | | Id-lit, rin : amiIHIII
..' l / III. :I \ a-1 i iii.in'| .ll.a, 1 I'.,n il''! I,n-'ll, ,mull, -i-l.iml,, Iril, I .\ lui,. 1"1..1. I".II. .
il I I'l : I :
; 'U iiii'iin.
,, $ iii'.iii 111 i'iic'i. .
Mnul.it t ,
M.I d. iii-i 'l"OU"I ,, \ \ 'I't I I Ml \ :.IaI I .1, I III I lit: I I li.iiiHit I ti-.l, nf an riniiri| II I-
r.ii'ict..\ .II.lI.. : .'.".... .' -I.I I. .' ., jI i In i U. t.ai. .r ,.iml, .,.a.I I | I I", ,
,? ft' MI I I $$ jnli) 2IIfilififfS. ISIiH" I It. I I.i I I. I n.l it.! .1 i" int."? ,I" .111.1 I'i'itri | Il lii-, i alt I li'-" 1.I.iI", :ii *-|1.1'.1| iil oliiluilil.ilinr. ,
k III I I I. I I ,, $uaI II rnlllllliull llillrimivtt
I- 11. "I : : BURKE I . 1",1. |
PETER .1. Ii it 'll. in III I ll-ll-n I I'in' IIi"I. 8 I ,ti ( I In-, kiinilii'in., I "I
.1..i.rn,:in-m$ ii.i I-I i Ii\: *. ..1'.1. I,, a < "I In,mi: itmiili,, r l.1 lit' l ui* hi'iton Ilil4 ,'
__ _____ l>ihHJ: i |I" iM. li i-iiix pi ril.i/i-n. i-*> llml a-i-in.ii-, .. u I ""li''III. I th.tlllIIL'l -
G r in
no I RItniiHicM's 1".I..i
|
I".L II iu.a.I ,
I It
'I i.i...""''. (Cnl-hi-l-t'l-lllllli-l'i.' i I' tlllil | ,,,|" | "'I.., I I'ii- < 1.1 1> Mmiat .!. 'h. |I" liu.li.I II hi"I .I I" l iirjji'iir" ) "I tin1 I '' 11 I I. ..I* IIM'II. I 1)4) t\iil-liri| i. tmi'ii.li'i'

I:4i-niiiliiii, .,, lljt.$ .'. NIL, I IV r. .iml. ,, .\. M.n I EXCHANGE. iii I ..t": i i tIn: .\ '1-ni.i\ v Inn. I)iln I il in .1 lillli* If. Iii.in,. u \1 I,, .i.,"'::1"1'1"|.| -. in, JIHII'.ii.ili-m,, anil,. nf Hit, I.. iii--! 'l! it, V. I 'lii'iiiiinl'4, paIli'iliin.

1' ..,I. tII., l I.i uii.l. :.H I M.'ii.l.i'-$ ,, iin.iiliiii.inil. Mlllill.i: :. AI.AISVMA.Wlmlcsato \.I p "/. i Ii..$1'1 .iml II. I 1.lillli.I..ll.,1 l ( I..i.| a.1",0, ,, I'"ilfll' ,, ,.-. nf niir nirili'-l: I II I
Imit n.iliiui 5 Hill liiiui-rll,
., "
.| S-.I.| .-l. |*. M. 1..1'.m'' i -" i >! FC'lul.. in li'-. (III., ui. I.m, i ni y lii. .iai.I) llm.I- it it *.. ili'i in, ; lal .
'111111. """."'.11..1.11I" 1 in all Grades r "I1 I I |tt '. 11".111.; I ili'ln, .t4 ( In1 |'n..iliilily of iu i'hiriili .
"TVY-H'liK I W. 'I.I. I.IsgI I. Jobbor ,,_ PENSACOLABoiler j i All tin-, |H'lit kiiiu.l.im., .I iiii.n-: | i
I : I,.it Intf r.iit" t.HH--I4 In I llmmil t-u n m-l. i'i'
I ..t.Kn I l..nl I,:i' ,... I I. 1 It 10. *. .I. Kr "ul.ilort ( ) ini, "llil Im, .iiiti, ."I| iitt.it in it ...10, I Hun I-. s. I.. I II. liiihii': ""I .Niitcnilicr.IIIIIN' "'"",, ilrliilimi. I Il4 |

i M..I-t I.1"i"I'. $ .il" I I llii Ii I 11.1 I .1Is To"occo. i John [ Shops r |1'1..1"1.1.1.. I, "''\1'. Ni-.v \.1'I.lalasi ,, |1"1'II..li"l| |
.lisa. I lillil.ir. I.milling.V.r.tll$ DunnProprietor .\ | | i .. ,h 11.. i ia.4 m,,.ulii :I is, taicti7I.i 'I. I 111', is.|IIOKII-I' >'<. II. an 1",1, ,Iniin
Nt-tt 'In | inil i.
"
\ I .I I MM-. tt .' .1...1.F .1.l. tn I all 'is UtiHu: i.il, J I lust l.'i'iiiKlt::; | :mt ml f..r: *all Mitci I >:|i ul;; ,a--fnnm|,-ilitintut'*..::a. :nitHl4lfM h 1":1.1110 .uI .Iio.I." .! :' 111 |l.. ; iiiiinlii'i', liniiii'Mlraili, 111t |,' ilii)' mnl II" ""Irl: inu jn-lirt- I
l.$ I nturin, 0 0', '1.1 lr.iul.Ini l-; mi I ;, % u*> .In "n-iin'ii| ini, | | !
r..M.iH ,1"'I"I .
I -- |( Mi..hn'n..ilit- .IM.UI! 'I.I.// .11 I 17'; ), '. .; |
-I-- mi ,71.171 ai n ; i ,: ( lullr" ia.t.ia'r.| li.lt I- (
Cigoo. .. ,
). -Iia.nvl.aar. r MI 1--I.I M nu i ii i a-i'I.i,1( ,, I Ilii'in., I I ,, I Inm I,, .. ; 111.111,1 "il l.h'11""II"1
I-I.IH \-iMl.ni.ni.$ ti :
.1 1 ict I'IoS. 11",0.1
1 $ "" : 'UI' iit. U. kkTMI| TIlE \\ 'saaI. ) (t'tMrl INs II.-. hlilliill .1.'. l.lllllinlli. :Ia!li ,, .
.1..1' I' | ; ,
IJj'.illir: ", ,,..if, I in-, 'iiii 111-i' V l In--ln. I' 11 : I M 1'1 tl: II I I liiilAIMS : I tl -I II'Jlflt'.11 IIIUItr.h.... |fn I .,,., I ". |i'a'a'Iu..a 1 ,. "-"," ). ...111'1: nil.," In li-i..1 1 1iml IJJUI"/1/ .li.II. Hitiiliiiiiiin' | | ofIliU
.
ill .'i..Ii ,iiM.nll', ,, a illn I '. W I 1-"'. "...,.11 ,. h.fl I. tl..|.|"|.It tlllll ..." \ .Iiilii : Ii ".,,1.,1.| | .".,.1 |I. ; .HIM l $ l.nnl, '1"'i".I".1' I Hi:it Hit* 'nl-,
-" 'n l irt i I., I.1-I| i.l.I ... 11.141, t 'I ..I., .. ... mill I 'ir-ir I .u- : '. u.\is.: inIn. : -. I M ll. Mi.i-l, ,. ""I..I,, ::, Fl.. >t !I.. :IM u.,: l .liiriiu H'l l! ; ::... 4l: IMI L. 1.1..1",1,, rnlirn lIse.aaa.p| I". I; 'III'H I iiiimlui', uaii.uil: 1 ,,
"JIII" n.I- ll\M.t < H I MfiV 'llnint.iliiiil.1 I I'1.II.il.II.1 : 1,1"1. :, 1111..1, .ln4liii, ill hi* "''' I 1a1"r I lao
I II I., I Kll.ll' "Illll'ttI'll. ,title rl <>l"II., f/lnlii*. |II| J4 ,1111 ,nmli' i itiln 1
I I. tl. I. nrpna| nl KMI n" nl !2Ilollilis'
.. ... '.. 11a : u.l I IJu, :III ir. ; HUM i nnimiili'il, ,, I j .nlnl' _
$ ...t.-.I..H-I It.- .l.-l.l I VI..IH I. """ .1. ,. l M I IM I t. II I .1! Ill 1 -i | flll'ilr. lilll lln- I .st| i iini 1 111".1 N |'"': I lln-ir l i.-, .
-t,I.I .,n. 1 I':. "" \ .. .ill. ." :N- '.1 I 'i"| | 1.,0 I II. li-.i.l-: I .''II" I. ., -, .HIM lnniirili'ttiUmn M-n,
. ,,, Uiiimciil 'li-4 li I In tt.itr.1 il'. I r i !..
In. .I., I -.I..1 I I'I n.l! i I. i i 'llll'IMi I.'l |I. .I .u at.-r an. i
BOILERS
h\I\ \ -..- -I( i.lil 1.,1) n l I' .1. I h..ii' i. mi. .11- STEAM I'I, li.i-ril iimlt'i', .I'i! nl .1 ..ai". l.i IH.MI.i.I'l I
I'll 4) U I I. i-: .11 lui I )'. I I I I III. N- '.III. I II..1.1' ml ,111.i, j-fiit itiiin .1.5,1! |I- I lir/iiituiii/ In t ifi| | 'llu* % '
U "l..li .1'1.1,. I lln mi..1 b.-..I""I .lIlt. .1 I I.M:I 151 !'.; .1-iv-I .i.1 In Inl h) I .I''I"'I'| 111.1'11.( ,
ll I I
I.
'
\ .-I;" I. oil.'',,11,,, 111! III. Kill* 1 ll IIOM lI'.! I Ji.il.lil.. i all t "lit l'.. .. 1 ll'lli\. ,. .. .1" t 'I 111 I \ 1'1 .t It' '% I. ..1,1,1.1 I )I.. ,,1." i.i..I.1' i iln-4 uii* li.ill. mi 1".1p. .I.Hinf I llmlili.ii > vtanii; .' inili'iiiiiili V. \\ i.Mniil' ..li.imml.Sollll'lilllll .. ,.
N I II -4" I.. .," (I.limiWOTJIKK'H | I
I it rui-/ .
Rev. Father Wilds* I B RSheet j .r..IH.\ (IP.'" I I..im.. ".t Ii''I..I'.I.! | | ..1.1 ,I..il. ,nml., Illl'l i: ,.. .tiu.ai. 'In.10. sin I I. ,i..1..0 mil il I. '-OIU; I ; ... .. -ilnli'il I I l.v | |Iat : ..I' nl ,, i s I Ml. III I II.lilt 4 'Ilin Ill-tV

., i. i .".1.1,. I i.l.I ,hr ,t,.l! I.. 11."I I- .1 I .. i iI '! TANKS SALT PANS &c. / kRIEN1i-: % 1".1.1,l.iil-. I. .l'.iu'4 tinil. .'.1! ll-nlk 1 I ,Inil.l, i mull, ,r 'III I >' |1.1. *, I IS.Vt.I |". |1"1 il.iit 5 n mi Ilii' .*...1 jml .'." -'. Iliut
"I :
Li.jt | In ,
EXPERIENCE.The lIst Sill I* >u )i m .I *'" ) in/ Ilii. imtm n-i- 11.1 I. '
ANU I .t \\ t,. lit.hi$ >l .1.51 M. k* I IM I..a..i.Ii... aal III "ll 1" I''\11"|. iiunij' :.iII': 7I. \\lnil-ri'-1, I a-. IIi-li: mm I Hut ht-i mi |I'iiM-i|
$ .I., xill kn.iwn rlljl.l..l.mr I i I \t u h l" '.1.' i I.: Ill .| ...a IIH.. i (It- 11 I k l I htiii .11.11., .1.1.-am.. Id it -i i.l.-sl, |1..I'.Ii..1| | 1 1lunk .
l.i't. / I'till. i .I (,11" < i..nil..I I 'j uul4' i il,, ainl .a.l ,., il
it
m"iu tt "
,.. an'Io.'h.'tI..' J *.,* ")I.- ill .,illi till- ill ji i;i ll I li III"-, > In W \ "k. ll i-l.in-. i I Iln il i ,' l.u.llil- a n I I. ,I. .1" .1 ..iI. "". ,I.. s ,a.l .I.. .I .. "...tittntntfIYvor's I.. l"l Hinull..1.1 i. fill I. llnl I Ilir il jlniii.iml, ,ninili-i-i, Iril. 1
4 J I ,l. ..,..1 i.'.-.'I .....I.-.- \\ il.l....' Hi* Hi'...iuhuM > i. .. IfCpuh'c'.1 ,. 0" .1.1977 l.v.II.HI.II I II ''.1'
.
t .II.. *....'"'...** i ....... .. rat*-* 44 '...11... Ironors. ': I., \ I 1 I. HIMIlil I I : I I II Iluic. InliniILL in .l.iii. I. Ilii-iii .1..1, ) I I In'inilli.'ii. .h.. 'I'I"',' I... Inokilllf i llll 1.11 tt ill '
.. I. '411 'I "", or 1..1.11..1..1-2. i1' i I. \i Ii.: I Ointment) ,. In lull ii.m,, ulli-i Its I .
m
I >1'I"' 1 A I., II.! "II. ",." .11 1..1, $trii.l :\- ill .li il II.Hk. 111 1 \ | I .Vinl II..M tin ) nu |I"i I HIM S Sal I llu' Isllaa.iI.5| | ..liirctimi( H .

,. I .iliilil"l..l. .,.ili-kim.lrh-r I.10"....ir.iaII.4I..,,..'lt -.1 I, .K'.Ih., ,in.',. *"l*I niMi.."..m-"T I.-- 11-.11 l | II I ..1' I I- in mi I ,i--.i., mi, /... i.i.ui..r I iii.-.i.",.. l. llUlli5- ,. ,I..I"II"'I.1. | I'** 1.1"1'' ("|, ''lli,1 ,IHKU-" 1..1"1' t Sall. |.,. //,1"",, n Im ..'.'. I lli.it |I''|' ,limnilit.-


lIly llmlHill., .. I U ll' :, .ta., uil"i.ril', ', mul'l.' I "I-.l.. ., ". l i., I-. I ,s...... t. ml.. I.mi... |i'l.jl-| -' ..1. l I lilt' '11-441 IIMI4 llll, "1/; ( yj 1 In I.. ', in .1.-1| JIB. lull, I ,mil ,. tI HI.III' ant, .' .' I .. L.IIIUllll ,

..i.1 I ljuru$ ..I.| ,." .... I1. ,h. I Ic-i'il' t >.. w. .''y"ii. 1 FRANCIS fr rMurch.ll i .:.n.. :I lil. '.las: ....'f ; ,.1..' .. ......H: ,,... :,:: 'Iiii ui. to las ,ilic. ,nin| -(juiiiijf I. \ .1..111.
.. I I '1- .I..I I I ,1 1 \ "i ..1.1a. | ,l..i.II., I ,bi.lai I mi-mi. I li-l ; I In I '"...I llllITIII., I li'.l Oil s5'.lcI ill it.
PORTER .
ImVi'i.T.'cVtVru''iiil .iTifil'.1, . J. 1.1. i. Mil .. ,. I r
I .:' n.) ,, >-ll.tf ..I..I .It. III. nf III. !"! niilitiil. Ilit- Int.I. ..I 1 mnii. | .ili.ii' limnlln ,
I'lhMil.-" .- w.4.|-..'. ....I'I n.i *i'i, i" i* *. "-1, 'I' .i, 'Ill" II S ..asa.Is.ua-. I a s II' ; | I 1 (I"" ,",,"d.|.i. |I'.r-r"' .. I Illtf |/1., ii'iilli ihu nun .,,. ivTiiili ii, Il.a.I.,
...$. ..., n." t.iu. .1 I m .Nt ,,.uillll -ir iii.in', I.. Hittiiin' I \.aiI-l., .
u.ii VSy liu.,'*..ui. rt.., .i.. .4 ""..'."> ",,1";' ; 4" .. ." Il P. J. i I. 'T'iikt' :, /..H,. all.,l l- I. .1 ai.-.I..1.l Nl. I 1/,1 (l.. I. ul. |"lM.inlirin ,11.1! i In tti'iit ..1".". \| nil 0 ill iml I I V. IMHIII .(. lll.ll |l.lM-r| illllllltt I I lllltt I

-..t....r M-mnuil IlK.. .I l.'l., ".*."mlrr..... 4 .$..)"'..l'.''-r..11.H,II)."1.1'ukliM |>.|t il". Giliey C c 1 1-- L.. c. I ..I., "I'l'|...I... ..s.I I tl.iiiil, ,..i ..i ".. .. S i.iilin.i'l iiiiiiiiin u- u I.. |I" 5.1. ."" .!. tniu, limlfi 'ui'l Hi. mil- li ln-riiini-, .III oliji-i I "I inlrit-il. ( I lln

.,. ... ., t'o... II... Uno' ,_. AIt.r o ... ., .. .1. ', a ;analmiil' 'In i-m.l'it| i ,'.jIa.a,( ..1. .I.. I hn I" ....,.1.
p" .4 u.-a. |I II A Ml, I..I tt il..nii.k. r A fl. .u a,. ill I'lill' I j| 'iIIKI.I: (|JiKinl4 .1.1. ".1.1. |I".ii lii'jty iliniii man it I.ti 51 ," in 4 |i.Hn-r
'
$. -"I III"'I." tf *' "' *.11..1. *"l : : : II.: : |" .
*l.rt HUH tun caCa' iniiil. .
Ult> .. .,. ..f IrrIt a h-I.' .t .: :. I, ,1 AcOtIlMKU': : ( W '-i'i1. I IMI \1'I 'I.H. ", I II | I |I' mi. i j II '' in .nriMl.i| ( .ml II. i\ i itIII4IaaN .,(-5- "i.lI-i-i- I knnvt lli.il: ; "Iml, 1 jn-1 1 J ..,,, il, .4111 WJIlll il I. ..1) 11.I .."
,1.11'
.
eunsi tbfl.IIMS .
raSarak awl r..ISt WI"' ..1" .. ... J. }JRADFIELD. .1. I .. i.iimi. I liniinii.uMii. |;|,,ink .. I illImmilil. | l iii I l I I. 1 Inok li4i-/lil i |
.*it ...) J.-lrAl' .h llb grrfcllt ll.il "* l. Ml' Hill: K. Al.mill. \ ; \\IMiilK' '. -t\ IM.I ,c. ( "linii > Ml> r in/in-\ I I Ih"I,1
"lill'l ... .. ,,"l" .' I t.I' Innnl"! I"-, I '''I..r..t| > -r..I.- I l.at.b.i.l. .1 ; aluHi,. *! iin-iimf.iMlli.' 'liiiln.i .
> ,
11'1'1 .1 .. |
U 1 I S. ,,_ .. .
| .ulli |I' if .;Iil"i. 'f iln--ll'l
.. .. 111- ,. ,Lll. 1" llltu | I I. \ li44l.4 1..1..1' ." :11.-\ ; I > Illi III "- 4ll) I lhillial
,.. ... t I rtttr frI .
an ,
", j jui.
( .b..b I rCT"iuii.4 .. .. 'AliTM I.IS-. 1 IF. M I. ".. il.l.lli"li., t |! | ., tiara, Iii Iiii i"m'*. nl flili .
W"lki I .
1.111 I l il. I Irmi alt .
,
.t IU. iu-il .. ... ; '' ;r ..I. 'o -- -UrI -- -- ul Ui "aaaSIlIs| ll-il a ", .,,,, sr, |,. | > tillIniU. ,1 .nt it. lint Im li ) l.t '|1.1" ,

tier.'... fts-rn." ,... I ? II.I& 'h. itt-s.sftf, I",u i., i.l.,t-I il I Ii 1.I I.'I.I II ,iu I. ,i.I..I U ik(I""II.. fix.. i|I.'.i"iii.tl.'1. | 1: \ \II rl.V- Ul AM. \ .\'i Ja'," I. l .in., I. i U |M il ,.. a "..h. nlmli ",.**/ l. I i< t k"1 -..1.' ..i.1* lull t., n.l Hi. I'"'" i.l, I ,-l, JillHi, *., out > a-l I i lit iii .Ilir. c"II| |Ii.- 14' ,Iml unit, nit ii'|iiil.iilini. i. r.I". .ills,. r'ti.iii-mi'iil. I lie 14 \ru":1 ill u|*
,
| | '
iicrri ,....ris.i't'ais |I'. ii. I it." l-.l. u"t 2.I) kit .i' .litkuvul I'. -I 1. ... mli, .,. 1 r 11.14 I its 411.1| .1 1..l.| -.1. Kllll I,'..1411'1''I.I II"i., 1..1 ...1.1.I m. I matii, .I. Sunlit. tt ill I.tub In. fmtlni,. | tt m.. I. I llm. I lniliii; >t 1sitha, ami I i. |iit-'ari-i| Intfiuli
.
...,.......",. n. .> .1... ; --t' .. i I l-Hlll' IfI I \ ."i"l. .i.I.| ta,asI I I -I. ,.1 I i ki aI| limn i ,, .
.
| i.ui., ,.-.|..-. '.1 .11) Z I' \liLl",, 5" 'I.t j, ".' a.. H t i; 'iifi.i; i:, ,.. I. M I t/t 4I I I. Jfi'l I llll "HI I lit Ullllitnllj $ for .h"'I'| '|,'r jl.5 MHIII .< I IIIIIIMIInil 'a

Tl).. .100'.. iu.i.... ,. i I.ut... "I-' >""'"> ">D' cctttD1-1. :; j! I. \ & .1.11 fill uirt .uuitilii'i', '.unit 'el< ,1( I,,Ii. li ilii I'lifl ...1"1| '| In.t I 'all. I"I hi- .i.Il'I il Illlkei 4 oiI.

.....'" 1..*.ll'l"* I.. lr ".l '- "L'b Jfl tha'' 1 1'''' POLLOCK CO. I. D".Cl\j .. ,LII, U) I' -Iitl, t.I$ *' .1-| .a..I, | I.' a-.a.. j J'.",' .1> I'. ,a.-.1.| II.CEAS. I lilll' '.';* .JillU 1104111. Jill) ..1.1",1. jlll-lll'l.' | .1".1.1 ".t Ul"I Illil (Hliuil I Illdllilinii

mill. wI & ., . i I
| t ..kaIIalI LI. I li fcii'ii s. j. 1 U il nillltl'.l 1 41 I h,"i. *
I "or ...... .'I A.I '...'..- "'.....: fr. ." "I"..1.f '- J | .I".1 I I I \\ 11 II- I 1.:1.1" I llllIU.I.. Si I I i iiiH>iiu* I Ian |i.in-r x'I .. i I

It n..l.* 114'."(, -.j.I. wi 'i. u...t IAyer's .l.ij I I III | ( II I V II :' I HOFF '. .." ui'ti-r Kill l I. ". Mull 'sJ&sI \ ,i k .u i.1.1.I I r, .'...., .. .lilf.l ...... .'.1 '4 I Illllllyll: I.t

Sarsaparilla '> i II'I i"AI.! ,I.e AI llllIV I l Housel! .I.l I. .lining n, im-ii, >.I.h| I Iilii I.. ..: Ml-ni,, HIP C.. i'iiiii'liiiii'iit| tnu i a.. I Hitii hail I M'l-n Inii I Halm- |.Ii.as-al| tt ronyI
.
Central .
CMfu I \ '. I 1lll.: I ) ,I..111 .|.m ... mm h nl'lUill.iuj" (Ist i-.in' nl mill |nu>r." ."i.l": 1 jinlliu I -- I lii-n Int i ,
.. i t -4 ni lunk I II
.
.. .. W. 14o,4. 1..1
,'I..._. .l ''.'''''. j..I 'II.J. STAPLE AND FANCY Ii 1.,11"1.1
,..... ... .,.... Practical Watcluuakci I'ur imlliiux :: .'.lai..r.| "I 1 Iliinl il I. ... .
.1 ".,.,1".. ft I. .. ,. i l tl- I. .1' ta, I'1,1 1 HI > an SI.s I liiirii'. iiiiji tt illi I l i* ..-i iii'iiu-iil, jn.l InIM4
/
...* ... I M .\ii: vss \ i L.iiIli; \
.
,. ,. d" i tI"'t I .
.111. 1.1-i .1.1. ,jl.- "'"11"1.' ii I )
In- *
i i*" .11.1. Ihu In
I
,. .. | "I'| IMJH-I
.
t. 'I I. I ,, '. .1..1. DRY GOODS I'l.iiitjliim |'lii,|. .. \.1.\.11..1..1 .
a- t' .. ... /." ,'. I fr... ..Jul J ..lll> l.i...... I ", -- mnlij.| | ,Inlll Lilil, **. l . c.1 I In I IIHua
.
.
% rk.ao..ou
I 1 S M i. Ie'I I. .
/ i .. ,i.gi t.I..r-.t I ., I ..1 Illlli' "'I.I..I.| "i-. I I I I lie liin.lU' II Hut In-m'icr iai.l
Mill !. Ml !.0 ltllIMII I Ik' i .. '. : > | .
: uu'll .
c., r 4. ,ell.I I .. .1 .1 .'. Ii -'" : ie ) I'I ( ,. I ., .. JEwEiEER1.: ( HIM- .. > *"li.4lllUUIII-l.| | i N"'I..I..I| I i I... |'iil'1.1 li.-.iiii ... I iln'HM. I I'.ir il. ti..11 hi yifinally I yi-li l il up 1 il1."I.II.i.I'
.
.
sill IH.I f.v.lI.I
ill .11 iiiOr I I .: '. .. I R I .1.,.1.I. SINE ulUH'M { I | | : \ I ll .
11",1. fI *. l.j.iililil 1 tlifii'li'l. I u inlrit,
l 41
I. S a .
.11"11'
J. C. Ayer & Co., Lowell, Man. ,. I C..I" lit MlM' I, "l'I".i.| | isal.IiaEk.NAl (I Illnli-f ... ". II. II.
I \I- Ill'tlllt 4l llM !1111 h. UlAll'l i
I .. '.. .4 .. : 'II I. "ii".llh.I'I ,III I I IlinllxliI I lli .11.I I .' li *t Ilium- jIlt if i itt
.
ui.
.
I I.
t..fr ,:; I I. I.
50. I ... $'rI.. I'll'' It. '.1 I. lIAr. MECHA' BANK. :1" .' |Is. III4II tt I llll IIMI IK". 4 'liliMII 'lU-l. : .
.1 .. .I I 'ii.it. a'!1. r .1'" ..ww.,..ul. )I., "'I I. .. A .tin .**!. % ii* In it MM ..II.III.I olb,*r m."
IllX"' III'T*' *1.$4. ill II !I. ((14.. i. 1..1
,
i i .. .i. I -....." 1 ls.-. I.l.' '. "li.IIla I il I IHIII muili.' mi ,
'
AYER'SCATHARTIC --- uvlrolau.I! I ('-, I.... j ( 11.111 (4. I.S t I.
6&8 | .1:11'
kIsall i IV I ..1. hit 4.r-ciai.a.k.. a- IH-III.J ; uin liliialui ,
: |
Terms SI. 50 S III' Illll it.il "..' MiMill .liiiH 4 .IIMI. n' lu\'ly I. .
OF PENSACOLA per Day. II '.
.>nl u** (1 %.1.! rll-i"rV 5 5I'act*
.
r; PILLS WATCHES. JEWELRY 1 II1.IIIIII .|... luril ..( |lii I.*. II).. i\\ ..
' 1I 1".1..1( tr.lrliljy a twtlllllljr
\ -Best! Purgative Medlcine- South 1 Water. St t i 1'1. !l.> %. "< <." \ I n \ I ., t Il '. llll II,, II .1. I .. 4 Ala I i-.mtilr-t, m.ii.. s.- li.I, & M.lln .141|. (jj,( ("n."I.*.&. lull ". h", i ic. ul | alv lln'* U.". ul ta'IIt'r-li.s,

rl 1 .c'" ...-O.Ml1...t. It I _to.. ..,L r II.. .....tw. 11411p,44.urUIMf' : :: ::r1t- :';.; ;- vI| ll..-. !I.... litri ) ..,.lilr ',,j I| "In.114 i- ,..-,.r *!. U.'. I I, |I.,r: 'I lif i-niilili, i.I.ii.i I.ullniwt IH-I l lI 11 1 1l II 1'.il.I.III.i.| I :lW.I..a.r..1

t B II'ACLJ3. ,, |I..;< i:liiij Kill $jiu..i4llt; tin ', mil an.>,l ,.aal.I .ie. .-ittf ttlm* t uin' wli-i l
.
\1..U..I1. '
and Coil StresU t \"I. I' ;. -l: 1.1.l li .. u .s. .1 I i. i I.. 'u I"Y |1.1'1..I.|
Bet DaipMne ...I I a. I u '. )i ..k > -S. .1..1 i .. t V4i.-I. ...Ir' itii.1 l I.. 1,4an i.-r I..1..1.II 4111i4a1. IN liii aI'.dll. l.aal. I.'..1.1.'I I / 'I I UIIIM I-IIH-II, iu I lie .1. .. luaU vl .ilualiuu'' at < .ro"'i".r. Ituiu! aiLiilf

"J' \ : .tlOl)1.lli4IrwU, '. ,it- i 1 1 i,. l> '" '. \\I...I. IHI .411' li-mniH ivl| i i-r IIMI''rl.*" .. it lu&.i. uul .id.... 'lli.. I ri. ulcuhmknort'CiU .li. t'uuM' "".. multvlitf tjuurui
'. ." It.-. .I I |-" | |. roll ,. mwl **.. Hwrk iu.k .... <' l.itluu will uk 1: 1:' oil 1..J UK ALA I' .. \ uaill one tli.il. i fully rfpliiMl : H>f tourI t-au ; I'mi
f' 1 I.Hi..1 I Ill t. | I' Ilit .
<
A' I. ..II"J. "" M em. I ,I |'I! rouulv, I ail luu buibtu-Ji.*


.

.... .- ,. -.: ._ : _:.- 'L. ._ .-..- l ; ._ fV ,: !' l _. __"'' i" J ,l :-l.

-w _. r.
0' ; : i
=: .. -"... J, I-.

r+ 11r :iStt'V''V''V'l h "" yaln ..t. ,

'. "
'IIO-
j < .. "
1r -.
'
.
ha. r < ",INih ;:'. -- p ,
... .. ... T lf r" ,, ) 1 'u' !' .
1' w + ++ t rann ., +tu ..s wLa? ..i.t': & '
/ I
rrL . ------ -- .--Wh"'hir.! ..ila, iU.41..H. l I. '. j" ,.; I' '. ;:.. 7' )., .. ; .t ,". l" .. \. 1'r. ;ii I"* eaartel. 'ar r--e l r in t .-n.: "yl--.-..fns.001.. .A.VYsr...., .. _.. ,. "W. :F. New Dry Goods[ Store!


r r.i.: >''"MKn.V! I'.r i,. ''tfk"!r 17 j tN .JI' a. 1'11I1' 11I,1, "+ x neutltie asst. perfeclin(f lit* rtiM. to t., I '. It

hi Ypr i Sde l 5'54('. !. Ir.., ,. Ire fY.' ",. ra ', '1 -- --
\ j'.U"\\ .
/"H. at '"" 14"' '''' ...M "..t' fhr t 'I I.'n... tn < ', i \ ) .. -
s >.r: t'+ j.1+ flf If hi" t I rI T CM _
.
.aJMM
.
tklh.'e.5 'J l.tr'lelat; 'ar 'fF". .w rww.a M
{I' f--tf.it !r 2tJ ar-1! 31 1
-"ofl' \\ I L A D
r'' ) t l I'r1; !. : .
1/ il .
\
; : l 1 r.in'ra' ByiMin-j. Co'f.; ;tame}: ani Pa'afjx' < SfrePeti! ,- :oa.: F'' J :- .
i
IY -. tine ) I : + !. U : ; : *'I : .
\
,'. -i '' ;! : :

. ... ...
'.: ..'f )ftN'i' Lt ,!i.. ,!I.."* r. ttn' ... r; .
JEWELER.DRY GOOD :IIOTIONS: SHOES, ETC
". 'x'-i !i"r !Il.s i-i f '>' *> i ..j! i I ; ; ,

,. .,;flh.r. ,!- ,p'. ( } / YUC !, I I ;,. I. \

'. It', : ." .. .
,'> ; ( '\ I ; 1 '

'.' 'T'ii i: | :. .. ''t.I\jf\1{ i I l/1..11; i ,"... I _::,r..r--I Ire -----__. \j I :

i .' 'l i n. .*. r..1 [ l: I: f is r

;f Mu I 'i a.. i Jr. .
; ; !its! t ;
.. '. .. n! ".. .: : :') "L M! 'x -. .H. .. \\J ;r-3 "W.\ G4ilir.sj
i II.
,7h I. "" :10 "" ,
'. : :,
.
r'i i 1 '
-'. o' .
I N', I 1 I'. '4 '1"\\ F!: f: '!1i 1/1fG/ : : i"5..COLA. . LUIIDJ j < r rl ''

tt"i : t ; I1' I l \.1 IM\ 11t.1'
j iii 'i" !
..I- r .': TAM. *.\vy ,
& -, 1 I '.. 'in'l i .'("hi..i., : (: .

*. V it. ,-- :. II' /.:. .-r. ( t rjma. : ,h i ,t'. tI -* wbii5\J \ W

; I j 1 <. i.f "' t I", hiv- Uul.: ; J
: ( "I' 1 11 ; i' i i> ) td\1 J .IJI't.i :
t- i {
: ,
r '" I' ".*l >!."!. '. !. 1\\ "Itltk JI' <.It i : \1 h. Isdq,
rl .1 : i1-a. .r. 1!I. t... r. >.1| :. .'. N"lr } ,".*: (i. error Star r ml.r! .:

\ : .., .,' .')"> >;v atStiitfm ,iH 1I! ,' i i. -' jvt r*! .; .Ita' I ,.' i .- --

f.e: r ; I.. i i.. Ntt,.:. .Lv :. 1hi ,in t: 'i I' i-. H ..1.I ;j.>.. -.srr il I C'r/ z \. T4' 1 l r..l; S rect''

::'a'.= :.,.::': :. :. : : ; .. x t.- flak ;tstrti '1.1 IIi'( r, '. !II i. .,' laonr.4 ,Ii I- rot--! ,,, ': In I'ri.1a 01(11 ninrlQ & tcD' ,, dla

I i i/i' n l1) dju: i"1A/lUf.1! -I f'l.d ;j'" I aII", ,i'. ,,! ". : O. -'i i', ( flu : aUMf:

. > .} '? ;.1'" nd.h''at".I! ; f) air/. i ind. .I .. .1.J i* : .-.e*, r.t ; : i Fine Je\\elry .
ll J. ft fI! ,01 li- X >" !I. .- f...'' ":'ii-if : } coxTrPRACTICAL\ ( H I
> {> : f > J i "i'H:( rlf' s ,,

'f .., ; i .( .. i- -ihi "- '<"'< i-' !r.:.' _. 'Unit.. ; ; taw wit j. .t. 1 .! :". .1.. r. ..; i .- I : : 1 1 II. : i"I 14..1 t 'J '
.J'.r'} : ."f'i ,." i ,' .
... .. .. ..1" 11.1 1 1' f" *.. fi-fcl-tili, ) ; [ 1, '. r fI" 81 I "
I' .11. -; t "> : J
I. inr 11.,1 ..1 ,. ." :rlr- "Lrryl : tTn. ..n: q l' LT: L !I aa:
.r't. r .. '. i I .. '.. I ti."IC I ."' i W N
I ; --ter .... .' .,!r' I' ;". '. ":. ." '.' I :< h -.\ i iIlliX .
'. .. : !: U'\IIU': ',
I. I ; "-'. a t II. i i.' .ai----V I I'. .. ... \ : ...
r ,' H i'-' as> H ir-i.Ttl 1.i.1.'n.j .. -
'
"
r I V. II J'i;* "il'f '*lti i sir.a .:..- i ..l".I f,
: j J I" > aa..rr.
.: >*. I ox".it ljf -.. Ai.! ''f '" i 's' K::
i : 1 ,i,01 i ) ;./1..1! !'., .s'iiI,.f > ,!I'<,'.. k'trriu'n t''\ ,. ,.., ) _-: : 'i > l. .
{ YY.lIP1 i .. I'f ntit' .ii\1l IY:! It. : .J'ti. r'
r ,. .' JIt : : -\t! ,I" : > ally; Krlc't: 'Vor!.
.j (4 anahi 5 lli'ir, .) I"*n"- .1. 5l'Jd. IIMlhH.t ; -lit.' ,." I : i ilinii'f f.r c.Z! l.M:' s\ |JtM ; /iI" ", 1 '. .

: f r. t, .l tJ. .-.1, I. ,.., .j..' .:I (i'' !" i : : w W .. t'ri. .w : \' j\\tl. I.'" Kn,,0 _
t, ., .j. ,.,' '" I. ..: .\ai' ""t .
'I' \r--[ I j : K.'SaSr E d'\: I'll 'I \ '. I'.
It .. Si s4 "" '4-I hiv' II' '! -
".JI e. 'J' 1.1 AIil II11''. r
1 1t 1","I f1)n t ': i h, i' "U .r !I.i. atv. .1 I o"I" I 'I"'.'! 5 5p... hi, ,.
'I sett.h" hb4"r n.ea asi a' liule .. f1r. .,. I"-.t.- \1',1.! i K VvE -. j .,.. .'..
; .1' .n4I'*
---- --- wl f. .the't! { : < i "lpsr: f"iivf. .. x4 n4-
t .. ..,., ,4 I !.:< . I IYr! |/t tr c.r Ie,t j t,:;r i II Ili..sM. -- --- I .t
'.- i.-r ;:!. it* v .: vo/'x'. *TII I 11. rTw ra wf
; : : ::. .. ..,. lltr. : .! i is: ; .. rr -.i' x pi rr %
tUa
.
t \i.-n t- .1 ( > .I. -t ....... .
x.kr try .! .*f 'r. i n ; : : (>"I!" I. .. : : r. .., r i .II.I.M: ((11111v.i ':
., I-, .1.. rn' -I. ,t "' tl 1lot .fl. -I .( II '-,ll.'ll'l. 0 ,<, "If .. ..' :. IIV I--: Elffiopi14p 1 fu fr lj.J }!
ff ? ',1'11" h.' I' \ . I" ) I1. Tr"1'-, ni l jni..t.- 'ii' ,' '1 "iVr in It.( <. ..!!-'I .. \ I vu'r suss.tar l A is t: \ t p. .''r.,._ r4r II": '.
! I x .j4-" r- h'-rl -" a i >i; of A'I." / I) 11114 r a .. h. ) I L* .i .. .
r.rtlKr' N1' - I : r V" 1- ,3! >' 'U-tvpi'ih; i ;. ".llk.yu." 1'ir" r 'i>> 1'1..1 '|"-tl/ I ., .y t n, r.t 11.11111., \

,i. 'I. ii f"i f '"-I t infl""% '" ..., yews 4.4i. ,H .;.: '., >4!'. 'i l. wuut: I Itil ,.. t 3' '}1"\1..1\ a..* A r> i ;1..I:,, .-..:.'; ,. l' .\ .(1.'H"\ ., "

'... ami, /if i Hii i 7.ur. -1) N ::1.t ti [, Y ,
:
'1 .... 'h. r '*? ,, ]" |1 At'tl- -lot' I' ", teat, "1. 'ti'f3i.in -NnU" ,1:3
1..1 ,
\ I I ",'! >.11.| .> ( "u't'l' "<" a'l'i-' .'",' Jge 1 .f l II.| .' 'M vt, "'r1 nnr w i>iii'l; l mat ,. jrdie. -'inn : I.I. s,4,15.' CO.Lwls.*,*tv. !1. _ ....... -. t :. i, ,

(r.' ''1 .. .I1n U''. fll'M" 4.' isI-l! "t'4' '' ,1 | ) v. .. j.. '.. Il. '''aif! |I' riMjH; | a i--> J ...' U,3 r-ct It WATCHES .-- w '- -- .\ 'I'I'I'I01' ilfltl! 'li .i S 1I.I'. '
: li"\ 1..1 I
.t ,
i lot. .1 J <-II :Inn I
d: iw lain ili 'n.
"ri i-'fj-lr. f' ;
t (
.' I... .,. :' .., "...; l', Itii'tl n':> *'-r that rouM lll mi"-t, l it l ,
\V" i II I ;( e. uppl "- I'I'fnhill. : ." .II..kI. t: ".' t... ,
'
Hwi
it from
I . .:. I II.( : ; '> f,,- ti. ,: pn| -I..filr .1 f.ir rr ui* him W""r tti'' idtlr| awl: nurr 'w of th* air tudry| ) !' !: \.i\\ 4\ : .
.
..-'iui I"! eilU'iirewflhii I ) -. -- ) 1 I, \
i r II (1"1 1"3')0 a I .1tbe .. .. .L \ !
._ .
wh..l trip ..... .
'' h'Y. .1.-.101. .
-
: i'o.rt'l : "" ..
hitl yi' I' I .
i r" I.
." '. ILr! ruin f ,r--i' I ., I \
IT i 1. trtiiit' "I"| n I ) Wrf | i T .,.'" I"I
.. it'/r, .* f'i-t'i"i i II. ., ,\"I i uurrtauAweroi, !s"I.-Jm I J'. : JI',. 'f
i II. : \ > nt'lrttmni'TT' I sml .Jr"'r' luilli':' ''I'i 'Ibat ..... .U. GOLD a.J 1 :1.'. r'd. I i", ,1.\ w. ri. u 1 II."I. !h. J. : !:.
,' ) nlII I 'f ,UK- >.'. r. u<> H| t-ji Ih" lilfrti. par! -- Itcce.t ws .eA rncc-Jp..Y Q r ,', i
st |i'd"i- Tb< l-i-j i'.U',4r'en" > :' i i I. to .lr.llnw. Waltliam.Lanca I t t It. : 1'11: : .
le : S
a'.1! 'JK"7e
J'S' ru'ul"' : .
.S ir |in'l' l | ''j .iiwl I wilt tri"! Hi"- all that !I. In tliiiif W' k. la.. r..uxxl I .. '
,,'. i /'II ',r.Io' .I*;> 1..1 I N" f'V4lll J f .. 'i.t.tl w.: A 644 S t t.'I. isi-i'Mis n" t 'I' 1 ;
r. il-( iii'l'jiiaiiri' .,1 I I hti n'a-!. .
t 7.1in: :. .11,"! .I." ,!I" .! !Ii tq'nol"' li'l' .lntrtf: ...niiarinj''! Wmil-l not t law or ; .+rW l..arWi'1'r... .LUx"..: >tcr.( 1"1'1'1'| '-. "
W.lii"1' ii ''il'; '! s'/i'.i, .1 "ny j.rtli- ._, M'r wC Nr.wY I UMKtf. !, iid hIlU' | { 1--
,L,' ;, .. ., (, I' ." :, ,.... W'II ', liave o..1) snot haw/r, ,. :s:1 \''n : r t t. 1
: '
, '" ',I ,IiS.".'!l.[, B U!> "ll .1rays ill. tray wilii" r. lPh1iR 11 rS
j J" \0 -f
I. tx. n fUi.I..L.! .1..1! 'firc III' "' III..I fI,1 41 .L xsnc ..I'1 r I Jri
t. .
I I. l lit, \
.' _
i a" !cu' r r. I 1 1.r..I"fi; ( al,sinaI s-1 in an : amwd.e. I. .tf. 1 \ 'I}
i." ''rirlu.all, | in IM h:t.t l II" l' :" .It l'loilaHng' that ll.f, I" .n.t J; fm.i,1!" (It "trttr' u 1 wlIJ 'bU 41. i.Hi .JJ ..:
r ,; .ir n,' "'', f-if lln-ir i ir "hr's' tint"r .
I t !I.'. ,flit total.'tI.f ('iy* of fii.- o- In tliii n.I..t Irilw ,f I iil.!. rnii' ,.I ' .
.ij.ai! \ : "t-t' I 1. "f thref .
i\tii\tl'\ "ffin 1 '
<
;i.. I ,'ill'.f'f"' u .EI'rJ"t/i" ,.. ho;" fw 'ii< Ii lioiiijr*. ii"-\NI ..! 'trawaiiU \ | [ ... I. IM tatUr or ,1 .
-
tin 5r ii.ji.y, "r < tt.-tflj! at.I 1. 1 "" ,wrollwl' +1tN' .. .
. wil l l 117 i+ hrsn. !C., 1 'h'I "e.I.I. I 4111'r ;
i ttil' ; tc-t .
li\1 tite
mii'i
ill i
h toii I 1.1.111
f | !'1 /.lo '
: ors .|k-.t> in Lia'i'ito" wrvl-f* 1 t'' r two I wrCCMEkHSTl.. I'l" "r()
,jNrr.' .naor .','r !I.) '. tl h-, ''j.- > .""ilall'! tn. "<"- l'ill -iX-: 1" ,
'f ,.< r !l1) (ini', wi.fii t! -r*> wa< ii o ; : WK J f.. rjti ta-ii r. D.lE-i monds 1 i'i'J'd. \ ''I"P" 1'.1 .
? "han ?AUrWrf., "ntt(, irl" I.iu ritff |I" 'iff ami l
rt'f : t.! Ii" -' trn'i' :" ] tl.h1)IIiV' .i.I' /SIJJi.I'ii, .
.!,'.( .. r 'if f-"x\i: \ i -. 1' 'I 'I. t'1'; \\1' Wlrl1., di
) ,
) If ., ,.I a r.I ,nnitrd; 110 ;j"'il |Illi-Uti :aii't tlrmit;;.">ii'i'' '. '\I fillf.1' ti"li|,i,, 'Iilll'.p : i .
HI-,, Nr oL( .1'a I f b tint <' 1t" 1 .. Ii.. ; t 7v.otr1'. ..4114.. "_ ,' '. f- ', .. ''
l 1..1 l4la. -L -is i; t "I! > -
l I"'j" 10, .. ;" II"' ,' ,?:"Jt fPr.it'd .* i n.iii'i l'I I" .1.! .1 1 ivitli 'lh'J'xl'ir jll"o. wl..1 :publlhl. I- wp'n '-T.\'I A\nr!: 1'1111-' >-v
"
; l r'nptl'rnunttnln. tkot.al u,' i gist "juimf.l lli, "."pli i i it ;I-' 'I' \ ".
",i r ;i. --'jl-j t .d !oK! "l.'V'raImli' M\V: : : : a.. '. .
; .
.' (if'inr S4iiU. .Irjiu-/; tt -' '''a : 01. r ::11: "
,
111 .1..IJ :. W- ( !'I! toll/i '/ )' 'lIh" "I.l lr' .. l .' I ,* '
i
I t '
1'1' .
.
U- '
:.i' nt'!. TI.I"' raiui'il lw,i* HH j > lit I : Tin'
lo-r.1 t j" the e'wd,I. 1 alh. I".j". ..1 1 (: "attl'tujf tli'' |tr"|.(li-1, .M s1 u-It.a .w i-i. i v**.uit M r to I 'turnt .. .t"> ILlarrwda ... ',. 'IreilP, l 1. ...r .' 1. T .. i't,< : nl f..* ( .4' 'I .ul .i,i'i'l

-VuIWr' f4il,t '. t' (p.Is'"> r"a.I Iir.r :- ii-ft i,{ "lluir (irivni.-; jn.lprnun j | 1' !j I A. f"r nfE( !'.. o.r., it !Uzmwi.. inli I I -m*. *.i;, .. .. i! U .: I .' ;:"' "

: T i. i 1.\ r. a. > .b.! ill Ic""."i1!a a i in l I",' TJI t af'jair."ja&, \' .. !I'll.-, it V-it-i.' : rot! n',,-i
i .I'j..1 of .,III1"I.II 1 Itn.trniu'atT.ii ( etw;" eaus "" -_I..I.f .. :1)a' >
.
) iil'! .n .itiiwdtipli" tint\ <>r ,'II.!'* 11.ill .. iI n ,.. .... ,,_. n", i C; I 6 ami l I I .q I .:. li> : ,1,1" .1. hits \' ill is. .'\1'1..1.., l>.llK
hrh, + ,' "I '
"I' III- .in'I'. W'' gHVodtr 'r" lnutn I I"
Uf'" '- r'lti''iit a in I .i/ri'i-iii'-nl hL ij law Mini,I ol,, nribI.IHltl.l p--- i'a'. S' 1'a .3'n,
a.Iiii il.il" paw ii'ii 'f.ik'-Ti nr acini on. I n' IfU(1154 t ui"'t; l.ntil 1 ,} ll> ..
KIM.- ll\\{ tl.lrft.
,.
!!I. i.t.iiHvt! i.ry.ttil/llt'iii. '. alt .r /F.f' Il./r .1.11.
II0;::1i' t\. IM. .. .1I.I.I .,. "p 'thtp" I ta11.N'wak. I'iliiv 'a.1 I "In".n !i-.n, | TIII\G.

hen, "K'ifMlfi' : (II"! art' eiilincl'I })" loti wuitl-l' >I. ili.ln, I ..__ __ ._ \1' ., .
the
n..i- if II 'lit.!. N.I iils'i a ran now 1--II.l 'L ovrgfunh -in-" !
(I. ark- i.vi i : 1'it." I. \It IUH.Ldnu :, .. .
runlnlnlnni.;: Thl4 Hitin->ri> rn PILLS I .1 i \ W "
11. ,.,1"1'''' The it .....wI 1 Nr:.tlYi 1M .... ...', .. .". !--t. .ar .......+tt. aaNats ,LI'( .... t.W. bo t l!..smart -. I.' 11 I .. -a I .
; .lli ,rl iat'!i'e "i.I.! < a lfoa/' | |.,' XPIT liar and the n!!'. ,. .. .La. .
.. .:. :7 .:; 1i i, .I 5'.. u L.... i'U. ;i. l .. ,
it. -. ".f ,I II I in nt'r!! lit ,i.t'W.ntbVJHKSKOKrKll.!' .tr.rt. :'( TLi? iHfftriiiir' imtnioii; of I'ud..ro I. II"I, I the Warl 101.1.\1: IlI'rr.liI' 1'11 _. I
: "IFnTII.I ,. 71.1 ;.a i.: I J 2 J (
::1'1"'flj,1 aulnu'ual I ; : t U'liat l" i Ii tnbitp. ny illILIIIU.1. I''a. ) CC : .
| ; : tin '.01.* tf H&yvtc
iii-in-r.il' .5SA
'1/11:: ,1. 1st \'.ii/' !".;, I II 1 ( : i: "iliat lii: > iii..n"I ,ucli |lterle"( i 4grr... I would-I iuik g..I'.i.! l rr'I'i '!-li..I'.I, nml,I.HIT I tlmfonrirn I It up.t,; ( < ) : ( : ( ; : '.4 Pw; +..t nrti., w 5.:5 tk'.l 1.1.1.Itl; i I"'.. .II""ii-..Ise.I:: ...4'- ." 111, ,... ,1

U i ...
I .
Ixr
r ,' .i'i"V. 1111 ,t .l from use n cUS ll..a .
,".ul op Mlfjfc'1 I }.luw| finer ra.-. in law- ilo II"... ..... 1'111.1.1.1.1'In: :-'I, IH 11 hii f
Honl I t-I.l
"r'h. "r. forinvirnorn J
r '. 1
" lArt" 1"1'\111 fti '
< 'if 1Wrlnlrr l UI. I b > i fc.J fr*
| |(ViitatulitVli> !iIt Ilul nearly alto I ,nod, '' ; NEXT t. .. .u,>,t.< u.. -
'
that i j. roc..l'r.. tun ("m"l. Th ""M.'i- '"lr..h. In fan.Ilir i\ i If": ( irv.
-ate of .irki <' Note
I: | ** during last t rub, of FI OS l''
going : military ori I .\ :
tuu'null 1 law ini< ((.l for the |Im>- I ramp| _
'uiuim-r wit ,t" rl. l at a Ijitral iiueufyt'lloiv .
FREE
| .
; law old I e, I"> (ft rnniifr, fir ri.h.i.Inl. I I
ti"iinii I of ro ii'!. anil lo wnWo tiniirkiax I ,. }
!; :1. .
II' furry ami Unit III ,Ibu f.unol'f Ire SIL'ER11. ,. r In 'r" t. "r ( ) pe ( i \ "
) ',11I-1101.11){ nukr II.hl..f ha"I iMfijf. .1 .6 r
in .
'j
I liacknd and mnnaluunuhay' a rUing"to If/1 I.- ml \ .nn-ji.! '| (fr
'( :hll.lo. rix>l 111)t rrlfiitll MIX In 'ILU-I'II.-I t1 !I.
(
i'U-nt uilli tttalr uuaiiliuutiit t-omlii- IGsI! ., ,U-llI- \ : : :: : -ripti of -jiw *r wn HI'I 'l.lli. .1- ,. >l ". 1
a i
,. *Iwpiar| Mi :limi-; : I .rl.[ ,
IKpa I |I. a'Umicc. TM) "I /"MIe"I- .Ion ? I trJ'r.- r. l-ir.4 ., : ; : f..cl Vf.rv.Mt ll UI II; I t C .. <
r l
bant' H until be a n-IIi-f. If I Is Ini- I. ... lify t : ", I 11..1*l.r.'it" rr. il"i W
'iI 1)l11411i/utltia.wert/ttris.; / | "'f'lIIIII..III, ni an 1 I'1'tn.! ax's//Hrr -. .{ Plated / 'acumcu.'
1 ,
b re are atnouif our |l.h.i.11I1I\i r / "."r-Til.- a..:: 'HI. l are - "y'111 ?
t 1)rl.uc: iw< aii
5 I J! iriim -. 'hi" tea lli
Ui .. ..tffair I'm' sni VM. .. .1.:1: U iit.i-i.: | .. K '. i.." .
;'-i'irin iller ale| Hwv y naturally I r-.f | I 'i" ,,114(11' 'I'
y ,In MANURE ,
i..toq.,1 ..\1..1 .Iulad" .iLlr ill Sow MI> mat tbiuk of xitiin, old Mi- I [ r ,. ,. ,.-,.,. ;
i.n l I l"h'II.1 I ,| lili-tliifn' .r IGr |irofi-.-iiili baiiitor t ( H J iv., I .1.,.1.i : liam'l !i" i lti, l I. N.ortlt ..... t.. .j )
ronlil I.
I OM
wn
11. tra. urn14'iIh'I 1 Jrallulx.l t btYI i I srYl. lull II..,1 hail I.'.-'ouiraiii"il 1 rl I b> llitfal 1..1-101.| | IA' ';:; \\:1'I: I tI1: 1111"I.'a." hl..1 i 5l. 1)l': :' ,11.--1 -.1 .... .. __-.may____
II.. I") lint tt t* In ml- ; "Junia troy' out for (;Jni-oroor, any till I' 1 1 1 I"Y" ',r 1 b ,*l '' .
:; -4> nnl'-of} t-lliii e, slut taw il.-lliT I., Mf rliaiili-or i 1 Bonds. \ -, f i ; ir.u"t'aii"l I. sl."i, ? r s
of !
I. if noil 1 lore Ill.t
V4ii y fv "> man who ilwlrv ..r..r. .
toj .I I. {
| laiiil Mi .1"It.. Ibfir in.fi-.lMial t I b i. 1Il.n.i.I ,,' It
i-iif..r... this Uvtr ally) i.r.iiwl i'lthor liU | ; "I'" awl rtr-1110 1:"-''. witli es"r. i : :: : mil' ti-, i- u N rd ,,i ..111'1:1.11:11'1 1: 1 LL I" "; ,Irn,: 11.r: ln "I" I: I. ".,"J..r.. I "
: brrtlirt'ii, sad /banKtvnli |pulllr :.. nl.vliiin t 1 ultra : i ,: : : i ,, 10. .. ". L .1 i." i','. ? I.",. .
abilities I m |p ii !
., I' do. If hm. 1'
|I"'' .' or Ilii pi| < inrly| tin* hale. 'nli. in' q.rl lhry wi-iii s" riuulialiu iuI1 1 "i I.
|1"1.1 I.ihr t'. |I''> ll""., halt" 'l I.iv. hrtl' ': lU.oilll.Vitb 7 I"III: --iil| I I in 'fMilitlt-j) ) r.allo. awl I"., 1 / | l I I i i ,i. i i ,. p 1'1, : in .-. 'in 'n'.n-' '.alf. } !) : '
.tu jirili Alt- .
'I' ;; .onvenlioiiami' l r i. 1511 r., .Ji'N and d B 1Utl'f al I -.1.1' .
vita lii in the pndvnluuufcubist 1 t i f f \ tbin itattuf LL''I. weranuoi 1 Will .iili lgto l.itiKi'll'to ,. ll'.i-" I "Hui i .u. 1,1 w!. i e ei n Desl.cs-y .. 1..Jt... ..\ 'il. : ;
una n I I'ror '.
HIM, ll-'l Ikrr In. .
H.port il-iiuM'null.rin.. | ),1
Tim M lode ..Hli, oii ''ut to ruN- r .
r aiiotlti'r t.ir'wllf.il'li
"I. 1'i.ni-Kiii- ll.ii. t..1 UK| > irtiadu. who .. f : | '' .,. .. 'I"'I"1"1"; ? / r 'vitryun IlI.Ire i(0..s' y'n Itl' flf,'
4 ) l jlili' |>, even / uiaruly pn| (r rI 1 ;. t.. ,., l Ii !/", I b i nl.. j irilt ,, ..It hmttcy.
. Is...-,, .In..lv 11111'.1I|' Ii"il t la Hit l.i vv.wf aluvafFn, fry Ihr ,pn.rut 11.1: II/ | .ilii-in, UVu.inl a man; for )."' 't ?. l | ( I. .|ii Wfrt....Ip"| ;. ''11'1'1''. lJIt"r1'1: : rF:, .. .) ,. ..r. ... ..} I. :... '" !1',i', a '''I"IhWt.Jtlh1\llI.htlh.; '

'In -" i-ir: |,".r... I Iv uu lh' I'liltli.. I.i t6' wit!hmd' |plating) 'In-foru HIR I.| -"- 715 ; ; :: : ; :: : Mar- :>v.: ,", .I.II ,.1 f N'J N .::11"' 5 f..11"11'1" 't f1).? "I :'. ;.IU.IIII.I"b.1 lire dsnlu 1111.1.!",
lua-t, .
at r'
riflit tloiiiaiii AILS. u.x'n I .
Way -. or !/o !I., ilriinVin'l /liwgderty. Ids tht- I ron llti- f 1. | lit !aNl! i.. ., .' sit : '1'ta' &J. 1: t.t.n., !ile Abitiragdulrat.., .au.biWi.tiselup.
liabltt.j .
.11 '
..r !i.. run, r tint |iirom of tnndirr, and ': ]from| tin It'>awe; lsiii'r.A"n.lhal Lruii Ist n-.iilt lion, .that' "II not len, U "y tl'0 I ;: M. l|I I i i i :- ,IK .\ M titi:. .\. .1\U '1'1 r.1:1.1.. )1"1: -:':r''i': :-.b..; .41L.nl 1 l ul.' I.1) I u.! v ., .,. r '.I. $.i"'il, for Ihr 'lalli" IIn.I..1 i

Hi': ..ri > intf of i.../un.air.I H )"n>. nrr : # uu'Indrrtr'ulvnlLlr e 1 t .bllll.1 I'll a frrr! I Ii sips.raii. I'"u. 'j I. wpr.1 : I ..n..r YWMIn/. .I- ..' 1:1' II1:1'" e t11uUt:. :I .It. ''or 1.1- JUdjul+ "I'! :utd tuY "i.1
all tiolati"ii-.1 ''al.111. .. 'If tint iiutiilwr f 10. '! $du.1.01 ; ..i \\.rl""I.1 att5151.n! Clay, .Iu.. .
: tan u man U- tiliilioii. but ti-r to il, thirst, else pets i,. .>> ; [ ._ 'r.l ; r@ttis j
I, .".i.I.,1 f.iri'illi'-r: j"! I'',' >-|altf L Iliiillal -- 'I'.illn/, iv.'iirriitjf |III (1,0 lilt. lust O.',ln1'r ups I i |tu', t un. r'4at.J. I I* ---'- --- 1..1.11''L I1 I
|Ilen i ailvl' al,1 I ..,)' I )bi. |.,1.1. riforil I that lit- II, f>i" : :j ; | | "' 11.nut.., ,ilult ,' UOING AND! HOLIDAY GIFTS.: CIII'atOI"Xot nlr'il'orVf.'IVl'.l'7 i \. .! ; .
| ; l'P.I"
w > 4ivn.it <' uf It., for ''' i iH amt Voiviulivr. bail, i.<-.rl",1,| in ran 1 lrii.| |. .\ i. ("" I''.., lit .tr I i ; ; ; : : .::, .,nf.: rtn ti miii: I! ( 'ol"


uu UH-.. .*>al.l' '>ath dir, trait hi.| a vrhUL) j'I ,iii.-u.iiillm| .I..nl.IIt..II. door iiu ":a. h"ul'+ Il". .- by IbuHotl (..I. | I| 1 4 7.w ""1./11"| kiss.!l. --_ \ I.,. \ini-..its lutt ma i-UInu u:ain.t "__ _ .
IH,,lilt., j III rkll UlUl, | ilralli and i li if' '' | i tV han V ''li.w.ii.r' W .
lull) | 4 I I'l-t'll' |ll IIi'- ; | | fur hflili-iii.-iit' and' I 111 tl < in. U. )| .1. il.i ii. i. --
lili-|. |H.I ,III .Ulll[ lii-H", Whilst WB I '114"| ill' tt-I"'iitiu itrul "I'I'al1,1'|'| tunri' "ull,11; fc' ,I / 1'.11"I .. |11101.! it i| I I un.. r I." n tits J t" i I"-i slit, III.tmi r ; l.'lalil: .''It.1 | vi.1|-..
'
li'itni-.lfa'lt ,
:o 151)51 I i-auuitt b direrlrd, .'. | i i .d.Jn'rlnrnrrnt I ; 'r.'t': .< .". 11010'q'd'y. ft. iu Ik ,!I.',,
i oiilil iiuw uiul' llicu "huts fioui Ilii' iiul- j! iiioin-y i and, aid would' havt i potty orriI ,Cur "II,.. I -l).|.... at tl,.. /lmr.. ( ''' I
kill"M.I, I'. ill I .illtiT'jIi.ill,; Illill !ll' iroI I ( .urpowt.a\ title to tinfiul'lir 1 ., ..... | I |. !Spectacles M '
( |I" |Ilir. -.inmry nml I1u..i<-oli, Iliu bt-iillb- / ui "II'A .r \ n ) Eye Glasses ) { PATENT NO
fiuitt I..h""lh 1 ,! with nearly. i-vi rr I 1 IdiiiU. w :t. "'...111 roii/rtM .-i< 'inn.- .lit.I I h-r.; !' 't&W'*'LVI:, t PAY I.
1 ii'-t'iM I.I
i ..-"1.1111 10 |,,ul., rtxuirr.t| apr iu 'hit 1'11..1:01,1. with ., tru-/. U'.l a: fur .iiunlr. It' I'ouyrex |',.. i.r .aM ituiutv" I ,I.r., a,,' I 1)0.1. ,s 1)rat' ..

| ,.....u'"i. ." I 6. .+,iun.. .., .wnli.lr, Gd'ulirnb Ih.. luwr.t4.1116/ 41144, 1f,1. .."J".I I t c..- .-f .4 :! |p r -' .
( .ul' any'uf the' pnLlir domain' t | ,.. I .
-
.1 | J i.n tit. .
I ) ant ( ::t ., Kr.
and I'-vt.ir oil athuUkli Iallal.1 u. ,lo nil .".' ili-i-il.iljiic. ami. .laili.lv', n.nllw '- I' 1 1I : i ., ., ors
,
'' iH.
iiuirr.t I
(t .1..1."*" **r ninitoHilui of j Joti it-'l
!r"'PA
"ii u. +u .. |I1).omit lii.iMi-i ; :; I" Ibf' .i> klii-i-t nml .''.l uuinall | a"1)r. I | III'. IlllMift tm ..| Till li \ ( : Y E: WT S
.. '
IHIIIIt!..' ill''I' -iim s nt "I..i-I..1.| | .t''".1.1.1 I.. 44-ru, and tllll HMobjiN I lint r I I if Vv. ( .,I.. 1
li rili ill lii-| I'ltiU-'l, > .il.'.. rll"". ill .,n.t t .. IS
< j. ':| th. I. U ,
N .1t.1I .
lint i l.ii-i'lii il'i j.I. ufgr' .'
U-tlrr t J'
in'ikl In .1| U'rll. trust would IHt ...iultirlyniolaltxl. | Hut- LaU tf ,1 1hll7n, "INf.iitM \ ItllM'S.: f ll 1' ":' q'I ibslr I .. I 1 j
> | Utt-y 1.\\ .i ; 'iI.' ,
I |
Talk about .|Ia11JerI, Therf IMno I. lfubli. I 1.,1." '.. .., I ;", .., .1.0101.I .
I run | annuiuU cud (5 ifl'll' 1011\ Ia; .'5 1"1'11'" r : "'I.t'I'r r ;'U'.I. 1I""dl"" \ II r II .

/" 1..1111'I' / I\ HH i 1,111! .. '' lani| i mortinr.iiuou.. amt il.i.l4iil-i' I jI. beau I Il Mii.1 ttt .|HHulatitrtt arc now aituly Iblwuul > I 1W*. I ," ''.I> f > '.! V'inn. -'. K ... .4HI."t.in'... .. ,. .'I

Mi.rt-iuiiu' >') for llu luau luuj ilitrb", I Itain. I. I lull* tbat lo H hi'.U our > it) lu< Ix-t-n j; i ""lli".1; ( li'iiur.ii-u.' |1., the) ." u 'r> t:".. Km-nor .Ir,, i i | r,.. t ..uiiui..iir.' II vi.i. .11 -I, lid: i 11\ i 11'\ t..I'1i .( I'. '.'..II'.1...,..\".,. "r .I'. .. u, H," ')

.11 .I I ,LiL Lt f'H..n. 'I'"IIL i. 'shyuvlrurlLu I I.., lltri'i- ) .-ai -. \Vi11It4 J! (lilltfk Mould ''/.I.( | .hrrmtu/Ibn obj/11,-t INK- nod 1'I.I.l'I.fIIl':' .\\" it:'IIM; ; : i J-LV LIKU: \ HSKItiiW toy is !M <4.'it: A 111.

\.''i..iilM-rt-l. in frimi tin- b.iu.l. ofiirli4l +i .: Ibe Irunt ,.- ,, but I UmU: '14nlul, .., I ,'ri, t '. ,eq'1 j' .
rrJl .. J.. but. old I' iitvl 11 ... :l .' I It..d/I ) ( :11 ri..", curd ".101' ,d 1 t5..L.au.l': l .
( If. at ) l1) 1 ; > niu UK' \r. /. lri'.i-ur> Mild tu
..s"" I1 1'c..I".1. ,ll1).1 I ,,0' i" tL5 (a'ul 11"/ ".ratia'i] Lap.| aliitb-tuore tliati II"I.-, i n.maiu. uiiMltb.ami, l l1 rr l .1 t-'l\M: --r"OLSE

t I Haut K.llllt tl i<>IUili| .'llll.l. .\. / 'I"). Ii h1). 'ban .1.| .ut iuainl) ". ,r..1.I ..Y.rIIW. to Hie fur".riiini. .ll..1>Ml, ..Ituuldiy ,".I, ':: : | """,I a tl'J roa';\ .".r.11".I... ..UI 4V CHJ'f ,

(fallicr Irma, tlI6 gi.hir. lui lou tViri .l1)rifroiItru. iuit'|'' | the |iiirbai '|' < ". with Iryal tu .I I. .,.. ",. .';,1 I.. -:0: :_ .\1..I.. \I-1 1'.U\ N ; I lily ; oRO 3 :.,

it t iit a:rill uutirui-lv'l uiul Ui" i">'fI.,1 |b'nl aiul tbintusuur'.t'y; a..11w i n.uj' t -, u< statute of I limliatiuu I *
e' tau run 1 '
17 foot lunvl U1I4I lilaltle. NliiUili.it1ran / '".r ,biiiiitui r. ::tiiil ili-4il brat Iliai "IIJUK. I 1li".1 llit- ''''J.i'UI> of lilt- | HijiK-.i, ICttlll, I .'. ) l .1111. Carriages and/ Buggies jfjj, .?il ?ljl 3 i.) Ni' ., V aI.ll..wVfi'niiwSi nj

,..,ur ,IMI in a,.In a |I..ri.i.i.iulr> fur { 1'like' a i I.!l4i kil'tili), on Thu .lirh of i-Vi-ri i. urr Iran.I', but .uio.t ra. fits I.I'd.i"I.'I | 1 t aLl I, n.I.um
Ccall '''"'"''',I.4i Mint Lisa flM.-uili-| I|I'iiMiituUiiiili' ) bile tin' bu.i-'f, I ) .ul.jh.1! uWtwrr, cult tlirlii I to r.| .- I .| '.";T'rL'/-, ? ', "., '" '-: NASHVILLE, TENNCSSEE.l1 .

hilt of (fabuiuu uiu. ,.l "'..II.Y. 'I Iii i. ,' ,inluti n..!> awl Toyota |>ro |
It uiiiniiur. ) a< lime U ulniiw.1 iu i:I'.1.1.I it) Imt.U.eu wtt-rill't'tl iu unlrilhal j 144 I 10all.1 liio >;.' rruiutnl.V "1,1....4. : '. Donartn1Bllt! I M. \ H H\.HH| WITH -; a-

tiyltl a I..lur.I..I\I..I..Y| Ilic "X.fiiiliiuiv tltotii.i! ei uii;Ul jtlala,' t-Mr4 ,, \ wan ..tiliuiiii-U4iii.u- t4it> 1.1 l \. U .> .1/ .v.." .. ''i. III:' .( I' t"I.1 'fI\ 1I 7 I. ..1 I I- 1 I '.gp1..t

ol u -.nail bv dollar.. \v tl*. n. .,.."
-
aiubtiiil 1-411 luaiU
; Valioual', till wdir.'lllr Ihv' lau i in ,! I- 1.11 I .%t .r, lAm Into-.. Poultry
pJ15t I: II. Engs Butter.
rqu.ll1)illnIwd.hypusi| > IHII l. iu iUoami |U'.sp in n-l Inl'.r;:(otrll Ibal llw't.bait, ti uiiiifiti owl .*-" wrll|| ':1)n -. N xU .; : :; I I Mint Ill ( -i I (.tII\I-I": l v UKMK. ,

",1101. I.. ',_I. of sbsw.l .ltallC" drltb' rauin ,lv 2 "ili N ILr ''iV/1--/ J. H. IOItIII"+ I
'. > 'r Ilir four I k-lU-r, for tlu M lioh.iulf' | hut u i-laM./ llll'l t b. \ ., 1 II -h:1.: ;I Fruits. Vegetable! Fish &
Oysters.
uitltoul. ""I"| ut<-. t.|' ttt"a/iauJ I IliUIo".r. 11..1. M'! .1\iut-, Jo4lh1:11.11| !"u-.r.,: u tnj..ilfi,> ... \1 vi "\ 1Ia.. :. .'. A.I.MiiN./ I''. rr i |II j -I. I'-. ",.'nr.

.;.. \ ..,1. ran I" ",.W sls1 'ISMShtl "r did nut oarvkal lam ; A |..,-I l ,. "..,1..n./ ... drvelup. list il i ..I..,.. UIM| 4 ._ __ I'.U'iltt4.1> I J, .. .' 1111' hiHCH : ..

/ <* ubail i.. lite (pull of .'.'.." .I" in I.utU ium of .ibvr| '. u.uiorUiuary an' fi-jH-u.i. wife, .j} lb |:U>*toa .1... al. ; n "'.11' 1. -- .., ':". ir m U I HI' I .,
i. .I
foil i it-1. lay vw a. '.IC N1. .I'. 4.i. ul ui uti-a
iylil of (tin bluiat'i.> if tint I.ult'.. ''1'. to, uuur/bau.ulrul) .Urr or ouviiv ,I. x11'.1, el .11., | J I r !:. r \ ;. \S t ,1',1H' W tit 1 IIN ibI C: .J.n."I.'-.. I' II. I, t n ,", I. a' .

1"10-,. n''u"I..1 tin till' .vllr twWlls.' and j t... A \ .....- r.ld..i '.h-r. ;nrf tbat "t u.ndu lit |. +s's.?' ; I r..I.t. ..,.. Lewis ", !'r> v'1!"' '' II """ "..

"1 I In'ui In r ir..I.t| ..iu.'t.. Hut > umi .ul t'ur ilhrr. thu lxif 0&11 1IaUI. .. ". "- ./:. 17.; ii.i'' 11'.,. .1.all, I .\\',. -HHt III'* nut. 'iv Esar & Co. CaLwt

tl lii "It Ulli'll-' lr-| iu Mobillt' (Iti.Htluii Hour ril> alnnjj, uorllii' iu.tWuwusuuut.4 5.l* : "\V"lio' uoiil-lit l ,IM-4 "-"... ?"- T. 4.. ,

all ulbt-i i it I'oltland Trinrij I. i. I ,1)UJt -- .
lluj in-uly I iir:'aiil/i-1 + + '51 t(11I: ;! -
f'.....lh'.' I'ivci.aml. tl'Hi"1 i 1" i"4..l iut-e tikiI. n rak y. wr .II F'ttt\i: .
sill '11-iilxT.. 1'1 'IN'' 11l.ItUMI\1." : I v *
1 I...1I .ill.. I.)::, Ttili-U .\ itli. ..,.. ",al. f,,.IU .,. I la/ f' JI.] NT 1.Fl"l'I
u-nI -'. of ,Ilii- 'rua nIitlrrlre 'largely ( |1'1.| > 4> 'loi. Human > n ai ,0.. mature ,I .una' 'r ., Commission Merchant "> ." ,

i fioiu ''h,' 'il". wnil ui' iiii> u iini"' ,, ..I'' tin- iiiy .". ..j.-il l l..t yrar I.CJ1upurruwl ale, allvr r> fu..i/ olft-i. of ui u '1'tis r,r.. mi -Its- r | ,

'i..lj|. J.. IM-OM Mlttit'il niiU : M-lf-inaid Human and w don't T"i> .> -
a lie\v tu :| lUtt .jUJiaiiUiu- .k> .i .an uILI| j LUI"a/l..i, ,
> I. ,
diu m.'i-'l. cl' Iliu :'li.-I-ippl| | iiii-i-uii.J, | M, lio L n.iu > |h, .ai tinr |1' i.kJ"tia! } :. L., ll.lt- |/ I Brickhycr and Fhsisrsr.a .
Iribuiarii'. 1 tin 41. .vIU UllhuUt tuuuullnrqulilr| | Uf I''all. ,inl, fi., 111 li 1 ..> i ( .
totuiutititui'air:
.1 STAPLE
j1".II. Iliat bonus .1 J" "1"1. n-. c'in-.l aii'l u.l iu-uiiyrJ iu '' d' 1''duu. Jrgrll'urrfull lt .in.. FANCY uuUwiiKlliia J"kris'rul'allllu.l.d.
i-t- fin' li.ln lit |irt-- i. .,. .\.' ) ,...i..r. ,.
ki'UlalivtMr. JuiK'. bu> u j.ii.iiiiittuiilir i|.IL' r.> .iiuiof Ni;, .'<1.72 li'|.rtiil l>> \> ,-!ai'l kijfiil iln/ ". .1. h art- tir.1. i. r*. aalullnY. > | > \l 1 111. H. 1.
.. IIi. .. )Iri'k .. ,".1. r'uirli.lt:: ll.int ami 1' cut| h I ( .. ..ll .1 I M "1I 'III" b... 1.1111' ilia:.. 11.\1'1" 11..1,1.. Ilxu
| Ufll Liiuttu 7uu-. t !in list Ihf, 'liuanl ul ".'alt" a. Ii4> iiij!; Imu i bsutlIi..l., JI,1 ,II I I ;! I (I or (01' 'late hlll"" rsiirn 1
;; wrivlti', Is > ou-li I Ina atu uli ii
t li.irliir uf Muliilc
uu.i it. .
IfU'N ll'iLUIJsy.' t JI|.lid, b) I Ilivlll for auljlilK.il l L, ) ,j' tali... .11. lit.I 1, \'i Lit M-. IHI.1.| .uili.li thin I stic Eicliaii e f-'nilt-: : -< t 'In II- !..1 _
.
I u* lo 10"1') qua .Ii.-,a lliat ih.t Ilul lli.ll i t.. .." ,."., t muIbC':
i great t pork In M.ibilfm! \ \ uill! I li> 4.1111tr iii.jn. naal.W'WsilbUaq jut t'.UItli 1 I.- i/.I; / ass.1 I. I ( j I. ( ) I' N 'J'' U'III
.
,' ;;a:>
LiLtofAuu
.utvd 1 "'iiou.ly.. and ilul our riu uuLly ,ui llii'ii. usual'all shalt.fluse '; 'ri.an ?ul.1 lt' u'ili'ii'ml -".r .v\i V1.1..
r
.
I1ik IiN al. will If-thi' *U'l"Ualu I. uiil.". iau vlli-iiiti) rt-ini-ily fur llie1 tlu-re .no utin toi trrrifuiiy: i\.it." r \\ti ., I l |. i..iuit| .ill., ..i".u rSI I.''" _T ', .a. 1":1.1 I\IXI'. or I. \
] "ll I5
nu.iuvvt;
I.wuia' lust' .n, tin- lieu. -4 i|, [I'|, jn lui' :
N',I'ilr t"II...,. uti',i. | 'wn' I i s 4 i I ..' |> Ulah.,. ( Mt j.riH(1lJ 11| K-
l
I U.i' iluu.l.i, mill
I"t r" ulil-li' J"1)n'! > k ; i Itrsl.rlrnlsl" ,
(
e 1'lurhh 11.x(1.\l .
t ,. ltnlla I "I"I..11
'I 'u \ |.ni n i ui: intiit in i> \\ $ ljts. t it-

I'd" j'IN= -
6

: : t,. g a
.
J. .t.onl1U4eal -i 1s

S


----_- _- ---------- .p_
tJ' S S- _____..ft. r1.HIL _. .n
,
.. .__._____ L .A
_._ I 12 ii'rl.H-k I
----- ----- 4 A low )miniit j )e4 .ifi .T tt-t 1t'

: -j----- -- \ IHI-I'V tw: \1.\1't.S ", \"il. ,1,1-" t'l.; I.I : I. ''I t 't'l.M 1 II"A. \111.'I \ ; M-\\S.: ; Special Notices Iho iiliirni nf flip n-n tvm mnJ iiolii'Mic .

L'U'nr.lIlommn'c lll 1 i 11\, ;1Ih.! ::1. nhvat f' mlv, t'li'lidl out. Inil.tjj.iin
,. 1. i i -t! 11.1. \ : Iiiisamii *. -
r I I. ; ,i- .' .t i i I.: h"o" ti S l 1..L cf Mails.Ml !
.
,1'. I .'i j I r 't 1' 'I r"l' 'Itr I-. ',Vv ii. Ml, I IS. I Mr.l .- 2 !. i', I: / < < titrt nil/ : ll .) Arrival ami u1 Departure! fui-liinaii'l) tlii'ir iti-ri'-i-i "froI \

." "i" 0 "II'n.tI"t, : t,II r"I.t tl .iH.N)lltll{ llllWII III I 1.1 X""'.tic' I''I '111' H.ivin.' 'i..1. !. ( 'hrl.'I1t' :.< rtm.tn% I tin ," 'J. ,t., I mil iiti'ilnt.! I'lii' iilartiiv) a. ''.1111 I'V'

\ I' d l .1: PA l\,t. N V"r'" 1 ,tt't I'lL" Wi'l'il.in th't I loiMinw; 1 II.ni-".l tin1 \','I.lh'IIIMU"1' I l i ithiit $ ,nm/H: hii:; "i'T.iU"o! | .:i. 1 am i.eu1'< ..If 1tJ: : ) ,. I"" II.. tl I.' t-1..1 JI. "1,0. ,I. ,ttcI \ I III" rnlrliilix on lil'i"Mho roof ct HiO

t t..j.1 ;; lln'j, .1.' :> 'jih !!'!1.' I IniiKiit't' I li '.1)',;? .*i Iii' ,'!' viKI, 'troi't. of) M'lnlp'inorv' .l.I. r'/ I I I.-- ci ,H'I' : I (t'hii-l rliiiuli rhiiol lioii.i T.'icrrw.i

: :. \ I :.1..1.l i'I' '1'1".1. "tj j .H.M. .t lino ll ,'ninl l tiitntlwi.nl'I- .-o.l. nli i -.111-- -4. : -.t-- S ".11.I i .i"'I'' 1 .|,|.' .li'iii. 'it It o, '
p
; :. .. .1'.L '. hl'-ll, ., I tttitfl Vff ll.WM.V, nl'l. )!itii' < ) 'unit& tiii.l I hil "%".'') I llunjs p.i .-.. .I-i '. lu 1'.11h' I e- ; '

I'Ml.|l.'i( |U / ,S ltll I I I II.K-.lX .-i''i wit >hulII"j ". "iii, -. .mil 1 ).vnor.i 11., .(il'i'llv' ti"iT, with Ih.' '\oopli; "i. "t lln, 1lii .. ,.1 I Illl' .flionl I hillllC'li.. ) c lilll S I Ihf | oP l'\-

.MIill', inilfji'iiili-ti'T, '",' "i'lr.il1\ .ft''' whioli cc.-.11 ro-l 4' ..1;U'O_ I "II II. liii''tii.hill/; nl' llio l ii! is 0c't" ii n "' iliilifl.
: n\llnn.r.:: .1"i.II. .i..l 1.. fill nr tni> t. -r." : t k1liut ,.rll\"III" ", iflf B BIWfllOT \ .t ". t "lt., \ II I Ii !

II II.. 111'1:, t\ .\ 11.111'1" Mi '. '. .li..." li.i -I '"in". ,tlt'i ,itiy | lion n if Iluc'.' "I'I.| ;inti.l 1 liii* lioihti1 i" i-i.i. 1 l.i-fur.. ,r 'ii j itti'ii-" mil'" Sc at .ill,..! I! I t C C C S CC" t I ,, ,.. I II i I ,,. ,cc .'1 I' 'I | I Hmrisro ii'hl.:

,. 11111: 1" "ii i f "iii J'-tr .-I' .., %!1e I It' ,,1\' \, I hnl||> 1.1 'II"| ) l M a t Wow, from 1 lln'? I'M '"I 1111..11,1'11' ) "'. -I" ,.I 1'.1.} :illlil, l.'H.-r- ill', M.MH
nil .
: i' : "" t HM'IUa'u"I' 'i hill. I tV, 1i'l'l 1'. I cit, life tltI! ), .} ,1< I : I .; \ ... '
\.r c I. .
: .
I" II. L nf t tinlinnf n'jiiv'i!"il ; Itmt killoil, 1' a wiiilrJ ', |lt-!1-cl| in I"' Ii nni' 'I 5 'in 110 t'l i nl'iv In l lad'I'IIHII.; ', [I" i ,111"i .- /,.I "i1itti l i. uti '11"7 ,t Wlth'Jnl.'n HI ; ,", ntto W.H ) |p. .. t, '. I Ul ..I." \. l.1"j'' I i ,'inn' "-i' n \i ni"i ii.iumail in oiil., i ,in .n 'III c. I In .M in'i' 'ii.
.. -- .1 It.nni f,.it nIt ii" inn 'ft' nrlj % I tnllvl. l I.clllJ.I.f.r, I t..- l'il 'ii;) !inmi witi. :ut i \\,1'1..1., tint. hall la'iiii'j' iiloolL" AUCTIONEER S t I f. 1\ d ,C.' 'In ., sunHull, I 1"1011" ,| I 01"1'" | ". I., ni lii"H'' ,i. iiinuT.ii M .1.1.i I. M H, i i. \ n t .

'11"1 I : ;nH""OHI\f IIr'01:1I.:" I'j; ?WI..| ,h.! |irnl.ti-in! f'i' tlw ''(irtj-; I I-c-k t'--.. 11.lh I t" i !: I ii1 t ., ui'il I .1 111 the ;III !:1"! ', "h.1t! !i iuictlti't'.I. ,ilfiit't, i iu,u !I- > nk I I..11 "','|1"t I 11.11.. ,"'* 'II I", > iit,I MI_II.. nk'M), ,ir .int.'Ai .
.
: \ I I"I I i i I. V ilu." I Iin -
.14"" ..l t.. '!. 1"1 t Hil 1 .U St.i > fi'i- inn. of mi', fill HIP, ; | : i!vu' t- :: "' '
| l :
I ,'.r'i'ilin"'ilii i. f''Ihlihjlii r aln'tli ("II.: t ."I ;tiiiin., \ -.I. III I ''i Hr Aiii. : .1< i iI rival and Departure of Trains., Mr. ..1.1K. M..I.I.-I: w.n.l dl ..1 1 1I

; ; (1'. b" 1 ,1I lU1I I "It,i ,I .1\11'h,' -a.ii""" nn'tit l nl '.I 1 I If l-lltli'l'.ll, ,.Xl': tp.c1. \I'f", tiers ,11.ll l : ,, '. Ii |' 1 iv \, wt-ll p'.i.iti',! wilh his Irlp I Ic I"I A.:'in HI"I:1\I.: : .1, I 1-C, lIt, '! !i"'-I. I\ .i 1"i 'in.i c'--" k t Vtrii.i.t\I'm, .in' In.| i iin, II i"-. .Inllll A. Muiilo., nl Il.i- .''cli.I .

f. In "' I\-l. The SolillhTli I IVltiIn'iby 1'''c- (lie f.)111I"1111> ) I tin1. .". Ial mnl ho.piInhio \ ,- I", \i. ,I" II I A ll'lI | I lit.niMlllo tttiI'.c.ulc' illo It.iilrn.til. I

4 .I.- '! "i" 1,1 Xii. 'aml, flIt r.u., Ill I hi'"hu"\' lin< prolinlily I''t t''i\,11, u liaikIn : '1 ci' In whit I, I wilt e tro.ili'il I XII \Si I I'. t \\nlli pnulo.-. 0 'I dl. k I Hii-,.
1 .
S"\ I Ii IM.I .
iiiiunrr I in fniiilat ,
.
|I'i 1111.'I."h! h..I1 il 'I us .c-u., ". ""II. it : :
t ? r r \ ai / ; J I'r f. ".'w > '1 |1.1,(! >I> iH"ii'MiAhil .) \ tin' <"\1,1111/, I /joithlit.ifhtiti 1 ('1 !Hun,'I. hv tin-pi'i'ph'" I wa. al t two il.un-o.; Commission r iBrGlIallt, II I ci l I' II II !l tt A I ll'.tlnll .." I iuIoi''c 1 lii t s t t1 1 .1, 1'fI\\ now ro'ir! lion-. Tl.mi1 -
-h.iui'Hil.l"i,<, "- Kitii" ; I.I I.I I.II. I.
i (1' ..."" M'UIII. N I. t. Vi.
'
Hint, t 514.dhu i > "t. '
11i4' Inn'li'tttT- In ".iM l''l-iin-l-i'i btuhv.ibe 1 L I thai fi-r, : ii fi r t i n t mh T *.n 0 l.i wailinir: for'inn i ihin-0 "i1w
'. ,, l t. ; \\liliollioit: .ml' I 'nn t i n : nl.nl t 1.111I t 11.1.I
1 ; 1' ; .\* ,ni-r I Hi.' Wii .1.| thw nun filli, ; ,ll .t n iII i- !, : I I I.-.IU' I1 'tit 0 lilt.)
I I'. : 1"Z.t j' I \ Hi''i'-i, '|1'i ."r Ilu1 Xlit' .rl hi' ,' .it.! llt.\"'1 i'i-. I i'i'iiitiiitti'0 ni I nlri'liiiu I tin') 1"1'11.1.11.1'.11.i .". 'ut.i .' i: '.;.i.k I I.1.: .. -: .j.\lI..II'k.1\::, ,I, I.c l..f-. j I Vriti.. I I'l t "","'.'j. .' ,,,' ZI: !.'> t. .. IM: :. I'I. In-ill.1! il lio .-.i-.li or :a littlo i ollali, iil.wo .

t 1i 1- Hi" I iltti. I'ai'ill.' railinail-, tin- II.IIIMiili< i'itnlt. nNs.roi.11.A.: I in ,I. I., '1- 'I t litlm .( \iet nil. Hi"*. Will I 1"1',I I "H I III. '". 'I. N". II I- itio nna'ilo Ice .:a\ !lit.it I llio wnik
r nli low c
M.-rt urn 1I'i' lull
I U th h" l
: L I- ri"iami,
.N iV 't''II. i' ( 't nIl : hi: no : '| I .In. ,!ll.\.! C.I.I .5 t. i:1i I'. M
i i ,i "s '.n.1: g n .niv'vi'n'i : ti-pt( -I.. f-t .2:!.AH I li: ltt'r| ,nrt.t UPI I fit- !, I .it. : i-l" "" \ :
', I !' 'f:1I' ;: W I'I 11 t* |lt'I'I.I, ) I! ,i'.illi n.,tit'f In tin"S"\Yi'iir'V1 il, I'. .,..!.il ii'il, :ul t pri.i'Jfitflli, ; .ilrnirtlifiit'.ir. ) iI'ln'o, hiM :iihva.vt:, Won a ".on I tt.lotn, I i." I, > ...ilmV.'l. I I Mttio I't n- .. ol.l.' Alt: l t. \. 7i:'Ct U'.M. V'ot.lh'ln.-n. lor. tho,. lio-l) inioio.t, m: the

'111 nil.W, ,'if W i 1 h !, \t nli Jnv'lii. \tit'llt. nnil allil! titt '.1' 'anh! Xi't tile I'lll-fii'il it nilVl'I'V 'I. ; -- : i1ftrritn1, < il.Thol'litnl .
11 lit
( t i :inf Hull, loo li\-plor
in
: : -'ll.vtt
il.inotiiii' : iiinl ".lint lliilnvi.lI.MI ) .
: tI" IVii-itii'l.i
: I "I l'r.nli "li : I c
\ : ', tcl '
,;,i'ta'JS; I !! W U ...n I I I 1'H'I'I' I 1 r." HIJ tKil.'H.IAlii III h -nl'lll'I'lMirtllll-O, Wilt II will. Ii I lit pooplo li'ivo l.ii"-'ol) patronintt i l.i"t'I'HI.\lnI1H'I I ('& : I : ( I I' "I'HIII"" 1.0 UMSK' i' | in '...11' dl ..111 li'iito, I'.ui.\,'.lit ..Innot.'ii .

: "rl .,.,: ., ...," :: \W 1$1 II. I lr ".f In 511 in I.HM'tit'iv "HiliM.l Ihl.1 lie SIM C Ce.'i. 11'-. : I"n'/, i" -.11.)0) .I., ami Kriilat 4 ul : whi, h p'lt In an an'iranoo | | : -
.. .. ',:Ii t .. NW t1 \.fl'i) .It I l 11 I. i.mi i -. I Dii I..iittih1'ii-t-l'. lit,,' "'.11"| 1 an1 11.1.1.1",111. m'Hr.t,lilj 1 I Int 'I. with. -aliti.i.. :iuy, .it'.,1I", -! :0. ,. \ ,i i-Itt. sit l si n. nK) |1'1"- :''illl.< C I c I'I... Illlltlli.t 0 li' |'l"ll .11, .1" I'I.. lii-li' tr.lot'l.i tn-nl ,

\ 1. ." .111", ::I d j ''I I l.i "nivi; I'l'-nr. II'< vcrij" .1 li'\'rlm.ilu N fi' >M> 1 1 lhii',1 nr fourth rail': I'I'ml1.Ult' ttiiJH '. dll'l il( 110.1"; InlVi' lii-i-li" t HiIll) Ilu'ltf"i. (on ( 1flfli'i 'n1tlt'l1t-o( 1 : ,. 1"N'. I..-.it, i' 'Ki: pi"" .n ll ,m1. I. \.. mm oirf ill 1',-". : ) i an a li\o
I ''I' I I'CW. Id Kilt I rli'itr. VlnilnM, I :iM-k.n-ii. I I. \1111.-.. ..,'.1.' .Intuit ui nl .111: : > t. M.All dlO'uii.luIOl I'.nn\ rl'i'oalu'l".r- ami,, i-nl
I 10\It. ". I. J.." lI'' W n j ,', "' i l...ir, I IS. '. .>.h'w.> : n miu In' i ftt n ,' tic >
i 'I ,IIII..H, IjiiS.: ill W'v'v.V'11. U jivi.' I liniiy' lif'I'i'M-ill, I thee|" ''b.' ,t" I IKI f.vii'l, niilll'i-i, M-vi'ifh t 11.,. \: .1.| of, tic C- i \i'"II.1I li j. 'hll. I he.,. ,no" of Hoi. l--.t, It ,I. i'tin| | 11.1,1| taluic.1l.1. v\ i. vvi.ii-h, I I )i iriilnt ('".niui't., ) at 1"11".1, i .IituiI, icc, hut, t.lmo1.Vhow : "I 'nor r.iin'. *
; KIII.,. I 11" cu!. Mill .". 'il 1, li.fl %l .Icl, ,- amiVniil.im ,ltI.''
;" I t M\.i. h Mintti, \\ 'intitr' ii''l| in fn iN'ov ..1 --- 'I illi I I IraniSoith" I I an I A.nili mi t
; 1 1--:I! M t v 10 "I, 'onl\ ; t Inh.-ri I I 'c'tihi'il; IVitiiiiii
\ ., II ,l'.1'.1':111':, j jy a I..O"IIII I l i\ I 'tr '* .1.iy hilinMlili-iwuri'. I our iinajiiiii--' (hat I "-,\ I I Vi. V .in-. It.tl.ii', ., I 1'. n. \ I'M \u-ii "" 1"1.
I I .1, I'" \ %II 'l'' ". 1'\\' I'" ./.Irkl.'t ,".>" W.lh!! .Int'it.itltU. \ di'iKMIIr I I I. l'n".il.,1".1' li orn fiitti-f. .'I.I"I': ( |IIi.l II. it- Malk$ I 1,11, l lUl'ttll'1., ,7-, l'. I1. \ i vnniK, i Jfii'l ra-fM-m.-, .A-rni. in i\iiiiniiiiit.-ii: ) (SsI-i' : -
I it;. : .. \ \. !I .'.,\ l ll, !.,!',It. rli'li-I.-U'l! ; r .h.! w .Hi i'ry't.lU II ,ikMiI : i itll.iirnuil'lii: | tf, the, roininllti'i', ,.!" Mntic '\11I.1"1..:,,c' lu-i-n" )th,' n.ituial. I /I i..',, \V It..... ,11.1' '

p'" "l.'tii' -M.! ; "tY I 11,1 u-.i" ,' I .r ipr! t I. ,ar.'lltln.. In r \ I I"v rlnit il 1 nr, | \t'ni-fllr; r-iilrn.'iil: : fin, I tin1 |iiiri( >"i' n II,t lah'.il, of llio fatiillv ctt'roiuic'Itlhi.h, Wll- \.r, M.IO.', II.. :'.11" I X ; .rim: I'UIU ini'i. \\ \SIIMI rMittsr:
Ic : .1 10 .1 il' ,in, .\ \1",11, i h.
NW
; in ,d I II.. *' i ir. : Furnitnre and Genml Mi'cluiithseJiyp.
,u -""II.'I"l i I t. ',ll'1' : 1 1 IV #II "vn '1."." 4, tt pt1i.< 'M!' .h irl 1... .\ I lli I e1ty| ; S""1, : ni'i-nrini: 1..1..0; ;," In "';:II.lh' tin, linn |i. I tic! 1'' 'i" >% iinl iipi'i'-ioniativo.a." : 1 thu.,. I: ..i.iu.l." "lllli-i!! | t k t'tllI 1 1I Ponsacola, and Atlantic Railroad., Wimi Ii-, -r--! "* in-' a-i I i ] >i' .
I 11. I k i Iii 1101.\111.: 11\ ,.... ., ,.: ar: I I II |II i ."r.\ I I H'.w.ilii" ViTftift in iin 1 mi, oh| M il". .tint i a i <
: : ;
11 IVi-itiil ( .!
iiiln-i'nii frtii.tik.ilil
"I'ul-tiiIi. "' Ki.4'. 14 U ll,' U I: ll ". I "' | .AI'Ilin'! tho ttlinlo I'iiinilv. poll'Hint, ) ) II .1.-; ut. tl n-. ;M' it' ,,. .1.| I ,, iilln A 'tjc. I Ii I i .in, : i II 1-1 ( ti'i'i 'Suer Dili.: IIN). 0.. Il a paltil -ii-in I I" of 'ir.it ,III.-M' ,a < .

h II ,' ."''j.10,71t t II I II.I ." I tnt': 'h.II'l..f'h.I.. ,11",1.11"1| !j-'S. t'i'\ wi |ii.'htl'h| tint. 'ute "'"1'''":1 oil on tho, ccl I.i'.ogu'i'-" :1".1 In.linnionl.i : \ IOIHIIIIH'Il') : $ : i 'i 11.1111.I I I'nv. 'ii. '1".I.i"\\\i I ,Ht"'i'' ,i itt. Vn ,nli.-I-, ii ,.ltt .' a u Ian- r' |I--i.i.i.i.rlmip.
/'' AU"'I. 1. r",lii, ,I.'r 1 tt< l\.1: "I'I I \HI. I'll ,, : .:,. ".. si...1111.\, I 1.11mini u 11.i .. .1; I'. it C "Ic. CutsIt,"0 l, :.lcd. tell, I.0 ., .-"nl., t I t .ti tiiscoui' h i -i ,
i, v|Ito| ll ,Illl' 'e..s. C I'll- -1.! |lltWll, I'V' 1 ill' ..I.h, mll-Ii"|> nl t lln' ni\'il: I'i'Iniliil lit' Violin., 'II i ho ) ".'"'pooplo. In that. I I li., I "run,' 'ip'illV.p.i, | Mi) >'1111.., ;o itu|. I i Ii-, t 1 : .' .It i..dtt.t III I :Ii'' 'iIiiI. .\ ., tion, anil 'to tthi) h id .<; nt i- pi <

t I. S. ..tfii.VU\ 'iirTlrK.Mi :. lt, tli, i wr-i li ,il.i't niiitli-ri. it "U'h.\ Ii1,'. I II t l i-i Ihi it' iiilim'ntliMin" I' 'I'l t C.iviwlial c so-lion inaki'ii ifooil I (linn ""I. "o.poi'iatly: .1 ci..-." .c-t' t.i'in1.-.11' I. ,. t .. \o-lttIt.. 7.1'. \.11'' \1,1I. clot' -xi'ln.l. -,II- li a ,,v.. | -h 't, i >
"I :at i < {!) ,o'clock.'pn 1 : 1 .. ,, 1..II'\r.' outi) h, .
I e 'ut i.-, t Itl.). i oil' d.'. ill I I. 1.1 1I"ntth. : i -rs 'ii.iiv in.iy ti"i I- > i i
Why Hit Ih.,-. .I 1'1., h ,mil 1 ,nxptfW -. : "'" il''!' 1.,1, il" hi- hnl'l'' II '"' .tho yniitihiIii, ., Ih,,' ilrott plainly, ; lull? "It '1..1., II.;. \ VI'll i' all ailtann-f-1..IHI, -,
II" ,;,/1lXihint>'/'/! t'orlh' .If..nl", I 11 ) 1 11:11..1".11.1I:1.11I".II..UI'I I i : """,m I. : Io' I '.u III' r. outs c ct I In c 0 a.u -I|
,h, I 1. ", .tarvi'1! liIllt! 'I I'. I Ian-1'' : h., "-t.' h'.l I 'ii'i'diiipli-liniriil-i*" ) :ami I lln,,. 'tuu'.itit' I llio 'mi' I.h) .I'all: ) wfll .1.'- I I IV, in. '. "l'i", .) -. .11.:1.I: I vv >|I'' h''. j Ihf f iff lh il il it in nti"f! that an l I Itu
.;t'J, 'tln'Mol./ \,tft.' I flZt lit t" 'i'i ..1! thlt.iirm ; ) I .___ I' I a l I"rui," V V a iin' t li., t\.111\1'i .--o I 11".1'I iii 1I.fftlll\t e et ovi-rv lion.-1.. inr, I' m ii'tt "M > -
/ r 1 will, ni'iil hi-. 'i ,"" lii'fnii" I'm-iii' a 11.1 faoot' I ui. ... 1.t-S eel-i." usc-i' ill. 'II ".11I. .\r .
"IIO.11 1'i. 'i .J"I".I.Il' pr.-ll) 'I. -, lit mat.in /.V/.fi.'i/'M.i. / '
V I.I "
I I''' ''II' t'l. .. .1.I..t001.. :Ivl,. to jut Ih' Ir ,m-t .- "I| I.Ihie| S ,e'I .nn. linli.i. inn, iti. .in ,1I'I'h.' ) itjry /
: ,. .
I.- hlIct.e 11..1." 1'1' \
1 | II, .|'.*ion j I. WI"'t. nl'l.' I Hi I .:I. lu-ii.'til, from I Infl"" nl In toll Ii. :"|c-I I II lii') Vi.t I. ill.. M.ilfii., h, ",(". W I.I illMi.Ii. 101 i iI "Ill-'f yiloil .11'' tit* .11? o'l"", lull .. tl -
,. '.'' Virt ttlio ,iUi'11 III Mil-. Mlhl'i'il, ol\ idiVii. '. hl,11
Ill
\ !" luri.Mlli'. mnlh WO C u II. ''Him., Mol.Mit-f it;, '-Itt IcI I I in. ii.i n |,. ;i..v. n-I onh u ii,
II ., i "" .. ." .1.sa ",".-'. r.' c1.rc: tl"4 tIlte.1111.i. iii.. Llh'r 111', j hi: lii-i r.uill- uttil I i Irittllii'v, (nil Iiilal.ilil ,. ti-.o mi t-if-iiii'iio*. Ilo.l'lot (hoy tin-' It.I", ,it.t ,i.i I In ,-n/-n.ii.'i.' oh 11..111 t'oii, I iu-t.,: 0 I.,t ,eo I I., 1'.1 I li. ) Ilte'.11.iiti: "\\.1.'. liili-m I" ,n Hi :n l I t-i.i .nli Inn i ,,l ". it 1 m

I L"- "' i !.. Arc .11! ;II |I""i. ir ,a .mini i.. h -ri', : \ I. iuiii., |' .-limn''!. II.,i.l lu> itt.nI ,,,,1.11 :nil..) pniiio! w ith, mi :ahnml'inoo, nl I ii I II..II"I I : I I' 'I' 1I111l..iI ;, cc .icitt. 1.1..11..1.1. .t" C II i : I 1'1.I '" it.iliil.iln. i.v ant .1 u ;.'iir tint IMII I I. tot!
: ...b". I. It' nn : 1'1111.11' I II. o !ia:: I II! ii.a c ., in II: It << IIi fiifiL't.. e Hn i- I'liiiT'-) i .. r' '
V. '.. "' i.'l I .nni." Ii f.i', .in 'l .
: I \l I 'I I
I
11I1') I. I
rMi'.l.n": ll.il X.-'\ \ Iliaili- ..h,' t I 1 .tcc .11 : 11..11.
al ,
.i"i
.
h' :
-pi'i'i'li onolilotII
Iliu.tI U : I. It. 1'11"11 illl IMM' uriiffl'ii! iiiannoit: w hioh ,.. .1. --.11", -." .11".1 I I .1", '. in, ,it n : I r.. in',, eu.! 11.. $,. 0 i nioiiih"1' i --I Ilil.
tdiI I
5 Ic 1111w
..
I -I 0 : ." ?f Til-lit-l( \ ,, '. ii"llrfli. li".nl'i., : l iii hll" Mir' < HI : I'i'i' trvc a III : 'i : t 11I nnk. .il ...iflot I., ik. of-
I \ ''Ii, '" ini'i'lin, ho \1.10! | hi-t" c-u,' I Iho tli.iiaoloiami: oin-li'infot h Hi" hoalil ) on 111'\': I : ii.v.niii' '; I It .i.li, I. el., .1.. I- dice) uS, 'cit: ni in ; u
., :
.4.. .. I C itt t, in Hi, Situ r mil ,til. | "It..1 I Illi i I 1'ff.i: ,, III 0lieti'u.| l. 1'"n.I.I', o nil,, nil ,.h.) u tt', r mI] ii .ot' .i i. tn
I ,. .1\ .1.(all.' rh."n"nfl 1t1"'r"llIn'! j |l; .1.1..1 i f."..ill "- t tin' iMinniillr, <' nn fiiit'i"ii'ail'iii'i. ith I I' lt.Iul rtz I-- lc.OutPII :
-I l 1 ami, it .
I. .
.1'1111'1" w ', ,
I..'.I : Aid,\ .... h-.i.lli.' "i.h.; !I.1/ i-'i', "'111'1.r, I" .1 t "'" at i "r.iimi.n' : .O'l' n I' Itl.niKfK, rniiilt.tl*. Vin.. V la" l it I. i. V nil. -it. I Il I I.S o 'O.tdC O'cc II, 01111 i.i isii'.il lh it n.ll it.in I-ti> n i I'IMIlatttri.il \
,. \ of ''hl. ,tUrf'tI11 ,:., I : I I'i'irj Ili'linntil wu'arn'l: )1, I f tin' .fs. I tin' inn.t of, I Hi.'in ::11't.( "l, .1, ,li i' \\ ,lh hn. es". In I. !. "I"' -'11 V III., '0: '.1 ittti e Ic -ci ii'nl. fit I to' I a col: I, ,-.i, 41! 1,1Illl. ,
Thai' 't : n.it t ,m ilainln hit I'. ilmir' t'i'1
'" ft.tt \ ., I: ) "it'll I" II l II .11111.I I MVlnit|" .n A r i.I tilll", .1 P t..!'. :ft Il! tt '*. f.ltl, t IIlllll- I I I lit
'I I h ,i .Ililil .1"' !13 V- |''.., th "'el' I ti'-i't I i :". unit,II" n,'\ """ in, |I''IIIII., | | ,',. "'"," .I In li.nr, r\M'i'li'il| I 1:11111: c cI li M' IIU"l I 'tilnrisl I'oiiiiKi'Miiir I al I I I. .. '.11ci.".. I'; '. II II '.11'\ )ll'.Miiil I l i Ii .tit lIt' .l .t rdeceu lion. uual 0 tIiii I,Iti ctuoI iiiitul I aminl. t'i. I in .n.-v IMI. k. S t it>, i inl

.. i ,I j. ...nii-i* ""''.I', } i.... tn'" nll..h.I." .11In.ii : Mir I I I" Ititpi' y :Si"V Y. .n ii'ii. In-uln. plai, 0'. IU' i I. i li'ii'i- .M'iiiij( in inI )..tl-'iui'i Iriji I Iaw .nino, Vof) tiic,': \ | ,lit itiItct. |IC ,i.l.i"I. 1 M.n| ,"_.J-.' I.null. 0. is.iii r : tetucI' ''cu'.I'.r, '| .illflit.or, ilari ..1 1 t i in ik i. I Ii,
I
.. .I I my ; | .. 'I'isbh. l.liH'K. TIM .I.. ) ,\ "i' \\ i.t.icl.J, ) 1.11. I llii.ll" ,, k. .c II e 0 % hi, t tI otti ro. ii.r. w.iul I s' i. .. .litt) ii'.t' I.mm Hi <
-. I I II.I I IK: iMl.V:. .
A. at I I "lull t l\rfci: > pi-rli'in'i',, 'I 1 ho I'lioii ,o nl,I iliiiibi-li'il, I in.l, It \111 'liolworn' U'l'lnmp"ikiiaml | I ,- ltuuutuuicitcii 'it ..
lit .''tln.1111\ II: t II' _. .. \\\( I II I II..IIIt.\' I : I eio IIi,,". : out f hatf uintt, in... tmtkiiu: in >r.' llian.l.'iil.l",
,....1.1 IJI r. I ''I-h I -: -I C\ I 'icriuu" t f.\ lice clidi ""I.II": uni in f r.ill-i-.iv, hut t Ihoro torint t., I.,- ll..l >uI |..h... Tolli-l .i.ii |l0. I"ill'lor -. | l'i. iii. nli t 1.I.I i CIt: 'tl.t. .:. .1 c I' 0 C u-c I'. IC cii t t flhulttt ti' I 11'0-c'% t Il.0 IIOi ...uci I_.. ihf ann'inii.' ,, i.i i n.inl", il, ,.ii I th, .1 t i lim I co. ,

:: :: .\.;%tp..WII H ,: .1 1'1:111'1. Si.r. \tiiit, \"U;" |1'1'! -nil, ta-i.. .ti eu ,t-)., cdl I It < ilfM a ila) .toiii.t -:1 0 ,' :a |i'u; > lit ..r l "V.. < nin.mil
II :': ? ;.11\. 111.' Colin* iii); ll'nrot. *|iiiulii>: t lie,, i'M'ia" > It i-o nnil, jiiillfloii". 1 it 1 w.i-, | no %Vi' nt ulili/iiij. it ill protonl, ". it i iloo i. I.. ..|>.. < 'hit in IM-I' *-ls' China( : It lull., |'|l-. I'tllll. .. ..7. 1"I I ,I'll. ':, .t.e. I,,,,, tile ..14, _5..icct'U .! __ at.'il, thai mi.' i.f i.iir :a-'iit., I n, >1'I I IIt

I I. I iitiiiti'n; alilo' ,aiul, "eu neil lir V ""ii tifliki', Mi i ,nil. iM.; I.e-ic[ mill rt In mi" il.iv. i tar to i-- litil.f -- ,
jn-t I iri i-vpr* far fi-niii iho ritor to haul, no '
.. 'i'i-sMil-nliiiall..il Ilkl. Mil Moml. 'I
.1. .I".iII.| .; .|r il.1v l ) '. IIrlnt 1 "li'I"I"" florlion 1".1." nil I) .1.1 ''ami: Tin. ..IiI'. %t '..', .ilti-r l'li- IIVIIM.SIIM' M.Via. -4. I.-, ,t V II. Ii.cr Ir.-nla 01)| I nn our '-ll r t il mil
li.i'lr.| | ; I h'ucei'cl, .I man uhn I, t tin'' li".hl 'i' "Snlilvan" hat .| in Ihl-i, I nltho % I 0 5 c uic I tIi.i'., ili' Ii:: ccc I.'icr I.- .. ,
if lail fur ,oily) otliroit." o cii' I ilml.itoil\ let411cr 1..1 1. II i '|1..11'.1 p.u \.1.1..1"\111'\\I ,: I. Din) to .o< ish I l.i n I t I.* > v rv OIK* *nl "t -n

'I'i" .I, rnlnfi'lt' fur "iiH'iilh. 111.1," a ,*i l.unlall.: ; fiinnli? C I1.t to hnil't. '\ a tthh, rcitcl to it.i ''lil llil <"> heidi. I'., .bo., 'l'teelIICe I i.i i' ,1\ U ilimton, S 'cc.uut. ul..I'.ete: .',% tIIu'o'.te., ii,00it cct Ii'ic j'lo. nn m ..ho .till t.-nil tit' t'li-i--, n tn
i... a,.. | \Inmliij, It. t TiI'lc.nitniit'lirt'i'ti'ili "oonloinp" '11') t thf! Ai1vani'o--t, ( I \ I III I Il! ,hl I, "'!111)) t r I If, c lic.Wt 01 Iii iii. MuiIi: ii ic Ic't't'.c .u..ioc1. ,,. I' r p > I.L: -. .>, ml I al ,ti"i'' lull -. mhf -
; '\' :nf witiil, .s.trtli: Xotlo.t, >, hatiii.illiiiiL': In .iihtriirt' : nrniltl. ': I i 'hit 1, wlil'kv il"'I.II.I' ]1"a'.J, | a,, .nl., '.,. |i. n froi'lr, u iniiniii"; Ihron. ; h nnoIho \ 'I'oili'l .'I'l. "I'I.u' ., It..... \11I. "I Iitt'. I I'"." i:H''Mllll'l( '11.1 t I'ut. .rc' elIl tic. 0isstcci.ecli -c'4l coo ai', in, ni inn" lor tin' I'iM.ni., nni! in
"' .."11..1 i 'if it.t-ti"lii| r.'. milt' I 13'S "' li-n'lli .\ .lot II nn.' i. I Pi utud, *, all 1t.I.: :l -, I oiso .. .ik ni tin |I--i| KM inniifil. 1 in onr i \ir.i.iii, ,<> i
i.i., .ilr-I'tn-il., lli'i.-tin-lit\ t fcl"l ho. that polith't. inam > ini'iimrial In "c.icglo''o. prating, : I hu.ly. ,.t') lilnhor" hut, it wnnhl, Ir- 't.// 11. .
oVropt loay .
It 6? I .tI. IhoI < III: v'i'I': 1..1. l lq'ItSIIIuIIt colic,', I t..t.ii.in| I Inn li'-hm A'lVttl in SM. ii.li it oil'f. \\ l.onlil lik.'tohivi t'l', ill I tcdt
I.l a I'm' |in-.l: i< nf ll lice' ijliiri' a \lt-I iitni'ltnt nf wnlk t to got 1 ilI \ t"I! fl'lrt |ic hi liii'ltMKHl'l, J M |t.til I II.t t.1 II e eI MII all th" airi'til.. iii Inn" ii I t.
\ t ...',' I h""rl, "* I 1'.1",1.\! In ino-t, ""Ilalol't.I : "IIIlllg I t u.i "1I..I"I'II.II11.1 l : !. 0d'ti : m 'n .H,
1 I i ict.c jt.ni U t lto.i : !
I cOi 5c
n t ,.l ItI ,.I.hn".II".I.I.. .1..r811." IM.' r. ', fur I all I I tinihor \ It rnl.llt' l Aiilum, *., ..*,, Itrltii.-l.'li, itiuti) ,-iiu fnli,,i r. In Hi" fiiimlr.i., ami) ,ici V ui;
;'". t f.ir i-< I ), i itoonoilli'il "'111",1'1'" II. > "rii'npt'li iii n romliiioii. I'mrtinnitii.' \ or HiiiIhliMl t-hi'I ..r" "IIS', till I. to inn H.iltiiMiiM'i i r> um I s* it 0 i ii cc.II >
.Sin'i'H, r..1( 'i.ii't '! H.I rain ft-ll : 1111. liomooraoy r'-lctc'r f tics vilni .nit ihl" r
1) .
l .. S. M n "on ,i *' 1.11I'1" :i tti ii.tu I'lut.iiti lilnn riA'n.iii: iI1; i MI n inl i | t ip$ r r. oI
|
fur i. i; lilll! at .1.." I i ti< .",'. | ili': ;ilnl! 'pril! I'i'inaiiiiii/ ill -l illi", \, \h.Th.. Iilii.4, al',' tint a- !I'trjro nr of WI eoI.s Horlt-4, Iliils, $. tin .\ rirn.Vtn. > ,Ii' It.Ill \ 1'1'11 _
.1| i I"d i .,,1 "i.ih.'i' of -In 4 ruin' 'Ml ti'.v il- I. ,
t >' II mini.-,( .\lc. I. n :t'l.| ',i.ls t lln i I iu.1 V .il.i t .' al n a- I in.nl.irlinn .
..r IUMUihvK, ,l' \ :"" l lii'. I. IvS!. Tlir' Iho nf 1'. 1 Alaliama
"-.1 'tm'. 'I hi. .Itu n (th'II.t, ,: .h.1 loiiu :at pino' : Is 0 t.cl.itc I t tcc' .
t WI' \ \1"1 ) I I it-.1. W ,linl.hl-mi: A t tui I'u .. lit .v.il l not, ii i'},",au'.iin on'' uustIll
I'. ,.{ .I.T1.! K l i.KOttll'IR.' 'liii'liiurlali-l-" lr'li--rnl. I Ihatfrntii, I I".".,. ,1 I'loiili.I I hut thi'k.! lice lloolt anil' elei .. IVt-ciili' sued i I .Id i' ius t'ci0.tCt'o$3$ te. '.ioc, cr0 ,, ..
: 1'i.l.f
-. 'IIl''. I __u __ woiv" nnw I i 10. nr nn .il.lo :at tho', ra.nJ | mo ut on \ .\,111111." .11'1".11'' I 0 t p tttti idsct, 'i III thf IN'I i lull o- '.or nil r ll c.' ii'

01" II"I l. I 1'111'' J! 'ho. in the I !ISxl Intv.. I M-<1. I.IM'' ill ,llllfnpun 1".1.1 nf vi'i-v inml. liuotoci: 'nil. Tin-1 I" Pshli' ieIlrIct 1I1..u..t.hlt... 1. C M V\ Ci.lniitnii: oVm. I ,Vt ii, cc,.' .a' .nl, 11' in.il.itin. nt I 01,21tOt..ti.> .
.\ 'l. ,- ...I,..fl.t l.-r !Su.,1) .'i 111 IH' ;M lllin Iti.i. mat .1 to "put I li.I"1 11..11. I \ .11 ( '. Vl u nltti.i ."II.I' I I. VViilifh.Vi.i. ., .: '_..- ,,. '.1415icu til.SSI i It .VI VSI h'.V I M I ISISI I II.l'xlm .
'I' ,4tftr. tills ;* t. 4 M, U -.; i ami that! tun ; lln- faro, / thai. 7ilc' '" 'I.'ul I nlli'ii-. ,linu in nairIKMII | ino-t, (,I' tin M'otion I that I npfiik of I I1I I'l.. ....111 I ii ionI 1 .u i tit, ;I i7.'i, fMini.niVm. | I.. t rt't.io.s t Ilesu cell "in.Hill.-Itl :M.. IMI.In.i I' .
IId".I",, W "' !l I I' ?'I3 : "I i 1Tut 1 "Ill"1 XM*|>rtt ,
Iv ,
\\\tti li.-11/.i" 7
; I : I I ,' l.i\ i i..1, 1 il willnlijrrt I .I.I..hl. 1 I-i 1 liovornni'Mil; laml. Sunn I ) iv m i ih, !J --
I "",. ';." 'J 1. U' .4 a .... I Ilh" Ki'pnlilii'aii-: weio" ,11'ih'.I.' bavin. )! II.alil"I .1 c ) ii 1 i. \" II. I Ii ...,," A 10. td_ Ii S .tcc'I eusoto',, ci:9.II : -Se-

!"I.I lit".. ,'"-. ..' tillit!,.<*.? nrrii' tiii''r tai h two "rival, .imlhl.iti't. I l.ffoi-t. h lie' ponplo., tli'i-i' i-nnri'i'tii'il" In rniinnl- "f Iho. i ill/rut think. that: il 1''llal.lo.' lI'ohh'I.. Illlll JIHI I'llII Illlll .ill lit,. Vtn', Annli'all'l,, Vl.li.n.l t 1 tn 'in.tin., tin, ic t itScu C t.utc tieli, ,', 14uiii 01Illt9 : BLACKSHERS LIVERY GTACLEr ,

)1".11".1)I nl.J' it In n.i I Ifl i.' N I "I I'll,. \ I li' il.ll.iili., tIn .-. Ii. Iii i i.l t'-t II I icicu stiItC"
t .t ,.1'.1'I .,11"| |1.II".t'l. 331' J r 11 ilH :,' ,ili.iiltf riilinn it .1.1.11, wilni'4.oil h 1".1"1' ui-I| | thl- :aililili'i'ial. '. larj'U ijnaii-' ( (liioiil I 11ulo I at Ihoro i it 1 a tzi'iiuln \ Viniatki. ",, i I. II I..I.. ..MI c I'"! .1 v II ,1,1, n.Mn. .ii.. tlce't I -4d1ii'O
Ntt.iiU'i t ..I t 4 liii-l.lliil'i-ll_ '," I I I"M. \ 1 Iril- ki'l, .1M, l..r HuuKr lliinn-... lji |' ,'. i 1"11"1", t. I II C il I.. ...II I, ; I ct, hi ccuiiilc 0itiI. : Mi"i.i-.. I K. .h. lla.! ; k.hor.v I'o.. nf. .Mali.inna -
lily I lilac I iloiiniml fur Innihor ami unlit that ., ,
I lie parl nf mi (puliliial nl'ttlMii/.alion' : I .11! 111'11 1"1"" | no -I.. % dtII 1440tu.
MflHbll VS.MI'I'MI Vm, .1.l Vit.oli.ll' I I Vi mi'I I lId:il;, liCiiiilliv in.Vm. ,, 'I. ., I kri'ji oon.lanll, l lot iii. I'ur
.5 I 2S on
I. '. .1.... \ I ;ami h Iho-o I Ii.i 1"1"-" lo I ho lo.iilortIlia v\ ill ran-i'. -till 'liii, ; hue-u' ,ili'n't"[ -4iiin.I'll. !loan ho "ivlh'il; ,1 on I totnpplv! Iho n 111111 nf llolu',. UIas'.,- Itliliiki'l-, Ai'.. I M I .'ju.i-. .1.1fun, :,. It. nn'." Ii i'.'., S 42 .0 ,'.l.it,Cc'' t Ii' )
t It t 111.1\ boil e', tail.: llo ami hat: us.-., hur.o., Ini jfios
"cii.uu 4-twu C oIivtli 1:14
l I. :
I ini'iiii'i i.il i I- -ijiiii'il tint inann- | ,
tln'ln.rhot, tlio : (llupfoplo..
tu >
) 1,1 ,1 u. ,, mil hi-iil HIIIOMII.. \ la.i..int. VV ,in in.si, ,. .Mii 1..10., ",.. ? ti ii.uc'Iy Il I' ami .)bo
\ 1 \I 1 I.a. It I.. I ,i-aii", ol'ihi-i, uuii'li'ilul' h1"1 r.irlnii'iui'l. 'I ,il".ii'i--, in I thf Slate- ul'li'titni'K lino,,. ,1"11\\" ".,.-. to in loillinjr. l It thai Vm.i' I ln. II Itt' ..10,111 il.l.t, I ij 5. it I lilii. I i2'ui in Iiige'o: i i01 w .i'4"ii.' at it'it.oii.ihlo -

1.,1 1 \\ ii. in "r< 'm-ov I Vm, I--un.i" little, .. I k. "i.i: 1 Mi.fi.itft I l.iMil. ". il: .. I '2 0.ioiisi,' t I It t osI I |ii-i..
$ nnil IVimIvnniii. ninli'i-.tanilt. Iho luiiil'iT
mihuilv?
.-; .. I.II4':' arorhlnin, '" ihu ofr.parly \ Mirylni'1' tin, "ro : i lOde ctioo, i.ut.I
dl111' 1.1.1. ecu,,c-- It.lVi-. ,I'- II. I.
,
I ion,I-.link ,
\\ y 3 joiin man' mnl / 111 .11h' tl.ty, mnl, tho, ,attilmh'on > III \lllirll I tin' 1..11"/1"" / ." nf whikii'1Ivi'i't > "".ill..--. I think Illl that: ( i 14 moil, .lln I lloliril *aiiiiuoii. linl'i'. I| it.'" U l.l.niH..n! % l ". I 0:1.: 0 0ice'I 5 I'I.* ictdOStutc ten's lino \ rliiih'an: I rarrl'iilmnl :

I 1.1""I' I \ ttl., ',..r, ..h, I IIithl. I ,n.\fll' .nl 1 ", .. I., I.. roli.ihlo tlrlvol.. I ti'iiinniornut -
'h. .0 lt.O'd lIIi-r tteooetucIe I
: IC.dc i.
vily villj'o mnl,\ UPO ?) ]llllll tl.lt nf prnfi'.t.'ilj ci ".dl) in liinnl; "f"i- |iti-iow| nfi inako, I'li-im-.tdfihat" : kiii'l pay: l U for \I. ,
} ; il ( 1.1'.I.I'f ,
"llllla.I.| : ; Vm. I; i I I'so ice |"i la.: :1,1'| I :ll-li-ln I li'llnlilll ] lilt
I Ivinj" lo-nitiht. nl t"l,j .,,. \. nut| ram :l-,lug' I'm- :,cg-iic( : i i. i liii llJi al"i'I mi ; 11.1) !I.> --nun I'loriiiiaiitlio: kmiwt, it hat hu It II I I I. "II li. h.iiw.n, A i e.. a poi Lilly. < ;li\o Iiucto a liial., :
11' "il'I' \"I'"I Mil.ION ATI H.M Vliill V I'luN ,
I IMII :s I'M. Am. v\ I lln t lit, ..
.in I 0 n i.v u I '1.1 n .1.1.
(Opom: lliin.o.! I 11 I i U tin.' h..t t .I the I/i 'Inoll" nf : ," h..hll.II', l I Iho ,'lr.1 i nnini'iMiilinin' ; u in II i-lon anil In I C-li. :al.'iiii. Iu, Iill\ thorn ith hit, >lioiihlorlo j jTho i iI. Ito 5 't .11 \I.mi-, -l i itnli.ii.nli.' i IVi< I-l t pan l'i n,. I.i Hl'i: ii.in Ar i'iuI'Yi i'IIo SIC SI),

many: Mu-i.'ty. I play' : that havo ,l.i'i-n i Mif 1"oatitf III Hi W"II. 'known' to vrr ; \1.1 hKink", ii'i'l.' li.uikorn. in I 'ieu.ie.uial Iho w lioi-l ami .i-t 1 thlii rt to 'innvln(. I I'ollonin;; )palfiil.: .'i"e' )"ratili-.l" ,. Vm, II M.I. |I..to 'W in", .i.i t ",,nt' l.tlla, I'' Vr ;. .0 j,. in It tlu..ee M:'Su i nan IjI ...
., All s oil I || | K. I.'Ill,', .I t o'ti ,, |tO.
mnl nf I. ,' I. l.uui.villi.; .! ovt hi'i'O." 'I 11. Ala'.iaina'!, ami. Tiillanio.-i i iivrr, lo i-lli/Piit of Iho Siiiillioi-n' ? -4iI' ,'- ; Mil 1''Inn ill U ill 'I. i ".lu'l.in.l., .'1.vni 1. ,, .'.. I Ic ii.nl | hi.
pro Inroilnflaloeari" ; hilo lln! |11.1 '"UI) oapalilr I lonmval ) I 11,11'1. '| r. .\< 1.111, or' '"I"a.) _'. I e l.t t ll l'citeot I ill t'l -c-pius.| 4'' t | II-.IIIH I.' |.i.'l. .i.u |iti'c-.I ni liilliil- I Iii

|. by mi Inolllll 1 Illlrioillii? : I It I' illti'l-l'.l- h priipoipnliry." < -I .. ",.1"11'.1'1.1..11'I :!- uaalioulhi hntli, havo. .uiiif "..mil( pint. lilnhor, ""I[i lottilt ill; .l.ilo, I Ill" ". I "'iii; I\-W.l.( |1,1'; .,'' 10'," ;Iir l ,nt .M In-l.i'ii.. 11"10..1.' l..fl.Am H.itiinii cli. ,tnn,| savannah, In Nil. tinktvitliMill I ml I.: .! lint' n ,Ml-.l iniirt, Ilu' |I''ctcouil.1 m, .1
I'fl.Ollil'. | '
I'ol
.ieoiIi ill ( lln"f ilt
Mfll VI I r. | n't p iii' or | mnlIK'I '
i Iv'iiiiin. mil. i l.eo. :
in iiml iii-iiin I liir I riutn hofr'ninliij, lorii'l Tin1 new city g.tt i'l'utliie'it) wm I. ( ijiiirtr-l) OUT" .-pi'iit at thf1, \Vhilolloni thfiii." w il'l.I. ill in I tiino, ,but run i into ,.ojpron.lr fur Ihlt "papi-r: I h) I."i. ; .11 'I'"' ,. f..I"'r l'.I.. I 0. I'nllni. in .Iff;IDr Ni u l h |, mm |I.e ,l.ii-kt..ii. in.mi m' fin.- 1 1 ..ii-iinii.| | >M, ItruiifliiiiN,

: I I. a .iiii-lly ,)' ami, 1: ,nii'ot, 1 mnl, ," m I in.lln I *. 'Iliprcwa4 1 nit, funnal, : nhrivnni'onf I Iho Muhilf inarkot.. : opot-iallv '-ouil 110 i.r I ll'iL't'or 'eu., !bmiioiil. K\ril: |, I < nii11r.nlifitor \.1.. 'I II stoc..1.,1. ::1.u ic,. tl'l,'. iiil.rtli u Atiliina ariil till I llniiitainl lain.
.
I II"mll.h 01'1 11..11) : \ HI 0 It l.lllll.l i Nllll t l.'l.C N .Inl ( In..lull ti.iiim., IIMIII I'flit.io.'laI 101I ill o.i n ,iU. a )fKilitf mnl' Iii.hist f.n
linn'al I. ..I'Uili, nl/ i that t llio l inu-t' i.l'ilinar l" i. i c' ... I'IIII: I. thoun I tl,. .1 II'. y.I'I'd,1, l"I'lillllhI'II' 1\\ nlnii.pka ami Tall \i.too" III.,.". I lln'M* ,1'1'1.'a.IoI"II..'', i IM'I : ,I Mil. III .,-...11\.111.III., I 1'II. I n' k .,n. .Hi'. |l-r i-.n.ril I 5 ., ,oicl. all iifrmnin., .

; 1 luo'.i.icuul \ ; .livi'l't ..I"nll.Ihll.II", Arrrt (Ii. I' I,10ltj- jilt' Iv I lir mull oni IVifiiiiiihiMi, film l.i.t vtilliiiil I'l'iin-, iilli'i hit la- Hi, r iiL-l.lt i. --I it.8051.1,1 ..
; iiih'l I p"IIIIlhp
\ i-amiut fail t to ninli'ivlnmlmnl I iho '| inaniior, in i \1"1 1., I .11'.11 : ) ,
,
,1'\I' 1"11111) thaiiK'mnl, t. iih'iiil, i \lr.i i Inirjf. | | Scot i nr il I tipi ir. In, lli"ii.anil' of
iii'pi'fi'latu ll. Tho 1 "i-ii-t I. (joo.l \ 1\1') I Ihil pa-toil. ntlI '. ]' liivakfa-loil.. ; 1 ill Mr.i Alla'i'Ar- pl'i.i' onf( rafiint 8 (hill ho I'Miciniltilnllinll :!!IuIiI'ic.h..!,;,: 1.111\1.// \ I--t: I." 1ItI1' r'"li I'l XS VI 4 HI V. I- i' (l"luI-t-Atilo, .i'.i-.H.t I I iI' h.-ilal. I'liniki-' iik I ,un ,

m'I tho oliarat'loM, I I'I.! /' I. /"I-.'. /I.//3., 1111:11.tolni thiitu- toni 1 Mi.." :,i'iii.. "Arlhiir. 'I 1 lie il n e .1 ill'p"' ..|\1,1,.. ', I Monty, ll'illo' M I"|., KIIII sha.h li'.nli. lit, II.I.DI Mill'., V> 11.1 nii't K v. li'-n. I'itecc. Aitl.N hi.uil.'i) mi |u. |II| n. .. I Ih.- i'- | tIC! I.
f ;'i ; |Is'- .
,1.1 .1.I"ill"1 n 1 7t.'iiiilnn rn mnl, 0 'tel I li Ifii. nu". I" all n hull.n. .1. illi
-'ii iiiii.Siii'i.IVitt.n .
whllo t ihut'onor) it J"'IIIitII., j I o- [rs'ehs1, I. !>11U. Ill I :3'I'J I :ilU I\1:: lifiii';.li! i i l I'ri'-iih'iilV" ( 'iirjiiniaH.: |1'''( It.( ui'if ai Mln-o the hoj-innin. : nf Chi, lrh luii4, for hlnl, ,oax'-, am.s.ls.! : I I1I'hl I ,in t >ini, in.n \., jsI. lot s | lull ,ilin ,-ti, n. I" |,i. |in in.-, i-I, 1 .in ..nil}
\.1. I I. I f> | ml, I ,Illi'I.Ill, i ,ill, IIV, ,11 i-.l l lti ii.lnu- \.I.tre'i Mh .lain ,,,
I I I Iho snow slonii.. I llofolh' t iiie. 1/.1. "? :i p'lir nl'-iililairr" iliaini.ii'1, "i'ir: t lilHi! tu thu, .I" "I. at llii-i ,'11), havn boon .)'. Ailhnr C I Hallo: M.I., Ii-: ,' OM-apo. lllht.I ',,!,! jtml I l'i-ililn 11cc II, csaoi. |10 r. I ill. .1.1 liiv vi. i-.it, ) tOol ii.'ini|: H M.i.lIst Inn. ; ,4.MI

; I lo pio-i'it'l I hi'th .1 ilni, Smitli I'll' 71 I !II '.'71F.'Ion I Mi., ',.!I', an.l I .'h.'i. h I fur" "I l'Hi''I"! hi.i I If'I'' ,,10.,1 wilhhulli. whilo. ,ami., 111"1.1 :!AIIIiI.: ; I!Lit'd" I mil. .\ I.r ,ihioii I Iniolii, lit, I hot 'Ole'S l, lln.'kl.n. S. V. iKi.ai :>
:1"1'1,111"1 m I'H H7 .1 iAl tmli.iil.tnl.Mil.ini'i, I I..', I'll! V IIIIINH.Vn .
: In..II1 I 1111 I| 1"" rou ni"hi.c. t. 1.1: ," ii't I li'l') V-il :'I I lufii i ."1. l'i""in, f.ir, ,i.nl( norir. lint jml. i tug 'iouluitic. UlakoKloo, It. I :., llainlriIMil.; ; ., ;ll't-lti l"l'l Vi.lu, iiflt.i. .11 S".. II| i. nl I1, .ii.. ii 1.11 0 l.-i iiiliint. tinii: A M

I; "' t I. ,,4.I. j Afior hronkf.i.l, ( ll.o I trio( It"1" 1".1" ,| u n1- .- ...111.1.0111,, I" nf Iho MOH. haul.,' imlmm I I..ft'n( ,' ami, h'owav. I"' Ii'ulllr I I.,. :1.,1 io'i' 5 .u.-t c tl.t '..\ I' .1. i.i .VHII.I..I, |nim: A Mkuio Pensacola Wholesale Market.
: I. .h"I'| l.i It H In li. I.i.' mf'r
H..MaMicW-i Stu A
I"i i l.i
lit 1 4'Hi' ta-c 1 : :t IlilHI: f M.
: li'i'ini"i 'ie't'-. SI. .,.loliii'-, linn. 'h -h ( 'I.nl Iho unallho ...1" rA h I."( III.I
al innnt I .
.. IlVt % wapi'lil, I I'l.i ""nli' I II. icu .
AI I I .. ) '. I I. l I' V1' t :Uln 'l'iH'' | I II / ,1'lh. s. > .tI"& i I IM v.i. :i.mr: t toI
I.h'l) n".il. \1" \1"II I ,II' ri.,. ; :aii'l lln'ii ii'lnrin-il' lo lln* txuiniivomaninn. I, ) "-aiei.' in I'mhii, -h.-uo; nf I tin Inn lit I'.imly, ( '. M.iiml.l.' I':. It.ili-lillo: Utllbni'i. -.- \,5 III" ,ill -. 11.10, it "''Cl, N..v ill 1 'itr.-i It-it riL-iiliili I l li.W I i s'i I', ltd on A t .

I' ;1"1! Imti-f 11.1 $Satnnlay IiI. 'l.ir.lniiVii'ni'.r, I I-; I Ul I IH II.I 'l 1 hi.' I lo-l, nt lice il "' wuhprnt > ""II. ll.f *ain.Thf ".-." ;, 't,'. Vii., i-ik-li-r, 2Niiu7.!' !' I :In"IM Hi'..|.li.,.1.|1.111 1'111.,' 1..iji.;I.-". >|.,v ::1', Inili'.ah-l.r' .' -, ,
I \ a. pl.iycil,I a. unlv Ji.h,1, % I. hI. W'lilioii |1.1 :a.i il.i. IIKIfieir iir l
I \\Vni. II.millon ,
.1 1- SIc aniliiiiifila
'
'1" lt'I 1 ho ilinnrr' in t tho I'Voii' itrri'l." III''t' aret "-"'1'\' miniIT IH ( ',"1.. & l >) ,or. XI''I), If:an-, I.a.: ..,in.1..11.| in. i it i.HI ', ,Ti:1 Nut 'l t'.ipl. I' I
: )1.1|: ) il, mill wild hi. i.tiii' 1,1: .1.\ i : "'.i, .1 .ti iI I nii t | ;.:! 1 1..1.1iiHii'iiiiiiaii' t'iil fu- | l loi' I 'uiiiMifirial nil Iho na- fI'l' i- ", 01c50io 0 il
; It. ,I' IM! hit' i iii'a., tin. "I "hi".. : marhini. fur; nil :!MiM) ;l.iavl l. : .i.u ,_ .-, is'i.it
; iimluitiun. mnl ai'lin" alh"l, to II.,' II nni- I 1 liil lit t pi '11' ) (;u.t- il i'raining. .1111 I tr.nlo 'In.in' Iho Mil-" i'joolini" { Sin., :i-ui, : ,,, IiI V III. Ifl'l Vo.W. )

', .. ""lr.; ". I'M :i"' :81 .1 Ml.'ir ui'lo" $tc'i'-terv: l'u u-iiuiisii .m mnlMm. C ieuiui.liuig ooimlry, will 1I..II.iI, ). In- |II ., Iti'nj. A., t I'hoiloiliHil. i-onni') I I ii .,11., '. I II.Illll | 5.edlts.i ,.|> | eq I.nl II, I.U VIS I VSli II IV.

t-harai-tur: n. wrilieii I t li) t Iho aiithor t) 1 ,...,.' I Tut |1"1'. 'I l ho In. .'I'II will ho fur \,. Ii' '' : '. ,' i n i, ii- I k 'rl..H..I' r, IHI SKI |II| I I.. I I'.itvlliun I I it I Iho aiilliniIoilajoiil r'l.l'l' U rainy ,,1..id'i. < s. t- >n.N fii.noft
; ,,;1. only I Iu I hfMfii Ii. Let ii'l 1 r.7 I l IS (Hit I "n>u n a. d..I''Iu inipi-'li-il' iiiipu--ll'l" h'tiiaph 1'' i9tl,7o2. t tI ..I illllit "'. liVI, I Ih'l''t i '.
"" tentHs .n | l.7."ni'i .i. 1 'nftt ttil .
\ 7ji.
).hl\I.I.'IIlil' .toiii' ', "ili.nl.,\ -!.'"< :ute 3.i| l lt1b11'iMt'H. '. \ Iili'rlii'fuiv. Ste.l". I I, \1.1""", 1'1"ge-I hfi-o thrun. h I tin! i-liiky I I Ilivin) .1 14, I lj 'Winn.liuiiiii I it eel I N. I 'I|1) ,llillllll.' I'lllli i I. :.IIH I I.. ic'S furtlio ( .ctt'.tt m i vl. at l.ako Its' I't ;.I'lilH I I Is 0, 5' Mini" li- Illl) Mil
oiifu lo lio I i 111:a\ '. i. \. I' 1 :,.> I 'us iiluk h'lt.It' .
1"'U"ml".1 .1111' iiii 111 ; t'-t .tS : : ,
I 'I i tl |t.i /I-.IM( I .
I inii'lnfihit 1 O. J Oiiim.i-u, S. C. hlullor _____ fl.tCwtiy f | .1' ff. i ce
An.i.r.. .III.1. l.rll. I'yliw '
.V. ] : t oiocusb'h| ., illi it.. I.
'I 1 )In1 .|i 1 ani. i 1''I'r.n. '*1 I 177 tillWin. ; I C II-'J; Ni.it II .Ir.j I/.i/l.'I.: .
; 11'lo'I"I"| | iiiml-'rali'ly r"i' ,.." ',,1 h 171 I i Ii:. eue; I 1.. I II"I\' UII. ')" ,.m"$; ; |II|N ,.1... ii, )1{.\\,-" I. ;.\1 \M( :;1. It. l I'. llig; l. anllioii/oil Iu rop.

I tinp'lnTal: run .( Iho, tilio, po"il.Uu I. \. M.i l until I tut I'l' I'.' -.tl-j \1\ illi lliiNow Yrar. wo, ]hl\r: ailli.l .1. I l' ul'/,' II.ni, ii iir. :uu s.n .,_' 5 if-i-ni I Iht- I I'.iiiinii'ii ial; Iu Milton, ril'lVIM'tS.t.IIMnS. .

d IIII,1 .ui' ( InI'lity I.h1"1"I..t,1 ) I it n t II\. r< l'"i "ill ., sr.vv : ; ,In id.' (I'nu- \\\'o, ,lure .olr a-.Ml.1 fur 1I..I 'I..j I llirk.un, Uiihfil t I'., At"kl.: 1"1111. ruinpu.iiiuu ,..1"1..1.| | .. .. ; ii s.n I loi Lla. l l.-ur .ill) l., N M uti ,, ,.j|, .41 its|
.
.
\. I "1"1' I', 1 tile 1 IJ I".. 1IIfl"Ikl'I"r furi-lii.inln 'mai' 101.11.I.u. t-n, Hil ci ,1"1'1'I | | -Mh lh ..,.11 I I ; \.IIJ .nli-t i.tti Ktn.nlili) 7' sic cut.. .
nlplil, hut Unit: tin- h.I.r ll.; IUI .ieI. 3. 'I"' I. ac'' I." |1.1.,1., .o, Ul I..'. t.. Mihiirm-;:ar. I l.l:in, t C ioamorManil I :tin.: .1 I UK.' n.i, .I .. r. ,.IJ n l :II| eqh. ; '. ill tali r. .1.
f : i'4Hlj. t.h.iiil.1. %
'I..I'1 : ?
ul.III'1 2'HI.7r.a.;* li ) rt ii'ji.' I'c. iniha
I Il I .l.iiiif. M.-Mill.in 's it tho, hoi Ioiltitti
fclilll.1 I., ,, hit II .. .i: I I" i \ oil, t i-i'" n ..;:. \.' ::1 i I uoisl I
lllll'UVIIr ;nillllT I I.. .,1" ; h. : .. ;: ln'ii-alii-r" all II.tlr: pmporly, t.e'h.ceiiitg t Iii-l-han.: | | i-i-oi\i'i'-i nf till Mlapli'ami "'lilili., ,I. II, II, A'li.imv t .;_ S..11 nl nf tho I'niiiu hunt I l.ui i nIl1HIH.I, h III.H, |I.>
!; I 1"11 3i :" l'e-i' I I Hillfhar, .). T., llfoihliruvo, : l\ .. tihi- : m l 'ii. al Hit-., lull. lirt'tikr.l.t. liaooii | t .-
s ..it I :Vj$ :lt.'i ."" .Ilii- ill 1 l.n fuiiinl, fam ..1 in ,,..1... I JIM ..'. Jlji -
.. .".11. .i jr.- I In- .l"pai" linrnt fw nn lln: : ) :" nni lim, 1 I. ) .\ I.. tos: cseI: 'tc.'silI. ti, -ou1 ., '
4 1I''llt''I'.1,1.) ( ; i -. U 1111"1'i II. II II..OI.I./ :'Ill I i.tJS.I '..It. fin hrnkf, :.I/JRIiII., : ciI .'111.1. I III","", i d. I. ..;', 0.1! $ tc.i- I. ).
ifunilh I I Wo .II! .' h 1..1I..c.\ ( ---Ce----- t'I.oi-'! t ,!.< I'lau- mil I I .Vi, ,
,. leilili" nll.itlii' V. W'ul.li il7J ;"h, SMI, !tin, 1'iijji1. ptfifiil .-.11 ulIH.e'itl I lim-hcr J t'. l t-'itt. .101111. o.tlt. 5.0, ii; >. mi --t
; ,ttciii \ I'lH'wy I 1'11 11,1 ( 'I '' Ii'" .Nf..purl t 1lIal I ItI ... v Tho I i.oseI| Triupl.il'. niUiii.tini. ) I.t.'*"<'( ; /...inHinifil, 111 li, i. '10.1l5 |
1,1.' .iimlay .;. i-.' in.1 i'1'rair' inoiit, ami. nlhor uripinulI 1 n." 1I..j., .mil ,"' ."' Hiippi'r
q I 1'1'' \\ li.t' i ,outril'inii.h I.a\. ', : I C:) an iloin/i-" | .I l iii-inrnt' nflliot'X-I I it .' i-i'iilor. CI.Si'l.) ,!). IIIIIIO."I I Cvu: uoili'.l ?.MrIJ. r.lnnil, in kf ts i"(4lii( ri'iiii-il i In
flu.
I .1) ) > i-inli-.mir. ovi-r ant Hut ,
Hi' I'At'll the ...11.,1., ul' 1.li .'/'N'. inatli-r: ," I .Iall.: our tu | i>ii< lilni-o.' hy I lh" M.irino I ll'-pil.il; I Dinl.i'i.In"' ( .'., Ni-.i pui I, h hr., vv.ilfhiatt .IMIIM, I III I I.. h'"r' II M. Toal ilfi-rti-i IIIIH-II i-rotlil
fur hi
ft''e,1
; it ..It "I. ll.iiur <. .,, :8. I-I1..IH .
M.i ,r tt114 w 'ij rit, IIVIT Kii iiii, :'iii*. imi'l'uvi-' l rai-h ir.iin. Anv M.liin- '| | \ in.In.li.
1 I t t.. Via" nntliiifj-i, niir ,.1 tillktkvul ) > il -rn 1c'. pnl.li-lii in iho 1"11<:\1'.111I. roiilrr, 2'JD.S7ll.) ) I.tipo'I.. .. clue,, ;5c. I:. .
nllll M.ir-ii' .1 1 .n.'i.i- 'I.u I I i7 ''I l'ir rinitiiliiifniii.. rri.'ii'l- "' loaiiiirliifiil nf i lint ;alhiir.Thol'nhlif l's "I Ii i I- I !.'<,< '
C ,in;{ UiiU 4( I tin1 "otitli I hUMIste. M.ir.l. 'I|I'i. ':.n. ''. .' -iniih. 7n- > 11'''' nnr ami' l hy. lln- run.l.inii'ralo.l: ', htalt'int'iit nf I'Miicy: 1411: let cccl K.. South ..l ill, X.I'( ", 14.5,_ ,1 I 1.7.." i ?.;:oo : Id ,
I iii ,ik$ I l''ii'. '. M : ; will Inylailly: I'l', io-.h; | ami ,nfi.r ro- i la.u. iir I \iitkir.frrirli : Ie t,1t .
141i0os. .1 SfhimU, t'c'.steuu.l! work I.I" lI"d4tt4i i0; II lul. I2.c,
10M 'I I III' lltf" Car I atht I I"! ) 71\11.i
I ,
Wtf | | tC'' .. 11.I.I..II.IIII1.IP'.lllIy' "I.Ii.lo. wnifiMi I.
\1 "11. vl, .r Wnltitii'M '* ...? /', H if Ij..lc I'll. ,
l'l.Hil.
"""" I vli'tv hy llio ; .Ih"; uithvr u fl' > I. in nil ilir i ifuiM 1 unit .5| |.IM u '- |t't|
; ; .., mail)' liapl'.v n-tui'ii. \..". ...hl.I.! 1.\ ) r ", I Kii-r.uy y \U ,, ',.11,11.1 I .\'.lnllll'l..III''p.00"11.11; 'liallup I Jno. \\.IIt."I.I ,., '' ., iii.inii.failnti t.,ul' .1i| 1.1.1.| .|....," I I.liiir" I. M I-te'l 11) ami tolitlli' fulk, aflt-r tin' Halter lt.itI!..! I'*. ., I Ilu. )II ; /'...,ili ., s- 55
.__ I! I IT pnliliihi'iiur' I II hit ,
i uiir iit| ..Irrrt fat' 'lu.ilin-riipl I ii'lnrn- ,, tht lint-turn i".I..I..I.\ ,. Xiilnw > uf m-tiliolnl,."., :"'i.71.'i. I ,. I Iii.lssis'o; h'llli.li.t, aio making ujl"i fl.m. h.illl.iun | I l.f/ : .'.,/ ,,
WI Ih".1 .11"101 inr.: u.A ,. l All iiiinniiiiicaliuii- ami ( il'ii I I nl |I""ilL wtinil mi' hull. r. il I //..,, .lr> so |u. if n ;,. H, ,i ii. 'I ,..
i i-uiiti
t' : l'i' Uti'lly ". tit rluvr "ro 'nliiciiihilion. ;" ,1 "p.i) It"cut Ixilh .i.iir.i--. 1'1.. -.,. |I"'hll"/, | / 'liiiftun; \\ illiam. I I'ni'iu Ton., li.mill I t I'"..1. 'es |j.co lll I Iuit.$ I'ti-it.--tto.. I I lu-l I linnli'nl i -. II./ ..II.1,0,1 I'llrf.llll i tIst|, .5 I 4' I'l!
: : rixtpli' (tier y mi$ iii \l.li..iU 1".11: |I I lion, in HI.f I,t'i'-- t l I tinii.i ,in* 1,111'llf ..Uli.
: I In, IN! ,'I. j' If liii a>Mn>' little : :I Iliu ull. ni ,lil cot.oclout' .I.I..I.lhy( | 1111'" inn.) have: "nil-ill k it ph.il, ami' ,It-.lrOl\ P1 .wl..77.) I Ullill l\ lull 111 ...1. '.."". tot.11"11 l | II I 11111 I I ) n.i "..tvi-ar nil ) o'.I.'r'|I-c) ? .' :MTi./li.t II.KH.IK/:,..?? I .V'i.1 H'MJi; ;11,1,11 JIIH.Jrlitl' ,,: .

iiml! in*i 111 L I Miililiim I li.iH'i'--| amii Iliu"h'I..II..lil. I : 1, I'l'.piiii-ii.h'. .pi-itu_ n. '.',. unlil.l I IiI.j .' tu l LIIOH rxiii-lly t I hnw, :J'J'inmli ,'C j rtoi is l get;C I'. .1.,11'1"1011.] I I TlX ., I'l'IIIUV i i.lfi'mm'l'.mli: r.J..Ii't"I': ; l .il f.. I 't'lllfiM ui ; !/,,>. :jnt.li ; //., ,, ,, nt t tlto < Jior.t, I l.eu-, ulr t let' |"..wninnof ;i -- 1.Ihl"IIY iI.i t.ai&eI'e/" I llnr-I'llioiifit Ie.I, | au linil-oally: HIM' Ic| ll-.ll! ci,.
'. lW. I I. Itoar \ I h. ivoivi-'la t'arh of II"-,, rivi-il II lclp ran *." !.isi.I ,
o ju-t : i. fn.ni, the. lop, I
,1 .. ._ __ l9ah 1. ulirn inn nl' tlii-iii, \ iltuin iHiinii I .\in. i t i.u n;.'<'!.< il'0,108 i. hoC nil'Iui.1,11:14 I : ainl Ni'.v \ par': riot .1-, iilin: > IMlt.ol'H .

., IS.( ttbon, Mr.f W. I II. Illt ,sisiil ll'l ili'ifnry, ic'I.1.hi..I nKjiii'iitnut |I' 1 I 1,1 -npply' ..mini. <. 1..1. < ranlutrrii' -. II. nf b II.I iii'i-inin-li' n> It .,.,-.. In II. j I I I J. h.. Hallo, :.1., kilt I boil ..,1'", \0.rt I) 'at.- eliot "...'. .'1.,'. "1".It.I. I ..1..1, llii. ..i.i.un: 4ii. | ui-iti hu rally pal run. I I K.: l I In.tie! ... | t Itti'. fur I I l. fiH.llllll.ill

111' .. "' tiro lino hi.I. 11"/111./ '- c1. /II. | 01' iI'I" I rW',1'1.Ihlrl.' 4 .leo,. UftJ. I 11 Ul ,Vy.,,. frll-ll", .,.
; }f""'-. .hl". Wt.I", ut Xjuhvilk, ?. ', .. lut .IM In t-ri'ttlo a tli.. ,.:/ 1. c.rn.I'r., 1 .11""li'l. II l'iglone i-.ti' 4c..t"i."tso. i i.1. ciii l r.iiiul ; !. | \I.I. rti ci|
.
llat ,1.1 ami ettictt.clH.ciocle fur I the. -,.1.10.. I I .In.V.. Ttrrill Tm..vi'.tl .\.1.i.u" ill. ii'iiiitiinlU' > iii-il( liiMf I'-j. ) t-Jl.u rlaiill'.l .,i ih"lf"
l 1"
MtH-fl.aiilt ">niti uiej.-y u .uppuM-.l I lo huvitni'ii | ,.i .
; 1..1111; I U i'hauu.I I l.r.' 'butvunlil' ".< *' liintlalur. Ir. l.i. Tho iotnlar?: inuiiihlv IIsc-e'Iisug nf tin Hllilf t't, i'-torirni.tt *(5t "..
i | 4 i. W. Turner." Tuxa' A. K 'i"y.i .II i.-mlrru'l.' 'I In iU a very tn.iikoil j b'aibi-r fur riling tn hlh-t." ''SIM'c. ( ). il-I.o, a ,4icj 'y'51 11, O.cciI.' I ccc I 'c I ,I
; l tin' eli I
)
Iii I ; \ I rlialli'iiyrwa : 1 1 MiU' u .11 \trhl\: Itiiil.liiiM 14 ii I Uniii At-.fialiun I lakf l.M'( li. n.ul, : ,
I"X -ini| r .VMa7.>, l- >l.iif 4.914"
_.
i !*2ft \I.t Hitl\>r, Mii-b ; In*'>. K. W".; 'ull. I the ".Hi'inlin; l I.. lii.I t I''{ : : ijilloii'ii. r l.i'lui.'ii( lli -lal.-m.-iil I ll'iniuxrnr, |U I.. I ,.vin:lun, Iv ) ., A.IU'. m 'if.i.. III I ...., It ""... r"I"II" planin liul'o. hill Ihi.i-vt-uiiiK. ',.. fV.MM/w o.t.rIt.t i,,-.u1 1 |Itt. |* I uH

| ". .. K Halt ami I wlfr lli-K. : I'u.. I 'I 1 In hiiukit \ number of ; ni'lj'illi'
riliiii ll' IU'.1.1' .
"r..i :: ace l'i Mjnninl| r .mil' I, li"iilil. ... tot. '. ii I'iirnil I it HL'.iin In ..oit.Ion ill, II mint I .1 ;... .., ,
v- ulilll. i-.ui lfra ( i r J 14.141.! -.il.
I -
'J'i.t,. !n.{ Itj'an1, UaHilnutv ; ".. It. S.-:1.- j j 1'11..1..1)rule.I llii. wa% l'f".lh'. iii; .i ii' t. h," wtffo) i I"... )te.lt'riiat I II. "r I II.I Th' i>ii* i>* ".|'ii4rit, nj"'" ami I Ihs i 'Iii je L.. J. W., Winoin 1 l i-i.., .... '..1.I r"7-I| ... *.!.lil>|M II u, I. III (I"' 4fcUl* ; .. v. k't vin-iiii.ii I-f I fl.ii.liu i.. III, *uI. ,..itcs. ... -1r-, teo-rc-, 2,..

MtuLl. :: .1.1.. rawtboii, M'.i.iii : 1 on aeruniit "I Xcn- \ oar'lay.. ','\ hiianl I It tic.1 I -lii,a "aol lv. I tI.,. t] foruilliiiK t-lri-lrt. yfl.lHj.) :. :: I t.l.l/ii 55 ll. ' c''i1hieik $ Mi''
I
: ai'i-cjiU'il la-l tIlt rly t I linn-'i'ia
I I1.
11"1. ; lie I i-r.mii in U lO..A'.M'.. inI..1 _b.1.1| ,nl, 091 l.
-o
H-( i- Jl'inif( Mnriiinm' ,itul J. Muii: !j ,cut I Ilu !I'.IM.II' I ice 1 1. ,l.iiuaIc.l' f..* ,i i I 'lifmi-- tnriil- -- -ami alnuniiNp..H'h u hum ami what) .loblittili, 1\ .'., 'nlillnhilB,( ., Mi I i..., ice Illlinriital ""I tet I I l. I I-il .1 to ul.. I.i c'c.i|.,I.l i.lie'l| I iu ali-| I 1.I iiiii.liinli ml I it n. n.viur.VI.| i
.
F.I' pi'in | \i' "i-ia- -1. rocc' r II \ lit -on I 4 I ...
.111.I Ii
M : l IV rninl I llie..llii-r i, ju.t 1 :i.. ) i )bain, tHI./I\) ,: : Ij.ul / I li'iu |I'i bit i lultiii an.l ,.,co"0 'mill I mi, Ito.! n.i M.J.I |1'U.1.| r ;u.ilt. I
Sew; \tr; k. art* I\.b n-hmiu.. i ll ""..i. 'I lou "'""I".I.tl. niili a hh-. gcuio'rilt. uo M >|'p.-ii.-. ii Cit II|.. I I' II III .' C.' 'Ill ,Il-U.. -.- '1.1.!! .J tM/ |f, !. t-ti.f sig.c r im-r I'i..i A M.inil ,/tn, _, :,

-- \ wt'ru un linn- awl, Mainiie ".\" braml. J-Vr"I""IIIJe'RibKy I ifUVi-tuiiUir I t-om-riiN: I los .1 lifMi.iii.Mi| I of > M' hn.h.. l 1. ..ui."iJh'1.l.i., .-ullun( ,.1- MU- ..I..r.t.. U Ul r-tn un ". ?*. |I. f.'|'4 I0,514g. i l.aiini-.ii; Iii 'I tli.I Nt-w. lh-p.il. < 'all|| itI 1 t'i. |u.iilctl|, $ uri.iHi i< ,rn i4,, .t.f '
I'U. ; '
\ ,
In c.I".1 rl"I.I.
) ." \rl ., Iho niKiit-v I'ulli-t-liitl I liv tiniuanl.( I. I lt0'.c., :10iC9f.: I ami i-\.u.mi.-. ill j-lf. i.i'l '. i.ia., in 'u0i| thu, I' ,u : i-rui'k., i,
M tltsb ( a.i k ...11'| $tiu. I.I
: -tt | lu tl. "a t vl |hi I : I AH* l'rVli, .
JI'Iil| .t 1:11: ll4kIiei 1..u. ,
; ? lice < l.'ikilMilar : 1.1 j.1 I t..ii.'i 'c.'I| iii. olicOb ) l-r. .nl I* i>il 'I
.
; f vkI' mull --- :NVIinl 'llanul ,' V .
.. "* *I.
# .r.I" *>in. C.V... '\ .ee'" ,ti.; k, V ut. I': ![ ** ** I'"* **'1' *1"11'- ii iir' I'l.Vi'. iti-ii- ,
ill li'ittit'li-jili-li.-, isuiel I nil the lii .I -- : in |J.-r irr. e.tt'.tci -NUI I 'ci| tn,
:rJ. h..I. U. WK' !l'ii"i/lil,, IwtVitt- I luiitul. ,'ut lo i'ia-. willi a uurinai <- 'I 1 lir I U I III'. ul .',l. ,lu"i'ih'[ Sui-u-lj If ) uil want Iu grow (lino, lar o, I ihaiM-r ( ml jM.IUhi-r, =-),'Jll. I "c."r ::1:1,1..:I. I. "I.I'II.. ..1.."1',I.".,tUl.I .. I.. ,..,..... .\ .se1et. .Nit.. 4II 14 11: pu 'i itnvniiv: : -,1,1.11.. ,1 If I..WI.-,', ; <,..;, Vl.li;!,,!..' 1,5.1! .
.I" | iiiuotli I Irljll ill cciii I
uilal'i ilnk
i I.ld."r..rd Ihr Irf41 1.1 will five a fAir at >'tuuioJ4| 't. ( | I try Slajm'il Tola-. NTmiheiiiit-r i (Ji-orif \i-Mmrl Ky.1'r A ui.t'Tilmu. IN ui-r .|.> I I'nr I. 1.1 I nf I s i.i.iiii. ,1 t uMJ A
"al..I. L i ilrcu thc" .1,1.1 .> .lal.Iillliir | i-vi-rt in.in u i !' i ii iou'l| nuliit :HvtlM; ',(.| M.; jo, S 4uh'0Il'o9d2.S| |,| ,
"ilie .1"I"r. In Mannii', r '.3hct llv I 111.oi"( ( / i oriHliu W ml ,
,1.t'1 ro- : Vile' id.
lutjii tu itt 4
4l&& (.hj..timJ hl\'I. Ilal. i-luri'l ; ilni'i; rrnioil,U tt ete u lieu :: 1 "".1., the lilt, iunt., ami burial-"., t".lfl/I.> \ i t. '" .. f.-r (.i.erio I tte f. r. "I" .1",01.. pitinit.' ibo iiii'l'i'.itsc'I 'i'i 'ill giv' ,I.Ui- k |H |I1'|. rjn.,4 ; .V/l I.ioe roo.t| futrwv
.Tuil tIW>i the Jfroitittl thai hiM5r 1'11.1. j i2' II lIl.lMHIm: if M.K.IIl. 1\, >-bnrn A. K.: SVa.'ee '. tljOH:'dl 'll >. | H>|. iio* 1.850 l; .4..t u.l ljat Jtt.( .5|,,,t'i.
\ .. awl ic llr
kimlh-r
WetttiMiaf e. II.tI",1f.17.
"
We.l"lh} I m t-\ II.IIIHOA
"I.. .." ... Ihruxi up von 0111",11 -- ti.li'k tili.,1 I'l; 0. ii.t. |nr k.. : $5:
1 I .1 It4i.ln I | t 4rL) \ ,' |I. I- I
> II ,.1.11.(
0"11 111'1''' 14 I
J.11.1' lU'Wll, the! eviluer \Itik1 .IUil : i <|'iii-rrr I.. ltd unqin'rcil, li>lh ', nighi. fur lluiur| |>uM- 'f nl.lul (ueu4.ci JtI l I I.. I'. Vaiijihii, ,.' ( In- Mjiijtinu 'II 5 t""- \.11'11. r r Itc.' |It fct ". ,--ct..l I.u Vli ulJI'INi : Uoui.I | hood.. 1 1 ;'HJ.I..I; Hit t-.ii ...I ta it i jl..l

? t '.t.l.t) u.t after f<.,lu Ihe 'c4It i ; 1.,1./... '311.1I.! 1.111..lecldaul. 111.1' ( a-.i.t JIIJJ) il: fur Ibr u* u ( 'alh: .,li'f'bttli'li. C 'dcijcjouil'h| u. l a 11} in; > iit l I..t 'IVrry A. 4 <., ( 'tilul os aler' MU<., rnlton "..1 I Mm I* lltfv| .' 'I| l ::,IM t' Vl I| I!Ii ,,|i'>,'Hull I lv tic !I"c.tc14n's I.TxtT'j lll.rf.| ; ion.I-l k.r.l I II I I; N.f.tk.. I kr'e tlU'l.if.
.11"1
d.l1411 H w.. a t-4-K. of "Jn.iiti i1tj :. ill | 1 LIeS ititumillK > luttu tunL I ) .\ tanilial iiivitati'in i. ex- M"".I\). lie ha< I.'.. ''hri-lnii.in: \ M'oI]plmilc-r ami furlili/n-riliittiihiit.t t r, .> i in 1..111.11.1"I IIH.M. lit ui., l.i".. S.,,. ::1 kit M SI I 540. S.,. | i- |,lil>. M
I !laL 1, j it 'dl "c. I t.l.. a4Ii su.I .
"<( };, Itulkl. atltl \ !u.II' t.'"'itllf 'o anj l,irlii'l (.ht I'li.nili.Vr 1; lemh'.l |t, "Ic. OIKiu rome for tt..I Iami iu llillun, (toed lie. .t l.'th'II.. why.i :_,,9I::". i I' 10..11..., ,.i. n; II" !ci ,, \.r. fi7..Vi.i. 'I liifi I Im Ntmr Iviipfrian'* I I'aik.I .

: ,:. Duet .1.1.'ml" 'i. I I.-l L I.... "1' I I" .. I'/t .09, ItiU VI I u AM t lj IUft -.
luibvit ami .
.I.\'.,11.1 .I.ict Uiti'-li ret lot'tuc Lout lo'lj.( I lie Xtxxi C4UM: !. I.Jilirtuiuiniut j i''v 1111\11'\ ) I'm ki'i-.hnr/. W. id .11.I "d u IT .

'rf ...v. '(b ,"i.1 i apjirovii IiI ', au'l rC(4C.19iM4Ut. Uum i.lol NiU'W lice tl ''lion 1181111 i 'ro-at .11.. Va li'iiiM. la.ti-r y.t.'JV' : ,. i :!r.i.i.k, .i "i In. .:.>' Ilii., IiI I Ink It u If*. It Ill-I. ia: ,i 5 uO'O I ,iui ut. $ *'
\ ,
I.rw it .
iltU U a ,liHtrr ..y ll.aii t" brnw I in II ,'i \ l I co. ji-i,. |, |II.| |"|..,;. I M.-lli 11. n. c-, I'. ._ % :Ic. v | coO. /( <
.IMH-e .'NIlr ".r"ub"Mlh't".f Ilc ('ur wl.-i attiml.Vi.ln |tniiinn "1111.- .,all ul'o.ttr'' '"" In -.rinlH ami AlinVrll.hnr'' 'U< Hi', ... .:. Tu anv pfi-un Min I in/ fur lit livniitvv ?
tii.it -, W. .
| si's-I-- I tl i..ciosi.iii:
uUic I'l4<'f, of *'1 t lo pi.loU | "I :, | | JU IN 41 t ; ll.Miiitit diic'I
|
]{ .I_ti>iurut* uf r""l.t. pulili.hi-1:! I Iu it j 1"1' ijr ev.'toiiig iii U.Mt apart 4'I.thbl tu.1.1 f... Iu tlifir (u-' fci-l ln..k.. ?Stuntan Va., r",.tthlc t'l I... in.'rr.' ;.ifittmpi \1. .nl.. $liL-r. MO will u'itt- onrui' ,- I i litQ.l .-, oh| u, II, licc; | l l,..vI..H,; I
Iul", t. 'ettI.rietauwc.; .. \ ) '< J .nl.u lipiiuii il.ui j I. lot -I./U.' hiii A t .1' M .:. .- !. U '
J.
T lUrli-rviltr ; u.r ru i -
J".t ..4L1tt44' } ( t %L. .c l|.llfll fir 111- ""Mi..ul( l I likv a ." .-'t, "" ">1"1 | 1C..IHilt'(
t ; .IIVII' I -- -eqL'owis hilr,", ami ':''''* ati iock.-4! hiaeu-c c I1u1.lc .111:11'1.' I Otic i,( tin- -lii-i I o 1 ar. ;'ul. iill'llic lri.; k | "i vvi! 'ii lll M-ntl I si iv i-npif let' I hoot I'IIM* .n tlr v.'i n ..V: I ed.c.i'tti't& tst trim
'tujfej thaI I.) 1cnhHh! 1 it 'wcu.t! 'I Ikar Co. lcut.l! nut little .1-| ;aihp4lHil. d.c v, I ll.e I ."".1." let I tinliUl ,ro. -Iu -kin,' II ill) I'llliaiii i |,IU in* ., Ku
tu
1 \ I illk,11 giVe tl. oun all I..411" 'nenjuy ,"1..1".., W. H.. rs'Ius l ii.-k. !MH rinllrii nl/lil I".r".' ((4.1 iii lic,' i ,..iu; iifur i. I.00' i vi.I it* uuv aihli'i-I .* |.>r uiif > rar.Mi. rt kit Illcrictilci Lit,., I'M'.. 'Illlll HuH,

,C"I) 4IRiiuL ut t'" 'IU .>u .1'li'i,\f anu'iti,iiciu; the (4cc i lln.uiHr.. W.Irn-t illuai.a- ; i i. .U that i I. I. It. A yri-at':' carrirr fur barte-u-r. ;m.TI.'i.Uiucr I .... l'i'ir>" '.. Hint! II.| .lrl\-r li.l'l (0." -. i iiili,, I 'i ., Itit4l, ficliiiiH, $' i 'i'tnrt v

."a.. that all tliitir *vul>. I.", topiuji vlectvil to 1 i ifurui.li jfi-r, Way uun-l witli Iu l ...... whii-hI 111.1 My <.|Ur |'.>{il<] n hu barn nij'iynl'ilie >- \\'. I 1C, Kr.h-iii fc, t.I.| nMn.rarrirr ..i.li-rnl.l.'.. hip I hi (I r.iunii.l I itrkur |' it: cIiI11 Imm I *Cfi4' ,. i :jull tiuki, "f IHiruuiu.fl .

lU* |1'.I.ll tit" J'.Hhacl. I |"k.u' while il la.it-il, art uu. f'.r lurnnr, 'f'lll *, mnlXi'in l %V. A. ittc1c.-r 1.55 0
they iii o Muuim'.UU' ut
1 mr "id' 1' tt4 '1I.I.t I "itl U4t rarrier gfitiux I I.t.I. "ii HIM ".il.. Kroporl,
"Il) ll.e Ihrttaet.I l all'l LCst' tfrnccrif. u j jThi" _.- ---- 1II'lori. how it U .."Ir"". \cir nfli. r |.Uituriu, :.l>i.1l *. 1 Iu.
.l i iI" jit.t npfi.f'l a .loiulitl ,,!Iois L ufMaplu
*i4 it-1bL.4 So L114c.* U"r"1 hirir.IJ4U4W4 II" >.wwall. W.I.I .. NViuoiia, )1 ,.. | 1 l lit
I M I r. < 'ha. \V. .iitiin' '<. li, J' raN at't w. litftiriii, b4-for aii'l afiir1C.V. utti rpllCl.ul.li. n-lii ull uiili stutsii.tI
u IM : .
,huIr (lcr- : .. __ I o laltb, a-14t,717. in.i ami Veto' > I Iny liuotU, llaU, .r'tlii.ux in.) "l tur t-n-M uf tlitf .Ntir-
.. I "II'Ut1., K-jr rri'.i.liMit ufh:' |Vn- 1.10--.10. ,'I r.I 'I 1 hu.. Iiichc .. n ji 0 ii bolt ifc. U ii nit UI\K, 4. ui Lila! r
Va. nl.utt'l'.lhiu
iixr .j"I..li" clu't| (
ttcftv4redtc4rkA I'. U'a'-a'it' Kt-al "'. .t .al. .111 411 IT ullirr li'lil' ..1'sr'ues, iu tlirI'.imiaul
tU444L41.U4} : .1., iitrol.tai..1 rcrdkln ieitr.el., U **tr Ju _. ul"Ln'. 1."I'I..UI.. 2ll,41Z.'tn. t iu. IK.. i -I H u* r. mil IK n kN.bMt| lt lor
1Iv-s" yeOwday, ba< an a.h'ertwmeu. i iit <' < ..|...um lv 411 a.li"', Im-iij.-- litj ,.- I lluil.liujf, ni'vt In li. N>ii'., 4.11.0 in i. I.IJIM l.tijr.
$ s"I hl.'n.1'1. lIon illy i.I tbft Ic. ItU fih-ii'U) ami Juhii H I'urk, _J.'I i 1'1.,10 al lilt ktf, J4tub W.. ami! II. U' Mannin A. It. Ifl I-i.- ila-u-r.
.
,. ail t--tlay.. pajior bh'hl Iht iutt-rvi.1- II illt. ) i.lilc8 514414. .\.1,1. ... I '. f.. U IM-IU list M Ul be' lail Iu b4* v Ibu 1'Ub*
11"1.)
., lau ;. All. unluinili.I'Muiiiniire 1.I. .
;- JUi zae. sbl.1.uw rrlmiou Mr. /IIOiwmu -. at '" ,.- I l.iii'h,
I *| i U *'ci _ar" "h ., l!) I.. '. 4! in f'.1$ *.L.oW uill .tj wull n con.ult. |: a r".ilelll ufvv Vurk ( it> I" ia .in*.l to-ni;lil al 7 0.', UK k, W tlut:.- : w "He ailai I.,...". till,- j,1'1., mi \ l. IIH.It. li<- rail I a oil i- &utui tscl bi4 i util Ii aniluirv

? Jr.| U'at liai '.II. of Ihe haui.l-e'itti.i i 71I'lto 1. .- | Mr. M-mrtM 1-0111114 auiuujf iu
fithrutly F" ,
}un' I. ,
J Jiwl. -
'I'- .fH'U iu .:,t\iC" j ). nnary, |I 1' a ei.h I Jului..n, Win.ton, '. i'., '/1,. ..1) New \ ""I'. 1,1'1 whic Ic It jilt an i-uMi'ht-.l a''
J t.i UiMii e ibe 4-ity ( j upuuiinn at
l"'1t't 1 W'. a"; anall"J .t. I lirr.; 6 !.I.ltite.u-.jJl/ | prtb 'I h..u. jrtlu ami Mt | M-navatur ami I vrailrr, 1..1 l Icic l In,
.I. ro" "lu.I U .
i 1.t tl luw ..llw. ... ,", iu )I4. new J.'lo., form nf I iuv- ,' U'v U-aiu fruiu M4 ag<-r t..ilt. ila) uijlil at the .amt- 1.1.... au l (buur. III.IH": birij of .u .I./it'/ Use nhjiit awl nil that he a-k Is i a fur House and Garden.l.

.;ulI.- i -mi- -,Il.C. ".1 '.il; 'II'" '> '" ,-1 iiin ni ami Keacbe: ftreet., U .In the that il. Ma.litMi 1'.U4r.- 'JlH-airi-I I ,.. 'I 1.1 I.. ..' will l I. |.' liii.: Iri'liy I'Il04iei4i'0Oili, W. ( '.. f '.iViuiUl.Ii. k > ioltuit \\i-Ioiu, ftuiu .ur ...i'u.1f. (U ial, iu.L l by 1'eilic'ui'4.| ,,, prompt at- .

VII-, I ,. ""L I''I 1..4 ,. .1 In" t'Iiu.Mf trail..IU! .1'"JUI lu lli' |i-u' III' I- .. .i i dol. ,i-l i I II"., C I C Ict- 'l'n""I... or I.. .J.i.r.l'i wrajr such l rullivau.r :2**&..&. ,4iui run .Jc., 'l( lie uifl fclluw aJoi n. LtclIiiis, guiitl jisu4t awl luvtf plicrt, lie $? 5110, Notwciy,

UI"I \iVi-Uivr, It. I r..r.. l.ii_- ..iul.piihlit l'1 uti. ,coir .1,.-. aco.l I r.'e.iiitl. .| .. ju umre a > itruuli.lviil uf !
\ \ C. I. ,1' i ill ll'ili, < >,, lt 4.jtfo u i, '.'. u '1.1 i n-j .f...u, >ah 1."U..i. f1llI.! I. > K"llin a |ilM-ral har. uf 4htit| | | tic 'IIIiw. t3tILL-% '.
I > 114I4 Ull. '*f thy .l'wor. ubli. .
t ruua. *
|1' hat ( t l.4r.U, r 'siikd. tLVtut

.. r. >
.
.- --
;; : :. 'K---- -


*,

-a_ i2LlAj&f

1

. w' 7 "I C'_
---- ----- ., -
., --- -

.

.2 en'. ..: Ir.u ', ........ '. yr tul fi ; : "r.> E1 V '-!iv.*' iCO- tirJ.. "'. :-L-JfUNEk .1. r' ....ill.J


1 ,"" 1,. ." .. .. pnp. u'UIt 9p..ll'f lS Jours) ( ) ( Willis 1
L!TEosRT G'piaTUEhT"' ., iA 'f 'j .; I STAPLE' ARTICLES.igr. .

''_''''''' '' :\r.Al: 1 I': :,:'rlrC.JT 11IACf.. F'orE: ; and AmericanMAKBLE ; :\

I' rr ... .,.. .. JI ; .;. .. IY, ... _,) Airf 'z:: -
.. 1 ... '''' .... I '-.7"' c. r :]:: J ER.I :LARDYP:: : :IE] .tk
r. ,' 'f. 1r ) : .. ;
,. .
). ., : < ::1:1] : 1.t.: .
.. .. &
ina I t .. >
.'
,
,
.
r ,
; K f "J "" 7' fl t' .

.' i n I -( 'I'P.: hHHf.RCCtiIIlS: ..\: .
? .
S n rr ", t-, l-"T"O'Y'h..r"I .. MoM'.MK.VJ.MAXTLKS.J ( ) 4 i ijf MILL FINDINGS
A I I U'H-QH S : i. .1;+C. \ %- 4- .*; <>.*,' :' : .,
'" .;. '" ..' .. 1
u.. t. H r .. .... ,
:I : '
.
., SLA1JS. ; "';' \ '; : "

.... .,*" '. JOHNSONS! AN4..YNt. UNIMCNT! ":._" ". >"CV3": : "... t"".". .: : ( itlfiy." :Slmvf'k. Hoc- AM( '*. :''; lldl.I'\( '. ( ilil.; ....


A h... -. ... ... ,..",t. f ... ..... ."_-"".-. ., ;" '" x ..;;:: :.,.: ,TtPd': ;.: .. i'niiiK (Oil-) ;5licloiiiilirI'lllim: / I ;. *.. + '

.. Marble and Stc/ecWofR.a 'T'i' 1
..
V t ( .r J Vice AmiF.U! '
/ ( *. .
I p ., .. .'.,. HENS --
< I
I' \ ; :. .. .. MAKE r / LAYHARYEY . .. 11.. ... ;" d ; J. \ !. -
.
.
I ;' .- 3- .. .*.* pu.., -.. .".r. ..... .,". ., . '< ....... ,,-- ... -.. y'" I". 25 and 27 Palafox Street

.
< I ., l \\ .. ,
[ : .? \!';" ; : 'hi 1'oj ". .
-
<;. iF" "
k t' ;.. ,. I' II. llt 1."JOJ'i.lu. !
t a .. .',. ..' q.,! '.' '. t'rt.. fc HILLIARD Jno.Mooney. : )
f 04'r i < "4* -

anat s '*JoiI *-. .
t. ,
.. .-", .. "Hr S;... nj 1 r.. ... -UJ 1: 1.111..1- H .otit" ifi.rf ,AXl n.vl t : u"VV : f.A- 1'IP;:-.SSII: : MJTINi' : :. -.
Contractors and Builders. .
. < ,
t." ... "'" .."" ; -
: .
,
.. : : ; MI.. AJfl M'lKI' !f'E'\fI' I'U'Im.l: : wru.: h'i\' i. '
-'iI! f -i +ar *<. -...., -i 4 "rO!
. S ,nnyr'.. at General Hercoaiiilise, o .
:11" -- -- A.\K... '" ,I'.U 'r:*. :Ml|"' E1.. +. fllf' r.IIA WJ.Jy.:

..: I tRx 1..i'<+ a. .... t .. r"" .. fii-r, ( ',\ICIU.\f.t-. MI ( ( .IJ-. .c.-. ,A.-. t.ttt
.' ,* ',f *,".. W ."*.* ws f VIM. -ri-r'i.ir'! PA1.VIASM: "|"|. ..
I'
I .*: ,(> ; .... ... ..'... ...."' _i .1....,. tf ..., .. .. \ r' 1 : ., . : -"- or Hotel ...
-r \v! ."U' ; --.M.-: ; : 11\I.Ia: | W 01.4.7' ..\ -. I
..,., ..".. "' '"- . A"J ?fl
'r. t.... "" .. .. ."' ). ..p. f.-il \IMI.II..II !.. "tilling lip ...>,"... with Inn'' t $"i 11tti ... .t'. > .... ,
'J .7tS -- ---....-- A .-- --
j' ,,<0..1>. A....... 1. 1-10.-. lnalwrr.. I IIi.; It. .' :5, t'.f: r -Irrr- _'- ... rr _... r...:.J.r ,
t : Ed. Sexauer.: Pi-oprietor.

." > ... j .... ...... I ,i a. H i i i / :-: I ( ; ."" :-- 11.11)1 : .. 1. )J. 1'.111'1'1:11t4111 : '

i f i1 ..,/i. "." .. r5..' '.f 1'44'f/fr Mtl.i : .\ N'II I HIJII'II; : : :< I.n.\iMN;< ; ( il't't :> *.
.
.I".I"l 1.l. i '.. .I. ,., ,\' '''''''' 11'1' ,: .,. \\ ( 'riirniiiir' } : iii. : !II! If}t. it *. {irallrIu; J ,". \ E J. COOKE Clerk

.: I "r .''"1I ->' "' ,., '. ..v Z-tap l"II.t list w.. '4 tat Irv) ( iiMn; ] > ,v Notion *. '. ;tucking) and Heating Stoves, Grates Etc.

I .: \f.\\f'hi1; ,5''''rs1'''I'' ,.' :
.
: -I--t -- ;.V.'E"H1o'J--tt: : ; = S":' ..
: ,- ; s ,h. ,t :. .w tr. S ar Irr. I -xi.Mf.-. : ciiiiu.i-: : : i\i\i.--! : W'i'iMiv' AMIii.r" \ \' \V \ ''

I '. ', : 1" I';" In. aarrr 'rr fIN .il.ti;'c. I r r .H.'I \HI : 0& .\ .' '\ -ix.i :. '- -; ..). '" l't fJ-I.; ""It1:1_ ll.\'"- \\l" I II'II: 1\1.1\!: > .
., J'- IIANOH.IU/ 1.\\"'- .AM" f tlllM\K I .
.
..t .
.
.. .
.. 1 Kier. r t. 'H taw.1t. .. rsaw ; ,',
} ::1"\\ :: \ ..
AVER' *-!U'I'U.f'I.TtI'JU hMU;; ;>. "Itth' :-IIS.. 1.1' '
L't4r; fabRIrwW '..
w atl IFr :"C.rXCE '
I I .. ,. -
I.rloAH, i"' .
J *\V-: ,-1 f .. rio, xr4 )Iitu the
'J. h .
; .- o f.... % jr' \ if.Atlnciiuiftit the nar.T .r .110'" an..I Cure !. :.It' fiI era .- .".... ,. I"hfor! SIo'\--3k will he: ifcuml OWIATK ;:. .,::1 !the ahovr ttr.ini-ln, < '
.
u' .' 1,1'. r'41' "oI)1J.I..tf.41 : ) 'n\t_ Ague
.. 1 I ./ r <*. .<... .t4 for ) .. .; I'ritv.-i at I I.u"t. ..inv II' TIMin l"lnriu.i.w .

f e 1 ,. t. '" .'* IIl. J f.41 1 r' sn inllr'9txa, J f//1tV4. ( Xoti'-o.( : .-I uit *.*. ...... ... .. .. .::1. .."' '' ., "t-... ....'---
i tr-r l- t.< :" I SUrtr .refiiV; s .1.. f" a. .n..f\ ...... ,.... !1 . . ---

I \i ,ir. r. '.. It'!. t'.S1!tlb t. $I"I i r.r ;. ....I f; "t j'1. ,::.,. 1)lq. -. .-., .1. 4r'. .w.... ;, rl,....". :- .. .' b jI' afs 1 / .. 1 .A. ( : E s'L't: I" ( )1 : 1..
/ t;:..' .... a st.s" -i' rd r. rr. 1181 ..... : !I .
",., t1. '.; ( ass -. ..,tl.." "Irt f i. .., I ,,* : II'' I1 1a
> <
t I. .... .. 1 ..... : Q ,, ,.. "'fll''' .'.' '' 'A "" .. .... alr rN. .11411' ..Nil .. ;-1-.. ,r ..... "' ",.... .. Ire rHllrU /Ilhalalllll/r !i -j"r'" .. \ ,.f \ f.vrruiv', : :' a' >MIIAVV. s.
... ., ..J .... ., ;p I 1',: II lI.r. '/ft* f-f th* .. r..S ....," .. ..,.... --.w.r.4-"" ... ,, ......! .. \ HKI.riV'tM' ) I'M hl\ < 'iMi'xVi'. ', 1

I If tti' .'. r *'jf .*'*- ".i-i.. ). *'. u( tin, ,_(K'!. .. .vtM"H r.. T H. I t:. .. -. ... ... ..... ... .... ... I ... ...."'" ..... .' II'l "* 111.1.1.1'\\: -M\MKI.I.- \\01\1'1-| 1: P ,,

11 ". t -> (v ri.. i *f _" .';} lIdarilCeri tit..../. Sat t'.tl .,... ltnn' ......Urd1.4.aba-s '. WI: 1T'' ''ft. .'Uta.' rrr.r ;i.UN( \ \la> r \Mi l', i\\ 'Ini' i is; a o\ll'\\ ,
A'I; ......r ,. 'r W-,4 .pt. .. ,j* :" .. "* ... ." I .. .. !' r:,."';.' pear.::: 1'i'. '. .. \ ..... rr.r, arM /,. ... .... 'i".. ... .,. 1n -i rlf 1 L; ,11: M I.I': '; \S't, ': I. I It" I I"' .
.
'.'I i i. d I fIIIII: Yprtrwtatr rntbens11. .' -. J ." ., :. .. : g f" cr": .. : .' \ -. ..
.
".b>? -.I" 1. .I{ \' .. '. .. _... .._.__ ._.. .v \i'\-\\i ( : iiu.:, .
; .- f. t rrs', 1 Theira ..t...... ; .. ___ : .
"
: "
... J. : : ; : : i I.\\if; t i in! \I\ \lillt i iHI
A It.r'l* ftii'" "-f .f'tA ,.. 'II ;.., : .. : ;. ::
.' a I. >f t'titf ,,r Itbrsfbe. rfrataip the rut/ I.*. :.... ... ; / nl1 ..i u Ia1 i >
-; -?* n -V' tt/* tl ? / 'i / s .l.-t ntift. ... "' '." ._: "'"c... .
,; I ,:i>: :> ) to (Captain *. ,
'i. aa1 > .1 ..- .. I.H f ISrjib': fnnjjAWow.: Wfittl t..wl. .. .. !.*. f.f...t (JLWa-,

i ,,-r .. ., t- ',' ,:" f\1tf I .' f>, f 1N.t l }H i j. $ ;JS""IOJ.\ .. w r' v f 'I', -.b. t.\\1", \-.1.. D.'. J. C. Ar 4 Co.. Lo ell Mi t t.t. .
H. .*.. iv a -i.i',.oL..,.) ,"... : 1 .. l i. t ..' t.. \A 1 lot'Ol' ( ,...,.. "t.. I .... !, .. ,
i >
? : '.1.-jin* wf l.aft1u of fit: ar *y.r,7dr. I. Iwr '. .: .' : ,.. / 1" I' J .McDonnell.I I )
"
,
1 J .
.' : 'Jt..I.f': ; : : :1 ( t1fhS( ( ) I ;
"V ... ..... .. i.'t nb {. this ? Our ....ft .
.v. w. } .* .. . ,..> t a.r. yf ,. .Y 1."..: d .rw" + .'. '... _!"' .
: : .
II .. .. .. ...
I f.... 1, ... t. .
.1 M. 1 .
H" "11.11. Ir rror ."x.1 1 If the pi-r Lnlre of jaN tnAI. ." t. '
." .., .-. .. ;* ...... ,...... ... ,- ,. ... ,., ..... .' : : .... : I' ... ... .... I
I rnY. ap'1 j ,1 wr .art;.J List 1 1.11. ... -- ": .
\ .
.1.
..... .... ., THARP .- .- .
w.r .
; a w. L
.w tt.aab : ... .. #. vv __ __ __.._ .w"T_ __ .
.\ ..44 ".411/r1 f'a'ro 1'4.41.I '"r .n/la wm-I>> ctilU'iuHl l sir i i I.!. I I- ,. 1'111'; I'I'; ( -I..I.;. W.I ,

I .V,....ea ,--,.. tWm rat' 'of" .":, of 9Jll;; vuY'!*"?*. )J5jf t- x V '

j .dt t ..., -, ......
t ." ..' t. -, .. ':';" .'. .,-aierg! .prnti- lot* > t r i* .'ar .>, .A.MONKOI I ) ) :. '

N.,6- r. av. ,. r. : r.1a : .'. ,.._, Ik.1 .I!' .f"" .',! h" .' .; .. .. NORTHERN AND WESTERN PRODUCE (-,
.
\I. : f Par". .'
at j
,.i; ... if ,. 7 .lar i '
ra ;.IM'.1' t -
"ir.j lla",.-. nwf'lr.! .< I "iJ.flrtl. r "If.i't .:-.". :
.. .n.ar. ltt. .patdrlM. 't' .. .. < ""trn'tlHi. .t. .. a ar : ,, ;. [ I \ 10' ': -,. : : .- ; \own: 1 U'VM't !KU: :>'l IUIT.1IULJo : : > '
.f
.. ."to ... .<- ."...". Upf r B .IILDER., '

......-. .I "f .. .,.. IV III. oA ..... .pr4t4N h. LwrY1a" lit ""1,'I.'h" 1 GOODS.DRY GCODS 1 GRDCERiE'HATS "I/\/ 1"101: :"' ( .

It' ;1 r.wlr. 6rar .a'Nia ,," Ai, IlKlfuft; 't? i J.' "ill!).' '" C* \ '. :% :. 4. Ii. .\ ttr

<,t. iJ "" ,. ,.... '. j "' 1/1',1. I... iwfrlTjfc"i !drotitfiii'; I"'I/ : nl 11.1II\t.-: 141.

1 1.Ii I f.,,-l "'r .".7 ;i it .. ; ,.r I '. fdert!"t fro,", wiikli', I .- r.-vv. i SHOES. CLOTHING in-n.i.f: .- M, \rt.I\I.-!:

.. A ** ft*.a''.. .* ', r. <. 'tUR.It' ,1 itj.'I'!' "I th.. I "" '.'- .' ,-llf.I 1'tUI.H: Ntl'.lif! : :. 1:10111.: ... ( II' 1111 i ; "001) :. ;,l

d, It ..." ..w w .. .* //'I.'p.. i.i-! \\-i--\'ittit: fnnt.1., Mr. M''ulln4l r! .1.1a ( i I IIOC'KIM l ( : J : I I MS.EVERYBODY'S : ;i :

'J'A'o4. f.-.i.of"*:"..1.1.'. ,. .if",,.', >n'..,,'tt!'..',.1..... I 1! .letstrot.. ..... -"*'.:ale 1..1" : .Jit't'/h t)/..1.)the.,, ....". ,1....ti.. L."nt5'urbt i. I Pensacola Fla.t .. Perdido Planing Mills. Mad. >EIliBliB; S Solofflout ll llV: \ nQ r n v r : I I {n

r.t ...ft i 'I I f r.N4 j I/.uu.nu / ''. ... ,. I'.atuna' "I.1 .. 1"/.sr'I."f" / IN AI.I. ihiv'
thin maLH for timrl..u 1 "
: .Air drn + .,,1.{ ,M 'JAI i, "'" 't.tr '?' /1'1.' (1.,1 I I \ I
... .thdh -' ...I..d until. j' \ ry
t* fl It. ':1 0.'.'" ..... : ygl( / +1. nt i Haiiinn \ M"

I 'r "j a,.... ............. _.. -4.h ..... i I,", jp+ft I 1l U ioir li> ral9l.' a ten: thw/. -:ard! --
A. B. PERR XEITUAI. IShills'! ..
,\'s"' / I" and not, a..111.wI"1 ; iloliar tuoiiutiu ill l u lii. nirii./ri a* inI FRENCH MILLINER

I a m n. '3 'wt rl+wr.w 'rt..t1 ,M7Ir. I I I be rate of ...i'lnv 'Ijmin it would h hs UJ J : DOCTOR./ t HJu: .; .'r. au.I .. tv,:: "V..rk.4: ill/ 1.1..1. _,

r .//1 auf, fn jhud ItYaepL.law I jrnrruh a, rats/ a. Xnlrlul thin?: toInliww 11\ 1.1I11r: l .. ,, 'I I' Contractor and Builder BOSS} 61 BLESSIM TO MANKIHD'/ "
,
.. \
: ?rl..tp v.. aaA ,../1 !In- t. i :it 1/) < :"" I u
,, j'q f[ tu f-itiluwfiiriil fHii'l, f n liihcin ... '" 4 4II.
'h' fL.< "'_ '4swuo. I. 4.'I:: :! .. HI'1.,1'I I I
1'Jhf'J'l.nmr.r I k tjcti i.trrJr. ,,
til. TIM Mljgr.IMna: i I. rnviriuY a r i' ': : : : --
.' t. .....If..} fa!. lsfa : I I :.: : ,,; : .. .. ".. \1 III.[ \ H 011/1.:/ \. .. .wfivif .:. "I(ein.* jitil ,., -'n'*, /0.. l' 1
II I I .hearty *nimrt) from unnr ::1"
1 i. r 1 .\1.\\\\ laS 11.\1. .: : 'i': ,
I I and .ul., ( harlf f'. Ju*.., of A"!iii.ta.I 'r M/ ( n I* II .. .. .. '' ''- : IMAI. u.MIL \ !1'1/.1\1: & /'/ III'I.J:1 J. ... J
--"-
I'I TIll HKAtH.lt.riftfh 1.- r. .11 I.II .r t -- -
I I"mll"on I !ha* hero HtHMotfl .uitabU l roar. .. t tK. t

; aibpY llrt} yurnlr 01 1K.N !! 1reruf, tl.. dais .( *.11 114pa'> .1 .3 M"I Ii' .'I.n.f I 4.''.-1 1... -. .. C.Ktipfrian -\:1" : : 11111,11 -..If.\ III: ;: t '.1'1. : \.11\1'. :1./1'1/1'1.\1/\\1"1/; ;'. '

t pniat> where we think to ball S; .. ...d .l. _. .. .... .. J. IIU'I., zl..i I !I"j 'I. +

I. ; A r. q Iili r IMMIH ruin for! {I"' d ad !4 jA, ..rr _. iNn..RQ! la.... -, r 1 .. t i 'I :'tn/ t-. ..n ,4 ;I'. .. .. Jw*'' r \ \WM I J'/i: IVr'l.rfcX I. "J 11/.1.11' 11/.1." '.
utr t.unJot.s NMr .Jeaa4$ ; '. rq 1..6 m a'. a n1n.-,1. v. I'u I }I.> .n ; I ;1''--) .ll .- /I'.l II.I'IM.I I l\.1.'
I. ,il>..1.! ith KsulUU'Mi in tU I Jiglit" ,.r 'jr. <.. "t. N h..u .f /'rntru ('nfhi. 1Lwtlc. .t-W .mab,r.,' .. . "t 1U1'IS\4u: }....lvlf t .i.iirKMft', be.atuut.'u', In-niriM. l'ilil;
,! 'li.ir., t./I. (I..*.t.'. ni-iJ "ml wilt! _r i t+..r tr.. h ... tk .".- and II. ) l.u. "Hi.11-. -a--
!, lil..,rt, kitef. In Ire d"., aj 1'1 i ; .. I : raltsnlE//1:5'. r AIV.
I' ; w r away : 1'11'",'. .1 t:0': ;. T", ,y t. .'. ,. ... '..I '" "GLOBE HOUSE .
.1I.h. tiuir .. .. I i \ ,
t. / .itt ht -lu-culi j.Uih tl'! n,",i ., I." 'f. ".'" ; . ,
> "piNt. .. ., .. I HI' '.1..1"", I', Ill .'"" 311.1 t,
W.lINoi.a4MlMlaul u.. I brautttyf. t i
t.1 ,. "tier. 1"t..1 wits1ow.rt : 11 1.1.1)t ) (S-cu. t.,, f.. .: ..,. !-f' I,... ; rIlls / '- ,t.,
-=1 Itw, f Eat: andrN > U.. .'. . .. .. ... ., .
.1,. '. '", ,,,, ,.. .,. l U(..- .. i : -ar, 10) .of .. '. I J o t.
.
: ou ij uitiiT'ilu. \ .. -l '" '": >;:1! 'I" '":"'' '"' 1 .
: .
VJ '. u. LEIKAUF I r.11rd4.I sri t..
: II. M.,rr, what- b aji|.. .r. iuui1 a"tAt.. / i I' I I t .. Imported Wines. Liquors a
I0 ,
W "' It mi) IM' that HI/I.I. m't r-. 1.1, '. k I i ra k'.d -I" I I't t.. ,' "I ''' '
"duwu. Iv "| tea isttil' t br) Hit-. i (. i.re / ;.. ,
.-i'1! ir* ffiatiu/ rirta s\ t i-ii I n. ..I, r i .l. Ur n'=- t t
r.-.'ler. "f lie < 'in urn. ,.. Mi-> It I'T l'i..l /' "V.. y y.--i .a- ""1..11.. .-a'. .41..+ L1.
.I% .in railing alioul our Amt ; .till, all i Y- a. i I* ini h .N !6* n >" > ... .. ,. ., 1- tad :rt. I, ha. .d
?.I rrl I. tin. author ..f "llort-l.ife in 1 ,, .,, .:; Br: .. ., h.rare CIGARS .\ 1.Pr: rxftrli nituf, :: I
-.in j jji.ful, and tiirre i.i a rv.tful ,. '.. TilE! 1:1'1': ;:: 1'.11'1:11I :: : ButchBf' .' I '. ,",',,1... Htrfcl I. )
lI,> a "olio lion of XMI wlikli ;1 VlftO'lnr.d.'Iit."'I a rallpai 'u r .I SIII'p Fallll'ly : y*u mil r>
filiny I in lh.. (jrniBcl.ll'il ) t h. |I" 10/.1| H I.PFEIFFEBICO P E I f F E R "i-i-t.J It., AM Fif.." ftivitti *. ,
!Io. lli' ., IwloraMf "ran,1 I flrt In | +JI-a new. ntitioii{ "..1 I I rr'l' lIi"f th< I" II" 1\ 11.\ II.\ I). I' t V l.ll..I.'fitf 1% ft* M*.1.! '
: 4 lair of Seaairy !
: :
tt/M'ii. 'IIltl, AiKilhtr : .. ,, .. I, 1 t:1: 1'111 II I' tn It rrGntpw .. .."l .''''
.fm MW>II awaken, u* from our j'l.t ''' out. colilctti'ni { > '..i < .n nr'.- nui'l, \ .:' ''I ,I. r.I...... lito.,.... h. ,. hi ..It.1 _
In and "hliIo..1'It.ill', l '... and t Ullirr i it I L1 t"|14u 1 m.Ib.,' II. N'OJ!. I"il .1 /. '.. -M -M.I-. \ -1111.\1.1 \ r- ?.i.'i Hby IU. .FI.raul, "",.
ain, rciuinii Mi l"aUm) laboran ; .. 1. I 1a.r .. "II.L'1': | : FLOJID.\: ) ... ..
.. /.1..10. t '. :: /0 r.l.h : I. u h p31m, ,,.11 I ii woil.. .
i t I'rirlli: war | HiUioM) l ill |U"+|l. II',
.
.
nut il'H I .-. .Ami. rUinxurior! | W f-l tt., "or. I l IM' tl I > --i: !I. f I 1 1 r 1..II'lobld. I .III ..."" ,irn t
writing; are iliotluynUhiil, ail! & fur /Aarb; *. GI'/'f'&lf'.nndShllStor! ... I.aa-I'I' I I' \1:11': tIrx\ ''' \I.f. ''''.'
tl.ilaw.! nitre Inure we hear a v..I! (- i ., r. .. ''t 1'-1 i ., .
.
I ra lA-k Nil II I.' (It : I .f a' I'htu .IAn* 'Ut.,.Ukli>hat:
-..,1"1. MW..1o. hiU-Ii. \ ,plait of x-iitliiM-iil audfrlGlt, .r c<- .. ... .... .. r i i n I' -- .---. ------
; Iilar, fur the 4 r--t; 'Jl.A <,!. 'n ; .. pdM5.1A|i I Until t t.a' 'm' ni. ua..w1 'tLU a trial ttjr-
iii:!'lit. romHli, 11 bee no flan can wort ;"t* |prP..HTii. WI' are pJi'iiMtl 1 I.. .av MIl ,, '|"II. ... 1./ n'Y. are r11M/1.11 rl.bll I I-i l forii t that morale| aU I1'I'! II ttru' '., -1.tI-, fl.vItl.lUlM| I-N) lti\rn) 1 '.. .D;j "I'arl.f lli4 :ujh trial, f.-f ; .. Ui*": ..:. .. !wrot.w, ,
.
.. > | hU'I !I': in (1-iliM. ...II I n til ;u iruuut1fin .un rilr.. t4 6.Ik.N' 'n1"
..
anal soil" tiling| up our l,nnl.. ri wr.1 *.l l ochrr lonfril'UtiniM from 'hi rl '' X n r i v i I i \\.1.' riM*ap iti.j- It'a nr.Jort'II.\I.r.: : !: lit dan.l6wa' > i .. ..,101 ..,......f" .*.1... -t atlwl
a.Mre oilTM-If l I'ti ilurlau: Ihr 1 > a..,. sh. .- i U itiuglilor V.." I. I'I I .It. ''' 1101. .1..1, udi. Uril/ } wu p.b. ... tatr. III" ....wul.ukntl. .. N."',. .h l .
i to our !:o.k. ffin! : tit H ., i 1 1 1 -. i lit i .a i- t' i *. 1. < .It. 'rat. u.,1. | in't, | i-v. "II.nj'; and .., t .WI. .
of lit Old I minion.. Jul! hrr "
a. AI.III| ill I.i. nitc! .4 i-tale wayt I .!" 31t..u." t I Lin 'I' 'dln,1. ,41 j( tar f Cot Oaylt-n' and Government Str..eh' ,\ ..|,.:..-ii... toot ixMtfii I u. .- 11.1, In J t

I I..'rtiiitl'-il U lir iillc, but Nit. +et "Uijnt. ( tribute 5'tt/ "'iui..jxir4lr; wllli/ ', {I'Mliiyrtu ; WnQtscn.Mun! d Zl h }i ".t>.. .. .1"1''re an II.-1'x86. +',u'I .i.; .. la.". .
.1 i ; .. ld'Uml wPau 1111I..1. aii I' the Public u'aSe! r l'FV>.\i..t' .'._\. ..."" 1', .wufJtjr.. ._. -ut.. "',111'''. ilnu----
ami till the .
j garilr-n nf Kili-tt, lli. .all ( .1:: .. ..I.U .. ..tII....- .....I. a "
her writing lo .id. .- lover. "f I0111I11. /.. JOHN WHITE .
.
,, ,
i. l/ul .uiitl tlat wi-, hi. dagenera lIildreu.huul.l ;:* ,port --- spur-two iu \ .i- I will .tittrU-v iU--r "..n.* n1.'
) sloe. gifMl-tintriu- nul, ) .tinl l I...;,411.dful. ..1.. "i '.u.in--. iii till* .......* fluuin ** .. .
/ .. ....
l toil in ourliiLN clfrrI --- - '-- ,
-
rrtll ./ M. J. FAUH1A Ii' I': ( :r I.: I.: II... j 1 If, All r nn' nairytrdt. n. 'u Hitiittw MO ni Iu tit1W twpr..
,
!< Jruut tb. .
I bJ. 11 ,
until, ll.! *''iuf vuico .".U bill lit r nuuw x111 un 't
1
; 1 a .. ..I fi,. .....,.. aul. |jJ M.4 t UM(4* "_
lay il<... n uur "' .lenleltsntbbsr and is 141. .:".\L Er" l '', ... l.. whd..c:< ,,.hll".. / .
'hI.i. \ t Bllllll* 1'nrlr.'hr .tl:\ t t. r >li- ..lU.rlr-i. .. .nl9ay' jf liw-w 1..1.I' /
r '. tuliowiUK iirjixx\ .i<,ii//ln i. -i..1! MVKI5V.: ; :-' .\ I4I'.1: ICE COLD. Tobacco. Ciyars; Pipes. P. a & I"., .. lie ah.aa. ,.. u:..1 I ..r. .n. 14a l ..,i!}
i. ItulnyhitlattbraHruu! +An.l.lilon.. '' I', ........//t. t I". I hn..n I.r 1.aih' ta9N 4a.Y 141ta: x',
I ttiii.-li i M l Leis he! r.-Vl.rtirti "U-ll-l{ h.; awl ,i- P01 t BALE.I" M. > "I." ;: 'l.l-> ll4 ttlilt If tWp1.lr;)..... 1S
\
I iiiinK 'r'-ni'il. c-iu-r- well worth lnn-.lj: (',lioiilonjf oj .Lv a .Iril' . itS :>t' U I' 1' r. ah' ". I Asa r.fun.l Jo"bh> U..' aapupt. r... '
ffor l.ui.l.oi.llMl.; iii4i.c j I u.11111I f ) 1 N(1( i i 4." i...U..t a l.oC'lo ..{ Ire :A.li..Ipr. .rn I r.
. l.ne: f"t.I.) ) .in.-r all "r"-,""1."lIf..1. ol puj.ar fo' .1/.1, / thiruwN' 11..1.... 4 M.t i I ... "" ... ... .. UilliK a. iu-al.,! ..- lal, r.tb... ,?, ?, n1r> old j | t l., 11."adlPud fe ?; .". L .
live male ,..*-t. jtwu4 01 }?u ajlt It ,J 10 .. .
anal
/ U/u.jlllujj pn.aw } ;
,
.. tin l.i'j-. Ili4t. Lrlxliii-i't'l' I tin-in di.. 1 : a rise. Tta..L: : ': = = a a a ", a' -I.1 ; u..r.,1 .41 r. t.t ....1.. 10 l""j""t'Il} i-M; ...*(.." ih'C 1 i"" .!" br.. r...'tin iku, tar; tiir

d 1 aj.|>rar, tine by one : an.I! life'. fiiinanuiil : f..euf.hl'inh.. .Iw.uN. s'ut Ui HAVANA CIGARS. i iI m/ ,it. 1,.-t I ui::1{ *a* tin. moffa.. .11.1 1 1ti.i
.... uu f$41I1..al$ staat/,41.l.tint. '/ n i! t-nrv. t* atat.t.1a.r .U4\t ,
.nip.LaqnuHra.. I true 4 ton 11111, "H.'I\'I\I -I Ulv : II 1'111 : 1'.111 /al } >Mt) < t.
G-. iiie< |'o4'rcl'llibh i .. .' ::14 1.,1 tud ..".... .h-.t ii.ulat.u. .. W' ruRIUI1Vi1II.SSI.I :1-
dill"I.I.'..iJIIII two pltte. In tlie, .li. oi a Paiafox Street. Opposite City. Hail. -1 'u. "' '' '' '1 .. ,, ..
ll | '!' : .. ..
in4tti-r not. !Niv [ 1\a.
1 : : i iMM load %Ai.I/ ., .. L'"V.i".jttr .Jr"i!
aa'! .
'
''tri.iiiulo, au 4 iu".iiru until isle M4 | ( I II IlllUIOXI 1 -N A > ll
al|+, ",K> -will hear. uu e\-u.r, \Ve ) o<.... ear .t.im VtMMM (I. 1 ? r .1... tU ": "..-> 1 4lf. >4tl; '.. |1.1" {tm V
| iii' Lr. t'ruin the l lal':T roil uf r.t> It .li i il'|> I .t... tit ....I| l..tKte. r IC-.HI m > UK.! 1"1..1.11. I ii .. rr..t.! *. utv Jlvita'iiir i fair
i "1II.i.< i-uu.olatiou l len u., liowvvri. i : '.. I I. a .,. .. ... .. : 9
;i uud I III ill two pin' .-. : 1.1.! tbr.a.trip-. 3. 141.J I .r11 4 ant, .or14aw. -. ,:
p Siiwe;i \..<*_iIyf.thanutlirrafjprrntioo.be j | BOTTLED BEER. 1A "'r.,i. 'ff I 1"' p. r1 aiii.. I. U .. ... r I '- *.. .w.! .- .
j' and I ,put, lli'-m inlit 'Ibr.lujsrut| an ei", t I"IU-'I.\-- !I., i. st l a .a '. ul.. Tru J.4btr.
ofli-n iiiiriiviie| fir tu nitlieardol \ : : iiiiii-i-: J. ... ..,. jar
.. art. ll will Iu IH- -' ; ''Oh'". ...I..u.11 .1'' n.t .. I I. .L. u .ltt..uw.
I "".1." "., adapted' !.. our 1.|""-i: ;lulu| ii<> In rj< Ii apx-ar N a|' .ir tint lour jli'trltffct 1',11:1I11j.: ::: in '-i'1111 ii MARTINI.'JOB I .! I.,. .t..j.u) I......... *-;14111 .".
+ 1 K' a.ut1. t.'. n I +a. I'
J 1'Jrraa-.I'r.I
culiar tlhuU.taW' .. niil H'titb ".1.| .*<|UMi't, I hi'. bra, .1..... il nut .juare tn< Ii OFFICE I'. .. I .in 4a 1'aljqul.. 5.,"

1 K<> f"rtl fully e.juipisil| '' | fur rrrryrmrriiii' ..r 'iiMr'bi| ot l "uxuri'i4Mi' iib i". Polite and Experienced Drivers. 1.1.\' \ ,.ill II 'I I ,... ,''.-a.ls1aaMdylrw. '

> ail rP8'I i.. ,imt Iht, t.iurtiiU1'.f 1\ 'di, nn.uuuu' ul .uf.." '. "-* iui-.in>ni PATENTS ) : l'tI' :-. hll. K.Sui p.nal I.
) CONFIX. TIONKK.: :
t .. a world I on', whltii/ .. e I thought, 11'.1 i' 'i-, vi ,I.m, I u-.uiut. tLt i lii.ii.-Ki.: '\lItl.\/( : : y." l i/ II \\ i v.4 II.I.: \ \1.1 11\11.. Papa hkl I.. ,.., I.+ :! IX" .IWlrwl'.u.&K" .VI. ..

I'AlIIIKMNM ,Yfae:, .. a w r m w trrrlw. : alnr :": 1'. ....,,,1.. 1'4.
liid l:>. .a. n. rxr. 'r ;
: turmtl! '
, our Lark *i migurdly: Ml II Ittl ,.. N..th'.... ,.. 1 u." r+ra".1. a.4 tar, t.- &_' 1'\1"\1' j i'I" 'raI.' 11.I3141; \ \ .. .. \ "., \ :.... J., -.If ll.

: I Ii i i. noniriliinji.f: tliii! tv-rliii"i that < .\ iM'rmanlta; mitelriti-tcil( ...., AM It II'.It:11-, : : I r;nu' : .. .i"r:. "1""7. i..st'w ._ : :: : ,
"f "hI.I,, the ; a .bil' .... "u,. .. r ._ ... .... .. .. ..., J 1:11.1.: III.I" .
ginning; uf llii. y'ror, we *.. l..n I,' iu .ax oC...i...I.U-III tu for !I...N'. .1... wSMl..r. ... .. ........ tar .vr- ,_.- Maritime
Ir MUMUKMI, new., and. to wime exuul.Una. ...Irn, h..II' .-an..... In"J""t"tilh'I) N'pJ- '.u: ha l bN ..... "ult .1'.1) a nd WaSp' .."':';:...rN. Nyn. ":,.Iapu p +", IW.V p a.,:: ,.:. raiu-v (;;''III Ii,-... Fruit IMITI. : "Kxl": Surveys.CHAS. .

.. u. ,,,,,.'.I .lull. U' .al l It. IMMIIII /11., .,-.. ': r -'''- r. '' .
I dud ;
<
HIHI ;; ) ; xo .
6 < t fn4 I.--* >V 4 .u n llfh! I III} .
Ins, II .
;; i (roll! sisal untlniif the WW : ( .T
tx' .It" ...... .. ._. .... . "T'.I..r
t
.
a h a I''a. ri--iirriu/. :! Krr4. m utli iir r.'UM-y ( 1 tlFtlr.\'I: +, :11".1'-1'.1\/\' '
}ear url u1MI l > .1.. ..-. .. -- -- N. r :
-e< < > a ,1l t ; diiiiijo. : with it il. '... II .1011, ie., UUirtaud .\IIIIt..1 i i. II..H waiilnl t i i. an iwprurr. "".1. ,l. |It| .. ,. ...a'. .,' .. > ii. N' ,r.. - bllu-r ( J illlle/ l> IU.\Mit+. ..1'-1 :I',, .\.I;. ::t-:1::

r r..I..iI.ilili. ; a.,1 .bal. .Lh.LI"I ;| ;/Micnl' on lh'Inrltr' j )I.y uhiili, NDC u 'IMI'I'T-1.I* i m .-I. II.". '" 'I.I' t"I. -,.1..(. .1.. .. : ."... . .. 111..1:1' : :,. ..".... \\'... .
I H. 1' Lisa. N 11 '
a1 )1 la 1",1.l
from. than), n-e burden t I.d.. ... .,_ ... l I '
;at 1 ou } our Ltll'I: I uw w .1. lt }j t tu InIiilUll( 111A
wits uuuw. wi 1 I t IIJI'I" i. :au ..n.drrl/ tu any \I'*Hvl he 1\ t,. d II. ... ,,: ,.. ,. 1..1:>. FAMILY GROCER C BB. Sui:".for.
.. e..ary i/lIII./: "or.uhU I J hall' tixrtH' dial! 1.1| -r. mav go \lit: 'I "to.mh.. '
he I. r..I.1fI1 ;alwa) to tint ."lItJII" 1 Knowles Bro -
.1 lite haitlu Tuft nu'li-ouliuu llirir "i., ai'r: Mi-uri'l'> x I I..ITISI.:1/: .-.
I to Ihr. dear -- -
.Irons -
a i-OH
|I. .
xieiice.; a light' hea /. rift jii'l. t-ilt., tli'Mijli!; I hi- Lull Utatu/ tot MRS E. STECHER 1j..Au... r..i.lllu.\\'s.sw WtIt": s. t AIIail : ,.
: a saps
I { .Iu".t..".. .,,, II..i"pillow uatmalr! In'rf.Lj"jl 't,. Ui.iu.! \r' 'f: > ..-.LII.I..IIu.I| : REAL ESTATE :. 1' 'A'..) I f. : i .;Ala\ 1'\\II'uu'r: ,.. 11 l i : Philip Brown,

i 4111. of dmiiwell; Yr'1\1'1\II\tLl" : i viirn.i: -*'iat I'WII.I11t: :.... .. .
: .
{M-ifuruieil, even Tinll I;<. dun liiiiiH4! rvUlet. llii!_ rti- kt.f Mkaute'\I-I -:>-1&. :, .. > I I. t .w I ""I

( thuueltuurallIb; .. MUK-liiu"-1; .-UI I.n'''| <1"I U" touilil'ul/ l.n..Oo'/I/ "('n .is.I.1.14114.Lnl" :" '. t' U-m-.n 1:11.: tit'. 1.1. -
: IV/ .
,
one lrr.m. / >.1'i d, \\11: 1' J' 1"IJ. -
J'K'fca, fjiluit. I..1 j(I..four IturMiar< a .,".11 Ixij "... 1'I. *> |'l* 4*. .1 ...... ,..., ..11. .t'c. -'n..1 1 t1... ., 11..u..i".I.. CHEAP as the CHEAPESTH
d And ii"H. lKiid-riii" ,;! II..-J..I)'" ::rreliu (jl.rfnnl/ tu I tar ) h. t., 1 "f. .. I It .. \I .. 1'1; .,. )IX-intAM'K 1 AlJK.NTxii .. : ; : : -;
.ii'M"iily :
I. .
agitate, innjilnr'l llflll't 1.-) II. i .t t ; 1ra 1 : ", .\ I$ A WORKMANLIKE MANNER
i.f tin- : : : : : All Kinds of
1111, I Furniture.
:: an ,0.l.illOlIlIl: boil.t I'J ; \ Lit *.' (-?>niio| lti-r a I.w ItlrC:2.; .. .n. ., :,.;.. h, I,.r
ty J h"1&II"u of .lh- .-...|.1.'e i.l. -1 I I'I'M tot I .' I.1 .. ..
.
| t tI ,' in'iiifulxwu. alter tlie ,....'.hl.lllr'l'I"ar..1 HI.. ,11'rn titt. d I.i' '1'a -:. ll.r ta'! I
I 1 allUul our in....iui.l l 1..1.:. .\",.I Hi- .'[ | | ail l adi.l l for Um.Vliru I LADIES' DRESSES ,\I.I --
1
lu.lulgrna we t'. ..1 I ....,,' .,1 -lui! rurpo4"1 SHIP MASTERS -r u/ 1:1 IIKIN
HI I hr.brrllN'url'| I lie \1/1 all Irtr Ihrrv CU I* \-Illln..il, -ii., I, 1. iuni.tL.n >\; -r. -
"i r\ICt i rlr11P\t" t !
II'1 i- ti !:.int"ii
ai 10'' t hare: ..tiUUo,,;: taw. want .u..iuiui I,! uaa -IigLl IMIIW, ami the pa-Nugrr;; > (1'> .< i ',.md tot ,\,x".p! ,,'_" i ;.-, "i- TTOAIItO RATE .1. .. ... "" ,,' ( .' ,. I ._

1. .1&.111..1..1.11".1". ""' rup'r.lhn'" '" \rrrfiirjiriw,l lo Lear 'the' (..II".. i" 1. .....1... t ...1..1.I l..l.n-i.--| ., .
t..
.
.. a ? ., ?, ,, jlulI.a| | i (. .Ii,1i. ; .1111C'l.irit TI-- [ III.! ; AIK..
1 1 z the fiii-fiilly ,""'" """ i>f Ilit- /I'"., ,,>..iintl ,- ;| 'I'll .vide i-lijry: it to my papa.' I I'rr I ....._... rn. 411. 44,1.x1 1.- ..1 r uu .I I I t ? .' s- \ *. 1 -I 1\111.-11\0'\1 \ 1111. : IALIV INt \

I and. tinin i u, i-vt-ii ilul, .li.ill, :1 I III* ..II.'" .-.111.*. liinn"t .Ii... .. "....- We Solicit Public Patronage. MM. Or 1:1: "1\t. "
.J' : I : .
1 ,, ,11, I 'a'' Ia.1.

;.. ..

4. :.... ,_ ['*--'M" y s ';.:<' .. 1.-: : "' __ __ _.
.. ..
.
lu.l. _-- "I. -- '. .
.y4y ... ... -
(;14'Blltr' -"'
) ... ... .. .....
::....t.., > ......_ ,.--..:, all -&L ,