<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFit i. .' : :"11,1. t tP.
\I I 11! !f' \: ; '_ ". I I. j j' ..'. Iit.; rhurji U't I 1.; S I X 1 ,
il I II I .jtrii'l i.jnin Itif ir.It551'i; ''i.I If I I. I '""I"tl Wonted 1000 Milliners .
I". P 5 "ttiiiiitai't' ItiltiMX! ( i ',. ,I' ( I I
: .:..t,.h H 1 l'r" *''l, ", ,,n 1 S S.hiiht P.I, 5 !5'I': L' p iifillt (" x' S i. : $5
.,11.. 5' : c i" ., ii. i i.f turn tit* '-"II" iIS. ll,. > all Jill liiJLuu ; ;
.
'I\ I ,11'? ,; S WI'; :,1.I. . ., : .it'. I Ii i .., k li) lortv. P.S'S .l l ri" n''tIS! a'. .1! .\rl:1, irttiili -! 1' '. .. S 51 5 ll!"; tii 'si4s'r:51 I I !1 -<1 11"| 'iI PRACTICAL UUIT.15ERS. .. I.I'

." '. S 1\. \" ';' 1. ', ..1 ". ... 5i55,4i;! It,.to I'iin' l rtnc f'> t ..il'-v It 1\-1!, r. r Ir'.'5 "'% INI"I.I HIJ'I.' : l I\- \ t r. I. M..MlliU'Vll.l .\H' I.

\. S i.L .1 .Ii, .iu4 t Uc tt 'tit'r trust t1l.1 t I t t It i'sI'" 't t 0: 'rualtil '11.' I .' OIRA :H'1'n"E''! "Ir 'I ,S' "I l .1.I II '.' t '. Is
1 ll'jlilirq : I.
... S. u hl <
: : V
.. ', lit" .. I"; I..I I .
.1. : t'j'iirn\ SP.i itwtijtill I I" <
I .. > \- S ,
r '11. : I' 11IU -. ; '5-
t SS "k' ,, ,t tti'' ,,1.,1\111) 11 mi \ t \ : ; -' :
t i'-, .., t .r., I' ; tt.r i''til"' t r xx il; tui 'I i "i;A'II 11.i .5, .I I "1.,;> 'I'' .' V p"'t1'stj.TIi5j .. I ,,_ I .'
.j,1. "
w il .
w. r.s S" ; l' "I '' .. 5th In: .. .' Brick and': BI'leV01! -!:
; Mi.nr >Mt .\ )
:.'),.1I": 1.jI: .//: in.... v.m:.:I ,\: : ,,1,1//..;",;, I .i .x i ..tfj.1. .l ((1.IK *inn I Iu ft.--tlit. 'it 14,11"!( ui t C'.I t t I i -t.t .\1' ?, v' : ,-) .. .M, \N I.' h I I IVli I-. 'I 11.I .1.' \: '1 II.1,I I S'S S I. .P..' I II.I \l tI l-t t. I I\ ..l, \l.; \v I I I

; ,.!.1 'I'1 . .71. J Jl hU RY 2d anJ 3d. ': : \\ I'I It MM hi-s t- .. .. .. \
i
Ill'!' l tl rI.It. i '" "* '.* I Il Ii''St i 55 :, of I,t'> t.i.- VXK,. tit I II UnitH /In 11 I. x I it fll'K V t (I \1 l.I l\ ". "r'I I I' :,. '
.; I t t' ,
I. .
I I If : S |I.wtittotI.! !b' "III! f',MI. : i, i "gS4\ ,IK ioifrli "I I'S .;.I'.llitt i I V'N-' I, P.t |I.r I 11'.1' ', :
l I. I :* ,11'1"' 1 I "t : :. *\ ili'I'i; v jfl it t s.i It. it -1'\ 01I'U' I f' t 1-: I t i t tIl 1"1'! t l't.ItIi.\.t I: ii nit i I.
5-
,
.ltt' :tiitl oI".h, ". ;" .t iii'/ t I'S hi \'III\I" Si .I I 1'1"I.I I.:
I. ii i S. t tittti.! 11..1 1 Unit in awl 1 1l i
'I f *' li .1 I V... Itt.I' S. .' .''l .hi ; :' ,,'p.-, f. tl '*
I kt "t) Itn I. 'j,1 U I P it \ltVlJi's 5 l II
1" >."" tl IX f :/.1.1"; 1 ttt II, tilt.! IIX t It J J. II H\\ J 1.RLI N .-

I 1 ".S...in, S ..',".1 ,f' ,'. t ""$. in'" _'' l..' 'I.. '.1't '!is' I 1.t. li- .)i Hit. I',ti-a- I. ,'IH."I| : l,Hl'm' S t> wli'f .tit -i,.f .I..h' I II1"Ii tl'l'. I/\ : BI I I r.1 I '''-- Un1imnr; S l .\\ll\ 1: \1< "'H ''I|| .\XII| !III1: | U I S I'lI : .11:5 f

I I. .I 11, : vin"" I I EUROPEAN HWrEL
S .liliilli" .t S I .1 ftI liiitil ,
.tlj !'W' ( ii'in: s < 1 '
2.iii, ;1 1. i. i H' i.ii; 'P.,x ul/ \Ii.! t' Tit.I tt | ) btIU1! I U km.) Pf s.5.) if .
I no S SI
I .1 4," .al illl ) I t '
7 i >
)
fi: ii u i' 11' ,
I L'u '
$I- I. SI I "IS..It X fll.IJtll, III 111.' I lilt''I. 1"1t'lirtI: ".rI.lh"uIi"I.ji'I : | j a ,I I J.i '. ')
lirttv n't: .' <..ii, '. :". I '4I)1tI" .',: .' ". l M, '.1"1! 11I",1.1/11'' i.!( 1 .III.k,! It ,.It ", ,' .,. "SILVKEEIHG; I' 'I'| | )(5,1' | S IIi
\111'
-. I 5' I i "I-'' X t I'.j..I.i.) Iloi'I\I \" '
Sri .si ,
tl.t' in 'fl.i55,55 '0 t I 1
i I.
'"' Ml 'r i
i
I \-011 pn. .,. l I'', ..il! I' .d! t"II'I} : i H.I. : InHI h \ II. .1 ,. \ 5. .5-- .0. \
|I. i- IspsIIsp; : 1m.". I H.; frif"-r I I'- .', .i nli r i IS ,
1It\lf" ,t '.1"1. 'I'J t "t d' ," ft I' I. ..1 .. I.. S\ P. P. .5 :;
".1'1 .i M I.'i'; li 'in, alt Hitt \
l I.l till- I.IMi, I'1.I tft'S i.<,. \\.55 huu\ on t //1".1.) xt ;,ili. !110") ..1'! I t. I ,. .' I I.ll I U .,., .,. kl ,1,", kIt -. -. -5-, ..,,. ,

ii-l\ .tulitii'i! ti-nl l.. (nil.'' .* i1"jii" I*''.lit.I'! "f Hi". |i itiliin"nu v lit- ii- ; kll-iA-ltutli';,if! ..I.'hII\ jilt IrC".,ml ,Inf jt' IpV, } l t .-.._.j... ..._ <..__ 1. .\ HI | | \ l. 5 OS II \M ".
I l'i,, it. liilitill1 I ll Ii*' 1'11. 1111
i'ii Ui l t altl" : rI .
tn"11; [lit- 1"1 i .1'1\I flu' I.I 1.111" !:' '11.01 I Iilic '\ ..t.ij.t.t-r*. 5ml Hit. T ijui-ll .n ol 1 Iui'c'IS I limit 'H\' ,< .... : -ll.> 'II \ATjCHES 'I.tt't' I
I I"- '<. ...1.i ./i from !tup ri'iillof t twin 'If hl : <. ( .I ti-l I 11. I'l: ". ":5 I hiItr.. U \ ,rI.I"I I I. 01 i i "i" ,\ I'.t.
I ril_ 1 IMS'' 111IIhe: ft.h' .lrt IW- ,t. I- nl, I."i) I In tin" li-.VItix r.irl i :: I I'i
l. ,I l'iii',. Nfillur I IIP.ICH.. fatout- ; E : : .
1.., 1..1.ifl.: 11..1 t 'I., 1\111 .1':, i.t. II..i.1I' .1'. "tit'tii11 for tlit 1' !itl!?", htIvtl.vh.l.'siNI: I.A : I 1 rI' i I I. t i< M I. I J'. i. l Is, .' 5/: .,
; \ I I'uiiii II Ih I fratiliil t'\XH II __ ._ f.. ,. .
i.ui'.l, I/jo.r tt'-r '11\ I .. t's'.I I; v : .5 I > S I .
.tu I 1..1 fl. \P'''!i !. ',iol",' .' iltnl fl t tki t. |"ui"| Pi*"' "I Ih'|*'/|.Ptiniltti.1 I I In s till-f; tiiiilr* S i l IS :
4 l 1 |I"t'j!- 111.,1!<: I'. him bj tllO 'IU: :I-t t 1 IHH s IH.I! : -I I .\(, K: : '\'II1.n'.h'.1 Ehdl., P. .1. i. ui: nor.i :.
"[. II.! ni .I I 1.,1 1 tmlI tl.t-I I -t.i.i .inof lau'I in' sin sj,"ii' 1"\\' -5 l v I ICOLfl4 J SILVER 1-1' F-jY I'I:",II I h, ..1,5'P. S k l "I Illt'lllll, ,
'.
all vt i tit tfif tllUt h tllljj Itt till 'iOt h' I r. \5 5 I"t,1' I I S ':
,j-r ILl
'lit -tiitx; I..;i-1 ti>*K Irt-Itn I all. 1 I int.vx i > ; UK I'l, af''ii M' ;- Hi/ 'li;, \.tl.iIi\ ii'i. IWi.., "I'. TII I.1iiidiitiI : t \i'. ? Bf.KitAVT: \- fXT": M 1. 1:1.1, 'fIL. ,5 t IS !n I'I i "I. \ M I \S .P.5Uthry
'I" .. I" 1 I1!tei 101"
>]1'iji, < 'SI' i" n-i Jinrrfll' 1
,. .,. 'liitil1! ,. W\lIt..1 ili ""'I k tin' !l'i\ it I'.\'I. ntitl t tlitIt '. I li I.III'1'I I t ; .
I 1,1: I In''r : r .u ( v Itf i I'lrip ttlti: Orlulnnl Miiiti -I 11. ( I', .1..1..1.r.
IlXttitait |
1.1 -I '111 "|J[ till-I ;llll.l" t < \5 1,1 ) tail delu'
11.1 I ti4I I In i I 11 ,fttr'#' Ata n- ,j.rt'.i i !I. .!. .i 11..liI'h! tlu n.If'IIIIIII trill -low | Mini I Iti-ttl-tit (.rtniilt ttr nlMiiUiiiitf I 1"\\ Lies v'I' ;I '. ,6'p p ,.
"I'S i
| fa 'in oUit'i "111I"" 'is- atitl' I IIIo..1' i : 1 ': rr: fli l1
,It'-nr lin''.'' .I.II 1 1n ill t .if. ; .111.1.I :mil U iSlllll'tttii : Tit ,,'., 'I 11 ., -I/M. tl
ui. i III "vt "I( %110' ,"I tut'I "i. frtit.i s Hit' Iuv.r.t ninl: tnt .t...I,11.1..1 I ntH 55 .l.t I \I : it- r.\M \ .irrtrt.I.M (;.: ;Im'I.I. : ./\ 18 t 1 i .I I

I I ""iillt i' t. JaMII11'j Mt'ii: ';v' .\iifiilIf | : '< ;. -' t l" \Isti un ut null! al U! tin: ili t f" t ofMM !{ a J .\
.1.! .. ami ttlinnii li'I I i mn, l b .l JM.-! Let ,. \ 'IIIraiiSiiliiaryBflll. ". .. .14 \ .
...nti-i.."on liti-rt: :,in. an' :' 'i ":' II' ,, .il .v rh.i. IIi null \i.in-i uf Hit .. ., --- SALE.
f FOR
I lluii' I III'it tin} i an ut v i l I" "I515' t tllti. i .\
'C'' n ."./ler.) t vnl> ,iiit( f"I i ;:.\ ". :ili" I. i< !. III!! .11t.1 nut, anil lIt' iiit'itii* .: ,I i- .. .5 :. '.S, ." \ ,
I ntul ,.. I l/i,' 'f"1 "I'
/ h.ldi1I1! 1..k'"J.| | v ill- I I' ., I' '. .'.' "
"I I win re 1 t., vi'. j'i. .e I.i 4. ..t ,uiPr&'
wa ''Il 'I'.I ji AllY .
I I 'lIIu'I"'I"'lnl1it. ."s :r. xni'i I I I lid r t .'i'illkt I II!I.I Tt'HTOX i : '<:
'n"( I'M at inn ll!>... lie ; ,mtftiH 4t I IIII' \
S titM SIsal filII.| It! ,-s: ( .5 < ..1-t! ,tl 1/1''IMIM I- *t" Dinmoncls.I !IMPORTEDtit '4. '" 'I 1'.I. .. .
i
:II I I 11I.11. n' Illl; '.1.1 1 ..!. ".1.il i'' .-,.i .t. nil': finlltoailiiat. ; lo' '! I uiMki f ,
t W.l I ) .rtttin- nit. I"."-" -. '11,1 i it,i. i nint ... I i i''L\i,' ijii "i I I" I 'P. I "I M tlN U 11 \
ILII, -.l.l..(jiiln't': S ix. .III i< I I"..;. ,lit'; : u"I ,. It, in II i HII. ui.il i.m ii ian lull S .liiVi Mifc iW11 S illln...ii.'Cit W|

r t IL, I 1.1' In' t In. i.. I 11..cd 1 : ( '1 rrt'l I 11. .jl I i-- .,lId I Itit'it .' i a,"sii 1 1 M,xt u t I"t .itixilh! ; 1 lilll.lllalt, <>inn-t"i--tthii; the. \JI"m"\'jl'.1'110.!! |! '\In:i .t-1 Hii'll..inM.ntii' .iami (H{ r a a B : C ', L1 ". 'P.. t 'I> .5, I 1 v. ;1', ., in, I '. I. I.I I-Il INIAXIM.'M. .. I'lJiH' i h.I'i -'. ; ,1

; '! "i I4 lo .tll"ixtr Arihritli"'' ''i ", s in-. i j. -",inHI., .1) li (litiliafl tltirt : ': .. ..t .
1..11,11"1'1'11"tlli.i I I \ i : '. I t tP.si' t":'u. t ItMi: ;a.' r ..,1 ,:'. ,. .
S : .\i a tnaitfi .f f.'I.I < ')lion l ; i I' .iilriink -P t ...,U" ii-, ii.'' niiiitialiiin am) M-l I II. t I t I' P 'I I s 11* i i .I l"in I 5 ] ..if nu '
thin Iliil tt lili h it'<:> in 2 lului. i itltix ,
I -Ifxi iliiuiV, ) In I kit'txx t.Iiit, !I. I I., 1 t/ll 1I I '!..,! I La-;I ll' Mil( .(("If Ml tlttl.) :i Marine; Guard at the Pe isacola I h.I 1''.- I [p.r's 1,, I.. -I I'- k i- i .:. fltII I I "- I v' I I' r.t' ". i 5'-' l .e I I.,t' l I!,i,, ... it i I'5' .1. .55 i A
', 'I 11. ..' ..,.1.1. 1.1 t "iIs.l I I.. "S.h. S. 'I, 11 Iii.ts I i .
I I 1.'s
I ti.ni.iliuiil. He i i. tif'li! 'In till' "M'l.! : '" ,i I. 'I j' t.t i h iU'' ." ",...lUei ."|1.1 il"'II Navy YaritllSlllMl.lt. !, 'J" 5 .- I'. S I i" 0. t |1'' -
'niicil ?.titt-. h vi in -xni| ,. .' ; '. '

I. I Iiijit. I lit' >.|iiiilx| tnitt'' i I'tilni;. rd.I ', i it l h i. ,if. unlit ux.i'titilui'f| ', th.;.', ill i., inmuii xvai'i' i tu |1"1| *. .i iaie ,'. P. 'I., ;. 'S l L ii .1..1 5 I 5' .ut tit.-un,. in s\ I' i. t I. .ml' 5 .'I 1" l Mill' \I'htl't I lll .1.loml 1...,,5. ."'

1.1I..r. ( '..I&II.III'r\\1'1I, !' $ hit t- ''In'lIl.' ii... -si l ,. ,t' ,.> ui i- .ti$ im|>irll.il, int \ Jlllllllll ) I It, l -- .. ,. "
i. It't-t.iv.'Iu t,ui' /"'t iiiiiu ui i. S.1 I II .1llti' 1
lIP wiiiltl litvc: bf-n sfutlIt .'-I! ,iti, i 'd.k .lintvinjMliul "., >ci- .. I II"! ( )' 1'.1) ..
j; --ilM r, titter !? ui i- ; | I .tssssii'. f'urid.' I.L i S. i- limitIn, .i 'I'ill F: Illtllll I nl Ibi I ul,. tstli.isist, lllltxl't-. IIIM.K.: 1\.11. ful I. !I. 1'1'1"1'.1| l t l's -id t s ix I 'l'I'! I i t' 't Z .

S S I ul ..IH.li ,iinlcni", aiMl, 1 Itiil' ti.i t.'. I I'' ''I i *iti nl' 1I."I.ut l s I In* ilt'lit. mill, tital lilt 1 .t In i r 'it I. |I''-. -f .1 I i d I S it' Ml I
fill) -ll.llt' of Ilii., n.ie :. till 11..I'h"I .t 1 (.1 II. \' I I iiluNI !: ,
'S Ii"t x i i .iit.tar.5,1 i it \
i in t. 1
..- fI/.I.I1< I HIP I I'n; PllpflC4.| | %. 11.1 l t.ist tS "' ,P'X II.lilll' 4 Illll-l II itullH' lillltlllllU tou u m', f I.'j I .. ..
v | .. : .
I ; I I ,
I Ul tin, sill hind. till! -I L M,I..4Ies! I j.I S I x S MI i .x.I.t f t r t rtn < I.M I : 1'1. IH'I"1.1 : -- I it t.1 Un \ IIn ..
-l.tit mini of mkl.rittt.: t rt .iv ill :"'iinoiiiii bin ai<' in. l" I i nitnrintiuil S i -i .t 1...- 11..11'1\, iltmni I". I Inu I I.. P'.r. I .s I:,' s I i I
-in ii sisal lilt" ,'.11111.it. I 1.0''I.Io!ifil I on ai '." St. 1.\ \ : .\

Tn, viil'l 'nutnrVi-'inilci* .'it ( I In I luti1 uhui i istiiiii. lli't-irf j P. (..ln-t 1 5 tlif aim s ..ra It..Is.1 .tiU'o.riiMIJIkl -. :
.nit S Hull.i i "I'I'I"I.l i ;nivlI' art uIil4Ii.. '' III I -i.I i; r It I t I xv. i I -' 11
| | | .1' trr :r ;
.., .,. : ,;55. ifs; I I Ii.s.t ;,i,
- 't ...... .- l-H p '-'* !- 1,1, no 'Ulltlo'| inI'Piiri'U' tic.vt riiliifiil 5.4> ?|t' II. S t '1 I I ''il 5" I .. si .S,n.1. .ii,...- l'5sl.I.lL i i 111: I fixM' vr.t riNs. Mi.-. M .\. li!;. n xi lP.P..." i'. h's-.1.i'i'5--. i t tM. : ,';: I t 1 : ( ) p '. r ,

"f IliiIiH.lia..i'i l ; mlli"ll! or'ahivi I 10 a-frtiiiu t s HitI 1 I':itt. I llir-'ti/li itn r i. I' I.Is ., .<. 5 I'1 51 01.I .. :

,. ,I -5 I IIP! l h ,nut mi nltt' fuf.il- ', ,tlii'i i'It..nut. I luau M.ijor (11I1'11.II I, ." '1s1.: 'I sit-: SIM.! .It I t.: Ihl,: .5 ifs4.. IS l.a, "i 11\i: I ; ri i iii\-<. .II! ii-. I 1:1". Lrisissis. 11'0 Iii.. S ... '-" 1.. 1> S I. Iii I'" t tPI
i. : Tlie Jointo, ''I.'P., ,1..1i t I'h.I. 1 I ll S 1 I. tli ,
Infif'tia 4i5uI i ''I.' all' ,
i/' il :M l..S.iti )IIIIW-IIH xmiko"! luiU' t ) ( : "j'.t. I II, t \ti-nil-i
W.' 1..1'1'.1". A IMlllm| I ol i! ilia null}.!Ii i '54 ,* i ll. .ltll t ( li.r I..r. '- I .'"' j.55 P.' II ''p
tlif ; \\urk i i fit. "UiliMHIOUII Inin" Ii<, \ .it .
1-- uMioftil h.ll.r..I.h
-
; li'ivttvrr t | : ) SS ir It srI *
S ollU I'tiiili-linl* in niti l hhl !<-tii' :'limlitixl I s it lilll In t tut-' '-v.t.nll.! ,"1..1 I It- I ".t"l 5 t. .II. I I.. II 1, P.i. d'fI'I..I I .. I' un.; 1.\1.1:. AMI in'i( IOU.i iiv !. ..
Inn. ninl tvo tltinIho I vali't ltiln' t tS '. .. rO-
f it i" nut Hint l'ea: iiiililt-illiitclv "rIN'f. ': lltui; ii'UiMil lint hl. |I' ilf W$54 ti ; |l.ti.tj"lf, >3< .tJIJO |I..i,. I ho IH'in-lit ul' 55' ".,.i'i l !ti"Mt VI' II. h'.1.,., "" ,,L'In ..I Is.J.i,. "r< ?,I. Special) Invitation '111.: iin '.J-j ,
luill' anil liavinu lu-un r.u'"i'h",1. ,l xulhntiollH ,.
r .
: ->:ntilinli. \\ >' I ill-tour t hurl) !;la MMIntoi I., i.. (on.Hull u ,
I tin lull tv.ir, wlii-n yriitIc- tI.t"I1I.1 I rcyj. th thirty,uiic.llli.-cll'iiift((: ) ( .\II"lfll.I.I.'II.L'1"1'11.j : .- SILVER ( )2tN: 4

In In-.:inn.l l lie rn,t*, lit may, liuvvcvei&', 'S hit uit.t-lifil' tin 1".f.,1 1".1"1'| | to Il.al- : -. will tliH "!'sshtiut ilt) 1'iinntliiiiiillt : SP.2,5,5' 1 leI .,r .Ii.. if. tu I'.'. U'. L. t ,.. I .

f. liavtIMIII Iciru in Kwiiulila: roiiiMtNiutil.i '. ': wit,," U tva4 l'Iuva..1! | to u 1 1"'lIt.Ii.'II.| .- !\.O Fur the L>a\ Itl..1 l liirt: >r .< -. -- -_ i 1 it -. I' '.

nuiirii'lin his i, In Ivx ii i nliiiiil utffiili'itti n ami iif i 1.I'Ihl\.la 1111,11""> ri\i'" I'lidiinjf nutl.iv. 1 ; i s.sI \ UNi. \ ,'s II i ,' I ii 5 xi ,_
r, or'l1ul.'IIJIII'"uo[ I' \t:!ui si-.. I I--'t': I't.t'i: iilx Young PolkI
i. 'lh..1 I into hi t. liiiiitl it In, ttnulil' ollbt .. I "i i I. M I i,. Sewing Machines ,
t tin. iiuiy wtHHlttif l-itHitlzt : !"'113tor; ( all n m 'ir 'ulilc. .1! MU| .0 {
| |I",li' \1"i* ui Ally h .nlfitii'iit tuink I ii P. I. I Ik I.I Plated Ware : .,1 -" ,5. ::1 1'. .(5a 5-'. 5 -.
.S \\ .' uf hot "out Ir'mi OUiti," ''ml tttlitti lotli", l"II'-II..lh"IIII\'II| '--iv (2i j Iff latlunt, oi'tlil* Ur \\ I-P. hili -I'nulurlour I. I

S t It I.' ...," "nut" IOHJJ ui'ittitli in h miIliu In1'itr ,lhi .I\'IIU'I'| vtluMi tin. itnllii, xt .1litil I. luK 515 .10' |It 1)1'"u linn- TKCMAPEO CCMPLETE MANURE.OM I a 1:1 I'o. : 1'p.. '. I II II

vt Hit L tinbi" rill". 'U"-. I U Ill-M' .h",1[ .1 limn. .i ililln-, Will I ham I VHI II,.. |I'. uniih nuui. t vtMI I I. 'ii i i i i i I. "> !i\ 'll. .I. Ill '. I II
tiipt, .. Tho11 1 "\v a IriniKl S title iii .hl'n.I S ,5 '.1 I ,, r..lu, \ \ 1.1 i i ;: -5.! I I. : .,II, s ,.55' I I', :. ill', ",.1 :., HillnMI A. LANDRUM .1..11' I
I 1illl' .itti ..11111"il I ll. rii'i ol I II H 5> .1. i iM Is 1'.1 ..'.1 Ii. I i iI sI I
till,'.I 1 lii.attt'iitliiii' Hiu IIl'lid"1I! S l ill h fool of mini \'h" tl- a 'li.llllii-! 'if tiillU I I'rl on niirIntr \ Itis- Hi. -' ,:.1! -.5.5 j nu"11 J\TD ;. II '-. I IXti
'tif I < ii i' i s .
I :: Hit l "ixixti 1:1 i II..." llili i I. tin all' I.,. I'M.! I .1"1.111| .it itv.i iitv-lht, 01 t Ittiulvn S |"I'IIIau6111. mill "iivttliu; ti>> turtl.>-r \.II.f>trk .t..I. l flu u till I r"'' kl t '.oI.|Hit' III'. xv I U, -L'l L. XI, ..s till I J.,r..llla 1.:1. i H,," .j i I nu. i \. t- II Ml"! DENTIST ___ __u_______. I I

; HUH ;tml i.ra"t> uf tin' nun! S ,slay Tin. Jitl* to ""'. 'I III i i ltd 1" I HI". 'j tr- 5. 55 r m iti:,. !; ii.iur;.av,".I I: 5bss:i it III\ i J

(I' 'tit I 11I..11"1"r! I IIIIillu* H t.iunt Ml 1 I,* 1 Ih.1II 1 frti,*:(< |I. Mfblll. f,bi "|IIIIIIIIHtiitl | | ansi! litiilxii' ...111111I11.I; sIssy an .' i ,jiKll. tu i', tu in..t >.i ;tli..i.ttixit r .\ I'. _,n, i I.in. r"h.-.I t In bml; Vv ,0 i lljH I III, I I.." i'. II-" 1 ii.111 t 1I .
: I \ .i h litti-, Iliiiisf Inill
Iiit': ruili-iuil li.tn- "I'l lto
S .1J"' .un.1'0 : utirk ut uiiiitu, Iriitni' tht m tit ,. ,' ha'r.i i : ''I I' I 1.1'! IN t inj \ .'
\10"11. 'lull I it- !uiilv liiilit) in j.illlf In L 11 a
ol-i > | rttu> i i..1 I 'o inaki, I HID -nnll'llliu- 1..I"w MoI ; ( )1"1'I I U 11 IT I : it I I I. l ) I ( I ( uiitulivii.,; in iiiako ttnii," |."s

in' I'M man uf l\l t) Of .t-iiiii-i Ilifvikt r I t.It'! I BIIII.' <. t iht -linuiii/i ll IsaS !; r1eIiLss4 HMilwr 1'IU. ':1.1Iolil> \ ill 'I.I' .S''.\.:. >ott. tA l.1I. |. q : .'li.j'.e l t nlxi'itl-f, in S HID ( 'iiMitii'ivii ; I P.P.P. .
,jiidliii. < .i.- .m I- xt .5, I..P.,? 'in Ifa-tuml rfllitl i 11', I ) 1 %us..i' J..I k'- I
,....nl!. the C '.II.It'JAI tvnit S -ll.l'u t tlililili) XX Ilii' I |'|i--l'lll i Ull,lli I 'iritiltialr, in I HIB I loll.'. "'U I I lliu I mi. ,tit I "i t II' 5 It.llil". s 4 .. ..ltt .'Inrtlf 5.S f. \H1' .I" P. von Unix n-atU I It anil 'it':nlit iiltnMili ., .

,nl '.1 It, nifl un tlit rtrtt tijK>rluiiit.v i I. lo Iii. illi,>,' ":tli l I.. ol.liiiliitl from I tI. : 1I"-IIIOI'lil1"1\0",''r- Insist M XXI 5 111. 111 .-a- C < ll .Ul,IIUl X .-lot. tail 'tJw:: ac2 Esjitifd DdicU'-l I. I III: ,,2..151L" '. I. tin I l 1'1.I -rJPALAFOX s I- S5'' : -I I f .1.1 1 ii "Sr. --1. I ,-nilterlUt'iiirni* 15 SIll) .til I. II'd.

4 "'"" -'' .sus"..nun. 4 c'. K.A :. t,"x..yt I". Int*.nr. I I.." -it r* rnI ... ;I45-J.; tin- .:I'' nilti :"i- ittlii', ., t I Iuiv
; j i ,lwmM <'U twit llmt jitkli 'I' i i, at titsit t tiliiiiu I .. (. .< .lax- >.. xx .S J. s. ( IU .; t.lx s f II I-; i iiilli' ut* I....iitoi.ui- \ |.,.Ii.iiis'| 1- ox nu more, lor juttt' mini" x. 'II..5'i

11 C''i MItiii p I .* arc ;.tllujf In !I" i n i lulli'I |11U11 of 1..th".I.! umllti.ii I I'\.nll\ I : I' ,d .5.. II. _i i :. d'55 i il.11..41. i |IsiSI| u ..ss.t.SI| .. ..m'I.I ,printing n ut-ll as II |i.ul'li.I'' I,. ,

f 11111"tun, anti I tin- ----'Dili Unit' ,an run !! 'fII.\\'I'li"I'\\\1111< '>. l nu 1srth.ui* ,ll..itiiiiM.iti"ii me ma.l<, .5'.'.' it-',. 1XX*...i.. /N. .,I.V it t,tin It' I 1..1t .'f l .t .,, l.i. I "Ml'IMM. ll':,VMI.MVI| 1'1. I 1".1, I... p.." '1",.11). .u.I.I".1 5 Ij'! .m..jlI", all J.s1s.. :r.' '.\ in i I. I

I into' I tlip ground aii'l, Imriisl Ic "cU..r. ; 1111..111', I"... S .. ..tu /111 Mi'-A: 'l's. ,si:. I 1 hu-I I .itlo ainlat nilf.il. lott a. ni''! '! S '
'Hit Mm) p' utitt.il Ii) i '"!rt* to tin1I : '1 i1 .i fit f ,.. t., iv f *.:-ii.il '.1. Milwriijr .. ,
i thus ami.
htPiv: 'Ux In tlif vi':ir !< il :aitli-iiulitlfor : I '. f..1 |1'01"1'| i
t i-iilr.tl! '--hil. liulrouil! iiiiiotiniin, _- -- -- .\ 'l'I| III Mil.V. tut I \I IINEECA '.ii .1; i i',. 'i "i". di" .,.uCurator's ( tin xonrnil.amiJuli. put vx ;
-'ilII.t, iliinjor-'iiiifli'nlv t ) anil\ W. gun.ii i ; Ix: -I( I ii\KK| iu: <\K: JilUi. 1I'lt.' ; .. wol. :s xmt .
I Ir over KfMiOigiii.i' 'iL'" 'I-CH ; :.V, ,11111)' ) of u, ii- --- -- lust |muiiit| iilti>itii.ii| t"tin.' ixi "I
itli.tr .1"1't (nciil !iiiilil: < or iiinkullix.ni, 'ij1'irti.foiir | 'ItU- it X. C'. fli.lllnci- W.A.MONHOK) \ AND! EOMANA@ ttl 1 '
1
are uiiliiit I Hi-' I limit I of V" x';nil. I lui.onll P. Itlilgi M ; ; tor ) '"' h55.lu''e t-iilih-!,

t : 'ver) tltt I; )Imtltic.Sixiu j jiltpy I lt> H.i'4JM. taXlll'HI;: III I till' MUlt -.SIt |I'm.\\! ;tir.i.f -.. I'. IlitUii.mll, 11 .111' i1 ISj WEDDING AND HOLIDAY GIFTS ) .otitl'1.1. i oil r |II5Li| ito tin tu sI tk tut t his' |I" ''l's'-

j will I IH("in tt,iloiiI.l' ti. iintl hlllOllbi i in i I tinrailft..,ill iiii" |. n-ill.iii! iiiulut- lo \I.h I ) ; 1\.1'. 1i"lItlld.) : A Liss* "II, "I l .:'M I I I-. .
<' ""I. ami tti--Ik'ill liavc :ami i.\1 I'U I ; \ :11 I' V\<4'Y I* |I.IMOII. ll.Itlll.: 'I..I"'h. U ,lllll.l
ijuani (Klftsliltillii In |Ial'15t Irt'in tin' 1I1'1''I'illIIIII'III'' ) 7 ,hiuti.i'. our I I'-t 4\ It.... a-,. \\ui. II. '1 5... ., .5.. ... 5S I Ir -

S 4 -' iiii-ic'iiti'iinliil-. n i.II atltto. ; trio uiitlt I nllivl .stall. ami Ibrri ttj t...ajx, .. tltnuxailniioi $11I".t" J11I111.hrl.$ ",t.II.III'r..1! I 1."nu- DRY .' : :: I S I" s". 1,5 h .. t |J.r .". Hi. -.11. I II fill .0. I: .,III-1;;!.:i.t.I. IM. I IHO \
GOODS = 1.1 t I thins .
-uitiTii"ix uioiiuiaU.; ViiU'iiuiai.ari I I I 5' i iin fr'll; th .t.l.D "
iinii' UmU lor iiiii'' IHIIHhen "- .1t..I. i>t' l.lIi.i31111., .tin nil luval "I'i,i' n t I I. I .

( '.'iilin( in IK III..' "'"1'111'1' ,'oil'vllr.1' .11.1 1 1! I null tin' Ituiitl\lu tin an II -rh.I r I i's. I I'I's., t i .I iti !
pJiU
but PATENT !
tin* 'UmU" ale njilill | NO PAY
( ) IIHVin Gl-ts&cs .
HATS. Spectacles) Eye .1.i iXIMI: i sun
thOES CLOTillhG.J I'.IIK. hl| all
I.I"III x fill ami uf ""'1 x iiuiill jnlrltuli'( IIUKII S .T.
tIPI ami, ,
tlt
; J value uii'l (hue Wal1t sit tlif u.itiui.i liuiijftl tin f\u.i| ui s sI. 1 5'fS,5.I r .-'lit" i r.

ti valui-. 1 if'H! not |tri'i'unt tlivii itU... A1 ,iiultliiti. t I. x.1,>""1'11111"111. All oilier rt ..',. t .\ ssSI I |I..i tin' .ii ill ; I I
( J ItOCMlM( I )KS: -- -- --
---
11.itle.; thin tiiulU'lii utlou uf litillilnt. ; 1'ut iirn-r, an* low .
| j jli s. otioilnr, lamU Imvr lo |I"'y' I ll.tl.IJlOlll.ll. Volt (lthLl.it UttlCl' $ I III IKItfjiulilnuli I: i. r:r.IN .

: I iiijiirioiK lo I tit- it.4ntiy klul ]iruK-- I"sf'., ll"" rail rugil |IuS I ..'. 'llm l I.'g' ma nitric'.uii-u..ti.l :m'lUugfrtiUK '! s.s'. \ At X"ri.tUI". !,1 Take Notice) P A T E P J T S

IP--ul. I HIP ,'oUIIII' ctII1v4t I
i ) iiiiiont" I'.IItIUEi' sir Ni'vmU iimri jli'it! I IgIu'.i t'oii- rcl"U. 'the bubo ut "litlltt <
mi ll.lllll..... lillllillil "nlal.| .
I tli, >. JM'(.|.In a la-lu fur tll-ulay mulm\ \ 'I.! iii \OIM Mi. i '1:11: :NH-.. 1 5 .11..1 I ( 1 I. ..- ai !. iii' i s
t on .tin- -nl.ji-i-i ami tsk- thai the > lUITHplltl 1)11 fm til till' turill. I I Iui.-n ui.i ,. ,. ,. .. l 5' ,, .
I | I / |J.u P.S .1.l I ,i i | | I- 1 I.
)l i KI :tiniv' mil II ili.l lte for regular ami i! l"'Ilt""II"! ''Jlu/'II.\\ b). law .'lllur t"loiitit I C.uri-il.-4li-, ., ,\Ii.1| till lai.11.I i.n.,I lit i s.,s.;. 55 I I .5 i \ I I .\ .is\'". i.nj/| i, t.b ll.\ll: Ml'M-K:, slKKU: : a"l woiittl i,,,tii', '11(1.111( ', I,.' ]td S \ : -\,1:;.I, .I ;!5/; -\I.: .. ; ,SIP.., 5-- I. I
.
If' I "'IH, ;t flfI, "$- Ijiwr. L II l I. tu-Ua UIHI ut S It S S f t. in' t- ui., d
> IMC) hll..l. n. clt- have Iliumin in their *lioiiui, .iiii, ci'ilN ami iuu ni its - pr3IuhIssI- lP.iP.. .' "'Ills.! latlxH5 ll\ d. .ll, -I 1:' I. V Ml \ I ::: -I 'I 1 II-. l I' .1.> t;t."t.i_ I' .i, ","H, .. t l I'" "

4 tin tluif II 1t,1 nI 11' e. In tin |I.rttgl'11", n\ .'., awl |1"1111..1! lit unit Aiiiiiul : 'Ilio-t nliii UMik I ho bilbo at mil.. in I IshI.iasssd :J-"OL-t.: rxn'-'r. I .u IS r, X.I$ r >..

: ,? Mivlni, I Ital!)' a U'I iso Ceutral ami'iiit'i :; -v'iiaiur In:alU i,. mr I'l i tinlnrnev tin m-i-h'v_ UII.t I llu.ii Ilium i II I t.I.Il1111XI'I IH; UHKItH. | ...".1"//-. 111, tt tin .1.. k I I f ,J I'i.; tiK x I Ii1"; I i iItiiLu ; i nll"..1.ft\;1. -.(...ric, i: I A P .445.,

\ Ainnrli an; si'ilt*., tvlu'ritin- |I","- ii'iuioiliItai'llv iiiiiulH-r ; .'. ( I ) 4 155 5 S.I4' flushEIoRsEJs".itMtcl f i .
(1''lIl.. fur tinA raihr..a4.. H n, Houso and Garden.1I lilt If U .-jji, ,P.55, ) iSULZBACHER S

I ]1,1" n"'nil, tlti'lr, tl'iif irani|>iiig nUmltlio I ..4 sru., ttiwl bat Otto or tw. ut au> ,t'.il' : -

..I'j Micii I. j in |l'I'JCe4.iiiiit ami\ ufgltii.lluir :U\\-t.: .. \1nws. i I\ ur si-utsslw'stt-t'. .. \MI-. DOLLS : : ,

: tlaily lalmr in tliu' hounu 1111'ilJ\ i it 'i.I ." I IU I -. Vi X 11\1|\ I I \\. BROS.
-
\l.- : l 'n ,I t: .
'
'
t tli.! lit.1,1-. SS 11w lonuU of ti'inxM-jnri'[ uitil tifxvoitnn' u. a, la.1Ij.uS'IIft : .' "s. I I VVEVERYBODY, s .) ,I', tin' --- : 1':1" 1.1 \,1

.iitl'mtrt iu tlu.tr I 55,in on \liiliiiitiu at mi' n _
; art 'ttt-ut 1' I\ I It
:; '* \\ "Ir> r. Iw"w that our 1552r.lsufl $, -- -- 'Crri3gcsand 3uggie.I r, 04 {fJ.;. ., ..11
: 1""Il"1
I >i u .II I d'iuuil *'uitr.i.n| t'alria: : CflIlIfI'.t,1, noi'U i-ailv ui J Wit fall t
,. l 1-. II f"UlUl"'Ii.oIlU% a.ii'UUi S DOCTOR.Ut I I! I '.1'1..1 in 1"\\ of bcaulv I St.,1 b1 If i) p4 tt 1uj, I ...i J2al] II.,
j Uttiiiiiujtu liU .'ii-i < &>ii the tiultju.'t tof II"i mali' tinny, livrlt lor tint litjuoiili "- II'Jobbiu ] I\, .. ,I *, r. I -'55 X I I -. I
tf '. .' iu ll4 tittllUIII lib .
Mil | t IK ,'.IitsI'i ix .1't .1.II i .
ti
<|ti"irainhitin; :mil vrlluvt futri-r kCitrrainl ,.Ii ,in.I I ll,.. .|oJ fii.ic. iluiinj tlii- (.nu UitU'Uiiiti' ltj\L- of aWn'w trtuii UKIil Ul I. 1.1 NN, *.l I ll ..in..ul."t tx. | uiii.utiiiiiU) I a.-[ nil 1" .i" It..t. 5.P.5S 'ii.I .. : i HASH YILLE. TENECSEE.IS .

iiiMtiiiiiVt' iruut lit* r luru tciI i iI :' .'-.i..11: lifOU It. I
t ill. ill < IttilU iif Ull.t{ III'railtml ;. I.- ', Jt .' ,.. ,. U I I1.. '
MMt '!IH.1 t n'' 0 ; :!l.l LI'I I ; | | | | -- -
I lie ol.l\ |mtli' ami n jlit euur_ Hillliu i 11..' ilare tlieui tktFIlTES'r 1"11',111
} LiP.W atii4Iy M'Ort4 "l"'illl'I I 5- 5 s 55 .. .5.. "5' t.1 is It", ,j'5. .. .1 1 [
I |IICI'UMII' ut, jiiil I that we will liereafKi toiiiiu.ili-i.-: bulb IMNIM.* lotoii-Uti'i I .sIluiu (iUIxo "t'tI absentami i.nsa5si't: ,- .,01. I' I. 't 1 I. 1 Il5J DBpartlBl I. n .I II Its ul 1 1- ..!, i ut! \li.l i 1 \1.1.,1, si-, .. .: '.1 I IPoultry

liMik nn jutit iu the |>ro w ;
ugtiu 101&hi.I 1. ul'l ill I'tctLUliuxM..II : allliuuuiiiiiutiKtl' with tl< li ,jn"iiialfii br'II'J ,; 55,11,115!:,; Ii,.. P. 4 :I: "5 'I'I: \t \1'1.\ IZ.I'i..

.*U--> ..Il.v li xi.r I' ink% ami tin' and utiutauV uOi the ItoUMlur uiiic* itwe j.rior to tin- 1. n"r- .4 to 'irlis.1 Its' r P...s'jah Egns Butter.Jits .
> ;.,tif.Il .. .) 1''''--. lnw KmUot' xi lluv>' I'Vtt i. .il.i. ii>r. Iu ;>ruilutt tin. it.ntj".aiiiii (Htiulciaji M.MIIVtl a. ... "q', .. .t't 1 i lass,,1 5 to .s"d .; t., LJ... t I.tx. r -..1. .iii 5 I''t., .5 I I.i : -i i. .4 I Vi etablJ
III'ui. If "411 the (.,1., toxtai-'l- ti.. liu fi ttihsh I ItiiiiJtl ulw I&} < 'II ill liu |>.t( ItIo $liialkr ....1 .,/ ,51 ,IS..: Ei: i'i,. .. I. _..rtb.III' S ', 'I "It 'i'' ft .i .. -i\ .t-. ,. Fish & Oysters.
< tl.ii
u '
tiMtm.iitin affn liiitf tlut i"Io'IL"C uf tWr Il tlllot wa II. I b.II.* ... 5 I.... toI ,:: ..4.' 5.5 I 11.r; r.h Fi.t; nisus.hi:: in mi-- mfli tl. Ul ,. .
'
( aiitl ("I"'I..It'"I "I'llt .**, lliui{ '.I .v '.\ ill iimU. a Ittr or ami litOI' talu-' ..r t 't' a.'flr.i 5.1511 45 UI jS.55. I I.I' oJ'. Ml: r. 4 SUtHS..Ui --_ ___ __h_ \ I s. \ sS'.I. -' III .g.

sirxiiihail. nut 4W" lait aitJfclall Jt nut' UlUtltrlll COlt bofuKt "Uo"JR- .5.-. tl.', 5,5 I "', ust. I '" I I',.X usis' 1,11 t s.. t .
ijav .tb'! 5 ,
S "tlmii.uu. tlirir part Ihaudiil1lti i .5- of" s. .: : iii I 1'1" : ."' t. S SS .
fuss lUtlUk' u(till' 1'jU.!U'vlUfU MWH t"ilitiik ... I iIkar.' t ..., .. IIiI. i
the \ l !j. S. I
lutui. '
away, l/rt-e( < U of llif tt'j.iiWHaowhrii tU jf |4W tlu-l I )',tr, Itl. sstI, Ii'." n t r. liabv, al\....r in ;1 14. W.u UM.tbItL: i t
I thvir tuaiii bu.hu.. U tu hat tl'.HS"J' P. \ ," ,I .. .
as I
til) \voillit lie mote( .|iluloUiig! Iltalll ballot! ut d. I 55 Milti r n'jt'ii M \ r i i.t '( lib-it' ll III: S
awli'm. 1 II i .
!r 1. ,
i
54Uth1 HUM! suorallv.. JUw 'UlMi-iu .1.111.i i iI ::1.' ,ut i .' v : ,' .1 i iI Lewis Scar Co. : P.
l IIII' an."B full emlum- finriti, ,1 j P. r. "'. '..
) IMffiii ,.
id I* fulh ,,ji.teri.iiil, rt "P. ili 11 -ix L'i Ilia -s I l.* p..I. i u.\n \ 1m UI. fun: z ISnH"
ulliruinf' Ni'W Kl u. .ivv no Dt'tii' I ,tu.. 'ufl'raIcI. WI4I1 ;vI. HU (isit- for hi. boli\.a, 1'1.11C..IIr.Uk1. tt4jwl.'n', 1.1> >s.F'.I, .5..ui55 i it. 'i & ,
"o' 411 uuiuati ; ami. llw I t twl litiitiUu' ti Ili. s"iutt"I" III ,"I| li. |it'5' stud n. D"I'i I 1! Mf .IS I\
>
run
kurimi mi ui' 1I..I"'I"'U'Ulitlue"! | ) I") ... .. ,,. .'. S '.h tl I -
to.UtI"'I.| in ii.lxo.aliau- work!ii}. U> r. 1,1 H k -f 104 I'U'"I tlIfyuutmV 'r.1
*
j .' g.ihisassj mr) .U) lotiuu wurk vrtu .. t < -| uttilli I .al.,141ll -, .\\ tlJrttili s-IZ45s. J ( 1 P\'T."I"j'!. !
l"ii
nu uttirt'. t <>r> ami\ i'urtltt-r. Wf a.101.1 I t M',, tlu a it.1 I auinig t'a< lioiUir.Ink .I'I"| '.| ,' -. ,
/ .
no iiuire york of uioit'iel: t lvl.i11 I uo ,., k. \"SU.44 IVU-lm I *?t5.b.t." > .
.
) .&jI I i-oHtlral UM. liluc.uia4e8iinI. '. o. .
I .I. t. I 1 .
I 'r ul llialili ami .Marino Ila_|ilut >. f- I AttUwy.tsttsiurieI ut |b*' "lw.1 i Wi".. ollIlLdlr be More-*rttul -- I ,5.i./, ", 1.1.." -1'" I ..: ,, -- .. ...l."..,.0., an'3. Platr.J.sbss l : .

tt S, lie .\.\."". \\'t. el'/ W31e, UaiL unt i"tait.-1. iu \:u (irli.in. fur ike imiiiowul I alxtut u-ltfiiir' all ibi' rut P It in the'fti'itbaiitl. .

uliI Mt'ii.l I s. I.a "I'., 111.1 1 if AF 111\,1". |ni>liiiij tin ,jirtMt.'mluutil' tlw fain! '' .. 'iVltx ln tou .fuiu xvluum.rlioui -S I : S J I' i"'I".tj". I STAPLE & FANCY GR ,,; .,..tu tita. .1.,..- 1...s'I..i.
t tif Htnl It .II'IW..I! rlu" lu "n \\ ; lull Hi.. : ) a..ul) U5.llii.4. -S. IS. I 11M unlit ,l.I.I (.., CEREl
I : i.j t ,Ia," M Itut t l.utU'rx tS nuiijt. ,Il .u,. I r.oIIII"ot'11 :tl 1 s I V"I !"\. 4111,bB ( vx S' i i .
tt u un M fil\K Kim Ibo Uft.' fur a Ntfur' '" l Jrru"Iu.II1..J hi. hittt'r, lull -l i- 5' 5 5It' K. : /; s Matl'l.' Iti %:. :. 1
| :11' 1.11"1 ti yt 'c M 1ls' t ,
.-II.I.I iit4jW.) i.llliial, : ui ,. lit.l.IU >gas in tomuitliuailltLlxt
gtiabliug : .
.linn, r :ami pin I tint iii:!
liii/i"r. iu hOIIC.| thai liaviujt "Hire 111.. ijlH-lmn-ut. {i- w|>|m'>MMl. tin Jrailt.Mitt I re|,11.1, Un u arf ., \1'. ..,! iliai 1. lMtI, .! "JI"'I" I II I "'itlti I!i lit.... I 1.lm.; 'iaitt. lug J "I- I. rain t in use U>.| ioi.uti.i. '

( t Jillt. Ili. liall'l In $lilt. l-l'illeU III' b, ill -, ot th*| shy, will Imouofiirih.M i a 5 iulaiili' I toI'i) -"II..II"\1 I MItitit >. 'I'll A' I I.} u-a.1 1 .r ,. 141 ( ells.; .,

II ut illitr luot lai.I. u.r _'n Cuct j juluie 11 tie x.-.itiuii. UII|. it I K t.iken iu ami I vr'-. .u,-. J. U'h, I .V 'ILT4'l..t-! l TUU jr01':1' .\SH1.1.'. .'

& mi lit- |l'r.. ..1'.1 1 1'v lit n': '.1",1! 1 Inl, .\ I IWiix; hi- -ail; 'in.inx ;, ; \ L ,. "P. I q \ -I, I i |'tiK.aifKlti !t'I.1| l hl\I.I I It' 1 5- \III1I.:1.5 l.S /: "
I 1.1 i'n l ir I EII"'I: ,alit I tin "I.t I I' "" .. | ::1.| |, 5
marlin Itn? I..ii .
M-n 11,
,
: iiit i.ii tilll,- ,III II t pI II I!, 1 1ui I. ,1 H'lKSTAT I5ANT.
1.11.i.." vi| ijuai;mini. 11. ,1,1.1 l .nlninth I "il I. i i.d ,tt"U t 1'1"| l i till il,.HIM; ut"< I I'. ,vt "' 'j.j i I S i \. ', I I. S t \ .All.NNik I-I\IVI-S Iii: I '.- I I'liii-i.l.i I '15.' s 455555; \ 1.1t| | \l 1\ I

I I ''I i .Ii Sk.jll.rtrorucrJ1n ''lJ'' I 5'' i ,. M"lll .I's'R UII'II 5: .\\iil:K ..I! '_.=-- - --- _sJ "_ : a-

-
E 1"1..t S l.-a I

._w : II. "'' ,.

t
::
j.-

.. -. \. |."| *ttNI 1U I Itut-li'titl I CVp : \ \ pmisacola Wholesale MartcL

'P" I : \ t. .; \ > *|t' t I'.IV: : ii. ) iMA* A\ HNli 1
: \ l lI j jI l '

11'' tL 111mnna1' \ \ \lt11\ n't,1.1.I" 'I I) i I', \11 I'1 u i \ ui' '.'.,'. !l-"-t ">''l- \ 11'1"I.h| Mill' I I.. ii''i' ,it An S l : i ,u-ii' t.tl H till 'I., I "Wi I'Rth' A Ill
HO I IdIiI l.init l I fliiI
I I. 1 IIII
: i- ,"I'i I\ :, An.iiln'i'i tiii- f I' ilullIut i i In' "t"I",1" IIP-I-i 'in ; io. i- Ih,' ,..11'11"1'111 1 I 11'tiynli.i. 4 Which, list' l 1"1 "piin'lnii, "n-'l f"1.I11' \ ) 4 ii. ul I'

I : .ili'In' 11' 'ni$ "I'l.l I in t tlir iiin'i|'| !t"I'1I t mnl u< ll.iiri". 4 'l 1.1' I "I I Witlifli, 11.1! ili'-IrfiH'il, l ti' hmil: 'hni.ilnil >
p : rt1".I' 1, nun..' w "-"" : I ,11I1' I II'
\ 1..1 1'111
..9.c ,. :. I f \,. ii (ii iiI .
\ I HI'"I. .' t.'I'I\.1I' : iiml ,11j.i' M..U' .111.,1' ,I.. I'm \nl.. "lli-'t.'lptla.1 ""I'f, hIlt l-l'., "il.i'J.' t li-i'k, u' "ll I t'pii'fal; i I
I link : Ii. S
I il h -n i u i

,1"1." nil 1,) ","ItU, .1"1.11\" ,' '1 I )Il,jI' \V... 1 l I.' Ill, ti'M !t. -: 'lt 1. 'v. '"."' "i'"ttn'iiln,' _1.I I I-I I ii'if tf"fl I 'iif.il ,I'.'l'ulhil" ,lIft: 1'. II.n.o'I,1 l I '"-' lii'.Pii- i ll iii i:, i.li l M 1. iv it i iIT

.J. ) : .t 1'nti,, tnnii .III, '.1 Itt'-lii' Ihlji1.'lh .liii'1 I ; il'' 1.j,; !' I nl I It! Km 411. I '
:.c : A.:4 .1: ..: I lii.il .11:1 i-irlt, .iiu, .1 liii, r. ti.'; tpi-p. "i"'i''l!' i I't :n 1.' "'" ion (hI i'1 111"1..1' ; i .! i "i. '
> '
: "1"',. ,1..I I, ; li, rt'.iiln-.l II II.! .1'lh .I -.mil l :a I' ihr \., k "fin I h,' ,iliHio.? :: I'Vpail l lI \wli.i. .'Hiivhl. liii' ". ir|"-nli'i': *"ntlifh I :l'L' 1 Inii-iin.l 1.1", "p ii I'lill'.i' ,1'| I",'<1 i i ; [ .; f t .i-i/iinint--flinli a 1 ? f %it--S .1,1 .'*'' I"' -' I II II

$ iii'-r. \urwr-.sr.: .IU'i$ \ !. 'I KI: IIjIi'L'i-; I... I .,'", ; .1., \\illl.; :: 'lint! 1 IIH' ,isi. I'.iilfii.nl I ill hi' I"il I'.." lilnllI'lillft : iin ah.I ks'.I III- tt-ilfh" "til nf hii.i nl'.Vitiintnflni'1'p.' I iii- l.iuii.ii't; Mi..l'htIliiilyhi' I i !\ I II- I" I llI''i 1.. 1'' 1/ IlI
I: ii'i"
\\vij lln' li.niil" I'ttrciinii.I'roin EOmSQI U (j I I I I v, / I/, ,il $ t.li.
ami. i 1
Ii"
MI' i K.: is. \ivs.: ( tthntv. mil -..t'ni'ti.tI *, ill I tti*' .. "111. !I' Hit5i if Tlinii't1 |p kfl HIP I I" ,lui'ii; t t"'I .1"I i*' ,..b. I ,'.. it i-l'.. |tnni.lif\ hittfik.' W Ill IL tI A, 1 l-i1145v14111'. .

I I'fi.K'iimt- ,\1'! lIRpunrnil' -. : i 1 1i'im'i'n' In- inl'i'i'titi'il H" Hi-" fttnIhittir i ,
ni, I"-i\ i.t ? \1"1' I iii'f in, : "' U"1'" Whflt HlP ,h'.,Iiltt't' li'V'l! t HlIPPInl I. IIIhi ,ill-tilt *' :a- I
,, I 1.1'.11 l UK \i'flln, : tin' I inn lui'ii lilt I untririi lite) ,. i I I: I ll.Vttl-i. I I Iit
: lil ninl ,llrtl, 'lii 1.1 1 1till 'pr(>i1il> ; ,' .'. 1..1) ** lih' tin' '.nli ,.. %
"" i'llf.t. i"iPlullftllfiJifr
.t I. .III" I I.'UI' : i-liin. (Mfh I.IIP, takin-t .I I. I I I : -. I I

>ITI I ,1"1 1 r"I 'Inl, \tu: JHTIIIlia.lly ; hi'pxIi'HiU'il ".i a ,. "Il: : I Hi'1 1""llg, ( thf, ri J jut "" ."' II",' <' | | th,' hnilfinil I ft I linilft'-, lt.nl I" I I I I I I I > ___ '.!_ .1
\ f 1: ;I'lIlItJ.: Jirrtli-n I.tI I II I irul". An.1.) nni rr% .I > h "llill '. AIJCrmiJEEf1"It I II Is .
1":11)111.01111': 'iS tui'i.i, In I Ihi- lilt I I I "I I i > i lull'
\11'; : IInll'l' U1'lin: nf Mnlil'iii'l 1"1' pat-nml: I lt..litiiiu In HIP .i.nt' h..".'. annihpfptiiitlii. *1. 1"1 111: I I 1,1 .I
m'"r' '. I I'* <:.1)1. i I '. \ \ "i.. S"l nwit" ) l fitiiiliiamlMr. "' I
II
hl
,
tip | '
"lnull'I.III : :
I'.ifilili' al ,
I'lll'iitttntli Ihp .
I I'lillkp.t M.ll'ctlit". nml IIP Ihf'tat jn-t :alt.'tiIhp -i,Ifi lit;! '" u I Il- I- I-
"t,t lilt- I ,'kt'll) Bt tlll> ."HUH' Hit In '1,1 ., &flnil U flit In litow' ti homo. i-tnlliti1*' <'I! ,1 1 ; i ,,' bu.,. .-.i .Ili.I..1I 1't.: % : iGomissioD I' I I u uI '1 t tih11i -
J I I I' .1"," .it III'| tttl" im I I illi !:i t.t.j Ill-Ill. I I I i I. ::1 I lilll''",'!' !1',1. 1 t'l'l'lll lnfal'imiinnl' t-. -ui ittlr "I't'ini'l 1..lo.I'In I,- tiiiuik I litMi ll- -I. | \ < j I \ "-I--, .I I ,' I I I I II -

,. "i -.Ift:1I-i.| : ..'IV.: III..I.tll'li", ; M hi4lln !, ) } .iii'l Wi"-t.tlit" lln-. "lIlt" "- 'i.', tin liPtk.l iuili' I HIP, : tttimlfi'l'til" I't-k. I I'll.' i'i.u'-m', I I. ali.iitilppti.lpl' ,II, I ,. .1" t 5. l 4 I -
1IIIIIp.h'j.1I.I'II
:- 1 f I lljllllll Illl'l I 11\1. illl't lll'l. ll'lllt' till"i'iii''i I. ,I '" of lln1 Ihlnl, "fiilpfrl I "I HIP ali.lnniPii. 1 l-i'tif- tin-, t.l1 nr, liMi.l-r.,, ..VPIIpi \11' f lilt, I $lvl.'l
I. l'I'I'
: I.'r, : ':..: ; ,% \ n 1..1.1; In1 "Iinl.Ilin ) l'I"II.I'\" -t littiof M.ihani.i: : nidi. ,I't' 1 I. -ntliioclpil ll'.iliit'I i ,' Ilif i nil* II- lull 1ttI.Ii n.'l I't" hut .1 1..1;"'1 I "Il. lillp't I ; ''i.-i-, IhfiHlni I Mordisiitrin. I "i.I'i ; l i: u's -i i I -

i ; i f = nl.I"II'1 ,Ht'tl' killiii,,; liini, 111..1' j .. All tin1 'nn ? '. tI, -,' I I | illt Illi I I,
rill th,' I iuauIi'i'-Iti, .llll, "" 'Ilil!-
II''" "III I -- .- ,- / I, a' in 1 litkiftt! ui. :! I is \ |.ln I Ir 4 1II-,' I.,:. l C ::1I

"nY. :c' .! f. ,; AI!" p 11:1111..II.I: : I: -t"- ':1dl* -iifli |Ninn! ,n uill luakf. \Vhi-t, I llriiljhPitait, I In lniy llt'.l ',1"11..1011" | : 1"1 all I 'ii-hfil. :ami I In : I'I! I I I li : !, '
\ \ \ '. \ $ Itih.l .1 i l-t l '
1'1
: .3 K"lintint'CnntniT.; *iitniii'; ; i I.: ,0." i 11',11.I > t |tui.'t I : :iilulul.: '. ,' liS1 hali..iii -- ami I HIP I ,atrital ""' : .' li ltt I '
ll-l I h'nI
1"1.I .1. Ih"1 II 11. ami !!.iu P tinalarm, nil 'II1III"I.I. \ I. \ ," ) M.i. I 11 I I I
,
I 4
IIlIlIhIk it
H.4, ; I p. I I., f'.IIJI'I ) "P iii'iii'-l| jrrli'i'il, I) lii'i'l.1. al't'til a ,llii'Ili !II i ($km. tintr <1 -i
:11 in
', .1 : ; .iif> f t ,fil :ami, ::1 ltt'.itll' liiiii: ] .i-lamPt I Hi'1 ttntni'tptl, .in ni II'11 ti "II II : : 11. -t 1 link I i
I a- tta-j
:
.4" :11 I' I "i 11. 1' lr. tlttii ill ,! 1 ?IiIII'it's I I IIt'u
.11 Ulul trtt'16* ,. ll nr- II I: -i
u. : | 1 ..Ii. : lniic- HUP' iiliilf In i"ll il Hit I 1,1 -t
,'. .I II .'lIlt. I anifiity in I.i.hl..1 :
: "
: c."II.\'I. "
11,101 I :I''i.n 11" 'iI"1 'i.1 ,I''iiit.l nil I 111'i l'luihui.I : | | Iil.\.llh u-I I-- : I -
'I 1.11'' nt'' ,. :t 111$ ?4 w I tI.tfl I' .i I .," I"I'r ltll (111' :ilmVi'i -tUi'llirlll: \:" ,mnl iiinlrni'lni': hn' ,IMMMI ,i'iil t'-'i1 hnl HIP I'lihlii-r, "dli"j, ,-, hit ] tVnlral" \hiHl'Mi'M11: I !>","11 I "' ":iuuuilui' thi.ii.finl' i-' LiIH'I.tI.1) ( : :l1It.oi) ( 'Iaclt. 'I s I A in I -.li) : I I ,, : I'll//-/ .'e1s. II I -
: ,,' '. : :
$ I: ." \ mlI 3.I /. -
flr"I1',' J rlt414-I, Ill. N ,-. 00,1. I PI 'I
I: : ".11'' "1 1"r."I "fiiitnmi ail'l tin I ) \viifj :al miff.Thi ttiMllnlf.l h.ni.littiiik.. I Tin' ,nt.iflti.i--, .
I I' d'' ,I .1' 111 ,I: .11' > I'lllll.l.'f ".1) i-'tlf.'' ,' mall |J' il 1 ( HI I r -: /Shi t'- i1 f I'E
i.n -
; "I .!'.il 4.I I 4.; !.: ....11'1'I : Allff tin1, 0.. ''ill.I'I''II'' IMIIH' I ,i- : Ill-Pit, I I'lviffloilainl 1 Mnllalt, :mtp.nlt" I tilt t i-t uli' il",1 I in I tin- iiiiiiinnnl'jmU' | III g .itti,
: | 1114 tik'-i hitpiii'l, ii'i'l, I I 1'II." ) < { I ,11111, t' :.
f I" ; II ; h
:" .1 II i 'J'. 'J$: :I.: I \I .' I' .Ir.I ., inl". tinitl i :niii t Hi'- !. 1II'I.t. :; iiai Oil:) g -
I ,I. ,I 'II") : I ".'") 1'111.1) .ilmvii : i'ii-i: 1 lit) "intint, liiinan.: I' fiilli-il ill. ut Iii. ,iu't4u'.l t HIP niiiiii.li, :mnlllilhl .". I In "'| '|1.1 ml Iii,' ,10. .1) ,IP ti'iivpyamvInf \ "

I ., I ,II _".1', ::0. ., hiUI' q.IUIo. 1 ,' i-r" ,llii- I I'ily \"ir-lnll. "''M'i'i'inli'lol, I I'. SnUivait.: hi. i 'lifpiiptvy oflilt ihf "'" | ". P'! I'.il- I ttt"I-I i:. t t I I I IlIlt
I,
". Ilh I.I.n..I. It : hi'l'l1-nl I II. t I'l'i'ini'll" .I.\'I. .iiliiti'it I 4j* ; II i
III nl' I I
1\0, ." ) illillll'll'Illl'l, t ", 1< llW-kl'tl t ? .t.Illlljfl'i i 1.\1 N'tun.u I l
lljl.
i i : !
1, ., .I.. '.I. .I. !.: I ,.. FI '. ninl I'niv-liflil.; Mi'I Millivait. I I li-l. iin I .' inlultl -it I litflil i I liPi'P. thaiMr. l .rat'tll uholi" II t. I I II'l
palii-lil.'
)1..Ii.! I I" I ". ".''t. 1 tn.r.. i i rjiiiiiiiHli'tr'li'i'il.it' I ...iii'il a :1,11: tt'nrI'liiviiian. : .1.| In trait Inr, DIP .l"ttlllnl'IIIPIll I M I iitula i i"'II'I.lillll..IIII''I.I., :,- i" i 'il liOn '. 'i. I I $4 ii!.. 'i .l il I -
,. Ilnl !iiriiinip| .', i 14 Iii Im I HIP | "it .'t I
I .1 .. .. '" I E 4 I II Rr. mIll I him, illi. I A < > .t't! 1. ini .J.\ IH 1 M.I -. ,nfl ,,1.1 It. I /.lftJII-l Si I .l
I :
I ,' ". "' I-r.. 1 1'1 .IO'lill nl'lllp t"llli' ,I. ill till1 lll.lllff, lipi'iu'.ralnrnr, ;' ( I iiinif ,onli'.i.m'! i i.. i 'ptinin-i'tii'ii, ttilli, ( !hi-nnl.IIP( :ni'paraluWpltall l I H ,1 I. l l'iip) .tl | 1 .I'ntMI.I ': tit:, | l
I. ,_ 1 '. I $II$ I'I$ $".'III I, R" : lniil'ili'i'. 11,11,, Hit1 ':''' "I' I fur, tii1141Iy : 1.I II"Ii..I..It.,. | tin-. .1, nl- s I I u.i,.' fr-i'M.,4 nil i l I j jI
.
'. ... II l S I" "'.'" f 1..11 ., il'l I uYliirli. I S. !I.: M.ilInl'V "I hi'l'll: .>., | : ; - FUl'uitll1't1 anll Gi11li '
I 11.; ". '. ,. ., ," .., n.I''i.I" ; tl.III. I II. I: I I.ill ttltli fiiltthiitfil' :mt.lifily' ,nml, :an.l in'l, lii-- iuit 'ili'-oil\ I *. : \: Un-. tin I I. ., I lltfl l "' 'lii" i ii -l i i.-
I i 'II' 1'I" : ".'"' II 17' ,",,11'01.I .1. I I'. .I "UII', li.ivi- It"'I i'H'- j, I It' IIIIIP, Intiu Irniil'hinl' 'it, i ttn'nl.illiiritfiii. | lilt $1.7."i! nil ii. -*. tr- '. i.i. '
,
I I' "! ,, ",.' ....' '.1 ". I. ,i.I i.\\\ I .,' t till'. | .: |f'I.I.I"'I"1" tnki't, :an ii, ,l. 1"1,1"11. -.-- ,. \t PIS, ir-.li.irill| 1I I tt ill till .i nil Kr. ''P"! $ I I in isn $1 Ii 'tt' nk fprinn

I h 1\ ., ,".',I..2 I. '..I I. "". l'I.lhl.II. ,1..1..1. j fpli.uil, etuul'"'4" ami I IIIIP Dial: Mill ITi The ittmi'i"-: !'* ,.1 t HIP IVn.ai'nlii" 'IIIIIIP ):tttni;| I Ihan 'ant nihiT iiifilifinp., E ( 1'I: I *011":1IOI'II') : ) ) I.I.I., -I I ,' In Ik Jii"iiiiil..ii. li. .' i iI -
I lMiii) I'IIIM: '4" \ I ,I 1,' .% in i ,' ii.l 1 .n I 'u4 11' 11. i'i'' i ,
i In-iiPllflal: ,l" hiiii-i'li", .nnl ll",' !>' !lluu' "\ : t fn., trhiflt IIIPIIIM" I'.ilal', ." SS i iI
l I. liii- InlrlliIPill i hI'1 \. I Ii il-l' it) I! taiii-f Who M". HI mi it i-t I in mi i
'I 1.1t'.I'n\ :: o.iI: .1111I11I111": TI"'I'i''I'| a 1."lil I'Vfi'tltil -nit inat' li'niiin.ilt-" : nl'llfill h.tl'l' 1,1, ,- I"lih t HIP, IJniPI'innpiil nf I Mr. WIII,.... Aupiit I'm' Ihp imln-hiil, : I I i : I I I i IV--l"li ,V .tl"trlM ltd". ,
:! ti'iiti'i .1 1 iiinl 'iiiitfli, .iii', 1 1t4rlgv r Hi'1j 1 It H) 0',101,1( ) ; mi.w.I i-iimi'i $ -.Mini i t
\ Mil
I'm ''h, n i-k i iiilinu I'.f. JI" ". 111.11 l'lfi', lli I.i, ,lli'" I I'ltflf .li.1| ii '
lilllf III' <
I tin- -.Illlf' .. .iIih' |t'I i.o) 1.1"1'.11.1 Vnininiinily, al' I l.ltfllik i I I finnii'l I'tiiiip.: -itu( '. l i.f .11 In ,11 nlti t',1". ; .1 I

10' ti.I "I Ill t.. l l't i x. ii HI. *. I H I t. j II hi, "li" "- II III""UI'| | : : :1110 I !: llIHI.ltiuuul'| in t tin' Illtnli.1, !' :ami I tilnl'fi thai,' 1'-' I 4 I 1'II.o fur, t lln', | thuinf 1 halipiit,," In; HIP d"' li.i' II 'li II ".1' I I" Iin-: I I' |". ;, I ( I i-ak'iV I,i'I'S! i nut ; I ir.nl. : .

\.1.T "_. I h'Io"oI'r..r,' 11..1.I "t'.I.11111I.h..1 iiillt ri'-nlit'll I : I Iii hl: 1"1'1 4 ,." nl'lliiiil 1' I I I I l.ri'.ttl "tt-.j: m ilfii -. |f r ,tittCtti! -" ".
.ll '
.. : '. ,., Iin -1111111, :"I'! '-..-..;iIlt". aii'l tlulliIl'itlIit'ituttl'iut.i'.t n-iiif: .,iiI Mltaif: l. (initl hi .I.1 I li"t-; 1111.11,1'1 niultl hfl'iirf:, l.t-t l"i- liP.nl'iiarhim :. | I I' t"ll./t(/ .t II' l.tl.rl.'l'j. : ,',.! Mli I I I 4
i
.. J''.: .', > t % "-II.t; tln> \\ fl1 r, ntul liiI : lln-l.\N. r.illiiuil tthilf, 'iiiit t uuult I.TII I. :Hi.: : :I.;; i -. '': : ; : ; ; : ; : :: I lit I link li'SuI' II j; -"L'.li":! >.
I I. \ .. ,' | I I't I "I'II'I.I, I ,-* |iniii| |

11.111" I I :, |' :% IZ46.Il, II .Ini.'i, : : I : .l'i.l I; .SW.i 1,1 'l; fiilfff, .ill-ii.| '
,\ t 'r."l" I 'I'..r.itr, ,' r.r. ,.....1. ,. .'. lI'hiiiM''li'p.1"11..11111"I'Ii'I"II I Hi- n' I Inriiilrt'l' ,ul' Ilirl 1 M l.nt, .nil I Isli I :1'1"1'1', | "'''*' ill hi< niiirpo\'lifil.. | \ .' "il.1) I that n 'IIIP-, iVmit, Ihi-, t'liii 11,1), "'," ,1.1.1111 I .I I lln' II i .t.I'I 1t"'I'. '| | | i | III-i-k |i''t'l| | *- Jii-.t i ''/ l.iifi I II.

11'.10 ., : .' I \ : lftf.il" I -fllh'iiifiit., Tlii'i-lli-i) t ,1'11.1.1, .I"lui.ilu'i W.H in.tilf ht I, .\'''1' miI l.i-l, ill"in nl'llip t t'ii'fitil; I ''111'1. .uti'i'' FOR SALE AT AUCTION, S.MI'l.nn; 4''i I I. ." I L.. l l I lirninl; tlnr' ninl,. ".iy. tin' ,,1li"I; I 11 t ."in Ii. I 1 i ii. luifk i'i I I I': Nail- |i. r l I.
| 1..1 th,' ttli.ItlP4i, ,, '" I h> Snntifl I'm-, liatfi'jf. t'Iill'? h.a.tl..II.I".t.,1 I
10 .11.' 11"1'1.1) | nptiu \,1 piiiiftitt ni 'II il IiIl4 4 : i ". il ml,! I I.ti..i I.- .
| /lf."W'l 7..i
I 1/ 'II'' ; lilt-.I I in I 1.1 1 l.i'i; f ,
Iiiari 1. :11.,1 jtiifliiiti. I \ IulldiljIUl'lIill:\
Ai .i ". t t.inifi.iMiiiil'n.iiiiit| r .t t ili i ',..i; |I" n- tin-! 1".11 "I : I' : (I" ut' 11,11' filt i-aiiniil: I'll! In'. fiviir.'i- :I ills thinf I "li.it., I I'a-' !i I'lihi'i'i "i" ip.irt. i t ; II I Ir., nl" l I ,I iitjn) It.> .i. PI- .1 I -I I.t: / .1 -
'* IINltt I ll.t> I\.I I ; .\ I r.iMtinn'' l 1\1. I '| '' '' ill, !'. :t In ltu\ *t 7.i,7'j| in, n V I l K" .
I I
.1 ir "ii "IIl I
.. ..il.t" ..l.'l 1' I ami Misiillivin h i- "- |il.ii'lnu I'' |ti'tl.i.tll| I'alafiixIi t "i'i'I't. Tin'I .4'.' pninniil I1 i iN
41 | |
: i I'niiill In .
Sim.m,
.
11' .lli.l ailfiii'l' I.'i Nn. u kn u t 4I\ Ii's i. \ -. I II -
| I I in I i ." jiil lhi.l"I'IIIlllllh I !" tin ,.ll'l :HII i 111 !1' < ,IIH l I. i. M "fiifli i
I 111:10!, ,It.I".h'' i7.- i'I..11 1":1 II. .,1il""I'. intn''i, a |I..ili,, In1 fan: ,. ,in.nnl 1.1 hfiiiL' I"I.J, I Ihf tth.nl I It' "ratp. ::1 iiai'sitinri -. i tuI., ,I. "I.i. | | .I Ill. Ii 5.I. Nn. I li' I-. ipl'Jim.i.lvfini. .
,,s.-I. il"I ji.lnl' 21.1' l in 1 1- -n'fl.ui-' |
I I. ,* Iu1I.
I
\ \ liiimiilil. |1"1.! ..'111' .,,1'11 two' .I ii." ; It'll I'tpi'l, I."IMPnii'f" <..lI') lit, I til \% 'till hut: i- pi'iifpi'ilf.l. t'i .111,1, 1,ill.llllllii.tlialflr I I'niii'll. :a""'-,,". "i, I Pin1*. ; 41\1 ; i.uf ui1 1\-1'11111.\\11! : r.f.:. II I. .i.l, ii.. I I; ri'ini'.iMI i it i.tt i.- .

.. ." .. iif. llfll II.'i.* i' HI 1.-i' lint"' ,. :ft!ft.'.": i I liiillv:," ) hit -Mlrini'iil' l "fll"'IIII.i t I : : tiilhiim oini-.i', ul' 1'iiliu'i' ii ','.. I ."" "h"' Ihi- ill I HIP I, t Iri'tit" til -. ntlifP. I'V.tnk .\ ,PI.I.iff, I I.in-" l.n-i' I .1 tear,i *, M I IfllKN: CTI.'XI I I : I I I !In'( : u..nil I I :I lll-liK:* t-, In pin' i Mint a.- -I
t \\inl )
.' "I| .1 1 i ilnl ,il! I "!r ti .'k$ l Iii 'h 4 ""." I \ialil 1.'I'II'I..t "l linkIn, Ilii-liiiP' ..1 "f.lilrna.l: In' !I. now, I II I itmn pilp'l half: I,'Iv' tip HIP hlill. l ,I'li.i-. II IIII..I i hiipialari., 'J > p.ii't..lini I .I 11.,I. ,i ,.\1 utul'lI, I! ,i i l.il. 4tu'lt.u> ti, a-lll. !-.J,0! ui I.".'. /.'
-Ii ,111I111".1111',1. MlllfK. 2..SI | ITI :ili.I. 1.1.1, ) li-i''i.l.\ :il i ''itu-i iiiiK "I' it il. -01 u II I I Sill I 115 I t I. Ii *h:411,1-lau:: : II'I 1.I

i ,.f, I III 1".1", ll.lll.M'l' i' I I \ ,nl% !n'', ,iiii'iil. ,mil', 10.. HI. tiiul.i--i. I ninl 1..11. 'i.miulln'i', .1 hull.' Iinl ami, ;' hi IVmarnla: : linl in'j. 1h i,' ,111"t I I : -lii'.lh.H, mil atfl" llarri-: littrct.iry" 11 ,onr*. i' |! $.lniii.i' '| ;, i, i| m 1 1< --In $1 I I ii'i'li-1 '

4 'I .1 i .,..I, i I.. .irl\ \ iinl :' 1.1'I"'I..r tthlfliliPltiti:. Imia ,1".11..1. .t iliii-i'l 1..1 iihanihtiti'tl., hut in li'.:iiml PUI-P- Uill Hani-, l.iirijlari.i i par*. I "" 1.1111.1 r .-> i."( '. Ii tII' "ii I ii ..i. Km.A in. i.' .">.." t.iili.'i u -
;' iiln, till t'.iitli nl ulnil N.Ai I : lt'. llii.l -l.iili'il' l 1 liitiin, ,,*. 1"1 1 -auillllllltl : 4 usI. i n u i I j' I ilrt S-t.ti i,' :.Mi: 1. 1. 1,: ., rli .
: l'" \ i.lftT.'ii l'"> II.t. 'ull. r.tilru'i-l| | I'ltinii'i'litni *tiih -tu.luii I I. .\1.1. IiI: % il;: \\1 .1111.11.,1 I tin- ti'" ,'uut, I li.li \\ ill It", Inn-film I ti'iif.Vtti. Ni I -.ill < M I ; ikhiit U'ii' I'nlniiii tl. I
'I 1 : t. : .. t iiiiin I :
11. : i : t I 'nl' I ui |1"H : -llUlilillL': ill I ill'1 \, 1 I IlifItTI'l I 1:1': 1:1; : \ 1'1". UKIv.siMrNni.' ; : \ I. i iI
t. M.Mriil I I I ICV: Id.\lh..r :ami .1 Ii. pi" | ..! '1% illitlip, I.. X N.I'titiiliiii'ilitiii. 1"1 ftinti.l, ,nt'i-pi .' t l.i PI-PI, I : guuIgtI ( \% \ I tpar. lip i'"iln. I 5 | | r. ku I I'll aunt i li'I I fl I I _
I III I'lllll'.l: I III, ,IIII'. III "l"l.| I 11"1 "II'III .1' : h'II"\'JII.II' ) : r.\r.i.is.: ; j ji Hnl Ifit.( tl : ; i lirMli!. I I f. Kit if.I i....l.Hi'JV! pl
} I hatikimttti Ilii-t, li-a.linu1 In lln, Tin' \I'liililinrfttiil j \ ii i
< : "I I IllNntini, |I' t IINHI Mw'lt'fa: I ,,i, It s | ', ,, I (ittl ,i.
tutu :u. lin-tif I LI yi i.. lit ) .l.ipiiht; hat; :p-lahli-hfil, in mlili '
.li.1 "/ 'il4luh tti Iil. I
fur, IIIH? limp, ,: hnl hatp it'i'l aiiis'l" -tiitii Itf hi'l IVnin it'tv. hnl t t tin-', : "I- i I" "
: Special I Notices. \\it-t i \ininiii-i; I : ) ;-< M \ i 1'1 i\ssr.x! I : i I I I I ,
1 \ -lii, ;, : in : :ami "riiliii': In- ,fi ,anil i ____ --
\.1.: .1 u : li.III.I. liini In hit tiihai-i'ii, *. :,iir- HUTI'hainiita ap
,: : iilln-iiiiii, I.' i 1 IIi allllii.iiiraii '|1"-1111|" i I.. ill I I'ltflf Sun 11"1 lhi > |I-I Ui .til 1 I > t I I
f""llil\ \
I:"1'.1 mi'" riir-inn, iinan: ,.l-ui'ittiii'J: ; lir-l-i la-- Now, ** |lit1111| ; i 1llt'hl.l11: : I 11\\\\1:1\ :. I i BLACKSIIF.iTS LIVCHY STABLE ,
: ) .'iiii'Hltti' | | \ 'f Anilf h li'U'4 t i-il,\ .

Arrival and! : ilcpaitiire( of Mails.! I llial.hi', l"I"I.I.\'\ I t., kill! iii"'. In'1'iilhiiti'iliin I /- ..-1..1..1 I \11 iiiin-h .1-" J tiht'hiif, I: \ fiirciiitiml I"'I' I ami, I'vatnim-:, "lI'J-lf.1 : tin. I -it 4 I i \ I M Ul! NN X.

-
--
\ I'm'; .,. I I'l'faiiiiiallyami 'I In- -.' ; ftcpt" I.il .1 '
.iiu .
,1.III. 1"1'1 .,1111.111,11.11 i \ni. I II II I I
.. il ini<.rhl' \hp :a-ki'tl Imii fan: :n ,fiii- :
,' S1itiihI.t i M.--r-. I I'. .1. 111! !. In i'.V I ,II .1 M.I
i
1.1' \ln.ll'in I I
; lit I l. A ,. I 6.: K. | ; r..ilIil'', I 1"1 I.I '' |1"1..1. I'-n. I M :** sunn1.' : |
A ", \"- I I'.I,) I I""I.I.I n! "li:,10''I' l lttiitn "IIil, I hint ,1. .. :,.10 t jll''I' I:' ', /i-iiiiflln-l I nil..l :1.iif p\.ifl ., Ifty I I I Kill llatln r'.iiin.i. l.ppi| i .mI? mill mi Ii '.11
. : tlTi.l ,1,1 -iui.| 'my I 111.1 Ihniliiin II'I ...,', I IIP nf, l'rpftittl.I | '.
1 I.
-- ; Irtini (In-ri-nti .
,i::1 Am--I I Ni, Iil' 1', a'i'. I 1' M ( hi1 I lliinn,, I hail 1"11,1\,, Hoi ttihin \ '" M.HI.M-. I I ; I hat jit-t iiipm-il| a >|1'1o'II.H,1| | | -l.n I k ,sIt'tii.l i 1111 ; ri tillSI I Mn 41111111.. | | | Ill I'. iillli. i I t mil l I li i II u Hi'-- Iml'M1In. .
. tu-l l.
i
"
,, I I' .M I IIt
t I I"Ann.' .nt$ I ::, ,ltl"Ilr. 1.1.Ii\ ," t.. ;I'il :iittayiiml i I.. IIiiiiCn.hatP: I : in-t ,ffi-fitfil, I 1 Slaplo: : I'mif* liiy, I intuit. HatShnpt .. I I'.uii.t :. r Ii.I: .11 I II u ..rj"h.11 i it II-

I 1'. A ,. ll. 1,. Ii it'.I In ij 0 mi In ln\' 1 li'tini', I IK1 I < .I II 1.1 'II.| ': | |' ..1' ,niin.-f, tni-at:, rranhi-t: l,ifnatHiijtii -, Ctilling| mnl I s ,',u1'ril4 in t tin : II.n.'iin ti...i. HH- i HI : I I'- lili,' pl-ii r-.

'. '*: ::111.! > : Tin' r.nnntl-, .""'..H.II.1'1'1.,11| | I ,- 111IIII tin. ?< >' I I .'t I .In.. i U. HUP .' li's Mini t'ul, !
; :n > : .| :ami I mil -,I'l, t Ii fl'afkfl'IIIIP, hiky. .. u n
finally" : tniN" I-I' "
i l.i-f.. ". 6l: ,im, I' M I. \ |11",1| lo t I fI.IlIli.IIllIlIil.lill) ;, np\l, 1 !I. > 10.1 i'-. I I
I I'ii-i-ip ,
Militnini: I '
: :, .11: 1',111. I. I' .1 IUl..I. II 4 141-I '.. .lihl nli.ililf iliiv.-i-. I iiitiinii. .
: iIls
i liliu. fin' IiI' l :I "I".| .'' I 1"1 smlili'iily \ ) l.ill, -i'.ii. | < :ami h'lli"'%' faiim-il: i tlliffp hit tiiil lit' ,1,11.! ha. t' HIP |>iih- u VIM. I mi i- I i -
l li-tli-ri iitfiAnt Mt I l'ntiintiy. will : m tin- IIi'iii l 1"1'.1' I I
All rfui-tPtttt tuiiffliiml | | | '
| .
,
1'1":1'
| t litl 1'I. 'Itf lilllil.it, t III Ihf i-lfltillj ln-ftiri- iiflaiiiirf I II ho '|"'.l In tIt". .i.It', -Irikin\ ." im> a | .,- lii-niitht, in I liillili'l'-, flat: H'.M-| ill-j Iif ,fall: ami, pMiiiiinihi; unn' |I. ami, tin. iii ..iiit, 1 I Ill- ri 5 Hpri-i lilt I.,4 I. lli> III .1 I II I

I MI' ,ai'M. 6I, ,' "I1..III.IIIII.'II.'r'. I In iniii. ,Ui'Vrl'inlotv, :a.''' I tin* i ,UMII tin..,1) | t1".11 W Inn iiuil < itl'ii'i'il I ooiiU'r-' tin. I llv I I ; | .a.anfl
Mr ,'
?Mtin-in
'
,
11''nifaini.ii II.
.' 'Huh', |ii.ini'i' | | : ) u- I i I. u. 1.1 lit "Si I i it-ill" l.n-itii'-; i a iriiiill" j: |luIui'l'4. : ni tt in I1 | : |. II.hl'I IIn ft-ln iml 1. 1,1.l 1.,1.l: .
; .
.1'1"110. .. |l-hlIMr., tvilh, : i.ii!,'k. Iliin.fill In 0111: 1 \ h.I..t- ri'i ,pil ftniii, IIIIP nnr" ttilli ihli-hi-il % I .. '
I iiititti.t.iil' | tin 1 my \ 1.1 .1 :an p-l | aa 5 5I I l n i > i I i t i .1 1 ini .1
1111.1'1"" lini-alinn I lh il i- 'ii, : 'l.llilr% II" '. liiil.ri .
,.11" uri'iiii.l ninl, lii'lVnu, I .,10 ri'intrrllO lal1.1'1" :all\lo"lo.\ Ilif u.uii jiiiiiu'ii, ri'tnmk-" : : nil .hIlt,' (Iif a-kt it :a i fair IIIIIM'- Ill. iinu I l t \\ in I h u, ', fci. 1 1 >\ r M i M- i i iI'i
Arrival nml cf Trains. I .-liin-ai. ifi-" 1"'IIIII"I "-"- m.tinimi( ,- I,1111'1'1':11'11111,1' | I I ', lId III. !' I Iil

Departure- '.1 liii, I till' :It -I''llll.l I t I i",. HUT i III, 1 fial Tfatrllff.11.tiilh himany, : "fnmifal .\tll":1, m.i Jut ml.I'm] ,- |iiihlii'atiiiii, I trial ami, hy |"ntili-m-t| : |1'1'1.1| | lIt' Ui-il > :iiKi| >.. '.'..It'l t .IIIIIH. "':11'- tin. I l.i; I.Il! I It I I n I h i I I ii .

hfai: ], kiimkintr iiml fullingIhi : : tip Inkf tin- itiiihli-hinj| a-: HIPiiyuplinn tin N uultil, 1 I l s. i.I r.i 1 1 -
",," _, ,' \t-I.lI. 1.1.: tl" I''fl liII"I ly | ; li'iilinii, .""II"I. ami hni |tiiit"t j, hp I .
11" ,ini-li.-! ] III |"iii-hinir Iii' "llut-Iiiu'.4. tin in m-it. i *. i -S 1 lll 1 \ % S.l -, i
i .1.1 (lm\\* \Iii s n 1"1 \y."''tn.l, | | iiiii' 1 UI'.' Imlli' |I'll iiim-nl, :mnl fri'llinji' a lihpi'iilhalf |I.>.' .111"1'| '-. < IlilCIIH'l >-.1.| I"hi. tin .1.- \ I I
,. l i.nil.i.-I." lit -.i..L., S >\ i- 'r-I.: ; I 1"1"" :I''uuit..Ilg' I HIP, ni.iiit ,il 'itlPi'hifrifi !11",101101"111..1' "f, .
tin1 aii'l, \ li.1, \\fli.iuftft'. ., iiml Ihf tm. tl f.-i'i. 1 :
: ) : "
| 111,1)
lu'
: 1111,1'111. .
UMIN-: t \ I i6 1.1 1"1 | 1'1.11 11.11 lususIg'
liltl.illntl
I I
l.,6|".. Mil.III.. > ". '.'. .N't. I.I. I.l. I. I""til: ""'. \liii,' I tun \\iik t : ntul | .1",1. -. 1.1. I lug ''I rili-r. .th-il I llu-ii- l ii mi ,'h |1".11. 'i- !I ,in.,1 I 'I 1 in. 1I III' \luri-. .il 4 Il' IMa tm. I | I | To the Public !
I.. l\t I'rM-ll". il.l. ,il.llh.J I Ml? ,. '.I 1 !I.. 1. ; IVnin I tinM "ii.uuti Ti'lflaill' | ,mnl I Mf : I
.
Atmift? l n .in.I. t i.luifi .' .'. \. %I.I. I 1':1.: r. 'I 11",111, tight, ,-:11.,11..1' hi'lp. I a- I In- filimr, in ,'iil.-I', in II,' iillit p. 1.1'i1IUIII'l in i\liiiiinliiiiii: ) iillt-r ti.u in-. II I I
.
I'oiK'. Inttuir till., I | | I Itin.
I'I -tilgi I : Iril Uiinrv HIM! ,
I.HIS. -oI 111,. s. '. .1. p.. I' "I 1 :al l.il" |"il auay: liiii. ,. It.t\ lug Ifil uilh' I tin' I'pii-iiftihi ( 'nil- ''TO linn i t I > :1 I I
11 FAUHIA
AI.I.NiiNii 1 : :
|I.. Utf .1'1"' illlill. JI"i \. M. I ll.t'll': \ ,I'. II. ll-ln: | -llt-H)" plat: ) nf ".''Iriilli I 111'1.11111.l I M. J. :

AIII l I.' I' ii-.i' .., :%:.. \. M., i ::1" I'. M..1 my rap :mnl, lliillina! < I 1,111'1'I \ | | '' [ liti-lnp., ,. tin, la-l tight, ,t.. n it II lit I II., I I \Vf: ii ant' Iiif. I ui.i'' ii anI, r.t-nlil| '.'..11.1 "al.. 1l'l .10 ,... Ar.llvu. i.-inli I ; ; 5I' i ,

: 1.1 I ui'hl t Ii"'ilift. I t 1.1 ('nl nit 111 1 lentil.I Iniii-p. I II.li'I| I- 'n iiililnip nli "Wit kmitt lhat. I hati-; 1 hmy l.ikfit .Ihp\ t-rf.il-:: ,; :Ill I mn: il M it; .ni.l:: i n i .I.lI.,: I.: In. I l..in: I' I I I I, : 1
I', .uti imi 1'.1',1,1.. | ;aii'l ,Una 1.,11",11, I -i 11 u i If MlII ui'I.' i t f -'I.. .it, in I ir. im 11. IHI f t '
t l.I'" -",u \\illl'I' i\ .' 1"11.,1.. .JI"'I :iiml I tti'nt 1".1: I In url nhal, I hail: )".l.I l. i n 1 'hpinin. I'tinnitiif, I l'.lgi.Iv, :nmlittiim 1 -' 11..Illhal, I : I Ilif I iI.I.I""..ill ilnlilililli .tin.I L *|I'iiaillflf lining a lar -il. < I Iiu IIIUMLII I''InIII : t ITS: f I Iff il tin. tt | LIVKl: i V SAM :

I .. 'I ir/r.-/ V.'i.li,....I..' ."i.l, 1i .l. I lIrIlll: ini'l I"I.uiji' \tlni 11'1'al..1| | : In : ll-. :al,11 ith a (tint nf-nllifii'iil' Ijll i 1'1''' At'r/y/. ,iimt htttiinil, I itll inp-t'n| ,tiIMI I'!I .- I "I'i i fi "," |I' nil, II.IVIMJ I l'lii'l .Ii.I ,. ti i i ll .i at M it .n l ,
',' l l'i .,11.l i j"" "I i:.4I! I1. "I. ki-fi HIP tvi-ll .1'j. ,. ,
l' \ iirrituu i I In | t [liIlv l-iiiki-.l : ) "", IIIIt, till lllll'lllllf" lllT'-lll I IH (I"llllt'l'l I I II. lull tin II li.i I 4 4
I..' |U. I.IMII. :il 'iiim:' t. M.uriiMii.Mil' 1 I'm I., I ailing i t ftH' mi'' I 111 II'I' .I'.lil' | ;; III"I ;n"H.II. i ii'. l'.Mi"t.| lit'I I imti'-p' fur- fix I :mnl iiiilrfi-a-ihlp" t'.Ul| t'lliiy, Ll'II I I Hit-f tn-lm.iif-alp In i n .ilff I MI.'ti t 'u, I .i cliati.l < 'tolliniiU T.nlrl I .111'.1111 tn.I Mai il t i l ,

.-.,1.! ..Innlit, .11 "::ii'i i'. t. M. : I'lai i*. 1 tiitriilinn, In 'aiilHIP t Iaml. I ih'i-tpil ( lit inntili' I n, in"i.i.fun- lii.fi ntt -. I 1 t t 1 I 'a I
I 1l'1 \> I.II/ I I lil-lit-H I fiI, :ami, hninnr.. 'llmti, 'li tlifft- I ip j-nhlif : :iitti | ) tin I. -< N. i l I ) 1 t I t 1 I I
t" nli nil tIll ..f inl.aiilt, r-l I. imp mi nu, mnl.1'h I. is.t'. <>l >\ <>.lfll .".1... llnlIN I.. III i ,11 .| I I
i 1"1. .'.- In ii'l intiling- thai: I li.i.lI i- al in I HIP lUahf-.tlf-' In -fit. tillhi'l ln'ilitx, ill I
All IMIII-it'inii' I ,"I, ii-'i-"l.i ,.liiiiilii'iinil 1".1 hnixh : \ "1;''' liltIhf ,' I Ill Inn ,it. It mi' nil.>lf Unit' "I i mi' !ii- ,|II'I" II l lI'll'lt \in -I'lla 1 M : I _.
i
Irulii-, \..rIti niiil Miitli' "ll M'.l'.l", i.i.I, ,h"I'I..I.| | | I 111"1 illll'llill-ll. 111 pn ,1"11 I ,.11'.1101.' ii a- 1'1' a- I'hilkln- plank': I fiI'1..1 I nl.nn', nn InpIttPllllllVP I IllllllAtlt'P" II 'III uill Mill, I I., II I r-ri.4. .L1) -PS ,
.. jJ
iiinl 'hiitt'| 1.'s t'.i.* 11.1.1 --l _
.MtllllIllllt t '- 4 | is, i
I"' ( "Id\} : II, i-iliill.: I Ilii't I ii h.ail I't III ,ikf l an fI""I.....' Inl., i hi'lIlt i .1 P 41| II ( |
: K.: "I. '.* !.I'M \ fl- II. -iip'i.I t ttinn iiml v'-l 1" ttari-iinl: ; I mnl ha\i: ll.ii'- \\.1\ Ilh 'IPIII-, '''Ntftin'; uiri inut" tn""'"-. l.iii. ui hii; .. .it. ni
'
ifiiliif nil *
: M stsit
ittfiialj!
I I'. ., IM.6I.. ,'j r.l.I'lljt'P' A "I.'a ;1:1.;! ".". -..1. .\lu-f" t lint .lIt ".tilug.i I I'tr| I'l-h kiiti nj-t" 11.11" i :arIn' lipar hut 'II 11"1.,1 l ,,[ ,(, ,..,1 ha-, .\\.1".0 .lil.tfl, I i .In ,lt.u ll .I.tb'll li--i! null .-MI i mi.' I *% lilli slm.i.. IliiiKlt.fK ... .. tn .u I\ I t.\ili\t' I \ "jt Uh.I.l.
I : \ ,, hItu"" in' tinin, Piliti" .,llI ,51i11 ,i.li, illiS. ,I.nl.,. InItaUl.illll
11; Hi : 1"111. \I..u .lill ( i.i:iifi :mnl :atc my-' i! I hoaiami: :: .hI""il: | { sip| nf t I tile ill, iniil, 1 u4 1,1 Ii'. tiitnlmnl, I hallnli : til mi 'i, t-nt, ,tlin u ,ill ,In-null., I'I I I.- '5' ii I: Ilil 1,

) I :am tt'iyurtr i Ihi-, Iliiu-r?, I fi p-Iti "('I' ..1.* Hint, I'lncnlnf hit'nli- |l.,1,, kn |i il rt'llinu1.. I'" ,f"1, ill. I ,, It 11 till f Ill-l L'l < llll .1''. "Illnull, lit' ,pi:. tilt, 'I".It'I" ", zuitl o'li'i. 4) It.hiis
I
Fensnrola( ; and Atlantic RMiroatl. I h"fll. ,It'l,lflllll \ihllI''iltllll' ''. :. I III ill III Iii.IM, JI.Vll.' full .. i",-,,' hflt.ir, ml I It IllS i lit' I I hIs II.- lln- all nil .n'5 i-I| lli |Ii. I IIn
l"I'I'lv,1| | hut' .111'1, 11,111 I I'm In M.HIM'. tt ant nn :at.nnii-l,, "i' n "'"lllj"I.I. hut if llii- l.i-1 I inalif-.. ..'I., > It.i. II. I i in ii," in s i-l-. 'II I ..1. I | i $ til- --lillil- nil l.-lii-k*. | a il IiI -

, 'liil.ni,I .11,: l lh.n. i !1,1..1,!. I 1111'11'111.1,' 1"1 mil 1,1.| 'tin 1.tI mi I I llnni'SI I M.nitl.it IIhl. HIP :il-l in-t., til'iTifiin. ; l.f 1.10| In I'l.iinlT iviliniMtif .I:I f-'ptniill: ':: Him' an mil''' i I f t :ni-l'il' | : niftit. AtnII t'.. Ii.., Jlill 111 II ..1 III III' I t i | .itl, 1 t.ll liaiitlMM
: ;
; III.it Hill Iii, ,. I
a I llnilhlf, .l'it;:|| ill hi '11".1 lit ill" l.UP I iIiiillittt :
', I., -i-'i: I .ni., i < 'i" .'I.t t.'a: 'r t.I 1..1"\. I .liny, I 1"1 I I IK !h"I1" | I.,;:: I i.I.11 :1 \ |11' ttf an- IiI, HIP, PIP nl.a (inliiifiilItirin. i ; I .srssh .nml I nl,l I'ltl-in' ul' lfin.1, Jmiiiti" Illlf I II lill. % I | I : IHU.-I: -

? I.. I I. : >.in I IHI. -i til"t'I ".,' .* ,'tli'inl. lluruiliving$ ttilli : i| ...tin-, ''I''I.llarl'\.I| | : ,'- "I 1 11' lint I litt-1; l 1.1.| -aif tlil-i. tniit. .t/t.tr. .,1'J"j n>i-.. i an, "I.-MIIM' .11 4 II ) I 1 1 1.i.It It. lul .'. ; 2:
\"lal 11.111. | | t .aiti; ; M.I-t : 'in M \ i l' ll.
1 "il
|I. : .i.in, NInl I i i.i.iI :ami .tlItltI. l.ioi' Millini'' '." ..Mr.i ini-i..t| inal tit l l.i-p| in.in i ,Ii.n k. \H..III.| i a Mi .in s
I If :. ''. | an, Itmm..1.11% .u |I.. : -i 't.-ti \i : \illninl, hfiiiy; 11611: i'hi'il., I inn, ,nut a i I \ HIP I iljjhl. 1, "IIII'I.'r| lit' ilL't III- tl-l i Ill .11"III.k i ," -IH-'i, ] p4 > U tIll' U""IH 11:11.: .'... ii: |II C'flt.t: I .p % I III
|I.. !ft,1..i: .Muni" .in ,i. S :'t.i. ,i.in; AtV I I II i liUhop [ in Inilh |1.1.-. fi'I -. t.ll,I I ill .
0 itniri ii.iI lii.in., 1"11".1 I IH-II' r\rr Ih.Iil; I II I K. in.r "11I,1,1) iv. II %4 .11,1| sill il i"" n, iiI .1 i 1 i; tI | Polity nu: Cxjisrii-iiccd Uiiveis.,

I li* t I. II tn-t'.n '. I..l, n.iii Vt i .im-r .tin' I ", 1 1tin. lii-i linn', h..I".''- t'tii' fur I ,.-.' who U". 'IIIIP IIi I'mSalf I I'hfap.: I .. tttii lit Kt, t IiVnni I- I:I itfliiiii IIi. iil-iintt liiakni, nr ,lliiniiti.ii', I t- I I i II i i. II. I |
: -
.. .1'1..1| 1. ::1,111,1- t -I .. tin- HIM.nut itf (I'.r.I., l ..".1 I ,Hi.it l Inn nalii ,. lli I>,' HIIISIItl.llil fli. A < .. Irill its.i'li' I I ::4I i
91'Si..I. 1:1"; 'ii S".II", it.tili'| .&" 1 liK'.1"1:.;,i.i..n AlViin.in. I i I havi; LVI T li. "'1 in ii.nil.li', i| 1 linin, HP an.- tihi.iami| .III't, mnilfpl I I't-n-at-iila: In M.iiiljjiiiiifiy. I ",1.. ,10\' itniilil lull a jin In 1.1 I nifi. f l I'.i um I t ,iI| |ii.i> i. | | ; I M.'lil: ; Al.l.s I II I I If: VV I III 'II \4.

,1_ mill' ,11..1'10. .5"I'rn'I I k. I I'''iIfit Mnnl !
imp nl- I' ,
lei
- ll.
-- l.'i' .
".. 1.1: J ..i.,. V.-l. \Vi'Tn} I" .it'-. Inn IMlly In Jlhi'j tin ...' Ittjs.t i ." at :" |11"1'. 1.1 iiml, .1"1 i li. y r-lori-, I nitli, ri. in inn' ,I..) inn' 'tsr i'-l-| M>'KIIlif | iM'Ill lli<* l II.U. | l.lntii l | I In I'Ai.'iii.-: i'is' M.I-; .
"I .
.. All ":rILl..1) "I II' IIttt '.i.v ..,. ""' dl'lli.I |iii'liiiiinii'\: I trial.: I 1. I .. i i IP. nl.|" fki'l.i .in nil 5 r ,Inlli :","I Itin. Ill in n, Ian

I.' t'1 Ar. I I I !:1'.1 I .11 I ll.itfrlt.silvrr Kill-/ I r.iiniaiiiillill | I":"i.t Tliln-ilai, ,. lt .a- HIP milpon : ... '\' 'iii-.li.in .. ,ml 111.it-11 .n ll'O,.n .r.( ni II. III Id III > .. > 1 I.' 11,11111< tl nl ; ; 1I l AMI I II I M.IJ ii.'..

..iltiii.ui.: I 1: I |I'.'" \it\ uti.i.r mi : : |'|-'''''Ill |' | : |1.11-I n nt HIP "lill |1,1"11I.| nl' 4tlill StIll M ml n- I I.iitiui. ft II' I li ii.n. M t ni. | : | i
: IS.riu.m; l I h It.n. I I | ". : 1.11111 t.I.I'.I"I. lh. Hi. In"I" 1. 11-1114', H pxanipninjl *.l..llli4| 1- r (I" iluv.' *. -. ,.1111 IIMI'I., ,tllittt, flirt 1 1 .*- II nu l n > :
\1. i sMtu.. 4'1"' -rii I ,iii'M -- ;mil I llulilll I a1,4 114111011 ., ,,'1'1. I I,. 1.1 \ .'I..s I-, % SI Ii it.l
i: II .t.Ii' Uikf, ilt Kitmak' : I | 11'1'1" \,11" '' ) I'f\itlu.,' I Ilif -, 'thf i.-fiifi iii inni' im 'tin IMH.IH. .nnl. /11''inu M.I i ill i i 1 1 |
a
11" iii iiini it "
: ''u.1 .'rl"I' I: A- tvillU'i.'il I. I II In-, | 'I Inn. .-il 1 11 ui-hl-, .Iannary'& : 4ml ami :inl.Thii.IIP II" 'i.I"II. .'k tit II..- ,I. rIll tm nit il ,in HUP i vti i.'r.tin i ---- -. a-- ... l ,-tl i i n t I 1 1 1I I,.., (I.. Iti I 11.1; llal
I: .. 1JI ,' .:I'I"." ) .I"'lti""I"o I Itt tli-t I I tii:"' 'fil I. t thf\ 'l.nllflIrikin I I a .mann.tmitl : it t.ll,I r. tt.! HniiM Ilk.' |I".i h.. .' Hi. mii ., l. ii.n "i n I l

I: ".... .11'.1),1.l .:'.. I..... iiiln-tl.it'-. |1':1"1.: | I In- I lir.iii.l, .\ 1'11llul :'/ .. t HIP lim-t 1 Ih.lll1 in- I I'r.ink I ill in I tin: I Illicit, : III Ill ,III' .li 1 III"* -I HIM. Ill' .'h..., '. '.' lltllM..nnl l.i-l 'I 111".11II"III: jil.uni J ,! I'l.t. it liii,. | -t.. il h iii in n i rn u i iii Iti.i II. i

.., ,i., .iil'iit.iii' ) I Ilif :N.u.vu. : ,, | will hi' in i t Ifi'i-'liiiK nn-l.i-tli-ama.: nf Ihf .I.,., nml I |lI..lllj, 1"-." IMII, ,. in 'II'i.' t'-nnti'i lIlt ann) ,', I I'M I I. ii :; I 111I.liial'ilfil \\liili1, 111:111iiilulliif : 'I -l. \n.nu I st|.. i | II IK ..M.I I ll- II. Hi.' >l .
l.i j : a.in' Itiii-i .lini.'linn .t.ui.: .I'.' lill I Iiiii tblrisIl.Il tin- Ihit 1 k pan. I I'ii', M 1 r* ml r..1 ,tln*> |'.it r tt iso r. ,nltill'. ntfi-r. ,n, :01.1! I I ..nu ) I : ,
liini .t" ul'tun
.11'11" : mm 'Hilt IIU..I.-| ( III.1.1 I. H | .
|
---- I Ihdl 118 f liiln.in. e Imiliiiti .l.in. '; |I"-in\ im I tilth l KI-PUI -tnffivhirivip st-iiil nat i.tifr Hi- ".11." ami .,1.11.| .-. 'I 1 niin I:; 45 l,, nil ii. !,'. l t.I
1- A Jaii4..i i ip : : 1'11. ..1..1 iln-, itniimlfil' man: ami, fain: nl- I li 110.,1,1| ,' .. i i itl/fll, u III* lit.. ill 111' '11111"1.! |"i, k- J t .1 I iii IM i |I.i .i.i. ..I l.ir.i.. Ii ii. I. IM
til./ II :
ut llnIlillt
'i"I' 114
i :" ui :,I.I.h. Tilt' Mulnr I I i.n.inl-, ,".,,1, \\lm-f j i-l-ivfil. 'I Inu rili-r li.i'l HIP ,1'Uii-iiri- in. I ilulIlistIl I I Hill ill I I It it. IIIIM.. I..
1..a. i 11"h tuft tfniiml, rI. .'.. oil) ,1111' I'liiiluiiiinj; I liii'. rliitkoiiii. ...
1 I ; '.. il I i- Ml II I Mill IIJIJH, .1 0111.111,1 >nl| ii IMIII| ; I | | tt .
.:.I"'a LaId 4 .1)" 'Itti'lS:I'M.. au.|*ii'i". I ilio 1.,1 iiifii.. an-l makingI'Mrtiivf 1 I I \i iliif-.ini I I : I |'fi' liinnam: .. t HIP, |h'i.lrtri'ifiitly ''' lint \IIrlll."t Hill ',.-" |Ill,- IM'-I fll4lll'ft-ll'l I' ..111, P' .1''ll* ItilitIMII I : ..| \m, .in.ikini-till'u illi I Iliini nliriillii'llil I ->|. nil" I III 1 | I I Iul I'l'l.-' I'l.l |II 'l '. 2.1. I < .1. ..I..

., 1.1. .: 1.10 l h llnt t '. 1 in ,1.11.n. .r tlllll.tl Illt'lll lit Illllkf III'.I. ili..'.. .. t. ., .1 .'-Ir... I | I
,1 lillll-
.
iii'iuiMti.ni' ) that
'I.,"t | | U II. >a> t i ililul lilt |liaI" 'JU.IIII.j __ I \ ) llt';ltiail '
'f'I IIKNNr II tl l \t| |1-4' |hi| HIM I u.Iiii It SIll 111.1 :t MRS. E. STEGHER
;; ... W.It.I.- i'i'IIiMi|" al'. I"111 nC I ihukiml .Hun ami I In hain; ti-rkctjii nli ainliptn'p, 11"1" 1:1.1.1"11.I.HVN IsstllTl I \ Ihb'. I .I|.'-|", --iiniliilflil' ', .. "l-iit-lnii', ', I I't. I. ulm wl 1 sill| :a t ) .11 at "Ilih-r, lltlt'l.: Iii IllIlli I it. (Ii I.- t iI ;; ,
iii. h .1".11,1. 1I1....loi .
I. I. ,
|
\ .
I lllsljl' ,
.
--ee hI'l | I- .i I
"Anl2.Ui.ill tlutmiuiiUr i-.l! ( hI hri-ii liflil tin- llii>fiillilt| in-l inialh* ilh Ihf fhap- (
| .1. : > IIP. ;; |
,Atr w .1.. .}.'r.', lI.U .| alU. 'ar.l.hl' \ \ .hi Kuil: linj. uml Ixtin A.miilioli I 111 II In IIII I 'I Its I 1.\ 1.: I, \Jilnuil.'r, ::11.11, | t inn Cur 'tti.' |1111114. I Itt'll.t't.I | i I IMKMU'AI I ; I I \ Mlii; : T. ,,..4ipl

Ail I'": 1 I- .ill 4-i l.-in .ill.. .:"0.m t.I f'il.| I It: 'tfi'is \inLimlly l I I ..-.I I t'. at It l. "'1 *llntailf.. Tinlot( I. '1.1 hfl'l il- -fiiiml nnntiiil nulling nnVUIIIPM 'I 1 In-in, I. ,iiii .i :tin id1 lit* I Iliiivi.IIIMIIII 'I l.I. :II, I t; t
A4r >.:l> |. *j% aHHim' *tll' 0.0_ I'III" nltl I'l" ls'ps'l| I .i.t., \ .1. l.uulrls,, I"1"II.I..i I -il> 11 it 5.' I I i-'i-' K.i.i ii' I.i. i 'j.. '
:"___ 11."I.i I'uu t'rll'I'I"li"l| I nil the I 11111.1 tti,11 II 1",1111. II": iuu;vvilli I \ | | iy "'4's'IIiulg" I" -I.. I.'I.HHI-: | t 1 : | .mm :iuu.l! "II'dliIII .1.! ,

1.1.*ITU.". I fcarli'.lwn -S.Siijiiu- U'..O'.-.' a.m- .''"1'1' si m"IMIII tI.I ihf Navyai.l: uti.l it a '""rllll"ll I : t fall lifii-r I In' fnrn-ttlfn : IV..nn 4 Hi*' *IVf-i'l : I >"-,' | ilig I HIP I.in ry Slaltlf linini.nl' '.- ..111..1.I P i'ht-it .I".Io.'I..llIlu."I.' l i'. HLIII *, r'ul. 1 i 1 1 1I I ii. p. ,tT'I Iii ii. iiiii-in l Ihil .
\11.1..1 :10 \\ l I. Hilt, hai: "ifi 1111'.1| In ,hiIii, -I .'.l "lllll lll-tl ,,, II .ll I. i lit >. ,i. .1 !1' .II
t ;I'i .ui iirhul'.n'l; : '. 31 .if" ; ii4; t"'I'| ) IIlli' UII" 111114I I iis i .5.
It.: ; I. r| I : 'L 1 I'm' at) ttlni iI.h I li.ki'l- I., I .tin-1 i-l 1.1'.1| t nml Hut M-i-iifii' i..1 iiinifl i- '
lli"i.i.i. : '*4thl..4. l:. ... :.Ua.iH ,, / III ,' fi.-t.iry tit-rf 'iihtnilluil t ,I a".I.I I lull,1.I t HIP Imp.V f l. 111144 .r| "., in.in Iif IN'p tjnal- lliMIM ,IM* 'I. Ull't lliDl'l lu'iv' "lhit/oI"$ l.i tl..il, ,4 ; II* llr -.l i i I. 1. mil *
.
J3Jtm'iu. liDu.. :n" 4.)l .h.f" Imll.Vi- i InnV't'i \ :.tiI ln'.intifiil. I It t l N u |tlay I lhit: .1
.
'. .., 1,1'1.1.11111. ii-| illll<:III"l' "". I.I IMin I it I .\ lug | ..tlll'l? I..,'i'. I Ilil Its
'" Ufl, .},... : tJ4Th,u. : I ilii-tl tm on.. .In.,. I un ilili-hini.il, | nl'l Ifilkiinl lriiiiii| i- i : t I 11 I I I I. -I I I'l.l III'
," "I. .1' '. 'un l I ". "'.'." Ntllli I.,. 'IO''II "I.I| 1.1: I llii' (H ra- I.fffrt tilling laili uml, ) '011 jji'iitlfniitfiiiil.il ii'- !; moil |>riM4Ton| "- ,." : I .1.1 .10..1, I I' :1",1 h.1.,1.. ,
.
'- .. "IlilllrI |t.ll tin' I 'al"| | Ills ran talk li'ii.. I." Erlit-, I
i t4J..MMkil "'' .liiut. I..U.hl"I.1" 'J.lliiit I) \hl' ... thf lifhl I fur I I ) | in 1 G' DRESSES ,
!I. '. I" I. l ".' ; .. ar .. it I..I.II' i ..lh..1 inn till il ,iy ..11.11."II"'IIoIillill| : InHi Mi-I I I'liniiII: i I I ti', kinul' Muiliiuiin, | I it'll Huh .' ,
"
'I i iiiinilliiiif 'iniitriiimuy.IliMttt
.'..'"; :r.il.I :".:: ...1: i'L't. 1.1.ilill} mi iri'iiilrmauUlul I;I | -. I liu "M'lvi'linii,i.l'llir > IIIIP .Ii' il.li.p i tin"fiinint' .' ,. I.l-t ; 1,1., .- l li.: hol..II..III I..1t liinntl'iin I i I 1"1',., mi*' nf I In' ,"u-I) ;11.1.11..1.|.! ",|. j 'I'lifii.t i n' | .1l SIt' $ .h4 1'

,. ,. in <'iHUitiiit iiitf I unit$ I ll" fI trtflvt li/ I'l'-i-li- I .
lIIIill !
"" hl.I. t ,",14. : lit, 'lh."I/o iiiiii. : luitli III Ihrll- t < > In | u |
.,. ., I. :. lor an) of lln-.f animal h *-i lh.il, t i i. I
... .:. .r..11.,' ;.', ".1.1.411 I J' MIPV ;mlvciii'tt to,IPi \.1. il.\ S. S. llaiif* )' ; Vit ,.. li'-- .hnl., llriuiliiiplfi III"lIla/IIII,1/ tin il I I l.l, hi .'" ,.10.,1.1 hjl I 1111' Ii km.- I 2 i l..lii-V I mi i u llnV 1111'S I li I t'I S I
.) I ...n :ami o't I'fl /l.itV" tillS Itxap.l
) KMItUlM*; I.' 1h'e.. at tIIII i mi.I ) \ i.i' 1'111.1" YnUMlf IVniiih'if t I. i. it/it -4
eihuge tnllijiail I ; l
I I ; S ",I', ." .. ." 4S ... .;"4 : "Ihnnl. :il! 'niuil.l." lay ni:;hl I a Ifrrihlf linxii'jj I 1.1.' tjs.tl. anl, ;; InI "-'I'I|' I'I".1| | | Slahlfin HIP fnnnIrt I '*illfp| I I', HIH mi ."liltIUllllPllt| ill -Ulll '- t.ll'.lill' ...
."I. lii-k-iiri-r All-nin'r \ I I
.
.'" 1. ... 1.1..il tifiiam: 1 Iii.Iif.. f4Vf t Ilif I'.1. ; itmt -nlifiN |iiihlif fat "1'. I I ih.it I iiKliiniinn I ri 1 l.s' !'JrArm' I li.'tiyIP N.iltllH.I" l -

: I I 4'. Ki-ilH. th >1 letLititi'till| A. l.t.ilhit. i r""IIII"1. 11.1 ,. h
: niunlix $ 'I 11., l rlt'inli I .! Ifiy. mil i-i i"I"| Is w -"tin hall'ittti'ii.ilii.i. I il'l il- ,
: U .114 i alarm U( .tin-il t.w ii n"' i IP I Ilif OnillVfliv |1..11'1
;;.I : :, : .:: ,."nliniifpt'iimrkaltly, ilull. I :a I 10' :' '\\110 ". III 111' a "alhi-lin i : nft.i| 'kihoMi'io I : :, | | : I'm Ihf |... .. MK; Uauiiiilhaiil -
.. .
.11".1. I IV t I think l.'j'iiftl t t'l I llft I'npl'in.
.
., ; It hIlt il it i, I- ,11.1 I I hit I i-ull- : i I! kill *' .'.', .linn Mil lilt' .. ..1
II .IIII.I I I
., ,. Ili't-i vi '. 'I- at hi I uii.I I till'I .'f all '
: large i : < ,1".101".1 ,
l'
I HIP
|I.rl. "i.I iit I i.Mtauil .
I \, I' 1.1..11 ille. nr I Ijitij', ,'....1.1! I j. I.1,1| hy
: :, .. ,,. ., hut in i Uhi,411UC11i.| nl'it M'urrily nl' al; Ilif t l.iml-uy)' llnu-t-I I..iti | I ,''u that Hie mliniiii-lratii.n. : : nf atl:"i. .. I ; .. 'I i i"... !., n ai I k ,,i. [ For Boiitl.I
: ,. I liluln-p un- at dink. Ili-uvt \11.1; i-lin'ui'l} )lie iii tl.I huiulnf llitut h. "iau-I i; TO '. i: % ivi .U". County( ; ; .
!h., !;. ', I Ihf is'.l'liiug mi 111'. hit iiif ll-iuti-n ut'i'* \( .\ \Vf toii;. .a'.I..It.Ji.' h. I HaitkiiK' *njHinhi'i I II
4.' t "". .1 I If ;a. ,.. linn w..lt".II.< briux r IUf ;I : hail .ni-i-f..fnll) lila "ini ii I li'-in I liom I np fli n 1..1.1..1",11I"| I' ilninu.i|
: Mtt i .. | '|! iloill" ,",, llalll441 | nnl pli" linn" In u |.n-lilin 44 *hid, ..hf l, iut i- : \ t t ::u IK, I IIH %% Ill in- n..i..i t ,ii

.' \ ";. .': : hi-l lalturiutf: man 'uml nu n haul. The I .nllll'II.I.II'hn'*. Th* t iif I tc'irtiiifut| tiipiiifil 1 i iillir.mij.tly. I ll .1" '!$ ,", usg. Thi. Sn.ii.-U. |h..1 .\ uoir l I.inpiiiiu( s I Hif limit" hilo.1' | it ill t r I Itfill -_. II .1".liU.II| I.. hill, is,phi. i-lii'I !iu. Mi.l A It || I 'tin i .. I. .ii..I 1 1 .1 i-l 1 1. iiuiil* .. .ii'i 1 iHibili.1 ik 1. i .1

-.r: .> : I.o ..: .., ...... ':.:' .. atil4hi1luu 4'1* ..il.a$ tliU Hrillnjfiilallt i i>ni! t'u.I.I"lh"'r I ) nIl ". ," ,:;244l( nit I IIIOPI-al 1611-h ".t, ,'.Idl i iI i. fi ItlIIIJl") main' nllii-r frii'iiil-. IViKinulit: : it hi.jnlu 4lI. 1 1 I--I n .1 I i.' I 1 I.& ,Ill&. u... i ti i ,..

.. .. *.tlluhlf, a. tlirpwfrm. l lu hr :it t-utii- | nvi-liPfil l.., "".rl" I I ,\ 1.o.lII..I'IXI1'4111.: I'. < '. i- > n mi > M < .! f r H.fi. ill j ii ,
lu 11'1,1) u- Ilioiiitli ,.1| '11 raitii' .
tor tn-io ; : t- "11 .
"Li"Ib .111)Ih.. rll. I ll-.l- I 514 4i.l f ',111 i.i.iuJIII 'f'iiiiui't
".II .US' M \. .1.\1.," bu.iiu-o iivlf anil -> H. hulk ilit-l'ili. .I.
> ; *
1' .' 1 Bt ti. 1.1"..1"lltlu -- .iol, 144, ,' hfi In if. i iI 1 fii"ixi> il'I.I.Li..
,fl.\ II..I: ( t'... hut lillUiiiitiuy iu I'ir.'uIjtlnH. TU'tei. Mr. *. i'. I Ivuom-p, .. M I.r"'r'I 'u. l I'a.; '( I'rot'J.J. A. i
'I; <,. ''u : ,: '1 \ .1-.18 4 1\ I hit \. I lit SM i" lit' UX-, I I | I I I I -ail in. i f, 4'114.rI/. II| It .I

...- --' .,. . I i i. I prnlutiiliit .1 al early ""ll e I'"P %Ini'rktl. I Tburxlay lln-, nib In.I., paht our ullii-i- |ihmanl ami m-n'|, Ille i' ..Ut.I".r; : : l\"l.rd| | :... I'jrk. ,' IV* an- -.\hiu a;i'iiU I !1'.[. UII.llld"'l' *Vi... IUl Ill i I r.. .il an i I til ,11 ht |LuI)r p t |

.U.I..I. & ..t. I vi-it | Uu I - J l ts.'i, ,'. \1.1. ,' : I"M Ilif ..11.I *lp> ti, i1**.: ; n
I I'! ;
tint Lvflvr wuulil hnin-'Ll i li V'Uf .
t : .4. 1-1 "I pciuin.l) our > y...r.lr. i.nr ;> ; ii 1Ii l5'4 ,t 'I ii.* "iii I I
u.l
D..Jd. \.1 ir-itlcn. briilr' | 4 l.f Ilif
; at the of lln' fjlln'r.4t j M .ii |. ,ilili/-'r U II." Ix-.l in l hini Jill III l.tiui f.Uituln
., I Vni.at.il it'sd.-i mm lliiuj H hih 4'lui'r ninth iuliTi'-lin iiuu of i uml lii-l hn..l: 1.'I 1 itri .r 1.II.t".I., -' tnim| | ; 114 I
: :...,. .; ;.h! k-.f fli- J i1 i--. : i ISuif: Kmiu ., ni'. )1i.. i''i I .1 I ,iiLi-t., Si.f ii'l s's. I I-.4'IliCllt ut iti,:". i Mri& 111> nf .* tu itit
i. iiluiiitfil l hut ubuuiUiii raiuf 0 ""'ti'l4inl a"nuintaii.| in I'.'...) II I- l ami, I III" ) ;."" It Ill .in liii,'. Mr. I I. I ,-4111t114..4ll.ar4Ia,4.IViL. Illl.I,
".1. 111!U'tnut I ', ilnuxhlerofjtu Jtli J. W. I aril! Si \. uml II"
j .
: **\ aiitl ii.fl
ttun ,
'. ,1 't4U I.', I. .r., 1 I'. I I. ,in>-i'B*ap> In tlu' irau>.|i .rliiiiuu <>f liniUr .1. | waut: ami. i IlliiioU. A ","""I'r .. .. try 'll- 'l.. iii .it.v r... T* ill*., IZ4' Pi' i l | | I .--VU
I !MK. !M.IKKMI .* --
:' I'vumuv \ ll>:v. J -
lJ. tlir interior' It-t it Itu Wit-in ill i onp rlly ii I Ihc .,uIsol Il S 1444,1 Ii. $1451 lll* I, f i -
Imrmiu *
.
,
: I A IllIt'll' !
7_ 4 l.rJ..tl..t..I rr"Q i Moll. 1m. ': 1 'j.1 ilui-intf: hjiiy| | nt-ii ) s'Ol to one ..1 1 IOU ol ;: : ( $ '-t I4 I l.411414 t Ill-I .

;. "' ''I ..'. .1. 't.:'.-1'' E444.. miiul alxj .lialll.I'r.. art' liiulM-r geltcr I I .II tv in.r. UP. K'jnn. 14 i .. fin ttt ""1'111'( '', 11".1| rs it Il-I.| 'I( In I '"j\II .*. j! I ON-J Ui-II'" \ f I I( IJ, '4'4'uS mi au p ril 1utrh i jl .M ;.i ".nf tut


.'- Miititln uuj II.U-PII: I All ttl.1 I IH.IMI I tin. "It it I ft {!) r i\ I uili .1 $t..t. < ...u-t.tucum a''i| I. .Ka .,) ii.-! s .
tatl of Hiejnulr
.' Ihitli;,, .V. J.iiw. tviit K>'. | 'I" | 1 11. winK yifttiiiic tu l li ait'i 1
,. \ 1'. wr-t < 4. t't. wwea."a 1. .6. I t1.'O,f'll' .1"| ( II cat v.ntutt I jjil.i.tH-t I li .It" I It ..1 |.li: 'I t i .1""lI ,i-l, I I.t I. 4ll.i u. i i .U.I i .II..K .4 K.iiil.$; u 1.

". \ .. I'. .. .11.I.. "" "al ,l1cuI.l'ui| | iiuuy!| t rrnnivril Ihallk- .I lii.. I '.\V.. 1.1 u!.' ami HIbon'| .' Lill ai, iini -< $11.,1"1'| | tlint| |ti.| Lriahl iullt'ipa-| t f.ltlKl-1 |It..j. Ml I'.' lit f ..lit! I.. t 4I all ilIi..t.k,64 i,, 4'II. tI135 rI
I lYnit.ijf toil. : il-Mitl.: .' I.'... 'I'| M* --P-I. I > r i i.- U ilt, ; .
: ImIr Vt-ry IUL.IIV or Ii. .! hireturn.. II t. 'In I t lit H.f tv u.1| -t Ji..ti.. t.i.
.. a Lauliiiu''y u .rk. canraining | 'ii4i.r I .III"s I I. ii-iiluftl iu all llttirflllllU'M.
I' 444 ,I. ;I-..,. SI l4ftt I. I J.' t..1,1, i lie luun II iu>leit'iuiriiiili4U | .. frlu.111'ill'ulll: : : ; lI, 1111 |$ *<-ti l' %*-4r114" .. I' ,, :uil.sl.ll.14l..l-| i III. 'ii
a. 1 ..rl -- --- ; ; t
I tie r.n.k"I wuuturiat f III" I i..l' ll 'u.t' II 41-I

I- \ ..I' ;M UutUtlift \fit t"I". IDUtllll* *. of lite latii'-i;. Uiiu! i I Tl.f i-\Vi..Pii-. tSaI.aitiau"* i" llw I ill "'I 1 iti ... tt I". .l.l4 1,1 l,,iI. .*' t'tif | S'sL.'i-ii.| | r. .*1i4 (ril.-l -s \j'-l ll.iil, t.f '
i gQ, ami *rv llu-rttoie fully IHf.1 i.l 1. I r (. 114 r.1 I. 1.,1'1> luui4 ,II ,ult' II. I I rk.iii f i. I 11. > .innf 'MllH"lil i
t." 4- n 4 'J ami : i.aiu"if a i.< | | ju-l .tartnl, alI : I. : ''g-iriiy Hint u-.i* .a/lo '." ... 'iljit n a j'It| : -
1 .0 uuit 'l'I'il: timlu itwl 1 liiir !, 1 hIts' ; "hut. tt-r euh' late IVii i iI I"I'J JI., li.'lit.-I h" ...01. l ( -ru > I'. lIwf l&u.I I ttti4't. -

.. .: .' \ ;. "- .r ,titan .4-iti4' liiiir labor *ul Juuif- .\. (i ) I .\.ViMliin-i ('lu,iiiiftuu. I I'o., .Alahamai It .I"u 1"1 w... I '"" ml' atut| 1'.blffJ\ i'imIilitt| l ur.l .. |I''l" ".1- 1 1I M f. Jh 3 lit -til. .'.- .. 'l .*!' .tl 'f.i.Ul .
I '
At' .
ar.I I uM f M'-tl-a ,. I- :. t''i' uuuatt Ib
I. ,., : .' )' tu |j.ipiflit ruliu-! 'I hi. i tUv true iuniii ; 'take- ilK ruuni (jfmcri.' | .."I>p.1 I hi J' wham-., au'l| itfi-nili i J-iijlt t.) MrVii- in a utt'iu-f,u f II.. .. I II.- I I' i I .1 II .I' j I'. 44 $ i '*-I |.n. MO .l'l.y trf, if.l**' in-

.- rI .. j : iuttt-|
-----e. lull lilPt .t.. fut | l''j. .< II Iilt-ll.-4< IMtl Ill ..,1 n> S jL.ti.l l ts.'LI N-n V"il>.
);,t\: Jli-iil l.i-r tin-|t .ay. Lt nwiui -. I. ""t t uri..:. 1',4 tit-$ i on t I..(.|.!. -* vtu \I"' e ..11) |"ii| .-r of bM-iiif nil u on Hi** ha) ftniil, .hlo' |I.M-IM-. *,4rsu.! 1| t .1 ll|' ll IIH ll' III. |"". :| .itt'iii| all \l Wtftf (Ill tu -i \ Uj !tI l) V ltt'H.1l .

1 i '' .Z : 'I'. 'I < the! ihls'kcu. 'jw.liou.Vi .., lit|, < l.il-tm.i. 1.1', ,hit-it Wat i a1d.:4'.tllt i"i'lh > jlhbl...1.( ha. 1 Vt-ry inlp,.| I 1 U fully >|.|>lti.i"tsi. i 11"t "-,,(.i, (,m.lit !.. ,. *41*. I. .Kl i i.'. I. I*,* flli i. ,... VV. II. *1141 l 1k il mil'.I'l' I I I > Ij'UI- -
1\"I..t-W" i, ttk in. v L l t.ai' i I| Sill -* !* 11 n i.i 1 U lUt lX'I55Iui4ha.d.
if
<, I .".. Uu.!*;..., I IU M..l .. Ilau... [i.. iuiiii-hiu'| Uru lu>r, II t .i'. hal' .ulitl.- uu I I"P"l( "OuiaroltAiulaiuiia -. il'jiuit lju iiu'", al .1... ...... i-mj o{ I s "I 1U, .1 (II : I.' i'-.e"- I it i .1, I I'S.y .

!! ;' :.' !. ..uIt'-f.' ...4- -4' .. i-nif, iiib 1 1s' i -- ---. .1 ..Um.I." (Ihf narrow. tiihr j.ii-r, ilfir.ini of ir<..>iny. $ tr" 1'1/\111": TII 'I\: '-n., ''l iiii..il nl I
I .
I; .| .rilf ,.- ,'"' ".! H' i' Pr4i4I.-nt "1.q.tI.t| l! ''."rd, 1Mbjb4tl : itt ltt4 4' u Ituh4.w 1 a : titnrt') wl 1,4.e uliall try |I.< rt''n. ''>tn|< llr.l lo rt'liar till Ir -lfn nUll I 1 I lfrir ..I'.hiii.. I'.iplk, r tIq4u'i6 .ri| miiHiiii; ) : ) I IVl i-u' n uJi. .i .,uuttII ->, 11I.I.:
.
.1) "- 1'.1. I. .tuui-uiug .jUtl *vviiiii li a. tu. ; ..UI1g .I.rL up .," ibws I ilu v it| our Hex I I.ut. walk fully a ijuaplrrof a uiilo In ur.l'r .\ iisrrlti.ie i''aIl4U l1.',) uil! |." ... hon lUMllf 'llllll ,: | '
11 .II" lSs-I4l'i
tt.t |I'. ui. titikjctt iwirning UIM! *' I.} li.4'III I .. "Vil, tn I 1t', I ''tVu.'. ami I! | | .: 4114 '. 4II ) I- 14t'ltl.lit.
ti, -4rli ll.l : .
: olill lL'M, k.
,I. "mift. ir m.' .I o. .!,'. ,, fi..I------ l lh.! I t..lis' .I 1',14:111. <'rrl..a. ; < : 'I( li.f 1.arllI. -.lir. ..14lli't. I;iuii.-I | |I. hiiit| | > ttt it iai I pk m lt'ij'4 l'iil .
', .iU ; ) .a. nniv -"I.| t iiii nut- ti |11 li : i. I'' I !.i I ',_ | 4llv im.pt I .
i. ,
:1' I. .I.n. I. T4.i.| hi..I. | >if nn-ul lirntiii.1) n il'tnlit 4 .1..1| I 51 15 .14 I
if 'in i l 1'r! 'ill ill* 'l4tluti. !'II. i. ". ; 'IAI.I.,11',1| I. at 1..1.'I|. I l.'uli..i; .1| ""

h.I i .i. -. I .1 I 'i. i i i.il. .Ui -1'" I. I II r I 0.! t U t\. I h m ..1 t I I' t 14> I t ."'.1.i .-411.1 .1"1"( Wll Ill .aii-fji-iiou lu all tl.iliuu, II. In.iu ..Unfn tli4il', fo.II., I al'li-rniKin I 1.'. .lini ."i iUo'tlok I t1.' tI4iu,.; I | I l:> I .I. r I Hi l-.i. I I I II M.iti I .uilili-l,

'Ij. .ilU' 'i. ii'il'. ''i 1 ; ,l" I l I. Ii, I't lh at.hiu.I i | I I h | I II I I- II. .1,1 ,l I II J | ilf |HW
'1''" I '. I \ :1. I. 14. U' i ii. 1"1'1' a dill I ljulu.l'u.il| 'u'110111)| I.. |I., ; Sfjn.rii .lUll| all olhtr- "iilially I, rUli l- .. t.t i..ilLI.A,

f \ 1'.1. .\ tIb i .,I' ,..U ll'4 .|tU-utt-p. luvit 'l 5 I I 1.-r-lij .)> ui ( i i"I i l U-tU, 11.1. I )
- _i I ', ., J.I .. .i'r._ ,+ ,'' ....C.W"- I _:..," 4' ;
-
.
o. .' ', ..,- .
-'' -
ilL- ii.'OHi _:. ___- -I-,. .T:7i: : ... .
'. .
,. .. .r- ., 1u ..f-1. : '
'
'yo -
.
: -- .. I '
r
"
,, :
,
.r
.
C. 1" <
..,., .".... X. ... .n' .:1 ..; .".J" =.
.


l'i I

-- .. -

'
t. t...., J! r-,,ui 1. ., 1 1 r : :.r I H'1 1 j".1T tutl


1 ;.. v-.. .. I i .1! It' >" !. ,.. A fir\i\ ,Q llll. S II. .E. TOAL C CO. CONFECTIONERY lC -' l Co."E3I
"!< Villis &
1 ( )
"t ( \i I ;
n .i :ti i .<' .I ; 0( "":, .: 3 -.rA r _" I fir: l 'V j (ones.) .
l I" !hI-I !
\
II. L-
i ; .
..It t H. a U c. q" ., STAPLE ARTICLES.

"Wia'IMI: ',' < i ....r.\.r.-I : :MW JIICTT ; U.'OU1), Foreign and American/ -I u_

I .v i 4. it Jrn i iiff ",... .. A. r.1 .f.! '. -I ;r. i!,. ..ti" ., .'. m 'n ii.'., ......, ... ,hJ'J"'?: aTIiP1I: "
> ,.i ii .. ., .. ..'.. ? .. -i'T A E E
... I ::1"'I.'r. i ffft .I."I'I -*- V n ,1 he f f .f*.l to .mat JL D J "
i J' ".r. i ;I. ,; 1.:1.? .' .. II" .. .. ,. l ..rtiriof .,>'' ....l< 'b..IIII.I b>.. atrprv MARBLE and STONE. J" .
.. I ,.1- ., sm tf I',< 111 I' If. I '" .. ... ',. -i- ... I I' r. ....-..., or rrt ),y mall r., .

"j .,' 1 .. tP. '. ... ', ," ri I. \ --- .---
>t i n *.i "I I 1 n t. 1"_ i. c-- >" i.H.i| > 41. 1'et.ii. M t -. .
;, M i I 11. \\'. .' I i- I .
,,'1..: I' I, ";" 1" "',' '. *** 1 P [ CRC'U'. ASTHMA hfiONCHIUO.rlUJk .
,, i I! I 1 : -tn i. i. i J"- -'-Ii'I. S i .' ; v ,"
I I /b ,,' ." ,. ... '" 'ur "I""i\! ,J.o 11\, ,,.. ; fi f KhUfi/S: / .It" -i- .,",.KIIMMIM, ...' ;. ,. MOM'.Mn.YiXMANTLKS.( ) ; : t \ ." : > :
I -"H" y.,!> .1-.. fl.- I ',f lit' "I: ,' E C. :. r. ,

.. I i-' I'nl I a ,.' .".1 t :' :!t'cat > ..' ;a .... f.. f.l: ,. ..' .. EI lot. .tLHF'1SN'S -''' I I SLAJJS I I H'. KI": i rtt: SMl.' ..j" \''.i! .f. I

:. f' c ". f. ,. ,.: pirvi; : !JNiMCrlT: : "-:.Tr: % .' xd'n: /\)..F \ t un It.!"Ii. .11. Cutlery. SliuM-N., IIiK1". AMSiiihllcry.. ( ili Ii : >, '
.
1" ., ,
I ,. .! ". .. \ ), I- !* t.. in", 11' :'n !.1! j.t"r ,.-. ,. ,"- ,. >t.._..' 'or.... '. 0'! .\ I''. "I' J' I ,1 :r -rfit th"* great ftr.lill., n' i i'jiint-i t (Oil-) UliuIoiuitirHrllowN I t ) I

i ,i.', .-.,,! ,.if j'i'\f\ V '! ', __:..I. .'..:.. __ l'tnsac: F5.1.. .,. 1.
.. ., '.' !Marble Sto.ic. Work. i in' .irpi- <
: .
.
; I
:' "....1 hn- Ohlt ill f.I! .
: 'M
>
'i
l. "
I 11! .. KEl'ttI
.... HENS i LAY tl.AI.1-
,
"'1.h.. II'"' I I i \t n' \ MSJno.Mooney lit mik. tt., in. < i:
iii I IIII" ] a !
.
.. I.\
\, I Itit .' r'-t-("):' ii l "'"1'-: ii ; 'n. : ; .9lt ..
"jMHtf ( "l Unn'
( f ,u 1 ... b. -' uk. '.'" r.t.p. p" '" \ "
i '' ,
| | ) !M! 'I. -i' i tfifil., i-< t t.hi ILI"I 4 u. r.. a. :. -::.i--! : : --.. -- 25 and 27 Paiafcx 64troci:

.' '. ,
f In i i 4 *:c.I.l ti.il .MmJ f .d-! '" ,. < ;. Aiimixisis' I ) tat a m.M .. ,

fI..1., ,. .: K-.I : I IM h. I I.t' \." I iir: i. r. r..\'v< ut \. II; \ I NMIM M > | M. 1"14iitZt. ; '1
iJ'nHILLI
: :.i' :' I I. i '.iit-laitM*! '.u "jtifit.; 4n.I l nt -- ARD 1'. ,j. $
/ .-. .1 M I f .c: *n, .iI.i .\ '\ . -- -
'
,, t < .itli liucrrt.U '
l n
)L .I ., ,. .1. i"i."i.. flf> i .l. ,' i 1.. "! Xt& I Ic8llr1 3
'i, 'I.Mill" 'I.t I'Ii; utiC$411-r.$ :' ..aM $Iill\\' 'gm iH in -iirfr: ANH I r.Ai: : nn\: 'i. .\ pti'F-AVh l- intvr. *. I',',

f iii'trnttiiMit\ J 4I .' ,, ..... trw.uer.' Contractors and Builders. SIElr Firt.Clm Err Rme ,
t ',., .n. I. t \.d.IO'. r K- . f n ANH "i-IKr-'. rrvrinn .,-.1' I'UII. 1 I It
!
l hu \\1. \U.I
.
'I. *ai \ tlu. tt < *' Jarn''liifcn IeiC1ffiildiSB
....
..
f., ., .If; I .I, 1 "I.. ;/'(. .
> I-. !fI". 3 mur\ itiinL. fir --' .\\r.". "'.\1 IE": iiii\' I I nii'' :
; <
.K; .d..J.\ 1''I: J I'' : fli'! :N II C'I.\ "JJ.IY. t
'. I .. i.I. .u,. 1 < tj.-..t It i* a w" .fe.- < \IJIffVf.l.- Ill ( < .II.;-. \,' .\C.C--; .'- ....
r. .
J
> ( -1 > \ -I ITI.II-. )riMAMI. on.Mrxxi.r. )' te"
lrli.! .< ill all ..f vntl. (.rlli'llie |t'i \ H.IInri I : .I >IM.. i1. I. !
ht ... P f'' '. :"" '. .1.' .* iiMiii-: --n .\MI ,: 'J--! -.r[ 'liI. O!:! )|,,: Hotel "

1 J. 1 '. '.',,:;, "i i'r I tfin., '4) t III"t 'p II I. .frcnil City -I i I f \ 'Ii' :ii'.\ I -I I'I'I'I I II \\ 11'1,1' \\ \ ... .."

I'i .... J .3tL t -. .1., .; i -::.> i |>a>Ni, .1!
.'i ., 'i'-ik 'lli! cluii'. a
I"i i ..I I "" :!'It. ; h,-..".. ln.i\ti-i .. I.t4-.. I.;1". == .C'- -f- :

H /. I I. I' '. l> ,liarrt I .run I.j I. .:. i littl! a l'''i| "f f.II. ;. 'JyJiiK; N\I.f/; l. \ Ed. Sexauer. Proprietor. .- .. i. .

", .t.ht -i:iI. ,1 l < ttin' t !gvl |"ttt"rinl. ,itruiik. :'I < L" :\ L \. D Jo: \. .'d ) hit i'a'i: ': u. 1.1 1\\
t1 1 tttter liw n" rut, lo : i : AM ) : LOAIMMJ i i { i ( l' .1
'IM i < "H a a BHII ( \
: 1./l I I. ,l'i. 1 I"i .i'i! If. v ci.t! -it' : .
-I,III',, !ItO itrjnk, nil tie 'i'i.' t\iTir-:- : E. J. COOKE. Clerk
r" ', :::" ..;:: j ) tip| \Voo( ,( l 'riiniinj: in lilloI' iN )JJiMf. ; tH.} 1 ("'. ,

I .. 11,. t,. l/n...i'ull} ; Ki "1.' i :-i 1. HH,,.1! <.11111 liftik I lo IUBII. 'lift' i Drv) ( CMMM-! > Notion *. Cooking and Heating Stoves, Grates, Etc. .1 .

... ,','(it,-I. it 4 $gnrxl, j; /
I \ .Ir"! I. 1.1 .\ -I, ,, I. fl .i, r''ur.t.ui -- GOV.RN1. 'NT: ST.,
I M, -.1'/.1.! \\" I I' '' !i...j. (C..I. ,".1' tin I ic ill" inik., *u.I Ifilit. it '>jroiin.l, flit h-.ns -.lil)1I-i : iuuu.iht.tIiE'; : 1: -,. \fIIIW\, .\sii WI".IW:1.': ,us''

1 ."i.". \t.'-I \'l .-.i. :lilnMit .; ,ir ''' ii 'i ,Vt. :, .> fiiiylily tilii-trf. Mf IMIII ( .I.JI-: .'1.\\11\ : 0' .\ V -IZJ :. I S-l I 'II, P'. i ', II 111. ! i i 1:11: < 1.t .:(:\ .

-. .' i ;n,.>i ..r UK' retort" aul) t4l llIl\II--.4.:
I' ..W til I It.--I v "I l \. I II : .
---- -- -
l"II.\ MI.\ : ; '. KM\I I f'ul:14I'N: ) -, ( .
I .1.1 i; r. 1' ,, :. 1'.1", ..(. W', Vi. 'I 111'1.;I. t UM !it in ei.-r l that, ''It,*., 'an'v'I : I.1'O'I'LCE: : A'IEVSAgue /1.1'1.\1' .. -I. 1:1' II'I

f tt.,"! .; iu, time innrttlti'" I liar Mil t.KCAf.: ; MiM.IMI-I( : 1. Ml \ I.
; 'u,; l < n rt"'I'( :J"l:! :.1'i iI '.. .. ,. In 'tinOt, mri.l 11111.U **.filitIfil Cure) J \, ". i Their : .',') will !IH- li'IHi111',! I I 11 I : .1 i ,., !II i tin-. ;"IliVe I r.ranchc--) I.
:u i.' llur MIme Itttu'li \ 1".1. ,
mui4 lij mo.
ri ( ...
\ 111
I 1",1. .. tl-
I: ''''I-i. .:. ., ", :. : .. I4ak-. I.MW -, I in 1'liiriil.i.!
I. '. I : a" .is i \ 1'
: '
:, .l.% !b.x r,.. i, .!'n -:*.. .. i .. .I when t \\ -ikin|>, Vit, .1")>> \ It (. i'iit :Notice.: ; .tllth.iIIi1' ': ". '." .. F ,.
-r f' i l'I.II.II"r cut :awayI f..III'. I'i i, .. .. H.I !I' 'r !1. I '.. ..,.I. 4. .nla.t.-I' f..r .n .""I.t I I .t la-or. ,.
; | -
I R ,' nni, J'..ii ., I, nu. .\1. LI. ti' ."frr..Ii .. s I F J' I t ." ,... .
i ,-I.-! .t, at Ucr. *>li<- ,IIIiI'1, '. .n 'L\1. .f H. .'t'ii'l It. ] ." Mil..-. I.....'U MfIC.I'l '.. A I ( ;'J.: 2"I ( \
:: ';0:. ) .. ,,. 1)\1\1"i i r < -i.' t I- t II.V .., ,' ..>' ,., '. 1 .,'_ S '. .. \\ll n'' A U U ,
,'t'.ii.,: l.'H I ouM' that !ie : "> i .. ... . I., U A
> re! w aI : 4
< I I' M 1".r..r'1
-, I -. ( ., I.I' tI t- r i i' i Iai Wt.Wite w .
I. I III.1' A. II: "II, Ii ", .u i r. .. rlt. -II.ail- ".\ M t \\l | | ; | af. l "i i
.. ., .. .tI .1" : F .' I i \ I'L""I'I\ 'il'\\
tl l I
.1"1
f I rt r. a". "
I il.i, r Mi.l, \ <;. .1 I.-1 t r:IfU' I "i tilt I HiS'I) cutliln'tn .'.Irinl ,T. :[ U ',. N "Ill, .. %'U ...I. ./"oI.s.I -Ii.' _., ."' .<. ,,..,i.. i< .'*I- T r''. I in-1, 'i ii o tat .. ,' ,. .,.fl: .1 IS' ...II.l I .,. \ ; .' \ \ 11' \ \ Its

".,,11.1"" *, .N' >t Or\\( :tl''", l.tvi'.it.. ;* ''i ti'Mi "Ii 1..- III..... n i'Up what ..li(! f.,t. i Itu r"u.'r i! H .1 _!:- 'I i" I- M: II 'I.>. \ \1' '.U! \.1.I \ f :"yl'

ill I ln'r 'an' ",....I ilou' to u liar a'' 01' AHt.i'i"li' .."tlll..III.I. '.I..11 / ," .1 i 'Irl'| -... .r. \\.1.:1, > r." 111"' U.I r' t III: i l.u \MI i iM! i: i \ .-
n > I.iI'I
11,1.1, .; .Ur 'U27.1.in '. 1'1111 "I.I. I.
.At: l \ t [ .1 : ; ,, ,, .11 I. t 'i ,h II'i Ifl-'? ... ,. l > -, ; '
t I saI \ it:
-t 11t
I flit %'''' ti? h tS "I'( *$1! I irtvt:" rr..rr-_ i I I I! : ; : : I I i'1 | M ,. ,
.-" :;.Ii.1, VIIKII.| : ', I r. ::1'. 1 II: !.. AilclitHi ('.ilifiy' ,Ilillfl Up" KM 1111'1".1| | II jl :a CIITlllm'r | :" v'HI 1 .*nt I *' of | rowti| sna: "fo.'I.! t." .fttti1* % l .I. u .1'i (ph I \tt\f- i (j-r .' r.Notice Chfl I: >', I:. I t, I ii' Ii .U-u'. .\:11"; I .. I : UMI.'lvI : -. I."

I : ..tilittt 1" ,inc. Ji-' Ui .1 li", Wa. ''' h.Ian! .il\\r. i.\f,, |Jl. aw '11"'I.Jl"| 'h._ .. tiIfln4.' -. till I I i "i ..l cm o'tjn 1'1 ttl.l4Iltt" : I..1.KLS. 1\.1\1' .' ,
: Jill, I
: / I I 1'Miii' -''1';>''' 'I. r. :! 11, ', 1\1. I I I 'I l I.-N: 'vihiti.-: : .
Xife. I' f .',. 1I
< H > 1 r ..
| I I. .III u ;,1 S J' ...lr, I h. .r. It. i .4'>, .
'IT." : iv. '1'/1..1., l i i' Si I ....1yflJghy.| .. *, l I.alldl,, it l tpr tin- -lip liani'il OTIT i I.i :, I ll"". ... ,.. -. i .. I. .'" '... .r'..auI,4.a..3,.f.. v, ,.q, iItur, .hilil ', d.> I IIMU, L "lj, \l i.i-: I
; I .....1| .. -. .1.I .' < ri.l,r .. i r "M i ( to CntMin' '. .r .a' \ "
; lii'li lii>r '" "" *n a ic.ir ilr.np In : HI'I| u- .
'I 1/t.: hill' l'r d li -- i 11,'.' I" "i(1'. ft.iv:, niuli'li : } ; ".I\1" h. I"" 'to ,' r I I' -.. .Ia.I I. I** rrfamt t lb(* iitnnr) II,. .

r lilr..tm,i.in" < ". :i M.n' 1! ll'>i'W3i<*r. I III' k tle* i up" nitil' drink 'i. \ l'r.\I. lit" \ i-:...i I... ... "'. ..11I' Dr. J. C. Ayer A Co., Mass

V\'l (* ?? ;. 'I 1' ,. I Ii". u.-il'T ..u' Ilir. Icar, ,t.n' ralin'in; :i I I lli tIe. .IS't! 'I In'; uf.ljtuii' "'n A.i&l I 1.'It l (4 II.! .1 I a '"I i i I i .': n : AI I bt I 'e"lO.tl. t 'Iti I'a-hLutt'un '.. flames j i 31 i oDonnell) ] 15rY I I
.f'iiii! li ,.1 I i .
'''", a % i 1111. rs II i- < V i I. "i,.. '. t "n n I''. '."" ti* ti .11 I Iv. .... ir t I- '. I.. II'.SUV II ,l-l.i: II : I'l '1'1' \ ) ( 1 J 1 ( .
1 1.\\! I tijM, ii| 'il 1.1 I Hoiil'l ncv,<-rI.Mtifu ".
.
.
( .
tt IV "IIli"", ', :!!II1.) r.. f",t j. r 'i u '1"j I i j 1 j* r ii -i :. : i. I'l.xi.n"iiii' ".n < ,
"
I ilimk 1 i wif.tctr "Ii'' 1 ,. .1' 'IIi M. I I. \M.i I I."ii -- --- - --- .
.i. r III < njfin : i I i I 1-it 0'
'i' .. \ 'iiitliin I- ', !I.'II I. >
Ti.
\ I.; "" : ; it a Ih.) i ; 11. x..> ",i'i *. I i'i i 'Ii"i|.t'i '- .li! h. -I.! I'U..T ,
.f..of) I I l.i.il IHMI ,''ri"I.III'lor hip |'ii-r i I" ,. i iitMiK. .. I :., nii'-i" ,.'. I I- M..' .1 l I'. : r- .m, ": -' i -- ; II'I

: : .\ II wn I"' ''. : H\\ intt t jrnr.*. atu' t limit I nn* $if"11' '10 Will Ij.h i I _I.i"_ ,7.Iti't .\1"I Ilor -. -. W.L.THARP, .11'; .I'; ( )>1. .;. : __1---..r _.__.._., ;: ,.

) -'l"i|1'. Vuti ,Ixii_ s KIIOM. nliiiitunn llint ,, H" I' .
W".III' :i'i I i.-k! fr (do nU ol ti-Ilinff <
1 '''fillip. it 111'11111. i'ml, nn, all 'In (II". I ANH : I:II I IN
) :
I Ii, ,ii I Hi. \ kn'itr' : iu n lilk to tlritw.nl ; ( 111011 1 Iiccii-f.( ( : ( 'a. Forcheimeri CONTRACTOR 1.11:1 ,,.

n 'h n ..ili.'iH" k 'istt. ":tnt': di\c me Miioilicr "Ia.4 of tat.r.it. i i'hi'ill M t.

." NORTHERN AND WESTERN PRODUCE t. .., ,
flartuei4tr.e I- I ii. i't: Ip It I- .i.
\V .in it a fl fiiiisn' ,IH-. OIIHrttirric'l. "In1fit 4.-I'" ,I' f' I "H l 1'1'.' I. ,1 ,. t I' .: ., ,
; !. I h,' ,i 'Ian : ulicn, It Mian lK.itneIlm < I i i t... II.....,"."". '10..1.., I ..uiuil, >, \I m tx- r

I : 1 1 i.II.... 'IVI!. far a ..jllllr. t' lnir Kiiti-riirix-: I 1 t 'iiiiiiil.. ..ili.ni'r I."1 i-i.' t 'limit ..I.II I II ,. t ii I "slid. : i\OKTH.; : ; ) ( lC\I\IRlI'< : : .sTKKIIT.Moitn.i' : : .
I ;,..-a...ilti. ami\ SMUUI I I. 'lot bin' : B1JILDER
I p.i- ",f I ,
IMT
fl'"II)"t n |nnii" nl ...in.. Inoinnt .utI) grn- I. 'Ill mill I I *|. 'lilt' I I-.t.r- DRY! GOODS' and GROCERIES I.
I "Mu..i'.," 0111011,0.. :S>limiiiiliiiri, l li h.i h.f': : ; .. ,. ( ( .
f i tilt I hit, 1 1 : 'mm iv.mni" filing! nut { I .v 4ae II.11.1.. .1 > ) ll ui* i I-I .1 1111):1. : :. .. t
\ "
I I./., ilh I .tii.l ..I'Tall mi-< It. i i her .|lsitI', "> on "dull1 Imf ill' xlvcr. t t.ii.. t tul I !h, 'f *in 1 II' i "',' t n\ 'I l-i: .'. I 10 "\I.- \
(" ) .
.1.... .. F' 1 I'" : : ; ( I. \
r*"... a. lltl> fl > \ 1 UVUM.: ; : ;> IJLMLDINtf I I i. I.Iiutiri '
\U'"iin'i.. ,ih I ii) li"w 'lit-'II..lrll..llolI.J! ilf-riiirnl I v.1 tane haf oiiil. I lit-I hal t ,- ,U-r I I.", ,I-M.,. u* ,iitlHi. i/> \l I 1.I. In .\. t .>' HII.III'II.I; ; : U.ii f.-. .. I

tin 1\! ,ll"'v $ njoy 'Iii [ inun-" |,i/citeM ..sstrrbrlse, vut ou, Imf .,.-..I.) >'".-.. apr >,"\ M.i"' 'Ii* .' Kimlh goliiK i > '
""I' \ (..> I&ei.| ifwlh. ( ii-i'ii-iii." I't( I'.I.K: ( -' ;"I'.MK.: : f ', ( ; > ( ii'ini : TOOK.( )( ) )
f-h| "1.1 Ii, ; iii.-ii anIt1*" d(1111b"'I"lvl! :. |!! it"I," I I': ttK.V .tl?: A ..4-... i" \ 1I

". !VI-IH" H'.nniiii can't |I.M a m.Ilinvr)' :!' "U..", } Ii""i 111 iLc ilot' ottil l 1iie-a! | ?" tti.lli.I ini.1,.ToirnM" r>'.l-:I r 'I' *'l. t. 'I 1 Mad. S \ir M a'l '

>,lnif, niili'.nt;I tiiriLlnit I i I In ; miiiiimeu 1"I.IIl'0./ ....... .10;' ii It I.'...."....i > '. U. in .r:- 'M..lrl. .*...>. Pensacola, .. Fla. Perdido Planing Mills. Elela OIOIOI, in l m W \ 11 I.
.
Ij. u** l nfttU sit> 'I' I *'.I(< u 'to. x(.. *'*-1 ,, t .
la'i I.. I 1'...' o il'toii S wltli'tii I giiltlg In. ,i i i "\'}', l'am'. ni"| ciilU..incI \ ., r".I-. Ii JM t "tt "i. It".N ''t !-< 1 nn-i.MiKM' : : ( : I i\ .\ IJ. 'IlliXu. I\

.\ '% .."'3" nt'V.'rr. I Imby) wltlifiili i 'not unity ni'i' mine, K''iili, 'IH- ..,II rIila'asJ I I Ii m Prnh't'' .bi" ,to 'i' |I'i'SIfiii( ( I.I; ',.\I.\( I 11\I ,
I J,, IK.., SI "'M.I
I -i itiii"" .1", run ,In It : t umu tntrirn A' .t
) I IlIkli:. IJ"tr"lIu'fJl'f''III'ur' ,n viii i! I I |.y Win lliitt'r! | ..
- ., n iutay willin nantluy to rum bat, t In IniiKtul..l .
fr mi it.V.uriiti. i : t, I lh.1. V "f. '-il', I ,
I ." \.IKuilu., liii! I Il-I-i- niul.-, Work ki it'L. t. I !
I"I) It *I ltr- *it>li.m : ILLINER
.r.1
lint' nilinirallrm,) S|>|)rulHi- ..... '. ,In i} 'r.1 '
!1 |1/r.I'' .I.IIIIIf". ) < I.leira: lU't'i IIIH|. I tm. .1 II. tihu g "U SBLESSM3 TO MANKIND! !
t lion, .a I IIItt\I'ii.iri ruun&.lat,, tosi on tin: l.i' 1k-air >! ll'IO u.aw Contractor and .
jiaii: I l.1! .Unat, *. l liii* .. I',.
all.I Ill'u iv'II'| |111111; Illl'll.A nil .|l..nil' cuiilil' liul'1 maui t all liiliin/ curt II lf" tfT r t tJ m"M .- .1'h.Cnl.i i ,M I \ iVMl.' I'.liSM. "t".
I It H ulm i ; lt;>..iVMr" M U I : ; : : .f i Mill I.HIM.; |lr"l.rl't,r* H> kfHiwI.I.-Ie itit. 5*ialc I 1 i --.- ( ill
inin, <>r rttliUni, ImliM$ the/ ruin IMI- oil. ? l VII rllrl''in tlis Imlmr' vo* III )your .1 .:11':> S, k.1e ii. I lf-iir. r 1."JIoo.\I.\a I 11.,1. : I"I ,.\. 111:11./\1/ .I, il* j I..r .prt,,.'*, ami jr'''. \\ i .1. ., I .i : >t \ ? I I'- ..

flU.." it >li-iirrnii,; lhi> net of hl, |inntil'i.iK thump! unit \il "u 1110 l : 'I I 1. |:!OKTClinninlM .I .." IhiiinI. 1'IUlI..1, t K: *llliJnrrt>...W. < rl I i AI.\V/ \ .\ -nv C IIM ,. i -a.i vi" -Mil r 1I.Ir.i in li4" ,a r tH."ml* frm.., -n*> ,hi I.i.* I U I.I.It).j. .-u Ia. i ir i ICIAI. UAH : .
J-hn'
i .i "mutual, ol" f4liinli lmte \It .. A.I \ : i I' tIlih !N I :,
; >'- ri; \s 11I1..lh'r'( 'Iv .eli. or "lv J < ...''k" El l Mi-f..i. -- I 1.IIJI11"1'1'1
bi' .inn. i u i II'.II'"IU..I.'I i cUI1I1'huLtun.| !I. ttl-itu ,. \ 5 i. ii" i ,i .i II u -I.I rIi.
J M\ I IMa
|! ai.inl the l->\uil I,li. ro i>tirtliii \ j'Ai'i.u: siiAi .. IKl' : :
|| I I', m ""'|1".." h.* C. WIII : !": .MVsi, | lililliM' II \l- .. I / (.'IKK 'in
I .
A W'Ul.tit$ ,,1\\,11,1' runic'* )her fmr* In I ii n iiiliiii. f..r"II'r. lin.l.iiiiilt'ii ititv II. lie $il I'fr.IT.T ,ii I.., \ L ii-. i"i : Ilium-,i. 1"\I .l.-| -I .In.1.) ,nli ,ill "i.I .. Kupfrian 'IIKVI.'no..4.1 IIr
.Ii'.1'i !1.,1., unit ,11..r. willci' ,'. .. t ,ill, 'I I r i I't.I t i 1-h.I ,
I ttuini'ii ; : It 'I. |iUni..i.ilVi'tlii tn.rk I I ik.1| 'i. Il.( n '0.i n II i.i 'Mil |I' il J..j I ;i' "I| !
i i .trre! III, hi lit I \ hifilkil, mil; "oIrvllIl..I hr >rlliiiiliiijt,.| Ilm, I ,il I l .1 IIll ll.ltlM.' .l.lCMIIIMi : ( : : ;( K.: "J I iMiffs "me.ItM .
I it I : a 'in in i hnlii| iioi 'lilt \ ,. unl I 11'.1 i."H''Itlr' '" "I',i' .. 'in | |> .r 'X.W.IIIX1.t.n
It ..that: li,. wife Hiin'l inA |II. I liuji, '11I,111I11.) | du fiuii'iul! oxnriile I I" iul.m. .:,iniliiri <. '\ .I ", II. 1 n'..1. II 1. 'il-l .r' Mtl-I.SIKI! I I I 1" 'I 1',: I' I ,I. > r .' II llliirlil, lii-lurrii l'il.ili'\ ,
4.. .n.I iN > I I. II \\ > tll\,,/ i' t. I .Ii ilixl II.I ) lin NM| II.| .
''', \ : Vat l dinLI i .UJ( u UII' ; I'MIUMIKM: : liAINsou -
; iuupi' 'i 1' ( nu I
".nm, 'ii t itn i..It11\ i n C theatre f"i utIij If I I i- ,,,t-. nil. ii it I .1,.1I.1.. I n I n, j,! "GLOBE OJ \ S ,. .- -.
2 ,-' li'.iu-. without Ki-lllnu\ at bit I n.>w l 11"! | ''"' 'a t I ll I 1.\0' lii igli miami ilut tur '' .11.I .' Iii'' I I. .1

t.. 1 1 .1 Ifl|1" il I ui'. .atflilni. I tinliMithai'hit. nr t i' iiltriirimV"' I \ ;uUIHMVI: :, .:"muI-I l nil O;;. IV i I I',. . i I I'' .'lin, "Ii.. i. /u a.i- t : l I HOUSE." I I : ),) I. S I "t.'"Vi, .I..\! ''istie li'4-Oss.,itI1tmo I ;.1,4: $ ant 11 ir<*\i iii "

,1,1. '.".IIIU I lint fur want .'"f frcub air' ; i. -,\'b I mini-- Mo.Muw' I I crmM I II .. .".... .. Hi !lo'\) ..ml I t'..II i-.t 'I "..-... "i| n tti" ,0.1. \ VIv t. vtr fefttili' : IMv, llUtiMi. J., v .'.
i ml 'lut, i.. |>n) a Ii.I Inn'r.-l Ii|1"1. I Ii \ '. II, ll 1 i 1- inn to -i I u1:11:1: I Iiit iti .. .
.n man ." 1. II I II ; .1? -I-- l > If : U. LEIKAUF : 'i i'nl 1 F. U.'I'.I.| ,. fr< .n ikU
I Imf nrli b.ei- "I' "i.." ham of ,on .m 11..1,1 t I 1-1.1 l ..1 tin I Ih "I l I.. ...u. .., .. l I I. \ II 1',11/\, ; / t I'M.a -, .:. Imported Vi"cs. Liquors .IHI> *.. .r.l".r., 4.-t'ilai.' *' nil I" ".

Win'n :n tvonian w.inln |i> rt, lriLiiniiX" ,lui' ? I ..ta.I .till a I it.11"1.t.r vet 1\\'. I."..I. I' I .i... i4uie'.iIi I...iI I H.I"I ",",,". I I-- ". 'I ". ,- .til, I IGrocurius \ i' i-u VIii! lit. r i I ii. unit ,IVur.. a.rtn.1. iKr.iiu'-m.'i.t. ,, (1",, I IIs r
,lie .in lien 4'1CIGAP.1S-- \I *. rthi. ; tine a" ; u a mini 1 11111
"
1 >ou Milling' iloi' I., If"I!:itnif, nuil i-K.-r.i\ 'I. III' ".,1..111 I. I- i. \I. \ t .
\\ :ml- I'. n'I"lh'| ,'liun.iyi, : hi* irf<>iiiU I twoIn. t' ,,,I'.imli'f t ( Vl.l.IIH. II >.I tu 'I"i" i I I'I ,. I .i' i. 1".1' 1.'t.,1
) .ui uml ,t linlf I Irt 11111( I.. thrvuil i unif'lii .'I.'II"'I''I.I | 1 I u 'I' n i> ,I.. > li-i '. TIIH i : IJKST: i '..a: ..I.wllt..rr.Ct'I., h.II'. T, uvi I .,
I Nut l.llii.,* \\ .il'-til.. ..I.II" .Il Ship Fi1yllhltohg11 .1'i 1 11* \.1..1",1.l ,1bril. : >M will, i .
-. u intnii.iM ami' I. II nli. In I l-il H'tlllUl| I 1.PEl .. ,II_ <.rMiiviil, i--- (
r..I. l ir.iit I 'n "10. .It. f I I' i.-. i iI >I.I I. H HJ PFEirrBR & II I H l.all,. I'1 ,
..
'* .nlU"i 'fin' Allviti. .. r. l | | .. I a nrs'ii..' ON ir.\\H. "1,1 | l '*.'> of i l'. '"-."* ..I I i ,
\VIm n m .1 tinni'in i- ti 1>."I liy a fuii'l1'iv.T I |>r.iiil I '> |I''i.r ilm' iiijimni .r in f '" I I i-t 11.1 I-MI.II' iVKST i\ ..5, rIMU U tttir nf,*rint, U iii.t U'..!.14I
for h.... lii-sirl !tii'l lininl! ,ansi Mil} '!, i "luin'l I '"fr u t thU. Ininillc, xtiil a !I.. "i Ii "i UK' i-it '.r 1 r. u .s-. I i a I...ii. .; "< .'< ; i I I. A.' i.t I 14 r I I'i.' iii'! .1. .it..1! l lit. t.i. i .m', Mini. rtiim, [ ilw tuiKid... 'Il 'vI ,
,. iii> tim hi-u liii 'liniiil., : .1.1,1 I ..ill. ,,111 ,,.r. "-I.! .. 'i.l in, ii 01.I I Ir I .
i ui-i. :
N ., i.lii'. .iltin'i .,!n .,t niitaii It ; irlivn, .. i.it'.M.II'M' I.M.'l V, I I" r- ..tul w* wli> thi .1.-u.n.l ..l"'I UKi ,i. ,
[ "I I ..1II't' lie. liii-liiml. I if."..1 'li.ii.ll. ,. lit .11.1 III-'" 1\ > I I' i a., .1. i il I la.i %l. KVrul : I Ia \ : ( ) i ) .-.f, oil .
a in in i.a.I..II.! ) a j..v i.'I'.III1I.111' Inuill I i t t--.lhi..I.| | r.i I .iii in iii- in. > l r )I"'K"1' ,.. ,.," i t... 'J 11" I'I/ TLOIMDA. I I ".." i t.itii. : <*'h".I'"d'| t ,1? .it u.ui i ill.. < '
i L I Like ui l I',n ,ail I his two i'..ilol.I en., 'I II j r, ..i |I.. |IIiiIIittet, I i'. ..I.I.lr" ofI
.iiiiiftliingf uml I > N. II.a } lnl' .
4) < !I" I ll .lay r > Ivl. anal Ship Storus a l: I I- I i.-t I.r. > 1.1 KMI Ml.r-n AII.K! AIAVAo\ | K.: eh.Irl.
In' .1..1. I 1111&l"l'an it i'illiir. "liulHI/ oii;:'lii'' I.. l..i it *iim* urn* hill.. '-. II.Ia i flirlh: I crlin I .1 1, HiI' \ .
r. 'U l I I .I. \ 't' im Mtuul.-uf i IV
-i'lu.ilinn! ( I'm.,. IIH'," I''IIP n Iff 'rotitliilU'i. ) i it) I. < ,.11,.. n.i, I. ",,-."...I',.11.t i P. .1 i iMllluHII : I : I 1.1) __ ___ .______ i i>i tiUt "f.\.I''hh ami il u I rl..I.i-.a.u 1 tVr.nUi.it : .i ,
r" .m
u
ll t..I .. ..Iur 111- ..' II'' 'f 'IIIIII i ii t>> niwiil' ,I ,| utt*.. I .{
.
[1"\ IIIII'II..III1'1't. \ I < 1 (ii.nl. Its hlvre-I! lo nil I'art. <.f the itiif.( .
'' I th" ili .
'
\VIII.MI. >M t ,1. < > .
.. ,.,,,11.'. .til I I 'lii,, ui. I it o 'I", lU dull. IIMI<. Mlill,, TKItMUK 'I 1 lsi UM-Hi\| 0 '* '' .
I II all
li fulvi. I..
tin idI. I ii "" '
(.l.l" mil' i"! l t.s l.uiulictl.a I I 1."I.y| | .11 1) : W..III :IC n- ilit-ip. I';"'- ain\ I ; : C aI tlLIa.i.I:' (j'I. '(a.... I Untiltl <'I}tt.ih! r. .i.,i t .
|i..Ier-| ; ) : < ]1"1' jar u uitMini.;: A II afoti Kul .,. .. i.S'-I, I I Jit t Kl" I"1 \/1'I Iiv ..tin i .1.,1, I cln: ,'. r.iinj: \ ".r. j.. win' "n.\ ir a:': *> ,} *M U i Iai ra.* ctfcUMfili'rt-vJ- u. \\i.;(.
; h':1": linton I nrtcr .1.... 'hi |nijiiii in..1 I 'i 'ml' 'in > 'Hi' ii i 11"lb".. *
.1"tII., ,|Ii.. lr |M.I .I'.".', "r i I.l"I'll t .HIT M till \i' .n .i I I! t .' 1" ''' |'' \, ntii.n aii'l '.i\ .. i i.. i : ,
atf a'i) lilr- I -ihi.l, It'.I.: l.ltl ,. Cor Oar'.n' Dnd Covernment Streets I A I 1,1..u ili4t ratiitut I t.* IMIIK! a fit \
m aiieumchur.' I ill. niiiil ot iii I Fill" : t I" 4 lr.\ .1'
.\ bau-Iiclor'<< uliKUan. 1 lirrl I of *,iiigl'j > ii Ii 1 IM 1)1-) Hiliit "'1U" nr. I.i. l I' .
*tci I. All ""I" lee -- i. | art- '" imi. Illl 'I, "..1"I .. h 1.11),1 i ii .
i I' II..I 1 lil| '..m I nil.Hi'l j: Ii. M.1 I ilm, I tnlili,., in I Iii K limith nlMHlf. .., ,-..|,IH. linn' ; \i ,Hi II,. ( .,,!iii.iII-.. I I. .. Vlin i fi.riIunlnlu r I I II 1'1\\0\: >( I II.A. i m..u f i itu.411 .., .*.,' iitniltUt'tiiM.c. ..
; tun iti'r .iilli.ri-xlrriii] .. hinirrcr ) Hi, %'uiii-.tr* l,' Iit.' t.. r i* .'I >a l. I i-alif-rli I ; .tint. d.1 1 ii., : Utw lti.it .T,I. r iu\
:
iliiint.Y' ii'Lttl with' plnlp f'I.IIII" If 1111,1 .1'. ; i I.-IK.IU..., i v.l,i -a h.rl'"' tnr! ir.ut.' ,iiitli ,;1
( U4 i.t a ht-utuiky\ IlIar1" tt \1..11.. "l'l. ...'l H .ir.l. I i (tI.u--( uf .. tt .aiii*) .. uiui i,I
1 1 nml liv.hu'I.Irvua.i I IItin' l HtVMI I' : 1.1..1. I. .luul
n.it .
i c.I., .me'I u I Ii., hii'l I I".u !
r",111I1 Mima -- - - ,i nir, a U"it ,11 "' I"- *,
r
\.1! -.1'. l't. i in' t I n.l'.r jt.ij
...Ii.1 Hoiii.. aliinit. I,i inIT.I i -.I ilon n III ilini'. niul at ul','" an lit- \I | ; .ti.l I I lltv.i-"it-r>, :.IIt.) !.>.. ': I'4. BI'I'Jl. \\ ,i. ..1. i .' '. t i' ,t ti 1 \ Utr. all ,ntftk, ..: IM,''t>- h. ,,i NH III.'. I'U.-tl.. ...iimau M. .' ii- in,. .

"U>ll,' I..- ri'i'lii-il,, I nivirIi4l mmuitTeretiw .I lii'liml'| hini.. >cll' t to food. ,lie (1'.ill tlti) ni mi' I ,1-I ti -.. W I I.I' -, M.it' rN I : 1 F I .. \.,.h .- i.h I .151) ii t I'l WH, "ff .IttUill. "
lui lit I.a l ,'all.!!i..i' rz tucInv hll'III'"I'. ''iiinnlin f .. .. .. .. .. St II IS -t 5.5 II' i ..1 II I:.:ii I IM.t t I ,,., n" *ttu) .itt.'it. .i ti"m.lt .
| ; uni-",'h, ol. ..1..- other |I.il.Hinii1 .. ... -- .I.II..UIJ( i i .\ |I", ?..u. ..ilt I i> t I.t ,iili nn\ of iliv' il...
l.nt ,,,. III4H I......, .liiiu In t-intuiu, tin-' thi I IIIIIHNM; iilltll.-l' all I lullin Tobacco Cigars! Pipes, I 1:I .*., .n r.f" It 1 'I-- U- .il h ".4.1 ,(. aft. I t
'
"ne> iiv ) ,
Bjiinnnf I llni-t. lii-ll tar III,,in I 1,1.| ..." i |.rqHt.| am ui ihiuiii' ..\ ... .- In I..-iI 4 tut. lot IH. .- 'I.I |..|. ICE: COLD 11 ,.U1.J, 11..0 I IU .. I! hr-----I r I. ,I I S "i 1:i V 'H. .('. c i tj I.:.,__ |I',IIF .
"I I rt-in.'inlu. 'r I II i he, ci..Hue. well" ho tuntinni.l ;( ", limn 'iunitiii| .{" ilm '....1. |I'l I.> i. 'I II.IMIH 4* .'. II.| .- lUKUtil'. *..l I'll* I ....,. 3701 SALE:.. : \..- i. v ,ml I.. fi I 1.1' t It *..|'rt'.\ iv .ui I
.. .... "I. I N t I'" I.- i I .'.f t' I. i r4: .1 i i i >..libih' '
lii.-lt. -I, stIll' a .lam. hflor.'ll |> .llllol ll.i'il) .sa..e.a. I.I III lIlt \ .i
t.lr..Jc.I uu atm a tu itii' 11.' .,, i\.11,1 i ,,, lui, ,11, lti" it I \ : I' t III! i i .. 1.441; | i 11, \1.} .j[ ... 'ndi I
ti-liin, ,' m ni.i.in,, a".1 bci-mii.' |I.st III I I \\ II i .I u :., : ..t 1 .1 111 ld.. : .. .
I i '
Ii ,. rl..\ I I. It .ii, ab 4ii-.l.i '.h. *lit r4llll NOFFICE. I I. t. *:* ui!l I :. ui U t r*"fit", t ti
Hie h .MI.. I Inl three tin i "I.I III.,.. III. ll. ,., U 'll, I aI a- ... ,. 111411.-| I I, I '
) k lint a ilrttjil4.Ml Jtlll 11 I. .. ll I d .V.I. I'. ., II". I .It.tf.l.t i > "f t. 11 I .1 t "ii !-'I j I"i' iqitrttl t tf. .t
] | lilt lij.' .. M I f 'ItlllKtllvUOll. Ut>- I I. ii, talii) l.uiju.4. ."I". |I .. .It. '11.... .> i.. v t II" : .., !I-. ,', .11 I' '< .11. .' "H 4, K \I..' f., Mr I".K : II .1 .ill I I.j. f.r ,.1I!I.,. 1 1"1' rtti < ..' i I. III,;. i t..I., I-1 it iv.' am i Iii,. iti'

Mil'i. llnulh I Hil.e.I :.il Ii inn mi met,) u I'Urlt I ,il. ( ,i iu) IU.",." _14-." .h.r. l I.> I I. tl I hi UII| ill*I I .1 1 ,'U'I"I | I. I t HAVANA CIGARS, .. .t m' tu \i I I ni.J'' (I.i,l.FtI.h." It*. it 1i I If
t .. l'r.urI\ lit ill. -.1'1 '.I I I' '. .t.- J i .i .. i i 1.1' ..1,.1I.,. .1. ,11.1.111. .1 I |i u i> t t' tii. M ". 'i r i hits I >|
,Ii.: -.t fls 1111 .puit-liiiriiii- lift (..'UII,I IlinUiii : | TIII : I' \ M o i' I. .
I"
i 'iriMfr. IIII..H'( .
) .
..
m.mil., ii..u "fill ..r .'"/ il I I h'' ,- ii. .si.t l l s..I* i I' i": I ".1 .4! I'd '
I I in, :tu tint .. .. | itiutlilioii I'rfl? .. .. 'Patafj I 1.,s.. "' I S ,, I, I I. Is"" 1 .. .
( IUM ,
I. Iiv. Streot ; I .
Hall I it i
/ Opposite lt. S-Il -S.:
I .>e.uirilP 'in Hi >.i" la.n < City: > t -.I. T""i | I IM-
..n. tie Imik: ..1 !t lililu trout >t l Hi til, paa .' wit I.b."r"'..,. ,I' l"\r,;: I tell,: .I IM.I 1 l .I. I l. i ,I.I i. A A ."u. liMM!,, nm !f..>aa' ? I!: '. -1':1: t\I .ln.I.& "" ", I ..4ialI., I... .... .. .. 1.,0.... .4. f
} .ami it \\m 1'Hii Lc-lurr auhuuu titkUtinK I |. ,'| ., till t it. nli.ll! I '" I Ila.ll4.a jiita l'ot. w'' ,, .. \ iaLil4! i 1.1.--I i I I .tl.'i' r >!., 'r i II. I .. ,'J'l ,I- I 1 :,1, III....
( l' .11"d iil| wlit t < > I. Is II "-5..tI; 'i. II .
.
I i in |I. -. c ; 1' .. 1 .
.. .
3.4 vmi : Illa Rut .. .
"
f. nittttrp inli'ituini'il"Vu jla\ Hi i HlliHl. i>|.'& '< .1,1., .11.1S ii.11."i nl .11.1. .. '' .11. '.. .If i. 1.1. i it| lluu., 4 rlrItn
I AlillJll', UU..". ...4CcI'. *. | I I .Mill, ">''l III Ul.t"M.. lit' < Illl II t II i II I I I'1 'I .1.' 55 imil it,
.. \ II. .liolit -in-am; .ii ) ? a.Ltfl, I; ullll III# \.. 4 rf II... U .,.1.1 .i I II Ij I- BOTTLED BEER.PATENTS. I .e.4 "'it-ii as, Tt |1';'.[i' ri> UIKUuinl > '. 1.1 1 ,. i i ., 'uI.
cmf Ilio iuit.r., -.t.'i, |u'rxiiu. II I j I .|.,ir-u.V| "Uiidi ;::.. \.1'| .'- ,1., .'I. i I"II"I IU'l''I..PJOB "- I h.. :H. .'!'" i I', lm.tlr., |I. r
"I i I'' ) ? <'filmiilt: ) 1441.t. I ll'itv ratilt' ] I IC4llll 1 ,l'id' ii Hill.111 lU-M-nm Ilm criuitank. I[ ,\ H'A''I'I'' : 111 mi', i J. MARTINI. I l I. n ".1.1. i- < .i n.t .1.!.I.I .I.I It r,.' ., .t i, ',1 t. -ti.. '

Ii." if lll" ;lH'4IU t\4 dir l" I j jut' l'/ull.l.i i tor ifaiuiuii' ih" Mil!. qlalh.1I I II 1 '14,4 41.i .mi|1'.1. in ill I- i .. i I 'M I I.. i '. i-------.4 In [ur .rvni.nil UKU. I
.. -Mu. All 1'iiti'M.. r I-.H-" t iiI !I J .' \ a.r.i5ih I.. ".t. 'I.| I Mt ui, alt l.t F:h 3.r f**. a il. J'.
r
; \Vtll I llmi I MU linu ) uu i.uul4 i imlli I ill..! ,..111.#",*'.. 11.' hllO. Ihirh\ .avast( I: II 111. .Hill t. Illl. ttilll; l.l.l'l' .. I . S S .. : I i S I'i-; d-,.cit '. "I! 1V l.i-u. l&' u, % "i'I I

'r I.nun. tliir-t"ttilh u .(ieamu uf M4trr I I''In II..- 1'\1.' u.ir .1"u.I.I' i 1 *II'n 1 h...<.. r |I' .1.1. I I'I I. "" ( S,; .1 I. 1'11\,: ,I .\ .SI I .1. r. .'.. .' .< <..-.iij I/.lh l| ...
'In Itaitil.U '. .. '
it -
-I. tll'I v jthI I ; > I MtUK.! I I II. H' .-
.- 4li'i' lu-u. ul liainl.? rrI414e1| (It*' --- I Fit %' I I. U' .\l lII a I'" .'. It C'OM-'IXTlOXMIt( ( > : :" : %t.l. I .: ,.
f ., 11'n J.lt\i'I' IM.- r u 4 I 11. II I.. v L i s. -11CHAS. JT i .k.Mnm I'. ". M- .S.-I.
; Kriiluik! ) nl'iinl.An.l! ulmt (I. ( : 1 ii. i. ;iu isl| !>', .tubl'.iru 111.: I I I..., \ I i. "I'414-. t 1 I. ii.
"* : .
.. aur I Ii.. .. .. I'
I-u5. iI1iPiC *
\,11. i. w181u I 41til4
a 1 14.N .
0 ,
'a.- 'n'
(l.ll.-l 11'.1'.'' I" .1.! ttllll It UI.Hl'. UuiuU filII,'..II" tii- -i.II, all th! .. 10I1it1 cl.Io .4Ia' .I'. .| 1.. -' Mill I 1.' 'I.,' I. .5 k.,.,r...,..._i tfrwM S. ; II.r.*. t'l:tlM I .. l I I.i.U tliir-lt li.nl' to ", t. ..4..1.I Fr .i'tni- '. IU ..
11. unit" to iuuuuH" >IUu uud! > jr > t 0. h at I
: .*. '. ... ..
I -.I I Ire 15 I i t N >.nJ t Iprfln.'I _. I I'l I I i' _
>,r"t iJu-iMil' i< unt ...101. IV. -. .it ,lit 1 Ml S % l .. AT. nI".I, \ i UK: MI.I.KTTKU.-,
I'li.j.1 l $.\ a 'I: I'.i >- .....IJ.- t ir.I? ,Ic I 'ML". is '."T. *5... P arilinjy
I In "I
'll.'ti-jr 'hal'.I..1| | tint I'....uI I.' i. .t ..1 hi. a'hnii.l.li. ., A\r.. au "*'''";.I.' .* lt.t.,.ituiI' .. i '. '" a-.i.f. c. : Surveys.:
lieU :
I d.1 I I i ..I..I lion ..r i IsTii Mittlicnl t i .I ('. ', a ,... ;.. : 1 ; :;:t .-, S.-,\ ,,! ,: I ,: I'aiu-y C'cUulU'N! I'ruit >
4'M ut tt4t
lM ) IVWMM.'Mi 4 >i-$r (I-I. .. ,
.
, .. 1 Iv i ir. "h.\...., niiluii';. !.ar": iiiile ot'Ihl '*..(.1" .,.t I rt-.iJi-t. .. 1 hal 'l.uu.j! ."aIetht 1 ,. "m.lIS.-l. .. .4 ."I,. ."I"..4' ..'.r." leHn : S Till' ""I r-i, I "It .' ,ui -in-Lir f..f

4 Oliil. ItlTI-l ill I Ill'llJtia, ti a. tllU4 H : .v will Uft ''r luit or luryU. t\: \i 5b 4-. I'4 I. |11.1'.1..1 I ,I't I't M.. 4-.-......I... Jib, ..a,. ... ,. .c I-'juicy; tl'tit('-, all ...\'r t, : ; 1U.\!: IT. S tl'l.| VN-IM! ; \.-IlI- \.-ls I \.
r
I hlil.l-r III* tillllnUM.I .' { j iMltf. ..,.I. | Un Illl flJH'U adv. j.hmasi..u. aai-au.: .. Isulilatiuti.' 4uial.. '. .. .. .
., h4.I--fiit..5,4 I \l iiI \ Oliu'r ( lU.\XK '. U '. tii.. .
} .. ac..r 11j1I1': r"'fin 111itnd. .... that s.uuI'Uitonn : 4I jii..i.tuiii.u.. wUiitkitit uMbiny. '1 llmjl I! .% Wl 114.- 'I >. > f.i.et' I .,. tti i'n.I !. ',. f 00} ; .,. t '-.t-.' .., "I If

J a I iit'iniK'nil "a.: .ir.-t.L! | |'re.l- ''I : 1 .>. I i.,. i.all.' 4- >. ... ..1 ,..it .11 r-'I l .--tii. .i. .1.1L f."Hi, I 1'. K '. --t .. .. U 111 tlKnovles hu" i.... pi1r441i4Z'tTEI4.; I .... ., \ f
il.-nl ti.. :4 iinji.rit I) t.fiJM fw.i '...1.... I In l lsu114.'| ii4Vf "licvu tUni-ivril mi4 *111kii *-) L tr. uul |I.r |* .Ito 11I'.'Ii' tb ,It.'i. .i I II to IK) round in : i I! FAMILY GROCER. C 'Hit.

the )'"ui' |I.i-....i i.ijin! iLi. I'rt'.i'kullal lettll'll i ..tk it. I'II. i I i.i.Itl"'I, liil- Hi I-, |:?'I"rl'| | M ,'f |I.r. .. i'i J'UI'Ot.I .
lfI.J i u. i.-t. n i. tit t > 'i t 'i 1' u*. .l.r., .. 4 itI *. 11 :1 I '1C1lfltiIi.ict 1 I "". .. ,.4 -
I >1 IJiillU' Ii. t41IIdu. UlluliVfnL.ilfa In1 loiiitun; 11.1 I 4.'.. !I..... .aI.l 1.0 t. ,ni ..1r rd-iKit4i. ,l.i l. Bros. \ -
mile/ In.in I IH|, < ( ll.i.i Ii""r: un (Jl.t') '' 11.,11'! uj ,(- a !i *'"r .j. .) LI iirtl 11. f w I \11.1't, t .\tl! j jW -

U; hicntt..ky. iilf.. i- i I... ifil! r-jitiaLur uf'I'>l i ill Ili.Uli'r. (lljlnlii: 'Hi. al u. W..U a. >'i' I l.bli. "t r. I I.. .. t i"i ....11., 4 'A h "" '. : I S

I/- ir? tilt I lllll.f I (C'.III h.'u'a.! I 14t.1"''IIU. l.n.i-n.|*.lll' Ul|Carifnl HllitllilitcliP4l 1".11111'41. |II '111,1,1. il.. Hiiiil ti "lie a.I : r"r j- f I..ullilrtiL'''..... |'Unm< la.a.i.'.it: mi'luill-: .,, i' REA1STATE .I: 1-W! i \ rJ\Iq\ a"\I. I.! I I' \ '.I'm.tI". tJltXI1) /' h flll '< I : .1 I II IIS Philip) Brown, I

;
hail oil llil.l.ikr. m > li\| hetrv.naiui mthni. .. I irf OH1M tftllt.v, '
% 4 utt
; I ) 4 uu ; I f l*
t ., (I1J""I'\'I'r..r (mliiii! t',1, .i'II.; ,,11I1ut| I Iiii.Ami : ) .4 .1.,1. ""W".I.\\I I:-, I, .. I ". ''' : l'..L. i .'
.
i.ii., : ZbiU.M-rari \.t s41.) ,, 1 1I.I UkallVII" Ms I -Su.il, ,1. Kf '
tliat |S.-tI-r. 'liuonicu 10. ; '. .
I i -K All ir4ni4mT, Mr |t4rl >.I "i.llItMltta I : I: i-i., ., I
J }'iruiliuui.| !! -lin-unl.: ,I{ I"'ri'l in Uuauagf; U.U |irwl."a, ill. ,eec-. llUjt MllU ,..,.. fclilll4U.. !hi- \ 'II .f.\H. I.tnt.nL'a, !: tutrt, vVi. .. will 1:1. IH' : CHEAP -1>. it il. IN _

I witure ,4 I aud mad ha.- wIU4tirlteT. W r.I IH oliti, lv t-r\vtl t'lut.mut theCUEAPEST \
a Murray a U'lUtrr.tillii | > I' tIart.ugIti.ttha

'i, l' "Ci;'H>.l iiinruiii;;", .-I.itlr.,I ..n," i-ai.l! au > 1 fc) iH-ri-rlii.nl. .rUurW' icuU.1i i 1'i-d 11--'ut'iM-Sth.>.UVVl' |. ." .\l.-II.. 1'rVI .....ut1..1. !. I I ISt'It.tN'I-: .\I'T; : I utntiur f>i>jMin, iu their .'u i IN A WORKMANLIKE MANNER i' All
An lin yi.tki.'ian. a-Ii.-I, | thu-c ,: : Kinds of Furniture.
t .
; or \ k. r. Iv'l'' i ) H rt.il .
t h ... lour 'lililo, i'lit..in, .u Iliiir uat in'K I II II i Jl. \O..ry l.n-ak.: tit.. lliUl : I 'II.,",, ia.', u.l.. r '"'4u IsJ. I Ko C'uain ( i.irt'.niluvh: luiH.cn I. : 1

I! .lnK.1, "a".II.w, .in; tun t ili I uum..mu- -|IIIUIIY a IN-K, .rulj rifi-rviK-e to the a. .. W. 1.1.. \11.\l r. ihH.1 l.. [ Uttoil up is1't.'5-i.afly! Il.r IhepCI I 41 4. 1' -. -

Jug: "U> >ilii-n t it'll uni." ri-'liiil| ,luau| thaI t tli'. i.. !I. I.'.. ilm u hal l a. I in. h p. ..'. SHIP MASTERS .
a '. "I'/t, i I.I t II I "v. I M I ..
tr the uMfi" fl iliv <'i".. '\. il. a Ixit nfi- ;: .1 uti-ri-is. iin I I hi- Ijliludtif I L 'Iallali4.-. \\ hat N ,lin!. II"i .'! |1'1\ in,, )11Ij:1. ii'ui- II" I I- I 1.1 I -II '. I HIs" k't' ."i-' ..tl'"I Mu\ |
I ; "I| I.ll'a uut Idllll' I J4i"I..III. FAIR RATES
.'
i M !
,
l _ai.luui| -ummml) win' mil"CaiiHf: (I.1m la-.a I -4 e and! .Ui' k...in ill.. ,"II.I 11 ill,; ill I I.l, .1. I "I.I I1 "il i. I I I' I I II I' natiil. ill l..dkn-.ujmn. .> : .itnjun .0 -

("i.llIull".1 ti4lit rn.l 1 l.im ir ,:au' AMUI|i ::- I.. i II.! .,). | kirr, ilu.h" ".n.-.. .') .11,'t .L.h I I III .. II I I ': uUl ,' ,I. I .1 C :..irii is i !1 ''t.ittlt. tlrl\(. .\ >1'1. I" i\ IV 'I \

t.i hate, ..,, ..'Itillall.lu.u| u..w n f $Iri,11J1I1I i- .il..nl Ihiiiv 1.t I t u> ,.n" ,HI,,. V ", "I'' ", | 5 \ ,10- \ S.

,n'r.Tlu: "illiu "- (I."Kim \ii-n| Ini: rjni-,. 11'1, ,101 I 'H I ,H l We Solicit Public Patronage. l II"r oi 1: -.J\I. i. "IiI
r: I' : "I' !Ia I 'a.--.

.
.


.:-- ... I".t 'J. 1iiL. .........t>.. 1 5 I
P
--- -

,. .
"'; "L L '-' .- .Pensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00088
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: December 29, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00088
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
,
-. .- ..--- .- -- --a--_ ,


i1nHiHIIL!: : ( ) mmnci.\t\ ..4.f ..:.... I t:"1 ti':4b'. .'. 'I f :t j(;) 'i.iinu J IL .L- l1HHnr.dll.,


) }l 11 "1 '-f ( ) / }41 !: ,,.t 1 fl\\rl1,' rl r '- ( iff .
t
; :
,
1HE( S jj'lRI\1." JOB."I"I..r OFflCE.1'I II i-ipj v : ? i :h Er2 j'l: r-I ,1i. t\\ 1 I .p I( '., P f [ H tf ; .1 Jn j V'eO PUIILISHCD' SEMI-V # EEKl Y,
I 'mi 1'10': ; 1" it i \ > &y, : jtf 'F5IA\ AJfD: ATtJRtAVt>
,.. 1 U l t. ".'1'11"' ,llll".r ), .n \ i /l-' '
in) j i" < lj'V } ,
i J' \ '
I? J } I) .
,.', "' :3 ; ; < \ I !Ih! I ""III"M"'"'1"-! 1,1'; '., I i iI.

; Mill1.1" HI1"I I II'MI'S: "I'll.I. "I.Vti" *. I..1\1'-: | ,

I'l 1 I'II"1 'n' II'
..
-I.I III" .4""
xi I 1.1 ,niI,; 'litrintx' i i I' m tM" -. ; ',. ,

.\ ,11"M, "'i, ,tt si It"I".1" I I I I ,ll. !I. ",III.1 VOL.1 '?> I'K\SA\IA.) ( ) !i-i/JlUDA.) ) SATflJDXV.t : ) DIXM-.MIU-IJ) ( : \ 2 n' i IKS: ;i. NO.Mul'll.i ) !t)2.J trI1.1ttMl11y I?? AbVAN'ltin.llnr 1 ,.

--- .- - .- ._. -- .-- .. --__.. __ _._._._.__._ _.A______.. ------------ ._ --- ---.. ----a. .
-
I

(4 "II""I 1'1" l .' : AH\' l.li: I i-ilI.Ni: .. r .. t ''' '..Kli'Hi' t-". 11'I".I jI !) I 1.. 1 Illlll I Tl I: !I/1 i: I It':11 J : ;' 111\I, .

;,' MtoM son i,. ., I 1.1. if .In, 1 1Inl" In- >ll,1.1 .
'i ) UK IIM-I. Kl.i :; e- Tin-1 : ", : !, ?luiilil.n- 0111"I : I''
Port! I .'. d I'. Smith. Hi1'illnf t i I I; I .In11,1 "II"U' nlnll'lal'IIIh. '
., .rin: .AVn." 'P. 11'\, \ I ,ih.i I "i1 ,iI i--..,.. rnrlnl0/ .. \ II 1"III':1 1 1n-" ul.1 i 1 I .. '" '" \\ ,'hs.inl' tl'lll.'X..

I I. ,' ..l ,"I.e'H"I l" I"I I :. I II ': L Ca1 North Water! Stmcf.MHP.I I .<..... / I(C.I \*. 4 : ('"''111'' .1,1111: tinluxt \"hh 1"1',1 t nlniii''1.11. I'lillilliinul I ', I 1 l.J I.. A |I"'nlll.nln',1' ) "I' I |I..t 'I"" ,I
I I",. .. llCl'll' OMnl''t-.l I'rolll, I Illl? I. ( ; I loltill' wil ,
T \11'" 1,11 IlI'flll I.. I'. II t 11." ) I oIl l! ,I. l \l I I\ ; t.2 : .) .-. 1 ," I nf | j.llllt' ,J lni.'inn i ,I lln,> Ini'l. n |1'1'11't ;' nriliixiMinjin.ikr I / lii-lliiMltflit< hi".11( .In i'"'\1' pi I ,iniil.t ,4' ,
III'nII I.
) | | |
)
t : nWrr ;" ). ) 1.1. 11'111'.1\ inii-li-,, l 1.111 ,| : (in .1 iii luk.. tin) i iji .. I.I }I.
11 : Ill- IIIIT" aat; ill tit a ill"III.: >
T:;.,.:.tni. i.fl*1 ,itrit n. 't. I" nxl-i.l. 't { \4 I'll' fiiii'l. t t.lko I \ f'

'111101":. ... ..tt/ "' ", ". t ,.i ,Vf'1 Ilirt, ,, hi-silil:. "In 11 litnr, I II.* 11 U ,''it"11'' l.iii'l' SI'.I'.HI. 1,1)% ;nI.1'i | I.IV': < .1 l.'lnir i li.iiii'l; I IxX". 1.lh.I,1. : ml."ii'i d'. ", ,
..10.,11.'m.. )t. !nirm i ifl.'ii'r.tlIrr 1 1< I .
I I I 1" 1 i 1
( '
:' \ > II. nt-J .\. .l.'KnlI': ,":! ,.. MOBILEI ALA. tJ'I'11 Illnhnl'l') +I. : r'' .r: \ n I I.In.I.\ I Hit" I lln' iiiiiiiixpiilii'- In niliI'l iliitlr., :tin., .1) i tin- "Hi-i-t li jmilhul I' 1"1.s-.flv'i. rli'! 'tiling; 'Ilir-lll, I H I d 1

i. ,U.I.U, ,. 1111.1n '..:.1 .'. !I.. *< "11.' !.'. 1',11.10.l 'I '' JQ "glil.! i- ,', i.tsi. 'lilliiic- """' nllli t .iI'r, 1... pi; i. ril I i iin .,
in tICltllbII', In-lit,, 1"'I"'j.I.f .I.In'i
\ \V I I ( } ix. I"J I UI.II.I.
,. p,,''...n. l.ui'l-1 nn.1 IHI -1li' ti, -\. I '"i-l- i. T .1-.1i'pi 11r1 II'I\I'IIH. I f.ld 1 I I ,ili: .tin- in.'inipolirofllicilit) V.ttiin. l ..n""I" :'linlni'i'il, i'lijut( Ilirlil :ami, ulMli I I"'ullh"I"' | l iil, lii- .,\ n"d; l II. I

I.' II''' I 1 (111( I t.\i; : tMii. .tII.:' -. (< .I r-vu-. .- "II : ,.: .I ,mi"lii' I l'lit-i.iiil'| : li.ili.llt- "', tii] 'llm "ttt'i't Iili Iii ,I....i i i I. I ,
l'\I.t.'IIII\I'1 : :
1'I'h
II'I'"ITI'LI.Y" I tin.HiI '
l'n1o.) %1""II"-I" I. I k 1 .itir. Ti'! : : : 'i'1 I I
:I In,."11-" I'. it -< I'. -N 'I'i \ : \iii: ui: Hm:1! i: & 1'1' ) i ; : 1 : 1:; :! I ,", ;.Iit'.l nlitlnifllt' I.. 1t. tll'l'I.i' Illli. liixt- il vxtis-i'-r mul liolii'i-, .h:11: I llnii ,1"1 tvlirrc Inwin iinkiiotxii I I I,. -'

I.lII.. 0.r$ t'uiiiu'!tiuni% -.\. .. HoMiilitoii: : I 111'10IIF: 1'111.\1 i : M'Miiui: : 1 : I | I ; it itCl. 1:1 iJi nit .'lln'fi) Vl\ fit, .'lillti".l., 'I linn" i it-ln-'l hli.iitgli:: Ih.' il'.i', mul t
1 % I lu 11- In \1 111.
i. I IIMI .
'' \'I'IE\II"\I' ni I :tin
,
i.II.I
1.1\11'lI4C03. } lr "I rNm jJ .I 11\ .
i A'k'f lillmill
!
Ctt- tt 'i" i j. 'linl 1 "it I'tilii', i "r. I in, n "'"'"''1'- h'n"ll\, I'lllpll, ,... ,
-I I I'111:UK till'III .11 p.it': i |IIIMI-: : I IN iTA-: .\cui.A AMIi ,IP: !ix I Pu' \--ii .\ \I'"in.IM : ) .,,, l \, I".j I li i.;::.I t |Il *,-1 jfiiitilt., "1' point .1.1",1 hi' '
| : ." .) 111"" (ml h.I' :a |" I I'I'I''I''' "'" "h.J, nlll, : ;
i.il. ,nllirr, 1.nld h.II"'I"'I'1' i j .
i i.i. 1.Nl, ) .", I 1.. *>l. It 'ni.l ill..1,u k..I1\. 1111'. -' -"L ..-1 I 'nix "linn 11 of |"nitiliuri 111
\--'''t 'Ii'' .intii'i., .ti*. H. \\ &I'.-o fl. 'ialti j i \ 11'1 ixm.'iu I T.ll : .,\ :' ;iI:0: I'' :. -: ... i xx In.. Ii ii.iinn- jtitt"* In nil nliki- t, lilt It,. lu-.ui.i' ol'" lii,' It ii",' "i-ialii'.l il'!' .nl."I\,1* up : xiill; l 11 <.I, lii'n .10.i -I

!, ,i-t.... : II. It. \ .,ii i \ k.iitIP1l.! .1,.Inkiii4xltl I LI.. I'. lUI..1. .1' ,1. ,I1l'I:" I It I I .., tilnui, lili-lil pel"iill.ll' ill''lli." 'In l i Irinin' ', I Ill iii.iiiiiKi'i': nl' I'.i'llilt'ln'iii.) lln-ir. I I-.1 1 "ill'.lll., ; I ll.n-liM' ttlllt- Illli-k-X.. I Ili.likiiKr .

.t ti.1'',1 .. Kirtl' .l'l" In-lit) I 11"'nll \. 'I':. .\- : \',Inl.1'(11'1: I ) I ( I\ ur 11I.lo"". I II I -I, .4 \11 MIIIXXX! 1.\\\111.11. '| .1 iinitiitni't.I' '. I In I | tiliiiiinlu "- nut, ''I i iniiv; ti ,inn. iir! -ini.4 l lull 1 I- nil : | litirt'irillx, 111,.) tin1'"!1'( 'Ii'"

I II.! I ,'nl" .i it I I' 1'1'1" 1 ,tillUri'ti'l I xt Itli tinIn-.* in 'lln1 .
X' t t."ti"'I'1"|. | i 4 III Mill II. I 01' Till : 11 I :" 17Iii '.\ 1.11'Y : I ;OLl'' I, .0 "t i I i "hi II.h ..In il Im" 11111'11 1.1.. III Init'.Mllil i ,i' 'II 11.11"11"1"1".1'1'" I i' nl'llil'. I .*liui.| :10 I liinit ""I
OATES HOTTER .,mui'l In-ir- I tiiiinitiiiu-il. tii.i In .1st' Tli. htii.: i put :" ,i'. iii..
I I i : 1.
(t (t I I Ilir I It' ,I'nr 11:1 i.I i 1,1.
mi MI I tin ,u"rnIl *. |1'11.1.1'" .11 I II '..n'? hl'll.
,lV \. II Illll,. llllllHIUlI1 I I! AM" si,i \" MM\- \ irinsurMI, ( i::-. i Tlio First Bank ) Il.I'I'' i I. ;.1 tlul.ili.iti( iintinal11'nil I I'ln'lr i., .i i. linl 1 .I..ll. lil, I Hill i'ti-1-l ilniln-' -.. I |l n:'krl. .111,1 tt.lt' .ili! ml ;I I |"|1:11! i Vi I i 'i,
i.it'IIII. I'ltn ,r. i :. ..1\, I 11 s I tin: .i. J i : N.atiollu I.! :ligill' .I 1. ., .. ".k pt.l .1 .1. I. I. >
i'l" .hll.II.I. It'AV AMI WI"-i M.\ MTACIfl.T. -- xx inn \l. I'l i \11 I II i\ Ih:1 gIll,"' nn hIP. I Limit .( I II"I i ,'U
Ih"I. .
.linl, .r i..lull-- N.I I l in,lii iIi,1:, i I. .,-l.I iltnl lilt ill I ,.- 1 In-.s it n tl' I III.' |.l'i| i>i"liinl'ol' 11
1 ir.'ii'. '""ii"i 1.m\l.II'.III". I 'I i I \ Hi" ulnni'Hivifn., ,. | l I. \.15's ii I 111 I lli.it.; I 1,1 ';, .,1.I -
1 I i X'i.- ..rI.. .ll'.' It v*.'. 1 L : : : I'KIArirTNM: AMI.IMCAV: ( X l..li-ti." ,I- I .1,1",1,1, | I Iii* | | Ix I till- stilt I IitiikrMH | Iin.Io'I'11 aititx kt 111"1': .
11"1'1'1 nr" ; "' ll In' ii-, .5' 0I
'
Iniir.. .'r t. ,. 1..n1." PENSACOLA. FLORIDA. I'll'llnl.it, ; I'mtin' ,- xt I lli I i. | tlof 1'\ 1..11" "n nj
FLOUR GRAIN t : ,* 11'\; ) xi'l, t mil" ,1'1,1 'pi '
.1.11"1'
l'i\i-"ti. :
"uixx, I I1" II. I ':' .,.ll'--.n. 'ill.. i-I-tin'. j hi.': ; ..h,' 111'.1 i '
AMM'.KUN.I.liVA.; : I n'lilnl
I "inlll"I.1
r..| MI' "\ I IIH.H. I I111'1' ( 'll >It CI\ > I : .ill/i'li"" :in-t Ivnii; iiilitiini.illx' IHN'I| | | ( Uniting >|' 11"

I 1.: IMI, Alln ft II.. r. .. lilili.Hil"iiS : & Sold. 1 iIl Ih"'. llx I.., .itnjil-l( \l,'l.i.ii-. cin-ii.il lln1 tijji'.. Hit it; ;- I. |1111'. ,|I.i.' .,1 i I I'lii'ilIIIII4 i 1'1.1.1'1' ,ii| nn' n luiil I I" I ii i >i' .

S .1. \t I ,i.n I I Iin IH.'I: :. HI.N: .\ cIi 11:11'1111: \ I 1:1.: I.II ..n Foreign & Domestic Exchange Bought ) llii'in. I lx Inrin" |' iiioiiop.'lii-" .. h.',.:"| .| -l', il ls.ii.l. ,MMil.txt I nl'lllliInijir. I llnl-" lln' 1..11"1"" | ,'' .llni .,"id."i,

'until till I ">. j 1'11 "j hi, ltill|! 'in.i il'i in i iIs'I5. -i.ml,
.1., ,It mil \ ,.Ir, ... i'i.-" il I ',uu: tK.. itni.. .I i !.:. I'El'l.1.1.: \ M.l.l.fll.ll: :( : I'(III) ; tM, I xlii.. It n.ii| | '--ilri'X .1'i.".. 'Iiil 11- ".llll I l'I'.al .I'l'.H'i' :iinl pun,1) \ill "111,111 I'i'; I.. 0 XXJIll\ till' ,Iii'ltls't 11, I ;a
,1\.1'.1\.1.\\111111",... | ill.lllnl% Si I I I... I''t": |t-t llt .lit. 'I Illl'lur I I I.,0
,
1 i-I. l'id,1
.li.i, ,I-.' ill'. tI.II'4t" I I'uMI.- ...limit. i I'. M.ii'ar.l iiil l' t iu l 'ti\i: >i::: -Tiii.i\i: : ( ; I.--: WESTERN PRODUCE, PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS 1,i1'I I ""I( In- I I.III--I I"I h.I IIJIt.ll I,:'InI'll IM ili hl1"plixr-( III. In.11,1.11 ..1 Iii"- l 1'.1'.l." ill""I'1|', i lix rilinn' I j-Nnl null'h. \ uu "l.-.iti-, tin. !l.ilil.. /Inn-.

l .II IN I Illl ( ) K IMI I' V .I .1.11' | 5.iIIi.ti.. .. nf" i t I'.rI.. l liilVt mi'' \ \I It,,", a tinHI;III "-' ,11"4 ttilh, s ill.-
.11 -in l-nl. rut: I'' \. K. \' us: : n .\iiii\: : I 1111'11'1':1'1111'1:1 ) : :: IIY1' \ hi. I n'liui "I I liM.r.inrtx.Illll | | I .I : 1\ I
:!:, I II' .ii..l S 1" In-1.in li.iti-il. .
: 'J'i : ) i .Inn il.1.i
: ; .
:11.1 Inni.-.l, 'iniin.i-ilii't; ) ,
( t" ,
\.i -link 4. .ll.i'l.I .'. I F. t"I..I.: '. i II i'X.'Illl.. I.UK. "U1".,." I'l'l1, .1' 'ir ''iili-n i. liii k- ,
.1 i.n ..1.h. 01'1:11'111'\1.1.: % : ... Ttci3q-: : '' ,. ::111,1) Iln' kill.Illl'f ll.lil- :!i h.I.I.II', I ',' liiillli-' I 11.11 .I In t tinli.il'; I kr 'pi'r.I '
lln .1 )III'I" : : \ ''il.\'I : : \,111,1.111, I t \.1'i .iiitiii ,i. 'I A. ANDERSON v .' II -. : .ii-i-, -III, ). : ,, .| ;II\* In "ljl 'I'II'I.II| .
III'KI'" 'III*. :1,0 :131..1.. .linl, nil iixt.lt.l III, !! ;"in linn. ,I- il
I lilt I I | i.fi'li" 'inn 'r i-nllitiili'i, ,! ll.'ix tin- ini'iii-' ,., i I i \ ,1' )1"I
M.M.r. II"n. -. U.IN: Mn.lul': Hh.IoII", i t. \' : .<'nn.II.I'I\ : TO IIIIII: .I.: IIIII1.! I t : I i. \ j I --1'1111":1: : lull-- I -iiiniliii'll.M.ir| In "I'lllhl I IIIUIHI11 nl It'- l'l'Iniliii-i ". ;i '? I ., I I! .,",1 Illl iiiIi"' l'lhulii': 1'1'' till,' XXlli-kl. Ill'Hn "' .
,I. ."n1.1'I 1 I 1'inn... : l'ii-nun: r I. 1'.1 < Inn l '. 11'11'1.1\\ .1'1.0 '
I 1,1 t. l.ftl. ,'!t.l!. .1. II. \Xnlti.ll, : .tii.rif.il ..,."t" -. | i ; : Marietta liliki .I,f tin1' I ,.In' inn' I ,1.111"1"1'11'| l |isii'i'.I|< | :1.1, n.'i i.li'iuNui.iirli.nl
S "
ii.I I INMUS !
.. K. \. .1.1,. *. AMI I I UAII'lll.o( I I ; lit :'.\t : 1"I Paper Mf'g Comp'y11"1' : \1\ I. h.I. il "tiP l"iI.1. a llili.'' "r.'iil' r.I"il 1II" II'j
,; I It.i! ul I iif Mil "! in 'n -- !. 1".1,1', l it. 11 ,' .. I ,
,
., i.i I ,',.10. ."It., .. I: ,111', $lih: ,1$Inin. I 1.1 \1|I. 1 -" | : ,iiini"i.ix| | \.. I liuxi-, .il-.i .lL'ylr" 'hl| xi- ki'li |1 Illl'l 11'"-., ," .1 ; 1 lniii, nM. 11\ 1".1 III" i il
I. ., .P.I. liiiitni.lt.il. Mitlii.xi, *. linxnl: ( |"| iioijiu( ) !:( 'iiil i \i. \ EI: ;. A i.i) t I'' I ',l",.I J.it ? ,' I t.' l Imi tlr' ,mnl ii xt.it; | | ,
'r.u. .. IINI.I\I.; : : : .\h\' 1:111..1.\1\: : : I ; 'I \ : \. aon: .5. .1,1 I'm, ,mill, .ihli-, nit.II iii.iiii.iv.. | | |. 'II'II "1"11,1 111.li" ;:i '" 1'// 111111"1'11 I
.1)P
) "luII.' t4 I II liulil. II ,
4 1 .11" I il. mill i, t I" l Ii'
_. "liinr igti'iiin" si, :mnl h, ? jt isI. I "., 11".1
'liitii li I liiiti'iiiiMi I 'nli'i-: | | I: \ |11.1.| i| ; | :i |11\1; | ii'ioMrn : ; |1'1| [ i I C Our inli'lliil. .111"1', '> U in ,IIt.I ,i'i \ 1,1 111 1"11, .
l ) '
...1 1.1- (II In1, iu, .i't mnl\ liiilri' tln r'I""II"I"I. Slillnpi''i'.n I lipiiini'l
i !' :in.I-ul, ,iiiiliii.nl Mini, -li..in.Initi I iinin !
iMi'H
; ;
I l.x.: Ii. M. 1"I.r.; ,
to..I k I.I ill.l'l-i.- nt 1II.I. ',titI) "1'. .1. ..,|,.n. ,|1"1" ,I .vI N !HON. i.uiinfi.N, ) r (UN) JOHNSON'S iI I II"""i..|">l Ii.. .. 'I I III'. iti't, .'|"|>'llll-lll, | nix' nl tli. |'t-l lla: ."in', i, 1 li'.I"I ,: l.titu.'s-, I i I "i 1':1': a nl it i',III'II. itilu.i i ,11-.
I... l 1',1'r"4% I. -' 1 11,1 .I Tin' pint.inln'; tli.it" iinin* nl'pin" .
hI' h.it. ;-;; V ini'i I..":,inn,,. it I I inxi-iiliiiiM, in .III.- .iitii.l Ililt iinixi'itil, ,n i'liriiiL'. 'I II..,' rlilt.
4 ., '. \fi'ioAI.! I.. i 1'01'111'1.1 i: ii.r..1:1:1.NCI : ixrll IIi. I t.. 1:111. II'l I I III',, IVllltlil 'I .
I'nik. :
I I' 'i -11% iirrxv fl't Iiu. II-IK." 1 li.it, ,- \1"1 ill. <
i'hiu-,
: ., |III It'll rilll-i- I i i l" ) ". I'l.lu'li'i '
i" ,, it "
1.11. '
III
I :'. t.1"\I I T I .ll.1I I I .t. M .Illlll 7 I'1... I'''i iS Tivoli Boor 4iI.4 .' ,4 ,,1.1 |ptlll'll! |l'l.l.t'.l ll i :n l i .' | unit .
I |I.. liili-n,luii"'iHi ,:, : : -. 'ih'. ,Iril: Ii-I- liixr:, I I" lllilllnl.llit. ,"1:111..1: tt.i'rr txtitniii 5 I il I' "i
> u.li\. nl' I iliui.li .10. .11 : : : :. I-ill' f 'r' |1"0'1, XXulk.'l( lIi.iili| ."|'iI( % .u'.'iit'i..l I I.l ll. I :
...:I II.. 4. I.'rr..t1., milll.14 11111. I I ':' : ." : ; ., :( 1 t 1 |1'1.. | Ill' I It Ml-. |1..I..I.I.? 'I I ixi..I.| .11,1'I linn'. Iliiitl mnlI'l'niiiiliit 'niiH-ii, 'il I.
,
\
!I'(I.-> 'IX I I lili-l'-, It.. h. It.t. .1. .1., I'X I 'III' ,, HllllMI.;' ll'.llll'll.: "I'al| I-,1i ) : : ..t"1; i.. 'Zi t 1'1" ,1'1' 1 hitiiint, ., .
,.. ,....11 II.H. I I. "I'. I II! I..,'. milit, II tE i 'iinl l mi-iii-.iii-h" I i ili'il.; IJiti'i: Ii7'Iaiiti'.I| I II ., t. { I III.. I.Ir : ., (.1, .nut ITI..pin.ni', iln'tllnl ? I 11 l i 1.,11..1.1 I I.I' 1.,11 I I II" .

E M.t .in.l. I 4 lM N" Mil', "'I'l,' .II. I liV, T'nll.IIIII'.I'naillll':, ; ; I ll'.x'JS.' .Io'| i Grand Rendeivo'is In Pc'iisaroh.:! (} .,, .,'-, :"A, ..: ':'... '...'. ,.1' .'t' 1. / I'l, .ili.II..f, I I.... ill iiixrl.li'.ll-. till' %\. 1,1: : ,," Illl'l lll'.lllU, ,ass '. I ,h".-is'.. Iii III.-I" 1' tult sili'I, ,u'-. I III"

'1'1'I '1011"II.' *,l. )1,1.,1'I 4 ) 1 liiill.li., l.x.U i, I ", ;' f ;:;? 'j "4 \ ; "f' : S. f ll.ixx I.." lilt uttin' t I p ; I S 15 11, lirlttn' I lln'(
., I. $! ,., .i.i II. \ t'..tI,. ti. .. .. .I I'I. 1..liIJ 11 1"11 1
I iii ,1 | 1 M. I i -I"t I. .1. ll' IXX .l'! I Ill! | 1 ) R"\ .. In.lit i i.l.i.il! > ,' ili, ,
,:\ [ i .'.' ,i...nl ,"'r.d.| .< '4 l.uU: Mi-1 7xEM I ; j- ': 4Z : :; ; : lJ ; M'.H 'III.1 ill 11 '.| '" ,' .I I lii.'-,- }:ir.ll lilotiiiiiiiln 'in m iin.ii 1 ,1.,1. 'linril. in 'II..II'"i".I., "hl..1 Ilir \ ," I Ii>
Huh )I.t.. I I.' A.I.t.: t 'liritti,.ill ,1.1 .1 1 "rM I i Stewart & Hainersen II I i.-r: ( 1 1'In' |i.ii'M.liiliiiii in.1 iii.i. mnl tin.i.il'irl'm 'I
lix
.
I Id .Innl, .
i : i \
S M.imtxii, .itX. -nlli II \ .t' ": .rH: ; :. \J"f; J. l"i' II. 11.1 1"1 "I ri.u i. l .ussl.'t55' I. (ili'l; >:>, I"I t II|
M. : ,' 11')1. I) in ''limit: I'II : .
: M.HirHM.. \I INI :>, i.itiui-<. I : .\ : I'' i M.i I I i.1 : -. ... h'i; [l ,t. 1J .! : : nirl, l 11.1.I, Ii":,i" I'll::,11 ili.. a I 11'xx tiiilix?, i'lii.ll-,,; HI-u in)!-in I \I In'" mi' txillillii' ti,.lilt. nlll' ,J |this| i :I'"illg, ,! ul' lln- I i",

i, !.'.. .'\ |.|*>. %!lll.ilil% > til' I II I ttV d "1 111. ..I&4 I. \tIt. I'h."I., I I .1 \ .1 i \, .f.' I' i.: ;: ."r, .,.. j .,{ \ . "i ': : :: ..\., I'l ''h''.' I.illl.4(1, 1.1 I"... :tillI 'III.MX. ; .,,1..' "I,'II.I. -,,,,,,'.-Ill' trill'' s \\\lnll-}! I itriil P.ii-ii.i. lur" l--itiiir'$ Hi.' I Iil'i, 1 MiMl '
4. ,.1101I.l. 1I11.111.I : (,' |1..II 'I'j I.P.t.I \. I / /t 11'/:1/11/1 i ." : l I,
;itIiiP.I i I Iln' I -mi.i
| t'!< .1"i .: u>n \"lti. -.1. 1;. 'it s "r. M. i, i/ i I fi / /1/ ltt.' ., :it ,) : ..'rr 1. o i I (.,',Ill,, .1 ,,1"1'1'!| )\11"' I'l'" XlllllllI II0il.II.0. l 11' mnll.ilr 11.li'I'"I.,1 r.,CIt,.. .'I', 5 ,- I 'Illll'., '4,1
; \ < ii//1 \ l/. t 'V o i .i ;.. : .:"> J i, ( i.ilI.'i'i..l l .
15." ,
| | > tli.tn
i > 'tiniir
| I
I RESTAURANT } ', tr r !. '. t.I1 I 1"1"" ll-l'll I I ill llll'l.lll/' "'.iii.I I.I--I- |1.11.1.1| : I i I 11'.10,'. 1.d.( iippi'irt I l III- til I I"' IIIIII
I '.it (.millUnllil I nl A II 141t K.i -i S'I'I 4 'iNTr-4 :. .t' '''. ,i- .:T.j \. .f. I ,Illlll ', ) ., I'ti'l, I In'Inn-mnl; | | ,' .
| .V.il' I l l.44I" .4..I f-lllhllll',. :Nrt llMililm.) .11. .t.t. 1,1' i Mil N. tii.l, I thlrilli'll, ..1." Il | "I"d'j I '" '"," it' 'I' I. I"., .1'' ili" tl. I'l'" ii.l' .
j
"ii I, /. .. "".-- ; -I lj."l.\' II|11.11111.1. I Ihlr.l 1 .. tMOUSTER t" i in.."r.,11-, .ii. 1'1! ,i. ",.4 i !,,,,,4 i I. i ill tii 'fq"i {. i' /,, ...' i r.r- ''ii1; ; r ". ,: ,',1111.1'. .''l I III... Illlllll.Illl' III;; .1"" .'" :till, -ti'tiittlt: Im tin- :lil.I ."ili ... up.s 'ii's1 "isti. h"i s. 'lit-.l; '"..l .

| M. n. '.1\. In. in n ,111.4 i 1.Io.., >!IIO\M. "I'n, _'i.I i. \ .til I r I [ I .I. I I" l I. .,1.1'' ,. .till < .1.. ,' U >II l .. f f.; ._ :" ". 1' '- 'I .'I. Il. ill i l-i-.IM' III! "''|''|1..1"., ill I II In-1 i-imi', In "",'iii,' ,, I 1 ..i'i'lit' l In I t.si'i' 11. i ll l"xtr.l I 1, lilt- |I' iplr, '. Io11, I'tin Hi" .1

I I', I 1'.1.1.1011.' > Kit.n'j.. SALOON, .Illl' I'.,iM!, ,-Illll.-j,.,n 1,1...I-.1 II!il.u'i, ,:' \. I I. rll, I I I '. !1 l lj .. .h' :' .'; .' ,-. .:. .t I"f. Allll'll'i I III,.IX Ill Illl IIi"' .llllllljdltlllltilIII ',"II"' ,i-ti-t III'it li'.i.l iit.n I.i'In.LI Ilivlitiiilin "11'rli., Ii. xt In-ll "'[11".1;. ,|"| I 1",.,..iii,, _

Mi.1"HI.I >:.iliull I It. .\ I -'1,1. ]1'-HI', -NiJl; I.I. I. .- '. '. ( i ( I il 1 .lllllll.I 111 I X :.III', |1"I'III| | ( ; i "I II,' in, n i 111114- ,. .1,1, i" ,lIi.,. ll.lt tltiliic' '' .) .ll.,' ptll'-, '

M I. .|t.. r""I.' '10.. -.. .1 I M'.n.lii, Iiil..I ..6'1), Sitlllll ll
{ ) :i. I I Ill l'I1.\S' 1 I-I I 1. ; _. j : ,' o I'lir ,nn.I.II.' i 1 li-; ."- ., 11,1, li miMil'" I I 11.111.' 11\ ,' .1' ".1"11.111"11.? | I I xtlii'lln'i- In, I tin- I I t'i .1"I'lh.I I |.-.ipl--Illl'll- i'li'.iltil',

1. II. $r.nlll.lM-: : "P.U MOIMI.r) : :. AlLuiMiiMi ,.\ I I ,1".1,1, I HIM' ", II, i \1..u, / d t._ l" .. ,' l.itinlx' I .-.t' in tin' M.ilixxr .
"). M \. \ \ "'. -,- --- ; -II- i x .tlix r 1"1"111.1" )titrx lit tliiMI ilI" 'I 1111 I I 1.1.1..1.! ( u I i I'nut. li-lii'lit, a I lli.il. I

.. ---.-- ( ,i ,1.44..I., i IMI Hl.i.. ... I.,, -. ,. .i..iIlll ,' ixltllll M Is I'l II I :* Till'" II... l ..iilul .,"' ""n'... ". .1. .1 .

I .l..j.i, 1..1.i.No.. II, l I. II. ( I. I I'.. I ; : r/uuk News amt WraPPIg: .rnpor.I I I, III".I, ill,/ "'1.1., .,l'< Illl- |l.0.il>ltig| ..\ ,is., 'I I .miIn, ''tlI'lh.l'hl.llla'' 110 tinxx. I. 11// I II" "IIHM.I| | Iliilll ni'i'4.( 'I'1us( Niiiiln-i-n' 1

'f,* III I.,. \l I.., 'Ill.I4.trI'l.1.1 b.1I.l'! 0\11,11.1'1..1 II\V.\IM, || t,. .It' ?''j.\li''I.M.k' IT''1.l 1. ( ; 1:00\1..1'1-1.\1:( t I ;-. I I' M., vx \111'1 1. -'" I ti ri, .|, .nil ,. .11,1Fire ': .\,1. .\ "'"p"t.. ,ll III' ( III- Illllni' ml.K I rii-tlii-. I luit ,1,0.1| |, | i''I' I 1"11" ,. i i u

l 1 : i.l.I \liiMiK: ., ". N.II. M'IIJI| I I III I J Joliii's H ilotel t t 1 -- linn( xx Illl 11"; i'I''i Irxx, xr.ifn nxx silt' .'.' .1"11 Irll llnlirl'l( (1'iilt. I lix-.il. at Ii.a
II.I III IK -. *'. I I.II, \ II I 1'1"i's" "1"1111,.,, \ ,1.1, il .
; I .14,14. .II I. |1.1".1'I "'' |I"' '. I St : Brick. ItlfADI'llll.D'SG ) I : ) : ; ill i .i'i' \ i".r. Ilii" 4 ,n'I I. 1\\\liririn I : / I: ,t l"il I I 1,1', | i."\ ,ii. I In.l,, J .lit -..x liii. 5s:'_ 'pi"T.| .'al ilii'I.il" I"I ti-i UK tu (In- mil .

|'r"1 ii-ii-. HK'I (Iliv, liti'li, .millii' Jiililiiuinlrii'l. ; ,111.; mnl PII..III. ..Tnf I /if"nd"/ .
I Klli.<t' .l.I|' I II.MIIIItHlitt'il I -. i I llr until, ,
LANGDON NURSERIES. jjiil titjhii,1. lln' I 1:1.: 'I'l i i.il.f'll.'iii.li'l -
< .
I I! in i \ ,; I' I I Mil I.uT uur i ill xxi'ir i in I In' li,.nutsuf :.nnl I hl'"lh| II"'." I., llm Di-t'i'ti: ,
)1. t. c.1t \ n r.iml.tt .it ? .1.l k.N. i i : I ,Kiiini'lnnt, .
i '" I. i I. -t "I I %
,
I K.: 1": .I.I.\lI.I t I"n',l.ilur., I 'III IvVI I I HI. -' ll|1'1| I n I' < nl II, : I In. I'. 111', .1. 'I i 1.4'1 '. i"oi,n i''i..1 i ,n It'i 3 'm.my' "'1"' I llu-\,' al ill Hi. I'' I.I. >,1 mi lulil miIu fliili't.V,;, .
.\. I ii., i. II... 'I nt.1I I n. 1.1.1\.1..1' "'""' In I, I 'l.iif, I'lnnijili.ll't ? ,. .
I I II. I4.t.r. |1" i ** |u'r M I'l fill* |I..r il.i/t'.n. / I'l-xx' ""-1. \r'i-1, ill Illlll' .-t? rniiiil, I nil \ I 1"1 \V' r :an'" .'uinj. ilr.i.l, ii''tilh'.t ("list, "
\ : .' I l'i : > .\ ( 'OI.A. I'l.A. I '. RHolmes' u 'Iinlli' i |, ki, I ," .,1 t I I. "luiI I hip' 1'
1. )
.1. i.I I "' n"l M'.IIH l ', .VI Iln1
< I.n.I..I.| "" 111ij1Et ., :
I I',..'i-a* .I.I| I ,mlii.' :0..1..1.I IM 11'1.1'1..01..1. t'l | i- "(1"1 I tut i'itiliiil I lluipirnl I 11"11.11't"I""'"' II Ih,' at ntlil" 1 .t mlillln
I lti- I.iii.l, ,, llni 'luiiti' mnl,
., I .1. 'i I 'I\U\\I": i.n- linu. uf 11/11111"1./ I ,, t I'.iNlnJitIllll : i \ ,1.la. "I i'iiipnlilliiilH' lllmli-, I I.e -I" il.I "'.
M I .s I I'.i: i -.1.! (\ '.10' *11"d.! k I -IH'I'I -'r I. I' \1'.1..1 I \ L .' I liiiiin', "* I II :
ul I llnIn i* iiii-l, In in'I
,t'I "lit toll 't.' II.ill. i l\l.i 1 ,i.\ Mti i.l I 0. I ) I H'Mlll I I. Illlll .I; I|I'ii- I ha'II, I Illl: IIIli'ii.lx ; 11",1111"1 'I Ins I i. tt lull);. (tel t..tga'. .-t tut f HItlir .
I t. MiHiVl.l| '. S. H. I Iv.rt x.ui, I 'i 11 i I !Yi nil 'In.i H mill Fl..n.'r- I UI'aclfCld'FCIIah.( ( I. lI.tt., Illll," 't." I "11', till' I l''s.ii- :
I 111"1'1'11.1.I I I.'t. i. : mil t". .in nl""I -hrnl'iili.lnl' | c. .Hin .' I MI..*. C'. I ri Ii it..iiHim. ,.. i-i..,pi i, i.IJIA ...... : LrscoLA r (jiuxi 1 |11.11"-I'll I". til S I )' I 111" 1 lll.ll't, ijiil. I HIM lilll : 'pii'iui-i'/ .. tush, I ati't t 1.,111.' '' nr, I lln.
'I, 1 li. Pilif... 1--.. ml I I I"M xxill" l. n. : xil i )' 11"1'1 ;rnll i'ti-1) i .1.I i .
|I' "
,.. I. I I. >. < >. I I.ft I. a,0 ''' I ) !, ,p.n-ill. a |" lit" <
.I I
l-.kl I Ullll- I I.ll .llll|>llli'lll. \' ,, .Hi-" I I i-s 444C.. rlulli, 1tsI1II.'. .l'I. | I. ( l limit i l I.l- nil tlir tilling. I Ills kph. .I u I In' i -I""I I'IY
.tl'.uiii'iv, S. i .<.u.1 i 111,1' I u-l lr.I.n iII -lit' .. 'till' ) 1.1,1'.1. iBoiler Shops HC"'llaol' lido 1 "-"".lli., nf 'tiling-, I' ill i.m '' j l.a..1 'l'hs.'ri.I mi*.ffiitln. 'riiiff f-'"t'.'' I in,,

-I lii .I. i 10, ,111. u' .i .n' ; .n.'i,1.| k u H'l F'II.I.II. .' : I lull,"' ii.l..I iin ii'iinMI! 'I.IIIM :i- iiiiiiini.i.| | i I 1"1'.1'> ', luting t ; ; It 1 |.|ii..iniiii'l :I I ( hit I ii'pnlill.- lii<'li xt I..I I'p'.i I in" .

f.ill, I Al.fix. tr.:. .. i.i:t. '. ""," .:, .!l..I..1.1 Jtfl'il.ii"'! '' V r" I..t i .\Ilh'I'.II. 1 \I'Iii s t\'. WI'.tI.. .I:,.i':.I;:I : ,;,::I ::1:;:'..:I '::::;'iI44. it,':Iiliii: ; ,4it, II.:: lift; iii i. I'l'lliillli'-i. -, In i hit I ni' .n niiilll.llllji.ll. 10'1'.1'1| | I,: t' |1,1'a; -," ,' mi'l jut li'I"I" '| :, II IIII; uiui.rt. \ I illiuiil., / "i ..4.>

: ,. II"i- \-i ... :. .nU.. Boardin & Lodil h. ,I., I'' I". I .11. "" "I''" ,.",, I 'I... I. ,II I xx liili.,; !ii-'t I 'i in if. i rin 111 Iii's n, il'. I' \.Iilt
.\1 u "in ,.4 it? .1. I'I'irl;', ,. iiiitlh'| uti-xx t I Iil [ [ : [ by Day o t I -t. 'I I It., III I'll 1 l It Illffi III tll.ll( ollilt'" I'I I \ piilix. IIH.II| lint .'"""'.I.', ili'-puil, .
..
I ..I.-, .1. .tI. I.I; 1.11 i: 0'v Ei JOHN <;, U \ i.i : \ I'UUI"U, 1 .h"-I. ..,. 41, I.I .-t'. 4 "I.1.1. I Ii 'I I I .",.111" lii'lxxriii, tin- I 1"i, .. ,
, 1..".,.... .' lxuliiS,.. it, Iil.h' nl.MI. ..i; .1,1.1.!ni I'.Ii. Itv 1.41.M. -.1.. __ I I I!i I \ I" ,n ,.II', tt .11111.. I"'."l.n." I." l I'". .I ". I,1 I I'H., ..Ii"K I"limn( !II 'li-l.i'i-" | Iliiiin, II' an'nun IiI iii i I I' I tin1 luiiuii t \Ini li.itr liriiiiii'ii"'' t
1'.1.' : 0. I 'ii .l.,.i. II,. I.\I. t. "ii ," ,it" t ,". 'Hiiii'li-il" .in.I Inllx ilrxi'l ipi'il ,"< -"1' h''I'I''I.I 5 ," \mitt" I In pnlI : '. ,\ in-'ili'iil, ,
1.1" 1,1 "II'' \.1\ nunprtiti.n ; ; In .
.. I i. x.it v..iuii' ) ,ii.in% ui! Till I ,','I.Z! ._ M.iin *\i.\ <-!. |I',.i",.i I.i, |11.,. I .I,.." .! ,., ,I.. I.....I ,Ii.r.g ,t., .1..1. ,1 ,i.it..1 I I'I |iiti ilmnir', h, u tin. null' ) on i.i*. NnI 1\.1. 1.1' i,4i'I''' '
I .i i hM ...11.1".111.1.11" ; \ ..It..I.I' i.I C.I i. 'rii'i -< ) > A BI.I ; : I.II..I, "0'I II \ %ll' ,11' I .. I,. "" .114',1.' t.II i t or i'k.l.r "-,'1. I Hi.in; unit, ,.\ i-l .iii'l, I 1.. 1"1'1, ? (In i 1,1"11 .I, .
1" "*"..I''h : I I'I tiki; "'" Ii ""'. 'lilt 0\1)
I II. MFCIill: I.I.I.t jil :4-I4. '' ill ', .iiI.' 'I I 11" I 11",1'11 IIUIXIIHtt .
PETER BURKE :. I M l .I i 1 1 l.t I II nl 1 I I | i /1'.1.,11": | lln'ii.| | uli. nut .1"1'Iillh.rl.1| 1.ld IT, to rt .1 liI't.'ii
1
JN'i., t "I'KHFFI$ I!. 1 Ii. ".'I It. X -. I' I 1.11. t uliit. .1.,111 l tlii'in' IM.r.i I
1"1..1, ] I i. l.1 "',:a1 Illlll i ,iin Ki'l l mill \ I lln' pix' 'un laxrt In Iliu r.
- -- --I I'I" : niiuiitti
STEAM BOILERS I ) IjiiiinciilI winii'i. Nu nil11-I, i I iuiii.iiiii't, I"In" "l,1
tgi si.-. I I 'tItItP' ( 'iinl.iri.iini't l lalll.ldl; | | Sl! 1.., IIl'li'l'' : liM lii',- illlri 1 ti'.11"1"1'| .t.'' il.l l i'l' il.il .allli. TillU i.f'K.illi". ilItiii''t'
f .:.-..".1.'1I, l.mlL.. ''. I.:. %.'. ...I.,.1 I t. M I. ..1.I .;. iiit.i.. 1.1' 1',''.' Im' 11",. I jiii'; .t .'.1. I lluiiiliiilt I I 11'11 "
i \ I Iii just ; ".
1111.1 |" ( il'l-l-i I. i in 1'\ -i'v I uliinil I ,
lutt'iti 11.! l-t' .n.1 t ;.1.1 I Jli-ii'l. in. I HI i ''i 4 ii' 'illl.Ol II :. AI.AP.M .\. : j ,! t > I i "',<'Illl'l l i\. I I- ui IS > -IXI' | Xlll I- III. IV I.I. -111,11,1.1 I. ". ,.. .tl' t h ui I ,, 1 I it | l.'ji- It'nut ; l.iki-. 01"1' 11"'fl '
"
: 44 "'. I I'-l.I P. M. I. nl.l, .54 j 4 t 01'1 / .lliu.ili I l (11 xx,1,1. ., u r*'..1' I lil.-."/ ,.. mull.tiiitf Ituirfl., I"- l'lirl, '; .'< I', ..1..1..1| 1".1.11.. 11'1,1. nn iliili'-nlix iu rttUi, > -
: 1011,1'.11..1.11';. ''.i I "4'r. 11K. -.. lUNN'S EXGlANHEiI .,hi I.,. ,. "-'" in "I'll 1' 5'tit ; 'Ills I I Isi'a''ss' l.l' .1.'liIJlh
I II.
I : ,pi, ilt. Ii.ii'| | i.f IIIIIIH'liiill |'i| I 'I.I. In.lh l ,
i:. .\. I.I.t.UItII.{ M. Wliolcstlj; Jobber in all Grades "II'.ll | it* tin. iiMmril 1 : I 11..1 \ .. il p.11-1 hiy p.r
TANKS | nn K Miuint, mi I I''
--' -, -- -- I HALT PANS &c. ;, f"MO"Ut.I'/ NIJ.' I ioll ,li ilili-r ( In .llllf! ) |1.,1', "* liili lii'I I 11.1"1.. Tliif .'"Iju'lalliiuit. In', i .1,.1I
l 'iitt I..i l" \I i .. I .I4I, ". lI i. .| |.1..1.| | ., I. ,..l..r. i i.i.ilm. .1111.ill, H iiiiiiiiiiiiiii.ini.I' h) -..|. I | | | | i 1- 1 'I I .. i kfpi' l.iitli xx iili llu nii-l I llii-
ilIs.
Mt t ,- linT.I -i!.Io. ii'bin"'. 111""lit II II llIII 1 "oCCO.CigoO., I" [1" III |,rnli|. r rt -nfiin'. ,I iiii b iltlixirx.. iiilr.l, .I"II.ia11 ilit I'm,' I '.'ugss's-tsi' in I.. Im, < (In.inn I I |I.i' | "pipit >
lit. I 1.111I. I I II"! iln, '. : John Dunn Proprietor I Ii II "I'tin i mil, 1111.., ..l., I., ti'iiil, iln" II., .X'i./I..,. i'll'' a..o. .1.I s 1"11.,.. It I llii'iilix I |I'ii-n- 1" I I i /. ..limii.I' ..,,1', '" 1"11 n. 'I i lunill -
II. tl I Mlilli S III.K, In.ill'I Iln. .. .. .. ,, ;il..l \
r. I l.lIl-.L4 I | I4iI..I.p : |Mturr "li" "" I i X ," .It'.I. ".1'1" l.lUn' \ ,1,111" pnl'M.--pii
J.I\I'"U.\\.II I II.-. i 4 If.pui.. |.r. 1..111 IHllllI, liii'li, .1..1; 1111'I'I"'lh'hl''I', : | | | | | | i-lll, I II llirmiL'li
'pi'iiilii'ii, i-iii\inii-: l i.ii
I
I at
-' 9 .I --.- xt I llilfl I I t : In I4'initlli.iu| (II..I/i..tlu niilii 1M l"' il'j 1'1' III"'|MI|'Illl' i5l5l5tsi .! .'
lilllMlM; Uiltt 1 I.... \ *,r : lili-il \11'
iH'lll lit | HllllI .. -
I til. I.4I4" t,. .,fin.. InI .1 C.<'x.).pIIIi : i sti.l I1l'I. I I ; I t: IF I'ill 1".1.1".1 inuii'ii .
. li i i" nt,'| I 111"U' \l-ns I 1,1.1. 111'.1111 I I- i. <,HI. uiitl. ti.I N ih. inn for |Ilo.I;( l .r ltl-lm, I lal"| | ', "| | lii-., l I.) IH Illif rillllUlll-ll, Illl ;' 1'01"1 I lli.il Miiii-tiiin-it| ; l ..j I'.) tinI I Irll.
:" ilin 1 1 1. I. '.. -l, '1 1..1,11,0 I .".1' t ,. "MHCIS t'lfi I .r. I I'!I. l f". I Mill.l fl I i ) ..k ll I illl'l I
1' 1.1.114. 'I'n. 1 n. iynrl l 1,11| $l..s5.. .1'1.1.1 -Ill < 1.1. K 'kl I I.pluiiil "
0. \1\:. 1.1''I< \;'.. IK, I ii.ttt fril'.ifrc' \til -. I. II- i I.i M* i I ..1'11. I III' I ll l 1".11".1| I (I" i.i II |lll> I I'hill"I"ld | $ | I h" I.II"W' ( t I II'I < iljr' ( II |lI >
: < '
1414-8 sil.'...a. :.... ,.It'll'l \.,, I.u *..us \.. II. '0". ?:1 I) ..rn .in 1..1 I Mai'*. : i } "i'i, I ,1.1''I", .| l''. Illlltil'l-I..:"I; :! I./" t.III.1 .I. :ll 1 Iii"l.r .4 M. 'h*(,.'|:...4.M..,. \.' II. i iII.ir 'II Isa'is.i : h",1"| I nil Illl! iiipiiri*. I! 'I I ill' tlttl-lllpl I', 1.1'lp' pll') 11) "I,' I .

. .?" "' I. \ ,' '.1 I "1"1'| I uttti'. I .ll' ..1% I |1.1."t riiliillti.in' illil.lmli-. $ .ill'ili'i. juli l I.r- i|I..li.g' t.Sli55e'hIitlI' ;|f.I" liim-; i 'ii.iln., iiiil tlrlii in i ii Itr I lliit,: I Ilit-i'i* I n I,: ,

IH" I .'1', .'". I 1'1' hi! \ t '., 4,1',,.!, '1 Ui .. tiul r.."ti ,1.1 hfHiMIK n iI' .". I 4(3I(1hIf1t) Tnilor 'u'.I.I l< illlliotitMl .".I fill') |''''ul'.i i.1. .-, .1 i itiiii'l: ). I Ilii- i.i Hi I .11.I ul lil'lini.ill.-| I .111'. Ini, I, tt. ftn- liui, !> iiif asil, ,) itn ilix.- iI

I -.-- -- -. --- IO"II.I.: -h""I"II". |. .. t' Uh..I k I. ".'.\.,.iu.1.I r4 $".i." i. .111.1' i ,.1.11. -. Ir.irt, ,." 11l.I, ti.,""f ,. ,4141.. '.,f SI... _.. I '.1",,) i I. 11.1.11 I uii'l, ",'"' ; I lii-r| ." I.II i. t lull-nil. In-lf, Ii..' list 1 l'I. nf !iI I.MI'M| I I IIH'lil 1 tVir "'/I.llall| : I I.nut III'Iu, ml|rii' '
: in":" ,
*'.1".i'.l.l. trr.,.iitu' .1., wi.|' 1 I li,i. ,.1..1.1'.\. .1 ir.i< .1 .\ ''nt i C..1, \t .in" i '", k' .-.I'I < "ii ,' "I'li,, :: I 'i IIKI.I; ; ..uirr: iii: .. n.rJ.HKADFIELD : .iiH| illituiu-IIK' .., Iml I |ii-li-i'i flitS .: I hi., .1.1 liip in ; linl, li'-iliilii'lhiiv ,iiotl- I I al.1: Ilir |H-.|ik' -...1 ".lutctt .1.|.u. I II"
,
: AVER'S PIUS:' OO5LERMI ,.'rt.\,I I.. .II.t-, I"ui,l..* .I U .h 1...'I ill.|'ii' tul 4i1't\ 1141,1. I .1 I l II't.| .1 C l-. "11 .j II I I I i'siii' ii.i..I, | I ilini iliwiriuiiliiiii Uin| .i'iii"'il 1 111.| flI. -1,1..1'1'.' |ini'i-. I I ilniiixlil' .. ; anil' j M' .i.lnlrl.. Ilirt-l .,..I.ul, ll itit\ut. :.

..1"{ 'ui' '' I'I 1. .., tiiait .1,1.,1.1 ..1, ',I I.,. t4iti 'I. of ,1 .1.1 liti.it," .lll'll.lll"ll till-I I illlJ.ll ..-- I ." li.ix t it,,; >,."'I\ u tti.in '.I up l I.i I tin- ,'i') .>." inn my Ifii tl,..i.i nnl .1.."'". .
rx I I I'tl.iit
rut'" i |
of tb. dlMu. vtilvb .,imUitiitx .u dh.s' ii .m.|.ifI |1' 1 .1. ) i j V |. ., I ."h.J..s., I liki' iiilirr iillit .
; A I I" | mpi.rtiou fH -- .\ .1.Sheet -- > .S iilli.0.I.1 .. \ ," 1. 1 1 '1 'IH'I'. ,"" lt'i -:' h I 1"1'| "' \ '... )"..n I1IY; outIlKJii n I
I Oil t
'II.
.illro. of U
h Ill" I.I. r digenu.I \.1. I .Wln-ii IVIIi-r" '
fMovti. ,14xu.lliver: A\kk CAriiAkriifii "I""' i.,1 .I..II!. i"1 Jo. ,1... .. ---0-- -- I I.t" i "1"'I'I'lillll, | ID- .1"| ', "lfl.II.| ( | KI-I( .Iu IH.u I "ul"t .- ,I .1..1:1': a ) ".,,i'I"lhl.i """' (/"I( \ .

i S t ili! .t r iif ii ilu1. *** <.,.(... au I I., ".iii'l luiiKu "''I I \ ".1 I II. piv I il I ,tii'l >. ''t lIlt'1..1. llm hurtl I lI

*by"tl-, .. it'y'.it"-" .'.1." t>. car ii.eladiDf lUe 01,1 C .n"*tl| caoM-4.tlfin. j, Iron i 1'II: :'' ."U.t: :,.. i I. U ... .I.. (. .fUS t:. '1. f llii, I II ..".1 il 1 tt I 1..1.! il. .1.1 I II' I '.1 I., li:i-1 iiiii'il I il .i'll'uli.iiil II ; in l.r' ': ,J" 4's14.1 II Illll'I ",,-'I "!, '1 "I ,-,;I I, llf llt Ill'! |I'4V' I llltl( IflltllxJUtt' ...1!I '
I"I"'a
lu"lU' .I Jl 1...r 1) .!".|..1 1,.. ll...'!..I1. !>>*.. I 'It 1'1! .... |t..H .i 1 Si' ,I'll.it 11.41.! 1411 MCI, I..4IH,1., 1$ ti.k. I U' : : : is vi-ry i i..IK i.. i I 'litt-H| > -I latp.. ) 01"1'I.| 1 ., (lii. 'lutli-r I $ 1.1 1,I. a.r. Dm 1.1 i.n.lti! ..,.1'| : '. I

\t.r> in i i I li .i .t. '., mu.i4h.: ,." ail <,I I.. 1 I. .... U.I'IIII. I I'ul.li.uxiluiioii, ': ('.. i .l" I lln- (1.1..1... |irlti-lrj '* .$f ,1.1 will Hut' Irt V.HI il .
.. i .nil. m .h.11: *-u I I. H .1! I'ri, < VI' |14 on hIlly ill" .I I ipliM'Ult
.b. '. .. .r 4 ... .u,. Cr .'1" ..,1.,10..., t u In. I' '", .i. I I. I II.! Ihi"I"It1h"It ; ;nl'iti, I ion f.nfi. 't It. .
feiin .t 'Iht! I kt> 'us.vu UM .if tli_ I'ILL* ty 57crcrIc.1.: : ; :,|I.. i' .i 1 ,ml I Ciii. ... I 4.,. ", I II I In.Ullilllll .1 1"11.1'. ,,I II.... ii"lil''I., !! UIJ4 j : \ < ; i'l.I tv5.4tIIt, a/'I.,1' I llull4Xllltlv.l
15411. ) ".i .- li. 1I., l I. <> illtit 1.:1./) / ... '
I I % | Vll'dllfxv I
ruin' nt |I'"; 3 -oU' Ill f ca1ar | rncU show J. H. I I 'i.- 'nliinciil I i. i>lrii..l! ttt it- t.-n ,1

tu "i't ,k vt. it .t.t : nt' ." iu hicb Uy ax iIMU I PORTEF" I o ,0 cEAs. lOPF I..lijillt.' | Iliii'uiiliili'iii Lilt xx li uf liiiLi-i-' 'iih.| | |xi|\i-i'. .', II'| O'lll- lift* 1 t'1 iufctt I'l i "

t I.y "tbn,..IIM art,.IK. r il.4 tnpmujti j.r.1( ..lon.11.e .d c.I Tfut>I. sub P P. J. [ : Central House 44i.J.I.'p| ttiifllnl llli'i-VI .\in..> ilmtun !, |J.4.4t4.* I fm, (tin lmt ., "-. -.HIM! li.M'.ii.lUiuii ; I In- -.. "'1$ It I I.. i iIbn I I,

.....1' .aud..e .1..1'! I. 'rutD caIu1 I Gley < **-_.. -t JL:\r*> ._*" : 'I .wu".I..I| Ilir ,life I.1'Ml.(.J' 1 ,. >|I.s.tt.j.| !1 I.. U' 'p 1/1':11/ ; | U'' t'is't i- il.-l.t .1,.ilt. l I... t"i illi.il I

a'',y..tht-r.If.tI.4r..41 r.r. frotu wgrt4i..It Ile 4l %. h.. .rtt.4t ., I \.\ l.lN \ \ I'lUI.-IM': j, PracticalVatcHlakm\ ] : j f nut' I" fiirllur Ii...'I, uinl. xi'ln"Ui'r \ 1 fur -. lliii{" lii. t..li'x'4'i.i, ...w ...111... Il I II. tun .I"I; I,. ii "

t ." J 1 ( 4M E aT1' XSI'XIXMIt I.l -i I tin ". l lic-it I.I"11 injiiii-l, I lint.'i-.111 { ,it'll i if i .
\\ fit s I'.. i S ire luTsiumMu \>, tut'. atxl I amiy EH lll 11 l '' lult "I" |*nl IHI |.s it I i I
> c*,i*t K.t fl.I.jIl i... >n. I It te Ix-rii a .*. rn : < i ,".: i <><..< nil, I -1 bil.ilnl.) "jr. I HAHIiil' 1.1.... '..,igi'tt. I I-, t'. : lltr."
.2h..TI.( ti,. il. l U., iu I CSI4I I'ILX* *n tL. \ ''IIL'I M I. \ I II \\IMui I K- > \\ I \ .1 ,l. I "T! ". .1) j
"? I .4 1 t*> -Ilt. lliili"4.1, .. 1 1"' ilP!$, mnl Hif mil) lliina Dial IIHH.V 'Ct. It I t. '..<,': I tilu I
:U : ;. ; .%} t.IS\. ..loc ant tree lti ,1 ..> 4 lilt-Ill lill U' i JE-ELEI / .r| i4liuu. mul ha"1 l"ilali'iu : ,jl I IX
IrpI t,pai,I II.. v .,.' II..". ., sJtsre .t.I It** I : .- I \ '" K ..4', I I\IW.\III' I 1'1.h I I IVNI ll -. i. uil,4lii'.> lit fill IM< i nil 4 yutot uiau llii-r' l I. "& ".,lUg lb.il ll.'IK-, t4 ;Illl 111.' \ ,.' I.ii I.
.. ., 44t I 1.1.'..C I' I. ;.I..tt. I U I .444., : x : I I. r .. 1 1. I ., *.i, ."I.I.I I.i .1..1 rr- if i In-hllck .
... a.... ..'..... .11 I" ., r ... J C *15)S 4o 'I.! .. U .i -j iC i- L.I.i ( H. I l. .1.II I.l. \VUoN-* i ,. "l i i .u i u ., 'Ilia. .. I !I'i'\f .,.$HUM*'lit. hit' *'t t, "I'I..i.I I J'II Illl' [ 'iiiiirij| lt> .*|". *. iiuil'iriii filttf ; .. Jurian I .. Uirinrni l 111, tl.UX WUIllll |eli, Illl( llliti .u l'i .

.. 4l W"H thr I l** 'i.r.rf W I. IXt* 4 Bro. i I" > i I.: i I... 1.1,1 ..uJ. N..I.I"t. I. I. I I ji < iiiuiitaiiii; {$ rmi't nltuiiU. ) In .inn. mil I ,.ill"ah'"-, Mi4ll. if Iw i .'I..'.. it'r.-I! I' i iIM i 1.\11. W"'iI .1

t FraLkhII bcUiiMmJt: \ a., Jour f 3, IstY XM. I'l, III > 1" -. .*, > i .! lu i,' .l. r .1 :I .1:..... r i .1 I :"1""II"" 1lhi. Tu | r4ili.i4iwj I''jl ',Uo 41111, "I'| all 1 Ui- s1.ty .a 1tilli,0. 1 iu ti'ti i'lttouM i I Iuu I'U.IDni ( I
.S ht u..I Arrh a HILL in number!. 'la- ... I 1. i. i u \- i I I' .in, i li .i- I III'I.. "1.\ I 'I'lil .* p4tr." t.
S aS lfl mw.ntM, by ou awl Is-u. t.n.tk GO: : t tOM.: 3I> I tV'II.\ Illlll llj flllulUUU IlllU UU h..lhlhl'II",1| i | > t$> ufi"ilx-' ,i.h; I ,- i ,iu tuf llu- i .
TTOli.II -
'; ; I
t'i ii. t Ld! *r*<.w i IIrSI i .
i .
u& \V i t..Afeii, k* |p Ibrw ott b. at. our J. POLLOCK & CO. Terms SI.DO 1 -1. Situ ,IS n.ilil.l IMMIIW 4 .iuu-lil) HUHa> .. ,

= art, I'r 1,1 l.t!:. -m 4..*a*..a I l tit4.I ILI ; 14.1. I an:: I per Day. WATCHES JEWELRY .till!".. Ii'nl.lif I / I lia11 ) .."I Urulkir .1 ;.1Mf ( ,-4l>|lll "-.tb I 1.. ,! ll ill tj 4t ... .

Y .: t. T. U.\ ." 111 |P ( v >-: rui.rli'iii.iiuinlwuM' lu' ) .II .-.. >l hi.1 U nIK tl.fl, 4"4lM t ti'< 1'-. ..1 I l'l w"V 'inV rtl4Wii'lliill '
l.*i.. K'j.' .. 17. !. >. ., ... I I it "h.i Ui. / t I-I. .ro'f. l'4.ft' .. kp uji tt'IJI. iUuiylil. | j'
l U .
TUX .I.. x I'd' 'I Ii! i II kui/iwr, vniinj fnnuit I. I. t MI 4 .1 I..(HI U Ullltl iM. .> I"uf : .. xtmllij |P' <;n ji.i.Itu.'thMl' 4'' I

|M'.adtr 11 .j *.,4-j* ,t. t.>. r<..t.t r{*tti,," ,..ii> ,jr.I.,*utu ri (I..t,.1 I 10.b.it.b .io"f > STAPLE AND FANCY 1.l..F(1X ) 1t:1: : f.- .'1$ b.4* !I.**. l-i Mr) .'.hl. .. 13 : vr'HI"! 8tMI,4I.t..t Chllj, ""'" .{(fit lUyt, ;> 'Iwl IUI1.i4.. .1.uluq. dmJ J I&4 ,a ".4Md'.)' I lltur. till .., ll: ll.l.

.] ti** tuk' <.f ....-."* <>f vari-MU ku d*. I I' ; 'I.' r .t t .IilI al.1 4 I 10 ,'1. 1 F\O': A C Z. :J3; ((3 ",.I, Ioo 4wI! LiWtt4 .. i j 4oLitrrIitliM t.I. NllflthilllC I lln-ii' <-4j.it.it. "* ,.' tt4 lu that w I 5t.t54 445.54IJ 1",."_. until 00. k .4'.i" 4. 11 tl 4 .i ;14,11 ;, I: 4.. : "I".ul I. .tinlilll. .,
:'II a.;.. I Lr' 'o.1.'t ..T *.! DRY GOODS J Ii'' .II-I" 4rki 4u.La *s4Ua. vli-litu. t'.hil itiuu* l ti niluiurpor ; I..t..tl' luU XX4IU lu .' 'k (iiiiwv<- .liutiit.'llnX ,.
:: 1t) I .. sitth. I 1 'f 1 L- ffr.tu i P.I I t.-u"..1 i. es.r.1t7 "W. .il,: aitUI lt .! wiiul Ju ) uuxv
.... I '" 'irnl llji- init'i .' l"cl'. W4Ut lilt .Icbl UJuk'
I. < JH'rjXftUai4i
4344Sb4 iM
gtr.s1 iinrii -
.to
4t. .
I.Y .
) I I .
I' I !" \'" It ."' I. .. ir. ,1") I i l ( fikM. '.1'." .u% Work '. I'. r.I. j awl in t'pt'
.\K'* AtutBTli' TILL eorrunf U re1ai1I. I 1" .I \ .l "I"'I'!' .' I- '. .1 .. -. .liouli .r 5>lmiii'l uml I i II I tt I IKMs| >i.ti< ilojiuitil ki ,pat utUliun-i
.. tt but I' ittlu 1_ 140.11 .. aiI N ( 'I'I ( ) : S "' .II!I'"'h.! I II II "w"i'l "I In l i -' liia ) : I'
** .
.i, 't "" w"i.V iia4-I ,r. 4 ', ." '"'.'. .. .u tbat tUtmji.liu.1. --.'
4... .' > ...1 b> U!... ironic .01 14..4! I IR. t..J' Ly 'h'l., \4" I. ll-.l( .
; I lI tiiut imvu; a i-umforlil'l"
\>. t t t.iI r laD tiobS- $
6 m II .. '. 4'HI '. MBRC AliTi I ..( "''I i..II..I'i I.. I.: i". dl l'u9up4i' lnt-iiiirui. h..II.I
--1 10" ,UD.\ u.i. 6 6 NKiI i. ( I F. C. BRENT .. .h..il 1.1.'iu; 'lli'gs ".1. I i,1{M-.ik mil l.k" liill'luuu... 'U IL'- l"--i)plc
fJcDavidI. : .' I i.I. vturk uf .t&ii-luau.hip' l i| itit4.| ( .iJb' ... l,1 iliiitiiUtin- 1"h liu. nii;Iity
' -. J. C. Ayer & Co., Lowell Mass. I ,01'1t.r 'I '-Uui ., lil t h. .
(1.trhli'c. tin ,1110-1.
, 14 1.lly I..1! t5r4' .. ', i -, ,i *') but luu.l Mr. ..
B&cQ I I < 3JTR1.I !1 "i ''I"II I It J I'of t.uiia.I.J I I, 1 ,butt MI I. t-4U. wAiuil I -

\ .\1. t : eutT. r." litDo.d- I4.1 PENSACOLA .liMU wan % ill "f"'. I I.,. ".iitl, ..u li'ui, .11 ; .. in llul'lli.{
.t& \ J:. J.t.
: .. .1 \\- VII ;>,'i 1 t I ii. Hi-, .,1".111 nf II.I lid
c 1 I :B U O? G H :E1PI. I li.-lil,, Ili'-'i 111. lh i (".mi. i i.il'in. .11" i
Sarsapa. ilia. 1'\\ j.tS"\: OJ, \ 1'\ ., ..u .,,1"I l .iu I t;" > xv I In.i.i <. thr I.JXViinii
'. '
JDLEAyer's .
l! I South) WatiT Slrcot( I'. "' k \ .1 "I \,1..1. tin ii .. "I > 'Ill,
I, ,iI.. h... ilioknn
.. I I uiupi't -Im '
I m.ix
': > : F- K*" I. 1"0 1",0 14' iiii! il I. '
1,1'l I .. .
I I. llnil
(jED P't. ,) -I I I.I: I | 1 tl> ljl
) u *T4t I' U1BSI : Z I . 1.1..1. .J..1.\II. ul IJn ,in, :Iti 4inl t% lirrt
:
( .
4 c. .
IC:O.h; Foreip and i 'i. I 4 ii.iiiti, I Ii.Illl .
: DoiDesticl.u W.I i
.. I .. .t.I.J a Excbe[e ,15.14.' t,11.1 3 'ii I' \. 'Ul' 1 1./ il u lIT Hilllll II Xil. .n '. u nil. ,liu. ilililUf.iln .
'. .1 1 ...t o j |V u I Ml" ,Ulr..j It'll ill i .i III .' II MMJII ft. .
Bet Itopte a and Costi Streets I .. -UI'v 1'1' ) |'U u' Idpi" < i il il 1 1 t 1 lIl.j;i an. "iihu.
'1 I I... .. ) -Ll uir I iu'l oj'1*. .4 mil ii l 1"1' ,i.l I Iii' '1'iiuli-H( 111' i 'in .(mulii, I null. i .I "il lit .u 't,I.B i ,4lrl 1114,1II.I.il
aiiuu '1 ,. aUI .0.1. ami |Iir.lftJ.I HUulu.uyitru ,. 'lll| OUtll III.I Ml- tl I, < ,,.
')| tr. ', Ik j 4? I Ui (It' t l'i t1.IIc'Ii.I4 I. aim > i't-iill) u-j. ml'il I uubruin. 1U" i 5. .1 1 1 1.1t'Iltgv
.fl", ,, .tt.J' 1'1:11':11! Vu." 0 S. tJC MoIL: ; AL.A.4r & 4U. .. IttthIIts.I .j ,.ii, n4 ,, ,1 .j i i.il'. IIi 'il) "U'' iLII 1'iluar rib_ .14.I u( Lviuu ur ,..Ii. Itliu !L. I ,....Iliv lir.lff ..M''IY 1"1 I, ...'U I"r..u:" \ i".j.,at

.. .1IM It.1 ,.rlo .;. I b l11 ,- -. I' ft., ..lM-' X, I" '. .. '_I U .,:, '- ._. fS: .,_T rf '..T* i iiM IUUUH} _*_. ",--'J. -r'-"rr
.
: jt ; .. ( ; : I. ','tIt J'I t.

:- ". r ) : ,",

-W ..: _IL :_ __- scJL ". _.. Jf-I
1;;; ? 4E .. ', --. '

"" 2 : rTi. IL U- _> .t' tl1l..ihA 1'l.- .. ,'., .. .'." "ii"." 1 j pi

_IT"rj Ii i.

-_ at- -t I .
j .. "

; I I\ j' : ; \ "IhIU1 !-t': II'I": w .: I\ e\ \, Dry Goods Store !

(. HOLIDAY
I J\; .
j ; I' : \ I
I t .. -- -
: 'I II' ii.- 'S. .or. 4""IS .. -
J"n. I \I. ,. S' Tl ::15 I 1. 1'.. .. u1. 0 ... ... .."
S wt.n '.!nv, .' S c /ht. e :... .... 'C:. r.. 54.a .. :: SI;
it--I wo k. A .1-
On..n
../ ; S : ,' 1 \\1 > t.. th,' .. f _t/./ _\/.t _.I..4 5 ( 5S ..
S I: : 1 !.

'. ', : t, 'f S S I",itt. 1' f t't i';' I '.* .1 off MUM \ v'icr O c A-J 31 \'v. ILLIAMSJEWELER.L L I A Cor. Romana .nJ, Palafox! ttrp.ti. pp.nacoia. / Put' ,iI < -


I Itn: ,,1"1 \1. : S .,. .hC.J :.i"..L"1..I.a.It in tti1, ."\.n
SS'S Till I' r i .j I s'.1' i r "'.
.' ". ',j. ., '
: .
.
'
: \
.; ; .5 "* : 1 ttt'i" 'r Ss t 'P... \ .
.
UOTIONSHOES3! ETC.
f .' ; DRY GOODS : ,
". 't St'S.1t S. ." ,
I > t i .1.' 'nit !. tit i t 1- I ;, .I. tt4.S 0 :B. BISHOP ,,15.S't, .
) .r :
i. 55 ,;; '/1 i'.H. ts' ,
:i I I IHili .. .-- I I I ',. ,
YVI .I 1 I 'i '
,, ;. .'. 'St I I p \ I' .
j 'p j : S ,r. L, J.\ ... \ .... "

j '' I"' ..J, ;. .. ,. S c.c II\ i : : -i I: I i -. ----
\Ii; : ; I LM: M \ ;,I' I 1. KC 1.I' I 1.: 1"IEr 11:1 i


I ": .I (." "I 'S., S S t .m v |ii"'I.. t j. '.,' i* ,i.jIn I" P. I r. .n t \; .i.I" i. I 1"': cPIcI: : ,' QogjW.; wviiir.H I II

!I" I I' P. I tl I. .iiu! ,."eI t X" I' |I. IuF.1'i uiv l; 11.'i'. .\1'
: S: i t. i' 'I III, 1 1I 1'1. : .' P. w .l.l5 I'' t ,

I ,.1 I .,.tt ." .n.;. s. :ll!''ni,t r I* x< i.t t. 1'I.\ >I. .r.u .1'a'.1111111.' : PEtSACOLA . FLORIDA.MM \ .

t : C"- .o f "1<.,..\:. r .' .,.1. .< fiii, \ I ..i i G. I\YEFI ,. ,/5. I S.. 5 -' ,. I t-MI, > ,'Ia.I'I I t 4

"f"t t I. I ", r' 'i ,
'Hit i ai. \

h. ." S ,. ,. I .."hl.,t 1.1: 1 .. <.i, I t t.> .<. i.*' I 1. 'it'. "STRICTLY BUSINESS." I M R ail J State k h \

I ; .-i !I.r"t'r, < ut!I. ;S -hl"J >' .Ii. i it .' .' .\' t. !} ,! _._S ':
I'
It.. ..t':S*.. >"i.' S .u* -i i rti. 'i.'if. : 'UI" .II l nl"'I.: ,- \:
lbIj. S
j 1.1 '
j' j I'' 5.-S. I
L s -. S 1 1 .1.111..1.: txi fliitl tttti,'"i ...'?'d. '"sI.Ia, ) Es: "lIlna S
1 ll""j.l III"I ; .
., .' \ i.t \ i. ix .i 11ft: 1:11._ ) Faafox! Street I
,o )
.I 1 ,
; ;i" .. ll.k ill II": I ** ift ft -*'r tx; t \i' tti A. i w. i .... ilv. li.! *v..... I-.......: HOLIDAY ATTIRE rzc .
.5 .r"OO..I\j! \ ; "rt :.tt I ,tlttxt'ltll ,
: It.llh"r" .* } & IcDomtll 5/
.j S S''j. ..1"\\"I.I. .
i'. BOYS : OrpnsitpPUtHIC? SQUARE 5I'
; ; ot'n
> *- 1 I' "5,5 'II P.X .
:n -"A'5 I S : \ i .., ,i4! in i ii.sti jiv.' 1'1 'i il i\ ,

;S .i'5 ::5,,1 l m i.'!'il I '4 i I Ilii- (1'' 'ffI': I >t tl .1.1 flf. '.- ""51 'Uir. S > !I- Fine Jewelry -- '.1 t .

SI ..i f