<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00087
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: December 26, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00087
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
.... AI

\ .

'" "-r' rJt.$ tcola ttDnHUrt'daJI ;-.tCUl} Hlli'( l\) ;\ H t-i( I J. \ .' l I, ,1"" i-.. ? 1)Vji)| t''Vfc i' PUBLISHtO SEMI-WEEKLY: ,

\ "
: : :
t 'i :
[
: t ] 'Ifr
OFFICE. '
1 tiE COMMlRCI JOB e\rl1"" !I ij I (f'H i 11'1' B )i P Ifl, y.fc'' wnoNEtnAVs SATUROAVHM.
"I "" \ '
i i .. ,, ..
I' i 4\ ,'t '. J, & ,"I* vV ,\ I:, l !I" ,il.i., ,, I ,dl"| "-l.ti, ,,, I "'iVl

.',, ; ,. ,'. ;'" "! ,It' V III.' &) } \ ; \";:' .. I ,- ,' .J\V' I ,:..'-. .v :$ ** -... II: -.I.; I-


., ,. i i i ii i: ill VM- I'.H.I.: Ml.M'-. I .-.- .... .. .. .. '". ,..'. ,.
I "itI
I'-I 11 I I-! ,
,,
""" 11.'

Iff ,MM-l.t, Ll- l-ll'"'"". '" 10''" ".-- .) I'KXSU'OI.A.( t ) n.OKMDA.MDNKSDAV) : DKCKMHKIJ) '.Mi.) l I..s.: { .> 1. !Ml. t VARtI\1ItV IN ADVANCE

V \I( ) : .
I -
|: .I'---' ""' "" "11'i.i'i.ii' t Mm- --- -- --
--
.M i .It.! -- -
? .--. ---- -
--
:<'."' ..-- --. .---.-- -- i A CHHISTMAS COMLDV. t.'l 1 l I"i\ in il Iii.' ,liitrlir-l nl'i i inj ami h'.iilln.nl: .Minn' 'I"h.I | .

( I >.IIMM'III'| > Mor.ll.l; ; .\11\ nTI..I.\H.\: '. Kirkbride & -. ., ." Ii -.1 iiiili'" ) i
son -t---- 'tin* I" .
...1 ''\l\ :. i \ llii-, ini.iltii.iiiliMi l.i.lln".I.I, .
"! ttr.: "I' I H" Kl'-:' I., I" ". .",1"1"" .1 11\11\-1
Portr l- 1.1.1. ,
1 > I 1,1 : i'l int 'In .II l lin.I | I ( IIi".1 -inil i .II|i i -
...> U'i" i. I'. Hi"\li mi. I ill-ill, ,i" *''/ 0 .. .; '. .' .. ".1 il III I. I lilil.iuin-. I li-in.l ll ." -1'i'hi ,n iii.i" ,* "il.tl,. I IItavi I I. .I : I. Iul.li
r. Stint.tinr.n I" il
fat 11." ni'I.tI.' ", ,"ll"p, 'I.* 1n.' "" 'I. 'I' '"'.' North Wrtfcr : ". .i ,1 'ma (h'ui-Iniii.n" j 11,11 until tvi.nllv
'
.
I.i '" Z ll lirti'l iikrn to toll nl tnv ttitit ; ,
:
| .
,
( '. \ .iihl -t-i'lir ll.rfi'ita-ll"-it. h I
h'\ ;;'. .",.rll II .... I'. I: '11" .,,11.,. OLMOBILE ': i I. \i, x. f'J .. } .1.z.. : 1 i p t.Mi 1'1:1' miliinil.l lii'rniiii* lilt it'.1. I.nt! i
"" 1 .;. .,. ', ", <\ 111' '' \1. 1 ( ', I i I li.ttr 1'.1' ttailini: until, pulilie, linlil- i.l.* .1 limit ,to il. i i
.
h' :.n:I"i ..I "" :I''" .1"... I. .11" "..1 'I ''I. '' : "t" O :- l !' "f'k. i. I 11".111'l" -lili..l lll.ll'l >-l' til' In"l tut, 1,11.Ii.,,.'i.il. :all'iif. 'iiinrulial!ili-.nl' | ., ,;:1- ,.1 t.llh.I'II"I., \\Vit, nii'r.'lillt" -

1..10'' . Wt. -" 'I.jl"I iHI In.II.,loir.,"I'hl'i I -lllil-: 1"1'111!. ili-ivil,:, 'lu 'Hi l.lllrr'. < -II l.lrii ilratli." .l':. ueln'Uet.* dial' ,Im,1. ,
;
I'lll.'ei-' ( : ,-\1" t ; ) ; |
!. ,liltr...!.' I \\'in. "I' II n." : 11:111" ,. \ I" '.I' .
Vi.y\"'"mr -1I.nr' A.l.in.le.: l'ill,, .1. '-" ALA :4111':11 In' f, :f' I- I'. hf : ,1 I It IviMtllilli; I Illl 11 '.-.inil'ill l"iil1.J| ,|I"I. | ;l j i liniill !In* l.nniL'lil,, liil" |it.iii'i'| -111\: |" ..ifn.. Ii,injii li-r.. haliiea'itral'ix i iMI
I..r..1. .1. I I'-: V'--' I..II..I.I-. j .ii\in. N"'*. all-i-iMii i li'ai: aln'ail., amij
i.l,, ml IJd \ hn'li, *ln- ln-l.l, in ::\
t t ,
V r AMil t I 111\.11: \ l llt 111.1"1111' ,*,, |. at|.l 10'"'' inatit ti..tri llu m'"ni'
: I t
j il' .ton tt ill i.ni-rlil In uit mi' iiin
"" "':. .<".. I'H' "" -t.i ...rl.| -) 'l.il1 I. \ I I i (.h'tlt |n>!iniiiuill. I' \ 'I Hie or Hit* ttlil'
h.lhlt" .
"I.I..ln.l.. cii.c: : ; -.- ( I ITSv". ; 1U .4' tlll""ltl j 1'1' a I 'lii'i, lm.iil'l, ( I ,1..1| In* 111..1 p..lv :\ \tpM| || ,pnl.li'

1 'I'u7i, I'" ,,:" iii-im-ii."'! <:. I I..I--.I; i'i-, IM.-IT.r'IM'I.I.V:' ( '.\1.1.1'111-: ATir.Miiis 1..1:1. 11 : ,.. .J ? .{ I. i" ,,1.1 RI.I I,,,! rillltlllir, :: i hai.t.| | in IIi.II.I .In- ::1.\,1, .IIi.( .. >i"

iin" M'XMixcii: 1\1: : 1\1.1 \ 'III. \.tr t "\ |-,-" lil oil 'IIIT : .' \h\i.niilt. n : Itiiii iTply. ,
:1'11.I.I .
jmir ,
.. "I' t i. 1 .9 ,11 : I ite te.niun' in ,Ilir /-
': '' .m 1 f-m. I : 11",1
"loh."I. Itmtil'tnr.. ,, '" A. .\. I I.M.IMII.M : : ; i III' '1111.11 : NfMii: :< n' I i HIM' 'i.\ I.I'II'I.' | I .. I ;:1; .:M II I .1 t 9:: 1 h !J ". "ul, nt'iil \.n-v| |,,|". Iliutliill lallnlnilil: [ I 111.t mir* I'lilliltnlt., "> ,ntk. ,lln" 1"II"I"I {.limp.' .. i.l' Hi.-.

.11.1' I .' j i-l M ill I l.'nt: :
| 1 ., \11.
1H.K. .. ri-ASAl'MI.A ASMvirisi ill-It 1 \1": \ ii t : in .1'1.11.1.1. i' t.'i-) tii'i'iiiniiii- *>"nir itlttai-illn-i nl' ,
\ l'1'llMKI-tH.-ltr.tl'' riMI.NDIN: I I i l .: II 'lie : 'nlt',1: mini' '
I \\11:1"1 .'itli li'illIn I "lli< tt if'i*-- t, ,
li I'.i ill lln- .
Hut !
: > i.' \\i-:
j1 lir.1'1.
Ilie tiine, Ihe
... i:. M. lmllll..t! : uUiinm II..1. ,, nielli. Al I |--iii'l| | .I| IIll.'pliitrn
I.\.1.In. l.lil-ti.! .Iir. "lu-tl.i". -III". I'. \ltt .1..11.1"1. l Y. 1'11'1'111:11( : : ".\lilil:( : A\I| "...I.. "".".. : ._' J *, iHiiinu' i I In, \lislliivhniili'i'' Ilt '' Ilia., r.Illll'' In'lr ill-hllill.. : ') ll U"a"I'( ( 'nmmillee, ttanlnniti., .1 ,

|I." .. ; II. I It. \ nil \ .lll.t-11'.lll,I ill. ..l.l'kmill.li'iYi. ..- .1.. (I'I. ll\ll:>. .' I. II"'II \ t inkli'il :11.1, 1 .tinrfi.tril| luM' 'itii.i1. nn-l-lii' l C"r.III'lh.1, rtiT: tva' iiiilI ,' -hiMVi'il ': ,
.
". .' Kir'l .. "'\\,1,1, I Ir.'iiil.. .\. I:. M I iv- VAIIII: : iuch\ nr iit.vMo.h'lCAN ___ I I'. "I'. ,. :", \, I "" ,. ',.' ,. \ t. ,.111." .hi..r. I iili-nr.l I lui-, ,IP,011.11., mill |..,,".,1 lift, I Ilh'' tin' liiiii'-t; | | iiiil in tin* tt 'Imli, 1 : III vt.'fe I pill.II-lii'ikiii', e\.i-lillalit| 11,1 fivi'iht' i ,i In ,

', ,'il. l 1",1.' \ ,:"' 1.I1'I: I illl.ll full, "ii-.l I li i |I". \ ul' :i- lit-rlHi-i* tint, III :I" : .
1'1 1/1'\ \1.1' I"
.. .)irii.. .i \\ 11. .'1111 .n.l .. 011111 : / BOITER I 110..r ,',* : 'Mill our li.irte-t- ui-re 'i
vi u. GATES -, i. ,,ilvi, :" Hilli, > .li'ii .h"'I. ln'in..i- :1"| in i'l 1 I l..n:. al .1.,1| | l.i'liiii. tin' cr.iti '' 1 .
I .1 intetil'.r,
In I n
ill, lit ulHCnif", : .\ I'\'lm' \\\1'.111-\\ ( : \11:1: : I II The First National Bank I liil-, i nliillr' i tn.i tti.to ami liri-" lip i I''lire in lii >iiniklni "rnum mi I 'liillinaal'tri 1.lii"1.1".1. lt.! '
,
"" li.'rHI, \\ II. 111\1'\ | .u. I own nn.I' 'that ti.tt nit -
,, .., !I.'. I I':. .1..1"l I KII:.. ,i. Irillr\ noun, illi iili,* "r., h." 1.11 II'I"iall'
l "li-tk Tin-nil i ml Mi.ii'tn-lrin-il. : .\ \ 1'1.| .... MAMTAC.liiCII ( '\I" l-M I' in M I'i "l\ i ::1 l Inn 1101"11. "' ,1.,11" .. ,..Il..r ITiiUitiS' < I lull-in-.I i 1.lr in 1,1.,! in.nlli ) .1 I linlrinilili .hill"'I" a"'I"'II,1
\1-1) ( ln>: ln-r i ::111 t
I I .iliii.--> .I .ldl':1 inly h'I. IH-I
T I ir .Hi. i 'i Minn. "I in"'I"| ;!<, tvnr I tvi"ilauaiiiil
T.i,1. II in '.' I't I--! T\'II-\ : : : : : ( I :A\H AMKI.'ICAV, : : 'I I I'.n ". *) in lii" I.I"'J "lit .lute, ln'Ta ... 111) :
.1. .*. l.-'iinril. PENSACOLA. FLORIDA. ,tlii< II.'n"I"| '! nine.t-.in"h' ,,in.lIhe
.IIr"1 .t.iiir''r-) "r \t II. l.i l-Hiii... lllillN/r.S FLOUR GRAIN'1' I "I 1111' i.l.-.i !" ."i.1| Ml.. Sllniiliili.liM"*. : "." .:I.II In' ill |,iri il.l. if iinl rliiantI hi-lnrt, i.f Ilii'-f viar- i 'tliniiiniil.irii',1 ,
:
] l'I.CIf'h! )( .\\1.: I : : : VIIAXA.; I .,.,. ,
11.1. NH I'oMMKlilNHH.ii. I Uir ."| nl'ill, | \ | | ,|" "'i'l\' |I"I-H-I| tnl plii-a-i'i.lnjt' ; : "I! .111 ullrrnl' 11.1'- Ihe lirni.Lltll C.i-lle.: ,

.t H.: I'll, :. AiiH-rt liii'Mi. (.'. I:",.|h." ,|I..,HI., i ltii: :> inx: AMI Mi\ni! : :xovr.i.: Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold.j; l I'l.itt. n. \\ lid ll,1..1" "101!lirf Illll.-It I."iin ..11"' II Mi. 1':1111: ,- :lil' I.I""I' am) "In ( (:liin., Illiiini 1 .! iitnl, .Imliaiti, tin-

1. t\ l run. : ..1| % i lei I'ite. in tie. ol* *. I'liiin, Mi, i.
\ : \ i lourllii'i'1 ( hill arei'pt.niei" -

.1. I IvuiilK' Willie.si, mini.rr.-ll"iit 1 lintim.: \\ I lllm.. ,I TI': I'I.I.\I.I-: I.U..TI.:! : 111 : ;I I I I \' !I'I 'ili.'t:1 'I'I\ -.",,1;.:', I liiavtline. Cll.l: ..MrlliCii'ltt I lillle 1 Iliin.: I't.. "ar.inxi'1'-1 ii.rtatil ii.iranlre 1..1 '''I..IiI tvliih' atnld* in 1.0 I''iin-) "mi' I-

.It \\I>." I*. K. S mi'. :;.'.. I.. t\ li'itiiirn ; WESTERN PRODUCE II PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS "| | I.'.) ); III"i 1 alttat + liri'ii 11.11',. nr, I le "1''''"'''' uti
.I 1"11"1' !
nin... Bil.ru 1'iiliUi- "..h..I.! .l'.M. i'in.rill. !i'liinit: : TISVUK.1 : : >Tiii.iNin.: : ( .- i "I 'I.II1 \.ini.i.a-inllii-Slalr. I, |1"1'1,1| ntliyn
|1' I i i Ilii-, Iliiliv I'mtl | liei*. lull it MTlin',1 :n iliini'jli l-'iile iniipim -
C'hli.lla.
Till" AND ; 1..I\ At inn jfu'tt im.i a ,rt'iiiliiliiin. tthi'Iilioi

.irtiHT.' UK .I-IIK. : I'Kti't 1:. I IN. I[. \1:1: : ',VAIII\: : I \\H-O\II-CA. : > I IiiiM'.i > l"uiiiiJ7! | L'I'; .mil 2sVmlli -.- \ I'II\ \11'1"\ln. 1\\\ h I 1".1 ...""...Iil: ""I..li", .j-.0 nit m.n n In.j llientlier, une.I'l'llitlp < >k llielinL". I'l i.in ri .. 'nvnnilelelne.

i -ILL, k ir.-nl.; .1. I I':. r>.iiit. >.iiile.M ,,1 I ,," hinittitli, I'll'er, nf 'In irrl.luellr.iten I'.",' ,IKI-, i hIIII.: tninil III 1111.

nl.ui, M.titHt, ..Mmi I..L. I : : vtii.Ai' :.. ori'.r.sr: : fAi.t- I'ruiil, M, \ I "tntni'i'i-.1' Si I II II i- s.A.KO2sr: .A. ANDERSON, 1 kn.itt In-t'l-eii:I it ; 'tin-, 1.1-I. ",,",,,,1. 'I'l.n tny ttiii-il.it'" i, .> 'Ihe,, mn I -illi-l.inii.il, i"iin:

,lilt III III HIM -. llclillll'I' here \ll- the, -'III.I"I.1, ( lie 1 li.til-:

u..,r i....... .... \\ i I" ; M n--liil-: liii-htinl:. r\ : .II.\VII.IY: : : 1\l11>ITI: UIIIKU.AMI ; : :. I! MOI'.II: I AI.V pi:, ,nii: mi.1 'me lini !* I'mnij'li;' --h" ill'i t "e.tr "" :11) -I ,ilie -ir.in" ;"-l tiling' lh.it rvi>r hippetieilI ,....1'1 I '""" j, ," : 1 l.nl, tlioith; |el.uiplr -
.. .1.1 I'd. I, .iml. I'mme hi : I ,. il'l I i--in'l iiinl.. ;
it i"iii, I : i I'Tk '. I 1.1' ; 'I 1"'II."r..r" | tiiiilhi'i :ami-i-ler hat eit I M nil' ni'i-l si inn
I'll .1. II. \\ :"II.." : \..,....i| I It. INMnr I" I Marietta Paper Mf 5g Comp'y il'-liin'il. the (Hitter ol'
I "till l.'KI'AlliKIl cI
.1' i
1.1. :
'. K. "it ,ul-li., -. WA'ICIII.N th.-ir he.nlmi, the in 11 h. .ill' "",'lltl alwinl i''. AnI II iln-jiiii hilirll -
t.. I'M ".ii : II.I..rhI T.II.'ii .Y'10111 -- 'Itt akeneilt'lilitni'lil" "II':l -Imtt in the
1.1, ..1,1." .In... r i.MM. I.II .1.1,11-1.11... .'.,1. M. I i m ) hate, ami it itlimul{ ivii-.m. he a-keil. I the Mil ill but anitiir.l I
i...\ ..,in., .I.u. i.ii.;! -i.,n., I U.II.; M I nli.' ..'' -. U.I. ,,l 'I llocill: till M.\\XKK.: : Al.l.'ini.is : : AH\. 1:1:11,1\11'\1": : : : i '. 1'1. 11" itliln.le nli'n-li, tin" 'I..lli..1, |iartie:' >. in
fur |
.. I.. nit h the nf my mniiet.peiir. II'H Miiitiiniti' : "lio t tun laketlir .
.
11111111111.' ln." .1." i ._ 1".11 their li'- |>erlit inntfi'l'e,
'
licci.iVKriiOMi'iATIIAIIUV. ; : -- -- t'ttnhl, earri the ln-ine-.* Jn I ine in I hi- lii.irniiii I.,
I <" ': : I : mi a ll' | ) ::
I''n.' -, ll l I'.iri I..I ) \ 11 in eil,I ,lit a--titin* : litthe nt ir\t lie, in in."
,, M. !:. .. :. 'nini'li' innf piineelt. in inner" I hal il. Ml I i.- Miiml iinli'i', ?" 1
1 llet.: u. > 1".11.
.tlMiii'in-l-' JOHNSON'STivoli ,
I leleal of l.eelll-e Ilie : /
J-r.M': ONAiM'ijov'Ai. roljiei : I.Ypllliliran -
( .. .
,. .1 7 I'I.., > |1" -Illlil.I : .1.1.. *
"ft" I.-I" :III It \I. "" l | > ) .1"11': 'lie.I nn 11 I"II.i ;; hiI'll her V i> MI .
I'tilil.ix, ."... i. einiteiilii.il' li.t.l. al the Inil linuI
"I' liiir.-li lime, ,.111". ttnnl.l, In lif"1 "I lit .Lite. the li.i.lie ,,' ..lilnxit ,
: iirI.CIACI : : retni n' : | '( '
I'I,, .. HIli'. 1.1: "". .. I'.., I"" .. i 1'111'1.11: : II" "Il | .1.. I ;i.niltl.trh, "I il.urn li.iteint.rI'nriiell : "
l..r., ....r'h'! ', "u II \, ". inn", ) ; I'. M. ,i-M-r -- I Beer Hall ?; : .milt'. I.I'.I It in 1"1'111| ,>". Ami a iiiilhin.j, !: I.i .ihi-. *i mi in 11 it :jrn. ,.I l 'the ,* iil'.lii.letl.r.i.ik ..
t UT.HV e< iie
n
Miml.l, al' l him Ii I.N'iliil. on. Inli, ,ii-li'iiriii, ;, : :. i iti 1'1'1 at "l"er.il.le. il.'i-i'li'.l'' \ r-, -irl.nl, ', ..iiell. -," ; 1 |
Mir.. -I. li'lnii'ii, ,, 'lni'.i 1 :...ii.i, ii'il Air.mlI'THriii" ;/. | 1" 1..1..1 \\ IV..in, iiiiii..irlitiirnt' | .. ; 'I.t I Ilie'
It an' ,in., iHi, I imili., .in.1 Si.'n-i.| i. | \ J'.i ini--".i mi !
.!.. lii-Urn. l tiurcli.. I!, I. .1. .1. [ <- C I'liiMiiiniii'lrr- rlt'iiiii'il. 1"'lli..J'| : | I 1) ; \ !.., i.i.," nl'the C '''111 I nf A |>| II. it' fill
.. 1.1'., 1 Itn'i.ir.: <,.nl'1| II.\. ., .ill, mlilthe liaml-nme-l, I kimMami "I | | | .1 ,ninii, .. i i" n In '
I. l..lli'-l
S-nit..1'1'! 'lini ,in. "-'"':11,1' ,rili'l.: : 1 I'I'1 ,1"11.0 'II, I tin' nl, :N'etttmk "
#, M. ::11I.1) I ,I''. M. '> ilh **tti.iii| lit) 'I ( "*. imv''vlj, l Grand Rtmlc2vons In Prnsncoh.I h.i-, it' nit" I.I.I,! in>! \ it ttiih, him.lh.ni"lil.i.'l. ,. ( il., ,,1 I nii"umo" IH.in 'nitiinulln uiif 11.t .I.'I.II"i"I.
;
l till. .Hi., -' .Ml.-li.l". I'-. Ihinili.' 1 Un.: 1'II.il''llli" li i 1 I I I.'it: n.ii. I. :i Inin.liv'l. limr.illirr i *!- lii nit. run-in \ (C'il ) '"1.1 i'iimii'ii-ale| 1"1"11)
I ,11..1.t .', lt.it,.In.. ,i. u -<-mt.! '. r. Ii i : KarlMi__ 7it.M. (. ",,111,'"' lill" ,, .ld,. Kill. I'm, i; .l.ini' all MiIIIIIJ.HI.I.T'I' iniilraine

: Mi'h, M .>- I" \. M.I: l hrl-l' lini-- .1! ,i. Stewart & Hamerson, ; -1'11111:> I or nut.. ".iiini; : in. 1.in. ) IIi, sliillt -.1, lilt I injiint | .n. ttilli the 1..1 anil, .: -he.t lit lln''I'I.| -.';'"- ,111.) I'hl "I''lit I'HIVliill
M. : -1"I.' I .M.IS, I', II\' iir" ,i". .".iti I 0.1. :1. \ ; lit the .- .., l>ill lit l.li.'fIhe '
i \. M. \\ IMS.: \\M\) \ ( ii.AMI "IK. M-' : It.n iT. I'ti- lii-i'ii niiilin.i, ; l'.I.| ,liimIn M I ,i-< ) tt .. .. .lli.I.( ." 1.,1. ,
t 1111.o.\ eh'l.ile.l r.iilro.nlIVnm, IIIam.nnil '-.'.'
II! 1I'II.r. -'nl.'i'si'\i ,r) ..IIIIII.M, lit II \ i MH mir, In Win. l-siiil-Hy I .l\/< .1 HIII. ; \ .i.it i. -|ii..ik I'm llu' I .l-l llm i* 'in.nlli-. iiinlinil ., in Mi I i.- 1.11.i M.lli.she ".1. miI.I... a
Xuiiil.it,, "vh': ...l in !in \. ". 11'/In..I/ I.i\e, idle, thei-ilt ; ami, In
M. iiiul I' ": M. '
| .
\\ ,il s "p. M. ''.I'! "r // ; : 11/ a tti.r.l mi llu' -nli-. l In' -iiiil I; til, 'a iin4Hi'n.ji'iImf:' 1 '.tyi "l.nt. .J
rnni'i Miiliiiii"ii'i I ) Klinilnj : I .1. .
.\ < N'I I/ IIII / the | of the l-'rei* I amemlnniil.
/\.1. ", ''"'lo| In" ,| | .| < | I.i-l. "iCI'' 'l.-.l 1 I tini'll" il.t i".1 l a I' ,ami. IMI iiitr-| !I.I.'It| '| 'al.1
I'uiliiilii', 'Itniulii"* .I' A ,in.'ili',i j RESTA.RANT'I ..' 1\ I ,: .': t"I'II,1. I ,1 I' I ,I. 'I 11 hee Ihin-, taken I ". )!
li.-lirti' .wl,
ini In iiiiniii.jIlii \\h.il/, I ?
.. ; 111' | | tt.i lii' am Htij) ".iti I.
.
1'1"1.0 1.
Ilinliliir.i'ii -
'
Al. "I 'iil.irlv 'it iliMin'i't| \ ,
l : l.-ll Ilie-I..T nf.ini'tt ; ; ti.lite in
/.in., ,u-- i .!r...,|. vii-rt. I lr,l .ini'l. HIM,I IMinilnv .,,.inr.it.in. | | l uilliiiiili' I,, i i< "I ,ill ininiii", dil: I",1 .mi-1, tlii.Iliin '1 \\ Illl, Mi- Slili''l.. Hhli'l'-, ,...", | |Ii ,",,''' .: ) -piril I

,,, In iMrli, in..i,ti.! i I \ll.ll' |. r .itti, ,I.1..1 li\ > I I. illn ,I. i *.' piillx rnnnuli in it- an.I.. I i'in.I I "M.-ri" ) "I'lui.Ini.K', | mil* all.lil-:, 'Ihet jit-lift II.,1 ,
i iMnl.lil 11 ,
.IMI. MIHIM. \ I'ri-'l. i .,, "O .0".. I "io 1".I.1 Miinn.iili-l( In Ilie hl-l'iri i.f the
.,... OYSTER 'III .1 l' 'Ii-.1! I I '. II \ ''I 1,1' I I I | MileinI
I'. I.. h\l" : SALOON I -|." ...1 ., ,,1 .1.1".1.1.1'.1,1| | I .I'.ll'l H.ll.l il.I 'tif. :anIM" I.erii, ..1)! in;! Ihil. etri.jure 1 all \ ,

I I I /"",-..- 1,1 ul' |I'i-i-.iiil" li.ir-i ,iin.l, : i I ;1"1! ni| an-l, il. runie h.in.lie-l. alli'I'o an -.11..1"I'r" 'InIhe
>l..liali 1 II.: \. I liiln| r. No. ll.M.,1 I i I : : 01' < ii A u. emlnietthn;, I lu'L'iin lit ,.,' |Ii
voiiili' I "ir'I"'I-- 'a ue ill-; .in.l .| : ,
.
u jiil.ir, II,. ". ii.iiil", ( >l ..iiil.i. } hi. .ni.liM..illh. "- In) 11 1 I I -1. |101'1"1"1; .1".1'1..1.1.1|'| Iami 11111,1"1110"1, h'lte" In.i.l" ". iliH.TI'ni'i'ul'ini liiema- lank-, ami later ;!

i III .II IIINsiIVs III I IV.il' n 1,1..1.| ,| I all llu ,ir-l "I l tin-in, n.iu. rinilil il, .ii' ?'* i mi (l"tl,1

.1.' it.\ liuiti; ir: u. I'. ,I I Monn.i' :, AI.\ I Ii I II \l,.., i i I. .. \,., l .__ __ SVIi.it,' .1,1, I .I... I lll..U' ; Ul 1) I .I.-.I.I ':' mi.. 1"11"11'| "" "nutthe nnni| their he.nl. the/ ."I I i.ll-i.l. thenimliet
\\ lt.Mtri.tt.Nv. i i 'I 1 ill lilo 1'11. "
; h.
.. ,iI inH I..U. lik, ,' .. i. \ral
I
--- -- ---- Manufactures Book News and ki'-liti.-l.| ,
.1"1'I | |".l l I.I {.. ,... II. I. ". II. I'.. -- Wlappinp Paper. ; il l.i li.i. --i.'s! l.t'i-n 1'1..li. 1'1.,1. II.I h, li.ue, 1"1 tin* ,'-" Ihe

111.,. 1- tl-lt Tl > -l 1' l\l ,l.lll-, II ', I.YI.H'1, I II i I: I. .. \ II P. si \i":1; I.. nt.1"1| I ".\11,1 Mi-i :11"II.t"I"! milI ...lo..i.h.,1 ai"-I 1 .1 ..
-
"IU... .il" ".].11'.11.!) .,, .' II ill. ,,.n l'ilil.\-, .' i 11'"ill' ; IOIIM: ITSTAIIH.I.I :-. ;, -- \ .r '1"11. "" .I\\ ,Hi. la.1h ,iiiuiillian.I. li.i .Iill.I., .1..1.. MI--, Miii.4l.iii.l.-.. | w\i:\ in ni |1"I.li' iipi I.ill .I 11"1.,1.| |

i \ii\i.l.. .In.. S.i.. 11. in | J Jill' H I r\r"I t'In i-lni 'il'l lln..nuh 111.i,' i>| .*.iiii/ai.m, ( Ihe Aminiii..iili.l
lli.il
OlilIt I | : n ; 1.1"1 I .1' i Ini | .,,1 tiiI 'i"iiHe. ,
'lu' I' r | t "
..
II. '. W .IIIIK.:. .ro'l."! } I l'I''ula ) () I 1"1'1' 101'1 "| lint: iii- the ,.'Ii"
| emu "
.. . .' | .lr n I Iiin i.i I .li.n'l 1 1"1" I ,likiI'trn.liii" 'I ,
l.i ivi.i.IxnUliit i-iil
$ Ti ii m .Li. unrv -- I St WI, wm HUP r llu,* ]""'( nf llu oM r.. hiln.11 )..NIIr| : ,tli.it, 111)' | -"'" 'lhillll'' n 11.1,1".1'1'' til-nine, Ira.h-r- liii.li lhal' fnr Ih.I'lernl

i>r M.IIII.I. 'I LANGDON NURSERIES. \ liov< I iviMilil h 1 |".itii'iits! uli.it' Iliry veto IrIM'rililJ fir tin in. '1.y".lo an.i ,. met mi lii-r. -.I lliH' -lie'il ]U"! liter il .1.1,, I I a. I .ik injj I'nn Ihel ,10. ,In Ihe .

M.. ,l- ":..-li. tt.Mn-l.n.. ..i.,.' il : ..', l.t.. i it w i"mill \. I!. KI.H.IMi 1 1.I.'r.' l I Ill -I.. "|1'1'( -It I lljl"' | )yin\ a f.iiili.sli In order kcc i an Kri'-i" l I" r linnor 'lirtuii.l. I.-I .. ,, an I II" "" 11 rM'il ll. irInilnein
l.lllMI-luillli" Kit I I ctliiuhily. to |> p'li"II"' 1"1 kimuiiii.;, |11| y I an -" i itti.ili .| I li'Hi.ir n lli.il. ttill .In .d. ," 1,0.
A. M.li-.tl.KMIIMITI.,, ttniiMvriti, ? tlio in tli.it, /IHHII-. I e In -I.lie miller-, I.t miiii.llnil .
iircscrljitinti'i il.iij-I.alin
In I
.iiiii.liiiii'w I'ill
iii-i-.l
II. | !K I | "I.: .\ '( .\ ,.. < lolllli"IIl""I,1| n.it I n ..ill. 'the I riihlle. !I. H'.i.l. I see it .

I'..".... i.i.i iMiiif-, \... 1. 1 it. it. r. i iM .1. n. Ill 1.1'1" ..... i f..lllhem. AIII..If.r.flhilgislllwI"r. 'nifiiiitii-iitu.intstiikiiiiwtili.it' in-.' : iln--- in a liim" i mi tin* -IH'iiulli I I"I | ,ill 1.11," II.IH. Kli'Mimr: : ni'tei1lhi.ii.jlil l lite,1". lili-l |''"ol'ol| ,'' iiinl, ,ill I n

.. I 'hot.ikts. 11..1. 11, 1.1''' .> J hlum.i*'. nr lie i | il. A I. Mr. Sii'iii-i, I e.in.li.l.it.--, I'.ir [.ill.Iir nlliinIinl ,
It | I I'ntiiH ilK
'llinv l.i\ 'hi-iil' ...1 ; M,1 l. kHI -I r s if t. 11 1. I. 'Mo'''IN. I i,0 | ,. l.i'in-. in leatin- ; 1 iae' unI
inlil, r.ll,.;, v ll.ill., r.l..i.\ -". i. \t-.inl-t 'to (lij i-.st ,\.1. In* h.l: : triiulili'sniiio, livi-r : lint : ; iIhi", the lini" Ini, -n,.h.-i iii
W.lli ii.llir llllj \
i I.. M. linS 'II'| N.I.. I I" I ll., Hint I- |.. 'i In lijlils. S. t.ikc.f Itiiuvn'rt .1" 1.1 I'.flll' I I' Illll' "I II,.' lipp-ll" Illl -III llihl-. nlini .
ti I' \ .t 11 .I t i- .> i 'I ; Iron Ilillm: iilniiit' whiih I 111" no" ,lrattiI, I '. Ihi*. i- ,..
'inn-, ii 1 in.h -HI -.- > ii- iiiil I ii 11,111 i,1.1, >! -Inil'" ...1.1.1.1| 11 11. I >ll I'. 11.'It.-I'I, |I'| |I"| H-l"! .-, Ill it; all. This is llu: Ix-st iron in ,tinwoiM in Ii ..:tin 1".11. ,,) in.ini't. ttill ".' ,11"/1 1I" / |.1. .I IIlin;;' ,the 1'i.trr l 'lie* l.i- I.li,1 .111.1 "I| n
of "I
| oini- ; .
I I' .. In. I I..! !. IH .1. Ir"ltj 1''I.r.i.1 1.1ei 11 i-iii- \U e : I'.n It' >
iti
.. 1 Uil.l- l.ll. ,l.r.l.l.l.l.\| ... I. I. 41.11. I'. ...it 01.. .." .Ian.. MI-.I..1..1 I 1.-. ''tl II. ''h. : III.. '...1..1.1.-. . llriii.M 1. ttiihcntlc( yd I ifl'i. lint gin lli. It liuiliN iitsyMt II'| ) "" ami ) i.iir I nnilt l.i ;" : I., .I. Inil, .li.1| ,,,1".1 Ihe 1":1| ..innl.i 'I.t.| :1'
I..I-I ri .l.i ,1. ,l.i, I. f I 1 bn.I | in i inti'; n< "'. A liii.n/i', ** '. hat ill'.' I.. I 1/.1"/ I ill 1..llli. ". 'II. -I
n.l..iil 1.
.M..U..M 1\\ "inilr.iiifi. l'II'II.k HIM. It inriilii s iinjinvi ri"hl'll hi. MH|. It rctixmsu I : |1'a"1 :i'I'1' ll.'l, : ".1. --. ( .lurllili'/ III I'lliniliyirili.ni .
III.I.. h .,Mill, il m..M. !. .r, "iM't, \ }', Hun-' f"lilil" nii.ilni.h in y-enei.il, or "* '
'
iii.l.'i.l .
|
iili I !
.. .. I I I11 < .ikr.tbscs.' cruiU out i \th.it \ .UK! ) clnij'jib' I I \ |I. 1..1 II l Ira-l, mi t.i ih 1.11.1'1) earil., '1'i.nili.ry. "il''I.I'I' ''
II Ul. \IMif.xn. t. n ,il.jie-Kr' n \I.pl..III.| | | ". I IBoarrlu I l.Lit} I : 'uV.11. yunr ; .. nit in .. ,
niul
: h., 1. II inti'lli
t i \ ii \i.l h.. i I I'. -, it. '.' I' '" 1 .Ilain.. I. I. ihl.ter Ihe rnni'iliniriililii.h I II"li..II" .I1/
\. 1"I"" ) ,111-VV.I.I, .1"I' & llo in liY nay W .- --- A ;'.'nl '' a/ilali.ni nniltill, I,
All. IIIIH Mill ll> |lhi. >-- |1./.1.'/ [ [ [ 01 crk 'i| n In.inlin r 111.'li.) al in I In'il.iinlt \ -he en.I. ttiih, .H.. ami aa ,:
.
i .I.I.II.N-.U.-: .1. 'I.| I | 111.
-.t 1',1.. 1.1:.:... '''. .1. I"i:.:"', ..I t.lTIllll IMI. IIX I.... .1..1.I. \ Fire B I finiii-ln..! ,i.mi, ttliiili '1'itnlLeianil 1.1..!' ...111.->. Cll.i Mllithink the in" lint.line.'e.) \ Inttt ever. IH lit \ r Hi.people ".
Brick. \ D
FIE L I rsG3R .
-. I''III". : [ 'lirf tti i.I"\I".1| | iniillii-i'' I'.ir Iheir eneiin ami ill ,linn
iittin lll'iiie 0"11
e /
Mii-Uctrr '1..11.1.1"I -hi .i,,1 7 .*i i.'i-l.. 1, .11..1:1.1"1: 11' lid1..1 ,
) : dn will, lie ili-nl.'lie' |. Sn.'h liM.liti"
HI, i hlil' Ki-lkmV II..II., "I'.il.il.v -Ir' .1 1." !! a1\4\ iti.i : : \ i ''I'' lilt. i \ h- I l.ii. I lllin | / *.' mi.in.' .li..i"l. .iiHini .an.) |>:ail>n m./l n|10'n i-i.nii-iii.I, aminninti | i
)
'. K.: U. tlKiiil: : I.i.i. PETER BURKE i',1', :. -I I '; ; I It. 1,1, i" iui u "u ,..., -i, ""I'i ln.l.lin-j ,tin* ., "/ li 'nii' in liir lillli-, \ aiipeiii-' '* in an arlii. le in our lin.inrial. "I.!
lin- llm ,
'
JMt, IlKIH-HJ.:' K..I. 11. A f. 1 1 I ii, .1 i u i I" ii i. l ,i. i: i, ; |1".1..1,1 jil. li.i-kel
..!. I -. I I t llu'n ,niI. liiiv r "l lui'li ""I.ltl., I--III* IV..m a Sin I'lMn.'i .
lin.U
: I.i N' |ii-i 'I ..t ml,*. |I" i .1./.-". iI'II''I.' I Ihi-ie II |ii "| .i-al nl' 1111 Ii.,;;,- .
.
'I ,' '''I''. I Ih"II"I.h. C'"I'I''I'"I'( | '' ami, llaiiphin. Six., 1'1.. I 1.1 M"ll.ii', t.. I'. |,,.|. liii-l. .I \ta-i a tti'll-ui.in Kllfrt lluiiil.li1miltiruin .., eminult'; mlilie, i In hrixill', l.i'in "- ,'-|,.,.|. l.i 11..0"1.1.. l *i 1 In.h.nne .
( |I.I l-.', \.'. I.V 11.1, | \. M.IIUt'lN ,0 lemin.h-r i Ih, .
| | ,11 il it I tteare iml t e| onl'
i: tin ul' id
A i.l.t-; | .1|
|h.' Nl lll.ll. '1.1.I 'I'| .lnla\-. III.. r .I. II 'IIIIllll, :. AI.AI'.AMA.Wholosnlo DUNN'S ;: t.l I I I'. It. I ill I 1..1 liI'.1 i| line hi-in: Ihe -nine a- l.li'anur'M
01 "iiVlm-l. i>. M. l..ilv.' i "ili.-r /irl.i-.i: IOIII EXGIANHE / M! > iniialiini, 11\0".1, | \iin.l.-i. Inllv l.i .li.iatlraititI'lii .li'"I"I' ,. ,*-he irjitir- toil i, in tinttielel .Il,' 1"..1..

.
,,1'! "iiiiaaiiil.in "i.llr.1- .
IIIH W. M. Jobber in all Grades 1 I Blali.I.ls FC'III ( : *.i.l, .In I ilrlir.iti-ly "'.'111"-- ami xille-s, .
K.: \ I'Mill'i.: ,, jToTccicco j I COLA lmi-1 lillle ,,.11 I II'ter linnVnniliii SI.HI-I| | ure" Ma.l./ .
.. { ril ; il li .,
--1.11.I ...k.i U..li-- -- ... I I. l 111:1.i I I PINS I 1,1. ,: M- > .| iliiinunilijjlil ) 1".1. 1 I.t .l. .te II nrr'|,| *-. .i.l.li.n." .< i '"''.

>l.-. |. \,; \ 'lll.-a| > V..IIIIIJ. .ll 'III. 'ir 11.1 I I jiu j John : Boiler Htglla'o'' 1./.1/ -i.ll, lil iil 1'1 itr-. unit (he .iln.ilii.ii I 'hi-'in |I., liml. 'lnti.i11V.Tt 'I In-I.il. 'h, I-tir-l -.11".1 int.i -li. kI'nnriir
: ,i *, ; ;: ,; Dunn ProprietorHII'nlMl.i I Shops : In l* lii''k. "I 1 ,
lii the lilihiir-, I iililin. II ; I 1'1.1 1..11. intriilii'unii'il liiiii Ii iii I.."' tt illi 11'1. ami Milinvl.imlir i.. .lite leel I..11 :ami .,-,..
W.K. \\ II I.I \ '1-. W.i .I1.. i I i -i* i il IUN; -' I..i .h-. .. In' : .I..iI.1 I
rl' .I'inn
.1. Vixt ... H .1-.1I I : U tiMII., .HI-1 :: ; i | : :uiiiiik' i"III : ,,,1,111..1 at' till. .- ni.it, i-unliiine !.> h .
f WVM1 : I .Illl I lilt.ii Ml It'Mil HI (III IIH* 1.,1:1 nf an iin'li I.I hree in.'hi-r ipi'iri.' m-i nrilinj -
I II ,
,,,
Cigoo. -0 r iri't' .I.. it- )I.! .! ."Urn. II lIlii ..,. ..'..1 .In* ":iil in I "'< t t.fii-i. *. Ir.'innliin* If "
1111,101"1 1111.1 I I \Hte4wial, inn. .v ,'." ,. .. I 11..1. I itmir.. ,In .the I/e nl Ihe | |I.j IH*
I lilt <*> |"| a. > t. |. f M 'it i |* .1..1 pi'.In. |
\ t :
_" .. ,,....,: .,,, ,.11. 1\1..10.1" .. :.. I I : ..KIM.S I .111 I ii\ I'U"I"IC. I IIil II -i-,"-.i it* riMrtit' .,n..i w "' '.-,..u.'I, "I'tit.," ..,.. I ttilli/ jut-, ".1..11"* 1..,. ..I."' Ilimi'/lil f'hii-lmi- evi-liin-" nl tinlu.me .. .1. TheM) >tlitk4 ure Ilinrmi'hlei ,
.
Inra.-li. in .uir' I U"i W II''''. i| ,.. .... i IK r*> I'rf" ,HM '",l.''.i-lni.,1''i .u' |"Io.o I |- t. i.r in", l.nl, M-nl inn llii.. 1""n.I., .! MrM.lli' / : ; '
>> r., i irv j jKl :' '" ..,., (,i i \ ir.i -i, l.ti-i-c.' mill i iI "I' \\ I.II.M 01-.. tii.Mis: I in.I I M *-li.-l 1. 'ii-n': ..lt; III. i IIM .. *) I'lit i-l. ma': I'li'Tiit. \\liv. tt >* ,lull1nitrr : nneil.. 'they lire Amtell intnIn.H
, ii (U u .1--* i II, I M.| : -it 'lia.y I I
n I .- n. Mi* I ml.Imi. Mfr I IM tin- HIii Il.l.Holmes' 11.-.1. | | IIII never 'liml Ilie / areililiil iii
I*b I'll,.I I'M II.111'tl.l.'tll. \ MM i..I ..Illl*.. I.i. I. ." '. I. .__. I Ii |>.irtil,.." ... .... .h....' \ ini-l lull liull'a' il'/i-n lini.--. -in.-. I .1.1, I l.ltl'.l 1,1..1. 1./.1. i
tint Illl.
I ,
III
. ,, ... i '" 11 ., Illlll 1"llir Ihe ,lime Ihet .in
N. li"1
i. \ / r. i. > n- x i in.- i ill I I.OIII.I i i I 11"11' ""- i in > iil, "I.1 .
,, .'!- "11 -. .i I M. "I.|.n i i I I. ,In.""110. ''STEAMBOILERSTANKS' Liniment I 1 : | 1,1 J"'I ih.il tun. 1,1. I i-nliri-lt' 1'11'1| | | I 1..11 -'11".1" Imli' | |,."'"..1| ilirim .them,
< lit* 11.1 iiinl ,1.1 lioiiM'' IH ii.n r.n.. i t H in llm "I'i.' "* : j :'
.IMI \ t I IMI-
|l.n.'I| | KM I\ ''' \ 1.1..1. etelh'l'l I, .
: ( .lu..I.IIII1 will 1'1. Nrl\ lit II.I I. ,",,,1 .11; i rn JI..I. llldl": Km-tt, .hiil. Inlillle. a.iin-t
... .. 1.1.1 I. r, llirenlinn| ul Ilia! niellitt | I""LI
ill. I .
"IIIIH .111,1 in.in' i-i-- I |
/I .
..,.i il.i.u-I Ir.-.iliin I UI"ill,I.\\bib..I.... > i |i ,n, iv.t. I .v." '" t. .. ,. ".,. I ... IM -Illl tll:1'I li.i.iV I.. ... : "lirn I | | en tin* in ill "li'iilil ( ,1"1 ..1.1 yi.iu hit. : theharp "iv. .la".1! | | hy |.aii.-in

BOILER I.. rU.il I, iiiaiuiir. HI* .. 0 I. ,...... ,. n r..l, "I.I.u..,-- i ...rtiniM.110.1.lin.ili.HIT, lii-i' .lil,1 i .i,1, the |.va-iiiil ;; r. lia-kel,, \\li.il 1 I..L.I"( i'1'iitil. al' .the rulu i.t'itii", 1.1. IM ,
AVER'S PILLS. I .1'1--.1. liuil, ki.l ni<- |I. "
\ I1. l.un.-li i* -|I'" .! .1.1.: iiil Itii'ivk.ii | tny 1"1 'milling tvat Inrii'l il ,
I .p.1 l "tlir .-. l.-l.l' tl., .1 .,.,. ,.1| ii ..lii"t t I" ., I : e nii'l. A .1"11.l .y |I. i-U, I.I"| i .'
I'
i SALT PANS &.c. '.MOTIUt'H : .I.i.| ; I. r 1..I.-n"1 In'. ; S.i-n.ei| "Ve- ; I .IT. i ,
.. of the .lttw uUU'l. catiM .\ ." ..' ,I."I' YRI.NU. I .11"1 int. i him.iinj'l, 'Ilie la.'ill'Ihe I.i.i.
A ttrjr riortt < --- II i ". ) |
1 .i.tn. mi|! 11114 WMtit Irwji .rdi .mfut vt ihti : .M 11-1 I I'I' ".,. .,." ,....., . I. ,.,. ,,"h.. ...1.1 ''I |1'1"| "nin-f; In 1.1' lu-ar, lii'lH-il, | iniIn HIV ,| n.i. lullii r i nniiiii;?. Iinl: .1.llil'/, il." in an.I l lin in. out llm .I.
,,' i i-v- ., 1 "| -, iii ",..i.; ... ; tl.i I t> j-ii .iu' M "tit Jtinl <|iii< kuiivtM. it iir .l "1.'1 1 ."n.I iii -pmil : .".
u .
> i < iinMiit i
i 1" ,
'kii1'n !
)" It, 'Ivr- i-t. ti .II Iivi r Alt tlll" < t .II'.j.h... | utrIHIIIII .. ,l.rr Hi.i.l al.uiil. il .
.uu Hit nlli t littt lluii. .. .. i.1 .11. l I.i a .
.. .. i-liin- tliriii.l.; .- liiiiii.l .l." i .. tuil ilt> ill, /. : ..t. i.r .11..1.1. k. I II. ".:,,'I.i'I' "U unlmn
ilirii U > thru ftlitl a r :: "n l tilli -
l n't > UJrf H crtfiWift I |I' lii".1. 'lt .. -a} lug i" ll 'IKII-
.. Sheet Ironors. 1..1,1 f I It. < h"I : .1'' |1"\' I "I I...."/. \ li.,11 i- |! Tu Ifll tti.nhl' I I.leak Ihe du, ,', : ,
-.. tiv;' il. .... -i to car* tiw d.. ,*. < rtturjMl Cui. i-i t'IHI ,,.* I i .I I ali Iml lunm.l il I.> ll.e xirllns;. Tin
i.\ I 1''i\: Ml M -mi' I l. ,' 'l4ilt
lui' ; In IM4111
any yiiMMe | *.
.,. 1. mtf-'fii'iii,' including. I *intl ulln, I I UMIM i IJI-i I the ui.il'l il' .
) r r | -\.11. .hill'ni'li .
.. .. .. t Ill-Ail--. |l "II.( | "'< Ir.t-t, \ .," | ." .1 I" j, till I'l I \ 1.1.. ( ) inlnukii' ( I raini: : Ulki-,1' ) '1..1. .ire r..lw,1 l rnpiilly In ,1''I
liKli "u. |l>iM'I..I| :| >iMn'rr .. '.. II I--.U. I. :". IVyor's j I 11.1 i"I..1 iiiMinnia fur j I ll., ...-,., iii.l rfi-n !I.. MU. >>lin*{. an I ili-h Ihi'iiiolt.I'nrxime .
.
f.-r all >
| a. 1 H lit I'l othir ftiititi itU 'Ininr |. .tii
> I
,, >,. ., *''i.it.iu.l' uitf.imH.J -- i .HI. ...i, i>. i > .,.. f.t l > 'r.i i :I iilli-l'I 1..1. I'-i.i' ..a"I/ 1'1.1...'. '
"L b.iw) ar-r arir' ur | r > | II. ir 'r'' | > < the) are .1.1| I li-'l. ,
.
I l-.l. .- I I.I I I ..I "I. I, .. *-ll'- III I I. ) ,1..1. .
hi l-llll.: !
1..1
-
f tln-i> 1'lLlj* l.y HIM-
: < ,
Tl* **Uu ?< u-* I .1. Ir. I I. .. JI..I ". "U. ,
-
,, t, .-, fit. FRAN GIS HASH .. \l.. I ll-.ll.rl-' .. I "I.... 'l.4|.* k. 'I I..urn m,iltin .-. .|
"' .1.1.1"| | u i tn* tit .m'ar jr J. H. PORTER .... ., '" .. .... I. liuil kii'ittn alul 1.J 1./| / (111 ,r.-rllll.ll sk) \ | | I', ..
? i .it IHI. i ,. I'I".I' 'I" il .1. | .
U'lii'ti
1 1. <
Ui.nut4k l'l\ t1fHi.tiiti h lit v tvh ll. > u"t ... t iti. in i r ii. .11. i -':'|1'- :1"11 ue mie MM-I .
,
10.1.1 1'1"' '. ".........1 ..',. ..,.... ,.1 .: 11 ,,i' -I1 I I -i-i. m InHI.. inm.'. | .1".1. ".. .

1"""'" t'1I.... IU."' ....lw.w.oI.-1...' .. ,....Iol.. ,",1, P. J. Gibney I' I "..1'.1, "lirar" iin-t! I.." )11'1'"i.: | | .->linj- 1, 'I inriiii.iik.il.il .1..1..1| 1\,1 | >i"or !
Murchfini i full "I' Ihe "
I < > .url.
.ul
t | ir a-i-4-i run 141.1- .
I' | llflttnl'il |I. -i.
>at ulutly free I ruiu ci"-u." nut "i"y lit vIhe
itc* *'bl-f MM an 1- I | <
1c.
( ,
n.1 i I Ii .1.' I*. .. .. 111.1 I II'. 1 .r..I.Kllllrl*, Id- I-J.--I
;in
*>r s. >y uilif. r InJ.lAa..aIeh'' '. J ., | i. i. l -I 1 ..f 1.1 .l' M... ., ;! -k' ."" .1 inu in.H.> |,'l.lfiin IhuI till', haIx i n nn .i-niv.l Lui ,ill', "i''
.. \ ". ",1..1\I ,. il A I-.I.-.MI. -.1, I lnl.i in-i l C. .. I.. lli.iii 'li, I'.n int ( I ,
A kuflnrt-r fiuiti if c >l4U li writ-* : .1. : : ( : ) : li..1 Nl4li--i 1.1 In 'Lux'' I'i'l 'I' .
uinxlie
.. ... .. CU &L 03 UOM EH E |. tMt, I IIII .II li: .I: ...! lillfi 'I'I HMMMI| li'ilfct'11 .I.1 i i. -nj.
iru'* I'1LU ... Ih... ... I< to> h. .h'. ,, : 1. 1 I." ill l .>. .. I I' 1'.111"/1"1: ui,ii. l..t. i ;
< ,..,. .. ..... | .I" 10. la-1 luuiilh, :uli'l wlii.h, Jil. IH-I-II ..
... ul'ItilMtiitil
..., '... ...... "' ..... .h. t. "" | .i-eil e.iiiljiit >uluueli. .".' ,1. IV
.'U..r Ir..... 1I, ", 'h. ou'' ,. '.' I',.."" .... .. M0lill.tr; :. Al.\ IIAMMOI" KHM.IM. ( n | .. j jTACI'AI J. : UADrlELD. I .* ui In.illt. ranjlii IIIIH ) juu'uw M 1"1 I In- : < Ihv '; I
e iailhihruiiKh
lluiif I f-ul'l l-k I I If It1." ttttc tl.4aki ."I.I..r) l r> ." of I | .llu.' "., 'J" tva- (ail him |I''I i .I .ill nr 1..1 ui.ll..litm tvtiiil* .
,
; : V. lit.mi." "I'm. 1114 I ,.
...:".. |**..lu-l>'.IIHIIW'b., aro niv ihu"b (.-.''U..t lttrttv M-t lr-utjf<' ai..b-wt t Ib.** -" .n, I It. :d.! l -IH.I, -ll. I I.I | .,1 I.I.N'HA 'I- j "., ,.1.1.' .. -Ir". till I. I. ,1.vM.nil." r. I'iiIir, I.Hrun| :.1_ i a region "I im'litni.ilml., I h.i. ,<|1".1.11.1.| ., Ueii'l"- I l"tfrI! lu Hi.-
jl.i.nl
'
,
.... "i l iu.ik.i'I'li'i
....- f|> *ivk in (be.. I.fa..f, ....11 %i>i.}..!.. *.* ..". ,n.l.,1' 'I.' ."UK. ,ik. i -,.. i ju. .\:11 M..M.- <01' Al.l.A'IO.N| -- | *UI. I >i'l' ,,I- I In .1 In '-r.i' i *, .d.| U w. ) U : t '.1) 411.1 l l i ., HU.I I'll- U'Yrlli 11' -1".1| |MlUril givetli'i
.ltrh........ ... ..". .. I .. I i f if K"ljl'. .| I "II.l > .III till I'. .1.' '! .)- "A.J.j. 1.,1.| ttiiiinIi"m .i..I.i. nilIll'il4te .Uw a 'I .h.i| af huinlin I
U. L. l-u.K.-.l fiKv 4 Hro.'* i "I'.ii. / \ I IJ. ) I 1.'(. 41 !Ib.! M4 r*. 'I'I"I jj".u 1 1in : .1 Ii. I..t II II I" J.li.lllii J. .
< .. ) I ,
"rukliA "fct, b cUi-"i..l: \ th. ; 3. Iwj. 1M> I't II "I l\ j i 1..1 .i.l\ ii \: "I. ii n.il. i: i i.l ,i.i In 1, I "" l : "I "I .,1..1 3n, -ait \\ e lii.I nlj- in' iIU I. ll.i'.tpultciU' ilfti'iininl ,

.1..ka*. ttMd A> lu Pi.tut tii itoiuUrktu. I V"I.. \\ \ ii'ti inii.iti: i.:. \ ,1) l.i.1 .- luult- mrrv4i, ..II.." ""W"I) Si |I"ilrinln-r' 3, l .iiiinuul. .pix.J u ill
iw rwct !'.turu> j til. aittl Lave i* vrfc CJotton.in I i..I.| al In.-, liiil' 4111,111 1,1",11"11,
: ] ; ur.tlil.j
:*=tbt m lu f.ll tu At >'ii4|>lLU tUcliitrM; .r : n..c nil" l,| ,I. -. .il -.I. I .....I I'll' !i J.. "I I, r> i.-4-"t.., fi.. 4..l.' : dial alli'iun-.1 I tin'kt: win iinn.ilttiih ..',1. One M .-', '. ) Illl. U>> nil,
.iutl < n>t p:a.iU. k.r}* tu.itt ..0..Uai..t M < .urIHJUT. J. POLLOCK & CO.i .. i | | I'VI-rt Mfll r 1. I I. lIJI| ..., "I. 114.111 . .
AU>1 brii-d M-ef.t a ihir"I.. 'j.tl.tt i ..I-. l- u,l! III.! 'I. 41, I...'". ,I inu.lc .1" 4" l.riyhl ti II .lihl, ll .. h el el- l",l 'U I"| -1' .1.|.lt Millnniini
flaLl'-:;! l .iui\ ti..tl.. ;> :. lull nun a. ll > MU uiiHiiitin.t ,. ,'.. I"
.
I
I I ) I 1".1..1 ,
.'* i w"l ut -.I.I..I. i I Iy t l.iii ,'I. .
(,,j j wIUV uU t'U'. 01.1.11. >L* i | < ) ii | -. 'IMU iu'lui.. iili..lIt : 'u..I."j """ :1,
CHA.S 1
\.u. .11..r."l. ainiiil
IV .
.
Mk t IvuJ iv17. ? '. IH'I, V. il.l .i' l t s HOFFI 10.1 1,1' .111 Itiiur alUiuu->-..
TU* 1Ir<. rki,iII.. lAku' .wr, wrttinj fr.-tri I I .. I I."li. -i..tiul ,\ .. .
,. Central iiijrt- lull i il "4< uiiain' '
A'i*...'. <..., b-O* -*t ifaotiitf y .ro p% t I b. \ \o\ -i 1:1: M. House! .1"- if n .I-n."I.lllh.ir.
:
= I...':' ni' .::.:., '::..:. .;.;:. STAPLE AND FANCY : .. >1. |1.1//J.: li.nlu'l 'I.-I all 'Inni It-it, tliili'.ihl tt t* i'-l,l.-f. II .li-l .,... '-I 111-411 11"1 4 ueu -|1'1'1| !- I In' u,

I ."..u,|"" 1..1'.......un.it........., ..i..... ....tol ...... '.I\I I'\ I I ; | 1 Practical Watclunakoi i < .> I ni :iii ii/r I iuiuk XJMU.i I 1'I.a' ""'., ""II Ilir liI.; .. Ih ttlni-l 1.> ...an tu ....ri. "H' 44ltr

j; ,:fr';. :'': .';'i..' :.,1 1'it.Atiut'l }':r.j. : :: DRY GOODS ,. ." I 1.1:1\ I I; nxil .lu lil.e. w* : Itl in lltu-4- il.i-, I... ..M. I... il lia. U'rii .> iiltlf.ll4Mln4 itiu. U''iili'iK, f"IIr, l4lc-l. IM| ,', .

,. ,.... ....... .;-1: | "(lilt k*>n "-ri-. l,. .. '
.... ..'1, .....ru 1tO' .."' ''''1'41 : I' : I I II 4 ," ,1, i >.j tr.t, liim inI .111.) I t.riltw.. "11 i. M-l'U oilll.e "4II'I il i- Mill I tt ..Ilitfittl IM-I
CATUkkric rtLU ef>rr. ct ''tr I ".1 II.llll' ; l.i ,|.,lll.l' J4- pr.-Mii--i' tthen llu! n. nnil i
... .. ....\ ( .. ... .. ,. .: .. ....1.1I. .I.ud. -llllit ,t.,1|"rl ..l I. cialin..I) .| I.I..i.
.of tW "%t < > i orv s. : UiuU |Wr IMIIIII.I'nm il, an.1 I let-

..tiii, ..i4 tj iL.ir |>f..I". .... u.. '''0.H''I .,:', .: ;I. i JEVTE1JlUxJ. I. lutinm.i'.ifcti I. iiiiiMwriiiK I 11.|| inli rU.r." lli '1-4>t i i f .I. au.lllnn 1"1 |wrli 1"1'1".|> .
.. I I. > V U ill .i..I.! ( \ r..I. ulialii -uul, I.
lit 'liim ,
t" \ *I.- tj u..tw.L.- tl.il .
( jl ttilli the reluaikIbal
.>. : II i ( ,. ... .. i "I. < .' '111 "" 'lu -I II. lt.4rk If i .nr..r.1 ;' '''.. I JI'I ..ill 1,111 l !I. i-l- Inuul.l -
vr I .
i'uj i l..i li'lii I I,1. ,
rani A.ri .tDr. I ( HA1T'S{ ... atl .< : li..*. |i .i< thin ..lo,n-.l Hit* |.|- inaki- 1",1'1|ii: |*>*r bhu.'f.'

I. C, Ayer & Co., Lowell Mast. .i.' .. 111. ",(. r .1 1 t.i ..unit., r i .J :.1.1:. I -Mi, i. Hl'., M"JI /.., ''..b |."I.g : ". "I'll >li- l.ime- '
i : l. -.1 .,.,. .. ., "I llellii.it. -JM, | I'..U.. "..litreViii
> n.11. I \ \ il. .
: MR BAlK | \ I.1. 11 I
... ; 1..iw
...14 b1 "U..ru.t.. \ I tJfU. ""- .. ..,. 1.// 'Kiln ( 'lui.) t-ii- reprc-eulittitit* ulTi.itili i..IC..il..I.< '. -.n-. .(.' 1.1,., 'in It i intin :

.. .. ., 68B .I.II..I| > III4'lllKlU 4, l rullMi'.l4-, ., mm. i.th IM..1 ami,I lie, ". I) Cut hital.
|
"" .h' .1. .1.1 '''' (u.lillirw ilt -
11" Terms SI.50' 1".1 1.1
tOUillJ. i., ttilli .
.
1".1 ... ,... per Day. WATCHES.: I it -.hl..r H-iiti riiin..I.' |' .' II nUn' I.i. rt.nml, ) .I.' .'lun ..i i.talil.-t : %claimi..1I
JEWELRY 1.1
.. ()I.D.D ing lli ttunl ..I.I.1 .
*
'I'ruUt itH'in-ir 4tl.'i i I I' ml le.lt't "I'tMil, :
Cu '
Sarsaparilla |
fiLE-i Ayer's South NN'jitcrStrcrl t 1"- t"I \ lit .. . I > eur'tully ,pM'i4i'l, | I tit .iilli. upiuyuii, 11..1 .
lD ., .
I.I :1'1.I I Mil, I I. .. | lull I' a 1.'i, immlt tl.Wt .
, .rl. -::: !tM'II r::: i .I. II ..O..I..I""lh.'b..j' il.-fltil riyht- .1.) iI'lihun .I ; .
iI.
A ED. UiA hl .. i I >l I.- ... "Wlil" .. .' ) : '
... "" ",..k.... :t._. "' .". L. .to ...... ;: '=: : :: I-. In-l-( !;. ) .';.. ,4j I r 1.I..I.! ) 1 JM g..I."

,.J T TU..UItl, '- II. J : n r'wyv A : i. g n -j ". >li-i i.I.di, hullp.. i i i.i -- .i.I'I .li.I I '
v L4 Bet DGpMii3] and Conti Streets \ I. I: I \ I ,. : r"'i..1,; | 1.1.' i 1.1.1. 'I, .4111 MI- uuli. e llntirl Im.te uu lini
I .I.) I. I i I., it .
v > .
1 llI. I I .il u < HI-, Hill .1.l I I. in' il lnur.l ,i- I.*. I.| < 'itu Vir' l1.!
14 1. I ..fl, .. 1 .. 1. ; -tiiv .m ui it |I. i.. > ..11..1.
.. .
'--Hi, .j, I. I i u II. '' ba-lii l.iMjil K. | i k.-, .. .
l lli *
'- f I I'M: '. yr4.-t.rn> < > ... -il.lt liikle ll.. i.1 lvi! I".uIn' ".. ttill > .ut l>> tinur \> i .ni nor.hi
J: ., I Ul' I .I.1' ,1 ,1 I", :.l 1.1- I iij u lii. > |I'tke.. Illu\li4iu' .1 1
""tI 11 "" .JLE AL I | .1. I..wl. I- I mi"l lIlif ..ii-ith-r It i.l.n.I l.i | 411 'uu"\'r
,
1..1..1 ( ii ljuri'v .
....oJ'' .. I.IHH i- t .Hi i *. ""' '.1.( A ,. maj.>iiI II.IK ".''.1 IU, ".i. l'.rKiueu lo.
11"1 tiujr) tift- 'lt.-iruilt i. |I.'i. ,. i n.I ii'i .line I'm 4 Ujiif

.
.


" -- -. A -'Fi ".; .- .
.
-
; -
.-I ._ ,: .M 't;

"
.
'r. -
.. -. ; \ ,-.- I A4
-
-
-
'" ..... 7- ,
-. -4 _________-__ ..
.... .. .
fI. '
.. .
_
-, _-..-. ..- ,"' ., "' .' -- .... ;1 ,
.0. .. M& ., .J..j _
l. __::-- _____ _-_ __, _.'_- ,--" _,. ':: ...:. .,: !'ir ic i-- j, f\-.-- --- --&--- .----- ---- _u____ --___----- __ i )
- --- .
.u.
i i i i -i I I i. HI i s. 1 li: 'I i I'I.M, 1.I' I I' : : I I i : I

; ,, .. 'c):)WJ11HI'I! ( IJLlIlt uilii.j | i t I nt I i .1 i Ill" I .1111.0 .-, ''I"". .i : (Ii!,.l' I I 11.1,1" II i I I. i- Nmi'i:I I i M. u.ki, ,sh, F. HOLIDAY Li: ". _0"' A"_ "' -. J
_
j ,1, ; ,,1 --I'j i 'i I it"i, '.I, HK piim i, l 1,1| 1 51111.1 '111 \\ fi t )<.tuti ll.s! \ Isttsa, ;sts.lIltI55171511b : ,"f.1 'I.l I > \." ___'. .' N .

I ,, !Inn I Ii" l 'I' I 11 v i in I 11. M p: i i.. r ii. 1-1' lit t stuS IIMI 1 HMV 1 "t'ti f i 1I ii iv st.
lOr : : t I' -it,11' i l'i | ilntn 11"v'I'"I'?' tinin K.: Mt.t, ] i i.. i''. nA r I 11 \ MU M r:" 10 tin. : Ii', \ \
"
1..I'HlII! M 1111'flll'l'l' ,11.1 I W .11 I, t til' il HI ll I 1"1'i I ii -u Ill il), l-i 1 "
Ii 01 j ";IllS" I '" 1 I'' 'j'( pt 'U"J iinpinit-'ttii'$" ni li'inti'i I II" '-i .tnulni ; "
I P1 i J'/f1Y4' ". it I j. r i h I ," ', ., i ii-I, -i?,i- I '
/ ; I fo, .... ,11 "|il..a' i li' "lit,, .". I ll j"'I III t HitI IA I. '\"" 'li'r; I ,u '|'i '-hi'i : I I "> i V., I I't hi!, : % I : :: : 'I. I"." : '. ., I
'. 'TO j ) VS; I"-I' '
tin* wbuttUnitf i 1'" '. i i :'i I r i :
I *. t.stt'! > I ii'iiint i IIi! U'in" iin- i ,i'' t ''i'I 1 I i l it' >t .I' n "i iin n ; M1llOIlIi8lll811t !
t 'H'11 I I I '. ,H. "I ,li |I. II I tt I
II \
I! li
i, Ali\ l.li'Hl\1. f .'iiipl.itrot' I ttb'i uM-r, lit i'i-| 1 I'',*' i n,I lui <.Mn| 'I' ." :iliiltnit.tnl I li': III ( | ,, LITTLE FOLKS

,, !t b'b .'ilinilinl to I I..- iuiiipi1iiitin / Iniiil \! | II ,,,' 5.1. .1. I ", | ,
f )
\\MI' *. I" Ii ->i iii it I "1'h.1.1 I mu ', "
I. I- ( i i i i ,. 1I1' P II."" I i. i 1
ll.i,,,. ll'l.lll:; I M i.." tin ,. i It ,iiiKlli-rfif. Tail .liitlihrln fn* h.t, 1'1 II l .. i H'lit I.: (nil.lie' .I I" Inn I.. i-.nn .".' ,II I \1 l$11111. lei' i III"'III": I t l I ,tl I il Mi-.. i, .i ;I. i I'',
| ". li, -I I III., Ill' "I', I'I I I I II 4I li..I?Im, .,!"!Hi'-ir ,Inti'. ami. nli I I 'Ml" t ,! IM' '.I, I .-'r' "I t ] ,1'1 1 l I'. I I i .1 i ,in i .

"'"i ti.1.! 'j'( ,11', 'I'I hiiilintt, ill Hull. I'l'i.'i' "urnill'' nn-1: -I us anniii l-'u > of l.'nl'i:, -.\.I t I ,1. s..l., >t I ,IIn"" \. .1I I It .
< t ll, I I, tt. f I I-M ) X ST If 1-2 lOT
-I I I. l I..A ,
.
.l\SttS' | M I"I' II-I ''1 t M-. Si ;i..l Hi'n nil". bail! ijis ,,1I.f'. "i. It'liiliiiiiHiinlb.il I .4 't'i' ( i \I i i- in. "rl!; ,'.!n :MI'.lit tt I'b .1 't r.-i 1 'I! i-t i "i. \

t < t III'' > ln-1'injwit) ,I.. tin' .Hint. .1 tinN'i'M. 'li1. If ) ..n \-itit' '" \ I I- 1 I II.. l ,I.I iI' THE NEXT: SIX WEEKSG. "M I I'" i : s ..1:1: I il' 'i.'iis.-. \ ,t l i"\t II i I- .
I (I., I I 1"\I \ .1 I ,
I V". .nli1. I II.' "i-i, 'II.. 'II 'II'. |ii.utt: in |1,11\\1' *-lmulli$ ,,* ,nii'ti* |Ktrli-' : '$101.111..i' ,ptv-i'lll' t" : 1', littit. link.hint I I h i : : si I I 1.:1'.; i ; : im.ilii IIMl nil-till' mill, I 1'1''i \ mi I I.il'i'l 1 I' I n, I

', *"int' l '. !, .' tl.I.I -- ---------
II' 1.1''i h pn ff .I i in
t ,ii.r I "- I :;" I .a".hi.olltl, i-ani ul lli.il I'.irty: n I .0 ill
'I
-' .* .u''r 7''" "*. .. !I'' ,"II''. 'I" .*'I.11'i,' ; ln-. < I..ml l all lin-ir.. trs.fs-.bidsI'. ,itliil illinIrili" I I"M'I.I I I. I Iii,' ",IliIl,,: I. I' I, [marka & I luti.t, it! 'I k C wDryGoodsStore !

n'' iii' I" ." ;II : I 1 I lln.ii1I1) |" ."liti'i in nipH| >{lltilif| unit uilt I Inr>.itiimlfil ..I., .>.n, i 1111.1"I i ifikmlliip I ,

fY'V,1' 1 ,."; 1 -. 'I I. :.. I lit it- ti i ii' I i" lui.ilni.I .
.iIIss r1'1" .1 i
i pnbll' pirtt' .
', ii 'nun uu ( .
I' : < III SIiIIti (10 'l'IL'T( ) fLORIDA \ --
'!II>,,':II" : : :'" : ',': II I I. ,1:'I..Is" 4- Mini'ir. li"H'-l 'II'till 5'i nit'. .! I In-,; ; \ffvli fllhl I 1 bullM..i'n.I .\I -mu'' : NERIHOLIDAY

I..I 1 ,lIlt. I "' <.. Ill' :1intliintf: It-it 'ill? r.uil ami Isis |>m-rit. | ,-",1, t ml rnti Itllki* a 1.,1! lilt>,'> p'i-i :-i'..1i'Iit'55t .11PilACTICAL .AV-i?'j -.ris' : -i cs" co.Vniestia I

\ llII,, inn" IHI'I l I ni' I MM-I -'HI. .1!, .ill1I .1I I III \ I II I iill*I tnt?. tin'!. itl'l. f-'i'm, of 5'Dpl lint'ititltuMl tIll ),"1. I'.I'! I ii 1 ,' -!; ..milkimli.t .; ... .

I, IIII"I' ,' bIt' ,- I ,> .t .. .iii" ,"i' .. II I-" : I ant/ 'gtEiI. to Ilii-lr, rvtll I is ii..1'I |S'l* iIit. ami' 'I" 'h"dld"l, ,.1., Ii.rU 1"1.: .\. I ii I S.. : Building Cor. fiufn.ina an.l l Pabfox:! Streets. Pcnsa:!: Flol'iI111.1'1"1. :

I I it' -I'l-ifll' 1 ''I'; .''i ,'.I I I. .. ill" I' I I II uiijiitial, nii'.iniiik' 01..1. I itiipml. Tln-t, tlii'r.tis.'" of (list, tr"I..1. I wi'liniimill \ |1"1;. 'It'..II k I"I- "' I 1! I III. : ..MMoriMi: : >. .1' II I ''l'l'' 1\ \ I .I I I I I I I I 1'110 i I -1.\1'I t I I II. i'lP'1 I I I"' i t I t I .
t 1''fit' ruininnuitt 1 I il.Wi r. | i .ni. il .. .l, i"U in.ii. i .
.
ul'l rri-i'il. ntt-l .siirc-.isssi pnMniitt|'' 'lit '
n'll -dll ,ii'i.iiii (In1
.
,i I bill' ? lilt riI1. 1-0"* I I. '" I i ___ t "I'I",| | ,II ",1. R."I) 'ill i..|ri.I; : : I"". i "N 'l-l IMi Ils i
tun u i |"i-'i-'lli'lnt il"Hlt" : ..1! lilll. '. lilt I I tin I ',ir ruitsi'liii belt-t I Ibr. i j "".,I ,in i'.i.. | I ii I llrtl, i-l 1 :
: "in- !fj'n.l' \ I t. bain I 111411 I I lit'. MCI I ,''I 1 -\.1.1 1 ii .1 I aH'I' n IS ii'ii, ."i ATTIRE !
: inttn ,ii'laiii'ii; 'I" hull Ini* tin-, -nine i'"iij ; DRY GOODS NOTIONS SHOES ETC
> lift ol "ilulili' pits lill .
c:: ::: ::.. .."r: ? :L Z linn u illi I lln'ir ...' is-Ps Hint. I I I'.u.l-:, : : \: ..
"' j mi |110| I'VII.t' tIllS CIIMMHII l ttS ',.1 i I. t I. II at I'. 5 ll, .(' 5 Mil. \,. I ,I""II. .1 i ill lit M I l'i' |I' I ..III ll I I I II I I.\ lIt I.' I 1-I't !\l.l V ,,. ..n II ,
t i.i-in ba..* .in pun' ami trite <'In .i'tiaiilt! *. i II 1 I'. II ill' <"'. I."" r. .". t I.I' _. '
I \S\ i' 'buiIIP| will ill-. ,i.il"I., luuk ill : : .1 |I'" II', I I'" .'i.I | J 1\,1.! Ir-.I.I.I .1.! .lit, I k |"' nr, .1.' I k I ,li "i .1 ,n | 1 t | I
.lo' '
Xt'l' I'M.IHiMtllM! ::1.. If: 'I In-, ) biti-nil ni"> f.irint' uf r'lMiuiiwllliutit ; I 1 10.
mil-., illli'i-liull, ninl ll'-nir I 1.31 I ant li fi, I n I' -. i it'''. ,i.,i |II'.| i .1".1.i \,I. r I \
Iil 1..1. : n"- < )< .IIItl.! Ill. :nii.l, tin
a lurlieh1 ill |II'l 1..1\\ .r ur pr.nt-! i \ \ '
.' --- -
: -
cr. : ]
fAIths'sII., giSt\ bint. tin' I tu
t III'.ll Illflll! II"' IIIUIlllHllJf/ I tlll'll-\ lllll.In i "I ,1 : ,., 'I" ; .
I lir-:. I.I, us S. l I"iit.t. MiJriiletl MI'l.ittlnr.l'UIN1. ttli'nli, I In, ; i iu.iI1I4I.i-,. ; .: !III.-n.,, ir il i.i. n- ..t n" ..r iiiiiii'j.'r' $ i'\pi' il'i :.i''li' I. '
II. I. I It t tfi" ii 'l"iir mnl, it ili-lim |MrI'plion \ i. Collins
I I I U-"ii muni)'. I He i Wit* I inriirriil.fl, nfr. 'js.i, ,; Ai -11,. House lill all ni'I's.. an.I" '1'1,1' ? EUROPEAN HOTEL: fleorgo j
tli, !i "fllnItlilli, t ul lliHllmt tli'ltuli-i; nd : ,
riliiri-ll of lint utility .
lit I :
I l.I llli ) n :ami\ .1 'l'-t I I m I ln-!
in- ii-lmiiiit l "fnrtli, nl Ilii'li 111111 a' I b.iw, I lln-el) !1',iiiiiiii-i, ;, 1.I.'r"r Ih""j"l 3 j. I I .1 t i rvrry ilruiatiil, nculitipnii ,' I S 5 I .1 1 ,_ 'I., 5' tIlts, '-
'rlltl l
Him!, I' 'lihl, 1 "' ) I I 5515,1 ".Iniiil, -it I min' i ipic" I "
: ., !Inml ullii'lt. ; fintii !llii. |ili"nlil, repltbliralijpiirii. : .t ,.li'M'nl, iihuii \1-, "I', I II"- Vi \ : \f Ml I 1.-i'l liiin.,! I 1'111111 : ,
". h'II"I.1 1'11.| .1 p i. I I ;.I. I, K-: I
1"1 Ihilpal'l: ) irliin .III* : i 1.1 i", i \\ ii I i I it. -.1\10
ill it'll $" daiiii 'mill .tl'ililt .5-. I" l IJIMi-: .
ti. ( I 1 l.nia-li-diriil: 1 blrnlof tinMurali" *" tli.it* kill.-Hi'! lint li.itl.itl lln <.pirl! ainl j jI \ $ 'u I I I.in |hEr I -,,- SnfifSfflfllfiW

al Iti't ttiilm' 'jiiiwillliuilliil$ "> <1l"il 11 iit! :I! "ml" ll.nl,,, )nlki'i. hiP. aii'l' I"'WI'I'I"' pin-i" / 11hi.. Ibuuxlil' *, ii"f "Hill, U'l'< < -" I! \ I.'H ll.I t.II'I'I. B B'lfiT' t 3tin[1 K
I tkilhutil. ili-lrnt, inx tin'III in I lln"' lull !', To the : I.It I' I 'I Ii.- !., ;I. \ill ..11'.I. i .' n lI I 1. .III I ; I I.j I.- : ooto : uii'j&im.
KI.
Hi" i i'il\t I lie NI", itiltione' ) eir t !' fetiunami: pliin-iplr*. 11 I In, repnbliiianputlk I t \ I II | '. tp,

L l 'ninl 'flu- I nil'- ha.I\ I Ii.; t"'r In- "lIil'l,' I 1 5 1- .1..1.. I :jlt.it .bi'i'tt .ili'ail, I -n ittClllpt' I'l' "ll-ijiltllf) Hi'III' r, 'Ill III,.I i II MS- SIll I il.I '. I. "I"H .
,; uf nut-' '! I I II VIN- : 1'11'1' 1.
nun 'I IL'
: nli.iiil. it. in, If HI j(1I "tti.nthi" ll.I }'. :,," _, I Hut ii i i- I lii'-'imiim, I : Ki", -l> ..n.() l5" If'I.I"'I"{. \Oh.tl.5 M J. FA ; ,: Mt I Palafox Street

i->"it ami, il.til''i /i-'MM, ,an.1 I ,",,," 1,1 I... | I 1'11"i I t I .itltll-i.i' I tl ,: 'Ii' SUIti r:: .:::::A. :: :. 51- : ,
III I Ill V \ I. i-'MlllIt I lltl. ,mllll'll,} ."'\ I'lltl'CIII in il. btinililc. iipli'-ii' < i i- .-nppuilii' I "f I l'i, I I i\- .
Ivun.-.l, ni' ul., -iiilil :an.I, ib-i'p' tIlOIl4tl I.. / I 1:1: I I ru'I '\ -. : PUBLIC
SUUARE
Hill i'"II""till'' 'l..il"' I U.lk Iirl.' | frflllluiiiiilj "tIciuii." lull,' i i- iii-illii-i, ,' :.t i lli'ifin.i" 1 p'l ,i- L I I I'- H I l S Sasoii f-/ li'iir.l: l'\_ it.it') I SI'S-l" in I In., ''lilli Opposite ,
r i' I pr>'ti nl l'u111i-r, !, I iiil'ri'li.ui.lilimi ,i ; : 'I iollilay
't i Xw| 'tto .iln. "n- wi,iIl or l,etlit. Xliiiitl' in llii'itiiin.-tin-; ; il- lui'tlm' n.S'l 5. ,LI\EHY I t.. .. .. J .M. ,. '.

:iu I |..-iiitn1'tt'\till tlintilt) ti-tiil a tDIIII I 1.\f'I' \II.I\lII.I\\I-; : : 1 I. I l : I 5 '
l.ll.f i- "In rli .
tt \\i Ill s.l. I I 1'1"1" I'
11,1'
rdtnil I full' oil veteran' I 1'1 i
ui l
f I pant I latv \I ) ul i mriiuf, i Inml I Irur' lirt-n ( ."II'.I. tfllb Mi.lih, 1'iini.ik.' f''I',, IA1IIN{ ( i i1ST i ApiilJ"' I t.in; I Lldies'' & GctIees''
|iilln" -;"'tIiiIIIIi.l I l e SlotsNKUI.V
'II l"II isis-si. In r.iihniil: "-'ilts 11,11..1, lit itnI 11)) slit !," -\.. .,o I' .\ .\ IMJ.I-. I' I 'l -I-ITS., .. 111'1 I "V

l I'HII.ir Tinmi-t'is.ul' Ki'tV 'I I, 'lia- I.i-i'nnliiii'! -tin kliiil.li't", ttlni t.-'ti. I r paiit: '- ," L
: \
I I'uliu, ttllU III:III. llr l I- "HI ill I'',",' ,t il'.ll.u\ I Iii, I lli"luck I, lli,'" 1..11.! I amiu : ES 'I "t'-, ISIS K.Consulting. IHH'EH. 1I1.\lall.: j .

Ic I.n.k I In tl .. 'l.tiul irniil* at II..- \ : I i NI II i:. .I '
." ., Iil" wilb .1'i.iui-' liiinlin;!' unite-. < ( IE\I"'I' 11111111 u i -'I : i : .

1111'I., \ (In ill' tilI! I I.mi.. : uilli \\ i.i4! .. ."Il-t'" tiiiin, ttlili-li.. I II I., "tlI.iIIi', M In Inbnllil 1'I"I'"i..i"I'I., | ,- MuUilian.,) Mimliiiniit fill: 'I 1 1 .. I J 'fTCKTON

1 11.\ tin-in. ,, in;? lln-iii. I'iMir 'Miil, > I'lul( .l, V lIlt-Il.' 1.. ttii'ii-" ; i'.Iilt 1).1.. 1111.1', ', I: li..1:| | n.'i'" "-. I lln- ib'll.i, frutn, I S II liul .III. IV I 1'\ Physician Brie] and Brick 'Voi' :. ,.

I' u ;ill:t !sfi'i, iinui- lull tli.ui niml ;il' In1, 'II." ,11111,,1 lb.. I tlii'ir" punttnl'Tl.il' I I .k Mtlnritilr.I \I,,; li'iit.tt tu \.iliili-| a "II'f'fll! ti'i-ii-t .ul'bi'iiltiUt l ,, it, I ll,,,, 1 lill' 1 ", .I I III |' | I \II" I slit h I 1.0, ,1.111,1, II.1: i Il-I, S i L
t | | hI| h. I I i. | t il I -
rii.III. ).< rllnm' 'III1.''II 1' 111- (iHIIM1.
i i- lunllt |.i >-iil"!,, "1'iiit'iilrriiiJt 111" ttt'itl t-iiln.-ilili-ti.u,, I : 'l-ui.. InnI, uu iiimlitiiiiiMini tin. .liliii nllii't, |III |I.. iinl.I \-i.:'. j I I \ I.rl: 1: 1" 'I' I 'ilh : i Miciiti'.M.n! : : ..n.-i-. 1,1. %,., J ,

I Ull.l. li-l'.l-l'll I'lllllllll.lll., I I Ins ,m-ii-l 1 liili'inl. In fnllilll., I 1..- I ln->" I l-t-atlnut, ttiii-" l'fl "11'11711, .! I In s I : : : I : a I I I I ; I'IM'.M.M'S .MICK. iti o.I' I I I'" ''n i I..n. ,II n .if ,I' n-.i\ ,I., ., i iu .'I'I
i Aiit.'i: : \ i I.'I\\n I p \i 4 L.vlioi, ; tiuil (Conti' I ( hi.-" ii
pi.ii. .,.. .I'll pnip'i-i'. I- I In, "upiMi' up' tln'ilamU '::1'1'11' i, ". 1'1, ii ilhl> l.i. ..".. h 1.11.1"t. I .
.\ ..I'.oA.I'.I.) ami. 'It'.nl lif. l lIn : -l/M.: J -I' r i.1, II 'ir .,1 I.,'i.ii'i.l lull.,nil nr .5 i -Ini1' ". I'
"T : < fur. >.. llli'ii" "-iI : at .1 ,tn.itii. ,l- ''.f It. II t 1"1 A'-i-u-it I l us I "' u,1'1.1'" In'rii'li-'l, anti (Cxpuricnccil Di, I' II:i.liii l 0"I.' : > 1:11.1: : '
Polo
I "' \( IM- 1"\\1'" |>:'| .01'1..11.| | I II Ii- 1f."I1 I ti'li, uuI. taln.il'ln Iin.I-, MMii ,- tilv uf. "lIti'Il .pli'f" I alininii'tit., tt.illiutini''l I/1'\\" AUlK: ( I.ES 'l.i'\I-jlII.\. I 1 '
allo i I I, '::11.\j ; k .s ml. 5 I'l.i -I.! I in" i.f. i s. l's I. int." I
ili'hl" nl iiorllicru 'Hi'tt-ilM'i"|" |) lli.lki- I "Mm--'I': ,, l>t .lIt- "'iniip;tut "...111...- pniii't )' "*'II"'c.l., ..u.lI.isti's'. p-( ,\::1:1111: ; \L : ., I :11' .H! .,,1..
I
I luii'l i t llu-ir |i.mof| \\ it'I',' "rowne( ,1.1.| | vt lull-iln-1, HI' |'",.;" "". lit a s> -- tii'-lli't \\'.... iliiti-n,,, a "i ..in, ,'I'1 Ir .. :' I.-', IIISSEI: : I r : SALE. :! j
,
.
,j 'I ln'. < .in-I 'liH'imri, "' I I'IIIH' i.i.linnry, t liuiiiit, | '1'111..1'. lin.iii't 1"'II.I In ,ullt,, I "situ .II flu;..- \piuiiiu; tta < I.""', tbnuinu I tintun' I \ Ill S S 5 I. .. I, Ill' FOf 'MI 1 .1" I.I'"I'1.,1' i I.
I I AMI 1 II 1 MI\I.-: : I 1 l'I"'I""I"\h"I I I I I. I I'IlI)!) I | ,|
.It nii.l, -hiinl.l 'In- i'\'ii-nl.| 'I I In' 'I-TI milc .n-itl, !titiiw! Iii" ,.I't ,Ihi'iiiiinlr. ) ,ami it.'it.' I tin,* li.ini, In,,Hum.. ami, tiiriuii-, 'Ia slut Inl"i I 11 I: 0

\\ null'. "ipin.' .,"1. ,il I In I II In- l.-ihil ulI .II 'lsu.'s|.. lii-rr nil I tin 5 r\il- i iintn-i, li-il. \\ ills -Ilint "';li'.nln-r/ nu i-uutn lor, alii. ... l.iulil, t u'hsi.'I4'! ttllli '| ,' IMPORTEDsii \.. 'I

II I I 11.i\\rr- niiiluiIlii', 11,111111"1' .1. \\".".'Ui h. tin.. I-i: Hi"IM I lullS, n. i"II ii t uf tnun.iii'liii-a: 1 1 IIult.hi I I lAR t T \ "I'I'\ .r.ifirh: uv it ,\\n. #

1.1 I: ( ""IIn', '... "I'l-i, tin til\ iiiiiiinil._ I .ttjitlIl'' l.i-l I IliinIMMI. I i ii'i-unpiiu. 'nl ..II II i J ,:it 111'1\ .' \'< 'lit In ulnil" ili-plb, llll> IllltlllU IIIIIM' T\\ Vtll IIIMtlfKV i WJ, ..1 '!is t : 'i 1.1.,u. .,ii.i.ni.f ./

} .ill l.ipt. ,'t1l'ltll,51li| I !/i.inlt." I' tin-, "emit, ,ink, nieiil, uunMink iftbe, in,itnl -ii-i-5 i* nil. "ill" .>ii, .11!II i. t Its I i .C'-'Q'-. '' .il" "i it .I I \ ."' 'Ii' .' .'7 ,inl t>. .L
\\ II "III \ Ml" 1.11\.1 Ivv \\ !. I Ill.ltc I. "il. ril'.it-. .iii.l ul- I I. II" .15 "i, ', -1.1 I I il 1 i LI.I I. I i' >l \
,i.,,.i. ..I I III",.1"1'l' 1I|I. lull Jfl-.ltt I'm Illllll'' I im Illllll I'll ll-. I I' I I" I IV ii.i i I I "'I i,'. I'. ". ..'. !! I ., 10t.
.II" "it
I n
'
|I"
|
\ ,lllll-ll'-"l. III i HIM II.nlli.ll: ."1..1.iI 1i..I'II\I.. t 'i'I' \UMIM.l: ; :'IIIII ; I ii,. 5 -i.| mil) f (.Irl'.h.' i I .I
1,1"1' 11
tbunlil.aiti' tt.it '" tti-i-'bi. t tin t k |I. l.ir.anil. Ii
list" lilt itil I In' .. t 'iim/ril ( 1.
: 111 I'm" I l-HMi.:.
: .
;, ttbnl- tt at .II''III'' I \\ '', lii.trnp I'n nlI. 1 1 ..M.I. ., "i,r''.!. l"-l.: I I "I., '55\ in-" tills' an' 'in ,11.. I till, "I') ,11 .1. \ I "M, I '. M hIlt: \ i: J

U'iikirni-lfl ii4 iiiu-li'iiiiK' I : 1.1 1ji IT iiii'l I II I '''1'1. 'I 110,111', ,,:it 1\'. I l.-ty. 110.- :.-\ 1711111'' f.'f; a I.il", : .... I I : l s -l i ui-t-M n.In ,, ,- n-i-l, .,' .. I- ,i.il //.11: ..i'-. -. I in l" i '!1' \M.. l.I'I \1.111111 Ill' I I II, 1 II 1 ,I.I..
Ifli. wih" ,
I < 'nl, I 'I".ItIII' -,1. mi. i..tin. It-it :HII,1| i-iiinili.,il M ,l"ri m :-i-i' i inami. sn (1/,.,,11 |I.; | iliiu.it I Inn I k a.-i.i.- Iliii? ttt-imp.,' man' ,11..111.1, :, | i: ninl i li-..iht' |i..lzli HII I I- \t tin,. I link-, "tl." \i I. ul.I ..,,si, -l'" '" i .

,, tin, 'IiI''bl''. 1 II 1 (unit liiik li ,iiiiiiiili-i iinitKin ,, 1 1I ; PI it iOI) ru ('( I I 11115| II in, nl.. .:
'I ut. tin' Muiin-I I"I I iii- lie
I hi in
-''I'ital: --rt u l lllglIt; Inm.b, 115111 l" i-It- 'iplt I Iliiin. I I
.
-I 'n il.ill.u- .I.i. |lilt I lln. > ulitilo, \\\i\ity\ \ li'i\r allri'' an i-\limlii| rMiniinaliiniinilr : "runl.l? i h.- .1|I.iiss'. l hum. 1 t tin', uin bniiutk pil I II r. I i. I 1. 1 III.1 I'"- ; J I" -. lllM.l.lx. I'.irl., t I InIt |...I".I| I., '.,ui-I\. I llni .. ftf" I I t I"p -5 11'5.; i- r. a'', i' i n' -I n. }N tvi '

in Hulking him. .uni t "-".1) 1 lur< nr.li'i-. : II 'n-p.ii-1' .I-i I tin* NI.I".,n.I iii .u,1'| I II llnItratnit .- at,, M ."I'tasine, I "'liii.. I .. ll.iiiiii.itili' I Ihmril nl i'! ,n.tr l.l..i' II il'M M. rhthgh 1
li.ilil Kiilinil:: ; ,, h"'hl'IIIIII'II'I"' | til \\'.,->liCily. -.l.tni I 'j"I'I.i.l. "l 5---ll.lll-l I I.III I I't III- I '. i : I iiitiM.i.: I : \stlistUI' f Galery'
I ,, ( ,, inMi
I 1"1, .
'' ) I''t iitiirn linjt: Sliip : HIM niuiilli "I| I I''it 'I ".Iit |to 1.-l ."...l.i 11111, Sliltl* .,1| I I

S I"I" 'I In-. liin-liT-lnll\ 1111' .-i-i'i| |'! S.MIII, ,1 I at (In- l.i'-t tiii'.tliiiii I Wil.\ M.ibili. Hie I link iHitilu' s I lull ii .hi1, ,". ii I i I. '... .ti-ilii' i '".' i I : i 111.1. :sii: II I Richardson House '

pii-pui'il: , "l.,!'in-.l, ninl Im-tMii'ilril. ,In I ,I'ma iii.ii.tiilini'MlnHi.| ,. i .II. fir, Ilu,t.,.. .ir I'uin- liiimln-l, I 1)11,1.. II.... i ..1>,'i., |II.. M, ,1.- ..... I i. .. II | ( : I'.iii. 1 1111.ILI 1 1 1 : ) AMI M 11'I > I M. i -- 1.
iIIHIi.1IIIl,1, ,. v\.u t ill. I I- -I I"i> I "." "''I :Fla."W I
S. ; I HI .i".I'' to lu- .
.II''nl. i i .
Aiuuii't' : ,tin/ natutit \\l'iirii 'air.It : (I''in | a. i-ii-t 'un "I" '" ((41.i.t .l\ ""'1''. 'In Ibe. ,II, "in .. 1 I 1.1.i "I l .lillii.ilt., \, 1 hI. i "'-.s. -i-\ii' riv-.. I Mitt. M. \ I Ct.:, iitnii.'is." 1s..I.. | Ij.'ti.--, \I ( 1 ( "
1 ili'1'.1'' |M'I,.|"i-i I I-ill.Ill'ill, flUIII. I lln' Jill'' ,.I.I| ,III IIilt \1..1.I lli'll.li. I h 1-.I l, ,K-l.I .1. lllltli.ill/. ll ____

'I. ,up: :.signal:; ".') ill-.' .i''lei. iulvntii-1-. .trtvi'iti'il l lit -liin, | 11,1,1.I .. A 'Ami, lii'ii'ita- I tumble., 'I Inembankmi I '-..IIr' ,-. sti\i|11"01",1|.it I Mi--tfilHi.t| in',ll ".h. I t'i i, I : IONS. ..IS II'.. i.ir.. I I II II 'll 1:11111:1. I'loriila.Illl' I I in" I In: MH\: M. MS \I 1'1' I

Cn.ii'l: i.l.I'H ii.inp.iii. .;' > ul'. |;.il. I) l.iinHir! : yuuil liaiIHII.., r.it ...I'a..'"-.'.., ,I..i' I. uft 'nlillk,' ninl .li.al'.a.1:. : | at I 1..1| at J I' ,,I.1 111. VI III .\ I I I I"' t. 'i"'1.1I :" f

li.it;. ,uriiti'il in \\iiltiiit ilililt) limn \ ,lli'r Still ph'lilt ul.I' IIMIIII.' 'Il 1 I U in- il Si Ill ii pli'iti.lieil." ( '..itIttu' 11""lh. I.I.Ui.lh. 1..1..t,i l'r.ttt 11.1.'
.li-mlt'il.. 'In 'tn.ikii I Ilii- -I.ill.in 'pi-rni' nillit.in. I II lit, I h"illI"I'I.., I I., litlI 1 I 1 >, ...U 1.lllh. sit '' I ,- .' I.I j
"III.I'I.'li"lI
I I.IH.I.1111.1* ) lli.tl. I ho 1II.lin limit 111'0.<'KHIixpi'i I' Invitation I II II" u I > I i.i.Inn.'| : i n i r i.1111. in l ",l'I i ,III |
'iin : h'IQit.si hl.I.
n-il, l.i "clli-| in llnil, iiiiinly.' 'IliUI 1 .,11'1) iinit" I ,,nli-l,iiili.il, ttliuvt't: amiIm I Iliit, )iiilf? ami furl. II"lo, ) ;II .1.| sttlii i I I M I i 1-rIlilil.-'tu.-li.> | li-li' ll .1 I J.,... .pli llN N.Mi Special) ] 1 ... ...-"I ..1. .i .'111 us., .1 i I j.,,5' i I t. 1..110| ,

I IX"'l hi'W s. All I lli.il, i llri-lt I I Ih.. url- : ." Imil'liiiiJK.! i Ial', tvnt ilnnipeil' tlii'ie" "bi'lVne" Ibe I ..II",.I.r.n: ,1, < nuir1., VEF I I i n".iinii r n.nl -- 'Ill.. -Ii I |.i.. -lur. u. i ii

> i. II .1 ." Urn la"".. \\ Ii !I. lli ills 55.-Il
tliutvi'! .%' -k fuul .bltliI | ,: ? I. nt |Ill.
I'.iiiiuf .. \ '. in .( Hi'' riiiii.ruol 1'11 .
-
I
ii I"'IIIIIII".I .
R.l'I''I'| | hiiu;: I ii'i-nn-nl. III III.' I'l'ili'i' I liuii$ | 1'11/1, | n I I. ii.Mill I..T, \1 l I1nl.1.I los-I I i it 1 -.
I iV'r.t I II.., i.l.i, li.it: I it iliii'it iiilliiiiniiipuii I .....\ I ibe tin rumi'liiiu, ; amp.I I K: \I: .I. N I'. -. I'iiii- \. in I I. I>MMII>I| ., Ia: I.
-" ..11..10 ;\. ISI I'r' -" t l ;in 1 I "\ l,' \ ", MIIII.! ,,lin" s I I.'I i isis im, I .
.
Iliv 1'.1. it iiinl K'r.m I III nl'. II... I 'I I 111' uu Her ufllie Ian.I, al 'Iliit pulll I li.it., I ., ", 'I'UI, : ,'"I', "111171 i it- il M II.
) 11 t .
... ,,
'I In-A li' YOUllgFolk
IIH i .in I Piuli'i, li ill tl' < I 1.1.1, I' I. 1,1 / I Ware 4 .. .1)' lli: ) ".
li.nl.l I j jni a I I t I.-- i I tinilaini".et, I U-ltll 5 I I Ik.Ill "' .
) I
I 11'11.1.: 1I1..11.1'"Ie''ll''t ul' 111 pill t Ull'l ..It.. 1 1.-ui. 1111" I 1..1111'l s, 1-i.nt ,,| ilu'liiainrj ,, 111.,11" II K"l'.h .',l.s. I... \V I "I t .in I tt.its.lslr.'Il.r' ( il, .MII

,.1' I I'm-,in.!.i.N..I $ ) In" ii-iiininii-mlin-4, in liit.innnil' ". ilii" 1.11 lur Ibe" inltili :e ". ..": 11111/1, / Ii.ll i '-I.i I' 'I., in. I IllI ii. u. n '::1"' .

: I'lllf I III) Ul-nt I ll'l" hilI, III,!' I'ull a fillllli'l-, lullli, ,,Ijuli ..i' rll-l.illi, .uli.l.' mail, lur Ittu mil"' Ilimu:;li. Ilii.ipiakini I .I, II u .il'ui I .1 l tIl-.i. -I 1 l i ii i ,, .5 I .I J \Ini \ U .lk> i.

If r \\ lii/li* il4. ,.s.l -iliti iiiiuilt, ninl .,1' i I.',-""1 1liln .Inlii-t' in. I'lili'i'lo'Ii 1 -.it, li---rn,ili.il tin-mil,ii'pint In-, .uliitiiini' :; 1"1.; I In .\.1"11.1: j ","iu ie I linn- I .1.1I-1-.in., ,- \1 lMill'l 1.1'I., |,| I"1.I- Ilium' 1 II'1 ,ill.- II.I. ; 1:1.1: I : 1 -Iii'. It I'n itl:4; : .' -111 ..1 f 11,0, I In i Ill "i'ml thin : C. A. LANDRUM] 1LD.DENTIST -. ', "i'l.I 1',1.1". \ .is.i|| | III, ,0.! '111 i: II i
: .iinr i -
ipi'tHII.iuf \ .' .1. ;.III I ,
I ,
will Illminiliilnll.ut, I" |".ii"" I Ihi-jui't. ni.iket. lit 'Iiinl sin 111,1u .1 i t"I'I "", isI. pli \ I'-I Ill'tuti I-
tin1 i.i.li.
I. I 1 |
: tin-P.I-.I" 1 ti'ittun'' an) intuiii' I I I I' .i. t k I i.t: I il-i... --. -- .
tlllil riiliilnrli'M. ul" tin', |1.1, t ul 1'i-lii.ili'nlli.' i li'rk in tli,up .IIll''ligl.; l f li.it iun|1,1.| .h II u Hie-In.. ,rill': in Itu'il- u 1', -'''''e, puttip' I .1. M I .I'l. Ill, i I. 11.1"1 1 : i : I 1111. I55' ii'in i IIUMI. MAI'l-'i. ,
I 1111' 1 ,. I hal n-.liii, un Ibe i'iuiiii.1. in | I | MnHI i I
ami. llii-Ir\ men"li.inlami, li.i.l.'M. \\ ill 5' i'i-l.ii t I. I I i.th-t uiilittt l '|11I..n"lI 'I"I liiiI 1',1
l iiml 1 i. in-i I .1. I I. ,if \ IIi..," \V ill sj.'t.| till <.ili. |."> Ml iN-lt-.H' .1| s I. Ill I I.'
ti-ilin-i* ,
ill II Iii, nc-.ir I'lilinr iniiiu In-lit IVif tin-it-. ii ti-t "I'liiuMiuin, i imIHHU. I ti.-s. .\ I.1...- |'l'I|'I11' I lime I t Ibe Miitrt t I t 1'/.1/ I nnri.Vi.tlu I I i liavi': any t II.h.,1,.; ur \.mltu /
'. I In il. :,ui\ii'lt In ilrli-ml, lln tleanni.sniiitir: nmb-i ilieiuniniaiiil l ulIII.ll II, .Sill: I. I.IIN \\ Iiinl milt.,( .' : "i- -
\ I ;
,(....1. ami 'HHriii'4.A 'ml I r ilfin'ilf1' 114 tt Ilh1.flI .N pni-
,,
{ | "'''-'- .pniii t 'I 1 ln> I'lul-. I liuiiili Denial, ( I .' .111., .1, .,t"1.f. 'I.'a'I' c. ,'ha.," ailtuilUe In I III.' < 'u'\itiM-i: i ti.CUT I

i III''liuii. Ill .I' ami.. n-lirt npuii a..t.I liuiitI ".111.1'11'1..1,1111.1.,1. i.iljj -I i i. \1 I t las ill Ill \ 15.511 i 1515.1.| '. 15.151. ) Inult |'..al. |It Hint It I-1.
l nvt II I II.: M .. "ul M:: lii n lln 1 1-1. 1 amitliiIr I In-t, .s's liiil. .iiilin-liun in 11i' Iii ill t"I.., Iii'| 110 I jury .tu .its,. nnnilli ufISikun .tlIfIlllgIl.-fl.I5'l'l'ti51lllisIli4. 11.

lilt ii'N 'In I lmiil.1 fur, iiiiitiill.itiuiiami : mi. a his ailn I h.. 110'1'1' II. In ii.! l.ittl :-.11.1. tt bete. Ii,' I nub"! ami p-u-| :: Desint[ : i.: I i.'inimi''riinPALAFOX: .i I .I.i.t. ., SIll "n 'lif ,lt" f .I",1, "ir\. ,,.l. .li.iim: Ilii tanii' 1' ,*. autlii't'aii-l. :nil.. -., ainlLiti'tuii \\ .' I,
.
1 ili-i I "iittimi .it r.iIi| >il t.. mill I inliilinl )>n'li;: t ''',.Ih.- a pi 11'i-plililn' ililli-ti-ln, i* il"'l. la pi.ml a pule II lIl lln' li.illi. r "S" ?<. iu < ) : I Ills. ..ilt, .lI 5.5| Ilioll Illtlfitt*, % |t.t|....... : : t tnnru I'mkunr' 111'.1C. C Ii Ilu' ,

I i: illr mi lli'JIl, :!. ul'.t. .inirilt 'lnl.at ,. 'in Hit-n' trniii.it' I In- >i-i .i.-l.ui', ii- ; \.-.i. I ., ....1 'l.tifi.i IH 'Kaii'i'lp I. .1..1. ,. .1"1.i a printiiiit, ni w !II :ati: pnlili-li-,
ISn'I'-
p"llnut( -. 'I 11..1"' I. :a 'I.II4s' iiiiinl'i'i"f ,11 *-ur '.1..11 llttm ii
:J! s..I,I'M k 1'. III.. I..,- tin-. pin' I poti' ..I. 1'1- .nil'li (Il hi-mi)''uil.ilniii" ..1;| ttliiili I, 1nul 1- lieinjj: a.lkiteil, that bi. .."II'1' r"" )I' t INAMi I, : ; VMI.M: .\M'I-I\I ,, I 111.1 I I Llt lllllM|. > 11.m.IK--I titlr-,', ami ami. :al alljulw' 'r.tlrttitlntv ariil"inin I :In".

"li'ilin; an lil gIHi.itIiiu;' \\ : in i u rj fiiiihlt. 'in.iii-ii.illt nib i li'il. ht. I tin' 1.11'111., .bun I, ami liatini:; 'been ""1 I.III ttilhanul .tl'.1 I II i! l. itt < r 1.1'1"11' > a- ,. CM rt"n, ii .",t. iul''I.j.- I'mln'" | papiiami:1.11.1'.1." I Iin

In tinSi.: 1"h': In .<'. IIHn lull ili-'lut| ) ul llnii'. it .,101 IH- jll.I... nun. l li uf i.nli I 1"'I..t tbirltune ( .111 t i feel' I",!!. 1 I I I II I' Mll.K: I li'U' l.ItSIlllTENPECIk i I \ ,iial I 11* .1'if. ill'"-'fCurator's s 11 jli \\111 I ami. tint \1'1 I i

the! .iiulia.t., ,,1' (In-. :-lair: al II",.' i iuiiiiiiitNew illll''I'I.' u lull, I' i ,lie I .mil, tt.ibt" ''lIh I be illli In-I. Ibe bil! p-ipi-t" lu Ib,ittkbin : j.1 t I prunipl' atliiluii! :'. ,1'III.,.- 11-1-1'i. -

Urlt'iuii. i i\; |..i_iti.in, I liirhl.ir 'illn' | .iuj\H' uilit-i hit u n-tpii' .u'ii..I Mu.li-t i tt:I1'1)lib, h "-"111"l.uyinnnilH ",' inIIHIIH il ltit: l'h'\,1| : ,| lu ., | eipemli. n- I C J! \ AND !PMN4sii.iit. I 1 ( 'ittLC. 'it I.;"p.tpftloilu't' ;turniiiiin..v." uui'k. t .,-\ ..- -lalI.: .!,. .1..1unr
) ) |
a"'aoll.1: : : ,, | piwliii titi- ;.ipm'ill.. i.l,' 1" "'- '| ,liliuii ttitli, unr iii.ihiil.i.'hiii' . l.ir In I lit.i eiilureil! I ( "III"II"1 null, it"liteteil '- HOLIDAY GIFTS. pi upiNU

I.h 'luii'h, iiinl |I.) tliMiiii'i tin* i,5lliiseis.i.l | piuilin l. 111..111..1.I ." ul I lln-1.u, ill uunl.Inut I l inlu, t bit ,b.in.lt.. 'I I be u l ulIbe I | :: ,l.iiia-
I l s ii-tnit, ill in, iiti-,1| iniHiii.tiiun." i IinmiM ,1:1.1 \1.1. IH rtiiiin li.itinu i .:""'1 .
: hn nt in:; mini'. i-i i l.iin a"II'I.t'I' | .pub) u :at "" ,III It- I.. .ink: i ibant I ISI'.ll', in Mm. I. \1..1. .1. .1 I. -
i-iinplt" ii'tnli, in |iitti-i- piiii'ijtu i' olild"11 I Sewing i chi s i, .: ; -. H.l n" r. i.t I till, il! l" |I"..r. Ill' ll.. nnI riutni.nl .
\ : .. .
"n liinn r.ii-iitfil. ;iilliir.il l.ili.H-. 115 iii i : "' !
iiiiitnnii-i-t. I llnmr iiiannf.n,: 'Inn'i it ,, 1.,1,'" I ttti-nlt--i\ (i'J'ii; I li-el 1 1II"I. I A 3 ti a I tilliin tlurtt. illt i 5 lUllS tin il.iti' -
'I'liu iiuitV-ii-m" c it III "In- 1..101111..1"1. i tt until, t'..uI, Illult'. In 'npply tin liumi, .)I.'- '1 I.IH I H I.e-tiuinp.' tt bi-n tbe mill. ..e uikkilb : t : i I" i I I.Ih"llto"I.

tinailpin-* ..1' t lln' I :S. Axriiitlitii.ilKllUMil :: I I I II In.uni In lli> i-ili-iil' I lln-t ilu mitt, Iml .I; i.'t's-h Its" .lus-i,'iii--, u,) "-.. I b, liexe'lln I'zi In I'u ? 'i Glasses I '. I t.i, I'r.l..t.1. I.MMhltn i .int., |,H L PATENT\ NO PAY !
Eye
) l ati.l all
lln-y milil) n..1 1"111..Iu t." 'lu.iki-Im' I Hun' I \ I i mi: i in 1-iitinM'ii : .1. onn ,
I ami I I U r.llk'.l I In Illi-l'l" 1 ,lit J.d.. '! juiy travr: illin.i"- at tbe. rate ul \ 11' I 1..1.1. I' lull inrir.Tala : .
.'tiltt.'ir.I : I Inli.iilinu. iiiannl'ii: i iInirit i I', I lbl'. ..1 1 Ami pat mi ; i
IiIHII'I'1'!' Ajidil: ut' Dial I Cuivaii.: Il"i.1iIl" in. (bit i .stale' nul 1 lunj: a 11" ib*. .hi' il.ill.it |",it- 1-4-lt .f.Hil uf. tiMi.l. I.'I 0, I I' .1 I It. 'Km' prtee* are I I.1 but'l "al -' .

1I1'.i'.IIII.' I liu,1'iila.i .' ,11".1011111"1 I I I ..1..llIul alii s.lly piu- !I 'Ibi-i ilt'plb' ... I ttki-nlt-litriir. I Itti'iili. I I : ., I iis: .. !
.\1 t Xt'i't' .
I llllllll-llijll! kllpt _I"hll.u, ...kt-us I., .In ti,,". I 11 I" III.' I'luli-i. liuiiitt bail .inlnili .-.| .l \ fi'i-i I it iiln.iil tin- ntiraiil'lln; .- ,intil .1,1' Notit-o PATTtill S
.
llUtl-Ilii. rulllilt. 'l'I'I'I""lIh',1, thruIl. I <- .511141. mu$ a Ittllu limnianlnll, ) it Ten*. Miilnle. 'I. h.' I F. C. .
1\,1.111..1! 'b..in- all n. 1..1110.. .-!'. ii/Ui I' : 11111 .11'1"11111-; MI-U ', i KII.MI-: ,I Si. I tit. ,i.a.i al; |I' .1.i t. I '10','' '
It an "|1"'lIill.I': \\ Is irIs ttiblniiiM I .at ail. i "..-.1 lur lbt i.iilru.nl MIIV,'t' 1J. I 1'1'11_ .1."I I' .stilt, Isi. .
Mira-lilt. 'Ib-ii 1 juiiinal'" it ill ',," ,Ih iil- .iii' |I'--t "'i" .1..11. j 11,1' .i .1)* llinl I !t. n. IVI 1 11 I-
<>iu'.flti-d' to m.iKi'' LII"'II ailvaulai"i ,fl I u uiilil ititpiv'UI|. '"III i 1"III"t : 1 j' I. .11, i.t, "-".'" u i. l.i l ll
unr : lull lit", Mi III.iir, ,tbi New 1I.1'"I.loil'|; | Ill I.. m,ikii tIll' tuiimliiiIiiKitf M, i- :, Mt'M.i( :, i-i t i I. > l t I u "I I p \ :.Ii |".. 'I' i. ussr.1- -'t. .j f i

Li I III.- outill.uiirl.l., .\ ,siseIIIsg;: "si" 'n.11,11'. j it an em-til, ) ..I' II..- piuieilnni' bib*. I tiiKi.i-| tin- prulibtbutk in llntlrat.l 'IA.iI 11551 I i.: ii -i 111.: i 11\ MI .\ HMIIi: t !'. '. I'I It i ,.II. .' I'.t.." !Ii"! I. t, lit f'l .t \
pull inI ti-l, 'be lit's, illll..III.1, | ; lt I uslulug: > 'ulij., V Hi, ,
l .t-liuiiM JIHU I I"' i.illi'.l ainl. iltKKiic.Vppuilltlil. : I .1. 4 lull"tu I ; '; liii b Ibr.. il "
1111"1;; \ in '. I i M' Tl! XsA 1 Ul.\ 1 it 1 UK \ tiKIVK: :
I.In ii-kinnr". I Ii \1..111 lUll" .
,, 'I I 11 Ci.MtlH.i, i' ) cLinlin' ; a i i.i \ \'I\ : AM: I" iriiii.i: : ; : '., \ ISf.4ih1: I" .
iii'Ilkk
lL l ttillll.ltra ill.ltk k | I. slug| ;; '.111 1 )I.? ul,l., n',, .| In" m tillh''I" 1. ,.fl"'f.IIlt I II, .
/ bn uf ilutt un' all? :ai ii. let tt built! t ipi "r I l lI iit :
sI-Iss.It.-r| I ilutiIn' I t-iki-in: lint. .1i..I1.- | anllii'iili.. .. RIt ) :I'U' .' .lIlII1ht'iioisais > -t I > i II.SULZBACFIER >. *
.5.. pulially': 111.111..1.11..1. ul jIsu.l,| .i-.I| | | I' I'. | : .. : Ult \ i n

tiolll 1&11.11"1'1| | till-. |.llM1IIIU5g4.;: jioili.il.iiMteii' I i.iI- uli.,.n. ilntiailn. let II.... i\ I -. ___ ; Foitio[ and tacslicI.I [ I \ \1., DOLLS : I


A III 1.1. ".., .liCt-ll ill! I'lhlllt I'll ill I'..is- I II I inii-l |l'.-iilniiii-l: ib' lull' itatLii I IL MU: tin au: rir.M: : a-. BROS.
I! II .n I ,1,1 I t .uni I | 'l'll.I| .II Al-ii. : i .\" | : I : ,
i I il uf L 11 s .t/t -> lieiin'. bei an-r it i S)1' .1.1\11.1
pnniaLiiii:; I 4 rtinuuil, ulli\ ',, -\> lot |1'1..1'> i ,Ill. I li I "I I ill. I llil-. '1 : : 'II : --
.."i'e.. iif tint, I sIit.kl s t< '-bll"| ;; lll.lt IMI.I: 1"1)" | ttill I In41 'I'. htiu mi rxMMliiiti .it liut,HV" t*
.
.
(1'111'' t, SiittuituuJ I i'O. j
| and \ r t
111115'IIt.I..I. ami l I.... ,aiite it luntiiipl.itc Pcnsacch !I.zz. I' .1 Carriages a"lics.I D. rr. 'iIt4$ I
( 'uii/:i <-..'iiii'ii, 10 *tIt-. it' railru.i.l Opera I 1'R. lIpid "w'1' .
tu luiei I
nelling t 1' "
: neiM ilu4prrlll.lll mi 11'1'1'.1| id i "Int "I i U'uthtiitl '. ,, i w., 'IIJ ;t'j,
1. U
5- P.HM-, LiH'L. .f ,I.krass.s;: I'rjiil ugift I I" Is.""" 5,111.11 ll'I. I Il 1 "buttiiiui'ti -, 1 II I II .1 I .u I I I
lll in ml in iv H I rn uN. .
...' ktii L limn an)' |.it .oii ur iniuiKiialril I-. lu ttb.il ..Irllih.;; ,ibe. I.. .."-.. '' 11. r : I'l ii I I.* I iinl.i? -il.tli, I v .1.--! : 'I I,. It .! It.ll.l" \ IIa ,. ( i .1 -s- r NASHVILLE: TEdNESSEE.
| .-. 1 ti""I,'. antip tu tu in tiut.tin biir. .1.... 'a'alu''Dlc'r' "n. 31 : ;
tDII5lI5Is.] I trim*. 'I. h" in.imila I Inn r. ttanl I h 1I.hi, | 1. 0. flOf ieflt 11 I in 17 t th<'ut I !h" siltS! M: : I IM. Ml: N H'UM-tll: H t, s III! -, ; '-
-I 1 lie fort .thaiu< li t I.itv \it I'l-ojiuti-il
ami) iU-c-mn.1 i.iitst.iriImu tlr c\i-- ,, .4 4kk t.1 lu U14llll4l-U' piul'i I 411.li-il.lIuill..II..c.I .but. .1 t I Ih.I "allllh"j. | I| ;: I It. i 'i 111: u I'M 1.1II: -I t 4l'I..sV I I 1.\11 k .IIr t\i" .. .". I' i.< HII, ii UN:; ni iimi,; .. M I ,:*, \.1.1 I 11. I I. .5-, ,,1 ,: ;I' I ..1 .

U'lne.. and t'riiural,, .pii-talrm-t-ul'. .. inki.luon. tin-l. I 10"\ "lau'iul I i. I' ''te.-te.l IIII'I I I 'tit 1"1 i in ,i tiii <1 li Ill.o. .. | FINESTjrn \ .'r) 14)55. u.... Poultry Eijgs Butter.
4ivbill un. i "I"ll.i'. maiki'tt'" uf. tinuuiM. !
.iml I I l.tn ,
"I.srlsi 'I. Inil'i-rv
iiuiiK
( : t I : ) 'II'| 1-1is.F: I iu-i...4if'iiir. .>. It. Ill SIll i.it.:
ami ,ibe' liuine, ni.ukil. I
:
ani'iiiy inn- public .ttU.i4I. Ut> .lionl.l 'I..it-I.h B. BISHOP llkir> "jU' ss'l| I lu.ir.tniK >' il'l' Fruits, Vegetables Fish Oysters.
U'lunn' ukl'l-tll-kl-'l.* | : I'.iui'iM: i'\i.u t\ > 'I- |ir ii|',,1. |I' .1,1.| -..jn.iI '" &
'like to dear .Irotii .St-iMlur. I 'all, ol I'li'CIJj I In. I i'.n.;.;l ii'> i'f '.1. .th..III..I..Iit I I'm i 'I'tl : A. \. i: i: '1\.11: -n 0 '11" t nv. .0. "..l.s \ I' I .., i: I ,'.
ami. TliuiU-i I uu I ll.i. _uljeil., ami teiliunUl t .bat. a 11111..11., ., i-.1| 4 'lit I u I bit i -I'll-st i .1/1 > HI, i 'Il1i5llI. Sll.-... :j! .01. --, -- -.- 1. t.l- .. t

the l IigL.IiIurs.r ll... iliir-tTut i :Mulimu -. t"i 1'at I tii.alt t t) :ailmilt, t's't''t r4tv 'i4liii4lnsiiiivl I 1".1.\. t i..Iil < '. 'l ft |"I "I.l, I |I' tIl-II..L.i..I I | I IVI' ,
.fur tin' ) Iniil.liii"i uf I MISS J i.MIMI.'Kl'i: I | : J..1 J.: :] : I. ..I h't'ar. I't. ,.. J. I II,.ml-- i i : I k ,M. i.. "i. .
|
all 1'itart t a mindful, ; Ian on.. tUUkubjiM wpatibiit. ,j l i/ 1> uiiiJii: t 'tnt'l-l"' a "hll"d.. : : t.1 \i iIi SkEt:l: ,
I Il.l .
| \lo.l .lip" liniMin, *; ltttu'$ jsi. : \ I ,'
I t willi I jnulil tu Ihi' |i'oi-. I IIIUall ,.\\, I .UK nu.i but .luli.1I.I".III.1 lint lull' \ l I -I,, ,.11 I 1..1 I I ",. ,1 I I 1,1, .11. I Iiii ,I |1.1 I I. ..i., IK I li., i .1 I ti'- It ,Is I 5 I j: I I. '. I :0- ,
,. I |1.1.1. \ ih\i ,ll .1 \i.." I i.jl ai.' 1 tI. Lewis Boar L Co. ." .,.,
of the ririntiTiami I 1 ''I .1" 1. :
) ailmluii-lia i icn''ii> I I.. ii-tliii. I Hunt |li4t irinain.iNn ,. t'I.\I.: | | 1 IN & ;

I tire ulllrcri tuilat: In.1.1, fri-e |'j.n", I ,'* i II..' I 1'tuli-i I liuni-t. int-an Ki .4tIbat ..I Ha ) a.Iu.: : \l\ ;: '- --
I be lil.ur: gui, I'm-l.-t dilUuill, 1-1'1 4> K.nlCounuission: : .-
;;
.r ovi-r tliu railroail- .Ili. Sljtntailt' nut u-In-e Ibe. lekeiine if tI.I.. liiiiitmliu I \ i I"1.. I |is .,?" u.. i .MM., c. i 5' I 1C. JiKNNKTT
cu all. ami iflh"I .IxM.k' 1'1'| tin- railru.i.l > I "t \ ,
ai< t ? ( Is.:1. : I .- i lit. j iu, :: I., I'ul.it-i; 111'1 I I 2 th :
I e 'a 15511517,1 lilly' u III I ilitiloMtliv i l 1'.1' j imiii-iin i t ubiib launui i-u-t iimb-r abiyli "STRICTLY BUSINESS. !, l Esu'lment hel'chant.

S We ",..ulol Ii I..- In l ptiblii.li the uiin.-; I f i itliii piuUilikc I I I 1.11 ill. 'l Ir. CUii't:? S in \l I"i: IS .'I.t" hi is I Eiiiayr' yj. ?ilikWr* .

; l-'luriila ilIi.LtI./ It-;;UI.iturijuil: ,:iami -. !! -i betne ill ",,1. "f, i.UIIIM', I... "-liuittlt, I .
-
S rilituM. trlioiau: put'' Ihrtitti-lvr- J < i
. t :1 Ilio, it."1,1,1 .....1 nii.ui-i- in tie.,. iii'-Mthi': j "il tu 4. to piil iinpl) I it-K-niie, suits ) \ t.u\\u....)iM 'ii.ir\':': .. DRY GOODS aid ) II-I.ais.d.. I r'. I'l-! I w.>..M lunlu-r ..J.l' l.i GROCERES, ... .. .| .uJl LiiiU* il-iiu- ,., s.i.l', i'.

T 'ftlt')' UuuM, lituik. fl'''''' liriU-ry" VI 1.1\ iniii>ri4l.. ., HiI ) : I :-ul| : -. M-iib-! ,
; .
tij.vii <*S t'tuiifili .II. H.iun :\"lh. iI. pnbliiinf'.itnaliuii. I lli, H Ill .-. limiuilbuit -111 I |I.iu cr .UK. sItitt,'?. 4H-I
ami in Hitkliapo, of i-urreui t ''nil u uutliu IVUMS: ; 1UII.IINi.I ; .1.

I... .k-\ iI nilgai- I'u.ili; t tin- pill a.II..II.I !! j-: IIci.l17sst .1'I"rol | iiki baHUH ( ) l'H{ BOYS i: I I 'Oil I"", I liuui'it I ulii i "mini I'tUgA IM, i ( ;.rat: ,". ..-i tu ihi tio.t manlier.KIMi .

It ul' lu a .pii-rei-l !patlvlHiar.' itml .III.! I: lii-i-i-r, a'/ Hli-ii!! al.,
lil" ) i
it tnt Ibi't III1'Iit ttillnuii', ,, '. 'I-- 1 0: : i- .' '. : : 14 i 4t < ) II s. 'I1\IH"II'a; :. .\
16 "
I r pa s .n 'I l|'|,li.inl-. In I II litl'niu,1 I :MauMi. *" 11JU' I ni-r-ri I: A S LIX" !
\l11tik lug "tvipt-llieii' iiiunilit I ami .. '.
; sat. "1.1 in ( .nil.. 'Dili. run limit |
I I liavvuot: iluiiv it." liriln uu -i-, 'I .I'. I 11 it ,i.' Iii I.- tu the.lc.l.i"l pn.Kilt| I fit'itiIAlIss.l Wanted 1000 Milliners Pensacola UKSTArUANT. 'I 1'I', i .I.I.H 1""l: ;, tm 01 4 I ',1 Ii.I\ \Vithiis:

lliy MTVMUI a ilou! tli.it! .Inlnnil.l' .1. 'i ,''I In bi'l l-> tinUl...,. .Mil- : t sM1IVN .It- | >.'.. liili.. I .1..1..1.. S ':\1.\ t. Silts 'i 51'Iii I \t.\ J

A l IL!i. tishs"I. I I..-. t l M, II.U'| ,.!" 'i'| U 'IU ".'4t. f. I' I :1.111 IOK oii: 'i .1:1: I' \\uik: .. tl I I' "It lll.A
, / si .
IJ> > r- "'--" rw--- '- -. -- .. I
it ; 1-bJ' S ?

; -. : : :: L-; r -i_ .

.....nuoel r-I ,
j, .

\ 3 1 II 1,.'|'o sI lnnl, I I Inip <>. )piilif t Ion [,itt|

I _. .. --- I 'nintnnnt't ""I.. ,.1 I .MMNK i : MN: ? ii onin kin 1 '1 of M'Moin iii I Ilipririii'l I m.nloto

M M ItII' \i I .\Mtl'll'i'I I : \\ )11'1 r I 1.11 :.1 \ '11'j 'II I.. ; si' : nf .ttv. tIM l III MtltIn "". S Sales l lVI. I ) atlri to our miuiii! iml cily n |>or-

\ nXI h I \ .\ iiflflu'vC1'L\ ,'\ Inli.tiih) ||1.11 fiiiivfliti I .til. I t'i, sit i I I. i iti UnitM,.. I I tifti ..1' iIi I'f.nattsitfmi nl 11,. An : ,. i I'l i "-.uI'.l! I < < IMM1' IM \. linn n,|l' tin' It'.in'I .5Ith.) liiiiiii/ritimi lint, '
I n.! i r i i m.i ;
""lltliihi. allli. ., ll i lil ml "1III-.t| lip" il 1 I ''n''ml! .| I On ". \t 1 s ,iini' !" \ .mil ,"1I 11ill" m.i.lift. int.! tlif i |1'1"1".1; 1 I' .',1''. I -l..1. ;. !ti i I. lifiiilit t > ilrift rrnni tlio Vmlli Into

I'l' i 1.Mm.I: :!n 3 i iv I.L; I I "i KIM." ',II.. 11",1, |III, ''I i .pit.! tin \'iiIt' \\, .I"I .. .i ,S. It.. 22 t .1 "i :Jin-. l I. I'!.'lii, :" ",,1.1,1. i"lt I\\" i.11.\!111I.r, 1..1.1., I ?11 nt iniiiniIlli tlJ I:MIMM I I: I... I Ilot ill i.llnic.

I t' I-I I tii.nt'.iiHi. : i .\ )l.iijfp; ; :.11.:,lifii f Ilu ui. 'lfil, il ..1 toist. .. tli.' ,'i I I' tllrll'i.MI ill I Iliili ,. \ t 1'1"' I I 1.1. .1,in i Viiioiii.i,' ..rll.l.h. 1,1'i'c, till 1 %' iiinli'ii |.i| i
'.iiilmt' iiitmli. ;" .,niiiij 'in II.I '. 1' "i I II! I III 1'i''I'"Iil' .I IIIljWl.| "I '' lli.lt III" I" I' l Sli"." u' I ninl'i,,, i nif

.. ,, ''' nl i "In'I bliil 1 .ill u l.nl.\ i- ;n I ,,0' : r.iilini'ill.:. .- tlif, "I- I'1". .. I'll)1' il 1'1\..",. t iml, iiMilli.' I lollil: ,
= n i 111, k. I lull, |I. Hi,:.11'| \ lli( .ttII.! : fin, ( II. |' 'I.llil/ l-Iml .II.." 1\.\ Iif < allfil I. iiI iujl. 1 I I. ili' I a" fllti'I'lill-if n ? i it.ll

:_ .A_ r. rr rli I I \V'nr : iIL.ih I ni* u.lttI1Il.iiIIt, (' 1'i.h.\III'li..t, 'III |" .in,. ... '1I55' I'mm 11", l I' ,in, '.'ti i | I it I II 1.1 I; 1.1 lliol' I lii'l-r l, inHum ,, '
In.11( I nl ,11'i..I.) In, iII/ lift i < \ illllrl"' .I 'Hit I n |" I I tllin "lull,' nf f "1'n, i : '" i I II M \ I n "il 1 .i h..I. aiiil I, .
"
I II 1.1 liitfi.'l I 1 I'.i I ,' :.1.1' ,'hl't.wilh I 'pitiklinir\ si) 11"'lh.'I'' j.I win' I | "n.'l, l |ioinlni'' |n IS1.. 11" : .tkin nl'.1 t 1'1,1,1 In'I 'II'. ", iniI" .II Tth1fl1on1 1 l t.' n .1.I i s' .nliHI. I i 1.-,| ',t Ill.'. il.u. 'i'Ill' I I 111 I Illll ll I In-I pi .1,
I.M.I. 11
M. !lli'\< M. siMi .: \1. Ii .mlilf\ I Iit I {1. ,rilI ; ,1 N NAUCTINEER nil Uilh, liii n.' Hull' '1:
\Mi.: i
\ M; IU I'VKI: llnl." : II. \\ .'! I"I t.iiI "ifiif.|| v'nil" T.I lit t ,"| '. \1.1' .'1 tin' I'll,mlmi.I 11.1.,1. | "II"1..1. I I: '.11!_ nn 11 1.in-i'. I milHi.il' i,II I 111,1. i H m H I 'I iil'l I I -nil.inn.MI i tilth ,H.'il ;iiii I iiliii/i> I Tor Tn 111 '

\ I I'I:. I I. s. .\IM11,11.1 I\ I 'tIIt.I I'l ,.,' 1 "| ni"!'lit in Itkfmi i ::1'11," : I .. I 1., I.' I l i I' \\ .,, !|I. ,I. .
IH..nt.: Ini' C i1ik. Jil'ill'!, 1' 'h.I,1| | |1..1 I." : .I;Ih to tnt iii'. i 1 I his ISIS itnH'i| nif.il.lf i lIt. .1.ilI II M II"1 ?" : I ilftt. il lily nil.! ii lii, k h''li.illZ IHUI
HIM" IM 1' I"h, i I I, .
'
IKK .
'. t ,"I.'| >S,,111 I'I IHSI.I, I fl. I IIMMrill' II 1'1"1'I I It..\. l'.lIa.III-| I'm.. ,\ ...,.. I'lninn" 1h'd m (.1 ,* ." 1'ln, > itiT i l'> ifi-t i .iniir 11 I'IiiS, I .llf | |''\ililillt Inii.: hue i'\pl'in,,. ilull, in' II T.'"I.i.I n t.i n.t, .. ."..h..t. I 111,1; l'i>, t tI I 1"0 1'hi'i'Oiic i l'iII! I lIlt 1 14 ttiil nlili* .ii,. i

Mll III1" I I I.I II UK:. .i". ilf.t. It. I Illlil Ctrnil I 1..1.'.. II I l!I'"I1. 111 tI'III.I"'I: : 111' 5 Mil III. II" n liii. I, I Ii liniti't in Ilif imp, '11 imi" hIS I I. / i I h''I.I.I : | .. till liliii'ii".'k < Milliin OS.4 j t1't'II I.'
t !, iittuIiiiI.. 1 i ,I '". ii, thll., t. II
l1nOIlIl.n1., ; 1:1.1 01:1... I I"li'i'imn.lf" ,. I I'i,'.Hii.' ,.l1II., in,,1| .I"hl. Ih.. killing, .I I''I' I" j ll.intlhliitl I : i I llcrtr i "inI 1..1.. I ( iv nl? i tin, .nil., "I,;I li "t'u'llln.i ..1'! i utiI I' Il i 1,1.. .i I 1 1. iin 1 : li it)' on | ln .liui'ri nf, : lilt l II 14uni -, i

.. : : :I I' in', r .ll I"I ?II t 1. \1. "11 II.tI, lil'1.1"1'1., : Init. *m.ml1) n 41 ...1 niun Irtmlliiiinl.fl' hl'' II I I liii. ii'nii| u Ill pi,Hi1.t I i tilllli'itll 1 I., I I I 111'II l '1If".lhl'i m.ikinu i I tin. "mnl \1IliI'I I ''I 11,1:, \ "hl.I'I't.'I ''.11.! Xjl', .\-i.ihl5511I., on ill!- Im 4 .1111)) l'is'r4) |ituul, I nji ,15
; .| .f.il* ill 1.1 .. ,., .
ri it,, "tii 1 ,I.'n til: thf 'inn' II'1I' n 'htllm. "I Afioi'. Ih I ,,' uilli.li-tii'i" : ) nf llio' \I.U., nt i.i.U134| iu i "|1.1| : ; 't' i i..1, -ti. ,niln iiiniti. |I.nt l-. Ililluli' I .llnl I f,1 nf I ml" in Hit Mi .11, Ini', ,ISilil .\ :'l ) ,: :1\1. I i Sin, h. '.11: "I'l. F, |i I'"I.' :ii.. nil linilntr.illiiu t'oi' il1IiI'i| | ., n .1|
tin
.11,11 .'..1' *in. I Iimniitllf I,i "t lifiirt i Int'r .,'. t I Illl'l I'l$ \ "| Illl.1., \ill, I I\ll., ,
fiittifnliiiii 1" I" I lit ,
: iln; Ilio 11'.1.,1 1'111" 1"1" iI1' '" ill ill l ) l II" i !noiv .ivtil. lilr an 1 nf ifati'f! inii i iinliio
; Mr.I Uiililtimit I: Nfii \ niinnlfil ,' .It.\\ .'It 1111I1I'' 1"1 \ ''II n Mn I 111,1 i' I..rstfl.' :m \11"
\ < n Ill '
': krl .ll". .1 1. lHi .5 ..' .,iml tinr. '11110' ia.llli .l.1Ill
: n li.l ( in 1"1", .1111. 'I.I' 'I.1 I i nn % lli.lti HIOMlii'iny) | -MI
II' M f
1'1.1 ill I I. -1'|
I', -. -- : '.Jifrnit fir, M iinf" .Inn. sni, 11, |, fr \|II".hll. I I'n: I if. ;ill nf I 1..1, ) .1. I 1-: ,'" .1' In lll'J;.''ll I'll', :lllilli'll V .1,1 I u ,I 11.1".1, in 1'1,1..I.tkf. .1 IIM.I tilitilt' I U i
'I.ft' or L .' Ml' I t'ttlkiii". nl ..ill Si Mi.. rHi .
uli-ll. I I
I. IloiRII.II,11 : I Ia '
; I : ; ;. ; I IL: II Mtllifii.I r.irii I "iK. Mut hiI I tnli" I'lfi, .j.I."I i > < -. 1,1.11..1 i imnlli 11.1 fifit" 1115 "'1- )h.hllj, mOlcIalt, In" l u r < It.'lifit. Ititli.'l, I::' 11 i iI I ? imp Iii1nn4| aii'l \\n-i\\\I'

' I t "it"k = : M | .n t tf. i'V, I Ii I ttlI ..I'ht' : I 1!I Vti'ii-l )Invt) 1"1 Uniilitnl. "'"% "Mljfnoin i 'If' St.1.' i.li mini., 'It II.'' I .., 'I.. ,
\
i' 1- I\I Cuiiiiff, I fin- I t'nllf Im;, 1 I : i nt4 nr liffniniiii, "h' II" M I I .i..lf".h.II" .ml mi' iif 1-4 initiliini. d, ti't, | out i i II|
j' i : .21' '. nml \1 r. rtinifitv, ,1, : Illlil\ .. II. 1'1.1-1. 1'1\\\: \ PI I I.I 'hr I n !l i I ,-tuil. '. :
:3 ,; : 1'1'''.., K I:. I I. iK'nni-i I 1'1' .\ .., 'lI, I ,1.! /,1; I I H'4 ,Mil, Itt "lii'l/ "" I .' P\I.III| | .itimi nf n huh li i- tIll ii,1 Ill ,\1".i' i 'In iii.iU1i \ '' .nl'Mc!| IMmjiltli'l :nil I it gu.I I Iii III ntIi I It
i: h' ''fl.'.' l 1 'M.11 lt.it tlif) l'ii'.iilfiil In, li$IiSI i II h.1, t I 1,1. '
i
TJ \ lilt. I 1 :"'lfI'I.11' :L% \ 4. -, ..I II ,". Itl.I 1.',.. lSnifi'4.; .\ \ t.tii4 Itiijim I ,. "uh .1. I i 'lh'li,1! \\ 11h't .\I'I" u i I' I | '" niittif' nt tin I ",1 "Ikl I 1 1.I.1 I .. t .' omul? Iu'' ii'' \i'i'.t I !.,rilInlmt I Mtin' '

7 :\I .' ,lk'oI:: t I"" : i' .. I"" I."el110" : .\L ||. V..It I 11."I'I'h'11hl i.ttnlfil Iln I u.Isth nf OtlniinIn I 1'1 t Lt1.l,, no ,'suE| t.I.\'. U Ill\ I ili,' hzl'a 11.1.hiI'tuI.4 11"1"1"linn linmi, n.ilfl"' |Il0'l'll' i.ult' \ni' t'ik, 51"!. i \ .. .i. l.Mtiln, ::1 l lt1) I 'I i.t i'In lit (' iiMful.i. liniti li |1.11 |

!'I" tiititl I jIII1: ..t ;. I ,I't : / U .",. .fill, I ii II.. .I.'C""I'I.1 I. (I" \'.11,1..1I""I1'I.! li I ilu: ) *. ninl: hi tiff, .mil nl. U. h\: I ItIIa1I.IIII"I ,' .,n I !u.s ...','h"I'.11.'1'", ::11 I i t.11, I ":nil :,\inpft Ilif 4ii,, f"i" ,' --i 1111.4' h""lil/ I I.) 1':1 .\ ( I h II I'l': :I ; I c( I:, t') '. \1.1. ,;tIlt h.h.1.1'1".I'II"I".r'. in' )'II"111,1-f n.II":: t..hl''" :mil u':ttor fintiiri'. Tiii-i-o i. ilil' .1
))1..111' .' I ,' ivlIf IiiiIII. : 1.1 ,
2 i Ih : ,' ,
l 1.11.
"
I | It- ut..t. t
I t II )Ii 1,1'ic'lnlnii', l ,inlil .
\ : Ilif, ( < ,111"1:11. ,
I"rl..III') I'. (,,.III 1 SI.! it I. 1'1'11"11" t u'li' .It''r : \ 'm' fu I'll in I M I lli'l'l ll.llll. tliiilift I i ,li ..liftm ,'hiIiii') ''I|
,
..,.. ."1 I' J 1".11'' I .11. I I tli.it:' I"'I"I"I',!" | III 1'1 I ,, h.'I'. i I IIIi1, I1iI' I :1.I \1" rl.lili.i' I-' ll.i.k.I : i'i"illiu :t.< .\ "
: I, I UK' .- f lI" |1"ll.,1 iiiiI' ili.l, i ti L'"l! I I.' II' : .1
I I' .
I I I : i t ( | :1. lain.I .. "..liiii, Sr.. iilimrr In tinf niiilT tlnl is imi .In
: ,. .I''." I I. "I: ; 11 l ,1fl.'" *II iil.lllnl 'I.Illpl."i"l : I ( onnrniiure( IOI igIIHlt1. fitw.it. I.i \\ I I. V ,ilil I. intii \ ;
i 1..1o 'i11iil' ""ro '. : ; It III .mil gill.1 "I 1'.h..1
.I
I 1', ki. "
.tfl 1'.11.' "" I' I '..." :1).I.I''llllh..I"i"gIe..li..l.! ;IIIIsI 110. 1:1111.11",1. I 1111',1"1!I : 1' I I. i .l \ .. i".It" ,1'n.II'\, ,'" nfIn'ni iiiIil in n'i"' r tiilu. M .IP. Is Inli'iKlfil. iti I uA| ss ill i 111,1| I I'. |Ii,
.' :0\1 C .' \' ..110"1, I Ifif I kio 55 fill : g1 I h"1 LIU.Il Iflill 5 ,'1 HIT Imk ,. :fi", 51.111.
: I' I i'iI h:1' ,1 1.ii mil, to 1..I.II.hh..I"h.I.I
II ), | 11 I
till" I inr
I -. IKIIIIIl'll, .14 I I.Hh! ) |.1.,11 1t no \ ., Ii i.illf, I" I.t liv Ilif ftillii ,,,, ni, |
I.I .iI. ..I. tillfttliiin 'I. ill'Ilu-.litl'lI Hi
11 '"I' :t.. II hi t ,if )su. I l .I"tl..I. livi.l n. I I"i I f |||i 1'illj, : n
I I"U, ,s""" 11' ",1' "0. I I : ; iif .1111| || .1"| '.'. 1 II 1 |I", m" I "fl.i :.t In tlif Wil' : hi,'. ill,' 1".1) "tiimnI, Ills. I Hill I I'l.t',..... i I in,,1 I'M' I mnl, l :!'",H.''M" i rut I t.liIIt.ih' riipl'iiifitiflit nl' nut'l l.ii'jff ,1 I'iii in .t
,
I ". t t I. II. H'I"II.I. ,. 1.1 ..
,
: 1"' "I: 1'11..1 i. "': "- \ In < i in
:1111.1.1 I" "
"; 'ultfl,hs' 110 ..., I:1.; I 1- '"."' .t. ,' 1"1. i mm mil n.ininn.| ,i Hi it p ilII i iililii'4 1..11,1'.1. "I Kill : .I'i 1,0111 II lll.lt I Itlllll'1'ln I ,10. It li,:ii 1"1" in i nitil tut it., I'". -. \n., >. ..1,.,,h M II I I t-1,. U. i u rmv-ll 11ft. %'.ninl nml 1 iiiiuri'iipi,.,| 1.111,14. I Oilly '
I:1 ". 1'11111.' |I" Irm I t i iff t ) hulls' It it ''' ''' \ I i i I") uliii, ..11li I.II ,ii I II.
: limil li 5i"
4 01'' ,. "'I .r." 'V ;, < | .iilI".1 t'illt II i.il if.ii4. Imlli' fur ili'iiin r 11.111'\) ( Ni < I II I tni. iinoi-ni' .tlsi.. .ttiiti nil nthcr llii'iti I I n
.
., .. I II "."" I. ar : ,\i.IiicI\ i llnil h nl l )I'llnnitfll j ) 1..1. : VniH',' Imk Siiplijfilir \\ IIIII'l'' i until "i.Ni ss 'iX'
,
I ,,
to l.ii, ,| ,
) ) | :
; 1 ,'1 t'.. I ,11. I mu"I'IIII..I.'itl.' : ss't t .o u ., I I i.I U no,'w, ,.... mnl* ii ) ,.| in a* ) 0"1'"i \.rlui., 1'"oInll.It"j'I., ', hiI If if iii-i|| 1 idtil '
I. 'uI' .. I Ifil! in ( |11'1,1..1'1'' m.iiU hnI"'IIII \ .i.u .\ l 11 1111. 111:"- 1' ,1 11.lhl! /.I""uIir" Reiicral | .. kinjr nl'.ft i mi-ill .t
,
It. )1L i I and \ h" "111,1I
lln./ I Ilini A
I. MI in II I IM iinl 10)I
':.1.I ; I'l I I
I" ,.10'I : L ,li"i. "in :.nl' Ion nf 511' '"t. a* | m, .if.Ill |
1.1 \ t..,., 'I. flr.I I 11'li"II' 11.11 | ) Th., lii, lui' .' (I. ig. .1 nt'I "I il l flfll tf.pfi 11'1 MmlurllSC unit' it ,'|1'.f r>..I S i 11, 1I,1'1I''r., inn. ) I 1,151,1." .. -iippnil I nmlnl.iiit Ini, 11,1tilwif I '
IhII' ..11111..11."' : "- n 1 1,'HUM'nt ,11"t.1 rnlitlin n"Iit.,1 .,It. 5\ |.: | | |Iii' 1.1,11. nliii It I li,. I .
SS I IliI. I" 1011 "I 1 'Ilif l* 1".11.1il > 5.5 it'll.IN I.I I.
I. ,
pill .oI..IiI
I" "f' I "it." .1 1 I" h",, .illfil l | 1"'h..h"I" I. I t i i lilt i ; mil' liinlifi' mnl nnr? t'.liIl'i'I.lt-
t I" II. II.' I I"'i.I' )ImnlO I. | >f. \ ( f..th I .": ,,- I
." Mlii'C \ 1"1' 1
nu-r u I '
: In
I I' 1,1'II
I 1',1,t o U' I mi l 1",11'1' 11. ,. (U Io.i.s' III |1.1| ,i|',1"1'| i E'I': ) (
1 1\" S 55 .1 t ."'. '. .'i .. I.. ,.. .1 I 11"1111''ltl"! i I. t.. |...I"t: l'I l.I.liIIf. ;SlIi.i) ill'-it ,inui klli.SS il I tin I, ., IOllalo"I'. I 1'iilM ItlMUNl ti.I h1'l' | '. | |' l 11.1< |Ilts Us || |,| I ,I-
"" "| ) | | I | % in I, :
| tl'I.\I'II'II. ," '. liulil; tl I
11"11. 11"1" aiil \\f has e, I th"I'.f"" : 1.111
l1'Zil1II"Il;, Inlr.. .lnsi pli, 1:1: : I 11' "h"I."I"I-, | I Illl' '".I.il'''' II I II K .. I'M liipini nl :.in-l, inalfiin) pioi I u

Special Notices. i IIUI'O til t.'I' tfiti I |I..i; .iII. /I I ts f l lil.1 .1,11!| mnl |ii.c| i ui 111'1 .."l .lll ", ''' 'Ilinif I ''I'n. lii.uiu.'ii.i. 'tlis' In'it |ni..ililf in.tlf I I.il '"I"'I''I'i f 5 I'l nl: ) o'clock.ovelryDiaDO&il) I \.i I lu'.1" ,11 \ inir, .I..IIn.. *,.1..1.I Ihii.i'i. Ill' tint |ifiii. mnl I huIli.I,i ] i ?

; t."IIi.!. iI"II"i.I', 'i : 11'\'I'1 \111'11 ,lll..I.hil' ', ,l Mildli'4.4.| |liii| | .\ 111 in, n Iif 1 n 1-,1, l nil'l. I ut' I I'\I.I.' 1 1 I .nt i' .
.. I.n II 1"1" I1.1. tii.II n'ir.i'M-i.il lim lit luinl-li hi' ii
I.. tiii I.Ibu I. r I I.
-- | | "i. I IrIIII"I.IIIt"I I.
lll II IIP
: illl.I'I)' fifii" I liy in | nimi. ,.I .. Inhl..II.1 1:1"1" ill In 1.1'.1t.,1 l II I SI" .1. 1 1" I I.: Is, ,.
Ill '
\ ., l.ir Ilif I In.tkiiti I'liitiA' IMni iIili"
1'1'1 ,
Ilif, I | .I" 11,1,, llfiifllt III l.ll.ll i. tIlii.it.| | \i\ |Ii n'in1.
of MtiS.In i' .II.I/w'$ Ii 1'11'" hii.ltIt I :
f.I' / 1'111 .I I I I. l\ 111.10.I..1.1
Arrival and DEDllitUi'C; iliit: iniity 'ii.'l t i nit njinn i luuput i"II'I. .1"1.1. I nf lIE. ulii,'li i'.in I" "II' '. liiktl-'i! M
I IIu.t.| I tlf 11'mil' In Iif mil | ihifi. i I 111":1: I lifi ) ... 5. II..II. lit I "', ""'in. lt.1,11. M I I. II' .tIll'. h. :n c il.iliifj itit.I| Mill I null iiui i I .5
55 .nil h"i t l/.lII I U'lmiii": I tii'Kfti. am 1"1'1' I li.irmi; sc t","|, i I i. |IIIIgI., .", "? j j"h".. 1.1 I h..1 (i'.Ir I Ilif lilnliit't, "|''11 tillS 1,1 I. I 1.1"1'1'I | | i !I' 1,4, \ I uni, ..lii 1. M I. \l .,,1" h. |Ii
Illll, ,
In
ti '
| lii in m itlIlluillliI
innillpin
Hi (I ss it Hi' i in
.
I .\ S. .t., ,,1.,1"\, \ t lliftn. ulllmnt' i"i'n.I.\I"i \ |l'i.1iIiiiil |.', 'illl H 1'1.11.1| 11"11" ,, In-I 'liiI ,I. Uill, lis',. ... ij\ .| .- I: i., .I I' u.i u. SuIt r.i,n n. II '::1.
.\n''' I I' it I ."h" .11"1" .. .\ i1 ,'iil/fn lo. InInin, fil. I|11':1: 1 ,I lII'"i'n '\ .IIIIII' :: 11,11"1 fji. i 11'.1' 1.1'li. I"111.i"J I It 1I."r.I. i: 1..111.,. in,I uiilionl fll'nil inn! i uptliini
., I .1 I \ SI III I .,it all llnil I ,: hItS' ..1"11' ." I,. In', \iil ilonl.tli' )I", Ii, ,.. 1)11111|, t 11114.
ill! iu : tin' | "'tlSlh r i..
I glIS .; iiiini| '::0-.1 K.I: k i i. "h"'t/C"I
,
., ,' .1 ,
; I In mtii'li, ni'iiii, ;h.
I' 'I ll.i \ i.iiiimii : itllni. i
111" .
.i ; 'I'll" I 1.I itfiliif.l, | | | "h"1 111'.I \"ltll.\" M 1 1 lit' II
\ I. L'tiMlt ? '
I .. 9II, 1 I' )1' i'el : ) 1III'III| 1.1 : ,ii.iiii'ii'M i :, hl. nl| kin." iti.inini'liiiis"ii. I I 1.111 Inn in.lif.nf, .| || | "l'l:it ,.1.I .i illl-, I .
i I. ,| ihulli lU' 1.f. i"I'i..III..1| ll |Iiii n |11iu| ) iuh.sshIlihhiIlL.I .1.1I" J I i \ ". ll.tliiii. i I llfi.'tin-, 811.1 I lik, ii iiin- ipilt ,ill.,| ?
'S : I 1"1"11":1,1" -hlllI., flu' II%. isi. II' IIM',1 .' | I '. ;;',
nun I .
III
I'.II.llid.II' KUH 1,1 ll lll'HI | 11.11..1.11".1.,11.11"I I i
vVI' 'illIhihl, \ ill' 11' r"'IjI".I"I'I. tl fnU ',,,1 ,, ,
fl. 1'\ t. "I. U. tip 1III'I'11'1" : I !i.." \s i\:' ILII., 'n .\ I'I. ". ,II I'lllfli, gI'.iIls.l In pi i in
.,, 'I 1 \ \1.1.I hil"I"- : l I '::" In-fit 1'1"\,1 "I.1" It., il i it'll I'f.nll.illi .
hIt "| | | 1..1Ihi. "i. !II !.1.1! n i n '*
5 I I. I I' '. 1 111' I I''H',1' ( | | ( | lla., |.l.ll' 1,1 I-hll ,1..1; I inlilii'ii. ,.I| >, Iil'llII, lIlIIIS'iI. II .If ill in'lililf, In' "I i 11'. I nif' / \., \1:' M 11..11'I I : ttiinnI. ,. .
.11 no mnl itlln.ilioiiin, ,
i iiinnii"II % mill lit
ill .anIml Ilif |, 1)1|'nni' I ., 10'' .. ,-!h.1., 'i7T.M .
\ "
inn Ii.Ittl.S S. "
All i ,1-1, l n, ,I l"n: ,N ini t i' tIl 11 nti 1 I \. 11 | ""i'1' i'.tnl .! uhl A. M!'IMIII hl "I' I ">|'. I II i.l suiiiilii.i I I \\\i innff t a I liiiI :.".1 mif, ."."Ih, 111'.11,1.) i.i In I ks'1, S S \.I'tI.\' %i.'st ill II,. 11:111: mi Itif'l.imN n.lin inl Intln. n ,
\ _
0 d I ''. ll "II.,1 I .1 ,III "l I. ll tilll.In' "I I Iif ill \ < ii.n |, il ; ,11, il nfnhi. I."II I.. .
I" I I I I 'Il/ >1'1 111. "Ii. 1.llilill : HI1 1 |I.,1 \ ill lit : mill. Ilif In-iii-lli ltI-: I. II..I, Ui'iliii." k !hi'3.!
1".1 |III
111hll'l iif
I "ni ii ,ii'I.' \t in imi ,i. ill 1 11111. ti i |I',11' h.'1 |; Mirli 1',111'1.1' j iI.. Allinni pimtliMi II'I: I II Hi." A I.I : I' .s' tiili:. 5% I' mil l.iiif .in.l I'S |,,iit I fruIts Iln I p I ,11'II. i il'i
| :1 ii'iniMi. ., .
110" .i I "in i )1.t il 'i 1' i I.' I u .I ii "Ii.. ,1.1' 1.1,, .1.hi..III" II I.lh. liii, li I 'IIlih.I 'IIl.11 liiili I I I > iiiuif' I i.lIt '"1 I I... 'Iif i'njiUfil l lii' I ilni |ii| s, nt al.1| |Ill.I h Him' .\ I ". .
In. it N .I I
n I |I" ; ,. N's 2i! h. II n :n 'II'II"II| : II I' ni ht.i't, M I Ifiii'ol.t. :iml, ll.s sill), rl'iI.| ?,, -Ii, ,Il.
.. "I.I it I Ill. U., .1" I t I ll i .1111. 11& ii.ii I ilmif. :.5111 l ih, i | | W'A'IOES, ,
I Mil I ; 1..11\01'1)1 ,1i1i11; ,' :l I t-ji I i iuIitfjuiI.i I f 11.114. ill. I'll" I.. I 1 1' ,\\.in'. M ml.. ; NI. 55 1.\\lIlo-h. .
I.. i ill li'llf: 11.5.1 I hill I ,. ,?. ?.,", | isl| .,. i il I) nilll-l. lll.ll Illl fur ( !;Ul) ) fir." 1.1'.h""ll I ,.I k. .111.1 I in.ikfmi',1"111,1 iinntliolili .. Ill 1"111..1 (mill I \.t. 1 I.1 n., ; ".. i..4'I, II 11.11"111., | I i, i f. Oils p. .I ',lf4 .uis.I, | ,,11,,,, ,li'I.I| | | tii?(
ivai anJ licjiartiiie( of Trains. I I ; tl,, to gas. I .\ 1,1 nn 11..1".1,1": 1'1' .III. I i*. .
Art HI : i I t I I. .5ii.is.t. ,
,niii/llnj I l.iIl.Ii.t.11I., '| | |I. ? ; 11'11. 1..11. II 1'11.1"1",1\1'i| | '. pio.ln, i i.nIlif ', tl' .fnen IIi IllS
1"1' .. lull' -. llnil |tl"| i,, .11. ii.till ;' Illll I ll, II' .II-1, nfl | || | : ,,1| |1"1'1', | : Mn.: n 'ii l.ilinlH, t' ".
I '
.I'll 1 hieii' l.t.I| hi ill .1",1 :
I l.," dI.' unit Vi .litillc I I ;.illt.i.i.t.l l. UK., li.nifM'i'" ,Ild It, (tl Ii 1...,.|., ,.1111 1' .if iif 11.11.lt) tip 11. ; tltmlit, -.i lu' nliiliilii, ,. Th"nl' I'I'I "lI'l.11.1"I I l .1\:11'\ : '. I till' Illllllf) |.1| lUst1, | I iiil'.i, i ti I
i ) I I. Ih nI'lnnmA..1,1. ,
\ "llh.11 I ( i i.. nil. 1 I il Iit, |Iit.t I lull 1 1 U l.nli.'l., M II'.I.| nil !IH fi'l l. .... n.11 111..1. "lls.1 1'1,1,1.' 1, FOR THE HOLIDAYS I 11t.: .I I in. I I I" tit MI" .. 1111.1111 ",.r.I I 1 I' nt,,iIn IIe. iIhi't I'I'tIIU, l'tHl| |1. 'I |I.|0 Llllfl ,.
.mini '''\ "',".1.., \ n .1"I I IIM.IIIIINS ':i.I i. ti.5 :, 1'1' 11"1'II" I i .if. |Iii-|j 1 ;11.(1( 'till "I ll $III' Hll' llnl |ill |1111'| | ", ,'il! "1. 5.1111' II. nl.. I .. i '. ,iml. II I I. M ,\ |.I'h.I' .
1 "iiI iln- \ ,"ft ; I II.i 1I"I..h' "lnll. "i. I \ \ ii'ii nh l iliiiiini.liln! in I amount mil
I III \ |1 Mil I 11,111I.I.IM : III IlI 11'1"\:' .I.i.m. "Ii I Ih... U.'iiiii tl,.n'1 )lI..1iI, ll,5| i' : I I ill II r.ii" ii
.. '.>. NH. I.I I. 'I.I, | I I. I'm r. in I .. .1 ,'all" I ;'.I.e M |I. linn" "..
Sui'' in \ kn.iun I ip, nl '' 1'11 \" i i II nnil.nl i ui.ll'II. t iii'" '. ll I ISP 'I.titi.'r' will !ill' .1111,111
'II,1
"Hill I Iii Hif 1,1 ; ; ;
N. I.I il, I'llii.inhitilill i 1 '. I U.l'l, l. M. II' I n l M i n i.i-iln lliniii | ilii.In Iii, .'. I'o ik. \lin I Iu.i, ,M mi :.5llilIi.IIl, I" I : :nniiif I pi, :.iililifn nn" t nHI "I' I 5 .1", I\ "I1..1 i li ,ml I.. ..I| |I. M I I. ll ,,111 II.i .
.\.1'I i 11.111. i 1".IIIi'l, l J, :;> ,. i|. I jit P.M.ItotNlllit I ,. hiiici', al.1 I f.tp.ilili." |If| (I 1II5, ,,. i itflIuII.I 1.1111.1. | ; ;:i .I. I' ) ill .. 811.1| Iniifpl'l 'i, 11.1 l \ i I'1"1"' ,, I | ,"... I u 1. if.niiiHI, I mil l lItHllil t Itli I| ,iii.ii?
,III. :0.. "'. :0.". (II. I' "111 n.;i.i ?Miii tin I n Iif 1 1,.11 iii. .." 1'1,1" ," \ anI, if tint. .11'.fin ;at "if.114 pi'iil Ill, I I. ,iin'i' i i. I ".11""h. n ". ,. ,' tli.I| I 111' ,|,, list.
jllilni i lion nn
I i I. I*,' iini'iiMii, ::111) iI', I ,. ). i'u'ji I mi tinliiUtli : ''''1'Im n .. i Iii' : i'I lll.ll I *!.Ill'Hi'|'in' Ill St tn |l.hl.1, .l'Il i in I tin* ammill, "'. i iI I Iiiclioii II 1I.1t.I I.I : Ililltlhi '" .

.\ 111\1' I I', H..n'niil) ,tot: ,. M, Tiinr.M: I ," I lin. iiil'iinnf: ; Ii!, thy| I lu n,,. j ill. i .I.I'I..i "/I'III.II..II.h'W.I'I.' 1 Ii.'ii tin. '. lolilirn '( Inilonnl ,. 1.1111. .11" I' II. i i .i, ni 'SlIt 1 II: 1 1.ii 11111 .. II II.I i'i in li.IMin. I Intntiiri' itirm s,,. ,, .

'li.nni.il, !1'.11..11..1.I .t- .-.nul. \ N" linn Knllnun, 1".1. nl iIi.' ,'in alI",1, | i |I.i' p'Vl.iIIliii| lillihlilIt 1 11,1 I liilll 1.,1) ..Il.iIll.ll'< 11'1.1"|, I II ui"" "'. 'l'I Iln Ss'iII...i.> I luo.4 If.hi ,. \ ,mil h., 'I i hI" I I 'lill-llll.n), il I.5:it pii44f.ini 4 4. ) tiillnint.ilImn A : Trixsilc i : t ( Sil: ; It'. I ,1. IV II.I'. I hull" I II I I ,Hi,|i."t. .\ I : I s..ss Iltlii 1,1'I' "i" Inii, 'Hit..niil )I.I..I.| ,,v ,.

? I 11..a.I i |iuinni," ,,111.,1.11.11..11\ .111,u,, "."litm1. I.. i lUll ,ii'.I| I Iii., 1 HIMI.imi'l I Ii I 111 I .1'1'\I\ !! 'Hit, | .11.1)| .I ,. til ,. | iiI I''. I.i in, .1 1 1 I.1 i. ni 1 i or. .'.mi 'ii Innl. ui, I ,,,,','I,., ,,i s 111.15, fi ,It, 'I.,,
j. II.'. M I ,n./i -.. llnln ..In.. .n. ,,| Iniliiin'i .. ;:..' .''K "IKIII Ml hi! ) llnl ,1 I l. li'llnilif Vn hnl ,1..I'II'.II"| | : .1| ,1"/1"1 I.I' .", i *."II1. m f.,, .,. 5u. uiil.l ; I'm. V 1 I"1 l nli"... > ."ut'Ii, 1 11:1. '.
iniil'i", .u 1 i'.'"! f. M.I i. I 1'l i, i 'lay .liuu' liimi, | | |but,, t 1. \ I I ill'fill. kflu tin- '. I ,.1|.1IF; .,"II, i ..It.I ill I liti in Hli'i..ft
; I ,t.ii.. ut III pi"HI t. 1.,1. IIIli I .\ |f.,. inn' nlulit. 1." 'I Mflf ,1 i I IIIIlihallus 5.ll, -' Ii u .1'I. l h in. i Ill
,* .iii' u:. it. ii ..111'"I ,. M, tinin I at' r ii II llnl lull' tm" I I, tin, Mm, inn I ill II until \ lIrti." ,11 | ,,' 1"111. 11".1" .111. .I 11 I Iii:,. I 1 in.. I I ll I : 111 ),,'., ,? y ,. (I llli'l'li 'f I. ,,| (Ill I,,, l'itlPit, ,,, I,,. ,illiu.i.I
M.I..II"1.I I : t. 1 ,1"11 ; Iif li i .n.iifil. ,in ini iialiun 1111111. I 1 5 "IV, .il'IIIlil'i 1 1"1.I'| I.I. ali ,1111 Islil, Infi" ,, 11,1, lim "I" I : I i : t i i i: ui"t'' .1.I"LII i i 1 1: i I IIII : h.' I II I I. ,i. MI 'ii. hI ll HIM' \ '., 1 I' ,in 'mi" ,. ,
"III\I-II'I ,
,
uill tnakf ,i..l| : I IligIllIl/il al miff. 'I I is., 'I npti.iiu
i I IIIl r. ?
I :,'i.li.,1 | 111" 1)1 1,1.1.1| | Uiiifiit.litli I Ii'ti.: Kfip' "I tin.I l.iiiin' i II I ,1'11.1.i.| | iis lilt i'f iI.... .I.I 11 in nn' ,.I : II"" o."m.i. 1 1.u'iIu-. "\1".11.1..11" i ili i".
All .II, ..,. ...,II'I'.1 l .ii, \'.''.''.", .111., \ || ,lnli'i I uu.IliIiiil.u, .I i I tl" I IiL | 11.li"I..IIIIt 1 111\11' IN mit m i 1.tii.t: I I > l \ I'S.till. I,,. t liillntif. il..s. 1 l.ii'i,. aii,,,| ,iiiiii.
null I iriithi N .illi I iil|1,1| ...11',11., ,, ?, ", 1"1'1'1 I.i. Iill-, '. (111) -'+. I,111 i, {ill, iilfl|, I.".. I.if llin>nfiii. "i. |4.i;! |,; 1111liii' 1.1.Is, it i.tlilf. glI.lill.f| 'llio this fit"" .1 I. Ii"11 t.sS."1.1.l M U ,II.. l, :M,
'. Idni'l I ill"it || U I ii \i. |; ,i It tlf.k .
., < in" UH., iitiis.i 1" 1.:" : 1 1 M :
L I'C'' "''''II. r llll.1l.l.ti. 'ul 1"1' ..istit\ ilniili/ Ilif lim: ', I I.. iiitsii.l, I' i Iil.f ..1",1 Ilif fin.I Is1. 'ui.te I '" ;it "I'r. Ih.j! \ 1:111:1.11 n It ilniiKiin .\ i ''.
M Mi:-|ii.| .ii't. ; ; a. .Aft. lr .
1:1 .
I: | nl.it.i.Mtlllip "k .ikf Iliit million ill Ii, ill|| .
I tltf i ntf nl'fifii" : i I 1111 l.-t \.11.. .t I III I! "ili I. sun I r. I l'i! f in % i i
1.11 I IMII I :
1111.1,, VM ,
\ Innl 1 1'11',1.i.i I)) 1 1',m.. ) ; !. il' I.n: 'll.in. ( f \
!I' nt
St.Itb .
I. i l4IIlI.lIl .11 il' 'hl'l "' i .
:11\'ill. 11" U"lg I S il I I'I ti ; t Mm' in \
III ni.
,' I I'l'llif :11| I, 111111 ?
t I : : ,
I tl : 'iy : 1"-1111" I 'liui-i, ; un,.k. an.) lliU,( Im h.i iii. \\'f pnlili-h, 11..11)| 1 I I-,,",,n,,,111 Ila, I 111 ,,1 Is'l, Imi i liignm. ,.",,liltifil | mi: < uiPensacola !i. 11411111 ilftilut, in, ,|nn' ,, I. 'I I"' .kiiini-ln, i is. sI'| ,, hlsltIII'Is.s.,, ,
II II l it- ,1"1 1.41111, i \uiii, iii.i.; : on (II"I,,i .4llil.'t, | | I I"I. nun' *. 1111 | mmNiiilln'in
'
,
|, r. 'I I I' ,1.1
If-llf | "I :5 % mii'
.. ii1i1t.l." I I. \I : |1""III|| : .I. 1".11.1. 11'1'11.11' I i."I.M: I 1 IM I : I\\ioxi.i) I 1111, M ir mi I'" .'.li i u ?: ii'. .
In'ti Cm I
RailnI l I I. lit I ii", \tf 1' ; 'Ii. mi I.ii'l.t_ n, imlKi.int.linn
l
anti Atlantic .t" ".Mil ) ,, .
full l" | | | |
: ; 1'.1..11. $ mi | i'ulI.I .,', .'. ,
: : : '.illlf. ami, nill n m.iin I tlii'H'i'itun '" "i.li, -.1.1. ,101 h S ,' it '1., lilt I 11111'. '111" 'u tIll' I. I tin inn' .I nt.,' nun, .l', Hi ;in'' III|

1',1.1_ II 1 I I |I', ,'. In", I r I'll''1., |HMrrln. 1.I. Ilif I U "It'll', III til-if Mill 1",1,| || |1.1( | jImiff. ''"I'1 I .11,1)ZI", I iiffk. in,* tniiif. i .it) sig l I 1.11' \.tln ilil! ,. Ilf""I"'li"" 11111,| | .lllli l5'l'I 51 1""f film'tul, mi Iii. .il', .'..i.. 111| *hill l lll I Ij
: Ilif I |li if x I I '.|t. .t".I| | ; : HI in IN H'''. IlIlI.ilIg lor n pl.t. f in ., lt1! ,1111.1, | .,,,liiJl.a. )
: t"'II"I. .. '%' 'I 1i11 i,, '111.1. "lli'lli'I'liiini, I uli'nli. | 1 : I U ,uil I II.ti ,.
,' -' lii>i | | 1"'I'11111 iitrp..tini. hll !! 011,1'| till. I I I'.II'1..10 :.Ul I. l.v
.
I I. :" .'" I II" II.SI, n:1, : '" \ ni'll hIP 'It' .,nlfi'4if tin) ,..,?,(Ii?,) it," -. 111'.11. 11.111. .1' "t 1""I. j 11' \\IIII\SI I.' fin1 I ti.t'. l.ttitfi an.l Is'k'I.I., |, ,
., 1 u I'h'I'I, nl'il.l ril' I Ihi.I.'"' ",,, .",.111.I ... s. s II ,, liu. .Mi I. ?. Il.| s n : i iiIiiII
tII ) '
I.. I :' ...111 l\.s.s, I I IY. III : I ntliii'-- tnilnlj.fil M -I.! i-.ii, in 1IiIllIIllI ) I 111 lmir> l 1"1 1"11,il.,1 In. I ih, lu..11. I' \ tliII. IM., II I ll I:.1,111-.1, I .
,. .. .. ; .1 i:, '. .tII knoll' inn.l., t I 1 tin'm --111,1, i ,. it li I.' llfninlI'lfi.illiin I .III| (,
I" vim n r HI mini ?
I )I" .
1 : I.Ii' \ i'IIII.I.r I "" Inil, i' i.i; tt uli-|, )i ,? inIif .. |
i ,.iiii.i., "'iittti,'.I Ilif I l'hl'I-I. I 1'11'.1 .11111 iii. It iifif ili.ui.n"i'ini I i tIll., \1111', II It 111 '- II tl| I "I.In :'.
;., !:, I flU I ': I.IU' .1' I, I ) \ i I I hNIu.I :
I 1.11 H\"lh ,' I In, lit,. 11.1 \' : I N I 1'1\ i liia'ir ., Ilif. ,'l.iiuui. uI'
| I I" lull
jour) \il ol'l.l.t ) It .
I.' .'" "" III r' ; I.IUI .\ li' .11'1'1'1 ilii.. \.1 i 11.1'|| | I 'I 11 lililw tifif in ( u' : .
Tlif )
1:1:1': llI.l I 1 1"", I III-Ilg 1111'1'1.1" 1..11. I..i |JI" ,, "'
,. I II.I I.d.\I.I. i i t..u.i ;. .
till I Ilif :. ,. 11".t |11"1), | :,,"I, | ,.i. :' 1. 1"\1 1,1 t I UK-" ;" !; | .1".liiiNi 1 1,1, )1 .. ', !,,. .,. ( ,' IM. si.\| 1 1.: 511 III" VI I 1.10.11"\; i .111 inn, itn.l. I nl'nni' ill ,, ,? -isuil| | |I uI
llllilll'4 i iit
I I" ;".'!" II..liI, II I :,1 i 'IIII \ 11 !< in II kililtS ". I,"nt I |H aii\ .4 1..1 111.1 l.tll; 1)11') Ill| | | | n -I% 1.111 11 ii.ii ''
I I. 1.1"1", I I', \, I Irs': ,,. : ,I.,, 1.1 .\' i ifiitli. 1.,11.-' ./, l,, ,1, 1.1" % ,i. 1..11" in, I""I' | | | I ,i.iinlli', .MI I in : tiil.' < 11 1 II: I MIII. ;,i.' ii. M 1. i ,ui 1 111.1 n; 51,111.1 I -till .iii.l |. ( |Ilisu|, Iii.| ,.f ui-illli
I I I ,I iillliu.it s : I uijliii r .5111 I uleliilt. .1' 1'\1. I. il4, mnl l..iin.in 1: uiiit I' I s. ..
\ 1.,1",1 .\ II' I I. M Iii 1
I. I 11 I .\ )1.1,1. I 1'1'' I :" .lUt. .\ 4 I III.' | | | | | |! .. 1 li.ii.lilifn, HI.. 811,1 '. t inn ..t I In\ int. ,.tl.|| ,
\.I..I. .
'11'1'' : IIM I 1.1. I | )
"Ii .5' u u ,, ,
i I. )h.
1"111'1'(1'1' !. 'I InIMII" I.iin, ii.fi I 11"1\ I 1 11111 t fid ,nl.it ami la-l iil-flii! mam MS' \11'' \n"III.' i .110:1:i ti
1111.lih' : :
\ i iI
," i 6..III I '1.1. 1. In-Cil | I I '11115 i'liIi..ll" I. \ 1.1:1: .1 I ,i- ",,,,. .,,nA, il.sts.! I Ii4, Jill ami | | ,
\ II | i. ltsiiitlpI.
I Inn
1"1. 4.1 It ..", .It.. l.hli.I, il' I I iII' I .. Ml,,.,, "f 1'1.,1 "' .1' I .' if 11,11 n'I, I 1..1 I II' i III i, I., 1.11.1 nl I.hhglr" 'iull I ," I till IM.HI.I II t o |1' 455 tiling tI
.lI il piti
,.l, I 1'li"1 h.lio. 11- | 111 \St It iii.i, I,. !!..
\ hll't\ illiUliH.,1 ., ,, ; J" ; I II I I I | \ S.I. tIll in ItMl. .\ it
I I lull, ; i )iii I.I'g. ".\ j .I .. llll.l I 1.tsii.I| j II |, \,11" I I l Ii .1 inoiiifiiloni, ninl 1llI'..i tlitlst,
\ I I'l1
; .."' ".11I. t I. F. II" 1" ''' 1: I' I' 1' 1" ....in,'ii : \ ".." tI |lilIll; I. 'IlalI. ; h i nil Ilif /, .I I Iniini'i' i.it| .. Ij ii II U..IIIIIOIIII.\,, I i 1.

,: i.. 1.111. .51 iIi.n I I I 1.111l.:1 'I11.: l'i'.. .linjri pnMiilif,| ,,1-1| |,<'n il ; :1" 1".1",111), "1; I.. i.jhaIi| : 11111. ; ,,",..|, lieu's, I .I i I | | | | | 'I| | .tIi.. N inn'' n.,1,I SI .11 ,ni, "1"10'1 1 in.. ;. inI. lion,,, IHUI u ill .in ninin r |i"I
:'1 ., Iii I Il.i111115 1111 I I I" 1111111' .'1. I tii.it IIi. \ .'I' I ., pi'npnif4iit \Ih i.t.I.1I a I 1.IIL' 111. |I' > -"., ,.

>, : I .'.lII, II.". .1 I 11'11.' :U":, 1'.1. In-il.i-. |I.IH'-I r. 411 :iil.iuig| ilI.I| kffp t'liiliimai.nli : 1) ., iiliii-.il. 1.1), n"| I'h.II.1, |: ,, | |1.1..1.,, W% f aio) H.,1.1 n inu' fur. I'.n.lui'i.i'i l M 'M.M'IN.I i : 5 ,,",. I I... 11"1". .., ,I",. ,11..11.|, in." ..I'SIi.'IIs hell,.

I ; .I.'I I ) $' I: "I'.h'' ] ,' Inntl.f, line.t I IUll ; 1' 'I III, V,ml,"l.k.l, It h'II'I., | ".u, -I'l.,, .1.\| |Ii'.t| | ?.
(
in :an .
!I I'nllilli I I. | I. ilf ,nillif l Im.lnf.d, .11 1.1"h II : l.l I :lgii.. i n'mm"11Inii .4
111.1: ; 1'\, :. l.I" nil 1"1:1.I"" i ni'nnii'inj I ,,,' ill: I | \1 1.1.1. \0"1. \I' I 1.01 1 M.m I II : I SI" I li .in.11 I. l.'. II .1's. :.11. .511 I |11111.41.1, UK, i. nr It( lr ,Ill ,

: ".", .; : .lI" 1'.'" I ilf I".*. l L ..i &tIIaI| .1",, .i il..J,' .I I ",","iiiluir, 1.1 ."I l. 4, Imiii-ifr, I IlliIli )h".c,, ,. ill-ill's "f ,II,| V ju (I""? (li". ,111.1 li":tn.l "t.''itfiK, o|' all .|..ipi| '",, I it \ i..nil. II. > "sit''f. nil !1..1111.11.! ,. 11.1. I." 'ii 'ii.s.t I I'll'."I i.. I I. ,'i. nI

I.i' :::' ..;11.111 1.1 1.\)llrlll.1.lul.I." 1,1'1". :, I 1.I' 1.\.'" 1'11 ul.i. ; 'II4IiI I .h..1 lust :ut.h. I"|IIl'IId|,. .",,,.ii.. \Vf. Imp,. II I ii.. ,shiI| || |1..1.11. | ( 'hIll-, :iui.I 1.1"I 't' g".I.| 11"1' I IilI.. i I'll \1\.11': i 1\ ". M i.'irii .1 I .,,1II,, | ,i,,",'\.I 1.1..111',11I.7 > i,. .411111 III I :I.-' s..i i"J"ni'ili, .i ?555 r.' n i ,ii its il,, ,|,i lii.,,r .ih r' ?, ,,?, i i I', 'I,

--- -' -I.. .t W-I.I; i I II. -- --- 11,1, '.IV; : | | ... ,. Ilif willnl1) ( .., hilly lull j.> II \\1'1 nl, in,,', .,,?.ol"il""I | |, .1 U I. lit HI, .\ Cn.i i .\I 'Ii ll.i'Mss.N| | : > l.( Hil.liiii I : : \ ,' ". I., ,II .inil ,in Ill. .1'lt.4 ,,:..1.! |I' i. IIIIIIIIII.| I I' t,1, tin in > mi 1 1 i Ill.4i5.hl.I, ,II,, i Ii;, ,ii, ,

I." I 1:1 I : :. 11.111 115.r' .1 1.5'I..I 5 t III.ISI \H Sl'lldS.lln'lf Ih"II"I. tin I,.i "' I."I'lf;. Illlii" nl ||his 1"1 till. I Is .- II 111,1,11. 11,1., "!, ., i's..i, I I ,lI.SilIS, \iilin,,,i ,an.l i'I'I iin .it,, ,sill| | |I. ?
; \t.. I : ,. rIIuIII4., n, I I.. h"I.II; iiifk nn II'UIIII "I 1:1: : \'ILrs t 1 1 : IM .1..111.I ""h.I'' s.k. .Iii.| llllll.UII' I.I I .. ilti ', ,
.1 1'.1 ,, -il'II. ti.l. I. I I.l IK. nls i ii | ".ni. ninl, rml Ii| i
,
. iSI" ,.,, I 1".1: "I. I HI n I < I nn il.i 1,11111, IIIll1. 'a.I Illllif, lloll il IIDlkl.uif 'I'li lliinki .li,.- I'mi I nun I in. 11..1, : .
I' .1 tl1llth| 1 ;i.l. .
: ': ;It i iiim" inn ifIlllIl1I'I .1 I l Ill n I.M i : i-iss \11I. ill''n. 1 |1"1. I'l.5lt." I I .1 5' III l il !II 'I 1,111.5 .sus.I| isil|| n' ,I'S ?
"I': 1.1,1'' :111.1. iiiii lii'lmcli.i. u |I.ji i |h an' 1,1H I.,. : '. I11.1.11"","i A I ".. ilis.. ,, ,
1fl k.141 ,I' | : tiiI ,' "' 'ifii. !I., Ir. I ni\h NmiiiiK '1111.I.j| | i 1.1 inn r li nlii. |thor| IiuiiI( I
__ ._. : .1' h..III.Ic. l1) (>H fll'Icr.lhat I 1 .. i till. if, III I I' llm,. !. Kirn..II. :.J.I H.in. |I.. i ". is iiI., i fill i ni.ii l ,11 i .n.r.. intiiii.iiil I
f lnlili., h t
ii'llnl. aii.l Illillil I I linn: ,In, |1- ., iii i.Iu., '. lm mm. "li M t tin l.I I'M, M | 1'11\-1"11. I II
1. V. .\W. I. I IL: : u.Ijt.) Illu.1 |iii.ltvi'l! ) \\:1/11./ 'I 1.1. .1 .1111. IIi" i i11I.. till 0 l I II- "hl" I 1'1.1II: !. 't..I l"'lin' % i.'iiitki.. n kn. in
.\1', I 1'.1: '".. S 1: I."' I.. 111"-l".. ilnl.lf.1. 'llinm.nlK 1 a "it 11- iiili. nf(In- I". i\ i" .i.il. .Ui-i :, ;,| : ||| sfll||| .1.(? 11 .. ilf.n.1' .. | ,'ak'I 1 I II.-, .. |I" ,, .\ I I'IS I r List nt I I. n II 11.\" < ". I iii- .tSll iin,,' I II. .. ii, lII'I' n ?
1 U 1: : \: : St. I'I.... ; 'Ii ,::: ::.oI: :I': ul.ii ii II| 111.i| 1 11.i I"'pllI' 11 m.ii Il'"1''' ;".11111| 11:1, ,,.,- iui..ii.Ii.e.,I j : .loil; I. "I. St' .ni.ii.mi.I r. li il.., ;J.I.l MM I I r Iln. H.ni .4111 Ir. I' ..i.I l ti, .IK ', n, .iU,|| ? !It,? ii| ,?. ,' ?i Iii,
.. ,110 I .I' .ie Ill. ..'I. .. 1.1 I. lilI 1/ ,) tSI 1..l 1"i IM | 111 t"'I.I ii'im.li.ilul, ifii ilr i-iifly i I" ; _. 'HIl mull'il I.in .iniiiia l ;n on \I'b | it",i ;.i iv i i 1'i n I i II I. ,, 5j .SI l 1.1".., si 1..10..11.. I ,"". lull Ir ti' n. I >i |l'', ,, IIII., ,isu.i.lt-, ., ,n
t :"Ir ;..P.I1_. __ ..45Ifl.th. !! ''Iif I 1. L inn, .li'inmiinni" "I, i ",111111';, I'S 11.| ( .1.| |Isiis, I'I' '-I (11\ tI."s II > \.. I.,. iun., a 'I in I, )h. .i,,? i ,. u.n. .\ l Kfii'i; ) |
\ ... -1"1',. .li mi.l I Inn I kimuti "I IiIIis: 1.111..1. I Ii.u I.i 'lii it ..IIr. I\1; .l.ll'lllll llll< ,'.II"'i,1' | | | )Ill ,iu.l.Ii-. .1' 'III al:1 Ml.\I ii:i: i I'i. \I Ii ll \\ .\|: |;. II ,UI \Inn, .It I 11,11", I "|.'1,1,1,1, :,!!,. r. Ill' :. .)P. liii %tlI'.ii. |till u ,,, ,.,
'. .IH'1 I .
. i lu.rlilnni:vi .i ui .i" UN .. I 1.111'ili. I.Iiln: 'liaili p..l ifimin, | |,, I tiii I I. s.. K I ;.ij. ,
I.j.: .. TI. i) I Ilif iifii.Mpfr' "II'I."u'I. .. 11' iini' | ).n lt .l lIflkiiI. N. 5. 111.1 k kBLACKSHCRS u
| III. Ilium, I 4.S: I I : :..." '' "il-i I 11.11"$ h. lili ijr.r| 11,1 1111 l ; II 'I I < ,
" | | | 1.1 1. '. I i 'nimi, \ .iiii-lii; .\ M't.m.lua.\ iifilnilijrlln' ,. 1",1' 1 ,., iiinlfi. .11' /1.1'1.\1\1.1 I II.: II) '.11, 111.4,1. 11..1..1. |I. 'i.Hi .
.. I I ti.l'if | Ml. : "
' !1".1.. "a.hm.I" 1.:1.1 : i"li.1, i 'II.iliol "I 1 luNets: | | ( I. '" "I' M luii t 'in,, 1.11., ,ii.n, ::1:41: .
4 I *IOIII.S.* : I.I : I II loniM tit I llml-I \ mi'i Im, iidf,', .ifiin,|| 1111'.11 II'.I. | 1'111 -. .---- llMlH I'ollki ) VlVERY
: .
1,1'1 t
.
In: ::: i.I' I STAGLC
::: .
:Ii; : :: IIIII4IIIIIILI i : 1;: ; I.IS hI. l.a, I I "'" i I | : || ) I \I I 1.I.u' "' ,
1"\1.1 jlh.r ,. .II| | .
'*":",'' "" "'. n.t- ", lIlt'" ; ; : \ ." : ,if. '1 111'l )V i.'t I I". nl I lit, nl' in i if,I't
i .1: '" | r"'I"i.il"I '.. .111. 'III. I \
j "j Vj Jlil.! .n \1"1 : III II 1.11,1), U lifll Iif I il.ll Ifii uni on$ \n 'tin t |I'I ''\', I I M lltlN \ t..li.t' .
: -- | iliiln ;a i tliiiil, ill.Im li.uiui, i IHlIIIl.t) ," I I'lh',.ll. 1115 ,. .) .\ l'h.4 t 1.1.i-: \:"-I l.s (till MI (', ,)II |1'1| xsMill' \, u|. v. 1
ii'III'' I': a.III. lilt 1 -1..1, II ,l.I. ill, il (II In. "l'I".III1| | | olI II in MI :MUi : ," all ilii'iL'i.i*. S "1K1 ClStis I: l.ll, '. ,[ :. .i.
: I I'U :=I 11.111 "o .tl.lliA Ml.ail', in "Iid, |ii, "), !,'. u ,. ; I I' il. 1.111.) I I i I. i.i iiI.h.'k-lii't', ,v < 's.. M l-t-,
.
11. "i .
% h'mmIh'tli .
: 0'1 ..,. ..1"1 I ii'iiiniitiii mi Si ninin .titli.1.. i II i h M'l'Ui,: la |Ii;| ttE: .11... -- .- .--- I ,ll, ,,.II.! ,,1..I..I'"I..r.' 7IJ 1 I. I 1.11111 '. l.inlli I,'
Si, i 'i ii ". \ | anil ., IIIIIiM4, : \ .1111. 1 Ininilli. f. |1' I. I ) I.11.11..1,1 \,,, ., s I mi uni )1.l
"nyint.\ .Iiiy. .S I I. .1..11.' I Ill lb
':w E.rIisIIiIn: ':N | 1,1 .iil ,," mil iiniil I lii. I hu.1| illIl. ""11.111) I ) | l U linn, |I' |I'u WP .> lll.Illlli/. | |. Millliilll-. | / .-\.," t"I ,hM k, lIl..t)1' ,.". ,
liii ,
,111)11.1. .1. '
i.i.II-' ,
elI .\ .., ;, .ii.Ii|, .\ (I" )liii, .|.11.1I .lilllj iK' 1.111,1. h.s.'ii..l I I l/o I Itisslill.! |lt|Vi n | iitI I li n I I Inn -i I ,,, ,
H.'U I : ),$ .,"., .! St 1.11.IH. ? (.1'.1 I ... tlif) |'i".1| | | i hii. ,lily "'14 5'I III Illlil. .1.1 I II.. I I'I I) ..'..1. r ,? 'tl.u I.f Iii,. IVII..III.II.IU ii, ii ..ir ,, : ,,! I -" 1 .. i', .u H.' S iii., 'li'sIlsIs." I .11911, !i.rilHit \,,, ::1 ii .
On
I 1 ir. in.l .1.! ,
I'I : nli ,
I& .. II13ZI I lf, ii.niiu I I III ii,. .,.,., .irt; ?? mi i"I..1Ilrl I. .. 1.111.ill' |I' I ill t :"i t .i i n lg ni| ,,i I ,.0iII.
KN I
.
.
I I |Ii'II..i .
11 :" \
I" ... j.ull.I'l t Iln'u' 1 II 1 m 'I. ,, ill I |.,, .
11,11. | .IIt. iin |
.
\:1. ..... I .1"1.1.* .. ', Ml... i 1,1 I llf .lt|' .1.11.1.| | 11.1 I li.1 liimi, .", li. a IM I.ll'c". n ,,.fvnl ,10II. I II' I I I Win, I I. n",'. t 'I .I I I.i:,.,- 1..1", |, .:.. ..11. 'I Ml'' :I0.tl'I.lr.p.'I"'I'| | | 1..i' .'..BI 'inn' ..hl"I"| ri (Hi'.1,1,1., ,|I. I I 1'1.1I..r""II.1.rol""IIII"I.illI.h.I..l'. hi.I.I. id mi is.|., 1.1; I I" I. .i I I'I.
1\ i ) I'u.i.! ;IISit .. ..
IJ.II.1X1. Il.ii'I ll.."'. ,.51 1'1,11111.1 ih. utiilu; |Miiif., "I ?"'', III?.. I, n I'M'nlaiii ..| all n|1' I Ih") i hl"" ,, .. h I', I ,"'1.' \ 'i ,,,I. .!"'',1" ':, .. .1'1.1'.1 I I .1.111 1 'I in. .\llili. s", ., ''I I., lim iIsi.-li.! ?, IttlIl, ) , ((1| |

$$ :: $11. : : ukm \iiiln.rt.| i ,l ..pll.li'.III, .1- 55 I 111 i lIl'IIIIM'l.lli i. tlIIIIIIB I y .IUI.I., .t', ., .ph il I Iii ,'""'r..I., ,'al all,,mil,n )I.. an' I"- I: .1,.lr:. l 1.1., 11.11 l5. ..s-, ,,> I II i.'i '.'liiMf .ilin u i.. I l'liiiiIptl,,, ,,
aIU Mil"I.'rlIIA ,". Ih"1"1,1".1 .. .\ 1. T",.. CItlllilIlY' llI'I.1. ul I 1"" l.'h- ,. | i 1.,1.1 11..1 n\, < ,M..1.1 i.j j"V tI. |I"
: L \ liru arc luilli li"1 ul I i 11, l ll'. Ih'- "$ n I "I I 1.,1 I'U 1'1.1) "lhl1 I. 1'11 i""I'! : I tua.I; | |I.b,i |I. I. t tl'Ill.. I 1.1.' II,./*., 4 Iii I.t I liiul .j.. iuiiv.: till.I (II.'t.i I ., (ii, |

: 1\Zt:.. . .1"1' c II, I". 1.1.11'. 1,1.1".1 1 ] | I I.i'i| |li.r, fij IllS I 1".i. |11.11 i OIK, l.j t i'iIig I tll.1, -11"1..1. \. \\. Ii' ,,,.'Hi. I II I < .I.'h. .,.11;> %.s Ill.

. > \.1".. "I' ,:" TIC, < ;moil 1 '.'',| | | | !1'11" 1'1' I.I.IbI %(.-. Ill '.1.. |t|I.Il 111.1. .1. ti ; IS I i ii uii. ii.| I, ,J nil I ?s..,.,..1.I i'ig"l; |.-i-'i, is ,.1 tliuiM |it ,II| ,..,., ,1,1,, ., : '"'. -lli,;II I 1,1"I 1.1.11".. tut. hla. M..hl." .Il.-.II..I"'f., iu.l., 'j.,. ;,,>, \I ,..',1 J I IN..I III',

:. #h'l.Bill::i;. (14111k. ), .:1. I I l'hl'I''la.I"i:11"SIII"t I,', : nn,- \ \\ uIb\IIl'l\: I 55 iSis "urUoi. supliiiiK. In |l.tlcl"| | M" .' iriii.M I".. 'j 1.111'| "..1..11 115111 i | .I, : 'I"il. S.a.; ... I 1'11' a,0, I''.1"1'| I I'...''. lass !. MHS. E. STECHER

(! ::: .Uuruniini, _,.. II 11:1.I ,:' ...1. .1tII.lfll 1,11 i ,ii4ir. 'Ilitiu 1 inn, I I I..r 'I ii,.. 1"pll.liII'il: : ,, ) I 'I'.HIM'lili' tVI.. .f HIM fiiitlrn ting |"iutif4 I.."'.,,. Mi" ,'i ii impwin i,,.1',1 I i..t'| |I'|,,, |,," |,| ,, |, :ilSl5u'I'i, i't.I.t1tli. I ; tt I ius.I., S '.i.' .' 'I "..L II., 111.."'IIM'II.1."., M I I.1.,1.,., '.I 11 I I.*.,i..m' ., .;.t| 11.Ni.lll.I ,' IiI. .: ,

. .:u i Mlrlt'U j im ".:ri '. in alclhll'I 11",1, ) I .1.1..lhl| | |; all"IIIIUi.,1; | | ill I onniiiJt I uy. 2J |I. /II"tll' 1.!'> ,",". 1 1,1 1,.., ,..4lLlirfifiilaliif "l-' *ml I..|' II,ii. ml, \ |1(1u il wj il| :''I11., II.inii' 1..1,1"| t. \11,1'.11.1 lal..l.I, \1.. "d11, ,' .1.1I' 4 A IS I II.Mill I i : I : I .\ n | |iii.r;| | ojJ

A. DJ I&h.r m Jill Tunnluu..li.,11 ); .I:Wiiul .I.h'. ,niiju-r.m.' H-ri-fil ,tun) eifry l uini uj .\I JuVliH L m. i it ILU: ,.;"1.11.) i U"-I, I I 4s'. i I f.. I Iliuu .Ii.li"t| i I II 1.1 I IN ,'tir ll5ll1lh. Min.h.I Mt, | ,, |I.,. I '?,1. M i III. ,Is Sa|(... I 'I 1.11.11..11.. J| nu...iri''h I. ,.\.i,4S? .lI \I 11...%..I I"I II' J "I''HI': I rii,,ni'. | ', r. ,

.-- '- -- : ,.,. ''I'I'r.II.I| ullf i ,. ill h I",". .I !. tV |,iu.. I :ilIilIl'UllIM I..III( |I.r..hl| ----- | u. lint,. ':"". II-L it' ami, l. ,,tga., $IH, i.l I II I II 'Isk" ,, .
)IILTI'I'IUWI'T''S.' 1'.1.I \ I ) 1 l : | ., "f : |l.i.Igs I |,. A..V.'. .rlia.ln. u ,, ,, I III, il'ls I p. .i I..i.l I .1 '
I.l.. lJiui .H" :) ami (In- "lli.-rr.5 \HKttmilkHi' ) tin'I I'h'u"', U,Ill isi is. Il"".'. '.t.) 1111'| | ), ,1111| l|hiui, I 1"11' I.. I '.1..1.I .1.tuuihir 11.,1 II.l''llIhg t'all.i.1 1 ,. tIlls Ii I I. I ll .. ,1, ,Ii I
< : 5 1:1.\ 'lcll,1 \1 ml riI I .Vn i is
iMH'l
I I" SI'. I' .. .\ M., sits | h.e. 27. 7 ,.. tit, I I I Ilif S.5lIl|I. IS Ilifty I us irg..iiI in II" '" -,. "I. ,. I iI iM
(
.5.1 ; J"'_._ )9L1bu! I.,! an.l L jlniiml.I I- j.in.l 1 II .allil'.t'nl l. in I lc t miii nl imi n.'r' "IrI.llt," HIll I iiiiinHill.al "I l I '; 1',11"\11' al I Vwnri I' rin I In,, ._; I ilI
: : I! ln-l I iH.ili.oi .( .Iii., i'r<. )lii( lit | "I I mi,,... t'I.5IIIIII) jj,, k I u jj V.I IVi ,
,. ,
'Iil'$ \'I.n' .1" ".I inirt h' the IIIIII..I' |I''li. .1:11"| ) < iiniil ,i Ui. ., or ''II.II'1r. Ih' llsir| | "I) "K, 1""jl, ) |lit... .1..1 ; <:ii I 1'.1.! .5''..' II. ii, 11.55 is... II :J.N.ii iI I I I. -I I I'l'i |
.
S I.
U n MA-.IHI
M i. l .
$
l: I.
1 : .: i '.irli limii'v\ I 1&0; uni Il11IS. \ i i' .i li'ii''il.i! 1 i-l| .it-. I IIi 1".III 111) \tu 11.1.1..1. W.-UI' 'h IL'.u'. I'r .11'. .51I'll. LADIES' DRESSES
1 1.I '
t IMIt i 11111 II.I: J.' i, .., ,
'U.',.. l,. .lii. S 'I % < .i. I...1 I .1. ,.-". 1".1 I that tin' iuiiUWtlIg naiiii i IIhIilittC .1".1" ) I li.l. SI It I'4 l.b It
1,1 I lm, tlif I lmum.1 .tI '11111.1 nyt, nl.| lull1 i I -Seft.I I ', ii il, lii j |,,, v*|,'rl.uii, ll" Si's $ g

\ .s I..iil( I ih' uill trlI"*. ir ti' l*. ,. | t X'ttiilt. 'r"l,, t Iii. IM'"II"'II ..11'I'J"I| | | Ufif I "ltI.II.,; | | i prli.'I. bjatui| iinuiuii i I .It... lIE: Mi \'II\ Hs ilm MUJ,. o, ,,,"'1 .i4 I-: ';: '$ ": ; It. .$Im. Ir., I lit.., ,F.11 It Ill IIII.I. i nt I'M I l'ii:IN.t .

.
:, il I,.. Cm, Ii I n I.. lil.l.l: 4| li.ul, ,h1'1, | .. |iie.c,, : I' II onVMktn u, .4la5 5
Ii. i I I III : .
I iil' .
..1',1'' ..I I fii t. '' ( j .1 '. I tt. UUf lifffiii-I .I D I I. niijrii| 10.1 .. alilollol.1 .1,."ttr. .UI.M.I M. lu nr \in, 1'i.rfvi-r) |1'.1.101| hlIitIllIlS. .1.11.,1| | | ?? Hi .i.l i It, II, tiMW.. i.i h,% :11 I .i.l.I .' ,' I i,.|I'', ? ,',,,' .u.I! 'I|(l|1.1|, ,'? ,
'A.I'I.( ,I i-ifiil 1..1'bad n iiiIoi. tii'Wil : .. Mid "I I I. u.I-u. r.r.Ifc'lli.t. I'-I.,.
I ill I'I ) Kill' 1.Jlt Sta. .11"-.1 11.1'1 M Ii > .. HII.I, 1. | ,,. I L.i.i,. I ii I I it I'.O lI'.ail l..ui Ii.
'j Il.5iI I f IIi.u ij. ti. | | l.muu. igk'P. Vat ilI. S.
.' I' | r.iI'.1 i lH5
I. 4'" .,: 41"W.I''IU"Y ) OtI| nf fun.Mr. W.r I I. :. IEI "onw, J. K. II UMiul. .*. .1. I.r'"i. .i fi\ ', 11. ft 111.11' .
'I') n. i.l.
ui.-i -itli, ii; I s..s i.. .' l..as.' .. ,
,
...1.-. \ "l. J. K. I"" .1. II. 'lu.lh.W4r.I ., in I i M InnA 1
flli 'll.I.. -- I The Illiurriagu.: I.M.U 1 plan: ul i I'|. I>, r.4011Jg0 I ,Ii.. .... Ii.. ,i.i. 11et. : lit! HI'Mltlll, rile| N'v Jn
II .
.-._ : : II. $ l H. ll. I'il, 1'i-e.l.lfiii' ,, || *. .1,1, I'.i: ,I. |1.. W ila.( 1.' \. I."I'ISI : Wil". .11\1'- Ills ii...
t. IIl4't II. M. .\. "i.ui.. iir i l. I 'Is. .1111,111. 11,1.11 I III', tn 'It
I" I1b1taI4 n.II..I. '. 'tin .Jidu.I'llhuld ''' i-: hl'iilh :IN. c i"i ci:
I. 'r."t. 1..1..1.'on n i> I ..1.1..1.1.1., \.. W$ I \ i.: \lli.i A. |.. ,.r..,,..u j,,,,. 'tll I Zrv.: J "". it. ( .,4ull .t'httlu .i.t i.;.r ...U' i.i I1i '..'1' < ... l..t .. I .ll j.a.l II .l.ss.. ,4,{ '. % II.
nWut 11,1it r. : Hi us I. 'h II5aII .4. Nil.l l1'IIiI SIlL
l'1 \ "tit\ ., I' .>ai 'hii.1 f..1 "I..h' 'l l, 1S. Ii. ItaiiH : 4tt uloflliN iii-u 141ih| i I. the 111' I"i. I. 55 ".11 .1 '.1 Ii... .z;
1 I. ... .1.1....,11, A > t ti. limof ih,. ilmil, ,,f | .. I !' ", "C.,1.SIIH : .
.1 ) at St I. W. M nin' '' | i* .
.
"nl..1" i \1.I.i. I i ] "S i..r" tllI1 I.d I. | 1 c."I.. I I..li t igbh. mnl I nu-t wciitli I ) t''U':1 .. \1.. '..I ,al.u \ d .... Bids for( County( Bonds.(
Ax .. .. 3:1 I' I tlwititnl. lit liar |I. .. \ I K.: I:. .1,,,,,,, ..44. .. (..".. J.'.. JiJiu< : ., ,I. C '"KMI II' | ....u.i --- -- -. i iti l .tIIjSllIsI'l.i

:: I. : tl Hut ir Inl,4., .1| \ Inre I 'li.' lItrl.1Ilutls1 | ||, trund lft.r ) 4 ,, 11. .II. hj.ll) .1. |1'li' tor I latiiit.g,; in ,s.i), |. tmhtlluii.v I S i..l, I.. Ir i I 1.1'I. ,.
.. _-- I i .\.1 It.I' \ III \\.1 ,, 1.rib', .. 554111. I'ury' :,1 -.. .... .. I.I. I.,,.,,. .s "Li ) is. I. .n t : ii.ii 1s11, ? ?, i. .1 1iI
.'I" ,iil-I |1. ilji t il,., u 11Ii. rii'liua; u..nuuu, lefi 'nll/ I" 'll '" i 'I' f i Ii I i..s. I li I ii. ,. I "'- "' Ii' 11 I i, i .
,t. \Vtn. II (..li.it. ailli.i/: ,.. :Irfu : 1 .111 I I. I. .. "''. 1'1.,11.1. ti lIb"i| |I..i.illy i ;i; < ,oll-lllll., |itIl.| | II.I |1. ,. Iliilll'iU I'l II ill! I I. |111.1 o I III.

'!t' I i.t| !. I||. "t '..IIilI.'I'' iI... .,,": 11ii' I IIV. I... .: t 141.t| for. juil flrllr., that I It al.I.I.| .. lIl'. i&hi. : .r."I) 'lilujj liU .\ |, .) uii il 'h111.puI ,.! f." I III ill,.I |.")I", i, Is 11.ull.| ,|I It"I 'i,...... ..1..1 "."Ih.( Isuliii' -' 'in I I"III"I.m'n! III. 41! ,1 U .l |I., ? | I I 1 '.," '*i t II II I .. I.... l.a I..
I. .
,'I I I Ii I l. ,
is
i.uiritiluu l |Iti.r1l1Ilia. UII | ? .14,1 iiI
i Li.IU hut. U-fii liimli- "I' '1 I.. ,e uUrl 1'\,1 .
I' unite | -- -
: .11..1 111.1 l tl.U .lti&4 ,,, ,, ,
Ii llin.l In .
I .. .. | IJ' i IIIK n. in41: \ iid.I. i.I. I I'II 5.11'! II 111 I .1.1 .iI 1' i. &il.i '
.
- ---' ( 'ouuiy ( ',.iiuui..luiiBr. llmt llitiiiW f, mill; KUUI Iml..l$ ilit'lr UU.r- bIlolIaWlhuPgtI.CoUbwhI. )' I'l .ItMtNl 1'1'' I iauu..sl. e I. I .i" ,,, ,' .... .
,, ,
...l!" .Ie I i.r lulu ss.uiIi|S H Iti itin>.., l Iii hiuI .ii'il.m'/
I.. C''lh.' i. i'if I :, ". lu\i' .illpinU., ) i,, ii. iimi.r, .!' l.lr.Iuy' -'' ; lit lltl ,'Ac, 1.1,1 U.. h.uu. M. I Ihinl.a,,,, Ill?. ,,{ | (1",1'.1', .., .1 I .. I 1.. .. -. '..i in ,- ., ,,|i n i/,,| 5.. i t
I iii. !
r-1'I:.' I .ni MM'I.MI, ;u t i.iki i.I." 1'1'.'I I' I. 1 1 .h'h 1i.i. .
: m '
; i > .
!Ju"'., hipu.tI. \ Ii.t.P "" > 'II''i .ll.i. 1.4 fr a' i iII'
\r. .I..irl to .aii) 01" .. J"I" I ..} .. M faun x.j.,111 ,? \VHOitf.n ------tr- i ,. .. .
1 1 nniaU, r K ".. Ift.I.r w.U Ile1 Tiuts Id"lit 1 J bu. .11'1 '. I', Till ..I ?. ?' i .,,,
---, .I..aiitl-.ni/f.l. l i t tri'i >'. ...11 IMI ,aat ,.1 f.r a mouipiil' .I) .1.1 H..II..."L4UI.I _. I jU"I.JaYid, "fJ..tlM' ( .,ll5tICUihIF. U |.JM... |M. ,.'Iu I u.II., |I.I U .1.1! ( j I'.l Ullllfw liiul I'l.lks. 'It. Ni -I.Ui-si.f. f iiii ?. ,'|uin| | i : |i.tI.( 1.' ,ml, is ,ill|| (I.' ,? II.| I.,, io I .lb.us,',, u .
1 r. hi \ .
!Mr.
.f .4 Xlr.l Iln.i .., riilwr .( bi."I" I NO |l > | .Vlr.i IK IMr'l.ll V.KM. .
; r ,
mai ..
fi I I' I I. itn.l I '
nl llu> 4'uiHintr* i hi"l ill Jkilall, .1""h.lllal E."r LI.U.I-I.M- Stl" O'l ". W.F u. In Unit U.c'l| unf, .II..I| I. 1'1'1 '- Iwriil-liius! j/"" 41Ilii I

J...,11. iwe.. '.111 h.*if ..1.hll Ihfiulil ... l'Ilr. M. L ti. : I /1""W 1)Iul'at t4tallf.\ ,,| |]"" \J 1 r. K. I O t1. I 1,,) ..1.| | .f I!::! MJIM'li.il.i s..1.| .., % I,.. A (' i.i\ '-, 0I IV UII ills \rt. 51,5K i bV |.,,uii.iIt .t1.

I" - . to .',-" a i aw of ili-tn--, hut I'.i .\_ MUC li. U. Ik ??,.. : '1'.5. ith4 t li..r c. wilj bujiiull.. ,/,./,-,. I ,' 411151., lu I .. I Iii :l t.1.1. 4 ohS l'I'lhli't.I ..lril, n.i4i.ilf, it,,, ) IUlIIlllit| % isusi| jtt 'i4 5'
..lullM.. SI i I. it.- "'I.1; I Mill that tlf Ii! ) play .tIiI.tu.. IM1>. $$1..r.. \ ) ,1 .iy .. U.. ..- :.i i.<, t ptLrsasu a iM
ljjl.lf I.fact \ulll. man ? '1'1.1. ".1..1. I. ItI..lull ... I ) la.I V. .111.1 \ I 2* I (iii' 1.1-014.' f r.us.il.I I lIst. a,
'riit ..1 ti"! ( ..M 0.1'1 S nl <\ '. httlIlult or ." >. .bte1 liLi ltt. 4. U. )J-'U\J! WIt.rt. & 'w U. "ohl "I 1'1'. 'lle ,110... I Is.. | n' uiirli tkEll, ,lIt 1144 is UsEI ,

..1' As11kltII., le \ "lr ".1(11. .., J. I i I..".... I' I'S ". C4w I I f.IIS.f ."l.t ...,1.IUI .ill ) n 1<.ul.lu I. 4 lollililU. s, ..!itt | ..., M,4f sill, IlL, ''a.'h.ldi'.li,, u'I I.i se HU. s1 '
-- il .he 11. al I ll'' 'I In'I.I.. .M,'rJiiu.Kd I 'ii .it 4 'lau4.ri., trot.. L """ ** "Wan.il.ii
( 'I' 0
.
o.f ,1 I-i- % 1 if.-
iluCtmir ILr ili.-r 1 u l i ii rilVi'J
'I; Iqvilq. J auiai) t|, I'l Iltt.n. 111"ill.| I j ___ 1,1...1 1..1..1 ,-1 l i'i ., '1,4 t. h ii
; .1* b de.U .very fM&101 f kltuK ,,l W.,1 s.4U I I.1 MI tit ritrui&.1 Slush I' .11.. 4p "
%. II. I nil tin .
, : ; .Inr.'o' .tlh.r' I .. I I Psi" ii. .1 f 4iul' 515.
'. t.U.wll Oty tleLu'iu' 11/1" 1.-1 ) ,.1..1 I .
1ir ( h.s.
U."I/I"1 | u'.45114|
.
,
: f | u
:* ulnilt i.) t tt.e <>m.- inf 11.1 .-'i ,, .
\ l r hariiisnis.4 il
We < a\1 1..1 ( Irrl..II.I. I I n a HIJI a I nip* I1N1MIIU.S I"'"" u.,1 I' I" "J l-.ir.l m ran
llrlu4UM iui.
jill, 'I.' ,t-. ; 11. ti: .1 .1.1' :>' run't i.n. ,| -ub. 41 UI- 41, |
.
; il! ".1. 1 1 I. i.. .'II. AI'I'. "ihI.I. ti *i iaI| i r.MI \.'ls.ii..1 Ujui, ttf \
atlUl1E t I.t utti :ttiut ut .' -, utti-, tr.j-ra. kijfliif u I hal.- I l .
l fOldl..U) I..t 4 0" I4W4id... M.trtn .. 4 1. I --liiiuiH-m t. uau.JVrrwl .luecil, 'r..iit bui i'i ar.rotaitisa' .14.1. ,
;
; \ I" SIN.JIHii'iuii: .. '. 111.4 fiaes. riw.t I Mr.V.! \V.t.| |1' ist.I| fj.?,) ..1 Mlillfhlri 4- II.. s..lkI I ut 1151' tMtlS u-,44
.. ; : -"I I 1. t.I 'if "4k 'Ui't t't r .t..t.
.
$11tI ., IhiI.I I.. u" ..i. .11 ; ,1 I 1.t.' :.. Ji J J.r". '. t.I ... ) t Is, ians l l.r. V11..a44 i hi !1w .a* (ti (lv ?'?, 54.145 ta0 i'I4 Ill L. .t' 141-1:14 ,
of |lit l SluiI .1I
IMI 1 tlu> (
'> t on our it U sIr Kui II.r.u
-| 1'1"- 1 : "' .
4flIII'" al Ll'.f j..ti ts.'r.; 'fh.1. -- W..I..I. :,1'1.4'.) t N.Mill tlu- I11IDi4lMkr Mill IH* st4'l ,| .tll tls. 14.5,111 .505 u1.s u.s hit' I,
Oc .I I 1 lrssrr ,Iur4l. I 141.1144.. ... .. i.u.i sa.Is'is U ., ;, .,
) a. hi.'.'i, I .. 1 I...,.. I .\1 tl 1 vrs :.llr. tir .After 1..WI' ..ICi pk4 $ g I I hlo"' : .1& I tn, < liuu 4Ui| ly jvlail.If il-O i'f nn ii.IS|:i..r f (i |ut r,.,
ut-li' lIla JIr.t.t
0 I 1544 llUJt'tS
.. tu-4y % "1'1-.1".I... b.. 1 fur Ii .Siut&.I| Ui thiti Th Uiwtiux of the .l,.k. I -S. '.1IU.. .,
7 41h1i44. w.' I t 11.I ., .a' 1,1 a a.la lli.ll ) ,,u ,,l( ,h.. .11 & Il.t' o( !5L'is I4L,
t 041i4ellr., ., ,, 'i. : from aU ILUto. I..t \.f III.U .. ...11",1. i|>e .,u., mitt tt\ymru\ \, Ist-luks. |ihts| J (Vll<4U Hllllul isti.1.I I MI'"- Hint U<, ilolliin II 4! \ '., 1. .. I > ..i| uunt is j-'.t.ai.l !hit .'Miuri>ttvr > ., ,.4 14145'. .. 1i4U, '4.4 iaf 5J s i..ii.t. .5. III.
\ I I. .1 511 1115 I lLk II 5.' :'
6lIuIt.' LIIpuitI'UU. L .i\,1 ptIo11 of tb.taaujjus&hiy Live I thu ,I.t. I.'L ,t.is iiItits _i )"i.'Ial ,u l.il.. '*' '*.*''. .1.' "I't- C!." H..III'll I II -'. I HIJ. >. a !sU..l UK,) .o.l| ,, ssu.i.I| ,,r IMnu, inili r.l i iu u l'i I Is id. ii 111.151. iI" 1.I. 1.

i .. .%. j .. Y" I bUI lul LrIIt. tIst.I i 1"11: -: itvs:- 4'-t iI : laU ...evening at 7 ,J e.'I.wk. .1 :I I l'i-l -l..iulo u | I ll Iti, fin.I -l.ai, K4HH| > |Itt ii.... .4.5, 'is... KI4 4,

I a ari it '1 a '.. : I llss11 Il e auMual r-.rl. c.f hap. |.. Ilii.-io ll.un |j, I Hi" (: wl Lmlilin ,
i; I .m ius ) tu."r. ..i I I l> I 'I ... 1.I. 411''iljuti.i 1 ,It r,| IV.vt.. u' U..r.l 10.4.Iuus.4. ta i :

t ) < pl4UtiUIaIja rii1 .I j I', "l'.uu.l lily If.all I I At tlin ..I..i.II./1 lt IU"I" .,, .1" .4 St ill Iw rprej.) | SOil rrs.t|, :,,,,1) I II Mill I., II''114. ,*, .. .t. r.14) i I.,, ii ill /;' < lu.iion un.'e.. I'-. i.t1

h* T p11U4111. : .... li til., wbirli .il 1IM.1 II.. trilultaii..' ''fr..t. uI..u 1.1. r.I.I ..,... .. l-.' t."I. ,l*. lii.. of t411.'ero .U'I.1I .4 I'U" UUl'Milt lilt I. '. ..1 I.I. .I I ii. ,'. .. *. Hor.il&,,u.K. A.... I *Ilti I i ia-I,... ii.I iii I. ..r IsItlIl,, l114Hiis <'n.iiii ,.Mi '"ml-itm ui.,1
.
'v_ $( _' I..n. .,, -.II I 01e, F.. Jlnl.i4, I\H. Illl..i.l.| .. li'.iv lilniM If ai i lii'li p''t.'tit, un.li.l.'i. I t",, I jill.: ;I'". 'l''r 1.1' "u'a' tu.ar "i| l tar .. |KI .Iw,.. Ilw ., I II. :r .s us. lu.i. 'f'1411 4 '::415. *4.140I. A. I I rk ..( lU.arJ i...
kt-iii .
: I till liar .
-l-: ; 'I 1. : |UUH.U. I ui i u i iHi IS.
I li, irni. .. "it ,i. I. ..I.1. ..J.II. ,' '"' I I I I" Ii.i < I
i .1
,
1.-1 I..t. Ironi Mil l
I. Isiorts lilt if|
.
I . I I III I u ? ti| I i., ,1| .. .jU| ) i.-t .
.
tl 1.1'.t \ i. u I i "i 1'1 wire in .. t. .li..t. t I 11, .. u 0i ,, '. 1''l' lu i Its riil w .? ,-.4-4-il wa. veil$ ku." ( ,.1| II. Ill .M lll\si.>. 0111181. is l .)', 'tult I lIlS'U ss ill,, rs.rsI 441 f' I K i H, l I .t I,. I ias.f I I'aiaalIil.1.,

J i .l,". ', < ii, i 'muni i 'i.irlli ti ''II,, ,0. t..I.I i'I"'I" ". mil t,4vc- 4 l.rx" ."rlt:rIl) StIll ..h) I llUg IU4t k,, I Itti. 4 .0 (aU '# huh .5 1.11 ,.M l r IliU, |w.j E. I a I ILu0U11

1 'I'.' 54i, trIIMI 1uHafu l i.tr !._. IliabitI % I tkr.ItM4is'114 .
H-r
\
I ..IbI & ..... ( t)22) I1 1h1 tlItl45, 14
au" .

I 4_
-- -
.1 a "r 'l !;: .- --I: l .

: '
-- -
-...,.. .

., .'". ':, ,, -- .' II! ,. .. .-... -- .' 'I". ,
{ ,
___ t- ____L "'- '" J "
---'-'-
\
\


-ait ;. 1I8 ?* Z.;:; !TOAL, L CCign : ;\ L 1'\: u.11 u l'ER r jg5 ..I


,. .. :. .. .. .. '. .. -"" ,. 'Jit PILLS Willis S (1o.

t .... .., ... ..... r Ulb 2 E STAPLE ARTICLES.H Jours.. ) :: ( } *


.
.. .
ATA1.1. :> J ;'V :} { fcir ir.ooi ), Ftrel* and American -
.
7''" > ff .\ ... .. .... .
--I- 'p. 10. .. .h,, ,
... < '. .... '." ,. .4.5 4" 5.. ,... .,4 t. .. ..... T"I arsTEP1I: : E: .A :B: D VT .A :R E

'T. ,..'.. ... .h_. .. MARBLE ;*.rll1 i, ; l STONMOM tJ.1 ., .
\
.
.
-5- < .. .2sI ill,
," .45.. 4 555 p's-1's.. or p .

: ; "" tg ; g r ns F.-t.Tt.P. ASTHMA. rifioscmns." w

< i! .5' .'. *." '. "" *.' *" ( ) t l' .MH.N'IX 1 ; i1ILLFIDI GS
D-P '
.
.' ) -p M ifnlDkiiiMJOHNSONS ; p' ,

f .., 5 :',- MA NT !I. !E> "LA: US. 1%. t l. f '.M .' 1 .
: r
.. > s_. I. ; ? ? AMODYNF UNIMt-NT: ; ; '. .. Xi 'i" "> > < 1' v '. Uiitlivv.t ) 1t0\ 1II ... 1 1111! *( '''' .\\1.: ... :' .lIld 11'1'i( i 1 It'; .

.J >. .. ., -. "- I -1. ,. :r.. .... s iVmK Oil- IJiirk mitli' IJrllou!
; 4 0. -; ., ... .. 0, ; ( ) ; : *. I
.- -- Marble and Stone Work. !1'. \ .....h.![ .>.n.' ,' -
!
.
:
r t ':.< .n : \ kr-. An! ) > il *. Ktc.

I ... ..... i. ; : MAEHENS( : LAY -
,i. "'" .t>- r. :
.. ,
n ; : ;. -.5 ; U"n.d, ,,( fit. \I;'
.. .. .. ., <. *. ,, .' t ,. _... t .. 5 i \
10m ... I-- ., .. '. .. t."f" 2.i J\ I
.l/ : ". : .", .ht U..r ..5. 5. "I ... I 25 and 27 Palafox Street ,

,. .. . 4.. ,..., 11 .\lJtIlNPstt11 S I I*.. ,

(..;, ... '
> .
I P' 19. a. I -JMMllSI. "In'ielu.
.
\ It .4. : ,: .t. 1-a ss2 L' 5 I IS "'l
'" ( .. ... .. .. ;,,i.-. ( .,. fl" HARVEY & HILLIARD Jno. Mooney .._. t". '. ,
"
: .' .f tl ,* i. Si.-) ?*.j!I I *!f .- -- ,- ---.- -- -

1 i*> fft.-"IIf.i.t .*'ft* ...... '.' II" .
: : r..uui'.v': ) 5' !'II'} \SI' HIli"U. 1 '.
'. 4 ... I ."* t* ri. -,' '(j...>f ,i.vA..rctrs... fa' 4 COntl'flctor' find, Builders.ittit S:1Ii: Fifii.C1auil iJm HItt: r..ntt"fS' "

7 i _I....... j. th'.... "\ .\ ." .AVI .. rIM.f .'. IM MT "'''Pi. --7\\fll.l"'I'I I l l I r-
Genefal MgrcIffil1thsP
t f < .5 .... .......1 t'rf .i>/t"'t l-V 'f -- .-
i \ \ ,r\t'f II"\fI'I //I'IIL\"I'LU\! iU :
'H -. .. it : .. ,p. It',''''''' :. >" ',r. ..
1 \ .1.- n i .f r i.- \\ .\ ., ..
**' v .. .". .t... rm'Ji, ?#""ttf > tis! 104''f \ \\ \:11.1..1: I '?': .H' 1 i'q ,' I .. \ S ij. .
'. '.;.n f -n\! 1: 11./\: /rXA '
.
r
t .4. -, .... 1 I : I,..4 .. ..." ; ;'I i.* In'.. ; I: Hotel .
.. City -I I' \\j.; ", -i i ;'I'1! Ii" I I \ -
I ,. hi, hIt", i ,,* ;' '. ,,I I
t.sfUI.fP "
'. S ii I "III.,. .. 5" I Mini II"(I' .'in. e.. ,, ill.I oiiin -r-. h, l ,lnk'. "'A ..A 1---'Z S-'F..E": :" 'J"A ,
\ . I. .. ,.iir.&o........ ,.!.. .'tc. .
: : -- -- -- -.. -- -- --
: : : ..
,Ii.- l.-. l, r.twir It' It' .
.' -t t \I. ps't Iff .pIPtV. .....J 0#' .1 l'r. I rf.l tI Ed. Sexauer. Proprietor -- -------.j..j.1 ....". -_..: ..;; ., ..

i 'I ." !., $....t W'f Itol. I'H .
: : :: SI ( ; "' !' .'LUI': \ I 1'4'I'J
.J .. .' .. .
.. ; A. .10.1011"1. MMW-J: i- '/ \1 ( ''ZZI.E2': MIIK: : : I n! I.< .\ ''i ( ; ; : t

: [ : I, .1tI' '. ....t t .,,,, .,..Jr. t.w 4r! ( :." . ; .
"
in all of it- 1r.iiir: Jir .. E. J. COOKE. Clerk.
t! I I.', .4 -Jrf lt i tr *! I .. ,,.,.. _. ....1 HI, "u\, 'I 'rhod. Tur/lill! / :.! :

," .1 t.. _* .. I I Ih'Il'; 'If -..... I"'"It -fM .- --- l Ih'y> ( ;JiiMiN. ,1s\: Notion, *,. Cooking and Heating Stoves.
.
.. S" -, I 1t.w;I ,... II I ;.-..;. nf ,,.".1....., r"" ,i .--t- . : r _- ; '_ t.P.l..U; F.N'::' 3'=' ..
S \1IoU. 1> 1:1"1: :' ..- ., \\ .
,IIM V ..Id, ... Tt".ir
? ,; '.' 's. I .til .tf"'r .f.o. .. :
.
sflilt'tt..Ei5t1. 'L\IJ 0"1'1 : \ -, -n >> ,> ,H !;i i"t.1\1:' I ,1.f \ \ ,
,0\\ 0 ,t. f 1110 1r. : -t s.'* (.(T.fjt OBft (fllf.d. I. ;, !'", "" ... 'I.\[ I'I.I.IU i : I. \IMVK't'l : I i :-; "\

/ .t",'S's .. '.H. .I, ; I. ,. .. '< .. "I..J ti. 3ws5I: ",4U i-i -> \l .P'. "IY.IIr. 1 1p. ,. 11..H.I'I.I..I'0:1.,: \ : : ,.. .1.1ff

lr.riI i"n'f', .. 1.5; .. 1'; c'ri: CE AVER'SAgue
l'P' \ '. I' .11 .1 9l..IW7t 1' psr : s.1J\t.ir/! I !f.\H.\I"1 -

I '" 1/1, > : U.> I.> (' ... ..lih) .1".1" .. .' lit Ilif < l\tn..| ,.r I.:, i..I., ..aI.t. Tin . .. '. ; '
/ I j r I d uI4s 11;' Oure .. ". .01. H' )I..;, .... .ir : .. k ,s. 9- : L '; i'U" ; .. : : .IFSI \ I. I !

,' ,l '., !I. >- ( 'I I r ,' 't "''h<1 5- j ttit tbi* ilt.f.>.l. 1H*. wtir'i: for I li' \i '. 5 2 Pt! i". I.. .., .. :. ;Ii i .t" -s I r"ri..I.I."O : 1 :

'1'1.! ( -If*, ." -' > ', I i. .< r \-.J I ( tt i I".tiJtt" ff*** .If O* II II' I tfl'II1fl(1)tOt) II c.i t. .. I .1 .,.5I . ". 0 . I... .'1 ". h.. 1.11. ... i

'qt :1..1 t." iI/f' H, .. ., '1 iI I ,S m'/*>'' a.I'll: j*'f ilt.t 1..10. to I.. ;.,. 1 .' ...1. I tin I .< .- 1L11..11. Km.rf..| I.. ....t.t-t S .,

/ ..r' < If -IIIM'I .... 0. I,. r. !s. .\1..... 1..tIP *re tsflP, II.-f,.rs, t. ', q' 1 !: ,: : .",. ; "It "d" ; I (4.55(4111! i I (4SIqUa.l v \ i 1' _s'- ( : : Feli
i
'A |i i t" i
.. y KI
'. .; l 1'1. .., t t I., .! .4'r \0. I- I
) fp -i.lf I:. l.'i' 1 .. tl"5 )I... ..f f .1! I >: j I'r.' ', 4 I. I t I t* wt-r ,1 ( 4i.l. ... ......11 ot.. ..o.i... '" ft.,.. ;' 21 ,,,. I Cf 1151.1' II VUI5s'ICliWSI' S I\II''I'-* -. \W VM: \ I \' -li' :ir-; i "'iI'.' ) .

i. ,,,1.1 '..10'r' 'I4I I *>f.n.l : ; / I>.. ;w".h.! on its;. nualw-r, :...1. Psj. ( ? ( *,>' .I. S 55 I.,1., .: '/.. 1.. .s.-t4tt... M1orl. ..... .. "" ......... ... t.. .,., .. \ CI.I.1IM.M: > ,I'M' % Ml\N\: : .
'... .. ;. i R. t iniMm. -p 9t..94 s,1'* ) .. .5. \ ....*- !.. M-*%.' S I 11-1 ill i: I 11 I \i I ,\ i"ss MM j I i I'-' \ (: :
I- I -
h'.1 il in' ,,,1.1) | i I' H '
< | < > .jI( llrt l IsIL .. .. .
i > .
I I'Of .. r' \". ,. ,11. ttt't *.ir.i't .::11.. P' l I. \i I"i I INM.h : \ M I "' \. 'I.! i : ; J.I. 4.
-' rIPr ,lttl l. i.1.! ;1'ti," f,,,1 h .!! .. ,,, ,. .' ., -r--1 I. ,) "" . .. .
I / ( ,r4', I. t f'lt pfl 1""". lhffi' i. i ft. I f .\" .' Vt. 1''.l9s' .' .t' !, '. .. .. ." ., -n } t* \ : ., -t, -I.. : ; .1 i i .it \v i i : ; t I i lI .
II,,' >iln >II..". A.ri! f-; ,,; ,i..1', ..,it 1 j..1.1I .,.... ,' ill il" ''m"/Jchl./ ', ,..I .. ..r (ItIII'' .... '" .... ,'J 1 11.1' tI\I't.' I to. 5. : 5 E. .. 9'9 9 i' ,' '. \ ; \ .
.ro" .
'fl' ''''' .:.-.. '.. S .' '' 1m> ,." .4Iq .. ,. ..
I Ii9 -" ll'l-, ) [ III.: .. 'I' [I",1'f.i'! ,. '.. '! .> 't .. .. t I. .. "' 'St ,10. ,.t j. st t. I.,. "i., ".f..r_. ,II ,. ; .. ..' :9- I ; PSI ISttI i \N i i '. .
I:. ,.. .... srh'Imm/ Wa.lth. .. ..ot.'r" illI' Jo .H I. ; : !
3 IIfIvft.ILaIII: ( .r '... --Iii. ) '!" O ; L : Nit ; ( ... .
; t
I .1 : J'..,, .f ? .a a'I t'1'* II Captai, : I h : '" _
'i." 1"<. .S ,.. ,1..1" 1 1ht ''I.,S ...U !Is IsSl" (1f ftf4\, l".e ..iprr. ".Jit II P1. .qs1...." '. ,Isft I" :" ,. r ...., I- ..."no.D h

I" (, : I. II't (..r /h'I .1f"I) > 'f) t... t,,,,,. 'j/"ffl"". i.4iti.. \ 'I'JtlS'P \ l:4sII.4: '" .' J. C. Aytr i! Ci,. LoNe1)!)J.'aH.' 1>'
;: "" ,j.ut .t. i" .. r 9 ,, i .' I. Ss." t..j. I I- t.. .. ..it ." .. I. I I .'t'. ,
l I.t.; t Imt !I'" : ";'," t ,|h, LI I '., .isi u; I i. II t. !1' P ;> -i.n: I.5 I- n. ..< '<1':1"1 "l'tsi.uvs.' : 4 .JHI'S} ( ; i\I ( ) ( ) ) (
: : : : : . '. ,. ., .,. ; : ,
...,,, .. ;i'It.,, I'. Hi ?.) rrf.r.... ,'b., ". ,. .i.,.M' .. ati "I'I'l.b: \V. '. .. 5 : I I

'. ..'. i *D't NrI"'h; linyjM 1> \in: .. !tI-". I:. ,. ; I -. . :.:0'
I' ;"11 I '" i X "t.jI", p | |l>>4 l 11.t I.'. <". > .r '."r V I" .
tlil-/ ; f'I J fW, "ff ".., (-UM I lit It i-. i t Y "' > tttu ,..... .
: j."V" : .- _
( !
; - .- -
/Ii. ( i it i.(,' ,jo-. -. .!..um.... '. .1 t tt II" I. ;,,:".- s- '11... il .|jji(....l in .,>'li. \ i"WHi' "!... f 1'"If. I'1 'W L. TI-IARP,,, 111 : I l': ( ) PLIo: -v / __ _:_ --_S ....,;;T_ :Jh M,

t ', ),*" I.IU'wi"/! ; is fiiH'twinf/ wiilii! / *tr .'tr..I/jO'. |

I 7 '1'l" .(.r. '.' I ;.r'>("..(1 I Uf : S '" tIs". "u.J 1 "-" l'If.it'l(> ">J/i:...1.I ".*).. 4r IVtitioii/ ) (fur( l.iccli-c." Mrs. C. "WillisIKI'.Ntf CONTRACTOR .\\i| ,IM! I IN: \ .

: .j'.ni-'l t l'< !).. [ 'it* f ,jr, ..,,. "' :"..rfrI "
Isis' ." S t. ; I I NORTHERN AND WESTERN : '
.
> .,J ,." ,. 1fir"/ ..""*w..l.y by pour "",. .-
r >" '"y ::1."" 11.\" .I b' '" I'. "e. I ... '. M
I ll > II..IM.I.4M" It..lt. I .5 l -i "
f.enIf ntft I' VvjfM'; ; III*' ')'.... :,','. ;I.' I'tmt I !/r.( IK' il">*",i'il' "f tlif )J.,'-.*. .1' i ,itittnl..w>... ,.- ,.'. I.. l "s II I Iit' : .
.. 254I) lii'in 'if 'i- an ;... .....hl" "..sJ ..t.I. I I '. .. ..1.. millinery Goods -,. : : : : ; \.qj< T I \1\I I\.I.--TI I : I< : : f
"n/ *'. l.iff. '."..1",1 l |itit "il iil > ,, !t,7. tinripiil> : JILDP1I : I

.,. ,.I'- .'. '. .-'rci... lie ... ..11.I ..sIr \ : I. : ", .. 't p -,. > II'
.
I'i ftrt' > !If". Ullll! H'i.lllf : .
[ .1 111. I .. t 5. .. ,' I.. .; I. 'MA M I' .,N II ,;
,",, !J. > .1! Ifrr '"" t.r I I.'t'. < .,in. ,:i ii I I 11;iic f. ,,,.III.rll"> party in e"'lfh( ; ? .1 ''n .s.4, r h. u. ." .' 1 of 55 'I.. .1, 'ICJULI.: .

r in'l ti'/w Hiii.; .>ii Wif.l- 'toriin JBH.lll a, tV' il:, *- ftr 4I >tn *M hucrl.ii>, (......, -.5- ,,;.$ l' r .I t.. .t,, .r't.1.. ll\-/ ; l\ / ,ll.m', .. I i' ; .'. \
'
4 $I. .. '" .1 .It I. .1. I'.m.i'i.i: M\itisi-J ; : .
: ,
: i ;il: .n.II.! 'i. i '. "o r.>f<..1.1.|}..an |JYP7 in (twirjria. 1 1I' 5 -
I L'l>'' t'l .qJII"! ", JK.llk.Hll'l p tt {; r < ji : r t ti :: .SM l I .!,',< ,--r I -I-I II I ,M! ;A i5' .

.. I'll! '.tti.> 141 kit ,.. !If.| .t "ti .il'\ ,,- iKiutn willm'il 'iil.-laii"-' < ,. -f 1 .. -I I. 11(111"( ormi) 1 : 1'0111, :

'l.iinl. "i1.. 1 J l h.ciiin uf Mi" "" .IpIltI5* ;: I' .,' ,.1 "'I" ,. J
It llflfrr 1 1/Crvill.lil.l,, : ill ufj.l.| t .ll/'>l t.,< fvIt1. Enwlia I
.. ; W" t..I i t ,'- ..... ,.. tj ,. .. l Ii A ".1 4 I SOIOlliOlt W nQerS CBOSSO 1'I
.. i..L.. (inl |1.YflHIf'|. I r11Li..I.l. 'i i. -i': -UK'!; U not lrit( '!nuiigli( for 01. .....if t. .... ". II j Perdido Planing Mills, n v r ; ;: : 9

1'1 I,.. mil}' II. H"//f "i, ..Iti.. "t/, rcliuii, tl.< ,,1 I." in, l- l !11)| to 1 In- <>.!lcil\ 11.a.I| > sk 'i. -., '.". .t,. ,. r"ru.jiQu; B.!. !h.I' '.-} sci! ti Rr'j'iH4 Sti 1 lNl'F.ll'"IsI.Xl: I IX All.t '| /lllNKtTKAI. \: I

,/.. .' tu ll$",>t '.. t 110.- ftlll) liiil': Hint tlii r" I.i mif ""i'l 1] ''p.-lIfrrs.h.,'" "I5..tss I. tl Ils.'i.] I : ; lF.-.' ( *11.\.1'1.\ :. ..:

'IMu l4illl'-.l\\I"V.II'! ; \Int.; i. of Uu. ...1.1"11'| ( uf 4 ri.iiWii'aniin | 4 .",I II t. I I- I... I > n I!
I J J"d.r J ,ii'I ... r. '"' .,. .
IInl-:" '' 'M"t..1, l n" .,; ; in ( if ",; i"i It vthvtt tln'f are, i! f 1' -
"
- I |* Ittftfn iitjti"lll'l'l I tt.ssw. "' '''.' : IX :Xi s MI\i.' FRENCH' MILLINER.
t I 1.'III, tllDI' '' ,Jll1 .h. '.iiI.i' "I'll'liOWIIi i, ',111"/ i ,lit !K> "it ru uul. 'i It"" toil lirar. J II ,, tn'i "' i..4..55I ., A. B. PERRY I.- .
I ,. Vs"' t" 1 5 9 II! .1.' .' II dt, .t .r. -I 'I\ .....'...11,1; "r all klitt.. i''
alKinl \il
;J ,, .1 (Dflill I, I l/ll. !? "II'/IH' lit$ tillV i ',1111-tliiiiK IItfW.s, i i. 'S :L SStNG \ -

: lul' klli'l. nfi inui, ,,, 4 ,ii "h/'I/I.f/ / 'II i" .uV/ilt Hie rinililii| an |wll, > Its "1 HI liwi.M t 'fi < \I. -;,,, \ .', Iist .., I
Contractor and Builder : : II O' I I 5 541I45tP "I
'I... .'.iilli, '' f wiu n.kwl. |1..1.1. i 1r sn r. . .
'I. :'j iiirnltr l'il I..if.ldm f NT'f, LII'" ';" I I" I. s\I I .
Ami. I lii.-u lli/ .. .tr...', nll.I'//... mil ,. |.''i..kltii/ HIT the tnllic: lissI5'' ro- >' jI% ..t,. .'.s, '.-IIP. Wh '. i It i: -.> l' n I U'\fIlUt! : XAl.rt' \I* s11.IXI! ( I.hrwi: I"r. ,lt-' II,. .-I- j __n- 1
w.r ... ..f tf AI f_ IIJ.- ,i \" {* "'*'.. ....I.9r j M .. \ I.- I 'I I II ;
ilm, lur nii'l "".. It ) ,, /, -i innlliUinlii | I 111.5$ liltll. IJ""I.I".t, 1I.1..IC'Y.' 'l.n" 4 I,,. \t', -IIt" ',.. l!1'1.hII. W, wClf Uh 'K'V: I I II P.! \ I Iti 1." !: 'j I, .' I.. i. I I. ,., (I' ( !I.s 1 SI.
." : Jin.-. "t! tsp 'tlmi in the oOi' r t-i-.1! ill II/H" i r I 1. : i,1., .'. KIAI. II. \ I U. > '
| I' \
I.$..' .."'(. ,. ,11I1,1.,1 ,I. 4DHIII4. U" .i/i/.i' i "iy ''rHiitlii.rii : ( s -. .- _._-- f.\I' i'l\.IJll I t

I: (i- Him I"'.. luting: t>> "."r..iti.f.llf.I | -; State. tlie riililli'aii| |..ry i I. ) ,I'-'i V4fl.r, i, ]I. n' -II...Inw ,. '. 11' .

'Klilll i .. .< "".1 ",m.h'llUI I .%... hat l'. &I"! ,, ""I'-ii WHIM, iiltihun it i.! ,In f Hitiry]..,1I 1 M> I rUAH tt i .\ I I.U: VII II II -IIA. UKl : i tin$ :: '- \ ..P I-IMI\I: I II" j nn./ fti. iv.:.\' /(

,l/fn il..I| ) fleil I "hI.I'I) >. rr.jwn< *iwlii. :I : TI b,' "t.h'. 'It ii'o IsV f $llir<- *vt twin'/' : i: J-h V I I..t.. )1 ",. .III, 4 J. ,.1.lI'-h. H. 151 I. ,-I.. I I. .,. ... .I.... ...1. ,I l .1.. t.r, |. i..illil i. ." 111 1'1/.1'.11"
f I I. .I.. ,.1. Ji" .5515 II: tI. -I., ""j "S.'WUlll i IVrU'KXi; l:, I"""
Ii ,4iu' U li, Vii inU. Vir-i III. ,,1- MIL M. Fs I
I.I ./! Hi,* 'JIu''',' .l tjt i,1ieslw-*.. ;\\A"" a | "any JI< \ i I .111 i it-.i .-, ii>. 'UI' ll.l'IMll" .: I'' t <. 1I1t'ill. l 11.-I,l\t"in I':s ls: 'II \
ihift 'l'i.1 l I'In1 'In it 1 'but llurr, ) W, ..h. 50,5140.9 t. ,I. .,:.. .. .
fen ttSr1 I .4. i' I : I
( i' ,1 II. : 1.\ t .
.
Km I llii ,ir wllb / 1'1 uiul II. It. ii %5 I .
It ''iiK*r, 4 bpi| | > "" I tin' ....... .Id......;. ... .. 'IsI'I9 '. .11\\! 'lt .i.t i. ... .. "i: i\itiiiii: : ; : itv I.AIV: ) ..
.
t. I iiiiiolmU"t h4) Itui \1..:'f rei'irnril tK.n ., ",oinii (hI I.. .>l liMirefiirllltil| | flfurl! I" I.N \; I. "GLOBE HOUSE A '. > .,
I
,'" I I I-I" "I.
':;:1. l .- Hln-rn III* lar l >;ir man ',,,1| i. I iir.> ti I 'in,, (lie II"U dwll"II. a".llr 11.II..1. .., -ii .5 ., tf 1.//,. "i.1 .. : .
: : .1! llii-n, tlie l I.. tn /.1! i I' i j. I r ,.. 4- ._ .. In
: l I'Mtiilol
M larri" nitt'lSVM( I.. .11 nulltiMii
.' 'I' mul jilfiitif | nj.sitp | Irtr
IIHI. i 'lay t It .
,
\ \ II
) I I to. I, I' /
.
.
\ 'I I.i. ".',1'101'" Ili'm IIHB lj,lii i j. 'iln' i j1 mI. lii'li r'-.nUli"| t .n i .li
'- ,'.".......I..Hlloe knorkml. ." .S. II ...sIt. ,ll.-lil lit IM-- < II ) ..1 "I' h.... ..I.I ."... *- !I." I1 | i
;:;; : .....I..r) ilw ,...-... i.i I II- tin."In I .. .I I I- . j.r. I : ,
'I'rrttAi.1. mtif" ,
,I. M l *lIl1l1h.) \ .. I | i'l H I-II |I. .t f I It'll' .il I .)- i i |t tI I'

\V I I.. WIIII.It. A"l.kr--)" ."Isssa ;; rbi liiirru.tiili/ | : uu, Muf' all'\'\ SIlL I"r.. HUM l I. I IV I' <, i i". "i i ."I ll-. *. : |

i/iilil' V.V ,.i ii..u'.li.. Am ri iA ', mil )I.....i.I 1 ..i A i.l. MI.-I'' I'> .. i CIGARS \ I I.r. Itr
( < .. Mmi, ,, < itil ,u % TilE I i : 1 II-ST; i : I'Al'KIJri :; Ship Family BatcteM I !-. i..i.! > | : .
/ S V A | k I ",' IM,II, .1.1I j jI : lltlioUTlitii 1.1"'II'II.Io..r' .It. 4 : ., .. ? i I-- I- (t r.... \ : .1'J
.11.I :$4..t.> I iff! ti.u, i l I. i ii .
]i!
I %Vh.'r.- 10 i'ittx *.-ll< "ii'l .Ilh'r,.5 -- 1. 2 ,IPIW fralnrc isi,..,'U |."" ."- I' ..-t ."iii4l,,1'|.r.i|fr rt, iu MM' if i I. ." 11 I.FFBIFFEBICO I -1.\ \-|ll.| \' I II\: II \ 'I': I flit, .. i \.-..| 1 1>.. | I.t l I
\ la.i-ni i I' I IN .
"1 I'iB.ir X'l, t ]li
,,, .iii.ii.'ii!' .r ...rl ill( cntr ill Ilil- .,ia,.. \ Hii'-fi ," ,. .,.1, .1 t"j,>r'tt !I. I'.f tli. ( .*> 555! .i' < il.nil. ...
| ) j K'l'l'l'il "tt oil "an. ; "mi'nl t $I. "P( tic '1\ lif l'. II'" I I.rit.stt. II l-- ii.. i t. A "" I 1 1. i. 'i. I i I.i i .1.1 i i 1. rinii i ,
( uji.Mv. ;$ of iiinlMr" fin I lnar.l a .'hij ; > Hie. uork awl\ II won't '. WMI .in -. I -\i.r- .\ -IM" 1'I I.\I.I\ ui l .. wl.y I. ,, '
{ .>> iiiinn out.n f n/i-'Hi'i; I
.. "r.'....1 l 1..1. .. <'" < 1 ii- .. I' "I 1 .. 111., .i, N VH"Nl.I t \. WKST: 1 ri.OK'IDA.H,1I ) ( ) J : 1 I ) ] I. ." .,,1 Tl,. II,_h. ... |.I. || tin. ..
>,> .ii.l I :t"$ it.I"l .III"- 'HHK; I" tw of ".. HITI-: i I. w/iiie 1"-1.1) 'inliTi- ''hnwii '. '. i .1 I .r j intt'UUt.,'. | I I .
I|i' .5 1.i, IU !tIll l I 5t| .1 I 1t Ii'. '" i : .
'; 1 I. -Ii- Mlt-ll \ H.I' I 1'1'11'' I I U OVM.I.. .
r. .
-I "."l.. nmiiiir""' lurf, ;.....1..1 fir H.,).i ,. miioiiy/ .Is5 u t.I)' |IM..I.. J''.' now on Mil- ,' I InliiUf' r.lllhI'| "'I.I I. Ui (iti'i' ii-s anil Ull ip Slur" ,,. hit .. atuu.. .,
.
.' I I' i "h..I"b> .is4 I'- 1
'
I -v. *. 11.- II r nt. .. r >'>', n, I ii ib II is'" I 1I.
n.'iiiMiii( ;' )', the ""...ur.-f ...ul. T'tini-f' | .tilijii t, IH'I ,.,,"." ..( .",.w .Il2IIhsl| ,,,04,1, 'lt |*4ft *.lI)l< >.' in, 'r M$" ,: i i I t 0 I Si .--.- -'- ".'- I Ii :IN.: ill,I... ,ri HI."U-iH"' .in' 'I I ;

ii..i. tin- -)1" ilii .. Is,1".," i lit- 11I..11'1b"It. ]r| allI'AU'I'/ .| I ;yin: ii In I ll"iirm I > I'n ,..:t. tiiumi il.. ,lai .st",. t id i ps .- 1 I ..J) 'irIlIMM' lik. .5. n a..I. JiailiMI : I II.M.'I. s t t..ris'i tlril: "..-ill. all l kiml-i I ot -| > ..II I I.t I. .UII."L"-. I l ,."s.1I I li.-lai-i.-l, I to jll I'artof: ihoj:' .'.u.i.. trl..1. I'T' tIe ih... ; !
lift'II, Dull HlOHtHI MKIIItlI I : in..11 I | Min.ir.inii i >' $-' > || i i'ill.
I to fill) I .Irtl. < i.l t I. > : n i
.." t a. I* ,.-, <'V..r,..11.l .Is. .u ailtoiifu \ S Itili tin.' I.. fun. In- left | J/IHIIII., 'lli> ,i ,iHrtii ilay, l.'IP.s| tu .JK."|( I n. i I .< >i .Li, \. "1:1: S ti-.I: I."..|" lit". ..1mi' j II h., nl.fof''II.\I.E.: : I : iI' 111"1."il .. I ....... i [ |
.
} J .* 1/iru'; Ii ,llii-r.iiifji-t: U fnutraStiv1,1 \I hf1"'lIral') | <" mi oui Ii ijiii- ami. ufjij !] 'P.S .(. Tliiillw l *' .- .' i I .1, i i I l i I 11 I, i II. I .I I. ,Ii I (111, i-. 1 1,1:, ill:_' 'IllI"1'_ 5, ."ll.1..i I "I4" 'I or ... '.i.lI I I I .,il.....i* .' :"..:\ irj it ill ."..*.,. I Iii. I
I. 114* ,III |I"l.llll' lit >l| ..Ht Is V ''II ii,I.IIIt I l. '' .l"in.t. t t. \ lit, :"II :" n.1 I "| .
t .ili.- ilillerriixttii l; II." yisItw. i sf f tli. \ r.uu... ii. 'OliO Inieiiilcil. \ u< a ..,.nvinirl ."..II.j'.I.! | *.t tlu. .*. 'li l'.l' .ir .-.i; -I, i | I.| ,1.! .. I. ,I' Cor. Darlc'n and Covermnont Streets A U' ill Mil tilSt: I 4$ S t! ] '
i- I..I illi
< I- .i i \
1 1 ,,, I".r I In I I Id* ifiarkut* MluTi- .din 'i.ii.liut ..j l for HIP ""...! Iu i.iki. ) away wild. !tim j j..f. llM I MllHlltl, .., I I' ", ,,t .- .. I iilrii.' ri in Hi.I t'liil";! t; | JI.
I "'A'. I. .\II UllluMI" '... l" \tVigh i n'Muhihcr I I'KV: >.\I" \. F1..\. I\ iII"I, "f I 312.1I.0 |I.*..,. ,, I! I I.I" .
H ... IftaJeltu" ilii- li"I"'r"Ih'\ .. Tin1 .iii, In i I' U from Hi" .
ur i a in
| |1"\ j as.. >,,l1i ItiU IV.t'llll" I II i u: r rh" I j -ailf'Tit ; .... l :all i-u. : .9I | i i il .
,, I. '; iii-,,..,Iv,'. Tli'-u; will i U a ravi* for II II. .int.s "r.* hi l> t to> "J'| ,*1 ..1..1.I l JOHN WHITE \1'| .ill'. :'.. 1 l "I l"lwlliv. I will ...h.-,.. I.t i. I
I r.l. ** .I l I I', t Ills i :.(>> i iI I I t.I"| ..I", ..r tiH.il Will, til. I
1 11"I r<.(....1 l i/f III* mirl, I tu r.. Ith'iimlviiin i II H "iiiiKI:|- .laili .\01' -. I r )I... >-. i .Il i I i > I'a; '. ,l. .10! .-."m., .' -jltii .... I" %, I1rtsgIt, U:: tin- ; \ :* "MiIHt'
Iu .IH .Ii a raw ul llic iiiri| 'rt>ti': i I $t
'I' i \1'1 ". .II I lL-' ...Id' .' : II 1- I I. .. I.'.11 ...* hi. Ulllll. ....,.,1 ( { r | .
:. I .in.10 value hi Ilm UMrki 'it '.Iv.."- 1 lain *41,1 liili"anil in Immlkrr.. tiI,-( .1 I t. '. .' i I M t -I II In iiilt"iitm4. .....I..w.If .
.It1.I'rlU.ill: i h' uI I
I l.x/l. H 10..,.. tin* .ruiilrai i dor /WI pro-I i """".. Tin- ..11.- of a lx-4iiilii'! .> onnn II \ (- i........ ...11.. I,-sI .., 1.5. | I
I .. -
Tobacco Ciyars Pipes II Irs lit-ri.-' Ijc- .
.. i.fur| *M' Ii .u ._...iiii'iil, "f iluiMjji'! \\a.ly) on. I lln1 01 HIT of a Kriilli-in.iii', \ \. lllli\\MI: | | : I'lilllliil.' in \I ., ,11. ICE COLDi I I.. i. .. -in. PI,...i. 1 II Uii.*. ..: f..i] _t I Ii...jr.* "'
II1.1.1li. !I4 it lilt l"i Hi. \I..s.
ami I I U lianki. ..1.1 > I FOI" SALE. Mi'liint.. v.'il d. 'M.. $timl .
li"ti- ( ssj tin allficalluu 111 tI..it, i < l.ief Innmili nioic 41- t. ...s.ill*. i,| "5.5 I irumiKi'il In. I ..s.. I
.
s :' Ui 'i' i illli.' I mil I 'Ios.it .\ .., II i
II..< l.iritili/ti. 'Dial iso ".II"au wit. tJi lm i( iiuilmlluii. 4 iuiino'rNiiiur( lulii.il' ht'tur. ,Iit,II >.1 I Is.- I in |.| IVlfui..l... I .. I I I. I I. ,1. I .11.1. |.....ll-.r, I .i I..lit,- ..I- .
-. .... ... .... : II \\ .iU l ". .. lul I aim .I I- 551.1-55 lli .. < : t.l.i-, .. :11!! l*._n/ I IIiI"f
I I.. Ii" :00.
,; i<, lSsI.s14 l I. nut ,' r.sr. It w.iiilil' just' tinthiiiK fur .Ii4l I -", lltlA I I. l 10" Hull I.' I '" >I l. M i iI1 f. II I I I ,. .. J.
.
;.t 'I IIP "iiilrmt t at aiMi-pinciil; tif j/.ir-. i hinlnj". 11I".1 Iwnil" Tlio I Iroil Kri-i- :! ..111..1.I I .\t.t!. .I.l" II I II. 'I.t 1'" ,1 I' .. tj. "".1 r.n .1'.1it i l I.r ,il. b.. |I....(. Sit >.\ .I.s4IIIIitt44R4,5111 .I"I 15254 I '
, I 'ill.. n.I..I'.j.( iil"I li "I.1 I Ill i 1/i ", 1.111 ti.. j ji' I i 'i: :: : ; : ; 111r
liiIn fVii lISP' .liax.anil I '.'. Hi Hi" l ..r i HAVANA CIGARS ''rsi M.K< I \\l\\\ I ,
I.UI-IJXM/I i/iin : 'rt44! 'iiajf:, .w ""I ".-l IIs I.-I'of.) |" II* .. UJH' II 111'1' .1 lt, | -.P ,1 I II .
.. *. .' : ..1: ., r .5 I -ii. l .. iftti i f .1" F'A .It. I.} Ulllt.. .|"; ..
allof ....1 i h limlwi ,.. r,,,-th'<. (ruwI i ; .i.l v.iul !_'"> nl' ,H''Ii |,li.ito/! r4.liinx| I .|I".r..'I| 'rltr It IM. > ...1') 1 ,i.. i iin ii i ; I' \ M < I SI i I' ir. ..1, il 4.U., !ft l :,"iIIt. .-I 1 I i ilwHir4 .

I ilii'lr inlitii'/r- I IVii-a.-..l4. iirlainm i woiilil In: I Ili4l. Hit-. ..,...h wutlkl! I"'j I III tsd.is.II. *' l ix ,,1'5 |'V.I."|4I'iri.u.i I.. .1 I in 'i"III .j. H I II. Pnlatun: Street. Op.nnsite! ; City Hall. :* '- I' 1. u otitutm' I IM rt (M| I i 'Ut.MI. .'" KI.I.IM.. ., ._ '.;'il,, flitS .. ....._.,...'.ilw. | I i 5.I. I .I t
f N I I il t U> !l4A l | i.
i in III full .I'/r (lUinau '." u IJr"..-" uf.in f |>ri'Hiillt| liirm-l If III" iui..iuj{ |4rriI I t..i..r..jth.-ri t, .llflt" i .""IfIl"I"''nil .. .,>.I.I'. t n 1' I I. I !\ ,i < ii'" ti Unix qIp'J[ ...., \ ],'iiilUllKk.l S ,r i i .. .. i j ..IMI r Id .irsar.I *,.. i.11 1 1 1 I | i I. C-
I 11 <.MI .ss. .U IflUI..l. U Is. .... "J. I IIMI, I I''I. UtlU 1 .III* III' iII i Illi ti.1* .U* 4ius*' a trial.. t.".. | i ,'
.
, h i.i.ntr I 1.1 1* I .f""I'rh.| l 'IJtITHHI ., ws'tr r to II.HIII' thu urrUlu-il. lailll'lri' MK lit ttItsI'tth. k nin ,u i.l,.1I i C(4
ir..Ii.: 11,11| still
I p-u .1'i ''!
|I. i. not uvlilen... iuf Ilir valitR nlI 'r'i, Wills 4 f..tIIt4 "I$' \li"l rq.luii.,, r.. j i ili".villi''. liu tih\ill. tIf.n.-IU.- <r -i.. 1.t, i. I BOTTLED BEMt.PATENTS. "IIl-.e 'J.\ ... j (-14tr.i.. Tfc.i..j| '' riF .. .I4I.. IU5iIf. "tsLse j ,. .J-cnlMI.. tu ',.19tI.. \ .

I II li, li".''''' "s jlIuau..1. iu IVin..,<)lu.anil I i L. I It'"IU' .|.|.,>.ii-j| >' 'I'ui.iiit. \ .Is.I 1 IV"; !. <>. I 10. | !| | usIt
I J. MARTINI '. .,.. .. ., II. .1- li t .":
...
Iu Let : Il, I HI"I I'.. .nu.p., "I. ollin' .fur ,' 'lI"lk"I0'| ''' r'.s tl". I 1.1,1,1 I I"Mr. II II -l ,11 1 1 .
I" .
I lUlU V41fl.' |ViiiKnl4.I ,-I Ills .....(..I..I. .11 I I;. ., I I' i .I- : "i |
I I. 'I\ I Ii" K''iu-r*\ ruli- !i.. ''hltl.I.&I\ \(. ;[ i.l.l |.aH-r| unit. ;2".. .. |I"ivi liiiniliril.i 4. All "..1.I I5iI ".. .i > JOB OFFICE i, I .\ .l.ar;*,. 10 ,.it. r ,1i 11 l, .. .. .i i f. Pt
I .,. .'. "mill'' tl,,rf ."nli, I '. -l 'i, -. 1 t I'' "I1'' i- "*j f un ." | i 't. I
"
, I '"1 rn uvfr.il.liwill !I.. 1-4 1. ulalnl at liwiIIIII ) .. U .. .,1 .' : "ill* tiii.l li" p. .',..., ".r.. : '
( .t.
: H41I* .tI' | I. i s.I lutvI. !
|I'. i'l Will" >.' till- tI'.I' l nie| lillif .:i 'liu, 111/n> miH-mlnii. In \It.itI. I I-. I'.,_ .1 |k.. ,?!. l V I" ". :III:-. :: i: I 'Ifus

t j ami I'Unj: ,ln.n uiul' Hl.fii. tlii'y. ou'Mt'i ( till .il. U'.ili, ...IIi...' uiili nn.ii, 1 1i ; I .I .'. m I. l'\-% "N'. t.i wi.it i t i II- i. I.I i.VU. i. ( (UN) l FE:( "r1uN( ) i EH.I' ; > ]I' .1 "I'lll': 1 I'XI.I |II VI I U.I.' IIVI U I I III.I N : II i I- _:?. :: A.i'li.I'! I i.. .

liiviIKIII il'livri .l" ". i< *j MMitii. jut 4M") ".n"lI. .*iiiiunl .I' ,' kfl *N to. f th > MriKvnrtr A wmirtmot It.".. I I Iq : ..
t \11" <-vi- \1' "'" : :' ...
lIst -g'l'.ilvM, IMH* iHijiii4l. iit4| ami .1-| I. \. I I \I.I I.1" .._... vt I \.n.i* $$5.',.imii., I. n V flI It.. IAa.tt I. ..... n.t SItU..... ..1t.sLt...... l d..i.! ::- : .\ 1 ,i.' _: l "t.-I..I :.l I" I I" \N-i WiiUW.I! \ i 11 \ '. .t\ \ ,I.I V w Il, *9 ...
II-IM" ol ili* ".1..1. Mm Ii $"ituH $in nf.inlKii SI.I.4. ....I.. ....I. .........'.. .... II...... .... ........ ,.
lln-in 4'.I// .. I I ... .. ,t SI. .. 1It. ..... ', -
'' 11. 1..1 S.
: P4IIr' "iII nnr I I. t II I ..
nriiki'l 'annul, rui'ir.'il "juiiilowing ) ,.. ,, ". \ : 1:11.1.: Ill, \l I.-
iijioiia "" s .5 ... .., .. .... ....., .
I (i.sis iiw 111110.. ill'h'\h':: -, Hi II > <>ii: >"l\ \M I.i.; \ .. dwi |- tM tilt... I. ,. AVIMI,. I tIII I.ss..., tall ...., Maritime .
ijiu-ll.iii' of ..lUtiM. .. .UUfr'I. It j.miHi. j. ( .\ I 4 ,.. |5.to. .... .. KitiMfii; |;.. .. 4 .I45y. k....... ..I..Is.. P2. .L2.. ..... I.KITKU: : IUAI: >-. -- -'C .
..I iu Hi': 4.I| I l.ii.ili./i i IM| tin- kliiturn iii. ( '.,1"",,,"', i- 4t."l I/4.I. I'h. lh. .. ( 'M> ..i r..su-44 Sr .,..' >...41'Itll 14. I..aiaI....,.. ti t.._.. ...lid.....tI5, isg..,..I"I J'sh.B.......IvlIMr It" ......h... .I....... KJIW-V t'auilii'.N: 1'riiitsFancv
.. NO-IK: I'III.1 I I IS. .
IIK\I.- :
.llt"Ii"l S 5fl 4.1 itt S I .5 -L i
v\| uci. Uiiiitlit; for ilui iuls.rt j "" '1".1. s -1.I I I Ii. 11..1 I ..1 ., \1. I ab4kM;. .. ......... ........1..'. ".. ,'..ll.Ilt ; ArticleAll :- i a 1\1\ I -'I 1 VIHMKNT:' "*, CHAS. IT. \ 'Ii I 5,5" \\-ll "M 1 ", I I 1 I
.1 .I.IXSSI.1It, J U, ,,IE.4I, I "Uiv./ VV. .J I, lijiiiv*, ,,, .\11.1..1. II"..s.l.I I \ ..1. II. I!. I 'M.' I .1.I I ,I', .. QUINA II i I I I1 itki
; IMt _.... lie .alo'' .1w wip4Ulss4. i < .>.... t..fait 4 t r* *i iiii'. u. v i"i ..,.,.i.. trt i .|....- 'Other! ( ; 0011.. IJI.AXKS S Sf2 '
.'. 1.,, 4. ami J. .1 s. < .
/ Avrry .
K.img*', fur > "II 1. i il' t .5. |5- l. ".' 1 U U. i I. ,nil ; S I- "- ,
A i 1'1,11.l ..,, ; %'*'. A. lU I. S .. to > in
Ih. ,
I ill. Hut lit t'il4ilill |1..I..ft'( trh tit s i. ut.tIMHIII ( FAMILY: GROCER.
: I is4?. Ullrt' || IU Hl j j. ..lIhl..I. j n 'j. '- ..5"j.. 'I'I '. HiTKItin : :-. s. <: :
'r ,il.niikrul fur (Itiil 4U.I ......) ..t'ul I'm' !U" 4 r. il am' ,.. iIl' i|* iiw ,tl 1 n.. "I' i.-1.i\r;>- t. \fU..,;. \: I II :
A'
lar <> tu.. j jj .a Iw4.!. ..sI..t.IUfl- it-I.I .. Il.-. Knowles Bros. ..\ I .
|! ftvrituu tium '1m./!! II.-.aM ,. .U1I. llw" ruhirinl 1 |I.K.i-i ...IrI9| ..! iwti 'h I" i." i .u..'ti. \.I'f'I.i iI e1:11": ... 4.t..

( I 1.51 ill !I. !..*.. "bllllll\ llvlltlllf ill I UUAIIII4 I'M j fit uui- i.illiii. .I.. :( ".\\11I ali.ui" Ilii-ir. huul"
Hun. a HUM!) rrci-uue finui tiigli/ lurid. j'Il"I'' I I''Is. .sU... I, ..i.t: .I.. ..I.l.. ,!M'I, i I*I-.I
i, a (.," ,,,.ilM/ii. Ikal. tic iil" iruuf.'I UI1.I 4.I. .. .
| uu I. \ .. ".% lill;': lUtt I ..1.S't ''''*. Iu.4tI. i ;a a..1 1.1 .u. S Ill ." "
1 1 In. i/l.ji-i.I uf high .|\I..d| 1 1. It, utMlrui. I ij'l'w, ,In ."11'1. : i1s s.I:.\ MME:", .; i I.-s-., .i > -. ,I.I- .. "I. ." I i 8SI
li| 'I.-u" fir lUi j: li.Crt.iin
.
( Kit. J. Alt ii.iUliin at >> .r," I null.lulu ,
inv; ; .
MI inc.: i
J i lltr... |II.l .,.ii> n- i .. icil.llii. .Iiuif, wills, {M 4...hii..a ,I.mJlli. I. \11 -- Ki linn) ;> !h.. IIH'it. \:. \\ tllIn -5s1 Si. .It

iivl rnli4iM4. Hie i u.l of | ... ..sIiI,. 411. to. r. ,I.i rt-I.: ..t. CHEAP theCHEAPEST 4Sf
( JsrsItpst | Iu"in < 8t45.l| 4 'Irii'wll .iViliujf, luwmxl lL! .IIII .. .. .l lt *tp M'F\nl eu: >" '!." tlI"Ih""t: .

11I,"" .. I I'mUra. liluli;: ral* c.l iulIliriu > I uliiu. nujilo." I It UlulUu uurMla... I II. 4' \V l-'w'\l>ll. l IN -ill I ,1,1ll i i I 1\; l'H.'I': : .\cn< I.MS.If : :Ou.ttlu..t: :-ttoiiii. ill tu! ir A I IN WOnUIANLIKE\ MANNER I All Kinds .
.. of
KIU. >' In- -.....11 utiiiiiv ,iu II.i it ... !1 I...' ,4t: Mliiu-4 ami" uu| tin\ ,Lcii4-nl_ ,i ilujflit \ '\,"": "'',"I I..IstPt.l'i. I..>.. I.,44 rkil :.. lie; C'rt-.im ( ;i.iulrn, i nhivh li.i- D
,
'1', v4iry, I 11141 Illij""l4i x, jt,, tuljij.,1II. I who. 'VI..1 .. ....w "Lisi s4 1..1. 9,. .. \1 II I.l' \1.| i I I I ,. H' I. .. 'leon *UtU-il uji "l,,,... i.tUy ., the I I. 5- -I' n. i t \

( lie '''''.1''Is' Iu |'&v il* iinii.iiul on t ta tin14IIII |lIt| uti< il l (!lie ii'lunil suds .tujlii __ h. 0- : \

1,1.!*.. of ll'IIUI--ll$ > .Ullll, I U'. Ulli'litlilV ; .slI! I l ilift. I I.. 'Ill I: Jj.J5.. I I.sI-, . "url'o"l ,I SHIP MASTERS -l'fi/! 1:1: II ."HIM.. | l
|'I .
\" in.iii- I.II..I".I.: I m..ilial | t \\ li.il" i i. I tlii u (- ni, |. .iin..: I IH l:;:1. n irin. ISI i L. p-' .1.11I1\; in C.

s .,.....".... ,I..H. I ..III < l.,1| illJIJ I, |J"n .. ,, I I., .I s41, I skt. .. .. hilt iii4uinon. .. l li .I') '111.1.; .n I.i-,, ,t..k. "t .. ..I..1I l i I I I 5 .uiul in ovu-ili iii ".'i'I"| ] ') i 'in AIR RATES 1 .-

lei I ...".UIIII r1 1<) |i.s..>..,i.lu.I i "".I.i"... to )Ia> mil I iiinl\ ii'.I I lo ". l laiijliii) iii.| .l, (.i i it II-.I' ''. \ i 1':1'1.1.1'1: I V :

I IM.II. j Iroiu iiiukiur.. i oi Sill i in I UK* nurirt I uilli' i i In. "k, n
agalu: / I ".. (H i lit-: ..i.I I ..o oil I to II. |- ,mi., NIMH. in Ii4l"l-( ull' : ,11. I J. We Solicit Public Pation.iye.jw !) i I 1.1'1:1 I : HIlI >| \ .. I' j
Ml >> $ I.' ILl > 'II U.. > V' M >. I 9MUu t '. "

P n

.,el.

......- .. .sc.1
"' "" I. .' w :' i11L:7 _. _(4.- -----.l >.:.-= tI. .
'-AM""" : Jt= : .
'. .. ;'.. .. .r-i- .. ,,1 -
..
.. .. _
.u..J..lte.r
...d lit":. .

2.L__ -- "-_..;_.. :;; f" 'L ,., 'IIIIJ