<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00085
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: December 19, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00085
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
--a. ,. _u. -- .
----------- ____ __ ____-__ ___ _-_- -- _-_-_ __- -.____.__._- _____.___ .____e-
n
----

s-a-- ,;,.: .' r- l t ) d,1 Q. oitinieci1; !
lmmO'cill1. lr1'iiH
U.pfljSlEc
!t- Hi.IIH; Iqj I


-: '- ,'"\ j '. i I J' : ) ] : n'fl '1", ';- ', I I : tHe I I. COMMCRCIAL,1'1 l i, J03,I'SI ,OFFICE.'
( Lj1ornn1'Let I ; i ii ''i'S
SEMI-WEEKLY" iikO, ) [ : ; i 't' .
.
k I: : .1.1' S "I- "i l 5 pSI
,.Cu ,Uti.' Y9 I AND SATURDAYS I ) '. : ; \ I I Inl..I", _

't: l'I' "?? i i.I'-'-"i iKlilit.. I ""11'|, iiiI ; S \11'.1:11': t s I .: "111:1'I i: .5.55 5.- 'II; 11 I I ''I'I" S S S5.

I II I II t-lun | .
". _: : 5 iS IS 1 ill I I. II 5 ,.. I ,.5, t .

'h'.' : I I ,;.', I p"\: ( ) ) ) :: ) \ Y. IH.J''IHEH) : : l IUS I : xo.) .H. \''h' ."., .1"..' '''' "'.1 ., '" .1" .
11i, \ uij \ \d/\ 110111.'EII' "[ ; _. -- ___ __ __ 4
-
.' ADVANCE. -- ---- -- -- -
\,v.ltt.nr.IS- '-_.. -- _._ ._ ----- .

=- A E.Il il nnc.-irllilji miitilVi' ,s- s a 'f<-\\ nit.'i'iihi "- ".\H'\TI.

; .-lHl-
1. r f" .I. I"''. I Il'l" "*. .1., ,I'l. .ll I Illl* W ri1 I. 'nllll-' ) ntlllO, h"1', !' I11'n., .I UiP' l..ilhl'll, -

?" 1II" | )II' \h.II11. 'I ,i'l'.,iin- .. "*. Pn p __..Is.S.s. \. inii-l 5 ii'ill', "" :.irlrtli'l: .llio liainlr, Ini'X'ill'.' ,a is lii'l'.in. 1I'l.nlil I : iliiic I Iii"' .. lili" MHI: I :, ,
Jim
, ,' !'iini- "t 'I"1" 'I. "' '"10. 'I. '1.111.' Mnl10T! & 31 ( :33 NI.rll ..,1tI'! Slropl.. .-k'.. :l"/1/, 'o.,'".\ t.-L-: .i S.-' ii'lii.iin-iM\1.1 ? I'' III" ;iii'1 ,lit .H li.i-M, lii'v "I 1 lS 1 nm.lill .ill lily |1' I iiI .' ''',!''IT.r.mio l"i.II:1 l It fur t Ilii. | .i'|>oi- lit I Ihi.ts.ss

!i\ti.'ii;" .x.ii.11. .,1 S (SIll, >. 1'nl 1\, : \ .nII' 111,; | |,' 'n."I.!! '" I I nliil lnl;}!lil.' I '''\ I linl tm.illolimtito *, ft I ,s.. Mi'i'li.inii), 'tl 1 t\: |lh I 11 I

i'r: : "M x ,.funi".i., < ., ,1..1., i.,ii"n .',\- ':" .". :7.J"" ... i.n. ;-h' NX inii.'i.i.i .ill --'il-I i'l!, 1"'i.1! Iliiiif-, : 1.1', ',. nli'.x. I "inn I., I tin'iiitti "Llii'lt'ifiiflMIi'iil'. :( Vt'a-lilintnji., I II. I- i

'I.Ih. ", I. ) -"' ;. ) ; h $t..s ll'M' !."," ..1.1' 'Iss j" ? ',.,1''' i, ,* ttIIOIT tin, ,I'lrik livoili. mnl nn .\"j-I"I. '1'. -t., 1.1"1-1'1.' Kt im,.

,..I,",I'M,, II Will.tir-' \.I.". 11"':"II.I'II"tI" ,-. I''jl'"! "lln"l'i ",.-.. ,'.. : ( il'IH'I'al) ) I 1IIIU'11 : ( I ('. .,.):. 1.IJ'! J 'I'.T :... { 1"1'll''lil'!'i .1"! ul h"II11.1, !1'1' 'llii inn!!' : 1'"I.ila| tli"' h'I.lh' ,. ntlil /lillll n.l- .holl.asn.in-;;

r.I'II'r' i ,, r't I .1.' I'I' I I.I 'In.1 _. MOBILE ALA.\ ; r. : : .cit. 1 hI; ?" I I 'ml;..!.in, '111 I liitll h,' "."' 1.11 tin' (< "ili, nliiiinor., I t.. I., tioriifi-\illi' .. \ I Ii

'.. .su. \! rriSi- < niN ?. ,",.1" HI.I..III.HIH, \ II ii'li A.I..il.' I 1',1.i : I/J/ (< ,11,1, :, 1..
i i 11 I lit I l.. i: \ \ nfioc1 t ; ( l--I r-; \\M*. JcFJHJ '" I, -i lrn .'rlny! 1nli flIt nvrn-n-il.I i1i">nly ralli'.l It". 5I. I In I Inititilo, nrIttn Kit.: I I'. U V.. I .i'xlnrtiMiv, {Ii) *. .s ,.. -Ii
'iV .7 ,1h' 1to.: K"si, 'r. 'Is,,1.! I : \ 1":1.1 ; .
"i; ,"l'1''"". l 11I.rlt| ):.r-ii: i i u I n.M I.\II'II\I. ; .f ; '
/ r ) tin* foil.I
: I t I xx ill-liinT illnll'f, onhnl'ifliiii : !
:
I ivIA* Ihl I ,. H .:1.7In.
', I! -l I > s -I I \\P\l.li. I! I{ !I.! I I\ 'tl nu "IIIII' 11' 1'111" :
Jf"I.11": ..f liumi, -I il..tS' .\. .. 11..101.: ."-,". 1 111I ?: ''Ij t""htt'J' .K In, i ln'ilir.! '. ,Ii.in i. of ". I : lIil'l.shSlJI. .
SI ( ln : i i.
& 1'i'llim IIi ,
: Iii, Dtiil
1 ) 1 I\
i, I'I'.S: 'IIIEI 1Iill. I..sts MM.' \ \ \ll\l.olli\! I ". I : ;{ 1151' \ "'t i- ; -n 1. .I.lvill..I.I.,1.
1iI,! ,.s I ,'. 11II' I'it i '! : t ![ 11 ) .l 1 j 'iis'\-ir rorri'l' I Hull I li'lo., .\ IsiSsIIs' l-flc-'l', astMl.M! I .: )I.i I.
II, ,.It. wi-'i 4 in iirJt! iwif. !. .. I ,1' .Ix l l \ $ III! IM III. I\ ; r ; 'I l.ni' ;; ;a i- I'A., < In .I l lil t i''"II., -hll ;

.I .1 "tt.... I:. \I. U.in.1!:ill.! .1 I kim lit'. 111:1:1'I '-. I IS' 11'\1'11\: .\\1 I'1 :\ II ."'.., _.... ".''N1' ''' ..' t J1 ._.. .! i. 1 I'l IniiHillU, t l5Il. .fl"* Iri'1"f I Illll'" lllf.111 I Ii I tn-ji.'il, in) Inn-i" llh ttlilp, .''f.1! tniro'Ittttil I"linl' i I.. <'. A., IVllo: *. illi\ 'ri--, mirliino s

I.\hi.,.t.S"". "Ill-Ill.** .ll,i.. I'. Wl-l. 'It.. I Ul.. I.I I I < i:in ni\iii: : ; : ASH "'C'- c'f" .1A. 1'3! i In- tit-Ill; "h\l !>I..i' '"."

I Is'i--,.:, ..,. : I U.! t U.! \'"" \ ,1! '.II""Nh.! .1 i k- -ni.li'lil I \'W"I\'II! 1: 'I. | l. 111"! ) .1. I I 11'111! I t I I! I : 1 .-...' illlnl.l ,.. I I1 | I' fattuntixtv i ( f.'f nit ". ,, i I,.I I ll.iiTi", \\ \\ ., Ilal..I'"I.| < 4

lh liH'lt) !ur! l"l" \ \ltllii ) I I.II I. itiinil : nn.t :il' 1..1.t "liii-iiliiiijr), 'nml,, ': !IiIss. rnililiino'l. ,., .
.Ini, I'r.t! -, < In-iill! t. I :. Mii i \\:11 I.. l S I % i .. XI T It. -I I I t S. II. \ 't'I.I IV'is \l l tin- Him "I n 1.1,: !li i t ttiiii., I IXXIH |1':11.1 ,1'1 :n s'-t' l ltillor

', n: {;I'li-ii-*I.I.,. I I'" .,,: i \ I I'111", ;, I I I 'i.I. IVIt".i, :, '.iiili. ,!. nu lini'" ( )! txo, i'l tllofril, lii| tinInilK I .1"11'1.,1" i: ,ilMrllntl'-" )$ ). .
. .l .s iti'! ",.Ii.i|l iiiir! \. II. Mllt.n.! I i: : ) I11"11:1 < I! !'II'rllI"UI 1 "II iiioli
.; II J"o.q' Itl'.Iill JJUlllih Is..'.it. tt I hit! \ "* .Mili-nti U' < ). l Ix.inrinan., ", '
,1 UAlhb VM" "' 1111 'i 1li"I l It", Wl! IS | I.'IItI': '11! TIx. I h" t I I'
,1"1. .
4 rot \ i Y ufrti i no. I % \' ( ) I I.: i BankI'l.NHACOLA Ml Ili' III lllltt" ll.lll"I I"s t ,! 'Ii.l5'. ii xxt ,1.1'1 'in.I ilrnt" In I tin,' 1 li.in-i'j., avill <4.
- -lit ,I'ilt-W.II! I I IS tint''hliK.ni., I II .\ \ : : \ \'IE"II"11 The First i t National J' i I j"11 1.,1"1 '
I foot ik l '!Ir..nil I .",''. I-'. I:. ,1.| It :111.I S !" III. ,-iii.l, I ''i, III ltiki( 'ii hIs tt .si-I U -rlilllllllMi '",,1,1"11, :n Imrii, ,. ShIll I'l.li'l'" |1/1'.1'| l.illliMirt' Iilliiinii-i'! Ml., Imi, In,, -.
II
.1. i i.l.'i'iif! 1'ri.i.itiN.I" t 'lm..k..ll.'itl. 11'\ AMI' -. VI-4 \\I\'l'\I "I"I 1'I'' \ IS 'll, \IIlliP II. ll 'll.Mliil. I nl' llio ntlii'l'! ,' 1'1.1.1, "ill'.' Ill.t.h nll.I'i iI "IsIs. !
'.I1I1I.'I'.hll'! i, I I < 1"1"1 i /.n.I.
I I""is l .11"! 'I.r l I I''
>,, :I i \-.i- -litr;:<.'U I t' M*. I AMI.IMfAS: : I h ""J "lih 1 1..",i"i ) |' I :'in,,1) .5 l l IVxt I ', -. I 1inr"i, "* f"t', i* Ill hi.ri'.I! n i'i 1" : ''I" 'iis. !':| IIII.ill.I.. I II., iSnll'.i, !\!;. Va.. |5lt5I. ills- Inili.uli.iiili '
: ., 'II( I.T: : : I ; : .\ 111 ''I : :
I ;
tnl. ;
;
'. 1 I1 -<,it i r .1. *. I ( 11\11 'l : VLOUfA. .
t h Itn ..mi.'inint.) lln1 ,.i'I" '" ln-11' .
.
. ",tn t v.
; im-.itt: iitttiiiMinxtit, *. r.orK| ) .\ 1 1:1: \ Z I :': \ liS\A: ,! : ,. tux I ilV In |1.;l<- 'lllr !lilthl I In,, I 1 i4 "Iiili5; t l.h"I.I. mnl nl sills r tin ::1.1.l I ,I..I..l.. 1"1\1",1." M-! ." ,. .\

I II. n. ""ill.I..t! tlMii.! .'. lil.'hiriKxn! I il n\ "n.i-'x' i"hi| Inn asltu all.-.I i It.jIllll tt linli,* t ihI-t'i 1". -ttst",.. inli lil'v. "ti'tnl..iVI.-| !:!
J\V.rrart., .. IHI' : .;> IIIV: ASM ; MI\I.i.-1' : Foreign & D.nuosiio) Exchange Bouglit.; & Sold I :
IIE\I'I I I.IT.il, I MiMti-n" int xxni--( !liMi'i xM'i'rI'f Mi ,
limit. 151 1111'. I 'ISWESTIllN H 5 xi.t-t: "" ,' .1".111"|! (itnlnli- ( 'nnk. 1. 1'.Ii'lllnl"l.: S Ii il" in" -1|
: M .
'; .1. "p. W. 1I.! 'IE: !I'ITIIIIJ'II:! :i :, : I II: : I S ni", LI..mini' ii.ulil ini'iiit, I llir ISIS!! Ist., I Ii il'ul.! I 11 t ttiC4 ,int 'on n linini'., I Ii .1 l ti Utlvo..N'l.l'.VS.: ':
'IoI".a"\I"'I'1 .
.11 ". .\" t \ : liMinir.! : .... '' ;' .\ ill, il' .r.il'nil$ "Ihl !Ilih'. l'I"lIfh'j' | ; i h.I".II"" n I tin', nirniit :inl ,aflitr.l'il '! \I 1"\1'. K'titanl: 1"11"11.'. ', \ I I. .
r. %1. irif.tt rilODUCE. ATTENTION GIVEN TO COLLEOTJONSIS i
li.t.'l'i
rllll".I"II'I.lh'! : : 'us: .\ nifi.iM.isii: : : -n.. | tin ,. '
yiil I 1111 I i iSlll'lll PPOP' mi' t is' nu (nut 1 : 1'11 nu Ih.1 ui lil! ,tux, .s n in* nf llu* Ih I In linii-o, I 1.1 liiM.. ::":''IS.i.!

ji: ;. .It! 'rti'tw or Tim itu r. j VIM: ivAiit\: : j I I1 I III-! t 'In I .\'IIII''II\I tniiiil tt.i.:, Illl.I ttlili .I5Iti. liiil.'linn, I' .1,. 111 !'.. nlil "I", '. nn.l xxlu'ii I ro.n 1.1, | M I I Itnnko ',.I""I. .t.' I I.! \'inl.i' Tox., ,o.iini'in., : ".

.. is.I. .1. i:. i.M.I.ni: 11\\1'\\:1:1 :, ::1,1 j 2.i; 11.1 Z'4 --.-.--- -- -.------S ,1 txiii l->niii''in ilili.K. innikxViilillllr. .. ,
10. "in; I : : : 'I'll' r.iifur. : I Iii I I: I ti'iril" l III ttiln, I Ini. I- sit' .Lns. .,. .?. .ss.ssl. i..si. .. .1.11... ....1. .

f. liii:n; !,".r 3 ili! s-I'r.I| ,tili \. I.h... .n-Hi i if.i'.M.v.r S.i.XON D1IRS01'
f lit j
>; Mni-liil 1'li..I':" niiiii.i I .," l I;In.Hi'-I : 'Itnl, ,5l .i It. ill I till'tinrlllttl'-tl'I'll' 111111.1., tt lillo 1 lii-ivo I 'Imijfin'i' .. limn I'M-i', I ,'. I! ,, miliiiiuli',
II.! ". Ul| : I : : : :" \t.IiI' : I I : : } -- I""I. 1"-- I Jilr'i.1.
II I 1 MI'" I is: M I< ,ik -. 'I.s') : 'lii'iimn-t; r .1.1'. ,. I.1:1.. 'l \! ; \l.\ I !. I"11'1'1, :\ h"I"'I.I.. I a. Ililllllf( In.nut U'l'lo 1 tl'I.I.. 11'11.11| ; nl niK I llio rnnf.': ,; tclili'lo ""I'n ,is. U.SMV.KjIVl l ; '

j''it.iMlil.l.!I', r-.n-! *',.11 l'irl.r," tot -.1.U.I II.llllnnt"ti.i'H', t'.\\.;i-tt..-n, .. AMI' \\11'11 :> ii.iAtii.n: : is .5 1'1 t ,11 : ]Marietta 1; Paper Mf 'g Cornl>'y I I'm in it l 1 llii>il<.,.in.llian, .'i".1I "I'uil.i-lii' I \ i-intt't" 1 ,nf, 11"1 txolo, 5 limiting, "mil- : lii-lii, Ils'Illl.tisIl" I'.tllo: ( M l.l.. ) il ."'!1j ti

t_. i .t-'.. .1 i :".. r i.,in. rii: .I..IHIMIII., I i.i.: M!1..1 -_- _o- > ._.. 1 1 1.11'1.' | <. I rl",1.1, iilninl, ttilli, 'l.in,'I'I H ninl |Ili.: j lll'.tllltOI.1 I :;,"s 'i'i'.t.I .

"..* n 5..'"im U., .1.1.n.l s,!". 11I1.- '|i u.I-.1 n.n .It. (II. >l 1.tllI', '', I Uii: } ,illii I '.11"1'' | '111:11"ill: ; '1:1:1.11: ; tiisi.i; : : \i. .\in IMII-I: : MI \ ri -. i I ,l \1. :rl'fi. IJI.OIINI I. I i lt. Illi."I""I.I; I II.'h' |! I'tiol. ,tno. \V., *-inillili-ll., X I f.. in" -

'- -- loui'i' :i-: : : : : -- _. ,- -, .- I II Is, 1"11! ,1'1' I llil.l:! .Hurt.$" li'liuti' I l'I'h,1 f.irxtatil.' : "" 11', I 14 -ln' ?" j )1.iin'I rnlliv.,ilor .siil! plaittor" _N'i!I. 7I .
:
ll I IHrl'l 5.55 1nI1'1:11'1 "
I Iilll i y. WIll .
I li.-t.:. II. :M. I--r. jiMii-i. II Xt I" ll'.lll} l 10 ((l>. ; I tiiiil k'lntt oil saiil, .'in' ". I llio 11'1 I hli.Kli, ,r, II. I'., *linN'til'i, '( To\, I 1..1 I II
iinit't-r. /
) i JOHNSONSTivoli I 1
1 Pi i v ,if.." .u\ II .. ",t. :an.! ; I I'.t.. x* rt "tinI ix .\Tii.sims'I ; .-! 'UK > ISI I.I. II us). \.11 xxnii't' havi Hlin h ,lilt. Intiljilii. \\ iilninl ntli'l'in;I II "1"1 I 111"1',111', I 1\'I'II'r I'M* i nllon-iflm, 2HJI.7I:' I II I'*.

""I'. Inn" h. 1 rilii.'i. "''iti't." ,i I -- i f ." In1., "'1.,> ln_<"niiii<'iil ..110iiiin.nk lli.in-o. ntiit "run' iiLnij, I In I"llli") I 'sslIisl.I." |.| \V. l I'.. II Itt I thai-li I Il.i, -iv.
.\ rnoAI.: ) .. i ;< )\ : ii.r-: ". \ .I< I
". I'nk. \ I
.1..1\.11'1 '" ti. tt \ .111' : |I'i 1'111:11 .. : :ilili1, Its, I liorn, I" n..hx "1,11. 1.11 :11iI.; .' uii.5 nno. 111.: mill ..i-I, t k". t! <.iili-!
I.", '-ixi.-, .n ii t. ti I .111,1, ; f. ti., "ixhtn Boor Hall : ./ 'p j .. ; lllInl.| h'I'I' "uiiti',1 I, u tn! :": :
,'.ss II i! itnn.li, |I.i.' in-il KII In-nil.:. !. in, 11'ntr : I'.II-'t-I; : ( i :. 1 J., : M";' p ....'\ 's ; 'IiI I It la-l li.nii'-, ( ;in.ul 1 1\.11/11/! : mi.l. rl.-Min1! ll 1 inn', !Is I I'mo; I.I I'ir.ioii"" 111"1.1.1., s..s. 'Orl.'in-. i II i .

I >", I .ox, M 1 I'lrra-i'ii, I i'nnl! Al'aniI ,!/. I I I'I'I r 1"1' I/11.11,1"1/,: I .',' -"III-. I ", I hat-I, k. I
|
i I ,
I ?
t .r-z (. I 5 tuclil'f" 1 11 ,1 (g.is. cII-l: "lor I iro ni'iiliiinSHI:1.7.i"1'ln'i :
I "I'XI llll.l'l" I lilli' h. It.'V. .1. .1..1.t 1-jV ( 'In., !! ..lor-1 I lo-iin-it.' ': .; -i lilin.lo.1, .nil'; .. ali" it tin'iimki'.
I'l-l . npaiiril ". d U I ltt.i-lt-1'l 1 nluili* I 1.,1 ,11 'iiiniiil. II .
1 ISIS I \V. r'-r-xili. lit.;
,
t!,'.It. P II. I..I..I'l I fl!. <*:.ir. ,10'! .il II t.M 'mil : 1..1., llati: '- :,s-. 4-I tiiiin'it! : ir., '-; ;' '. ; : t I f""II.h.1 1 i ii-
n.I. I I'. 'l. xill.I! *illHi| ". i I l h t 'I a..II..1- I "-" i'tiit'nni-, ,m.x'JSlxStewart :! I I I Brand Renili-zvous( In Ppiisncnl t. ," .. 2 J' ...:" :. :"f' "'" .. :."o( ". r. /1" ji 1 II ;a. .i,i- ,In Inn, ) -:,1.1. l ili'i>" nit I Txt n inrn.iii l.l nn* in lln-ii' m"in-. nn I II Ii i 00llllill"| !.

\ I'. t hurt"Ii., I Hit: I ; . : ;, I Ii, 1,1 I tin'"Into. i .mil Isil. i liiril ,In ir-linln I I iii,- I lit. f.ii''i'. 1.1'1 I un.x.ni .
'III "It'10"1 : ( ./ .; f i t 5.511 i ); .1"1% a! I l-itlot'i" I'otoi" an 11 t (C. I ir N,'hn i. M i.
,ialii.! Uix. .,,11.! i 1 ... k ,It I..10111.1 I. : "" : ; \ -I'.j l:1: t. ill i I
Tr.nl., l :,ni .1. II. i.i.' | ,'ll. ,5 ''I : .. l >" ." I Iii. I Ii I Iinx1 "" ,s I II It'll, In, > i.t( "I.1! I .-s l.I a. 1111111, at I IuilI i oxliafl'ir, lor nl-!
: "
( "oI'.I.II.' ? "-' ml.' i IS-! : Kinlv: M.i.sTtM .:' \ ; l { : I I .1"I'1 1':1'11101" .1..1' f.l. I
1
I. 111'10 'I.I ,.- |I',' .t. \I.: i In, l.li hits. .. I'. & Haincrscn, i ---( in1! I II '" '. < : ..j\I'' !, : ( "' I Ills, i -i, Iss" ,11 III I llio, itni't, ; lull, ll li.nl : .-, |."',?. : :ami,' tt hIs llio -In'n;,lli, i'l 1 111'11"; ( Jvi.TsT.:'
|l.t. "'I l"tl'I M. tltlH.l'ttl I'J) tllxI'I'llU, 111 1 .dt .- _.; : .: -'--E.1.'ii- I. J' W".' I!i ,in..I'ln.--. I .
: ; l
7 t. M., | \\I I ;". I.I'.M' IM-: .\ \I' i 111.\:" I ., J '\ 'nu I'" 'i ,I. I" ijtili't ,int I Mil' \I'"I"I'I''. ;: .1..11..111"I in I.i.I" 1..1"1 I \'f'I1.1'.1." 1,11.,'. \l I.I I.. .,ni! u-.l/

iI \1'11'1. rvli.f.i tfix -111,1:1II': t. 1 t IIP*', jmii 4 't'i' U I MM'' 5RESTAURANT) \ 'I ,..' ) :; .r u .t n //I r >','.' ',0 \\ liilr, I I' .1. I Ini'iilnx! : 1.1. I' ills| hIi,' .,iiilr"I anI "lliNlitnr ion" : lio.l. llu"* i I :.1"1'. :! *:!.7.i2.!
.1 l\/ '; \ #: \ .tt :
a,., ninl !IV tl. -i.ii.ln, ". :"I.B.I at I't.,* j I.0.1".11, /:.. /,- /f/.I' i 3.1 :.l :P'/ 1)'i, L 'l. u: r..)J. ...:U ', Ix "x.i 5 llr, 1.1" '-, .llir-lilhir--, Xllii '!'ii-l i l.sss.liiig. In ,,il'iH.t Tin' i 1'.''," \ ,-, .I IIIsl, T.1 .. ll.lll'' .. Intnl'loi I
tiiln! .I.s l ul' tt.! ; / I" \Itll
r. .
rra.trr tlt.ini'I i xnx. < ix j z ( \ S 1.1.
I xfl\ 0 r5 I, 11.,1, _
\\1. ''r 1 .: -, l / : P' ."k-'A, '.l".',tIta.\; i":n ''Ii!. .1 1, (In- .h.I'|'. iiiir| !1. ,1.1.111. nt' : "h I I I nnr' In-ill Ii i 111"1' I..I. 11.11';. IN l.s 17.

4 '11'' hi'tnIt! nielli, nl .VninitMil. I n i'i.i i I ( IN' '.- r I. .. ; ; .'.J\ '.. wLj4L .' t/1 r,!) '"I' ,1. i I., ,. I In II. tinii. 'n ,ll I .1:11111" |iii'. ,. l.ia "in, ., !II'iI.I"I'i.|' ,!- liii. ( I "I.il/, ,, \\ lll.II.l.ll.. .V. I I.., Until.vlllo., \I' < .
I. < I I""n .TII',!nix -nilixini'" ".'11 tl.iil.lni.' ,, '. I J T ...G .. ,' \if/tf : .
,." / nia.i i t iI", ..I..XIMX, 11s..I' &&ii.I\ linnI! .tnOYSTER i "inr.ii-in., 1.1".1"I 111111.!) ,. ,t.S .I.r>i .,I1.1 i iUll I'. .{ ';l' -. .' ;\(' f t.l l\" I. II. ., i ,iI I nil'II, lllr--r.r.: \Vlll! "I l I Inx tiat I 1.1,1:1.1.. I I 'nn.Ko.. 1 I finiinl j i :inli.i.Hi.-, -tt 11, -tjrinil, *Jx. ,I7.Il.::'

**ii"!.1",111"11! Illolttll. /J""J'. ; ,tU'.I ", "I I 1 irin I I Ini'iiril i1tii.LI lt In, I tin' ,,' il.mr." linl, 1.1. inx I""I'"I'" It xxiIniki'ilt : .1, \\Vil-im., I C. Ixx-. ,
I | tnini .
II. M I I'nVi., \ I I S I,0 I I I" "" 0"1 TIII 'I t i i iinii I. .II."I. '
rut *.* i I" tt ti,.-n.-, i. ..'x.xi.n.nl V'H I: I SALOON ,, I i-i.! I I"I "Mill I i \ I I.s I II"' ''l I ai': ( +r .. ,' c1 I "' ,; ', I s"nin, ,, hi" I. tIll! Minn I 1'1'1',1 I I Ihnlll"1 I ;I I I I i-lir.l "nit-i,.11 ii:.iin-l, il I I! JS'I':I..'!'! !I
.11. "I .1. t ; "i : ; ,.) 'l.nl 1 I II
: |
''I \I.
,
"I 1..1 n i run],' l.\\ mi r.irililx' I'''- "llil 'lhll.tl. I .I.I""IIIII' I ll'-nrt.. SI. I .
M..i I Inli It. \. t l.i.i.'i', NilJl I Wi1'I'lh. 11111.
,.. ,. | H-.... ltolll ..'.'. I' I i'.i-: : 0 i' ( 1.\ a( ; J.: '. ..,. l"> .!:R c S i. I..i, ,il I..' xllniilliiir! nr..l'-j, 111:1,11',: |, I ILI, 1..t.. h.piir' III' mi' .t Iroii'jlli i i : I, : !' .minimr mat dim- *.'"'.7l. .
"I'll M Illl.IX ill
"
)1.t N I "Mt't' III .1. 1, .ili.l
:
- 'I''h.; 'Ill M 'IMN-lIN lit | IM.il'l -S :. : ; : ". ,nili S in S S ;ihIivii.. ;;! ,;,:11 I l.nrtt I ll.il.: I 1".1 1.1"1 tIll f.iiit I "1111'1 il I tti.lrlillt! | Winlor. I'I' lii., .HI

.1'. II. I''HIH-: I! I I'. 1'1 :. .\ l.A. I S II I V I .i ,. u i II --" : .- 'r ;-Aw -iinn.l. $, 1.1, i | .1| In I1.liIiI I nlio' nf, lln IntV IT "I'lllll'l-: nf Ilii'l I 11"1"1. .
, W I'. M I til tt.H.-. IIIIII \I\--.. _. .. ? -o. __ .__J i 1'\1 /.11. ;i inn.nlnl I ,' |":,| .', i sll.li'lilinJM'lri'i.! ': :':
.\ ""If" s fl.lntt' mnl III i I .11111.1,1, '1il. ;
.. | i i. .1'1' tt MI '
-- I Mtuiuracturos 1IIn/I"1 l.ilg: tm| \% 11114, I :i.V." I'nl.in,, I I Im, ;: dI,Iila
,\_ ..i.i| | i. hh'i. :... u. 1. 1). ii. r, -- Look, News and Wrapping) Paper.S I 1'1'' I i. :Smlliii'iiMlnII.'IX.HHI.! ".. .. "Mi.'L'lo, Mi-iyii I !r' I tIsi/. ii, I,.. !, I rnniioniil' 'I. ': | : ?

..1 ni..l.\.H I.,.II..II, lislil" 'I Ii K I H..XXII K-IH> I ',il'Mill" "M: l'ill.i\.11 i'|' t .-II'i.,|..H 1 .1.i 1.k, I IU. I.OIM.ISI i I 1:1: I( 11.| I 1'1' 1.\I !'*. . .1 I 1 P. : i i |, !"..1.! 1 i IiI '.! I I" Ii, h llll-l'.l" ) till- |I.. 'I.IP15| | I 11,1.,1', iv Itoi'oin, .* tmi :?" lint" Ill" an.ttor \\ 'I..j\ | : :1.17.

i U.: < ...Ij.I"\: ., i..f.. |11 1' til J Jo1ii1s H Hotel -- __ r- Iiniii, hit, ..l.-l uiul u<(iiln >:iit I il.iuii i lit 15"',1111" i.h., (I''ID-, Inj-ihr, |1..11"1..1| I ;;" i'i.r.sisss: : ; ; iini' $11 \t .

T t. I I'II.. ii..sii. \'\.1.niir t''t.rii.irx s.-.i..ix.| 'IH'.'. -, -,--- Mixtin J\: I fllh'l.In i lir Iii"r. ISII: '"li,. ii. I '"111.1. tin.I" i'.1| nnr lir.liiiiini 1 .1.. ''1'. T.. inxi .\ j j., il :

1St 1 "'.' 'Hi I Illi, 'lll.' I I : '' ilhilll.| miI .11'1",1, l nn tin. llnnr I \II..* \"....1"1 'I IstI. u '..nilnl
I oM.'n liinos u u .s H t!>i. .njlit' I tli.it evil spirits I h rr.iikf : -1 li'l 1.1-1 ii I'l '<'>'' 1\11
KllUl.lH. ..1 I II HII.IAlrilxmli -. 1.11 Ilhll; I III < '|..ll."M ,
\ "!.'.- !, ,|. il. .' .,'.I. I. LANGDON NURSERIES. i :ntl'd."I! ,'a. The iirni; r.illy, ;"plroH.I.| | w\y I t tin in t,nit I.11 In liluj' ; S t.: ,"!1./; ) In tiianr: fi'i'lln-, ; 1 1 Miinl.iii,!! 1'1,11,, I :"i|,|".iii-iilli'. Ml.-! Iii; I iiI.) I'.infill .in Cntit:

: I.11.1,1.1.1.1. I MI I in, ni.ir.' i -i .i i .ii-uiii, in, )I" >: ,.". "II; .iI." I ill I.. ,.' :"" I, I"I I] I l.) hull's. ami h,1! | the c.'t"I..1 N.tlilh i i .'Ill."ling: I II tlicsi' I Ii.,.' "Ii '"'h"hl.l.| | ,.11 I ,' I i.isiss. rlii'it Ull.l inv. u if,'. I 'lii'iil nti'r lii'r, mi.I nn |.|.irinrint I, \1 is. C
'
ll.li'M.UMIlhllll.: Ih'lhO'r.i I I 1 |11'"nli\I nu.isiires. \ ii tilings I : Ills I their nun Vs .iy ;aiul ofun c.iinu! in 'J".I.I! .1,,1! Inn, o >"iiin'lliintr, I. il'ittiili'I i I Illlnl nn Isis li.-nl! I I I'.nii'l I iI'I ,11.I ii', s-t,! I i I', .

I. 'I. ICI 1.1''ifl. rioiMK'loi'ii' ti': ,\ -J. 'I.1.I .\ I : | -.t.t tl. nix |I"'. "n.I'. ,I'liiiililinii, nl'nullI.! . NIL I I. I.M. ii 5. r.
I 1' .s..sia .I.' | IHU S I"I.I .\ t'VV il l.s, ,
.o 1 'Is..1. x. n 'Ihin l.n in., In .,1 7.: '. ... \I.I.I I.U I ', .-.r ,I.. 11. U I.XM.IXIX. i I S,. C"I!('; isiil.sr.i: now .,11'c: i try t tn kn p it cnit nf I the. kfIn sti% I I .|p if..' limn' innI.) .-|.|ii'il ,nil.i.' | '. Inli. 'a.ils. '.h li'-r, In int 'arnn" I.. I 11.1;, >w.ttliiih I nl! tinlili.It. 'I..!.11 ::I "!"lhilg Hi.' ,ill .il .I I41111' I--

.. ,ll.l.l! I> -ll..lXn' ll.ilt.,! l'l\| | -II.'. I. I --- ::n,1, | it n, inns in l hy the t .. \\CI, '| up' I Ih".k.II'II.; 1 | it ... urns In..in '"|,'' Illll' I tin'I mill ,llniUlll! ". "III'i I ln.'l.i'.j-n.? tii,' iIiih (..llnxtiil j' iii| 1.,1. I

11'1'1'11' )-.'. ,Mi" !1"\ \ 1,11. \.f.. I l\.r', xri ,i..l I Im.l, li., ,in,1 l I I.ss.s! i iui ,, I .lU'.tli in. tho! 1IIII.ill. or .111 <'| ;; I li..1 "011' II'gl.$ li.l ili.iin, nr li.ml :ixt 5 it I lir.iin.. ;' I "an milt .1I', i 'Ill-I HI. : I hitoii'" "|1"1",1 tin ..In.ifir; ,i i n-l"in. l r v I.I I..
'I "!"-. !:. ," ...111 1 .5 5 n., ,ii. 1,1,' .1-liriili ..s.I.si.I.-t) I. tli ,, 'I... I. 11.-II.-sI.' '' I'"..", .. I" -". si(MHO! \IIIMI"|" .in."I ; ilnnlii.n.Ve !. tl"I".III".r 11 At I IS : I l.i.1 ., 'Inin.llo, mi I uninlir' mil I ."
..nli.I,, !fit. .1.5 I 1..1: 1"1 I ix ill .i" i. bOICt 1111.1t,1 I 1".1 l i tli. Mmli., >|i |, tin' | ; >i i'\ "iII.I.1| ini'inl'i, .,nnr .I| 111"1," It-iii.-: I"
.
1\1.101 I II. ,.")115111i1SS I .1.11.11.1'I, I I II. !I." .i-Hi.' .1..1.I Hi., |. I,55sIl.5 in in :, II". 1'111, I.'. ., l \ 1.11.1 alu'.iys in.il.irl.i. : run! l kIlt "c. .111 vi\o; it lultli* n,1 I Iiliivc i "1.1| .' nllh. II"hlldll, in-I'I:! 1.11.1"1'.1,0: -lr..nu'"i" in- I II ;gUl: :
Mi I s -" .ml.!..n,,I |I. i-i, I tr lix ,i.l.M! i iin ...I,.lit in ; k.1 11" ji'i.l | .MI-I. :lnl 1.1..11| ; -
n, in. "'ll. .it, ; !.' .'r'l| ,II "<|01 l fr > lloxx. .* ,, -. : vI'eli! fiuin. niir -ni.!. If I :sis s'" I IKON drrriis i'I.lkl'l in !li.i.r I In. Ii. ,, uI| |, n,". ilnxvn. an I ,ii! .. |"''| ,| Ini'iint; ; Isis, I in-'11"111. .ijrn/ I liolM'lil Ilii. .1, ,
I l
11.11.1',1.1.. i > '. I it.il.111 |1-, > A ,I'll'Hii Hi.l I I 1lie:! in ilnria )linn iif't a ,:h')51 oft: cli.ini''. 'I 1 liis is I the pn.il, fmiily i nmlicine. s ,. I, .h..11' 1.I"'I' I" It. i-nil HIIII nl Isthi.s "f jiii'" ."
| linil.liii', I ti'it. .','-
mil.
I : iiHi'iin .11"1. .
\ ss\i.I.. .h.! s I I'S. Vntir I ii I.iii.I nliiii'l, !
i Ii:.- \'. u. _. iU.: \) I .IS''., ..,.1. ii | mi I j.,. |. MiniI} .in-xx i. I I1 ,; Boii't1ii' [( & Ldi1! tv y Day rrkI ._--- -"------ tlgli-I- (.;i.t--sellil--- -, --ami I-you,-(IlIg-lIt In -knp, a I Imlllu I in tlic. hOI,.-, .Ii-1, 1'1"| | in ,,1 I int.i,, ( litItiniti'l.;; nl 11I. I I ,mil I. lint ..1 liinli'i'r: iii\l 1"1",1.! il nit i ioil j jI I *<--
l'i ....i.t..i I tMItr. \,t. a. I..sitiIi'1.1 ,1(1( ,. ,,.:.I.| .".-! .1. '1.11.. I 1.-1'1, UI V I S -,...,i'' "I, it lili. -Ii, 11 .l.ul.i. Il -i-.l.i.--| in nit lilli.-i'. linn ,t- ..1! 1,1 nliiI II. ; 111' 1.1..Ill. I sI
:
I'M. | "!. M l I. ll'riliai"I
.1. .I HI I j PrJF4COLA: 'L I : | t mi' ( I ,
I. in" nI
1 *
l'tI.s.iSl.I.s. HILUFi in.. ) II "' hIs i 1.1".1
ELI IIi > I \U 1"1. II 'litnl: yum* : -IIII 1" xx 'Hit xxi it., 1"li"l nxi-r, "
lii.'lil .ii' 7 .:n i .'. !I.. I IP I"h | -I.
M'.mtix '
r\ I .
., T i : M UI\O N A It.I : Boiler 5 ni', ". >IilIi-, -, I 1..1"1, milt' ".1' I tin1ij'liinjf II. \Vi* Int.) lii'rn ''11'1',11111. ,
nl. .1.1| | K .11.!! Hill.! !I-.I; I x S. : Shops I "I Itai'llt ilor
I'. I it. MHIII I : ,:! I I i.i.i. i",IsflllffS.. h. I : ol tin* nlr | : | I idixt I..J ( In I 11 I",. ,.veiling nf I tinni vt I 1,11'l tt In : lull K..uI.: ( )*. |1.I'n.
I
.,.' ..I.It..II.: ,: I. I III.I! ., -. ] TEn BURKE j!I : 8 -,11'.1'.1, 1'1"1 11.ill III$ ( s ;1111/ nlitijllil" 'il. \\ 1 lit.-r, I lit ilij-lil; ttni i'lii.inif .i \ ,In-ll. ..InI, ) nn ihii/ dim, niii' nn.I lal.i: nil
-- 11' ,11..1 1..110 ,Ii' '
Ii"; ;, '.i... \' < '' HIT ( ",'IiISIuSi' i i' :iml, | l.uiiin. | | !SI-.. I I I G RI : : I I'minlliil, inx. tnlinl, "I't-M'iInl, 1 ': si.I, ,tin "inixt tl .iko ttrro, fillinj.', M'11'f' s d.II.t.

I ...IItllti.! .lj. .i.. I l".. t'I., ) I lIflI : \ '111:5l : I.U..u. I I'lilil'.lnt'ttllli, hi. 'Hit itii'i1, 1 "io 01, :I -I..I i I" .,. I In tin ssss". Ii nnttlilili I \i". .il! :Mt. liriitdi'i' I:. ilia. I tin.I ..
UKM llu! > |I"| .mil, .M M,.11.1, If ill. ,I'll ,iii..is, Iii Millill.K.: AI.AI'.AMA.Wliolesaln [ t I 11.11' 1 I ,"l'.r I ,Innr; .II : ranii, In In., in.1, '
ul ..'.I.H'L I I'. M. I l.,4 l-i' ..MI.I r /itr.i.--M II I .:| | ,'. lili' lull-main :il 'liuiiin. Id.Hnlilil ,: I lit.1.111., ,'! liter tin* .tr.: ,,:,' < .11111

uiul ciiini.mil.".in "tn. "i u. I EXGIANUE.,l M l tinUirl." | '1,1 IHIiniiinor" ttdindo I, In.I.-" ISiill', ,lil'H' ""lh'L I 1 III, |1..1,1, linlli-, /, 1.\ |1..I.1| 55 "'1,
K:. \. l.t.II'I.,: : I.s I. I Julihor in all Grades I 1"1.1.1.1. ulfpld's 11'111"HI'g'IJat .\ lial: ., 'limniIn,: ,'I I nlu
-.-, --- --- .",". ;;..,isI I.| |"M'. \\dil. ..iil-l, IH' I II...1 I II.,! I.. 'mit 'limit ir;>.I'.lil llio I ul'"i"l ss iI. il.il
"
I Ilin.-l.: U.il.t.' :i'. I I. lOli:. I.Mi I. XI l > s I l I.. I Illll I I: IIISTUAM II.a"ll !l !I ? ttl.lill I 11..1.I, lilt .Ii'I Inn -It. ..,., In- ..I..in' limit ili'i'i..II.* ?

I ,1 i 1 1. ...i t" 1 I II. -.lax \. """'. .d lb. ir II ilin To"bcxcco, John Dunn i iI' II'I I;"filll "U'illi.' .,. .'liil 11,0, ...I'l .: ":.; llio) miIonin. ill lor dint., l lI 1.:
'HitI'itin,.,r- llu'illii.! ,) Proprietor 111' i 1..h..II. |11 Hill IH I XXIIall1 .1..1 III)
I ,
BOILERSHI ,
..1 Iin
1II 1 11.1.1'1 1 -. \1..1 r.Uui I It- If.', "il /lili.I Ii $) iii-tor "111"11. 1. .lli'inl.l"
I ti. i it I l.'i: nn-'li ( ill 1.11! ( I tin-, ,niyl.l' 11- l.r-l, I.s.iI.l I sIll' : ..I.mini /
.1. .'"". r. 'I'\1:.-. ,... I. i i i |I"-rf .iiniii" t j.II.I'IIj1 on' ,"ih'. 'lakn, I tin*
anI
I ) "
Hi \\-ivjn .I I l (
I roIm
-,.- I i.i. 11.l i nl vt. .l&iI. :SI 14.15.1 "', ,. ( I on," KillI I 1.. nn- J /1.1.' int. .1 IlIsIi. 'Uni'l, (Illk'liki1 I ,1 1..1
l ,
Oigoo. 1 I i.i i IIl.v f.II. \ tin (uI In ,, "lll\ "
1111.1.1.I., Irfiail .\I i.lll.MI. j jIU'tll.ir I I".0" ." \ I I.ia.i. ,, I.. II.l i ') t"l 11.11. I Ii I n I llio iimiii-t.
.. l -I l t. I II I If M I I I I in M.' .
1 lll.liy ....*.till.. Ill.-t U .tlll< ..' t--x: I'11 .1 I 11111 I I I: I It.!li.-: | I tit'M lti\.f''. \\ III ft .. .., .1.1.111., Vt 'lln' 1111'1".1 al.II. '..1.1.,1| 1 i "|1'.1 vim'iiinHi.| .iliknix fie n.11.'
: I I l S i M .ff..i S. ,. .,. llio riialtrttd ... il nil-ll li.ito, I .
tun .5I ills| )
III ''.i.' "iii"ink I 11101II \ I I-'S. i: I.. < r I I. .1'I |I' i nioio no I Mian n i- 111 lii-i'ii. \1.1 '
.
I
.,. ,II ni 5 ll I... i "I'tt'iw I .1'! ft TANKS SALT PANS &c. 555 Ml." 5 5. r-i II. I |itrn U, I ,tt' I'.HI I. 1 ,1"1 "iMit' ?
"i rs.I
< l I.irx I'M 5.: ifi a" iir r n u t fun .
\\IM.-: ) I : : 1 5 illiiI I ,Ii. ,.1"1. ,
s.I.ji 1..1'"i.;
I I ii il 'hi ri ft ilt i j/nr. on Ii ,1.,1. \ -i u "
1'1'
\ ir t 1.1. 111. .II'
...1..1..11."N I i.tli.tii ,... I. h'>. r I ix t..i. .. ui it.. I'I.i -I i>tun... I I I ,, xii. i .i.i.i" t iS.1C4jJ4b :. 'r: I,",ii,:.IMM. .ii< tin-II, \'.., .,!: ".1.!II I II I: ;;.: lllt.llM iit-rt--i: > M* S S''i'. I 'li.-ill 'Itiiv: .In ,..".,1 hi.:a iloi im ,1 ,".'.'"" ,IIIll" [IH fill, Illvlil. \ nil ITIlli'lll- .\ 11. il.il ,'11.". imt only n:ain-i' Ii nil"r I : _ _

,. I. i X.-- i .11 ii i N... I II Ili.l -- -4'I -- .. !jlliul'n I i'l.-iln., I .-.Ini, ilH> anI, Iii 1 l"-r," .al.I.:i .b"", ili-ittln" I'i'i'i-" In 'ni. i inli'" 5.1'IISIIIIIISIl' "'. (," .I..1 >II
I I. '....' 1 M I ..1! .. ,h l"IV. .'.. "I.. ll" ) | | : .j I I jnai'liro' : IS i.iI.I linint a *< .. ml .
I 110 ., (1'11'' I KM \ NAVER'S '; In,* .I.I l I .iinl! r, Ii ,,101'! I h'tti". }I. ""u i..it. '' Itppaip(1 I lloliiic.s' Liiiiini'iil i i t tI I I it, lUll !llio ,\i'i,110..11.,1| 1.1.llml'' "I"Is. ovniiin;; )''" |1'.1 Miry' ninl, nn-.. |*ot 4in- .isI-|-
M o ii i 14 i ; >I ll Ii ISIS..1 I C'lMlt'* 55 I'll i \. \\ 'II 'Il-i.I I l'i. I 1 "I 1 |,:"ii.l tnn 41 1 ; ; ouiit ton gis. n'
: J inl.i
.
I i I :5::!: -Is, ;: ti: It .i.iI.: tli.;: Mil. ''. -.1 :HIM: :,":..: _. 1.11'1' I I \1.5 \11.: ","IIiil1"'I'r.' ( .\ ljl Iliu l"i I SIlly !I.! < "'1"11"1.1: | nili.-I*, 'ami, |1.1' | 'IH. I 'I! .'"

(F i*' ll't''' II' II III* III.' .1..10" l- i .| i Ii II "I I ...11.11'I | | \ |ISI.I.. I'onV I. ..1"/1" | | t. .. .1111.1.| | ; lint,', IM lii-l'oro; no intillirMiliXU : 'ill 'il.niil ("". I."iiln I.." ::1151| tilingU : "
BOILER t I" S"/* ll! .1-. 111.III. !_'..SIs III.j I II ..,. ."il ,... i" i 5. .mil frit, "< tvain.I'd, l.x ISIs," ,. S isiiI 1I11 ":sts4y till.
i V .HIM It -(it .* j'I JI..II; : 1..I :: : : .I''ol : : ) liomll. all i.ian know .liott ,
\\: "fitr! h-IM .('. ( Li 1 ; FRANCIS' HASH ; .1., .) 11".1' nil tin ttildni i,' 5- 1..h..I..I'| u.s.i, |r-t t nn _hi.il.lS ,' | \ ) .1

-\S | .-- ... i "ithl, iiith *>" ,h.iii',lit.JPA IMOIIiER.q "IUltO ) Iio4 l dilttvrii 'int. .1".1.1",1.ha I,.I.. \,'xxali'lt." 111"L IM .111.1.1, | | | ?" j ,'I.t I.I..X I"'" .,,.H vll.l.. "15.11 I I..."i' '

\. l. l .,.Ii..l.l.I .45.L-I..f' ,. 1'it iiil I'tulil xxtirkb ."
"
Sarsaparilla -1(1'" ', al.( mi.ut "i. ii 'I. I IIt. iii" .' I" .i.| .I d.,. I ,eu,". I..<. .,"i.r" lIp,,.H' ,"I-Ill.1 I ..,.h' 1".lill inotion-' An 'IHIIII "I'i'lli'i'll, .) j j1.1 Il)

i ; l In h t, ;,,1..1"0 t "i. "c' i i .I.I Merciumi. I 'Ili1Ot. I i t Nl., .,11 t. ; ll.I II :,!i.t ,1 I: 't. I.I. ,_ ,,1' M, ntidl; IUV" |.!.-.|-,1 Ilini, wlii-ii \ I you. "' |nnv I "I I ili.l. _ _
+ JtIsri..ial I... Nr>irnifiti, ItS.. usual Sheet IronCrks. "i.I ( 0 ,11. I .I l ,1, U,. > < .I ..,1.;..:. : "" r 1.1..1 1 1"1 "V $ I
nu 4...I. (. .. .1 ltal.tllt>. ".""h. .. l i..,5 I 'us: Ml M -11111: I |.l.. illoiiI' I \I' >l:illlnl I lit I Ilii-i d.1; lln,11411. -;"J.I'I I Ili.niM I I tiki' .In ..1.1, | it ""'..:'',' 1"1. li-jlil UHI) lltlrrilnl' llt'l'i- 'I.I >

tt r.1.! .. -in- 1 I \ i II ui .ii."i ti ; i i ., 'I-I| J--t I1 ,1 '.I N (fin, ll II"I t- \ .5 "I'I .1 I! .IIIIIIIII.IL! I'.r..xxi II.) of I IVynr'.s) (Oiiitniciit) t t :, 'I Iii< linn ii | mnlni'im ,\ xvlili I nit iitvu li-in-| tnn'in..|.. mi. i lk"1 411 II,I till I id'i'liln I in \". \ :t '-""".
.', ..nu(i'..'. ..... ., ,I. ..1 'I' ".1' I- J..l\ 1'1.1.0.111.i..I".1 I. 1..1'1. uono Lit; I"liliiri'" in .Issclitsts-r: : iil S> >.
it urixi'iit. "' ,. I I linl.I nf I lln I 'linn.II.', HliI I Ilii-n I '
| vim
..,. tjT! .,.l ..iw.1.1- Ir "" ti. t 'I" I i ''IU.,1 in.-, :1.,1'II. *
,04 f. .. .l. u. ,4.4. s.is4 r.. l d I'. .i' : .i.5* I t'i'.I I. ...., i, nu.' r I.:i I 1.1-it., i."h"! I is.. ,. ; with n |1"'llnl'I uni-irilitt. >iiiiu
U".III...... J. H. PORTER "I..e| > r> I rOl .r, < 1"1.1.: ; .jl.x.i) .5 ,ru.. : *;: I n. ..,.'i.l. l :.5 I ,. ll :. :: .I a- I.1..1..111..1.,: $ -. I Il I-ti'iin-il i-r, "hl 1:It 1 III., i tin- nl'i.i- ill I l/ixvi I 1 I iN'ii int. l.u..I.t, I..il'! .
.
.. ,
5.55lz5..S" .1.1
I..." f 4 \"'iifi i .'.I.I ) ,1 i 1 I4f.lii. I" nil j'lli, t, I ii. .. ,,r,ll',: .i.:: An l |Iltc Ii...' \ inll.. .... I i ili.inii.nnii' 'tnx I if,'. I It'll rot loii '" ilntvn 'ni I II. '
fc4AMU I *Ali-V* Mill i.t 1 v ..qil "Sat. 'r"1 I 1"1111 I"I ... .r" wi.I ".I! '" 1' .
J-t I.".. 1.i .1. 'it.' ( J ,." -in, ,, i .i'I', u'i.u |I" iH'Mril.r-. .51.. 55 ui.i) i iMi I..> l,1, I l1,4- ISISSIS ... it h".1 vomll.I.. liinii'-'tt! IsIs 1 I ii-i.| ali I ,I i
|* it P.p J .., : 01.11 t loill"i in.nkrl vliaihikx ,I
t ? .11 .1"I I ,. S : sits 10
.
Giber I l -
oi.liuatiurf" "iu--( ". I."i! 41 U A i .1.1 .t. i itt S i II .its. -..,. i si l I*. -I.'t.: ".1), inn. | .l t I vii..nl innI I knt4 *| Inii'T'llr., .. I II"IV .i-'i anil nvi'l. nnlil' I ".1.1,1.. il' uilli.nl I .
o
14 tuiihl') ***...ulrulftl .lriMt if *nr 31 ::1: ,:!I'Iiti---' .I..I'| I., ,"I.| -.I. ,,,. .5 I Ii .' I an Iiniii .i/" I yif 'tnt "li-i.l.lci-- ti -d. t tMIUI r'
i nli.i tnnr h.I.
..rilt4 .itl I i,,llr 1.1..4 |.urlf) luic r.Mtt.. U nli mi .'I I"..L. .ix'cI't| :uii inakfl 1:.i,.iiidf ) <14J55.5,5 I mo a 1",11I,1' Vim..n ."
t|.HhlUt.. lil* I.Mitil* tif ...*..BUM* ..01 '-1 Ac. B3aiu nOMMERCE. ISIS sI.4, ,I V. I.I"I .I IHCI.I : ..ui : \ HI.; 'ii. mi ." : 1. 1 I ii is.|Iiiisats.I| : mnl I .',ml I.. j. il I 'Inri'fl .|js i.i i i.lh' iniiii'l.. /Iiiil .1.,. ilnl ; .5 "
i. nil! 'i i .
-.lS. .If ,11'] > < ilil .Inllarful llii suit.
., .in. i i.N .
lIMo aI. ., i..ot .01.!i ltt .at..1 1 |U I I -,1 ii.il' itr .
.
Ir SMI St si4'*- iioviii4r'. tvorlkin I |1" |-n nix Si SI ri h..I. I. .....swIe.iI W.IIo.t !w..U..I .. \1011.1; :. .\ \. IIAMMIM' Iv-. ,\\0,1.1.1.I .l'.t'-. .5! .1 "i< .ill I ,0., I .i' I I.,.111 I,. B11ADJ1ELD I. itiliiinitHi > '' j "I I mil I l.i'l. .1.( I il. I II'I yon liko I. I-
tin* d'ltii I l'i "Ift oiiitiiiiiiil 1 I
HIItnri$ .1 "llnulylit
ly- \1. i ilif
,, .
Irf U -I I I I.il I. \ ,Ill l it ii.l'
| I I. > laki'4 s f.iiir iliillur oftr& 1'.1 I
.:...... ... I II... "t,- 11.,1,. .,.I! *.hi**.t Iron \.rkkm .r .II! TAI.T.M'I 'IS-. ThNl- Il'I. \1 % '' 4 I :,'.I. .Sti-uiuir hull' I Ivuil nil this fur** I 1''l, H Ic'ii tnn, ui I uIgu.seIur. ) 114 '...1'i ,. | SII }. U! \I ., t<. .nlir. It ,.tl | AtU' *B M *Ull i-A i i. In uUM.i-uunil 1'.1 |I' tt I I''
1 )
I II.AI.or' ; AM. \A1I j IIIX
55.1 <> Marmot Umk tuJtf .. t 111. 1. al.1t "
lil-li I L.VdHi |. iko ll unit
... Ul" 4ttrli uiTt \ ,1. I \XI ," t I. 'tt tt lIar to (til I'liiJ'l''
1 lU Il I ) lili 1111. | I -.1 .1 -I I' .1'0 I I'I II. l ISa., -I tunI I 4111 I llll'll I ) Uty
15. nf} T in*,.y )..f$ U it V "*" a'. |U.v 1-4. U'.vJ. '.lyJ. : \ Ml I III" oi.lil"II) >.. Ilist daiinlu of w""II..1 ; ,1.:1..1-' h i '
liuibftii. I... U. r.,ti j, ''.'. t\H l'. .HI* IN I IOOttOlX 1"Jfi'n'.1 11:1.\I'.I."II.!: I I 1.1."I.l| J..1.1,1' J.\ ( I II!, .1 .ll, ..1..1' U 5 I..I I -I Ml I I.:. ..1 I '" inx' iii-triiMM-ttl, ulidiMittlt$ I xvu. not h.n'il"> iln-iin I I 1.1.1'I ttu. intuiir il'it tvs .1":1, in il.u s-Duuls I'l'otii( u
"
..... i I.'H: ( ,4V u ir liilU.
i'ILtr1 '4'.1'.11\1. lUuk "t l.h. 1r 1- -. \\.111.\1.I \\ k. Ib' % LIsIIglI-i: : 1.: I..si'Ijjig It Ml! ldi. llniH, a. if nllii' 4' 1i., ; an.I. I lin.l '.I. lln-ii'. > | K4-
|
.1t..IIo4OI.IoI..f.._ .UlM ut! b*)|'. 1..1. \*...4ii i-n .. : : IDVTCli.X NEW YORK OBSERVER J''"' ,i-l 1. I* .. .I... > ,i.CiIJLS. U. .In .'.nn i"I.ilI..I".I. mot- lai.l.ltv.1uiul It"I""I'' tWiiiin I vi i SI, i Ii4.-'l lit -rfiiii**I.liiiil'li. .'.-I I'll nuvi'rilo, ,hIst--,: uetcr !"
..*., it.ub tf au> ,.,.f. ut.ii. I l k A \ 1 1 J. POLLOCK & CO. VlM-ll, il-l' rli.. 6ir fOIl In 'ai I .
*.. Afci., l IA. I. tl .* IW .I I 'i.i II, ....tljb < llII .. i;-,, ., i I. -t MirfLr I''..' -ijiul' .I IIULi I.s.MI.! 1,1, ,:. I shish' 11111 kiiuvv xx lilt. it Will .
.. .. ; ibatt.>4 .II."r..I.. r ilia, hoilie. tl.ru
iiJrttjmuML n 111411, *
1 ... fli. 11..s ( I I" i I' .' I" in r \ i 1' \I.i. II I hic ,.. tint il ss ***' IM liiii'l. tin*, il'l U..IMMXMfUliI |
.Ill! Uw tll rUbi4l III Jl \ rt III. .
Ii ub "l ii tun" i Htm ( l P I I ,1 ..1 I .I i r. I I' I I.I I., HOPF .j..r.1 I "W1 liU I linif lonit. nml I uul inak all iliiouru .
ui.s. uaiit.'t ttv,,uf*lert) -urli I n >Ut*r.n II. i TiMiUlUitf i .1"i "- XI.' !.. .! liii'S: I I .'HI-, I I., Hi' I Hi. I ,. "1 1i nut at llu-' rush i., I'Xt-ry .1 $ "4VI-luf 'Iilll; ))4>U. lint ) uil xti'ir '
U ( I .
U .. ,. ,. ,
.1 I IitMW i I
riU-r. "( flitUd "II. i ,I-\l.\H.\ 11:1: .M. i -'J A hill U'jl lUo'lt. miMI WU I .sIs..I l I III. lull.III-I
i.Us.t.Iba.I l lUiU a- i i MI ". l. .. I. .11. ran un- I Ml illIt ,
IK* ttMt* H STAPLE AND FANCY i" ti'i IhT"I"1 I. iii i' uii'l'uiui: In inI.H
,1 i;
tt I HL, .ittci&t i- '. Ull'I I >lyU4l' | lll I ss ,.1.I -I I'llllU' I ll<. .
Ttxlt tt.t l-iltlje > : i i u- ili I tot ili.i..l' l. .l IUI8I'nllii -
| .
ill; ,.Ii. .I.IIIA> 1 .'. Iis.s., I I' X ., r I t, PracticalVatchUakm | < ttfr. j Ifuxiii:I, I | Is., I 11(.. l Io ul4ig l/nk I i" .

I .. .. ...10 15' "" ,"s.a .. DRY GOODS I ," I II I.> I i .] i ii I I'll' k I' t: iII my (.... ,\.1 MaW I touM., |.ni'itiUui Ill.?r5 ) ni Int'l, I lan lil Wt., in', .. tli.i- I.,', -h..1. % ."
.
I.I. ; ,
. i ,. ll I an./lhi Iliinkinu lUjl l Kim* t"
,'..I t a : i ii. 5cc s4.I I tfaI"' -injfL.ttU I J4.1.. lri'l,I
.I&U alit- ..J I iI..b, I.' I "I'1 I" : : I I'--' ...s TI ,.: I IM I ". \ HJE'NELEI .
k.trlgtSar&d.Cet I I L. I ,: ', ,, .|M'I" "",. lint 1 ".',, Ill. .1 xnii ..',. tvlii'H ) .ili'l n" I'uiiw*. I I
AU lI'. .,..... .. ",01 S.. 5. s ., I 1 1' I 'I! I I it I ,1i Wi11.1 I lli Hull (1.. 1 lutltr.A ( .

I n.t.u.Ifs. ,.1a-iI..S.,.... 105 t...' .M. ..'w.. :.X >'I'US, I' i i. i \ .is.: ,, :1 fuilcil, lui....I'll Ihn i'i.-; .\;; .'in lilt !"-il il I Itul 1'1e.k, si* il it s.5.l.--. .- .......,...._-...
.
Its. )' ..a..1 Ui.LI. skr.a1, ., 1.1 ,i.. .1 I i. i S. JSJL i I''.. k I.l It...lliui .\... al.1 Ilii. tiiui ,1.' 'lnH.V | I II Jsi .1 niiia I.. Intt-li HID lit its ,

,1.".... a. 1."'..rll! \ rIAc ,,. ,\". '.-.: lIb.hI. v. 6 ( ... ( .. BAlIKOF I ,,1. '", J I., .4- M..t.UftK. I'!.1.l. 1- .',.',I 4.-;:; i I mill'nl Sine l ), 11'1.ill S 1'1 .1111 "I .".; Nln..iil.. U'itU" ""I I t.I..ul. 111.., .unit..1.,1 I .luu>l lthat 11 I .lourol"nuni I II,|>' Ui tillukins>' -.5. xjrU''H' tli""I'| to'tbui'lu il.>; ..."!.-

', ......u. .! bS1O'M 55.54illI ..n ,S.i ..5. ..5. .1 .15;.i r- i i -ijiMI': '-. .rflI14I4.llqt 111,.f $IflI', I "I t Is-5' I iwus-. 'llu'1 I .vim "ouuti > 11..1.. run isil I tin' i..i-i.'i- uiul I'lit-tl Ilit) tall .n,
*.'.. t." /.. t. I nl. Iliv iltal- wliHn titU'tl& ttitli MJ I llutl n 'l.eai I
1lI5 tU .1./ this I." -. I .
.. ...S1..l.5.. ... ...,... \I"II.\. Iii. ..1. 'J Is'5US$ ivai .01. A Livci .
.. lJlS.'u.t r..pSboR.d1 .. I--- .r .. Nwspspir tJA'JI'\ "vr, ttrrtr ..11. 4i..4. .J, uiwl 1ij'I )11"'" 1. I (.I.I. I"f ttUlll"! .i ir. ; win. -it HM otvwr, 4 ,i-rwaii. taunt 411.1!
5555.555.55.54 S&8 I
', ii k f
d I.
.' PENSACOLA ..n 55 11451t-5..54 145V51 5-5.5! .4i litur I if.i'l iJtlW.lt XtMl 1.4.1 r.a44ssjis-&
.J i u . .. ll-n-ui |l44'l lUiuH I' 4. .
1.11. 4I ...1.1" ., .r : 114. HI ftifl |" ,i''. '. ,, ak.'l.lii.. .! .1.4i; W-k- > .nr"Hiiltilu't
1.. u.... u.5.-3..II..f.. ." .'4I,455k, i., !. .. .j WATCHES, JEWELRY .. I.Ii.! .. if 11 U).*llnU !*.! ., ,: tvluni '1,1'I, I iull: Ui .
.1.. IS.pUakEI1 I lI-S-c. I t I bit.'tutlnt |i 41 (or*; in
us. \Vatt-r Stil t \ II I Itt .
:) Soiitli |51-IS l .11 .Ill I I. nml I "I| L.-re, Mj--ii-, | $ nl '
.t 15 I .I"'N'| ilLs.I .1..1.1. "
"ill.
I.sti 1.111
IT x .- I I ..-.Ss..S.-! !.--t.-. is 4.1.1.1.( I \ s I.8.V I. | 1041' ttitl I..- "1.1) ,
$: Z:51tt3.: :-;. It.- |I" > J.5.5.4: \ ..... J-.f /. ..! ..J ,. '' ts-.ai. 1\' aiuus-ii. I alf l l lld I il. _ _ _ i .
il;
.
: ; "MX I 1111 I f".I. lt' tl'! '
J. C. Ayer & Co. lo.tll. Mass. .., ,.,-, il l. t- ., .-, a 11 Itljr. "" ...-l I ;' 'CM* ) IIIw
Dr. I. ... b. '. nan and 11 Streets ill ri-s...- lk 1"1D ..I t."'i' .r ,,,,.. .f'!' "I* ..* .* I MI' r. 'I.,, .I.. 1 fj "VA- f 1 13 U %5IS; .1.I.1..ol r. "."' rt-iu--4 .1 5 < )l.nmn| .uriul.-.f-in-llluy"| U $IUU4ui .110..', lilt* > "HHo I'll M ynuiilo. .
lW b) I 1.tl. Bet ,, .....,. .. '. 'swt I x I I. ,. "fl"_'I'| .. *, u.i.iu' j. "'1"|.l hiM 45 1> .. bl -+ 4 ,jI.I ; I IJ. .
I.A.; 'U-
hne Coat r ttU l l |l. li JM* i i lit I .] ". I .. 'P. r. I In t r I.1 i. 5 l.. ( ---.I, | tIllllv .. I ut'4.rrii-nll I) I I'ILi.-.L. I ItflUuiu'Jlll4lllt ,, .' s n.u Inn lit mnl !I.)- .us. ilull tjk,

.. .. '" ,. 1 I.- I.I .,!.. ..s..I.a, .Irj, .'lit l 1. Il. > . I ..., ... l Ir .. I, .'' | I :. .1 i In 4 nil .sue i I'll. "1!* 1 I 1 -*.. 4hiI \J.| bUS 4. I., .. .1 ilMI, tll4llil ..tvtliii I li'.l.l I I I >*f'inn* I I .1 SIll'-| c.I.1 I ili'i4* IMIUI',
I I. I I |i.s., I .1! s-. d. | ,. I ll i-I 1 I I .,
: XZ/E: ALA ? ".5 i.: .1.1| 5 i 5- I LI' 1 ?" III 111 ll 'J lilt l i.i.ll ,. ..
I: LI -- t i l'rk H- .. I a5 Si' umiiiuu IHlliiuL* .-" iwliii'1 i 5. II.- IsisI'I II "",. liiiili-! -Il.. ill uul
M I III-- .
4" !I. ,1 .
ll| ii I I. .
Illl
Mi4* (1..1! I |M llli. *.tn |.., hi. u.s.a. 'I4IIK.I. l I. I"i Hi'0'.


1"c ,,- ..-.. .
-- -. ___ 5. : -
1
.p
:
-
'4 .z;
LL _- _.- 7

3iv1I L'r -
-nI


_
-- - .. _ --- --
- --
I't -
..
-
'" * >- ----l
:." i ( n 5sd.5.544 W to .:v* ** V*: vff vc7P': HOLIDAY - 5-- l -- "T7" /
r_ ._, ,/ - _
\ .' I' I it-- I .._ .. .

-. ,- ?i WM'M: ?" > i J It l f: v.I., !': \ -. .. M .. T. i Ij, n( : .! Itt \ : HIin* !'ir-. % >_ 'It!-n.i-v:

.., .. '
'
u ri -
,1 t _

.' f'fI l nff.t .
'i'< 4 f-.-i mr.-: ,. WILLIAMS\ TOYSS -
I nnnnnmontlli
t i-- v m pun: i nIl' : 'TJ AnU -
V." T f-I rrr: OL-"S i
ft "
.\ _
V U % .. _. .4.J .- ,

,. .' : -tS .
.. -. MV .| ,.- I: l"J I. f I I.- '11''I'l.l' I 4M'-"

f .* t S .j5 ,..I I .t ,." ..f t1..S !. .. . ., .. I I .. -t ''' '' I '_ .l.sss.IJan51.Josi ., JEWELER t

.. .' IA.. I. A I-'O.X 'I U I-'. I-.T.; J

f.. Morrissri.MVA.V. 1
d ;
4 \ ft 4
'_' ,' "I I ''' '. '' SSS ..e.4aS": .
: = =
.- I' If tl..r,1o'1 ; : ., '.f'\t'd' i : M 1 .1.. .._ .' ... .,.1 ... .... \ .r. .,...:. ',
I ,. ,.,.il,,, ..1 4.1 i.,.. i ,I : t-t.---------- ."...11'I ", \ S I
-----------_ I r
!tt- : r I'"
\ 1 -5\ !. v M |. IK1-I!I" S
: S .- "' ." :'" ,," S.-. ? NeDpy Goods Store j
; : :..: ; .. ,; v : .
a. S '..
,
I .
-
',' V i .. -i
. 1 : 'l* *.* Wft f .. : : .
.
I ot. .r 11,0 ,', .to I .: -
.. :: .' : ., ... j .. ,, PEHS1COLA . c LOQII" .
r. .H.t. II. I
: 'lOt : ,
t .. .i ,.,# : f.--------- ;)1.of I"" SHIEL AGAR G NERIIIULIIIAY

I : .. .. ',' '" ,'., .12..4. .,.,.. ...... .1.,., .J".. ,' I I.. .. --_.a a-.S,--5a.e'.55.'-----S -. .! "-- -

.
'' .. ... ? k':' '- ,,, -" I. '.' .. '" .

"... f f., !. "' .' i V.". i.e *:#*,*>-, -i"t .' .. .. ." ; .r-- \. .. .. .n a14: '.r. -! I IV.-, II'I Y"i; t a Cuiijmg Cor Koinca- :inJ Pa'-fit' : StreeU! Pi-nsnrii.i Fm' : 5.

tJ"I ,. ... !lt. at I .,.. f JfraH4 '. 'vl 'ft .- I ..... .1 .-. .- i r..i- 55554..'. I. : a ,sl Is JI'I IIl1.l.lt. ; '
I lj \
i -
I.. .. *.> ?: "tC *-t.:er i f' ."fra ,,' ,. ,. -.. ." "
i
.. 0 . '---r ,J .t .>...t <- ..r4. .,.'1. "* ,..1 "- |It |I' 1ft.

n. \s .... ... It C ;i. ,t..' -t,', ..,,, Jat. rlli'j.ii'oii- ATTIRE DRY GOODS, NOTIONS: SHOES, ETC. I

":: : :t :. =-= ,r. j.1 ) attnh.i.tS-lU! a',.J' Ittt. .. t at.1\ . .
C=:1. :" ::" ...: ; .u s. s- c 5 I S .1 I I' : '. I'I
.t. .- ,.f tot": .._ ci.... andl. .rwii- ... .. '! ."5 '! r C....e"'l 5a ... ...
..
rail.1 4 '' a 1 j--' --- .
't' ....t..i.. .. .. ... -.... Fine f' I ,
I: :1re I rr-te, 'ut tt. b.t In: 01ML I : : Jewelry :
'" 1I".t .''' \." ..It... 'L ik 1--":, .Irtj. "fljj'S'J' "' s '" .. .
ttev-ls.4ins4 .. I. .1 :
: str. A Mtjr4t f li" i fall hixmifiiyr-t( ttr -"*..j,' .o ..1. i I.r Hlllltl'tt. ,I.t.t I 'U.IC :-Jll: S -- --

!t1 a,". .ts4'l.: Iw i*; It ity thai I .1>,..* it .* *. *t: ,sit.. .1 l '., ; .. \ s.< ,, n. ., ..: r S. 1 .' 'I' ,I' .

Tur urr fin*.* .l.h"1't.i .' ""L' 1ft ,t.C :,ii>lf, *rri""<*i >.'i..t. a' far 4t .I lioj'lf t ..Ile' .. wa-I tIt-r .,. I ;,,:.. . .5 : I Ils MlKM I' .... .. f fl&. .* "" VT C." ..

..* p air* .><"' .j i 'i i;.>" ;: ,,442.Wf 5- 1 ",t |...iii>i{ the! Mrli ht.l'lrr, ,,(t j frrt> .t I.. I1II4,414a: ..i.'i ,: i \ '. EUROPEAN: HOTEL ot ...h.11" .

; 'c-, '. *!. } u.nti. !* '. .t ?1- "iI"'M : : I MA AIIIJOTICRANOCNGUEHOPEaA .
; tII.
Mt toer.U; ,: evptlstiste* -c-mt. u\ll! .be. It..* .,f Mr_ < ..iU M.-.j ,. r. ", .tt.'teizst 1 1.I

,* #t..i t1." C It! U..I.' .av I t' i. f*- ...,:" i.J, to Iitta< #.iUp1&. *.n alow* In1 Miiafii l < : .' I IX't
I "r
'I') < / \JI.
COMPANY! .
.1.1' ,' 5:!; \ .I.Fl" I/U. .
awl .
.
r"r t.. hi qr. h4t1 t *" *: 'ivtk.' elr.ntb ,.r ..J.i..h If..r. ,_, '
t "
; init "maLI lll ,,y. ; ..//1 ..its.i.: o eta.--s i. "''f.'.' ,
11--rn ",.. ."" kThA a'.1"". i iI it '" :..1 I !rr' )I.nl'" of till <.it! fnrnilK!>S St $" .. r- >I. -t, ..1 '.t 1 IJ"-. -.- J {1
11w 'tl/I..I/ ni"o.//
tzt-t. : :
.j l f : "I .. 1,1
..-:>, .. ""It 10;". ,.,. i.r.v : !h. !1.1"; "u. *istl| rktllitujr wf 'lMHH)I ", i. i if I' .lI. 5sCK It" -: -- - -- B" HFiU 1
qtlIfy, ">r | ," 'I"h' t (r, : I, .. II \ S ,lI S. 'r._ 1' : w __ '__ _. ., J M-U'' *
,.l!t. hI. .",1( tljp tilctrx-iil in*.I* tlttiIJI l.s 1< \ V5i': ,.." K5l' 11
.
,!h" !''I<."II. 4 ,..n..I.. .t' ., r.-"" . *Iifi .. ."I"'it",;",. 11..'_ i ... 1--i f r.iwtt| ",. I > I.I 'lU.t.f-4M It.MfMtl ... .t.\ ,itu.ass t -. ,
.. .
h. ; .. fl.kHttf. dh .. .
'lit. r rtrc1r-.-.'!!" "" '>J ,iI I.- ,il'. I(3! Irtah.i ::' 110:0: If. :e ; t f i., ..' .if.... :r I. t.l.r.t4s ... .11:1'. II' '\ 'l'-l, I H i >' Ii I'r I
'If' I'..v. ;. .*'...;'nt'l. fri*. '1 l.,.rv i i..S l >.. i ilIS .I".1 Palafox Stre
J,1.. v,'. '''I! :afcrt *'. ,1" "' n.I; : I :t5h; )It : ; .. .
%' ; >' Sin. linw. liszt; fit ..... / J-esW -_-i-. C- l.CIl _-Z .. ,
"'
.
J"I"'III[ I j.V.
.t. ..... ,\ "1 I'..'"" !.. .' '. '. .I! "A 1 I" ',! r.d-jjlo/{ : u -, .:'t ,.1""t : I '1 ,.- )f"j." .II\JI\. 4.. -

.. .. ; ..., if t |'r' 5. nl > ;iI, ..flI( ik! M>|.".tI.|; | > ai I tf.k-!: b ,.." I', "ui I i I I. 's I X I II : I 1.F5s II I I-. Opposite PUtlLlC
a .i,'E' !> kid < :" y q. >' '' S 'M.l. ti: ft! t i..s- SdUAfii"
wuU .I.
-ji; > < ta'.t; IB nfii !I. *)iijr; <... .. H Seasnit &-.i I::' '-I I' .i \ ki't iiii.iith, '
." "fter' r<'1'.1",1 "ih.s.I. .J.. I:' r''4 *S al1.1 t.. ..I.. ... t1l" ett.J ; ,. ', f ", :. ". .. ,, 11 !Ii.. Jiolhlay J
.
,.. |I" in t U ;i.I..1 l ....11&' ....t Bj..* ... ...... I. : \\ 'I.t I M 211. "
II. H.I "j l ui.i
",,1.1: II ..,jh nil l I I...t't antI finmtl "n ,._u. ItS I't
:. .1 In.tlJ; { &3h1 .. ',U > "n,;, ."f f-qIttt!! ftnl' JH-IKT. 1m''l l'l t I whsn' ..i.1 J'H..j.t tISC !tsl- : '" S 5 IS Ml 5 'r! \LlIH'! I, I 'i..t..i..l, 8t1 -

,J4'I, "il l"Hiriiirjtthat) ;| ; th* mumm 'l l lh" 1',11..1 l ''(jtttrj r.t'C.; to '. tI '. ,,, .. t '-1 f.-s '.i..r., .... '. .

Tu' .1.ir." 1I".t.t.1,1" I ', /i ,." !h., f.fr, ...l, t. Itt ,.- ;il t .1.! ..-. the IB'Mt fouil I aitis ib' <..,lItl....- :,r tiii/ x' ".., i.rflji"-, 2 .i--.. I : ." -.t sI, I5. ..5 \ -. & (G s' S Sh.

,,_, .,h I';':";.' $$1' ....r". '" 3 is .t.. ...nse u.n .1...... Ility ra4t, I"illil II... nllbl ..",j ,tr. ,I. qr ...,.1.1I ;'Cliillll' IIr .\' : $ -- Lldies nieme

... a"I..t u.I.1 *1.rJ.t: I'" Dt'J .. ,.. f.r 1/i'k.1/; 'n.p', ''''. 'fl.e} ..It, his Ifh rilroo.t 1ItuItalIlts 411 .t4Zs ja I ; ,I : WATCH ES II' -. I t: I i H H'I \ I t E I I 11 : i \U 1: ,.

,,,.,.;-. V.r j .1.... I;",.. 1"H' .1.! "",i. >*.''' ....1| ,IH lr "hail .i iinv II.. ..,. au)>, ''a'.... (.,'(.11..1. ali.1 l 4i: s .10.! ;"Iit'll '::0''"I \.\ ,. .'e"< ". ,. i I in 'lot" n N ): I.. I : !.' .

\ .-at.6, alnlli-m.'II' ;s ..., Io ,If rtkt ,'. i j..... ., ril'| wi...n Iberc W.. ....I ft. '. '. f.nT..: .
l ,ts.l.l l I I.* t f<*H *'t :.i<" .utli< I..n."
y.." want i,, f .,'iinli"o; a. tts ''" rS < '., tuuiwt' : in U..' Trip*."r> t.. Steel i ii, ,air I Consulting Physician. Brick and
1.1 l.otsse.ta J I ; Brick Wori
tll ;
; l'ro..lllilll 4I. .
I.t. ,.. !tl..: .. ansi I I 8 Is. ItttE"_
las 314 'Ui Ibl' ,I'. ........:. 1"1:' 1.r'r 1\ : uli .1t..trl.1 I Iw i-et.u4151e4( t or none. TJ) K .alr, a. otlwr |>uiji! b..1o! be !I.isl4tsg! "I.I H. t. .11.. -,.I Its.IL"tsnti 1'I'riit.: .1'- J. .

.-p ,. .,..1.. 110" IIhh ( ''vsEsrki ....>I. "-.ir ..ffi.til. Imp IK riifht lo |park anli. >I I..... I'nitftl; >iaf,... a.1, ( iif.ii"' tinf (tk.I I : GOLD :";,. : SIL.12 'T I l-
....... \\ 1111 I 1:111I.: i" .' S S S"I
H'in. .111 S (let 1 1-; will *...1 .)b< -I 5-
rifclito of ;s. tiial 'et-i-if. B.'* .n *uci'f'l \Ao; I' I .\ 'I.-. Kr.KfiM' 'I'lll. I M'l.USH.Vt:' : u .
I tI tt : T".
.
*t' ..,'>a tut ,. anii .........1of ,ikf. I IIw, ,IH v ml! "..I. I"'" atntiig lhlIeltgrS. ( .ixl<." Thi; \ .'rlli,- "h"l.! .it.j.! -. : I : IIII'a..t'I'( Lalittl u.d G.ttait K"r i li-> ILI c (. I >t tI I.t.--.5. ..i t TII l .I.-I .

"' ... .stts'ra4sU. anil lit the ( ''..iinniiU--( :.- on $I''tl.Il1.451: !! -' Fire Brick. : : ,. S
., ,;,iil.-.-* "wn stvlai '''prlSti<>tJ"f -. .. Our .- 'a; ;:; : .1 r -I- -S I .
b"" .: .i. ir. lirjullfiil ami wil'"* awl t-'xn !'ii... ilu' 'iiviiInlt! Ih', },j il. ( .. .IZ&'. !... ., i: / ': I I

I *!,! .. "l>J.I lt>"II au4 ....'tJ .h its-ui otpqu.eri1yassImwliI '. trill Iwtiiim. : law. WV !II<'I!* Mr. t ". ,1 I'. .\. \ i i I !lis.f. \ : n' I". III: l I .\ \; \ .\Ir' U tFSrm.\I.\ OXlJ.'O'1 :1'1.1

..i..l, on i-n (fiMiw-il l.'li' TVh YOII4iflILIW4 l'* bat ...*M 4ral ,,,,1 ami It'tH K. i '. f .. .' -to 1 I I. I I' w I tk III.* i'ltlr, ,'. >.I.1 r
hampered j
*" :a "" 7 Talru. rthrnlb. ; "',r | } bJ:)r will m,t I..... sight of Ioi lil: ..r hi. litr .n-- 4- t. i i' i 1 t> n- ItiS... _-_ --Iii-\ si'h'-t.i.I ;
awl ttemtbttttlt FOR SALE.
an iguuranl lenrt in it. A< tffJ'1' a. tI..I.| ) ft'-I! I'ltif* *J". IH *l III i "",- !I"'P .|"fal,-

..",,,oil! .1Ot'". 0' / .iiaa .11t.11I>tt f '"VCtftiI"llt. am) thi bat thus..' 'nmlcr.lau.l! H Ilicj, i iI!! ri-: I,> !' llrt-llit .4-.P'.t. :.VI it.. |"-r SsisbsU '1. I 1'S J >' fi t. 11 ."!1".I.i! .

i them awl th, *r?.nl ..fco.. I'** !lltri! '\! t<.ft....| .si,, t..n1.10 i l :t r* amiiiit.i ,.t.* .: '.IM A ll'il.l' I Ml 1 'I.7 1 t"' I n" i-s'--II v I.II t t1 I. *.

,, .. l their 1.11I'f1' ..r : >''PI| | ijrttfcl l.t
th i arr r> I Bill aaaati .
I II 'lI.t ,Us-e.att. .rk..f _itits.ry... .. Diamonds. ISIS 1.IU.! .5.8.I .
aMlf siI 'lllU.i i iW S - IMPORTED fin ;. I j. | \l'-t, I I I .
Iiwnof al .
,. a. .
.1" I
( ami ,. n H IH-I ilww. work* wi-c.. A* KXTKt sK:""tuN.Ve KIKl. dd | f| iI l isul 1 fU..t. ", .\ -1, ITM( OK .
Petition for Liccn-o. \ '
't', ",' il, ; ;.0 ,j-if1 |...., ul"il fur bjforri''I'n "' .11I'014.' I \ fully:! ..',>|.>l-<> I III.' <' U.I .I I fl .' .S ( l_ <' n 1 L '. ., ;' .I! I. H1. .

z UtI, sr1HMfl 01 Ibe 1I"" ,,. >.i,.. hivini; l llh in III'1! fuKtrv ttf our tiir- E-tsti.'nai.t: KIII-II J-1" i. 'If U' 4,>i |j., > .. .! *. fn.f\ I tk. !-
&:..&Oii.1.-.... wl.-' tI.at| :4tt"r dh'. 11U. "I'y nffinal" ililcr'-flitwl, all have an sIrS ....*ioft 1\ Hi. n".In.\ I t..n: ol l ('. tinII....,... .",,101.- 'It.nfl ..r. .'..u..'or _. _1. ;:.. J . .1'I it \1/ I" I's. '. :':
...<-ul 'tx-m-iji.. that inlglii have innrl | ..riiriu_.....",.. r... ,li.- .Mint* .i-r ;, i t I. ,
"Js ".. ( k..rjd: -hrtJLl' ot I''"5. ( ,lave* airl a. >ii iitn'ii!; its) > ,," eni..iti .
o l ... .NI,ISIS .....h| "tair ..' I I..n.la : ,I., l. .5. ;T' .t'll. ,' I.- .1. .. Itlif .." .: I. I I'. : ::..
'- |.. lh" fit* 'Irf_ tl><- .''III.t"'i..,. f,f pul.li.' -fi ., : j in I 1"I. ... .1 ,'" .aII .f
r".ill ? -'J1I ,.,vuuIiur! :. .I.'h.. > Illp. x>'iii>ia .1.! "M t .1. tI h'> i. ti m a Vt r s..ltsiths .. .. ....., 1 1a . S i : i !: i ;

aiuI. .... timiniiK1*... -"ft 1.1 l *f- K .rrtt., Kmntinv\ tlicc lurlernl l riylti* !Iv-itiixrat", if ,si4ilig; I" 'tb.-''' ..Ii.\, i I., >. ,rll"- !.'.. It.,v"'I) a I.-, It.. t<, .-II lhi".. I S s I" 1."V'. I ,1,1\1", *
.. .. Ill j j! < "i> '>>.. --mi jnl K- _,..4 I C m1.. ,Is- 'r.II' P .I--n. .n i. .1 '
t 'Io..e- ami'
''ai'. ".Ut 1.,1,:;'. bulldi"ll* *ull I fti.-ii telling the |rt- .'lRa'U!! Mi'''.:?awl.
gr'it.4*," .tiI 011 II.. .'"....1.l s'nnmi' i/f;! (.1 .......1 irui.linn l<> ,i.ul ,nlt'N'r in. ..1"(9\\ nil. tit..in. 1111'i 1 i it mat br lois: --I- '.1 .-.4 .I'.iMd Us artist hjt.l, S
.. 'se.. "-.r i.>.1\\>.r. h ;M !*.. I.N I. II -. ,ht, \(._. I; \\.1.. ... 'In.,. ... 5.i. u.s.
; Ut lln-ir, own -k"l.. OiBiijU ., I In f.1. !I- I i. iat.1! s-i -in i n
*4eis (iritatp | before will "liain Ot111' "yiii-. > | i '
I.+ '110 (.uan "lI"r.lte : a* 'r they \ -., I!. ,,*, 'fim -- -

al sr .low* i I. iiritfiiU; *'."! "ont rjirUHist IK/I worth a dollar awl without staijut.I I, -ltt affair' : LKKI hihltka.: .* i If w Pn t '
i.vi i : PINivi:: I : lIIii.:/ Richardson House.
v''"'X!: .1 Iotr i the l 1..11..- willlutf I liing j te itr iiifliiriifT. liiaiiialU! or oiurrWf I Ifllieri i"I, iKva- r !t.'I.". a MXou -' .1. .'I I ,. o-i\ r.-.I. '..r. .., .55l'St ranfGlbn'v

fair nhowidK. In ahl'_ Wf1IlDiH*<,. !i..., *' rull.IoI.1| |PrI'r .IHTWJII.. to rnfi.rt-i-tnent id th. !h., 11.\1'' .1.! !Lit ,1 I '. f, ,,-. .. l If .n fr--aj.t.t, ;o.... tfn.1- ,

a I eousttrlls-t |iu .lir wtsrk, .. r''*|iiri! ,,; anK nl, aliil\ ami both that II l ). Site of the 1'><-ii I'niuitati< .in.. I oirVlorislt ..1. i .. it I.-1, 'h Inn 7',." 1..11.|< n M '<,.,"'It n..nt'-U. I.MMI' .' I I I I. .-It-I flIt: ;. MTTI.B nLnXh VOl'.Ni.M. !'..-. \I. ,\. i II.: 'in1:: 1-" v.. I.-i-' : ... \' ..

.at.t IfI ps4ta- trait*' ti44 i 1 ll< InsLt i, u04i of Hunt tliuuMiiwI, of i.llar| :. II h" i I..' ii II hts.11.t/ lot .
fur lie c..n"'liI..I..1, t Uti.: hut II.' ........... 15.4.. l asi 11\1: r.tiniNivii! : ri\. '1.1 a. MOI .i.
< t ",, .
.... A. E .Ji' .. I act 4 f
.uIflhI5C II\' I raI*, : TM$ .
n> tiuu Isis IKM-II i .oJ l I'
I >j jn nuioriirti "l"(..,,Ullllr railn-ail. MJ ,inan> ) e.iro i in, J IP6'1* r Jam" ."lhI'f4 TlHTO
in .s-w \'ul.. tJ right tve-sisry lir"i I i.IOIMI i.' *, ami Die rvt LlrM., gaiiiMinx' of arrear-Ihr- rate ofMate tax Jii'n.. sill,I II! I; 11M.... a I.to. r*.i., i --I 1..1.\I I I: III t i.t'.1| l IM... 1./| C. 1 1j
SIIIIS 'In "hVf m> .III't'I ",rt, twalw.o.d I j 1! ''b' til' high. > '
:
I ollmr" uflii-iaU. i i. lixnoriMe n h-n plaresh' ry .' j \1 1'1
| arrmirfor 424ftdh.. .. h1.aM t 1..1.l .."e..illf..t, lc..!. Ixl tin !I.e.t! I", p-t. b. r fi. II ... '-.1'1 \ "-",..1a
trshth .ur' ..lti. .vl four ,timilar! lonfMe' ; tt'- action ol l .it) ollirul : : lllf-i-Jf_ I t !>'. \ IX IIIK: t 'nIFI.t
| j !ix-T\vrAM.or-: -
: -I i
j : turn )I.>' al time ..unieiiitl, for I Dial I.'Hn W lu iS..fl. r J |.>."l X JI, tHltI \ j J
1.iI.II"II' in tinvicloitr for /.11'I."wl 'i t .10. tjraui S lIart,-,. to lliriuhf. not | > 4-. w'Io a rnlu.li.ni, will .I ) ,,,,,.1 I Ilo I. M t. i,1 10..'...., ....rki. .

!rtsi; 11.,1 ilollarVlmt *. I fur Ito |pursts.e| of lining: tin work. hisS |"a VI! the a-a> '''1' a 'IH-III/K.raii.; 'Iri i. !. 3'H1"* 4Kr.'''ef I Special) Invitation Pa.>t i.f"IJ"i "; S ,,:,,1 I s' r i I I.i: ..'
: >; mfc.it.tj .,...... U mloi t t. 11, IH- h., V\.k. al r. ai till- e .nlt in i ..
\ I I'. t h. <.,.ui )I.. llicI jl t'-i', 't"'I.i n
nun ,
a (icKir for *tiw* .-haiiM-.or .ellini" ami ,a'-igniti 'niu.li. | next fall. tVill the li.ivennir. Ii l lI li J ; .
\r-ii Hi o f rlc SILVER I .r i f .: ." .1 i i" r -
i'
I 'nitsltle| "KIoI I'. Kirn bi"a.|.,.. : tl. .Ia.t to ''.111C1M14I' ) usc .11I1011') hior; Mill I h\ !Ia- ilin-nul b> I tin I' .i II-. .. \t I- .55 ". t I-IIB %t'-t.'. S V i ,,1 5 .1. '. I" f ll I. n. ......il. ',. 'lo I"

.\tIn.,1, f.inf',,.II!y inak- liiio I a able awl .. situ the thouxtit thai ,",'10 n lurtHm! mat: > |II ',i lit -|.issst.s.t, --'I' .,. .' M I ...
willing t work al..ll. .
roluini lilh ,In the I .I\h", .1
|,r<.x-nt I.(xiiiM'tliiuy) Nb matter *10.1 ; |"y tlie shy ..m.I"I.I a Ixinu. lu mnuet. |lirilii>11) irs ton lIe | ".I1'.r. ..".- \V lor'I....... mattifc lay;". l I' MOi.' I I. II Jill, ,It..IIJtl''U. t ".. : I: i f.-. r. .1., 1.1Central I ... III Is CM"i'uiiil' tl I...'.

.. j I.,-"Ii, ul It. or Kt'xk fur this privilege; when IlieiKinu. .t\! lie ioe' not "lute In I'(Rrtiwi! tin \ (. v4(.. lnii w.rl I Ibll Plated Ware Young Folk 4 ) O.i: ) %.

tliu. |.iaii| .l.nlil'l.. have innre.l Hill 1 I rutiill ISINISI| a hint the i..It.\. ;.",. will, >I l J. l... )J .t 1.' I i 1. ,i > r ,, HouseS 1"t
!iii'.i!: ; UBI' I j' 1 tuailr, be liawtl. '.' .,,111 .. .'. 'll>. M I. .5., Ki.irii. .
I "-cltr, fur 'I.*... i. 1.0:1,1114' ilearerln. U' in / U' 5t! t. -I, .,, I'M. t. .. u. n iiiA.: I
e se; an vhange -i.iliincnithat i t s- r .1! n -- .
.
) '
"-.mi.- ..> .1.,101 l l lx .levi-al. by II.* ; law than tin"Tin j 11.1"111 ".'./I.t traile ( the |n-i>i>le ufui, t Hi. I C'jixiiiii I vrillien I 1I'/ .l... -i. ii .,. r .. \S .W. \I.I.1. l % s \ si u .VM > V-',1.11.| I :' M.I.1. 1". i I. I I.- I -I: S I'I 'I S t 1:1: \ \. I |I.uiiiI : \. '. --l." -,' ,,S i, i i I" i, 'I.. .- .
/ "-.- t.y vi In. It .he "I| :'mt''!U (J *. 1 ll. \1. I it-. ,1",1. in ,i i. -
[I"t' illi tlie |>rorlt.' .. i ....litn.li| I- Ih. ,! .

i mail" \ "I.| <..i U.- 'nine i IIM! lltiilii.n. <.( : 1 : '* "f I'i-prim'iml| ami |."1 tin. 'lai I thai. .'4 tt, a I I I i. I.. I I... |1..1.1.l | I into' I b1Irvavur tIrlhttra... \ utit.P.1 .'Illlilll ) I..iili-.l. .1' | -
-
-
" ,11101 Irsei b of the In.. ol her mi i i ii niufi H.i't, iii t ,, 1"\1" II \'I'\\ -- -' -----
I I.t". : .. t.) !I.rsah. ntIrt,4s J."Sill-i ) ) on' i i > M ii.i.v .
I i| riteil Ilieri-iroiii :.ntd, hi. OH n 4 out "" ill lo n"-"....
.. .I.
i .
a"i.It.I. ; |Ir' it" |I"....LH." I If hut It) eter //C..I. ,! 'Ixt II. bate .111 "-xiri-. -.i..n < Il'i.laI.arc Kin I ,'. 11 n...... ".. I thu .1..I... 1111""
Jull "" ...Ihir.i.. if ...ot *tirce.g(i.urts' .\ 'II.' .,. ,,I ,". H. 55.". ''I. ., iiV'r'!' I I. ,r :. S "j'I i Isa. '. ll .. "il l lii\ .. .tut tliinj (I.. -ill s u
) ; :4 iwiiii. >'triil linni. .\ wl >.f ollirUU. ItF ..- l for the .iu/le; |,""|".->c u''I: ; i iitll'KI-INi. \1:11': | |l1I' '
1 -S .10.1) t n ti. t.t I I.,1.' I I th ,l.-l, ,. .. ..lin., .
t i i" 1,1. in t'- till | | itlien'
'II ,
,rf Ike |<, I..I.-l <<.'.I. are tilloJdaiiii hi'F, ; |n>r,<>ti< aiMliuniiaiil. | < a |." IUK ....alt 1 rtNliieins. :: ia, ,... Il cuss !1.. liHil. .iiml tin. |.i i I ., 'in .Ii .1. ( .I t v. It..... 111. It( r Ij : '| .1"I, ... .nl.i.lttrtl.i- I tu mike t.ui, ;

.ii i.I! &tlilUiu of I.rvafriN 1_'...."'. with II"$ ".. a. .if tl.ry were I ll.r .rin's- tht"H il'ine' in three .1 la> il I he. ii,.. in. f *j 1' .1 i u .1 ," tu UN, it. r .1, l-.8 .1115.1 i r itIr I it It-' 'NMI|" >., 'U,, the s lotiiiii'-, *
| thI I Ir f II. l'r.l.t.>'. | I p-t.h.: | |ii i p
.Ixrexlne .5 with 11 niiml' th" Hul, l 1. I ,. .i .
Ituiiait' li ,ile ha |I' I' I 't I I > i .1-I
Hl.i.li : ''ii, a. a '" < iintiei' uf ll,,," njr|<.r"ii'.n 411.. .1110) fran- i .1 i. p'Il'Wa.Ip1., | J-: : New a 23d antifnl Pei iDS[ ; S J. I I-: Sil. I 'I' .' I" '"I t. \1II.h.lli..III.! ; :in.l 1 I .iM!li \\v :
W do ,I ,Ik l l" i ,. r. .
noi on* | .rti !k ..( Iui-t. HOIav i." r I ; ," ,, rali'J n. i.ihii-' s j|
; <-l.s-t. may tit I *1 tst out I inUr inUlaki-$ : \ UI.HiUMMKl'Kli.III : ) :.' :, !
.. Ilt4l the rUiili. itt lilt-.,- |*rwll', mi Terms. SI.50 per Day. ji\e: ; tun ""'',,' fur vuiiiin" ,i., i. '
i 'j* far a. tIe.. ,,il blie l'i' ti i. ...... i i. : .
| MHi I Viet of tillIII.W h ..( .1.. .
I' ''' "''II
I .. iM util 1 .11.!! al'I"| | : i. ;I Ii1itsi a* ttell a- | -;: '
niuieiit
*
HIP / neral K ri > > : j' .. nnl set right l .l. assst ainl ".. I jissil..- oih' el.-" ,li.ni, HII iiitntneiiit I the t.ill.i.t, \, >:. IICS. I I.V| |.l\M.| HUN .VVIIAIl| |1'1.. 'PALAFOXINTENDENCIA 'in-j .11i...'.. tinj mi. ,|,11', i: .
rsar.I.-4 l l I. 1'itl w., .1.' say 'li. .l *""lU ( I II.d." .1 u ''i i 1 u.> II I Ii., i 11."I. ,
:: .
lion i'an run. .. 1..1 .1 5 I. :.inI h : !I..tt )
i liij; from tin* "I t """" ... s hnini.i|' I St. -C I" 5110511 IISI ... a. ".11".1.(
i.lln-r Iriliuuil II" .., tlm 'l'".u>rre ol I In,I. Il-s.4 lax 'l.il.leaV ,'-I i .> for tin- .,
Vim. S hilt I II... a n-l.11"0, / ss.rso Ibn ..lhP of 1%."n-i. ula I II I.. I S -S S I S vl .1 1'1) .1..11. 14.r. .lul ,
|ii. t -i I
v\i| I II1:1.1 I i ini
11"1" IS : in
I'llilOl ,kiMNll l ;illVl.lll'aU! ll.l'ililaiiii ; ,, ,. .
ji.l. ti.I,
MI4UH ) t
II.. *aini. Ii4r9.. tar !I. tf. i .1. .i.,i- ,-..I, s..10.i I i 1.i I.I' I. -i- .II innitit ..I .I it
11'iI'! I lilt" \ ] | :.iupntii.il :" altie re |
"".1 ililiriuiw iiKliU. an I > .111.4 ,1 .11. .. .. ;
j lrn,:I. ",..I |1..I.lio' ..'tuuu.I., artlii k of 'xi.l t AND ROMAn i I fur '
i ,I'liale aure'tjlile.' I in j jn I I tin.iof.ilv.r FIA.t'fOE t.nir innui't. %V.- .-.t.il.h-l.: I I ll.llI
Dial C"...11(,<*4< .1..til.1| l .IIV..fr iU alien' ,j II ",.... iMii'lilinii at tlie ..,..I| 1,1 itcrt. :" ) WEDDING AND HOLIDAY GIFTS. taa.. ll..' i ..,"ir .5. |Is J"-t;.'. II.i l I. a.-: |U|.-'- is..1., tt .,:1 ,i.,1.1.1.1., | | | i
tiuu Li ol'iir iiiatu-n of hali."IIIfI'"r. I 'a a I 1.'I/ r. |Jr. .1 j n- .
.". ...etolit,1f: ) ear tlian I iii t HIM I lMfiiiniiitfami | i I'I j I 'uiinerM..1 ill lie .1.nit i4riof l'ii-i 4 ) Il ( .. S M l Ul.l I I .I.ji" \ \ I M tIlI\.l I I'. |I.'. f
of lite rtcj.nl. !
U" Ancxaiiiliuiliuu S 1 the ,,,..,,..y |1.\.1\ | in to"'o. lit ciI ,.... I lir.-. tea Suds x've' 'Ill) Ililu.: iai.i.II..' ...i I
i ( OuugttM (..r lu >< das, sd( the .IrPsIlMs.j41I1 \ \ < II
,
> ami "0..1 atlrlltioll to H hit. i. < i
fur 1 i. ll.-.l
|j.ri\ iI..ru .nt intu Irh41r< ;t : 5 I
|I'
.'...,*.0 tli ll, c \. Iu.Its)( twsiI I 1.1..1. .. | t tainuni: |..liti. ii5,.. 'Hut. 1/\' '- I Inn-i I I II '- ;1 r NOTXCE. -- I.:-I ll}I ;, -I.' ...I |V,|-
ur I's.su.l.tr.l' I" t..re tI,. sue- I I : 1 ..,, .
. biitl lo the iliilt ot sits' I,. 'nnlil I I -.h.' .1'1 | .. s. -
n-u.rtl "f l.lii' .
.ri inll' III.KKItin1( | I \ .. .
| i .-..U,, l lev t ,Inlutllecl I I..-... .... Sewin rdachinos r.1 'it- .i s < t i
i
:( or
gin (friBl injiir) i.ibnirti.' "".j".r .tin: i: I I. MAtffcll. .. .. NO
; l.UsiIlI.4t.uLl liateU-cu' cint/rauil 1 HI,"i Spectacles Eye Glasses **!* tt i u. u rin PATENT NO PAY !
I 'onii itissi I all.Anl .
"no .
tlul.le.& i |..lin.iant. ,h.. i- .. \.I.| .IIL-'! > ,' 'I r4 \* ill ,K ., i* f.1 I 1 1- T .

"".'.II.i.1 <.f lli, ,iiagm.:: aii'l lliat full)) 1 lliu> .. tin lily It,..... S ill, an in '100'10".|i> lilnl, Iii 11".-,". I hv ..i. hei.iiii. i ;'' |P4, HieKm a e41 ; --.5 ....,. .I.\WI"I > U I II"'U'I.I r

I i tl441-II.i.I.II.ti'.I4",1.I li.*,, UrnkdViil :' ,.....-,1| t .111" o.L |I.ruIre| ails.) in..rea.. | gel into ..m. ".. \\ hen Ihi. i i. I It.-" I'll III !I'u X s IIMM l .. / |I"iri"an- bit* I, : l A. '" "li : o 5'I'd i _-

ami .|.-v..nto ..th.., ....j''.''"I. | i.f : f..r tin time IM.in;;. lli.thuc'i wuki. i I. \i I I'I'I I.-s" I i.--I-I ..-I'll I I I I" t Kr. .. .rh.: .. .\' Ni,'ri'ton-.

... i uinonnl .sis.nwy ii.ll.H te.1 I i.s lateuf : |..n bin ails ution, ..iroiiM.iil.i| I! i imiii4ln.li ,:.[; I' !h r. 11.1 liP Notice PATENTS
1s.1Ii.. 1 1.IN, t.i ., (l.ri. i\.I" lUiiw I airfiuMful I iDMtion,. i. nut iliiniiii.linl I ,. his oil ami there. i I4 !IUII.I.I i > I..M i- I !

*oiin.<.. .,( ..rrn.ll"ii| 'i"l )01)/! lle .onlrart,i I-i.i.iit.iinjll) I 1m n a.iii|.'. firm It ina, ) .b>. that t.. H-, .. tti,, int -- l I' *i \.u ... .. 'I. J

roll iii:( aiiii.111( I''l.a. H".mlr. l leti r"lII t .. .ujr 1/1.,1 i. a "liilni; allI .;,I j -I' 'I HI ISIIIKM 1.ll." ,. .1 I' ." ... .
,lille | | ) "
11.,14'.0.' hit l
ri.Ulit I a-ul.l i..
vt about I 1-S-S-I-.II < .111,ll II. -UAH. M : i'oI |. ,., p"I''I Ill ii j I .
: 11"t< VlKKUi
I l 1.1 in." ami iair 11.,1-| '' <.laiiii> ">..I'ar>, I unit' .:.JTII) I ruinrri.h.nv, | : : *t.> 'It.1 ha. ,inu I : : j I : I. .,\ r ,. I

I..jinliLi1,. ainl, I i hI!It I. I I lI.i.! -l it ie ot thin.I ;:. .. fin lu c.n-i.ler. DialIllet ., ) i-u-Hiul 1' l hi, |IoLle Hi.I .. u ,il .|",",!!! CAMPAI.CN II I t-j -iniii.i- ..I' l.i.li ..<4 I | i.i: / I tlSIs' I1. .. -I 11- I.' r -'... .. c. .. ,. .".
t 1 ,Kite a |e,,'rt ,'.1 lilit I|;. I.. ..".1... I /.1, I II... ti::.iniii. lalU of "II'| "inline. I n" THE YEAR, > /\ I. :.t. \. i )

I. Lto. l I...*..* .*(..... .*..111.wl ,I... .I.! I I *Ill ",lti c.I! "lit Ulv: ioteinin.I .il u.H.; / ..r'ti.r.I I i. l-lll \.4i IH ,. Hi.. I.. .! I uiu.a.fi': IIH ."'Its AM lI lriui.u; :. I t\3 n-li.ii'. l-. 1114t ii.. .\.,, .L ft lr IM (... : f A I U..
: ,.r infii nil I...|1I5II-I Isli. (>r |...llti<'alu j I i out iilvliig: :Unt a.i ount or ,IM'i..:: uinlermi Iliuparlol wi-Mlnin ti ih-i.t. i I t .L. ,. .s .f ,- .11 '0.. .\ I.::1 1 I i "I' .
I w bi-rn the fault Ii. ....1 r. ,,,. ilt it. '| : llitvtf < UMI.II anil ". l 1".1'' .
.iiu'li"ii ami 1II.I".i.i.IIIt.' lit ) iililj;:.II.... t | I il .. .
.
i I.snc.ly Minn Ibiiijf ii.'.rc I? neii. .ni |1"1"| 'in I" i. "
I I t. Ilio-v uliuU)' a. .i) r s..iis I'rimirviniiliun' llotoilull* lh.ll Ill uls, of I lie Hit ..IIi. jj I. !' than loi-iio.i.| | .aUt 'it .-,11.I ..." os.'' .til I lI'I1.. DOLLS : :

i ::. ami I I Iroiii' ihf (K.II-, ami it I 1llx 1- Hint lieter ill.l I "',.,1... it rvH'' I Ijdle. I litHiy i "- j' iiiil ,'.l4hli.li I ."....1...r. I 1.1.: : l i .i 1 Ii i. a! -I 1 Il1.ti \11.\ -I I'hItXhIuI. : r SULZBACHER

I in mi ....11..1. .iit4ti '' i l"-liin I ;,; ,..r.orl". us,ui.t gn sit\ Urn.l. u !.( f.f ?li. \U .' n. >. -1.| ar f'.i all t itr-.5.. . .. BROS.
It I Irulli. I If UK're ;U ..., |>r<'liinluariwuiL I ) | allinjf mix. -JM-I ri.-. I ..t. ', i .i.. .. Hiit \ 1. NLvt ,:I' i .vit..ii: t vi.! S ,
in
.<'UMli.in.| IMVI* liti.l I fat a* |.'un l.I in I 1.is f |H. itil>nii.n jt nn -,l..n.. ;iin i- f
il.n.i"t i if ll> ',.- i 1' II., ''I04'ni.i''l1 ufDIP r :iny II4l.4.t.a. "' <) .fl'I. i-I- .
; I I a truer e.lunate of what' .., ?i': ,;
,, .it) ullni4l." 1t"llhatil ..ill. ..,. l.atj : uji (1//1' S Ill I M,' Illll .l.I.5$8.| III 1 I ll t ''I Carriages Buggies. II wi.rL.'' ( : : : .
If ; :
ri'Ki'tralion' l tin : ; .
< :
ah" |,I irninriil h : wt t "1,41.1!! .. .. 5
nin tin .
t; |>u>- r .IM| i. >i tin I r- -------I! i i. i,,, ,. | .a,1 in [..iiil U':tint t" .it 5I, Ii .. i b
j Ii..j null ur Its, -uUrn at all anI !Le.I nl .'h,1 ..( -..nil.. '., 'I._ ',, .i I ..
u rru'laii'l| HUM rul441... ulli.-. l.ulilur- n.lu/ Ie.t.gsa:.( tie not unit tinIII,.ijr.l| uf the, j 5 Irs Ir- I l's i | Lull. 140 .I- ,girt,,1... i .t .-, ,II. .

.j .".1 "II,. i set Let. 4rriialle l Inwoil ., I illij;; titliuul ut oll.ir' \i.ill..II..f. : Iii I the. liiiiitation-i of tbi ,laa : we' .1 '",...I.%I "l.ri fin.,',. II.I..I ",....., ,.,,._...,...II. .1 W ',.. .ml' I t ii i- .it I iinl.i. .it ,iln lt tl>. .u ".10. .. '- I r ... ,," ., .- "I' -. i NASHVILLE TENNESSEE.:
I I a. us. -u | .. : .
,
|I' |I. : .
. .
-I J5"ri tii.nM-nl| all I ll.e exliiiial, I that, uur f.illli! in 11''.' ","".. I.I 5' r 4J I [I.T
.. ., .
out iliwir, i-Uiii .ill'I MHIII1111-I 11"1", .t ( \ '" h'l. ". sI I"Ir. I
.t 'I: *t M.-II. I-. i.f lieinj,: 11/1..1, | ,In a j.nw j jU 1//1", Ils. ..".1 I.... ami our faith i u. m ....U1 1 1- C Ulvi., 1. 'JobbinR Department 1 tIlt- ilu'iu tlI Iu'I i I'MVI U:' I VI t Ml \ M I KSIIIH..llll( I I
mi.lcii| | awl. H itli u*> (jiuriU a aintlr jwrItss.. ,ii.,.1 I '....,li..II.. t....i..r.. .. II | truth. jn.... 4U.I i in the in.lit i.III.t,1 _

7 .U'l,. j m ifgulraliuu; a..I,1. ; tlt" |...IU .illi. this ....,''oti".. .., |I'nl 1.1|hji- allan- yrot* inui .tt.l I tm., |.>>. '1 lie I.t4lI-------! nn' : KMHIIInn: \hi.\ \ 11\1",.' i.i .1.11\| .' l I. ri U "I MI.Vtl \ j I' S I ,

|li..' M-. l or iiit4.rM>..-.|. II... ri--uli I llta' 1..I.h. Is illil I.... CI .lass I ill I'h,. ( ..I.i .". .. iuiis. .1, I... 'fill., I...Ilili. sit lh. .. ...hu..I..I.. II.It .5 ..l.e .'..II.r' u.. I. I t
.. N. .< ",. r u t .- .tiiin. ni .'U'. |Ir .. I FINEST trr> Situ l&;m ..
j
.tl"'c..I. unit .il.h, Butter.
: (II I Intviul'lv 1..1I".ir |f.n .*,. W.. lt*\ '' l | uf.i-e. I lu |a> ,lli.'ar |4ii.iiiinit \( |H ttat .lo a.i'.inili.h' | "Mii-i I 1 n- 4"" r* i.* II. S t ..b.'A'i ,".I .i i "I-i M'l.t 1 uu. -i !-tivi-iii\n: 'bI Poulry. Eggs <
\ jut I ih.. j.ul.li.) (u iii, lu tl.ur i !I ll" iUi| < kin ll. *.i..ill..f t .th. ,issti| ulI.t \0.1"-,1, :f iif I: milt. J. n 'l.-b" .1-
> jet
,iii.ittl l u.ie| II.,. t.iist uutil we anuur IMII.I.. 311.1| ..,,",,I. an.I. I liia'til :KIM. .,ii ti.l.iil". !. :au. I .IuI.-, l.iiu |. < I 4Mi-i.ni" ,-.> .' ..1.. .,'wr r ]I' 'rf* ir IIiluli45ls.Ii.> 4it. ,i M4rk "I I: IISS f fruit. Vegetables.' Fish &. Oysters.

I. )'. M. .t >a)- > s-., In at I. all rijflilami 11' iniiea-nii: teir lit tear. \\ ill sot 11.| .,., .! n..J..,, -,'., i I. i I-I r > "n I u I I. I .1 t sI I... .i. t. .i S i ..t. II.. I...lsss- au4 r4)).kl|.% nit. r.-4.1" .*- I I MIL, J. A. -.IMOV.LMIUIEM r.vnt RItrs.t I1T15 'nil-. s irv I" -j 11'j .,. I",. I "j ., ,

|J''I'| ''r. l.nlll..I..I) iuuviauj 1 In In- inu.le. I I.. "|,|1.1) .* irnu-.lt" lu tin 'ti ot I". '11':1"1 I :: .. 1.-i-i I h, ,. "..u II .1.1.11-| l it" p-.sto!. .5.r.5..td. III.-r It.tr. :!I. Ilk .\, .>. SUM I -H.IH..U !.
. .Ii... .. .1.| an.I, .1-1 I i >i \ nt .. *. (_ (in* is I''OJ' I'.....
.1\11 II.III.ill.I.II"; I .fill I II.4
: (lie mean 'i I,its I Hit- noikul I j ignorant: amilorrnpl i ", i. i"... r. |5-1 ,.,' i Mi'' .5, I.. i...
UK.u K'*' ... an.l tintla of .., ..ril) ...If..i.-; : uu.1 -i NIs.\ \ 1 lI--I\lssV' : M wis )tlflhEhL. I I ,I. I I- ... i "i- J. M. i, ,1' 'USIS. ,I.. sS I' It

I tiiu... *.Fuui ... "'4J- r. I' .,.t.I ..II I I S I' _
i IIM tiou 'liinl ut uuoi. j II 4uui".l *itl l L<.U4* 'I IIIK: I'KNMHU.HX.: '\ sn; ; ,
r uu .11"1': : ''. I---- I IttilO., S .1, tarIs I hit-n. TbI 18.5 ii. .1 .. 'I ..1 Lswis Bear Co. t.
i t
i
11\ \ II.. .tl\ LII IIhi. .
,1.t.lIeI II.. Illt r"I.lr.li: Ii.a .jreJ'lritl / .J.I .liv Ii itt liSts''',,'r..f I thi.i |I-r' | .i. on II k_ ,i.i I I." i-I, l ti *t M.. it, i it f. j j'*u ,in SI(. IIKTIMr ISUNi S & .I..
'ij tt-
i 5- rt"MRS. -
( (tit tin' .11". .. of lli<>*4: uinl.'i\ |
'
at I "11'1,1,1. | ti. 4 M ten i ..lsi,,.u. 'lh.tf : -'i., t ,;: \i.- s .1 IIIt -. I "I'1 OKMKVLCoiuruission

u |IIIIM. ('\.111" '"- toulrul ami! ililrilinu f !Isagi-! |M|<-r. lite (..igi!: |.4leul I ami I Ihru. C. A. LANDRUM M.D.IDEJISTTIST\ I I. s I S I II .il...s .." S8.4 IS MUil-itai t: AMIJrMilr '.Iltll"\ 1- C1. UKNNKTT

;ft j,... hi-s-ti .iiit' 's I I..J. |>nj.'i"< ..I t.HSI ...'....le.1 ami uti::inalmain S 5 5 '. -s I l4: J' ,.1,. r.S Establishment. Merchant ,

'I lie ,..erd"l mltli. ... l.iininr. S L I . : 'J"-i
.
tUi I :
im u .
,
t '' I lu |j.'.liti I. it |.r..f. ..... inn lianii; '. a.II..I.. | | |>rp nt ) lalta.Iniinill4lion .
,
ill "I' It 511 .111, II I' .. I I E. STECHER __
41.U, klioul.l. .j..it'<'UiK( Uu. IJL-I, lUst I fltel,oh ," our, I.. t% &

. ) "1.ul.I"I ", lUe iien..iiv' bl( iniiiit'ljaifami MII.II iu|...iart an.l! l hi>|. touml m it atjlii4l.lt' \\. n ITI : 11.0: ( ; > I lurrlull n....:..,.... 1 1i i r1 a tliil.1 ash'l Ii. STAPLE FANCY GROCERIES.l1 J.ttM,511 ,.I ail, L,'.1. ,|I.,,.. ,.,.a.]..rMjrl.'e .

4 rite the w lluu I.. l fie it i. tuu tatc.A : all) lu Luihliu. .., :;r III'| our ntI Fashionable Dressmaker fl"' !

,, !kc, (.III ltstk' ami. .li-riuiuKlt' ; ..II..H I i I ",.1 4.h..II.I... I inj;: I the .muteiul I inl.n.t.. i."| ..I.MIbIb .* ...11 >I lib--i "l." '! ornij.ii. tslalad. :, |I"hl.] | illi-wn.II.: I tu.it lit < ..,iIIas i.-in; .-rss1I-!! *, TuU11! ( ': Ir..i, or ;Mil.Kntii. j.ll.ljte. ,,

t\ lilly, rt tu } ft, l I.e >ui"1 1"ful : but tUi-rv. jour II J It 1..1.1'|i.i.lile.l| I, iul| |.,,1.11..1; | I.,. !Lit..-,.. .... 11w .I-4 .., .i&".uurs'l I, I- \ s'il vt 1'1 sttiT. II ""," IItI.lj.I I, tt lib lut l.....--. I IU. rI. am' .-'el' 'Its'S I.ni .".- .lit. tI..e !JH., ,'U"'h'O."IIW..rl'f. '

!I. not a iiioiiitul l lu .1'j aii-' if Jon .1..11..1 I J..Lu Olounoi' ami I I lUnj.t ) l.l.iuM.n; Hi 4 uitii ..!" I".ru..r.. tpl..tu.-, .1 i r sat mutt u 'IUM::1.I titllll 141 ( t"I'S.

t.a'IU: tu we I lie ,'iiy (.lIi..1! l bt_ it-sI.et| ..' I NVrwe'unii: our m-i;:hUit. UKIII their. .....t *l Jl.. rl4ll l..a'..|.|*. IU .."..... 58.. ...... >IMI\l.-. U.| .4 I '" % \I.... i i .\ UU-M l-\--. i t It' ; "IT: .\\1 .\ I.i.
'....Hiram intu this I...*.-. !1.*_ iu .. I ." I"
'1".10' > .5 \ P I
.1..1 l.ra..apa-r| | Iralernitt 1'1 I '-
ttiiil! ,,//Ii. ial. iluiiiij" '' '' i ',I 1\\ lt I | : :
(4511115ts'ilt| 11..1" l-h 1'I'hi .. .\!. \MI ilKSTArilAXT. "I 'tL t.\n.: WOI1 :"
ISt. in long/ It. ...1 ,jo- r.* K. .l 4 U i I- ,.,, .. I ts" V .s, .. 8illI.xtsINs: 1\ "IIUI: : w.a tiimii- I It- .ssi, ....In. .

tit I )'ur .j4 liii I ,.ushiil, 5-- S I l ., U 1 M..lll II tilt mill III\ ll UllKk: .) 15 Ia.1&aIi I' S I \ 'r "Ia. S. ..,..lI-t \.. 'j;u ) ,
t..
.. ", t. .
S

-- '. -- ------ -.. 't.. .--:-- ..... ..
b----- -
.
4stiiL '"
aI
- .'"-.....
.1---- T-t.f.1I.: ,
- -s..,; ;; 'I'b.t'. --- ,
---- .\ \' "1-1": : :xrcxr: rtrii'r'i'.
-- Ill II M \ 'IlIII'.IIIli\' I I / !
I IUl -I l NlIIV| | I Itl.I'DIJI: t r\- i il) 11 "IM"ION i '"'li : I..1'\1, i i UI'M, .1"1\1'1'' 1'/11. .

!: 11 t.!. onmnfiai.I ; \4. Illl. ,.', .1,110, thaI MUll"' of Illliiiinin h".0 i .itiI 1 i I'll ,i-i 'lluI I "II' 'I 1 in I 'i I II"1 l "iui.I I II ./ ,| r'r\VtHMINIUIIN.in I Our Id'ittil" I I >I.'( I Ill)t" '.' I I"1''I "' 1j Aildiloll SffiAUCTIONEER S Ii.iit unit .lu.n* 'I..lt.I I *.iillltiiit, House and Garden.M .

I I -l t ,:'l: I" < i'l N I" \ tluii.r ln-iii''lit.) lit ".hi'' I
liot'urn M'li'iillt. .ii.l H \l, On, Uj.i. I'.'
? "i-i I 1 tlC! li.Mitil; ? "r Itmtili' nil t \. : : "
1111' I III (I'll'' t'l: tilt I\11'-1' ''C1'1'1', Tel'lt j IMP \\r".t lait IIP i-linlimiiii-hi: 1 ,1 1I inlili"H, ; hilt. I h111'hi -
'
it-ii 11.1, i ..H. ,'" ?"illrd ..vet 1111 ( UMMII.'ill' t. I, 1 I-. I f'. I. C.tniilitli(, ; I"lIP -ilj.i'1'n-! 1 \ .1.. u III :iti' ifi\ "I
'\I| "\1\I III'' -Ml I! "'. :;. I ,1.1.11 I .I. I 11 hit' Naliuiiil (t iniiinitU'i? .mnl, I."" .III ,'uitl'i'ulu-' \ i IP ith'
(Yum i
1. ,iVi'i' : -
I I 'li'i' 1-lM, (hit' Ill-nil/1' I Ii. 'Hllll-lil, 11'.11 "I I' Tnlho. II' t I. A. I K.: \ ,' Iii Iliil I. 1".1"I" '\ "I'liiiMsfi'" mi i 'I I IcL
.1".11"1 ll'tuillf U I I.
ilf Mullfilltl.lHl; : .1 I"\'I. "I null, MlUIr" a* 1.1.,1, ; I. I i ii
h Itoini/t'il, I "I.i
-. "i. 'il, I. ni* lilt, o JII.I. pll'lll"It! t' OI..1
; = 0 :::' :; ..t.t11 : ::. |1' 1 Ii" Tii'-l .1mliil.il, I 11.11' I "I'luiiili, : .1'.1.::" -,' I' stilt.' en "i' hi-ii'-'
\ nl-iiP ft,
'n ) i il .1 lmll.fh lln-ti.ilioi'' ofllip, > PI-"
; 11 "
: m"d, iti-iirtiiilliiil t ; il.I"j, thalllipt.: I h.nl, : iipi'lt! a- 1ilI'1! I 1' 1'011' 11 nii
> I niiili'i-iirli.'il., ; I ho I ln.ui.1 .'.Inn.ilnli'il ,' ( ill tin- I 1",1,
( tcr :
tin ni-i,'In". i.niii',1 I l.f.si"' I hits I Iti'iii'llini : ,'? j !{ 'Milt a i m-i'li,.,rilili- "iniciiiil ."I'\ nihlit"ikln I. ,"111,1) 110.1..1,1| .llil'II'IIII.I : : .
Hr'.l'U.niKM.: \ : 1 : "IUMI\ SKI.MIT. : ., Tivl "I'lilpinollnl) :at t tin- ;.II"1" I ,' t'itthI''h l Imlli, i'itiLl', ( !: ", "- I liriini of ..liii I \ 'n'i
\\U t .1 in in-ill" ,l-1i ti-lil'i luilnir I ;, nun I I > l''''1 iluinipi'int'y! III, 11' lii, 11 N I'IHfi'iin, I I or t : U.I n I'Kurii-iu: I.'. i M P i. ,
I .s.' Ainn.lln.l.luN \ IIP I, I 'itt I luv, l iml h" "* I il-'i-'i' : iiillin) i it.llii WI, H. HV1UON ,
of I > ,
I li. '_
.Ii"r' iliMliMiHiim i
tIll i ii,tI". 1 ,Mli'l,'II"-, nliiir lillii'-- I I.' i'1'l IliP I.-t\ .'IIIH'tll in \Ciirilliil". lil .ut 11a0. \ 1, n rm, Mr.I : p. i i I' i 'u i
.ItH'iHllnn : | li'I'I,1hi. \I.1 inii-nli'i! ,',, !II- .1)1 ) .1 I, .il I II
"I H'llui'l1! NH illt) 'lliiilr-l (hill' ) c., l iI| "': in-l I'l'Hlii, ll i- I MI I I tt i i i i n. -
1llil\ ?it-t
r. | |1" Ilir, I 111 I- hat. In'tni-
,. uu' HI NUII t "i iiMttin" r.nn : I h1-I'; tIM! huhl. n\I'\ Itt .tti.'t'| lii'ifiiv" I lin-lin 'ft tiii'l nN"! liMtlt- I II'' i : 1'11..11"1':1)' | : ) t ill I ', utu. I ll u
I
l. Il ill I".t' I in.bpecinl :. LIt I till' I'tllllli'\ l i. ,l-OIK'l till1!, I."hli" "nl, wmtli) h.' 1",1.,1, : tttt tininiililnoit .- IhC r.millt.tuilh1. I1' |U', lfllll' > fl'UII.ihal | I. (d.II:1.1 ll "il |1"110'1| in '.'tinpiiil'i'i ,i- tln'i ::i.'tliiilt! tlii. tillhunt? ,"I'V"\: : -'I,. I II., It .. ,4 I u V I II
-- 1'1 lllni 1111 : III Hi ,li,,'h.niii' "I It"1 I li'ipuniil'lt1ilnlii1" I I hi hit ii.' !1.> ;apl'iMi' lint. Iii i il '- I It! i u--i k. I Ill i i. mil
''IIlr.flC:( ; 1\\\ I : :( i tllI: ,. i 14 II' 'mm.li In I the, .il irk a' OUT a. .In I IalilIltil IIP I, 'larlr.l t lo-ni'irruit. IItti'in I-- ,n i"l in, Iml" i'4i.| iiitinilnrinj.1' I" .:,' :irrIh li- It III. n ll I u n l I uu 'iiI'l u
1I'1'I; I ,' IIIM- ,itt, ,.ivt'tI, l npuii 11"11 illll'iili'! Ii .Lit" lit ''I ( tlt'I! ,tlittua'. '1 lit' ,. i- 1
i'1n"'i" -
I' ,hlI 1" r "". Is"; I. I M. i uf iimnii-i,, t in i tit (-LI! fium I 111 I t.iln"Miniip I Ihie i ntniiri'i'iiiiililinu I. *lwlh..II" I \11111'1' II I tuitit-4 ; ) .i | h"p.
r.irrliillt ., p. I II I \ I mnl I'llilentut'l ihi-fiii-ii-N .l I I I
III,,, r, '",,, I.\ell\ lit till' ,.,m.. lu I"% ,,t tItiti ..,r -. 1".1"1: t t.'f*. fi'i'. f'tf ,ill--? ,tin1. nnrthri'li'riiuitini, | ufili'1 i-iti.mi! llir\ 'i ,ill' I I II I j I' dll.I I In1 1".llil"l. ron.liliii; ){ ,of--"I-' 'I I .i"I 1 I- I u1 l II li.i II
tI. A"ol., I. no. In 111.\a .hitXhie, : tin'I inol' hill I iiV'i'i"1'hr ,' *- .\ u c n : % : U \ I. liul" iiiuiiiilaino.; ,Vi., I'i r H 14' .
hIll u-ult
: I "-.. f-n* iii-l.in.-o.. no'lln.I1'A'"II' I I'li.xitcpl' ) iie,lt' .Milii'1nml; ) .1"hurl I I'ii'i-. 1-11.11-Il, I t
.' ..: 2 l I. .IIill 1'1,1.1.1. i rtiiii' iiliin i !ttl- \1' "''. I uiuiiiil, |nil'u-i'| s-h I lln1 .\ 111'IIIl. 1
; : i: |iili1 tn I" l'(-II ? I .iliiliftii'r: f"llh..' I..i;lilt ili'iiul uf \ .1 \:"'I'| iitnlii) 'I-IH'I' l.illi 1"I.i." 1,1'1.
;;: : ao: .: \ 11 II'I" 1 Tho, i.i.i'nl ..httiluI. itt' IMIP I :.t'lt lot' Auction( Siilo.r.i
)to mi
t.I...' r I Ii' !' >.: :: ... '01.. f fur ii'l'l'iin; -I,"I' I 14 l i'*. In ail t'$ 1,1, h tinI1., \ .\.I'"i.1! Tin- hnllil. i l 1':1: 1,11.1,11 nil Il III' Mi ..,1 Mi l ,t1. "Millitiin' an1ii'l| 'uili'illi .
;: = i 'ii"j 1 Il I' .("iiii-nl jail > .ill ,:;,; ?,".1 I.Ii.I.1 i i hail in in nml In hntrlln- 1'untriiliunIlli. Commission ,' !
1 i
I 1 \t -I'Hi'iit i oni tii
itll'itflll.ltiull, It illl .il'l" i1il'iu-llri-" I Ill'I.I"1 liiTifraud: | MI-IH-IIIIT i,11 : \ .in, i'\i' 1'.111"1 |1'' l IIll 1-4. M.I l.t iuto\: '
.
i .1 h.. '< :" l..f ; : .: ; iiliin. I Mil. ): mBlcltlt, I -i'P
;:; : t ur' ""1111..1" \.I'II' npunttlilch 1".1,1 al'tttti: I "I'l '
I'I'r; ::11' It .i.,;! "" ;:'" I ,, ILl"lholI'II.tll'.I.lh.; I l |IfU i i i\vt\ !Iriiii'. nil'iirniuttnplo' ruuin 1'1'i II 1'I.i.ll.III1" 111'I I I.-. I. :utII.I "I"| '" I ''" ,1'.''' I __

.-. .: .t'.w' :- .. 'I# ,; Ih'I, 1. A. 'iiiitii etutttttI; I ::1't II" $firll,1 ,tinin.ii:', hiiicit. (n.i ttcll ,i. hits hid ,'-'". '1! liil.iiliialiitiilia? 'telt, luiluiilinllli I I I ll'inihll'MII, : Illtii'llll i '' llltillri'; I-IA-4 $ I I ': '11,14) I riniii.iiii| :' ,ili.l I nol. inii'l \tilt hilt II 'I: .vi i HI s I r II't HUM -
\II'IIt, !hi .( I t, 'lI.m; I 1.1.1. ,, .,;",, I tin-til.;' :i'iil 1 In iiinm>,' !,"ii with till ItII'tl', hiatt f\ 1'1'' | '" ,1 milI.: .1- Ilirlitinaml \.tl I' p pp ht' II Iitl I-
\.1.' ,.'.I : '. .: ." 4 !1.,0., ', .: Jit PI. .iili-i-ilili-, l"r.iui' i.ipai-ilt.: .\tIt iMniraik IMHIIHst':' ,. \ \lIii.hi i ,1"1'1 lln' nl- I II
..Ah I,11.1., ::11'' ft .'" I F.II'' lit, iii iVuiii, I Ilir I' \ .\ U lilt h.uit IIH I Hiiiiiiit 111.1"1 ul.t :lim'iltui'ii.ihli1 I I ( 'hira-T.-i, I hut |'l.ii-i-" ll tl liii 1 ; I
Is IliN I iliil, I I hi' I't-liti, liin. '1 1'.1 '
| All I of 1"1" ?) uhl : 1"1 1,1., '' ; | l\ ill li -> I l .11 h'' li.it li ..1 I IM
(11,111' '
\ .
\ ,
,,. 1'' i : !9 ".t 1.1".01"' : illt mini ,In'llhlIn ,
1\\. I'l !h"ln In tt *i \Id., I I I a* tin' in-\t 1Pi1lhlr.ltl! runt'l' !
.\ \I"I""fn .I:...t i 111OW: ,tI.tP, I "" ,, Iii' "lln! |1"I.I".I11 "I 1 1 *-ili-ifi| "*. | ..1,11"( the l'IlhttltI'l'| ..t nti'1' 1'11' ali'iijt-) I'I'111 | 'I -it lit., \."t' lll-ll, 1"1,1"1"1,, lulin' I 1.1"!'' :
:' W ." 11.1"i."I. 11il In hit', -sItit. npuii ,11'1 : tiniii 4,1 l l.iii4: I tin1 luinmitli'ihi I hlH'I' I nM-ii\\ ( it .t I i.itr.l i II: nnti t
i' 1'
.lIrl"'I 1 .U1 II- 'l'' '' I ? li'iiirlli. hail, ) |Iut'I Iicc'I
lull 1"1 "I
N. I ,lnullii-4; I 'i" ll > 1",1.1 l.iH'I'il.\ch I linn- In lilt r\i ; \ liii"'. '
., ; .. t..1 \\ :11.111'q ,tuI .: .1.1111"11.11, II" .11'111 .il. I" .lillll .tr.iliuiiufthi1 i h-li'-- ; 'IIt""tl.| 1'1 If i .. .
,
I t titt' "' I fur I tin'" pi'ipi" I I Il4uiniil| | i--Inliin- I < | ,1 I i't'l. .1 t I I' f. t i iMi.i.il.
:. \ 1.,1'11'' I '.\' :8 t; .flI.. I 'I." ,t J. .: I 11'.lrh, 1 pin l I I lii'lil.ir 4UIIH-I1' .,1 1"11"l'. n".1) tnt"1,111 i-nn iiiiloili-.l 11 itt l liiitiliiltt ? I .p"l.ij lc j 'lt.1 I I.il.li t t tl i1t, "p-MM i : I III'I': | 1'1' 'iiliiii mnl u I'IL,' I! nl --a-I-I It i vl

'Ih.? .'''", : : ''. ;. ) ., :'.\. I U..4 "II..'""!!, '11\-'Io"tI\, .., tin, ii'iniiinl' |\niII., e.li: .li |1"1..1. ami iihin 'i fi'iv, IV'ct of I tinpv) .. uif..i, : ..r- i 1.1 \\ ilh llii'ti.-" !I l.i. ,, tin' |4-m-4 niini| tthiili tin ni'M : ou) ( l' ( :. I/ li I'l' inure "lo lip \tilli tin' .1" of ili,' \l I i t-- tin t i. ihNoiwegi.in IL
.II 4' .
11\1\11..1.\ \ ,, lint unli, tin t I'lnnulil. 4tiuiihl) hif.uijjlil.' ii .1".1, OI"Iglllh'I j I "
? I ".'") I I.t ',, iili.it ami nuttt iih-Mint-, Tinyri'il, -' ttitli ll- !immlt-t' 11,1 i | bark Vega, nf Ricsnrl
I '!"l "litii..t,, 4:1:1:!::; u fur" : | 1,4(1St'| : i'IIII'| .I1I.I'1 :uiilirint'; ,Iti.in' w.4| "'I''I'J| :all in ,
""<111I.' ".'" 1" |, Itniiiiri "Jam. nmlh.i : In, jn f1 ( < jilt -1",1' l I. liii'
im, list \'III.lh'Ii.tl', (\ 1":1'.11. ,1".111" nn i ll :t 1" I think, il'lln.,' |I', i-a's li.i.l li 'H n ii.il
\\ I.lI. i"'t..0.10 |i
; .I' : -
), "ui.h- : fur tin- ? i -nhli'.in .\ it itaal : ,, ,
I
I % l -Hi illi li" l > -l k' -. '
"Ii.I" n '
r
; :\ ,II., I"'W ; \ I M .I.I .; 'I. ,. un rmttifiitinii. :n.| ttiiin*. -onn* Im in- < I I't' niv Itt 2.IlI luii-", ami, will 1"1'I 11.11,1 1, | 1,1\11'1'1' | Hi:if, Ilif. li'i'tlpl-. nl .flu- Ihki'l ,'hi.'t')! ,, .' .
1. .' Ii ,I. ,.I. I 'I 1 ; ".'"" I t tI I'''''' IniiiiiU ii i imr 'nrv.i'i 1"Vi1, a. .t ii.uiiini" : I I" h 11".1 < I lhat I tin' I li I piihliiiin )paid,, I mr -. .1- -t-' n--n I" it Hi. I I-t
i" -.-. 1II ar.uinl, on tin'luvl- ill alili-,) l In "rlitnf 1 :iiil| 'pit ""I 'hl'.II" I It ,IIit'I! .1 1 h. I I.I II I.
II. ,' 1" I1111 ; : ) In i p-it l.nj.ri't." llul I l n I 11 -In n
\ I.t'ti ; niFflrniliireaiiil 111\
,i '. t '.! i. I. ? II \i r- I I" .11.1
; .'. i I. ,,ii,,. ...;.s. !9 I \I: I ; ". "! I. ...'" .'I \1n\,: \ Ihity iai'1: \t, 111 I luiinl.' inui | i 11.1. I liiti .,' ,111 \\tr ilt.\ < sftvintr "i-til ''li.pu.iil.. ?mnl, :Im".I.a, ymiraiiiro, u- : in.i.h' I IIIPIP til-, miii'"liil I tiuinin.iiiunfup : i ( h s Mln-lli-l-i.I I I I1.I'I' I I i- I -il i i-l..

I II .i : : ". i ;I.t., tin, I'fnl .in-l i 11 11\ .nl'iiliii'j i; tin' .! lli.ll, ill hll* "
P.II prr-iih'lirt.
"$"i.ih' : I I i'n'ri'i/ ,. t"htquit.ilvt'j "nilht, ati "' \ hi' li.ui.lTin -. \ .11. I'l'.u : i I II ) 1'
1,1.: ', .I$) 2 ".'" I 10 .I I 1.1"1'1"" 1111),1.llw. | ,i-'lnliillliil lli.ll: lln,* I.I, im ,tu I" un-lil,.nil Ihi' 11nlli I ll" : (Gcii ril' tIcl'C1111Ill1.i(1i :,(, \ In.i-li'l'.llrll' I'.lir; h-n4i-| \\ill 1".1' I IIIM\\M i I-:, ',,tiii-tt m niH
unr"
,
"II. I.''''' '' Mill ruir-'i'' "i"I,1 i .II Vs
; 1..1_ I.It '. I'' I" :1l- i: tin1. iinl, .I' lie, ''jl.III.I.III' lie .ill'" "r> t "It"I' tl' hIlt I- III 1.1-tt lltul I ulll-i I l -N
.. i M ..... .. .I I ulli !lu ,'t.I! ami i .1 1 ., tii'\l I ,' |'l'l 1.1" III.IIHI'. ,Illi" IUII-I| | '' I l"l lniiul 1 A
ttt.th
I 1''I"' 'Iuifl' II.t.' II 0 :N in-i.I, Ih.il. tin* ,iililii- I h.i4 lijhlluI ) I.i I :liv in,.i. iti- 111,1 l \ i"t.I"II'I""r'"II'il' (i.tilt.I I 'I hi ii'iin"lilt liltI '. titi. I,11 II -i.il its in lilt iluliii'ri* i ttp''t.| 'lu
]
h"1." ,i: i : I. : ".'" I I .11. I ilo.ill 1-0 thP i-ljlitli li.iliunal 1 : I ,' ,Pillion : \ : \I.I i :, iiint I I.iKiiitfil; :al In, :M pIl| |. I: ll'iinli'il Hi-In 'l l llu-I Its ul IVim .1.1.1.Illt .
I kii-iM, l illl I tin* 1'11'1 i"III': >.. ,ami! II,' lump pill up in I Ih,' lnn, 'l 'lh.tllll,1 111:111nir. : "Ih. I "il '1' i K\rry: ( :.Mojiilny lot'I\) ? 1.1 1 In. Hitl-l'l'lltl'lll I''ltil i Illllll I
I I ; .iml, tin- -: a nil jrnoil, i.huit., 'I list ,"I.i..1
ill I
Tl.i-rri'ui'.t it I'lf nlli'- ;
: itlilii'M.lln Tin1 i I. In I Htn l iinin I I I t p.iiti.: "I \ |
Notices. t tint ih'-iii-il" ? I. \i- tt pr-. ,1.i"1 p.nt- "I "I t" I"III"1
1,11"1 : 'lli- \ I lln. I In -MM HIM? 5') I IM i* I 1. !hi I'l' --I till ll. I, .
ilio. nnliimian.I I ittg uf lliilinini' > llt., ft'lll, ili Ill-Il 1 ill ( 117 on! Iml |1,1 \ -I I 11 I.l\
.. I ,mull" ,* | | \ill | tlsttikiiig.Ihi 1 I l I'l" 111! "l-llfllll'-| > it Ii iII !Ii l1'| HlllllV' M'l\ 11! 'If.niii.l.ili'iii 1 : I' 111.,1 ill \ 1o\.In1 jil( (1)) o'clock.)( : nui fun' i --I M.I. I ii r Hi.- i i P f

I ,' ,' 1"11., I tin- I\| ,' I Ili'illlli I, In-ii-k, ::1.1., I.IIHT.IITin'" I .l, mnl :tie( :I 1'1 t'h, I lln1 intr-li-1 I "I ,"-I""',, .i l"aI., I I-.i'l. I ',.,, ::1,11.1n" \ |1",1. hut' III1' .unjf-. il\itn't'4. anil .' I l. lit ll > |1' 'i'I l u-is ..fill ii 'I- '.

Airival{ arJ Departure of Mails. I .Intnl.I. 1.,111,, intn"I ,i |>.I..I"i.-lun \.liin" I".i |u'c tVh H Luiii.I litMr.. S '"IIh,1 lii'nT !:t11"10 ,.J I I". t I'l'.itnl, .liny, I tint itrntlii "ii-nihlli| :an' l'lliIl' "'.,',',I.II"tlll.I' I in i u.IInlh,' 11t"'I\ .', ,!i*. 11"/II | mil, I-'H I- ll ll- |Iui'M.-In'| I it-i i"'l'n nK I'i| _'ll Hi.li.l I I'- 'l! I't> l'' ml' ,
|h'
:, "llii-i.il: ,ai'liun !I. I'liii, i-i'il, ami IIi'II, ::. I Ii .! in I Cm, hill. I. I tiniiiuim", ttrnliuili niiiii'iinri liatc: lnunjlit' ; I M, tlifiikmntloiltfi' ," 'lii'ti., Aii'un l > 'I 1.1..1 I I'm, I lr" >nin'| .11"! | l"' '" 1111,I.;i \.i I Ilir I In1tii't'iii lu |p.u' t 1,1. f < u ili | at in nt? i.t Iii i .Ii

11:0.I :.: ". II. '1(1111i11. ,tin1 'ii'\all-mi',. ul'nllKplliirInn ( ) ( 4i''ii'l.ui uf ,HIP! !N'li.ilr. oipp. C IIIMI.; "I', 4nt ; .1"" Iti- n tnu-l irm.iiK lnni'U',1, i Hi '-,11 Li' I" it 'It.-' I.I i liii'liiii. l- -
\\ \i'i\ X I I'u.. |
.
I liun ti-ki'il. lin'11" 1 iti'-l-ni, in 1\:' al .
I"r.I.I ,
'Ip
.\n" I' i" I.i.iui :"II .\ I i II.i I '' ..' 11 :ili 111 .i-ri in-- lit t in-1 > '
10"" ,,1111.\ I I linn. I.,' lillli* .t,PIPIP, :mnl I I tininlul'In.ili..it .uil l titli.iilni4. lit -I .in.--, ", nil nl', I rln- I ; nun li ,linnami, ili'iirili-r' '' 'lur I Ilir1ttuuil I (linlh.liil.,: II lin Il.lil HIP ,inl-l'iiililliP In I"1 ubl1 ill'I.-U-P, ol I Inli'lliifriii'i'$ ami II.lining.lii.l : i I Ij" .-ii-' n -i 1 I-uni hill .-r HIi iu -i I'

'. .' i, ,, \I., ,I 'I', ..". ; 'I.' I IS 1'1'i I ) inn.itl. n pnlaliiin i Iii' I hi.i. e.ItthLl I' I'lil ( Iniilnsili iihllIiIt'4 i .'in.liI.Hi1 "I''i; 1' ,Ihal pu-iliun. I \:ut.' in, il, 't I' \ot III I" I tin-I |liiI'I'| nl' a-l-I Mil I. Ill 111, 11'I I III III.,-III.-It III -
I lilthili4i 'p.ihpj | 1
III Iia I
I, ., .u I I'1 1Ii MIII ; jn' t I I-ill lilt fIt t, ll I l"-u.
j I''lupinthin? I .liuiil.l "ii'i'ulli-i'l" ,tlill tin lIIP I 1"1 Mi'f I C'.II1"1 tvi1, l'.li'tl I lli.il' In1hll II"' ii.tiii' nn.I nun' I i. lion I lli.il, i"l, \l ihnin''" in t i.li'.h *1 :-1"11. in nriiui'l, | ullil Diaratk mi .I inn.I'lltilll, "II:1: I..- lnr'li, -I i ..ir.liiiii"!. I
%; I" I .\ U. U. Jewelry lit I li\ i ,'It|i >.-i ii-* li ,n-liii.M-1 l l < ,1i
) ,' \ Id. miniinaliiin hf I \ OIITII I'utili i
: ,-,.ttt |t't| I ) I l lilli-. ul'riillnll, ) I I. '.l.httI 1"\1"1\,1,1.. pi'ii- ) niiiiiij. > '1'.1 I | | :till.
; \ It t. "': ::1"1." I. : :" I'lihlh' i-iiml-I llmull al I""" : < "rt | t" 1.11" 11 t"IJ > n'h'ill il'l ill' nil r Hi, |, i--n I tI ulni

'* I I"". ,I. : ", I' .'1. rl,, hilt: -fi.Ini'il. In ht-i< .1.11.1 ,tin, .': "". till t-'ii, Itt"t'tittg priupi'Nfur plr-iinl" 11 I ,' 1"itt I I"I nt I i lln' In,1-.iml:t ( fui'liii'l'. lamn111, :: iliini: iiini| Hi* I'lir -ini'li'| :aiiii'iniH. i inriil" lli.il DIIIIII.I; > mrtu full l1 I 411 .1 -|. -. I 1,1 i.i. -I I ups

I M"--p II i l ul IMII" iili/rii4, LIII' I rnfuinil llll'llll'I'M uf till I'M'-l'Hl' ->, ll.lll, *. hillilitrllinjr t.i'wJ1.Tc.EIEis" I A Illn ill I ill | | l'll: -II 'till- ( )|U'IM I 11HI-I' liuin ilai im illS llu -. tilt" tu l Hi I Ii --I''
in ii'iiny p"'i \
Ill I' ,I-l", I .1 I I\,1.i 111,1. I" ti.'i., ..11IV- .i, I. :11.1 I Hi,."it II.\'ndi"I' :I't "> hvriliinill' .1 iippli 1"1" ? ; ,1:1.lh' 11" -i i I. :.1. tli i uli,- -i' i It" ninii I i : i

.& |I", tl.li'i.I ii n..II I""in, !Hi.-1 I, tnilinr. ,, l I., I f"O'.- .I''- ,( 'nhii-ii4! an-1 tli.it" I" ''li.; .V I I'n.. uf I 1:11,1'1.a.: / oslonlM'Init \ n. I--II'r t 'tIt t ,* uf ,1..i ,- pli'-l' I \ilh Iini4| i'tn'hi4l| : !' iijiun' ,tin1, : ",'\1 .,llo.. nijjhl, \\inilil, ,mi ilnnlil I t tI .-'-IIIIII |I'7'' Illai "I 5.11,1 l| | t.l\ lit M 1 II -
::4 .. .11"i ',! nM t in,111111in', .ul. ,in ",1.1. i I In" "I "liiI.I. I -I.ill) i I.- ..Ii,. ilm ur I.uitni ii
tall, mi'I ,'Ilt iitli'lnl! tin-ti.Ilii4II f- l I Iliil. I mi, him'ihfr.il, I In.iiil'n ii"-nl In lill I tin1 linii-i1, I i.r I-.I4
I ,1.\ ii'I pru-pri "I1"1
ami, t'lillinnml i ili,, l'IIl \ {
;.: hill, Ih il I | 'l.'?tllfl ,I-I., tl >Ii ",14 I tlll'll |I. "10 i'l"IIIill i tI rt ) |ii'i--r- 1"\11' 1".11"1'| | "I al1.1' I III 111. I lll.l -I I tl 4.

t "lout., 1,' I i.< nt '..it I Hi" in.hi' I li.im.I % f i lit" iun" I iiHl"l: I i-f-iiilnsf, : ,I"'tit, I) -\11" In, (gi\..- him all 'tln'ir IIM, : .lo 1",1. 1111/.1./. ,- \ |,nil : ". |"n'li'in| Ih,.it ilii-'i 'li-m. "tt unhl i hi1 li.lltlI "'"l-.l. I Ihl'uiijthuiil, il i- kinm n III;il Ilir |1"'I'ltI'| : i "I( 'Mini'* i I -t-t I_ I II 1 I, (1,11, lit'* '4 II,' |hIlt. lltll,

4 \\ I ,,' uf I llirlr miiiiit'. > I' tin ih ili .. FOR THE HOLIDAYS N"i' I- ..1, Irrlinii lur, I 11 In' lllll.I 4 I'lllli, ll.U It lIt' Illl- lll'llll.lll, '1I
.ttll' Sun M
Arrival ami Uc-jartuie of Tiniiu.Lunlstllli : (I. 1llil, 'iin'uii.| | | m' nut ""al"lla"',! n- Ilii-t tliink I'l'ti" 'ul:i I,' IM-I :amiinl \hhll I, | I 114 il-"' -t'li-i" .1 iipiul| "I \,1.1'; I I ili int.u.I u li i I- lu i |P< 'I 1 .t.

; In "n .Imi' |.iilill" I'ltiili-li'iin- in ll.i'ii. oniitiMiiiMit puiiii fur, .hillil;; I In'ill-nil "Inl ,tliIltI'ItttlIIt', ; ,, I prr.un" fi umnovliMl .ll "I .tin- lihi'i-.il tiiiiii'nn til., Mnihilnpalht lihl.:: (Inn, .I"oi"1| ilium unli"liniilil P.I---il I 11 -"i mix i .auhi. !h' I.

a ".I :Vi-lnlll: .' r.iiiltuiul.III : ,I itl;,'iitii't', lutluti( ,In I 11""i"1" it., (1'11111..1. I* mi.l I'Vpu-nri1. I Hi'1 ,H'.ull lii .1,'. i. l 1"1'1.| .t I Mr.I I 11111'i '. milin. |Ill ., any "'1"1'1' *. I'liinii:' 41 ; Il. 'i 1'.I i\Nt:I'llN"i-I \v It llll.I I- r.piuli.l !. .. l-i.-1 rMl.

.' I "lfll'$ IItiiIt ''111141 ,.,' li. I. I Ihrli'1 : Ii.l-, 1"1 nni'lrn| | <'r ul'nn : .' ul -tt'I'' ;11,1< l ., Il' 11 ,II piit.illuii ..I I tin* itt. ,i't'Lli I'% rumlnt4, h "I: ,; I ltt.iii, ; I 11.I ,. ''';'1 '"1'1"1',1 I ItilillI I" '. \i I .\ I.lini' n. inn'" ..I ..1,' li'.iihnxl. I \ |. I I't'i'i iiilH-i :'Mli ls't..I.ll

4' ; UNIII: : N 14 ;I'll; t: utt 11'1.1. tin* iiii--l-ni4.| \\Vhi, iliil, ..1 II 1-11)lil.:I ,l tturUan.l: .I. ,'11, urrliinpi'l, I'iI' utsil, lln lIlt b4litIi', pun I 'iiu* I lln'in. I ,.,.1 \ 1., ii.'titltzal hti t 1'1' 't"it't I II'I ', 1'111 MI'"''''' .1 thrihit. I. ,'-''nl.lil.o ln<-1!1loml < Ita. M I I.I M _llVN I
l.tllNI.; \ll1illl' I:0.:.", 1.I. I.I. I. i Auction 1 1'rixjilc( Siih'Ji
I.. ,.11'" l'll-.l..<.l.l .1.uli.. I..HI 1 ,. M., *'I. 'I'l ,. 11 4 1",1., ,' ".-.:11 |I'.ii. lIt"- "i\i| ,''I."lk,1 alll".I..I.f I i ri, ) l lI I inr-tiun| ..miln |1'1"1'1.1> H4 *ln' ,: utilHN IMI.; r.mil.-.1, an Mnli.n.tiiii .

I ArltiIVlli( ..li-i'l'II I .lim'l.1" : I I.:. t. \i. U.l.-lf.. MIJIIINIl ''"'.' il,' .1,11, ,". \hrn il u 114 |jiii'ii ur, :'w I UIIMII| : In* I'nllt, ?" 1'1,1"1"| -' I 'it-.tt.ii. ,tint. 'I 111''" mrliliun Ilii. thai: :, I"il ,'|('I"| "'. Itt hi- pail'lv II hit," h, Inn: ,* -,- [ U lit I ('II i'in.' |i t. nl' lir.I i I.i.Ill 1 1 11.1-1 .inI I in l ,,'% t a l.it l"r tt InM.IIII..
4" : :1. > '! !I' !
I" I til. .Nil. lIIItlttttil'4, "I' an.l.l tlti- liiliit fur" I.lilnli' In ':'tit'lpp lust ililil, .\ "uf Ill.'s.i'. .Iiiilii'iiri' ,inil-l. lit lilirnl Imh'i'il, l.'llttii'i. ul llu* I ti j iini/.l I 5 litI unl-
l I', .'.iniiini'tii'ii, iluiii.'' ( I r. ,. M. i iA: "f. ti. 1'1'"I 'Miilli.il i Ii' I hit tin M.irini, I Ih l'i $h .|i'u.i.|: ntlli.it < Ir-pui' piu1 lI'I "II'.h'I.\I I .11' (ii-li I I
P I I 1:1 n
'I\I I 1 i II I i : i INI I : ui- I : I ul'ilii-1 lit of l'i n-.u-1.i.
\ .\rn'1'.11.,1.I .. ,'"''NI, "I. 7.i"' P.M.TI.IIII"n t. 'l'ilill -,',', hit' M .14 ,In | :' anil \114 hi-1"unip.int i. ttl,|It' 111111) "llil. 'in I II.IIIIW'I 1 \ Mo, I'mImti. ;.mlii' -k :ami In.Iploprr, I I'i iri* fur, \lki h, In I hl-,: I Irnli-H-il., I tiki i i 11 \-1' ,1"\ 11 ;! 111, I'.iil. ,,, I bit) I'h-.l-i'il. \\ <' ltt- |;l.lil I'.ii.l.

li..ti-.i.. '"'lI.I! i .in.) -.hn.i l'.itli..i.i, I. |III' ill thii-i* iXH'tiiur| .)Wht ili.l! I ; In tln-ir tiuik< In ri p1, iai,1 ..uli.I.imlil, lr" i Inukril inl.i' "IIllh.h'I | iilllnrii .I in.lii i.lu.ilily ami 1",11\, | "i 111111'\11"11.1'1 1 1 : 1 t ) II i | I.i .,* lli.il: |uiiulir| |l'li' in's unit .1,' -l:, I I' ", I It il ii il I iiiiiil.I 1,1' I ill II i ,rnml
htil ,1 1 I M I I I' in n '-P I'lli.- i Itt -I i !I'I
t, ((I fl h.I ju.-4I Ihii'IIH.. | iln.IMI. IV.mill.il.n, .I.4,1.'i 11.n4,' I1 nut. ii.u'-'lii I ,l 1'.1. Iit,.1 41414*'.141*,. tin) l.u.ii',1, ul' II-.illli. |I.a: tin' ..11.11-,1 ,nl. I Ii') ini'i'lt illi', prupi'trii" ..inr.i1inrnl. 1..11.' in'i-" 1'1"1' ittliul.! I ll'a pir'un il.'. .. I '| ,. ,'4. Mi. 4 liuili.i, in' hti4 fin' ,'inii'4.; hut' | I Ilt'l I 1.111\:1 I I : : \I M -II I,1:1: It I'I li.n-jji,.". niiil il u ill In' til Innil. "1"1' | i-ul i. I l It il a i i *. 11 I l tt u ..' null- i.ill mill

Kiitni'i-r !Ii' ? iiilrnl i- I Mil..114)10" ) il.i. situ ( In ...111,1'niiv (tilnli uf mranami nnal'h', un nriuiinluf nm> I h14,; 'I t l-ll-l-i.( mi.l I ,I MMl-i at C. I l Is h- i"!" Ii s III! ii :, ll all I--.il .in 'l'i i n it
ii-l: l I*. M t *nrli "ni.1' 1 IN: |1"'ini III l 7--UI:: i I'I. l utt n 111,1"1' (\Ihi. (I"" ; 1 I" Ini .llnnj.'i'p i M I \ \rn ii' 'iii.r-; 1"1,1 I ,- ,
Ii i |Irli| < rii I In lit 'i'l' >>C I I' ii4i -'i i liI
1 I. ..o lt< |1.1114 .,it u:'ii i. tl.. turn iiu nl' IVn- lute I lli.it In-. it in I I'im-ln- -ii'klii., ur, i i-r., In In- knuii I liiif lh.il' 4> I
pi-ilulm
till I
| : I.t liii' I"w. !, 1,4 |hil: | I"hllil' ,111'1\ 11..11'111.f".i"f 1 I m unit n It t'4l'P I ill < r'.i'il/'l tn < --- inin
101".1'\'' : :i'l I M.Ml ,1,1,1 I l "ii.Mill"I; .\ I liiirnl ,ul' ( 'In, Nun.
.: I tnhi't'4hall, ; i.-riii'" n" |IllS> .) am,) n'uf., 1:111.01"1'1.' liinml, "il'1 I Ih". "'nn- I lti' II 111141, in ,p-lri'ln" 1 I'l' 11"1 "|4 ,',"i'l I HKIii.ni i- tli' II \ .1' I i'-pt -.-. ,.|iu.

Ir.iln-iniiii. ,* il, .il |1'-'ii-.i..i l '! I .'.luii'Hunnlili \ -In.I IH-II I tt.llin I inli-ri'.N t uf hum',milt HIP llni-r| : : UIMH-! nl ;1"1.1"" | ".'. -M'l'i! II t.nili. IPual I'i.tl I'l ..1 u h I 'I.I .1.I. .
Hi1 In i-at I ruminun' ni'lil III : \ 114 1"\11:1 l'IDII\I- .
ullii-l-il ,* .
I'Mlly
"k HaniN' ,rili ..in.l'iiih, mi 1"II", uinl' \ i >|1"1'' | H 1..11.I il'I''I"I"I | | < I I 1.1 I11'1 'I.II.I:1 -.SI I I. 't .1 i I'lll -I III H'l.lll | r-Hi'1-.ll II- >

.\i""I'I'$ I riillii. III' I'l'i'i'lt 1 lug "1.1"0" IVum t | 1 ,.\\.11', aint III hIlt| \hu li.iM' uipil'il. ,I m.inI lli.il, hIll "iilli'i-iiiL" : inuii.ilhunlil : :: u tin ,'"lldl"I",1, In ih I'i,'.ll. {I I i.iii.n i.-iM.-1: ; : 1 IN I 1.1.,1 i ,-t I'" ".1"' in.I "in "'1",11" t IN In I niii'.l -I th' -, urn. ni't. .u .il l, | n -
1> fl l.ft.lull th-Mi4" uf Hint in < i'in
I .1'. VlllUliK.II KII.M H'I I l'11441'll 1.1 I M lllll.ii'l.'''l' .\g' III|. '. I j I i,:I.., II,' -lll'' ). iun lu'lirl.ll'. ,I ? 1 1 l.i'ct that.: tlirt 'nun li.iic' an "|>i.uilnnili, ufIn In- r.ll.-.l. .',, 'ami tinIn.. ul IiI* "I rI1, ,nml 'I'i "..,lai.' l.j':1': l.ill- :I .\MiiiHr.i : I ."I .lljiplt III' Illilll, II lllt'.lt" I "I'tlllln'l, I il'*. nlili Hit I, l 11 | tlif I I'' 't"illtlit! i I aI

I., Imilil! ,hue lial'ti* I triini, hrl -hunl'l. In aintnlif HIP : ii|>l r ,ii'l I l.in, u i .7. \ I'. I1"-i. i HU. \i
1'1 ilii'uii-| | Il1LfltIl| : )' pi-i'linrnl, It 'I' I IiI Ipinu up inr nit :11,1 al nr! wppp' h.t'ull",111 1"-,1 1'i'pii'" -.'I.n.I., lilt, "' l I Ii ""' "I lli.I ,
t l'.Ml-t:i >. INII, 1"1' 5-I I P 'i't'| % huh Lu Hi in ilm lit.''' r
1'1': men i I Ilni4i-, lii.l a.I..o In t ii'y.iiil ,In I lln'ii- ..inn1 I inn' makiinuin, ') for' liii'in-i'ltT-, : I ilhin, I In' piiiti-rul" in.in, I In, pi",'tonl.It ,. -i'II"lh'"o.: II .1.II", I "11,11' ,iniinhiiIhiin l\, l"i,1 I SIIIII'l| ami "-ittiti-.h I >IF il tu-- l ,niii,| I.4 m UnM |. 4"i I iii- -.

Punsacol.i: and Atlantic Railrnnd.: i'|II'| "t4 I,itt ,I<'lIII-M nii'iitx, ,,, ami until, I VI, lln'in ,li-rall, thi-i1 i'11'.irltu; ;i'l t I'lrri, I t nppi-ni'4' in I lli', iiiiianii': htll'Itt iu'tit'il, :' iii-iii 4i-nl I In lln' ..'11'. ,1.1 nl, (II\\> .-U\I| I S .",t 1.11' ,lI2I t II_III.'.p -t'I. .lillll. !Ill,, Illl'Itilll Hill, .I a u-S.Ihlslllilln, ', |p' lu i i--,, I I I Hill I IIh.

I'lklll., .n' ll" Ill" I. "' 10. I1 '-"I. (hi1) tin1alil'.n: tuiill, ,"""w"I.1, l inui'i'aniiul lull". "I "'"1"1 1".111.| liiiuniiInir.: I th.it, 1'1")1".1' ,* I 'uniili ( 'umnii..iun' I I1.1S till' lipiMlill I ); uf HIP I |'iflil'Piruif'oi, ; |1 ll'-4, i.ui n INIIn" I \ i 1:1:i: H.IHII u, li t.l.i I. |1' ill it.

.----- .- -- -- I tuihtl I --, : 1"I.: I .,' """- I hu.i'tliu. :.HP 11.1. .II, Int ami I l.i'i.- 11.1 I 1,11"1| ill,.. I'm- 1..1..1 hnt 'I"il.| rm,nj.'li! In kii" '1'| 11'1,1., i tt : :-, 4 rhri-lnn--npplii'4-liuiihl, IIP. Inm-jlil, I'l-- ll I I' I Illl, .'.III_ I I.. .
M
I h II IN. I- U.-ll. | i i li miVll
L; 1 I I..' I.11.:: ,,1 il.lil| i I I.ii II I"1141,un.ili, ,.I:||[,. "I I'':;1"\." .," \ ,, inrntuf I i., I Iliiinillun, ur, taiiunnn l ,I \111 In1 mi ( "runlilt-unit, in iillinir) .II: faili'il, ,-iinin.iinl: Ilirir" h''I'I'"li'1' I lll4)| (I""* HlP II-I III I llll'ilIlili.. i.ll I".'. \\\11 'I' I'i.ink, I lii.,1 mnl, ll -I : -. I. I'..' *. l nt i I -iK.

?. I I., ..i ..lI, \.S..tI.l0' i ; .l 14.111I \ .nilu't-of I I In" lin.1',1 i iiilh/, I hue -I ti",. 11'1..li'III.1' ; I.' iill 11'1h.,1 II .ulluiiInuki'i' 'hi' I'u-IIMil\ "I I lln1 l1.iiti, Ii uf I 1",11 'lliphilNruii'i-, ( u huhIii I.I ofhul4.1: \niix: INII ir.rv; _li-i-| | il I | i. ulli-l IiI, I--!.
*. ':. .,. l-'iin- ,'ulI, ami -m-| it- U. -. ll I I 1.14. 'Its
Itll I I' plain I
I 1- J < tlllll.M" I III. i .1' ( I'MIJ; u
I 1111 ,\' .\ mi'iit ,in.uli: in ( III"tt.ttv, lti'ini't.| "' piMlil i i.. \\ ih, ,rni'ir-t, '", "I Ihi-I'unntt" ,maI'a, : tiiiiliniliin.milupniilii' l.lliun 1 I,"" |''lu.nili..li-" | i halij.- h tin-. l.ulI) I II \I\S I Il ,
!I I." :!il'i.m: | 3"1 .HI: r%. t l I.' li" : i.ll -Hi al '.
null Mrphrll-
1'Iit'I ( '' i t I I 111"I'uininnn' u jIlt I lln' iilncililijji'ii.'i'" I I'l'n-.i.-ul.i' ran', vnin ,.th'I ,. liiaiiil, .Init_ I'mnn" I'Mimin.iliun : .1li'II:: : ol" llu' 1.1.1., ilnii n In lln'Xntntitijj l I.AIHI I l4' I I.UI.H : |1t't .
,
\1111 I I -
I 1:11': | .'" Il4l.ll U.'l.l.lll: I ll I. ; :1' -- IIIII'IN\N< 1 I'.l.l: \4--4 ,, M'I I., t t
1. i":il-.$ .11I N,." i",rlaI4. 1":1"" : tt.in, .liI. l |hllutI| |<*. I h.ihi'i'li, lIlt ,lu hi'lii'ii*. liunitili.il I hulll" i 1.1 1"1 I 1""nun, a iirit, "- i''t' ufNuitlirni .I,lln' lin.iin'ial: I ",-,-," "1. .,1 I lln'. <,iiiui| "I,n.11.1 .In :" pi i ii nip i laiin.ini" M II'I It I. ( I 'iiininnnn ;alril.I'.tl VN II I.ll III I'l-utlll" |l l't! Illl. I'.IIII -

; I..' I'' :'" ".I ,-- \,1.,1, -- I Tn,.1 MAiini' : Hi* ,',".hl..III'1, I In-.I aiillniiill.' 'I 1 .M iIilIiII.l. ;.,1..1-1'11 I lii;P''i,i- Huai'l.: lit-i.iiiag' { npun Ihi* i In-i'.l, :ami'Inul fur, sunn' lilial ilun.ljji' -l.-I.IrllII'1 : -'- ,, \1.1. h ; I I in s, i 111511 |il't| -| | |,.,., |ii.Is.1., .' I 115 I'l l'tIlll 1.1 I I t lIt,' i'll IHN.I.

l ..1., I: ,., I I I' II'I IV. !lli"lIIJ .W.I.t ..lll: I tin* rIII", I llu-iil.il| )Sciiire ufitini'il -- :i.ian.l Mi.l.lli-mi.l' %'i'.I li'.t'iti| | ,I. i airl'nli, .,inliiif" ..1 -"i.1| 1"1.1. I, up hIlt', l ,':''', n-'ii. Mn-l ". II"'... I.UI" I KIIIS.I I : 1 t F< ;iff- V ',,Ilt tilt SItl/ ; -II 1114.N I. II ll IttIlilt 'I. I.I" III II uiiinl

:,I4' "'\It4". 1\.: VII1l4ll.l. I .\r.II'I..I'0 I": I" all icsi ul' i In-, iiiraiitinr| : amii .-- I in i x.iminaliun, "I nriy iii-m,. uf n'. | tni'ii-nii'i' mp' uM iniiiainl.imf.| Iml, .1 1 j i I I II 1 I\*, I Cn.I. : \\_p h.iu mil iilirnITU in ) inip inlIIIIIIIM ul i.II I.li.ir.l,_tl ii.,1 I r.II.I icii,-ii"uu I.iv n 1.1'i i-rip'iiti, Hii> |i Ill,11 1 l, I I'\j. i ii n -

t :,:: I,,';, "'.".. I la", ,""_ 1":111"I I I I I 11..1 i annul,, iimh'l'-lainl' ,1"1, ul', hnti I lln1 o % .ii.i:. ,'(.11'1. ami, ili.lmr-'i, ""''' .. i I'ilihnti I I iln-I ''i 11",1| | t"I| iii-ii hli-a. 'I 1 In- I I.IHI.s'' MlI. .-,' IN 1. 1 IIII.IU.'I.N.--1. mil ilrniH i ta'illllitliig mil HIIMI'M! | mil Hi" tt3 i I mi, IH r .1-Il I l Is- _i, ,1 1 h> r.IN .

I: II .1111 1.1 1.111411 II"llIIIllk I:"7 (l.''' I tiling i li.ui'i'.l.| ViII Minn' uni' plrai'rNplain i l lA 'I In- I .", .liu-t I ""'II,1, ttilli I t".1, piiniuiithii'li .''''| ''', up I'i uni I tjnn* ; ; < l l 14. litlh-lulnlnnnil) hut IIP in'li i llu-l-'. I I itr4'iiil l I- t ,II I Illl'l i i''I'|II-5--I iti I it.Hun.1 I mi .lit I ill| ,*- ,1 I in,- >.1'i-|II.| ,it,,4 I Ir |

:: I' 1.1 .1 t", 1. t4'l: 1'.1 h.ill-lu liilillli.illinjj fri-li ,1".1 I Ihi* I', i.ml ami I Inir' i-\- lu ,linn' "' in.in, I llrin t rn l'lli.il I t InnAilhnr J1.\I'II"I I' 1'tinnl-, ...
1 .'.lil ,) I ,' ': il' "l.'"' or .1,1: no I I. uf Kintnrki' 1 liui-.r, iinnutv :| ( "I 1 I t-\.l| iiint mil u illihlamlini: ; Hit IUIIKulinii II.IH 111 I 1.1 t lIt | 1111 11> < i .|n > n iil-
1,11111 i.\t i : ,
nisi.--I.1
,
niI I I. I. Ia-I I. I I'l 111' I |U | | |ItSt |
mniiiati-'ii, intn. i-lail| MIH -
: .'! 11.111 h.I" .' : ( $ inn'llii'1'ii.in,1( .Inri, ? tttiy" u i-hril In i li.inj.'ii HIP : '
'II'.I' rxhil'itiun II In' .Il" 1.,0 ,! mnl
1"1' un 1".11.- al ( '11"Ito"r.I.I.141:111. 11' -- iliunili III tlI'I uf mi rpiliiiii lit 14-1. ii-lur. in -III i' !11. I-: .1.1I 1 1I
1l ; .lIt '' : : II..I'* tiinkln.- iln- lluar.l: ii.muf1iKliil tin' Tlra-ill I lli-.u U I I. 'Illl Ittp.t 1' Mill, I l. ,
1.1 "IU .. utlli'l' i ni'ln'ittttjit/ / 'I inn f | : I Inn-Hi liulyMX'iin. I ,- I ..i I'm r mil IH i i ,lit
1":1", .", .1'1"11"" :( I'.' : : : ; I ; ,ni-1 I njui inK unr tt'tttl: ilfjii'iul' |
!\ .
-- : U I .\ I.11\) tI1li.ti.,i uf .llm 1 in.irl ii- $ ,nml. III, .Iil. in ihi'ir nii'unnl-, ( ; I it'll. Ailhnr, ill-Ill-. In u.ini, "< I A I.INI it I 11,1 I i.-lilin -.ura | tt '
1.4 \ I IIIl.Ui.l.l.V ,
W.I.I 1" rr I I'm n i '' I lit. LIIII )
I 'r Ill:' 4.444 Ihrr ',,,, 3:1.1: \r ho.iril: i i- Inn I I."- itt (I" i f nun i MI imi i -. 4 I it.. i 1,1
'. .\sr I : '"._ : I. ';' : I \ INI.. nuip phti4inp: in luni'rul-j
'l ITI.I' 'r.I. 4 .1' l,.l.14.141. 'iin|, '.linn.' iln ri'ull uf iu :"n'linn I .iri t "* Iii lit'a, 'il. i iA 11'. I' hut. "'I I'lillilnlli;' ". tl'" ",.1 11'11. ,mill ItttputlIv, a 'iiiuii* thin, I i-\ri 1'1'111.1,1 in ikiiu i t M il i "I .Hi t |" r > Ill ., iiI
: I'I: : :::: I I'j _. .. I tiltili iii. .i.itp. a'I' Itt'ttit'u''aII -I it t-l.
,: ((111 % Ill .ll "I I i i; i-i.\ l ILU: t wii\ ; :,
!': ,'J4 li..''"I'' : '''I'' :an-1 I... nii.iii| | 'nl.' Inn (.ainl'iilli: l'ii'-ha. < I Crurt >*c luli-i's I'liv, ilL, Innii-lit t ,ill-hin-iil, ami h tin* :IIHliri -- l-p, uf il- /' att' ".\tI'" ttilli i li'li'irni'i,. Iii 113 in > uiiriilt.$ 'llm, |,ii-i-i| i iP % -ii..1. Ml ii.il.niii"- Ilr |Ilri- ,[ iliit.itii' 4

-- I: I II ttrru. lu I nrt'il uni "-"''I''II-lh..I' unr 1.1 "I ttihhit' I Imi, i. I I Innn ,.1".1".1li | ,In Iii, Ills -" ,lln'I l'it'u.iiiuttIl.i" ,) nmin.Him. ,i. j '-Illl h ,. TII..I.I.\I".4.r./-? ( 4 i f.hih. lm-- 55 tIlt iiiinml P ,|, ,
I F..1. IL i Ilh I u.i-ilunlini l uni "I. uin, la-l 1w" 1--""' .I"I' ,1 lit' mlti i ilt ul' ( Inrlit it'lllt lItIitltglt. I Hi N tttt.- Ill u' h' n In r* |M-.II| il.I'.i .

.I ,'rr ri l1 1''.l'" ..% .1... I 1.1.I,I ,:3,: I'4.l4I'. I I ,. lm-im- HIM |>ai.ilt/i'il$ 1 fur ilirriinunlh. mnl, 1..I.I..u>i," In 1'111 :.iil'iiliuntn I ,* ttuik .I I".I" i ,;: I tin* ,iriuiiUimila I I .lttIg.' I oljji'i I- I .pi.ui.|Hili-| ( I It Nil IS ANIIll.K| >-, niil I I Hi. pal ty iiinl It.. II tt'tti-c. I llm'I'liinliliuii ."l| IN m'. i .>ili i-i!.

t -:31"I, "' "IISIM,11111l4' ; .. i il l t lal hilly "-|' | ', <'i mini "" i\1 In lln'" .""'r 'amplii'l i i.ui, ,ami Hn-. 'n a-m" i | irpailinrnl : !I-il INi IU IIII. I'r 'i 1 |it: 'I|
'o e .., .44HIIII4I, .:":rn .. I I.' "II' I llii'ir. :"i'I "'ill'I'ItIl'tlt' In-il.iy' .1",1 i-1 : 11'1'10. 'III 1 INII, 1 Illl" I: S-1IIIN4| nl'rlriy llott-t-Itlili!. ( Mir tiiiIt'tt''I' I linI -.1.I !I'.s. l i'i i I rk.ln .
r : ___ ami iii.iiinlini-il, mnl lii .itt.I. : II mi- hi4 ,nlialiilili, nml lilnrnfur Ini4 ln-i'ii hn'Pil'p' in puliii-i: J . *
unr |II "I.h.| | I I'l.ut I i. I in Ilii- .1 : Ii'l u iilrnlii | | .t. .1 l | i inl, > i 'lli. I P".14 .
lint.' it 11.1"1 I "I""I'lil' S II'HIN 1'lNl-: J I.: II IIIK mill jur H-l.iliuiMxllillllll
I .Vi "l.-' < tiHit, 'itin -*':-'.-' .-.m o-..:"' .-.". i'l 11iiui'i, : lli.in' 1"1"" |'i"l'", .1"j""I'I 'in ",'. I: :.a pr.n" li'-al: "liri, km' .iki-r' ali I In- -.it t l In- .11,1. u.1| hi. itiun.| I II'liilii.iml .1 t-rn-i I Ihan III h) ill) in hu.pil.il. 'I "In1inipnil.imu ? I I'.' ll.ll: lll'lhilllK. .| I.. -. tt | |II.-| II3NTOT7I03I ,
.
.:"" |.. tin l.u4.rn.I i::1'(14.1,1 i. $.. .1.1 I .r .'l.illi | t I- III" .I'lll' III*. .|1" "'I 1 illl Illl* I lIlt'S. Illlilltlll.ll -
I'lniiinrniltin
n'lin.I, itt In .\ | l'.ihimuf "
I II.IXIl.ill I It 11-lllllKIIIII, II .,, .... n. :: .1" t inipii-uniin-nl' ,% I'tcrt I |1"'I'il.1'| : Ihal:,. hi- liii litl., 'k ii ill 'I. inI I mniiin'.ii.' > i--pi' 1"1. I 11,1" 'I'., lllll. %.,0.,11,' III'I.Hl, k. Illlin ''I.t'-k: miiii'i' ) hills In hitult'aIitSI
I. ". If'1 ll.lllili.nl.t, ;'I'. 4 J..1.1.1 j'lt '|1"I'alli": ,. ; i. fit t ll ,. I liuaiil: 1 I'm-lln-ir, i-ni'i, ,!!'l !i.. Ilimit! .Inpli'linl m l iiiti in Hint, 1'1,1' h, I Ihit' it-iii., ,' ,1 !
,1.,1. I 1.11.l
I | "I
; .
., 1"MI'h., ;;"JI .IlI ,l. ii.i. r 1"111'11"1' tlian ant [ | lii'i'ii ili'ilid-il, liy IVlis.irnli.iiK,
II.I :14.114 _I W_ !4IL ll.l l.t. 1P4AIIIU I.... I...,- lie. ..in.'ili-ilml., | ami, tin "'aIII": I Ill I :, 1,0 I lr ,1.il".1 uf pi'-lili-mr" In- linn; IM-I.n |.ni.i'i-n.' l.ni nut, MI liii In- | if .''r.I..r. '|"|1'1'1'i Iit"t i.tiCIII i.
I "' ''''' Iii"' l.rii I i "'1' liiunuhl. :JSrii', H lIlt Iliiini ur li'ix jil lilii :lli,in. tie In, ,r.
I' II. I hn.ir.l lli.'n'-alu jI ilhin I Ilii-, il'ini' .iiii. i i'I 1 Int." *. Ant' iiniiihir ..4l- "iiiiiiil".1! i. ,M nli' 1..1.frw""lo |
I''' > I. I s sum I I nlly at : | .
I K.>l 1-111411. (A n.HI .,rr .. .. 1 hi .,II- "",1.1 i '.1 gui'.inli.imi, ) ..1 ,1 .I, In1 illt \i' fl-l iijipi inn Iliiij it lirii Hi' Bids for Bonds.Slll
..ill.| 'II.Ill, ..,I .""I IIttl 1'.' itk, .tin li'ilcr furtlin, lull olii'-ipcr at "n '. .than: I I In-, bal. 1 11"" hs-ttt.l, .liu'"i 1.11 ul-u |. """ill.1! | I'M-.il hu4"i"i mi' tiailinlur Aiihnpliiihi'Mi P llhlilll, .III,,11 Hill 1,1' ||'.4.liilliriiliiuiliiiii.il ( ) County(; .
I
11..1'1 ,1 ,,-ill.'iiiiun
$ I Lill..MHllll'IHluS.1 :;.II--,' ::; : i A-in' himulii'n ...1.1. I : i-i, ,' lint I fnii i >,' at u Iml"-uli-. (In- liuuk. :ami a.runnu ul ihi T.iv: itlii'tlii-p, .In itill l.i'i'p I I'ul i'i" ami.. i .In tin anil I.u ihiuh'-a|! iiinl nil I: I II Illl-. still IH- t-it-it.-l| ;il

"; ''.1.1I ,ll ;:'" i"li1,1111. tii.-nilii'i. ': ( Inlu.anl, I ,1 l.il I 1',1"1"1'" .h..I. all'l 'I 1 I I I..-.' '/::'', in-, hi a.kinx fur hU ,n..- t nn nl ul'l I '|ni-liiii: I l.iiiuU IIi, li tti> I Illi HM; --4'l | lllll ll' l ill I'lllll llliifll.ll III.ti i til' t-l 114 I -, ''II'V a P I I II 1'I
\I I "" ;:,U "I 'I IMIIin, \ "" .',1 ul l liir In,'t h I.. i Lit,. IL. ,mm 1"1'1' I i''n-illun.: i \ >M'nillur p l liim-rlf,I i Hi" ili I, /h-. li-I I i I III Kll <; liillll his I llll.il ,1 I.I III l N It ill I i t.uit. I-I! Ml I I I Ltl.I. III' lOtllil l'I t .1.1n.ti p

11114' 'H..I ll..n.Il'sn. ll 1.:. i "I IIUM, ai li.ni4 hat .1.1..1, I "Jh. uin- t.irttill "iini-nli I I tlii-iruttn l"h'I.\ l lIhra.itillIg In 1".11 llnuntilt ..1 1''I".I.i.. ,ami I Citi. -.iti. \11' h IiI, : m nun.lit, ; : him. :'Il III.I' Hintf nl Hill'' ..I..i. \.ilnr. Sin I lii I ,l Ia 11111 li In riiliuniitin: I .'.11'I 1 1 -|,n I, | i i lS'i t ni |II| "'i--I I M I. i. iii. l< tli iMirIn

:nyn; ..I"I h.nnni'. : %:,: ini'ii'I.itiun, .,ti.i \In .in.1.. tvi* UI.,1 tintir.ii.i : : lll.tll.. itlIlI.lry., i"u-: ]| I II if IVn-ti.ila': -",.11"1'. ,- fuiiml, lln'in, I I. .\1'1.l I IIinin Tnilrliill -,, V .i-i-x, (Ciin| 1".1 I .mil iniprutii I lln' t-i.tuIit inn i'i|' I Mm t-t.ttit. 1 1 u ,-, -I p unit I II! nl- I I l iill!> '.nl t.. ..1 1 li
U'Hi rt .11 ivwM.I.I :3 i iI i oiirt Il..tu.-( IIM H ml fHMI v l<> .111 tmi* mil fI1IIUI
; 11 I lliunh llny iitr-i, 114 Im mini I amii-li'inaliiallt, : I -- lit lii-iipli'.
: i-n ;
i4 Ilrr :: | ) "I I Inl' I 11r lil I an- ;". r",1; I e., l In- ,.1- 1'.1. I uiiii' ,iv, 1"Itttb., I I'liilil'I 1 cit i iSi > Illt'l -.\ \ll| |hiall.SII.| | |( ,
*1; II li' .-l, :: Iml I II.,',* "* uthi'fit I lin, ini'rit. I tin* !IiIItlI.li 'II lift ial.ii! I llu1 jail ufilm, I I /. 1.11,1. ami,. ('in' him. junruiih : : t.I.111 I 'I| In- p.-ipl,' if Iliii ili-liiil I ((.Nil. titti( ) I
1..1 II' "'1',1 ur, i 'h.iril..i -. 1.1. l.i.1 i..t'i l Iteill.llH I !<* .Illtlt Ml/li) In .1 II- |J> I til}
1.1 lur, I liiUtni.iInilii. Hii I-, 'r.uniin-l: I | | |,-. -. Mn'f., f l'ii'l: :mi it Mi' uttaLiin M IIIM.I ni.illri., 1111,1IttI' |
r lunr | :
% Irnth' : i-iimli,, innatiun, : 11 liili, unr | I II. mull' ,"."1 tthilu I -, .ttt K'pinl.I H- ,Iniuanilary I II 1..1. i( -fill*- \ 'P'-i', lit uu l I- 1 1 II.tt 1 In M |br IK ti |>
: l'$ .1....."lrl. .... Xi I I.V.l l ,. ,. huh-, iliil "lil.1 I --- ,rumliiiun t" ih.il i "Iiv| ,' ion tiny kinI inn it .ml', .lnniun -lin.l-, Mnii-l.n: In- I 'III'4, li Sili--,1 i ik ill ilnini'il In LCIII Ilirir M ht'siaI,11i ,SIl.-, uu Hi.7ili '-I l M -irdi, tst.i: m.l ,i.|
4:: "ar4llls-.l III''- 1 : I.n .tin- ( ,1.1 ,. u H : / .h ., 'lIV hu- .1".1.1",1|; in ailtlilimi ? I ii i I. ian| : ', | \1.1 ,, niirinlv UK' rnllii' iiif 114 nut I Iililii 5,11,1| < mil Itf in lln l I'.. tu r,*llm\iii i-- tit

;:::1 lU.lllfl.; I II.- |.ri'..i-il in ""I |uiur t : "l"liiBMl I.ntI.| | .tn hi. c t'lliai'i'ii'-, : rl 1 t'ir-, nml, 11111i -. ,tilII|11 In g'.aiI; | m.l.-r" ,ami il- III, 1:111: | t-iiltI punml. .n In .tinhi:- rkiml| l'., A I I' I in 1 1.HI nli ) 'I ln-y (in tn n.il i 1 Ml H M-.MIS: ulAMI.il< V,

l.:11SM I I.4t.Iv' 19".ItII : ". un.l I uniiiiml: unr |.iir iiu. 'mi'ii I l- lur I Im 'in.iinli'iiani-i-i I pilioni ofn jjuhhli r, ilipn-iil or nmlH'Minl -,! lu-i'il silt, n ILIsI l .M iy. uinl hum i pn'-i-nl I | SIS Hill S I 1.1| SI .
4 : I I..I.h' : U ." lei\"I' li.inni..1: lii-.i-ila.. Nrtiii I -|1..1. I I'.ill i I I.hiil. r.iil; iiriuiin, :.in- .,1.1. ... ihia't, ,"'.1 > | \ 41 I K l K H.- 1111t.S.
..: \.IU.I IM". iiiiulhi'r, .it.hi liitlh' linn, l I.'i' .t Mini In IH I ii' : | I lint "Ih.i.-.. ami 1"-,"'. I ni.i-l-: un.l iliillfaliiili. tt ill ll'il Illilll llik t I lulirr.. .. q
I 1"11 till 1 (*\amim' *. ill I .if.Mi. ,,1 |/lla.I ; "'11" '
vi. .:. : : I! uinf .1.1. i I lur pi-nplr liati'iiiinliiiii'il ittt'i| rai nlt'i"
''..HiAr _..,. u a ,"1.1 1111 % .- hei'li a |11,""<:al.l.il"| | IN |"j .i.iiHID|. Iniil'lin}' | ten" '! .1! : .. lit Mlllioiitt uttl I III |iHtMtIIH'|! < t I vI
.i*> |*l\t.r ." ,.." *:,) I I'I i..lr. .I.r. .- 5- inn! luiill ttilli il n nn.it uinl nmIllilll : I ll| << !I" ''p-I( | til |M"llll-l.l| I'lilllltt. '
_. !I r .::!.ruII "I'AII'i. ___- "'"' "I'' tiilliunl anv Uninl, nt all !" I \\ I I.:. I t.'uli-: .lln Iiiii-iil.ir,. .. |'I|it> UIH mill, ,u-i.ihlu. ,.1...i' .i..r llnilm 01' A ) -.iltiT Ii-- I ,. -< -, llIlk,'. I It U plot lll'i Itt 'I ,M ul nt| i ik-.1 111 ".ui.riii.i, I iiiIII

-\I Al t ;i.M Mi;111 I'l I I"N, ---- .t---- (1..1 lu.nl liH'innuliviin' iuntiT.alliiiittilli 'mrnt) uf pii-,.>,iii IM.ilh""I"ill I .17 .1..1. 1..I'.sI.I'"I.| :.li |.ln. .'. ___ %t iili trill uinl iliikit nl imploti'i| fii-mflii -uttlall'.iI l il.lil I I.ttt'lui III' "> H
i > i 1 'I'.11., I IU t III | imU.I k .
IMI.ll t '
.I.\.. 4O: |" I IMm "*..|.. 4'I l.'i .i.nl,' .\1' Tlii* d"I"| l'.I -il'" ,'I' linj.-, tl.Uhan I I (I''miuni: i '. i. 1'1'1' 1 IVttl I \ i"l"' I tin) alitlI. us lu -- I .-- .- : CIL lil I I Itti-lvr-liKlit, U iii'l'ill >, I 1.11 set' i I I' s ..t ,. ll ili'l), l.t.tl i, .-.1 tin I*, in.11 r niMII i

:Ir .ftHi: |! m_ .!'llil'iiu_ I *-Mt .I I IP' .| lin.' I'lni-liu.i. I 111'.,.nl-, "il lIlt' uinl U i ii-i .5 ttut n plriitjnt f lIt,' lluuiln.I U.l.r.| .. Mh, I IIII Pto

ni M I 1.1 i.. i" %o' "i, I 'im*. i".it 1..1.,1; '' :akilur' I rliii-iin.i, '. |I.| pKirt* for a luilii'ii| liming llii'ii I") t' .'S .1 Is jV.r III ti. II
.-.TI"I.I'ul.u-li .1. .. """.'1. I" ,. \ \ 444 I milll.lll ( I'i uin,I tit| (us' .\ tI.I liini :ami >.."-- iuuiii4uf j | t'hii'l' ttlih -<-v-r.il ... un,: "inn liinli.iii. ..1..1./11.1.11 l ,i mi- ----Os --- !'ri' 'liu ; 11 III.K- I irkIII! llllUi% ll'4 1,1 I liillll III' lllll 1,1 HI ) rip|||. ( ml, (I -t_itt ,Ii| III', i.I I' ,

> Inn W, I I I I Iinl.I hin-un, at tin-! I'H.I ul.1 livi-lin: :.:nt mill mi'ii ami ttmil.l in .,1 :1,11.: l lIt' infnrini'il I tint. tinrunUrn. r -I"i. i.il gtttt'ItiI.ii |II|l(' a-l- I 'rl l> llllt llHljJII, U< it all US lur pHII-llli I Jll.l I (, rttihil 1 Irulir** \ ullii-ltlI I'.nA <>i \
._ \ :1 ( \i lk III Ii Ml Iui1 s'.tr.Prtiilt1,1 ) llul .
N't Hrl li
,.I I'"II'" -li -!" i J..I i r.ilul'll"', I ..I. pi-.l>al.iliiy inii'Kliiii-hi.. imi.,! inti'iitiun I ,in of m .'..1111..1,1 ami, jail .huts \'II"11 III .I J-HI a 111. I III' H. II I II.. .. 1.... II.. i MI : tri <1 InlI ii-ii its vrlmli luiiiii-iu-jtuli' ,1 iitt-ittg f i r '. "ii' r, ii ll 1.1.1|.iiiMi 11.til11 -< i

..I lI I 'II' ,:1 llMil' frI", I-,.iiu.'l. i 'I.'I'|' 0 -- -- I Ir.I""I.I.. 1111,1..1 i viuiii :al l I Cliii l)' lumini'ii'i'l. I Iluti I liin-wiii. i .siiiiil.it M lnM'I| ur iliuiili miviifrt I'llIliii it .Pii ll.l'.t tit Hi** 1.41" l-t in til i iti'initiu
.1 .I l 11 .KHun. "'\I .I I i';>'"' i..ii' I Itlin.ki-l' I < nloilll.lll I. nl'liilli il.n.Ui lat.tM* 'I.iutiU4l|_ i HI t Hi- inli I
'$.1..1.. I'i II- .i.. |" "'arh.t ttlUiLUI 111111'I. ,.U i .t vni.t cirtt: il.n. I Hii I i i. :I '1 In1., f 1. tit tii I JI" ) aiej J lU'l I |.> Ill he I I.uthis __ j < dan* nl-n I iui-4-il I I lit i > > < r <.ii It!< UMI > i i.r It ,- i.f- i iIlll
I I I'. I I t fain runliiliiiiii.ii. -
". .1.1 i i-l II .1..1 .h'II." I ; ; 'I i-iin-ft. i "ti.. l.tti-nt in i'il'I i tu pi | tl'lll 41| .ll 111** llllh'll' I .
Uni .1 w.lliiiul < xl. i < li.t .1t11.1 liii.'linn lttttse. I 11. i'ill-atts| ( { I IN tli lI
h.r |11.1.1 | '
| > .1 aiu I mm pjirllliu i.Iilur
; t Ic I Mikr-tun, ,I'll,III a \ t" Mi Iml 'liulni-. j' "II"'iIII al.1 jiiioi. .I | 'r-"n. an-ili--InrrI, I.i. Ai-l'. Narapalill.i. : \ I. .. < .,lul.-.l .... In plot I in- inli'itull -I I r..I. is NjtM.H.il Cu.kirf \rit \ ,IL
1.1 1..1. I at. I 1..IIr.11'1''in:u ami ,mm'h I inrunt 1'iiii'in *. uinl I |,.i-iiiii4ry !h... .4.IlitII.ltui.t.l.) l i.i-l litui u pill.IK >i JiiMtN, n iiiu MI tin-ii'iii I-l i ni'.rf, iluiu-) ni |tijO| *. In.inl1 1, tilIf
\. I. q"IU.. \ in. I.:1.. "WM, ,l"it ii ia-1" i iii M.iin.i ', ttln-iu "In* I improtc-il ,' in 11 I IwliitiIm .1 I ''lot hit :iln > uf 1,11- I lt-itt-lt-r, \V. II.m |p.iml utluiluidlit| uiu| l'ii' > t-Jiill I I. |. tit
< I'r! II4I| ..n. "UI|I''I. :, un' Ia. lln- .10 of I ilnii- wiip. 'lur I -- : .. 'issiala' I. a.. 'lilt ... ,
tl"I''o .
: .
I hi. agi'il, i I'UH'iiti. uml I Ilur I li-. tt ln > li.i-1 ilu'ii',1 I'.iitliliillv Illiu. lu ilit 't.rJt in wiiii U Uit 3 tin iiHinN' i ilI
1..1'! ilii'l I I'i'l.li.ln. I..a..li '..'.1. .''I 1'''' i.ll. I I i Ihi' '1Illill..I ; uti-ri-i.nn-all" i i ha. allht'v14( m Ii r.t iiiu ..formi-rly' i-nl' iil.-.| nj 1'' I them.' '| lirip I. : 1 NMl.i.
11'/1| tl"Ili m.illij'jiMl., .i/i.I nl/-lili-' 'I Iii. lIen iii4>'himi I. linlltttitli "' l U iiniv ....I.II. llm 1'1"1 ol I Hit- '. Al I n fill.if 11""." ptit't ill .I ll..liiitkiii*. 'I'tiil.ilor it.te I'.. |iii-nvnl .irraiiKi'im'iil until Mmili mi.U I. l'l.l Il-tit R.aii! I it ,, t 1111111 -- -
.h' ul I
flAIl t .1 l"il .) I tlrif. tn .nppl.miinu tin' .'.I t'.nirt' a' eliuul'l !I. I the '.a..., a Ill,1 I ,. ', liium: \,.. 2ln' I Call.InKii l.| "I| lulu our pn l a-tellS si IIIHI! -iippiniiil 'It ii
Alii1 l I. imniii'l. A >( 1'.1,1". i.i -i| ami, hi-, nmihi-r 1 / .
i. ,
Itt I lii.i.il.rr ( 'jIll
..11".1., r" I ..1.1 linn.l'ia an.I i. .ail .. .. .\ ttttI i Itti. M Sum ) I 1. 141u.p' .a-l- i nun t I'lL l In (lIt Vitit' -uli-i iipiion, ttlt'l|
I "ii )1,1., \ j' t tl 'al. it in- '! |II .ill ",".1.1'I ai'lluu of llm ( I'11 inIcokintf on 1 11 l'I lil nl, t IK i n i .iiiit i it'iii'v' I l< tK _ll I

4 in- '.:'..., >1'. > I:i "I"I a;;**. 1 i If l evi'ry WHY I t''il. I it'rtatit'l'| ,|,'",-.itl.| alit'r 'Il.i- .1.1."il I. i / tiut "-,I tttriilrilu'l I 1.1 .ill till' .Iwktll l'. Illllll il'IIIH l IS il> ..11(1MII ( .'toi I-| rk -.t i if inl i -
__ .. .
1 11 ui i 11 9 __--- .I 1.,1. .Ul-l 'I 1 itt, ... ltl.llMil. I.IILI. | '. a-I I il I Ulrluull l li-ii.U-iil- I lit' .
mini it< Ilit.t -
.- inl.in.1 milling i im.'i'.tMr.. I f."aI. t tli4iik I tn all I I in viti-iiiUnii I .i n.ninmiIll I ; "...1.: 'I li iiunlli ,. ul' SO *
4 .. ."j.lii-ii-- un.l41, hU ntiM I k oflinilii I" Wil npm 1 II. i.'i irn I, ) ngf, tt liu tt ill

( il.| Win. I II I ,,-lI.ll i.1 id.uiilniri. ; ,. ili i i -intinnar) INI'MIluii. 1 hnii lM'iMii.irm-'Hi. '>.'.i M'ii i Ill. (iili-iil l, 'Iml the ( .'l.in.l Jury fur lunilu.iin. niiml I 1'v.J.I.I"'I.: I! )piiiluil' : I | tj .'ali'r| ; fail ..."'* I stab 1'iiik. '... tilt-i I 111inli'M.. tt lii-llil r ahli lo *lllw *- S .MI I "f.I' 1-k.'l.- lie Illll't iUn t < li tu l lIt"l1 <, "iinii IiIi.l.l. -1 iniiu.M. | himUr _

I' ';.il l i"i" tin', M I ",Minn i.i; il'mi ll.i '1.'1- ( 'I.d.II".t |I.i-r.ini.I I Idnill I I I a.. ,' ltfnt t ha ",1. Ix-iiiii K4niiiitii.f! l'fallt'liaicr .. .1 I .",1 I wliirli hate' ..-i-i.-l 1 1.11 ... \it4t47 I I'll-.Mi nl' \V. Culilioi.. lll.r tu Hitluiii) or llul.U.. I Ilili. I--.!. K. l>'. 'riltlttii \,

t.il I 1\ .11 !lug I I in .tinininu, \ li-a I'i .1'1.111 K. K.; I i. kni'.ii-r., \\llir, 'I'uilcll la'aa'a'. A. Ml* t H ) < > i l Ii rLI
4. 4IV. > luiii-.li ) un huih iii -u. >< k :11.11..1.| .. t .II. 4.1hittitt. In I llii> |>r. M-i-iiliuii I 01 I lln-ir lal>uu. I Iuian .. ; .. I I., u -u'- -I... >. .-- I ui I .

I.. I'awll.nn l- lln!, .,,.Ii.1, .Ii l 4> 4V :I Ii : I;' t rum |11.| u I.. huff u ilin-i.snl -, \ i-ry IJi: 'piriiiilli' ., I:. t.t.litig hi-i'- '| ) ; I'. |I'. |hl'ii.c[ | | iiimiual I UV uitMII| a.;,-Hi. I'mCii.lm i t I Il-cl-

; ,il. fur, lli.' I uuni !I.' I HI I "H l-.l" I"' nr.i-iM' IT.u: t.I iiu.: i iTlii'liMol : Ih..Nli..f| .Ilii. ncn -I")ill- "fl..fl 'i I.. > .11. i pa'rt-I.'. : I'liilip I I i I llr.'iiiilita.mir Il'.... lit.Hi: t i's-s': .Of all IM-I'I AMi us* vi'iii'itur, I.Iain' I4'iiii 'r>

('mink. .'.,. : inutirr HC ilinlriHlni'lion : : M .1.J I I i I' ,." S l at' ,aim.Mulijel G. Forcheimer
_- I ; 'Icnijil.n.i.f' Km. La I..Ie' I..rllhl\. runmill.U. I I jl I lash isIstg, Mltll.-l I ll'lfl. Illlklll.l mil tu-I -linn ) iifi'ivi-rii of all .1 Inpli.iii. -
'.
\r.| I Ii! I\i.f i- ,iinlli"'I, : l I" "Hi.Hi ,1::1I -11'11"| | si "1'uu'. Hill inXI I. Iikl) In IIIL: ,' a ."I.I.I4lc'.ull.iu -- .. -- ,I Hurt, -HiilimI.' .| 1.111 t ifiMMU In our IiiiiHi -.

r,' im 1. "I 'i'Uiiii.1 i.I" i" MI'IUII' MuiuUy lit. fnr the |,ni'(HIM; of i- i.- -aiv li .". ... ,. |.... M. M. I II.4t 1.1. 1.1 butrhvi. k....pUllI4llltl Tr".L.-. : Win. Midi-, .1. ,ti I 11,11111., Ml .. ..
mtti'irul. uut hull.I Ilif IM-I f.I I, Intel, I O'kVm .
t IarMIa.l iItj I'u mlto il.'frat xinie 1'" ...ary4.llflIl. nut ( ( .a.ir uiunipnlati'il ul 1..1.1 J.I -S

4> ..UHMM,''Mlnu, iilm, .uuliuri/-J ; gentlriiMii !,iltir .in a. |b..t-k. .|MHI,.. DRY GOODS a and GROCERIES
lu.lin llu inlilihi I l iart' ,
i.i' tin. 1'1 lII 1- 1.11 I at 'imi' ; .ljull .. '
:. _""ii i ne\ 1. .lart 1'1 lip". l.nldT I A .. at -Irpl.i n. .
L.i"
\ iali4Uii.WV .' ''|1'1"-1.| ( in ami. 'take jour lie ii jIlt hi t.- ..ui mill liiuiiu.-.. 'I, In- iuti'iilufHas piumpilt' I lillnl ii iil '... .l>'lii I < n_.1 fn-e bail.' "I i I.. .:....-.hs.l.. lit hue i ily. KVKMS: ; I1It.lIN

-- -' i-hil.lrju" if }.. Ine MI wife tiki* (" '' .. iniptuti. onthe 414} ivl.l-li. til Ilir i ill. BLACKSHERS LIVERY STABLE, I'lillliIn (tin' I'\IUflK I t lillirifill ,
'ILI' 1' iase.h ti Ch .- tl.
.iliui "t. M. l II ul, tIe I. S.'I --. ..1. ... ... .
"0"1 .wi4 tlirail I. -i.l'-r o'muthi -at )1 ;11,11 \ \ till \N\\ I'M I |n p| | unit I i" l |MT InnInIii I il'I'b '''Ii I-: I'l'i1I ( i"PI.\HK.
.all ,tin- :all- lIli.. ui I im.-i- .n11 I: i C:. M.I. i \4lllilll- linkmi
(4 ., ral..ffn ami ton it ill I In1 .urr II) gi t : 'inIf I :1.1. .11'1.1..11" I Mi-, ..r.. i:. J. iti.! .1.,1 I ..., .., \4-| "istri.. lltiil ) uu .. bOld IU III.II .-
I. l 1,1. ,. the I.ui "lli..1 v. i.e 11) ".r ltItiVEMlll' mitu/rali| a '. A
,11 quil 1 ui'lr' anti hn. a j.lea.anlliim 1.1 3TrI ..rrws.l'i .
"iiiuinalli, 4ililmg tu ,. II Imilami l mi *. i I 11in' liiu: irtuiljlii i- .| .r.I'nl.iiri'iu. just m. lit X I '".. rl.lla. kiMj r..ii.ljnlli' on IMII.) |I".r ) Pensacola Fla.

"Hal 1 iur Ilii, il 1<*.. of Murk anil Ihal -. ___ ___ .' ,* .?.fnt Atrr'I t than< ..r..loril.mi'li'iut I ill 'I.|...tnunn.i liri-t.a.llii| 1..1| Iall""I., ... bn""iian .. : i i.i.. yl i l- l 1

hu hale tiw k. ; al.11.r : 'k.tt : : : "- i"o an.) .1. ri H u'n-.ii-, at n- wjnll' II, I Iiil' i'll.
tt .' iluiiis M LiU4' "" <". Un-ine. nii-n u yuml > -Os4 -- 't"" 11. .: : I M liar Iliiuio Iliirii.-**, |ji |. I I
.
.n w.t .. -li< *.. \ l.r I. u ii-t,- (ii III.& t. Ml
rl-f lu-ii .il t h4I,IIHin ; of guuiU ami wIll' Ira till| n illi lint tinualttat -. (bli 0 A 4 rniimil: \\ 4lili luiIlir .I.| 5 i..M
1v,' .! il. l I. ilune :-' I li. I) ; from % iluillixl-.1 I. III.I..I r, it ill, 7 S.4 IM-
Idrhliitf; ,. ,h"III" 'Ilitjr arv uui afrai'li .. mm iI' ,ln j|.1'| uinli-rU4iauli. li..1 ,| x k |II ln, ti liii-lr>, ami I ruri'l'iilml ; I HulM'%. llulkf lllilllk-. LiI. ililijl i.
.
Vf ih.
bfiil'l. IM? \1 '41' i i.! .1.1 / r... .1 r. u. ..th. ..1 ( R. IVl. McDavid
: rcliaUc ilritt-i.. '
ufutir uwu ;'. nl. tillli sih | tt'.l: jnoi-Ie Iliit their ;uu.U are woitlibu '.'d. '.*. In* "'.' t Id t )ii! it ,, I.i. !.u"l. I., Hill \-. .'n |I..t.| k-i.4 ttir : : in ttal-h I 111'I"UIC. ..1 I 1' ( I.KMIKI Ii.
l :
ei an i. illw.ir.; ,IIU run IM-III Hit* IUH u.II. .
olli l.lvc -
". ..I. 1..1. .I. a nt iitlitr. llcni trial. Ik uiU-i Ink
iutf aii'l by 'a'ltt-rli.iu aiteuiiu i ;4 tir-t 1. .. tiiui' &Hl J. I.
urluimu. In
iti.lslkaH pine.
tn iU* ",11.1 u. > .1 ""II i. 'u".I. r. 1.1.11) i'.l' II. ,.I) ., \ni tthr Sjih it | -i- ilr-.l Jr.. \ ,
.ts-r-| StIlt 'I1111' 4stl I'll luiuttr
.. il I') tlwir au.1 I iui it<- uniariw.u ] l*. T4IWI4 rut- .-f t .UN.t414'*. Hf l ll* "l4-lh< II. UUll I frawU : I'.bl'.UB. ll 'at' k-Hk .,.
t .. ttV |i %ej juI "JWJ'Mi-- n .1'.1 I h" ".13'1. ..l ...I. | ?:l .. I JuliuMiii of t'reijx.il fl *. II. Ill -II ll | > ..>. l.t I. H UollIUin
... '' I. -- A I n illi Vm.iivi ,
6
ami .0 I' 541 I'l| t luliil
nun r I
J&. J.tiutillV .i.. till iu4l'"l""Hl""M'ltu a. quality| I.ri.. "I.l ,8.-It 4i. .1.. > I i 1..1". 4t'.l ,..,1.1! .ic 4> pruli..| H lIlt ( lry Iii4ii.ami.ilt| Ii, fI.'sIP.,-r ITIti; -
u l IL'I i. afiiM l ur iu ...Inli.i. r r .11 r *' !I' "Ixl" it ,au.| .11 t-1 .on. *..u.. .\ I 'nliull I. "- | tint rofr. ICulM-rl .. t ui x-lii t IU :BTTTcI-IER1.
|iamt4iH| | l.mi. ami tlu..* ,li'firiii.! 1.1..0 jiUifc",.aft* r h tkiiM lU..t-' ujcLU' uwi ***-*! it. I. "1.11. |> .tt. t 1.1...tea.t"l ) ic-tcnl.iy uy |_ Je'... >. ... f'f4Uti4J,, Hiuia- >IU> r. k I.IHT. i.7 is'ttl.

t" i"'I.1 t 4rI, in I Ii. Hi'uftlie, i. (nl.I.. inii|.-titi"U aiwl il"|.rml. ,Vrf nr.;tl M j. I. ;,tb 14114., ..fr .1| >-ttr.I| ...! I Iir. f'. .\. Ijiuilruiii. I Ik-ulal' i')r. 'l 1"11 WUt miuy roui'' 'iant4 forHie t 4.i. 1
"I hit Il4 in-r. |hr Ijiml- ..ru11 IiruiU r lHbiuMl.r rilTllllll'IMi.. I'VUH'VIKIH
', r'iI' Iui ? | | $ .
I' "1-1 .1 .iiupli.un.liiiju
|
y; |I. .u.-- in "f 4,. i- b. ....- rI,. r-M!t .. "Hi r--. wiHnl ,. : U-lnx { l IA'ate, ) ."rlro" r ullli M Ild\il.| "-, \ I.I. VK

tL.. ,k .". .n I. .. .. t I.' U I l.'' ;;: I. 1.1 of d u.tuim-r fr--, 1. r .itIsu. .I ., i ill 5I I I) Ln.u I I. ui4iii .I""I' Hili Dial .nr cunlonwr >i 1"'I.li.i| iruuwoulil ulyl I ...1 I > uui..ii liiitv ,- 5.114 fir \ttit II itm uiu-,1)I't l'ii, lt'Uil4l\V l.b.llSlI. wl t I
:% ii. I
t a lil
ai..II.II. l'i 1 It
., I ak.. ,. I lo-l I tiiuii l>|Ll if.r I 1 I |,< |I' tl ftw 44U I > -. <-- :ai -killful >ui iu Iii iij. > llliiiKT I bit l xt.uuu M> | issi luiuU-r.
tu ? )
I ,II i .1.I W 'I\' 1 ,1 ,. \.h.- 1 t.. .' i nil** ti 'ih t, |l.rhi"I"J h..L. a .IniM. ...:"L. .1.1 i IIUJH M-H( Huh for Iliu ,
"
I'i W4H1 ifou-l ,iit'giiu. ala I J.- .i: l I' t I: -1 '.1 I .1 I- I I. '.. i 1.1 1 1.1 ,#. | fnr 'I U a .. iii J .olt .r..lr..I. ,11I. I' -r. ) 1.1U| in, I.MI rl ti bItuijit'IlSlai'I.1W4 ui4st! littM4 'pv'aI '.
J I ", ,. -.1." .,n 'I. 'li 1, .. I. J I '1..1 li. .. 1.. t< l..l.. ittl I rt..i.l |> Unfur f.iitI I. itti.t lln-riuali br II ittarug I h l mniux, itltis
-" .1 t 4 N t i I ,, I, ,' 4-l..l i-UlMU sl.l.-s 1111.1 4.li |t.
i i II --i "n nil ,1\ -'I.r. 1 ui 1' luit i in all bl il vi. l ivlMHN UIUUI Jkll 3| I Utvri ri.i'f 1 liArg,
.
iliuiu-r
/1 .si .1 I ,., \ 11. Vrgt'iaI4e illu'l liflluiular, i b's I., I I lSiUl.,


.

t" '.'ZlJ ", i -_ _.">-6 'L!.' .J *
.
i' : '- t ,>jri.yljKy.'m.tH $* \,,..... ,... ; .'"
." -___ .,.- -....._,""" -. -- ..... '
.. -- ., ., -
-- .
-- _.

rir _


.

t tII "",1'M .. \t I -
.. I-mt ** PBM H.if fc j
: : i iC. Lcr.iJ I CONFECTIONERY?; 1"
:

I II II'" '1.01 ft. ,. r P Arsch1ipaLsV\ O \% f : ; Jones J '5- illis] I 6 Co.ZEE I..
\
'II .' ..- 'it. [ =:t -p ( ) "I 1 ; (
:-.I iC .
i V .,)1' .= .. .; ........ ..... ..,. STAPLE: ARTICLES. ,

t f. :\1. % J : I" '" C. 1l tel r I1J4JI ) a ----
I" -i 1 i KNnr.; ? 1.\ J.A.iJJir. .
I f. tI 4I .' .. fl ..... .....a.1>.. .""I.. .
''I'I .1 I '. ', ., ... '. .. 5.. c ...t '" .... '1I lrER.I .A. :IK D "WA. 3L ZED
J" I I- I I -, ....'. II..... I.1./. ho ata f 88 iJiiesfic .
1I I 1 "Pj ., IS, ..au. lit .a. p J .. I. !, *. *. -,! t > :.o.a l''Ijr !: : :! ftaanei ,

,. .., ', ,. .', S' .sla' I' .a a. I- I.if. x A ft. 1t.1 is M"CPOP. -. a -. .--
f '. .I.. W'.I' I ,/. ...... ,'., .' .
"i. I
1:1; II. >11. -
> i. "I. :
nil ,1 'Iiit
: ASTHMA BRONCHI l4.'S r.
.. 1Jtr'9: ,. ; i : <)f'l'i'i i.4) l TMnlti, !H t < .t--( i .
; .
-.a. S.--- .H .
.'t. I tvlfmf. | | VMf> t .. -,- 'a. 'F I 'Ii FINDINGS
.,. ,. DID ; I t > ; ,.' s \ ..*, titlt "aat} .B d.! .a'a' MILL l
f.. I I"-t .' A '1. ,'I 11 .. ; ,
i t.. .., _. 4-* .
I ., .. ," II'o ". II t $Hi fOB C1dUJI'f.lo.thm' t

.' \l ,., .-! l f. f" "''' JOHNSON'S. ANODYNE: UUIMEN7! .* ''h' '. I J-\t r ,.". .;.', RxfeEMV. C'..,_.t"H'._...' .! t r- ('lItl"I'\: Mimrk( I HIK ,. ASaddlery< : \ ( (d'lis.: i t
.. .

t: : ah :. .! 'I. I 11I" J.'I l lI r. .... II.. '. .. ".... J J Jno. Mooney -tiijj; the gr 'aJ! aStr.**. ".>"".> .:' Iiiiit'. (OiI.) .. Hlae.I\/lJith'; / :... H..llo. '\ ", .\

I I ,. , J.J. .
I t. ',I/"r; aitMAtEjEt4S( I v -. I i .t..1 .a.1- : fIb \ il-t.".. .\ I 11\/) I ,I. I I-t: .. fil'\. '
I : : r. LAY
'
: H* i'' 0' ,- "- i -i I. ; AV-
I I .j"! .I.do,.; .... ......." .. .. 1 '
I "! .11 I _.. Ift* ., tilt *h.l i t- t4it'. .... ,. {F'-r' ;;f'I.; l I. ". .
.
I I, t... .. .. ... 25 and 27 Palafox Street
l i b "1 1 I tit t" lull'' I I. (ieueral JUiflise[ ; ; 1 1r
I .
.;" sl) .* .
t ii" m l JM--I ,, A"J"I\\\II? \ "Stt* 01.' '

I I ;" tin" it- "iiiji- *I ..r.'iiftfC! ; twi u u A 'il: f /ha> -. '.. fi \. v I -iM'oltl.. ) J."ol'idu.!

:: ,.,. ,.., -tIs HARVEY & HILLIARD '
I : : .It ,.: "- \ xii.-: I IL\ 111'1.\1\ ;. I '- '1

'\ ,'" l. I "af;'",'. -- I

p; .1.! j, I.. .1': if it Yo t i i' I.U) Ih,,,?, itiit> il i( ( I PAJAP'X:::; s-r-nEET: f
,, Contractors Sti'kti Fil1t.C""; 31 tHfY flspctCity .nf.El'Sh: Yi.I III tlt'N ,t. \ Plt'L.t'aIi!: HIf"1( ( \ ; 1
J .! ." 1/' './' I : .. s. n t,< 11!. i one! Bu i Iders
( "
.
t 1 1..1 t '.i'' i itl ,,' r .. /it. > ,> "tt.g! iiiti B" rdMr efl "F.X:'.U"f.H.\. VAII.S; AXM !M'tKM.. I'l'Mt .Pffr' IVn.f tin VI-I .

, 1 ... '.' '., ..1. ./.. '. "I ." i .. "IsJl T>...l it. |/.'t1..r. IrIUte or -' -
,
... .\ :\ t-: :>l'AiJ! :>. :HHnKl.\ : ..-. )Mltf f'tl.\ )'} If.tmY.
,. '.' ", : ( \ it IM\ ( i- MI f.ili-: \v.HI. .\ ( '''. ., ...
I t. 'I 'J ."! .: t I.. ,. :' ,,!' ,''I : \ .. !.' i lirtl Jt-tii,i iI h".Jh"I: f'j "'P ; v. 1- \ \MIf.l.! ,ft'f'I.IK:i. I J' \ t1'1'SI' ( if.I | .>. 1

J .1. .... .. ." r "I.' I, 1, w, t I.... ..,.... ,j ( I. i-| -V-M 1"1.! I'.ilMi-: I vj\i| .1.| | MCI'M: !: Hotel ". '

t '. '. I I,1/ ft.. I ,, ,.;'" : I Dr) \' ( ;itioil vV:: NotionPATENTS( -., -I I I.AMK'i: -li'i'i.II- WIMH I I\' t.t.--| .
"3. \ 'j' I.t ,. .itm .r tbq 'iithi4 .. ,
aI l" hut: tili, Islet,,, ,lo I illfn-- HI "- ;,, ,. \\ his. < oil uii. i -. """I'illl; .
\ '. .,.. ,.'. '''\','''.' t .. "f t.I 11.(! ..., I t. :lu1r u, it4t} si.tqtialir "
II. -U .. Hrltti I.. I I.,, '--- 4 --- 4 -a --it
1.. ., ," ," II.I... .11.-1 .It ..,... .. .:f: ', .. '.. .. ....... 91"/$'" Ic. .L. __. 1 A .

\ ,"N" ,..;. ,cl I, ,I ,t i.s!,! L3" ,'h',1 I I'' .\ .. .. "..I.I.IIIItyrilldlk/ n "it-h AtlI. -01-0 SIAIA'iI Ed. Sexauer. Proprietor ._ '1 .-.1 .'
. : : : ) laAI "I'I'I ) .
. .. I .:.. Hut it n.I', I .I".j- i I... .o. }"''',' '' -nI ..lIid 1 eat II..

: .!'j-. ... ., .-t.J.I .,10' ". .1 I ,r I i I sli"' .. Iff 'all lifllMi'-. .. )1'ZZLISI: BInr(1: : LOADLX f; ( ir.\N t",
f fI | \\ oidl' Tiirimiir in nil! of it.. E.
J.
i )' /( ; > rii; / ( ( -, COOKE. Clerk
,. .' .. y- r.-l. i it '
S ''f' 1. -4.ii Ih.1 ii," ," "If' r-m1 AvP'.it -

,! .1'1.1.|;: ''i' i iil .. ft I ""IIZ'I IT) "'' i...>; ..iC.Mlt .ll"" t itf-lf! ill ftM. } itD..._...int'l. ,. ...I.......,....:..t 5-,..ti 5Uu.. S.a.. .1.an""'-i'I.''.:,'s.''. .C5i5i''r ;. Cooking and Heating Stoves, Grates+ Etc.Alilil.f. .
..
... .. ..
,
I L.ea-4I---I
." 31-1..1..1.! > !"..w. ",f .... I. t 11.! '
.I l."\r i UH ,III Ii.i t \> tj .1:0: 1//b ., ". 1 <.'!.._,i.lil lit la". \ -II' bail- igIiu'.a. I : :. te ..... ..,>.<' WILI/\ \\III: i .1 I
.
ir.-:: *;* f *f 4 J.U-S *--* *- a .4. ttJfc.eis. \-l I -tl 'K "t 1 II I lilll '.IIla.i \ '-Il l < 1 il': ii Ur !,'\ ,
(
.
-ir.-'f -.1 hii 'h..J..I 1 1i < -.- -
i ; ; .
j>ft sir'I !I'" "Nht.; ".. ----- S iP......" 45. .._.1al.f .... 7 ..1 .*.r...1.t"i.".. ...it.*. '11'I'ELI.I; I! F.AMI"I .t. l Ii MIMNTV1.' lj. :
... .11.i .. -r : S.a.-.. -. )11-lL' .. ., I't\-.\, IL\. I IAtUlI'
I f'JI "111'l l|!' l''ii IH'--! "" .\ ,. ,.. \. "rt"o. A..1J. .. fJQooo. /I"'f.. II... &a.tPtC :II.VKH-ri. ,.1 w.\tt: KM\K", 1'OUk"HH| "M\>. 1:1. J'ntt

i! t- ii tit! I !i. t.rj,;" ', .\ r..Ii"t: tit, likr-mol: in. "th' l I.itt. J.F.f.AL: AIM tl: : I II-'H I V 1 1I I- TO MASTERS' ;) OF VE l. rLS. : ._ -. -.- .- ,'

r *- (i..* *i..' *.4! "..I* hate t ti'r**... "." :"tit I i j. 'iii> nis.li' f...rfwt ..r.enI/ M !'. jnlhi! Htv, n rm rA ..:>cnf. j. ; Sutclc will hifirtinit C'iMfi.Kn. : ,: ,si!J the a1"1 Bran"lt.t. u 11

; r". ,'.1,. P. i' for "1':" 1 !" ti. )hi. r... !. ,., 1\,1.\ !fx-i'-, I I' hi n'" II. KIIOV/! .. .
I !' AttiiHiiiifiit) :Notice. 'I'lll' Hint., i-.>ii.-! ...ft..tWATCHMAN-- h --'ti- .-. t' ,. i i' :* .-.! J.tl", .t' I.'tat a- an I Ji I .u>o in Flnri i I '':'. 'n.1I ,,, t.1,1/ fttt> h. iI..1 Ii i.r i. A J Jnt f,,"ittl of n," nifwl) tlmi.jw'.on : ( ) ( ( .. .
.
.
r Ii; .t; r. in li':. :iff: titi"- -i,\rt.. ui "i .;::11" >alc Knowles -- --'- --- -
Bros.
I < I th" A,:>.'W'l' i" I ''.I. ''"i Ktiilnl; l Jnlh t't i il'iniiii.itrUrn: : j Il'.fhl' ,>.l'; miml I ..."mt. ii P ..", HI" t 4 1 1'IS -"A"A a 1'f''I\! ? .\ : 1.1' : I'" ( ) Il t.

I I l' s- i >. r.-r'-.l I lim""lr *" (fi.! if..' i jiiiti \Ii !ii W" ,lower ,,f inditrnn.. that. 1 i l *i's M IIn./"f.! VIIMI,r- r. .' .*.\. JuJ.-v./ : J '.. 'I i i 1 -I ; 1 ( 111 I tI V U 'a ;r, w II'.. ,I It .JIOSh- ".AW M \'It'F\"ll/t I : \.' l .i\il'\VV., I t,

Hi.nh.ii. ., Iriiifa .sIt I ti'iHii.ij !nl I. .. ,. .* i'l I' Ii'I *t. III.l: I hi'I ,5. i J
tii.-O :
: ; / ( ... ,,, .I." "p, i.t IHMI>. ,p'tl-J .. ,, .1 i -, I a, .ib REAL ESTATE II.II'\\
".' .' !" I 1. ..I f.-i" ..HIt l lA n"l l IIK.1.!: I.I.AI' .\ t-' .\ ', I' ; .\Tr.-. .
t Hil.nlfe) )" me 'J'ri-t I I/iii-.Till.. unr.l iif! H'f, *')( I- 'In4rt.lli'tliif' 1\ '" I it| .n. li.-..." m..lij.. ,il IttilMVril; r i. 11.1' I.
j! 1 'f 'f'-K-ltlMTt tl- "K'ftII". -,.*** <.I( I 1".1'l N. 1.\1 I INM i: \\ii 1'<: \' :!: i P'\II"| | \ '. i I'
: j II f. 'l-ii\ i"- '"% i HI. lti> IIP* > t ""II.'iI' .. :i f.iii., AI, i" t'r ,., 'j'; i- -. '..,1 a .. ,..fj nl'"i, i I' ; I i. I I' -I''I I I l.MM'I.M: / V, IIH: I CNf: INI. .

1 ttl 8 ,'.. 111>,,1,'"' 'h'!'<; ,Illl) lfm- .. 'a Tlirn.. ''In}. **, in 's"l I .'f. I. Y"i. *'. ;sm ,ftftlJ -,, i A'. I \ I 1\I (IM \\Mliu-; : ,

l.i; 4| \\ "!" ''..,,"I..J atcl tinxlrutnlni'ftv. I *- It I U ", ',,tt.t.. h'rlll" !1111 taken car'. :i J: l 1''....l.- II. \llfn.1 F

.. .,. .. .. .. : .' a- II'H I l I
vf ItaiW? 'fltI 'p.-at.r, wa' ,. "ill..II,. n.1 /- *"? J < >Mh' > vr.r *'iij.mtrfi. \ ?
"niTilit., he .aiiJ, ; .. ,ii.1 ,..II.| ,;ii iii,' tin f i'i;Bw/i, ,. Philip Brown f .
,
"fi "tI. "Ii'lir( (firl, Ito lirilil| "p'. r..It ,I
h On tinl l i'lt!. illof ..11IIltlltr..111,1.I l.i l. i srI-Hp" Kl -
fi 'liitf! .* if it i mi; lit li'it i
: t.. n t tf"r",- : "J t !I...l Info. f I., .i ''ti-rieiI I lui.iui'| | .... Jiul nut nf .1".1, I'I'J j j i'I 'it a' II,,-.ii.tcr--l'.'. : ,-. araa..H fl.!.. v f-.f a .f...-...n t-tl.In, ."ttItit-in! ',' at 5w.14 5-.IIj -1. '. i,\ \ 111111 *. III tl MM'. It "". '/11"111 '".IfMt, i.'iits.' tat I'ri.f !."l'\t.! I Ul' ''I. .J fll1t'S .I! ( a. ) { ) fl] HPI) { I :

laiif'TiiOh !- ti'r 'In- heal lh<< :air of .-"ltu,,, will.Ii l I. an | I. "OKI 1k; .1! If. I ,
luud. tti 4 I l''i-'ttv S.ai m)" t \.1' I! .
I> I' i K., nr. .l'ai.if".. -S .,
nr" ; lr I
r- : Ti yr.
J; '- I "b ; ntt J pu "u,/lil Hie J ') l ;.,1.1..1| ( | aU.I.,1t$ l lit a liHthr yumix ("< 1'. i;" li-vl. i.i. tliN<.K: ., t'ii il ( .

!ft'" '' 111-mlllllll il! '111 ," 'Iuttrrij4I'| .It I I lit t4). Bintl r'-> hint '''','' Iii'l "lieilttwiK 1 "'If!. 1"1." "'-,. I'H'Hii At" All Kinds of Furniture t tOT '-I 11 I j' i ,iitt'iitinn S !i.'ii.l; ,lo. :nil 111:1): ) lrLclccrc.lo O-rcccr '

: !.I| r.. June*. I.! "" mi l.mrt 1t"1I1, i.iil lo lur -- ,' I ".t. "'It ril-t..ut ,in I ilmir, I rir: <.. 111': PI': < > PLI':. VV ,

..-I".III.-t( i !,ill$ rfnf| m '," fnnlil.llffil. I"" Iirr imlli.ii ..nl!, ? For Sale. ->-- I.-MIXM-: i

i ;. t .("IIt.. I lit !ll'jllutt ..f-,..'ll. -Kllll a* T.,_I inilli ",',II"r.. in I lli'ir I.
( .mi* nut I !W ".i.". .hi n K iSit/;.riiitrmi lii-ir .ilatixliliTwnlirel. ) "".'Ii'M.k Ilia'. : I On., Uir.( KIliK: : 'iu.t,, I'.rUl.l.: : MS-: NORTHERN AND

'il 1..- walk. I iliotitftil <,r wlmt' tt" "> f iipa| that tlii-y bMii'M'lifr", nw..| rii-l-ti !'! -- vThrKV!: % -tu.; I lfci''" fi ftmn, IMrlt' la. it ,i. !I". 'i", 'r.! WKSTKRN PRO DUe E ,.
i ,I'lioor,: > Ar'K: an, I ".11 -nriil-r,, !/i-.

"><..1 l tn-iii-m'.lhT Inul li.M tue ) Plh4or. ; 'I i ; ir/ii.! 'fI'I'y.l" wllliont, all the. I'll'} |I An innull..n u. llau ..i 'in? -li.-l '.....I j h., 1 : :.- -:- c.=- ::.. :" : : ::'.-:: : :; 'ci,. 'I" ... ). J u I .ui.1 i ; NOU'I'H' r COMll.KCi' : rlflIT.SUUhI..1' : : "
':' "'
: ; ;I'.v-It ftl..1* ( rIatnh'j, ( 11.1"::., 1\11'\\ .3) '': ,IJlllll. ii'a.. .| lll-'l.'l, "'i.t| "'I. H I Ill 'I' ] .. ,,I. |I.'li".. v |", \l. ,.1.; -I| .', II,. |1sItkI. ; ', :\ ; VOIIh.: IsM.i :

f'. .- .' .a ">" sifttl MI' If- tittI;lug awl I lit) iliu: ,::lilcr. du hut, r ,illJOHN I' I. 1 .. : ( 11. 'a \J 1" =" I.' f ; ,
I .. ,.u ,. ..... 'u .. .t4, I. t"ft "m 41k.' I I j I ililuk I 1/b./ -r' ii any i'lf tlciilul Iii vi.!\'c.I.Jeziaic .\1'1.11' '" I '.--' : ---:..-;- :. .\14..t. .
I I'.I -i l. \ I.5 I.- i AlpHitmvli .. .. 1 .
1. ;II _" "" II "" 'I.II" r rtllK-M. > bmi 1IIKUKJIIT.s F .;
> ,,'111. .!ir.' ,', t lrt.'- !I'.....' lark.Inrin I' K'-t". I Uii* niW, 4r..m, tllI.1 I .ii.. .II'r .. 5 J.t., t i, ami"ill. Ii a,(. ..,,.- -I li.i.-nui ..10111 .ib./ th. ,i.i-t,I 0 -- .
wc.ir. 'Hi nl.I' uiit', IlIrlll'.lul"t.t.| .1.." u lit' Uim .II. .
t \ I ,hml. mi Ib0vht) ) nf evil WHITEt' II 'si '..r.' t-. i I' "l- lrtbI.\ !" a.l) ill I Ii, : ( ; :' 01') llii i : 1'00H.) {
: mill mmig.iiir; ""I. I l.mv 1 c:>.. liii. I lli.- I'diiii"f, .ul 'I 1 .,
III- 1
5 v }I.ttI14I! :'II 1 I M I I t tinr A. PERRY i ,
w'l.fii I .'tfi,,|Mtl dowii t'('Ikli| lip thit pi"It :iiiiiiuiimin. trip. iaIi.$ iii.tlnVt)4! at. Mrs. C. WillisMillinery \ N' It M' liM ;;. Mi" BFlltli'. ''I* VHju.f n a aa >. Mad. Eiaelie Solomon.S B ,
aI I ."|/.1..1| )Mil It" tInt 11I1.." -. < t n a iin .liiu 'b'.tt.t .h..|., 'Niiiiiinh. *. ii:-< itt''I. { .'.
j ( ;! /holllf lint kw-IMIII-I'( .'. l.inii;. ) I i. i liit-il t I II,. ., .I'.l'l. that. I II ,",| |-I1.ll... .,.ft. l" |It I 1 ,I .1
uiilili.irn.| I f-l a.u'l it, An'Ji'.i I. I" .. --Mi I. ....- l I' Contractor and Builder.
ur .1 iii.l) aid,1 'iniii.1. lie .1 tin /I In I II I., 11' n.i ti; 'In II 'ii* "..-> I I.VhKI'I.VIihVT: f JV .\ 1.1. TlllV't-'
", -, ?-SIM I I I'ii-knl It tMnfnnv t !I... I l".It.| f }I.".." i.t/i'' ii n* tit II..- tn 11&-1&& I ;iflrrn, < lint 1t"It"r., tlmn'li IHI taus Tohacco. Cigars Pipes ;, .
\ niii.: '( ( ; ,, -ii u i.i.-t ,tit t'l.iiititf !/I.! .furji,.I|I t ( : ( I \ ri.iiiniiA.:
might itn with; rf iinJ.iinlly. AM 'E'o.
mail "r. t .. E ,
- | la.-l.I. a.'IM .. ha no linn-/l.,r mi... I h if ,it .i- tin... ii tll..4..4j,4lPti| a rif ii.i' > ii-i-lt i
." lion., ,, ,. ; .' i/fif't,;: ; f XEL'TUAI.: I IX MilHIM.rfPi'ii.tlb' I :.
J-8.X
; : I" II I > t iw rl'l-ii 'I'T Hiiii" iil.iliiii.\ .1 FRENCH -- .
,I' Hint/. all'J !" II."...t ilr.. J'.ni; >. iiirl": ... .,'.. I I lli"irtli ; Ibt, 's.aIi' .IM;. .>r tH',HIX'' 'n'', i.U {
Ukf II I 'I .
i !unntl i-arM.f: vmir iiioil! i-r*. :, .. i.i| /IrtllH..J il, I, i.".i- 4. n s r ta.ii.in MILLINER I lli, ( ," hI. at...ala II -
oliiily ) "niXM'lKM I I'. IH I.'I 1 III""lln 't. I-I.| IM IM P1 i It I I.I ,
<>/ni Ilieiii 'In Ill tnn I..Jj.I vtllii'io I .1' : a I'M! t ta I I.'c I. It I'
I 'lliMi. i iM," K nHnl/ .'Iin". uiih I Ii I :at 'I I ..u .ta'r'.1 I t,. .(I.. ttMU.IM. -
a' ; inr.: ""'-1 i'f f-t-V'f TIIKM-V .Itir.in : .' '. '. I II
< "Mw '.r I Ii. ). s r.I.r tliiiict. wlilt-li \| | th f" -1111'1 tsaI ,, I i'l "! i. .1. i 1.II
\ I I. I 1,10. IrU. 'l-'I.t I I. t.iU| : AI-:: HAVANA CIGARS ,alt. .. ., nvm a I II I I'M'IM." .1 ,a'' .11.1".I'.f'"I I I
hll'lflllolllil". 1'1 | *.1) Jr tw.J.| itt li tcar >.-' It.hi .' j I II....., I II.-H il ,11,1 irtiWuit.-.. . "
!: J i-ar, I Ihi'V III": '"- |I1;ilii'litl I I I>* ,Iturti'1' ;. I fl..-. ..,r .rl.U a t .nulfiib. ( l l.a.. '|-min 1 1'i 'I.i! ..-k..MIMI.....!,4, .| 11"l VMi liiiv 'Il'I Iii "'It \1 'a! h "i .1; tl ...llc-' >,
.1.1I 'tti'-n 1 "I"f". ,II.I 1 tbU Mu, "* hair 1//III Vtl.-. \lll !I. I I' I ... ,.'. I fb-'r b.Hir, 'hi. ) tic riti I Iii .
K
I ( I (.1 nHtt : $ in 1 Ki iu' > >. as .i tn.i -iti-r. "n
i Pal.ifijx : : ; ....:. .ah; : In w.i' ,I..H.T |*'.,-,>1. 01,1) ) .... I t..I.! .r \ t i'c l'i, Ifr i.
1 Strufct OppiHiti City; Hall| iif.l.&.i l tin ra< : lit. }
I I. 1III. Pa l ,
\ll ll.tll III I ta I .mDi
I I.
"mil! TinaiT Iin|>iirri| 111* mtfii, b<>Mli<:Kii I l I'tt )hJ..I/.OIIo. It.- ..,oJ. I I -II I (i 'Ml > ( luv.f I' U'lf n has l |f|*| it I.. t I h a- .I.
| .,, a ui ,1 l ilt "' ) .hi, iiuliUi.l I .. ,,
., iiiif .
II I l.ll. in I I II. ... I I. .
| i. uUt-I '. KI.M. tl3- d.!
'
i !I.i-| i |-r I I. 5I I 'it I'":''' ii.vfit. I a I I. "! I I. .| ||U. II a
,
I ( liii "f( '
iil hulil/ll, II .
'liji| r ftil'EP| lii.n. ) I I'onii I'l'-u-i.f. ( In-v.lin (.t |1',1.li. I i4i Y In liltlicalrnliiiloH* l.lm th. iu 'j
J TArraj"L\: I t. i" < i 11 b R'III.I'.I: StH.PFEIFFI1HO II ,. ''i..i. > -.. i .in f iiiu jliy MI, .u..f Ui- 'IrcuUii .. ,
.
tl.i-i on tinIit<-allt: :)r I I.h. ale x'-lii'X' "'" '""I./ I"lair .i 1 i/I.II':/ \' ... ; \i \ I, i ,1 I i i aI. I Ia a- I .1 .

: t 1 IIIMI,i .."",., r.<',,11.1| Iliat: I In; way oftli" ..I.It.IIt"n'i. : II"",. I.... .L I 11"/1 I 1"11.". 1 I.'if 1. Hi'.. nr i"nf' s 1'.1.' 1'H'l.r.,.'..'....if Ani'i'i-m i Ih. iipln laa...,*,.1.!jn 5I |; 'I'AI'KU l : WIUf'H( HI A, JiK: : ..n :IMM.. \ |I' mln: "t I I! v I I. 'v 'I. I!1' .'a' ,t--! Pu1A
;
ml .-tlii--ittfiilion, I ;, ..r It-I I t'.i.l. i- I.. ....11 n. f' Am ri w in. u ....1 Sill ... ;
I r"ti-"t, ; I U lnr.1.$ anil 'lie owii'.3 l' fflantime .1.. i ...15-" .1.i ,a',n, | I I.I a "' i 1.
TlIK M ,
I the lui-l II. uilri-rlUi'ini'iit, |1. in tin'" Surveys. "I S llll.lllll > lit llllI. I I. ,|. I >'AWK1 i I.VKM'I.'NVK.; :.
t si.| ai.'l truliy ili,l tell lie truth) ; Imw Hut II..tlt..f an iu" it..ttiit.ii.| II.'" a ? 1 ill n ll'.!!* I r Wbloll' tl II. III.'.milt M t'.'itLt .Ii ar <> n nun-Hi ln-lki t'tlili. ,

I'' tl.dl Ii'- ''ti-'I'loHl| | lidO a ilrv M. i i-i.>5I t..r ,. .f. .ibf 'lUllllH'Ml. a I'll ..I.It. fl'l.t II : anil. It laSs : \
Ii at h ; ) itlI IlILI. -
M.I.I.-I tltt>i ih IH'
r-- ; I i
I'I un
Iii'l M ii'; -lln, I .1 1 I I'' i \ -IM | \ ; \iiiuiii; ; : \tFla \ \ 'dl" .. YEAR. ''
-rlahi $
I t mi tinaviiuv I lu U't: II |':'iir i>f $I"'W l k.i.1 i l .t ii it-t.iiiul.Iu-| ninnil.iMiflnriifoi I II'. i .. !. ," ... V, 'L I., ui.| ,_ l>r ," n H Iliin-". ..( *.li Hi .-rtl .> nn. 1,1 ,r ,i.. ,- ii -. i. n .- \i';
.1'' ..n I.." .Ii ..I'u.ltt-i. li-ini,, ; I.I I .. .'-1.( .f ,. ..nU. a .11 t 1.1 i.I .. ..i I ii. .I lall, n
,l.im i \ I!
,, U.i'.l.
n 'II plrl) '..ulI' .11 a. i.i
; "- ..
1 j.'imi- | ; a ill*.,, 'I( luc l.tiM-r ..f ii.-, r IKIII.Hnk: I. I I IGroceiiai I l\.rl. -I.' ''I .ililfli I. ""fliii"h| 01/ V-ITI I. -
.1 l ili> ,in flIt' liim \b jUt a liuirjuii : n..i-- : \VllHl IIHIllil\ '* li.ll i 5- .it I b "*--1 .-.i.. rin-M.nl.. .nil I i a 10,0/, /hi
| I
|IlIs-h..Ia.| | H nnll St In I.I,1i.I. ,, ..,-,, .. -
Sh i. t I K
how, Ingate U I., liiin 1 I.... a".... it HUniori .14 iimliit.. ." ,a luut |I'I 1 i.iOur, ; Iia.i .1..11.1.. il' on'lI.r' M. C IllS 'Jiirvyr.laicrs in .'". .ami innsin tllj f,.'mtii| 'li.1I"|ir i.i I M W i- riu inn in -i' i p- HUH: : u LEIKAUP FJ >\ o .

!. < '.iivi-iiliTit t than a :x\t\f-\it\-\ \ I ''li'.lll.l "|ij'I| |" II.| .- H4IIK- /,111"I", 4I I I'f' ,. ..... I I. nl IOM.. ,t Z
.
\ .. Its in-.nl, .I., I the i in nlution ..r i II..- iii-u ?" qu jas.h I 1/.11. I ll! i.'i.i. fur -i >. a 'a, !101. |It .tic .1| \ ", >\ i-ii 'HI I-i. r t
I. ."-,, ami that\ !I. li'.pi-.l .in il Ii*- II' ",.1).1Ii I 1 |l'"I'r., H .IHI-. ,. ii'hi.-tiiinu'I -nf:' U i.HIT l IM, .u W.itI..ai. ... e, 1 ...1. i nil!! fr.i| 1 C niiti' .>.-.-11..111..1 .11 ,I. "
.. ln-r. I'runi idi' 1'1'N.I.|Ii i., ui.1 I .r-'bf ilifi t n, it'tail |I. t.U
W alCail'' .i j In, tinin.u kit M I lial. | ( iri id.1 t
: : iiiiantil, '> -.1 i ii.i'r. "img If> .1." I u lii i.r, 11'
-
,' I l.iiliir n -I'.rv Dial an> rt> -.>iial.l.W..IIIHII II- it1a41| iinlii| ) .' wliil. |I".iit-c'i ? .\ n.t i AI.I ,'I" n.. l I kn.... 'rsias "I i. l I.//' limi" u a TillIJKST I i : :: ; I'Al'KK': : Ship F8MI1yBIIdh8r! g -

wutil.l .tii! ,..,.th'lr'h' ,' on I Un I lib "Ut'! tI IaaIi" all ..ll.rr mi n "'''''' .to nn, i Cca 4' .n UKmutitlitii ,
.. ,j r..rit. { .I..r.'a".I.I"| | I Iriir |iiilo| -Mi,) ..r |nilili', : never r a :e. l-l? lil.l-IIHi, IS 1
,
.' Itv'. flu- ltnntiLi'r> Hill Iii.-nrjautitli. II WinQis n.Munlnau 1. 1 mi ii M I4I .SIhpI. p tIara'. m
l 1.1 Mr I JourUliive' it ? A-li'-m, r r1i'1' .II ., .'
I till' r. 1. "; 1..1.11 I ,4 TllKKI.I" HI.. H III SAI I -.\I\:
:lllllh| .latlltl'- ,
Ml Iliill, |1.1I1.lio-| |.1.1i | "I'i.' j IAI/1 V,
t .1.!lii.> ",.i.I.r.: l >-<.'"I.lai".1| | i I,'\1 "".ruin i vt'i-li-inis:/ -li'ill: I..- .1..".- fur HIP, piil.li., ao .ii.a |I..TIut.I* | ,.. |,.II.|. ,.t<>: i \VKST:: \ I'LOIMDA.< ) : 1 ) i it a'
I'lll I ti..pils .s in i.lli.. -.o ( .bIt
;| IS
t :! ..l' .ill" rii Lil I.I uu.lai.I' If Juiifi., uu.yfiinjf : ::0'" ,/11"., .'. I It I. II..H i ...uair.i.I, tiii.iir. -.uiahIlltlt.is. t.ll, tri; "h." V : -
--- t I II | M.V.1.I U -UN U l I
to ,.-...-.1'..<- (..riviitillimlilial I I T. ,I". vi'ian..) or ",-...rriiI.t.11.| iI.tI iuaoIirauiiuittc ." o ( ; ICI'I'I : -I M'.UKulil; |I""". II. .liii.iu. fur-, I I .111:1 1 A YEAR $1 :
} ,' .
.. .
j M "( th tr.5 i.'U- -f InW'.r, I I.i '
lil/ai"; ; I lIi.' uinli-r 11,.-) 'il f "'"I.t'J Kim I l lII I.. itipI| II 1 I. -K \ I I I .i, ..-.,.1 iiril....lm>r v.iii..iril| lnl.-r.- ini TKKM.' I ( ,,..1.| "Ih-liti-rvl Iii all r.irt. ., II.I.i ,
.JO VI-- ..11If I i llil-V Vt.illMn'1., I )1) Ih.I. BOSSO S DLESSING TO MANKIND i i MM ".h.! at,..1 iiti-rar) ,.-, ...... ..| ,mKl III.1 IIM 1"1"I'.S q o 0
I. .. .".....,... 1 i 1..1. fil.. iiJi--lm. .,f. ....1.I ).. .t. rinciM'HAiK.Cor. I: :;- _
1 ICE COLD ; :( :. i
'j ..l II" i ir. I iart. i'.r tic. 1 'UK Vow '" ,., I I
,/ 'I htt iii'li''i| ,ill i..l.- A il. n ilnip.' 1'api.iiii I 11-iliM I T. IlIiau .I..-r, ulio .In. 1\\t''I.\! ..u,. t f u.. ii...iv ,%iiunil .'I: .. 1 -i ? t4'-4 :
| jii-l ,-.''II,...'.1) ,lo Tallalia'X'M I" oils r\- : I -_ .. ..--- ..| |II lurlin nl .'fi., ,.. .h.Ia..i! | n IMi ta.-"B.JiTin -. Bavlcn and .i ; 1 .- C
,, .. i I., .III, -1..IIII' I II. '" -l.l| 11..i lut ,. 1./ Covornmnnt Streetsi I : II
I iiiiiiinIrniiipiiii/ in Mnilh I lori.hi" an.I HM'-UII 1 mnrk'-t r* |i I n'. ".1 liur.irjr.v .. / :
(J..|iiil.li'' > .uii 'I t i liiuurilin-M.I.. lllii-I I l.akilikif I IM.IH-U '"i..", ri I .1 It'll.\... ....,1.1 tie. .". ,11*. 1.I au' IUlk- .a, N .ntlw I ." ,i 'rq; _
>n
|' /. .\ I /:. hiia, \.lltV T"tt... KI\ -i a \ ll. .. u I lvK.\-i.\: ( t ti|*.\, H.A.
t WH'\'htt\\ \ I: ,I'l,' ( .t-.tS I .i Q
,
,. I Iallh.I |iraiiiivi, : "> I nf i
.: : i. liui. 1: | .ul'lMn. I'liinpaiiv "I how iI{ I I f II III" '- 'IK'III .l.'l.l.. I'll 1..1.. I r It'llU ,;i t ,
ur OI.r1 1I \ i Mi i "iti :, .
I \1..1' .tPP
I. I
i iii oo-h "las U't'ii Mini. lima j -
.
nut I II ll'' Ml I VI fi 1' -
Tlip ,...11" ., of i-.nl hi t I I' .1 C
lli-iiii.. ._
iis' | | (I'.rf- I in lati: "i.i..I, I nnr ,I'.Hil. nf nvi-i 11..11..1 i i IJU; I'N?: I'Kn/O.\ J' rr/'fc' \.l.lr-! I W t M.\Ml| I I'ul.ll.li' .i. !f f3 i p,
r I t.'ii.i.iu. |.'(>,'jr.l I fur I Ihu |..ifili.-iil I In- 1 I Ihonjfh! I hi, Ha> a f I hi-v haw ".. ..h..1| I Till : 1'\ M 01 !-i ilUVpiM i iu,. I III"I.: i S > a I in tt.\ '.1 s.-- ill .tiacttt.i.iihstit
1..1' wj.(r .. .ttnil lIt I .. 3iaA Ml ].MM Sp1'1": I 15; _
" truli-.l, "l.y Ilio |1..1| | i Ii4iirvi| ".I !p.n. nn I iiri* i.f .1"ill'V"* I Anni.iit M..4. ... biulii t.ula.I.I..S..UMI| l u. .
M I .
.. ,, .1".11..1.I ,, ..at,a' U''ii. .(I..ppa. I hv tin-in.. : --- I .
n.r| si'iil.ili..ii in t tin- ruining, 1 : untiuiMl1. II iy; < .
A It i I. malli-r I nf" ru-it pnlili.n.ii I i AVER'S I I .
I I i .. .
I' h- "- .la.1".1'1 I jwcD ,
lunvi-niion' .'f Iliul I (any: 'I 11": n"" .. BOTTLED BEER. .
) Ihr II =
i'i.1"i an. 1' I tiXfiy iiniMiitant, "... I Ii' i \ M-l.-it.ttiH' tist i i-'ci-i
'' i' SIII1/
"
t j'lmi: 'IK |1.1.1..1| | I.> ?'"-.iiitt.r. liu'i II i- itI Ii. I, ui- ,,"I.li.h it. Citing\ him. at .Mt\ :CHI.IUE. : ., :,: : : Sa,. : /1 I I ; : bJ f JJC i : t

I hat !.....ll btst l. l" nliall, l-lilillfl I |I.> f.ilir, :' ....ra..lh..I.., )! I ll I. .lIt. I IIH ))4inl.. .ripoilcil -' 'I 'I' l t......, .......1: I'" ltIlhaut.. I--a. Ague Cure f : !. C .
.
OIKI|| I lo .la. I..'.-" ilraini-il I, I a,.,. alioivMaltr I 'I"... i-j I-cs'r. I .ls-'t..,.a. I.).,........ I--uu iiu. lito lito1. a. '.. MUu a in it lo l' -ilii.-: ) 1- w.i. r "c: riL r .-.
iI..igttt'" / .. a. nutr : < 11'< I Ii! ili-li. 1 ID I ikti" .*..l.Etu': .. "M (111.! ., .
-
( "H..I. a
,H"l. It..in, m. > uoik iloiitt ,hv tinI'ompjiiv E. TOAL &L CO. .I...a ,iiaj t"'r. **ruI I, 11..4..1. 'I t UUiu .u.P I.I..Pl- for All .....'...1.' ,1. "I'|
1".10't :i'l I .r IUM, a* ttttw ; In oni. ml-f I/ .hi' ,. ,
fr ki
.'. hnl', I h) I n ....11 nf illj -) 1\ ... .1 I. In,1 .uhi .11. '. ", ..r th.. 11..1. r 'M. n* "i > (tt IN to. 1 I. M _
t il.iii.nil I I ili-U-ir-HK 1'... IMII. .It I 1"I I '" t v..1.. i j ita ,'atlll" '. I ... l I' r..... ..Ikt>t.. ...'p ....11'.110. ..1..\i rvoe>l) 1 II *it* ,i., irfii, i i i % \ i .ti i.l illr ,.i.l. *tnr i-.ii.iiiM-, ST M S:? y7lHP o ,c.

.t within' il. limit in I I."I i .f.irtln'* 11-t f{ U .. al.'. "-111'11. 1'iiiin I lh... t ''aa1.Iauu.i- S Ili.-re ..!. .Ia. ..1.101'' fur n a n itft t*. at.s .IM* iir ..1.4t.t-" u't. ,.j I.,, t a a ,,, a 'u.I.-l.. ...u Sia,. ,UN iw u H ,
1t : i. nn Iii aluml i IIK\i KI-:I: i IN .l ./' ii .'..11..1.1.t fr'loiktJa: )MI, will, rt. qun I U.I l i-r -It.: i.. i, t'.. t ,- ut .u i iUtiiU =, >|1.4.1I | ;.d' 1 't.
I.uliliran. 11" l liol..II'; fir I'lrMi'Uli.ilI Ii \ .. I tinsonili' rlorhU "5-' 'I., ,paiaial 1 1'1'\ 1ro t'r.s i.- .,,1I.i I. a a. but Io.\. II.. ".. ... t. I li. rfiit,, ,.. ,iUM I rt t; \N' aL-ta3li* 0 a

tI( |Ii.i t"r>, a..II.I ",..- ".I.Ii.i". ,,", .l.-l.-. ::;il.-. IUHIIII 1111.111.I ri'i-iil I I..."" ..f p.|inl.ilion ,. .1. .uui4 it lit' .."" ",.. I k"Ior. .4 "I. iaai,...,tat b.1.rr it.-! .1! i. k S '.. ,,' ".."., II'' 4 I : j
I inlo I thai/ and American .. ,'. .. ui. l U'i
; li'V'l'Mi.l Foreign '--'" ttinr r* I* IM'IU u't .1!: U I. U IKU\M Ml llsi.. ri-n Kaunas and Int.'u.l. u-
| II I I I t
I f.ir a lrIuj..,II) I 1'11"11.1'; l h'n I lU.ii-.nnl. 1 I iti'l ./I.. ....rlln.' ha in'.a-ia,.... If I :0''" : ... . .. f F I = e C
flu T. a- "I I \ l.truiiltnt _
uU<.. 'I 1 lie ifl.-rl of llil i.ilii-tiii., i.t i.i ov. l lo\huni Ill a I lila I inlfi-vii-u' '.. I -u .flit ....-. itIi. .lIe.. .....\1". visits its- '. ..f S I.", l.. '''. PIu., ", t a fci-r /l.t ... I. .. I'l U-T.C'I.A<< ........ II I '" .tr-.4it. 't Ii'' |in pifljr i. uib'iit uini I

t <. inin-iiw. ) g Kir if.iv>iil'ili.iin offcUtu (..iH. mil. $Ili-il hiU I not In I luc .lii-M; ,lorm MARBLE and( STONE. ; i i -.I H I..1, I I tu UHW ji-nni'M'" )h.- |1.11,I -I -util"i.'I*'4ltttilll,]"fn--*.tU <..-|. i. hi".... .'.t r. ".. !ii J a. a |M* >. ,-u.M.l 1 Ip.tal I. itfl4tshtt ; -- -- (

ra-pui.iuuiuuittl.u" ". I '", ), "e gatIIi.-r ilujuul.i. ..: .. ,tap_ lu .-,w .fl .<.' r ,;: f (IMtr .1.4.1 l I" s 'P24Uitaa." MARTINI.
t ,: linln: ;: lil'l.' ur ..'. n"'i'r<> |>uiiilatii.ii ] It. .. 11.11.' lit' a.pil.I' a.. .-.t, II i'' i II I a.l.: ..I s .11>0.1',I.) sl.i41u.au8S.I.I.. i..fl'. it.1'" ..its I. a r. ant iuihotta.l.! l b\ tu 11 uUUli'l Jut"; :: JOB il 141-ha =

fr ,...,110 ia'im yUx it 9 trial.. .1h Ilait.iii / .. .... l-it::. r..4 .h. .an..). OFFICE 1I i utr-4.( :

)liiJ>: tint liI'l.$ ..'" .|JIIM vtitli! a I..,::.- ,1.i....Ilu. iii' I-I. 10.. ".IIlIiu'nli.; .". juulfu MONl'MKNTS.i' ) ( I ..'ob.11,11 I Ir..i.4.,1'4"114N.. I........10 I _., ,.iat. ..... .105-I-.'.....Ira itit-aaait.CvlI.... ,au.J.. ,,I Dr. J. C. Ayer & Co., Lowell, Mast. I'l5 I '. \nm.I : I "" >I f ";'"'' r '.lli.ti .J

V..I.will, I ... : ;: ..ni. I II... tuuue pal' lIar .
ii.iu: ham: Ihi-lr ii.rti it ; .IJl. iiirn-tti.il'*. I n i4t4. CBI"' **.i..h!! ''iu.t : baI.iIs-iI.IMaal.. :
tuiiun itvlii.--! in.iu' :\ Ol-i :fl-a!: {J.... '' IIc.' ... ...aa h asiu "II.I..r",1" "III 'luol litKiiulu. MANTLKS SI.AIJS.i I .ii.. it ttul" l It ) U.Ut ..'iiua.i.larau.j,, ... will, *.1 j jV I \ vui 1'lal'\I"1 : .ii \i i M.I. i itMKn i I I".tt-4.It. Hi. \aa p; ,I" ",", lO) N FEtTIO: 1 i EH: I ,

b..h' I.... \-a .. : : "a "a' 1' i
,.(11.( i;| 'I i In- |i.r. li-n*, I".. l.i-in all I On \I. .11.! 'iru-lti.il' 4iii.-l. InI'liiiil. ,in ,ti,. -- | i I.' vvvniu.. -1.11 .\> I I

lime thai; Ihr' "'I.ulrlil aim h4Vi- ...ii.I I i AMIi t i IaIIu'I I .1| -i-t.; .|". 'm HitI I Mil+tl M-*!*"* tar ItUnut. I'.ai,1l, ; :: .\.I"i' ,;, /; .
1.1:1) I >. n: '11P1- 1.,1'1"11| ..HI''olllll.i. I "i't2 "I ......11..11... ....... ...."".... .In...'''.. T.L.THARP nil.: I. lit: \I >s.j.Kini;. i : 1"1.1/1
) ol'lhi'I '1.11'111'.1.: '. I iu .at Irahalf! 1.1 1 i II illh t ?" u-ki-.l I a uI..i k.y i.f a .111 I I ,a .5 .....1..11 .1. ",;:;". 11.41/ .il.1.b r P'I -lit- .\I I I |1'_
tin ..,utl...." l.ili.., un.l rime/ *In iinnpaui.in. Marble and Stone Work ,! .. .1., a." I 'a ,all .i'i I, 1.Iit.. U..r. uau it.II : : I in I I.:A i >-. -- '- .
a "VVi-ll I, I ilon.I I......" how. .lit'- I I .. ..I 'i4.tt4a.. 40 u.. ...iiiM .5-Illucil. Si a' I. '
majorily I I In all I ,.r Ih,-,,,, 1..1,1. t / 'I hi- i truinr I..I.)**," wu. HIK n-pl 1'.* struts mi.. ..tI.. .".*-...> ul iu ,UtjmJ| ,-r.. a. CONTRACTOR .NMHiii.Aii.: .-.. I aU'Y( { i11 1.H, I l-Vuil > ;
; rrA-A: < ..ht. .\, J 11.I' I I.A. .I ; '.
m-/r'ir. win. ni.t all"" c4 |I'. vute. tl.itf.f J t N"Ii i 'uiI II.it't *' ituiiMJJ. iiiin I a. mi ti-E'tTt .
U'i.1. nn > nn a roat. hut i I hi- 'iVIIahiUln ., .. a ...I uI.i,,, stauluit' uuah I".iua .t .i.'a.tit., .. N. QUINA ;: ( svaiul '
.. the llini-j nf tuiiifri!*. ha: < IM-VII IKIIniui..l :: li' il t krrp III. ,'} .. on j lI.I I.HI."- u.it..n ,.,1-I,, | in in" ..,.1. III.,...; "......". ; a:8uiiR1,,I ta..V ". CHS. FIIltt'h' ;
|1..1' iiI'' ",-,, i I .ul.... tstt. nliiitd it al .iity ..r tbs.-.a alas-
itrI I iu
s !
) ".I".H.I.| | : ( |
I \, ,, 4lk, Call.J l"'I"a1
: ,,
.
t a- ill- I. fUI*' i t Uw jliM1' sial ii.( 'fl.! .\1 MM > :
.
I If.ji'ti |., |I.ir. 11 nl 'I In- ilitfiaiu hi. "" iu-iil ,,, :: ..t l.aitr hittt': : 11w- ar (.a : ; ,:: I : FAMILY }
I *
a ii.I| i..
s t.'i"IIj.ititi ul that/ M-I. li.iii.. 'I luvolti |II"I |'i "'". ..U 1111., t trinity. it ",,1.11'1) hlUai .. ii .i-4MI I..I 15 hautlls. ... isis- 11...,......... ..,..I \ ,.,..1.1.t .1. .1'' ,.I.I I I II \ j-m\.i f ,
\11 '-, _. ,
..* < ""IIIt'.I.| ami. ulilrh U hrirlut.i .1.| .i :".I\I'IIi"1 in 4iitv "ri.iriiKli'i' : ,: II..i-I n anr jJw.i Mill UU'trmlt .. n'u.pi'i I I ,"iirki..% .....! usia "4%* if }>n<**....<.'.*>t'I"\ u r.ili.iiriMMHII.: I: I : 1.I' 1.-_ \\ LttI1lI'221 .
AI.-II-: / I
: a ha,i. ,.I.1'n 1.ri4ititIi4.It| .! II hat : | tin-pii>clilali'iii"l. t't Iliu' ,t.u.jui.t.l| ,u4" i:<4 rt atia AU> ttauutM'lil ai'i., "
.
"
"GLOBE I'\J J'III.';' .
: s. I I-.I, '
HOUSE i., Vtt.l l | Ultt -i, I'M-. Mi. :.. II. U.I U I Iu : r' 4. \ 'III
,IH-I-II ili-i lau.l', wan nw '' 001 Ihut tin1 I hit- d't Ihlls ,IIIJ.llI'll I J\I :
| I| I IIIuolhl U oil 1.1' air 1.* will.1! i1.: ". t ifi \.m (lit". )I.. iii j jit .,I I Ft : !M-w.'I: u T'! I.
ri-fuliln "n. Wt't" iu ll.u luinoiiiy.line i .|I..i mollin.' I ni'iki-a IHIUIII |I..r I lie rili' /.Ji... ..j:...... t.1r.ut. |P.-uc.anau.I-i| t I", i.la. < 4itwt' .""'t.| *-*.". '....**" uumi &*iv. tit. 041ii I. n.OIJ;' l I. ". ,.",I ,,- .1 ''a '' a' I 1. ..

tl h, I )I.iJ" t''rr. I K a ... ln-nu- <.1'! parly .than. mil olli.-r invaii, .* that ......1.1 In- 1 .i...-..tu..ur.i, % *_..h.1..* ha Mil*.\.:..t*..*..-*aud* ..f..tUf f .uu(itfwri. f"lllI.|..ik>ii I Perdido Planing Mills j i iI ,iir.f: KTf.: i.'tr.. Ri rifr-iiMi- -Sml rs. I 1. .

t''AiTiin.iiit hi. h u'Uiuuthai' li.t-> u-i..1 for that .....1. -ti'uu i-r. Im.k. ,.(- .Imported Wines.Liquors:I a,.,..1.! r Uttir t 4f. I 4uuU| ''*' |-I4iHi. if m.iv *-) I CHEAP as CHEAPEST I l'r".ln. 1"111:h.rh'n. ,\.a.- : '

tI. Jilt 1 ILl iKc iiiiimiiu; uii'I' I hut tin' r>- Irm-r I.) h tin' ....h..i.i.. tag rulunui* for an -.U- I ,i.ul. III.4i..1.4 tri4l.uiU gur.lal14 4tt>I- iu> >sl.4is l. urv iti. urt-4 (..itt i ilt I $I'KNI < I.V. H.A. IN A WORKMANLIKE! MANNER i I Ia "",'n l't.! 'm. ',, tlimu li'' .;.

I.. jiiiUUau; ,,...* ara ....., ilunur ..1.) .<. ;;! inilii-ation i>f the l.ii-iui-... 11..1 1"'uol"" I. I I t i Li n "aH'..r.M".: to4irti-tit'Bft, i : i th,IL' Siiiiimir! Si-.i>. .i ta, in th.'ir A .

.l.rinjj; I hi.i i lliry. iniiM| Uul Inrrik lhati tlui- .1.. CIGARS: Incc. #l.4. it-r U-tik. 1'.-a U-Uur. ur il a I Ii. a"? '. I'I li.1Lri .
tGu I lii.faplu.t ) any at h." ; I ./. ". |.i- ti-.u--u. jMi 'U.itl II I ua .lt.f -.im Ci.inirnltkh !t.i
iiicil or .I.I..I.( |It| \b.ajr..it .. n..... a-i aI4 I.u utl..1 hut ......... l "I' U
irj'iiv. i.jK-uly ,, ..1. J U!) 4 hit hi.lilg ) ou '''.I."IJ' hli i I. 41 iati' I i h 1"1 litti'il .- .' .
| ,, 'I. I..I.I. I l: 11.&t.. 1\J.l ..kriait w..o. ( up "f..d"U.n, !
Lit I I'll'-.i.NIL'' y nv IAXO. i tt. << ist'n..4 .11. i'1a..i \ ; ll.i".I.) | : SHIP ht .
toili-liaiu! Itif- I tinVriv 1111.14 f..r'. i'.nr-M If l.ul ) ..Ill- ii,> Sfiiil II"i .in I inthiii -.. ... ...1. i i .ill It "lau1hli.. \11 MASTERS II t['urpr.," ,

f? I tin- J.loti-i I linn of Ulinm I Ihu pally' I .iI.i. -lill "room' fur OHM lut.rl "" iu J .Y' ....t.. ". "' I. if. iIltut.l, | tIr mil' hi' I tin f *. uI 1 .... ... iii* l I.>.4 liu *. I ,, FAIRRATESi -1'.","' ni," .
''- '
.uu. ,
hu'li-in hat >- *uiliiii umlliltin.i / ''i lv II" t ..vmmi in. oniiiilms ....1) ".. Iuaipi M.atI.hpi! |. II,. alIt. i \\llii\\LI\ MK l *. I"L I U lt* **<4 .. I in f-l.a" 1|.,. I1'111) I' : ,. \... !Ll"'I ."n.t.III.\ ,
li,
1 .h.tI! Jt,'.-.1 I llniipnl.li'. -in i |.;iili olilintli--, no iloul.i nur ntiijlilx.r, :: up thiIin* I ., | .1 .,.1010 '" i'. O. ilk >,. I IIktI iitr>. :>n I i.rMiiM( t .: A. MOI. ( 'i.iii\ a- I\\ I l'l\1It"II\ltr is l lin1 111'' I'-HSt.: .\ :> : | |IS MI I\' 1 I'ini-' 11. siipnK- nl" I r-
I Iliilil"' a Its i .... I 1"-.
'.1., frt.s.. l11' a.3.; lt III! l
I'J..I will ".,11 > .." tin' asia, tur| < I r H i.... ,ij I \ .I\I I II\ \1.1\\\ n\ //I \ \ |l'n35 1, .i| lilt < ul, VIUV I l\r% Ot |la:| |I\t" .I We Solicit Public' Patronage., 1" ,

*' 1 .
..i-- .- .. :.3>..L. J"--' ...: ,_ '- --- -I

b. *< =**-
j % : v, *4tt y9
-- t.: IIR t -
.. y i 4 t l -