<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00084
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: December 15, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00084
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
..... I -.-

....- -----.. -
''rHGiHOla (CommminJ.
tntIlHIH'f\ (f OIiH'tdil.\ \ i't' \t; r'' 11 ft' < < ;j Oft l '1-1" ft..' 'l 'l:.}. 1. ; I I.TiE---. COMMERCIAL k iiml "uii'|11 i 'iunit JOB" OFFICE.I >f.1 .

C
!: j ) t'1" : .11'/1' I

WKDME90AYS'>UBLISMCD: : AND SEWI 'A'rUIUJA8..nUK'1 WEEKLY, } J'iI I .lt\.JI i I Je. i*: I .. ;A I ,'t.; 1" .: "I :' "Inlli'. ,', .nil"lln. ".; l ,.| i |1.1" illi I iivcilii 'r "

", ( ,--P' \ ; Mil'I I. I. 1 1 1' I I: UKl'*. ill 1.1, I"I" l,.MM,
I ,,1 1''Ii..I' Ill,, I I. 11'IIH., -"' '.. i .

--- ; ) ._ __ .. ,__ i i* I r"I.ISI'fVIltl
,..
_
11..:'I"t'ft : 1..11' ''' I ftl 1SK'

""" ..\.....Ih. I ".. 1 nKCK.MIiKIJ> :( : : I : I-") I : ;. NO.( ) .\III. ill.. ,"ll.., II ill, i .HI,,I, ll l In... l|, ..
1-1" ) SATt'liDAY.( )
TLOIMDA(
\ \'tH\ :
Th"' ......., : VOL. 'J PI'--\: : ( ____u__..__ *

1.VAnIA1<.1 VI>: A1IVAUCI.'. ._- --_._..__. _.. .,._ -- .. .
-- --------- .\ \\ -li" "in" |1,1 -ili-nlli) up) In tier ,,\I 1"1. 11..1 liM, .\. toll.L
:=:= -
." .. ull..I'f'I' "..' 101:11.I: .\11\ 1.1/1'1'1'\11-\: : -. '. 111"1"1'I in 1) tti'i I lit,I nl' i 11 iiiiin| I liri
Porter Kirkbr lo & son ,. -. ". r VS '\I UK ,lilt. Kill" Ht'X. In .li'ri., | I Mutt ,tin. n"I".I ,I'm Cailiiil.nn, In

\ \ Iii Ir '.. ii 1".1"r"n\ -ln.. .l.ml In lln I 'lu'ii .1 lio :ninli'In'ftriii-r, III'\M'| \ '.' ,till* I Illlll' llll.t I'.llUIPlI 4'llllHI t'llt| ''''.

\\1. II 'II .".. T ,'i.. ,..,.... -, ..,. j' I" \\ .lililll.lun, I.IliT Hi" .N. \ <* .
: 'In i iiOl.l
Un.'o LI""I,!" "" .... .". ., I.. \\ I'\. Ih.l.! I ill i 31 &.. 33 Nortli!:. Watpr ?ticrt. '\ ,, .!\. f\ ; ..J .\ kt'I'I.:. I I" k. I|''' lll'l' likl1. XKIIII* 1,1,1"1" llii| |"| lltI "
hnwtvAttnrni'i. Z ZndnV ll t & 11 I y .},\ \-( II -Vi-u! ,. .. r..I, tlV. mi I..t. I I" h.. li.nl, I ,tin; in unit I'mliri'\ nil nijjlil.: .tnti.il Ltilt: i-i "a "Ii.iii.. h'fin \ ir* '
\ 1 \ nil ,II1 1
I .J i : Mai Id1 U ilriitn ',1 t I Ikinit
h. I ; lli! 1: ll.'t h ilr ..i' iMllt-il' it"'tit, It; tih'lt I linli' >" ""'1' llliil'lt' 'I'Ii"II"'I', I \Vllt -lllMllil" "iIL i. up) hI''" .1 ":"

HtOTCUlrInhniww.;; I- ,11. .Ia"t ">. I.. I \\1 l"il, III, ., } X, .r -- : \' t' HI III. -J lii' 11, l illi' ? \VliV. .hlll.I ,Iii' rl "IT I i-r, 1 illi i'lipiim.ili-iii. mnl li ,- a I f.tii: *

.. ; ,, 1. -. .,, ; ttlllll" N, flIK kll.'llll, IIft liki1 ii'n,' ,' '! I Ill* Vuii;., i- Iil, 'I. .1.1III
l lI'.h.II.III1'II. .. I I'I' ill i ( h'lll't'Il Ilal'd\\II' '' ; i' "| .l "llll'lllll"' IIII'J 1'.1'. 1.I I'i'il,\ ? I ) 'II't i |
: ( \ I.'fh 11'1
fntnnlr\ I... I 1'II.h, -, i it. : ?l 1tJtr ,1 ? ,'., ,il I ,. Ilillll. kl'l illl'l ,
TnamirAdjutant' II',. ,II t! A.l.'l'.i.t. I..:V"a t. liHiln: ... MOBILE ALA \ 4' j 1 nlif | Cm \1.1 Ilii'i 11..11"1'
,, >.\ \\ MILL I i\l-IIINl.I : .. jliptij::1 l ,JIWJ. Ni, \. "" "Inhl lk> I, u'r. ,ir 111"11'1'1 1 "in 1 lip Iri-fili. ,iti'i'141'il. 11.'lt\ lintt I )IIIHIII."! -liii'uilni"i" aii'l, -1..1 'in

: ""ii'1,1,1' ln ll.i.'li. V.I ",,10 t. I'.il.Snp'l ", .....r. i I','l'tlr-., .ttiil.\ HUM. IIPi'i" tun.. lni-i' Illil '"" *]iiil, |i'iili.' I Id* u.iiInmu'iy" "UIIUIPI|'| (
t 'lit:' I I. \i; iMiciio-i-rrr" \ 01 \ \\ I". I .
Inl'I\ Tl1hih '.\ \1.1.1111'\: airi J..yTpJ''l 01 1' tt :i. limit f'.11..1 'U'llii: fnl1 t -In'ili.l, knuiv iilinllii' 'In 11 ,', -imi al HIP li.-uiiiniiiir of tin*
\\,1..1"\1: I!. K.r-l\ \ 1 1I"I"I'I-'I'I.I.\: : :" ( J 1 t'jrf ,lit 1.ti.-"' Hi,"it 1 li"l
it t'iN' M\SIIMI tit: 'mull: ni I ri i i ti 1 H h.i. 1 K.k si .| .ii Icr, >.i -r.t, -111. "" li.ii.li r, ; i
iilHimi 1 In tailiinihu
(
uir
)**<< tiimluiiiif' Hut. Iii niul lit-, : :
: ,1"1 J..dl
iiJnti \ A. I 1t..1.1.! n-- n, '' f : t l Vs Vllllt .UIS't, Ntlll. ttllllt* kill'Itil,tlL'Hi !
I
}
'nm. .1 l .p'ni- II'A: IIIIN or 1'111:111: M'MI.IJOlfiliAni I : : tMisnix' t:*. : j'fJ
Tnlliilini-i i"M"IM vi.MI in\: i i J i1' ,1 Hillott ,? | IHT lnitlln'1'" ivti'lii'il" I'm"unu1. limnliiilli'i' 1"1 liu'li'Hii' > \a- "-, II."I'" In lln'iixinia

M .. i Mr "n I. r.1I not4:*. ASP ill-li l 1..1 l:... .MMI. AMMtllM' .._ t ( '- ; nnI, | ".Iniin, \ i.ciiipiilinii" of I M.I, In all "n'ki'il, *llli"
| : : IX 1'1\\111.\:: ( I ln.l I il. ,it.i I. (1"1'\.111,11 Ill" ;i
3'"T 'J' il "Illi' min" > 'l I It :" i (' .
I''f
I I .r,d" I II I'umliii I ul 1 -uiiili ( i liilli'ih .
11,1.t.I", ." 1:. \1.1:1.,11.: : t.ii'k tittil.Iwwlnli i. < | I I\, .. < 1.,110.. tii.ilInT ui'nl In Ncu .111 II.'
.
I 1...''i'- \-li nk."I1""ch.. !" "I'. W'il>.1.'II i, .k.I 1,1.>,n- \ (ICIM( iv. 'nriiii.iii.\iiii\\ii: : :( i : ,i +. : "\ _' .d Vt.il t 1.11.>tl."lil, "inl, I'll ni-il. i. unit 'lul..1.| iiinln. i I \,1. mi tin* lir-llriin' lhi< iiinininjr ,"I.! ,\f'I'II, \.1' Ii.nl intiiilh In ifiin II' 'rili.til
t ili-nan*; 1 It: I' \.in .1., I'. \ I il"". .i..i.' Ituri-i\ ; l:
\llli>. ... I U'AI.'IIH H'h .itt fclim .i,. .In1 liiivl I Iii li-i1 tun" inn'fi'iii'illt.' /'mil ,, I ,lil lii" !"I..nl"' a -until ( inliiiiiivinn"il.

'Ml..'.linK-oKii IVn, i ,.''iMnlc I .''li" nil .I'-liH \. I'. Mix- I : : :--1'1 --or lilAMONlisi -- I'. I.., '". ,' tr" u.i I'", ";n \, i. \. \. i-..,.h.\.11(1,i.l.llI' .' Ml. Illl. 11,11, ll. III" tllllf-N' I tl, 1.1.1/. ,.. .n.. "lln' l.tlili',!. mul. 1..1. In u ilr.nl.\ 1'iinl mi lln' Il itit-i (.1.1..1) | .| Dial iM

frili V II. M lIil!>1 11. i or TIII: nxi I:> r urAt.lrvioi.iiAM ] : ; I ) 1 1I .,1.1,, : 1 i;. iMi'n't| :miniti'i: .tliriii.llfll ..111.11", -* alii :ayHIP In jnil, Hi il" n, d.:iini'iil
GATES ]"O''P'111-ll 'I 1" I .li it m km it Unit "m ttll
;JL; / i n' M. v orn" rif'. I lo, 1 tut h".11 I! \' N'l'llv t',1 Illl1 lit kill' w:,. 11- 1 in lli" IIHMI t Ii, 11.1 pl.ti'." ''I''

!Mii :V\| | i.i: W.\Tt.III.OI'\: II-I: ; The First National Bank 111 li' llnil.h ln--i'l" \ ,, ,.111 1",1.11.11', M.IIIll tin1,! liriiriili-' ita* 11..II'. lni*. I liniinifImi" ,

I 'iprkl'tK '1,1 < "-ill, I-'. I.-; I., lift..liiilupnf I Vt l.iii. tthi-ii *lii.nil mil t-r In r |I''mi |,i lln |: ,
1'.1..1., .' N.i .Mi 11-1,1'U..nl.Tut I ICAN: .ANI: WI"'" \\Cr.\l: \\ ll'll f' \' I l t \t" 1 I" I ,14 ,ll II'Ilillilll" klllift ill till' I'lllll. i ,.1 Hi" liilllr-, iirmiii I liiilinninilLai ,

oil, M HIM-, .11'iiui. in iii"K i r. I '.( 'Hi. I Iri, IMPel( up. Aunt M.tt-y I i : 'It't liiljrinli' tv.K onlpi'pil. In I HIP I
.
1 111.1
B",' '. Ml "".1 / llltll.'
"
i. 11"1,1.1..1 .
T.I A'- '- .n': :
ii .1' '
Tnu-nir.it i I. *. I. 'muiiil.Snrtr.i"i 1 IfUr.i\ : : : I l.'l.NCII: :: ( A\l > AMI.IMCANCLOCK : : l'.NSACOLA. FLORIDA. '''1.,.IH, U"., [ .1",', tl "111''III III1 IllTl1 !" l'i mil, mnl, .n iliilll. Laily: 'tnnlp In'

M II. ll.nlHt'Ii. rNXI FLOUR ORAIITMI nr 'tut I .H. iii t In -in I n ', In ,.1,mi i iI..I I .1'". Nrlly. In1, ii'iM>ntlili't Nuntn"t'k. :-until' (I'aiiilin.t ,ti'lluu 1 In aI tin. ,-uliiinii -
: :
', IIMMISSIIISKU"" ( ( AMHl: : I:> : \ NASA.iiirinv : \
dltfit m l\ I ; .. -ii"akini.r tint al' HIP 'lui 'hi'
: | |
11. II.' In-, .\11" IIlc.ni I'. llnhiiil'i.in.' \onl.: Foreign & Doiuostio Excluingo Bought & ll lull l Illil lll.fl' ,"11 1 II .Itl! ll Ullill- I'"! luii'p In1 inili1, In "".I. I'llMnl
I. W.l't.II'} : : : ASH rciAcn: : Sol, (Oh, Aunt M in 1'1 in"<"l. a< up) 111 : f*
\ 1,11. llni. Illilnil \li., ( .
.1
M II"nil 'ttitUiit.' ".No!Hiifjon" lilll lli< 'I .lo-.lii. you to .tin.* IViinl ami! Il 1"11'| lull,'
lit" \\'. 1\. KM* HL.ri.cit.i.: ; : :> Ki.i.c: Ell rOil IM, .. "h..1! I.1.1I | i Il
.1. IV'imii M. .IVPM.II : .. I )? : .1 I II' I I'l' Illl ,
.1 ('. Avi-ri, "I1, Ii. n 0', K.: H Inliiiiii"lUwrlnl' I
"nl.ml.,' riiili,"< t 10..1., .I.M. .., ..ir.rilt. iin.ii: 'ii\iii: '::: sii.tii.i: "" :-1 I.. i WESTERN PRODUCE, PROMPT ATVKNTION GIVEN TO COLLECTIONS I lln.h-l.Hiti-i-t n' ; liltlv 'ttrinl H-tl'l "'' Mr ill Iiii 1"1 I"i 1..1, (\" '1'1 "I nit ?" ,",,1.,1-1, yini, ) ""\ cut.. tu tivi in

ii IN 'iiii- i inn' \ iciNir.A. \ i1" ''I ::1"1'1 knoll. mil !
mi'! !
: PHP" !lh",tt-III. Ill.iiil.! t-, ..lV.1.1IIIS"f.I Kit ISinotiil.: K.S.r. :. '. i\' \VAIIIN: : : : 11.\\1: l'O\n.1'\.I,: :!.'. 1111.1. :!j :l'i.! .. .Iliil: :INNnllli 1.I 1 .. h,.n .i h.ui t ."I.h",1 mi iii" 111. ; HUH ii 11.1, Aunt Mail in-lit fur; Ilii-iii." NclltIml liming. : HIP tiar IIP iii'iit In i.Imiiliiinly .

llnrlmr M I..I.., I 1..10." Ui ,lit. oi'i.i: ;.\ (I.I.A i :- ,,i.-or: 1:1W.: :: .\ t.t. : .., I'li.nl" -I N. I 1'1'I, \ : 'IMOI'.H I SAXON .. ANDERSON i.ll ,I ;, IHT I'ti's mnl. Iri, HIP IIIIIP in all IIIIIT, mnl IIM r\ |""i'irnre" llii'ii \1."

,. ri 11'I uti "H't i":'. 1'1'I I :i Mi li. ii I ..11.1 tt ,iih. Vuii'i' itli I 1. n..1.! IM liilli't'ni"w -;.: "\1' 1"1"1\ II nut "in 1 I< lo piiriini'ii: dim, I tu piaiaiii.

.
.M," r-in .. U.I1Mulut: ,\ I Kulim:, !. Tn.: \vr.i.: iv: M I.\III i-io: t 01l'1:11.> : : : '! : 1.1 I ). .\1.| \ -- I'l '11'1--' i I Illi. ilil-i., | j jti Mit t milling IM.lui,' li.n 1.1111111 I : Il tiit-i in 'HIP, ninlrr nl, IM 1,1., |
o"lI\i.t < '. < -. I'. I'.iini 11. .mini I I.I' I'I'"I"
<
"Himl" |( "I'(' > i .i .1. li. \Vilin:; : .\ .....",. : Marietta Paper Ml" Comp'y 1 '".h".III11 :. ... >,.| Nnrtitiil, I .>.. 'tun lit ) llll\" ,.1 .1.II"h"I.I". 11.1'1 1".1 II"-" I 1.1 tliu "'"11"1'1 Mali's it""I'"" ".dl"III'
AM''I \VAICIIIui.rAiiM.n( : : : IN: g
*. I"I
I U. IVrmn" : I It ,r.I.. | Mil 'uii''',''n I'. H.tl.li.\ I 111) i iI u illi I ill'. III" r\i"ili"ii"i| ul'a, "". | ; .
"Iiltll.
.., .1 i di M..1 -
r.fiiiiii.in'" i n. i.i: iinii.ti. V'lu' limit" lot IIIH, .r'n..1 ,l.n I ,
i'
('',v'rn..1. II. Mliw.ll. I li.: M. Mltlnttn., I limitI'liintini : MO-I 'IIIDI.'Oll.M: .\ :\ EII.1.1.: I. MALIi.: : .\ hi i in-i; \II.N: i-;. ,I '.UI.:...... funU.u: ,. ,I till ttiii*, 1'11..1 "I'lll'll'"-.i'lil' 1,1 Ih..I.1, ,K.nli: 1 iiH mi" ui ill" 'nm-l iiftli'iil alniali'1 ,|I.

"-, .In". imiil\ "i. .' \vii.Ll7Tt: :; I IJOHNSON' II -.- \1,11., <, .101'\ 'III" ,'h.i' I 1'1"I ihl" till lliikid ; \\ ilh II" 11111'1 llh' '111" "I t..I"I.. d' il. lit1 1'111.0 roiiiiTilun" !|' inpitmil
-
01:111.1: > :'"* !I'IOMIT: ; | : -
I .
"", I 11".1..1.. ,, 'lu'llU III' lll'll'il Illl', "I'OHT. Till'ulil IIII' uinl mil nl'-ri-.mi: al.1 uanli'il: ,tu

llCTllf\I"-I. !B.; .> C". M. !1\! (..,r. |n'-iu' I.OOliMAT ON hvli'' S..1".1" t -I uil. Ull.' ,nlilK'. 'mil. lni\ "imil.iinoil .Ir.ni'ji' tiling, ) "'1 "I') ld OIIPninlai
1I.tll.,' iii, II ,. M. .iiul' 7 .t.\l..i'i. ,11. 1111,1.1ntUmrcli. .VI IIA HON. { 'I'I1 I
l'i, lilmc ."lii. ,I. 111. il ni' l'i,"' '''" mi n uinl mnl 111', illiiininHlril 'nun 1'1 i I'.', Iu. HIP mna/piiiPiit ul' I Iii-, -I"ill',

I'IIK"II\'I"I" IM\' l'"l..lll'l. .>. I'llk. l'lliir. '.- \ moAL.: I fox 1'1:01'1:11:1.1': : : : I! : .1 lullH \. I Ill-til, I :. lii.liin-rl i'I.|' lit IH ul' liulii" ; I,u-p, liu 11.,1| ,I Ih,1 HIPI .Iiunlil. ilili'iiiprj .

!Hi-rili" ,"t' II t. M. .nut\ 7 "I. M.. itirtMltlllliy ,' Tivoli Boer Hali [ .i t,4, anli'l'i"' i>i nanii'iiH" iitn'ii'iit imliioiiliT.i"i j' ,lu (.Iniii'li ami lnarlh""l : ,
III, "" ,'h I'Hlt",, | i>ll (1"11.1, ,IH' I i.iMAi: : : 'i :. I ',' .. : TWO HEARTS SO TRU[. 'Itl"'II,
11.rift:iH'tll. ..Ml I 1" "irr 1,1.11 I Illlll .Ml'IIIII/. i J \ .-... .1 '!;> N i ,rpiil |I'l'' kiifi"< 1,1.11.1"1', ., 'ii'aliilllaki I.1' num. 'lln* ulli,'ITu i-iv. In'mlyparill"il :

Hi'iKiiii't'' InWi, < l h"'h., I li:,.i. .1.! .l.i, tf," 1'101',111"1"1- ll'.IIH'.l." ll'l.lill'.l| i ii ; .. : < ; ( I (I iinf.itnili.ir lu'rl'iini"' mn iintIIIIHII 'I at' HIP |'H'uiit| -iliuii. hut' ul'
.
"" -1111.1'.1'l .. I. 1.11..1 It:. "-,,'r. "...., vi-,.nut,, II '. ,niul :11"111",1., ." 1':110',1.: I!., '- .', : : ..,:..r.- .: \ .. ... ... : !; :.- ; + "I.illl" lilu-.mi., l mi Iii 1.0." ii" liuI( In-i iif I'i'.l. ( lliiji'i'" liii-- ul,t'" I "i-uiii-P" "piiiiiPtilpil, I'l'iimplIy.' 'I/ .
I
"
M. nnil 4 ,'. M. < nil' "Milan I li\,. '1'1 .,ni-il oli-i'i'\.ili.ni'\ IHI1's.:! .I| \ Grant Rriiilczvons In PiMisacuh.! i il.u :f.:. '- '-. .. ..r. 1. .;1 -\t' '. "fur nn* I I. -'li nun l-ln, ,P In I nn.Miin 1..1.1.. /1".11.
II .Y.- ,' ,
Inm-i "I ttilliI
MI'liiKu\ 'h'I'I.' .. tin." | I ... .f .,... \.', 0' .." |'PIIH" 1"1"1' i | 'try ruii I'.I i," iin- :"',"i-I.I al IPP*
('U''I1'I.' I .I I
Kullii-r.1'" In", .l.lt.i-.n, 1.1..r.| II. \ I. nli, i -, I,,,1 I "i, ii i" t ilUlli' t .; ;: ::: ( : t ': .. : 4' '. I l.nli'.l lililutiH, I kiiut uf hair f.iilptii'il" 11 in; tipii." : ami, hii. puliri! si.ill'
.
1. m t. inn.n, in.Mil in 1'.11.
I 1'' "lit.in' ;
HiirilniT. >'H, 'mi.' *' i I'i 'I. 1 : I 1,1110: M\ i *- 7 l. \ &o'w. |1.,1..0. ( ;; illi HID hilt .
>i.l; High/ v i in" ,. M." : < Ini-ii. urnI I i Stewart & Hainersen, ,i ---CMOICI: or .'r.Q: : ." : t ""' ,.f'"i fan'' 'IPIIIIIII' i.itini: a I' 1,0.1, ilillii'iillfurliilni ,, lui'litT" \ 11,1.1'11.111.( "ITliill 11:1..h: .1'11'' i"I. ,,111',1 mnl 1,1.
,
'. M. .. I IIIKIIIIII' '" at : : 1 ''IP f !. I. \ : i'1'ii 'niinl, Hn'ir val'in, HIP .
IL M \
.1.,; h"'I"| I .viij i \\ 111'1111': ; : .\NH (1'1. \i-i.1 ; ; -. : .\' : t.. ,. .. I'miiuuHP' Imn,,lii'ii, it ,ilini-, I lilY 1..1. 11'11'1"1\- viuiij

7 .M. I ".net1..-..itrlit \\ ,MI. I 1.,1,0), j i ;! I 'I. i'l',I |''| ll'.lil i I III' illl ulil. II.". .ll'HI" ini j aiu|,| .Inh.il M,Ilii'i" ,I I'l.II'I.." laii I lii-i
IUrii-.i. \ i TI'In",nl.iin II \ ) I .1 \i> .1 i iin, / / i\t', i I : IJ } R : I. |>li' in h"-11| 1",1" anI I .lln-ii .1 i nil, I 1"1'1.li.
I irittBtrgm / ,
., ,. .: 11':1.II ; ? s ji&KL.mb f i :i kin.I II' ti'llnin mnl mnl. .i'il .
'h.,1 IK tipim | inloit
!"
)I., uinl H I'I. "HI..1,11| -i n ,.. M I i iMm .1' HI Itt'l-I! I nl; Illl/ -. a. In. nil-jlil. II.IIP: Inn, li"I lIuiiiTmi -* ( 1.1. I 1'1' | 1,1 !I.1 | p ii| "lllfll'I"
I'riiytT )1. I"ii- "n \\.ilniMhi' ,n I'J .r .. I !, ,- ., .', ill .
MM//\ .11. s// I/ ill/ i ) ,, : .1 ll.UII" "I I.I'li..I.II..I -" I 11.1. |'. 'I 1''IIP i'li'ij'iinmi fur' lii-
1
RESTAURANT I 11,1
it i.It" |'
('... 1..1.. 1.1.1. ",. \ ......10 .. I : ". \1': ( 'I" : I\ "", ,1"". J" tr I'' .\ !t.J.' -In' -hunk 1"11-li.n I. HIP| -illi l )I.- i ini-, ,\\\liu\ I, i* llii-Ihal, Uiuiijjh Aunt | tnl.ji'i)" .I lli" "li'-liimmy ul', HIP 'liulii-' ufCliiisllanilt. ,
t \ il
., -.iilliv.ui', Ni'\\ Iliilliliii.! 'k.\- } I i Mail I, t" : .
mi'iirn.(, ri-uii. .-i.-i.> -.It,. I I. n'i\. I'h'.1 .iii.l I Hi ,ilhunilii MiOYSTER I I '"|,r"'I-, ill, pin" .'it, itillniil' i I ,-.nli., "l.i' "I I Ill "' ;' -?Ij! ; ) '" ,' : ". "l )II.HII' 1 nlli."UllPII.' I Al'H'iinviirliliitf" mi 1"11'
,. ,_ "lh"I.II".I I '.I. i'inil-
I ? ; \ nit (TUMI ; ur I liiu IIP a-K"il,
'it.lt. :
Ii 1.-f "
in < < in I IIII. .Iulm
) \ "' I I'll' I III I 111,1" I,,1\ ,' ; \\ ? ,
< li. M .n. K:, \I'M'I., i 1 ," ".. / I "
-I ,'"I, Illl', I I. 'Ill, ',, "' I III, I : -It'J 1"11'1' \ tiuiihl, inn
I'lUM I I'I \I'll l -< '; : SALOON I ,, .. o It" 1..1..1 i>I |n'I' /." it iiiiiiin, 'ni 1 \\.11 "a.1" 11'1111'1.
| "I. 1,1 IVIMC 4 ,; 'L. I \\ I.nll-. il | ,
IPIT| if HIP ili'4iI(
i | : "" amill'l 1
I 1111.,01.
-- I II' -r--3- nil Imn .-inilp, ,, 11.llall"l.
I -In* "Iallll'
I -s : tit
r | a- aNi -
;Mlllllll >''''I'| '', I II.: \. ,,.,|.|, I Nil.'I, I i : i : i' 4-11 A < ; i : .. : .o .. 1'1' \ 'lulli'. ,
*--*>..lllll UO) lll' Ml.-t. "' 1 c". 2. *.'" nl iluii n In'ip |I",na, mi'ini'lil, 1.' ; "ll'Hll'l' |'"-* ill -.1"1' |1'1'\ i"1 III"I'm"
.M'fK. n "In, ,l.f; ,..,.lnl. \1",1 ,it. \In I'm. liMi'lilh. -- / 0" &&& 5Mamifactiu'os : II. i it kinI nf I Inlirlp. ,.
\1 II. ; ttutilil! iVilin i
; 1'1111'.1 )
"
Ill II IIIN-IIV- I ll.il'l 'lli"i 1 i"il 1 iluti n mi ,Hi" 1.1. Ii '"- '11 "I \1." 1 j 1"i iat

.'i. it. MUii: I 1:1-: I II. I'. i, Mol'.ll.i :, ALA.ii I II A I ''I" M n\ l" __ ._. .Z". _. __ __ i nun.1 li, lipl'uip" .HIP ,litp." :--piliiif. Iiunlil"in 'Illl'l lu-i-il" lu Ulil" tin il in ulil* 11.riiiHii. i.i-I ami\ "i-minil" .. miilli*
W J.. >! "' I I. \ \ "< .-. "' lilllPh..
_- -- --.1 Koolc News nnct Iii l.nh", |'ml 1"1') 1 1.111 I IiU, mnl, 1 11.le l'i mn HIP KI.inWhat mmIimi !,
li l.ii.U.' \". II. I. II. II. I'., i iIIU1 -- Paper. i "Ilu M 'iini'iimmunly" imlil-n'l. IIP ?" il,, iliii .
>|1'1'| Wrapping IIPumil. In'I mil HIP til HP ..-. "" I I ill :umy .1 111'1 uf nil

'Ul'1 M I I I Ih" t\' l'\l 11-11. .11, 71 1 II''I I.M'lt. 1.111'101\' ioo\i-: ci'-r\u-. : M.i I- 'III.I I | J t liil I, ,II, I llirUfiSACOLA I' .. .I./ 'II. aiil, .Ni-lli \"II'il.\, il"0.'., Tuft.'iiiun>. fI'ltii
: T"I' 1"1' Iii |
: I 1",1
I'. ".,111"\,1" \,I I 1', 1 1'-' 11..1..! II I'.llil' \ >'tl, < .I.I.I I. -- "1""' 1..11 II. ""'"' 11.11 /1.1".11 ..al.
.'. J Jill' H i Ai >.lip "|iuki* HIP, tulip || |' I Iin kiml In.fuip ? I
MI\I. I. .III. .S. 'Ii.II. ""-1 t "i' inLANODON I II i-li'l.imiliili'iil, lit In* Imiki'il, I .it il, lluii 'a.1 1'11)11'1 inn 1..1".11.| uiilii '
!I.I. IMI I:in.Ti'iiKi. ... : In-i-liainl-' .. A fulili'il |I.I'IT| h.n k tliu '
.. BILDFI i In' .I"v. tin -iiliat tiuiiMyou
"i, i. ,I-' ,in, .tin. .. i'':. St tt.li 1'1:10.i \ .1",1.
EIISi sin* .| it mnl "
WI I \.I'\"al.I. IIIPIIPI| KIIIVHial ilu ?
|i "Ni-lll jnil, kiiuil I 11"\ inn. ,
,. 'Klllut'M" 111' IIill.I.H NURSERIES. Boiler Shops] I il iiai: miili'ii iiiun.| "
| ? liau .
., ,. .. I ,\ PI ii | 1.1 1. 1".1.11111. MiiMi-nly' iiruiMpil -
"
... oi. 10I liuuln I < MIIIII,' II 1..1. -! ,, I \ill 1.111-1. 1" 1..1",0\ I .
ul' -l -ii I it'i' >h< l i" i "Wh.\.Ih.- Mini 1.
|1'1"| my inn :
.. .
\.1 K.: M 1:1'.1111.:I : l'II'.r.' I'iii.H-lii.l: .1111 I--.1\ I -.ii.i il, 1..1,"" ". I I.1 "1111.11 fiuni' hii '|", "IM ,.I..tl:1| l firry
.\. II. H'M/.KMI1I:'liri.: I G8RIh'aclcl.I's 'Ih"ii'' ? r\i I:limi'il ili- !
II, <"H.r.l'ii.a I ".\inl I um in sun t. I. fi.I.lilj. -.1,11.11"
| 1 .. :" \ ( 'C )1.\ 11
.1. '1. Ill ... .U\, I>K..I .l.loi .
.il.i I..I-; .\i.. 'l.l.n. 11. r.Mi .ion \ IC \ '..r: ,'lu"n. i \\\lii\ ?" iitH'1'11; ('.111';' ,.1 1",1 i.I"I..1 ill. 11111'all" 11.1'11. A "ruar in-lit nji fiuni lln' "i-un:I''j'iliuii -

*'I.t i > i.v n nr-il, .n In.hi nl T.lii:; n'l'ln'1, -in* ", K,,.ir .lo II. U'. I.MIMIN.I .. I ini-iil. I "Mi"" "llh.I..11 I 11'11 :,'I)" liainl. mnl .I//11.all"I., a lipp-iip, | I,*

Rllld.11. 11II ,-> -' II ,iI. I'.I.il\ Mint.i I. II M liu --H! ,'H. : lull an* .1 ill li.-ill" lilll"lluil I I Il ran'l IIP HIP tl ;ill clii'i'I'ii'il. .I.. -.
I MI: l>, i\\l | '. :N.d. I \ > > ill 1.1\ ,.| I run' ln ''% .111,1 H..UI i iIII' I 1"1",1. nil F.'mal. 1"11. Nilli. hull"il nn In ilinnli >.iii >ii-p.
Tii: -. 11' I 11'1.1 I.: -. '. ", .' .ml, i' "."n.i,'HI."il -hriil',, .,1"1,10.1| I. Hi, ':'Mix '. I'll II. lli'" .....I..II.. i-l. n ', .Initial"' miI I'lll-mx I" i I Ikii'tiunr |
-,| Illl.' I'll" ,' 'I.I I "';I Illl IH-I Hill I IK II, l M t, I I II II'STEAM : Aunt Mai, ')' n'.nl, a ,li'iv "iiuiili.iiinl. lh"iiiiiilii'il ill.I.Ci.IIIII, 1'11| | u
I'xc-rlNiur: I I.... ,itii.iiit-iti| S... I.I I. o. 4 >. .I'. li.\t: IK lli: M : I ,;mluM.., .:'.I Nurv, i > in' 'I 1li; > -. "i..I. I \ | lili.mi" 1,11:1,1, uinl I 11"1 1"1 i ,atiai in ilali.in .lu HIP : :11"1.

)"...1. ,...,,,1.\1, I I..l-l I'l.iua, lii.Ill\ I i.llllil V I.I.I..I.I..I. H. 'I HI''at 0' ,' Inn lu a 1.11'.1,1,1/;: I, ., niin' > |' \ill a Th"I'II" .1"'I'/.llhll/ .1"1'1)" 1"1
BOILERS I } : lilnmi iiln'ip lii'i' lallii'r : in .
thii I,
hlill.'liii .h.1! 7" iii 'i-i, 1.1. .1 liilit -nll" tiii4 filling.Ni'lli i l pily \ ifi't 1111. ." )
ami I .
1I..n.,1"| il -ir.-i,, t ,.,... ... ;, .. I" i 1- i 1:< ". i i I..i nil. .ii'i. 1.1 I iimi, li-ni" 1 ; 111..1.11.., uliiili tiill; li'y"l 1"1
.s i .ii-iu rwiiii \1",111'11\1|"| \\.1. ,1 i.' i 1" iiiniiiii' 'i 11.1 In'ar: I In m 'lalklii'tin* Inn ; i| in" 11* than that hi.-It ,
I I'" \ ,
\iAK, :, li.. < I'. "II III I Mill" lltl.-lll ll'.tll lui \ I lali-ly '
i.i. III III 'HI 'j nit. |"' "l 1 "" / ", "aminln 1'1")1,1
A. 11111..1".1.- \-> ". Mill.; .Ml.n'. 11 .1 1 ii-iuii I i- |"iinii.ll.'| ui.,U'i.il I. I Boardin[ & Lodin[ [ y : Week '. \ ''''' I III..1,.Ill loll. 111.II lll/i|. Illl.1-1,,..mil. ...-II.. II i.k,I' .I_n|10, .ii.I..'I I II 1'IP tun inn-l\ mil, 411.. "-/1111, 11.1 'hi-r diiiilii'i1' i .uii", uml. HIP, ,1.11 HIP. yuniiKi-i1 Ifpi. II,'. T)'n 11'1' I""
l:1 01 ] ;
'n n ,Mi.11, ,_ .1. \.1:11.11-\1"' : I "II I I "M.N. I I'I It III! I -. ,111,1 I* 'I'll.. In.n ,i' (.IT ii.u. rail".I hum HID, iliniiift I .
.. lrf..ltf'n, .t, I I\II,;:)IH ..1.1.v "I IT .:i.u I'.n." II .x I I.Ji;. \.l| l i ii. i II ,nil.:.1.:1- ii.:111.. .li.it, ,. I. Ii.till,f :mi1 I I:1 I |; r. I Imi I .\ mi HIP Kiiinn 'lu HIP larVrl'(" :i 1"1" i-uiiiu. 111\ """ \\ I.. in-lit tu

.1 I'jlliillH.MiHliiMn ''TANKS, SALT PANS &c. .tl. r. ,I..1. II,. >l, n-lr.iiil, l-iiii. IIIMI-, I- "V"Mi I inuHirr, iiui-l' I li, "IIUIIH'Iin luuiii ; mnl mi mm' li "'""11.1 lalk- 'in.iili mnl Hi" in.nllnjii-i' ; mnl HIPIIIan ,
Mml,, .i. .n.till, \ ,,H 7 ,ti i/1'1.! ,.i', .,. n t". i I. i. I ... Hint ,11.1 |M-I.H| IIP" I i i UK-In) ni'i lii'.inl iM-fui-p, |U i
BtlK|,| K.'Ihirt.' 11,11'.: I'.ll." ,!.,.. -". ,.,. 'I'IKM1:1: InO \ .\ 111.1 : I \" .,. ,.. ,ki .i 'II'i I II,".'.1, llf, 'Illl., ,Mil ,lln.iiiillliliMl" .,\ IHT iiM, IIXPMi"' I"liuntf I mm l'nl'lini" "IT amiIn utlii'i'i I liu li.iin, |'.1..0 frinii" HID
h.II': ,
b.: It. Ml'ltlliri.i < I PETER BURKE J"\\ .I.nU ,1. .III .1 ii Nina mi In.r. mi Liiuii I HIPI al iiaili-il iiiuii| I"\ In I 1.1".1 -link 1'1.1: 1"h 'lint '-111'1.
>, FH'U. 1\. .'t I II.) ,v -. 1 111 ".Ni .
JM J I 14' .1 "ai.l lilallnT| iHliij ; ,,1.\\ ,, III till"l lllll.'(tulll' ," '( .Mil.I
toi *- S CIU.| r 4'fl ol in CM Liniment Hiallip( tin I 1..1 i lu "" j ,, ; I II"I'| 1"

..."h-. t'urni-r C Ci'inini'iin' :unl,, |11.1II'Iill| ,! "!1IOIII.I' 1-.. I ,\pi, iln, li.i- I iiiun| I 1 luul, of HIP Iml, ") nil ;m I "' | |'''ii' hai". ......n nl< : ini *
nun I 1'1'i i M. i u.i.;. 1"1 .1 "I' : .11
1".1 III"tlI'I'
Kwmntii l I..I--:.'. ::0,'". I l.'i. I. ..i.lil, .I, M.liii'iU .. .iii-14. 111 I .. III" I'l'
lint | I'-l II"
II" : imihall l.iki'iii" I luu ..IulmIn 1"'I.Jl IIik'i
tin IV. .ni'l, .;'l M"nl4i: m. .I'll itfiiilliIII : :. ALAI'.AM: J.\. IN'S I 'in Ixl -I, l >l MI: t: linns |I" .,ill.lnl-l l 1." irnij" | "I'', t I.. t"'I'1'
/. ..'... II ,.., nil. .. ,. ; ui.l 1".I.lfIIII'filioil( 1'a-i'il i liTtrj in in ,.
H ll'i'l" I' M. I. Hirorni'i irr '\< l lniul EXGHANHE ", ,.. i. i I.I.-IH/ l i''I.> ,in .1.' 11 nun I.:1, : inlu Iiii iiiin : aimmuling Ini
l tijiini iu. >) in* ..t "-'r--! \ i laiiupit .\ ) llmuiliin .i"* (* I Iiii, .
K.: \. 1':1:1II.: : M. Wholes:lie Jobiiir in all GradesTo"bcxcco MISMurchfint NASH ii-jain-l. 11.' \ill. I' iII, .., llldl' 1 111-.I' I. \ I li, ll 111"1'| | iv ainas-r.l!

-- I I /'rltW; : lUfNI": "\ ml \ill l.il.** IIM', IIMIu. ?" ; liil. II|I.IMT.| | Iii "-I"'II.1111| ;" :11.1 I. 1"11.1! | re-

., .l.nlik.l. .U-ilJ": .No, 1.1'11.:1'. I M, n,'ipi-lii. ; ; :".1 a f.;\ M*. Lt': |.' ...nlliii' "iii.-iil il "\ I Ili'l I Iml till Hial: "I "I I Ml Illl* lit ("1 Illl HUH III ITI" /1. .rfiilly li.nl a ralilp oi'I.I'h|, Illiuilt tin
.. ,, ? .liu. ; .: : ) "" .
.. '
I- n .
Mii'l-i i. i 1"I i I I.11 11- u.i it 'Hi n 11.1 John Dunn \ > in. | iii in. r> .Mli-,1 III. t ,
In II..' liiiii.. i-1 I: n'iliii.. Proprietor j Tailor' {I' Nil..I ,.Illl. .' ,11, 'III 1111,1 ,,....,. ..lr.lllf.l,. mail" il ni li.ii'l l"inni iii i,iy | pIn iipj ui ," .".1"1.1.// ,tu "'\I.IIil) lnl: .Hut HID |11.\! ', DIlii'. .u', nf IMJnInn' : -
IM l! ,., 11..1.1. "lilt :
| IHIIKUU ,
.I. .11. 1..1 11.11 ll-l illl'l
\I. f.n'1.1.1 MIu.t i. ,I' I % I I i mi'(" i ) Ihl 1".I..11 1 ll.ll1'I .II.I.II"n Iii family neaily, liall'n'
Wii 11.11'I! Olgo.rO.: l
J. } \I'II.T v.:
-..- \ ul l lr II ,niiuiiiki r A I I'miiii.: nf I'lnl.l ': IVyor's Oiiihiicjitl '-.IIt.l. itli.it I, milI 1 I | ilu Imu I Ijinir" >"10111.1..11 1"1.1.11.i u lui |irumniIn Illill..1 ilull.U'i, Hi" "I'lliit of ii'rp.M'iil.In |
Ilililiilinf mnl l I.i.iii tuMM ialI'.u.HUjil1 I \11 l"i out til tinivliulu .. "
.i Z.. i... i ,K.'m., "In-l, 11 .t". I Inlne.i"l. "I'I' :u,1 ..1' ..:,.;. I I 11'1: 1 1 1 l;. ill 11|,&!,,. I'nn..IIII.N. .) I II i : r' : .I I| / 1.1'.1"1' 11,1 Il 1..1 -: II.li"/ /1.cl'jI"I.II, ; I.TK -
liu ,
IIIKI,,. III"1 I l 1 ,lnnn4i"i j" !* iiii, ** (.. lltnnl <>r M: "><|",, UP ,Ih"I lilll" i' "i-l 1. \ ill-it! "iII;,' I'm- him I.Ii. li,. > ,IIIPII IIIIMI' Ilu, kllipy
i .11'I., I*. |I'" tl.llll, II.. I.in, _l lolWMI'll' Bll'l" lit..f t III4- 1\1:' '.1./111:.... C : : -. r.11. r> .r..I. ..f i l 1.11.111,1": .,) ,I.I"i.. .-. 1 l I" .1.-. i I".."* tt tut. "i, n.irn' ,_. I 1..1 .al..il; 100 I'll'llt ,11 ir, II" .1"'I.u.I I nl'Iiiiiliunlil hll"'I'| I"
4 t iiiuiu-y '
l tt nkiiini'il/ .
11I'I I .
,
1.'I' -i Iu ulInTImk
,loll,, ill III". I till.I. Mnlf..Mom -,:, i',; : : : ; ': "ll, ::fTii. :I :>nlunstlni I fl'.lll 'Ilil l.ll'l'. I 111" "in -
Ml'i..l| ., 1'. .n. ..I.'iI X -, ,, .i.tliuliNu.1.I IM ) -. I mi ..ul.II,", !! ." ",.,,.ur. ,, .1! ..lh 1 1 .HII t /..11 u i. II.in. .in., 1.M I ....I'd.. .1 'Itun'l m.iki-in", \"lk. x.I". '. 'flu'' finUIH.IXI' Ilin, luiin" |ii'iiili| >'. *{ ..II.lil. iiulu'.-iua ,'al. al join*
.
v .i.:. n :\.1 I ---It .. .-. ii'l'in' ), uil tr'l > .1| [ Mill' i 1 ll ., il ..s..I' I I I" |1'1'1)' iiunlil 1111)' :a Of
I n | > r* uliu-li limy I. <: ) ,"Iill Ih.il U ,; In I.j.II'I' I'ilillt (1.1.11'1 i.--.I.I'1
liiw-l- I i i ,n,' i I IiU i.M 'ami r l I |h.I HH1* ivit* .. -
UP l.li ', '. 1 .1.,11.. > I. I .I MI HI-r".r I1IUM.:. "J} ..mliu i- ..1 .I'' 1'"I. /" lilllu \1,1 I- lint mil)' unman" 'II 1'1'1' /w ill",. 1"1"'|
........ i.i : ,1"1..1" I )'iltiih \Ih' I. Ni i ii> """'|1. nmt .., .,1. |'r".rtuii. l '1... .. .. I .. Iain Iii- uinl ,
,, in .J'III.I.I. "
| l< r .
.1 in t Hi.IIIKM
niunpy
/
----- I"1) ( H 1..11..1. .... iMfliflltt. ,IllMJi M< h.u.h' Hii.k. I i vi I'I"t'.I-",," u "li.1'.1. ri.lil liir, uii'l (1..1.-j H.dl./I.aI.."'. nun miku I ri' n*
.
.
> atltit, ill, "bi.) I Ii.i4i it r .'ll.ir I : : ( ,' .U: : ... 't I '.llill in iki* J'H"I'1.! 1.1' Inini"uf tln-iiiicli.'t
A.LL'S BOILER t 10" I' .1 1 ;1>1. in.tii.i,,. .iM'* |J 1 e I ri.-. ... ..UIUK. .111' ...; : 11'ui".; luil ritnnut m.iii.i' I I'ti- illl.ali.lili
| .\ !I..i. I.nut' '' i- *>t>rt .ul lUHv, '.iiul $ttul- 1""I..I. tuU.p.1" 11. 'I 1 n .li-ar. ii'l', N'i'lli ," \\1 liu ilnil IIU llill lulll'l In,. i uiili 1.(1( i h'l'" iini'ii uinl ,'.I''I'' iiv
J.
A, I-- .1.) ttit-i .- t '.U..I, ..f (I."r "iI, .".IU".I g '"'" nUAD'JELD. ; "
Sicilian .. .. .1.1. l.r.I.I ".\1,1) Hun I 1"1.1. Ulltl/ Ihullifll' tlll'l.) "a. 14 I'.IIIMlItlin jjiiiii I llii'iii "puinl. in U'allIreil, It
Vegetable -- .\\it--- i" ,iHt.iu.l* it .1..1 tit. 'I"i I tNu > S". .1.1.1.'I.' .', I til. t .1",11. IIil) iiar"Vi ;
I ", XI 1,1 I. ,.1.1.| | :uli. I'm-.1.1..1.| | il iicnl 111. iiunapar uiHi I In.siiilian .m-
) lr
HAIR RENEWER !! .' "I'| i i.I ;tt it'iiiimi :j'i v'ii .. tiiii-*. 1'0' III I'ulili.ui, UII, Kill in I .-.11.1 i Ii-il uinl uilli Iiul" i Iiii- I lln, i 1,1.,, .1111-1".111'1 I lie liuliinl' /I'' ilil i.III| ",li'.III".I"r". illi tlu- limvli; ,

Sheet Ironork.s. "i\ Iil:' i "i ii, .i.I.! \lHi.tr-" it i''!' ,1-1:0:<
v..ibn fir el i I. i .
; II lit. il ii l\ 'lnlnl Illll: :'uinl llii'iu
I : \ .ml lull" Illll llf/lil. jinU milil. ilu
........... ..f lb. ..", II', ftuJ tU. tir.t iur<'**>!ulu ., '. : 11:1. .I. .11 1.111'1 i I 1'1. .1".c"I"j II.U i i lu nalinfy 1.11 i-uit-
>rtr of IM i.r gru) tafr to iu bAturx': !I'.r. ;,0 '" .. """ .1 I".,I" II 1l...'. 1:1.1.0.1: \> -11 i I.M:, t. 'I: >IIIIIMI: : lie I'U-P lulii'. f. ,'1. ", 'inn'' |I" fun In. 11"11..1 1.1 ui'i iiniiilulIn I vii'iii'LHint.I il..rl an eiilrjinu .

grovtb.ri and, 10.0.j..uthiul ba."*'aun.*> lall It m1 ban all ta. NEW YOP{ OBSEB'EB!!, I HI, >'I I ,I' nii- 1 I.. Hi.I I .11"" !.II "'1'.,.. I ; in t.alii", nnlil. ) mi 11.I.| I. Ni-lli iuiil ln-.ll. I'll, 1.1 I Ollf .1.1, .tlillil| Ullll/ llitit

<.inlr*tiifciiU uvk.Uul for ibc | r<>[. r ir. .HUM, f : I I I II "r,--. I '11111 ;.1111. '1)'. Liiilu i.niluntituk i.li I' t'i.i-i' |... tu (ilai. IIP 111"1 \I IP, iirp ilt'"li..' iniiiuiililiii1

lI..b..llu..II' >. JUti, '-. II ui !I'l *-i w t it I 1. ittfitl J. H. PORTER II ,, '! n i /" 11 r .; '- MI "inn. Itki* ,. "linn liii'Muty, ?" I in.Ii")
mm .I"i"--li. *
"
) ) a.ulu; t-\v.'. .iu.1.l ..'. a.,I ,to (I.iajKfulnrM .. .(.. t .1 i .I ..1 i | .,. I I' ,I .1; i In I hi uiili. I "WI : | | L
., .. ,. ',, CI-AS. vuiii* tiiilf\f\: pti' ,\il'l MIHIP ni-ralimi'; ;"
tn.rfr> quart rr uf' tlir !I. U It* i" I I' .I'I.I t ;lit' EOPFPm.at .I.al mi' ; I 1.1111 ji;
|>ar4lli .U'tUK.*.. run U. .ittrit'>ut...I t<> 1 utcauw P. J. GibllBY i I il.i, i l. ml. i .r ..i.' .-i II 0.1.| .m.l. II.H--I i-lhai. lull, tluiiiil. luti-im I l'4llti'i. u Ji Hi.11.nil, oil. u u Iiii, null Scicial ul'uni.r.lppiniiil' titiilL'injMir.rti'i '
.
t ..
i .H.' -I i fu i
tkt tmttft tuIjtlMtnl <\( itrrumutj.. t* J -.... 1--] .- .1-0.. 1 > .i i i... li.11..:u. '1., uii., 1., ui" i "| i : 11.1.1..11.11"\' I .... ''Ill-Ill' 4 'Illll" till.lii'ti : all Hipli4k. I.II* aiu .1,0 li.iir aniiuniiii''l 1.11"h..- u4t
... .,. .. .. al WatchinakuiI
Tbe r"<>prievr.li of t IN* U mrprtwd at it* I I i.. ; ,nut illi'li. / .
.I 1.\ | nlii'ii lutiu uii" lilu" ,
| iutf.1 > In
.. ; ,11111 "liuin i iu nn k'lia-i"! al./I" -.1.1 u 1.1..1| | tu /nll.iHal
i ,
"*.'*'11 't or never iulantf. ..rt furitt Uiirotlmuou.I tl M f I I 'I I I I. Ufc f.Hl'i, 1'! 1..*:m, ,II I tt|. 'II- a III I'. |.|. iliuiinlnx l: _t KIIIIIIIMT. mnl. .umr, -" 1,.- :.tin'-. 1111i, I'ui' fir.II.lf..I..liuM- I )|11 iiuii an.l I |.i'uliit!ituii 1'1"11

.... .10.. .... ,.f ,. Moi-.ll: R: I |. ,,'II ."; I Hi .11. : t '. ,, .,|ii. m i.1.i .i tl III,' tMM.ki ,llll.ltl-,1 !" l.4iv tinjilviMUK'i
1b f.r 0 IIALI:' U. \ I. \ I.\\DIII K- \\ si. I OT-. .. Ullllt I lull III" I ;I'"I' n: { lii h li-
.. .. If.I' ,1,1)1') U I ; tu- .uj I .: u, i .1 l la I .I I ;
.. .. ... ..., \ "
I
nUE.' .od.rl.UJ ""I th. 4II'I Hut 11 in*, fillnr, ?
lVa I
>I>.."...... It cU-4b..a ipiuitim .. 1<&11' ,...... oil Int. -:. I IU i:. r ."..1 I Ia- il li,.u Unrki.r ullK \ll'\l:/ I /IN-. 'II VIM -> i I I"I ti t%|I.> & rii'" il I..fH..t, .1"|tn JEWELER.: .I..I. 4IIMlll'l. If* <*t'.* fill' 'fi.i f- "Vi* '" ,'nr. '1 In) | ll'l-lln" 111'.1 II. |||P4-II* It'll IH
| > u 1 ( ihii'lli
.... .lftu dr,_. ."..* 'I i ,i-O'.l'i. I .... > ) mil luil." | In Iji 1.1..1 ;, \h..1 in' tinI'uiuii hau lii luT
com all buoMrt (t* au< i ; ( "11 : 'j.'' '''|1.11) "u it li,1 I r ati n I '"ill.'tk, /.1 Living l 'pitKui'lanil; :1.1"
Tin "In.MM.- :
.l tltu* |>r* ttuu t.>Ws..... It '1'lDul/o"'.. II.. .1" ml. "i. 'I" .... \\l "I|. ..|..11) .\ H.A OK .\" \.VHU\- .u I M i i.1. i viii..I.., 111. 11,, 11 ,111 .iivi-i iiiiii-iil 11.11 ; Inl. .|111| nut 1111" unlit "lu-nilil" I IIliat .,liu 1 li, i-ii-i-I.u. t Ihan lhat l-'luii'la illiiii
.oI Iu.'I.u..... ..... ..na"Io'bum" Co. V..t. f",. I n. 'I. I.I. li.<> 2-1.1.,} mi i>: :lli" |"ir. 'i"' in.min. i|,* 1"1." 11ill| | I'lililj. ; .pi r \ i II. oH..I..l HIIIIIIIIIT, I ul \
'a.1 I
...... n......... .t i m>" ui'il. ulil i.UMHW -.jii'ii., : '. ) "u i inni'li 1.1 "u X"lf. ).1111 \,1. ]11/1"/ i U4 ,ti.I".w jit alMtntl. I I.it in "I-O.1'1'h ilnaltT of .:.I> tuI

.........I are itol Uviutuit, .like. ttu. t-l nUn. >- >* 14,1, Jllulj ,.11' < lini, d.ll.." uill 'fuiui t ',, Il. i.i. -..*I.hal"Ia..lol.do II..1 i I i ,HIM Ilal. 41V* tu tin* lOlnlv yul flat,
...... .. tut rtmiLU 0 .k Uarf.,*bkb IMvc t'..\-.\ill. \. H-"illn.': J ; 'iil.iil.ilVliat I.! -. !
.I'.I'U.\k> >t.g Cot on.: I3XTClijt A Newspaper : "X"fer" |I'i Hi" i ill ur "luit I in 11 lui, h lii-i--talj'

IDU.'IO.UMI a Biatter of _jboo y, J. POLLOCK & CO. sl> ti i.. H it nir a 1 1 B. .i nt. i.u.h..,u Hi,,mil l If. .ml,H 'tiin.ii .t ... ." U l\ '! I.- -"I 0"1) I .I1 I.",:i-r tlui :I' \ .! iliil 1.-I..I.I NMIf ilu ll>?i,1'Ilin oil'liltl"UK in ;! li-lnm.nl ii lui diuSi\ (minimi &.t|

I I. .. I lun 1)4)) am) nijflit aivl I liuii l.ir M'i'iiK lu in tuli'ralili
BUCKINGHAM'S DYE r -" i ,nl. )I"i <>*' ill Tl" It- I. l 'IIn WATCHES, JEWELRY ] mum muriI II. .i. : \1.1 i--, ul u liilli "iini 'lu
II III |p < i tII > I l i" U I t.ll.t "'III-. .Hit .. 4' I inn: K'Mun an 1 I ui lulli, K'll'l. / 'il'i l'i KmunIn: | t.ir
I"/I | | :
| luiulii-r u
'O.'BEWIIISKERS .... I | .lt'r. j | I.I I li" a".IIII" f i ii'| 'iiiiie,
.-,. ., I" AI .IC '" ; > I .. .1 I I. I I. I, I.I .. V N I.",i.1 I / HIP
r ,
i i .'... ii -ir. t.>.i fr'/,', in.u / IH I imi/ im/iu wi-ar) Hut I .li4l I| nuiir ,, ,II I'illuin. 111.11".III.I'r lunr- : In .'.-1.I inani iiunlil IMJ ..:.1"1" Ii"I.
ri.KiHIM: lin-itli .
-Oli .iulm'Hi ,
Will chtnet tlu, bcwt 10 a ulnrtl 10"' .... olbla STAPLE AND FANCY ; i '< "i'>. --f ., ',. I I.I.j.. r.i .nun' ,._, i.I I.I t'lSO'T A Jr. N B [J I"'IM'] MX lull' 1.il. .V'llt Ih" III" Ii .l.-jr, ili-ai-I.r.Iulm. t"Ami : .| til" tllUt I'illl' ill'iinliaif ..

.. ...10.* I'. ". ..ur halnl.I .\ ."i.l| Iliu
> k dooor..t ItiriNlu "* .prmwwiii \ I J J1 I" 1 1 I" I Ill 1.I IIIi i H iv jnn" i-4.lle il ,Hut air. I'lv-i'iil' iaI.i-

tlM ..1I1IOt wh .. .. i ..I.H.MII. :., f."I,ft'. oi.I.. DRY GOODS .-1 1I i r t ..1.i' ., I. .|. r i \ .. "Il I, ., I I,. I I ,I- i ., -I." :m-liilu l.i.lh. (H. ui--,| ll.i.in l'! l.ii'iiiiunili, (.juvi-'l |li4t ""ly! Iiul.I- |IH'II|| u liix't' Ini'ii-rt) lati atii| u I..H4t
u i L Irvttt t i i
>o if K '{1'1'.1 HIP
t..vu.U lull, i | '. 'lulu. liM| Iml' Uluie nil until iill i- liii-hi-.. uf | | Illilulil law -Hmoiiiliiniii.
f'W.UIoE\J tV ''I .I. .1- l r i: |1..1..1 i \ \ i 1..1.' ( -jMat., a liiiu-l. / 1".1 ..11.11" : tliu urI
I' .1,1' "f "Ik I t '_ 1 '. \/1'1 I lill." ...li111 tuV4II14 IH.lh ,
It. P. HALL to., Sa..hun, S.II. ( )' ) ( ) ., =-' ., II"l i : iI.I."-, .. | **, luiiiiiIIKIU / : I I 1".1 1I.u'.I '.

Itnlcri In VwlinBO.FOB II.. i. viuli'iitlv-I- ui-nl, ,.Hi,. .1.." : -l 1 uin waiiinj f.r i _
all
I iKii.l 11
by "
O. I Iiii ami-lu | ( ,,-, i ; ) I I .V I,- ill 1 u 4> .1'1.\.1 I fur .Ui
.. lliil.y Iii viiilMlf | lultUIH', I I |
lull llr
I ) u""i4' "all 011" Wjl IIIWi .
ALL TOE FOEMStKrufulou 6 '.. 6 '. MER HANT'S BAUK Forchcimcrt R. M. SVIcDavid :. hlii; u>.I..I'.1 1 u all uutt_ "" 1' .Ni.l l.l.Ami 1111; nillilInIHI. >, uinl Iliii' tul.l/ IliatU'inx"liii

t .1 I I. ; i \ t IiU ktiini:fly .I..t..rl.I 'uii.iii iimul.rur Inami' In-ljully. ; ;..1 1..1:1,:' i.'.11'-ui.l' -li"tlJl'..t. "liylur

*. JI(.._rial. .jui1lou.l I 4 ''ril'| l., N'I-U VinL. II" hail Lnuitn *i.ni" ,"ihI10 i.iii-i-n-1 at IiU Hi.it ii'tit \V liy ;rni'lmi, rim
I S&cS; ..".' .11.4'" ..". I hat I. !.. I '': Iliu al lit* lii
..i-. .., ". U4. 'nut luiuin I IMI ulnnIn- :1 "il. wa. way- ri'l'lnil. Kfi' ui* vrniii t'i" 111'1
: 4 t ..
,L.' lu' r l..*.},. U- .... tMirrh "..* OF PENSACOLA, DRY CG3D3 aid .1 i4'll/ "iyi'i| liim. 1.1.l ilu lu.r IiU I'liutusrjh ftliK|I. ill Luui Iliat .fulm, ui* like Vnt.ttni'r ."
.. I..f Uf.vti.h. tiluba* rnOCERE 1I""I'\o lavvilif
BUTOHER.I
........r <. South Waiter :Street; \PI -\1'< II'. ; | Iruiu .Hw I".L, Itrl""I..li.| hut 'I. .Iriil) .,' ., ( uli. '. .
ranli ,1 tiial llnliiliunil
E'S m: Iuill 'uyTllllllUl
\Yt J.HI f. .4ijuiuj: .n --Inlu Hie ilini .li-i. JJ luncy iijt it. ..II'.I..I..11' :
Aycr's Sarsaparilla I 1 5.1 finiiiii' '>". i-.u. u.'Vuati. I. n-1.0\.1| .ir -"N, | III4> |4S lllU |H-14'lu ill lJK'ltt
l1t 1. ;. -- Jin v. 'I lii> U v liy liu 1.,1| "..11. i, .1..1 1'' tr .

3tj.tb1 .11. *....,... J l .V> .i '' . .. oi'i'i.-iif. 1'1:1.1: -./CMK: ,..tl. ."., f I.ut'd| .1 iitfiling i Iiuii>c4, luuu.li-.l any uiie aril.lu uut t'mr u. t ou U p u'
BeL Daiptee h and Conti Streets '\.1 i I i .1. II ui.l :.It ,. ,1. liIrtiiMumt
I'H'1. \. alk. iliunlnmnl; lull f"i Mali. anl II topowiTof
|
-
'IUI' \ (
IIIIIIKMC
.. ..
Ilo' .
.I U 1..M. i U 4. felliui laltj-.he MT14 ,1.1- :'i-lly Hiially "utitVt.l.." Hut .
: Ih..1
!
." ,. 1 II. < ii, i ,tl Pensacola Fla. t I' .' | U-lli-r, a. ) IIP bail tin* Slate, tu lav &HieniMlirMmay
( i 1. ..i. ..1". .11 : f u.1 \ IO 1..1 K. I.l>p.I. MID/ nunl.l/ ot'M>irtuiiIile* .1 twiuy pioneer .
r. I: M E'XLE A1.A. tMU fdvtlu > f", .. | .li.i uhl laki-u uiva)', anil llu-ir autuuu*
.. .,. I '1. kiwi. .. lirU>..I .4 < U"'1". 'tut j>.into Ihll'.l/lr"/ l.iil. lier fritter .j. t "uhl.a r/ll'1/ ; 0
,
t. 1'", I imi uiiul iiu'l tin-gut)' jjuo-l uljjbl ;i' 1n. .1"rlf., "ae. du In > jmr Iia4 II. -uiy al.l11.1"II'I| | N'ortli<'(' nuy Auivrii-au.U>ik.tru) i.LI'liil4ilflilii4

.. ,
-- -
n.


'' : :: -b i'a.tl.
.- -'. : .- .ar
-
.arp r v: '7T. 7.WILLIAMS. HOLIDAYrifti .* .. ---- -:- ---- -. -. --

I .- .. ." .- a.r ----- -- -- I

Id! xI -- -- -. -' A' r" ... C
al.lwi4fr/ A.. Toy.-. .

..., TIr
; - I
I, ,I w.- :- -
4. s r -' -
=

-' ,- A. .. rl0..ta .:.M :.rr r.ri.; rS win

uJiII .0 ..e ''' ... '.'" r" F JEWELERvVATCHES

L'4'.'A- t t- .. t I. ,4a t. A i- ,\ j-' / A .- *r i f i ; J.: i 1

JII'.1 ** ,tIt_ -1
.- -- --. .
*t/' 'v+ wiirrf ,"
...t'l..Cr ', 0 .. ;- :.
..' a tstr ixw.t ,- .: 0'_n, 40P 01 pra4 ..' < +." a

I II # aP; ,., 'ttr. Iall :. -
in
i" a ..r'L 4.r' ly l .Na 414 .r .11R.w ... .... : ; -."; urxl.s So2ar : .

., _d .'_ -J .r tRM )fi. 'fII'oII Hwirrt. ,- -

rar. ".,', ".+raatw h. '-.. < ., .' .'.4". a ..M 1'11' JtL .

4 -. ad ,. .' _. .. 'I' .. ,. ""',. . ..1 i a.,. -- -- )
I ,.,- .-.. ,." ". r' .r .. a .. 1. G NERIlitiiif ,
.;. '.' '. ., 4 ._ II

I .- "- <. p,4 --. .- -- .
-
1 i l .. ,.. I .< ,.",
! < r i .v .. 111. '10":1 : !'i}'I ys1 ,11
sa'ii! +pUiNSJ1, >s.'l ; :
1 ,
( I' "" ."r .' ". ," j,. '. ea.tr > 4.4..a- nt"!. ..rn'.r .rtll/t;1. : SiM I''
:iii.1:1 "" .. "''' ,
,. .: ,, .. .- M
.r '., '

_-m'>-<">** 3.L tt14 ,.w* I n .. -' ., ., s t P .@w at 'rrtra fi it t ArI f r!! COOD< MOTIONS SHOES S.I\.
., _, : 11.
.. --'. .- > "", "'M ', L .. ..Jv V
n .- /t..
h
t r .
'. .. ., ? "
f : ... ., ., =
:
rIj ,,. .. .1-- .' '
I; .- I. '_ ,. <"if --'_ .. ._ U ___ ff !. ;
'. ..r. .a'. an v .* .. '., .. .-.t. .,. ..",- '. .0" ,. '.' .;
+ ".' > r -- -
p .' --
:
Ij .Wf .a* f>f>.t ., ..... > ,' ,', ty.Y4t "V4.- N ,r., -- !
._ m _* I ,
'fit-. wwr''r ., .r ..". '. .... .....1It 'b--.a"',.., d : --. .

t .' f. :: ; :o. wrtNr. > aT A a +tbaar.'M .,. "IIJ I:* t,1q< V .A...*..., -, ... iiWJrn"f- 'l.rHYL vi.. ;-.- \\ .' ._ ,. 1a

-k .a.ant IfP a4f .NR 1'c .- ".'. ". ;', '" .. . > ..1 RS.a L ..... I I..
.,..... .....' ** --- --- .
.r. + .ItHto.1fJII"'IIiI 54MIat1, i YA ;.r '. -. ,
,' '
f4.r+ -' r,1w ." 's !-:. s
: Ka
., a .. .tar ...tlAaaM14 ,|NM-<|.iNr< ?* ,' .. ."-.. ,. ." ..ifI =
.. ,. : 1it i i,1t$1
.
.
I ; ,'" '. .. IP .f' .:.1,>,: 'r1'.. : \ J .
.rya r : Ir4t/la
srr Wf
'RNa1rr .
-- ,... a .vrnwyt" >' ," ,,ttf.w .. ------ - .r I :1 a. _
., ., ,7. j. ". T tOt.--." ,. ----- - r
f. . ". ;.".t' Will arr. ill d
..._. .. I .
fti
." XI. r Qlri" "f .. ,It.t.UljJf .11.. "! .
.' .. .. .. a.nr+..aM api4n. afai M!. -
I .
a' s ...- '-, I tr .sett ... as- 41' ".\ 1l '''jIIa ; j. ,-,7'1 ;..r.: .:. .1 "
,_. _'. f ( .", a ? 7" ,-_ _.
-- .'-r .' F.tti .p..s w ; .. -- : :". .
... _._ II'> -, - .,,I
f.u _- ,4 ,. :
'. t:""Nt ".,.y+ 11ir f.r, ,. ". ,.. r a 1r,3'Y ... .
.' ., .. .! BIJ;tiia S6 .Sinfra ar 1.- .. _1tJ.'IT ..- :'n.. ."'. ;. .. \,
'. .t .oW .tr .rRiiY' +i4't.at ."t. ". ..< A's."ww'ss.w++7.F.srsMr -. al iji. II'J'

I .- it tlad. tr Ulc +rta.Irirg .._ _..'to ..." .. .> :" .- It BLC 1e"E5J _
.
ttLv.tfr..r..iw.rlrfttar aril 404Ar t. .. .. ,. J C' 1" .
+ = .o > M .r ..tf'l" .. ; 'I -n- .\

,: iII: ..? /. .'., aft woes .tIN r 7rAaaK''' ,_. '. ,, -" ..., F-. II

,-. ".' .. 0aA 4' lrlta. 4 ,.. nrfri.r < .,. p :.-. ', '." of' %, LT.f''.lS. ,-, '. ':0. .1- ; -'\' ; t Jt ; "." "

... ., a. ., '. ,". 1o .Net Mines .. .1. -,0' .. . -c" .--------.-- ----- e 1.r1'..] ,_, .. ,,

.'tit aet IM+raaAW ..Myl.r4Y,1ea sY ,..' ,. ,I.. L.rw ",- -. '1:..\ ,. : 'F.1'Lt 1. .P4iltrD I"I
.. Ie. E. rvlER.
Y. .
? .dn41.4 rsvr A.x : aa0r rr11 >.M'." + lair.: '!irtrirwNi .'_. if 1 oN' ." -I 1 A. nt

: .--." :#, l.r..r ia lytrripwitr 0pkwW. .'. IIfA.ra' 1IOtfW.0J'. ,--. .. ."I f. .,. S -" a-' --- -- ----- A

tnr at.F41a4aT ....,. 4uN :NI"II' ....dra4ar ar.l'J/'Mil.rl.'Aw ..aywM '. "# ngpi ..,... V art rwtr ss J. h. .----.k T Tr --a j r I it.r.ici: .
t G '-11,'.' =- a:1'rub =r.cW :::
.
'' .f1' ;, _._ -
-N.' rtllt4a. ..1AIrYaMaX Jtrrr4alMrlr 444.1 of' a .' :r rc'w-, V -- 4- -- '. F i ., ". I 11. .

a .w t' .S. $Mra.a 9Yt JEWS* Kill 'fI''SW '''-iav.tt r .- .*'at'4'- If ,._, .' ... .. W&L1 IotJt at ittta -

V .t.-.w'I". MPtaAI ,W, .a.i. YNrir. ... ,- -It" I' .' ,r ." .
.
".uiq4 .. 4rw lrat '.x..1 .w :..t:'. ., ;. ';'; : ..I"i.t.. .. :
r,, '
,.r" 4raN 1Jee.t/w Jarl.ilaaar.rtwly rbgrA.,.u ,, h 'JR t :rilaa iPsa' ..", a' 4
iWN +rYE .
;f@ 'K".Ni -' t t. 4 ltmI ." ,.. _'r...._ r.kQ. tyr.a'.t _. a
4f7 4 Jj INM 4r ::1 1I'r ;" .
,!t. l,, ,.. 1._. .. ... -r,. .. 71 t n'f1'It... t. .
o I j 1.11i" I ".14R4tr btlratwat rr'IiP ..- ,- ." ;'-"ayMnf saran a; J lf 'C. t.:1" "_.: ; :'ft.1i.f-Z .. H_ _._ tt'
., ... __ _.. .._ n.
.4. r." ,, IN.YItI .- ;Y/Y .1fIf laaw ,Ic"' { _"''_' 'f b t.e ,ib :.d ". t a "'_ .. ,.

WIr..IIII'rJ .. Irpfpalt it... .K. t11W lyix'. : ,. (.Jt., ai. Yrr'aru ""1\ SALE.r d aP i 17"I(I,I II

,. 4"d 144..4,44144 1r ltta, .irll'IW+IdI' lwrrtt/N1aMirrailnlvr r.- 'r'1f .'_ h.,.; .. ---Se g.. .ea ---.. : -.. 1"0',
__ __ ..
; trap
(Lo.Jtbt awNMJM 1'w a3 ]Ir a afiatM', .P to II N1a.i. 'iM ayA/itltad .. ,r._ 'Ilif7 *+a'a** J>".>. .. *,_" a: -t! : Ktr f ': >

i-.M ..,..1/1' ._rctY .4x ,1411 fall .", ,.oIt' 1 '"' ,' Diarrionds: E S4i aK.fsi.1. 411041 ,.
Of .. '. PPlttla7 iW/J:13i.R I ;!.. f ,H : .: 7' : = laa+ II'" 'I' I'I' .a1N'f44rif '
-.. -MLM1tw -' r.. '. "._ rJ ," 1'41 -t 54.1 .
.J.t ''tt' l
:, jt' 'r P.Iooif';'" r" "t
_'. 'too .wsO (.. .,> ".p, > ,
,, .. (0 r ir. if H.S.S I X !- 'x : ,.! .
i' rlgyvp f ftl e'tt.r
r- lap a. .t U ,
'
ar'a .
Yr'w r 'IoIIt __ 4' '. : '7 -
..._,. ..... ___...h..... ,#H.,,_. "__ 'i .
-, "'" ---- r alt .a 'vw trw toil wie t4 .11 1111.., ... h. ... fir' # .)4iJ 1 -- .- .. pI.
:0.011. rai '_
ewi ***"! .- J4.wC't.ti Mw rr4.40d If" ",.,,',, I
n.W .r ) 7 1 ,
,. ,,. r .. Jo.bI' ,tare -
.1 } raa
II"'M 'arerr'4II1I' .
,_ ." r.r fin i. Rr W44 f t.f r .. )Nt on 4 U.,'t_ J. 'J.. r _' .I. Aa ar4 j' r. ..a.J. .rN

if htad ,rdal "a.. .. rP '.' -"',. ..
rs.r .a 4W 4ptyt,1 a 'Ay11y "of tra a'lY +n. -.t ai+rit7tt7ata .a rwar'yrer ni ,- .

41p Mlr4 7' .4w.'Frya 'rM t 'k l.-f' 4litrl. {wHffNr : ..i _..., .. .,' .a 1 ,;rn +f"t -0 !:retat ..".. a .aa" arr '. I

44'11 -.", .ia4 "f'A.t.. 'Nrafr ". "i'aN 4..t 1tIM aSR'6.rd.M7p .. ,If f...'. la .. I..toUft-ll.y G Ir-a a L 1 I

IV <;"/ JftfUl*. j"'ifI'P .4a Ir' 5. 41 .4+i (rr4ai9Mr( Par411r+ .,r.MRr 1/'M.fi .r "'''' a I .r.. N.4.. + --.ma. I"f4.u.' > ',. s. -. F- ." .>." u;.:, ... ,--t -- .-,-.--;. 'I,l I A l II l las7 1

*tH tjfa*_*t.M ) JjJffmt ,._..wr, 1rta. 'asaaa ils y' rlilfKRit FR'ltr"'' ". .,..,: "'- '...; ,., '11" { .... N rllliai11t1I ('.1.. 'an! !:

!M tII. 1'1 W 4 I1iIIf rJv MiiAl .'a4tfo. atop ., ." ...,t..o _. :,. .. ."'"' ..'_. JIo,_. -. G1.'. 9..w. 1Ia. I Ciikr.datX r d_ .<" r.Ft arj'Ji1 Rtc4i:. i ; it.. fi3ti1111.1tt.l i I 1

f41 tallies) 4tdfrlrwlilar. 1164' .. ..IA ,./ ; ...... t l" I 'r."r''_' 1"_. .f' i i i iTt.1TY :

tL.ali+r 1 .r/.r.ra Aa-ytY .r toad'' f.ar fwt .ftN4aA rtItqfM. /. :. W i. I''y"., ,;, .j '.' I t ta ." .'- "3'43.tit h. ,U... '::.:. r..r. 'l<;; ''." ,& ii. aL i., :1..411"o'''a.-_.

..w ntd fd."t i1iN: 74..4 .. t 't"r' 11 IW tar _, ," ,.. C _It aaws .arera. *, U4.i..aa' ._ c "I
.ta U.1UI' P5iIm ."IriI..". F1.rn/.1.
..,:. "IiIf _,*t.ml 4s' PaMME a./tpiftrae Rtw4litrriylaAlirlMnr.rRr. .. :. .... .. .. .., ,,.- n_ 1"__ ... ; (

yrraWil.4 IW-f I'h- [riftytlNla ta ia11.41411a1e, 4yai r da"yrt t M .lqt a .1,'f ; ....". t .. 'IK _.: ;.,. ..,_ 1taTtrJlr .IIIf yI.b4.ar .

.!v ''r.. 4VbiI at tN.a wa "llfl rAt z. iakl ItlNatrA 1" .taM'/rl.a +atia+r,. r u' a+'' .I. "' .".. Ia. ?"_. :r,. ." .".', J ;'ti ia.i."r .\"j: :) 3.L'Y fkt1tZ?.','If.- f't n ty ." 171at

,tq M 'rM '".- 'rip',14 ead7.Aarw..n Arr1a.1r.Wtr iM'Irtt, "" "..111' ... A W,.,'iI' ." ." 4 ,a. 4 ,. alti0 t L'r 'RJ rrr ,"t.\'C'Y.1.10', ,7". -'. -.
.. a j aeN b e t 'f''rt ..jfcr 411*It
4ay, it'- 71.4 rwy4. w./ Armor aAW 1M .aNq."p .1rI IftWJootk 1f' t. p"

tt a..t "4ti.: ?- vw --110Io nut f J It ** a10 11' 1"'''''' .... -" A _'C JIT't_ Rectal.YounffPolk!mitatitn _'MN 'rk ..4.,. .) 1
.c .
''I / r1. ,. lr 'I"o.. 1b r'ra .....,. ... .. dO. .'
.101 tM 'a.. .t .r ." ', .
; :' .
/.a. wry r wai' "a" rf SILVER! $ "' aa71an11 :- 1 i

1'' ,._ a iblil'i t1'ttwa'SN 0 .NI4.aiv ., 1'wN4' IMtNrr 4. prtlrrlwF.__ "rrt Caves iI" a- ,a rr, .w_ TJr" "..,. n "'u. 't -'a'w' 'J'.. I

,. N' 4"44c. .MM '.' 'f 11I s I 4l/rMlli 1 ,AI4IW ''r..f .Pry trrMlri-, ..-ry ''.n awl p.Pw. > I _. 'fl of ; '..,' .. 4 i_

_: SM444 .. 11.fr\ ;> et p .1t ., W.. ** M ,. a t 4 W.F.a .. ,. .. cv fCeniral { .tm Jq.4_. i'uaatsri .s lea.la.w .

/1 4. ..7 ".; 'f""" ..\. .alt. iW'Fa Mntl t l.rl4 'ut Nil,." 1PrMg.Kltr e. r4w JJ1w. : ".t..1 a ". ,.,i'4 *. ..t.,. .."nn, Plated 'Arare. ._ t'-S!
,
AIN' toof..4t .. .. ,.. .,N rarf.kdr 'ha ,5d-1 ii's': itsid "". I A .r., 1r-w j House

.r .-.tI_ ".,f .it 'I," 11'.11.1. 91.ifrs4n+r .104 1tGr rr r'ft ,IIN v PI"oK.i anal -HIH'Af t.aaeerlltq .-- a'.tl:, a ta.
._ .. ... ( .. .. <. .. ..
N ; ., i' .. ,: .
.t4 M N 'Y4 ta :.v.-"r A.." arilpi 'W LI ..+laM.Mar NtMNM45w _'. ;... 'M' -.,.. '. . ., .1 \ ? .a \ .F ._ M \ .
.
to ,t 1'...et ,'- u-" .,.r 4a.i a ..tf.yrYarra tfvnp Ar 4 tIN AV .. ytbttnA ". ,It 4.)" 'c" .., .' ." .. i" ."i .i .,a.

,.. c. .', .f.' ,-I:0rna SI IAa to of- "<-,t1 ,,xa .rt' a .. r r11R.Np.I .'_..tr.a... .-
y> F ..,.....t y u ,rrFOf-r'.'' *-% .t n ". iW 'bar'on. .t:1a' t.s. ., raw0 :4n ,10'iUif R' '." ':.. Yrarr4 *++****+++ *.w-'i* 4V +*+*- I _f..... >. GAN0Ma.4r .

n '. ".. ... 111..1 ,"! Zl1,1.1 :_tny )q,4 Air Mp: .
'
'w"too r .ar4tR.rra. F'rl .4raaia# at .. .
._ La', .. ..4' .. t" aa.at, .. ..4aa '-- .::
F f." .I" r" -, lit,. I+ rr IW. r4 4a. 64 '- w "I 1"l14 :.M 4A ""o 1twe ,'k'U c3t ar; ''., a
i' t I II r 1'.'" ." '. r. :. _... aalat t k are* &. mil t -
.
-, "i I'\wI -. "'H"Jw..at .OA !EN 1M Yfrrf aI rltll ferrtrr ..1"'t.c'' I .. .." .. .>
frrlwfi '.1 1' *s1 r-.' -a a f&to t ?x'
I !I"' % JtII--1. "alY AF,, ... atv' : sta
a '. t1 ilia.t' .. / Jalftiala/n .41144. a a'. .1i ,. "arar a. 'Tfl"1 .,:
t M Ht 1M lataaO t .'h'a .". t "0159/r r"1 K Iit>t. "A '"l' t :
4tfM1 .
Uin .,.. ..A.IfWf a', .4/rtwt .fbiA tNa Itlarr itt.u : *" .1. ," .
sm "'"f.t e .A w/rrlf.l 111.4 +4'ww "j'AdM' tr,' Jrv fJ11dd _. :''. .-.c .eoI! .ItJ'. J,.

i f. ." ., ..; '. sAwpt M4 .. rMrrltlwr all firRlir y/taMo4 r4rrM14 t1 ...f. .. ,x.4W" t4 "..,. i H"1:?t''S !H3TPELSf : ,t.'P't 14. '..': ..a4 Laa, ,
Terms' .5....0 psr Cal 2''a'I ..'M .r 4r. rta
.: :.N 'iI" '' ''.f'_ rltt.ll/. ttN.NtM41 .113I ,tin a rrao F,1.. .f '"1-v' '
1'1'r' C.. ,." 1 .' to It 1: a' ...
.v... a1M'r' rNjMlp nr'." 1,4 "41 .44' A+Rpw! "t ra/rNrl w* ***r. taR 1,4...y i* $111.4qD x JirM1r.' frls (..: 11- a ; ,. t. ,.. "..... .9 'ftt4. +rftiif.fr 449 r.trIbint PALAFOX Hi 4.. -. i ,'...
L '
.. _- .. /"''' >. ....- r .i. i. .S Ii ." ... ., 'r' .' 2..t'
.f 440IYaw i% ;i ,* = .-"h alld DMSy 1'-' ". ;wirlFiua .0 ..,- 1 %r-t r I .' a'. _.. ','" .. '

Hi'if e4..rpwr.ua.a. ar \e Iwrtti. Ve #.M tVM1 Mae Kit r_ r.t.le.0Jlrll'r ', ,, r t- xr. ..1 .' ., i T I nasrl t+_ I J.'tr; } "uAlw. II a4 ,It M," -

"1.1 f-1.* rt I f Wft t.tr t tHj-4 t.1 t- 'f .tart poMltIof1... It- .....,, ,.' ", I .r .: .. 4'l&rf'cilcle3t 1 ... ,w.,...._ s 1Y i .; ..

1.11 ."i7 .. .P4 JaPwrpc7AR till tllOJ Ilrr.iwar 1011. ragr4.Aa I. '..tJ .SMeat aM .FW ).f'tit "evt 1.-.S. do"'. '' at -.. i.t et irv(:iIC1 rJ. 1 IITItI I111Y"n/'IITa nrn1! I ." .. ; ,f. ..4.71.'.. tat ". ia ior art- 4 !AarMO,t.xFt. :. 't4a,Rraw, ".4 J.r". .....a "

! thal. 41rt .. Apr-tlA4 w N.at \4.wwGarael 1Iot ,.f lRa/ <. Vi ._-II1t.--1 t/ .I.oi, faa rt- a1 54'a..titu..r 4.. atX.l; ". 7 Sgt. i.1r .f "". t''.F .:.1 ; U ] J"t t-!. -x. -_ 1.. ,\'....:... -.4'r. ti .s 0.., r-'_ a". .. ,1,* '.,'.,'. to .' .,'
'it 444 rt'pAaY. 4't .a rtwMrr. 44 I" 1
11 Arr1R
i I rMt1a a7 AP ,, uai taw tttal.t AtI wart 1tMYti S.ra .l a.unty1 ***** 4W raa a't "7 _?.._ '. .
II I .'ari nl I.4 cA111. Jfarl taaj 1'Mtttt+ ii.ia.(1 J.I".t -If" att.4lttyi _. 1 '- -. .---"-- .
f till" ,..-_ dV4V4 .R.I Mf Kit yr 4taR MW 1.wan :' .i' .'nNtMat 'a'.etrt Irrra4 .+ P. atYypaw" ------ -- -

, ... awl + .. 11 I a i ii t OTJCE.Tft -I. ,
:". A riNQirw, ala /1.>yA .etpf4a.. tI'-r-' elipitrt MiN a waNieEf7 dr6 ', ,p ,o.atr frpttraeM -
tar 1rMaM f ra.r ttwlIrrwv rfd ;a o&t. ... ..: ,
" Inc. .+11'44. IanwrvAlr gitM,, 4te.t N A Ol.t .w 11.01 as Itwrrad twr V .. raiwwiir r.'patp,.."" ; i.J : ,
IO" rtars'YWYSrIr
i tailr .._. II atulAaf 4'Ar iMt A. awe lwaifl -A A. r.ayti'.blRa, M l01I .. t,jl7Wltri 110-t $ .iI' ;'a +.4 l'l",,,4t' SyIS GIa "m "? S a ; 1.'. .._. .r, .'...v n. ..i ..... ?, PATENT HO PAY :

i ... .Y ad1.M.arwld.aler.. ItMrINM4 'W AM1i.ar..1 .._,_.. tM I4tIIIIIIH" iota n. L11 it N. A. t'Ina19 .w llarrt.aat .,., iulamrrs a..r! ?... 'iof.. .a ; ... -a. tw' ,
: I a4.r lavttsr Le L..axata. too" .,. 44 -
t find. y- A .'. t.
i-H r
4 .
1/i_ A"t l/tins. eiagel' L.T.: -- ---- -
Yap i- t 4 M,iK MMlda r Ma' Jov. )' -
-* lMra r" M h<*i* \ jY L'pr < "
41a.I !, adw itrrvr 1ia ftwa i 1.4 4r.lrlfa ._,.. IR _. t "'iI .
.4. i\WII'"K t4a
., y a Takl' PATE TS
w1
I *ride .1\400. th "WMIfefT :.ti4" !
,
f4.Aiot f .aAr1 Miaw trlldt ;(+ etA tt dni. stall a tp.t .11" J4Ra4r I'--'..riIivitsaiQKt "', faa , '* ,. irt Mt -
"p1'Ially I- A/AtAY aM ttlat .
"t ari 11 rac LS
raNw4lr L.tra 4r n tar.txit4J .
loll IN l1.4)4n ,1M it'rli it rlifMr./ Mf s m'itla.4 fft.rrirlal. rat tt TIM tta.rl 4f... H.n J 'I J r IH.T. 1\I'.1:'f WT H.II CI_ a I Ix __ ". '
XYaR r A rr41'Ylt ,1nyrY.eistl I.1 "4.43. ,,.. t la'+ tl l" TI.I.. .]- .. t tva. .
I ..4.I a4lm. 'Ti.a .. Ir .MotWi. ,L*to .'Ia,. tH Of FatAZ1gaJ1e'tf.Lirlle Af'.. I IN" GIJI.t', .n.Hdt. SWKfJl; irTrifC1li .,. ''- ..
a4 float 'Wo gaNMly/a/r ta.ai r a If" t fi "ktl 1 I.. ., f .' '. -
R
: 'H. ;,,."If.t..rl. H. tIAJd arahar M ., IR : .1 ""J",1 :'a4 .""*a34.4 a'"a. ; 7. IIts '. ;. : ; ; :. \ i -Ut :. .a.a, .... 't .. a ...; -.-
.% VYRM .uofIooI..u b J -
Iwyc' 4 .
11 ,
niyMM ai' ...
1 I linetill lift III. .-'I-. -Ka h1.Ra MMwMrwlr.Lar/tkM M IIr "M 'rlRe' f' M M .ifl waN rata k/i4 C"i/flrWr/ .ppvMa'SM Af.; rr tr.ni.9flrtl4RrIrvaRiaatlrrr p.. ..t.'*to.-, .s. ..... .".11-;a, "ti.74.""..___.,; .I.sr 111ifr \S!. If tlUtWIi ..r.tup, r.. '.,'. :.. 1144 ad :' 4Y e' 4r'41 1 ,'PiM 1i.1 Il.lI. n U.I.:::ii A ...

.fhfNf w Wtat ( rkiffd Ivy tlr r..tAf ,) h. .u .f.
N .n.r Aa N wee 1144 ital .,irp .. .11 i..NR ratan "... ,..r ar ;;). 1ar.aaa ." a.. elite : N l's .
'nt 1i A laerpyte .. tad I. Iwr7V ,0101 .fitpt II car ii411 C',. tilka .
Mil ..,t.... A. a .'r4qrret pt1h..b.4'1' / Ir +Maf.tM 111I1.'. 4.Vrrtr'
;OA,_ fait .1.. ie'IartAttiew' jj u. ;..M Matd.irlA.ltir.t tr:.".Jo +wad Fire Brick. \ o. :5:0RS:S
Inn iM H iii a .hH" rI f may /
yrraa ,. f4aR, tJ bWr 11rd hrt Vf a 'Nt.ft i'.r fi" tpMp SULZBACHER
nln, pr.a >vf'th a twea4rrea. 1441 Art 11r..\ n1IArn4trnwc.eaesl ,. 'vat -.t .. ." ..> I' .'_" s 1- BROS.
r. '
A 't.
IhaIt1 y..1 ,It ,_t, .l14p4 HI N rti/e /.t!:tra .f ,...W_ < *. ,, u.alr'Nit. (. v,.. 7r I.n 'ta'wfa. th . w, t' .. .. .

niri; fna _4I,.b if" d4 fai.Nayn71a.4 .J I r4MW d -.trlaalar lad Is+kia4R ., eM n.trarF N4eytra 747. ff.. t., ., ,.. /. r 4't. t Carriages and Buggies Of IM It.. : '.1 t;. '." )**all. 4,
nj.4a1. t. -tnW A iwo' if le flH rrorr .1. r.M t C* >a. N "... .-. r.1.M
test a t4ta "
Ml fMfa1ate Paagrw'4 : :, ':-._'". f "'- .f ,0'a'. .tl ft4 "rraaN/1 SH
,. toM __ [kn iN.1 tar 1 t..f K.. .. .. pr 4..4r4 .. .
., L ..wlr..fr. I/Ryf/ ,+a.MtraM da/ri1 .a. .., .
muli.n, fI MN.Nigr a. .,V. y ''_: $. '''.-.' .M" ." '... 4.a rr a .. :
'' ,Ir. SH\1t.l.t.
/ rrtl J n
"'.'. tk.H .K', ...ptIfIoMII eat.. raid .4 All oil lilafrl lastrM i '." a. 'at .T .. tt t3tt.
Anr# lot pp s **,i'*''. r- P.ir'r'S F -
tfftr-1 tt.r i': "/M. tu f. ..t'-1., ; ;' .tYM oat ,,io Mtfta 4K fA r...
w.tr taut des #tuara f fIi .
.AI' .c_'7no. ._ \fwd'lIl Hr .
halllilll. /.w I. .,. W.14 //iaf tf tU r '_. 1' ... .t ,{ ( t'h .
.
i".aa.tt .m'. aha 10".1 artat ._ ,* Am Mat arnaeat'taat *xk tlui Mir- t.. .. 'f. ;.<. .. Y ,_ ,' ;: .: : .' .' ; \ .\ '
1.-- tIt"!" ',. ":1'' .,1" ., ,. I CtEar4 if hhtflf. .t..b..r
'
A 'a.., .. /iaM.a.t 1 ... WMa r.y.Y'41e Kt' IwR raraaal ir'.i_ >aj.A I..blt.; t n t .f .". H. FINEST ti 'Pr, I.. K...., 5outry.! Eggs Butter.
./I,.. /krar csJ.l" S ee4k.t Ib t. rairfr4rr t i I'4'x..1.; ; r.; .
I .4 ) e Yu ( dfyrru -I i'OJ' ." r..rtc." f. f '... f t" e u r,t''f .. nrx n Vntf d1ai .
r' > .1fiuvr ,
t'h' J. "
fI.., .'. ...," '. .. IUCr-
iyWIT "f..l-fli. fit 4414. tell ... I*. Jk It.f 1rtvGNUId, d.rMrlt La. -t '
r' t .t .>: der,nit, : I' af a ss 1. r. a. '.t rnitsYegat' 1es1rit'13 l' ttN.
.''., I .., .,..". .., ... }
) iaiht4t a.. 40 ... .\\i'( >. .. Ir.the ,... yn.Mtt leap fafa.fM ray, 1401, Ppptrr; 4,1 1 .a ii fl..tran. "* :. ; a. .fW. .. I ; .1'" ;' > TJ-- HV. -- t t.. t... .. u "' .
I loci a rti Hw 11 .. .,.. ;. ..A A bpd. 4..a0N 4.4.V I'.e i. IKl.P > XM"S., -. fi
Aawitr ".n! ..1 .j stp..jarw "
.. 4 A ra.la4Nytli'A t.A .
f.ff td t'r" a. ropad In.r
tar tka 'tf' I IKaa ;. .. I. It. t ,1:. .. ta4tatrol .atggplyrt.ly ..Jr.K.ffS _.. ,
p.hn.ln VO': Xl fr0e t r' Ia wne -t1It..iw/kl 4t4TA -
I .r akatlra/. ,..IJ III". .'. fnihar '' "... ,. ,.. .4rr. 1Na.er tlr a.ua W pair .,.. .A1r-rA !hdr.aiaya r I .,.. :- c. .f. ... .._th as L.YiilAt. kit JTiailnlrA1Nr .. = .. ; '; I'
tai r.rrt
: I'ltl.'.,,., ahaA.k1 ,... ,_. aft[ ., of HvwAi4MMtf :.,_ f.. ....... WII JI_ .' -
'I, I.* l.f. civil 11ybf .1. fli t raNlhafsMa/W, k. >i. .
A III 1114If tUtt ... t-It..,. '4 r .1 and *V,.YV** IU tea t. (*.| tlMwl Mra. MIl. ,1.irp f aNnilia1y raw A pd, ,',r.t1'ia1lli 'ie ji," tf !lithe; .flir4f] RtiTtia ,i4Ilkti Ti ,1tI.1.1 ..
a | Lab,. ira .i.h .M.' .! i.. '...1'
111rt.lJ alraaaikii-ll'arktl Hum i W '". ,'. a fev "...Mt. tell| leap : tnAarefa .tad yarlfA ftwlnX'.4ar'. ra a 't "" TO' ,, ?' <.-*', ', I r. 1. .

"r'rl 'I ,lii.. U nil vf> bait, tMfl tl. Ir'MU* ,',/1,. .I. ....,., It.I ."'10.'. ctrl : _,..... rl4drf rrglMit4 'd 1,0 )..M :' *;- t-r; .* *j* r 1 ,. "'.tit.J 1. (c. r.KNxmT.

.U Hint HMI iicyrft pica tilt f I" Mr a,d j jm iNMi. dnrlay. tlm I.t awl h a tai '#it.,1./ ',_, pipa, rer.larrl in.ar, W.. +tn.t' .ao.pp.r Ilpr.i.4.'"., i ,t.f.t M .tfl'JftM. I.. ..-....a -. ... rat.. ,.n._.' COr'r11i i. :ca ilerclunt. .

Iti.I J .'l4 ,bit y,!(. f>if U* mf* : .. ,. ,..,,. .f 1_ .. ..t..o, t.. ', ". .. w.a.t., _.. ..1 l.a'4 r..r, .
lyiioriiiil mI. liuufftfl, white li rtatrot. ta;W fin .l -..
.r ti wet Mimi t tar ItityrrtA .raMlAr, ... ., irrM E. --.1 ..4.on.. ...
Inf'litwl ,In tt)f nlBillf, .Lac t :; pia/y 14r1a awl. l rl rk trn, krl .b MR& STECHER --
"lieumi., I + ar J..u hf t4.t'-J .*|.,>. 4*, ... ffPL i1Ci G GROCfRS.j l lial ... .
1 I IIM ir.binr. >.vf") r4iwr .hit* Man i i. ,4p In U144 bMf tidy. l I..."rrYrr. awJiaryr I Laud' ,144.4 ./f (W ....., ..'.11' .c..4".Jar r. .'j ..r.1I .1.1.a4aa.' W..I.ttt.t

t.rcra k fil'. 'IH .li>>r.inMH .J) icy titt taAlap nc. 'i ) a. ...". rtt.aA' rrUl.MtiNela',| iArtit.a4 a.r.a.,. ,!. Jilli J-Fashionable Dressmaker f''u -j :' -i'd.f-! 1"J..1ClICJl'to:.t. ,1 $! 1'
,uwler. ri4ir "" ..ywk trii ..'...4 ,,an a'wa,. "a "r 14:11: oI..h a t:
.. tar Ili*>"iii4.4" OIK|. r"rf Wl :' Wf ..

...;.,I-. tall II., r.., II,, tarmac. f','lkr Ibo dry,t tla : t Hi+ ,IJ"arrlflK IM ylti lei latch,a d'1'OJ"pra.itre t4ip I. ,."11.I.j.._..Sy,a....._"..t"k.'.al.,....{':'n. ,'... 1.1U/// I 1U/ I \I: rlII (..t_.. 4..r 4 '.. ...t' 1.., ".. ." ; \.':. K i :'1 id: Fr4 ilt.. .r

tl.inj '"11 ..111Mlro.drb l .yr'' irs'111_, 'l', 11.1. tiwl fit U.h. 1'nla.lJlr Air-y{'. 1d M d.nl ".A ii.... .... f lab ,.,1b i. it rllb/. ,.i. S :( ,:- ; -i i. \. 7"\.1.(; a'.t.) ...r 1\IP 'i'

awl') nuke II !had for ),HI \tt' III"rtl" I N |...If. .11., rhYi Iarnlrf, IIrR 'it" :. tNe.. '. 1 t.n'y Y.I I rtty 11'la/Nl ".. 14. a\tl/a .

(>..|.i"l |" ,'aa4i l. "/lrf. //l/tat lull lit : I.,_. i wliirli' q.d| .I: A i, .' 1 isa444
yl 1x ft IAl.1ia arl .. '. T.11'{
A pu4lfr i i" itrarr." ..t. f I I. I i .. '. I' I .:t.. I I ....... 1eU i.laIV.. /n J E .
} b. ... .,..1 ". I'a Si-4I..4bt. I '...i.I., 1\i 11 sih
au.f. nalkicr .,.. ,
, "" 1"? I.n. 1111, .awl ."..1..0. .. e ....... I', i I. i- e1'Ia44111
II. .. .., ... ..
.
.
1tea.


-:9t". .:.. N IR" .1. .04 ''._ _. .
.. __ '. L '''. ._ r ..- -. .
-- -
--
---

.
ii'
-' .-'--- '"Mi :
"
"
_, 'If" J i __ !. F- '.A. "<' t'
-
_.,.:.:
'
'<' .

,__ I wlirrliijt conn'
-1 I'l.:Itsi t\\t.. S'otvDi'mitiTV I I i j

-_ ._ .. I'ill'-l rnilllnf Ilii1 lllltr.. Ill"ll

-- ., ,1' I. I I ''"I'"I'lll'\' ; 1 lit',, t.in, f'II..r u Milton, \n* In Iii' I nllllO wonlilt'ltd uiit'l 1 1iinpnlIcil
.\ (Is.. 'I. ii no ?
.\ : l .1-1,1 i I I -0|1" "Il II I I III Slit' I I llM I IiIy .11 \ ''I.\ iiI l4I.' Kill: ? tint ('olii, ,'rci'il I Ii Auclion S SMesIt l lit toitoH" Is's.I I nlo usttr3tttju|
tuS.H ,111 (! iiintcuu1.: j.1 Ilif ill' tin'.ennui, it It !1'- InuiIpipin : : hilt Iliat fit l I'J" ill" r hIs a I'In
I' I .hiliIho I fiiMMUMItl.' '.II "II I'.im i| It li.i' LCI'I the |'itaili'Cul mil' IIti.; .1. I I'. I l' tltIhtiit. ,-f.i'k-tn' )

._ !'s.iii,. sIt',i ilu I 11 I : l li I"il, '.1 M 1.,1I'' I lifilt l ) ;i..il.i inlitliitfl"" p. i \, I hat' iil i\1 Ml. V .' ii Mllli-IH' lll.ll" I. ". I. j In l'I',.n,11 .lor, ji.tf-I I'-' 'IIsI I I .1111,11." iiin tin1 oily., I ,iko Iho |iti'fl!: of n iiivo, lion '

i VI .HIM,'. .Ilul. \lilll) I I'lOt :nl till '"I'II)! .1.1i II ii, : I I' lllll'.l,1 1.j| .-I, IHI'I' lit '."I '5 I'n I'I"I .-. a n i" ,1.- ,,1.h''I'\% \I" \ln.til 1,11 H- |I.lhl' "' ""' : Iniivr*. li.nt' U"lio In I'M iji I noillin
nl M.nitK'iinoi-' )
sAT.-nl' 1 \111.11; \ i':1r..OCA : i ai" .I(in- 1)1) 'nioi'< i'io\i' llii- 'liv.iil, I tin1allnln) I I fin,1, .,1! '' I 1111| < | .,1:1-; : \v ,. i.1,1'I l 'n liii' I" i is in !1rs'.b [ Inipit-'lnn' lli.n) ( It'' IJoM'tmowiti: I il I..I l, \liillii'lit, if klio-'kol" Iou tl '

"ull'I .I, J' i.ii '> I \ |. -, l.ilinrflt .. \iill".I/.I.j
.I..r' : .. = =, | 'Itl.,1! I ,li.nk: in 'I'lil' I 'iiUtitlits. : :am'piUolitlt i.in., Tin1 ;iil'MiiMi-ni-' ii .1. rniinhr ri 1 nn\if .- !It fo.h 'htii'stz' lni.ippio: |.li.ilotl, ut |1".1"\1, | \.1. liljflntu} inlil"'i' ;.nul I llio -

: lil.,1, I tin1 I tiino, ttlipn, ll,,' Itn-i- I. ',,,1, irnli, \,1! lli' itiaMiturn \I 1 titivl I fl 'n li'nlitli.M I i I lliitlum "ilh..Illlll knottli'lfithnl l ill I nll'olor*. 'I'In- |i'npo| i>f No. I ml
'- 11 '. I If tin1 A H. nil\ i' |I" I .1",1.1 i Mi-" .1"... I Ililtlolt., lni'inp.; 11:1"1: '
tin- .
nlill'iiil'l' ",.1.1'| ttunlil, 'IIHHunll.-i" I .1 ,1.1 I" I '. I mn, .lili-mi'iil wt"sri, ii 1.111"' i I ii Ill ii'i-tiililt ii'ii.wnl 'iIn is I'I

wml F.I'I I it1\: i I. 11o1.i.II i. 1:11: : e 11.1 inMl.iliun, foih Mini" 1u8l hi itltli, l >< il u'll: tiii-l lli.n' mvi .Miril i lu. |1" 's Intt.! J t'.t:1.. Ih''I'll' ,! .\ Iii,aiiho' ,nmloi.itiiK'l" i i'H"'i W. H. HUCHQNP! N 'ti'''i 1'.1 llio I.mm l .\ 1.11.t (1.11 I I'muHHt. ,lIt- imlol'loil I'm tlii. voi )' tin'ninli. '

I F.I I .. \.!J \\1" 1",111'it ttn'< inn- ill."linalion., I I.i' lil" I I) hull" a ,I."." nlliiiiln' i1 K"1"1 |I.f \\' .i.I h l 1 1.11 >r 1 nil i 5"%h..t.t iltirltiti r.l : "-.11". is ill i I'' 'I'fll) nni'l'l 5 "f ant | \5' tIt I Iho 1 I'il l) f "o".h, tm1 it *-lmiiltl ho ti lo- n '

1'11.10I'* run I. I"-- "' I ,"", > "> N"-MtiiiiAM. t la"'ol-: I: .fal, : tn-tt -p.ifl" | ')r 111' nio aiil I t. lo its jl.i.' : ttliilr 'ni"\ I iiij |nTil Mll lln'" ':'inialh 1' 's I', Ilimpitthl' ti1..lT.> I 1'11 itiinliiji, 'hum' lln1,, Icii'isu ..1., |I"if- I I'.lpl.' ? .Inn.I II. lilltlllllll' (tlinllH" : lil'OHih.i i.iiltiinil-i in lonMiiivr (iioiit I" p I "

FOR. \:, .:III l.lt UK.: "''I'H.1|' :a4 .T, "i-pli',, ,,"I. 1/,1.I / ttili ." Into \vhii", Ilwl. .1..1. I II I.. 11 nnili "IItI' > iiii-sMifiit 1"1. --piai.o,' 1"1'1 I'M-uii.il I foi'linphottitoi : .1111. .oino I inn' "' a tm.no! Ifiptun .liti-niliin |lii Hi* jti-l nml I i''l.Miiaiiil.ofllnlfoinpl
AUCTIONEER
lniini I I lii. ...\ II",. I .\h \. t I '1"'ln'"h.' lick' .mil, liomo, ill liofutrto*. Tlh'ljipoiioil '
) .
>
StETEOK': '",' .", VI.! ill.CUl.'li.: : : i i not' ""III..III''llh, '. ) n I i nlo. "uinoliino t.w { 11.I. '11.I' -. I li.i, ""111"11",1ih I ,III. n-l" in ) ""

a t I p I :-i i :1""h.II.< i M., tin1 Inhlcarc' "fotoi-.oil., 'lln 1 ,lit,:.. 's| ,'htl. -1'11.\' ."II) llft iti In i iutj;! I 11 I si I i. h V.111! .i li 'titt1.Nir 'I Iho oily) nltll'il, '! 1.1\, .111 i hug \. : ) In ho In Sonr'jile' t i itiino

I1 -.trot'on-jB .,' 'li" 'inao hi in ,11M I ,.,I'I "-llrr I li.ts: In lii 14 'tnlinl'I f}\. for Ill? loifMi'ii| nt',:nilto.; nml III iti','\11' %. nut. il .M 1 I. ...1.' |i.t' l I Ilut-i1,' ) oar' '. 1"1" .I.tilol.1, A.M: > 4 I : .' IIt: .\ I. 11".1,1." l.in-t" ( '. I'il..r M I ,i''on, < ..i.it i. I ul llioliiltr.. ami .1 in 'i n 's' ,
( ; '1 .
., i I"dn." i I .tflhii-",. I i 1'11 l I II'., pnlilioiilinn, ,;* in I Iliintntilrt liini I i an lm%% Inakr, ) I "1 In1, liauli'; liiiuniii.1'or Win-Hi I nl 'il I I rl.r.iki I | alll' ailoniion, to n rot, t tout him'in .t itpotii1" I | ,, .- .OH. uIs'. M.% I' 'it 11.11" .ml-lit l .11 of men 1'i.in' III" -'i'

..t I .': :. 1 1 I Hint. |I.r \ l-i-,;ilii1r: < in I *<|ii.in: *' 'I iniiiv |Hrt1l'np li-viii Ih,1 i I \.1. .I.IIIrl"rl.'. li.i I .:. I ''|II iiv, Ami I lln1 \it tall ttii al ll.. 's tlip s li ('', i I I'llO i.lil ll'll"l'.lllf" !1.: Jlor: I I. llOtt SI I tl'll': Ul,, '15,1's i tiotri" .( n.

: : : I : nii'iiili. olininlo\ llnliltioli tliii-i1 "'1.,1) runni'ilt' I nint nliiili liiixI rI 110' /. I" 111111' '. uitli'i-tn "Hint' iM.li: Commission tlioinolln. i f fluid -- -Os- -
I'lnco .. I1..1"I put "nnr : V fulfil. I I\ I 'sI t 111 l"1!' > I t 1.IIli,111 1'1 I I 'this" an.llhi.h inoi'litif-'uf, I
'
:--i < I ,1 nut to I In1 'mi-iMaiiiii; ; l ) UK |1'Iia'| I Calliolio f.iif wliiolt" 'in I II
iinii'" iu'lil"- !
MBrchant
: ul'tlio lAH'til lii
'I "
(b.trTtfl. : :. : i .. : i.: ,/ 'miioti lo.'a Uiii.hl, 'l"i. \ I f .o Ih i o i'two"'"" fl'' '*-. I I'.i-i.. It I h.i, ..1 .nil ll Illl1 liil l III ,111'1 I'OIIV1 ,.1 M'M'll-

: V.a f; I !Hut I ui i..h!it I" !.i uf nn ipi"iloiiutif I ;tiul\ lu.il f.iit. I I li.it II"y II" iihlCiil, .' !1.'. I l hI.lis.tI this stbs's'l. ami, 1 I Iho piopiiolt I ul I' to.ll', 1 *. I llinl.it.it. Will ho ltliillilsh I" '
: ; ; : 11 1 IIP, ,iiMti will ll ('"H .lii'ltf 1.> ht.chi! ,'j\: VI( I I 1..1 Innt hl. I'l.itfir tht1 tiinloil ) '
12 .. liltliol'to itnfiil'iiini'il" i tit"'i.t.. hiiiihoiolit I i | !'I'1 j 'tt Mil I ;'stuii il I ."' 'I 'itli,< .* ts1l5t '. I I Ihi' roiir'will, nl uiioo' niiik1: II I Tliiniloiv: l 11.: ,ill's ''I, -
t1 'ft.' I' ,
\ I iA
tVS "I. |
I I I rifof i nn'nl 1. u,111'I IM-UIT iti.lrluf\ .' liI'm 'lllli- Hill l.I r.I Hn1 liip.t, I I.I'I.I. : I I'll :a Jlo.ll, : .lia.'... \\ i o -I1 ill '
,,", t I ., Vt IV"l II 1 "llSU h.iiif :t I IIII.'. fnr il lotiooll I 1' 1..1 t O II.li""l", 11'1C '.i) li' ) l.i., I.nl I'mtotor.il ) sits1 |'".| prut

!H itnnnnliMi ::1 '. .' 10 ,'.' l. I .if. i : -;not' .I.i.opli'.. for *tr ain't, no .l.i. I,1|,,ii'<"'"1..11":11.. I 1 i olil.liiii1\ in llio la-: I \ 1111 i| > .- il Illi-' in.'iil'Ho 1.i) I iI 11.1 I Ilul wlioii thi .,., | i I. itinutoilami 11',1: ( Its I .1 Inoio l' \lolnli',1 IH'tioo in, i''' a

I li 'In, *-AMiiiiliin'ry> ::1'l! "it. Iir." J \ Ilu1 A-li. ll Mint, ) ili'totii'M? t I Illlll p'iIs5I. ill1" SUllOll 'i. )*. ,11 \ h 1 IH: J" of Iho, Ijnpiio: I"I. "I .4
--"" ot toil t thi, *o.i- I I
II I ill-Ill :
'.1 ', : w t 17 "'.'" t 11 I n. 11"-I.Ii, I\IIi"l: 1.11'-1,11.,111' : I th,' lott ,11"1' l.i H :11'( niitli, I. nl pio.onl :i \ I.ill." M. 'furinor i (iit KI : > r.
'I.t.
I S I 11 1'. 0 '. r niilic.iil, "I"I.'I"'li., nml I dot. I'.lnx I I's U- I
:0.. U..lcn" I ,mill! t .Iinii th'l. 5% ,-. Iliolo \i- I | ; j i n-liMit, >v I vrji ."" aio p.iiil tip. ant 1..11"1' "I lav: ) Mnirim l
I lr.
,
\ it ii u' i li .1 ; h", ,' mnl frioinli., '
I I't" i d-ioolii' a" I 1 ,' .ninnul, ilinn. atnl I lintr. ln-i-.N ID clhill" oinil h"I I'll M". I' : I llioroal'ii-r. tt.'tihl! I II" \ fimiNhoil loom In i 11 ni "''iIn
\ I kalmr .: : NN I It' "li.m 41 I in lintol ami llI n" \\ <. 1.11 Ihll I1' f i ma' hI I".I\ t ig'IIH'"b.11" Imi
In
11.1'11'' :,. : '1l., .'. -, I li'l I. -r. f ..%uintoi-t',1 I out t to, pal' t tikt. uf :a iloom 1 lim I < ntiil no illoil;' ul. Ilir, .\ .l i. I.IK'Ilu' ',. : ".-n, o-o r ," | r..1) 1 I'' i ,11'.1 I .1,1. tutIho I pin pi'.o .'I iniprut "onu''1. I UK,' (41 ( hhh5 h.i. .1 Int-l ., Id'II. :1"11., I t IHI s'.ss I li-iiiti-n: :ilul K'liiinipplt i I

I li.ithinoH, *. '." > sI.'" .." \ I' I lit !, K. .,1' ill' .it lo oo liini.Uo If. NiAl
i 11I'ln".tI1' ,.... I :. oil'. In flillt ili-itni-1 ::1.,1"111, ? ,.,'. n"\1\ \ii 1i" l l..s i\ -i "'"'" \11"\ >' h..I'.I.' "it lil.l.I luul1., ( h s"'" 'mio I 11'.1 In.IM-I- .ih'Ho, 'l.'gst 11 hits' I i i-o "II ,1.llhl,1 .\ to Mi l t. I si '
: Kill ii-
l ItntixtilleiI II' ",,...II, : ar.ii. ; (kiniluf, h.11! .liiiur| In'in, 1..1.1'1' \ I Isi],i-lK'. i..I.. 'In "it- 'SI"i 1' olhri', mill) I. ,, I its' h I ill h"l n.1 I.I I'ii.i-i,i' '. fc* II.1"1.' : ttilh I lln1 I Iruin lln1, Mil or't'uliil I ttoii1 iiliul, li> ,morl, unr uM Id"I,1" i I >li-n ki'll'mil'Moio un I'M -I I
\ '. 1..ill aril.ni Is1EtIF'
; IIII'hI1; 11.I li'li I |II I liinii "-" I iVin., I II I imlhin. "ul'llio I Nat, ) .
% .Il uIh I I .1 i t\ ': : I s I' ti" t rUhiiif, ; iliit nul ". :ti'i pl.iin njiillifiui.1 '"UI' 11'1.11 1..11' ( "hlt IIIVui I IIIMIIJT 'issue 11.1, -Hllitiolit( lulslihiii.it' 11'111
I : :;.1511 .*. 1''" :i- Nttt :,:. j' :,: nint lion 11".1'i luii'liiitoij ,' i lui,. ulliiiiiuii, 11.1 ili,,''''\'". tiiiul 11'11 M i -,11''; ur h"ltl." .I ..., ti lilnv til') \i i ni, i I Iii- .1 I root, ill I) I.i-t.is' ji.lonlii.r.ipl. s N'EiV1iii
"
.' '. : '-I l s oxpoi
l .In. .':: 1-. \ \ i I II I iflti list r 'lliiis' ,) h:1 ) HINin 11"1 ) ills .olimi.in .
".' I., .ni.1| itliniinl"tii' I ho, : ii' UL- :liSt 1"1:11,1'1; ,IH to tin1 I'utlliun utin1 uthor, Hii.iill.ini1.on. : I I.IIK, II.in mot 1 II '|.i' :ti -
j "nil I'loiinjlnt'lko / I .nul
? I..IIIM :I', I : 1.1",1" ( I i .nn" its it 'li.: 111.I Istulut. pat cit i : \ l IM.II.: :
I EtIIi.l, ;*'. I t\ I I't ,..., ,I. .n .A-li." rallnlia-M-i' ,lin 'anil. Itu,' I .I"IIII [lcacrall'i ; 1e1lc1I11filsi n ;iii, ,-ill .mm1 limo .ino.' .. ) Iii.lo .
r and ;
"I.I I. I ,. I i.o|, list. I.. illlil tho, -,1 Mil'pnlloil '' / 1. lolili 1 iiiihu-l, il I Hi't'i iMl. >"t. I i oxpomlilnio "*. Furniture ) \ : 11)1110 1 | i. oi-inli r iili, -

I 1..1:1 Ih.III..n.k I <. ('111 :ii'f.,; I : ".' I, :, i I liii', I Ii tts out', intl 1111 ,.11) mil'otonuat : oiinian l I I'hui.li-i.- ..' 'tin' pri'.i.nl, M.Hi.iiiiniiiiltaliiui. .. I h .1 I .,I 1''.'I0' In ,itch ki>K I Nilji S mnoiinliiii'lo' .;t7.lsl' h.i., 1'oon, \ I :i ." III: )' I lli.H I In1 tt-ntiiiitliiril: "In .lit, Vm lill -. I lr I Vhi.1'n1O 1. U-il I. I i

I 1',1: .h..ttIL., \\.t: :3'''i.i"m... \-tttt .. ,'1,', IK ,,". ) ainl I'ttlunlili/ / u..luirs.' ami' \ 1 lout, I 'i \ '.. t\i-i I ill I.,iiiiioui' < Ilulii 11'1"1".I' : ,"1.1/1.1.! I I I ko I d.I I ii'tlooini'il ami Inntilinn1, .1 .'iini.il-) i : > ( ) ( Morn'i*' I i. ,1,111 t I'm. tin,. ttotk-i, Iml' 1.1. --of.iiiooutoioil l .5,5 Slit h'? ,'Ll..1 M.I' I.ts, M IMIII r.te'tII i i '

I -. ili.,' -mil "MIIII' 'r llio I'.ii,. I. "lu'r, ( 'ry Moiuliiy I In do al'ln" In ,naiiillo I i n 1 1. I i II I it! a 1 iV I. 1'itt ..inKM.
| nun
-.-- iim iiini', t-.1'1"1",1"11)l l | | | til Ilir pi Inr I I. i\ri- / 1'.II I" \ '1 n 1.1" I r 11" I la.I. III.I nntt o-lim.iloil' lll.ll Ihoio ili i- a It I it! --III I! nl"i' II '' I'

1 Notices. I ( "iIIO| .1 llI.1, lilt. liluklllL'. likf I Cl.llll; t lll'l.-l,' \\VttOlllillilltirl'" lll'ltl' \> IsiS I'll-, lollIt'inpitt.u '"I ," Illijil US hi .551), ; in "'lllli..1; nn aminut' .. "h," I" ilhonl rrnti,ho.. I |i's 55| \!.ll.ii, M'-lllll A' ...

Special hi4 on I IM$ ull.iir, \ .."U 'ai- i in 'no H."r fur, .,.,,1 \r. / nl J ) oYlorK.i'm ) ( |5i o cut r ItS'
I I'liiiti'tilion, i jill, ; \ to : ) i hi :
tin- I t'liii' inilliinI
/)fn ; ( I II I I .'ir.iiili-.l fT Ih'-I.MII'I.' | f,sis.. m., Tho t'sis'l: I miiuniil' i.iiui": \ lot 1..1 ,,111: 1".1. uf ih'ihinvrl'ur Mil t- ,ir Nun:<' ,mil Mitt nil I I.Mil

I i i-innl'ort, I Ii", hut I that,; ,' ,11,11'l ,to tin-, ii'-ntnplion. I'.v tin1 lnd.nul IIIO.HI-.O li.ito no HI nul'liiiiiii.itniti : I ll I it ip.t I liui.li i. I'
I I S : tto s Iho l III'> ( mnlliiniol
"II.1 1.1."i".I
to to i 5 r h itii 01 11.1111. I iloiln'.ii, nl' .% liomN '
of Mil! I. | M 'II'
Arrial and IV Mil 1-U nli il'H' i "
Dtartorc tin1 I tiiit.l, M.llrul' III'1 I'ollVil"i.iilma.l \ni I i
'
hi\o In roliifui'o i 'i'I.li,1, I I t.iihiipmif .1... I liato Ml il, II. ".n .IIIIM-I-I' >- 1..' s't.'I I'll' 1"11..1 1111." Ih,' 1)gis. ", sl4sI ; ) Min-o' of .Inhn-un \ IlltlIninor I I5 I.. i'lint -11 I ..lsss'r.I .
.- of llio hoiio-tt. of ,l1h1.tui.liI. I I : hiinl r.inl." 'nml iillnin.atli'l'l I.lit I IK list I. 1 s 4. i'i '
i uplninii : f \ / jflis nl/ .1. I', .i"su..1. Is /' : I I l' tr. \ I-. I its'! 'in > "ii 5'-
"lit I A N II. II.rrh..lla' ,. ut'iiii'iT \lniioil.imo' I Hun t Hi"... I 5 .1 1',1111,1 11"1.1"111 III1 1 k UHI I 'I l nUiurn! I m I k IIii i
t l pun )
I ) ,
h. hot, ainlin ,
".. I", \ I .11"1" ( rnnutoi" | tlnlil i ii "' t I" ll.Ho '' I
\ 'I 1. Ilur op It 2.tt I .
I '1 III \l I' !M "M '5 :SI'MfMIAI.Iho ; ; I Ihl.i'I.,1 11" "i'ts. I \nitto, p I It I .V IM I Il
"II"1, t ...11',11"1,1, ,' 1.\' \. jtli nml, I Ilii-n. I li I'n. I |I"' -uiiiil in "liii h I,' 1'iil'lh' -Hi' t.iki. I' lo! > i.nation' ,' "flip 1 in.ulo in I :'- 1. -0 N..I l i.l. It il.l.iili M-.IH ll, 4' : I. M II i '
.\r ii-.NIilii. I(, I ; ," 'I Inli'ii ami in I i .i.iioinoHl sit, II,' I s.s j1t's| | mnl : | bj iIIM : iiI ": I II I Iti sit's A I I': I Piittuiin. .
I.,'mi 1 Iho f.imilt. ,aril, 'fur ; no -I. "Ikl 111'111 : : 1'11'\
t I llmon I II t I I' I I lo. : tho : llo.illh,. *itI, !, ,ninl -nli.oiin| 'lit Int o.liji.Hion.' '1..1 s.iii- M"iuli\ I iii-t.' \\:111"1 I I'--n.l. I' I II1ll ,

'ii'ii-un \,. i.t.t tIll linpo' .I .-i..P% t.shig, "II.i iiMlainli. imil hll".I. a. I .H.III"'I'1"li.i.1 n' in 1.1,1 tin' "I.Xiltiimol.i h to, iti'tot"''mi; m1 I Iho attitiniit.In I ill I I't .. ttanl I I.-oil h"li'l Isv, ::i"i'l' tun i \ oil, I'll: ; I I 1.11,1 I--!'! P I '' I l IIihi

lit 'i. \ t uMl I. : inir 'ioioilt| \\i-\n-i-i-\ st, ivishii.1 on.,. I'i.j nut I II.|, t'ut "," inin.;1 ,. Still of I, i ion' nil ) | lln1, iilioHlluii uf 1 I I. K* luii.l I.
Airitin., I \ \\ | | | iianii'il, in I I .1.1101:111, : l.i-l tIsh-, "' ''I. .niiiat ( ),nii Fil,- I 11"1:1' \ t ...1 i1. '". 'must ai" ss.t 1 1.lhll) I V.r I' 'sIt l .. t5sliti I.. < Il i ii ,

'I".. t t. I,, I I'1. I liiittoti-r, ,In loli (riapli, : aho.iil, 111.1.I.I i |I' ''''sit u\t list's. :anl !i. nul ,,1'-1".1' | I I". S ; ./, lli.i- I i't, I : I.. l I. in, ) l 5 I.. 1"1'" 11"" it ttilllninn.HI \ 1'11"1"1"I"I.' -\ mi ) (mloioato \-i l I.'. t" MoMul n ,'. Nl l nlli.l.'ll .

.1. -iri.llili'--, lion : il i i. \i i l''s tus.lji..li : :I .1.tII. / I Ik I I I.: ''t.ill!' !' k, 1', I < uMniil'i
i.; ."..,il I >' I. :.mil I I. ,Hi r. u, > i-,. ". :ainl, I.al \..iiiirin'' pi, i-o, on n :nd lu, i-hli-l, \inli I II.il lsts.ui'ss!' II- | "'''11'1 il. i-. llnii 1 11.' .. ami tannul, lio piointonInr I..h.'.., hii11111\ I il', I II I II illill lit it'I. i I': I'o.tnn .

1 I''11 1"11" ,In1 hll"1" i "I n' ,'li, i ti'ninir, If 'lnil I.-< : iliM; I liioi'iiot; UNIn lil.1 tin1, ini..1njiu.il. .) .l: .lill-l Illl) till') lll.llioni. ut. lll.llil', : ;ai'u.Iu'.sis.'s, ttilii "Ii. I ; : if- I t slisiahiusis." If tsi-.isis'.i, 1 I. .I\ (In1 Iinil',-! I. I IMn
.. ., ill niniit, )I. : .II thill .inn :i '"' 1".11 I hit p.u I "il'
j I iirlnnnriit'Xt in t i"> -i i r ii" .hurt! Iho, Hulk, .1 -- i Mil./.
aiul | I p.1 t..1hlll. I Ik I .1 5 lllt.ih-l.iutor, I.
curt; tlulr (ininii' '' i "l i I' 11-,.10. .11. linri. i 1'11's sI : i| ,?. I Iho.) -.loin" \liii, li i liar.ii: Ietlts IIP"'III"I'1. ." I'.il-o mi- I 1"1"11 "I I" : ;; il .I.il' I lo l'IIil it fnrp.it-, pitn-li.i-: -.,." iri-il-i, .lil(1 I t ( ,; 'up. mnl lint he- I I..I-I r.
Inlo mi
I .ts'o'nlt'll''Io' n n I."n. I .,' M.I \ M. I liitl.inn' l N oiitiinli, tisul.ilahuli' liit iv 11"1 |(111.li'ol.' h.III; ) !
1 S t'il"I,1 1"1 ,I ..loittlo.illt : nn.til '1.1x0 ami, lit'on-o. ; thi.,\ .1..1..1 iii'i.i. I'olloi', I'mthis pnipii-o 1111: Jin- I I -I nil-Mi) I' I I llIlliil
I \ I In ,iht1 ontiio' ;liini, \ ini'iilt,. t t ''i illi.H 1"1..1, t I ill.mint "II"t .I I I. l I'lim Im-ilo N Ipnll. *' "li '"
.
i WI .isgs 1.1111'1'1' mnl, liln rat \ in tin1,
Arrival' aid Deinitmc of TI, aill :$.' 11'1. Im \ill'mi/ill ul'tho loooipl", ,mnlnot : 1'11'n.'\ not II"gl.1. alimil I h)' ant i i" :o".ol.\ ,; i..uus ti,|. In Mil out-- l.lliil'' ,
l.iki* plo.i--iiio in, latin; I Hint ilo nut, : I I ha, LOI.up liko I I loikot" ilii'lI'OIIIO 'Hit: IM slits lliinii.li- isl'Fl' "iU. Iii 'sto '
; t ll'tuii" hut 1 It lurk i tu.'steuil.I ,
; ili-liiir-cniont-, i litjiuiitvil. "n "it mi .ingi-ini'iil: -in,,1 h, ath,.Upi rpn 11.1. i ti. I 5 I 1
IA"I..lIIe unit Vishfll.1 I lt.nlrn.iil.& I Inrnmpnchsg I I think., : m hit' ) lli'U lil.l'? II 'I I. t I.' IIUlll'll, -l' t 11.4 lIStS lull'ul! Iho 111" I I'I'hl" :114| amiIm | 1.1 1, i II. u.t.
I I"111"11.11) 11. I ',n-lii-l-il II lit I Iho lliMI-it of | -77 tthiili tinur.tr: In Im.' IHO. Ininp in } '"I' : I' .
i : i hut. hl" ; Km hnk I in Isis limp'. 11)4) 1 I > tunII
i ...,I ,! li.K ilono.liniiiil., ur ,Iliink. )I.o illilllo i 11.0. "I'II' 1':1.1.1 ;
.ol 1 \-d.
I
un an
SIIIH| S ) .
{ t.i I' |1"1. I 1 1
"I 1' 11 I
.I :1 I'"I )S I l loi' moil *t tt.hj..sls. pin.' h.i-o.l. I llio :il Hnl, i'i4. I Hi ii I .V nt nun.
I
THAIXD 'III \ lott : ill llio .lisjus., linn- fir" I Il' .siil I .1 11"1'I\ I I'lin' CTi. l"i.: t i. n i
I. 101' : i lino 1'.I.1 I in I Iho I I I'nili-.l >"I.tlss. I lsis.r." t I i "Ill' 11"1 I Is I tssru. I n ti..
.I..t < oiiiloil ,
; NUIIIII. 'J. >''. I.I. I.I. I. .1 .01 "oornoroil" it lill l up 111'1'' l !:> .U..I Ulltl. I'. h.tiliaikiiHi.
) oaiol'iillt.ol \ Ul.li
I.OIM NI. l.-Vl \ I.
i I Mnir.it f anrit 11'111 kIs.
I. -11,01',1.I ii i \ I I.' ill' t. \5. Il 1 l' t. tAirlto t.1 j I ; "l.'li.'sfll.' ." II i"... "toil liills, tti''' onlli',1. ..iihji'i-t., |"i'oini.iii.on" | : I'MH \I- 1'1' ..1 11.ll.niiloil, Iho nl I liiin01 1 I Mlll.l-t 11..11Ii. :lt I hiss ,1.1 Inn. \ \aorirl, '"Iu it <

IVn""'" .. .I.,., ": .' .', .t. ti. 'l-f:: I "r.I.OINII ". anihuiloil: tt In'n, luit.aml tthoiotti1liml not Inil'l "IsIts, ', I linn ill. I'at I IIOI.IH'I, I ." 1.10, n. wlillo '.I..i: :' -.li-l In li.iti I I t '"I'I..II'' gn '- Mint1 Sisal' .loiril < 'oiiiili'lilllli' -' M liss', ( 'h"IIIUIII.I.; 1," I lot .\ 5 ,. t > It M n Uri ".

H4IUril. No. '. Ml. I'I II. I I, hull roioitiil h fi, \o..il., I i.iliiII".uI' : ionpi-,1 tinhonolil. ami, 1''I''j \ 1,1-1 I 'sIi, II, !Is .',,!, |It| 5)u I,
In r.il I I I', I into I II tinloi'it. il'I"I.,1 .1 si MII-II" "
I. *n\i' .luiirlli.il .1 ,iI., :t. 1'1 t. .I. 1-'io. \. milil ; ''ifl""I" ti iir-.iii-i |I'iipi-l, hut 5uiitis' put Ihoir /ol 111" 1I'I1"III' ll ''ii, \\ I. tt .ihu I'.
Ihooilinni In I
.\rri v IN-iimuiiln :"i "is i .,. M.i. 7't.I''i-. "I. ttuio I I lol ,o.l :a.poot h I.. inn- \iott :I ,ul.I niii.ro.. |,ian' I in:luniliril, In hall i.l l I'oo-. li'i.ii'l( uf pi Inl-i ami "ullioo" ,,1,1 t nt n li'jjtu-y: .110- | '. '.'1"1,- I.h,' 'l's..h('> in lhi< i mini 1 ) tt lion 'rinnnpsiin .11"1 I \nil link I nl i, M.ilatl-. "I.I :. I I. > nl.i

Train nn P.-n.i i ..",1 -. In i I 11..11; ,.,, i' 'I'l....II!.-. 1\11\ hito t t.II"1 1'\"no an- ,,111 o l'I''I""i""'. Il I. s i-i'pi'alin; hiIlllkl't : ( :1') its a, I'nmMoil ililn ",,. iti-ni., an.I tlJIil I I. I, OIoI.| ,.1I. I 'h.ipHi.in, tt ills a o...1 "I., ,,, 1"11111" ; tt haik I. I Nt HI II 5 nil'ii.i it i Ih M 7,'miioti Iliiarl) ), p I II.i hIt lu s sIt '

,1"1".t I'lvUI'iii ,illl I I Pi .nl I i .,lilinii'iii I ..*i I mill In" Into 5 lioon iorolti',1 I I"rum' I tin' pa' ) inont ol tin1 I.IMmitt: Itiilii i |>kln<.. 'I'lillrl ..ttI |I"s. I'm-- I .
i 4 i < i i.i n a : ; man)', hut all Im- I llio. hoitoiami, fiiilni.illo l'\llilllil'l| I ; ,11. 'I III' 1'111111 thus "II.i"l llnl, ,sIi .ilIi ( \t r. ., I'i It ,- i.i n llrnM.tin .
>|iiir/iiTn.. II"'.', -'n -nul I ruin."' H .II. .r/ *. '' ,Iiss \ "rt'tnoto' tin1 "rom:lining .1,11. I 1''tt n, Xn
;i l III'I M.. nrrlti ,,, ''II i; ;I"- ,11 ,' 7 '. !I'. i.I. i. .. il.l Iho tno! "| lilllo/ Inl.unl, Intt I i li",1 I iiftliliijf 1 I. ,hi-ilh'-l- inloti'.llliir. ,In : .M i li-IHO I II I l.pil ll Sl'lti\ ,iH 1".1.1. I I1 portion loil.lllllis. 4 "liiiiulM'i' * ( \ I'ioiii, ii'oiil.iiiim. amionahlo .
I I...>" Iti.|'t"ll .t' '. l. II .II t ll\1 ill- tit I P, I IMionla it i 1 Il' liato: .11'1\111\ milti.iti I I ii.. ,\:1 llu', inli'lliii'iil 1 in.:'in ur lt inipoil.ini'o: I I., i .11.r..l, I ?) an, I t 1'u-i;hl-i 101.1.11.11.: .1'lt. "oi ip i lug. .1,0 1 0 I ).Ill,Huh', Ki'OUHIp, :! 1 1 .Ii, i I' I lili

JinioUiiii :" >'I. tt.All i. i loviih IW"" tto \ill .1 .Ho 1 lii.il. tto ilul, 'mil, Ihi', hii-iin in.iii. 1111* liiiM1" I PI-IK' i'.r .uiolhor, I"" ,tui. nil -in lining up ; .I,1,, : : tin1 anllnililio" to li'lli.I..t.| a 'lin. (. .111Iliilc, olltriI'lii i li.1 I l hi I I''ii., Ki-it-lint: ttonl mil 11" llioooiio tin ,n M iu I -I 1-Minlli, I It! miil -
iluu'.s i to ni.I' t.
I n
tnihiB ivniii' .1 I nl' I I'm- ,.l.i, -I" Mini I",: 1"11"1 I .1"\1\ l..i-t: liin'iii'i' jibe hnl thai i t.sl.ui i.t,' 17ihl.i.' :> : luiV ,1.11. 1"11',1, 1"/, I ptMptt-o" utaiToinpli.li'ni I llio, 'iiiitnlor 'I nl! ht % uui.Isi'itsi's II II i-l.i II, 11th I '--
', jill triiliw' NITIII' ,".1 -"tuli' mi Mnlillo? an.Miiitttriiiiiorr ,I \ nniil-, I'-'I- Itmluiiiihi'i'l' : i I "oiU'.ii-.ihh-a I 1 to.nit I ami I .1 1111..I. .
-.h' : i. i ; I n t II I
; 'Iho i''r.i I tl'l' N. it ml I .OK. 5 m tt
'" n unttil uf oii-loHioiii, ,ami Ihoi \ 11'1' I ,1.111"'II'lt. .I l It nI I'm I.'I'm mil I In-Ill |
nil! 1\ i li..t .I / .. I Niiiiiiiiniilii it J''" ) mi lissiii.I| I ,tin ., In I laiti.t Uln i I.. H- '. 5's.'iuit l
I ". -M t. IM I \ ltll.np'i.". I ,. Alloii.itnj" I'l''iii;' i-ii'iinii'l't 1"1.|ns.il.iiioi, plit.iiian, mnl: finpliitoo. a lialain: Niillioioiit, lo 11.,1 I II I
i i 1.1 uf 1 '"u""r" a. It ,1 in oil, l IIOIII.: I n* .I' .1 11..1'11' n lion a tonln.t tn a.nil.mro il illi tlo,' | > Ki'llm >si > .
( .1'. ATMOIII' :. < ni I I'II' ir. "i \ n" jilt .att.,( ol. 1.,1\I Itiiat ami, lit, -t.luiiuul: li'i-i'iti't-. "t all "Il al Ijn:irinlim1" i'slitlssi, ,ami I tIu151.Cit 1'"IIill, ) oir. ttiur. 'I' -, *>rl 1., Sol S illS.. Ar. I Iu. \ -i-'ir' I Iton.i. I hi h n I k. : tiittuu .1. nl 10"to 1 1'1,1 1 t 1. it:| 4 "I'l'inltoil, 'llnlo"
Ii ,
tisl I I.nn uml-, in t till' lull'. ,iinloiiani'0. amt !l.s, I \\ 111" I' liupo, SSiu5it5 ,sit! in t iho I i 1111'1 t ,itn. |is i MII* 1 is. l.iilul'i r l '
.'PIIlC.1: tli". 1'1..1,1., 1 11'h I u tt: I II lino" ) .; ti\pon" .I'1 Ihoii' 'In ; r i. 1 \ l H HIM.'in In Ih,' "',1.". a. it-situ. I r i-k l.ii'Mi.i.' l.i, i'iil/i n, 5.51> I: '
illS I.". '' ,iiiiloi', : 'OHIO t'aoH tthiili mo" tmlJfoiiorally 1 Uo. his 4 : I.':> '.U'. ., II l'.i.n-v i : Imnnl't' .
Pensacola a1,:! Atlnnlic Railroad. I in"c'lu-t. 1,'. 111"I'I"I'%' poiiml-i. Min-l 1.11\\ il.uii- nfo. I''lit 11'11"" J "' : '''j.ill.! knoit nml h.liounli' lo I .la I tniiitloioi".apoil ::11,1111 5 Hit ',... nmi.II ll In i .in,,, I still Cm i' i. Ill i "i,. '' '

I'.t.hi,; ;) "I' I I' HII.i % I ""I.I I., 1.1. I", :,hooliito "I imlii.trt., II" inn -".itll'.ii "- i tn.i.iiM.I : ; I nr 'I 111.1.11"1: i laliorotHI: nl ini'liipply nio.-oiixor." :.! : n s nil) l lutIlsiisp.t. Ol'lllll'l I Mill I tt l-lll. IlllUilnU tt tiling I. .lill i at Inlyo." M'tll'lll h u I I, ll, K'l-' 1--l P..OH.

\ 'linn I In IM I In 11"1 I thai, II.n.. I ,,,,- klmhli, ainl : !t lus.r, a plolli'iil" ,' !loin., an.l,. iisiiiuisiil bug In 1.1.111.1.11 Iho, oiilno ovpon.o iiiI -- i.sh III 'It'suid I'llllllt I, ,!'-, I 'I' 'I I

I *; 3ii.ia I i ,i.' n ,nli,i h. ." "i.I i.'" \ .: I lit .\ 1\.tll; of i tin1 .. |..it.4H7I.! /! S.iiiii''" of Iho ulliof" Iliiiitt '-* 'I t-iiirst.t i \ tint, III )to.11lss, ;| tt ill I I"1 Mi.t; .lo.lo MiiriU t'4slIis, sit luis Iniuhlillnl It I.ii's's' i -,.
ttoll 'Ihmiulit Iho-o, !/I h..j illtiMiloll "u..a'Iss., Hut Ii hk l.i''l'! li'ii.i i'i -, : .i. I. isI it
111,1.11' ,( \ In tr), 1',1, | 11" i isr. >
.. l 1".11 I 1.-.1"\ | ; f
I 1'I t Iin: "Iit. i ..1"1'1..1.,1 .1".1 pio.nl. pillklin lilllo lii.h 1 1.1, lull ii
I 11-1 Ihi. ,
In l.lko ; it i.I I-1 I if ; niiiiontoi' ,l', h.II""I t i Punt .m li s.i .
\ l! 1111
| ami llu-ii- i
1 I. H.-,1: :: II.III.,1 i i l li 7'1'1"\1 | Ic"I.| I appiooi.ilinn tuii .. |I'' '% its | in Till'll.ill I un \Vi..t. I |'fupii-v "I I.ul fun ami us is. Mr. I I.in l..i'ii's i Millit .,.ini.
I It. .V.!'I..III.I. 'nun.' i "Its I :, i,n .\r 1.10 I limit' i'sui5.it' toil' l.iil.ti-l. ., : : : '.
: IIi, .Al: 1111 ti.t' ...h.IIIIII.II", '. lir-il.H "I I Mil.mutual, ) M.iloinoiit IH I ) 111" ,10,1 I n..I.l Illlll .lMM'.. I'l-Mllll' is slit" I i. I'Mollont In Iii miii, ., tt l.hiIt an-
M-iil '
I. 11:1.1 m It ,1.111
: p.in __ : lllo. Inilo, tli:it o nntt 'I :11'1 ,iusi's.r tho, l.l-t ur, "Iho "-.,.1. II.- iI' ami 'stiieuI.-I liiuml l.'ipMMioli I i ointir s liI
a iu' .onIn I .it: tint: : \ hush ) : -,
\ 1"1.1 11.. niiTtin, 1 i iv:M riIi': | to d I I I 1.1. I hk I \iiliiiiin.t'5' lI
V Nirti 1
) r.iiui.
I I. It; II u.l 11..1'' ; I .
1.11.11.| ; "I..I. Tlif1 list 'Ih'H uf lloaltli, : tin t Ihor" '""'11".1. Ih:il iniki-iip ha.I \\ llil> .lllll lllllllll.l K Illl-lx. I PsItuslel nt.
tin- illi/oli-
I Ct-ioni-tillo in ilopto.iil I I. 1.1 .- .
I 1.0 I li1.1;; : |..111. >,. I n'i.I : iii. Iii'lu iI.i.t AI. '. I tol 1') I 4.5; '55. I.. .\ l I'rll-y. I ; Hu I I 5) I'r iilht.ni.. wii'i ul5i's'ts d I > .
I. 11 :V, 11.111 \1,1.10'I I 1.7..11: At -l.iic niiml. h. iiiii InlLu : .1.011"1 "I II lsi, I' LI ant' I llio, oxpon-io.' al I Ihoijii.H.Hilino :: I Isicil' l 1"1.,1, I 1 in I ISS.I.Vti ; : I e l-r s.iuh, I -" -. 'l I'I limi'r.n'n' v:
"I : 1 | I lirci-liil"" \\ liu, 'stsl.sI, I I In III1 'I l.l4ISiIi.I's. u sail ..I'U U. i-,. in it 5 ii.i.i.iii\fn: : ; suits i :u ?\.irlik II. .,ilio. Mil I r.1i5 .l.-. II.. ..
"ll"liwKn.t. ili..liuU.siAn.AxTiiK.i : .. 'I 1".1'"I' st,'Hion tto N .nrpll.oliin1 \ liato: "" I ttilh\ liiniIliiiini .
: ( Tno.il.iy, i i ili. ",1. "CI h"II,1 lt 115 Iirs. ul'h-Ji:7r' : H..I.U I uI
.. .. I I i ii"
'.' ""' ,1'nlh. 1.1. II .1". '. in I. uf, this I : ul 'llio M.ll i.inn., i I 'ssiii isi' ".it. I that
( iiri.K \ .1"II"I" 1,11 1.1 l.il I it .1 If.nto l Illll !. \ It'll, 1.VAII -
,, ( \ In-liliilo ul' i an I il Milillo.4, .iU" In llioI'linininnilt 11.11"11.1. tint : I i.sr Illl I 'iiii'litl I : -I.s
.\1".11I.1.: I l.n- h.I'.IIIiI.I I : .iis I ,1'11.11,11'1| Cullijitnlii(" (,, I Isis'" .. lor-" Ill:H' ottin "In tin' impn.liililt '!- "hlil I... I liml ) "u t.in llntl, Hii- I Ihoiir i i. nogli ,i.ui t* mnl iiojjloil al tin'I'tniiool. his' M ill i'.. tt Inn l-n-il, .tli,, U h h i ilni
." : "18 ts.ssi.j. II! "! .is I 11:1 I : I l-.r'I .\ 'Hits 1 ill Im ..nl iiiltllionou :i ,' ml.iinlioilt i .til'li'r, tho oil topoatoil a-ii-r- Iho 'inn.I nn.uplii.tioaloil. pi"twin I lh.il' >, il, lu |Is I I' Mllht.nl. MMJ.iili.. l'iH
'ir.Ii.: S '10" ".' I -.11'' ul'uhi.;"lining ",' ,1 ut'a 5 I I .! ullii-o. 'lli.il l mo...1 0. ilio
: It 11 | liolMlllll III1 M'lflMf ..S'CII'IITirt Si Iis'i'i. (Into aio no lin.iinos, I I ivt liml or ail *l.-i>i fl lui.ilNt.t \ ItJtHll.
'r. : In l'i-n..ionlian., ) I I I I ItilK/llt'll i i n
7:11; : I I aim I!.! l.il.) ,Hnilitk l I'.',".I.II4 inant .1 11,1. 1 ufl.inilat I tlii* U .''I'I'I i li'i ,minus I ,.1 I 11 ill } ill 1 ls nl mnl I that: t tin1 Ini.iiioMi, I li lint .
: tl.Its. Mir.'l"KHiu.ui U: "ii'.i'"I ihikho. I n. kmittn In lo.ihnnl.. I 'i't' I"'I,1 l tfii' ts/M'Mt4/ nf (tii''IHXfniiliiii. sItu lin, no ,....1,11 mi-nil, .iii.i:i-nifiil i iI 1) \IIIH. In M.oi \ I In.tir, 'in i M l
I .... i tulliTO .:."> .'" 1..1 this i'I'I.1 i-uiiti'-ttliii-li lln') plopoilt' h al Ion,lo,I In, In 5 list i rut .Ii'l.iv I
: i.i t |1" 1,1 ( in-lullii-oi-i loliilkoi. l.il.on ) ..nl,1 |gs ul.ll U .5'.5I
7 : :ami, tt.i< |1''I'I'lh nit, l alt.ii, ln'il In tin; I '. Ilul \:n t llio 'Ino-n ofp.,11 I 1.1.: ttoam 1 "I lor ItiiiiU ) Ii .ut ... Pint lit 5 n i' n> hii|>.nii t I ,1,
'
l "
,
t : HIM ,
sl Itl.. Inn, ) | lo nlatittilh fur, I Ih .
1'1" : | spot( llnl uf hn-iln- ilnl a.k.lhilllio Iniiiii'-
injiny :
I"i7(: '; a.m. .'' .. ''.' ;.1,' i .11" ''Aaron I 'lull-In- 11,11..111. M.iulo' 1 1,1.1..11" ) : .,l-i- lr uhiih tin- lii.iiil, "I lloallhihlii4 ; '. nliintu 1"1,1)ami niixlmi' ..1"111.1 I Mil H Inu ,1.1 1 It I I'. II. I nt I I ,IS '
liVln.iil"I I I! t.i .I.in.'il.ni :' I lil'tll'lil Ol'tho l -l.ssl.lsutlhui-t" IlllllUiU Itolii" Hoistllt.niUtl, t -., Ar IIIIII I Hi.H: lor In- 1 5'iu I ilio,I. U o |Iuttssi) liiis'sI
.11t' in I II ulli-r' It no -.i Sl-lt t'.lk.I Ill I W It'uietsi l II Stilts
of tin ..\ ; hug '"''-n .Uicnlly -. I 's ls'usili.i'Ithsl, ; i il, tt .11 oon.iilor- ,.. _ton ''" 1,1. 1"11111110 I 10 I I. I
AV.. II. I: 1'.11 no prohahililt, si| I ihoioal( 1.'li\ linu uf I Ihi. ulllt ttin Isss.tts it I 11155115, i i.h iI i.
I l.st IIMSn.m' 's..I.l. li-in .'si'r I ,." 1\, ""'1111"1". ul'illli. ;I ,Slush .I 111.1.1.1.11.\ this/, I ;issI ..s.iis.II tto .h,:ill ailopt it ttilh I III.inkif; not i mi i innpl I llllH'l Illlllli
'1'.1. ,. .1 pining I ISIS s.llssttst In I Ih,' -Imlhi.hhi iH-lll | | .> Illttll.U. 01
., )
\rr 'IltT: | '11,11 il.t.-" Is ; 1- I" ,. I ll / I Duo I'lll.l. Ino il' Minililo, Ma'.o, 'IM!. I II!
11:1's: .'.. I 1.\,I .. t tt '':11'.1' I I'l-liu- ", ,-.lli/lli hiii.' 'Iho ititoiHt'il I hum' Iho 1".1 'tinM.1 II. -. tint .lall'J.1 n. ptoinptly. .|. h lik I ) alit I
II H.ir.\ (Ii iiitnliu. tis.t.u -
1:111:, .' Pt .! ."i "II'I ",inaikahlo Imili, in hi.i I hi l ; I ( inili'in, i"I out' ami in, :nloropoil. mil' lr.Klinhii.lno.i; oinh-ntul tnpi '
n '
tiaii : 11'1 IS Ill .TU""U' I l.'tilio. ihllm.ii., nl.loi. mnl th'.iknhl S .thii "
I.: 0. .1, .' 'illi- ___ .l | 1"1. I Ilu ihriolnli't ti-iiiloinl i hnik In I llio I I. "I 1.1..1 :I | : is'l I 111,1 I 1.1.1 I. r -.l.si.( t
I'- ;i un" Hlal Hill\ 'iinn.il all.iininoiil., ami, lets l's In I Ilu.tSiii'!!,.II.I..II.' sisal I I "l.n.nl'll.; 5, I Ihlil: liollorit.it ,I.. iinno'j i ilinal MM H t In i II I lir .i. r. l -I i"ii.ni
". I- ,t w K. It. .1..I. lsi.l.lsrs I 11"' iniiiii'' alioailf, I p.il'linlo I al uroala i i 1 1 iiuui'li'. h Ilioi l'r >- i
nM'lf' I IA.r Is loft th", hill iharaitor" all ( Inlioul, / I Iii kin :tsus1, I i lin" iliy.I'M ,, '10 I 1.1 Iiisj's tin-i In 1"1. ahniilfliuMmHufM lloliril HI minis., 'o Slit ta'ct ,
\ 'r 11:111: 1..1; l 'I' .1'.1 I. ., I : linpi-iiil "I upon .,. I lii'a.tir: ) I tin1 ( ''' 1.1'1'1 I ill.I : ''l .1 ti'on K tus'i*. no ll hiSs ii's'' \ mm, | ,:.i i ;.

l!:J.ni.| .' tta.i.,,.Us. 1.1.:., : iinintoiinf ",,111., 1 in Al.ihiim.i.; lli> I 11 .1 \1.1. ', :1111 1. I lni.III"" ..o, 1"1"osIVolll tip, .. lh.it il ti mi 10 isis LO. mi r l.'lliAlll
Sir : ) niiiii'in.' ii -Im, K I ,
., 11". .lo ': is us I I'sI I. I'pun t i-.u: .h.I..r in himalionl I I"' ,sIsslhtir isis, hnili 'I list I.. \ N It lih ,i-nl, h.u .hnttn. M III .5 .s |I. |su.| |, I.'IKI-, : '' I II
: '.. I.h i nlMililittoii' iniiti, toil ,In .Nil-lit illo, mi l i IllnllOt' 1.11"1 11"1 1C'I. -l-llt to t ,, |I".r| I ani.H I li !* .. A I ttllll 'ill.'"H I ini
ai --nl, : i i ) llll| 'I l> '
"'". -- l.-t. -- ; 11 i'I" l'al.11'11 paynn i qlu'il :iiitiius.I : I up.: iinnthor, ttonhl, I I.. to haiti, ss'i ijii'siss'.i I :: lTS.ori.t.XIII : ki'il ilo'ioi> of lull.Mi'r.ilimi In I ho I oi'nih 'r 1.11'i iMH

.I\:,HA I ILUI i I 5:.ssI: .I I'*lir.i'I,:;. :,:..11 I' 't.::; .; )is.its s.II4: IIt l.;M irf s.:iIMII :, \.11,1.1.\nttlio I l ussr pllM-llfi'. \l hilo.ilililinjr ut ul. llio 11111il;; ami, -lailinn-i' ,) I Tinniitit( $ '1:11: l "l. a-koil l I'minl'oi, iii.i- i | him al Iho rito' ". I ,l.nI; I \ .It| I': I."... 'liuitiiuif ini Join uni. nf I llio tilt uf IVn. li-iil i ulnoi' I II i.'ii i'isui*>olii Mioo I li I%l i mx Uriiin.''nioi t.., I .lil t.-i
1'1.I M
II .iNI 4.Va. I.I..t..si. I tli I :'* n.lit, IK n hill- ul'tho t I I'nnipaiit' ainl I llio -aliliisit' : J -' it..4litr 1 m.I. >
:M.VIUT Iliiluiiii--: : : :42. s.tst *;' 1.1:i::: ttilh Ui-i'i-iii-tillo I ; fiiomU, hisS on Ihi. .' "1". .0101 .it liiiii, ". I".IJ"I ,1.111 to "'1..110 him ,In pat Iii's I.I"'..I ,11. |1"1' I llnilo, I.l m ul' I Iho I I'li'iloil Miili-n SH.pit l t.iI.| 'ii' It.55u'ts .
..,. $ ,'. .i l, ? :jUn.m) 13:I 4 !. I Inoiii'lait ,1,1, I 'I "n-anin "i-. 1"1' .v I HI .1'ilHr I Dili.tin )
14 .1.11' |1" t : .. itt'n i, lii'fmitto .% iluuil.h, haI .. .- Iho.o I 'inn I lit hii. Ihiilivi-H ltvlt,1
.1;:'_*.. "_>>.t t.rl i UK'ixl._ it;"t"i...' I 1:: Isis t .il ttilii .Ino lal"l: :iml Sam: .\ li'iiipin.H\. itottan.iH II .u'hs''s' "I '|1I.li." I o ii .1..11..1 I. I I mo Ill) ( H. In .N,'lli-| I' .M l ,MU. Idfli 5 > ,
1'illlif I 11,1/,1,1 I Ihi. I. I '1 11 Isi' .- .r..'. icier limi. I.. ilionmlKoiillinam I ii'iain.t Iho roitl ami mllinlm, I I.. ,l.i I. ,| I. MIIM-K.I-I-I, ,
;;: Sis 555.5 llll\. I U'o .pi" 'lik .1111"1111. Lhtit.I.r gist ovi-n I lino .talonioiil.i: u \.110 \ '" : | a ) n i i ittllll '
i 'Iniil. I ) in I thriliii'o-, I
n t\\
f I
I" .Ii:.' 11.511 I t"s.D. I" UJlh."i. ill' I tin* ami 1."il"I" 11.1 i'io.liuH.', mil h Ih '. Im 'ii'liu, -alnnu.1, "'' Mi-inU-r,, "l I iim iiiv usViiilslil.ist .mil aI'ott 5 IH.I'k' ll III,Illl f
nn 5 on ; ; ,
,
im, : lu'i
) |
) | .
opjaiitimi ,
i.t.t. Iti:: ts. i: .ttlwt..1 i 1.1..1 .1 ilo.pilo 1 t : I'.luir: tta> 11.1. i ilhili 1,1. 1- 1.. : i 1",1 I !: I hil I i .sri l ,UtiI' l."i -::: ...:, .si., ,; is1s 'Ii I nf III"\s) icnr-i, I II",. .Illl' ? his'ssIlss : I,11..t. I'II.II 'haIr! I I aiiitt "oi'oil, in it In*r t tho "al',: 11'111"1, i uliporinl- I tinn' |H-olililn; parly "Ikl, hI'M'.nl 'Illl 1 I III.M"U Iss'ju '
ltii ,
:01 t I in-ii.; I'i'Hin i ) I. < anilM .' .
:: : .;f.:. %'liii r. ts.It.'ft ;;::7 :, "-.'11 in I tlioir; .h, "'," ami tto ilnn'l r."ll T. I I'. a. >,*..I I I nf thr 1 ....N hal' liet-n j iton nrlhoitillnnill I I il-i liiip uhjii 1 soil lilsig Iniiliirtt.ii In-nixht ill I II.I.'o till-lot' pi.,.,. ..1.1is | I h.lppl in inli.t-illt-nil'. I llntV l-lliy I ''i II I h li n'i.Ur I.. nil i .1, i>-> i .MIl.n

,.: /.. I..wwl U."I ...' I Ihiiik (ll.ot 'll overh.iki'. il on") --iih,, \1.1. 5 ..1.1)t fur nmlijnito I Iall I I'') "I'h. ur I tintt hnlolnrnli'1 I.f plnmlor.In I M Alllll 'sl.i'r'stus| I. I.. t 1,>.|,|0.1| \ills IIIntiiloil / it ii I'niIho I dig iinniupnlio-i lo ulioll mil I l :. l-'ii' l i niti m. i I li i u1.1's
HOI .
II :I !'f.. I" l,35 -tb j \Vu Iho ,' I .111"- .11,1 i i- flinnhl IH' 'IsJJ r'l.iriiU W'h' | ih lint s.le'kIti In-n I Inn-oil In ( Innull. I rnuil.| lit til- i li. n a Hi I- i l's i li
'18.113 1..Rt I 10..>,, Tla tti-l-i! tsst: 't .. Ini.plt.ihlo n : --iil.i\ .i ilui) l lit lhi'-11 I. 11..l' nr n 1111,1.1..11.; I hll o. \1"1'" I Ilii., mm.uni I tt thoy an* i in llu I.I n I ,n 5.

K'I" ,-<... 1 r.'-'t itnlu &I '0 "..I'.io"mi \\'i...In.I I his ami tto I Iil.: .' 5..'. 11.11 11 11..1,1..1.1 t I ttilllllio lh.l-i-| ;; I l'nilf-1 Mani, pinHi.o| li".lill' ha.' appoaioil, ".. 11.11"1.1..| I :an tin 'ssssssii, i llnl inliti.ln.il, s.Tiik) i. it. i i M.I. it n iii'< i. n .
I l I.'st I IM : of 'I. I in llio (
1 t"'I"
-:> ifKr: ;' : : I 1..I,1:, -II! ,II'UltUlk,', HiI I 4IIJitI :I" I 1..1.1: ,In rolniii" ih.ink-t .l-i hiniiolfainlI : 1..i pn-iiil i.ili: i.-IIHI-I In. .iii); Irali-lrrri-il o .1", .' I (to ,1.Ihonoil !, pal' ,1 I lit .'a: h. nml, llhal i : i .',I .1"t.I'I. 11..1 I ''It'In,ID, of Iho pr.pi" s II i) i hiss "i.ito 'hoon hnoI, in Its put i o. I Iho, Him.iint io| I lets, ktt lllil ttlloll inlpnl.lli'HK, km h | I l.i, 1.ir\, :-ii I,A. l i. h i she siS' a'I l i .., i nit' II i iI

.. L:il.,. ,.. ..'st t'I'" ...i ";'t4I & I lH-tlor-lialf, I Inr I llio 'mark' uf iin-ih-r.i. I on-. ,uisiil.I.sll4is,', ')11 ho n.innuf tho "p.::1'I lio.t'inliniii to.lui in I tin- lily "I IVn.aool.i... '1 hi.jirojivit : iiniulHi. ,1.2. pfi.plf, Im lulling Si. I Iho mm in ijiio.lhin, lit au I.rsl5i's.i.s1.lt.i

:1' tt., t i1.. &1'0 Ilill I sill C%% n u. it l lulln n< |hii- t liti if i.'",1.! I .\ I "" st \1.-.' I mi) 'Nil.ir'u ur oiln-r. I."Y I)' riniitinoil ..u \iMtoil till |hl.I..| I ..11..1 5 tinHi ft inli.lof I iho .is tt.lsuilsg I llml-fl I. .' IT'liOUZO

.&.;&. "t .... i I.ar.v.i-..ml i>: I 11.' I 'In 1 >111, up. i."I t iiI 1'iall: -I"iiionn on \V. l '"lli'I'1 I 'i. .i.'i.1. I.I I' 111'1 (will, vlinnhl I ho Kltin ttilii llss.I I at \hioli, limo, ttn fun) lie". 1..1.. .\.1| .1I. ilnn-ii.' an-l I 11',1) Mlinioi) -

'; ;) : I :It..t54'sis.li.t. :l::!p.. Ilh" Muliilo ami I 'I.Imilmn' r>, unit.. 1,44 j It mm It.I'hi"I..I'I lo., .1- | h.li." I i-anva) 11'11.>-< h Ihi'luu I"s I '"I"UIIt"'I' t\ai s's.te-lslu'itjlti' li.it-: tIsi loll llilli-Hi.0,1 I i tni I hi.in ..|.4IJ.I.M.ami 1 I. : .,..-'his.I u .5 4.1 t I Ih.ni.Mjjh, ;ami I si"inpoli' b nl I I I..U ..,' )I. !. ll.li-hf.l! ill ll'llli- and Garden.

T:1.. 31 J1K''". I of t it s nin.t 1 ippv n.Hnio)I I 5 11.1! it I II It I "J'I"i"III. i.fjolinn at outlinn- \n knnit 1.1 thealliyoil I K.IIO 1 nnnl' :I ,- npnn Ih. ill' ) I II 'nn.iolin.. 'lln-ph-io .,' ..j.,1 (i.ii. "In.li'hl lion lo Iii. |,, u ini |;MM ami lusi'I I
l ,' ilh.i-riiioii-| I lint nil I ; I ,
i u | *
t .t 'I.n.m|.iMla I- I.:' i ,olr111 all I I i hat alin-it" pl.nollio 1. I "I' i "IIII"lil uf 1 II 1 I I.i i. 1""I"'llh| itulit.ili.tiuig' ill, t.itin-: l I. 4I511-1 i. I-KI I I't nooil :.nit I i hanin.,4: Iii-t, i l.i.. Nisi I liopul. t Call I I I I \, tt I IIMM
< ami! ,tinKvmlar ; \
n< 'i.inpaii 1.1) I \111"\
|I"I. i" ) ; )
Ar. IstI'S.- t.I: l. rn' Trri.lllia It.tI 1 I ,ti "sit. i in. ropn-.oii.itive" I \it's \ i \i Ili-tiu ilh| .In lutiall I t" inntliipnhli.hiil sips, ..I tho .inn-. ''1 'lln.ii seel, ) .I..I.| | i I ".omuioinliiliou.' 5 iml i-\.iinino.' .1| | 2t| f iv .,, 'S i HIItii tin i I '
; ,- -- I iss.trii.issi. | (lu i ) a ""',"II; ( |H'rniauoiil _
-- I tvoll rix-oivoil nii'l, ls., I ,1 .I i; iflhfio U I .iiiiikoilui. I'll- all' In h.i' to IM'i' Un ', | ., 1 "
$ 1,1 1'1'1111'\1' ; till' i n i nt o I. It'I'.l .k-1-.i.l.I z s, t 's's .5. '5 5i'rc
1)11'11'111. iir aui/:tlioii a. tIN "' I llnI'lMiiinilloouoiv Tim .I l I..out llhIliiahl lii-iiilt, ,
l.t.":t)1:111"1..1' -' I : I s.Itt' A,r | 1 lot of | \ ss.i tills. Inr I hi., I i i ; .1 I mi innvt'ill ohji 1 1 In lint, pnhlioalinn. ; >"'r s that; lulu ii ili-onn I 'nl +Vlimiiii' '.11"1 1 ill InIn,io un,, Isi'b I Mnml-it/ iiixhl, "ami u an
!M | : O. ".," I.H..i I."" .II''lili.1 I In ri'Knl.| I sishi. If "A I.U.H! MnVl. Ill Ilif : I II
Ar a-: I. ia Iwl ''ll-t., 1'1.1: il'lhi-reU ,.\.ko lti;_. 111.1.: | .hm'l t ) on I I 1111 I, I ll- ln-l lIglil : i'x zi.
:: 1' ;: ,; : 'I 1 hi- l Iton ailjiinrnoil. 1'11, ) .
;: i.i' -I > : 'tI I .i.jeaVttl.lll 111'11"1 I Ilh. I I iiii i 5 lion. AH n't ii ifiHul iii'n-K altt at
I'1. : \ > iII' 1 lit I. 4 --- ini'io 'I''III''I'lhli' -ilinn.IflliuM. ,. I ili-iii In Ihi. -iii.u. l.ul'ieli. oin | hnii.iml: s,1.I t'aim, isIIou, all 1'.1, '"- "'ul)
th.11 \ti-r' \
( I. "' 'J. > lutiiml .11.1.1| I I I I., Iho ri'ihl iliioi i Inn ? 'si.i: II I'ltOI-lts VIJ4 l.i il,ss.u
..U, I4 ( ''''1' 1.''liii tl h.iih,no ami i. lining Von "il liml : toilluo" ami :lii.took l. Il. '-.. iljl in,! p.t; I. \ il-lji.| i in, I hI s Ii.sujt. lil.1.I il : 'pn: lin.r. (is.'i: 'KilnInr: tun to I nij.liit fli I."i, II u. .-. I U.-.) s'S ,

.*:t'Ul'lili"' V .. '"I '. .'s t"-J ,okJ'l'ImVl "- I vatt 1.1.; ...1. itturih' I ) ut tho pi I.-L- ul.r"i of \1|,.,'" anil I 1."I,..' iimJ amiItiuit |I.*'...-. al thi-1 jnaruiiliim I .st.iiinn I I hat in aiiionuU, rinin tilt) 1.,1. to liti'tlnl- am) nothing,' ; litttlinli I horn. ..I l.i. "Dan l-i In Into in Ih hun.ii"\ii-r'ii' 5.ll.sS r.-54-'I---I(55. 'm'> i1' ,c's in. ii< li iHU. t. .u, I I i I i iIM S

hlb i. i i.ifc I. 1 J'd. ,1 1 : .... I'm' ., .il 'Iho l.a.I,1 ,till mmlio. at .iuiii-oii/ ,. I I..i.' I 1".1 lioi.il-; ,1.II'r.| 1"111"111'' .," I hj isis pr.ip-i- I I.U- \a. i.-iio.' | I ly ,iI I,,I ''"I.il in M II p.liml.i '. htinllN Inllhl, I "!l.i.| I. Illtttlt i-. Il.,. I I 'In-lit I'oi luial, Iho piouipl am) lot.iin < l.li-ji i* -. it-, ,' >,i\ fi n pi
IhiIhioat
J ','Iliribxh';.i.'Iii.i i .,> I'1' 'fi'alUfl '.* I ''''. ''. ,,1'11-. ilUt :IM--I u. ...1 ; a if,,1.1.1 1 i..or> !ionI'oiiior, '.! I 1'.1.11., S tiuu \I.vl I luruU: I li)' \voiu I.1'\ .r, I Ifll. hnl llnammnl i.tnnol .lo 'It inx; ol M liis.ti.t-! ," ,11111 ,lln. i niii' 1''nl.0 'I I it-mill ) li.riii.np, I mlI ami, put- I I, n If 'HH. j'.a i ,Iii I ht.: 'In I i .ij t.nii.iici t in% tin II i iM I II. .

.1141 P1 ..1.1 I"U! ,,,, b..T" __ ._ ami I Inlomloin ia ,,)1.I ptu Nil I Intliii.k. all alnu" t that .in I \a. : .1..1,11.1. a. ,tics 1111111)4) .of l'u.I h iluImniiti4tinii I. "". "I' Isi 1I.Isesul'l. I. unr poilo.l4l I '1'I nom 11) alU-1-li.nn. I.l. |ii it el's! .
"I I : i i 1.01 I "
iij.nu.It -
t.. tusW.D4 '--- --S.
$ I .
101'1:1 : lIeu, ? lii'lc. iho's I II .1, *: I !.' > .l
Wall pai l u pn-i ii. I.n.I| 'st tto ;i.U, i-ljjlit,' 'ss'tilltlsiii t-"lonijin" u.il
: : 'i ". I'.. .\ 5 I U l a n.liu"Uliotl u' I. that .1 \I.llil. .1 tiiiow I.l| ihItti.|: U Ihu iiiilhniIt,1tinlit '> i ii I Is I < I ,,n li (Its '
's': II". .. .1.1 ii. it. ... "i. ) : .1..11 ls.tve ih. /.I. I lime -iiKo ui'ialh-il I llio altinliiin )- I limit >ut lug ,niuio at I let. I limo' hut tto I liml atiullniI..HO '.1 ....1 i, >,HMlhrI'll i it < M.'imilrollpt-of' ll.lilio) ||Is'.. MHH| i.l Uo I 'iss'ss HI it l, al InotilmiUhani4. 1 Is .IN!, i x I-1.
.
41hI &'..rO4. -I 'h"11111'1 olI"ltII..1 I of Hm I l.i-iliilimiMt 'I 111,1..1, In II.. j ..lal1"1 U l u.l. I !., 'or) il liotn' tin- ,'u'ut's! |lu | | | ) I ,." '"il', ..id' ; ,tlo .nil ii,. ,tun-i." .\ .
1..1" : JI ,| ; I approval I I ihi' ln ,
| WIIII"lltl,1 I.... I iliat tinnnior li.ir bm -- I
.I I I al
) ; .t \\t. tu.i'lu i.. Juno, I I.1.: 1 nt j.ampin j.i I .. uml .l.irlo """I"| Killtitun -
.
U"! -. r',1011,1 I i tin1'iio A.Micia- ,"..1 I ninkintf niuiliiiun. 'II 1 Innn..' I. ..I..I'I..1 I huttii') iln-apiit I ..'j.I,-, .. .that t llio loan tta. "II I I I apjH-ar at Ihu, <"lp'.-i.i I"I fuss -, I l.. Hoar: \ I I'o liiti* p|.| roii'itoil a
IoU
'
J.rsrw I-1IU-.M al 1 I'l-.J. .1! ..1.' I I.'.$. I.! :... .s ., lion" is.iluii-iio I IIIll portion' .1 l i tlio 'linUt liro \1 I inn'It ainl 1". 1'1111"11"1,1..I.in'.lrN..I' 'Ili-Sl .1 : I K % '". .., ".11..1..1 lly 1'1''s's. ."I..iI"'I", 1.11 1II'.I., | ) .il. III S..II 'llll' 1.1' I full Mipplv ul iniino tstuh. s's I4iil.'l I lio*. ;
lo Uulriiifif Xo. -. --
orr".. ::11": '. sI ; t"I'I.h, : |111'Ulult'oIUliol.1 t I I ( ''apt. .1.1" 1'.I.,, wsulsIljLpIrltust.I.Iha' Cii.:' ) ;.. : ran il Uallixoil lh.it I 11.slesi' 1''". vuliimoul'ihLi I i'.tsis.st&lih"Is |J.I.I. 'MIIII .\i. ilt. '( 1,0 I -aii.iijnut.! I., liio i ts. I.sr., lino tvhl-I I Bids for (Uoiuity Bonds.i.ll ( .
.
j l U .
.I._ _. ssmSS ._ I ..5 .IWI 4 >piiit loin- I \t.. ti i .1 : s- II. Iho iliforiliation' h.itiiof I k. .1"' 5 I.su.'ci I., lIla| | )' : I lilti-n |l'l Mr.l Snlliiail." 'Iho i 1.L y. i Inilol ,,., S i' :tile, | I .ino) i.ninIiiill.l
,
tti I
""' loini-nl lln 1" 1"1'1'oj. I llamnll In |Ill|| u. hntt ulti'n "I ':' I.ii. .. IIU\ .I ll lillti ulll Ia. i 's'. I IIII Isi
1.111.Iwl'a""la".llu I toll I ii. to.lerjji' lh.t ll.B'biui fur il. .. "' niliont I utI. i lloi.5.5 I l | i ikl
a1
< lt-M. Iti-r I I"J .. .i. I tliat u. i : .1".1 ; ,111.1. \ ? -
"U ric.I l
( i n .. i a. iiiinMII."- ; ,.
.u."I. 'I I I" (
( i ,
now ,. t ,
H I Mill
1,1'oll r.lall.II' "ilil lAin l i I I es.Ii "I i l l lIlt \ I I Iis
I." lip au< |l.r"I"II( > ro Wo air | I In l ,ll st Inl i Iho plut.I'lillnil -
.-- -i'l '! il, IT lii'iil1', ,I. tucon nu t-l I.. 'siI.I. is CIII an tsls5i'5t. .1 I"t"eAI.I .uniuj. ( ?. | ) in ll55 .n ''I Mk I i in. f.rii.
( 1':1. ; 'II I'I .1"'lrl'lhl.1.llullla |1.1.1.' | \W aitj |li..1| to iMitu II.i.l.ru'.1 J.UIX! tun- .Ir"gal.I Mnuoufour i ii iiti lsi'i ihi r in : \ |.|..| llMr.l| "." pitilt. I M \ >. | uni I'rfMiu-I r tin-1 Is at M i -i
Ionic
lu ..lul.
j.s-'s \
;,
\ S. 1 aii-l I 'r'uu.la' HUM ai-iiun ilouht muili up I. .I'h'l 'I .,"' I I 1 | 4ihsliius| I ltl | sa. At I ll, I.I Olllll ll, ill I curl II sl.'S I -i n.. ,' ,uu i'. .. i n i i'III
it> uo nuii "liii' |
it
._ not % nmh-r iloi i -
( ,
: 1"1.| 11,1.1.1" 1..1..1
ti-14 | -
Mi.hil'-
-, .in H.. i c miliU) .Ami I til I I. allriglit .iinof (1. 1'1
II" rt..1 I.il.I.I.lt,1! tliIMUII| uf Tiii-ti-o. I "I I [hilill 'lliur.ilit i i ti unilit.l.llh iu-l., 1 HIM TII--1 VM ii.uIi| |, |.
.! (j 1 4u-* ainl a : ,luLIM I the i' I Ihrn, I ltiit ., ,iM-XI :..HiiiiU> infill I I I.I I i iiM-l., m ItIis'
t-ue.lli'i I I. o... wiij : .s i.i un. ;) 1,1..11.1) .I..r wllli I I ot'ih.ll.ir. j | r I / : sat i IS. \\g it in
[ luiloiiautlioir 1''I'.i ". ifM-rilii .iuI It' 11.1.11.1/.11.. u.IIQ 1.1. I UU I'ltltK. l.lmt.a 4IH| Mill )1 s..ass.teus.la ; l .I..U i' i i 1 1. : in i ir
,
i. !, ; n a> ni.-| ..l. I t .in I'I'| ii' allriitionua. loan ,.( Il4tjlu4lh. OJ"'I| llnn.i. SI.( 1IIIh'l. |II|, 'h r iii t"i' i ., ui in 1< iin )Ui M i i i i ,
VttluvMt'i; ) tin;* ,.,1. Uu* I "I iti '" l I.. nntia hull i.iit fur I flue. !bs'iss-ijt of .I l pruj' ilt' ; .. i.'4u r tin, i-n> l-t. j. J.K-U i ,
11IJ o.ry 1,1 111' lie 'slssr.s| !1' ,
111..1 5.5 II I :' I ,1tlili
h' iu htt.ii.u''s .
to !
( 111.54. 111 iu-i-iU mniiti 4>M-i| ittj front I hiss ""I. "Ii'I.,1 I t I. i ,
i-- -4-lk.u I : |I. |II lv 11"I
f.r.I"I".1| I I 11..kliI.i I 4jof I ,Inal t-xtf-UM!>. '1 ht' ami |List.| |1.1.11.11..1| nul nil I ron I..rI. ) ll y. >, |Is i 114.ltlsu.| Ulll IN* |U III.- |(M Iii I filiiml S .

liH'o' *jIIj) I nnjirojultilun! I ? I I II jt r ilrr are l.u: | ami! liun tvitlt iiur l Issr, uo uunhl li.itiIt :t.a. .I. II .1,"""I a .in.il!: pittjii'o I not ti-r> lour that llu- pun."..'.r. him I wal lint-Ito-l '.1... ,ut'i Sunn,, "..1.,) : 'I 1 Im i liiir>'li tva' trnttilotl In un rHutting I I' Ml..11 i'U :> '*' AMHCI' .

Major I I ; I'.1'i "I! i.: -.liii>4 'It-*' i U'-- .'>'.I ( I..r'ureut imli'Iual| uiiuii.) 11'1 it,1.1..I.1 1. I4ir K, !., ." .'- In ruiiilau" | anil 1 mils h I l's@sejg'ratsilate iinlttilh.ta'lin t the Uilli'ieuouIn i not vetIgs. ..( I Ililiithrtrto I s I ullr..I.I ",I; ttonhl I'lnh.tl-! IH. 5 Ilui plt-m: fr I hal' i ttilii I lrinli if i Ihu I lii-jli b tun. t.M.-tuui 1 01 'sib..r4t up it, ssusis's.iia .

.
tfijihciii.p itji- of IN "ol"'!"' .I'i'! : ',I. NII tlx) S'u. r:" iup4iiy will. _." -- "us .I Iv. ,ut'<..r.IHIUH -. obllltll.e ark in .1'alI..r. j I! Situ a....11." 1 ill 'amtmlnnut''Hitfonjolii / liI: I, I ruling pjrli.-, nml nut haml.uimlthiui.itil .Hit 4
a4J..rM itt
It.
j'in ;.il i. imu1 J >r iiiut t.>U'i .,.hi. !;,''I' bo pr"lll. In tt ..ili.1; rolicve il-<.If st|, : I. .: : U." .: ::: ri .-h ? 1 /, .".\\.1'.1 will Ii I ihifai, I J, BLACKSHEHS VlVERY 8TABLC. nil )Ii it.itioritrcalli* ami 'fillMI; |<> i-f I .04IJ4II Ia5.i.UI5'* i-'U Iiuil f i

wmcua--114)1 o aiftil..,. i.re.Itz _. .V ( iiiniiiii- '. l hi. tin W.tin "., prupx* kiihinit 1"1"1 that our l.aMoi.'' 1.", bll (lie shy .4| \ M till > > \ : V 4ilnn- -.utnli titi.ua, lu .4is'Iii"
'II.1.Jue III""I I !Si'sS* ',..l 'IUI "II U' |I. '. -
< ittb | I i'
-,.' -. .-- .,tiatl .11111 of fin ..1111.I ,) i ; Wt ... .>ni'li parlulilv, mi, |b gr<..* iiijil-- ii'-rly all 1| ilmi .I. fl I un, isrI's ,.1'I I M.-.I-I I.:. .1. I1t|: I.V (I'o., ,' Ma-! I _nvo ml ho ti-iifialilu miii.-r, | uilli I I I test H r.'U.i'i'iiiiit' 141it.iM I ? I i LI,
lt I .eetjiTe ahl. in ll.c tli4put' fumlor ; I.t. II ..,.' I 1"1; ... .'Js. I-I. vaiififul ri..s. :, i : issj ti.-ij
.u."u.IU1 j,4 a u iu. u .T i i S.
l xl .
Cut $ lIst tk I.i. ri"a. lou.tanil.uu I ,
1 i-tert } .l5's's t.lil j|> I Li-4-p ) |Iuii 1.1| lnilro. ui'f ii.. iiui.-u |ir.liinusf !. .
lu lM't'i4r. ) -
'' ,., .. luuiu-t .ml or trimju, i. a tlr-t I... Inn.piiK, -. ,<> it. J. I. > i I"l MliMUtvmeul, ".l i.itvr il"trruiiutilIn I .. uiJI. .' | (.' I. lIds I .n.lh' aisil) liarno. .. l.i!; jU'-, I j.h -, ,.1.11 joitml I Iho lit.-, t,| '. 1I* .1 y mM ii J I'e.m < i
!' lu.li. I'::i s.IIii :- tin .> aica. .1 rnliIrauil.or, .111.r.m, .huw tiueliyl,! l lruri Iliu ruiniimuilt. U,. I.r. ; 5. I IliU 4inl I IM. f I UI Ulllll < Ul ll ,
rI''\:: J up .tin- matter iu it- line M. .. nun 5 uoin.in to"--! Inlio ||* U > 14I* $
.
t thin. .i.1tig 'Uuil J 8u.1| teplii-M. uutf :jfi't otic.r'rulu I .1111.1 1 '-.. H4X' "., 41 tl'.e..ssu'.Ii !I ,
f "' 1.1 .d.:: - | not l.i.I".r'i : .1.1.. t' r > "I f' ''t r. t> '.ti! U-ii i >-
!
1..1 ga II. of t ihirailiiM'l : 145.1) lunnl.I uf sisal il .
; 0"11 sisusi) ,
') tlW nh $ ji.i.n.I fur (I.u.I"| of -- | prii-i- ) > k.iu KUI( I" 's' iiormut'i I II''
)"it., U-.t I.) In bioak up Iraniiin Iii lOIIM-ljllOUII. tit I. UlJJO .1'| I Olon t liliyalioit' .i ...1. 5 11,41. i,, .14') i 5lust 'I l he In juts's's 4. ii ilsIy ilifuri-il int I uf r 'M r, .4 ttiI'll,, if aiil i ,, ul) ,
the
I '' (t IU I liiuf !U-. :
'f' 1' I. "rl. I.'c.. ...J..L.I an-l ;u."rll tl 'o lII III,' III -fti.'i
I: tk UI'
1 Uj'y.\ ; I I" tlio .lreitu.l huii-ir-Ui. ,4stteltst. I ".. t.iiicui us rsuItts'. I.ri. .'. ucurly iut-uir- l.ili .jlin ami | I Il.tt ;
\ % .I.; r\i a- I.ktti|
< li-iiru IbjHily .' ... ..U .111.1. 1"1" ; iu-l! uli.ihlo' "ri'"I.. l >,-uiuuiKr.' it tir) ijuniiul r*, ilttM. |14itW' utmim I ui .1 1 1s.l.y
Uoi.ivsyinz\ .y.ti-in. t.:1 ..I nil .uiu; uu scr rent. auil i. i.l, .ul. l ,, .
; .1.
4V6i ) uuw 1".llbll jultfiu-ut UH | .J amt lH.-4'lt' umI llugrmiiit boris i.t uu ltw > i ill.nt
.I'u..T. | of tlt itllirnliml .ul.,1 ] .i.4'o4ll| Ii iiyit Hu'iu trill. ) .
w !111"rl.HII.I. I. > 1'' IWII..I. wurlinuUiit Iw II. | ) n 0 mimi. a t u-lf-tl, ti i-i. t-wp.,1 i 5 ,
.# u. ', -11 limey I A HiUur-l! have hcs lji. it t the oflli i'. ) n-mlcn-d 1 by ililjult In |I'
c.4al45uu "hu"u retIi ; .1 0 turuiiijf) QUI-1' ,' liaiil
IL4 ,. ..1 FV3.l I'r"n \..." 'sii I. ;.1. la'i-li. p"I.Lly.r I lu4ilk >.art fur tu.Vlioiuoj of.thu IQd.-u"" ( 1lllJ ptilljr t1-lrh I,?I Iti-.-io. "I' ('telly. -) s'sstti'I| | lIeu ,. t lierer .i*|I.I"l I .1.1",'"li"l uIlii 1 1"1. II I HID .).;'i.r.s's II", )'oior.l4t. 1 url) |.t'oi'tuIa.l| lu Iliu *tv.Ulin'tt, of lh.ri'ltf' t< ili r4"rs. isl I U mi is'> --i'suliiu< u 'i 1' !nU.I'l aullu .

.I .15 Ilur luIe.s Isa. 'I. Ii u.l I l I" i .hp-l! ii.'t ii-fr ll.4--lll.l J4 I"- .
.) F> itt 'IHIIIlb ,! I .Iu. l 4lhur nhiH' r4iil l. Ul 1.I.Ktlj
*
mnl iKIiti-ry u lu-h. 'Jli't al stun 4 i< uuptiuuktl4lloj
L : .Ii,I 11. ) ni I I. -u turn I lilt Work II.) oU.tultiltiHlM: will Ui ..tailij I '
cau 'I.. r 'I;i.,1 11"U'"f .1 : .. l the vily "liail no afium tlifiuiuiiuriiituifiit 1Iie I."iworofit" 11J I eel|. fly thiu.il.I.'i llu' .
\ III.lulhvir
Cut U 1ujiusti.l ; but tie ad. tIe i5F441fr14L IO(4t4
1. Iwo Iur. ** po.twl otvr wil.. aiti]I railin I he. -prlii ''MI u. bo| .ss'ri.,

; l .-s I ,'': "i't.\ .. ka '|..r cvjr! J Lei ii| l>t thrill for S. 1 .I.altr| bovi.. Tl,<..1".11,,. an 1"I.lil tlw-io.U lot furilu-i |Mixiiioiiieul.;| tit I his', au.1 Iheili-faull. u .. uu sue- : ...t' 11'1 t* 4. I lilt) uui-4.1 iu the hnppiu4-.. t llsis| piinur Ha I

I I'.J1':1"1.'! \1. uue of tlio hell..1 I. 1 I. .. ;" ol IISi.4&U 5. I .1.0.1'1d. f fl'' '''II- I >.. I I.! ,ll I.. I,sit| ,( I ,U-l ||| ouiiai.ljliii. :ut&Mljii If, ilij 1"_ ut llwmailer Isi."I'liu,. isil 114 I.s S t. ..t''si'sat II,sissi.t iul i'ui'uutttis, Hi.| |hliv HuMltklltL: t U, U I .lui I MUltlt I eli t -t

I c.ut.t| | MM its at tu,. ,,,,. ) ,|..ko nl I..it in ,111 l.ei ,Isi .Him S
:
u ti | iotuiu4 th4iik4
fur lx.uutli.ilnpplyof
I ik 1,410 ; tin, I II| a
I l \ IS i i-|I .' H 5 t ":" 5 I. i "l l 1' 41t I I'st. u, "I'M' .1 I 111 I 5,1 I I" I I. llIU (,-|11 ; \ I 55. .

: i I. i .. -In oh.lu .I..b. assd!I ". .1! llo, |1.a.'I I' t .Mini .. 1.1 .i., 10 i 4 ui ",l >iluiu ", on: but 1.1 tItus \I.*.'. liata.. .l la), .|,") CI \, llnl I .al..1) | hnt .llttl i ilt-ulli" .| i''t.U'iuaifu ctsLst m.l rh.mpafuo'r utU I '
Uj > i > i ib < -M Ii'' S uU'tlsie
of ", SJ > ti tb.e..U.j' ,.Ji'| f.l IJ| .11 "iL I Is.Its', K I I ,. |I 'I 'I *t":, ,.i"l. ,i. e.iar.I-, hate lui;<. e,| iiu.i! )0ur' nul 1".11.: Ilul' ill I -u.I il-huur fii.-ml r'uul, ami hi. lotItni. 5'4.'' 'Fu .4 i-. us 5s .'o..s.i> s.1 Is ,

.4-. ,. W. i IIEr. H/4VV ....1 .itiko lifrt-4U.nl. iux.ii. lIis| alllhw Iuppiuo.4 ai.,1 |>iu.i-iit) ,514l.tr lltlu, 1' b. u's. s 'skitI.
J J"* I I tl.l.'ot Li.aisri1A "..1. .1' 1. .titt) I Is rL
.om |II.| but.
"v.a s's l,4l .
|l.shl|| I.l Iht |lol ,
..I .U uf uu |lal| !'> i a I.. 4i i ib, >vu. hI


-.- 'r 5
- ',J a--
-
-PT: -
IltiI' '. -.-.--- .- .-" '- -
.
I

--.. .
-- -- .
-- -- ----- -- &---- : : -


1\1': : I.\Mi' 'ill\\ 'I. .,' I Ih"i r. .' I'' i ; > nKt'n lxi.. --

) rn .''l \\.1 (}.'ommnn.tI I ] ..) ,i.j. 'i'; ;ini:: "I I ,"ii.ii- ,1- -,. .ial" \ j1.WILLIAMS. HOLIDAY I '_ -'__ .:O-\-. ..'.!"" .. t
.
: \Vt ,. f'l Illl'f llml ; I .. .
; f I i. ii.n-mn. .
il ufli vimli-, .
hullHi', \ : : I.at, II' ifii-i, .nitiiii" 'Idlilli I tl.ipiiM .I | i.11 I .n: | Ml h lit I hIlt' : 1'\1:11 ill' \1 11'1'1111IIT II, ,Ii I- ,

I it'' i I = : 'h', ,ih ,i- iia.ikam'.) Uii'l-' lii-, ; 'III.JII wi'iv iiiRrtil ', ,.1 tin-, ("iit-.t-nl, Mi ) I 11111.rl'. .\1 ; .' .; i .1 r .1),1,1, .' ''n 5 1 I ," 'r.1'I "i., ; '. .- .
I'll-mi. 1)liis.) < :
I .ikat.a. nf
: i \\ *- I h, i.st" ,11 I .
ic a' '
1 I Initiflimit\ i.iilin.iil ,11"" miJIIM '
j ,ni ri'i'' i 'inti'l i" i j'I'It 8TIII
i-f.MilMi ; '
q 'o""f.1.11.I" p. //.1'//1\1: ". ).-.ni., -. 1\ ,ill: ... up') tnin I li, nl Hi'linn'.., '.f< nf l"oj",, ). .Till I la'-e' ,, ; I ,, iitf it in rii'i.ttl! ? IMt I... 'lat \ \ :: / ", 'TO( ) VS-i.--,; :; : J ,: ,.. : 't

l I t :- I iili, :if" :ail( ilra" tlic atti'lilinn, "f the, Wlll'thl'l, :I.lli-l L'l ,Itltl'l, l 'I't I .lM if nil- !Ii!1. d "I' 'i, .i.lininiKi', I. :FOLKS: ocwIiiItt1) .

11 I '0"t -. tOIJI, .. *i l ( I I .1. I I' tos4.. LITTLE .
i-l I 5. I. '
\HHtnt:4I: : U 1Li1./ : |>(viili.| \ I in tin.-r !niKirliiiit| "p.- t r : I It :.t AnnOlnC81Bn -..:
lll'lll, ll.nl I ;ill ,,1 1 '-I, I ; .. '! I '" .".
'I .
[ ,M'fcn'iHi-. l I" II..- national, ,1".1' l :a...1"3.! | "< 'I l S > !!!'I'I) ittiI; .I."i ,niattei.tale.I, 1 1I M | E
.. "'. '. .., furl. 'I.. iwt t ) .. 'I \ "I" I ll! :.n I HI 111 I I-UI I li \ \11 \1
I t "\fliT"" ni.1 i..I' I I",* I I a C.,1 'II
I Imlialia.llic I" ) .
... li.mal luiikiiiif., \ 00.1'1. "'. i.l II"I I'I.Ihth. ., I ., J i' ,. I "II II
I. .
... I' r f ;1. II Un t In all.'"'''' wliTi '*!' ..1, .Ii IWi13If i 'tp. ". tinill ini ,
|
.. ., i "," t ")1"10 IL II i Imlt l,y i-tli-rlnf( I the 1'.1..1I > 1'11'1.| 1 ) JEWELER srr I
I nr' ; { 10
I f.t e' ei li> Il.i- t t'nili'il -t.ii I I i .iii.l; I'.e, mnniii-r in hii I, I lie tilt i ) i. A I'ox irr. VON T
.
I "I'I _iiI, N .jG1t.' lIj'. r I '. i i ,. f'.hI"1: faiit, t | 1 '' \ .\
I. ) ": .iiib.I\ nut nf it. lln. "
1..1 .1
:
,11,1" ,
,., ,. iiflln1 I 1, I II \I 1.111 .,. ; I I'M 'IUil I .1! > I'A 'I .
.. i 1: """'" 1 1 hal lit I JH.UinMil I'
"" "1'" 1. "" Iln Mriif' Ii n In-Ill ll.- < ". .s", ? r iin Ilie, I ', THE NET: SIX r: WEE7SCI METEI
1 1 ..nl.liiilidt i I. lint, a ( .nblirj 1".11 ..r..I. "II 1 .
a | .t.I I I' 'ii'i \ "n l .t51.'I '
11"1.. r.r I i.iilit"'M"! ""- 'h 1 I to thai 11,1. Ir.ni'l I .0\ M.'NMKM: .'I I 'il; 11 I I.Ni I. ; tS.lrIaiii-! ." "' nffi-ti'il." [ 'J"New
: nii'ltliat im-ainri-nl tiiunjrial I I vI a. ,
| inif. '
j fiiiy
-S..l't"".... I t i', ''' .an.'III 'tI.l ,tii.ii> "- .1 l tm!" I Iniil, I. I II "a' ."" .1
/ ; I (Hiliir 1i")klhIn I tlir< |rfritnMiMliinf | l 1\1. ". ( al I Ij'.urls'tt -.lll-li'he| .| I.) tli'iilllilii-nii: *. ,HIM. ) |thai|, O"" '
I l '. .." .. fI''I iii'eiit inli-rr.t, naliiinal,, I 11-11 11 1.I. Goods SioroYniestra
1 .qrt .. : \ I flit' | 1'ulj) nil Inml .1! : ..r t the tisuuh .t. of t tin h >rownt I Dry
t : |
. l' ,t. ': "' .1. 1 ,, -,, rn'i'' of ffrani xl I t"M.r.Ia..t.' I l.n: I.PCNSACOLA I.
: ill-lit nf I 1.1I ini'ri '" '
r, '. ., ... ,, ,I'll ::. .,hl nr.iieiii'Miipaiii'Tin511111111 -.. t part' lift II", lia.oii. nml, Mill ; :
I{ .. :: .." ". .. \ ., I .. .r ..fl .., ;au.flfl '''I imfimtrtl III,nit htu. ,., 0"1 (itln-r niiniinl. Hi nf piif.ii! 1 i | !' i
I 4.. .. l 4" ", ,. .. ,!O. '. I'. III" I l tli- ,li''I'J''i| | ,,' uf Ih { .. I. il in tliefr | ..r'hi"lI. \Vi \ill --- .
III"" .11'lh "I,IT liftv ,,, : !! . ";
a.
'. ... IIp FLORIDA.MXV
; .1\ \ I n-nwl I t lilt "l 1.1. I Int.i tinniatur NERX! "
I; .1 I mnic piitlieiilaih! : '
t. !
''n .m : ) .11,11. : : lileh i i. .irl ( ," I t I J. Ih.lal'
\ i .tr..il
\
> . ,., fIi II '" ) .
a -.f. ,
.. .. : "I. t'lii- .' (t'niti-il 181"l i I II _
.It : ; I la\: pa.M'i'i I i .
) I. steal' '
!
u I .."u'ii., .. I ". .' .4, :. It I 81. o Illilll t'l IH- nppfopHfiiri" s 1. 11' JUI" .. .. .
., I Thti i I. '"timl,, | KIIIIHII, i ||iliM-lrinr., n.::1.1 enrpt-iiilii-: < ils.1, li, i .kthaistts4
,,... ,, f "I in.- oit'' HIri" ,, l.imM' xi.nv II. i.I.i. Cor. Hsr.nna an.l Palafjx Streati: Pe.i, ,' r..
\ U" .1
n unr
} i 'I., ,,) *n'l1"1| P.r lilt, .ii i 'li"I1 I II'I""I"i| | | ilinit. .I' Uuililiny.( UIU.IR.1"'IAII s
: "I 1 1',."' f---l', t .>wlWlnaii'i, bnIIjr r r"t.llil.lllj I '' ( l.llll-, ,lll.lkiIllill, .
11. |I' | a* e<'n fnnn the, L'alh-iy \ XP li.-l; -1 I I ,
f 111'- M'h !III"1 I 'I I 1.
il.i-Ulmtc "
!i l I.'. i> .I ? |ll\'l| | ''i I .. I \ "I' I liii I '
1 \\1. |lilti ) if..I.,1 I." *. Ix'l, Hi1' h ItlMlitiy! ( ; I Iiitite't. : : I $ lit .. : SUM i. .11 r <> I'IMH.: : .
..r ",. '-HI S. 'l,1'f. .1. |I' '* l-i", i; .Iillall'all, | i lnn\ 1.111\ '", ,' ii-\ i I .-. ii.h, pti vent Il'I 1.1'I : t"ll. I se Si '1'1'1' iirlj. Hi-1 I I i .rJ: !I' i '\ I- I t\t.' S15 ,'.,cIrkaliPI "I'r'

t r.'t. 1II'h' ., :| .mil I : to iti-taili h 11'01':,' tin- I II 'mil, I IIIIHIIII| ill-l- from' ,'. ith, : I t.I : I 1"'I".iuia

:,. 1\1 ,'Ilf .11'" .(".'i! "I .!'."' I I 11I'lI'II"J" I I. Imlic, a iiI .i,11! nf it* ,p.,1..i.IIII..I.I.r, ," | t if l-'lnri'la, I I. I I\"'. ." 3'' I lit. HOLIDAY ATTIRE DRY GOODS NOTIONS, SHOES, Err 'I I ..11'"
1"1" IIIAII, n Iii .!.. k "...ii .
; 1"1.,1; :. in I I h,.' urral armt t't t lubniingji I / 11 h""I11" i ..t l \ neaInh I I.r' .1.""..!i ii I. \ i i.i i :, ,"1 i. 1,1, r. I III'" ,. I.I I .nil'' I t I 11 I.M'IK-: I 1'.1 I I I 1\1'I I II 1.IH"ln1 1.lh.I, ,
? : ; :. ,
: :'C ;
: :: ::...tt== i 11"1 h"I"I.I''IcO"I"| I uiing' i "hI t hat 'I "> 1"1"] er' ltat: I ; i ,1; ..rJ| I, .!"" "'1., l Ra\i: :.-!,., (1? -- ,---- Fr.' I I.... 'I. 1-. ,..1 '. ,I 1 I' u. 5 .. \ .I .I, ..1 I. "Wil"'U.11.

= pally.Ik'l'nn1. I .. I !"man..: ,1.! ,. I"I. !.i- .1! It.," l.'ni.i-\' Fine Jewelry . II.hl, 5
Ciii'Mil ,
la.I| a- I-. 'I..i '"' 'I.I.- ;
\ I I IIHAV. 1"\III1.II'J.: loco:). the un t tin') i 1..1"| I tl ."I, .t..iii.I ;"iml, i -.ni-, .1 I ti.: iin-i-' I'f the, I ;...1.h .HI' I IU pill" '"! ...* I'l., I I'l' ,ll.i -- ------_.. .._, ,. .1.1.
i .1"I.i'J I.'" I. ,iit\n> .1. ,1'(1'' i-i t ;, 'il's! S ,
li.in i-itil.. if it l I. fully ami\ I.iiih, i |in-li- i .uinol, 'I. .5 .-) : .. I. I'VI" ".Iniis ::.
uli.i "iiin --- 1111.

I 1"t it'. ,rll.! II'.III..r' \\\1, : 01.1. "..ft.i .. i'il!, tlii'ii'" "ill iniin' 1111.1 I. r "rciii-w nil : l.ii-ill'aii '.'1.1. 1 I.. llu-: .,: : \ tiIttiFi:1ai.: : ; I ..,i. .... < Etl. till all nnler.iml, 1' "iij 1. ') EIOPEM' HOTEL 3jrg3: v7.j111( : '.. ., S",.,,.,"lij...1..

'In .'.tfliLiin'iilli. \ ..'u \ ill t ir 1\11 I II"" I Inh u( 1M'. j niHilrt'1" invnitiil" i in ami, I'liiiin'rli.uilli' ,! :I II r.,,ti I tl. 1".Illal, I In- !.... I l : I I u..I..kIP" ','\ .
i naliiinal li.inkiiiii.,. tin-, t.irill., litiilniif ,, every ili'tnainl III, ...I1npnti
111.IIIe lilt i.ll. wheat lii-r. Uliil,,. .. I : .1' 0"H"u" t 1',1.1"i "
.
/ ,I tint. 1"ht.II"( t.iiiiiiiiii.' Ilin I Itl.lf i lake. !tninr) nut 1..1 Is; | I IHil .:..4.1 .'.: /. :; .'' H.I.IIUNHI.I -. I him.TOY ,. 1'11'111, \ .1

1 Tin- "a".II\.IIIII"'- "I "'w, '1111..1,1. :I j an iiiilii-aiiiin,,, that. .thi. "' i 1- nin'ilii'li ; it liilnllnafiijt tic : : -. t' ---
""
.- p-iiUi-'.!)1' ami., :Mi 1 i .. F'I.II-': i I that | S. l li'f..1 -u11. 81
enter 1. I lii'iniH. n1
.r 1 tin- pii-i-il' I'al'nniajniil; ) t ? A i-MH I,, I ii\i, I !1' I i.i.i' ; 1 I'. 1 auI 1h
| "
I "tot'I.I! ;, 1 1... 'loI.I| | 1'1 \ I'lil 'it "i, t in. ,KIIIHM : S St -. j 6"
I I ii. -linn,,1 I |i.. 'Ilio ""'. ::11,1, I if tin') imirunlrnl t: \x I. HI i I'. ".1 ; -
-.li,. I Inni.eliiihler,, ", .I I > I .. -I.. I. i :I ,, ,.. ,. .-- \-.\: Uli :
i I' I.' h" '1'i' \ .1 !
f..i"
,
Till S>w I )Irlwim. I I'i' ;a> nun, I:..r'' 111".1 I I tln-ir "part: ) I hi.' 1",111. tinn.i ,, ,,. :ant, H .-wiiif i ; ma. him-' ". I ; x Ill I : .', t" i nri : ',j "1'11'' II \IN.. lutHb I! ArfiI v'a

.. 011''''I i '''tin- aiilinn>iinHili-l, ( l.. :ami HIP nnli-l.it-, : lit'. ..11 l II UNI -. i '. 'l.ht I nr.i'or.: S
1.(11.t .malaria I that: t t" .t"4' I 1t11 | ;mill, |I'aj > ilnliar-! f. : ; S 11.1..11 i it: I '
: 1I'.Ili.' : ian; ( ills "' In I "r ,,' : x 1'\'un.: 11' : ,,.t \1.1'\1.I I -. :( Street
1 nnt ur 1 iKitiii"\ IIII) "liI'lle lirlti-l i- nIt IIII \K; hHi I Ii 5' PalfJ
l the -11'1"1'1; | nf thai, part) ill 1"1 > ,arjH-utur.I (! '.hi, ) i I\IM-! == 7._. = : '.. :: :'. .\ tri".. :
'II..sl.tr
; "In, IhI \hll"I' i HI' i ii I: j M i I'. .' r A-
i i M'll-linell "' h. I"I I"I. ; III 1 t
Tilt I .. : 'I In- !iiat .I.uj.r i I. I that I ll hat, I; fur lil, l.tln; .,r. i i. ahle I 1 1.1 \l: 'nri I HA- Hohuiai .I" ,las I .k ", Ih. IjlllJSil) PU3LIC SUU '\fl i' IsiciI -
|:J. u'l-i nl "
I -. H"I\ ''lie. \l'lt' l lJ /I.I I 11. \ H S Seasoit t.: 'i, \ : I .
I :
I I'llitl-il$, :M.llei "lijl-i 1 '. ,.
'. l'il\-ll-, lri.I li I I.'
'\ ill n.,1 lin-t' "tin-" |1..I.I.I"t| | ihh ,put i vrf\ :illiiInaeliinf1 tnailr lit 1 I I ? .".,1.. [ J
J ilenl \ ill I I likei; l It.. *u-!k..Il.'i inleHcmI I:1'i ii..". I '.1.
\
I ) i . I 1.it. I'',.' In an.) ,,11.1 I thr ",1111..1..1 -latr, inanntai, InivtIw, I > I I' l, \\ > i. UII.'IU.: .
I lI
"i TlIK I (C'rune. ..f Key \\".-.4. i i. l.iiiliii, I I ] r I! llnniilliinrlirc., ,, .. '""","I".I.I.| | | ami p lii-h, I I In i'ist!} iMI.tr. ? %'hint' I. I > Josie Morris I IN .I .I.
; (.11 oin-h'i" ( n-i 1 :n t utili-'ti,, t ii't '"> lii'innineiiami $ t-tvi-il, |\\vrn, thai prnli-.i lo lu'lmiifi I lttilil: ) ,1"lnt.. ? 1."' ,"I.1, \ I i'' '. -III.; bt1ies'[ & GcitieIts' ;

< .lirii'klnt') ,.",,,n. I'nnr hniinle.,'i ,,11 .tin" puitv. uhili-, !tin') .it ill ,,.11, I init jfi-l i''. I !it..,'. 'I'ri'i'', I'll" t SI' U.I VAX. 'III' I I 1\ Snl:, 1.y.' I ii Il
54
1.iy.i nf Ilie inrir-h.-.. i I h.iii-i... .1",," ill l fir. ami I'"') fi-mit" I llni.ii tinVM lug Imn-liiiie' ,,1.1.,, I 1I. I Ii. I artsurl Ih.1 S SI..III
: MXII.\: h "
( ill nut rilr.i,1, 1 ami li-li-if.t'h$ |' ".... i-.1 Lit up.ni, '' I.ilnir \l.i.li s ,. I ii I I. x | -\ 1\1 I 1 I: M \ .| |I', I 11'1 -*. ) i M.: WH'VIKK) IU.I'ICI.IIJ. i "r., .' "'''

Tin I : ""iluiti" !\1.:11"1: in 1 U'-y xvi-t 'aill i nnHil.t.| | 1.1,. ..lIili.I'"h..-.. aii'l, \ likiI I liw.i.l Iliv t'liili-i, 'I..II. 1-1. : \1. \ "r.. i i\: v i-. VATCHES -'-,,
,
I 'I, : I I"I. I i i'ltI; tr.-*. Arrival
: i at thy 1'i'iin". 1'111.1"11,1\,1', \ ,, ;''|'':r. i i. I 1'aml.ill.:' .) ," :,tIil', itt, 11., ... I",-, I IllJIIIll'il'-llll-l'l, 1,1"1'' mi I I II Physician

rapi-lly ilf-veliipiiiK' :a t I.. -Ii' ami, I I.r1." !'. iliH'Irlnr.. ami!.pr.irliiT", aii, > in ,ilin-i t upni.iti.ii I I I, i I. "'!.!II ".1. ..j nf i it In'. |I"'' AGAR CAMUK.1.NITS. : Conul1it: Brick and Briclorl:. lAitINlulilIme

""l'a..II, t 1'; ., ....11'1111: ,( im,, ." : | In I t,.- Inli-n-.t nf Iho t i.I (fii-al I 1'1'1.1, fill" I lii'll. Tin-, "' | I':.Ijrm; 1- I.. .. I 1,1, I ,1 '.1. I', ,I 1, "

I t..ol nflhi-, "-npli-. I ll.i 'IlliUM I..' itltll i :MT. CI.\IH, AIIKOI-lia-jr" "m-iiil" .III 'I ) | I | > ..rli.'i in i r i r 'm. . Wiillliain I \ I GrDau1 "I "' I 5.1'\ I I"'I 1..II Ml V
I .In, I Ihr.iil.jiiii.f, I ,natinii'illaiiilifranlti t -, .ll-II.Ii-il. I I.) Bll:> lf .\ ..... 'ptii: i \i' >i.i :..iiiM'.iI.1.j. l 1.-i in1 ,- ..
.
: rnilriiiii,! Im-iin, ." \Villiniilil' ){ llii" ,r.i I .I.II l : ". V'\, .|.|11) ami I .. ..,1'.11. i*. I 1:1.1.1': h 1't'I: : :. \i.-. t.. 'II I.' i'ii /i n- ".I i I' nvi '- 1 1.1.,1'rho ,
( > I'i
( ; .
;: ) i-inKirjtinn.' I live" h.mIHHII \"ril, ? tni I In ant : \
,. luilili1ml ; 1 I 1.jl..I.1 | I ,' | l.ir .' !. ) ( tl. a1:1 'iiiit ..1Ilixi
nvi'iliiin. as
:a i lmiii: | iiiinin;' .I.I |tlllltlll .t..I\| I. |lr,1 Im\.a Ladies and Grfitfl' S ,nl' S MIl'
: '
] ,, a".I.1 I i : h _""," I tt.ri.t" lin -'iiiln' Aiin-iiiuii .r !th'i' A .
kmiw. ii n' |1,1..11.( ."-, .1 I I') v..t'p..ra| ; -Hr. mi.l M--f l Mill: .1.11 ll..-in.-, all 'I n, r ."f li: r i I.HI i :, 1 1 l.il..\ ,i.il, i i iIn i"-. \ l.im.li.
i -Ill-Ill'', I Ilill. nl' I'lilniailii' ""I,',! II' .Ij ;:I-IUP, 11\1.\ I ill ,iHi, u-i, ; .! |hii' I'"I, .II ill. ",' !.- ., .111.. 2..i: i I\1'11: ) .\, XIs 1::II 1 > .\1 iw I'
liun pillA -. I. f'ITI"U" : : fiKNr.HA; : : J.t.JIMPORTED .
j (.,'"'i"l, ,'nlilll'"'"I"| I )Mi'U'laiy: : nf .1' I iKiinll-i, In- i an I." > ? ,.. 1.1]:. : I I! 1 Ii-k ."lk, .llll'l. 1 I'il.t.f'l', i.l. I I.ss'.t Tr"i..

".r. tit I'l.i'ni iirniij.' lri'C, .IVi.1 >..111.. fIi,, "1'1.-. nf 0111'1'1'|
*:! "u 1\" :,, "h'l..II"! !1. .\. I ll.ir.lii I ', tlol", Unit, i'lll'-i' ,1lilll, ; 1111'.- nliii'li 'iln-y! iii'i- "nl.I in !, I I ili .1 1.1, 1 11',1
I -iii fi .iiiriii 1.11AI. i ''I
i I for .;la.: L"vill." TinjiniiliiiM'M" 1,,4''i1''; ::1 fiT'iflaml "Ii',ti'hil t ,.'''','nl in, l., *i.ilo| Tim iiitni-liiinj, i t ; 1"\:'..'''.:'..' CcraIIIIt. H"u.1. ;1' t I. .5,' 1 1111 it: It -I i fn'C .r. iiPvi I'" I.. I I, r ..,1"1'.i.ta,, .I

nn KiiKli-li:.. riiniinii' | '") "I Iui,,, nil! plan i i-iana.: ,, ami, t""I"1. I ll.p ,r.iilma.l Ianloi'frnin ctirt Ililnu xvi'i-at. iliink, "i i.A / o .
.
: .
I -' il Iur In alUi }I".. .l.iiitl'iii"ii,, il i j. ., I.t" 1 I m! m-m\ T 'E! : il.A .\1 In
I llicin, ill'I iiiiun.!' I'uniil' ) ) hl" '- i'H :; ; 111:4:: IMIUIC: : ... .1.C. Di81TOllCls. InstI'.iit'.t'.i.. .1I.

\ icicle "1:1.,11.; I.I'. ilii-ni.' ,,1.1 UI-IP ii..Il"\| \ .',", lle, ""- ". I J MTI .\ I IIP 1:111': : I \ if'\! )1' ".

TlIK. : I :liv.-i-j.'ln-: | i xiiilitlini| I lia. l 1.0'llal'lfi.'il "I "linnhl 1 la.v ,ii.i' .1 .1 I. I- V.. .. "fi. ." ; ami, I .: 'i. .,! ,
| "-ti.I uifrri"l| I if IIi in\-i'-llx-ili"H" (I'nilril "I.""* ivvi tun' : I \ D.Ti i : ss'tfytjRAM I ,1' \ :ui: Inn, i I'.n.'i.:, : \ .nl at ..I'M, :, r..1'\I \

| '.iii'ir... I II..: |iiilr: I i'f i'" .. i I hi- \ | |11.11', | | HI, h.r ,raili'nail, rni'mra-' | mil i'\' Itliivu iH'iii'tlt ,.1' 'in : : : -. -r3A -'--?=) : 'Mi t u 1..r I'i.i.I i.Il'l i. .
-!* ,'- -: .1. I i.- I t :i; \t. I" ll' I II. '
ii.n-lnil, I'tnila llr-vi: nmliiinn I I ) .
I'l.in-i'I I.IM-: 111,ii". nlm. 'tin ,n-iiniii| t".,- .uu.l, I ui'l he ;w,1: |1'lu.111. I'. 'I 1 liirtU" i :' ; .gI I I. I 1''r. \ I! i .! : i '. i iM "I':". I! !. v. ,I.I; I I". ., )I. i" .

I lln'ii- w") ImikVc. will MMIIIn I 11.1':1.1; : hi.i.i.l, ( al.i.nl, thai 111. 0"'". |mt| anVOI'llllll'llI, Illtt' i .1 'u I | i i.in ", tIt ,i.l I n.. .I. I up > -M.,. \ t .1. r. : :. Pens!
i i. '
I COMPANY !! I In H'.1 i 'nm'' u t.. -t'. k hir.fiai.il iiitoi
\. hal liiKr 'In 111. I .' ..' ... l'Sl, I I .- .1.! -. I I'I', "I' .
inw ll.ry .inn a> .In 10, .-.,.lrn..I",1: dv 'an,' nnlanijlil ., ) jjnii-1 ',':I'CI, fl I 1.. a 'is, i $ 1. ... i '.\ 1 1\1 : I 1.1: \ \ "i'i 1 i :i'
\: I .- I..rl.II ,: \\.i-, i 'I i .1- I n. \\ I n."il. in" : i 1
-1 nn (ii.,. -'-, ,i-l a: n llo liiii-i-iiir I rt ni. Mhji: iiiiiu In lVu'i\ < "I. i I II il, IMI, iI'.I." '. >U vl 5 l" I .
Oil C ) |..pii.li-an-| : .uuuiukl. I I In > Iew: iiI r .t \1'.1"' .\: .IS. e.-lll |1'I>\ I!. !:l ..,,iI 1.1. Ml-.l ..1- -i.-li. illIiHhl.i.i. ., I i. \ nl-' I I.,' $;J"I
thy ," ami ntlii-r, li, .. liiiiil-i.-, .in.-: I
I flu-i-oniiii. ,;? til ) I'llli'in.I llul i il I utu.llueclu. ii"'' Ifl.I'III i. p.nl- .1".111,1 60 I I I I ; i |> i i r.i ., i n, i i ai. I th.t': ''
I iI ,-IiI. nfllip. I l.'ivci" ( ,,- '" "' I'l.liltiT'' L.ilii-Uli.i > : ., I I. N: :.
rl ; \ II. i I'Ml I I
miNlili r ''''III..I.'I'I.IIII :1" .. 'II'II.\\ -if I 5.5I'i.
niiiinliimnl\ |*rwni't nIlinrily .l KIM.x \ \.1.1| ;-;, fail. i I. ,1 I" -tli-i'i I Ilirwnnli I ii' :2'.
-i-.lrl.ll\, ih... I 111"1.111' 1 i' it.'. I llnin < il.iutt-r' '-.mill f.'anilin.i': I I I I' ,, ,.1. I 1. |1''II",1| :: ,
( linillnnirr, | | "-:111 :Ji' t Ilii-ln",,. .I | -I :-.1. I.. 1'1' \ : I N htalii'i t hU ll rJI I" 1:1: :
,".1 -"' : ,rinlint i ..r (, B" i.I i. M'u.-ilor, / .1.jiIL. -,"- !I v i MI-V ml:1:1".1.: l's. ; W r ,
n-hc,. roali-lrri'il.. tli'') nripiflly, I nininli "r.II":1 :1\,1. "II I'. \ ... I I.XI i : TINI.XI KIM.-.. I nfitiii Richardson House, Pf I.. I 1'1'% "
I Ilill I : liih-, ili-i htiui.ic.g, :any ;alt.irk. u. \lilly lirn-, 11.1111, IAI I' I ii. 11:1: '
|In \ -, I'iiln-r In li'T-mi' i niliy" |I".l'ni ) i.tr.I : i .
iml aklii'mil,, .fur I iiil'm,. iiialiini, ..a'nlMII t'ln'lr.' h.. t .| I, I I." .tiv..uIti' :
) I) 1.1 | .t i I it.! M i. I1"' a r \ \ ... !
I Sl'.l- .
1' I. I 1\.1..111,1. ;, AMI Mirxii.Id Ml.M.! : u. \ I ln! \iiii-ii\.. |' .
Tut. nlit f.i-ilii''l Man: : ,liii.i-lt yuui.I. ; .. I > (tail, 'hi'iinl. llial. I II lie ...i inn ia: I/",,.I"II| ,, III'| IJV1Hs.T' | fur $: | .' ,,0'1.0'| -in"1. 1 rr.; ILI 1..I..i. t"I'. ;

I.,-,, ,nml. v -I, uI.,-l (hat pi"'" n* n ti!'iin-' .. iimriikily| I., ,I.,. 1:1". .....i,1 l.y an,. .IllJlli*:! 'BI, ,nf, tin- '//111\1.; ti"i.| ; Ill \'In l ..1., I I. i-)1. .Mnri'-iii' h.I.I.I ".c. mi.l.Xti IIIHI\S.I M'Xlil': 1'iN-. / '1:11: 'lilllill. I'lnllihl.' i! : ll'I'ON: U'. .,

1"11,1111.1.(0] aiirliiiii, nf ,tuf', l-'lnii 1 I"in" n,, i j., .",.II'clt: t h) ,ralliiia.l, rnnipiiiti-t' lu.i-- XiH'-inl.i thu"' I 1'iiiluil I I :!.,I II'' I j I 1. i.. [I' r. T'I ,. I1', i 'InIv. I __ !i Al5 ifl: a.a.',

ili.j.!!!'inill.'il lx..inn.r', t I.i- !si.ilo' |1'1",| r.itI.h.I.u.l I II.'I..,tini', | i-l.iiinn' In I tln-ir I'nnr, nini 'Inli I Ilii-l.li-j lli.tl : I l.'trilf i-a .., ,II.! \1"I 'i', .1'I i .1.' .. I.. IV.V.. ,I ",,11; i : i II"'... sit us. iie.SILVER : II I Ii IIIK: i.\iiil:' :> ., 1h'' : : I his : TIIK: hiIsI\ ."c. .i', \Mlil I I 5 ', ::1..,

|. | (tI.t..- ii-"vnl Slali-. II.IITM| tuI.I: ,..,., "-11 '; l-l.iiiiin,, \In I Il IlIh.t.I.rI ., 11.1":1, I inilii-lry'' i-a .. : i j I.. i' Hiii I "i-r, i iv.ik. I I "i-Mi-ml. a I 1:1:1 I'lth.t! ; : I.; "..'.'
h il I ". ; .\ 't5.Ir II. I., .,-. .1 .-. II. .i..ii.' I i. i 1 in : i I in.I I : :' Ii T ", .
I ,
I 111..1 i '
nut' in tli.. Inti-ii'-l uf til. I"... ami\ lli,., the |--pnp1i- ain-t railrna.I rnntpanii-i.' II.i ii"tl. I .IId. II .. II I i 'T.\XI.nl' 11 ," .
I i I n s i i ni >- I- )I"iil" 'o tt .: I I II _______ i itfll i: .j Ii.I .
.t I tin', In.fthiillhall'. .. : I I | l'iirllii-lii-iii-lllor I I I In- .ri.-li.
.1 j
'I 1 ulliin'u! "1111. KI-I-II. \niir |1"11'1"' | t" 1..1" ; -tiln-! I
.t Invitation I'h .1 t '.u :I.tIiII.| : : ,11." 'i r n 11:10.
l.Ill. roiliftr.ir I timiva. axri'i-il I'i. A".IIII I ::I l'l i I II ht., Srnjatp \V<. ;y\v\ ;
I''"; .' -. f ir nt. _.. .1 i ,
llil j I 1"1 I :
:iiiljonriiPil.Ill ill' hie.lhv mi -nilijr.I I !; 5'.ii'.ti| 5. f..I I., -." ... i! ;.IIII .1

I r i t. I'd.) I In .III'I'I .10'11"111"! '". B .tt.: ...1 I lln' I lill-i| > I prm'l-i'ilill'/, /' nn Ihl., ir.H: I IH-IUW I'nim I ll--ni-y I ( .iI .. I'l I .-.. i i I.. II n.' 1 1 "-,,.I.I. "1.,1 ii-, \.1|'.'II.-i" .,.",,.1") I fr '|'la\. -iil,.: |I It ".1'.1"1. ." !. ..' :::'''

1 I', ,11"111 u, a. ,1u.1ui,1t4" .\: .... "I l.iii., il 11m, I",.I'II"J"1' | M-PI-I- -till mm' i- i; nilli-anl" li'ily, l lreali.ton "I'lM/n-i I .1"I4 1..rl. .< i I'llie XX ink I ,' -\; It'd on tilt'" .,.
I mi1 1 I! I n.I' S I' I'r. il .111,1; j
.ry 1'0..11'1 u I I I k i." i'n'yI. |10".1 I .Imu t tl.nl I lln-I, n ar IH-IHI-I'II I tin'I, tily 1 I :" j I i (.ir i 1 1." .:i .\1'i '.. ', I I'10. .j[ "I I. ....v< Young Folk "i

1"\\ I.. I:"s')' i.ttt, .1.11.1, ," ,,"nll. II"! :atui:'. I prnpli,* ami, I Itl ,railrninl innn
.. ,, h I lln-I r\. IIi"'I.rh| iii ;:.' i.f "' f I IMIIK | .-, CentralI-olIRa Il'tisv
i I .1..11I1"tj"r.. ; .. & .. 1111,1 '" 1",1.I. 1111'I Ill 1.I.I. :an.I .Ih'"', I"hi i.a.I. ami \1..11..1' i I.ill! ,. 'I. 'II stit't '. ,. .::4

"I"I I >\\ ariiiiiii.tii; < :ami t.ni- lint.. 1lr'IiIlc',; I : .nliiliiiii., ni-iit nil..-in.1 I, ::11.11, .,. .. -., . .S Ini. A. II.
I | : ) .| .id. I |I'i. .n.ii .
n< 'ifitnsnmlyii'li.. \ ntilarki.i: I :z I.rainn.i'l ', :, -nnn, i-nni'i' up' fur ili.rli-.li.h, i|>.nalinhi .; .iMkiii". ,, 1"'Illi'1"( ,..., U.iii.i. i,, i> t'. > -i-, .51 '. i I1 -r I i .i. I. -!. .' .KII" V M t\ \M i' I .IIL'!; l 111'I |10 |kIIKI !,lil', I Ill.. I ,I'i, : I.. I ,.,1'1' ,,, ,., MAIM \\.XA, I l.uii.lilllilll ; | .\. j! *-. i I'al .f-\ ..u", I 55,.. ,l. :. ,.I.' I"\ol".,

...I !j.1-ln'ial' : IntIiigei; ,' r ami linin-sl, .iyP .,. p ( prin-ri'iN. frnin" lie* talc nf 1.lIli, llm, Lilh.11 <-njo\rl I in | I .' ,ll.'V A I .1'| < > l.iu.Illril, U _.I |i' I.4"1'' ".',

I.L: 1""l'a.i"I'i 1.IIa.: I laml.; ... tin. I'ltin, ,, ,aliiin nf I In-, |1..1.1'|'p, .liII,1, nri-i1 fiulii, tin- I I ; !! thsi\t! I \ I --- -- ". .1".
II"" i .'I.illl'| 'in\i .h',1| Iii th I..- ', ,. ( Ocra H"uS" ; : i l tl''IIBII\'I'\I: | I i: I 1'1'i 4 OIIXI'MH Iiss.iic.... .5i.. ".
:: ''
InIn vi. a
Ihitinitart i
.1.1M"1 1"111"1'1",1' : nf I In.In' Ii. -LIhI. i-l." .. ... *. II. t .!:

I ( 'iAc'..1\ ../> In 1'111..1, ,. !, kfati',1,\ Iii I | : \\.111,1 paii-iit.. fur. :an,,) 1111 n-jlly i .,,.III"h"II., \ hi'.1.1. .! I l : -- i l..r.i. i K: ,I... s. u I l\ I- it. ii.Ii, !'.. II vnn h.niliny, : llll In 'ell mf., i InPP-aa

I 1',1..1,01)0ulI,1, \ I iili.'p'iliiT/ t'al-i'," I II IiWmi'il I.. 1 laml-: ( ; t"" ,"-.I .\ I I" I 'nit.I.iat.' .'. In I'nilti \lUll lie iit t'i'niii' it,,' i "'"'UI" Mtlli u-1 INKM' j jI 1 T ..' '; | l' l "HI. 1 1.- ,IK -t t ".i mini, 'I'i 'I.. Ibs.I, nut' 1 her, .' : ) .m- ;I' .:'
"
tin'r\i lil-lii-, ni\ili- in 1. Ml. Ill IIM.\ .\ ..h.,-.-. inlvi-rii-ii In tlin I'IIMMIIIIever I :"
!j'ii'1 ,1 I
II" I. thy i.ll\ .HI-HI nf llnI. I lii i.ilauj'I in lln, > "-",11.11'1, linn nf "railrnnl.j ; | \ .i.l,1 :
) ,. ; I ,,tn. I ,1. pus, ,",.I., .ii. .1.l 5.. i liinl sst. ll '. t
n I l.i- | f .1 r nil- i'l.'I ) "li-ail I" it r. : 5ortl.'IssvilI4 i V::
)1"i. I n ,;IItIo-I"'II"'I\'r! ,, i fit I llic l".b.l: :.I rr.nfltiilnin. ,.. j i" lien. Ihi., .,1,1, raili-nail.: "hati, ,iml t IM-I-II h|I"IMIWII-..I'M ii ih'1..1.| '| :all tinui 1II"i ..i. ) .1I MoMtxx. liFt: hI mil. '.,! i iI I Ii.i I.. i ,. 'II 1 ,1 i -.5.',, |I.. |II i ...1' lluinili,;: ,." \ 111.1| ,mi., ) :nil. *'. ". .1;,.
.
'. | thp linnal.n., ,I h' ; : N w and d ;; t- I lit: Ilirlnln-l-, llilPALAFOX, i 1.1.1"' ".' 1 :
i. :, ili-rhi-il I frnin' iinvIstiiiiint ..I r .''I..h..1| "illi" : I "nun, u .iil1, :: nun ". ...ir I | s sI : Bantt Dei2S! ,'hti: ie the name, rali-j u. oilier*, ."!ltfixetuii .. II :.

.. f.nl.N. I Ui II,.- ntUilal, rnlnllli I nf M114. .. | ,'II'I"1, r. hiit'.I) all l.imU, ); raui..h: II .I' lIst. 1.I'', 11.1..h an- ,. VERL V'S MINSTRELS ; Terms Sl.SO( per Day. iiiuiv' fur ) our iiiinie '.1. I.It. ,I

,.1.I ('inlL.| .) I.a'kinu in trainIn: ,, I,., i a i ii ,.lil'I.I i : I..,,.i.h. lih i lln! "-,.11111 h :- | ; I I olilri-i i. I pl'lnlilii, UK well i|. tt |1.1,1.1., : '.

,1 ,,,,|miiiN| II,' '\1'."|".in< nftliil,l li-li uninailiinl "I Aiiinii' ;; I..." 11:1'\: vto imiiiv I.1..- 1i,1 U,,,'. .'j.i.| | li'llil" ,' $, ., tin-.I1'.1.I'liti-ni.. I..' :, | |" |., |, : II"' 0.1.1 I..' I i'.s.'I'stul' I''II. : ,I "\II'i\l\s. "I' \! ; I XMi t'l.: iii...i, .ii! -,1 s ui I.,I u., ll'i.li-a* I I Ilr lnt'.lll'-i'; .tt I,', :ami aiij till rntf..Inw J.hi are ilmnI'i 1.1..1.I. .t the.i -:. 4."a.

miuu, L barriHiin:: Inafi-l': j .4\.II".I\: : I 111'\.1\ ami, \ I Ihp 1'.u..I., : ".u, 'I'o III ", .." in t : 1..1, I .. -i-h "i iil.ii,1 e.t. !.I-'I'i.I :1 f.tr ilie ikir ami -...' i iII ".'

.1 I tii'i'lt'i.l., \Vii dan.: I IH-I-II i h.1 I Hint, Irilmlnlili-' llii> -'111', .1 : J .xsi" SI i ii xr.i.i: inn' I"I"I I 1 I .1.Ih s'sj \ II'I"I., j'tli \v.iikaii.imiil tt .. ..

1.1-' ,, t I'nljlNH., .1., .IM.. I'l i .I1..r M I 111nnna .. Ilio, I luml\ : \ I.> lhi> Fil'' Alahania Illlll-, .ll'l h.- I... III' ....|" | I, IUTfl \'i r .; ..1! t .nit... mill, 1 \. |.'.| s "-.,," .U' |n-iinil' \>l allentiini nini value |-|,..,." .
trII.\ i.I.1 lACK (UP A NATION. .Tl-nl, ill I
lii.l'
.
nlitl.l. : \\ a. in/ .l.irk. .'iii\illi-i, >n tin. lliln.Iliiilnl'tr. I \ .1.1I r 1!: u I ail..I.i I now, tin-I I..X I N'., 10 hrini I In |, '''.'livi I a i ill'- mi.I. r lm3 [KTEH2E3CI1'1 !{ !.. ROHANAvnii.t.i |I .I\ for, } ''/, niiineV'i'' e-lal.ii-li, 1
i.i Iniiiir .. ,, ( 5 ( i.-U- I Ii. fr.,111 l II I ,.I I I. in.il unr : ,luilu.irk I'mIlie I peuple.lMaliliI.eil .1"P
I'tniiiiij-Miii |
I U'v iinlici-ul-it if II.i-r" ,u i I i 1"111"1'/: l.y I II'l'' ("lIih'I"h',, \ : t Infhni ,11'U ;far 'iu"11 : !'!. xx. HI ni 5 T| i'uiix: H'xu I ii-: I WEDDING AND HOLIDAY GIFTS. i.,. 1. 1 r''I.o i| ; I.nl.| .,i ...1.'I.| ".. \l| .

!I' i thai ilatf. <.lilliiiL'[ : ..r, \Tnli.i.n inniift .. j il.iiniiii, )! tit (\'''-''' I hi. 1'1.1.: 1'.11 IIUII 11'.11..1( "I"I'al, ; 1"11 ..1 .hI l. ul I ..' : I -. .r-i. u \ A.I \.1'I '. I'n II'Li I I'Ar VAt

i .'.1 4 ; lilt: in-, nf t li.ilnr.vlllr/ : I llarrirU'irliir : 1 ami I hat p.iti-nN I hue I N-m-il. h If I Ihi.j I. I In I tin- 111'al'.I.: .f &I..! ; I--.I.--.I il' S 7 I -- j !

Hi.";1 | ; MI.wo ,nml, ln-r Inilmii'lMl'illlll J :: j h.-n lid IM-I-II, ihniin, .ui,, r Sciiat.nami: I II rapiul '11'1'' i I I"II.I. 3 S I NOTCE. -- : ', I I-'U-
ili-ti-lii.ril4' |. ni'%'. nii'l, .'.. I Iilil Xei.ultli- .M'iilHl 1 f i i I i A a : I : | | I., '
.t. I nlljrU tlir I: I'U | a..i.tI
| : -, t l.'i-'lll.lirni| I I '1"I"lh.: in 1 '' lmiiM .. I 1'I- .I' :, .:
'II' |I"'" ar I'l'nlil ; jH.rti-r I r .In, ,, I S I I .r.s. I I i I l. ,i\\.
mil nflii. I Ili-lniH r.lliir.illnr, ami * I h ,
.i WI I 'I. pn-M-iti'.l SI hi i. Ii i.i :a "' ,' ,. Glasses i."k--.lt:: \1'11.\l li "rli. : ,,.ar PATENT NO PAY
I Ari/iiiiii' a iiiiinlifr'. ol'llii, I liiiv.. I 110,. IH-IH lit nf i Ilir I 1"'I.I'hll' h> ,'III.it..IIIII,1| "Ih" yiti'i i li--i Spectacles!) Eye (C'Q.' tl.' al.lll. .15.1, \. I 5. .". ."iI. I '. ,I 1 I. 'I I I. 11
,
.
i"-: .. \\ I.H" lln> i i'.. -' I.. Miil-Air Souieuaalt! Clog I I11.11 IXiimi Ami C4.v nita r..1: .il I i Ii I VHfFl I I I h\I I'. /'UI
1"lIlall,1 ", uiliat I 1'.11"1,1',: nr," 'I.'"'' '1".1; i-nlr) -a* are | llul I''. l"l .V :It, l I ,".- .',. .. 'I| i I -- -
I ,151S
,Irmlivi-, I, ili l--il- |irii-i> are I.1 Inu.VI
nt' In r I I'. :S. ,. 1..11".11", 1 .h. i ;.1 i .
I la.I % ; K. I iu.: .. I r.n.: ,
I Tilt Hi.ri.la: :NVit ullrm 111,1 I "1'1".1| |,, in aI"'Ili..1! I'l-iH-i'-- 1' .Ni ri'; >|oi'i-. PA S 15'I'tat.
; T E N
Ina: I \\',. at-.. learn t that MHIII- I 1..1",1..1.) .,ill, ili', I t i i. a IMIHIT I I Take Notice) 7 5 .
n n.l I I h\,1I1I* \ I .1,1\11 I I HutMiliil l \ ..ut ti.: I .
kiml lli.il uliiili. .l.tnn- 'S S
.1.1Jieli t I.. the I'iitv.Iia'a, l-iii.N" | I :u I.'. \I.Hl.I I lr..il|"' 1
'I 1 'lt' ., l i. limnil.uijli'r, Imlh !I.. I Iii i.e Ila"I..11.11" lltn, ,ii.h il i i. 'ISi I'I. -I.-, .1 I I r :.1.., lui.T. '
i' rai'i kinjlimn, : '1" I II' '
; "h" iiiiMiii : i in riir.M: : .1'
I lii'. -li \ i il I l I' ,. .
: : : c < Mup| 'Ilie I.I..I ..l. MuiKiii-l I !>"' -I" mil I l-il. IMl I-
ir..1'\ I
ml In' | Ilui, .nitli i in 110.I ,.11..11..1:1.\ : \\itll H' IVikll .. a ti '"- I ) .I. .1 '.. n |5..i, '. .. n., i.illi. ,ili ,i I .
t t -i I-nl ,
I 1"1.1..1 i 7 .
it lihalil t 1".It. .h i i. I.i
: II"..., | | : I, I .\. ro..h: rnl |Hirali.n, nllliu. hut .': i i ti;"I"" '. sI 1.1.,:, MI, I M.I": .'i r'.1 ,1 1111. I" .. tr- "\, "".it i'i,| a. |I'
.1 i.i ..I'r." .1.l .lie i'l'-.i nf "uii i iifl.liJVN.I&.dlIM in h.llI.li.l. 1 | i lit" ili I il' .1 IM "i'li.i-. t. '5 lllirtiiii' \
%
1I IIxv \ ".1 : ;r I I that they ) t-,. IM thl I.AC: 1'1:1.1: !:> I'l.tiiiniu, ; I'..'. ., ,. irm-etir
I, in :a .,Jid \limlv"\ ii II I an. runlenipl.ilii' .llil': I,1:10"1' i".I .111..1. \ I h 5 '. ssuissI.,, ''' vu" tsg la.I 1\.1 i: 1'1:1'11"1 i it v HI: -ui' .'. I wit r-. V ti.r.: .v-. .ii' M-UI ) .
rs 1 arliun l.y I ihu |I'' .ul t t nnl | | I -I"al:
ui I tinlii' ,1.1, .uig / 111..1. I U' -. I .ul. .I i r I l'r-. I r..l'e: III stun 1.41 I.. it %l.<; iii: .v 4 o..I ..
11111'1"I nut' u |r.llliurln I rn hi,'s | | : h I ivj51u; : : I: .. "i-i 1 I. Hi- \ \ "I\K:
I JikoIiHti I the 1'. S. a.i .i M-rnre I the I.s iii. ill"l alll'I'I'I. it ti! i i X "' :> -It'*. *'.sr.1... tt. 11.1'111I I "r"'I"'h"I'.lhlllll ut. 1I t -.'I ll". ..; i.I-. I'r.
I Ikciinnnl, I In' in.i'li' I.) uM.uu.\l.r. I lirlnl t Ilia. I h I. ',' '. 'if h "I'. II i 1'11. .
,, u. u unit he U u man t'n-ii ami I II iinl. :iiranleit I., ami, f.n, feile.1 I.'.' I the h IVn.a- tlTIII-Ul, > ,ill ll'.IMMlllr; : I. 0 __ I' I, '!,:;) < arriiii: inul u.IiII.:8oIsEJs .1-.1.1.. ,. .

j till s-,.14 ." lieiir.i.t I rail i.s..I. an.l llial I the I ) I Ilir-i" huh ,'. .I.. I'lniiot"| i. :: ; HMKUli: :-. AfplJ"i.
| finli'lil) 1 hull u. a .t.ui' |in.i-iu-lil' pull" I <.j! ". Fire Brick. DOLLS : : .
WH! I pin' |I"uillii. al.ii) b in 1.lilill to t tinim I 1 u the '.uI\.I.II'| \ r. 1 h "
I ill,".) "llio l ".d..I I.f. i. mil 1) ii wlaM-, 1\ Iliinj,: !! "iiieii-v In thi-tn, ..1' State lan.N! li .ix I II.) a nnki-'l I 1.I.h.l.| | j,.., I I s i iu SUL2BAGIIER! BROS.. .
a (..art. (.f u niai Ii',j .... I 11".111I', t "" (0.1., ..c "I' I..ahl :) ; nf I I.,* I | i i. I. ''III I: .. .,, 'c.. 1,1 I I. Mill -: .. :- i .\ *.-. \i:\ AMI l "'I'.I'' :: !: /
a bt Ihu. la-l i-laluie. 'I h.is I'liillnrlInliie i rdih..II'\'I.U.I ..,., ,
: K I 5 i ti.J\ '
il.\ i v. i.i i.. .1 i \ hui'.i li''ti'nl -Inn'" !i.
in it-i-ll'a; in. ivinliiiiatini' ,!, ,: I In | .I my \ 6 "PtU \' .
thll.Lill:: IMIWIT uri'i'l' nl i-iii''III'lili".11111,1"\ r an.l, \ laml' l lniuniipiil rtliii-li It.e | | i : h. .1.t I I. ii-. IM Uu., K. : Carriages Buggies. \1. 1 Aj ,"
\\ ilii I i 11.1' ina.nl u I.1.1 h it I. il'II'all I rdil..I.\IIII.1 : s n-r M. 1.1. il.Ki-n. d" J ." 'ft H il.ui
'| (i.-r .. k.,
J
( ) fanni.i: l I. rairieil: \ if s'urwua1..r4 I'lit' i il in a .. ., |*,I > I : "i' .I'I.a..1 I | : in i i.1It( uf Inml") ;j j.iml ) 'I'
111.11111'0..1.11'l IVlnr.'I all.1) h: I I'"il..u.l.a.1\ : IHTII luiilt. I .11.'I. .... -.it 0. |1..1..1., |. l..l.li.-'i I- ," UI'ltl'U.I., 'I( "". | ( ... J.
1.I.I..I..i". .1.I hui r ..iu', t i'. tt's iiummini.' ; t,:. i .: ux i: ;>l.t x- .1, \ .ii I .ui.liiiaiin, .hc. .) ir ml' ,|, n i. i. r -I.' n I u i ill-. i' NA.VILLt.: TENNESCE.I .
tinilia 1 110" uliitu nun n hi. vknir.nival I full ililly. 111'I, \ iln nut 111..II.dllII. j .itinii, 1":1.1 i. (nit oiKiutf: .1' I | s ..1, -I. / : .I li- riII n" 1' |p.. .. t.W\,

I 1 I 1,1'.1: | fur I lu> ,inyiii; ".-. .1 n at.. hill_. I hss ir a.I inn "" Ihi. niaiu-r: .I.dlll..al' i i 1111 i>lii' I. ."".. .1\\.1; ,ami I P81MIIfflOIII .Ial.,1"1, ln! > U'! )"',:. 1 15.1. 'iI-. H '11-1'1'' | '. 1.ltIIc 1 -

.h'u TIio! t.'i'i-at I'vil I i.f, i-rr.in.lriirliiin. \\ a. .,1-M.ivjtiii., .. ( ) Sale. .. .. firof.
pnhli.-' 'Ihse| | (hi in" I I1. I I. "1..1.1'S. |I") ''I.h .\udiol Jobbil "I 1 I I' : ..1 I :II I' '
li
In.HI .., l ful-u h'4, hill;: "hidl l ili-iiiuj.1.: ) .'!,!.. .1'11" ali..u,. j I hi- i. Ii II I UN i'l I- Kill\! i nl 1 M 1 iaK. : .
.\. I I. H"t 'Hs", uilli I Iho 5'11'5|
litlli' iiiKlillvU. into lliu iiiinil-I ..11t.hlill I ..' tull.rt.l ,'I/.1 ur- I ilili/ t-illu |I'.av I lliff. ."iiv la... 1'11 I I )>. 'I I tl I"! li Hi: I \. Au.'ti..ii.'fr. FINESTin U \ sc) : Poultry Eggs Butter. I
nl..II".I".f| I the I Jt lieuruia I. :
lll'
I lu.li-j., | nf .UIIiiijllii'in I I.I..d..r. 1 ,
|1111"1'10- ; sujali I linul.ili I l.i..I.I \\ I I-1 I Mitu: IIIK-i: i'Kiii.i HiMi I $11I. ,
A 1I I II I tli.it tlit-ir ..ilvalinu l i il.-n'iii-.l| | IIHHItliilriiHu hit ,1'I.aI.III.I'I'h i I '" at I... j.li..1 1 hug. :sIs Ku-'li.li: ." a- t ximlVT UK txilitx; IT MAii Ii 'I"r.lr.| ; .1. it. ii.iini.-r-: II |
:
I / ill.iiiHa; \ ai-iii-ili..ii 1. ",. I'ltN. i I I ,I.l Fruits. Vegetablis, Fhh Oysters. l.i,
ly a I I | nl.II Umr., 1,111.1, I' \ I li.: ha.I ft.. lvili'.t all li'M.laiiii'llu'ir; 151 ') i ..'. ..11. '1.1. I &

......,:I |.rnn-il| ) ami I kiniuli--!) tlir I, ) '\ .-n- t..I.1 I lilil. t.illnlaml., ..( ra"h.IUhlt) ,U-lnre j jI : hug II.il in-ojiU1. .\ 1.1 I ju.l l l I ,I, .1.1 .. I.ic&.I ti-iUcr *> ea.b. :. 4. AIM \, I II'WII' -: \ ; I; 1:1:11.11: : I TIII- i n\.t 'I "II'| ( ,-t.. 1'.1., >'I| .ar "1.1.tK- MI I ".. -.Jl.M- 'ItIiN' "'. .,
r !
hat Ilic-ir \\linli-iti-tii-nili.iii-i-'" \ "h I in tlr' $millin I.IIIII.UT in ? \ I.
coulN.W 1..1 -- -
I Ih,' 1'"a. lhousIt, i | an.l theuranl ----- .
( :"ivi-rniiiriil :::11..111.I rnntinniil .nrcv. I In- .jH.il. Miiln ilu* i Hunk I h I, I i't.-t' \ \ in.i: t'iuI: i '".h. I r 'I't i I i I I i.i'" ii \ .1' ., .1.l ,'"i ,.
of Ilia I lEi-jiulilii-aii: : uiu. Atu-r.. wineriilirluiiil i t !I. lu..h..u tu |1'"il.II\1| | | \ t 1 .1" 1 I ( l .. I.I .
| "I":1 ,...1.1 unilitu ruilal..'> a, ) .' \ : :\ titv. .HI HltAhEIIVUMi !. 'I. .sh I! l ,- 'i.. .1.
I I I. XI l ji" ; : .; t..l'i, < .1.1.,1 ,
i-ili/i-n-i furlln-r, li.. / I \ .
!
n" < "-'lui1.IIII I i.ia.l. 'I 'tlt 'ariiiiiu4, nr tin* (I'41 : ., ..1.I ill' ,
l.ili.-l .
I't Ji-i I iniiu .l" ,
11:1.ldlitlll, .110111,1 I hd' 1"11 1t.1..1.\. \. .lalhO.II"'j'..uml.iinii.'ii uitli'I : "lrl. i .. Lowis Bsar & Co. j v i i l: i iK.
) ; '..sI.i. I hat he Male' h .< in J l I ".1. ui" I 11. ljt. t I \i.i'I ; :. .I' I' ".lIt
.- lalll livil llalil. ilt'i-l.iuii. lal-ilii'. IlCVt.l: > Hl-TlMK
1 I. "lilll, .tlii| t 'iui |I'4l') li) IN i"
\ bark of Riesorl
rna.l. Vega .
A 1"\'I"il'I".III.I t i Inrnteil t
thu nuiiy, arl. aii'l, I II-IM liiuyt uf I'tiuitklrni'iiuii. | | IU.III"u ali-. antiiliially e-.54t4'.- i : Mcth \
; !II
a ph.I) .-Huri.U \i-" .. il n\er In a 'lew IvlI''lol. 11'I.\ |I..: I :ni.1 u.sa U. Ami; jll.1 4. : I ; i : .-l 1 1. I I l I"" t n- ,. 1:1'1 1..1': -

TLi I I. all tvrj lintluit t I llnimuLli' I 01-i- uh.i. hi:,ii ist.I. the ,'un i i.lou amihnti ''. .1111..1..1 ass,S h..ri i t ,| | l .i I Ii-. ..; U I. ."i .., 1 "I',I him '' tlnMt."l.UU\\ f. IJKNXKTT,
... ,, -Ini. ji ib I. uf i .u I M.. EstafclishaatiF" ; Couiniissiou: Merchant
I 1. tlial Ilie lu-gru! jiiu. liU (.iiil, to iti.l.i4. I l.-lniiu-ihtlu-l, ...ioni.f 11. |I. ;. I Is..Lltsule 11..11.11..11. ....I..II.I l | > : ,.I.'h..II.t \..e ''I ..4. .." ... x

f''I'1Ii111 ,. l. Iii4 vnlifur' II.* tuieaiwt l I. iiu.i..i i iI I 1.1'' nno, 111.1 who now iliivv I,", ..i..II..I".111.1, .| | pi" "' 1 .,.- --i ir-j ,I I ,, i I'S IIttl is 3j chiayr' P1stc:.
I I*>M: iif lll t 4lnl i'Moclloii ; U..J.
". I;': nnrant, uml, \ I ininiui'-l' uliitc lia-u hat (.1.1 I"I''o. liuiM lilll IIIIUMami uejrpin r Trat ti-li-jfrai'li. i'"'ni.jii' | ) I : &: E. STECHER i i II -,- o.J'

of Hi <'un Ut'liitnl t in I It' I'liiiimnuiiy' uln-it-' -; I.a"ami, I kill\ glutd-' but. Iso wi.. !: lie |.iwrr i'f....u.'ialiil ..: ] I STAPLE HANCY GROCERIES:' .1..I.liu ..'.1 liuil. sins ,..,J"t.r.ldl'LI. .

liemU" ho iv.'uti'. Kn-r: > ullu-r \I bite 11I1111 i i.11..I"ad..I1"II111) if i- up I.that time x-o.ly hiuilvi[ uuio. ami i I II IniH.ijil'..Ill.., I uiii-.l' -> .Jrwrlr) Can-lull) li.| :".Jor / \ I n.I ",1.1! fiii'tli., r a-l.i. I f. ritl.lti' : ts

I mu Mjiittl 1 amiit
half, :111 or
t. Uil .* | ; nu.iu v.iiiuy. : niuki.lo Luniy a. ..an. : 'I"" jilt ". i- ; ,. M.IK IK U.H 'I'', ilr'I'I". 1 ...u.. ..1..1 in i IIIIIHtiin :11 : 1"11 .
aiun'r|
01".1'1'(
uf .Ilii--ina- iiI. )> a very Iullit"" I 'eaiel.nl. ave a iliipu.itiuu I,! ,ut. uvM >|iaH-r. bids. "d"I.1 i V I 'III It! I : n..I.n II I 0.it "') t 'u,.i... liniiri ) 1 1..1.i.-n.lu.-li, 1". I IJ.I .5 '"-. I in tin; h lie.t luanucr.i .

tojrraamU nf il, furlho ni'vr.ifi; fulluw/ I lie narhlugitf 1kv I 1 h'luoi-ralic party to i put top I Ito I Ili- mil) 1..11'. I.. jllu \.1.11'1. (
\ I J t.Jls. SM i .TuvKjrr; .A\r AM. 4vi
111 iiuiii i.
iui\\i.it \
tlwt'll ; 'I.tI'I'I .\ m:. I.AIKSTAriiANT.-> .
I lUcIr ouii ,1"lIIaoIII"; I limila; lli. klu.l ,'( ..1.lul'rllldi" Ililltf! Uut I. nil \

tiling ami "make it hut I for liiin." Mfiianl\ i I. I..I'ilr'.I1I.1 K l.irhi iiuohe iho sight or 'uu kuuMi Ilie l.> raiiii : \.. "... u\ i. xi..t, \1' > .'- .5| ".1( '.1'1 I 1:1: I i ..i, ., I. hlu'I| i '.i | | | i K\: \\ I itihMl \:
t, ills wliii, li .- j.it.sI Inn I I I
-;""I.illf| : ,.." ar.I I Ih" light; I. luit a* yet I' laxaiion hy |.riaio ami\ 'ubhiv |1'.111lu'.II1."li. I j.55 luriaumuiif.. i- ('. 1"| sit, I | I 1 11.'I'I"la.tT.I wn .>.II.\H .\ I *.'1n.j.. intiiii I l l : .. ..'.In. l'lu"i.ln. I t "NfiUik X "t'IA \IX jui

liv .... (talking.. !! \ ...- ami haul 'u".lol..11 I.ii in u pi. !"> I'.li ,,".1.. ili I, i ,\ ii I : itiini in I fl iflS.. ,,: It.:

\, "

'l . '.. .- .
k--: ;z.i-c al -- .
-.. -- ; -
M : --
.. -- -
. 7
... -- .
.
........

I
-- "
a .............--- ,. ... ..
T .. ;; .4 t 0 .-

.
'.

-- -- .-- --- -. I'S :1.I.I .. SVtv I Oi. MilI I* 5s's'W jirt.-lirrlnsf, imn

Tn .\ li-i'i I .1,1, i ", I t '1 Ill li".llc,1 Milii'H IIn.llIll.' 'p. ..I fliu l-ili-i rnili.nf Ilir klilkr. 11fIi
\ ; -i''t' '' S in' ,n 1,1' ft. I i i |II ii, "'IIIh'IIIII..r, ,

'cuaci1 U l onnucrcuil il i S I .' ,iii i ,'. Ilie! I '!1" 1'! I 1'1.I..1 'lulllililu I I tintillill, 'I' Hie, -1"0"1'" ,"I 5 SIS tilt ","'. 1.'tl tIll' I ( WiWTCM''' Aiition S Sales l i ,in" t "555,5' t.s. I, nli-of I li-iini |5'- tiii'f' wi-n I' IntllPil tin t tiiiiioi'lc'.l
'
.' i 1".nI, .1! I : I.*, II'nil! (Hi M 1'1.1I' fil.lt. '. i ih'I.III|| hut! I..' |1. ( W listS. llI : 'Is" \ i. H I nit ,ni" ... ,1 .t.I j I tt hiss in\bei'M IViHaeolit the I'lin, li',' e.ti.ir.s i I '11'1,1 Il'nl Mi. I I I ,". .1. K. MeUellmi. t'f' -l.ii'K-cu, I | Into I lint! sit)' liy S tliffilr l a 5
l"i'
-8.\Tl"RtH' p I '1111.1; ':". ::1 'S' ,,11: ,mnl I tvilh I feet ;lt nil ,illl''le, I I i" I 'I. it i nlru.i. I 'mj!.. i ai-l Hit' biol ,ol I IM s t I'' M i' I 'i -'. 4 il ,l'i SI l > bI'I i itt I: p.ipir', 55 lnn! ,thi' pnbli, in'm-, -. t l mi-lit." i i. ill lln- oily.Mi III l.lkl' Illl' |ll.l'l 5' "f Illllvi-, ll'lli,

:' il.in, i"ll! S .Ii.. -!vl., il'iote' the Il',1, the, 1ill 1 : ahl"n! : fil.:" ,: ,1! i nl, 1111] t I ..! 'il.: i "II'I "" -I.i 'H nl I I ,i. n. -I i rlI'.I", 1'li, ( It 1 li'etellllOttl'H: I i'.. .1' r. \\ tlIi ik'Il. of M'tnijTiitin'ry.itliliii ''mrnr, luviirmii- 'Ill |jsIs'i'i II't

'OCA : ..or'.t S .,'I 1 :lul! Inn k iii 'l'lil| | lin-'lilalii.n: ,11!I 'IanThe i.III'1, tSii'ilC.' "I i* i'1"', '1..1.; ;ii, r ,i.li 1 "} .. I Ill' heMU il''I'.IIIII..1,llli''lppl-npri'lleil }."S'S'1' --'IIMU'li'lfi'% !, ,' i ; ;; MrV.I "I'. Wi1lilllll..I'IIi.,' p. sI'issg"' of lili'kjmi'ki C-. ,

I pltliilltlt. ., iltiaileil: tin-% I lime, ;1,1, lssssIiisii. ,. "ten.e ,i. -u111.. It'itl' i S i,"."...' Ihr "t :55 sI' I.. n, a.' Ii T I ri I li f ni ir-i-li1"I i] lii/ltua) i-ulilwr'-mil I lli.- I ii I i iiill''i.'t
I \ : I Wi-,1. tth'li t.-nlfll I i..nnl! .1 Ill, ::1 knnithili i in. S.o
s l. I ""
i' n.bettioiihl, :iinniititi"-' ,iii.-n,' nt ,' ". I If She .\.1.* tilll |1" I nllli. \ 111 i 'I'ln- | -u|,|"' '4's.s' .' '
vt1i1DP. r.. .N VI. ".KIi I. ,1.11' hut lnli'inontttero mil run. Mi" .1" I II! Million" liii-liH1-' ni.in-, Ip's
il'\: "
i.
\ : I
I 'til '
lliii'in-tlllt- tin- 'InMt.itinii", ( 'turn 1.,1, k itlile. ii"l % I! lln-1! Ihal' nt.irI.t Mt r. !t''s. 'I umlln t'ir I:ll III .I'l '' i I: I it ill ii'i'l.iinlt ivii.i'inl I to tt I Iif
\'II 1' t .. A1MIN.IHVIMOS \ "I B. I im'tl', il t .h.1 j it I It i A ,l.ir ii.lbo, 11.1"1,1:1.1" i I i- "isti' WI H HVCH1QN! N i i..i S l nl I Ilio I'.inliil. I I1,10"I I tll) ,'.n S I'mil
I iiliini' li.iti-, 'In \ 1 I iiiili'Mc'd, i'nr tlii !
S'iV
s HIM;4 mil- lli-iniliuii.| : The lite* .1"1 i I j.1-itr : iv % nn
UV I I'I 1 ,' ., IMi, Hll'iilllnm I t"I' 1",1' I,..1) t 111 i I .I| ,r till II.M ,Isti.t5i* tit "',11 he ttlll ilii-t-rliilli, in epl "I. nut !P, pint.) tv ,5. :"tI' Iho S t'ill tr-.lei'il.iy. .
TtiK. l" M'n "i I < ntitiKii., : f. j of :all lienpilir| h'1' me, .-ll-l! .tn I IH-n. rnti hill1, limit' IiI |)nvi i I'I the-mm-1 eielil I lili4tf.it.Ill nnili. :iin1 it.ImiiM br :a i In.- ; i i iriilloailj

,. I:_.:tL.'I I Kt.IV. S 11"-*|I"'I,1| .1 .1",1', s '>11. 'I I 11.i* I I I I .'" atli 1111 tthieli,!I Ih"l. tieee"W Is t'I:vin-I., ";,lt.( I... .l.tII.I. I li"l, i .li"j. th'IIII. ,I l'"l-nlliil,1'1'1.,111'1.lli.t. ', 'It'| '. I'.ipl.' .Iis,.t. II. I "IIII.III.III",10\"I', :. ; in l-muiil-r Ilii'ln) In |I'" i iiMriiiinii

1 lint' I rule. MllnjtllljC lll. tls. Illl'l .s111'. Inlnttli., ,\ 'I'I'\ ; 'Iil Ill., nl firnine' Htno on 1.loll.. I,' trip In 1)1,1) mid r,
MF.TtOIII.II'1.' 1I.nllI.: : 'j II.llll.,1 1'"llh' ; n :a t .nliii" ,,11"1 ., \1 \ ,/- i t lii 't'! ,, Ihi., AUCTIONEER .. jn-t
.
.. I I' ,j, I :. I I h I t. V..tine (. t 11 ,iIit Hie lflle! SIlO 1',1 5 11.j he'I hl: '1"111' ",'Ii, .\, "','kl, HIV ; I Iniiij i l 111 t-.1 i I .1..1! 0 'hit". flll".III""IIII"1 I | !. 1".I..lilh b.iti'. slitting" tin, ; mil-Ill" l-ellll'lieil. Imnio" ,, ,il.lt" befnl-o te iti'liliilii1'" nniirlri'ilil1; | >> I S. Tl.' '

Ol..t'\.ftt'n-t :I' t ttluI th.. 'in m > t tUilti'iiiiMi. j i i tvrilrr )ha* In )bl o Ilhl! f.to. fur" !its luprt-tt-,1'' 11',1'1.' mnl In1 ll" etelt.! .V.re "i'j' I I' is.I. 11"'II' Illhll'it I Icf.l.it.. liiiH-itnl| | In !1st' In, Si-tv 'irji.in

I' ..,.1, "'.. .ltUItt. li'll.'iln I :, I'liblienlinlK in ;:i':' t lion I lull ,nnn 1:1., :1 InInnilo hi'' \'h \11,1 I hnl, ,.1.I ri.TotMtniiKi'' ,I'.,.t tbreo," '"1'.111'1'1 .I.tll, I Iliiiiatleiilinn I AM. < 4i.MitAi: : I, Mi.. I.net, I'. I'itl-s of M:: ,'' I. < ": .. I i- liini' of (In- 'Is iLi'. mill a Ii l'u. '

'!. .M. 'lftIl'. tlml) Itt t I. i..iniile,! ii in it "itiaie| !1,1., i 'lIisIt'I' 1)5 r molt- |It.III111., .. Ilintii' \I.1 \. '.1 .1.11'11..1.I % In ,it I I'I"'I..JI'!'" 1.1, t evpen-" I| ti-iiiii'her; 5555",. Mr. \\ "I'. \\ urili-il.t' l i-l of nii'li% lli.in; (tin 51 li ". '
: Eo 1 ,. lush ilIliisi'I'
ttillnliiltt.il ""
nnI\ "
i'iatn't : d. : 1 llVelfe ItnHilli, pill-,. innelinlnle ,to tin'I I tlin.e li"l'il 1'111'1' ftliil ttliiili have 'h"I'1, i,: I I in i. II I \: her 1,1' -. -5' Hio mp |I fhote 11".1,1" ,' 'bnly: Nimtt 1.1 ; ''ri i Hi-vi'r,, .t-i'ii.
: A frn/i-n I I"1 i it t sill st1Is'| f"', i in nlatiun, In .-"ll''I., rilnrn" ii-a i-a: li. Commission Morchanl .
III. I !hlll,!i- IHMi-li le--, a 'l.ni.'hl I ,| I ,,s'tie.l\ mil 1 .be nii.n-liiimil;, ; 1 t by llu- s ILM-. ami, I II Ibi- tiii'i'lilijiiif i Iho ,III"'ill', I r 11,1) "
1 ; t i ; ,111' 1Ii.I !( f III ,I'-n hll < ., ha-i'; *. I Il I Inn In n 5.1. I t'.tt, "- s. I'1'I ",..m.1li..I".llhl. 'I III- I'jltllnlilfilir. Wllli'll 1 1I II
iI I'llW .
r t Ilt'I iti..itu i : t of nn i-pi-u.le.l in I ''a-Ina s ] ".11'I s. l- 4 \ .'111. llnlir" "l ill Hit-eoni'-o" nf ,M-teli-, iln-ll.|
S I hl "'.. ,' i ftM .''b.1 .sSi'i$ I ami Hie "' ol
55 ur" iiiifni-iiittpit, ninl''ihercbj I 'I 1 11 In' iiblle. il. "tin jmltr- .11.J )" l'I"'I"II I Inn, -il.it. tt III IMliliiiliclit I" itIssitisilil.
l.t.n. enroi-i' | .11"
1.1 1'1'1 I 11.on \ S I'll .
Atin 'I'%. :2 II."" i I I'll". II I ykiiett-I I""' nl' onro imiklt ,rlliii.inite.l 1'1'l ni \ I
A';"%' 10. '. I ,. "i'-i> iln.I Ititg.; : l-ile., i lot- it refer, t-i 'n I i, I mi-lit, mill ,lu> heller C, i.I'iit's'" ean: I bo 1: tun.1.IIRII\.ttl.llft.". i !' I'"r. I il Iho Tinoil.Mnieii.i.! t 11.:1: | nilivinf, Tim. fir Ills' timli-rl.il > <: .5
tthon -
$ .".nntlh. I'1' in i-.lt. t I .r. :! e 1-1 ,", ain't, Ilian: l I. enntalin-il, ill I lln-, Irt-l" | I 1\1 tte .it in liixp.ttlKllllll I! I'l'ntrd ::5 jlT.il tnv-.5. \\ i- 'I'| il'' v
: '' tte II .In-- Bl.Mil!' 0, ,
'"hl.l'.I' !IS '. !' ,if. 1.1'1' 1,1 < \ sstis ususs's'I 1,1' "I l} list Ihli, M'lip i i. lelnote'lami I'- n-ie.'l.-l.:. lull "fill1 etenil" )st'Sll" | 5

I.sInry '.1 ', \ I 17 ".''t' i I -n..IrkntiU 0 eplu I tin 1'\1,111: tin1 fai'-fann-il, IVninul.i -. || i ,11,, .\ 'l i. I Il t- I.HII.I"'I.1 I ; 'to' I Ilial r I ii-1 in In I't t-i'llo* tl it 0. i \ Hii. ,I ,'-i.I",1,, ''I r I 110." I Umpire:, M.tli'' ,h'I'I a nnili' I'Mrmli. ,,1 iiolii'i- in mil' i.
ih-hl.
Ih,' set .
Ii I Ii s emu ( '
:1'.1 "f *
"L! 1.,1.,1
1
1's'r, .isItt :" .:1,!' 'II'I i if' i'I"l a'. .111,1",". it I here t theni i- I hiit.jtinlel r II'Oill.I""II..lli"" dint I U"t. llnv-j! J4 j ll'll .I. hi'' tV' I .tr I..- nn me mil ol lave l.ih"t.:1. 11.1 "nnili. \I- nl |'iit>.-nl IsiS it t I.ilill t bl, roit KJIVI.A : '.

\1 I .h"1f .'.', L I 11 II.,", 5 I I""t.i, I, isis.) liille neeoiiiinitil.iiimi., tie I ham, mnl I hit' I ill. nii-tli! lid i'11'ul-t; ," nf Vlii.V ii .., : II :il.tf.i" .t.II" 1",1 j lin mnl! frit-inN., Mr.I \ ..5,15'S
mer" :
':I..41' : i' !' I'KaVr, .! | 'iiitnlrt-eil! mil I In.patt.iko a ilei-mlinn I s lur' an.l im' 11; ", Iho, A-li.f I.Ike, ", ne-e i ,i-i.'i.4 .Is h'i ,11', 'll. .11, mnl br tn.iilt1. lii 5'5'I':, Itt'i' ti.niMbe ( ) ?' 1 lii'iialmiiKli.i I l'st'siiIs'i, looin In ri'iil? on! Mliaiilrii
li.ilhinoln): i .11 ,I".<"> .1 ,1 I s for; the i-f ,emeiit. I HnIt'tenne 'ol ig'IIlt 'h.. 4 il% lin-l" .I'! friemN "
I i 'imprnt' .
II .'. I li, : 1111' but' "il tt'f I Inl I "nr tt i. o 55555 : :and IJ'iln in i .i.iIn
i ,iniiiinnUltn.t :11''." i n. 1 ill thin ilNjrni-e enllee, llelnsf in' < 11'11' Ill (Hio h"II''I. ss 1"1" i 1 .
liini.Ve .
lal.,1 ,
illf i .11 ; .. 1 t h. n 1 i" i-ltl'l "ssui' f' .'0'' tI I I ." li"'I., .ib'iie. Inp I Ihoiit 11':011.1',' tli'liitlilnl" In ei' \ Mi < I !. Ni t i
I h"l | |
Tin nihcimill.,
.'. I ,.',' I\ .....' tlIr. 'II kin.lof half, I ilupnifrom 1 1 vler, "ld.I. i''II. re mi- ll' '
"III'hli '
; 1"1"1 I I .ll.er-l-, 5i.\. I'l 1 illi Hie, "In-iii tin- M.itor'-, \ tteie" n\.I.II." Ssss's'I' our old I'llrn.l, 1 'lia. ki'llonl'Mori- l's 5
'.,> lit illu : ."''.1' II ". I..1, ,5. SS i tenIbilijj .li.l ,not i t !nppe.ir a< plain; n- 1 I.I Slush 5 in.pi'l'l.ml In |I''t'-'- I;,I 11',11" leeoiplt .VI mi
I'hl' .' J\* n.i- ..,., : 11' :1' t''I"111 l fin ii tt M mi nf hi'iiri-, In K t '" 1'1. beinif iniiri1 I 11.11, ,nlli.-ielil In | ( ':51151.| | ,\\'ni., I II in-lli'iitor use \ ,,11',1., n
mnl
ntli"l'tfi.f., mnl inu for ainlj .
.r.f. '. .'. ,. :i 1"1 S the enmttietnr'iil .li"'I-I"I. : hI'I
I Ini : ', I 111."t,1 ,
tt', I f'tlnli-'Kih-, I II liioi-l, ,eilt. U.I.ill1" Hie 1'11, il 'Is,'li'I',' ,'.Ss'idi )
.I II L-l'llll| I i'1'ilin.iry "e\peii" "e- .II IV ) will N'FJWG.tx .
1"
1,1. ''I'1 1\ -. l I" i. 0: "., r I'.i iisi ieI he" I')leant'I j if tie me ,tni.l.lkili: .1'l lo I Hie! pn-llion, of t 1jIII
I",..,h., I I'I i'.ii I ILU. llh"I. 1 i itn S ll-I i ., ;, I.ih.il.! hl'IIII.I h.1. i pat' nf' i-inplnt' i" mnl "ell.me- i '.,|.1. ll.iiiill.in, ,nii'l 1" illi 1"1'| ::1 ,,'I'i," -
I'I'I, ,take : "lIt ll'in-k. mnl. tIP lenllMl' S Hie .\ .l.. llnTnllnlin: : ".'"' linjj mnl, 'the ,11' 1:1:1.1'
Ki-ni.in-k ; I "e. MI i i : I : : .
iitts I I I'e '!1''ill 4 li"l" r ar' .
ld.1 1.1 and Beuml i ill.'ill S isis,.' Iniiirinx, I'i"j '
1. 'll G] 'Ill5's.
I 5 n" .sssills'
li.nltfp J il.i"' In) I Hie (Suits pn'h'il' nut. earn oil mil ,erroi 111,11,1,1.I ,, I Hie (I""-"' ,111. I ,1 rail "iieii;' l k-u 'I""IIII" Melclnll I Ii. Oeliili r Hill -
l-.il. .Iii.,..! .1'a '.'..1'I "' I i ill I ,1 "II 1 lip iiliiuliiilinn ,I.. ;;..ShtSI 1 1.1"1, Furniure 1 In" -ii hiillt: I Hull In- iinrnnlilieil: ,, l lil S I tin I Ir .Vebnli: U I'. lI. I.ni I ,
K-T tt 1-1.1 :.i.i." J -tt ". ,, I. ,, \ nti-i'iiiat "1.1"rnmtpnpiri! !nml leafin ,1.Iil'ill..II'I"I.. tie 1 ill !bo :" "I"lo Ilioi II u 'p-lintt' : I i h., .h '"hl/ll.I I Ke t \S'h : j M"t list ua. I in *io".

-- i : tour, lit' Sh",. ph-lnr-1, i lir-1! ,In .I.| eiiter" mil anilnm' the fuel.'o '[ I til", plii-ke, l ll.'ttir .'t '555 r. h le.lreineil\ nml bninlimo' .Inin.iit, ) i l-lxrry: IOIOII'g) ) ) ,.runiii' I I'mtin," '" m-iks tml Isis, M> f.ir tin, l Is's .1 mi .MI, tl nmi r-lrani i
1"1..1 "II i sisl. 'Il i 1.1'1' e.ini.lieI( thai ,Ilieio I Ih I- I/,1" I II' III I I", nhli, I" navigate: n i i. I II II n s .5 V K 11.n.iln .
Special Notices.Anifalitll ..I"| .111.1,1,, |h.,1!,:like ( ;ilanl I : nflel'! i'Ir l W\ ttnnhl ilillier 1"1' \1 II our rolllelnpiMari ..lull ,in hl.hll'I hi H'luS' S K-n- h, ti .I..t' I Ii! lit-t -, -'. St St l'i'i '

-_ I the t I'lii i, aifu, I ..tisIiiI.ii.' ttitli 1.'hi"l. r I )I.a"" nn 1 illt lill.iil- \ .:,1!) n, i in in- ih r f.le o..II.o., I I ild"lli'l" nn nmoiinl,, ( nbniil' ) o'clock.Sal. illiiilll' I "ITIllrlil'i." l.i .tl I.ll.n! Metnll ,<' i ,i.
'' )I *i',,!" 01 I. The 1 i-Miel: ainuniil' i .innnl bi :af U ) ) I'I'I -- 1' e itiS! i I' l"tl,
I"I I I 'ir."l.'l| f-i-Hi-I'l.M'i.' 'I Itto
, I ti roilifni'l, him, )but Hint \ aii'l ,lo Hie Ilio 1.1"i;
of Mails. I eiill'i-e. \> s n "i. -'"IIli"I" .iutti't I \ ."I) I 1-llK, k 1.1"Illl, < lIlllllllIU, S t uss I' 55' tmi" .mil Mill Illl, .1 I 1
DEparture I lei r r h n ''..r Isis I tii'-l. I'ts.i.illihsi'l, Iii 'uItis' niunli
Irtu" lieretnfiitt'. i lileiInineil; I i.iilnrpunr I ,111 Hie I I'llileil, Slale' nl 'Hie folToil-,1" \> I' s 1,1,1I" rsss'" sits' ehi'llp III I 1101, l >ii', (inniN, Illl.Ililiieelt I Mil.' Il i Italia I nni'lei.Am .
I i5ti1' / h. .' 'In "nl ll. '-"lr.illii-lii' } "! ., \ iiinler '
i
-- .1. 1"\" I 111'1. /MI.I-I-II'O I Ik tlii I l'Ii nl"i. M.iliie.r n s '0I
1 npliitoii, ; I Hio I hnne-ty, ,rail- I l.iillua.l; l.ui'l, tranlami: nlln-f n.atlel. 'I '
.I "I : liii l ; More" lit .liilill.i-ll" .'S I ll.lt I I.. ,
nt LAN i II.: ". 11 t IK K I .1" .. I iini.'ll' i in i-i' r
.\rri'"a) 'li.1 i 'i. i Ii" \ Mi 1 i ru.it|.. I 111'1 1.1II"t .% ,run oter uml :''ofinonImpnrlame, 11"1' lme!, pun-It, I .lossissi1t.tlsssi .1.1. l 1/: I I'lirner nl' r.it.ifiiin.l, : I MiniI.MI.. l.i I-rli'. t ot.. I!., .in!, I I "''.555 i iMr ',
S Is..l .i 'SI i t M m.i-ln-il, it I. I i i sex I ssi: :"5'. i I lur il.ita! i I. iibl.iineil, I Inn ."pn- i I k 54' '' it 1 nUinm., I.m k i i
s tu jlli) in Isis the 1'11
M-.ple .1111.\1\1
: I i ran' 111..1I"
| I 1".1 tllS-!
I !
\ I lnl.11 Mll'l'll.
.\, 1\I'8-SIhL; 1', I ; t I'1 1I ,1.1"11111' Anlito.p '" I Ii! I I.t Iss' Il. t .
1..8' .. '" r ,ti I : l'..1..inn, mi' the r.iinilt mill ,for lhiIfll.ull

I '.'bll.! nl inte-liualiun., tn.nleto \l Ifl lItll'I\tS: h IN IHI : tiiI.lhls, : ; 'II llaari.V i: I Imttnlinr.I' .
!
tte i In-l :all hnpe |Is" l.sl" I eellninl.t t It nitl IhiIt't''ti'iI, n' it I I" < bt. II. It'I".I.1" 1.lh., .1111.11..11'| ) ,
\li-inlit., innn ,
lit I A t. II S I .I 'I'IIi I. t 171)1 I '"it.I. r ">
.\ rill". nI . .1,i- 1'1. milproperti., l t %Ve ttel-e 1st liIIl..I: ''I j I. Iml' the pel-iilfal) "1'.,, even, "f It" I I lee, nllt 1 piibli-lieil' in I tin-, \
line* . i. LI, Itl.5. 'n\'' ,-'' In teliL'iaph l itlioinl nml iliil I pit'-"III nit 'his')1'', :mill, i- lint ) II., 'li.t/elle." i i. ; :I.II 'siitt'.l: ,, I in, Iheeap I 11..11:1'' : list, Itil- 551, ip it.l- -nlilInl ?. ,rlil"( Fil, ,' I lssi'si' \ 'l 'tri i.igs' ,inii-l ::11 "'.1 th,' iilloiilioti of I holiiliypnnhaeiH. ') I, I" Inn.I I l.
,1,1..1 I V.r Ii1. thl". ll.i-l.ill I I. "'iii. l n
All, n-xlHterril; | > :iiul I I 1,1, S It hin T i \. I.". ami gI-s'.it "n t .11..'1111'1'i ,sits St :a. "h- ,'' t oilier? liltu, tbeil ih, "'1'"' n- ..- j I IiiX t linn' : il i i. ti b li VIIHIIIHIII'I l -tinlieil | i I.) "or Jilrls, I per il.ill.n 1..1 I 1 ill :/ .\ ,it h'II.11I1I"'") not I ,! tirl". In MoMiilnl l -nlti.Ifu.lk .

|11 I1 till MlH-llllhll'.l I'. 5 1" III' 'I tl i UllU I", I.T" si.1"t .' illljti'rieiii't; ille II tinI; iinst' mit im| nlatiinei. I i eni'i-b" v-ne.4 ttilii;, : ttliiili il I i-* 11 I 1 biinu'.KI! I I i'I.' ",1 oaniinl be pininiei' .'''It.. I'li-ine... bnl il ttill Inin ilin'5 I I I Ciinilir: 5 -l inn s nk.I !'7.:. I IM.inl'i I- i
t l"rllln..r. "I.II ti.i.' 1 1 ,1.1., r I I" iii. II.i"l$ > "I l"al.1 "I l II linn-H.V t i: lio.tiilii'11. : .
.lire I his Ir |imni.i|. 01I'! ; '"!' h.' .1., ,,. ,.. i- i II'' emit 1. I Ilie-t-lein' ti hieli, t i"1 I i 11".011.111'1',,, I '' fai-e ami nn-.I, I In ellierliott I lIstS St "''I 11.1 a pi.nlieeil 5 I I'mHullinn, I a. lie le.nn Hi.it.' pa i 'lie-i tour, ilirei.linn., I Innine-n I I.Intv tIps .' MII.--I 525.

I.'sIt.* nifi-iit nn Ilie u -1'" I 11' i t.> the, I.\ M.1 : I Ilitl-inn' I. "5.5' 1"1..1 111,1 "ereilStable ;' t tI r"II"t.II, ,l mat! : |, I I lulii'l. nn.l,. ti bile, 1"'I'I'IIII.' (" be all j' I sl.Isllssg,;: it ile-iiotit lelilin': I furp.itiiniil piin-li.i-er neoiN. .lining, up, nml nolh-, tin I I k .1 II ti.sS'SSISS'h': I.M. tl.il /
In in i-l
r.
Arrival and Deinrtui! : : c of Ti, aill 3. I 1 : I I'l I Hie s entire" einnpant' mnl! intake \Ve tnerelt, -I rjri', I lhll,:, :I l ",'\'pnpi'r I IIlial 1"II,1! ilu mint.' I. .llh'I'II .lent- s of 't.ixoi ami, Iii eiieIbi: -late nlihinrf ill;: I. bi'lleiI'm, Ihi-, pnrpn-o' than jinliim. I li'.i inr I It'll I,

!I 5 % ( I plea-nie; in-aiin, i, I Hint: ;iieilnnot t I'l' > ,,' "'"I'' like a I Imkel$ ninl\ 'i I Ieiime real, 11 nn iletni/inK, nl'Hie, leieipiamiin't I < 1"' nut Isi isltsilsI' abiint bt ant anI, liln ,ral; aII"II.illl, in IhoI S liln I s I k Piim liK'ile N i ils''ii| ,|i. Von. '1

1..1.\11' iIn.I\.s-j.. 'II.. It.iili'nail. ) I thin,!, :a inure" gjciilletn.inly; or ellieii. lit, ilutt I.n like I -Hi, i.k'i i- ,.1"1" .,< tlc I I l hr.1:,! t Hie, ili.bnr.i'inenl-' he |1' l Ilia: I I'l ill.it" 111'.II"II *11 -1.11. ;a., lli.-it r nn : ri urn1 I '.551' hIs' Ii. i ti.. I 1"1'1111111"11I.1.1", tliiio Ii link is'l'ss i'..-I'liiii'I.,, Mil ',out-l i'f' .'m{.limit, "t., r Is i ,. ,
/
1'.mlll"nt.IIIIl".I.) i. S"i i- ITR.UK8 I-- :. : '5.5 of 1'"il'.III'I'I'i I : be 'I futiml! on nut'. A-li., h.,. .1"",'. -.luiitlsI!, tie think, 1 bo, n |p"II.| i..1| tl ,i- ....1.. of line 1"111.: .1.. praelli "nl, hi I Iho, llo.inl .. | s77, 1 Isis Is, I ISIItI' mi Im ml. Ilii- 4 III: !*- int; I bn-lno., l-rinx ill tnnr' a.U mnlIneal I 5 hIss's.I ,

sIIt I ". III A | .1.1>I", ''.'.I l.ivliI'UIMl 1 -0".i. I.I. I. III..1 I (11 i.iS. I in) the t I'nil".I Matlifele .-.. | little I I tnofeili-ereel' in Hie ,,1.1., s' "filentti'ilnbjeellur I Ilinnf'H'41 I 5 ;:"HI, .1.1.a 1"1"1 lumber' I bt, J, lul ussi.sI n .,t 1.1. ale, pm. ha-e.l" the i n'li"i", >. II Un.Hi n.link,V Il I in Iii Ini.im.Ii .l'.ii H-e| lljl. I' e.nni

I. 'lltu IVllMienta il I i i : .' 'i t. tl. II I I. t. .. : ; "l ill-. ul ,eltt iin.e 1'.11,1." 5S i eiimpai' : i i"iin ; l'ir il 1.1 I I In' Mlirr.it I fur" $ l."n > are' \1' emefnlli: -,' eurilereil il. till il. I 1"lln' lip In ?II''li I- :.!' I.IH' tit .111"1." I oiiiliiilo.lull I I I I link 5 in 4 5 'It's., I'l.n' tiri.. S-t; ltt '

I.ArrlttIVMHiieiilil.li.I4I MIITII. ,,, 'i i .-'':.. 't.. tl. i I''I'I.! "'., II. I- alII..t, tihena;' I"" :tuiiI, \In-ri-it e 'I i t nut I ,tnilil rellei" limi nf I'.il I''Man':' ..i-l slits ti, ;, Ii, ,' fi'-.l-Ji': 7ll-ai-l: i I.. bate' I 11.ll.Hiileil I I the nmlk-'l,, the, X" ".I'I Ihinnilalie I I 1'1.1.1' Tno.il.lt; liiulit Inn ,l.ii ..., I ,I I.l 1,51k ti lii i 'in h.Il ill a. t Vni'Pirl. ''ii I..s.5 I.i'l.'k' I. '5

I. ...- .liiiiellun& .'. I -"I, 1 fi."it In, I reieiteil I'm-, ,'iI.. ,. Itniiril 1 the beneiil ami ii ml 155511' '' liiiKili'ini '- M'i-0 I I l'III'I'lIIalllll.II'haI' I let Tliulnpiuil,,S 5 h's
ila.it.J i t I. t. tl. I I. e. M.Ariitu hn.II.1 'ill"1 .teai'-ur' inure." |I paper' bnl I'nl; 1"1.1 I pill, 1111, belli ; III'l" S i''s.1..1 : 1"'o 5.
.'. .. htut'l \ ,, I ll ',.t' II .' I
I reiimu'iila -"i t. ti. .1.< 5 'I| .nit Inin, it ilillieiilll ill Mll.eoe.ee Mill-, S Ii'' h it--!! '
1'1'" n ertiieetl|" ; :a.peel |t"n inir ,1"1." i 1 fiieiiof ,niiiTo.eopi'' mi I 'ni.titiillhil, 'liull.i-l I'eib.ianl" : of pilul. ami, 5.1 t left Ilio oililllll a. II"I': In theirne il n. tt I I. tt .cli i..

TruiM$ nil Veil..!, i vii.,.1 I -. l t'll.) U.iiiii'-i-. i. TIl rh.Illi':!'". Unit: 11.1.I. 111"1 1,1., .-" lire ]I,ii.is'' I| | I I Il t l' i-i'pealin; hi;. I(l ? ) its 5' fninbleil, i inin ,,./ iieni.' :ami Iui'I'i i oe--ui' I lir1'iililr l.t'irii. 'I'ltikijIt'll S ,i I! j in Ibi.,I l-nlllllt I tt hell Thullipullll'llek I i t Aif.1 li.nk I l.inl i. M".litll"li, .".ll.I I. i il.i p.

i bitter 'IHvinliin i i ,III.| i. f, u-a "I.| .111,,iS. |' man i bnl nil fur; Hn-heller, fur I hit 1; 11'1"1- I: .,:"il I 4-iiil I bite. reeeite'l,! i11.I.1 "' nl, I the,. '! I'liiipm.in it illi n earl: ,Klnkn: 1"'nl.llIlI) S i tt I I. tt ill e I it .III ". "I In'tpt ll '
l-i lave-
l .n .M'Mir/.irit > .i'i" '"i ,int I I ",1".11; :alII i s riu-krl ,11.111", ///-,1.. 1Ii.I 1"1 1'1 t I. 1'1111 .pa) 11 : unit I \tiikln->. 'I'nili'l siiin., ltu i'I | i kirk II mint .Mi lilnlri, I II 5 ,, llnA '

.', I I. "l-. M., IItrl' in : ,i'U.l: n .17 > r. .ti. ''i".11 l I. Hio', liiievt. little' ill, ""! 111"I,i |I kin.l. tluitiit I- ,lioilhor jut 5'It'.iIiit Ini I M I "'".' 11."il.1' Sen, 5 1"' in ".....1,1.1' ,'line 1 II "relume' the,. remaining: puf- I HIIknll' "'.1 lI.i| III Hio ilelib" ,of 'u 11'iiH.,
"Irf'iin- IltI'II'( | | \ ti '.i I i n in I I I', nh.ii'iiln .1 I li'i' 0'1111..1, 'tin Im k nliii ll 4 5l5. I 1'irtt' ","". t .
b. '
Thnr.il.it ni
bl,
.'
liaterin man.' u ''
.1"1 : in all mir lrnti-1 l.. ainl, .. l ", nf Hilt frnin in-Ill.ilinn I ,
.'"'11'11"111', t ti.! \1 t t'ifiileliee. I the lnli-llirnl, ;:" man: or" of import.ui.-e !l's ill.rie'O) ( l'rei-hli I paiil. lllsLi'I' nelip i ami ll r Sd. 11151. 4 ItiiiiilM'f Nei,. I I'liinaml I tt ill. 1.1 It' II X It' I.I I.l I.

tie "i -tile,I Ih.il:, tietliil l not t |l llissla Hie bii-ine.,, 'man. I.el II" 1 Inlte I'eaif-t) annlhel, .. 11'11. nilniniiiiii' up 'II gi, I '" 1111.. Iho lush Issi, ii"1 ,, |., Ur.w fnllini III). .r ulgs' I ll-ninnile: Heennip.1nieil ; :) | l e, in1., i I Dili 5!
li'Ii.III'
All triiinn "5Sf,11'! l ..it, 1 1'" ,I. D.. .liiii.-il'ii.' J s sn Its { ; .55 itt '. In* ttiirr, Mltrr l'llIril bt I 'Ir. I Keii.bltt: in-ill out 1 In lln't,, tin en tl iu I .1.1milll.. I1. nill l .
... ., :; e" -tui" e 1HI';: I ; I I I.s : ; l ileliH Iminreil, ""I' I Isis, ol j -
will triilim North 11I01| "1, \! !.ii. mnl 1 'I"iicl'IIIII' 11111.1.11:1. i pnrpu-e II il l .''.I. II. lo in ,i-l T.Al .
rnll\ \ 1 tri-ini'l t n i-mttil" I of i-ii-tim-i \ an-! -. .- nijinl-t:" fur I'.mlii": ,, or I I ..iitiiof I ibe, niiii-iler" Tbnr-il.iy 1111011011| ,,. .
Muiiltfuiiiery <, nmltbe | \ 'I 1 Inllrl iVfwi I llii ili-biir.eliienl" < I. i niiilo-irablo 'n "re.nil ami ( 55 5 In-1 I I In. I II I I II I i-l. II. Will I i
I., i'. tl I I IM I tl-ll.! -iii'i.| 'I beer. Al.b'ti-'teneair." Kljliieremnortami : ;' : .I II"'IIIII.1111 Ullltl-s iiii-l. finite, 'finttu N. n 5 nil I an., m I nil .11 .
nml
i'. "r..\T\I"I. i i r.f-.ti.-i \ "" jellnk of inunet! II. il i I tn-ii'il ham:, ) \in ", '1.,l' -.11"1 I.. of 1,1" ,1..11 mnl,, 1 empl.'tee. "- I'.1..1'11' Isiis, -nlllrient lo moil I I "IIIIII.ill.C. a jiir} hebl nn iniiie-l'|' j Am"In, I i u-1, int U l.i. 'r. l.vtl '5. .1.t.i"ii .

iI tI., .':iii.l.$ "ill. tte tti'ic luht\ I Iii,! .t-huil,: terelfi'lof nil "!littuiiml | al '1,1lar.inline, : ::1,1', I ,-\ |lH'its'15 fur tineoniiiia, ) t.tt'. .1 I 11"1111 'I.Ii"I III neeiiril.ineo, \ tt illl, tits t i K ii ll'ii'' .

: t iltlt S Hull h hI ,. ::t line, I 1..t"l ., .1.'. <0s'l!., Sri litAr. .1I iis.si I b.iIl '-ir I ,,.I.'s| 5. I 1,1 h n 'I k, .HI.I ii ,
I ilnll. Its reml'-ieil.
.1 > sit.5.s.II I If Mieli, II.J.I'"I; I. 11'- There
I '. I Iou, s' tin-
tin II'' ; tvpen.ul' I lln-ir ,In.iinleiiam-e: nml 't'r'I \e tie hope, litll I"(') "ill, III I Hie I 1' I Iu n. I I. Mmi-,.,, I.mill, r S .

Pensacola ar.d Atlantic nailro.id.T ( n'eeiiet Ille. In tiini-o" 'bi|'t 1"io.I..III,1, | '',\.! I I.. I P.I: tl.- \ (I1". .,.il.li-le., of -<

,ikinx <..'! >I' nil' I 'I,,10. l-
I II. 1.1111," I li it- In knnii Ilial!,; t" I 1'."I.t. I. l'11"1" plelburi" ileni, 'anI 111"lil' I I Ilit ill.lili.l. .Hinl use enliie, e\pen-e 1: illen ;. I 'I 1..1.' "rinlfl I ..1. mi-ill nil I it tiling U .t ill! nl lame.Mii >l Ml'l't I I I. 5 Ill till. I-I',I 1,1.111.ll.il .
,I.. '. A meeting HitIm kliolilerainl, ,
; '''I.tsI ..5 ii. 11'.1 i ti : \ '. : ; I I1 .
.I l.k
I.".. 1 IJ.mn.iii.: '' I I"ii i null' I.V. .'.1 \1 r 1I. | Mill t. ua. ttell i Hmiiuhl, ..I I I'.l Iheepvople nlher., Itit'Irs-ls.sI ill. I lie I 1'.1,! pinjeel. '- I i.l S "biL7 I I. Snniiuf' I le, oilier liem ''i no.1 liming' Hie, 'al' I lSIl;I \ill bo le*. I I ,lu.i",: Mui'iit' Snllit.in, ;;Ua bright, II li.l; II'- A "III.-I..11 I '. rt.l'll. I, IU, I mill.

,I I. .MV.t-li'i: : !$ii.in'.iss.! ..',. !Vi'mliIe -'" I ::i.'i.i.'iiArI. |i. us ." t uml ,,11.h' 111..11.1 tint .1 1, 55 ". h"M ill, .1.1, | lie prupu-e' I., lake. up liere.ifler. : i I- I 1"11; 41 l.ixi : Ihiinurentor: imlmle-' :' Uiliiltil ttiioleii' soil.*, IllltIloiil --, II I I .iml "pinklin-r lillbt Iri-h l.i-. .. .lull, if ,I1' bk I. | I Il'ss'il'I! t 11", bill I' n

I I.'": IS:4.1: .|'.-.M.'i.l.-. '!.0'1'.- ,. I., 1..1.1.\:, .1 linit, in 'n tn, .t in.inner. no.il.it ntchl.' 111'0 11,1 11 \.1. I'' I. ibIs, '-"" "11." Mali-meiil' ,' ai I emu I r spell.i.. ami I.m tetie.' | ., tt bn' hme I ninl vlttif I'fii'iiltmnl Inn, nml, si II. Mr.I l 111111 M.'i ri> Millivani : I' ( lit H.ti '.

I.. 1'1|..-sS. II. ..1 ,, 0-M I n.i-i' s Aij I i V.'e nit--orry, ,I., ..it-. that lit- I'-Hl.el- '1.. I tI..t! | tn, oriler I bytii'll. I huh-, lh.it, ttellitt i'peik. 'lieti r the 'l.i.l or the; ..1'1 It' II |i exeellelil III hinoll, S tt Isis ll Suit'I :. : : '.

\ 1\!: '.iii s.'.'. Oi, !. IIIIH |,iie: Ar: 'tin- eill/i'ii-,, '.11 I il"1'" ille III a lef l ) iteprei II'II: 1'1' 'I' 'I'lin f.n-l, Ihal | I fnilher, h".1 iniint an.! t at lol.-- IJrmnl t S I 's's JIT "'liI
'. ib l.li- 4 : '.-* (,.1'.'," A rAnllT'Ttl'KX.I .I.. A. Pelry, I I'h.lil, ",a'i of the th..loI'.1: .I' 1"lh" 1"11"1".1. that miM-iip ha. ttliili- "|iiilUiiinit.i. 'it Mieli. I liemnenil I lik "' .mi 5 I r.inn.. Anli.niiil., $Ml '' ,
.11..1' i iS ,'fil t -lalo .. ,"ilo. hating. lo-l'' I|llu.irilif. 5 liireetor-: li'ilaleil, tieIii. I iia-pii.l:': :any" of I Ih,,' "' 'I"'".''. nl I ; 'been, I"noil I K I 5 l.i I III- -ullii.m. itiiii .ili."u I ir.. ..iI'T

S : t "''I.' '. '1.1 "'. 1 i'Vi'M'; ;' .." W., ,-I.. bt .1"III.( nil 'I'ne-ilay': !I'lnf., i Ilil I 'ln'lYIm -. s ". In !In, half of Iho lln.ir.l tu ol I t,/iiir.iiitine' ,, ?liliiiu tteennfe-i. ,N a I. ; \ !liaiu liei'ii 4 .111,1I: ills l.a'lttsi.sss'lsl '.ll-.l.IKll'l-o. IIIKltlillllll OtflHllllls I I oi ui l.I .l..iSlil iirrifu inn"i.'iiii hk) "..'|n 'inini, An.'I'r r., Vn'u u, ili-S-, II v's:itn sN..r .
I 1,11"1' siul'I'
.\:1..1.1.. : 1"1".1:1, : | .1''II, Ip.ili-l-" II.,' (Coll.; lati-. I lii.tiinielint .,.. J I lire, |ui-. liial.,: mi in r lu Hie isiisst..i.' 'pll-t-,I I.. nnil'') il'inbile.4 ., ,tu I Ieiiiiiiiinnllt in.iiij1) mi-lit. I I- il imt ileailu I 'I( I he, M.ui.inn.l < 'mirier nat. I ImlHielo I'.t l'i i :!i's I,:: ,,., tt Sit 1 5:7! i' II 'IMI iS, i ,
: : "l'lu.m.' 'I I : I |1".m'' |' : c. ') hittill I Iu ..sil I Hull nil UHI Mil.| HI ",. lii-i- nn I 'jii.i.iii| r Innili'i.5 \ a iif, 4>.L'.<'
if:: 111 "t. i ii-tiii i |all; i-.ni r |l.t:1 il"li. I bililt' nfobliiininx' emilrnl, i I n s s'II..i"I I"' .llh'l: the ..f.repenle.l u-.."-r> I II. Ilimi use inn-t, 11''Ilo.ti''II'I''I'| | | '" Iliallllieie I i. no liMi'iii-i'ninl, ne leit nt I Iho Hi Ii''. M nli.iH. tv lull |5sstsl, .1il| \th.

7:11: .. ... L.il., >!, I IIMIil !si'!". l-.l:: i iII 1"I"'C !In.nit, !t'en-aeoliaii-, 1'nil'. I biHlt .ul lan.l; at the U I ,' .1 lei 1 ,minii. nf'' I I I h.1 I I the 1/.so'isos' //?'/?/,.SVci-iee/ o ., I. tll. I ," ,,1 I'l'li-iieot.t olli.-e.. 'I hal: lIi'Su.I.4t'W meb lint n. lit II !I" !Millit.ill.? ttltu 'llt'1s! i n.i
;; ::14 11.1.. \1)' 10' : 11' |>..MII I I lln I h". kiinttli .1"1'1 11" ill ) 15,555 n InnliT uil: :LV"'f.' luMli-r., N ,ln
-: I .' a.ia' ..... l ". i It".. -::1.1', \:a.,1 liereuliunlami -, I the. piiipu.e.l. > rnnle-ttliieli, I.lie, thet j I ,'!- jHii/iiuj! nil l/it-if/H'iim .f Ihf, ; ran Im mi |Hisilili' ini.in.ina: i'ini'nl' l.it eil nml. I that: I Hie bn.lne.i. U nnlIptnpeilt t'HI.Am' .

k.J::: d.I.. ;. i ini'| i. tIMilan : :s i \... | arliriil Is nll.n'li.-.l In I tin''Aaron I t/Hiii'iiiitiiii." 'I h',1 I Ihi, ine.H I "ni-a.lt it-ei |I. I ; I Iaie iitieinloil H, IiM.irt \ I'n.u r, *>HM.II.>II I Iroitlil
", lu ho still '
I ha.l tie In I
si.Iii : "" '" :,1"1' i .1'PSI I \ 11".1 Its -1"" nlale tilth I, for t Hie' ,. .. .1111"1' 1.,1111111" "I IMI- Ih."o) 1.1.in v.. ..UI' (jieal ) n, ', ls. im"li| it. I n, ii lit i. ".1I
I ,:: K'i.t.i,; .I.m, linn 1ltl.1!: 1'11-1.- 111,1..1., :1111.; .'" I benelil,, ,- ua-1'' |''mil.I'll', : 'lur 55, IsIs Is Hit' (. ..I.r! llt-allh, nlltnin. rea.lt. :an.) an\ i.ni. 1,1"11.1" I III ami injury of liii-iiie.H, ami iil.4lh.ilHie I II I Iniiiiii i.

)..: .\ U.K.u ,1 111..h. ., ;al.'II' Injf 1"11 1"1 I if- 1 iiu 1 prubabiliit" .1..lh.lo..I.-II.I I.1 us' I mill'heeoininy, S; sIt' il hlrlh-rk'iit, ; it ua-in .eun-iili, iIllilltl I I ton oiler lit kiiiiml.' ,, 1",1.1.,1, isIs. n'"e. 'llolii'-., lloiiIll.iiiUrl*, Atl'lil -., I I I I liialli-i-he, 5 n I lilleil.I I \\ e bate lieiln! \in 'is'' -a .1.1 |Io I'. II. I nt 'I! IP"N'tt
1.55.-11:11:' ..," .1.-1". "- '. n I'1' .1\r i-lei-leil 'nnml.eiof .. t 'I 'llk. lit III I l \\ iMllllll-, I, tVII I I .
\ II': 'i |1..1,1 I i '1.-, 1.1.: .0"1) h".I" .I, patin, liiti-Hneiit In Hie stIlt I.- .. till ttill l-f.lll, 11,1., lioil-M'llll tte .1.lnI"I,1, i | | il ttilli III., ink. ; if lost|, | ni uniplaintH of Hilt, ssIlI, si Ill I'en-a- IKKIII llllllU I ,
I ,. i t "* ur "";"" 'I 11" ileii'114i"il ; lust ,
sII I II ; liltliittti..
$M::'4 ..... I.,! I.Lsi ...54! 116 ,t..Iil, I 1..1. I liul'bi-, "hum Hie 1"11' ,.1 tiltS M. II. <. Iliat tie .liall I H-'. I I in |I'I'"I.I| | | |)'. I line 1, eol.i.l.nlie' I Ih '| | | | | hIss Is

I"." ...J.. :11'.I. I ttaa' r.'naikitble. man; 1..11 In' hi. lln-1'i 'I, I B.! of, II.I ,1'/1./ I'i mil ami m-nln,, 'is I' | .
0. .1.: I Hi' llierel'nrileinli'M'il, hn: lu .M'1 I"i 1".I'liIUll.III" >-i 1".1! ,'sh' ,in I I ii II.: 'r. A i: iiittn.iii;. ttdii' u'Ci.im.' i '

H.r..i l 1.1.1. i intnlal: mnl Imiral' allaiiiinenlami, Isis -IIH, Is ts..l.I.i's Hit- unmet alreaily:I, I 1,1, lepuit-) I l-i- I Hie "nr<;"',"|.li( ,.ii, ml 1'1, i I,i'r.na.le nIlial I a 1.1"|in at In .i- II Ill Tl IIINMIVll I ilIlin.in., nl.liimnl I lsttlsil In-i .ni.l, l.i,111-r I .(.int. \ ,.lil, tJAm -,, .
..r :S1 | i .s'' ::E pus 1 It t It I the j I ..I I liirhararlrr,! pa .iil l Ilieo n-ln i II I'.T.I, r. i ,i., .
< 0,1'elil Kin itS
t lg: : Ei'\ ::: ;i :I' imprint npiiuniHiiy I :nil the I hsuiIis'Isil.z, mnl I
$ :: : bM.: P I I j intu, Hie, lira.nrt uf the I I'unil-ant. Iti 11'1 i linx'i'K"' .1. I "I.1 II.I-H 1 is's I In l..ne IIH'' Un'"' Sillllllllllls, tllll'l.j *njn, i I 11, liniiiil". I In llti-r tins, ti I.IHII p I.
'S IS. IJ ,. .. .,. .. ',0.1.' '.,' :., S..., "::. t v "'I'. ; 'inin t U In .\al:, ,:,",.. 1,1; i ,, ., .. I ... ".. '... ".. .I'l'' "". .' ."",". "- f *| -i lll.ll il. | | |1..1|" ill-I I -i .1 ki on K iti s.o', u 5 issioi''..'I'! \ a tin f 'Mi'I II .
I4p.IU-; ". ntiS I jin-i mu'iiin' IMI .nine! oiI'M \IH'I" f.r..i. \10 ',
1 I I 11. f. in' i l.'liiAm
"ii ,1,11\-I I iu \i-lis ills' '
.\o.... I... ,. VVt'tliitiln.t.otihe 1",11. 1"1. : sill'I' 'I.t u -".-.1 ii pin. ,rala I for'III \payinlit 1.111! 'lio'liet. 1,1"1 fiom, "'-,,1. .1'11"I, I. "uil" 11"11 I 'si. 10'" ,1..1",', I 1.1 I".,"i 'I l.s' I.. ,V N. I lliilroa.l: h.i-i hotvn a i-i-lii -I- -HI: I II inn. l.'n.i :iki. I.I I.
I : p.I $ C ;: ass :.;.JIiali, I iiniintine.: it ni am.llier tlnnlil, ; : Irt.'i I Is >llll ...' A I ullll :.I 1,1(5 Tii I
] : like liaiu ) |5' i u. 1,1
In I .
? : :: ;;; : :: I lln.- : .si 1 II 1.0. .
: inline .
kl'il
:|j.m| : IH ,Inn it.'l, ( >:! :} i>..5StI ,IIW 11.111: \5 t S "'u.1& "I |55e HIM -lailontryiill I" rO null: ib-jri, ei of eon.iilerilliult lulbe I 11' i'i lull I' l-l iAm

I II.IMIII.IU-,I .. .. .;Wnrlim.t.-n, II-..o..... H.fttti 5 I .1 our. 11..11.' ttliile I l. of (list' I I'oinpaiii. al.1 the, .:.alaliihif : i TI"I."II'.I"II.I'I..lr..il..I"S s l s .ion i--in'| |I. liini. at (Hie "r.ile' ". I 'I'ur, I j i | 'I":'.1 \1.1 : I.... Ii..111014 mi .oS lo't.stss.I.. of Hie ill } of IVin.ii'ul i M'ln isiS,',' th iilK'M4'-! | } l-ai s i.li.'ii I
I "i'. 'I'i n.m 4JS: ll m I .
1111 I. 11llllll unr fiiemltva -, : li, I Ihi- ,' ", nml i \ "- ,' ll uliso's'S I'.ill ,inI, lit I i Sir sit '. .Iill.ll"N
S ''SI.ISI .t.hl. ." ," .,:s .,.'" I :' .. ", I Hieirliiri ," Triaruitr.A spI l's \1',11111' (555.5 ,1.1.1 In fii.ililu liini, In "pay li'nla\i .. 1 t 'I'| | |,1 the lie I.lun. of lln- I'llill',1 4555, tt
i: .. ..rk : ,.. :t- ISis i-llnjf Ilh .luo .' .' an.I. ,. Sam' it.-.tr Its A. i in.-*.. : -11II,
.
it .
.
: \ i .
II. SIt I I l.ef'iie X. I \ | ., 1
.-. Al-l'liSltlllOt IHIHI.iH S r Pl lstIse, tt'n Iliem, li-inpuial t ui aiii/aliun" ul' 1.1 a nettBMHJ l .I 11..li"| Ili" tl i e .1.11.11,1; is "" 'lll',1 in I I.. .,- 1 1I pieim- ( 'mill lit pat ln<; lln I ikeu lovie liii-i mix r I Dili
-ieiiH' I HUH I Llnnl1 '
) '
l.l .5 |1".'" ." |vi.-n...1.] lo D.I. .Ir | .. .,I iiiunlii, I"lil.a I ,I I Ilii' iliieeiuii l"1 I Ihilame -lalomonl.l ," 'I 1 heipteliiim. ii.nr.iour t ailiun-I s ttonlil. In- il.i-imil. ,I I -aln.l: I he el nml tin. In' .Ni'iiic V .M I ,i-i'. ll.i\ti.1 :
1'1,111
l: I} f'-r Ihian i.f aiel \ tub : ru lulling slui k. I'llLl, I'-Illl' s II I P.) M) !sstss! ;5'I' I I.IH.il', i ,
: ; '
=1 t 1 ..: :: :t'i:i: :;:;: :.: I ; I nf I' ih'.pile I fcipamlion of 1'1..11111, : ; tta> then! iHeit- hiive 1.1 1"1 aii.fin, Imil) ti'u..l l linam."' il/ -,111..1| "''I.nl.; I nut' __' Member* of I Ibo rily tfufiM'inn.'iil :ami n 5 11 Illl I IH.Ui., |, Illlill rlu
f
3.iz i. L.. 1 ...iiiiIiSiII. 'mniyrnr\ *. I theyIlll' have: ,.'5i I. I I in u aiiiiiereil.' neither I Ih" iinme or number, 'llerur| i tinH>|,erlale| liii 'I, >* I'll' I i srI] iiiint.1] l lM'ljt, .
I .
atl ;.i. lr-.i..1.| S5 1" the .-.11./11, / theirleu, -," mnl tie" ibinT .lilh''u"'I I ,b tl.'l.I' 11,1 11,1 |Hirly I ; 'Ilie s 1..r.1 "|1"11, I'iiuiiiinyI | I'eiv onl.i.l.-rt 5 5 hate: been in.I.I.' exlleine.Iy I I 5,' i, ,,i II Iii in. .v I. S uttiln
*
.". "liiI.o 7:I I I'u ,ilr., 'I.l'1 :15. .' I ..Il".1"1 I 5 \, Ih1 I oi i thepalI | | iU fii\i 5 5 \ uli.Mi i iiulliiii, '1 InrlliiiHa Ji 11 is., ., ,
:; ?',. (.""I lUliyillW .:\ Ihilik, tin f'I' it mil.Vu : \1..1 '.1.1.1) j' I. I til-nielli in I llulutv'it I lil.er| pieeo i,| I h.ippt' lu "un-e.iiein'e. I llutf I ea.i .1' l n imi.' :;, n < ti M
"' H H., .. .1 'I" .1.,11 S I it.5iIst ; I I""t i-arli, or I IhettholeI -, 1,1.1| .t-.ii'nl n. I i.in1 i.
:' ,. .. \ "-ib.il1pli.iniveie i .11..1 I I for. .Is toil ..f | Allill I ile.i rtuI'i )I" ill, 1 il i-. for I Ihoi4\ \ |Is holl .
., \ ii niuiiupuli" i out I
the gii'i'loil 1. I
l. 4 a. i l h. 'in." ; .: \ "! :uni'-l I h.i.pil.il.le' ;I 1 .u S ''5' r .I.Sii| in, i h 4 u i p. -
'lln-.e i-
"" orboiihl' be 'In | I
'
.I HJj H.ni.U
I'U'I < in-u.: ..i S r:: ".Isss." U". .1| n.-Lit.I I '1|,iiilin larj.1inn; i-nb-i ribttl 1 bt lln.e "II'f. .I tta-li-.in.feiiv.l, |I" I,1 his).,- iluttill'il, I IIOIIM-. \\Vlirll-lil-I ,'. mm., I itt' ,-hoklu4 tt lists I Ihey t, its I' f.ireoil lu Ihottnll. Lit ii5.l, in nt- 5 II. n .i.iii ihi Ii
.V r-:. I I"l l*'s I Itin > I on : :i"I' I lake:s IH- ,. i '''-01'\11.\ | te--i I I. tt ith! Ilio t ..- I "' Mali.1 \\ ,. ,.,. I .1 .1 II II'S' I '"H II ', !>, .'. .
"
tl.- H.-.I I I''''I' ;il .ino.l Hie -li.i kin$ its, soul| j| .1..1.1,11 ; lil' |1"1"| lillil II 1 I pint' Ia. uppeiiieil I tI, ,ami I in.ml. Hut, .
.1. I 'a.I..1 In return Ihanki; !I.. hini.elf, an.l ) "I I I / l'i ; "\pie. people an tin r inliti.lnali > V.l-l. I. I Im, i KI..I. S t ii HI' I., ri
,
4:'" ?* l-il- -ii ;" j ":" h, .it'I I I listS 1 leeonl 1.1)
11'ti Viv.l.. 'uk I I k'S (I'I.. ,Isdt: lur, I Hie. mark': of. ..n.fli'ra- "I" ,, ;::0! 1 ill IH iii(:{ Iran-lrili-il In the I .1".0,11. iri Milni'U Istis' of I Die, |115'5'I10'II| | |) i Ilirnti'.lril | hate l 1..1. luinI i in,. ll pint ,- ( tOilS- i 5 are b.n 1 kit anl it lien, i urHi.itiin.| .itt ba. I I l.i ir.s. .I.A i i'sLls i in i .in ii .
$45 .,'5. ,t.,L. ': I II i mii'le |11 he, ,Hio, pai' lie.Ii ill, Ilif | .1.1 I ill. l 'I i i.t l I', nn ,. ,
n-tv one. 1"ln Tuirlt
| | .
I S. I: : I Hull 'I h", ss II ttliile I I Ih.-ir | 1.1..1 .1).1 1"1'.1.1. !11.I.y ininilHi.' |IH"'I.I.| I Iho onin ijm-.linn, me piuli..i.inalI.IV
; i.s.t. .
|
:
11.1"1' 1".1111
::sH 1"; ;: : ; ,'i' :i: 'I I A < 'ulliniillee, ,, i.."|,1'11'1| ( ..1 M.-', .-I I I \h." Sill)' ..bri: ,-. or mhor, money |'|- | ,',,.ill.1 MI \ i'ols'sl| I till |h':1':| :< Minnof I Ie! It, rI nili-l-I I ,.' il.it I llml-JI I itl.a
t Mini' ,
1'iallUiiunu
Z.:". .I..S.!.i5.5, I'I,:IS .Mobile, mnl" I 1'Miiulx-'miTy I S i.1 .' Is.i onlliti \\'. 1 1. I I'liipli-t. l >. K..11.1 S )' 11'I' I. I'.i i lull, 1.,1 khi.nl.I' 1 bo fclvili; ttilli S the'aimniiii '|, at ullii, 5 li lime ttil iIst'l",I Hn- 1",1.1, | .\ I|I. iruiijf iliuriM ::111 I s .Il oltnlo,I| 3'c.Ic.Houzo .
russ I.
1 WI.I
'
I.. S .1..II"; 11 I. I I I..V l"''.., ttil- Is iipMiinli'l| I eaiivn-'t tS... I thentta< "n-i'lerulile' ., ili..atl.fli ileiinen. ..1.'.I.\lu.I \ a loan ..1 H I 1..'Ml. uiehe.lti' I lliniunjfh a.el I : / .l.ieobt h'| .i--liibli.e.| | in a.l.li-
: \I..a. uf
1:1 "'i'ii I isi -I h" ippy nature 'Is sit I '1UCulira 1- I .lion; .. -nie| .| nlI '
al' lime'I, and Garden.
'- !' i' I',111' n fur iheiitit.lv I : uie I tie kiiuit fur I Hit- aii.l .t.itin moll I;"I4I' I H ts ii I I lion lu hi. lob.n-eu- :
.l'C '' "
t., I.. .. !in In a-l-l I that: tit plaei-: iib-i-riplion. .I : |1"1 I I j II'.i..I.' "... Tinpieee' ..M'le.-l.-.l I |I.."r (I.,. ig.ll '1 ainl Iner-1

Ar law S !..>!ifi'5 ,..".lfiniMMi "'1 iMII.TUN t.' t '''UI.'I.; I repre.enlaliftf i-tery i 55 .t':' '. n. it I rumpaiii; ami the Set t.I.) j s,1. 'osi| a ',hltl. ; ,! ii"I I I t |IiI I |l'1'I'| | <'ili, '. UI'I"' ; in .,11" I.. 45.'ssi! 1.5' |I I"I.I, i-l.i'i Hell kII.mil I.. "".1 :tlt. hanni.a lir-t 'ila.. N'etu |Ih'isl| ,I I Call I S 1 ',' I'i' Ni ti i n < ,
II I Is hate all llieM- i OtIS .
I .
-" I "'.l ris.ts'sI| I 1 I fur I I"lfIUh mnller1 Ilii- Ten | | | lilt \a.nine.
.1.
h ,1 l n iiieeiinj; periiaueiil ; ". 1.1.1,1. I ", ill'2-lf..
; fui-elveil | "
UivfliST", ,bron-hl, I 1I 1/, | j 1"'II""II.I. ..
SI $ wll 11.11. th| ; 'I II'shI'i Is I \
;
,)) 1' I ; I i I i. nu i .. |l.si .- li.it .
I Irl""I' 1. lo'cii l .
'aliiiliun 1.,1.1.1",1 | | a '
I.S'.. IIS: .. I I' i $ 1:1.U'r! 'bit tsI'i's Hani'.. for hi', ul : a MH.II a. lIst, 1.,1".1" .1.1. 1.1.1.1 inillI'.l ,, I..II.I l,"
.
AtVa II.1 MI 1 U'. ""_'- :' .'. |li-I. .1".1/1111' 'i ; 'iiintniilee ttt-re remit I" '|1"11.i nu iinu will ol.ji. I I.. (the pnl.lii-iiliun, ; .1|er 1111.1"1 ili-i. ..ini-nt f Vitilln. ,\iil| I I, si iI"'I"'I',1.| IIF-til) "lilnI I The .1 o I-.mt ill.lleral'l I heniU nn.iiliile i t liu.-il. n. r tt ifl.il. ,1 -'

I|> IHI-b I, ku ,l.i '. 'I I |;. .i- %,"- -,1 .1. !I.,1| __ i 1"I 1111" 1..I'.lj..I.I..I. j' i ll'liii-lei.t I'ruuki'.lni'.I Ilifii I ll.eii-I i.I I |1",1| sai,,1 f.i.ui I.'r., |hI..: t h II Id)I. .''-.h.n't 11,11 fmeil |I| Ini., I l.y Hie l.u-li-. I "A 5 I..1,11,1 I %Muv In HID iriyblIlili'lliull. S iS
..t...' ..\ 5 \ t I 5lI. I It I. I luioml I iin-.iluii Ilie' Inure '' Iso, ,. ., ilili.in 11iJ'SQtt1.ic: ti.s .
$ LI.b. ) | th.it. .\ ,-, IS '-5155 "Ili.Ii,". In I Iliii .iim, t ii 1,1..1 -.'sis I ll"" ai.si| 1'1. "lie.li, nml I ; I All s'ht'l II ;q.s.s'l /;s's'c alw.lt.

(ills luliiinn S ': '.''. .. t'rl .. t-4 4... Cberit' ; 1 1..1.. .il 1:- iloinami, i- .",II,11,1. Vun I ill liml :a ten line. ami -ls.t| 1 I I 11.1.. It 5'.. ill.) ".11'.1' (he exni il'illai-. i Iii.. k i,. ,1"1' lullLm, .,,.ini-paiklin; 11''j 1.I.1: netf| | | Ill Hie fi-jlll llileilioll ? t : .I li s I'ClilKN: U.S Is.,' III' ., .

.;.I'I : m-j I ami! U \url Is)' ul I ll-. I.i.'c of .1|I..a.I Men'allll. l Izi.lis'' .1,.... Mini, | ''I..1 I"lii' S/'iinruiiliiiiMillion I i I vtlulili1 in un.i.nul., I'i inn, : II'llhi.:1" 0 'l.l 5 55,5 I, I II 5 i.n | I1.ss5 I .' | -i| ii i 'i
Ibh. iift t. I 11 : heailui I I all Io j") .1 |tu /II stss| |I- ,Inithi'li I IIi, in I l.i. : I 1.1 'I I I''. Mill ,
Si. .i. i. "i 'j( ..I 1..J ,111. leini- ullI..I.II I I f I. ) I. .Ill- | l.l is! S
.1 ,' ''b4 .JI1 I .. '. .,'" tI USs1 j.'toot at .lilin-uli. k llati- (Its s 1.1 l- ,, I I'r. I 11.I.il"I'"ol I ', I hi, hi. "ppilii.n | I- II". "u.I,,",,.I' I.). 11..I..i I IIINI.linil.rr. | liiliunimihl; ob|. I. I II I in-ill S I. i "llinIv I Iii ham in I jolt hiniti"Afr'ii'beiiy S il.i. I tt 5,. .,,' It s .5.', l .

.1 llrlurliv., I'- ,e'iil, I.OH: I ; .".- I lIssl. 1.1 1.1 i iai I si| S dm.I i-ry Siuie I 's oiItl't' |'.iiii4IK ,\ :! 1\1... ,lit.ru ? \\ by tvelu Ibe, |t'-..- I : Imt I le| II.s'I 1 I| I'ei loul, Ibi-piumj I ami i'i-r- I Ki, i i.lr II >i :55'S 5 sIIb 5''IS'S II 55 s' .' '
nut, mi gi js.i .'.'."1. ,i,., II.I.S.E.I.41t4kD'. _- 'I! .1 1':1. 11.,1 .1.1..1 I it', "Kin'. ;;.. slst 'Us'S-, ami Ihilumpani' i I, I lin n im-ili br a ssstts, iol,|l. ull'l| pnlM''Jilhin 1,r ii '-. T..I ,k. t 't 5 ''5555 551St' I
(
j 111"1: I. HI IIJMIU. al I lull n.li'm in M-nl.' i I''It-il S..t iii lou..III.o. I that I hiss h u a.i sl.I.'t isi.s.I. ,, uIlin "nninlH iol' i :,.1.) ,(II.. i-m IlI' ..1 s Ii.i I S..l'. I 1'111|Is'tIos.(4l, eluK-, 105,11:1: ,t' 54151 'hl..si's. Il- if lie i I,: I iso sss I sI

iv *'' "I'M.. 1* "- .\ I I. 'atiun :I, t '. In,'lo li..niin.itiin I ----.5 -- I'll |I' 41 SIll| .
tt |jscI' "pim | '
\ yV, .!. ". i>. 'I.I I 1.lil In n* I..1.le IIiI* I lime .- ufialli-il 1 I | hthII, I.,1 .1 1.1.1,1" .\li., ttr, V''S ,'I', bl I f'c-iill-t It'll i-.iueitji,4| .I| .1. >. I.KllS '. .111'r.ii.
j' ,
; :. I lh 1 1.11. .i. 1" :j fruiaa> inure at I Ihi. lime, but 'iml' iiiiolliei .. : ,'" l U llm iinlhuiI/e.l .
wire I* 'urbanisation; 1.1', .ili.re .. Ii,; l"l tie.kUtill .1..1 4VMI, .mailer a $ Isits.s" ) .Ir.-iineil tbi'-. 1 ) I IiVI'Isl 5 1 I. I n Uml. tu I.I I. i
..sl I'ertJWi. liiuji; I 1"1 uf I 'Irmltr |.> I II. I i 11'1 i..1 lltls'IsSlI' '-I'lbe, I riiutiim I I .
l'i-ii act lit .. jt I.illl'.u. .,\ I uol II ie.t. I 1.III. tmtin i ti. at l.ieiilun,, lisa I S s' 5,
P I..J .1 i l'I'r.nl' u 1 jioin litu s ,'isl's | ..ih) II.. ii(I., ,,'. "
11'llnll..1 ,
"I I.. r., s i tin-I uuln bir 1 bunt a< Id) ----. -. S : ") ; -5151 i11.1 t4Issssl4,
Hl'l '. tautjtrrl 5 -. niiiiie-iiil.tli.in I |II.l'| .\ .ut-ia- .11.,1 n nl>, liia.lu June, I Jv, ,
.. t11' 'I liii'. I i. I S uml !' M.il. K.ill,, ,,, 5 -
|liu"| >t in 5 eiilMliliun.. 'I he II. 1,1-li.-'llilinm-.| I.u iheupul I : .I. I : r
.,. .. .. .iull"l i j vir.t i"i :ri
". H'tii-, *. iiiU" : I lion I5 ilnrinIheir I the lire UHI'lilll.l.'lire' | \ ||,ut | | |, t I I. lii-ar
I. .t.-.f.r. V..H I. .> ..\ .. 1.'li".f I i h'e iva. liini"It an.l ha. brought, "'",ut I 'ili-it ..i. K tnUV '>. I" unit a ,"?It(r ,11 upjx.tr al lln Opo) |1"| ,n.IM I X I'u lute jn.t lueilnl a

A'n.' .... ":.:' t*!. l tat to liar ren'f.1 HuI.1 Xu. 2. 'I 1w' ,II,I.uid1'.Iistioti In- .li.-irs'ol| .I.h. C 'al'" Jdhn I Imi, .- .-- 'I I'l'Ij|.'$.si| |./rriiy |, .| ,.-i-., un.l I ii.-iilec I i iVi ilne-'l, ini''ht.. III /.1 'liilili"lani'iii. .'. full 5 5 sopplt nI los I spots in.'al I, lunlieri iI i-., j

.I... s -- -"-: ".M. i ul .u.. i a pirit, i. iomuintiulalile ho Iii.l gusts. n. us.. '- tVHllil like r,1 I he Mobil 5.' I I.Yji.lerur : : "al JI. .U 11,11..1, Ilici-nui hlsslti., 1..1.| I I I i.h) ,pi-it .".11 I .'is. S U. '| |, iS i I So 15'555: ., mil.I tinila.ler.., lin.-tibl I I'. >; Bids for County Bonds.S

4'4 01:11In tl tl I;' t 11 .'lij'. f.., awl ,'al tilatfil lu ii-nii-nl I Hieii.plev.jnt 'ug Ul-l' u. un ; r5lerJay hr..at"II'\. that Iba-'biioy: MJJ. 11.,1 I t., (1.1 ". Io'sit, isIt,.,. ,'t.f ilici k> "I linn:u liilUni-ru i Is. S: pljy l''..,il"1 for( 'il r. S..II"? 1'1( | S ky, (..il'I t wip4 uml I I liney) taiineill .
l I. i i-Ib" SIsal -m-il (:tr il. uWu .. I iiiil, l lllli I1IH4 ttlll U- t' ', t'lt. I
uutv .i-
j .rvIitLs.ii.lsits fli.tiny I. I nine "Jlu..i.1: I | ina: i nl.n"iv, tt.i. Si'"t. sll4
: n<4 muH |1.I"II. III die il I I I | rk I .
I : ; 'S I, I. 1".1 lip |'n l lrl) Sis S I ii11.1 .I -
"Illlnl .I ,l'r ,, l t\H"I: 1.1.1. itt S the ileparliiwiit.l.rrmsinla I'l lNi \V\t.I.1 ale \ thU. Ve-.t ,I-it nh .. nj:;, .'|"aie li.nn-i;. of, .riii.iin. ....I 1 ii, 1 I...n ni,, (I.??, 'pie-.I l> fur |I.| i- plu I 5 | .. .. I 5 ; I < s'sl,I i nli ..it 5 i l lIHI
-- -- : .
,. I un-l L I ; I..t 1.1.I.I. "I" t.U!*( t'it. .oini-tifbur fellotv ,1 : II.IM I-HI t .5 t iell. ', I i Ill. f.ir 'tliiiiit
Ibe .
; litrminia l JIu-e| ; .. u|I' I tlili" b lu iiii/ci$ ',, ulniliirorlii.lilUHillll.lir I ",1.1... DIM i't.u.p.nit. I Itlu5:5i.:
$ ,
SIII --1.,1: I ... I' l ii"ii. aiiu iluuiii muili nuKJiame ; IIII I SI .'. | Kill'5 I Ii I'.',,,,4'. I as tIls ,, ,
< k ItttViHitun test! the 1 liuant uf'fin-lve. rl.l.I" M'-hil'-I ls54. iUt. 'I." '. : I r. .". ". I l limtik I .
t.itte-lii" I win .. I h, mv : -. : ainl 1..1.. :, a I la \1.1 tit I i. all?I if, |l'sl..1.! .,'.. '' .1'.1.1.1.,1.' I for I mi.iK. Al t In 1.1 t-Uiir. I h. In I iurt II ni i i ,ut amtl.'l s

.} f fAVttliiekitt' i iluiiMitheir: S puriiou, lerviu" only i .I.a..r .* rijjhl u ltd I Ibum I that IIitstis i'S't.1..I.r o.r I Ilii) 11""gl" : .I, (1"1 j-j| i's, ,'.r ( : .ni'M :.mniji. | lii5 I,S, I n.e :2s.st| liss5. i., ii |I th..iit 'I Isur' 51 iv \iutuj, I In1:11: li lnI ., Till II: s It TH '1"'t % l4 IlI.t.U -.
Il I :
I
v.ifk. Ilii i IL.tr.I'I M't-u lii -iltalttiitiun 1.1.
) I'" j .iilti.Ii .. lIsts be tu nit .il"I. 011 | I .lit- .j.I..tr. the I*'in-lit, of the luun S Ili4t. all ll.valujl.li- H." "|", UUIIMM. : | |, I .till. I llIt 5. IKiu.lt anil tlMH .tl I 11,111, -.151 1 o.,5I, e ,' i. ',tt.I lit a ie i
Il..ar .1.1 .i-jn
ir' .1 1, I .1\. .i..1 I bs. '1 l Iv II .l.'t.t ) \, 51. ifdii t. m',!..t"III""I.11 .I |I" | !"o"'I I.S'IMO'ttv. U4U < | lk4t-tt Its S ftli.l.l.. r.. ill .11 55 I.I |ti i iini, Hir lj i i I'
IIUII 1 I ami I : .., |ni tilii uf .\' *,".," ami .11 1| |It4M'I| titil) rruiii 1 1 I'll '. bil.im .. iiiiiui', 54 I' -nil\ > t. J.J.tH-u' | .
( 1ifl1&- |" ''MI --., 'li.iiim.if i ul..I. 1..1"1 I.J.I 1.I"u it ilh Inir, tte hatit : ttron; .r 1.. ) I I'.o, i I. huul ,, .5,5.| 5 lu ti !j .'111 I It U4. i", "' > u th-' ..ill I tlite i, I-" : ; i.n !
> a "I'l" 'b-i- 1 but ii are -iiialy| ] ui-ll "I .ul 1..I''II. .. rrrveii a .mall pit- rr) ili-Mr I l.ai i n |uri-li4.rt. Imtiuol ,. .llb..1 I S "Hi"I 'is I..-. .\oriunniU' I II I d ss ill I, 545 lIt.' ills Ish f.lts'n'Ii.si t '-
"ii ; L.. .' ', ,1loI. .. fl.l-tSII ( .lni' ninl .r > ,; 'I IIP i hnrrli truttileil I j I '
h AMKUli
Itai. tviu In
Jlajur I : win tuuiii t I
1..1 t.vefll'.tvin I Ml'i| IKi'
.
M t .
li.l ,frum Hiju,,, il i.i it Vr .riiil I,, wtmlil .. ..ti4U, I- \
nre.nt il.l. 1.11 ,t" tuniiuulwitb'iUfliuj Iht ilill.-ri.-iii. Hp) < I S Hirrl' I h'.I'' 1.1.. .,: 1'. .l.:.. P'I." rlll".1 -' !Iv. ovr.A S uilli I Irli'ii'U of Hn: bl b eon- *.** ttiiti t tut i % r4ittf IIAIUIIH.Nu
Wf hI : .: | 'si. t'oiiipaiiy ill : UIttiutr. W. in mni'iiil Hie I &Ills nil-lit'
I Il 1.rIU.4 : 1 .s.sa | <-. "1.1"1.1.i i il i 1'1" 1..I..h I ? i| I .,
5 i. S lime i r 'I.! ." lti j.iiie fir Irj'linipjriiev, ami tt(> hiiml-onii'li J 4' 5lb.
|
kl.l.lCUlKll"t l I.i. i 4l'' ..4I.1.| '' ])5. [I i I i i-U5.m ,. ,..le\ il-tf! i.flit I"nu : I"uu : : I"n". : : : rilili- I. i (fair1\ l' 'I 5 fi.ri-g.iiii/; ""lJ|I's'| | tiiil Is U I.. f.so.,'JBLACKSHERS I LIVERY STABLC .l.t ssio'.I will, tlutteri? ttiejil,4 ami sisIS.'iI, spul Ii. 5551115'l.lfl 'I' If It

...-1 p rltu. M4o..t.lh.e_. (.- inline KlinValili I l I..r till IVe ilu nut |I'ni.u.. I', mibmii hiu rtuKUih tliMl our (a.. .) "1 Imtir tlc'l lIsts il 1.\ t,| | \I'I\HI" > fJilssl.sl-. 'I'Is.' sub 'Hint, .f I bi'aut'.it' i"Uuty, ,
'o'rsa.
'. -- ; wa ists.t Snat.st'.ib.l' iti.il r- 'wl.ult ittl.vii
i-uittf.'yuui
lot SO ... '11H1! lit* t e S."tn: I Iu I' r.l -:mall: .iIU.r +11,. -.I| nmb'. i ;"." :U" int -. |.)irtijiii,| I. .tls 54 gitt.. injutl "S maily nil Shut so .. Ii ft -iinanli'| i.,1| r""I..I i:. ..I.II.I'I.\: 0 UI I 1st' i'l'lSl'IItIlIlS islihalsl.5' it Itli I I.ss- I .It-rilU'-IIU t'l !I.i15.SSII ut I! *v ..mIII' S
.h.luv ( .
t 1"I.n 'n'u.. 1.11 ,: le.- 0..1:11111.! .' niurrU/t' ii-reinonie. of thipi.pil s'i!, i- I iu.1 i.oii Ui 4's-s li in"III
ILu.u" ) ? |1..1| ur r
.\ poika;:' i t fjlu.iU.1' j''JI'l's; s.: "';. ,tin :air. a- a '"I,.. ( ;.. or ilanv, .run.tltiiM I- I tir-l l.i.. liiu,. .I'. iu J, I. W Uli'.lal! uieul, tie bJtvtf. '''rmiutilI I mini ,0.1.* uill ..t| fjn Is in i4.lrliueli | I ililn-, -..i.Mlian..| harmli.ii; ?, .r i: ,'Ini i s I, stj tss'4| i Hitlivf ofIhi. I I I till I'iriJ |It ''t'ar. ltl.ii.

.piinyoiil i tinaui| { $ '.tfinami| t UIM-. ..."w up Ibf lustIer iu it lim IiIsl'. la loluiiHie i-oii.uiuuiu.. Hii .' bu ',:x'ti4rri SI I"- sse ,... l.p'lisll''i, ,, rSsr.ssl1Sll
-J': .' ,)>M'itaii"ii' I'ur tin- lU 111'1: 1"1 . .1"1 ;.t gsa uvrr I llnlii.turr l i ;, ,1-41 ami\ Jo'rt'> nayun., 41 n .. ? 5 n. in an.I I [ |1,1 j Human |lss.'I lss'i', in > riui' i mm! 'st iii'-. m UM ii'i, iuf -
ls'l I'tirjiuM.uf | | 'ill 'S II'S'S 'Silts ,
of tsr'
uttlsis!
.1. ,' the lOll U | t4' s'
: l lol ii Tl <; l bssi l 1. tu liieak MI IramU the |1| i .UM-il.elMf Ul' lltr ,las ;yr ,., 4,1 I I i | 'Je.ri.i--, ) >ni uf 11141 ii stss.sn)'. j ,k. Is. loss s $ .' ,erust, Ill,' t.5k'Ss I .
I; i \ "I' $ It ( l'ii-fcflre! .1 nil.1 Ili.li. im.n i il,4i s, r' ,lal
1 \Ut 'I t I.il : lo hI li-j' the trcui ...1 liuuw-tu- lh "er. I. HIiaru ..-'' .r. I ... tutrtrtl lurtriln.e |..rinuu -. dial ill llii. .' 1 1..1.t'st fc, flu, ,. I Itli] Ii'., ..1| | 4aii'l ,-,.|.,,| 'I| bf I.I I He to 4. 11 Is Illy ||liQ.M'sl,| J 554 f 555 5l5s'(. 544 lIe iiitm| S C$155 iUlsIsl) ,
,y.t.iiI. .11" .ril ilUpiw J | eri..ibIy >on>, ucarly r> |"u" !C45. intuir'Hi. ul.ile .ilin ii'I I's'ksssl \ u ui ii"!' "'11 >tt Is,,- rut- 'h' i IiSu&'s ,
rt-llaUv a |
: ': I\' jl.I"lu alt .nil* lets Jr : au.1 1 i. Him ilrivui 1 Ii.uiuiiu-i. ,..ql'illSl 4 mi 515(514 ollitf > fe ItUIU.
X." Illorl. 'f. .i. .p. 1* M>rua of Um nuuit-roiu hUt now HIM lKii.ut Hit. .ulU'ii-i) !I Itt.inlllUU'lUa'l, tl'l IlK i i.ly..f i.
>! Il4r> t>v Ililliar-t t.jsl'l'lJlt| ||) I .i it' 1..tllt tj4| l vii'l' luaiiti ami I the yrouni bore'' uu >5.1 tu > ul SlItS l 105i'a|| < 'I'
c.I'I: l l lilt 'I his I' ". fr In.I.. I mt hii i 't'ral.; ('.1. t|.oHJm /-. 'a&t'Jd .r..I"Fl ,1'I.11 In |I''> im-uo pt I j I | liiniM'lf a. a Linjf uuitht( of Ijira1ijuiru. I 'ir.i.'l'-' l : I,, I
> t tuulj out lome Very 'Isiiis'busise Vrti- ., lu ituii| ljU of lilJina Ut* Uy iokif -. .11.t; J. Kin. .I'", t..s', ; but Hii< *. |Isislis Iota j I M'. .a'r a Urn' |l'sI sir .I .IWM, MI \ .ll'.ir4l'Kuik'Ll' .Sea"\.4t.
.. i : .ml. ., U.il. runuly Aftt-r Ihf iujiil.itthe isi itt. s.i .s s5isa 1s s( its ..' h.IeIs .5
.ni fr ItuII
rT4.i J JIMI
I":. : "' ": ii.iulily a luilL i-4rt fur II.', 1 the lo.L.tjot.Vfllb pull).I..4 Mi I II Mf wi nuw |>rrlly ,.|lI| willlh, >ttirurk i e ticrrr ss'ccils'4| I .ll.. s.h&sllots uf, I.| >ikin' Hie i:, |',. .. ,\Ij. ss ."- '.1.| l rIy |>rutivio.l| its Ihu rt' iiU'iiituf the I I. U, aii.i, t I, in t tI l i.'j It ill baltl|

tit .\lKiiiiliaiu <.litcry ui ou Irfr TL,. hat.-al-o .hisi .Hie ) ." ri. S 405 | I Wlliell 1..11.I | > : iii tli. rli r 1,1 sil Ii n. ) .1., u, nub, r.,1.
.O. |
.I. t"i.II I .I .I.I ti. 1''. MI L.ini.I but. ll.e\ ) 1"1 Hit S uu tIss' i uUuuibuuw Mil. \,tliiiteil 11.11\.1"1 j l II .J.'I..I| ; I 510 ,55' f., sis.! Lri.lt'-. father ttbm 4 s'.ils.I I* ''s..'. ul.t, Ja ,. l 5.4 t, t1.!.

.. : "' ', : 11.. Uur. pi l I" .( |-" utr itx Hi.-r ..IJtl" I eaiiv in, I''" -piina. |tat u. hu Ih..I"e city liml. no th" %fioiu 1'v'I'' I 1 la- turf* were fit .i,.1..1| er I, el|, .ills sI l. att itili-U lltlln.lu .

,. '.:" .i.H. hi.. 't tktlI r"1111! till l>> IIselli for !>. H. [,i ilULf | 'r Licsbe. Tl.iMbootllnuii.. are KHluytotti HMMB.U nu further |>u.iiuui'iiieui. tu 1 l.s| I lIst'ltde'is5est, mul lU-il' ,fjuii u >4 ?.a,.. ; 1'1. "w'lI'r II h" lilll. .111'...) ill u.o I heir lIstS rn UcUt t's..it4 t'sst.

.r tu '_ ,':. 1 cf Mi.'luii! iouo of thn .e"lht tl; gnat tini.am--. 'Uivlni luuiuiuiUliuifil. l \,. Iu'ss'uiu4 tin illl In Hi. ., L515.lIsMe.( 5.rillti'r 0C4
1 .I. llnulMilin 5 I I 1", S lie- n, .1| of .i.U, tilll''l' ;. Of n' ftiU Wruiulsrr. ,bo| furyvl It-it MU.1 Hrolli.e
.
I I. 5 f lkU"li4te, (I. ti,. ,. Il ttouUI 1..1 ( ssilcbatuL ('u.u I .I.U I W.lllt I sksssI
,
I >
.. "j"; i. i I. ii| I. '".i.1! ,. '. ', bl, 4 III- l tll lull ( '11 1.le IHI |.kt 11.1 lime I. .1. uf la iuilw I-.r! "ut ,
;, "I' leluin thiuik fur 5. S II ..
I I .i 4l.il ill .tkt:, lilli.ll auil, .|411 I lie |I" i ,..i .1| li. ., -. '4 Ml HM I iui.r, hara.M.,1 4U.I I Miltril', bnl ..rrll'.I.'i., it IsuuutlulIlIllity I 'i' ,I .I 5.1 I 5.
'4 TVA >U4 ul JuMllUJ liUl 1"1'\--| ''' .: 'L ,P Cf rat,., aist mm u i
vr.'. .. Sj Mil I ,".,.n'- Ut'MkblV. Ullll >>, II., | ; "i.j u. 1.h"l".1| !,!." "'&U. M. <;inrrli .wl ,learningw tltd rII3lslIoahIe'I.tst.ur lly urder IU .
.0 'I'p.' jl ,ii, 11..1. II a .1.1 I s. frieu.1 russ, cut 1.1. "I t'uur i < viniui*,
j JU-.1 I. I ill .. t''f. k< i. W .,n, *v. ...1.1 .Iriki. Iu'rv uiIStsi, 5 brfcla luvely *I.MM't ti( K--iiuil.Ui-.Miul> H.>rla., i.f |kvtuUr .
.11.1 nil Ils.|
J'rruisI.'ist I happiu* cutl pruiily| hiSs, Iva, r. -. iiUl A,
(.1.1. .dll..1 1a ,'a IIsc ..1" ""." I II t hu l t-iiu fall |U |tb Kit o( wsrIuil. t'ssSSIiIl t krk.4'Su.asI,4 ,
4i


.Y fr115" r't-

-

4 ;: '
/V : pF-i 'li4
,::;;,pJI ;. -; .

-V.--- -.- n _-_ : ". '
.

fl


.


--
-
--
-- -
-- - '
-- -- -- -- -
:
\l I t 1,1I ,.I 0 ci"ir', '"I Hi' .11 ; .
r n.
", I > f l1 U niiI 11b! J Fe bK .! ,' I CONFECTIONERYSTAPLE AJ ( 1 \

'I M I I. I i i i n: :, i. I I''. ; 'I I ,. \V fm l PI LLS J.JOflPrjHjir I I ; cc= (1o.( } (
.:. Mi I I"" ..' .. to,1, .o; [ vJ" ) ( ) ( .
', iii '!'i. 't 't.I i ,I,,*. .' <' I :'rii'* ; I E R.1. : I
\
MII < n ,
Vera
CVn n u. I ...t i': t t \if \:. \ : __ .A :: < ARTICLES. -

lit! : ;9 ', n Hi,.ik. : :'i, -- ; \

U.i i,"i", < "' ll',ixll > "' Ml1in- ,,--j I tu*.I .n MI!, > ''i, ::o.L.tI : l \1 :11iCII 11I..O,1. i I PI\I \i ''I! \.11.\I I .1:

le-II..mill 1 .. I'.trt t.. nun'it! I UK- nil I- ..f! i j 1"i' '. 0.I. -..I ettI! '> 'I :- ',. "-nlr! .\ tur In Ihn* Inonih Any |.-tI : \
: fxii*. !K. <.,tit .q1 j", : i.- I ,.ii --I't"-, I t ',. ...:", !. rtnr..I t I-, ...ahl I If l"I A. ID JS
i ,it,.I lui': in "i. <>h.I.' \ I'- n."' TV ,( ..1" ..i .; .i. i ii. i. d't I i ,{,rfi uSt] .|.J4.HI* tilt .. l.ll liarfb rrfin: : arid licniEElic, Ssctaniie Q. : : V : In.

II f ''i ... ..... ,. .. ... I '
Utter l It tiiM', i'nii i. litni. .. k I! ; v i iI ., r *l. 1 Ih1\I' il ni 'I. '' --.l -5.-.i.r l.-tt .lIf.trt 11,
i I.I,, I' ". 'J. I II ;; ,In .i .. l .. i .. I HlJISMi1.' 4 III. I.'h1'I \. .. _" '
I
; gftr.1.| l ;, W..I.i.r.! 1 I. I. .. ,ii t'' '. I.u-'! i ..1,1, 'In. "
'
I .. '1.II. Ih 1.\\, I I l ii. ?",, I ii ..t intfi ,. < ... cOL.r.! AstHVA. "BRONCHI: i 1 I' t '.h.1 I ,,p. '!'..1.t j iitmhi "
-IutieiitulI, il
tutttii Mtt I
i -tii t'i 11 ,1! i .'!lIot"-it1 Hi I .' il. t g. .1.." ... i.. .- >oli\ fMtM .,: .r,.i. i, ..i > ..!. itt i ,1.on t 31511 T | > .t. j. "il MILL FINDINGS =
.- I O" ui ..; (1' l '. 'in"4 *' '" .... a \ lII-i4-i l\ "li..I.| | iii Ilii, al I .M Iii's. i iMis ,
'
rtf.j '
t
I I. "
link ;il,>' i i. I li .11. I lux !I. ..r. ; .. I '..I1 : :\ : : :; 1 .
Inal; in nn :'" .It' l'1' 'i. 'lr"' ." if' n, i ,. ., ....... (
; '011,1 "C'" > :n> ,rititti' Hi i : _-' fJ .. eISvs: ::' [I t .01JOH 1 'Kl', t-Ul-: \MMt.ooMth; ati *, 1 1Pil
|1""I.I.Kl I. ", ;-I I( 'I..r.! '' 'I.'' {'I..II'' ..\' I in I III, ...in! I II I,.' I I. ," i I- I i I IT' I. (1' 1II (
g(' .n; !tri yrjf! .J..INIFdZNT.z: '. \iillt'tst l\HPUI' "IWt l.'il. .ir. ( 'iit1i'i.I ) ( )( .\ -. Satlll' ;a" .
,ti !i. ,Hun It-"i I It: I'. lit, I'"'' : '''' 1,i k, ni n til-nil", '\111 I tin, It"i"ii I ., : .1 .

th.. ,1." .' I I.'i i' ,,n""'''' t. ... : :.... "..'.",.1.111 I .iid I- Illll.I..i i"\t.: ."illli.$>l. t.,lit."HI'.. '..I l I. 'Ii I.II. in.III ,',,", i, :. ..--" .. .... Jno. Mooney ...ilis i'u''! {freat iiUrutinti-, fit>t tIN i I t -. Oil- IfllUhlIIi1 I i 1 ,\ I ( Im\( ) :. .J:.

In in.. "i .tt' .. I It', ''i .::1,..' 'It.' : .. ... .oMim! ... th.nil"I, I ns s ii 1.1.1 i ht'iuy mwiirp.! ->-I .
trim .I l i | I I.: i
Vif
\ .t i.
.. (">. I I I ( la.
; HENS L'AV .
i.. nil.. % nun$ 'H'I\.II i i| ."if' >' 1 l.lllt- l "I. i llHI) ". iI I" "111 Illlll'll I' L ; : I I IN -- 1\1' .

I s f,; .. -i .11 "l "i".1' \f'l.I ,tln, .l-Jl t .tcllarv} "lit. I I..i' ...;.5 .. ; ; : .t AKE( Ill III .ll... 1 .|I4 H.I(.lilt <.f, l tllll f'Ii..uI I':" I"", ,
.
''I' I f tli'ill' ''lit Illllol.. 1 $tlrf-l ot I"h' ) '- ... ,... .. ,... .... ." I iiul 1 '141t.! .'.
WtJPjMllli : i.l I: *
M 1 IIt-: | : l t i' i ., .. Ill .".k' I I"" I I., ti, "I I "Ml". I .in.---------is' .t.HARYEY '".- ..r. .- f"u and 27 Faieifox Street
h.in \, >, it i" r..t.1, 1 of mil : I1 I .. 25 .
I.
s-a .0'
Bert[ ]
;,
la ,I'lt I,, I ., l.i xUi i- tt\ 11II ,
t wt'trtl'," I i f..l ir.. -I.IIHI, I It I..iI i- | .
.\ |) "rui \ i
g4li.
.ll 'f. .I'.j' ii! >" *' .. -_ _r \II.II'I\h a'4I.U
{ tin |1.r.nd'' i< !t.lIt.I I itn -1$111,10.!( ;, .1. hi ullliiiifii' I Irur.iih I. MefCllaHlsB : 1 1.'lf.jcln.
I' Ml AIt n I I II I \ \i, '! )H \ I : i. ; ;
'
IM', ,,nili 1 'till. .111.1 1 l I'"r i ,11 i no / ittniiili
I h., t..It.l'/. | 1 I IX Illl, .IHUl: !. i iI II'-' 1,'11! !h.i. M .i- -mill, ..I.ftx lifri ni1 1 tiiii MILLIARD, snii I ; i iffS' / ; : ".,1. ___ : lnl.

.' ; .,liliiti. ill' t, t' "-- 11I11..1.| I luil" I ill' !L i 1
.. ..' '" I I' ; i I''IIt
Illl' 1 II I"I .. '
.01 j.j .
.
Inn I Ii'f i nioiWii, I l'iiiiinni,j !i.: ul I. lilt
o'.l! t |.irlt : :till I in, ''In I" "i,..'..'"' .'', .....(< f .r llii'ii". 'a.i"II.ln'" fiHlli, I li* ''Milirriiii."intm I I 'A 'AE'OX B'nE.1': Strictly Fit-CI3s in Respect -lll.l.l; AMi r.:Mi: ll'i'NN t. .\ ni 'i:- .\MI i iir-rx.-. ,

K' ,,-ii'iil'tii'M, niinnttil I li ".! ...i. Contrnetors} and Builders.! 'Rrry
'tri .: It -I l ttt 4! $ I i. i iiiiijiirt" "1' ivit ,' .
,
J1utIt ; ; :
.... .,., : .\r ot \ .Ml.' AM'' Mlltl.1. .'*. I'I' ::1,1I'f. 1'01\1' h'O '
,, .".\lh. 1 EI'-it I. r |1.1 I MI riw .in-. : .e"lIa.I..1, Iii /l'imt'| t 1 i-.. amitrt I ( / \ ..

ll.ii. .,In..I 1T" I Iiili"it ,\n'I"I'i'| "H"l, : < lminil t .tin. .1) "-h-i.d.h.h.l l v.tt tin --\ "I' '!..-. '- .111:1'I t ""II\II/.II\/ ,:, "-
|
'. ,,'' ,', :iiul hH'ii,. of. I thi' "drwii; MUHIItftinlut I \\1' \ ,'1 '.
HI'I.III, ,'J'1"nrt'' | '* : It! I ( .f.Ii-. \\ A ( n\: .-. .Vf..
I t"1"1 E.ItIfl.1.-J
I / ''
l'itit' in ': 1 I 1//Innl iniiil l I" lift In I'M, I IV'. I IPDr I t -'v ItI.I l. "l I:'. ".\1\ AMAi > I'' ".'. : I'I':

Mill ""! l,,'Jr I IIIKMI.; : II i joti.i W'i Hie il11 itl*''i"l1. n, 1'... a- il mnu I it* mil I |IntfU-| : '- \-11 \ \ls| I MISI: "- 'r\1.1.l I'l illMill) : f 'I''

to.nii! ,.. r"'I'I" i ii .. r-t I lit'-' tfr- I I' I-.II1| 'I"//. Hill! ..0 II .I'l ''at i it> ttl I ) ( ;jooiN. XitPATENTS City Hotel -' i I \ '111.\i -I 1'11 -. I \; I"W I.I.\ ". ,
AII.IIi". ( ) : ,
In,
: .r..h" ili Ji iiipil t.: mi \
; Till' uruitirl'-"f' / ) f I-M'I'' 1 'I' "." "t r* 1.' < ..|,I I l5l: \ tie III : Illl Kl I lllilti.:. II I' .,ittt-s Mtlll < 01IIIIII" *""' \illil. ;
w-a.It l itv' tl.i .1.
the hnonf Ti-Ml 1 i- i iwl .
Mill ttlnl.! I :i'' f "i", \'" > :,1I", fIIi"' ii 2" ", '. 1'\I\'i"If'Io| ,- i fir; t i .ri-iiiitini I t I'nVifil'iiil llt',ttt. Ill :Illl IV. i-; .. I; llVoud .. I =I". L .-.., .1 ,"

)bi4 priifi. ..*;null) ".I l.j". .. dd, I d.I.lin I ; ,' I.. I :M.ilc F.lir ,l.l; If ;i. i- It. Ed. Sexauer. Proprietor. .. .. ., I ,

I.i. ..ni'Ilii*' i I' ..... .-.ni-. tin. I\.111. r II.".'" nri,'in. !II'< tOut. rt'nilikalilxwnl; ui I Ieviii I ( : :' :-t 1.DE A.'I ) P.\.I"'J' ) o .. '. I''

In, I"tt".... ) tvt. Ijoiioyrmif 11I'''"'''. n. ipiioitniiiH '"- ;ivi'. IMIII|| ;lIlh.. nti,i tin, ,, Iuz'.i.itNI: H) BHLt: LoAJi.\d) (C.l! :, :. f" !:''I
!111./I .1..h i tlrottn, ii iul) "Ih,.i' :illId I i I "tt'i 0'

ml I of 11I1're.t-t 1.e"alo". t I.' i>fl'|nliiif' ..t' ili<. xim... tt Im li "fi-'into \ 'I'lirniim! Ill nil! ol' its IJiMnchc( >.. '** ro.. *f ih. .. r.,n.F E. J. COOKE, Clerk,

''tun,I to i .intrn,, UKitlo! mil I aroii"tin t | ..\l\l I III II! ,Illl" 111..1, t III I ,!' liiinif \ Jl' .' n. -.OIO. fl"Eorr.\"lr., ., .. T.4. Cooking and Heating Stoves Giatcs Etc f'.I.i'' '; :

|Id "I.t.! I" lln. H"'*.k.;tt. ftc fp*..iillilclinn \ .- ..HI.. nlfcl- '--mix, i:xl-t"'n,' i*. 1 I'1 --- .i- V ,, v I --'- ." V\" I M I 1'.J' j 1 1 5 *.ii:' t wnt r g.iflIt.rvn1 tnt ii.rm-io5-f15.0'li. ;.HAI, O.I-,>1 SIb; &arV.- G.)1 M !s-r.. ,

t I lil'irii,'-, I't t III" |i"itcnt |>'>'' r'r of. milxirnml. 's 'm i-nil' lit .-'. ilioiiitli in '*atfnt 'i'l .-<4 thrf:nvf:Vt. NN'.% <'.el..*r fi;. t .t.i EH1 rN'. -\HHII-. I.I.'IMI-: : IIXI'M-: .. \MMililN" .\"il; \I. !I\ \\1.| ;, ', .1.1

tin. .. ,.lift" llainlc.f Ie--pI.i"11'11",1.I lltli"I $lit.-. |*|'...Iii.-Ii..ii|' C'ITII)1 01' \ N %. "IXi :. tntlu.Sfliirii,. Abutrri--. .. ,.-. ," t" '. ,' 1 i.l.I.'I| I kISS "EI I.N; J":
tIii 11111..1.. 'lr>itn t lilt i'f.1( I I : | ri-nt wrt'l "r:)I.'N t t IC f.' 3)i) jc-\r. i s-i I IIH ni 5 iiitl' 'jt \ :
f hU ;hiIrtitn.-uI,, i Hut, lilt: i ,ui-ti. I IIi h, -. .-... 1" k T *. "*. .f ltoi.-.r-' v '"a : : I! I 1.\ MIMi I ItlINlV-? "I111.1'111 ,
JIll I II 'I. "" '' :irt' lo ion. f 'if-r tfMltiCMifr( 1\1.11 4-
.rn'il"-4' iIi.fl4)7> *
..ilil .1 Mm, I t... :u, ::1 hi. ..1,11. ---- |, pin.... Iff- ,* MUr t' t / < : -. lL1iliIiI'iiIItlC i I't"1 t \. nm.im.I : I :SI : I : i: :. I lMrIni.if: : -rullS-' .. 'III.ill I '. tttIlteir ;
iiinVi-, ..iiiiti"timi't| iiiifortiiiiili, i'4 "I."r._.*.'. New 1 .fkf \:

i llollh.I t I pilllnrnl' I Iii. Horitllin lmnlil "/lIt" .iIt, \liti "I'liiiiiiM'' rain" I/.1.1.\//. AIV 1 1.1:1: II- '! \,II t I' Ill V s'TPRs'' Ur? VESEL.p -- .. I -1-. '1.

I II It. I. i I I ln t fuui.tl I'nMi'j. ii .j I t tiniiboxt'I I I liiMiuluI'lHi I .(" .
lilt, .i' lntilo.1 It. Till; 'j....j.li'. kUI)" A I l""-t..!.111.I I lii'|H"<"ior. jn-t fitimi' .1.1I I...t.I'I '-' t h.\I W IIK: or MIIIIII. IIU'1 i' 1.0 : I..

Ih! fll'I". An ONII ) .I..fJIiI\II. 1'I ruin ,i liial in Sot..ili I 1'arolii. '1u I Iili.il Altiiclinicnt :Nolirr. lIl-: .11.1. iiii.l ..'10. .. In.. -.i "j. .. f I."i1.I !\ i tK... \II.I.IIn.//I"-. '. lli' ":.I ; i .. .it L.a.i. in\, I MMin, 1'1'Hiil.i. ,
: ( ( __ ..i.i- > )
.
,,1..1t.1.. u .i* n :uiiiiK 'in I 'tinrl (".- fl.ift ,

: I )iri ktitt; fill till' Molli>|>Il-it.i> ,Ilii ttliii-Ii 1 I. il I ,I. .1.1n.. 'F I 1.:11'\': Knowles Bros. ( : E"I': Fli ':
i :IM "I.| '" 1 \" > riu141; WATCHMAN : :
n A n U \
A ,
I Inn. ..1' in"u. l-- ii..J-------' I 1.t t : I A f :
|r.n niir 'i! "itf lit!! fuli'tiliiliiMi 1 a il I In1 illdl.: \ :i JUt unitinto. the, IIMIIII, Is I."i MI I .1.5It '! I. iii; w 11iII ..Y.. :r W I -I/ MUSI i* -\\V M \ \II-t1I I IMM.: I lil'A' \ \ '

t a.I, I In. n"t;i.-r.1 l llnl' -oi'ii nin ttluUllnl ;' 1 1.o. \, *hi<. .I..f .rl.I lnil. :.'. ii. .I.. ..,i .. .. .' i i i I 10 i I. 5I rIV N 'UI NUM.MiriMN", I t < ) Mr\N\! l.I 1:;; :,
f'oiitiiitl, ttill i ..1.'h"1" ht'r f>r ,notttolull 1I1I\t: I .n i .- ... |. I i. i ,. I l--.I' .I IHi REAL ESTATE -
I' T
1'1.' itllolt.1. to i i-i lIIl 1 ;. 1 1.1.\1.\1 I''I-' M I \ \Ii i i : 1 1
l I... (1.1; .milk. ill s >. ". ,. I -I, I \\1'10\1.
i'iiilliini'l'i i y
I I i oil
P. 5 tinl.rii'tn s,'',',11.1, ,iliii' ttiiilia l I. MIIS I \ \iS i iM: i 1'11\\, i i i: i .
"ri.I; i
I.'ist.a.. "I'll.I j jtu> .IIIM. } mi \ .. \ I 11 t i t" t I.I"'H.l N 111' .
for "al.Iml\ n* \lllwnn mlhrlt' i>r r \ him uili'" U i i .lsI, I sesf'ttii i l '.\ .
IUII.I' "
: -i i i I: ; I .
lit,J !I- 'in I r i -i i I.. l II li I
..
1.\11'
I IL.
,. \
ifii-i'il I \oI'I'I f
| IIHIII| n n kiil t tin ''' ::0 ml., I itr | i" | rn itll'h ,1.I In < ili ) 'f '
|1.-* ..h..I!)'. i.fn "nit .iiniiin. ttitnit'l tli\ ,. .i ts.in .. it.1.'r.\ /ails' -i.t.t.. I, f II I-. .\ I I'I \ I 1.\\1' IIh"|: 1 1."
I li'rk In t 1)1) .it -..I.-iui. in"inner, tv lilt .li JH'r- r. I t I'I Ill I I T.\\II I I I I I nill.'S I I ': \\ III 11.1 I 1 -.
I Inlli.ll. a .II. lie IH -'Illtliill I ,,1'110"111"| -!.'"('. :-X' H ni I. ''to..1.I1 f.11 i "II.r'j .1 \ .
| S isih; t I.. I ',,,o ill I l 'liiko. '. IV inin. -I i-;' I I.i. II..... '. f. "in U.' l I. I. i ..ii .t i ., ; ... I N-Lt.N'I'- \ : .\fjl : T ..1.\I \ llliU I l I .1-i,
IIOIM. I li'.xt llii.i" t j,1C Hi'' "' ll> Hi'li.nloitIn .m.) -. fi./.. .1.I n,i--.i r tli I' .. 1. r ...1 i : I \.1. to-.
.1.,1./( ', / 411 iil'l |1/111,1'.10"/.1, / Illy" "Hitnitn ... .iii ..., I I.. Brown .'
I ..I I ,r. I In I III" l" ni'M, rtiiii$ t:ui'la| i m liHi i- '"11. h HI i $ln Ih I ii 1 I-------- Philip ( 11"

\I H Im I li'''ul/ )..-..ii iiniili.. fun-untti, ,. ulll.i f (Oll'h"I l/10'- 'li: iiu of.liinn.in \.11.1--1.l I l lit "I| Hi I I.
(in 1 lu* > I llto fnll.-l, lri'iliinininialllii| | :
I Inn i lihi-r I, I mil <>r >|.nl 1 or Imaimf II ..*.... ..1. 'HI tl..- firiiIt hi, l .m n'i .. ,d; I 1 Ph 1 James J :M I ) )11n'II ;; .i
iII tin n i,4I.I' "f lil. itfli'mr' ; mli i.tIti ,1't I II. lii I"I t-lhl\ 'tt \ ) f ( ( ) ) 1 n ( I Irc1cic
.liii, M hill* I In-..nl. \\ lint i is I HIP. tir- i I. ,. ,n-tii. 'I I .i 0-ii-i i i..i -t-i.i 1 I' i vV l .t "I I It: I" I l 1.1..1 I" tin.1,1"'" I..." nun. hI '1..1.I :
mult iiul StttttKan I :mttonomt illtin. i it III t. |ii... III- itI.I.I I. < ,
t I ..'I I n. m.it. In r.iii.iil.'itl' ; willi tti.ltr i. .11..1..1..11.1'\,1.. I I i l \ 1.1. .. J'...Ij(,',' I tnini, Ih.- I:" ..1/1;/ < Nn "IK'.'' r \ )I' I ",in" |I' -i-ri. I 1.1.1, .I I 1.sl. 1 ,It-s., 1 I I- Till. I ." .I'IiI '. .
|iv:t < .i MiM.If.. I- .1 i i 1101.111.i .
Mil Il I 'llii'iuloii'il' 1 fun ,
i Iniiii'.iii" (II... t. jjfl4 |1"'ltluH'1II :mil' : 1111 ,". l.mkliijt) i ni| I. tt ii. HiIlT. l I'll\ IU'' .M I All Kinds of Furniture. Ilifni.. ilii-in ion |joii.l. l to ill mil ;I II. a." .,
f c .. iI"I''III'( '. -.I..,. jiirt um t """ I liiiiitntrrl : ; 2 r: : : al. I''
,Im :iltt' : I lln'I tiriirii: I for niiili'.t ntiIIIIP I. ,I. ( ,..I..I'II"'h'I'I s | .IPI 11'11.1' \
-: .
!
: t Ilii-lnxi', I Ii,\'i..l| unit' In ,inainliiintin i ForSfjIe.HIM -O---- I I 1.11':1.1.; I : | '. ,
: I ) Iii \I, I i II: IS I :
I .i niiil|' < -I fr.'in.. of ii.it 11'iliumntn., .i- ,\ :<0 ,Iit.n.:: .n I I. \\1 ,
<
spinr.i" : ILI'I.\4 i ;. 1'\1.\1'11" s |r.f a''.. .,
f.i, t tin' "< I of t tin-iltf I n hilil .\ilriiin' 'lii, .ll'r.
irot'
till r |I" i'.ii I l.l-, : I IKI: ) :"i.."t. I Iii Iflil I. \iIiI !:. NORTHERN AND WESTERN PRODUCE. .' 'r.,
; 11".110':11| all 'I I 1'11. h. .\ !IH.: -.(iI a "' .''''IIII.III.I1'f'| > [!: .
"ittirIt'll -
> |IM'MIIt ; : : rix'ix* ; |I" i i I H III Mtt ft' '111 h I'tlt i)' I "ll IH |I. I.;ItlJtI ,

1 H..-IIJo-"II.: I _h"11 II..MlIn I till! |"'.l-.ll" In/: .i ,'.ilui i--.l 1(1'111"1.111, n 1'1'r."ill.| |> -....i>. I I'iriMiri: 1'.1 i : l i.' 'II i, iii;u"i iiI ._ i I. Iinn. -
| *- .\niiitititi. I..u Iuil.10' i niv .IH..k anil.' i ill h.. ._ ,1.11.,1 I t) I i t. o. ii .iiiil, i ; NOU'III v nMM'! 1 tU-I-I : {L-I Kl II-T.: I : il I. < :
ihp i.MMtitmioii i In 'In the I 1'1(0' uilll'' IliljTllH: I lilt I hi'H T."I i i i- r Ill"
u 1.I 1.
MI '
|I" ; I IitlIi; 1 Ii...I 1 ..i .I\I- 1 '11I1 I .,tlni. 'I I i "lit-Il." . .. ii .I
.III' ; l. 1,1.-1 I 10.11. $
|1'tl -I I \ I'lllilu-. i SI.\V; Viit.) : !1"1.| "
I rcni'urnl' II ln M-r. !
|1. w. < 'I '"i 'IO :N .f.
I- 'II |t.-t"I. i I i 1.\ : I4IuI4I ': t.I.t.
I :Sinn'; 11 .PjI, UtH"$, (In- (hpKIfl.IIt4| 0"I \\lni, I I. il. lilli- .'" .\llll, I. : : II

I i I 'i.''.ra..y' luiiLilhtrcil/; ,l-i KIII.inn l j jn '- I 1'.n j jiV Irnlil \i'i-i-, IIIHI-I" it tt' MM i- ..111 I I I'I J ,MM.' .'III -, t!. ,...1.I ..| |.t -5- Illl I -I 111.It i .". ,
'. I.. I i II I' .'."I 'lit 0.I ,II -I t 11, i" I I"I .l. lit, III. 1_I I 'liiiMd.
.1..lllt, 'tll""I'IIIIIN.I.. njilii'lil li) i rn- ;iiluli "it( > lli| l i.,1 .1. ..1." l.n .. I 1. I Ix. ,n .mli.' I ,

I I lui/:( I.%., l'i t tli't) IVI I "i'ili.t wq ,d.I' It IIP 1.I 1 ll-.ll ul/1 |1'-. ||l l.I| | |ii.I. I I'n, ,' il.l lU JOHN WHITE II .. i ., "r. '.. |g.-t in': I ul' .ill 11 1 :: Is (or) 'i 111 t : pool; : :
I i 'I'i 'I I lui' -I I \ |I" i ml,. il ..i", I I I IS .' PERRY .
j 'iti'li II llllt'', .. 'iiul""nll.I..I| l'i xtlli,'li UKti" | '"- v I 1'1. I li> .\1..'. Mr$ 'inijlih, i' InMinimi Mrs. C. "WillisII I .i ..-i.. [il : .. 11 ti'iini., ..o_ 't. it'i.11.i ''.' Solomon.A.. B I
I
tilt ,. .'.1'." I t I- I -I, .II : .t.S ..IuSte..s., Illllllllutl .111.1. tt ,II --- .
I l I'til'lh j ',in. 10... .* gin u ii.ni.iKili.| | ami1olllU. ) i'l < i I'I 1: 1 .I 1 1 .
.1-I '.". u. I ,il I. ,iiu. I '. F Emolo Contractor and i
MMI'I < %wh"; .' r.r-*< UI.IH _'. 1 1.1'1 Itt, I I ,I- (i.*.VI i Mi, .. I. I"I : I ,' .n :i h i r .-.-lit, "in' ItI 1.1," ,, M..M-.I'I. .I'u.stI ; -' ( : I I BUlde I'

llm' ll In. i Hii i |. I t|"in", i .,5o.| m, ,.n.. |i-i n, tn 1.1. 1"111'.1'1\.1.1 \1.111' : .n.. '
I tut, Ui'fklll tl. i
ll I
'I I I rr-nlUof, tii'1, iiitniiifr, *tiiieili't "I* I'll I Illl it ;: lii| >\ :
; f i Tobacco: Cigars. Pipes -I.' n i I. ,. ,I. l. j I'. .i 11, i., >i$1| i 'in 11 i I i iuiiii\' : / r i M
1.1. I.J'I
\iII ..l.'i.-nnliii-tin-ilni-, ..1'..", |I">- its1 I ll w'I. ', '.tt' :ll I.I- III ll'r ;r''h' millinory [Hoods lh.I I, II. 'i. '|i..ot.h. ..fill. "i I..... IIII.. .\MI I

I I lilinlt-iHi-rl'ir i I 1IItIlY: tcju.s ViilntI .- III I I' lll| ll -IU\I I|, ll.it lll'I 'lli-. :I 111111 liHirmiK :...0 -"i I .' I.e. I 1".."Ii. .I ll."..1"i .-i Si. 'I i II h,,ii fur th, !Iut4ut.1119tI :' ". NI.1I t IIIM.I : t IX .I5I..III\ FRENCH l :: : : .

I I I.llol' .. 'I.H.tl '.SIl. ..h..II.I.IIII.llh.'uh'r. / $ i -' ; i I..it... I Mil I I.'riiii; lui,' IIJ'| ilidIn1' '1." "" i > mli .: tin." ..inn.trl... |. ..r I :n 1' III-,'mii ILLINER ii\ i ,.i i hit i ,ni, ,.,,tn" .

t I I.> I lit't .it."ul, nii'inln( ol' A i linfi'it .Ijt-ltvi't I .n I in" 1"1\" Ititt-. I 'wI..I-! 'Im'- i.l..li-i, ,.. I i t\ I ,iS is'-I"I II .,' ..1.d I 11.n I, .II, .ili. ,11.i tix ml".! ... I I". 11. ,. .' I, I II I !lull' 5I |I' ,.
11"1'I I MMI I I I I.- I HIM i I t 'in.iI .
If t tli" tlt.i |1"IiI If... /lA't "I-lill: <|t-rtilit, PII I IIn klsj j III.'i.* \\n; 1I.I....M. i I". ...."u... i.r I..mini'niiin1 . I.I ,' "r I I.u)...r r n ''| v. f "I'HfcM'! ilurii \imi| | i,itln. iiu I I.t.t .tIntS 11- i ..titit i t I .i. I i. ,". ..o/, x,.- i t I I I \l Ii,1 I' III IL'S '": I Ii I' : .

r in 4..ir; liiii'. !,'i I him Ii- i .ii'in.) ami' nit t'niilli,,, .till, I 'ul' r It rr i I..1.l '-l I i I .t.i l l 1' tVi tilDM HAVANA CIGARS, nut.,:\ ,Hi if i h in. "xx ..1r r 11, I.h u-l.,,. 'I'guslfuIIs" 1"u l li-i.i 1'.ur.IIXL-I.|.*.I..uiin lli'itrt.lu'i|.f..rl.!| '|..M iikn-mlitl'i II'lull; 'lljhlll, \IiiultI| )- U.',.,i 1', .nu I I- l lultiii't t \' 11'I .\ l5t| I iiSNM-. .I''It I V. ,-.::1,"it' .h)! t 1, \

I I' .h"'f.I | ; i il 1 I i/llt: IIIIH I ll 1.1| *lilt)' |IN" -I Pin,ik .I..k'. I li |I' -I" t 1005, i.. ..i iO j.l! .. "lln i: r li. :ir. :::5.: it ix *!|>.:.iir 'In W.: i IM-, $it- |>-i'-r i ..ti5-ilu' ..*, niut I.5 fi ".i '' tt ,..h-I ,' t u' S t .i i k I I'r.' ','.,- ,,.' Il. -r1. ,sisul, I .-t OtI, ..

il'ini,. ii' it "i"n_' Ii" tt ill ."..IIIt.l\fll. f"i.. '! \ U I tit-Ij.i.' ,',til >|tiiI'Iii.tii.I | \ .I.. ,mill.in ,. : i. I I. \i. ..1.1 I II Palafux oil! -eel, (Ojnsiti'), City Hall .ill, I ..-I I .Hi- li m. I\ i. lii.r.11 1 II,....u't 411,1 l...ti.r In l I.t Ir.it t". I".1 '> .u I h i I... .' .I I I
i l .t, .1. ., IVt .. i, I: ., tiin
'o '
n ilixll
I I.ii$. '111 iiu-. ". ,....1.1.. .. .III. iiUlit mil : ni'i-i.-l I in I'h,'" i ", i .- t..' |1".u'''.1I.'. 1:1\1. ii .M u. "s 11'I'' -
1'
"i--s .i --I I ''II.'I ,. ,
11..1"I ," "tIf'II.I Ih.| ",|' '|iUi| lllllUtt. 1 I II. i ,1 ll: "A''III.lu.' I Ik.tb. si- i I' "i I i I .1.1 "
.
I, .. Allllltlll .lll'itlil'l. \\J' .HUillllJ InIIIT Turr,' "Otl"I1.1 .t I.,.t- ,' : t k h:.ii,.'iutSt I' .:... tl i..s. I ..inn. (.. .,tin ,. \ '11.. i.I' -"hlll..1. \ IV I. I/.1 l .I I' I I.1' \ '. i I
I I I. I Hi. |. .lili..j'llI i i-ii'.tiinMi-|| | ? 'Itil 1 1I. I Ir. IlllliLot- : .. I Iiu. I... ".. I. .I." t f tl I.--. iit.m. j ppitur." if .\.1, : 1," ,.| nI I I'.M-I.I: : \\\nli( H tiII.u-' 1.1: \. I .. \ : I' .: ': ,t-- I
lSIN.
\ 'Ls lltl
: .
iiiin uian : : -
1 I.':41 ,It i I V.I"inn.. ill t Um I [KiliiiiIM, I |" 1r..r.. 5i l:.IIth.ii.i-.ii I lln' i l'lii.ftil.] 'un.l' ? 11:1"1 I I I ',..
mil u'iiiuikitl'li$ fur .in..tint... lor ili..itiI-,,: .. 'i, ii- f .Mn I. .." lu u "ittiil "1.I.t, ''ii .li ..1 I r. i | I I Mtl
r.. I i ni4.i: 10..1'1.1". : I iii-n, n < tilt-b u.i-li: tin ",...hi inon| iA Maritime? Surveys.I I ,.:. -I \ i., .mil.. .i.t....I.h.. .. I I. l I.... .4.4Hi | t' .v.\\VM;II iivi: I I.1 1 1 i IN* Kui :. ,0. -- .
ft ,' 'Im Ii nil i xtlliimn, "
G su.ulN-r| Ill I-ui5- 4.nt SI nun ill. us-h IMI-i'ii l'iiliiln\ IlII
HI PFEIFFER
: i Sritln |JMI|Ei ) "ar." I I .. .. i .. t.t I: -0\\. m' -i!,IMnr for I I i.t.t I. H'" IIUXX" ll. I .'. t il IIr.s.-t.l 111. ami II.iIiu ..liiii-..
i h-tt mi"ili Ih,- r i-.h4iO I., I )I: rsi.ini; '.u \IY $1 A :
; ; i .MSM'U I YEAR. $1
II.I... ..1.$ I I. .in'hI "elh.l hill !" llluLl, Hi |liii|,|. )1-1.1.| |I.. ,., I \ 'I 1't I: '- li i \l 5 l II.I \.1.1.I 1..1. j \111"1 I .
.
i .
I't' S.II I .iii i ( uli tin' tt rlil I- s .
su'i 11
.. I u t I.
i i' i >
1 I 11'1 l I' r* 1 \ 'iti I t** I t tti I. !: ; :t : : : : :ilI': I "
1 I li>. I 1.11".r..r tin-ati. .rupe I I"'MII 1"111 \\ wish ton H ian I .-.4j|Iii.int. alhl(1|'( .\ nin ,... .. I .. \ "tH I :, I. I: H ,,ill*." i.i. l 't-i'. .1,1 tn, "il, Iii'N i Id ...
-I.I' .1:1: t ) nL.- 'M i-li'' .iM!' h trt i I.
I. I
&"! ,not "ilii iji." I In I llu. inIjjIiliorliotHl' I.IuIi-I..i.: | | I llu,,in" ill.i. l..ill.I..1. j.l |I' i I ,. ., "- .,.... .H. II.., I : i I .rl'': ti._ t l.,;. I n, in,, i iI I ,. u;I I ,: i Itt 0'' ) ;

I'1 nil :grjili ..I w'io; I 1'11",1"1'. Iii.l-l, iiion| rculI l I il I Itki.. G I'oc'l'le", autlUUii> : >tins." tn ", HB turvnyor.I in' ."- t.....' .J i..,it I I-in.x .''-1, I I..1.1 in I'.1'.I..' I. '|u't, .,,t,.,ui xi.|I".ir u u...'f :, S I- Illl, i ;: i I IMI I II.| n -I I I-! 1:11: : I II I U. LEIKAUF Z d;. t Bt'I"

"iilollu, I a .ta) ;' 111,1 tt In'n imlroiul 01i.lln .,. Tile I 111..1111"I tt I |1'1.' Illll ,IN. ,ll-l. ..I IiiEjtiiIi.i I t .. :. I rc
i : :. .
fw. 1 I'1. ; ntt41..114 .. MBUSSO t
.
.IJoll xtoik, 1 I. t lit In. (10,1. I ilivt ttillin. ; ) '- /.111"1| | I.. .1.1.. i.-. rm JH f '*" II ...- I 111 -I, \ X "II t*\ I ,lit llll 'I! :\ I-I 'in tI.I i iTIII I' 1' .1 I
'
.
Will :
I
IHWIMlHu 'v lll ll i ii 1 t
irl'W" J.tll > I- .1' HiII.I. "I .1 I I. c
; .! ttoik, firtlul. |'ii.e. '1 lluiy are nl "hut IM-I (HIM. ul'I II..- |.iiii In. .uti.'in )..l.. I ." II. "|.11..1! | I 11,4, .III. --is- t 'i. !.111 I o '-J? 2. t f

|i.lHliali.| :vn|. ,dun, ..I I In' '"i:1.1$ ,. ,' ,----------.r-"- ii' .r I.K 5,4-i.-' I ,M. h X III E: iM-xr: P.\ : 'I 1 ;
nil I linn'. unitlldlilii. nml unriiijinli4tL : '4iiiwlli I' Ship FaMily ilhichor : .
d.I M I. t .kll.... 'I ,IIKIS. .f "I- ll .1 ,Illll, I II I. PEl !) t
I liltli I,. or nu rc :,itr.l tm" luntructiora.ritniiiili I I.I I IHIIIIHI.' .1..111..1'| lilt 1 IHHI-I, I.I.illll \\V Ccs I .. -ti-.. ..;.-Ill: : :, 'l.. t (!. Hint :

"-'ii&ii.i-i|' I I',, n rs i-r r I ft"rRI.s-Ill: l n Ii isNYlXr 1I ntnn
I ; ami" ila. i not. 't4ititr to \ WinQis h.Muhln ,I T.I -,''''% I.. I ..1 I ...1..' I"IstI ... i .. .> "l lii

|Ive their, e luI.I.| ,) r"$I I He 111.,10', 1 lUm! .iK.ii-iii. ,.( Mr' I rnili.li' .. u vr I I".I . I ,1.I. : ''i i t. I 1.I uIIlif N ..r. .'I'! .\i 111.I.I., .\ -i I.I'I\L"i\ .. '.
: tt 1"1"1' tliv ,lit iil: i'-i tin'in. 'MMttliolt ,1 |i' -' | .ll I I. I 1..11.'V. i : i FLOIJIDA.I ( ) I 1 1 )
I ,, ..I..if inniliiliu-, '|I'" ,ikii,' tin. I It him.. l 1'1."I.. .1111 .tIlls' NI* .i .x .ui- : xttii, : '
siiilu ( 1'I.'rI.I..II..I.II.II."III.) "-nitiiii 1.:1..1'. .,. 11,,.. 11".1 ._ 1..1"I '. STI II.,? I t..1:1'I :I I \U M .\ II'I IIIIKK .
| ;:g I 1I' -I ,0- A YEAR. $1 i
(l I' yoo-l, ..Iea.ly. wluli. Ii< "M-ttoiLi i r- I': ( I I': I': I : -I Slivx-I: ''a | -,.,-.. 1| :..ln ,Uuu lurt I :
-ili-. tin, %ttt. tut; i- .1..1| | .lt tin'ill r.till. t 0 i. .Ih., irr. it t .1. vi l( tli .r. I SI i
nun tt I do,, lutf '''hiIlIUIIIi.I'1I. 111I..1"I Ib | : ..: ... ., .. !. Mi.Ilti.li-l (.ill l'.ust'I| |II-1
.,
'Illll all'IIII.Ii'.1| | tititluliug; IHIUIIV. ..( I.\ U II S II I t -1 MICE > '-I| .nl riii'-n! \ .t'| :mi' "Imi" l.t I iPtMt,: tJ.' 'II I 1'11'l .
;
biiu to I.elt'r l ( I heir i'1 r'ii ,PH.lam: c., tt ill, i BLESSING TO MANKIND, ., i St HI| 4 il )lii i: r.sur..,i-s.. i.t" 5,4-It & a ? 0
|m. In nit, 01 I In' hue -.11..1' "iii. .. Ibi-| | : l I. .I k. 5-il hi, h \ -
| | i .1111 'nt' M a _blil.i i it; iIii: :I.MITIIii.r.: s : I:. I' ) I:
m'uiijli |ni.liami I liom .It lo 1.1' ll.-'lr, i I II'h.'litc.l ,iKol-inii, i-(mil, < u lIlt It mi mi'n.UK,f I.. COLD "II I I .MHi I n } ""ir. I 1:1.: .' i. \" i"r .hot li4tV' '. ''o . .0'. "I 1 '.5 '" .
;;: ami noli/ 'inn 1'1'11"'| Venn.nu.. U'i- i i, I I. 11.1. fill... .1 lolx_ ,..'i,'-: ni .\4.-; I I'I'l.t p:' : ? je g 0'4
llii- .Im.mi-" mil. .n. .n i ni" Hie .i.iinin.ion ; i -it1. -- l' | i ,I. 'rho. 11'11'I i .,,u.ll, .Hill.,,.. SiM. ?,', I .:i Co. B.iilcn n.1 I Covornmont GtroctsI "_ : i J-
'11I.1, l .dire 1.111 li lil.orti.,, noun, or nil tin u to oiu" 111-1..nn. .I-. ,,1t1'..,, ,.- ltlt"1, tin. i it i} ; -Ii l nl lu.irk't I r. i I' "'ii.. .nut lit. rar*. .' pai, -
iiiniui
II.. '
\ |" aMiI J'
our lit-i-l( I in.ln.ltli.I ttill tiillir. U |j.lli' 'nun ; .< .iiiiiiu' ,.1,1. ii'I. t ,-III., ., iv in,, .ikitin .I V 'iiilihtaf.- I ... = ..
Llutf I .
I. ( i4I..\ 1.1"
I M.i 1.\. '
,ul Iliu. I h "si.i-iu.-r. mi .tin, ir mi'Ilii. ,l.i MI II t //:1'' \1: \ 1"'fll'/.II) 1"1: I tttti.it I : I I -j..to-r fur 1.\\ ,-=: a-s tjSiH .1 .1-a

: tin-l l.e.1 loiintit ill tln-tttull. 1'1' I ,'l.ljll-l .Ilitt. IIMIIIH', at... I i....11 |iiii| I tu. \1.1 11-" xi Ki. f.>.n i.| ;Hi" S silts. -r. ,li. i. ,Ii;II'\ I':' ''I .. f .litUllMH \ | .11. ':in.V t O'fc. e C .
|m. ..r .loin \\ Iou nn. ;.llil-/ iii-l ttillin I luittoik 1 1t ". i... \l t 1 I.. i .
11 '''I I'linli nf I4v |>.iti, 'rr, an.I al t Hit. isinn. ... i 1111: ,'i.i: "i-i: V I-It-i .1 \ II f'l 1:?: i\"o." .. I 1\.1 I M .I.I tSli fiil.H.,. I.I I. 5. ? 1-r' : Cl) -
; ttinl all Hill; I I. s.11..111) toJli.tl 1 Li"'I.I'1 | I.tlu'.Ii.' I II I... i.-It.ui-1 1 .. 1'.1"< j i i..1:11I,1.11'1' TIII : 1'\101' I .Jl I I it.. St l \. S \11.1 IJ X.AVER'S t. '.\. .,tl. um. ..u' .all, i,, tn L .;i ;2 ,.*i'I t
H
I.M.I.;. I 1..1111'11 i I Iliutlilt' t (.f j- L I 0
iiiiiiuliiutiun : It1I44iW I 'I:1'.U. ,_
: ... I"ti"l1 inl.ii-ti, ., | | ,iiirtini ) .. AI\ J MIa - :0 : *" '.
& il.l. um. \\ itl&' i_l..ill..I.. I lull II.HI I- / : \ 4lfll, sta i 4tpe S st.jjpti; I '.1 I t I't l IIM-IIISi.l ilI ; .c
I likiu I"i-l.11"1.I. lss-tl". auIliin \ AinU..I ifotM/ tin4 Vtii..l.. ttii.iit4. I IBOTTLUD III I .rbS! .t.t! :: .
;: 'nt IIII.I-to.,ul,> I 1.1..1': n"ri.I.1 tao. In ; ; -4-- I 4 r; ; r ,
I ;II. il ini-nii-i I III,.il MIIIIII,, ; 10'.1..1.' ii ..iI iI i. J I r ; ": m C
I I' .M-.I. II.
I.i. |I. I ,
a 'CI''Rr... l I.I! nitili-' II... tl .I t
J "H.II''I''f.| I I I 1.1.1| | I i. '-.'I"illt;: .l.. |II|,|. truing III |II.|.t. Ina u. I Ifll- ,. \\ M.. .j.. 't tt. u ill- .HI- lint |.u. .mlt ," :P01" S.L : |t.} H .. w'bit t'-- m4 i iPs C .
I niN .a-, il U n.m tI.. nio.l, ,liyliilul" '' I '. -
.
", ...11'.1..1"1".1'. | I .-lie: ). "" : it I t 10 f -it--n" nt i'is.' oiU .I..j : "
I Slit.-i j U I itit'nlon_ ; 11,1, 111.nc r I lliitiaulio 1.1. \ ..1.I ..t.. it r. :iut"i {I.*.... '''II...... h.v.r.i Ague Cure H ht NI'l \ ills I x U .'tw I"''IIMH' I'M.xx i. r' I It! ; :. p, .
1 r.. .1 J-" [gI I Io..!. I ii. 1 I', 0'|'' | xi.. V to ,J. t r c.
III mini Inn-' u MI <'i'.inn-:: I iro, 'iii ill I llitirt i "iui-ii liiuil ainl 1.II.h.. .. if i I 0
m in < SIS.. r t:'h. H nMiii' ". inliii ., .,
| I t-null.' .n m.ll.l* '''i' fir .ill ... il irl.il ill .o. ll ul .- .I li. r-. fir -..li i... | .. v I
I our ..I Ii.Iv, >tI...in ..( I".u'in 14 IN.r. I j ill I l'i il-ai ul ts: .....1 i i. ; null, uniil. .I (iu. .In i. ,R. E. TOAL a CO. i! u ..nut i I" i"vt( i,1'\.1. !lkidtut...**. in. tiI. ,, ht-l.. .I is I -. '.' I o I.... i I i"b< C
I. .1.I .tut.. I 'U!l iii's I ii.I 111 .1, .. t 0 .
I' ""-.1 "i. 4.j Iti,.iii-i I i ....,.nl ill Iij" invt-. | I .tut \5.- i --II vii it-* *. w*.II.< I <.t tt( .' *U...: r.i...l". I v"1111.-1 -.l., i. i .% i. i i .j i jr i iIi ...U ulr i ul, ,,, ._.il: 'f i P I -
1I :-liottnulUI lii.jlli I. /Iii th \\ ,. .. .. .1 I tJ.I .u'. '. I '. .. -.z CD .
.. .
I isi. 1 1J' |,41j0l.| I''".' |L.li -. Illalliilliil, .lI'Iiu. 'll.l-.lln... .nlilii ii tt iH i i i0 r. uii ( IM "i UKt ;l-- ",ui ,SI-' 1'1.,1' I
N. .. "lit 1 M l I ;1I': I .. i !I'. i. -.1:0.1: I-.rit t \ i .\.U!I r. .5| i. i,.llx 11 -lu .1.'."_ ii---------i --J.'UI.SI; .. ISi.. 0
\.r..t"U: l-i.l ., iil > Iliii. null 'I.. liii.| M ..i 1.1 \1",1.1'I. M i IM ".h. tn .\lI ...f. t.ii.. .. ill U .1'ul. .u. 1 t-i ii-, ,. i ., ,., I . t i I I \, rl" e

t t t"h'r lln i 'I"ti"| ".i. j lit'I illli.. I lit tiIltI.t.. niaki' I... r..i. I''Ii.. .. I I.Ui.. \.-i-| S u. I tt '.I J 1% isIt .01.i ii .4< lbfif-t. .,. I ,: ., i .. --i.. "''ii'''is' .. ; : 3O .,
\\.1. t "" I i n\t .. .. .i.,1! """"'ii K..IUIU.I 1 1 1 1 .' t I uiri4 C
and .
Foreign American i I i1.! ti i f Sir-il- i-i .1 1 1t : I
I ll-l tt P \ : ti.i t 1:1.:
11"1' 11
| .
liin I
cti unif' : II. lie. t> \ .t1 i ii
hat .II.I .
ant i 1t..II. 1I.it.flul.I. I I.. I ,-5 \ II" I. llluti-l ......1 lll'lll, --lb- *. ll' .IM< .. . -
I. !1" '" fu rt ta.r \tilt l-lilliiilit I loiti'iliiiuptlto'l I i-i--I I fui' Kill i n-l I. iliaii.ii.' l.u.k ..I 1 1 (i.s( .. ulttttf. .d.t.. I .l. iait, I Illli .r i 4.b tltt, 1.I i".. l I I. t. \' .". i x> ." I. I"IIitu. t ICt'I. .. \ -. "'. .1 ... .j .t.) i" "", u- ..,., I

.in::i-i s li..-... i'li' 'I..k. I lyhiiny; ir.-.. ,li 1..11.. a.luili! .lii MARBLE and STONE. .hI:1:5 t- h, |j-l l. i ill' .it, .n l'4u-. 1 E. l i .. '" I I ,.4. .. ., .
in i :: n hitiin. ,l.;n, ui 'oO'i IM 'lumpiiUl' I 'S iU *Mitt, Ii-.l i ii .. ".... #: lI J. MARTINI
ull A in tlu- l.roku malar' .4. lui. i.. r ) i, .4.. .I .1.1I I r
rIaIi4wiy uf ""I 11" ilixtnt.iiu : I IIII iii-li._..Ii.r tinIm. .iiu. ..".1 1 I"'I j.."nIt i i :u ).5 t.' i li-' Il3io4.l, ..rr. i- 1. ..14i I *.ar Milk.. I. t Ix r ,. .i 1,1. I I.lu' sI II i Jon OFFICEMIIU .,. v I i..iruu t_ S'lt.,. .l i. ,

1..l'I..tJ.j.I ( 1.111I1'| |1.//. ,11I,1 I I Irjili1 .. ol i a |iliit- I than I tin.\ .1.. ant ,\ ,ii. It i tk un tu.'id'' m* ...... (fit** il .. tritl, 'lit 'r.I I IH. I" A i ,.(-....1 ili. n. ,1.. ) ; .
I llio II ir. I''I... I, ,l.u.: t .til. J... .-.. ., V.- ,... .I, I.' .. '", I'' ,Iu., : 'ui. Stu"
UJKJII *veHi.id. .\ '. I: I U !* \ UUII lilt 1 t ti l> I 1.1': ilu .
i-: lit U.h""li-ililt I ION( ) (t'i J C I
ton not unit I I Ii. |II'| : I i'i: *._..11 I I w ,its' ii "t it" .iMiri. t.tin. li ( UMHI.i.i Dr. Ayer i Co.. L .ri. Mjbi

]iii: .ill! :j lior'M .t"I'I.,1| | ujiou Ilif ttirr ; I jI ,i' mil.-...Ij. (hut tour ,.lit .S"-ml tin ,.. inllurr ,. ..to. I I.i ". 4 UtHltU f.|..HI.tlV .is|i|' .! : st.It..tl ...... \ s I IM.H"- \ 111'.1.: S ._- I ." .4. ...--i' 1-, ( ) ; :\ EH.:

3 I tli.'ruxia.: a ll..." ol' |>nri'l$"- Iht.: .u rtM'IIIku -- i l- 4111.1 .... lor oiu IM.-II." miiu .MANTUA: S ;L.\ US ..... R' ,. ,ii t" ,I.h. l-H V .U*.,.. .I. 4 .*. V. .lit t. FEnll ( ,:
"I
| |; 4 |.i.lll-.llolf. :all iIi- Iir":, .ou I I 'i.tiMt.I., i i I. .lsu, "iloll'. am) HI. I liiti, \ \s-.i, uvt. II. .5 ana.,i K f ':iu-I) u 0 imu 1--- I ,I" I'. t\\ xti'l.UI 1 I I '. l.d.I; i\ .St \ 1 ; ", 'I, _. 1', .,u.;,

I' lliu attune, tti"lIt out ami IIL-IUIM| | .; ...II tul"l .., ..... 1 >
110 il-iiilit, oiu lu.ul.lioi: II.. -,.imiuill \ 1'I I l iviM >- "i- u I n it 11 0 'tu' i Ha I.Ik
ut il.4'l/ .\ in OIL, .ul 'Uifi' aiMllior l ti.iHlH.l '-.. up .1.t .|.( ..: .d I |I'l. -*- .t' llttlt, Il. I. '-I-, V..L.THARP IIILI I I'1.': |jis. \ : I j. ISl'iiih '
till ) ito tin* -ami. .tort | list I r It : *..I..II *lttlft.,. tint ....I.I "I Mil.. : I
t | | IIJHIII Illl. Ire aII.I .lln.l] i MarbleandStorteWork. .. .1 u>. 'u' I w .U -.4...riti.!.. li ...."... .....1 I .11.1.*; : .

I d.'.t.I I likti I Ibe I lit'I. 'llu/ :itt-uiii! xi'a. ...i".-.. ill! I l.a. a .kitutig; link. aii.l' 'l. I. >I... .Ml, -.ui" llM *.'''.4t-i-I-inui. Ulti It.11. 11.\1".1 \ ( 'jiiulu'x: i'rAll 't t
.
ri. .o .i.i 5K iii.-. 5'15.rv : CONTRACTOR :
'1 iiiiiu.Ii.drIy I .I..c.1 tu ti4tilli.r. ol 1\11'!I IC uuu all Ilif "ill. l.at. luu .i>Hkint. ;" I I I i-\-.u-lsI.' V. I II 1.I' I..V S III., i h.. liw _i tiuuw. Mt'iit. ,MM, tin. 'I I \1 I I M IJ- \'I's. CHAS. N. QUOTA Fi\;( .\ It i-i-; OIIUIOtIt I

kill/li.. I'II' < Olll'Ml i II" a |r-otl Il4 I all'I..I-) jli.lll.i" t Uut > lijttIlic I"' ....... sit' I linn I| II II. \ .1.' "..' '- ...- u..in,.,.. JIM* 1 i'-1 i .-.i' t t.u.. -. I I 1 1K" .
.. .. .
,.11, iii b .1"''i" uli, ..."... I .
)I..'.I| UJMIU I 11.11 nli..i- l lo xxoull "dl.,1, |.a"I"/I /,...,,. |j.I.' l.-iI--I I I iI.I'i., | .,,. \ iI! t t- i .-.ii- ..,U",1 1 .11.! an ..f tl,. .. .{".. ( r ( ; ) :

} .an'.1' l llu: r..t" ..( 1"11 .li.ii'H. .>. I Una, uklorni : t-., .i .I'.I I i Iii -it.* .. ..i..I( 'it t. Ui. itin I .)( I.n:. I iooc
I Hunn. .' tun Iliin .,"' ...i.1| ...... ,| t -------i- l tn-ut "* ttttu ifii i I'ill t m% BUILDER i FAMILY GROCER. to itt > r..iHi.i i
\ }' nlerlil, all.1 1 llit'rt utic 1-u |I"..li.Ic| I I I.r It I. ;: C.Kupfrian Ml 4 '. t.... ..a .1:.< .. n in".U ,i nu,(". ., ". ui : : | | 'IhIU'.1
i rali.. "ui 1,1.10 ,iI I... ., .. .. i 1:1.-,1.. \
(lie atiniiior lii-! .. lIIa.l.t.f \1' |( Sin. t I" i t r I tiuit 1 -I.I f 1 MW .tin, .t ti "
t r UJMHI /I..llfII'.1( ; inMill IM. "-:an I lul I.. I Is i,145. i -".1 1..r I .liitt, r U... U. Uu-iiu .IM,1.l ll .", .: .: ". ., I i i11 \ i I I \4. I x i,11U .. I \ -
kni mil t 1..1| umi .11
a' iiaglit liattf IHK-II iiiui.b. m"jv ....1 tou'.1 : | s n t-: 1 1 i. .n 1 'I t 1.: .t '. ,. ll" 4!* ."I' HfxtH. l.J I. I ti..
A wire ttliMi. LilU 1".1.11,11)'r i lit ojnili-n.'"- :an I i.iirrn, ,- oiiiliun| .. '.. -i'i l : .1.I ... 1 I." U .t t r t| ti. '. ( : |: l IL.rl1 I ; I \ I II I IMl: -- l I'l'isi." i MI.-':" .. a !liu.4t-. .
i 'lii'iaiiM' II 10' .i I ." t 'i .iit. ii.4.lut ,0.-.P fit" \ r-' i I r1 t 11 ; a
t. <
I' 1'11;:1-utI-i i. i III ,..i,1, |j.i.\ "GLOBE HOUSE \ \ in l-1-* I I I. p32 ,r. 1
!if xtIK lital. i il txoiil.l .Uail.a.lly Ir
JM.I-MIII > ujioii d.i \ i I o i-tb 'I4 ihi.. i ..L 1 .. : I "" ,.
ult" In i'.HIM' il |1"io-lu.' ,'. .- '. .. S '- ,i-, nIst 'I t\1. r s.i.1. I- i I I :cl'
I .I" : .i : i II.-. .l.i. .
l'r 1":1..1
,
thing troxt.l I II .
ft 4 in "urg ; /4II I i. .,... .. ., IsuI I .. \1\1 "
-Mil Ilia.
U'lli I" ,' 'till' 1".1.11.. "lro 4 I. l | r. ..1 .ii. 5i55 u 4 **ri ; _
.III' t l It-tulullolllallu / .. 1.1. ...' .. I ; Rn .1L 1 .11 N i -Z- I h) Jtl.L'ri. .
ottr. i 'u.- --ui. I. i.t.t .1 1" $ I h) Perdido ru: .. J: ir.. iji': .. : :as
I I i.. sot.-.. ..:. -i-.. -I ... ,1'1'u I '''' Planing Mills. CHEAP i':i. i ,\
o.h. jo'II'. in onli' s >!l.. a- |I.r.tl.: .....I :a IluiblIg |11,1"|, > I lin Imported Wines Liquors u1e4-I I." .'4'. "I.ittl4 lvi .t. .l--I II' Ii.. I I theCHEAPEST :in. I. \J r..r.il
for .lull
1r '

t '\\.1.. 'tour r" 'I .' .:inn; .. of ""M.!"j.j;:JIIII.ja. |m, (lwi-,, M ru.;( | .' IoCIGARS- .I"..il I. .ti.q t.. ,Iri4.\1;. Isno-i..",giiMt4usj.,. .' -I ..... "-ir..I.. II. II .\\l h 01.I I I--VllilU'f I IN A WORKMANLIKE MANNER 1! .'">S 1'in" !,\t.tL-ti r .">...i-''1. '1.t ui tJr.'uh..u,. a r .\ I'f .

Uu" tiN.n| Ilia \.y i''rtainin ttat' lit tik* a-.* 1M04-i-tlbIb.. I .
t.. '1 'litre ate |.ai i.l.liit| /1.1) |1.lIlul..I.. .t*. I M, I-.iti-r: Krauil. / .\. ;;in i tu-r) ,Pto I.. .'.,,, .t. r I..I! '1u P'U"h ,o I I t .' i I 1. -.III. I.I. I--4 I 1'I tV''t' Ijiu"l, tt'ii'i'! : )IKIS
. '
hr: t5t. t.t..1. .
\I' i I'.i. ttkUi .
I. i 4.> tI Ii I- I : i.,1 ,- ,u..n ,- !tIi' the
to 'Jlll'lf U liltI Uj|...Olll/IUr'; |1':11111.1.1"1.) I |I'III |'':*ri. .-.1'r.. j ia. ll* |>*ienUl tit. i i. t ..,4 .1.. ,.. .u4 &Irwu*-jitbattt : .

lli" etalt.ti. al )iaiu|>.li1ct.. I Use- 1 uluuiiiuisiIti .li"I.; ..Ii01""-". ,i- a III :*IIt'r ..1' ciei-\ -.1..viI 4 'IISM' .\\lI.\| | 0II \M It. .M. ,"" ".'1 i.:. t \ --b." i 5. |I'. .ill m.rollVrL 11. all( kiii.U I 1 I SHIP MASTERS I'ul"L '."'. ,
,. ...1. '. "r '... Vu I I .
; J' iiiii.Ii Ivt, tlic 1'"II'I.Io'I..I.u.I\.r. ..t Ii&rI Sit n.1111. ;. fl (1110-Il /aro In all I uilini.Miit t ,'' +.. i .r-Ln\.n i ,! *
|uii"|..M > .lati-", ;ami tin- .. LI. \ i l't j.
I fct-i"li.jiiaui| the jiaiujilikl. tt Iiu h $ ri'to that iIiui. ,. Mu. 11 1:. u. |t' .. i i-

>ali.|'>' rtmt, i.n. It) injiiiunnau! in-ini.h i -, giuIiiuiItitL ..lalB.iaivn. .'n.iu..uiaU.. tl in II"t t llntl I IItII' \ : \ ... -. i I'. u \ .., IUIHII I: : 5 1.1 'l ": \ Mm/ i LI MSI.l \, P. \! : i t :1' IlllI I.HMIM: /\11 iM I ., t_ -, :
| a- |I.tt.\I.l I I .r all'II..II..I. a".I,1 I : 1E I:. I .I\/I."I'1 ; ; J
\ I' :
I XJcrJil: .. '.-- ': ..., 1'1'1... lUral.l. il 1..1I.1..u.. ... 't i t > i4. I I IM: : Ur 111ISI: We Solicit Public Patronage.
III"- : ." I I I .\U \ \ ., 'S II .\ |I' I ,. .III 'I'' > i. \

1\.
,


-

1 _


k"L; ---, -.-..,.:: :. ._::; :;;':. ;i-: : ....It-....I iL ; ;L -