<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00082
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: December 8, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00082
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
L _
,1


........ .... -
-- -- au s !2CHI'I1OI1) ( [ oflflIcial.)
f_ ....a.......:.. ni\\ [ ) mml'rd"" &..d \ 1)t"'1 : l1l r ; { .'. t =' 1 'ui"I : I.THE-.' COMMERCIAL i.I| i. lilt n' niit-l'| JOB, llfI.t OFFICr.I J..I.I". .

a ti' 1 ti'ii]I : I i' ), I I .l. "it,I I ii 5 .I 5"I :ii I 5 'it'! !" "
PUBLISHED SEr I'WIEKI.Y, e115 1 I r. J : '' \ ) j I !: ." ... I" i in, tit" Hit' '.1 SI
\ .
/ ) "' -: !
WEDHBSDAYS AT UI '1".JHIIYti. } ) \-'.::: I -. 1:11.1: I Mr.AlM: $ \l.ll.l.. IMMill ':.\ | ..

llv : I i I ItI t, t ..,.1 .) ''11' I ILK' .
._ .J
., \n 11 lit i lII'i: mis nf 'HI HKM '.

tI.'ttJIIIIII' I I'IV-' ,., No.( ) Mi. t tin. .10", 1.1 I n, .i uml, J .n 1".1 li i n 'i 'I
i js : ;
.
'-1"I"III.it. 'hi"1"' .) !'i\. ; < \ < \( ) i\ rmiiiDA) svminvY{ : l > DKCKAIHKIJ) :( : \ \ : : S _I _- ,

I 1 11Mnlill.l.. ei -----

In..tA\1._\_ .V. I IK- Al._.V\NC-.-. .-! :.-- .- -___ _. .u -- I : : .. MMM'I IIl :." I 1 .Hl'f, tlll't, l In'i,, I nil ill tin' Inllliilll i <. "".1.. I 11,1 In, ,:1! t nli,.i--n I. ",' lint nil i sis.I, )

S "FI1.:1. ? ,..':,. ,\ : Al I l.l'l' 1" !"'sob 'Illiutll 1
:..... Sp r lltititfiiiti" Innnl' V"II. lirjfi1 .1.:1'
-- I 1 h I''f OIMvV'M : Ah\ !1:1:11-.1'11.\1':I: I I I __ I ,' I! ,'I,! I.. !'In,' \illlin. : | 11,1 .
t. its Ilinlu'll: ,,' Itlil" I s i-,
Kirkbr o & son I ,. 111.111. l.i'fiiii1, I.1.I ,'a tii'l'i-liiti'liM" \, i>t'i '1'.1" : I .1.,1"1'
I'I I '" .ii''I', II I IM' "I'I., In- lire.illi, '' .
Portr, | I 1" niniiii, Ili"' "'.,- i-ln-il" : 1..1 itinrr |iU' I t.
i .lt"I"1"
liiii I 1 .. I S \1 I I.'." ll "It.-lit, I I.' t'0'II t .li.III"I..1 niutil., llni lint. "I. III* lil-| Ili", IIUllI I Ill'lI'lleil"'' !
II" "
'" i1 \ mi I ,llItllt
HiiviTiW" : 'Nurtli .V..lii I $ I 14 '" .1 I ill' ..iI Inn I !I", ',, I"1"i I I.n.; :"fi" !"t' 11'1
ll\ I 01"" ; .5. j w i 5 I.
I I. i i SI."I. t.S. Sp .
I.U'iilmimMi; -. < Z Zatlek ll k & Co. !i I.'I.H., mil; nt' .. ... S ,tllilllll III', lll'llf'l III I till' 1 il'l'll, I'a""". I. .' 1'"I'h' ,' ,liniiMi'i', ,, ;.nul I In" ul'.l-p.'l, inI'i
,
I1'.C" I: I .11 ,. Mm t 'I.I i \i I I. ': I'l'inii'lil, ., t. eliinl: "I Iii, ,.'h ,
)p. :
"",,"''''''''''1' 'I I 1.. i ..in, n tt m, atii.'slla'h' \I. t ,iiil 1 tin- 1.1.1'1.|
h.....LM.. -.t" n i I I I' "" .1 I II 1.,1, ni, i t..It' ih. ilt l in. IH'.rt i t iilulil, 'Mihnill, I $' Ilii'li'" rniiiilili' : I.' n n. "Imi'llin" tI itt. n Inuk. <.1 >l"i! t il

,. F. IT. '-l .i. i S rii 5.tI.r.l t niiivi" hilt iilt. ,'I -Init ;ll 1 Inl" tin' I'll, ", 'i" 15 : l.i.I,nilull, : I ell,;lusrcil 1 it s.. 5 i I
I 'Iit4i. n-| .Iill Iill- Il"
1'iimiitnilU.r II.<" 'I'. l\I"> I ,ihl .', ( :Vncnil I Miinluiir: u 'i.; int.' I 1' iiiiln-r, '. ilt-nitin., niirhi iml In.
n: : :
.
.
iWranr-ll \ I Iiljttii 1" I I I' .1.1 I 1'lill.ilo.; .I .11

.l\ ) tU-Oi'" i" i I II I' < ". .'. 1.111 ,.. ,.. 1lFHLE) ALA.II.I'I.C"II.'I.I. s.\\\ Mill I i: l 1." .1''i.i, "i nlit I i itil) 411"i : Ili't.' I linn; .-i-f |ii illicit ,"::1 I .ikinott : Iii", I S Trim.il In J In- iiii|>iu"; hi* ,IIa ,i- ,itItlilnl. I

,.. ....I..tM".II'-, '" 1I1'.h' \"h.1 t D. J 11\-.11\1. ,I ll.ii i I.'l'i In-il "lilt ii-ivii llif" h.11".. n h., ,i'i' p'lil( mil "I"' I"* ,I" .1".1. I 11"1 jriuiiiii"' : UK..iin.Mtililinlt .
"t"n.I. i 'Ili:. I\\1: -. : t i' .\W". I hi"i '.I'mmi: 111.11| III. tin'. ', I InrnUeil I .itfl\
I ,ih...sl' '. 'I.III..I. $ ,$ il Ilu' I il'li',' ,lii'l'nii', liiin. ? IIH mm : ,
.M.I. 'I I 1111 i'i: nil
.' |
,. "t''n I 1.. I Is -I, I I I' i.lhlM. ; : ( i i \ Ml S ii its .' .tinIILI thai II 1,1,1 .
I. ""I.'II."It.I"'... : i I: i.'s' \\\.1 1111'1: 111 I Ia \ I I."t.-' hi ta .nil.nu'liir In innrMTiMtmi S vi'i'imaii-. ,llli'niiti-, lii. itin" 11""' I" ill, lId. ItlI., uhai'tI't- .inin.: | mm. il il,.1I

I ..";.. of Imii'i, i i i. ii. \. .\. 1.1: .1..1.. ....". IIA I i : DON I l or 'i 1'111.11: : :M'MI.CI\ : \ inilvlSli I \\i| III1 MISliM'iiU I "P4. \I m., tt 11- Miy) "I' liiiHi I' fli-i'l limn, (Iii'"- tin' *. HI""I' UK".. I lln'' tiir it: 10"1fl.1" fnier. II,.. lie

T..II.IIII'.oe.!) ; ;;'* ,; MI "< i.i H !I.; >*. .I \\.1.0.\1.01.\:: )iK .'\'iI' ."II.S, I'H, I': \ ." \1' 'III II'- I .- li ...U I It ii. Hi-li.'tn I ,inli in Hint', I"" .ii'it IH. ,niiil. "'iaiI'l| '} 1111 mil .'i1. Ii.I. .I ""I.( |IiiI'I"'I; :' | nitlef' It. tilteiTil" il h\t eft ,
? fcl'IMti rijii.shIN
ISi'ii'ir.: ,li'k- .ii..HII..IA' .'. I : .Vinl n. ,... ",' ""t. |iiut it\! I.\. :.1 iil| ii nl I ilt ". ...i". ....Ilill.I; : I'al,1: 1.11"1., ,, ; ,I" Hie ,,1.1.1'1 .

<\lilnrJnftlta'....N. .| '.. JiHi'I, I, 'I. l I i-- I1 j W'-ti t 'ilI I..f.! \. IMI I I I v.'iinHniM.viiM I ::\ : : i I: .> Nl I. -I '- \i ,i.Iii, .11 I ti '. isaIa'l, ..I",,' ,ilit'tm ..I 4''Ii",.- "tight' iilinnl IJ$ 1',1..1, I",' : Ml il-rlil.-ii.l, ,. In'.ill I, li--lil, It

I 'lIl.UWlM' IL II. \ III' \ ilk. lll'llllll; .1.I ,I' ...". .1.' .ii. ii I \ I 11 I >. .1.I ,I. "" 1 I I 1..1 I mi.'. -\ii',.t rule, m I.ul.I ,' ,191'ii I.I i iV .-:".hi'I' U ".'.ai..I, in I lass, inn) 1"111.\1'' u :ii* unit' :a .I',-.'," .*
"II'. -_. I VAIMI.II: : siucK I I 011'1) \10\11") I I mini I tlif, f'ltnr i llllilu.. ) < I '
.tin' I.it Viral., I "ih. ,nl, i ii'-uil 1 \. I r.I i- ---- "Ii I I. I.' \1.1 l i -I Tr 11..1'1', ill \ I.1111.I il.hl"! t I I.i U,IiIIal's'54, .1.. ".. n' II l .101,1..111111: I | -i I inn: Ki'.id'il. iin'"' 'I Itell ii";' llj.iill: 111'11.\1,1.,11:1.1, \ :| I

i !II.I"'IIKA..I.I ,i. I 1".10 Ilii' \\i.\if-. Iiiii'I I tin* n iill. in il,!!. ''tl'ill): II .h'I"s .
i\K"M7i .in! f.
',I.ite I M,11i41"rrtr.i' (in'. mi: i FI ; \ : OATES1tt I. rink 'Hi. 11,11, 11".i.1| || ,I, clill; ,
/ HO'rnn, Ilii"I ". ;ii, li 5l'| >i u -,|, ),1."I,,: I ,ifli'i-Miiiiilii'i', I It ill! Ilirin up iiml, i':" .1. .I"lal.ill'I'I-I""I'" | .
*. !
I ii; 1 iIn i-: BankKl I
"in" i
\ 1 1 National
'I; riff-\% II t ll.i <'I!h.' .". .\\I'o-II.\'I.I\\\'I"lIl.oIOI'\: i: III, I: The First; II.>'ittut. ,ilillI I thill, "',,|"i.! 1'iit.. toll.' hIll llii'in H-i.li', Mi' I" ssi uh''I'III\I,1, \ : S .\ IliiIIHIIIU nl Ilic I lltiin'\ ,' nl I"IllS

i hrk tin-mi i ..t mi" I I 1-'. I I.:. it.-. 1 1.,1 liin..hilTOuf : i S \I \0.\\1.: \ ( It'll, ;" ,I' I'l. tl I II.I II I I \Mi. "nil' I'll.' ,III HI III, ,Illll, II llllU* I In' lit'lf: mi ,rtl-llkr fiiiil-lrp; 'til'' il le.i'lin.r: ; I:inti| Iliall 'Ii'" ,I. like. .1 la'< tri.iiiiiiiti'.l .
.1 Pr i''iii I N i '|1. \ki ir.iril. I"1" 1'I" '
1.,it Onllil-li'i M i..U. I Kiln"I -. "Kl lint i itlitIi, .i .1.1'1'itiI' I 1\tmit-1-Ill-titi-I nh'.illliili' liiwiifil Ilio: '|1'1. wlinv" I" :: | | : //1,11 I ttaleft in iliik-

'1 .r, AHIMI' **.i I ,.i. \H: .i -. I 11'1 I I.'C: ( : : I III'SCII: : ASH AMI.IMC: ( \ \ .. FLORIDA. S I II I 1.1"; nl' 111.. | ,lilt-, }' tti-i lt-Hit' ..1,1--1., 11., ,'Iiiik Iii'.... I .,...II\1\ $I'ri'l' :: II 11'lil1,'"

Tn.intin.r-! '(1 lCKAMHIIMIVI.)\ : .* : \ II.: N'III \ .\ GRAIl\, I'tindm 5 5 ii f I lui-t : jl'
: ti.t Sit, i i >M I"""MllVVII". "I"'r' -/, iinlliini.. imlil, :tan' nun: 'I. "I'tiililt $.lin,1 liii. 1..11".1'1 A lire ll.lltll.Ilt. I .

.p.1.V II. ,U.t "IM' ,. ,\1I., i' I Kl.: i' t. I r. IiIiIrI'fl.: : :> III-A: \ \MM'ii.\rn; : : \ i 1.1., Foreign & Domestic Exchange Bought & Sol, \iiiliriln,I I"< 'in--ini' ,. Hi "ttnttit 11,1,1, ', h.|II'..>liiiitl.l tin r. ctniiivI 1..I.illlo". iiml u -111oilI'Mttl't I'I' r

rnr* )- ,H ;HIM.. ) ll.lll.li." tnWKSTERN II"tt lik mi \ ,.nl 1 iliit' '1" III -c lit -- liiin mi linn'' ; fi'l1 I liU'i'i'' I I,. \\hen I li.nl, fiiiiml nit lint lulu tin.*

.1. l"i.iinli.'i.S & "I..'. l IV i .. .I"".11"I." h I I" 'iI ill-:". -n'' t' 'I I \ I.I.Vi'Il: I \l.r'ii:, :: n' i IaII< : I' \ ll.lu. s 'iif l, ,i'. .1"llm'h1, I I l'I''i I llll". a.11.1.,1,$ lit, n ln'.itt: lilntintiiilii .'t lirI-I\ until .llnl t-tniek, il I li'jlil I 'I'"

.1 I 1*. Awry. I' h. ii ; I I. tt hiiimii. PIIODUCIi'Miml I' I: OM PT ATTENTION: GIVEN TO COJ.LECIONS tin- deal| ul nielli." S I.'I! iiiina'iI I lu id I |.|-.ilii\' | | | u.. -""" it-
i II.'I iiiu ". In. .,,l"t .h.ltI1I slLS, il "
nil, | wSJUBin .' :,,,,: i\ 'I iiu (I'll'e I < i\m. 1" ( mini lIsP. citiiiei>ti. .ll", \1'11' llntt-cr Iml kinki'ii| llttniiN I Iia'... Iii"!'uiii"; it.. \In-il.,, !

i Hiin i t I :: i-t ti K.N.C. vii: : 1\\1:1:1": : i n \1'1'1'\:0-1' l ; : :'' : t : 1 i7! '.!',. .iml :MVmlli 4 -- lot -"111.11'l I i" il.i'I I, II.h'1? I I''u.' '.ili'in" fur, iiiiiii' 'tinli' ; 1' 'I I -null lie";.III' I I"" ,1I'II' Ml' I lllrtllinn,: ? unitil .

:. Sliiu-kili'inl., \ \, .*I. I.I:. I 1'.11'i, \ i I I ll.ulmr I ) M gNII| .Mm, W''litfcft I '-. H'l.HM.i.i,: :>Tiri 1111'111'\1.1.: :, l I I I'luttl a ::0-1 N I I'u.iniii' .., i' 1. EE03P3 I I".t -iili.I' I. mill, kt-,1 il I Ii.' I.-" nti.itHun ; "I"j. .II..Ji". .li
i OFJAS. J 110. Mooney lil-.l.iif., ; 'u elil' on I -|-H'.lilr Illi| iiml! I'M, ..il"I.
IIt. S I -'Iti, HI .
i in" ni" HI' h in" t ni hii
M.unr-Oen. -. II. I IN I : Mu I .1 lnl; ;I 111.1:" ;, I' V.tr.\\: :: \ i.i.ivT7Al: : >i'io: oiiuNI. : : :. '! : i \. ," I Ia. ,1 m, "MM in ihiiil' 1 hntt n 'tir \\ "IY -.li'l I III', \\illlillll, Ii.i'kiii.i I. \\' |111,4, I llii'iv I ?" S

;:nrni'l'' ;; ; I'li-rk. ". 'I.I \\.11., I In :.1111...i ii ... .,I..., I I'. 111:11. I i'' .: !t Practical Wutcliiiiaki I",, "I I I U II .1 tt ". : I '11 J I "t till" lite. -ir.S ."
-i'liuli: I '(.illiH-i\ i I. |II.| tl .1t.11I : \ s .\XII \\ .\1'c'III :" 1:1-:1'\11:1:11: : : : 111I'1"IIIOIOI'Cill 1\ 'i'"II\\I"'I ;
.
<<. "':",...u II..:"i.I,I .1 tM'lllllilt\ I I. II .'iII.' .. : S .. I In I ,,|II.! "i.ss. 5'r' illlii, I'll I iti' 'tllllMtt' "lln-ri- ii ,tmi 1 linn li timri', I" Ii'II. S II tti:,. I tintnii'i' ..I' nit' Iinn.Ife '>,

I I"II'h.Iun.I'.II.I.', i: I ll' I I ""-oil, I. I. \ -. !:. AlTIIAIIUN. 1.1.I t.I t. : ,: .- I I I'l-lll.'ll' .li'l; Itiitt in"I. II I Stai lilrttlt, ) 'il i',.1. I VIi'*. I'.illiii; *.
.
) ) \ III' .111.1
";o,,'ro..I.U."I''. ." I! II. M.ith. ; w I.I. ; 1 : I : : I! : IJOHNSON'S [HBnOral MO1'C11811thS0 11.11, ;
Cil\I.I:1 11:1'1\11'\1' .., )In-litrrti, II". mrli-r mnIlill'l ,,1 \\ lit. I II Ill' lime ?''
IuHIlIi.,,, Jim. mill; n I.I I ii. mi ,11.1 I in r |I' Ill-ion Iu,1 | I ,1.11'* "

'"flf\' "'\\01111"I illll-l...'" > I 11:1: lEI:t:.. \\'ILI.I !1:11.:1: :, :iVi: I'III: ) iI II'I'I I JJI'TEIJEI1' I .u n-1 I ii I .1 I |i.t<.4lnii: "--'III-, tit ll-.l-t. II lll.lll, tllll Illlll.kIt I "'11; I Iliri'i, *. MI.. I If, .t 11 'liilietone.

Jl I KTiionmT.'. l.t.! M.I \\"I..r.: | |I''...'..I ; -;; ( lit **li't I I | 1 1Ht ,! t'.u mn? Hi.i i 55 ,.h. il I""I'nt, tun' In I ,ili.'il.' "II 1 I like I.IIa'--I'I'II haiiia'i'iiig, IlliulltIiiu .II S .:
:; i I '" i'I. | | i 1
"'.. linn mil I \. M." ...11., ; si i., i.uri. "iiiuin ; ; .,.. \ I / : ( \.dullMAT: <0\ \ l'II".it. 1'"II. \ 1.1'11'.11': \.I' ;. r I't tun li.nl 11 r in, 'I! nulli '
ri .. S I Ili lll |I''nrtiHli\ I., I tin- I'lH'i'll tt lib I IiI I i'iem-il| $ the;, ilnur" mnl .imieeil'inii, k*
liun-li. 1'itl i n! < .1 IH, i i. : I tut 'nil ""r"h 15 '
i ; I : :0-1".11'1. I "nut ,ii i'.ii' 'tn \ ; /
AI. i i-iTv; ; ? I 1'1:01'1:1:1'.1": : : \; 1 L'U X ET F t n FJI'" his I 1,1. Till' la'F SVtI' I" luiliifil I lln' mil'.i.
_ rilKNIirTKKItX' i lii-t.: ,II"". '. "I'.nk.. \ I Ilor I I' ,.. .I'iMjin I I : I I 1 \I, it I m In. ,|,11,1 I .f"'I"" I ll.l-IClll aai'I'llI" I |I" .
"-rvlw* III 1 JI 1 I. M. :tntt., 7 l'. \I.. \I'" Tivoli Boer Hal 1"\1\ 1'1.111'1. 'II" i..1 mill | "'"I' lili'." /"i'f"" .'tie It" .lit t.liii-lieil: !
";ui,1",'. nt (lin'ili' IN I ,itnl I .ti iniiiiiti'i. "" ", 1:1:10.1: : :: i :. !,: i tl I It IS 1'1\\1 11.\ I lilt' liilik., MM .... unliti, 'lliii H t till tn. 1'111"1,1 I
- -In ,'t:IetstIi' 1 I'll"in.:,'tut mnl i,; I At 10.,1." ; S N "Ilt, I IK'.I, dl,1,1. k,'. |i "IIli.I "Ami, 111, -:"I"I' .:ilil /i rufOiii'i U1"1'"- I l.a 'l I ,I'. >. ri'("jio"t; <;iiil: 1.S I r

"I'I.' (''PAt.. hI.I', liun-li.;; ; Ui-t.\: .1. .1.' I I-j,. I 'lll'.illiillirli'r-; .li"lliril: \ "ITigitri| WArCIICS. JEW CLRY 'ITI'I:11 I : I.I ..' "III..I t ll I", -. till. I .. 5 llll, ..IllillI ,.I 1.1".0.: | Ill'I lll.lll I'll'ttilli, I.Ig. S "tiuiii';
-i-iitt. 1'.11..1..1.1'.. i:. .'mi.; ....i,,10".111| I| |II I I. 111.1 1' "'111III.1" i'ili.l.: I I.: ill'- ::1"1,1 l | S llll Illll'll, ll It'll'' II .. -I III ".. S mil linilli II i I.njitini nfjnlil.. mnl I hi.i., iiiiiii"i *. :.it I I",.. MI', '1 h'1,'I ili-ttnl I

M. nml, 4 r. u. -" S ..11. "iii.in-. 10) 'I 1 1.11111" I 1.1"1. 'ilIi'l",". n,n' ->-l ) Grand, Rendezvous, In PcnsacohI'l. ,. V \t'! S Dry) ( .loods, Notion lu"11, ) It. I'll" II ll.,,'1 Illllll, III, 11,I. 1"1 rl" lii-i-H! 1"11,1.1 niui'r.. \ .'... stilt, "Ir. 1".11; : I'iel.l nin'l I it HI... I

,, I M > ii.ir; ) > Imiili., I; I Irnllllr II."sI. ,
: 'ilil'l
i \ \iiiui.ic.-' ills Iii II. iiiui -t i- ill r, .
Jtlllll.l.; It lll". "II. I'l-l'.v." lift IIIii.irliiiT I .tt,. -, I. .1 I ,I- "It I I- 11'1., I II I'' I Iriniii fJ J'i'TA.CrI1Ei. I ii I Ill'. "Ilio' Inill'li'li'l'" f-r.liril." : | J"I, I hI":) \\\'I''llhl..III''J.': I ?"
;: ; IIMHI..I\ i n i 101 ii.i., .I.ul I' M,",., ,. h1all| -tti, ,11 I r Ih.l.. all. pi.nl' ).1I it I ttinn In 'Iin, I Iii" l.a i tin' inillililif aa'l'I I I tliti, ,|"
.
Stewart & Hainersci111 "eiiiiie- fintin-
M. ; 1 lII 1 lull Mil" I t. ". i Iori..IIIo; _' .' I'. i i ir t or I ) : 1.si." I h. .. I l.'si las ..III I I |1,1.. I Ihllll "llBI. \ 1 ) I'IIS) I 11.1'.i.i l i.i,,, /.. .i..s..'. .' i .II" \1"11 111" r.
.., .., .1. IH-I- lilln'f, lii'lnf I I'i..' I"
iilnl
M.: \ II'. 'I. M 1." v :> i i riuti )11 '":' i'jlllllM'| till| II-IHH ,"I.
finer
\\ isi :>. .t'i\ \ < ii-: .\\n i n.' \: | iiS, | .< \\ .'il., ..I I I"I lit.I I. ..
7 t. M. ,. ..Milt", \\'lul. Illllll. I |I |1"1' "" r.I The Clink of Gold. 1"\1. 'If lln' illitin: IH ulh ,' I tsill l Idi tun kmm II1 tI., lluu "'1' I- In, >
II
S I't" *'*' I I It..I.1"I; ; I. I IHESTAURANTi '
M.IIU'IIHT.. ;Illlll, I Nf.M.lih'l. tS ll'ni. ) ,|i U'j' \. .t .1 ,\/i.1 INN i Ia mi./ ,t.t.i" 1//1/\1./ I i. I II I I '.1 I V I mnl I II.Isa / in. I I nii'l 1 liini "II.,' fur' I luti', .\I" a. I .1"1 '1'1'| '. sir, Mr I lluit -i'f u rnl mil c'iii 1" ,

I'll')or Mti'lin : i' 5V* t:.KM.1! 'iv .11.I "iCulllllll i-. '1. \ ,\ .I 'I f"1 I / 8 I I ,"ll nv" lliitn' lili' >. mill fur" In-r ttmilil, 11111 ''I.,HI."
lil. IIhIg
.- 1/ \ I1' tins I "iI'I'i nix; 1\.1' I
-
*' KlIljlllH, \ III.. \IIICI MM.Mill : ( 'I : "-' G n I "" II' IIi'". Ih'; ,', mnl, nit, 111..1. 11111 i .11, 1.1.1. >III.I.|, ,, I ll'lllelnlil'l'lil II'a,1: 1.1! '

IVffllllUl', I "II' -""lIit .;t's' Illlll; ,III,,,". : I :. 1\1 : C. Forcheimer I Ii"it-i'f. 'ill"; ; iiliuiil: '; Hie I"inn.lllnii. : Hi-i -luii'l.| | cl.iiii'i'il" iiniinl" lln* 11"1. 'ittiif'N., "I 1'in,i, dunlin. "IL ""'.
.";, /.srrsN..i'.i'i.l 1.1 (t.ii "! .nul I 11".1, S iiOYSTER ,,"l,I- ,in. |It..I| i< ( "I.hl". ? r. .i.i.1..1..1.I I ttilI'.n S S ; .1''II"
.I' ,ml, I Ilii-n Ilinuin-i i I lii| Iliii Ii.i- .,1 jjnI'ti.lllllt iluik-, Iliein, I ,.
.I.1 ,n'li.,' L.I' -aiil lie, t ". : Tu myi
";"; I. ) In tin 1 Ti 1 'I I"tIIIHI'Ii'giiIiloi I ) | 1.1.1'11II" 11111.0
i I U.! M v'.nI'n I -'I,1. .\.1.1'I "I I' 1.1"" < Mill .1.t il.1 .II BI'aI( ( ( Inttiiiil. I nn' : Iii" IM 'Ittiriitili
l.'It.II'ICIM' u .11. ......v SALOON, i I. ." .. I ,I-, III., S. 'I. '"I I. III t IN- : ;" In..int ii li.i'i I nf ;ni| I Iihnj I,' 111 .1.| '
---- -II.1 t I .1. 11.1 "I I tli.illnun, Jt.1. I II 111, I li.linl: I "I ill kiiitn' .lilY '' IlL'II lln' rtil rnii'inc I : ,;{ Hie ili-inil, I h'alIailIt II'. ("ml' -ll.Mi'il-

;;I"I Moii.iii i I.: \. i 1,1') !! !'. :\.,. I.I I. t I : 'I '1 ,> iii.in, ttlni, "', \ I I 1..1\1. Hie ,ilini, .
i. : li'll,
>miili Ilal) all "lir,'l '' I. a ii : or 411 A Jt. ; : .\i. ,- I 11..I'1. mm. .\ :"III In-, 1.11 11'.1'II" 111111\1.01 i ) il 11 .I'r'
i", -. i'"inl, I \)""" ..1'h' DRY GOODS[ ] and GROCERIES I S ill liitll-rll', l.l'iltmll ,
MnlHnMiil.il I ii .I.I"li'"I"I liclriiy jIlt .
.Mmlli., III I I II IIIS-.IIS I H 111: I ISl.il S I Imjj" "t nuM into, lln.til'I mnl, III, .11:1""l'I.tII'" : | |" ", ;; it :it liitnliiimi

.i. ii. I 1lIlItII': : : II. I rV MI tin i.i i:. AI.A.1.1.01"01"4 ; .I a tl I I \ Ii I ii" "' \I i S I:1'511 I I 'i \ls.4i5 P.Ml: I | I It Jtll'l;., tlt I Iv: I Hll"I all ItU..'Ill s>I-5,1111'* iHilntitlhtrI I,11.50 Ii >>I.:. I "i etc." nf 'Illiim-t. 11, in'; l'irlln'l.; -I'11i I I "il In-lii'imli'il: mi ItN "..1"11"1 '" I'"i ill .t liunl,, I I he -Innilili, -, llli!' h luiiili', :

\ I'. Mti I I 55. >. ,-. -- J\I "I'S; lU'll.DINC( ) ; S .,4 ,itll,t 'I..H.IM. nir. .. lli. .t s,."..id.i,. 1 II li I |>ci. ill i S SI.'i; ,tilt, I'.ss I lin inr: -nniiil."liuit .1.I 5 ln. lls'.tro tin', -'"I.I.-dill. a IIiik. I' t hc.nl I l.e.tl 'Ii., kit. \\iliving; I uilli I I -
: I. ill. < milin i i i "t i SI 1 1 nt -.i" i* .'"|'|'" I .,i.l.v' N". ". I.I >. II. I'.. : \.M':i tin is. mi U mil -. nii. .l I'tiIIai 1 1 l "I'lli .. -i,'i'i ," ....il'I I. ill a, u ill nit :mimil '' I, I Iill.Ii", I', Inn l ii'ilIt'l'. il iini'llief" iniiiiili-, I Is.
..|1. I Ii I i -uitiii I"jul T1 ,''. !I"r.u. (rrti'i' I III 1 1: HT.I: ir M C .MM 1 ':. I \i-.. '. h' ,.nli.r.llint..' .,. ..in nlMiitiKl I |l'i' I : Il..ss cr I..o.i'l| I lln> 1.1g. :lIIiI "." nl/i'il ,
flic
cu-ry .' ; 1\.1': \ 1'lI.1. i : .. .Hit till* li'-I, 'U III \,11',11 I 'HIM' "ll"M<. I. ., :' : ;,1' i l.i-i'i, I' Hie tin- "liii.. i- I ".ll. tip i t Hyiili'- I lit-, -letiieil i ,
hlil, II.il'!. 1'.il ii .11. "
., nil. 1 I' I/I.| 1.1." M'Mif.In., 1,1 : ..\'.4.. H.'|\.1.t "' III I. J Jill'! Huiel t I I,.,I. .t n l i., i 1.1..!"I--MNl.l I u-t.|I .I.':.I-"i'I I''I'..'.'' III-.run, ;Hit:ill: ill I.'ri..II it,lli:: .' :S .".'mili' In ",-. Il it ill, i.ml\ in ili-a-te" : 11'.1" t II Ills, I iiiiini I. lie 1""Iil" hi- 1:1.: like n lii.itl: ,

1..1.II. It. Willi'. .1 1 r. >Ii, .d-I.I.M.''If\ '.....1. Peiisaco1)Lt FlaPtNSACOLA I,>".t. 'S 11111.11' 11.1.' II'. els.ai', I 11'.1,. nit mil I I... mill' iluu'l |iiiiitiilllni. I \1)' ill-ill- 1.1..1.," I I.l'l.IIIIIa'l., I .("'. .igaI' I., "I 1 hi.uu n ,'- 'in'liitt.

St 1, I Ii', a I .." "":urn'.lki': -rn-il'li'I I I 'l.a| I 1.11. :u. I :>u I In-ui'til I Iii 11,1 ,iml a until" nr. u

..I"h'M 1,1 lliui.ir.MnU.mll \NGDON] NURSERIES. ,I' I I4)IlI's') $ "HI .1.. llll' 'luttl-ol ,, ,, I III,, l.l'lllll'l, .
LlilU'ltI. I I'otter: 101,1 :I t ,li |nil .itiim' I'mleil" I, ) 1.1111. ". 1..1. tt ii a* 'ia. h.I./.w,1., ./ lieltiei'it" ( u*. |II|
\\ .I,IM.-I.I, 1 ., r'! ,",. .u ri.M.-k., .
5. It. 'KI.KI.IM.: I I'.. 'III..I.' I 1..II.h..ll", I' J: I I ;, lit( 'I! "I"l| |"i-ll, I ,llli,,1 It:. I ,lull:. I, 1."IIIIIIII.;, iin-iter' n .1 1.111 li., 1 I'1 IN\! mining' ." "I-I'I' .IIIII 1' iii' II.I..J. inlii I,, .11 kill'-, nul nf hi Iihit.
\. II. If II I I I.Ml.\ :,'Kir.\ I I. in, IMI 1 IItl Mil' 1 I In MIX |.. OiI.II.I, | I !I.. ..>. ini-ii in, lii,. Kt-l; Kml! ,' niiiliin, ...
_' 1 Ulk.hl.: | | "I n.. ..1 n.il I 1.1. ... I" .iiiliinii., I h HI.r.id,,,. "fan inn mil lea: I it ti:ll I 11.1 ) ni1 iIala. I" .1' I II \.1. mitt I ll-ililicil: mi I'l mil I liiiIir'Iaa..i

_iviiwin,! i i.".ifiti.. i. i I. ii. ii. r.M'S.UpMf. .1 'I. Ill I.IIMIV I'ra.piaI.i i '. : 11'c:: 1.\ S ,tin I u "I! ii" 1? \ on 1 ;iiniil ,,m, I It el i'i,1)I I.'II'i' -I. In C\HI-I'| } iiurcf| to s'i'til I 1,1 iu. "I liii, I li Sa'aai.i li.t.l,: i-ntin-,

.. I'hll'i .I.s Ilivlll,. .It. :UIVH' | .1. : .I, ....1' I... I'. 11'. I. """ ", I 1"I, : ,.MO'rl t, 'H ."'RI .:Nl' I ,"i :hl. mi Ilija, .11', ,,, .i'mi li. ''1". i|IIiiaii.I i. i .t.lIii.t.'I'' '. 'I 11 IHIIMiiliiri. kmiit l I lint ""1 1,11 I i .101 I I ,Iin mi ; fur I fim Ini I I In'.if.l; :,

ill 1 1.Ill Irllim ..' II ill. l'.lil\I -.' I Boiler Shops ,I" .. ,|.,I'll., .i .. ,. H 1 I I U l.ll. "iilii l"'"'II ii I, "'"""'. I Iliuiii'li 1, : ,I ilie.i'l. : lu I Iliink itt .I.II : "g..I'I .iI," I Inn ttrll. $'."". lillL1 i "l''a't.L: 1'1'1', \ tail,.I*.
Mi" IhlNAI" 1 II. '.1.. 1.1.l I It ,.I| I'IMII,, '1 Is.', ,mill, I 1..W I ,.u/, ..ll, I i i.I I ., 1 .
I I I. rt.11 i r -.1 i .hh.. I 'Hill.HM.nlil ; I \1 ill. I .ln> I .. .
,. I''. In'n. tun itill I lie i iiilidiil nun, \.1'1 111. 111".1 11111 I I .It.. ",Ii | | iii ,
., I SII.lIs.'l"
., I llll 'III li.ii.l i .h. Ul.tl [ | tlI
'll!""' '1"I I I H I .Ir. I-: *" > hut: .11'I ii.i I" 5 til I -In I rtI.' iililil I. ill .1 I' ,'. 11 I'M. : I I.I. uu ,1 :11101"11. ,
; '..,,'III. I I'I s.-I., .S I NI, .u.. .I I It1 1 will ,I.. : \ .I'jol'I 1.1.1. 'S II 1S I iy'ai!: ,IN I. il'l Hi. |I.,,5i tif I IIIUMIM,. l I.. I S. ; 11.1.1..1..1.. .t ''ll.I IIlI": I :1.I.h.I. ",t il ".1,1'.1".11".1, I ,, Hie liuhl. )
.,, ,... I I. I 1.0. O.I I I'. I' I I I < '.1.., .1.1" I .I I 0.11
:>iM'I..I li>r I I.H. :I ; '''ItI|1. I. ,l s. I a;; "' 01.1.) I .l-n Sill;' I.. a III;; ''h'; 11".1..1.1.I i .' mill In'ti ii'iililn, ,
1..1.1" \I.ia'I. ..li.II I1as: 'lili ... : ni'itH I'm" IIM- I IiI'I'a,, lull lu '
1 ,
II f.nr.
-i'I' in Il I t
., I. "
MiH'N. f ti-l *. '.ml,, I ,,nl' I..I-.I 1 I I 1'I ul.li ,,1.1.I .III) I.. it t ii ii.i : I'UUI"U.I.il I'rvor's Oinlnicnl I.J. ; ) 11:1.1
hl.II..It"I'h ..1 .1.l 'd.| .'k .ll 'Mil,, lil II.| ," ,' I .UI' ( ) i hag Iii"nl'l.\ ) I/,,\ 11"1"I ) nti tii"SiIl'.i'iII' I .' in. 1.1 Aimliii'll.( I I On'it, iiioic' list, I ,, u hu. eeil. I ,mn MI*.
1.li..I. "hi
1 11..11 1 I'AI"I; '. I 1. it. i r' il.il'!."n,.. I.us mi. \I.-U.H.| | | 'III". Slit lull I Illi.Illlull,,, I Iliii. lirllli',, ..
!
I ui'l .. .. ,, | II -
,, .
.t 1,1
'I i f"r littit. .
MIM.K..II.: : i i I'. \ .. .1 >tr II'liI. ) |
i.i. i -H',1. .I PI n 'i'-"i.i. 1 II.1 1M ,' "I .. H..I. "il
\. Uu; \ -. n.; >,.|111. All I \\iiMN, .1.1..I lliili| |.|", |ililll|>'llv till; U.I .1 [ & LO [ i'' W'tliii I .. -.M.-I .I I II.I | % "''" ,ili, ,I.,. .. il.Iii,,"i'i'i<. I II Sal"'"'"'i'" .1 i ; ini'l,' i if mn. iinli. km' tt' ,lath i I 'i I' \ I. tfllIs.II i il, ?" -ni.l I"" .t.I.. \Vlii "idlli.1'1\\ I 'iin, 'nliiim-il, I lust -a'I'-' IliIIlIaisi.l .,
'
-- ,,11.I > .i.I,Ii ..",.' .1. M. 11 I n '1' Mi:; Boal1u ilply D.Y 01 cr I ll,I::1 I ll: III" Mill; : ..1 .n., I :'il, : III allsi.,5, : ,,1,1,: '1\'i-'ilii'.nli, : l.ikcii. l\iu iliri-n si.n;
V l I % I"I I. I III : I II.alh.a.a| Ia. Ili il'? : ur |ii I .lulil liiin, uliu I
i il ; )l.,
,
.. .Ii.nl"
IVllHUI'l.l.l 141.1:1*. \ ). :I. h.Ih'; .1 .I; :.ii l'n. I.\ 1 1.. I"" i" i I 'u' 1.5 tii mil i. .1 i .1. sits. i ,,.r ii,, ti\ I la" nI'I.'ol'.I| |
I I', I .i..I;.. "''''I.i I nunIr I ,ii': .| i, II I ti .t" nitiUIe, I 111'1 nl I tin- .ottle Iii I Ii,", inlii, IllS.' rniiliili'liri,, '. I limn.l ..i-lieil., fur, lie -aiil -'t" 'aiul IM- stat .

Mi asl.t,...Ui.\\Kill" '. o'M.I Mill.I II: 1.I 1,1.1,1', .1,' -MI-U..I.' I 7..H; ;'I'I.I. ,.'0'1..1.| I.au ::1""U: >. \ 11.1 : JTEA.M] ,l BOILERS I I:: t ..a.ia.s! ill irli' I SaIl, ill, in.i I, ,.I|g..siIs.isl..r'I ,.. 0" if.ll', 1'.1. ;;1.1 I'lll I ,, |Pa111f; .In Mill, I nlli) IIUW, /.1., I "., kinx / 'nml i inn ttilli,Iii-I.tnli',in,.,

"I.. I ii.\ MI'tiiui: : I i.i.i.. PETER BURKE -.. h. Hi.- >'!' 'l'n.|1'ii. i.I \mull. ,. liiri'r.,1' Hi. .. I I1'I Si.|1IJ:!|;I.'," ...i.11 jlllllliillj" lli. I II St ",keil ilutt 111"I I''a.l.; ''iiiuelhiiit III
JNU.: p I'l'lInl.ll.: 1 H. ..rl\: ..i I \ t I I. |>K: .t I. If I ('\ .\1 >IHIII.-| ;
i iiis: : <.la': r I': 'eiiu: i :,: 1.1.1 4'''I"i.' 1'.1 1.1'.1 1'11"1'1''" 1.1. in a inner, -p,,':.-.I..I n '''I'II,1: !

'I .''''"1a'. ,I '",',NIT I '.'''''l I* ill".1! I I.flhI.I.ull' SI.| .. .\ .1 li,:i.ix'-1 in...IIi.I I'.,', I "''';liiI : 1'1.1'I ,' Si inji-ilii'u it 1..111., .inni'i'i, liunnr.l, I 11.1.1,1, ; I 1(1110"\.1 him,; iuili'pii'i.
I '
IMIu: |uI,"a 1.1"I.I I I TANTS SALT TANS &c. J. )ADFIKLD: I )1..1.. I itami IitIaI; in tin- "'.11., e\ .IIi.I I I.II illi-U' I lli'l'l I'lll. I I | | :iili.ii./ (
,
III* Ul ,,li,| 1.1 M"llt.ii, 111 .> I., ii. ulat Ml"Hill .C:. AI.AMXM t. DUNN'S 1".I. 11"11".1 1..1.1" 1\"i
lilivli ..
s.'. mi "Ih i ii -i i .in. a's a 1,1ii .Ia.l.Il'lI "I >. -I l..st -.'r ruin 1 l.iin nii In Ilii..
I mill the ,
I I ,
MiiVln.. I. i I'I.. 1..1 l 's.t. i I ara'i. "" Si lI I" .ull.IU. I I. 1.1 a nni I mn 'il I.il ;I ) sits the" ililll,, nlli line', '' nritiml: ,

"".1 t iiiiilu'. nut in 1.1 .t'r:. \< t.*IM. 'im: w. M.I' liolcsilc: JuhliGr in all Crnilc'o"bcxcco EXGIANHE -- ._ -- ''III, 1"1'1. | "Iii' lite \liii li tlucit -linl'iMill .1, "; I.I'I .1)I I.- a''I'a ni:"?" ."i., S, ....g.; 1I; ,:aI.I l.lf-e \''I. llel'e I line, 'a'

-.- I Cui I.. '. . 1 It.I ., -ul .ii It i S..ii''I. .11 1 Iii,. I Inn-, "ix| "I" ''"I' 1.1... Iii"'. I 111'II l tt .'I. In ii.lin,, ,Ia" ,; I.inenfll I la'pi...

:,.....I.n UuUiN": .1 I HI.. I..M.sl.i I I.1. If..pui.. t n. i I, 1.1., 1 1.1. -.,I' uiiil, I; i u..I'| 'i.i I HI lil mil II inlmii nit ti I 1aI'. \ I II .. Nr--iiil I-litiint I ; ; Ihl Ii..'"- ini.i, : .iiinll I) -iil'ti'im' ; Hit. .
i ,1. ;
. 11.1 t. I mii'i.I \ I. i r. 1..I.il
il ill
In '' ir I
i "i.'iij.
ill II,a' 1'ini'VIM.1r.n'iiiuV .n,,. John Dunn Proprietor Ill11. ...01I \ 4. If H.': '.lan': ,:. I ssIL'I; ) alunx; Hi'I I I':". ''.l'"' I i ",1.1'? 1.la: /,'. "li'i 1 u lial.il. ltaat sit' .1.|iiiu', I 1'.1".1.1.' l I :il |ie.on, >11'1".II'r| | | lln-!

\ I. tt I 11.1.1 \I l-. \\ .. .1'. I., "f I lie, I il:' 1.1 I I'.UUM-I'-jiil.l; ; I .I..I.) 11, i-itii'liotii, lln I '',,11.1, ". | | InI .
> .1.1
i l h .
I "S' I' 1".1.
|I. :
M I.
u s in .
.i i
\ ',
\
W .11.!
!.]I m> i ul' ci _. C5goO. I II. I I InI I ,, 'i lei I Unit | | ,.. '
-: --1--- ah.'t i nl. .", .1.i.4 i-| | ir '1, (1.I""I.I., 1I Ini I, liiiil riiii'liii-li',1' '

Ki'illl Itis..II..aig Ii;.;uf&.a.'..1.I.1.. .1 I.. ,'..1111'.;" XI.-VIH III .. U'i.iiliiu.. .,In..;,.1.11". I I !,. II.I i I i.it 1111'I,I I M I i-'ii I: 1 11.1 U"isi. I/illiP.I lili'iM l 1 -, \III.' II.I l\ln,t\li... ". .\I.,.. ?" -it'nl: :. |1''; |;, \ill I I 1.1. I..1..11 ..\ linI 11'.1.I .tt linli-, lii'iul I nnlil, ,1 .,.. 10 I Ilii ''|iul', nuw )11'e 'me 1 ijnii I I

\.i. s'. :t- I aqaa'I I I he, il.n.i., I" Irn i : nji'' ( I." I,, ao' ,. In' "
.
ill, i-ni-li, .hi nMIr) I SI"i U \ I MiN. .. "I| .:1.,0 nii'triy ..1.1. I til; civ I lint,, livjht I'i"inn, |lila|
I I I l.l. I
.. 111 M
.r. l I.n. \ 11'1 >1,1' I.- \\ $ .-.. i.n.ii ni-. I ic.I "I I "iiiiIn. '" I -il I ; ii' iinli I Ian!, .eiIn -. IS 11.1. 1".1".1',1, I ilih'Ulh-like' .. .
i .u. in. 1,1, I I", .-I.H;. .. 1'I PATENTS \ .111..1' .1.,11.11"11 IIHIII I., "
....ac ...1..1 L I.. ". till.' .III. \.-... ,.ai.. .ii Nil..1.| P, h. r. I Cnowles Bros. I.. .il.ili'I ss jIll hIs li.iu.l.. .1.,1 l | ;i" I 'I,..iek. ll.iii-ii'i. I. ,,".1.1. .j.l. | :"-"'"1.1 .\ III. c-l-lieil| I nil- I it t "'.- I I'lilliU:

,, ,' '. H. i '.. II I. \ I II IIad.L Ii ill Ml'Wld,,.. t.s1* l'II..it a. ia.Ikal.i.ih. ii.t,4,, !:.',,: I :=, Iai-, 1't.ik.l-. "'. I'll .... iu :i.'. I." .cr, : 11,11., iii"a"'1".11'I nann,: in ..iIiiIaI
.. : :
', \I: i to. U. ,,
I i".1'! "I'll KM VS. '. ... 11"I- .1.1 .''II.I I. l.ll.l'' I."... .. I. I".1 .Mil. ILSa.al. ::.:r:.: ai..lr,....::.ir I '' ,..,- '.-: ''I. .. ,,1",1 I ," -...i.1 li.uicr. Iliiun. ifoixii', ::l.i'i'i'.l .01 aaillI'l I InHHHII, l luii-e illicit, I 1"1"1'! him..
"OBI i.i : .1)1 .., r i li t Ills" S' .> I .,.1 I i iI. I REAL KBTATJJI.NSfKA.NCK .1. tin ,. .. .' : .
.n #
.11 I il i" I. INl. .
--- --------- '1' .t I. \ ill IS in irk Hi mi, i'. .M ..1 I Ii i:;'..,:. .:.::.: ., I t IN. a' ,s'saa.l i Is,, li|' In. I'I in ami "':,"'Iil, il. "liou.lHII 1 I Ill'I I "ill.I,' Ih II linlml. I MIIIII'ilniiii. '' ',: "1..1 1..1.." .aiil I In'. .|",,,. i", -,. 'IntV
.1 1" ,
,u- ,I. m.' ,. ,..1.1.j .. ., .51,0ii., A. ala. ... ie.i.sI >. ".. I ,, "11 ,, -1'ii |1.1.| ,.ai.l| I Iis. | ;
'' .jh".1 i i hi '.1.' .ioiiIih' '. 1S ..... 'S -! io| ;! in | f.ririnif| ;al '11 "i.1. al| l.a-I.( 110",: I niiM-eiin,, i .It I In-ar: Ihc 'atI'|
Ss ., .. .,. ,.....
it .. .
aiIa ,
t It
BOILER i. I l\.j lll.lll 'j' III' IM. 'SIif s .sn.4s. .I I I. .
I.J10S15011 M'. ..... I., II, "iIl I. :inn, '. .. lint fl'jIIiaIl, li-ni'jiiiv:, Iii- "il". -'i'II. ,
SOROFULA \ t.. I 11..h l hiliul; .1 |1.I I If I. ,.1 Irnill 4mrr. i-y \,, e\eii-.e in 'f.'II In r niti' ;"' ",,'slis'i.i.i'.//,1. |list
"I. so A.i'i. Oil
\
.S.I....i ,.itl.I I. r LI..I.-I, .1.1.. [ I.. .'il. .A.ulLA, ......SI 1'1. IN.. ..',,"". ".i.Iu ro"I.11, 1 I n'lil," Ini ,iiil'leil. I ill iaiIi': |I..i "..' ..I.I.U"" I I"|' IllllllHull, III, '.1', I '::i,11 I ,", her I Invi'imit, '
1.1.1".1..1
.1" -
I I' ,'l. "II 1111. -
f -
ftoil l all 't'rKwiim '11"IMa.\ .. .. '"...... I'.II"taa.: \\li- o.I.I. .; ( : Al MINTS.'i i "'ilII' .liii ml I 11.1.1 wil ".1 ) nn' nil I"" I li.tn' 1"1, lit I ii,, in 1 lua.l..n, | ; 'nml, ,1",",. I h.ne: ,IIHIII, .1) I Hie iniin, Itint-' |

IttiMi. .I.. ..IIIt'I.un..,Tuw..r..tarbwnilf .. ll i ., II I I'III ifoiii'/ Lilt "d. \ I'm, "
t.1.{. i .ilti .li..1; .ps I I. tlii in ,.1"1 I.. 1'.111'... s.., .) "I I ill ,1.,1 > ', I "' Isiti, .Imi u. \

tlM*>.Krect UilU.tfi> nut nt of truitUm*u uuj>ort of*ut Ihs. vt Ik&n.Sr. Uiob1. & Sheet Iron"orks. \i 1, i !i.i.s 'l' (Ui. :n I it\ "i )Ii ni li... a HI i I IH. i.ii: til I 1'1.\.MI hll..I nil". li: .M "I hail. ,tin.inn,1 ,.1 ..\\.I." .ai.l'Vilh II: !I'. "Ir.iu I I.," I IK- 1".1| | ; ".1.1, ul-i, ,\I.usv ill} .1,1\.1'-|I.:"-....| |I.|ril" Infrmki I | )

..M.T" i.i\ i I. *a .1 I-tin 1 i I."I i I. liii I l i. ui.t.i mi 1.1.1 tt F I I ; "i iliu Ii,"-,'" l I.> l IIaa* lit.l ,i .. I'/h, il. ii.tni' ) iiilrnlioti, |'I kl.nl 1 II its1a .
cur- ...*.*..01._ tinMJ.I ojtut U* jiurtflftt .... t i, s i,. i.5 i i. .,, :. II atoll ."' ., I.... .a.I"" III' Ml .I 1'0 > I.II.
I, II..1, re Ktt-4 i.. a btftltliyab4! ufttutal ootklldun. I. 0 I' n -, !...t3.J. 11" ii: Leo"11..1 i 1.\. 1\ ill l tIlI'I lI'I' llll}". .4I'I| Illlliiilif I.i. It mill 1"'li."i" ,: I tinm iiii'r In inn.I;.II I II I I.. I 1"111..1.11"-1', ,, he lay liiuli (lie
.. ( f "'ur l I' ..i. I .. : ..I| I' .1! ,,I. .." I.Atr.. h 1 rciuiiiil. ofliajiii I ss I'. lI.nIs-.l l \ .. .
hAl f..i <
AMR' It ur."Uu. v r "nyyettm fEW YORK OBSERVER 1..1 h' 1-1 ,1,11'0. \ -sI.i' lu my |iii-irlcr4' ., It ills .\i. I Hinllc ,

l..<.. rit'' ui...t'l. by'fterfnl.mltuiii Ll'-Ml *l'Ul'ln.r ical. uttinritUJiM u. "Nlll".i""I.i.I.: ( I. ill) in ll, i I 'Is ,i. iI. tSI I"?.. i ; .\11.1.1 Tii-ei, I ii-i"l' I11.it -. I ',,Xii'itta' ,.. I 11.\ ,,1. Ia'.l.I' him, liuit I lie l.al.I..Ild": | | | | ,.,, '.
the t
.>....;...<.*'. It (r m...*. tU j-* 'asi.o d.I" ;nil t ul; tt'i* K. PORTER I. a nil; il-I'll" Ki ll.rii, :11'' ... .,, ,I. ti I III lli<\1.i nil S h. II. I "I"| l ,- I Iis I,,":' ., i' linking, all il I.it "ILII;;. I I'I. AV Uiiil,: 1".1.0 irlictcil liUiiiiinl nfi' al)'. one il I.tt I tu l I". s'Iiskj, ,,, Mime i,'ni|

...t.r.....rk'.d. .Lrt; ctb.L.9. Ibr bI.I.r...I;....,-.. I I 1.1 I 1".1.: ...,- .1.1'.1 I ,i,: I .11. ,' ,i II.'...I t !I I."I".5 I i .I r.MI" .t. ,l.a.-I. .I. la.si, I" .1". ..". ..i"",. In' l I.'jaii In :! iiittil ill I.i. |HM'kel. ill .cro"ie'; :. |I.ne-i.m f.i ,

all""" '". ..t uirrcuzu4l IfeMtIoIt. a IM!11 r .rr tttil .. P. J. Gitaey r "a mitt ..,..11..0.I I I i- nl ., 'i .4'.l.. .1. 'tI I olI -li'Milfell'iu. :ro;( 'ie, K .,. .1,'' :illl'l "' '1'1111 l' |aa..Ils'.l| | | ill I Hi- It Isis i hi- 1'W$ In halItra .
ul ..1"1'.1101 u. Jt* ;;**; I ,
ft c>'t''(>k la liuivtcr : S ? 'Ill I I III lttlll. 'I" 'Is lint.Ihit II... .lbIa' ... ,lliinii 1.1
C .1. .lIi I li..1 I i li'lh I etci l In* urn- l'i.'lin-4| it't ,
.. rou-vil hi\
.1.411.1 ,
.
.u -llla'1a511- ,1
A Ittnvut 4 or. uf tMrodiluu* *irr ilr.ol : id ii" Mill'" f ,. 1111 r "I.i. | tUtu
**WtiiH tiu>btjM '> I WAN troul .r.i. tun'i r. "u tu) i WK" 1W. lliMt .*-rm.li s .1 & 'j :'OMME.: [ ; E :'r. ,. .,. FHANGIS NASH i I I i r. |I" u I." u.. > rili .. ,1"1
> \l k I 1 < II iiit-nniu ii ] Nulnillvmy; | j itt | ,.. .1. iiml
\I. | | | ; klail' ,
.1.
db "' II. \.1 I. ; : '
| > i>.<>tlrit 411.1 1 I ItrtiHnti,01 Hit rr. : I ,i lUlii"I ,mil ilu ii> <5. i I' 'Iia'I.' r.' Iill \I iI. I lli..1"\ : 11,1 I -:.1.1') I.ii.,,..;'lr. I (milcnlftil
Lssr t..rhed> Lop> I ",tr; IIb< >t t.tIfl.1 1 '*-), f ui;I.I itt<:I Uklreniil ao'4ArIa R.tcr.. Miilill.l.l.I.S. \l.r. I..\. \\1'1"1". /II l\'t.l\'. (f'I"4 -. iI .:I: ;": | IIUIM:, 1': HIT I :: ainl' li..1 .1 .unIMU'1U.;;. : .| .; I Ii I' 13111..i it,.I. .ilark.. .1,111 I lie it a- u-" ,,'''"t '.i. ttilli, u hiylilcui.il I 1..1 iuM" lIs.. ,.,. i.i'ilil:! iuttliieli" hu a.'ljhs..L' (
uiu a b I I'I s. ... Iru thrLoIUs -.. "I I i. it. n '.1 Iii ii ,a'I l Ii' ..s tin infill: aI uulkluu.lt ,. ) .
bsk..a'.IUIa-1 S..t > I I 4 tjlli. MII' t, ill, : SI '. ||
|I. alll 11"1 i ,
"li-i.tll.
K ult t!'' r*PU' t IL' u tl.t' srsij.I : -S.: It I .,ll. r- .4lil ..i His.I 1,1,1, \V.4 l 14 : I'.tII.F1.1". '1 t.Yl. ,. I 'Y' 'I .4h'iI.. I I h.. .."I.I.li"'I''r'\ I. I I" i.inmli'il ',. ill the, ......t
Ii.; g:orsI, .b.tTI.. i ....;. j, '; .: pr.s.J.. iiitfkaJiit I hst.1 I. .:. 'I. 1 I. ,tiiirii.1. I U (I..ri.: |i..I..1,1 I I t -t I I I lOP I I. l.a. I. .raIao..t.4. .h,."IL..IIL' ". .. ...II ; HUIIIJ .|li.>ii I 1.. -liilllir| | I IIIKHI. uibl (I" I'l ,,I. ""11'.1 I ala./... ,I 11.infill', \Iii- ku-'iiii| \ ui, \.011| 1'1"1 ''mi-,
*.ry4r.u In.I) Ittftli j.< J > ur tuttt i "''i.i.1 I''". tljr.u. 'Ik 4 ..i i.\.M i t I.\f. lV1Ul'clitH I 'I.) I. ,1 r. b..". .aiil 1."ul. 'a\ I
NCotton ) I I lirmil\ I
I. | \.Vn lieu Ki" lit l I.i
ILf.nur" r4 1 1"1 Iv, .Mus\ ;i Htil..i> lt1. I .I' ..1.. ,".) 'i.'I'tiS !"I ..h.. ". .I w..1,1.'i.I..II.II, "WI II., I ar iculliiii-if. ami I II 'II t'as.,-.I. Ill-111'I I I I Ji'iliu .I ItflU .' tuft -
1- D..hJ .1J. I ,
:
S \ ik.Juui-I. II S SI
ItobUlitTWlbU I'.I.I.
,
I .i'4 I. 'h. klieu liii .
"I. .1 il. .1. llinii.ilj'lijjrilit '. u 41 .
,... S .1. I'K'KI' Itit I' ( '1'4./1' ." : ..1.\| ;i I. ua. kiiott In I IluM.liiT ami tlu-ir.,
ash II Va I' ,
.r..Lv.ll *>u ill SIr.S.riu IM-I-KIIU* h..rr.. ttl-u, J-i..|pos nr llw lutta||t-v /. I.'llI, ti. I .i "i'I. |It l a..,11.. ,.i |l'I|'. S 01 aill,:': :I.ii: !Ia.( '::: ;' II. :I'..Ioiig: ..) i .I"I .. ,: \\ I Iu.1 r'"II',1, tut ...|uuiulttMiiittilli : .. lli I I,,.l"nx I ."I, in I my a"',1", -, liulr, .IH- i il na- -tIL|/.1..1.| I| I In-, \ ; \ n.irlaiil '
.1
*. \ all. of ll I *.l *4il lml. Ss lurk I i!I' if'i..t r "". llil 1"a
4 1 M)\. Mbl" Mill' latki. |.i. ....... tM. U llf>lBK tttb : Duel tiiuj.l. I A Live N"w"JaJIf', i UMII-liaviuj I'H'l dim a, f.iii' I tinliir. I til'i.-r. N. ,..::I.. Iml\ I'lll'nuli'i I 'I liii'l: I at t tiiall. I..." "laiiti'il 1"1 In.,

!*..not vuutti*ui">rlMl i(. UM* ll..I..ur. >..1..f%tin sr.. !*t.apsrtt*!>.. .but lahi J.J POLLOCK & CO. MI' S 5' i "I' V' i) .. .I..f II I ,ll.li.! aU .ij, tiu i sss'.. H..I\, j. II h/ "iiu>. i full a4 I I' iI..11, .I llOIf..." .'aa&"' I'.tit I 'n | I .I'. uol I know, ; 'Inn. ..,"r. nnili I irii--l 'I 1 haitI .i's '.sissg-a. : tt i-r "iiji

u.. ii ......! .*.*.1 IUMOJF utttrr viibiu hi. ..1' \I.t-, .. ...r".I.\.I!. l, :j' Miti. .lllrt"I .;nul i,. 11,1. t in "X" '"'I$ "I'Pi> I al .i,' '. 'I. :i litixiiiii 4'.1 t l I" fijrn lint iiii'iili-iit I oc- I K.M'il I lo t l h, uiu-l 1\, ,. ft'llutvcit I III
.. ** 1 1 t iii HI /
.. .1-1' 'is I :
II i'si.i.s
; ( ,
1' .
r.IUi.\ ""; .frrN l*. /. .'''' U. ....J. 13.V. tl ,'. \ P1.- N i. ill |ji I I V I !" ,iin) jj.l i i .- Ii .1414 i .'' *, IM'i.aa ..t..1 I "' ". ...I I i. i ,, 4 inlimiiit' ttillt, lame :*. I 1.41..1$ 41".1 I Ia '.. I jni now .||. .| (I'.lilitf' I iiiu I ; ami I I llu-tt*. ",."r I I.I '" a", \liiiiltcarly :
n .MK) ? 41 t .u i> I f, .. .,. f I,".. lu,. 'ljc .ii iu .s'Ia.a4.14t' i- ; Ia"
.
J. 1. .. i. "i ', tut li-ri itliiiniuii
I3Ll..d 1 .6 I. r..11 "" I t "I I If" 1" s, lu..I.lli'"II.g" I" lxl' 11\1"
Hhf 1 ri.m11:1 I I : i r, i "ii jt llw > \..r. ur If *'f"M: ""lj> in 'II. iii i I. J I'" .i u. t t /_,..' ; M..Vii' 1.iI
lUr'u f itf red w\t r \ t r *.i'l tSt. .* STAPLE AND FANCY : ,. II. .. : luturi': Iii I '-JIIIMII' ? I 11..1.. Mfukl-rul 01| '
> !
b1U*vntgl. S .: r u.4 : ni Uirf I'- ais I I "HUM .1.| I I I ..11 III. \ tl-Ull iIjm I It ttill I Im li'lni'lnlii'li'il I Ili4l I S.in v.loia
CI-UA.%. 1 i-is ,. 1 I.. .. .,: t':.L I'"t tur.. HIM; I I I. .i-' ink.i. 5',. u > rni, ; "I i > i.n. I. 'it.. 'I i \.,. Jl"'\ 'rr.-ii.: | I., nln 1 ii t li I.I :
ErOiIo. .st .,. k .u.. HI. 'I' 1\\ ,. ..I.I ,s.b b.i 1'I I I. .I.llll I,. I."., ,Is; t. I I" ] .i-- .. i "litillUlU.. S i 1',1 |I..i." ut'III'; a"I.I |I.| I I,: I It..I lasts lit- .. 'u.iss i to I liutta .1'
,s.i.tt.o.1I.d..h ..oj F. "I. I ...1. .t 4i44 ..,......11. DRY GOODS ,. ml I In li -I 1 1 -s 1 J. i : I'. i .. .. 1 I go ,1)1.1) I f ,'I. ...1. < .II.! | ..|, H.I .1 mUi'il J jjU-.. II ttl.i.ki. fir fvlujjii'.nul ', UW-I .1. a'..114a'. .( I Ih..I.1 tt &., Illll a u.iin \\' I l rr t In al ri'" nii'Utiiii"I n .liuittr
.1111
,
,
.......1. I r. I 1 :, I "it 1' -i-- .1 It /114.1,| .
.
.j I "'I I "I HI 'I.1 r. *-"U".1 uiv 4t In Ii,'.* .' ,I lil.- I iliii I '
I' i 'I S '..I Hi. -. 't. 'a 5 'III. i .. I. "I,1.1 t U4< .il II I II -inn-1 uitinlu',1 I 1.II\ I, m.

Ayer's. Sarsaparilla JV ( )' | I. ( ) : -I- I I. 'a. ; S 1'\i: v. nun I In'tt-cl. full I I ililtlil'/nl, K'flil I a II' I iuv tu nit (train ; it Li-|.| nil llmii I .:. ,"iilinl I .lo Iii.I n ...1..1'.1 I | I I lliron" I li ,lniraiu .

"uruua.-I.'n I ,,1 ... a.t.. I ltlie il : 'to ,.knur |1"1 1"1.11,1 I ''n I., ,.. I Ila ..illu'liu ,' ...I.llh' Ii ",.1 1 "1.1 11.1, I: ,;"'1.I.I I.I II iaiiiirii-r )I. Ltiutt II. I I.,. ttai.uii'l

,...... .... 1..... r. r. ,.. so I ; I .j.I.il| : t .'.r.Itcimlu, ,. ,'',: lultiinrx I I : ii'iinn* .Ir".II"| c..iiiiliou|i a I Ia r.. I ilrnUlMil III uuinf I lite' ilo\ .k
.. I S ". ,,,1 '1 ..It.! "" 1 114)s.h'l'. ., .. .' f v. BRENT R. McDavid ll'u.. .;.a'I iltui" liiiu
S :
"'rtbti.'''' II. :0.1\. ,.. R""" .......... <(<..OI.I M&HAN& SANK\ 4w \rt '1.1.' a lla- lira.ili'Ui'$ ) ...I lli'ni i:lil st a. .1 .: I II ,..i.intin h ilav. ,i.I.\I : bale ullciii'l I

lU"u.u.w.....nb. OrurnU 1J.bi1iiy. io l Li 01........ .ti-ti.ri) i i. v.a,, louiitiil. IdiH "'1 i I. in I luiln-,1 I Uv I I.ra.Ia.I..i'| .| a ie'I| ilri-ailful '! ,'I"[ '" ,,1"lili',1. 'l'jnk 11.1.

aNI..j Irwo .u in..!. v ",.... 1 .r.. .rni|>t.
%.so ,i't* Uiv w......tisi.L.|..T.tH... t'r,:.rt..i .I bk..I WlU 'Y''IIIit .........L.. OF PENSACOLA .ANKER. .t i ,..J"r iri iiiu ,l.mi '*. ."f a |uii.liilualtir I I IS .:i4i| in |hi..al, "iI ..1.,.. 'I 11.. \" .l ; .jnl .'. .,.1 l.j-U-i'il. .151.1..iil4 tatS

ou Aeci/Ulit vl lu COLC '........".".. ...... ".... \I'M\4'' "1.. pf.V01...\. t 1.\. :EUTCI.ER.: : ** "II.* tV44 luiirilt n.1. 'i nnl-c "Jlr'ii. ; "i.MI. mu In '|1"* i"l I S .-.r- .\I.I | la nil.!
Mil) i i.I| "lt' 'I.
,
1oI ov.r .w.- South \Vatcr Strtu-l S / 11..1. in.I.l| mi I'ni. alllioUjili
ri S-M ni \ I i1 1 \ I 111 .> I.ill
Ui1r42uW t rillI'.llllilSI.. I'A1.H'fll.'IM.' 'I. .,% a< I lii-ir'l I I Inilil Alii .11 I 0 ,r. II. uu-u, ;Ita.. I" >.i)' l") I I.aI() ua* St'W \ ua, \VinMt'lar.i 1
Co. Lowell Man. $ C rmitt! I'oaestic' Mmt S II- r fiil.rr Iii. f i I -J..I. 1"1.
& e iu-1 "ul.i'r.1 .
Dr. J. C. Ayer : rt .4-.C-; l 1..1. lili-'li-ail\ ; I uilli .
ad I I : 14t5'. the I,. I I ', S"'I I .I.'U. in
buW 1'7 ..a Lprv.i.u; i RC* II w wll4 M t.Io Eel! Baapliiie and Conti Strest :t '!'Hilloi.it, U |-iU Itui n
4wt lk.ttt, .' K-; < h.1. M4.. .1.1I I IS Ii t:.u.lJ, 115.1, i -.i; I itl |1".1.1. | iti*' HIM**. uilli l.i.l. J II-I M ". rir.iii-illi "'1,1 1..1.,1.I nit ,1.1 I M'hudl-fcllo* : 1.'. I I I Vais Last! uioit I'a'ulislgd (
i 1 I. 'i., u. I Ll i it." 1. >5. 5' ., .5.' ,, 5 .ll. ala I ,;' t.UKllMx, 'KUII'll"! 1"". 1:. ( null', over Ii a..I'. i.r iu i' kaiuiuiii In. : .; 1.1 .
a,1 .I I IIi..1r4 '
: I MQ.3IzI ALA. I. 1 ; Ii'Is' ,1.1. .|fu, ami. MfiucilIn .a' I II.", i..I..1| :.inl .iin.lli .. I
; S. 'ii I-'LSI- S I' "' h.b. i I..h'. \ \.t .
I: J -a I 's' Icil/rri. 1$ ,
.&tu. 5.. .50, '4 1. I.. U.1.1.I11AJIM. o'b.I. "'i.I.. ilt. |lir ni-lil.i Il. I .' $i'r.-... >>'iii4lioii fi>r .iiiu Ui'kou. I I:.,r I Ib,' |'4it.nlilsl.l. l'.1l"4ca' I ",t
.
,
Wttjuil' "I'Iti ilul lu i I
) ttilijli. ur .unit illI.I'il.l NIJW lu) '|-'kiin H Iii-(a'r.< i,al I I'"

--

.T .'a.. f''. _' '-
j\ '
-Ii - "- "".JC.t .
I
_. \ .}
- -S
-.-

4

Ira #
.' -
-'." ". ) "': -

'

--i---i.Yb. : \ I. |l'IHi.'itt\I# _. - L. -.,-. trlr.yy.
HOLIDAY .
rr./ V __ m't
t't.\\ : r._ .r r w d w .
,
.'" ';" .' ;' . :":CDTJ Cam. .1 \' ? I-- T 'i IT i .I n \I i !: 'f'i '. *, .1 T : J* ;

>f4 .. 4.. .f. y! "Y" .!d+!, r.pf1 .:. K.etialenrd f .oSf t vxr ... .Vy\ f"

., l' p 'I-: s Ii 11.I'i I
'. ?* S. *, kftr ". '" "dLIW'z4t tlatrlt Kt is4 1.s1 j

., '. . .'. ., .". 1h ,_ _. f' ... 1. ft. f,9b1 TOVSU f ( ) '

< ." ", '*. .. "xTb ::
iv1
f t t- ? htxr O AnnOnllCBTIlBUi
ay T T Zj 3 IF O 31 IrC ;
I
.grr1 ru.lf, f.1 t" 1. *- A'. -*$ I .. .' {. aI -. f.,.n ..* as*! j--J ., 'e n .

-., U ..-. r %'AK I
_. a "H'I.
't. 1. < ? j ',' > r'1 .. 'I.:1 1.t -H'I\'II l-ttt (1\\10-
'- ... -:*! .r '" .. 's .

DlVlMi I

r .1'. 11 .. . 1L.\ f.\ l' < p X ST. 12 1-3 I : I'; I Itarzar I' ,.,
,. .' h'. i.: r i t.4r94' f tt": .4", rr i' i ; )' .101/ ,

V '. "'*-*t H. L > k ry .. .,.c r !,'tr.tt.: i1. 434 $ r .. ... .
.r r t,. jJ. .. t O, .. .Wr1* "<' ."" .. > ?'* l '' ( t'11 -V.1' .w..- -- '. 1sIFI
,. .tli f .. *- ; 'f' 1.'J' o1 :.' ''. :.w-r. ; dI a. 1 tfu i.iul' rr .Ii..n! {; .' ... 1 WN l/C a/Y... :
t..aa
'r'7eu.wt .

.' 1 u_t whir .*1 t of fp 4.".. '," sa L- sj 1 .'**, 'v.. .r ,1' k. ? ''If \r- ;'..,.. l 44.p( ..i sr.r ti 1t$ *iirttirlllrttltaeu.l. ..1\ \

.' ,. .. : .., ... f .. :. .
0-".t' 46at i ...Jtt..ir"m. i-. \"t \ t--1 "I ITt'irrox Goods{ Stor7.- 01..4'.J

1. s'wt I'.. 5-4.15I "; ,t 4 r.4r "tit 4ra.wr4i NeDry .
.. 41WaI
'.. wlrst / =It"- f riaT'r'

;'e,1 if t..I r ... ..
--
'. ; : f : I > .rr..rfat ; 5 .ate (4 1. ,_ 'as, t. ) .

f 'K..v. f .It rr..6.- ?. 4rx..* t r.at / +? .s".let! r ___\II" t. forr.r G. NERIHOLIDAY ..-' -.--- -' .'- -. Mm"W

*-, *-> z& ife-ft4t.. ..,. .-1'. ,. ,... ,. ". .' '' ICr .. .. Y. aarr.a fit rpra l P- t. rill iISLT3'i r. r ,..rS r ..: W .

.0 I utr' rs :'d' ,\ ," .. ,,,1 .. .<.e. '. ..."!a-:.. As I' ti#_ n. AttniH'
..4 tVY .. : 1 tw. .'ru 9U tA i" ill .. t "...."" bat -t-+wtaM/i it / alas I LrK !f":. Y"etr3 Csi- -"a.: C<-r. Rttnana anJ PaLf-'t' Stree!?. ?t n';-. ', I r AIIzIIIt .''
"
.._. ; tlrlrPP M t. ,. Iv y/Xl t'.i.i !::. ;* e1" .artltll a" .te. *- lb P... T- <, )1196,5"iin.MolltS.

'w'-IaiiAti. *ttsttte445taw.a. 4t. .1 I '.,L'n.at ,eail N4 't '

t'1"k" '. v* 1.- ttf mtm'Of IM ft._ a r .a l4 t.a ... k. t t S..lJrli

.,"., .f u. <*" TJI W .*. in tint TtWlwi ,. f ._- \I.>a. a.Iii. ATTIRE EI DRY GOODS. :NOTIONS, : SHOES TSAxOw 1 .'
r :' .- "* iwl :,. ap.eshk .inraKH; ofH H UtlIY,"
'" v',: 55t 'O. .:J' .r" laaa4art l.us atrty Rtth .-. .
= :.' ::-- '_ : :Z .1 t tr r 10Sr t .... :. .r a ,irtt t J5 ',.- to bast' tsliiwatisNanett .. .wm.. .. M.. & ... .t.. wII i'arlI1. t'Im Inillmchlcn, In''

tT rid ti 3raP 'i is' ,. take. .., ft -. trr :ft.r *> y Ms .' KnaaSLtIYIIII

.. .jot .. ..4' Ira' "
'. ,Jrr"S n. f .t 11 ." ,
e a's"t v.4 : V"
.. i t..IJ A i : 'x w .V.VL \ I.
: r' Y II
-
t M r i- :.d a :ra "no tat raver" '-

'it ; /11' .,. t... .. .. ,, '1.. t.r! .!,e Ye*. 1r1 >1-'J=t u4 S .1.1.... 'iI..to. er. .) ", .''nty 5.5'. 1 .. JL. 2'TD32Sa-- I'nlni''

-_. I4* .,." f ..' -.'-, ..'d) 1 ."io. II "+tf +$flar Iot- t.4w"rt e : \ $>. I'
.. ,.., _t.i<; .:.. NtW 4rra. it 3'y '.J ..f.f. J b'\ 5t4 'xarv .a f 5 a u_ ,.c,.. 1110116
aJK: *:. t.- ,ii' ". > act.yirsw I.ft.. Iig rtd sit the *.- i III."'

-'. .I ,. ,,"1 :. ,, *f.rt *7." Wl' r'--1' :1" 11 ..t' .. altpna b. --q.- ...- -' -.-.. "'- ,J",.! :: Marietta Paper Mf sg Comp'iitn '; 1 I.It'll'"...'

.nalt Nxi ..t I* r i I.. r >'" --, .* **** !" J ..' r .;:. is' "T a# suabt 'J .? .. K.'t'AVM't''

.. .i '. < ..'. S '. '
>, f. -r *k> TW* O. .i4 ,
i--\\ > ** s ,n-l > "*
*
",1' .tt, I m y- ,.''a'4. .'ft .t. "III\iIS... 1 r? t. .I.'lIt.1
tj !..***?*
.'<;!f"v- *- -; .aa> !' ./f- I* ," .. .. ,. la "t.tS;.... t. .4-t- ., wq ., .1
t tvt a p t .I'J 1 _
.
r.er .
r '
.
.
j .? e II Y. I. \'' ,' 5trs r r' .. ; a ;,,. tI t4, A, 1 rsaa .

r, 2b > .,. .. ., '..ft6'' fr 4s yhr tit. a'.N.te j t '
',; 'V'' ".t\;. t., ;, :j. : : habit 'n I .

.t 'f r "r'y. ,.. : t. .,., ..,..... .. '. Y'.,., "" Plel .,4-v a7r't' 'a\ 0t it5 4Yi\T1: \t 'T'I1': nr'lr.pn: t

,. r to .x. "'-.I rk'.. .".; '.'rt' irAt4ra' .r, HlBll
,
11 ,t '. I \r.> r ... ', .L..5 t5 t S t. .s1 tI .; r. 5 -5 I. '*'
.t
S Ham
r. '
"r ry L.r .
"
."I> I I. L b; tre- ...f ka tt" i airti'ytiaser: ..b .f t'rs. n + ; : t,1! AntHlLl

I ; I t w-.t. ,,.1 S *'V .;jy.-T' .'' r-t r,15 ....,.; ': ...N I... .,,;".: I.. kIaa r : ", ;

-K ** .' i. *. It*.r'.' t. ...* lt' .V'Kt -5-. t d' 1 -f. : :: tf 1fr.tss'14'If' N'y I r ..f. ; H HoliUay l l S Seaall slnl's ll .... ... .i1 .,, .. l/m

; ',' Y : 7 "t. 5 5fit J"
i I : << rt" .(-. ioU" >> "" :" .. \IJ. I .. '.s. ..' t.1 ."* )' .jr. 4' f'.t 4" ., it .,
-- iii &*** i'h : ,:. .1 \\.I .d. : rant +FrY .'Ii'.1 '. ..
r ps .
.
!:1 I ..' '... /. i.i ii 1 .1.11'1.If' JI'f:!: .\ i i.: ; .L ._ U t lllv1Tut
.
.
'. ,'. 'j' a t ,* f'h, 'M .4'li', .f'f' t' 'It t ra' >.. .;"- '. : 1L -
'. |. -i I u: aY. u ; t-ilifc J. .*'. t .a a '. ." .. ra J.Ir .,.;*veT1rH" r' .,' -s S,4' tu'i 1. tJt"- ;'t.> ,.i; .. ; -. + .. :=.. IUmAral'
if1 t. Jt- 1 .. Jf 5.1. "* '
-vi iw.fc .-. .t .- I.+ri, h. ,'.r ri. "t) .rs.L 'a>.g4'I.-I, i' .>.I. < t .ku i :i Nr'r'J J; :. ,:1 I '

1" .r i. t .,trq+. f. *. "h--* .-/' i" A'! M'Vl"f5f ''' :.<"s U.'I ,or-ou as j.r'--'. J::, .,u'+ $ 55'u'i. Jrt *, *. t. ," --.iK,. .I- -- t ;. .,.

>'- :" *. 'f rs,v... rlte-"ir. of it ,.I S M* '_s. .'*4.-t,4 j.! J'. I. .. "'' ,- .. .,. j '. Itt 'T1. C'.t : lr 1.; r r r f f I [ t. rt=-. .J I

.'f r' .J t"" f' t&fnif..j1 I ?*t f1'T...ftLS J ,.i et for wtJ y**f ',>' tw! iMi-l, ttiif J. I'. Ul.ll.t] : .co d ."i .,' t. .f. ( }e-. .. \'Ft 1 1J" lilt'inn 1 1I.
,
y v. K"- l
.. < ,. ...! f.bP'tPf'iIc"it.. T. > ; -
5. *I ;(. f. ,n s 'sttde atlait oIn .',t.a31.. Jt 11..1-1'1. L'E, ", ,JI Mil,
.
.j. d' f ... '. '" ...J ..1.. .. tlr 'h''Ir : ss,. 1 i ( rwTttw,, 1. .... ", # ??.* "*c ." 'aI..w rt.c' ai. .. "" ''.,. .J .. ." '. ".J.to.. I'll!.
,, . . IktZ4 -c-.... ."F r.e '6-- !.
.' ..10. .. .IP ltr4I ?r wPtl J urrt A 1$0.- r art "n4rr "1'S'Wr# IHi' ( !i.Fr i. : <" "': .r" -'' ". AVI
; bra."c5. .it.. :1 ..f. a', ms's rr''y oar-inr oi.M, !: t". '. ,. -" :' -
,. ,.. ...1 .1 .. i. I'. .:.; I .. So .--. .- .
rrt<: 4.,i> ti"iNy ;is t n i< wrrtk.r 6ti era p"rt! I, 1 ,.+, ;* ;' ; '; _. ..-. .o7"4'n' .

I If ". ,,' r ,,1,, tor a.ltpe Tixett.raiafaal. rive t-fra .!. :.'' oA .I..t I. 'tIr.t '_ e __ _. ,/- 0 '. ; .' ,,

"f ., x1 :af "II ," 1 1.- Y, 1.2&1 fors,. 1''SJH. ire rtyr .st t.ualt.alrJ. ; ..:.. '. tt"ll :.. I ." T/' ,::1.11.: j-sjp J'j; :- 'Ij'... ..

( > ., .. .;.H, ., 1.'a ,.f r.s'i'.kT4! .... '"s sSjJ 1" ; .( 'af J.o .t. II,;. ,J. i.I (C. I I5KNNKTT ,.-Zxa f'_;'M '- ..;:. .;t-* *' 'tt't''w' **" -
> .., ., I j 1.. 515I .. ,. AisI : '-i :g &.: + -
10" ; ..;.i, *.. ... '" *c< tP *. A
t Jr''? 11..1 1:' ':"" '" Yu'tK't .. Wy.tua" 1II..t.I.. .I.IifIJ. ??. "v "
11. .. ... p. ..! II"" '.' (- $4t.I5.1;- fc1*'. If I w -. l .. .*. r .\ \" V AisTK J Lr> l.J.NMI I: i 1, v -' 5 ? szsZ At
IC'ita' if.jol a."Jf s.IJ ', _. __ :. _A ._ .,. .. '
u w $ = .
I' I Ii j .LmI ,. .1 '" :" L..J.hU. ,,,1,. .1J4 P'A .JjttwW 1sttv I _
: ;'r M. j.xt; K t,. m 't. .. .' : > .. ',

> Si .. ., ." I .1.. ., ., ...,: .. ., t t.1 1'1114_. .A ibvl.4r S .*i4..1.,". ... 1"'I1 .;.'. 10; (t-*.' J < '.- .......c .rill t ".)- .|.... ....rd. i Manufactures Book. News ,AtA,<.
i Is rt. l Wrapping Paper. ,
..it ,, .' .' I, 14-t. .. .. a. .1.# ra.t Tree" .r. a ai+ Rrh and drrr } 3trw. ,: .j. t .r is i
.. .
'. bi. .. .to fW"., r .
t ..#.. 4)I ,-. M.! i- i .
I pv. .t r ,' t I" .01 n r. 'fl' r. aur1 that b..1tt Lit it' iI' ,- < .
V -- ---- --- -
rt4 .5 :'1Aar'' u. '.I'L-- i.i.-, .. '. Y \ that I" rasa'. .U ,;. II. a"irta (.". .1f'.1 i i'. .. 'j. .. > -
ylilk t.r i.i4: (d: tta4.r,1LtIstirft4ai IMPORTED.r AlI '
'n
., .. ..: .l, tall (, ,
r:1I.1I'n; qu k }'n \.t 'unuf
I jrr.ai." tr*>.. t..,.. d',"J''. Richardson House. I'I.
rt rN r erruh' ;" ft ',' : ..f, .,.1 ,t' 'w ) "'I/'Ia.:: 'I.T1 J, 'i : uhc; : uu.
l
,, i !' .
; -.t. a iturtfepri, .ftatw mlk t t-t.r,
.,f 4ttMy. :.:. I. I o '5rJ.rtur7NLttrxreraga.u; "' KIMi-' OJ iKMJ.Ir.iJVVi.l| h
: :
.
... tviit .M,;, '> iotrin Mra1.r4
afI
Mf Lt 5! '/tWl tl I' a i ,1r .t f '.4. 4>Ct. .<<. #'tMRt!'. tint .II tfalit! A-- M M! :' i; 1 iv .. I II'
to 1"| .i 6! +rt %aa.t.iiag. rI. ..rda. V '
.04. .d
N rl'J joolh L. **- rf *'R ">ujJMr tl.Mt- 'Mltlik A I"IJnTfl. \ to W \ ':: h ;
; "i .11
.
"Ifi1. u) a r. JJimgwutrkf l td sat li';' .",. \t., I' l't' "' If rte aithUtr ,
: i u,* .\ ,Urll. .' dU'm sf 'n.-/t .\. ". .*.. 'l.lllllllll.: lollil.l.' _. r'.
I ii. I; ur rt ar k..3 : *. '. -
..1.> Ji.1 l UKHal U tIM., *f" J T*.t**J f+s tL5? d i .
-
.
.
St 1' *' j '.Hr. Ihi- .,.", t t' Un V ; A
If 'art .\ 7. "uiriit ai. ---- < --- -- .,
|I". '> r f' < IV: if trl ; ieto I I' "
Iwi i (r.fJ: tfMi.u0 !:111 .I".I.J! I AM- .1., II 'll.l'
m4 It t, I' uvn ; .
"
.
,,,1.11. '. 51.1 1'rif
<.. ..; a i. *> iu ? ,Mat for a fc 14 .ldy .. Is <.1" .
-
Vs "
t r1.7: -r 'h
w' .iinU, fla Eft thr -
; f : !
sr" ulanufariuriag.i54 MtJlr.i
u> ,alt) a *(t 1 IN lilt i fll'I '
4. '"lrf.II ..t' .' ".l !I. Un'r H1.t..t., uss; "{I-ttr: a f I-i'r+ i ."'0 f ,' liir '1 .
.rL '..1.tVrt ''n xut'd' lrn.iar.. Gar ... it net Ya* m Mt Mir IMctrx nt>m .b,.' .. ,. ,
.j .
.'irtiiutl .- <*wt 55 i'A I ">'/r. fbe turd.S. lrtt ht +.n.i l #,4t .8'10 .t'lir InaJfraar .. Iu .d4 I frt IrdrhPtWrofAra.N, IN far",. .' ;j.I.. .. t'. ., w I. ,f as,."-t ". ..oM r ,.

.Jf a -I !I., 11 .. i, 1.,- /putU; li><- !ioilr. at.J tail( lo (pdiN; rrul+tU. aH.rwrwt /Irhalltluf./ ltr-\\: I'. ',\ _. '.. .1 ,,',, ,. -j I
.
.
.
I '."R. +I.. a .J"1" 1vr 111* 1lwuitM .ot ictl. ..1.a..l 'I"IHi it.Ist .| 4 Ulu ".. .'all r .. if W ,- Nr
i '' Ar >, I. 'Ir.,ifUpf.5l' | !!;; 7J #' t. H ?r .+S. LiC f' 'I' "- v1.; d .\
,rpM i Ii i "'. sl4ft. ,.:" i-5'ifl : rruN.y >.t,... TO'.t) ant felt Rla .IiJ true ." -.r; .. '*. $5 ,' t. -S, t I 1.1. : ,". '.' p't I \I..' .. ,.
w '
II
> fi./t.f ,Ih' -.' -. ijaMc, his .. it, TV.t .s.i' 'at'iI 'a'-: ', .. ... > I
.J' 1 '-. .',I1, rirNtiaN 1SJuht fr 1)5.55 .I.'UIf f.r 4u'J'i' La1! the '.., V 51, IS 11"tJ '
.I., .rtiliK I. .1t ton dry us I' H.t .il i. to", i-... r r. n.s.".. a Bl.. UI U "l.l' .\%It MHN r III '
fAil ) ; .
.r'I, if '.,;al' l.jrrt wurk in li' *fu fertutit, : sat, L .a. I ,. '. .f..r n -.cd".
t .f i'.L.
L "f' Y5 '
ftrem .Vl.l.viJl", *
for IJjr.K.1" pat estpr..s .
... llf-w !... iit.r.t. II-,* ; H .. .,,' t C ; I et I. ,
.
.. / ; .it !* a4.aww"t .
.
.. nfit .. a "It all Lintel '. Slf .i tiv.5 5u5., ,' .. :. t',, .
,. I'-'It. nrr4 n t.w..s4 :. rte 4 i'- I. i. to : I
r .. ntal'.I.! / II..ldloal'! .I.y '. .
I..u.n, s Y .,- o. U.h.t .Ir.. a I,.ptr, nbnr .f 1/:;:. If Ja1Wt 'P,.r.L.u ,s.-.fk-U tII'1Mt1afjf"j nrf; riaaV m a t -/r<.P..rt ...1 tL t : Central HOUSE. 9" I ,1 r. t... 1 tip.- 1 1t'
t' I M
," -ofitr r : r. .. ,.I 1 ar4, p t'h.; m. Ar ,}drrua// bead Ue 4ekwriug' 0'0. r.ati in tray Itff' twW .I..to i uaurthanuilAdhit .a"rust! 14Sf fcs f r I- rte .4 Prrv / lC.rrtry'r" r f Tit, -
.. sot as tl* i i!. ./ M _.. -,,_ .. u.
; > .
inaltl .
4 .
.. .. war of fcrr f t. .rdtw.Iril ;Ifrwrfir /rn. '. ;11 i ; l ..t'aeUt nu ,lire 11..1 1. 1.10", '. f ".,', !". 11.,1'11Sl'fcial M, \il; \x\\. i i.mi:>.\. '1.15 '\)0 p.a tar ur .
.
.i! .,1..t..1 Tin iris rpieaker a Wrll rlrHtr4u .',,l "if k V ** ,, f ifb r
I'dh datt I t1.draw wiUltN du 1..
.1 out "f' :. IY Ie tsr u.'i r" .",. T.n rr .
terra! .tt 1 1n ALt. ,- far. IL. .
$*' n.rtu aab;._*.'.. trutn+ 1..1i Irarh .,( 6#. l ll ..l ; Taa t..a.4".Itt..r'wt' .i 1 T
:.. I., tit 1'1411' UI'n" iL.l iflll .id i rn.t |(inr. an< Y kp I' I uliiH) Kiilxl.,. .ack'Isw! I.. .. I.r.
as > .l, Tfc'-r' 0.-4/ i I t. as ran. ,*. (M-n'tf amu*, I I... .1/orit .' id. )iu.I"' U"h..1 l in ti\tliug\ e nit-a .U..I.1 L. an.t',. .. n- ,40, 1. Invitation ,. .I,"f' .1. ",..

trim ltrul a l. .h bansttr ;Lt 1 fIt .tiasu- is.5++.1t. u 'I"tat' ,Its ..1...,4'. > I 111141111 I" Its/-ill...". II.. 'u J .," Jt 1 ", %!.*<. >

.. .. ... .\.* H,.re''. a'j..n'{ './". w.tb-: ...1110.101,. .1..1'.1.1" wia j ; I d, "., /n. 4as. &It. to....I.i..9Ua. .10).t ..\0..1.tp Tsa#srNt \i' I" *' .* .*.*> fivai *'. % itf tri. .
1 ;
r r
: "
nu .1."n.l..t) S ...1.. jiit. Hi I., put thru I.h.It. .. . .. 1- "' '. '. I I. .' r .,. toz* IM.MI I Hart r ..
n I" rt a > u. r 0. Jjn-.'1,1! : tins Itr tet j j.. !. '15 < ra .'.., .Lai; tc.el's.1: .1 ''. 54 'I.atx, '..r.of a S ._ :'. .,t ,; r < M" .t1! !_- th ) .r.
t-I. r iu {; :
I T.M,*r. bs rt. ..d ,. .11 r t* )H.f )" fl.| .: "/ i ilttii. laii* 1( j ; .ftil'1| aitiiiiattiw :1160. I. r ( \ B" nts..5.' .rt! ."."

'in u. .St+<- of l".i''jh Jw} f njI ." .' U.. rNills? .1 : YfI'tt!!.4' ''Jt-r alai ga iIM'! l, t >f..J.riti ulyi.r, v5'11." ,priUt) II." .M' a."" by theq .' -. ,I t.11 me'tV.w i.iitnK't. ... .. ". .. r i'I. 1 .! -. t-: 41' .
4 W f "tau .1..1.. ik-&it 1.1. 1(4T WafH.1e rtu.f' July I a. Iwmiyn'iiii. ; .. > airs, o.,41& Late .'." lfet. /n ..... '. .', Young .. .5 .
1 .
,'1.wrt./N4I, il. .L' I" 11. dart au'd t..a, .. it I. l .. k : :
'e t."IC' .
''r !/Iha 'IIIHI I.11...' ut tuytst. J l''M\i\ {. an., .t.HtIAillt ", ta n ar a M t.lp r" ..hl.J'I .. .

"T.Uu.-.., r ., .", .-i .t t'"rdo.tl ':.J s. .larith; uuarraruy Fur ruurethsu ; 14r1. J .Ih 'r. I a..,.. ..". 4r' ./r.:1' In W3l. lhi l i it, ins lllV .I IfMl* ulew ( ,. .._ : ,.:. '. I .ft t.Ill. t <..h.tli d.;i15a T. .. .r. ,-

IJrf'' ref-.. ,1! h.t/.'" J; J earn* IAwitit.at MHtrthin work '.-dy don'I "., .,.:1111" ur twlv.. j lrla' f-Kftt, i the water? putt.. II'. n Nall.. 1'.1'1' ,. Terms. SI.50 per Dny 'I. .., f. .,. ... U..1S.
.
-!;,. Trio-! -' ,', 1...rt! tctBl tiv off M | .. .
I .
d. the fTila i "
< t < ; -
I tla. ; |<1 ut i < j f** f .
.. want rnt., II'i t* "' fc'y 'tl i" : *rimt. uraendr'1mUU ftttu tI.'wr.' .l t in fVunjh .i It M r 1 ; I, II'

i *' .' .1*.srAlitltdy. CvHulftaii* ,II.II i r"'"' 'f Ari-jnu never : 4. .'..tltertby t ttuuiitviu u'':''' "" ., :III.. miiKit jit..tI i 1.0 nT. -. It,' t, .;,. '.'' .
it 1.' '
,, .n'. Uxrkafu-r ll ir I Uii'Uil [; 1 ,j bt4 Ire* wea ? Are y>uiu de tl.ke'." "", shy tit it., 10.' 4'I ..iartaliuua 11'1! +.'Ir j r I n"i.l li .. I I" f "iil.lr' vit .Ii "-.- 1 I/ T.I .s..

i ; .rrii11rNM4idIG., furereruIUUtiaut I II tlxalliiu<)" of T'hiina.daiiv.tstl.rh 21,1, IL.. ;"+" I hnulrn 111- 'rLiup ultt1unr \ \ llliX:| | \\t.: rolnlrtl A.I ( inlnauv ,,. II '. ,A. a TI'I r ,." I Lr "' ....
It ,.Iluini. f** lyy T.* |.o lit 'l.ut .. <.. :ua j.jb.'l .r, 1 1tfa I.I' II1 i .'. .. .
.
I 'is..hiuriy '._r, Lut YU, I lx-r f "bekfbiuou .u-l .jarr. forc| rlarur'rthatrhLtaclrriti n ,ritrt(5.ttr! "' ) rat cwt ei tIN N4Mt* iff Ihr I.auu.,1 I." t ..,.. .. .. x 1pul; w ." '
,_
1 (9 .s.4 .1 ttr'n. 5. 5 5K.
..( ,r r"l 1 punt .
..f lilt njijj' -,f lit ,onij aixl pill UM I4 ami abu**. *'" a quirt old il..i,<-j i j..I.Io1 l t npr" an1 t 1 ;i'--1fuitad : ftanii-touf I U) r 1..1.| "I .. t.' ... t ;.f .II.. 1 It-' ,\ f -'..,? 'iiriu hit :
|
. .. .. ... *- 1 t fl a'-'r fHKnx ? h .'.
I.i, : I J. ,,.1/tvn-ul .' oi tr it,'.. .\l Iu Irarb : It I the} Erie lUilnuMi o il .
'e. .t.A.41Lt.# i ". Pr
4 lisa 1 f AU tta-I .! ( )J' i" r.
: rmi
< 1:
I IL jit-rat laicl .|w.utat
i .r-.rt"li tiurM oflw-w. | fn while Coke tluanl, ,. fur i<. vie fci"Wai. <-.ui-mit h nr In twenty, lirf iIS.1fi.rli I' r.'. I "14-ua1.. a .tii-4rt .t Tin: *. si
;. na1 their lillni to the ht4!<; '..1.l S Ititva., 1 .."... J"liU'U p. hE' | or the |pull .ata4.. .1 N.a r S \If ,. ...ant 1 IU .. ..... r .l.ii: U'i'KK at a. .|. ii rate a. i. i j.--' ,11.n1 alai(! .1.-.

lit 4if tUkfu. 4rfKuxliwl I ih F.o .ala h.. ill 16-r, er p.uwI I h 'r.,1' (., I'* i ISil: '. i I'ftr j"'i woil "I'll I.;*. \fU"'l. Itt-ailb.. ,
They Mem ( ** {" ..ph' +IU "YJtI's rill t'u+rk Jm. rri{"l eol t tl.ryuuag f., rafr a/ul/ INiw c..afl hr *Q"4tl4 .. l| J.) -:
f l .
;
I ir. z. lfcit.j"i ; ii-':.,.t.'i ,.1'" i. PALAFOX .. IFI *.* ,<: i A iiiii; x'uiiiMi an< r -a, 01., '1..1.
lo *t" ir.i.-fi-rrcJ .il ttu- ,..rii u( \( ricnrt iuiIIij m* awl rrllfvsu 1.It'.II.efM') '" 1'11" tiiutMlf/ I'ti .ti. o a .lnr; .< ).r f .! a ( ..h.r.q.' *.. .. 11..1. .':: .r .1; .l3. *i,"i.. .i.. U( a rial. -I 1 1'I.: ... Tk ,.i,

land Lad t" tie a |iron of tbe manur. : |Jiifili>ii aufuiie tbnn, whuMixbt _*. I Want l W \\(... r '- ...1 tat Su t Kll"I .i i>.'- 'llrfU.l.. MMl. "i'll( fix'tu '. I "! h rr Et IM f .
,
1..d..1 l 'wrlv jot* "n fiat! kill ;!1. udder .. ..' ) ., ... ,
.l| : 1 <*{i .14.t* -i a ** n 4">.r<1..ot Un.lifc 'tS'4 t" : I "
TbU I* the tatu>l Mttatite idHanrc tint tu, ...t jtrofew w be aM tu wfiil J /'" l.kr* g L 1 ill* fui 1" 1... L !I.. ain) If J 11.> 1 lit-*' ir>ni Loll' ..1 ,.... ." tlw .\. .* nut 1-: .)la u'r .a yt arI.rnc.tF ,,, r. .J' a 4 !,* tarp 1. _

t tit. cottte nml'-r our Wrr lU/u. reigb *wt) nimittiu\ itm** iliiii:.. rlcll 'nuwlcujfiil mil /u.!."' 5In )j.h"!Ua r. t,,>.- 'is' h irj tur.l: tiu) In |>attii: ... If". ,1'..r,to''7. V IM-'.!. ..iii 1.01. .inl ;-..\ Nasby in tie"A SYtI1Ir \> I '_ki.-i. ,(5 i I.i. .:. .. t w t. 'i'I I Is ..
h ur n IJ.'I i Ili 4 j t, Iiu; e t I'r.I
i l"b" oj'jwrliinil. U now i 11"| u for UMIII'i : .Mil ileri lictctiu der! p.1.! far !" their ir.tj.'r u ;ugr -. Uo* :. it mat tuI ,.
? 41 ankiM ill ajij Tir i. IhU Jwpier. .t ,1 .!;.. that Ibcy 'Jutrve It.U uf ll.irouultyatul ; 'Icct au}' ib u. uiggera>! vr h-o .1.) -n aiL'agut j .t ,,_. .WIU tilt> ".but. ..a..1.11 '"<'I.. .-. .* l.*il. 'f Uri):,. '.'- MI !I' .OIU-BV4- .,.-l-l!| ,

but .hat ar Iblnfc nil; IM- 're"I.iulfeating nutbin txil Whirr" iliiitu-nit; cii .|tn lIuatuy I Inaero+ xw/d. U.of 4'b II".. t rr3h atcer .r a Tour of Obsrvation In the South '; i 11 n ;.'1" ..ra -1 '

iBj un Aijt-t ii...l/le.-II" l>-".I'i in )give' tangible aWl inHtr tId t 3 lIa.1 d.t rd.1 1 .t ..I""rII 'u ,trufppereuy I ht.t'.1Lr :Ii irvt OaNwd Efurdu ;i.. tanv .'" af "') r.frJ.. :0011:1r: ,f- t .' w -: ii ii
eHib!.' Mblewe, that the belief IftliUi 1'a-.d Ih4I rSdt'.t I -i I" v. 11 n 1\ ., ,I'''. ',. .
.
:> .. '
el' Tflut iTbi ,ho.ln'; rvptto'rl.r; .1111' 5 1' :: ,' 1
1 | ) ( .,. 1 SKI rol4urtera. Lore vim < "< I' H AI.-II "',.." B .f. '. I I'uWx I h. f '- 'v' T 1
r .
; alt ib*< Tors wrll ,.,.11.:,. ..til I that they, a. a |prod( ,, rare mutt ".10! i WIll him/ a drink i.l. v Ili'ky Hi.ii I I.
mtiM 4tlua Mui <*biMftb>iuil'le."t ire imaoablf uf our arliou |...ual i WIM ".".1.' ar'ntm13 l What'! bourn wotk bow i. it that lliy) (... 4' .,.a IkIN ih.. :"1.! \ '. .. I II. : ,. \.1. '.:', '
you lalkln'. rhfl.t! uabrai" BJHbat. w..e <(. I.. .. W'KLI.. Mil... .' :. .' I 11 i s'. .1.AYER'S .
yrr nl '
:.1UU't. ..1. tribal' awl rlauul.b, U *H Iw |1r..t1J or i--i \
Vuu can b* a< -inU-ri'.iiiiK a* v' JJtb .
I gthtII rrdt.ua Ii ni ---' .. dI 1 .
ii ugr. ; r ul.. tu twlr .lwrLb* 'jii till' tlf to onunwotal offlc ': # i t"r-.1..1.| 'I' ..; ,

| | : truth titer b*. 1 been, i I. awl' fortt !f. i I. our U-llef; It U the Uirf t). ,<>'In' .,.> inn, : Jai > r'II'!! cr | ..'. 1 r. .\ \ a".i.IS'Ku.tat: | I" |*"H.lia X nnciHltr(;... ii,) I.I.,1! l'i'. iii", .J !i,5.At eall ; Tta.. .rC-Irw..5I f.'t'. "*. 5' 'n-t! L ,i t.1! t i; .,.. atvittH. r- -

-r sill be ubj rii<>ii. The tour f4 sal tunfclfuce.. of yuur |>re>rut Ukin' I..n' '' ilc UiIIN'. S AII> )proper| aii.Hcr tu their
mater an4 wlilical bv.... \\. ct"l ii'H tlbr H-ut hi ,n liv Vilar! l. I \. u'. ..ti'i'u'd -. ; .." : .Ji"., :
cbb( awl inl r Miiij; you iuak your ; pan ( .at'tint.. U r" .
,lx .nppt'ult i.--l' i'> further raiub ar'thu .. 1.1.. J. i. ?, jr i.i .- .-
| n"J.1..1'1.# l+
awl l.uuM. ruuett. .w II Ltd ij .\ Yea a f sue i It I t.i .
it i : '
> > .
'I bey are ailing n .n euautitiKluut. .
trutbfasdMt/NCU. lb, luurolijtrtUmabi .'u,uf llie to a; ,'tlw) "L ...1. Entui.K. "'.,... I lie ntiur-.wurr.. fA*. thai a r..vr',1**. ..v ? r.' ",1.. us tt. i., I I'"I I' r' .s': i n "A. r. -' .i t Ague Cure

/ luey will;) be i/> those wbuui It.\\ _la; by the bead a> to lii'n> ..II.II" 111''. I".a.t",. burw ..rtrI *'. *ft"' .'iij., .< '. i* f -> bi bi ...1. ir. Tl .'i.I.f I. lit rmy ul.A. u* ." I

truth ..utb<-. 1 iii teu4 r I'mo'{ %Yteu .liiecp cattle or I.,. are mouUxl.liut hr I'uiirl of !&< 1'nilnl stat+* I .111..i.. railnw! ntBu-r. uf U'ottni Ia ..1.I .1 ...' .v.1".11;: 1 il .. + ; hir'J .. : iinI1'; -- IIJ.MI U.v ij jI ii H' i. at ". m ,). .' xinwjtTa' f viH -"oJ", -"lll >*. f .r "II! ..aa--I! : ai..f-
1 wi-rrilw .
tWu.
a tu-a
.
1'iikiii 8mr4< willi.I itb- y.-raaat i it 'Ivtl .> : .-- '' .' rf-i 1 -1! .nrn U' .' .. *,.. -- T. .
tb. 1C.a'' of uubbjMrfWnality U gsiii.i oas word iworr. ell mat nut (Julnwu >1.1,.. Aitoibrr Itftiftun uf tktitfurt I.IIM.I..I. a > <*.St.U rlU.f .S:. p''p-.. f ; \ Irix ultl.d.r '. .-., Ivh ,Liz .. ;- .. ?*i i. i.. *\ t :iikm.ni ": r- &--:? !I' -,. L <4. *, : ; .
lit ?
taut :.. this papa r.if r4t, au to .N -I "'I' a. .1.r '. : .. ..u .
you bare reacbnl llniuut| of euifrNuj.LJfty Dud aP have dew : wit ) uu amt .eprenlr vf t'lurW. 'rA I I. I. #I. I r.t V..u, ji.. : ? i.\.r. I IVt.Jh
do ,
,.+ wit to thelit'vlktuv .kart'-hatrrrlu5n t't: 1 t u,4r'r
.
rpuni l reply : .....u. .tl .,J.# ,'I, I+rN ... .
amt l bwuiu. utterly nuiuu'r- '**.1', il>eu .laixl tberv Ifkr fat i.xvn TL.to ") U|1'1'1"<,- ('"un ,d the I'iiit'! pa| rLt1|.- the I'arliiof' the I' Farp.y.fiOl s' t. ., I 1 S.I., .< ::5.'I.L'.1. a .1 u. ., ., ..Alb" i .11I uM1' 1'01',1. :f" :'.*7 |,*f lai ilu .. ,4 > .;. .*. II, t Lt,- .LiK.U /'- .
si* i
'. i '. tu i>
uJ C, Sobuly' ubJeotltl Is'au.e .... *ailing t" J* j<., lna..U-r- "0.1,. 'Il :Iotll".I..t! n -k Uenl-,! lc| .4.1' nlHaab f .,Il") r p.ri ttill TI tmwer lUt-tu furIl.etuarflr ,I r-T r.rLaabtia.tr.". .i : i Iw i. .- t'jt -.' f..lit' -fi.l',i Tbi1'.V "I'I'l 1 .rI 14' .4 tat 554.4s5.5. :;4.., \ : 1

1Arlytart.| It i i. .taie j..III!|, 'lit) tarltJei. lull are luau awl fn-enwn follow Il.r Ira l i. A Co. l+. t".u.n..u.t./',.u.4./'u .. 11.. .. furs .>" 115; r. .- i v ".-,ui I] I".,..tanii f, u(1.1.( Mt-.j r.I ,fr. ".t ,. ,. to itlla.t.iF .u.r..tt..t. : 1J

ilccUInn of un sue iy.,ri inllw tasi.nf ., T'.i'v] f '''. ,.t ., > DOLLS u tfnMu.. ak'tf.r I l'i ". % ._. ...1r. .T" h''. trty ." .' .
ets1 oiul I ; H''
the s 4te..f a. uau .1\ lalvof, nwnr iiiiiriruro -
aH erg
your rPiu.ripl
I II.4 in iMIi Ft'rrldY; .h'... .. OUM F** -*. IU ii. T- 1- \.
.. 1.1
Utqe < _ti.III", .a, h a. "dS"> 'junil l am) : Hi"ku. !! !" f.*'.ut 9, .I.uart'
il,* Iw tie ...ltla) moral alai uwutal ; MINI l jiuiyturut, awl ../." : .. [ .KI i. .l1 I i -.li. ... 'I-n. r 'i'jlUDf I. ,. . r.u i I > .. :
1la.ta ( J\II. .1.,1.. i U / the data and I Ii .
.
iilfiitiful ii .
.
m' 4.ri. .1. '
v. i t'i'I
tu U.'- .. )"li.I | truth ..1 l rib. 1 l." far ItsiMtiff. R.I: 1.t'atul.bell t l \e\AA u aler *4< L. '
a > rri'trr .\
may "- ,
> ) t. lake Kntir: .
i : i""lK'' >i|> .pert.'- |>ri ..-.1 t/.' JB ,fc 'i'' 'j .. i i'II I... .t. .uij<> am JMI pa.,1 ,'. I..' m '. ". 'u. r '. .. '01.1 1 .'. .
} I kjii'l (fet W> !I. "ultIl.j."i'uabl.l ." j I+trik ,fai. u )onr re benler. awl rareeatU'r : for J.-i..Uui. IIera14. 1J.-I I'| .' Hi ''. ( 1 i 1 : i I".I t .'...1 .a. It\".).
I.t': I- \ V -: 1 I.
*, Lad team' the full liberty of tbe The ea. n-i-rr l toaUctc .. "a IfN I.. r"leol.io..H ; !' . .. .1 I '..t' s.1 1 I.ar, ; I'I. f ,
I :
ut .. ., '. .. Dr. j. C. i Co. Lowe1! Mass
.
/ 'J Ayer
In..a tkauaM retire t from OCt /liulflttl tsr .t a 11 .r I 1 ,
r' i )mlUI.| I. ibe .|'iril liberty .".I..r l i i. llw railruad Un *int'iioi, Til- < \1"'M- .! .'.l ;i-i.ill'l tour?!, l'a". M I I' I_. 15+19. U. I' .u.... .' .. ,, ..

'';'"'' ami. I. afe/Y'Nlr4| by II lr ( )II". II iieti-r ,hall l Iran witbiit you ? :: itt.e that) wtnl uI'| front tLi .ouui} lllt "u ff 1 it.II.. .. 615 l the( hill.II.,. .I t ,. .!- ". ,1 I v' .' I' I '. .' -.I."" .1. -.ini a" 'it 114tai.l '. .t''. ,,.'1. t. I '..

J. A. .:....n.1 Sr. ISu kuer l& iiiit-;! andarerr'file 'fireJiluriiaaupreart'uurt, ,1c'i.t..l; ] ....UU(1).,. '.I.', :Y' i 1-. Jam .n,-il. .| h'u5r ,...."....d.TIr .
Anoii I lutt'ter ctuuib J tvrw ai 1 i .1' -- -
5:4u ,...'l-. iliiw: Ji 41 14i 17'.7. a t U t. ilir
litur (Kxanw I..- lauuut alU-u.l tl.si) a HbiiK.-| | ., amt for tur-ti ni. aiu1 .i"$ !. ...".1.. .J" d! rorL rt.ENT.UI" 5 I- ,.:-. > .' at.p r t .1-.1ealttr i u. .;
uf the f.-.lire African I < ; :..U.par V151 ,.. II'. \1 .,. UI 1 5.i )
iiouviHi i !
niitii.g ikari\ onr i. ihiii al m.."Ur ;' ami ruu uj- i.. whU-li ',,'i-ii.n a. .u.tahelbt4i) 1 T77U'. f u1 i Hitlota J I.. I I' ,I' t t1'Itr i"_ t I" A. I .it l'.a t.n j"U.' .. t :,

H "III., ''y' about it : ,\1 ''t'uiUkl l !lalf >u.r>.luvl. t uuil. Aatuurt .r uawl "I ,5,1. ,. ,. 1'1 "I" GY.' FINESTi I ,, Ill U f' '.tl >,'#il.. .f t It i ijUM.urai" I

.lii.i| nali"ii nifiliiii'ityiriny; \\ the'I in any trail lb r rliaiMe lowlcet ae tbeMM '. f the uiue W.a4lh .a yrodiuy :. ". .w w N Ns.N,. wr aiikCk, '4.
I ItK'iil Jii Ulna rn! llnI'ivil' 'Ki'-'Ii': bill.MCIII : br 4 -aI.). nl 'l4 tu fill {(Fair jliti.! ,: .1 JtoKKL liU4>li JtftrtkauIJurrurJrtterwU liV. 'IU, .. Ira.: :.41.:.w>-. ).,.>,..' "4.s.4L1:.. Jf'raaRNN, .. 'iw ,..544, Consulting Physician.
; 41 1 U'.l
to l tie tlif orilfr, ol HM> ilay, ami.Vew'Wiim (iiiit- bag.UVbavf.: I l alueJ at *i.>.'! ..U-J. 41,5 1 .Ur. "i, \ r4N.!:.. .all.f 1. (1JCj JI- I"| ia14ysz.a i lft :.t r'a.Writlrr.I. ,. i l 4H '. t'-i i I .1, .n rti u \

I .1..IlIo1I1.t If behiuil in Hi IUM|.**. lillj bo.| .11 I 4iuurltnol f'or. utlteW'ulbe i i. I I..2 L 1 1"1"'." T i i t.i.; i.inli.ili: 'tu litii rnvtit :, HI "I., I. lV-JiJV' li.-, ,*, 'Jl.li. f

tiiatU-rii: of this kiiul., A |pats ul ubile j jiiuii iroul'l' rrjoiitu I* fuuul mi\ukeu iu "I'| licit 2ueral [..nuluiem al' 57 p j HiiuS. "luoil at .1IT It.jerr ,#' .i a/ nl'14. sal Vt t e If t- :0'!J ) ...
uitli ,ii'.iliintf .Ii.,. iiuUble about of lira Cuuit wili; !YataUAaL S" ".
|fcluUr ti rut .
11 for tbart iii- NM-.t& ..t r I
Mir tear that iuJit nlual Nun L U be- I Pa tb a + i
tbrin, r1't' pthi| ; ih. ir.i nl'.r. wrertfuojeil i the full..i.H> minibto# Uf; .+*.lioii.ml I-ar., 4, rick 1N thus ..., r.11'. .. j.., ; .'tlt.r Ultlr.
a.lmituii' iiu a m ;r. ball Iu tbatlilyttliw ''...1 j u ir ra'<- 1 a| acil) 1' S lutllJl'lIn' .f i i. SULZBACHER BROS. r..".. ..l eiVirr.awi ta.tr HI k. dt! -... '
110" tI .
Mk. A... 'lbi i i. ralbcrau You i...,*.. are the iutervki uf IbiMit a. air ,,"n i i. uoyr ia .t..!." tar The t when i. i i. iu lli. ri-lit.I''t '' Itrror !.I, .51' ,: IItY1h..t wit .II4t ;..; .d ne alt u, all I obit iiuJ f tf ., .r9. stets i II I .d\ .. -.
1 ml tlit.ruuult I i rgrpi.L t. ,. '. .
i ican't the .. uf
alljir and Jury
uuex|"i'tetl turn of W" i | >li. 'Ibt- |.'.r amt gad gmrruuwul > .luuuiu-uil to "a> tliui tie i.< s.4" /?/1u: fat?! M r. ..J v-till'. fb LKITCK: .I." nit: ".1! Til I
Iii" but Fri fl' .r:s it ian iu-iill .iM. amt juol I" I.N'I .
Ip| | "f ilu ii U fur knuefii.wit ': tlieirtr\ -it : n 0)( II."jiuiilr .'Ll. III'." >1 .. I 1' 11.1 i atYv 1'n.. 11 I*.. THa... UitMHi
ium.iin ... .'. UV il. >. your perm t re n esJ| .iM tats CNASHVILLE. .t ; .
mill.' ( .
t., the ; : \ uitiuieiulaliou tit priiittr : ri.I.t 1' '' i ilui.t ; alt, : 4IofI **. a ", '. .. : 1.! 4I--I u '! t ..
> nr ka '' I
i upfuiu'p ''
I nut u ant 1.1 V"( !. a nro 'ball onr.i-ll; i i| u..4rUJ-au", but a. ,'ittwu uf Ibe ,, 7' u-jr 1 at 1 "U at- ., ,t 1c'bl.II' !t.. FOR SALE.
... r... Nt:1. ... j
_
i.r "ix4
'l liiolK J-I. ili,' ,till* lifh'-rii! : tuUlrt'ai'dl I'SI'S.u fl .
Ai HC TENNESSEE. I. ,i to. ..'. .1.1Ir .
.d l III'' fU ultLtr'iiIv' ill > -
.
hilt n.' riilnli'l Iniuiiiii.! .. ism >"ii, auiiiiinij > u ..-. -. Se-
I.! ,u'.Ji.Ii'' I in tl <- i'yyf. 'to-.srt .W jm1hwLNJU/t I' '
j jIralllli.I 1'nului' lit > .1. ,
| "
I F.th:1.\ W.UL.t.. INI.I !
bat, bate : .
U'1'u'l I I Kr .
an-l r1ybt (trmbleuii > i'u. kieii| >ui f rout tli Fault ut : .lltuliou. a,1 r.-.1.| HlfitHv rt.juc-l that "ha.ti.-t. to pt'iadi'.k and .Ir- ".U L.. -- 1 1flIL: 1..IP.\1I1 Tu F.t: :1\: 't9I 'SI'1 t.t t.

..IIIIH'ami| ", our dun ;In ll.i .il<-ni ). .>ut/ pony( b..ukr.Wll4 1 in the wuikI llir l H..rJ i'( t'uiiuly .0..11&.e. ,IWjy> b' itetw.Hraiutuaudtit 1 r" -- h-Flu: iu.' nr 1., t1 I, I"1'1" t 1.11 .SIiI ../1" ....> 4
ink- all .1"1' u | .
l | I 1'I"rw.'uu Lire biuy Uboiinl fur p.rurWx fur tUe i el!, al cuKJ" """',' rata.. tt.lriu ..1 l l"irt nl! ll.i !< |j" ..ita.t1I1tluganti II. t j S- I fl' ,alji$5Ttia.t" It-Uzi. -ii..i. .1- t4 i11 I lltl.\lU" itu, /lirlt
kuliiu.K'uf I our ran,luulr we lay out' ,: 'ill ". .
lluil ..1dwtttu.t tiwe-x-rti illjf; [10". > 1.1 .' ... ,>._ a .ml.i Irijl .'. a 5', .. ,
Leu'IduuuuuonrbtushotauLLcr..I: i iiber w ill hula work f..I.e .uU j jIi i t > jN \ J-I..oI.IIIIrll.s.loi.i fur i.Ocin ..,. .. .
you | J \'. ..(. \J.-ell. y..IU. uue that al' ii'Vi u. die rigiu" Nsue/ Poultry. Eggs Butter. :5 5 fcrtr. Iw. ut> 1 '. 5S I : .1 .
r i tUal 11.1.1.11"10.t but ,,'auliol lii'lj'., il,! .' gait 'f"'J.'kt ..lUl..i..n, tar atIuttr.t. I ut\ !Ii.s ;iiifi.rii'ttH.li. tint, ,In initii'lioliu tt.1 .1., .-r. >. n i. ,...'-ft'I .. IU: fl.. h..
.liai-oiir| liii-f'.ltliue' Ihiyl I Iai'f '' t. t .. It .. I ., ". rH .
tliekf luru .t" w' r auu a. j..ir.'
I
If titu ,1 I rlhtauJ.LOW a .cauai il) j I Icur .\ n-arbot it>t<> Ibe Faulty ., ua the (pout "f the 1"--I i- tin Fruit Vegetable Fish i DystrrsI'l.llT. :. I tu : ; fr*
t : uliltf.N'l, cur lit' .> liiKitbUi| > nap| .ll. ,.st t' I i.: t ju: "" < ting | .l 4, L wiai "4Wra i. I t .1 l .' ,| l r 'u.

wild llK'iii : IUfneniiIhalpihriathla; i ii. true iU4bbu>iii. .n4 L a jij-t t]'('rIM lu- i; iiuiluw vS an uutlU.." ii l uu., i''* S .ture4ruaraeto'irirot'. 4voriL it. imlm i. 1.i-). .. alp 'n ...H. ..t. 'i"' Wnu- 1.4) ra,.| .i"- far ,,1" 4', ..t.! .n .. .rr-ii- !! I'j', .. \ ,
HT) air) trM U> Mal a |r > 'ir*tr cud wild u% iu! b.wi .(
t i..al. AU uc I here, a-Li.l fur t. tijuulri I iuu ul n bat true KU rly 1 i tye .bill I |i iI' ( buttrr, but It tl,. M* trout that it fur 1- IwL'fr11/kww tit' thou 'hl .1..1.Cr. > u,5,54'r.. N'.nuslL. .,4at.h.aa !/U i ..,..-. ..191 I., ,It.. .. 4u .

I I bt<, aiiJ uu ba\u uuu\! l.nuai g",1' 'iu be umlir Ibe |iite>:ily ol"' u /gJript I.j4i. kli .1! uil .1..1.1 1 .. a.I-9 : r.uL,. 5
lever I10"1" 11 .
: K draw bitu in au.1 *bMI t fur Ue d g. alai ib* %-vt it* lI&It..r j. H** late i .fun. .naiu uV ,. iWwu 'I : u. .1.4..1 '
.. 1 :
drlWa but uelVfliinu Ibat n"- ,'Aotter |>IU4 f p. to I
h*
rab ai1.rr.tiugurrfudfN1Wyup a. Afil- 11 d, be "UI .,tru "'1.1e hi iUiif *ltbati U. flu tw 1 GUAr "J,_ s.LI.4asP.ttruuumiar.TUt.UNI .j.h.
I vow .. J
... f.r a man \\ lu tt Ul uj1 b t-I tramp P' typ t r1i H.1 > II >V Mil-
laM bbb will kii-i| Hi IVi.ni goinx an. or o.loii-il' |"upli.| Tin a>'t .u.1! > u. a .
.
y to a lie;ru bail if wi1 w ant tu. '\i'itine ol t iii'ifu.lviit| | {.1.Jili... ulll t t.. t'I""., l.x. I .If luLU'IOUl .at '.L" 11I. .
\
; ''
.*


e .
P. Fr < ..
l/ttlaa. ;
.
l --- ..r "- ; Btle ". 'liii


.. .

:. 11\.r..t I..'_ :8hPLi- S


-'
-
-" -
Joys I'uI''rfllJ.
I'IItIIIit :M.; <>.

i ,in.'in' .1 .1..1.v Vi'u cal I Ilif I a I flit list, of tlioio ilovfriii -

mi, .If 11111'liMI t : i.1 MirV C1 I II \ii. "HI 11 .l'l\ii'' \ tiiiiiMnii, !1'.I i Aiiciioii S Sae l .1 Iiii' fnrliliinrv. ) ": '''''1,11 in '11. / jiili ttiii'k tolliof.nl( lli.it tto aroi

\1\ml'\'C\\ \ \1,11'1 .. I Illl' I'I Ill >> "' II. ', I'l I Sti' \I'l'l. ', h. sLl' : ) lils5.i", iii"\ ,'" .lntt.ft '. l inn illt itililiMtrl'i niirfiiiili nml.) nntilitl -
\ : '
: )\ ''iHO' ,' U ) \ \ \ I 1,,. i. "i li) .1..1 I' .l'M l, : l'i t I. \ l'1 1 I lip II'icviil )1\i'I': \ ( '111'1..111' : mi '

> I ki nin.lulil" I ," Hi II' ,t4' 1"11 \ 1..I..d".f I i MII, -. llvt I I i i H.. ". I ili.l.lt! ; Iln I Mi I 1".I, .tin' I Willililnnli A.,1 11.) t .ir ">lrt:- 11.1'1111."tll! ,.1 isits't'-, 1 : i .1.1.1 I'l.llon ..1.) nt' ::1:11: "; ,s't'. : 1.5' Iliifli'nfttoik: nml tliitttf .

!lirli. u I. lint nl i t' il il'M'l: ,\ 1\1 I il\ .1.1 ..1) \.< ..lltlS'I.! ;lll.! !I. I : : i\ .' ii'iiln., M.liM 'I.1.Ih' I is t t't Ii. t''l| lim) (""*. tlil, tonjf! t.'ii''i' tilt I.1" t i pmiii.l.) In I tin' 1 ti .
llnl'i'
.\ ,::1' IIld.'IIII.I I.I ti; '" 1" ,. ui tin-I I 1.1 I'..i ,. 11..1',1) tltv I.. \ \.1 'I Ill r iit I "'1'1 ..I n1, tt I. "..!' lit .II .\ I I .tiilili-KIt". pill I HI tnlil' liiimtilo! .fl, nnt., am: ill 'it', I .. It I [I".* im t IhI.:1, : .\In. %' n il I lit ilmif, i l-i-vt III-IP nl liom"nr

.- I .,it nm-ki'l, .: f .vr, 1 I., !f>'|"i3. r.o' ,< Ilnl\ Ifinli't! inn: lint' Iill, 1. nlirnit'l. 'tV. lie livi'itin I ni'ilil, '*
I'l mil'
'. stt't 1. I :
-- I in nl tin: : im li"i-| iln) lii'i'iH'i' ) I 'I. 'mil ,itir 1., l It i. I i rli'iiiirti I 11.,1., Miiitilriit i l.i-t. tilI'.'% iitt trail. n\' ii1l ". .1"I'lh.1.1.i 'Ii II' k. I.nl tin-. |1'1'1'11"| 11 t,
*.. :: : .1' I niiinlii'lfit! ttillt. tin1In1 ) it'' 'luil tillingtintil
:zo: Cv: .*.*. M.. .<,"* *! .1.1. .1".10"' .'" "'ittb'" till1 ." i1litt, 1'. Hi l I" 't. -slut, vi itt HIM,. i ',,;t.,.! \ \ flin: tt i i' .11 i I -aim'. mit-iil.' nt'iiiil oit IM .in1

I.i .milIn I t.i'tt iiiittlii'.l tint' n luau 101': I I" t %.***r'. wljlil ,li |.n."d fur I h. "111 | 'I % .'ilIln. ,I 'Inil, 'HUM: nl t llir, ( .ninitiilU"nt .... ,." ,'i I f tt:tin I olli 1':1: trtt. i"II'. N \I.! ...".. li.ii, nnttlitkfiIin" itts'i In Ilio, 1-ntin' .-:iti.1 1.'lion ''I'isitS'

I'H'U.'IMI'.M.) : I Mt.Ml.. ..1:1: : .linl.if l 1 .1"I"! | itiiil'l.: iittiU'ririllllll ti11" I i ntin. nl. :u :..1'1. n> i '. I "I 1 <, iI u' .,55I o, MIIIII, .! "H'|' its I i.ts'i' Shsiisg, i io iinn-.il .lib 91511.1.| '5t. w. H. HVC1IOL! I -ii 'iniilf' il s'S'u' I... pal inn'f hit'5 I' |hi-S s' in| Iflfil tin I *
aiul) tits
111' .s' 1,155" I )
: \H K I .v.: .\ ilDlVIMi'X I; \ l. i ',\ 'tt I til'I I 1.I .mi.,' ..i. tt .. 't"t.r1, i "I l I.i. I". I :. 'lil.\ i.t. .iif tnl, tin1, llnii' I l'', s'tsl., 11 1' plinliiiiinf' llif i'ilt nnto, ) i.f ..ulin-liif,

IIIMHttl. '* t\l> 1:1'1."r: .I'.IIII.II"II.. I dpsi5l5t') ..1.1 : IOlMI, ,,.l .:.... t" ;.:. i ...1, i.lttl I ".ii ,I.. tin* ii'iittitiinn, .ili.ni$ LIcr. .1 1'/ill mil .I1lal.I...,.. tt linliii' 1"1.. ;slt. 5'I it :,',"" 1. in : Iiii, 'I !' n'in. Tinl lii,.- ,' '
"I' tbt'titI |
VI't.. I III' PlvMII, t I 'I. IntlllHl1MI ,.. P: t nMMIKlIM I: I td : Hit1 il"h"1''. ) ': 51 Ink iV, .11.1. In Ui"I "".1 lit I ,"i 1..1.. I \1tlinitnn: ) \ I fn. Mini li. tt ::14 '..,! .1.1'fill' I III, )tttil! 'I'tl'Dll, ll.It". I Itiintt l'iit ss 'I lif I, "' .11'\1"''''t. M. .1. Itt'st'' lii ititipft'l pitn, oil s' ss't'i'k ill I llii- tin' il I I lln1l.nini

.\l Itll I 1 II l t:K I.' tit'"II' ") 'liitn i di |1.11.i In 111:11nlllI ; i.iti. ,' i'liItItll'ttl. ill* nil, ,b'lviirit ,.1 'i ii til.t'itl ,. ) ) Ii itl. 111 If I" AUCTIONEER .In.Iff' iHlf ttiif innnt .1.1 k. ,
1111..1..1 \i. limit inn1 : 1"1.11,1: Iii ill
issiit"i'ti '
lii si'- in
I ( '-' i tinfi 'sliitlsSi's|
itioii.Iln i "fn t I
I i \ :" ntiil J17."I" t. )
;:: )IEII.:0I1:1I1.IIHI: : M 1:1-:1'111:1': : : I In Ilio-1n'\li" 1. f.iitt.l tlit' i 1"i ''nil.l I .: i-f\ nin... tt lelil'hiv.il I'ii-t tmm .1 11"! tii.l 1 h. I '111111111110, ; I'lltlfl't t I'ilN' I'I''I',1| nn: pi tilniflf, in llif |iii'Hi-| 111; > ills' s'ts (I"* :1.1 I intin -!. liii' liimk, "Inn' in tlii< i'itt. I I. v ir v

I' *ls.'t ;r '. I I"M u: I ,. M., lo.-il iii.in 1.111 n* HP ilili'il t l. I) lutZ. Ill.-\ it $ t.'.'. lit 1.1.'I, "1..1: '11.l .tt'! h.'", it'li'Hi '.I,. I tit' : r.unvthli, LU 111,1..111 : .,.: I lit' Iii :ll-k Inl 1" l.lllil: :.M'|'H'l'l' ,.( ,". .\ U .u : : : U.\I. I I lit t nl llif M.nk. l'tli't': \ h Illtllf .It ll'lll' ..lullVlllk.. \\ 'Is is'-

" i i "- I .I h ""i IIu, -ii'iif .titi.it SI, .I'.II 1 : 1..11' ,.! tli.M I"r.h.. r : 'i lli'it': s.t i ll. l'I..il'I'C'; I 'si.. f: : IsIs ""1.,1"1" .list'! .. liitfi""imiilniif. ," .pun! "'
$t nilil In .ill intii, 11i. .1 linnl
I Ii.. .. .,1 1111 .LlII II". ".1 I iHIl', tl.HI, :.lIllK'M IIII.K'I 1imlhi'iiiiiinc 1. I' .1 I >1' l'Mi. 'I I''i' \ill nl-n! i p'.iin t ;inti'f *ili-l'n Inni Until :i- n.

t !!. ninl, nilliinii fi- I, t n" .lti 'd mIn! I.. i! 'ii.1.It aiiif IDI, !.I.> : lint. i> 1.11' ', .iii'ilo .ttnl' \ ti-fil I niflit' ,.1 "' ,".iI"I.d.IIII'I.lil..II ."' i..in",*.'' nil itisil,.. ii pi iif, nl t nil tt ,nl k il.Hif in mi r i tllii
i" .t-: :; '; : t \ 1'1"1II. I mil fM '.. timnnv wiv\ i.. 'StII I H": 'I'Uill I ) : ; .
: i'it.i .f.\1 *>;i.111. Hill I ,1 II"hl. 1'1..1.:1. ; In If llii'I I.flnin.In ) ., t.l'ii Commission i'l', Hif I IAflftn 111,1. 4 4Vi
I ? ; t '.. ; I II In'I..itioii.uj onuini'. ts "hIlt' Hip 1'1: nil jilt' Hint 'it .li'f II I jtr i 1,1,1 i |I 1"1:1" -. liitliif. Ion.-., Vllti' A. I 't>.. I""I'i 'I, 2.i ; I ; 'I I Intifiulil. 11'"il: .' < )\' i iri'io> I i 111:11.:

I ''',. :' ; = IIII 1' Wl'IT ',""* II |,,1 al .11' \II'!, .. ,..: l|.Itl' IMItllllll II.'" I. Allt!.. t .liiinn, Im Iiillntil !!.il") : ,.il liilllf: I *. Marchant 5 fiillhlfil, ttilh Hi.: -, 511.Ii'
:= t :: ; .. ;; l'l iiI tint, I ) r. l'li : t.st.Iiit''s" nl I I I >1n. I' III il li ii'" It
'j \n
n. : ,1'1 in tin1 li-v s'iIi-, p 111'
I..inn! I
USt : PAtIisti : .:. i '.. :111) I iliilici' 1 lil'h, I' .'i UI'I'"' ""III.h.1.ilhl I.Mrll. illtllli ,\ :"l. f .li-til! ,1 I'.ill. Ill'l.J 1 1A I h.'if i i. il li.1 l'i'I I t ) tt'iiIs.l I lit.. 1"1 killnl 11.1:1: Irs' in* Ini in .' I.. tt I p'a it in, hiis' ,

.w :: ;: ,. ; -E I i' li.itr i'liinii| t'cii : llu'I t.t'itiItt \..tiptHM l N.i Ik Jnpu. i r. AI' t 1'iitI. 1:11: (C'. "Ii,1 i I i. .1 jj"'til I Iiii...iiil In 'i>infifnplf ,.f.'iiu' 'I i's's.light,. h 1'1 I i..1. 5 n, t 11; I ls.l, .i Sli.'I ,tss', Hi, r -in s .I* i ii

'. ,. '.' ... ''II. ', lIy.r ""IIA".I r'Mri',1, \ llll ,.1.1 ''.1, l Itli l iinl. liv. 'HI '"'-' ntiil Nor !h'!> .i.i. "'"lllli".II. I'min \I' t 'I tt olto '" it'is'ls iini t .1' f ,siI.| r' in ilv t I'' t Hi.i i ill iiI
I !: I; ; '!: 'I.: S: l t ,"'. \\ tlil'l'f, |1'I\ill, \ : ) 811 itiil''iis,, I I. H. ,itt it 1 niiln, .! .... 1 l't ."" "* t"'1,1, .nul ii'li ii'il l li'i ( '.'II'lth' 111"1.\1"1 -.I n" k-.niiilli', l I. .1: iiiljtui't: ti % I,I 'I I III Mil II i' III t I ..11-1111, pi l I It III, Ital
: : :. : ,''s .1..1.M.I. .111! h." I.t" :.tllil f:"|. .. .11'.1 'tI\.I"J'; I Ii 1)1" ..liillnr' I )lintl |1.51'" .I II 1".1 I sit' S ,in li \-iln,i,i .mil ill I in ,n nn l
: "' .' Iti. ..nl i it ,I. pil- II. ) I111 .I
1'.11':0': \ > M I *
11..11..1. t.l | 1"lI- i itt
'l 1'
1 1 I' ,
I..I. i li "iin I1ilit'iiI I I \ th ; 1111 .54 .'.I 1s | Kml,, i Ii. Il'r i
., I ','; ''"' ti. 1 It 11 I 'I Iis'ss' ), "' "' ) lt''tut' H'o n* it {MIII\
illi ,1:1'1.: .I-I' iinl i ml .11'". ;" ili V. ll ..ilt St S'Ji his'r. .i.1 II' 'oll.1 I :I. .
)10"1.111'$ : '.I.' 'I S I" II.'" I.'.' 'III.N.llth.oI' I I' It : III, '.I.r.1 1.11 "'. 4.tiliH t I iin; 5 f I In "h.'* nn.l 1"1 Ii .llss'itt 1lo'.I.I. '1.1 i.'li.1 ,1. .; n. r il li I. I li it ,nnl ill ,n i' nI 5

I .1. tol "I i: .' j itti', the : | | : ait, "'t' IIIIIII'l '' :.1 'I'tI' ,.1 i :I". ".. .1i4: in, '. l 1'.I.r.. :N. i.l.n e iIi.i 1..11.\1. I.n .tin-1'I % stI ..II fill 'tin- ,". I 1'1' ths'iis, ,ss,11t5.sls"1 ; : I im-. tI'I''i'i Int Intlior, n.'lilt i i -'' i'4
B ''.'' I 4 1"1011.' :111'a" "II'I 1:15: In l I'i.it ..1. a it's.'siis'" 'I : ; ..n,I.i Inl imn 1 11' 1 p v\ i in Hi n-iinl .1'.1m
1" ''''' h I Ii II I Itrn, It'it'l.s., 9 "tm'. N"ii t III lif .II I '
'' slit. I l' .I.t 11..h'II.lil..1 'oii iiunininfu
\ It.k.I'u' .".. .1 t t' ::0; ;J .'-" t I tidtttiIYt : ,tutu' 'I .1 hlll"I..ill. : I I... ..li1ll| ,Ini, I till' tl.ll: |"".1 M.l. I 1.,1"1 .1 on ( : I I :. 'Ils''l'I ".iis's'" I.mo, li.i, lift'in'ill il.n!. I t. ..I I' I.I II In-ilnl. t.. in il.. i k n
-IHI t t "
''I .u. : ": ',:Z ,. ."I' I.h.. I ri nun ''I II.i W. I H'I. I..t:. .'tl. tinin' "'''' I 11.. $".in' ': ..''tr. 1.1 t. II "ii.>\ ii'r. : I III"..' .mill) linn', ninl i,511i'il'i' ,\ l.t ,11'1.1 l il I hit .If ninl, sit iit's .. lit "' tt liil" :ami 1 I Huff il. .1..1'.1. I It,-nitfimir I'll ". I If I in' i>- vtill I I'
nn n
:' ..1. :.2 "t ".''' ,,", .1\.111" ,\ it.'Ii.r.t.,, i 'Vii., ': lir. I I': S, 11",. :.1lir. 1" nlII..I) ift tin 'n'iit li", ..I i'Isil's.'. t I.i all nil.' il ills .
tin' )
C''IIIII'I'I..UAII"I, 'I I ;.'.l'! I.: '. itt t,101",1\I Iiit.l 'linnii'. .\ li'.nni'it: lliil:" t : n.i'i.' K) : l l. II.: lull, l t5l..i', ."I ; .lilt.11 pa''-.it'; : si'llstiss's', "I'M- Iii I 111' 1..1 .. .- i 1..1> -I I il..I.II."IIJ .". iidt it l'r. .'In'it- fit pri'IMI in. ,n...I U t
"I..'" S h'lI. I 1 III.I' it Ilr.1 .1 .1..1..1 I InIn it inf ) "'"' -till i I I1.01' \,l.ti'--null : ''I i < m i
U.l t : 'I .1..11..1 '4ittr. ump;
K"o"\\II!.' II" ".'-' 1..11' II 11.1. I I Lit s. .1.1: '., I its, -.III.. V., Illlllill I I' II'In '. 11.1 M.l 1 "lhl.'lill' : ti-.i:%, ninl,, \\1':11..1.' : j1..II" IIS .\i 5's'm" lii II.ill.. Irl.I'] ; lIni.. .1 I.l It tt M' nn, n.l U ntil ::1
::1':11 t : I 1\\ I'
)st.tI1hi.; .. t.tit 'IIIIP lirlr, \villi i I'I in. l; .1. :11,1 ,,'! jMiiuii.' : \ \.n."I.| | I.In < l "'". ; ; "pur Ilif I ll.it nil. 11 il..I.I.II.I ', II S 5
ti'Iiiifl. : '. I 10 II II.'" I"I""I fl. ",a5, II .ilni'-, .1..1.1.' Mi I li'i'ti: I in, "1111. h i II if I-l I. lift 'I..I.I:1: 1"1' 't. iii.fkltll N. t
Chi,.N. '. ";t 1' .' Ih.c.nl. Ii tt\ it. lint. \ Inul, -i'1'iilril" :.1 l'i>-ilii. 1't ... i I 1.'I.I'I"I"I.'| | ; t | llif I t'l.'s'l) I Hint I : Hift I istt \ 'inl{ \s'I lit -

.... : :t "."" ., t,I. ,tr.. t till I lll.lil.. <.!" 'I'al it'liiil' ': *..1.lir Stti, in'.mitt ;.4,ll: inn!.. \vT'i Ir.t :it :,nnl. M III"-: ::", ;''I.I; '" I., i-f -lii) ... ss. il tt ill 1 t'f. lift, i..":1 \\atjmi' lsssi. ,.1 1.11.111.1'l ::1t,1.111. Ihit I. t Ilts'5'5 55 t I I'siss Is I :

"'. I.S.tt-, I .:" :::7 II. II' li".I "I Ilalill .. ,..., it'IIitiii.i, I 111.10 General\ Mci'c1iiie fill, I Iiii' -. I ) \iilI I
IititiI.t, .II: II ".''tI. I '..iTIt.iiSni t' III* tlir) In. lii l. HIM' m. IAH I'l'ii t I.1 1lil'I' M-lii, li.ri I Mnil" ", ;.IU I.ill..ikv : |1'1 "; if ntfl'. In, ..fin f I lift Ifln I '1'1 IsI 'ornitnrc and( ,, I..11 I..I'C'.I I \ I lifltliitio, I :I'iin \\ ,,Hi I Im I Ilioii
VIt.ttht ".'" I..t. .I ; 'I <" Mn t KI: .(III< W in in .VN l..i-. lilt' I Inlill, .Iln .' ill "II,.Ialll IK 1"1,1.. 11"1' ttiif tin'. ,1"1 (lift I % fniii". 1. ,,
t. l.! .1 itltrl lion, .mil I It I t'iist.'I iii.Illfl". N nil ,nn, .". ,I' 5'5S' ,, ,ill) nf tin' ', -i.l.l iimli t ''itttltlsls's'liii :
III 1
| I. : -inn
"'.I'" t h .r. h"'lill i iitli .il .) I IIh. I.i. int'lI 1
I ,' S 1 .1. \.'" N ..k. T. .1: I. I 1..11.1 Mi h I' 1.- "Mil u 'II.llil"*. inni' ::111"1.1" -Il.l III Ii". I'Vll. 1.1"1"' 'li.h'. '

I.itI.. ..Iiit... :"'.Il".1.:1 I: I. ""i.. "Nt i I'oi.I ....r.. 'tii'iiiitnl, Ilii I ,".I.I.il" | ,1"1, 11 '..nl.int.H.flir" : Si-ill., I I M l 1.1.! 'in 11"l'II.1 it-Iliii-il linn- ; 'tI n. ami\ nit, i.i.11'' !!"III lun-l, Inltf )1"1 1.,1 .1\i : ci'.Monthiv. :% 1011'. ::1.I is's'i".s'. I s'st'i It I'liilt kllllll" till' IiUIII, tttsi'ls

K.I. -I ..1"1".1.1,1" : -.iv.:i .tint. Id'II.t..a.l, I It 'lj'lt..t!| ;. i .. 'I 1 Iis't's' N I n tinitf mi fun! I I., j.. liii' I I.. :l lii-l ill- linn |.. I..' .1 I I IIf ,

=.::: :"! ii| |> I"'II ly in J.hll.lh: ,1"1 '1II11tt I I'm, llif. in.iiilli "I N.iMin'nltin, 1 ::1'. '! ,'::1'. .I..h"*"". M 1..11.1, :: II"its,. li'.s's':" .it ,". niil-itlonf us. \ ::1',11'\ l o'clock. I 11 iiiif-v ilif IsIs i m,11'lil.lill"', \ ; "', pin niml ti'I I into
"i. "
1'1 iin.l\ M i nit i ni' Nijotsii; .i 0 .
.1 I.i, at t
*.. 111 lf
1 I MI" lli. n.tk. inlnnr, lit.I 7. I tI tI. I" I.l.f I. tini'it nl' : Il'i ...\1..1..1|I'I ill Hunk, il ) ami ilf li.ilini; *m'1 if; It ; .al* < 1Mb U.I I)".. S
II II v or, "*ninl, n i nniil| I".i,1 I.mil It-i'' "I I Ilii, li I"..1. 21i I .Mt.i \f I In.'i's'| "nr I 'li)utft: ) tt 1..1 I ,
litt .
itliliini.
I I. 1AVftllL' t.t. hilm, in n.
K. Hiti.t.I t llii' ( :nttf
n
:
lII"h'I i .. .. .. : '. '; Ih..I'i", I .' until lii- ill-.llh., "hi"I"" ittti'iI "- I .ni> in liif.il I it,'jttigi. I l.iiittt.l.: 111 1..1"1 Iii 1/1. i- :II ililln" 'nil 'iniH.. i Im i iiljjo .il I is'i' 1..1' ,f. I -nh.. S ii'-i tt.' it ill M mi".n
niil)s'is'I, .
I
.. .. .. .!' ... t.I tin1 it.hiis.ssss'i', till*
I..vtc..tllttitt. '. '. '. .:"" 1 It-l: \.1.1", l nielli.; I II.I Ini.tItt'i', iil.luniiii. .*- P iin., I Ft..n is "*" 1",1.l'UIII' .is i 1..1..1.. ) .) nr, Jilt 1't' I.. ""1"1'.1'1.1 \f 1.s' Ilif lisshs', .mint. .' ti.iinp- I I":" t' I % s '--nli' itpinni : Hi:n i- Ini: li.r'i
:, I -"'" .,its.1. mi niiiti\ ''" 1.1'1.1.,1..
XriTiii i t inp" i i ur. Pirtti'KIlltli .. :'\\.1'. I I -IA"llh.,1 I lit It'1.1, lt'i|""''.I I III- .'.1'" I" I .t I-If., I 'lh.,. HI'.I., t f''nlal! 1'113,11 iinvl\ n.it .. : .1"1 ili) .tt"".lil-.fi! lit I llif >"ttts' l.isttt..t :I \\ "I i i'.i' : :011'' slit in.ill' nf Hi" I 1..I.IiI'. I In : tto ti ill -i'ml -i \ i' 'isi''U| .n' lln I I uti.in .
.. .1 ; ..tIl .511 i il < ; *.iiif' ; ti .1- ,\ ,1..1.1\,111.
l/mi-l l n I .. I IItitntn1 I II..' Iltt, M iMir I ilir Cilt C Mn'liil' an I IuI t" .\ lli'lit I "..1 I I iilMlvi-i.. 1 ". i'A|"' I- 11.,11'. inln'it, -, **nnlliif .I.i % t 'Inr :.nit. ninf" fiinintillfil ;isi.l ss.'il. ; 1: 'I I ..ill.ili'i-: 11.1..11., \ .. 111..5' .l'si ..5 1 i tt I. In tin .1.1,1 I I'S'- im 'mo ''itr
.,1., \ "
.1.1
.. '* .' .1 n.";: I <;| ll..iltlt I ;tin.I, li.i.) .11.,' 'Iii., .,t'i', : hf\Mi I Itntlii, l IT.i.i.'l 1 i'iiliii, ,' i ik h''I : \ ''iifiii/fil, lit tin- I'liili-.t\ xi 1.lh"., \5' % i .ill't ,tin.ir I 111'\\ t tf Iwi
1 : :.. \tt: 'll 1 : ) ( I' .1"1. 1..1
... I ( \ I aii'l | ,1".1
I 1 It i if lnIClaIH'lil.
All'l-HH'. I li 'llli|.. I'n..1 \t...ll.1"I 1 ,, '1.\. 111..1 In )fl Ilii' -i,.k lit.ill' 1.1"ilh..I. I.' ..55%k n I linilii'i',) .. l7.MlI.it'tttis'' li.fl, : 11I11'1. \,1- II.5' 'lsiiii' kitnl ..I l..lk, ..ui.l\ -I.mlmini ,, Is. I 5., iipfii :nml, tin, .ir |nittilf|' .I') .
-
s .. il I (mint ". .; i II ..illii'. |il.n, ,. u liflr, In-. 11.itI"" ., M Mtlfli| I LI t If I I. list' l's, .Ih.II"i 1.1"1 "' tti. -.11111' iiiiiiilfiiiliiiii tss.il'' Iisst Fensacola Wholesale! HarleLi
at
.. ili" ; Ie;.' I"'I.i.I"1 .rH.1 i !I'l'I Illi.ni i I .'in ( 'i i.l.i 1'1.1, 1".1 is.- I I 11 'I lif Iii 'I. Hi-si i.,1 npfi.ilimi
pmiill.lM'M .
lllirlii I 't III,tt j"l Iltt" ::I.I I Itt' )iioii'ilt| 1,1"1, i .in-1 l i'I.I. 111 "ilhlli in- i- .1 |I" n i'|>lit).. ..iv.i-i. i iin. ""'1'II. ) t. (III -l I I ; 1,'in, ,in. in i'a-i.iti.illt. I 11.1..1 I !"% "'1'1 Doc'> 10th at 10 o'clock, .i.li.lt I nitfl-ilt.' wit-I. lif 5s'ustst'5tsi s'l'

.lilt. .it. .tlt, ..liil, $I"' '1.1 i .ill iinti, Hi il. Iiti.tt. I ;it i. -till II i 1'1".11.,1'1,11. 11. Sits''hll..I.I .nti t\ t iiss III
AVtT.l.hliliii- |I' n'ail.I.IIII..II." I .mill 'I ii'tinn l *. Inil I q't A C'. 5 ''s's's.i t..t n'jnl : I is III A ss
urn:MI ..1.11' '' 1..l |I' l'i'liliuni'l; .,,'"' : \ n'l in 1..I.t"I., I I II' Ii into t'l!'t ," linn I t'I'lis'.tiils ::5 1111""' limn I Iln'I In'".i.l ..1 lift.: t\ ls''I'I i'. in .'
il.'l :
% .. .. ,: i lit i fiif i MII. t't., I III In' li". I I- 1 I ) : I\ilii: : : I 'ON, 'ITS: -
; ]1'11.1"1 lli.il.
ifr' '' 1. .I 1"1 .k.t I ; inn "inl'I'I..I. 1 .il.ll-liilr: n. ,ts,.it. stilt.1 i..II"'I'I.I"1. Iinl, 1"1', "'"I"t, t Ihi-f s').its 111 ..11 \1. I I'lilll, II ll* .llllfvtllllt. 'ti'i lfll'sls; '
. 1.11.,1 .1
vtiml\ it.'* tin tin' ..1.) "*. !.' 1..1.1'I tt I- 'I iin.l: i 1..tll.1; 1,1 ; 1.11 In IT.I i nn S it' I II'in ml' *,',
.t.1..11, 1 .ml nt milt.*. ;' 1.1..i". ,. ,r. lint Inline in tlitl: \itilMi. 1'5'51. Il I ilii'il.'iit" iiu| 'i.iliini. :an1' ''lIlt'tiiitit'i I 'I".II' 1.:0 Im, -.111.1.11.:1\ Id i 1'1I EXCHANGE r ill
l..nf l i nnni'ilH S
,I \ UIGLEY llif I I. ,'" III" ''.1111.1',1 "
11\IIoI"l ;'"I il\I "MH.1| I''. I ip) t.. I I'm1'( I'.illiir I tint ln> rinilillltll ti.1"l.t "iit'I I tin'I iniiiii'il| ilfilli| ) :I""I..I.: I : 11..II..I."II.illl', u *.11"1 till' "I.,,'"' I .I I 1.1) I : 1 II I Is lit Si. 5. it tlIMI I II tt ,
llif, .:'lull, I I.An.t. I. II I 'I lif.i-nifi' tta-ii'til I ::1,1,, 5'lli 1'. .. .mill t''ti.ti'it's'. Iii.l ll lilf i's'tsI'.
1'.11. i .llh"l. iltl, i'pull' : I"i till li taint Illl \ I' ti llktittv U tittil .Ill" :|
I t
..., 1 1 nl I. i H'II ,l' i ::1.. 1,1..11 'III 11. \ "h'" I'nin: nin :u. i .11.1. >)
.1 1 -* in 1 .
." h. I i\1 \ ; .. \ .11..1",1. "1,1.5th" 1.1.t ills Itt-li ss.'Ihsls In link. .5,.5115'ii \ .tSiilt". .. t1,1s', pipii.mi'l' il ,iss't i'.tss't'ini""" l' I .nnill, HI I i.t' ,.':., 'U ii M.l .
M. ; .I 551
nN \
\ I t
1.\ llii', ilntii", Is ., 'Inn, Iii I .
| Uflliif t iI .1.1\ '
II' infill is lt-s't s'i's' IV lilt 7 Inivil l "
il 7 755i
: ,, "i ; t nil. IH'Xl I \\ .11",1 i.nrir.itH It i-i :u.Ivillli.l Il I I li,.l* 11',.'"I""' isIi ( ;
lipiilt' : mini iiif-timi.
5's' i-I : II" a "
| ,, ,,,
'til.I.t ,' liniu "
.iii,,..,' \ .n ;' 'I'lllli'I.1| : unit |ii 1\i liil. I Its .sr. .. al'.' lii-ilat in I 'lilt Ihl 1' \ I 5' ft li fct. II i'l ? l I. '
( ; I 1" .11."i. I lit i' I I.1. :ll' 1'it i 1..1 p. in., .\. I'nM' Illlli". I'.ll-l.'"I I I I II.. WINDS.I I : I.KyoKS I ( ( I Inif' in' I ,.nnf-tillf, 5" ,',/ ". .'/l..li. I
#. Special Notices. : !\ -I''ah'II""I.I.: t t .h.\\ II. i.111.1 ,ti .d t'< In M.iliilt' li.itiniiilt: I'm'i.nt I t th"I" .
tnti-t -iv lli.ll il -."i'iii-a lit- i ili. lintlirrliii.fi, "- n .4'.II''i Inl' iiui|.1 I li.nl inni ". .t..I..I ; "I ,s. fit ... .. ,,11" I' t'. :Mil IHSI. I Iln'I 1"11.11'1 I 1"'," ,''" ill ) I. I'llilt I l-litN".
lli.il | .
I intr'
| lt
1..1.1.111 .
'la..1.; t 11"111" -.III. t'pllll l \ tt.tH ) Mflint '. It ti UN. l 'Inn' ,'ili -f- iIt
Mail -it'ttti'' lit, .it tin* 1.I".1" 1111.,, ilitstiki lt.'I :> iti' ..1.' ttii'i"' 1,1.,1'.1 tits I lil I II."\ suS5'i',' .1 I I 11 ii tlr*. M.\U 1.'ITI: KIS i : l.to. 11'I'II.II. 51,1,'* iti'l iltimlili 7' .1, i *l.5 )
Arrival and Departure of liit'l'il( i l.tlMYll'Ifpiilll", \1,1., 5 liI '.h 'tI is'Iiit's'u, .1 l 5' \ iii.l.'r .I. I: I : 1.1, ''I.I.H..1 ami: "'11I. < ,
tt 'i 1.,1 I I tin. 'lt.i'ltl' lliiill| I. 'tt 'H i :i--ni.nii" : 'tintin: li "In1iulil : .11'. I 11 1',1 ':> ? ilit .ill "limit I li i'* il tl nnll
:1) .. '
.Illtei' I- 111,1. .)I .1 I to I '""I"ilh'' '' mi WI'I: '.'li'I', 1:1.' .1 S nh nn..n .1,1 .. ("In"in nl 1"1' n'i 1') i Ills Illl* Itt; Illlfilll, II I I' 1 "
.illi 11.11.11'1,1
itl. In I it i iiii'in i |, l lI ii t.'t' II I, : .II.i".1 .1 :
\ a | nnlil I tMIil'ilv. n
I- 1.1.'r.
mil"
1 !. ; nlIII''I' II I';"," i I ti i "lh'" "ii nl." I lsi .kli.i I..if ,n I IIII.I.I i', >
I 11'
Arrlu r. !It.11 IU'I It' mi I I. S 1. ,i. ,nn \ II I It, .1 II Ml-.llll'' I") U I II 1"1'" lit St I I'l li, Ini-ini', "Ini'ii lt' 1t'is..t- :sit.l I \iiti', I I1'.I ."IM'I, III' lim Inlti', 1..11..11. In:. M nuk III.II1111: 1 lttt'," 1 h'.1 nml. \ 4i L.'iil in i.lifi-1. _,s, *. 'If.5 | ", I I. fl 1.1 : H s.

tI| .... ,9. .5. \ \ ..... I \s.i.t'tlsti'I' n nl 'amiI'llpl'lil. l's' II' in-ili 11,1.i I in Nu 'in i s'tsu: "imit In i.1,1..1., tn. i,issu,) 5siitii' | .ill |1.1 I III f I'' ': I 'l III. s's
ll I.. .Lii I ', ,1 ti'iniiii.tt' v i 1'.11"1' : 11
i S 1'1.1"| -linlil.l Hi.il ink i' ill inni'nl t 5 ltlill.i It 'I| i K
7 I'1 'I 1 .11 -''s \ I 1.1 .1.1" IAIUS. '. : lt.'s >iii I'lul S ii limit, m 5 I n: Hi.
ArilM, Si til' I i in Ilnl ,11 |I'i's| li'tl I.. I ,'iti5stitts's' II I.H', \111: 1.\:11': : I p
.1 I I: I 'itf '
C..*.- slli's 1 Ihl.\I.. 'JI' 1.1'.1..1 I. l 5I't'l' In ki -'* Ji'.ii 1 ', nn it l intut
1.1.
ssii \\ at ami\1.,1. 1..1 k lslt'ss''s' mo'Sff n'\ tt tin. tt It Islhis'iS' s'siss: I .
Ilir' ll'i'ir. | :" \\.t4ii n
ItItlit 111'.1"1.1,1" iti-lnir-i, il in tt liiliin.itf, 1IttI5l I ? """" I 1..1 l I'.illlii II I' I 1,1
Arrlu III I A 4. I. 1 .I ,, ",'. I In' I lir.ilini'iil tti'" : .
is. .
1 ln.... i 0: im, I'I 'I. .. i.niM In. I I t". s.i.t I : : 11.1.. M* tt H 111, ;t int tt I II"(. ',, 1,155 it"' | lull hll.I1.: \ iss' l l'is'k t tfi It Inl4.: In.li. $.1.1 '..'.i m ,ulk,
'lI.t "I lh.I"'I.li I i. 6 1 U iiii.li.inif, Ni'l 1..n liuijti iilniin I 'r C'-, nil II >pitl.1.I 1.I .1.1.1 I is ,'s't |. ,.M.I rti.M.H-f ,'."" *' .I/I/M/ ifii
.. I lllJH ; | .\ l.ll-iin.: 1I"lil, In 12 : Its" ,il It 11 IIII, its tt nMiill'l, ll iiI 1.1. i I" In-ill .l.ilm, Killv' I I'sdi ,', >, ,
; /
All r. ".1.. i* .1 l pii-t.l ,mil, ;lll/rai.I 1 t \ "! I'll! tl.tl.,1 !' SI ltlil. 1"1.1 ; .) '." .- an 111 I I i.?' ; iMtlvM .IIIliil\ 11..ii f I hits ;

IK' *.10..1''. i I. h.I..1.. Ilii'' i.M I.. In I lofijutiliiri ,1.. tilt I'h, Itt' .IiI ) I Illl: I'ulllil, I itt.iiitit't tin "" ,ii't .ttt., Iinr.' .."..h' Is'f -i',,111..,. 1101: 1 nl II. s. \\ Inii..u in., .ni nl MI liit'ii.:,t: Ir' il I Pill h.nli. l I l lil-h.II'r, Im I.1,Iiiis's M.in, tllv I II I I "tssi. jt' .1 1,1,1/1, !Is. (ir in, | ir..l I 11 5 isis. -- Mid I". ;
I '
',. )I. ali I S 'sS'I i 11 ,.,,1 ,. .
nl t ti" \l in "in"ill hi null i ': I: i hr I : > /i Hull I I l r.iiilli jr.vvni.
win1 'il |iii u|>'l 111".1'1"1.; .i., ln.li t i i' I" ,, i' 1 llif I i.il''I.I.lal.. I I",. C CM t til.tiit; .. At\'i 1 ".ti -ij.: 'n ill..i. "I :,. .I Ih..1) l nl'Ml. I ,'*. 1."ill.",, iiin.niiiliiiM t. I S t.srk I It. ..f I I r It 'In I M ,HI- =:- I I 1"1111" : i..1 15.14' 1"1 5's'. sit. ..t c S s'ts i. Ii i 'f t r ni n s f I im 5s r : /,' IM i

mull 114 1. tit I, ,u' 11.. .,11'11.I I It.t Miid'il.I t.. .In.l; .' 'ISnitiliili': i tli.il I ,,,,'.i* ". .".llh.II I tint. .iilln i ...ld" ;. ) Ilnl) : ,ti', ,1.: Istist'l "5ll5ltslililiI'5 I.I I' "I-.t.. .ll I'nrnit, tr," r l i itinniiil i"iniiii 'is'tit .1.IIIn I \\11..11 1..li" lilf lit.ll. Ml. C.I'I'II"; 1 1I II,,.,., lit nr In. inf.-' n 7i.S unit it I ,i. )-
St 7 i-ln-1 i
I isis i.li il i.'n l'i
; iiitmillillf"ilNh mi"
Arrival- and Dfparture. of Trains. ( t'.tst' li.til.: .II", '.llnl..1 in ..111, ami I 1 1i I, Vt' III"'!' -Ill I't l.If, ,II,, I III.tl "III1" -i-l"t t.I I :'''I I : 1".11..1" Ii. 4'. I'li-liin.tn., tsiitssiiisl-. I, I' .* I. tvt.iril |l'nl""I, I I .1.t. nt. s'ssisil's' ." list 1"1 lit I" lslF',.ii* :M.KI; It fn .5 i21ti lntt ifit.I7i.il' ;
,
t" laiclli.tl In. ,.I, : tta-. l-iii',| tit .lilt-".. Iii In' fi'. In. II. l'I..ill'I'. \ I I I' i St II \ 11. sits. II ni.ltil I I. ( ) '," iss nllfifil\ I I I I 5'' s.I i ': /.',...,, It'5t I .' ; l, linn- LU i
; .
: li.i.l I \l .1 .
'ri. ) 'I Illl : .
I 11 Kit
i \11'illll pli Ilin-l
111 | |i.t'i. "u"l. ; ih'it It.iht .I-.K 'ro 1'11111" l\liiliill.nl: Inr" .Ilni i.siis; ls ,sIl linn S 111 I/.KI :'gi.li.I //. J'm .;,
;
I... ilif ,mil N.i-ltttlt". 1.h..I. (' '" lllll, ) II:IM' I"I'l llI'l'I'll.hl I.t I. II'''* tin, I- )ti'Miiilii,. iih'tiiin; I Iijhll"illil : : ,""Mutiny' |I.i tli.I.| "n"'ml .1"11'1'1.1'i 1"1'5 ''" It-i, V 1'.1.1.1 IM,l'sI i itti 11.,1., -oa il ,.11"1..1.", mnl linn.V.I .1. l s II.n., ?
I I I.s.s'l.. I .1 I 1"r I i iiiitviiii imiMi. i iniu: tr's'
C"I.Iiii,", I 'i ii -nil' I i'.N.i. l '.1". I .1 i* I.I ;'ni'unit', tlti.i. '.1 etittliti: iii I'dtitiIi.'it ;' I ti't' id..1.l t')Mil inn,, )II I tin' \I".i.i ii "itininitlt' nu. **t lii'fI. : 1.s' I Issstt t .5... I III..U\1 I II .1"11"I -, ..1 I II. *anif i "" usl )'. Ilif I h..I. !' i.lfn f till'. 'S

:I lull\ :Itt: \ t- I;:I.t.t. n.ivInilM. ; MIX. illlHlt.' \\ I', tllillilnl Itittt"i 'I .. .. f-tiln.ili, tin. I In..in ,., ,' 'II .- f "..I .. I Ida, ) I l.c, : I.t.. 'I ii,.il .1 Ssuos,. I 1.1\\.1. i't.sss's's ,"' lilllln. ( fj.'ill I). I in.i.l. Im'; nlil 1"1'" : >l I I I:. "I I ..t.- I t1 VI I.i lair I l Is. I.1
\nl.i I II.' \' .'. V>. I IIf $I. ; | { ; \.1".1'. 111 I stI k I I.u i.ink I 11 tvl I r .1... .:. l.U..I llhllll.l'l- ...1.lIK' s. I 'I t' tsstsiis, I ii, : s/i/ii i 5 in-liil. p i ml r.tl
it* I I', ". .! I il III. I I.: i HI I t. M. :'i: t l.:. .. \ ."... 1 lliil I Ihfii'I 't It11.5 lift' i.-in 1"1' It t I. 111.t.I.\| I .\ lit in-ill.. ',' i'. I Ih,' I ssssl.i ul Iln) in \l I 'Ilii'I" li'l' l list i ml mi' 11 : 1.11. I t | | 11.llf.Ill-lilt) .. I It 4 i l li.I.ol"II.I.I I Ulllll- Illlll'll, II'VI ii. ,,, 'xrssssi.ss.'si: In...' ti Unit .'I.n.il .1 Kim

.\li. I1 I tr1.,1. li.luiitj, :: :"i ii.. I : l.i I r. ).t. :a "' i'' ini\' IIhl'h, u. llii'i'i I u .,. 1,1.11:1 I l i "- tti'i"' .1.1.V.. \\ ...1.) n.iini' In u.I.llii.n i. Mini I 1.i'it.: .I..lh.I .1..11 111 ti,nil' ) tu I "l $. lolnM'll I .HIIIlKf .,". .II. f,.'Illlll I '.1 kllpplt. I C'"I\I.Ilf."I.\ s'ls Ifs,!,5', ninl.,tiiiil, t'.iii'i' i' sir'liu.l, nil i;
filllM Mil III, \' a. \' I I.I. I. till t..i, I I tlminc.Inni u.. I wi s/i 11 tl7'fli'iM; h I Iini I Iii
\\fl\\i .1 1,11. I I.." .lul., .' I I. I. \l I. 4. _.> I'. "l ''I., i lull'nit.."I tint I Iliin, 1.o/// inllU 1..11. II I'allattiit I .\. M. ''il.'I.I.I ,"'sstt.ls I I I'. ....",. I'lilimi, Inlll sr .1 I U I "I i 1..1 i minlt. Ii.:"llali'It' l''t.isglsl, i'i'ssss* 1'sL I i.5 vciinii tilt r 'itti7i. n I i.t 't i' (it n;

.\r.. .. I I'. tt- .i ..1.1 ."..'.\. tl,. :m" i*. ?d, ,itt"t't"> Ills .',1 ,. Illllltill;. ll,. ,II.II liiini il'I ,\ '"'':ail l.t mi .\ M.iM'fv .1.! I l'Iit'ltI I ti n, ,."...1,". Ilio" ',".lh'I' nt'll'llltl its-i ]I isiiig I 5..isttisss .1 l ilni I.If I..n .I'I'| N HI I I". ... 'I'll lilf lEss.,.. 'I ..l.i.) \s''S II .nnp-liiif" limit. ..i 1.\.1. \ li .. V 5SN'Stit, lIH' 55 li III Kit'rlit I I*.''!!* I 1,155. ( 'st'lss"t.
I" I S's''t'.ts' l iirifl inliiil* I I'.ml'mill s ( .5 pini* ssl.I'i) I fl ini.rl."HI, iiiinatiNiI
.f1 1 ram* "H l'I ..11*..nl.i, 'mil' "linn Itttlt..t: ,, I ., itiii1 i.i \i t'I 1 it nun li. lo li]'itni'.lli.. ul.1 I .1. 'I'. 'I'nt I.... 'I 1"1 hl''- >:' .Ih.l Ihtt' : list' ;| ; I'l.llf- I."' 1 I III, till' M I'1"1,1. \; ,."' ,in. y lI'.its.'u''. illi.in I 11"11'.1 A ) ifxliin, mnl. .If l '..) d, 1Ih, | il's mine I n MI r* I HI 1.7.*. .aimn: ,
1
'...' I ll.O-.i.ill ., h Hi" l'i,n,:,li,1)11) .1"" I, ltt.til itt ttii..t il ,tu ilif in -n.. I Ii, u allu I I",,1..1 in.....,,.If.u'If-. I- I I ..., !I' I 1.111".lh.5 I u..1 >iiskhtsit. '.'..., ">.li%. .'... If" llinimi. .,) -. tlltlll..llV.. I 11.1 I'l i.l.V. "' I .11"111 \ 1".1 1,55 l Sirs' ., I' 1"a.I 1,0 '. $';il fil,Illi./' fill,;!" tllllk f '.' it .
.11.1.1.1.:I I. s"t-.- il, I 1. |.I..'I' (l'l.i :" : .,,St 1111'1)I .iiliii- lififfi'K.. 5'SSs 55 n in K -.will,m, v:i-l (I..5.l''i'St f lAmoiiin.l u

1.1' I:. |>i..ii ...1 I IL.m' ,. SI.. tin is "l .tt I II.a..11 Iiiirii' .tlllt I I till' I'\M 111'l't ill"' t..tiitl') .i I.Mii.., t \It" t'.. -nitili'. itlIt- iitg pii-mi" a* I n-pfi luflinil. "I, .1.11.\. I.ivtn .1'ilinnii I l ,.rl.in I 11l.i 4.l I.r I ':s, .nl ''i nn I ? II* $ l.i**>ii&i.i, p.i, i'i's'r|
.1 ItftV'i'i. | I Is'uss.ss'u'tsl. tni.liT i iinan I- .
I lillH I ?.1.\t \ 5.4i: t. M.t I .l"' ., Inni m I rin, itl. -"i'lss I I Nlsss' INIII, t mi, Iti.Niiiii, 5.5.1 |*miil r '>|ii,it
'1 its' ..h'III.I.\! i't uili.mlin; I illi'l'lhU iit ,11., I I,' ((1,01.1.,1 l "I'l'fii. I 1.:l In-tt. it t : 'I"I Itll' t. t II K. t .11. I ..1.1 'Iin, ..I!.*... \t iiif, "Ih .'.. I'llItllltf .. I, : IWs'liSs'ISI. Nifin '* ,li'I".1| tsp I i's."i'| .n tV tl. mil i. i.' M, %i I.HI.I,

All li-iini. i .tiilii'-l. I til I 1..1..1.i .1.liui.liullli '','' .I."tl, III" III 'Illi' nil Unlll Inullln'1 itt,. ,. ll'ltl.Ill'' .Mill' '"t I'I"I,|I- I.. ill NII. I. II I'I I C'.I"II'I., .is,itis, II in.., iii I 1..i.I.. ..if ,1"\ 5 i.' I in, |",miI. f i.i :Jim niinn, 'lii.
n I I .nnN" .ri..1.1, tilts mi 1..1.11.| .1" .1 \ II" 5.555' sri tl ,in I.in.l. r lifinifl t it I' 11'ldh'III'11"11' m,, t,, in 5 n in imiliiv |i.i.i < 'I k )L's'.
)..Itih.isi." t l II" 'il) ann.' 1 h .i. I.ii"itit;;. tin' 1.1".1| .,;""i/.. :a I 11' II.! Iit.It-| :ttrtl" I -lii'n, ili," 1'.111. .l.ilin. Ii. I l.iillni. I I... l is I-inn. I u .*i.n I IIinni ,... UI.I I'lilko, 'II 1.1.iisis' : \, ,. Ish.: rs' llllll| Ilillll., Illltt I l's 'I| If pll"ti.

101.,1.1\.11.I : Mi'l. | t. tIshttiitu, In lln' K| CM'l\. i IIii'Ii. ,1,1", il (Ulllll.' I'll. i \". : \ ,'hi .1 I. V 1.1.51. I :."'. itiilii.ti si I., t. i t.nii| Ititnln I ;I s 1..1.111 11..1",10 1111..1\1 .'. .'. :,inli'h *.Is.sUs.N.i '*....* -v .1, tn,
i r. .\itimn' I." i ., ,- lii.' .1".1. 1.1 : 1',1' .1"1. tin t 51st) i |I. uI 11'al."fll"I.11: nl I'nli,"n, mnl flii) I ',st4l.f < -I is' I,'in* I i1, ; S'IMI 5uittss..., | mi.
mill l'i.ink II k Tollfl ">. ">.-, A ;
*. rli t'
itt
I 1" I Illniil'tl "u. .
In ; I .
limn .iii-i'
tlal: .1 tit.t intjilt IL : 't.I., Iin I I. t 11.1".1.1,11., s's'k.. Il I i liai I \ sib s.is.I I link, nnlll.it f ,s1Sist, ,SSstl5!
/t- "i'1'1e.: : inul i |"'"i. iilln, 'U .liiuinillin \\1"111'\I I I Is.lillf I '.. ;.. :1. )l..nii- .\pi| | '.t .f..-. I I II I. 'I.i '..II IL ', ,. .\ St 5 nh"I.1 111'1' .1' s.s I I X.M'.f, t,f'j.i.5.: Ill-pi 11(1 J I.IH I.
; I \ titiii'ts.... lli'.li.i, i I. ,Is. hilt, .u..1 Inn' M 1 ti| Mill in v I i ls... Hitui: i .'.:> .' ion .sl ,I. s'Lu'S mi ilt. :.u in, ,..\ on it tin ni} ii 55 I, pli r Jtii.i ; ,s itt Iit.'ip I 1.,
R\ilioad : ) au.l \\ni. I 11 Mil .
| I l't'Ittili.s'
Atl.inlic itIi'tiis.'tI / '
Punsaoula & In IIIIHI ) I ,
j..1
ali a s5 ;tn- > l.il..I. 't 1,1'> I J t Si I." 1.1).I..I li I ;.11. I' I PS.55 l ,nn, ,\A. < iii.l l.l, iln.p t -li.l I ,r
r"lllll, i II | I 'Mil,I IV.I I I:ill" tt.. -idti I |itt IM't I.M'l t t ti.jt',' sit,,,,1 I "I.t.t I 1"1'" | "Ii., 'it II'I"I..lulll'| | : | ( II", \t Iiliii, ttiif: ..0 .in.I ...nun.in..I. I I.., I III.'.iinl ;,'1.1.,1.1, : Itliir I 11' 'i.iii"f;lam I it, Is'I, k .St'i I I". N..ssl.'s'| k l lIi |
'lh"I' 1 ",1. .u l Hit It "I.CI.I'I. .."'C I ...'. tt 'lll, isiS .\ situ 1 pnkii, "'"1'"' 101IkliT I ) ,'. ,,m I 7"n.' l."ii. I'll full ..il tin |mI..
I 'I llllll-tl.lt' \ I
.'W. uuhl.1: : l l Ililll. ,1"1 -ii; .1 llll'l 'l.'lliiil I \lIn <1I 1"1" 1.11 .t. Illl IIhl. illliti.lv .I t" ..::1.1. us .55 M.vunl I's sS.'Issr.i; I I..il.nnii" SI, siiss.I Im' puking m ilippintf in i'tssii' I 1.1.11, I Ii.tss. rs'I I. l.-l Sit / ./i iln-li
,
.
'I.'. I'. :. ..". .I..it.t", I.,.","\.1.. t I :'l ..iitI \r.r I 1..1 I iliii "| '' I I"i 11..1. iin |I"iiii "," t.l' i I. tti ill aunt: list unit. |Itits... I It t tta* ,IIIIIMI I hal: in tlif 11..lh"11, 1'\.1, 11. ,, Iss.t \ l'i>.11 \ I- ..lo ol tl unit.. ...I.... ISis 5''., : '., lii- ht's'tu pnlfiiloil lit Ml Itii I it' I lit .ls.'s. 7n' i1 j inn,, k I n I N. '. I kim >
,
\ I. "* pli r tt I: J I ? : kil I.- $1 l nn, Sti I Iiii'' i
'. I. ; i .'ti'IS. l 1'1 | | ill llif I ni:u \, Im",. tin itm', I I'.IMI I. 1'1"11 155.5 % nl I I III, inlii I'l 11 inn I : >
.I"I '.i.' s-li i' '' \ I I.i." I Inlui, i .1-1' I"Ii"'1'"* .h..II.II"I .1 .111"111.1 tilii.s'tii s't.i. Innn \ l'I".t. It.\iinnir I'i s's.s' .I I. minim Imjj.iii, i i. 55 ;Mt, '5.n. I Ml-. n, I Jim.Ul .

:. ."..t'.til I., ,",..! elti. I I.:::, i.ltt' .'tri. tiI If II i. tt..I tiit' .1,1 .I' llif anilniiiiii, ; .. .., .ili.i.. ... 'tin, "\ d t.I| .inn, ..nl. 1 I''sit'jiigiitz Ut.' 'ti .55 .,' In* tiiiilnn i/i..1 i''"1.1."III. .,\ "l's.. .' tl I mkir K l I..IH ii >|I,,|''. I'.. in If mi,. .15 555 turn I I. sus's llnil il U In-Ill mnl n'I'-|
'I. !'.I. I \ "I .Itt I .t.t Inim Iust sstt t* I 55 tsn l i5' til *.
.1 iil I I' I't.lliinl .1 rssils" '. I lit s's'u lain liiiiif in nf mi" ,
ami, If If ..iin ,1
t I.SS....1 ,l.i -". li in itti'i- il slinnlil\ liIlii'lr ".i" i. in ""'1"1.,11 ., In. ii'pic-i'nl i In-1 in. I'atiifii' I I' l S 1sltnsss' I .
r* .n
I I.. II """ it ii :.1 t 1'.1" .1..1 1 55554' .' | K'IMllllclH 5 Isils' llif u in lining linxi'l'* mi M Illii 5% 1-lvM. t* III pnnl ,sss'I) IU $ I,5S's. )
i .iil' .titi- '. I ) S'. | .
I 1.1 Inn, iiiiiN.' L
1.1"I' ilmi., | li | '" ti | I".I. r 'I 'I'.s''i, Hunk: tt a* in i.h. I U IH rl* I I.inn iim ..I II. .
.t I I.. 1:11": .'" ', .. "in .".. t 1".111".1 .\r i iI. "I..' I i -r. inin '' I. ,|, : i *ji .I-,, tint li nil, li'at in
I. 1"S...1.1St' \1.1.1":1\ :. ....i.ii I' nlii-r llif lion li"" imiiH' 'iiiir-. 'llti- il.iiiii'-: i ,. l iinul. ..1. '"ml\ fMitniinil. 11.1.,, ) mi, limi, inn I Hi I ". /: ,,: N .U nn it V I lIs U.: 1..1.il I .1 I .t" ui 5's' i nlin It i Inf.lif 1'1 I'' ant |I"' i. h tl l.ss.si'iSs. : Il.ll I i.l l.in _ _
IIII..1 .1".1.1..1 1.11" Illlll ItlMllfll .-, $ u l55,15L .11, il'nn.' '11 S uln tl I ISt < ''
< "ULI 'HIMKm
-.hl 1.S.I.: J t .4..IIttt. I, .1. .; 4 5.1, iiti, ..I"".,lit. ; il' I tin- 1.11 h.i.l; imn .".., .i III.I I i \.,1. in a-. n.liny n" \\.1 tt.inull, "..1 In, lif I 1.1. ",'.1 i't'i' I t., I II I iln, ... .1' I I's; |I.| "n", v \ .. 1 -If,inn'i' It I Itii)', plvinu' nn Hi.I I' ptti. A i .5. i> ..'stS. tt fiMil -

'.I'. \rl u.i .1, '" 1.' ""I I. I '.I IP P \. Ilil..I 1 d till' fiinni, Inttuiil l .I It.t% ti l I I .1..1 ruH| Innn ilif .I| ..iii' tit...l i I., 11"1)5 I 1.1'r.illi-t lt.I |'. .\ii.l I. isis iinliiiHIII ,. .I:, ..,"555, .''II mil11.. / i Mlllll 1..1 I V flit I.Si |I. t". mil SIlls in Its. I '..l.nInn, m'.1 l.i tin tt lilf', fil f uI I st'., 555 V ,,. S :tl.J.I, .. l Ill'tl ?,
j
l.t >.,I.' Iii .ti' I I : I 1'\ IIt .1 I "hi tit .. s'u 'tsskiL', Still lllllll.llll: if III., 5 Ill I
I.:: ...n. 1"1'li"I ,'pt I I I I ,. I 11.\1 -....II'I',1: \ ) I Illll'l III till'' Jill.1 III' I ,, I. iIit.| i' :.II..y. inul h.I"Ii,1 in IsIs ..1" .\ -.. --.1. lillnttfil: +.V. |i.i; |l.iitM'S ,i ii sIt',1. .r.1 I .I.IH, | Mlll. MNun ,lss I. nut illi mi llif I iin.l IIIHK nf | Is's u'uus- I .' I Ini, li,nn .1 I In I.'.-,, 'ni ,n lii.lt. *
'f .. .1. '.11 5 isis I.' i Muni Inn nt
'. :' iS.ht t .. 1":11..1.I :I I ti-i.nliil I.. uiiil |iiIKmi -lull-' tin (ill- 'tt :s- W"I" i il' I"I. is's' I'll M i"inili h) In i'.ult'. I .', K.t .1 i i -hili,1
1"lh. 'il % lu i I .11'11.! I i "s'Iiitissria, 4 ,It-s. !. ,5,51's'. nn |ii4III ) l's',' ::1,1 I, 'I lif11.111111 : :i, ;

}t .;,: t It tt t.uti.Sii' I...\rl."',I !IU.::.tl'1'.1''.'" ,. jug "1 .-llv' 11.1.) i".tilingii: \ I 1..1., tt ill)I. ... t '"'b ailniiinn f..... '1. |ifl'.ii'| .11 innliiiii. llif'" I.'ss'i: ailiini| "it i, I l's, 11'1.. | III''''list 'I 11.1. 14. \.1.I I :*i.sss.i.: ', .nif_ lii lii',., InitttiK )*i>l 5,11'IS Ii l'itNs llt.'sLs I'I 5Notice. 'i. l ninn. link, "I Inn-nun,

", P: I..m t.itsiII. ;.I:) I'.uI'" ,. ho' lu, ic. i inMi.l.Hi..n. 'ili in : In. mi-. 555 ..'. ttiili ilif l istiiitttts. 1 hI.Itr: 1 tti. 'Itt, I in \.II.I.iv (li"'. I I.'Hi .ilI. j I 11.1..1 I 1..1., 1 III, I I.I ''!?'.'| |.1)''t.t|'|".li.lm'I| "I "'1' .1'\I) Mill III HH, |4I |1'I ii iss.ssi linn li .I,nn.iv". N'n lit t'- Inl.lint ,

.4'. f .:::.'t ..$ 'I"hill.'....) ::I"I.I ol..1 i i .l.I 11, flu. t I". (; :"'.1| .. liftlili.I iiii I ""d""ull" II its' "'' 11"11"' ; jiii'l, in Its'I i ...1..1 I I. |1'1' ': I ....1..1 I ""') I lllMli. tt |I.I I.I I.. I. 'list' I is it ii* taliifil al f?'*.'**! utsusls'.i
.. I I. I I In I tM.nl Minim .. .. .'
SIssis A
i lli>i f Silts hit i )'. I I
:< : 'tt.itt J. I"ill I" 1.,1 t.llui.iilm.nl tit, :i.1 tt h 'If. .nul: af.ii.' -. T.i r.N-.i I 'in I 'l.'s I. .
; ,
iiiiiiiint
-' -- 11' I IIII .iI.i iliiil 1.1..1111. ,1. i 1 .5,5 1 '1"I., l I sill' I ,,,..,,, fur t'li''n1"' 'Ilifiimi" Is's of Dissolution.
\ 5 ---t. .k W.I.I; : i'iii;" "III', rtill-lllnlfil itllf, sit| |'h| |,' I di -I hit" I tVliiith.I sal| t
i 1"1 Ihi'lr l.n-itir.-, |t.> li| ihiMiri'lt I 1'.1..1 I I. 11,1, i\: v \it/| 11 '!put 1) I .I.1 Ii's iisI nil liilll.lIn : .
,,, t .. t&ts.r Jisu ti..l. : ; II '"' tln) V ill.i- -i'iImu.' riimlir ,', "u" 'ul III*' c." SI.I .
p I'I .. I... I.\ i- lilt".) lll.lt -linilM.\ IH ,'iitrltiitsits.'usl' lit' tii) I.it'i I f ti rri'll, itt 1' 1...., |, Ls.ss
A. I. l.tttah.i-' .. I I. i 1.5-' 1 | it' I .lssg I'. S. 'l si'sissii| | 11 I 'its k INI; iiti ii>i*. ii., ; !.> "ii tifi.it
t ,!:It I lak''I U I) "I1.C, ."it. iiiui'lHitU'. ljtt-ini. I. &iiv.' I i, ( inr' fin/fii- "' : i''in- lAIKSHER'S LIVERY STABLE,. ii. h I in,ssio 11.I ./ii.r t ll'-IHl r ill nil tsS''rs i ll III Iunit
1"1. 1.1. "I'Ilh.1 % .
"Id} lluMKllt 0:1 I |1..1. I .I ,. t: i %5s k. > I .m i..I.I..u isi.t'I.s"i I I 'inn I In ,1 ,n k.mit jIlt in ,t m'tt 5,5,5, 'S It .,nnl-, lit I liulli
VM> Jttk.s.ujlk' |) lii 'li ,. ..... I C''lt.ti, h ".I. ""I.lal| | ufu rtaninC ttIIll It.it \i 'iti't. ... I Hilap \
-" .- .- ..- .- i I al"III""I. in ) nun II sis..s I'l 1 l.5. .. IU. sit' sit -nil ami u m-vt pin/li.il.: 'I Inr, ,sssi I'r .v i-i.tn I l't-iss i- sI l It* It.I.i. -

p.. I.. U.tt. IMl I '1'1, iilin.inilainl I lltt 44NiI\ n.unit olI --- I Ms I : I Cii.nf M.tt'iutustt I- 11., ,... I I"U) i .1.." 5.. .,.. *>t. SIIIUII5I'. IIi'S 'r. ', liii' I i'.I'., i l's tiiy iinpnilant s an.I 5 ''' I i imitii nil linn I" Id p iii.'i. ..Milltl.
ii tl t I. I II
.. : I"n illif -.1..1 1.1.1.1.\ Ii.itsis 'ss5'1It', ). I u.S tSt \ '.
3a f aiin I
tP l iuutill |i I u-f | liiuli I n t'lit, I. I
-o I"' .1. I.. I}' t I&itstii'I Hi t it .. | \ ," \ : It.tsitit t I I. itml Inliia '
4tI..W ttttvn- 1.1.r'"I'1 i 111 .I "I",1 knp i .".I.'I' % nn li.iinl: \ |".n I I t.su il'stg iiftt s1suius' a* '
.\ JtSVt.t4ttIl.. : :. .t.. I 1.1 1u111hi fur tin'I i.in-n I..I| .in..li |1"1.1.| | ::1 issI, \\I.> !istg in !IdgIs! "'k- .il>'titI!l- i It| t tnt : l-.l'. Ill tlplllM: It, i i's's' ts'i In.l li-i.nn.nl nl. I.. 1.1.1. t 11i. rsss'' Inlli* it.-*' 5' ii.l I nil tilllnil
lists
lliil in lliiam"
nl'lli ninl I.is'sst'-- Ittsi-.s't l.n-.n. '
tshth I..trv4 I.' : ; ; SI| p.ipt-r .
," .1.1 nit. i-f .mil d t Ihl'| | I ; hi. r.u.1 5 tstt'5. ilss ls I.s.l: i .m,I i'i. -i lln.inI
AI .. | |\1.1.| : 1.1 ;is I. luil .1 in .liimllniin i
... I '..Ir [ I'V.H.., |jsiriiiti.i| tin: ) : 1'\ pl.i-ti S li 55'I ,
'. .1.1. ; 41" 1..1 ..li'r-i it "lyniiHI "1s.is..utal.ii ---" liii' -I I 'is'ss.'t I I' JIMHI lmtkin{. I fiipln. ( 5: i5t 'I'n i tl> f ss.:5.:I i,n, I, i Hi I li n
.... --1.--., .itt.I, t .lllitit'jlltii' ., ,1.1..1"1| \h" .ii urt' ami( "IHI tmi liuti- ,;("> li S 'Ia. I I-l.l'.nK Mi'. I l.i; nnill l'I'* Ill kinittnif I II'' i.i II'.r>li r A i '.. liiml.il i in ti1't
4 *, ." h' 11".1 .rin -. i suS II t'.istt. n il.il-t.nnl xllikulii I .., ,
....\1..' I'' t *.1..." : i l,i t.1..., 551' I nil < ,'....... U'l I a |. Ith!1t' liu.iiUMlllfl ,. I c'. I.' Mi; k. U i al Iln.nil .. ..1 mil nin I sits's 1 *,'1'tit' ttss.ii's'sssssi.l t.ss.r. -. I irn l ii, n u,. *, IIf
| I'litli.lilpliii
.*|.. %t.4 t.i. > *i t.. 4 lu ".4b . C"'ssssi\ M'.Is. Ii. ti Iiii If-, :.in I i.llirnllillilf I I. tsi't) I in'nl) m Iliiilv I nllit-14 till upinliiinnnf 5,5' ru ;s .lillllihllii.-: I lll.lt l.-'i i InU 'Ir"Iit'
I), m ".. L t.ltil< .. .. v,. i *" u.'. ) I". ..- I Mllflf lil.j.-tl" 1 ,1.'n %h"" ". '. i mil" I u'ss: Ini *. I Hi* ...ikfa.si't'i''jil iillv ii-k 4Ii s i"'s' Iiii Ir pin nIII .
t > I 1.'.t". .I. -j.... I. .i H n II .I.t. l ri ui t ruin, lliiIttf I .. ::1.\\ '," .h.i" .. I 11"1." ."t Issil': tI.sI pipfr.: I'.n.ini--- MU ll"lI H I
( :
I.1111.
.r., J 1 M.. \ -"_lillk_ ''i t """l' <* (.!..W: ,I" II ite'luuil, 1 fur" tin .. n .n'. null; jt ii\jt I 5 I il I t I.I M iri iiin.i I ail s if "pirni.llntini. '' Iihl .1.. ialr.| iiivi' Hum n ( s,1.1.) I .111". U. l.il.C.j"iu..li. i is al llu' : } ...1.i mi nt tstk ami! all) }.I"* i ssitsts- l's isIs iisls'| | ," Mm kll'ivv II tun t, N.i JTili, i"t.., i

\ I In |itt ..nli.1 li 1"\1.\ Iniii ill ID pli.inpllv' ami -itliilt -
.
lit. I | *>
I" ., ijll.tI..I.I.II.'I".I",: lit 'ti lVliiihif\ I I l Ivflt'N' \ ts nil* .
.
| .
.. '..... tt,." ,.4.t. > In"I' \ \ 1 | ."t uill I"tr.- .1,1 .I : I ., if i I. )Uftiinint; pli'iilil'nl* 1 I ninI. .. .. I.., si.5, ,,'. I.Inn ilfnn Istuit'ljus.t I isis' |l'l.susk l ttalkt .nr ji<'Iliu-j im IH II. l-
I Ihl" ;tis4 lliifl'i.i- ) I. Ml-t i I II M., )
.. .. t 111 I .U' ,'h) t'l.nii l II. 1'1'i.' i \ .- : IUII.II"I'Ih.1 ) I \\v ultra .ff lull'.i I il'xi'n C'.t, \.1"1' .in. I'jpl. 11. "I' l'i't.I../ i,: I'". ,si.Iss'd nn al..I..lt' -mi.Ilifi I. 1:5.1.: 'l'l1L1' No let' !
...1. P.awl.,a .. .111. I 1.11. I I'histt-. I Our' .l't IViui.il; 1 M I ,. 1..1.I' t.I Ilu.rl'I. ..1.I | : ulllll'ily.S I ; .
., ... : C'I.ir. .1'.1
..- 'r s.'i S* 1..1..... M.-r MI-HI' ithr I 'I.. inlr.intnf .ii.. t'lililii ,
; w;iuTt "'. : ; : lv<. ".' sil-i> 1"1.. li.iiwl. tiI'iIttt'iI| i ii4ii.in. ; 1., U 1 \\ tilt ami ( 'liil'"'. .iml": Sin.: i 'I 1- nnl. .1 I." .;'suts' ,....in 1'- \\.i ., | nl iiiniiiifinl iiimi nif fi'ipli.4.inl I t'5S'IS iniMi >iti; tiKIIAII..

t"tt..j' .MU"U'.', ,.. i. ;( jiu.Mr- iiriilli'iul Itiini.: an.l) ..tit .I l hi* I.....il.ni "tnj..k. .\. ,lnilln'1llif sir : .,.1-. "I I .,. IHI .4MIIIMI U-ai .Uill Is, : ..1 Ni. I lif, M.-n liinl-". ,..1., llliii -linnl.l mil' In. li'|1"| i'Ji ninl II : lust inn* > 5.55 Mili-iii I1- I |'.'Ir. uili.l Hi. |.nl.ll. ,ill III, I

'!.".t'. *" .I t I.,4iis'I., .. : kiwi- "I"ini'fi.ami' !'', hl.i\'III| ( ami IMIIlr XI.iiaiui4! |itisi'. Innr |IitIisIiiittI l llil ,'''rcl' wiM. Inikfvn.I .|. 1 tit ti ; uliuilll 5' \.1..11. mil. mlti Hiinf, : iiilniniial' Ifi-l dvi limin, 1 1 ii'I i *f infillami j.ili ttmk, a,' II tK 'II| |I'lit: It I ll ,V U.I. -II -I f.
.1.1 's tslui tir ,
tin I
I .
lit
iniiif a 'i .nil \im Iin.l ..
f.ssl l.itt 'l4ti-r l.t'slut J i
t : .. I I ..t. |>ituiug ituiiu\ tit I < '.itiyn'it' t lii.I attanl- .. a I'f nu.il'lf l e" -jt .I) I."III.I < ..11. \.1 an .h\i-i"ll .'ninp,inn.) lit' llus'4.ls. I It'flts.uts': 1 1Innl ,,'
,. ., ", 'h'' IIn ." '' lltsi.1 V t 1 "''II n at ) 5 lai'l in our nil. .ia pat in; *. .1'.1.! l'i.5 i'I( I iu't: : r i INrf
,.).: .: ..e.I ; ;; JUt U:., ili'''I.lr.| \IIIIIIII.HI| ami. ) I Iii .Im, 1.'I.f lIStS ..: 'f-.(til ...."| .iUn. t Ut Iu.'r I.. it. nin n ninturn I".C'I''i' I..C.I i ; s'sluijusl't.sI tnkl, 'II* s.f appltl i,III"I

, :". \ ; 1 -. .1.i \ I'llLni''liiii' ami! \, I II.I ?Mnlv. I *: ;, .. --- IIsIU&, 4 u.s siliil .iilill-
4..t ". .. .." : ; 1\he\ ..1 ., I. \nw I. lute I inn,11: I.. |1..1. I/ I I \.i,1; I Im pi i nli, it I tt.i.lts'- isis ssssu' s's&
5t..t.tb. I .' l/.ni-tilif, Ki) 4if ai"llif Milrlianli' 'I In' lift: nii I l'.ss'n''ss"l l.i '
I 4 : IH| "' .. 4inl II'stis in *.. inif r < ul.ilni
P.uit' $-IIU Mini i.is'.s'
: i : .tnl 1"1"1| "f' ni.
.rs 4 i : 1"1 I rt'ttl. C... Vi'fi. 1 lii it'i" t .
> :
.
ELoIsEJs:
I \' III t Ktl.lM. iI. 1.1. ) Itiam .imlin.
: I' .liitt.' 1.1.1. .. ml n- tin I iiininiit iltif. i iiinni tj's in |l"'lt i it ,

,. '". ."""I....I., .. .1: .. S.. I .I In-. t- ii"Itt .1 Mrmij |1."llih) I liri-lini. Is, nriki- .I.. .mpilf I ; .Mr*. 'I limnpviii I .\I.I..r..1, l \ *.1.1il. *'-li s'.l.t; us i'I.'r an ali-finf limn I'fn4111)4 I
,.. VVi- tiiilUi'hlh.ts, : Inn ." .1' uifiiM: l I. lliilli.il ) I lubtlldiiill : \l.-i Nt vt t.Mi i .it-i>li Mil i-
> I It"t.tstls :amiaiiiiiifinir li imlniifln I
I. 1.I"i.. : thai I"iull"ii iitmiiriu1 I il..lie i I" t .-, \I- ti-iling I.r .i.ls| r, Mi .. .Iti.l.its C'.I I S'5Jtt'iit t.I l uln.nl .ix tstuslis.. 'I llli.rvt '
uf M lw. J. Kunn .. I l lll4M* tUit) l.lil uf I us' .
: ,: luriit r. | it plintii. _si.Is 4inl inlii' iapli i allnini I
i "Ir..t. I ui'li llu' I I4 I h..t. "
,
: .. .rIII 11 t.I ; tss"i| 1 lit .ii a iinli> alnii I ii In'iil Carriages and Buggies.
St ': "t.r .",. I.In aivl iMtikk-r uu4 Uri .. : 1"it\ lli ilmi'l\ .
: > II ) .p.iirmii ii-l its. I.C. *
,. }', rI. ,..". ...lf."r. .i>l Itut ,,:,*'liinrrt I.": liin. |1.11 iili'1 .u..lulr. I I'. .1.C.il..I ".- I tin* 'Mnlt-r nstss 1st, : *f. I **.!-!.
I CiMtiul\ .anufhtr' :lr. K"-. ili tin' > I, nil in I*. In nlitlifil si ill, I in 44H.I
.0'11. |". "uiui4| tturkiui air tst'ttIts i Mnliilf i, itt I C'il lie il"ii mint HIM hl.: 'l's> Hl.; % .' ,
\ tt4MOtitI1t\. (hue i. amii "I4 'I uaul \ liU .| Is > I *' n ml it iti it I rli...|.pin .. U41
.., a I.II" i ; tituul.tttutvr' ..f ( .tppri'i-iiliiili\ ltd IMul 'I II- -Iinl 4 ,tt. l.-.k in ir ll-t Sun
1. Y.l5I4i'I8 I ....+ J, ; "1 ..lil Ws-tis-r Sits' ir4.ittd .' 111: ul r .\1'1,1 1 | I) I.. 'imI '. .l-4 i >\, tin' r* IIM'n .1 51 i,in'* i.iltltlt .
Iln. .. i I li> ami hits .'11 Imlnlat\ )* i'SsIIsursses.e4. 1 C..1 .14"1"1. \
: iU' &t '" : iiSi' 1"/1." | "I'| .s.iiw .J .. .\ iU4ulii UI'lU114.lt i im :.. ) .is.
,.r ... -- --.. *14e fiui'M au.l U-t \ \ i )jirei *> -- -- .Jtsis. 'I. I 1',1. it it'a.i isig limliiInalir I 'r I.Val l llalf .V 1 Il.tsu'sv 1 ,\.sgs'ss5I't's.v'.shi a I |:i Itl.I MKN i I-l it KM-III |I' Ullll I

Ti",;" f.1. U"""1 ,'".. 5' .\ .l \.. I .. f | .\\.IJI.\ I. 11.l1. I.ui.il1, \ S i ul oil tuml\, ami bitf ,\.f.ill. \nriir: .'nu.: MOM .l. :1".II..y. i l's 4l lie M"iIl4l'l'fur '. I k's'5. 1.1 mi l it I t ts: ui I it l'sst: it niiu \
.itst .a54It.tt.. : \u ,1 .. .uI""I.lal\1) ,.*If III kl''|l llif | III I II < I *> nriia X4iW3
.. 1 will .1.. ni-JI 1 I 'hll'"U \ z.kcsi l I 'l..--lii.li.. lint I."" I 5 4 ,'W .I.ye.
S :. '. ta r 1..1.; \ ..I tl P. Isits 1 1. .
.., 11.lIK ..: win>l. >ri 1 lit rl ) 1 1H.
l S rl i L s 'St ."Iilh. l I. put Nut piiit'nl I ,
1":1.it 1" \ Uittr3I-t ( 1041 -ill' f W Isls'It )ll4M' IWtt lil'fll al..r..I.) ; M .1. f4"i.4li| II 1 I lr 'Ii.jll nnr an i-: i'Ili.Is 1 .

. 'S .I '. tU 'I. ".. fr in I',. ,.I t I.'f.miri<.11 l.J l. = .ti IC' I' ti I .|\,1.1. VV'f iiiiiaralillut.th) iminmratiir ) l't U Ililll lInt p.."Illlttlllil.Jllko l-l I..W"I li4VI .. n'/Mld.l.' r. wi.I nil) >nl> .Ian.. I. .. .'s.ii"I H.IIIHU i mil K-l--.ifiiiiv 5 I .1. li. UiH'.Hil-
> .1 .tu..l) |It I .
I or Nits
4 !..fcvl'I.. \ .. Ibis tt-r> im|.iriunl. i'11.1 1'I"I'r 1.1.1.I" .\ 11'I"" I .. -liut it ili* lit," ,Vll4 N III II I I 'is 155'.' l4-t4l.il. ",|4iil*, :!-., I iti r. **4*''. .m.i I I'l.ar.l.ii ts'i 4l't.u.tif .
.. vIS.'t.4Stt t .jr' h .Itt ----0-- 411- I I. U.4i*.. 155' itS lit' Mi*.lin l )1..I.i. 5"ju'rjssts'sl\ I *.'III. 1.14 IM III I'll'r.tin. i>pp. .iii I'ni.li 'si ar.I. .'

.I..t. .HV.. >!,'.> t. > .. > "I J Kruntlhf |I're<4-iit II.l'atl.H' wii 11idtt l' tru.1. llutritiAa "-. u I'. Tli" 'I''."li'.n"U, luil vr...1.| ili* I IC' .- .--- .,' lir S u ICI .inil.| 'M. tl.Juilui.l, I IIi
.U1.-,11' (.1 *! 4i.lU' -awl ui-'i' lunt" iu I' ti'ubaa'will .. Kinti'riin'l_ Mm. lirungli I: uiiilnfu ; ii ls..stss. I IM4I.I r.

, I'. i luriij' i. ..' dV \ .' ., .w'II}' liutr ..11 in tuil-ltuj ItirrVi'v kud "."I rut "UiMyi IU.Itt. 'tu i .iliari'l I 4ll4i.. .4l use lZ.siirsttissIPs14. Iroin I Mi is'Isigit air .lppiii" ; 4111. Ui I .nvw tnur nli-.i iipttii ami .s'..11 I ,. I! s.ii r Mi I. 's' *-. IU .1 t J, lists i.lir > II.IM itiiM"4i ? I I IIIIK 'ill : 'I tiul.f li.i.l,..', I ',,lis ;i/i. lull
-
.lull. -- .11.,1 1>w lilinv I Il. lit lint ..1.1.;! 'I Ii4l'. ll t> .it I'' nn
i :: \ bt Illl'Net: I .. '. iii.lii-ir.v} C I h I I Ingn* .. tt liii.1sss'tt. liij I *, .,I I'm4St1.i.
1 see li ItMM I"UII' Lewis Bear & Co.
__ i"| *li vst..iti l .Ii' !h ? ll"vi Itssit'is ,
; : : ., .--- -- 54 iae IH i r tip a |>4u'r. tl I I )'." 'I'.n't\ ... nan;, tiu.In E.Iss.i .1 HIII..U. Jjili.Hi,

fl '... *.4. I...tis.It. 1.St..4it' '"allb..t Ar. ut< t- ,h'" bumlrt.il llr""II'il | 'I' Ytf-, .lueu.' .\ -. 'i.ni.ni Still -liul.1 SIMS sits) lltfxt Vv-s.'l. nty furlliipi'it' Ijiiil. U in. W..I.. V Sat ) ami I.I.i. **-lt| IItl I I. IIVU *lt*.l III's 1st I it ) I II 4. s.ss I'* sss-I's'. ,

that il Lu .i." 5 r Mr. I.I llnll.i-t.) ..! Siitinik : tU.Ill ttlll Utinly, k4t4U4nll, U.
; > | ,*! S'sit' Ii. I
I.r. .1" Ii4ijiii lulla-l ll'.w \1 s'IIfttt'Commission:
,1.5 1 I. .' .1..11. tintiny tt 1'II.) ifc-rw i* KngiiKIU: ; : t y. II IV4U4 I'' Ul IMt' r.

\r .' I'L .. ., ". \ I i..r .t J.'ri'lJ.. I til r ill .ulliurilirliuoM >. Tte-.4ty cvvitiiiy, urat i4.Itiiitt' tittw'li. ltt..lity W4 *.o\.c.1\ Ironi' HIIMWbu anluppiu' ;41 lim 1..t'"I' cuIJHI.) .

1. i M..1.. i.:.,. I'1 514's IAm" I. make: |,|i 1'- t.. rmriridux *uil. (.1.; llf ajal. | til fl'iri.l. r.'it'I.. ? 'llwUnl. il ? U Ii4ll.it.illi Ifii. J. llUki'.ll'i': lillU-lt I K I'M I: II, II. : rt'.nti: II" .5tsitSI: ;\. tIss'ssisl" r'tlls Merchant,

'" .: Kll.hl.f ilm I l4't: u.l furul.l., S't; i will If Mkfii uwtvr, < 'mi'irji'Ul I...41W' I itItnl I l 11" 1'uunl\ t.J t.. I -....II. t.. 5%'. C'.I.lill, ami i t ''"*. I i'V. .).lin .'*. l'4ikl. InpUinnl. .\ ,isis'r. I S.4bk i *-Wi nl, J.irtf.'b i u, 4,1's l.r.t'if* iI.
1" .' I I* t -ulllVJI.. ( lltiI.. I'll.' II tllU *' i> iKiimi\ -
1 ) 4H
.. -- -, .. tin'in u lib .iiuuii'jii. "ii' uur > luiu\ : x*uaituii.filiaKlj U..h. !rt I il.lf .. MUfii.'i i. i il nu\iufrr I l. Hiuinli t of Mush' tar" titi list Mir-%. 5 tIll Ki-uilirli') Mm ult .il I |1..1. t .., I. r. 54 uur limil. i. I u *.>,<*

4 11 i.t-( Will. II ..-lloli. i. ll*.-.".11., :/, ,,,1 I ujiuu. their 1.i..I. lUu -- S _. \ .|n>rliiMriil '|_l..lo. II* ..ul.- .11.. I....I Hit u ; -. li'Miurrlii I > .I...|;"nsss'i ) ,. :I \uii lii Nt rui m.|> 1'. n s. .11' Vi wiik STAPLE & FANCY GROCERIES

t ..uiittt.t tt <' 5 ii> ii.u141 A I u, ti.lU |..IM iiliimlii ,
ftuyttt t.r ib any > "flt.I'lt \ t I. Il44: 11 III 111 lll-UUtUil ..*U.Utr I' Mr l .1.1) A KnliiiiMiii: S ..liaml41111jinim .I..I..r.ll. r

) rvrW. \*... 31,.IIle I itnri-iruliliilil4-| il l... .Jit. I L" I 1.1'. Jlliin/lll. II'"HIV 'IliiyIt. S 41. li uf ilwui .u>l lli" 1.lr..1\ ,. .rri.il tt>nti'lUl of 4 I.u., .\1 an intilnl i ..I..i lallt ....inn.". I 1.-. lu>< I I.I'. *, Mill'I I hllHCKS I S : TOIUt'C'O
1..1..1 tin tl J < soS, N.
Niur r. ":illUl Miti
In- ,,.1 I 11 "..guan) ... alrij> |.iit, iniu $1- "I., .: ..1, t.ss'tis., -I Ic.lil"", '. "Ij J. ii.tiilii i.' ilnit Uuuuit. t'' | I Iatt.I I k. (P. '..
| t.-a,'it... i i. ( 1I.fiJ.. 1. 11''r. 1.II. 1'U. a ti-r pli'4-.4iil i "1\ W.,1.1 all slur l'iifml\ I.. jM u. in.Irinliiipj s u tt I i. Sts u. uiiu :a*, i n 4lt. -
., -l .1.1| *r.iw. st.t| U IwluwTextir .. lln lluUUnl. U. J. tI't .. 'I' ln.Uin ) lumltt'r.Aiulrin.
i.i i u. t&t"ttt' In \ .
l X..I.. ut
.. |..il ..ui 4. ) .11. tt )4'.sr' > <.lipliun )e li'',1..1 "" Ussr t Irvuljtiuii.' 'I'i.tt luuivuuvy
,0 ; I. M M'-rriil liirr.-il
..; ,LIIh iitixtu-l'i' U |. uUl kt.'p I..r..j.-. U.I I M I. I'll'1114' Jll". Ili.l .. ttuul'l kuIVin ; 3.xl 14 I < tJI1S.
I .ulll' .. '" U. I"|." t lil'I. .\11'1:1 nuking miullur til> lil. v rl use IK-ll*'r |aptr Hvrau I ,Isis. si,' | Ullli, 5 I.) tlli*! !*!* *! I.UUltf iT I l*. I
\ "..nrli..>t .jinn. lun-l.. % ..1 I I.. I li: "J-.U-I' 1 )I. -s 'I ,Sjt.t5i' ..' "I \\ illli ) I 51,15 1Istdl t& hst..5.'t. 5 1st 1,141.,
.1'.1..1.1.1 ? u '
hrarl _
.l ,
,' I: I I K I. j.1 ,1.1.1.. 1,1", J.I.* ittr lurni I. IVu-" ,1.r'\I"\ Kiti". If )uu like lim Uns- : i > *-tMb'r ;ilUItr i I % NI't5i&.ssite I'UItl I i"itt'Ut

i. I'1 i ii W. liavi ilria.lv.\ l.. ..1 ,! ':1'1.. I; .t. n -..i. -j< pi,. I t j.; ; ., : 'I '.1 |l< IHi rut".1 t" .itnirit ...11 .ml\ ,like .. ..1.1.1.l lufii, |I.e Mlk"IL >l.uw jrour uppreiUliwu b) I I tk lf.nitilll4iu SAl tlti 'tiU. I l''isiit'iIis .

im ati, llxx uli' .. I .. l.tlf \ t ., ., Ayrra. by iuNSt.'snw l.tiiuUr' fu vnlklI N
1. -1.1.. .1..IA.1 t -141 ; L ll ''I'i W. ..1. taIi'- SI.. &.'unto.l 1. l-ip. ..' '.11. .I tiug i ui Jour P'tE551iU. I I IU.UIM (i luuiU. >i 4liw, lNii. I rib. |{ *$tt'Ivui(1kiit.

.... .
-Si_
--- J

Z: __-_ 1u- 'L
: i"dt: -- .5it ?- '- "--
-

r .._ .. .

:-.-J :-.. ..a ...a..t : t' rJ

... ., P R "JS'q ; +
>< O. S

I I ..v "I.I "". ,. f ./>.,. i.,... .. t> H. nJ f..J I ...1 Jours.J t ) I = Willi 1 i > v'o.: ( t .

.' "' .,,. ,{.....' :.r 1.c.. .:c:.::.:

..MYki; :rvj-r\v j tier i 131. : -
-
r a 6 I ,- I : L.r f -- -
w.1. --r
.. .n - -==- _I-_ -=-_ .!-J ..L.......
"
,..* ,1( rNpI .

", J *. t? fM r f I II ---

i ," ,. 'j.I t : ,...J.. ,. ; ; : ,
1 ,
.V "'-f. '. n' "ILTI"I'GS I I
,1YS,fI Vr" .. f" O iPHTHERiiP| H E I A : : .1 r r tr 1 L U a i .

t i .
,. jr '? t v i'i *it

r : .. .' JOHh-'r 5 t U''C.=:1Nr U'/ME'r' > .. < 1 ;,- .-' ..' 1 'ht'\' '. :--11f Hd.., ;H; I ,a <4. .1 \,1- :,. ..Ht: n.. (1 .

;J r ... .. H'I. ;, ".'U' ;":-.a. ; .jii.i. *. (ctiK, W ;* Jw.'u./-: ; ? j i'-lf 1 I ; A *.

.. .. ., -,." ,. .... ,. _
"' t.lTHU'
"
., w I'a- ,'..' '" 'I' 1t4 'tat. lIt' .. ..' ,.." V'if"1.> ii ... I ,' .

- : '. ., .., $. "" ..... ....... .. .- ..$4 / ,oft' -14x ......... f to. m',' ....-I4 ... II.JIIo : MAKE HENS ...r" .'I "to' a .1 1ow" I 1-

,., ..., . ..
.
! ,1 -' w a"th '. ." ." .*tt imm i> *.*..* "Uv *; ..... .... '.. .. .. ; .
" $ ...fYI. 'iI" ...,.,.., '.. !I .f .... ...... .' 25 and 27 Palafox Street ,

i; .. ..... ,. .. "4a. a a '. .

t -h..I" I '1a.t 'IriY
,11.. .r.. ,I > .,.j, U -' 9 <+ T /t .

t '1'_. .' II' it .., ....... w. .. ,,. jI .tf, n AR\* Y 6: .,;"T-LT.. 'T. .

.. #r.t .... .... ... ... ., :t..v. ... I"' -

i .. ,., ', ., :. ..' I ....... t..:a'W ?. .4" a. "p to1<'" ,,, (1 .. ... .. .
'" i;l 17 A141 t !Ii.t;; n ,.. .t. l1Y'-' rfJ. 1'
} 1-1Ii
.
.
1 "j&l& JL [
.
", .n. '": t. r Contraciors ..ryt..I1J..t!
and
i), Jrj' ,." .,.. .. ,.,.., ,< ,.. ilvw4 tY "f' n. r .rRMaY r Y r 'ti. } .
'r I "' n?. IaNY ..(0.gr.1Lr.r, ,.. .nH r"q ..' ... ....."t:. j ,"j >:. ,. I' ...... t, I '' : : ':lA.t.., .; '. .

I/ 1 i..4. ;.. ."U;.Vra J'Y''''' ,
Ii wI'... '1131' avI.-&f,,'. ... 't', ihh3.yfrWlp ', '\ '.' ":;' \J.,... "' < .\ i.-.
)
..... .. i..... ,.. ... ..,....
.
... '
)f'",.,.. .- ;< ... ,.'.." "1' ( frlll lr.l .-. 1st fCXJ-. LS _" '
9 ....".....""' :':1 : .'_ .; '!" .: I.- l' r"1.' :. .' ; .
.. sW '''1''' ta.N u't 1. r nO. 'r., .
'
,' f "* ? '' .. ;
f.... > Hotel ," '
.' ., L I. 1't"'I" t. 1. \( ; ', '"

.,. ,... to > S.1 f ..*. fw ..... __ 11(, ti far .,.,... rr .........,""'- 'Vt cRnapr.. ....l#...1 ...... .t_ IIM..a .. .. SINw Mal rwa .. ,
.. .. ..
.
.
... . ... Y IwtIr r' aq aM .., ,, ', .. .,.', -
.. .' '" '"'::1' jt> v 1" .... -- ,. .:.. -
', ... 1" 1"7:' t4eh"" 'wU frirr.. iM. 'M. .. -
> 3' I ......' r.VlaL .Iuw Lry. 4 ,,, i \ I .a b" Loo. 1" a4,1waa.4, 11\,'" ,.19 lau r. Proprietor.ti :: -- r-M 4 9/ --o.------ ..
biv'1' ; rip *41 U' r..ro' ). .udt ,N J xa' .
.
t 4. t _-.. W ." If'"L' 11-1 \ S 1)1'.1 I
.. ,, .. .... ., > ,
'" '" "" ....f 1 of '" h,. "1"a. ",,_ ,'r nor, I .n .- MlIK I AM f. BJn.rjj: I jArtji\l. ( r l 0'- ....
.
.
,
.. ....K. .,. .... ,... 'Io .,,. v '"
.' .nll .. M.41 Mrr ,It tltf!f'7 tar It' I \\.1{ 'I i1..jfl: uf it H1Jj } ( : "1 ft* !* .
,' iiriiiM' ; f. ,
'j!, .. mJiCi. .
a. f ,'J'j : 1" wr pV it t- $"S 1 .. ; -
.
t.I'c.. ., "M. .. ." and Heatin Sves. "
M'L Y' 1r .. ",........ 4. : .... > LA..a .?... \_ 'Gratesa .;.. .

I i'v :.- .... .. .*..* Vi> .. i iItJ'A ,,_ a.. -- .. j.. .' \' ,. _':;'. ;: :to!: 1r.:0: ; :-= -
\ 'J..f! ,. ,.' ; ',t, 1. t:" _" 1i ', ,, ; "II .. ..
,
.
t. "':' 4" "4.a'" .." !IN "... .MiIa' *. '""< "k"; '( .
.
"
U f" : { r' C. t 1.1l 10'H tt/J. rrt A N 4' .t 4, a R1y: ..t' NY.t. a. f" ;i4 "r'; "L;' I.It.ltN.i2.i
,Tr-_, i. :.d r1r .w .r II' ... ". ...... '. a.. 4 .. Lle; 1'- 1'i !' 1kt3\m<
.. -r'
"w "I"1*\.<....U...', Vv '.' 'r'" ". ,. .aw.'M 1 1'1 .w' ..., "'i\" ....u1.? s4crjtaa. '" f.... .. .i', ,..... !i. ..... "f' '.." '; .,. ;r; I" : ; : '. ;) 1: ..f".f'f"1'< "" '1 hrt'r" ? .. rl';

.......J4. fl. ....... ,.. ..' '..". ... ... .- "" ..,.< ......./.". Va.t ). .IM Ifli" 114,# .W ,'" ,. >, ,J j. '.... 4.... J'. 0' ..i'" le) KiZISfcr" \ -

...... <.. ...... -- _. \I... .. .., ...... .,. ... 'Jdd II' a,,I'AN't WI f.." !, is.., .W,rn\_ I''' aHt .... ,"'.. .rI r r" .. . .. _. ; .4a7Fi 4r .xJ':.:'",. ;" f-;. 1--:1": ..;" .... .0Pr'.JCtfo

: at ui"' a. Sr \...... rL.' V ." t' ...10.1.> ,1.. .. ,'. ,
.. .. : ; wynT 1' '1..1. 1" M ... -" .. L.VYI t ; is '_*** :sm.tam 0 toA. ..
;
... ,'.' ....tSI. 4 U'aY .Mh' '..... arM> ,--t,.... 1rrRJa 1.I.. wr. ;: 'y ,,' -I ... t'.f ,1t8l-hrn4-n' N'ltki.' I'IItf-, tod' 'L" t .. ., -.... ',.i ? mimaaai maturn
.__.. _
wi.. ...." ,.r,: LaL. J... ';a 'o.. f._. h Q1M 4... J. 1H.P- Si .".' fP --
1l4 .
.. .. . n ,, 1" '
tit. ,1h4 ; ;
'N ( ; J'r 1'U
U31fIKt
A TCH .
... r", r ",. ....,... 1<, '. ....'. ,' ... a.1'" ti.-." H'" .. w r{ .e r., ,.. Wi.' U' .P .OJ''O .' ...+ /t... out at ha "f i '-i. ltll V! lfl f i .

. t ,r a..P 4 N...r.. .4sw :4 ;dY lad. "SP y'W' a ""IW i Irr!: '?I" b "h'" 1}.. N t 1I. .I;> ... 'pr TO.Xr U Ira.OlMItM//1, .-! ; .. ,-s II" IJ.II: ; A4'7'aa'. :'A,'
1;.i t. x111,r ,' .. ,
.
v ttt.l'1 <; "' ,
It 114'V' p.
.. ,,. \ 1 I.tj.1114 1lid. t' '. .r;; !I' 1N3tL
** i t'ft "II" '!If t' 4N ut ,afrklwjwr1 d .tt. -* t ", n..u: :: J j ':.1 .:. / :: ',' .I'.r-:
birl : paardLYtf ..
.
_I. ..... .... .r. .t.. '".. ,,, ;p tIM6 aaC i iX'X .91.I iM-LII' '-#.JiII rR x 11.1, .,.... .t_ PI tlra .... trt14. :. :x j- 'L
19: '_'" VY ".,. .MI .V..?. fit .' .. .. ... _
M.I, ,, ; '. w .rt I $ i- .
Y.F off .
U t'Jf U '-1/1I ': I j" ,' .. M A. .
J.
., j j
1t
....f! trti. SrG Irra n..N. \ 'f ........ '''''_ "" .,c" r" ',' .. .
.
.,, \It. ." 1W \if %Miy Vlr". < >* _/' .r ;.. "t Y ,, "I.. I raa.. tA_ d 1 .. t 'e Oh .n .. .. I -.( s i.i .

.Wi-II" aa'f. J., il44i1a'h n'IJr.f4. 's''.. *,;ttv I %. Sv; 4a' : vis .f. ., 11" "'- flY,,, }"....." ,... ....' ..,. ..". .. \... .,' .. "" ... "I .J' ... of.... 1. .; . \. : 1 1 .
) '''. 1,. '''' 1's .4 >>'.. r i ...Y 44.4'.. .-tW! dt ,
a to'' vf i.* w* aa.*4 '* .NiI f'JI''' "ft* i> aro1,'h' Ur,ta 11x,1,.. r'r'\ ""'Y6 ",.. ,0{. n .M..
a I/ta' 'Y' ....... w1tiM iw )rwwr. """of ..utl''l't.. 7 aY "a w ,;', .w4',. ..' .... 11. h I. ... 41 3i .. Philip t

'il JA I JvA! ....yk' ....... "VH %d .'r..4# : ,d+w s'\- '* 44 aNt i 1.r.w err". f i- afprr .\; \\Wf. ao, ,1 ", .. 4 t",' iXr l rya; rt. .'".. 11 r.'Y 1 ,

."."' w.yaI&r aafrt Itrr t...l... VW'; 9p ':n"Y 'M ,1rrr r" .. '. Il M. E08113; SolOlOU S A. B FIRRY.Contractor : .
".aI f "" 1"a. jN.r.l. WI tY: w .f'itItofri.! b bvar rCU \/).,, ,(., 'I'.,: ... .. a' Jr't. '. 5-, *>' a11 f'W: ,
''" 1" lr.w ,+ jr.II.-\oI.-. '\ ,.,in'a.. ra 11 tw tAttl. .. .., I
1M -V'. 11. ,', ;t ,.., .of v '
tw.-.y ? t.;a V'Y' tlrYIaVi >. ... ... and Builder.
.,. to Na rrauiiew rV. V f1ulrMlal" "rI' .. .' j''t... to. "q. "
.
NIIw Jr h. ft. Aan$ i I' ,". '.. ,;> 'a -, ". ..
r
l? putaarMttt At *.y 4't JY4.Y "* wrtF rw'r .. h.. 1... .... t'.IIrW f'J "! tt t$ i 1' .. '
e .14 N rf s.. f} .'r.s; r._ t., .* ._ I rlf... .t .t.o- r+l _. i x.. .. M All Kinds: of F ; i 1': < > IM.I ': :. ', : :.: : '.I

.
ufia: -"lIt.pr' J'r
p._ p.rr41x4Y t 4144.19' 4. "tatI FRENCH MILLINER
Urf/ V*ftbw garo'x4. yaawr $ryWr4 .
:
1 .1.:4.t4o.-If\4\ taY (' ? For Sale -"
.. f
4rulw t'101 .... .hh'aarla' 1.014... .. ... .
""I J..t ,*", If< u..' .. .
.
.
..,... .
.w. Ma< a"W /10;. 'ti ,.jIrl afikll ..v ad.; ...". ,,/ LI ff.bJ", I ', 0
,
.. ..
-- +1+.+' ,....._ toll f'waly JlrrnfLuwa a./U 1 at.Y."r"/I "", ,, r p' 'I., 44 .1 :.. nf:.. runt 1&II"\b.. .": ." .",, ...... ". ,. .

7urMpalyY..s1N .;1 tH/ln r.rf" ., wLJu 4ry, U OVI; s a 1/.1.. tf h /, ". .. "' ... .4 ,4ha L'. 1
,1 r.ril.ur. .itrfilYdrw v4.+..j.Wf.I 1'1;, .. .; t'M1' at1' .t
44 *a41I. .t..Ior .,,,. W..tw t. .- t... Ji... .. ""'" li.rJl.;., ...., ;>> .... ._ .-._ .. I tV- \ "--. i.*. w ft3"' i **-'
t-H yrrL; ., ... ,..' .. ft.i'' ..i.... Ki\i. I t.111t.Lalrfnr. .
I'rrfrgwrlf r a1 tawN Jar'M. .. < yo .l' < ; ... ... "
4rN- a 'ay .or latdt iIItI vY'a'r .. 4>1.N ., ... '-H"" } '
.. . yy+ a rrr >rrrl b. rn. I A MI'l =Mi.jr ; .
"',.... W'... iYrr' IY Iu,4Ny a.4G4r'V X ur
*! f"" > -x 4* I/7ftN YrK$ It LiIaNait ; r
.
-. YI AN.Y.4 rbb )..... .;.. .r;. a,4":* tat .iw,9r"U, IL. 14+11. ; J I 0"
Wrr"MSIINyr.'.9 A.Jr i'P 'ah ,. h"
J
; t'
II., W JA .. IwY'Y fr
t t rwpkat .w.-- !
prad"a4 ati _. ..r1iM.

Na' $"" w 'oil rrlpaiaNS war' .41w. 4., \>..1ry fa fraw oar w* !<;..' __ AaA +.Irb. 1.4 wII .a.. It"II, w .. JOHN 1 : < ;iF TIM: I'UOI( :. l .... 1....Iwww 111NraNM4 ,
..
.. .
akF. N.IMt .
....
.11. ,. Mrs. C. \ / ill is tI.M "/".0'''. = .'--= --
witLal .
'. '
r yt4rarl A." t .
.. .
'l'jM 1M. +ts* r .
t: Pam+3a1f 9'10 t tWr yr, Y panrM.,cw .
.. .IItI.-W'i't l'rp iNo .,,1 r' SI A YEAR.; elc
.tN'I' t.M .I.Y ai W faAmldr '
sMA Aapfl Mlvr '
'rra try CIt! aA i ti "
} .. .p' ''. ; : i j'< / l> ,'.L1.! 7Mj.s---i,
tu'a41. ,*, .,. .. .
'lr .....
r ;Mtstlul rA.rwr ;fNr., 15_
/a.z ..4Mr19 Ii'," 9sd? 11-- 1.4. rwtr.d, r..rlraArta A+.I bJarr far 4H>, ..l"-iW ryt < Goods Tobacco. *, U. LEIKAUF A s

,.... n' Ktfi"U->> t '.M ,k. Milliner// tS 0
'II... /_ .,cM -1Q > ,. ,
..... wva rlrraAfl4lwT w1., .M ,IYS. t r wii0; Wi,1 ....4 (...,.. *v .,i.vv.(01 .// L,. :>; > i- i : n: U. f. "aIt7lii\., 2: :0:::
Q fly 1" 'rah r NAIaN ray wiry.yN. *...*,) 1) } 'IIIt'4t"t m .N .. ..
1Ay11+k .; 4". : 1.:111: ,. .If 11-11II T'rorqr -.w.r IN. .11wCrwlwlrraNryrd A".s.. .. -.o'i .', -", i ', '_1 ... /,11' H. : ; ,"' 4. ; i; jo:
#
Ny.M kiNa.1rrflt aN .a... Lira r.A' f11 wIa, f Itl( 1, Slip Family Butcher r
n1 ( ; t 1. '" \4I ,'If. t. ;
In""hI" _......., tit IMatptMy flJO w94Y 1b, rYrr' 1 '' ..._ .o/ ,, ti "N"'('*'' lo1 .4.1\ r .. .,i .WI "
.
.Ma
Aarlr 9'wkI$414L4. ........ .. ;-
airy $' aN. ti4 arY1 ,..UN, iwl .a IMto -, ", ,., j' v. ** -'< .' .. '. .

.. ........-. JLM wlfffl; atrn wt" AMA wilra L.. X.1.,j 4at, a... .... i i... ,,,,'. 1, . w* Fal&hl $'r"tt ap" ; ..?.; eirt--, _y... d'_ ... ..L1 -j; j. : .1 i 1: :-::-
.
;
1Wwr 9pHwA a.1" .x41fiat..agywrr kpvwa, ,., Of tr .-
WliI waitwwllw; f4a< .. .... a. ;
u04 . ,
,
rt>l'" ; "hi ,
( < .
.
.m .. 44.. 1. ....1' : 11LIa 1HI I
.. .
,.
anN ... III''''' ... .r". IaN aHtrv >Fn -I r > '
........ ...Mt wilt ....... 'I1Iot .w... .HI .ywlala. ...., 'pwNyrt, Nr 4n NNd kA-f"I Nh Nalra n '. : ;! 1'" .. 1/i/ : j

..... .... .aT' Yl4autlMI'"fir / 1 yw "f }r Ir.w wlwl r.a '.11;, wv.U414. A iap YaNtl 4 ,. ..,...;. ,. ", j', > ;. 81 A Z E ?3. 81CD
t/al, +.., ..*. i u. fritv, .,-,U"l1'. tr4xr11ar. III aa4 *f s V..w.'va.aa i Maritime } j. I ; ; ; I' PH f.
IfI'jfM} pa Iw/'Ills 4'WI, r l drlWrNklb '.
,
W. "lartY, 4. I.au" 1 ay U4a, "'llh, .at..I11NN ,artyU... f# .fin,,. j I'.I i" < l.t ,l. PFBlrFER C I I.11, nuct:: r I 11.\1.1. [, : .. ;. cJ:
Gar ,
' |p11I. jiioUi ; Mt- f ', : : fE
I
,
/ I ;
fff.NNfI'f/ ,' Nlrnl JIw..M .wl I I r rJj; ; I.j i\I+ : ; -E
I.. UtW; (m4lntal.4, 'l.vtIt U."* r l v" /l.nh.rwwr'! ,gr1MII. .. Ilgt a.Hlh1a w .. tIt. CGI.; ENrien ,;,r.d C...,,,monl Suuta :: '.'. 0

i //1/ / M* iJrvb I.rp./YI' _rwn 9iJ .... j : i .; .:. ...
+ 1 .1.1 'I fr t4rrr1 Jpi Ua .11.,11.{ _. 1 h S< "J.A.E10PEAN. i j' I ""-:

#.4N IN !!,' ''''' .4&I..... ..Wt. Ilap" r..hLr4yaibaarura r""rlA ,.w wl, rlrrf wIN larirq' Mp. 'n..., I. ", i. tar ,4 IL" '
f, u Tar -.wto, awr, N tarty wda"a r' MNN 1..bYr6 II .a ,. aytl,. :. 1 I' f i .: ;: :- ;'!" ;::: t''J .2 o
YK t+ .*<...), Iran 'I.lt An-.u ( .>' .' 1I* /w !,,! aLr.Fi I .
M/ 119.x. Ii ;il t .r :1Ct:
in .IK wadal
M a />*< { I TIM ? t
) i
s
I -
i in I' .. ::
r < III'M
> > *
| .> > ivtiMi MIX.IIIi
]( .. .
"", ,,,.. .,.. 11IM '.......1' _1.-,... IN >P .. r v'
3KN1
1YIr WM, burster, JIf"-)4''* lllr II r M
/ ., ", ..... ii.n-i: ;, I it.* t- !
'+/ /r .- _
u,... .44 ,"..... ..h49./).'I! ,
r "pf144Ru.4' = HOTEL
4tu NawwwrJlliNya w,4rlturUk. hrsJ "' : ltl; :>: T 1'Al'Kli: : :
"
\ 11i fa* ''It -..i..i II fcu J .' I IP j g
, ; warty ltii!I If'.t..4' wgwaydy &..... -r'1E
,4W w'fk' M II rla
IiI'4 aua/.b44y '
.
.
.I _
urr4n .1'' pJl ', ? \ P "tl' t1-J.i ? -
plwa. i..wl6" i ,. iI" aunt" It hapiwlpra *nu\\>\. _nlit *.>! lit* ,IJK? *411 "wva6iirrt I I I J + /I"' 1,1 i-iii l'! i ? :- "
!w 'U_.'", Is.r. l4'p' tlwwilr.twulfN> ; 'au1.al v1 Lri M 1' .IMU If 15.It'' / -1 \\.1 M rt
t ) Tl>r<,, w'rra prrNhrr aplrrU., I.,..., '.....11. i >. iff i -.I "* :: un n uer: r rI .. .1 ".... ()

-- i N. (!v.a 1-a Irwarrr'.Ii. Wt44 h1AN ,In I." : ifttfclxmf. TitHitvi >v' 1.1ii :: -'1' FhoiniiA.} : J I : ..... t..1 ;,0 "
Mlrauy" salt IIrs4f1. r.yn4..4rllp/1t,/ ,1' .. _. !:: ...
YrdYraal/lr! hul1. aa w1r, wad'wt .. 1 -- -, 1 .. :!
'A INiA. 'Ilv"N. > JI''jt l } Il I/}. '. r- .
JoLt ",Ip larh.lia., .N4 $4'Ily NaMiw Wert wUa I': ( ; it I': I': if. rl..r- vva r.rw --- V7. : '
let pmr If' ILN Mann. t"wardl'.Ilra'f.. I',., th. ,' "/ .. % O r.-o.-.w {: o
t.IAir .lNtvll ... "t. wMdly+ hr1NN' wad,, dUw.i{ir 'CIwIt .' ?TiE'N ()
uwa parMlap.
: <(.*> ihll|) t .,;.*,/.. t. ,. .. (
.. | r / jot .1'4 ..- ,; 1117'4a 11, ,,}, IIU l 1'J.i 1.I J.
of waf.h. ..p Jar 14, 14.1U I.r w..Iwrit'.t o
4. ,
v*. MO > .. BQSWSlftKSMG
Il4. ,
liltM/ ft .... I'. _
i. 1 : !!. L'
.,4..d l" ,Ia Iha.N. .sa.4.4.41, Ntipi ..."i W... --.. -- -- -- "
j'Mt> r AurlWryNa'( M.H 'liII'I' ,_ .".... fjf ...ll. ..., .* .(4I uhN...I'' .!,.1 ICE COLD j v -- --- --J'-. --- 'Pt f :> O
I r444wkbYa4b441. ILaw.Nl YNrkrway i p 'B< 'M'
,
H 4 '/I ...
( WfUM) ua'rl! "'
IM4illl'
t It. .... 'I' ..,..ut diH' ; ,' a --s- I ,JV.S.-I .1 7, 3O
_
lo.
,
"
1 J ibrMi. */. y.wanwwlt/ of Ujx' .. .. I : VI. ; '
l' > ) II .r,, fJ '<- tnrxtitf tr"l .
.a .....1... raH'd 1 uwlwu.4 Yry..' hu> .f tiigyt lp/d l Mggrr > .....1I' 1
t i a >> N >*tu. ._: saA 1.,1x1 f* f*.t ,l.r4'i W.M. Ml.I Ml.lt.: -
; -
r 1111 .. ,.. ut .Ikiwl .tu Ark. .a.N& mill,1 l iyjer la'/'' OKU be < -,..'.1..1.. I. t a 1..44I.i\ x,1171 /, .
-
j a'lJaplautirtaura.al. ,lf I Ulrv '' I 1'I
'"I t I 'Inrr'OIZ
: Tali.' ... + 1 "rrri
ardiwr. f.f1I"WfJ "dap YN 14- 'by 14,41 ). ir.' .Mk IK tFrr. r..... Alt 14,
j 'rrwl.rltua. -Tinrli'. lrtithruli: "<, f-.i- I .\ ,.: ,;: '
? ,Lawl iar l.Nxlltayw1".. I Iii I. / 1.1.1'1.JlII. l / '
a sn m XI J' J.
j yrraNp 41Y.N aYlpat 4r IaNrrr' awl w. If/1111.. uYl. "IMiwt4lrarr .r. 1 Ita ,.," Jf r ii i ; 1'1' i : '. ,-. ,. 4<..*w tu MARTINI.
_. .. .
fill .. ", 'I. .Uwl wl.iU, uutHiHtlu ... .
"" > *& '''-- ----
bu..bf 114NaaN.
yaany IWN "If' ) l f !| 1."...Ira.ui..', .A l'n'.tI"... 1 i l i t. 1 1IPIIII i "I 11r1.G1'a I4 I
1alau! .ytalwla ,h aplydIlfayjarr44Ia ] U.! Ii _II. I In <'awdu/aN'vlr, Uur4rti* ,, !ti 11114. .J r.[ ". L >ifII p I .I l:. I tl I ii '.t.'-liv,.. H' .
t .. ,... I" Maw Ur1ar wl l r .'*'. .. K .I N4.slarpala ; -.1 ul 1 il,.i r HI4M .Ira,4/) ln *./ll rod. tfrVHJ. HUtfrtuni. Hint 1.I. I.'. .I.- ..,. ---

: Itara .YhrrN/1waw,1a11I... .r.*f (i* If'"* "h.11/ U, alas. *ll'l) li'H .1.! ,> I.I IVlM.>(4..IIIKt. Y viai'r; ) Maul' I I .I''II '. ; JJKEJt. I I.. n .'..; .. II ,r. I
.
'< ) .111'.11.. ad l11I1lII. .. ,.. 1ft ,taw I. E j ,..i... itr ixltfi'> > TM. ttrorl'l kwU KW I j nT>l wr slrrrliaarn.a in ii I iI >> N '11.I I"I., '. .a.14441""l._... ". I 1511LL.K.Il ( : ,

_I...",,*,. by I41lIliNtr14II, I. I IlMylgw I." .!.. .,..Ur | ,INlurrr, Iw. I i
> > i4mxri, *iw .I jf..|*,, ...*.>fr! .*UtiMi',... fttl<; I", .,n> .. >, .' fi* J' .. ,. "
pwt, y1Yllrrlr.uwpA.N.i, a4pwa .* H ,Nw.. 1. ... t.,.t* /I(,.-,! a i' 1 Ntp :: 'w I'..'... .- A." ..
\ WA" MNNI' Irrrr. 1lw/rn. pr r thf l ;'ttf ...".I1..k'(411.1. .. .., :1'! ., .. ,,. .\ ... "'' *' J.i'-t .0 a7 ,9 ; a. 'I 1'i

"u hail r..U y Ilt. ... ,.11I.. laly Uiflil 1 1I. !1nrw( < I*'''' wr ,*.." .U".,., I J lv M,,111 l>/ iwlifawn. f-.. ii? i ijlli R. E. TOLL & CO. .. ... I t-- +*'!, /I.. hp1"N. 4a r ygny al p/ItN/r luIa I ItvMsrksaty IS a andr'" I
j / .H iwy mJur n>. .... that < '>".,1) i.- I .. '' ,.... RI... t > F :
."..11',11..... -1M" I rewlwa. f ',"wl). "... .' 1.1 Kavrl,a9"a........; Ir (
_, liar' II..t ...1. "rq!'''11'''' 1 ..... "Ia .iI'. *" j f ,, ... '" 1 i'iiiu-y; faiiilu's l'ruitsFancv ;
fJ," 4tar., An .tai.r/1' Iluwt/a..F.urrrt.a F. 1 I. '.t I..h.w'.te, t 1
I "" ., I'a$ $'md.lap rt' .Ilwrvaa.. a4ertl4uy. : ,..laMl". ... .., .... i', ., i iltr .AM ...\ I 41I.1' '. ; \I.t l.Itomill
j: 1 ll"lll/ UliltU/ itf till! '1'.1.IM.. ..,..11" .1. *; t. >< t ; i ; ( : ;
I ......, .. .. .. .. I.. ,. /I.| Foreign and AmericanMA1IBI4I .v i. >9 akr'w.'t', \ ,
INa' a .11. )4r .
,p IItH1. it ,, .
I y1rl.W I IV <>' |d.a, r 11..,. ll..-; I I'. I. i.f,1 I* luv *t 'i U" tu .u. t al, b" u N All 'Of IH'I' ( iuoiUt
I ? a )a"N rw ,..... Nrrraablr. /
.
alrryNvrwl. .. asllul4.' v..1 .ir. ,111 .
;/ 'w.., 4 l .f 1(1 t j '. .
oJ. )II ..It. : ( --
aiI this. "hi a .1t aUl I Uul .if ifbl| cil wf |M>| -. blur' .I ill" "'I.; ''11 : I -. .14. 1 aaa,,.1 It. I' \ ja Mt I InJ. I. uw."u....... li I'
ft praaJ i 111..11I'1"; ,.iii.. .111 but' ,'iir > rIttltr ; and TONE .. ,-I- ., to t < ) )Ii1111 ill
aaly .4 ,hair. .11.1. ... *r,, taYUut / p )I ,..".U. ,. t ,',: .. ...|t ,1.1 1 fi I IIIN'I.aali'.I i i/i i 1"
1 I 11..1, NUNNIaN Iu.l&. /'uJlal, MIISL' MI I JJ..I". ..iI'vLiuKlifla I .d11.'r'k.i. ,y' : ) OFFICE \
I I ',1,111 S I- I .. IUIIW4I. a. t'A txurjfi.ii ".I! r .1 I -- -
raas mii'l*' .., II.t. "pr4MrliUr nt lit*. 1.a'atlw. ., ,. t. .....t, I., \'" .. .
|I"9'd ,
I ,aylbl. ta II..... lu AaarlLMa. 1..4 Tl.- lil'Ul IlflltU < '..,11 4 mi 'I, }I" I. n ( .i, .MONI'MKNTS.( : : : ; .1..1. .. .11 I 00..".. .. .' 4 .1:1:\ .... .. !''I' !II"! P: \r14. ..\.yul
: "I! ,I. .. '. ..... ..,..... . .tNt !,I \
il I ',4 a /i I '0< ... \;; \ I" \ 1.1.11"" .. y \ \ ; ,
.
f. ... ak \ "" I .mi .. IIIa11 IYdjb/If 11411111
a .1iIt ,I'uuJ.- I NNNF4lla+I i ,. 1'1 .s". l''aa I .. tt.1.s. ;; l'. ;An 1l1t' .
( KM . .p.1 \N\ ttluJ: tIii t.J KKI--U.-iiMi.si.
II I I-
I. "
I. II. '
lift ittttt il .ImtliitH} .$,..1! In" tll I' ........... .. ,_ \ ." ," J ( .*. CVi-am..L. 11':1 >::1. ri f. I. '\:\' \\ .: !

I : I IU..,... fur ... .... I t. i IK- .,.r. .t} L'I,-;' .-:. h ihri'U';!ii' :
,llir .,... i, U Y 'I.Iwnl| i : ::
mi/ ,Ji. J' i, f iM-rra In U.| | Marble anti Stone Work. ,. Ii.... ; }: : .. "I*. !tit.. '
i /t.f ll-li/ IHIUM I.| till- oar MltU" .L..< IK tI.-llh'r: StN.n, iu tIlL'ir.\ i
\ I'aI uM uml, t u, ",..1.. Nrp .plr, iaY".11 I < *"

: 1ar4q. far tap. ...... ulrtu.u.. .. u, ,a, .. "I.allud. I.."' 1,I I II ''Illil... fill lUIUy/ .l if*'I roll ml, CONTHACTOH i { jj I \" M \ s -111. ,.t.b', U V* '.I I I V i i I I : ...... x Iln: Mfl', CHAS. N. f K'i l."c:1: 4i.ini.-a.: ttiYL1r: li.i-

1,11.11.10 < (IK .I.! .. dal 4MwlI I. ', lilliljll} ,III.Jl III' "1,1.' Ii4tllli it Mil.Ilil .. QUOTA i'n !u'' ,: u ti; "->!eii.illy iV rtho.
171. .' I ;.. ".', ... lLlVbaa: i 1"'.:,;". >c.
I 1 I.. INal.l.r/. Mil' Hint u.\\ "1/ausa U( I I .* > ''pa lln. IUiiMimu| ,...t.w liiftint to ,pr ,k'l" ". 'I! ", t : '"1'.1f -.;:'.
I ._ .. / !Jtp"'A.-ii: ti .' !
16 r.Ma"I.al..lhui' I rlunpluaullJ 'X .n dad i. ciiiiNl.in'.Iv' on
i 1,' ... |i..4 U .r.. /arty| _..'"!4rL.rL4 E'UILJ: :>:ER, ,', ,..rt. ''h' H.... f '. -' FAMILY GROCER :.., :11,! ''. .
Iraua1s, ...11. ... ,lalrl aaw'I11dr, 4IIN ...* I C.Kupfrian .... 11:1.: : :: it; i- 'lIj'; ,'!'v, "i"/ ( i'I1.
it' d'a.4 .t I
II 1
t .IM'Iwalat6 rNlr. I .litilillrll{ .|..K j. ni I'I'I" 1 ( ; : i :.1:'.-. '
... .lridar/bpl. udb"clay NIII .Irls' .... ': 1 I ,I ,." I.' '.1 4I 4- I I ...1'.1 l'1 I.' I i.'i.tC: ..1'.': ..-. :., i 4 nts jvr b.ttlo.We .
.
fl'IU" /Il. ((14. Ixillfr ,
fcfl l'l4llt .LpulMli h.' I I ,'.11.. ..tt I i v ,11'1'I'h.:' .
ul.au' It.Niadc111yrtua l lMr ; .Marl ..walyr i'i.., mrrrUi. ,, II... .NUI,. iq | ,,Nil,,,ull .1...1 I I MI I I i .,: i rIi1.OiMOUSE 'If"I, it I. ,p... Solicit Public. :: Patronage. I
HI IIFII) ': \1\111\/I : / .
.
% //hr |I.9.|1.1. .Ixiwi'll M*... i.'Una4 '' 1 I." Ira a? ,1I. II 411/1,1'.1.' 4 .1:1.-: t
', h. 'IIYII& Nu'l atrl I..X. '4' 'ra wl. a'.'a' { ,,.1.... "b It'1 HW !-, -. \ ; : r -- -

.. .1'iiiiittullU,,.t, ,,ab.1ue, i I ''I"' (NpNr/ r' III NLLL lll.. ..411mV. )y 1', < ,i.. ; ,; U" III II. \W4 J N.I..n. I 1 ,

.j.itl'j ...... i I. lu 'Iw ...1. .. ,1 I '' 'M Irl "jffc- 4', *...1.. : 1":11'" \ HI1 ., .. I. ." \.'" ,..: .., -( .' .i', i "'I I-
,IKII '!!IU.II..IIi'.I..I.'d., 1 > i lr AU..III.i.| ,i. n ,| / '' M I. l r.:u, Il, hI.I.. I. .,. .1 .!"! fi.4riMt..t ,
; wl4/rar. ,."l" It )I. 'Mvllltrxiil' /{ ,In- Perdido Pianiny Mills .......,......,. ..... ..... .. "h KM., I. J'' ..
}
rII..ar4tN/Nl4.. l lu ,
..' ,lau.. an. Nar' ..,
::4t:;: "'iii..ii .In "Hi" mil 1I.I I 'h'.i.H.'j I dYl.aalrat. qu'. urotwl. Lr. .t4ni. /Lwpalprs.laafpwl 1 Imported Wines Liquors .,...11'r 1""4rlr rr11', 1.1 CHEAPastheCHEAPEST NO PATENT NO PAY !

y,,,, '..w.. 'Ilwpa" IIIM, I "n.\-..\< tii.\' n. vi ,, '. It I rr'.1w1. .1 UML a Ill "U'" I ANLIKE MANNER .

: : : ,I.I'IIIUIII lUII/., .# It ".1" "'' 1.i"1 i rILUdI. 41.wt flYlp, b.rul.. ..::1..1. Y,r.,1, i ,.Ix..rnlrJtw k' .I" 1" -

P; $11191. PINa, 'h,$'" .//IdU. 'I, ..,.a. dui W .. uuII ,I 11."1' hi} JIf< |p1 llli, 1.1.! -. Ili4l. ".- tll4l, lilt I CIGARS ,}I ...'..YY.. ,IIJSW I1G9RY. ) M.i"Ma "T.'" a4.| I4 J I. i 11., .ut ,,,,'i N 1 PATENTS::

; rblatu4'I, "I4undn I 11 h., tow imi, I I .til Ilir tiulifHiAl. MiJl-l* iuf; Hllf' 1 IHI lif| > TMr. Mdrak, Wall "" '
i '14i4i- UK.) s. .,,//1 Vi.iL> i.i ...1j/ j l.iu.1-, i ,
duu't, kl/.ilt i'a .I.a...LIIII t $II his, l,,,,,li.III. :IMUI-' lii .... urn il. .\...I. 11 Iu4y l I'M rA|.i.iI I ll*N.vtA.Mt.V! \ i ..tMI.t j.i. law 1411MArr.... ..s. i t... rr".' SHIP MASTERS .". ,.I'I'
sal. rwl. lot Ian G. I. ,
li.: 'ruuuIN16.1.44'1/rlridu'.I' | | | : 'I141, .I ill.I. IIU'IHU" I ', .. .. RATES .. \ :
| 4III > pO.llillilllV hail |11"1 l p'; -.i. A.'i.i I. II. i.i..ji..1, 41,1 .utl aarl I u.t ri'.wtif ->- < : ilmt .lb I ?> .f.- rlu- f .1! .. I I !

j fc' II rur -lnlJT "| lil'i 14.....|," HJ.lii'il, mil i iliciiiiuu i IPulf III Ni U 1 lk. Hill ll.l' .1.'i.. liar ,Lou \I MIM.: L : : t. ,
I"; '
I 1":1.1.: "Iltl" I.I I \11't.: ,: .' n" .till.V I KI.IM.:
liM.| | \
filuml' tliulv. I 'It. Imlljr I II l Iw tillIII, 'f "1'" .pLNt, 11,11 I HillI. J \.UIM, I'. t. -I 1,1.4\ 11"1 I i till 'I''I.\I.\\& ; \i\

)1..1 il,..f 'II, v .lim.k. I J'l-I "'Mil. 'l4ll. S \ .1.5 ill!, .\ /. VtOS 11\ Mi J}a 1" ''.I" ,1 1VeI I I '.1\ t, lit Il: -I\Ls.. 11111. 1I\tI'C.: ...."
I I I IUI I III l6.1 I'

jJI
.
y

t

--1. .., -
-
.. <. 4.. ....._ ,_. _
.. j ., ..... ... -- ...

_'Tb.... .,- x N +. +a

toIarMuy