<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFtumid I
In-, liti'iiiN. |
'I 11 niiiM.'i \ .
i lislialsitituts I. I'
inioloi'the III 111511 1 Ihe, r L. \
n ,
hilt i '15,1 I I. l-n
.the piiiji', lilh"j'III.I".1! .I ,. .1 1..1 ..hit Ihl ill tin- ( 'ini'tiinlion r. |I.r in II IIi I 'in i il ni! 1111." .S's I mint f ii'l'! '5 IIIK-I s ,iiti.l in l i it.iiri.nw I 5
i" iiillh -o.ni, linn". l..h.sil, I 111,11; I lion.xhl I tin ir foul' Hi' u.uit I.. klimvlio I- 1'1',11- IM.H. I' MM. .. h.' .
' I ile-1'.ii, and. 'exnilion" .I 1 hl'i .!:. > in th"il,' 'linn I III''" / HIP' nnit. "oil ,Ill-It:, -1.1 I..'. 'I 1 tic lilll'4 |1M, I I 1..1 li. :.Hi t I ..,. r.I I e. .1. II' I .. i I' ,1.1, .,:i. I Int. In I U prepari-d !h' -ill-fi: S the 1'1: \ hlNl I Ii.; WI'IlIi.JlI: : \ llsi'Il ; -t rifttll/ sulsi f!'| lilililIsli.i's [I u| 1,11 t-olillilnll nn', i. s?,l 5 niti.ni ,'I'.i it

.|1",1 t I', :antlhiiiK, "I Ihu kind, cteriolIt ".'I'-l' llli.Il I I Ihe (giiili.ilul4., I I I Ihe, joinin .11. I 1.1'I I 1:1: MI.-M llil\ \ I'. Ill.i.MUM.i r. 'I. ri i n" i II: r i .n .,iniil il.4'iiliii. an I i ntiu

; 'n up In Nett S111' I.. 'I I h., \iii, I I !I. 't I hug *." ".- N. \ )'" ". .1 i I .1 I rs:IU II IH"1 Ilil' for., i'o ShutS tin I \\ -lali-il la-t ttn-k 5 llial:,' tinHon.I \V I .....'in I tl.int"i'f: 1 I 'tniiMMi.' ,: 4 ;
t Im isigsiuii'.t ussi.l 'U.' | ? M l I''intall' l II. r.lnxliulil' li.id l-o-ilittl sii't IiiussI| ,to I. Ilitln|* f M'linii t5iI0l( ills 5l. in Hi, n,
HIM/ I
U. |
tn .Sett lep" litV.. M.III--
L done I 'lit* s n nt-ii kiil'le, phenoini-n. :" 1.1.1"1, illl..1 Ilm %' ( r-onil, I Richardson House i I 'A-lMi-; .txn Milt( l.lilM.S.' III'ii link IH I'riulltiif II...!;$.' i5) i ntaiii ,
'ii"i'iil ; S ."lr"I' |is 1..1'
ircnlInto
; I"IY.\diU'fc 4 ,ili'pllied. in tin .Ly in, ,Ihii latilinle, loinn.10 .. .i..I.r of IIIIIK! ni."IH-I|_ .now 'Itu 1 ir I. no|' rnlh ,1..11., III':1 ItitniN., a".II..1."". ., i.inili. I lull I 1.1'1 I I III l U ill.I ) .\ \Ii| iI SIII'Nl.. I Ill' all I !h..dl'II..II"!|' C .mitt tiifi'ntititif.tiC iln.Itul i.f. I ilit* ttujr l.ii'k I I i.ut. i..

,.. nil. lolnlni.floneit ih.in 'month' and.. Ihe hi i--hlnr. .i ,I:. '.I'i I limi-in, ir" -or, i.itln-r, loniniIn I nt; -I i M h U will l."i f.ir tinnili ilnI1 S '
: lut I list 11. "roil I 'lug; point 111.5511 wlh'h, II,'\' ian aoi'lnl." tin-. tpii''d I tti i-h It, iiianv ,. |li.. Mn.. M 1. A. I ln!" n ti.-ii.nN' '.|" !' trt'.4, I -_._ .\ 1.- ---- I Hi,' .irtliMlilimi: ,' .triju| i.l nn Idttnnl 'A

r .I t Iii, ililiiii'iit I i i-onnlii't olMoridi ,and extent "Il"I 1.,1"1., !I. |/r.nlnalli: i I l.iti'.i t IH'| '.C 11"1 ai shss 1 iiiri>, I linnaio 1"1"' It-Unit i'hi"'"* In ,make, "I."" ,Ihe/ ili., inn.' I II 1 lII 1"liIlI": : I \ \s \ -1 t: .i.i.\vniit! : I Jr.lli! .Uu .1 li tsi.'s.l.usi. ii i Lli 5
Mill 5 11-lit I .
ISis Ihisslihus.'I
,and i.inIf
einiipl.tliu! uil1' the 'I.w. I im',li-aiin; I tin otne i'"- (; "
me "ilt. 'ralii' nomini'i' 'loi I an.l I
I
; of Idl'lll .III:III tllo.l |.ssiphi.'h'i"| | '| | .'. 'l'Iiu', \ I ; i.1'1"1' ; : il i'u-ri lni-r. f a, i-n| t' if 'I iu: t \
I und 1'I"I"lil" !; pnl.li-hi-d ilnnitnl lieeniiiilH Inl'III-r"I" Ilm, inoiniiiK' : ili-phi' )' al ill C nut luiid. Hi', noi't I.Ill I Iliov, nnntlodo I s'.I5sis.i' I Hie" iin|
I I of t their rii-i'ipli" and\ ,., |>tiidi- .illili-i, i I. Hie 1"II'lr.r." ." tttn- ite rnntiiii'd nut "piopi-ilt' 1'1.1, ItU! position ttf- i 111I1:1: :0'1' .\.IIIE: sr nnu( I I II"iviniviiivit ilm ..srs Is's'* sir I, ".'1. I IIIIi. I un.| f 5 li ssCir h; irnii;ilfith h -
lln', not .
I MM iiii.iilnr h nr, ill M '5' in i--
i
tnie*. \\'tt! i.:all. I hit 11"1111,1 our Ia, "" '1 it niter ,the enliii, I llratin I *. 1:1,111,1 > .! Suit U I it-it Iml t I. '; ", IHK 1,1: : I ; lily r'l.n-i.i' ,,,. H .nl, will ir 1 ss: mile' nil it.irkI inl.r.Uil! I iln,' lm.ii.tii ttiiOls.i55 ran| ililrt; ,i lii> -

I'oniinl-'l.nii'i., the. 1., ", on I It t I i.. not, (he 'mniniii ;1""i"j" \ any |I'll .\ in' iol..i. ( I 1"1 n |,'iir I 'l'\i',1 i CltC'- rVli. !9't. 1 I'ull,. IX 'tin : S tin.f I I '. I ) InvitationYoung I 5.5 )*:|Ii'i,1'.1111.1 I IIIII..I..lfllllr I | n-k nil 1-nrn, ,i mi-mil ivii ll..> us l ilit mill it i iv

I runnly : i hau.,: '"' ,Is, .1 ln,."Ilii'Ir lian.l,: and! inn "I S ", T. I 1.! I 'il.i.-. \1""Ijcl.,: itI i'.555 Inii.iiilln. In hll'llur I |nln.li.i.'atn. fl'Ii" 5 1 It Mint In Intl I iiili'iihiil.tii-. I.I.. i
'lj."I.I 'I list ll.'i'onnl. hi-lelof.ie. iinioid" plott 1.1 it 1011114' 11'r i. und 1 li.-ar" n' :- In' ; Unit )sIll < in f.i Ill am i.ifu nr ti sslr''ulif
I : .
I lir tinliouln.f.,
111 1..nl.I",1' nt I. 1'.i.li.1 : Ihr .lill""I I ,1m.l 'iu iu rial', In it'lienii" a tall) ti-tnr.I .
: not .n"1 I.I.I niter Ihu "."'il 'iinniiuha 1 1. :'tlii; ion /* II ir.liii.-I I.Ih.S I,". I I's.t) <,i' V.. I.. tt r a- M I I I h.s' unv. innlir if \itnri ni 5
1.1.1..11..11.11,1:1'' 1"11'1'Ilnl' 1"1 l.'i'l.iiiii: A--OI % ,)' :alil ultlinntftlithri'di'l.u. 1 1.1 upon 11'. .'.iiiiilini .. l.si.. la-. 'iiliran I h li,"i.'iln'i ttill nmln I I'. r* irf, lu Itiititiini-, tin ,tihi| "ii
I tilth .the 1.itt tthiili lt"iiire| >. failed 1,1,, ., I l'4 all I the lii-atenl) : \1".1".1 ton tin I.' i-oiiti-th' '" ..1..1| ,.Ii..lrn 5 I I. .,intii.'i', ill I u. i f .Vin ri.'an nun ami 's's 5llIl. i -

'.' dollir .h.ill 'lN 11"11.,1, l 1.1| 'pan: tt ilhill, Ihe tl.lhle holi/oli. Il i.it i. lIsP, il "111.,' hillS I .\1".II t'itlsulilils', t 'I i,- .i il h. .\. ,IssIsi.f, | ,ili.I n r.r I 11, .it tin. J. K.: l .\ 1.1. Vlill( \ \. TtlKl I .- ,,s, u.-il Hill t-int null S .
) SillS" t .inn, I M .it\ M t s n. ,' .' lu.'I .
: r.r'I lioti-inoi., ii-iniinlt. I it-pit->"'lit Folk : M II.I u5e'| CC u l Ii tin- I irutli i\iu| u
lit' I ktiili nient, lhal: ohullhiitv, \I isis |gist 1.1.'lit, Unit lln-i.' i. .in nnn.ii'il nuninnlalionof : "inii.i.i; ; 'K.MN: \ 1'i: MII ii i:. J nn in i .I, ton I I hal I 11' *.01",1, 1 It. 'in "n i t1r->' ll.< r. ,1 I -< ii I h.r. ty stilt' I thai' I lul', In| |I" ,.< ,tI I is. r.loh, i.f IIPI 1(11( ,'II i C. tt till'It g.I. III I li Is, |I' lmatlir
,
I I 01'I\ hit( Ihi, ')['ot il "..i" II I.r I. not' lilillei: in the liihi, ; Ifion. I I Cndi'l' tin1 ("rri-nif ...|.nl.li.. "oiiiili| i :tin '11 11..1.111: ; '1 lii, '1..1..inn "H-.I.OII.:" 1 .ill I iii.. iiiai, ..rial n. ei'n.itry 'niitl 'tinililh.il,*.*'. -I |5sr. > n .h lu ni'ui'iili M. t si tit.n..f isiS| .Hit s.v,'..rnl.I|..is u i

r only I 1.11 11111, I.. 111"r ..llnht, tint) .{ ul the eiith'atmiiphi'ie, if not and, lh, irtiui-r | | ,| liv .111 : hut linpilliil' nn' to \lh.\: Ill') Central House .5'i 1 lin:, fir IU') I'lH.n c'; hug r. a. .slIuuhsII I ttn.1, if tt.ml. an I In tit.UP*' i i.. .
,11'1.,1 "I ..ill-. "iri't.atit. I I.\\ riti' uf Inn, rent ,mil ,
'liinieo ti-ral :i.iii, ana thisIti'silIC I -Ui.u| II| | hi. u luii : t> lih. ill li i ittii'iiiuv
HIP, |H-o.lu| Imtt ti4ilIllIly IH. .I.IIt. I In I Ii-iln lime, 111.1 on Id".I' I: l'jji-l.iluii'. his, Male adininU-, "'1'11. l's, tisi 1..1, 1 Ihii 5 1".11I -.'nd tininIIOMI .
.1.11.1I"W 11'1"I' : n. II.,' li-! '|.-t,''tlnllv, i a.t, t It nil-. .\11IIIIH'. ,utiSs| .' uti Vr III. 11 li lii-t uniiinntfiit. mi I C

'I. UH\ 'nt-both i in,. 'Ihu ,rill and slt l) I |1'1..11.1..1.11 i llnl.n" in Ir.ui'.n ,.. I loiIiU, win ""r. nl In 'takfil. W. 1 I'1. llliiMIAtlTht & \1.1:1X: \ \. I 11.111:11.\: .1. \IM i \t 1.. ni of int' r'r.'iuuus, I lint'l. I Hill I niiilii lit, nfi t ti lu ti'jt 11.,tl I'M- ,IIjni'. '., ii ,
.
tln.1
lllimr lillisl i ii list -
.inn.iiiir \
I'onnl)'. |I.i't ii'hate! Ihe ileinl/id, \ |ieroillit. .I I fi'iI: : ) ha/i'" I Ihat. oftL-n? pieeeile. 1 li Hi'tion. IK I li.H; 1"III\, ,\ olljl' lillj. -.fl li'llfii 1'1'0I ruin.11.1,"i I It I Hut ( ) :: M-i'v.\ : |"in ,1"h it bil.1, '.f Imllil.,IK, I first? IKK. j S

Ihe and In-.itt. lust it l I. t\ I..1'llr I. t 4 1.511 IsIS I.lit lilt..S.S S. .11 1,'.., i. ..itti fw t on, If kiu'ss IliKI ,i. tiki. Iiilr I
'I'"I""II.' | lily: t nioite' ) .1"1" or .11".11; : I llii' ,I. .. N. and MHIII oll.flof. I.t fl ik lio\ham! ttn, .i |."lili..il, .'onndii I ) > jini ).s II
I .1. h.: l '.\I.I.VI.II\\% iiinl )55Il i 5% 'llr..nl I I' it itt iniu..inlK | I
I hate n I our a Ih,' I utItfliH. IHaled, .thine the! ,' i"11 of s lint i H.'ii.l.i lailioii.U, In tti",s' \ ili-ult! thin M> I ho, !ii Iii I ,' .
: l.i I |I'u) lbI'I| I al'\1 dniil.lu, i out fiili'til lt> 1I11 i.t >. ". 11. a ttIrnn'i > 1 ii i-ulul t i-rill ilm in,; uhil U.io 1,1.nni I

11I11.r (silt.I ilomU l";ir 'in'lllier .1..1 or I lain 1.1.1 ; Ilifir |5t'tspsI. | .lt ty ,huh, hi I lucy. laiinid loin) : ind tlnit for ld< pdHin.il n rindit'inill : --- --. l Inl.rIliii,. ; ti-ir In ;H 54 lil.Mri. Iltl"
I I ; ,, .. .. \, ,' n i .i-lk-iitt IIIK i.s, tislss, It i tfusi
t: |I. |101 .1.10.I .1.I.I
I.
\ I almn.lioiitinnon.lt t
I ili upH-aiuine| 111I J ( 1 I'M''IIIJ'I. \Vl* IIOW i'all llnilt I 111' I "iv' ,: liu .'"1.1. ('&1.1 1) .... ,'" linlh,, q Kit IIIIulUi' .lllflilu ,
\\ I Ini-l lhal .1 |psi., .I .tti -ls.j'l fl -i.' .. I l.: I I. '.11' ..arl..1 __
| .
.1.11"1 "I $ itt-i' il.iv, IH.HI 1"1i.,$ : I .. .'' I that tic do! nil klmU ofl..n I
hnti. ) i'rn,"' mid I AIIUIIII\-t in lull I h". ,mimrmd, iialiludiKM i S I: it thin/ for j alt, ,tU.
t In I hi, ili ," l ; 'I 11-1 in, | I only 0.1' ,.11..lalllll.; 'hnnoiiililo., iltirn..iiinnioni'd 1 In're I 11.1'. :ait Ihe n-nal\ ills'',",".. t-l't'tiul' dint I i i. In HItli.it: lite 1"1, I tie mi'iiinpli-diliit-nl. s.1 1,1. ('lush-*. 1 I ',5' 5. Mil I :. ,in :CII. 'I I r .1'I i i .i lust, i i il S ;-"i' 1.nolwl.II: ,. pl.u" e 'TTilPALAFOX W"U"l1 I nj ".!inlour.11'| rale. .15:a u- ant' : Tli.' .. tinl.ilnl n. ,1 S Inn MX .ir '. SC
5,5 l her .lull )ilt''i'. I Ill ttmk
; l J. i
,
\\1' Jnroii. I liu ha,;\. In-n-in Ied lain* 11.11" 11..' 1 here 111'11 i. "". art i'nl..r..I'll, to prol.'.'t tlm IHI.'I.I."I.| | .\ SI) tnmi ttliiiiin' :, ",'t ,.ind..! 'al.. 1 1'1 .o II. s is .ii .lli u \ I .1,1 5.1 I I I! i I tie, 1.1 .'iiinlii. piompi' exi-i" niion: and. C In n; nl. |MtHi|> ii!. a* i hIt sIs ,

,\\11', tinli-el-4 of hi.i-tinit II. *.'1'1' | 1.101, und II'"vlli".I.h'{ tte.itlnr. lliiM.ilu und ll.i I 1"\'lill" pi.bli., iiitinilil.illt, ""IIII.I! ) ,and! ili-lion- ,'ninealita.. lion I line II. a trial.in I i'AhI.. ...Vir-111411, ni .nili. xii 4 \i, t.tlilil.
sIIt! .
hut <>iHMl men, and I infninnil. I Iheni ) ST."I
.j I noun Ihlll liu, wIII.I..nn, .-,.:ahm :a '. nor |.io- 'I hi'le'III.I m',Hit I Ilieoin' -> llioli| I lln-' .. Iron) the 1"1.1,11'1'" ". .Ill. vjli.'il- .tit I li ".'eiiully| it-adt fur .1,1..1.. i ilrilciiii : Terms SI.50 per Day. tl'tthi.hi' -.JliU i.liilni 5
,
ri'iii'iikahliini't" : ; and 'nniiint\ lii,'. i.iilHi.t.l I | ') lift. lit I .ind .' und! l Is. until fm -- 1551,155. li urr. lit !s''na f Hi K ,
I f.'..Ioiial: Juroi'n.' I He! -.11..t.i tl 1/1" ntleInan u ""|"'I.Ii.I. HID I 111 '> : I 1. ,- il i *SE' ,i K '>f \. | (ititt him S '

: ) i*,leid.1f. "I ho, 11'1"11I"\ I him,i In I II, -L r. an I 11 tip' I... I 1"1111\: urenni- lintiliil lo tli i..'" unli A inili' 'I'lift I IS lull iuI'us' I lrii>t-. .\ lie .1..1.| ..i FpcakiU I IIi lit < o,155.' ..II .il uiln, ,tin. II,1'. I II. a '11 rtt 11 >. 11, rt li. a ,1 |55i|i, ran r.'ti. \ S S .1

In ha tMi.tliinn: | | I MrtliefiuHl : 15 111,1, MI-II at the mmu lime, all lsui'zs} In. ,"u.I'I.,'. .in\"u I j! ,il.nihli'\ llmllliulllil ,! a'i'iiland| \ min-, und! jn-l -o I tin t Nasby ibe! uOiitli.A V. f IU s I In.li 'I Iii rlt. i>l i v ,rVtKfhl .
,
..y..II. 'I. Ia" I.i'r) .111101..04 \ SI ; I'sgsl! "I i ili
a ti
> ir i
"f( ; \ tncx '
\.1 annnt ini'i-ter' ") .1.1' oti l's', Ihe. ttoild. 1 U "'"". In.in- proof' thuS tor tholt ilii>,tjiii |.. fullt .i ln'liU l\ '|1.>ke In "7'l-'Ml. I Ijnok upon -tlti- INTENDENCU AND ROMAN IKI nil I l' i.fll, I f.ltv u.ss. ,u *
tIle: Iliein I'linn M-itln;; on HIP Jury.. \l | ., h.. I ,. U. : :
111,1
Itr t I II
S lln't, I"'"' not eiinnei lid\ ttilh unt Inalli-i: lln' lln < 4H 4111 1 sos inliiniili 1 ii russ 551 sfIIs.s .Ii C l '
,*. 'I S liutunnr nuin n
'1"n.\ ari.n.i-iii'ine' I 4111 foniil In ae- : a Ii 1. & l.i'II'11.1111 11..1. 111.1 1"111'.1| ill 4ll 'I Ii. .. Tour of Obsrvation In the South. -p I -' ut iu '5" 5 r |firS., .n i I i i'IIIIM

lepl a lot nl I.. itt.," :a '.1 Hie, Irry, wninof ,"I, ,* led tilth rain or i'1.1.1-1'11;:. ::1.ale hat 1.1..111 oalli., In '.," eut it ih:ittin1 1.11. If tin, il.liU.nu: .not pieptiliii' ,. ll hi'5.. Ii' Ir..i." I' I'.i i ."l 5 I. ui.i : ;,". -' Until Hl-., < ll.. Ill > 15<

earth, nn.l I us')' neter fad. I.. ullntvronlt I II"". I It sss.uy IHI I thv ad I"'al" ii -i i'usuI, : olIhn I Mali.iu|: < arc I lullt," ..1.I.$ I I .' ",lyaiil In pnl '11)11111) lIsp people ( In.inn- |I. ,.: 'I 1. 'I. j.r 1 Ii 1 li .,, I'i, i I'i i. i Siio.i .1:1:1t ,. M >11: 1 I'. 1 fl:: I in KK: \ ,.i> ti,.. I-.IIM ,,rMI IIIKV sts.i t "i \ Iii' sisSe i i S '
III I llllll I'.ll.ltH I,1,1.) -.l. I ill. I I
I
I fiee. -.Mihiitii 1 | I &und' iiiminiU\:' Iu"innl.n 1 11'.1' appin.it. tif U ",11.1 ,.1( I llio-e Inlklnml lir, .1111 Ihi' Isols' u'S, 1.1. .Id I Irii L. anil It/III'r Ilil: llnii ,1'iJlii, .\. .V.I tl.lint N. I'l., |/i. .' 1 'I I.' *. I'LlIl"I 101.1'1 l i '1 III.in 1 si VHIit'i.i 1.. .:. i. ii.',' tu S i :,MI KHI.IVON.. i.tit, rll'' inli ..i. in i vi-i 3 11 r. .

1"1111' 5''wl." t on. ," moral \ .iu'uI ili.in-e. I 5 ... ,, ., .V.lilr. ,,. 1 U.Ii I I l.t'Mi 1-nl.li h
mighty UI'I'' nn.l isi'lIl Hitl.m .<'t a-.i'li' ami ''little! gals us' : t it nn nut \\: ii r al. in I I II I.. S I''SC' 55 h'
4 ramu lure, u"If\ i ton are aetppteil, a< u ,'ril. > i' .--nil. i lIE M \, %. 1 i
Hous 11. u.l" "I-- .111'11 I n.-ihirl .
Pensacla u' "
in' Vnliliini C
'
... ... Hit t-'trth ha. I'I: -.'-.I in I i \ lit 1, r.ulioi.l, I I Opera ca i.
J inii-l \ "IiI I"r"gl : i'U'1) : ioiuii.i'I : \ : ., .
jnior jtni .li.I'I\.I'I.\I nnu IIiisst: Il \1 ns: : J'.:. I t'otne line and! all. : ami \ II 1.5. I.K n j. I l.li. 4 rl.nr f
t I If i Ihat iou"lii- I. ,pill'in-d" \ Na.htilh- S Ihe yi le. of I Hip paI.Aiii'l'tln I ion I :':ii"', and' \ ul.O.\\ I to m\E |.- ,... r'I"i"| ,' ..,,tin- -.iii'i.,
,
noon lelieteiluf& I Hit now I the I.f i'Ili \l"'sN. : .\11.1\:1)\ me a call ; I 'I I 1101"Ii., Mlwi: ill ,i|1'|> ur tt I klitnl h .
can .H"I \' / S III d,01.1., :t .I s lis's'sv t till' |.lllt' Illlt 1 .. 5 1".111. .I \Ve I'oinnn-nd, \ I tinlollnitin! *; I li litart* In ivAt I I1'1'11 Ii i I.' .."ltrol. I) nim-iii-.i. | | | in. ,ir ,si l J p ..i !I., .
i-a-t her' ) in mo' fiuni % licit.ri.MH 1.' 'I""I\ ki : I; CIRIIt1N'I'ILA : .:.ii". Finpi .
upon KIHH lluu'sI.J14lu. neailt "1'1 i u iu. .
I f Ian: .1 m ti slsiIlur'. I in,:iLinonllhiir lit ,In |II.Il" life the | ,'!Is "I| th. I I..1 I AVER'SAgue
..IIII..i.I.1| n'-'|I"ilil I I ': 'Innid.-l- 11.1 i I. I.1' 11'11'111| | : on I Hit.! -nlijn tioin I ihp \. 1 5. Pi.atnniIn \ i t :"' .1,1''. i ,unlrt.. 'I H-<-ullt l ilbf 1"1' unl.1.11 r. It... 1"1

,'r."I.II.r 'rililal. it ho.i- gill!t I i.ttilhonl i. 2ii l ( ) "-11'. fioni, Ihn in-alinn, In the Iii I.. I 1.1"11"\ ( lite 'p.sop is' I*,.ts...olt 5. I in tietv .l I II Mf .". |lil.| .l.... .li'll f n'U us" at 5 It i s.i.l ',.

iiie|, .tioii. 'I 1 hi- ..114r111tir of ajiirt |ii.| .s.I| -:..I tear* tmni hiP II.u.II\ I hi.' hut |1'") 0 no iitli'iuiini In Ihrir, illi'liul .. .i |I"'r| .11I1..10'| ol tinri' 11I. ( (litKilling, i ilt ili.! I : ,
(I. ,- ', I Ihin in t the all.tinnii-iit nlill Ahlaliani and I the f.lahll.h-I 1.1 I 111 IhUllll. ,
% 'n .
I i .'Uu'l "-. I Itttill i not .1.! to atlli.it ili rtlii- > I ,
,
'alil.r .\ fenninelt i 's 'II-H |gu otrrniui lili. i'h 1 41 .11 ntli l Ii **ul.'rnitf iii'iii a-i ri i.f.55tirC'IsSIii.lS'lsI
I let JI.ljj1.\ heiue the taioteM.ni-h. ininl of I II Iss, .1 CI i.h" ..Iii.111..1 i is itt -Jin' II i. it I i- .not Ilm .1,1 llt" xtalu U'l i i. oil.. nndi-i 1 is 5. h pnlilno, sIlls. i's 1'. 'anpiiblii i fooiI'1111.I .I.i I.!"iinni.|' lIi.'IIII. a'ttu | Hi ,l ni tlteinur < iifaf it t ar- -Mil* t .tn 'iII.Il. ,' f<*r ull ii.uUH.il dl.'' '
>' ; t-annut: I he Ion & ; lull no I k i. >n>lrMl' .lint., K in n i t uin. .b'pilIls, 5 .1 0 I5flh5', I. UP.l SI, IsO ,..ICr.unly.
I p.
i
.I 'II"I1 olh.r. inn. | nnd. Hit t-aine the ( 'Issi.& iinnii-liuiioii" In altrii.l In lhi. in,ili.'i, !.' S's !, .slsI.. WI.I liii- i" t4lioni-* I Irs'C ,
al.\, \ wIulue.I.--Xt.Is. I and I tin. '. 'linn-i i. n' u'r.'sl I Hie I'S"""..11' i- ili-. .ilie. Till: MIX i 1.1III'\ i 'J mi.: *>: \ "<,tvJI : >jnilndnf nit i.niij ladi, ,i I ii i il u il.li. Ulnl Hi. ulli rn I It -' is.iu. L"5iiliIi. is"rau) Sc
I \ |1..1.1.[ jii | t'4lii '
tillillaiint I r.We ian 11 11. _- are neailn-j I t"\ S lloI" I I'luli'it !.I 555. lis4 in itt .oulliili, 1 1 Is. tlint I 5,5!' iIfIrseu. .UI.lwss li4.'P.ll, stu.sfsll.ilIlY
: *|1".1.Ulld, ll'lldv 'lMO.ll tiu.'itssiphi.is.. urir:" Iw n-a. Iml in j 1411011., I iu uillaiiUi," In xiil, ehuiuie. f.r.-.l uss.S s.luu. ,. > Irci's II,., S
and in & h""oll I p. 5 it tu ii rf IM bvw li'sssl S
\ I-
tall .1"- "-01"111. .1"11"1 i "I.ails r I I 11'I. ki-jiiaU appear 1 I lltii ",.j"'I. und if use l.a.I. ,sI'tiss.. I\M : il !I. i i'I\' !I .u Sub" ttlunextrfiuni I It0-tU I..III'.t..lhIIIII'-I..1.I I I I ol 5 il iium ml w .ltli U' kuunii ,.l.t| u.,1 'rl.i l I. tot' ,tIU'i1., bsit 1. ..,.'. ,'s s'iis a. keslII,) .. .

j".lda." .' in Hit uIH'' 'Ihn\ plot" .. jl"'I""I.I .". and, \ .II.I'I'. I in tin : ll Inn'nt ul 'I jll.ih.i-.i-i'. tin not kiuiAiiott ..nv i.in.ithf" 5 i-t-iplt |".111" n.hi.Ihiii .-1 ,I 'I !,' ,5' iiii> < I tU i''I| t ilit.'rlintf. .tlnilu-i it,* i pr,.|w. r ,| ...HI ) uiilli.ititai'f! .4.e' .mil.4 mt ifs inii-
I II IS
t'eb.innjl j juror !I. 1.1.lro.... tn uiiriiinnIr : I'll I I 1"1"111. Uo am not 'npii"tillnn I "..I.Ihc1., lll.4" III 11".1.,1' !5 (niltlii 1".Ii..i., .. .. hatingcli. : I I t an I lliu mill* II. in.'rtrr .tn tli-Nrili U Kit 1ST MUfH. U.| I*' ( | R | fun

and I Hint contempt' and deiNlontt I ; tie hate. nn llnuit. an.l tanjltp il.i1 it 1\'I'I'I' | .. n. anlimit" I..I i ..ttil tin-ill, .i.! lln ni :u.Ini'S I'srIILII.: 'KOI i>i: oiJAPANESE' DOLLS 5' bi ar'* .rtl m.f inn o-.t., in iu, \, r.li ervry r f. < f ,b"> awl .C, ,H% (his'sssti'
) | | ,di.i liaise t>l thus II vI lor Hit- inanneiin' tt hi.! h itiort I I. kmiw R I 4? rio ui} atiltiuii It, .11, "r t'btlli vr 1 K u 'C r, (f,55s lj \n
hi. h oil I' t'ohl. olli'ii jutty isis's il untine s ; ni expl i mall.m of I Ihe mishitl 11'1'1'1 I ,"54 i niilot| ..MIIIII'I-.1'ialI"111.1"1| | I t5lu.iui'.I ;". I lln-ii- e o'.1.IH..I| I'm-i ci Iiilivmo uli.h..11'$ I fill \ ml, dM.U.. ,. it.JWHl* 1 1 \vtt .4 1 I 1. ,rr t 1)1) l i,5I..I 1 I 5.
l I in i-thl, I' Ik |Is'S IPO tt Hkl t Hi tffbl-,. Uri.tiliillatl U4-UAJIO. I., .' i Ui.'n Jtur.lu. irul.'l* '
oHrnied onr anonini
ili.litl.lll.il.; ni- .
I )
\ Ihe oiiinipixelit : | I nun liki .5 st.le I llilloMot' S iiI '( 1 lit' i ml i : i I ii
\ ,1.111.111 II II"W"I.II.ili hits at liltloll nf ,
his aut I's41.'r | i.si 1 -ti .1 nt iiI ) < *r Ar. ftUt'r./ I, |Iy tiirrir* .Ur Uu4 lul
( ;uusI 1 men too ,1'1 icxai-l Jury' ilnltU4 |.&iteil h.ind. \ ; hut lln" 1.1 it Inilui.,4 I s'rtul I\11 I |..lo llnttoiU' u i.f I.1"in. II nltellieithe |1"1.1. "I"'I''Y tlomll.i I ILIlao! '.. ,iu-1 lit. v I Il.r I nl i| i >rIt _i, I.1, t r< r,.n I tht IUUIM >.

if llnii.. no I ,.l and\ nu' llti'iti a. will III.'ii' \ tea) I |K>1U toluntJill) nl ill I' kepi u tt.lt I C \ oiiil of | .III,irU III et. inlului s In | ? I. In, I.tt. rsIr
and\ > \ull\l. lL'4iili
Ii4id t l-i 'I 1 I *
incani uhlI'iII 11'i"' |
1 \hll. ) 'iy \; audit ttmild I Ii4tv I IKUI ""ul.\I"I., \ -* : oNo lit. '.sl.i,.,. or frill.I I. \ -i-iti'riiiniiilttlilih.iif.il. i t ,,1 I. I 'II,. 'n" mc< in ut > i | mtk,' x'tiiu nil$ I*, ii. .r u i I' .nn. |I..i Dr. J. C. Ayer & Co, Lowe!!, Ma55.M'sItlyi..IIsiuu.t .
: and\ in Iso i-nd ill : i
v 15111 ) I..r.. nut I S ti I Iti4nlu* t* r. liiv iiuu iliit 1 i l'> 51.u ..
I .hi.1 i.lm.I u. .111..1".11..11.| Mifttiling .milt. lie \ oifiiaki-n' and\ I Hut I |l'lh'a. ,'hit"I' "'11I": \ I'liu-" : .Hie.. people I mil ... llnir I u \. ii. iu\ iii. \ III tiia: rim in..l..l.a '.. S und! t4ii-ti.. I nnhi'-.laun.xli d.'- j I -oulli i.f4U .iklil U4 luu 1,41 ilk u ov r I IIi1
: > i. ion- iu Hi- de.ioin I tin .
.1"lr.e.IIJII"r 11.1 I .1.1.\,1) I his illt and in ike S lite II I hi nit n .lflo ;! I* I U' | .l tiutat. it. 5

S : i in lili' I I II. I Y Imx, UI.1.1.\ : "hl"1 1".1, ..l Ills 1. I... I Hull In loiild! i i"I..I. IHUI' nl thtl leltt-H. II ri.o-,.nitllic ..... li uts't' tiuu. 55lI i..Ii'.,. \ ...1.... S 11:in' tl..'in tin |lIv'I' tor. V.f| I R..t i ,. ..i i,Uii.il i.. lIes' ii.k.lir '

mi-kit I he I It 1. : 'Ihu t-4ithiti4ke I S Ihiite lh.il limitM -. ol In I itJlion ju-1 .1, i-Ut; ssi''tilt 111.". \Vlien-lit I n.i-on. ;I \.. '... \\ ... uii.'l l 1.|l.. \t.ill.-i.. |,'nii-r-55111. D r t, il ..-rij>it u. .1
nil I aunt |
own ( lil" 1 j I .Iili' !I., ln.iLlii4 it lit-5 'I.1 .l I ...1.1.| Iw 4 111"",.* Cu b4I luus. r. t'lat v ui ,MI MIII ,iiM.iti.l -r.. H. S
w.alth. UOUVIKU
( mill ol lln* I \ tali- of liU liss Isle" or intU
tl-rt J'ri-eahlH hut iiolorinlH 1.tet t lint h I iv. utss.L i I..,nii.illI a.. I lhal lollIhfin I. :sipss'isue| I'lih* 11'.1" i Seas Isis, ....r I.fl'i..sI..t I.. "n' \51s5'l 5. I-1 k- Mill ll-ll lilt.'1 1'< |I.> UT.. I .t, fo.ll 1,11. ,
I It U I tin' ii ill*. ol 5 lite 4 ..-l I'l'in.iof I lie toliirolt'l, pain) ni.uhinil .
; '
.and! oi'litjllio ( at.III. \ t il .1" FINEST HM' 1.1 Ii fr. u.'U'ad I n s I lt nt I I. t tt. 5 uS S ill
tin. litigant with 5 Ihe lss'it' hot \pnr.evt t 11..1 S ,\.11.t ,' 1.1 "'tat: .' I., .'.> I hat I Sic .lainM, law, llutitinii OIK I Mt--iirt.l 1.1..ili.1| tit. I tnt -li I ; l> I.M riAtitiili t *uti. \. 55' rt-ur*,

!u% ld. t ue nine tiine'slit ..ion, and i t lij-hlii'iiKs' .ll ,.I al"II.\ ,') .1""" |...M'ii fi' raii-xini 11111 l'liail.. iiitltricIt pi list ...l .".,".....hi,!|I'. Hit- 1"11'1.1 1:1"1'111'1'1.1: 1'1:11 1': wUl. isn't nnwt, bit I ..i-il.n ,, jul 4j- Consulting Physician

In and\ .li.a.U'r ,, I'lllnlllll, I. I I l .' uh I net 5" name il i- I kimu ) "oJ C IUI...* ta. |I4.iv. III'ut a, .1 lIMkl:..'. I Irulr.
I" Illllf.
will t." Ms nnlil, \ the i I5$5i$ .; III U > ; I r'II j
I I .
.1"011 1.1 .
C"lli"1 1111"1'011. II.I d. | nlil.. LII t I.lsi ,* suit v 'rk-, > 1 1. i an I I. I ,.sus I i .it i s-in in its biuitT --
Ii sssr1iislpIe.L piolt >.ion.tl jiuur ex* hlilnaliiltlion, 8 hut I Ih.-le i I. liliilni.lion I tutu' Utt nun I'fali .1. and nou".ial. .jui.x-r.til.'. \\ iieie I tininon.t ,poueii I I II. 1 I U i I ". n l i. i !!ii .. II''' u II.HIt i t\ n: i'-i:: ''i I i.nr 'in 'iiu-. ( 'I1'. ii n u,. sil I,, 5 u Kitxr.it : |Is. I in .-. r ,1 ,1 -
I..iot i>iou. in ant i.iiU'o.nl itiaiur.' al- i I. pii4iin: >iiiil I Ihyott.1niiii nt U I'i ul." .1. Ii S i \ .ls.", .Ir ., l'kr.|U,'\. I IisusI'r i tin f f ti muii i -,. ii i 'I i iui
rlndeil\ Jiom our loinl., and lioni-, 5 ih-alh. 1".1 plini.hnn-nl' u< ttell ann '. lilt I. -llo \< I 5i5'
,- i .
ll
l.ste iusg j rvati r rule to 1 1st' t .u.I. "MIIuttrrulctli i rainU .re : 1..1.11.1. s Its it \lA i I to.i'i a. U I'Mraut !
.- ,' in the t tle.I iii'' ai.d! inoteinenu i'S l -- -- fllllktf nl.l b nl* l4tll III.rfk of ill
ruiiM lentiout men lake hi. \phli-t. r t > > S *.' ci-m-iul l Uu: ll lail-j tie ianttlluall) .hi ni H'III I ;.1 -- | <
i oii !1.11.1\0 I'-I-, ". II. ".I.r.-. M --i--. I. k iu lUir In., i. a, n ,1 Iu'I tuMm 11i- I1.4) .
ountiii4iid! S-tM i. '1.
iuhr the uliuii \ Ilinv1 making
rtmetly i'\ 1 lor uiuulpuleul ; : .' slue ?-tatt ate lillih'lu t I aiiliie. .
'n.1\projicr 1.1 Il 11 ,! ra.. ; IK*. V J' uiiuir.iaii.l his ii us -ts.l l I'tu.

Ihl jndt-'e Ii. th> i 11 ..11.1111 I h.t. ( r.'iiion. of .':.- .L.ut test\ ttilh. it oil.I. 11"I.Ilh \ I. .'lst dar"a a null' u 1..1_ tiniimxiniuiu|1'.1..1.> >. \\rule elijtiihrtfi .i'Stluu'ir 1 ( ..' |H-ple. Unit iiuiniiMIe"" louHie. t,I ,...I.i 11..1, '.\ I."b exert| ibta sitis. Lewis Bear & Co. 11 I.. "I.. i.. i- ini it..I. in ti-it '111111Lt.l'I.s | | 11,115._?ml" .iiaiii..u. mil Uu ir imin. ,1 .fir. ,H- S i r..1-r i l It r > I hml .i ni S

\ .
ilone uitler Hie ollii.fr. In 'uiniuunonlt"honoralih 1 u.\\.lo""I\ n' i-plu-ie '
I t 1..1 aiiihoiin $ ira)'il I thaI mn-t4iit' |1.'i\ i.im' titi-rlln' 4.liniu-I Ili -IH rUSHnM: 'I IIIKMil Til!

., njh-l' intial cilini.1)li .t.eu'u.ti| U-ji> 'sI.1"1Commission s : .
lUH'llvftlllM I 1.1 1
I. li-.ir the jury box of .ralau' *:.. S lliu, II I I 'JII 1 : M'i\KiiMtir.': ':\: I mill mid vuiil, utul\. IUIIIIIIUM .i'nU4tltf gut'einttu-ut. tit ius.Mr.eIis' I in the jn.l lM Ii.)' AI'K i r'l l ,s.f'. ,, its _,t r t lj.I, unlit Jtllll Ul u S i.11 j SI FORSALE.

lliat I II I i i. ami, uniil-t. .IIMuf tin* C Mammoth .
I'ailial 'rl.Ih Establishment I h.l'l.l.rilk
and\ he I
foil l U I then, ".111,1 5 Ih'I. "i 'Ihe \ali..I\.I.I.| \paity !I.a.. ., Merchant,
thy i4ilru.i.Uof t lln. Nlatf, a I' riiliiU-d 1 i I
I VV I PIlt III. VliK.l' lIkil I, tit
\ ll-. I \ s Ian' lie u.l. in I II he i-livl ion C 'as'S ihi', ." \ I I I I,
Illill\I. |.1..1,11'Ihe "I ,'n':1: I" sIstrgsi, ilmi'it'iiUa li.for |.a-.. Il"J'III flue .v >tt-iui' it t.hihuxfLIII I Itn.: IP.IIhII lii

miiiiNifi't-,1 on l i"II.I"1 OJlhstls4i 1,0{ of I jiii-al Miinder and\ aroided Ihf I ier Iratil veer I lli<-ir Iih' 1.\\ 101 il ....11 the iiuuufa.luiv- a lid! >ale of ...r. |' -4h'LsIll.Kl' 10 II I lUir.| (.'rrlntui r>
iuilt.vhnM !. Ih.' \: ... !l use Malia.l- i I 111 1.1.K: M.i\IU l.j ruiiitniiiU.rn .nl. i mm W.lln
| onrju.IgM \i <> .1:11 M-I 1 1..1 m hy 11.1"I.uLI. ; 11.,1 u|"m jnjli.uurl-y| 11.4'\ ,' Mile., Ibl : .
.lr- & FANCY .. .,
STAPLE GROCERIES. ',1 tutu 1 1 lU'tt m-iutb* trialitl. I. is|
|low tin ,' M.t h) ".I 'c parti II ills $ lu.1 L 11"1" 14.11 .I 10I.h.... t" |iutfil ivttnn.uoullU Lies \. I 11.-1 1 ttonld I"in ihi r a-ld. forlnliii. .
J / ..I txumple 141 111' Lailct )a..I.1 I 1Ih S \ I hat tltf ,lail- |ilu-i Iii 11'\1"\ 1141 | f* 115 1 I.'- Ihab f'i ir, tics utt-.i-ui*> "5.Cv b. ,. -I.1 l n I, t. N ... 5.. .. iB.| .. s S C

I .\1"1. mid\ that ""I "IIN.! mat Ix'comu l lj.w t4Xi-., t a I tail hr ttitli riii-nnt) u. I like'I.I.tvliinioil al'"C Jfopli'i tiliMitittu' noniii-4lly ..I.lfi"1111, \ I IiOsuj i iii III1'l1I I : :>. Ti ):.\' i'4 o 'ii iiif-.inialn.n.. I lhal, I in innni'itlouiiithint ; .11111)>' 5 H.llr,t.l| ce.,'...inn'St BI is C',.|5.5.SUIt.4Ill"1 the'ml RI tnufm a.l.lr. wl Mn I s w ,1 rr. 1 1.fl .

I U'niplt-'i" (.1 juilit-e \u.I'"t\ 1..t.! 11 main.pun-ox-mid' \piuleilion. a. a I r.a.1." and! pav their .hol" uf I.\.'.. 11.!Hi-, li.," 4' an miiTual. icu.nuila 'I .% t' ('.iist..I Imin. rt 1 am ,'OIl.III'lill; > l*>..'l.e l {-rr: i *. tt il ssisss.I lr < u. n ilJ

\theri* opinion, are buut\hl an.l\ .i".I. 1..jI."I. unit I au vit>nuinii al \\'t .lull. kivi| Ihi. ..I'J'" I U-lulu tin- It ssI I slist r'ihutiusue among; I Hie Main lit \\ r;t,' sp.I.stutt| > arl '.km. l.ir 4 'u figs nr 111 nv S li f 'Ull I ... .a.l.iil. 'fit.' Ul-l- -'

a lilt\ tilirie i n..i4ii.e and\ nipl.lily! !i* loooft.u I ..i..1 l 1.,'II I I ioiial u.lnuni.lra- |111Ie| | uuulour >Ulf i>lh..ial. sI.\ II"h' the* to'n.'t'al. 4 '','rnl''It., We like tltU / l.KliroKM. .\ m:> r-;'i.UKSTAUHANTJ..\ '" I ( >< ur* lf' uiul ii.t u* in, ii.>nu ,,r all I I. U-1,1..1' ,< lu 5 | Ij.2 <| ; luni ut the f l.i-in-ral, duteruineut aivlui.linal stilt', u".1) takf .u Is .ti'ju| a. ill iirotxl luliet titan I'.Uini'. or ail) "Ih'r.Ia"\ j I )Mir unb'uf.t i' ,cat I."srd out te UiU- .
,
hold l rids do 1 iUii *i.r Tiile., thVkatl, ililsI) "illS '
,
\ ) 1.1 II. 11" .1. ti i.,'. sof tht pail, and! tit- the in-oi-li" Irtiui I'ilIl..li'i. no! onltwithout I ..i.Iu\ uul Ihl,1 Ihe .olUtliou I t'Itl.l\ r.. i >i'i iiu ,11 f fit' 'll'"a.. Iii IU ,-u..s'lu. i : 'a I '' *- miibn. Ihiu n ..
Us 'IsLI li.i.'il. ts's4. cf 3- t. ili. tiuuil.r'lOU.lMt S \ 1 1 ui.fVIU. !
.,pnni'hed' lor; i 111,. u".lle! llii'l\ Mrlute I *UI'" |.lt-4ed\ uckoguuil\ i a pro-ltil nt'lln authority' ..1'1." 1'iit iu dinvtviolation ,Ill 'inoin-t bt li '"iUI. lor alleruttf 1 { 1,1

\Ik f,1 liiea-.ui bt jn-ttie. I'wn1utu I ir (irai'li.'al niainlfiiame l>)' s Ill prtMul til' I"I'"I..'" lalult uu lh- i,,liMril'iuinu i I. nil huisi I"'illll."I'" ... .Iu. 1..1..1..11.t. ) ULADK: H ,. tr>'|. ni lOt Mb m u '

Hiuvii-iif the t It Iv: -ll .11 "10 luLLMtolU Ub-tf Oti. it. O'itAL
hit, law 1 uud i idfine. t ''!1'- .ul.J..I. I I :. lo"-II"1I.I"lur.

.
-

.
._ .LJ --&w.- .' --
-
: --- ..


..--- -
--

'n "n. ,. 1101,1, d. .Ion '.'' '\\1.
---- "

1 ';' "' 1'"lrlU.: Ullilillllllir: I !I'.11,1,11"1'11 1llli: M\ltl\\ mil llio Blltiitlnii of Iliosc ilwlr*
'
mn\\'d 111 M I 1\1'1'1'11: M I' in. i r .11 M.Monti. \n 1 I \ (' ) umiltoil U> mil at- S l like Joli vtuik to (lie lad (lint tie m-o

rJHliHO"\\ l!. ) \ ( \ \ 'llu I ll |i.Hintl" | of llnnil..', Olnl"|'" Iiii, t.niil l.nt.'ti: il-r 1'lii-ii* '1 111.11. \\ Ki-lio. i lontiuii liunir la.t lotln' nihorllioinoiii'ufMo Au lloiv iliil tun nililinir lo nnrfotili nti'ltni*
Hi it' lia<
Inriiti.l'iin, ''i.ill.t'l'; runiliiiiiition knoit: ,,, '',.., .." Ilto 'inill, 11'.t"III: (!.1| .\ '',\lr.1 Inui.c (rid.toil '1'11'r.. !' -". 1'ni-lfr., MiklHiiU' & ". nl l |it.tion lim-c 1"'f1 for lhl rlt4: r.fitoik, Hii.ltli.it

'. .i llio lionril, 1 <.f lloalili, ivn. ..nth. |mllilnil ",- i nt Illntl 1-ntli ol 1. limit I III l-ft" m'tiht, \ttltilo., I'otintt, liiiinntlioiroininii. t ,1"1 in} 1'111'1 ttoik
\lI""II\\I !I'll I Vl'.l: I! "I- :. .1lhl,1II"lt j1 i'I" "Kei'itein i" : II ,1..1,111.. I liaiolii.'tt .; itoinjr all Miniuf joli a

ni tlio., A-li nilf lie, h"1 l .itn.loi-. |i" Ii. It. are likrli ,to I"\" .. .1 Intoil" i ittpir.1 I 1 111.0. 11.1 1 I IIIUIP, Ihor.injjlilyplotoil 1.1.. i. .'"1,..1 11,1, 1"rl..1 nmlino.t 'liKt.iinotli.il'; ( t)llr.II., ni il I- ioin| t'Nevt licio- ill liomo
iiiivi.iilirn I.1
: :w c C; :o. :Zji.: IT-A. : r: :s.K .tuntl, li.. .1 loin uk (1"no ,1111' | M'Ii :anl.itri'iit.i II.f ilialincisili; -' :"milti-iiro lie li.lti1 .i,11"1] "ocn..Mr. iflintilo Intiilitnu" lion>,o II t'ni <' Ho are I en-it In or,1er,

.( ''f'l to In 'iCi.nl la tin- mat* ) lltnllpiiiig.., at ttoll n < I'. of llio 'loiiitinK I li-a.ro-, I I- lilri.illj ,
5'AI. I I" .1.,1 .t I ltc-noli"iie : *i,nli.1 !' n.llh.11 M 1' i.I.O 1"1 ll' iinn'I Ihoio wa ul unr nn n it1 mi | an lining

'\ : I.EI'\1nn.\I.: : Mt.ML M II:I! "t"f : "Will., -ai.l: I In',, "I I "n-allt ilil.i'l fir, ronnlri at lafui-. I ,1I' ut'llio .1.1. /mnl. tilth"1minpiirit' "iiamnio.l witii! itut i-oin-i It.ililr lilo ..II,"'..'lion ,", lo the fittirr ,ill-fai timi uf imp

.. Mi K. I I. -. \\l\\\\:lDltl \ kinm 11"1111" ". it lion. I .i-rin.l ilMi 'I 11. lint.itho Mill am.1) 1.11"t I'. t li'I\ n ,IIOM ono, I i- ,linking tuplil! 11 lit loin Ilioir, J",'. I Cniniin:, 1)1'WI HI HUT HIN N i *. < "'. .I:nii.l II, I \\'r liat e.i) |.| i niiipli'leil the

; .!". ". !IH, .' HIM,* IMI I I'ltOIII11.i. : > fi..I.-, i :aimin.. ami, I \il I, J J1 I'rililiotl.,, 1"1'| Ihii i- silni',1 | .ltiI'| to llio oniinoiii'O, nllainoil. lit ,|,ii,nililii-, iliifilli ft ,nn' lln1 In innf.ii 1"1',., I.,. uf Iheoitt emir of nt.lin;* 11004
to '
"un! ,l-.i, \iiir\ in loiivtitifISli : I I "iiino |..|,iiii; : k, -ai.l ,ho it ::1,1,1, ,miii'iino iliont, onotliiil ul tnltc tvo'l Ilirailin.nl ,the I ""- 11:1: .
Vl,,,till I I II lit.I .. 1"11:1 I .1 (n..th. 1'oir.t, 11,1 t".II..r .J : lnn-r" '. I lln'j I,, mi'" 1" .II.II'lli'I'ul'll .-, iI.\.f' Hioir ". : ( Iirin. nml Hit, ,' ;
; : I lo tlio |1"0'1'.111.1| Uul, it it all ,' .lalioti nl Dial 1,111, "o, un l.aiknon Ilt' 111. ill
| j ., 1 1. ttill Mlpp'llol Ih.I"'I.I'I"I" ,
h"h".tl'II.I. oik in hi. linr of the
t
: ; ;;: ;7\ I" Ki.ruKH.: : : l-tiiiff I, ., ",,1 thinking, noili* < 'ivtk.'llio .1,1 nllonlionpaiil AUCTIONEER "nlinialli, ,onn.iili'toil unr tt
lYitijili' -
11"I. 'i"lo "
) 1:11: :' : 11' .t."I"1., (I"t..I.I. \.111".11" .,1 nl "lioil, 1""li.. poriiil t 4 ran oe .inipti", Ihoii* ..1 in nil
i< i in''. i |I' -! i,: t ,. ii.Olmn liijruf tlio,, in.ntoi'" I .i "., to .iroiini. ,* //1. mill, ii mil I I'l' u "1'1 |niii or, an't tn "" po.l.-i-l.. tl hilo the oliiru: loi 1"i : 'louriloi" fiian mill in""n.Itinoi, t iin.il, I .iir "Ill".1 ,
Ill (
I llii- ill.
"it "ii- t ,\.n il, ,iltraim' ,nn,,.1\1 'i.l ,.r nio.l.uo; 'llti, loll* l IIP Vt liulolmi. h". tnill.. li.o milt, ami' -" : 1,1 \I ami Iho ., .I il.M.lt: .\ I. .tool ilion 11"i :: I: kMoio* i mo It- ;l
hil I :| i oi I I'.ti mMi-inir; ur, iron, JunfunliK AM *
11 i : .
'11.1,1.11 I11 .loliVurk..
'MM' II'II 11.1 "I.111* tintI'.MII' ,111'1 I ito tiino. a' inn 'h ill t unr \\o-jiiir-
> It I' :a ttcll I unit n t't't.' 'mill '1 ho Imil.lii'i i" ,i.lilnoillanil | : will till lln-m innniplliil '
.,; ... ..t .3 alll'.I..1 1.11 | I III..J" .1 V.ik vtete ,1 ami tltot ali.l'irti'in' liotli n-. (.1 > In
3 unt ul' 'live it ln> .ijin a poll* I n.1 w :\ro ,.". i lor tin' Infant' in Iho ::1 .1 Ild)
11"1 it a : 1"1'1'1' .11'11. linlr! 1'1 I i) i "riM.on.iltlo' "r.ilr .
-k' 1 ;.! lion ur I..i,'. tin -o uitli von, i'llio !' Mr.I I'.il},'I n.I mill .1." all llio'all I i-M 11". .ik, tt.t' fitilo) Ml.i Commission lino.toik, nml, '" lr ..fall noil, ilnno in nnrnlliro
: ; : I" r 11'"Il I I : : \1.. .onlillto ,. in "
nt'tlto ||" al.1 ill I, 11:J\ "t.h"I
lln'iijilit ,
| oli.in. .Moliilo ami il,1
... "UI""I"I. 11"1' 1"'ilhl'I.I." hiI i i to I li..tn|> ..m.i Morclant t i.'n'nij;
:: 0 .
1..11"
; : : / ;
'r. llioholi .
"' ;: a : ,tn.ijotili' a. u )..or* ,., ..- ..Imlxi1Vallrf" Tale tt n< Iti"II. 1 I tin1 tilt .1 ,
Inonxhti ,
:2 ;; !. ; ;1' fAllAn' Ini-jjp ,1 i..III" tho 11 our mi ii' tl' i \\e I'11"1" I llio :" "'1,1:1".1.1: uf piotilin.r ttoll for the innoi
.. tittlnxo .Ijin.itiui", .. I l iii.ililinont' unlhonioinSMIiof \s\nn: ( 1 wliilo, l.: i :ainl'll\ .I"I '' "
Flli"e"'I. .11'1'' : liini tho ooniitii" 1.1. .1 t in '
'., .1''''' 4; 'I\ ; n, 1,1111 i to Hunt 1.I"1 ".iillili\( ""iI,1| thollprl.l llmi.i'till" : .Inml'l not fail lo rail nt .ton n I
-' .' 'If... "0" :.' ,\ ".'" ,, 1.11<1., .. ', "h., hi. .1i..t. inlrro.toit' in ." riling II- \IMI" Iho lilalio.l, l'lirrI'.n- Iho "nut .linnnri, tlio niviht. liol'iiio., I'.f' II, Xoti'Hil'or., lo Mi.i '! "iilol'nl, olio uf ""' \"' mirr-rii'. I-I tin.ml un Km a I

1I.uII""II I ". :: .. i..,;' 'I'::0. j II j'n..'"0' 'I..lI I 'uI ) -
'. 'I ,.. ::0.11' I ".'" ,..i'','.' I .|tili! .loii,, I j. no imliralion nl'nililir( tut tiiannl'ioHnoil. ., 11"1.,1. ,., .., llio lVt..l..l.Moll, ul'lho ''ttllliln IniI'l'iilorv" !" ,
)1"1"' '' .' ,. ,. ,,, | llio |I"i.irii" at'u ,r i I hi H :ami Mi*' in 1,1" llio nn'tuf 111( I'r-oil In tho foi'im-r propirlor.!
Ht
: :
.. LhtI'II.\ch
N.\ltl I'.n.'" ,''.' c.; : ;I I: ".11' !'", .'' .olili.noni, ill Iliirommtniilt.' anI tie lit' .lili|" .In I'tinam!;! 'I 11 In1 I" In,'"r | 11.11..1, mo.o ih.nar' rpi.rnpali.in: : faith. 'I ho 1,1111, pall) j ,,' I.J".I nf .Ii'inn1 I l.inlii", i-lnlli inainlainril lit llio

\1"1." ." '.1 ,.. .: 01'.'" F..iI.. lioir 1,1 lio "ovn.oil, for taking il a. ."..1. i ili'iii.iml, for, lil-, I'lnilm I-ill ni"..l 1..jI I"nl-u: TIH.I| ''loll. Ih,' 'amo inointiiC f."I', ,. .I.a. I I tho .1..k .ni' ounnlt r.I" linn.
H"I ,'" ''II ,,' :-1: [ II II.,. '."., 'I.wly. i! ktmii' in.r a' llr ,li tin' tlio l'nl. tinrill lor. I lit'ii nn. .onto .11'1' > .InIxt' '1'nlP l I. wl.lolt kimitii ,amii I Ii ( ( 'ol i I"H'lt :. ,. i i. .,' .
1..1111'\. I ." ... 'I. II"" h.r."Ift f"IIII' .1 |1,1.1., I 4nHit irnl" o.lim.iloof i ''I "'. I II.,. ihaiaitrl-: nlt 01 Ti ,1.It'I"11 -* >

,.,.." II '.l;. j'; "II..11''"' ""h..r.Knn |\1"| | > 11.1 II, ""I"li 1,1,1, 1'1 ) "I II', 1''ii.I.I'! ,o.l.ilili.hmonl" .llil t loi'oin-o" N i hten.talo..ial' i i iniirli o-lrrinr.l" In" tho ponple uf I'm.a.i'la. I Ii, Iho I'ri'iiiiiini, 1\.1.,1'\ ( ami in.pool tin-h iml-oin, .look

IIII'' : .. : ofioiirlnaliimr-' : iii.ililiialtiin*> t ; Illmnl vta. Iho i.l.ilinn. Hi,.it' ;
:"IIII.II.. a'.I' :.. .: 011,111 1' I" ,11'.11.1:1",11.: | | | i ,* noil a.nl'lii. 11:1 '| : n l lio .1.. ".. "IiIi.. .1.1.., ( iiot anni.
X..h\I\ ,' '.!' I" I: ".'" ",1, ,' | ,.. i Int.Ino., man.A ". I | ,1 I ,uiijilrr, nl'IVI.I A.I'. Itlonnt. tthohat -\\.1 ami \\hoI I: *

,I'nlm hlt..._" .;:"'..''" :.1','', ...",\ II II.".''"" 1..11'I ,.. h.. i: 'Inlloaul li.ilf. nr it lia.tIniMii, ii* a 1'llal,1'Mnl, lo lln'iil'oto IIII.i.I' ,.. 1'. I In1 MI jrir! ) < "rlll' 11'1"1' i.IIII, ; 1"'II.I"llilh.I..inaiit''' t "oari n illi the I. s.\i 1'i orFflrnitiirc I I ho,,, Mato"wliiili aro" j I Illll Ililll'-..

1" IA"'" '. ,. ,. II I ,. "IIlil! | ,'' IIHI |1,11".1,1, ,; I ,,<'('..fnllv onlliialr-, .null f.iim.unw : 11'1'| I .1,,ipntt'.o I-"I'\' nijiht. inloio.Muf lhi, i i ilt.W l to Iho ,'.11. .1.I .1.I. an; por.niir,-in in j for n liio
1"11.1
: 1''I.il !
.. ". the, -
nf onjoialileiM I
"II.".,,",1., ,,,. I. .!!' .I; I. ,'.. ,r. i,,1101 r.'.... 1,'' ii-iy .liamo lo '''''1 Mill ho. "rai-o. li.o. mm." |mt.itno. ., Hiloini.os, l.i I. uno 11".1 Hie vnioti.llio i'It-tutor unr i''"irralnl.iliom! to the I aid RciisrallAcry c cI I.". -ii 'ar: ", lil.li | | nli.i'i'iln-r. wo will uin' mii

..,,.hl." .,; '..1"I.: ..L'I. I ",'..''"" I 1, ,.11.." { .1,,, IV" ,.in, tin1 lmlo, .!ilo (-I all. a M.I afIrr i MiMi'ai( oo o. \\ illi ,i 1',1." "
K" II. .' ".11:1 .. '. .1. r. t I ,11, |ioatitC! ) llio ,inn.t 1 ulijoi liolntlilo j fi'iiilirtii-r" |,miliir; imp." :nv "i.iinl.otiilollio all"I",1" 'I"I' mil I'or, I.'iili.lanlial "iorniiiilion." ( iMorn'is I |ni.lir. ., nioloii'i" i ttillI'm I -i\ oiipioi ufllii' I mi

= I Mlio io.nnlnin! ., i'.noil'\ an ami'inloilI'ini ,, \ I'.Unitn\<\ .l.notnrnl IrninMr. ', | ."rmnii Tl, I'.nmilo il, 11,1">>1111"1" "| lliot,"l anunitor i A in..l ,i-lojUHl- .a.Miilmonl ul', loi iMoii.ltiy : '' 11\, o. oloapplo; ., |n'in,.In 1 1 1. to ii ni :|.| lii">- for nno 10,11.

I \I.tin.illm.. 'Iiml .linn tin1" evlionioi I n' lo llio, \ .'1' I" ,, ".1 I "I",1,1.\" : '( I .
f Special Notices. 1.11'-11 11"\IIoi.u. \\\rtvim.Ii: i-an\in-I"" "i'i'tin-in, 'am) 1,1,1, ".O"'I"li"I"I1Ii"I'"I., ( ; : *
i 1 "n,'In.'Iano: t>rii'llini i ; j..i am ul'llto .n "ttr Iho i
.unliiitroom"
| all,.! \ItoliN, on lo lln,. rlitmo: nf 1"11"1) ,. l-.iilo.! nit' raltoon ,'a".'. I pl.i'ilnlniioli niilr-" ,, .,110 1,1.111"1 | | i \\oh.ite "irooiti-il" ; lite nt, Illn f.,.'.. nf '','1" j1. I a Wholesale Mailel.r

Arrival and Departure of lJils.II' for lot,. nun' ....'..:.ni anl |\o..j 'nil'* ill'a,.1.... I n-.o.l tliiiti, 11":11: \ill. lir' in ,1"1.1"1, '1" I II he lYn.iii'nli.in.' II'III'\.1..11., : '1.- -. j I of Ilii-, iap.iliililU"; 1'1 .
I'lllttoli'* M in.I I'l U. : I
|1"1'1'1.1' -on, ii 14.Tito li'.i.l-,. II 1.1'1" ""I in.ninio' ,ami, *>.:;' I." .oritrr.l piper.:' In, lie pnlili.ltoil, In (lo. i itt. I In i. i.ntifiiinloil, willi, :mi "\ : ', r, .- Iii I fniI'.Ktit \ in .
.\ I... II. I I Ini., in. toil dot ",111"1'|'ioniT .; M HLluer" I." .1'1 lt.t tll. I ami I tt lo.liil,- in.ir i.Hi i.
... 'I'I \.1',11 iill.nl", >oot, ""'11-:1: f'ilnoith '1 : Mr.IO'Coliii", !' \ Co-I he, Initialinimlior .u li .wool 1 -
\ ''lil "I ,' .I
':
\Arh.,.....' 1'.1\. I. "" ... \ MArIt. i yninli'il" I't' llio .lalnlo' innlor ti Iii, Ititei ,[ I in all, I'laullnu', :am) I'nlliviiliii1?. ,.1.1"1"1, I 11"1"1, a.I.I.I. appealing, iin-otilinj,' to annmiiroinon "- II I ,jnnni.i., :"f.i '" .l.ilki, ) ; ( i r,.,,!,.,. ,.
: .. \ ,_ I', .,,,. 1' 'Il'I. i.l.. 'Ihnl uliilnti- ilftll 11,1,1,11itiitiiitiHtil ,, I the I,, I I'lh ln-1., Ni 1.,1 mil I'm', moi-o' ; i, |.-*'i.iM
In I r i
lnolir. flit Mr 1'111.1 I
;into lillll in.l.
...... : ''II I' .'1 i ft : ,.1,11"11'" ; !, un Iho 'i- 1 : \ ;1..1 rnrii"

1",1) tin'i',.t'liro. llio, \Imlo, in'. .. ,... -,, 1-1" al. tTI. I'lmlnrt.' \ Jim, i Il". -- -. .- I'.on.i. 1"Iil",'" ami .Ino. 111'nnr, nillIn1 I 1'1" I ll.ltiiM Ililiul. I''"' I"-: I.. .1"1':1'111'1.11': ,' ( '.'' nl l:, i.lt tt > \\n ll tt .

.. '" .\ ,. II n.Arth. !': n \ \I.I.lI. li," .1 llio \1,11.; \illoyal" ami Ini.l. : gallon", iITI.I, in,. .imp. lorvilil.lt' I .-inrl I I .1. I Mepln.,. tin. -II'i.' ,,," '. li.i., non Iho o.litoK, 'I'lto 1 papor' will l.o, ilo- i Il l-lino I Ihil, Ilil-, ( rllltit .l '",.' ". .-.n.-| $,!., ,I

...... H. .., I' )1. ami tlmn.li I mat 1,111111,1,, 11). 1 .i\lt' oonl, porailon." lo.ilo! ; ., I ,1"|" lilllnl: 't, lull "llppll' ,.t' -' hu.'l lunik". .I"II, Iho, l.o.I,. inn rr-N. of the i i, 1 ivr: lor .i 11......,. <>nii. ii*.. I toir r.irlln'.l.t'-k-on' -' : f'iiu i iiiinii.iii rli n(1.'n.i o w ini i J >.;l.'< ?inixoil tl, ,M o :

.\11""I''i! ,. I (.in.. Ii anil 'I. Hi r.M" i \. I" 1"11"11'1." I 11..1) itran'l, onion; o .no, 11 IMI.muh, i.ano I lo !n1.1nl' nioruitoh.llf :, \I.id, li are, :1'1'.1 I nf lit Iho 1.1,1.: \\o .hall lie ahlo\ to -1':1 uf Iho onlrrpt .. '..aii.oufilron, hl4 ami |l.i tlniH l.n. I.i. IIi i tl. I ./(..

l-H-1-,1' I- ,- ''niiil'il I..HI HUM ti nlnir,, l I. rn-ili., ,, "" |,i'iiallt' lor, llio li.ili.n| .. i ll.I ,. u lo noM loar.: Ml I plnlil' nn tillihtlfinio Ijlm.: nion. Id iir-. into Ion. '[ i.,' al loitjjlh' rrroipl nf the U Inniiml oliMi-il ., pill.ir, nnl, ,Iho; f.iiliioo t/-n/fl.ai.
.,nrllll' ..I ,n.1, .11 ,inn, ,.', ,in......IIII"I.lor't if.Miro ,. I' l-llnt I.IIIXH,
Hi h ,11, ,"it.i| ,I"j'" | ,it'll. :11 ,I.nil' ,i'ii'hulli "" \" "'. .. ; Ihoiiih, '; I, a poor .oa.nti lorl I 'lit.I ,IIIIIII'N' .,r, l.tlll'H. 'lllll.f.t 1"II..1, TliU I't'lii' I, :
ni\lii ,, I --- -- i I I : I, IN. !1 ... : ItlllK". .1.1.. i\. ilmr Hi.li -v'-" .'loit rili
11
ii > nl' "11'10' nti. '. l I. tlmi. 1'\1'1"1\ 1'1'1.1:11\1' --- tin'. |
I, A I. \ '"." viti.i ; I'i \1.11W" : :, I ,1" I 1"1" 1',1 .1'11,1 : | ui'l .liunlil. r ; ,ii > -alt il.l.

-Arrival and- Doparturo of Trains.Imulxiillo ""- lu 'ai' Ilial tiolii' illi.l' ilnlinj Till' .|1',1| "I'.l ll.li-llllll'lll' I. till- I'mm, mil, 1'i\ :' II. .laipar' *, ofllio ,,[ A ),.111,1.1,iin hoi n "out ilon in'the i 1 lli'il 'iiiklll.. 'I'oilcl ..1.1.| IMI-- i iii'\l' t 11'. ''j, 'I'1' ill .ll.inlili ri ll'.lr, M l; nn.

llio larl Ilial ,iiltlir :" li.nl 1"1.1" taiil: uf .1.. \1. fran.' I ll.: ,|. Mr.fiait I I Natal I.V:" .i.no. ,Im -.ijm loll'I' lull fen ,l.u, -.110.1. / 'iniolli1rllloil | //1",1,1, "- -,' il.o' mil liV, I.I, I nlil.ti.to.ni inn ."lim.t. *U'l1'rinkl .
; | | | [ o.
tlinl ,,,.111 lilt. ltuiliii.nl. "l.rrli" ,in"ll>- to llio I|iouo| ut* 11..1| ,I. i. ulI tioll-knnn n totoi'.in' : alhe unoul, a. otnmtllr' ', no 'hair, 1011'iio.l apolilo un tho 'dine iinnl.lt: linttuin. InI '|! l.r .....|'. h..h.-,' .,.,. t'hini ". wa' ".1.11.,11"! I il,., | ink tit I,' : //> > \.
I" 1.,1..1 lotio In allon.l.nno I the aiinlhor, oriilin t. (if Ihoallali | I .(,', .liiio f vdl.tt. in.
int italion I ala : roil l j' | |
) tiiio i
'; "iiml. N |I' ,* .a. ,.. ,' I'loiiill, ( Im.ino. :,101 lo u. :a u il .1 I I in In .'
( mini IP iii' n. 11" in 'I tininrnilii'l. -Irani' : ;" :1.1"1,1 11"1 <, j j.mi/ ii lln I n i. rnHi. .
l 11 ll\. il *, t. Ini"inn .- Lrii. U not Kftinl' '"1"/> u In, 1 t.ikr.pl.neIVroinhoi : .. ul lhi. 11"1.1'1, ,. ,air in |, Tin. ..h.*. HI .', "h rr I'lu- Iho r, lli..l hi ki"ti ,1
.1 '.'. M'. I.l I. I iro, I 'ontiani'| : No. '.'. at Ilirlr i-n 1 ino ,1"1 1.,1"1 1.11,1 1. /,0 inil hi n In .lion I :;" liiji'tlti. r. nn m
\''
(irtiMi MIIIIII.' ,. !I' I l'i MArrl ; itnrth" 1 knonin Mr. I'. hH, tnolianlil.l \ sili., !( ( .imp :1"1".1.,,. llioirmiinl 1.1'111,1 I""I: ami, tho I"I.'II"i,", In : llio.o,, .
"' 'n\' l'i u'."ii "I l.l il nil. I "I M. : l "it Ilto ot.nin nt' Ilto :!.1! in.lanl.llii'tonrii' '. ; I'UI THI iin-niT to ) |
IIIMl
i> l'i ". 111'l.i.liin't, ', .'.'.. \. M. I II I l.:> !.. M. [' 1,11 null llio motnl.oi.. ul'aitl. "' lii'tl" i hit into, nf "Ilh \U mi it hii. it Iho M.n, !no t m' p. I h.i-, .ilnmpin, .. .I ffiM'. ,) .."" f. I- It'll ltlllH'. ,in'nl ., "". .Irun.It | ;
)
'''. .:i. '''. I. [ .1 \ | |>. Irl.li.
111,1" -I.I III. ,tin I , .Inn nill nnoailli, Iho.o ,Im* l.nlk ;
kol Ilir pmlialilt'
tiiiol "r Imno
l.1'lll" .llllH'll" ",11, llllll.I V1 ll ,. M. I I'l I*. II. luru ini/.iliiMi, i I'l iitu-ml inro. A< .rtI r\-rill'iii, f.ir,, tho 'ni-innrarlnio, nf n Imli. n lor 1'-1' i: ,\ ...,. .,.,., ,.. '\" N .t "'II ihrnoil lit Ih ,
.\rtll. \l.n-i, ,. PI. .''.mi ,. II. l.inii'.v. .. II I li"'lh in tinrail, llii' iiltjoi t nn-i 1.,1,.- i. In linn.,,illi i-alloil, I lin-lii'i" k. .Mr. !< '. '1110111111.' )' \\ e al'.' finthor, I.ilI 'Holt nil pliir., ,.1 11 In .j nno a 1"emnl,,, .liraI''' 1".1 I a- [ I. 'C'.i1 i. : : /'. ,,. M'I ,'i i: \\\lni\ /IM, yl tin.;

Tram on, l I'. if f."I,.i :.tti'l *. lint, l..iili'i.n.: t i i.,r tia> :atil" \ ""' '.. tin1i 11.\ non ,in.Kin": ..".o lil..I.. i. k. ami r\- our Nan V. :.ml rr"II.! nill lio in .atIni'l .11'1 anolhor, rnnprii.' The 1 11..t"II. ,I I U.. tin1 t mti'ivr: : ,..,. ..nriiMliliiK ''I"" i"J"llllil"" 1" ,I .. li.i.il.(/ ,'' : "I'll.-' I'1"-, lio'll I'ri.il; I'milirti I rn he* jr.u"( ', 11 n;

< !,.".i Hit" ..' II IM,"II 1 :t. io.iri.11.1. .. ..in.lii.lt .- .1' 1..111\ |iri.|. I to makr, ainl kri p on 1.1101", ,irt: ,in.'r; an.,1 i.irt" 'i prut l-iiiti I".. I I.,.nIn oaNuf thai litno vtill oxp.ilijto npnnIho i I i Ihoir, I, II Inn M-.I.II fi.nn t : AIM : t"
'.1"11.1. U ,!lt, M.II.| IIK| litiltt 11* i |ioi IIi.I'; 1,1.1 .. llio "|'Ial| Mini.1tli. hoooinplimonl ili-i.noii ami ron 'rr.., ur, Iho M'liili1 I inli'rir.. nil 11",1 1'1.1; 1'11 lit (il I I vIO'll Tii> i'l.I il |.
for 'I : .f
,, '. ) uf lint -iili-1. ami, io our ,
ft'fi:' "0. II. tun' : :.it li..l: | HI ill I: .i | MI I.I. I nil, r f nlllio" 1"1, t 1"tlil, '''011,1. | : "il 1""II".I.'i" '' '! .'.1"11" uf the itit.lioil I'MI* ,'J. mm a-ln-il tr.ia I't;
I I." .". |{. ;.i,,.n, "H.,.i t. u.. ." 'l\lIIe.1I 1 I'% llanil "i" ; plopll'lt I'Ml-ll'l\ 11., ll.OI.IItolH| lollioi I. hljjlilt, ami : ponoM-tli.il-lie, ttill 'Imiko 1111' iippiopii.ition ;I I 111 ; ;,(,',' It r.MHV Hal ; In N/III,
1. .luit.,, ,IP, n ,"ii .,in,, l. M. I liko a ,io.ioifo.| .1.1 Miinrlliiti, !' no :inoi 11'1.,1.,1. the .' .' ',, ,
[ ,. K llil ,
.
i I Mini Woolril SIM > : 11"I" "I 'l.u'l': / < I..VM < ui
,,,, if nolhitu, inlri ti 'in', miIt luniinno Iho ovo.italionx.Tho ; : i. j
m.ikini, ; nf v.nloin ii |t. in "
: nnaliio, li, I i : li.l. .1",1 ami ulhor I ,' .I/K, '. ,,
i ; to | :in 1'i'tli'' i"lr. .I i | 1,1 j 'ii'il1 : //"lii'i, "ti'i'i' "i
,
All\ "ii .mi"itii.. i 'in l'i ii, "i nil .1.liin.'liiiiitlllli \II.il. Into.. Mr. .I' lln'mini'alfarililio. .nnl" nml a--t-l tho" Inn in I nion" In the 1 mat 1 li'inainril,, un Iho ,1.,1. | >n, !
,H, un. Viith, .11'" -mill 1.11 M..l.ili' ,' ,millMmti. i j I'on-nro" lo I "' "" .1. nl' ,H\ ,moll, t"II: .101 al .III'.li"I, ItiMil. uml "h.| M->>, ri'irnliiiml | llooro.l Iliolr Inmironl
.'..", .1\. t ,iilu lor i Lit vunks anI |11.1." tlio,, I'I'"il, i .' inn ,.; I..h. 1'1"., \i..1|: Rinf.no." !I it Inn l UU-.
i.
\ nfianl/ali..ll nf ilnll.il .
ll.ili.HM |1'1.1> onni"* htnnlioiN :. I linloo l.lt.'t fair lli'IJ'
1:. ". 'I.I'II\I'II.: 'n'l.r. '. :: --- ----
| ,
.1'. \ ,iin.iii. i.. n'l |I.'u.... .n.. i \ .. u''. 1: |1".1"1';"' ami ill 1 no aio Inllt, toli'lioto -.pliny.i. noil -iiii-iii.l lor' .nrio..l'til' I I'or" nno, vio iirlriiino" Ihrm link I'lom 1 I.aiiiirIniof., ., Irjjal I'm, ,m. ::11111'''i \\lilli- "Hlililllainllti'ii.lili-l-. In t-lilrl jii-lite, the ttiit : *oi ir rm-liil, p mil r-il
Iii il.1-1 .lo Iho I.nnl nf promio.'Ih unit Hnl H>it rlinill.il. .,
Jolt n
'niannt'ai'tininoiioralli.' \\'nlorpon-\ w no. 1' .. 'i I .0
I 11.I.U in tin1 ) kimN\ uf inrrraniilo, ami IninItrr
uno mm* ; Ii irlall ami ll"ul uf I Hint, ->' .ti't r'tin iin/i.I : *:
Tim: < titiPi'nsncold : Inlinily n lio ttuiiM l I"- vtlllinjf In "rotlilalnal'lo or." "lailnai. .,.1| ioml ,litor. ,111 "inilo.l, 1 .. .al :,ii.i: :. nill i I ,iko ,planon" I' "ilnno al' lillil 1'1'11: : l tl.lull I i .ii.M'iiilriiiml| Woiilrn Oti'l- \Vt-l I'l.ni.li l-'air .. iiinl \niifi 'IT' ti'iMt In |IIIH..I| n |
i I"
ami Atlantic Railroad. lino h'a h. m ili- Iho I.M.ilnni i toil.lo.il.ll'lr. 1111il I -iin| o t'.li r ,',"M,( T.'i, u I iii( il. tir .1;
1'.1\" |11'1'1.| iloilI I tho l.iih:; in1.tut .! 111. 11"111 i pi.itnplll' ami InI "hl'I. Uml ) Hiii Iiml In Iliri In in.li, toil lit tin' /.,,. i>\ .|, i'. Ill, I .Vif I IU, |i arln
I llklll Mil .,.! .* '.lH. :N.n'l, 1", IXI.K. : I | ni fur ilol'l 1".1 in\i. I ul'unr" .\ I .. -- I I: the lo-l .11. :"1 lilho tintoiit the' ,: .on loiinii for v I i.i n |.n> ti| I i Hl.lnv l.'nl 'iinnit'io
1"1' + 4> iii.ii vitii.-s: : : : :. [i I ""I,' l< r < I tl. jl.JA. will i MI
I" ",!I'' .", It.. 11""It ''I,..' II.'" .\' I IlliI.I : llii.lion\ "01 or, ,ttill lio Ilir nltiinaIllln (1,0. non ii'oii, nl I i.inkl.iot.inni' I.I'II' I[ "nprllin "nt lln'-ra-nll ,,j 1 rl ,lonl'linikilono. ) Man prnhiliilin i 7'ituitiii, i. ,|i.. \nii iioiui f'Aiii ;..** ,
11.1,1.
.
I." I : .'.," I...".., ill' : 11.11Ir : 'lllllr-, ..,'ln-lliilli., i i. .... ifono IIII .. 'I In1 lompn ,nno I In IU. ,; "," T. 1. I I i t lillll tho I'n >ll. oi.i i.iitl, milk t i.iH'\.
I,. 11111.,,, :\....10.,10'\, .. :" .," \ I llrlll.n-io: .11 the I'mill I II..II-O la-l' I ir .npn ) i in I'. 'l .'.'.,.'il.at. < -'U.I |..,v.l r-fl." ,l.'' ll
,1",1.,
I llio ii'.tiiijiii.nn Id. t | II.MIH-v..
I ,. :.::1" .'" lI.rlllllll/h.IIII "::11 ...,,, \r 1i.f.I'llul.f in.n *> : !r "I loi ItllUU ) 1.1' hi Iho Tall l'iii'iliir an I ', ll, tl_ ii.f '.."ni, |"-|.|> r
,. :':' ,. ""..I., I'"r.' h-I.II'\r: | t"- "-"'"|1'""'". In Iii. :"|11'11| I'mlioli 'i 11: it \i :. vi I' i 11; i I' UK.'Iho .1 I nl.1; !",! n 14 lull altrml.-il' arft\ \ Sat. iiol hlior, ilon'l 1., altonl Ihil'lilile larjjo! evpliim Iho linm I nn, ISiwiiin tia l | nnl r -.|

- ,in.nlo, ami I ,nnnilior, uf I.nli, .. (ii.n i, tin-o-,'a.t.nt ;' appninlnii'iit I l.rl.l. hi a inrinlii.,rutIho llol>i-o. HIM.Illl.lilkfl*.. .\('.. II ) ; n V VI-mil ( *' I'l.' t | fc"*>i.
IA' II:I:. 1.11'' II ,, 'II II.:.' I II \. | 1'1'1.1 Ial.i. a1.1111 '/ 1.1"\1\ U I Mnnni'tri' nf tinmot ; lll'r.lrl lit lln'proplo I in. | ,illli, $ t-'Ji"l O'rn11 -I
I,. II;: ''I..I ,." ".I 111I' I: \ 1.111 .\' \|, .11'1'1' tin--ihnilini.' ami, inii| iit.nit' :,itiro., at ,tinMarianna, It till ,Ihrir;, p.. .oll.o. 'I 1..1".' 1",1: 1'11..1.i .tl'; at II""II'.II"i 'I'I 11) lo the "Olive.* uf l.r-, a-in .,11 Ilil. I'.H ; .olaik '.

1..ut.1, I""II.' 4:: ..." \ .1, 'inolin' lit" .H."lli't timi .Innilil, ) inntimootori nook : i i -tioii" ;vrotnul-i in fator, of li.'mp..'lanroainl : ,.. xaiil "ploa.o .1 ir, ll a toll" ."""ti .1-1111 Ill-Ill till- lilt* .. I'liir.Ilono.I. V' .tiinil.'li>|..nl n loir,ii, > initi jrt4ti.i t r..ml >Ir ,i.il-1 i
r ti
-,..10' 1:1.1.: t J ,...I"1 II .1. "uno tlial Ilin-o, ii lio. lir.I 'nmtoilIn 11'1111 Miusiim.Tiuliiii t":1: i,.; ...moithil' tin1 lionlonIr.nk nn,,'.. 'IatHi, nnth, liirnll.niinjr, lilllolinimr ilnn't ItuuiuU"t I ir I.'H.I I'.i,; .- i; > "
'II' II. ptoplo
t. ,,, .:"., II "I j ", 1' ,. : Ilit-. ,llii. inlvanr.l: mam ,non mnl, I onlin.'InX ,- ami, no mnl the' f VI 1 1..1..1".. I ilitk iimniiil | HJ.nn; >/n./t
(' | lIII"i I 1-:1: :\ ,minnio 1, inllo 1"111 I'I .. ,
., :, .II'' 10".or.l. I "" 1',111"1 "I.I".li.1 ''-- It Uniting lo Hi,' -, { ; > ( ( i.t : ftiiii-m inNi.-r| .ii'J.'l,
.. .."" I.'" ,.,".11., 1 1: i, itoro ai 11".111.1.' for. lln' rilt '. 1..1.| :, I"'ul.-I Iir.I, Ino in Iliioo" ; I.Vl to lit'.I, iiiyiimrnl." in Mippmt, nl'Iii.rai.o. i ) o r i-niilnplrlrll, "11,1",1", 1 hi llnV llulM'll SlIIIIIIMIIIS.Tito ...c.... hrH.ainl It.I n i llrrt, ) l |MM| rJilul l knit l.itrrpiN I rnlilNii
,, : : 11. Iti. .tatomoiiN' lo :.iulin, I'unr 'I'akr lilllo, ij .SA.,< mi./ /. / li.i i.lni
:. '" ami, lln ,lol'mo, iniit| Iinl 1"llli." nonmlito | Ihitjnninl.rf M I II noi.hlmr.| a > < | 64
: 1.,1' I.' hnl.o ; tl'i .I" .ri'1.1., Ijltl'ir.: ; ,,
: uf tin' I'.itr A .o> lalloii M| '| In; Nail. | -r k if f-t
.. ,.:. ,,,.10 I )! in ur" a.'Kramlioim'til. ; nrl hl 1",1 inlliionre uf tho, -vM.ihiiijj sj i nml, pill' In il <>,! |
. ..I. I". I' 11.,1 .1,11 iln'H.; jiroy" |I'III .1,11 |II.I i. ; 1'11 h"II.I.1 ., U:. All Ihinjci -' I | T.K'i.lA'i r-ii I ml I.'HI |w r 11.
',"0 ,. 1 In llio,, union lirlr : Ill-oil llirlin MJII. lii| rn. I l II ri-A ila.li
I |
.. '. 1'a,1, : i 'noian' I ,. ti'iiipoianro ) "I'II'.I"r nrl" tr | ;
,. lu:. 11 | .I : man } ,'| | 1.,1. ; .. \Vo.l I'loiiili l''alr TuTi k"rrl A...
,. ld' I,u '. : lul'II' ; I"I I In willi, Iho1xllliji'rl. tine; "f/f''i/ /r*' i / (mil oalto.f.uiii i I kll H6
111:1 tint. iiioala. it ll.llt'lli-ril, I .- | .
1:. | | li.K I'nlly ;, .,.milhoililark, 'm.no: Itii.v.. .In'lil' I ,"f.ii, lirllrr haul ilon ll. kit l ( I nil. Nil. I 1,1,1, !.
hl'l ,| i III.,il lln'V 'I he lollott In-f ianlrl oxli.i' -1" I. H I |.| ll U.I.I.
: (
liro '
| ;
.' l'. 1,1' lo". 0" 'inani: .1:" piiiir" In llio, linio uf tin-it- i U''ii In. linkIn' I Ilto .|11'aiI.1| .| ho-it-, I. 1",1.,111( 1"I'lt.10 > uf Iho
In'lil
1.1: I. .1 "" 1 in Iho I iml,, l-lim.I (.1 cili/rli. ul'lho4.1111110111, | | ,. liouiiiV ,- .1.1 Cum: l lm, | 110/1014
toI
.
1 1. .,ld"k', I 1 lux- '1. -.ill"li.,1' iin-l 1. Imitoti i', : ".I..I.I 1'1' .1. ,> :1..1' -" -. -- Il U vi 1111, i out 1111 t MI. i t if.
,, '\"" ., ,', li'-l il ,' llin.rut tlil. > "" Tile : I: a loa.lin pti'l in li.' nlr..il"* nf llion ililii Nut 'II,lioi, !7, I"it.1. 1.1".1: ininilt fiinn-ri. \i in ,, ,, .f I
1..1.1., : I 1" .dol".I" '| .ml, ii-iui. : M i.mr CInNliii' ,.'l. put, Ia--- fonml | .m tor. l.i-i.
.: .,,,. .:.t "iro.i'iit \ llio I .ilion., 'I l'\plm-li' fnrtliii '" l.y I lamit, II"i 1.1. .1 I the | plo ul |!| it-II, IIH Iii HIT l.lki(, I.I.I; /,-,, ,.,/,/
.r I' | 11"1\1 1.11 |11.I" : I-: ," I'I.I.-I.I, I | iitn.iiillnro 1'1" liiotanni. | ant li ,
111' ; 1:11111 11"1..1' Frl"l tami klml Iho | | |4'n |I..Vi'a.m; lllliHl lm
., ..... ':t : ,"- of I trr I'..., al! r.nHU| amiSuliiilm.bf 1 ; .
,1 It n Irrrnl tit tin' I'iro At-.n i.ilinll' : pni-.o tint', I'i.: ,, '. : 1..1",1' \. \ M..I..II. | 9 | ;, l. ,| in, | .o KIII l n.i I..1I; II,,,,:,.
lalonloil
/ "'I"II 1 1(0: I I" hh a i'jiii--t Ilial tlio .'..' of -"t..II"! inn", h i;"..I| In Iho ,.an-r II' I Iiml r.ilonl'., \Vn-liinxloil. 11. (t: : ami tinl.nliri ) / It'll.A In. r."i.'iii, ll'nn- .
'
11' h"" 1..1.1. : 'lll.1 I l.iitlt.Inker.. Miptory| I I'i' I, diet" 1'1IU" 1.1:1111:1. .iinolilt .pi-akin I I Iiiiiil .n nxaiii ll.i,;;, olii'ttinitjii,
... '1.1 I .. 1,111.: 1:1. | rinrlil.i" ,. :! Inina.lij, knonn to .1..,. Ia: "', amiillto I!. .1 ,nnnilii l ..far, i ..i"". to Iho 1.-al I'.il.liiio. .1. .1. Ilillo, M I.I.| .. la.l.lrr., Mil*. 11,0111 lit : .1. Hull I iiii ham .-l.'ilitm In.

.. 1" :' ...' 1'' oJI: urxiinl/'itimi." Il I 1.1" | ,| : toiler .. I i.Hiil 'I"lltpl II.. Stt.ifft.lio .1 '. ,. ami liopu I oan Initiniiii. 11 In., l.ii-.. -.nun Hull
f' lilt
| | 1 l.lnlo .Inkor in Htiaiiilii .1. """ 11 !
a' ,1.. "i! 1"1"1",11"1'1' W"II., ttui /.a 'Iho I nnl-amtllnl I I ,-.. Ilitiil. lulitli*.. 'ft; l tl
A'.1:".: I.k..' .' I"'\:"' I.. ,"il;; tlii. iimr.o" the ,1..i.,1 1.,1 lirnl'I 1 nnr I : .'.: BLACKSHER'S LIVERY STABLE, : ll. K., ( 'ulnniliiii. I lia., I....... oarihr 'I 11 In'pa-I, nrik, hi. >" .I'' In\ illiml, ami the ilimato .' .' ; < :J.IIII: |l'k' ..f I Illl
1'11.1 ; | | .n
." .. 1.I"h.d.. ., i" 11".1:1, lil,. aliotil, tinI \1 ttuiiMi T".lil" ,ami 1 1lill l.i.-: ,'millhral. .- v i \ \ \ t. iI 2s'l,3' |II| ant i", ml. r\rl| t Iho ,,nIt ,out ul" a pro.' i I Iml Iho nor.I |

----. i.-v I: it ---- i i.Mj-i'0.1, lo I id',mania, I in1 '". ami llnio| .-ln-;.| tno in" I'ni.o fluiliniiir. I 'Cll I Ij I'allin, 11. I'u.l. Oak, ','\., ttoll-.liill., fo..ional inpo nalkrr. nlinialli.people

1 Itlii.. 1.1. '.: trEAiT l.alilrr. Ilial li a- tlntniu j >l.-.r.. I C.: .1. ii.n: k.hor.v.Cii., uf \lujkirp : i rat n-i, 2-> Ini.ine.- i K-p.'ilall)
I TI illi: '.1 r ., .. .>|.,.. ,. II.H.1>I 1"1. : : I 111 nIl ..11.i 'II In1 Iho lily; i i. mil' ;'
4 11"1'1 tin* noii'.ll uf
I .in
'Inl' |
Il;:,, I.HI 1.1., I.II) I.U.i I... In "'"I'li'I'' oa-y ,'i""I".I" ;* i i It'.l",rl.' jn'} f-i I I.. : 1 111. ,1.1:111.: on han.l for, riI'.I'h.. I. 1'1 t'.h'lll.| II. r.nr- Imt ll illrlinjf.. ttilh no 1"1"" '" ) of Dissolution.
ll.il,| ni :ilu.in i. ; ; I.lil; .1.11 I .loi k ami iiiipiuinl
,-. ,, .
nltl.I lie umiinomlalilo inIliom .
u. 44.kMMiiiu. k.uiiii.iii f i .1 raniia'. Imko.Vnii .1.101",1111 m' ., I"lvi" lullrrlor fnr |i..4onxi-| | lln, : :Ia ,HIM lnlli-1-. ill Iho Ural' InllllO. '1"1 i ionil'in

.___ __ .lo loml, I liolin| haml to II",.,. \ lit 1'\UI.Inlin 1III 11. In In.. ],! ''t'.irii; 'ii"' < ami .1-f.ri ''., at "" I'll/, I l/mi, ., 1"'I.li.' T..'11., Ja, ... 11'1 >oauii i i. liilnalli' utor, llnm. li I inriil., :in,| n ro.ilrr \IMJ. M,|,I Hit ,l.i> i.i Mr, limit
. .. ". r.A W. I!. Ii.: : .I.ulll : I Illllllal pHNln, ll.OL. ll| r, nil mi li.lr, -l In in, >l,
110 : .. inrJuiii'liiiu: ">'|>II.HI titrr '':a't'l in. 1 i-olnlnnii' '.1"-... TI..I I.I i.linn i. In-al. 'limo, ; M." ::1.1, ,pii-, ,.."liSS.lHI.iiiiii.iai I. .,",11,1.| | ronlinm-, i, iniiio il nl) *. I IIhiTiminl lillll It. ,,III||. Ill Illl hllljl I ll.lll.llOJt
.:.| |I'... 'I h..II.' :"J: : |.,.i,, I I.,.. I ilnr uior "1.1,1.1 .So. I l.i.i: : 1 .I.IHN., ) .lo.,I., lino, VrhirloJ, ami ,."."JI'j K i:., iioi: oi.tiiio, 1).1 uf nhiili tninri, limn. I A lilllo lit.no ,;,' [ .' lln-in. -. >,| II, m> Ih.r.l
jl..II : 'lulling : ,
: ,
.Arr |:I-V.IM| I .1 : 1"-lil..I""I. I oi. | a lilllo IOIK inllnii ami 1 1 nilinii ii | him l t, trr 'IMfliu |". JII..M..itniiiiiii null, ,' .:.iiniii> nn, ,I.* I II lilrll' lnll-1 1.1 II ';1" :" I It ,,1.1V.' : --"Ir-l Iliu in llnio ; f IKI' ".lii-l, I.OIM'. nml I roll ito| ,11"1'. I li" ninnn'i." 11 imp for. liiinkM, 3111,3.12' !I{ lain.o. M. I.MINS.
ami .1 kuiii
r"r!.Arr-- 11'\,: ---l ,'-."-ln -5'i"i-: u .. I.t I .Call :ftiiiirvamim---- our 9 liainl.umoi.iiH, ,' & to .011,11,1. l.lilti I,.. : 'I'.lu: por! ,1.1. Iiir. .lln-in, a -li ial.I I Minis .1. .\V.V'ai nr.liot''nnjjh,, \1..j I I I 1. fanning, i i.h'I..I.l tt ilhin, n rinliil.nf 'i pi-no n a. Iho i lino.oiinly| a n In I'n' iilMiii-i'.iul. I ttill otiiniiini

.. I>:11".0... Itl.lilniill'l,. *"3 ...1' I. ofIn.l| ,, i '|, ami I | allnimijilt "-, I \'.. lian'Mirk j.'rllinr. lioi.IIriu' I I I'l :ltsll\\U ",'.1 t .I, 3S'.l,3Vi.ho.inl : .. ,! I ill-nil-lii I. nnlviJiniii, |"ho lilt' : III Hill Sllllo. > |,,l li O..II, r. iiml l'i,,> i.iii I'.nini-

ltJtUi.lll liVIII'W: | WlUllllllfl.llllllllrt.il." lli H-13: Mlii.... I.'.fI" In. ;I 1".H'(II'al'l. : V-iot. 1.Ilil, *;, .lolin 11.I'anila' i 1.\,1.1 .1.( l .ini.t illo, 1)I. '.;'|' .1.10.,1.|, nn llniin Ii",.. 'Iho .:1.1, Hake up, |;rnll. i llnr.t ii uii-.niii r A i n., mull'lu.inkinK r Hi'llrm ii.iiu ri-inU| ( raTnko

..P' ,., .I..a,,, uwm.-lit T.-4i ..'". ,.. __'0- I' mini crl.lin l >'iko..inillici' \, .1"ld'.1' 1,1 I ul.1 r.nnili' n. al' 1 -I." I for ouilinx1nvIIir.nls., 2S'I27i. ,- tear tta.' a I 1.1"1': I n-.ir, hi, h. ,lout l.tunr no\l ) rar' I'air l.itnrI I lrio t Hi.n >t"ill Inin will
5Ht_ .i-i .- \.tt lurk : iMII.'lnS \ (.mill l |. \M, hii\AMv: .' : prr-i-iit" in II. tilt am, ) tint .I.. > a Hil-i > i"u' tt'ii-i i i* ,iiiliiii.iiii o u( lln Ir i-nnlM, n u .I
| | 1".1. otor' iiiI Hut .-, I larmri
itVltlnlllliiX.. ) UII. W.I.I'r. mil' loll.ni tott ii-maii I It.: M. I. |1'." ."h.tlll ,1.1 tl. fiilino. Mali) nf 110 | illy u.k M *li in-i'f il.i ir |i nr< 11 uiiiKMa
:iimo linnimo, tlnnn li ,llio kilnl-, I Kiil.i\ li.it I .\. .1.. I Ixiui.tillo., Ky., rail ., 1"1.1
i,11 ii'iit-i
I I', ,io'li uIJuinArAr ; 'in air. 1"1, Ktihy.Ilii 1.tII. .< .1..1'"I' Iho I iml un j jami 11. un-ci.inln M:
l.w..I'.1;>:: 'ii.1 || in !.iiltiui,|,' .":."iu.ii,: UI : ,nruf. 1'11.1.| | lliitM-n, \i>i iir:ian i-r- I 1..1 lir>.t 11"'"')". .',11| |II. .o,.. Mr.I \\K. Ilyir, it ,ho h-u. lioon ,''. for .I..t I-car I ir.u-i, Z"fl.Xi't.: inlvam' ,*{ mi.,it, haul., '1//". I lilhrMtnr I 11-:., ,', ttill ii 10 t, N',1 %7ili, I-WI.-.I

-'I-Uii'iivti' rnUtiiaii- -- -| -.-.!.. \ru- i n-1 I'-im.- n.itJill I '""-,,1 .nt,IliU. |1'1'1. H-trral '. \ ian uml ; limo, nut' j iitn. ; ruling In liumxi.i: for; MIIIIO I limr, I Ia., Nil hol-on, |I.| (f'., 11.1. h )'., lolay fu' lalHilrihaI Inl I lilll.In it t pi 11 ,amiinIhin ; r,| in llr I'thilnU.

,. !liiitU iirfo | | to I ifin tli.iriiy irliirni',1 Ituinu, ,mtn iinpiuti-il' InIii., .
ill. .uli.li-maunau I-i .Sou \ ,1 mil 1.11.1 jal I ICII'tV. .I | .pl.l.ll' llph'X Irlrjjrapln, i-Cl.lldl.: I.I""II"'L In ho.o, /ami in ir ml M.linm-ly I Iil.ini.ij'i'.l I I n sinti niii KK

lillt'..I'"I'fciri.ori'* lirli MII*. tii J irkin- nml. ait .unit in Mitin'I lio-o I Tinning l..o: e-In ilu I Iout. I..I tin, 1"I.la' ,' ) .I.I.h| I'., All.ill.( Ton., II. llio f.iilino, nf llnil' i 1'1..1!1 I--r VInull I'Miltns-

tllti-. ,, pillmako JTIMI.I >oi tanli-IM-IIII:inInIliiin. -. !inllfi., ..' : .(-...ial pnr"-ul' f '. Inirii-i. Mr. ..1.1.. M'-V.ini.na.:" (J"Ial Ajii-nl i li-inor: lor xnit l.arn.N, :!!III: !. 'I In-1 nnl. I lor llm 1..11..1, t an-1 nllit l- \i t MV l i-iilrr. il fii.ni | : -. III IM'lllttlV I I' IIM I-i.
K4|,| Iln.ub train. *. fr In l'i :i..r.i l li'.tn-t, nml am) In a ; I'or I Ut.orli-t'. .' Smith, I', II. |UI M.I. .lliu-t- \>, t-MM u 11'iin.l |,,i |,,r. u-. unit lln (.tili.lr ( iii'Ulit Uml
.1 .1..I.ul. Iliihn: U' |f rvy xrl'lill' .1"1' ,11. :"1"' li".I'| u..iin .1, i'api2s -, h',1| (I.if nr riH "I.| unit C"I 11"1''t ,
j ,
'lw.I"I. Nn. tl MM. t. HII-,1 .1 flilll .1
'I ,..I..1.. I'* ir.t' .-Jl. .,'".I.l ji. iiiili. lillr! n liile "'r,.u, !.I'IIJI"' ami .,. raniia'. man yrl.linMuko.. ; tliui-ity la.1 l I'I un l.n-inr.. (or'jtll" ,:iH.Smithur tthil' lint oat tthilo .Lil;* Ihr t "inp X". tl .< Ul I. Hri.l I.il | | ..11I lit i f IV I li t Mil- MlII-
.
,, 11' I I ; .1.1 itilti.'iii. M-u" I. tniii., anil 1,1-ruino "" 'I"i.ili,,".. I : %. ) .ul ll.llilll. ri.ni.. v t.u > n.sr.
t| I..1"1'1" -nuiLU | ..i'II.' I.illlo'oli'r.| ritn.ini. : I. ul,1 J. I"Catli-lc, XII"| ,|< 1'1 lln ir 1'11.hot li.nr .lo 't. I'll III III II r
:
\n. I.ut
1.1"I i iiii nii-r. Ii null*!
i' VV l ',".1.\1.. l.Vif 1'11.1|' \1 iiifmni. lu tltat mam \Vuti 1 I.i' .I.hl 11. in tttoliitK2 lrllt.: i I'r., | ..i"'I''., ..1 II"- \..v,' VanlJ'' lillr, Iy., .lr"n.l.i. |.np< lor lu.>.kliimN,2V.I. oullnn m.Ihr) ""1"1"1",1'1; in Ihr' I No. II-M lo un ol irvi-iry > t iiruiiu*' uu IV .. .i mil." u. -'H.'I..1. | .nnno, inn 1.1 1..1',1. dt' |'iaitio" < id'ir- ; :. "ILl : .| ;7. : N .. nlni.l ,| ,'.,n nn,|, I | |
: ,. mil.nn--
1.11; til in tt ti p| a-.tnl: i ij '' ul. ttuik un. I In-i : N rl f mi |.|||

IVl.MSI I.I.I ..1,1 fll.Ilil.l lt.llllli.llt I I in llii ,in \lio nill |'at 11.'I..I..f| i' llniiiiiiix: ; IJ.u: iiiailii'| mile ilj.Ii j tl.tt to-lonlav. |III. I linitiia. : ,,, nil "'- :nil, S..II..1 I K.: Snillan.l., II. 1,1- 11.111111".11'.11| 11 y, IOM lor a uinliniMiIji S',. li.< I.-. I ,r *f.ini( .-E-IO.R.S.ES,

I llnviita;o utir, I" li.1 "il |I. l.nt (... t.... 1..lr ", ('.. rotniuialitet[' '> tti.mnji nun, ((144 iii.ulitan I U.al'" 1 .It. :';.:I I. "in, ami ti', k it 'tl..inl/ i. i n). .,. Ir u. | ,| tl.li, 11. I
.. No. ho. il M-.IV
"'" 0: into .Ii n Hft iiii. ti H<-| tsn t ii\iniir\iii.K:
Al. t II* I* 'II-.,' .llltlll.M,* .. .. '1 '"1,1)--1.) H aut I'lilriiiij. n'I' l \Vi.nl.i I':i:li'- -.,.I >;r.lin| :.l h'Mrr. ; Ilvl l.h' rrpnlalion a < n .iii rnn.j! T.li.f.r. K.: II., Nallilln, Mi-.., ijniliin ,- livillo liuht. ur hit uno'I 11. .I..1 V uli't| i. 14 -ni. >

I.. .,. -I... ).lhl. u I''.'" \. .luil. lu "II. out Iliu. 1..luL oflcrIlioir '1.(" \ 'lIwil..', ll.i-rf, I, ilfimluila i mi.I hU ioiml i.',,- vtill aJ. ..iillinniro : I r.:i tin-. : ,|HI| 1'1.1.11'1'It p.ll- Illl III Ulll III ,1.1.1. and Buggies.

|; .til"l.: ariital I'.oi.i-n In n-. nill ( ,| .1| ,!.!.., ..1 ran--, KIM! MTnli Fiii'cvmaking tu.lio Ui il. 'Iho I IfcHti.r will io* '|1"I.r.. Ik'iij .in, )1".i.., .\1 I.. uml Ihot. IMVP 141-til m* i ui..; IUIIM-. |1 I >.ill, ., ,.M ,,,| ,| > n >* 4 arnrtjf* i iI

_----- ----- .-- :i C'I'II"i.| ; ami I. ..|i..iinr OIM-I iln'>' inU-rr-liiii- ..,'. .I' ..lil mi titi! at tin- Van; \a..1| |r., i ..' ""I.lill. :>'.lj. '|1"11.1., li".II..I.,1 1"1,11u" I I'llllMtf.,, |Utl \ t<**Iiii II ll'li iluk>|..|**'f *' JI ut
Ih. i.f"Iai"l a lilt M'I. limo.I \'i..iii| '|, Ml, Slrln/| Ky., lln- nli ll. -.il| it I.ivKm
| : | 1
-! t..I..I.I. r .U' : u lion I! ,
{ l'u.l.| Wi. IUmlii.il 1.11. ;| Hi" Iai / I .Iii |M rnn. lii-liing ,In M'l'ino llii. i 'l.i.. .'II I t".I' I. 1.:11 H i* u ,1 I it- K* Ml. Ml \ M iS-IUI|
.
,
i.t l..i, (II..,'".I".Ial" I'll llii, ,nit[ .. -- I ( 'lii'| *-Ilii-rr I- ui.lt. f.",. liaii-planiin: il.1 111'1'1.10' : | | Ili.-l .1,1.1., llllliIUIII UllllI < .| t | | |; \ t\\ | > i*|
'j ,f-frvanN. ami, fium hat ,, liaiiIvarnril 'I In n l>ii-iin man I'ln.iMiU Viv.'lu' k, II. .Irilin .111. till.
il I -. 1.1.1" ."C'il.1 r, Kt., In
t n .inVV. 'al.ll.l .", 41. li> I .I):.>.. "rh.l. ; inuiiy fi'ilioiii uf llnround t ill'
ttoiiriMHO Iliut tin ali.f.n- wliu >" In' I" In't.ur 111 ,
-- .
iII"- :I. .'.I .ulll\1 |1..1..1. Moliite iNijili'rInnl: ; into uin ..a'.1I" lrjn. ...11111111"111"11. :1'1.lo.. | 'i. 1"'I ..i.I. .jf| u I i ,| nf o.1' |1"1 4 J'
1 II'milnHi > loi m- IM mao.i1 | U'lii-rtUiiiKiuliiniii! 1'a.1 I.
.11. at l .
'I I ) I WIIL'r. .1. T., II illo, M I.I.I tt itI I I i .r.iii* j. it.ii .
.. n'l.il"11
.! ( '' HLr a ,,.' ..t. I
fur ..In.U'lfti i M : I. .*> II.t1.,1. ) I. .
. IV"II 1..1. y. will It ml ,' \1.1 f.. .. > r* .1 iit<| l.4tj
"'11.r. [ If yunr Inn1 1..11.ii uf *t'rofiilnn- 'ut.1, .. .1"11-11" ul" 1... ytttul' 1'.11...., a,1 I'II.I..1| j r .u.li.I; 3VJ.I'.I. I 'I 1 Iiii il hilo, .iin.an. ;;, nrialhlor ..,l-l! '|.| ll.0
r..hl. ,
: !
i our < a : Ini .ml.
.III .1111. |I' ) \V hrl.U N. Aii''ti.U (
--- -- ttlll tin ij., rin .
,..Ii..1'1"0 la..al.II'il"| ..tunliinit : 'ami wtti attil.niiio vl.itur. liMal !I II. .1..11.1| 1.11..1' Hun Hi" i.i-ar''" ., |
\ U 1\i.. it a"I".1, .i I' |> ,. inr.rtrino, \, him1'II)17., | j
r>. i-iii t." t ''''"1..1.1'' Mill..uI :,"IIOI' .- I ,:. "Ii.i 1111-r. i I. nmlrr ninny ,illini.n", \\n -'lip" !, \\ii;in.li: -.- -* --- -. I I'' I hough 1 11 1,lie .,. Inil l'i w "I.il. Iiml i Il, i' MiU'i' ttAmi

' l..., .I. < iio.t iiiii itr.I \1,11,1:11| I .-i-oluri.il l Illi'hllllI. nnl tin* "Ki... |ur rriinl (a..I..1! CatI- uf inliUlioN i IK I it litling ul I aio. 1'.111.; "- uf UK..11, atol llnio anv lrl t| ll4 Lill, M. McDavid F

i I Tin-fall h'1 ..( llie ".lalo l'il'\ I. (.. ..," |I'llul., with alilniiku .r In jfuliiK armiml ttiili Clip'* wiiiiili ]. Mr. I'onti-: I.l | j.i| frit'-l.nl t i-i y I'.'' tfjirttt- hu halo (IllIlll.t .toil.. I Ir nlt ui.* t-r.

tVlul. i i- ll.o -' of |utin: l.iv.i fi.lHi..I ',"r,, Jml, o .\. I 1Mitwrll I'm-Miuif 11.1.|-.i.ttm. ami4ii' ,| l>k llurW'i i ti
latinill MS t.|< | .,1 J..Ule' : .1..1. ,1:1.1. ,111-h ixriir* lt Kpi-- ,|, (,i >. n> U I. itinMi.H llir 4M IK.MIMH-
: "I.uf"I.. lo if. .I .."-",. I..M'ln.lai. 1".11' mljonrii- 1.1...t.. 1I'I.r'I.rbl" llu- arliiliwa. lie ttoulil kit It ,.1. ral.l.tl ti.it IM.'.i.1, ) I .. on 1: in.l.. h.ivoIM I in til') lair ii.111.1"1u.-, Ik l'i|,| < |K

ln'l :a.'irrliami li t II. |I. !i> "- \' .II/the f'Honing 1 ,|ji inroti.i,!,.raii.in: I ireI.lal". Mi- "'UII| | loviriuxami ,iiiifillutt"*. lift i-ar. in.l 11"1 Iha" ,| '', .I.ull.I.ln.. ili-uil 1.1 1:1. .11 Intuition liial. ,Ivnuoil') "-4.1".11,1-| ,| I III. Ill If W.MM* I ll. IM.
anami l.a: i I It.it ,* <;u| h \ on >nlrl. ,. \in -, br h ?* llaiilill O? O SI
\ho l .I \ .. ufllio ili-alh uf .1..1,1 |I. 1""lall''I. l'al..1' | nn 1 r.. I i. a'II"1 totiiy l.iin t.l. 'ii' tt .In a j..I t'."| > i iI ,, dly 1..1..1 ilitijoil Uit t'l'ii il.i-an.l ii't MI,> I" 111 i.i r.Aw .

U'il. ttli'i, tva* a 111".1'\ ihe l/ar.. .linl! 'oMj itulii'iil I ui' J lUu.nu uml < > \'al, htnnor-haI ju.l .lial I .ip.ur<- inoal.Ji. 1.1 I I'tut oti.i:. lJk l, oil.ir pla.-., ami il i. I lu .i-| ( b 1 Julm t. ll (

Ikittu--; I Hi-tin.!::-IHivtii- !:! cl| uimiil Mt-k.i IVrrt', ( 'ani, |>- ,.\'II. "ilb Avcry & U'.lf.lk, il.erf |.'< a jolly. nil (..I"-t..I".II. : lino i.nr' "1"II"r '* ) tln nl.l.iii4iunli.iil ti'llilnl.). llllllli'ilialrll .....I.ll 1"1 ."II li it.\mlir in, I.Ni-l.l.* ni4 !.I'r.. rtu.niMi, TALAKUX iurKr,

A li.'unlno; |:'I \ ,., IV.r ilu.mall .,,1"11 Mauk-t! an,] lilouitt ftrommUteelutn : )'01 ","'li'iu. ';aii'r'ia-i',' : iU-> -J>in llu) ..... |wj""rf Alal.alna: ., ami "j'"j'I '' ( .lu ii.. family. liur-4-.i i |..llll,4l iflil'.l' "|1..1|ll Ilirilt-I, I. U iilk. nili* i f>u.libAui.lr!. I.IMIJI( *- | vt m.\. ii.i'irii't,

.um of flu M.: |.| 'nn.In' --i..<-ii.litnouU "v oitiKik tinitegnt. n-KAi-rril ilw |I.ml alw.ii.i-ls.l inM-.liini..ti.uvi 'I JIMM| lio ..,11"| rloi II,"nn.| iii t-tfr) Ln.ino.* ,n,..il.rial t'.r |lu tin.'llu I. niiill ., |

; uf the liar tin .1"1,1. uliliiir l > .u>l ,,- ti.',. fi,. jjil. lie fill" .i. ill.iuiiu.ii.-il I. .W .
: Limit tin 1.1: \ n I II II I.r ..rd".II u i-u i1 :-.. ir-jHil. Al'l'l I" I iiiijtili il.- ->Uiliii| | | mill IV* fjii.1 VII -;

I 1:11."lu.ly* a fir't la | '.'. Im ,.> J. |I. Inte Lrullit-r.. W4.> .Lave ..arll:U-fur>- J 1.11"- !..- ; 11.111 iu tu i| lll'lj-il. .\. li:Mot ,.|| |. i| hi I., ,.1. hi. li li! ,1,1.1 ilin.it aij I nl l... l. Ik Ihtn-d I -.
lay' .
thu"I.i. --- liMlnl. 41 1 i n'i In.k.i "..h..I1 |1"1"1 .
.".1..4..1| | t ;i l ""'.'- I Our' oil liii'iij ('..1.0.u itu icl- t.-.ly .;Mo.*. SnUb. .,. I In'i |1.1: .th.r.Vliolr- !I \ a pjilnlr. uf iuiiiu| nor ant A Ino'iuolite "l'Uli'i| .1..1.' |1.1. lining I ) uu I.k I,) I II yA Ilirr.tut Vt A itt-r I",..

ii'riTi\ i ,rtrn.. u( In l.nUi'. )''|''' ..f Iii. HOI ",." "io itii.Tim. ; ..tic l iu ., Hnl.'ter ..mini.rat. .uli-Ulni ; : "
< <>\-i in ii.An i, lJol'r. 1'.i..K'.I..I.. I ; I It I'ouUim.l I in 11141Ilic I"J'.I ul tin- South an.l .Nfili *>4Hu iinii r, ;i, n it '

1 I. t lir If. 1.1 ..''. ttT Until lite CrsTim. 1..I'r.. at Vlarianm. .\1'1.1 I.j ., r.lu WAr... .". Ki': *., ruullr- ., X".I"'I.I .\) r,'. Ayue Cino-l>ul it ilm < tlir : wu .lill BRENT
i i (i'i. oil 1liln..1 I .la"lil 'loumM -
} ...If..<,tM.'l; llui. J\.1 0 H' h. ..1. 1,1., 1 If fuit 0'1'l | at ." 1".I.al. 1,11. 1,1 t.I; .. I.... .\ (.I.t ftuuuutv. "no' lonx | i-r..iial (t> ...i". WI'.II..I. | up, 'rru'ly In onnt willi fraiii. n M i ,
i i.,, fit.. Ituui .' A lm .linvin all ruumltutku I Iran I / a J I llti. .
11i. .r' I .. ;.. UaiuUiiu boillln; lilt-r .
a t I r ui ill I r ll- .]1" >l> .\ .I'b"'ln.,11 ... "1.h. :I. ( \ill I 'I In1 ini-ir, tar an.I
|' "....I",,rurf, f l'.ni.u |,'.M It I ', ..1 ton fn-rtlliiiiij" \.11. rei-umuu ..1 I.. 1..11) ,.I.I.I. HUt.\. I ttl-ru .:t4ii>liny nrar 1'CI..I.ulu-ro ll.o lli".11|. %wKluHuV4b4 I. Mirl.
I ib A-Jbi..a .. ''I al t.1 I.., ).e l"M a!*>ut J.ii'koucount.ndili' annllt.'J< .luiuu will ( rprinn / l t ,. tt Vt
in If aul
a. 'I .
riry | toil ui 1 I. n iu y
i-ir-.r ,
A&.i n n':. i ,I-.1 v '. ". ""n" Jj ..IIb r. & ," ""I" 1,1.lar.I ..ik | la.-o. 1u\ 1 luiullt. \.lU' I.K-i
I wakllliil '
at mr.U Ii i. 1 n .ji .1 I .all '., n :... t-rltcr I'Slftill MM-tlial toil lute I.. ".I..ri"'UIII uf ,b i"ipular I Uu, .,.. Truhi ry, ialjt/ai*, union.. apjIr>, H mail'! ill '..Murtii4ry U"I.'III."I.| tin1'ii. 'I liMir r".r \ui.tirtt.iiu H | [ .sT., I'KXsiAl'Of.X, FK\.

|.t, .til., afti"t'i.1", ifc l luntwlui i I i iu.'u4i'rfU .'.. In-.! .M fhli"1 l ojlin: that am-lo| ..% ll..it. .4t M.ri."I& lr..Jj'I.al- llllt., I'IU",', I'Si., or mil.thiii" .!.'. lUlml lu"l J i.'uo, vthi-iriu Mr. WmCuliiur M.IIII-III""II..'.,... uluu; ;1,". k.W4--I.t. '|. I II. ii uuniuuiur.u M '4i>..nt.t.1 V ulu 1 vt. it.l

r a.< *. f ti ,bl.o", .0! ,1.i I I.I. .. itii'j.lie.ni't I"I 'i"'kins au n\\v.\ ...,I.1'.J.t..ce.. I. I"t ...1. iii lln-ir ,I'munlcr it ami tun will l I.J.J ." (1.1.,1| ao ..ul'in-.l."j Ing OIIK ihl, h ami ilo I.lrulu I ..... I Ilu* lik tv.llawi. and Domestic
Mim
'. .. .I -. | I I I.' I. alo uf lit- .. ., t. ill. -1' ) ,: ii bj M.M II..U.V
.In. .11.', l.I I ; ,. .1 tt I.. I".I'.I""I" |miprii-ior a 1"1'. I.. amijan. "" | .amt' iii4k.IK -.11 1.1f. I ,u rl ,1 ? '.o.! ( ,1,1(4.(. .Mr. linliin-r I". u ".I LI'WI .tttrriW ... lirimiiii.Umlin on ll* ;l-i-r.| 4tt c ft Kawti lioilN-r, !

.' ,1 1 ..\ -I'' .11ul'li. ami, it |irvi4n-il| lu fuiin-li r yin .1- ..ii.li.i't.LJ.- ., .... .l ami viliultttiiU. .i1 ''I' airwkl i I'n..UlUr till ,ill, im| aHoiili.niii
'I' ...., .m it-am rrlutltdiivi kli.Mu >. Hut "tl41'llUli,' .- 1..j! ittij | | '- ,<*>ii-ti-.lnrv'. prompt
.. Ilk. -I. U. I. i''U r.tl' 1"u''I'u.I. U"vul..1.1..- lu llu* 1..i. r ttu lltv In.l,hi IUIIM-.I tint i| Aui far It If Hurt, *- "iy auj
il 'lii/Hr-l
.
'J liuuu 1 1. .
l br Ai. 1 "AI. 1..1. l .:1.1'... .


-
-. 1 <. ... 1' c J

,. .. ._,. :: -.
_
.*w
--

1 .;. ---- -'-- '- -
-
_7 .. i ___. -

S flSSt fl
__ ---- -----
.rar'
-- ------w. L L ri r
--
"I tOIK'S -
f I

.,l ItlllM; 'I'( I F MtMH ....40111... .'I. 'il i III' I ''I.' ni'' "' HI Ii,"' 'I":I" "I"''Illli ''. 5 Da! CON }1Eaurjoj4'JflyStI1ALi V ? S (

.' \ I 11 "I t \ I 1.1 ''' '. It l Kllilll! I 1111 I 1'1 IIV. .in.. j i I' Ml U till I 1.11 i til n. .iluiit Q \\ EilN "' fn aunlPUBUSH'. \ \
.l I ( !
lS .I
" : 11 nf lit*. I 11..11 ll> !11'!'' ,.1.\\1: l Itii'l" noun' N .1$ \l i pti"K'ii', iii iK i- i i r ( -I "j ( ) ( i ; .; 4'v \ ; <:. .
u Eb .
Sof ct h"' Hi P' "" 1" '.. ''I'1"1 Ibw, *:.' ,,' l ,i.tiioftlM, 1{ ; ,.i tI I linn, ( 'in' nlinn J IVfi -- -
ARTICLES.
1 .
, HJt,,'..h. ,.I I tlllSl !lit% 1111 I'lttl' "INI-, 'll., \ IIi, in' u /lllnn* ;' i Ollljt i I f ,' -" \ SfWBPJ..OA"

toll lt '' Iwtt.i I, nlUM\ llfi I I. 1 Wl tlOVhlt. ({,"iii, ',ml linn 'itf "-, I I'; ,nl. n : 'V rICII ] I OO", A'Ih

tlii ,iiniii' ..iniili,. ..>i'i<'' !! \JinMi" .nl. l.1) 11, >. I 11"I' lr "I I I'. I ,
l 1..If.I lifilmiiif, ) > i t 1,1I.I.:. illl'" i .. in" ....i i ''i. vtnl nil) mm| l ii il'l lyrlmni-a iimliinml In tlwi ntlro .j.li-m 'In Hinttimti'li... Anj |., r. GNiERdI E lJv A 10ttiIiItl,
I\.11"" t i v' In 'u till tilt I I'Hi rat I night frc,in 1 lit U li. ttnir If Ii .i
Inl..' l ln ;i.m, I'l 1 : i I I ,' II, I ..1..11. ''h. : .
''I"-1 it
fir !fi 41fl ru.ti't.I I !
If h Ii Viirlniii i ilMU' E "
I t ". 1,1 j1' .
n ."II 1. : .. ,. .
I lhl l 1"
-, ..lIa".I. iIIti'' 1tilt i .11"1''|I.. 1or I ui- 1 .|> iiiilo tin I MU 3" .it
",\ Ml, Miil.nl, if .ti, .mi'. Mi. \ it..,ii i' i ," i 'Ii, 'uSliiiii.t 'II..m'I..l.. 'i
i ", I'" 1.I.n' h." Until I Irt tin If ,ltt... I I. I s 'r, >i.'n-i.r I i tutt ---1'-- 'I'
.' . filII" : ,, lilt I tIii' lilt *. ,\ : ,ill tin .1 t ,. Ii" a",1" I -i,i'.1 i I' Inll. .h' 131 "r.o'
\\ I' .' i ', n\ ''v i niii" lur r 'i""b, i i'i lirnii' tt I : iiiiii a i .' i" -lln.l.| O. n.I tnr I'lliin.liM." I. .. ..ltf A imvtm wCHOUP u .
II.
..l..i't l ; < > ttii' Ill, -- ,, \ nl, '! 1i1''t' "Ii' it. 1 I''t'I 1 i h.n ', ii ii i i 'Ii' "uil. iii' IiizIt.! III I 1'. 10'111'h.' : H (I'lli'ill, \"I. >fr' I1t 1 < u i1 I l.i \ 1"1.1 lWf' V
1 IPi : ,
,. ci.ilf InHliikiliim, t l.ii; in. I l "i I.STIIMi II I kl, tu lllllll' i lall, | I i.'i I llllll l FINDINGS l I
| |
!h. II I' | rrONCHIIS MILL t I ltAatAT
.
t Will. mil" ,mu n i ''I HiTm I Nlh'ln\ liii... i..!!' Ili."I.,1 Ir. H I" ,. .
I.,-IIIm.I: I, tt 1- \ l li-iyt. ) unit I tli-I ; ..Ii.. ii i jut I .11 i I J; ".I.'... : ." ,. ? .1 \ .nn" I Ii o|,I 1,0..I Iii t Iiii' :ili"U I line. _
H RI.A I ""
f .. .iMIi, it t nil, '. f its.1 I'nili.1"1 1 ."nl liiil ttliMil.illnli',1 ; ', '. .' I '". ."ii'i .' r.. '"' :. .1 ,
,
II. !If nit,I1 m tti" i i. il I.\\i !jnli-nl ( "'Hi"mllp|>' ni" HI" 1"j'a'" 0.' J i" \ : ,.:. hit (: .,". ,
H'111' cO.' ."'ls, : Into III tinIlli..rtuiiil : itil I til! 11 I'. II.. ,i- ufl M } i I His l'IH\\: -\l OiAs.. \ alt!
1h''ftflt"4,, -Ii il'I! hi i.iliii.lrrillh, iui'sur ; \ \putt li rr" 3'"I' i" t ii I f SlioM'K I HIM-( ACNhiiiiK : : ( .I'

xtlll : I ISt !$' n'i.vl| I lln" .U\' ttl. lnlltl ,,.iinii, ninl, I 'ld1.| in in'i. 'i.i'.,i .'. i iIII ACJObYNIS LINIMtKTr.! {f. !.".", ",''< \. i .'Mi 'lit I IM' :U\' ti'lllli'ili'di ..111'I. ( 'I I l'I''I( ) ( ', -ltdIIJ'\ UI.1. .! : 1

I I Iti' i llll t I" .,l'l. tll'l".|l ,tin <'''''-1'<'. |' I..it.. ', "'i 1' 111,I -I I,' u llll 'I' ail! JOUNBCWt f 'I'' N '. I' .. \I Uljicl h' UclioNsVice
l11tt' .11'1"| l lull n 111:iiK" ilitinl |iIi'.tlIL\ ;/ "I1 ill' I !,' 'i 'It'.rn'.k'r r.? ( I"n..t"n'" 11..0..1. t t'.. .. ,: tin- ;;i'i'itt ..itlr,Hlii'if"I' OiK : ( ( ) 1"0" :'
Ii l.mlhi r t I" tin !'il" I"HiTjlIcllll", "lni'l l- 1 .U. 11-1\
ttlmirlo'i. Mt l Ili .
: 111. .
..
) 0 .
!'h ,11"1' l'i' .HIM'ml',li'nit inM 1 rr ftrnil I ti .pi 1 1 I0lFJ't I MA M"" 1.1"t"I
.. ilii.Nuriti.) nmt i it ,"1 1 tin' 'iin| .1 t i't, l.i' ill, S i 'I\ ml __ 'I '11.u n! ':t u n! ., In. ; | :i:.M, il.II. AiniJN I Mir. I1's'e. .

; 1 1.. .AUiu> 1'Htrn u 1111.1 .\ "' ". ti'ii'1!i illll, I'.illmti II U I"".t. :I tI'pttii.tI.I.lIb| % '11 mi'" unit |1.111 ,i.'itn. (tli. it' hl-, Mli .. I I .. ,. < ngln"'I I i ( *, .\""r.\. .. .

.--.- - i -lnnui: "I' 101111.: .Ml l) ;IIi ...11...'. Mi I ,r. M'ifn I I .\II'I.h'I..1. I Itini-i, l.. (Ininllition, 'I! ,I" .l t.,. "' ".i !., ll H. 'MAKE' ''" HENS{ LAY .. m, 'I 11. "zi i -.i| .illi nl lim I Hi M-I! < h.'... .""., it'
| I1 (,. -luil.nl: linrtl' I ( I r t t. 4 t>' I It .'
: 21 tiVliiik, ?Init.. : -a -, In' tt i' tttli'il! ,lit, :a i tit i M ili'li". 01,1", 1111 .. SothiHi't .it nrlliVill I i : Ill'l, I I I'. Illll'-ll, i... Palafox f I ,ii'ilii'. ." .
1 Vt' if "I I
I ; < t IN < : ''III"I.( 111.1\ 1.1 In' litil ''.'II, 11.1.,1 Iii-l.lh. I ntnfci ,Mil. li,, I Mi-M.d.n'w, t'nintlthm ti....1| t. I' n. I' ..u..fi" .", i I I 25 and; 27 Streclllll : I .", ptr.ilkf'l'rtatt',\
: V'llll.l.lrlplli.l%. I till. I lllilliili, ,.IH-I-. :ll 10.1.,: I ttillimtl' ,tint h",' t.ili I tin'in !I", i t..u.,| ihi.... i 1,1 I .,i '.I.'I.' .'I .. .' t.ICta.' '. S I, SI I c. C (' .t II,

; oMmU limn\ ilitiii.bi'i : ,imi III ll... .11111' mil ml 1 Infiinllil I |ill! .n| t\i! !. ''i In i i- tin ('i'liii't', : I 1. I,. \ilnM\i| | ,1 ,\ i 10,. 1 .\..I..n,1.) -'.
. 1 LlII"| -1 lifir' : Hill, I n Jl 4hIl.Sj54JIfl. 1.'Int'icl .
ttli.i i. liiiiiini. t"'.1' 'tl I \1| -II.H I I )-.\S'l' I I II I IV = I II
IIMII-I, ll I'lltl'lilH'il| lllll, "liri II..it' I I'l mill I lion 1'\1 I\ II. II ',., ,. ,.t it''
llllt !- |> 'I.I.|, .'"null' t'lltit.' "Ii i 11 ,1 "I' HARVEY I.. t .:
hih', lij'lil., tt lilili \ i 01 i M,1 ,0 & HILLIARD II I 'is'.l.i I .h... '
I.:.lllll- .\P : i-n'l t ''I I nnftll I l''i''! Wl 1 Ir ; | Ilkl."I'i"jI l IIUIIII: 1 *. I I'M' 1,1".1 i tin itti 1'1. \.1 t tIii -'. --- $II1. ., 111

" r fItl\ hR'Ih") illM'lll"!' (tf .llllll itllllK' 3 -i,i,Illi-l IIII isiii.1.I Iliiill, ,'tilt. 1':111': I ot | tt'.ti.I,) "n"'I., ( i 1.lh.r1, "H>I It .iIII.on I IStricUy I..h.,....

; .. I btEP.. ttimlln'l I imllliK' lull ; III- i l.lIll''l. .l-|.,I'l.I:lilt!, llll I II.."' Mill. .. ll'IKlnl I III' I ( 'Hill"lllliill-;"I'l.ipHil'\ in Every '' : .\:1 1\1: II'i.; .\ II'I\I I: I HI"II li'; I ,., lt taut.

i \1"( "-" tu tin' Iml., ii iii,I limn' pii' thu.I Iii. III" \ .11,0,1'.1, 'I In"I i Mi I ,r. .\II'1' -i.l Contractors and Builders. Filstlm Resjccl T.I..h"MMo.'.":
1:11",1nul: |I.:1: 'l"\ it 1 wilt II'I "" N .Ml- \\H' ---i IKI''.. It II I 1'11'1'. :an-l Mill.I Ill| : '
.1t"I. l11t'tllt' 'i'
.lilt tutu InlirlilIt\! hum. ,,' hl I: :uiiiit.' hil..I.1" .
i I1
fJ mil(t.I., .. ii ,. .. 111.rJiuktiilI'.
-"I.liI') 1.1., "- II. rn 'iii' iiiiiniii oi t ii I
I.ptI., ,I I In'llll I "'in"il.l'ii'iilnn \ ', ,1,0 -, -I'Mil ) I I Hill1 I I'li.NItill\! ; *.,
1.lillt-'illll'lIr: ; iIi,m., Ih'lriil, II. ilui) ami, Imivli; nitil, "..I"I'.1' : : $ ti I. iltnim' .\ \", : :111.1" \'...teIust"I xi.l

Wilt ill.It'r n- ill M. "ii" I| .lI| 1.1,1 .1 111'inl I.. .Ioin 'ln j. |.n-iliiiii. ...mi I'. ol i.:nliu, .,ul. lit'l i \Ii. iliil nut. In,. C .\ I I 1\ 01.-: ( H' ::. "' .\ C .4)i'litlIl' -. .\. .. M ITI .II-: I' '- AMi' till I .h., ..*} It I.

1 I Iii 'k.llui.l) ll lnini-| .il.li. I I'l .1011: ].,,' nil I tin' Ii''\ i. In- |"iltn: In-ilili-: I In 1"I'r., \\ IIL. \: I" \.1. ,:\\.1.1.1'.1'I '
1.:11..1-1". ,' \\:11 'l\o" "' ? '
: :
) : I'.MMIilii 111111:1111, : :.
\ ; lln'Ii'i'hii1t n tiiui. :nii.l tilii'tilit" I ,* wnlkiilnn t nli.. "I't ..i'ttt itinii I n'pnsi. i I;: .- \1 \\1 City Hotel ; : \( :-. 11 \ull\\ dl.N-s- ''I i, 1.'II n"'t''
: IMilli; AIn.,,, I pi I ,iiml, mu ,1":11'1: l, InKi- I 'H1! ,mill, III l i I I ..,'j''l'li| I lit :11'\ tI.ll"'II I .ill? ,,''h.I'

t 11,... .IHHil lltl," 11I0\"-. \I 1t.t II, ll I".II I' ..Vllftl-ll,| !, lint, IIIIII. ihh..1. I.'i t Imi in 1' Ilitiiininiili i I.1"1.. ., lil".I''I.111.1 ... In"tin' \vt.: |MIIll I \ i 1..I.II. I'.1111 III|* -K' >''1'' \It( ill 4 .11..1. .Iul'I.hlnl.HI. I r'h.I'

.1 ,, "-. mil'. ilhui |1.1.1| 0 i'nitr! ttliili I tin', I I In- Int.i _w. It itI '
In .iil TCI2.ItiI
sl.n-nmlil, illu I I.:!. .I"-I IniifJiiif: the I .' I | (l'r..i.t .. Ih'" i'is. IK: in.in : '. ,
{t r"'l'lIllillll'l; i ";111.1 tit i\i'' \\ilii liim, I II ilHie illll'IH I I. III' llll' J! ill' Ill'l' Wlllll. .tt ll:It""II. IIM| ..I'a l ill.ni.j I ,. .. I Ed. Sexauer. Proprietor, rS:3J cr t'iA'usil l'r"' '. .

dial ii'li'l'tiil' 1111'I.' In. '''lIIi-h..I.. I Hi, I roll im linn-nil,,, '11'.1' I S .& : 'I4t1)1,4t I ) .AI :'' 'i'p'.I'I: .In.ll.r
t ttuv
IIPU .I'I"
I .uli.ml.I.,
i wlllllill. til, It I'l' till* -tl'l,.,III.iinllii ,. .\IK, i ,.I'i- I Iri.tll t. 't'.atlri'r "
I \\1,1| I ; E. J COOKE Clerk

.; 2I.I'I".I." -! ".\ ..l. hiti'ip-linu' i .i-r" tt ti t- lli!, it' ofl ''I'uir., -.. xlillll I 1'llla: I 1)) ....n'lli." \ till" ,IIIIII \rooc)( 'l'II'lilg all 41 it -* !BI'al.I.( -. !'Cooking and Heating Stoves, Grates, E;: !lr..y"r.'s. ,

.
\
I l in:in II h" ilmtr$ n 'ieihl.i: iu I I'.i. l 'in, nit : llll'! til J.I'. I'. U. "t'.III.
I :,-. l.nif.i-: .InKii'ii. iiiimli,' ,1"1"11.1.| -S l- \ i ..iI'I" l "i'i 11 i 1 1 ol 1,1, ,, I I" i m, ii, "I tVI\I'IIiI.1 I -I t -- -- oo v ,I1iT? NM1iNT ST.1 .. ,I w. 'rnry.
on |hip| roium vI ii iqi| t'oi\ nil In'i', iimmt, ti.n: < 1"1 I ttu".n I imiki,,M :.iitil .MUM I, ft lilt. :, llh ? .1 .-MilHI-I., Ill: Iii' .I.-. 11 M\l-s.: I\II"IX\ .\ \il| 1\1.111\| | | \ \ I I.. ii'

jll" "l Ml I""I}.' tt' ill kill' 11!' .lllll% ,|;" l"'I I., ,till) | 4l.IIlli.I, : l, II., it iih. ), .ni'illii. i' Him., ttiiInn.HI '" "I I Ml. I rn', ,'' ( 1-'l'1'. : s !, MAIM : or A.NNixi: :. ,I' l-l I 11'1.. I HI' I 1'11'1"I I'I S'JI:1.' |:| 'lit ..\ ... \M" ( : ll; '. .1. 1.,1.. \, '

,.1' tHIii'.. mil ,iliiitilliln .. .' ,, ',' a i im li. li....illu, ,it 1".IjI l ),' inIt i \ "-.1..,' .. miilin' mill .tun" I' .''" _ ., __ __.__ _.___ __ __ ____ 1.\\111'111 I : I 11',1' I 1'/1"1"/ 1 -*. .1"I I ,\.rr.I'. 1 I. ,
\ 'Ii'n'.l-liii, |" eiiti.i" : I II.\-I \l I I'l : 1. I ; ) : I ) : I'PI'\ | ; .,,
I .1 't -ii-i.niai, .I .n. -.,II.'iiiuili.'' gi'ni'i.illy :,IIIIH'i;, 'k lllll. tilt llllU l llillt.:! ,' ttlnllliiri I I ''I 1..1.1 I ttnil: .fun' li,'k'l ul.i' .t'Mii.' i 1.1:1' :11\.1.1'1.\ \:1. hI.i 111 ( : 11 "Ii, ,"
i 1'., -."' I I ; I : : -. TO nii1 VES )ELS --t--- -- -(1"11.ir --- I ill I
tunml. I.'nit' -rl, in .tt.imi" l lit" IHiAI. AI'I'.III\I.I lilAoimiii JUAI'I'
., lni liliriMiin.in ,
iI ,' Muni'nl Jl.1 $
n< '
11 .
; till' .
lln. pi.ml, ,iliM-i-illi'.l t i i'r.ij.| ',"hl, -.mi., '.' I'1t'1'1"11. .In..r.. tt Iiii IiI :"i |1'1"11"1'.1" I Hi", tr>r tviniltniuii., t ?" I I Il"I t 1..o.ll 1 1 Ilii- I I' 1 ii I K nr )''\11.I MniA Mill l'i', 'lullilll' luMI'l I I III ..IhlJ"" llw: :;, l'.Ih.1.r.r .,. ", \, I

mi'l I in, (nun' ....1 I Iiiiin tin' "IM 111"1"l :iitiit, tin. 1"1\ i'-. Inn, l'l'y, up.' ,. I-", i.. I u I II"i i'. .,. I'I," as 1\ "|s ,|iui|ll |"I."Ill i111 1 F:., ,I, \ MA'"
I ui.! "' M'Hi'lil'li'i/ nil, 101 n iiiiMl 1.ii'T I l Altticliini'iit Not jet' I mill l -luiii il l.n.'l'' i ,1.'h'i : Ill
(
T t' liinm. ""'"11'1.,1"' | 1111.11"h" .!ln' III 'mull'Iliil" .. Iiii'I; to I llili, I tin', 1'1"' "'- nil\' I II I.it IIIIK, 'h, iliii'tt'i I tvniil :t I $ ( ---. ,- -- or-Oo'. .

' !1I, illh'I"'III.'IIL of .iliimlli$ amii I lln, 'liiniv, .b.I It) HUM.. -." .""'.1''In :I'llii'ii'" \Vl.iir "' ) nil, o.I: ,, '!: ?" "IMI: "II'l."Iilii' tI > WATCHMAN .ti: e'rs: FI : I i )11 ; "h'r" .
'P iiion-"
Kill till' ,lllllll',, till* till jll".1 t IIIliiij'lil 'Hint, kimtt: Imti. in.lln, ,mllr illll I... I I" iuil 1..1 l I ,H .' i :rti: !; : A; ; ; :tA; iU. .;,.I..t''t 1 1I ('.1.""
i ,,Hi" 'iplllir!, II"'. .\ III I \\'In n .1 Inkmirmmlt | I I 'II h' .1 i I I. "i' i" I I I, ,1 1. 1 1i il''t I I\IOXI'" .\ M\MIMlllilM/ ii > \il'A\ .. I II
l/11ii iiinl ,in iiniiii,I.' .\ III,) fitilln '' ''- i "II\ .,ll. I-llll-t 'II''Mill.. "I' .till' -tllillll ?"' II M I" in u IIII I i "i.'t'. i. i I" 1 1.lI i I "ini I 1 I..1 i I., ii i'I MMtP \ ) :1'' Jui. 1 1I I': '
I I I N Ii. ill. 1 I" Im lln'in .HIM,l.i- :: Ili4 I I 'U.. \.i "in 'i.t..t'I., t till| h. l I.. ii, i l,"i n, ,u. .1., il 1. :. I.1IM.Mi( I 1'\I\' I II O\I'\\\| | .101.J. U.

; I Ii.i,,inl', ninli'i > iimilinlli',, -" 'in 11I11 ...nn'' 'in' tin I Ilulij, < 'lir:illu l', "I.il: ilr.l. ItHllMI I ". .,. tt limit.. ml," 1! I.' r. i I'. MM" ;' : \ 1 I'I'1 i I I I'l M 11'I I 1111 l I!. I LI.Ir.I : (< M i 111.X"I I (tI\'i'l'-,. I"., Jl'.11l'n111 I

I'II" Illl'l" I'l. I "iItt' "'Hill, I .,.till' Ill'l li I. I.I III 1"I't! I .lllllll'I -IM'IIM-' III' lllll' Ilillltt : I I 'I'l iiiilI -,'' \'in mi- 1"1 t lit mu ;lli'.l. ., "id,"n Ii \\ i.l, til I '-in' !1. .i.. I I I 1.\L\I \\11\\1'I: 1'11\.1' : I 'M'll'XM flnnMKTimmjr.
I ,
I a i f .Ml n'nut ill h.I.IN II ,IM -I li. Illl-t I I : : ; : I / : I IM I..
I\,11.1. Hill t'iII In' -"I.I'I0.\. |,. IIIIt I I'M I" ",'II.i|. ', mi'l! I ri. ,1 I''tt liniinli, I lln't tti l'i nin l lI ''I I 1"i"'I/I', t / mi ,iniim,till.tiliil toll "Kill lit |1"1",1| ',I.h,. ll I. t.. "I'l" .It :11111\1:11'.1'. I :i : 1/\i ;: ; '.. \ I lrxi.Munt

i tin... gi.Il..t' i'un-li'''l'ti,:itiiiti, :mil, In,. i \\ uiii'li. inn jfi'l nti ?" ''lh..1. 1111"I' il'.f' ,t,i 11111, mi' I It'i.' \11\ 1.\10\ 111 : II *.
: mil nn i Iii,'ii'iit Iitedt, :'i ili'in; itjzi/ nl III lmwill ,I l Csti.| N.i ii..il."s, 11,11 .iI: ,!! 11"1' ,-I i "1'i 111'-111' .f l Ml U I II I hi 1\ T.\I I I 'n: 11! \\ ''II I I I.l. I Imrtht '' IltuEunYrn
i I.i'iug'! tlnmMiiil-iil''Hi" : .1 I .'t, iii/i'in ,iwllli In.ti"il I ItI: llu't' lull, ..It |i's.tii.i'I| | ti I lit' MII.1{ .'I 'ii' I tt :""I'.lt. inliIml. -lni, | ii 1'.1111. '. I ,;il l II I I t.'i.i.I I l I ilt't lit I I". Philip Brown ll-i IlMU I : :1( .\ I I : nil '. '

,' '" .1.!. mil imt mill I In,' 11".'111.,iliiin : Iml 1 nl mil-i'. I Hull III".,til ,.inMI, I ill 'i'l I "Ir hitil '|n'iii like I II .,,,t ..I II/. '" .1 li' nl ,h' I' ... r r illi.mull i ti> rlll .'., -- -.---- \
: i n' ".I"I"'II'j i''rYI' II
.
| ,i I h. I I'I.," ', m Ih', 11 I i 11 I I'. n-n" 11, ,1'.
: il.'lilol.. i',il Imi, lull uill IIP inn',, ..1'11"1" .li in. .* ni' n.,iiit.' -iiii|..'i .thli..ii.t ,nl"tir: tt jilt I iiu't in"li.inn',, 1"lh., Iilltli, ", I Iiiinl, il.it' lln tin. ISlii .il.it .1 I-i-I I.It I. P. C. HANNAN; JOUN r. MICt'A ? ".,,,1',. nt itt I I

lu'Sli'oimli'-in! .. I I II,', '\I'i.1, I:!ln'mi ".I'( tl.... nmlit I,. Ill itteilI.'ltl. I ...... |I'i. |I. ti'|i w"I, al..I) '' .' "I .111111.11. l I -tin'11\1
r in tl..I'"i"I'III"I'I'"I'' I II I n"' i'H m u in. I I..r u u" Till,,'.. tt' '''-', tl'llmlr' '' tli'lll litltll. ,:III lillln-, 1 I In "I. Ii.', 1'.1.I I I I.. ,11'.1'I ..I "I II, |I"I" 'I"| I I'' Hannan cfe Michael s.lrtt.ill.| | | 1..1 1M
i I H'rMiv" "mi'ii,'li.ml' 8 ii.I I I'ii.1 III'"- in;"inin .,|II| t ,. ih," I I .
I",,11,, iinl., ,| I Hun,' l..ti hiMir. 0 .0 1 nml. 4 r.11.1'.
in I.ti.I '
| I )
I Ii ,:., .ui'l I. IM'nl Hi I :' n ,'.i ,l N"i 11 l I'. \ l Ii. I IS C Mil ''' I 1'I -I l'i nl.i In-
I '1'.. I nil. sl:' uiiiii'I'Itir.. : iil.ii.iiiin,; ; I Ilii. ill j tti.I', ,JiIII,1. nn'nliiiiitt nii \ ill; .II.lj"I| ,l"1 l i 1 "\i""I 4' ,. I I'it mI.III." All Kinds of Furniure. i 11' "
i I 1'.1. Ml Ililtl" !" "< III ill,. llllU' .ll'\\| lit. H"h I t'. "'. J.hl t, I
i Ni Ii *i inkmi. ltlui't I I tin'. tti':illni' ,, I I' UK "Intuit, Mmillint 1'11',1 \. r I'IJIi: 11 ': < ) IM.I .: Wholesale Grocers Fllh", r, "...1"M.
n ir
..1,,' Ilili, liil-inrnnl. ,, .
till
.I e''tlt.it&lI ; .iI I .
|i.tt'l'| | '
'h.M
ttillmnl, .1.lIlhl! tin',, oliji't nlIlii'tr 1 llli.li
j is : '
: i Iii, I Ilin' I li'n in Ii-,! m igi/iiii' ;yld'xa ;
III I i iM" lllll- III,""' 1 I'. 'III" mil,'lit Unillil'In For Sale.i ; : II .I'tM.' I \ II | i i. : \ 1-tlHTH I I I'
I I.Iiii.i'4, Ilii',, l- '
-
win : 1.1.1'u : "
lull' lor hue. inni'l -I 1tIl'I""I'ill'l. :1. .i. I'IZ
: 1'111' Xo. a :n; iiiul :Ui ) N. t'o.M.Mr.iHT Sni.i ,.M.I
'inmr 'In in,;iki-i: I'li'iln" for, I Ilin, .11.' .>, : : : ; : : *
I fit Itt t e.iittittv' 1"1'11. ill
Ill-t -iiiu
hl'1! l I. I li. I- i | II'I i'.l"St.
i 'I i i' !1.,1111,1 -mi|I.ISt rinni i I
II Iiii!' Ii tin1 ilo. ,Im,,. .J it. It":.is mi'.l' till".11.111/. / thit.-"' I I iglituil: I ili-liii, Is'1i"l ut 11"I' Mini nn\ ollii'i" mi "in- Iliil, .''"11 In- : i 111.- i.ii.i" i I'I :: :.imi i'.ni.i.u-j; i I: -IIi lull1 II.MM P.M..'III
I l..iil! "I'|. III I II, ft "III I'llll II Is ''lllllllI :OEIIJE: : AL
i > I |H | .. l'II'r
(;"III'lln, lit' till' ..11..'. III-.. iit... ..'. .. Iilll'it't, ? litll- n'I.1 1 I .III"1.,1." !" t .. 11..11'1'1,1. :'III"I" 1'1:1: i Mi'l.i i; liti'l "m. mil; .ill'-f .il. .\ ;1".1"I I I I "I 115" I I II si,. k .,,.1 I I". I I'' I .
I
a.l\i li-in n'liiiiiii", lur I
In..ll tt.itlinnlil I lit I IK"it'i" '-1 ililtut'. lt'lt.'t'i 1..1,1 I i ;: alI I, .1 I, ,l, .1'1".1'> '|" I 'III. I Cutlinli.M.HI
'II In'l, "",mmii-'ii I I. m:nil'" In milk tli, : tt | I Sl'i 1. |I'"II I I- d I"!. 'I.I I 1. li. |1",1,1.|| '

f linn'in" I.i.; -|1"1'1 Ii. jn-l" il' II Ii fli" tu I Ill', j-lin-l. ,..1' I Ih.I''I.1, "In n Itt'8' it,i'll.'ili.m ul Ilio liii-mi' '> ::1.111..1..1.| | iIj i, 1.11 In 1"I\ \ I .'ih'i u',1 t.1,1,1 ..'" ". : l-l'. I 11 I !".'i, iJOHN. /iirriU"-iMflllHl1
I 'Ii'j| I I ,.1' II i |'l,in1 I lit:"in lln, "t "h"I'" I'll \ \ iPU > Ni > U. 'IIYll.NC
t n,n fly il.mi'm-Infill", \ :. .M. Iii-I t he I.I I-1 % "i'lli \ ;'kt'l" 'Itl, ;J ""IT I &" I"n\" ',') :tel) 11. \ U.) LEIKAUF A. L. PERRY -11111,. 'J I" (
i l-i liulM: '1'1 i.1 II : "ii ii.il mill 1 || I' ,
I I |.| l.i'lll, on i it'll.' >.,\illiliti: >. I II.' --Inilll'I Ii It tt :IIt -1 t.il! I III it "llllll, 'llil.lt' tt :1-4 I In In ; 1"1 .1.t -II : I : \ -. I nnISKilllM : \

)Infill !I.>.. "': }; IMII' nl I. ilin> |i limn, hi, u.it ,llii, '10 -""". ,nn.I. II 1"11 Iltuithig' i | \ lltll'.l'ii' '" I.Hl, M'lllIII N-llil 11"1, I '.1 :t., I' 1. \ Contractor and Bul'tiei.[ '! I
I llll, ,
ill I !"II' j' -111! Illiilli' lllll ,III'IH', ill 11.t.1 :1..1I"
,.t 11'il.llIt: liui lin>ri'i" mi .llir, 1.111"11'' i.M'lij nti l'i t' llii', .itti ir I I uvi:U :a .i)1 I III"U 'nilimit '11''' VVliTE' ( (Of Till I : ) ] {. \ .
;I nyni
IMIllllllll- :11"1" t
I llll', I I'nil t I : lti Ul 1001.IIJII'I.XII'I jPaniilvRiltnlini1ii il
Ulll'l. "Illlll'I III,* Ilkl'll., hH till" ,I" I..' .1 li,'.i" ,I llnlr. I'litlll''lit 11'1' II. .
j i llll ; Mrs. C. Willis Mil I I I. .I. i I: I Ship 'I.'h.I'
lit" ii.iii'I| I ""I' lIi'hUilI.ti. I' lll| tllC -lllll, 1 1I II' I rallilljf Jjlllllllui r.N-A! ( or.\.ii.nun\) i .
( lint, 01'1"1', "In' hiking, lln! .. 'liii'1.'!' im of "''11 Illi'l, I till' tin:ilintr. tt :Ill-i '. M I si.I.IlIllt < '
\ III: II'II! Mill$ llll' "Illlll'lull." 1
II.." 1.111",1.,1 Inlliii lln. Iliiimli, a .,iiiiltin'Imi ,ill t.i I hut: lltlil") ,, I" \\lif I tin ll' )jllii-l". "I' -- -
'; : MI iii'I in I' : 1'1,1.1 -
I Tobacco Cigars Pipes I .M .I. IIIIM.sIMi I
,.Ii I m liniovinj. t tlir III: 'P '' 11.\, ,' l.li.l' l.vi'i.I In"i'II "i I'll I I.i (11\ .\r-\iii.i 1 I | |
1111.1' ; ; .\ y. .
l'i:, llii i lions ,nt ii liui' 'tor.' I : ; :1'11.1\ inisH ri i.
| tin. in I"". I I.i.I.,l 'I I IK* u i.11"1'i liiliiM-a ulll. ll light' 1 "-"..01 I I tin' li ('.l'ttr.' '' l [Goods II I lliitin "II iit.st n .1''''|. ,.1 1,1.,0111., ii.I nt Ihl">
''\i' .," ttiitin'. I hiiiinii. I It't-i'in, t 11,1', 'I ,".11'':* "ti. >.' SiIT "' i'\ : I ' ;' ; ,\' I t-
I ln> n'nisi ,in- uf .' sliilii'itn, imi' IIPI ..1'1.|' a NI'.I''I I li\L: I IS tti.>ii \l I I M. l I\l iii I l:" \l.\\ U-UN -.11 l:. .ti'i''i' I .'iii"ri"i'tr'i"i"" i'lV |iiuiu'i"iiIMIIIM. i

I, i'tii.iiI, i if tin1 iii.lim. u ill "n.ul. : I an lionirlpiy I..I! ,'....' Illiilli'/! I llll', I IllliI, I .Lii K lltt ".' -> a jri'in',ml I lull- it' l, i tl'i' In l'i-r Iilinory I\I' ii I'l.i 'I 1 I, :O'IIIli. i< .1 I i k ,..II\HI\li' : II.| 8. Wil'I.n'n'' '

iilli'ii, "i'l l"i 'linn' t l'i ht'lIt'l iii,.,in in iiu' I tin'in., '| \ ii.. 'I, I. .. .'Ii'l 11\ "Ii l il 10'I ii .1" .
.I.is,, n illi llimon.li' ;: '' |l'I'Ul'li.'" nlIlili .1'I 'lit lilt g'; -i-iini'" |": 1..I. ( minilli. liti-n 1 I.i Pailnl/ ,. tin-1 I \.
I
I I .. n'nii'tli, ",".1..1.\. m;( lln'i! ;innin Ill'l.Ill-" ttllll I'III,'I'HI- i ,1,1ntd| |,,'-< .I'l il"" i.l. ,in,m in.MI,' II'' 1(1 I'11,1.1\i, II 1.:1 1.\-,1.\' 1-,1\111\- HAVANA, CIGARS\ i i "I "(tf-t.. ,t'.< ). 1 "ih, .111.1 mlfi'nit I

t I liit, 'I'OIIM llllioll.V linin| I 11".i. 1".1', I I''"' 1',1"1': nttt U "lllll' ill!' -II I. Ill;III. .,..' I''"'",1. I.. 1. I I \rI': | '< I i I inii-U'i' MI. \ 1)'tit'un-lis.I'll' ..st..ti'' .' I _' 'lllll lln I "ll\l>"III I II ( I iinr.oi: ; : (CIIAIII.I.: : ; ; ,1'11,1'' v I'll ,: ?, M".c.1
\,1',1,1 iillMi. I'.I' I" 1,1.111.
tit.'ts| : ,
j .lili..!". si"i''"''/ iiniiii.. .. i'l 1.,, iv. ,,.mil., .i..I.,.. 11.1" u Iml i ii-liiinri' In ,tiuik,' |1',1\ ." I Pal.1fo Street. Opposite City !I :I Ii;I ,|i't ll I: loll ;II.:.kll::.lll'lljl: :' ,llll, Mlllll'l, :: ;II .;;. .O'II' i I .\. I. I" \
| Hi" I 11118') 'U. I It |I' iii I'itl.'ilI. I U'' ..Isij.I't.' .. II. ,i' ii" Us |I"'"''i' .i rIit., a'll! |I'r' mi-, Cur. U.nlun nil Covurnmont i .\ ', i 1' ii'i,' i al'i "'. .' I I' i -I"] d t --
I.. 1.llll'.l, I ttilli \rl I I1 II ; StOOI.
(.''in-linn" ( iii' iii.iiiiin.ir: |I"i "11 t 11..1. pii'l-t: "'. iiml MiiMinri! I l \ IlltU ,lit..u t Ii ,ll'iI" i't t 110. H| M I k 1"1. .' )I' n. .i i I. I ,1.. I i I' l" 1.lr,1 .lln, It'ist sit'Is, Ii."i. U .11 11" 1.1 i i I. \ ii. 1'.11 i : r,i.1 r:'\ .. Pi'IilIS'Moi't .
I''," .I.'i'I nl, "i"i'I li"i'I liiin. I llllt, tt tl I- i.tititti'l, I'ul 111,1.1"111'1. ,lll.ll... -1. .' .m | i ,'> -. ,! in ir i niti, .. "- in. |11.101 i n I '', 'I. 'I... 'i .' '', i l. i" ,
I Ii I'IX.\I: .
A iiii.-lnti| |. uf t 'gl""I1," : I. tliiit" nrlIliil ,, ., i I I il. i t'lA, i'i..\ : .'
III t thi.; -1''.' :al",,,,'. I II :\11111".1\ ; I lit, 11,1,111'1..: | 1.,1. rarragi.' !itt.'" I t h'.rh & Roman Sti | ,i HI hlil p's'tI'i'Itt'4. .
1'.11111"1',1,1-, ,
I li\ tinI. itn'Inn.ill\, ( Jt.
I' I
ili'illlili'. 'Itllllliililt. I lllll, III I llllll', I till"infill.n I I ..itgi' "'"III"III' (I'l'U i ,ll'lllt: ,11'1 IIIi I I.ti.i', I'.i'I.I! i iirn: n :1.1, : ; 'I' I -- -- 'IIIi'ei"I''l'

I I Ii.ui; 'tin : .' ,tilliitt"l|' Im'aimliiiiiiiiiiii", ;i >n\ tlit' 11\1 ...i.'ltI.'t, i iH' mi | 't'I| IIIIHIln" - r Maritime Surveys. I $1 i YEAR $1 : '

1 III 'llll-UI' I 1' In till illlHlM.'|', !It l1l"1I: I.I'Kllill. | : "Ili-i ." .1". mu I .i I ItiiMiu I i I'X.\II (ii r.\ 1 1 : : I
iinl ,iiin-l, Illi ,iliii-.ln.ii'--. ,
::1 lll.lt :"..I.IH'llll/. ; .III ..1.1.) I.illllll, ', : 1,1. ii n | '' | | itli. mini, .'...ii'"i '1.11.in,m1!';' ,' I'll.i. rrEIFrER 'I I III ,ui.l., .I, sii i i .1.I P. 11 I ul.' --"r"I"r f.ur 1 1:111:1 Mix.lit.* '
H IL &
.\n nil lilinli. tin EUROPEAN
I n i'tit llllll l IIHIII| 1 i \ .IU 1II. i.I |1\ |1.1 null I"'

Ij \I IIt'3V M lllll', ",I IMMIII ,III', Illllllillllll III" i II.,.,1'I "I lli..1 t ill 11 | In':II' I Ilin IlliilliI l in tie \\ innUllikiinu uli.il' I lli.il ''I' .\ .I ,11111'111'1111, I" .. ., '.. I.", i I... I MI: i 1' M. Iiti; i : : \ i .MS IOrrEL C 1m'>\ 11.1.1'/1"I IMis.1"
IIi I Illll", HI'I, ,1"111 ,m .1'l ll tIII.I .. .
!:lllljlll!{ lliill\; III:l\ Illiilli n till I":u 111. vtj -
.
I 1,1. \11"1, I In tt .i- iii 1 iitniiii, ;; I tin iiil in- mi in- 1 i i ,',nn.i .l-1,1.1 I I. t I'iiiiiiiiuninurk. .\. 1"- \
in ., agI'Lt4tI.c, will'l It. rlllui, III (.
I'loiiuuti ;; .. ,
1 111" Im it ill' ', ,1'i' I 'I.- I ''I I 1 III I I. tl .5 I 1- il iIl'.lt. ._ '. "-,
"Ii .
i lot "T" illtntf .illMir 11141 I \I.t.I.'iti I :l! 'id, Im in lim I \ S iiI t ihl.l.
I' llll1 illlV'lll If I'l$ 1,1" 1'101 IMIIlllil'f, ,tl it t lintitliiiiil !.| ti I Ill I. 0 I.l.lI
t 3 O"30 ; .
\\ "i..r; 'is'.l .I.' I lln. liii |1'1' nl.. .tin, 1',11! ll IlN, ''till |1'1":1"| : "l.Ilit'tittie.. t" u" i,IHUI--- I'm ;.:"lill I :.. ti. t..". | "t iitn GrOCl'l'INi mulShipSlorrH.I I I'i, ; i .. I II I 1 \ ttuvi.yor. ,M'\ .imi. 'I 1\1: .in si ii-i Itiniii: I t":. h' ... ,4 G. t '

I \\ ,,,'.1110' OHM.) ill;'{ nml)' i>i' |iluialil( > ..I' n nt itt .iliniit a,1, .11'nn-i: -"'ti .l.il tt mil 1,1 I 'inl.I.' ', inn,,'I I I.? I dm.. in,i '?II I 1 Inn, I I.. i ,iilily I S :l lut t. I I 't: .. ; lit hl.1 t
c In- l'.Illlt't !t'l'l lln uiiiliiuilt.... ..l'tilI1ii r ,% u$ D.t '.I' f I \ "1'1 | | ,I. ) Ecoto : t
| | i l ;; I' r | |I" | tt'l
\ Mil. 'I I'IisI.i... His' 1'H'i'ii I' tuu: li:in' li.1:ilmiit 1,11.1, :' i "li.'i n Hit' "I'. Hi' II Mli. I I-I .1.1 1 t
: i ,.liII' I ," Unin| I Iiii' ttilii, i..I; I ., I 1 J'I.I.t
"IViiir 1 ItiiliiH i'l" ,, tin'ji..un.I l'ol.I Illl-l. U :, I I. i i I i. : .
xiiiin I : m
i )VII $ | -
T"-IIto I ) : I 11.1 n I IM. fur( 1. ;
k l. ." ".V lititi'lii" .il lh.niin.1.. ili.ll u.li .. \11"u I...' .1 "'tt '''::11' 3 '|1'1".h' I.,,0.1, InIn i 11".n."..} "I I Oli. I". n l. ; ui. .1..0,,1\ ". ) i i I" l ,l. III) i 1.l"m SIlts WDnaer TilE I i : 151-Xr: PAI'KIJ 11'1'1',11 I ;. .. !

I' .ml. II.' i'l'tl i IH4-, ,mil illill.ti n V r s,,1a1RUSSO'S : 1 (;M'tllll'!"I
il'I'iMj r'i.t0..
t I I ll iliilllili, I, .
II lllllllmi
lu l. V elI; 1..1..1' turn' ;ai ) mm.' ; "11,10 ,1"1 tt. is.' t In rJ1- :::. III.-U, II'I
il I 'lilt I In', i..I I .
l iii:"l '|Iti.l. in lii ill I'l I.I.Mil I H 'IN
: lug I I.. I lint nit. "'I 1111' I licNniu.til : '. .. tin I li,"h'1.I..ts. .II, I ni/i uI nlHiiMiuii'l -
"hi'nl" lln lI'.ihil., tit.it tn I l'i. \\VinQi n.Munln l-U .1.I 110. t .
j.I.li'.I inn ) 1".111) lilt '. ''I ""'' AYEA.H. Ql .
I 1C I <|111:111: lit 1.1.'ll. I'll II... tl.ll'.. u er .
"I I tin' I lii'inii-. ,.1! I.. ll lil I II .
Ill. .
;: *" S"II.I I In until.1 KST: i FLOIMDA.) I )
;, n f.i'i in i', nl l i'niii-r$ living, ,I.. lint ii |illi- :1 t" I / .Inlll' 1. .1..1 ... \ \\' .\. iti. : M ii.m. ..-
I lull illi l II.. 1.1..1 tt it' .1"11.1.. I Himil.iili I -- I.'ii'
t Ul'l.lil\t, ', I llll' ::1111"111"1'.I ''II"""'" llll' ; I .I. .ii-lnr. : 8 Jo'I' I ,
'"ml tli. II I llii, light ttu' Iml ,| tllrU 1 I'i-i.pi )% .i-
I': ( : Ie. : I': ic.ttll .
mimlii. r uf l'all""I\.III"'IIII".1" Iliu hull- i .\ J" ,Iiii; : IJ I :" : i IHll.l' liii
nl l-i'm ill tin. 11'"limn, "I' lIallll.: .', ami |l'I'i ( :
:
| ,
> hl.alll""IIIIl'.r, i I lit... .'giIaiiii.! / MANKIND .. t
I I I II 'll. .h IIVKII" T II1.: Us ill -I 'I1M "' I II"S' .1 .1. I" "
t 14 .lln 11,0, ,) "tni,| "ill"'nilt III llii' Mi.illntttt.lliittnlilinul.il I' ,I '-i4 tj t'.ilif .

4 1 Mllitiif IMA Ititi,. ; !, ,. (l.l'I'Y, Ilio. I li Iiiiiniiinl I ICE COLD .. CHAS. j \ I? '." .jI 11..1U.I'
j nn --- hi. > ir % : IMI"il N. ; f" I Iiii
11 tIll' Iiilit .1"1' (lit- ill itti' iiiiiniii"nt I ; QUINA I i. r ;,
| 1'lulI., 1.,1.1,1., 11 nil. FC1" S.LE. I c ; I'll', I IISte"I'It
l ,
tin limit I 11 il'u I illnn, Its I It.:"* li, tt In...ulint I U" llwn I II i iI I h.-t S \ a (
"I 1 limit( &PIt"'II"'I'i' Ito I Ilii-i! tu mil, l'Il.ll.lflt'l'l ( '..lId".11 llii' i litttr :.tii.t.t1I'tiI I J ItIsl ii'jjt : I ; IJ : ,-41
,liningiiin llll .1. .I ttlln III I '
I tti'lr-.HI li':iii-ll\i i'.l lit. I II...' ..,,1.| 1 "I \t 1.1 Ullll' II I'/'J I I'I In li'mills | 'I, .. iJ : ,
] Millikin tt Im.. i ,mirIn -i'i* ,t i nn$ MI FAMILY GROCER. I f
'Iliii.'l'' i"ti.iiiil *-it.' ,Iii. | .|>.rlt' nn. /'/'*: .rn*> \ ,1' .' 1'/11: l" ; 1 P .,
olicn.''' 1 II"'PI' 'Iii' U .Holding. Imt a |I..nut. 1.1.A..lill "t.r I L E .. .- "- '. 0
tnK AIMI ttt \i "
'5 i In '| | 'niliiili c r .I.I
'-j ill)' :;....1.1'1..1'1.' ." I ll ll ll,.ll till* lllll.I,, III. : t"Ild" .1\1'11". i.u I: ulr' .> i.l "liu t, .u.-i.ili. ,, ,.I "f 1///,11 1/:1'/', J ? .; .'i ..-

.' ; tlie 1.limit. Mini I lit liu illn I''I'' l mi.' 11. li'.1. i" ,1'.1..1 '1,1 i.I| I 'r i.: 1''I 0 I' -jlutIui I II -I I.hr.. s .ill ." iiiinmii,. iii n> to I C !"t: p 'I., r --
,
|1,1..1'1"1| llc-li tint 'Iinl Mi-it Li ''ii'iirMI: : i I j I ( .

i! .1:0):i ut lli" .ilium I.ilili.. '. i llnoi', t ll'iin: ",in. l">i-. nl'I'l.ln,i, ill 1.12.,!> 1tU 1.1. I I'"u' uJ<) |eIiiiklI4li5tti lh": I I ,I 11)1 I I I ..ld".1, :tinami I pi-' t itt i mult )1': i M. 1 1'1 1 III.I-MI\I.' i "it t 1..1-.1)| .r I i\ .1.I j ii.i .1''..',' II. i iI : .1 I=. t.: !;t.' < .. I. i (

"Hit I U 4 \ ury IIi.".- ) Oil' H;; ll:IIII."IIIII." I lilt .11..1 .Uulll: III III.I I llllt" .ll.li IIill .v M.u y i I .1., ..1. 8
I Ill'linlli" lllH'llllll| | : IIHIII| : 1.1I"t, till') I Ill-, I \ : it i ..i.Aiuiti' ; i I'"\. itiii) .ii. V.'t.'i., i E0 ._, .
;1 i II pill.I\ tlllt ll.lllxllll: ): I', .1..iI.,. Iii j j'c 1boiiitlliint'm..ii 1- ; I I P i "ni t* t 'r. 1141,1 I i l 1..1.1.| i l'i il?. I 10.UN I 1,1,1.I .,ll Iu..i. "I.i ..uI', iiu.i 0 e-.4 r I, ..
j 4 I'a-li: iiiiin. .
: "i.In i. 1".1 l'i ..I li, H ; I ; -
h"II..I.| I M I "i' I"V .
.
.111".h' ..
"lr.i'" IUir." i rtt < muiiitiuu : f r
I lli.iu'a ihv j"I. | | i > BOTTLED BEER. \ HH.u'I! pi r" il' t. I vlnni | is h 0 .ml' ..lI
> pniir hut .1.11. I -lii.iii.l I I n''III"I.h'li' : li'i!i ..I Fi''r .r 11,1 I. I.rti '" HI..ui <'I h"f j c t'j-

':. link.. I lli'jri't.' II lii:;Ml.ni' mi'l hi ;II., MI inn.' .'Ii MI .th it till)' I.H.k il InI I. ,i. .1. ,I I.li.'s" ,11 ir ml. ,,1. ', ." i 'I 1.,, 1 l..l... ,,,1:1 .I! -'.. >" "t ,In.: |t1l..I.| CHEAP asthcCHEAPESTj i f': I ,- J, ( b farm n. 1"

uuiia/i'i-ul' '' ono ul I II In'iii, |IiallIilil.ts' amilpuiU I "II 0 jv t"'llt \I .|.4 I'I U.[1i j. tt .1. .0. t. ,h ': .1; Ij -, 0 ,I.
I ;il'riei.i .1\1",1.| i | ulr, I Io li.i- I i \ lur mi ,n. r .1,11.( m tIl. 1 4ll 1-T ut i. .u.. .' 1 '.' 'r. .i 4\ i : .; .
MHIIU ill) ...11:1\: U an HI\t11i41 l ini"l In .. .1 itR. ':lit/; II il lt tt.tlrlI l H I .. Itt.t; ;iM: Vlilt, i. .1.1 1i 9.r1 J H ,. tl..I.T"

lie I".j"e., .,"" 11.1'1..1'.1. i..111"1'1"| ; ''I.i.| nilltt'illt i "fi : E. TOAL & CO. ".... .ttmull finU fi f. n <"i t.'t. 'iU |I. l j 1. i, i I' It''. r 0i '
111: .. ', I
Hi li'lllnl llllll'i'lll. .
III 8,1.1gl..itii..t I II .t..I"t \H [1'1 |Ih I 't* "I I UH I "I I I : ; .1.
I .Iii llU. llllt: .," ll'MilliIisl I t Illtl. I'l.l I I 'iii i > i '"' tin'ir r. i r. r u ... i- i" .i ...>tltiitt : I I ; .
.i.i | ., 1" ; .
I : ) i I'liii-, iiliili' lillil..in ; I I' "I| til I Vt i. I" : ll .1. f .
1:11' I i. .1. I I i ,t n iiii'.I.tii.l| 1 |'h"m.I h '. I,,'. i It"" u ills. ii.. uitt-l'i, SHIP MASTEKS p f ,..,
!J".I lie, ttnktk, int.usiitil.t" Ilipjiuit -
,I :il-" Ilitl.itui' 'nn U --lli.il, 4 1.10 I'l l III-: IX I. I twill ..1,1 i nIl) ,.u'l,.. 1". l .:,I llllI. I tbnrlt.xwt
.I
: iiiiH-rtim-iil| .. t i-nn' ; iiml, 1 ill \ ,I. i ..,t tl in- l\i -.i''l| I .;M .1 ( < tii. ...'. % ----- -- -- -. --.- .
; IMT-IMI .. 1.1 1
-I""u' liiiiii, IIM-II-i, mil 1"u,"I i .1.1" t. Iiii i- ""ilii.nl' I I I.'i I '
II"i'I"I. | Hill ., .., I l- nn .1 ," i'.iIti. .1
'I. 'iii I I''t iMini'lil ,1 ti 1" .I j < |I' 1 .1 tin, II
in' npiuinii (Iii, .I.ulI..II.. .' il ilnttii : :,7
.
} up llnl. it i aimnil IIKIII In. Foreign and American ti ,! I .
Oil" Iilh l.al.1 | I .* k nl., I llu, |I'll) ..lt'itil. 'lit-id. ,0t...u...ti .Ui .II I.MXI.I'M: : I 1\1'1" I IV MMM. I\ MARTINI sIt t
'llllll": I.:Ill'l. Ill llnl !| |I.Hi| It I.Ill.III"I .. uinl ti t i i' I .1 a
I i t i'l' I.* tii ft11 lit i iri l.ll.I..I.\ -
"W'II.II.I\'illl'l.IIilllol"I.I : l ,. Itutt \l I ll.lllllll :kpll-lt- .4'lilt' ll, I li tii..1.) ('I.Id.. t li.. .i. il., <'.uifitit, ,, Ut itt .IMW.L.THARP:.. A
1"II.,1 :MARBLE and STONE. .
itli Iii-1 ivi.liiIi ." .i.t lli.'il. lili" Mad. """II I .,lui.iiit"-f a .nr I uil.1) |ruSS ,..1..1: :". .
u-1 $
ui i .
; ;;; 1,1 '
.
III.I .
h:1: itIg ii ,.i..11 1. 1" Iiiiii' |II"| t I., .Ill Him. t w. i iui1 i *.. 'itjl f....jawi' I ..1 i I." ,1"" I ..Ioi uui! ,
""ami I I .II... '> ) lilt it ill I Ural Iii iii pnliultatltat. EIOlo SolomoI, .' ( .,. ",:.
.I.' 1'1'| '' ilnriii" ( ,. li _'", I':'" linriiln, 'I..I"I .. tit. it in i i- .hi: e.I| \ nUii I ,JOB OFFICE .'
\ '>u t ttill I Ii 11.1 tutu a \ ,,1"dilli.r'IIL h.* .,
) .I.. >. llll. 'Ill.-ll, .,' ; i ttlllllillil. : : .
"lill:1 11,11" MOXl'.MKXTS) I .\ Vi.ttn l tit.il i Ui 11.1 t' t' t 'rul otisliuu.t ) N FECTiO I 1 EH. ,
'raon' Jitnii' ttllll: mi I lO ,
|I. > Mip- .
,
:
Viitnlui". i'I'Its"l t iII'.II.rII. | 'i it I lIlt it M r !. l)'Htir- ln
llllll It,," .. .. I., .I. VM I'IH'MHi: : .in.III I I I.'
JOit.l I. ..' 11.,1 ti'muin i.liMiti' n jn.l. FRENCH MILLINER. i t''U ,1 1 an .I. *. | r" M nl, mail I".lr"1: \11 'II\ ,.r,

"Oil I 'lIlrcl1Ioi.1I t p.ilililt i'iiou.li.| .." "".''J I llw'm lIt.. l.iim.iM I '.lih |I..i... ,, :MAXTLKS.. : SLAIiS.H ,,'U.ill.11.I !I' I.r 'il,: |mi,,111"I t .1"11.OfM-'. :t-ti_til tl.. ir. IL4.Mli.t ti's| .\N\ IVl'I.WI: I II ,.1.1IIJ. ': t'ltio. hi Ail'iiinin: 1'UtIilI'4: .

i lie liai.!. .1! i. -.I t m mm*' 'tluuiii uitii CONTRACTOR
1.I'III.] 1Ih.ln., I I Im 1.1.1. .iiiii.l, u I 1 |1,1 i- I I'' '" I i.r.I I i .1.' I I. .. .. I U
\ I \ '.u \1 u I I. IM'" lit it .Ivtnit.im-jtt tUf I 1.1. -1'1\11 JS- 11rU
\I \lllikrn I i! I i .
1 liat. iI''lll l 81L'lUti'.l ; .
t IIg; | Ijt'l.I| .tt I tlif. ..i.'" y 1.:1: Ull'l I i I'MIM.l; t tI lll.ll I U- \ |1'1"I'l 1\.1 1 tUi. .tin'ir i'f .\.t itt'a. i>riiilf'.| U. II' iii-. 1'. .

: at *up|"'r, mi'l m.i'li. 4 imn.1. 1'itmabliI I lilt) I Illllllllil-lll i .Ihal'I"\: |'| | \s II,'Ii j I'lust'ust ; \Ii u.t.I.! ,'I, .i. .i' \ I .,ik I'n,, '. Marble and Stone Work.< :. ,h .. ilti.( ulnl: : 1 t: \ II";. At" FUl) (' &;. Fruit 4 lltb*<
r : ,
r- i impulsion the i.l.l cmili II. .I.lb. "li".1.lil. Cmlll' ,
I IIJMIII, I"' '.a'II.' [ '. | ., .t \ .i4 ailj ,.. *. ,.
vi. jj. -StllK) :
1"11'f iti : u MI : :
t i *-j II" I.. It tlt-tir.i tmin;: u-llott! after all I j ,I I In l ii'} 1 1;.II. ,"! ,,U4t.. m\I: BUILDER.1.1 :. Fancy awl "I.
I: I lli 10. t l'45 i'e.i' 4 1.\ .
III.a.I. i'i'\tt I ui \. \ u'Jl km
1"lil.'r. I Vlii t 11 .1 I Ii I .i i I iit I I ..1.1 I Iz 1. \ I I."- itLIIit'tt't J ] .lIt ,\\ of Tiu ..ll U'.ST. I \11
hu IIouu// hl. III I'll' li,.i.l 0 . !. '. .II II11' 1
) "inu ) an'>, 4 .1.i r f m T IB 1,1.I a] rhi
OoJ liateiloiiiJ liim. an itijII.ti.'lJ"I :I" "IIt Mu'IM.! :: \ \I'| I.I.IHM; IIVI- i.. II I B.V : I 1,11C.Kupfrian I ..r ti.u u hi' ,I. .. I, i tl.tu' tu') 11.1.. : AH 'Ottl) (UotxN( )( \\

-.1"llr1"| l'nli.1., On "",- u.eus.Ii'ttIt. I .i.l, h. ', ', il I '1ttI'tu .. v.. it<. .. .. .t i.jij i it .\. .iI. r Ui I t.iit. h' ,
i- i "iiilr. i I. 11 |I' il" ii l I. HOIMU.U-,
I \ta j II-,t Ianllnl i I !bII.I! ) i.1.i.k'Out. .' \a. l Iciij&IuIe.l i in 4 I t''ol. mi'l I 4 Ii'tt | '..iltii' 1 .1 rl,, i 1 i 1./: /; to i in Ye'r..t

} IJobby! Wlloi a weIl-itl.lIdll;; litlloJ III\'I"'I. li<'l\$ '<'n i'.il.ili.\ !!l3\t I U t I' .c t II. M I ',''':1: Il Fotn
liilalinti I luin I Innl>"' t'.t| I" u titi'l'nil I I .I..I.r I ..
I .
I'
.1 II.i ) It'll .l i .' .i : U..4 'Ltl' ,'t 5 | I Ii' I'1:1': I : ( : I '
J buy but t'M t4lL4ti\f.. ,I 'ittp",t- ill u lUmiiin,, Ui'l n pii'lc1! I'l I II.I.1 I.1 \ \ I I II. '- :. III ,I:. \ ,".". t.}.>lHt U4 .t U I I' ".,H..-(1"1'f { JlU.JII.1II. \. ..5iva -.\-
hofiitiiifil\, ".i ,,ii l i ::1.0. \ |J.I ; 1'\
raiu: 1m.
1.11'I illlIll'l I lll.ll ." I'It't 4lll'MI ll-.tV .u.ll"Ut. l.t.'H' : \I
f I | .11 i| I I:.i ': 1.1: r..t m I 1"1'n t'., T i UvPerdida
; [ .
\\vlia ton aiil to-ilay ul. ilium, a I HUH' I Iiiiii au,I (1'unI.!: li'iitn 1"1.,., :1 .I'n ,. I .'ht' ,, ,\bl .I. ...ll. 1".1.11.,1\ I"\. \> .. : \ iAuriti l. !/ .\. .,. td'I J
Ilsat I., imHitiuuut I. I I I I 'Ul.: I. I II .t:ix .1'1'1:1.:1" i k "\., I t'I's t; rtl; I II\h"\ ))4 ,
1. :Mr. YilliL.eu : tint an' | : 11., a. i I1 u 1.1111) tt.'iiii'l,1. In- 1..1 I : "GLOBB 1., ,1.1..1.I d. .t..I" .. h. ttltJ (. S'jt.IJ1l.
.
HOUSE I "r',1! I .
,,1.,1, 1",1-- li i f | tit '
jouutf luaU autl ougUt,; tbu S.di8WlUVOlI. ai 1,0. -'1'' mli' .l. ,!' r\I'ill", m.l -I. 440' 5.11" Ii'i. .i'. F U.'h 4""ilj'uu"i.uitJ..i rum.: i\MMk-: Planiny Mills ,
,
..__ II. .Intnl.t : i HI.. Ill-Ill It HiJI tlifli : :. ; ,: ; : '" ..
|I" /:.11'; ':"-i >,i ii .l'i u .1'' .i.i, 1 'I..ri.l. I 'I' l'Olt' .I.o'.t i.4 II Li III' ll/-I'IT-: ',. o'j
la In ; ,.it iit Mt4st h.. I.M: t i:'it% iu'J: I : a \
l "sileiiic klr klioutcil the failar. i istt \ \ 1',11, pin. plmrrMrut. j NO PATENT NO PAY m I Snot u ) 11. t'iI. .' 'IHJH .
ilaik I t i.u'in' .. in- nf rul. uitil I ,uu: ir Mtn .urt t-urt I allot* iu $ nimiilifiilot.. ( hot }>ut4tu. 'I,' il I till "iitli 1 Iiiitiiatnii'i I I' !imported WinesLiquors i iM1 tk...u jut .'. 1.1,. t'idit, ,.t ti" "'*.. I n\: ti'iii. \, II..\. lt' .ncd < irlU1lj.t! \

Hut the little: 1 boy uouMu't\' fcHuutf."It's I id.I I'.t lUuiiiiliali.l I il"'II.II"\| t "ihi; I -'- --. I.CIGAmS I.l.'u.t'r.. Liur'.tli.iIsutsu fl.'O.u.! .a.. !l.III.\.. .1.111. jnr ; 1 j I:N \VURKMANLIKE\ Sumim :e::'. in \ dr.I j

;t. all life'lit," be tuuliuuctl, ,cuud.Jctitialli' linli.. "I t ilniii lu..llj. ) !ni. .| I I.nail'' PATE N T Stilnalii. t'usr1tlI'1t8lIt*> ... I It. u .llw i" ust mamiiiiti i Ke Cr\ul jartknUiKh hI'
.. 1. i.Ii' ', 'It. h. titlIlj4l, uo i '
m i..iuutl tat
/ but In ttlii-u.. t.i.l| : 1..lb .r..I I Iit tittnl }
Uti-
loml '
a | r enough i 4MIU IS i !tttI.l-u'r-, iiul! roll *% .' ..r all! Iiml.. 1\1 -.ij i-speiiLIy lur I
t t to bu lieanl. out ol'ilooi-if' .It" ha booB .1 I I .r M I. I .." .i'! 11. u., i ""I.j .. l'1'! "... ....
'
Esi.lt't; UlniaLi'i', uhu iI III bt> """,-. 10 .,-Ub ,11,1 l l.it.l I.1 I-. > MM I'll let' tl. tk' 1.5 ff r-M>i'r 45. tI. I I :u.1.
I r sat down upon. ijUtcr i lat ilowu wit 1'1111"1'.1! .t"tiire.t| ( ?) larillilp "\\\ \l.r.I."I.. ill; v ."'.IIU.iWI.., 4" '" t I'll t t''T.'n.\ 0' i.I I .'.1..I eo I' \h' I II

liliil la-t night; for Ilio hnur" >> al tin' 1,811'I. ,.( i tin' tt hi..lul.' 'ut. ..ul.II" '"" a.. ( ,. ,'. 111. ,.,u.l!, s.I', l i.. tat. t i tsr.d'Us t, 1.1.ll".,b.' ,."I.1. I at Wt Tumi Miliun' ; almut I it ..... I' ii, .... i. MUI frit "I-I t..1 \.0 II I'I'i i IHI..Ut.nnaJ: ;;; $ 1 halct 111 "_ { | of t ;.M5- I
tliu the Jiuuoricutou ..1 .. 'wn.t'ISli ulil"
I 1 After more! ub ri .t.l.lr > Us'istu'i. ,U. I u. ,
f. hL.li.. ,flvIuc &u Cubby', ..uJell) 8 inl Iwo tt,.i-. !>;; '. hat .tusI.ijhIl4iI a Iiiiiit4.ry '."1 l' I u.tuii: A < (. >. ,-tl 1\. l..Ul 1.1 -T t:' T\tL".IYt3T IN T1H I II nine (.', t at .5{ -lLr butt'.
,
ktUuul ( .oirct| ) tnutlu.i at fliaiK.mi. .. .. I I' tI'r '. H-t
; .
I J ei'ky"' ,1<'loan "oh' '" .1.'. .. .r" I. ., I \.W.Y"OX 11\ '1'. Wa Solicit Public Patronage.
I .
I'uroliui.: l-iilll-MU ll I F'. I. It I", .I ml t .In -. j '
tll I llll I \ ) :t\\ ) :.1tT.' t I.I I HUN .t. I 1111.; i ui I Mia I I ,,.", .I ."I.j.l,t.-.

+ .- --

L.-: _- -__- -
-
c'_.a'A .V'. 1
'

_-____.,._ .. .t_ __-- ifc **rt HAif .. 11'1'
..
. .. -** t

,
""":.: .;i" r. tPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00081
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: December 5, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00081
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
.


.. ... -- '
-
. -- -
--_. --' ; : - --- ;; :;;- -- A* lIrniJo( ; Iii (lonmcrditl!: :


t :; ;i :l- ,; .. -
r'
"

A ," : '::\', \ ." !' '' t; : :r.- '; ," ..'?I fWWVFHHf': : i ': THE, :..COIWME3CI4L. ,, ... .JOll. I OFFICE.! ,'
i
llll
-n\ \" f ,It "I !.1' I !" > nil)
'Ik"t ..J )\) I'I' r: I lv, I I i t a fe; ,i ""i. t.' .1 I ., !I'i i i.-. ,il ,n \ ,1 ."
; i'l ,: /j' I I t tJ
v .d
Sti'.1I.wnu.Y. dt" 1
$, :' .' 'SA1'.1nnAY .If'I\.. ) / tti; ., I..t u' 'J" \ .. t .ii -.\,/ ",", ; .III, .Mn1 ll.I "IU ,
.. 111\11": '
.... .. VI.HI.F.I: ii.i: ; 111'\1"-, lll.iIIHITI : t
.. ... !
"' ,"I.' : "' ( :-.
, : ) ;
-' "
--
'I.lnl.: ( :I A1I.I.H.\ 'I'K-I: ,KII-II'IS '.IJI."k.. .

: 1 lsst.; 1>. I/. ,oi> ,ilf" >OI"'Io""lIIo1"II""I.' l | -tiliDll'IM'l i
1)1.'I\II'I"I'I 'I\IIh"'h"|
: \ I"I") I\\) ) { >J.
( Turf.: .': "> .r \I.2.( ) PI.\ \dl( .\ 1' IOI'II'I'. -

,.*.. .., ,. 'A"t.. ". 1tt. ./' _---- -_. ------ ..-.-------- ----.-.-, -- '
E '. :;;.::.:.;;. -.: : -. -- ----- -- --- li.ni'l sinji' Mt. I'.iiu-r. I : <; : '. I .\ : mi::)) 1 A Ih tiiiilo rrni'iHiliiin.;' .

.
MnlUI.K ADN I' K: l'liM: lIX '. -. "IIHI\I. V. V. V .. ...rn'il-, .' .mil ,)I.
: '
c "''"' '"t lI .|-.' o K' .I \ ." 11 II I .1. |I' III |. (I'| .r. pil.it. i ( ', .." ,-,- 'IMinn' ll.l-ki-l-
', Porwr Kirkbri B & SOH : A'lami- \ uf HIMU'il.llMM
I I : |I'l ull, vti" IP tilt 1."" > n't t t I : I'liiliik. .ultliiit 1.1.. I'. 1.\.1.1"
-
.' -I" ( V "rI1'! I n' ,11 ,,
n.niii.Vul nf
. \ini kn ili'.lil.ii'xiiri'Mr -Imtt, 4 In InLirjfi It niaili np

U". Wiit I II. It''Shim. T.tl'il"ii-iH! \ V.'ilur S'.rrot.M"l .. .. I il ''Unixliml, t ,> iit.Ilm \ nik "nil. in.initial t"1 tiiri'i'i I.iilrn.nl, ,. ,iin'H,, \Mm
ilmiTti'rI.' I. VV. Ili'llK-l. T.III.I. 31 5. 33 Ni-rlii,- ; Ni iv in1 1
V
1.10'1.1. Mm' Zml & f. .' { I. i 1 luuii 1 hit.v, : hlrI'r., 1'\.1.) "lll'l ,l'il llilf'll ll Vilsliilt' ].' .Inniiiul I Ilirmiud" | mnl I'.tvnradl' .. ,. l< "i"l.iliiMi .
hA" '.". til 'i"r.il tl ''>. I", li.iui't" I'.illn: II' \l I \ I \' .;" N ttli il I 11'' tin IM it I., ; 1'II1 i"1
,\ ii.n "in .. : 1'111..1 M III'I", "I il.iv "-"-1',1"II. i ..- I'liadlcil', tn ,il II< '.iti1.
.
.......... Vml. lii'i-llii'r, t
tIc><'r. II' .r'-'iMi' > Jin>. t.. I ,.,,, r.,1.,, Tn'1'oin ,,' .ltrd; I "riiiiK-liriirtiVMiiiiliiii.. 'f"I'1 It.} III": !III iHi'lii'-| | f.il'I lilllk-ui\:, : li-rin-I.i" 'ill 4iiiiis| |iavi> o''lllWIll

IRh...,. "Hi Win. 1'.11 n-ii. .., 1 ,,11,1.1") ( : : : "" 1""11.it.. 'I'll 1 ,* |>t>iilii-\ .I".I|; < tvi'ii- ( Iniii'.il llii-ni. 'I In-ii1;, I'i'iilil' *, HuMi-fnri. *. ,imvi-. r:
( (
i IImh:1' I 1'itn'i r.l Imlinp' ;
Tr.-i-.i.i, I llenrt V, .lhiitl.lull" ,ih.i.-. .i'4AirtjiilinMlinir.il MOBILE ALA 11',1 Ilf. I ( "-"' "II \" i"l. ,lnirti',, rr.an. di'i'iiiiii* I'liiifiiniii'. :nml llii'v :aro "I'lillinu
'.. I .1"' mi'l 11') > 1.II .
V.utTnllahai
.1.' !' : ; i 11.11 '
.. \ \1111| | | |FI\I.III.| : : l I" II'i nliliinil, n 1' |. '. .) Ilirl'i'fni" I'I ll, :lj.inl 11'1'11,11111In. ,, iiiilmiittinlih| in U:1: Ili'i' ,i-'i iinmn. -

."wi t'otii., 1.1111" .'nil Inl \It'i' li ,V.i "rl.'j. I'ul'HHI'I ,, ''c <. ( Wl.IfJ 4 ll.iWi tlTllltll'l-llil. 'IV! ":, liiriiiiiiilinn' \ :.| litni'i |1'1".1' ] < | :, Mr.HIM hilillii'y. ;|">ii.-t unit, d .- ;:
c'l I TV \ \
ITI.'t: I I.AI I! tM.t'i:0--: < > '
I""". "Til'1. 'lii-tcii-'lini I1':. 1\\. I",.-"-,. I'.i!. ;::>i-icTrri.t.Y: < 'AM.-ilir.Al1-: \ I { : I h.111.liin-k litjr if "I'thlN.MI'l.uiti' lit". Tin- 1111.nlIIi.I"1. '1.1'1' ''r"I Hi'' I'lidlir dy lili'i'llni'i', ; ; J''II'.1'
|" [
!> |MN | | e{ iJ *; Uu, ii-i ln.ni,
01'1'111111111 g I" i.h. .
tnhntt-i' 1 ; .I iniiili'' ,ili'ii'i-niiii' : l..il.f. i t'i ruiitiin'p fi-ailrn llnil pmii-r'
11111. "I' hiiiniInh" in V, A, t K: .hh.'b' n,, 'i 1:110'01: -1ILI: M'MiiorKIIIMI : : I III: \ 11 ..jI'I\ I.'. 'fQ11 riJ, I ,in,, v .1.1 JiKl i.l} lull mi .11 It. 1 1..1"1'I Miilliii' : 1..1' '
1"1,1:1:1' >'l ii". "Ili'i-r" .111..1",1; 1 linn i | ''li| II | 1.11tl tin*
Tnllnli ? i"I I,1
i- < liy il\ in't 1 you li Itr )i tir unii 1,1 I -
iii I
.. \ >"ui 1 1"I: VMI INII ; ; "
-i i !itKVifi i-ni itr .n i-rt ; : > I IN l'I\: .\C'OI.\< .AM H' ttj. Y |i.iniiil I'm-rlitrkriH" or (fi'i'"i' "llri-i1 '! umkin-x i 'l.i''''. 1.1,11,1: tt.iji *,
I"
fWi'f.l'iil'iK.'' :. VI.\ t| in>l.ill! < .1 .H'k"'iiMtl.! ', I .: : ..__ "t" I, V u i im'l h.1 ln''" \,' lit.! liIf > "I 'mi'. Itni' ..I11'1,..\ <, "Ivlci'lirrhN ..linllin 'ilnll. n ",' milInilN" nml far* "
InlInhiimiii' ,, .: 'iNirvTu'iiiriui.Aiiiii: : ASP ; "I1 imy fill',
Ui
Anwrni.liitli'" ") .li, I U. li.ill vy i : 1.1 tiniinl, liirh'4 ami/ th" nt' iltnu
: II, It. Van: V .tlkt-nlnirtli.. u-kinii.. ', i i.i. I'. ii vi I:*. >h nitil, luij;'\ |I' MI tint, tn '1",1" n*, 1 | ,, 1..I'.I.III..i.IIII.' .
.1..1.1"0"
t
III... \\111:1': | iMOftil' | | I I'r iiinii' a lill| ,> i din', Miini' iii.iirnii In \\ ..I.lilI,1:11"1. nl "ri|: -i'' an." "I|,. I ''. "ftin1 t
t ; 1,1
11111
.hI..-,.., i liviiilA.. I.. M.ivVlll. "IOI -- "II.'.1'. -I" I ", ""III\I N, \ \ u nt KI.I "u.I ;
4".il.-i\l'"l-. "I .t',.1 1 I.t 1 .,1.II: \.1.v i I. ITiii.. ,it. ".11"'" 1".1 UMI n hull! uli, \': ill'lrl', ",1'rlll illir Ill'l' Illlkrt' ill |ii nii-| In tin' .IH"II'I"| ; nf llii'4narjnnn'Hl4. t

.* 'li--''ii.. ,HIT, 'I III: I 1"11: III l .\IIY : 1.01.Iti GATES HOTTER I \,1101" 'I t nil iirt. ry, I I"'II t ri'iila. IIIMIII.I, tliili1, nllii' \ .ir'ii.illv -- : ( \liiliin IIP ., ""if-K-i1 ..tt'III.I.
Vml. ,I (1'ii'n'inn rinl.. '. II.' uiii1 "",'
t.rmitr. ) .
Sjl < .11 1TV f'KUl' I ll!>, i A\ii-ii.vj.i\vTri'iir | ui'io I".il --"I.1 ill llniitnii I' \il \
.: :> orAMi.i-: The First National Bank V mi ltinm tn r.'iHint' .lit.I 1..1 '1I -nil..., il'limi' : 'Idal !II.Inin. I'm'fl.1 ,
!Sln-ri:! u. II 1111 <'1/1"in.fliTk "; -. '- ..IIIo"1, iTiili, \\n*. 4
.
..ludir",, i "I'mniti.. ,ni,, ;, i .,.n". i S. I'-hit.'ki'li'.ti.l.. K.: .10.1.11:1111.. : i ll'AX( AMi MVI-.. \I I'1'1:1 .\ \\ ,iioi"it: \i K (I'": 'Ki.1 1 I' I ln> i hlI1, I.it'll' Ilii'lr, Hli Hi'.. ""ii"lil I,I ,1. Il I I llif i liinkof' I In lll'ITH1"kl'l '. '., ". Hi- \il 4n,| -i\ i-niii'4| "nl'tlifi ",\ ;
11 '
TA" O.ll. > 'f.r 1l1II'II'tI"I": : ..!, : I" All.In ,r.I l< mix IMII, I" ', 1 \\ I llll I 1"1" "rr.lnlirn I ,'H"< .'"1.1. it MII' i \ I. .in, ,ant :a'l' .In1I'm,- inn-" > "i-.it-" '
...
,.. Tux V .. -.i, il ii''I I! -o.S : : i ii\cn: : 1 ANM AMMMCAN: : VI I Hi-I' l 1..1 linw I n' i-r, '': "I '. .
Trrrt4ii, r .1. -*. -'iiiiiil, : --- PENSACOLA. FLORIDA. Vii.l ln! In' Ilinulli; .1-1 liiili>| ,'"-., ; ,' I In a Tli.ink. >jiii'v' : I.. . ". I.
FLOUR GRAIN I 1..11
.(tlu"I.. It. I Lit """. il'10'I:1'( HIoZI: :> ; \ IIAXA.: I VH I III"I 1'' ..',.,1, r*. |1.1.1. linn1, to |1.1.1 tin' ran-f 1'1 I'ri'i' traili* IM !
..
.
.. ,1'III..III'OII' :
Vml I rn.i Uu', 'In ,I l.'tii',_. 1 ilnii'l Iliink (c'h'II-' ," iiniiui-i, >_' i l.i'-i-i tliiii! nut a fi-tv. ni.iii.i-
. II. II. I.. '. AlU-ii I.i'hi: I'. Ilii'lKihU'il.: & "I'III
Sold
J.. VV. '.11.: i IHI: :,IIIN: ASH, .KKIACIIo\ 1.1.. .Foreign, & Domestic Excliaiigo Bought / Vn I 1'1 Iliri'lil I i i'MMi in i ti. .:"io| ..Inin I I niiili'i, i.lril loin1. ,, I'ai'liiri'i1'' ilmilil tin* I'l'lii't' nl |1..11.' | '"-
\h
SSJ -i 11"1110"\11'i I I I'ni r\i. rt. f.rf.in') I it '''. "T'' iiri-nri'i-y, ; niniii ; '1 hlli' ,ili'inmiiN,
) lion,
1.1.1.,1.,1'.1 tt )
1 M.I.V : ; '
I : 'II"'IIII'II""I'
.1.' 1t'I'I.' \ 'I.', I'rixi.li'llt', VV. .It. II..1 1.1.1 :11:1'111111 I ll, 1 lni\ 'i-in .
I r 11,1. .I.IMII| all lln,> 'axriiiii ', ,' ""' in nun-.
l'lfh ii j"I"1
.1C, At.-ri I'. .It. t. iii I.. UliMnnr., I IIN 1..11..1 ,..i"l "I
!Siilvrlfil'>< .nl' nil,' I'li'-ln" ,, liii'il-', I'. M. '. ..irtill. 1 1111:11: : TIiii: :. M i.ui.iMi ,ii,. WESTERN TKODUCE, ,I.1 KOMIJT ATTKNTION GIVEN TO COLLECTIONS ll Iin .11-'"I.lit I iiiiini' 1." i.-iiil, lln> ",1'<11.1'' .-iilriiinlt.; I Th,' tvnmval nl in.my a I tal'lll tnoani tlni J.

:jA' I -- mi- ANII viciMrv. I I In"' iillii1!' |'" |1.1.' l.iki1, I... TiniiiiiiiiH. \\i-nl Inln ( In-li.iskrl.' i nl'a anil run-

.3fflJ! .n-i. nl-in mi1' 'rt 11 K.N. I vii: : VVAIM, : IN II.\NII-.O\I'CA' ': ''Ijori.i I-:' 1'11 .1 \ 1.11"|illllll, I', ."III: I t .. 1\,111'1' 11"11"1".1'| I
.
j J.liin.l / 'Jiiainl'; INl . .. I ; tt.'l- il-ki'.l | iiliali'iiii'iit nnninnmirolil
: l'I'.I.III.I. """ 1"1 j
.
!lh", k ii.'i.i., .1. i: l.iii.uiit'1.llnrlMir I -- i.. '. inn' i h.1. in.1 I'niTi'ii, \111"1:1 .1

\I. .!.. .1 .'m' II. I.'.. : \ c ;;. \ -., !:-* I HI": | 1,11'Ai.i- l, Ni'ilh, I 'i"inl. X. I'niilini-ii-i- -.i | Till: UAUIMVOUKIXJ .MAX.Hi Vl. ll klllltX Ulltil'4 "f.llil1till, .Ill.11'1.' ,'. | \t liii'li I'Vi'l'V. il IIY :irr n.III" li) 1;

-int ..MI.i.u'. I : \v.i-i ii li.il.lnlkin.i.; n\l. '; ; | Jr.in lie I..I UrnWinUinj / "Hi, ln'l in" il In. u ,liii'i'.lV '1 inii-l I n-k iiii'" "Miiirliruistr.l, ,.lrr," j | 1'I| nI'll. | 'l. ::1
<'l.n-iiil r.i.'liuM TY .11. \\ 1.1.in: M M'K'IO' : oii.i: | '| ;. alI''I.1,11.1) I II il "nlil.II.
Mnynr-i Vt.IM- i : \ \. ; twin1, .H Ii.iril :a any in in l.k'l.sll -l'lll'lilll.| | vil.l In-. "VI.I.lr liNi.miii, linki-\i :ni'"' 1
'. I.I'. ICIIL.1 I .1
*Il.i2ui-tli C.I| { |t .' I -, 'I..1. "II.""Ullll.'ll-: fnaoiinr: \1 1Ii. IA.NH \\Ai'riii-i. : ci.ivviKi.h: : il i\ ,., lie s.I,1 In* li.iil .1 splftliliil ooii.stitiilinn, anil th.it lie riuilil sl.itnl, il. 'Ill 'III I ,lltl' ll' kll ll I > I I''l.ltll'lll. ; -, i ('r -.ill'. In llir oil 'I"11 niiii-krN. Tin') \h.11 l'd'I'mill'11' "' \iiliii'' "

rAnmn' : I! 'il.t, VII ii.ii"i, ,K. V\ ::0.1..I'.hh..I".I' -'.... -. I ". -- -.1''I lie "luiju'l' tli.tt 111 yr.irs p.isM'H ('1 li. waslo 1'1 tin1 sslI i is Him\ hgr. I ,' I I' .' Ml.Ill, ltl ll I f II'"tt "i-niii'' li'niHiill' nvi'i1, Ih,' I'liiinlry. '. >.h'I""rI N. V. Mi( r. .11.I .Iniiriiiil./ :.
1.1.' M." I .
I < (,1,1 i-i'ii.
I IM i .
.. l i MO-I'' \ : MAXXKi: :. AM.oiniii .," I Ih.11 in ) until, uliilo llic r>'|i.iir i is loss. Ki'l I'imti, ,IM M 'I" i |1".1. anil liii'.li-rll rll
,. I'liilnili'li'lil.i "
licivrrn, J.i.,1.' I! II M" iili.-" Ui.j.il ,; 'IOIII. ; : : .\ : : : IM nliny. -\ Tim iiniMlii'iii'i'' "! tninr W.il'I', "
IMilliiini. .1, '. -.niiil.n.Clillll,. CI'L \ \ 1:1:11.1\1\ I 1 lie liiv.iiiii', ui-.ik ilfliilit.ititl. IHTMHIS, ami ilisNituli-nt.| 1 fo rrjj.inli-il VI il tt .iiilt, iiul f., ,. ktlntt I Tin-I'liri-iniw 1.1 l I.. IMri'iili ( Oi .
: : : \\\ IM. crcr.n: : ii'inMn: : tin* liitiirc with ilic.nl. iiiul saiil I lu* li.ul \vorkcil Innisfll' into an tnititiulyHr.ivi I'll'' I Hill-.t" li "i\. I" |1'1'|'. ,f.I 1.11'11 | lln-I C.I.III 'Inmlil In- nlI..1 'lln', In*

II. .l lllTli.. >l ) li" I -. I ..t till ll l i' 1,1 "it In .lilt'" I !'''"'1 Siitiii'" 11'j'IIII.) .>} i I'm'' "| "'1'1.11..ii-ti'iiiii, '! l.i\ IIIIHI| tndai-i-o IKH
ltcTIIOI.I. Ii. < M. I"IN": I T. |I"i" I
"nl''A ni' I >. 'I. "" I 7 I'. .1.. i-nr) "",1." \TriTioOOIK: ; si\r: ON t, JOHNSON'SJTivoli I I'.ut: lie W.IH in it t.ikcn to the at all. I Im.I".II I (<( Ih.II..1 |1.1; I'll Illll "T .1 lm, k llll 'Utl. ,Lulling mill I'IT-aliniiM 1 In-lnjf ..i "ri'iiU.Till' lu-i'H, "-""I.aj.0| | -i-ar'-clt ,lnnnilli4, nml ;

nH hnMi. I I.I I ''i\ MI." : ', illll"nglt|,| ; liini fi'inc Urnun's 1"111) ". I Hi1, ilii it liliniit my ti'ii. tt I'll I Ill'l1 I" llL'llill-t |1"'III') I'l1inn's : '| )' .iiy* Id-it ll 1 li.i, alI '

I'BKHnV 1 1 !in;! K. lii'. .lll'i., -. .I'.nV.,,. I"". .\ rrioi: \ ,. i l i-ON 1'1:111:1: : { iir.IIIM : : I 1 le ":. to | iiik iipstri'tiKili. Tli.it wn \\li.it lie \.1\.1 litnuii'tInn -II, |i.lll''l', llil'l'l: 1 t.'ll Hl> |" ll, [ ,11.1. lii< ln'lIrr., Tin'. punlli'Vwon't ri'inly"II"'I.I''I'1".1"" I Hint, lln- partial' "IM-" .

- t h'r., rvlo.I"I.nl i 'Inn:. Ii n,.. ..i'"I:"l .i..II I'I lull,,'M.iiili'i.i'i.i iiiriSiimlav ,. : : : I i I.:. : Boor Hall : 1 i-i ('lid",1 his lailint: ;1.1.1 I 111111"\| lilo, Il 111,0, I I uli H', > I tt nut 1'',) Ir \\ "ii.1'nr I..,. II -1.h 1\.111".1., .n lKriy1'iiilt 11"1 I | ...1111 I Indai'rn ,la\i-4 |"ia4 iml iitli'i t I. .

'Irl 'I'b.'I'"ii'ii I'.iri.i-.iii.i niiii MI milt '/. 1 i lip Mi, iliv I: ;' slivt- "irj..uH; .sn tli.it MM 1.II'g.11; lo niuilish' i liini an.l ilo Iil I !lil'n" ':I1'!' ) .'HlN, "I"'d,1 i| IH.Ii i< '111 in1 In '1 mil t'l-til lil.' i'il tin- ,i-i-l "ii-lii-4; I it I- i'iH.illy
| 1111 |
:>IIM<>IMI IHI-I'-I Illllill.' !H.! .' .1. .1.' i C'hl'II'"I"'I"< d"'I.I.' "ii-imlii'il 11..1.! .t hc.irlilv iliu-i "Inr"" "'" IKMI Iil'r, |j ",I'I..li'|;' I, ii hi ..1.,1.,1 .. Snnm (iiioi /,killll; "y lui'ki1) wrri'willnl / I Id.il .il" ,. "
.. I II.il' ,1"1,1"
,0,11.1
----- --- --- -- \
.11'1
I..I' l.'i ''I"! N-Mlill'lt II ,
Ml1itt.ll.ll. I. i 1.,1.1.: | li.llr: llirllMilM'ilI i \" (In* |I' i.i" r pr niiill'iAi | ,
,ilii nlol' 1,1 I I'Jrfiilin |1"11.1 nl Ilm-taIN, nli'ii ilflln-ir I U 1111111.1 Inuii' In Ilii-. tt I
nniHi1. M. 'iiiim.rmni.i' liyxlmnlil
M. .
, I I" 11':1.1: ; < \MliiMI-. lliiVL'lt. j Gland Rendezvous In Pcnsacnli I ,1 ii'uut,: "I It nll.l ;
-t, \I.. iii'l'4, iiiii-cii." I irKntl :, \ - OS.. HOFF J 110. Mooney \ .I I 'I I I'.II., UK Itl'l kit I illl I'llll kl'lll Illlli pITII', III Illl* H.IIHI' ll iml In-r>|ii.illy, Innin lln- I'ovi'l'i'iii'.li'l -

..>r.liili. 'LI.-, I ,i'1'T." I- I 1'i'lni, -l k. .1. .,.1H ,i. n.lh, In.rnoiri.r .- 11 I"; /".. I 1111 i in llic il.it, lln' ,
ll- tt 'h'iiini.l I.'ill-mi. ; l"uI.r1"llh -, | lint
< :
tlnnlitw. B--I' ,mi., ,ni'i", : IJnli: M.i- Tt.M. I! 11'/ : sq'I..I\| | II.i'al.r
.| ItliMi' J1" i "I' .>. II.' ; < ,lit" i-li" niii" ,'< a! I': ; Stewart & Hjjnierseiii.t,1 or ;! Practical Watchmaker i I'l tl HI IX il"'III\| < riniili'tilhril" I '.""il i j ""I"'llllr' ; Ilm ',1... t.ix I I.'l-l' .M II 11U :l.
M.! \ "'"I"'r'I.I .Mi-' > > im, >riiiii. ill !! ili'ill! riicli-it, ;il InilIliis
7 A. M. VVIM I:>. MI.U'! oii-i: rici i.1 :-. I V illtil.'l fill IH I .Irllll. ,111'11,1 u\\iiy. / liini dri'ii 0.,0,1,0., \,"1,111' t-n-l ,.lln,

. \\lAI.n.t.( -1\" .,..,,,t.. III III. .. !..!. til \11.) | M'I| >. f I \:1' \ ".-- II I \ "", I" < i-il/t mi Hit' ''''.i'.1' I / ,I iII. nil-o I llin prlri1. In.i-' I I'liH-llllli'l1" I lilti', \liri'll linTl'.l-nl ? ,
v., ami HIi... .1'' I" -. I Ii ,ml,,I ill'4.. M. .1 MI .1 11/1. II'fI1\ fli1/ Gonoral j"llil .1 11"1 i '" I Oinllninrlii' linki't uliii I li,
i ,
I'niyiT J! I i : > > I' "''i.' \ n "f. M //.1" IFIIf.1: III. 111 I JEvVELER. 'r.I.1, i, II";;. I li.m* 'lirti-l nil..1 Ii, 'a ; I I'o-l ,! 1/,11,11/ ,", ttlilfli iiiljnNj \

RESTAURANT, I \ 1' I. \ ffI. MOfCI1Udis .I II.". 'llnI'li'l' I limi In' ..I- ,rri'i'Hlli |' lill",1| | Ilii- -,'nl":1 M'.j' 1,0, ,, ua- j I""II'I| | | an I .1"11.1,1" ''1.11'1'! uillI

. (Cuilii.' Milieu* iif', Viin1lf.iMH'lriiul r. \1: C'I"I':: r.l I 'l.ii\rnnii.' nt Mm" )t. (O'| | I'nlilii', ,11..1 ,,,,1.1, Iii- I I'M.1;:)!' nn-l ""-:II ly "I ill .11'1 I'l'l1, f'.l'l'l.. l.'ill.l'iNttl'H1" 1 I ''Ilal.. .1.lh.I", ( -i Ilinyr piii-i'I of nil ,
,
n1 i' -ilH\.ii.' < X"tt ll'iihliii-"'' I 'II.o.il. : ;. i
nil /iirrH.1, .'. I inij' I'li" l ainl' 'I h..1, !, \M,> ..Miilnil-" |i| 'ii' nllliiiillii.ii. .. h .il ,ill.'i 'iiiiiii| >. :II.II'L'II killi-il iliii'i imliviii' In li.iM' |11",11".1'| | | |1'1'1..1' j>il "rrnli"" I |inii-: IJn.nl' I.-IM ,j ....IIIIIIlili.-I".III"1, I'n1 ..1.

Niixlny. In. i' ''i !.., ,i.'li.. i, I Ii.; .M 1 vim I'nVi.. II I \... :, ." '" 1 ,, ,, ,. .' I. : PATA F'lX: E'XII.II'"L'! tin- -lijlir-t; ,! rll'''' t ll'|' ''ll !dli. I tvniliit 1' 111"1 : I I" f-. '' il ,il'i.'rn, ini'l 'link- A i INK "I''' '1 1111,1.111'1" niiynnI :' > I
/riA'-vi I'l.v. li.uiilliv./ '
.'11 'XCI'I \1'11. '." I j OYSTER SALOON Ih, '. 1". "I .. ,I,' I, 1 j. ''w'', | | I'l.NsAMM.A. iny iii| lln' mini, lln' iilInT ilat I I"1liiinl j.\, I In \ln> 1.1.1111111," '<. I lain tin* 1'11..1' Ilial m.'lal an.lil" promi'l 1
,
.1. ,
I ,In 'i .ii is I' ..I' Imlli1- Iin I li, In .Imifi'ilIn .' 1" .11.il. I, | iiinlr-| | > "" ,, in.lnhliloin
MIIUIII M. .nl. II. A. 1'1.\|iiii. :.N.i.; :"IMK'lt I I I -- -- a (' tl' 111. .111 I.r) 1 : -

I -M'Ll.. I. .'"<. .. .1 I ): I.'M'1.\.,, ; III :'."'10 ._*
.M.inlli. I H'lIINHtiVs I JIM.' ami tin-1 lallrrnl', Inm.lirliiml n-. Al- I IttiililiiIVa I ",'!' "I(I,.. 'mi* mnl ,a< i'. niako iri'ii, tin* ,llat .

.'. .'. )1 l 10.jnii.i -.1." .II. MiltKItT-: I1.VV. i 141111:. AIA. i ,,1.1, \

 • i-' u cj M? A. aL, lu o ,{ iii.illniIIUADI'IW.D'S. I I \1'1' knru lln-in 1 In, ami, I li.ui1I il.nk. I nl i I'lllilirlir| -, (ti'i'iil" ttliiln ,,M'lliimay r"rm llii-lr iinimi-ainl' i

  ) i.ii-Uc .NO. n, t. o. ii. p.', i ii I I."ilo 'llii'in! in :J.l::! I'l 'lln' ,'lllill"\\ I'i'i, mnl, no I'm) .rllllllil'| | inn' Ilii' | ,l-i,... froinio-liiiii' I IK III' ami, .
  ,. i |
  "inri'UMr'. :M, Hi Klii< Ii b' 'lI"h.'IIII..- It" I'viMin., ,.to'i, r.iiu il I' 7'' ., in.t.,I.V.Kr. LlluI:1; 1:00\1.: 11 T.\I:". i I in, li '. .1. \\illt iillil, I li.'l.. r.ili I 11'-1' "Il'-, \ ,"o"llill..Iil..j, silKl-lirM| ,'::1'11., imii'ln ;1.11"1., .111'1 |1,0'1'> l.i'KI I "I'm-, : 1'11 tin* 111111 il

  II. B.r\\lll| !'. -vn i ,. '1.Vii.MiK.il, \ : .hi., ::0.. t.. M.-'jl| I 'III J lm' H t ,,I, "I'., d.I ".I I V.i. U .M. k ,..I.| |i.-i..|.| I lln'im.m, lill'nin; Id.| In."nl hli;lil -1 1It I Illl1.!' illn| : 'li'fi" nl' I,''', lillllliill, riiimi M 1 In'ii -mall. uriiiy." nf im. |I"'II-,

  .
  l'uu.II' nl.. ,. K. l-ruurv .' IKsi.MMtHnm 1St i r.. '..i III.i --. ami 1.1 Lit iiijf Ilii dral'l ai'ni44 I-! liniiiinU .I HUI-.I; ;."' .. iniiii'ii mi-ill;. 11"11 aura'It'll I't. lln'i'\' <...Ili"II.II"| | .' Ini.l-,

  -"\11! 1""Ahl" .... II.."..... LANGDON NURSERIPS.: 1 3Rl Iliitti'l-, '1.1"1; 11.11.111'1' all llnyurnit 'I' '|1"1"il.I .- 1.,1"11..11, ," Imli'liriV Olll"j lieI'm1'; linking 'inmiry, 1} pu 1"li" i

  ," u. .| ..-I, < .. i.'t .,1, r..', luk.!, G .II,. I ',..!. Iml'l ..llnniili,> ..I Ill linnllirr, iiimli'lttrn1| ,"" h.I'1 li'arnril, lln> Innlu. ami | rli' I'm1llll'
  .- \.t I!. Kii.l.lM.: IHcluMI. 'I..' -' "| l> .-III' "UU I HII ) 111"
  A. II. I U' \I I L .IIH.I.'H. I '.I'.IMinl' In 1 1'.1I 1 1i G. Forcheimer llnliiijjuy "",11,10 mi, Tin' |in-i': tvapri'lly I"'I"I' uI1II. ",.11.1.. I.I'III' I HUlk I'lll'l' 1 i,!!. 1"1" I llll! Illlloll Illl- .

  ::.=... HI ,I..MI-I-, I | ,I Iml. 11",1) I (nil" 'm 11 I "I taj-m-,1; ,: 11111-1, ami all kimU n'hiiU| In 1111 Ilmrliinks : I if II uill. In Iin .I
  ,1111'
  II. Id :
  l'r IMJ.-M-.At'OI.A. any
  i .1. riloi \ "I
  I'i'iiHii.-.ii i 'i.i..i".-, \... 1. 1. II. n. r..MwUtn I.II'MtV '|> 1'1.I.'i. Ih'ull..s; F"I.I ( li'rliiij*: nf urn ''! l.iinlt .,.11 1 IHIW, far ui'lInnil'l lit ,|"'-""' C ;.10"1 I'lni'iiltiiiaii louf uill prnviInn '" I'mIn( family

  r. l'liiii, \ l. iii'lii; ,in TiJU'i'i'lmkHi ,: i i -i. ...., i I'. VV. l.tM.iMiNKVITI | III tl 'I I! IS I .1 di> I Ilium 1 il'i" il.1 iiiiini il ui n. / :i'i I'l'irniiii'il .Ilm" nil1, lii'aiu1. 'ami 11"1 u Init tt ill llir 1.11 Mart liny-; .t.! >

  .._..I..H. .'.' II' ill.. !.I'.I1.'I Mi' |"i..\.\Mlicl.\l ,l>. .'.>'. ''. : i.r, |. II "l. Iriiit, Trii1.in I I Inwhi H"II t In.liiki i I sl'ini1. I'" litmnl il ur.MII'- urn* I. iliiif| 11.1 trry i liri: |> at l'i'inn r Imt-I'll Ilii-ii'-rrt, i'-i-t il-H-| | I 1'v "UI. .

  TUn". ,ii I i it r., '.-. -\ .ill I iii n "nil -ni.il, -liruli* iiilapli'il' I. III- .* '. '.H.-il.. .. | .i -... ,! DM MODS anil[ (iliOCEBIBlj : 0' ii.''I I.i milu !."I aimnnl, al tin- I..-'. nl"tin1 I l.'l .'.1.1 1'1111|' l.'i-il:/ nn.I ,trllnillinr.l I" a. f"'I..llh.' ,' who'l Iliu ivvi mmlil .
  -mill. I'm f.i !1..1! ""I| "Mllll' .
  r 1.'nl".I--I..I': I IMwtOl 1 I-i\\ .is ilio. II" .. iu.i. 1 I.-n NIIIHI r,, 11'1 I.'I I'I, lirii. "I'lclli 11.-, . 4 ;i.'il. i ii l- i i i i.tl,, 'Ili-im-'h:: ,;: r::ii: nil; >:li : .i-f |M-rlfiniiMi': : IMIII1 m" in .Im. ..,- 11) in>.' In )-'' )1.-1, nI -. 1 iiiii'4| | ""II in iiliHinlaiii'i' at fit: I:" ttils li'llloM'il IVillll, 1",1./, /Ill-c IliUlii.um.iiil ," .
  \\owll, :
  I .lil.M"\ I lu-'Fn.li.. "il hi "..Hill. *JMl i I II tint |l\ llll| MltfCMl.. >*Miltlltl I'.lll I tillIlll I an i", ni'-.inn 'I 11..- riruiirl' In *4.1 it 1.lr.1 I I'm1 f.inrv .il.I<. ,
  IVUMS: "II 1\1.1 | M.iirli (c.'n. ttunl'l Kii-lain
  .' : t 'I.l| ., j | >
  III Mlrb t' : 'li..l. Iv i lil I1 ll.m .
  lilt 11! .11 1 1:1111'i. _
  ,
  I -- I. itti." "i. .. IM ii-t, w *.r. rrinMM' MI "ru-vn i i li\ri| in lln'ir -.li.ii lil \1 lint III.I"" u ni'i', 1IIIIIil/I
  I 0..1-.1..1.1 .
  Illlli, I'AliI -I. :I. : .I1.I, II. '' .\"I.li" s-i, .ti tin\. \\ 'uirk-t, jiiii) r "I'i<". ii r mill pin ki'l tin-t'xlfa, 11,1 iloul.lIf1 -
  ,' HM.i.li.: ... I .1'. I 1 111. oi'i'o.-ni/ : 'in.ic M-I-AIM! : :, I "! '. It ,Hllniil, .* IHiiMf'litilf. "" ..1111(."'1 |I'. | nl llnII ink. Hi'lln. |,,,'.,,'., tin-. Ihiik.i: ami ki'il| "I'II.I.IIIII>i I'.1st tlm 1"1.11'' il mini.I' if li.nl, IH-I-II al.liHut
  .
  A.JtOi.1" "I n in.' .11 .1 I i ini.iirl. H I. .iiitiiil\ : !, & LOll in n Week M tin i th i iion Hi"* Mi-iiiniiil I tu, I""*. \ ili I
  -- : ill.. .,li,:-MI- .1. M. "lil I.\IIus. iii.\\i' M.Ii I r.; B03IH![ uy y vr I 1 'iH-lv ,|..l" )M> HP.' ,'I. :ihlltllll 'Illllf." : ," ll .1'|;:III: .I jruaiM-' lp.| tti'ii1 li;lilh ,1.11'. Ilii' 11'11' Ilie ili'lnr \liii. I iiiiint lli>ll It iVnni
  II l \
  \ | tl-
  nnti. I II I || i''
  .
  |
  ." 'n..I.. .1.. <'. ;, hniul.iH i.l | 111 1. ,
  1'.la: 17 .Im 1".1.' \ '; \.1.1.| I | Pcnsacoln Fla. """"" ... ,.. rhll.. i irri lini'4 ml 1 I'ildi-i' hiili- I'l'lln-' Inir-r In I all-i.li1- liii< writ lih Uii-ln-il itm.i; ,> .
  .. Ilm
  I Kiiimi swaiiii-i; | "'
  i-rfii ,r. .1.,1.,,, > ipuii ": .: i.i i. ttiniMiiiki'ii ami |i"iu-iInlly, 11.1. l'I'i.11 "I II' K\i; lii-luin mnl I'niiiliinalinii, uilln.,>
  lit UiM rt-ll", V II ill'ril.iln\, -l-'i.., ,I '1' I :: 'I" CIA-. ) > A I I I ; I I" I I lln-1"' '|itr- li' i"I"'' ." Iril, itliMill- "'111..0 11'.1"|") Kti'llilailri: ; 1"110' lain irlri-i in
  \ Ir.nli', "I
  JXO._I'H.IH-l.li, K.K..ril.v. n.. Mciturrr: -. .,_i < I i PETER BURKE, j ji.rii'T i j"J ::. i-. Ii i 10111's' lililHltI "II-H ti-iii", ,Ilm IIIIHV ..1. ..1 i\1.11..1! in |nli'1"1.1., !||'iui''Iniiilly.-- I'ira) I'tiT nni', ,. tiiil lln in 1.1.1 uill |'1.llill"li'iiijuiriirily) piii-cnf) tnhari'o' 'I'm-hey III

  I im "l\ i'Hllt. : I IM.\ ,., 'illrliitil ,IM.HIM/,,, ; ,nn aiixiun-Inn, n. mnl,, I m-trr in Hit I linn', dill ilil'i' (llil lo Io
  !II."I. ( Vii'iu. ,.1| l".niiliiii .. .. I. .
  .f1 : :iti. | M-" PEfJSACOLA \\ ti .t l" tl| Mt-Mtll t"Hill, HIM N..I, !
  t.e: ,liii. 'I.-I 'i. .s.i." ,r. K. :IIH) \. vi.llll I ... ." 1 Mluutmil: tiimllii-r |"i. Innn' | Intv, .1.11'li.'I.. | | nt to Iliat lln

  >vl.. tin* Nl ,ilm,, ..I VI 01.,, 'illi t. ,Ii H.I.UII, '10 I 10t1:! ) :';. .vi..VI\M: v.VVhulesilo DUNN'S EXCHAHBE. : :l 1'111,1\ill-mi nl. 11...< tin- li'iisjim : N il 0 .11.1. ? Vi>4, it U I,,1,1., '. \\1' ""'1"1.1".- nf nn arlirln all"1 N imt I'dilnnil i

  at ftu'ul'ir! "r. .1 i( 1..I.' -.iir ;/ irr.i n..amidCuiuiii Boiler rMO'I'II'U'U 1'lltlV- |I" t tint rii inrrr ulni. irnvvili nil tin' il ultiiit. .11.,1" a) 't \ nnt.1".11.,11..1. I n.U'lial .
  : ti.i'' .1'i iui 11" i -. Shops "h. n i 'h"l, .1.f Ilwfi.it ; I uilli l-Vi'ly i-lirt.i'liill; | ul' in
  |.j.|
  i;. .\. .I'I.lmW.11.. in all Grades 1 1",, ...1.MItin nl ilvvill ]: 'lii'lln-r lln1i .1.-- il ilu lifin ? Il ;
  _asm I Ju"i1 |.r.Miii.-ii| .if.itiMl 1 '|1"" k ilfi|" .. .-."". I II '' 1"11.1".1 i-iui'4 1..1'1 ; ...1.
  .
  ,
  .
  I I Hint utiiti.ili' tinM >ml iiui|, iiniiiiiiiAtiff 1.1.11.' ., ih'.ii'i ; .1"1'1 ill- nili iU
  '5 .:UII I,.i I.X.IUK \<.. I. I I'il.fi.T, --I- ,initf,' IM v.M'i'11. |I. ur uf I,,.,.i !I.. i 1il"I'I'-I." mmil.. \.1 i dill .",

  .MwUt-i I I. ..1" 1 ii ,IIHI,:, IIIh..r, II.illu i TO "\CCO.C5goro. I Initu .11..1 |1'.11. Mini il.iv it 1.1 .1// --- VV'ii-i.| in Nftv litli'iinx.

  lk" .IWlin. .1. i II": i.K.,lillii.W.II.I.IAM-.W.l'.l'. I ; John Dunn Proprietor JOHN ii. iti'i"' ::. ritoi-ii. ( 1'rynr's OintinciilI "HM-iln-il 1".1.1.1'1\" | | ami, liimrll' ,\ 'I 1''In1 ilinliln', 11"1' I'lilifiilly 1 i>\."il'II" M.mil.ill.ill, \.I.-II/II'

  J.: KMMI: i II "I'1 i: -. lit "inilln.ii'i'ln in lining. il', 11.111.11 I." iim;iiiliiTiit/ |1'uIN.II1n.| nl' lln*
  _. .. M.llilIn rl, r.-ll-n..l.: | .. I i -iinJH.1| .|nfl"> i nn fur .lilui'l .. l I." | ., n-iiiaiki-'l "U'liat I"* Ill'') 'IllOslhill, L'lilnlirl/, J'lll
  U..I1...,, "...1 I...." I. ...i i.lii n. I I I'tl .- : 1. ,t'l"<'-, 4.r>-.. I lit-r*. 'I niti'it's tl-lnl.t., ,, ".I" n.iti1, 'I!) l.ir liini 1.1 ttii4iidln' In imt-li'fil (I',11,1. liini'lly : "lii'iirp-" J t.U'llI I'l ) llruttn ?" nuntlln

  >ttulur', "" Iii. -' ,li.. ..I ,, ....a..1 ..1. ).: I miiii ni: UK I II' tltM' I f. II I 1. HI. i I iinfl.illi:I' friltiU t.irf..u.*. ".'Jf, M\IJ.If-,.t'tl,'('.l. .1,1.*M 114 .iilinnt any .in f "'."1. 111|; innf '1.1 hll II I am |:iin In 1'11 llir \' 11..1- iiiiii'i'lii-4| | I.IH.1 liOiiii '.
  | | ruilnli'
  >
  hl""b ... ..1. III"-. I.U \i-.S., I.|."-.. ,I" .I .1" l'l WHIltllllfl t.f. l .' itlMMf' Ilii-i-i- | Im ill I I... I,,. iillrr. I0d niarrtril, ) oll \\ IIIInvii \ 1,1.1)
  I. iiti: it l.ikn Inn lii .
  a'
  -i. I v ,, "" n inrii.in"' i. n 1-ir > .utluut' '. II'VI i ii.iuri'limn1 ilii '|.-. .
  n \tlljl.n.H I I"I is. I'; ; ; .- .. : I, t I.i ) llii'in iii.nlu lli Mlial. \ |
  iiinluill
  11. ',
  -- tu. i. 'in Uu I'mli'lliil.'i.. I' 1:11,0 STEAM BOILERS.I ..1. ynntri' I'IHI'Ion'' I'L 1.1'1"1 \
  ... '. I-.I nt : I nl I dl IliU : parily ntvii
  .."".01. I r.i i.i t .1.- \ ,.n i.HI ,... i iMi. I. J. I 1.1'.1. 'I jt.ulit liii, 'I / lial /In .'. I\ .illl' 111'1)
  "UI" ul'inn-1
  1/1
  . .
  I lhuft'' lji'l. i 1 i." i i .Ii .ii.. MI!.. I .. \ ,., ,.. .. """ 1"'. : I.il."i.- Ij'an.li'i- Itii li.inlsi.n In ISO I Im 1'11). OI..n'I' .
  ', )" >i i i.i : !; 'I 11". uM .iiiul rl".I.. Ii." H h>." i4.iiilu. j ...;.: ..u.a',' '': '':'; 10 : iiilmi'. |':IHT.| |i. Mm nin., .'. 1"1 iin.1 ni:", nl' Iliank.- it 1..1'1 -.' II" I I" iiui'Mi'in.I'r .

  : -- -- C ,I. >l j..li>ll.i .Ni-w. l lit II. l> I. ii,:.1 I IL'll ':1 IiljI liulilili-r; / ( ("".lilinl.rmiUiii iv, Mr I (I." .., ili.l tun 'lijjlit ai'ain-l
  '; l>* Ulh: .IliUJtktlf: :
  ., : :: I | ..il
  i rt.i lit .uIt* .iluit'lil.. ttlililt liu i't. i1 i liarj- I Ki'Unui': M.ilH ami I mmly' I'lmii lln-- -iniirlinii't. I'iilli-il > iai'kii1 .I'
  : BOILER li it/i. it 11* ,ui. iui>r>.|.M lt. t .. .\". |'''.ml. I'mt ''r.1.l i.t.t : | 'I hi- .1.,1,! In' all su'itr' laino.'-
  tlii i.i : i: I II. lln
  SCROFULA 1. 0.ICiCI' .1..11" -* iral' liii* |
  \ h i. I.IIIM, hI.. ...I ilallt. :11..1 I I''.:.I .. !.iI..I.I. : .I.N"I'L tuiii* .
  -
  ,\ .i.HI..) ..;|i, r ii '1. :l.i.it. .1 I 'l.r.u.l. ..I '. .i -- -- I.. ..0..1.,. I I'i i'I ni'lirif' until' all"-r" lirii1! ia/i-. \\V I'I Iliat it tva '.11'1' i'U-i'' .',

  ... aU..., ,.., ,. .Io.. "... "' ,, .. t I').11..1.... \\n :. > ,l.: lj.llli. ll.lll.t.l.: : I ,i' I".i -al. it It. ,in.11.I ) .,,,111.| In. i, II i ill. I.",1 t ft u i" run I-1 n't /di'li| ailmltin; tint
  ... Jl"IHi'cd 1 inilii i-inni.1, I. C''"' Ii" lln-/ rail-1 i \I'Ii.' |III.I"I...., !h.!. r,' i .. :
  ... ; I Ii .
  .iiI..II.
  .1.1..1. -* iliiKuriii,1uiiMr *r* I .1.1. || .1.| !hill* .ll' HlllUlll.il., .I- ii'iitm linm-aty. ;. '
  -
  ....11.. ",.1 *,ruillmi* of thr _"In. L.I.. ). i ,I :"I'I.li, .," ivrll III..-l ,.' ,' mii 110 i i \ 1.11 I | i..nl. i "; ., 1 ill i"l "Iif "Ili. Mali, mill I'iiinlt ;rl' "';"1 i.I. l'. .irllint I ; She'll d.ivi* : .,1.1'1.111.

  ,.,. 1M oI", <. n .e.' *A 411 ti..I'|>.ur. tuite "f tua Sheet iron .\i i 1.10 ll.i-i.: -ulr U..U.I- ,.111| ; l.i.l. i iiii 1. \. ifu.iiiiiitTi: : :. < ''1,1'.1,,- .inn nl1 |4 |i".I'-" ..lh'II'. tvall 'Ini-u'l'-LiXfl: iii.iliVliy -. I ly .11.1..0111| | I f"dillh''II' ';. 4Aitonim
  .
  Wood.To... .1_ .v i i J; < ut.vr'iiii."i: : : )" ." ... .... .1., ,... I... ,/".- I'l'l' Illll'll >.'ll-..-M I I! \ '. .lljl.I.I. lli,n>'li liUTIIH ,
  T l> **- th*> LlijuJ& uu t be oriBd i'I, .. .
  l; t" : N ..U"lill ... i \ ttu ".1..1| | 11.1 liU inaniui- T
  .1. ,
  ..... r*-i.-i,,,1 1a 1irlUy uJ bMlutiU O"iMUJktru J. 1..IIli.I., i. 1"11,1 i.I" Mr,, .l.nii1*,
  II-. ".*. -4..LU l.uf'troTeri I ill. II I --l..I, 1 Ijm'n I*, : .I'l'InH', at "Im unuiri.I ; ...incu 1
  ''rtjrl l.ii'itvli-, ,II Kuotvli .
  ... \in. I Tit. tniii'li't'il I III; It :"".| ; )1..1.\1 ,",11'" Still I. 'I
  **n uiftl by 0niiiuiit lueUtcal ..ttui I. I ... ruiim siiiild' ,fulmii-l 1 li4tolH-in I'ru
  IborI_ tl.tin, -*i fxivvrfnl Lk J | voks iL' PATENTS ... 1.I'.I! <| a-ki'.1| Ih.il '|1'1"'| ., >ni. '!
  I"L .. 1'11. i'.I'1
  if il>- f% .LIUI K'liiail.II.II'.a.earlo FOB/TEA/ Knowles fl'M.'i'H/' ., 1'w lln- In.lrlinlli11'iilnn "1 '". 1..1.1
  .. Bros. .tu".lr. .. ., il in "
  .
  "
  .
  tr* ttnj trvujti) b tti*bJ"**!,r ruov- .Ih"'I' my utvn t'u-liluu.
  aU __ f inerouruU tritm>ui, "ul j'rt>r.. it- i : 1.1.,1: an" innnl.iul, iiuli.If .11 '"'1. ..1..1. I i.I. ""'1,, ll.'ilrr.1. li. ..nIT .

  eooIt .-f''l. u* .......<< uf 4Jl ..r> luli'tu. J!**,.*'.. P. J. Hibnay r :; '-:,:'':':: :.7.:: li'ini'ti-i1, Ilm. I'nll.-i'i.iii of II.Utii.iu ...... .1..1. "I.1 1..1" I.. .I,",' !" "'" > ni a.,1 I l 1..I..l| Ii.
  .... O : : :.!;.- ',:::: : armVVi- ,1.\. rlu.i.iuiouinl h..u.iiiixi.iiK .
  .. i .
  .. .1. ( urv uf ''..I.I..uo iM.rr.. c-ilrzo.c.lr o r R11AL INSTATE : r. : li" rurtii-'l li.nl II.> .1 .li'I,' "" hi.l.. : ..1 I
  ii"l unitlllli'i :1.1
  ._ '" .",L. ,.1 ... ,,,...b'' I.IIIt ......,... l':;:: I. :. i I. ;. 1 l-i ln-41-tin. lilnniil-l! t\.f mi. .
  'I. ,, U "b .. ': : ..i'.rr. : ) IMI ., I'lll lu ) tllll'll I. "" ) .11... ;1" \'. 1"I
  KMTM I r U Mtji rf* 1" lUlik* ft H b'l: 1 ., li" III'-' i""III\ /
  .
  .... .. .. .. ... ..... .. ST.. .. i-ttiri' liiiii l.tl'irli.t l .
  t..JJl / .I .e..I. .. rUC.S ,. .. I | > >
  .10. 01 il *| :1 l ti" t ii .I. .. ... > .
  .......... .., ",,' t.... ...I ..II........ m'.tur.I .\ '.1' h...... ..I. ... ..1.. ........ ..o... ,1"1.,1: lu ,tii'. |u> lui'ilt ..Miiaii'in'.iirl '-'! 'I.i"" '"." i iS."I "I .
  .. .
  .
  .. ,
  :1A-4t: I i ( 4'A autil uru MMI.K.| | .VI.V. / i-,; .\ "<"i\t; "I' I... .".. ". ., .._ .. .., Ui- ii'ii .. 1.1.1 my ilnly 1Jllhl'ul inlotndy .1.!
  : .'i : .r""i
  .; ,.. : ) :I I v. i.. t but. .
  ..... .., y"jiU i.. t!.; l.r ttni.l.-ib iUt fc.i-it.UoC", I..X'r.*"''rf'''.UrMtt 1.1*) I h--i., im' I I! 0! 'i .111,, I Ir.. .. .U.IK ..r ,11 TMM'AI: |.l.. *. >, 'I I. MiA.N ; 1\ ;( 1 : 4\I( : : s. --- i > .--1,. 11'1'1.1 will luu Il'| 1,1.wiJ.a..O" '. in I lllii'iiri.iiM ''i iiiiili-t, >laiil ufitI I' trite ni-irr, met dim .im-i-. l > ,
  : |
  ::::! } .' 'I;:' ; ::::; HI.: )I. I Mi..il..r. I :; .' ,[l.r""I.I.| ; rr". litU w.n.i-i1 I,;: I Inrf li'Hi-4'- a"II..I I mi ilm. I.- | In will I'Hllt
  ixir* i "| ilu' i Wu* A% i; i.i u-U L J "J' .11. | | l.\t.- 01' AM. Vl furl) l'lllU, *. \ r i"I'I'aiI..f ) ) i't ,I'tUnru' tj hU -
  ,... .... ... \'UX. .> I ill lln I "-" .. t."il
  U.a.'b' i 1 >r JUIM J4,1-wA. I'. ". r.... i t -<. .1' i.'ll..ui'a Ki *. Ii."II. | .1.1..1 : hljlw .u ill' 0 '' I
  .
  w4.
  .,. ... I i -I I 1.//. In- -lll.il) :il|.1| il'Mi .,. Ixi-Mim. I.i iliaif a |1"'I>I i.in {u my |>lariI ,
  limn
  |
  All .1..1. .. ( INl'l-
  |> r ii r lu ll-.I. 1.lt.It\I'1: : I "li llll IIII .11"11"1 '! ilt .i.
  ..-a_ ...' .. .. \M !I' ICottoix \ I.. .li'I"| .f. ailMiln I lln-n
  Mr : u.i4 |
  IM II" i iVuui I'liilliut-
  > upwu lU4. f 111. "
  ... ....... .. ,. .. I IlllI.I. Mil.I. Ii I'l IIV I I M > ,' ..' .1.1111.1. .Ill.- f."IIU"
  .. '
  rU Uuf 7H I.*l 54ib % w lurk IlilLI'IM., r>jii, HI -ii.Mtxiir I. "l.iu-j.'uvi-ruiMi'iil, \11 vi4r< : .
  .... III.HHII: ; .ASMi.rt ; i .1.iull.\ |" ,lainl :, lint I ultt.it-.
  "-
  vhotill uk- :. oi.i. "
  | 'UMf
  _.....1..,.., .n...I.. .., I.*.lu.'.Utir........liiK......luunl .1.Ie J. D C1 l.r.. |; .t i.f I'.ilal-.v., J I aii'l lln1 iiunilif. I"..'" ulilili tinrnnl .1! in (l-ir-.',' lilmkliv iti'.ililii. | UI| 1 !" .. |1"11)1.1..I.lwc.11 .
  FOLLOCK lull Im .
  & CO.M | ) tv.ii" .I..I.i |
  > tu il- .ur* tf iliU t...lv. tut inn I NEW YORK' l'I'II.r" -t.
  OBSERVER inn J In lhi. I..Ivvln. Mill It'llI'll, lull "I.. il
  .. \ .II."I. tt.it. i
  MMu tuMU> wlUrr* wtttilu ti* i f If rttrlrt atiKiiliou | I I. I'or 1"11 I i lt. iiin>ri'44ivi--"ili.it luiijudnu
  .. I.11"1. "im.li'-- |I'n) lui-lvulo 1 'lilii-i-ii I.
  "I" v"t (1'.1.t' I >1..1"! I' Ij-.ni. .1 II.',' ii, I ..il.
  !
  ".. ... ".,.". ', 1 1 111 |p < ) I \. ji i I'jiini-Ml' l,l lFRAilb'IS... :.. I ".. ,,,- ,1 I.. ,",.'! in r |1' >iin.iiini, .>-. t'.4iiiiiliii. ., llik'ruii'l' 11..li..1, :i-t" .I I'm |IN' ,'nil*. Tim 1.1.1'// |.j'Li'.t| uttay 1',1 inu ; I ttuul.lmtir '
  .L..I..I.n I linnI'1 ) ,
  1. ..: I / .1. r A I ".. ,.. ,. -" I.( < '.1.-' (,1.11'1; I.' : : .| ">.'i ill* ".| .hr. .! < r-; I I.. 'I 1 1n : ..1..1 11'u"I.; i iii'luivnii'iil I i-iihi-r' g>i Ilh'r 111.. 1 n.ii.l, .
  .. > ". *'i.i i i .. '.' .i'i I '. '. ill, .1.I 1"// H'I l"n.t.
  "i ..
  .1 i. i 1 t.I. in I" I'NH'\ Ilim ,.
  *-- \Tr k i 1. .ll..r \ .1 I '
  .It I'M.ii \ -i 1 i 1'1 .11-114 |" i" IU.L.. !
  II. : ,f -t i U I "I i'fK'4li'tlly| .1 I uiU.i.iii
  !! <' illAyer's .. .. ,,. STAPLE AND FANCY : Ml -41" .I IH i .1. .. t -. llIII .1 n kntilU', i Ilm .. i.iu- :
  -.I I t ull'iln-ir
  I .lit" OU-tfrtft Ml. .' .* .. .. | ; i..ilii.:nl f i |I. .. 1..1. 'I lirii- inli'ii'-l ii tu"j.Lin" ; ,,
  -. .. ., .. ,. .."I.. .I..hb.. iv- I ii, % I l ii t\< h. 1 III', 'If l.i.1.> I..1 ."|.. illM '-.| ..'('I i 1..1.11.1.. I. I._ ..'... .1.-.,.h.. .., ............ ... il( au>| .1..1| | HHIII| il UH litll*' r.'.1..11.1".1 il'itir, ("i.-ii. l.-'i1 aiilIii.
  .
  ", i rf .. ., iii'im-i. .Vl .r ll iin-ii r lulu
  f -, t .! .! .k. DRY GOODS .1 ii iiMt.rcii.ini ; i iu v.' k. ruu'llur Ilii- wliii'lt' llir'ililil u- 'im--il.li- \U" 11."i"J "I'
  HASH | I .r i I' >i'l'b> 'f Hi "ii-ftcttk t : i"I.IL'; .1 .. .
  ,. '".. ." /1.t .i*; .,".1 I.* ii -la-It:, |I.**-. ,- tti-ii'.1./1..1. ; yrlilcli "..W)' 111 'I 1 Int I 1..1..1 X.,1".1'.1.1' myuM
  .
  | :
  Sarsnpnritlai I'r I MI .1 H ..* l.-lt '" .. I. l< jt.iiu. .Hi. .. ;,> S.rlI1fl'I.11"11 '1'1'1 i imitli.'i1 'ami t livi'il .. my luiiiidkliuiiu. -

  .I ,. "'.... .' ", ( ) .I ( ) ,. lii'l'I I.| I' k.I .I.\. lf 111-' ,>ulllt...f Ul".1...|:, i_.ill.IOIWIU.. i .u>....11..1. 1 Iii- 411* iM'iii'! : ;liilt1.! tiriili iiruii:.'.. .!,! lli. .-.ti-4 I. 4inl I'lii'ii. Ixu. tt44tu unUrUU.i'i.iMiimii
  t .. vi-fy | ' .. I
  1.10'1" tli.i .
  ; (
  .
  ._ I I"| i..r li l
  .". '.r .1 Tailor tb j. tr-uifi'Uof A'/rwultuif, I'uu ..1 14 i/miu > uvii .inN. t'i my
  ." *.1' r #. ili'l .{_Utjr .., J 1..1. .. ,. ....1.) WM 1. Mbn* ..UiU 1... .I'u.'i.| Illk Wi.Klllli'M.1 il i ;"\'hli- i )'. l fiimi a'I..1 1".18:11.
  >i tJ
  .0'.k ii f i
  .
  .rl (1.1 >'', : I .1..1| | 44V, it* I Iii'l U'fi'iitliat I wuul I IMII
  ir ltM-itil t lion I-i .Slilf ,
  ..itlmirunilcla IlhruiuiMMr L' *u< i-kirf-rio "u tii'-'l I : un I ,'. I
  r IER mi ..4.4 | wu'. 'lu tl. :.111. "I\.riti an.I Iin.ni $ i7, In ft .lit in li-i-lou. | oM umlln-r fi ilm
  iM-iM-na uili I. |< *.* Kt -' I*' I .II.Y r.ar. an 1 [
  c.I." ,., i.j' .l"II...-"J*" orrai'ttt4 a .fluA-it.* I '. .1 \\ j.ii ,. ikir |I.." ... ..( I1 1..1. | J 111. i< 4uuHMli. lay. .. uit..J.>itl .. r- ul.'itiluly it i I t'i nuke. h-i..lhi.i .' I 'I liu I'l'i"', ,..1 c-al. ;/nue ilntiu hi Ilm ttuut.l i-il'i4u my iMii'll'4llifr
  ,' .' .1. G 8 HAlT' .. Uut uim I' IMI lllL'111, ll'lUl'VCI it lll'll'lll'l Uill. .I "l
  It .""'.' .o.. ." t. .. I, : l I' 1.... .at"4, ." ..o" Li. NOw"pRp r. ... I' .i./l. "" '1 .i..I.. ",) l ;"illn'lriiil in .IliU
  .. h.j t_... .l..I""b..1_' OF MI.,.. f. i) -r.J.. if I .lliiii* I.U>- 'I.[.1.1 .. .. M U 0.jje-.< IM** i full. M I II'...t : l illy 'n ul .. b" ii. t u a liy. T'liu tjrtMl ( in | / uml ifduutnl' Ui* iV'"i turn JM'i'trvtroat
  SouthVntcr t StrtTt t .HI."I. 1 .1..1..1. .. uiiular Jtul' liHli-VI'J1 I In .llif" ., ( c.1 1'1/1/ '
  f *U-t .I"II"'II Hit..jiit.li.il '
  i-DllriliuUil 1
  i un.. l-l \< ill, V, H.n \. II.I. .In..1 .u'a lullio Imm.'ii-i. I uuull' ufIlitmi
  t Dr. J. C. & Co. Lowell ".-.. 1.11 n 1 :
 • 'u* tiiuuu-tt "I"| t'urr"tii m-uu. .u.c) u ,: 11"10'l, iJuuliI tliu .->laleI 11..11' man
  Mats. 1f' r. ;
  Ayer = .. ,111.a ., .rrt.1..ATH-I f vbn.* >4"..j.* ntt'l'Mj' liming tliu IM-I 11 ur lw. a'l.t ji'l ,, ait.I fnlt'itv lliftu I'j lliu i'ulum-tt' !
  |
  c Cs$5-.--- I il w-r. ul I*. -I'liK. i T1 |I.* i. I LU *... .r.I.t mure [ l lliu ronuliri 1 lln
  w. ,r '" w I 1 .. ; &dj..i. 4 1. ,1. II 'I.lr ) I U lM/i Iliily vn-iu-it.
  "I' I I Bet Dasptiis and Coati S Slreets ,ii' . ii.m4 ,, .ut' eill* r% "."". 4>(M< I* ".. 4'">. aiMl ,'litc-< aUiro ..'. | It U Ami you' miouluiul.. lieu, l.u ''UN'
  ::11 will I II. 1
  I .. 11. ..1 .. \| I. .UJ. lUui. i..a -, "b. ..... ,.. MU ..- .1..li..el. miM Iliat lunnt ur.n ut-rw ; i ii ur fur Uu
  .11'lo.11 ha\.d.tII.1 ticvt-r utu-u
  .
  ) .. .. J. reutty l 1.1.
  t-muutt, NU' tin
  < ul- l<
  .
  -> II. .1 1..1 .1",11'1 tu'J |.> tj..JUtnl ffuiii tliU ,
  f ilurln
  tUo
  .
  .I'al i ul'lI r'
  .., "IU. u"ar
  i IAI-
  *
  u. "t 1""II 1111"
  iMtitf.lriiU ; Il"
  > lr.lt- .l' kufuri'ciui-ul ;
  1 if
  .'I.. : 11".11.. .. railr'ij'l '
  ''k' I IH I (
  .
  UO''LE, ALA. .,. .. l.l l.tliiliiy uu I IXuirMuiljcr AtuUI the dur.l
  "i U"uLr.ll" uf
  .",. > lau.fLU'r ttkii-li _
  : '1 f.o .I t t. < a... A.II... ..." ',U'I\; .:U. l.u.II.. iw ,, .re.U't udurlua
  .I !
  .1..1. .. ...111l .: .U4.,1."''.' I."I j> TIul!aw

  I IKlu
  -. .
  '
  '. .
  -- <
  - W : ..- .11''

  I 4 4 .r. --.r. .;." -.1 -! .. C 4'  -.
  ,.. -
  ? _
  :
  ;; _

  -


  1 1I.  .-
  -
  --
  .-' -

  ; : !:' fr 'I't'I ( in M/ '.1 ;:: !1 \l h lM: : i> IMP i C-IMWX. \ :It J. l I' I I

  ,".1rU.iHu\{ ,\ '\mHci\ 1" 111.p." t11' ..I .. .. 1 < : .). ,' T! ,.s''i i- i, i ;I I I' -i' d.I .. L. n. i I" ;( i :''I i .\i 'd.I onl 1.1". s ; HOLIDAYAmlOUnGBIllant] -. "to.'o'r"." .-_ ..i--: b f)

  '- '1 u"i.-, ,.1', i ".ir n .i ;in, p.nl: 11 |t...1.,1. I man in I'tii'm' : )1'\ :in, pant.' 5 i."1. 1 n. {iIi, Dl( I. I'M", j i .iin. :... an.l I "I."Ii '. S'I ) S 'f I .
  .. -.----- li-t i. ill.'. leil,i i i n tnm !l'i: :ci"J I III tin- limittihiil.! !. ki \'fiI N.4I: I. 115ff: 1'1 III It 111t.I 111" ""' .11'\\ 0It I I. _.
  I I. n mmit) > '
  .
  mlor '
  Who tinning .
  nut dc-tilittc ,
  't |I'\.I > ;' 'lnc_ \ .. It' "i''l" I .1' "
  .
  ; ..( liie, III.ItIV iIi) | ammli'liortir tl ullrijhl.I I 'I.1 \ .It ; :
  I .
  inu' f'.itii. | 1".I'I if ii wmiiil, t 'tltlII : 11'
  \- "nun u ut .
  lit Till: i atuhtl .
  i-i 111 Li i II IL' i xfirtrtt.rwflMjI.. with, tfry few <-x |> j i.itino'l' In { '" I.e. > .1 'I, t. I .1 .. \
  tn. 1 t i nu'I'ii' ..1 (rlitv .Ih. ( rtl.I I. 11' 1"iI. t ItI,1 (I. I punli I ) t, '. r i .
  111"1'f 1
  ,If. tI .lf.Jrllm 1'1"111. I : :
  lit. IWf I tirnio.! ti"t" the \ t IlM1!. -ril 1 III. IKII kcr* \\n br .-." '" I :
  I not entirei? ,1.nl'I"It! | | 1'11. ", 1"'r '''01'.1i"l nl'lwar rrrxhii MI* tlini Ihl1 \,, s ,ik > I iilln '. I. ." .. I 'TVS) .I''

  Ira\r"a
  .\ \lIYtnll'* I\' : il.\n:", j !11 I ., '1'01 I tl t i ja t ti .inirnlurfail. ,,n.lo.1 fnl" ,, wlsrthurr .f foil, I' t .ii, C s''o. I\ '1"1 I 11\ 14114,1 "'5'. I IItiHar, | | In IH a* it. tliitt tsti I .' t IC i LITTI.JE POL1S ,

  i ,,".;..t.tl"l, I I,. eirnoilinanlialiifo .ilniutil ni 'hoitiitin! work h*'. .. ti-d\ 'Ilitn, "inn ,':.ik n"-II.! i \ ,n I'I I.. '. ,Ii '- .th. WA
  1'. or ; Ifttii ti* l lit hi" ntt of- i 5 il': ''i I i"C "-in i f I' I
  fft.'T ",\rTI ''14 I t.f \ I Hull I nn I 1..1' .llll.1 I |) I., "' I'". I 1. I'll.! i i i i f.I.C.5 .. ,,
  \.I."t'
  i tut 1 1 11lAr i'riti.> "f tvd Hnt" "". otr 1... I ..t. liliij X.\ .IIilll I nll"n"IIN'| '')] iiiriDi' If tit. ami Ilitif I t.N'i i. |.t.*- t'dial 'h'' n...1..1,1; I U'i-, Ii'i. lIi'hl|| (II)lIP, ,i f..1|1"1". .1 1..1,.' .al'r, it t. Ino I III-" I hrii C I,",1 ,1 5 ,.I..1 i',"'. \I\\IlIIIII.I) 1 i ., J ., :T I.I 'C IC-IIII\III..IIII\5 I "

  ., fim ,11"1iI"1 _11' I I'" "IlI1n r. oinrtntii'itnl I. ,. PIP \

  .,4't.It""h"II.. I: 1,11/1.111.1; I ""llh, I ,il' IH"i':.i"l t th.I itt' situ.- Uiil) I lit-< (\kliii.I nf mm >vll! ; IMV. %v. I!. lit'.-\IltM; in I lln, si-jus lnliiisf! ih tt Itt 4t 1AISt. I'' ( ) x &"I I : I': : .

  I ,plrt-tti\ ntnw\ lititeil\ sit 'Itiinr tind! fottiliilnnti ( t'lprtiil. Tliuti' tiinf !ill. Tl Irf' nun.' of lh.! ii li.lilII.Ir.1; i $tfcnIfirmt h\II".r"S u'I't, t toitii' I Iheii, .V.
  11.1
  I "I \1 I 111'--1 '" nffrrthp, of lln, fijM'ii I. 111 1'11\1:1, '11-\1'\\1' I .
  .' dl.ipiM.ir.1in 'Iti* Im-t-n | | | ,,"- t o\.r tin \ s ii )
  | ) oli.
  / .ini'aii'l, Inn S Iht 1""I o n.i "II.\ THE NEXT SIX: WEEKS
  liinmof n ,
  it r
  'III*. (Itld it fl' nl-n the, nxlMnnpl |I" .it 1u n ml kItic' 5 liini'iii'.r I l 5 i.liHI -" ,'k-! l
  ;. II,' ,". ., Ith 4ffi., t.! In.j'i 1.,1..1 .I foi- il 'i. Irl''* 1111 ( ,. II. !i 5 11111'O'/ mti'it-il,'. St 1151 I Iliiii"i t'tiiitiM I ll I 1
  !, h. le'* I.tllilli I I ,1.1! lirn I ","i. : ':11.1 4 l IuI's ..lin"lt' bid full it, rnlo nt.1 1 $ I tinMoiiilian, 'I..d.l "aih'eI| l tirt.n| 'lo '10111 Ii iss.1.1! I .mtn'r .'t .,,.I M .- -. -- Oil .

  -. I :. ,, I II'' 1:. '1' | | .I |Si In, .1.. 11 'II In-, "piol-t, ,- 5 in nut' thinS lso'r ti'ii.I 11"" u'u'ti. I" '1Ihnl S liotftnoi. I Ilnh'll |. not "i'i iHi 'I oil I \\lii., nml ,
  !; I' '" ':. II 'J' m .1..1,1 lln. of I ",- .. .. 1"1.1' 'I' I I
  .n ., ." I > |* ftI. -f ftl! $Ii11.. ,plienoiin-li'iii" .1.1 In titli'f and. i-ittlri1'\ apitlht itmoiii: our li.l.ilfor II,' II.' : in. .ind 11111 If tlii .OiUVront link n re 1.1 '; New Dry Goods Store !
  :v : I .. ii III, ulthl .1 It" 'iniHlilied. j I r.Is|litioii 1 la-I t ;'.i'(':'nn' |l's !inl.).' and |K-riiti-il, 5,J nel.led! inlo' one" xtmtiit.. < 'lil' .a: nII .
  .. 'r > >n'. 3 ) Hint lalmil'iturn. 1 Iil" j
  U liii-liir,
  l' > i
  I. ;" ,.. .-.1 $1; 'II.| $1 (. utIi. lit wereinnlar I !in nnifin; In I lln' nl"f I 1'1.' m<'4UII'4! .itf, li.. 1 not nu-ijl, the ('" I .en no for, t >ac.ii. lii.i i ,.\. "i iIn l'1
  : 1',111 C'31. I I _
  t .. I ',. .1. ir .n" ..II" |tai''int.IPII in l.n: :hiinl, i i."t..% The I lih.t,1, ini-iT"4,( l h Isi't. I iill.tllll I loll. it t "-. I II I' ni ",lilo J JII, !" I SIlO, i'raf J.n"|n-i-llt ttii: I lit.ljt nt".

  .. I 01"i vi ft'tIIt. ". trolly. 'Ii i'i.i' \a. nndoiihl- i i. -lllVllt| t.')llllll.!! I it S IIIPII HitOldtnsr I'r,,, nli.tl: r rvi I in Hit.ic| *< (i|, tinlnr ,,! 1."I"\ | '" n* tin-l prepaiv I to .. I thIt G. NERI
  I 1',1!' h I. ,I- ..ti.Ci I II "I *LIJfl <* ,-tllt,, in tin nlliio'ii'it,'! if, hut ln'll.i-l il f 'nl ,. .1 E I.\I.1 YEe ct CO.Vmrstia ,
  -- I \ "lot sill fpiil' minor., I \ ,.sstit.S pnl'llifill. 'in" m m tI.i.ll| heel) iti:: 1'lI': ('** .i-oti. i i : I :i. i. .

  \1"411"! m .f m u.rt1lIt. fttift. .1"1: rt it* I I''In, ,rc-n'l' "f nn nhiioi'tnil, tnndiii.ni S I 1"\\11"I lot I lh 'rtt..tli/in I limnnU lu' sit.. nml 1" I,,e .,-.",,. t I.> lfnl.i| illation, a in thf h"II'! All'
  sin sass"
  ( iiftln-air iix-ir. |1..1" lm hug fxlin.tidin.iri 1'11..1..11\ if hi1 ii' 'iiiiiiiinaIon. ,i-t' HIP : tth1) ,''i. ,
  I .. T lltin 'f ri-, .t 'Id l ,*lliiiii" .n i ..1.1I1.llh:1 .i..III,1 If'pnliln-ati part, 3uif illg. Cor. Romans anJ Palafjx Streets. Pensncola. nor, 1 A<"
  :
  ,It'','a. Ill e i Ili-it", or i,\i'. the 'mil 1"1.1"' i l'4't5Ilsl, n.wllll"I it .''I"' I.I. ""MI. git'll liitii I niiitiinim I h"I.I-.11I .hrallNT laUI1,. tmtli ttlu'itld L I III ,C' IN 1\.1\
  I 1" ..; nfleilin' initlel' III all lininoialilv. I I il' 1 P( ""' I 11':1.! : II -I 5 .\'I'la.r"l I !tI I II''I'' )10.\\
  I l/> ,!\1" "I'| .I hit I t.,11 M !"> f Hip, r I I.n. | 1" "I nine' tilt 111,11| II"'HItI..r nl,1 1 ti.lt- .tIp I 'Oh\"llill 1 lili, It, ,ii tillotPil : they S husk lilt. k 0,1 tl lus I \It II\ t '11T 'I"I 'I'

  i r a !1Z"' In* Hlnn V>* "0 'w 'ii'li 1, hp "nier| | i'i't; t'liI'' of tinatnni.pht' reranntit |..vidfd Iliiran vini'* 1.l ill n OKI'in lilt' "X''a.' hi" teitn i it,* '-IticatiKM. ami, i : m. "ITtlrt': | 'N-l h 1.1 DM. HI N. '

  \>>'rlnip* hr dflinilt'tt .etllt-d. ; :N > in.'in In S flic. 'i t.iif | o..e"p e inoit-, IC otliLlimlon I of S that |51 real I 51*... no, I'..
  tllwtmn df"drr-rmilitliiMliliniii\ altt
  in n' HI jinic-rtttt ft il t One, (Mpl.lnation" .rllil I phi-notni. ,. lion r.Vii| 1 Ihf} I |> I i'rntinl lisa' '/h'Ij i"Iil,, noi.' i I. I tin-re iin<- i-ailitifin in'ii.l! it. jirr-ont n-tt. i";... HOLIDAY ATTIRE DRY GOODS NOTIONS SHOES ETC. :

  Ii.'ts, 1\II. put f.ulli' ,..I..I., ttt> 1III..tII| t 111 ,ull..xIgu'} df t..ililiaiiri", ,,\,11 da* ri'iidrifd more I ii I is iIh' >i-rti-i iml' ruin IllS')- .1 ill hold it i i- il I... |I'' IC'S ,

  c:r.:'., ,:::1'OI"IY. : :' h.11:. hank; .I.1.,11.11'.1.1..1., ,.' uiilintl rr'I"lrllll'll| I to ntuilt I I,.. oh-tiiii. 5I 5'. of ttlnt I,. hat ,"a.10 Inoli' |H-r. itntl I si I. I Ih" eo'inifk' mil I stilt mik: ;ill- 1\.1 i s i*, .n-, iii" ii r I i', .1.1. ,'i i rill'' 1.\.1.1..1. : l i s i 1\1.1.\ SIll tiisl';

  ,. : 1 that' inlil'i-pleil. the, I''' a ol' I '" S ". alit-ndt |ilmril .,.i.u 1 i 1 lire- I III I IIP. ra. pt'f ii'fonii. 'I. In.till" ,ttsn't l 'tniiiniii 'If-.r> to n'-.in.I ". t i iind i' -- Kn'
  .
  11,1' n".IIA"1 : V\ ,' I I' r .. .1.I I I..k .nil, -', ill :, -I 1. I I i .1 I I I I i I IIn I.
  'Illllllllt hi'li, ""le ntheilti.p 'hate I Cm I Inlabnp'il ij ftlilifn, !* defend,, flue, I M.'HUH'.raliii.uu.' ; | 1..1 I II
  \ lu' Hi1/lii! I hi"
  1111 1\1111.1 t: ::*.I.J. iI.. .. In-i.i', nnd\ 5 Ifit lii'i (Oil\!I to h..Ine.| .)1 5 < | : I ; :I..h \ ]1''r,. -. I ."I If]1''5. f,.r ,pill I.. ..l-lf l-iiul r. ,
  ; UMi-d \ "r i its ted'\
  \ : ( liljili ; y I in tin- |Ift.I' i "'\ tina'.finli ni-t. I I lie, |II.II..al.: | : !hi not tit.! amiliitnUr ,! (f.....1' are II. ." |IH''ill I l in. an.! I 11 lit'its _

  ..11"1" 'liiin| 1 (use tilt. 'Ihe fnl: .lr"'I.5 iml, lit lM'lii't l's it \i loniiniii, .t-, reniin in fan. ii".) .rrmilt. Ihi. I It.I

  Shut S 11' pheiioiin" ,non ua- ttilin'tl \Vrlittu: h"II"I\ i liart .. .! ?.. t f ...1 M.ite' I'mill i a i i" In ....1.! nlij.'Iil in I'onjhkiii'I in I if 11"1/.111./ .
  | I.I'lf"I.I.a".I' I |. | \ '.\ Iln"I.\.ll.\ l .*nl. I lOniliMtinn, trli.tored. I In t 1.1-1 Ihe' pisit\ IH.aiitt. and nttnkr toil.e ""
  ; l.n .nnu'! linn-? lull il tiid.d > in H..I! lnn. \,nld! .alnni-. .,1. ', "III.nllilni fuss. tin", ward |1.i'lith.tiI l limp I fnlind, Irt I olill'ilint",. hi. iiiil! In .. nitlit1 ,il.uiiU'ihi.1.!. h an- linjH'inlin : Irl I II till all nidf-l' '* mid,, -n'hitrry | '| -;1'1151'5'! .1' 1.iiMariettaPaper ,- jtlII,.
  Irn'I
  ttitli h httlrr I liiilil. Hill o.i- | S theoi. t i ten I Hnlettiie'Ifo : K-lln1iiiiu> f I II. unit r.ttir. I Inn- I INMIIIInt. .il .I'l ltheir
  HIP tike
  ;it nun -i-.i.i .11111 \ d\., : | y_ . I tn'niji | "151|in deniind': tnidi I*, i
  ti.hr.xU' v.ittU't mwl nitWi-itU 'lit Uic .
  '".' ,' toil%, Unl Hi') t.t- : ; ( I rninfnl.Vi'nMit I. luliinpnle Mf'g Conip'y. :
  \I a. t-alli'd:. hip, >.IIIIIg li,hl.' Ihi'' .11111: ,* him, "fi.i. < !, oldir lnptlilTii : Itt their k
  I' '"' 5.5'siiii.ii .IIP till) 'utk' of "I 'Iii', \l-nilj"I wln-ii I iso, dat II l li \ | nillt Mi/lit" ,, :and lit tin- I In- rs" us" uttil. tn a ra,olialiltI'Xlenl 11)1011) llllll.I .
  ralli-d loinII' rrst', "'
  man!,,. IVn i II: iiilii, "". IH! we him.ua '. .r :
  I .". .ind. it I i. 11 idi-nl. I lint 'oim111 'I.s'l| linn tlltllt"V"i '. I limits Suit. I ,.stt.u 1 inn- lo\litni;! i t inii I I, lit lliPioo'er! lir.iln:.I of S the ,1cJ1! 'itulti"g'i: 401:11114.1.r. : .

  undo lint A,*' ...li"'I'It. ( .., ... t *. 'in..:nil-1.. und! I IiI ,1.' ( I Iiiititiit: ) ,.ondititniot I lldnmn.t, \ hA\1 t tali 1 '(' "crUtll.r.i .u's", .1'1 'lull',!. I .t ,ii;-.:it i.itntiilalifur, I tin* i.lli. ufinti l II. IIIIN.lal. : '!'el l the. *."all.1\ 1 Itoinlian, : -5'I .

  r.hilihir xi.li-l in .itnin-phi .le In pindiiictln I I 'I 151st- I Iii ;.hitsis. u 5, I I. I Utii. |1.7.(. liiti-lhi-it I t 1,11;, : It-t tl.told \\'liiu* Jlnlt \ -.

  tin, 'I,, II" "li 1 f-innd.-d!, (g!"l- .1", .-''|1.:1'.11"| I Ihat; ttele ttil- and, \\11"11' nl.IIII.I""I.1,. ill.- v">"dmi-, tiox.tt.n" m.nxii t < i t l'III1"'r\I !I .'. pnl In lI..h'I, .,..1. oti I I In -t. 3 1.I ill i'lulu I.i. s'5.t I.) 111115, )' Iini.tl.il .

  !loltrr.it'r. ".-,.e. I in-1.1 l Ion.1-. II.ml"l| ; | :"I I'lmriiioil. /s'i 11..11'1'1.,1, : II'lllil'$ ,-and, in I in 1 'lln- limit, t Iiii, I ",I. .\ l'I"I.lr.11,". U. |Is i oiin-i-l, :ami, :.ill eoine toaith-r, itpiiil Ih,,. 1[ j

  t ,..;iv'hl .iiint, .time* 11"llly prolongIhe I'll: ,ills .1 t \iolr.'l, S II.I'h"., I tin'iron n' I .1 .tIll. .thai nu ofhinno.it: i 'at'It I ii-.i.lt, t t. ,n i .1 I lot .

  = : of inir ,- ,'hf'a I! .i) .lli.il' 1 l.'an: I I. ..ii.1111" S ", 1 ",'*. l.siii' iind\ il Ibl litri, I Shss' |'i'rui' l,n* ,il""lu 11.,111" "i -1.in III.''- .in..1" i sls'sist, I. 1,11.11.,1', .,",;' .1'11.11..1'11 1 1 1 n,uli, .,. .f. '.. .

  Vt-i:Ia 1..ilI"i"1 ?:. **. t 'o\ "nol. 'Ihe "nil) 'I in--.I, : lUL'hl,' wataniellit i- 11.11 use) liiiinii. ': : n i''I..li.I.I', !(tI' f I In I h.ol.> und, tt ills a iliti-riiiiiritiot: to ipal :
  .1.11 .nil,
  I..r ;
  I n,'Ili'i lilt ,lhiith'I'( : hi the | n' n\l"l.11 1. 1.1 ni.ll .' .. li.mil I I., i .., .f t |I.
  1''I..r I .i. I f.lle.ulh, U'I"' il t e e.t' C & Lf4i
  ;
  I 'Ii-"*. ( ) .. l' -
  : i I ,1.1.1 : '
  |15.'i'lion ol tin. nlino.| "In I"I', I that ,""I'r .1,11:11"1, : ,1111- .lrIIC"I in our i ill.lll ''.'Iic\,il.t !,> mint' inti'llip, nt' .". I linilt. of the pirlt, : lei all '1 li.ti, : in tl. I IIIIP H S Scasoil .1' it.t.\.1t.r .It';. l li' AII'

  'I EIIE .I.)' 'mt' tile I I'nionpiiniiplei" ; <''' "II-ilr., liin-t him-/ IKIII nl' I j.'nat.r. hi-lthl I t i I. IH'I On, I'lrlllrill I I lil:t < ttilh SuitS lit. i i.U. etllSh.tis..h" l ,niin: Il.i'!. |I.. inoMlt tieak! link- an.l livni.lli' n t\1> ,.u ilolirlay a Il :'j Y' 4; -i .. .44 '

  fit orhi.'h ,111.4. n' I linn i '/!. .si'"' kiiott n In '1,1, h.lln ,. tfl-tt Illlld till l.'ill- ..r J/Otl rllllll-lll ,,', s.iihil I pliotIn lisP li..I. .mil, 1 In, in ,,,'h! a ni.inni-i" a. I.. pi. .1. ',it I t ,, ,1finnl .i. .-.:: .!;.- .: "..' -$ '.,, .
  ;. .
  I.
  I I .nyjje.lion) Hilt I 'Iniv'hl I,' 'linn" mid psi Ill !. ti-rtli t In w. u and! ,ftlj. nnuttlni : ,iminili ," ttnnld% I..,' : '|'' tush li' I.. \., i n i.I.s.5 t i' ..,ttnl* ...I f 10"I '|1"i i I is" t : I.t I :f:. '., t c. ; I': AsI ,
  -
  against: ; |.rnhiliilion'I 1"1 .midoiii" .11,1 I I U h-it-l an in- ; .Hi" itf, Inn. tt ho -..hloinHilt ,,s'-eh| t ..- I lik. tIlis'i .1 in..1"I I 'j', i < \t :i I.lilth I.. .I ..r'i' 'tl.' ... :.:.. i .. ..; 'tt :] u.rL'f'
  tl"1'r. .
  -
  I 'ttks s llit, aid to ruinnfliri.it' \ !- :
  I"I'C'III "'. 'I Ihe I n I iti's.IIus'i"" ) l lot % $ ,fs. |t'l'' |"l*.,III"! l-ll-'" ill tittiil'. iVIniuptt. donlii,! ,, C i- to \\1.i.l.) I I """ i I tl Is' : 'C.!.) o.Ilf"rlJ. .M u .".:. MI"i'1 ;: .. '. .. I'

  '11'I l'.illldilll, "hltl-: ...1,111 lite I ::' .',r.1:. slits lia> |1'1"1.1,| I 'inoie m, |,o-ilioh U flu'. 1.' "I |:tf-i.(' nnd Kind .-( '.in-liliiii, I i't. I! :::1.! l Ij.. l&ifiI h'.f| 1 1 i. 'ini 11 "ill i i I. I \ -I- I l M I .IIIt.1"I I 1J&J ; ; i I4Atc I. '

  l.itlit (I..IIMII, .... I It t I;i 1. In dinner: ;: ol I '. ..I.Iy, iIlIlulritil''l'| | : "11'i"l\ \ llnn ..i., .I'r. 5 \ \ Cl. ,'' 1. ,.- .... 7..01 0, 'Tr.rf"J-f', ;" f' r' I"hi

  -\h.' ; (tn ih-ith, on thl- .hl..f the line. .l.il f-inr nnmhi-r,or lite Iritc tteik IHI-II* "'ill 1'' hoih nn-in I A.I 1 Hide In ininn ilialn oijnntillonnml .\ 'Inllilinopt II111,* 1 01'.1..10..11'| | si( tin. \ \.\\ vitx l itt: i i > ':'11 : i '. 'I 1/1\:0'I SI lI ftfj ,T r.. ').' 1, .H !. !! Ii hih '
  n.ii t t
  I.I- and j.uiI1iis.I.: 'tine.iMh, rotnl'iiiilion' : "I all tinf, .i < >** "f H-- .5 I.n k'ontiilf I 1',111 .,-"I 11 h 's'I:.'.5 P.S : !!. J .
  ,tint I t MIn i n- 11) I li" nlMitc n.i'mi-it\ fPIsItl'hliUhi,. ,i* t tin' I lit I II-1 .. AI
  1 'Ilf 1 e.litor .1 niin.. h.. :ul." onli "iiiintlt" I a.td, :.s in** I Hit' list. Ill. II.tllir& niiil un limit'*!, rnmhli'| ; 1Ft F.1.EN"T. in V :z3 1 .rt.J'i. !i
  I l'hlli'rftlis' 'tioitiini'i' I lioun.itHit \ :
  fir .
  tilh'. )ha. tinh,ikes. and he, li I hiss' nn('tenr" '. 'Iml, k :
  ; I.ill Ir..I.r .\.rll..I. 1.IIIII.lnll"l, of onr illy' giitpriiiiintdmini suirri..1.ushsls'u.L I. i-t his i.llt. not l 'AM 1011:01.: "ri "J"'>., .j// fw; .. ,<. .
  N In fr, e ;il t '..11'I ,." ..," ,.. "li.II.1, ni.ii' he found at :: hei,. hlteiy ., list House and Garden. .r ; t; > ( .j,1 = '
  .1 l.il "
  I "I'11 ,' in-xl 1 tuir. inoti'imnin'.ii'nn' ;|.""'. ill I lot, iht| iHiliti 5. :.-., ,1 l1 t '. 'JtJ rttt .
  h, I Iliiin,:* Shut! tthiili tin" o. '
  pi ini iilt"| .. 1111.1 11''n".j. ,iiaihl-. I tin' irund! nml l \ .itilo ini'ii "I' :I iiinntli, ili5:i| Mi'l llo\hnin: tt.i, > i ,lotnitn'iillt !i. M 1"1':0. l_ o g. .C ,' '. ": < Vi' {; I' l\ :
  :
  '
  t appaitnlitlientte .u.
  lhl'.1 \ '. .1 .J '
  .1..1r In 'nnnt'tlioi' ; 1 thlit 4' J"
  ( '
  mid all mlor 11"11",1 ji50.1 I'lt':
  "
  "
  inilm-id ( int.i. "Hi:U iuu.-t, l |' '"III.e'l j ,.
  1 lieu I "I.i"'lli"l 1..1..1.- r.rll"I'I'lli. :
  I 1l.l.Ii.\; I l'ii: >'I.MMI : I". .j -
  tintidttiiiiilP I.
  'Ilf of hi ,
  '[ t-fMttiih' tnt'i-llioi' \1..1.C I III 'j.'III,1" | | : I tN.SULZBACHF.R 't.. i ..
  1: .| mil, : .I !,' I Imldi, : ,I'idi. fur ,d. .11'S' eiilMiiiieil a s hillelnd" l"i. ,or, II"'! llf'lllll, I Ill/I'll-. ( sis.I/ of tlii'in, /i.tl j t.o'l:1 .. A.
  li.II ) HI n .. J" ._ .'
  .,, lln' Dti.l, tin I' . I
  ilinve tin nil niol" I "' I I 'I\ I( ..
  .
  p I hopf" .I .1..1..11, 1 |I'i mot, li.110 hi.i ". Ill.P. I Il' tli ,ntl-4"' III, III!' ",,..,sit' .rl.i. I,1 I Mill-. :.111.1, .\ '- ;.. :;.- I lit
  4I.I.1| I" I I 'oinhii-lii.li, h Mini I ll.riiMill r
  prnltiil' < I.I I.
  .
  .11..h' li.-id IHTII niilwl dolllil lit (1,151,1. ) 'll.lt' ,,1 I tin .. :
  i- Ill
  thI ifl-l -I. f.k" '
  .'nt.iiiiiah < I | '
  t liin.tilliand 1.lilll *liiit l ,. hi tin, ntliin.' .r"I''r"1" ll : r .. .\ '
  : li'"I:1 I h'IfltH'l i.tliiinnnliitilion, lit a 1111:minion BROS.. l'A\i Y AIIIH: I 1.1.$ t.l I :M 1.1 UM: 1.1.1 I -. = .
  I Il I. I al-o, I that: lit -Ill' II .olill-l" 'I. HliMlHdllld, tin1 Mnild1,1lo.ln \ ,1 I
  '. t.ln 'it*. t r .
  -.1" _____ __ 1..III..j.I. tutr the foitVenli ,". Init' I.. _
  ,h Hlli ? I II I nnl I kimnjour I .1 -
  pni- iiriIIIIMI :
  : i von
  jonilii-t ,
  11'h (-- .
  i"i. ---1
  'liir i isis ,man, I Iho I .d.li.II! % I Ieranky I. linn *, in intlloiithiilii 1'11'1| |,1.11.1 ,h'IIII..t.I I that 111, ninii l'M MM WfcW, V' 'I' rssuius.' ?. .
  .I 'iluss i.I.'I.' I hilt ,"", U ii"l 1 that. i'ussitghs, to > ,- li-i-d\ iiinniilioii, Ih5i I Manufactures Book News Wrapping Paper.
  nn Ihe Milijiil, I I'll', k*. II*. I. alii.:!.h In the ion.lili-.li. ,.r lllI'i .h..III.II,1 "ll tl ,. ''iii') 01\1, U J Vl .<, .1"t UMII } l>.i, ill, ,I' K lit '
  II 1..1.line nilioii ? VIiI,: tin ion kiumu I nomination, I'm, S l.oti: us n.i.u, .in. I II
  ,iariii- In III. nn.l ha* In.I$, andtihiilihutI I It tillei. ihiitnthion I 11\1\\111'; s '. I C 'I', ".1"
  nhl'I' inie I: I nt fiiliiii'' ...' [n'it'-id-' 'hetIl.I' .Is. Ills" .Sutsss', ut tinI I I'mi- au
  h the lu.I"I" } 1 \ .II.1 NASHVILLE TENNESSEE. --
  .ofteiiedld, :nlll and"i. 1.1"ni 111' .lit nt ion. "In i .iiaonit -
  1 "hi.I..IIIilli.)"
  nI.I..11. \\ li.tlitiilln; i :in-t ,tint: In1. ,tlus'rs'IIII f".1 hug mil'1 t Mlinn ? I\11t.ln.1 I IMPORTEDIn
  lillil-Iroin tin'. hi* hi'lid Ir'll \ ht I. '.ish'l not' .iili''lit to S the, i is' .
  the ;
  l"p .I rtainli, mn.tmpti' i. ---- ATTENTION !
  ,
  i e 11 ; 1"1 ome jiiiir*--ii till In 11:11"II: \ lp'hl'r I "i'"I..r liU\ hiiniU.. \ smm. ..aidi. ahr: uu.MV .

  t n. the .lf,nll .tlu'liof.Ax i tug atnio-pln-lii- pln-iioini, in the, la.IInn ,''iiniiiN. I II I 11,' I li'i-li \\ s's. Hoi liHihivuniklii : iS.iii., In' hsss:" nollHi-n i."".i.I..I. :i fHs.utul. .. \V i 1...|I. I |1- i 'r. i i .t I |II"| r
  I S lime lii I theiui.il, .
  1Iti"t! rtt..I). hum,,r..nII.IITillnltin iiulli-l.r'*. ol the 1",11.'lolie., I I I'i.t Ion",. likf lii'iiM', MII.IT' u mild IK li": .. s tussslish4il.. and S tin* |1'.i("r-oit il and : r .. 'f: ."_A_. :.w .e'
  | | <| ( "li.I. : ; r.II .
  'I'igsr.,4: l I. "Hut In I lie l-.ni'.l. in N't ttIII iml '.mill. Ann I ill.i hate: I iinnllt himin h"I'Il'f'| | 1,1"1'1: l.iniiirir: ,, rjillniilililltd : '|"..l'i"1| fiii, mlit, lio. .1.i..1 to .il.r, I, Poultry. Eggs, Butter. : : II ,,11 i I I. I I-1" ,1. ,1,1, 11 '.1 II- : I It: >. \I:, '. : MH.U.i I--I. -
  i\-.til'n: '
  .
  .
  I.' s.f'i : il'' I 1"1 ill I i .no1.101 i | .v I III r. ll n "t..
  I >ei I Ia. i .rtifii tin
  I a',1 : ) Ulillill. 1C Illlllllltli :
  I )i !I'IiIl.. 1'1,. piper' "il I he on Itu, ; ,1.1.,"-j ., mid, nott I in 'until p \ 1\1' I. "in"' ''j "tin- i Luluof, iiiln i |,,.,. ''nt Fruits Vegetables Fish & 0) sters. in I 1111. i "i .ni I I .i's's' : ,il t. I r '..1, u ,1 I HiM ,
  r .1. id I mild! l I. !tlifri,' mill .\ ni Mi I mill.nn !I' .1.r III! '
  I I .tlo" : 55 i'l linn*! tt stsil I orll'i i'iilli'iii.-ii and, in tlii-
  he t :
  I I'mk, mid, ill I : .
  .rI'r. 1 li.1fll. ; : II,' \ I \.u I:5-' I "1. i. hill-M I nn 1 I.VMM Mil.I. I nun"" .,511,5 II' l "Hi > .| it'll.Inn nlnnu nt .
  .1.11.1'1.11.,111'1 lion 'all Mi. Illnvltitnlosat I HUM l.111'I I I.N-I.I N III I N I *>i 'I| I 1" I I. l I'.
  Inmi "I.ilnl.h In I II i mint i tti-1 u|1'on : .
  : it"'*, ,'1.'. U'e hateI'i'ii .' { 1 l | | \ |irs | .11.,1,1 's ,lii in.hi 1.10 I in I MMI" I 11.I 'inn 1.1\ in i tin.. -
  1.1'1",1 .11. 1 .1'ull" In" Hill,