<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00080
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: December 1, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00080
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
-\ .*- ; ,,,. -- ; !c2Lnto1i; io'nnf(! ; ; tini.

\O\\ ncoU\ (ContmmfolPU3LI3MEO '


:' !) Ijj 1 I I tJIannlletTl: I 1 J1' 4'Jt:'11'11'.p.I COMMERCIAL. ... JOBOFFICI., ,
t' I I I ; 1"l kotl tilth, n eiiniiloti| ontlll of JoMiilittiniti "

\VtDNE3OAY3,: !:: AND SEMIWEEKLY'SATURDAYS. ; I;i e1n5,U, ,4fl, i J: i:' !, \ : ,I: I ) ) tnth..I".r' 'rial', iiml H |.rop:iml InprtiM-iitonnli'' 'M I

|It! I Mill' H'llll", \ I'lllllNhlllft, : i>'lllHIH, C.\lll'''. I.MIr.lt: : ..UH, HIM. IIKAI": ,

) __ ._ _. I 1"II.Ho."
1'1'1:11': : -_ .... : _1- :: -- -
1 :' \'I..II'rll'1''I''k': : .
f.

I Illr.', ".- I I ": VOL.( '2. I'KXSACOI.A.: ( ( ) I l 10'1 U( > miA I SATlrKIAY) I UF) I ( F'IBI'I' I I S.: iN ( )). O 'I I. I! ,It llio .lirti'" t nntii-e' nml nn mind' ,t.'flll.'

INVARtAltt.V IN ADVANCE: -
.. -
--- lite, l I'liilii-npht nf l.ntc. Ullllt a t I I'll' UlI I lite ? | Km, it "nl of Mciltllitiir.N. .

(0 "'" ,'I'U'I 1).1..1..' Mttltll: I.: .\1'\> l.l.'IM.MI.M-: : I Stewart & Hainorscn -. ,',- ,I' i : I rili u ej I l i htaeI'q. II.l, > '.1'1"1.'| | .'hlt.I '. I IM I "','1'1'.1.. ,., 1'ln., I I'rh".t I ntI .

-I, Ml: i.' I'I'' I::11' K' i j ) \t ,halt, ,. lln-i' cilil ?" ,i 'I I lirii-nit-M I-t-I ) '(li-oii" I tc.ioii4ulit" "Ilit-ii-, I Mr. WI'I, I'll.,Ilip.' 1 I tin, up .1-> .not,

II' ., \v. i. i>. ;: ..\iin,, ,,i. 'I.II.i i!. ,iI. i-..... i.. i.1.'m.. t Ii', ,iiRESTAURANT t. I 'I nn'.im., n'pin-1, I Hie lint'oa"o to. liolll.l, Mill$ lieam. 'a'ah, liiill.ll: rnltlll.M'l, ''\' li''I, ,.,. I iii dale, ctor ktiiiitn I Intu'tip
I.. II. I I.! Hi !. I\,11., ,
J. III1.H l \0"11'" i: Z Zailek ll & C Co. 7- i| | :i, lie. liiokoil up ami, ali-.a'st'la'.l it III inn-, "lli""IIII.i.: | .1".llllo., time. : tt 1 I. ant hiitli a-,1.I ,'. m- I., Into

It\, ..... ", II II I ,,1 Ii.i o. "I. I: III" ) liiiili -. ; ..ll t atiia' I 1,1.. .l.iintiiljrlli; Iho I 'he, niot-e" I If':"'" I lh.it I Ihetu I t. "eomiiienleil npnn'; miitliinjf,; 'tliil' In1 iliil

'" ..f", ,It.' .1, ". I.. I I III'I .,.1. 1'.1I. ,, ,1 : "I hi. I'j I llio ex :Id I '.115.1| It In ,., \\li\". tIlt .lnll.l"nl. heiloiie" Iho' (il-o.lt-: tint. Iiml, i i| tl I''I. h.i* nllciott/ ..01110tclt ,

I I.," < VI % i otii-il, i clou .Mo In lu. t'r ii'eiiH', ( I..In1 I I..' i-llull" I upon ,lIt,' put" 1'1.111'1.. ttliotihc' .at :
: '. I ,
.
Mil. Vt'i.i |I' I fl! nn I. ilIiIi! i- '
1 I ,1'"," i r 'II. nn V.l.'l:n.-lo. I 1'.IIh i,., i., ili'.ll-" tl,Ilinu 1.1..1' :;.lltll-l| : uf the l"I.li'all: )\:tl'h" ,,' I lo 'force It. InI 11 hsl X\ "I'tt'ilati.l: | I I. ilnoinoil' j".llo

.. .\..i, I r mi 1 l II n i"I t .1.I I I':. tni.i.' I lii..,:I I..1t. i i. MOBILE. ALA. OYSTER SALOON i \ ami\ I Injii-tiio., il.nl I In-null, I liiei. I II"- (mire :.,, pni-M-r" | /ami, )rou 1 int-" ":i-n.1111 .'I lt: 'I pimtm.. I I 'liu-il ,IP-

i n. 'l.iinl.ii'\ .iil., tin. llu.li \. ..rl"., 1'.1.. I ( ,'. Mli-lit. /ami, I II. CII. I I''till' IM. .illcinliiiit. ,In 111'1' "11 all:lir*. tinlimnilfprr.ilc nil. lie "iclef i .In the, 'I.'i'I'' ..f

3 '01.. ...... .. III I to till I /'II.. iiillt I the 'lance* ( I llu> Noll. In-Ill llcpnliliIIIM / 'in:mill:n 'line'* (from, 1 "- ta htiahiI
I I I lll- : "
,,,,. I'll'' 'I".1'' "...11'. ."' i I": l is I 1"1", 'I' ''I. ti; ." .ri. < ".n. .n.n CM.i/mr.: .\'iI rII.NIION .. 'I-t I .1" I 1'1'II
I I.,ill! I .- I I 'Iliat, ali'1 liilv'hllt, In llu ItiM-niiie. 'hey" n-,oil, In all kmt! I IllPt ttpt-p ,pl.llileil, nml lii-lfll-il; In-

'I\.II.h<. ...ii.i .tl....i hlllll I. l .,lift. .. .\. .\. \Knl: \'inn-...>. I : s or) 'Mil:II: NfMH.'OI: : ) \111.1' I:. Al.\. -p- ,11:1..11.: : II, cilitiir "Mniul," ol ilr" h..c* in inJiT to Iliu up the liriHif- ht'gi MltitO: I I h In-lllllie I I .. a In I HlO Sa'.t t1,1/ ,I

.il l .I'l.KM' i "1 ft r J IH.H. ; ,,1, I hta'iIIta-ia'al I knijilil, I,. In hla.J nut ptiipliof I 111', Xoith ntfiiii-it: the smidi. In tthii,'li nil (the poineiil| ,' of a
I TIMINIiIN i : : l'I.N-; \< 0\)| AMI' .
--
--I .ln-ln-e, lull p.innplieil. >'"I'h.\'II'' I Ilie, e\ienio| of( llu-ir ai i\t n din,';ir 111.iv ho n..otnhleil? on l Hie licit
I i'II',, .|I'.I i )E.: 'I.| I: ,,1.1ti.t. I iikinniillo. J ,1
\..., i i.it., .1 .i 1.4 ln.' .. .1.I .. ,I". Mi'.t..Il. I lulI \'IC'I( IT\'. -1'11'111':11) ': : t..iu.i:/ I.: .\NI I II I.OlM.INli, 1:00\: I .. \n-si'MI.1'I : s :._ : weapon in cmn.li.int: pni-e.. ,''1'1'1.1' iil.th ,"*. 'I'Itl.|. I I. not, ilotiein "".idle Ictus" ,,,', tt I I. Ilii. pin. ,'.ii-tl
I"It..*-.-.': I U!. II. \ .,in \ nlki iilMircli.. .,.Inkmil.liil.i ",'I 11 I ."i inI. U l I I:,1-n'l, cu III' wlintl 1 ttiititcilt ;I miliT In keep the l"/noi.int, penpli'nl, Mipcliniili' in food, I a'I"nl'. niotitc.

Hr.l .li.li i ,ml I li-i-int, -V. .I'. Mixii /I VAUII: :I S'I'I'RllI'| ) I 111.\\111'\11'I | I,. -1'1"I t t % M. II. M I.I ..t.I' t I "I nliotil. 1." Hiiil: t llio I ,tounji1 l.t.li./ the Nmili, I r"1" ii.itir} tinproilm" .t olniitliiiii 1'111'11,1: Hi-rill; ii liiili I U altr.n, : -'tiny;
II. "l'i 11'.1.! i iMall I ''I, \li-l I r,'. I t" : Ilii !I. in.illcrnlilollit : anI,, labor
''or'i) -rTjru.m' M.OI.HAMi"ll. .I" 1 '.' ,in.",,1,a'Ila.I:i '.hv-ttailt.| 11.1 Iil. it II Cnropo-tn "li.,1 .Iil.1 Inllio.e
*nlii'in'I Ifni ( in: i : ,
.
"11. a ii\ll I I.- .1 .1. lii l'i'I i
J II| ,, : ? ..,ilil, tli:tl nn cililm, c.mill!, ptoli:t* "* uml iciil \\illi Ih..l. :ami, UP.ire ( 1:1..1".1: .,.t"lo. I tn RI,>IIU In-
j
r f. III tt I II I I. 1 II">1 it ill i, 'lilnmn.t "nil'" I.'Ii. I. .\' 1.1! Wm.lll.-iOrAMI: .. EI I-! -I II' The First j ""' nil nlinnt il"--ami,. u
I I. rk i 'in 'ui i i.,MI., K. E.: do 1 Ii,1 1 HIM..ImUi : I I I .taaht.. illiiiitin, ; (toil ,tin1 realnic.: out( of I the in.iikcl., Inn I'ma haill1tia'lahhtttl'Ift)1' I lam: ) n< I\IJ: X.'I .: -
.', .it, "IVii.iti, .' N. ('. "I".:,. ki-tl.inl., ANDT7-- M I.'tNti'M''i'IiI -- OATES BOTTER t I 1 ; II.III'1
'I I i\ (.' ill. l .i i 1' M 111I11, .1'I I \I'tilm.I ." IIC'\X ."t. t :, tl.ilor. 'I II 'Ilia hilt h'.I'.n p.llpllilfthat \\v ilh' I Ihe-io" prnhahto, ,i-oneinonee| ...* of
) I 1."iv \- .. 'I| H.'I| .. I H.! .!..(.. 'uiAcirTM .tiil, ,, of llu, Ir I I" ; .
oililor lit
1'I.1 .- ,ri i 1 I. .. I I.. .>n.nil.Min \. : : : i : .AMKIIIC: : ,: PENSACOLA | ), 111..111' tli-li'llto. : inn o" I 11'\"pII"1'4: 1111"'al""I"'III". tt Ili not Mr.l
.. ,, tl mil : lit. tl t'IIIM lu-fo ",1..11" collie .that lint ", Phillip 'fiiiinil tho
t 'T I II II. I Hiliwill.i \t 1 i lopnilef. .i-l lint ill ]HO h'd.I"1 dHie \ on ( ''"'''1'1'1.
MI 1 Ml I i IHIMIMIIVHSI.It CII1CKIHiONl." : : '.- : \'IE'\\\I 1I I I I : llio 'ic-t of, in itiltirillt. "led. l I ShhI.I't'httt' ( '.,1'1 in tloiliuInjf, tin.i I lito iilo (luring a the, .a't't, "IIII 'ius| ; "','lhl'h

i:. "I'm. .\il'.it.\ I Until. I'. UiiliiiiNnn.: '\ / \\I'I'll\t'lI Domestic :tl ii till lout alionl, 'tip-1 I ) ', ( ; a I pioeeileil, ,! I Iho war ? h lip( with
& .i lill'I".li'"llnllllll'I'.I. \
.1. \v. ( i in | )lil.: :"l >IA: .\ \ I : : ( \ I 1:1.:,I.flll Foreign 111..inl ill'llhl.
-t Until t 111"111') -- ,FLOUR GRAIN ; i ;n .I'1"11' I I.ih, nl' ." Ili'j I 11.1, ono |11'11. tahalaatutgha') the vaaali'h Ihu mifmilt, : '. of IIH coiinii-t' men, ilepni.I .

.1. ,I' in- \\ ,.U.'. I'r', .nli,, nt : "V. K. II\I'< I ':>. 1'1c: I U.I." .I .I .( "II:(li I Il)1) ; A\l> I j ; ia'Itt It.''''I 11'IT'li.1: I U.if I ,,I llll| h.I' heen, |in: 'keil Kepnlilican, IVe, *. i, "',1 I I lln-ir, iluly' .lo "'compel ('1"1' ono to

.1" 1 .\.I'.h.\" \ i II i.l: \T.: \\ liliflhll'. .'. 'I' I lt.t -hi ti tta* iiiiin'ininir a I h"'J| i''II.' 'h", aht'ah, 1 thin ahial I li.im'e, it" to I their ,"*). ,
,
"h"'ll
ATTENTION [
inn rniii", 'nil, "ml' I 1'"I"i "*.'h..I. l. 'I.l "uir- .I nil' :nIIAI: ; >I :. sii.iii.iNi: : MI.-I I, PROMPT I li"'II" 'hoyIt
r.ll. ] .",Iili." I lien-i i. ilnnlil.,, \ lllil anil tun or I three othi-r : i->he,| In. ..,,,1.1 t Iho Him, f.im of
i\ .\
.11, N.I'. '.I,1., ,'li"".nl. .1. I I.: I 1,1: '. 1\,1':1 I I
WESTERN PRODUCE.. I hittt'i, I Ih,' \otiii-r' lililt.' ".'t I II. Oionuh il I I. 1,1"I'ill.III, in \' : l.ll'kfo., 'hot.' tva'I'a' .1,1', ( I I In nlinli.l.,...; ._
I II.iilinr hIi..t'." "111' iltiin.i (Ol'l) '.iMl.\: ..l :. ( II-' ni.rir.i.t.: : - : : : ; n .
i iron,,n.HI*. i, I CRAS. HOFF IJ ; I.,', "leallt niul liuly, iiu/t I Ini i iitalitig, mill, \liili-iii-e" ''* I'.uiirtl lit lug ''a's'.* Itj whii'li I.il'I'IIII.1'. \ .

.Mumr, I II"", ", MillMifli.it: Un<-hllr,1"q"'I ,, T".II\\'Ir.I\; : : : \1.\111'1'011111'11: ; :. ::!:, ;"".1 J7 :I'll!a j nml :J-l! I -it I I.* -i"I.I., rtalha'al I I Ml ,ho* 'I' Malioiiili-. I ln> hail Itt-piililn-aii, .) ,in- lii-U'il inn!' n jriciil ilU.i.it.intai1'; ,! Lit
(; ; : ('." '- ". 'I'. l'.n: I lniinri, ''' .1.'.1'. I Nilk a'I'ahihia', ,'Itt lu, .iiml Ih"I'Y.." no moip ,' a lln'r ,
','li "nl : ('.11. '1.,1'' I.\ : > Nnllli" I 'i'otil I I :|. :N. ("aitui' III i'a'.a'" S|I. Practical Watchmaker I I 1.1' .I pal ,1.III.h. I IJI IIII'I' rt'vehtgu n;:iiii.t :
". I I' -r'.'Mi : li! .ml \1I\"I1'n.\ F. tt il".,.. .'. MVAicin( '> ii.i: Aiint: : 1II INMo 'I j I pie.enli" 4 lIla i'iihr ; '"- time In the other" Ulhcl.II.'le4 (1"1 |"''|io| a.hll liiit. lii'ljinl, nml. 'inner'
11'1'
i i .Mi. .In., I-;.'I.-IIII. III: .1, .ltll"; ".'". r .1. Mi.I \''OHII.I'1.i: ..\. at I I the I Ntaa. I tho I Ono, of a Ilio mo.( ilelirnlcletnont li.ifiiii'.l (iliriii. MI'nn,' In linvc
fl.rIi. .1. U. (ill"I. I H.! II. Mltll"it*. I Kill: 111 I I' I' ''I'll' II)1:11: lt'TiiI.NNIt( : :. AI.I. I'I'I % S ItJE'ELER. I tnuroelInn 5
!I'litnuin.. .1 ii... *-nml,, ..itClilili II I 'I I"? ;, :" I I '* II I hill"I t" (* of liiu Sonlli I I. that t-ltaattilla. "'eta''go 1",11 far: morn | 'rtim- '

Ii .Ull.ntiI.> I )i.hrivn.i.: ) : : IICKII : : : \' : I'III: ''i II'''' : : : : i ," 't' IlI'III'itl'il" : : ttt'a'-i.iatka lalhel, "' I no** of I he i-iil.iM-il. Volern, hit net In n ni'iil" mil'. Mr. \1",1,1, riiillii| niulliUrdlliMjinr

l 1..rn"I."f.' U.'i I I''. M. H"I"f. 1'.1.' ... : : : \ : : : I II i ( ,lI Ia Ilta\" ma<. Mini, I ho I treitienlly| ,( nlona ami. I : wi-re, Ii.at i-onlciit( I that the
',ort I.- nt I 11 I t. M..IIII, T "f. 'ii.. ,en I'l'l. "niiilnint I .\.I'I II :NIKlN.( I.OOIK( ) M-AP: ON lil\II:1 III"DI\ C itM' lilnrlit' / '| | I'nlilii, ', ,
:111".1. 'I 1 : : ili//l looking in.illieal( (Iho ho il.im lo \iile ,
I i.liont.1
.
l linn'li. l'i I ,ilns Mm I. I : 1.11.: Jim I ''jI''f' I : "lh"I'1 |1.,11| |has' Iho ciitumor .
l'IIK-IIII\IIII"S : .H..III". *. 1'1111"! |>.i.In .. .\ MTI.'OV: I.. I I'MN:; : IMiOI'I.U:' ) : : iii': : :|ilili': I I I ililleronll.t" 1..1 ( rel of ,lliolr IIU-P. nf XiuKn: l.iiiil. Tliov ha\-o 3
JOHNSON'S
I :-i'i'ili. "il II t. M.i ,dill, 7 I'. M?.. i nil I ;, I'I''I: \, 1"11'.Kl. |! \. ,proliahlt' o\pn. ,>Fe, I Iho I lei', II i isa Iliin klml .Il Holhl, Ninth (llu,' HipnliliianiananvliiiH .. rntHcil,/ I In-ill lnlifiDino (Ilin. competitor.
"miiliii., ,, nt ( linn'li l''i'ht.' tl LII I Intt.,inlt,,neln, ;,, I I 1:1:1-\1'1: : : i:. I : t 1 I *
nut peih.ip in I Iho 'Itttal l (lo a muiiilaiii. 1,1''a'fl, : : ( ,
MnI." :Iclwun" \ l'si'ri.ii.s, "nml I Mt-aniy.: ,II 1'IIJII'1' 11.lcl,1 of niinUli-

I'i'iini,> u!., .* Inkr-, Iniii'h.. 1 K.'V.: .1. .1.,.1.i I { J- ( 'lll.llllllm' ,' let-' I...IcatlCit: "ICplill-ll" Tivoli Boer Hall WATCHES. JEWELRY : : ''- I -In'iil'l" I'O telt, I \\ hile, llio lti-inliliean| tire" UIII"lc.f htsg tan nlllll,1, I liilmlo of imp dttwo
'in I lilt I .. 1..1..1'! .. I lin: "'"I'.t' : \ I wi'. .it I II I A. taii.I! ui'i'111"'.ill.l\ i'.id.I. I 1at.-; .1-1"I'll Iait.I i i I ; I |;h.I il'ton, c-iiilil |11i IM> 'mo MIIIIC, rc'oilinx .lo an.Mlilnir' In their pi'i-rnt' liuiiilivil, milllnii of mi'tiry, niailtliy

M. 11.1 l II'I M. llli' "iiuin.| I lit rm-ll I : I Oli-ci) 'tui nm.. nm :!*.I.I'| i I .\ :N l lI I' ; ,: histi nlimil I lila, m.illei,., 1"11' a'astaI Iill 1 I lull, for I the sit ka" .' eti-n I hIlt |HInilnlilt *- I Illil, rnllu.ill haasa if 1'1.| .(. -
|
ii 1"1. ij.irHtlil ;:
\1"11",1' iliuiili. li.\! '.
i .
-i' < .
MIIIIIII/' I. i .
IHIi. .1"IHI .I. IIinM.. i I" 1-1 I "'. Hi\ I I'itl, ,. i L3i'icT.A.cL1S. 1 .. t I tint I -li.nil.l li.'xin I the tir'iiata.**, (they ouylit ,,/11"1'. : (lilll.UTii' |I"| > ,"I"'I |1"1,11| | I|halt||
I..' 'IIHT. if"Ui' ml. 'i.l"' l.'i'li'::": M.i.< T\ i I Grand Rendezvous In Pensacoh. I .'o." sitatIti I I that (Ih,' penple of i Ihc South. aietoo ,ilniiii'iii' nml, ruivliin" i'iiiial( iiml
:: : ;
; : I |
III. Ih-li l.t-- I"' t. v., ; l InUli uliik-' .1, I IV. I' 'I .111 M
.
> -)'i-I" 1 !'. M, Ai I.i.-11 i II'. iininiiiiti' .lit' I DeOrnellas:: -I,l.vkni I ,i. ii- i- null Ih.I U "ii.ti". ,',. .h'tt.'t, |"i.) mi'1') ( h'L.a CUM ,) Iliii ilementeil ijnilt 111' i I lmt, iii lhllll"l, 'inaiiiil'ai, I Iltt'ia ainl sue" ""I inikln: ; ) | | lit tnakoan
11"I'I"'lnlll
7; \. M. .... I lulli n IHir', ,'il. .,iinl,, Si.nink h in ,l.li. 1.1 in,.lir. ., j|I hllihilll, up 11'1.1, I.1.'"- niiicli alien- !11"1,111, ,, a lIe 1011-, I
111\1.\ *l I l\i. I \>-l\ *.llllll' \ lit II 11.\t. \ I ( 'unit) 'i.-r:: 11111 I -lint: I I*, tint' rn: 'liv..uml. ," C,. them.' I I'. t n mailer' of Illlle | ( |,. hldl|, .
MI t.. ,iiml,, s I'. .1. "mull." .* si'li-i il, lit" "It'j \. t.. I.. I I'I I h'.l', I' I : nlli"" I w,0, 011"" "''
I'r.ii.i' I M. lilt. :: M \Vnliii-iln" lit I'I.. The Jeweler \\' :<.. I.Ia.I't.t' !| ( )': .AM> CH.Ai-,; I I Millnsril) Iho' 1"11 hull', ;' i iitiii >.| ..tthelher" I has's' canyon' 1 i lii-l\rly.stlaala' :"'I..a.1 '

,. .. .. .. ., .. .L., ... ..... .. .. .. : % "ttnt, I tinnl.' I.. 1" ilniiei '1.1".1' Hhlrl" "' "nl ". I haiti bill \.\*,.. I'll. .,k.lit.. .il.t.. .0.. .1.1..II .1_ 'L
oh iiiii' iui.giui III lull liii *i i : r/"iii fi 11 111 fV ill
Mi., I i ':tiI.t Ii nlulli' ".in', :?Vi," IlilUilin.: I '-H- ,. r..Ji.U'j. :;; .!! I I i I 1.1... .latiiinrt' ,, lirr.lllii': ttc !l lilile( I i Hi-el. Tim Nmili: : lliimxlit; ; thatappeal i W"'II'I| || ; IU Inlnli-iunt'II
,,, .. .. -.ii., 'T. I iii>t anil. I llnnl, I C. Forcheimer / IIili11,1
I..I/.IMU: ittrt 1
I'm. In In unit wholeMlo, I'ilI.)
.Illlll' It 11I1'.II'h 111..Hill. : : | ) ; : nut. "innm 1 I 11' Ilillnn pa-iiiiill l'aaIlt't5ttl'4 1ta'i'. ,i't'hla'a'ta'I. (hint ''h,. iaauhi-
''I i I II.! Mt'iif.l ; 1r'.ii., Cor. Water and Dauphine Streets. ,: .-. 1"1': : .il : : ; 4 I lit itl..ai." / Ih'itlion' I on lil, relunl, Hie pin'peiily olHie "'ni |hat'atltlat|,| ii n' ,al', I lln .tsntu ,rai: .i> atnl: "l't.gItass -.

III. 'J1 t- M M.Mlv. "'l.MIIIIIII Mi.l.ilf. All. I I ","f."I.. .11, |\.1..1"| I hula. II.,,,' I "i.'lu| ,.r| .,all. I -I liK, tl 'It' IS- \ al liar linil-e' ?" I 11,. Imt It .iliiln'l.( They u.kei| \ uiid 1 a I ilii-iiiM-lti.'*. The fut I that

: Mnliiili 1 K.: .\. ( tui.hi'i., | :.Nil.I II I I Xinulii. r ..Hill" ". r. ft. itiln t i .,.i,,". i lul n Hit I ; :, : ; : Ihta. a.lta' I -thai: i 14, tto-i>h. I 1 (lailroiiiU I I In, (1'1111"1,, I fioni" I''lie liu-r-, I 1\\ as ll'.,( lll'l'4 fltllll' 'alasa'l's'h|| | | 4.'l'|||, in
,, Tin'liiMul< .. : .l.i.c. III I tin- I'm I |I... till .I! I'.?".It",,, i'I 1 N III i"\, ,'Hi |"I i| l.illirll. ?i ; ,-hla'.a Imoiiil :
| ,, of
| hlii-ihci. .
.. M.. l | .n.nlir: I H.iNHHIIH! ("'""IIII. iwh.Month. -I'|'in" .i.l il.nl\ DRY (GOODS aid flROCERIEIi'iNi.s I I'"I. 1,1 inmo' our S""I"'I maun- I Mil 1'111",1.: cinl, ;i-aii'il, to Ciniiii-i'licutiinl

.1., r.. 'i.mi: : ii: I I', ii. I I'. I r 11..111.".. hit I they reuilil, i ly' culiliwiieilI ( : I ;"i'atrghi, l'i'i.l.a.a'l||M.\| ., ,
| |lsa'o
lni\, \ ala'Ii.'. I'link-., h : cannot(
( i :
'' > 'leu ami.Icuilry 0. C" A ( .; i : I
lo..t.I"' "
\\V l I'. M I ti i't.i\ .i.'. | I I I I | | a'i .Idtttl.tI't i i'i not ieiieialli" I a Ihelr I Iln.ill'I i I lo ahti it. Now t they, want %'i'unxlit. niiiili ,alit'fl'ra..lta'a' In a ilm tr.ilN

-- ,... : I,hili. Ml II MIN-ON'H. Itt II. I". ; MUIUHN; ) .i..i| | 1,0.1,10: li.; I i. ii. i > r., of all I Olil I l.ol.l 111,1', Vill'iinoit., 11"1,, .M I nii-ph nit*. |"|hall 1, ", .M//I', \Vi.nlill -
lin, t.itin, 'l II i r-l: l\ i n nlli.'lil: t T'j n't,'lifkr. .1.1I ,1".1 IIO. I : lor Hint I III)V." ."iil I Iho linne" j Iti'piililirini, p.nly: In I power, 1.11. (UIIIM h'hailhli..a! |. s.hiasih.I, .| "'
tt.. 'it Mil I l'i..1I.\\..IIII!. mi I'ill,, .iltMil', 11 :-il\i-r, l.ikrn In CM'liaiifii1, for ( ;iu.il-, or., I 11'0'I l I I': 1'1'111'( I>oCl"\" 1::. ... Millie, iaio| I Iho / ( ': \" *iii-iiUcil 'Ilu'1"1 mm'It
hllh lit I lie inlliljn'
,
It"'I"PI |
S : .:. 'Pit.. :N.II.II 11. .I 11111'II'.u 'IU.i nml inci li.ni-!

Pi..iii.il.*.. tt"I'',Mtif| 'i., ri. *I ni.. i II..r..\\\f...>; ,\' ....*. I I -....... ... "' .. '...1...... .. ,h." : PnnnJnntJ ,pln I ., : Iho. low, nail \lli .. I th,' I i 111 a ft11111 I I ii t Noith.K'AtiVi ( ,aial. "i'a"nlsra'" "' "1'1lil.I ::"," nl a tho

It Iliitlit* i'l llnmil.Mi .. J Jfltfs Hit. 'h".t) I.. itulei'Irilnir, ', I li itt., JlilltMill tt hiih ho' Mill'Ibi"; '' ,will I .U.''1,", &\ .I" .ul.stf'r.uaA'i.i' : !,.ijhj&aii' !: itJ hJt" ''lll.1 ihIj.j iiiclLha

.. ..,,nil, tli.in.-I I I.i .'.'",,"i&i. ,,"' '.'i'I.s'k.' I LANGDON NURSERIES.I St lntel, : timml' ..tie.. hll..I', II'" nbonl I U'e lire 111,1)' ta.lllhIIg lu eo that wecan ilm-H'If.I .lhi,1 fliuiiM, |1.1"1' more'
,. n. I, \\.1.1.. ..... (I'.tiI.'r. .
{ ) con- ((11:1: II "' 1111)41 ,..rwhll'U \\'Silt, Mr. !| stllli
W"II.I'1
.\. II. I ti' \l I *.M m.Ul I i.I i. 1'1'f: ,III "llll'I"1 l'hllp.lhRII' r'I.llc.
I 1"I"rh'r.: | I I ii III ,11.1I \ i ,*',nl "I. t"|1'1.| ,.'' I : PENSACOLA ilium-olio(,. In t'liiuinii til 111,11111 I few ) i-an, no (M'tiplo nepil, du1 % I t whldlllljIO.SI I > : ails id.illoiHit ,

1sua.i'ahl.t, l<.mUo. :-0... 1.I.n.I n.I' I ..n'.I1'.r.rh'&c.r.. iainky.'I I ; I" I the .I I'"r. \\li.v ilmi'l 1' I 1"1,1! .... llpiill oilier" *, I If I IbiiNollb( I Ilii' :"llh a 11\: a'ath 11\1.1111.11-( :

'I. \.ri. 'I 1 Htnniil,' ,11 III.hl..1 i .::1 a in't.Imk .1. vi. I I' .': % ".\C'I.\ ...i..\ I, BoilerShops iinlll.I ah.ay" l) -joton, .. happt) i 111.1. I Inavo t tlio ""..1). alt I il." I let. I !hats, In ailvuiil.i: ,-. W"IIIlll, ""hl.Ii.
," 11,1,1, "F ,, .' "."\! I.a !I. .. .., I I1. U 'I.MM>N. 1! her '. Tint Sonlli l oilier, mat- ut alt rnfii ,
1f1'v1'-\T.!. .Iii.. N. I.. i "I":I .t In I | '" the InnU,, lire ",",,'.I, uml IfU" a hl" i|> icjuiroil I % (Ilm 'rt-
:. ...'i't. II-IH allcinl (to lIlIflNittisrially. irnl nl' sl.i\o I liilitin 1 a
.II.I'I'II'U I jm *
I : I 1.1'\: t tri 't 11 i..r Fruit I nt .. nilI t'I".7"'I'.II"'I l "irin. I I I I tll".rli hill'lilnjjei'"* of 'the l'l'olghl IIHIII|
., I l.muiiiimoiilNo. : I. I. n. I E I'. '''' I n nn nl.it, I lirnliM' inliitiil,| III' lo a "xl.ivo-liolilvrs"" Illi't, jou Mr.I
l-iiir | : ll'I : .1.lr" KII MHIII iniiie 111.
I .
\ii : : : : ; :: : : ; "
11'1'I
,
.. -
I.
nt.lilI I.' fii l IMI l nml l-l in" iln Mr> I lit- | .1.11.I.h. ..
.
rrl.lit 1..1. siiiIIIOPIl.: .
I :_ .I.M-a "'"'101 lunI\ I 1..1 a aI. .1.i.I. St ( ( I'liilliH.I I 1|, I II.M not. or
(
|I. ili.iM il niNi I l.a.I :NIIIM r JUI.0. I I on l' I Ilh'I.llhe'ailc
a* 11111) > }
I It,, i nut. ,,.ntli .i U ; :.HuMmk' C-lil\ F.'ll..a\ i> ... -. < 'i.i .k. \'r 1""II"
i niinii" 1'li'I"I. I- 'I I '. (lie ,nii i'o l.ilior: at all. 1'hsi'
"II"I .."."'" -ii. I. ) I Jn.l it' 'hat I .11.1: tall 11"11. .1,11 rmu liy 1 1'01111"i Iwgrl now

t lit i" \-( n.. '. .III.. ,...MM.r..r.: ., gi .l "..ll.iliumtri, ..- nn, .\|lI.U..a'I.pa.ll | IIIlh"1 I I II MitnSliirl.! 1.1..1.1.:' i Ma.MtM ,. { I ,tonilK \ll'lv: ,; "hilt, ,,. I % I "4 II., pa', Ilioiu I I. an SI fiat IIM1.rl iiaki-H lor, liiniM-tr I I, I Iliu I'l lialfulie iinln ,

I I ill netcr lit a. in I llio uioninl I heat "' ( in.iku I'nr hit ,ni.t-trr: ( luit tin |Iaaaul|'ho
,... I 1'.I. lI.'.. iii' niiii'' ,mil iniilil I.'- |n..MMHi' 'ntinr.nl i I r t.' II I I.YU all f 1111" I
) .

nl.t I I. ht4h. *I. Boariing&LofcliyDayorWEBl'te if Iliu
| i IIMII I I') a al lu.I. .'... lit iiililns, .ia'.i: I.; M.I Ml: I:II-i iV.MiiilT..m ; [ [ [ :. :: | :: :: ::: :: :::: !\:; ::: : : I ,' itilh mamma, 'nml -now I "\ i-* ? all pa I InilinVicnlly.1 I ( honlli get minxof. that\ rut tun
\I.l a- \.'r' M. ii.ls. ,nivlil, ;lit 7:.T': n'i. 'l.! kI I I'" a. II.i\ l I'tI. M. hi.I '. STEAM BOILERSTANKS ||.,| a I | : ) nnolhcrinnl' I," unit I moteniil. "Ami. ono man has t'I""I'e.II".lh"I"'.. none)' (limn I I.) i'eiiliil.. I I N not
.' II ill. l'.hldI'" .h'i'.t.I i -- I (h | a i iMi .,'itt N'oilh ,'
..I ".101 F """ ,"., car oil., io\v l'i (DID lath"valId uat ufHilLor

.I I M .. .rr....t.or..I .r ., "II.I.i:.%..II.".'I.". '"I.1'1:1:11.I..,:--:. I I 1'. I I. ... .; ,. If I ta.th !X A ItII.'. .....n.. .. .... .. .... _. ... .. ..... i i i .1. ,a... I I... .... .........,..' .'....... I I.\?..V" .iil.iim nnp ,.1.111. ... (.(4. _uirii.it... .. _n..t... .Ii.l.k.'._

'I l:|.,llllc. PETER BURKE, i '::: :.I :':: I I I::'\ :.; ,: : ::l I! !;;,; ; :.: ;In.III.;; If.I;:: me l nil V: .1| ..: ;'al't:, tho ..' mini liaK kbot oil' hi I-* "I"'r Inlncht; ;amonir n*. '| ,' Nintli.in .

111111 .*. Iii I. i : r 1 .. That I 14, I ''lull' loj) wilil --' ,iUliil, I Imhy !t" |n-i'|ii-ili| not now kcnil t Iho |iro- .
I T' F. v. |
SALT &c. | (
l/.l.i. ,
I- im'.n I Cm,',nrr ( itaauii h'I'a' :ami,, I >.niliiii,|,,, >t t... PANS ) nl.l.i.11
,. i. Hi.. t-l' "mil, I :lil I '."nil.i\. llii .n.li iimiilli' I 1 llliilt ho >:al.l| ,, hi'tiiaa'l" I ;, I : luti yu mil (pa."Ain't lin'l uf tliclr mil .to |uir'liau lulior.lli' ( .
.. \ .1..8 \
..1..1. I'I.h. I. .l--' ''."' r / arra..hii'I [} "H""H." )
.1 I i--, h '.ihiih' ., 1 'I.i Moiii: i :. AI.AI\MA.: 111.t ,illy ,$;ain-l hi-l I.'I I ) "all g'ui,' "roiintl, 1 I Iht-iu ?' I .. ) "nr liilluilil t .I..u'lr.I / I'II,II.I .

Ul"7"v'V.HM\I: l : '. W. \I.I I. DlNNSxCH iii'iii'I | Hpcitkln,; in Intt 11"11".1, l t'li-M-nll l I) ,'irpliril pa.In I I ii-| I lli.il l.ilior' t I. IOI free to vinl iatu I
I Cui I. :
I ssa.a:. .k.a i I.nUiNO.,:: .1. I 'Hr. Whalesnle Jobber in all Grades I 11..I..c I I.. 1 I : u-kul ton if )"on 1 (I'ell I Unit ; I a khoit' I limn I tili-r)'a IIIII iHeumoiinrl I liruII I t i I ill,.,-.. It 11,1 \vunovliaeltliitliiinil.inro I I
.
'I'| < i. iv.n, '1'I ,i..1, i\ i'M'IIill..1.. ill Ir II ,ilm I \\llll I I M'H I IM. i \1':. \ ; : lentil p.iirnu, hinlhci-u, ..i.l | uml paiiisln'il fiaiilicnlly aronml I II uillionl 1 I t I Ito UIIII)' ot a ilular. /. -
ili I 1'aita., .. r- 11111.111". r. ToTccxcco: : I ,1'1. .1. uml. nil lluil ,. Tlicn o I coal mttiiM
,
has
II I. I 11.1 II\M'.U.I I I'. : on :"" ly, I I .rl"r al.1 aiiet-ted an uhl woman 111,111 our a

.1., I.M>IH- K-
llinl.llll. : mill, l.i.ni ,\ .,,,'I laliiill.' Cj, c., -a- II .' | ) | nml the Joy nf onr live, nml /I'll win u |Hiliieiiiaii. \liirliront |it|4 .o 111 more" money,
|IL.i"ill: "' Iaa'.ii1- ,hi.. .-*'iliu': rtr.l 1'.111..1:0'1II""u : I (jilli* I'. Klioulen, \\ln.ll.' I 1 Knouleii.Knowles .I I"". ) | | | | 'morn tt lilt M". ."a usil >'"'n' ul.II.). thai ulil/allul! uf our imlnratreMiiiice
auhihiI. ". I llln... ( UI II. ai V I I I Mt til- .,
1'1'1
I.. ,.tot". \ S-.M' I'l'itii.l PI I'I.: I | I out ol (Ihiticiltn, : orilonKl Sec in if I I'. Ih-rrhiiiir. "'t|I"'I tap he really rvliu\t-il

....1.1'0,I' ".. I lor_...l T.lu' >f<... uml' ( ,iK"r t...- \I")'. MIJI ;'.. H.\US. i/ic.: Bros. I I ('hal II niinlu hi, lioml: .at jilt. I Hern I I. I II ''''ileH-nilenvo| as|1"11 other.. -
.."..a..I.."' .. lh'iia'' '..leiat. .\...o. 11111.... '...1. ,..,1 iij. lu tin I mliiltat., .". |' n "low "I."I 111')a.lt( ash let' a
I I In all ,
Mr.V I 's'ss'lell
this ami
-I. i..l..i. I."s'1.! .i' .V '.lti..M :N"'. 1 ..1.. t. .h. !I. | | ( lP I'I'I ("al'. ami fig II at4SaSSS.'i : I'hlllip-i
'.....l.I'r i .> .H-iimil. ,, Mmnli.' i I li.. <"l.. 'li". --0 I :' \ :: : 'i; I ) (-.. air-h Ihut, I I'*, I .'uii| --" Mr.I I lU-iij.iiniii: I duller nml ull I (tliu-",
.1 11 1.IIIi'\\ ,' .. I '. 1 I X XX X : :
:> M 0 ii i 1.: TW.I <1.IIII\ t ILililihum. I* mm '-.',.'I REAL ESTATE .iu : : :II ; : I I Von niiM I llril: ttlion "I XIJ:113lt''I'IS: tint I 111\,11.1) I onlh a to comii'l c ni'
.l.a.'ai .1 J.illll| ) st "h VIa' Si't; "I. 1 lI..a.1 ,I. UllllJIII li| ) I ) .
, ..,IM mil' t in.nk, .. .II""' ilii.iriini, toutint .... I I on I Iho Ihri'-hnlil nf '1.) ai'it km li a. me iniulu/ up' uf I IHO fUI'lil) \iilli I i tli.'ir iili'in. 41 II I 'Iiml! t that

AYER'SVieror BOILERSheet a li'i i/iil rii-ini it, *, tn nniii UIIIH ip' 'in.nl.nt.ftlii. t 1.,.. ,.%er i'li.irai-. \ MI.NSriJA.NCi I I' | | nml ttnli'lilnjf I lIlt lllill'iil' : p.iil.nf I ( all 1'1'' ahati. .-*. I.tuauL laicfnll" I I). I lui-ii-. ,ln' ( lui'il.lliilli I I a I Iliu tllir.: of

.\ l a l.i I 1.11'. 'I li I- .|n'tul iKiih. Ui .I IVml. | l ( "1.1" .it fiiiniily. ,In I I'll: at I llir.e. ,".1 ) ''' uill I (lerct-ivo, t that I lintupper lit lii'i.. li.nl 1 i..i 1 (.'a- I l'uik out K>*t I lay: -

"..t..i i ..nil utlii.r. '", .lir"it'll "linoiiU if I. t I ( i': i !I .in thin one Iinlll ll Iinlll -In- halve, of I lau alatirtiata'r. tale t.111: :i nun'I inoiv ncilon, inter,
\MI .
--- .ui i tnt,. .iniU' ,.ili .in.lit.I 4\fiYIS. I : : : : : I
Tinir I "' 1".11.I "I In-r.. il niM. .< un I : 5. a'i')' I lilllit h aaiaaitl her than lao 11111'III.h..IIII" ""-""'1"1 I in a Ilii'lr, otn_ .hal r..

" ---- I -|I"Mil ..I"Ii, Hill jf h"1 I., all na p: I "| -" u. if liy ..ak.I"1: .1. I I llul an onlinaiy i ejelei
w .... ........ with IU. 81.. awl. '....h..... ", y>nth. Iron \\ l.liinr-, tin M ,il,' ,ln.ul.l- ii'|. '-'h..1. | .. '. tli.:it t I jfroil" : h ippimun' ,I ,lam* (1.111.. Iw of eijnjl .1(list. I Tin- ""r\ 1"1" 9u<*.tiiil.Till'llllllllittlD .

f-Unl" -ut l.lil 8'...ck..y kalr U.iii tn.,*.bi.uloral.&..,ir....rich lljr brow.s IU iu. .o"liglil hiriura ': ,i.nv i i." 'I.M I ,'|\:1. I VV,nn.lit'Ill II .'., IiHi.rum,.ul Mrn-t I 11.,1 iii-hroml In-r Ix-in: Now i IIIl, |llu p.iM-r; | as 1..iII.IUI| I ( I Oil Ihe I Uii lana Of t till)

or mJ bur tuny W J rk. .t..l.lUiu batr tillkMwd. .I III.!.,,'"' t..1, S "1 li.ll. 111 b'., II l-.'.." I la.iI'l ..r. I h' it I'ut.iiuI \. I | I : "- ..1.,11..111,1)nlHinl. i! 1..1.I ttilhont( any i'.iic-lnl I linikinti.u :1111. whii h wu rhatrge.I, at the l la-t
awl luUliwu "tt.n. mouth nut .Iuy.! cuI.l.It I .1. 'low tour 11.1.0, ", "Innki, I I IliU ilillireme ...1..1| ulili I a ilm ilnl tv, of revi.i ii _ _
"I ( in .i\\ia i I'. tl''I.
......'... Ulllim. ul llu U..ir, .i.4 iliniul.tr If "Ilii. 'I alii I iilnni I ,..ui.lloll! in.il. r Iil..I.1 ;
I I ..ak .n4|.i.kly itniUi lu"'<'" .It|,r.......v.4 VTrIc s.P. J. H. PORTER I.i F- t nil'11..11.l llu.ir ..me. : : : I 1 .1'1| 1..1";; tin ,.1".1| Its atht: .t"XK"II".I ; I that a a Ihu real I I.,. H:ri-eil iin. notiiD rhiaulge4 I Hut:
I eure.trarl ,lOW dmutratf au.1 ....1. u.-arI.>'.T.rjd I..Ill I 'Hi-It.' I I I He iall.nl' (Hie( In.n-ei-n-n lop. Inlf of a tint, lot tar i I. iciy nimliin I Oil 1.11'/111'| I Ihe .1'I'I'd| of Lii.ine.4
.
._ Ui tlw n .li Aa lIU- Hull 1 I ,
>MI 'iwullar ) | isa Ihut' .
I>r....*".. tht V'l'..,K U uiwqiullnl. It enliUUUKitbcr I I "".1" hut ho .it. I'. .ton : .illi-r III.in Iliu UnllDiii 1.11.: I 1 will iMnly.It
ul uiir d>., .......... the luiir. ioft. gk..ay, P. J. Gibney T c r.. I | "I.I."ul a. 'mm.. 1.1.I l I... M-I-II lioni I Ilii. a Ili:it I ihcie i it I (Unl.iiry I I U (iroiu.M-il. to I intrixliirc t t lie |irei.IM I 1.
...
tad iku, In..U.llng acprarwir$ |.....Ui4......l UII4Wa4jr.i.t.k .Ikb<. cilol I : )toniliilli.t, 'I llnir-tlil ullci- : a I in a llnici) )l.i ciilaiK'; I the upHriai I | I aj|1It.II'.II. almost' a* it cI.I.I I in h Iliollnue

HlK.(.:...I' u... HEll ..,....tPiJ ... A'.4. II.. J.Jr I 61 AeQ3 COMMERCE ST., I asa. U % M t U l I I l*.-I. Ill FRANCIS NASH ,look ul II -- |' I ..an) ...j,', I up in \hi.'h I,I.Mikv I nf Uent.eiilati\e.a" | < 1 tntuiuin'i
1 .1 Ull I .. kir ..ohiw..i.I 'lilting I 1 I alehia .
-* i 't1..f I a-nil \ -.t;,. .II 11'.111..1.i tat
: |
; 1.1)11.
.
oat. ... Ui 4htt Hn.e I t..w* unalj % ; Al.\ I II .VMMOI'K-, '. -Vl ; I | j ,1.\\,1
MOKIl: 1111'
Wnl a.a ol b'ttii: ill Aliu'$ H IIhI l .IL.'N. I lh.toiiii 1.1.. ".Mt i ninie \V lull-Ilii.i I I iniiotalion It tain'limioill d

.Lii-U U.. .ti.t:r.itL.| >l tb.I 'bvii lilliUK....*ul >ll.lull U.ir.lux-l u|

A Tg'.r..ii.,., v..I vu ..oa..iw'I: iliaC but I k.u''1. M.. .. l I Ii hihi.. lI'IOIUtl"| -- |1..1.1"| .. .. ".. .\ lt I I | LiilnuiU,I I li41..rli., eil l."Tln) M-uile: Hhlih a'h.'a'I.hesa I ho
tie ) NVIION-
bat. roM
fur th t UMe. t >..uiu |'rvT4tl>ili 1 di.mU ..11., .mli "' i T.'' 'I ar.. .. \\ .rk 4 "|*.-..'iili") I I.\SI| H.Mi- ot1. ,! I.i"'f. ant .1..i.I..II."I art "r ae- .
ustinily" b.14. I i I hatu I |.rivllrjitr tree ami full 'H-tn-li
I. t hair | ut om
,1.1 mint I .1.1..1. i-niplntt-ii' cten
..
.... .II-.u.) I'. II.v &:a. shot ::1 lJ. > 1 'Ii I I. l"rl I ,1"0
jrtftv J. w. .n.*>* p..n.-u."AttMtflltiu Vli"Bk I I'1 %IU' l\ \.:..nl |.. \\ HIM ...4.a-r o l'.ri.il ." at. ." I.h.. &... ton ir ton Isiva. linn .. tint hatu 'alhta'.l! uh.it i-kmiu n u. I Ilic of I Ilm im>., h.imilc-il, I ru.lil ia.ls.a.

*from Mrll tuj nt o I'I".u v.|M>ri..it0r I I i Oil al hi) |l.a.| I Ihnrulat. ) """I '.il.-ta.I ..Fjtih... 'lint .nil Out' ,-\.1..1.Ihi. | Mi-iliix h I .ril a) i I. I in a l.srga, majuiily: intin

L' KTo.4..tirw.. ..l......r.....a...1..nrnkm rur I.u..ttt...\.."J....rull..'"! *".'f.4 t. J.J POLLOCK & CO. "",' *.aat.Il.| a ", \ r> kraiU .r 4 | ,al.Istg. .,. i {, a lillli-.I.ix..I. on hi, neik.. :1.1 | ihii.i.iu tta* (Hut I..r a Mr.. I t'o.k.tth'i I .. Siiutiniul( I 'ssae.l|i.willy! it I lv\u\.*
wlthtii hut ."Ut>l.Iit.b. .. Ih* r"'I"- .ufgI..t i I I IHMV Ian t.shka.. Very olieii ilefuaU it
> | own
IHT |Iait l. nii i'ilr.u.I| fur .
tun m-r a | : .
1 .v | ah4ulldp. lr I "
Li. g.ti' ...,... .....,........... .\lnl'ijm.. : | |; I
... 'I I i I u|II| il l lil,, I Ihoiijfh, I lie I (the I. nf lnr I. ."., lull-. .Ity bllralsi'aag..f| : of HH-W'li.
oj .. A' FtikA.k. l....t.. .. .4 tb. ...I.. : 4. I ) ( V > I j ; t. I.. j ji .I. ami tta.Ilial 1
.writ....L_*,.In' ....;.*..m..b..k.....;V.Iu.,-A/, &'of. b.b_. .n.4.::1.;.;.'"V..aI Y.,.....;. 'U".LI i'Vht ViaSTAPLEANDFANCY I I ..,. ...... I., ._.....r._ .....IU' .I., i, I. ;. ."ir... .."....I I I".......a..."t....... _-..........., ..i..". I I: ....'....I. wi.. ... .....,..1. ".... ...p.s... ..\ .. I I '.n 1 lii..>.ii._ tti_.*._. H.'iint. m__<..itf_. ..,....t..t ._|.,..|._

M.wy baalorJ&II ...".euI.vy, .. Joo_." u.. 1'M.UOXll.'H.r.: I 0. jt Hi. "I" r or I'. -o\r| .a.1j .,, \ iit.. ton a ijii.iili-r 1"1, ( 'a' M-iiirc.l I, ".11'I t. ta ". ly ami of lar/- r.nss ri',. I hit tt""'.1 Ml.Iain .
I .
.. .r.lil
.... ..bl ( AVkM. tUtttU' *..*.l.lIJIY ... .. I b..w.. .bmu .We'" | \ V. I rt, inJI.i.. I,1,1.link., I h'.1' ..Iuldl: Il 1......'.I I nia.li. t I.bl.. ''0 juilyit$ ".....i..II..1. .; hi;li Mamlini, I : lull fur : ruiinuiiIlm

=' ':''' u 1= '4 IKIIM 1-1": $' :. : DRY GOODS .,Mil' ill I.I I .. ,.u 'in n-' -'.it- .ill M l .11..1... .. '. J I I I ""rI I., hiTum a iinlarv.a. |1"1 I| L'J.;. uii.I it w.. (laki-u. lu (Ian :III"'U t "I>|H-e.'', ut t'r I htl.'Ja they iiijH| >arli
..... .
.
... .
""' ''''.vi4 I. '''''' o.s.bo iu : 'Jo .. .I'onil. 'Iht'cixirl I have H4> iimlrol.If .
1. t4'l h
Nil hl
." rcvcrx-il! I lluruling' .
. I H..II.
.
#) ttltf |filU( t, UK KI u- .1 i .1 .tm ill i at i i.' ui
Mu A. J'.i*. ..rr. wn.tng h'ii, I. EI.I Ida.J .,,, I' I I- .. I ,li.va' ..) ou. wonl"I a 1..1..1. lieli.lt liolilin I lli.il hIlt ille..ii, of I ,the (lire, "1.111 4 <|Ilu..l bass .h""fII! | l,,
"._. Mi. tj.'l II. I.A )S :v( >rr i ( ) > *. I ., I a-l.. itiil in .
',.':::: aUth.t :..:: ,. .4 i. by, cvu.og.It : | t ( I hit imliI.I.II I l. i.r H.ntei .1.1"I ,;" or u'lit'ie.'e t t a* ouu lur ujnitaii. |" than .Heiiale.. tin* M'* iou.uft

... 't..J. .try ..",41,.. tauiuWx.v.4 I .......1u1 tLo 8"'W\Utfln4' .. ...,, \l alxrt..', not I'ruiuII'I.: l y law, saiila t
.101.. pi4. "b...Utftiii ... u.i"AtuIl. a..th .........._. .v4 ii.boUl IIsas'i'y ."ds'.. .. R. M. McDavid cmli'jx.r lo |l.r'J.11 .h.1. iM'ili.lnrlN-il' ; Iliat mi cinpl ituul'v rail4.1 IK .hiiileiiei. ) M-ver.il I ".)U' h. ft cry

:,itii.|$MJCI D.4tb ftair.uq It b..4 La.oouUnu.ta i I" rf *:= HANT'S BANK! ,I l\11 ala\ not linl.li (1.1 ijuilt." r..I ..ull.( Ly ,'u"".. uaite .hi. )."':,. It it tli( ....u IM |iro.uvl| nl'aiiyHilt
\. V.
..,. lngu.Iy..dbuI |
ij..4.tb.f.hafrII.. .. ... MR .., .lr ?" 1 llxhl lutnu fi rtijiiriv! hail| .1.111 1..It.- :uu
.M .IAll u| UM \..b-o., but liu* u U I > Mil I "Ull t l IK\IU." > 31-l..iua4 Ironi

"5( %.w.j Atf. b.. -.b4.b.. A IIDlIIaI toaU-Wo U.. Sc8 : PENSACOLA I .," .. the. irjiir ""il "..ul "II"il.III'ol;i-m-u on lint j put: I uf ||hat' I I'r..rllli I,3oei.
,I I l I In | | |1.1. 'inpaov or 'but r. '
\ ubiy of tIti'.fl4I1tVih.k. krIbutI PUTCIIE3PJ. ; ..1.1.) I i..1.\ > es ., tujlijjtiM I .d..li" .
.k.ucaI l ul I..iklu.rufi of thu '-J'", ) nivai'lt .d'ulllr'oual| Iy or
Uul OHXlura< UK UuM South Water Street' : ."i..i.on pailuf lair I ..
) I"1.: i M. \. t i, 1 ,.I..r ur \ liy tt.aaataf"| iss.ltkirc.I| an rbun-U
I
(l> U, i I II I'trr1.1' I u HIM.., I ri.iroru l rrrA \.r.1'11 "a. eiiipl.ii 1-4 uf the ruts.i| iu attaaatllElilJtl .itt | \u-li.
f; Dr. J. C. Ayer & Co., Lowell Mall. 1 = 1 Capital.IZC.C'ill : [ |: 1lu". I."., b> I'.} .1.,.,., I".' .ir liu.iuifioui u ..-. M-rloiu, inJurit4 II Iru.lo uf .. ai|>liraut for 4 vatfaul -
....w b, aa ... 'Bet I I ,. -, ln-ar.) rulat. hit ., U- 1"IIi."W'I. "
ill Coiti cuiuliluleil I climiiul kir. the
DaiiMiu Streets \ rt-ri% 1.1..1uu.. 4D4a.'lI, l.vli. \< .al- \ I4.UIl't. I.. I .1".1. \a. rink reply fclb
--- |._.. .... ."". J. I .4. : l IUI.II": .' (1..1.,'ahiaj'' Ia'h I',1UIIeh.t. ami tint u'ailing of the( 'YI ..it ine".-liiiitf exleinporaucuiuly
."It (ur IItt. t3' .'.a.I MI|>|.| .,. $li.rj.1 l \ .-. .r"re haml what that la.t Iwo )ear for uoten, ., ** .
-'I4IittT Ikt hh'Ut:; \.a'Ut.a.a htMl 4. a .,1 llj k'u.aWUt4 | au UI'\ \"'r- I t rill to Iu'a for I haujairia's rc.ullinx I there they
'.*. 'lUnioiI. < irijfuia;; ) (;u.l...I, I 'IFF al i ii'uttUvv,1 I4OBZZ.E, ALA. U.tl.Lit., 1.. .". I "|..vat <;..l.) 'lk-lititn I. ...4 ki. I H ita a.I"I lu ....- i from "iu ruulrary lu 1aathlk 1..lic.1| I are all |I"i due :I.J .n.irtlil.--.. 1 colt.rlaoai.si -
.rLvci. .,a... .: E 14 I..UaM. h..,1"411. iuu .'11 J'n. .rliu/'I I I HM. ( | '.lal Ialt'l. steW 1'J.' amia| .iure4

I..
.. -
-' d
t---

.............. .'L'.frr4. A\ 'c. ,r--T....4J. -'tT-: _:..t: :"'-: h ".-.

.;., ,; ; ::': "..
= .
.
." _. f .,
.
---- ._ -- '- i"' M '. .. -..
'". .-. -. '.-.- -- _. .- ._ L -- -_. .".--- -- -- --- -- -- .
-
nil: iiKsmv, 1.1, : 'i, uuli, .' >! iii., 1.1..1.. :.1, .. 'nn'a 1'\11) I I" J lt! I ) ''DJ.V.mi. / I. ,'. il'' u. i! r ; i- 1\11 nf ,1 '\ ;!> l'il.iNot ','

\ li'ommovculietv \ .. 'li..' ,Inn-l teiilaik, .,ihti* I" "lite I'oltitnil HOLIDAY
1'nu.ittd.i' ) \ ;,- l r.n e .ill fin 1. "it! 'i";; ,I' '
I II" 'I III, l ilil' t !, 'i, ill-, i i" FAN N
thai
1011Ii. I nil. | mi
1.1. 'I lifle, :Till1 Itiilntl.liilli' li ilel, -tel' 'it nlilllilCilll la riiim, rr. i .tint j III.M omli.iiK : i siati"' 1"1,1'11. GOV J
'I1' ,
> ., ttliii h I- .n ami | thai
I I' i ul' !I' i |" "ill
ti 11.1 J. .1"1111. II"'II' M i : "i nn: 11 111.' ic u I ir IH ,
fI I Mil t tl. MIS. it
\\ ( Illi- -late ,I' I I.. I' im ,
i l\ tin e
|'ni 'i) -I.. Ittitha t ,,! nlall ; ." 'lhioiiihii I I" .-. nlie.l niniitt') .\ .'. i .it, \ '..l.l, "II.| i. fin, n i, II'n'I.,' I v .11.,1.! ,. 'ifiii|.| .
III 11 I'"I. 'il"r. I, tl.eit fur lleniiiei.ii" i ur, llenii'i;' i ,t.) 'lintlinto ". 111'I i I. ilI""I, : pre-- 1 I 'J i ; nl, .i i| ."It i i "i'' 1. I '. .iin '
'//111." I \ ; 1'1//1'11/\1// / / fl. ''.i "ti| ul Ilie 1.1:1.: :I'li. II tuleil, tt itli'!, tun li iat.e, ; lintnmlil > ttm" "<.1. liI., 11" '''"' -' rx- ''I ,nl l'l.il' t 1.00 i' .. n I r1 . I |i i l i ii'i I'I f i
.\,| .ii it- li.i/ittp. \\e, -i'I ..I.hl niirin .. ,. ) "I I ttain I Until1" ..iniintj' tin1 "' ,. ,". :On, .." ) a in"llltl" t tilitm' \ i I. l .MI' I',. ..1,1.I J ( / S "I 0' '' I M "" ',", 't. .11.' .
In1 lliiteunl'l ,
null mil .
il" I'l > :
.illeil. I'mninl I. in i ) il.n. ".iiil: .1 t ti-i' .ni'l'\ InMi'l nf tli'il'.tli"l'an !
ami ,
Iii- lie
id i; liliKi, i I'itliet- inn I. "It iI"I"| "|" HI i ,11. I-.lie..ill
\I'\Iml"I\'i' : \\\11: :". I I'nlile I 'to InM'trre n. iniinali \ lint 1",1, tin niM'lte-. I 11 1 tun "lte ,'. ,in, ,"I t li.nl. ktmtt n ,tin... ,..' '| uiiiiiin. ii ; .",,I'liinelie i!< a AUlOllComBlt LITTLE IFOLKIS ,

i" \ 11'" i trl: -iMi \ l linl.'I i .1"1. t"'II ,1' .t. Illl'l'\ : .1.'il'lll ul.lillllllitttliet | | nmlil liioiiiiM', in\...1.11. p'-iuli'r tinliinih." i-n-e.", nf n "1 "I nil till' mutter" nl "I'H'pll.'li) t. .. tii il I'l'' i" t'i' it urn, t"'I'l ,1 h ,,.i. ,ill 1> r i* \ 'r..lu) ..!. .\TI! r. iMt'i, 'inI
tin r |.". ll.rn.iirl ttill 1',1'1"1' \ "tii-inut" rutt. e in ,. .'."11 'IllItp.lpel. Itkn 'the \I')" ",)|. .riti IIM" I.IHIIIH \111..1; I I l..M 11.111\\.111.11..1"I || ,,t | -
ti i 1
,' if. eC n ilaiini'l lli"-c "I Im, ill t'i.ml ,tin' ..hi I nml ,
1''I f r pi :In: IMIlun' man on \, tnlel,'.1"1' I e illi' >"1'. linl U ,il. Ii III .I .. \ I ,
,, IU" ..,,1' "f-i, "'lu.ui, f,1 i ii 'If tinIn "leieiiili| nl (HIM" nn> a |1'11 'iflln' 1",1. tin- 111 I IIU"I I.
i t. -i ln 'ril"ii. | | | \ i 'Ilie!' "I.f I IIMIIMI' 1"1" 1II Hindi "' !.' Hie "" .II"i. > nf people, lol, .
-i"I.i "ittnul,'' in-i-iti.ii. I l.lli.l-i.f I llir-l.ile, ,In Illiniltun .f |I"'lin.i.lelli'l. | In'l, .i"I',| '""1'1'I | 'I "I.| "on' ".i.I.1, | him in Minlinir i. ,,,, HI- inn'"l n.,ili-i-. "IIil.III"I"i 'tin, I A. I A I"< 0 X I'll 1-3 l-2'l' ,
.11".If..t I'-tt. uitiee tpekinti neami\ 'I 11i., -on 111.il'l ii'il, ami h.i.l "'in. WI,, ,
: '
I iifu" '. 11 i niii-
I -o-i' 'mi liopolil \pli'--
""I'1" II'TI.t.'IF"1"' I liN-liui, | i.'i ietit., nn iieiv' .1.l : ,. ,1. : UN'' "" || |1"11'II .
!
1'1' Hit itiil"n, al" uil I I.'i nfn
"Hie iii.ii> : iflt ,putt .ul" rpfuiinnnlle.l | tiii t i-at' | ', 11,1.,1.. Hie 'tail- I'-nl/ In II, : THE NEXT SIX WEEKSu. 1..1 1:1.1'-\ ,

S ,nai-i-. Imm. .'I". '1111. '". 11. 1 I (ml it' lele.l-eil, 11"11.1. tiuniilii1 1 lit 'in.-II. .il'nlnlitt"I'l nml \inli-Kiitt Iii- I.ithi-i -ii1:;! "'.11" I In1 "I."I.II..I : ,"" il': il,1 ol'.i lorniiilaiioii of the Mill H.llln. llt4f Iliell-il. .." llfll't % ml l'dlk.l-1 I ll., I.' ,
iiieiiiiilii.ini, e- 111.1Ii..f. .1.1.1. : III I Ijint ,Hi,.,U. ,lhe I tin uionin. i nlil ami h.11 ;i1 "pipel'I: 11 he p.i|'' ,.. "it the I
., : :. :. :. to. 11 ,. .:. nlei "".liI.'' I'm iilli, .e, il H.'lkeil li.ml all li".I" ,lake, Iliini .1 .I .
ami. 1,1".1.| ) Ilie Lalaini1 \In 1..1' 1..1 1. j jellt i itie, > "iippli iliiienl' milin' tin
.. ,. ini'lili" | ( .
,. ,. ,11'' I: :/1 '" 111" '1""' "
,, ,..... :." I" ,.. I J ... I' 0' 2:, It! Mil.ll: : |Ki.itiiHi tli'lllliet" i ,"1.1 I In1 .ulilI'i Hinilil '1'11| Hie I""h.' tln-le tta* tintet, nl hl .il.lt '. lll.ll-kfil j, <". ".1 1" 1".i' pioiimi" "* 1,0,, : tin New Dry Goods Store !
".. :Jo1l"I : \ elllire h. .11111 ,In. ..1.llh., I. III In him., ," 1
.. '"I> ; : an i r"'I \ | il' .
\ ,, I:. ,. .. ,.. J" :, 11 ,., in-lit' tl "elllel" '11.11\ "..1 'lhl.ll.|, : II" lal'' I ike i I haw nl. ll.ttith Ih., llm 'I\'III"'I..I'I.I''I'| .. !
'
I, '''''"'' .....' ...- .". ,.. "., ,, ,, ..., ".' .. ."i--. "..... ....,.i..n... ;lit., .. it...., -.1..in... in ,.,.Io,, ami 11.1,1"\ tinireent| "1''f'I'. ...i. ,. I. ".....,...I..... .II... .i..n.l..l... .. .'. n. .... |!. .'. im., 111'< <'i" : me iinunii i II. y y -- _.
,oifiii' ii imoi,, ni i I i 1
i .t. n III. ii I in ViOlM IH"(:Ml"l lNII ,t ,,,iniiki,, j.'iini1 lilli. : 1..1 I.n' nier a L'oo'l I.mm- mnl ,, in.y lite nlo.i Him1"ti) think, : I hi' ,.f II". lilt ha- l" nl
IM" |10 Y & CO.
in I till' III.loll -.ill', UIH till1" 'is hliti il. 'I'lie 1 .1.11"1; f"al ,. lime' lo reenlil.' ami, il 'lit1 111'111'1t. : :
,, i mie in" .tit,** 'I muflnir n.I I it I. itli'. :11'1 1111 i nml I \KI\NS\I I \ KVIK.ill.ilnii' :. ih .1.,1 tinpriipi'My to hi, < """. nnke, .ile.lnelinii". hi" lime i. -n "Inn I I
rn-n.t mil iiliiliiBr'i.. lei: I II. r 1"' '' niin/ i .iii-f ,.1 lliiiliiiiniui.ilion" \ 111 \" "''cl'I".II lie nlilailn-.l, Roman nnJ P.ilnfox Streets. Primcola.
11 HI'Hi ,. it. ,'IIII.I" I hi" nppnllniiilie"' liahle lo Im.tnreil Yniostia Building. Cor. Floirh.t .
l.iilinii.l tin- "'I.Hinl', \\ nn> mil inni'li nmlllnii'i" Ilie thill tin1 I
,
"Ilil:11 1"- pinpel' "oil I"'L.I'| it illi Ii11"t, lit1' 11.1..1",1HOLIDAY| I |
I. .' f 'I'|iiHI: N.i-l,.i.. "n i"tit- ,." ,,'"" Mill: W\ i' Iliink r .l.ili'tln1 "il-r' I Ioll liiilr toat. I In1 i Mii'iin'ltilrt -i-leni'il llm" mo-t. he.'H'lle-' ,,,,' ', '"" to. |ri,'i'f, nml I ha", lo f.il 1 r"'I"cII.| \\ II \I K: .11 -I r l il'l-M I |I' Illi I: ,I'liKI I It "I I AMI IUIH I'':'I II 1 l lIm |t | \ i inn .

i -nin. m* tll..". 1 I.nr mi in >ntIi: "ii h'll.i'l-i-irr." am ollii'l'I'l-Jii'lll. ,il.iiini'il, mnl hot, -IIIIIMII, '"r rinl,II". f.ill..1, nl hi", l.ilhiT. II innipnlloil' "' him .. -'. Il 1.1,11,1 I eilif" that tin1 iloi, \Kiii: : >. IUN-I.IIMI" IIH

!' 11.1. .li-vei.mi 1.1 Inh.iL'i' titli tin* .ilrpti1-. ) \"II hauler; I hl.I. liu, li.nl i-ter .1.11 1., I ha, (jiott lien-paper h.iv:
i pint ut ii.lmini-trili.iM, ".111 i in)1'ronlii'il ) "1" "' ) ,") ttiinhl not 'mil liitn ) I hit I ATTIRE !
liI'II. pel t"I..111 ieneinor DRY GOODS NOTIONS SHOES ETC
I-IMKI luelnoit' : ""
lioni, lu- -ill-, HI', li.ito not ofpilil" n"I"I', |, "mil mjlli'lil' IhiM'l'npnii 'lalile. mnl( "nhjt-i.li-il, him, .| i trine the inntin .... .1 ,

cn.T: : : : :' : ::. lirniilnl. .Ilivni, |1'1',1 lli- ili.plat nf 'ptoiliirl-, .iii kiml- iil'iier-i-eiilioii". 1'( ,- 11'.I. C''II1T"III"lil,tiett..
\ llir 'til-I ililin, ".1 III irr nf ''h,' population': nllln1 t MI pint' -li-il in tain nuain.t Itt.ilmem I .il.nli,." 'real, eilie" .
W..I'J'|''' ,1 tirjiiinl : : \ "urea "Ill. ( ate j.1 Wi-k | Krl'lnl."Hl"I ,'",1 .lnl k "1' "" .t..1 I I .I'lil' 'lil'l| ti. i" I -

Ml li\V;| .I'll I\II1H1: I. I--.1. -|,',-, I ,I'lli'i hl.ilh. lll I. in.I, 11 inIII foil nit nl, llir fair.Vn ilii not' think nt. \hi. 11.1111"1'; :1.1, lijiallt ) m. .," /. .". lor tin1 "enl- ninl\ tl.i' "ill, fi' l it I'n. -. "IH''L. f.r iniri'li,i> "ni; I I.i ,!, .
hit !In. I
nlI in in I tint hi-: nf ami ili.-i mill liiinil.; ;an1 | | ; \
,.,it 'tin1. -ili', ..1..1'1". > l.iniN nf tin1i hotti'ti. ,that I ,' tln't an--ulinh" I (-\in.llili ,in.nle. ami foiiii'l' an n-tliini. in .1..11.I : i"l : ,ill .I nett. > 11"1 1''I'il'
Ihtie Hieii 1 turn lion-, ,
e\i i pt :"i In .
I'll ml -, ni'li'li' ilfpi'ii' l.'tl nj 1"'ii .Hi.' 1'iii. I It 'iiollioiie.Artel Illlll.Hrel' i \ |1"1" In lie ,t.\ ,tu ANDERSON
.ti i .In ttR.nv. tin1 :pii'nt neloilist'. Ihli' ..il liiiintt'ini'iit'| | fr""I"o. | m.iiiipiil.ilion' ," III Im'ill, pnlilie.il mnl, | SAXON A. ,

IM'I n -lili ken, ullli n eiiniilrli| mnl. 'inl. iiii'iiiiilii.niiix, mill'( Iii ij,11) i"". 'Iln1I i in.intli'.inxrl"' ttriv lln-ri'i ,ami\ if llnvli.nl '- n \MID, llm "Mi y.nlimllj\ inl al.al', re.i-e." 'I 1 lii-tnnnti') ,iffti .- j till all ",'.h'I"> an.l -it|1'1'>|'ltI'M'l.f "

,, .. ..fl.i. \iiin-, \rn'|. ..e. .in1, linlIllll I l.niiN mi' >lill :< tlirt ttrti1" 'lii'fori1 llinl.il. iloiiilh" ill I M I lui'iil of hi- ilenMinl lileli .
p.It | i" ( in
.'. mnl tin1 ilalin,* lottani'i'ttoiil'l' lini' h1 in' ,I'll'. f,1 "Ilao""i 1"II..I" '" lie f..I. :aiei, Marietta Paper Comp'y
i.I til ,,lell|, -Hlli-lt'' fhnurify.' III lili,' a, .1.,1, nf I III:"!' f.till hi", "" ,' them Iii the uieal" till' i iI ,
.1 j.ii'i-1' t llii'in Ii.IM' lii'i'ii 1".1..1..1 in- ,h..I.. I.dll" A-it i- an iinfitiir.ilili" 111'Ial: tii'ituil "inoolhlt. tor, I -, .1'1'" lln-t eii'ill.'l nr, i>nMe, pnh-, |1'' l Iiinl.I lf'9

*',....... ---...,.. ...".. I. '...ill..... I. ill I.rull'jl.1. Iii.iii .' .I..I..r.li"III.I..1. I 1,, :1.0..1.| |. mi.ihte iini'li'--ion' ttapioilniril, Imlii HI .tutht1 ,.: "ii one, it.it ,tin1 I t.inner I'I' ...>.iiliiiilnt...... .... _'.t ."."..,..j i., .in....".".". i....>".;.1. I I II .. 'IUI:" ".' ,. :

iili'il tint 'it Hull1" iii'n ,tor roll.mtulniv lu .1\, 1 ,tu an aeln.tl '11.1 an ,aeleuf "IIIiili.r, lhi> ""i nml tho rlilrr-, "nine linn"" lh.il: ilnl linl ami-1 1 I -I- ,
,
'In- -mi'-i j.h. -, mnl Hit1 lalli-r"
''' i' ii"t, 1'iillri.latil" l 10 t Int. 'I IIPi 1".1..1.! ,an.l, |iln"> liini, .1 ili-ni-j: I'o.' n..II.II., >|"nil "I llnpniplt- nltin' imi"i nl to Iliein. Tim fitlifi-, 1"11..1'h..I.11"1 .\ ''II i 114,. j I Tin1 '| .k "I einliniee. otert ;aitiele

mill' h..I.I,1. iteal ill'!! in ,liitnt-c* i I. litle : Inn'Inn tin1 a.lniini-l' lallmi: inaile cnlllilt. TIe, ttrli1. In.ui \rr, hitt't i i In"liDtlhl,. ho "emt'leil, "" 111 Amliilf.t Inletil'\ 11.. a few I

K.ltnliliiiL':. 11".1\.1.. | ,nr-" it nil 'Ilie. ',imeliMitiliv' .Hit ,ell.'I/ I ,In. |I''Hll' tlie-e Illl'l- nn Hienriikel "lit, Hie .
r.nii. I.MIL"t t liuir nmlullii'i fuc iM'iielit W.. l"t'c.1 1 I Him, ili-piy| nf oiui.vtin1 ; .. I lie -'' hottttt'ili.iniinli'il I.i. ., ,. -,"- I' : li'lll t \
:"i i | li. .1".11.,11'1' alll"II"li.1 nf lliu Inimerii"' uilli. :
-in'Ii 'Mini'-1'1'. 'I 11 lie |H'0e| ll Inl ,lie-ill1 latliU IntK1, .til pioilin Ii ... .1.1..1 11',11"111\ (< ami hn 1"1.111,1 llial, a-, 1'iet title' ,lo,.",1.1 llm |f.I'11 ml' ri't nlinit'ipilliir "" nln.l n,11, l.i.liil-" ;iimp"i, .I'i'. !t 'Iln' J ,. -", ,r" ". w'\

I.ni'l nl' Id ami I Iiilnr roniitir", 'mnl. n linnrli. .. linu IIMIIHU.fioin '" ( he rih-, 'Iliinmnftlie : ""t. '. .
l'iinlii-i' tin ir nn I tun tin-f.iliiur ttonl.l hate lo {,' all" "I !}) 1't I r
I IIIE.I'I'P'II.|: : !: :. l.in.l (.pri.nl.ilui- nl enliaine.l, n tin' in M lli.II.1 iiott 'thru1ti'iironh 1,11..li.\ 'nl'I". nn I Hie 1.11111 \ I.) "event' lu'r fioin "le.n" ,'hinu ,:4.t \ ,
pi ;
ami Ilieai !. .1 hv ., if tti> ih'pailnn1' hi" l"i" ; .
prlii1', ninl llii< \I' the fiirt li.I.II Ill "I : .i 1,
"I.all. The niMi-iiillt' ,
'mi: wixr,: i i.uumv r\n H.: tin1 "nil 'le .rriiinll' i iin larger" '11' l {, .J'' .t. J
1".11 if-nll i'i'llii. -ale! ,mnl Ilie l 111'1"| ,"I. '\, lai-i'.l II mil rininlt ht ..tII.I".1" in, I the 11'1.1'. "-,,' 'I'"I.-.. militate' "I "f' -t ; .. ii" i ,

\r 1..1 1..1.1.1. 'tin- livi-n'i.1.1 I IIIII' inaile lu lln1, tailiuii'l "1"- tin1 riitrlpii-iiijinml, nl.lc an.iku l II,r.I "et i|1..111 rt Ihin 'Ilie, nhl 11",1.IIII'', 1"lc', ,:"- .' .-. ,,1.." ...', Noit 11.1'" nil I 1fkR /: '11 : i t \' : >" .<.
'in limn, linn', but .Iliitin M HI.inn.l.'r\ nl-o ilitnl,, M ii-ntilie : lint if a IMMII.III' 1- 'l--ll\l. Mill I lie S f.J. :
..il. 1..il.1 PHI "",. t tA 'I In'o. \\'r-l. ,1 ii.ite: ."- 1.1'11 ah-olnii'lt to .\ .. \ :
1.1"1,1. I i .tf
nut re-let ilile.n. il (titi1 IM :" MIIInr llnnl-an.l rulnnini liu-li mnl i iI "...11..111". < of linn1-. lal-i-.l. \ in -"1. ttho. 1'1 ,\ I..I'! fur, the ,, llii 'I .,\ilaleil' hi naliili1" I'M' throitin I .' -. 't'-r'' ",r'". .-' 1,

\ h.1, Ilii' 1""III"III nf I'm1aeuli : nli-enre, Ilie.I mlenl' tail I n- .11111 ninl" lhii, ua I I Inilieil., 'llmhntV I'ailn-r mi" -" 1.1. ,hmi, rmi. "he. hurl I "Inne, lea- 'I0\-1 C I'' 1 :1" ry I-f'\, Y 1, ,. r. i
1.I'i"1.I.
lanni'l
.1 I I" ( t".III' "I inli ? It'-In-e.in'l 'I'' t J, '
nI.II' \ | .. lint' i "ili 1..11..r .1'1 I. E ; '
In'11.nk ,11" : '") nil pl.iei': i 1I, ;! 3
li'iniil -n 11,1.1
\Vr 1'1'1' '
I nt I In trilit I'Xhlliit.'Iln1 ,. hall h.il. lion "he 1 hit ttilli ;
n I
that' ,Hie i Inil( Ii tnterlt, til-e .1 ,' ni-iTpl" ; lint' llm il .11 nti'ii'- '. j J .
.
11"\11.\ .tin-, "|11.illl""I.| iniiii' 1..1.1... ,/riilllnlle*'. nl.I'1 l.l'lii",' nf .11 -," innnlt iliilthrllliflvr" .I In.it all. 1".111. l.l-l I"ill,'. ...ll I tolling ]I.il -o like lielienn.l t Y.II' .i' ..j1 J ,t17 m.j' -. ',. ;

than in-aiIt; > .h. ttIn" .n ." tir-t I'l'al ,'". mnl. if I till1 tta-Motkinn a"iliim h.unl. ,- "- i. n" iniK-ll ihh1' ti" I I""lll r ; 'i f fJ
I .1' 'I lieei'dii'l. i I. like nnlii |'h|n> (! .11. fjl'll- :' il 1 "r.\\ni I 11 i:>. ;
Illlllli'. Mill1Him i, J: ?( \! : /
ln'llt\ .li-i-ft. I
till' tt.l "
,
| KM I \Vlrit lni li.I tun il'ine ,,iniiiinile 'iinniluiallun i 1 11"11"1' 1.1,1.1"". "Il' half .n \,1 tinfair rt ;

HUM, '"i1 liaIn i'H Inui'li II'I.' .. "ienf "Ii'ii lie,1,1' -..1,11.1'1") trai'N nt i iI Holil 11111 I hrrn. .1 ,1..dI.I..u., M'I'.M: 1.:1: : \ .VMl'I.IN.: I| Sttn' H. .1, 1\1'\1.: .In.'. t. Car-: M'l '. 1 : :. ". .t'-. y.. '{ ?. I

!\ in 11111"1"1-,1 ",". ., I I 11"1..,iilln-r, lain-li.uks) ninl 'Iliet In j, iiml tloni1 'liinih' lo 111..1 iapil.il mill I" ""I'i 11.. ll" : : .,, an.l. *>.iinnis| (-.11"1)" "Cox me ; i'ii.-i.s: : : i I", ." I; -( .. .o .l' ". <.

Mil' tlll.lfre- Iti'll" ll. 'tin1. nml |I"> turn li.ite" lialteil. lln-li- |I'..nri lia-e, < tu ii'llli, .,IK In th.il "I'lHinlt." 1I.i., ,' Iilil, : 'I Im uiiniiiiiiei'iiii'iit' "Iid h, '. mitt niiraetinirmnrv" ntii'iilion than Illi.\"T .,. j :,,l,_ "' ,) .

ttteeli tYii-neiil.i. anil \ili.iiin.t.' lint, 111tlir .innlli'r-Iruk-ami lain! a enluntil'': tt a" I.I'(ii1 ami, \ '" i.I.. Minplo", ..111.1 -""I"i..t! <:I" in lln'.l,. i. k-mmlle "" "tin r Iliree 'mi' n in the., I'liion, I.e-, ; .\ MII'AM'N : :. ; ;

'iinoiuii, 1 of '11ill., .lli.il, !\.1..111) yi.nl- the :aetn, .,1.,111..1, pel"/" lift laml tt illi ,the i| inii-l t'ti'l't t.uii'lt" nl'pii. 1".I"'I'\ ">-rjrllii1 Ihl "I I reei'iil: ,il.ile., I'limliiiaiifur th.it.,! ; "' '',. I II.eiin.I., puniiiiii-iil, ,. nn'1 "fur : ,., .- c. -. + o ..0
Ii, ttnmil a : : I I : : \ o .i.
ill.ittn I'M', 11.,1,1111 y-
mill to "in ,1-11111 .I'' ''| ei.i'lili.l |.n.tit-nl', ti liu-t nf j"I1".1. ., i'al.II".I.lli\- li'oinflip" i,,". i- In In1. liken" ,'"" '/" '' .1.1 .,1 He, next I nivjri---,' Allan1 \ 11111. tlIIII" L. : '. -_ r" '

\II'H, tt i1 :"i-i" htine.1 \\ IH i n miilr tin, I'' ."mil ini.lilleineii ainl laml. tlueiil. tt Iid, lil.iieil II pi'i'mm; lihii,.klu-iit. nimi:"'", iiiI -. ."'/..,' .ili'l, tin- (1"lil" nf-alt 1 I. jn-t nalional "fepiiialiini, ami ,,11"1' -- -. I

IVn-li'ii.i.: | Aiii'iii!* I thrill \\ lioliir ; imlittoik. iiiill., liilii' : "I'I lie lillli' ..1 '." It i" i ii | Manufactures Book News Wrapping Paper.
IliiiltIttu I I liine. 'lln1 |1'11.'i1 "' I 11.li. '| 1''aI. .11' 11' ,"10 make' a |1..1 "lli'ei" Hioli I ,
,. ". iliT\ |I"'" nut-. |>iiili't.| | He." I ii-liiuii. ami I ulln-i' '\ -,'. ,' :i -11,1 tti.ril, hut ii- nini-.ion 1"1.. t Illlt-t eiinfe-. tnr Ml I ,*. "I'M. ,K "K ,
,1, ttliiili, il tt a-In M" lit lln-Mate' mnl lit | -, i '1" ,ililleri'iieii in llm. nieiuiin i.f I.a prefi'telli" e f i\i.--U\Mlli.: i, -'h. l riMiul ." I ii,
\\ tin* "'""I".i"l| nl'mil'i'iiltim ruin-1l'f. | tt liii li il em INI luniiilil "f Hie I lii-in-nil' I Ili.'tei ttoik' lilh-il, tin- 1.1'j""r hall. alien'li'il ,i elileiii tn-l ',i1. I':lilninale 11, 111,1>l ttiu' ; ," 1.... Mr., Kami.ill: ,'em-at' pit.ent I

| ntiil tlii" Im .n'nHI, nl'rnilini f.i","im. hnn nl, 1".1 l Iliii.i. "111..1 1'nuiniilinu |' nun..lialli'iilionanil a'linii.iiioniml. \tatlii'tnilt Inleiil ami, nl II"- I il"'I' he HieIrmi'el 1".11 ill tin1 tlehl.Pensacola \ : IMPORTEDMil f

Hint. tili'ile-ali'ili-alei- In I.1,1, ,.,11 t'in I iinini, ruliiili, ,ami nelnil Hetllemilit 'I irallt iilliai'liti'iiml ,ailmil'ilili'. I.I."I"I..I.'I.I i 11"i"l nelil.'I I I ATTENTION (The 'un.

nl'tin1"Hill., ,. Ilii'lr I- i'\i'l > lea-mi In ,ili'l llm. nl' tin1 | 'li. l.ni.ale. ,ili'pl.it inaili1 in nut .. tin1 ; i.I" : : : :
lin'e' | llial, ,ere, I Inn;; niiiili'' I.i' lln> Im.|. I ini'iit-. hnliii-il, \ I'i mil Im'I 111..1',111 IIill., I IIP (" \ \.1:1.1.1.1:1..1. .o''a.". .' 's' I It.

.. ; . : : .: 1 \ .. 11.1..1.1 nor'- 11"1"111"1" i nniliil. ., ... .: .. ... .".. ....l. .. .. ... VI'tl* \lltl. h. '
IllIllltV II'IIIJ I.111U It'll III .""-I '1 lie i I Ii. i I. 11"I'I ttitliunt, t'uitnil.i-j "11' nnr, I'xhiliil itnl-iili1 "I tin1 i.nr ",1,1 I h.I'" hail lilnle" ilijjiiilt if il ". ; I .'.''. .',- ..
i ,. "i' M.iln. ,v .1. U'.t'11 -in-l-.
\ 'Ilili.intui'l\ Muliile ttill Iniluiii1 Opera House. ". .in i
:
II.h. ett Ilirhnirlakin' ,lln-ir lit lieen .ili-ent.iniili'il. t'riiiii 'llm iini-ei \ 1
ami lieaue rrnnnilainl '
II It' I* illuyi.'il imi'iile. ( .
till-, I ll III.Ma.
I III I I '
il I'l it U II' W
tit I'en-aioli. ', ttlieii1 tlieeu-t- aite : ) IJ.ilirilami. I'ami.i. Mr. -. ,li.illle : tthilell't', Hi,1',1,11. nl llm' opiiiioiilh'H ; r I
.
line etenl MII-I" .I- nr 1.1..1 MI'-I- : ; il rnii'ite". nihlilion.il I N-l lift"-IH" Inn i.i ,i nit 1'1\\IMl I t|1111. |I.", M..Uir. ,uu i > ill < I "iir i I II. L Liiiniiltur
'
) mnl tin1 I'.ielliliegiinli' 'r. I
I aniillnr' U ul'it-ell', iiu et !,lem-e 'that ll.ilti'V hail an' \Iiiliul, nf tun liil" ill" !, | .'|>ait.11'.nilm-li, It in.li an' I l >n-- ,II..". ,I." l.elll >t"'e.ir .
I'l "mil Hie I'.n I 'thai mil' "I'II; ;; \ ,: .: \ 1\: ,:,
Mail I, inn.i mi ui tn .a-l I 11 11 .
i uir. i n
\\.1 11
\1"1.1.1 I.II' ,' "ainphnf I In- Irllorami i : lir |.i-"I i : |
111 Ilie I itti-i'U |.|'IMIH| eil In Hn1 I'm'iner, or I"I ::11..1"1 I ttilli! Hie tihi-ki1, }' li.illle! ii.I.nullfa'l. lllK-l | il>lt'il ml- I

liiiun, Imtlliji ilnnle llm. llan-il in Ilo'1' lianut nunei. 'linn tt itli Tlie i [ pokl'A ttilli ttlliill llll't ttl'llI'llll- .'lempi'l'.iii'i1.' : i! t-ui. \: ML' nrV O\IY ,. I i ti ar t< ll tiniil.1 ,rt I a ei ntiiiiii.ini tn|
In ) linnlur, I 1'1 III I'l.-I, lie \I-I |.| e.n-i'l|. .In ili-lV Ilietttlliti i i\Mi.\ii.: .. \\ I'IIEI.lll1111'I : : : \;: .. In
i.l\ hums 111.1 an erellenl \- nlhi'i- 1.11 K| lu n unit l"lii eiiiiiiiiiiii H* ii-
J..I ill'! ul'II, eui'k, |nei-eili'4, Ilie, -leu k "I| Ilil !i .11" li-'l. NIHIInl mil 11'.I.j. iliini.1111,1 il-en l'ii-. an.l ..uinI'liuii.li u
ilinner' \ ""I' Im-t Ilil'lil'lenlilur I e.ii'llnil.ike: ; lint il i I. mil ,Hie |iiiiilin\ In; nr '"allr..II"' .. 11.1 mum "I| tin-. 1'11' 'Ilie I mi"euinr'f. 111""II"'lt I I : li. I'l II IMi. j : I ir-.uli I ..in I'rli ihu ll'.n-
| ; hail llm I'lh'i't on ,tin1 'I i iinex-l'iilmi! 'I'II.IH': It"IC: Ilh.'U :, 1 lr
., 'limeto ttliu-e I till' ( M'HIIII I
nflln1 M l"i '
I.I iI': '" ,ailtaiil.i t-nf tinlini1 i | "|"'i II ellIII -
'haul- '
.Hn-ieiif. -.1..1" inrri nfami Hinm, rM| ; :
11'" ,1 : 1",1111"" h.1111 n Ci' t\ti IIII'IC.O. I ii link lu rmiMnif ll'iim1 > i| inI
n'.I.I.\| | \ ttireanillii'iiinirulilaii;li't nppol' liinil t iilloiih'il( 11"11 to inl- \ ,\.piiirini| ." I ill I1. Ira.ill.ni.. I 4 ,I Ill'll llini.i.i| lllf 1.1. Ilie Ma) I I IHi'Ntniii
r _.r mr niH-h| I."o.j _:1uUI; f.nr tlH, 11 '.' I t l mill iil nl into well ull' ,"lli'I.-I.. uu | l'i.j j! 1.I't 1'11.1:11' ; : :,. III.Il;..'.:AMI 'OI'Sli.I. Uf all 1..rlli.". : I ; tl.i. ,
| i,
.111.
| "
) .
j'iniii' in .1.1' k-i.ii inuiili. I I. | 1 iNlirinlM, t i 1."lrf.I..I nr.JnnjiH1 ) : ,; i''V'. ', I'I.u JVijtiiN I.H. *. w u t.i-.*> r.. n... I..I..Ii
Ilj" I 1"1'1' liliixhiiii'. ,' VO. vv .
"I'.lli til" \1' i>l tli. uili. tin- .
hiuti .Hietriu i'f
Intel
L'I
: il ti'lt i iitu
\"' '''.-- I., ll mi Inllnxiil'iiiinlalioil 111,1"11 I.ilit-.I.II I
1"11"1,1"1 tulll' lilt "11'I..f 11"1.1) : 1.1.0.1 I" "'11.1"1| | "I I "" ""lli.", i," i : \ l: ': ; it I .li II UK.1 h i.ti nl t.ieti n. r i iI.
,'III"'I .r Ihal """I \.. ." 11.11) | | nf ,111'.1,1.| '< ,ami 11.i--i'_. linmm.. I mi ; Hm llemoi' :,lie pailt' h.lI I .. 1'1 rii.i i.v .'111.; .1. M. t i I /1\\ II',1 ,1.1.\\1':1.1 I., M I.'Ill I'III .
'
"i fur" iiiiiii) kin.I. in U nmlIliD "" I Inlull1' li.nl. M't, II 1"1,1'" Iln' .ali' "I Ml. .1. II. An.Iii. 1"" i'\liliii'.l, imi-" .link ttilli llrit' paper 'loo' nlleli ; ""11,i|"|. |II(I S|| "i. I'''l\ *"'> \, 1'1.I | .. I'Mell'l- ."..III.I.f in in.rial, n -..afu" ""loi".I. ,In/IT l eteri lie li-r t i lialint r n e.'| t i { I'm -| \

..1\:111.,.... ....,.,,...".."..... 11". ,.." ",..",.. ... ..... .-.1.1..... '.1...!. .i.., .!..---_'..., ......I. .. ..... 1 1II. oall.I."f I n.I"I ., rnii'il" li.nii., ..1.1..1. I ilon'l\ lei'l like, "II"I'.I.! I nuniii.; "11N,' pr 1)1) *, <*>in'iniiitr,.in, tu< nn"lnil nt>.in\i.'-I,'. \I".\. \ I I in.,. ,,.. ...nn.. .... .i.... M _rtiei... HI.. .iiinl.. .., .ll. .ll. I..11,1 .r i,1'iu.i- .. r.ear,., i.- .,*.....!innli"iir..i.- i. .< i <

lin'iv, 'ini'ii M-i-. "I'.illiiiiin' nmlItl.n | liMjIiMl H'-nll ..rlhl .ali' H.K In inal'li'I -ttri" I piil.iliii'.. nml, tin'. ",.1..111,0. 'lin-, leleil.IJnti mii-hl, '. rnine 1.1 limn | ilU | 1.1.I..I."h'n"l. :' .. .. I i t I i-lilt' hnleill. III, ,".,1 ttill iMaitlli-: 11 ttnrk j nil inl1*! li iiu Mr.liiiiii.in UIH li ri v.Hp.iju'r<*<' iliiruvii lu tit I

I ( tin' laml '. I'nl taki-nf limn'in.I'd" haul HIhatt Special Invitation 11.1..1.| ... ""I I ttiiul'l' n "I'| e'fiilli all i HIM f M.iiK
: k>lii'i'' l I. niir Inoiliri' \ iiii liiin, nlllm i.-Inn, -|n'i.iilat'Mnml i iilI'Dl'l -n.ip I ; I mil, II""I"' .ill'r -,', .1 > r 'ii hn if, itiiilit iii.il it iti

.CoiniiT, ; In Si.,niiliir, .Mi I Kiniii1: ,inn,..1) lni'iiniiili-l.| ,,1"1\ ," 1"'lllil. .M'i-n .iin f tt <. I..f ,llm III'niiuu nor ih.< Iin" a lemuniiiation," 'l'in- III : i|I'h.'i I' ,,.,lUu.,'.i hl"'hl. Ill II'Hal..' .lu hn xltiIII.II 11 ur 'i-nri..(.....'aii leliu'iii ':> ut i iliut It v i-'iiv m i* in In f>iiu hilt-IHInli. .jil.Ml.ttii.il-ii of I'MIn >HI

.I'nl. ; In nlil 'liii'ii.l I'liilip.nml aml li'luinl'i r. linl ttonlil olln-iH" i_rli.iti1 l.imlmnl pi-oph' .,1 -niiih ttr.tiinI'liiii. ll in pail, r lie. tt ill not ilui line fur 'in > I'itle. ,1 f tinm<>* | | .I.I.IJI ; u I 'h -
1114 r- ie* t diet ttill tiii'll
iX'-Hi, ,
,. leit nl ainl -"I..I'1 on I 'r-i IT *>l iu iiiilnciiiii nti MMifihiu| >hnr
M.II1, r Milluii -lint UIMUII- 111".11". tlm, I.'. nf tin1 |alrilit ) I"a. 1'1' l i ir ii "' l-.n- f Mu
:"li.I" : Ili .:i.1 I lemniiin'iiion Im 1'1. 1' ';' < rHui IIM n .IM I wtmi.-n,
,mil, naiiii' llii'iii, nil, Ilioiixli "lit1 nml ) Ilif rnliani'inl.ilnu nf ,tlit'ir l.iml.. 1"1'I' '.1 I'onph- ..t'I"I1..f rot- .'. him.. "il In: ll\l ll.f.: ft 1"1111 HI.1.1'. .I.K.I: l .\l.l.\i.ll' IS.II.t. INK IN i% .imi uill *"MiiiH'| t*>

U | Mu In al. 'I I Im, Mill-uatn' tin* ii'nili''i i lianii1* nfi Ion, il fi-tt 'tin nip., ii d'tt I.inn. In--ol-n- Young Folk I .,11 -'atHi n liuniriii-il, M. *VMinrt| | |1"11..1| iinn' i an i icr" niirllinli | | ,. ..I.C..u.r.| 'I do-. \\ Kei'lie.ATI | | luf mil hiliil. i if iMII* iii| IK*****, uliii-h u lin Hitl.t.. '
t .11,1 niriiniiiio, ami u liili* lit'clil. i I'loliU" nml iliinini-lii'il\ 1i"1, to tin1 J.MI' I'linr" a I ni"I ..11'1'mini' ;111.', ttniiinnhhiim >nllln, | (1..II I.I' r.i .'inlK! : lll< It ir.l 111.hiii .. 111.1, ) n "et M 'art ami l>nilil """" ui lit. r h u in 41 li Ib i ( r : U.iinl-Ii.ilk- ami t> i'm an.l thi. tt ,iahunt ",, .in .ti< kntlllf I line1 1 nl.ll.I 'ii l in' (.r |i-r'll vttlnic l pr-n H I'Mi.Mtv *. f .ill (In* uorUIvi
,' M' iii.iiina r.iii'nf : ,tin- -1"'ld"I"I" ami It'llIIniii 1' "I 11I' f.I,11
|
\n ti I v\ t- ul In .
h.I.I1.1 11 a ititniMi
I it I .
1"1 I. "'111 H "ell mi'li'l" .l.iml Hi, ... .I-, 'unit nt I ran ( Inter.-t, I. '
milt llii'ailiaiil.iL'i'-irt'-iillini, IVonij in thai, ih pal liurnl.In I. M I'NI I < anil.itiniiK. s|| ||M>, \\1,| -li {N Uiilkl'U nllll .ill ll
1Clt
| u Illl'l 1 \lill In'III OKI' ; i. Huml lh.it In* i iin '
|1..11| \ 111. I. no I'' '" cli' 1.1 I) tuf heian-i-" I .11'>. .7.1 r..ill 1.11111 All iiurk will, 'In. linn.' iniiler thni iMiitt" Hi1 Ii tnI i.-'v< riiiiii'nl. nil I *
tinlitt1 ih
IIIUI.I iltM.iut mill\ liiriniiiiilili' iliiini lalion M'tlli-iin-iil' mnl .Sollln-ili .tu. 1 al.1 ponltiy 'p.ul- ,iiin-tioii"' tour "' I'ecoi.l. If .
j tin n | h lu\i
.Il, | trllirlllln.llHT lli-M-iteil, Neal. No I'.xirii: I'liaruf. | "iii "i'iiiu' | int,' l.irenniii. I 11'.1.1. 11.11. umlIllnil i r> liiMl I'M* I! iuitlmui i
*. t 1",1.11.1;Ii ttonlil liatu II,'" ""'11. ""Il tta' alnni-l nothing, 11.I .. ir .tine"o ,1"1 11".11 i. lime' for" ,le." | 11\1: lilt uttn Llliiul.il.e i f l.uililllltf. I iiidHi /<>. .iii'l tint"! fc i iu t >i inir

Ill I IIIlulMI, il-llf HI' fiillllil lillll'limner. ; jii.l' ai I'll. iin 1,0 kint1 ttilliunt' Hit1 .1"1" *i\ tiNip- ...rhii I'I.-I'il I 111 mi'.. or f\ 1,1"1111". ,,, ton. inte him. f I. 1"- ..-". -al.. fir IT-- title II"" -lie, I II\'I'\ 'ii'.iranl I* niii-ri. I "". l. nl IMI.ltvmikii'>n .I UK M.y .'i liki'i' ur!
11"I .
1 nl'our .
'
l.i lil, r.ianiah-uinl Itiottn 1,1. "ol.I.' I \ Miiif .1 IV. I'tiT'iUitn, -i il-, ill I .I. K.: 1 ninl i u >v II til It uiti'i
A li'U li.itU'tii milt* In | ii .l'in. 'hl. ..ili' Inn noti'ti'iiI IA'h"I'- MillV > ri in'iit |tiJIHl
'| | i'liii'iHi> | '" l I'' lee, ol'i'terl ill l>iin A I ". 'IIPensacola : 1'\1. Jinlnttu
1"1 j ir IHV tliir
I. .1 | tu u iuit U iirt( t
mull1, iiml llii'ii' liai 1"1 I .li:11; I 111' ini'i i ""." lii-il tu llm, r.iilrnail'UIMIlU.il i 1 fioin, 111..1.1. .! "." 1.1.1. \,' '.1'"inilli-' 1"1. I'll! 11,1 'man' c"t nl'Ilie.. parl: \ .1.- ---------.. | iii'tt mi* run ii> iriu.it lii tnri. ItUlti
---
-
-
--
: -- --- f f f
iiiiiti'ini'nt in iiml it'iil ,'.11".1,1 ; \1. "',1 "lin.( I'Ul .!'- i I"J. iint-iih1, nf .Ilii" I"1.11.i'i- I. Hilling lo make hi" .I'"I'I' (""(II. --I f mtjit kil"W I I'K-l\' it U hull till)
1.10. i K* t illl'l till* Hlllp liJII ,
|
tliu Hink l.rinjj .1"1' lia- not ) i.t .,liou. n "'"I'.III.I"il.111 .1 no riiilio.iil nml K.IIIIIIO.I.IIT." ., urn' .11. ami, all tlnciin' an.I h'I Ilieintaml, ,llm 1'.1. II""Ui" Hcusse. . 11..ii'i ful-'jel' llial' ei|I.< nil li"l. nl

11.If iijinii' tin-:.11(f... 'I 11 ln> 1,1.1., nfIlii II., ,,--"lil; 1"'I.lil. tin1, .I'l-lion,i nl'I'onnli't Illllu l 1"\... .Inn-in.ill I'm-tin-in ,'illll Inlai I.e.n lioii.. in; iiiti-If toil'11' anInmHfiil. ," !' I "' ,' Opera i C' 'I"I": ..lln1 |1ln.: 'r"TtiI -<*.
'II
< CoMtmii' 11.1' "'I'I'II"t HI- ii"jiuil '; Iln"iniiii \liii. Ii it Hoiil'l Initi1 ilutt n nr" .1.\,111'itli ,'a." m.. oni-. i'iiln'i,, : \il Jill 10' ilepiitu him, -- -..- I 1",1"r.liiliOilhe.' ii'uinil' ': 'II''iiliun j.ili' i. Hulk. niu il, v-| ril-.Tt| iiinl ijil, ur'll HO < tTiiKM\>> : -

(mill.I foil ,In ""- "" hi-iltr, | H.pn.ii' .- lolloiii'i". I" ., i"iuillv I"'h' | | I'M'i RI.I
ImiiU, '
; tin1 in .I.-mi riiiinly I. U'ihtf 1"1 1",1 .11 ." : : : flh. linn. I fit i1 u. u (rial. i I-ML1! .Vir Dion m uuli. S<( U.MIII v"uml
llm, 1.1 l in tin1 l l >' i I If llii< \.,. linl' 'u "('nvi'lilnmli'r, ," ifj Im Im n' i-i-) ., Itto pi nml inn'lini1 paiti lii'itee ,toil that the ilimi1ixi'tit'il 1 1.tl'II:1 iv iiiinii, *7.
1" 1".11 1.1/ ; ami ) that he i" ilepiitfil l \1 V- K .111 fl.f.-*. | llr itlilin -.:' '
iiiiiiiiint nl', it .U- liili, iiml l'I."lldi,j HiU"U ,1,1'.1'11.1"1".1.1| | |Hilirtiiii.l ,, pfii '''1.1'1 lli'lk-hiiu. OH mil I htMl. ) nf Ii. 1.I".li".I.. n< : i tliurn nt u w if tliiH

ttlii'ii I'liipril) t 1"I 1. unt' In (111 it |l'I''I''I.'I'.1| | lor llm liitiim "I '. Mil"Inn, i 11"1".111" f ntiitului, .i Ilie.. l.\il he "", liti-" Illler, him., ThiI ': X'I' 4 i I. rtt \ i'.nl-4)v- 1 i! )rji\i.utl i* i'i'Ut.\'t'tioti.tl rurv| n-.M-w.ilili.M..l -'

woi.M, unit. niir uli-fi,., \.ili.HI. liming: .IhU I Imiil.l., ." HI' ait1 nlti'ilf. iinalilii liiriilil-, 'it'vliil.ili'.l., Mr. Millon'iu. \ :* tnitnll I 11'i''I, 'ilniie ttill ilo 'mom ,to piti1 itHm Nash? in Hie J hi. tks. I Ut h iriiI in nt. Ml u \< >i ii

.. !._:. .!..... .... .,.....i.:.. i .. .1. ... .... .. i. : I.I..IM.II.I.. II .. /...in-.. : 1..1".1.110.. .. \ hat' i onllili II'" nf I Ilie lienl'le' mrnrnmrr A HMDI'unit1 A n A .. i \\ f rM.\ >l i if r. I ir.it 1,1- '
.1. .101.\.1 Tn
-. .. : : .t""I. -iiile" .. .Not 'to .' ,....: J MW *+ W ****** l --t 111 nn r fill'' lai.j i tin'.; .in t. '?
;
: ; pleiepU.
; ; ;; "
""I iijiiiiiun..Sim I uf lo;lu or 'Ini-iiii'-* 'I|nini'iilii| thai ;| fan 1".1,>\,111"11'\1' .""-" 11"111. ,'. hnl In 1'\1. : 1o\In': on HI': :I\.o..j: i L Inn il It f trim* n' t'l imi ill ail.ml uuiil Its or m'liili limr ili-plat .. Krikliiir"link. l'l.tll li"'I.III I" I | .: A Tour of Obsrvation In the SoulkMl > a] i., ir i, putui"I In '
iniujii.iilii-.iii.nl.
I v "II' la.t t !I.i nr 1.1, ,irinl\ njiUli.l I" I i ", ,nil 'that ,lieeili-i-n.-inn of I'"t- I 11 I '. n nn ami.1 min uilliIn. : i

iini'.li';".lli'.l\ in ,nlrli'liii' to I lie ronliniii'il anil iinlt'tiuilr 'ruiitiniMiirtiuill. ; : lie all:lir-ii a li ht In Imi ln ,in I. l>. U. IIM MXalv tin* wht'.r "I Utthlt -i \ lit.-. li tta- | < <

I i luiui, Irr", iiijlil| ) ami n-r, nf lliu 1111iiii'ioiu / ilcl. "'11.1. |1,1 i| ii'i) Hit1 :1.1'( ( in llmliaii'Nnf .\lo lliu liorfttu II'I unahlti, fillifrto I "'IU'O'"'' :\\111; iili/i-li.,:the-u letlei A|'jH-aiuni.' I III- : I., ; o Hi liiltliimiK| amOli:. io\; |:| 4iI.M \ th.iv nil film i'- li ..-. ll.'l.l.. 'I.. lull- I
I I ,-. are tt Iv F. will m ik i u iniir <>t th*' xiiiilii riiI tin. an i \tr.l e ijit f..11.
ami '. liiiu'. : Iiml j.ililn'i-,-<, lamloHii- .1"1 i.u ilirin nr" tin- ran1Not 111. : ; r r tt* \.l.lr-. | tt l.\i.\Ml.l-lll.ll li
.I.il' 1..ill. liihi'li'il 1.1'1" 1 I1.hen it i I. :n k nott IfiUciI that 111.Ihi'ilnti TIIOI ii: 01- i I'liinii n ni4 i'ii t r 11 tn iii l ttu* IV li ufI ,
; alili* ,lo talk hoi-e I'h 111'1:1\ I h-ftitir f, l"s .HI I o IH Hill IIU illlfllU tl"* VllMllllll .el 7.1,111.. I UK M \, N. \ I i
', in lli.it, I'Y.' \u lintiMW irlaini'il 1"1'11.11 il..f) 1".lill."I'' 11.1 'ull"| u- I I'ill "I "II nlelell I lelnni-ial. to U
1
UU< Ilili I.tM'il! t
1, ) 1 lli.it nut unit' iliM'4 It (1'1.11"'" I I Ili.lo. "'li, al.llin'"I'( ira.h'r. tin- 1""llil nlal'lrr ,Hie .ld.I. ,.1 lln1 part). ; ,1"11,1, "" .11 1".111. I-II, r* di M r i'Hul the -xuutti. t tAVER'S

fair. iii.ilil( ,") .f 'l"i.1 linn'' lull |>IIM| .i- I U I lii'ri* U tour "nia'jnitii'i'iit 1'iin.l ?" I "I nn .that iValnrr nl tin- tail'. '.Ii", ""lihl,1 ...11"r.lir\ ., ESE A ml- |'.it 'nn111 ":1; I 11 tit u* *i h nun tit r U linn wh.rliill|n>litii'iil,u tu'irnlj| )i ar )ftl'- klni *\ .

l/i'il. u< it lau.l |.].i-tri. it U utailaMrinn I II i II.HHVI t I'oiiii 11.1'r" linnli'ii nfa I Ut> .In imi aufpt' tlii- ".al"h an t'Xhihil 'tali"I" Innifiit" "'':' "Uj'pnilnl ht 1," |111./11101' hi.: !" 11. ui'in* ilu- |H-II- i.| Hi. tvli1'itiiiiiirv. >

) tulnal'li-* IrHili/T, lli.it, 1'I.lil nl iiiort1 lli.iu tvi'U M"U.I ami ,'"' ,) iTpif.i'litinx, .llm tapahililif-' open I 1'1..1.' ,,1"1.. I .1.11 11111 I ,'that i iI t nth.1 it.. uiiiiu* itiLiu, .\\, 1'1" "1'. < | iUll> t<> iln lull until* n r** ()> i *.
111.111 'I in.it
I I 1111'11) lle 11\1," ilnly i iexpo.me uf i *!'*? BUI li f id* j* ar m 11 ni i
''i'1" "al Im /... .> In niiili'i.1"i"lly I' at iviif llm I.imU !xianli'il lailroaiN.iiin.ll Ihi" fiinntt ami in .pili'uflhu ..i. ,llm uml piinif.imeiit| ..ineomiK.' i 1.1: \ \ IIKN "".11\:1111.11"'j: i pi'' |> i* | tlii> rt''iiirii* 11lil Ague Cure >
1 uilli i'liiununi' luoir anil ntt.inii| iliainrl'.. Ilj I poor Hiii-inl.iiii'i' ami llm lilllu inliif.thottulit li-in! 1', m, "'''I. or i-oi i iiplimi Iu it" uppuilllee > -"Utll.
.al. f.o.ill a ,11"I. I .; .1.1"|" ot' I' *.hl., \% t..1 I lu* ffn lit M IIih i* oilt.Tiiu utm| un i ra t
tulu.iMi'/ ; j iillio in niir Limttlril i1I llir 1..1.1. of llm innnlt HIlill liai.. M ..* .I' | \ tI I \0,1 iln.ie.| < "I"| ni .Ilii', ,1 tlv.li..| nitti.it hi llii-iour contain* luitliliifr
foiiin"i | tar<* iu for all iuultirl.il !'-' '
/ 'C !
; 'i t' : ::17i.. : HlllvVi.lk ..
.
U ll.lilfiil .
I lii-rx IIIMII luti1 ifiti-u "" av nil lluirI > inainl.iin """I".ili"n ,1' I lleailt t | | '> HI J"U, It Itiiil J. r* bicL. ttr i* i i iu *-: in ifibit
\1"1 OI.li..I') 'l"i.1| li.1 Uuxil \ 11.1 .1.1..1 Tar. 1..r-. .... .*.r | i4'iiii'.l I. ilit* % .r ,C-jTMiiinil-,!, of int' tinin I..I> ii r.iI v\t ilili. U ti it tli* nilii nii.ih ]?. It f ul b.* i iii mi in r i>r ti.
I fur l.all'| |"'|"..'. I |'ii'i-ily| t or .,1.1| iifoi' I.uii.fi) >r "liiiuir-) | ronntt" i" ,Iu, 1'.1..1.itiiinl,. ) in llirlair !i t'r"ll Ih. Iti .ll.lllll ''h". -. 0" I'lihlu*. I tn il. iann tli.ni .iitviiiiu i IM u tiialIU itr tli j. I* i i"Ui >jrtii i* uii t *.. r, nil

Our finIlii'i'ii'M':\... 101 ali.tir.l n. |1".1 iii'4liiii' ( a "inaiiiiilii-rlit I'llinl ,of rhniiU.,,1,11 hatin,. l.nxi'-l (1"1'l lpioliii'linii. :lll'l'lir, John.loll llaHt Nilllp-nll'- t-i.> .'ii-l"nier>. Hut tin1 .1." I.r ". uUvuiitu eiiliU'i U in* kn.mu n'lt, rluiui vn t IMH**, !f r rf N t il.mnluiiiM'iwI ttut 4 |ir' lttt.i i r u tie t \ I II In' yii-.it.-.l ifMnirit'namt .ton- siiniilat i-olli'i'lin lai'I '{ \ I: : ': i ml 11 iii >tiIUtl'U. t'tt' 1. j. [ f >hili .i> h i ll s
tin1) 11 Hi it it
1""II.i., Jjik-nii inniil' > 1".lol. Uulinoil. IINIII \hi'h "111.I 1",1111'"' 11"1.,1 lo.I''I'I'I. 1'1:1 o riuu r it* |iri'| *r j uti ''nl liti'.. i I. tupahlf, ot ."| ; Ihf lir-1, man Hi.. .teppe.l' up ami paiil "' fill* iiiUIiiiu i>f fHiipli fiiiiiii mi i tin I'.nitri. was tr ri'tli- it11 k
i if not alliip-lln r l.li'iil'u :il ttillilliu I.il I mil \i..I"I-1 ItI .I."il; IIH netlioxei. "Iiott nhl "10'' uu I tfit* uuiliiiti* IIM rv tnmi lin- Nuriliwlii \\ *. u IIK\M: 4 r FIN tf.ir i M
liiiii'..loni'nl.'l.li: l.in.l, lln-lui.-l tallialilif I, I.I--.r il U .' 1"i.all".1, nllirialin.il- lai'ttr-l |Hipnlaiion'I 'i.Mr.. I '" .'" a.keil. the. nheiill.1 I"I "I ; *,lt-. -. t\. l 1-.1 t r I'r' .. I.,',. '" .." COLLSn.'U ar. Mkiiu iH'rt li >iiH'M. In litV>ri)< cur*' 'Vr*. -' f I* fit *. .' hi "
11" 1 .nl,. .il I < \ JNotice ,'.. .
kiMivtu
inn
nf C' .1
iit.'i 1'.t'I"' "" iicrm uiv unM KIIIII tl'tiit"I r rv.r.. Ill u n* it 11 i !-ui t' *
uii'l\ liuilitin :iiu r. I"I. he next Hi it' i'amiH a. nlil.\
iiiilniiii'j' ;: inatrii.i! 1i'I' '-'. -. .11 lln I Ulltll **t.ltf Ifilu'tu FtTr A :>t I vi- t ti't'ij nt > '
in I hi' nmlil. Oui' lliiii tin1 uuli nflliu i UK: UVII.s. i liilli Seal "1".1 are ton, Ill Inl M O\\ KlIti VI-K ll 1-. litl.ir.. .
) |l'f"I"| i f< l.i j niiiHri In -j*> M n ire.nfttr *lu> tr 1, >
"I H'I.I..I..11Ii..lall \.1 .' "-I" I ua.ol.l -- mi i \.il.ili. ." ul nit .1,1 U *t 'tnMiMii'' onf .111* |.tt-r |'.,l li-li.-.l ill th.
..1 U"I.'IUll.. ill I l-oinloii unlonlrui > "'111' "I"| Ih. 'al"l"i&| nf !1"1 \ill ( hm ...our' .1.1 u i'iit, lo \.u .i.'II.I"11.1.1. Hill r.ellll.tl., "Unit' uhl .air ) """lr'l Dissolu-ti I I mil .1 Mat* -.. uu-l tin M | i i r* u 111 jpiruri vra t,am|M>J aatUoiifr-il.i> n fuutl 1-lit**<>ur uiuurjr.Dr. rirvuUr. titUtll

tut, ami |Ih.|I M. "till in i,lan* j ail I'll.Lu.1'iin'lil tl. |mlirr mnl a>.l. \ Iln--i'.Ih; ol Ilii.. in.mill. Onllir .\I.llh" ne \a-nli I man "' of n. 11''I'a..1| in (mint ..t lnaultami < .Mlarlv*in it-* i I'luim.ft Jn f ii t. Ibi I tti r* (
\ (r in iti. 'ini{ vvi 1 U i''* .r u f. ituri* fm J. C. Ayer & Co. Lowet? Mass.
111.11"1| h'I, '"'I'I.i.1 ill ,h.ir".I. 111 l In- |1.1'1 i :1.|.il.. a.liiiiiii.iiaiion, in 21-1 a Ullt-rHa. .lull mainin! i-.lot ner. "lion .1\| ar,.ton ,' "ri| 111- < Hl.llll. ViAI. | |i ||UI> 'ltlll t* I'* til* ,

|"'liii>la. itiuulf a. ,lliu .1.1) ..1.1"1,,. 1,1 II. in.illfi. .,1 lln1 11,1I lamU. \ I IVn.ai-tila ,,a Irit-ml in Miiiamu. Il' Nl"l i. ,l.it' Her i. tint, -aimnhl; It"I.1 \ \ |.\ .>M, il.i% tl.it' lMr.. |I.| .nn I i tuirlt. I "o.I..ilalill lt ile-I *mitU nf.t ui'rk UL* tlita au U.inlU Ut.v, ri bolJbyiIK.
11'I" \llio < ilhen .1 i tnii.ittijIh
,1",1 tear a :" i ill nit nl' iu i k
< i
altlmiili >I lill u. In I U.liluill.ll.ii > Kuml\ aii.lai-oii- I ,Manifitf..) lit' ami .hnw a.I.1 ." I 1,1 I. 1. tti vtl I
,.al.I".1 01 1'II''I''I''I'' '| I.il u to n. inoinin hoii he "' "I'm .11.1 .1 < "UHlIII' ("III *lllt| t II,Ill-til .It i liltHi.'Ill tinFINEST- r n >! i iiil timtl 'tinn ;;-

._ .. ... .. ,lu.inl..o.. .._.1 .......l"il. nu I,... .. ,: ..:....-. ... ....-. "..... ... ..1.... .r........... .I.. ,I I...... ...,..- "...,..,.. ........... L.... .j.I n...-.. .1... ... .. .........."i. ;. .1.... .... ..1....II.h.I. m.:.' .".,' .."t'r.VUi-l.. I. "r.l-ltl.,. .-,.' ".1;,' ll.r.v,' ;,., l..h'; .:, ;'1. ;. .I hi ir* i.i-f uri-i i. .til irt i. ut uf< 9 tt a writ i i" -(1 M lit it. n r 11*.
)
1..1 mult11'liiliiiing III a u 111.11'Mr. 11.1".1.\\ h' K1 lll'IV.Itlsl Ull il> >,Utl' I in tin- li.in.l-nf the lo.I..I'v.Ij.ill.. 1-ion lo f>tt-i| I hniniI'rtini I lirfenlioruu.ii ; | | '. I'' hll .r.VI. I.t'\*. n iiu, nu.tt. i :.

'I litlilurl miiiianir.| i ..I .tai. kumiiuiiilj |1".I. } 11.1 I II. i-li'i tiir.ilola; uill I IH- I j'I In1 "laniinf' | lln1 I'l'ii-ai-ola |1..11.| lli'll.li.ut. .1.1.1.111 i".III.. 11.1.1.1"lall I T Ui'.' h lu-U' lill | < ll'.u.' I. til > unl
i. .' jn-l,. >m h ; rnu' li.tlit itm *' 1.1. I Uill, r inv.-ii. ii \ jit'rnaJLl I. H ii r |x HI I*.
uill. in iti. iirar liilnii', Im fiiniiiliuiiif i I'onliulU'il !I> il. "|1'1"'lh.| "" 1" I"> Ill.it il ttailul)".." ...1 amiuiuili'.l. < I.H| pie--ne 111'llm lin-eil ? 0.1 ,1..li ."I< 1 nut..*T. unit lV'ti.t.>. t 1I: .111'* t >!* inul min* bt 'pi f.uU IM JU'I al- Consulting Physician,

ul in. ill"<". .auil\ llu-ir ,11..1'1 | laiiii"! ..' -th,' ril ," 'aroiiii'l iln. ..uu"itit1 i ...I.ur) Iri'ii.l: |I.. an flimi.inaki1 \ .. ... im'', "".1. r tli Iii. in, u 'U .II i\ nh itri.-M .. lit til *prt_ *4 m ut aiiU uukipi
j- iMi'l.hu.-
; : rj I''f.l. t A I li.ink.i.k'. <"ir Id i-- I 1\1.1: : : | l w rkt. i i i < au I. I u i .' i linu III liti
will > rl 1 tlnili| .) in.iliv ol'alil'| .' '' cH>u" IIHIII| il', will M'I I a .llil ,'al for hi* '".li"I II" '. I'm nt'tt .I umltiil Unit- hiUfu. eii.eialli | ".l I. ,... I irii-l Hi. ,IM lir in 1:111.11 |11 'imin Ui ii- ii t t, | that iiililitv --not lit1 i* 'lit in ti IIM *. 1.1 tli* i* >uM,1.l n. ,111 t> I i ui< lit ifc* ff* \ < uuit > *' UU < iti
I olijuiiL | llial U U M'ml\ the i.
UM' in.lii'at- maiki-'l Ilii. .
'
."I 1,1 I 11".Ij"II"\I"I'| d'all r a .' i opt 1 1':1"1| 1.1"I'h'.III'I'.u\hult eunnlrt.I .11""nil v .tk ali ii > r m' m HU .tut li.i! at nit itt -u M > t.rM
linif. lull I'., I.iJil: inali'li.ll.fur isl I .Jit IIw: ti'l't "liiiji..ami\ 1ml| '" |u It. llir t'tiolnlli.iiMpaituirlil 1 ', ...1..1 I hf taiioli.. ih.p..HI in..uu ol.Ihf uoleiuiiiinl III \\.1:, ;',:.!.;I K: Ih uli hat* ** **** tii mk ut tu

uhiili it i- .(Hvuliailt 1.1"1'.1.| | .1: ,\kh t lift iiott liul llmr. i'tr.. > mirjiiinil / ailfiilinu' to tinfail-. Il i i. 4 jii't-al 1 half i.iieil m-ei| .. I fnr n. ailnp- til, \. V v .:.I'l' '. I : Kur'ii M..1|-..I.w-I k uu ititU'
aiitl lor \hull i-Uil il ran In1 (nil into, fairt .Ioiiali4 ullliunt, inkin:i 1\roil;; ami : H'lim.lt .,,"1.11. I'mnnl.'Illiiu lion I'm' Hitle\II.II.U of &( 'iniiienlhiit I II! ,.nl..' .. i- iiitili.l. ,lu ,' i-il an.l n f .1 < Im. in) i -i ihjlilli

uuy ii'ijuiri'd .liaK'| aluioxl :ai t'jiilt. aMilH > ;: ."..hi".. 'lli.-laii.l jmlit-.t -tin1 uppuxilinn I >int.... _

1 Mjai"tnni'| Tin'ui'laio. liai.lt.u< ,lo a '..'hliIU'i.'I.I' IMI- 1 ipn-rr uhl, u ol'Iii. XV f. illI'tiiniiinn P b 1\1'1." \n' ill < i'Uim-H>* IH |tH> |*lj |Cli U frfci \
A 51urU.lir'1'iairr ,In the Ivtil i O Ui ii .
*ut it ti V iulir
iu tl >uiitli' a-i.l "" al fliTli'iii. ami Inj'yi.laluii' ttilli otlu-r I'H'U-. Ni, tiU't HI I itij -
rlli.l" ,ail. 1".1 1'11. li.-t. l.kl"IY 1.\1 ait J'lLUI. \'. I.I I. l tit |-t i 4 n j \ r it U .t t until tl*> if j < FOR SALE.
.
laliiu.le i>.* AUiiaiin.i.1 an.| all ]''U'-r. % : | .-tin1 l.arjaiii! ami\ ioalitlioii I LI.UI;: I U'i'4'<'' Ihf; 1..1 Oili.-u, !1"- I flu. 1.llnl.. .... )" _'1"y II.u, ,1 ; 'Mt Establishment.f liilUtl-ttJ.
33 North Water i'
Street
ill
) \\lfhl \
koutk ofilieliiifof, il uill' haIHI II M'K.T INK I \l;
liaril-livi'iinx. ttilli ftiirupt 1"1 9111011;; touroHiurul ''l.altl..1 .I.'t l fuini-li 111'1'li'I'> u ai :ueil 1,1 a luit' lral. ha.tfittu .O v iu* r' > iivii 11 i. u\iNti>\ I UKu

ji'l itime iuto UM'jiUil\ !I". fouint ..aukttcr | "-" ill. i if fiiilorwil\ ami foulimiiil I lo ill-lit II.ill'I.I..II..lrttl amiuiiinhfi fur l'I.I.I'ali.," xthat ." 1 u fl |ir'f-rnn. ia *
1 hi > r* >ivi ib IUlt
M liil'iiriux'i. .ainl uinl'IIMll'll' !' il.miore > eifiiiiii" priver Hi. mot,ire in tUililljf -- I 111 LI b M \il bjr .
| | | .. .lu"I to f..h'r al.1 liiiil.l ul' ': \.illSi'u C 11.'". |1"1,1.| mi lute rt/UittUU.-tUirlt it.r
il plilitr.l' i.l !il' f
prul.jhll tuprmluer t i inrt uf utU trial i .
VV It.-I ttouU\ liu-i.er,! 4'I.I. fui ** *>* i' r* *>i
II I Imlcpt'inliMil. tliau all kii kmu IH-I ail- HitI'ttl Ma-lrr
I I'.nl .1..1| < C"'I' U'ln hiin.aiiiu. The 11 >t !< tli m f" ir, Iw. M4i ul i li. .
J : \\'t t-aino tviile iii 'llm, I'air. liul !I 1.'al.t'tMllllilll'il. I "i ful'ltf 1.1, rral Ih ..1..1..1! all 1".1'. lo IH .1.! .- 'I..I UIH ill i.i a opt. of I lie Ma-pl.t-moii. (tI'lal lalclwa' '. i I['ul'lii. ihli.rin.llii.il..that in .'"I".liol \\ H ml j- i im* u f i u |. t. v. ,' *> : ,1.1ll'.l

f. hail .. .ay IliU nuii'Ii \l'f.i.k'. nf llielfutility I liiini-t iliiiiLtiigmiMi 1"10 Ilit-ir 1".II.|fj' the '.al..I'.I..I.I".I.| | "'- ,t'.lfcfr : 'it. nit .I'.uili'i > | iiiuiiiinlni' t UH> H4l>Ukr >. UrtA.tUt 4* HUk UruM1'l > lU. U .' r IIn I- '.
"I iii.niL tkw ""chl t.lt.I s\\v MII.I, u'i: ill 'i"llf. liuyA |- t.i M Ilil >[* ilin U ut, i I .. ',
-
U.in ,11
li 'I ; IN- t i. i
ami jH'ojiIr, 'tinI nut In1 Ilit; iiiilm iiij Ihel.a.I'h ar.llinf I the fail tlial ,Ihf ', \I"III.
\\
tl'l Ihallla\'I.I1 1111..1 ; pain. li,1 % p "h.. Ui 'ital.,.itf> 1. : rii> i "%; *! .1 1 ik i t" .1 *p im i mil _
4 i i U .1 f
i n
& klrun liulil uH>u uur In of 1":1: party lo lake hijilnryiouiiil uhom limy me Inlunlitl rent, Untat %t i t ''' I : li, ,iHi i\ l'l.\K ". : 1\ W 1. n 1,11.: I.AsUKSTAU r t ur* II ia al'lO'h. I Ii i- .... .1 ,< t ,rvu l ., 'W". 4" nU..c.l Urt.'tlUr''*. Uf 4Ut Ii lU" ll-l-l- I I
tM 1
our ut'il uu \111.lliu iuriilrnuuftm on Malt1 i iue. a 1.1 lorrly ujiou Ihf |I"'.l nlliif" .1 iUI"a,I". 1"1 11141)U ) \1 .' "' '.. .I. I I ij, l.11 i|I,.nn"M'Tuff.l, k-r.is -IIM'IIVII' t::i itiiru 'uttrAM .1 tu Hi tt'H VV i' I ,,.. M ,

!tlay til'I In- lu.l I.taMiu'nt t>l'mail. .h.II'111 nfilifir |".ilioii railier than' t.u. kfpl nut ,I.ir ":.. 1,1 1..11\,, I I Ii ,. ,..\0' "i 1> In I, iu%>!>b.. Mt l > lit \llMi >"I"V >, UANT.uilti k t tU UUIltl*> risi Iti

I ." i1ih .'. ih lifivliifort! ujmu r.'" pn-jii'lii,'f> ainl'\ 'i, hall to I .iv '1" lh'l.1 an Inuir I' '1'' '1> ri .K 4k I, ..1' |Nn.I\.I.\\hIL\: ... liK fO.Mi. ri,
OIU
uu-U t.L" IIM"i...
.
-
I
I ..
- -
-- '-
- -- : :__-. .__-.'- -- ---. -- -- r- Tnku AotiI flasJ
-- -- MotlCM.
It*. ." s-- l'' H \i\v: OHM-: ". ( 'I'f ti\('11'. Special :

I Out) : : I ln.liilifnu'" :. k ''i'1'" I It, l Ie -i.il' I.1 ii .I M I' 1"f.I", 'I { : : TIAMll.Iliirliiifrt: .: iITai1siiir'Ih

ffrnsncolu\ \ I l iL!! l\\\H) }\\ \ nd \ ..11 ; 1.IIc 1.I.t I l It .i"iis iv' 0011( of, 'il f.'I- 'IV nun tt-iipola,ilii'iU'iiii.' aliniit: ii |1"1. fir*(I IIIlrr.if .l.iiiiinri l-m; ol, \1'' ,C '| I,. I r.'i'l'nS! \,1.11"\.11'1'N>,\S 1I'II, S l s I Arrival and fleprlare r \ of ?Mails.ii I WISH| TO, mnl IMItmi I tin | I tini-mllTlh i *IV I'lttr.MrHint.tiii I : l I Iit

Inn. nmt,, RI'Il kin.lit. Intbrmiiij, n< tint: nml, 1 will llni'lt Hi, ,, ,"1".I l iiclli.iti4 ''..lli". : i w'i i ilor lifl.l. 'tliP |iliM-iiro, of I"H Inli'i', \ \ I i.; .11 r in: : fit n I' A nrttr M' rI'lA -

I hrin, \"I,1 l I< | "'1'11' i slit' (COMtint '. ; tpi-l 1 rli.inih I I,illnii I I ;, ". ailou ii \ ,'t' t witli I Mijurl h I:. A. I I'mit.t I !". I Him-loi-' '- t I, > I i..A ?(. iii Hi tti'lull \ MHini i I'r' \ KIM: HM-:
"I'
,I'I.:
\ it I ,11 :
i t3tII I. tin I .
_.; !m I IMMV: I ll'l ,' .' 5 : \rrit.i Irlil
_. .: I I t. man I IIP, "I < ,"""c.! IVrl, 1.1.1.1.i.. Ki'ifMi'r.I'liiin : ; I. ,"' '., ,of I ,\ 1 tmtu-lil.il/ 5 :u I allah I I.... s : \ .M ltiiuui ( 'iirildui- mlMr ii.hthrEIoPisEJs

..oiilpf"' lli.i'i I rtcr I tu\. f".11.11. / lii. 1 1 tinnliotp t tti-jil.l! i1" lli.tl I I I IIP if i | r.i, ni-il'l" : ; I I '. Ih1J: % wtiiili, I' .- XI t'i. Nk-lit 'I'r.nrIM T.I': 5 M I

-:" .0.. ":: A ::" .. rrAnO.: pnliinif iiiii-liiiio, ) IIM |1"1$ Ii't! |1'0" I mm "-,'tit, i.illlllli'lll'lit'till'', I'OH. ., II' I II l .! :' S II itil', '''' l I ( ,.Iliin hl hi'liI, C""frlll.III\I".ill.I.nl rl I 11,1":1'), "I\ M'.ir I '0 'tllll: i I I' Mn : : ,

+ nrcit'l, .iI" tun ti Hiit II itro" iijuia'tii't', lint nnl, our li.irt-or, .Ii'! I' : i 'PBiril l 1'A. ,II H.
l'EI'\IDII\t.' \ : : :o.11.S.\\\. 'II: : "> 1"11..1. HP 1)I i I I \"I'JII'I.' I" M'l't, ':iii-jiiiiiPln i I Irtll. .. : i A \1 t 7.1 I. S F''i .% "ll I I MIT 'i ILl.

WAR \KK.. : I I. ". AKM\ : ...iIit 'I'll.niutiilioiM I "II'I' ,inlitjrlmli' : h.i. h..II", i lIt'.i I of hi, i"lill HIP |1".n thii'lit' 'k l .
9.1 |
:::
lo Inn H.Pin.ii lit', riiii.iir.l| In ii sI'iIi dill } ill la'- : Carriages onri Buggies.
iu lii, 14 oppntlunitt I 1.Jt l '
tn' tinniiil
I lni: .i .Ilul it will .
DITIBI"'C of i i isvuft mill. M> "ni- :,. ") .i li.1t. Ml n.. ,.1.l nil I in ,I- -mil, l.-tl.M, nn pl \
11" % t I"I I oI I "" ""U'I him"tt liilp t HIP liraiiM' :nip ,aunt: : l In, Ilii- |" i'I. :nml, l up itiipnUlinl i 11.1 -1' id. 0'
t "" i I I.I..I '' F.lin''I' i'rii| :,1,1 I', $ l 'l Nil I l.i IK It.lint" .tin llti-PiPiiIn, -lM I"r' im ii. fn, Hi- i -I iiiiliml I 'Il fLit '

I t IMI, .\lillll, I .III 111.obwtrnt -i, l/i-. HIP) II? .II... I"nlo, on' n full I Ih.llh., t ,'Ik. ill lli. .1.,", .11- IliU''hi, I : Iniulit I I I w..I.r. lii. "ri>' 1.t..I'' ,.r'.I"' il l tulIlitii', '111,111: in "Hi''r, In' In. i i-nri-inl; ..1 I'll 'a r r -.11'. i I IIMn ill' ttl.iiilii"
mi .1.111 i'IIMII 'I.II.i'l. m-l ili-ntili. it- ln-r- i 1' it.til. nil I P .
I : nn llnlri| | | i in -
I AUCTIONEER .
METIOIOr.OI"\I: : )t t i 1:101:11.: :" ) : 111,1.f, '|'':iiia. IIHUP. i i-ti.liiniiln, n tin-, '! ., .lnll""I.."-' n.I'I''li.J| ; .nil-nit II* i lii. .". ('I'\ ," tn-i-i', ''1'> (In .11.'r. .ini' ;i .. .. ,iz... ,nilln I It' ztt' S rtl, ill. i I'M MM 5 l! I M l II-V II I It M"III l Ii 'it I lilt I

.. I' III",". t I 1.1 n:1: ,. 'l. I 1"t., : ".lill at I HIP t l"p. of lii I< MI.P! : WIi", i' 1.lr, mijp.tloMi; iioi'uni.Up '' i I ""'. ... l.in ill II I I l\: nl 5 l 4 I i'l I: I I I'l > I IMI

"iit 1I.IIIU."i.t I"''. ," ,,1'! IIi,.' ,"li*"." 'iit.ii. ', '.1 I f I "l.ook, ,"r. 111'I i MP "-""1'. lipit.l,..i n' R.III.11.1i., .' Ii.11'1'' "'1"11.. I IHM-- a'ni'i l fii. I I : : 'I 11 hi'' 1'I".li.1: I ill In'' I ,o".llldll' .\ > I ( 41.: M :11 v i. | Arrival and Departure- of Trains. % I'I P.o'i'i tlnti' .

I tint In'M lu-llpr, "i,'"k nIpltip 'tuaiipiil' or Iili.It..iI'! t. ulih-li, .!,IP, Hint ili'liiii. li S t
"iaii : | ill :
il -I
:
f i 1.,1 Ni-n I Ilitii4a 1 | I'III ;i l <,nl.till- nml '".IIIII.I.lh.I. I .. i iMil'.rl.'l: I'-
n I : 4 I .11. I
; L
.t': mil" tiil54lf., Ilil" l i. iml' HIP tit''t hall'; 1 ''11',1| I ,' I Iln. tamp npproptinlinli i nl.li n l :1 l ill ,
." I I 5 llii-i iiniiili i I ) nml. 1" n \ I I t i .l ml I I It! Ilili -Ini.I.
; ; I II In- |! i i | | : : Ihill 11' I I I Coiiiiiiissioii i Iil'liil'iui-l' "initial,,, N ii. I I'. l I1"iiniv. .'.l.I ,, '
lii'iliailioi : > | '
llWif = = hn.li"I1 III.11 It.IIP i I' II lip' i I'nlilt ii ilMrs.
L )
-. i .. ; | : ,- .' limp" I h..I""a "I"I.I.lil" 'I 1"1| ::1' : 1"1 ppnl 1'1 j ::1.11 I hll fur tin1 ,"oi, \1'1' I it, ,it I" ', ,- Merchant I iii' '\ ,i'I ,l'I"S inI : '

01.-.1'11"- ? : -;: ,; = ij:: il.plf I f.nn t t lliiiu.l.'iin, I.HIItmiliip. ami:t ,, i li.inm-l.' ::1.1"% ,.l liili1, .I. "IPjuiir 'I.I ,nv, ( ( Ill 1. t I'liin-i'i'iK" I rinil.li.iii-" l iI't 'Ii",' I .Ill 1'li Mllllll.I S". 2. >". I.I t.II. t.

I j. .,... .i a f *: t.1: # i mnl, 1 I HIP I..II, i'li-n.illt. ain.I'llup ) l n' lii'i,' l pni.prtili tip inii-l., :uiii ti.1) S tin- I ? : l'I' ii t Ii" I I.I | I t. .1| I' 'It. 5a .I I I .1.." I I- "I' \. V. "lt, I n \. II i iI C. VZillisI
lll !lii' oppolliinil' : III '. 'I.I
.... ..j > f I .I . .> : "UP'. I .' Hint' it I 'mi' ) I'l.Ns I \irit.-. 1..1..11".1 2: t. I'.I'll'! ; I. .
I Aiiti; ,". t: 4 n.,.. 1'IItAalfll" I 'in t"l Iii iIiti Il.. I Ii'I mnl.ilnni' .' l 1. CIPIii.ill.I 1'1''''i imi PIIIIP-III: ni iinj.uinir mini I. t 1.I'iIII.. i i'\liil.il 'ami ,iniki'kmntti, I Suet ..IIIMIIII III. ,, .1. "". I.I ,I.
,. .' I. '. l Iiv huh, h ..h I. : ,iiuiit I' I I It ,. ," ", ,lIllM.1, .I'I i '. ". I l-.Tll', M t
'" hp ilmulil, iPiuPiitliiT I HIP lt'iIi.iil I .ilifnnu'iint 111" .
I I i 1 lItiIi1.il.. I.nl\ : 1.1 I ...iur.i'. ; nrli nil OHUlimit| | I ) II.t -In'! t, .. I P.iMii.ila I i. --i.in I. M. 7mil'.M: I ltl I is ll"\t ill so0| | |Iieu! |- full llppl> Of

,...,.,, :t I'.. !i I ,'i.t 4 ",, II i".:.'io", I I ti"aiM.i1iIi "r.IIIlItlrm' .. I I.ill' a.,ftit,' ,1"illl"'II"-'IIlh",, : ImliiiPtihiilt I nt imiin't' II.IIP 1"11 ''prut nml i i ","-j Ian', : l I .11111 :nn i 1 \t.
.I' ni'ti-r 1'h "I' I 41d h ( (
t 1..1,11"1'1' (
.. .'" hilt. t I. .i", ,, IIPI- .a'i.'fl5, tttlli it t'll., < 11 : II I'r.tii. 1.11 I 1..1., ,iuil l 11.' I ii, li"'tiil.o't "
l.
) i" '.l'" II t atli'inplpil t I.i 11 I 'il InroimitilPoil iiiurli! w.iik t i .I iitf.iin "MHI. L ,,, tfloEIs
.1" i I. Hoi likrl ., 1'1, 1i11illiy
., ; :.1 I 'II" i. ", I ..." I l' ) 1.,1.11' I' 5511.11 il h' ''' .11''
Iinhiii S.Orl.' 'iII''''''' ; !t III '" "." i I .it.'k '. I' Ilio t I'., !k. nui-inir' :a til" .lamlpr, In ,1"1 :ll t I llir ".unr liino l'i,'n).iriil.l 1.:1.: 'ttlil'li'l 1 I I'"I'' lluikc' '.i} 4 lli.it" Ih,' lXI': u.julaii ,tul '1..1.1 o. II% .." ..1.1', "11115 Frl'.I., illS ,

\ .k.t.is. .l :.i' ft. I I .ii '. : i. -1 ailmiiv, .ld. pin., 'k. lullpnii't I !Infli) ,ili'iiii'.l I tliPiiiltiiiitilito!i : : nf Men I II. I.IIP- "', : I fi I ,"th. on' ( 4)lt4igIII1I(1Il') i ( :. S I'. l I'. ..l ,li nt i iiiX, ill l. 11.jIu'Ii .at. ':I"1 i '..
: 'i.."' :\. ". '' iI "II i 111""III.ltl'I." ."I /1111' ; t.tt." if' It'll' 111; I.. II rut 'iiitz .1 I .lli'sl'sitIIc''r' -
11".1.I 1,11..1., .. ". L ,'! :.1 .. I II "it.P'. I"It..r.. t 'at l 111'1'1', lii. jinljiiiiptit.'p ." llli"prallp, pill.im'P., '"' I tilt. ll.M,, 1"1 ll'll'llnut U I I .1, ,- .. | lint I Dial !di II hilt I tli,' man-: : 4 Ia'.1 III ,,' ''''Ill ",::;''l I. .

I ,aul.i.. ; '.'" II I : ". .. Iiii' '. \\ : nnr itpitililior $for I liU kiml-; l I.' I lire, "",.1 ,ol. u III.ItIli'llM!, I i il II "ri \\ atli'i, t : 1'1 .1'1. of. S ,til's\I.'l' H \ i I'. i.\ 5 i. 'I i niAn 'il'ilI'.ia.
; llopl..llI'lnitropiral ,
: '.II'' i Iha,1 !I "l'llil'lil' l.mk o 1'1'1 .li..I. ; I \ ii I u .,;iii4 PlilllliH-l 1 III I'l-lliili-nl, hi I .5.Illllrlliillnn '
MNnl"Kun".III.ti"' :I't .'" i E: I .. : "ii. Iii 0 10, i"I I I"1 n.l; ti.-i .. ,nml \ill icitv il I tin'I (,,".i.I"I"* i. l t"1 il.nir l I,"! .iiza% iiI' 1"1" po-tpi'tn ,illiNin l 1.'t,- :, ," I ) -. f.lil' ami. I IIP! ,ll-li-, ; ir.uiii N.'rlli :ami. """Ih,1,1'. amitliinl.'niii' I n I mil 'r ,Vriii-'.'-i I Ir I ti>p U'i SI

... :. i: II.'N'' ,' .1:1.: iiI S I : : I I \11 I i.s: orFornitnre ", .,it. railvt.t.' '
i '
...hv.li. .1' lation ilup, Ito'otiiitisi 'II *ii/iii i >iit niiuiip | nil." !pirti'M' I mnl 11.,1"1' Suit 1'.11-111'' : '
nmln-,
\ tiIi'iiri' '. ..' I ,'...N' .It nr' I 1,1 I 1 ilp. : I tln-piin'ln'r, .1"1) pninl I.. 11. M.I'Mllll.. Stii'l.| '. I IIP I'.ii''t' ArliP! I' iiiilini'iii. I i-> luuI''l.! -

,,1m. .:.:0. I I" "I t: .i .....It'"I.t i lint In'j IP.IIP" In .full.nt 1 HIP I PI inn- ilamii.-, : .i* 1"1, ,iloup In limnlli.in t nnl' 1.!, I ?'I.."'. -Inlaml, : < prci-iniin-nllj, nlnm-! r. I I'. \iMiiiil--u :. Ili-n'l. PII--M.irii-r .\irrnt.Pensncola \n IntI "I ..n in hi-p 1-1 Hi" -In k i- ->ii .il L '1
I 1.1.. ..!.. In H' i.Pi I l. "t.lIunh" .., ,' ) sir ,\ I : ) and General Merclianiliscl
.. lull", of 'outon 5 I$ imlutiiplit, 'i" In HIP I win' IP .1.I i 11' ('iiii 1'1.1'1"' l lInltp ; .. thn pnlilii'.
i.9i! Ii t:I "I'i" 10 lit.lu.II' 4 iis.ill.'t' : \ Iihi. .1 ,
I t ,'''' '4 IL I I iiiiil' i', ""'." I.. I'itIiii, '. Tin1 i A.ltani'p-. i 1 i i'iilrtp.1 i-nuiplainH; mill. tt illilicl.l 1 I I" 1.\. I uti., luim-ral-i.1'11'.1:1'1', :: .. np\lrtilliir.il': I 'i ..1I : 4'tItlP rUt TUOII' Bet lutrmlonci. A Rotnina StsJOII
,
t Ih.'Il"' i .'I' ."'.1;: .. II 11.111,. 'I..'."'. ilia/i'tlp I : tnn-t, tiu.li-f.Mml, thai the, t CIIMi ''ii, .1"1' :an.I uir milt l pt-nplp 1.1, ,' l"lhopp. Hut hp .. : lrrv: Mondjiv: i : Morn'uill : i ( ) and Atlantic Railroad. 1111% I u.luil -
1."I..lIn. .1 I I" .uii. t .r : . .- .. .. t | ., ". ,' R'"II".I.' :' .' II'"' i-xpril- i .. .
iip" ,,-I,til.l.. Ii N t I'i.' "I't'luir.Inulnil i i nun I lit. H I 'triftlv IMH !"> M'r \l .-t a ,,IIIPill, ) Major I'llltlPII.Mr. | llinlllli' -5 -- I ;; of u'. Iml in nil Ilip-t'HiPiP ill I In'n I' I' uhtill I ii it 41111 1,1% ''llF F'.

---- |\ )liiiirniil* : lli.tt: it ot\i'l ;mi, "nllpiiaiipp; I.II Inpmti hilll, ) :, o.. .HUP,( oin< fix1 In tin1 ;' 1,-''" S"," I I I'itl'Illi.
I litaliy. from cilln-rSi.il.-" ; iu : U) o'clock. II itt, di't' 1.111I
( ( I. a.ll .11 I l II :
PIq.U.. ... siiiiuiiiir. ) 1 I Ilia..,i'. nml. t I. (I"" f finin, i pmti: I'Illz.;; po.-il-lj 5 II,' ttlinli'li-a-pmlt, liati1IIPPII ",11!. tiiini' /! ". I Itopli-nl' frttin,, H .|IPIPpoiijn| --. I '' I. ; uti .1,111 5 1.11 iisttti i'a. Ill .l \\"P i"lll: I IIP! iilli'iitliin of S Ilin-P iln-ir*

::1 ('in i Ilii', i' i I k > ti.htni'' ,. fr ::1 'I. I 14.1;1. II la-lii-: .. fiilliitt Ini& niili, j it(. nun .tu-pt" 1 1i tt-ri, ,1'i'I, I in ,il lut', cl'i- ?malli'-% III .> i | Itliln I ,.' ::1)) lil Sl thu iii' $l'lS trI in:: jnli wink t In HIP l.nt tint MP) n.pniilinil
% lili li I-OIIIP ) I I :5 I
: J".I ,ppru- __ I .lll I uiiuiilCllliul : i.liiI
.if MIIMU' "' ". K..1'> s. uin,. ,. M i. i 1111 HIP I'll.irl In fri'p, HIP ppnplifrnui ,"1.111.lh:IP pini'int" in I llii. -tiplioilHi.iinirr. I I'lnivuri'l I I .I. I N :ami, I '" tat 5.111 1.111 %lOiI ..''ill. ri t :, 1,111I. ,lilt :tl'hiltt,| | In Illif tuIll ;ilint I till-

Ay.rig r.-iiimin. ,. ii-r-irttnk. $ :m.l7i I |I ( In-i in-p iIi pniritpt t 1"1 It :nml, : I ,iuaitiiir, .M .'ijol' I 11 I inn i ill n.ilMi. ., h Ij |"I'IIM- | protim-p, FI'I'I.1 11,1. li-rial: Inr Hii-.l-i.'. nfttmk, nmt Hint
ii
.. ,
.. I .l
;IIII.IH' i ; 1"I.t nml,. S Cpiilial, : I., il't ui.11 li'uIia.l I ) II ill
1 IIIg Liwt.'.'iil i l .. .. .. :2"! ...:", !' I ipir i iliiuiitiaii.ni\ it II.H mi "I'loilll'II| |' ,'. l\h".11! i- nt t'.iiilt. .il l N l 1".1,1"i lit;' \,'\ l il"I I ,1:1 1ml I.,. Ii: Is 5.til t'lt 11,1., tIll ) Il :, i 11.111 tII. ttiMirp lining ill kimlof .('ill w01 k .1 *

Itilllltd .. I'.IVAr. 1 ?11, ,, HIP I I lintprnnr; i U umti't-,! II.' ,',I ..tliom >ln..u lii'i'i 1,* M.nni'. lii', -. 'I 1 I In1 f"I hiiuli'il, ., ( ""' i, II I Iii makp: llii'ir ili>pl.n, -. '. ri'ii" '1'1: I'l r.i .irj I. : 'I' Ii hi' il4l:: 1.111 Aii'.tlI.z luau n it !j.a il.nip pl-i-it III-I-P- nl IIUIIH*
.' > t ilr.. f-r ink "I.1 I ; full. llii, < h'.itr.: II..
"
lllirlM-nl tr 11I1'|..i .. .. ...1 ''I lo him, ami,I .1,." not 'li'i'l r.ill.'l, I lli.il II, itivil" <> Al.iliMin.l: n.i I4 I 111"1 oil, I l.llik. \ ) II' 1.i)1 j 1 h:" i-ini h.I int. Ilii' 4 III': tr- ( 1lSt. 11ttIl' % l"I, lii' nlnoint.: \\',p anl l l'l'l'4'itiuu I ii-li-i'4,
; p I' ftu'l II"
i .
LiWL41. :" ." IIH.II ,t.i I'uNnini', I III' \\ iaik. ,ll ". "Illil-t I.IMllllllll', "' "" ) ,' i iiili1 '| ; | 5. Ill P,5 I l l II % nil-i.lp ol'iiiir it'. nml, tilling,
',' | .1Ii..IIi"I'r 11.II"'I'I 1. ,11 I',', ',.li II till uu It i : ::lV!
Knnito: .. .1 I Maimllmki" hi,: I tki-n, iu HIPilui: I : : 41 iii l.uu.
A'.-rHi'I h liil-i'iil'llli'i'f, Ii IIIIH--I ii li.l" ,1.1 ::1,1 1 I nnl, .ilion.. I iit'ii Iii- ii.liniui-tt.i. "Ill.' .'.1'. l 1..11"I.. "'"';'llli'l 'amililT'Hl' ill H Illl'll, | l:>'l' SAP I' f' Illllllkrls., 4'milliii., .:?'a l.tiu aiI I I II I iln-in In I HIP. inliiialifarlinii: nf our

'. .. .'..,1..1'1"'I ii :M.I' halt", i I. i'alc.II.. a" "nut for HIP in:tut, (, I I III'" 1,1111411, \%'' \h.I.I.,1, .- Ilel'" II'I,' ,", nml nppii'i ialintr: HIP fail "Ilial 1:: II hi 11,11.1,..', ,uI' II ii 'l's UI i.ill.IIM. M'l p h-itp | u-l i-iiinpli-lpil I IIPIinline
"F .1 tl (mill -I'l.l' I l .,-.. i I. mi for" Maip ni.l f.n-lhp" ( 4 .,'.' I 'iniiili1iMiiirh. -- ,
Impp mill lila's
IIhll".I" ,I'!,." |1.,1"1, .'iI..1$ .liI. nf f (""lli..j," mt.t. .-,.iIliiij.ai.itI.I 'Hill, l"lt '.i I'"''' i' "I,1\ ,, ,'. .IIIU| IIi'l E illn-' I""ii. 1 i ; I > i W lilli' ". 0':.'1, % i.'il'iiI i lla.ll Ii 'N' nf' I Hi.-1 ilt: imlinf ii'hitusiis'i': ,
'LI,(, pvltiliil, ', l 14 anviniK In ni,
I ntr.tvt ill.. |P ttl,. :-ft.1 I llnr tii'iiliIIiII'. ill Iiml, Ui.il' HIP I I ili "ii'i-" t nrjjltp'lin'I 5 liirnllit I "-"" i : I \ l !.IIi, 1114 NaIl 'I iluu, .taa li'u' : I Iii
) mnl lulls
ArintKiIniiiiiilltt.;. p-.|t. ,nnri.r t .Inn, tI'l '.'I !j'l'iMI ; .I 1 I ami,i ""' I -." i'Iiei( ( I lliiinijjlioitl. 'I'nlilr '.( iirn.Iliil l'i.. .. ) I 11 51. li'ali' n pamplili-l: h.a'lIi. I (> .l.-iiiiiL.
.. ,., iiini.n-t" ih"t "il: 5 i plira-pi of ..1 (I'till 'ii III! \\OIM' IlilllU' ll'llll Oil I Ih,' pllllOt, -aim-: '"% I, .1 Ii i 1 linIliti'. III II ..
I llil .filmInilnp4
: iiiiii.-i iuirtt.uk In lim-
.. ... :.. .I'I."t'I,1 1'1 .-_ ...._. a.. ...L.I it... .....u I....'.. i.. I.... ...l I I In t
i i'r.< i nTnltlrnlnrill i I IMP 1 mil mill' -Ipfpnli i pi'il., out rii-I, M.i.ior, I 11 I inn.', iiml 5 I mini t : ')!" -.. .. .. ... ; t Il'i'r I 'iil l u'll .
I f.r : ik 1,1'1 Ii, l.'7llln4l II. 'I: ,1 ::11' lilllll.I i-olli'i-linii-4. I I I ii'sI > .It |.I." ... 'I'nlli'l .11.| S. I'm- i IH pun -PP 'ainpp, | > S tlipi-i-nf in all

I I| ilnllt' ,i iii.I 1111,1.. tin-ill'1. 1111\\ -. -.'.''I.UiWivit !i.p'I"III'1'1;i ,i l Iiiiit'I.a l ,::1' I lln' ppopli'' \rltlii-r ran; |11..1| l i n.ii.in.i', fur; Imili, .1".,., t In i i .1 j1 up 4111 1 ntt I il ;!;".t u)I I .nko'li%i ,-% tnit.nki I I.t.i( 11 li-.11 nrti III' Illlllk --1,111' Ill Ilti's! I III'. liitP 114 ll
il I.ih tt.tiil,. II., ""tin iii. null, "*. '. :" I tii.' < >niprmir, II.H,: r\> ,: h".IIII1; tl III.' I MI it! I t 5. lion ; I 'nl II.p .. 1.1. sIt i" I limiiltrirl I :i :nt \I'm itH imk
.I I I .
1011 .Inti 1
\\ mk."P
)I""I'.III"loi"'h| ttnil Inu I' nll" ; I III I I I IIP nmlrr, I HIP p-in-r.il' I .Ihi-i-tinu I an.l I 'I),'. IVtlll. .'l> t- | I* lit :l.i -limn: P at lour >; M.H'tntpp -
1'I..ulli .Hi '," Inn. i.l Ii Iml. Nr "I'l.' ..-....Ii Iii. ti i-h (in I I". "hN "\ nm .i.. Mr.I 1 ill""II"I.I.I"i 'r. in "'"""''' ti'i I'. 1"1'1; -i'l I I i 1,2 UP itiiit'hl ,' N..IIV.'l: i.ili-fii'll.iii lnlli .Itli
AYi' i-lntnl'iti! "' i-t t iili-i'ri'n tin' I I', \ i 'ial' 'i'ill Slalp < '""" .-iiiii'i-|, ttlin .. \ ..'. sil ,'iI'lii < : I Hit t lilt'M : 84 Iii )
rag. pr i .? I I I Tin. 4ili: \ -
.. t ,
ami, hiliiiii il.itilit. Ii tlir I I. ( il ii M ") I .1 1",1: .
1\I M h'II\lJ\( I: ii III' >;"pr t -ini nip" I II" I Ii S in ,: "h l ,1"1",1.1 1'"I' i"11I. I. ,II IbimtruII N 'l.I iml prii-p nf nil wnrk ilmn' in niii'i'lliip.PATENTS .

-"Ir' | ,-. nf I HIP IIP .Illiml. thp iti'i I 'ITP II.H, '1, i.iinii'ir, l.!"I..,.. .i. p.i\it; >. in .,ri' 1 SlitS iij i iiml-I .i 1 1 I, ill 1"1"1, S ill" laiiffi'im'iil" ,Inr; I HIP imi-l ,'ti.1 .t.Knit'liiM Injilrttl i.'M1a

:. f. :.x.' :Mi.NM.; : iil'Hi i:. I"'iIi,'I lul I ill., "I.t(,''''. Iii lil(', tilrl H/I' i j! ii. ,i1i,ni,,> \\itlioiil ,limn.---.ii i : ..\. ili'lii) : I III-IKMII-, I ,i I .' poii-ill.plat,' nl' HIP "i'uitit 1 I iliul., I Ini liiiUro II hut I'ltiks TinMUM |ii'i.?dt;i I-mi I iifumnU, 7:11::l .I Iu
; 4. ; ,", al HIP : ". I l''i: l.itililt u lit ni M Miniumhirni Mil
". ,
lln% ; : 1\1".iI I
; ami, l of "
"l. nit : li"II'I. i : I % |'i'"' illln:
jre'w,...' :,','l fin'Hit' Mniitl) "itrll"t'I' IliU oik, Ilii'inii liU, *. TiM.rl HI-N, Si-i-t ii-i'. A.-. a'l.| 'IJ
\linitlini'il S 1,1l'u| VMl
'" .. i : t
"
AIn, tininaliility oftlip .,Iiii, (I'ai", :,, 11'111.' ;''i/' S"I"I.' / 11*.I.' ; ,. "" I hii..,. .alt |pp| |, <, IllIll! Maim-i ', 'ur ll5i liitar.IlllIllluaii( ltii Itl'I
tlm t I ttl'. niiu", itilli!, 11"\.li.1! .1"",* IlllOII',; 1.' illll a.I f 1'.1: ''I. Wllll.H' i'mmin I 1 tiii*. i inIIIII'I: :>T i.oi'oiil .
::3t ,." '' ,, "I .>, t I't..>., I ..,."" r 1.1. 1'1'' 1'11' '. { ,. in\iti-. piuii'spnmlpm-p" l'i.mi ant | t'ltinifth' i htiiltihiMit Iii'l'.Jt Mt'M14 A i'O..ni tbr M'lRHTirir AvitnirAf. inn.
mail tv I Im, ,il'ii'i. ; ", ,1 "parijr I IIP hiitinIlitl -, I I .1..I'11' \ .'--..1. "niiilil' fuiiir .1.1* i .11111, I ,"; t illUa'atiS.i .) H.,liu'ii.la') fur I'44.ftiN, I'ta.Sl.( TnnlitMtrh ,
i \ .ii.i-lrr. Tillirii'litli,. ..iiiliHI' I I.i ,1..1 ,, ,all iti.-iii.u-4, of I- ., for. thit 1 fliUi I HUtr'. (NinwlKimlAiult
riTliiPliiir> s'i'li.i : \ iifivrtirhtn.'
: | nut : '
I pi-r-niH I \\ II. U
.. : scmli'l I itilrruriir nil A
Ii liill.ll.llliT., 1" ,
IlpIh4, M' V l., : i.i Hum .r 1011Ili: :, ," Hitilinjihi \ liiiiit i hl'M. rmiiitf>rnmnT. <*li*. llnml Ilmih nlMiiitI'Mtont
.. .. .. ., "I i 1 Ilu' irt.t l ti'r .itiiit' > '
::0': ', 11111'1 I In lii r II in i inn i n i* inr writ frn 1'Iilul..a'l m'fttprrli'not t
IA. ml ii :.:; i 1 Kni-lit, "Il I 1 .tlia'i. Tlipt.ilpin.nl 'I l'lii* I '.M\H t I in I M I. .1."'* not ri'k, iiMlili I lll'I'I'I""I"I. ""'1..1.111'" < \tr i ''I! i> MI T,iiiit 11,M.**'*' 15.11 (MM I it* | *ltMiU<>tttninil thPHiirhMI NMA I O $n>n lLiiIl .
| .. iimiilliliiiiimi il .1- "'" fnllt kllllU Ol Ufihili >IM k'.. IllllI II'H I tlltiM, lit 1.1.1": n,in lntlif> Hi'i >Tmi' A triiit'tv, thi Unti-m. hAHt.nml, '
lvt .. .piiinr, HIM ntiai% unhiailu J '|111'1: IIIIMIII., II > I.t I 1 .1".11 UI" \ 1, HII It ui.ll ill ll n.ni ll.t iIi'Ila 'in'.i.ulai. w hmtlflo t'Nla.r. M U.s yntr.tiil .
111' '
"
> ,
: I 'I I 1"1 n : I 1 1 I Hint In'ri'afli'i', I In I HIP iiii'.inliiin' Irl I ,, w_' i, $pu nuravinir n,l Ini*'r.M nnir 1n-
'. : : .1 H
I IKMI I u ; niili Irniii llrtt., Illlll'l-l S I' 'iII'" < l I" II '' '- ti. INI Situ ,
t A :: I lil 111 t I : our' .a .I--IU..II.1 llllllir s 1.1"1'! 11. : il l 'I'I. fan.i isfl. $a's'iilu'il miiy nf thn Hmilrto Amrr
tiirinll.iii, II, '-: : i .l iiiiil lalsias. l''I'l'lS Ii alit ... .. ,t tn A.llr.'i MI'NN A ala H< ihhnriO
.. I Inlpip.lpil I 1 I III linn'i I
.
I I I I In
not
a.A-.1..' ,1' nltirifili.ni., if, niiMnTiiliin'i.., .. li"I' 11.14, all) HIP /iIit4. lI! 'nrrH 'nun IPP.uiil. .1 'I tli.it our' pull t ti'l;, ill |I.t. t II, lii'iii' 1.1 t1l'ha. i | : 1"111 ;'. t' A \'ia U. It.Ititt Aa..suivf lauTh.la. Jil llnMilwar* N*>w tork
sl
f trail "I > i uliii'li lia I ill "' p h'I' thp in.illpr' I If I II S '(Ml It.lit i' .linn'linn A-l'i ii.IMr
i'rairi-nf "iiult. minimum nin-. l." -".ttl HIP I".illl( la..1: tiy" lit nf nppiiiprl.ili>ni I : 1"1 I ,"0 I I __ ___ \lullia !hl'I.. lIIIIall.4'i'4'llt.'t.laipcuu.ii'i' \ rrt\ .r-p,mir I litiitiiiiiilU* ii: i; p tu 51 I
M ''''''UI' : :.1- HIP ( I ti.| |iiili'parliin'tit < in.i.li', :ami niir l'j"II.! :ami.l inicr-i \ I ftp in UntciiM** n-Miti: inN I.'
ilnl., ,..I..r" ,n i : 1'1111 1,1 tl.1 I.ill ,11'1 ) \\V\ 111' l n \ ",/?"' |:: 1'" "I :' \ .ni .J."I.:M... \ir In:*hi p in .ila'ilSlil ilti* '11% ft MlN. I
.. ."|1.' ....'... ul'I'; .. I. r..., in.uiih, .. M' % I HIP 1"1,' 1'"% I ," l tlmm" a'.t l.1II'"* luimrril, ,I l lij Ilio-i' \li.i-w, ilnl\ il I I .. sIsal ttonli'ii I i-r \ir *..u'i i II.IM ji\niiu.ih, Hi n,MI I a' For Sale.
I : |l.ii .. ." |h. I .. '"'. 1 | i liil l "' 5iiil %. III IV-PIIIHP In in > Itt". .
M" l in i : lii, 1"1111.1"llllh"I'lh. \I. lo i\\v\ ""' .lid. uri iiiiI<1 .iMin .1.1. I \
.. 1.I' pitli'ii..I ,1 lilill) ) 11 Il ,, S I I'tCt.nil.i l Inn, liMnii a'3 I 5.'
.. .lilt tA II i I- nipt : I : j '"' I HIP | )M-I-.I.I| I I'lull, iiiiinln-1,' \ir : u MI
.. "Ur"i...'l 1.l..l. J :E I ,,", .l I. 1'1'.11",1 ;uiifin 1 "','"Ii.. ,, .h..1 1.1 In* .i'I'', 'n.ir," "li.illui'lu'iil ,: 11'1 I .h..I..1* ) "n run Iiml in I Mil' : | |.in ItllliMloli.lHtlllllilll, I,:'It t |i.Mlll t a'I (4)uii), LIII-IIP, I'llti: ami IH'KdlII'CIHH'SAI -
,
| | 1 !
1I .. .. MMInr I lalil.llili' ihlliia.4 rinlil.-l, I
I tM.II. .lIli 3. 4 : ami ( a-" Ill i I 11 I is.> |5a Ml It I I '
I 'li. .. .. -.:; *. In im-iti.il; iu'nnr all a'Ii.t, Hilling 1"I.I"II"I'li I 1"11"1 I Ii liull:! > tl'Mltl Itlllllltl.llV, I Ia M n.ni Ii
MI I'I.I.I'I. I \' I "IIMIIIH I u I HIM- I I ,. 'C ami Miiallpi' hlp.It.illt .
s :
151 I HUP
Silt StatItl'ta'i.i T .tu :
I lllMlvl V: j ,1 I, t"i.nl'"I.I. ) na | Iii : Ml MIt l I'
,, !>.ir, liailoiii', I mil | ", to lln ii I, | I 1111' l liipiu |'- ,
ll'I""I. 1.1 \-u \ ""MultIMll.luN l
:.HI ) .ik a'
,
Ift At.-riiii-liiiini| .1.1,1
... .r isI,".i,-i I .in, 'iu ; tin* it ," ,I.a,. .. l.k-.H I.. 4 inli.r.-l- ) inir' poll 'u ii.ill.in.il: 11.111.,1 in jioo.1 iir.l.'i-aml nil' i-i-il '
M .,, .1.11..1".1. Ii" | Ir.iin, Ill IIn IMI IlllHllUU II .' k. l.ll iln-ap
iimi l VIiI 1 $|i'Il.iI.l| |1' ( : \ .fl" Tin' ilili- ) .. |SI Al i ntlMnll VI |I's' \ ,
V. ?..tlat i.ilnl.il' lur nml),Hi.? in,' .- .1i,..l i ru-li -Inp-haii. !! inln' HIP ml.I-1 sit, Iiit, I I ttli.i, ; ,. .1.1, I l'i' nni' ,ll.illl,'- ini I 'Ia.r. I I I.tr I i.i l'i p.in. i l'i I KIP In ,li: Oil.ntAr 'it
i.r-Nl-l i l iIi' 1 HIHm'l. 1'1 nnr" i' WI-IP in. nll.-mlanri'.
."I
[( I'lWmllntf, 'lini ''" ,11 .lui.I) 1: t ti-rs lint I"' .l.iuil.l, itl.it "ipp.illi'it t lh.it lo 'Hint llir tiittli.i ith'. anilul oiiiiiiiinily lllllM'0, Ili'i' / .I. I .Vuip.: in M III.in N-iHin.tn: I''I Applt Ino.
,I. 11',1' "'/. ,i.. fnlilillji; ; I HIP |I"" .i-I i 1/1. I'.l.'I': tv; is.::
inlni' in.. mriii ( hilt :.ti'' .111. ,1.1'1 tip
.
. MI."I..o.. f.,1a14 ill-Ia, II" 1"11.1.1"1", I "rail"tiia ) indunii'.l 1".1. an.I l H."' '. I Illllltl'll, l'll"llt! Sli| < Nl'tt I |h'iai.'a. ll
,1 \ III ( H.H It '
.b ni nl. 'liiiiti-ini-iit :IIir' I" 1".1.. .. 1 l l : |, lasiisg .llu-iitt I list, ,id'-1 | t'Jll-lf!
1 41, irf. ,.I i fnilhi'illi.it I I : II.IIP: a..piti.iiMwr' .1... r-ltil', .. 111111: n lij:ir I'll il IM-II I HIP I HIM 4 it it.n id i.ti.l 4it| itntnth |1.1 N. it Imkitilli-. I
Il4\lminit 1,",1 f.I; ,,1"1.' :ii,.h | ".... |,- lini., "' I llipH'll, | I HlP I lilit,. I inii i'liimuiI'tt.ltn, -,
\ hi pviili'lii'p, '
H-rri-iil :
"rairi
\ ,'r.I'' l | |.. U'i i .1.11.. I IIial..II'"II'I.1 II" i tl. ii "*. (Ilia' & lia, niiuon | ant I I I iu' : in |i.'i''s'r Nrtt l irl-nun In. i-k-in-
''' 0'.11.. .S ". 1 : I :, HIP, \: plii'ii .1.t""I'.I Ill'.I' 1""I"liIHIII"$ $ tt IM '"n nun' nr-1" \. II. Ill Tl III MIVlllllM'll -.
.
'...I."I..r' .1.,, ." I I'I ; :1.llml f'\lil'll'ai. i i dan.) 11 I "I uppl' > ,.1 -i 1 linnl,l | ..,|... 1 11'1'1 .il.'t, i |. 'I'S IIP, l.'pi-l: Ia.III.1 I'l.'t'.iiil'. I i iI tills, ill.I Ill 'lii tli tuilii., fr in l I'l-ii...i- I li InI -i-:
11 : f. !ifi: uli-.in ; .In I I Iin'inpanl 11.11'
"
.. p | | % .,
,
I iln I 'I I Ills ill.'
i > 1"'o'r 1"1'1".1' lila Ii '.1"1 lit lln> Itiiin.l nll.ilni'Uli.in. "U'l'iilln-r ll'i, I II. uilt
I \ min |"I it : liiuti.il I tuluipr, .f." \pilt I l.aiin I l SlIMMIMIIK. % |H'r,
I nHI'IH : .aiIlIPM. 1 $: ," \ I liriinuli.- l'i ln.iii-nlii |.t I pilur H tt Itli.
i..il1ri,: --- "I "m.al I..ili 1.1 itIlilnilil.i I j I l'iiir i I inli'lii\\ .il,111, ,I .III.,) I. l.h. I..,....-'i..I. '.Ilia ,.......Ill. ,. .1..1 ...:. :: : : J'
.. -. .n -
l .11'| 'l. |11.1 l I !I1.A.r !. ;iil5 tsi''a4' .", 11111.11 imnv" ; ; : : : :. Cq
;
... ...iiii t.r .IM "i .Iii ,14i m' i"i illll, lui' | | I ; ,- ,. ;nio-l; lalI.: I)11.. r.i.MI ItItlI. T"'Q .
.. O.f I > 0
: n.iu-palin ami .1'I'uI. o'.u4i
: oi
& li.ni..I, : ,
M i IIIIM; r.tliirv nl 1 l = 1.1 i-iii; '.1 A.IHUlHl I ; .J'I.II11111; ill IHII': .tI lit tilt. '. an.l inli' I l 1&11' H.n inii'in. 11,11. I'.i-s. \KI
Till' :JHjf-l l .1.1I. I XIIIjmri tahiti ii, ; 5 HIP ..Iil., .1... < I il' nmt pnlpinnnly;" | jinilor. \r.| \ IPP I'M mnl S I .u'ii. Sllli'l.IVmni'iili .
ilh'i'"I-I.i "I .\ itival, ili>iil in'n I'.' l.n'klnu l l.i i in"ikel'i fl .I. lL. .r .IZ.DKNTIST
|I. jlfi- x-ijiii-n I \ liipii-il, I 'ilitllunii' I I ( l I Li', S I'm n.'lliK I in i.IP laS ''II 511'i'4 IVi-l, I al : T. : .s. 1
l .
| Ill -li-ri'iiti i 1 apOur ,
.lu'.I..r..I... w4i'| AI.Y.:, s.iin viuMiittliiiiiiii I I I 1".111' l '"-,, ,1.11 .in in r\ii" ) ir-pi.l. l.nt "li.ii.n, h-r." ( ': "",, ami. UP (lakp.H'pit.imi tub <:u I ihal: I ) I : nml IVrill.ln his iIti.i.S.
liMiirlt? I. X. l nil i I uilli I .
/I KrrrAilnw 'pi < -
1..111 h..I" I Ihal '"' :ill making 'in.'in\ .,ni.r| in Ihr n'llllxr .
,. t
wni.ini| | I'll N \ \ I ..li'imiilinnImil, I nmi'inliti; UI-IP l lulls \ Ill %IM.
,
filial, ri .IiII. .I..'IM-'.. S l t" 111 I I 11., i piil lt"la': '1"11: if S I.1.1.1, i-.- .li"'li I inn ill|"I"'I'i.| ..i..1. l 1..I"il.I.| | l I ; hu'.a! h 1111"1 ri'S tin",i.ai in t tinriit I, i m.iv. : IIP ,
. ,0 I \rrlti-Hiil l'i 'nln li ininn II nn
!\UHlli. .I to "a ". II 1 IJ I II H -I /i-llphup t I itlitat 'Iio 5 : ," il'ul mnl I ii-lh-rl( piPilil upon ISIS, it..n i t tll..iit
1".11.1 UP linppInli Ills. Inn, i-I .il'Iai hi. I -,., riiim-r I'at.ifnx I |. Im Milltn-n In nn
11 a\i'i.i" ; i. "i "r !li.\ tl.ijj'liniil -" ili.Mnr I I 1'11.111 llll. i ; itl
Nol llnliuriiini 1 I li.t h., ; I : : ami *kill. Tim, ili-liniiiii-lipil "I 11
ir a -i >m I'MHllb I" AIrS, .'.
kiiila '
ft IT i I ;3 i-i)i I
a .t mil lii y, : iM )
'
,1'1.1 I. tiiiitu.I. | at' SIte i 1 'I' mnl It' Stiri I.. I'I I :'II
| iin-ina" '
I nI inn
'I'I -
.
.
/ ,11.I i -I 1111 Uu-' i'uli, ; lln< lii.-li.-t I.'mlimlini U'p "I I 11 -nil '.| of HIP i't'"III \\.n lift mi r.p, I I.a'sl i's a I %.in r 11Feiisacola
liki lilt ,ami, ,
; '
11 hi.jaanil I"
: 1.1 : l.iinhi.'hU, In lu illii'--i in tills :
tl" I.'I
'a "II i I ml I .. I I tIa i.u.,1: In'.-! .sI I.ilo: I H tin- Hi .. Se !
m-i 'lihi.r milt,1 In-r.in-I'nl, ,tin.I I I I' .. allrai-lliin, 'nml our" I ppoplp" ip- i 111.roil: ,
tint .iilnni, ,' | |.ta n.ni 'ill n-t HI |1"11| ), mnlmi .. 1' "il i it-ill lniir., ( I 11,0., i'i'un i i'< n.nupon nfnrll '. ',' I \fl II'
,
| -M'l u in ,
Mti-l I n 'i-l, : tin-in i ,11"1& \i 1,1, ) ..t.| .-.I t mil 11"1 miIP,nn Cli.lI5ZIa lu Ini.l, hi.hilir. I "I pi'ii nir rxl.iliiii.inainl; !I. "" : ,, ; ,1" 1.1 il "II.iI""I" In l a 'I'IIP fiillntt liii IH I HIP iiu'.i' 1'.1'I )) I IP- .
i ; mi-I I in -i % ttlni liat i-lipil \Wholesale Market.
intii-li In.lrn 5
.. rn' ,1.1. t in ui.' irnMiir, iolI' :I Ithv fur tip hitp i.1-i'll, In MI l HIP ,
li. |" : "II'i..ir iinil-il il .Iliiny :ut ,ill., piiiu.1 I., ..'|. al' 1.,11 1"111'1'I ( ,in.mill "rn.lllltf \." r..s1a'r. $1 YEAR. $1
f; h ililli. I' .l. t rt ..Irt. ".,.* 101 li |hr' 'IIi 'I., ,. hill in lln- niinipiilili.nl, "I hi., |. ,: \\ 1'il I ;. I 1"1,1"\| l I hi, Mull' ami. u Im I. :! s I. liS'l Inini.li.-.l. ,ll ht Mr.%I 1'ilixll.inil.it
olio i IM'
I total.illlull,'" h hi'h t, h... 'I."I"I IHIIIII.il. I. 'II..I'.I'I..I""II..I\I'I.' | : I Ia ..lmtn 111".1.. Iniinir In, I lint, i.mnliy it h.-m I. i'oii. rIni l-i 'iil.nl I,, I w K lit ll .V I'll.
1"lill' in .lsiuaa.Iksttsi -. ,' 111:111: "' I iilnrnl' : 1"1 ,,, : \M,,,|.., .,l.' I UI.HIIH.
mi I
; lug f ill. a I. ill .ilili. Im, iiia'r.'.'.' t -,iii.lvtaar. II 'I".IIlalil| : I \ I -I'o -I IsI

I!. | .' \.a. l 1:1.11): liiL'li.rlli.ni, ,, IIi,.t ..r .n.} { liN 1111-I lrnni'. "1' in.t) In. in MIIIIH' I "I"I\ \, mipppr UIH -iinplt I :",.. I I'fl.f I II"a i 1.1 I r.niini.in' ml.in.it. V ( I 5l'i''ail.
4II. .a l I
I IhnIhn'! .. : .loni'H/ h'.iti-
i iiliii 1 I.r, iii",,Iti' in, f.t u- tinn i- ,T.U "-\1,ml. : : : nllli'l'" I.Nlilitt |I. 1..1'. ....1 II pnuilili i iI I ol.l;i "I IMI, ,, S I I :11111"11. Si-naliii' 111,I rnn.iiinplii.il.IMir ll'c..iu.Ia.-t I 1. IVN.I.I CDL1

t f. M I. Mii.ti"l ". .\ I li.'iinim- l.l-in: U'alih I'mHIP liii .I.h | a-liinxlon Ila.liIlit.i.iwi' '.iujl" ia'lt aupil,I |I'1 ,
iU) "
I .. "'. \ i \ 1 i ur "' all anit ili.ttiIa'.is ini" } 1" \ ,. : l.ulalhvir. > l HI II, Illl IIS tSU II It.rli.l .
.1 -mallnni ol I .I.I| I iimh-ryii.itiinli-p. ,
r' 'I. : : mint
N' --- !Itnt; i-ii.iihii.lt kmiu. HIP : ttalilii lilI"} a 1".II t.' t"I ,..1.1.. 'I l Im ailvi nt 1"1' \ i ] : : ru.'I l It I'mi > $ii i 'al.5 ut hi .,11,1.4 $I.H; ,

| Cap)I l'ir. ,\\HIP,II,. "ll.uiill.m. i. ila.. ""I".,. i".1 i- a .lit-l 1 1 1.1.1 linn-, .ia-..... lil I EIil; 5 In 1. I.spphi I 1"1 I ii.I. '',"' \Inil I IMI \,111.I i'ii'.i' I ill ", lii. < U imp, ufllip 11..lill ulinli-4iil- Kii'il ln.i I., ,/,'.I aliniil, |I''ii; ji.ar: ., flj, .it'nlH I ,Illlill I III ll'in f I.T.IIlO H ttliili. ,S.*''.7iltf.' .i'u lni\iil I I/HI// T.'lgtil l.n;

.f' val Klil IT-PIIP.. 1'.11".1,1" (iia 1., I''"- | >ii. ami i.1-l t :111.. I pri-cnl I i iita'i', ""I.". 1"li, i.lti'il, unit I it-tail )tiiH-i" >i-i' 11,1.1,11. ,, i lii: ii.Iia'i'y i hlnniiili.rap.j fl/4 IMt,. tllllH fl.lklit //u| Si.i t'lfltiiH N CD

I Hut ., I[ 'I ; ), ': ... in, I I. -Cliinli-. lt.tt iu'. ,| Ht) 'nit ..14i i'i' 5I.uli $ s.i.: -
,I j* 1..I'il; 11,1"" mini' nlnji.ir llm shy ami In 11| In tln \ :ug..I p u l V
"'. f I.. I .\ \ tfl'UI.1: I III\K: itiu'Iit.: : .. iti-lanl': .: I I : .-i ; |I' llllIIIIMI.l. mc a :
I'aullnin' i. HIP 11111,1.1, ; Jnlin. luting; I Ilh I las' .lain.nl' I 111.,1"1 I 111.1 I'.iiin.ilIt-, : l'lllS'luh' MIMIIP. >' .1..1.1/1.| | | | .

a mnl t I..r.I"IIP I I in. at Lake: ILj'uuiak. ufli'iiiinii. I 'l'ini |'"' ,Iti f I, : Tin |Is' II Vi IIS. l I Imr .1.1'| -in-I',, i-li-nr, nlllll'H > Ia-I
I \\11 UP n-ii-iio 'l.aiil: 1'I'r. hkitin- |1.I.lhitting. I.III. l nmliT hail Ihllll": nf 1,1. 7.-I.al ,1.,1. UUP tisstl .I. .
.I'I.I.l ,,1.11 | aI5 HillIIII r.a 71,, lilt null ill.| I
___ I 1'1.1.I TliU' a'Iaii.I) a..l ", ) linv" dl ami IU uil'Stjll ill IIP 1 nnkniiH n.M. Ih I-
tfAWr. mil pnhli.'i ''I"1 all. "il.I..1 iii'i'nni" I' 'ar, I hIlt 1 unit 7'4',, all S -ill .linnlili'r. ii'ji'l' MiiifitikIni

; I .11 I; p., Ki/i.I i:: saIl Iaa.riii1, In tI'i. n. ULIIIIVP im il I.i.inin t apn-ar| in u >"i-f.| Ila tla'il,! | 5l\ a .I" .ls). .I.tl"'I"1;I liuil i.Ii'| nn-n l.,. | I .Iil..II.lt, ) Bluntly, I 11..11.| .' 5 HIP .-( 'l'nhnpit" iliilil I.I'I mi,) UJI.( in,' linnI7v( l air n nu li.iini I.M -. WCDml L

1 I r..' I" 1',1111"1',1,1", in Mill.ni I Kiaiiil.iii.rt, li hi.VP make lia; IHTII lllIllialg, II.,- I'nlilii I:mi lICk I 'I | ; ( : ,,'. Mr.I I '55:54. .1 I knntt'' n.I Mii.n'ilii' lin-.kl.i.l liiipiin iji.iii, n. p. I
Hoi .I.i. ; r.11 for ) Ic", ," a..i. .. ..'I'I. .. .111 .I : ha.IllIla'sg| im ; I I II lk'.lauak( ll.i I ui ; l,1..f. i-\. 5.hlrTh :
.-. I lln. on-, lintti'ti-r nnl uliiinlipraii., ,..- >iH:irr l.ir .4', Vial "'\'" "il pl-l' 110 "in t .| -| I "' p.uini'i-I \vtuli !Mr.I Ih-ir I I'i j I ''lulil' ( 1.1"'u.I.., "'"| | I'lii'i- 4 .HI 5.i.'a. 5 VI .l ', Im'HK 4 E %

i.. I I'.I;, .I.' trH". Kl.,.. Nov. 'H..!, VI.Ei.nmt4 \r. IilIiy t I. an appn--l.iliie, I i "ica.l.T .. iiila.i, Iallil:: : |"U Illixl'IIIIII'':
( "" 'I I I"; I I. : HIP (I'nun in I in.. Inn for HIV ..nl.liiioiiulnaon lilin uilli I..IHJ.I .lil.l un.l* jig; ll.llli'i'| >, i.i->, "- litp; p.nllrip.iliim: : In 11.1..11)1 > '. l: S""." uyi'il :ICi, inalailal, I'-i'. JII4 liSt

Mr.I T 1 : I I'. | ii-m, 1 IILC 1 ,1 In".1 'mi .inIvn'tliii ih,. tIii' "Iil.r ht.: Hiin HiiMiiiiin : III. fl'lil, ) it I illlll-pM >|.l-l.illl., .II .if III' I ili.' .,, i'I ; Inn nttitltn'il, mn.h lil'taIMsl| lion, 1 a, |Iii In., .I S i":1" I 1"1" |,|., I.!,'.I I |U > "':"1'., in-. I I'l'i.l.l iiri.riilVH.I.n. $ ___

4 IP.IIII-P IIPIII lii-t: rvrnin inbi'lialf ., nml nn ilmiht. ni.int l fii.niluIm ,,I. ,l.-lil.il.i |.ci.ii.l-inli. 1'.I'li.I"lil: in tin-, ,... "' |1"' | | ''..1.1. th., pi'Mon.il: 1I"II..f i' ",:, InjniiiCl.il.I -.. $ '. I I.; ,1.1. ln.li.
"I Ti-iniii-r.iiiii-' ; -.rn-rjl 'namwrii' -. "il Im ,pl.-.i..| in li.-ar, 1'111 him. .1,(: i.l.I'I"U' I fill. l 11 luau :, : I ,, imvinanilirpi,'lir. Intpipt-li-il :j. I S ". I 11'.it i.l .\ ".'n, ...I".c.l. iig.'ii| i 1.1 5 lit ; /" .. Iliil S I.:"n; Itlnlr Ihilm | l l.ll. t

a-l.li'.t I I lu I HID < i..1| I : | I'linl .lj.i/.ji HI |l. |ill. I lrl.i, l | IMII'lii'n ful lit :
Ti-iiipKu-'ii' i.wtcr. W. mtallii.iuilli, our fii.-ml in hi. \ nlj-liilv tl I StIr at S I '. I'M., )'. 1,1 | ,,' ,' '. ami Mr.I Ili-ar ii IIIHill Ii.. Hull H.m t % ;!
t" I I
I 111"1.11" : j r ; irm ui 1 1; r<'"ltiij ..r.ni i iinn W f [J _
'lli! iliink klmp. ipipml| ilii.-tli ..Inmi.liitnilil.lr., (In-all i"..... ami, an.l t I Ii. \.1. | | I Imr COAttiirlmiciit
\ | t t : : "Il| H Ilii 5 hi. rlir" .ilm-.4 ami 4.lj.5l i ilt a. I-I"'I.I'.I"I"' 1.1| ::1.1'1'11).1.| : .l.I j I .ritin fl.miM ; t.jM ill l 1,11lulr ,
fin in-i'lt' 'in ,t h.. .- ,. ... I 1 Ihi. I'"" ( \ /, try Mil.S tlH'-l. 1UI.H, i I.I..I 1,4
. lI leiI.: in.uk: > ; ilrnp.. in -M.jk. ui.l| ) I 'nlM ,
Pit "iir, i>. l., Vn. IHNI.Km "II'I"i. | ? liit( Il.ill.. man In i'l'i, luau hit 11'" ami .Iil.l. II.IIIIP' ami iinkm.it' II.I HIM/ it II.1.1' I I-IK 2. nii 55 aa.Ia.'sl| | |i'|l.t| |Il;

' a. for .i iyirilnrf.: lu |M-liiinn.I t I .-tli-li Hii-t ,! .ii i 1'iititiiiti I ti.I : (fni''. nih,"II.>|I. I I'lniii .an \ii ... \nli'ai mil ipiili' j '. 'hiM>ki-pH-r| at n 1..lrll"I. ini'l at I HIP I I.I. \\'. I II I. \1 h'is'.', 1.1> "I";v> ) i-.n, m.iI II I ,,lIu.' rint ll ,..su ,, v jj,4 ; lur Hlim

".ftuI Iii f'JI.1.'".- ..t 1ia1' at.Malinii.Mr. ,. I : .sir 'I hi' "Coniini, 'rri.il" II lli.lt III nuu tIl., all.h.i't4lila', I 111..i..I.' I limn, I i Pinilil7ull:I I: /,'..... I,.la'iil ; luH,, ut ,
1":1 r.arliIIIP "I :11.I I 1..1,1"1 .-. ,.1..-. ,i III 111.1 fitir.Mr. t'liilliin M : !/.,.< ,'ul.li. ; //.,.,. :> ui7; Notice.I .
I J iau. I II I i iaiia il.i :. I a. : ,..t I I.aa i. :Mum,) '. si.l y.:'ll.ril, /.. II,,. .ahia'jtiiag alaI Iml t tliiTi-" I I ., I rat I I I II aII'ai.
.\ I I.
' -urini: .iin-lini| | *] .i ia4 uill MI..I IK- -,.. 1':11.1', 1 1.1;, I kt-ii' | .-| || I Ion c.t| Inllin I .I l.1 iii) \\killilMci-nU..'tli uI... 'h" Hu-ir | '' :.1 ,li-ro) nilion nf hit I i I { lhaia l.i:nl.l.r. i .111,11 Milt *. -I \lr': I.I' rl.i.lMliX,,
.
p rv'Iy: -. 'I a an 'u ,.. / : IIil ll.rrrK.I ) I linn'. |'lul.i f.nr I I Ui I Jp r.-M'imil ul i l iiintit iIvl
"r1. I
III-H r"UII" nit il.-ar ol-l limn.1, I I'I l'Iu.I.iIaiIC.I.: | liurti-vir, 11ai 1 1 .liu\ \u-nl 1""IIP IIPW SI nil ha.. 1.1.1.,1| | | 1.111"1) I'. 1.-I'Iil: ) nl. | 'a-ll.-( hs.uil.'y., 5151a'uI, | h .iiiui.HI I .u| ; .s/,' I',Ii"hat, | i% II| r.-il S in M t I in 111,

.Mi. ".-ia.". Alli-u lu. jn-l ,i.iniiuilfrom a. 1..1 \Varrintfli.n; .111'i.I..II.I lilt. t III.iiiiiia, i'inrnt i-vpin.iu S I1LIm| n|..lr. : h I I"o, kliN,1 on h.lml ami u ill In. .1" ., I I'l hJsnh : ,' MM.I /'.. ,llm til mm >,-iii.tt i l.n..ii,-.1 $5)I I ll-in. N.l fli.i.'U.-r..rU ..Iml.fu .'.-.

a MIIIiiiliik of t .n''''1' f.. ..,-. rj i.il iu tliu t.i.ii lit i:" .lite iai ila.8 (ruin !I II liii' s 1111 1 tin-it- "."II.II.I u u-tltal I .loil-.1I / | .i-lrul-li-i u h y in ii-i-i-lpl I 1ft I HID, IH-.I( !: h I't. -I I .I.Ill,. .... MI.II.II, |itiiaI|
M I "r. I It.: K.: Ti.ul 1 ', of //.1.1. In I l'i l 'I 1Ii. i I I i, Hiking t i I : ) I ":1'11..1. :rimlt. ylilI5.5l.Sul.| :: ;:., I II IIIP li.-i.-l>> Mi.11,1-,1 I t il hu.st u Wrili
1: ii..n'<.la. I left hninu a .lew ) prJji < > I'l ttw an.1"1.y .,....lir) i ,.. "il list .'.1 at I .II"l '. 'i lii-nrrjl', il. liililt.' I I.'u* I.9i9| | t ass, H..I.U.K :HIMI>;' \ i. .\ 141 Imn nt I.... INn 1a.lltl! n, tin.t.1ir

mil I'. till.i i ;::. ill. t i't-ti-ril.1., : h-- .. ri.tni ] ) ami rainn I.. 5 ilii.i planluintloi I I I ,t li.-ii' li\niif i.i |""al[ a".1, ) our Hilracli.llli 'il..li.. i : ",' ." 1"41.1".1| nn all l'I.I'X'"l' l 'nii.p I........,'.Inii-il. ij.i-,1 ulw.iit'' | .15 54 .'.i SI |,hnii in our|J,5| |5.'.IN| l .ii.'iu4l lilui 'I| .VI.In' li.lnil.|5. .1.1.1.. tun. .nnl tIII. |'r.iN.l| > ullMi-liiil. I I. iti-ly

t fi I. ,ml. lien wink' I'm the riL-.tinnnt Mannfai lntin, I i I IllOal \.llil'll. iri'! sin, | | I iuii.i.) '.1.1 I :J tt. *I SNla4 .IH.I.I r- in, is.| ;.-., *4iiiiiinin .' ill IU ,a'.I ft .1 \.iinf, nr., iiiii.iuiiiia.: |i*
P Tin.iiiuruii | | ---. .--- 1! a. u J- t Hit I | | 1 I. prompt 11"111," (fivi-n, l" oi-l, ) -ar KPIH i.il ,1, hilm. 'i I !.7.'i.mini, s, ,|i.. \nnrii-j'1 17.i'ui ;..'u5I,. I..i HI. NII in'lint >i n .hull 5)| |n'ir l> tnl. _ _
vi. .
tu "
I / "lil'l. 1,11r t rulnpitnt.'j al.1 I li.tvtln' -< li.-n-cti-r i t i ami ilvlivrry.Ilnll'l \ili'111"' |'. a'.l.u.l.' | nxi-l $Ini. f.r KII III..UM I I 'IK!., milk | i.. > i'rim ,' IIm. ,; M'kl' lnr.l i suit) J11.IosiI
ll.- .n-.ii-rt-Ii.-ie uulili- II| IIH.| rx.itmniM'iir? .lo Lorplinlnyriipli tuniS| lull.- : : f-lhf>, .|-.IM.' I.f ill' I'll.. ill
!
I ; | ".r it. inIr. .imp. Mt I'll l'aI.I.I" > < n in Ik f I i"m..ln tcu-l J. r .I
1.1..1.1.1 fjiln-r ate I Ih'.1 i | I 1 i I'mifut I Hi.IIPW linn ul I S llm .1.1.t I : MJI I ) Silta', aypil I |I""n ,I lentil r-ll.V.ut .
I i.n.l h lli- IT
< ill
ami I : 1":11: .s.i- I I. ti in i.l,ml lit I > .n H iti i t i f l'li9.4t5 |5.5. -
|i-,1 l anilJii.li'imUni t ''iapl'I, isll.uiii.. 'I" 'IM-IU r : uill ll.mui..ili, l | inr
.II. .
|.irl. 1'11"fUMY ; at I HIP nl.I I liiiiii-.i.-4l.. .five taut. i I I.I ; (tin hjm.oiiii. | ami ( 'hitlul 4.5' \. | | .in.iWtutlui 5 lt. S
it ttJi'p. : jn-l" |I"I' f.ir uri-ntniiit.il i- I. I rinhllili.li-iii, 1.1 t | -.ni t l'.i..l ,5i? ii.( l'llll, at! Ilii tinMlt( .li) ol'.l.iiiiiit-i, A.I l >. !l's'sh!,
..1. ... l'i .in' I IVn.ai' .olu. I 1-1 1 liumr- i. 'ac. .. ? t ) I I il.-lk4 i/f I :: II'.otuii A tl-rrill i. win, i nit:, ..
hoi.I' fmi1 ,
.1"1 ) oii- 'il HID tiar.in i'taiii.n.il.Wil.of 1 i 41 I ll I 'r'm u." i.r>'n.uii jn Ivm in mill -
Ml. l :
r T \ 'I.I.'I.VI" .ie. mnl it ant lu .rtiiiolljir.. I I.." 'Ilivic ua.---lull- t ii,.t"I Ii'-ntU'iiiinn---. 1':1.11.: | Ill'ills M-vllial nn j Vl' I 'I I j a 5 tt ill IM- 1.1"1",11., u ail on ) on. .I, Illiml:I I M l I.,,.,. ..,'.r..I.I H IW '' .515 ','rip. ', Li.tluI.aul| in ,|.i iln.t .wjnn.in|i..,< ; ,-ru.-LIU k i- -l S...l.l' .II.IIT I1.5a.lS 'I ili--i I .i.-ii.|. (b ... im .nnl ) ..lia' i l'lt5. > n

aI. U'.ixmi.Minir.I ..I r. ll'en Miirly jfrivv.-il ui'c"ll I It 1. ih tin- I | I 5 iiiu'i| I l.uk. r. (i.iii lli.in.. t.4t ) l.t..laI 5.-, piln''I i I .
alJ .I.i iliM-a-u liiitil Hi.
>.. ., ) "IN'n'a.n' ( I 'lliaiik.j-ivin | uir > tiuiy.'h I I II iinkinitt ". j j2S. t I riil 5 e. ; in ,lelI'l. |M-r it n a..lai.j "vliil, siiMllit l..ii.iut: .r Nut. ml. i r '. hl l .
J Irai'li-il lu tlip Ora I I., ..- 'j Ihnr.jilat .. .Irailn-l" I ittu uf ) liulei I I i..,.. 1"1] I'KltMiN IK t tJnilyn M I I I"1", I'.I tiiM.K. nr., |'Uiulillir.
i il
; I. uu hl.lr"-I % I U S true, II ne 1"1.111 1 wviral -- .n i-ga s SI II S. linen, ..Init-.l I ,4"III, ) i t tlllkldiV I ir l.'Hd l.i'j ; -? 'iS sgslsa.. r mill tt iu. I l'lsIi I'. I'U'llit., .
: ii'r:.! HIP .. bright liltlp ))'. ju.t I" ful- ; ; ; ; .\. rM4: < up,,1|| dan ) 4ii I .Ink iiimlliil& i (ui.wi; .M.I/V/I/
r..a..I.
,.; larj-i--l .I.n.I.I i .I| ..ji.l.j l.iir .- but a. 144' a. S llnMiliuiiol ....i.".. I lits : : ; I isiS) look full I I llffl.liutt'II. $% 54 S ; .aaEa Ia ; a'J III. .ta'a' :isW .
ii
]M-oiU-( .. ha: U.-n nu | hi- In.ll.lJin lon me .1"11. am.1) I iLe r a little I l I tincoiiiinuiiil ) pii-pan.,1 |Iii fl( '1..1 III.,,'k l t 'l54, ,s/ | ,., ..
| lal | } i I. .ec4ru.it. ] I K.-v.: ., | l.i l U Illlill' r ..f .1.| .||SI. 4.1, | | | ; | iJui'r1.a.al| mrM t.Iua u. \r asiu'i $a.'t IluI
.IIM
..iu.tin, Ijirl unctn a.iar I itt lu I.t i piiMiitt1(114| I hit( alf'" Isg lass; ,Sla,4/ 'lalad< U'ft ilruii .l.l I tlIa5I.ll.lar..l.r.slr .
.4U- ail 01".1.| | Ii tl ligrr.II I Hunwa | t | ; Aililll" 1,1'I.
i ; > 1"1 II. .
1"1 lul .1I.I..ii.. "'11 Oil ( I I 1, I. al I.In I. a.iau I Ill % .aI a. C. .4 Ilb'aa.a.sj
a i..iiiipa..ii.I' 'hl UI tiit -, IM ,hUll I girm | i -liiv, tu .1.. __ I uilin,J 7 l ; a' 4I ; I \ M lair. Ii K I INIK
; n.II' .I d..I..i.I. I 01.1'1 11.. "'ni Hiinyulir ..1'1'I '' % ___ I aatl a. ) l:9i.'u. ; I. ui.: r. I lNa| IH.K V. r KM \
t li.-ie tlii. .n m mi lint I : km (5s 1.1 UI. I I''' I. f11. I 'I 1.1 ah ,
4.lilu.I
IbiS r, hopit Uoiumtv I \ '
f.' lu.1 IwrI.erIuur.jtlat 'un ruiihnu,, .I n VY> ilji. tJlSta. '11'"I'. i In- j-.lili.-al |IH1t1IlitiIuIa.4 |I.t l I.il.,) I.. .1 r t t Imt,. Ttrtf li tall. k-r.-l t \... I kit v I l.'H.lt.HdMiMfl: I.Alt. C

.. jt.i .if lui. 'larulPi iti I.re. a* uc-haieha.l! Ilin-r :) ...1 fri.i.. 'I\.t.u, ar" uuuv |".ipi-| Hut ".rlo ::: i .IS t : (1.IUII'II"I 1.. I..",. ,ri. | III.YII.IM ) II I l.fi ... 3 kll I* H 5 ui. >0. | i, I.I.I.l vi i NEW YORK OBSERVER
.I""il\
|
j I pa.l -aMn lm. U.-n .. I'.. -HI \ i. I IliMvUii.l.. l
it. .Irj ami l
4 .ul.ll" 1.11. luiua; I. IHIV.Jtlt. 1'. itry nfoniiiiiu.l., 'llW| > ..|l| rjlLilli hUVc .i.I-Iul | S .I' paint I II'I |l.r'l.arlll fOr t tin- ,

i t' UP 11.1 (In- light* an? .11.I .t.t .onJl'inaiiuii "1'. are .Lori I in r.'I".r it. .ir filtmU .1.| > |She| pr.jiuj--.'.ji".il.r- I I"| '. 1'\"r.1 ,''' 1'". Il, .' IH"'I f'H-.rp 'Ewe.: ; I Iilt> "K, lull tl I II Ala| I I lla'iul9. | No |.ji| r 1 1 r ilii.Iji.I.lj i> lunirt.5 I-.I luin ,r. i>\ [\ivi

i-tiilt .. iuifinjf itf 11"I.I .! I M-ii.J ) ))il a |1'1'1' b)' Hu 1. i. |Iii i ii. i"l S hl'tal. I h.,. lit tlldt U.. I4hiij.). [ \%'.. | |<|, ami MB am fj-l appn.j.i Iissg il 'it Ill-h It: A.. m |,.'l'C 4i..i u,',. M.mii. in il u'nt ulil. >*rii'. <'I| .'it l t I. r-. l'r >. I114 I-
l.tti. the ..
t.l. j Ill .55 111. in 'n:* | l.il Sal Stilt IIVIN.Ijtas ,, .
millf : ll.V. ; i fill. -411 1. iiili 5 I t :ji ,|it.i | .1|
"a. .1 i.i..l, lb.".-ilh..I.I%. j.I' 1.1..I.I..1 I.. i uni l I.i. |1.1..1 i I.r .,I, .1.11, ,..,..li"I'lhl''llt< pfoplf .f ) t. I I I" i.$ I. utah ( .ml S |t.a.a Ii *l.-iiw4 l.lii; II'ailaa.i 1,11 1.t unit ias'll.l-.l! 1 r. ii.l ,ii.r, ,t. ..1.11i

.. itie vuli-rtaliiiiwut. Himan'p.iU" in t.mucull.J |I(' ton Ill tlanr.uvir 's' ---- i. I -- .- ti r > I ; "IMI.il u lu I I.' zn, | l>H "I il.Iu Hvll U-iuy i | I ..I.'r..r I..J.MIHH4II.Iiaiii4; In, I li.l, Vi jo .9,..L.,,,. II..,,,. 11. j.ut.Ja./ 5 K U A I I, M :,.:>|. ,\ ..| 55. | '. IXIr4 litl S n. ir4.iiln; ..r .1 ii4il.. i if
n Hirplui M\H ,, *
: i
" % Tinmmml "II \-i| liMull I ) II A IL I .Ir. .u iitt.'in '
t. t'J-i"
|
\ / .
I.I'.II. "" I ; i.uniiz ; .w | .
5 r ikIII
ll.
.. K umr> i '
<:uiirlu.ii>u, I uill ,a rtne ..ll'licit 'I| tip' |.n | i .I. 1 i. lit) -in..kin-- linn, ), 5s| |
I l:! .. I li, t..lr mtty :amiP. .a> I lliatwliinIM I I h'y. \\.I I I.. i* .u *Iitu.tati) $ .iI.111 \ '5,5,:II ., II 11.1151 i.r.i.| wn rii- I .u I "|55 u1 m .r ill.I I'Huvtit ufi.iiu
'.. .uWriplion i f..r \u'I..I. I Op.ia I UUUMuliin I I tinn' .. )alsI s s' ..... .' 1141a'.fl. r.'la I Inirliinii s i I.l.. 4.-.. KIIIII.I; Hull ,.illii.-S .lI.'t I ili. u, .. ., .-jn-iu'lt
II ami ) out ll ( m.tt | .
,
l"l' |5'te.
4 ipifiu' t.dI IIlMl.I.I l ,4l.'iluiir.1 i "" u .u k .l..r a lung liuuui I I'I l'>irliiiiuVJlliI 4 .. :. 2 | | 'It'll. arli-l. Iliu.V.. 1,1 Ni "A' 'uulftn.. IUI.IM., I u. ltit.il, a'tifl.Ib., Va. I ',,firt u i |Ia..,., Ufnul I n r. .i-.l i. I. -i iu. ln-ii-1ta
; IMJHIliUf I uill rinvu.UilU hi-i-nr. I.MI $I.'WI I V/r/( |.uk. .,4 .
;IJ'I.lal.; 4. I tun, 1,4niliiUi.tlt' r4).WSrelt ,., .lit ", -" | "il up-- I !.M.1: Iniru4lii i IIUl| Il l tHll "l III l Illll. II I. 111) UnrUI
| I in hU 'Ih II 5a41' .r Saul
Ul | r favm-ltp ( '
ui.iir.lu Hi4 ( i'I.arl"llr. Hi'I..r.I'| ,.t.'luaI.el' 4 ll tt.k2ln 4
Tv' i Hi.uu .f4fji,4 IU-4._ iit I. III | u.l't'ILhll" .1.1 tJ".I.* ,iVn.4'1.14 I ami ai- UI4'lliU | I ,t "I. r1" I Ih i ir.mi .1'. '.1 .\rn'iilnn.-, tiu.iu '
". ) < l| i. I 1 'i : h I > e 1..11/.1/ the .tl "" \"".lila'S I.'h.' Its .. "I | >i ,
j,; ... lit .,.t.r". I II ovftkr, *ni, ri,. lime |1.1.1| ..ira. at Li. I I':rnuu | ''' pliu.urp ."- Sjiata. "iii a a .I 511,1.. U..tt. ".II'a 2uI.lk.l. Mil it I) IS hi- .1 1 I.IIiiIlJ.sllt I U l'.it.j' ,. U ifck.
o' rh4J4.4. 'ria. \.ur ui-11-pli-aw.l .ultM-iilitr, ( 'burli itla : Mr. "'''t Ii. |1M.| pin.; I f.H : ,Innili i. i ,|J..u '. 11.1. I ftI'IISllI 41 lIED. a la'.i- ,.liu'iu il l i I.. > s tN-rt. tt i', it riii k-jrlt I
r-aUutU ,
l.l1..1 u a $ .. U !I. uwul tat I s4tu.'c iu New S .VM- laS 'I lrnmiu. 111.411. 41 ll 5,, IIM' |i..* || 'I'( ill IIH.kUlk.lt ll.M-N IU'1, .
,
'l'iiioi., | ,
t: Oil.-ans .1 l.i. u. All
u& Kittr. .h''I' uM iiu sta I4II-
; | l.liriil rriini ,
: K-uiln-r. i-now ) | | i i l. i r-rruun. uiti, "; ui'ilvi s Illl ll 4- I.IIIIII- till |I..Iii: I-.4) Jllll lltll MT
I ilk. KUlliiirilUluMlU' M* J.. i'I. -. -- '- : | '' .11'1.) ..llmiliaiailir 1 .1., ".11.) >M' talw. tt.in. .. I lutuUr : | r4.'lw. hiitiuif In.l |.|4.-i.l in III, |bauusal.4 btMM 1 uin.iN. Iml 111114$ ii InA '
-
--- .
I., tl. [Mi4ni, .I.! I .l IW.irijr! .\ .iuall t4ue .f -" | .1i".r 1 mul in-u "... '.1, I 1 hu* Iii.l a lii.-iuiur, IIMI rmnul* .4 a
ua. .li-oirrt., | a Live
,
,
A it-Ur-' "! Ml I ) .I'I.r"d.li| | f u,,. r. .mill trx'-ijiil. r. ui ij. I r Hui -xl, tsua.5laa'Isi.&ast Newspaper.n .
I.: < i-ni.! taii. v.I: ,I liM .. l Iii | I \1.. .giJ. br-.. eli;. I. .
,1.44 ,
| I } (tic Liii Uu ruofrouiMi : niiluiliuiti.r I 'I..I | ui.in' II lra'Uu'tu.ls.. ..
.. I it-,1 \id, 1i1 Iii "I' bear tlm I'luiuli 4tui | ili4L.irar| I I.)' I lLp 111' ii. .ua.ulse5uts..u.| 4-14 r t.k it KII.in MM-.JI& full .fII
ill") |, &; \. |I.I; !; .iii-l on s i ,.itiTuuu uinrl Hie } | >lr.. 'LIM'IIIUL| i I >u inl'iil.-.l, | | Mr. K.-4-HB i U ;! l k-tyU-u II4IMU4,1 I l.t-ri-.'. I l4-.li. .V.tUnin 4U.I 4'l' | lir< .liiuil h.issg sa. > |IUM (Pall, i-u 'ou.iiic-ui, ni iu I uuib; uml 4
; ,1,1.1 .I \.1 ) r.t.'r.14y. .luring: ,llnruiglii .I Ihrtirv liou of 'I .np..ii| "| by 1: I H II Hljr. ft P. iLitulliI HllilU14H i-il it* ul. u i>witt. mul r4.li ul iutirrfwnl s-s'ul.si a-li'' ri. IN ll4iU:IIJS lli IIM' H. Us, 514..)*
| '
.t! at I. \r.c i
j nine n.-iu. i..iil al.r'n "u..IOI but f..rtUta4Iil} al.ra an Iran ; fuur4u ... on,puny) ami all ,llm 'minor i .M5 Ihb.f U 'hisUIa.. / l5'iaultly,| si.I| ull u.-rti-u. i nu. 'HI4 41 IUIHP.M.$ IIMII| | irn't: u'sa'iau.s. .U I Iu'.I 0>
I i "t.J .vuiv-l. fur I I ;. .1. |il.nu., niter U.tIIIK lb.r.iU4l.l .
141
fuMcJ lu- uuikjli i maitrr, 1ml iU" tuine. H [ ire I-I 4l. i. .Ia. | t.tru-lt f.-'i l 'I si.| l'.I4.ll''lila' .'
& t-ie h..I. | fully LruuKlit
..1..1.1.1. M-rt 1. I I 1"" aIl'I ". ..riau I onl.' I i I. ?, %. ,l.k S onO.-ifnl i-urit.4 p.tt r. n. I I'sa.stuaal's ul I |iruI I l.l..j .ur. r' fIaam'ii'.',
mwui
l"I.I..1 f..11 <| : lit .
., I HVI.
< | I.
-Ui.il- .
i. l.rxtij.
il It. | i.a,1 the tire t.r. t '
'SNle.t.l45l
|I" 11 .Ir .a 1'lu" nr4.Kly ulil ul.I" b> i: 1 lt.aii '1 L I4itatj5 ... uuwailay llial MIrral I IIrayiily uu'Uili., l., llijri A .. I.tuas bi.iluly fiiuiikB il kw cia la. >ruU ru. .it. HIDI I la.t.uiuus.4 1 u,
.
'', .11'' ., l.lth \i.; I I I. ) ) I 'Otflatlt| | u.1 I Ul", liw .UlarlUg t.U.u .. 'I'S... reia., suit U tilt' -Irtiij'U. I. .** ilic .
.. > lu iniiti a'IiIi..ia U. I'.lll .Ijl4 dAluJ h'J $ <'i..1 4 iiiutN-r, sl.niu. tfi'u'' u te 9u'uS ) Ih'r. ttu
11.1"1. '' 1 1 & r-r ILU .,1.1 *clinK. u I.... / '....r; >.a.a.t fr a'si ul i-u.run. in all) M. tin il-.re
I I. ., : ,: 1.'I"r.f ) ; Ili.ta. Mrlli.li | j l.al ar. ialii "ai. n, t> ilb I'Ill5 u.iiu 1 1 I.IUH 4TI SNI |inia I.aa'tilJ4U ut ,
r. .. .. .. iu i. .. .. .. crouul.4. 1..1. 111 gleet. SIr. baa' kk.TV..fuu4. Jaafa.a.a.> .. :_ lull Uir **u-m tit im (5l'alg 4.1.1 ..ui.full) |.N-ual I ( ib inih.ir. B.IUIIO| v, |>..' vtlUu
i.uliii.l.r .
.. UI I I U-IUK. %.Ik'j..nIU .
< K.ui "u( l. I 114/Kiu IIo...KIIH $ n liu j, >'ituip uuiu m i.d. 1.4.u I I'Urt.. r t ui.) ml Iii .'s lit**.
Tuevjjy),11. t r, &'t.u.il u luuii i .,...$5 ... r. I'H.J.f. llttHntu, uti I U..Uiuil.ui' AiMrtM, NttVI'UN IH'-KIU Mta ,
'Io tl.nl, )ii aaiIla. N, t. in. l-lj '.' JI 411.11 IVrk Iv.vt ,

t.


o __ ._ .
... .
-
'- -- =- L _. .

-,:. a-a.--
-
.Af.. -
--"

J ; ,, L
-<-... ... ? Ii 1 .. ,
....- ...----J j .
.....,( ... .Pt _..Jl'W. -
I : (,., :.: _._ .
-
_. -
--.-.'-*,. ., :- -Jh'- .... --. --" --- -
_
---"-


.i c Illl II. il l III, .I. on .1111-1., .IllilI 1""Ut" l I ( inn nf Soil, In',In I i.p-i'| CONFECTIONERY !"H.III'IO: lNh J; t11: Ir'0: : ." .l (

1111 : I: .h'I 'i' ,))0. i.,l"h,, I I". in lug :.11 :":tfti$ 'r 11 ,t\ illicit' ii 1 '

.... 1,II ''I. I II I,, ''!1'' ,1,I .111 III' !", I I" I.i: ->.iliiif', "hir, !u lint ni'nihtniMPii inti'i'iiunablp" |,inc r".t, t nl, tin' Si ulliIIIIP PARSONS'riPILLS -AM">- J ones. ) Willis & Co.( )
I'
.. ., I t it"' l II ..III| | tint% I lx> n
'lr"! for lilll tolli.it I I h'rI"'I'.I',' ; In iia- ." lonjr bfltl, I iID -
t,. II \ I 1 in! "liiiiii-imie| < 1 ii'i. .\ ainiilnr i" I ; 1.tl..1f
r 'I'!I.if.. .1- t lln i "iirc aivoii, in .1",I tEe'< NiMH'k' I wa. I lieu lnu..1 11,1, 1'': jiPrtl, In HIP, t..O! :I,"' li'in, ,of I HIP fi>rp.iu i- u : rAiF I'V tICII ] 11.001..
'
"" II
'n".f tin*.lit al I Vilitn.;, tilttl! nwi Imcoiiii-n l.iu. I tulci'II, I HIP I 1I0 ".'r'n"', liiili his.. h... frrih I it I su nmli, ,ijililih A nd l .tit 'ntttfiltttty" .ts.ngss. this Monti In ITtnrntlr* s j,trm In Ih.. a- :EI : A. P VT :
I" in ''II" it ,ilaitn-, S "" nhutvU) tnke'1 I HI nfh talihI' from I |.> wn U.. h'"I.rrMoml tn ntin<1
!L
.j ..I ,i.i 1 : lii infill' 'if 1'iiiT liiili' tin'' imM, ''iliiptlnllor, '' ni-l-p, ,fpiitiirmt' to finiln tnlkc 1.I"Ilall" .; i hr 111.; If *.uh at hint l.1.0..1.< | .. hal rnrlna' "r".I I I onit'lmiU tlif.. 1'IIlA linvr l.a< a R

..11 I |p,n .I iit'im| r.'. S fur % ,.-

-i:" .'i.in : Piu-ral' ; ,In ,,1t.tit".It'Il..1.! 1"utw'si"hiiig" <\.1"11' tin1 I llll'In "ut'i', < it-I II : liii 5-s.,_t!fttiti.pff. -'' lu'S, |_f.rpnmrl.lrt.- I. H. .I'H'' 5"N AT C O .UlM ii\. ;; \1,1! 1 iiilitriii" Ilii' I'M.lii! 1.1', l.i-. .

Ij I'i lu.iiii-l. ,* tht., ""ilr".1 "r""IIII.nl1l1"| > nhUlihad I 11,1111,1', I hn, > ,ill l .. lnusul'ir, lil> ,'il"11.1"1 n '. CROUP, ASTHMA, "liiii." i- l 1"'l'f| 'iiniliiiiialli' .I"l '. xiitli'nlitli '
MILL FINDINGS
I ." .n..1I tu .\t> i iI : I Iht'm. All I! I lli.it tinurtl, : < i I ., ..IU'I' : IMMI %T-s, l \ : i..1| iVxnl. in .tlti 'jhsa\ lilii' ,I II IJ
,
"-
t .
il 'HI.IP" 'IIIIP
> I"' .
A. I .'>il fprii'f \I' p D I PTII IIERIA E ."U ..f'a'. 1 "t ,
\ : |In..l" 11 I II
I ililm' Stirr: :: .
oh tin-) pip! 'npi| *i.pi1, 'HIP rin-r from hi. ucllkfiiiH -::\i,1,\ .mil %y Fit hit. 1..t..U"i li.11 .,. I htit. ,ii '..I fl! mil if tin. iininilfliiriil, | :! h,1 tlxnnitli t tin- fni, <'.t". a,saul I HIP I .1 i.ul liiitl' i>!ii.., I i ui .' ....,. .." "' Sln vcl Ildt-s A\c ( ilnvI'iiinls
, In:1I1 I'pilitnn II PIIIIIIPI 'ullcry > > ( ) : (
i tll.I"IIt'II.I.-nl| .|. il Mt'llt'tll 1.11'lllt.'hl. tllVV; IIcI'I" ,
:
'"' |
lieu' LINIMENT J 7"s, ( a
liutit.; ANODYNE .
I mini'" ; K'1' ivonlil IIP Pinpl'iM'il, : i I' li: lug) nllil* to Into 'Jl' :iti! "i- <

,., I:.i.''lit-\, ; .in' lirnli''' lit" ,ilivolrri.ttIaII'lhiiiil.h nmli ) .-!. IIP HIP,sbitp| ( milpr.lut|h.'|" umiM lm\p, IIPPII,, htil1! n 11 u'IT'nllIII..rl,1111I".i\ 11 t\I dm u ,- .- ,.- .. ..tr..l' ,-...Sn5..51-5.11..'..n...."1".1.1,., ; .,. .,,).?"'.1"'.-ita ....,.. ln-il.iv tlii.' siUMt mtttr.u. ti"l* nl' i Oils BI.k lilhB.10\\ .
,.. ik5.w.
I I""i i n i- hut il t H.IiVi'tixik: it Hint I liU iM'lt t ilpfiiipit "h'|haul iiiun I\ tu I tin-I IIIIP n' "f'I|H'l) (i* IIP llrinlv licli'-. :J. ..N It ". .r. t'.a..l 5.1 p..mi _:..I. I J "ui' !!'I'.I..I".1 IlilISI"la< ->>111 : Vices
lillliinil* nil .
". llt.' n I lliiinlili' I I Ef.
"js
tl'st-psuul l IIPIV in I'' inihtilii.i- : AI\h.
riiiiif" :u uI
I ,, '. ,.1 I iiil' :i |iifif nl I I'lntli) ( |pihitI! ( 'iirppt-liiji) .) -PIII|, ,,, HIP poii'iiin.imp: t>f | I., "I" .1 .hhsnPtMAKE! : "' HENS LAY Hi innkr: *i>t-<-i.iiti,( tr run-1 I i 11i\< I hI :" 'j jI
I > u II I ists-I lli- | | 'mrtii-nlar-I I
I l'i tiliitioii' mnl hilt! | | .., .
'
> :1\\1''
\.1
t tlii, ( f'arx'l-liif| | >:n I I ""
I 'I\\,!, tio! niinl"il I'tiil lliri'ituli Ilic'"ml .. ; I 'sss-ius, : : sri, I ii'liic-tii.. ,
| I
l.\ itlivi1 \ii-w' '' !> I I.. In hillt) nr, 'iiiniinl.iinuiirmrilH.: s *. 25 and 27 Palafox
Ii I ." '.".. -" .. .,lot. il ,I'lnii'il". I uu. nbmil'ilni '. nant: nl'-nl'-i'i" I'ir>nnIn" : .. niiiiit *..I ''Hk....n'_lifti_...*.._liiy.. _"httv_. ...._...ll_.rllll......n.._.. _"(._"nn.tIII.asi.....r. I'ftWtltr.,' .a t'.. .. ...\.. .f.. t \.,.55""I ii StreQf
t i-I 1 him" n .s. '
I ., tinti; of mi;; MM" li I, mnl, tli'1. oilierillil mm kill dim' mil, a* :a | "iMppr \ i' lim. fot 111"111'111'1" 'I" .\ (,.11 I \' I'nl A H I tt.. j ji I
1"
I i |' I l'"l', of .lnu Its, tlul piiil or" nipnlhrcpl .-- *
ilii'i' grus
; \| nml in ; I )
illl (IIIImttitin" r>flli (tnlic' 'ni'Hi.ri.il pip" i t \J.i\ ntil't: : \ .v \< 11II..' 4 .II'ull. 1.'lul'i.ll.
I i "Mir .i'-' \rtl ln-iii'lp. .iliipKiof rush, sisul) wlipiv HIP nipun \
uilhoiil n .
F trill | ,1.I'I .
MliMlrniMl, tljtllt'! >\1' IIPIIT" HARVEY HILLIARD I : is--u. ;
&
,ithI. "tllllllU'
< I ofllip soil! fiiriix p.inip* ti.
ntilth
I l'on : : ,
howl i lint- I lust I ..s'iurul. : Iliini". thus' > .I -- -
Ni, in,' tiniii-.l, :ni i-.irtlicii: i
ililli'ipil, HIP lil'p ninl, fpililitt" .f I HIP

1 I.tin,'in. iipu liilr.l::11'I1.Illl'i. :uinl':.11. ill"n IliihiUi of. tillllfiWl! on lit(1111 nh'l fIr pliollcr MI'' *itm'<' ijtp miii'li.tioi' .1 s'.|.nt un' m.ti* pipnlito' liaip. nf. iiMiiyhii1irij ; "III'h,! imli I "'.I\.1\ it in imiip, allot ial Contractors and Builders. Strictly WClJs ill Every Respect -"lll.r.T: AM II ::\: llut': l. .\ 11.1\\1'| | |: : I'II"II (,".

II ; mlnltitrinlnl ,, | \ | p'l'llinii ,In nii'ii!'p |.'r.on.il hoi loin r.lll I future pi'I'lli'r'. iutv.ni"* VAII.AMi> i'lM.S ITMI' I'll'i: :iiml \'s ) I
11.1'01
thu'
I ilirn. 'I"! liulilfl | .
an "i. '. I I. 5 I.. lo not ,,' ,
uiiin.im"'. ,u'ts I if ,Li'. fill, \ inn.' Not l.ii. .llu"- tsa' | 111111
;
il-, r\\t., \ wlmti itn\f 'ii' I'lilliant light' .unl, ,rcpotpr, HIP )I".Inil inm.li -,- I AM'M'AI: >I':>. MIO> h-l-: Mill- (.IIAMil.KUV.vMii.l.sfrn.n .
uith HIP, f lioM'iimi'" : MI
liowi'vi'i
,,'pv.'ii o .
iii'l,,! i* 1'iinr' a 4 nil. w.HiM, IIi""II (fica hi'il 'itsit's.us" that liatp bpi. | ,| II : .\ ( E-4.: : .. .
"* ''hil'l-likc'" nil. ManI. Miikp: 'pi"irli.i u IPIIIIIP ( \ II1I..1': II'HO -.\\ -:'*. I-AIVTS i : : AMI ltIi' .
I HIP!
J Infill fill' i
hoI" gwl' |I'1..a.
: ( Till"i '' ...i,1,| a 'in.iii "in.iv'' :' Mini, mil niiiliami of natiup' ,proti-i'lite '''''.1. I usus., li I.nnl. : ". AMI ) MII: : Hotel !
Mniilil,. liiirn niiil,. l..ai' flio rail.$ llirlotpil, \1 11:1'1 1IOIL City MI\MIMI\T: >ri'n.iii.MMM' : \ : \ S
HIP \ I \
lil.rSNG
mil ", iiiiillci 11,1.-,, .It..t 1m, n .,,iiiilhi "II : 1'"Jlr." ,1"111\1'1 ,

"f.iiinl, < .ill. ,li,."il..nl I Ilic,i 'ni''Imnl'1'' linttl I. I'lili I.I '' M.l rvri-y' nnrli ,; I.VI-lll'IM'V; UOIOII, || |H" '1 lil: \ll.'lilion lo 1'llh'l I"|: .IOIP. "ll h < .I".'..... .,lii'lt$ illic, 'I !

tlioii/li IuQ hut'. n 4 a li.iiilh.ikpr.: 1\ I' POIIIP' it in..itii-r ol ,',\ s-.' for HIP. M'M .. .. 1'-. 1:1": If": '
it IIIM'nl { .
li'il'
-iii, I I..i liiii". t% n> | I Itrl" Ed. Sexauer Proprietor .O-L:.
..
"l nilli.1 iiiin%% li, licltpi. .. lltlil| that piltp i impplpiit" ," UP ilonlit, mil', to ainilliiiiix lli">l I ""J1'| HIIII "* .1.1.1., atnl: |I.nr, J
< ,, ,IH'il'PiillX| OH'.'. .slush. il olliP tlll'.l--: : : I A. I ) I': .A I ) I)4t.I'IuIaI.t!
to tiiku' II
'I l In. ''II' of Hip "ippiuliiiiil) r\l iI HllKKCII LOADIMI (
i- i alli-il |thir| uiiiif, lixlit.) <:uii'fMl.II : I. : I i'zzi1i-: AM H : ) jl'.NS
Isis; illl-ial IH..lli"II.1 I n 55 111; for lln'ir. prnlci lion i i. put in npiialion. _
lilnu front high
iMlll'il liii,,. |

: III.nil', ,, I'i'il'lll.lt) I It: Illlrl-iHI,hi.t'' ,I.ll.IK "c tl Wn. nt'l'lt-'' I: .iiiil in, hio. ftll\ Iii "", illll. nut in ili(i.- I I II A-In has"..', 'low'. 1 litpl ti.ilii"nikiil : -. 'rooc( )( )( '11'liug: in al (of) t its IJr.mcho.fV ; E. J. COOKE, Clerk, Cooking and Heating Stoves Grates Etc.X

Imiltibii'li, ), 'ariolhiikli I -I, til ..
I llni-h. : M I ,tk<' .1 MM, ,il! nf '|1'1I11> } III'1I hnrijp' ofliidlllilal, ; ilulipn at a I "lsiu.s." i iI" I : & : I' ,

llii'inliiiinUi', .. ) Iri't lohjj. Tlirn S inii-. I \ ) ii'" u hu li.i'l! I'i'it;linlr limn' ili-.l ills pin"\ iIuiutulutiuss i j. ju-I uli.ittlip.i .\'.'sailr.su' M.IPI'.ll' III HlP I. -I. ,link'; ,! \VI\I I ") MII.,3' ) -- GOVERNMENT ST.,
nli.iiil I HiPt' will In. i .\I'I'I' :". :.. : ; ) ) : AM II \VII.I.M\V) \\ \
-.n :mi 11111 111:1IIIIIE
nlhl. lI. |" >. I ilip pirl: ) "sills' iipril. 'p. ln't'oip 'IIUPl'ii'iinnintf '- I 1111.; imp) '
tat,i' "'' .. 'cU.iiililli< u tiilluw| IPI : MIXI :. 'I sst' MM:. ; ( : :
| | uoillip| until '* MAIM or ANV & I'I'I 1\1: l -I Ill 1 I'IIL" Cil.\ 1'Iol'I\
i
uuv.: .unl., liii'lt' it tnifi'ilKT.! mnl Idle, i Is.i ii.l'" suit .tin'. .1 It III 1', 1 .I'.II',1 I it.'-s., 'I.\tiII.II:1: : I.AMI1.- I C'II n'-.
iniI llfli'lit' i ,ami 110..1'1''' tI" s'slliutm, liolli, in ( ,IIP, I.IP.of thss'" Hi'p" i ti-arvil t Hn'i. biiinim., tiiln.iblpami -- riNinl.i.: n.i'iii'\' : 1.nI.Ir.11111.: : 1:110: ( ) ". HdlNKM
)linl, |I'll', Itsi' hiii' intii it. : giI( :
I i liloxhmn: u liii., ''lonnli'il mil"' .1- : |\.ir.ib'pni/ripiiltiral' l.ui.l.toliipinmnit .: -- -ci----- -fo)-
4 tOIl. Hi.--ll'mir i w a- limui'l, Ith'| in HIP i.i.u.u.; Ain WMIH.MIMN: : TO MASTERS OF VESSELS.$
.1"1': | p 'I| a miiMilo'ir ami. the l.i-t ni'l Li"lIh'II.1II1 I luitpiiiiir" ,mi'l "if I Ifrssuuu >IPUi : I HIP, "ni'\l I )"""I""ti"l. look fur" I'IPIIfooil '. :: i l.nni.l" i.)' (fh'I'I., \I Ik nr MUM i ". Tt.il Slmkill( i I I bo r1111l1 I 1'1.1'I': l: I in nil I tli i<% aho\i-l n"ldl" >, .! .

fil" ', :atiil MII' 1.1111',|" ln lliiIml I M hoin 1:1.\: 'hsiuui; lt.iini'i" | ntliipti, I *iipph' A* IliP, moipitomin' mill Kiri'ti'li :i Kill.! II l-4.t.| 1 5tk&- s : as ;any I HotiM1[ in Floriil.t.
11:1mi:
'I tlipir, MI'.itli'n" lli ,aloni/ HiPtimmuiiiil I In [ CounfyuC'rclf Court: isuui'u.lgia.'aii'nat. IK mnitp.MXII .
/
: scambJ
I ,
II in"ikr, ;a Ini lilrr.,, liatil lli.iu it ,iliil.nnil t loss I'oiin'pil nut as lioipinor : >IH< rpiiK" :, ;-11';

il* tin-' 'tiliiij 1V.UIlIrli, \\ u' iimiMlihiihi'l. It.,", ttlHlC 11I..rI",us ///MMJtOIWf' fitt '. i .fiI'I M-pt-1 .,1'"I'.lv.' |'| I ; or I ii.oiihWATCHMAN( ) : A.( ; 1''I' ,"( ) II
t n'i. I a. to ,nrikp: our iip| |, .'ii.ni n lioiln'r, or' noHiPt : i .

riul 11n' tli.it 'IIICMIII: WP 1.11'1. nil I' I llmli'Vi'r, I HIP l-it "iasp* WPIP, Ll II'III.. I "pa:Ia i pi'-i', 'hue, vnliioli i'iil' ::5., :al's ;, iviiitNiii I : :\ ,,,? t.,1,, Is ., '. i I'",.,'t |Is. |lq,,, hlt.r., I QMMtI1'i .lMINhp-) s.\\V : : : ; rilMI'AXV.
iiiiiii,1.mi'l : : ; 1tiIT.\I'TItii
tinli, ;:lit,' in il.ukii* '< Hull UP : i ; ; 1 !. ,sj| ,.,.1" it I'l' I I. fiiin-h il I
lor tin. :a profp-mion.il.., 'Piilli'iiimi i-iiliip' |) iintiP Whi'ii; I lliP" .,p I unit, .IIP" prolpili'il, IromIhv (lank, 1..1.' .1..1', I., .1, :1'1'|! l' .: r.-, ,ii| ,1.1| ,|1.t I. X. > IEI'I'II11 1.\'I\:1 I'O) II.'Y.l'I"c'IEI .
.111".1.1
iII litflit II.'ii | liipii ollii'i' ,1.I"'lli".1| | | | I \il'l" !I. l.i.M-SH.N' l.I' i : :. i 1\1.: (Ir M 111'.1' AXM ( ii\'ii: >,
l.lllitlV. r.lll'lll'",' Illlil, HOW Inn,' kll'HV,. IimlN'PVl i <'li'iit f.I' I,11I.it. m,.in"i (cmrnl, ( ;ipupril" I f.I'.1; 111.1 1"11"11'1"1,1 I..r !> nl1."in I' it. i..I I i. I II I.l 11.I..In ,. -- : ':.\:1.> 1'0\111':1: : COMPAN-I) : .
IVrrtiml, at nnr. 1"'aI"I"; | < ill lipar, Isil." l t llip l.iiiili; IIIP" VM-II, "ll'-pntl'li'il" I It hi l II ;.1Hi. .iuut.t.I -'. Hi I hiil.| | >. I.IIItil 1 : : : : : ri.M: IM ;
It I. vnui.u..i'l I'. .. .... .. .. .. : 1.\:1:1 lE. ..I.
: .1
si... .. ... '.., ... ... I. .. .
.. '' .. .m. : hi-.
*itll' UP lll\P" IHM'I' Pompl.llllPiliml ,
: I ',"\"| | '' U till I lie. IIII I"I'H'li.in.l | 1 1I 1' ni.'ii > .1 .I .. .
I | u liii hin, a 'a 'I'Y fi'tv, ipiir* aip hisg.: 1..1 I-l.'1IIMlIMl' ."II I.I"I I TAMII I : iMiin: : : i ijiv
1 I mill.I 'lI hi-i I iiiiprii\piiipnl" I winIn ,, ilu 'mI now.Vp an1 too lrippIIIVPI :' \ I Ih, 'I I I n.l nr,' ,i- ( [ll il! I li. "i-j.| "'at lit.i WI.1
I In : for" I hue linnI ,m-u r it, I II i ii, ,l ',\ i ,i.i,' n ,S I 1" f ", Philip Brown I novi'i-\ ; ,-c'\I: .
"I""I".lr
III ulipf pl)
i "iili- I li,> \\'ill!.nil II ill., I'J |.lining;( iii'|, ;iu HIP S ipiiilt. hut, iuuj :'; KiPiil(" n' i I "II1 I I H. .ti..s., .I. I I-- :.0.i ''I,. t MM,1. I tl 1., i. II -.ii.: ,! ri Tim I II -

'ilrr" mill,, I lli.it. ttiuilil itiiml i liylilliiliil ,,ill\ ill. lo. HIP. linili. \ ..1' I tt:" pi\i'f" '. a< :1111"I ) 1.11:1.1'11, to glow."Unrp I .1.. I I..... '. .0 ,, I
i : I I 1. I.I Ill: V.il. 1'. C. HANNAN. JOHN E. MIC1IA.
.", "I' ,...'ru, in inn it.iy. \\> wont :: ill|| :n i. ximliratin: ; nnr' pioli"tioti.ilpi'lih : : 1 Iliail :' I. ', .,' i I

mill, !< .,,tII'Ilr., ami", umiMrani ,I,'. lo Irpi, i'lliriui-i'\ I Hum mnl.ililp. : :.IIII: M I.lo I I.. .1.5 I' .:.I i "> '.! 0r. ,lit U 1.1 IN I I "I'liMMU'l: I III. 11", "MIIMI 1.\\I'\I|
I tu iviry' I M. ntlPill 'I ni'll, ll'inll.It :, Hannan & Michael

I : ::1 ':"uu'k" IIf ,.", ii :mnl" li'iivi'itmnl" : ,, HIM,, ,i, ,lowanl-Pit, ,,. ut n Iiml. ). I It t null\.' .Istuinius.p ,i I baling;: bi'iMi susggs.li.1, Hut HIPiMunirr.ll I i ix rm I\ *, ,

,, '" "fh""II",1" li'in- p lint uppnn 5 "iatnl: 'IIP f licliclal" : |I'iI's| i j' uM' All Kinds of Furniture. rl..r
IltII,1.IY i-tin '
np\t i :
I ; nf Ninth. I 111I'I: \ |P. j I II'I"'I'
It nnil, ln'ln;{ I'M'I' i'tln'1'. for, tin1' lull,,, : \ ,|I" linu 111111.1.I ,' nil lilt .IH'l'l'k II.'I'\I ': Wholesale Grocers
PIIIHP lo s isusiphsiui 11an, illI ,""; nf tbp UFE1FFEHKO! A : I'IsI'IjI.
o'II"IIII"rill.1, "".""I'Y ,1.1)' f.r mint .nl' I unl,I I IIIink; 'tin1, :snpirnip. I 1'1..1'I ., I HIP; t -0I'ItIZ -- ,
la.1:: on iipioiint, il' I Plus' bp-low :il nf i.llirial .
tliink I Iliiil Ilii. i -'I.ilifor' pulling I HIP "-.1'" inui'li" .h.ipplli.it ,, ,
.111,1 *
uttal. mi inn II.IMM.: I'AI.AIMX, .
: Iuiuuisi, |-. nnnnr" rlli/i'ii*. IIPP.UI.P: I HIP'Scintli I. :No. :M IJ7 iiiul I 89) X. COMMIIUCISTKHI. '
mill ,,"llailii'l. p'ulit; 1,11.1..1.. i."s'l )' I : II iiinl'l K'1'11' I HiPnppiopii.ilPliilin-' I S i' ( ) : : : : ,
'. in thus' 1-I t'oliiiml' pontpot; fur- 1111: n DI: iv
il.iy. I Ihuiii'lil I I Hint, u.n tininnl., mi..n I| nil f'irtlip, .. ''i ".,1 ,ailulimiii'iit' ssl'uhl. nn,,1 litlllPHlltH. -
:(
; hi-ln',1,. HIP, l.ii" nti-nant:, I ", I i
in .' ,uI.i iin I"V""II" 1. Stores.M.I II'.lii'' fi'T r.ni, l'lrly: I tii'H !I. | : ) OBILE: : ALp..
< nI I 1"'lIln.l
I. Hint huiI:I<1 lini'ii( tri-ninnl "uss iv Manatpviu: < mniiiilli : Groceries and Ship .\n his, lhsui'us t" mim'i, mi .i'i-I. mnl In.lUlll I '5 ,

i till'I '\viiIuI,\ liccni.: I I "- I l j li.t-: hitler" slsiuts.I: 1 Ihan : \- (I'i,' 1 I"H I I"1 t. '11.1"l his I'llMll-' | ",1'1.1..11| ( ,. I 1

\ Alllllll\ t Illl., I lillH, ilklir, .* III"lill' II :i "\ nnr lilllp I '" lio.>. npppir: lo (I.,. pirMII : IIIr.l IhUhn rmfl: "J D "ll t1 L: I'" ., P I
laKloibl.i) lpinnP I '
| 'm:in
: iiiiiMiaiii'i"| | : '"" mii'inni."' ; Tim, "lh.il"-" > 111"11'" ':"' I It', 'm nl.UUP." "Mli,. JP.," ::' I "11 ,ni'tpf, 'IIPI''npivil I I HIP 111"nbpi'-' .t :I.":: : I t"U, .11"1. (,' 11.I"I" % ( .- \\' )I. M""I!. II. '| \.)" IMIN" \i'!

u .nit !ivai r.il'l.| \\ "1.ti.ipir: rrtniliiiiiiilUri 1"1..1.,1| | ,| \\1".1.,1.I .nppli" "In' IhinkiIIP \ 1' l I..
bailAmi, hat
iiI '
'
; i : ) IIIKliKiHTS
I : .... 'I 11 IIP .tMi, 1'1"ri.!, >- .ii ,....111'11I1111 i. in i 'luiirli., "-'I'IIP ,P lmi.'p.| 1d..1 l.ii nlpiimil I liuiiiimi I 'I"'I? itori, than: > init tin i I 11,.min rm JOHN WHITE McDonald March & COI'

iilin Inn, ) nlih, in I rill '' I
i
i rump
up ,
I ni'llilnj. ,'. I'a-t: 1'1"1.11" i i i. iiplponip, loHIP ( ) Till': l'< KHt.( ,
tin' shuiuiL..!,, Mr.I I Hi I mi 1\1111"1"1'I I" I HIP. I l.imi1t lususu.ss,;,'( ?) } all I Hit c. ,

i" N'nw, fur HIP, rpiiiP'lip", fur "I"'I'I | 'j'' ill,' I 1'1 ;" 1'.1"1., ; in hi. l.tlp :\,'\% l.ipiilpn.inl" ( I.;fl\ rllli.I,111' now lill \\Vin is h.MUhlhuserI 'I"i' !I. .11'l| an, li l nl,I II. III. i m I\\rl.\'I'IE: : : :- I ti''iiO1ll111l(91tS -

I Tin1 li'K :i-Jim, kii'm \\,i,uuIIh,| | In sunlpii \ oik :i.I.hi!"s'.i on HIP I.n ill' ,nml, nllirrpnlilii.il \ I MiHnn-.il.it, bill' llil-M'i '" lion "rl'c' '.lalpU I I
J, boiin.l to' HIP I il" t "isgus' hIII Pipes 1 : ; : ix: AI.I. 'riiiNtt-: *
,. 'I In ..11'1 flll'II.1 Tobacco
In ilmililp" I ilii-ir 'Idll.II: -i/i' >nlijpp" |.. oaiil: I HIP ooiiHiPin I limp.I Cigars, I'I'E\II1 Tombs

IIIIP t\unlit' I.1t ilnu' n ,Hint Inn,: ,* li, < to;;* hail HIP. i.h\\I ,., HIP
|" ''pli' : I "" |It.r ppnplpnf I If HIP litnr Irlh".w.: lui brl'll ill \ I': ( ; II I': I': it IMIMXIKAI. ,

I, nml,,, Iho
1.II.h, ulup dim, K'"iH' ).. >)011 know In; HIP', iu "ii \ l'I.lI I) ill'l. .*!5' nml l.iki'ii, .....i," nf HIP, I lii'iiuu-rmip, Is' ( 'ouipnljnn" \II I I |II' .t"/lICE 'I : : IX: \.t II lhl\li. i GRAVESTONES MANTLES &C.
I \ i'.| Ilip-loif-inllin' list "sa ': l ..1 ,
: '"
tin) Ii-iif nf Unit, lii>u I hit4, a -liarp: I Iliurnon .. 1\1,1,1\ 11:1' .
: "I.all
all I Hut ilrpiiMK : "I'1.\ nlvt (" '
t : 'bntloii-holini, ;;' :ii."il "trailinjr: uhli'b COLD I I \I. \\ asl1l. I.It\v.nl: : .. 1.1' M I I:>I.N( ANIi M'tXIKK: % li'
It ulilrh, iMinlil" \ prick Hut kin mi'lrniHn I liirli, Ius'isug 1 ail, "tilt".I.I( ) anil'I n sl.ss l I HIM .fin..- plpiiliiali": In HIP nomiiulinn, nf I'.illnl'tor HAVANA CIGARS

tlm. ivali-r. to I,'"''t tin, li't' llilIH ,,:' I HIP: )' fnl I t Hull piMlPplion' -or, I a.rill'; hail 1 suVIl5uiul', | ,; I" hue I \|lhti| H''I,Illll' 'sits r"lhn't : lisa I "'IIU'.' | II. I'I I'arlli'iii.ik t, Ill ,il". vi s-Il'. I Imiiiifi I'. sila 114 drC'iie lilikla.an I ) i-'iilr.i.-lH ("r )1"1I1 i iti'ii.
.1 1'I! .... ,, .II.I "' ; .
al'ini' 5I I 1"\11"
1.1 .. ." .-5....... .. .1... ...."I i.. .. ii'." ..iii; u".I..I.i IIHIII| iHililit imlri'lia. .
vr. I HIP, lir.l tipnlini'iit', i llii'ii ttiivonlil' i I mailp: :NPIV 1-:11\:1.111.111": I 'li,, it I. limu.. imu 'I : I lil' 'bpr PI'II"'I'' nl" I .. .. Palafox Street Opposite City Hall, |I |.n..n. | 5. ..,t'.r- in.kim'tilnUf IIMiilrfi, In,1 I I liu\AI.: ,-'liiK'l: : : 111'1'1 hT. I.UI'lnml) ::01. AXTIIUXV.Mlll'.II.K : ( : .
Ivp I HIIMII ilmli'i-M I, "h"t0' '1111 l\I, HIP honor" all.ii liliiK\ ;: t" .\--" u In in 5 It* |rfnii sr "l|".imvi, mnl firi'iiiiM.
(C; for HIP minth." lo I Iri I s pintpi lion at fonmlin : : bail "milH"ib'lpatlon(( | I'" "-" i.lt.. . Hnriili.Maritime m'i IT .tu, ,,''r.1 Hit tr'l<*l uliC'li, li.11 IH"'" I II I :, A i. I. imvJames :' -
riliilrl,,* I U this" ilrupi' .nf iron, that'" 1.1..r.III \ HIP. larill.: : nml I try I.. (;rl "ii 1. h toss.I .- 1".1'I II'. I tl lICK t10| \..". ..1 I M h hI I" ::. I I riMMMtl| in I liirli' I ,Ilili'l, -. lit |,|"hhh| | | il

$1 HIP forip. .'<.M', :U ilo-p* ll* 'iniiili, IH. I I'cilnnililH, I li.i:i., '\\111""".. 1'11I 1 I '1' i"* A >i 4) I'itIttsup I II

Wulllil. ,. nil I HIP point til* il ril-rkhilV. I Ifetiiy 'mi'i'i .li.i'ul'1 ,ami. IUI'UIPman" II" I iAi'i.iVIIK: : '1'1 ))0011II: : J ID)111111.olOOolo

II W.H HIUIPII,|" >I| ,.i'l'> 'I'HIP mill, ,mixijlwith 1 ', uJ tflIq A1''a.: Surveys.
| I'I hipiinl
|I .\ihipfian-p, ; of ilojj "":", illl lln in IVli-arnt.l: ami t b inilt w mi pill' B"" I

|h"'II'\.III1.1' I 1\0' :tit.' t his', ", ilo-p. i moon" ainl\ lialkini l I at nothing, : \I. ililoinloil. I.. / nr, lliltplliM-iiiPiit, ,. in aiill' ""-" -- W..*.i ..i WvIWN I.I .. W 1'ti.\WI'.1: \III\ lNhi.Il\Il-: : :. .
i -I Illlinuli: rHi.iinI; P. I IN-lilt nt i.is5s\nr f"r
pi-r" il.i) { ..' Mini' mi.I'm..I n II.HU; aiiimiUlaipfrnm p.iprr I, lln'pii'-i' .nt.uioniif: HIP bii-im< ut| 'tin \ MM1IN -llirMIMt'- \**-* I II \

J .. for |l.h'III'i.\', \\P, h,1\IIIII"1I\ i-armil. I ; PIMP p.ii'pi-| .m",, "',,".1:11",1:: I 10'1 I llmiitt HIIIH' m.i'li'lo: tin-' ,",'1.1 uonhlilo BOTTLED BEER. .|I'|tas5. Hill ',, I I'. i-.1.11,il' "i5.. """1 |I... S l.l-:! in' : f.Mii.iiu.n: : IY: sill.- \MI sips is l 1&s! sstuia'
POIII In a pol, nml poiin'il''' \ t HIP POIII nml\ ,.i,1,1 :ami.. \ I'onifoillpxi" ,.III".I.. I It" ". nioiplo m.ikp' :a i IHI.IIII tor tbp' tilt'. tutu .'-.l.u.' .1.,11.S..t- ( null, .ii I I- .in Ill) I 1"t -ul.in, mm 5 \'\ "ik' .1 i

uuh'I' lulu u lull,, lioilin( dot, '"1.1 ""I nlbi'i' dial I innlil In. 'l. I-' ..(.lit'" l t" .%. Ml' '|| _
I lonml on;; inipoli aliii; :: HIP' krunrls' '' nfail"K I 1111 am: lupaii: 0.1' .\til: HIAI.I.I: ': I i\ -

tin'" 1'"I'I'III"III1IHIIII,1: I Hi.it' |I..|PI| uuui' : : n hii h linl, nixliily; ipmli'ipil tifp alinrilpii ss'.i'uI hiu' thiut ,-",1 "i I"'I"I"" 1..1 nf- j 8. C' 'BB. Surveyor. I I Mil l I. lilt. IIMK: In >l l 1'1! I lillSK: ; HMII ,

Ilii I isis,,, iiml Ilirn. iti'iipppil I Ilipni III'|' li'in-r to HIP ssshsiuusus. los, aniniliiation W.L.THARFCONTRACTOR I I'. H.I'i., M... t, I 11 'iBOSSO'S I NORTHERN AND WESTERN PRODUCES
: lo II ,tss.ihuIu.it;: IIOIH, t Hi:,il t HIP ki'H- 1,1\.i.ll i :
iloM-ly uitli n lil.iukpl, nml ::1"\ HIPII" nf I Ihu Im-iln-- issl) puipvliIt i.I i. ,I i :
*
,Mi'l, ua-i,, Niiniii.il'' ihti; Ih"IHII.r| pipalnip' \1'1'11.11
IIr"'II"I.n.'r' t hut \\pg.up: theist, ,' Hun HiPt ilo ithi'ipi1P. I II it I NORTH I CO.MMI.UCKSTKiniT[
s'l'mu I '
ponlil only' lip, pull')' Iii il, ua4 krplaiiaku I \1.1 : ant 9 al.II.1 ,

I wnmUiliii')' ami, JIPIIIIJ ro\.il. IP.I nmlIn .liv "1,111,1) ,, ,mi-i'is ami, not nn- 1.\I''li.illl\ { ton not unit .I.s. 'hit TIN I E: IJKST P.\ :

I it uppk I II huu'v. UPIU, wi'll. I'"r luiil,I I'I plf but ill." !-rlnl,, I Hii'lll ill W anQ r3 nev r aSei: PEl %
.
,,11111"1'11111"\1: : 1".1. M.ini' ,1.1: I.. snf- J olll> "I' i IIIII.I.:. ..AI..t.I' .

'I I'ciliN, WP :y\] '<- thus I'liiiini"in. rooin fniiiHIP I l fi'l'in. hi'iillh III ,Ius'isug. ;: lii'il up iiillinnlI I Ihi-ip I I. -lill "ii'i'in for, titus, nnnp" in AMIBUIZjZD.El.ES I "I'l r.i.i-iini 1 INVKST l I.. .:: h

,{""'"'ii ,pinu, Irpi. I'... -n.iku," liilpni I p\rn, I i..., :ami! linn' HIP I innlriril ivlli'ami .-. I Ilp, I CIIMMH 5 I': i il 5 I. nmnibn. ami UP "luipno I II

\ "I K':'*" OIIP iii.irl|' nf uliikr, I 11,11,11,1, !' : ion'piin' 'mil IIMM' I at ni::lil. A il"Xpinppily ilmibl nnr m'l;;lilior np HIP I -lippttt I II /, __ I j \ : ; TLOIMDA.) I I ) I
In Im ilrmik within the minnipii' il I U. LEIKAUF A. PERRY
: Unl. .
i.u-pil' for" u ill r.mli: I n\\e\ nitnoi ,- ill Isil|| ton. I HIP -::1''"' *|orv." f B ,
't'A< .iililaiiu'il.,. \ It u ill fiiru" in all "'","M ;; I .I 1 I
am "'. nil kisIs, "C -
t nlI r I"
t il will il.. it )'1'1.| I'mlioli,. culi I HIII .1 I Contractor and Builder.
BLESSING TO MANKIND) .
is'uh| fri'-li.. till ), '''I'HIP, mi\pi, | \\ ills I Ihuisv 111- I j 1'1\1. sss. 'III'1 ''U"II\" i

making: a |1,1"1'; ansI i.u.\ 1.1, hug;: Hit 'I 1 IIP. I lilt lulsul II it' siC l-'rauk" .lann'i' IhuMi I Illhlhtll:i's MVIMI\I/I : : <. l 1 Ship Fi11h1yB11tcfter

viuiihl.\ 'liriiNcn l .Konii. I .li'.iin. H'Mirrliairlt' I liip 'mili'nfioni --111 5 lii.,, \ <" I'orpiaim IIIK w" $ I i
Cii'.% .1.y' IIPI' Cts hitr'a" 1 IIOIIIP In :01BALE.. I lit M 1
lion.I"! Holnlioii I .1'I nnillviii nr luullrln! 1.I..h..r titles 1"1! II
\ I.illh.* ".p..lillll. jail. It inn a ,'11''" I. :.\ I I:.' I r /iI 1'1./: )r I -
tea, "M'h .iip vr, lailcil. I'mpiipral. ) fl1. ,' rf/ ,1 .-. i :
tIII[ til It tu I'M lltllU I I.Mil' IV. Illlnnil I Iliii'- M Hii li i "5 \ \ 1'1.tI'J: I.TY,
uluhiihity, uu .... lini'Kar''' :: mnl n:tiN, Hull hip foili'nlilpii, l luy HIP fiHii'r\ nf. AnnirItiNlon I Perdido Planing Mills : \ \ /' / KK I : I lit, Putt rilll.il a [ .. ,Illti i. -
Iml .I.IIIIPK i in .' ir, .' .ali. tin 111,1..1 1".1 I I .iki ili .h,1, "o'ul" !
|iis'r.i.t.'sl i.ihissg: .I 'II i> i* Iu |'nii ,1 |i' in in : h I I'
UtllHU I : ) UC pllt' kit' lets I"''''''} ll.lil III t'I'V'" \ I.i.; t: I I'.l KA I.W. i IN SI I.K.: Its I .i.niiir.il. .1.I. : 1..1 I I
1 I in '
(Jilt! iii.irt| of IIPIU li iliip:;ar, ami, ,, lists"' liar in a I'ounli, )' sshiiiasl Ilial, .hp t.inxhtMIIIIP ;: mi I: "1.-,1. it 1. .-""_i-llii-: if 'f r*:1.11 FKVKK.4tnv \ i I'..' I 1..1. nunS'I .ill 5tt., II f:1.l.t': \|.\ I Iii ,:
.iiiilpv.. .. fioni h.. ... nml l'* \ | It'llIIIUUU'4li IU sil UiiKK: .
al 'IIIh { > -
HIPlnp!;:ar 11..111.1111..... .. I tinnaiU* :: I n\i\rni.\: )l \. I -1-- 1,1..11 ( ;Iliunl I li'll'II"II(is sill I'.llU: I'f tllPHI ..1.h.f. I t
.III- Ul'lll '. .".".i"l lo "hil.I" M"KMI|: : ; >u "II INI;. .. .1.wL., .,isti i
atl.lt o ) 1.1 .I.r.
:
; HIPII.. up gas;: ,' IHIP' laliU': "inMint'iill nf lliitonic ,I.< .. .. uo.u L I I I! .\: '.1 5; ihut'sti.,. t,.Ill. .IK I lr5't'lit| |I < omit. .1:1, l 1\.111:1.11\1': .1. ., ..,. 'II. til. .,
IIIPIHH. in .Mina-ka.; I.JIIIT .11I11'* fI"'e! I'i5'llt.Z IIIM.l' i 1.1.1. .. i
h llni'u, Ih.... |l'1' ,1:1): ami It ua: a : I"i'I' i ,&* t':.lillllllt 4 i II11 Illl :
l'dI.tI 1\\. :
I I. p ii.ut.-l iN-tUiVII' It Illl IDA "".1 Itltt'lllli I I 'a 1"'r. ; iulhitaua Iter. I iI' 1\Ill.
HIP (.us lusr's 1 hush",, mnl! :minoiu-pil' \ I. l|1'/.0'1'1"| i |i.
,
.. I I' ; .
I. Ii' Iiaitslt.t
uinl it. lint HIP S l'-ru.
ilo ilon'l
'I p .11:1'\\ SI. '1.1""
I tii'iil uonlil IIP aI I..it as "a l 1..1.. in p.l-ten 1"1'1",si.t,',iia:':p, ,ami. :a-kpil l HIP lailirr! 1"1 lilt -i r.t.. .I |.. |hsrhJart| ) l I. tim-iiruin I llaluli'tami: -, ..I| \Vuik u't'ill .kin.U. I'i\ a. InlU'takss.u."ft,I uiiI F.-">.(.I:"rld." .. .I :.I"is(It'',saan'siu-tsl' t.. Isluilu.. ssl..1 ltaa.ais.sls' t I'iri.l i I. ,. Bavlon and Government Street I .. ..I. -Iur.1.0., ",11",1"1''I'.' i ;",.1 i iu.

1 .1:1): *. I In nit IIP\|11 I ill lull Jim uliuiit. | .. AnuiiIn; irlnrii In lu-r.. nl' | i 1..1. 11,11 liikw. jfuar iilwtl.t 5 Illl' I I'.uu'I., ,siil| a/ tl..'.. "( tU" *' hiss siP.I ris-\f: i\, H.A. I'. ..i ..|... in- 'r ii., ,-.1. .:.HI,
IIOIIIP ; Iml I I tinlallirr I mpii'lt' niih'lpil; \ ..tut Irsil.ll .I"| .|.' | IwlU'Vrtht "t.I" I. I (
I HIP nurgli'itl: I iippiMtioiiH.Vtuim: situ-his' til. -all i r ri n-iMV li MW, it \Tll' "I. .
Irul)', lln'tmilli a\i.ii, linoi.. liii. j;:""'. .1.\111. if I liurvmu i i. ..I.n. | i-->.l\II.I'\JI K I: .. \l' 'I.l>IMi. riiui'ii: : Ill i I'i i: i ii<.utit.i.: H I I 'ruts: >i-u ur.will, "iv-) .111. .

IT!11! i 1.1I"'r' i.I..11I l illi limiiii'w. 5-< 0s' i<) ui.ii,) I"'.'. Ml rtfr-i.t.-: .,il Ii| I. i .
| i'sa .
H.I .K tu.: l. 1'1 (1: :: Nl. ami I iitir.f\r-i>t I Mfmn' |*t>iu.ii-na ;, R. E. TOAL & CO.
mnl II"* i. iml mm .1 'hrru. I Hi411411\ AI.Wov t ) II. "
I\\ :!I' I KJMUI i Is. tluir r r nitu s 11.4 "'MI! :
4 ( 'iissis' to I IIP t I'nu \1.1.1 \I. ..III. ,'"' fur I jug .inoilipriii.il\ in Mi-ioiui.! Iml. I IIP I', I.I'...I.| HIui.a. tiu I II 'til v ,"..,,i't HIMt.| <.|..t.5 III itil'IIIM.1. 'Iti...rjll't. |I'd'| '". ..." ..luiu null ilif ..\1"1'| | r EUROPEAN HOTEL
|I" i" uia4l *Mf | > lurw uuua.I
(lil ,hui.r| .. : onlj :'J."x! |I. I"T .Immlrpil.. moiil ilipaiU c\li4.rulon I In MimiPMil.1. I ili l '1st 1,111 iu--h"I. |1.1....' ,..ill .U 1.1"' till< : LiiI. I.Hi \
it IIPIV. lilt, nhl romr.nlpi. .. Ihu I \ ou;\rrInitii J. MARTINI ,.r.list*"'" ,. puiui> "t. I I11* ..tsa.I ilM'l.I t ttotak .1e5sl| tun ul iif inmiliiftinj a

aip. s.d.1' ill;; a lifo M'IPIHP.Maim | I ..., "r ittit I'Iis.Iddh 'ui'i.k.of I' su. Foreign and American
.. ih !.. I'.ld -
Tim III. |1. <
|"
11I..l'li.| > o-p /jiim: s .. \.
HIV h'hl' ami tfm iup trial th tr.muli I'lll T.t'l.A,. I ,
Vii-wi'il\ Hii'i'>iili| HIP ,niiri'ii-i'Mpi'. HIP II .i.. l 1.1' lIst* SlIM Sue uliofco.uu"iitim.nut ,.."
iiioMuitopipM-nii| aplilnn-of' III.'. ",,ui- l 1 r'nr hlu.i hi" .. Vfirlnii Mid5 S 010111011 i .n. p-wir. '.' iiiion I 1111111.: ) t wit I iU.trjMi'. .. ."I"' "-ui,** I I'* 1./."*h,.' ]IARBLE and STONE.MOMTMKNTS .
l utfleli''llt.' I vuHiM fi"i4viJlU r.Siuss.atl.it t.
rul iii I !:"II II sty a> urn U'loiu in i "'",,'lIli"1 I \\' ,,1.II.i...'.. m.111 I..iiti&'i. the Emolo I. 111.) I) .Ul > 4_ *..U."U .Uti 4. ii lila- JOB OFFICE :coto

mil U ilptilMi. in uIi'.igii. I In ll... bill (mint it IIPIP IIP think IIP r.liiiml >,paipant I l i( ) X FECTIX) Elt. till tl lN .
I I-, : I ui.n I ;
1- al..".'. u Ii irIs i.i'riiikm' "" .IiI"; to I dip.. : limp lorxamiin': ,.,'invi'.i'linam,| ijlami .1 t"V.1.'r\-h"I".' tlu I ili.it I .i.,1tJt.,. *f i.u.1 r .iJ'n|t
un.iiilpil\ i;:.lil.. HiPiv I I. 11 i '.II..illall..1I.. iimim'r i i..1 infoi m.ilion I IIP inn"* FRENCH IWNEll.uI ,ui 1115 i'f l 4"I.11 t .al |l.r"'II. uuiil tli*' irii..t lets i \Mll, l'IaI'\:11: : l \r Ml. IIMKIII = :s_ : r ,
l'.ii.iin\; Ailiniiiiii I'o tnincii .. ..Ia.tl. tint id :: :
"
'all r wuuus'slu.ault'
: of. li\u li-liurl n'.il i h"II'IIIII'III.. ilV'It ....11..1..1.1. .hi. I'ii.i IIIP.. I. r.r.; ,111
> >nr;: : s : I no.I) ; I 4'lrii. ilM'ir iiiinn..l, I '
"II hits .\\\ ttk.I t II M. \UANTLKS 1 : ; SL.\B
'|'|IP.U am. .a l.iurc.: my ini'it 0:111: amm i a upll I maiMifpil I IVhis.ii i I"I t t i i; i\ I l.t.ta's54 l'U. iu $1 ti">> uuu> ttihtuiu' uttii \ I "4' 1.,111: tlji D'.i l"l imiiilh.vii. .
\\ I- I I- .11-1 1 I ll 1 -I .5 k ,tiltcilivmi'til IM I to- ,
lion Tlii'i'i' liftli I liriM'fnlU'ii fsr-. \ .. liuini'mm liniU hiuiM'lt' 1''la' r.ii.i. : \1.>
l : ,
> a ,
pump. II IIM' IKlNNr 1Ulll.bU. -. 1"'dllb.' ".*!llf% f V:"-liI. U4 Jtritld,.l Ul II \ : .\ : MI. 1..i'.ta.1 "t.
u I but Ulnir u ii'ht'.' t Hie h hlllll..iu". in a tin.im-i.il iliuli.iu ... ,'111 It lsr1.ilse, .I'.MIll'V. ( '. Illllll'v .l'l'llllFancy l I..n. _. .LKTIKI. ..! .II. .It I I..*.. .II.I"IIU. .
.. ".lss.i, \. \ .i1'i.uii. .. -. .. .n .. ,lru.zi,l.l b.* ill' :. Sitlifli titii4-iu' uuof .f ...
;lli.it it ii I 1")1'11.! piicinp i to. hill hue. rauii'il "". \ >...'.. :. .1'11'1. Marble and Stone Work.
IlIH.I'I.'c| 1'1"1"| tit'riinliiirali. ; Articlesami: ; ;;; I h......* biN nitm* ..1 t'te I"U IIIM :01': IIK\I: S. .\ lui l i"i-rii; ,
run lUr ",'.1 of thu larlmv II ilh. I ILIIOM |' ; "u lh.it: iioiil'l, ll>ni M' iiiurrli II\IU. I.,S j,h'r'o." tiiwn. \II.MI-.VI-: : ,

,. hut I HIP linni itl.. HIP.. Inovjiutopft hl. IIMIII| hi* liil-iii..** I....I1..i.. .,.*. Itr \lwut-* 111 b.",... I "mi* *. 1 I- iii.'ii ,tt All ( ioodsto ( ) .fur'III"| -'',''f'., rri.Mil..!., 4 ib nub. .4))....., ..'t.I.it..alts'r.h.. I .I III.: .\\ lvI -. nti.'Of:: FL.\.

III lie i-ntloiiuiMxl. \ Iliifki'U. .aluiiy: t lie .1t"ul.III..1 I ilrli% all h,,".r. Imt aiianut .;gi': \,! I:"'. \\Is r.tiii'Xi.: ni il l i 'Otl'I' Ur.. ur Sour Iu"h' I" .1.1' ""I l) :' it .\ -uC.Kupfrian
: : -. >. huh I it tMtro| % I .Mil II. 1.1:> CHAS. N.
'I l.ouer, Mi *-ippi .....lIIill'It.III.I .. lOst iiiu'r u itli uu mii'liiiiitvr'" lniluM* nut I 'iinirt' ..ill' .rpi.". n'Id| li .'':, "iitl.tl i.'. Ip in :\i iliti.,1"11"1 .>'alt...',".1..1". .. ..IUo ).u tiii.iv. I QUINA,

' 101..lIlly..fUII' 1"11111"" nmunfii: Intinjjtill.i i I :; hi. -I.H-k tti III. lil;:hf.t.. lii.Llfr., ..., ..$ IlliIs'Ial. IwI" .'.'s. l'aliiluami \ : .- 1..11.I T 4 1..1.. ,' \K-Uu'tMi<. uml itiir.f :--.
.' ut .il' timtixl' rtfuuil 1: I 1\ '. .I' \II s-.
:;p. ami ...-".l'lIllilll.I > I Hulki'.llu.\ kkflPl.tl I II U lois' a I'si-i so'- tutu cuiiii. to II hi' ll.ijlvii xin'i-l i *. -.\- ,MI i.1..". \. p.rtsiast.dsu. bjt. il |pa.uuuas.'e4' | lin FAMILY GROCER. ,

I : milp* luokln. : lui a lUll II IH-IOIP i'inn, 'liiiiui" \ I Dial lit' i-jiiiii'l ath.ii 4 lu i'*,. 1 I'% n.... .1| N..i S ii. '-.;: 'iu ..tl14U tlMtoUll" n..i r-i-,l411V 'UctfctllM \ 1 -1 JI.I. f iii: >-.

toiilil (-''"' ill,'" in) ...111":11: tlio. !luiziu /' |n'inl this iug; Ilir' jiMi'. injii.liiinn. ailItili rm T-r lA t Irt Tl 5t Y.HUIH''III."r.u.h Y. .'I.'ut.ltrc I.I.J*t.> t\will)itl '.i av..tir tbi.mil m Idl.I.i It. '141) iiU \\ n.II"I:1', : .. j'l'In.'I I |! t.

I lii-aiil nuilp' liy i oiifli.iir.mat \ 4lit| ltd l nU'UUt''.- l ...u.Il. I.I..I U [ l 1 1 : i ,HI .
:: Hi. : uii>-ijiiilm'- I& iiii': uu i H'moil n I t.jual to t .. I.u' "ass.uU.t l'ih \11'11:1' \ M I i i i I i t i iU "

S 4 with their ,'uiu... ruiiuiii;; )I.. ..li4iH'iitlipir | lt'4.t oiii'-muiliT vf I IK' 01111I Injiui -t.la..li.I..II"I-: I I : I K'l' .,. wbumultr bat- .-4M'... f.tb:tt.a1i'rl.iusn| > I'W I, 1\: I \t:". "GLOBE HOUSE,

I ..all"111'u the ill,," '" aiiiiualli lot he. uU'l .1 .Ibi-ir ,'If. t .... lit. 1.1.. U tIn.' .4- ''I l < i.n .. ", IT.| -
t ojH'rati- > it'iit may ) ( C'tvatii I.t uu, ui :11r..rl ." uu* triiil.trml. ni,% ,ut l4ir KM': KM:. KM: :. 0 X.irm. ;ti.-iiivi, IVii.j. ". i, |11-u i
011 a tutu ii. HIP UIIIP I. li..II.II.I..1. into Ill.uke up hU IlIill.llh..I it 1 U big:It tiniff'ir NO PATENT NO PAY I Iv MTVi'il Ihr"II'UI .. .l 1 I ..1 :5i4lZnt'. '. I"I"'ur.'..i

the hIt'.lu thl'lIlh" Itio >aus I'l-ti'il I !baiL. ; liiili !I.> luti* l>) III"'U I.i. "".ill".. to I tho Suitinu'i\'I'"I.r, ill t.iSu. .4v ,urdm.. U..IarsLioia.I'riet' ... CHEAP theCHEAPEST Imported Wines.LiquorsINll
: tlil.\ .). ir I" IMUr* |I'
tub i k, Ix-jflulu: u uik' 111'11.1.1,," U In "hl'allt.r.lu..r.| Uv C'ri-.ini .i.irtlfii. ,l I'u. I'.'.lw.i......t.4Ui.. I IN A WORKMANLIKE MANNERR.A.TES

enlarge; the. liulr. 'I'lu-ii HIP I pump' i. When.. a isis..1!iii'i, man. iliOmrw. PATENTS iittfii i- \' : '.a'...tl..ritti t. .. ... uiHtimlnu, at, -.
I..n uj [ Irh. tinVfiitvhi' /.tru.-.i .l. .
'l..i.II .Ii Ibl. ,' .. ,
larltil IIIII.II1.r i'liiu'. lilnml h i ..iplioupil "- uiiiinulli .Inr ...h.i it'd mi'l i-iiiM'i| uflrjitlcr \\ oh "'. .411.1. 1..1. t.In. "' 1 t "" "t ...tSHIP cIG-ARs

j 1 up lulu the rpM-rvuIr. raniislLi'liiuil I'' towilirit Ir4'l''a. Uryi'r kiini t.tusad.4 iti4ua4'.. 1-.I..,h\h. .I I...tiit d.1. .u..' l I"> '. I ..,. Ilfl'1 'rh. Dolttlk t'.jttsa.I k.\pn il'_I"t..1.|I'..ba", ,
11.0 1) MASTERS
I anil 1 linall) tu '." h.ht'le. I II..' IH.UI I lie pa) in UMlili'hi; bii$iia',.ikuo Alt I r tin.i., I) 'a"-"" ., t. ,, I' ,, ". itas .Ibl.llly "I .1'....1..81... .. .1 f.r "ftitufbUu. > .HIiU FAIR : : ; ( 'I\-''\Xll.Y| UX HAM'!'
lUlUlv(1111, tilh' "4fittHauiitiu I tuuut l PM Uv .. ,
-uppl l.l i bu4 tb ri4wiii ,1.411i.i. .
1'I a'l- ,
I the ri'irli the 'li 'I hol.1 11.I"1 ) .1. iiit .1.ot1554--Ut r. .
of ulhscrjus. i r .
rrupll HK-pt'ifoiiiuiiii'. ; \ u Is) I'ulilutliroii ( 1.. I'jf.. uu' -. il! fivi1- F' UIUKKMI.. % I'Ml.UNf. t !' A ', l.-i, II* l.l I
ll i u ijuauiit (.f |hiLIi..alI into thu'wuuM die1uu a.1vestiiu.; ))00..1".111"" .h."IJ sib ti .l.Ulr. iu.* Ultlt.' C'Urt't 1 41 .{5 .'IH.- [iii \I'oltls 1 I'J. ; : .\ !I'EI: .
1 ij 1" .. Zt4rts-I''t, ti-u-a. ..hf '. r\Bli i'lun'f l ; IV lilt 11' MYLINK U ,l, i i \ '.
to kti'p it Il'I'il..I.-t.III'I.H. a 11.1 l IN.! ..i'Ic.llu tlu-ir uriluou unit* bi' I.tll" IIU. : I" u.. We Solicit Public Patronage. .' I. ) f"
\.1. 1.
: U| l .
\ 1. ,01',1. I Ul-IVK--: I u'Ul i.i.
\ 14treaw.t I ,I'lIIaua.1! a,1ttU.iii.tk.1 ; Ills I l .,".:I"" IK 5 ,. )I I \ .rU .\, u, Iu U-IJ at.tIIu! VI lit: ,u'ft\ ..IaI. t. It '''1)iuw
-

.
..... .
-" --

-

...._.-: .... ..u.J. -