<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00079
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: November 28, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00079
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
.- -- -- -- _. -.-- -. -
-
--
h -- u ,
._ -
-- -- -- -

i ;' )\\1Ul HOl \ [ ommrrdn1. ; ; -- -'- : : tn.itol 1IommtrdnJ.i! ci 1e '.ll.-.ll.m'I! .I'I'1' I:1't'rrC. 'I'' THE COMMCKCIAL .JOB O''CI.


WEDNESDAYS PUBLISHED AND SEMI-WEEKLY.SATURDAYS J 't..tI'rtr.t./I I J (;j.1l ) J I "" ') ( tI I I I J J.... I 'i 1..k,1 tin- lim'i.rXltlH |,with","Clo l* prcpiinil 10" ''''looiititooriliriIn ttnt or .,


,; MI tin'lotiimi''''''ri-iiil riil'll"lilnr; 'iitii.tiiti' "' i ::!! -...; ....:: '- :: ;. U. 1':1: IIKXIM: 'IIII.L 1"1.rll"'UU' : ,

) .
'n.II'J : C 00__-' __ _--__-_- _-_ __- -_ _- -- : .
"" \itnrt tnmi! A." I' IIY I>K"I"itirimi, up 11''K.,
iiiniilM; i NO
1 II...' Iiii.Ill,Ih. I I I1KV 'ot VOL.) 2. PE\-\COL: : \ FLOIMDA> WKDXKSDAY, NOVKMUKH 3S. 1SS15' ta.; .\Ih,' Khnrtfiit niilii-o nml 1 inn li-rntw I'rn'.

\H1AM.Y IN ADVANCE.f __ n_ __
,
noi ii oi i: inVKIS; xxn.i. tuiKikV: Tin1, Ni'ifiiM-i Hinl lln. (Cliiirclii".. ,\" il) < A.! fur I Ihe Kilitnr: ,
jl'IK-l-lll Dtl-l-ClOr.V. IIItILI: : .MIXi.ini-i.. : : II\I":: .
Stewart & HanierecnIII .,Tr ..N N.X'.niii. Ihl".I.I"II.I"I.I.. I
M XIK HI" I li fits (" lit Mil', tt. \: KII'I'HI.II of the
Tin* ,il.'illr.illmi l.t: 'l Sniiitay Aliivrnil tliinjn rciiii'inlM-r' Hint lhi

li.itcrit'ir. XX't, .i. It. 11.,11.1111.! 1"11.111.i.sc<>. .... .. r -" 11.11. 111 ."I T I'lllll-St, lir-l (Calli.'lii'. ilnitilt in Nctv .
0 I" II III I'" "ll. I only way tu rl Ililnir lo ot*
% 11'illrll.
1.1I'1I11'III.II".r.", I.. XX II'III.-I., .IillIll.lSSI th l.i.l.\ mill, 'tlii1 r..h rto. 101.1. :
:' .I.. Z I & ft. .till" .nl II" tlu< lii'k of tin;* u.lllnnl, .lili i| \1' I'm'tin1. ,1"1'.11"1,1'| | tt in an in* Ilio t'llitur |H'ionnlly.. Kilitnri: il.m't
.MlinnII. ..111 rut, ti ii. I', I II.! "nut. I'ull.i.Il mnl ;idiiillrmit rti-til. tlttM
,. FIESTA UR A NT Vil.l J I'll !1' Ins I tito liin'it, lit. "'. "'I."tlll u iruli) .tho mailer: in :1111'1'11"' ", 1'1.,
I -Slf. ,
'
', ,..n-liiit, iifl.Hi.lii"" I., ( r.inliiiil.\ T.il. "I ,'''urn" .,il' IM .t Muni" .litoil i-.niliu: : : ,i-ti.li-nl llnit Ilio (C.illii'lir ilil'UtH'X'it'ili'il ) JM' lit .HIP. Innkiof II.Iil., Ito-i.li-, .

, I 1..11.. I .( .,t I Into's I ili'ir .lik tin-ni'i'iisimi,. innnl'
ill- .ill. 1.1' 1 1ri II : a* grlnlII"p"I.lnl. tinio lionvily on tlioliu .
( M Xcry
Tall.III.'p 'nl.
I illllil1llll' | XX 111. I' 1111.11. ,, hnli'
.11'.11..1'.| i ll.'iin\. ,,, A. l.'r.ii.li-. 1'.I.h. ., is.ii.Ailjnl '. I r I 1.1 |1.1| ''\.I' tfI .... ', ml-i of [loiiplo. ",.",t.1 nr>wKii'crortiori :

.nit-H-ni'r.ii' .1. I I':. V'iii'' .,11.10. :'". MOBILE ALA OYSTER SALOON I II I I I l'.1 '..Hi IMII,In-iris' it ill IT-"k." 'I 11 m.ijmilt' of Hie iH'ift'iM's I ll 1 rol I I,. mnl. il li ilillirnlt tuup" \tliitrtnnlil

Hi'I!'mil.. t.nuts :nut Im", IhrJi, \.10.1'.1.. 1 1 flu li.ntiiifii,. li" i ,toil. I ,issl,,. out Ilio i-onnlr)' liate alttnxs IH-CII H.I: | tioi-nnio" of tlicnt if runIrihntor1) -
.. l liip'l i I.iHiki-,1, ttnli ii li'n li-i miiili', ,
I hh. ''. I -... .. 1I up li.f. ami 1.111"li.t.| ami, tin tlttrniilsIn | iliil ,-. In h ili
llllt Ho MliilMonii.i not
I'lili. Initrnotiiin, K. It. r'.i-li r, I'.it-. ii.-n.rTn.i.Y! : : (f.xitiin.xrit.iioN : | Jill I 1 III, mtiil'ii-1' nisrnlloil. ,il-itin I liko siiiinii-r ,1 oin-o" an !
I lalo.IM.ii'. I Iin i rum' ttoiin ,,1"1 111, tlio.o ,I"t.lllllc tu t.ilk aliuiit ttioir nnii'loi or i>t.iyrlioikoti.

", .if liiiiincl.ilii.n': -.\. .\. \lii'l'liniMiii: : l.K' -1'111:111"11'.1:11": : : :s ; :. AI.X. linns Intto, 11",1, lai-gf nmi'iNott -... .
'Illll..lll.l'..i-l'. I ( H-'i, li-r. .IIII'I'J! I ,," ''h ttliilo, )ji-t any III"! rari'l'ttl. Imwi-t i-r, in

t-l 1'11'\1'' : t ot nl' .it ,IH.ps., I ..If In, n.ls. inis, | "1'.h., .imiriiiiniil.Xiul hl\'I'.lolh tin* llmiKtn: Callmlio 'In Ihn, ,lhll.\I"lnl' ,luikip.
riMKMiiv: : I rinti.x:: .\\n' I I In .I iiiiitnao.' 1."I.II/
I \i u .Ilio ; (
I liiirjiii'i.iK., :. M. K.ni.l ill.-I.n k-.nitilli-. I II I .. C'IIII'.h 111.1 1'11"1"1| | 'hll'hhI" I. 11"hl.nolinif "pi'inif slop wh'oli {4
H ill-Ill-, I kl-ll
Illl.
.\.hll.||| .1".ti.. .1,.,M.. |I'. X\IHlll\, |!. till, X K "( :MI'S. TH 'fnTllM.AlMil: : : .\ X I'' l.oiit.iNii I.-OOM-:( i I' '' r.xli-; I "It it I.t : nix" :&mi/oil, "'' 1'11.' Tin- llnirooiitoi'.iiin all I) mm'it In'i'c iilonjf tinHl.iiri: n
I\,10, li. II. X an X ulki nl-in'irti, ,1 .u VS.HI I1 Ili'lt. t 1"11 I"" I.IllI I Is .
I tsiiv: '''1' ., HI 1 from xtliiili.i niiioit c\ mnl. tiii'iii otor, In DM!
.
11"' iii-iiit \. : Mix. X'.XI.'II.K: : 1'0 1'0l'l, ( .!. IUXMOM'" I nr ''h' fit. -I MI'1'1 I "' lii in '11- -I' .rs, 1.1"IIIJ'i'II"
..InI.tirst .lilii-lil) i r. I' r 'l i I"l\ M.It. M I I \S. \. V. \\IUH fit. 1 1"1 roll.IP. TliM; i-. 101 "'llt rontii*
'tl'll. I'.'"..., ".1.1.M.lK'tiilHlt.ll,. '11'. I Ill-llll-l. \11 I Ilio I li nut "- t.s, .
I'lMill/ lit \ hv .. I It. 1"1 I:. ot'llio.o ( 1" 1101 lliinks, tli.illilntif liiitmImt' fur N'lithin
*: oottnnlis
I ,,' ((11-1'111.' : 1'1"1:1'01': Ill'\I.IT\ : ;01.11 .1. \l'. 0MI:-. .1..1 1".1'1'11 i i: XII.I III Inlium' ll( it 1/: M II I "\11 In* 1".1,1"1'

i'I !M" t III Ml 1 MIS.Mirill : .- I an, .ti l..ti. 1 .."i.-. il. ) mnl. ooi'oinmiiitl" xtill "X"I'c." : 111,1/11'i m In litnl. Hiiim'rimli'iInitor'i -
XX.ll.lliiiilniix.il. ,\ XI'' ... I.X' i.i: W-\1i: iil.:> I or.x\ii.i-.. : : / The First National BankPKNSACOLA III. .1.1.1".h.< lilt III Mil'! HH'nl" inllnonoo in'IT, Ilio AlVii-an, "'11- lioiioiaiiiiui HIOMC nf HID poiltlirn -

l li-ik, i in" ml, l-uri! r', I., ,it- 11: Hit" .,i.JiliUi i. .\ ,I it in imt I I. t. '.. I II litclit It.i,miXX -. |ioranii'nl II'omu no ''' ran' do Iniliiriil \ it ounioi to tin: niiniiill
\ iif I'mloll'.l. 'li.li'kl'llnnl. K'AN AMI MM.>* MAM'KAC.j GATES BOTTER, Inli, .. I II...Hi n 1"1" nit 1",11"1', l.ikn,. 'II' ,- .1"1" -
I 1' C'll'ilni. MiiuiH'l,,, I'.ilini-K.' I II ._ I | In |I.t In ttot'sliip mi '11.1.1.,1 11.1'.01, in/; .
't'u\ \s'ssni listri. ".. It-iwti.. ,1 .111 Illtl. .Illl 111'.. .
i I ', Unit, tin*
.til.h..1 Tlioy IIHI no*
,
'I In< .isuni" 1. ". l.iniiiiil.Mirt ,, 11'1:1: : : i itr.vrii: : .x\n AXIKIMC.XS: ; FLORIDA. 1..1"
: i.ir XV II. "Iii.mi.llitNIt [ j \ ll.ll 1 I-M KPLOUE l-l' MMIN Tins' \, nt ,ill ii tt.it. asm' 'i| trlli kroos" 111 In' 11111'111)Itonotllli'il liy tin' ; I''nl., nf Ailtolliilliir.A ., .

l1ltltts| '|''l\l US.' Cl.ocKNMiiioN.l.s' |: ;' : ; X' II.NN.X.j: i I I I,i-s In h r ktti-i-t" In in '.'1..1.! lianp-limn" ''' less otiloiltami |ii-i __ _
K, liii'li.iiilx'iii. I Xi .il tin- tail. not ,,4i.lh, ,"mi-mi I'titoXX "
n.\.I'ili.I! Mli.'it\ lii.ru.
.I. \\'. l nut. I 1'1:1.111\: ; :: A\l I > I IJI.M'II: :\11\> I I.- GRA.IN'I. Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold .uli Hi.'h 1)1) lit tut sh lir.'ti, ..I. ; lo.s 1""llif"II'.Ilfl tnstoins.SnoiosH mi-Irailing, : riiic", \lio liavo 11'1\"II..1.

mitiiv'; .. 011 II"I, ,! rannnl, liotvoxir liy lilioially ,
i < Hum Hi' 1.11.1 tin' "I ''li it l"'i" .llh"1 .all'Ililllll piink-i'
.1. |iinii,, '"lh'.l'r..I.I". 'nl, : \\'. It. lltis. 'Hix-i-rn! : ( ; .t.x :-i:i.i", cnn: 101;: \ MI- Jl t I''ul, i all I'.ii. f>nt-*; \I'o, assmi.i-il lor tin* o\'i'iinirnl.| ivoi t Iu thoir tlio I'.il-

.1. '. ,\tt-rj lU.. X < II.T'. I XX liittmri'', Xl.s. \ 1"01..1.11'1'1"1'I'.Him' ',. -. n i Hi,. I .i.l\ li'..it nliltnlXtiit 1'111'I noxioos Ii",' llioir |H'oHont roliiiinsaiti.uiiHH ) f..I""III"I'cmlll.
I'ul.Inlimils I' urrut. PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS ruin i"XXV
>III.'rllli.I.1| "' 'i'in.it: it: .MH.n: :m.iMi: : ; MI.X'l.i .- !' \I. Ih\'III") 1'111 .lnl'II.llg
ill il Ilio tiuitil '11'.1.' ii'i, mnl of roinliii-tiii
--- i 1 / nuts liavo, fur, IIII.'V: ) onnlinlioil: tin*

.11 s| u "K* HII. I UK I'K tl ". : : XVAIII\: ; I .\\n-o\i, !'. (c.\si.>: ) 1\11111, .\XII\'I'XII' I Kor unit '10"1" urn ar, tt.i'it'!.' .itut \ 'f"I.III.| | ami fin-Ilio. ti-i-y "loiisuns Unit, :ait of nilviTlUiiij,', ami; "till it "ivmaiiH' n
.
< .1. I I':. I..llliill.l': .
"
)N.t -h..I..I. .
I WESTERN PRODUCE. .\ lltolutli, r V "tt Xtnillliiiiiio' : ..1" ( 'linn-lion olijoi-t" Iu tin-in ; iiiurvol In n< llittt Hiore It nut ,
II .nlKir. .M.isti.i, .Mm XXilili.int I 111'1:1: : \ 11.; \.1:1'0: IIJ-' 1\1\ :'" \\41'1. .'al" nle1't..lt'c., I 'limn :hHi.-ti, ll.itt h iir nr lln'' |,ri'it.t' nil 1111'JI"11, likclliotn liortii tiltea I hlI',1
in-1 n Hi". I'lll.\LI'1 111111. ,) : : o Iliry 'Illlll'l .IIIIIHf il. XXV IIO\Of |'t
2:1-1111127 I ". ,,,1 ., .1 ..It" i "" ( "II 'I 1'ii "a ,ili'i'n| "i iiii' lias ur iu t )
\
Matnr llm, ". XXi'lK. ; Xlirnliil. \\io'Io..r.1: rY.nn.uY: : MAID: TO : ; :. 2IHIIIII24Nonli I .tl".s.j. 1'1',11) I .Jlil..I".1 .1 i liaiu-o, 1".11,1,11111, "xhll'l"r1,1/ know hU tviiroi lil>-
.
: h" ; ,
\I t" I I; is I. ,, \ unit I li.ipi 11.111" 1.111'11'0
ril ; '
.I.P. 11. )
I I.I ,\ ,1.,1'1.1'1' ,
| 1r"11'r l t I
l; UIH I : t 'loik |1'.1''nn ; .r.I" I I 11 I' ,, .
-i-lnil: l'nil. i-tiir. .1. II. XXtitt.ui : AU. ........1. i riniil, >l. :N. Cmtn' '- "' l. I' "1"11. I.r .. ,,,,1 i "lt"I tht 1. t ,'gilt 111 "lS .llil".I il ,'xit."I Xi h" ,li'i'i' I'.i.. Iir: sio, '!1',1.. ; lioriinso' llioy MI-O" not 11..1"1'1) mill nxi- orally mill. Moailily, that itiliil not 'pay,

;. I'TS.K.| II..11,1. III .Mil 'Illtl'll I I. XX III. si"MIliiitirii 1.i .. ..XNIIVA'iciii\ :" ii.i'Aiiiii: : : ; INMOT ,,'. \"hll 10" "....t tl:.1'. "I \k iJo' a ,1,1 ..I ." ,;.. ., "I I li t 1''iii.li. ill' tilli, j iiiif an, ami x'itX limalii', Thoy \mil II hlit in moot* Yot th,4, mo thunianiU of 1lllf.I'lo.:
,,, Kit. lill'l
.1 niiii., .1..inn.(..lIih.\: \ .m,,,. Ell\li.: It..1.1,1.011.M .illn-ns, Kn.tii, '\ 'i 1'1 noioi': (, n xi .XXMI: :. .\ 1.1.1 xionii i:. AI.X. t'l.it' gin's (Ihl iili'.i i'l utter il.IIlit\, ImM "1.1"Ifil| I In* uc.iry |"M.iM.HI i- HU fii' ,,10,1.'1'10110.., Ii .'nl." 1,1; ami. if unit of t"1 ffuls Hint Im rlo anil trni uf tliuii".iinN uf It'l. Iiavitijf -

I'litiiaiti' .Inn.-"unit, .it. I. I.t .I'II uli'i foils thus h. g.I..llr W.MII, w"lr'o. \\ .. \nlilml. (1.1", 14111 nf |uatrr, In* wauls to loailIn nrlloIcK hiih tln-y' ilocl.iro oniilitIu

'Inn-Hi liiri-i.imy.MKtitiiiM.r. I >iiiii--; : ; W n.i, iici.t\: :i : i: rcoxirrXTI'IA'HOV. : S'llill'. it i ii .\ ''ht"I"'\1 I"I I. .1.1. .lonK'liiiu-s. "I iniM| '1 ili-i t no'ir- I 1'11:'or ('0\\I..",;1'11; 11 l :I\ I'l-ati-r" ) ; or If If I Is mitUllril. thatlinuirnl' I bo In pvr-y|\ ImiMolinlil In tlio. rnnnIry -

: .. lift. i>, M. 11.1': 1.1".. I 111\1-:1\1.: : : AH\l. : "'IXII.MNJOHNSON'S: : i: .uncut. The lilniHl illlhe !) h.I"fII"I> | ismtlio i ".,I\I"I.II.I"I i" 1"'I"I".i"l| ; In his ( hottanls who inlvi't'li-io I amii ,
Muni.it mII;; >* wri-lihisllv iliin in im K\I M,,1.i t M \ \t. 11. iiniMMti : IIII. I. triiiypi-ly .
S-rt iii-i HI I M I t M.ninl 7 1'.11.1' : ( | I M-\T: ONxrritox ; "," llliol. I iI'' lii ini|>.iit' s. .Iso
il..Xinotix
.
"I'< liuii-li. 1'it Int -!lri'i1.ritKMHt .11,11.lrlglh.; Tin's is tit I IK- h."lly| 0 l.iUiiii; HUOUN'S IIIN Idl. i ...ot., .tin'I* linrri iinr f'lttfitlit, i"iii7ii/n,.....'i", / '/
H..I" .. ". 1'11I1.. '". :' AI I.. i pov I'lsorcu: : IM.K.IMACI : IIIIII Hi''' | mnl r.iith In it all. Mow \
Iu
IHtltN.: p-l only' s.tfi* nidi |"iroii| r ;' | ., "firl in "I"'Ij"\ \ilh 11.- iitul \lj l.ili'U'i """'"- Umlul'llu' I"III.IM M'II."I.lo. "IIII" "sll'c
-"i-rill-l-" III II \. M. .111-1. 7 I'. M.. ltirtMinitat Ilioro I is llionl tliosoloollon
I'll. loo
\ ill I hiin-li ("i.iti'il,, mi Itili-nili'm-l.i, turn i tint, ,.,,': TinIIMU| | m.iiul .ihi-ijni nist 1 rand II itnnnt' ..mili I .u y :, A.i-l..mi ( 'iiiiiinii' !iiiiri' '. I'mtin' .. I'lii'iiiality Ki'l Hiolionil"" an)' tv In-i'o nnlorin HOIIIU 1

uln. il 1:1"|.i't,,,i.'ii. 'I .n.rr ..n" mi.I .Xlraiii/. I'. : :: :. Iinvv x.iltt.il'io. : .IICliuly Hlwlaws Jill lilts: h.II"'I'1 'Imiinl; in .titu.,1 1'01( ,Hi' iil'riiiri.l.i' : MI tin- >,milri-n, inii.liiinii : ,mnl nriliiiiilioii of InliiUli'K, ""'\ 1..II" oftho' 11..11.. 11..t f-'ot-i iutulIlO g

I l-Mi m-tt.. I 'lii-l-t's-' hur.-li. Hi'*, .1. .1..1."IIII.I'.I' lo.,, '" "",",,;::;:-,' ': ,.. 1'10..1 i I Tivoli :Boor Hall rxiry-il.iy UM-. 1 liiito. 1'1.1.,1..1, / il. n si MI i;.,.;: nluiulili. lli.'in, Ilioti) Is In tlio 1"11 (Cllllmlirami f.ni1'1"1''' ? If \1'' W.liloit t
H.ll1r.'rI"t, II. ------------- -
.. ,
1.1..1' : '; | (l.'liuii'hos. A onlnrolman ,
M. ,iml.. 4 I-. M. ::0 i"\llli. "iiiuri'| II lul in-'Mil""a.I., \ I 1'1.:& l..ili'-n-i-rl: 'l.iini-i] j ji ;.ill.ni ,iniHi, ..il I inn i-n.ilili-il, In | '' '| CII""IO I'II'II.1 r.II Ill'h'.IIIIl""'"

I 111"11'I.. Mii-luii's. I hiin-li. ti! <\ 1 )_'I'1'.III.il .Oii.rrt 1l1i"1I'.._ II"\ :'js-h! '_ I I CEC.A.S.Practical HOFF |Jno. 1'.1. ,lIn t nil .1 1.1 ul"il till' I |1"1'| | '|'|. ran' ln-i-mno I 1III.I.r Mrllmilisliioiu 1'o might. v'ait fur 'II'M lii-fm-o I tlio ino.tttunilorftil i'

Kiilli..' i .l.-'i.i: I.ltm-Mi. |I..i-l..r." i H.; "\ Knlh.rI. Mooney At ( In1 i'1'i-Minji uml, lor, NIIIIII' lliiiltll | lior ttilhont' tin* mnl "- .flll.I"'I..I.' boimno ..
..11.111. i 1'. .iiiMtitt., l I' |.'." : l.aih: M.i.-i7\. Grand riendczvous In Pcnsncoh.l"kiil : i-oiii-io of 'iTiai-alinn riitiiivil .
M. : llii.li M 1.I-- In .\. M.: < hil-li.nlii--. < :.1 I IM. I-. LOUIS TOUART Watchmaker I It H llll'll'lll'll'l'" I li!|l< | | | '-| | |tl IH.lkl' It Ih'I'or" | | | ilimrt n.-K\i: 'hanjo.Kooktmoil ,
I., \ > 'jn i'* I II'. M. AliKM. > r} ,in,triiin."' nl' > ..I III: 'IN .lr.lll.ll.il-, 11'1' Inilri-il, lit' 11"1; I U it '- | iasynmllor .
: :"\- "il "I- \ I -|1'1"1 M-IV .11'11.11\.1) -- - .'
7 M. il 11'1'10111',1' / "
COTTON) KALTOK. ,
Tor him ,
lUiilT.i'rli'i. "n-\-\| | >-iiiiiliint. It \. I or ,. .1"011' lull' Iliinnxli ,HIII I'm i.ll:. I'"-.. "I'| 1 1111.1.II I It WI''
.. otnnl.it :O.'h.,1! "I' 'I'I., ttllll, .\ ... tin* ll>iilix| |., I ho, ronjfroxattiimil -
M iiinl r. M. .. 11,1111".1 Illl' "'11.. l llf Illl',, .I'r.'iH.
."\"I'1" .-.h"-. I. nl HIM.. -- '-- XVI MX: LI'WOI"' I |{ AMI ( 'lu.\.1: JE"ELER. .) .
,
1 j COloral Morchaldiso"" j.I.lt..i"'I'' | ', ttl' C Illlll Ill'll IlllMllll- A lil.i/.o 'in tin nf of"Kaliitin
CiillinlliKiui.lil'* ..I' .\ niriniiMi (COM I \II I :SMO.V; MI.IM'H I ; I: / ANT, .1 \ .1.1II... ril'A.III"; I/'i IM Illl' ill' I iiinl, Ilii-t ii.ilili' ami in-Kin "-111'.1 run nimiaii) Its ; "il"ll n f'.hl"lt
.
'i-l iftiliii'v' .it, -nllii.iii'H: .\i-\i Hitilihn...\ '0.1" HIISI.I.ll fil.f I I 11''\ I'l nun lit :"irri'l 1. ( )|>|Mtiiii 1'llli.. I II ..r.li.ll.., n Ha'i i'i to suit ilsoir, ttlllmnt tniiiliiifiiiino .k" oalloil out tlio un;ino-i Ihuolhor
: : : to llu' ,
( ( nun'
/ ( H'-I'
mi /.itr.'i.""-ii ->Mi.,,"i-t. L-\i-r> rii. <*lninl I llnnlhiuiil M.'llll.> .11..'. 'III'.I./'I/ I Sljll' :m*. \ : / IILII\ Iho (Mult' lint ili'imininalinn. iluy, 111.1/111'1'/ thoiii, raiini llm
1'1."I| .
mill lll.ll "I
i\. 111"11"10 in.' I | //.111." / !
I'n-'l. tui Tft nl 1 IsA tj A. POX f 3TII \il1"11 l'irtMarshal In liivi'.ll.Mli-iimt) :
i li. MIIKK 1 1"I.t Tint inomlii'n, liato report.
bHU't
: I'l.N* \i, l.\, l'i' ,, llm
,, -' Ho1\|; | mil inn i III nl H I'm-1 In1 1'011' ul' I'd' niil.i C\.I.
1 IMM !1' Ul iiMiiiinl '| I.iimt know I how, caught r' Imnskoil
Tin
inn I I. mi |1,1..1 illiin iliire H'li nfiitl.Vllnllli1 CIAs: .\COI.A. inont Ihn '. Tin* I.
liii.il illiin. IHIIII' .I 11..hll. }
riiiiiiiilii'iuii I. rlllllll
I -Ill, in | nlV
KH lt .
\
' ; ;Motlnli It. .\. < liaitrr|; :\i>. :-I. l.ilii'iul" iiilMinrrk. ma.Ii' iiii sliIiMiriilinftjr [ '' ,11 i "I..'ll\t fi-ltllli' ,, i 1'1..1' ) lilii \ "oiin turn 1.1 tlll.I., .,, hohl, hoilloil, do- of tlio liniHolinliler.
i. ,
,
, :. M.i. IM u-ul.ir, llnNiniiil, M.IIH.IIn. | iuiliMnlHIi. 11' ,..1.11.101'' II l .IH llni, .vt Hi-lit I 111.10 I WATCHES, JEWELRY rl'l.i. : I M.I ll.i: ; 111'1"1| | II 1 11 11.1.111"1111'111 I ) ; I lull 11'1'' IM-IUHOII. anlatfoiilsllo" farlloiH.aiiillit "W.I. sail, I 11..1. I tvai wliat ilont
(I1 O T T O N % *|.11..1,1.\ 1"1'mil l > NIII'id 111,1 tri-y
rt 11" \.1 \ "
il l'nlk.l-1 .
.1.. II. .l.ultl. I.III-: II. I'. 'U i. : oi* ; I.: I A N ll I Dry ( ioods V Not 11"11'1.' "-\1't | | I 1,1', nlisiui'ilI'l I nti-r, Ilio .1'1".II"I.f| llm funiU hll); .|.II- 1"'II| rl -.I.II.tl.I.IU| ."

\V |I'i. Mti I I I. ::0. .-. .I'msili, : > on Ill'll I h'ill "r niili-inl. ln-l.l.. : Cl.II iOI: 'mil lli.isr "|.|'11 111'r", "- HIII lil ln-sl .Il" MiM-iolv., 1"1 111.1 WU"'I linliioonni \UII""I'I""IIII"OIM" | ootnbiisttoii.,
-- I h" | 11111 .
, -- Ill II'III\SON-S Itl, II. IStl.il'lll EQ.I I) ; ( Ml't u lull 1 |?-- -
.1.,|.|". Imilu' :Nil. fl.| I. II. ll. I'., liuv. :2Sly! \.|"|."..,_- H. Mull M 111J I IP.FCTACL run nil ill mi i if. llu' Kim' I I1,1.1 ili-lit.iv. In*.for .Nhtru, of Ihn, iwtu-i>i* .lIHIIIUIIII "tv \\11'/1.1'! } on Hunk ""l"W'I.
ntiitsotirt'It. r-iMt 1 i ti'tiln.'iil' 7''., II'I-IIM.. k l-'liH'lilialM umlvliiin ,,,
lull in ilo I fust I will iln K"l
i I I plaeo,
; 1"'I"'I"'III"I"r
I', "., in ,n.1,1, t..I.|,,," .- |II| ,11.1111, I'.il.i\| .lr"'I. | uml I V,\\oik' .i,l-M.nli-r.' Vincent jr. "Vidal ) Tim Molhoillsl' nojfiiN'n have mi or.rli .
in *
1:. < XIINI.K..IU.' : :.N.I,. ) ..1'1..1.| ..... '1 Im, llintiKiiihU uf nraiiui'iuitin "|1,11, ilu Ktirrol lo (in my ole btitus. Into

II. N. XX,nil1/. "is-n' l.llt.' tssj.Klii DeOrnellas, H ''.I I.. '.1) 11'1) ..111111 iliiy nii-iil| ttl.II Inrtill' l.isllrul 01'Kmiis.ilinu" 1 tvhh-ll I I.) .1, noilaoo|. nlni Innk a oamllo. In ilo
1',11-,1.i. IIn ii.n" t I J t iiinnnifit liy themnolvois, mnl In tvliiehI
AI.KM': rliltrill.'ISIIAN t'l-MI-HI'-il, ) "t Illl' M-III'. I'IM'III"I' nho Mpnot ilu vuinllu 'inniitf a
lils of llmiinMri -. I I hoy laknroul| /Intni'iinl.. Hostile*, InIhn
I l' 1 II 1 II.IH 1"1 H triy Imitf ainl Lilim, Inn"lak ot ulilnnin ilowu
| |
k.S.
IP .11 ll tt i.liii-ml I.iv i i "ltin.1 nt "ti't .tin The Jeweler I iin-ollnxs llm brolhrr-n' mnl Nislomfool u"I\lnl"'I' I, "UI
li. .. U.I.I\Ii.I I'M-l.m.r.' I I C. Forcheimer : I'' "I'.i r nil*. I li.itr, nliniiKl iuliii'ltlll'lfll'l ,In oon m blrfim turnlin|
.\. II. If XI r.M IIIlilt.Illlull. C Mill-;UI.CIXIIISKU'INU : nt 11"cy, In rrllove, their ion!* I.yrl""IIU'lt 1"J'r1,11...
I I"I I I IIMII llllsilll-F-l III Illllku mi' tuli ilut tin all .
'r.IViiMii I .1"111'' :-I.. '' I .Ihll... I .l-l III) "lionlii.' nro not ) mu CIIIII wa< AlI'"
\r- | 11,1'rl"t"II'I"
.iil.i. limit*., ,,,. I, 1.11. IK I'. : : ( OX| IVXN Y'N 1"1"1 ). liralilt' .IOI.I.I'. ll'Kiilllil'K.Ninrlyii't 'It) fnrni. You, null. I rookuns il was (..pontiinoonsninliiislinii
tiK l IS mi )
MISII| virt, 'ItnirMlit\ m.'iit .it' T::.Inu'i, ''Im'k Cor. Water and Dauphine Streets : :.\ ( '01.\.1\ 1 1. ii.xinti.i.: mll.: .ni .1:1).1".1: ) nifililii liuvi'I I .." '.IIVlr'hll, that bothtlio mi' """"', tvu Kit ilo fur
(
.. 1'.1111"\ -1..1.t.i I I nT. liiiii'li'i'il' In tin- 1..1' 111'1101' ,
lit 'Ihlil! l-l'Hunt. II III. >|1"11.1" it i-uiioi' ilohor liiiok i/u to ilat ({al

'11:0': '1'1' I 1111... -n'i.t.. Mi In iN XI.11. N..H. I Mntii!,'. AI.I. DRY HOODS and GROCERIES, ln".iili-. lint ill" ,"III".1 I .1177.<*.1 mil, nt" ill 1".11 onoininlor(1'ullmlii'K ami I Ihu Kilriooiallanstt no:| rm-ii' | cll .lin rmi't hollor. IIIIII! : ; 0.1..1.11 know. uil,
AMI in\i.i' : it
nit. int 11 IIIMIII. I 11"v. ri-ri-itril 111011 JI"'III .tat i> Minl.iiii'iiiisooiiibiiiitiuii was smilli-
i\i: t-l.iiir I .m' .iiiiiim-iii| Ni. I.I I. iiii.l' 'I'1'I.ItI"'I"1, '| |'ll.H'l-" III till'. 1',1.! I IIIlinj 1..1 ..| | | XVo "".,'n" |
Xli, ,IH i t, "11 -. i ,I'lii.1! unit .."1 r l nl 1.it .liiu'lilin ,' "I r. c'. I'" n. I. I'."I" "" "'H". UYKNK'S; J11.IWW. lluliissimi I I"11111 I ( V, .IIUIU) ; IVmiillii-,, .I".illl. .Ill.h' .I'I'I. II' lint ,i-nulilii't bu 1".1,1 tvlil."
,
,.i :in h 'in.mill., ,u,,",.-:.Hin'i,., ..Im k at l hM, l-i n..".' ., Walt In'I.( 1.nk. ., :-u-i| 'lai: li iiinlliulr .1.1... 1..1.. .' .. . "h'I. General Merchandise. I'l'iin.nnl.i iiinl AthinliiKailioiiil (Co., I lililor t.11 aiinit.11..1: Ihu MolhoiliHt CalholioH|irotiohtr last Hunil.iy. was ,.

II ill. r.il.i\| I.I. M"Nl.r..li.l, : I*. oi'i'o-in' I ; 1'1'111'1( / ; !.:, t.'iiHM I ; | )r. Laiii'ii-lrr, +IOIHI ; I'. MI-- K.ilitmliil: Sotrrily.

A. KH-: \-, ii, -i rilrfHlu ". '' >' ..I' till ktniU. 01.>l I ( ;ml.,I ainl -- I t/ll.l.li-, ..i.UI ; | | | .1. IH'i.llK. .
l nil. "I 11\.1'' V A ,..\ HtNMKNI 11" 11"11. Mr. I'l-oullro, of Ilia [.nuUvillo Jourml -

1"-\1..1.. "*-.1"\"''".. .1, KllililllH. IIIMii ,il\rl' .Ijkl'll. ill ,'M.li.uijri': I'mliiHnU, nr Boardin[ & Lodiu[ [ by Day or Week ]Pensacola, Fla. I'KNsM: "I.| \, n.liii ..\. hi .lfI.II.:! *2lm I77H.-| .i A Xnliulilo DiHcotory.Tint tvii-liloil n Hlnirp, Im-iHlvp I Ainl I at

't-i>vi rv M.imliv ni lil ill 7 ''li, lI'd'L ''II -'. I,. 4iXJ.li. iHiin I ,Iximliin dninlior Trmlo ..lmiin.il.lull's inic'4 ulinost *uvato |icn. On one no-

::01.101.I rlln.'..' II ,II I 1..11.. 1'.1.,1"I MHIII v :Mr.: .,.'l.I l.i.i .1". 1.:1,1. nl lIiI..II'I.i.:: .-.. not. :-N-\! | I -- I .II""I.1 Hint. nott tm'Hiixlof 'ti'oc filllilK .ra.iiin lit wn.ln.1 away rr"l thcuilUIm ,

.( Ml. I'H I lllI I 1"11. It. i.l K..V -. ''T"UUI: :.\ O\II. ; liv il I) imtnilo Ims Imon inirro.sl'iillvInlrmliiiHil. tat ifHim of tlio paper 1111 haoililoil
Mr. Ilin-mi ml lii Iril in I rl.dI"fIIWlul ;
PETER BURKE I 1111)h) PENSACOLA BILf"II': f'H .- ''. nf Ilio fXilo.ivo | ami his. onlloo( fl"III, Mr,
,
.
M.IXHIIIKsiiuiilii I iMHUIiil' Iiii, ll \Hi \ |1"11,1",1111.1'" '-- J .III.
!' K. ami .X. MIllllll I. mili-laiii-o' I U plaroil, In II 1.1hll'Ili"'I I MIIUII, boin prosontliuaikoil' Iiinl tcinIHirarily -
.. .U.li.N" hl
: i in i'\liiliil li.il.nn'r. M-ii-lti-il, ,
Hin I
"'
CiH-iirr Ci'iiiiui't-ii- ami.. |11."Ilti" -I-.. ', HI.ilniM ;
III' M .III"..".1 I .ttl \|1.1.) It- III\ I'.ll: 'II IIIOIIlllniHiiiln.U | nnili-r Ilio Iron tu Im tu ( his 1,1", ,- '. 'hl. Mr.Maun .
i I'. M., !.'.1"( i"inr' /.nr i.riiM .i ; DUNN'S Boiler Shops 3 .lal.lfllI"; .1. I 1. lii-i--! | rnllii ) ll

1111.1') timm.ini", .1.! ni". 1.1in-* IK I-. : 11'I. lIlIn 1.1'':, A I..\li.\\l I.\. EXGIANUE G R 1 h..1 1 14J.t Nlu, IM, I i- |ii-ii'i-i| | Iiii." HII mo inli "|1'ul'III", | '", ami. tvlion ., |iloili'il HIMliiuU riinsotituil' tu ilu, !"ilg ..ll..I,1Iy

\. I'H.IH.; j tiling rxlilliili in I | 1.1. II. .iniil| )' Ion-oil ni liinlily mnl 1 1f.I.IIIII.t IVoiilioo, tu "I.ill in" 1111111n hi.

.. IIM..I.M ; '. Wholesale Jobber in all Grades I 11.to" il niilo. If thin uflii, lot iu UN lie wui ublu.
iun-l..i: ijHia.u.; I I. \'. .14 ami. \\iii. 'I "" >>>t '' oCrul1
iirit "
..iUi\, "i\ I 1' 14M.liilMlirl. I"1:' .......,. TnnalcI III* ...'i.ll 1.1) 1'110)) | ttmks I. ttoll ". Il I N i-oi-osenloil|' Iu ilumnl Those wh. 1'1"11,.' Mr. Mann's
IIH-hlillll Illl'
I ., It ii'iliu.': -H-| UM ) (flit"!
in ,IliitMIni" if* ToTocicco John Dunn Bmclf.lc's l.i.
II. t'. M ''LII I I \ II-.II..T. Proprietor I..lit j..IIII..11111 In lint m k. Mr. I llm Iri-o in not fi ail n roil by tlio fiiriuiM oiiiiirutursy' whi llunlel XVelilor -

.1. hMiin' U..HIS .11 I! -. 1"11',1., 1-1,1. U 1'11)' H-ivi'il ,'II.'y' ,) \Iir. 'I.ilia* rll'u.f llm i'< |ili> !mi, u IUI'KI' |iroorlion | mnl other ot' ") of liU mastery

Itiiililin:: uml IJIHIII \,MM iaiiuli.lUular Cigaxc. I -,- ( llatU' I of t Hlnalilo' tvoml, ut Ihn Imtu tin* of ihiHittor, ( of *atiro all ili-iiiinela-
I'lU'il 1'"I.li\
1> I .I.r., inHOI "I
.
.nl' ,miInr."' tir-t U i-iliifiwl ulinuili A'" ..II UK .I'J ,
hunk In- lion
in 1 run Imill.l. which Is now ui-i'il lianlly bo tohl that liu voiililtt
'lii.mlk. 'III"i" U ..MIIrvril'iiit .......'\"r', K.N 1.1..1..11..1.>i.l4tn" I 111''llllllt.! It I:lui* u VVtiHH IM>I ml, uml ItiMin um!> lul f< r.*nil Mitf i -.. nrluiniii HMIIIIMI\ tun : .ri'l It* I n lai' ) .1,11"1 Ilio. \Iml". 111" : I Innl. I'm-1" l'h'I111 rmi'.t |11''I''I'li"| lorimtii lolil a oaiisllo, If not a bitter |I"' Ilu

.. thr .l TxlttHfo. ami < ignr ttl I" .". MI/I I '1. \:.... i/i4'. III STEAM BOILERS l .rM., 'K ii.) IxKowinif. ..llw.1 lir t.. :". II ,MC<|,,"I '\,11.1' 1".1 ri'NH-i| .lllly .111.1 lHi I: 11 I I.mil, IhU, Im-Himl hail, "- | a "
: Innff ra1ti |
iilmg jil. "RI.I.t wh"1
"" It* in 'i.l lii.! \,.IH ,iuliiiii ,,,. .. | 1\ i tlti a* IIHI- tit t.4 if *i 11 MKt4i>|ii* OH |*.*..I t, ; it' ton loi-oniini-inl. In llm I I4j4i-l.ilme Ir.l. j"t ..R.I.I.
.n*"f tu llti' I Mil*.1.'tJli!*, I 'h'.1'' tTIKrtf TMKV II,IT KM* Mll'l I*4 I ..i 1 IVi'itllon ami thu aitlolo,
iiiioin-s" niliniralily it '
/ was
N. | | us brings rotnrnoil
I Iwi
Miinr. | < I 'II"0.' > < i.ili..n. r.-h. li h ---H- I OK rmi i'f- uii'ii'tv .tlNl M. Il d.. ,* ,lMIIM.'ilMt| | (I'II.r ItlliliMJiiti'iilly lli.il I Im In- |1"i,1 itli.i' Inr Iiii u.I"II..I.
.mil M-.lul.n,. ,i.i i, h "III..I.M' ... .,. : > .lie Mt'Urinit I',. tin* ,HHiUof ,
u.i.nL.: r* .nt HIM lum* nn til.i.. \.- mil.. .1.1.1 iil Hm lt 1.t. unit nn-r-| ro.nl tu hi". Mr.' Minn I Innl iloim hUIM'KI
\t :
JMi l"li.M\\| s. tin 'h t" ) 'I 'luring' Duil i run a I +\ lnlinos'
>i < > is i | 4 1.; I liu i>.Iil ,nnl r> lialili* linuw' .IH mitt 11>."- I, ki> m .i "I'jJ \,;.M: :* ,I H 11": Mil; 1\7j\ | ::UI i j .sliai i-.ml ttlminiil ,1i'u11 ilisioii7i-j| itilh Ilio liiilions tu ho wtoi'tf, an.I tlatlvtt-il hiniiolf
..III' ,,1)1., Illl ,' NtHlllv. II.'III.' ..lll.ll'j FANKS SALT PANS &c. 1"1.".""11 ..., 'ify..ls I.. ; t'.1 .
1. rl.O. i. uml,. "" of the Unit Ini hail
j triii n- i tin' s mi.imii'! m,1I' | [ IH-IHI-IW lii
\ .II.IL .1 li..I. lillyllti-il.lt. ; .1. I I', lln.i' "r, j .1) 11"11111) .u..I.,1
.n rt" mi-in ..11.i 11, 1.1 h..I i ,1 ir ii-. II. i II .. r. "u I'"''I.ICuilt. rmils nl ", "tiooil( ," ,'" Cooil.
AYER'SHair BOILER I. rl/>.11''. ', ,'_' ,MI. ,. \ 01 Tin It-ono. .1.., '. Nm-mml I I.r.t lln11titlnulilo 'I..llill'r. !11.1 Ir"III vory } ;
(f 1 t ti--, I I,i. "., :. ,i- -..|1': ,".1| .1.11", mil ItinlI ,- I llS' Llillnt HOI t i'i- ii'ii'lotoil' liv Mr, .1".1 I Illir nutv lot imMulsh..
I ".is.i. ,. .. -I 1" i I In .HiI ''n ni.ls .f I. .1, .' ,
( Mmw Ilu iluwn ami cuiiimcuvetl ttitliTlnn
-ANIi 11.'I.li''e11 l aii.l I Ijmi. I. ucrolulitiitiiiia.lt 11" 11,1. .Vln-t (tin. vat
siovoiii
.1. i 1..1 I ii -I ill.lit.trH .i" .l\KiIIM MU K ll'..\ u nil biM' UvriuiiVt > Ilii-y .
Vigor '\ -I'ri I M. < M.I..;. .it*' ., ru| I.h.*tii& l.iirti'ruiif .". .h.) Biiilon. liiiml "I.r, ttiinlliilhi .\.....i .\r4im. Ihl. ,.1. :

',ju. i il .ilii nlimi "it.oil In. llm-i'i, nl 1iu iu' Iiii', i.initni..iiiii. M ,'. li. N. Mil j '1'r., U .im fi-ainro in Klnri-l.t: "I'oli- f.ir tvo Irito: re tralneil ourfooliniM.
row***, .rtb th* glnM and fr-MbnuM of youth, Sheet Iron \ti.lun, : 11!,u siiti-iMiatil-i. |.I'"i""I.' HH ..
: l ll."XLitXlr.t rXOfUER' VRIENU" II.- ..
I..w or ft my biUr w>* ....''''''1. ru-b .brown .t .r, : 1..1 :uml .Imlx'- 1.1..1| | M-ltnl Hint .1..1. .* nmlrininTali'niirrnililii '
.
: | : tl.I.II n ihix| a" wi* IK IM'I'm uilltw .
.1.| | tin itl l lM
tlrirvd. by iu lIab' -la .
," t.i .
halo bb'ke n I' .
or re-1. .twlr uia> W tUrkeiwO,tbiii ( I 1.11., .. '! -iiiI'. IviiittlrXV ni. II. lii"" "'". I IU. .!* .fcu-l baliltiM*ofitu, tUiiugh not alu l y.,cured I It |SK'.tv. ,niitf. .U-vu'l MM. wt-r "f IjiiifMa f t" i x ,1.1. 'I 11. nllii r ..1.,11.1'l "" .1.11.. .1 .1,1 Ittiijo.irs. Hii:
It cbw. k. falling "f Ut* hair wid .tiiuol t.t a I |ir. \ 1 li-.. Ilia. h'l il.it on: ,h- linnniiotili Vrrv hii-'lost wut klii;; moil tvilliin tin* XXVre" the, min of | alway

weak urrt.ai.mrf tickly and tfruwth lUu.lmtf tu".fcml,'..h-fl. It urarly,.'e..and*rerydie.i4 i or s.P. J. H. PORTER :Knoiwles Bros.i i i" IVyor's. Ointinnitl I! RI"'I'.II,'nd"1 in II.!. ill-, iintf. { of ..... ... |. ) in. ;llm, 1'lr Mrinililos IllkbillO 11"1 IM Ul> l.ro'I"'I.i t* Oil III MMHI forjj'l't.

.e|ttfeatiar tu th..cIf.| A*a Lftillr*' Ual. I 1.11 ilnlioMi.' .i-ii. I I.:. "nivvi-r .1.1. for" muni) "Ii. os, I.i.o. ni lit of tho. ""I l-'nlht-r'' limiso, mir 1,1: illg.- aboviKuiliirfmil. -,

i.r***.lfitf, tU... \.I."lMIquallool I ttouuuiiuttttiUutr P. J. l I.1'.1..4 -*.nrBiiM'l-i-wU...*. |I li ,'r.,< I,| yiui.r l..r .lUui'l rl lul or..lil < ..,. 1..1| timk. \liili-In-ri-. 'I In-Mlou, inj{ Unit" 'w ,ni'l Ilu/'O Jnii.ii| litnt i 1..1 uiunii.ii .
oU *! *-, r.njt rt her .tutir wit, gbiMriiul Cloy zcr'MI I i .1.-
w* > s o.ilo.l REAL ESTATE .riM r* I..H. *HITI. Sii.U. ll .lli
l. ( In- nf Ilio. < n. Mv tvlrit: ,
| on |
'mnmilli-i
: lipml )
; : :
lii *.and I tmj' ru a Uulicnw -MMil iunri.-l"i*. mi.| ona ; .1111.
% lken aranr| : ii> --II 'llm |mui-r thu<. li lit or
I .. .ll .ill.. .. | | .. > "
I. l.-.l illl
| tint .
Bgreeatte ....11.\111&| |I..rt.uuurJMK ..< ., .r .f llu,1'- '' w .1 r U : .I"INI.I"I.| YuiniK H'-iii'M.11..1 i

C. P. Hnu Httt vntecfriHii A'u**. O, Jl t ai ft. 63 C01'' MERCE ST., uti, i ii i.n: ... .. ..1.1.11. r, ., .rlll,1| I hljlo lUliiliiu: \.ijl.il'I'Km -.. ,( limn li.misiu, nKilhy| "1.1..1.|.,,., ami all l'ru"I ni4ki-. < man a a 'enthU
3, i (ail oty bir )IIUJIM-II MI f Jtlluigout. 'I'I r.riin ul4r, <. l4-4ini' > i, nu-l ai Inully nukf" htm aiiini
:-I"o; : U'rt tiut* I tiM'ttin* urttrty; '11'I, Ituvd IIIII: u1.: ..\. 11.\1\lllh'. 1\\.1| | ,| t orAMI -. I I ..4. /1111'4" ul r- )....- InI .11.1.1'.1| 'In M, i iuml Ihu iliwoiiU. Ilial. liavu aiim-n, ""llil .. d..i"I" .
trt cj a b ttl ul AtfcH HAttt V=tbi .M. MH4 'Tri'l-ru-Mrt-' Unuufji '.r..r MUMTIIHIII i 1.1..11. ; r.- """ HI-L-I'bur, I'. I*.
hirt *|.pMl th* lltiug: *if ib* har.aiMlt) : .. I II'I: ( ; A JI.NTS.iitrl' : I II .r.I..II'I..II.) | | I', r-lali-nf. .\1..11. li4S. ilnne inont lubiin: .li..li.o."i..1.
.
j % nw gro.th. I .li.,.,and. UK aiu* a eouTior full hval* l that*l b hut> ooMviiiii| ; r'l-M- | 11.1 Ihi.. t'i'.I. '"-,'UI' It U wmuy XX t-alth 1.IL.a vlx-r| whl"d is harin-,
vigorutul) K t 1 I. \1. l 'H t!** K '|iulnur: : |1".1..1'| ;
tUtu: >* ifrvuu-HUuii I tkoul4 h*** UMJHuur .. rl.Xf.OK AI.I. NON| | "'>' iv, il i- I li-., if man kii'itt how tu l lake lioMuf
I >r *bUd.M > ur : il ,i..l: l Mar u- \V-.rk a PMU.! I. | J. BRADFIELD.i 1.1..II.i.l. I'm- IH-I. ll-ljv.| i,|. 11.11| / cmiiaiyti 'v".y 1'1111.11'' I .
ly
... 1- ". I Ib x ti.: imt J -lyJ. I u-SMli.t. 'I 1 urtiiio iK-niiH'rsti'y. ** || InoiiliifiurriN j but bu IIH- It will twiuo
..... "hW'rtMr O* ) ,. i 1.1.,111' inmf, iir.il1 s u-uniyl i 101.
... W. H".u. | *.'*<; lit \I Its l\ S. -In t, All' , !.a. 1
.. .. .. .I..I.\.t
I .'_''''0.II.on...,..........,....,..H... f.....O.e H.L....,,.II.1.1.. ......a.'" .', ," ut'.ui't 111 ui'iihir. .. ... ...". ..'.1 -, |1'1 li/<- : t'.II.I.l, M....""| .; A i...."."., I Iiinl. I Ir'nr in I. r.llld i-nulil bvuvii'1'xl. r"ul.III>i luml ami I'ilu him.-M. C'lv>

.. ..... iu u*. i ,._ tbIt : D' c1 > IM--I ill i.l. ., | XVo h.ivo IH-I-II nii-iil.
III' .11 ,. 'U; nf 1 nlxvay-1
.. KIU: l-l
| I 1.11.
... .11.1. Uu Co"10l > 1.1. .1--110' .
. ,
If"'wtb"' .a. mak. tfl-**? J. POLLOCK & GO.v..tIHU' .. ITT K'.i -Jl. .I''II l 111''I., i>l ( I'O..I.. | liiu "
Uuuirutf N"tv Mm |j.I| 'lir-l .li/i-'lrum-... of iivoi-umi-lit of Ihu
.. l f.1
": > | ; io, < | i 'a'l IHKilu Trim ami
.
f withm :::kttf :.. :"b i:: r ,f I1.i. '"I..111.'I. I.II.11| mil- f ,1.* I lt. altil, at. \11..1... uwl lt.-l.'il. I.) .11.1 ; i' ;,. poaru joy i-oinu UOCUIIMI ofa
ikhMM to> ,... ...,... 0&""' ....,..... '" 1. .-,.,.I..II..II.ir j .Xrkjiisi., Itiir.l. "lall'shi.hlll.rril. | by Ihu |u'uilo.' | If \1 I'Jlimit. 't-l itlnivi'iimr ami l'U.lllg h"rl-r.

; .:. .t!' : : :: thiiM !::aI':"'= I"' '' r... ,. I I 4 | < JI. \1 ..r.f..I.II'.I. I" I i ,. i.i: ,iiuiiTi: :. -. riinot i-mii-li| 'Int. ] II'K kjaaLIn ( .bub ,is. h.n LlmiiH eiiuu h |":" 'uI.ili, 1,1\.1 uiii-liv if an overruling
.. "
.n_ ,..- 110.-1.... ,y.I....,'>V.. ft, ifwl ** K,.rtlinr I'XI.XHIXll.'rKI: I J-IIB Si-It !I' uii- .1 I.. II'. i nilialir'| 1..I.' ..( our 11"1 ami i I i iInlimit Iu ujiN| .int ,.1.otti. oru tlironxliont. the 11.11.I.U..lil. ; Hern I If'luiiuK ii
.. .Biy .hair ......roa ..."..*. .vidiM.of tbot.Juwr. STAPLE AND FANCY II i.mio1In '! .sljlu, bv ull inoaus | rontonli'inmnl 1..1.1 ;.1
I 4
.
4 .
.
lii-re iiunr
......b lItu.&"... (1.0." I h* u* ; 'ul ; .lrul
.
.u.. it... \ 11.-.1. .<* bav twwu abl b> | -. >. d i \ J-i, ..."dl.i..l.. | umil.l lim-i II-M-I I. rliaiiL'H' 4'uiislilnlion, o. Hut luwt-r, ami .1'ullhol.1 >
a Ri'w 1. .41.: 111':4 4 irfugu :
::'1I i:: : ymUtulu Utr DRY GOODS t tI FRANCIS HASH II. 'k .llm, i-lii-t "Im. .ur"U\-f:1e
UfU< tu teit i jan .1..1. .I) timr J-.KII: Hi in ) ,In |I'n- 4iilllii |1..1.11| i-an Hn-ir own ollli-ru. : .
.. ..W lit** ut ,
..... .... a tin.aud in (*ct ctvry MM ,1'"IIg"
.. UM et'" o| OM L-ubae," I I. '. I- l" u I hi., .1 l <.r.N 11 ". nit riinit I. !I', Ilio in-ti .lunoratA Oil !11."t .hat will bi-rmmi of Ihu 1.1.11 I Iboll't

;,. ..... ( >'I'I < j "", r \ ." i -i.'i.i ..-.I.I.I.il.. m.li ..-."II".I.It.1 ? Wu luv lourI IliU bn alxiu nf | 'Iliu ail of C 4'lniliaiiiiy I.i miitktvry
HT*"> i ,. ,
M..MI-
.... i
'" < **<":1 J/.IM .Jjn.J 14. I.i.'t.; .. ., ,Ibi* Il4i' L 'III.. .. liiinun 1\.1 lu.1 upply t-n-ry'
a.
-Lirdji utf y..j. |'i.i-i | i j'1 iiun Th.
al 4 imnHi| |I.ril-I
rt "HP* nu l : : MUI'clulnt Commission 1. | ;.
: Merchant
I t tltiaiMai v:ry nfhltT.. utd I M la gn wtugb Tnilor. ""1"11.1.I mil ,' .. Ami ubuvtirwon
i4, 4or,iliiiltHfnifvir ,
..
I.I .In llm
ttill uf
.. .... liwl khuul-l reluuinbtr -
-- 114)4111
) lm .
| ad growth
t*>t>fMM % *. M ." M mi-, "il. *i., | l litot for

about:iU iuMrt a HfMi batr. iy It"bdv Uar ::.::.t:'gr!.. :-and HA1T'S{ ul, .i"i '.\ dO. "..ivr I' UMII, fel I'liil l 'I, h.Hiking tmi l"l..Ilic. .-".I.I..v vmiIMIO \,1., i .iis T 11"Ir."I..I..I.Ilh.li.t niuo.* ..f thai it in himi iou, al-o, a
..... .-ib..rwui.lLb "I..r.k<1& .
__ -.Ut..'"i| UM \ lou., but...."_ ., S &c 3- l4R BAlK o If.:". I'l f IK.i / STAPLE & FANCY n l-ii-iil in mr, I "-'li. :' ( Inr r Uiri'U ,Itfimn-ra-'y i-uimol iflunl Iu I IMU fur .* tie* u iibiu hi. p.itt 11lo "\lro.(
au y M a u*.Miiig 1.i"I.le" Unit*.
.". "'...... b..sn.lo of.....11Ar...., Iu III.t "j.i f *. r> ar.kif I l>ll iii *,lu ..) GROCERES X mil .1..1"1 M-rtanl, I...IJI....Iml. ,1.ri"l I Hionvtl II| II"I Iil .
.Ik""" of A n.'a UAUi '. \'W".. k -'" bII' T. K.: '. HHII.\( rlorliuu fiuni .u"h| a .''I |1..I.'y ; th ,,., 'I In.wi-i i-l uf Mr, XX'illuin. f:I f'luHtrUylii .

l to COBTiM* UM aJoepuca1 lie.&Joe. Smith Water Stm-U I'cNi"t,. \ .1. \. .j.I.. :i hlllf )1,1tS.: : 1,1:.. 1'1 'l4.lltlll.r Ih.. ;..v.I.I.t: i.
..uu.... nDr. .,, ti & i*'in p i .1.t /* i rt.rw, *hirb WN' '.' 41' 1 1r'n l.w. or Ihey m-vor will bo, Thai hour he to liwlttilli

J. C. Ayer & Co., Uw ll, Mall.1ou1t1 CIA Capital, e e .tSC.C .' ,.. : liuttrimr; ll-cw i il ". nOIHIIV'I ; I"v"
:: t i- i "i r -I IHAF: rtJi-.ii. 14' < ir < > it "illl ".I.I.i. ti0 *) lot I.).iilH Shuur "0 Itibluuit, bU 111"1.".1 if butaniu

11>ol Bet Daiptoe aid Coati Street!, U.lln (Ii ..itlUi tu,| lit M-f. hi.. .* |U., l ji. iiiiU-u Minlli yiiltUit. .,( tiU| mil lit .liU fUI I few Ti.| .t..IO.* mu not auilmriiitl by .I.wl ainuuif bu. ". mvu wilHliU

unit Ikiuw., $1". Y.L. .. '. .. 'AI.Ar'iit' i.( |..ii.fl 1'1| I ";| .' Ur.'fUHIXMlltl 01) am.1|. ie>tir'l.iya law ; uiu t10. an" "a"l |l"rl-ral.1| l lfmuiU I faor kbiuuiui wild i-ktirfiilne" ** aiul
I'I. ; Itora'.1 : iiii -i* i MUI fri* iiiiiuUr if ;
& Ini, I .. ".... .o .". .:" .J \ < \ur..1 arrivfl 1 lurwfrom iuBuuiorublo
': .rliIl1; : U..lv.j"o', I..,..,. al UOErL E. A.X.A.'ttMllCTL' : .. I'".. .. "' _d., IV4U1 < I'lul'illll. Jiliilill,.f Uiiulst l'i I l aliul tbW.1 I kivlsff-kiuJutiM, it Ha* because bo lu 4Iwtu
,
..,....""<1 1..1t-..... ...... .... .i \, t" I, ; reli.il I 1.-It \.11 Ibvgrutv. lUil il a wurw Uuu f"n. Ibo will I up tbn wuuat iu couiuiuutuiiwitb

-.11o..l.. uftU" .Jitrly itI J.Uluul"t.tI bU W".r.


_., .-'. -. : '-" .
,, .... '. _. -'- ""' "** il c- / t'V '

-- ;-; -' _
-
..wr '. .

.:r't'I= rr. ''. 1. >. :

._. ._ .. .
"
-- -- -- 1 -:---- -J -\1 -. -. :. .' .!.LJ..A. !

.. .. .- -.

I" .r' ..
its u, i iiii' i\tNr.iK'I '< iii \ Ml II."U, : \\ \-HI.\i I? ms. 11111: I I ;. I t: I; Mttrxllutt ". .1'H': itt: MFsnsaccla ..: I : I it I.


?ll'1\liH} \ ) la (Toiumwi.rt.MM \ \ .\\ l 11/\:' I II I \I! I'I U h:\ 'I IIP.iiil'l : 'I.IIU; : in Iu l: : i ,1,1, I I .1 .hn I 1.r. .1 5- 5 ii". I I'r.I",qi lluil.; HOLIDAY F AN = O.JO-v"AN: J

\ViiiM.Tis. i 11. ( \.n.-.t:t. s.: I I.uli. i.n I .. M l-i-n Nut Opera House.MSII
| > IF'I ll.'M'l I: : VM <"I.I .", 5 !'ii' Minn..sinml.'tin ?. m' \( i h.* 1111111: IM ni.ic l it \">

I liii' fun liu-: i 0111,1101111' il ill "fin in ''. i il a V i i il i M|1, ntn "I .I.I !M... \ .1"I .rl..I.I ." II i iI
I F\I. il \ \ud: I' : lulh in PMl.iit II'ltslI \ .
.
I11 ., il I I tsI
,11 i I
it" I
: llnli-i I l in l i i i I' i i iI
.,i-tii"" n 11'1''IU" I li'lfinl tolliP 'I| rnkri) pnfllii I I. I.
\\oliKIVii. ) I ll.n, ,i.i 1 A. \Villnilinii.ihli, nil ,," nt \u I I Ii, I I k i'I n l 1... i I 'I"l '

,1/ i. i \\l ri/ il: llll \ /I 'p'. nti'1. I tin' i'i i'.jIjCsll, t nr I I"". "I'lt.iti'" "i'ii'i 1' ( 'I"'t| |' ll,.-ttlltll. \ptt \lIi k. Ililllll 11'- 'II'\\ '. \'fl\! '.I I I 1'' ." I 10' t i ,,- i 'I I I,1. 'I J ( ) \J S'I'| I 1"1"' I ,. "n i 1 l i i in ." I

'i i' Hi" "'Tti' I II"i t | 'I.IMT: | n .i-pilt ., ..tit.I I 5 !
im JUI" "I Im I ,oi IIi.iil tulil mi-' l.i-l, niultl I lust Unn lurf I"- mi II i-1"*',m lili.f 'n '| "I-P-' ,
.
.i iti'tl l tl'iini imr .llln liuii; i'l t tl'l. It i i. | | | LITTLE FOLKS
Is.V inn'
) \ un: 1&I\Ii HAH--: "' mi' "I 1"I.ll t t. i '; "illi Ifi'in "''" 1' II'ill. t"'II"'II..r| Aunonncalon ,
|tII'I ,
I)1 1.111.11'1' I Si, \ ..91.Cliarlolte .
I I 1I ,. iis i-i I' SI'
.. ininliiliNmil, '!liiiirr| | tin follintlnaIctti'F. I on, ht II'I ttiri', 111'1" unit,,, llinhf I 1..I'II."i"ii II I \1. / I \.I i li, tit" .1 ii I'l p i, 111., I i. -' t\1') i II'i ''I! .1 I i .5 i ,i-tii, .. i .1-t 111 .
I l.I -II I NT Xllt I ISTI'f XtIM j jli ? ? I I ? mini" 1.1.1. .IIP 1,111 Uill. .1.1},, llu.i.'h.: III, .hip.lmi,111| : 1".. | r-n ,'I. :ti I.IIIIIIHll; I : | lint) | I"lth! I'I'\ '\MM. ,r I i l|, ,
.. I, full? i iirt hut?, 'i II j"" fiMr. I | I 111.1' 01,1 (
"lililiI 1' "t p li
11
I Ii i : tt'i. mt i.T ;-11,1? .
r
I I ti\ 1 I".'1 * '
iti. Hf l < ..1,1-l |. 'I "(',,HP r"r. 11111"1 1.? | ; < i l'imitll.: : Mr. I .' ''" r'-iinukm' 1 ".1 h-nullit inti-itiin; i b-1 t ."I'il11 .

i" .i 1 In.t I'>!>. .1, niii, II-ill i : t lli.it' t ;I ili'l lilii'lid'J I (Hint ut'" \i.si.: ) linOiilix, In ilu Uilh ,lln'rlcilimi .luliii I I'! n is .:. iifin fur \I,. "III'I'-inip Tllllaol, I. \I., .\I'M ) X 9* I 8 10 UT ,

| : l I. I"tnti ml 4 ill in hiiiul'i. !iini, I ShirtI *.. ,
'Ifllllitip isl"I lll'l'p, I l.i,1 rlll'llll, | u [ .. -n |I' I : i
,
..MI \I'\lIHI..t"t't. I J I ul'a |ii-iki'r.: nml Hu: l 1lh ; in l.iiii, tl.i's I liiii'i'l." A ttiitu: In- HN'l I ] | iIIiIIl 1 .I"il'! | '\A I il AI I I" .

i : ; cm,1'\.1 i I Ills? I., injnii* Hit" .litptiiii'Z, ; (",1111 t 1hf, imili'-l.1, \1 ti', I I'mlMc. nl-i I i \.i i li.,il. 1..1.1 ttss, ,tat' ill'in| ifiiitiuti; I Inhii| MI;. 1,1 in: : : I THE NEXT SIX WEEKS 1'1'1 :

i i -. I Im. : \11. .''In, tin. I 12.in. : its.l) otlir-r, il..r.l.( nl" ?liP. lilt .I I'i'ti-,, ,; IIP. ll'nl ,It'll i I'til'tC Hit <5 liliiitial I.ml.lninn.| .- ni| lui, IIM'ii .-i'ni ; nmltutin ,ith.l i II. t | < i li.i'n, ,,, i "i 111.1 i i i'i M l lI ... -litl5&fl5lI'l' '" ssss.i'.I" ', -s.i l II III'S \ MU I'muft" Ii. ,' j m :
.11..III"1 I in ini-"iri f 'minimi m .1 1 I. h i -s ntr .
:. I :% r i ,ii. !ft 'im I i.'i i III : .1,11.111.1: tli.it? null in'rllpt' I In./ 'lulsl4tit'I.'I 'l"r.li"l|'| '" nniiM httiair., !. intliiin .' ', ,"-111.? i hi i.ll hiiiu nml f.inip-l-, I 5 .|I' I l I. I'h "srli, Iii" I n'S 'l' I

1 I to VII. 1(1 nn.l In ,"I'lh'- :nto ? I it iii.*> t thf iml IIIKII* .lits'i? s'uis ... in I lln* I Iit.iii .. I 1111"1' .I Goods Store !
(II I I' IN i ,, ",' in t 11,1.I : ( "' "1"'" tin- uf I .. "lolI"I'.hil| : !|I 1 mil. I i 1.I.t i fill it i Ill" New Dry .
-. I 1' n jfi HIto 1'.111 I" .1.| nml, ,
i h' (ki.! "- in hi, IuiII.| ) "" npun | "
; :TI.\ inIJ mi''" tin'. I. nlf |iuit. t' ,inljii"inl. 1:1": -iniihi'ih. hti'inl'i1'. 1.li.I II t
nn ,, Iliit
I I r im I r: 'fP' III) "I .. ?t. I IIP I l It uinl. :i ti.ir: n' I tan ipinpin. "Nuvv Jane Eyro 1
s t. i* ;.' ,I' 1' o \\"o.n l tlii nf ill fluidlinn ,- 1" -, !
i,1.1 rll.II.111 "II t., lt tin' liliHiilxhit I ili-ml-
liftIIP li''nri-il mil hi., "liutninal
'
.11,11.
*
fi l. :i I ,in':! M in i 11" ; 'I 11 In1tn IdjI",1 !,- il.i| i.lii, il I. ml.. n i n'n r. | ." I I.
.11'l IHII1. I II,'. Ill. ,| ilpti'.n" lion, ""II"lli"ill/, I ,, U.fi!, mini I ,' '. I 1"1"11.| I hf, nhnnt T'l I I G. NERI
..1, wi 4* II"I 1111. \ ''ilflni".1' (i iHI'tii :1111.11110. \I Ii liuiu i II- Ills" MI. -.1 I ":' > "i

i. 1 1 I n i I' in Vi.O" i ft |M u.i .? |>iililt' nf ""I 1'.1' : "I :, mnl, I .. ,!, I :, .,PI.n"lllli.?iii ttn '. i 1'! ', hifunlinnfil." .. Int 11'1 list utIuuu ;: ,tr.s. ,'ni i. In I'-I S3. ivi2rz: : c.S z co.

i n. ..,i- 'I I in utiitK .nn I II il> ill '' t HIP, ,ili'tci ,initi.iii.nl,, :, ot "iiiiiiil'iuir', nii'ili-, ili.nl.; nn.l.1-.11",1 I Uinl? tin l.. t ,',,"I.II"l %'it s f it. I,1 I uik, I inninlt' 1..1,,' |.ippi., | nml! hair :
.1'11 >m h :is t.i "'i|'u'5|' u".IIII""I'. I it'"p in 'u -til ll"I l liii i \ ; : t-l.? Ynicstrn Cor. Romann an.1 Palofjx Streets. Pcnsacala.! Floriii.tt .
Im t
nil I "liitllilti.$ tin xi'llnn r"HI'II 1,1 Building.
I fr I I.. ft.-i'l| I \ : nil" 1"1.,1', 'In 1.,1' Mr. ;., in inlpitli-tt lisa I I II ,
lift
mi .i,1 Unit
"
iluiiij. I In I I is
1111111"11111.1' MI-I 'I Is .llli5'55I'I miur.ii. 'iii-t. 5 -.III lit I xi t ii I i I. I tt, 5 HP" Kin
I,, IVn, iila; in ant' i "'111.? | l .\ |I' III I 'I l I I.' i II M |V, I l\ I I. x Knl
i nil I. ?; .11 -I sill M. 1 I' 'till: I 1'1: :
\.ll., .... It r I ,ini tt11111".t I IIP .1.11.1? rai-pllif I .,1",1 I | "'I. i"'c'II'II"I 11111" I "IM, .1". 'In, I Iin, 1'1. I 1 h. I .ill"I iti. I \I 11'11 ,
I t f. 'I".tl" II.I..C
.11' |I' .I. 1 1i
I i. 'J; ,. Minn, l- "r 'tip III >,,th .., ,I..I;, 1"1', I.. n.t.iin. ;"i pi'l' ? llii'iii ) t" "'gsluIs', I Ii",' mi tin mnli, 5'.?irt? In' ii"' ",'. ...I ..I lift" 'hf. I'm'i" ""," nml) |1.1'1"1.| | i'"1h..1 I I 11 i, inn r'... ., .. I Hi Innn 4 I- \111'. < I,:"I'111 I I l 01-
lln'ir I ,. 1 Innin* mnlfllii'.i.nl. inir II.h.I".I. : .u 'h I Ihll: 1'1' 1",1" ? '. .1 I 1111.\\
.1.I'nn, ; j 11111 I" air" ).11111" riimli'liini'il, il. Tn i 'II hf, -aiil, httiinlil ,I !
_ _ II" i i ; t [ >IIM 1..1'1 rr"IIII ;Itiii 1m xi-il int, Xnril HOLIDAY ATTIRE
NOTIONS SHOES ETC.
nr I.. ftlti- 11"1? ?I .*) s'Is'sii.i'. nt? I Ilir imlifr, iliTi.Kfil fur .1.1' ,'I' .in* ".Iil.hllill.. | II II.1."' inninint iiml? f'X' "Q, TJE: :IE HST .A.,' DRY GOODS, 1

C:1n: -::: '\.'=: :'1' :'=:=- :. "' '.'n n 1 i I'nn.l, 'I I (tin'. M.irinr ILiptlillt : I hIllS" s fli'i? I ii r.l I llpnn, nil 1"rlh.11"I "If t ivi-i,I II Ill-Ill (' ul I till. "Ii? 5 '\ SI 5' fll.lhlfll, lU l'riiiniiiiii'i-il, ? '1.1 i I","44 siul,| i,1.1. .it, "rth. I U-, h.till ih. .illi. nl .. .if tIll,. 1.," I .," I 1.I ('II I. M'll J": l..l'l i I U M u.uiro. .

..- i i''.'. '" "|tiriliil iiHHt| ''' inn' mill nun nut.,' :i jritpii limp : nml' xti' hnx'fllinIm 4irm'--i I ,nf.I, j In I ,il. In.it j ..nI -1.I. -
ks.,'li"II"I., : |, il" I .im l I'i lISIS'- 11' i i I I.i t .. .r t. \t I I."i i | in.) ""II"'I l ."'), Inl..t. .1 I 11151| I. ,,111.1'I l lin
.. Ir.I.'I.I.
,lllKlllll'lof" I Illl* pi is "il'll "illl "lllllrlln ,, I I 'n fiiihlfi, ) I'.iiiitfiiiinif I .
: .'. 1 111.' lli'ii"* in I Ilu' nnlninliiniiii ii ",, rJlls. i i'l." -. l .ilM I" rT |1'nr !n'"i |I. i i I u n''Iii'
xx nsiim.nMir.iu I Unit I Hi.l\ 'lint i* I pl.t.' .i'il I in Ilif li.nnl, (. \.ltlI.II.. thf ,1,11"1', ; in .'"'.11111 I : I "l-fiillx ,iln n..1 .nI, I i ,. ,,. n ..n.uI' MIIi | ( iiiu.1- ::5 innutt, |nnii'in1.: ill :uml tin
'I ilof no! lill? ., ,tIssilil nf, I ihh ,1 "nut ;.- I l.ii''li-liiin-n: ,. ,. lusts ? .' I .I. f
( .
i ii Cn l
i 'I i -i t n
j
iiriu'liliuiil'J, I ? ,, I livnl' I iilir' K ttpipunHii't ''I.ill.I'r":,. ", a. in ''iii",', fill'1 1 hi. sist iiiuif, I "I;*o' |I".i-1" .-..1''. Ihi., ",RII. .1 I ill, |I'l i. A I '-. ;nJ4 in i ni.-i 5' |1,."l li In* .,tt., Inlill SAXON A. DRSOJT

'I 1'1 ( ;ii.nii" 4 I'uiiil i j. in w."*ii>.li, nt Imp. 1",1., 1 -lint t.. II,. ..I tin, i- thf I"" I .l I tin* puliiii t I ''', nut ,111ttiiinni i II ?II-.CP' ut I'S', n- I lln I "'.1.1'I I II.i'I l.ihur., nil ulli-r" ,,1ml, -HM'li' ;! 'I't11 II'It rs'I- ,

.I.I" I k.iin. ill.' '. nti'l I.i! i MIIiniii'; | ; ..in|.' 'IIIH-JKI.I', i't| IIIII'iII' '' ; inn- "lin.li, mnliiiinnn In'limnkf" 11"1'1"s. s I- "- \\,1. II -i Pin., In 'IIS"', Mi r. \1.: I II ,

Ill, DM I Ilil, .. ,niI, ill lli.Itii' ) M'O. :11,11"1,111), I ) I'll-iin'-, nn'li.,, t Imi-or, tin ir inlfii'.l r.li"i Is I "' "lli.it in 'liLiklliL'' I Ihi.. .,". ll11iVll'S OPBra louse i. ifi-t ilfin S in.l I nri.lf Marietta Paper Mf'g Comp'yi
,
: .1'III.rllll.) t un uii n t tt hull1 PI: P n. n J>ru'
"II' ,
iiiiiiiiiiiiirini'iilHi !j I li'ni'lli, r. 1,1, illlliI'', "''* attnt: "' 'I', ,pnl.Iii all iii4 i : hut, ? Sill 111111' "",11,1, i ilnl.lt I- I... I'mni.I' "I: tin-tn.ilfii, il-tt l.i.I. h, tunpiiiplui iiniii| ,, 1.1111.n .
_ _ I liiiti-inui rlinli.-iiii'; ;
lilInti ""I ..i, S lii'i-uil-i-. pn'llii, mnlnriil\ ininn' ',II In uniil? 11515 lug I tinir (Ill 55 Xpi .- I I. : "' t caulu: ,
sl'r
I Iii- nulllift, i. fill', H> I'll,*! tiiill null" I ) "-." OM' I : MlIII'1 unD I "iii 11
ir ;it t 'hnl, tiimlli.flll MnMli*. iml.. ,",,1"11" I illi I I Un* altmi'tilL'i Ian* iin'infiilp.l;! (in lulls' In /yipiiif" r
''i.nl t 'Him" i" iiirnit\| : : in \\ -
Illlltll'. ., ,llin- lini'il.; ,, ) lii.. IiIn1 .lill"I. pxlfiil Ihan' :!o''I'II'' M lit. ht "tftt-un ullln Till IIMtll 'tUtu '
nti-r n- Y .ah
', I.1 I'lillll. I HlV IIIIIMTt ] 111.111' > *
"| J 'Ilii P I I'apilnl: ; i I. I r I'5'Il, ,"I I...
I. morning I till-ill, uml.. il Ihriiti'jli ,i n-iiii--iun ,.t '1. -In, U ttill i-ml.i.i.f fxrt ;Ikl
.I'.tI iiinii.TIM : 1"1' i.li I,* t lull ''it' tin, ,
'I 1 inn :i in I n-' .i""I. i .,. ilinni'i' I 1.1.1, ?,' I .ill.? an.1 ; ,ilntif ton piiiihl. hut t thi'-p." isutts'risi." : ii.j 'h i. I '.1" I I Mn .ll I Mi" l 5' in -

linn iii In.r i I 1"1"1'"I"' ill ,1"1,1 l In-, ;1,11"Ij-I. ill ;,. I Ihf I I IIr ,h'. I I'. I i, n l I'i i "i i > i t ,i-i, i' "i ,1 I I'm' tlt.Holiday ".
I hi" "il.t.1 -
nn i I 1,11', I tin' "i-li.uin' : U'.iliinjri.iiilli.il \ $ j i' .11 ; HIP" a npun
I Ittfttluii I I t I lintn-r! I ;inil'li-ln'-i "I "I .1' 4 .
,
aml 'tin' |tnii 1:1 in,,i li'.ii ol'i? | ii.it.ml' iiii'- I lit tun' i '!l..l." ,lu pit: tun r ':. l -
( ''I..,' ,iliMttin.$ \IUIHII s.aSs', ,li'lii'M'il i iHn III.I-li ,1. .
ilflni/i t I lull! -t.'' ''nl II ::I "ivifl'tiinn | 'his'1 i in i.lli.-i.il-, >riKnm* fnr- ; iiifii' .". "1" xt ,i cnml' ? "11.1..I."I" HAPPY CAL AGNER'S L""<& ) ':' "' "-f

) f\iiii| .litnii I tifftinli) .!iii Iii't tin* I'', .t.1 !iss.ip'liits| I hi. h .,1." 11'11 IIttuiiifii (' .ill; I'ur.-ii'ii, ; !i, lunipfiilnm., 1 I""I. I.*. ; .r'l""
tin'
1 I.ili; ,.|"i.t.'liiir.. ; Thi i i I. | |'. ftti"lllitiiuil I i Un 11,1 1) IilI".I 1"I'hl"IiI." : iss ninj! not In Ita In i in" n! pt Hi' is' li'-t ,' ttpii'tihl : I r"al: ) "' UP. H S Seagoit J1 .l A'; .

InI ti i Ik I i-i", itI, "thpiuni.illirnfi !. antliiiiitt' -In- iin: I'nniniin.l, i'iiU :nil ,ssisl.I f xi.i'pl, ..I.U", nml. hu ni?In ri'. I iiinlil,1 it a' hi. ifjuinih-r., ': Miirtt NEW MINSTRELS. a n ; f. ; '- .11- ,.If'.. .. :.

,! ,1'.1"1" i! 'ivi'i1 (II In' I'S"1., : gIirjss l ;.' inl-ii'pii'-i'nl-, hat lln'-f" pi'.lfi, sls'Siui, '' ,
] ,| 111 nllli'l-i, !, ;ill, tillll'' i-illlP" lit. I. I In-ir "Ii' hi' ii nun I h i :ant.i<-liig; <"I uilh I 11' / l I .hull. S.u"in.-n.11' in nil t '.J | \ J.J ? / .: 't'-Vt-. ;. .,', \.. ,/
i ition I ni In nut h mnl, il' n.l- Ihf ".II'I'I".I"i.' ; :in' pphlitf t'f X M ;' :
1 l.llflllf.l
{ I 1'I .
1,1.,1 i'It.im i>4 lur, ,-<|if.iki: i I"- ; I I I I I ; l
h iillli'iujli? nli.i.lnt.lv allll"I'I.I'IIi I'I I ; 111',1, Hi.i. n -'lh "- 1111 I f : ? lS t :
I'.llllkttli.ni I v.inlajfpi: Ih ? ; 1"I"- t1 J'
hutplill i ttnii. r..in !
'Ilirii1 1 :.ll'r Illltn \1.1" nf inipoilinl I ? pmntiiitl .>i I" ith 55151'' 'illSIIi.,, I Ihft I" I 11111 tiki: Ti s i- : % ,
in nut, in Iii.' Milf.' "'''1.,1.1.d'IIil. i 1, 1"I.1 1 :ami. iiili'tlr' I ills..milniti'i'llnlix ,,? II".hil \ lilhl'V.: hflllfl.luhll/ 1 I' is-i-itM. i nn 11 I" .,' ,, ,: : \.i
\\
1.1I 111. \ .
iini'.in Inu-i: iiliiir, pnit' t 4 I'uii''i'i'i '. lit lit U illl VVMl. W : I ,' ; ,
.I I U.I. : o.h
; .. :Mil.I, irt i |' lli-t- Illtf l I. ". t. D'ilL 'f' i Ir' .
| "lll".1 I' Cunli: ,; ttiinhl, HUM I il puliu* 'lu 5 n 5'- { .
..I"nUI. lln'in ,liiiir.. Mi-I : i II. 1,111 1 I I .. III. .
st ,.1.1.11". 1.1, t "Iii' ,Mlluthl'r" .Ial.: : n 1.1,111I".II.h'I.1 lll| |*>lllt .11 I. !1'1'! III. 'Ill* f I II:I itnnk I ) 1
"i
1 ami, liiirllnl l"i' I lln* I linn; I I.*. 111"1 inpiiilipr, (hi-. I ,," I .1.. nutknutt ? i,
injiiiii.il. / 1 i I ,1".1 I n. X'n sS.-ill, n"null? I i' I 'IllY". t t' r } "
I ll'ili-l'I Mi--. I I'lixnrua.l I o..
';.h"\11, I'i i-ii-t, V-11'' "I. l nn if \ I ttnii'it
(111' IIP.I 'ittvi"..I"Inii'nl" in tin* :111.- sill? !iI' I ttl'lf lllll' iI ]g.s..i xi-n-f" anil. ,ili; nilt. I.. ? il hi. ifiil M I t. .,i.iii. r "' I' i.-. hIllit' M| ," |,. .t k ,. :
M"I.si'iis', J4 ,nt.ikliii, ., a, 'tiii-l.tki- ii4 ttill ifpri'-i'iit- 'IIIIII" ," 1'1.. I : .
l.x i I ; "Ii.h i.lii linni'i'lili':. In '!1"" ? nn ,11'.1 I 'illnrl i- 11:11' 1< \H" f
5 "
111 II ,
,1'1'1
,,'. hl'1"'I'I'1 \1' '1'1..11' l II 'int" l 1,1,1.? I'ii nn.l I hI i. n.i I { 1
.14 lining :I tt mint' I. 1".1 1.ill.I. ,' d.. ivniPiiil.iM', ,,; I I"i |pill in, lii'l sliMill,'. U'ntr I .un.p, "I 11111' t\ih.nir'p-> Mil i I 'Ih 1 ir stllus'lSl'- I'r,..ili n. tt Ilu. I I.i.I.1.I I I I. \M II :>. ". -r :

\\> 1':1'.111"1: Mr. I 11 P !1.,hs MilI'viMi I'.! ,4 Imvflnniflil ha-. i l l i til.) 1 lniiif) I In I lii'i-" |in'nl' I I pintfi';, : I tin' I ifipifsl I that? (us.' I l.ur.l" "i .I'.MI.U' Ilu\h.ini. 1111.i. ..s'gssu( : : i I I I'h.o", '.". 'I 1"1,-!. 1 tIllS a-.1' \ I l.ii.l i I .uilifr-' ". ". '".'.i{ ; .r', ',. ';

I .',-iiII ;piiii' "''il I IViiin i ii'hH. ? ti'.-i'N i ."* "- a.iiintnniilil. 'Hi l .1'Ir.t I I .1 I II Mini O nr.ili. MM-. : 9 I -
ItXfiilt-llxi* I tli itnlMIIP : "I :11..1 ',11.1 I HIP, "pi'iikfr-hip. 11 lii-i nttn pa 5' W""f ulinll i xpi'i'l" nuw "In-pp 1 tin mliiiiniliiiliiin .. k/_; .'
), nliniit I 1 .'. 'ainl, Ilial. riiliiiul' fi'l "i'hil' 'Iliiiltlnili'4 ? I.iiikin; tilt s I Ir".1 lt { .f : ,
iiinl 114,1111 I X t .
: | .4i'iniiliiii, .MmiiiM' t lii; Hi-.11.1 I mil? inn" I .o. II' I 1 I : 1 .
t ,111.1111, ,'.. *| :"iki' ,Ilii* llf ill in of? I lln I I'llt. 'I Iii.* ti"".1 I 1..1.1..1! i 11.1".1,111 "Ill" I. 'tIIil il mi II,' I 11"I'I.i.t, lln- "-I' A .IlIltIltS". I I'. r.-il 11:1.\\: i-m.-iAi": : : I "o. .. <.. : "
11"'lh .1111 Ill Ink, lln* nl''h' lipfuri' I II I I" '
I'linllftiull, ttllh I Ililll, Mljrilfll'.lflptt ,, ilrittin< I..I I tt ) ) |.|" -': ( 'null. t .! 5 11"11:1"1,1: nun '.1 t. I I"" n'l 11 I 11 I ... Hiriiiiliknn.. .'. I.mli. : "._....s. ) .
In in $Ii h.' | : ( : .
nivlli'jfpn i "I.I"i".1 1"11' :: pin I i, l'i'i.'ln- lui Iliinkin. liiniiiiIViui4) ? ii. p.inn- tu tin p I.I% 'nn'' .? ? I nmlilliming I I f\i t .uul.' n.r. i-u ,n. i t -* ,'. t Hi, t 1,11, i. n I tllAUIU X. .., .'I 4
Iiii'p Iii I 11:11"1"1".1: I |" I 1"1"?, i mi' rnli,r tin' (Kill? nl? l'i n-.n ol.i. ..1' ,.i.'ilil, I'm1, lln' ..flminlMinimi -.. I tnk.il tinli I '' 5 'IS t fi S I lln I, u i't IS till ; c_ ".J 1 .,. H. .f J J
llit'li I iijiHilllinilt It iini, .l islls5i' ;|4 I'intti! "' I/IP.it .. ? "_ ,' '
.
g" 111' II hi? I i Ul il I t I' 4.51 '
nn n : i. IIAI.I.NIMPORTED : t
) i.l.M
,' i 11,1 :1,1 \ I I.I I.: I .
} fJ.lMM.Iilill
Iml? it | '| iniirn" .I I 5 t Ihi'iflui', \VIii.ls, ihi'in ttill 1 ., : ." -
iml 1.1"
Input ,1
| ) l I. 1'1",1 i : : tltnlliunn 1' fti'i't iifii'inuon 1 i's.t \s Il'L. uilh pi" mu,'"- "I iu 'iiTeMei'iico L :
'.'lp.nl lit I'urp il iIIHI.II"-I"w.| :, : 11".l'"i"I'"I""I", ": "" %' ami tnt trin- l.'inl nil''I.. hft. tifi'.l 1"I:1, : -pt'iik ill I r -
ninli''I\ 11 IIP linn nlnx'miu; .in1 | I IS 1 ; --
II hIss, tin,' I'anil, II'"'' l.liliii'n'In ; Ii IIIIPP., IViitpiinit.Ami : : : -I
lull uini" r. 1.,1"1"1 up In -lniiiin/' ] | ; I liy f.i-hionalili, ,* pfu,,\, i Manufactures Book, News and Wrapping Paper.
t M I"i"' I I". "I"hl, ,' In-i- I I..in-li I that: miu uhl I 111'11 l"> '11'. HIP InptiSi 5'I' I Is Il5,'
,' .. Ililll/,! II, .1..1.I .iml, tin 'lali In.ni-of, Ilir :ulifiniimi t I. I'l.nili, .) .. I I.I I. LOClm,' 11- i\l.-U\\llli.: '- .IS i. l 1.1"nn .lh
'1..11,1.' .11'1 1'111 l.t 'n i tiP pif.' luini'i |
in 1'.1 .1
\ lilt." 'I In* ti,'nlli, ill Im,"n liltli' .1,1 _____ ____,______ ,
i-1 i ,' '. i' ittinnl < I fur llllir.uki'" h.,it ,1 I Is. tii.il .
I tiiiii, u (Iii' I'"U. "" 1" ."I. wIIIIIIj; ) \: lIst- tuisist ,ami 1 ih'i 1 'in" 1.,11'1 i i.<
I 1..1,1. I luuk (.I'll in:ji iu' Iinul4, nn, lint? I Ihu, f.n-l? "il 511', .
I i.i
11
111.I'n",1 '111" 11"1' ). | ''4 .linn 1'1' nut'? 1""II.I.11' it "" .
1111'1' ,11"1
I tin Inniiiilil). .'., I out .-li'.tlMini, sli.? us. I iM'I'uri' 'liiii>|' : 1.1 ATTENTION :
mil lit .lil. II'i ;;: "'"' !i. Ilif linn ..* pinti H.III"I'I"II.tc| | ,) .pi-ntinK) : "I 111111.IT. B. ahri.v: 'tiu.

Xiiriuii, iI|,.,,111"| | m 'IT M',inline "|.., iic' I lli.it, ? I tin* poll I nf I'.'.>,ainla. i I. tin' li'"liml 11.1,11'1 ,1"11 !I".. 1; !, "sth.i! ,, yii lrll;."l IELBEE: I
'I lint' I- ""I n.nlf i4ih I (fiii: | "is, ,.1.? I'.ul I HIP l Ini., I I
| liliil'.ilin-i' 111' I I'm- lln'Hnnnnl a pulilii'iil, "'11111.1111 if' t ., "
11"1"1,1 cla'iiH'| .i l liippiiic poll \.I. .1 ( \,1. : . :
I I P, imr 'iinnr tliiin l.ifll I ilnl'I.IK. ami 5'55IIl5. huti' 1"1 mil? In HIP, 1.. imli.l.ii.' .. I ll' Ilif 'liuti'inur iim i- .i. O. SI
t" ,' III '. ill 1'.III.IIII' '.' I,1 nil, (lIss* I Hill'nf Mi'\-' 1' I '.,:C".I.: o% .: 'H'ini: > < i:. : .' : .. .' : n .MI.u. .i.u, ,) .ii. : : : | \ : \tiiI.:
:lit hahiPII 1":1:1II.
i"i.i: ''''' nf ('mill '! .II". all i|I.it. I'lif 1 I I'- 555 in (1111. ,1'1'I'I.I"II.II'
irn in Si'tt I IiI ,, 1' i\ nil til. i "rll. i ,x ,i. n -tiii. |I..
I'tii-.i'i.I.i ni\\ iloilrf4; innl* 'I lui'lM'iiilnr [ -in.lfMi? I pi' ;; III-\'id : I ? lilt tin 115. 'I I In't, "lui 'I ,' in 'nllifi- |I.E." Ii' 1111))' ppfi \ )1'1" .. ..

Dili ill" iiipIL.t.i I Iia4 a lininli'ril, millnf. ? luttii 'f. "liilr,' 1,1.1111,1",1111 I ,1 I t .1 In, a,' ul' hill milking lilt fiifr: The Circuit Court Room i in tin iiit.l .ml I ,,i u ,i' ih i n 5 il i Its.I \f} III >l\t till Illillr"! I -. l ( I UK-I N ll '
I "I | | lifi'ii iluin't: HID .11,1., nf? I Un' lutt Ini I it : I M l I" dim-it I 1.1 MMMil I I., .
"I 1.11"1'0 in, IViKin'ol, I tin* mi-mi, kliip4, iii'ril iml.II ? I jjt tufi II tC115'"pmlurpiiipnt"iir'tin tnii: i \ -111' \.i I IIn I. I nl 11) 1.111"' Ifiiln' < III "I 5 "ut. l I'lH_liin* lit iliii.ii* III, i i

|'| ii in.iko I ii'ts' ,1'11.1.! I 1, iiniinljiir | i I"liI.1 I i; full' ""C'"II.,1, I i-hiun, I Itvinir; 'I'" IlilIIlIli..t; 11 .lim-tillt; i I'I IT lll'II.UIM.l I Ii |I.r. |>.iril mill m .It I'it 1.1 mil I II l Is...'.I l..ssss'. I. Iti in ulh,

;- : ,'- up. lln'-i i 'i mil Ilirir <.iil?. ", "IIII; ,% mo nliin;:.iili' "I'M' .| tthfliJll.rt Il. I I 1M"1'1'i t : If tun ir- in 1'in-t inl ts'I ..II
) 11"111llal 11..h'I" ILII 1"111.\ 111"1.1. 11 'Iliiuiiuh I Is i "n-t'iin.iri' "inliinil: i> m s it I: IMX.: > ." fit ::10 I ..h:inn. r ,n'i' im. -i ,-Mil1 ii .1 ii i .1 intill" 5 I
Ill'Vt, 111111., ,Illlili'l', i I,.' lliU'ttillll, 11.II.I 1'i niir I ; "14. |iinitlit|' '| I'? HIPin-fltf4. .\ 1'iiilnl'i ( mid HIP 1 '.it, ,- J Ii i t. II ttl.lllll '.I I II I II'lllll'.II'I' I,' I Itii'
i I A" 4.HIII :a. .II 'pi'upli' I'l. I'nllt' aliviI I n-n ,11'\"llli 1.11: t 7 ",','J". k. fifl.' I,' 1 1" |ii'p.iri'il| ,t., mlt-1'y' t llnttiinti i i\Misii.: \1\'lli'I\lll": : : ; > .1 lir; iil.iiiiiiiii.il.I 5 piiimmii} **. n- "
IH".I. i'u'.t M'ln i ki'il lilolnli', in ii > '11-.1.11 uni'i' ,! 5 liuti-imir 1.1.,10'' 1.1' un,, C'IIIII"'il"1 i I ilium. M nn.l il '''s liii'. .ml I inf tt it II i
I II. I tin* kiln:iliiin i ami I ""I *'e5s.slI.< | amj I it iluM.ii In lirr, I l.'i-l ami UK iin nuum& i-.l I 111-.111.h :I lamliil.itp? I'm'" IPplf.tlun. I I..r llnnnpifi"- ul t'nii-Vii hs.ii&s'' I l.iniKIM' : 5' l I.II.IM: ;. j ii.niL'li 11 r..u-it f.i.in h's hIsIIsu/ llniiw,

nl" Illnll > 'f"i.I 1"1' Mill!,' ,iiiti,j ., ; L. .l" -l'.m: ).J.11 jlnMMilli rap ". I.I nut? Mfk HIP iiuniiIlll I ,... I. I. I. I.. I I ? \I1I'.i. i j JI I thf t"i| i 5'I'.ssssi| ,.| ..rnn- i i *Ih" n'III
.
VC'I. |Ill! .' I liiill, M.ili'4, ttill? In ,'"nV "- ---". -- .. .w nt'iriit trnr nc-'ttnu"-irtr ""t.* AH ?',, I....ll..l i,,. 'I.1 "r\ i\i-; XMI IOl'JI'' :" -. il IlIl15! tn I', .lllll. I ,' -Mll.iri.

I lr.i ill ('II l.l-l 11 I Iho. Ht.lil.llili'," : 1"1'1" ('uiiil ih'til uf .illi, .nliun, nniIi niI 111151! ml, hf | fr.r- ,. 1 Nu i ))1.1'1"' ,furI, .Inn.' .nm., :' ( : ) MH'M( ,. I: I lie-Mill. ,, ,-s.iiis| r II- I'l' tilt tint l..n k I" i
hatf nr
i".I.5 .,lln< 'l.i. I Dial 1..1..1.1 I U his uI. : .11.11" :;lall. I III .. 1'1.1.11'XI' nil l I.- ii.it..n.'| 1 5

1..111..11.1 I t.l.. riiiinliy, t Hint, i ,tint |1'1" > ; siiI' ut.lil.ll'li' .I niiun, mnt !luukf.l ..tniiuppnllt' pin ilni' "i.11'1"1..11'11.11.:' 11'.I..I| ,," ttiinhpil ,, i lint 1 Till. -I N I. a rll' 'i 5 IW hill mli.il..In
) IHIII IM !
i'iiI ) ..11..1 i Ihu ili'iuiM'iarVi ) 1',1 .hi.,111. I lli.il. HIP riti'-l ,' I'.nr* ,'I.u, -i nifi.; 'I Its"- '"11"11"\111" | I IIlif II l I 'l lit Notice( ) I \1'--l ; ..r In'i niliMi.i.111.i -tri|i''i mi. III. i
1"lill"11 .I 1111, liull'r.i.i-l: nl'? lln' ", '. I'mti I I' .I I 'Ii. ( nn ill I -irlli Hi,. .In I I Im .,. .
\% 1'111, "illt I I. Iii, \ii-w inllolh | 111" i inl'i 1IIlliit ill ah Inn/ !lirr. I 1'11,1 .< t i I.', nml lm-in.: .* I .i : I 'II: Xi s I M I I IA Mil" .XN> \ -i s I I! il.\\nllK, 1 Ii- i.'lil inn .5. iii> n n..r i
11"111 'I ". .i'N ..I| .1.'. ilranylil: ami ; ,J I Ul '
| p 1"11))' ft' nur I'.luxh im' intfinU InMIIIP Ihu 'III UIIXI 'I| I ;'
I ,, "Hllliji'l'll" I Illhl, Illl' Illll'-ll I, i'I.ligs'il I IS I'liini 1 'I| (1111 tilling, ," tl'.ult l ,, i 1 (' 1.1', ?\ 1'iii'H.- 1I.ll .. .I i ,mnl, i ussr 111 *i..ii ) r.r hull Imi; Il i-ti-rt lniti i r n iii't| < t 'Ini--i, \ .1 i i
.11"111" ; 'ri,11
'I "I
1 '"'"11'} '. II" """ "I' I li..I.I.r ir I.* inn|I. 111111h. I. r.I) ll.'fXlfll.l.lSpecial iiu lln'p.i-l y-nr li.i--| i nl mi.,, li.inr 05 I i imnl

In-! ,,1.1', Im I'I mnl, .I'miililii. |I'nrnriiMiliiiii. | 'hi* rlfir: (1..1..1".11.1' lisi.. ti'lllll iiI I 1 1 nlnmu; ..1.1.1'1111111.1'.11".1'? I ,"IT- .Suit 1,1 I I I. .lh"I' .'..111.11'1' i lur; \I 1.1I: un, i h 1 i I'I: 1 I'. I I I sis i''iiri'il 'Its.. ., riff. nf I" "1'1. I II h It.Mint ..f I Ii n.r-nr 5i
: \Vr "linii'| 1.. InMir, I Irmn, liin I 4i>i.nri* HID ,rii-oii'i-.iliiiii, | ,,i i-nuu l I tijji ) HiiijC In.in Isilsss: .shy piihitali".iniilar I .tu.I ami,. .... I ".. I ,,", -I 1 .\ i'K Il1 1 s'iE: i..5 .i.in ni. :s's.I', I nil! iuiiranip: s till nurklu I I ml f irilinl r h Ilif nr.liimnin Ih, M n rin'tiH.i.iii*'! iliir.n i m I Ihu i**..

1:111 1 u"'l,, .1"1. A |I.'i.: ,. 11.I".111 r > 111 I:.?".. :>*I \.liking i. HIP 1 Is 1 1iulnililv 'II- ul 11'i'"illhl.I': ''' I'lifml-. Wt ''lhi.,:.1' ) Invitation I.' j 1"1.- ,..111 I 1",1\., \ npfnll| : > link all t..nnf "Iinlt n-ii tin,,', ni.'ln .n il 14is >
.V.lllnlii '
> i iI ,'
I I.J I.
i "II.I' 1",1 ,I I In .Imui'ti-r CII'lil lud .
i"II"I. I Iut I'' IIIUI. .. It ,
in.in, I iII, :ilim i., I II" I"" Inlrti'iU, o I ; lilnu-i'itii'iil. 'I P hi'i'i'" iti'itlln I II III.i." I 111 "il ; .d.I | i il-'I im" nIhi.i| 111.111".11..1., I | .) olHn U II .t 111 Illl' I lll.Ml l'i'1- I i Hi i iI
; .
J.i ul.lli": Is.susi lln- lii'in-ral, I'i.Y.I'IIII'11 I I .1":1"" : 1",1 itptt-iipp'iii''an." | | .-,l.n. l l.uni '.1 IL' ,ii..t., in," 51111.11. lu yln in.1 ?? ? I Hun, > ui rin: runt nit nli n ..I 5 l i i ir.-nl, i inr

; Ih,,' "'" ,'. 'Liii' ",11ilnl.,,: "Iil..I'hl.I, I !lln-I ''1.,1, Mini n.Tr-H.irt. In ,|h"'I"1| inn r ,"il nn al ni:hl. ni\v ;annni'i j-sIr 1.- ill.? 'I 1 I inn---. ) inuii.fifinuil. HORSES, 'iu t-.ils'r.. .. iti I 'ul it ill 1..Ir.Innlit Hi" in"-' | .i'iil.ir| i r .XHIPtif,1.1 1515'I -

innl,, 1 lu''ii.il I lliinki-r, :mnl, a I.i. ,.jIiI., l pfuplf 5 I HIP, ,'i ilt. l.r.ipailifii ,II 1,11111' 1 1"1" ) l> rnri.r li > inihniii 'n Hi, |.m >.n-
i liar, ,In :illl' l.'i'l. uinl in.iki-, atml.ilili: I'mIn I 1"11',11' \\ ,:. I. : hill,. I; .I ,tin iinnuyaiifiul "\1.-1. M \\ 1,1' l 5" '|1":1\1.1| |: | |. l I" till I i. .i It.nilui.. ii>-I I n-if Am ri.in in.. n n.it t nn SI I..,

"I I i"'I'I lii- i-niiiiiiiiiiii, iliniiI'liiiinil /In I ( l.nyi'nl, & ii.-i'.iii -ii'iiiui'i-4' ami kliij.4. an' -uil-un.ililr, : ami piftalf' lit.? ? 1 hating,, hi. n.inn* at I Ihi.' liin"hiun .1. i:. i .\ 1. \1.1 \ \ I I'IIK. -i s t., uinl, uill i ml, n.i I. I II

t iI Iii.rt !i.. 'lillt,1 liii iii', .tiiiz ;llll'l Ill-llllr" "l.llUf"iliiuni -, "il h "'"" hl, lifluif' ""' ,pnhlif, in fun HIMtiun [ Carriages and Buggies., Young Folk I I .,. ,I .it. ttHi.ijH'r| lIt, It It I* II. Mi.-1 Irish vt il i >ni l
M. Ij.iii.,, Ix.ui.t ill.-, ,I'lm, iiiu.iii ( .Il : ,ulml li. r 11 //1.1' I inn (i'vsi 1.1-ft,11.! r oll.1. r fill s). iii'in-i| i. tti.i) | u iiih I 11 s u

; llti' 10 lit.iny,: 1.1'1'1' t tin'I I 1'iiMMMii I Cliii.i, | I'lifinU, >..1" h ln"l hal Itt I'fii liu-l? I I I nil .ha. puliii'il nuinin.itiun: I liuvii ; ':' I 1.,1.s .11.l lilt, Ml-1, !.il itiili,' l mini 5 ,. ,I .,1""II. 'inn. nil" "',..ar) .mil I I .". 111.111, r Ii, >tt in t. Ii, lii i r M > ...I'. 5511 i
nmi." Cili-lniii-li. 'an* 11,1 uilnull inn h, s. In. Ih.i, nk Isis 11 if ml., : i-ii.I list ,ih.t I I I 1.lh" n 4 I n f nil ih .
; 1.,111111 .11 r | |Ill .r ill- alt |tr in-1. < tt..r l nn
huli' .1"1 I II
U I. 111.1 ue /I"IJ i llii'ir -H'I i il :ilti'iitiiin inn' nf iH'i'iini'n, I II*. mi 'I. I I.r iin.t |I' 'rnni irithi n iiM.n.il.l
,1 Iri'l, 11"1 I Illl't' II'.' ,1..11..1.. .'-"','I liI.11 II ..1.1., I 1,1, .ippfiu amiuh.iliti,: ',r l >- l > .in Itt| | i .. tt.i.n i.i 5.'s-| ,ini |1,5 i ih in, ..' t. it.
i .ami, ,'on-i'li i.ilimi. 'll.r-l'atl'1 till' al 1 | .5l il .i urn t .u u I .tt r.ili !ntrr.-t ,m.| .ll ttlil-li,
I "I i i.
oilnpli I n.irkin
I I II lurilll ttili I
I Ihit uii'iuinl? lln< ili- in. 1.1 ill| tt.lt IIP tin $ In Ii ail Ihf in.rliiul I i I I I:' I S I ni'fil S lush IIP ..ss.i| IhfitIIUMi 'I'| sIt ii irt i
I I II" 11": I > |I. it1., 1 PI S ..ail.h..lillJ 1"1\1 \ xii I 1'1111'1'1'11 I I I 1'.lilll u" i tin I I i-il.v I. rtti.. n.irk mil IH' iluiiiiniiliT" III tin iwiirii in.I -.".tiriiiit.nl. i.n.l II illituil

1 'uui.1".1 I ftpi'i'i'"Ii un. I lln' 1.I'i'l.' ininli,; I, wih llii'ir 1 1..1" >,.iiiln-iii? Kninpi: '". 'ami; I HIP ija-lrunuinii' 1"11." .isss.I. 11,5' mmttill ", him in ',1., 5 ." '. 1'1"1'1 I 1.515 1111..11"|, iinan ttill.I.i I] M ICl: ': i : I "''I."I.I"IIr| ? \nit r"r"I..II.. h 1'1.111.I t ",1 tirih, h* tiliini* I i. U put In in i> IIssus.u <
"illii''I' 11 In- : jut _s iiii'lnni-l tin.
I. ll it. m
I .
PI. l.llt I'Miiiin.-t.
c's nmu
| HIP : I Mali- .,1"11. UII. : MTV. lllN.il nit nttn knutt I liit,I.f i f 1U'll I
5 :
liming, 11".1.11'a.' ; in,"I'll* )InX C"'IIIIII.1 1.llhII.d..1 i Ciii.iiin' Inmin' in puliiii.il In 1011,111. l I'r.t IM.ll'tllll .
I n isis II. fiii/i'ii I.mnl iiii., :ami I ikr.. a J. "l i: ,' : II 'II. ,t' 1' 51 li-l I .
; >. "l'nol' I U 'lii( wi\.I.\ .' 11"1 In "ri-mli-r, rti'i-t s 114ikiklmiiii ml.il Ifip.l-1 1, 'I-- i I.iiii .1. n I: '111'1 I I Mil kll'.tt I Illl' s5) %. t Ml Ilk, i I ,ill l
X.'w111 : lii'luH" \\ : luK.ii.liln, r fnlilll? } 1 h'at.. Puss. ,.,.(.'. l IIi' pi.iiiii I'm urn* hfli fi-fiit ,urmt In pi.ml il. I II r. -l I U..I? I 1.! 11'1'.0.1". I .1.1.\1.\01\I V .iml tii-i ttill r' i il li ttiili ,i 5151.11| tii-il ,nu
? nl'.IS .
)I" oil) N IMIU' : ili'tl'lnptnrnl. ; ; n II i |II'| |i.- ., )5I ..ii-. ""-t's' iii-i* ,tiit.l |.r..lii iliii.inr 1,1 Is.I I-MIII., l I u
n'I| Ihi innhi himl. ,. .' I "
eIspll'SS.j.IS| 's's'ss'sspsssi.i'su mi I hii-pil.il nl tl.iij.im
S Iho lllll Ir.ullliT* is? Illl i's'sssi "II 1'1' 515.1 list -I.mr if iriniii In.init ll *
\ till' III. (1"1.1. -
: I t'llill. 'Till .
: :'Hi : .
1:1.1\,:: : i / I5l5iiIiI5g. t llii'ip tin- njun I tin* sit. nit ttunhh.n.llt I \n r.iiit" in ,' .. ,.,.. lint K... i in il iii-l > t kin.tt I ilK "i \, tl 5 i. In.-li Inn
.
I I .i ,' I lln'I, 'nl IIITlinns ,1., Ui* iii.i tin li-llrr oiiiilliiit| :11,111"1.1. 1'11 .II.
|1"1".1.1.| | <.1.1' ii. s Im ( 'I I ,- inn-iili-ii'il, II ;a. .-1,1.1.111., : iu I. 1:11 miu I I u'-.ssus.Issis'l.u. .
F mu .' In IHI I ., 'I 11",1 S nn I tin* U a.lunlun I : Mun I ,I. I. I. I| I h.1' !'..! '.-I 1 Ih.ll.. ilu illl
loiliit nnili-iinl, ttf kin.Inl
mil
( la"I""II.1 i n.:inn- n > : illi tin' ss-sgs'. ul ii :isr. 1/( /In .'I'I..il| I hiiKi.M.: ; ; 111--i .XM > 1111 ii-i.: : ? '; : .
; kin Ili'l(, '."HI.) ,1.I.il' ;;. ,. I" |11"11" ill 'n>pf inl |l's i.i (jii-iil, : fxli-nl Uui'i'k .i. I '" : pt .." thunxh in i hit alum.5 I'I 5 Illl I I. \:" : l tu "I'l.' I I-HI 'I. l-vv 1111..1: h HIP 1.1..i* 'V!| i .1"" W"1 .il :' iln-.t |. iiili-H :i- :intuIhi ,,,*. 1,1 M.lll SllIlM.IllH-l -.

r I'll* .I".al.i.'. "I' ,mnl, Iniint'ttitIn ..: i | t\l.| II"i ;" o. I :al I... 'I 11 In' -Ii., ill I i. mitt ,nr I Il.il ''I .1- 1",1'1.lu.hpil: I), l.-f' ur thf l'I.'lli"1 r ;l lt.JII'ISI: -l"I II I \LAI.1.: lPALAFOX .I..luhl? I Ili, s'. I'ill:, t milull.| Hnl' k Its' s 5. ,I..I '-.Illl In. l I i Illl. -I S il -
i "h"" .. I i lit III sit ?,?. .
I .uv :a l Ig iirii.li.ii mil mnl .ink I lln' i | II.L. .II.I..j." ttf i-M.iiiiuii | .111| 5 u- ?''Ii's
p. I inijht. |.imii.l s | ami
? \\lnli I I I |" si( In-i* In ti i5 1.lr.II.
uinl hl."IIII.il
|'H'ini'i.il, | :mnl," |ii\, tin* inli'ii'i-l/ nn Unt .t"St.-rss 1 1 -l ...nn''tfi 1 I.'uU i. i.i rn..h"j) .i iX. 1 14 hilh.., 11'1.Ihl.f I. i 1"1.1.,' 's ..* .I".III..i.t .. I iiiii. P "'u",1: NEW YORK OBSERVER. i ntiif, i ':.iii-l.i. l iun.. l.i"I. u u.i.il.,' | iXll.rn < < UN .i in-mil, SIt ut.nt : 'i
all HIP I.. nf hli I .i'.I. --illi.l iiit ,
II ) il in:n iti i) nli. *7I
%'ar 'iIi'Iii mnl 1'"h' 1 'iil'luU'liilr| *. 1. 1 I'u' i.il I II.'II s-i asis.? ItsisI. I ; i.tfii I ,, hi. .In.l mi-ilil ( liuntin | I I '..I..I.h.d' |: l I I' -I h NUXX-I I.: h* .. 'I'liw iiliii.in,

mnl 1"1, u I Irl, I ,lii-kvln'. in.,,:I'ln' .1"11"1| i, "I. ,,,,.. i 1.1' fur I Hut "iniiT i Inn Hi.' .In-, ..,>|.4f.in .i1'1 an.I "" .11*. .illuttIII \,|i"iwi| ,, tll' ,. ."s nun li.i *. MI "r. s %, ..i 11-I II sis .. ili, iirr|5I.Il., i.i ,t. tt. f iu u i iu S5 i

liy //.Iil ..11 I Ilir I.". Ili'tnotiii" .); I Ii.l.i. .. : Iii I t\t, .Nnv. Ttli,, I 11 il I'unlinni* nil "itil.-r. 'I In' kfiiijul .<.. t tI .11111..1 I" 1 I t'1' d I.".. ,nlil '< l'l l idtl,r*. lr. *. I In I"" -| ,.1 .. ,, ..l \.-, |.in.u..1 mi. i -

inIlii" .11-),1.i.l) anil ivlii'l'Iilii.i Inrti.il'lin, uill, ii..iid. II I''' /'./' ,s 5g' : W" I h.11 inn h's'! :\.1 ni.il.itm 'i 1 \\,1 I .-In., 4 IslIsks'I I ill'I"' ''' '. 1'I InI I i i""I'. Ir..I. >h..iiil| ''sIi. r i.i'it- I'i,miit.,. HIM' .11.1.tai 1.1itlli'l.i-? ii. .l I.,".,1.1."I 5 'id.-nil-Hi i-dil'Mi.il, -fill,, r'I" i IB the South.A s 5' rtl..I.5, I l\It.,'.it lil il h lit*| in rarv.nt.5 i.u.t sl.it-* >.l.'i iI..L
flastiy
( I 1Ihl'.' I' 1..11.1, | | 1..1.0"1, .,-,, Iml ii'-ini infill1 ami i\i'i,llf nl .aipul nnr pnhhnililitix 1 I Iho :11""|..i" .. .Ill.| .." ,".-. i.i'i.t'i. oii-u IMIJ'lutr. un I.JH-.I-1 1TPP'TPP'rT Iln nnn t\llltl.i I .h l .1 ti'.r. Ki. .n |ssi.. i

I In |nixiiri', 11.,1'1.: | S'innl| ly uillilhiIIIVM'III $ ), I ,In 1"li, ,, | :. on t.iurImr ; I :.'....usui-h. it'r-- h."DI lui I. Hi ,ir.imliu "I h ., 'i'l' "irl I.II l 1.UJ\ ilv 1 dluldl..1 I.--I iu ill,-r > rili..l.iut s.S iii>.. in t

I h.III..I.| "I.'i'Iiiig| il.ilr, )yu iIIt.II .; Iml: "-1.,1 Hint I 1151.15151' |Hiallakiii nml 11'.1.. Ali.ii I S > nhir .rr Uu ir umk.Ih .. t llnnil? H icrini, n'i'l' I ifii .|ii illi.it .1 1

runt a<* illi /tin- 't.I..li.II.I.| 111.1 iIeisILsiLs't. .. Mulul.. 'h. I I 'rr.-.sut| .' nr r tin 5 MI-nunt I. : : : Tour of Obsrvation In the South. 'I|. '. i.i'' m irk. t u i.i.it-. au.l I li', i I
I. .' Mr.I I: In I If "I"'ali.| | liati'Li'i'ii Sunn* .1,11 115 I'sss's lalk.al fn'in, .sit| |lust.; suit Hit1 in utjit 'lull tj'.Il | 'IIITr. -M-I. m ,ni. .until inin ,nullu. n. in'
i iml trlio 1 I 'IniO.al.i I / fliisus ',' 14 | i,' "I :1 .
1. ..1 I "I".li.Ii
,1.1 ii'oiinn-il kiinu | i. d ,
Hirn |hI ,
klull !I" .tin id and. It ,
\ I t I'I. 1.I.b 's Mil t I: l I' I II. I KK \ .l.% ,Sit> 'llIK tt KKI.XI 5 :\ III' II lt-1.1, l lIII.
Ilii', full. II'I i IIIi
'n lo '1'.I''al.'II., I il I.I.I| | In IIIMIIn.: .11 i ,." .n, ili Isl. iu |mlilif. aml "a.|..|) Ili,'" in il. ...I- 'I its's'"' !I. I'lfli'v of t-t l.h-ln-P In .I.Iil:I i- "'|1" .ii. ,1.| ..I 5 in i. nlitf'u ul t lh. mr'dt : 1 u i 3 J I ,. 1"1.11" S hit.' \I 1'I:. mnliu." t 5:. i 1s: 'is rdit-.r| \ flllll .5 '. Ills.* lllll.l. 'I.. .'Iil. I Iv

'I, inaIn' H4 0\.1.1'1.: :11"1'" nni'n I ".10 I ilr.ill, : nl I;11..1.-.sss I." l I..' on II 1 iny I.sti : I uhii* Ili'iinHiau: Hi lt Cm linlh'r'" fh'ii'p I Ih.il man: )' sit Hit I I." kI I i : J ti I.' hi.I: "Ii? link* .1 5 I I. ill'I I tlit. ..itih. '!"' Mb f lu. .m i xir i p .j| t f < > .
I h J Ih
tin,, tl 'lii'll ill | I, :1.11, ) r Xililr .. I
tt r S I .a 1..1..1..1.Iullilo. .1.u.I. tV.I.M.I.XSn.: t'usi.titI h
1 11".t"'I' i'rii4inir 'ts.lssIsissg ii. |it| 1 hi":;: Iussusiustssrs'r.' uf "lsS.Ss: hn- 'ii. oriliinl -" St ,1. l5'sisiZ ,|,1"1't ''I. (till itf ,
.
11,1"ilh",1 | h | ,,, .11' .1..
I liuli pfinluiit ,- Uii4 .Ii, t ,ul.lv 1..1' .nhuiL' "s.h I li.'tuiito: Uuikur 5 i PI 7-t.illB *
I tin Ilii' M111 l ill liallii* u, '" 4 I hIlt $II limn .1.1 ..1,11 I "' 11.ill"h.iinl ., I / 55* ''' i l -.i: "ii.1 I 11 n'mu n. tinrlii.r. tin .Vu* llIK "I 1. \ l I I
5 ? [ 'ss'ts't'ajsu-I
wi-iii S Minnt'4i 'lu I "'lulu" ltd 1"i t\ I uii.
"il''Im in I 11.inn, iv.l ol' 1"111", ),i I Itani.t,, i \ami I tin tin 1.11..1 1 ..I.I..iiil.n nmllnll i-aiiM* a iis'j,,iIi'is an paju'i', |li.lii' 41,.1 him, 1111. r pfii.illt. ? 111'/.111.. In its. |I.,. I' i\pn-1 Int', 1"1'.h.) '5" i|>.-|i. trh.Illl 11.1 j I I'mitf "II' tin., ) all. Mi Itni'ii' r-.il.-u,tut\ ,U i ".I'r.ll.. 'J It. U'iM, _' a .rn.t f -

I linn, I. I. *|isi.l.Ii.I'| :" I'il-1 Ihi1irmi "I..i..r 1.1 1 un-luuiiiiii, in "I I..III illS Ii. I' llllllll, till |I.|" t..'...,. Ulltl. ld 11.11.| i| 'HIT ,1:i.I .
: S llll.ll.li-? ) 11"1 ,> 44 klilllili'liltl.lli'1'fur : fl.!.. up" lln- |K.lili.- 1..1.S .lllll." (11' Is'.* 1111"1'' .. .., MT- I \.11..1" mi a 11; I tiss N Ii ttt r*. \vlt.tliuill tit| |> urti < kh ,
I mnl hill I.*
111II.lail.1 i..111. 'I t."I I Ih."I: : J i'i'l.rl ', I,iliini/mi. I Id' i P. .,,1..1.1..1.t. ,in'r,l (. I ". ,| su't. ;'litflln- ,''"'I' ,, \ ,', I 1'1". .1'" I I I'l'n :inuI will U nun, \\ IM.ii-fx.luit-.il. tlit sr .i.J! 11 I 1.1 .
wlii'iiuill Ir.iI Ii'r I!. ..I. l I.i> l 1'1' .
i A Live 511 Ill it. *' U>t r lIssi'I| |'-.s idvb.l I AVER'SAgue
1. Imliinlik I thf ti'-ain-l: Ihf-f lilurlifiilf. Newspaper,
sssr.s I. pruul' I
'j t .111.1..11.11..1 & ; li'iili HI iliatt 5 In lln- uliuu-l, 1..1 Al I Xrii'a .1. | 4-4M.illv th ,
I iini'fliuii j i aui hilt la* Ii.I' iiimii- "il I iNiiiuiM.i | 5 In *- li ill itiillt'ii r* idi r*
'I..I..r '"' Is I s' I Inllt? .ali.ll..1 I .'" I Uiip.uiil < ;nl,1 .pi-mi. hi-liff' in Htin" : tn I, "I.- i ,rv 5. f 5 k ii K I t''.' 'nu -I tss' 'i full. '.1 i Hi ,
.. | u| in t|s'e u h fit t I. 4 .ir iiit \ inl
t *-s i sI sI
"" _ _ _ s'ssl.i| ,ln'iil. ( ,11'1; (Ilial' ni4t ",'all) I. 1./11: / I Ii'tiuu "' t ii t.ur.i<> im nt nn 1 / mid,
4 "* | |."<'".11",1.| | I 1"1.'' "I! ,1"1 in >ni|.-.l( hSIsik.ssii. ,11.,11.1 Ilrl/t: 3 I I l |Isn't.| 'f ii'iujiri ht-i*>*u'ii "1 tin i.-WHIIC* 11IU'S Cure
i atsi I "nlici. I lmlfH'i ..111.1 li rl. "nl.ailing sit) Ihf < w., n.'tir*
Mulilli? *. *< lii* i I. u ttii-k (, .'". rvul* | n. I llHl.I .
I AIIHln, : I ISIii! t i: I i'iti: : o'f .ll .t Vittuik l i i. -hull iif liiitp.iu'.l.iilv | |'., li>ii. 11 IIMIII itt/. iiiM \ I | i'opH'r| ? pipti-nt "I IIHIJHHJtin'.lixnity "I .l.-.tt sirs l I I '
1'1..1..1il .h'lli.IIM I I ami I tt i'.i kit. I uf .i l.i ti I* |.udil_', I- I It .III.1 'uuuspss'.s| "1""lh, contain ,
| ( iu
111.1.1 I"y I ,,, 0.. <'|iiiM ill Ui.it ill tini-uiirwof i fi-w tiar < anlM'fc f r Ills! tnalirlil ill% *r
'
111.nl' llill'il.? I lut'i :.1 s: ,I1 ,
ft-HHi
I. 5.
\ IVtila .. U'lliTIVoin "aln. of? I Hit' pul) nr niilui'liii.lliiliutir.lv I; .lull., '., l.ii ..ipurtiiiuii' fumfrnil i ,0./ HIM will wirU uniitlt ifnt tti.iu/> in '', Is l >iami .drr wlifcli.o Ui w k nun, ia** I in !*- HnrutNly
f ) *ig" i 4 i in uilh full IsI ; kU'.iMilr' itit. (1.,1.11"t l" .tl I
;- u nii-ri.'itIiI U.. I'linn. 1..i..1 II Ymk, I I \1'1"1.1 i S .111.. ,- .I piim'ipl". I Il l I Ilii.I j. uiichl In hatf ihiifp :i- ,"all%'. fuiamiIIP \ IM i 5.-.,I.\ f IM'!s 11.. .liu. .i u". I. hr's ittiniii .' 11 l lsistls n. |,-:.niiml. ". nit tun 1; l.i.It .,. !Mi. riul! Hfultli. 5% 5s.sh tin i*...tb tuhi 11 I-OBI (yultiii. i i II v i iiK <
In s'ia.'ius.i.issr.Iritv.
\ | itf* i-tl. MI if I luau 11-I ,
..11"1 "i IM i tun tiling i S 1,51 I 'V 14.I..Sl. I .-
| > '
I l Kfiiiiu hi. h I. Hill \' I I'M is'< | Mm 5 r I''II
mmin i. -
in linn ilull.ir ir> I t MluI 1 I l.'iuiM-rjli-I I' 1,1'1 "I )tl tlluUlillj Its udVtiuta> ,
'J..il" 1.,1 | \ 1.1.1.1..11.1 p.it in Mill. iliinutcl f<*rik l nn.lmfiHvul .
_
1".11"1 I tf ib ., -i' ',. th.it > i llj |'r 'u ST
llin U a on-flil lu lutf | .trll 4UiU"' Ss ; ttni rI. in>lnlilf' | i t tln-.tui k t .i
hut ue t Ilif C Ii, "miti' I ,1,1,111, i 4 ...,1. .. Mwilrli U kii>*Au ,ind ii'ul rt (5,1 l. i*
.Iillli. uill i IH 1 lilt 'Ss-r, l t .. .
"II"il I MI turnMm U 1 M4l ,. 4 t' > .int I.I.lr..- I" II Sill ,5 ll U t .S ).t.r, L 3,1. 1
.t 1'111' .1 lIes I uf.? 'lipi'i-i.' 'hits uml Him, tit* i-iid "f dt% > rtiii IhitUi .
; liatu a ii I in SI ,1,1 r itp \I5 r | i>rt i 1.lvll.'t lo"I"'I. Tn --- %dirt.itt l 5 st I ) MIK; "nHtiit h .It Z-tI. sU. !
i 1
I Uuui
!
llepnl'lii-.iil li'.l-l. 1'1..11"I'" tiunl'l run ilutt n llifM uuliiu 'th"'i'l'| | | luiinmnl I tln- t iiittr -
*tii.I) id-kill In kii-i| I'o-lril a> I .rl'alc' n.'T .I..I.l :! I'trk t,1. \\K \
I. II.it i'V'.i'L.SI Kl. \ IKIMXT! Uf li-'i t-T.lK I'J KF '
I. l. S .ml i lie u.iUi'.ii* 555 r5'r ui I Is.- \.'rihHI I
I.uiu',, ... *| hn n in:ilk ua l *> intkliltint \\ i.. a 1.11.1 IH'I'I "Inul "I J I it' .1.11.11.' ulniulnnk l, llipir liallj-l DOLLS > ur.-wikiiu? >555,5 li II-.. In U., NnliHMHf r,i rv ur> *. t* i f 1 \ 1 \i._ .-. Ilb'jISsTt. 1 It

1 ;, ..I! tin* lullouiii'j I I I I'rinii' tin., Nrtt. mitt iliunlt-* iltt in in.llin ilrnnk.Ol .Itipi.liii I 5, uml I i in-lv i irun.hfrp Hids( for, Public Ko.nU. > ktinuu uf itcrm uu uit'llrJiii? I hiss r Chill Fvit. Il u's Sit! l 1 v. r, IM ti \rUiltuUi <

Htm'. i i.1 .ulli> ii'iil, t'\ianaliun| | : III ::\ \ .\:%s. an' I HIP i I'lm' kt tuiiujt It.IIuw e ? U IIITI'Ilip ; '(tbs' I ni ltd M it* *. F* v *r. s... I L IIl' i MIK/' l rtuuiilitria. **-*! I
\.11
linli'.alii, liant i in lliifit ., I 1"1 ut lurip ami. I i i.lij* .' 1 Iii Is' ... | Ult*| MO\V t frkl i \ IU tl'V iutli.,. lii iil i- I's-tn'.tfsiL.r.tt ritlrii,4! l *ir
b nn
n I) I lii'i'ut ,' th' ,Is.'i put lot-ill I irallkt 1 llp-'lll'Cl 5 I'II'tsll.'sSJ| ') ? I IN .ss.sIssa l>l 'I Ill-It* ','i,* .". mitt mi \liil.iiiun ul intlui'i, i- | *itftiUt[ n *'f unr>Hi"r I,' I .5 h -.( in Iii cili' .5 ,'
w ln.lia: t li'itnni' iili ut I Ilif -.. 1 nij'i'il a M'oif 5,111"1.I liming I Hie |u*-l "" ilin., "I'| .1 |hi! |"|si| I M 'sills I i.II.Ill1- 1 uiiM .. | ** ri* 1. by > ur cin-aiar iL U4 iUfc
.I.i. nlf U hat In- 1..i., II ailrj.'l t iuti'kinirnl, j il 11,1 miilniili4ii s lii.lnil In I HIP f' sssst I mi ? ,"-"'r.I..I"lUll till ti'jr-, li .11. u" | ; ,"'1" in .li 1,. :.Hi.' MM I d iU t .r "r.,,.; Ilul Ul. ul I IU< M I-1 .r., mil u..u| IMV', lu nfuud tl**> uiuiu-).
ta; I tt u II.i'
) i 1"1"1' it u.jrl iu it- tdumi I In f .
,' in > S i I i tbt I tit-rfritutlu
l.uinitill. l In'jttl !
I Ill h )
al"c I".t "I'liu ? hnl ihft ha 1 ha. k. : ULSL5' lsit II uill I r, MI im UII<> M it tl, .tttd 111.111..1 I i I.ill t
,
lur |
tt ffiMiiU 111 I. i'.'iIjI tii iinnii'iliali I> .ulixrilu'k ? I? .l'llplmllinl". tllll'I'U ti4lln'.i > ;-" issl'l .hillt-.lullt. "I II.I k', apaifiillt .lit: .. t"'II lu.Utiiit.I ; : I.t.ll5S, I5. l '.' ii' ni. nil.I* tin J'tti: ;: I x.uih ui 1 l- u* .r .u haiun for Dr. J. C* Aycr & Co., Lowell, Mass.

l ("I Hie, Im 4! |I.uIi: '" ol'liii ili lilur. -, -rioi.1 I ,. ami! .I I Talk.. *. I i in lU'ffitif .'? l Ii. l !iixlianiI .* I IIPIV i.alttjt? .'1 I in I Ihf tit l.l 1", a 1111.1111" .1 i \\ t I i\it \ :in.I xjii.lt.J I ""/ .1.. |I[ tlw11111111'. > 'ar. | ls, tui-U| ..intit tUctulli 11.54 b1 tI il(55lss5,
il. 1.11 tt' hit i-in m.iki- lur him-flt. I I.el /.il"li.1; ( < I i u .Iu".h
Iiii I ia. .
? I I Ililt: \IKO\| \. .
.
.U.h.I.. I.I..li..llh."I'al : i Ii..I'llI--4-tti'M |1la.,-. 111 lalilmil I IT.I tar iurlliu.1Iml 1 Hit. ,it-al ",'.1 :::1 '.- > rum I is: ? i-it ,'"Ii ii..i.lm I ;, f .tttuii.d..
?l, i ; In' ( ; .I'I.. 11.-.1 t iiiiu it. ,
5 111. I L
111.1 'i"lul.l.v th rHi t .1' s.hi il .'
11 "'1'" wiihiii n Uii- ; I 5 Is < i t IS tin r* -
1".1 ..i iKinj I' lIi5le'i5.II Un) ihaifk U 5 IP tun xt ill zflHii-in I hurt 't'uuilsult' ,11"11.,1.FINESr'.
lii. .I al.I iii|
In* lo I III un-r .
kunii a : "ii ."11'11 a''r.li.i" ..sss Hit* I iutitt. n r i<> d t 55is, > nuluttlit I
kpiti r lit Itiok Ilif U' I ail j.h'"..fllmt S Si .I I 111".1 1"I''I.h.| | C'"ltl.I'1 a ain-l ilii- almiui-lii,,. I llttilliiulimilniinh.il t ? tun an- lunuf ;,, TO MASTERS ? r-'iilarl- I? urtt < iUnit. M I.r.! IU. I' HOL'VlKll
j OF VESSELS.
llirn* I .. I II.i' piuJivloK 1".1 lI t'l( ln-loi. are : '.i lu.. 1'11'.1'.1' uith |I''aii i 1., I I. >i inu ill vi-it iiiU'fiur i*'.uir* Iu.1< f Ills Ii. ,
uai Irlul.l. uln'uilt 111.11" I i iun ami I in tot,h.s.I Isiui "illi 1 II 1m, .ilr .It
'? I '. i'iih'1 p'si.i' ami i II.! b
t oiui f.vtu 1.11.1 l
tarial tapilal I \ Is'ul ss.. ami uilii'inal, i i iiii>., \. ituiki.virt : ll* < rt'nt 'i l. ili % sit
l llu
JtIIoi. .
> ui-ut loi aid In'
) : : Hu* litnt* al r,"*| iIit iI's lur uiv... Ii'iii 'tittljssI., I 1'i + 1.401ni. 'I.. \ iuvtiiatt, |l''rOU sf55, l. u.ittT i- '.t i- .
..
& lie, mail Mini U |I.KI |1..> In ,".,..' lii.lni !! 1"1". Midi ami isis iI'I-, &1'1', |1"1'1) -"I'I.I.I" ill.1.i, 1'1 t: uinlri .' u..1 iitlrr ln. i.. I l',.i .i.i ui, d IOsiltI_, hi I ** f M il.iif? and 4d- 'Consulting Physician.
A'I..al. 'J 1 I In : .f .
"Ii.l P.IJITU I .
) .int'.I kii.mn i i. luo |1.1 I.. ilu hu$. i ; ,.I.iua..n..lt. I 1"1 .. p .. i v iu'i.'t tb |h4'V'b' utud J-td iJiakinr.nlr

Il...." 'Hituitlnlijttal 1 1% ? ? iif it'ltrrliii'nit'nl ''II' 111'.1..1.|' ? j""a.1 istsa."I .- I in 'li-i. litia linn' tt "CI il "o. kunuii I IUn II [;. U-l sir, I I,m,n.I I HIP I kiu.khl.H.niin? WATCHMAN : I i: 1:011.: : -. i.K i iii.lii* l'u 1,tiiu'. 4.ui u trk.. s i S. sills I. I .i.i i' ..u : siisiII ''ts.iir-
i i'I
Ill J ?
4il I i in .Ij k-Hiut ,
ilk | umn. 1 tI t u ui fo'U <4ivn It..' iii'itt d
ttilUiUilt 1 \ r V rut
uf ll I lilt- rill -
i. vt iitrm < ol? ui'ukni'.> thai I u liu-r that$ I Hit* nfiilui' vtlilor I .j i. pjpfl. "lid I
l>u.i iiifk. ini'ii "I'! nut .lotv to ail ul"| >"." I It I I... s..Iiii* 1.11 go ".1,1.,,'. .'.' pluI al.Miil. limn hi. ,1 i .i iIi4itnoiiv I.a. uul 1 I. than' "''' \ p| Ihti. ,"S 1,1,1 l t ,.. '.1... 'in i hl'.r.' -1 \1 v >|'lii.UliU nt I\KfCUt t f i4 *% | c tiMli Mi.ilU t>f IIIOil' ti mi iZI.Is I IM > mM

-Mnnlii-i'llo I ( '(iiixliliitiuii.Tlii. t I.'llt iu use kiil>uit I>. ?I" nf ',1'1'1| a. IHI-I > I |"ipnUiiun "ilhil it. "s .ill. i I. nutif I', I l51'.ni .1 i |I' n -i. ,i. mi) i I. in" iii.ii" ,1 I = Fit..,.. wkn !! Is'i'.s.sI lb wuik
.I .I, 1,, uiili oilu-r Is au.sst'i'u.. i. 1"11..1 I Ihal 11.1 w iihin, a nI iii. >,| ten ,II I li .' >.1 r. ,. n .4. .inil.il'lt 1. M.i ... j 1. k- tu )U.r t'A., 11,5. slid i.u flu lLt. It I < J O .
t .je U Iii ,*\a1 ui ,'ul.1) \it 1 our utt I'i n.4, ul.l "uillI lulluu' 'Illi* stii.sjsteau.sisssi ; \ ( l I.- (I. "I'rNtfN hiir ll
I .. fitnii llii'so liuut l.a.I..1 but Iu4inli' itniirn. l. III $ S 11 11 I Hall.I I It' .inan- ., | ir ui uf >'l-

: (\llli'u..1| 11.1.I..I.ali.l. Our li.l.t l. i : mi 11\.ulli4.-tp pun lux-r .P liiiUt \i' .,',- .illc-hI.. ,1 I iu'1 >IJt-t. ..l.tilt). .jl h uiifi.. bfiu ii lIlt. 1 011.11 |l'l'li.ssI II.l. 1 I I" I.l 1. : i I I.i unl I iIsi'i.r't' WIIll lii.ilI54sulU415.5U1i4, lUtit uutlt d cX irtuti_I rI'. .' l II ,r ?l"i ,i .1 ul i &1SL. t 4II i 11 -51'FOR

I >r I Ijr i-iiii'. a.. .. I4rgihJi. 4ii.l Ilirir ;' ufiklt ami I ill it s
.ul..i'I.11 up 4li*. aniiouuif I Si '-
: 1"1 1'.1. 1.1 a inl alone, but t I lUf 'lualli-i U iu \pUkl I I Ilush I 1..1 ) 141 lEhs''t TIll.'I nr
i'Ie' nji of iliitM' ," an ili'aliny n illi? linttunl.1 a'Ul' '"U. I. iu taluu amiilu ) 'I.UutLstti.;. Mrs. C. "WillisIU I'M U lt) < I.SsllUess.115 its, tsI kl-41 U I I |bM
llu'ii lull-, .1..1 ,.'I .IK- 1".iIC'I" 'il I Ul su'* iiit 4t \.rvi ii|!M I Ut. Ullil U ill if II -
i our im'riuautv ami Ili'-y iaIih HIP l I' s.Ir ...11..1 I at I ISIS .uiiti* I liuiu tuf I Iho'l lI .Uli'. S u*. I j-i .5,5' > % a > ,.at 't I It a-i until tb> ,, j 1 t SALE

] can-full. to .....rlall In'tf 1"11,I, iliipL.trnirnl .. hiss dl, I I Ih..). jflov | IllUlk I I ipfil; 1.1! \\ il.rl JoI..I. I .. no itiu *loif h.'" lull -nfi'lt ul' mmt Establishment.i l- I \li4't'a..
I list UK II
I : 3hi'5 111I
d.I.I.r are g'-llins! atotig. aul "h"1 i I: uuuM tiivu au)' ."I half 01* ". Uu.U. 'I 1 Is.. ...i.lo U ah run luii..VtUul I II t a. n-poiinl\ in Uu* iilt |Ii.t I tsiIt I '5 I: % IL i"-l P5tls Is ts K. I o\K,', Eb': IMI h5sitt) I. \ |;, 5 tIe:

11.11 ii4int'. il.) n"l ]1'1"1| ur are ilr<'j>- 1 I IJ.I Upuu riiiuliuon that lliirliuulil In* "* t ...Iul.? u. by ouivtbo 11,11 s Millinery Goods -I-- I 'rL. llli UJ> ftVtlVV 111 UlI K

| | I'rum our ail\t'rli. i.iu. culuinii> Iliitfuiuiueure ? loaii-.l ami built upon, Ihi't 1. "' .\ tisi.isl patr4i| that uali'tiiiflon -1h1.I l 451 I lit's h, Ital(1"'I'li'1, I I/ ,I II' :... I II tE. .'.'I' 'Vt U'.l l*> rt-uiium: lUll -t-. m m-m m q

1 Hi uurt Iu male iuijuiiir |,i tin .11".1 1..It 1.1; nioic luouvy.10 Ihll'1' aitf4lill. ? I in -.'..>n i iu I l".i.11 I, of, l IAu.I"is. 11.1 h.iili.,. i II.I W ill.uU.t.n I 'lt'v' .I.. I trT.I) I x.,1 fmthfr 1.1.1. fur1iulilii nr but t U li>***hisJU t f ibrili'llh.151.11. tn UI-*>irt H*>il tu.l5llI l.! u d.i M r-*, oj .
h 1 t i iii ol \41I U'lli liii l.il? n I. t' V -. i'1. -"> f. ,u.t -'. '
liu.l out { Hie lualU'r.$ Men M hu thfjr vtIT gi-t HID ulml* .11..11.1.11" n'lil. "a".r..I.. a.hilI"" .1 kuuuiif | I iiirurtualiun.. llut? I luiini-i'liuiitt I ',,-tsl .Is'. I 5. '5-. t I Is lt. li'E I r' .
! "halt "i 1.1 1 i'l 1) itiimiuiit| : It-nil I.Irl.. his" 14111.I ..4.l .ill.. I it I j in I tliu .,... "':tii... |Ui\\ri: 1IXI. I XI t-. IKItlMltl.- I. Lu> iS'IttI... U i *1UI l .t. u im jtllr. %-* I* ..5Iua. .V .1 u i I ., .
think Iliry tuuuut alibi.1 lo .J'rll pieMiil iiis aiul ol.ll4 iii4lli'-t .', 's's l4.ll illi I Int ( k'st liuiu-rt 1 : ,sst.hs .,
: 1..11 uauiilrrpii i '| 'I..1 > 'III > lists Ui'll Ullll Ihf' t Iul'I.Ui .Xi. 11 a. xi i I i ti.Tll amiumlinliujjUKSTAritANT. S l' .uih 1.1. lass-SI lU 5. ri-- in >t in ,1 Ii i r i i iXX

Ilifir liu.iue....ul.II"lul? I ln. nialltr. ..Uio4ivil liKxIu uf prix'cixlurr... 'J In- l..r: iu Juucll.r) 4ie .!iip|.sl .Noitla4 | i'iiti4l\ f.u I's .siki Inn-it .\ -tsss.. 1.1.- \ rit k {i -.1.1 5 .) -ii hr. I *|i iu II 0 J .4s. UIsVIIII .

ii4-Iii'.. .I ii. J4UUary -Inl I ) "' s. I.. f.n, .\ 'iIP.I'-4I'i.I: ti-f t Ul It IUUUll I ll', Tilt > tlUf* .illV ? 111.4.
ltiTirifulJy mi'I tlu'V uill lin I uut ." ".1.1)? ..1.,1.. not what. lUe ..| ..1.1.I laII".r. .. 1..11. \1 II i ''i 11. 'iii. i iXl. rcuir IM* uk--r*, \V> wautt .,'sssti I.- I S
llu't aii'U.la- U4ti-inu'l 1'I/ ).S h'lit p'ri.-IM.< iu liuii uiiU rluii-'- . s'hI|
lisa iIsssuuuDl atl.ifil; not I ii ti iio" but uliat Itp.u.ibIy 'UI" i 1 -5 i k .I l 1.11113 ttl'lll'ttt es.s( IM'l 4 lf I lIlls.. ,
.a.IHIi. | | > *|* 5 nilblll lit to V*' se IU
I..III' .ll an" Il4toili', .a> >"I'ar..1| uith Iii;i I .!li raili-nail 1".1.11.1! Ik. |..ul.liTrrd2uu% iu oiltj tl -. .
.I.il.lluJail u d *r s. t> tbt ,
i. aui r 5 5'Just
, Ual I uVni4uJi-il bulb |" lUrir bu.f.i iKVM U'UuilujKor 1lksr.'
. 'I I > J | mat I I 1.1. t mil., bni ihi'i arc a unit; lu Hint 'II \ 'Hu "'1' 1 1. .iiurlriuaIk'ti B." ht.IJcllo Ruuiant Su tiust: ILAI; K:

at l b"' l ami tlnir m>4il IL..a.J ;livm 'u\. ujjtalii'Uil ( he N.t> JI'M ) .h.ll,C ".., 1/. & ":"l .1W ro.uui *( 5 I 4tU,r 5 It. l s.h'e.lt.s $5usL
__ = 1 -
_
*_ 2irn -
----- ,er$& :

.-
.
.
.IN-.MIMIMM\M.: Pensacola Wholesale Market.

"I\n .ctfcil, ai jcl', lint 11' .ill !" .1.., 'Ii' IM 'I| ".." iiul. r Sin.1., l"1 '1/tllK I 1.1"t
.
\Ni." | | | | >n l "I'll I : oi I! VN *. IiI i s t 1'11 shillS
.
,
'in
1'i\' flhlflflilv Jl t 1 11 I.t. mill, tin' Oils will ) nl "inc. |1'lii, lt.. ,-n-ifN.H. nml K. t. Vrnlilli < Iivt.l'is I Brtnt < f .
'rn5iH \ Q ) \ ( Nl. "I'Hi I"sS. \ I."jl" Sal rnrreil.il, roimliirlr H :
> \\iiliiiilln\ ; |IU'1: il.it-) In I.. I In Hi, i ,t tml I" '' ,1,0"1', '''' i \ Aitelioli Iii. our Itoii: .
1.\ 1',1 i y.t.n it.--.1-1:1.I:.. ,i--1-; I Initi' jlh 111' ttii 1,1..1 I III'I! I "lt \nl.lln \ holm it."r. ITM.
mi. nr i .mi' I ,m.. t.'haulhate: i -"I"I''o!. < l ; I. .1.I I :i ill m, .i.tii.: .1 : I. .,I Ii ,II \,' ,I'' .1'1" l'.itt liitirmio 5\ } Moon,
j Iii < IIPIlit I tin' "' ton ( llr
: tun 1:1: I : tut'lt:
.nut.: ..til.: in nml, .! ) k- 1 Itn.-t1.!, i !., ; I"I s.' .' ." I .1'. I": "is I. t \ r"1 1\.1'1'1' l 1 1. f1LT.i ot ( 'iliislIl SI I ,1,
liinnmi PJi1 '
\ I. l\ I'll' \ \ 'II\' I- tusHl I ; .-. I-:!. .t.lll ,1.1' 0' 1 i ,.u :.ili-i-u, i-.it, lit.'nntin "II : pipei-l.illy) "hits ( Iheiaitt ; fimn tin1 I jr.i/pnf, oio "r .Wii-tnli. r'"< l* 1.fl.nl .
liu'i- lln, I. .,Iii., .\ .. at I .' nul-ll., I t I1' 'I 1 I II"1:1, : ," \1. hirnil'
I tv .iiuii'ii-' i l. x I u i ut f HI : ; 1. : l'i' nialitl .liim1" lo our I Ime
Hint.
tinCnii'nl I, (
I I .1| UK" main in I Ills the, : :" ,111' 0,1'111 tvH.Ol
N ,.i-l.i. ;ill. I 1'tlliiMil: If this ..m''I'|' 'il l I .l'i' "li .1..1'.' n't1: "I i > ', II l l5 l'i' ,1. TII.I"II"II',1 i > lot-oil I llu" It, '.It tIN P tM 55 M
LOC.A. ::" ... rAr11 : :::5. i/ i ;ui I I.,i-l Hi :"l .,,1'1 lilulit.! ? \ 'iiill'li'l| : .iiiiif.l Tn I 11'1 1,1'Itl.lh.1 : .1111 i im 1f1" \ 1,1'( h l U I-nm x >!I.S ( linn) i- n"; li.-ii.i. :alieltie.lj mint. hut' in tti-li I tu : ..> Id : : 1.1'I IIit t !uhl4 I'.i.lnliiitn f" IuC I/ ,' .
.1..h'.I' "I : I itiitiinii I ttmk in.int' limijH1'.: 1" 11:1, -'us iiin.l) I mtiiiii.li, i 1'llnll .Ii!! I Mirlil: ..1 m.uit n -1111. tt I mum m ft isiei: J". >fn '

M'.I'U.IMI.M.: : I Ml.NMI'.l' \ I : j I' ill inr.itiiuii' iiiutiupnli.' .11..I""llhh'l l '1"1111", SI" "lit 1Ih'I'I.I,1., I "!.ksiiil'UI. o nml I iu-11 ttrmijilil il I" ''k fii- I \ i n' 11115' % mnl In "tir I.AI'I'I, I i''in *-cli'.l.' e ixht ta' ?,"' ,. Inixi.l I
\\ .\ 'HUH'lilt' -, : it is n' "I'mlu'r 'un: 1. ),Pa '' $ hiiM'l It I 51
1 :
I'm I the, inin' "iiti'im'nl" 'lu .hi. liir.," tmt ii" 111.1/.1-/ 'tn- IS -1h11k5 hitlnvipplt. I 1.1'1' iw. nlNSON! s'ni'r S that S l Is II .lieu .v'tim'n.
\II E. I l.vlM' \ I.tl I''in.nit in Nt'ii I Mi 'mi"'. I I" :S f linir fish:, 1 1in hit, "i lli'J. fli'l.'i'i') ; -slit -p' I.! i'' v H. HUT I 11 i !"I' :a'neet, I.HI'J. *vii f

Piii-mx ,,I i'I I it"ii.HUH .t' li-i'.nt: : lilt,! i,1"1 In'i te, i- l I" nlli, I r Ihe" I prc. ..'lil atinti' ; aluiic t' ::11,1'11. m P -':' -II" l I" :n lint :Li'i it wi-ii'. l.iniili, if 11 illi, i '"I P ls'I nn'mmin.1. iipl".,.. Iii ,..1 'in.1 ami I in the .ileiii-P nf I ll.-.llli.: Pet |1"'fl"I,1| |. '5l5 5l5u .

,tull I IIIK Ill-Mill I I "I I llUXIHil: I* 11'1 tit'; I ic. nlli t i .ii l 1,1: "I 1"1",1,1., \Vi a. kilimleilpmirn, I.il l'"tlipi knelt tun .ii" Into I"". limnmiinc.l \iiiV.. p Stir Mli < 5(.fSt cleir nl.Me >
\.1 nii.l. ) :: m.iki', I hit
puUii'l.ni' InemiM nn mme
h l.i
." I I' tnl.n I LIII"11TIIIInl.lI.IC'1. unlit, i-f llu' .11".t.t I | tIll nil : I lit ili? 'lt's
,
; 'he.l ttils;; nelnilir, nml lniiie lij I ttilite tic i i-ti*! j'"I' miilnnrlicml, Ia i.1' li..nlilcr Tf
h..ie iur
I.i.jilIt i
,1"1" '
,: : reai | ,\ li.m-, Iml l ii.' I- nnliiI 'In .
'
llml nifrll'.l "
S 44l5 .tlm
I '1'1 :t inni, mnl\ ) 'ii..inl' mnl, prnlllal'l.' : J'I..I.t. ;>,n" ,. Ills S ill .IiuplIh'

t \ : : : ll.! :( 'UIMi.: 'ill In lm-iie! men in lhi< "i-ilt. nn.l. nn.iremnil | i ralcil? the!, 11j.ll5i5'illiti I" ttl.'cn; \\ PX>. :;lP' I in?? ': n-iiif 5' i II' 'I I his i II" "' ''I'1'i. :' I':.lilt kin.l-hemli-.l.: nii.l.I Ills. /Kilnlne-, I' AUCTIONEER inleft" ."iil nnit ,1".fl"I" : : tt lit i i. il J'm" la hint* KM l al run. I limn* I Il.rpiklit I. .

NI..III'I. .' l 1..1 ..' I t. xi./ IIP ,1 1 i lliiliclfcf I hit tni tten' .nI j". | lute m r.'irf* -
I r tI
: nf I lip' I Lt1ilat ttar |iii >mile
"I Iii' ttilli 1".1"
f.lllhll 'in' I 010-, riiit, "".1.\t 'ii .at the-nun'in.'' '' '" in it i not. I t itp-lltp l t. \ \ liii' "i-riur in I lite mani/c.l t ntnl hh'lllnlll', 1'lah\.1 rattliami ) lit I It IS >t. in '
| < | I mnl I In ," "' '" .th..1. 55 iiit r.tlli. t .( I'li'c
"ii' nlnif '
linn" .11 "Ii! -ui1. !I' n'. .hilln..1 .li' : | ; -, i I.'it :a :sii'pi '.ii.iin' i : ni'l-i-iiieiiiln-r" "' lii |'i-nmpl :nn 55 '' ,>
"eit'l'i .I..t.' I I.' ii.t,14 plaiT.I In the Lit i,1 h.. lint c-U thrmtuli" lhi iiwi.lri, tiiilinn 'iii-il. I Ii' Ilohl I'u'l',: mnnllei, > : : ; nil'mnl, \ i' hi* 'I' I.I.Viir' .' /.in' ti tin.il n I lien : felii, AM 11111 'ln'll
m. nl' Im ,ililii- HIT rmii'i-l linn in l"i,1* In ill,' eOU.I.Commission I ilh'.S! 1' n lltieil' In kcj '" ,.'I''lii. M mi.1 n

i'i'f.; nf pl-nlnpl'' ..1.I, "pt 1') 1 dnlj)" 1.1",1 ,1 (ilttcr, tulip the lilli-llm-, ile-ljli ,.1 .I".i.a, .ilimipi-il' tl-i\Hin I hug I'llen.N, nl Ihe N.m "I ,n-1 'I' ".' .it IT .tntit-i f..I.II"'I) ) | ( h i ,ihl'.S ? Al.l: a tii iI '.111.11(1! ,

l'\h..1. .1 f. ." limit. nl', mn I.nnl.! lien-" ,,1 l>er.mc ills hil : ,tinpnl.lie. I llni, enn \1101.11 intea.l I tnnr limifPit : I'll'sllt S 1'. 5
j' I -- ii : :if : i 11''' : l.<'iI.Jin| il-i-ir. .mill nn"' or, l I" .i 1 : u :: lur-untli. il iliiniTil li'inme, nt el' hninlnn.Ve Ill-it" lie ,," .1 I Olth.m 1 I'lil'tluK": Irish */J.'iV in, l., Ik
til- r\lll'' -T ;c:: .hl..1 liSts
i.iT : 11 h5.5, lielitli mi li'' I I iti
:; ptni-i-, liiu .,1 Lilt ti-inyiii/alili' : lininjr, ss .l : I ill I I "tr.t t mir I pre'Oiicc 1"1. ( ias.'u. $ '.7ei'I.1 ,tIIssi
I I.T'ii'i :
.1 s'it
i J c I Inlinn. \nml.uii| ': mail: tia. Muliile. nl' :i tpiakini\ : ; : liar-lilt, lull. Ills /i ," 11.5t. tic In -Hi, nl iiitlnmt ". Yi1", Imvi Sit I ''tut.
i a > ; : lilllldiilti li.iu-. ,l\ki-it:\ ,, 11, |1,1." .-5 .1 .lull.-.- 'iiini' c"t, i'iel'i'tie.1 Merchant, I.Ilh' ,1..s lit'rtH! $ ltrfl ft1: ut iii< /SPWIIK f

.\1111"1"? .::1''.;" :t I' I I.: I" II.I.I' I i"t., .: the tvjrnl.tr I 11t".- ,.r:7 ,iriit. ,, i 1"1'i lik' ). I ll I"' .,l. l.mit leant: lime gts iII "iimin' 1.1 | S 'I i's'sS 1' I "far ililillilviil lintiti' ,mnl,, t IlieiU'Vilmetit, ttliiiliitn 1"10.1" lil mir lit i% to llu"l lumt. f'1' /(i's I.-/ .I///.'" l"iiiin. I I'ru-il '| e.n-h '5 ''( 'I S l U
ten 11.1..1" n..I.111 I .
ISIS .
.1.1.11. / / r.ns nf
I I' II ".'" I flr.II Vt'i lIuuIl'r I I.: r A I II..MI I I I : ?iiI"l ;
,, nf
.\tIII-t. I II I tuilciitir'the hi I lln-lr i 'Iii j.tml'ln-r.!
iiit.IIi' .1 I':.. :.i S .'" flllr ".Ijjelit" nt thipl.ne,; : 111.,1 tol .--;1"1. ussut) nlii-ic. \:"5' ." .. -n ili-.i-lrmn In nur rill.l l't'\ -' .\l 4 S I tttipin-" "' 1155 mic ret ni'ii.. VIal.In"1! | i.i Ii. hnf p I iTiiui $ 11.1 if : A'.wn :8' (.LiIi.b'a

'I I.hI.' .1.I :a.; 1.1; I"' "l'II 4 I.,,, : '.I'I'' nnlp4 tin ., "I''I..I'It.f', }; tin- :nip tint it I ill.nnl s : I I ,iTikoiiinir.I 'Ilii'1 ".' II..- li'i-uii'll; 1'11'1..1,' of, flit Tln'teme t liutli-r"",' nl', inli'irit" HI I l.enpnl.l.. : 55 l* '11"1' is's' IliWSft-1''" Ir s ( Ii,. .ps' 'Is TI,? 5, 55. .1 ((5II
.1111 iin'-hi'l I'ihlI'lt l.'i.rt 5SliII'
',I..iit...I"Iit'"",,iuii,'sII.', :.1.:1.l.'. I. I I"', "'I'I.i: I III ",...'.". ."10'111'IIr.. 1"1; iihidi.; ii.Kili-niiin.l..l, :, :n- np.'li.illi LIIIIl' Sf 1,5.1 ."".11'' \1. .Ii "1.1.11.' h\l5l'ihili', i-il< Ii, anil litilii-il sit SIllS', nfttliiili, I ,..1.11.,1.1'"I"i .. Iml n' I can't I'areiti'll" I I Pel. I '."I','\Il : ) '"1 "'I'l 1.1'1 '(iiI/,i' ."null. I II p'est I'l.ttJJ.nx till lulls. '. i lniitili/>ii ;

I'.,,,. ......1,' '. l ::1'I I; I IJ II.'" I I "r. ,,1'1' 1,1 ..t'I'I.II\'; | iii.i- ttii' Lleit: I. \ -N. mil nt kii'iliii' | \ills tliii'iU' lilili, t.1, i. lii' i'I,IUi'i'i I'.i-i -pninif "- einit.l.I Iliein nil Into nne letli'l" I \ill 'If""' n Iiitusr ili'-tini. lli' n llml ofi-nrlli emit, :rt.tli( I /'iMin t l.'i <,' : ',11.111.. "ietftt.tV tn .
\ ..10"0 .I'.t ::. ".Pfl' 4 "I..ii lli.it "III'I' : Frttthfrit uS { M"it Sw'lt'j.ii'V
I ilili-o lirl'inr. )
S ilill'
11,1\.1", '::11.:1:; .I., 'i 1; ". 11.11' cmiil.in.itimi: Ii,,. Tin' hil ">( \I"1 | hl 11 "I'lilll I i i. mmnii mi.l lie.n.l. lln1 liuilliiit. '} hitelo nail: 1,1, I 11"1. Imlmnn.1, :iu- l.ilt11dnlHt) 11I( Inn \I'S'S' fa r loo pieclnin. fur instil I tonil.ntli Killi'iu

1 I ",IiII..I., .L :I; I ; .'."'. I "',.r, iia' ,"I"lil.II"" Mr.t I I l.nt/. i--ti, .,l.nitiilliplieiieinl "i'li-u I.i 5 1..1 (lii S\111.1,1, I ti.iiS I 11'1'. sIll 'I' L I ami, ( !In1 linT,'nnt ,,1"'f" I I... \s s'it I' 5 wo HI-O 1 tioil;. 1-,tin sinaI nil I I Ililng'lufliie I l.tini Hitf.: a'I
I, 'I': I.. 4I "." tlii'li inn : 1'1\1 11"11111.1"11 r.nr I lit'1.2ennriinii l
I '1":011: ';l.:.I. : J I mitlii'in Ajtent S Ilii'i :mi' r'itiri:'! 'a. tlint' Lilt uKKf.i: : l In.l.iln.fl.v.f
"..\\llh' 'I i : '.'" 10 ur.a I i II'II.I :\.1 I llnklirni.l/ P inliililc' nl ll.r. .lue.'I "'11'. S I Ix-l clnio... tlu' falri"llottTM! ,, I I tut j .Sn./nr, cni-li"il. i p..."il nil i
t''.'" I ,.ee:, M I hn ex.iminalimipriiiimitice.l In I tin- |; ,55, -iniilv| : hli flit ,\ ".| itcjiant a..mlincnl .I t.'i- ( tell..IV elarill il "(iteh.tie
: ;"IIII'Io. .1.1. :.11; nt I"I"I"'I: i xi nn : 1"Ilil \ I I tnaii-imi-. Ills tl.i'ti. I'tnail, on 4It1l.! ig'11tlt. ) mir nnl ifriiuill.il.-it hut 'tlI'AI
li 1..H..lly
.,.101111,' ., '.1 I ,,, .'" I (o'llr.rt t S the 'm,'1"1 I an.l "nr.l.re.l I'iiU.' 'lli'"' limualki'il: I'll'', \Ulli Ilir 11'1' .1,1 \ unit fanet, eamliont: Ttmik ( ; i.n.inni'N .. 1.1'1 ,1.h. tilnle -<.5iI i'l nlr.f.i/i. : I "4'.f:
.. .. \\ d.I' I .IHiI' I I'ltrimclili'il I itilli -litiilil'i-ri. ., .. ionr lienrl- tul
I h... ,.. "I.1 I" II. jrmiii.1- '. : ) S. r'.ithiTiinl "..1:11,1: II'sl'IilS' A .555'? .551 iSp th ,Slt lL I s.ii h tuu wp
:olr.. :a', 1 I..I.. I I' i II; ".'.' 4, .""lIr. it p .t HIP imii' .Icliiereil.s iilietenpunthe ? ]nl/i'. I lii, p Hi-r II'ilill il lu.i; ) Iw run- I I"" ,' tlirn ii.it i t.illii1 lnt<- \ | $ : In-ukeii' Pan-ills I llmio tvlio InVnlami :i.utii. mini iin'ilt r .',' .' 7.'i, u I"' n tt .l (f's" ; _
i- 11.1
Liii.,,, .1..1; :r.. ".'" i. .1'S I.III I-i 1'"lln\' 1"111'1":11 \11"1. tC.i.f t.Ill. iacln)
lit tliilalinn, i.lmeil. .iI'I'I. 1 1'111 in IliiI, I lull urr. il'llicri'S S nf tiil* ntcrlit I p
In. ,al ? n <
I sii.li.i, I '.'11 I I" I:. ".'." 10 ,,, I njM'lil | li" .5 limi-, : iitu'l I \Itt 11' "n.',' tinimtiillt LII 5' man: ) penpli1 In mir, miillnlm Sit unr, .hl..peil toil, :.1.1..11"1..1) tmlicilor P 5515 I .,, JIll |.il II |'|.| fl.tlliif.l.MI.I 5 l.'lll.ll"5'
.
.'" liuii" I'l-utn h.a.lnnttef I thug, In '" Pill \\ 5' 1"1"| l'l' 11'1. :- i ::
I.t.i.ir., Iii.; Icllci nf in-trn, ) 1. \1; I tl m r. I nl.7"i viitiiinnIII ,
It' H nili.l.
: iimti 'tin- ti-iililt, .. I.I'M. Ilisits't lli, 'In'I who nani'1II.
.. ".' I lit u ) 1'1..11. ", .1 the I :in
: \\ :l .I ,111.111' *" ,
I' .1 t 10.\ ,1h"1 T."HI,
I'.le. .
It' tin' Aiiicricim $7.,1s I
-i-ti. liili-i .ii'l'M'i
ilctn.imliniil I '
,
.. -li.'ti'ti! : thai, tin'! i | ( |
\ I .,10.1"I' I I :t I; I II I .. .1 I "..hI" | : < )! : .111..1 111'1 pl..f. '! ,lIt i "11111' i. tin, kit rnmli-il, n Ills r'i--' I t IsiS I are .enn-.t..milt. :" l II. fir.lirii$ $5 ll.$ '4hl'" enirle hulk $ i.fij.irniiii .-*.
I ., \\ I" 1 111.1.21' i r: .l" P'lll: 1 he, '"III.1! "ill; !licfmi'lhe, cm n rim-. I Il I inil-l linl In' inii!"'i l' tlIlil.l lliti: 1'1"11'| "ill McrclwniliiiBI'UTV .. .-- in h Ik f.l..cn! il.ii| ieii-1 pmiil, r-HVi.
-- I
I galls! .I 1. Tin1 .iMi1 I immljrialiuii Furniture aihi General
\,1,1 I le stilt. 1.,1.. I 1'illiliiiu Iliiit:. inuiilr i I tin- f"'I.IIIII or ili.'ii-| .1".lil.II'II..I.I'.lli"l. vni ::1',1,1 11"1. .I \ r I 'h\NKMiit Il MII\IIT.: :: .'.%. nm-tir.l i mil I ', II. $I..Viit.-Hi. |I.'If.r| |
l.ir_ -, 1 M'li p..pnlilimi 1,1': .1I: 11 I Ii, lui" liilheit.i, 1"1 ill,',' .niiiM.no( 51,55,5 lea-t IHIIII-r) ,- |iiil
Special Notices. thentta< ifi ulh.T :alii! rnntltrIhe I Peltaenl | isIPii! ,| Sill nl. ur P li.lil: .tin! a 5 .lll.II'.h,1 ; lo : -,'. .lotin >. Pail' \ill 11"/.J. 1 |S's IVc-l'.n A Merrill win. MI.tl.in. -.'',
tin'
"i' |I. .mil, in tain Im' nl.l- Into I'-i-l: I'lmi'l'i' h i- l.ikcnMim.'lliini. 1.
., .l I then I Ihientclie.l" In le'enter mi, llic n-nlt. |I' i i. } 1( rxpirniir ; 'I 1".1 \s'sI" pinj ; Morn'u i I'liaiik-. $ itiiiit >e.mat I hit ) '- >- (. '. |i.tnii.l-i. f t.tjnn 5' sill iKtiuelii.i.li
11.,1.1,1 .lll linn' I miiinniati.mo; anni-i,, a-iniiil: i s's. ,' .' I' 'linn \.1" 'iinl., mnl a- ( :Moiuliiy i 4 : i ; I : ,1 r.e .! In iil| iliti. I'.i.t : crack-r*.
Arrival and ii Departure of Mails. i hi- pm.llit! P ri'plciin) nn.l I il 11.1nl \ i list, :i i- I ii I J.I.IIIII') .1 I pIlls I nil 'thinS, .sI5S,, Xsst\111 iliuii". null I'l-cml I''. pllntlriiinl
( nl :
uKi ii
c(1'1| 1 linn; Iii, an ,1,1< l tiict i I -ln'mlivl I 'I! I.- In I II"' 111.1 ten 'mnnlli- I 1111.,1 r-
"
( hi--l.f.'e. ..1 it' muni'lli:it Ihe "I'1"'I'ill"I,1 il'II.I| ,"- illln mir riuiilliliiiill t I'} II I ) ::5 I eun-eiiii| me. I 'iltli:' nl I II I A. M. m'1 IntllwlI i iI. 'r', nnitcti.'v. per LTnM* '!..!.! 'a en. ".51 l,
l.i.h.nr. nil I Im Til'ul.li'
II i nr ,1:11.: u 11:111-: iteh.'ite; -cell | f'.niiHtI n l.'mil.i'i L *''l> t| .iKiniftxTiin'i -
It 1.\ '. I. II. ; i.TillPeiK.liul il.ti-iun. ,', 11)11,' '.III' OlI'lili. 1 I 111".1. I )
.\ .ri, <". I I'..1'I. It, ,mi II-111: X 'I t : :l .I (I' ) \hl. .h'.III' .li-i-i armtml' 5. illi P I III.I.I"1. l.'ipm : / 'hil.n'aU' in mnl nhunl' \.1"1: ;ut i ) (o'clock.( I in 11.1'1 mil I tlnV imililiil I (rt.M-i; voi
; aiiil( ., Irii II IV niililtinin ,; 'pen) --- hsil'i' 5hii( !.b,
I h..... 'i.en: X II (flhi-I it-i! nl mmiupuli' nr juinle.lii.dc.; ipli' u 1, r -- i ''Is's I .5.11 Hi5: 5 5
\ ,- \\ iiikliInni. a- il' 11111.: /In ii'iil- Tla 1 nm-t leeenl "'' is'hP 1-lhat I .' "' Si-niei1 In II"MillioilMCIiniili 5'lsk V'l'l1""ill'! "'" I.Is s'ri.w'i| ei.iir-i'
i'I', i I titllll I |
.\IIIt.I Ni.lil, : ,' (1"1I1t" Uiiuii. i. .ts tti1! int.i tninire.' Ill. tlii'l Pistil iLttPiilletlt, nt Hill Tillinj .1.t I' I The 1 lliaiik'j.'ltlnji ,
I I Ii.t IM I 'I 111 Inni tin- I tr.in-rmiii.itimi, 'lia: I 11 'is'i( 5iS S ,,ut I., .cul ihritiu (Ill 4'I
SI.I I lIlt ,
I < (i ; Mr.. I'. t K.: Iliyln.: t Chi.HM.i. itt lie lii-lil) Tliiif"
linnOI.'I) ,."pe.l t 1,,ll ill.l :nn.l,. i nl s I ) .1 'Ill. I St l. huvi. n ml In; N illi |icr kit. f.l !
1'U.. u.rrit. : 'i-iiii'' iilinitt. 'I lit, !I. ') 1"1"1'" I tn-! iar -."llarg.,1: at hill I ; "Iiii.s.It ; \l.llr.ilh P : slits n i lit ii-ll.iill; 11"1111"1".I ) 111111111" ; :] ilat) ct filing. I'l-yinnlntr' .
.\ l. '"" ::1>"' M .1 1."I": I I *i nl' Hit' lint Im.. .nl iiirtiiintIml Hie "Iml .t."l.'. lli'iM ret. t 't! I.I; l-'t'tt e.xliUhIn
,
i |1", .,'. I.IHI: |I' XI l iii-; f'III"I'' s t.il.l it-that: Ihe Auenl .I I ltii' '< Ill I"III 1111:11: \il, h"I'I"-| :' 1"\ 1,1"11' |I 11"li-f" llLII'II .Inl I.) t the I I Pa-lnr.;s: I I.Vv. U.I .:M.%I Inp"r. l hui.-. Ti..T1', mnk-i.-l 5 S". I kit S,0I.J.I.

II ,. a 1 in-liiim .lirl"l. .liii is' iiil nlllir t tI hii-eii this I pnlliminf I'luliil.! a.I' -- '* .- 5 :! N.i.l kit (,( Tl P 555. Nit. I l, l.l.lH. 1.4HVi
in-limleil lull"
-
t n-icil.i lu I p "ll. .
ui: | II
All r..jiitctcil |,,n.-ell "inni, I.'ll.ri arc ,' \,. all. I"lil' ,,, iIlil' .11111, I in. .iii" ,in I ;tusll.-luIl'Il'. I ;' ) it inter; Imtne.. I Iml, tnmi' > lni| 'ml.inllill: 'IM lilt : IM l-.l.lr I ronn- In S llu1 (C'"I'U' I 1\S ollli-i' fist NIl I lil.I-i. ((5 l l..uu.l.l.fnli .5
/1"1'11)
.. Ihe t.n-itie--; nl llii- citi that nnli .. lnil, iisi. in l I 'P.11111' 11-
'l. .11 I.' !b. h in.I. il I"ni Ii. "t.-niinr I'f"r.* .1 I. n "en ( "" "" :. : | ; I
'PC. ... .11.1 I'I. m 1',111"; I : ant ,' I hnil.l-, i.hl 'iiiHT4 : i'lcl |HT lininliTil.'Iho .I.i nm ti in AMI < in tit".
u. II .
i I
1 111:1 |
.sl'Illl'''' ''.I: II xi I "nun' inn > III11I1I11..I.r In innn | tlii't palimil/eil. the I t..iiut.t liii' \ Nalit : hr-,,111,1 S tlil'V, I .I'll t .till III'il) I I he h"'I",1: | 11".III'Ii".r | .ll.
111. Ir |tinn.t! | ,ili-p-ili'li.. ie. t.i.. 'r.' inlMIL < I iii ". -111.1, 1'i-iii; II.,- .Ii.lildi Xinilaiinm., Tin- -lie -ele.le.li- I I liiti' ..i Im ml.. lilt- 4 llitl'-: ,i MIII-KF.t.: A.a in 5 pin if iiit.l. Hire $ I.'HS' (
a.I "I ill Hi'. nl.M' II, "Ill. 'illc-t-li'm I 11 I ci in.it:' I'mI. lur .ih'laiiami : I.h..\" I t"11 "'" "I', 111.h''u.I"1, itniiiiui .Iil lug) I : griaipls'it j I."i. ts'lIrpt'sh, itIn air > t Ml si( I."": /V>'nt'mi >>
i li.lil- .I tntr.' 1.lil.I.: II.IKin, nI. Ihe Inn I. .mlli, Hneiltmi. 1.,1.111) |1:1"111.1'0 I H< < h *P l.. r..i: ////.ni./ Jill
.1 a
.5 I'll.
I hi in thrii 1"11",1'1..1 |
Arrival and Departure( of Trains, ,1.I.d. ( 1.1",111" u at.'e 1 I I"i. .11. : .' ini'anril.ikrn: I.1 hi' plini"> 5 tin* I ,.I isIt ll.ii.; ,:> !' I.OI'nl II.nl'I. .,.sII.pS'. In Iii il'SPS "II I : ,, :1h'., lii-iir- $.l.( iiHt.M, .1 in'Hie l )pit is >l i Isuits' 'l.-.1"S : : rnniHhfne >
llii. lliUiihSiti.lii, I telin 'I 1 11 In',. ; I lt:t l lii u ,mill inI'lmr 1:1'1" .I IsIS I-- I.n I Ii ,
\ L''l P 1'1 :il : iiiir" >tni.ii ui-: i ilc N""p'itIsi'r, I'll t 5, I ISS.I.: KcMtte.lexpiiilt |' .I / Hi II r AI'ii.. ir.Vill, tteriier'nexIrit -
I P ii' I If, ,il.i'. '1.- -"'::111".1. ,II'. highst: I. n iirnllcman sit, ,Ineati'ami -, hug .1.s .VI /'. / elicit llltfi"n.O
IIII.It liii' till, I :Vlslixillc li.tllltnlil.: hiemir.? "e. Pen-.i.'nli.tn-: -i. e the t I tin1 "i I. h hIlls I 1'iiiiiliiii.ilinii.: 1'1'.1',1 j Sill,' nii.l psh.ssp'd < mil ITlimit" lit I l's S ilrtr $ .ll'l.i' ; <
.I thai: ii.'i'. Sushi I" lill,' llnIi,t i-i-i h:in- innleinpl.llci HiliiiU ill 1..1', h' I'urlliN ptipcr I allIS HIIKHer sill, .m.ikl.iK. Hull, I I Ilm P Inmi eh-ihi I, insIn: -
'
.1111111.. ,,,,.'illi. ,."....1.11.! N.ii..1.II | |1..1.| 'i Sb i. S .ilt) .I! aiiuther, 11'illl''I.1"11'\ [ 'I In' ii-iinr I Ii, n M.imlii iniHiiiiii, 5 diI .V S I'.i Meili.inleul KXM-I--I: | | nml ri'kn iHirliani., el.'lit', 1u'., "iilint Itnll.ilirhtln. .

I III tl\- HI \ '."- I 1111111"t ">. t -.iml, niuie' I than, I llii", I lailinnil" I itl.i: in .l.i 1, Ixmiiilli'. 1 II 1 I. I. 'Is.,, 1"1",1" '| unit r.1"1'I | "' "ihlIPlIt5'' ::111 lln' mi.'i- 1\1'" ",,,11..111.1,111', In IhU, nmli'rllakin ','... l.lurii. '1'iiikr) l ).l't 4 ;-.. hilt .sI. s'lhiltu., 'iS; t'uttitu Vf
., '.'. I. ll" It lltni.ll-l.ulrrntill'll. iii" Nilicitmiiil'PnlentViiliinjclmi.. I1., 's''IllSiS fit'S I iui ki' i'r I 'uiriui lii
"" II'"I II. > ML l : 1:1':1: I h Me h.i I ihlhIlh5'.l, I l.i -ellleIhcieliy 51555 I :4. '
I-.H, I 1".1., | ..10,1\,, I IJ:HI' t. II.. 'it.: I I'nl' t. "I i mnnii.-iuii., I 11 I i. PsI In'lit I itcar Ihal: ,Ii"'si lln'i, '_"I into I Hill' nriv ,t.iliki'i'. li. i. 1"1 Aill .luliii, It. It.illimui-e: Mil. nptrnlnlur : | IIIHT| |55511

.\' l'i'll-a.'l.l.li.iri, J.l.i ,. ,it. 1l.1.i:. i. XI nnlicumninniliei?. IIH.I I. mil' Inr I themclti I ln. I ikrll" in iii tush. ,,1I11''I'\ il II'. 11'1/1'1"11. nl..r t 'li''f. i iI Iliilii I |>. si'.. 'I'lilli-t *ILI |1. I'lir- iln-l ,

l..IMI -.i.l 1 "ii., :Nu. ''. M.. I.I. I. 11.llhi. I ,, 11,0", I i.illina.N: : li.-ii. "s'.si'11 I In l.I I InI I illcr putt I ii nun Isis" inifi pi'ts'i., xcpiituliii'j: ; lcnn nml frompiit
I.- Jiiuii" ''"i.ui. .iiIt. J I I- t. '1. I I".if.itAmul' : si. I 5 tiiet ,"'t -'1'1',1| | lu hate,: nn ,1 1 I
I ,I tnliacen liSS'.MI.Allen .
\ l.i'tiniir I nil-jit nif 'I lhiikI't." ntCi liratt Ini-ini'-. I u tin l l.nnii' | .. 4 liittiilMii'l. t'il": 1 nnlMe : C. BRENT
n i-.l." '..I.l, '.i ,. "i. ,i.lI i I'. itl'ran li-5 !,! i.nltui.late: : limiml' In te- ) .I.ili 1 1 : an I ,1111. -n,"' l.n.. t, I teri. haml-miie i'-- I. .
1,1 1 ,,1'11.\ !Ni-||' I ."> I'.ll.tfnx I 'u II"'I., li.ukmi,I .tassuuis'i's' ttillirum." I i.h.'ips'p." I Hi.I of lush ill I" I I.. I M. It. Lett I i.h sip p'.t'. Tenn. carrimi.linjr ,
nil I l'< 1i- ii..i.Ii' unit. N,,1 liii", ll.nli ,.l,.1 1/1..1,1'I/ I -- -nine -peitnt piiiileie: tipI \ \ :.in.l, 'lin. ili-l .. :ii-c, 'iltcr I '.1..- 2MS Til.Uill..I. I.
..Liu.I l IMi-i.ili uilllcii.I Pi tin HI.In .'.Itnicti I '" s hatter I iiiiiI! ate, lull,",1,1... -|"-: '. |'", -hnit, I 1,n S tin* 1".11 I, titeeii" lite ..imlis Himt-aml: ilull.n-" \ I If' ,
III' .1 ; \\ r "lirlii'ti', it I' art'" .... l"-i. : > iiijf ( lull I h II.I h hallii I Texan miter a PhI
,,,n, tttinu| | M.iln-.111- I (F"II. III .1" ilil'l-' :. -till alii..u', nlilimtuli!' tin- .liip-), ,, .Ihrln-.-lie- I I ,
llic
', I I. ,, ,.it I!. ...ii .n'1 .: > -iialile, I. I II.il i.lea- .. i I ) 1",1 PXpre-x its pirilelluhle.l Unites puS I iK., 'Ifs.
I r "t. iinini.I I. \ 1"1 'I"I.i\ I II.,' Illl' '.11 |j1.iilh't' lit I ill. 1.1 III'S, 1..1 1| I I'll- nii'iitm' .', iiii-l 1511 : I I'll 5P5 Ipsg 'JHS.Cl |.
t l'PIIPIit I
'll'Hi li5iPLlSS'
|I., in' H"I"|' "" .'II 11"i" ,. ". annum, at I1,'nHIC..II \ cl.l-lii'ruli-i.. PIlii." 1 I 1.\ \ ia i- lii's u r"'li., 11 illi I Hiein'nmn Inup |
.liim. al .>." ,. ". ,,111'\ i i I,'li-c|. im. ti' slim k nil. UH'I' llic iltli'M-. IM'.II .. tinn-i. Unities T. HAtlanlii, (Imp., Irnti-linj I AKOX( ST., rKVSACOr.A; Fl.\ .
1"1 yilii'linu'' limn.ipi.lt itiih, I II pic." inn-lit l. :am. |1.11.11 I. 1" sins' .MI-eil it Illi Hie pcnpliIml mme c.riillli -- Mini*. 'l'.*li-l *. !.. *t-rt .. Ac.iis.i .
In"'III 1.1'111\1.l \ | In in-; li.lliil-ntlll' ri'-. 'I 11 Ii .' lil '. tin- and, | I, I'mll'i'cl 5 eiiri, 2 S.'il.'i.Itiinllci '; .
i
an "
.\ll li :mi-i ..IIIL I "n t I'n-.i" uli: .l.iii I "iulih I llil.ite Pcn-aenla.: Slit II.tt i. st.siii' ;. turn ai : | : "11'"linl'I"i ,. 'InIjnllier: KJIH

"IMIII.. VMill mnl, -..,''h .iI M'.i'il.' 'amM. I li.1 ills "-, 'I us' lilt III' lVll'.ll'lll.l; it'1 Is'155.1' rnlriili-iii.r| ; ) uipuh I I In- liullius'upss' hmi-i", I I ttlilili Inn u-.ir-" auu uninipli I I..- < iir.trrvr: : IOU' asS h I .1 I I II. Vam'cliiiiy,, Kt., HIIVlinMing Foreign and Domestic Excane
ilL' >in, I 11 i ,uli" ,1.i lunl In it- 1111"\'I'il: tie p II": 1'1'0 11.1'1.
\l .ilnl.'ili'il" mil' tiling, tiiiil" I ill"hi i iI iss.7lliitnl nlil'SS.7HS.
ilctl.'c ,
opjii .tIll nllh .f.i'iilnml s.'li tilth miiv
i I.u. % l.I.111.I ; -uii.I.| the cuitnl' "ill' "' .:" I a P "Imitlin, St Ill's hIss's I- fa-l' j
I '. I' .\ I ". .II II, n'l 1'1' .\e"II. 'II. .11.11,1,1 1.11 an ( .-lli.il I II, l.ii-ini'.M. lii.: I'.iili'ii iiil" lituls'1 LIP ii nl'i liiiii' | ,TW.him SlitS 4 lollilnu. .-....1 I iiilri.u .-.r. nil : .
| ,liming, Ihe :t hIll1'
prnmi'llm-'
i .1"
: | .. t iii'lil nnil Sn ii|,)I. nnil at i lit Ip
1",11.1"1' slip in
I 11..' -"' I Im, me llimmi<> lilt ) |Pr |151
111.111" I :} Im-ini--- I. Im-ini'.., tiii.l' I Hiat S tinI'l'i'l'l. Inmic- S Cut, i-i' .1 Pu's. M. N"IpilhIs': Teiin., sett
: 'ucu 11111' .1 m1 cijilil s'Is'gsiut" I. I hiSs ill %* illicit OIM 15%. SI Li I'.. Ifiti'ii lit rnllrrlloiK ill IhU ritv. mill,,
M.llimicltlnnl.l iilrnlilii'il. ,\ illi lire mill ttlmv. inli'iilmi I
11 .1. I I the -
and Atlantic Railroad. | I Icplien-i" : 1 .- i'i' the .in hilly. ii till",', I iiiHi... hatH\ \! all." .'in ly 1"'lllil, nlIII I I lie l 1.51"* lug tnai hint' mntiir, 2I'I! ). Vti'illtl, ) .

Pensacola iilinnnn.e' that he I li.l-,: incept..I S the o lull'riinvcn itt, 111! | ''ii'.]'' '! ti.l I, .in, 1 1 Sills 1 1 1 1in ..i"I I- i 1'\niny 11.1' iliulkclt I li> ii'.t.mn.l. Hirmi" h .Ihe innII NIMH tiinl iippa' l'cuilimid: S I'hcvalier, r'l.ink l.exinyl.m, ltt', ., IIl5S'lI h'l',', It 4M.i.lt',
If N Tr I. .l.I .
I'lkln 1 I i 1..1. ; .
: ,111. in I'mllic Nmllihutt S il.,,-,- S lluil S P Ilii'i Ill IS sS I li-i'i'T. :
t.
Aiti'in; | ..1 ,
11".1.1. "Ill. illml u I *. It S\1)/1"1'/ "' t"i I 'n,-li"m,; nl H.lil.II.1. r'SIP' 1 h.n.Ill

I I.. ".:JHI..H| ,, I I". "",'1. fI I ::',HI'.' "H.II'1,'I: I \.1.11 *> l'i-e LI'lr.II.' | ..1.1'hh' 'in:,' hip'. I lir tnmii't' unit 1"1 I irnird | In-ti-. la-l. > iini ,I 1 ii nielli,! \liii 1 pimnii i l '; I I \liil. *lltrl. II.ul..hi,''.. I 11.ill.I ( i ssi, h Itii: hinmnl, Va., f sit-| >tv*
I-I.I nn.ii' :
1'o'.IIII'n",1
IHi. .
II .1 ( ,\. tistt, Ihe ii'tP l ami, i hi.ipil J II ill mil (in In I Illl' illlprnti'ltlrnl 1 .. PATENTS
i I. 'Ill' I". ,.,.10" II .' ..:. l |1'.1> AlI .rI i .ig. .1 I II shI'i'S. I Im"tni i',".i.I"I'III| t fur 'I tie ss'l'< P lipS iilienneli: 5 an I ii., : '4,714,
I 11 :.. I" |I..inI. I 11.1..- I : I 1'.1, .Vil. t matle in the, I'lill. .1! Mali". |hI'l'|II iili Ini'.iti-il. mil-ill. nl' lhi lilt., ; 1111', < 11.1) ppp5p.p Otiisili -
, .11 a mi'-- 'II.II""I'il, the linnnl ,ll.i-. ...1..1.| \ : h liatio.l.' I It I I'. M. %iViiinl 1111,1) S. Parkcr .
1 I I.. U : :, | ,St..I1. nn ri ,:" ,. tii .nf this Brtmimnr AumtrA Cull.5i.s.to4
1.1 'I 5 III-. -liuuM, I ina I ;ii-lli'i'limi.. 1 Inl' M Hi>HMI .\ I I. I. I:. I'.i 11..1'uiN 1 ::.ii.ni .\ ttiiMitoi I r im : .tuti.i.: 1I\"f .1'1.111 I II I.. 1'.lgl.! I 11,101, I1'A m'. i.iti.ni---,' '.-, I" n.I.11, me nuking'; I ll.cm- I Munml-iillc. Vu.i'uniHMiilini| M" *. Ii* (555 Lnlhul HteUN 4 n.4S.uWP.d. .
.t'1 | "| Hiiil llml in llic ,,
I I I., O:::$ 'I".1I'" ,.u Irl, tin,,. ", :M i. .i.,.'." I It I ha-, Ip...ii mmnine I Inn m* 'mule" I '..1 an I in-n-i't| lln- liiitiilmil, .- -Ini'k """.-,hit mi tin) ",1..IWI..f. sill I' Mi-t r- I...." ,.. k n. 111 I.. Hie iml-i.le St i.il'I.1. amiHi. 'I 1:111 lur st 15114. 2V.ISII.Ctcleih l .apnl rnuin fn (Wrmany.Thlrtf--.5.'.* lUnil 7s.Ss.s.155s.frfl flunk .i siI554i'n5l .
I 'l.- 4 Ui ti \
I ii : .iiI. ,
1"i iii \.10' I it MalntHihr*>u hMl'NWJk1: ) as.s...i,550s.4i8.
.1 ninniliiin" e 11 ,e 1..1',11. ttur.l, "cmici''t nInjr nl' I'r.i'ik: I Hint; 111111.I. i.n--" .\.4url.ilimima: I I.-. I 1'1'111.1.: ,' ..il/,',nnf I'en-.tiiil.i, hue ean-e lu u, ) I : P. A Ctlhiana S h Ixy., iloil.elur P551.uiTiPPl' AHIMM'AM this wnttwt.. h.il, SnIP

til, ;I.i I'Ml'I I. i;U i 1.1,1 ll'.l I' 11.\I ;:: I i ,\-.I.I. I ; I tie .1".1) lu.nl: I 'enteipti-e.? $ ami I tie I! itiaii-l. (Hi 1 Hir I sill"i'I"11 P tailiunl-: I tin- Icjuiicln ,11.111): thi- inlliiv i.fiila- m.ikliiKc.nl Nii.l.lleH, 'JSS..UJ. ,.4 ,k5.i. s.P'uiSiliP P1st pagS.in.i,5'Issilist I Sill ppsw lnt. >rf Mlnif i. yss.W55P IB-.

I". '.,.:I L 4 "ill lvti.it" ,,...>,->,.ln, 1 I I I |'.|1'.,". sri: 1.'j11 In I think I I U ahmil tinif -'"1' 1"1"1., lining 'ni; .r.iitiily| .ttilliIr.iiijici II.i ili'L'i'. ..' h.I"lil11 ('p s'i>/liN. lullinn ;i' hIs' mi.l IIII'II.i..1. p liti/'ii- ttlm. \,ill IMI lotlltik'ii lliiiiics.. lii |' : S liii'cti, K. P. ( 'p ilppp s'sh I.e'I'l-xii*, 5'vclell fliuit.IPsue., '_ISi.Ss.lpn .itIi',..., S'S I'NNAI'O.HiilMTiritiv iwifMlteAMrr. vWk. *
1. ,, Ii LuSsiude aug N w
: : '.5 ,-*. I In tin- I II.. ', "iIm > u.S. r. a
', lit.ltd 11.' I I'I Iliiuli'lliH' i I..II m., |inking, .In I Ihe 1.1.1 1 ,1 ,, \IP-illIp .1 I tin- tIplu'.isiil I,il.u. "r thai Imil.I npM '' :a-U' pl.n.- nml, he S the I slits y mc.li. inc, 'J" M.I'iiHI.ll.iuper I.
'. \
..1 I IIIII,111Mill.Ml I :l ;ul' llii-, ihiialilcI ; 'n I 5 1"11", i't, -.-..11 "I..1135" ,0101"1'I only, fiiiii.1'. ( ilniin I I tin- I liH-t' M-.I.. SIpsI,.".. llwroi* IlliliiUrl'., Ar.. I P Ml-f.I fee.Ime.
.ji tr "'".1 II :. 1""II'lli-II'I'" I luI.-t 1"1'1 mean-: ."I,1l, IlimiitnN' : ,, (I.> f..I.\ I h I'. .1. IMinlmitf I ,
.., II. "' M.ll.l. Sill, Iliv, lii'.inli nl'tlir Im-tiii'--1ni 1- :
i" ::1 I ,\ ,,'. : Sill N.i. 11""li"l I'rinj 1 ii.1 |I.i : ir hiini-lll ful'cnllun-| InilN I iS.S! .
.i I. ..1| l.'niiu.-: IllI 11"\.11111'1.11.1.: -i,1"1 \1.1' i .ill ( In I Iheir 111": '' ForSale.
.
,., II..11.i I'. ', 'ni\ anliiiikinjj! 'aimiinl, ,, lor I'llll llCill II. "'1"'. I
: 1..Iill. il'liiamltin' In | .
,..I: I I : 1"11.p .11." nl'Ihf.Idai S i? \ S. mipillt : ; m 'ii, ,1..1..1..1| S t"- ain I 'I 11 lie .1,1 iv i U ,nnl I far ili-lanl \Inn II Mfl.lluppini' ,.

'" i "ni"*, In.1":1. ttill he I l.iI'liiH.iic ttilli I ,1,1 I In lirrniiuiiir, '' I\1''"'"'-. l.ilimiIn,, ; Ilir "' [ ;'fHIt m,ki I I I I I'. I H. I Paine' l > .
..1 : j..ilmi.iei 11'1'llil1 1,1"1'1 I Itnllii: ifm-il. IM lss sills ami,, pleinieii : %% IS Ill T4 0> c|>ot.ant<>ma(
; ::1'I I I "".1 U i II I' : I One) l.iii't.M' I h"h IIK! an.l IICIilil.AIN'IKMIP (
; 0 I", .1.,11"11 'I'llU.lit : .., 111,1,11,1.: I an nmlcil, ikina I II I iti-it. .hillS liam :ami liitlnrman nl si.if.I..1 I 11'"II.h. "'" 'lilj. :I ...ml., nill l tisipl "fssuus'y' )' 1.1,1,1.I Saial.iM lit PIIIPPIS't i ill ppU5',', 2MH l li.Mclcher .

.; nl.1 t">IPII I lI.m:: i .\1 11'.Iil.I"1: \.l. Imirf .in.f" p.rI'ucteit. ill J."I.. Hthl, ,, tlrillilt ttmil.illl| | lii- ami s.iut's' lh.it S limr n.' r"'iI'1' '"I I., | m- \hasup ix Itramli ; lur Ninrtleil ail t IliilifllI ..slssssssiiss. I liii's'. I h .1.1'I Ol I ) ?iiinii I Texii*. I ineclilelrntlr I t s AI-'i: uml I nne mnallei' iie.lolh ) '

I : I.i,,. .ld..1 h.III r.ir.l m l .nliritl. ., HI. nl in ,ii.ill 11-. hiii.lli'.l I nl. .I'ilhi'f nT S |lii' | | 'Ilm, ,
J.0 ..-I" %-.! ,pill, it'tie tni-l.iLe: nnl all P Ihe : sIllHI'| I.. liellli'i'ii. ami, I 4'hii--, INS.M.I.I.lllHilainlir : : .
.intill.* S.J1I |IIIT.: | I Phi' I' --.'PulihiSIpt. 1.11 I lliu, lil-inr- nlllii .Ilik i | ,. 1"11/.1 1.1 I I In '. Iii| iii-.l.'i-aml nll'creil .
l )
'
S SI tinl.lit ( heap.pplv
siit.iiIts'I I'll'. .\ .an ineenliteluilll tt .s m .1"1'1. an. ijiiii'l -mi i (
111\lusluhits' I I M. Iliillimure I rnhU'rliuut
'::1 I lU.llltlll" s. i'. .hl. I 1 in I Hint iii-nli':,. 'In PIll nmilililu >"II.I. ttilh I Ihe fillf nfMexico I 'mniiinnie,, ,licit | I h. I ,
t ii : I iiiI..l, c.nli, .1 tie itt Ha In I IheliH 1 1.1 I ih'inmitr.ilimihfiii1' PsIi i.l.'. ..
I. ) imiiii-iliatclt, in I'SSSID.Paiailie .
II ,
m.iki' | \l, .1 ,
1: I .4i..5i411h. '1..i. l I.i : a h"1 '| II. 'il ; 0111,1.1 h'.5' I11 i l .t.. I .\ In

.. I In..III.| ; ::1 I I II klii.IIii' SlIMS ill .II'.II.1ih. limn, \ nlhci' m,-anIhal' ronl.l In-. I 1'11..1 Vn'.l I I"I, "Hir ..1..1"11. S lln' I :,1 Ihe iilliiii'inenti mi.l mm..' nf .the, \", ,.,nilir P 'I, !i'4'l!. j I I S I 's P. I II., Meniphln, Tenn., 4asll P. .I. STKVKXS.

"I I", ,. S' i irmunn ii'>. ";;::1.1' I-en.it.il-i .1"".,- nn )te-tci.iy| I thai' $fclillc- 11.,11'1'11.1 ,',,1 "I i rspiz."I"| 1.,1 iii'!. l 1"I.h\"I"I.. II,' '1 1'.' '1'l' ami,, ill'.in IMI k nf nlher pl,ice*. /1 s/s,lit t '''''''../,/ : Is'.S.'ps'r I 2S 7.lb. ns't2st.srsii

I" I' ." : Push, inr.irmcil" n- that S Iheie, l "am >| S thelixhlil 1"1' i 11.1|\ i i-liiji mill mn-, 1'1':1' Iih''i". | :in,1,I Hi.. I I".al I l..ill. Awn I.I-, 1/1'II'j U ill t siii 1 plc'i-e:. -at' S ""I' I h, .
', I lnknl.1- l:1.Si ,:" \ Iii.lii.ihisiip I lln-, lin-ini'.K, I llo.I I. IIIIM I'.le.l liv 11 "ll' ".it -"-"'1 '': luiii I Pink P .l.ihn I S I'. JcH'crimi, ( ia., w Lti1PI

..I It,ti'r .lim. 11.n '." 4i I I", I t lln- "I :1,11'1'1'1'1.| | .lionin' < till in -limit( tnpilliy: %' ttilliIn theeieial eami. .1.1,1| |, .| I. t '' m.. ssftl.'jst h.itin'j i Inike 'JiSi.V.I.PilliiiXli. ;
I."". 0 IllIIil... l'I..I"lolil .1 1.1',11 I u .Il |"'l.i. S ihaii: S llict, : pl.n i ." I 1.11 j""IIIII' per-nn ) .

I 1. I Nit' \ ,1.11"11: "llliiI,IiIiii.I. ,heinj,,:: 55.1. l li ,.nit 1 1 ii-iii4! t nit not milt |1,11'| ( -hik.iami, : ,, "il j..il 'Ihi-ni suits''I iPsI'i IS.. ill ell'IIc pl illicit. ni;illi |- jjltH.f\ inm. |..|-. T. llalliiinirc. Mil., ma.-hint, ) YEAR. $1

I.l .V IV. I.1:. lilEiu 11.1, ... h lush t rilt. >..mi liii P Hu-ir ph.'iuppus.l. nl..'nilii-il, ill... 'I)11 Inlill .
:: :ui '| .i"iil' jet .ld I v .1..11 mil il | it ,lie S m nIn P t mir .s'u'i 11 is," ul I Ilm Male l ; I'minllin can-lM.v, | li.mk| 2SS.7U.:
'. ., ,.. ,
I.. .ii' I I. r .In.I.' 3 r. .ii. ti.," il.I' -lill 's 1,111111 1 I tsI' mil- mini'" InIlir 'I i ,, : Snmke I Holt CIM-". ... .
.,i I I I' I' i" I I..11,n. 3-4: I..IH I ul..r : 'il Ililmuh' I'linrulintteter: '"11.1 h, irnl 5 'u""iall"1"1 I : p : I \ :.IIII..I.u. .. ,1111.1""li"11 I cmintt "SI' i ilt lh.il; Pinter, K. T. Si liiilenhiirjr, 'IVxnt, plow,
I '
I' I In.. < a. 1'11\1'1\I : I I ItHie .
I) 1 clictl-h I han I"'Ui"I..II"'I.III'I' lul'l' "." nr I'MMP' suIthilk'uS in, llic .
I""; Itl.l.tM.H.llik 1 Sill : '.I'.I. 1".1: nml -m' ilmilit, mir n" Ills| I l PPis115 .1 I l'I..11 dl.I illhe-ame I i. M nl S hi mt' .ni.'"' I lice nih. IHS.7.II.

.. ," .1 .*.n, .II* ".' O.lll, Mca nr 1"I, I I I Ihe. iniiialni-, "I S Ii sIt .11,11' I Hi. -3 111,1'Imt.'. I '1111'1'' i I'P'l. t linlt. ) list \iiy" putt 1 1 1'nl. ,i roil \ nTtiMiiN T.NII I ; .. l'lie |Iss i, ":' 'I'I..li"l.' I nil) liIllppt ,. 1 Pi.iluillelinii I O. Munl/inna, ( ia.iiilllinjf .,

". r..t tt. c. i IL: ': Slits, ti iS ri I stilt Iml' 1".1 I I 'j( In-.. "' ". l.ilmr m .iui/.iliuiM, .
"I"'I'I""II'I.J..I{ 11'1" .li-ll
i n ... .. m I tin:,.i JI..il.i. ,,, -I'l$ l.' tl, 'I .: "I I The 1 ( 'allinlle |li.hlp'.s| | nflhiH I I il' :are ill'l'' III III .. .1"1'.1 | iiliaclimi'iit fur Hi-wiiiK lua.

,t i I' l I. I I uit.i I 1.11 4: i; |, .. i I., | 11"1" I lur I nnmi M, npmi I llu I, \ ..1 tnl- llll'.l.IH p : | p Mill -,11 llii- rill. ha.I .1 I l'in: parinle: ,' ) "i'shs'I'sI.p.' n.iitlie.. .tiling Ihip'pii.sits', | hull, iliiicmitiilmtimi' 1 i..., lin.uu! I Iliu-e 1 I Im, 11' 11'llil| inllnuii 1 llim"4, 24 llill.)

I I.:, 'mIn .0. 11:011.1111: I.,: pphiIp., he ilciite.l l iVmn 'I In- i I't "'lilril.iinin; "( '.lil. I llic TIHII, 'I lie : le Im-ineil, nn < ',mal, ,.. :
,' ii i LI ..1. pii-hin: |ill'.I" : liriluitli mi' ullii-c, St Ills P ,'I.1".1. .
;
'lMI .1..10,1 : 'fir fair hli. Ii lie I : PnrcellV. I II.I Kll/abclhrily, M. slssist2's4.,7
I"l ; ..t "unl ,... I It i! IIi.. "'111'1'1 i.,.. S tliflc" ttmiM IHIml' lit'lli. Rut ." li.l- |l'I..UI',1, II ,tin-I I II lianneri tiling ami In,ahamU, I the 1 1 "il lii.ili.i'4 |I.i nml, Kdllinjj hi
01'1 giss'Pp 555. l.ilh: l prnxlnm.' In lh, < inlenl t'.d".1 I pinlei Inr, .
I" I ti I Ii...1,...", :.' M..1 I., I pr.H.in-tinaliuii. 1"'d"li"I.. '1 hoc I 1-.. mi Mmnli) 'il'I' la-l h} 1111 ,pl,it Iny; ftusI" | man' In-.l S hiiisspzlp. Plus, prlii. I -uim- | -mil,, "lor '
I,1'.'" : I.,,i.ii.I tt I'. I I.I I.I I. .Ill. neiy I CiiHinlie I 1'1' notiin .1.1 iii'initie- nl' .1"111': Pin, ley.I. .s. Alliinla, ( la. tile Ilghstrp.p's. .
I. '. ; ailtania: ': ''* Si ill Vi.lmiml nut ist. iii' S lu .I ,lipI, I-jIIg,, tmin aclii'si'aritiAttain.P inil -1"1." of ( 'lit .
I I" '0" 1.iH -1 I ,,..," I', u m I I. j' | | I. ( Tinpr.He" rmil-e nl'i.l-'i. .liim., ,\ Ihe. 11,11111111nill Inl"., .' liisu, nml, .."".fi LI, (.eiicinl ., 2II,' 4,
: ii "'i 11.11 In'O.I.' r n.. it II", In.mpmaimul': 5 Ihehell' mail: Imlt.i 'lln-pl.iv: tt.i- ilitiili'il inlu lit ., ",'1'. .i.in :". .nid |515 IM- Slup .-.- InI.
,, ,... .,.," ,.1.1. ... I:Si .1.1.1 U \ Illh. i. 11 PSI' il".I'li.1 ttamm' .1,111., .I'. -n' ye.iinH (Inloi maliuii. fium" I I Uilclil. .1. II, ll.iltimui-e, Mil, rniilt'cliuuUilinlinjl
.5:5'5.iI: t.tlk .UIUfl.1. |4Ar .'' Ihe ininmniiiit' at I su'zP', 811.1 if P llii. "'1.1 nl'liliiili ttciimil|> .,1 ttilliIlikiii" I.'li ami I.i i,."Iail; wt t l..i-i: III.IUI| | i ; nml
- -- -- ; limeime mil thu SIpS" I II
I '"1111"11".1. 5 Ih 1.II"a.i"I'; "I |1'II..r .1'1'' I it hihla ill 115, L'HH.HIiil.
; tieiv i i. I ,ikrii anal, tu'l' ""- .1, llll'.S.I.Mi mm. I I .IIHI.I C|, Mminia.'iil I
tlll.lllN XI I llXltll.lit I llnN.r.pan nn it
'\'I'f..II.. I"I hat. hug; IM-I-II lai,1 '( hi', 'Imil'linx it ill I Hie inmpl.-linii/ i .I| lui| .imiinicalioiilo i : liuU'it., K.: (C. ISi'sapssl tulIp, %'us., furniture $1 A YEAR. $1
1.5. I t p.iie i.i iii.i.: I liii ti t .
Iliepiiinc, II"V" |"-i-"ui.il, .cmi-i.l.. ,t.itimis : >4 .nain in ( In- title ,rule ma; .It- a t 1""r 'iin.iv 'Ih.in an p lumr tthileil I .
:,': I p.,1": I M.: H ti.ni' 1 1I Iaa I' I 1.1"1.1111 I a-. la-l p'ihisi.lPis 1'I''I.I" I"..' iniiirt| I Hun I'mIlllll '- i I1 ratter, : H.SM'>.*i.l.'iMip .
pi'pii-4 aiel j.-alnn-l.u Innnl.'int ilri iili',1 | lmi mi tlui miitii. in'it.an. tta- piinif,: ami lhi' 'n .li.ln'l. -en In.ili .I.I.II"J IiI
I I'llllt.l! III 14 ,..u llilf.n.o,, I. .' "il il\.I | 1.1..111 .'IHisMl. \ni-y| t ufloine I) Nillll'ilol |I.. tti-.ti'in |1,1"11.1.| | 1 1Wlh I I I ). ( |. I I'airnllmi, ( ia, plow, 1'SH.. H
111.1 1'1' .r "IM' "e.k .II"'r I ill I.. lunkcil li.r ,- ,1. il. I i ?
p.i INI.Hiking fealnrittu 8
.\, Illlll' P45 ,." I". Nl > .II. kit iltl.II .iIII.1 1 1 lili "I neeileil for llic. |.lo-c...Ill iun Iheitmk.nml ,his! I is'ts' li.itel: einnln, |SIs.i| tt.it' 1 ?
..."' I.Illl.Iif.lilllliiini like Runic nnr .Applan. tyit: ami I "n.ip llic -.urn-: iatp't, ,'esI "'"'1' ,-, iiap'c.I mi Hit the |1ssrli.. | I Im I.Vl.ii: ) | lyI..HHU "I Pull CDlu51
ilat"1 !llii* : lictiienl| in.iiiiie-| ungits') S li I I line, kerl nml I Hall h h
1..11 nnr-e Jtaltimnrv
Mil.
I t.1,1 .ikis. haio tll'I o
ski ,
r.n issis .. ,
|I. .1 .the, In'neliin: | Mnihhintilnn" alt ","il "II.hl l\ulii> I'litiiam' nrtin I ( in .tl.U. liliuil
i.ll.'. I ; .1" .1'11..I"t"l ;I del 1)) |1,1| Mill rmitiilmle I Iheir mile. .1 ,n k-milille' Ihe 5 n moli'' ,pail"S. the lam el, 2'iS.HIi5. N
.>lil PliiiPi.Pi' lr.iin, r.. I*,.iii.li-,.|.. |S.. U ake up IV..m, ynnr .|"""I.t.| p .\ liiT.iin.. 1 11"11 i.mi i. nl the 1'1'11' ill ." .I TOft
I a., k-.itiii- --. .. "llhdll I ,111.1. WI.hall: ii'li-r lotliiilj..'> l iij-ain.; N'' : li'iie" an 'b., "'' Isilsil,; 5' .. m.iki, Sale: T. M. MniKiiiillrlil, Ky., |haul lat : hti

I Ilir i, ,ii.h.1 i P...u'.ilii |... l i'liir K. ) 4 .illi.. t'i'iu-u..tjipa'; S i.ii1."i; ,' ami .1a-! : .' :ami naivi'iii'. ulnnit' i1 I.- 'I Ihc |uililnnl;' |juip li- -jn-l' ;I Iiil ot.i"IMII -- .. .. -- Iheir ml v.lnl.i-r. Lull.|- knottn. ; : i hi in p. ItS.lilM.Mmclc ; g -I "

,.iil I. ;. ami I iiilliiHH xir.i ili.ir.e.I. :"ilt tli.it! I.| .in |5.i IVII.I.T lu-r : 4i..sled.
a",1) ilu I
: ti alt Ihe inm I : I"1:1"1" -is I'. "in" jiim. .1"11..11'1'' i.lil! 1'1 1'0. 1.1 hint j I Uul.eil. San Anluiil.i, Teta<,

t \.1..111.1\1 I I-. t l'4-. \t,, : man: .li.ml.l' t m-t tail. i l.irall ,tit "i.iiailII.me : "liiotliiilit l.iKuitr" 'I 1 hli iliai.ii ti-i-. liimarc, veit hiiiir.' 11,11 I it 14 piciu ,\ ,hile. n "'m.in or :ill h (,"1,1.1., a'l :. Mill I ,\, i,1 p i.l''I''I"I.t.'I.I .. I I t.I'S.iiiss Sal inst I.,. k, MH.K71..

I .1.11.. i. I u 1.11. lil-: ili-n'iiial'lr, i-vi'ii in lii'r lift u .1.1| | | a< f Onli f.nr; in liipi' .l.i. k. I nRLj'I
(l. L5.i'I I I 'i .en'Uc.i.inrant I: : I nn I lluial: I j' Ilrnll 15511. 1\ 1'11 mil l lInn is' 1"1'1".1) In-lp. m I IS') ', H... ,-
I',.U-.U.... ....1 I'i.i \... Its.inas.I.! | I 1:1"1." 'I l 11 In 1."IIli.II'.I.Ili.I..1 f.t ,11"V"II.1". 4iil ii ill I I'trr -liitut'urlli I l'm''-i.iti-. i 'amliiljtei. lorlioternnr. I 'iit, Apply' l 1'1 ,\I.I'llllli.I.\I. P.. i""". in 1".iI.i; !,>; i-uiihti is'. me'rc.ie.lc p ': 111k fur hMMih Inhleii iHH.Iii.V; ,
,
.. I'llll n. tlm | .Ihfrenrt" hi, llic .lui nier 1''I.I..II'' 1 in Ifs,' ilrllli.. ..I..h.r of '1 I 4.1.I I 11.1 In- ( I"I'.s\ that I i. I lil'& mil ahle in nut I.:I I'l ul hi. ps'.l.Ispis| p.. | | ,| lo "I"". sir HI.II.U .1| item "II| I IIII 'liiriw.t. I Ii.|It. N't-lHi, Aakanoa ItriMiui 2 -

, ,. ..,. : 'I 1.1 I Itut. 'I| hifiilnjiaili" i. U< | ,.1 ti. t =-
\ < it !I' ,1.1,111,1,1-I I aI \ U'm. I laiSul.i.| I. ; ll.cI .. I mine mt l"I"'nl.III. -- -- -- -ill.-I .
i "I 11..illaII.II" : .". 2's,99, ?
I I., i r ,''I. .. .. I I. ) all I1KII: "III I I. WIlllK.Mr.
\ 'I .lIe i14 IM. |>ai |is 5\ ,1'1 it I ,It tin. ml
.. ,, I lieu Iii in. 1 11"1: on I"'IH'| gr&ss.I .1.1| ,titenill; -
Ann .,: lll = __ :a..1 .....Jh..I.I 1 |h,. I U'. W. Mti-r.. I', : .. Uilliaiifi, S. II. Sailor' ltuSi I Ite.l, rHBuB1B
4. .5 o' il I 11111.n.1 mm laliiliovi'iunr.I ( ;".ps. .1 .11.1..1" >.. i: oiMITI: n >. j jon. x
I ,
Tenn.. pl-itv alia I I hmcnl 5 jH.S.tHkl.
I 'lit-iiimmn. piilsl I 4)'a) : ,
11I' j\ni'f\ Millin hiici
u

--a-, i X.l 'ii ,Hti.l I 'Ir. rh,1 ha.l u ptpi'p5| an '11.il,1 5s. onr il.I..li.I'.hII p
I I Pcnwn-iila ha< l len fatorcil ttilh ,I will ilrun | tin T .A. IJax'u.Li.I n. j ji II Willi. W. N. TrapH'| Mil. nieaiu u.glut .
tmir.li.il.li I ii'nuis'
Tr"II'| )
.I |i--lil Inna ilit ) I thelllo <
eI4'IsIs; im: oki i:. '.1 I Itt'u .line, nml, rnItH .. \ pl.iu .I g
aim ir la m mln-, 5 Itto .1 <.f lhi.iieik. '. I ..." -, 2vl. .I'ldue :) | ,r- ..rui. slisp'l| ttcie 1 lifinn ,the .(int. >l 'lll4Kllili' < l-lil "le-i'hli.-., lih'nh I he i ) :
ii l ,i.i.l: i-f IinK'lilnelt, I "|,*1 ., I'IS. % \V. K.I'cut S o
f'.I' I Il.i >", iiiht S the llutnl fl-- | M-mlin i U'iniHi-| ic, Ala., fruit pick
: 1"1".1 'stasis
.
.
nml, Mule-. j.i-l. .4iiiic| :t.II.| .i >.,!i. ..i! Kale, nf I IIat. .'-huu.l I plumh t l..r 'In 1 nriant: ,ap.rulsiips! ili-4-itM' nrliiimnr. Imli.I'.ir" none lu <...111.1.,1.| 'I( he p.- | i ,1'.11.111. I I 1'1 list iii'' 1,1.I I .. ih,. f'l. 111.1 I.,. i-r, i-in I.H'I. -

l.iterttable ul \\'. I. | |; | | aj.ir. h* P Inn'. -ar-aii.irill.i.: |I' (1.\( with Hite ",-,' .S ls.pp if 5 Hie rhruniie i iI 1'1 "xl.ilili"l.I I I u a ""I.I.II i : nn | $ | at' lii.Mili.e.. | 0
I \
/1:1.I I water .1 I in u .turri'iit"" :ami a* a.-iui--" : halt | | .| |tsl. 1 1'11.1 'p u laps .. |1'.o.J,1..11111' | ,\ \ innate, It. II. \Vf.in, rit-l .auliIuislcr| ifrig
.
I I mi'l llu- ) )
d. jn-c S llnliliHul I nl' I > Max .15 i 1. iiii.1| ne> innMiillI ,:.1.1. |1"'II.'II'I.i.' | 0
I ,. ,. | ..
ia .
M.Cll. :1 1"1'111. I .
"..I.t. panieil ttilli cnn-i.ii, rjlle it iui.i. Mm'I ). I ,' Mnli ttoik I-ai rc.hl. l.i ? : .liei |I. .I". .l.'l.ll l : |
-. I nothing slt'Si nih'. vre .5 ri ssih)' oil""I'I' '' M.f. .
.I.y(:. aiH'ilicr ..vy ..liuutr .1.1..1. >l\ltl\NN I I' ill !. I I .. ''"-, tin.) n we lip vs. Hot P Hie e.i.I4'It
ish.js the iiic.in.
I .il"
I i-lhe. .iiillmiieilenl I ; hI imi-M.-riiij
| W" 1..1,11 : prmnincixe. in :, I lu-ie I U pp'h I l.ip .1 iii, In
1".I..r"r" a
) -.4 b I'cnainlj
..I.t tl.l- 'I s4tl;: | 1111.p I n.|.. {,11.11." 11".1 earth uuw I Ignite" ti ill, ". ,' .. |I"ii"'I.I.| I lutralnii'li I| of Hitpanic' *. -."r"'" '". inic.i hi M> mm' h 1 Iii tint mail -
; it an ull.i clhcr ihan eil 'I( inlion.I I J r. I I I ii.-m.ii-: i ttlmI Isuiphsh I suit UI I iii
111 Ul P5 cprcM'lilc.l
at'l'liU .1..1.| | : | Inin : 4l S Ihe Ill 1i5(' lime I he lu- .kl"'I.I
re | ,
.II.\ ; vuw 1"'I.a..I me (I' H.'U'ul.l .
1 ha., 1..1 : |. ( 'apt. .\.l. M I. Uhiit.r. I roiiiinuimitrof inli'n'-lin .Inn1 1-; | i.i'Iat|, | mil, ': mir inltcili-in I I i s,5 lea. R. M. McDavid
-' -- ..li.1 "I' S in a I'H) rctcnlperl" allcn.laii- tinJt> la'.a.ua 'mint t ts usa s'i mel I ue h I like i loie ; : .tip1" su pip pa at I ly aiui.
\V. i I. r.iuihnn u Sic ; r.ir. I Inimi ruii.'ii S l I..r 'I" ".-. 'c., SP I ..1.1 li-l < I I .|h.
..Ili."r.1aj"ll ) been .11. lin fimn a Ur.iti.rliuii'lh .- H in Mirianna 1 t : I lii-iii phi "',. 'Ilt I on' f..n.tll"1 Mrecl, I Ilmbnhjci Vmi ttill I h I llml I an a'licillniui. !
: | on tf-li'i'- ".I" l.il.il-
I'm- .11.ll'. I SI. al i i.I.11 |,i lii-m-c I'h"" heaty rain urcrr .1.1I''I''I"1, t 111 mil fiiuiiunit f"ur 415fl l ., I I, hn: l.ssi. >>jtlirll| for ,Ihu |,IIXM1,1| .Ii IiI,, et.i pl in nne 1'.III'II.r..r. l.nt ue 'I IM i in Ti'111"1'.1''i, I'. -j )isrI. ? | 'I| In nnr inlnmn, a pa) incar..I. r45155S 55lIII' 5555) .fIatspIi.U

.1'111..L.t. l i I..rr..inl ar""I. "-., a tf.Mi.llt Holier tie .ilU'i. ( .
:3.1.1.- a i peil'eel .i.I..111| | Iii. a".I.I.) 1 are llul, a .lli.I 5t &spi't yite away ju.l now .iner, linlinu.Mi I

.'Ir. II. r. Isi.g: ; i. ..1111..tl..1 .. n p.reiiil ,. ': ,In-linjM I the (ampin Urll.cr Xurlll ili'l'lat St 1."lilH.ill mailu I" Ir..I.t .111 It.I Call.liuiileii f p f.ii I tinrnepiiiiii S i .ling't' : I I"all I ,p 5' ", .t. no 411 Iml.I -ionfei BTITOIIEJII.

flnriila.I. "I ''111",1.1' Iil"u have been "i.i..1 I in a like ""II.r.: a. n.iti'--al.l.-I"iiutu, ,ia.l.1131 "." liaif I." eisi lli.trilnii.tL.iii ijfi-iiiigranU hum t'.tt-: I Mdkr lour f rhrl.lmapur.. I.... c.1| -, i -.'cin..ii-iiljra. liii-r .-io' .1.1.11| ) i | | 'iiw.

; ? the tribis tJl"ii' ; : rlJ| (.IIi'I"'II.'Ie Iii 1.1.-. 'II | .
.* | t I. r.-M-amhia riu-r i I Kr" nk 4iio. aniil. 1.1. ei-iuri- ill Ult. '
.
\ Hlll.l'INIi'
la.1 in .. IU varifil I" KYIMIKU.NMH UT* I'AI.AKnV a.'t'IiErr,
r.a.
1:1:: ;; : i .. .Ir '. ii-l llic.e the .JlthHt ""'lrl'al$ | M-awii < | l'alt'l| m I | .
> "I "N I.j.L l'i ". ju.l: -.iiiu ) main .tell UTt.t.t our ,-ii| uiil I tie fully |* IT- >'peiu 1,1 I ill 8 | ,l'rjl. "V'Iil" mU-r ?4

Ifi1 ittil al .1. I -".. 'I through ,"i. U. ue .1.11 our ] jtrc hnnl of rrral |. >I..IUI h.'', ami nil lli- llii'.itiv.. me' in W.. larlel ./ to ,rile ailii. I le f.i p N'.i l.k l air.el.; J uw-ll. Mil, U'.liletiN..I I'KN'.tl: 5.5L, LnltIt
%, 4I
:grt'4t st4il.I .'. '1.1 'UIIII'r..Ilf.l.d.rl.r ,.,1 Un-1. H i. g'.srl; | roinpmiif ala, II. Hi.I nli i4 hlcllliieul uf llu- ,\,1.| | Lapt | Try 1'11"1"1'; ": |I'y" fr She "I.t. SI.' l's I) fr safu.spi ,

JOII ..It $ I $4.. I .- I I. I. ...A-uinj;, uliu II'I..Jull.I. 1 i. r'I..I.il p S Ill 11lion ki''. ; il HI .4fe, .u.I It.l.Itc..Vl'i'i.-. >1 W' ',iipsiks II. ,
sttti -
.II.I.II. fun Vrssi
/ 11.,111. ) blll.5.has'L )
; j | | .> I" u ,u ul'tailmi. kii l. 'b.r. I 1"10I.5 I.hi.i .l.i-i.. ; ss .uli S 'I. I... l.c.i' p .s''i| "," iiici.l |, Ilialuli, J.lsI'""', *.7, *'"rl>-
\\'c tall the .II".Ii.1 ilt-i il '-ii.'I 1 Ikotiu IIOMU : IIUMII : : 1,1.u" iym| /er lii'Uell, HI<> runthe *ioii tu lake plji-r, tt ''01,11.1.I | -,|11',1, |. Shill St ill not nil. 1 CuiSlisaips. lil'Ui, sisal liiimU I iKInvritl I L'rt'v 't I hjrscv.

;; j.l"UII lu hv i ta.t thai u. .. tr .\ lieniiiir 1.i"1.|. fur the .J.ihid.l., i .. |11. ( 'HII .KI UL !... ir'IlrI..ePltdl 111'' luitiu lU-alrc of 1II ,'in -.the until ipuie iiullcri. 11.11 lean. | hit| .1.\,1.1| I I -tIt- -. -- I'T' N ,.r llul.ln|>.in Nw II.1 Hmr.jt n. ir.iuiiuir.K; Imuumi. ii.ns'i.k.;. < n, I Vi's.. S 11 IKK'.tin. .

'i"IBa.li t ,, I" "iii tout ",.I.,.. .mall .111 fr t'| S....1.1| | ta ii.t.'r y1iss'auilai.. : t ..ii III' j.'i.iiiU 4iil .it.: l.ruml lu-4| ., of .1."I..r the, "Krainl 1.1.' |MnJrMiiliniiul. | SI IPLil5.ii N, rkutk I I5Ps.51f4' Ess.tr.'st'uslizs. I'ara. t., -
; Cut t I..h Liens : I U' k, |il 111I1), || i ,..t ? OjK-ra t".I.." .', i iN.Nn p '' N, J\\ A I I.4IIIH.tut .
I II.|
tinKljtiii uatih r..r' .1..1 I La..i .
ami : \
of wnrk. tl.al: ." ju ii
lerial
Ilm .
thi.I". i. I lir-l I... li,1 piece* |l.a; ts ,J. | piiiil of laIrfl'st' !IlI. .,,,111.,1' harle. I Ian "I( .. W.1"1" \.1.1,1| | u)1.) ,1'1 I 'I 'r.I'. I ill .'. 5l.' r'.1! ,s.'Psr t I l-f II r. I'.Ntle, "J, H.lllllll. Attai-liiuriit Notice1.r ( )t .

".are ,.iIO all kiwi' "f jil> wnrk '1: l .ieplicnanI) yd ,.''. .- i iher Kins": Sir. liraml. tin"U.ijjli" \#.riii)[ ntrer-ainloiM. ami hails. iiI > I' .M-l. lli.t.nl.'o Vu II.:.1.t. ".51 .. 0 ''''. 1'. '1 f's t'hP ,1,1''slsu., pr, iiftl isi 55144. 811,1 4ssi tops,
h.U | luMl.
1..1| a.l ''" s4sv.aris-.at l I..i.u IflI 'l$114b 4 I : ". "j. s1ltil. 111.1 I 'I 1,1. ,55'. ,Kit.iiu a. I I.r("I I....Ilii4tion.V hute I fi, ieml I .. \ IUI.Ikl4IIHI4.. ll4U4bltrl.f. "JwbU1K l ( A.u l.4.k InurhW*. ?5"555 Vi isjk. lu V u .fr.M-uiult t'IK: nr a n.i.Kiii I 1 ouuly, t.,i.

ur alirua'l. Hir. itxeitiny ur.lff. .IVI. I \ kllllM..N I' "!:>> ,.., I I ,11.1 at Iliv A.. a.I.'mi ami urltfhuor HI<, ".'''Ii.-, frow -I, ." .. | ll.mc. KIIU lunu toss KUJU.. M4 kakvubn -<
,111' l Ik ls.tss I'm
A Pi4.. Sir
i ia ,
Sir;
I"I. h )
: '
t.lll.kle uf'ulir UWU illaihl: .an- lilHllj "i"cl i. ihv rMrl crt ; but i ha.lul |.rj-m .. I I. .. .a.l.| .. a .u, tu a. I I,, ,.f }I".j.. Iframl au.1 llrie. luujts.""<. 1".11| 1 11,551 1 %. ( i'5aiats''arJJu,4st,
1,1.1",1. LI.I I CI.KIIKH.: .
..: the m lu lit. entire ..tatl.fttliuu uf utnS il* .l iiilI.4ieif .. Out r.'l-. IUI. .pl..t lsi4iMi..sisr.it..- .,,1. .: tMJHIW Hhluhuiitl.it*> isis\ Upr .|huti|| PiIrlt ,. I Ito "I.U. I I'll It. T. II tlVh-; :

/ tj pal nut.. U't. l> &..t JM.I enuiph-iftl' I' ..all thai 1..1 n .'U I''."' U.| I' riuwii iKrf II'| .u.l.i.- dui.r-.. sI..| t t i'li Itu4 u. '\. ut.) JU*m 1..lli..t tue urar fmure Ui. .all'.ll| hold I lie I fuiiihlv I., She front, IIrII np onrlauaii. '.1. J. M.' 'I airL.Ir. rnllectur poll I .,f t St kfiiilMr M Ukl 31t 5$ karU-ft I lie'S| 15Iiasrla, tt w, liSts. : \riir anlierth> U.4HI.-.I thai Will
i..t. M-CIH. \U4--tiuu tia. t
ul ik.ll.-U
.prinlin I ". P llw il ."..1..| orilniVM I Itl d4> ur l l .U'.l. A-'Uwo ,',.! ,| (brfxltut.|, .M. al ,1| ..humsnim: oi, (,, | 1..a..I:, ariivc.l in I Vut.it. uU lu.| use. Ut MuMi* i.uiiikr '., Hill* -KU, **> ',. .I >vu axunil.i
; ltr'c"4uo.a.1 1"1' "J, I. 'II IIV %%'orhI'a I.tsi. j.ort | It limit r; > asa )"ur | ri>|i-riy UII.K hnU lu s uUvlbw.1
li .l JUM 51,54.
Ib, .ti.iiii tei'Ltiu.Jin i ii 'sir .1 (,> ib i rash, .ui( ,'us 1.,1 .1.. ihil-lrrn." aiur>lat afUrau al -me ..r/ m.ui.l s.f ri M 'I u'us ', .r., utusisuas iuiat
il 1"'llk rtl.1 ,=r 11.1 ra ins S l I"m.dl. u-ril l$1 I. 1"4".i,1| .sLl S.rsi IL.. 14l5. l hjllwp IM.-VI >cir ,It 1/.1| tu 1 l.ei-e'. nolhinj liku liat -1, rHoIi.Ui ..hrall, Ni,f l S.k
|,> ). "lr .,! t II. liiu,1 S" ll..' .., 4541 I now HUTU .i. a ten ctnt 1 "X- 1.1.! ",.. .f..r ":..MiiHi r ,u.1 I. I IS 1. l-cllp.-. a a n.1| neluiul.li'iuihe S I slip -1 1lion. I iii'iulh. M alltaus, l.hs'.r5..l, utl* 34t ii. 4:. nim.-kk-rutj>m ( u-ur,mun| | Jag(5' vlUollua. .,
uf he kiml lulIl.
... .. .,. .i.r.i. ,I' r |> ", ,,1,1. It HU."il' I Ihal .", ...u".1 -- bald n iiisils-s'. 8tiiN| >a luuilr; %uli.'J, f trX
l.', .iU. .. ..n ] > I I. I i ii .*'J!I i.hiiiii'.Il-4 .&.rt ", air n.utniit .. .. : s'.ipa'.hs'psr gust P'.taJ* ls Julu.lrflb1'14v.ft.r 5.5 Uanuul
fc.l.i .
opcu ": .
"j.1 .1, i u k. -lijorltn k' i-iU-ruliu" liuuiU
Iii.| entire tissue no I'rauk -
.. np.uliiovauuiV > iil kmi.Uiu', iu lk.li> i f | ( u.*. la,
U. I. .Vlk 1,11' IIll4U ', "., ..h. m tu publi. "I"at.re arc I,> .Ul'-'ll : I !ais.. I. v .1.1S I --- .. --- la.p iSruu'sI ll.s.r(4C'r, lIa.rpg,
.-. I"' r. o..r.. i .1 I I I IIsgti ,. ..0 lc.I.1 lu tin mjtirr. ami Hi.. J. I, HID ) *"* lay H ISis" llu tIns I Htl day January, .\l.| ls\l,
.
c' I W. k W- JUKI- i ruu taut tin r. .I. ;McphciM, 14. muu
more lo ,
.
.I cuiu .1.1j'I. 8e1tt .
dat
'ii aL1s n km
-
I .. gas I d Milll tin "'Oflijl. ) u nub r, U,4se e Ii ai II t/'cl..ek m tu rreiuii.u. ju.l.iuul Si ill
aiit4i ."I1.(4t ti1JI& ',ijtii .4ha .I aiusIpria t .i-' iiin, *: .HI lu.ttr thecr. will bejti. .".. AM. ,.ap34 .2asa" ..s. il."\ kupfmrt Il"l liaml a full .upplj, of .I..I l I..... amlenituint-our I 55,5l ulu, uPs4l,5auu5i luuaiwr; %sluaI1,4.zss, Inrrwlrrol 4iuu.i \ HI aiu| >uu* i-r If' rsa4.5
'al
f '
l tIn .NViHu-r ..I. 'b8"Uu5ip't 7Alpt .
I I.Swask < Ilir | 1.1,1.. *
1. I. '.Lia .I.a.ur. | juurbjcaiiuu 54 hiIt l are | t > 1,4. I'u-.H.r.
Site
f all work tluut by l
iu > a
i
'1"111, 8.r. 1.. \ .. I.I I'' of il"" LaC rilu.uliou. .rruw"l. 1..1 .ij'i 'Ir 1.1..htrl.1 apiul| autograph illaisusis' ,.lss' I It b'Iapst. M..e' I IteUnt IUiiUtl. i vt N 5t.iil5.r. 's II'
.. 1"lllul l'il
I.. rule lutt I )s1',I i. lt.w & fuv. I $$155551 LISI.-,,I.. .iPl5sm tu., tVp *2 I15N Ii I lt.Win. IVhr,I'P51,1. I'. *Lis.L All) a,,, 4'Is lStii'.lal'.
._ .
e' .4. -. .. ..; < __ '_ ,
I.
.,, "' r" L 1-; : -Y._ ..,...
-..... > ,... '.
-... 1 ;. :
.
...... _. ". '.. ;, -, .

.- -.. .. -" .- .-
--- -- -- -


1r--
-


% liii I. I'. i .\ ll.iii-ii; i 'm Ilu" ',uutIi., 'Clink. CONFECTIONERY !I ftf-lr.I.KI'IIO.M.i : : I; Lt1lll: 1

,I. -1' ., I Mi, .''IMII-: \\ ,i HHIIII., 'i piominml, f.n- .7. I,ton.,'. P i I I
I'llli\, k I. ,to, ?I. t Hi'I, mm i ii'I' ]
i. .JOlISViIIis
hilt 1 SONSSPILLS & Co.
: ,, ,infiilhIII -,% \ tuSTAPLE --
Iiiilinii
.
I "ll l I. III. I I 'Is "It nn'l .f( M1. ti '" ""1' I ( ( )
I, Hi ifnl ,
a |i t f'H I)
-I.n\
"II"I 'I"I 'I I -I'll,' ,,,, I' "nil,'' .Ul ( \\I"II.I.. 'Mm' "I till'\ iill.ll. .. 1'I I"1'il'II"1
.
} i .. I I I 'ii,,> |", ,. n .il 1 'j ,Iki I "IIi I \I ills. ::5 \ i iitt to lo.':at' i III\: III ,tint I, Ti-tlon, i :/,1, t I. i t tin-I \\ t,1.1 "mil! i Hi,, ARTICLES. !I IN13L -

1:, I ll. In i I "' iirt\' | olirii] t'Mieof the 'onnm, I.Ar *: iviaw 11011IM -.tIL'
i u |I. .Ml.I \\ I hi-' .1- |..II"|| \\ > to till'" All.llltil'. l I.001),
\\ hunt' 1.1'. I nI, it'iil. ,1i.nil aVVhil I : tinn out, Ii'n the tn.in nl pi if' k t tt '
j' i I i '' \II"I .
i .
.1.ml,'mil. H'L'ii.liii'J' (lil. 1I'I.I'.i,'| ion' nt ,1 wjll tll..h.' tily" tl.1 tho h.lln thii' r"t..' tn 'lhni ,'1.I'I.r.| : I'I
fl flu .1. Itilii. ;. ..n.' wit ,iillMJli., \ ill hi,..it' Hie" inin:' of tin k. 01, Hn "min, Mri Him will .into I 1'1.! night I tn II wrt ks. miy IM t<.*t<..1 "... G. lE .A.IR, 3DW.A. R E

o* 11I.11.,1.I I ,,it, n I.l,ituhf', .f w itilnirinl ., tln> ronnlH : 'two "-In tfii-I 'nl fiiinl| ; lirnttli, .If fttiih I 1.I.o'* I'OwiMf.. Jot I"curing Jrnmln t"''|, ..... tin ... 1'IIU liiitr tut'i I .

.\ t ,I. i> ti< n .,nn>i.ii .1! I I lion lilt 'Inline' in Allrn; louliH., In- : ,1'1"1II S n.il. t'i)i)Hhlnn tin* lln.HI In I"rl'I'h". JwiM t>\rywh"'nsnr PiuS P., 1.1 fur i \ -
I k 'Ill-inn the, iincnl I Hum, ,, ; I '
"
.
Ail"hiili, .I ,Ih I t I'M' li. I liti.iiin.oli, .It M < ik. tifo| It'st: ti UK: ,m\ pith I.1' S" rt-.. (In .lnh'u.. S.-rt'l f..|niiipliM.' I. '5. .'"11-, "" A I O-. 1'1''. \V"iil.l' inli'ini ,tin, "I'nlilii. lli.il, jiiMi.n .

(I. II. \ i .I''IIIIt''l.t.t' (' i j 1',1'11I111,,| the ,liaml. of suit !MI) ". ti Ioilo' I II : I ith olh't t. ml in nl.lyett tli tt in' : l.nl. "iiI CROUPT ASTHMA CHII'S-I ? l I. 1.1.1.| "'"|11 !,II,ua;: -li', K-il nidi I.a :

I Hie iinlim.lt, "inn of. iI','. Hi 'in.in ..I.Iplm % *. I IMMINT 'lllin' .Mn- 1 \nriili i.t'lon-! tl nlu,\ Mm'tlisul MILL FINDINGS
I ,
tin' lillI I
,, .
-onih .III"u
,
look Inok il II : loi '
: .
:" nixlwill'
"I ii, i HI in i M ?ti' IP" ii "tIflfI I" I .. OIPHHT'UHUE'81A rnM u MttM M" jimilMrifturn ,
i .
in him He
I k ami | -rii-i' hi-: I ,
; .
.. .I.1 ni, ml I 11,, ,ii I'- -I'M, if hlllll.III C'I|ili'I. hIluul'. I 110:1': "' "i'i'ii, |IH'l'li.r \li -l lipil. ,,, li:": nl,:fn-r h null,t. lN4it ltlnjr ft tiiuui,' Hi t i I I.: i iu F.\" sM.iinVitli huhl.tl'flt.hIt :
I .
,. ,l ,iIi II' I 11"1'1.1., ; :Hoiiih, (I'.iioli. hinllull: lli.it: lill 1"1'I"' ,... .. ,. I.. 10" ''', I
l'i .I i r n ul l r .Miliiiin.i.' : Shovels! Hoes Axes (
|
t i 'Ih : ."t..f| II ,. .it.. Ilil- ",111I""- I' Hill I 'lIllCi.1. I -Illt'l t Illll l/l'il "t. t tttiltc, I limn-nnl: tthoitt, I lie ihitnpion JOHNSON'S ANODYNE LINIM ENti.nfla : .1 '1J. 1\1'\' uiiinritrili .lie Cutlery, ( ( ;mtclI"( ( ( ila- ,

.. , Ill: I he tii-t, ttIUhit, titl'ii', I ttfr.tnq' ... I ,inri t n I iflhlfl! ..IHrktnrri.iii.ti. 'I h.f. ,Inr I; "', tin- attl.litiotis l lPflis.u
< ',, i .'. limn in Hit. him.l ... "". a 1 yif.it ( Oils Ithicksmitir '
\ iir ,11111"1 11.d.I'
i ,
.
'Hi" n.iliii.il, rr'.inn" C"- II..,' Inn.ill'uiM"Ihi. I ., I.' ",.. I 1 "uS 1..r,.' ..,,.''nM i.l tnri M "*'*!' kiln. -IfiiM I'I.a*..I. I i ,il I iilit ""ii'ilof t I Ii "t.' I> Intu' nl'lln, 1'iilXt) Irnnei.tli.li.. IheMimiu I I sui II. 1 hii '. '"" I. .Jim< n> .t r*' liufT*''' VA! '_ I : : BlIO :
iiniiilM I liiii-" Ih'i'ii, I.'I'l in nn n.l "it lt
'I' ,I- Ii. llni. -<.'i I in it .ii'lnn., ? liiuii, lie I, tti- to' lltibl', ol" tt .HI, heil. lun tl :. < hi, in : I IIIT -;-lrl.I.d. I Vices Ef., .
H.IM'Illl.lt I il'"II"IIIII.II"" Ml.'l'l: ',' -ii 'iiitt, I 'll I Alrif
U ,Ii.. .in" M' 1.11..10,1.11'' ni.Hi ; itijit', : lion iliniiif Hn. I'nli;, Lisi., tltit it I. U .r ,i" t. rl i .,'.l'ct4eM4kE| HENS LAY Hi 1101, :,ikf !:1 'l-ri,1.,11, <.1! 'linr, (II Id i.IIIIIII.I \ :"
; .'J"'I"'I'|' '| ::0-1111'' 10. ,uinl. mn-l, in 1111""' t i"I'' .i I I', t t. I '
1"RI'I I K ,ii,,1.$ '. hIt,- ln in.mill.n lini'iH' nil ',,"IIt. Iiul', \ti.; n- mmh; bt, 'npeiinr\ tutu njfifieituplmk lir\ ".liltl" ,,.I. ..'.In. llfl INrthuill .. I I'in,,iifn :.Hnl. | ,'.
u"h t
Palafox
>n i iiitiki li n '' I I Ms. MitrMitn'' <'t>nlltl n I'litvilcr. l. rf 1m'pinnrtil' (n ) pint' I 25 and 27 Street
.
Iii "k.'II ,1. I :tits, H I I.u, mrr. I I line, oul> -Imlii'il, \ ::1-1., -eieme' thai heioliiin |,,| b.W .tir>KU,ri), u tviil bi .1 O" <.in ".iuir I fl ..%*..< n li tii* M* '. ii ,

.
le.I. I In: "taking Hie inilhititt.. hit it-, .. .Mi.liiIMMi I CHI) A I HI.' .
U lulo. (tin'. !il''' mi'ii i l.iim,
that inti'ii'-l. '
I ln,, I llini.ili' I Ir.illil. .pt.nii.'iiion" | hi. pi 11 like a tilling I ti i 'i""I'. '\ \ F'1:11': l'I.\u.l StI.t, I 11. \ I *. > .... '411, I'I'iu1fl.
.1 lat, h Iii't ", ,,1.,' iloll tUl'llnl-'
lll'H'" I ) "I.Ill "; '
\ \ I ik I lill'iniinn in, iIti'it,. till I Iii5 ,; HARVEY HILLIARD i. hhl"2-h.'
: pio-ei" u'pt, I : &
\\ / Mnnnlittt,! : Xi-alimli'i:, I III' on u (ton, i ln'iirr| h lli.in I ,, i .in' hi,' m.i'li'' 111'1 / ill I -\(-
5 foe; tt.l:'. tin;,,:lilt .the i i ihul'Ii'ih't :
.11 011. 'in ,ilir I,, IlIi.I.I'; ol'i: \':i-l' ....IiIIIlfJ.I ,. ,,',1'11.., I -it I Hi.| a il.iim i I Hi.il (polk' l.t, .I. pro.11.lie ; ; ;:
iiiilil\| ') -limie,, like plio-plimoii* upon' R i iI ; :,: AMI ll\llio\: I : : ; :; .-.\ II '
iki' ln,. .l"111,11111 it rilini'il. tmti'l' 1' lit. 1111'11"1.1'1'' 'i'' nml", iiinli', tat' 1 ,lie1 pio-'. hi- n s .skit, Innlt.) Contractors and Builders. S SlricllyFirslCteiiEverjRtsptclCity t :-1:1 11I'I'I 11"1':1.; .

Iti,.link! MI lii.l'i;: ,i' t.. .ki ,I' Ii (lie' litili. i.1'l lUK .h.IIIII'h: h ,, !, i 'tii's: |1'1'' :x.mill lli.in; :Noilli.lli'immll I ttoul ,' the :N.iL't ) : ; MM : nll.1 I I'lllM-I
I'lm !i. the (lot | III'1'1'1' W".11
111'1 10.lil'l
I l1'.I..I Ii.t, .. no .il Nmlli ft a'' I
I :\1\" N.nil. |'iu-t-itlie!! Iniililinu :! i-ipi ,
itti 1"1 1 itithiIit III ilin, 'elmiior I --U---- I fJ
1'i' -\ AXIX: ->IIOM.t, > llll' ( : : !
:
\\liriilliii) t t i.ilhir: .1i-1:.'" ill 1)) .il.iun-: I kriii/iiiL' ,,1'11111. (ruin*, ll' tt ill |!ioon nlioii; i i. linlliliiiilion; of I Hn.irpiittif. I 1.\.t. I'II'\IILI\

\I till ,, ili, ,I'r tin.. t linn, "I Ilir,, l.iti"! (IIut. ,nil* |1.1", ,oi" i Ii"'li, *>iiiI. ui'l or ,IM" .ami: ,. in Iii i' :nppli' C'\UIU.\HI.:<->. II'CH.I:1.H" :> !!'. .... MTPI.IIA: I'AIMf. AMI: nhl'i| | .
,, lie
I Ill t, the, 'hiiini"non to liniliilikin. o.W111
I ;1 ;. h'U, .i> lli.lt Ii I- "liv.lli'n t tlli'lTinl'il' ?' t I \ (11'-' il III-, 'itt ,111,' IIIMH I.nnl", I liili.;, I II bat. -Ininljii'i IIIHII-, : :-\:0-11; : AMi: 1:1: .t MI" *. M l Mil, 100111'. >l I!. [ Hotel :
I '" 1,111-i :MiAMin.\r: : ::01'1'I l: t 1i"t IL.\SX; Q QrSNG
II I ,I- III, Mlll'H-lilV' ;: IIH| lillll. I Il t ll.lllli"Hi. win mi II (ll< ,imml.i, !L'IHI.u, in. t hat: (Icn \ ti
hit, ; 1 bet ,,, hsiistt. 'I" .
01 kittg. :ale I pom .
)
\\i-.liiini-vrli, nl. tlin.i) ulin, liiu: ; M'II-H: nan it ,Inuk lour :ui" "'. In l.ii-r, uliiilrol utIH ..1 I '"..11.. In I'Itttui&i lift M.M". "I" 4 .".1..1.. !''wh 115th.
.
) III", '( lonnlit." .Imia
III ..I.I tin .tmlliT. .l l.tiInii, ;; it linli", I Mini. mi ion' : noiom< inn', t uill |no.ilmi "III''I.I' Hn' I tt'sk.. Urn" ,'r.. 1:1.: .. it.: .. O L :
tthn-r I I ;
I 1,1., I lillx I'li-lirNol.. : 1"1' tl.IiI'1'I / Ed. Sexauer Proprietor i iI : :
nn |10"f.I. > l.innli: II Illi Iii- :.nlili'M'-. i-\il 1 .1 uu'" mill.' ,

llll'lll'I, III't I kllllU' 'hit, lie, 'll.lK "ll'llll'. I 'I III'" I"II 'III"1 till)',IK i Illi- 1'.IHH tight! .. I il o'oin.'I I SI ( : s it IIA I ) I 'I'1I ). I '
\ I %
I 11. hl.tort ul" our .MiiilillonKN, ihitnn i- II ; l : AMI I ) { LOAIMMI) ( tINS
)lull lliril", hut II"I11,1; "..111 nliltliiiihlh ill.. I Ill, "- lllhll'l. 'IIV\ ill \I iuh.'h," "' olt; IK', j h'ZZII' BHEE'I ,
oi ; k. ,nn.1-n, )I. thai, 1 ol. Hie
t irui''' '' II "hit 'In, i'nil "ilu. 1 1"I'I.I"h, |,i.i-lnr, ,, <'' It :.\lill"'I'.IIII,111I, ; plm Wood( $ in (of its Ilnmcluv I E. J. COOKE, Clerk
tiilnli.nii-1-, of ,'ti.ii't--h.,' : ,
: -i "
'I'In. 1 1'1" 1 I III,.ll I tin. .1I111oili hIIIi Ii.IV ,rlilinx .. tpt| ii; : lln1. (Iti'immli. :jji"1., :, i'i'i' : I.''. I TI'nilg al Cooking and Heating Stoves, Grates Etc.,
heie Hie.Hiie, i- In II.. -'
I -' > n
,: I 'i.ink' Iii.t .iu-t ..,,111',1 :.1 null' ) inJ I 1")" ooil, ". .IIill" nnlil' lull': '" In ( In lull IIiI' \ :, tiling: I 1:1..1\, \ -- -l-I .: .\ 'i'itt-. ti's' -iteialoflhi. lie-i;:: ; ;maki, of \VI :NIt M l I II.I.X inj; -- OVOVIEKlM-lit:K-N'T GT., ,

:! .us .. 1101,1-) a J.I| .li'.il, of I'ui'l. In tin |ihiihiiIlZl'l;:, ""IlI,1, 1 titti,: I lug "mi, ,.IIi1 I on liiiiiol'Hii '.\IIli.I'I'' 1.1\ :" : I :-.llItIl''h' ::;. iuitii.i: .:>: ;. HAiivnoiii!: :: ( ) :\ AMI \MI.MIVvi:

Il.,inn iillliH I iiiU'ic" lih:! fpi'i" iiiiitiiin j I.'it. mini'tli, .I in -limnl.iti'' it. >'io\uli.' t ,, inlh.it, I ". Hie I 11'Mi, I r,nnl 1'a'I", ; : CIO'I'I'U % ;1\11.: 01,' .\ V !IZI':, I i.'h MliK: "I| I 1'1111.I : >'''lt| .\ hht.; : IL\--; : \ Ni II ( 'IOI'IEI\:
I' Hut the ,. I i : : I! : : I I : N
: i 11"1'1.1' t h- ':
'I'llli'. .tin .,. .lijiiiii'i' :in' imln \viiti.Iii'fiul Ihi- ;.II'''-' j ill -1'iin, ,; Kiiitiini'r., nml' f.ill, mt,,, .. I.i. 'theft, I ,1'1'I i /I -- I .I'KS'M: nl \. MIIIIIllnnril : | .\. MIA 11.1'1.L'I: : 11.\\1'111.1 i ; ; :L.I'1'. : : 1'01:1:0-1111:1: : s ) : :
hn | lli.tl I ol ; 1\1'1" 1'oclE'I'
i 11 nl. : :
IIS tit"-,. tit.,' llll| . "fI'alh. uilli I, u.ils. iir.i ".1110')' or, "In'.il,,,, : !, lor, tI.,' I"J' :1.i" .
l'iom M \\.1 llnine: ,, : al.llh.I', of Hn" : Li.iiAL' ADS LIIMMIMS.In : I : :: LANGDON NURSERIES. -(0)-)
I I'- '.III'C' In M.iihl ".. ill,'i' I I'c.ilik u.l- -hoi' I 11111"1.,1'1' ",ii/inf, ) HOI| \k. u illi n II'.I Tlii-ir Stm,. will I I I li 1. t I in nil I llu- almvo I litMiiilios
uis t h n:
.Imii'e/i.ntof: Me\i I i. o. 'he .e men \\ till ; h"h'I'I. I".k"r .t'i, "i ". \ 111 C'I'I.I. u-
"ni-t.iiiii'il. ninl HiMiiliL'.l") lit IIi : -nil I Ili.-il. a ill "iioilmi'I'loin" ,, this i's' 1'1111"' I ..
| ,
a i i 11 II IIII'11I:110' -I h- '" 1I'I'h' iillh. I k tthil I, (Iliet ,eo'ihl, 11..1' ; Courl .h',111 Kl'll.lllSMilj.t I Id..1 ; : as any l"UH' i '
,
; Esciunbia Circuit
.
: \I lail' M mil" in nli' In'r ::1:111'! : ,' ilri'il, (Li a; t 1Iu..III.IIII..III'I., ol'nwi'i'1, 1 |pit.t'tii County-- : ....
,, ., 1011.1..1.. ol'I h In-ill,, tt in \illionl, it. ; iml M'thln-h IIt ril" J. :q. Ill I.H'MIV | --: :
1I1I.hlo..la",1, : ", ..iloni', iluiii$',,.' h"I',1I1I |nil" t Mini-. nml I llni'i* 1"'I..II'
ho hatelost. si A'ii i: t i I-I i.' )iiin\; t I
et I the inon 1".11..1 litiuk tt "
II
;
linjt: n, \\ ..II il- lirrinin I Ill"illll. .\ |11I' | hit'"u "''|1".1'. I l.) ,oni, |1.11.111'1..1'| | loin III |'iioilm ) .I II I "n.' tf '1 tn "I' \V. 111'" i pi 1 1I ( I"CIII

I 'Iii' '.i inn. 'I!'ills':' |rn,,' iiiui' t|lii' I ii'iniil, ; ,, .in, ,; poik' I..r..r I ninlli'ii. FI'II.IIIIII., 141\1'.1"< i AnA MMEnIL I tslxll"A( ) ".\\\' M I : ( : I I : ,
: \ I .. Hie I I ,. I- I Hit\i, ,'. 1\1'\'TI\Ci P''A\\
: I l-tn f mil lieeHimil
I % tt
iri "<
l'II'a"I''ill.II'ill: ,'; ,lutt li;.:,".... tlirt inc. I IMII,l.'t't'hiuii! : I li'llli. I think, \ tin *-'uiill||. Il.11"I".a. 1".1'1' .Ii'.lli (hi .mV. It ,ni t Iii .1"..Ini, llni, Ih ,hnr uu.t I n nun m.il.liriili' .it! ; i Hiuntil 'c. Y IEL"'i:11; : ; .\1'11 ( ( i ) :\ '-.

i ii'lilhi'lt: ) ::11,1, 1 .ili-'ilulfl\. ? .. 'I'ln'\ un| >wIn : "i'1'ii" njiiti, (, nliini-l, |IH: :fl jrirut, (ii' )gt ii'ili'r: of, onmt, "..11., l I. the I/kll\II'.I..II., i I li in. Hint' i "riiilii.i| | II i il "file -I" 1..1.I| !I".1'1.1'\!1111) I... nIntt I i II'IEI.; : i.:.\ .> t Ir \MI.I.S',I : AMI: M.-ATI'-; : : ,
new politii ul lone, *-plmk" in, t lii' 11,1,111., I h, lt''i i ',' \t 1 '.1 itt" I ie,. tlii".i. ifnii llrst. I ,I-H 'I.' in 111, .\ I! I' \U IH.i' : : < 'O :
l Iii.t aih.nil.iu", : : tlirii | hhI .nh.'iiit.it'i': ". u'I 1' (II,,,' :Xoillnin.. r.iimi'lH,, t.. It'.i Hi nml, .1. ". 1 -- 1\.Di \I 1\:1 II.\\
"IIII'l'nlf'I| | | .iiiiilrf' ,
'
q til n ,ai, I piiin, 'ipleplm' 'k in. .hl l'h.hl'II. ) & : 1, : : ; : \vni i; ': :\ ;.
'II 1\:1:1
I llnl-l- I huh, h | i.|.|.i"Tll1rit |II.|,,, .13.1., i hut-, ,) ,IIH .Itir, Siutit" i"111 Iron ii,",',11, liiooi'rtlii'imi' ,; I lion ,1 \u.' ,i i I :\I | ,.: UMIKS t ; :;,
the I: .. I ll.im,, -plmk' inl.ikinji ".11"" I ll mil,' ,ml.," w-t' ,it.,il'i'i. .eil i-ru' (plm III..ili | |
.tinj: u11,' iiijtMilcr' nf ,1 "lull' 111')' iii.ni.Hi *: liilric'' l :Xuih ,tit., uinl, I\'f' hiti, "' nonli'.i ., iml.I, ,I'm. I i ), it. I.'u.I' mt., i- ri.tiinil| m .i'i| "u t'utiuui I II' | I'l h't.t l-IIHixl-, t IIH.I., TAMIL: 'I.MCHY: : : W II It:I -

..I'iri' I Inttur. ":II'I""lh"I'"I.I'.a.I': | | I |'' : tills, Hill ilii.i' tii|' I II". ftiutiig, Inli'iil ,- ; a pnblie 11"11I-1,111"1" 11.' '. r lIi'-, Iil! II ',l t.i\ .Ill-i. ,. iiti''r, I Infilll 'Ml n i': n.eiii i I. n "iniilli' in.. ,11., IIIHMM'ALI.s.; : .
:N'mlli I, nml. ilrhinil, tin,," f.iimi'l'x, ,, : in .a"1" l i ihini'injr -elli-li, eiiili I I,," I In. .initial: '. | ,.'I'III' MI, .,,.1. 1.... itth't'uti". '' !1.1 .h, ,III ut, l.i. ,.i\'i'I\ .1.; M.! IM:: l.iliiv.i \ .\ri| tfll", _
f.iMiili.ii liilol .iiul., : ,
\t.ia: tl.uij : unit U .
,
; I \'H' I ll'' II / .1,1 "" ,i; :tin r.n. KIi i 1.j .11.1 i i I
in to
illilh'.lll', Illll H IrnlllT ..I' lIn'II',: % :Soiitli.; I, Iiilr! IrnilH nml,, I lim! 'k I.limingrtillp.iv :,, 1'1. m""II/i/illl f(: Iliail"ill. / r. I.. ,ib" 11, 1 lit:! \. l P. C. HANNAN. JOHN E. MICHAFI
I ,, plm, in t I "I. meanIn ,- i I I. i-k i ii mi I niirl.
"
mnrli, 'huh 110'1' I line. Ilinn: :Nmlli, l 111 i I:
IIillIC' ir.i l\'a4 iiiii'ri'l| :"j.\0I..1 mm' il. I .' tl'utlUFIM: | | | | |
\ I M I ir.h it I. 1 1',1-1 'Iw iiif 1\ l'II'.t''IO 1'1'\\1.
( <*"eenre, I I j in :Itit lion on t :
I In' \\ :II' i'iH.il| ; I t In :i I : 1.1.) :.Nm\i'ln' ; : ) "Iml'i"lli.ilriin ::1. tI""' tail i Iv '1'1.1)|'| "'11111''. on, tin, itt,: ," h"-I.I,1. h"i.. Philip Brown Hannan & Michael
Ittltiit-tit'i:. l'lti'h in tin'il' enforeenn\ i !
; I rut InL''I: :! :iro iml iini-iiniiniiii'''", 11.1'1 :Noilli I Hhi'iiIn1, li.i-i mini'ID',, I nniiiili i ,, l\ flt* iTt'ItE'tT HPIllIll' I ,

) wliili', roii' nl' lim-i", inn lir.it; :Ji''il I : I., |" '. 'i 1"'it,,,' s'.ithy. I.llnli taut l iiinu \\illi. With pit-nit, ) of plmk, li'liiixl. ,tin" ,".

mil In .liuIIk|', .1'1'1| ililiiinn, : |'\|liiHIu.uit' '| | > : t tliri'illlt' i 'I"'". ,Il. \\ ,,"101 li'iniii'inoii'| I Hie In.\ pulilienl, .f I' e- ii ill .tit il'i H H.FFEIFFEH1CO& -t.! !.:.tt. S 1'I 1.111': I.I'CI.I I':. Ii i Wholesale Grocers
,, ttoik ill, ,
tin'ir i our' eunnlit.1'iiltiraiin t :
<,1'| 1:1111.1|' lr.utu4i n. \l I nnl, :"-., I'liink. .lav ,linn',,, lli.in,, I ."in: Kp'ili"' ""1lu H'l.lli' fillh ,

Iltl'-Sri.: : 'I linkl'l i Mill,, ."'I.! .Inlli'li. I |I' inv. \. I li-, i. of I Iii' !Muni, )' :Ninth.l Mil-l. ( m.The All Kinds of I Xo. :JJ,">, ,'57 !and( :oi) \ COMMKKCK STKKII: ;

Hit' 1'111111' ,I- In I lt'n'iil| tin- |m-l' Initt' I l Hili t mn-l' till ) onr ii'.nli'i'H: th.itu I ml'liex, of t the nalimnl., li'.iym: I'Kll tot i 1' Furniture,

ininiinnc: ,MH-niiil-, \\ ill l lii',| |iki'ti: i.nl( I illi. nil I t Ilir-i'I n'ilnrnl I, I iiilt.inl.i I t lgu'i i-ln' U I ,, IMIOBILIE: ALp
i I.
for Ihe,, 'nppieon' | "I"I'II") | : 11.111'" Groceries and Skip Stores, -, rl" 1'1' Il. \ tni I |1..111.111' _

t Ill'tllU IlllllillH, "II"" Kill I ll,)' |II"||l> I'llll III' till"I'i'iitiiiy. I'in' ) )ii'iir-licliiinl', llnN.n: .\itit, jii-l ..111.1 IIIII. 'i iu, : :\n\ Hie .tinn,, ll.l ,|.., InI I slili .. "
I U "HI tiki* II"I,,'.,' totfl I M-orx) r.ui.iiiMi.: I I'.M.AIIIS( si, |
IOI\ | (
ni'itat uu thus. iii'xl'r' I \lv.i Kuli- | Iiuiig) : (H'OpIl
11'1'I netinll.. 'Ihe limn.I, of Ihe nil.: 11 lull Iin I. II

ill" 1 !lllOlIllI.r l.itrli inhirini'il ;'I Til'inni'( : ut I out. "I'.hltui. ml' I. lliill Illllll I I'llll, il.niXel., .\ lot II ill' ,iu'gtiiuI; ul' t rmn:! a U DmU:: : Li;ucr:, -,- ( :1.1"1" I O I \' M. >l I\I' Ii. 'I I..1.)1 10'' 'VI I 1 I'
II =
.
iTpiiilrr' I ili.it: lirlii'tt'il. t tin'. il.n ttiiiulii'ii I Irll.' 1"1.\. H| |miiiuU, kno\v, liowloim. ,,* I lists, ul (Hie.. l.ui'l' biliuin,, n- into ills' .

CII"illl,I { u 111'0. luliintu( I'ULII'I1'IIIIIr I (1'1'11\' Imt' fail' 11I111' tsi unontit, of I lln' '. .. .\1 Intit:""," l" .lii-i, "t 1 nit, .5.. k I uinl ii..1 I 'INK
Hie liter l ; -ine .
I people '
hIiitltl'h !
"i.I.iIht'thhlVIichMuhthiucr
)jir.ne \' r I Ill : McDonald
,,1I1I.l.illllal"'I', Ih ,,ut li.'i' 1) 11 ,, ,, 1 March & Co. v;
lic'-i'ini iiiiiinnin tiling.,
I \vior: .riMDiniiii'iiiliiiK' hUlN-lirl', (n. : maniih, ,' liln, -kill iin.l, i ,,' I Ihe, 11111.1.1"11.,1,, ., ttt Him",, ol" I 1, I I ".'.!ti. ; KICIITS{ ( (CH TII': TOOK)( ) I ,

; "I luuuiii' lit might, ronriin .\tl I'. Iluutiitiilihu'iI ,mom', )' In pa\: ririHinall, linnu'ran, irrlainli. II
I tthiili lire, :am) pioliimt.1'ieie "' : ( I -MAMTAnTIii: : ( : : ::> Ml1.
Hint Ms iluii I, ,II In i onii1 Smilli.. I :nm. tutu 1',1)1'011 r rI ,
: I utn slitlilirunt.iinril: ii I : i ;, ha- "',.- upon,, Hie, nullon a -taintthii : I ,

liurtu. lli.il liinl I"Imlluil, : ilt'i- of iiinili' 1111.1. to mo\i', lint I rrll.iInU" it ill :nhli.m I JOHN WHITE ; '
1":11| I h, I ha- 1"1 i ill-, l':n''' lot t he ( ,,itt'tItstt'4 I .Mil M.MH.NT ,IV: ALL TIIIM-I iI : :
I
In :itll''., -.rii.n.U. .Winning; I lial.", ;MiLEiiiini'rls l i.. ,'\' I", 'IIII.IIII ,nrixliliol't: \ \ In KIISmilli ami Ihe litili/ei) ttoilil. Monuments Tombs
In
; II I,, Innli'.ul, or uoiiiVrl., Tin inl-, : Tlc I I c: I': ( it I': i ': II .\ ". '
01'1"1.I I. in In- iriiiniki'il" \ ) ,. I
: Mminmi' ihinih,, h.lllmnihril.., 'I 1 Inu I I lii.l "iili ,iiinl I \.llll"nl'r I in
lli.il it lii'M :a mill';' in I IMII iiiiiintvM; I. t.lut.ts', :H.OIIII; i:, ,mo a Ittiutilt t'il-fuIl II j I
.1.1riiiiiiiiini :\ ; ; :
,: 01,,1.1 ut 1 lies mil, :ay.iin-l, -mil, pintle--', :, I \III.I II IH XMIt I II \IlTI\ :111'1\li. GRAVESTONES MANTLES &C.
) I lliiii)( I tin. ulIi.luIliIIIuIi" Imihi : :Ifii'iilrr t h Ilian:, ,t I lln' 'ut'i'I ,, ,
hnnnainlioinmon ,
1IIIIIu, t thn of "hnin.niilt Tobacco .
\% illiif '...111...', Ilinl nn ihtll.'nlU, in, !'Mia, ,'in l-.lopemenH.: 1"11.ileiem't ilemnmU" a 1.,1, lICE COLD Cigars, Pipes i ..11.OHI I t.t' M\NII-HI: tTI.1'( i m 1.1.-..: ASP M-M; .\'"'.--

Ml I'i ikiiif i, ,' ;i ti't limit'' n'nnlilu II'nil.] ||1)VVin ,, ,, ,, ,, I'.nlii.. iii., wi'll tn t'i'sI'r' IH, Ihf.iie imj' I'niiir.ii'lH" f.ir. ,, 111Imii -
I "II I.tlh' hisu'. elopi"menu, ttebear.. ali.int III the(I, 'i.piiI' -hi. lie. ol lecibert suit: isnli's'ikhttg. \11| | "" llii> I his's llni its' 4 \\l.i i II. 11. ,111 11..1.11" )1.1111111
:>'tr I' iAMI
.
{ mirk
% hitru'
,
:'inr M'ruinU 111.111: niinlilo. ? \Vu 11.1, % CNhliul I .. I hataken, h to, our i'nliinierIhlon' I lionl I Ihe, l lit t 1.1.1.1.' IIMIII.| n|1"1.,1,, ( | iilrnii "'.Ih,, .I.
,notvailat. s its" >li,::nnVxaiil,,, our man: ulthe A ) i it I ""IIIII. ; I |tirihit.| ., "'". III'klHiUlltl.t', \ ("Iii' ..i'u' II',,itt, I.'UVAL: i KlliK.K'l: : ', ISi-lui'i'ii, .-;'. l.liri) ninl, ST. ANTIIOVY.MDlill.i : : .
Unit tin fc I U no suul! jug)! HIM |1.1. II tut 11.1. \tllliliinir, of pnlenli.in- bill I Illteri-l, h ill, the Illlllel, I'm IMI' 1'H .1..1.. .. 1t.' .titi is''i.rll, '. 11.1 1.1'/i.c j.

lili'iu., :Nru'itlii'li'--, )' \I :i\. Mi'|.iii\lni'... Illo 111,11" I I uit i.r li I. ,..,. ilii iniHi i5 lii.Ii liiHlmuri'lMlslll ;! -:. .' 1.\. in,iv :2* '
\ti-.liiin.,, \otv Hull t 111,1\' ty llt'hIII ,: Mime II'.IMIII I.c.t l kmittn lit t the iiii'in.liers II ilK: ti-n 1.1.1'11: ( III I""'11' I.'",1.\ t I. |lllllnll| ii
:. hug 1 In 11 II,>' ,"||, II |I. ii"t iiiifilrto (aLit' HAVANA CIGARS I
I I
our, hint n. In-lame., '1, "it r.11.II..r t Iheteot, nml it ioii-eipiemeit' "reinaiiM ,

t It fur (fraiili'il I lit I hit 1111"1111I11'1111' lintU'l'iif I \\1 n cli.np: 1'1'm.in,, but, I Iii. i iinneolthe I, .for I Hie, penplf it I 1.0', ;"' h lo linealin I 'I' i': 1"\1. ) I H ''I'AILlilllfll: ::11I :

Hit (g..luI.ii' '! "Ki1/: ii 11.11. :.1 mile inIttn ,, Palafox Street Opposite' City Halll'eiiiii"li ..1 James J McDonnell
;,, t ( k. I. : eter 1.1:1).1l.ill'O : t I. c\ ilI I Iliv be-t\ in.mm pn-sil.le. ( (
ininnli'H i Ii In I In. ..uuIuIitsuuti, \111I1.( .. .sillilull .1"1'III 1..1:1. A r :: u:! J Jo::: : 5 u ri'imli. ,
,, I knetlinn., ,. 'Ihat: i'oH'inenl| | I ,",,1111 5 11".1".1\1..1, a "'11""'-"' ,1.1, I NI' lb' N |Iii, :::.. I' \ .\\I'IY| I\III: : .I:,
f.l-li'r Ihalllol
.
; > innilni'ii mnlrliiHir.tr
I tta-all: -liain., I ll't( as niniplu. n- tailbe. : ,. Ih'I', i','|.|r-enlalite-( i mi li'I I I.il.1In I

t | \' at Ilir inn, iiiinniin, I Imiltfol h I.1Y to. II The, i iil', hillier i-one" I Hn.M| '.I 'I ( ,I" An I, immeii-i', ,, ,, ,,,1.1"I Mm"mm' BOTTLED BEER. I II: 1'\11:11./1: : : : / iv: < ; \ O-roccr
1i\
i is .l.i-ti'i1. tI liii, II, I tin, illinium, I dullriifluiiy. ks iiuttn, ,men I, In t Ihi-, "ei,'1 linn of"I the lott II : rlileish.i-, ;,nilieil il" inlenlion, to IHin I"..':, a lui Maritime Surveys. \oleoolo ,

< I liinllivr. ( win.U, (II.... , W".IIIIIII, Ihi-I ttintii" I'm1( Hie pin- ,
tliii'umiiinii" I...II..r it ill h'a.III"; I iinninjnn ', .1' I"HK nu.lei '.'it li. 1. -Hi nt' --intr fiHi AMI" iir.Ai.i.i' : ix -
( tvilli |I."-"> ol ib tealni, lullintioilnei, il in S le- : : h I --' |",
. i (t". rlo'III'II,, tt liii am' nltviin r\H'i,'lihjj,, l.llimi lo |I.I|% |Jal'' A 11"1 ilenl ulunmet W.L.THARP 'II"\I-Hi, h \\inn I.I: tl.'n\1.010.' ..no." NORTHERN WESTERN PRODUCE
,
.ui.I. lii, ,
t.u'i milking; milt' in I ::1.| uill I I I I bi, ami, I i ll I' Its's, l iiml, ,1"OllIlh. .. .. I
| him III .1111.1: heal hiSulI| I Ihu, .li/hh'.1/: l lI "pent h t i' ""1.0 I I. ltt.tih" f r .nl'.> inn' \\k| \ | |I'U|| '| ll |

in- I I.V). I I pietukl I, ami, what, villi Ibis ami,, 111'1'.1.lll i" pupnlar' "I'.i.ill', a; ain-l, I Ihe, ulmoinns \, I ,11 ,lH-.ll.lllie III I..... IH III lllhtllHH.B. I 1..1'l II I 9, M ami 1.1{ NOUTII I COMMII:
.Sim II will In- ".r.illv: n.linittnl, i "
C BH.
j; Surveyor.
II
I (thal:1: Inii-n (lli.it ,.i, tint( H inilf, in 1 : 'Is .I' \. ) le-liviliei' ., .11'1"1''| 11IIII.r \lmnimirmi Ii'Hillings, an.I, |.l.nlin'-ill .1 t tin I CONTRACTOR "I'.is.u.. .I... Mar.h I Ii t II h I h'acr I i E: BEST:: ; P.\ PEl

.. 'phi.. his .1.1lh'I"1, ,tas'siag,: : "', I"i :'H-- it aII.: mi > i ( ) itiii ':. M VI A.
f I it III ill .l.in-or,,
KIII: iif'Ttiin'' U-ft. still. 4
: .
:
:
; i 11'1.1"1"' ,,'"' In leeoxni/e si iI anilmilliin" I
I Milemiii/eil' in I Hie onlinart manner,. II" I .
l n 1 ni.i-nni hi INNVKST I (t. !I'. iVIl
it H |I'..uit.i ililo I h lli.lt: Illll,, 1C, '10'.1 i | tt |Iii .I".,. A"is
'IHI il.'iiu, iIii' il.
t' :ini ".1 him : ileal ol. "II' I.er' : :ale i
\\1111.11" i
1'11,11" n .liIIIII'II'I.Ii.II.l : .'. A si ii'iiiUl 11":1 .
:' monet' .\1 "'I'lopemenl, ,' .a\.1; l all I I'Mso i.,. BUILDER.1 W rs: nmi'0 r eas I
i : ) I I'I
: lia fth'i-il'lI it'Ito nr 'iui'. I in.. app' .n-riit gui.. .1.1I I he ..1..1| hit, il.nijlili'i,,} ti 1.1"4' .J Semi, in, .toin' "...1"1'I "II" .luhi l FLOJID.111".11 I .\ U. LEIKAUF : A. B. PERRY

fail Ii In Dm ; ,
lest pHiiltitilli'14&: ( uill 1'ijii.il' ,

HIP, i iniinln, """ --1'1'1'.1.| Mr. )Jtonni'i I ;Nlronclv, t'tt..itglt lo jjitea pleleM' for .\.1' I, :id.r I In,, ;all kn, ".. I'

I :,''tin, h I oter to (tinnel 1 lott __ __ Contractor and Builder.
U lift I till' 1'1111'11I| I lli.it t I lint., ii-nti-ll-ilk,, 1 1 : 1\1"1111 I .,
i it here h Ite t'\|1..11.f, the ueililiii i,,).', nil '.lb'I'II.
llllll.l'll'U'. I'lllll.llll.t: III'.. ,III,'.. Itlll III.|. M I I
lolil. amount, lo iimre, than: lit I\I.t.I'S \11\\1.- Ship FllillyButcbor .
it
jll-,1 (1..iI.IIIIII.I, ,*'. lint, ll list. l.llil' .1.II'1 BOSSO'SBLESSING TO MANKIND I I15 i MI. \ irM : 'itt' l is.'s4'i; ii.'s. \,11:11: \.
or ten sit iiI.sr. There a e riIto line. ,
t IHVII klnlWII lit' l'I'IIf".ul' IUII: lii'toii'tin' F01SALE.. 1'1"1"( .. |I.e ..f I. it| nll| h'I t ,
.h ru.t"t. Hotter', ) "r ant h thing of
-
; :X.th i.nsI, Ai'.i'li'inv: of. :Sri'nri.; tli it 111. -- tI I
t that will t, 5 iiinl ,1"11 t they "'lltll..I's, 'home, itt \ Iu I.. illte; i I... win, n', I tinnml Int .u mill., I II ".'st's.i:; ; : A 11E'fr.Y. I
..
tint ,
of il..if.innti. I \
tvilli .loaf- 1 i
in.uain0:
| : .
,
I the} h..III' lian.' In (jo lo hllll"'I"il" Perdido Planing Mills t:.\ IK.\\*>liW\Mi\\ .l9'i'KKYntt. \ 10/; 1.llu 1'11..1 1 khop, 'Inleiiileiilii. I -

.1 lIIu..I.II.I.I..IIIo. 1, I I f..rlliatillll..f", I'I'RII.I., ,, I' ; quietly, 111,1,, 11".h'"I..li.I, )'. Ilttaia ..|!I"I "Ir'r.. I 1,1 ,.ile II.H |>ie'I.| rttmi : \/M : tl.I.-,, ui..t.r..t..AI.I.IS h ..\1. iVi'MMn/'K'.1.1 I t ; :;: ;' ;5.: r t Iii t II\ ..1. 'i I'' .II
,, ,, 11.1'1111.1',111
11I'1'al'lct) uf tint hit, tutu '.*.o-t: ik.ilmritly r 1'11111.1 1111 \ ; Lin.U, .\
h xhiettil 1 plan. ami, n >-en.ilile one t: ulr.i.i'l,' : "Ir. ut. ei'iioi-tniK i flnltK ( j) ..| & r ,
Wholi.'ill, iav. I Ilicn I Hint I, ill lor nil h Hie I, parlirs: I litt t's'kitutit 1.1.\.1'\( I..\. /' nI.1 rl..I/ 1,1"| .ul"| >iiiiiiiuinieiiiliiiiii M I I.M; .h.! I 1.,'liter,'.] .I.. ,silt I I'aiU of I !I "J'1"1"1 11..1.! .

list, rinnwuf, tiini'; 1111.111., I a H'kiilt s (..rS an .1'.1 : XVIi ,IU II."|\i.;. -- 11'\\ t.r.I..I. si"rk. an,,) .1.l".tI i
,
'
intrltigi'iit '.lii'iin', ol' l.iiv.lini. u ust'tvVriuhy II iniinlM'r II iiniuuay IR'II'' I II t. \..\\ M..iit-iiK| it ,I"U' ,,o.t $.t'iis'it. "\\". : I \ \.11111'11\h ( ; 'i'f' mKOKuiAiM.K.: ; 0 I I : 11..1., ::;;,, ., ,llitihhitt, lf
g.s.si ?
,
hml .
than
no .11.r reason t u'u'oltuttitv.l'.ss'rith ., I ti. III .. ie.: .t, lla.. -
'
U I! in.l I .
..( (list Oxninil.n;' : o in.l hut I.", N i 11..1.'i| tnisii t''111 i l"t..I. u- .H'I .1. .i'|'i i .
) ; ., lei.itife'ami I all willing,; iiln-ter: ami, :
I. 1.,1.1. Cor. and \ lljr "( .I'Uh'hi"! nir..ii.i' in
'r.1 \\11'1 Government < 1wiiu'iini.
l's I''s l l.h'iis. h ,. Street l n.h.i
a1 |1.III.t'.I-a ra'u to u I lii.-li, h tr.iilinj'i.li.ill I It' ,, r 0 Ba"lel
.
'1. xinil i 1. Hi" .ri'iirit is niii'tiiuiii.iH're .. ,, .
1'1 .
I.i.r. (the ) ( toeoininit malilinont | | 1\ '", 55.ir... .. 'i'u''tI,I... I.. j \ l n. rnuIMI: i. rMACCLA
1.1.1' .
I I11aI"II'II I t I
'j )Milii h 1I'I'mallpil., ,, ami I ulilil I, liall I" \1111 I" .' .
i1"--"i-M"- >
I I \1"1'1..1 i : :i.I, I"' ::1.I.rll
', ""I \1.11'| I h h a m'rloiirf ,!. .m, I litte.tfuaranl, .si. 'lul. .0.1 t\.t. .rll. n..v. .
,.
I | radically illral.hl".1' i"mining 'I.ei I 1.\,1.; ill..KM i.f st I I i .
fl ; / ,'iileritliiii! it i.I II I liltlu I timely I opm.illou '| \li; I IK .,ii |I" rwill.01.". itt! 'U |h.'h.*.11..1.. I .ti| | III. -
I : ; .
mii-li, I oraiuof: "liori, >. :iiio.ir| | ami,! In- fully I. | ifl.arjj t .uu, l utiiili'r. il. ) ; :: \ ltl'III II tall li. "
im ni. I r> IM ttu..i.t t
l ,
tthiili riniMil, 1 an <'li" H'inent, .1.,1 1'.1 .I. 0' .
f. .,\.1111..11111.1, I it in'l> i-nnni to |1'31' | I filial"O "f \tI 5 5.5* <.I... H'Muli )"u uill, rtt R. E. CO'EUROPEAN
1.11I.110.1.1 I Hie rronkeil ,'lssit, ii'I in 5'. PHi 1 !> 'tv*' In iiiuil. itirttiii' uill, I U. ;,
t I that iMiiiie llniiiu-rol'iliu I I Ininiv,, :ali'it hit h the lote
f plaint I ulainltlili I ptu.p-is gui in 1'\ inii. e ol'liyn ills rout.I |I''i 1..1., l 111 t .. V't .!. I t'..:. 'in I 'ill*.I.II''I.I''I'h'. i .. I. "K u.>t _',..1; 'II t-niifi| .ti'tii unit' I'h.- tit u '|1' i|,rI HOTEL
I ,, 1 > ... the. .. .
niiiKTlu t II' h : II. ( tMii't uiiitiT tJiitl I Is.'u.t.'h hi I 'tunJM
\ tnt isil, .h.III..1'I u (roller nuke: UU, mil w.lillI I 1.\ '" .lll'l: .. Wli.) I Is,' 'I'|'. ii, *. "I Uli. .i "HI .M>:lil I lM l\
I I In I :.'Ii-Itr: tlu'ea, hi..,,h-. I.a, 1.11'l us' It..it..iLu't1tistg\ ''It.' ) tnt ':,,>" .1"h'U".llb., 'HIM hi''-. j.haall .it mi. ..til,.... .1 I 1.11.1.1.. 4n. i',llilU, .lltl,:.iI'HI /

I 11'1. ttelv lorit| i\11. :..,1111 ttenta* me- I J. MARTINI. lit, .u.l t'U ""'I'hl'i.( 1 Will Mll.l tilt ..I iI | Americancoto1o
Ktiili'iilly: Iliu I r"lIiIIg 'hur-e hau i'h. j*'. i -, \ Foreign and

I givut: .Intnro, IH.I luuse dim.An ; 11'i}' a- if the,;' 10:111.1| "ant IIIIlIlllf, I ,.i'i ..11.rtitsii.,..*. .iii*.uf "r ".......hat : '.( I..\ ***- I I

ni.ll I hi.gut 1".I.I riiiifini, t t..ML.- .iiul uitv, tri.il. tli-ir-
Mad. S SolOillOfi i *>mn-.oi (l.i-imon I 11", ,.) i.u541 II ,"01., I.>.11.** u. ..1..tuu. niiMtu... MARBLE and STONE.

I'M'II.IIIJ.T: lust "... > "II I ruar.uito', .nr l .
& 4i ini uto- 'I boxIt I ho, 1'lit'\1 .that Hie khipi Emolo \.1 4 tun >> Itillownulin : ,
iu'. t MiniM' t .|. S ..}" n .t JOB OFFICE
.Io. 'jut|
1lc.-I" .. i. klliltVII) h till) t.stit.; I llieiln > I anal U onlt a i-vculaii| i\ I'hn.l i 111'1 \ I r. CONFECTIONER Ih... tbiv I"I) 111 s5... ,."".ul. M. wtibnul ,

." Utlu'rIy l h lit. .... |1111'| }' ilnii't" ( I iin ,', I i'l isu.tsIut'r. '11....M' ttti.n. .0 i i i ) ) : ( r :

*'tng all.1 I mint: ,,111.1 I li. U'ttir, 'a.IIIJ, I .1 tbit ,Miin.it U> (. "".1 in ) jr"rrMONUMENT: : I I *
; ; > '\t ; ) lit are up' ami Iheie aie no )111.1. t,. \ MIK I I:t: 1'lln'IIU'1.t I I i. 'I ui.I .' I
FRENCH MILLINER.I >/is.t.'s.t I ,1 l Mati ilIiimiu S
U.lo if tin') ili.ln't :alli'inpi t Ininy,.: atall. I -itt is. I h.1 ant ttoik i i. I likelt .IH ilom 1.11.11\, t .\lllllllllll4 1""t"III inii .ft 'u::11"..1...il I.|....nl, until, lit.. .f,,",'01.! %

.-llii.l..n I'.i.l. 1'11'' near fcitnie. ; ,lUlll'irit : ....1..1 I. ilru.uUt. thai 11..1 mtiiuiUuiii. (Ul it. \\ > UliliU: -I I' II .,* frjrlloanl li ila\ it .'.-L oi montli.' I IA 4' T li I'1, oJ 7 L.\ H i
I atlxiitiM l tbt ir ititl I Il )
ill U |ph.| .s.I l II.l -|. |ti. i '?,1.] ,t.t .1., .. IH \h I It li: 1 IN i; .... .I. I
: : I \ ,l.1..1! l ." .1. I I. I DM *JIIHliimit I !
I IVlniH' '
laU uinl I t'.n It 1I1au'lIl1: gut ,,1' he I l.lkhoin i iu "I., : AM:' KINH-.HK i*
mini' .I.I""I't..III",1| | I\ I- .\ 1111". tut ..h.t''I,1 .l l't'h.1.1 | \;g. 11. I..ar, I'1
lie Mam use |'ratjn;> lur li.irnn.iit.'I '. rjiut-y Ciindit's Fruit.srjiiuy I \ Ib i' n.I.r \_ .u. t I. ,111.111:1: : : I I !
: I
llie .f rlul'
'' ill I 1I..llh 11'111.'r. fI.IH': i im tMii., U-Ii., "If.',- \, u \ ,ikl'n.-I 1 ,
I I,55
l'i-ojisi.'Itti-'
lii-re a ill lie mi to'"le iu .."eii lug: it.Metluirt t i illl"ta".IIII.1 I u.l lnpMsl,i | 1 In Hie( : ici\i < IIAIIC.Mi 1 ; Artit-li'.saiul ,I druiia-l. ii... .be. inaiitsts. )1.1.... u. mIT: ulIhs-: I ''s1.tit >>.II. I Marble' and Stone Work.

hunk, it i Iji- l'allalu.' ling I riiillelphi4 I mellei.. 'IhiM-nliie. 5.\. ... ,.u .. ho. U... .suit ..L.\ ofiu Iut".: 1 VII.MfrM: : *. ;
I U IHIII I .\ ) b.ln.l. a lilt -.1" li." .I IIj mt l\irtiiH4. uohUui.. 'K\: >At '0 J-I.A.
i'tl I ; .
in lime .
in' I (tin 1 .
ainl
;yuml, null ..' liiinin i s.It I I All I I Ollu-r ( _Vtl .., 1.\
(1'it ish ;.', i..istg. 'Is''Mamount "Mm' 'I\IM.: AMI" : n\i- M>OS( i...ii .artl4' i.. tush."U) 11. I. r.i.\\K-: ,
trim L> numiiMlt',1, i I to (ill h llirii.. |1.la'c.| It.U. ij .. r> t'i mil 5'. hIs. ,1.\. ..., jit" .34
.r.
lIt unolu rajv.n. rm. ,1i..r.IIiI..IIlIIt.' I I I 1..1 !t. fx.Kkl. 'lu'ht II a '1'1 't i'gil' Iu lit.: l.'iii.lM ..,id, r. |.i..iuiU| ...".1.1.". to I round in 'Iin. .**r l",,(b"t' tsiuk' 5555*, t"k"is utUtslh 1.lll :!::. CHAS. N. QUINA __ ___
of hI .
on 'hush. ilH I UHi "iiu. %.u it iMtf lu. iutr)| 'bui" juurtalib ,
f4i-t Iliat, hit jH-oj-lf. are tin.Kit I uu'irulo. i liu"'..n\'.. iM-IUft'll I'illillOXUH 1 ( t I" ilt .11.01,1..1..1.( unituint >tntiatf l't "'t'it: : .

.-r 1..11. .o ll' "'.'liA'iiti'. AIII.t J.I, l-: ., \1:11.: .. I FAMILY GROCER. C. Kupfrian ,

ldliloiui.1 millioujiiv I I i I.. : t...,...u. it|,,. Nut 5 M. N!i. ',iu ut .,i'iit .il.1..1 5 I. .otl..I'. u* r'Cuu4HOIK \ t'AUl'I I
i lluntiiiKlun |h'r'i II l \ ,u I I ...I.u.,;| l h l l-i.i'tx! :
,; iniii U i I. aiil about. t I tin. i 11"1, |m//linjj i : him-rll'tiilh.h I lit cnulUiijitr '>bt...u Ui "t it mlu wit t.i ii. ."11.11 \'U.: h I.F
.
T- tA Nit TI 1 Y. 'r,KU IS. .\.1' I I utll ..i.> tin,. 1..b. \\miii\i" ; t'\/I.:/ ttIKt.l
coining UJIioiuiii', lir unylil; tu .1"1'1, a.I..ily iu Ihi In I lbi.l.i -4 nati.mHhrieniv i i : .. .
!h .
I' lh.1 rlr .5.. *art ) ubai h'hif \< ii |i4tk'U-u. 1'\1'111:1'! .ii; : i .i i., "'.1, ?".. .. "
.. \
; Van-It bill'* I'ajn-r. I lie tiShlilthea ,, > arc '' 55tI. ail.I.1 l'' sin. -E.I"Ili.I.: .,1 itI-;, ..,..,1 ..no 1'i'itii'i1tt'j iik5'.4h'hl'. .. "'O. "GLOBE HOUSE,
riotiAMMK
,
Siuh Kv hut ststl '. 1' ,
: t.\ s- .i> .15S 'i'iiti .i.hs. !
hate :a iliamvlu maul I lie ulUir"liufer. I I'll'.are cllle4 b>' tbeir ftleil uxiu| the 'I\ .iriaii..nr.ubn Uavi ...!*,.-. ,>r.Ibo, .. 'U i I. '.Mi' ,t. .c..1! ..t.( i.

." till tlav "..1'10.,1.|'' 'SVailt; Ifivatirt lul"lol.M \ller belling hi. NO PATENT NO PAY \.11. I.fin. ni :h.'I'.r. \.'., \\ill! ,lUiUr. I..jr ."..'. I .1"1.1 l U. iIi'\ .I..n'. 'tU..v i KH1.: Klf.: Mr.: Zarr.a Iln. :. 1.\.oa I'it.rudCHEAP '

.'.1 ihiri. trial j 51 iUumt* lair
all lUr | SUHIIIHT SiMMin. in their .\ l I .u..n. I
till he ...,1)),1. a |1"1"1') i.f Iii. 01'11.l'r In. "llul.lrul Ibii In (itt Utah .:. _o I II 'uL,'I.'".t.'u' :I. .. ,.. IN A WORKMANLIKE MANNER )
.1. Kv t ; .1\1. \\liivh ha1 I'rii'r 1.:1.: 'I's. St I 1lju. I. rjng'ii
.
tlie r ITot &Jitur.s&, juoi .tjek. ttilUout I lia/elteol\Ihuiiiy.Who: I i. to PATENTS \'r..11 '' 1'.n1'II"u lo, .555 ",'b hot?h'.. -1-
pro. -
1' ...it..".... u ku ,twi, ilui. of ilJiuMT I I'al, L. h'll tUo (iutntrtl4.. ln> foists the >'n liitvtl \|' f'|\ '\ i.I't'r!! ti\ Vtu Si.. ....nn I. ... ". 1.ill ""0. atj jirruu..,,. 4 CIG--A..R/S 7
I,it lit itesi5ii-ih,5, 'l.stttitiii. > u it. AU'AI.UFAIR
1..1 l Ol lllt'irUlit ,hilhi.IF I \ .'tsu. aI"\ s. .'sitl : <. ..
it'MIII'biUj '
the .
tolinjj ( Ihal"1. .
:,; > lu..ju..IIr..lu mouey out v IU'I.1. .I..r.'S "* i. I I'" n..I. t ha.I .
| I. I.. .
at it. '1 Uo LUUIIU,: I billiouairu'o uri' Lc 1"lL."I"" of I hit! uho luiiu hut l .. .In "mi.1. ..1'.1.\ I. .. 1'1 tin I. "*** u4 'M l.' at* u4...;.-.. ..Ustu.Liii. SHIP MASTERS CO'> "T.Xlt.ox
.ki. .
\1 ... L..I''lhl.ltl I MttlM t.-,I' *- u u I I' I.\SII.
RATES
t *u ruuM J'J ulut list IUJHT litt )t'l usistunity. One \ill IHJ osiil l. I."ts t...I..U" ,) .1 sits 1'.1.. "... "I.F' i.'su 11 I 'I.t h \\.1\1 | tii'ii; 1 I'|1..i.,, .". *r ill fc' I',iii|<.U.u. \ .... i. .hr...siUi) A"lbl..I .!,.,. TUtu a.h|. A.BI f,* ,u, c. ,'.1.

J iloue, jut him uji fur JVt.i.U-nt au4 lit Ur.r at (Ibu vllkv. for .\11. M. uiuo l'I.r jj ,'II" jvi hotilc ',.U 55n4 u rvis.U ...) ..his.'ti. .
1IIIiulul. \I..t I'.f.lXf: ; .\ : I .. .
,
IN" %
I.UII' HI .. : I|l* ..' .\\ .:" rutii> .vr INot 1'1'I.\I\ I. M.rian Ii m. i 'SHI' \
.III A tll
.' I rau attoril; to ja> uiorr lur .hij.siii', .alUlartory a..," 1 lu LU .,U ronuu. .. We Solicit Public Patronage. jI \ 1 111"1
"
lima rhul iu tiic liiM. ilruui.-'X: ..1.it.."I ',"' ... j t iJI..I..l.t.; LINK' ; : S I.:- fiKT U ., Heir.ttshihjht.s .
V lt
auy j j Ul11 ;
Iuu. "U II I.., ., I*. i ii ..JlU. Jna.'a4.. U. .11 tu) mt lvn.la tub I'.JIr-'
._ -
:. ;: r-- .t- -

_....1 Ma ;