<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00065
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: October 10, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00065
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
.


.. ..... ... Jl'mJ

: Hola [,o nmrHint.1 '-7 i - iIJc 1ol(
Ui H 1


PU :T27..1 I \. '"..'..'iJ,!. I y j i '\t, I ," I 'I'.\< ,- I ', I fJ:,1'.); a, I I. :I I'I jO I, (Jlllt 1 )I '1.\\/' (I I' tt.r ,, '! ( J,I 1 I I-THE Mii-ld-il" COMMERCIAL. nlih n (fun 1.10,1"| JOBOfFICE.M nutfll, nf JnU.Intmattrial .


|!.< .ilii't'iiinmiri. :, | (!) ''V4HI'S J4JI'V'I'KXSACOLA \ Hut lint,*mill idr.i i pnjntnil to pvi-nli->tIn


: > I.KI rKit IIK'MW, ,mi.t. IIKAM, ,
..
Iv rrsr nu,, n m'yi ..' -- -=. : -.. __: .-; -=-7:: '::'. .-=-: =-=. ::. '. IIH I ..'!..,

,. 11I.>1''"' I <,. \'( ) J'| %) A""t.'t.-"Rlrrr."IO": "'. '''K'.
h ( ) I-'LOIUDA NVKDXKSDAY) OCTOHKIi) ) 10. ISS5. () 00.
B INVAPtAlit.Y; tN ADVANCK.: .1' .\lI"! .I".llIo".1".10I.n..I"'A".tn. .... .. ..,...
-- -- I
-- ----

4 j l-tl.-l-lll 1 ti-.M-l>|-., j I. ..:MUIUI.Invi'in I:: : : >r.Mivis.Hi.: i SULZBACHER BRO'S.NASHVILLE. I I '. \"IIHI.': UKKS.: : TIIK: ,I'OMIMJ' C''IE1'.

M titnrriiTR.. I -, .. I U '"' Hi ,u. --

)..
(j...-! -'ill.. n tilt' ll-'M-l, IMI' I.. \I. 1'.."h'I. Call.i, ; Z II K 11,. ., .g, u tic ''oJ., .I'" tI li! N,. i M\ "(III, ,||I.illt- I.i!> I : I < : t : !: II'ION *. AT TI\, .. IAiiiillir ".I:II

\ ii .11 i, ii 'II.". )I'. I t.im-: >. T.iii.i i U iili.l.i. -

', ,.( ll v "f >! Ill .Inn..1. I l.lrtliml.. I'.ll TENN SSr.E. I! \"I I ->in'i'I'| ,: I 1 .'1.'. I 1,1.1 l-i'iir nl.l i-nmi-l ((4 "lillt
'
:| Mr.I, S. |!| .|.-||. Ilii-i di- .
I I i: I. .i il nl' I "I.fi 1111. ) xt.iy "In .t/i-il al, talki-il ,
.hi| lr. tlil *-*< al .I1 n n ".'.. ::111'1".1' ) l Hi. in iiln-r., ': 1 \11111''. :uTi",1 i in Tat, r!1 1 ,,1"1'.1",1' ,. admit nmlnHriilaliil
,'i'invr II'inV I 'LitI"' I'.ill ill I H \\ h .1. "il I "Ii ." 1:0 II ,I "h" 11'11
'.\' lint ml liiwr.il .1. K. > niiii, *. :Itillili.K.m. i MOBILE} A LA,1lIKSI'KrTITl.t.Y "h. liii-h. I fiillntti-il I dy I'. I 11,1 14 ami | al'iml', IVnl'. ItriHik-i, of Itiilllnil

t I.in.1 n ml I m Ilii'li A. r.ii-lot, "I'.tl- 'rruits. Vi'ijpt.ilili's.! Hsh' &. \Oysters.Ohi'in 'IU '"!1",1 | | 1l"t "',". ,',.. riimiir| ; i.f lii'i',. Mr. / -
I' I'0.."* ( nluit, "H |1.niri.iitva4' | : In c.lilili-li, 111 alr.II"|icrial| il in Iliifarlrail, | I ..11,1-1

y."" .''|.i'i' 'I'nli liMlriiImil, K.: l" Kmlrr. I'll-. : : "r.M.l.Tlir AT -.h'l.. |>r ni| II lill.il .,nil,, Ki. | '.'liil.' illi iiil.ni lln.t :- | | | : Tarari-4: nml. nlli-r n riniid'| in.mid.', At-mi-ilim" *; In timi'-limmroil, ,
'I'
; "Jt "..",. .if liiniii-'rillim" .\. .\. I.'i-Miiimiii: ,, |I" ini: I I. I I' hui 'it piMtt : | ill liMiktmr n\i-r tin'I'lillll' i iivliim' il Jimil.l, li.it liirti iiaiiii-,1 al'ii'i-

' ,..;."'. ''h.... ..... TKvnnv: ; i' TIIIII: : NrMl-cni's' ': J! rirl.'M"f' Ml.1 I III I!N f IVIItV.. lit. u. I', un"I. "'Hi.' I. ).. Hiiri < | ; Dn-li-i: l.tko .tiianna: nii.l 111.11.1 :i'iil.lliitfmiM| liavo: IM-I-II

'1"I"" .".. ." ii isr.n ,in.t-1., I'IMKMK: ; | \ |1'1'\| ; '; \1'111.\< | AMiv .i. "ii I ill." !i? | ,.. I Inlln,,illy nmt ili'linlli-lt. Iml.,, Irnm" i-iiiiHilllinil4| : "i-.in-fiilly,1 I IiriiiiliiiiMllv
I' hiir.iii1'r.,' M. I: 11I,1 ,11..1 "-k4iiitiiiii., ,
.-..-lili..lii-lli', <-. ,li-. "\ti-M.i.il.' I 1,1.10" l >" toil '1111// t : | 1.1"1,11: nl Tataii'1, In- in"nlilit I'.. ', llriink*) amiiitliir

/.. 'tllhjjiiil'i-.'''-. I!. I I' t n, \ :tilki-nlinr-" :)!. ,It. twin in M rv. 'I'll i TII I'll 1 1: t.u:< ; i: A "I IVAIMKIi I fjlliitnmMrs. IOlIso 1 I'.ihiti" ."k., s III.-mi 1 ( iifonr *>iiirrlnr| I.H'ali.ni f.n, .i-rli'ln, ilcil ii-i-iiiinmi|
Kn-.i, .liiilli-lil,I ,riiciiilA., K.: M nlill. : !S'KH'lv 'OK' ,I'l, \ \IOMKH i 1,iii tnii ii I ) | ," |mi-Hiii4| ami m'\l In* l'i-ril ilrli'l'lniln-il, Idltllii-i U Idi* I'mnCiiiml

IViiiiiiil.i.Maliil, ".,-. IJ'I'I'\l \.1.1'1'\t A, ". \lift fl!, Ihiri'-i I' '.- | ""- Hi|>i-rii4'! I.iml4. Idai-. Hliiili ti-ilr.l llniiikiit inJ. '
|
ii'iti.lll
> XIV III" I II-MIH, |.'' I IIIK I I"I IM'-sr' tl'AUTVMiOl.liA : -,1-. I ,.. > liv I r.-iili'nt. C'I.h'I.TIle Tin tinf<'iiiii. ,. : | |1.1.1'.1' Inl 1',1 M,'. :I | M-irirty-mii, yr.in si n,

""''I'i,1I., 11.11 iit.mt'| ''.''. : -:Vil'III11I" ( : ''*, I'l'i'tilinv' nil l.aki* I Lira: II II.K" uoty lln, :iH-nram-n| | faint,
N 1 1 M II I A l-.l! W I : I A M K.IS-:I: I .Il
tVik l iii nil' "III"-I K I-: tliIl "l-il-l. _
AJ.lml-< ,,'. ,.r IV"..'..il-. \. I Si ,n ki" luiiil. Minn WliitchoadMILLINKIt Firstjational Rankof 'II, lialf Wntr iiniio il.nf.flll' ; 11'UJ.uJ... .w I o" '' .
or" .- .11. .-li.f, M.imn-1 l-al""" 4.STic M'AN AMI S\vTs.>* MANri'ACHKI J ;| .- I I.jl.,1, | il;'. Ili'lr ii lT |l"t'lf.i".r.III! | ( ,....... I It 'In ,lln' *

. V.ii--- ..f li'iM'.f K.i4.l'ni .-. / :ilO'.lnrr." ;l } linki, ,. Ix'l
.. -" |iiii'inn4| di 11. ..1,1:11: i.II'.I.' I .", I il ay iiittinNml
.lIt.r.I.! t I.mn", "nil.Smvitur ,. 'ir.M-irA\ii:\ A\IIIIC.\N:: : fi' XIIIINABJI! : ; ,
/ : i : ; I'nr; lii- I : '
. ..,,, M II Ii it,imii., ; PENSACOLA, FLORIDA. 1'11 "-, nml In* ((4 imtv Inii'ily rn- Ii Star an.I lln' liri-nl" | tiinr.Il | | .

i HI NM I llMMIHimMrll-l.' '' rl.ocivSAMir.iii\/i: ;' \ ::< : vi 11\: \ .\. lit IM-II-I" | *. } .-.I.I.II.ill n rmiin* niul uill i n-ttilliin rltly l"ili""lil.
-'l1.U.I',". \11.r'' lilira.: : Illu Ii inluni.rJ.M. ,, mix i I\\II.M-HII: : : "In. iii- : .
nlm ,
1..1 | '| >< 1'1' lih family nl I Inrarlli: an.Iliiii.I ) h'illc'.t' iliiriii

i m.v ii-nniii. iu i tun, Itl.'CSIil.X: : AMi I I.'IAI'II: XO\M.. HIII Ui.r .I.I--I, I "I1 .1. M. I Ir,,ul,I. rI' J'uroign & Domestic Exchange Bought & 80M. liu Car, < "I| ; (l "-.II. in \ntimdiiMr.I tin* 10.1"I' .1.11111. uml, wiI'I it

,.,.J. IL inii4 W.ilif, |I.-n..ili-nl. ., II. .K. II.ii"f liki'ini: | \ 1 ( n "t'.n;I> !ii-i4Mlimial miiilili'i'\ will "* an nl-ji-i't nf '|1,111,1.| ., In lln,
.' ..-. 'I i i II-I.-I"; ri.M.i.v :M.i.irri'.ii/: mi: nii-"l.i, Mi, ,tsnPUOMl'T : l :
\tiiv.l1 I lV I. U'lnti.i.r.I'm.In ,
"l' .. \il..h ". in nf riillnri"* tin,"lir ni'iiini/ hky, tlmn li mH mi Lii-tro ilit-l
.,
i-liii..l4 I.M.-'i'tll'
"| "' "' .
)
!
'iiiKii: *i IJAIH: :. sri'.iM.iMi: SH.VKI : .- I I.ui" ''I a Milhn.'K ll 'it- ',I" I\H miI ATTKNTION GIVEN TO COLLECTIONSIV Mili-i- iii<< | .. will |n-nlnliy, | ,'.I""li.1 :.1 l ''Ililnl 114 Hittfrral, rnim-l' ". I 11.1 ti'ir.lln .
"I >
'
.n ru r.nr 'IIIK t f \I v. I 1.1.I.I'l 'Mils U'n VH'INirV.I "h.1 1,1 Siiinl ivm-lmnl in Tut, iin-i, milt I Iii ni Inlriiiili-.illy' wnmlirfnlftlmul ,

|.l -l.ail.II\ mi, .1., I C.: I sin,, ,,",1 I.'. : M-\IMI\\ : : \ 11.\ \ ....11\1 ".1 '.\-.1-: .1111'1':11 : "iii. ul ',",1 til,' nnilii.. t'i' ii ilrr. \\I Hi- Inn '" dmIn I \ill lirrinlln, ,1".1' .Idi, itinii-l! U Hit, Vi'lillralimi" ofiii

|,inl, I.iii, M.i-lnr\ .1, Iin \\ ,'I.'*. I! .,.I.- ,1'iiiiriialn: 'i.mi 1 i\li: ,,'niilnl isi-ry. niul ,, ;
\ ,
: ,\ I ; I.S .I:.; III" m1: IJI'\ 1.1. 1'I ,1 | nf mir li'II' Ii. ii-liiru wdiili wa4 |ii-t-ilii-li-il ul llnlillll >
iin mtn tui.unr WHO FAILS interest Iii ,
MINISTKK to ( *
TIIH ,
{ \ h n i.f IHn" k i. -,.Huii ;- ini'ilirlili-;" | |
rnn1TI Imim-ili.lli-lt' Iln' I ) II "-.
inlj.iiillnjr
li'ii M''IU' \11r.h:1l- Klilt'llilin ; i III. .Iti .1.1".1",1,
: ," i li'i'i. i.,*. r. "*",".; 'I ii-asuii-r: : ,1.1 I'. l'V.IK\M.I.IV: : : .M. MH''io,,; IHIIII:. : ;. linn nml' luiilil up liis church in grnprnlly ncrtisrtl of IK-UI .I |HMII |Ilcacl'r, lit :an* I lit* \ : : ) 1<, III rI: I I. iliirrllf (ill Iln' A< lln- \ : "Wlion

I.I l ilUl.n, .1.1. II.! U.ill," .11 : \....'.-.i,.iiiruii i of not stiidyin li.int mmiili.v-/rh.it is not vtliciv I'nl ilm-l.ili. | :, X.I1111110"
> : I li.inl:, ,, ,.f .\1"1111' n Kt aMi., ". AMIVATCIMS: ii.i'Aiiiii; : : I INMlHTTIIOI.'oriill or ; always : \II'h \ill IMI i-Xlrlhli-il In 1J "-"11"11".1'| | | -'' il I. I: .-:I."I.I.
,1.10.! .hui' E. nil, 'I'.li: .I.IIIIIH..H... ,1,1. 'I.! DUNN'S rotnrs from. DysiH-jwU and liver ilisonli-r* nro rrsxinsitilo| for nunjr :a ili.ltt, n lii 1.hi nml.. 1"la"" Rri" "I'li"1', | 1"111f
fci'ii.' .1.' ii. i.ii.i'.n." i:. ll. .\itniii-u4. When the Dominie's ili r-siivc ,> : I .\I' \
and ilil.' ; '"
:;:.i.i: :. *-iniil,,,: it.Climi .11"1 : : I MA NX CIS.: / Al.l. EXGIANHK' ,111 srrnion many \'a'It | | .1",1 ,, (irnlli'ln" in'i |nuirlIt.| In """-,'rl'1; jii-l w dttl M.'I, I "!'ti rnrvn" it
:ir.ititB U working 1111"" nen-es arc K'vin' ) 'him lvl'"i' ""'I liitliraiu mil, IHIIVOIS" .
| |
I ; wre.n" > *. Initt |i\i-r, ((4 Iln* iliilil'lrt/, in a1.1.tii it :iiii'iiai| | : In-'l' Ilm, nun, fttutniri
Ii Illi-i-rlnr) oinr.is: : : win. ii.n.iKiMiiiMiT: :/ : -. l'dISt.S to .ii.i.i--l'| | 1 Km.: II. M. liiiH-r |i.ilm., ( Ilpirl\of 'Iron Hit l"i..I1 |1".1.| | ..-. In il.- |- ni,,I il', ninl ui.iiu, itmlpil, ,/ inlnni.lri
iiveyotirmilU-riii "Itnilurl, ,
,. 7 ., jivxl u'nlOI. ); Iruwn'l |
j inI -ini.il
II r. | i-ti-rt >
''' nt' M. > .\ 1"11-\: 'Ilf 1'1"oo"\ SKXT"; OXi. \\ill its tll'iHt 1 '. Mr.ll'hrilg. "- |iilni-lMillt.| Hi-lirmijilil | >. TliH rlirfc win, nf rml rii, itHH
jjnirrli, 1'iilnl,, -\ ilm. I. .1 John Dunn Proprietor 11'1101 a.o cm iii-xl StitHtay's' n.adlin" NI\ Iiii in.nif "tin' ,
If Cixlonw, I'.i., was t .p.ir.ity/ei, | niul ( ., rxn-jit witli I i-nlnuii-4 1 ; tt illi dim, Illl (if | 'limi .I Hit* rniiii't'ri "" "il.I'lt" very

-.i-i-4 I:at 1 II ,.:'ti.:nml,,:: 7"i..I'I'I' : I .\ \I'I'Ior: i.. /rrox ruoi-Ki: iirlinlliil'4 : : _. until Itmwn'H Iron Hitlers ni.i
put, nt. l Inircli l-wiiti'tl,,., ,nil Inli itili-iH-iii. ,,' ril. \Vliitiof" KIHk 1 'till, S. C'., says: "It n-stonil mo to Mrengtli' niul \ inr j. mil1 ul'lit. |"' ai,,lit i'il' di'i'i, In 111 lim-r Ihl.l.i"l""lhl do Inaili-, t'\i-i-it| ttliiln
rlI.tI" .11,11"1., : : -: I 1:. ,
iH-tttiri-ii "
1 : tin'.ml' tvali-r" "
IIII iui : urMMS ,". lrl'\I'"lrl: LSiltiTS in iml only for; llio niini..Ur: lint (..1111..11.[ [ | | I In- ,', |1"'h'.I. rmililiiiiii, > tin* iiiun-l WiH: III.HIflnmpli lit I Ilm Hull
11
.l-tl.. l ln-l-t-4, l liiiu-li. li.-v. .1. .1. iiii .
; li.lt., I..I..H., liii-lnr.: Nrtiii>4ni |II| t.I .;;- .. | |. | rliMIH-il.! ,,, |Vrltrt'ilntnl | ,.. i-a. "|" nml I'ulijim, ;, nf Iln* jinirm-y" In InlUililc in 1,1.1.| ".. Tin* nI,1II.

.1 I 4 I't.. rn-tllli Niinn.| : ,.. iiiTiirnli-lr' "calcil. It'ilos-i'irrlniiiiilliy ;,, \ : i.ii.n" IM-.H. iiutits, I inc.'I : I kllnli'il;{.- IM-I-.I. lisivi: ("nili' In diiin-\' tnrri nn-ami'i'il IdU rnrvn .III.Ill'lr

i.innii-. *-t, Alii-li.ii-l-4 rhiin' h. 'I'l.'in-ll: < Mi.iTvuiii.M-' 'IMIVL'S-V:! | .. J : uiakiup, III | I innmifarlitiT nf ..I'
'J.jNSACOr { 111.1 dy ni'l'l) Injj: (" ) 1"w".1" ( rnttllallmi -
'., -( '
II.-t. -
M r Inliii .1. Una: n. 1':1.I..r.': -- -- ---- -- Jno.Mooney "Iiii |' '|: "
"" .iiiilanlnil, -, s ; l-.iirlt \I" .1I'.j 1 ( I ii-rninl.iry rmi-iili-ralimi, Hnytf.1..alileln |.|.itinit Iliomditnf ,
,. .. l In Illinium. !l LOUIS TOU ART MM i.l-l :,,|.1 1 l-ill'il.li'. 11011 HI14 Innr.""|. liniN' iii-iuN| | | : '
I h 'I:a-44 in M.: .,'.. / nir. HID ,HirniiKli in
,, ., Classical 11"11"1101/| | | i-iimel i-xlcnl,
\ "', i I'I'I.. .11.l .* i.ti-ry iiniiiini lih'h "! J..H.U uitlt HiNi'tt i Iu Unlit 11111 iciby IlKtIKII IS I InkmitV't ,1,11
.' "4 tu. '.'MI.Imil' ,i mink: itif *>.iiiu' > i-itntiti| i""| I ',-. I'nlnliti'K. I'ml'lml| 'la- ami ,, thai, nlllnnix'li \\ In'ti ilin.iai'i..l .
nay
.,. CO'ITO.V) FACTORn : ( 'it" tti >MIH ir' ;iiiiii ht, \\ Kii, h li.t-* i'\ir t It "'." '- klniiililn'i,\ ". |'| I
I'''''', "' ii-ti-ry cmiilny: nt II t.IllIK |ITI/I'I, | Itut ,n.mi, int nl.A ( ,* X..11 li. ." asmi iH-4| nnt | | nml ilm di'avi-iii d.iil uii.tiitilly | >
: ,. ,. IIH- ttinilil "
\I' :
"I' M. ,Mill.I.It Ui-iliii-slat"l-lliHil til, M.tit -.. ,>,n -- tnvluIt I U .1') "iMi" .1 1 tl.iilv, in 1.1 I.i.|- Iiil <> luiitiit SI root.r MOfChandiso i | ', Hinl, I'rnm Idlt linn* until iiwnllnitt-il' it up, ) ct cmil.l mil,
nt "I- ti.f
"r 111''" ) I
,.
.,. Utlf I 'I| nilil' ttlli-" 11 li'dt ,1,1 1.1. ,l 1.1! U 111 In- ( '
itr.*' .'nllNlllltl'. nil. ,llr.lll' bltt. I.' ran !I"> ilnm,* I"Wltt |ini-HM| < I'milrnl' ., ilm KIIII amivmidl
,' f I'ai, linliiUnlulil, -. nl' AIIII-I "ii-ti MM I II :SSI\ I ON MKI; I: I' II ANT.Mnl'.II.K ;: 1"1 ,ri:, ii* ( | .., A III' U 1'111. !
IMI til
rnu' \ drnnijdt
: : Minmmvt'iily
<:'flanvi 1"11111,1,,, 1,1' ,lit, Mlllitllll',,,, .* Vi'tv I'.llilillll', ;, .-, | ,' In tlm-i'. \ > \ 11""I" liin'H 11.. | 'lu"1| 1,1 nljl
1I'I'i"lIlin'l : W.J | | ) ,
:1.1.11 fur I Iwn ( II Ii
!| tlMl'-i, ml
ii-.H.i t-'iiiltnnl 'I'lniil 'SU"I.11'lhl: : > : I. rtvinti.iliiilallmi4
'' Hlrii't i-ti-r) I \l I V.nnli 1.Iill, .Mi-, linarilri'ili'tiUlii<,il. ,li' llllrr.II' :1""I'.li"A
in i-iii-h,. ,inniiili.KIMM,. I I llii'li- | Inrt'OHt. 10", IOS3, A T FOX B'rl lll 1.11'' I Hint, III i-i ,U ,Hit I I-HII*, i-nim-t WIH dm" ut IU
ii.'I' S .11.1..1.. iu\i 11:11: IT: N'r 1 ii 11.
14 1'.11'1
1'II I ,\ I k l.r .lillll', I--4!. tinmlli. ...
..' \. ; 11.1. : / In 'Hut NIIII In ,
I
i \\ .tr-.ii| M ) i 1'1" l-'irst :.Niiiniiil' ,I II ink.Fili.. ; an' n | Ih"I"y 1.11I..ill :"I.II"IM'r|
I'KN'SAOH.A. 1,11
' -- ----- II I l-W--lv. I'njK, ; M-li", I |I'll'| In, furiil'lii'il, ttiili. ni'tvI'l ) 111 tint 1111" .'" nf IXSI. Nntv Iliat II hlq dn-ii "i-rn inxin -
.' .nHlliI 1".ll\h, II. .\. I 'lni.li-l'| .', ..". I! I. 1.11"1',1 a''II''I'' : > nnt .loil'llI""I." "I \ Irli-r. :in'ilil: | I \
'J mMitii' rt-vnlttr thfHiiniil" M.IIII) ), 'ni larliMnnlli. ---- M.". I II VliT-i; ..I'! :' i\:1'11'1: ,l-i-lin-ilii-4 ",, I | ; di-ri-m lu-io Ilit-ruU I i.nilaij., 11 tv.iy 1,1. tin- aiti-mimm-i'/ tiroiilili

, -4' ,1' O T T II N '(,.a I lil.iilH-1*, .MAI" mi) frmn rnlil. II ((4 Mr < In hay 'tlial It \\ i! Im. 1"1" imin*
H. A I'
J. PORTER luilti- nr" :
.1. It. linill: III", II. I*. Dry ( joods Notions.int | .-" In hlili| rnUiiili'H to Ilm 1 lil'1 In .lannary: 11,1, IIN>II| iIylitmmilli4 ',
W. U. M tin \'. MIJiiiin -. "Kmili- mi II nit al nr firilri'i-i, ) Iii M.in IK\\; | imt 'l 11: "" ':\ I. & niinlil "-\ |. !
.. In ||
-- 'Mm: 1.11. M-.11".1 Inimrown nln'ail nf lln* 1'1',11.,1' ', Him* ;
', | | l-nilitu s.,. II. '. it. It. Ii --,, iv 2slyDeOrncllas S 0 'trims: ...nct |..irIAIIMS .1..HI. .-...-- -- milt .il'i-- ) | | | .t-uriy mil dU jil a ni ami lo- lay Hil-i, rnim-l, Unit nearly Ilin*
"i-iiii* ill* III' )
awtti l-li-rt 'I'a KMitVi'Vi-lllll'ltil" 7'4 "Vlm-k oilol ,
--- --- --- J '
.. M., Ill' ",l,1 l-'i-llnn.-" ,ill. mi "I'al.il.ln, il4MK : M.K: MH n in ii.r. Maritime Surveys. 'ii i-ii : h.. "I') fully .|.ill'I..I.|| | | fmirld.nf rf-nlnry njrn. fnid-il nut "'

l'.l \lllM.i.lll.: :N.li.OMI.S. t\H, MIVI' I UK \ 'l i '"I I will rut i-rnvnr llvo urnnf, llu* *ltjdl of im-ii, lit ;imnr aunln ,
\\' ', .iViiHii,"''iln:,, Ki-lininry -, I Il.iilxl'i" I---".!. HAMMOCKS, SWI.N'lilX'li I'OTS.TAIil'AI'I.IN'S DM. "ill""I"1' 1..1.1.,1 l.I IfS AS-ili I 1\ In II nnillli-.l, 111 I 1'I.hlll!; 1'.iIIIIliu
---- 'I''' 'II I'I' mi..M ,iii i I i.ifclll ,- .'. .I/hllu) Sniild 1"lulll.' lit Inll 1..11' liu'i'lcdrallminflln-

.t.! ...'M ..'ull 'M'l.liiiliitii'iiintf! nl' Ili-iim-, nl j. u'rliM k. The Jeweler : \ 1I.XISAXIt G.Forcheimer 117.Illliill i iihir.n-H III 'llli-A mailiInr:tlMIHAItlinllll.. siil.iiiainnMnik, ." 111 1"1'11..1." 1 >:"' I | In tI., I r""I'I ttill In- frnm Itt 1"11 Jnnrm-y, nnt Into/ IliO ri>nliilllurburUnliiu

'Ii' 11.11.\1.1.\111.\..,It." M.I.I.INu... ; Ilu"I"r. KlIAliS: 'I| Al.l. XATIOXSAMI nr 1..hl.".-"* ,,ti MM ((4 ill iliMlri'' ..!. In-ii in ,..1) u '''Inr Hut initiiiifarlnrii' ur .!I'I:1 .

... I H. f. Biirvryor. ) whi..1 )Ir. Illalmlrll' dai .
Jt II.', "'r. -InUI l\- CII" : ,
-'T- IH'tllltM ,IN I"llh nf lln ll.la .
--- ---- Mnrrli, II I h' | ".u U4 Ilm >
1"1. ) .
.'....""I.. 'inNiuv' : >. i.i.o.it.r.rTlnirnl.it \Vlirn I Iin, il 1.I"hlr.I' .'I.i.I ll-ruM.
::t ,'\I'IY 1I1'hllll 7H"'rl.H:: 'I, Cor. Water and Dauphine Streets Ootton Z3\TC1%. DRY GOODS and -- Irl junnli'HH: ( | | .." .-""
.' Rufus J. Edmondson r"H'' .. Wild 1111.11..11.11.' la.I..rI.Iilll..
I Hall..l.ir..v| Mr.i't.nr
t''I1"" GROCERIE riin't runIin I
"i' .:. 'I.I"o\\LI': :\. ... Mi.liil.Al.i.. t\n" I | .. ,|. .'.. mnl rncryy. ) 111.1 I I." I'ui v..1 y, 1"" 1,'" writing
.. '1'1"1-1" ,.:. ,.w" '. I'Jg': law nr | Iu llu* llmin-' .Imirnal' .1 M'liitnl'mnit 1 i
II < III < IS ( ANV \VOIMtIX "' anltln nnly nu
V W '
|It 11" ,
'mill
l'Iiiraiiiiini'iil: :Nil. 1.1.11. '.. I'MoiHi'ttry Tin', I '1II'al'l'.1: | | |'l.nr In llu 1'". I Inliny I I I orrosiiK: 1'1'1\1: SI' I'AIMPensacola 1'lltI.\WI iniritil ttmk. nn Mmnlat lull 'i'i-.linj< d-IU-i-4, 1'ltl,11 ui.iiiunitrvnta

Nil-null 'nml' I.",l I'm.it) niuliI ,' IIIKCarpentering ",1,1"1' ,I'llh \ u Inllni, : ufldu ,"
I ', in..inii, I ul 7'tniiV: |.. k ,at i".l.l h.'M.iiHalL .' |1'1.11:1: : :', "", ,, fur dU IHIII-.I'' 1.1:111. h''I.i.|
: Wulilii'I'lmki. :S' I Ii'- ami.Ipwiliyiif his, lid-tt \11.
: | 'i (:n Fla.Kid. IIH | ; In Ilm nf wdti'li I liiiltMridi4
,1.1
r.tlal.ix Mm I.v5f I. ,
Building "inniiil III, lliH, ttri-k
i .r. \1I\.. :, .lr..I'. I'l. "-" | / IIII II "
A I :jjrr | : ) a4 n nf 'IntiliuiHi. -
.tJ\-, \..i ilSi-ril. .,.'. .1 all kiml01,1.. C IM;,,1,1) ) 111111, ) I'\'IA.: I 1-fU-l) : ".,, Mr. l 1.:1: ttdninfn I I I'niiiiiry ,'riLIJ -
__ .u .__ j" ) A.Ml. iluilali tt liu" ., I 'llntri-r "anlcu ol'HI.1 wild .
U ,
'
,
dlltily
| "
....".'..1.' I MIIINo.| : :l. h"I Io." .., Sihrr lnUiii", in r\i liuiiK1' I'",' c"I.; l nrluiuilil '! OTTO GOLDSTUKER tttiH IIMI | Iln* :al.1 Idf, rll..1 )1'"'11.1 al."ulllf, | inniiuiral

:t.: I', i.ItaMHi'ii'fy "... Brick Brick Underkng Line, Im-lli'il milrr I l"il.I"I. \" :11; dut .if I, 11,11"1
Mmiil' niu'lil tit 7.'ii': I ii'ilmHUM '
i >
> ul Ili ln-kl 1'rii-ri. IH.V ; s.tPETER | i "It.- IIM'tali I IM"'I.I,', '. "
Ki II.. .' ll.ill. I'ul.il'ivir",, I. _. Tills A TlmngM. Iu :) 1".10,1'1. wllltln
"
."- K, II. MHIIiin'.r.l': I ii; \ IIMII111:11: K \ MH.J.F.KelifleProiiielor.: WHOLESALE DEALER IN FINE -AT 'I.'KASOVAIU.K: : ItA'l t'- ",,"'..inlilll. | | | .-,. ami ":111,... Imiimralily 1.1' ramMiil -

_'1IIO.I.t___ tn'nl: :. I".r 11.\u -__. ___ .__ BURKE, AMI ttiriiinoTirrM "' .' ( : | '," ami "lln. Kri'--u'-'t "-111'1'11.1101

'j'j1 ,......"Io'. I..I WINES LI DOHSA lii- mil,' laki-, I 'VI (Hint nui-ililml.il lali-n I;"..-*! in I tint mnuliiial| nr :anialimiaiul

"' ''''.1.. 1.1..'. S.i. I I.i.; K. ami .\. M. I'lU'iiri'" I'l-iiMiii-n-o ami l aiiiliii: | ,! SIMor.ll.C. :.' nM4 't'"'' '....' lii. .j-H ki't ) | | ( 1.11.t illi-I'lnmili" In uiiili-r In HID uilininl-lraliiin Mlnnnif
..... InInl, uml,I :ilil I Mninl.it,, M ni" I'tu-li, iniiiilliI I 1.I "Idi- UniiikuiiN, Mn-l :
.,,.,." .. I. *. ... (..mlAiiiimr' /.irr.nii.i.i; :. AI.ACAMA. I 1"1" :II' lit il am ili ; I InI'D U uullilui| Idutrnu I du I'jlli'ilm ,
\ | | Iliat
.
'.'''''"i'I1'' '''''"'''' Mn--i*. I'.nii'' ,1.1| in? i" lur '.r .-.,I H-I r.ir'llll'l -- ". II uiu'l |,,'.',- : | i-fi'ly 1.,1..1 nf 1; aiul. Inn.iu' 'In-l.-i. "dy :a-kinj
K.: \. I'KIIia.: \\ M.J ll .
: :ti Wholesale lubber in all GradedT'oTocicco 11"1.1"-, id- l : "illh'l .111..11 fiiii- Wlial Ii
u lullof I' i k. Hill "|1'1'1| I. Vincent J. Vidal | In IM--UIIIQ' of IdU .
"! :>,*>:nn-ki. liMlui* :Nn. I. lllli.T.s M. K. ..1\1\ !.! / A In.. c :aril.ifinMri'i'l :s Hill nil ,.11. | : 1. '|1".1," II' Inli-niH-r-| 111.114 nf I.I'L, darlmrluiiUiii: .lllul"
Tm-iMliit' i-t'i nhnf. In \\ innrU.K. I m-riniM" 1 dli Ii imw .f- I.n
i-ti-iy II
M I I.I.I.M-. M.I .1'. : nil viu: 1..1..."I.i. Kl.i.C.Kupfrian. I nm- .I'I.h| I. llii-m-i-lti'i. In IdU ri'imilo !IM'Ju.l.| il".

:.;;;;;!'.."'.'h. \\ .1!.... '-- : CII'I""i.| | "Till 'Cuililiiiif, i A'.KM': I1 1 milli'ii (. | ir'h', tilnl.". tlni |I"' 'I.II| u..1 l "-|'I.li'I| 1".1 Iliru tinun,, | in (juilM

."ililimt. ,, ,mill ....." A-:M'llllnll.larimiiiy I : Oi. cuO. I I 'niiiii-i,I..I'uilli' lln* \\ li"liili, : l i-- iiiiniiii| > '* I | ; | | 1.1 II.rJII,1| ,11- 11.1 lM'u-iliin- ; |...|.
IlerLIIIII'I'II
In iiiiiiiun ill
lirnl
nur
'"' { ...... imi-ilii-r, tirit Miiln. .Mlat'lll'ii. ill Im 1'iiiiinl ,11'1 a .. | | 1.1 ild
..J"'I' l W \l. ...ionH \. |1"t"III',1; \ a 11:11'o.UI'' ': ; | | "- Ilm ditdil nf ilrlnLIn/ | | ) tt III""I"U. r..uu.
: "..... 1'>...,. .). "" IT .. .. ..... I'llMX.lti.r |1.,1)| ,1'11 i .ly, 'lu.ll{ l, litu u lib Ide wliilr
__ : : Sample & Reading Room 111: i\vi\4i: I : DOM CAN vsIIAICItKI. |ii-ii!i-w.imtul 1 1/1/ ili i.-nili-, l.i'KtP"" Iin ti-nlnr.-il .
........ IU-l .-,lili-lll. AHMM'.Ul loll ::0.... ,. ." | *..i-lilillie tl>. 'lir' i*>l lul''M-ru HU.II. 1.::11: .41IxTUn -- 1.1.I'IIllll. | | ) mi will lut unili'iiuk-. it In I Iinaiming 1"1;
III MM* I MIN| M: UV -.. IICKIt.: '.a.- -.,1.1'11 | I i1 1 i-i liii' liiili-niu IC.-iudlin
:-9-lM iH.irM I IVlii-ti.li'iil. Ai-.-i.ni..n, NII. I IHMA .< !10. > I) HOUSE | III \I.kl Ii, l,II-I..IIHT" uill lillil Ilil- lilil: 11" IdU .IMI "UI' I In 1.1. I .IJ"I | .
"GLOBS Ideir Siimmrr Kli-ii,
"%iTy hiiiiml M.mil.iv hi iu.10 """.10. | )11.1,1,1 ami |
I'f.lilUI'H'AI.S' Iinlimvl
.. :IIH tiny nau" man liat lln- w.r.l.illlll
: tery JM. I'Ul.MVN.' I .. /" ,. .... .', .IJ. I liuini.I' I) I" : in Hii-ir
:> :11"1. .
i on n. i : : I .\ \ : IV .lixluli | | "' "In ..t.inl, .Ii,1 .hl.I".I kiiuny 1,111.
rJ'A 1'1 '" |j't llu*
Hc. |
"" I Imported Wincs.Liquors li'T4'A11U .r kiti i < | | ., Mt 1"1 at IIH .lM-r..1.. k |1.I.iIJIII..I..I. "lu lumilildl

.... A.LL'S BOILER On Hliiili ( In-- liny ttliili- ""II,, General Merchandise.I l.ikiiln 1.1. \ I : ., Mirli-ly" ami wm-mi- 41' .11..u.l| ) II 11t Suiild l'h
I lu.' iiri.Kil. "ilc i 'vti r.
'-A "
\ II I |inn'ri'il In j | '" Idul lixdl iiml |irlvl-
25I I
Vegetable Sicilian I --\\1"- CIG'ARB ) I '''' ': .I"1 di-i |1..1. Kilm-itlnl: b> Hie .NrttiuMr.N. | | .
.. .
."" \ 4 I.IIV H1NMIMrt. .. I, .
1\11 "I llu.|1.'I.lu| iln luivv Ilm i, : \ .
HAIR RENEWER \ l iiii-s I I'. 1\11.\h. Win., II. Kmittli-*. 1" ,,", I II"I I 1'1..1.
"rov.vi'A.Mi.Y\ ov IIA.MI.lif I .\ \ni.n.v., .| lljidl II.I'I"uiuI" .dal .\im'.iilmr, >'f I talllra"'lrlll' ,linn
""'
.. ... .....,..... ... Sheet Iron ,.. | | 11 rinilntii ,ilm ,
_.... JMlrf..I'',ada.'oe. I .: .h. ''''U .liallr e Ili.-in in | '
M.l.i Knowles 1.,11'.1111.11.1
01 ,... _lp( KIM! UM Ant lonrtiuful. r..- j -A/.I.I | .r I. .1.,1 I kiI.I Bros. -. 111"1..1.| U I | diiiim S.-iiilii rmninilli-n ,.
Iliat Idi
| IV
_ff ffclvd or gray Itair tu iu buturitl .cih. >rt I I'h. |!rinia I..'.. --NAIInN: ..\ I II I .I.IU': : Luntv Imiv il I I II ) I.il. .. 111. yi-Hlf .
I: inn: :
... kxl .. \ nitT.Richard 1 Uul. nmIt wmil.-il' |) | | by mail
--'-4 jrnoUilul .u" It luu m uyai I jkiu il at ( Llv'vlIjt h.I..II./.
% IU IM .b.i. K>lully iiu-t all tit* reu I I 'IT" I..,.. I "I. I REAL ESTATE i ;: ) | | 111.. wdilU. I il;( | | lint fruniItnnki
I1" 1..1 ''UK) I" II"hl'"I' 111.1
'
..iUul fur the. Irejitmrbt fla or s. .. I .
|T |'ir i> ) 1..1. ., ,
. .............11'. lIa....'. ".... J&u.... .... I II" : :1'I Thackeray Iln* n* | ; | I I HIM lrni|"Ulimi Inilrlnk. 11.llhal dy ri-a.ii.-| { Idf |>axiIn "'
............ '.. ". ami nm. *>\ Iu faiu* ...4 I CRAS. ..1 l.i ; lakii. .".yll. ica-mii ) kril| dimn-lf iiifuriunl mi Ide lilirjtniv -
I ;juii'ti Hiurn-, .
-1 qiuutor i>t ")..1110.1.... Iu HMMCCW ; I rIOPF I CI', AJi\TS.: dU iniiiidiMul. "llrtiw' Idi- ami i-ion-nt tvi'nl. nf .
......... CAM W .ltrIbulnl Iu but uuhav I P. J. Gitaiey SSlU.\ Wllii-K: MOITit l-i tin* ai|,-lilH tiniljy.
........fol I-/o ,.......... t.4ll-r 1K4 IH4k* | ilrliiki-r4 iu naming,mil. 'I 1""I..I.I.| nf nlliirirmniniiitmrii | l.u.II..
,.....Id.... .oft.n bcenfari.riiUNlfti thfrom .. I Practical Watchmaker ; -"I.IVK' : AXUI.KT; 'MVi: '- | h'ly tvill lln"rtinu| wiuil'l' mui el.I.I"I" "110"1.1-

........ ..woIrn rtnK.>tcoai>triM, ..lur* Bl ff B3 COMMEJtOE O'i1., i iMOlill.K II.. ui'i IU l.IMI.. I...\.-I MUM,nlIM.I "il..11 | | | ..1"YII.I."I.li.| .-nli- mi-Hi if'11.\.1.1 4j ,b<:'| "I. 'Iliul4ii.dn.y
,
...,..._,...ito.. anelt'Wt loc tu U>fcr Mlaetii>u. I" H 4>* -l.MlMi.1| 1. 1.1..1| .u...Ur.. Iii Ilm ." "Io.
rn. ....'" tin* of !Uu.'. UAIMiii : :, .\ 1.\. j -"t. tout |fcpir I Mil i-f l'A".r." \, linur .fur' 1. 1II'.I..u.| -. aiul. il4 r*>- ..full Ii ..I"h
..... .. I 1'.1'! Hi- 1.1.1'1'\ ( dai ."".1.1"",- un-ii | M< Id
11I1, UM JtuUIt 11.11.1 I'IU-Iull. '
>|'n>*v | r I IL1 .. l JE'EJGER.: ttf :,1'1 11"lli... 1..1 ,In nil 1..1. .nil li-i.inii ,In ) .1..1
.. elc.-a UM at-alf1 Ifno all Uuhtuaon. 114111 I ILMl.'r4 aiMl hbtv-l. lnu Umk i>f all I lii-ri. .... ilwali-r* Umk ran M-ant-ly iii 1ruiua .
.,,, 1..11.. Idvir \ Ii.1* ihji.uiiuj i-iiillur IMIr4iffc. illrli-ur \"I. 1."y .t
........._ all fe*.r. .od drynpM, Kiii'l* Mit.14'I'lliitli-r.. lt-| iriiiirimill: | | % !: li-ri rulrii 1'1. | Ilio' .1.
... .. prevent* taUoMf. It _ulatr* tbagUiMifl. ulti-uili'U. ti.. Mjruw-\Vi.rk 9 hMv.illy.| H I lii; >trllilii'-lil' Slrnt, "I'I..il.| l'II.I. 'j jI r..I.11 : I ) { .Mil. a. VIIMI .*M.4.' l"t.,, .liilH M i'' I mil'l fnriliuiiLanU. I'", rnu wi-ll iiilnrmisl' ; n"tvi |M-rs nu

........ and tnabk... them t>t r..b l f..rau4 < 1''I.I Ifci* *::U.iKNKUAI. ....' I, : 'I 'IS.I of HIM .- .. 1 '., m ijfiitralvii, .I' (Inrnnli4ry, ruinlcii-ve' iit-aily' 4iiy..
.I.a.. Mf I iili .. I'
li" IIIMUIM .
...._ vigunitu fruwtA. Tb*rff iwu c4ar --- |M 9 ,1 .0. lo. .. |ml.lir! nrtirrr. win. I.III iul.i .< few "1'.1. an |
......... nut uaiaiMil, bk. UKIM ul .kwtkritbut I I I.hN>AI l.l.\' HJ'UI'N.j' : i | TullMlM.Ul.il 111 1. "li' ill} l.r IMri \ i-oiii/r4 l | ,. 1.1.1.
muala a kwf Uni .*bb b ( : AllVKiniKMKXTS.JOHNSON'S:. : : : ATTENTION I ;r iiU'H' ii 'ini.il. M-irfi-u. .i,i t .ufii.. ri4ii I 1.i.l. I j 1'1'I nf jnvi-riiin--iit ? W. Wrr" a .11,1"ull" Ilh'ul.1, | ( givo Hid
I.t '
.a.au.oI: Mouooiy.BODKINOHAM'S. r -.u. IK I ilcar. Tim |VlllllIJ4t-H lI .,... |u>lilieul', wMJjl. ,.I ii.> 11.llih'.I.'
j .1.
-- -- i KII. riinI.IHNII.II' u ..n.J.iljr "(. I Ivtli'ili !
DYE ; 1 WATCHES, JEWELRY I j \\1:1..1 IWiu.CALHOUN. i. "" I; I ufciu ,,.klri-v ',, Wl I'J'. di-lmv nf Idi* w.I,1 1 ..I ailay, In- .uigl'i

ASHWjl : i Hull.r.r .u. ,! iu>- l.rtil'.KII : I ilinlinv4, inll. j..I.". .."u.I..I.. .Ui il iu far murtt trli<;(ttnl kl I) .Him I..

''," TBKWHISKERS I tin ill-1 urui-r of \mw Jk Ii .rii Hri.. i j jm | 1 | i.rti. iuN ','lhu..A' i-if- ui-t .|..|..' bill dUktnry nuwvuiyllu | | |
Ac KING ) t ,
t .t B.EO Or4Ef.1j HIM I ... n.| limn.itflilr nuir.l |I IM ., 1.1,1".1. .. .iiinii uu.d-r ,'
| ld.inll'i > n'.I.- < limn fur ul K'u-I a uivk.'I'd .
". ....,. Ibo branl ta > Mtarml ........at Tivoli :Boer Halli.Grand U.4.. ". |r au-l I P.'1. ran- ,'Uiw i>"< >"> 11. VMM.I .Ml I.I, ,luiu IK..!, |LIVERY, FEED AND SALE STABLE I raw Hie I ill h. *, I rl m-Hk i>- I I. Iliu 'true Aiuvil.auuiiivrr
11..1 > |1' |
......_..... It pro>d_m|
.... ..... a..,. (....-.... '" ....... I ("l..1|1.Jh. .j <. -vli : I IHI.UII MAHIAHHA' rLOMIOA.AIH'I.K ntninai..h I. ..W.Im. lia.1 U-mi .1"'I".I'y. | ilv.
...-uo..., u .u>|"|>M widuul UuuUo. ----- -. niMrlilliily | -4liin|.'rim I.| .

...JPAlW:: II.Y I Rendeivoui In Pennclh.I I IAHII* I*. l wbl-. tV II. KIII.* | .1| ;. Wt\.IIU.I\llh.: : J ,.. | | I. | | | .IIX-I..44 l<> W>*K H' r I 4 I'lurkjr but "vl.ul)\\uw.".
,' : Iln-Kn.| II (4 K.uuil 'HI .u.. "" "" I ;
.. .. lULL 1n ., .. a., .II. I I'r i.l4'ul.. U Vu> IT. .. | tl.tUP.I., .. ,. '': III nlHrr, dui il U 1.'J1..,. _
I { 4 'tll\I. ,
>. uhlm-r. ( 1..1. t '
) I AI" (iw-l -
.- SoM kf. U Iwalrn 1 M.liclnrt. Mik.... *. 41 to .Ull IU. I r. I .1..1' .j | | .1.1 linfutun* raiulbltilt-
I 1\I\"S. u., Mill T.lU.MiS, ,Ir I" :" ) M \ f1,1" \ ..1' 'Ijlktt. I'll, ) | lljrrUnbirr. <.tt.t'r; *tiitUluji
-C'IIIIU'tS'f: 01'I I A II i-r-i,. | Mrrri> nild.. II Hwy ,
df It-aui* ty xra.li ut but |>rillr l> !-
FOB ALL THE FORMS | Of | -wiliinii| I .. 'lik wraliM l .i leu. *
> t'ullu.
| : 4, ttdlid
.if
c* I l! Wlxt: '..llll'tII'i": ''II1' ; : : HANT'S BANK ; .I- AI.MI -- I ., I.. l.iku .it). .; / | In iu.-uiuu-li-iu-y.| W. ".1 ".I".1,) 11..'..'". .. ..
Ijto l I.
_.... crrartiJ. udr's 1 ... \ ., HKi. 1."JIUIII\'J" \ MR H..I.m .. firalf-l I. I fntkU vrdilu lUrri uraial
luakliiK rarli .
umu
11.- 1>1.4.... 1..1 'i "r ItI. t. I; t "t: 'nitOVJ.A1. : 11:' .I f 'AMi .'.\ *. "."1\11, WE8TVILLE K'OTEL: tk .bnxi "/ ', | a |> < ) alti-nli it ufMi
I .\ M.V l>tr |mular| '| "'" 1.lull.. :11..1.11. .
.... -. __ IIoe PENSACOLA, .11 ,.4Ur. w urI ,, ,. .. lu'f L'.l.* 'I'I.'r "U' bu iixiJ IM
ulxdum
.1 .1.' r M ur- .
.i..1 |
.. = ..Ir. will l linw ', Lu .
:6: .... ".. ",- 1>1< --- i"i v K c: .; "" :. iin .) ", I. rimutj'i tu !
I,...: ........, .. b4 iWHr a.M-rtirvni lMa'1. .,11 .. .mdil iitm. |1.i".II.| 1 ; | VIM-HI*
. .. Sarsaparilla.I I I .....'n. .,.. I.......... ."..i......,....... .., .11. ,.tSI." '.L', ItA, MIJF..'M. w4ft.,."ill |r.i4riMM. all nuf i O'UI" taulii>u | | !| > : um ill tu i i h .I."I..tll.I.L,1..1. T..n. _'

,,,,"IM'. .II..... 'L r.,,,...... ................t viiullw (::uh: C"J"t=. TSO.COO. \ .." ..I wuull o.. Uullf V nil I ':U.\li IIV 'fn; "J'AV, WKKK OK ludiiluib I.' ..l I..|>aait.l .,.uul l ..ali.'h a|>, .ut-riu Ib* ufc-aM*" *I.
.. ., ,I, .... U. ..IM..I.I".a m itta >w. |lut IMIU u InIIMT Tbtt
_. aa 1>r i .a "' i wut. i ill .
Uutt lajo
.I".Iu1 .. uiuvnl lint
.,....I "'"'1. ... h81- _. i ._ I MUS'fl. .fully al. a tuuulry krr, fco .
i I" 41-4.1 w h.
.1..0- ... .. JUUuc*, '
..I _
"Mf guuj | Infruiu
>
I
"Hfii-eu duiulrisl| oniul4uf ttrilrriaJ ..'U :1; ,< ) i' <; ii \.IIH i :. .1. ...... I,...... M I I.. I., ..1 .. .'.,. ...,I... ,.UI. ..u.M.. "1.1.lul w ...0&III J", M K u..ve1 .I.

.. _u.'b. .* .U-lu-r i ir, < 1..I."J.a. .. .. ., ,. 'vw a.1 .. f'lt
| ,1'1 .u-n'HI'IIJ' '' In IW' C. u.1 1. il U". J. ( 'LL''U' I I.H ) '., all Iu bay* I"-
I t .
I lo-dar, by J, I. "Ie"h. ".. tiIt-U .44.Iauo, 4"011II )I ut. I 5 \ ..1 I. J, .Eel '.Idu.I. U


-" .. ,_ n' .J' ._ -.--
-
-III II. I TT I.I r-- -- ---, -- _h_,_. ,- -, -

.I III bI TI IIK! : ,JIKAUII- ----' )ri'.N \ :. ftglit., '1.1' hut tll't a< 1 'i,1"1111111..1: till hKivali.l| ( Ulx-lnx Inndclo( outbid, 11, 1f', 01/1 ic.ovfd! I 1'1' pnjmi'iit' tit I; tlCllth'.lhiif, \ ;; fkirlimiilnKl'of i Ihfni'nmU I I ,rl| Curator's Notice. Ylost F1oria Semilliy

Holitrommndi1.\ \ I IMI, \ > 11 .\M t'IJ.11t: )I Ir, \%'.ihihislh, for I Joint' \ l"l 1:1111)' lt'', I theni fur I llio iiu'2.. lulu, by t tho Mack and- -so |hsaI ,.isfu.hty: ) tl"'I'"IIa."t." 1' doll-mail'ltis i 1'oni,, liiuj-iilniisntl! \\ iniil-j! !

I J 111: I 11:1. nf HIP, !I"". of t HIP l.nul, an, I for t Hic eoin.Iwlon 'I loll (''Illl.tI,11, to who in iHlumracyU or lhc p t I 11".1: vvcrPpnl'I 1'1 1.1', I fciHitniT, t'.S: liip u of N tlli.in t i lli'iulilx.I ilcee-i-pd.,

-- -- .,- ,'onilierni I I' !I:.11 1.1 5"'.. I of riiininul i 1.llr-rml.lllr. aiou-ideinlloii. only I If |Mmlblo Ineoiiiicdion ngHit-in I 5l..n'ii'st iii'i's'u.l a. a free ;1ln.! \ (.11 1'11! fur fn'1: will not be nuwciid us x tf'-i If. nf f tlio ttiO t p ililipnll'tifllPl I n S f l"l.linU tIcsiis5 1't I.I..III t* ii: :. II.OHIIM.
-- ---- 11 I I' I it ill I II! in Ihe i.lh. >
h I" |
r.
'1 hi- popnl.ilioil' : ; of Vevv t Ollcnii' ) -iMtil. Tho tech uihi'aI ,"hlrll'| "' mi, with h t HIP of ,.m,' In HW'; linincdiiililv: nflcr HIP inin- 1 In. 5 Ilio-o vvlni h hive: kept I HIP .IT* '. HIV m mil mi I till -hi-is f"' >uS'" "
i't, ni.intn! I in tnrIM. .. I.;.;.;,. he annual,,, :, ,dealh; ': tCtOltOI I ; nd their, Mini": mil ii .'.' lli>
Hm.ilcd,,, nl : tie ... 'lluj' donire to Ibo ror.I of Shin, 1'' con-tiiinlion, t "I. ini-iK nol'Hiu'-P who 'hue foil I hit'S'I niKiil of mi.! \ J
: Icr Mhich < prevent (
I'''. nil rvn\\>e .11,111I l'niiol <1 : MHtl\
1'11:1.111.\11: l.ll I I-
1/100" .1.
: eva l ale: liilb.il,: fll> for, HIP,' JP'1' 1 l">vt.ilcd : 'I. "- j jn-H'-p' miv 11'1)I,, l In full aipnnllib I oiiil 1 I people and I HIP, IH--! elemenlmiiony (I"-Iu| ,. h'r..l.ir'iit ..5' the I"ir''I.I. cxrinliiiff ldrI; I..t, iulerc-l ill 'iU.iu-li-iiu| HIP li(I I l.tr.i-1 t. I'Mi. !S's<.t.> 1.s l its < IIMIIV.Notice '. -t.h ll1.lt' I i il'A: h t )l I: Xl'-

in IIP iH 5 : l"i per Hiunind.'; with I Ia St 111"1.HIP :"'MI.| diu'llo' lull, II.1 ",111 HIP e hit., fiiim' iin'illnjf npun fioin t.'ikpl'il, t )' liil' iiim' 'v. and. i| rl"'J 1..1. I tin', ll i'.i'sst, Von nnd, HIP !1'('"' -4- -1,1, 1IIF-
-
\\ t.lt\; I 'I) \\ ,l, nun' it i i". 1"1: i tolil of !i'i.2J',! dc.tlln, for I thai,, ,'It I. "'eoiilnncllb Ihi'liw I of 'lioimr mnlnnk. 1"1 liikel", mnl, bv HIP 'lraight licpnblii.iu lalnlirtie! I., M. Mnk.. notilicd HIPl.enirthil i i" lhihI'l IN.ili'iii'd, nil lit SliC, kimttlPil.p i' --- -

I hut'" 'btabol, ; inuiHIily, fur ant oin" ,'' |lii.ui'.I" | ftit".ih II )1'1.1 i ineiilion. ,doilp! of thin' ll-l fkilion dividethe I I lliri-oniianj, | wtHnnthlpil ,: S thll, I Iit tIlt! lilP' l.i<"i :.IHI.IMUj in I tlio Public) II.OIilDV( I rXIVI.IislTV, Pt

A tivNi/t' pTVvn. lendei-cil,. I lu. :N'liiilui.totipnl siiiuth, 1 IIj iiis ::1..1.. nnd 'the hist"''' I ollirci; 1".tl..II..II.k t hal It I Hourioii incllllic I "1"I.n,1, : pn Ilienl, dueIIP 1"1"' '" of I iii.l., and, I I-. held r"I'III.llil'l, ui.ii I Si ll.itll .Ai" I-".ill I Si I'lll IH"ill-Ill, l.plnrI
JI.I7 per' I lhon, ':and. full HIP ..1":11. ainl HIP ; liind, mid HIP ro.id Inn I 11'1' | 'bundled-,, I s'5llt K: I I' II Mil KHit IN l-i Sh'' 5lihI. I I 1.1. !lM (', I-'nil ncilllr, i r VU CiuI ,
1 I IMmil... I IliP" :2Mli of :--1"| Th..II.I""llill! Suit, w pr<'f'''ni'el 1 lopnrnlnl "nh"111 1"I"I'n"" IIII; : 1..1.1..1.1.1.,1' 1"1 In- ili,.i'' I hut',: I" UK. li .pu| li HIM i'Hi nun lillli.'ll, fr.. I lu .5ii! !IIs
iPlnlH" I 'I 1 111;* Ml lie* the. 9tlI| "-Iflhl; n' t I" rc.n: bin'in, I ninglp inunlli, I. high, n )l\"I'lII' 1".110 ..ur' friiiIi1sivlf' I vvllh I 5 a f"\iniiior oIl'ncB In S lheiipgrop u >. 'old., 'IIP S liiivpinor S ajtlced, I.. hive: for I Hie 1.1'iiclil" nf :I -I.I..; |,' .' iI..t",1 olnm hIlts i f i Minna iii.i I" tor AlIt I in S I'n' irIs r II fI I.M.|i-r iii| on r if Issue in f..ui U.S t>i.T. .

; 11"1'" 1"1"1'" ; .1...".. I.. "I' *III lea'.t.t'f .. ;V ''l. and, I tl hi., luivP"! ..jll IK' I. I rJI lien than I Ihroii'jli vvbil: IIP, I (t'I'II"HI'' i.I"nl,' I 1III'llr.1 h In hi Is he, rond, "mid. iindei-Ihp I IIH provided I bundled' and ((111)four liiih'ii, 5 the I limn\Vlt- *II tit rin IH hmfnl'il>V 5 I'. ". N.I... |tuuil ir Mint tor th'Ili'tnlil mi'n : .

1 nlipii1' IIPva, < al that, s1.e.t HIP denlh t "rte 1 ill I Oileam) 1'1 "inlcimi'di I : rn." n. teller I M..1 luhn Wnla',.., S t I U with I, hrPP-folilllKof, the. boinUonM. linlinfwith ; indniduilciv.ilin-.' HIP debt, lelirewilli i* uI hISS In n-'r.t uiIi't., 1' N" i I Iliw U I" irIs e

? i 11.:1:] li tnrj clj In. P\CPI of lli.it of M1*.. 1'1"11), 11"'II.IIt'nl., l ni t Ivkp ",lull till,* of bl- I I 11.1.1.1, 1 IM-II I!"HiilH.iH, 1 in I heir" a I' the, aei I',lied I Ililelivl I wtte ,ill il Inat fjlimliiillin' their, ,puikcl", and, an In imll'-c in' > i Hi.-111011111.1 on tin'f Huh nil Hi il.iv.mll'c f'Ni.v., I Inill ml' -r II u-l t IP, .\ I-KAI'' AS si: CO I I, KUK-( :

t I.FT llnwp, InlPi-p.tid, aIi'" rr I Ix lir.loeli '" and jndifinii; 1'1"1, t II Iii', .1..111 1'1'11. llm.tv age" nut Ih) .hi'th: vvpnkiic" I I.it.' nn all I t,lekiHin Icmpllii' pteieut tho union of the Ie' lliP, HIIIP of stile, nnd u'si.uuiglu HUMP 1\ ,.)'linile aiiionnl' of S IliP, I 11,1., nm -' I"'- nil -mil ,nf ilHlH-.fir S I llniiui, .." i 1111 iiii'(

|, .1""",, l'i.-..- ..I.iitr ,, oftlte l/mM. : \1') .al'I IIP "lated. n. t..111, "| hU 1".1..1. U Pi.iillv'| : niilnip n"'II.il"lnn..r \''I 5<1.,H'.nnd' thin white llelnoerallc" ofllcp' \n. bid to 1'III.II'; ] 1 Iho "1..1. t Col.lloii'ton 'lun.'in" lu HIP 1.1.,, l.I55's5 s iiilctiir.ji 5 a nr.'i'ilil.li i-l.:I'll'ii f l.i tre., i!: KV: t.IV :. -OFMinifiNK -

in' MalP Itu-iid: ,. <>f lleJiltli... IIP MJ : nn, nnnnaldenlli, rilcorWptrtlion: : ,. i-l-m v hat; VIP did .avivmuoi ""'..''kpi'i, "I ho, |1'1.1".0| to orgnui/c and nl 0'' (S tit nl",1 pun b:iiirtnpllip I \civ ii-MH-ill'ulli.\e.. I M-t o'n. VI i. 1 1 I r 1 1, 5-ttu!. l lilt i im : AM ) sntii.iMibcil :( :\'.

".l 11 IIP, f.nltliil, : 1'iilii'l i l.liH'd or t I tiluLninil ,'::. 11114, vvoiilil, (I'IVP; lu It'I.,11,, ,'.lim.il-, : cnirccily" t reKiilpil.VpdptPt| inn I HIP, I ln<1cH'iiduiil| I |lift.'t. Chcnoi: h 'bonds 11"1 11'1 could In hid, I II I vi.tu".> I l.'n: -ii.th .

nf. jclluvv" f.".r .1"1'1,1"| tin- \iII ( ,.I' |H.pnl.iliun,. nt ln.ml, ,, I dealhrale linking and. fi-li,'nil' lljfhti ai ,'iiitch, a. :a I 1..1..1 of I HIP conlilion, I 'nnd mipportedlUoiham nt Ivvrnly ccnUou HIP, doll.ir, -or lp... Notice to the Public. s, Mill l 5s'Suuu's l 1st'| -vemlH-r iI'liii'iti, if.5,tin''I III.5 I I I-MI lov.Miiv, U illl Ip

iiieu-e nnmticKiit. ,1.H.t rift nnd miiioiIN.I. l of :i.lil I |>cr annum, and viilh. I "... do ,duelling, ,. ho, nnd. lie 111 n aln-l, liU, own Tho road: wn< pii>pcil.v' l.h'rl'li..I. and, 'in.mil, fur Alih It .loMi.t ili| .- in) llillet,|

nnd Ihr Mill impoilnnt fail.. H.inl.iiion of 8,51151 If ,thai,, c-lim.ilo, l I. In.llh"I'"I'I'1 hi'hiri'. the of ,'. I I h nl I I inMI'. Hint, .iui1 1.151 5ii tjs'uil ir .t fl's
IIIOIT | | ('al'I..I"r .1..1. I I "P pnrlv. nit liiisigiu' IIP, an cilice 101..1 ,1,1' ll ll'U--lou" S P ilu uuuit.u4'is'ii'it \..Si. pit h -iHli. irivi'ii to tin1 | ISIRS t 1511.

I h..III".Ib.1.. ,, vomit, ; nnd "1..1,1) cllun' ,|1.11..1,1..1.1., t I 1'11. of 2HI I animalik'itti rrgii'd: liolli I.iaiI tees'I"'k 1'1 I 1".II I.IIlw"r.1 nndcr, I HIP, fl ii-hulI'e5 of I lie Nat 10. neiiired.I iicaiiv). n million.. of HIP fl I liiil-, :us ,t ,iil., : .-,.. I Hi il 'I'llliliK-:. ,, fr.. in I'll nfn-r tin l.iln'i' I lh"ill r ss.l' "l"v ui' flute I I' ,-ss.sii ". I'M I iiv.CHAS. a"Mitut
il l 5 5'sr..iu
1" v nut
,1.s 1.H rui-5 I
li
11 N1t
fever di"mv, | life, tie." l I. t HIP ii'.iwiliof *. I IMImnlwt: I nl t IhU rat hi, t the thy of unit R only j jn-lili!.. i i .iblpon 1.1"1i11 jmrl).. Mich h U the "II'fI (0.)i ) Olt"II.HIj." I [>)iricinr) |t" p-iv t II".. ipi'UnnlII. t i'l,| bv 0 IIP o.icfio. ,"n E'I., nil.,'ii'. ??.?,.. iI.11. tl.t'UI I li.t.
In rcn..ieol.i l for l lnnd 1",11"1"1. or Soul h I 1"'i.II'11, I ilhil't|, l ol uiili'li, Vlt. I IV.MI.. !t''s:. It
HIP r\liibilion. that' lulVC,: "," 'U inide dcntli tate : \III.t nnd the v "I.le S I'cwit iin. _
Hti n t icronn.N. t.f i'If'defen-, til.. e"!.1 tlc liy .f"hl \"Ihl't Ihl'o II "lmlr"'I'I"'I'I'III..r pir "HIM *. II, l Hi,.it IbP, lempliii"pl'nc 0tIIs
Ill) 011, publli 'l 1.1' "flh.I'I.II.| it. N'pleinlicr, I the, t two tniln' ,; l lmuiillm or brutal, : ntlm k. ""1')' ien..n In IN.Hove I IIIIP.'Ihp thug road .h.11 tuliij', )'. AI I HIP Iii,",.' nib',li'd, I 1'.I'I.ss 'l I linn' IT. QUIHA

.Mitnination, of P.I-.C: III ,HIP ) tar nhiinld !1. .11: pel of tin nab 10111)4,) HIP liovcinoivvn ,In il.tl.111"11', In SiteS
IMI-I III"I'h'l t The .II.lill, I. tu" n..h".ill:. ,d'I mjrcr tn t pnily I In Klurld.i, h ii .I' i 11. 1":1 1.,1 01"1' Petition fcr License.
cl'limed lu lie JfcliliiiiP, } lib.vv fever.Ilieviliini I Iboii-and, |1"1 unnnm, nnd tin- regulardcatli Iii hit 111'01"111 c.hr I 11" '", iI Ir. \V.il. light I hcicj, : ia '11.Ii"i"tr ,"by Ike < I in Nc>\oik liij.and 5 h.I.II1 I I Mi i it. View\ 'ol t" 1111'1', "';" -( lo uluiti's" -
li'ninid, nnd luklioiv IIIIP, ulionld I'P 3:11'I.r:1 inonlli.Ai / ,7 llffnililii'iin'i ;, I hu ""'" "dl;. mil,I I ll.c FAMILY GROCER.
,, lulu' "on/hl : lliaU'. inner, noiuiilnui.uui'si slut 1 lists'..- /mli'/H'Hilriit 1",1. : M. 1 : | In ui'i"- him, :al t llie .ll 11(11
11.1,1" lhi ,. Stout' I lik'nS'S.
\OII\M-| 5IhI5ll. l"i
| | 4 : i ni v
III riiviiiii't
!
iiiiMiKvi'i.r
of fail ,Ihp, dpulln" turtle* in 7t1{ In 11"11 Sib nit:
Ihe-e lhin do ll.lliftoInlicdiiep H : fr ami Iheli'
or IlieV I"Ie I vvciciompliPd ,
I"I'I'r I llteitiinlv, th,1 : ,
t u'vreuuterrit .I Sl's's, -"I.tlll.jr S *
.t' air """ 'Hit'i l
(11.tlll 1111I..11. Ihrfitiilr, thruIftina 1"11"1"1., | \ l iivnil l l-'ssis1is's:i: t"lt'
t nndpiciid, : I HIP di-cn-p ? Ttivv Aiitfu-t wcie "nnd'ln I Scpl. 17, licltigil "." i/tire 1,1' I' Ii. The, 1.1,1. VVCIP lo IIP ,uild .lou' ,bv ; u'iu: I.
t Isitis gist \", curry)' noneaMin II/IHII" mirrnit In ) cminly Ini I 111'I : \ ; i l i UNO l ur s''ss-utIt.-ttl'.tl: : 'I
.' hal' |imipr| molivpcan ,"..li ,.oii.lt.t, I I'ir' t HIP' t two II.nlh.I, ; 2fi'; 1.,1( t llnvnnivit | -flI 'sillial.I I in nn broil-:inI, h> 11I.t u.i.h," bnl I HIP, S mt i'I'uhi'I' Inii-lcd upon I \ grihi'.h! ;, nol ,inoiplhin, I S "t'lyi', I K.i'UlMV : \ full uily| | ,nf fieri ili'.linl'li' nillele!, fir itlsuitPsiles

. fur Aiiirntl I.II 17 (. ru1iteIsi.sir | Vi l 111.I.I l I h, ,di- i 'Ilicrlitlion. S HIPIP, la-tvcar I liivuheil!! Ihr,.liiill.ition| 1'1: 11.15 II II, HIP bond-, month* ,.1,1. 'I 1 be" )' cm' 1 IIP bnnolil, inKentmki -l I c'fiilli' r.isi-u.l l nl vmirI
ti' ) wC.Hii. fhiiil' .
Tiir win'
X.'I O'lral.: u:iiional! hunk |mlibelled ; ; \I" 1.111.1. : ul 'llielr,, 'lull 11/'. r-p | IuIIII'sIul*II'P nliv a) a Iii i I IP, nnil IH
X"I(Orl'III.) for t HIP MIIIIP, i II..hl.I'-. 'ttitr'r.ig1riiarvm'rn.i".1.oniitiy \.M. s liiflull. ? K,'? '
HIP, ; on nccoinil Without t : s n non-re, 1 l.iiit, I crut ii ,Inpiidllp, : I HIP I, lsu.'iuisii.Iussii. / IS' I" ni, t.si'.uiii.ii, fuPn, Ih
1.'IU..I..f.II,1 nl ii.- r nniiiv
: '' Ijci
.
:lint hiehuig I le-< Hum. Inn IlIO'I'1| 1.1"1 1 I ( I s "I S the Second I t 'III'.I'"II; \\n | ,i oii coil nil ju-l """ I(hin; S tin- l-l il.iv 11 lie I 1151.5'i, 10: I.. IM ,Dr l-i,
'. ol'lili oilier f"tllll; ,, t HIP ,di"livory I 1110111111111, for I HIP month, of In (iod 1111 the IIHMIK ,.1 ,I.... I DUttlil: "'1'0 I Iho I h'iiuu.'itst" < nnniI the I 1111'1'1"11"11'1.,1 I 111,11",, ,' the, I II'' 1'II.i," ol Ivvo or llnee hundi-ed,, |l'stl|_ in nii'lmr >.l I vei. f |l.i'tusStiiirt' 51| CHEAP theCHEAPEST

I In I HIP linnk; .. |11/I.h'I..II..lh'r.| nnt. lent, Hum, I Ihou-aml! for 'einptluil mny: present' lheiii-el\e to !i I, devoted, ( icncllll' Klnlpy. (ii lie, I 11'1.1 l par, vnliipofihp, I bonds.. I jol S them MI'i'onipani, d bv n levvllioioiifjlilred ir..v..'It l M ir-htl: I, IH-.I
I erne pr .
I | tlc : I ill s-'. W KINI.UT.:
nnd pal.: t of 11511' haul, il an at nuii'dor mnli 101 .11 i,1 (Congiooioiinl, nominee, ; in in, bulls, no ss lint.
'I"1 nny inonpy .1.1. ulluiupt The Mile 11..11"1'1 I
nimill Au Now tl '" I lime llmpH i r'nl'v HUH.
u-t. uieninnut appointed >
theo ,
,
one wcic the 1..11 I I Short, I | ,
111.
inuie lev ler-
I"'nl", ; of lu ,it i cnniiPiliun, with .I 'lo
I..t IIP 1IIIIhc t ,' I'I'U"'I( n 'nppurl" ( of ; the, lcpnblnaii tl .11.II.i..f all, il VVIM u bid I II sI

t HIP lullciy .,. iiy'.. -Lulling I t IciiMil.1"11.I, *111.1,10| of ""I experienee uitli IhU, d.i: '. .I men and inimiiiee. 1,1 11.1,0., I l.ngenumber up lo 'tinpir: ,"ll', I he. bonds ami I I' 'I 11",. .ilialion", "I l IA''on ci.unlv lie-, We, tin1 nn.li -.lais..i| | r.iri-l.tPl 5 liII

UU wnrcely vvnrlli vvliilp, ) for X"I S HiN, 'niiiihel', nl"l.h.1, beionI t their mode of atlaik: when MII'lilJ of I'inley', I lieniiH-ralie f'u'iiiul." Ii.Inn" ,,koll' lo nn I iiivpiiiisihlieompiny, : I 1"1 in col tun nor !!-t'ilip| bill' In-lot'k u : elii IVfliiei N.I. IJ In, i vo.ir:
t "I, le.um, nnd t HIP Plato of 1"I.lal/; : lo all I i-onlro\eri t hat Hide ha' inter ih.iije4: thai cannot, 10 11,111,, II Bi.I'I.lellll"II! ; ; lik'inU orgiinl/ed, ( .' ) .111-ilI"II"i ,, I piodm' -lion of Ilill :and! I i .inn > n-k n'uu <-tiluli) Hi it Hivnliuie l'-ti. i-4 iS it'i'I'5'sl, li i.iy ntsi'itiiieiit 5 .5' iii iris* 'I ISiS's
.5 ) whill s nt I' i .|HIVPlavoiile | I' I ,111.1.111..1\ I ,lolom nnd Huh, iM'g.aiiHil,
puler lulu it ..110.1 t -u-lalu, HIP mornlily ,, 1"1 jjro-, 111.1'"II"el"11,' |{ ( ami, nn en met and t ou-icome: i i li.I'; (:'oisglu''s,I.'ii uuI it ,...y t., and intend "I' .,,.hor bonds, il i I hei,, ,,klor !lind| niui''i"4:,, ', mnl. l t'ira!: ,mid,, pe-iiM.!"I.ll., :I K. I r. I llmiihrt|, s, I. SsI, | r.nso A si'ifi.\i/rv:. i\ MYUM

nnd lejrntily of I"IN.I, I In t llio fareof lire Haul* of C'oinpre.hen'.lon! t IhintniilriiiUby .\i t.the II.Iill"IIII-" C hit n light IlIiell an I Indeptinleiit, tonnty, liikel" fMl.OM I VV.M: i liii" i-i it veil. 11.11 I i inn* given i limited, u'Xliutl in':iv' nil ilu In lake, nhnig. | .1. III II. While. .l. ll.-l UIM| ,-n.

nil I lliPi-oiiKlttntiuiH 1 fbi nl.ilntp(, ol *, our l"IIh hoi,'il,1!(.'., I to lo pioniimc' iun .1,1., t ih.il mi ,niliilp, ".1"1"0.1'| of Ili'publiiam, mnl I llcmo- 1.1 I lie pnvmcnl tit' I the, bal.ine, in I lh". .1 tint "luiilnv, J-i-. l.H.irin.1 InlilUIlMVe, ': (or i'.tMM l-S.
alt I HIP n.'i.t oflhp s :Staled nnd, of I HieI'nltcd h'iihihi.hiCuI|' In the, Ni ( 'ulth(i ', i HU : and cl.ll'.1. il bv ins ovi'inhil-I.iiiiig 1 U iti-M-,, 5:
"h'' ihs' ol'N'pw ,. A ,
MlhlinillllP
thcv, lati lira \ \11 l.iilliHin
,
h.1 t kiionleiljtv t ; .. \ K.I'. V\\ lii"in I I". Tiuirt,
"I HIP
I at
I m.ijorilv though
;
\ iMiitc: in n \1,1,.. 'Die r.ld. f.u. n ulionhl have' I"'CI familiar. 'thy' led, without, I iii 1.,1 l .r .1""I. into, I HieNew elci Hun ;h lii'ininraH' were sellS piecpdin !- 'he sii, i' i'iil her nnd .' I .1 t I n,.I a M h IM, I'. t II. VI l.itti'l I. II. I lu.I ill'i, Ius
,
( Alloiney-den. M.'i 5 >i i. i.-r. u. I II.K..H I.I. '.
,
nrc loo 'I he' | of (tlio, I'nlti'd Oilcan* I'ieii)'line, mnl, nmre" tliaiihikuly to HIP Irom HIP AI I t HIP I'oi ominr,
T blamed I tiileinilinn.il 1 1I
been ,
for hatnu '
jr"lt. 1"111 C'.M MUKMt.I hn< II- Ij'j.'Ululnie conn "'1'111'I coiMliluled "'",''llilh''I <;i, ; : I. HIP ti'iili r-lrinil 1 h'ni.,. c il l.ls I" lln \ are now pivp.nvil lotto
,
a' !lllco 111..1 ," exception .iilliif I ) Hint I, t tbe i.t stmnpi-ilei. anil pnnlieru lulu other, ''"1'11'1, 1'1'1': ., t its I) .N"w I It I' 5 thu, I Indi, 'penileiiMand l.'eiinblieiiiM New mid, 1 reii-ive' I I he amipvpciitp S' :'exhibition nf Naplct: I 11". exhibitedin lss! ,l.lmtmt; ninltn.H any
opHi-ed| (tu nil lolieile" nn nkln luIlia kiio". In Mr. \Vnlihall. HIM: ; mo 1'111'1"1111.1: ivvn by \.1 Il. ; 11 'lion n ,nhniaiiup' i"viilury,' otwhiibwlll ,- u. VI. l lillK.N.
I vviirnt, kind I of xnmhliujr. t nnd nbciii \\ i.uijsi.tiIh.ihle 11'.hll\ (the m. I lonth old. mnl he' had never denied, u the I half I ai S Hin' S oigan, HIP, coiiM-jniiii', ) iiuillu.us, .1,1, 1"1,1' |'; |hlu.|, :i----------- stud all kiinU nf Job \Voik ; {jious

iioiiiH'emcnN mnl. tcl'gl'llh'lt sill I lln,'in lobe, I lint ii Ihi-ro I lo I In HIP, meantime, II nppeiicd' t th.il, |I ( .,1"1 nf t the 1.I"'I'I"II"1, ,, :,,, hole, "
.! ;; 1III'"II'al' t )', I hllll'IIIIII"'r.%I | fuel', I lie I 4 be bad niter II. 11..1,11. tri.i! ti \\ill I 1 lie
"" I the eon ut ry were \ 1,1 ocel t Irom, inrrvlng, out I .IhU, I'rehtu'it, llon I lIi'l's. VlhelP I lie ; ,i ; sun \\o I MIIC toiuiiniiiu
iileluiis n w'II$ Illegal in 11'11'1)ati prpinatnipanil(1, I Injmlli, .loin.Ih Ilule'101'. 'IhU, may I'I MI-bill we li.nl, I light to 1'o.I"11, iniitiiln tiin/iiiii/i*. I In t HIV >lon W.M ai Hnjf :M njrcnlfordfo. I. ,1:111'.0: "'|",, i lle.i, .Si,bo, M'l'li,," II li F. BRENT

I the, "llh'. nnd Under, (lie .Intlt" Ihe I t Hie ini-ilienl! by. I IIllo.ird lie iume, limn the, 11. Ihall., had; not, i'his'i lion ofhi'Xl, I jear : l'olle'IIj onli' \V. hvvi'pMiii( .I\"II Phi t Cnroll-: :.1 "i ,of 0".1.I \111 I UUCP" lolupail, ,
1111) l-l.iliii mnl I ,mnl mi who had fiirnl-hed I he liuq'uslu.--iilsi' fur, HIP ,
The It I I I the I su nioiie) l I.i I !< : and limit.
( nlalomenU t line
at .I'II"II.A
1'lttlnl pre- of i bull Is other 1II.lllll',1
1'lInral'rl'lIll'lt .
11.1 I I'I ,ih I cIt(ing on t HIP I 1'ii'i.idihliat I Inkelt ? 1,11'1'11- bonds 'IhU "Im' ,m"eiimpany '"III Iladder, one lor and,
,1"111".ootho, I 1"111 I rncen" In a vcri' "I lutve IH-CII met nilli I I i-alnmii)', 1.I'u taken prompt niea-me, loniecilain I Mnb, "I"1'1'11'1"1111.' I lie, lonllngi in')' at I| "I' for I In-p.ii-i" ''linen lu I thu number" "nf I

few exceptional: locnlitip mill mil l hc abti, .o 11.11"111.1.,,! that hu< In HOIIIO lit.iurei : .. I he Iml loin f.n:Ua-t..1. I the mailer vv hli'h thoM, ,w ho. w l-li to iso leal and .1".I."vi. III"Ili"I.I Iv i'hgiut., 'hei'p" an, x'','.' winduivI'm I i 'it

IH'I'III.II" ojicrnlo I In HIM,'li I way ntu ,' ln\aileil, I llio, of pilval' fuiiu, t Iho, luo-l reliable, $1155 lICS. If hot mongrel" .' .1'1'1"1.' I >enioei.U'y' inconllol tel nlionl. capinrin!! Mr. $ss.'tt..iis, mnl 1 | lixiUni.' mil 11111": 11bpsIn,'IU mid. i i-Aiaim M'., rix.i.\cor.A: ( rr.vForeip Awl
l nnd nut t ,1"1111 I Hie Hlalvmeiil 1 In t tho Ciilie I I ,1'11.5 ;n\ 'l'slisvuit, of Kloiid.i, Nil 5'I'i'i .Iu'i, lu c.clliuf; him, In i Hu'ovv, ovci r winds mnl, 1 I HIP, lulghlnl! the balloon: SI. Jail's ilolel 5.1.'
'
I"I rngi1 life ami violation of
moral""UIII Jlio tl. lull.CI I proft- X.nl'l | have lo conleinplale, fear mid picpme ('tI. I lion-Ion, and nnepl I tl"11 uhi, > .lin.. p HIP '':1'1'1. legnlaled, nt wilt holIll'tsllS and d liomestic Exctairei : Anh
of ,
aOII4P i n | xnvon I I \ mnl) HIP 1.1111'101" tin) Isit N and
.hall"I"li.h
Ior ,
IIIIII 1101'1111 .I.ill"\l' 1',1111 | t.III''I-II'11 be hot tihi'u'uuits'I" t..llh.. a<.",.lali'i nnd ,I'si i'ii-Iu I HIP fninU' lo | I.I S IliP" loll.lp-ilili' 1.1:1hh: .\ ,
nnd |irlnelilo| 1111 oipo| ed tu lulel''* InipnUpH. of pomnion$ humanity.) rctraet onrlaleiueiit: hunt.lit I in lelianepupon I icsfiii' ) I.I'I'hl''I-' I hue hi.shl'iiili-.os Iiii, .b,i ,

nnd, Humbling.,, I I In wtmu .Iniio'|. i doe ( >iir, rAnjii lanilrM'plem, IU aiieilloiM.Voih.ill\ iIi t Ihiini TIM,: I is; lIN.th: ;' : : HIP ro:"idsAcitndiiuly .' ,,". t'tIIllIuhI! 11".II""I-\\) IuIu I,i Ilunylil mill "old, nnil prompt atientioivlien AlAaI
( ul Si <
Il.lI.550 Cnllmlli. < hnri'li
UI'"n:1IES'I't.SI Mr I, | | ,
I I11..101"11 Swt'1y'uisu met t llncommllico tin'-hole or" u boat nbuvc.Tin' In collection in IhU tiiv nn'vlilnllv.
rxl"le'rt'wl"I', (ml. it lint' never been, her of t bin "' more I HianT.1; n unit 1eV .I j jn-liie lo oiir-cUci mnlMiathlalii I
} 11\ perceuinnlhr ) AMI:' I.A.MKS. I'I I
t t I In ninl? in, .
'/ I liy law' I In t tho icrcnt innjoilI : t Ihmi I of New ,., ror our own hcll'-ici-pei"I, midwllhont XC''Ik., pus;
I of Iliu ,, (1.1'111 t ', 1'11'1':" COM u HU I 1.S i iIon full fur tin') ,'., I" lo i lIe,. Compiioller,'I 1 '. fever" i plilemli.. :; nlVri' 1 till, i'i l K"-lv. I'INP.LAOI'.t. t'fA.
I l
) ,llh'", 11,1 cxUuonly i'y> tolcruncu I Iho Nil toe) ( yet we halo 1"11IIIe"I'I'I"II. any 'lel"'lle lo .MrVal- I .I.I i __ __
1"1.1,1. ,
tire rvndeilng, tho Male a icnlciviiu and ( ,diew Iii t 1'11I", cnliicly ". 'lie
,, Iliair,
nml nnl ion.'c\ It \I"I'I"-ti"'I',1 .1..1,1..1
hiLit| (to j enI II.ti lo "" i
.ta 1"1\0
10 .nll.I,1 lainH'i1ei1| 'I"II'UII.IICI| n\I 0' : I -le.'il'l I I In l 'crlaln IhnI ennvcitnechiih | II. ': "
q.: th'I.ly I i. .ul nny. time.,, Tills. \ctl.llk. I li niItsliouhl 11llho, 1..lut.1 li'.a, n report urn lo toireil mi) Hlalumelit iiislo I b)' IMIhat I ullunipliiiif I Intel, ',nal' 11-1 Illed., vvu propcily' cvPI 'I i Line, "il 1".111""hil, ,her; I Ilip; 1.1 liiecn S IhU' R. IY1. McDavid

|Il', and. wo I think,I lx>tiliami|, pilralu' lelegrkpht-rH. lime kept' t tl"IIol'I"r. wo me KilUlled \I. 111'1"'. \Vc C''IIIIII' .1'1110 1111''I'IIclIl1,1 '11,1111. lill,"'-''" mnl \ 11 l'I'll on MI'.. S*, rii-neiip, rii'ici.iiiTiieu. | ->.-,
.11011, ..I..llllr| l lawn |1".t'lllll"t I lot- !' lloiNleil wllh M>ii.nttona \'I-r''IIIIIII'I'I' that we will I\ l"su ci''us ted I In I KM:;, for t purniHp| .. .\' In HIP lhi'it vimii cn-ic of HIP I Ivti i I the I';, h, 11.1'11.-111'.1 ieisiu-itui.'

t., 11".nnd Hlmnld., f"lllllllo. vv itli. the lU'liin, the illrei I t teudeiiry, of hli.li i ilo IC"'I" the I linth, in inhnnic, of i Hie"diMiimenl.iry itoinplcllng' a '.j leiii of rlll'.u.l. fromjcail roniU 11"1,1..1,1, t HIP pnnliiipi'nileon -: FOMI\ Mill' AMI Ml:Vllltovri'lBTJTOIEIIESIR ri.-n.-iie. <'ieik.jnlv .
\ 111 In \ie,l and'\ from inulli to honlhthrough -liluli-,| HIP i'onlidi nli.il. iii'enl of I Ihr:1 ;
!' other Hlulc-t on I .nbjci. trestle I cither t Hint I II In, evldeneo". for, wliiiliMr. 4 j : : : A 1'' In.IIII'I'.lol In mid if I I HIP, Male.Tho Hoard: lo pun' 'haM- 'up' the : r on I hue very piopirlidmonilion. : : .
wailing the 1"'I"illl'I..1 1,1. 1 /
llni.il. ros 1,111,1;, ; hersvure, | I'H.' < iH "I.II"II.r, Hut. I Iheio usu.gl'.at fail WIII"II Mr.I Wiilllull: I of t the l.imUcxelu.KVI (the iH.iids ,mid ..1"1'1'.1":,-,. mouc' ) t\ a-. I II, "I an- ,1li,1, ; .. lie,
1'111 ilaner of ll. l .art IM t I I then he UI'I'I''I',111 ,., ,,
*nml klampede''' biise.1 "IHII I Ii ice ea-te- ( New' Orleant( 1"111111 00.lust l ,lai,.. nil! have lo (lutsiik, "' 01.nn-boih' for .Iv' 1,1 I pniio-o| \u.11 I diicet I vl1 I. turned over In him, b) t HIP Complioller. : I I" ,hud' I tI on HIP .lightide.. \ oil i i-trn 5 iiiliiiiNi I ;, pM.toMHtt: l Borthll & Lo1jiIUy! hay or ,VeekIIiI

I und) llirci* vvtno tool Mcrlom, ihukcof 1".III.t .11" !1 hiss of I lie act .' I and,I hU leeeipl, liken 'I"il ill.IIIII''I'"o.-.I'\\11
mi liar I.Omi)' i ileallm xmall alone calling hi. .mention In lIeu Kiibjeil, mid ,1..11 e""lll"IIIIIII: I VV.M 5 u irillinul *e' / hEN < %t I iIt, I litth': %.
I llio bead, I lr., Cm'Inane, who mv'. ) 1',1 |I't' for ., him wlllilhe I I I Iso l.imU, / but t 1110"t } .1'11 .. rarity. I j Arni'hr
HiiHl of I HIPMI' hate xinec Mini, pruofilhatnro I '
rllhlll ,
I 1 I"")"i'How Ie"'r'lh jruvo rcn."", been iieeeK.ar u lo I hU, 'I lmlii.iliou ''a, gte suit comi-pllon, ami one, I If onlvlexccntcd l lI Sivep-.uih.nl. ""' ami t HIP o I. ( about :Ifcipi' ) > : 1'1..11 iiinl (iiunilu! I h-his nil tn-pnf < .
pprretilatre .11 New Advertisements. i li.iriii-
for ilon,I.N. < d.Mli.r. .lulf fur I t f.iillilnlly, ,' HIP load Lake ( 2.Vly. (Lot
nl.IIII Cily tu
11 ., Ihoiiiaml, l I lisis I Ihochaige' ol'llipeu t', Voik (.'uit K', t lieS I"M 11'111 rid. II IsMWim.Sclli2n.gr. (Stat
,_.:3'ou. Yellow "l'er ccnrt-H gCt.tIi| Ilvt-l). ban \ i'lsfe4 ppranniim.Di 'lhl.I.lor, all ho drew t pay' for nenlecu hit '! have i>ccnrod I he rapid, ,1",1"1'1111"1 Jui" .kionvHip, uinl, 1 ciiiilnneiiun, withllio I: fiul.
eccr
bu-liKS", lint. tlio ito,," .'' I"u'ol.rr"l 11"11' S thu Male, and Icli I Ihu, land fund ho ni'' I
"ril' .I"C. com- l1uil'ilil'e" < l. |Ih.|, 1'.1| |I" c.ti 3701? 3f1O.A
t'au.ea I limn the Ihn'"' 1'1,1,1"1 Petition fbr License .
their ii'inilalloii In cit-.o II turn out "OIJlul-l.ro nllcmpl lo 01111, out one mem- I parallvcly I I Unimpaired! flu S ili of t the, 'tjiiimy uinl RI.1,1., *, Immedi.itil ly' 01iatil.cil '.
fatal inoiilliKofluht, > ear-ami startlIngly 15155 Mi-ion, I.uiiu,-h, S.1 fit I huii. fi f ,'I
t they, don't know nn) t tiling, itlmut tl mid In tontruil, ulllionr heal t Is ifeonl t Ihkuminor )1..1'.1 onr, corp', mnl hold him, ,1"11 ImnU rianted" iilong the lino of theroadi. a iievi ioni|":'inv ...1.,1,1,11:1; I : I'o HIP I II" ","i.iLI.- ( '.innlv, I '''"111..11' ],". 'IIIKt I H-lliSHi; : liH-Kl-" hilt I-VII IH-um. vv I Hi in vv Si) I.i r.iiuini.i: ; I Iran H 4 liil I, will

ha\'I undo, lhclrn.uiil invu'* iniHlaku. | .ible, In of I pieio" uilh I s t IIh.lo lieSt. t Ihn whole InlclCi.1., .' S iln> County' of, ri.eiimhln.: / vi HI MIII S'i.r :Shi 5)5.i.ii's5 i spsi.t| liil .iiii K mil, inn

Thu ann"i.t1i. fniinv Iml l U nol I Intended n eomp.irud I Ihu tinsliuiHii ullh tlio reulprmliK'i'il suet ten, mid !I. ,deeepllve h" I di ji ii.gi'luuliiuuii I 'hu fund guiuuiuu tul ei'il I tho I liilcicolofthe 'IhU, I I I winupHied.'| ended t HIP la- 11".1: $ I'lssjlha, : His House and Lot h uir. K.r fiirlh Sv. I'.lt'r ,niili.ulirs.5. 1. III.ii; iuii.it> t-i
IIKIII (
an, n .ii ii. Tim ic-ldeut citl/ciH of | this t two ,, 'Oliler..e.. and ulr.lh'. No ,"1'i'I, le, up.l I 1.111..1, Ihe I'all'olll. 'to I he nnionntof rccrof I Iheohl land I pant I compiuicj I ,j, < .'nil in,.n I r ,.,IMimilv, n>.1".1| i of u jnlv 7-lin 111.ickivnli r, H I i.i.Tbe

Ir'wlol, did, 11,11'11, but t hliMul, lo (heir 11111.1111110"1 .11. I l 1"1.11 HIP ( 'iiMiii I,, i tt, without' theiHiusent leu thoiH.ind, dollarsxr, \ mile, am) unit relieved Ihe 111"1.1'1'111, ( ilu 'urnIn |I :I II.IIU::" ril.l.:; lt.lll.Vll I: Ii:'. lie lu 1 II 1 5 1 -III I I .VI I Hi UN Ut-T: I.USHISMKNMr : I'
; :
'' t..I. bun nn axe 'to | I uiii Hiiiul, I Ill ir in the eiuiiili, .0 :I'i::": : '
't'll r-<
|l.o.l|H like bravo men uinl "lel. uudvvcHt There I. man that: wnnU lo I IHIIII uami and, ngieemcnt of IMI, I I I HIP roaiU 1'1'1 lo pay an annual KIIIII ,'am p in I Ihat 1'1.lml', 'Ihe, pnnhaeinuncv l li nm llu. |1.1| 'I |r Ik.mi, 'r, t4l!, I;,'.ii., >> I I. 'I nl". In 1n.Iirsy| iranlee.1.: AUim Acadeoiy of the Visiiation
,
lo (lo Hiiecor nnd,, nl1.1, tu I 11 member, ( 5 eoip 'hhiey, lireeiiiully for, n sinking fund' -Milliilcnt to liipil-, 'lor HIP 11.1 I 'i'.lui'hi' ]I 5 cr, I--I.' Ii. I.I''ot' il liv u.M i.r .l.'ui-liuuus' .. iitir.IIM k ifGroceries
\01'1 'I r"I'I"II,
man that lo stuns ii.I .1 |1"1'1"\.1 i| | I VI 5ir. I Is .I h. I-M.I.:
\'alt. Summenillt Hear Mobile
"111"1'| ''."" rl'I.'I'I.,1| kkk" 11,11 deterInitiation I Our lulere.l lie I with the InleresNthu ,11 | $1..1".1.1.| and ,HID UH'II"'rhI ,d.ilp the 1'1'111 It.ts/ nf HIP iHimUwhen ) Ii r"i"II",1; been 11'.1"\1' tI it. HtUNMitX.: and Dry Goods Ala.,

to I live I .1011 and eru-li' out ,'l "I nor slut. 0111.1, out wa', in IhU, 111'I"u I IIIIP dm! In I 1SH.! All Inlcrc.UVVCIP MUMTil. ) lor, "1"1111'1'I \ 11..I I I'd k- I l'i II-.I.-.'.t, 111.I i'''1' !ssi;. I Ill I 11 lii, lifllelll )enr ,si il4 l'\Ulilu > luiiii H 'Ti
of IViiMiuola.'o
llio dl-cn
"Ilin |K.'opleof t Iho. 10\111'0 di b.1N.oIl| ) ai4 I I.I..ICI.*, and 1"1') ..I. other.o can tip|>e.irllhonl i \ ".nli-d I, t Ihu Stale would, have Ion road, for Hie |1'11"1| Hio' ,icdi.nipliuii 'i |hr. i'uiit| \.,. S I I I r-et: ill.,. "''',' i. ink r.ellillll Ihe |t-u''|>, rlv IH iii ml tualiV |luui'i ul|h) S. ills nil, < I nil,., n, I Ilinroii-.li, in'c >in.liliil.uii.ll | .
Nclr. 1111'11 'I'| ilu.u, III ,til ,' Is haul m i iii uil iIi. l-iiiiniliil In l-.i
a. an >ol 1.15.1.-i|| I h.
real I Ur. C'txliranu'i, lejH.it ni i 1 hi.' ,.." .10"1'111"1, l lend.I tit hIIO'I lo ) \el( ail> Ire antI Iho coiiHi-nt, "I all, ninl cilher ha-; byonr ii..Ihll). of HIP oliMainlin, ':railioad i I 1..1.1.. .\1 .11 I \..1.",. l.-S .| I'd ill.,r, .rll.I. t liii.- u-il* r on ifs |iiiiuiMH.I.IM l I.y Hie Hint h.hi! |i if Mi liil., Hi,. Ci-hl

I li. I Dm iii.',,lit I nic .ih out goh.Icry. nndvery hll..I., ,' gl111 that will uilvamHIP '" n iTemenl t, full (Miner ofcloing I 111..lalll lo 'the gn.iranlci; of Inter- 1..1..1'1.,1,1..11.111' : l ,I h''i-i; hiiI Id I hi \ ...... 'I I.I 11'11.1.. ,- ,".r.".,r. l.l N.II is; t il'I,.,11.In,, 1.1 I,',, : : I or) SM.I-C.\SII; ( JMVX.) Ill-s.'n.-uiih Miiliiul I I'l.iiur, 5'.r u lirst claMIIII -.

(M'tly villain and "" .1.rl'Illllt |I.J. any arthlp, Hliom-oever wiltiin.TIIK I 1'1.1 t the.o I bomU, ..1 ten thou.aud l dol- uud, in I Mill hiu-I is usti'il in .New' \'Ilj Iii,.11''. 1,1.1. I. ',, u ti'ihm, iii x it, n II.H.MI: M-. ii ruin:i ii iu IIIIHT.IIIII HUH.iu .

'| : I Itrcvvlonj,, ; 1111111), I 1'1..1..1.1)| .I t the illy a< a wholwllhont ', ) hers |H-r mile bv. t list fund, the compa.. ogusi list t HIP, .." | :)11.i \ '' I' "I! M Kruir. r>ir |h'.uru nlaruii| ly 5.1John Shut, IM )MII| >II jciir, II HiiiinM lil 'liiT, in Hi' -
1"1'1111, 11.1 e''iy Ifferpnen lo ( 11"11).1 111",1'1' .Ini I M ii, in', I situ 11 i'lliluinr| | ,,)
| uii. : CIIVNi'KS, : UK I. ci.tliiialli.ii, nf |Is ,
) II.IhhlN. M
I ninl
ol"'IIII.I.e" nle. I soil M'vciul I hnndivd lhou and HIP niiur..ua jt--iii rii.ulniii ,
Innly "'I"'h.t of lu.hug, fr"l. dial I'l leu t amount .Il" |H.II | Mr. \'oeiecovtieda 11"1'| '), .lu,..1|l.",','n Polls. .
on I ImliililiiaU. ItPnUt I II 1 ( I li.uss at mil dinner 5 lime, ,
liunllly nnd uirekln nnd pnralzr the partleiilar Wo fully cndor-M, tIn, licnn of ourabloroloniKnary ,doll.ir In bomU from liiiet and loun- judgment .I I: -.I.'UI.' I f.ir t the ...I" .lIui| | \,11 iictttlM r :U s
.I : Hani. ,
devil I 'on. Kin'0 r. I .l..lui '" Iti-iili/iiiit li-re I Ilian i lirlhi-iiiiiHirliii.-i' (
tr.'tdi uud liu.ie| "I the place., A. 111111' 110.1..1 ) | its ,11'111"101.| | Wo I lie*, :and I tie lo.nU vvciu coii'.lriirledfioni pai: incut of I 1Ih, IIP .Id Ilipxp I",",1.\ .i.o..5| h \.. Urn .V .'|ln I iu.ir liixli i-iillinir, UMci .l, riiii ilnr'ii.f
ami Iti'oiirisgi'iiiily
ono t'Ity and, Villa. .. it rt.r a lint her .,1alll. -. ) our plain duly ami fr.I'Ilolh 1 auth luI"al"lllo t I I 11.1'10' t'nt n move, I .lai.kvmvlllu noilli to l iiiney, I.. in .1-1'in'ill., The 1 judgment J vva-t not V VI HI l>..,ion u..uiiu-llr.' ..k.k, I.ai\ .u I I .1-iirln.I.u..1 ln:', "iAVER'S I lliiHlii-.iliiiiiiiicalltlii'ntlililii.ii I | of |hsu.r.uul-

U tu'.j.Hlcd lo IU,M *nnd dumajjo' liv 11..1.) nil-lit waion fi sit to ehei" kmale Walker | niilet, with a IIIMIII from Tallah.H-ce paid nor t the I lumdi, 1 ..h"'I"I. and VOMapplied :1 I I 5. i.ink. I lii 1.511', VV m liluusur.' innl if" inliaiiH, tu the Ml...winlnii.| riant

iiiaranltncH| them U ono, ...I..lalol, n rpituln.Ve' .al WH> out the ful-record ami I HIP Independent pally leaden" I In .Ii. Ihu gulf-:21 miles and. 11'11 Ker- 'luhe| lu.alI of hu-leeu 1'1 their .1.I 5'.>-l"i. VI.I.""ilm". roiL IJMIH, is' ,,...) Is shills: -

jniliUn H'litlmeiit I nnd ft.ellii|,' I < gradually that, linn I..n mllo .glll.t I. amMO I lclrrlu'I'o, Hiipplant' I Ihu old "',1111"1.| | nandina, lo Cedar, lil''I-ldl inllc. JIII'"III., \... .., I ker-oii :1111, \11.1 i, \ I I'M. iin.l rstuu'.h' !, Inn.Li""ciiiitiH .' Ague Cure I. 'llii' I I''HMill-iiiuf S II hut,, Ai ittht'iuut JHinliniriI'll -

I forming.. Ihat vi ill ujiply'/, the icim-di i-an Inaugurate an era of IiruihicrltyssuiI | bag Icadpr, and, nnilp thicii.eI, se. to I lloihU, hiaa"it IINIII HIP land (irnntii a,called I.. ..llil..1 t Ibo 1",11'1 u-i S 1111, 011.1 ,,VMS r.,,, I I..I.I.Knjt.'iuM n .i.lai'lnl ho (hue nil I |liFiIs5-tS.| $55 silt, .5
atarI IIHUI| a IIPW ran-i'r In whli 5 1li i ,, ., lil.4'-ni; |. llir.i' iml.'H fii.iii Mi.hile.ihu te.uuli-iisy I.sutr'
nnd M'cnro a iiiiHlllli-alion;, of pic.enl I I'I lIt ho inaWnf t 1"0,1 I J"I"I"III"'I" ) lite land! bonds, were aUo U.ueil, tot and n,ured the
|iiaraiilim 1 > and cordon i n.toniH and aunt there wii elluw be no panlen diM-lor, Iii) KtttinpeiU. Ih.. I by, uniting 11".rtlol of t those old ear.s.t.bisggeriu II I hI amount of ""el'ulllll'e.1 S 1110111. ,! linmU ..1 M I..d 'l) 1.1 and Ihe : '--- likli. M Sir w liuivii, U is..t l lu uu ulu.rrniiwlr. u riminlii hh nli!mi} thirty sl.lt.5sl55| u r.-isisul. nf-li tin lIly it hIts In).rs.sssusla.vihl,!li! !m
no --
l'r'lh' and '.'..11' hafcly with the I ) f'nr "hol to HIP. ring leader. of HIP und dollar. S In'I'I''r uui M-nUu_ New \. 'fur; t thai --- t.k tttu.us lleuuiuuuljuliiiiHj.u5.ssu..j sls.tcisr, uirauy, suitS iiuiiu.ri.tir sos...l liUtiiitlf ruuuusl'hiit; c iniuiiiHcxei llenl )Imllibu fniliU. -

lug .1IIrl..tkl' art .1"1"11,1..1| IIMIgoveinment IH-moeralle, mid to nirr with : The companies failed to meet t the in- I"t, ai lor .ru liicf ... .'., null HIIIIL.! fir uiul
t Hint I uie demanded by nn parly ) I 'I |Ill |. ; 1.1..1..0'.11"1.I | > ttolujurkjiu t tfw|uiiuu Hi* !* tin m Hie IIH.-fill
.a\'I'il'c.
lniM'rfti't| and nrbilrury." .ynli'in 1111. fearterror, alit ami .Ihu In pxUlcneo f thu of. t them I into Ihat fall liiu of t HIP, I lKnio.cralie ,' eic-l| and I llio (I'nud paid t Hut amount, having; 1"1 nuliticd I bv. ( : \'. Walker I Nasby ilitijo S South.A lilull..u* Li.re, but Din I.HUM.HTM k.Iliu P)um uluallliyultM hi-ullli cxi-reiMi.r kuTiniiinu; lu Milul.rn.iU 1rr
conmiiiilly. .
ul.I. lrl.111 t HIP nejiioc t Ihat I have. of wvcn not lo do M> U" HIP oieminent I iinl.iii.iiM-mi i-liMnie| | lit-sun hn In{ viii.til
rejjulalpil I.))i 1'1111| Ian and rculiletlolH. liotl; hat ea.t t our lot here, aunt 1'II.ty.1 011.1' nl.I'r.I..I. 1\.1 () nail W K %tltltANT AYrit'M ACI'E tIRE Wun l h l'rt'ii.h..u.| 1:
bo hnmbnggpil or bnlldu/rdtviry she.nf trteruul Vsue, luliitiiiUuuli.r ,
her many of IH unlit remain tint Obsrvation In the South. Lhill iA.v.r, llLiiiUteul Fu *.'u, liumb I II. Tlip cnnrxi iir .5 tinlicH iiiiMni< llnIIH.
I by I tl.lr old limo : I entilled,' lo sIoi'k| lu the road .- lir-t cllurt VIill in.lnre :the / .VKUI.,
TDK i : I'lnMlHNS- OF- 1'KNsU'llLAAi ): death, ami hero wo cii'rt| I lo sleep| ""I can leader 1111"1. ; M> lar a* It ,had: acuimu-. Hoard': Hiiunjfh S ti",'. Walker. u- hiul.: i II 31 II 55. I H. U. I IIH I KX.t.5i.,. Hi. .'.In..r f liularia.Illlluiu t.i.r lu cuss., uul,of ilium h.is..r ,C.iiii-Uii, | eaiufU by fill mill uirsi.uiust'lsi.ul, ii vvlileli I lie follu-
last| long I. our ansuor I h. 1.11IIII 111,1. 1 1 lii. 111..1.\1..:, ami ; | | | all.r duo trial, doss. bu lure iijstiI.sltj.'s| 1 : .Mu.iliranlni I ; jut
we are 1'11111 tlio end of our .1"1" 'hl. 'l'I""oln""rl".t l lkc coalition I Initialed t, I P loaned, to t tliocompaiiie. ali I l..rl"T. lu I" -.- 'II' I be pi-l due ci>n|1.'nliipaimcnt 1 I.i 1 l .:. "' 1'1'\I.III\-I.r ,.. ", erg Hro.'ull..rnJ, by our ilnuuir tUtuJ July PuslisI ius In nil ihclr ysrici I.-., P,'niuiu-li: | .
I-I
all .tho who lia\o blamed the ( tu
\ KUimner'H the, cl o 11'rI"HL a policy that luu | HUM abwibiil S hat at t lie fur l.in.K : M m>. mini iu.j Inj "" ul".nl the 5 rub f rrfuu.l tlia luuwy M h Hlii
lrllc. al.1 .. 01 ue\er been VVIM no galheiing 'Hit. I Imvcniur, lihiulMr, .-..'" "I Ih Auluiuii .. m ittee. ninl Suit l l.nli'4luiu.N. ThiiM-lin'I Iin
Iliu 10lg ktmtrglo made l.y UK. to S onrM-lve ight of by ihp Mate ol'lnl and the I' of the \! k after the \II', forty., a. I'lc.idcnl ..I tin' liuaid, ulj..I. "iiI u ii.ul .1.11.1 ml,>r, HIP .11111, t.I"1' .ktii.H .( i Or. J. C. Ayer & Co., Lowell, Mass.at. future 5% II Iw ilivlilitl lulu ilnx-u trj.l -

prevent llio 1."lglll', of "al. I..u. aiiiiil| 111101 amM ring I In ('flue tu Ihu bl,n 1"11 tots III I I.... ,| ,thousand: Jolll'o, vv bIds pnrHjrted' | I Iho ("i'oiind that after HIP alc I HIP 1.1. .. .tl..sr lit' iifihc noiitli. ; .. bysul Iirugs.uu, Ih. junior, tlo M'nlor uiul Ihu xrmlii:ilw S
!'I".r. > lrlYI ami ulroiig to 11..t our . "Ia'i Hilt "|1.1.| a.', kIt. .rail -.:
4 a, to the 1"111 of our city ami IhoexUhn "Hi lake the of choke There i I. but one remedy, )' and "I, lo IH Iheie, ss to. 11'1 found, ami I road on \hi. hi I II he InnuU VVIIP i..md I \\11"i.ntirtlv ii 'I"II"II.| 11..1. ...5 J ,'1''IN .
cIty our a of di honoi'iKmoiracy ''''only' Ihou-and dollar 1 I. the, fund! huh I i,. I. 1-l.u-i- 1..1.| I |I. .I.I.| tinulu.I 5. III. Af uir luiu mid cliiMi t'l14il.'iii| t'. llnl
<'< of t'pldemle, I Hicri'ln I,, It I. a propcr uieau 1"CI'lllg leal. Thu I a CiutJhiU < shuisus Hot U' ("ill It(her "I
1111..1 eiuiini.i.-|
lake the partner' of our liven "fo | .the h.II""tl.1 rinl.rudlie l t'-us.lut-r.| hit c 4 urumiij tituuLuu .t.l lIHuinr -
ami \0 or Iho Male miM wre.t the' ucil IM: 'aidV 1' for ,. hsitt' Hut Iho ISuaiil IlLVI, .. r u
.lillLII tluia to nu) a uoiil .if. .It to lctol, moii i'tii'l. s linallv determined : .1. P > I. JUtADFIEIJVSG3R ,.
"c.
I .
.ry is ISle
heifer or for In ami I Ilicallli his 1 I" '' iii ur4iui.ur) niiHciniil. } il Iii
our l.h.I'lal.lh oiie, or two exrrt'pliou ," forlil'e WO..1.110 tleatli.Mr. .Icllo". I rein .I 1 leaderohip from S their piv' .cnl t cv.' Ilale.I.Ihhl I 1"1'1 l'eadl.llh t !I lieaimy -. lo icicivu I 11"1. and ".';'IIIal| | I ih'i|1"1""|>iah.Ilu .'''i.r'I.I.j"| "I| li. rt-..iirtt-. ul lUiieuiim,, The, unlinnrjr, Minn,'I) k N.k. l.i I.

.we Ililuk Iliey are justly enIllleil I l"II'r.and t"l1 ,ay the control ol of I the I utcruit. .Improvement r'nnd,,. moment'uko valued hU Imnd-t a ii.I) I I. "n.I"11 U cuu-riiu "|1.11'1',,'I u. u ai n''nuil' l ilniif, uhil U int lui,|..ri.iiii
Ii'i I" ,
,
|o |tIC !n-gnrtlntl si 11'1 of profeklonul WiuttIstIatatea that the I hart, 1'01 thu h.iinU of thu ollbpholder (the Ixnidi for lout) Vase IhoiiMtud col.. COII|1110 atM'Vcnl IV cenU of t tl.i. will muk.111.1' in I.. I".-.in a "nutS>. .urI mill iiiit ili ,r..le! |5.tlrtl.'iuiinly fr Hi-
\uu 1'1 I 1'1"111., |I'i's|
kklll ami Integrity I* genera thu Column i 'L to hi. al 1.turk *. I In thU movcinciil t hey' Hill ; bars having been di.|M)..l of by the u Value, lonvcilin-i hU 1 I I. as uiul. .tillml ".,1 I. \Ion III- i.itls,I 5 hin, Junior < IMH, '.ha.,ItIhliIl'llii List ami lirevil'' -
,
..1"10.1 lHtu,taned! all that U in HIP iilt'ii and I .1' iu..ii.| lis..n'I," ,itlit 1.1',1.' 1 i. HI.,| .V .55I! ial io.ir.i of .tujli U l I.i-u! ,,} pn |.jr .1..1.auw
pitti.lilioiurVo have tpokru oHICIII "ussitirovoketi" lie itila. by good lailio.id coils subsequently| lateral( fur t the unpaid J..III"IIIIai"1 .1.| I ,
1111 Iu 'I. Uh.II II 1" t uiul Ui.nat| uu ilulaut day, lu UM U,. t t'
in all our public uttrranevn.t .tale. this "al.t: t.. Ito klaleil editorIally thiiuibIieiu iittilv uiiil ,ill- li..iit.' li> llutIiidtpcudunt paid by thu Slalo-t\"II.I\1 thou.., ilite'c& (so. forI:ai.inm. .. ii.-ulili IHkuiAtu ,,,r.t.<.l. u. if.tin.ikii :

late not 1Jlol"I'helr 1101e. aboujellow that the CouutULiAL WI. familiar wit I;; : : ; ; $ paily; and thu; iiulilioniK'iuocral : and ilullji, with I Iller.l.t iu I lMi; I iI lu'l I J licit. hpgan t Ilic.Vkleni of ...1111.1.1111 I tin I llu.1.1.. million f.liv.-rlni' ..fN-.iit| ,( tiiiiu.| | .m.iiUii n** |llrllss slit|.U".II.J r 1 inriuiuol IIli'alt11i'Il'1"ellIle( ) ; at I I-au.l, lo K ii.iuipiluii.iu ve .atl-fiell-, 'IliU. i. mit.-jn.

fl"or, nor lime wo an) coutlileucolu hon.e. of Ill-Uuie. ami that we were I tu (totalled) t"o'rL of' 111. I lalll.I ami nineteen tliou.jinl L 1111.11" \dll" \M.. linallv I ', I ii l'iiiihi: Iri,. uill are S .the kiltS j hits IICM hiss.. lu IIIII-H..iv '1 In.,, llt NuriliMU. I rout'iiMnuani! UInJ) $ uuilir .' '

IU lolhoocuirn'liiv .umed Ii have know ditidingiip ainlMHuring poition. ol vviih Ilil.t'i'C.t, lo ( ku..u .. :".riulutirt lugtlIattt{ )I Vi-llamv. iu (tin
1.11 1'111'1| L pre Illll.tl 1.lllal'' iov.1111'1 I fal-! allegation 1 and t pcijnrv 11.1,11.l .IH u of IH my 1".1.| ,""",11.1 ; 5sla.ruisd u* will Si. iIU i .1 Ia.
of <-a .'. of yellow fcti-r iu our edo o( all mailer aUt-clintf the II' the lelroht.. Whiluthey are light' ''in 17:the oilier one t"ol..1, Lad faith t ) I Ihe *.| I Hi.i Hitc.l Mut.. .tuil.-lullir il.i. -ruiiiu, uinl SIte uui.uiul .-
inl.Ul.'e alit l Manuil them ( Ihu while harm being counted "or.I 'l't. .1 iepie--nlaliiei .1 Ih 'ti.i, "I' .\. ..L\ItLJti.klui. lIst I.... I! I- 5 -l.os.is U uunlC) fm.11 a,..... -rl.iuilltf Ul ruU 15'i'lsISituii it uu-ulal isis-o.S.ne| '
hl"1 > or mule Mr. Wallhall mew IliU luipitaliou lug r.r negro \'ull 1'1 i lot '. iiidmcd t Ihl Kcdcral Com i't lu ..I..i..III.I.1 sii) |I'iaiN' I iiiit.lklii.t' j s iu tin I ut VV .I,B, iin.1 uu Hiunil no.u ... i .IN
carr) lug too tar Iho "pi ofjwioiul i-our lo be utterly ftlte, or vise relied both purtic ami the honcrt lu<';""- I Immediatilv' 11'.1 the war. Mr.. "u.h ., iuurilonlroloflhc| t land, and t the fund, I 111.1 I M in He.1*. gut,I li..1 lu tut'n. Mill ,sy|IH.Irrvulail is iH-rwIl'*5 bt' ..l,41iii latt HM-,|in<* O.MM.. II i.r-f.*i urn mllmSunuf IT.sire.turu xl-ial to Ilu-it |.r'iuc l.y vUilaut t u-
} fiu. tlii-1. hpi> uitiinii.u U i.iij It4l-lii
u lo
,>f the l'r..lolll eu.lor.i.: Hit upon !(*!.\tlup. eit for his .u'horly.] who ought, ., L dUgnxlud with the 1 ', .icpiewiiling the Ilul.l. or rYrluu.liiu and I uppropilali. I I S t I hue pav mem ofbomU fr-in.ilM- >uu'h. :i lit r,. ( s.c.. reuiurv: fir r !i\ Lots 9itrsi 5. .It sltorn.. ., 511.1 ivf,... yil!!.: >l |>'riuiuiii, suitS cu rl'i.iiH| imtiiucrs I"ulii

.tiigiio.ia; .11111.t'I.ort,11('UIICIU.IOIl. ThUalUik' upou' the COUHCUIUL Maindecvul ia I 11'1 in wbb li the) are U-ing dealt I road ami ('.. I .lon, ivprc.the nut duo nulil I'591 l-t lln> luleiviiMilv "I. -iiilii4 if HMirkltU v ar. rauliamly| ist.us s U.t. Uu- KHH"'lo'lll'' "*" Ito i'a.un.tugt.*''"""'"'''' I r.i."rt-< .I. A/I b inert) U a .(x-i-UI resisnul.

of one or twixif their 11'II.tl whie," luJtilicale ami obseususe-aud \ilh, 1.1"chi"I hone.t 11'1 lo ot'ieo.The austliug J.i.k.oui. lllu 11.II.d'i'')', 1 of which via, ifiiaranlpcd In I 111 "-.iiiii.iiiil. 111. ovtri I kuoi.uuos". IItt.l.isl u.,5 li55 slut, ibis I-nsa-es.sui.siss.sIde l'crs.nl V. Tiwruluof lU; mbuul, Iki.u.b wis.h.are .

they ou to Imtu knouu that HIP hU alulul"Ih.lii Indirectly ale di.. Man! of the hour U an Independent ., arral.I" ilh '..oWall'r lo have the I i fund, UI,1 the cxoibiunt fees .I 5 ll.erjlnunniciab'.o I..r.'ld..I..,u.i.-I."'.Hill n'".u.4 Sir i t..t...,d.a.,.,d ii.i lutlie, n.rri,:. s.r.-l.8r.uti1N 5...is.rtd t .tr.u-ty .tii'nu'd.

fai'U lu llio ra-dij not m.tuiu their ingenuously made, Mere, ou that very Hcniocraiid paity in favor of a rinidt I immi-dialcly .1 UI account ofllioiukiug I : \i en and iou ii.i.I i.'il Mbillhcrranlarl.: ."'.HI .flitS .. M>.-r..1, I j I V I. Duly UKMU n tin liter m the Ufsriuiunf -.
and |j 'k"- M ill v i-it Int. rjur i.uiil.. n iiu.iv f. Jliiliiies LiiiiiuontI. tut: Wftku.ii ut IU.lt.Mtt .
eu.loreiueut.. TUcy di.l Wrwig I))' act'ouul', Inure Kro-ly ud"I.lve. W" new CUI.lhuli"l I iK'iuocrailf tool' .1.1 the ale* \ore ilalC miner., vihu firaimisl 1 like iur- mm' b fr.iU.'uie 1 1 Uc.i-f tt'siI.I ilu$ M umthe I IIIUT mih-tu fnr |>riH

I'jirjiuii l.r ( .$ couute.y lo .uilau prefer the mauly illrei-t assertion rathrr I form of Mato government and ciilirily 1..1..iirivptliiou-lv. and during pro*. inoranU U|1".n lh. .Idl caica.. .. IhU1fund / IllVnlijall*. |tse'.is.u15v. Mil. MULT j.s o. .1. \II. .
: r.ui.u.iiul UOU.-H, bu> D -s faillitUmil I Ivunla his I\t: TI M V III t Ui M i\ | 555|| ( | 1"ur stni.si!.; ru4 a tllii'riu !Is r -
asS-|
extent' a* lo cOI.u.11 that they urn.iiintkiuk .' Ihuu aiublguou language that !I.slsssi'd I. .Ih..n'd from the .Iureuit I.II..L Ullleader 1'111101 i>.bii.ino Mhiili followed the ,'n'ah.l.iJI't I lie 1"'li t of I heo| .-., lIst in.-r,-.. IUU.IM uml ui.ikiu.-. ?ITO"; ""* llkl T ,ki. *-riu i'bll'l-I.chtflpy* fcu. .fciMOTHER'S ; .imrtj; (MrU'.uUn .HI liu* nut iKhcr uulil. .

Ildr'o\l |"'r (l.i-i, .
.Ih 1.11,1. al.t al hang together a* a fugp.Thl IheniM-he to IN) "entiivU' .1".Ihlll of I of lie eO//... irAcAAx .v >"'1 of..-;,,/t'tt lol.U'rv and"I'I"II'1| | v.-I iiuut m IN* lb r.r riuiu vum ux rouutry u> site Miutb tiiuu nil ui itu il / FBIEND% \ 1'ri.i louse bra r. .iu.-i'vl sitS -if

lody, .UI'III'lilg"hat any oneof their kamu >1lrl haraelcrUca( the all Integrity .1.1.1.il"lr attainment I lo Ihu cardinal docli ine of the 1 Kinocralio ) I 1"1 IU.IM' isle hiss follOMlll tUHIHlh I.f 111! Kill |pr.sls.i if a Muft* sud qiuu.k5su*'r r *Hini| S.,Itslk,. ss ill It. ri. naii t, tin Cr4 MoM a)
uumU-r might iliouMi to a..l.t. ami refu u h.le.of hi* ai lU'lo iu '.11..101 M Ith of the |tar value ..1 thuboml.while the ''I.c".I. al,11 I Ih..I..lllh.I.-. l M,-.hT.. 1. M fc- ill lu.'tr tHu :>litrH jliil ha'f In 515h5, sn-u .siIoi. us. uu.sal .ln.s.s. auuu.14o.a.si2islFRAICIS

.!ni: lo LUkIiOWIethgO I mi-take or the ilullvugo x-nt t u. It wa iu rivetl. Tlieo men have 111.1 I coiiion| \'N |"id in l.n.l. and am I I ly I lliroii"!Is frll.1 aud falwhiuuland, al'' Kur..|H-, u.il uu-l.4-laiul lluir ui I'UK' ir - slur luf 4tu MI..U, uutl tbi ir uitflU U of (IeJt.liiiiti a
nuke a eorni-lion of a uiiull'e.t error tended .a thallenge. It* wording been iu allUuce vviih the Uidical 'natty iiudi-r.taud thu tax, mote value lu Ihp acrili't! c\e,ulivc and judi.'ial'lutcyril |
for of their ktsoud lu one or tIns of, iu vvug! unit are I ,1 5 hi,..# bEtl'lLt. l IsiL: rhst: sst-rst Tryor's) ) Oiutiuont 5S
Iel I might injure tine the f.oi. .ending by *-the de .11.,1 :jlamU \a. I"'I. to the punbaM-r. than )'. i S .ll .-.UIUI.-II.-U III < ii. loLKtHj VVUkL\ NASH

prolUMional. (rl'hrol.II.1 without pay. maud made in thu uuUn| >reiu| torily (or now engaged II the flint to pel'let"I the amouul of the mom-)' reieived for lint have ...ul.I.,1 Imt inuih span- ,' 111 tl'Hul-uut u.t'.usl.u-r 3a. sisal will ru lllu.ur S'ut.S.,iti'..,iiui.t,.5..i,.,ruin. .I.. ttii.u.I ,ur i5I.cduu.
v 5 u.' .,.. ,
?t lug tliio rejfir.l tu I the rll'erl of I Hu'ir 1-011 .rei rat iUI or iiputogy"-the authority,. another ,.alhiul i jilt ('Iicsie)' and hi. I the r"J.! to |1'110110 I'h.I'lai of I IhU .5!ii.eiidiiou| ; i .i-rul-abli VUJAII(4 xJ.4 >iar at K-u.1 uulil the wil'j.-cl i .0-u.. u.S.,,,, .,,< ?. si.kit i. .,,bi.4..i.Is. cl..t.Ito,pi...,,

dm.! on use public l 'tev| ",U ami the lo hi* keiwud lo at.t "(ur LU l.rll"lll.I rulo.'er.l. the 1'. r iivil army coqw. All the bond of the norl. road villaIny further 1' this limp. I\0.1.11{ TIlE SEEKLY UL VHK, I.VK Ixil.LVK 41.5.5)his hsri.'k.I.. .iul s.L-k.i, .t 'lb t$ is rile.ss 5 u4 list si.us. Merchant Tailor
.
jjoo.1 iiamu of our i-llt. Tlirre hm beet leg other iHiiHHti- Ihat may L re. We tliiuk the ..(..II.t kIt Ito a,'. were. pail in ave 1 I'J.V held by & lake au entire .heel t.f ) our ( ..viiim- V > r.UC, Ii-t I' 'sit-I ru LVtmiH.ln.IIHIJ. Iltiutsi..uci.. S r 44 5 <..4S

I great .Iea of fnoli.h talk-but luU I.thakliliiaiiJ I. 'I"he"-ar all iu regular JuellliijphniM. ,'u.tow .llla'hr, ham In this exlrail I (.u.a. collateral for a dibt' dUI for iron UL tu r"looul, iu all it. r"il.II. : ...- j S UIIU' ..K- |.n4.UUNIIIby rnux l.isy n-miiiiiuihin n-valv ube IttIg> es'uu,. sl fusS parsiciilaru, (-o'sul Wuuuuijktri. hlrusist! ut l'tusladl (I,

kuhi-lanip of our itr'uatt. ., 'ld shaped by lIsa rule and ro below, ,.,eorreclly outliinnl' the .danger furnUhcd the road and all the bond .)..IIIP lu-tory. I 'Sr rliiln .4 Ibnw lu.inlb. trial MIUM-I,user,., uf I4.lr..i. l'iuiwtor 3u4'I'll ljIsi*, h'suii.3Shi5ulp1iuiC5t.fy
Ju -MI far a Iliu pliy.i.-laiu menacing the lleuiocraliu party, al lint its IbaU fuar, tat UlylUH MI'll. IIEE ii: i'r t
ate von.ternixl. qUI IIII" oCbl duello. Yet ufthue ''tl.l'ity road but about fillv Sutiice il fur I list, muiiienflu coniileriu I UEIIEIait; ,
.u. \vr M-u I S.seiuu.us r'.pis-mi.fiius., I'LAI.K fre fiV.uiI..iitL.41iiu SIIJJ'u.s
? Home of I hem lr anyry >t ill Mr. \Vulihall says .It wa not I i'hal. lboll lie doc not Indicate any t'ea.l- thousand dollar, uhiill couUl Uo| tl.1 iiuincdiaitf ro.ull, TbcM- lankrupt 14 Sec ii.tr.-s.( | VV W Malll U* IU IU> UlLlll-tfr* J.BRADFIELD (

S ._-not all of them, "'1 are happy' lo leuge (.a diu-L" Iu IhU be I I dUiuenuou 110 weaum oc.i'ahie| from flit ''"Ilu. bo di Miit "I .\1 the iulonM rou- '''1Mnl "ullti 1..11 r. :" l.i llx'lMate j ii. la M-lul IHH-.UICQ I wju4 |u. I IU Ni., 5w, 5.siik-L'ru> m-t.Ail.4sm,, ..4.tir vlujliSoui. .

"1 think (St tht'in a* iu hU attack the "''' of another trcj.uablo ,..Jhi.1, Hue he relieved all r.Ui a iH aal east u-kiuif fur ap 'sbuu- 5si-Sakhdu1.4ld.fJ.f.J.I.ki.k55i; } 5
"Ol' tlaua.TOU. ; upon| 11' 1"'" tlll '''rlc. iaelmlluy rcpnr.h I in. .. f-r >t.siis5C, aiul MU.! u* He iiia'.t.C all
;. t. i 1 i1'Ihetii..cle.s. ; al.1 I CHIUI'ULd.h.t'.I to a durllUI ,bih all l.om'-4 Ik-mot ruU. ','a. but .,;., h...1 Ltt. ";. ty Ht vuitifMiuitifrom 11.1..h' lu.'. re-nine their fotf..ilcdTraiu y.Mir iucIiusf.. Ui aulUM-iuluat fitssuilsu li li- r'.* Side at U.1,4 bjr aUU Ml l the M.ITV ut f, 11 iN E. ,lj.imuu

a. 'wi. 'Wuk !Ih..). cuIsie I meant what wakadluthe| raiupaiguoflulkaml 1 bids they do not .11 {uvpanil to \ h"wl...I he road, ,ere I 11"1 preruitila'i ( I.IficP ..( in*.utnl.iiiuiv" aud rv- !uii illi.< PMiw iiuti'iwiusu4.tsuotilsauuuhr u i.M4Miibiu ib. u.,St -C Ibut tily, awl at H UL.aW wul* Imiirsua.JU-uil by ( M.-n-lunU* Kouk. ; C,
f. J..k : '
lU .. pre.cuO!.J .ur'flM4 I Julia. iu !.r"IUr to the 'IIM.fl. I I a ,'Iahl agaiu. the I lulcrual \rall.l ,iih at lean ...lr ubUc the 'iOlrlMt I'-LAI'K: Ol.Ulvl WI -%. Ib-II.EaEIrrE. L-lI'Ithiii&tNh* I4MS; Sit 54)l..si al'TKKa.W ('I

0 ,. rfou uouudar}-"forty-four forty' or lie ludvpetulttut patty. see tlearly' Improvement .'.ul. .ud uol, ito tru.t fund i I. held-only lur their 'I Ll.tin I, OHIO Jussefii.5 )'.ui.aoukt, 'lis. Leetooa4Iliei4 aljsuuiiu.te.spi-, $:


a
.F


.
-
J.J-- 1
.
I -- -
i. it, OVIK iJ. n >rrrii
.lIciIftil, lIMh'rMrn4: nnd .\ mu uiXMM'jtn- mm hM.; t'Ilnl'l5 1..1.n TIIH" l.! V.ht; htLtIIt'; ; lisi ttsii \ 1'1". "II I 'I.i lttt6I' .tIt'.IftTi'IiI1s

iH01n ommfci( \ SIi'4k ('. '.\11: yt \ \HI', ii.UrI., 1 11S14 .I"l'Un lin.; "ri" niri: TI.I: t-nv, Ailii'ltl-uil h I" h'i'Nt! II 1105', r n4Bonla, flor '

Oli. i.f. llio, t ift..il !Il i\ lift ll\BfK ''\. ""I 1.1"\' ( -- lila.f.r wiikliu'il-gll I tI, '-Bill, i lie'S.
M..HII.I.' : .\l.\., ( ),.!. lull,, l41.: l.iljfoil :, t | "I'tato" t.'hti ::5 ( 'funnitivialiTin1 1 l.'t. K.nil'H.Nn.I'lon GATES ''s B01TER
% t 1.1W HMII Ad \ iinli'r, .l.ilm Vni4..n II I I lo
., 1.1't( '< f'lUKU: 10' t U :3.I.AL .tl>llll li. fiuttlll'tHll., 1'i./, It III II. I lli.it: In. "1'C1 ina.lu 'MI mir' ill) r,1 n c.ln. 'I ii rnl, foitli. S ,, I lie os I I ImiliiX'ii, 11 k-.tn.lli. tip 11"nM. Momlor V w H'je.llnlitl.n ,

I In 1 ii of the i, nfi of toil}, while, \ta4 pint "'itt t ',', it.t 1 llo'tnl of I I tin.. ral.li' < Itifihj, I'm\ ll"il ( inn li
u i tt mil i i s omolt m 1'11. 1"1.1"1 "Iil' !si Jtinr : 1'nll 'lhIn, "" ..t.loroil 5 ,. '. wIlisIfrittlit) mrnn 11
) : n"I.'I'r"I' I' ail llii'imli, rnif (Hijr' ah lint'ir I: hIs Psi" I Mlliulln.ffiiik
AI"'rAtnS.: : 11"1, 1"1"1'1 llio, |,|it-iii.m. "< of, toni' I ill-. ,% .5.. I hO ,thiS ,,It' I'll' ( .11.111'1..- ".1,11.1, t jl. ;"" tit|.lulllo: llnv, n I 111. I hpi IsI, 'I'ull.II.11< ,, ;np t 11' I I.Hit h) .tl'.SI l-nnlr as I ll''ro, I".I. I :, III mnl pMll.ilh.r

.'lit an.l.I I HIP tio.illh' :an Mini, .ih I j<.... otlili, ,nlI liiit i it. I.' Mr.i I 11. Uosriip "ii.h.11.1.1II, ., I""h. situ voii-ll.ly .'i.II,1 .I"\ lljilit. option law H4 il mm' t..th.li.| : In the ; .I 4 nil. h nai.lmit, .II.lh SI iets, m.i.l'1 Hi" fa'II '. It Mr-) < sri ,, \ Ti FLOUR
I I\, HIP n"I"" Hi:u I tin, y .1" Im..l I In I ('Its sis's, S I. iii: bit"5. \ *. n"I.1' spitn I. 5 nrn'slI ORAI1TWESTERN
I 1'1'.11".1") iittiioil I I II. ( ll.jnor ra-e :" .
III : l.j .\ .
tliou li'i'iml iii.ilnix'ili'lilH'inlion ,
"I itl I 11 5:5. .ir.itvli I Ml I IS
llf i.siIsi.,5.4.;. III I' < | : ) "f'I' 5 n : slUSH( SKI-: : "
lilTMtMtr.M.' | 1"1" : ; | 01- l I I'olloitor, nl I lie'l/ 'Sm"',
v .11"1'111"1'. .. ,.* I I.. I I'll, iI. liii,' C'I.III.II III"! 4 li L)5t9155,5t55, 'I'''(','I flllll I ,anil,I ..1".1.i ,< wlrf I \.1 II''II. ,'".' t 1'.1 nail.oirlth. ,' 1..1'1% Ilo foilI son i.I I It! I-t < I"ailoVA Cuinii
; I'
MI K.: r. s. .\ t IMI. : \ .I. I. \1' Iln"III"II-.1,1 tti4, him nt' | : li, In I Slits I Hi., ali.nlC
t- lI : i I Hi it tlieiih,: Lei. >,' tisl ( Allot lo.i'liii': I ilir, finelo I.. l ,inks \1.1 1".1., I 'If Ih,,' iti'1 114, >,5 III 't |..,..l III,.IliU, oii -A n
: ito
: ,|. IHIIIIHI4' .\"' I'niillTf : : ii 111 1"1 .lll |1.'rli.I1| :'o J' 1, ttS:ippi'i-1' S 'lii pitlu.rs' ..nio. Ion, .1.1 ay". : \ | ioK.|| IltiUi.ii
Dl. |... UfM-HI' I'I I I". KII I'1IM'4 "I'' ( Ill-tt, lot .01.* ill I'l'll'IOol., illll.. 5 I 1I'III.I""i.Ilr"I'' 'I. niul t tin, "" .II.lla.t I x\t: < sIt'iiu't. All01' ..n..rIIIH.I.,,I | | I\: : ,.rilp I Hoihl.i I Itrrnhl. will \,.1!I I I IniKlntftJ, J t tni Imul" i f -"!.. i P: \ fun Urlik PRODUCE
.\lllttll% I II% lit- lug liii' l I I" n tt .SEk.. Linnol : I I" Ih..lnr.I I I inli a.'a |III: I t K tti4, t i-kor \ ,
t I | tie : ii'ro mi I ii I ,.. lII I lliHlnuli'), S \l HiK tvhloh it ho tissIcr'sto'tiI' 1
11-1 r.I tsnh| l '. Maiilhini l.a ami' P s*
111,1'11..111. Id Inn
llin.lr K *
i |l'I| "' < log! tho, 1.1 m.lll.ll' \ of Mr.Klli.,11 Ith in.ls, ..",1'1'' | Iii" liiaittiliv I 2"i:; 27
tP-l \ ,11 iiiniiil2SNoilli ;
il"'III'n.'llli .14 .n. was luSt
1'il".I I 11..1: ho | whiili, lie. n 'Iill., 'tl lira/ \\ in II itiilin n M.lll.iII -
1'01:01.0IHc'\: ( ( I. Ul'.t'OI'll.: ( (1'111 sltils. "I' p t'jnl..I.II'lllhh t : 1 ci.4. 111,1 1\1.1\ :.1 lest .\ \ ," *. I tin-' I'T'al: liiintn.ii, : ) : I I I for a M.inIninn4!. i "1"1"1 I" I 'h.s" J Jiit, ,. iiiil-l.'in' I.MIU. r llnl II I S I iiiiiniii Kl.n') II iiinli-'ii *

? n, in'nr li.' l 1.1 l II: I"I.. : tour, tilt' ami. 1"1'1'1''' : loiineilt ott 1.,1 ami, "I.ih. lie, .nl.l I InMi. ,.1 II,"' ".1 1 I.' '1..1'1.,1,1, net ll', of lllMtioiKtli.il I 'iit'stsi' Itlilllll In Ii4lip :'I Iliellip lO I'lio h, in Ion In, ),..::,.il ill .emu .1 nni'l) Mil, H ill W in IIllwaril MII. l r'lonl St. N. Common o M I,

at I 1..11 I4 I ''k. ..n ''! t tin'ii'ii.. ." ,,.' m." in .,i.l .i.l. : 4liaim>,| rofriplfully" | .,'?,"" I InIhel'oliio I sp.pIl5p!' :IM, .I IMII "I'II'c'I"I., Iniili1 I ; ti lit ln ii.iiipiTlu'iiiUsl' latpl 'II'I"r''II'r| I llio, oil irM'iiup """ 11 lull" .II.till. h i II"',,. 'mil ,.HI '." nI,14M Mi-nil |IS ?M Mi44 I II-iiil II, I..I4. > r-II'ii, nrtII "allii-,

tllI'l' lit .nil mill I ii4. r 1"I'.111: Mi.l.ilo. I llio "10 1"nnil.II :,- ttpll !H M t II lie, impiotoiiioiit4, on in 1'iii' I iop..il.' (Ink..1,, I'limi, tin1 liijf ul, I It I \ .llil..1, I tI,, l.nal: option Vn.l' m mi. a nili HI >U4iMI I limn, II II Win Mill, M Mr4 Mor.ll.i, ; % l.A.

IS: r .1 t" ..ci .l.il'll'ltnionl: ,,, : illS' : i '"- a 1I'h, I hit, ,flu on put up.' :Mi.I t'I.III:1; I II to' 5 ini.l-niul.l. .." Tlmr-tl.i, :.) law. n' .|.1,11'.1111) | I h| ,' I ""'5iiuil'' w ml 4ls'all \i. il .",'.i'II.1 h 'istI 11. In ill,) 11.1.1,1 11 trI'hl' II HIT I..I.I: Mr4 I II.4KH.I VII swi'h1 8U
a.t'ls. .
EI. ( iK.i. \ .Io"1 .
; l -i : IHrl1 \ ; i i.1 II" sisui..j'iiiii 5 I iim mi II n I II' I'H I- M.lli.lii.K t +sI
unit 1 I injf tit) >>lii,.1t I nil.I it in ? ) "I 1"t Its li. ni.li." i r llii l.n.l.. r. i-t I lli.'H'. : ,
.:i tl it Tic, I. II. ,.1 IITho 1..1' "I iiialil. I ln m v\ri, ) .1,11" .1..1.! 1liII HIP lug' :"". iiiKPitioii., ot' I I I t II .liihit'iiii, I Mr4la

t Md ;; 3 1 'q;i nlmto nliiuil I I lil,S 01*, I I atlnir.. 'I I'Iit' |i'p|1'1 ji., pa: ;nl ISO t rilO..1 *! |iiinn| l'h.I"l! (.101..1.: ", wlio' I..r its* l" 1'.1", '11111' I 'spn5) I I'oniinl'iloiipl .\ I I"i-iih, t.l.r.1, | 1.I,1, -.in J.I k4.ni I I. .1..111141m .1 'iihloI
t :.: 1"1'1' ,1.1.1,1. p Hit sI.5, lif.s 5 Iiv4 anI, 'I"| i'k ne I 'lit. :n k'lin M si-li4l irilnn V i"1 I Stewart & Hamorsou.
ia:i-h h,, uI.1 ( In' t'liloM into tIssir liMni I t llio |ip4i'iilalloil| I ,.1 I 11. .. ,l. ,
:; & .. :: nun" niny. unit liii.it: that il Hi : nr- 1"I'dl"'I' in iki'-np 1".1111"11'1.11.1.| | .\ itt I I' ,.. tsmh. ( .hniiinnl >liM4on 1 HIM
.. .. I r.r i I.
,' \ 'y.
r x i -mil, 'I it !I' .!inll I I.. ,, I HI-PIKP. ''II\.h.1| ,, Irl-illiiil Ihle
ii I hiiniiii llinirl :
1 'tl I hottctui.HO | -
: l'4it..i ini : iinii' .1 ,
> I liii. I.. !Iii.Ss | : 1' ll.o I li .
) r.1,11 \\ -iiio4lt4iloxiilotrnk; lilml.U
| ; | |
11..i,1 "II'
11',1.1
A n :t '."::1 I. : II ll.iki' 11. ar. Ir.t .I"I" I. .111.I.i.l .' .. I Ili4 I I lielil: t llul, llio Inv it a- l.-ftra: M I I'V Iho W Mint
'A I I :.01:: '11'; .I\" n.ini I li'ar. .uion, 'glt't iiml ailoni.hmoiitilin.'jli'.l 11"1"1':1".1.1, ,I h. ) : lo.ioolIliPlntt : nlo piior 1,1 n t.n"III'I"I.: | paili: 'Ii. ,": 1"1', m I HIP I'miiil)' I'oninll'ni' I 141'I no 5 tliio, 5 tho tiiimlrit, r.o,,1.1..o.., I 'ihiili'in' .1.1liii, I l.i-I'ul liI i **IUT, ,' ttrto >\ tn. I bail t Irs)
lIu ,iIi :h'.1II; ... .. P, n i let, r. t.ihlinMio\l|| 1.lj'l.i I I..isl.I.lij I Itiiliini I hinli shs.h.I' I. "I.| \niikoiiiiiitil. tilt .U'I.h.| '" 'it' ii l I."anVint I I htet, nut ).14 .I..I.M. la tU ram rI
riniianls |
M :1 .1"". ,;\ "'.'.' 11...ar. : fnr ni'i-tort, ; '. nml unit fonn.l : ; : ,' In i hoots,' t HIP, ,"'lli I I fol I Init l to Vt'alo I, I litmus. MIlls'||
..iitpinr" ::1'.1"" I"; i 'tj,; l HI. I 1',1', tout in ,lonili'iiin, ,, :Hi in Ilii'li-l onltnj.0 Mionmr.' '. Ili.l.i telt. iloiiiahlepropi :. II'. 'n I'l.lih, nrlwn I I IHIIII' 1.1. lilil': Ilooii4 Ito It nntt MoiHl 'I ,it I I hiho! mi isihi'' ll.o). .InnI.,., r.'i vink4 Iil4 mil. tlurKf, \ n l M Ira K I ktloi RESTAURANT

1qlWI..in..,,,,. ::1'.10'' .::1 &i,: "I..KI' I I, ar.li l In, I lie oiiomio4 "I, tilt. I Il i iiot ; 'nt! nml., HIP pun t'hi31i'I h.i4:" 1"1 |I..\. or ,.... ..1.1 :Ih'.':b 'ii :\1,: :\ ,,*' lln.tVIt I : .111' 11. HIP lau, M 'viss! K,11,11 i-MUi rulifii I Mrrukii4m
'\" ."". W.I:! ;;.1$ "i 1': < li u..'. 1.i'siil tlio* iv.iill of llio \ 1-ii.illn: oll hiS 1'1'I imtoPil,, in ..piniin., I nlI l istmi, 'st'.h "'" ,, .11.111'I l'iK.: il'fohll''I'I"I.I".1. Ho Slot I 1"1., ) nli.innnl, ,Inn'I, ) ) loirI : t II Mr4 I'lpi In r'ninol-i Mllrioill.il Ion <- tin-----
O.tI1NJi.'tl, : s s ,.1 i: M ,O.p., fair' I In- : I .. ,., ; I'nl.I" <-"..1 "1.1111'111' |'' ''' ) 'IH- I'lie Kt.iin, fttii I a ell*' filr.1.1 I U mko I nmo.Miii,
% ......,"..1\ I '.' .n I "I: "o.ni' .'..or. l 1'1' I'm In'ino, "I''our oily for\ Itto intllll'P 11"1':1.1.: n.l.lt) : sliii| ,: 1:1"1 |I. I' .I'I 1111..1 I HIP 't..II..r mnl .11..1, In ho, 'rl.r,.1.. nllli ,ail.11. Inn 55"' in,' Kht its ti id fiIIT tintlou! .Ii r I Ii! M'44' I!,':il., nlliiilloinr.l4 ,

1.,1111I1111 I :.11."I I II", .I'.ini Ii or. I St,5.It 4 "' :' .14 WO 4('|' litioi || M I 11..I, J4 :: fiiieeiiiir s rnloiplMinir. nl'a,so kill'nil, ) IM t lln'AIIIS:;! 11"1'1'' un \ t HIP H Ii i .nun". 5\1 I |t' < | 'lIlh ,KltllllOIII, kIt : \t I l' till .5|,..4Tlt4 OYSTER SALOON
Kl.I5. .ii t.. ;.1 II.' :.j !Ow.I l.nni. h ",. I 'I'll-ino" ,, i' hi-, .1. K:. I i for, lln ll s5s1i'r > > !I1 ILt.'sn'is .1 II II itiit I EIt.r Mii4ltlH40l *
lioi-li'il Ptiy
.1I.IflI.lik I:i, M ''H" I..NI. h.IkIY.Z ,,. -| 'i.il: In I llio '11..1'.1"1, tli.il,: liorooiiiiiinotiili 'psi::1. :1.,1 limiting 11.1' u 1"1 rill.: I) In.I'I', tI :'I nlli t "' Illr.I1. h"r'lh'I I ;I,1, .':s.I.i.t'i'. I h ':,r.5 it'toilli, SI ll4 I'l.rlH',' I..II It ton

\\i..I".. :h'.11' ,..'I ,,1\ II.i .tIu. I I li II "It.p. Montiriiinoit to ti.ilol hi< nlil I Ilium1, t li) lim-lin I; ,; liN, li' :il I Ininlnai, ,I"..,' lo-lnino l.olii'.l "Iill''r.I .I. ". ,I 1.Inll.I.t'I"I ,;)' I Unit ''.111" \iiitH..Iid no,' miI ilMihti : -ssltlp mIst J Mr -niin.r.l II Ml. Mlh lloyMl Ms-pcI----

4..hk'I"'..!. ::II.:11's.I I''I ...,;7 :\1,.i i.:: II n.71. "C." l I I lur.aIi I I" i.t. h.: lief (jn.nanlilio, .\ to \,11'1'"llillh'l" I apil.il. lirir. 1"11': Mlool"' ii :.ijjnin; 'Inlii'llii1 Iii4 1":1, : injr. for I"' 1'1"11",11''| ( I 55,l'n*. i.4p, Ih.\ill no| In'" I Hip, Pipsc5PIs'l.t'"lnll'S ,:. I \ I I tin-I, .1.1 1"1'11', .IIOH. .14 "ni.i) 1.r. 1i ,,.'it. "uillli 5 ih 5 $\,|oi Mia i s "m.Ih Mnl.li Itloli lh! ha inlI il"in

1<1. l.m.i. 8 t." ', ..l 1\ M I.-M Kair.n.1411 C I'm 1'11' olil.iinp.llho: I in, o-mntioil iininttlinh | I ii.iini': nl" II,, short 1 I "I whiih, tilt it 5.51"$ :a Mi'xio.iii" : (gis':1nSr" niul,, I Issiol..1lki' : -a \p 4ii r. In Him 'f '"1,1,I f irl o.11-1 n. I |HIIMISOII| U 'I lll'llll-WIII| W W' Ml MUM-:, AI.A.
IIm.Io":. :k'.I.I'' 'Ii II I *ar. 111111 I Ihii l I. Mill iti'il.li liii Lit M p sl ss,1thtp'Isslbo I iiii) p-i in.nl I,p ir I'Mii'il \1IIh l.l.iniiiiiiiiiliP" 1, .I k" r ,hy ..,".allosl$ I'niilr M.nr '' rnlitUillii)
1II""I1"' 11'In..w\ : .. 2:.1 n.r. I.t.i la n. In In I Ih.ltrt' I ,,1\ ;'si.IS' I; :\ II' n !II..". I :.oi.r. Ilial,: 5 loinaiiiH' tcl lu I" 'dl'.I., nil. l.v "" il nil l.an.l. inln llio :II.illlhll.iI. : ltd IIH4 Hi iiulo W llltain, Ki SoS
).iik.isIIii.. li.im' Ih'I| I t. tin'iv In' il S -I.inI.iiil, linn* in, IVn .. ; I inlplV4, | |to rpprmlnop 'Mi-ail 5 1). !)4 R wlmlo.II fI'.ul '-| : U III a -114 $ns in W Illiiuin, .V'lV.' ilw
t K'" 'i\ i .1 8 i.i.I M I .: I ni n ,.1'. ill I.l.lkon: nt onep lo frrllhp, 11. iiinlt.: 1 h IIP "I\ In ,.ll.i.. limit niulplOiilto ''II'.lil; l.ooi1. In r ii" i C iiIh. lliPHlniiili, ,.r.'r m,III. ,ni'ilintMii' I I' Wnlnr.l W ItIHlxi) ; liOMS:( fl'.STAII.S.POLLOCKS .

(h'I'I,1 nml,, I llio |,nl.lio .hnl: 11101 tt I hoII 11"11:1"1.101":: ; l I.,ikl' Jnllf 'hll apph 11:1II.dl"n; lilt. I tt.k: lio I t |I. I".u. t t that \1 mi: ) I"nl \il'i h' Iitni pt,'n..in.il, lioik4 p liln, I III. \\ nr.l .1 1 K \t ills K W inWnlkir.1 iset't 2mi4IsiuLI.

iCOTTON.DELT BULLETIN. I, ii Ilitl ,4i,'roll 111".1..1.I "'\ |10511 m.h'I, | i | i ,. a li'"xl for 111.hp" h.I.. PI-IMI. I HIP .K I sigs I W liiieriitniiiin-*
) ropoiUil .1:11"1.: J:111.1..1':1. 1,1 1 .. 1'.1., n"IM ,pt.|:4enliiiii4' | ,il'",,1.1'lh Uil.l r Kinmtl Mint i H K
I I. .. ....,. "N ,.. "r | men lianU, lit I HIP i-oniin* .
t8 H '? iM'r H. K'1. II I I' M. mnl:nit.In :n hoaltht, : 11\.I"II".IIII..1, ( 1:1"1': ii mss: )! I I 1..II.il I 5 -Imitlpoltil.' "I In" Konr, l'iirn.1no, \"- i"III..I. : a iiai i "iniiu" t .1.\,1.1, ,. 1.1" ,,111".1.I" Wtmlt. hnr"> M'A '. W41.ssss H Mr4K.C. .

f \ ;\ .:. --- --- lipiiallt) ,'I tlio). latt, choiiKt; In- \ i.I.11, I host .-. --- Cs. li,.II il < mu 1 -linr.,, I 1"t n. II nru" l.onl'III. l ))""lwlhlil", :tI I |1..1"'. Ihi'il, mi, I In.IM mm" 4 p stir Iii; SII'IlhtlI :i, COtt

41TUh'\! I 11"1111'1.'' i "'s : I : ;". 1 "' io.i.|] | I li-l; ", ,unit, I 's \< ,ii 5. \, *., Sipl."I'M.Sinep :I. \i.il. i "..I.lh' tip..' I ills "mi In.n, lur; IVil.Ma.lor.4V .

:Ii:? "I' ; ;: -- :1"1'\,11':11. nianil.-! linv\oI lli.it 1.1..II..r. .,.. ,ililk S 111 shs; Is' iifonr ha'I. I' list, I hiI: 'Ira" lo ,ami .lii' liii.| | r hit. 1.1',1.\l iv'I
Ii. 1'.iii. Iiii. 1.111." ttiisl.IiS.r I I IIICiHhr.in'4) ( : : us.reuiskilIy .' i "| : : : : :
1"'I'II'"I"IIlill' 11,1\1. 1".1 "fll'alil I Pensacola Classical
I 1'1111 hit tIs' In I Imtinitii'o ., AcademyWill .
(r -- -- --- -------1-1iniftiii.I -- I".h 11' lopoil. 1",111,1 hi 1 11 u r hi f.ri' h i' fMii.il iliolr navI'.ilhi. mn.K-ti: i"45 pills tS
t I.. A : : olian: onl'ii'i-: hii, 'l.itpmoiil': I II" 11"1." ) 1"'I'lill',1 'iip| |" 'iion 1'1'' -'', \toiill, do ..I,.1 in I i hums,. .NopaiTii : | lor l'nroH': | ((4 not nliini);. ami ,, I | f ir Iho iihi'

';,,,: ,rkiIS ui-S4 ;n;l ''l.1 tS, I .n." In n |..ht, .i< !ISIS II'I Iliii oin .inI in, .,//11'i | |i''I>'' In" limn to.li..I.I:I) t liy it lo.nl, : i iii ti in- ': "rri of, i.H-U, HUH' on 1.1.: all ratio 'mire upaker. Tlio 1 Innir i-lavo: ol 1.llh.. S .II-rIU"1'1.1.1'.'.. ,aiul, ,ill l'i.'o| I'1'1"11 ike t|,li.I'lio4ii IIP opono.l noilVlO STAPLE AND FANCY

.',< Islilitlu ..i I ft ..ni' pulio: on Its, train, nl.111 I ii' .1 ,.ll.ni.Vo i 'I''r. mori, ,'limit' of I thin, sU") lo-tt II \In ln'i hg; i-oininl, .|oni'it, otllis'ift" ,! t ttttiuit'l tin,* \\niorlnHiP .lrII.I'\114n': \' S liniIn I h ,ai, m"I 5 1 s n,' m in, .nnI lln, I 1 I Inn,, llltV, MTOIIiil: l.flb.

1,iiiiii I n.i.h F .7 "S. :.45, \ I g..ol l.lo.i ifr"I'IT 1 1. I I 0.11,1., l< .,1 lioilliitn; pi'iK I Ii : .lonvo.l n ."I 'nppl> of li'I'| 'r Inin" j-illlnrf I I *s Ssu, ; ui.il ni>" 1111 I tIsl( I itlhl 'inn I I it iimeli, I IlIr"l.h.I'I": ""., lfill.4 nf Tnlllnill DRY GOODS
Ihili \111111' 1 HIP liM'k4 liaml, ,,
'
;,; Iii 4 45 $ .5itI II IoI".n; I I ;tI I .n plaoe Hint, II-H: nut 1'ljII'.1 r"I'I'-' j jii.iino !i Now' link air I riiil.i.lililih: !| : tit in-j "il11lli.1 li..k", IIIII.IIill) "".1.... ". me' ., >fe5.oo ,
I .44:1: 1..11"1 1",1'111' 'IiiiI'ls.'t| | h) .III" I h"'I., it.nlil, r'' It its, am ;
; k.Iiii'S, :I 2 I :.! :.45: : for honllli, ,"1.1 iii.ii.ininio| : : |III', I iM.in.o: mi', .'o 1..1.10) "H-liiiioil, I'ni, '!lio ,f ui'iKin" :I I'II' II HUMkiniil li 11111: "ljnj"I"I.( : | ofi"i.. I ie "i' lll-lni., ''4 I mult IIH tintIlin'tin I'rr Mnnlh.

:, Ii.i. k 'li. ,54 I .n I "" to onlor iu '1'1"11| ,..111111.. \\liilo I .hip4'; ill* hijjti'l' \ 1"11.,111. I wi.I,' atuikiiln. i-lP'ly' '1.1. iipnrnl 10111.11''lh: liniileilmimnl ..111. >
C''II'IIIII ( f iimil. I i v. Tiioni o\.
i5.54I : 551 .n 11,11Ill \pilU"" miiti !I"
, "II.
ijisijls ilui-iiif the St.SoIii: lit tthiihho i ilinnulil! Jet 1 tiling 1'1"1 | : ) j "II'"I"" '"' for. alouiv iilloinalp nulliof ... til. 11".. ... |.1..1",1| | 11.1 I.

...n.....; ;;',...ir.tii: .11 I ;. SiirIi.t' 1.0'' ,p ,,",111'111"111:111'( : : | l health, } point*.. .ay ,1..1..1.11. I"II"l, 11.1 t II;' wini-t& an -11'1)n.< .11'1",1| | | I.I\\.n'lor.', iniiiieilialp, Iiii., .ine44.'o'. it I I.1'1".1"' ."'., lint I 1lmi'' stlisa tt,io 1lh"1, M' i* shut' iln 1) kin nh" an hoail II"' I',sitsi...I MM h.'I.ri'l ..inn,t" .. -, .-. ..,- -PrlnrliNil.Ihr- I I5414'st'y, % ( ., 4 a
.1"1"" 5 I.si i..1.5.0'I. .1.ldlll'I,1 tf.
":
'I' I .: ? the Mm l.h"'II"I-I'p' : ,1'1.1:1 tin1 ilalioii I /In In-niMi-al, : 1lhllll,1: I II Iis' lo-pon-il.lo, I heir" U '" M'.- \i..l..l 'isc,4usI .Ih'r is, I'isbIIr.
I ; % I \ \ : h"I.,1 Ihll 11.1111' 1" I''llh'( hlll1 r.1 I'54,5 I 5.ih' h"II.h'I..r! !
:! 5"411.' 'Ki0I I \ S .r5.;: S : :.' ;II" 1..1.1. hut 11'11" I that: thoto iii,',. : IllilllIh'III".1 I I I I I ,: I: |10":" |..ITII .I..I.I'1 i ""'" \ioiilil loilify at "II"'"' 11.1. l.ikt lipS *plo at '4.s41: I ""I' Ninth, of h II h illoi-a-," amit'l.VMnllll IM Iti.n 'iiinin,, 'ri.IM "Iu., 111', 1 1 1 mill ', |m M., Tin',, su sphs'rsigisi..I. l | roFM'oll'nlly| I InfnrtiH,

,,1".1 I lioroiti'loimiiioittiiianip, : t 1:1", e.1 ; U It 1"1"1: I ,," ',- 14 sstsIiti'y II t 11"1, S tin. iiinniiitioiiiilun\, 1,11,: '! I I fur I llio \ts'sit I lmlii'4.Vo I I IIOHO, e"'ii-l ml. I 1,1" or I 5P nl I Kit I anut' lamFur I Ilm, s'ltIP'Iis of IVminiiilii Klorl.la, ami G&cB
:11"'III.I.I
i4 Special NotIC &. t I I ponUilo, nml tto Ihi"J I 11.1 I. I Ih i ino, h.I.I,1 l 11.111".11> 545, "itito per' 1 Ion I? I II i llil l j,'|I (UNO" |I" "|- iiiifoilnmiU'( In1 I fullnpph .\ p55.\ hmk unto: I HIP Colin follouiiitf I C.: ., "ljUJII"I'(. th, "pus ,lti4 ,mi I II, < lit-l nn, n I 11111 I the |..nl.lio In -loni'inl that I '' ill POII.ilium .

-- -- ------ "."11''.' r",' I.1 lic, ppoploloiniVl I ( In m:i-< amioxpie.i ,, Sits: mil, )' 1 0:11111: '"I In'.ilih, : I'maiil: : :1, "I:alllll Iall.: : I l.ii.l ilou I In fl.i1.; .,-o'I.. lMini.. Hi 'iv. ; : I his, iiittiiifaplniinu: ; nml, wiling ofH 4
'Ii 'III\nl. ,1. .\ ,",,sI is'i, al Iho Minnil., i.r III' I', sit I, nee'. South Water
|? and Departnre of Mails.ttvy their Iei.'liiijr4) "P"I tho! mihjoil.'I l. tuinili.tf; w"llile 1"I\\" ,; tin'in on* '.. .. ilii'.niK: A nielli I."'"' 1.0'1 : .".'I S \ \1', $1; ; s'. s.. 'I mtjjioilinio 1..11,1| I his' "S I'olobintoil sh,'shIsi mpp" of nit Ini4.liaint Street,

tfiY1 1ie 1, ) .|111.liul ii, \ill thet lungerillmil i I Ito pl.illl, I ,. ii s..m5...i!!) sin,Il II liniiti'.i, |h"...i'.. "I| I.U lam') nl.ollril. ( l.t' a s rliailor |'Cl l poriojr.5 ton per" 1"11 .\.1,1'1.,1 1 |i s'S' 5 Iho 111.,11. .., Kiiiillitf, Ineai,,, I t HIP lain I Mr. II. lln.aii ; ulin haimn

lit' I..V .N. II. II. ho"o' : iniinol, 1.1.inn' lull I Ciiininoiio, ,1"1 SItu ml, in/ "r..I" 'I foj; lioi' 'n, ,mi.l. iso In1 mt, .i* ,Kinlili'iit)' InJii liatlor noil. ( I.'IO, |ills.Ion-PIT") : 'tvg.llr' .Ion. si. por.'tlvms" 'mi.nililoll 1 5 ii, Kiiihir! aifiini' I 1"1, ".k. II,m l l.us,< illiopil I lilt nun I lifn i nl I HIP Navy \'nrtlfnr Bet. Daopbioe aod Conti

fAWIti4 Ii.i hulakVtai4 1lh.)1: I HIP .M.il.ilo tinIhoiiilei, hut; t\o iln, 1.1.lino ,, I 1"1':1: nl,i, mi1" 1"1..in I l.'i: In :Si!I l i ml ; tt ilh i i I IS tool 1. |.. \niI- (1::' nlli'iamv, : tn ; Nor. nliii, | lionoial' .hIt s', il.V.I! ss' "hli llio, Ihuhll.I ii't'ssis' i I r A' 1'.111' I HIP 5hhMIl5Is'55'.hs'pi! nml, plillnnlhropl'- Streets,

Anti -S, i ";lSIS I:.50',' .I'\ 31 M thuMi, \ho 11.t, 1".11'1'11"1111111' l.iln|
c.. h Tril' 1':11' l 1')1 ill..nl I thii Maid I of ull.iin.Omir I' niipeai'4' : (mil lie I'II'I, .I', lollt mil,, anj : 'Hi* "11 in l,in,,.'nut, l.iiliiniiini, 'l'.5'* nut I II ,.nk* I llavaamoil.ri.il I : I"'I., V Ii>, I I"niti 4.5. i fa f. H nfnli'i I I : nnliappt pluoo frnm mill'oiliiK amiitonlli. :MOBII/El,

ail.I- I 1111 1 .rulnaiiil, t I IliU, li-li, h\ ," ; .\Is,. mlir, I ls'.oti. h ,, I Ii:. i IIK.Ml .huh Iho Minnlei, !. u.ilk, Ilie, Nip, lUalnill AX.A.M'I.I
$ 0 In iihjii I litpptnlollii j .
; 1'A.. u. u. C : Iotun! .. I ( of'. j' 11"1 ijo : | .\11,1" 1"1 ) {inti'il) I tin' \ tij -> l I pllnl-ll pil.l ll.nnna: oplion. .\ -- \lilli, I ihoil)'- h.'inl, 1 55'tIi.,iniiiili ,,iil I Kllll r I lullS fully Hiiiinlnlpil| Still the M 3mW.L.THARP
A,1I .. : .lit I.\ 31.L.4. I: 1.11.. .Ill"; ,,1''r t ,1"1:111.: epoi'iall.t' .. H .n pp us.'is.i.ler I II 11"1.1'1 til I ; llf. ",'..i io Maikliam.: : 77.S I ''P .', Ma.iiol.H." IHS.I.I'lNltlfll 4poiol nml I HIP inanipiiliiHon iioii'iniiy Inpiti.lnoo --- --- --- .- -
in, 1.y
.lliin: I I' 31.I 1'I"III.-I'1: In .1..1| | ." i- ,Iho : llin, ,mil.I! "r 'l---| il.m I 1,11111. 111)
-*- ; : .. I :, i I hinv,, 1".1" I..'"' ,llpll.1 ol'llici I j I .III.I, I 1'1'11.' \0. ll'l!' I"' ; Soln-, .-,- Iho "rtiimlorfnl i-pimilr," nmlIn
I r.tl..5iri.l, pinooU, ami, I.'Meni are, i.\. 110 i"I' ,: 11'I"alh.I.I'1.1'I'H..I" l Intn |I lili'! ( ) I li.1"! "K.IVO: no 1'.1.1 or milaot' .1 ,. ."' ,. '
-l .IIIIIIII"llill, :lh Irlh..1. !1011.111"1"1,1",1 tutu 11;; i .1,1,1 I.' "' ..IC.11"- I 1. S 5 stu 'U. 1'1'' .t'I'"f: ; onlor tn pill nl l u'st nil ronltiotlnx rppoila -
I I.i I. Ihiioti ill, t tlir 1'.1( of tlio iN-lovi'il '
h.'II.111' | nnll. .llr. I '? : (
I..r. : '
.,- lr 'next 1"1111I1'.111111, "Inll.fl'r' 5, I., In. 11'1'II.II;;lih oihsiio ol S thii i litnn 1 I t. !{i 11"111"1"1', "fli"( l, 111'.1 .I lloillh.. I, i il.el 111,1"1 .- 1,1'1 11. 1.\11 t. I Oil. II, I sot I I. In I HIP pupil ra ri', I wilt I I I ro porlfnl-I.h. ,
$ 'I
I :
I the :'ilh I i :" ; ; Ilh:11: -
of .11"1
Ihiir ( mniniiijf fil' lopml'\ 'II"II"'I"llall. 11111 :
| | | | I.nn nnj tin-, IS.itr.l llioKD ltiiiM,
,.t,. luotit 11'1"1'1 iik'lil, train.. I,, II. _. i inlei, 'lioii4 or i'ontn loii4'" I, i.o.i.r. ,",,1.', : 111"1' itiP |I 1,, 11"1'1" I il"'IIIII"1, ts oil tutu I 1"1 .0. I'., ., ,I., New \oik of Non ',,,1. ,I hs: % HlP Ull.'Illl llll'l. I l'I'"hll, 1 1l h.I) I IH-H; lontii In rofroih I llminoinoiy of

11' I their I I'est: isu'is S
'Arrival and Departure of Trains.i : I II" pip'onl p ",011', 5 p. in., S 5,5. 5 ll, itsCti'S ..ln. ihmo, wli :all I Iliu ininii'HUH" m1-1 I .'Inn1 ssS-t| "I'I'I"'n.l.1:1111.111': l.iiakfa-l, II ISO ., Now 'I in ., M7:;; ""itt,I "I'm" ), f!9' : I i Miliotoin, I lliim'4 11,1.1.,1', Mallliottx: I am ipi.lomlo of 1'en.iiooln tn (SS2,

*4 hatiiiK: I"..,.ts lopoiioil." I I Hioioforo'anni.nn.o '' i.iinnil:ilr.l. 'I In1, ifpiii-r.tl Imp,, ).,P4slnii InIlia SsIpi'i .:..1101111', '.".I: Ion-, IroniMoliilo ttitli HID liilnrninlinii that I 'P1A's
J. l-.nl-.iHli' nml .Nn-liilMo I liii Ii.uI.4.SiIIS4i4. -oiM'.liii 1 h"I"III",1: ,, kllli'I l Iii- I'lilrfMrai.l In t .1 41paiii I I l.iiuan.Minnlo": tvm ,,
ih:it lii" oily of l'i'n-u.. ol.l: ((4I'loe : .: Ih,' Miiinii I I Il.>4tlil Si'i\i.-o, IPsiO't llrvprlli'i. 1.1..11' 11. is,'o :
.. IVom. nil t i i ili-'ii-o-t "t'St II I Infoi'lioiiiiorronlniiioiii | ,sl.4< :ioo. "".I.lll of 1,1:1,1.: >- .li ",, ; : "ul.i. K. \I'\ iliani" h II la-l moil" lug 1',11",1: appioto.l. ". 5 linn mnl I I tliort- Snmi uiu tail ssslssg) nmlNhippiiiK

.. --" S IflhZ S.iisi.l.i'HI 1'|X it.,,,Mat,ol 1'!11..": "IM.llltlMI : '1111",11.11, I Hint: I the fji-n- hu;miii ,..ils', lini'J, li.mki ami : .111_. :HUI I.".. Nnilli ,1.1. t I'lilm, |- $ fn-iii, Mohllo, Alahama, In in) :BUIIDE3R1: ,

\".i Mill 1''. :".1. "". .4. I'rlll"llhlIIII.ti I ,l-i nnii'iiallt, "HI.| I' IMiu, Itnu ii i! IKiw ..111 1 1 ,I .\ (Hit1 nun, I"."'. IU IHMIIH, M.lnlill.ilinjroti : '. "|"111.1 1"II. I 11\111 "" 'I'h'.I. 'ho .pei,lat ooiniiiitlop, on | ) IniOoiml: I I'r.' It. ItnHMi, tn IVinaoola
4 JVII4.I, .,Ii, : '. M. III.I.t: ,. tlto I'lo-l.lenl. 'II ,' for I Iliu iiannil 11111,1
(4
-t. "4 Psi'I.i, ,.1111.1:1"I : ,. .,I. I.VI!: I'. M. I. il"I\::. I .\ (IJonnlno; : ; \Val.li: !Ii.. rllm I tS3i'it mnl ) iutihipsg ts'Psio sitlnatit .I'h II. |H'iiml I HIP, i oilo ii', I'or.linan. ,ami, I In, \ Moriila: I HIP tor) MI mo) iiioilloinp, HID n-p A mph si.'mihp In all klndii.fl'niirletiir
Mil 5 III. h". :1. Mi.l.I..5 Tho 1, nlmto t\ai-onl out I liy llio I'lo-. 41",1llil 11'1 1"1'10"1 I 111!' voi....1. ; I Iho i'1"1":1"0: : I Is 4, isiS lilt li lin-lriinipiilnl In '
1* 8"1 -1",1: -111"1 1011.,1"1111'111"" ) l.ill.oi'U't \ hslisg! \ llio, ,mostpm tt an I n'li"1 i ,oil (HIP pi'llllon llenjamli: H IK priHlnolii).
.5".lilil u.ii ,il.nl: J i::Hi. il. 4" In i p. tl.i SiI: iirtliy: ni, 'hl I al I IIP M.lnl4 of ili'-linalion, ( iioal II
f tutu """ I | ,
,1'pl.I.I..1 UIII'\'I.I""I II. liointf "o uomti-ifnl ami wlileliiae
i 1"1",1.,, :"i-i: ,. M. T.imi'.ti.:' II1..1 ioiio joui: ((4 In Inilliain: ") unIt nil Illi""n -nl., ,mill il llio. lollntt lug 'lup..it main I'lirpn.
'Arhu l onIt nio" lit (!.u Il i t loll. | i I. II 'tim-I l il |5.4 lush' pl.'ir.. do | I.Sioplii I' l.ilil. I'liimo, Aii'iiliiip| I lie* \ I In I HIP I IkMlnr mioli n II i-Il.sii'ui't',* IICI I.uH:1r4: i ti'ttu.t: r.s.
Irlll.
I 1'11. 1,1111 ua 11,1, .: '; t ttai |.. ." tl ir
'."-Tr linn/, mi l l'i'n-a..'ol,i HHil .hna, Itnlotail' I'lociili'iil (illll.lll U Sill U Iho 'n' mill, <.:i'l on., '. I .I.I. I l.a/li'11 pon- ..nl.lio, Moxl.o, fiilm nml, I Coa-lu is l o.l'lie'opoiM \1.lh r-il I'opnlallon.
.. flaitti'r I liitiNi.iti i n ..1"'in n 4 l'i imni, 'nla .5.liniot II ,i ._ I miniii4;, lioi-h'il, In II, lall-I"I l.onrHU l > M4iiu.t, Ki.t., I 5.-h. lISts, 8.1.: I llailntrn h I Ini'irn ulni'k of i lila Hipnl.irami ,
.' ,: Iho lor )hit! lion for N | | nf ho
u.1",1.1'* \.h'.I.I. mnt 1'1.1. in 11:11..1 enniiiuinlly tflI.Il I' : cl' COMMIA.IIIIIIIX. : I \ ll.o. ami,, : I lln' .h.IIIH.I. anIIH 1.1. "Moilern liomoilt" Iinnil r
Tim llniiiiiiilili' I
; ., \101:1' 11"'II.lill II''' "I Veinlnii f 'i'y f on amromly
: : I.I.: ul 7:- i iI
11111 | Ihii main In IIIM, | Is I lieu I I ''0'1li..illl'IIIltr
II si i foot
i "14.14' -l U. \I'li.n 1.0:. ,. u., in ritin, at ; 1'l'l UIidlll} .. I shills, | 'Illl, 'ljipsss.l, hIIPSUILil.( 'Illl4 Ult. .\ I Ihll.r. "lhi. : ; ( l coinmlltoo. littli. In mipply Ilin unnio in nil AKPII!

"'.11 .1 ''In.n al H..HI:: ,. n. ; 1"1 in I 110.1..111 ,. of hii ,lily, II. 'In' |totl.sip. | '"I,) Ii llorniltlonli p 1 ). 'iifji'iilli'iinin irii'i'inl \hIs piptis,14 ami ) ,,|Iln, ami, I nil IIWIII.r.I I ::1/,111!, | | inliio fool 1 ; I.,1. ,.on |I4 r'r..llh. ( prinllinrof, Hit' In I lliiullH'oronl HI t a Ion of i HIP I'nlini' oust Perdido Planing Mills

",olh, tto li.iti-: him nlHIIIOH : ulin is i intiiu Kli.intiir: II ''H"r, ::1tUU:, I ."I"'II..lnl| fool." I 1"11,1. iiHlniif 1 \onllnani'p4,I lisa pnlilln I In leoiHirnl. PispI lilt Issj Sun ,
tAI Inilii411HIIII4'l ul 1..1.,1., .lil"'I.1lh a\o ono" "lj") "<,111| | |his. MI-HI', 'mimi 111! Im, I Iho I..lr"1.,1, |
ir.niH' Ni.rth, ami, $ Ninlli nn )1.1..11.'I""j,. ii* the' pi.M'i'oonr-o| II 1.111'.1 I'\'I) ull... In', nf Iliu C"I""II'I I \l, i' I;, Ili.al'llli.1, i II",.> paill" liisUlnlln 1,1; I Ilio-n, In '|1""lllh." I"Isp's 1' U .n Iliol I Hull l.:>l ropii'4 li.ttu, 1"1 I Inrnoil*5 ( utorloatintf unini) oonliileneii: ami |iatroniro: bvnliiw

., "unr) rll"A"' 1"1 .ne. tto hate netor ilonhleit IsiS ," "I | of |13:| \'.'si.sI's ami, 1 In llio '."..liliilnimi3 I 1.111n..r Imi eojiloit In thoI. pit on in) tiiii-bnml. I Inn Inln llr.I IUmno,
!I. 1"1'1 ,
, :. I. ".\ 1.1)1\1.: ,"I"I.|, | ni sting on. iini. 'lit .I I II.i sstisr.i ,1'11.! I 1 I I > li.nl:,, ...11 iiiial, ii'i-fon. I Iliu "lotuanlof II | up I I Iho Inter IIP I jiniinln I very ro |M'olfully h ILt t

f.' I'. Aitiuiif: 1..1 I.. .\rl''. I I It,; l.nl, 1",11..1"1:. MI hninliouH'il| Unit' 'CuMMMii i I.5 mnl hlmn, Dial,: 1 1"11.1. .I' lln I HI.11: 'anil, ronllniioil, I In I... for IUt.nioil _hp..II".I. ami, four 'In IK* 1".1..1, | i ) i'I I I In .1..11"1'.1. Mmts. On. 1C. Ikmmi,

.") : riinI innit: In-lanoe4: ho hai: 10"1 nnal.lo'' 1.loIHMO sits ..on r na,. of lilIII, :. j j t lira-lilrli, I.if Iliu' H'-l.of I llio \*'55' H'poiloil !HOII.. .r I IVln,tnoll., .nr nlli'C 1'In 111.1.h'I 1'111.1,1"1.1"1 w"nt .flrl.r.I' reporIlial Majoil.'nlilnon' lienornl I Illllop, I l'on'ni'olu, Klu.(

1'1' I II molt I (lie otil.till 11 II.M: 1'1 I| \\'i' lifl 4 thai: un' ,ni'i'il. in..ki': 11 IIHIO.| | )'I| ill l 1"1111"1111, uikliitf loi, lank llox :V4I.I'eniai'ola It.iln-.lor4 ami Si'roll n'mk of
I Pensacola and Atlantic Railroad. : 1".1'1 I t" irgsl I Unit' 1 UP itit nil I I I olIon lM'43, all klmla.
i hoi. k on Iho iil.n: 'ml-li, uml, II.II..m'I'I.il | | ,li'I'I"III.Iil: jn-l( a-H'iil\o.l.I I II .1 In mil'r into.ill. tail a "io.iilin| .1 \\oiiHiiln4 1".1. 1IIIi""III'' '', roiiipnl| IH- mil S'pl.Klh,
I..k'I i IIit JuU I I. !I".!. ; I p 5 i hoiip muillier I In
rll' I. their
I'0.. 'n suits I Ih.ilnnr ,'.sii'lUj.pit Ii no ttono.Oilier I 'in i\siHiiit, TINS., O.P r. It, I Ml.: ,' I 1'11"1, I siiii-" ,"1.',' li> KlIliu' \\i\jt\ .1.lil I ,... | ) isspr joli s's 1"1",1.; opinion' $\ lull .11.
01 i Inn
Ih'I"1 \ alroa.lt' l.eoii .
"u"j,ii,4.,, I:...I., n LI..I I'. {1trh,5, \.1. I : i 1"III"'I.rlh", lioaiilnf: lloallh, 'I.:M'i on l Pt \ 'nl. t I 'HUM mi i 51. : |I li-li, is tin iqupight I. I Ilm T-l > mm: amiif nn xiiar.inlee: prompt exornlion, pon-iil ill / {Ir""h"1 oirirKMKItKII.: : rmw.
." % 5S I I : : '
) llliK.s.sKHI.rMIIKI.AUVMYHll.VllAMi.;
;..1, 4 ISP..4,I'.' ,...".,is.i.Ii. 5.:::.".I.",1... "1'. who, Into,: ,.pi.sj ionli.in-lt' iliu' .":\.;,..| |! .\ ropy "I y.siis' p.i'|.'rol. 21', nil., Mini'In : i ,.,..1"1,'o l I. :1"1 I" all lint hloili'i. "-lililomiliMlin, i.".. .I h'I|sit| 1 Ilal.1.1. : 1"1 1/1"1111 I. ) tTintttn, & ,hIt'IIINU

.::.0.r 1..1., 11'"""", 1 VI::. Ii. llioirilnlt.aio, : aim onlilloil, lothi'llianknof ,: I ni) 10111111.: ism.'Pmi.St.' I loiniiii'ii.l, .I'M'1.11 I I Ii.' so n,5\,i uiii. t tin1 t tinpliii'4, olll .1. ti ... I l:. UAINM.lln IL I C P.

,.:,.' 1..al'II irn.i.i5, I:.1. I HIP, pnl.lioan.l, ., nl'.. onlj I.. 1..1,1.111,1',, I II,' I".I'I ,\.1., 11.1.1 (Ill hsi'.s.lnsgat I ". ill) C."lsiit' "I t I'ni-ino, Hi'n Mi'a l I'H4, ioii "...'1st.\ nnil'oinH 1..I..I,1, 1..1. 1..I".j! I 1.,11"11,1"11". :in h ll.ilnoi I hs' iths5i5lIi5i hr'l'ri'4inln.N, I.'mi-h' y, fS I. .

0':'I.I \,",," 0': fur. ullottin, Ihoinn'ltiM, |I. I I.. i.torxlaiiulii'il "l'o.-1-M.iili.iii? III'I"'IiLII," 1111111 un'I :a .1,1 1..1'. |1| |i. ilmuilor, uanaili 5 mliio. \ I 's'Pi'iss.Ii. : 1'imMiNi l II.u.( nlloupitlmiuifor I'oail I I. iv. .11.., I l.i Pilllwr.ih'l I .

1 .. :::;: ,. 'il:,fln,, .. 'jr:: : : at lin..,'". U'u onn nil.ml; In.it I lil.nl: (lie |1.1,1| |,. :an- li.i.linx. i liaiini'U': f"i'llii' 1 I 'i.n-o: I In ((1)4) icstih.' ) ( 'uisii 11 "a,'-'"'. I '. iuIspIissg t Iho inililloit null illlrlkNiiiniil I Illiitil.out, IlliiiloJaiielin I ,

V.. 1,1..'. : I hih., .1.. full jiiiliu- all '' a, .II lln ', .1 Mi'i'. la-lml HIP, ..tu.: .'.\. : .. 5\l4.nr..
i:2': I 11" h: ,1.1 CI Inr.1 | \ pl..I,1 .. MM I >ltplil'; IM I l.j, | : I.. I 'main 1111. For Sale.TIIK

I'U,: I S ,.r.S 1..1 i 'SSIn 4:5.::'" I lion, ln.i>mii.-li, ai I Iho ilonnnrlalioiM. .r I 1 Iheli., l ) MM-I"rn ill lll IMTIIIIII Lsstsps PP.lhii !' Iui...1 ami nlli'iuaiiU Iliioun to llio \"Kr| Just \Villiaiii4amllion., I II. '| |IOIIHP| nf srslisssissvsi.: a4 ,',liR'II.( CI.KAItr'.ll.u.'iil .

1'0's.:1,: M.'-. ii.inl ::..II HIP Cotill l ii I I. into tt hi, the Ito.inlhai : I I sit Io lnt Iii4 C "X."I.I .1 r., iriiuliir,| I Hreil of I Ilielr ion.imiiionl ai taken: ami inlopleil nml -
.. 4,5 1 1 'i:1' mv 0111. of 11"1 s I OUT 4 Ilii'i ,:" lust 1 fal'.II,1 tt Iii mil) \ up, on inn ,
I 5.,: I I.ih.. '. I: ni al A iso > 'hr iris! A W illev, Ik-nlt, AiT, SettV.iik.
t, 11 .tranS..Id.. 1,:" heen (1..1. neter .1.111.111 it 1'1' I I',Ii"'., 'liItit: its", iiliini, l all nllicr', 'U'' "','nll''I.I"I ,' I ''''II'I.). nf |II"| .. M ,Im iiiaruiiHiiP| .llli"", mm lil 1111 I 1'1.' hook4 eonlainiii'niilimimo4uoip .) l.y Itllii4 ,ii aiul llnnlh, Mllli 4.LV"iri : M. I.AVII ft I.YI.XK Ml MMAflll.NKItV
I &: I..I. I I nlilainoil ,
p 55:54: .I"'I'' hl: .. pini. nit.! only prntoil thai our ..ssspistiii.emsltiisg' I ,.. .'1.11..1.1. : :ali' Ilio ils.st, ,1"1'- 1"1 onloli'il I.). 111 : a (''' 1111. return Imiiio, onleloil" .IMH.IH) In I t lluoo, I'Oll.ph luinli-'r,
111"1"1 "I
,
Nor l.k M JIIHUM
nlmlHT .u TiJ. Hriklol.
S :: "' Iliuir, ili'.lin.illon, : feu' ilatt ky
n
1'1"1:11.1:I IS..iIn, .,1', I :"., spltiih-iiso 011"1 i HIP ,,'al: pl.ioe4 ami r uI., Ii's I'" "Ia,1: olga:Iiil I.ru.PIIII IIh| ) .ldI: .In lake: .MHMifn'liilii' .1,1.111, : oil" pinion.On : I II r' sisulsi I OPi. llll !(, *! 55 aill-HII HuilNr, ,

IH: 5 'I..g.I. 1:11: sim.l, I | : 'I Al t j lour; hi. i.lav I tlio oi.linanip' lo a.lopl HIPMNP ;lil'ifi sins iii suit It P.P.siI lli lsiiiils.r. Val ttiti.tSisgsn( H A I'f.ll: 4'
'.' I ,1..111. fl:.. \1'11 ...r.I. I ; |1..IIlil| | ;,1..I..I'r..1.IIdl.pil..I.i..1 |I'i. t i 11..11.1 .llli"II. no l,7a'i.. Wihiis! : :I,
I :'", 1 IVti'r I I lull I Jolin. \l.' .loliu r. nml! lIs'ssr.) Jr., I t loail trulinio UrSa
II" \ ",. ..1, \ftji rrii'imrViuioi: : ; : l.y :lining .1:11.11 .lll 1,11 an nnknortii JH'n* Il .I .rln.I"4 ttii4 a MWI frIttM $ '
.. Iii .),4 i.r.-, 4II_ ,55.4: '1'10: 1 the .Iniii.Ui.rilii'I llnii.l.liivinrf; I In-ill, in'I. .I n.inI: mist I InAlleiilioii of lliolou "if S tin) rioiller ts: situ )', nflrr a I Hni-o I i i np4| tvaiveil i UI.I"I unit Inn romHM'ioinl Am l.k lorem-e, 1 1) mi. niT, New t urk, li> *.ttlLiSsiK( 5
.4 t1$ Tlio 1 ,. ( .1".01" ot Ihloololeil ," 1! I Ullilll HI Itoilh, M lib Vltl.IKU f\ llllHlM,
I. .h' It 1.I ni.'I lii'ii tilt '. llio bit II. siLo \ |I.I almiuil I, ulin'li I limn limn nml, niileivil) .' (I '
1:' i p.i l'i I lini'l: (ir lirlpIlioy I" 'l'1u |I. Mail I ) collj.'ilnio4 .1"rlll ,rO,1 SA HI I.I. UIIKH.:;
1:1 11.1.. I lilt .'rnnn-nl, ,
-- I 1 ,,. .,,, \.11.1}- "Ill jjoti PInS fl 5FlIIgPsiPIhsh t r.inio, "h,'" ,.11.,1"11., a.'imnpli, .li" tstn* ipmli'| I.nt I noun LnrnI'nin I 11')' "look I In" all I :. sssg sit Ii.. ul I for. llnal: p.Haxnl S l.n m-\l I I lime.I Iill.i use 41r,I. A :.hn unl4. |I's'is.rstpi.l Ill 5. Hat .. IJMH'AII, IIKI.'IM;
.';" "'ss' .r 1.11 hh.n kelfolil ,teolen1.lt vs. WrUhl. nish IM.I.ain InuilxT.Feoucola ,
: \\.I.1. :' I". .Ij..1 ills II'I' 4..riiiisiy" : l.l'lll.llll.- : ,Item e nr "h,'"". kin) i-aimi' I lie I isiiiis, lalI.1 nafily)' al lionnionSalniila l', \> tOi.4| I O.-l. !9, 'H.I.: i.l.l.i.EY4
$
..1 'h".I' 1":1.,1..1| on I ihoi 'h.iij-0 of hating, la-l 'I'hnril.nni j "cl II.tfr'l'lNil,
,
-lu.--. -..k."tl" 'uiiIiIe.: ; MIL,:ill-pox I I"r pni.ii.'i'|, l.I. In l.i\v lamleil al i II his, udaif, Ilii'-o all'I..I Ioii4 I ) la-,1. 1"'I.r nnr ponploMini Al I ""IIJ..I inoeHiiK I I I IsIs
'lit I I I of all I IHIP 111 f AIM)
P kolesale Market virlloiiK
".F.A I : W.Tt.lt.. I ,1.11.1".II.I.| wlr.l. In II,,' .liinii,: r ') Ilh'li11" ''ni': \ |I'slili.io: | Iii". 'I"tl"lill| law, mililott ham M"ilit) re'real ion In I travel il.Ipv:, .1"1 onlinaneo lelallvo HIP ,ail.'pI Pr.l-i-l.i4t uulr mill rt'stUlr.'sI| fur,inn-iatntif. a
hI \ II rkeo.l llu
1'3rr 0'' .. 1 5 liiiiiiu.t III. G. H*I p.,HI I.a I h ll.ipli-t I .'Is u sd ,. 'I'I I "I | Mtt>
UI': '5'.iis' I aS.....-_ nu: ,: 111"1' 1..I".a' In Site ./.1. Vonr* I tint) n i In his ir I I":i-l' iliuuilir mnl inineon (ami I HH' iinnilM-r lasso IH-OII, UU'h.I' h)' I Ion of ihs) i IMU of onlin. .inre., HI 1"1.1. nrrwlml Inr I.KWI4 Hiita Apiltrln Ji sib .tli'll 5' \ I Ml.t
Hlt.nlulii
,'"i. < .' .: mill : ttai 5 lit j jnrj I'ol. .i.I'.I.I ,iis reKiilarU *-- 5.ts.int I'liMi > .
ItarivH. l
": ..k"I" In.anu .1., \.ItUM.' I' nlioii'" SI 55.lpr t Iliu Vt'l )' I') i'_ of DIDlentil.iniiim lsrgi'; } J'.I'"I.I on) Imvn mm ami, I'll, ttat lakon Hi| r.I" Iliinl limn an.ia4 l.r.an.SIjiro *
(' I "n I i ; S Ihu .PIOMI. 'nliini''h .J'. I 11.1 .

..L;:; .:34 .I.i"-:. I T.i; U.* a.m. I.ti.. 'I 1 11"11'1"1011111' J KHIP; | t I, pii-onor. fly || A 1'iii'ii.l In, An-lin ','"a., uiili'4n, < $ ";""1. ItiiiiMim \pro rife, mill 5 1'llr".llu-! I a innM.. -Jnl.ilanl klalo.Mnokit ) mi.l .1- lalleil. \rtnt Ahler uf I 'IIHI MiTrruI C
'1:4.: % i |1' m
I IIIMII., 111..1 14.Ma.usArrWa inani tin-1.tMonip tta "ii'jj.u.h'.l. oniilnltoai '- |,, l'ollou : i 11.1)! 'I.I.I..r. ,1""I".I'h'., HI-HI liuw I I'uu'a kHkliHl| ) I Insist.1lisp I mon ( 'nidi;, Miliovoin, I I lii: no4, Mai.Iliow lielli**r in, (lvvl.( 'OTIS.':.

: % .I u:.ui I I "I. tli.it auroralI: ''- ''. !. Im lail- ,.1'1"1": ami' .:U Nn o : .None, h'HIB ,
M'I' iinr : .. )
lli*4 Hull.r, I:li II guilt, yct! :'I hum: tt.n aipulU',1 ,'- ) I.I.r 1"111 1,1.i '; I \ ._ ; PIisIli, ilisIla Ml HV.

.. l.'a.o: Iii.k,,."":t.:Ii.hI,,rk'_ n Elm.'*I-Mini..,,,., -ht. "a .j"I..f"i.). (Her-... I'.." !I":,, I kou iliii 1".1:1: I .w" t I' I''s-.1| In In- in\ili..l. ami I. f.n il.II. '"11.i '| I ..Ii"i( "...1.1.,1. ,, hJsl.it. 5nswy 5isii. sits.l ) date I'sul.I lakon Is' suot out Is's'. )Io loiter lierel.y jflvpii. I Hint S I
of
1: ( ) li-ly f..r I III. Ilii* ;. 5.4 1 1.IMUI in Il.fx4i z. Cum Unit .j5't runlun-lilp
motion .
-- 'ulll"I"ry11. j
-*- -" I I ll I!I i tern. ) onr s rorrt-'I.I"1 5 4 I Ih,
-- < I Ic |
11"1 .'", .'b I'II-! ill M ..'|.-.. S.. .ti Oil'.II.I I.l I I I 1.1"11 11,1 "i 1,11:1.11.: .; I, 1"1"\ill I .. I'.",'\ i I. Animal Ii \I"r""II ... us ( ',.,'ss-sI, .4, ,. o.ii s5us SOils 4Nsi from Iliu I IVolialr I 'sot,ri of >: 'anil>U
5
I' I Istw |J." .,; S I'oo'tf 4 0 ,..I.lu..1 hit | l Ilin S CotlUMiritl. In In 111)4) ) on' li.| of II." i.lli rr-uml ri-w "r"'ll ooili-iif oiilinamet i ttu4 or.leieil plaieilon limit UM4IIAn11.. failtM inn 'ill lu. k I tr 1..1) I.IMJ s *'fi.nij.-e I' 1,1 1\: ""I \\ .1"1.11.) i I i .".I.I.r..I ill | a MiHeiing, t Wmfi.J.1.imim.n ssssssi t nn Iliu Iwlolmi of Mary t\

,. "". \ ..It\I.S.I .in, .. U a .lim/ "ii. I'" I .1.1S. '|11,.. tollUI-4) II.Ihin'l. I! pn.ti.' thug;hit (1."It fioin IM.iii 1".1'' 'I .I 'lint 1I'"M"'I''r'' I ', I lie, talent! I luir-i-uilli i,. ...al.. \ ''Ilii .4 tin I Ilm mile at I HIP taii.mi. 1..1 4t .rs's ut I HIMrale S (- Arm.I.I nml that all |mrttp* hating v3utl -.

?,- p4 .i.,4 i ib iruin,. tr in !I.,.:.o. I. I 11 S I 'V-I Iso I nernmnlalion I <'.III"u! | 'I In1l.'p' < ti Lilt l.y I Ilif 'I 1.1.Ii.1;s I 1.11.1 i .ln.I.I| ) lug tlioMwai; 41 not riiiiiilliin. fur liiimanlly', naki-, nf till v lenUeioh. lltiliV.- I I. nr toSs e xdW, clear rili4ul.i rl.uni4: ant reiiiireil| t5) |le"sVust I hem lunm
> .I:1 a I. I 'I 1 1'.u' i.ilion U In .sitP ssisosutt.se! | ; dry null IIUU-.I ttilliin
Jgi.I kM'lit lli I! .I .. '.u..I. ami I Ini4a. Alileinian, roliholleiei. ) using ilay for .elllomenl,
1.f tf l'n-41 K'rili.nt .i.y )1 .'ton in t'i ,.s..rn.:31MSI' I' >..iu.for I ).is.hii.51', ,1"1 il ,'al, 10' MIjojily ..Wt.lll.. I uill 1 I I only 4.5''n'ltl"1 lh.it. li-so. | .-live, -Isstshllgrit, uoik.I ._ the f.illott I"l .15,4 -. .lip soilS .Is.siiI.r.$ tiso Nssjgisss. ami all |uirlie. sis1uig Ilie .hale orso rr-
I.I will .J.smrisah' II,.1.1 Iliu Fuel I 'I e. Mi .1..r..1 re* 'I ii t) ", hi. Ii tt a> la boise I'tHt alif-auU misuse
; ii>.n-.la' 'i.iki I. l.n f 11--| 1.1.\1..11., the) of !g.s.oh p.ipi ,i 1..11.0',1.1'1. 1..I'II"I. I 1 iin<'4-l. '"<.ral.Humane. I r"lllal.III"II..11 I .tagms"iSa I.eiais.sst loss's t._ U5 slstlrs'sl| | liiia> their imli'bletlne.a wIllis
al "::1. II'' I'1 lo \1. I : ( J l l.lu- on I Mii..i-4r I ulio' ( '.I..U.I.II. \\'tsu. I I % U..r..1 |lil proprielor, nf (lluMnel 'sin5t.4lidi lu Dial lime.liy .
.. : .- .:\i'" .. ). I ) ,i 1."II''r I| ) I .rUllielieMonl : I' ; llrtf. s.> |Islets| I.MI -,
.r..111":1. .'. '. .i."I.I.I. lair:11. ,,111.I'W''C.1 in .iniplo' jn-li. 'M/ 4 rom.AII.; I Mjjor.T.J. Mos.sss'y.iirp'insI h I l.ailrn.nl: I I rmnpaiir Inreiiiiioil| .llvf Wlli-l, ii. we $SJ.'ais-/ \ L.sr4- onler of tli I'rol.ate Court.
; him ill
.1..1"1'.1'11"6 I : ;" I :oiner) .i not wen allow i a i sos "'asi li .iilixif tin, rt sss't--ips 1.1-C1V4 sty-0 riUmil '
: t rail luiii
w. 11..alr.. 1".11 W. t. 'I '
& \ 'uI'.w.\ I. 'II. ( I l hr. \V, MMU.Jd 1.11) n 'V r.
; uml I li..*11. .,'.. (1.111. r.'I.i an .1.1'.r.' ",'" ilsis| liorxt kiim 11..1 InHie : I I Iraik in .pa.ulle loinli.lion j jI 1s" ', rihiml IH i an* IIM *. (is-I Glis,
1'1 I'uraliir.
I"
._ .H l-a-l. M..II.I.IV, e"lil: Mrs., \.1.1) I I 5 .tour I III I-rii'inl. I 1 uyvl'lf: I \V. J. I'linlor.Cl.iit'M.'vtar. I In'a.l In rilievn him of .IsIs Miller.iiiXS I it l'isl .li.nttlli.Iln I VNi.l'Ls.

-' ...."... MIU| _l*,...I.I. .ilroo.I. i j j I 1.. who' ts..i. .* I 1I'"III'I.I' i.ilrocl i 0 .I.| C.:.1. Mi| (;iie.I I ,11.ull.1 I ilili, lsis,5.boss I Ihu I lloanl, a .
.. "l ,,'h.1 a .4Itglst ttoiiml in theuliunliler 'Iliilollouinx' 1'ru.1' U li'.in a | ( ju ) I 'hii ( '.M> II. K FMoai ii4.lloauuaiu "mil.h'rl,1. ,' ji"111.. soIl. i..ss, & $ l.3'ssita.isotin
mforni hut klienu ',,
.? -* l>tiLl imi\4. ; '' lass ; 5Iiip 5.Ab; ISAn:. Ik.isat2.ssissi
from There, U-f It ,.i"1 l I.) it i"I.II" Millou' : 11'1'1 S '. M. W" I ; H. E. TOAl & CO.HKU..U
"1.1'1..11..1.hruiiiin. 14:04: 4 M a pinli.lho'I. aiet ) Human. Iu gi"I out am.1) ilr.,e her ..- lossS tp.j.. i# l5P. isrsoiJ js'm.'he. P'sli.'; .
.. 1,5:11: M. ".5 5 Ii jug ita..iiinl., in ') '.. ltsSk h.4sssi ; (An,.. tissill; j issUg
a ) artou. lo ihu man m'r i-f tin.ho : 01" ) I. I .iri.t I W. (list %tI soss.I Semi, In -mea
1111"1" "L.I"r. out Into onr "" for _
She wurlil )
1"1 r al II Iinnil 4 ,1.1' J.I I iiai. boil ruwu 1 1 mint .5 ItitJ's 4S OlIoks
> Ills
MH" ai.l|
). :"ir "iiii ; the liii.liainlValier, Kux*, pailiif are ) ou ilm CUlr" 'Isoissh'o'r \hi.l, II. W. Hiie7. I inl of her life loin \ (., I dry u". nn ,'n .4p5. ,shHi

noI 1' ttaianr-leil' an.l laL"1 lx'f.iv Mator )01 line wi ralliuiillf. .|K>IIMI|. 'lliv) I,I .Mini' 'uri'lngi-l*, '1.It '. 1'err)'. flu* lianl rl.1 .i"'lly -S eIllarbil. ,uus.&sw.O 49I44, uisessotss4 Is.uta; -, IM
11'ro _
'one | "" -,1.. lolInsa fMrt. II4Max MutJii; i.rj-.4.sso.
-- ( a't.' WI.la..I"I I Ull.o I niiilioiioiljfonl W ellon a ,'Iue .ra"ull ..hi. tt lie h'eru.I..f' ). '1 I'll)' uj.iiii; .t tlifl. nl-- 1[ ( '1 ,'1 I Ailvlur, llr. W. J. )"'.''' *bin-li i on, .1 Im.I 1 U a ohloranu! ami an out Hork.Mfi.r. mult rTMfl; /.'..jila'*.-"' liu-if-i ..It* Foreign and American

;_ for l'II'"I'r' .I" on I ll.v in3 itiih al.i.III. 5 uo usi.h.r.tsasphI.i.It.i.t l i.1.,11.:1..: | .,1.1.1. for MIIIIH |M rM.nal ,! I ll Isbi. I >ni/rr* M'-l -!/ JJ'ssss :.a05;
It. P.
Ilu
< 1011 I I'I..roler" t'.1 ,1,1 IIHM| ..ulna.ly anil) .h.wt .hIu : 'E t.tiii ii I ., al Ihilr is o itsss,
her lassie I ni
.
o. ..1 ri .crrt : guilty ; I H.r. .howeter, 'eul.1.1 -1"1'| 11"111,1, j, \%'mrhPuittsj. ,> of Maibluanlini )I'alafus
-es-- I II hastily .(x-ople, 5.a".I..y l Ju-t oulli ofIComauu SIlls 55510.
n'. (., I'aMiliou itlIl Ii..iii.I lurmtl HIP the mini her jiro..e5ity.| I Illine .N..I1, S Olli.' No.,.. MARBLE and STONE.MONUMENTS
i Ill 'ao otor lu Counl) I S sun.! ruwarilly r..r. who Olivia I "luvuju-4 (Mrfnliul arranyn.menu Ps'Sb'tN.--.s..kw: 1 1 wins, fair istoill I .
-- lu"i"1
., rout for Ilie 1.. ("HUn I' UL al 1.11 |iso '..lI"rl. ami) JUI:o ,I.I.lro.l. M|1.'n I :sinl ri'Uiii.. four-, "ulhrul> upsii I', \i\r Sisal all li <|iiiol out .Wlllo.I//J Juonu ihU'ntul. 'I 1 hl4 ((4 only one hiisihuss: 5 I)' wliiih Hie) am a Me, al I hisss.lsssstc.t tfiunuiiN nust (lunul tmtl. l.il; IIM-I>'sj'sr.ssa4e'I! s*.'. ),I-OM|| ,I'luna.KM p Ki.rl! l

r""ia\ ._ the ktaleuiiut of !Mr.. Ito-e thai Ihe.lnMiiin or few lual ea--4of plHiir-i lou
a> kxi r-Mlr.diKal Ps'St
1t.i Hut till all I
Mr I I U! K."klb2 i: auilmrunl, S .I..a.a" ,:. many ."lr.I' ami ,'rneliie .. 1.1I.I. onler for. ViJiKurf ,*". |
.rii- i .' .. iiial 1.1''l'lall'l .1 sit IU- l> S l.MbS; Ittt |uimiujMil. |
ami nln-al Hi trui4i U the talk
$ a > iMcurreme, ..
M .
.Ih ilian llairlCuiM-urr mnl ltKii. IlKiKriit ami) ,
) I'on.aroU her tiHnx sinrH U
mil Toiumtriial",, Iii .Millon, : Inn ilirttl I Irr.ulls i.n KUM4> l> r ;j. lkMiK emi; ,
j.ri.l.n.Ill 0" I..r purl ,. filler soy ttunplaini', ( ants kiiwl.tin '. I p of Slam tints ., ami! Ilm |liosir.i! | of 1"1'11' of lhi .' |4-r Itan.l) fia o. Sn.iihi.r Iii Mtui.ir, ,. I 'turn HimLit 4lef. II, kiM| In, |..>iluI.M1JU.
i .
!
---- ili-rhnr. :c-,1 the .pri.'jnor.Xw 1 ami! olher' will (. .. An.I gom! ._ --..-. 'I.l .r.'r, ami ..ra.y .1I.r ili-'.lgu. I I. II 'Nisip I.OH... issur.55l'Ilje| | | 5i.)5bis(45 I )i, l.i., uhwHiIt louum* MANTLKS: SLABS

"nmk lie :..llU.r ,.jar. 01 f Ik'to 1, -- .- II Mi ,*r% lr'k. fc..kw ... turner '! r'UII U, a4 not only 1.1 l.arIuili.sIilo| j I "'f,I..', uiwler.ljml .lo.iri.| l.7i. tfiiUiWii, suo. Auu-rlt-iiu | .1'sstJits, ,

( S.C.. : lot ( .rup )Itui'k' riitniDf. jii-l I a. niwl tlruuil Mrrri l ul "liavd Oilporluuil j lli,, 11'IO""IIul nr'IXM tll.'lHM fUKlu Milk f 5,541,3. AMI ALL
liililaj
>
S. lu..u.1 roiumunily | l. .* lit K"> \ M./ 'liearllu. from f:L.Vl .. Uioilier ,'-"a's u iii $$ .Sa45.III. y.ss.i l"J'sSIJ.tssss KIM OF
I
We, ''- SILOS fiUmlof tinI'oautu* nilt il$ al, J. I. KlejiliciH.' .. "lin ...r..I.! llii' M' ,,.l ucn rrniui'.l ) l.5 lak" a h.tn.1 fl Sin .'. Waist I'J vraile" )lu .I''lsi'r5lsssi.| /tt. sssu'l.sni 5 isis 5 ) P. $lJssisLti,

hating Jul. U'olk uill mil 1..1 _. M.III.|j\ I li.l, lu, )Ivvl.CoiupluiiiU l'n.lroiotge ... .1/I Sans's. tlIliaP. 91.0 in ra.'i& i ooi4 r 'iu l Marble and Stone Work
[ iltl. : 1 nni 14 a IosgIi. /
.h'l "rll 'I hIt llr l-i *,
in nuking 1 is l'i4..M Mi-rrill .
of *
1 "I: ori .>\ UI\I'IU. .; I solkbiesl.' rpst.u; 'rrtM: a. ruMr. I .1..1.11 ; w HI. }, ,
llul I IliU ortii-e |..i.anil| 1 in .1. allkin.Uof 1I.U. I .. .l I \onr fIl.irvsisill'is.IsevrsI' j I. .''u' (11.1. kiwi of Hurkaml) will Uk e haur ,, 5.1.141. |M>IU.I4 t Mluu sru I44I|
.lull UOKK ina. linn ltlt" 'I "I a. : no J.r r. I| S. h. a-uuanl. HIU hi4 josh reluruwl | ,,''.<*-!, ituf, os in tU lliir, 41,14) ; ITIM k-.r4, iIp.tl..t: ; 'Lt.r,11.h1.aTIt. .
*
4 reluliU-iuHirif. 'c"\ ( in i awl yltiu li- I lakl r. li4llliMlri.. Oat> 5r..s.| |e. rti4
Kri.ni a uf gailierlhr lur.I.IIII.I".III' |
.,..1 I a. na-"iuijle! rale. a1.111 IK.ilonv I j jan I l.a"l. I iNch ,,a.I.. lu u. .. j fiuiu a 1111| Xurlb. .. ."il..II., ,a Hi-hinx InUiit 5-isilsi| V.iU4l'l.e.. p.r yn M4fk4-t. .*Cwsi.| is. .
| !ni4>rtanl infi-rmaliou, I hint I llio .. $I..rli. anlhiuy S 'utvtlt u.r LHM.l ..
t.s.! v M.VIUI
that i i>- 'CJIU.
.I ui-llilltftO 114 r'rulay uf l .
olx' IIOIIM | '1 |I'4r.4.u'4 1.tiiito I. 'lUiur. m.l.'aaml 1&1 1.la. a
IK' at ) .I.I.J.I.dl..I. .. .1.
> .r .1..1' r..II.1 line. I hey k--ep on Ii4w| 's'I| 457 Bill I link iu-aiuil 4 UU1 MurA
a
.- -. .e ut iiui.iriuliuif; I l.uiliU: ID IM u4ila ".1.1...; I lie 1*. k .A. .,' \ :. .1.1U ...1.I.rointOrjisistj i 1'1'\' hussy, Unn.lry, .I huh li '; 1I.l let .1'.1.. .. J.I.dly. .Im k of maleriul awl of ( 1,541; h.sdsi.4'; .'sInd4.,.. *5i.5ssos; UiSst1S,

I .rJ tJtvk HalItnriiiu *--.. i-illob soii4.r.4.4 i .ill l I..c.II"e".1 l > M-ii'l I..i.. int". II" 1'1'"._''' t.l prirs's. Illln.1. A* ) .1 II.lualluuliaa loot I..u a sarJ.| rumssse. 5,1.55 u> |.|. r.Ukt I Ube'I1s.o& eugfs FOIjALE.
over Mr.. l l.n.lr.'I.* li. itoh) Ilirmrl to-sil Hurkineu. M4I.UU; .SAirf Ufl 1ns,4dr..p uis'4 on
trim
I llniuliiiuau.4if Ilie Noiilhern 1.1..U..I.I.o. uuikiMy toy Ilml.iliof l lo" nn'iu, I hi I k .\. line, tulivtiualiuii -- -.. : .I..I.r'"I.I.. !.ul Hu' (irol'ahilily )It i I.lie ll.em a tiial awl 4, iNuk IMI lisp kail i.r knH 5..V.j Tii .
K.; ili"iif al l .. : Voreititfr, nr'-tintK. II h.e pnaiwl -,4 11''j ; Hill Ui rramU rurourax* : $ >\ l*( ,ul soil l. iM4 14 r t-l. *
> Mherc
|> >.. i. 11. I rul .1..1.1.say.. I Or ) .1..1.1 V, N'" (II. II. 1111uili"l uinu llntit. Kxitm-vur.: **$ Iliiiirrrl. 11 IJ: biasn44'.15
(luuiiuenria' Aii'i.$ I-l. au,| >... | alloluiT ae-n-nry uuu hiiit-ry l. ft-rUap. Mr. !Ji>. u wk) o.j wilt Inn'' tlnr..sich : I. ." | of Ilm Ico solsste. .
r ; .1. I.. I. "11" I...: .. uuuii.f4 'Mm I 1'in.aioU I Cisswiui4 11. i Is the <>|MU IUIH krn4 f Su. I kU
> inli .I.yi.,) Ilie .Ij.ui.iille au.1 .Naliilln now In ( 'irniuuali .ulj..I lu or-ler. ..1.1.! .uul ..tr< rt .u nrrau/i'BttfUt wiiliIliu .rl"Iale iluriu* llw t'.1ll.r.\\ >.luri thai llui iuiuicu-e wa.laK ofnalrr l h.s'4 a.virli-n| luiu! tad '.o.l kit .v 5isla l \u. | >, Uu. wmjil! = 1
\- Kjiln.a.t: uill4II I.I0r4..5lS IliU IiiilitulU.ii& % 4011-lruilfil ( We.ti'ru I'nlou' fur lo, tcuiHMg '.I' ., lbi purj"- of ttriiiiix U me< iurlurulo. %srsi$ sgu, \* I UMv Mll.iu. *

'lUkrlfrom auf of iRs ",..'.". lo iwar the (' .... .1 Hie' work I ...iiifuatff. ill nil .1.1 al our r airOr I t..1..I. .. "i.ahor.1 tine JpJsdo.. 111..1.. I lUerrfruiu may) be ulilUwl. 'I. II lia* mis.t only HID iargstuh Lisls.N, Ti>l 11441 tkU I 551410. uU-J i L 4. Nu., ui,*! au4 an, Uwk J
1..i.it II one fare. for II.. romM .in. ...I im l llVflTi4 u'uiu nu ItItu t\, Ink iuipri-..iou4 ul IM| > ynitl FvniilluHi 1 I ma liiurry iMfC4>ary In (1..1. ron.lm' I olllttt rireuUliou, but II Ua lire, rea.ablul | isIiinit; .t.i 5n5.si4sissjgso.. lia54
: L1. 4lt.ri.ui Widep Kruul.I
Mcitiitru. ins .
I i" .1".11.1'.1"I I "i .I- 11 ali-- ,rwarl. Hull a taw .1y..hswIiUsMSs.f .k*rllu-} ill li'" lat.li.U nuullorfo : rr.ijvr( Hut Ilu.1. lairs tMIMuVM..had been JMinll4-.nl., amidIsrOr.h1155 l |.. SisaL U rra.1 tliruuitUu l. Il UpuUi Il4' sssp4 w'wl.asnsssZils*5 os' I l.a: m j1Jlss.4 l.iai; 1os..Iit On. I '
: robs Kiali-.ii", .u.I Our ktiipii-r ) l I., .oul!.1.1 SOISI1SIWYSJl btuut-v \4.. .1'.I. ln |t'sirt| j U a' II Mlualwl tiny lulue4
( | Wit v'oj1.sflso3| a luwu 4 4iiil .I. ik r.xin. S..I.) Ullrr lu )1r. Ia >uar.|, lIsa lauiulry .U l. II fJUUujtffrl, 4.4H.B4MI f>u fllHMl ; I
a* his'
1 ill .jioml .)I il a) k, itlini.iu aioj, I Iliuu' ftt-rul h UI..I re.I lialr lo IK haltIbem iulial>iU.U. A. llx> luailrr ..1' < row Essniso.; | ) is Ul i|>i>ra,ial how| will I Is (MirporU Lii Sc isis tty- km* ft It* i.3.Zos, WeriH't'ar..* aa4..sapbstiIyarrsssts'd. lkeu|>|..ivklaijrn444
: o''atInsmi
lu 1-il Ilie 4r.alrlrrr >. \i_ ,111, )1.,1.1. iau.Iit| i >,,,1. .'.ti .lrxoxly of UKlu > 'Itw ,1'1 liau.lUxi.t'rr I | 'In a trrry ...rtliiu. very s'Lsss4 coMlaiii IMOIW niflluuialUr ,* thy $&is IJ5; TdJ.MTe.rhiris 500 a i>T i-rtrtal Ur-re ult-iMi. llniv turvUu
l | rs-turua.I l IM .111.
Lull in lint .ull. .| ..,.| '.1'.1..1 |or.I.I."J .... snot .a is'.u14 IL I ; .r..11 i.II.| huulb' i ho luvilwl .'. H'. liavn tvawu '4 U-liev Ik. for lew utwucy luau auy |..ar *0. P.lN5.noise tMrluuu ttull, tl Uuikun Isis. 43t%U.t4t Klllm MI Hull.-unk Halvr Tauki, the W kill I, au4 sills r .

oulv. .the IVuU-uuial al 1..il..li.| I lie ..ul.ll.| ") a HI-) luu 11 lwmr fioiu Mr' I IXiruu. riylil ..) S'M-UI) f..a riiwu! t 'ul., ) ".1.1 .Ia..a, U UiM i.". WMa) in llM ISUI of r'kxri.1*. bvitU 1 In ) our s4milsiks.: w5., loyal. rtitI.3; i'ssits.e-p uuuri'Ci'.u.uU.

July Ji-tf :11..1. -".... ft.aa. .I0is t Ituinx iu auulL coluuiu. I '. .. sosbssenlpthsaa acd ad.. i scisa i KMt$l*tJ'w* tMM; ('i.J.soUI'LI5ibissL: 5555505W, 45.sf tb5IorSykI4 bsU.s.r1.U.: .sskX.1rstis.; .

_. -- '. .. -_ 'J.. .- -. .- .- --... __ -- -4.

--: <. ...." '. .

-.. -- -" ; .t o
"
... -. .

I' v
ts
-
.
-- -
--- .

'I( In.Ncurn I- IIi'4- "P I ( I 'i'lMiil 'ip I l\\ > .|iiav! l.i .t' we,,1 k W'Imlfdwed frnrt'lf: ; l: 1'S) WTIO( *

a t tiiplyt-h i of our ni"ii. winch' I II i CONFECTIONERY .- '
,. j : i :' l I
l 1.,11I1.| 11'1') In 'M> I

I I.nnl.\1'1,.. ill",nill,,, 'n.illil,,n !l 'tint,, "'','.I l i I : i I' 't I I I HIP liiii"" 't liipld inn I,' : prnnf-rpiider, murdered., The PARSONS'SPILLSMA.TC12$ -AM us-- Jones( Willis *fc ( )Jo.I'E ( }.


i MiM t Hint t t Ilio, cnloiiHl, ; I I j i AIII.114 TuPflulk"l! >l ,Ihil, oiiiiniii, titsl.Iu. ) I STAPLE ARTICLES. _
.. i hi I'I.! .tn 'W uu.u i I 11.,1111,, '.I": 1IE I IN-
0 I i.oh' I i. V
uNhvlIn, ,nilIll.rll'.ii'l"( : | t I I 1VI3W I3lA001>,
U- I Inn. I i.-ifiihlln-lr, 1 n.IOIJ
lidit
> ..rUi. .ir ,ioiiiliii, I I | i \ me.. i Anil ni )tf l<.|17 chang the I '
;; 'iiii "nt < : : lii-lnr-Hi. ,.. sit t n in.i, I >.111' iironiilir. .1 | hl.t In three nmntltt. A"y. GK : R :o w.5A
r .Itivm e lUlil;' t ti> ili-nniiil, I I!, ; '' | | | ''I" ,.mil lnkn t PHI iiu-h night' from .1.I wt' ln, nosy In- r.,1% ERI : p.'I
.
I 1 \\ .. .it IA .. Hi, l Sir ilM sit in.11 lillh, If Inch aUtnl tie ..hl.'. for r..c."I.I"'n'.I.' rill him noriintil. I
, : ilrill lilt Ihi-tn lli Inl i I ) :' I"hll '
-- ] |p "I'i ,III". skli 4 niinlKli" I: ,K '|1..11.1. lirf' 1.111". lln-in .thrlr ".1. .hI ..'wh..or 1it mall tat -A\ i"---
: I
I Ilirv rn mini.' nr will ti I I : \ null' i 11 il li.Tc. llm' nl IIt: Hi ..Inn.i .-. 91 u's. atnps.s-n.If.urpnip5iI.t.' I. n. .IEU'50< ('0., flSroMtt. DM- ) lilSlnrp us

TliproMitiiiimi, I ,, Miirl I t i l ; | ,,, '> il 1 u. VI lu et i. : *.> |1"1'" llul I I. n.l"< r, j jin CROUP, ASTHMA BRONCHITIS.JOHNM I W..II,1 i I. lijit ill""I'1" ",",,i""I, IlIhll.) ,",.II.I'wit I I

,liniirrr,1i';t 4 an.1 ,tii"Vt g.i I I 1 .; | | I ...., ,* II, "' ''hlt.I\i..t'h.| !. .a "> DIPHTHER I. p" I A ...s.r>..5.sihs,5'.ANOtK i.-i'.i.i.::.I,.,..,". 51,1 suuit.oiss'u. 5,Ii ."h'-.I,. I XnrtPl). nflnKhl-I ; I ii I flip nlni' -1' I line.Hi MILL FINDINGS, It -

: Siiiilli, -lniiiM! )lop Al ,ili! > : ) I ; .I l .Mulllir.. I t\' nn irm n ira lit .ti.iti burr, I .lIme' rnw* <.,tin lnfrmifl lint iou.,,,, use.
\ n* | milL' lK'H di I I it
' II manr M I .. t I/ a i sp'5.l. tt'l 1: : nnotclient
!lilior' ."nnlollH' ''' : : t W p li.t..II\\-.f| i nf III l 0 ?mr.bU>. H ,. fur, lrn)1.ln. 1 ill
: I I\lIII.hnlI..r, I HIP I I I I i lit r.r the iii'niii" niid" ,''nrtrt. ,,101.,1'. I JOH NSON'S ANODYNE LINIMENT 1( ,lw." '.'.P'i'. \kruv roniH-cU-cl I ;jio t Culler" v" $lln'I( < !, I lines)( Axes( ::1lcl.r.( ( i IIN .

I iiiiiri'p( !( 'lip 'nctfrnM! t, I : I 1''P: nn' 0\11'\ owlu h.rc'nI'.o't.Is'r; !s-iutl45 Ius5" 511.'lfluns.u'-n'inn., ,ihr.1.'iii.",....ln." .II.n.II it...I 1'1"snriliSnit nt...u'Pst'Ys II .rte.n.ulIwttupCeuPi.M'elei. 5,4,. TP.M.-' II., ';....l.u45'u.1h'.. i lo-d.iy, tIe, "ic-at nlti.ulii'iH, nl i'aiiils;, (Oils) Itliicksmifh's$: ( :
Fi4", .n.II. .. ss-u.i e1T f. tiM It l I. ".Jonlw,. I >. ll r... i.1. B.fems
) |tmr> < .. Ii
_. I Uilily? aii't lin. :;:"'.1.

'; I ,h.IIII.ln..I.I l l II II'lit t III |' ( : '''' Tliat', \ tin 0\1,1, I foi 11 in I thinf.'. linlwei'nn'1 ]lt l --.- Vici's, Anvils l Ef".

-, .. i"-t 1 in HIP .oil.liit; I!; ,:,, '' '' l lslioiiU I , kpe. fortlii I life of its, wheie. .It..n""rn'nt.MAKE! I HENS LAY lie nuke .1 iii-iuli) iifiiup ( 'IIL 1 t \ W';

IK' I 1011"1' 1'1"I "'<11(11.I ), I l ) ; I the. h.'st ter cniiip, I in. j jA L -.) Sn, 5.5th I'mi-ii'li; /Hint I I'oiiir-ttr.,,, ,
I liinktt lirn
.1 IMF .Ssh.ru'uss' C'AfHlitlnfl (MiA fcfMpmnfnl In |lit" 25 and 27 Palafox Street
lie "*.lipi1| 'i" I I I I I .., ....".,.. o. Si ,., u"...._rnwI.I. 0 .. .. 0 1 g", I..'... ... .- .j.jI

will IKni" )"crPil. I lli <> I : I ( ""-nkn'ilc\ ', \s'jlus. lJ. !: Ali.MIMMi, ,' I'or.A I 10.. ,

: )n.iuKil': In 1i'h, I Ilif '' \ : I : I I l ,,;,u| I. rail 1. n .'. I |lulututun| | .. "'_\I\\ "ll'lr.r.: 1'1\1.\< H.\ ..".. .uI. 1.'lul'I.II.

I, :tK-.Nliiii'i :HIV '" \" I I : | I %% .. IriV"' In t Isis toots n i-olored m.in\ HARVEY Vfc HILLIARD t-'u.ltI'ut. I, 0
-)(-
ntlipi <'!'if<< of HIP |i'i| 1 whni, I. ni Inilch of .1 prodiv', | a' 1',1'.illl1le ', --- -- --- ----

jipi'toil. |10 .ulilpve" \11 t I i t. I l |" I \-.... : "llin,1(: Tom." I IH| name I I' in Rverj fiespecl SIIKKT: AMI .\: II\: (!L:' I'll'KSANI: rilTIXli( "t i'

\,) oIlier, ...t.-e. li'iliN" I '' ", I |' /nli, T.ilor. born in!I I '.tttart't( ( onnti. Contractors and\ Builders.IKMHIS. Slricly Firt-Clm

.|.11'11.11'lb.| \ !! .( privilPX"" | I t : ''' of parenM' who. were 'Itycs., \U I thirl)-, NAILS. AM Si-IM-.S, I't'.MI' I'll'i': ittu.! WII I I'hlI\l 1- ( ,

for, iHlnbm.Mix, I'ld.t'ln. |' :' : .\ three } c.ir ofnii': ne\er" went to ''-lion', | -:- AXK''. Sl'AliK'M.. silll\K.l.d: |IIII'| (I'T.\XIIII\: : ,

Il iit I }1'o Inirii I Irnto: :t I I I |, III Ills, lilV-. and )-I'I| lie cnn, builil 'n "mill 0.\ 1.p. II : (U ) % ., .... '
uur\U IHUH PAINTS !
: AM> OILS. t :
( ) SA.U ANM)II I'L'I', I : TU.tllriilion 1 : ) : :.
I I liw ifiivpriitii;! I llu-i1) In: I : itrtt'tl piier.: |" Tin'. ussoit t rciirirk-thlp, : I ', irtflhe t. 01- City Hotel 'I'\: \l lb.t'I': PI'ITLIKH.: WIXIIOc.o 'u.

pi-il,, nn.I oiiul.] nll.l, .I ,: ,, ) h.H, lin\\e\erl I hU,I ability I I I repcnl) '' I I ....,Inl I l. I'iiliiiu "!. Mores' "I,1 4..UltN'( .. ...." t.. ,

t I HIP," ntnp rIliI: lo nvnil I "l't'ilIIitl'P, w liich I h", ruth: dn fir limir.. nIl| & :
HMO, 1.11V4 in tlir \\ % I I I :a I lime 1, wit hnlll,I nuking I. IM it-%' 1", iir.: itc.igs : Ed. Sexauer Proprietor rJSJJNG TCiI : ;
,
I will I lint ttfarii:: I traili'S. I I t } Tlierp l l-ust hi. riiial| In Xurt 11I1.tIlLp'l, ; fAlI': AI ) 1'A'I"I'II ). ,1 ,

Ilpirparii1ii| \ [!(> ninl Imr : I \ I I I I .I or In 'HIP Sonlh, III,' I llul miller.Mr. : : :ii rzzi.i': .AXD I ; HI) ; 1.Eel: : Lo.\ Il) XO; ( JIT.NS,

iiiiiil''i': ) I their," ,ni.i0i|| : I I Wood in E J COOKE Clerk
) IIIIJI; c.j of its Hrancluvs.l
I t.> pal I, drink, ,nttilrenr, \ i 1 ( : I, I I ; i'T i. reHiiled| t- h.ite ( ) Tllnil) : ul Cooking .ind Stoves
Heating 1 Illc.
In >PP Imiv, niiUMi n. : 1 piTi'pd. hi, 1I..IIIIi.ItIl"'lItll', ; I lhpprojri-p, : "< GrateR, ,
inadi1 I by, HIP "I'mhiliiilnnlol. parly' nfOhio ', l's'. ..s't'eral l e.fllip i IH--.I. ,iiril.i, fifVI.ll I MII.I.S.I "(,iH-- GOY E n.3sr M mrv ST.,
.
Ilioin.) I In ,
prolil I I I Hi'n ; I ) ;s, iiiMin.ns.: : ir.ir.ss.vuonrv
: A\I
: ''I \\ ( \ .
:1.\IIIE
I HIPIP U ..) iniirli,, In I ,I : : I I i !! I In hi, brlnf! nl'$ cnt-i> t'l-om the', (; E's'.Isaz'i3I.tII': : 0. ,\ !1:1 :. I''u: t IliK: UK |I.t |tt.tu': "< (' ,\ lllui.nil !" (M.A-. \ Xl I (I'III.I\( )( ; : ILOW \;: .1''
Matp.: The phenomenon, I- lint li.int: loPXphiin. J.r f'llAMH.I.IKI" I
,, /
\ IIPI>|'IP li.ixc: their ha \ I I I 1.11uILr. _ _ r.\ I'1 t'I"\XI.r: $.
_
IIwlII"llc I t *. TliP I "liPifr< : ( I '; When,, there" l I. i-onni (for, np.irly \\1.\" 1..111:' \. :11\.1-1'1.\11:1: : W.\I: 1I'J: KOI.'KS( ) \ SINMINs.) ll'HTlirir : s'to '

i I mil' lit .ttn he-it r..II\ill, ; I '' : il\ ifcncrutly" 'IM:11 ike. i| ,iipetlniii-e.| \ : ; AIlVKKTISKMi\TS.! : : Pensacola I ---F'-- )-

they iiva willinnt, !:t.il. : t I I ; While, I ltepnlilic.ini/ : ill" I Illoi" proli".t ___ -- __ _ ___ I I0 Foundry( I ,I .lir Hid ,IM. I. \JM, or ..MMXIII.K.O. I Slink t I will K f'Ulhll'II'IJ-! .nil the aln>\t' Jr.\H J"-.. in

:in..1 l willlnnt i vuiiini. : 1 1 | I II ( that, a< n p-irly" I they.. li'ive nolhin;( to ,tIt In Escambln County-.Circuit Court: -.- ,. ''''.h'. IViic's : : .,\ any 1 101,(in l"Is'i'sl.t.' .

I lion. 1 Kill I th,')' nri.* n.i (\( 1 : : I I I I I with (Protiitiitinn.. I the | inocrit' < an ------- -- -- -:..+i 5 ,
ami it N n 'IIhIII'I' |, I for 1 I I i 1 litl't)' were, nfr.iid: 'In Incel," I lln< 1 N,"... "T.WI: OK H.OIMHA. .
I 'I" i J. I .
j I''I' ( ) .
t race: 'o \\trfi'; a. I 11,1. b l : ; TliP chli-falin, of pariii, :a" nl pieenleoiiHlitnled 1 IN 11-! tIn: j Cosgrove. rEI 1ACQtA A CQMMCI IAL -' ,

call 'fur ;1I..1""II'e| | In I | U .lo -li.iw. I Hieir ')h'''tsu'i ily I In) I IdiNtiilnir F'rsut., I'-nri'lll. '/ ll<'n, III I I :I3hlXIs.) .\r r1\ I'F.\I"IIXn! : CUMTAVV. ,

|io| >l IH-dllliMIM'" Of lilt' I I : I I stIlls an Ii-ni! IK "ihli, inOIiin.When ,. I |trpss'isu| 'tius.1./1 I'tittliitIIn' I I Ship and (General Blacksmith N. \ 11'ITI: : l .\\11' ; Ilm'\XY.)
: :. : 'i rs .
r \
lii'r 'in'M I t'"I'ItI \1. l: :?
Tin' ip.iiny I I I I I I | | ui'uttuu'i' I tin. lii-piihlii-in" norllpmocriit 1'1,1. ,. Thl.sXI. Iii'J
11":1'4; | : : 'I'""hl / I'hll'I.I.| | -- II KAMI ) \\ .
.1" liiinls: \, Wlmt lie U 'In I ls I I ) : I uould, Inilch" rrohibllion.,I i 1..111/.1 5. t 'orxiUlV' .' MAt'HIXK: SIKH-. \ VH' .'::1.1.:111; 11\\.EI\ ; ; FIIIf.I'I\I'\: < (

<:iy. I If lie waiiUlo Isi .' ; ( ; | I either In I promoti' 5. or to S"'h'l"[ '"' it, I Hie, !III"I' Ii.iusiisiiI. .. I: ': u : .

liihl,; cir Iniil't' a '; ; : ; : fin-million" of ,.1 parly nroiinl I I Hniuc'| .* I'liiid HIM f'uiuI.isut Sill .In li,1.\""I"I.t| ,.11.IK. Sit iipiu'iir,) ... ,In Tin tsiusuii.t'r -i- I 1'11'11"I : li I 1\1" tld I ) I. '.\:11: i\iKia; : : \\1111.: : -

I linn becnnni, a< m>ce...iiy.; Tl.r I'mlii- I IV-II-HI. NTlinl.:: \1- .-l.niliirnloMilull 5 ,hliull.Mnicli JI.-" IKMVK) : .I'\L:: .
f.iirvnapianil: ':i ive lii t t IK" Forging Done to .Order nv TimCiiMMM.'l .
I l
Ci' 1-
cnn fniliM him... I If In.! I t \ ( t 1lIlolll.I.lIIrl'eJ)' "nitied! In l I.i till I Ihu I'111"s-'CuuH tK. 1 1 Rt': .\. t i .
I in lie "'nih cut nltli ruIi. 1 1 1I :\ I I ': t void in.nliby, "! t Hie,! two' paillc'' ', mid, their I.1.,1.1" -"" <1..",. I Iron ,h"s'ssust'l :anil (:'ailing: (iiavi',' Van, i 3- C. 1IANNAK. JOHN. F. MICUAFIMichael '
-.I I. 1"11"\\ I'cni't, 11.1 oilier I Mn'imenlal; I '.i. 11. III.I-IIIM.; (CuMI'AVV. 1i"l'sls
,
1,1"1.*, uilliotit I any Ii"Ifl I l rnpid: jri-oulh I IK it w".I"" a uuthut', I I. Wil k nciiily' lAi--iiti-i: ) Hannan
I what' 1111.11.1'11.1..1.111.1". I I Ilnami --- - -- &
i'it/"r4 aii't,'! laMir. nn | ; it llo.idly. -
liliu. | t I Mi p.uty: will be likely In lie Mill, Circuit Court'-Escambla County. -- I Il'iiui'srI'IIl 1 ,

I more) aMonl-lit'd' oil the I ni;{lil I of the, I I'ALU'OXIIUK., \ I i\Vf: 'lh'| |.K.: I '
\ Mi'k I' I 1111' it Little"in I I ,; (; l ;t I election. Thu people! urn, iitnaUcd) I : ,to aparty "r.t tr' ".' l"lussttli-t"iIu-T! .li,-l>.11.I'IIHI' I'IAI'I4I. :. Wholesale Grocers 1

M. 1.01"1 IK lIsuub'I.tui.|" | I $ I that h.HO.mn-lnr' .. anil a purpoM'evonilioiiyhlli.it ( 5 I r.I 1'.: :& ) \. KI.A1ST ,

ItU I l not (rniii'i-ullv u' .L '' I u I I | | t I | ;: : Pill'I''''' J IK lisuli t'l': .II.t'tli1si \- M Via- -\. lill.L i 1.V C It 31! F3 No. :'M, 1)7) and( ;W{) N. COMMKHOI) : STUKKT: ; .
Hull I) MI1IIV wntiien' ,, ran> 1\I\llIli.I,1."II., >'. v Hill inr "IHMiniil. '. ,
| | | | : \ ; 1(l' \ : tt. t.. 1.\ -.' I'--

li-avnyui.l! slrreri|, '": I It .' ">.nliu t Unit, I h. n-thliilil, ,. .,'.1,1, ,; 1'.' limn' 1'iiily I hit II ii |lst'iuls III t OBILE: : ALp..
|It| sTi-.VKiioitix; ; ) : : l 1\: I: ) i.ir: I I Ih.
1111 '"e to lixili. s.x I I ; ; I I I I 1-1.1"' S"IIII In '\onr' order. lor .111'.1.' 5 MI" 1 ,"1.1 M.ilo I ,il u II. ",..1"111"I it hc'.irii-i, l-v t I 'It 1 ilil:lpli.il tilKHillTM I 1"I I11.
siuuiih" 11 l nlli\vanrc: <. Nut Is ,! ( l Woik. I I li.nl, ""Ih,' r'I'| ,'h"'J,1: | .uil 11.1. on I Ih ( '.. |-. "olt Isli l fl. : )

groiIer Interest lo hue ; I I ,I ; : null HUH- I "',Ph' >/lui1,1!/' .V. c, .1. /Il.. 'I'.lt.. ." '' II I I IWM.) C I"ION I : U MUll II. '
I. \ T.V..Mi, | MI\ |"'.
than the perct of how I : I ,1'1'11",1111 t I I I III-, nui, r li- Ir.II"hl.I",1| || fir \
) 'I' i -- -----
ccniiiiir for ilenew
uny IXT-IHI ; its .
1 n Mimll" CX|1'011"' c. $ : : I .iil .. liln-i-ii. I Ii lie sI'| .tiursuuisiuliu, .. .l.' 1".11..,. I "I
> I \Mwill tilt e 1 i -|1'1'' | 'r In tl.lt fimnlv, ninl\ "" 1'""""
Ih.III..II.e4111111, I I they I Itll I I I ",'nl"; '* mih-i.ripllim\ : I thai: N ,Is,, .n,..55155'l. I l linn In In"1-1 liy ""h"I., WI L. THARP McDonald March & Co '
yet arc never ustyIiIuIy l ''' .\ I I : : ; | : fl"WU I; will xciid .1 ix copie' nl I the", I t'owKtm .. AI't li ,inilri, I -l"l' .>' .,Jit". I"-.'. ( : I'OOK.IXIH.I'I.MHT ( IM.NL'l'AC'rl'lIl:4 <
\ I C.: MA\U 1:1.1.: CH'IB
. ll rI l ]iUi-o I it t U teiliuiH. In : I :, ) I ( IM. lolinv' udilicKH, .lor one > car.I'or iou r I 111: ,, .5 linl i

w'llli nil t'ontiiiiic-t.' t ( __ : : : : 4 >F-
| : '
Itfiii, < hicuip CONTRACTOR !
one l hirroututtig! In Ohlll"| -, I \ .\ live I : : I IX Al.t. 'I XI i
ju-l : : :1PRO.VE
i-xl lgi'uush4.' I i iet n bIus.. .. I I i: iir 'o le.tnIH') p.inli' iii's lomple'cd, s'l.uss'I.| | ninl I 111 : Monuments Tombs i' '
Ilh -
liantl-iniiic: ,leather, IH LI i :I t : ample, nlr)' KrouinU'', within llvu ininnli"i I r 1t U d f tat 4"1 A' ,

t w-Mcli, mu' l b ) ivui-n ul t:1| | ;; ; ; ;; \1111 ,,!till L'nion I lii-pol. Ml nE @ : Yor : : : : iv MITi'riii.ilni'illii. :
,, \1'11)1 I EUILDER'I.I'al. XEI"\ r.
tlioeumpii4' ..;; then n-lien ;: ', : I 1, .: | ( ID I lu 011') .5*' lo I I';. 1 I': Wull'. GRAVESTONES, MANTLES, &C.

nllk buy a Hjirny of ,It.ll' .\ 1.IUI! 41'IL.tS rEtIi: :. rll.l.ff" : ; M'l.l .
'l I "
I I 1.t"I:1'
| .\' '' in nil kiiul.nl. 1.1"\1":
Utterly 'hllllllc (Iso 1I'Ieet, | ; L-li'V. JII'II.- The' Thll..1I1 1,11'1'.1, IJcfrl-lcnil; : 1 -\| | I I.ic"Ihl'| Ih,' I -\\:1"1'1: 1 lIlllllll I'.ss I is'a 55 ,itt it'. ti s'Il|IMi-.iiif-r\I ". iH-fui nnkhu nnv puiilr.n-1-i fur, Mmin tss.'sal,u nr '
t.I
jxi4M-ii-iiK! uny i-kill (Ielll 5,5i4. ,llllll| .> "|1.1,1" J.llrilll. iC. .. Slum'\\i-rk 'cl-u-nhi-ri-.
ami cover wllh 'the ilri'.' I -l.St.IUI.: JERSEY BULL 11'I.IElfl; : M r : |irnirii l | 'jur, in'kiiiiviti' .I Ue 5 lint HHIIICII, r"1. 11WIIU'I': : : Ilehveen 1' IA tl'ti ninl 'l'. AXTII4INV
\'EII\- %\ II inIK |Miui>r Hniii| "'. ,".1 | rniiiiMiii'tir 1. : ,
to iiiakoenllarclte* and ; In l l'i'i li 5.iv Ilic, .ti"il-i, \111, 1.1.11 I MMI'.ll.riAl.i.! ) ,
novl'S-lv!
I IXIUAXAflllKr': r '|-MiMsl in "Ia.'se u's.Ivt'ra. | .
III- ( i Is
VCI'-Ihlc rlblmni' and 1111 | I : Commission Merchant, I""III'I..r| | | 1"I.1 ,

AIway4 get div.,.en nlu> ; '0. .'.lfbS _t.J. <-. <.. .

I iiiterrh. .njo ; this, ((4 the l t -A\i IIKII,..III"-l .. Perdido Mills I''EI111: SHAM. UK; James
Wil I art co\\w at I h.' % .1' riti I liiiry Planing McDonnell]
Murk, .Jc"",, )'.* I IM not' KH ,..: ,, I I .. I ) I ,
HK: > .
I 1"I.\I. H.1 IIIK: "r\: I' \ : ,
CC'MIVO .111)4: drenoed I fl I I STAPLE & FANCY \\'EI IIXt.n I:
I" "" a '\I Uinniiir| il iiiiil. c,iriil. fur ill naHIII
Koine klljlit( chmijfo will GROCERES.I ,, r""--. \ |I".n ,.55155 '''' ,I'KXSAflll.A.: I'LA. '
I II' '' <01>i: i MIIII.: : : :| > nv (tiAlx; .
rlely ot' tollcU. Comli I : I I1' \ill ,"'"" th""II. ) hem ''h.1 l I. "i'su5'sI|" In "olCOolo O-rocor .
,
stilt I In itic 5 ,
u SHU I I' hTOIIKS)i 'l'h ) L\1'1 'I ) "lh.
Piilly, when I thu lial: I U |> I : 11 1 nil.tii.-: | .1. K.: 1 I '1.'I:. M.iisizs ,. '
!
fiinn u |I''c." Always --*\i -- ---- l'iln-li-r!: 11.1 "' Win : 1.111.14. AXU liKAI.Ki: : : IX -
ehief to null the ilrenn, | :I'4 I UO J-4. JOHN WHITE "II Ilall MI" t I' 'I..: 'I IIMH I : "l -I' llx-IIIK|: : I.1' II.'

thenp, thIs, U within |ii.>.. I c NORTHERN AND WESTERN PRODUCE.

Above nil, get iiotMny > '' : I..% I..\ l"l,' lT., ""I"'U| | 1'1 11 M' l'.U UI'. > "| W''I' TO
Is li-ili.: ii sail | l'IE: : ; : : .V; M ; 4VI'I and
in Et.I'\IEI li I
It wlllahvnji Iw rrri.)!( : 1..1.. IIoIih.t. 1 I"'r IOI'rI.IXI 9. 13 NOWII COMMKUCK! STREET,

tlret-l. I I" not vlllalo!:.. I .,.h. ii l".lc TIIK BEST: 1'Al'KK '

W hue ciKCiulilc, by nn 1 ; '| : Tobacco, Cigars, Pipes, ALWAYS ov IIA.MI. ( )ll.I.I.:: M C .

IKJW or liandkei-riiii-f.: i I I i-rr.i.i-iiHi' I Svis'i' rili. .-.V .A.14A.
---
general elFwI. ("lit i> I Icn NV: Trifle.i .
'. \ ,, I I : onerBOSSOS Celse. GULF CITY \ : FLOHlltI )
iiKli tn ullow of uhi : t
MI 5UI.luirHtPHAVANA I U. LEIKAUF Dr.
L.
Wae .
(ii-tahlark; pai-.i.ol, all ; I p44.VWV< )1" % .! Heins,
will unit any eo.tunie.Tho CIGARS '
I i --- : WA'IHt HliKIT.IMOIIIIJ :
tit \ No. 15 Palafox: Street.
1'01--1; ; citl/en ; l I IrllMi n. M !ui't: L'I'llusMM "

have risen; up In their I u I | I TO MANKIND! Palafox Street, Opposite City Hall, -:. . ALAI5AMA.Snicl shill AX Fallillyllutcher t.i'ui'ns-i.lut! its| .
BLEINt 5 \i-iir, _
dare they want nn. | "IViii-ni'i-l i. . Kluriilu.it( I'I| INISl -

inarm" -_ a ( i-J-ini: -0- \ \""", I -.:,
$ .
a* a teacher. ri-rtiu-m-ainu-ni l'il..s, .- ,
,
--- -- I ,.r"l| t i 1"'I.'lhIM., ,
Iii4 "been a ....IHMI.11'01'! ne" i 1.1.lfWX.tr1"1':1\ \ "/ Ir allcnliiiii, (Ji\'I lo limn: I I IllltM MilllS | ,IMI, iUI'i: .\ :1.tn.\IT.: li-ii-n.1 mui-rs' i .i-i.aul( MtllUt ??,

"KUIen r 'laml, ami until IIIK l'KKVK.\1lti\: .V/. '.UK Philip Brown, 11'11I' JtlI'11I1', niid i's't'aaat liiisf; HIIHof I CASE OF SMALL POX

the M'IIIMI! ha* Itccn ; IW 1/.1'1 1 :. nil Uiii.h..lulv FKKHII: \HirT\i.rJ| | ..\ I.W_Vsn.4'iMKl4 ''x ..\|1|:, uii.ll.-, ..P.ilnull.t.' on

fearliera. A ougro } I ''' -0- 'J.Vir.LPFEIFFEHKD, r tA.I.ts'-'as Illl .IIII"h.I""I_ III ', fit-lit.I.iji. a,ui.t| uuarmHm: t'o,, runnlmiii 1411.1.> lr..ui' wv
them two yean ago, *iid -/'I.rR iv- ; I IMiu-rc.l I to all J'mlif" ,llip I,
YELLO'
ago he wa .lIl".I..1..t$( TIJHNi'* M.iliHm- uiul jirncui. S III. I PEVER
i"lr' I'
tenchcr. | | ; t.fiillim IIIK illM-uwii, t I .. \111'"IIII.I''i City H'KKHKL'IIAI.'firl.Cor. : : I : 'l-i iila>a .iSiasO any,litis-ri.l
Tliu patron* of | t ,'ttus Kcti-r, Muni' ; I'..\. 'Ilitliiitu Ki\ir. All Kinds of Furniture.slOTX III. Vi l. \ ')1''. -
c*mo ludlKiuul and ,.. | '| 11,1",11 I"t't'r. I liol.Tj |it. >|H.|..l.i. r'l-iiinlc ? C l'i li..ii'.l.i.: .(.I.I.ieniuiicliiiii ",.,...".1"11( | nil .1.! ...".'...
... | | Mm> '..r.. MnMuu., | Bavlen and Government Street I I'K .. ..,. .. "
I Hie child ran from I Ihn '. I 'hi. ..", Ki-ti-r, Il'uo".tlICIIVO them a I ,h. '' ." ) iliu-uM-v, ..r tin- I : |
'' 1. ,111 ( .
'111'0101'fter. | l'.' any |1"1"h.| | "'\ -- --
A-rilfi ;:
\ .11'111. h" lo imnr. nu I | UH.
l .. "II.r >
lliiu wa done, anil. all U .IU..I uf .".', Fl.uiili(,,: )mi Mill' 5.: and Ship Stores -- -- --
lir umll MI-. .\ll fi 1
.1. ) n niiiwill IH R. 1
If ho I. while "ieluo.sl l : | mul ,IruifXivpt, I 5o'ts. a i-f |l's'sis's.lu| ; .\1 IsiS "uiust5uui. tn il.M.| I my .!"..k aihl, in F= W D U I EUROPEAN HOTEL E. TOAL CO.
lo I Iliiir U .
lho who ri-UMiu m.-n-inv
0 were imported I'. 'in-I V-IH.I' : l: : =:: : tb:?: '" uilk llw & 1
new
tni rid
fc-wyear* ago, wo rauiiot ; ; > ...1 uil.liT.lan.l. Ili-'lnx-hi$ '.. I Il 5 inaKrxm *. M\ '.u i i { .HIpi |.v> i i. I-MI inli--l .llii> ,",'. Uc a' |1'
rini'l a.. uliv llie, iliH-lnrK i-4n'i. isis.t.'rsl4isut I't.It 'I'.
cciiKurlng the uuiiroet of ,| | Ibcliix.-.|I.h| .'t' .- nIUcv, .l. .\(.r'T H-ll TIlE: IU 1. :
.11111. : |- rliii-iil' ue a | \.t.I"
| mint inr l'lilsiltut'l. I 'n" ___ __ __ __ u._ rlllnI n'I"'I11 Ii ,
'
for olijcrtinjf to tier.' 'AI .'bsrgu'. \il 1,1 II I "LI-

-white woman \\'ho11I 1 I tt-k ,..r.1'1" .lci.lll.lllll.l4c-.f| ri-llkllClt4| I : II I Foreign and American
I Uku uiul. uitiit irl.il. linir.mub J. MARTINI I 1-i Up'I'.Cf.\ "' I I
.h.-I.
I "
"' ,11011''''' ire not the )' | "' "itit ,I I.I
I.ili. 'I' h. 'a c IUI-HIII-III.U' r : t.
1'hooo who were in t .11 will Kiiuraiit'Vnbnrvcurt-1 5n fitllnuin/ I uan MARBLE
:>> l s 1 .la- .I"' 'I""*. I utntUI iim-ullt' s ituii (Snivp, >."r tosininii DaHilaui.: ) Wim .Mulu JOB OFFICE and STONE.MONUJIKNTS .
all kiuiU of device |
lo to (but I.)I )11 in I-U-M-* rs.uu.uuti'r'il| s as Ii- 11'1'0:1': 0111 :
IIEI01
icroea of their haM. earned b. CONFKCTIONKK, I
.
iu lUled In tho nilinU of : t Mtnluiuu Ib4l. .'I.t Iv | ul.1 in uu> ZiTC-XCOI A..
> ,.. ..l..rIn thu uiu-il. "Ul.-. nr 'Iknui. I I 111111.' ..II..> J i 1\:1' AUK: ?I-IKC\IH: : ; .\I ALL 1\. :L l I
vicloui .unprincipled) .ult miuilu.Ml |- ''HI. liiilllllK-ilrilx ulHallfiirii 1'al.ito.v St Ailj iuin 1'tstoIlc; I ,

a great hung (or thu '" | I *.I"'I".; I 1..1.', ,,1.1".1.I>liu. jist, > .lUat II-IIIM.r"'r anil iu;>1 I I'KMIU: |IS-:- I ICE COLD !!! !II |Iss, ,\N\- UoKK, fi 111|| .\' I a r:iaril I)iljy HrcL f>t mouth.w I II I MANTLKS 1 SLAUSM

but when ClalUn wu '..St l-UBlU4- .. .I"n., .sib >i. h1t.IMIic. )
a iu Ihu HILL :
'h.II.1 |tt'r.| I IIKAIX. .
ami the while "wlnxil
t \I".tlh.! ..".. ->f .\ "'. a. ) I Fruits ID inir cu.ioincrthroughout' HIP cilvK I'a'ijit'Ii'Iiii. -\ OK :'
to her native heath .in Ja. .., 1.I..tl. J.'mwCmults, U'tt; : 1 I I t\: t i'Sf.t'tIML't ;. I .\( 2VtimW ; \1',1\\1 "
Na Ji, u"ki*! _' i Hiiiiut Miillcliiu uu- Il'i I '.
Uoluinbim EiHulrerSiin.Oiuo : | | .. ) .Mliii.b..I'...I.. aiut' "I'lai-v i4 liu.nii... ( ,& and *UK 1LMITin 1'. .'" xu IKliLAXKs : I t\; -- ----- Marble' and Stone Work.n _
.1: :
soc ,
.1"'r".II .h'l.n. '
ujiou II time a ; .\II..r. ailtu-Utl wilh "1).r HUM-ills. Other Goods .: I".tMIY-t, L. BELL'S; I rKX; *_
mail at the txliior SIMI '" .. 'r"l'n-,''I" tbr uU-xc, suit it. 11., Al : \40LA l KLA.

.- )"''1'. The next week' lio>... bri liiliciiMu.i>r f'sir .h'I'h'1*, Ui4' mill', il aftir uujirutm laknitf>imr iu> lie Found inwmi 3 d J Jh I.oaiI: I ;, I'. I lL." ;t4. hmIJ.W.biwtulfuN

four cent In-low market : ; s'u15 U, I .,I" "I.I.t""I" lb. auiiiiiut >uuat A: : u :: : : )" '' : -
| Si > Mnlu-iiu-, = 11:1:
,|l.h' I..I uiul c I IBOLED I.VO7Boardn .
: : c.
.\ < Sale .
Im "
liU projicrly Wilt ol rcluml. a1"ISt 1':1" \11.
il 1
v. |* '. bax |'r"s'usd| l t0 4
;
lie iliilu't read the !, l'.Uli4.
b)hn-iuu' Ibul nnl rti-vne U-iu-ilt n"11Xl
>. uiiv' mt
wa arre.tctl ami finis I : ... .. II. Ami, i .4.. ssy 'h.o 1..j. 'IUnl I mmi.KMKKMIUFVT >- \VKHHIMi) i t'AIJIK.:I I -:1_ Wills &
Bronghton
iu4 cure l- Ual "t's'tou' t .
for ;nlnghuiilUijf, f$" u & { | .-.....i.n.insww.J lltcurul-U-& n ,.....I' Charles Wcinert l'AMI'III.KTS I I ,
becaiiiM he lMn't\ know it \ ; .... ..; hut .w..AU.I M-M uuI'u |Ji)-I'; : -.-Sucli as Ire I'CiMiKAMMKS i : :
,
ASONS
who bavf ,
ia4i4
ainl he jiaU' three l .1..Ibul ran.-, I luMjlil' Iw Ihm|1.1 li..illMrljluiauik.r M-U .1'U.. I Crl'II, IAMIIUU SheiUrt'C.., will .: I.TC .:1.1( B '

a lot /urged,; iu>lu lluti l : .cud I I thai., I."" my .vUdifiuu. a ).. IH "1'rn'e C'uMomors tlirduijhoutI First aM Last Chance :1. [ Slalile.htSja4 l I! -iutIvllttT ---
4
11. i'l.
ycrthiutlurtwu net-L. ..'U.n..I 1".1" .n"UI' I umm"r $,'al.n. in their A I Saloon J '
.I c ... I II- .
('*ulioiUHl "uot t ViegutUie : 1'rivtt. I'irtt'ti.uss.uuvMhilus'tiIu.1irlws*1.5*) Ltr U4IUI'm .IkilUi |'r Ice Cream ( .,rtii'n, which) has KKSTAUKANT.XIV.I J JSKKK I : IN A WORKMANLIKE MANNER I '" I "

llieu iialil a tig .Iii-lim-iii. 4s'airiiug to Muiu wrill, .uul| uu ill l'l 'lituil up| tl\'daly for the r.\.r. 4IF Iti.tvANh -
on lahiu like a [or t.usbt.iuusrusonu..us, -At is--- I
W..I.I.II klnt, > la.Tb l"rl(1, .:I)4E44 '.lil1 11\'US(. |III' \.: \tIitKiullLiiai.4:
!'him all the way tu the I.I -\ > : tr.,. 1..1. I """ .. .1"'UI
ni-aa 1"// llvl .. WITH I II i "'
frmm tttf VKOMlTXEv-*.
'where
he paLl (C." lour MiKllCiUV CUt l I'.) t-: | t. |l.l'lia ..: Ll'\'S! con.tanlly! on ... lvl. 5'$51 ,

ttjiior'rlplloQ| &lgQ i III an ailrauvc ajfrecuu-ul, au I t, | | ill tut.las MU-lor r.I...1...assay, r'aini-hli-l I-M'!Uses.IIILU.ItiN's. iit I& ('11111)| nf Genuine -JUcm.: HU) IlaaIt'I.n.t ) ; : :*.- FAIR :RATES: i.te'ustV liav' rur a tui..tisi.,lar. .hi 1..1. uix Wtfun x..u1.built. .x- 'I.It:r... 4.Sr5124Il.'iat.as. t.r''Ics-ii.11.,1.. nuut

/ lou ami rub him If lie t $ j "ll.rlt .' .iil 'Iu.I. .
u .11..IUI" ... s .,
: L si'is .t.I"I', A AM J rklU I-IIXr.NT IV 'IIIH' al .I'r'M'"I. rbi'N ,
a'I.
iiii ,..,..., .IoWI'|ip...!l again. :$ i I t r AOlnI'. U. & ..s 4M. We Solicit Public ,.1.1.I....rd.-ra .. lua.Ius'SIs-4| I t. .r t''ssu.-au ..II. li
I Patronage.
J .1
without a "".". >>,.-1.11.: j I's'aoouI, > .Out lve>itoola I FU' itS. I I raint lust t. ,. T 1,.",. ,.. t ilttl&.Ih5dsj.l1 Eli: .
r
t. .: .n.y 1 m ... .
July : :1 3U.TIOS: : or THE: COfXTUV, I'X's-hIw "r'wv &:-J1. J *'4. I'. O. : a,


fLSI4OU. tWI
'- '

.... ';.;,. -- -- -