<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00059
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: September 19, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00059
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
-


.
.- ----- --- -


__ I


-. "- -----_.. ........ ... .... .. ., _______ __._ __.J-

L'wl' Holjlmn.( rci"" 1 I ; -- ?tmiHOninrfcat: \ r

. I I

PUBLISHED SEMI-WEEKLY J 11tlecttll COMMERciAL .OB ,

je1 5IrJ 1 n tt It .1.! -, Il''!' i- "|- .,','tltni'ftr' ..M'Mm >

:;'1 WEDNESDAYS. AND SATUHDAYSi.nniH11 : .'iti-rlnl ItniM.rMIM ', ."II""I".II"'l""h" dr"lirInllio "

.. II. < "' '' 11 "t'nlili.liln'i .iiipnu.r '.
:.J < :. : i KIT: 1 IH111.: iifjAlw; ,

T .I'I": : .
-- -- -- -
i:Kmi u --
.ft''h' i :'. ( A'I' n ""\' r> :.II'TI"'..11 'h''

]; .'>,INVARIABLY ii"'..Mii'''' IN ADV NC' .-i on. ;I; ro L. PE .C(L.\ FLORIDA I SATtTlAV| ) SKPTK.MUKIl I ('. I lSSl.! : NO. 1W.MI.i \l I tin' linri..1 n.-llrfr ntnl, on ntitit' MtiI'rmikin '' .'1 ... ': Al ">\ 1.1 1-1! I !'. KM-*. Ml Mil, S IllHill. S.lllihllt' Ni-ii'lli'i'Illiilll' VliiNiN, nillrliU:' Mil-t (0.
. < : .',..'.-" I 1)11.! '. "" .' i SULZBACHER BRO'S.IU .
.; f .. I S ,'.h\ ..1)),. r..iitiii-r.. I I III k ...nt II' I 11. I Ill-Ill.,, Si.11111. I II'! inn." r-
M UrIII' Ml. I::1 1:4.11.it : .1. I (. II I ,1"| .1 .li. ti.i\n,
in cnilli.i. inn n 5iinIn
l I' .' wlinli Ilio I'l
W .. I'. \ n r. \! ( j I li.-l'i-i-i" n 1.lil, !! 'itllinlj :l lui-i'lli.t- a niiinlry :
IHn\liinii. I itlii'-.t-w .
i-
t
S.Hnliiiaiil-1"i.rum.. ." """."! I I.. W' Ik lln. .I. l.illitFMI.III. .. ,ibVb.iWft..iNASHVILLC 'il"I'' "',11"11"1 nl'tin- r.'I.Hi'.l ,H'vi.li'tiN" .,1 I | i.' i.li.ir.n'liT: :,, /' tin* .;,,...1,' ,1"\1 MICH" tilling jil.iriM, nf |I"II,' I IIIIH, "I.l >
..... .1 Zal K Hi.C ; .1' Y "., ,.I 'inikt- "' l oil'
[ In ", Ilhl.1I. .1-a -".lli". I.* |"'i l'"i 1."lh. :A 1'i-n- "il 'III'I,1 "I.,
.-iti .ii. iiiiilirt 0 ". linii'i', r.iii.i:. 1..I..1 1.1 II II ,,. (,
nl'iliili I Is
TENNLSSEE.Fruits. (".,1.1, :il Ivi'iMil 'innHiiiriiriliiiit'li'i |-i i* Kmntli-iIjTi"* nml iiilii-ntinii| | nl'Hio, 1".1 il |1.I'h' ,; ml i n j jr

:,:, "r"ol.: .Inn. I I.. I i iitr.n.l. lalM : ,, I |I" :in"> i.l.li-il. .: In tin* i.li-.l., U alil..l ,. n-ii'itaini-il, latt .,.millart:, M.I".I." iVi"I iMiliii-'p ,.1 nil ,ilii-i-iirt I, lnv, nmlimli'l ,,,

"'.0" -- -- Hill llI l ifiii'i.iii''i' In HiN, : ili-niliiii'nl' .* nlii'ii ilrmikrn, ntlii,.l.iN lifroinnii ,
In
, "iinilti'llt'| I W in. I I' 1' n 'IK' '- t'tlltln -- -! lln- | | | |1'111' |
In"loiinT Ili-nrt,, A.l.'l:n-l.-,, I Mll-ilriiw.. MOBILE ALA 1 1,1.' ,I. 1.I., ,. ,.. ".,,1 "',", 1 I fl1 .| |1..i.ilI.I.I.|H | | .. l-.ll-IM: i II.I., fini< In 'I".J I al II..I.I.. l \ "lrnl l.iit-l: >i-iki-i-; -*) In ,lln I f.no "I| :"
.\.Ijnl\.inl-il-in-r" ''il' .1. I r.: Minn" *. 'I 1.,1I..h. .11r 1 il..ihl' I1'.1' .111"\\ ,,,
Fish & : Alnnii' *( .lli""I'ltiiniin Hum tliily In |1"nc"irrM" lln* |>rtir: nml I
Vrgctablrs. Oystm.i lll.l "| | | III't'lllll' 0..1 :11.1) il.li.lkIlii 11..11".1. |11\1"111.
r I 'nn.", I.niilmul,\ : Ini", Iliiili: A.IV-ilil" |1',1..h' ,, I i .., .111. Hill, .till lmlii1'ilirliii'i'ii / Nflli- |.ii.iit| tin- ,.11"- Inllir-lr; .liilil-; ,. .
i
,.*'-''. : "' ,. .,. ." .,. .'" | ;" i' ; 1'1" .11'11111.11111.
I'MHi'l,, I'nti. Inoinn-ltnn-f" K. \l-.i.ti-r. 'I'll.| : .-1.J'TFI'II.1( '111.; "I'lili'i-:1' | ni|1h.II..1 i! .| ,nt l 1'1'\| .-MI 11"!1.1.1 i i ( I,* ( 'nniMHl IIH" :1.1! A Id I-a I i. inilaii, : iii'|ii'i"tnii, i< nn "'|'", ",'"1 nm, '1"1'" Illll-l In) |" "|'|| III till- ,llNl.rlM.Tlnlli.ilil "
flilnoi-i-I I'.I'll' !h' I'' ", -. i"uili'.i ilil.1li', nl"I'.i ,- ,I ilniiikt'iiiii'-i.' Iflln'i.
| | .. 11.1 IK ,il" l'\' oui-l ml i nii- i nllirii'iM ""- | | | I.lid.
,1.11.11
I I .i ill. 'ntn.:,ih.linl-: rllllXis .,I fii-n.rt I \1..i;.1.l -. Ill" i tt. 1'.111)..* -.1" j l.icl : uuI.I..It'l Hill. nuiii'li\|I iiiniil tll.ui 1 i I'.. nml, 1 tl nlmnl half Hnriliiiit; ol .|||<.,rr rnn in-I )1 r a 11:1': -nnil, mi.1.....""*

si I'liniK: iin-iir.il,, ,IHII...? I I u'lii .in 1 II 1\\1.1 1 In iliu. Him'. 'I In* u-lli.l'| ; i mint' uf inn-tntt ti4 ttrri"* li'll In Hnini'lti'i .Ilio ili'-lir I'm 1' ill-Ink. In, U IK.I unilt'it
: | IXA| | AroLAMi' 1"11 I
l liiir.hi.HiI'' :. M. I! ,".1.11.. -I" I*.koom'" "ilii." I Ilio rii'iiiiu rumlinl.'il, lii H'lii.iik" ', lln-ir nlli'M'-r-i tt nlilil In'-l- for, lii-i; jinsiiliiii, nil.) nitiil In* In.nli'.. I lit
.\.,,,,. ,. .liili--, ..do. "I'. Mm'''..11. InilltlO I.r < I MI.II.
; -. I II.! |II. \ \.llkl-lllllllttll.. .Illkinil.ilil. ,. \1'1 ITO '111'.1! I.:4: n.: ASMVAIIIII iii.i
'.< I lii | ; lii tin-,, Mliil.tniii. ., iti li slnnl, .1'|i.i.'i'nl'linnV" li".I, n ,inlnt, liy tin1 I'riipli*. 111.I 1".li. ,I'm,*
House 1,1/
,I.I.I-. Kir-l' .lii.lii'i.il', l ill-nil \ 1' MixMll I ; : ( or 111ICXI'1' Miliuory ,1"1/.1. / .
[ 1..1.' .I. :101 I'. *' I .1.1 \, M. II. -l 1.1.1.\ ', \\ .\. \\ In.I: :: 1, \\ ::1' "llil..1. t., "I tin,* \ \\ 1,11"1"11', \ ) | kmitili'il-* of nanilai-i, iluly nml |nillii' 'PIMP., \\ Im '1..1.) *

.1:0.1': : i\isr: : ; I' Mil-Ill. \ l.'i- 1'.11"1.! C"Ih.". 1".1" liy III-, (11"1,1, "1..t", ',.. "" ". 111,11'11", ,'Iil. lli" |.iri.l'iiunil liU I'I"I: drink." A iniiol fliiMkinirliHlturo
11111. IW.\.IT
j ., ml' xiv in' Mi MII.I '('Ill* '-llllll.il' Illl* | ) | lll-i |,IIHlinn : "ilii"atiii'< nI'I ho "11'" nil* ill"- of. lln* tiulli of Iliii nifiliiuiU
,
1"'lIf'li'tk' I 'In-llll W.II.II.III",, I null' I-'. Ir':'',,.1,1. I I \Ctrl.: AXHMIA lIMVAH'lll: : > 1.UIEI.1: The First National Bank Mill'i'ii'.l' "I lii" KIM:tt.f"/.ill! i 1111 mi uii iiliU "|.ill Hn* '|1'11'1' nl' li-ai'liintf" ; Hi"lil tin,* rii-p nl' Ilir n.,!>linl! <'iU' innr-.
Mrs. Minnie \WhitchcndFASHIONABLK l
.1.1,1.I ifull: i.r, ,I'n.l.itN.I i',lur, M.linn"I .I'nli.i.-I.n,..ki.i.I II.nl.. I'1.-.. .I III'X ll i.I"II. nn.I lti, di'-iiv in II.Ii"| ," hlinlii". In nn r miiiiiinn" nrlimiN.nml .h"l. nli.i .lmt .". 1".liIJ ,-11'1;

I 1.1 IY AHSI .Mo.,r '11nr ". \CI: .'HI 1\\11"\1'-1 I -of. I" "Ijlil"l| (."' f.l.iII'i/, lili I'nr lit< |niili : tin,* 1,1"11.1.1"11",1., | | of t al iiillialflrn Si.,In rlil. II "il 111'\1'
-iiiti-tiir I ii-t-iiii'i i, \\.1..11.'. l 1"1'.1.|. .tiltun.ttllXIt .. in.'i: : l'IE\f'l: : AMI A.MI.IMCANCLOCKS : MILLINER, : | .. II.tll' l.h' lil.l. I'.il-ii* fininviitoin ., ':'H.dill OUT, oiii-li Illi-ll ill nllirP. AI"II"] < |1"111|
I P NSACOLA, FLORIDA. ill.ml.I, MM-lit, il .llml t II"* nllli ;lull
I lllllllsMIINMI'l." I tliil: (t. | ,| ',* nn' lln* (H'a.'lii'al 111"1:11'1| : II. iv- II.h'r

, '. I B.I! I!, .I'ul. Allitrl liitrii, r. liit-li.iiiliini, AN n IIOZI"n: : : :\ \ .\. '.1' 11"1.111'.1'In :/ | | I. |1,1".1'111|" ; | iv-nilli, lli.li'l.l; \1'Ih..1 II i i"/ |iiilivi' 11'1.' nlnp|"", I ttonlil ImlIn lln% '11'1 ifini'i-iiini'iil aro not mily 1 lion-,

.1. M I i in. HI-M--I.I. iiittlin.I. : | ill-'H! |I'IX|: AMt .1E\f'l: ln.l. i 11.1 1 \ \i.i.\ ,v I-M.\I.I\ -i-iI & Domestic Exchange Bought & Sold. liiiiHill'nl'. nn "' -" In I II|1,1:, I iinirnlililii| : | In rnn-iiliT' I lii'i'" in (t"* ,i'.1 l mi.I. rlil'l'; | : '. lint, iiNn I Hull llii'V tin*

., Uil.iin Inli'mlii"ln milii-r 1 nml. | IIIIMI.VliUk, }'
I. Ii...tnilH. \tiriI'lMMilini, 1\' I K. Ilv.M. rorcgl u isi* "roiii'ln-iunx' to lli.t-i' II Im I Iliim Si.ulli. nl Irn-l. lli" \ nl' 1"11"/10 .
| .11 .\"-". I1" l\I \z.. ., .. I 1.. M Im,inn.tin ,.-. '11: I'II'I\I\' I'.I."TI" ." lot': 1. II- ".,11 1'I 1 1, "\.iPHOMl'T >. 11 Inili-Ai' linti inn, ) 1lIi."I.: ...-, IiinUlril I,' ,,, -. I .
I'ul.In's.-lnnilt "I.M SMIi .
ilitli'inl nit nii'lil In ,
| ,111"1 l-l *-t.'ili-iiii'iil" \\ Ih "-" 1.1 |iriiii.liy n"nil' o in-anilii: t' m-li-m-i, *, rvni 11''' In I"il IM 1,1. .1.-
nirii: 'i i iiir.! :. sn, ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS 1
i nil. Ilill I.Im' I MiUni'ii .
"
x T"II\1 1",1. "in .1 lri-, I' tint, riiiuigli dir
.11 mil !: > in'" inr i f t( v, 1.0. ""I 1'.1. I'lnin' Ih,' liinnl'a" mill iiitn' ill tin' i"iii'liop| nf nllii'i- 1"11,1"4" ) nlimiiiiiir. I 11""t' 'I''IJ .

:N.I'. :"li.H-ki If-inl.' .1. I C.: I'Miiniiiil-' '' VKI! M'Al.T.IN It VMiOMM'Asp.srv.n ; : 1.1".1.,I'r.) --i I in nn., I Hi in.iiiiiliifiii ltir.j | .. IX Illl > 'In'SI' VH'IMI'Y.K I ill il II lit' ii ili tin,* I I'mnr, | .i.n.il. 1:'truii.linniiil A kiintt li'it:i* df ,'I"'II., .j.1 i l lln* 1'n'II"II"I"1'| tli"ri! for

It nlnir M.i-titr ..Mmillt.. |j li ll.lirili.uiH' ,il\\ i\ i.u I.:\liiltili--li., iii-li-.i.l, nl' tin,* tti-lt'iii 1",1 ""MI-iiiliiniiiiiiy' ', inliinlitfjv ((4 talitalilimnl ,ill'ink. I In' i. i t'l, nut vlriin '

.* l lit. ill Ml'Mlo.M '' 1".1\" : ; I."I';" III.' m.1: 11'I/ 1 "ill 1".I.II.r| Hit -,!,?. I, |I' H,|",.||, ,|I. > > JV f A.C.-O t.A h"l| |"il.lr liU i-ii'ii. :11.1 in-'ii. nl''I. ,, n ifi-pul" si.nri-p' of |ili'u4iii-i', |1"1'11'1"| rnoll ll to nliMii1il\.in., lit' Ilio I'rim ofrll
... 110. Mooney .
itinll" M.lli: MIIIni I Ki. h-ii-,1 ,, IJ
i i. ,I'll.'I : 'lli-ik ". I'. l'.iii,i'In-imiinr. .1. I', : :\VI.I.KY: MAIUTOxi : 'E'':. 1 : ''rDUNN'S InI'tninl; i-M-tt" ttln-i-i*, :inI tin* ,In" ,1 iil'no<'l'nlin">4, 'liillni-i" ttliornn 11.11"; ) 01 1' .mr) I'lInT ilniiin Irr, of (.'.'rillMiMil. -

10 ,.I.: 'lli.r| | .1. I'. ,M ,.ill, ,n..s...iir.I'.troiiit .. 11 Classical Hca i \ i'1-y f.ii-l: llitl: ilmnkinnii4U '

..I ..l.ll. .1": "1'inr.l, I:,Ilillll, "f.101, 111 ''1"".,"n,,,,K.". tt I.I.nKli.. tl, .. .\ I'' \VArcili-r!: 1:1':1.\111: : l ixMovi"nioioriiii I'" 1."" I. 'lli.'. I'.lln-l-nli'r4: : til. limnttlm, I, I I'ul ; ",' \liii, .. lln* |nij'lii(4; ( lilxril hlnmlilno I 1,1'/,1.1, In niill iiliini of riinio, U

,, 001\ I'll. .l.i..l.ilio.in.. l U.; II. M I..u,"In,,,,. Km' M| DIY I.ni .\ oiin-ii-Inn, | | rliinnlprIn ': iliii-rllt, n4 |1..i.I li,>, I'lMini'li* tin' 1.1| :" ho ttlni, ""IIIIPM In IliUWPikiip
.. ,,,. .Inn, | : 1"1
"lit nn o.mii'' ''11.
't .- ---- --- IXII.11 EXCHANGE IntcMiiloiittn lln* i-i i<4 of .tin* |1.11. tin,* tt liiti, nun Hlinli-iil'i. iioi''nlnii4, | null. "' nlI'h' ,' : .1 4 tl anl'intr in |iil'i'irlHiinitlinml ;

: 4'tiiui, 1'1. IMi-i-i'tiir>, | > : : : : -,- I General .unl llin, 1,1".1. inv" t"I".I.| lint in-Ill i lli- ininii| .tain: 'i< nl IHII-P nil-inn,) i-li-miliiip44,. vl-j-or of nu'iil.il, iiiiinliiM.il., '| 1,*
t- ,! Kiiniinor.:o lit.! ll. tl. i\1.; | -r. |I'.iHti 1111.:1."III II..EI11:11'1 Merhandise
f 1" 111 ..III II .,. M. Hint I'-.M.i'l"I'M "",,..1.1\. -I.:Hilling. Ih,- f..I.h..1. 111, Inti* Ilii' lln* 1"1"" ,."""1"/\.1, ,' 11'1 nl, |H>OII| > mil*! ,ili'li'l'lilini'" In Mi'i'iiiir, |, of
II.ill. 1'iiliiPi*. uri'i.I'llsllt ,. : .lle sl-AT O' I \ IHIM "i-f\1| \M'ik-iniinli'il, ttlio, linM I Inlln'lr
tn "l-inrti \T1.\'I'\ III. \ John Dunn, Proprietor '::1.11'. "ii-li-jiuii ,nml, .1"1| 1 lln* u.iiin '11111"1".1' ,1'1111 "r-, 'Iln* 'nullniilnl' : 111"1 ran'not
IMII IN. H".I"... ". I'lllk., 'lJim. onTO le., 1013, \'xnTI.I'I.I'IXI.: ; nnil, Ilirlr ili'->tiiIn
: |I" FToH I I""IHMI-, 'lln-t' ttill lint .li-.ilnil.ili'. Imlttill lint inillri-4: n ttliii1in'iilir rpi: ,, Kntrrn
'. "Mrtiii-onl, I II I ,. M. nn.l 7 I'r 'i.. .i-tii ; i : ; IM.I.i.iiK.vri : 1.III.III. .
,.-III.1.11.) HI' I Itllll'll' lil-.lltll, 1.11 I"I".|",| ,IIIlr.4r ,,-],:, \1'1:1\\ II'I11:111.1 ( __n_ \ii.l |n" lul n.vk if ...InnKM. PAL : iilitiiti i-i-in.iln ." |1'' t''h'. 'I'ln-ii' | | : knnjtli'il'ii'nf \1,1 uill iliii'itly tin,* |>iv.rni i' of I liijiinr." Tin* |IPIIII* iiinxtli'li'iiiilnii

I* Ini-f'ii t irrit'-fntii! mul Ali'inilr.llHinl'll. : 1':. II'' -I'liiH.) l 1'110'I liii.ill li..l \\.lli.' iiinI Aa'OX S..H lrt'. 1.I'II\\1 :l lininl ttlilrli tin,* 'iii- rnunlit In-iiPlll.nml,,I rill,'li'iilly |1".1" HIPprin'inl I Ili-il, in. it m iiKnriN, 'in-pil n.k

.. l '\Iilil'n, < Vflr.li" II.',.. .1, .1. IMI'nljIHinl-I : '1.\. ; for .tin* rily
l'I.X.\ |I.pih' | ln> | finiiniiiiiilt |.hl.| inallrrIIH }
| | TII ,1"11.1"1' 1"1
....11.1.,1',, I..I,.It., llii'l.'r./ "N rlh..11I.. ,. t-iT .Clii.nionii-ti.ri' i I Ip.niP.l I. ,i-riiiii'| : ., I'IK-*. I II \.1'! 1"1,11.1 11..1"11' I. I..n'rl.
tilliiiiiilf, WIM.s, ins.Ilio : I: I""" "- t"'I"'I.I' Iml ." "- In (In* lil-jln'-l "-" | | | .nonl, Iflln-y tt.inl nn .n'"III":1: nl.1
AI. tinl I II. si.s | ami art '1':1 I Iv 1..1..1.| I! ,ili> a.iril.iinnl 1 ; I'JI 411< '.1"11:1.: \\'-, .\.-. I : I'"I I. .1"I" 11'1'1'1111.| ;
l liilnlli' *nii'| In rr.in, il. mnl tti"* ,!"n""1''In" 111..11.. NI-P MIIIIP ofri.ttn linnor.ilili-, ininl-l, rnlli,".

K.illii-r.lnlni,, .1. Iliiii-an." |'.i-l.c, 1 IM.: Fallll.t - - -: --n- "I; \\ <\ ini; 'I IIi: 11'1.1. ;",>iiiil>. U4 Iliry mv, llnt, I'nllt nitriHi | | -- "" i-iliii'iilni'4, |) | | oiitnl,

y 'li M.mini. 1Ih1., r, iKnUliint.,.o ',III,' ."\. "t.M.| :, ol.mli< llll-.li"1:, 'lllll.'o. M\\.j, a.I i,... LOUIS TOUART '. ,ul.lmil n-li,."il.l,. ILIUMu, ""I inu.In. 'I'IIII: "..0..... ..... I Dry loods &: Nut iUls. ,! lint. tt 1,1"111' rrlrlining" 11"1 lln,* HIP, I1"lh'I, ""f.II"I1'I'I', |nil.lir .\1 Oiilnitri'inn Slutiili'iI -.

.11.', ,'. \l-0 tl. |1" rt I 11', tl I. .11. I.,IHH ,l-l I 1} IMIIIIlilll, ,II,,1 ./ I..I j.IMI mil, h"i."mill in.nk HIN.u Ih.. ,. mililii'iiiinii i. in ll.ii.-l.' ,,. 'umu..li ,",,,,,1':' 1'\ 11\: : M.I. ><,li'II'| I II.I ">. III) l llll nlii|>lliiil, nl'i"| .lIi'I.I.III."I, | <-t. Tinn" -. 1"'lt'I. 1,,;inlroilnrltiit ,mnl |>iisiinijluknrri' | i 1'1\' I II.I.) Kl HI I 1"".'HI.An .
--- ---- -- ---
llti'iior. .*.-.. iir"11iniiiiil.il' nt ll /t til. COTTON FACTOR( n.i. ,H..IIK" lii-.itiin' in.' tthli'h, hli.t.r ill 'ii.itii '. I'. \ IIIIIMI--IIN, l-llii, ,ri'llii llinl| ;lil4 li. ttlilrli, llnitt'4| II I mnl, 1 tirnt'i'iil ""-"-"ItIII.t.|, tliliiiflily mlli'li' coili'il| r11, I ImVnsliiii, );-
,iin.l ,r. M. Sunl.niiii.,,, ..) nl ''''; t. M1'inii .: ".Il.| in.in' 'I.TI: 'nn" nl.A '. il Hi: UC. -'I Maritime Surveys. IIIIII l-lllllll* 11"1. 11,1| I""I Illl iritllilivHnii ili'siralilo Innnt' nlinii.'I 'tnn ( InAll'inlii: : < 'oii-tilnllnii,
I
i. -pii-ii.l' ilnli.I ) |1,1-: | 1 1".1111
r M'i'lintf "-" -\\rilni--4liit, nl 1 IM.. 1111,1 1".1
.. ,. ,
A"I nil-* | 1..1 i .1.1.1,1., | l.i.iM.li. "I| |I.'" | I In i-iniii.iin| | ul liiinilii'i-" \Vlilli HIK rnplioiiMi'' i-oiiiliiiii-K, liiroliiHi
:; I- -; : : --- I ,mi' "riiithliinili. ," ilr.nilit." ForcheimciliM 'Illl: "1.1..1".1 lii'Nlili.ni" k4 nt an a.linlli'ini'iit ,"ll
I'liilniliiKiitnlilo nt AinirliiiMiil .COM: I M I | ssl UN MKl.Tii I ; i i ANT.Mullll ., i I IIP A Ml.I: : 1 | \ nnl rnliiH-il iliililirn" .I""J| tint In* > ; n innililiiiinii" ,! "I innral

n--iil.iih I -iilliiii--i: Ni-it liiiililinIII "-'. i | In I liu.i, I III'\II, I" .',\.1.\.11\' ,. ,.ilin-ili-il. nnili-f, tin* H.innt: ,iiM.f mul lit' ln-iliM'4 I 1..1 .t..I. i'onri: i< on I lir ,' 1111.11;
/*!..Ill llo-*!! oil! ,>t. l-tl'l' MlNlllllll, 'Illlll, I "I"'IIIIII'lllllli"C'1 miii'iii inn in 'IM-A\U| nn % *<, mill." Tin* Hi'i'innl linn* lipiliH'n. mil/ ll.Tln 1"'I.II.t"f 1 : ,
)
,, 1..I.t'
AI.A. ,
V |
"iili.ln> in ..,.ii-h mi.Mill.KIIIM' \\ 1.1; 11 ; { 1"'II'II..I.I.| | I IV- 1 1)' ,"iilriii-M, ".,nli. I.ir ""1"0' .Unit' 11 '"111'1"1:111: | : mi fi n.II I ,* .nnl li.TII mi rlilii'iiloiH 111.1 1..1.i> ni ti. t.\.II'' tin*
> Ililul limit I Ini, U iliinly i-iiii-n'li.iH
,lo :N ton, rnn't.MI (-KCNMI.NI': Hllil CT, ., tlH i-l III.-! Ill tl-MM ,li III ,1.1.. .. M ili-t iiri* i-niiri-riii'.l" lln'i 'ni-vi'i- ill liiiliKiialloiiof ctrry ,1/111'1.1"/ I U

*,' t'i, t.. \\' il.-it. ""lo'y.Miniiii "HH.siii| | l-lrsi' :.N.nl.iiiil, (link.rilt...,, H. I'. Dunn. Hurvryor.1'iiioiiinlii I'rl'ill-- Ill-ill, III'lli.ll In | |||4 iniinill'liiirinl4 ,-. '| |1,> ..fit. mil 1 klfan lli.il, : | IVM I .t.h"II"II.h
j '- I II I |I.'....|"'. DRY (iOODS and GROCERIES Miin' linn, In : \\I-III"n
II.(1( ; h I li Tin fiiinlli f.ilnlly rriin-tn-
.
; M..il lni.ii'r., :.No.Jl | I Ittn i-I.H-i'4 iln n.il .
h | l.ilu-ral ai\ami-' i ""t''1.-on ,1il""f"I.lr| !| "1'1, iiiiii- | (.in'It n .1:1,1'r IIHHI| .tinHOII -
I .MHIniil.il' ,ilii. S'l-iunt .MinnI.it.' In ,iiiilMl.Mill. .10I '- ,'1.1' lii' i'llii'l', iin.l lint, ,'hi.I"1 hli.nil.I U'i-4 ooinriMnfj' ", 11. Lhlll".li) ,.. > of ( It U tniot
I f' ''I' THE FINE TROTTING STALLION Rufus J. Edmondson Tint, III III .linn* In* Inill'i-piiiU il. | l'l".lhl. hit 11:1.
.1. II. ll! Ulr 111'II.. I*. "; : 'V- UYItNirS: IIUII.DINC.Peneacola I not In'I-\M-I-I." | | | in mix wih "I'h nlln-r. lur Dial' tin1 < 'n.liliillciii .h1 1"1'|

W l I'. Mti I I I. tt. "M-I-. I'nr sailmi nniv.il, or, onli-ii-il InMmv ilot I Tint tt liili, ,'hilI"1 urn In-l-jlil I In In- Tint hll tiiiii"* In* Inrim lilt imop upnl ,ilnriil" nlihoni ,-'"II'nl. I U nunlriH'luiM
: :oglo, : 1'( 1 is riii'\iii: : : : > ni IKI' AXVIN li-lli'i'l nml li-.irn | | llliilit I llin ml- II.
.; : : : .. WII\ | HiIf It iliil i.niiifiiiin
l.iiut| | I< | <-. \ II, O. O. I' I 11'1'0"11' 111' II'1\ 1'11.1, aKlinlil.i
IHI.rlN, I.ll'l,.t t'lF-lt\. | l-tl.Illll 111' ?'S ll'l,III. I IIMI. : \III .1.\1.1 111 ,III. ,I-I'IIMJII ,,|I' llHH ) !"!,,? nl,'.II I ii iy an.I l II" ,1..1 In llin in*. I Tint Ki'fi-nlli linn* In< IhIW111" |uiHrilnit | Si-n.ilor, f lli.it uliili- \\ oiii.in -
-- -- 1 IIIK
.. iii i HI I '. 1\\"".' 11.,11., "" 1'111.,1.| ,\ ""'. ut vDcOrnellas ji'iiriuicl'. M'r>i. M.n i-ni' 'Hi. ,I.IH i.iu, nl, |.'.'1.1111' iiiiivini'iil iif Tln-ir, ., | | I linmllpnlly.Tin 1
| ,
\\lni ciiniiiiilli'il .
Fin.Kill. liinl lliniriii
', MINI.i.in., N.H.: m iiiHiin I .M.IP In niih' i'il itriliiiti 1"\1".11" .1.0
i. n r.ii. .
ll. ". \V mil'' ', *>ii-n-liii.i.. :, :, limn, ,, ,in.,!vl, MIIii' |,,ivi\i, \; ,IIIH> m IMm 'j OR"po.to nO. 'nfllnP.A ,i-ninliiiiiiM, 11'1 lli"'II. uml, it ((4 Hut, ) <'I llilli|{ limn I." rjuriibli'"i *, .f jtUlnif lilrlli to nIlll
I-i II-.U-I.I.I. ', r'l-liruiiri' I.1.Kitlultl I r.itl.I'ilni. |I"'! |I.\ 'ln-itlil| II| '' ..... .... ..., "''.'' '"'"' *''"' ".' llitmrjivnln! .
| .
-- --- I*.mliN, ul..iliit-jiitii I Imv., Uinr* -- -. I'UndOtnkilA ttnnlil tti-ll ',,. Tin :Inn: liinlli. I..\\l:::: :ttmi.li'-4: : irilit'inN, .!: I ..M.'.. |I.n. l..k|.,,,.| .
"*. ill* Iliiniir.MHIII'I II', 11".I.IIh. 1",1 .. (Ktlll'l ',III..1.1 I I I I.t nliinil IIV'I" 11..1 In tinI I onfi-ilorulo n"y..1"nl.1 ,
'
II.
In
1,1.1. | |_ .. lli.iiKi.l. IM" ",'.1| "l Line 1,111. | lint, Itti. "nin'4, ttill 'intl'l'iningli. nut Ililul: a n.I1, 1.0 .I"I.
.Hllu-nllll' III JrtVIlN k. McDavid ( '
It R. M.
| | l-ll'llllllt The Jeweler ; L" (.iinllv. '|"|-.1.1"y| : | | iriiin.lili Tint HIIIP Im Ililnk* It 1"1
| )
:N.l II.: IU. H.IMi, "Mi.'l.ili.r.' :. I'llllltni. ."..Ml'l'lli.llill.lu. \ .111.1 Mill Innh'iMII In llin -.I'lm- 1'"II,1' | | l lit-. I In- f"111 Illhl 11.1 l.> lint l>i'-l I'umilii'x In Ilio |.'|oiil.t! :

t. II.I"\I.MIIIMirK.ltiNrhr.: lit ",."... ,|''.1 I.' II.1. -AT 1\.UX.\I.I': : CATKS: ,- Ildl".1. Njii'iiki'i', iin.l I"i. rliil.lrinttill IMMhlllll! | II NIlllH'lNHly |.I.| .* "I.t'. I'rniiihiil.i.'a 1"1"11. nmln, > iln It
'- -- -AT .\1.i"in'liilti-n, .. i. 1"I.'" .-.'"" UN, luitmi .I.WII \, HillM.. ",<\""" Itki'iviiitiiiiilniinirl. Tint, "I'li'vcnlli tlnnt In* Hilnk4,/ Inttill
.. ,. | nn,, Hour., .\ i-iiumi" | | knotting idul will Im l>yitiT
,'.-".." ",ll ,IrfHlul*. :\ I. M I. "I' i..hl"l.h."I.1 \I MI'all..1
,. 1 ,, ,'. AMI Wllll Tin i-nli.i'i-il, Im iilli-inl .HIP, 1.1 liU ,, I In'li.to lili-il l I.| 01kmiit4 '
II 11..1. ) dolI"1 tt .1:1.1.1 ili'iinlliilimaii In our in>!ylil.miiiK <
M.HMittrt 1'luir.wl 11 ttUltt nt' "I,: ''W'I-IIK-II. Cur. Water and O.tuphino Streets )
,
J ," \HIII| | |||. -Illlli, il.HI-' III" BUTCHER. nut nlHinl, ..
HIM,I r','II"".' II.ill.\ I'.ilitt.ivin', .1.! Ili-itUit-ii-il .II.KMIV| ,: III 1"11.,. .'10'."." .:'' 11.,1! |'|ol'tT< II.jIII |nililln Hi-liiinU. In ,Km miiilli urn rilni'.i-, h.I., lliat If u 1,1.1.1 S'lrili.i-
K.: MilinSAI. ': 1.1'. :\. II. A hi. 1..1 .'- nf" dm it hili- Tin-liii'll'lli, linn" In* ttini.l.'in if (I.
.
r.iHi-'t.; 1""i J :'tillVinccnt 1'.1..11"\1" lulil Ilio t-lory" to "a ({nuip -
I III"* 'IT 1'1'1 --- Golden Horn 1'1'1'i I 11"1.1'\\1' :< iinr: : -- .- puiri'4 wlni. :inuiixliniH I. li.ivi-, "U'I, ii.lirillii-l-run inaki- |I'iiy:' nirn In Ua-liingloii," Inliiil.I "I,10 I. If tlm
J:..i-loliii |:-aiiiinirni.. Ni>. 1. 1., I'.II. I'" 'In 1 ( 'lii>n|>p.l |'l ni In HitI'ltl d. Tln-llilili'i'iilli Him' Im, r.illii'iiMnkH,
M.-i-jw i.tri-i, -i-i-iiiiil. ',, nml I.IIM! r'rnlnt niulilIn "i-KNx\i: m.\, H < tiiii\: JVidal 'li''''111'liili'lli;i-nt Hull' Ijn'l 'liny WI.hinlll I'o-l |.ulirlii.J|! It \Ih"tIIIIh"I'i.lhall"lt'I'
I'll,'h in.-iilti .,it 7.lHi.'i:: .I In..k al llil.l ri',.1\\"".'' HIM win, inn-, .,,1 'Uu f illt th.I..II,1.| Ilii-i-iiiiiili'j-)- in ttliii. lillioyliti ll II.t In. u |;IHN| .tiling. Ihil.'e, know
1 -. f Clink-, > | nml .1 "I 1.1.'HI hli I liii .in.l \ I | |
,Mill\, I''il.it-iv, ,Mr. ,1. IniyViilili" |1".I.I. .".".. } Kiimili.ui'i'li.' 'it f i !; *. Tin-tuliiNiU ttln-i-n '1,- 11"111' linn. :'| | InIliink
i.i.iiv.K., : :. .I..I'.I'i! I : ) | .H, ami 'i.-nrfl* I Ik M i| KIIIf I liurj;!'. lln-y ant I h'II"11 111"1.1.| | | "I" 1.1.1| | ; an.I HI- I""I
\. I to'!' 0 \..'''. OH-rilM., *. nf till Ii'ul-' Ol-l < ;.1 nml,, J. W. GINGLES, 1:1.Ki'li. I It I 'IW.-.IIH. 11" -Adr.M': tollnil.'IVHAN lunjjlil iii-nn-nal| |1.'lh.| | ,.- ""-" "|11.,1| | Inllin ll I Ujn-l ulial I\111',1 Unit n-i or fonulry umliitlm
.1.wIIT lall
--- -----' Hl-'l', "IV ll".lri.ll" I"I.,, ttliitp, i liil.lrrii, nnil In Tint 11"111 11.1 |I., |1""lf( Him, :
.I iliyaliniu
,I'rnKiii'iil.t. l-..lu.So.' .1, Kniulilt i.ir 1.1 1 "In'oinl rinoiv' of lira' IMI roiil.iini |1'inrrr' ,
iiiiiio.MitUitirv >i1IPI in I-M liaiij!," fur ( inu.N, 01iHinjlil I titvrry, I.I'K"n nml, II.III.IMHIIIwrio : r..h..I.try It 114 K.M.II 114 Im run II'-
>' I OTTO GOLDSTUKER lirllrr un.l 'ininv ivliiiitl; MMli'ly Ihaiijiii
Mi>,i'ili, > niulit lit T.tn: n'clmk Brick Brick .MOI-.liM'\| I"" : .1".1" r""ILr" fn ll litink, ..
11,1lil
.I Ihl.l Kl'llulli\ ,' 111111. "'.,,1..[... -II.ll.'. nl Ili;liol J'I"P' in.v :S-y| U ; I I.Mi c'OM I'ANV'KI1AI1I1KI. rn-rli-il,( 1.:11'1 tin- |1",1.| Iml nnr ni'i'iU I HIP oiifiplliil MI.I""llI." ; 1110111. :ui onlrufjrmniili'
K.:.11. M' '::1:1:1'1"1'.1': :I l --- --- \ll\iiiN: WHOLESALE DEALER IN FINE 11: \ ,11'i"l |m (1\\ 1.11,1.1. ,,1 :*'*' .MAY ">.>' \\inii.iii ulnt liaitv
.1"". "I'r'HI' ''H.II': 1\. "f 11.\ -. PETER BURKE 1111111' .. I'.KKIfSH : : : nn>iilli4., ( '""''I'I'II'| |pn,1 ln>r nil* "-1'1 liy, jinn- /1| |H-IIII.. OIIP ili'ullimnl .. l.nt 111,1"1., > ri'ri'lvi.l'iVr ..

;3l.tM.nii-. J.F.i Koboo |,ilnli-l In In.lrllrl" lli.i.i. it Im tvli-li ,. 1"1'' ,, fnnr 1"1 fa.1-4 In |I.| |1.I.t :| 1",1"., 'I :::!'.""' I'X '1"1'1"" '1"1"1> > l'I"I.I.I.! !

I M'.n.il.i.i. Ij.l--: ".". r>. K, nml. .\. M. ('..ini'i-' Ci'intni'i'io" nml,, li.ini'liin. !1- ., WINES LI UORS ".11"11.,1. mul, (In-rare 'l.ikrn. tt Illl I"- ( lillii-nll in.iiirr 1""t' | ttillIn ,I." .,
IIIIH-IO, 'llin |1.1.,1| ,,, :'M. M.tinl.ito ui' ,'I\I'h iimitllitil PrODiotr .\ .: \U.I 'IS hat .l.iki-n it ilii, Hni mi \1".111.,1..1...
i.I.IIII.I "hi"j" : ::::.t
,
.i.'t-liMt.' I'. >,i. I.IN'I-| I'l-nii-r / irr.i"II.H.IImi. 'III In.l.
,1') i.iiiiiiiniil.iiu-i.t ,MII-I. t.. -MOCII.K.: : AI.A UA: J\. |niii4.| | 1..u, Hutu,* U in. '1'"' ""I Wo UIP mil mi iiiiiciiilrfnlnli| | -, "'t' ..K. I It I riv I'r.'M.

-- --K.;- .\-.-N-- 1:1\: : ,.-W-'-, -M. Wholesale Julitaar in all Grades II I'nliis il.t.lnnli> "liii ., i-iiilt.n-l" lari.inil I A'ICJG. General Merchandise. LI.I."I', ,", liM-iiliiin>iil4u4llini-' / lull,iiirn| 'lulu nil lulL liu-i IH-I-II ini-| j 1""I"'I'j' .Hun uiiii.iiniri'il' 1

,Iliiri'kil: "lHlmNi' : >. .I. IIMJ.T.Vh.uitnt I II Iif I'.rli: k. '\I 11'1.1)| | I.. I n liii li i-iii.in.ilu, (''"1 lidl"I.I".1111 VinirV KIIM.. "'''/" \' ".
_
'rni--lit'' '' i'ti..IIIIIL', In Uill "r I I M. r.' <-iiN/ \.1 / I" S i-lli.il4 l-iiliilnili lint litiriin.ny <->iliim i' ._ -- : :i V" I" ..11.1. I1:11'.1
jt I. 'I MtltV.llNA I.Il'KS ; \ :' 1' Tin* |-,li.lor. Mil- 14.1 h, uri. ,M.i.ir'iy: of(lliiii, n.kln-;;
.1.A. .
> ."i'I| tt.K.t ll.l.J.I'I'.1'I .- |I' |.., rln. I .1"\t '. j 1& or '
im i tinI I nutwill .
'OOoCCO. it / ;
Ih. '
II. .->: tlllliMik' U .li.". __ ,. 1"1"1'1 1"1'1ih .,, ". Inn.l l I...i-n nml im- / /, ', /'ij/ll"'r! :""I'w I'l'-a-"' l 1..I"t
1 --- ----- 1'"I..f"" I''I. 11'1..1 I'il 111,111. : .Vliil.H.1.r"t '..\. 'Ilii-r.iilni-n lln-y ini--il.| .11..11,1 I. / "
: .I"ay ..."", "", 1 1. '. If roml 'In |;rriiliii-iN I ?
llnililiiiU'' ami I.u n AsHiMl.iili.n.k'ti.fiil.ir = 'il l.iuRicbaril ,;ll 1"1. lt 1"/" td
5I ,iiiiiiiw, ,, inii'iniir.,i h.t i ilniMl.it. Ci o C.Kupfrian,1II'It'I"11 .I'niilii-i, .li-il \\ "h tin* w..I.II., ( hi.iiflinriit 1.1..1.1, |f.i oinilt|, \iilijH I. II""".'... 'l'T'{ ? ai'rdr.liu* Imli* Lin.l .I 11'I.

f ff ".u. in h uu ml V '1 JI"-. I" II\ *ATnNri"*,-*- l.iry, ..' ..' .' | : uill I.iliinml '1: '1.U,.: .1.1: :.'. 'I ln< .'"I"r.,1 Mn.iiof \\ ur. | < .lt ,r.,., ) "", 1.1:.. /.////liu 'ini'Uli-,. A/i,1! | HID ..... .

--- - -- -- I ... : : UK Tint "'11111 mat HID :III.h 'in-Hit': --' '- :::;4"" "' ",' am 1.1,1 l I j'
/ (
Ki..4r \li.i<-.. Il4iir.l.inOMH.l.tili.n \... ,I.li'tv I. 1.I'.ILI.II'! | '* I I.irut"4 'I-.I-I.I,' ....11'1'''ir rnr- Sample & Reading Room, will, Inn ,I'M it ) t-uri, Iw' .lru.lill..n. .Oliy Caj.l.. l IAn.I.." liifni'IIH' IM t.a 1.,1|,ari'i < Vli'-i i /: i'r.ilni-4, :nn 11.1 1.1)
.. ,, .VosiH-i.ltl.'ll Nil. I IIIHI t.riiilu. HMI I ml' il M4lii Tbackeray i-ii nl ) i".II"11
l.irirrt'llltll
: III "GLOBE
"
u li-li-jjiaiii *
HOUSE ,,
I I.I. Si inn-1ln I > li-a-linx nallnn-i li.it i-nln-li. 1.11) || :il |n l in ,' ," nivalHIHI"
lii (-\'f Ho'iiint )1.,1.11,, ) in IMI'li iiinink, -Ir. In uliii li inliimrrfuill 'liu., I tin,* l.ili-l, Ill 1"110 ..1 'u.II'';
.INii." lirli.VN; M.AYErVS'PIflS-... Xanii-'ii'-'i. I 1.,1.', i | l.tIII"'I'\.II"'lil.1: "-,111'1"1 ,'..1.r. wild ulilrli Ilii-y 1"1 Miiiilri-N Inn- ran, ,' II.I, i| ili-i : "I'r.' ;"" '1,1.: 'I.>. I'1!""illy ,.IIi.*
,! U .i a "1..1. t1"'I.h. wiiu-K: .*.n> i--ii| ,H 1"1 |.',,". l-iili'ik lln-lr Milillir
Imported Wines Liquors I 't LL1A U.I '.' l"H-l': -"I.ln: .\XI"i :' Jn!;-- 1"1 ",-11,1.1, | | 'ri"rliir: |..li.iii'r, in l .Mi.n.l.ii, .' iiii/lil.. u< 1".1.i |.,.. -in.imnm :w.I.. '11'11( '""Xii'1-* .- ) ",* ..a "I''.,,

BOILERS' >n tvli'nli Uu" m.ii Hl.ili- Ih.. ..|i-iilly tti-u| uii ttliii h "II.ul MI ti'rin ""-' i-il I. "....i.IUII..' jar mul Itilii-jin lioiuur '
f; } ACIG'ARB- I I"al Ills r.'WKl.IU| | | |.1.| |.-. ll 1"1.11. 'III'UlHKMt ------ / ".
\ 1..111. : ;", Ini't I'.ir.'i'il llin, 'inlliUr. )' "" 1.111I. 'llm klri-rl railriMil .- | l.i, ..,. ', I. *Nliiiiu| am wiiiiiinni
,\ 1 f,'" .1 i>t' ,iii-i .In 'lijn 'i- ( nnili li1"lliiy !' t .1"1.11) < N $.1 I lulu illi.imi' wiiiii'tiini-
, A Urn* pn>|x>rtkMl ol UM tUmlM vklch riiM, wi *n>|.|M-illln.' ttuik i.f .". .1.| ) fur > ili-y
1"1 *
!*'> nullnriiig raMilt truia dermuieucul of lklKti ttill .II.|MI ni.iik ( r I "H'e.itin'rill" I/II.' IIUMIII Mill
> | II'(
I''Im
..._k....n..b,.nl \I..... At na'a CATHAaTioI'll IA."I.| I I'. Kii'tt It-'. \V in. II. Knovtli'ri. : Hki\ 'ru \liioiiot.ihiiiuirii.| .!!!!'! l..trr t.-i. I" I |1..1.| |, on 1..1"I .( |,ii.l..ili.UiiXtr | 1.1. .I"illI'.
1.4 act .Untetl"} npuu UIMK organ au4 an Iron ,. .\ .|.IS.II.ux| HASH I "' k 1' i ami Smln II u/.-(. Al'li-r i'11"1.1 liU I li" u Inv1'i.iiinl I .' lu 1.0 1..11. .( ll,.. rij| j II, ".r.;>yin | ." .11. iluxll'i-H In I.M r.u -
..... ,... ........ Sheet I. ; I Hni ii-rliin .h ,.1"| '* .''iii- .lii '
r I ri-rkoii I
"' 1-IIlII, d J.-r. ..il, ,|ucln4lu| CumMlpatloa.l.ry I' Il.-ul4.ike. .. .I'ji"l .. I"
I.) llujir uil.-iu |I'I r.,1 |IIM .1' I.j. tyar In f..I.I.I .11" imlUiiiijjnisli.il.ilat I 'il dim KII il I.li M him
.A'.U"", I.'............ 1..edMIte. ..,..- )I'"i.| I''". win .'.. "SAIHiVM.' 'II.II.UMH, 11'1 \' 'r. t".IIUI .1
I .I.m.ikia "i 1. i ; lr .1.1| | ,.. ..1..a. "
ol ulUer alluumu, I"C all of .I.f I,1.1. | 1 1.1 ttin n Ini -- 31.1;; | aiu. 1
ai.1.1In.\ l t\1 .
,
1'1 '|I.. '- r | i-r. REAL ESTATE il' Innli, | uxloh Cij. .. '
.. .. .1 l.rrm.ii.tut;
.
and .kaMiiln : .. frnriNM: : ,
:
"lib k Ike'; are a oat-) KU* |* .pt. | .* ... k..I.II.) |{1.:1| winuiuluii 'I
.....1'. Iku. ...biu..... W4 of Ibftt |11X.ko* .hyrunwul ors.P. _r.i., II I.' I ICRAS. AM"I 11.-"'1 ':It ,IMIJUNll.. ''i ..1.1. HHi.' |.ii'.lii Icl.I lni-.il. ...II. 1"r"l.; | I .\I..J| I I.|*,,.| KIII..,.. (I.,.,,.uu..| ,, i,'!1..J 1.- I. 'I',.. 1..llrll..
4i 4 l4M In niular JorW'Ite.: > iuuiul.lHk.lily ., : /"
1. > tlM e4tiiuatli. .. In vklck\ oel are 'll--t.il. il I il! |ni//lu llii'iiiinni.iniliu lii'iii'r." 1.1 I. f.M ..k '..1..1>N'rf.| ..1",111.I 1.I |1M.. .. "I ''r1 "....

i IwU ,l.y IU.. tuwkral. |>,ulouIott l BUlFfturi P. J. HOFF I I \Sllel': Ajr..vis. I CALHOUN Ac 'KINO In ilitlinxni-li Ilii-ir. ott ",|.1|, '. |,i"- '.I \,1..1.,'L .. 1"1'. "I '.". *'',t... .1.1.1.'h, ,. I I ii"l tiiMiirilaiiy I I ,inoicinitniniiuiiiii
1
!f f Tffetabto Gtey )
1"buM*only 1 ILU,au.1 are ur ompauiwkn.l olutol j IrM,.-eak.tuoJ I I HUM. of Hni i-ni-my, fr al|| I'i)", ,ni"'llutu ,....." I ':_.1.. .\ '..,) 11.lr.I... ,,' 'liu, rr-lii-il.|

.. M>> ntki-r. uijtt/iuu. UinrKikLiiU Practicl Watchmakerlii.tiriiiiiinl ---n. I. LIVERY, FEED AND SALE STABLE a.u.li'il| | WMI! U j.rarlii'.illv' <."1 111. '""- II I U.I.r U..I M.ti.4.II.. .. ;:.I'I mil ?" .U.i II, illn-y *, liu< |I..>

A KulTnfrom llrajwlw. wrIIMl.. 81& COMMERCE ST.. I I Agi.III"*. lUtll-IM*. II.MI.mill* Mllii. .t. I .jiiui iiiiir.nii. In JruiinHfv, l Ipll: l Itiii Xli .'1."" A ll.iiu-r .. u 1.. li'II..I., .11.1.. "U.H" .1.. ."".

"" "_.6"i.l.uit'. I'ltu eoiiiiMUfc-a.ar. "kirnlv Ik.. .>.U tJUll.T.1 to I"u.a..m... ..an-l are.....arnrtr ...... MOIillr: ALA.il -4'1> I IJEVELER. !< in |I' ..r> I..I-I. .I "',1..1.*. 'I MARIANNA' FLOBIOA.' .1..11..1.,111..11.! HIMI, uml1'1'Hiul j .K. ilk...|>''>I.iu il t\ .' t t.niuu\\J''I.K I.uu.rk. ..."". :,1" \ 1.1. ,1"11 \li.l*nu Sli.iljiu. .

Imi.' Ue..l.vlrl y.MUTuul : .ul.1"I' I na. aiir>n'|it alonil 1'lnrk :> iu.-T I .IIUJH tl uiiI.IUM4 .. I.'lift | i-urry tu.i. IKIKJII.' ) ilullar. .My
< Ikmil" I wuil k t bwl lu lur::J ';... :::= l llmliT. ami |Mt 'In.n i.rk < allKni.U Iffhi.. .ul"'lli"I'I.ui.I| In, all ". I 1 i ., .1,1,.... 1.1' tl t WM' ,. ".rukkm .
will uuirkly i" l" .'mil 1.1. \ | | : I -.111..1 1 | Mi t-ii lim ai'riw* tliri
.. t: V)4k) li.llnkr..4irm\ | 0| > I ...I'u.II.. can'. i.\.I.| | I.K; ""I.t.i. I M kit nml 1:1: ....u:*. .1.II.I.I.I. 11:1'iu \ k |1.. ::: -::;. r:. : I=' 'I': "... Uirk| a ".."'1".r"'I'I}. 11'1. .Ounk.ilv| 1'.I.I." 1.i I I ..I".r nui. liim-ry unl I ,-, imviiu .I. .1. riMy| Hnuiiuiu .. -<-l in ili-r kjiiiiietmmM, l-ul Im i-ar-
.i, u.. lu. ...ak. In ikeir. (viuw, aul I Aln}4 tki M ,1..1.1 .I.i. r.II'n.h.I I. 'I muimu f.l i.uiuu ti-i.i| ) .-I'-i-i'illr-" } I .kuu* .I. 4 ,. j. ,, .
|...... .-.1.i ... ..."..... w.TnuikUn .. "IMi. I lU.x ill. U.AI :Iyi .|ii.inrrAMi'l.V -. I --. -- '-- : 11 ... \ .;. 11'' "" I liu .iiivfiilinii ul. lin-ainii. 'll. I' "" '., Ui. ........ .i tViutl ; 1.1. I li'' ui:lil In.- bu"c1 01.I nmlinut't
un)1"1'\ .
St., Kicuiuuud. \a., June, 0, :l'ro. i : HJiilh\: \ ." r>> f-* Iciiuia ,hy ..'.1") itt ,..urV ''.1..1.11.'.h.II.I.' .Hni HI-.IJU, !I... rr4nk. l'UI..U"wr I h.I.I'r ''I'"II'to gif Mi,.
I-ILL la nauikcrkM Inuil ATTENTION .. HI-ID, nvi.i.K uml. .. ll.-m-u I. likkvKuir: % Ml mil I | l ..
Bicd Aru' tn
.I.1 k n l ky you. autl rturn. i I : : 1 1 tItX1s.: I : ,.. .. HIIM.. .1.1.| I l.k..ll 1.4..' I I. IM.IU. JM IUIM : I > '.'uu.II.I. ut.1 .
f'! .Ul l4ll to mo ii.liJl Ik.:r=r caxtI\ \ \ "u in- I I |I..i.iii> ufini'ii, ui-ri-r.iUMt.l >blion llivjrainu Mw.uU. t4r> Mw4r.l.kMk4rkr Milii. il.-l. ,. liai Lni.l.lcr, ulII."I.(

:;.1' ... ...........<1, ..... lk.. .... oa kM>4.!al our -- WATCHES, JEWELRY i F. C. BRENT .il.t of .|i.. ..11..... 1.1 ;ijnn r .u.UX uir >, rrllilnMn riaukln. .r.. .,. l'i ul.1 nil in .11| rimu: "1.uiy.loL ut tMWlullir

i'i;: \;' .:. t ,::,;.... JOHNSON'S ll.vm? ''fwil MI> t."'.-U.I: > Mtl>, >ii-ru war.'arB. lint ..|.1..1| | lixMo ttillu :, ..I.. ,.... ,.U.. 1.,1 ili-y I MUM-X. I...,'
Jlf'
.. -AN l .
..... .,.. b.ulwWito.. T. lLn. \ .- l urm-r nl Maim t J. d nr .
.)\ ..., ..ti., Jau. 17, l.-:iTb. UPEC''AOLEO. I..Iki.* I ilv 4HJ |in.rt,.|''ait uuix-u I'lli'in') I" :v. ::-U. MM |. .ur. U"I! HI? liaf In OJM-II "Ju..i. >,li.'|1' .

..; Km., :..r.:.i>i i H. IU' tow*;.wrltlM" from, : Tivoli Beer Hall f I.1.- -I* .10 ami i .In. ki1411. )i-kiu\ .n ,rf .) "I'l. VMM.I Ml I.I-.h.-.. ,.. I .ANKER. mul, U i. ..II in tilrr .!. ja-.ii.ii, bm1'iillnr ..hull' b., 'lJii-1. .| .|.>ni.ii4l.nl .1|-.fur 4..Hit lllulKiiflte \.\4'.lnilli-u.I iUIl mil Iri-ti .tiling U--
la .
h. alu t lu Klil u..a. liom ukkb _' I'u-lur iiir. ClinKm Kunnii-r. l'"riliu cuiiw* IMI luit .
u 4tr.fi .jj.
"I.i.I.
.
,lb. <4 Ik. IU .< uw.liolu.-4 of vartoiu kiujj, 1.11) r>'l-airiil. mil N t 1.,1 UI4.U. Knkrt .r..w .1.. .. | in.-iil nf HIIil.l.l., 1
I It : .
| \
I ullnnrl I.wrva4iii4 IneaurtWlM..', until. TWlu Mlu.Milkivulbni.uukinfAirkad'lLU. .".. I.tr Ii. (Ail 1'\\.x tT. 1'St.'O. t.\ w''"', Jvl.111 I lnt ,- { .. .f I III. i"IH.lur II' 1,1.1." rl.1 J U:11..1.1..

.' ; urnctal tin. ou.li liaUt, aulAtr I )', |.,.| lul Hut 1.1 limij 1..1.1| -Tlm l. -trjf r.ulei; |iri. < Mr.I I..
1)
> uut ly .I'.1. : \ ., w : .. : io\ii; : >i, .
...... ....''1' ....1'f'I.. .... 1'hu.arretI1II&rt.i-.I a..llla." > Grand Rendezvous In Pensaculi, dii.I t Ku.>'.,.. .. 11 t\J Foreip and Domestic EicbanneIfc.nlil e ri.ni" tvlii-n iti.ii-ir| >' itnnl.l ..11.1. a- : J..hii4m. ..I I 11' |1.111...... Ii4.linin **1 M'l*,.,,'111.11.1 U'I Iu.., sin Maotilt .

tui of>Ik 4 *CATHtanc bowel, .tuaalkW Ik* appMIM and I. ..K. I. Mtu f>. i J.ar., ..I" rUMii.'isii,, CKII.IM";. II..I..llv..m jr H4. in 1.1. iU.) ; lli.ilHitIjlHiipr | Im ky il.ii.. ilny U-l tvi'i'kAn .hoti I I. H r,.11.l foinin-j i infruiii ,

a,.-..d>, an4 ky tkrir l-ronpt andutlou .. ". 1..1. *< ili "il bill* CA-IMJS, *M. ) .I I K-.l.l. mi.| |.n.iiii.| ..f'I.I"1 .' Huiil-l UK ,. tlm lii-M amilli I ul.l liirihl ...I.1 him a ,1.i. an.I IIK fie' yanli-n tuut muruiiitliul

glT, tun*aul irliur u &be wkDr. .....J...... i : OKVIST lll."I'IS., fh'f'' ,. r.llitli4iii. in |1.1.| ,'\y .1.1 V ulLlll4l'| I-I llU .1uI'| |.riTl'fli-l |I., tcho <. Iliu' o'r.-in jirnI.M4.I ) i>n liatiMIIII-- liu! < KlH-i( .II..r (';" 1

-,. UUUD .y C'IO.tS' : BANT'S BANK or .II'il.li.' | iliinily. niu.1.1! I |I..i.ii4, .:i..,1| .thai Iliu' V4rtoui ( I Ili4t lUi-y H..ul.l KI< inlit IhiiWUIM jour l 1".1. 1'1.1 (,tcl.
< ( ; i'MJAIto; :' //ro./.w./
\ >, < : ._
Man.kukl 111.1SI' | 4i- !; iii'Iniiriil' J. C. Ayer & Co., Lowell I \ |fr ml ln. thai In. hail I llb.la".U..I I .a .

\ by> aU Drogzuu.AU AMt .1 ,.,.r.t.t.i nrtin.iiUiMiis : tun liltHVIAL : < MR \ .\M r> A\i"> r' YM \.it--i.i. \"lh. Mf E 8 T V I LL E H: O T ELIUIAIEII Ii n. .In i ilii' wi-r-U- 1)40) 4iutliti.. markcil.. Takiuy hi* ".u. im-y |iru- i-mhn.ia.iu. ."I oliuulil wty .

.01 nf ll'. 1 111 ll III flit W4l'x."llr4-'llv. W.Mll.l ...1.11.| lrti>, hU il.i4 Aiu'l, a 1.1. uu Ilia I-IM-I like IbU fur
*Kpgn UM wMkk-rf ul Utnoflcial \ \ PENSACOLA, .ti,..,1 i4Ui r M4U-ri4l. ...- (v kuil Imy.I ..'I. ..,i.. .. 1..I.y.| | t
.llaeu. of I to m.nlu nof u. | lint ui4riIU ,
iuU lUnuVUil .Iliili Vm. liruuiiiuuiiiu>lyl
... | | { .1"1. | juu mijht
l 11 vi: 'r' rs H4t. ..ftirnl' UN? ortbva.if | ..',. Hill, 'I"I'I.il
CyoDLEAyer'sSarsaparilla... :. .11 ...t.S.1 ",. \. t.1C .\. rviuju, au.l, nut. |tuar4ultt-4l. "| .urkU I -.uf .Iuil., luI......11 llll'4-illi: lhuil. 4 el..t.l. bum. ul' .1..,, tat. (',"'t iriib Viti unl. diva }.

*;"UtU.., CkU.lnawtikSoK.u, Miof oloa. or FyM.8arEan tupkllliM: lau.1: ,, t itutrt..'fl4i-Mloilkiiillw.-n-aik.if . ;. ".1). |< rf' "t. an 1 ..tl I r.' uifullj .. all : J'.V: TDK: HAY. WM.lv oi: a. i4iuariliiii- the wuiu-l .r ..t.ial| ttUlihrautu ruuuiuK by ttln-rc Ilietuirial *."& 'lako liuiuu uilh ) uu if )ouAul.

...ay k> _kwliky OIl and unxif ky IU .\"I. r ailriw, .. lit"... Icaluw. rmlkul...,'...1.'l-un>ilk kHIILJ ; Cs 1tl. .. il..I.J. ..,...... o )11'11.It. .iun iiTinre may Iw Mnntiltin juIbU w.rl; M,. J..liu-4>. .1'.. hi* .** .Au-1 Ilii-u .hen \\us (..u that

IIIuW h, alllJrflUie..; tl tia kuukt lur Xf ,. .,1 ..1..1 1.1. ), Vtilln*. in I k..| .ii. Uuuu.lt. rllau.1 > ''o. .1 i'.1..1'. rut, lu 'tlt_ out, a I U'furv llii-uran.| if oil Hut .-.1.1'.1'| .. KUU .ml lirnl killinx .IWvi llw but...al Ihii C ';. LtettUuriuiH ilup.ui4lu 1
11'
.. I': 1'4uti. t. ..; ).1.. t"4i. ,liii. < li .J. u' .ln-'.> ikvy ..1 anil Kara lir>4-4.U-M v. reaual.le, .k- are |i-n out of fi Llluf |11"4"11 lluyui "..1.1.1.' 1'hi-y thru |4HJC4 il.HlIlia '"" lli4t kiuil t>r a ..1 Uum "hl'lrI

TKll'ii-i-M. liumlrxiouu.Uof. | wril'. .' I I': : (. (, I 'I I\C(. k->- ..itud-lAitf JIU14U ,ti.ly ilU BkM.:11. ..." .......J. 1. LL .,I.\S. I 'ou. .a at:... .r..r.h ).1..rU'1. 1... u., luu.ai.t bn> Irnami luukuul UIHMMiiuU > "\un.1 lural( |JuIwu .. b."...1./1 ..d.

luiiiatci: Ul_u. b a> li-iu-r.-.ln-us ii'r Me., .IU rH..U'.."., ...-}.r.. .<. > 1 lre. ( of Hk i tite J to-Jiy,, by J. I. M! | .d">


-.,- ..- "." ...-- .
Ll ,..-.....:.'. .:r -- i-.' .t'- I.!0 1.1. I. v ,: .-


-
-

.

i

.I I'I' -- Illl: PK.NSMllH: \" |iiiih; | : :I\: ,"lhit.till. ( \ \\ I; Illil. liMln-il;! 1 I Ihi. lilnllilll/" / I If ,IP'ppip I l'il'I"'lrl I lit '1'1"IUI l I III Inn _\\IIII', | | | j ( iitli'hit, \V o1ic ',,nlit, imi( n"1, I Hn I'N"HII.tnI1" ,I It t I h. Iii liii I hIlt parnty WT ntlcr-nl of our tempi delprminnlinn lincclanalicitiii Christ; Clinrcli Sell Et'Ci '

'l'r1\iiHO\ ; \\it; cfionunmialft \ I i IIllal I'IP itiir.intinp|, :. \II' Inif I rniinlii's ttl'l'ui'l in i.UVIi. ; 1'1:111: IIVIlll ; If make unrnpon olllt'laldinnk ,

: ..... \,\ \, tlON' i-K 1IIK .t \ tfrillol!' ""nl.,1! ,) Mnliilp, mnt all mln'r p.UT,! : I nil Him, 'IP I I.;. mi.-in-I. ; tin Ill "( '1.. I I t'ptnl, u tltii occasion, 11*uI, j itwn I I that I II cniiP"'e\\ tnuiM imt claim I'nf I HIP l i'i: >' uni.l in.MIII .

f '. 111'1' ... ) i I. ) not HIP c'a.c' I' 'I IIP, TlmmiMille I'lilprpiln': .,1' latt (I'",,?I111'n, f\) I lif pti-iiliitit, ut tiul, gd win, "ippiijiiitpilI penplf nny I lljjb! tn ::1 iy tn I Ihi' imlitldtnl -

;i i1 I 1'1.1 111"'IIIII.I' (eiliiiilat., '. pnittnini ( hits par.lurnp'i! t I HIP, iiun' -lliiliiy ofmiklnur I 'a .elllcuncut filial bn lionbl pal or u hut heImiild
rtit'nn I" nv' ,'m: I Tintfniirp) iiiilni'l, of nnr \n It ni',1 \ Kin: II"II''I'I'1 I i ti, : ; ailh.il mid sc innn. \\' ii I, r.t: ii..ni'i: : :\i.im ,
\\1 N-plemlipr, I 2-I Com- I Colonel A. I I'. : tin nf t/ic nf ,rpeniiiiiipmled. nenmprnmi.P ill'ink. 'II n Imiif ; i'lluict
". \\\1'lT" fill ( "
/ W..1I1\1I Wlijl"llIfnl'I'I.I"t 1"rl"Ir"
VIMl ri't'ii-iiiL' I.
mid I Ininnkp 11"1' ,
ri'i' '0.//.11./ il' Mi-tltli III filling: 1" ,11.1 neilber diililrb tic,' Infiinjfc t'
d I :, *'u.i, i ,'| ol.111" HIP nml | | |, /'. / ; dlinkiii'j peace. C
'1.,1"1'1 1:1 I.h.Iil; 111'\) MnIP ..111. """ .' nf thedelit t In be m nle., n' iiiietaii'l OCTOBER FIRST
i' ,;.) eil HIP l'"l- i a mtiiiMini'pnii'iit, ? tin I HIP I.I," I the I lights nnr di'-lrn, )' HIP | ,
.1 HIP :\ : IillI f"I'111 "I tear arc" unit i 11.,1"; ( ,, on tl'1' '- I hat ton m.ly ml \i.,11, !a'< In '
::1; I IMiM: \ 11'1I'\l1\I\ I HI! ft. 'IK'1.I 1. '"\ lug leleuiinn" : I mm l.ielilen" I 'uuiii. Cl ''' into I hi.1 I1'1, Ii-1, l\ tin- pile I 1"1 nrle.iail, ; ul'll. al.I,1 othcretlianidinart HIP HI..j ) madi', cly nnItiolitleii emit) ii. I'l'iu: 'ti,"i1ile! : '1.111, ctiiiipllnticp, iti'll-bciiijr nl I HIP pitblit mid ipi: UK r.\ri.liii.v: tfii'ipi %

: | mamicr: Ui-Mi nl l'cinitol: :i : \ "*ivnlI .diH'lor" *. li.l1h'l. cli ,'u'.'11 % lo Ilii- 1.,11 I I : e\peu-e. U I (Mod! I In:II'ill,; .) cuil (Inn\ I u 1.I': I diet With I iulm,! rccmn"men.1' >H .". I Ihe bondholitcn lint; HIP people iln hate the I iiphui I toit 't'i.c: It

I I t'oneronvnleM'piit.' \uhsiii |.MIP lallmiihilliin I'l'ii-n.oh Ii iiul otlli'ahh .huicttiic. Iprm I thei'ilt( bun.I t l.l\, I "" I it I mt \il'c' 11\ i.II", meet n dclclMtinii .- -. tn HIP ,iilditidii.il. u bo oil.-I' Incite il
i uiilil HIP I .
II Mtlit I AM.HIKIX trlt piopell) "1Cfiiipd "\ tu "HIP di'ililntP of Ihe It1.plintinii. \1. f.H'inill' 1),1'| tin1., 1:1'I : fnr, nn mIpiantull "'' :, duly h4 li.ninj., "1'1 I prole, .io'iallt! : ) of, i ili/ctis, cnmHi| '.1"| I Ihe Mittir." I them ill .1 public papaeiit I Hut Hut hehall f.'h I lii, triieilnii, hilirni'liii Priimt, % ,
.dil hltlicg I
nnintindmlinn, In HIP 1'1 IIIt" ol leu, I : I :1.1.1 I I iml! fit! nor iliink nci I \ I'
,
% (1.\ neter.until pnniii"ti'il ,
: .I"ill".I".I' ,
| 111111 u nl I HIP pnunlt' altfidtl.l :. 1 1 ( u illi I HIP 11,1 I jirneprdlitj. mid, tnrinu lull' mi ilin 'inl II Ii v I li c''' | |ic lam,
I : I Vl\ :.ite.. (fitlnjf; )! a. :a wiion I Hint,: "lie,, tlidu.I "cd 'In) |,'| ') 111., ..Cut n < .iml, |ntlilirlmimiiiiu'p', tliiltliim' )li.i- "I "I' I I."i'.I' I feet' deep, ":"..1.all otheV'cMr.t.irdiiian ,. .'" -.i ,m.ikc, knnu II I., tint' that,: I HIPmmulalPainl "tl""g"tl'II'" ( iPprt'.Pltdn' ; ,. uould Inakt' him le" eipabh': ol pcr1'innliix III 11 nil I l.n'lull hulitlu'tuu nil! Ii i.,

... ttUli I., iri\p tiin.e for -alulil.: :.' ::111"'il'I'Iy) \ I HIP I 1"'I"I'II"I.1., t ., 1"1 n i '. tpllntr f"\'I,1! 1'1'1.1.1.1., I I "'\I.'II'C.| I the ratp of' ci'uii'c, ,11t'i"'li,, \ I ,; .llh".I.11, ''hll''r'\ lall'"n.' Hit! ilnlii" entailed b) i'Iiilit HIP neii'ptatiei'ol'n hut ilulIll! !!tune I,,rtii. I i't'ituhi. HIM! MilliiniiIn :thl
'I 11cc'
p iii.Kfiii.iliiin: l< i-\iie-.el| I 1, HIP t Vat )'I cjIl8l"thihiuli'4: .htahuudt: l n' may) h"' ,'xl"'I..1| | | I itnlio'i! in 'i/ lioiua" "'"" 1'11'111.1' : I I'onrl I In tin' tliv I I 11" Iii'" t n
scII.1.l.Lir; \ I llcp.iitinent t otlii iali nl' HIT "I | l unit cii "" I 111 i cut.' (per miniini to *all-fy I Ibe jmlifInenl I ," plnef, nl tin1 I'titianiM; I In-1 I t Hie p.nplc In stleel iilhMal: (In cult CI alii'nil tl I').
r'loiida In 10""tlll./IIII,1, ii "11Ih.I.n jrnn- ,1.1,1.lhy : I II' ,1 I I tin'm till'fit" wllli it I Ihe other ll''lil Indii fun, fill triilliln., In nil tin, il.irlmniiil
t HIP Nate : ( a'j.lilMthe ; |
II. I lief'liillliiliitinl
: Mil "l
Ii 1
1111""I'i.r | I rim Ida. t; :
: :NilTUIlllirlitxo I I f'.all,1' : Val'iouoiuiiirliiiie huh, 10 fur, CHIP lor I Hie ,Illll', oil HIProi'itnlini Pl'.il: ( ffo-l itiinnitlinlll' tin-, :"lh. ""I 'u\ on ld.the I I''"i ,1,1,11.i' 11.:.. or, 111 w'c' IUI'111: "III"'here' 1".1."I l in (forep', mid pltiiti; lit'u' mi- : lei. In spll! city.) .111.) I'lilt., ," l 1..1 l \1"1", ,lute tn I Hin.p ollii'l.ili in nil In.tlli'M: ,ii'iilt i lull n M ti'uit.i n i iiiiifi, iiiiciilinii hum 'i_l\nftlii nt.t in lid ii'| ilul
I Iii' nuri'cd fiilhfnl ifl'the- Iii)
|. l .. I the, collnn 'Top of Hie nl 1"1',1:1.: ,'" when" Citu't I Ilii1" 1'p-opi'iiin.f) ,.1 our c ilrtnin'1of ,ii1. 111.. I On I Hie "nl ,," l.t'im sc:,I.ili,1 I : tnllnuIm'umprnmio' tt.i: I'eliiinjrlopllhicnl! mid : ,l..lItviV( "( nT| |lcI >., I..I,.| i iMlltliil
will HIP. nppi'iiled to by I HIP 'naval 'anllmrilie, ". i I '. 'I cnvcVninpnl 'CIII ,.' I'nnitordenln I Upon : lliciefore il |i Iheir rijthl mid, duly to'It II. h'tli
1'nilpil MnlP thl, ji'ir: hI t ttihc' and "1,1\, '. HIP '11 of ( ofriniidu. I ''' ppi'; ( whh.I'I lie
( 'nnimndiiip, l.li: li-lt *:"it ln ugh ,1 ailiniiiilratlmilit In1 Him pollei :New' ,bond uprplo, be U-in-d, nl ,tin. 1 In the candidate: lor ullb c thai! ,
,
I .\ I HIP I Inrj-p 'I bl, < l I. tiioiir i'ilt IM hilling i nulii, ,i.'I i ; mid wh"le I the 11,1 nppro- tthilp tino'liclal.In 11,1'ltulit
I I be I
1'1:1.11"'I' 11111'11111 lit Ihp 1,1., '" 'that the ;nb'olnle tmlifferemp I ,: < MI lug, tlic of tntntlnii:" li 1'1'1.1",1.1., ( he, iiiaxliniini: .tat: tint ''aniKenlleeled hit ", ill Ihillt hall nol permilli'd,
teal-"
f.I''' lililli.I and. HIT 'npcr- cur t hr.. Mule, antlinliliisltnu, 'IIP, : 11.1.1111..1.' u ,l-t t "II' \ii'-> I' foi 1'11.. ,,1':11"1: paynblp plate lilinii'lf, nmlt r lint iiillneitce
.1 1:111. mid tcnlion ("lie n' :
tpdeil, liy 'nnllei: ones the t crop Iii.fl.I.Ip almn l a l.n k of II'IIIj"' .. ,1'11' it I- : pit, *. I.'tn' ".) tiny 1'1' :a ,month 0111pl'oplf one tli'l' ),1"lal: ,. ,inilN.i-tenly-live! niuin-t thivc lime, The .lilt wh'ieh hlllll"x.I 111' 11111"I'ili", I'wll inli'ic-l nt' Ill ,talent'; :'I 1 ",i for I; the i which uuuld lend In ile-lrnt' binHiI'icnet CTIIA llOllS :

|I. rnn-iileied I I Hint I HIP, li'idelil, of I the I'I'I' IInl liti'ti'Mis" I "'u,, for, ,the,, .eeoiid, lUc ;, mil n-i'l'iilncn n a public .ertnnl. -
III magnitude,: and ""IIh'I1"t ll.lM' 1"1 llopi| 1.,1 lo 11 till'" HIP 1'1'I 'i-11iu, I ; I I-) Miy nrc" nntv ntl..II'lill,( ) lo .t l '- ) tthiktiincli ( cuilcus
ro-i-rtalinn. nit 'in nn uay ""lce.I' 'CI'JI'llh,' I i'ul ', "',t I In obedi-, I I '" for the .iinniil, "- *, and :\ninaitwiiltlent Hint ,uii
tears'
"" In' other" ernp"l ( of nll'I. II |,i--r, iimlilNailtniita, : ( is ccuiiiui'iti'I \\ilh ''Inllh1! of ""I ) [ ," In/ "I UII''II" : ? /11. j lullin-inc hull Itlhiiituilth'Ii ) ,,
utlh HIP lint: ,', hut -hlllhl'l.c I ; hike \ not pxlit In to t HIP ( ? (', !.ul InInlnl .. nn : ci'iin -
I In
I imp <4'n: Hitlat
; for tear
,
piitiipriitial : thn innrp I HIP I cxl-li I 1 'ni'inl'" nil, c' I in our' .1,11,11 tl'l Illi"J inker of ttbl-kt hnntd be lecled oriipjininleil \lcuit
; money 111 I the '. I If t HIP, Male i Marianna Florida.
"II.t !ll" 11,1"111' I ; nor il wo lit. ,di"reifiit'd: PuLl. Ponti'tnpt' I I -
1",111 : ,
I from uiialile1In 1 1I. in- tieor/iii; tiny 1.1 tl''I ,' nn h ,,1,1. on, of pnbllt tl1u41 l..Nillitillc l.
thin .I"hhlill" HIP fmiiicrprodml , ju' \'C, nn\t Illiutf or, tnid-l, \1,111, fair 1.1"1"1| 11 \ ttlili'lt this eimnly luit tear "' in \I. Ili. eoinpl'nmi-c .li'llt. : lo ant placti :
'' "I'C'I""lllr.| 10
il Hie'ill
1,1,1i i iI
t :,". II t III N ntli.', I pimldp, fnr, I heir slartin" : penple." ,1,11111 euuhut'ltuilili" i. of 11' uli-li'iii'lion" i .Ii.11,11, I 11f tbumand. Thi ii'lieip" from ,, ', tat 111,' IliPpatt/ of the bnmHioldcii, I to pel -- ISaiiner.He .
111 tiny, ,mi-lit, at I-ii-t )ln-li %' ;pnblii' lujI\'r ,1"lar. 111'1'11' I IliU I 1i'l(fH.I mid ':
: | ,1,1'1 .lu our lni.lnp' the I le>l 'ut '"IJI.lle laxc tn I HIP oiilen of HIP, I I.I l) ''pay I .pecial rl.r

TIIK: Itemnciali I ) arc" Illh'l I a tcrypoor nppenl: lor Ihi.I'1'I'' llo I '.is;I 111'-1 I The Itniml: ( of I lli'iillh, an1! rc-l'iin-llili' be paid; In I.enn eiinnty fil tin! year I I c'iicti.cl t but, think that' HIP" <.ily 11II'iil'.11 II,'' \1,',' flnplfitieally' : informed' ",,1"1 I I had: nl la-t .eretted nml hnd hii cnurauetn :de- i( i ui.1,
I Dial tbe | I HIP Milking ptiinl conic
Natinnal tiut'i uiiuui" i' .III II"II.'II) I I I. cighut 1 nflcr( our ,delivcruucu i ntlPlnptin" i: In pollpet, I iii'! ihonlil .., < I.MISM.I.V: : I I.'M 'Aim.; !
:
lu Ohio! ( ,HIP (
dpi'iiiujf 1.'" tin' Naty, I -I fur "t.ilo of Ililii.-. \ till 'II'S I : t"III'I'11 1'I"T l..ll. let'mined In HIP, iiie lion. "IMiii I Ih
"I
1'1
"'I'lilll 11 111. 1I.i""lt i 11 "nun, ('arpel-baii1iininiilinn, I IS'' mill, ; ti' I IIP! tat In, pup | )ii'uluiP1k.
..allli1: ol'ls I > l I. I 11'11/1 t / ility ran: iln piirlment III ," uilli thii, '":11'1 otliffi lil'lch I m'pllh lice m tinn of our | un 1" (HIP : : or tl.S-'i uu tliu tli"J htic' (,''" '1..JIIII. .; In 11" "pnlleiled., nre 111.1':1; : mailer, of negotiation" in bclnji h Illiink: In'(" IIP ;n-keil of I Hin lieu I I %' t.tI': h' Ill Ilh'"lI"I. : ?lliil,
"
1"1"1', t Hiey hal, bellpr, reliro fromliuiue "'1' me nniilil.) 'he I lleparlmenl 11.,1, I',ni nl! I 1.'lilc; ''h"l. lit HIP "I'ijjit, III win,'lli of ,111 pi'oprrlt.i mil only {jiTiilly" "/ii/ji'.iviiiin--.' their eotiteinpl -- one It ltit'et'" hit I 111' eily' would, 1.1: I i.i iil. "Imlailp -luc' ii Iliat. "li "In1I'litt'lUPil'f" (t'liiiiBI'tuu'x

I ; mid ,make for the, 11, :1IIIIllllf tie Male 11.11. 1111.t : ,. what i i. I I t of I tlii" kind'ofltixiition i Ihu I HIP I not hill tn tic "llh'ii ) t'f>nul I, bill tnll'dthink I II
"< 1..1 ,' ',. mid iiclinnit '"lillllllil: : 'iti| .n-aiilim-; an l his. and i i )% hc'.ui "I 1IIIII'il.I '11'1. i : \ toiiiuld tier mid I. i't', i'.cuituic lull' lt', tutriuh'hu'ul, Ittulu ,uu ,
: if nt ,
"" I' >n 'ep
iiuui
,111 ; ,
10 ,
hue
I ll but
;
iinlv
with f I not eon'ume" "I'" upon
oilier !
\ationalior" IIIIIIP parly a- by Hiein, iinlhnri/ed, II,' di<. onr people! ill-li'ail: of tirtiig ""1",1, '. tliu liii/i'iH from their Iho-e. IVni11, ll.I.lli t 111".il t.ii t.- I The 1 t lie\ huu cit.h 4 were prepaid utu'I 'ntiitir man on (tin! parlor mfa: jn-t, nnu | 111"1 net of '
.
"""
: i nml. lei : ( inscrnmenl, i 111" 1.,1"1 ,cct'uiihlgt', I '"I'ill" Ih,' time" Inleitcninifbetueen her?" (hull be bad
1"0" "II'il 1.111":1,1. "'ihllirI'ul," 1101 .ixrain"t Moliili' uml 111.1 pine* for, labor, liPid,\ properly' ; iti\ iii'tnallv, ilonblu, bullion. I' I in 'tun p alit In ee liiN'int liti'i'iiifiil4 t il >tv Mil h I linn -ri'iit'l'r.n.i.T

'\, 1'nllc II'i pnpmed lo rxpeil, ntcry Ill llirlr nrlinll", ', '' out .HiV \iaU ur.iilii.illy' eaiinir utvay Ihelr riipitai. ', The oiber, eily laveI; I not only my- I Hit- date, .1..11111'111.1, lied. ( : In ili>' Itd%' nl HIIIIIIliiuims| | ,

,, "; 'IX" mnount, ; of I lleinni" 'ratieMnptdily '1.i.. I. I hc hc'ixht of 11\1.1''I'e' or, ofthvir .h"III' o\\ hpiilih; :an- I .\ I ,"al",1" (I..t:" (ii'cclii' information: ; ell' paid but' udtl ,pil nllieln" I lo; 1"1\: '. i Hull' of (the mil, let-, i"1 .to bondholilerlo I

;,iiI mi-manaKclncnl' but' I IheOliiiicmiiiui I liu' ,ipiiill of ('111".10; 11111 a.llli-hllj ", ,'hi,',\\:11, I llll\\' "IIh'l-llll Mullill I lilt Ill'l' li- cci .) il: out Ilio niilruaiN u lielln'r "" 'I"ilh, I..':,) or mil 1.1 I I maki', the pxehnn, : I lienertil IVrryu.'n TIIK: prnctamnlioii t of nnnnlerconPbeluiTti I TERMS, (1.50 Per DAY.
danger, of li.tt: IIIL' mid, Inl't'cledpni
in l 1..1. hue any Neti Oileant
) n pxecviU" HIP ,1',11111) of I 1"11..1 1"1'1'11101' 1"111,1 1".1 eonlinnallt iii.ikinjt iniiiiriei :a. Inthf ,
| ; iirnnranip on Ihl purl t'Ii.1 i| iiiaimitinu| ,111 I Ilc 111"1'1 I Iln, : Pin- I Hie year .111 l'n\> lonnly I ,', pat I I "'('11,1,, I lime" : lint I I Ilii- | bat been ilhdraw and vet'cltt'rnm \HI| III piiimisll.il IMlh I In' | |.ii | |I- ,
1"1 | w n.
,'.liIIU": '. -Inlet ,1..II.I.. 'I IIP. Hpn.'nl| hi, 'il\ ..1,11, J".I'I.f, I.all iiliuuuiit i'.tIIihu'ui, h'"" amount of e.ipital bv about IIWPI< 1.,1, h'I'I"II1"II", (: I I lefil-ed, In '') time \11'1 HIP, I",".I- "ll 'IIP.1 I t

11.\111111. iili-iinl., nml, inilit| v :: 'and nni'i\t'l'! ., ? I itu1 dnei, .o it will Ihllllho a""i'"inenl of I fsxt I in:nli!'> I 1'. .1111 JMtO: t tuc HIP,. eily ittit" lcict''tt, lu's Hiefmp irady... 'IIP 1"1'1"1' HIP liu'\1..I.hul\I nil pmt < nre only nntv Mihjccl InI riK: Tl'LI.IVKI.'Y: : ST.M'.llMi.n :

TIII i : .Mnnlnnmery! .\ .t'li"'I'I I i > t HIP mnp pfopllely" hnvp I"'ltl"I,* il1".h.tl lip ip i i. I i.tli-linl, tint HIP I Hin '.inn'' I d'41'.il ( llii'i-| I nin riM-iiitJ. 1" lciu'it. Imueter.uetcfir been piepari'd': by n le.tilinjr member of I IIP mil ina ry iiiiranlinp| : rc-liii liniH.II .
reliedmi 1"11'1; uilli olmtild bate, U'-ll kiioun, \ '.! illiniiH uuui't I ti'lilitiI- in Ii I ,
j I'arl- like the "
I
HIP I'nllnulnjrMmplu le-l cmi I. |t.uleguuiuug} 1"1 li'lin1 I
I 11' bar. but (cuic'hii'chit tuuhiu' -
Cilyor pliiir"
liavo doup t
Ml lie, tlillcreiiPC bet w "' 1111 pnnr" ( \1.lill111 IVniarola,, hi'nlth :alll".lh'" ': I Ilirin tin'lr nun "-""11'11'?' : only UPuill (In llii'Ml.) \t lit I I Hioiivbt I tliet' cuiiglut tint 1 I I t\1 bin bad nunlher cnllip*!' ofher run ii ul 'til I linn N.t .

In I C"I'I"ilil" 11'llntv Minn' I'uik. Ihi' i-il\,. uronj" ; mnl, Hull tiuiIi', l.i," III ':l n Unit \'Iui'it' I 11 lii," rnrK't-bnjri: |, >pr 1 (In "enlleel II I It,,U hieli HIP) eallliol: "'..1. urnpher." : win .'''1'Ilh'I..III'\ I Iniibmil Innds mnl it now trtiiir) In ell np'lrl If II it-Its ti-u < I'IHIIII l > |ts'I In lt'ii I I 1. 1 liii)

nml 'inniphiup' : 'I Th"" iiihiibitanlnif .HIP navy "l'c'h'i''uli. HIP prpniioi'* hn: 1"1'1 ullhont fnnnila-' '' p flit! ruling I 1"1II-t,; h"I'III'CI" tc'u'i, I ttillmnt 111 c'iuhlt'c' I Ji.j'II'.1: of themilhoiilt i I il < ;M-nei.il' rein, for hUnpprouilon I of her tu HIP I I'nilcdSt.id's hut I 1 ri.ipli .it lr>'|n I ii I iri'n* | n-'-.

niniiip" dropped In water will h'n, hat In' ; ( i of HIP Court hondhnldcM., Alliii I I territory)
I lion. i tin; piHipjp of i and Injr en "\I'lhl" 1 lic"I'jil- 11.1 lahl. I HIP I behalf" : the \ \ 11.HOI % .
nml l N nut' MItnhklt \unlll1 nml bn M'lil( liutli.i-xaInr tnU
uu
,milky lion.'P I i M.: A.
nppenrmice aiTll-liuni'il! to : : cl" '
I "
':| .1..1\,1.1"1 1""I"illl conMderafile \VooNpj, ) nil) ,nol I'iti/pniof, IIP| MAtPofrioild.i. \ ini't, ,Ap-li'ril.iy, ,\ n rnlK-iii.iii, : from' : pail'oti'liki UP WITH ,! HIP! ( ) : pb'ad 1', I "I l'is 1:1-1'11'uc '. \. \11,, \ ., Sept." liih! ,IUI\, .:. :' ', |-i-iiie-l| llllel.iliinH" were" inadi': tnI 1 ii-hinirlnn for t thai: I piifKi.p| nni! :2MI!: ',

I olln'll I. ",1. I.I"Ihil'O Tin'" hntp no \ ."' nml, 'till'hid Molnlphn I M\lnl: that IIP ton ml onrproplp ': ) In batin:, l'I''lnill-wu, nl- I I Mill tiht.; ,. ami In' ",r" :,iic't'ui'A inii/i/iili-/ /

thin foul "I'll '' Mill I kiitijpi'l" In I'lllilll.' : nor' an-HIP,, > \in Innrh lln-i'li-i'il\ 'l '.liil-l I"II,'. 'IlIil,"I"III.i-'IHI'il( HIP I ,,11'1"- 11'4'.d iut.'c. "II'I::1. l .l. I II..I'f .flfil "1'/1,1 of Hn IHI-IH i.F Ilif iirwluiuil I

\In wntor mid,, -"' mi 1'.I.II"1, any \\IM 4 mni'iialilp, In hull Itllu |11\1: mi innrhn., lliul: it tnlel, ,'fi'iri'd, "citoii-Ij' I ,'II..t 1111.( tax: rail In "earpet lii'nr: ./ ( 'iini Hirrriul ; I / n* ullufneti! I'nf Ilif /lniiillii,/ttlii">. New Advertisements. The Academy of the Visitation,

"la'1",11'h" '. the rulur" or, "11..aml"1' :t I (ll111,111,11.1 tight,' not lo lint in- I \tlili I HIP 1.II.ini'Ki, hue ramu I lull' to "nili1.lleloiv, To \hllIHII, ,I ut.hut"i' nutv ttnr ehmi"i', taxiilionuai ;, it ? ,: .\ I t". forpjrolnif, pnmmnnie.ilinn, : '; of !, Sit \\eeki hud' P.I| ,| "-.1. Mr. IVilj'

lives TII'I"'III""I pal'icnl,: tin li'lp-rrnni., 111t w.ti 'Iii, doubt '"'11 "'.in, HIM"p| hope' onr ppoplp, I ill likp: ai In'V 11,1 III I IIi" an In ( ;ipni'i'al" i I':, .\ IVrry, publi-tied in I HIP,. fell I relii'M'd, 1 iIIIII.11''I bipp: )' innnlieipatini Summcrvilb, Nntr Modlh. Ala,. .

'Ilip iiii'iv" ) .I nil nn-killlul nl' "cnreli'91 11.1"i.I..1. at in I'pi'i'pllon.' I I HIP ,MiliPI'1 HProml" I"thonrit.) | M-i'nlli': \I. 'I lie only ('ca'.uuli ttliy I I U not li"II.\\ ( 'IIIII'II.. on HIP I i2t, 1".1. in.ithave ; l.l- l.iliuiimiiluiie: "IP- I!'Illl.UN .\ .|Ic".tc h 11. |1N t|<.i Ill IA: i !l-MSi..Ill n'elii;. ,"k lt't,: Illl i'uiitt': miller.IJ.ll.ll I:.

\ .111Ui.l:_ _ _ I '1"11"1",111111.,101'1' I r.nuliliU nol to "1:11: ,. I I,'"' ppoplp hn\p ahvn) d Hint UP urn eni'M'd \i II HIP (' I 11.1"1"I", mi-lead 'OIIIP feu "I I pmdinp I Ihe-e \bondtn bp, "" 11' "'1,1.,1. Mill I III III III H 11 I I IIW- II 11 I.fi I. In I In' hl'in'lli M'.ir lit hi I>\I.IP| | | <' .,!,.

"" I l l"ll" Ih. I lli.Hlln' ; 'I kindly, and, /"'"('I'.I vtlth I'PII- I 511111 Illld, HIP I'.ll: 'pl-l-ll.lLf, < '' onr fellou ,eili/elli.; "'"1'I It 1"1 UP I ere-t" a riled, II I lie.li, 'iiM/llint I lie tin' |,|IIM.I.I| i.r-j.nnxiiu I uIKM i'ucuhiih I 'in Iv In f iv I In- | ill I.Hi'rui" ,
1,1"1' I. il".I"ni
: nml( llntic.of ,1"11 ami iili-rt "I lin, leai'iil '111111 (Ihal, lucy iiimlir.it' Ii I run. n tliHiiiii.
I i
A I ; tii'i''iiiiii| ii
..UI.Ijll' t .i< ppopb* an1, ri'ildpiiN on HIP I I'I !<. s.n'iila.: p.pppi.illy,: diiitn "i' 'lroiilili. and I'prned: lo hat: PI) .Ii.lill' proiernn-| had ijiirnittirfil/ fniii'tirn l/iniimiiiil ilnllili -I .lniii. > iiu''uc'i.i.s: h' I.I MIIVIIt
I i 1111,1, I Illl-li I Ill'll'' III I I" I. ll
Wnliliijjlnu TO\eminent
; iltit nl ; ) 1II"lil III i Ml. .Mill. ill Iliy I-
llu1
: J Ji"" 111'11"1."I'll ,lillln "riitiiiiiinirente 11'11"\'llill.III,1" I lrpal, Hirln, a. la-l' 'cii iii uiiei'. 'Im I N ciii nrari'-l 'nrl :ii- "II"W" 111".I from I the, i'iti'uit } !" ::"1 '),'.IIIIIlil.r, u It'll' ilti' I ;u'ltI'i" mean-, ;., l/ir/ ,"'.,' linnll jilxt; latin' il In.livc I t <- 1 lAII'IN, tin' list II,KI! ,|i cit iIcih'| | ., (lie d

City, m ai I HIP, I Irl-li, hindlord IIM- lib .1 laitln huiii', tiiiut, lini,; dmip. millitnif In """ 1,111 hiriliitiin ulio\ li'itp: proven" I HieniHelven in hate, w but: lid "i-iiiii-- b.H: 1..1.1111", I hat, I,I'Mtiotv Jiniif A i /"IIM": ". im I they 'icei.rililir tn tile ilntI-lmiH if lite I lii'iiiitllIne.iil R'ti'ri'uuih: Mirlni I I I'nilii r, lur ii lii ui i ,

L and u n I iiu'1"11:1'.f" l'n {""II'I' '1"11'1.111"1: I ...|IuIu| iMil, .iI'ro!, bp- I : npnn IH ortn, iiili'tfi'i'Pilh, lii'l', 1"1* tery, apt oelmlari.II'F.MS : i |1..il,1 l I. III I'el'ereneP/; I In I HIP pi'- 11.1"11".1. I In pa' ) :"I".c'uu i'pIc I kliuiei.1! I ir.titnit l.itt| nf I hl'irnlii.II. H'llll.l. it Iii IHUll tti'II l l.llll | it It,, lulti'Iiicc |hi ,

\ It Ii limply. |1".1.1' I" ",ti1' ..fI \, HIP HlP | I'ep 'II hun,. Cnnrl. nn NiU.it. I'. It. I li.itl.l' iii.jr.1iMik In il.U his uiilil 'ii ti'tir, ll hl.iiiililil-lii.r, ,
tlii'V do not proxidp 1.1 I" bii'lupii'liliiiin pit ii nnr cit) : cud bond tat: 11.1 "'" '', I -|1'lhl .I fl.liml. llmtt lit I' I I'm) r. in

I ii'uiitiiit-nli| \11I! In H\\e\ tilli'iitiiiii t". 1"1', u lin u I'P ..lai'i'in. 'iM'rnni'of HIP l.rl, Jilt' lii'" I lipilmiP.lli'i'li ,. : I C or 'EIUST.: :, I The .fieli, ( "'"11"\"III'II.\ ,' ,t'4i' mi1IK 1".1"'1" upon I lilt, 'm-ia-i'.n.( did, not .i( mitten M ill nt. It. I II. I llaitnil, I'Mnii.iiiMii cl'1 its niiiii, r.nn nml 'I'M. iIMiiriint
HIPink, for \\liii I Ii, II,)' ,iliuw: ,"I/.h. 11'1 ,I :, li.'..r.i-llnr.'ir, I '.t .l.i ht.ni, i HI.III at mi} Cm HUT limi'. '. ii
I'onditil of 'ai" mid, .
I liniiiiin polii-y nml follnui' : "" I.il, 1 '' .11' liei" e .trtlohate '. ,
l.n- II 'tutI I 1-r.inl. I llnnl.I
I tlcil,: Hip1in, .inp"i nniilil IIP liHlrr ulli'llilpi il'nili'il I SliilP' lintPI'tiliii'lit.I tl U HIP 1111'ilS I ( \\clli, bj' Miller I, I'I'PHIIIP.A ( I A M. liotii llrm ndvpi'liipit"P: ( ;1",1 IVrry 'mii-t "ic.utticil'' be nnbmi \ !, : "le-inir-e lo t -1"'lllg"I'' In oiileftn < .1. 'llt'lli'llt) I IIMilt MeIllilltlis It.'ljl/IIIVIIHIIV: llilll, 1-llTllll' llllK.| Itill.Iliplr .1iA'' '

) 'lo. (,'Uh11 IflIihhiIC. ;: II 1 1ipiin i waul: ymir" ehi' 'i'u'iultci ami mil tour :I tm, tl .iilnx. .lim pli -liiniii.iis., hsithi i .illinif, tin-, -iblir-in( .linIlii 04
1:1j1.1 of ,HIP I I I'tiilPil SIP|: | |I" niiciorIlii'i IIPW and. Krput I ndviim'p. "ba: < IMPIImiidp :: ,lu Irivp: them urule" pnblie.; or I he I apeltlP I HIP I "fee, ,
I'ull
duly mid, 1 I : u.u I Nc'tu 'Ihititu I 11 t'tiuctttii liiHiliiitniii Ui.' ullhuhlttulc ill
know lit tti I nione ; : : | |.u n
| :. to ai "IIIIII I ,- pi'iiplc. Thai .lii> ilid not dn ill : in ,uliikliiif ,di-pp w1, ).,iippi, fin: I I"W\ ,' : 1"I\n".llal".I"' ."I' uonbl "refrain from rn-luiii; into prim, I 1111111-1 I I IIP,! \ 11'-%' i\"III..\ In t 111' ',,1 ti.iil'i.'ii nml nih ri. mill (.in tnliiiiiH, |I'u' llii> f.illi.lii.' |utHi| .
I of i HIP | | | lli "ivorrtnlioii" ni our" }1ml' lo :imi fi'pt, or, "', in ibplli.. ':11.1 I _
1"'lh' prntnptly' mid rll'pi'tivply noni Inrpmlirnil u illi I HIP. aliot' e nniiip!.| prodiietioii. \r eI % cl', ,111,1, ( huh 11':1.,1.1": llril,:, |iudiitlS- -
,
ilopt, aliont wTIIK 1..1 thai "','.1.1 HIPInking out ,
nl I Mpinphit
HIT(
li!."in' 11111 > \. ollipr, aid niim>"ri"i-iiry, Ii .1.rl\'I'111, I ',," \"I, pipp.! "I I I| work 1"1 they "' ; .I.tnr'| ,: : ouI "I-1,1.I : Iherefore, emlea\oi't, luc. "II.I.II., \1.1 I'c't ly UIII'I\.III"| | I foimof, I I the I I. 'I'll., I.H'till.nii.r tin' Ai'ii'li'ini' I- .uli,i,

f. (1. liolli to lii'i' jii-tii-p$ nml lii-f bnni.inily.Thp \ 1 I Tinliyiliiiiili.1 .' iuichului.i' .\-li'iii iui4. I I I tin' "liter :1,1, .1",1.1 1.1 I' 'Jallllllt, I HIP, !i I In l.i7. a maudlin: of I Iln! I t'niled, I.i linnI, ,)lien, I the -tl 11 I IIKPInl''thee 'I'll Illl hoist II ShOp 4 'llllff'l'lltSt I II Mt n,1.1|.lul 1.1 iihi' i u'ihl I |.I.IHI-II| |. VHII ,

,' iii 1 f.I I 1.1' t Hin nnilli'i' N that (I'niti'd 'L 1"11 Hui'1'pi-.f'nlly" tipplipil. lit Adam', Ul, en i n In 1:11: .. 'bey iln no piirlieularf : Mali' ( 'lout. '1'\.1| the lilyntiIbnrilii'S I lioiul---Mll.l up (In lii' I lill"' w 1 henhe I .till' l I" llll-l'liV $ "iI!! Ill.It Illl 'uct''lit .\ Ilini. in In fiinii, M.ihili', t'u' ,. ti'll i |. nit i inmiiilnl
: (.i-oiiniiiUt: hit| oh""lly" | | \ \\liPH, i'i l\ rlli upon \ i .iitloii .
nll i II'" n..ill" are Imu liii ,. I ill'il' I-1. iir .mi .ii" i'U' u'i'hhcuriiil: "-lul lij >>| iiiiilKli nllin.| n.inuinlih
KronomM : Malr ollii-liili, hI'.I"1: krpl wi bli yin ,., I ,! hii-li f "iii I diri'ited, HIP of npeilal diiiuieied, I Hull IIP i mild imlnlain ,ni t iiil tru.ri % mi.i .HI Hi tinnlnn -. H ,
u IIP" nml piil.ii'jjpil, : ("iilil. Honing' ; "" of Is' (Vi'l indi-plh" 'nl'llnl. I | |iii' I uliiiil Ihirlr air '' nClml I 1 in win t i
\I In om ofllii I ,"".t ri'linlilii ami tiMy Ilio, I'llii I lopxlpiiil,, I 11",11 JI"I.II'1111" was unk \iu I two )lionr< : IVP| t\pN| of :' A Ivitii'.ii-' : Inw I bit: leliliilpi! : | n :ain-l ; 11of 2 ''i. iinnit! .ill In In- I the :I"li.IIII"III." in ..laiinar: ) I lyi': IIPdid I Ihi-Kinl: \ \ I limn 'I! mi\t n'mill H it ill r.uuM.': it p iiiliinini'Mi'lli'nt, liiiililn i ,
Ii I Ii lit
l I' il. mini 111'iitnli rich
rl 'Iliu
1.1. if: iii>ii.
roniliii'lpil |'iiirr: | III tlio.. Mull'. I II.1""ii""lll'l i. "ilhlll, HtP li.ll., cit' hisu. Hi'VPl'iil" Slalpn'; 1'1'11 |IUI i I to Iii kit III di plh, CHIP" ofblih I'Ih.. "n.it: )tic) :: *'inlhb"i4" '' ,,1.11'I) I lereoil, I HIP hnniU nl'Hie I 'l lid- .Imt, (,,,,,'llh mi' idea ..1 ''IIII! niiii".liini Ii111, .111.11 ti) mi| iii In> iit'Iiil| I lb) nml till |H.I.win t il's. P lilt iniipli' riHim r.r tin us rm i iIi

ami lit by ""'1111' of ronlmn mnl cut hii'r illill'llmcniulilics \\ htit n III Ini'h, pipe, 11, whlh j "( 1:" mid I "enr-e' ","1 Ili. 1"1"1"I""i : ltlitu-t ratuci'-, Kieiy: ellmt tta-miili-, | le '.ir.liiii Ilie talilily of I hit' :iri' tii.ri'ti ttiiriiiil, h ii LItuticI imr.'Ii inlnvHM.IIII ..iihh\'\i'ri'Ui1 of stt hiiiiint: ft*. -.iii| ,> i (II
Mali1 I'aplliil nnli'ii',1, I him fit 'bat ; ,-.
Im' ) '.ilium :
: that ,she hn: forgollpii I llntvH ( pi'r 11,1"1' I )\ ) .II' .I' ; the ( liavr the entleetion, "new or -|1".t,1, tux: levied In" pay I I IIlllllll il.114 Illl ') [ >lllll'l| uI jul lulll I I
Ijniill.irlly, \I 111 I !I Ial. |MiliHi'i I niakpi UOIIP 11.1111'II'I..IIlo 1111,1.1:11'1: nlintp HIP -nifaip nl' HIP l'i"lli,". I by I i"II"I':1" : In : .I 1,1. -l| M Vl'll.iliKiil| 111': 'I| ill !
diiliei, "h. oupi I ii) I tilt lax: "' ; but. I the f.n. I uule- InleiP.I. on '::11''"'. 1 1 huru'tulss.
11..1
| onrpi |
iiinsl )
II t 1,1 Illlnl'lllt| : 11"1 "'I'I"'I'h',1' bleb, !Xrnnnd. I tlic-i' uclliii I I 'I IIP, ovviiPi' of n fnrnaeo" : III .\Iahlll: The 'taeliei, lie ,. indeed I II.h tic,' d'iillt'Su'i nf fttulu' f..ml.n, .. i
h.ni '.. Tito hit\ ,. (1"1.1'.111 '1011..11.1 .1'.illlll: ,. |I en ni/ed, by all olherIhal\ I : It win: lit.i I"' I.I\t.,1 II' U'oir n1e.
'
Ih"\ ,
: i 14 nl a ".1
lul
IIUII oli'lll. \ under, niiyIn ; h'nl iii ( iiMiliiriiiiiiii-iit.il? ut II hulu'hi tin lull
'
"alill
'u'u 1' l.il
)
by I iI ilttt'j'
lint ; pouer '
I'' iI.o t kill it out EhihI, it finl, ,,111.1i : I'illllh' JI'I.ldl"l.If I ,' "I nlilaiiipil' i of |S ii ,Ion. ,' 1-1111'1; ,maniifaeIIIIPI : I i "'I 11'01,1| ; fur.aid, : 1111"'llc. lo I"'II.I'I' \ A inIIMIII J.Miiinh.'i fit I |iuuut :, il let lust .in KJIII I ilhc's: Mii-l.( ', lii.ntni). ,II

off nml wiltP It ,,1"11. lull I ll\p I I HIP" I I'uhed, Slalei 1..1 "', 1'1..1'111.1.-""1'11 1".111 where a I I 11.lini ,Hint I turn" out' ': daIly I Ihp ,deeree I of .HiPeonrt intoilleel, lh'i.ll: him 1..1 lo "'\hal'hi.: 1.1'' l tuu am, ttitli in n. >n |I.' l.njliii': | ifitt 'j r>i I. t'icltti'iu't. Iii till Ihi'ir.uli'IM.| l'i'iiiniiiiHiuiM.

lloiii'Ulipii inoi'pt that,: It could mil pinvldn, fnrIliuttn ,.il'1 I li ,mil, ntuilablp* ; bund bar'ill a pl'olit" for '.than I luiee I thai' I"< I liti'rally) lltc'citt" ,eonti.ealiou. or" he unnld, IIP 1",1.1'11"\ I (ful:amount' will -'uII! l.mr .iipi'iMih., ; i-pi-il,, nl.IM, MntliHan .nli, in ci I''.. nml, tin', l.iiijiiiv. I lin wliit.iIII
,,1,1"1 Ii
I ul
1'lIOllulIl\'I' uir. rir fun In r ii.irii o > tiniilj in
nmlc I multilist in'oofofIln ,; )1"1'' 111,1 '1"'I.e-I'I'I"1 people I'nrce" 1"11 iiu-tter-i" HIP purpn.p.' A1ppenliarfeiitnrp 1 ,nin.i, i Thp-nn'iiil'Pi'' oi'-"r .".- .i>irii.. of HIP 'iui'u'hci Fin! '11.1.1".1. ,hl"* lv r.A .1. I i..i ll.ii.Mil ; ; fiiluio tt.ll: I In. chit huhict Int.i iln i' IMIlif .

I"'J"I"IIIIIi. I win ,dcvchticil, In tbejiiTlcin .. "- fiin* I'li: eii (inneupitppi' my HIP uhnlu tear : T-lm l'i.'l.uiilir.| H.i.VV ( Jmiliir, till M'lilur nml tin 'i.nln.miIII.
.I.III1I'1
| t | tor tn "I.ly wi< h slid 1'1
'
I Illnxbam in.in'dale -
MIITCHK.Fitiisf' U") 11./1,1/ (Cio\ ," .- ..... .., \\ tick III \"'\\' \ ;,'; mid f.tlilj ) I until i the l.i-t tl.itof I _, __ 'Cu'uuuli'c: ,'u,
cr'I ami t HID, fld hn'ii< lit to ttereiiiiniiilly' : nrre.t.'il and fnreedtn U'ly 1..111111. iit

'1 ; *\rit| over I HIP, .Noitlirni |iaitnf .1.1111.." I I I ii I In I bud I la-lc, I If mil contemptible light utah' a Mit'iini, 1"1 of u uler forccil" '( inln : ,KIIIIIP'i" IIIIVP,iiPU-piiper" ( "'""eni'iHiraliniK' in 11 j hi per in pent.I Ihal' I peiforma' piljjrlmai': to HIP I I'onrl 1 In IHS::, he |>et| on repie-enllnj. thai Mil- \ aiv mm pivi.ni'il| to dn any j I I I. Alii r luiiut iui,| iliiMiini| I in. n
1
Ohio, I IViiii"jIvnulii, Imllmiii I amiIllinolri ( ( I'mIhu. I Culled I Mate mithniiilei I tin I 1 ,t | >. I.II.I\llh "I'0" rniuin' a- it t ih'c' prae" lu'uui'Iu'i's hIlt,' it -liTiiiiin'il I In iii.ik.' ii n i> idi.iiturr
I"lt.1'111" \.11,11.\1111".1. MI -atMr( iuchiii in Ion, and he iuiihut purge" Ihem-t'lvei of ennlcmpt. I'ji I Inl "III. \ ,
I i on tltp HIP Ullli amiIllUof 'In In the pcifnim., Inj{ t "I I 11" "In ktinu.Tin \ ; I tnaiile lot' hint In "leate bit aiul all kiiuU nf Job Wink ; icus | riniii Hit' iir.lin.ii.t in 'iiiiNi'inpliit' iiI I.
IIII..f 11'.t fii l *'I l amniini' due ttmS'i iiiicrc-t hl IIC..I
,,, or
IU Till t feel / Unnld. I I ihiiu'ucib''ui| .. ,
di'ptliof" 1111/ TliniMiliiiiii ) 'iuiui.h! | li.i.l I Ii u. |
Inniniiii f' ,
I t Ilili nifintli t n iii) ri'iicliin& unco "I thu duty' ohlljrnlory, upon lliein iit'lvr I""j 1, daughter Taylor) lia- lour which, HIP stld order, t In .lamiary: of HIP fuvwiil' 'u CUI' I IIP tii.il. and
"1"1 I HIP pii..iifn Kloppini; iu ,11.1 1",1 ypiir. rc' a \M- will be MIIV li IiLlk'it.t'u atii Ci cu.r.it lhciiu Him U ni,'.I iiii| .n ii,'
::1 |ilnrcn as lar ,lmt n I in N'orllu'inIxpnlni'ky alone, nml I then turn ii i'uiii ill'I and I"lul\I: on mi uddilloiial: h'llll of' pipe ; lull until l'u'c'd'lull, 1"1 !" ",...i"|; ''1',1'11'1' 'cI."I""I.I.. llnard: \.1"1'11'1'. and 1 I the .Mator; I itinl tiinf.t ,Hinililp, (pin'III'ul.irli f i n,

1 Corn nml, tolnu'ro on low HIP 11'.1. of I I' lurid.i" and HIP .lkl.II'1 utter, ,11111 ilnu greater depthiIhu I P4 I j'\'I'II' in .New. \ ork., :hi III( A few day .iih.eitient tlab "I'1111'lil ruin luded.! that It \..11110HII" -ee.Milner i .1 jniiiiril.iK| ,",, \l/,. uniili, 'Mini |tuut ,null i. iA i- AiI"
:
nml iicr I .thn Itntv' wnnhl 111I her .1 n puixu of, f:U I.I UNI) | t..I"
1""IIt.11'IIIh'! fit Efi\ 1: ,1'111'' 1111" 1'1 not lining the 1111 .1"I\ill; 1"11\.I.II I lill..fll.1 1'1' from him inper.on IHI hit (liull41' nl i-lii.li. HlM'in-| |iu u ,'I i iiiinl
I HID I t, mid, -1 ocuc. .I. c I : \ | HIP mn-t talnuble" pnillnn ofllui
rninnl, nr" Hi>ri law I hc'the } .lh' l'III" I la.I.elllll "I ni< ', at[ niMllMuiii ilit I I
; Ihe hi- lmn' ; in u i'u't''utr
ropK 'i.h.r rntlri'ly wai by I'Vcr) humanity ) 11.1 i j1.t Hot uxi' lntlhiltgIii. |
I IU'I ) ) .I ilnttll mid u Ihu I pin'| i-o light that' thai: lia) aid! Taylor\ .1.II', | tilt', III December I I SMI, John' T. 111.C.r : ,
iiii.h)' ilmna/ "pil. Tln-ro nro report" .. $KPl'Pial' xtalule timbenl upon I avail.ililo cuiildlart& il biiml., Mreil I "rumor' had ,that lie : cut' It i'iiiiiJInliii.| : 'IliUin t m u < .n
nn pie.-inu I li. Kite .li'eHi'i midfnnr Milner ti-iled I'eiiMieola. nml \ i FRANCIS ASII ,
!
I I'uiiu, proceeded ,
I sept, | lit I I' list, III itl c.uhtiu'l.ut'uil .
#
III Now Jcf IliP New Knjfl.iml : I t the Snnlh I liii.. did, .
Injury -py, I I'-> II" Ic"II'" cafe Idduti. I In hue cut' iliillcultyeintiti eoaclieniilainin lul( not Kite bl. eon-eiii to the', mm.promle.
1hl"1 ; & 1"lh'I'1 i hence lu .Vevv, I '1.
: a..
Mutp nml Newotk fnr; and I ttanU" of the lice .; lein.. Thu i iplai 11"1. "I"'I'I it I IV. 'I( liu I'MMivu .iri' iil'',u i\s nml. i -i ii'ill.turr l
; ".II"lleolhc "ucjtru iVom, .N'etv OileaiH In HO tt to
:
XI.t"'I'1
lu ,' plpu Ii.1 t tun I I I'M"II'.i"I- |::1 IIP met' Mr.I "si1.I I Cnhh.', I lii', IVe-Mcnl, ( ofCily t.1..I.I.lli..1 Il'II'11 \ in Hit' |tl.it .''r.iiinil a.till .i.) i,
nml% Cmiuila. Tlio .1 wavn .hll notniK'ar the guucrul (""",'I'IIII'II. I Hill tIjI.1: ; 1IIIII.II1C'I' ( u111111,1 ami, 111111'1 i pa..eil ul i li; p. ,in., IVom blm.elf w hat: he bad lu t3. 'I he Momhant Tailor .
lor I Ihreu. I I ; dOck j j'ullli { t t Council diii'inif I that Y" :"', tlll-Klmlt lull I'C I'I I ln--lll'lll. II duiih I Mil in in '
lellll. I nil II. har .1..1.V. ,,
to liavu rrurlinl I lit 11'1-.1 ui I II.11' u 111,1111 1'ie-ldoiil '
hey uiiu : .1 of ibu Hoard mid
Treasurer
| | 11"lh..1'1'.1 t iitc. ; Cily ,
l'OIIIII.lulolhill thu I luu llu | \ I mnl, Ihere?, Inhumed( / wiilin Mini ruli inT.-iiiiH ni ihi-iiuil liiij.r'it. in 1,1uu .'
j "cnetal" I !
llian Kmioas \tItle \ ,illil littluuianagc. $mipmrl| and protidu' for all Ihu poupluout.idu |.rileit l conlrnl Illld ol'IUIII'.f (Hie \el'. Wc.le"1 Iuii4.Liitt'icgthli. II I .that hue for, Ito ..ill1 th'"oI'uhitlzl'u inlet'\ivued him III i A a in (li-r Uiiii.iin.ik.T A limit ii, lit riiil.tlli : > turii"il In tin Ii' 10111 liy il-il.inl i, cii. -
Milner I
of their M!t..t.c1i1'c!l \ ; JeniJiit/rio",1,1,1.: ;; 'II ;Inu\j .1"' II the Ii\c dill lug (the whole !I e.lull .I ., : ihiultIfuchttu'l'u ,tlt., .lanmiry ilih, Isvl.: lli.l| | (Vim. i i r-, -|>i I.il aiti-iiiiuii' u |II uhih| | in (.iiit-tii.,
I \V'iiu I | C 0., win picparcd to
.1." I MI I ION M'ptember" j 11""III" '/ IIP.ccpt :
,
..Jjivj'tIlyi, ; bavoat ;: .1"hc' i-i-in-.l II-'hu I uml,! I lie fullnulnj I ; N a reennl of bti -.iiiH.i| 5 ..ri ','r> L-ri.lnir I liil.liv. tclu.c thihu| .riiiu'iii, mill t'niirt 4uiH iiinniii'i'-i
wo ( A 1 re-1,1'lit(
TIlE : .' 'ollall.lll.III.I 'I he |IUM> I beiiij nlliiilied( I I In I | hl. I 11'10111101 any oiler the city W1 make lu > ttlii *li i ilicri* l is n M'rinl nt' uiruh.
.jhICI-III".I.I.l.'c.\'I..1. exhaniiHIiln( ,'. of ono of (he iiinn ii I .lIu"lh.t, t II tic, I tii ; -" V roik 'ut I ilh t i Hie' .I"'IIII, ; that (Ih,' "',1.1. t Ihe : of { bileiiieiil : ''I yielded iip.i--.ixo' eonnt Ml( I'Vllllilllllll. | .
In lUa 101.1.luI": IiLullO' .I I 1 ; nay an (eipillablu; comproini-p." \ Tinnil"'* >r ili.i M'hiKil, IIMII.I| | mil !

r ,lai'knnnvillf C M.II!! ., II ju"\ vat tiabto 11"I'all'll' known to the cull: ro"lion 1"1'1..111'plpu I I 111'1 ""lh.t'llli tlioininlU'l 111' llr-l. M' 1 il\\ )\III"I. ,HI, l t'iut open' l. onIho ul 'I II'. I Cnlili. went oul of ollice I |I.'w.III u tu Ibe M'llloinent, but Pu. ) (lit tire -irii-t mil mi,,u |hitiuh| |tuc curt.| r*. tt |huh'Ic|, m,,, IKI'll u riir.ctl i} i iitunvil.V .
Iludl1I.h" I""I' I ilid
In .ulk" I >kpppliol \III'sO /uaiiipi.IIP 1111'11"1"11.' | and onn wlil.h NOIIIO | .1| ".II ri'iii'hei, I Ihn I gc'culi i I" "hcI: New Oileans "';"Iillllll i \"I'111.I I II i I tie ;!ht l ..ttlty ,nb-o.iin.'iitly, tutu! Punt icci', cit')' utul ucul it.u.'t I: 'aume, not eoniont to pay I Hie fee at tinMi.ri; cut| I'. 'lii\i C:. uilj. I. Olll.t tllHM5tllll I'llll'r III till* IN' IIIIIIII"I

UI", ) It to mill I. < Mat I Ivw.MI : ; 'of I lieneral I IVrrt uhltli ,ton knnw, orat 1 Ilif M.' Kii>ii iu.iy ,'i'niiii'li| fur |h'ris's ut (tin
I.Iahl.hII,1| ii ley8 IHllu.If r 1'I.hal w011 pay UIJ III"lhcl' M'I'lion U nddeil! 11'11"111'1'\ / .. loll .1"I.t".lollhat ofcxMitorO'.Ncul. iii'.' .MT.-I.III| | It.ml,,
'l '
vale. I |I. not unlikely, too, t Hint I,1W" e iallai linl to I Ilio I heii.t you beuid nn' .aj' on I HIP day; of I'llIM'
imlnt I. Wliiti-wati-r ; ) I ) o I I fnilhereonipluint ,' ,
Inl \
olJ.I\ Jl .-.Hippl any lii'httlutt li > nl all Mil I, .
; s unit l'rli-4
\ll.
I I Kur sI i
k liel'nie, the .1..1..111. luii'i'lillg in Ihi. Hotel I (Kxi llu-h I ar. iriiiitf ri'im IIH u iiiiil'iiiu i i i'ucili'ucI
tl hia' iiilf I ('on.t, nint! l ',) 0111 ofonr pluiiU( to wlilfli we now No iii at 11,1 HIP( ccore of bailee
niirtuyi) | \1".111'. I 01 .\ t the Ihu Cily' h Council chi -Ill .Ullltlll.',| |luuuicic', hutthurs mi this im.l n.ln r itch-
,11 "hiss > I put t nn, when I Iliu to' k 1.tic I- ; Ir.III''IIIIu" tel, 19) |I'lStu ul | ; |thin
: July
hipd evblbllin, ? the I. ) wu.a.i impoltloii'and
no treat werdi will l ,11'1 not ut
t H( liniilo nil 11011 t tin* tonic' I Iliu pay al.1 lit 10fUlIllllI ") 11,10" to || htcc, I,,'' ii' lin-e UI'Ihlll: fcllll "II.. In \.I.ll Ihu member of, u hi. h 5.hh i I ly (suit lilt |HiiiH M III In- illilil ill Illi- |>l,".|" .'III ..
.lll.I" \Illu h I t:
lAlKl-ilinll.t '"Y' nn rvevit.ltc demand a feu of IniimIn __ _
that III Illl : .
Uluili': 11.11II'uclrl'et| Iii IHIM.PIMI '111111* I "'" ,! nl runlliinu, I .1"1111" f''III''II\\1'I pivi"'ntuil hut I're-.H A.-oi-imloii of the were u"I I lieneral; I Perry 1I"II.!, ,| ( \lll.I h h I'lii'i'it li.itt' li.t'11 li'ilui'iil .mil jntu
i-xunil. tliciri'arr lic'uj' liii uii'e \Itt give Ilium Colli lllt'rt'III UiriHi, '. I Iii I llnuuv. a : i i for Ibe, admiration Hie it coiuinuniciilioii eiirieney in udditioti lo In percent.of l'\t ;i. in nut tlr-t- -IIIMS M'liiml.
( It
\ : state huhiluhiecaitut n ihil'd'ctiilg' In h'n u REPAIR SHOP.
0H'.litilllltlll M"I".UIC'1 1II"'llul'I,1' uilliolil .ililll"lililly .ho huh imt do.CtitMi .. thud Inni.l. held 1 by u.. I am attare Mil.u II. nil! Ii rixiiui'.liiii' I tic' fur-I M.m i<
Till more euti "
!
c.II.I.l the
| t t S i-pecl.il I buiull.it I
,. IIII.I..t ? 11"1 u IIHII'KT.| aiivii'-l 4 -i-tt-'iii
[ |Hi- ililu yivaler iliplh.iii'vuiit1'1' I that: I 1'eiry i ktalodlh.it bN fee of f ii III I Ixhouhl
Vihihiiii'i, 111' 1'.11. "' "(''"OlVL 1 : lillil I u i t 11.1., September I II.- KaleColtnii tine, to him if
l''i '' or Mrjiiifer ? i',"" I""P' "ty II t lw jHi p ir ol 1",111 pay lilll.la"'I ( ma Mmul( I I in I thu ccl'p

KloritlaiCol; C. t.. I ;" S .. ?1111 Jf I Iii' nlojr :::. ,: ., '1'11 i keeping U'I open }paoa u I In anI'litmelrmliiijt I I'ulored trnman' : bueame lit- not "''"'1'), I i-ppcl.il fee f' HH I, cur.reitiy. (|tc'lutelui. I would ttay bet- a ISTotlco !
een-fd sit t I 'h i I lel'n-e.l lu hate: X"nu dnun 1rn4L'Llt1fl
been I I ,
( ; l Jame* li.lll. mid crfmnut roiuiiiltn of7colored '.1..1111* ,1"1'\,111 \1' li'I.h'l extra t I trnublu and
/I' ( thu i life In q'Xu ,..iii hlc'.t\I"'IIIII.| A plninb |HII upon lInt: her, tlI.111 I IMIIMIII I In MHIIU ..I cxpcn.c. I and made t the t''Cuhutllgcl: ; in Jaiinary Ni'Iilii it,.' 'ul.i.iur or i iii'.iifiiii' ''f IIIliii

11"1 u man canoe '"llIllna lu :t1uc' 11.4. V, aidropH'd| to adeplh: .' :;'cdl 1 i'I'I'I It 1ti't lie liuiiM of Milli'r'i i 'i t falher-In- Thn 1.11Jla.f( ; thii letter would, 1..1 I.t.t. ( I Ivti) but I fur I Hie f.n t t thul t I lii'ii- Ull.l.j Al h U\l| I In A 1.1. I ll|:I >KI-i.'iilrii: .|. | Ilir.: : '' itt Ii.' r'-p| .ii.il.li' f..r an) il tuli' <
.1 l IH ( in I : ,
iloubl much iix tt l'e.11 :: I; iliiimiiiraHiPoiiUideofoneiif t I i II", pipe.kleliiini I .1 ni-rht. The H Imlofamily tteru ,IeI any ordinaiy' I i'i"'III.III'C':i bef u eral i-.ll.i I liini ,. .Itr.li'lul l.y III'U nl'nu.l klilli.A. .
artohishi (lie gIeI r. I Vl rv u rotu lo me ii.lt i-iu me nmtndu |l'ur (Ih r. |u.iuIcu'.ii fiNS N.IH IMtrrNt I .
the ISI".lii"l, II' Ih" IviigLtu1es: i III I lie pl'oiei. of .i inkin i umlimiliT |Kil-oiied. I Olio liielilj"-|' bai it iituii' oii.Idered I ai i'o-y| i 111 .
(g
"lo"I.leOII ti$ lit I' Ili'l.i, 111 ,,cc. I iiifnrmed'l Ihucu.. .I t | (niUT .Mli-n: M i.i i
.lom'.mib.Miiient
uhllo ihi'li mill tc'ui tint kinfaee fhoulnilii i ,died and I Ihu, ( >t luu ( | I'1-I..I.H _
literally iiiciiiiuilii lu lu ter.t the ,
I Ic"/'I : 11"'Ilurnl| | all. 'f IlIr ;t 11'1 I I 111'1 ullticlcd condition I HIP -
.
I ,' iic'iit maiiilain. vlear .ui. 11) | tn tin.eliiijf ut lIce lu llxihaniro -
'
'o far. I \\.i-ni\.ni\I I Nppl. I Ii.-The Si.utt I U uai rather i t I tncliar.u, ( j : 'hui
/
liiwror| Afr, .10. :taki'li: ; ": : uut't""ho '"it'ldeof I hit-i 1'/;/id', ptobal"rleo !- Corp* Shah jul11. ul $,"ih\ Ille, N. ('., I',.. .lil11 i. ,: I II I.chc'h| ( I'l July J | v.h l.) I ih.it I Iu Kf, h'i'uii'| | AVER'SAgue
In thai the Council t .
.3% I h
Tilt Jut-knout ", I U the IlifmlKInK$ !SUfof theI' |tdI'it" wholi, ''111-1'1 in I uddiiloiiit. |1"1. In. ( lie ,'Ii, ,'" ,' lliul the 11,1. wa.ili w ailltied; ( with thu iiiireemeni, but, I-I It I 'I'l ti ic %
'I'IJ | (HIP I ,.. iu (thel'"r"l''iiat tl ,in di-pn.iiinu tu 'make: ofil .
''rii'' of ." I'rlhl. I telniitv I I I < \la'
I.il\ I chit
our t'iiaiigois tu note pro' |> 1.111111 ,1'1 i,1 II..ro \ not iitveany t Ibiiii I in w riliii-f.i I Iu ,
l.oe Ilnin t i'iieI around, bt tJ.I miles ii lu averageteliKily i I, and (had: ulmo.ldecidiil. t to ivlnrnlbe" I Phil nil u.s I. r .t'ut I. ol t iu'iI uiue'riiuh, i'iuu, Cure

1"'IJIlhe locality .,f feter in t 101 JJI'j'j1'.1 tllhroll PTll \ ".. !rlll"l, and I feeditself iluu n.TluiMv : h."I.I' "It for 'i iv boiir< Til inilei. Thirteen I letter I I an appropiiale '. a. u illin g |to earry out I h HIP u''ieeiiniithen % ,,I.I. tII4I

in HIP Itead linen : ','\ t : 1'llt'i..II.ll I made, and In t hit date of hutp licit.A : .
kay 11'1111"1' of I HiU t .l''I I U .1 ir'u I I'' II te..i-l Inlli"llw.a.went u-lmre, (." T. Milner i 11(1( rI onuliu an MlUlola for all HiaUrUt( illxirlir -

"'11Ih:10I; .'11." Ju>t here we tK yUkiiti thc ''",'.:,|, ,,ci, Of Xoiih" Adims, :Ma i ...- I nmlnuk.. 1"\ 11111 h'II'1 I .1.1..111.11. wl"1 .1,11 I itg irnin I .i-r.il I I IVirjr w ho--,It !< I I: c MVM \ SIVI..M t.' |bi.r; siiojiii, < UU-h. ol rMliuowa, Uiu'Jlu nu i4Wrreuwdy.

tu *ay Iu reference l hut 11'11. forl".l'l .Jlftff-illl-Amwfc-aii.,' : ;: ::;i I I (l'III"III"" yet.ll.ili .ulio, during 1'.1'111 I Hii. .1"II..illl.i uatliii ca Ih.ej me lu bold aloof. _J"-'W': i.ul l.Ijci sin, r. lleoai i&anoQuliitiuituuruiy uiiwraiuur
.
aid, that ue hoK-it| wilt not bo over 'i'U/ .1..1.! an upenin,; (..I t llieevcrri-p "II h 1""lt. I 1"1.11\1 01' .1.... James. 1"11. In nply to 1 a direit nue-li.ni, Mr.Minf produoM InJuriiHU vtfMl Uuu hue s's.'
iilx I
.1111' i it uui i la.l ) ear III ic-jM'ct! tn for7 >rtu 1. .11..111111'1.lil.' of OIIIP .' our U Jii.t a liille I al "I aeiiiiitalnf | 1".1 I li I 11"1 111.11..1.I aiu-e : i ;| >rexpre..ed Iii iii.plflheii..lauuai\! ( ] I. W. Mil 1 1. J. !>. HU.iK.llloN- lilulloa, but IMHM Ui. piloiu S. lu IUiy u it
I '1 .I I the ,' mid | .laine.. He .at be would and 1..11"/| | |H-nni..i.ni I.. '.it,' I fi w *u bifara the >IUrk.
etit-i rnen.'p :il.I l 'it.
thi* city. necdiHlaM ,for I the I (ire./ I 1.,1. 11.i 1.,1 ) a. Mug iM-rvm-illy' P i illtcg
\1 !aii4 w l I lei I i if I rank: I a. I.uc'Li'ch II'. I II-.I Iuhuuiuc beating: IIHIU| t HID ccl'.ai.,I tuu WE WAKICINT *%ER'I AGIE ci-hts: tul
lie the Conitiiiltco r hel,1 -\ lIlt tnorp, I,' iij.'h' t 1".1 .1.\.1 WUI"I : .1.j..1 make t Ihe e\i haii but Wills &
will p
ueiit by ,
'
[ not belmelieariuu of K uul liiUriuilb'iit
rum *
&In'l : ) ie 1..1 intend In pmtoke ant '|1"11'1'11| I letter. I lie I I 1 Broughton trrrj Id. *> er Ages|
near at h'1t.' 11.1 who know, thin I pre/.11'' 'hall.. J ran .III'I.I' I lleie U a prope I,) :and will I Iry In keep mil of .(p .1111..11..1 I'y.ljdhuilg I'l.nn I I.eiieral IVrry. j Ililll Yri't. Koailiu-ut Fun.r, Iwiiib Afw.nu .
In-mljr ou Ihe, part II' I lie bondholder i Ituitodis .u4 Liver Eoc.u'isIiuI ticuuicu'ul h'
'' It". Y louer urata' thIeF' but I Ifatlueked I I t and any The I V..r,
< extent of Iho exl-tlnjf I .,\ may |I. : \il Icy !WU\"I lieiieral iiiu-l bate upio. | ,
:
dt, io uew dm'k. ilo.in I iicc'u'.Iu'.lo .f.( "" .|.ni-iliilily I'.ir. the : *Uri*. Iii eai of future, after lu trust il nln -
I lu
hlinx'lf: t
an
well 1 ci ri's (' onle ; il'nl. "I all I of I Hie t,crt'i ,
.M .souic and been :1" t ludianaHili4 I be i-aid I : "I! 'u i'i' !,; he. ba-l jn-l heard read amiexpie..fd .
| )
0. b.v of t the ,,1.1CO"i 11"' I 1.1'IIU IM-PII u -* )---- IM, h.uu .
buuiU hating t..lh'.1 I 1'iere' 1 1 .111"li.h: r.I'l or ror mieu I ai well a. hi. .laieun-ul: <2, tu Rfuiul tlia nuoius'
I
I It bad I broihern
nnv onn
j t
Went that I
I lioitcral 1 '
\1 lil.II regret :
kept fully |MM>teil ai tu their IIU'I'II' .. Ibou"11 Illll II'r !%'lllulI. IIhl; '"II.I)' I killed .1 d'si'd' J.I.. .h11 tint ,. Put iult hiuui'IVrry tt'cI a r.iutr lu Mniit omery I that if I hi.I r,.,. 1'I.AS'VIcI' Dr. J. C. Ayer 4 Co., Lowell, Mass.

a 1,1 enouitb our' city and uiilil 1 hU : .1"11.11,1 any tint ait I uffViiilt.o.lli) buU by all Ilfflut .
brelliren llirnu h the regular chaii'neU I 1..1 1'1,1,1 .1 (I hlllal"1 If. i |Ii. Wayot a M-tii ii'-
e e at uuik uu by hi. ilienl. ; and fuitherlaie.| I that'Ihe
of their renpeclive ol'allallo" 'alafoxtlrp: enjine; double "1'lin.; Aiiilerlaml < I::t A g" .;at s : 11".1.11"1| I I'I meut be p ctu hut eanecl I ihe hilticuil II t. | |,. I --
u electric 'h.'Ililn. I iml I Ibe I 'h I
light P. I .m
I I. i I, a clInt well t : IN-I it I ('4ih J pre-eut \ lill for ut'hv'tt's the Ta .
Tuttinucb money more builfnt i may 11.1 X"I'I. Ia. -l'4vrr t'i ldluttuI'iphc.I I c u\ t I: 4 'I %'u I ui I' j, I his
Ihal\ 1''u water iu r-i k .iliIe idopleil \11
(Ine _
". 1.0 lillle, and luau I ijntvr teiieiie 1"1 u4 1'1 u< |.. : iul'\.1 lomprnini i 'u ,,tt.l Phil| ni! >l.n\\ M-1| 1 1by
; 1011 I. i klifiiaUou .leni.' aluiu. reduced In a-hes Then aller it tc.uI.,
& l'UUI' L' r | fun il.itt i tu I the I ;; II.1..It ) I Ibe and hiiuicul "hut "U hlliluIu&'tihuusc aucuh
Im'rease the of and ) uay 11.1111 Cily hccd.h'c'u.. pu'iL
I lu"IKr. 'a'll l'I'urmuu.: .1.1 I, J tu ; Mal. "cl *** I I I 1.lhIIIII.h t \ill I cud, \late 'ut hilt few' generally Mating t Ibu bl-lorr of the'tlebl '' and t then iuiPOLuil' uj, .J hi 'c iiI',' 't"it' I 'ul'I
IUI hue Illd'11. .I V.Bry deplh by t Hie nppli. pull of would olliertt i.e ....lIr ou I the : .a'. he I think* Hie eily I aiithoiitle.t are I Iin it'M'tptkitMU U.U luuhd4Itsss.
w |I"r Many tuilliuiuI of 1"'II'11 and jinUnti'iil In) reieate l hi. in- ,
wllul .
1 l'.ZIr ','. ni-e a' almte uhc'uuerjhcect. i train iiiiniiii, into anoiher', 'I i a ratalpili-oiilemptof 'fill ct|, full lw h'Ircuc'tlhcr uhdl.'uliut gt',, ( lieu It.' Iilthc'rickccc'ul, uUi hi.: lau lil f. : lii.t| ii
few la uhieower. \feet of earth wl IMI rcuioiej tu -'- t that make it ," 1 t iit'tutcghu .... ;> lalll l tc) make: I "'"II""I..ili.' 'I tuituiciiua uf I ucuu.i P..'c'uiu hit.. .l-t'liti-uly 11cc' lit DMM l i'f Alainuj -
Inly < > it ago u a< man or Company eau \hllI'lul.1 1"1 'II ; prniifdinu lo tolled! t HIP -ts''j.uh| je.lt
I I "ii l thU great bau.! There M' \ ) I Ibo lu lbe 1 lar tu Iliat lu Mr.I Cobb4 fewdat.IMI'OIV | |4V (ci'( 4 th I 'Ii: i liii 'I I'It. I auil it lfi Cults tivc I iiui.\n.iiii.il| I.,I.
.llhlt l of IhU hailhixiiPil 'i I 1,1.1.
I '
i' ; a |l.h111 rlly 1 J will ol 1 lar le"luf"e .1111"1 l it; u |i'r tent. annum hoI .
iieee.4, M.vuro 1 1'1'1110 p dI'II. ., IMT lii.iu |xi A.Ur. w. I I', I I, |ts,xa. r '( n-uiv.. K ul 11)11) u a 1 1 1" u-i.1 uu.1 U
hU iiaiiiu lu a |u-r| i-i'iifyiu| 'two itrmanonl jetlle with furl) l 'iroMirliuii4.MVhal .. lia- I" "- thx rCc'UgiIiLill( ibefael. 1 of Hu-ir beIng I IN". I imlu-ive I or t write (x-r CPMI. a.1 sup S..Uu t'I.u: it(, 31 t.'u uaiii-al ihuxlus'huui. | irt, It .n.l.it. 11w .!U i .

that I mal \1.luoII', ami ou tlin cerliliiale -p feet: width of Jutk filuudiug- from I | | 11..1".111111.! ( delated. Iraiu ha. .' no other' |...ihe| by "hkh'I would now be, re<|iiirp.l -an.l demanded 'uls.I nil.-r, l t'sCl. !hcuu'i I, riu "t '!"n tuu'tuutusi'luu'
: Ihu.I.I."I'II..1| thx luait ba4 U> r."lllli.I :;; 1\'U uilli' his rc'.I Unlerii 11'311 if we had nu ehi itcuut'ui.'I i'cihlu., I t ; mu lu i .If..j..I. I
..lt !.Hip IU'IIU.Iu i in at Norii-\ tr "I,! : tf"rly-lltcl Iin"hl"llr. broiijibt ton lu prlwiii nivetilored ,|1.1 iiighct. bpfore ulartiiiii otf.: ami wherei i: an agreement eonld be ( Allte he con 1 ii 1 will -areely bold liii,' innlliier. J. H. PORTER nil.Im; rvuierlv <4t'iiin'' | I lv. HM' i.iirujrtli.iil.ri

/ IUlI. I now 11'1'lr.lhal| | the uiau Inmm1 .Ulinf I hit Jay (Ci..u' ha.Unbilled fiiendr' aid a Yankee lu P.latI.c'y ,:i a .'. i.iuuu mviin it generally ha.III"1( C'"I'\ WI. iml .utli.-ieuili' 1.1 I in eoulempt IIKH a ( har-e cutulcc''ui lum-ua II -it..- 'jml. i.ti lii-iKi-lii.il,| .-U..I uill i.r HH 1.iMiltriut 1.

f .. She ex up HIP I l

riiMliiniself' uu Iliu gruuuil lat lie vllle and the ( soi4 Tbepublic but 11t11 hilt, | I intciniHTJm-e' aii) Iliiuuludo 'I' iculer I sy. Tbe rule ul i 11"1'1.1 nowreiiiiiv :, ubjeet wa. defern-d for I U'' LIt, !, ".- ulurl needed I In carry I lou lerm, "bua,4 lotus II. ( f vulraiuau.i u'ilIll'.Iilitu'i
.
.i iui'J; it u aiinl his ou jiiiljjuipul In l't"rall'"a.J uilh ity "\ etab ; ,I.') uu- | > the UIuall, lu .''i1 .|tar and Ill of I the agreement, ai uradii'u obediem e e *5,11|| (I.- 111 ulii lr..ui rutr.iiMf. uulil
Ire nol ueee. .ary panic lu ihe fu i in li Htnn, 1.II'r. .11,1 inIlii. l > ">-l 14 Ilio l.itii (., |" .t HUM-, imlliauMill. --
oblige an uhler ami more |t".li..IICI,1du..r. .,f,1 Vm ,1'111. [mint "rIl.Unman I" a lull, iii-lrtn I i.iu.. i iiiineir.--( !. but il onrreeommenditiou I. '.'Lue'.s itIi
tines I lran aclinnN and not criniilcd tukiinw j hccu I k, and .t riLe I I'm'm hut'ii I ibe .' .. -. ) rx-rll ly (.1tal -u'arts
If Ih0 law. not lro"I.II aiiuuixlinii'iit are |> ii'ro. I I Ira* 11"1 > .i.1 had any ttei-ht wenn % lu Mi'ul tt'rc kttj l's' liuwi ik.nl ,,| iuMruHinu ill U.In-'U<

for I Hie irlino roiuiniiteilby any I tiling'certain al.., ihcm until I .\ ) ouutf I Iii-li .li..r. 'uc ito 1.lo.11 I the .'up ou the bead I of 1$. r'ur tliilUUh. thin I'uiliil Male' fin-nil ( 'tlrl. iu P |.| fianklt ,a> Inthu'iourl I "maiiilaiu M AM\I 'hhei'l4u tiua.. a.'u-i..uj| iw, tulle).

I ml li'a-t one i if nut Uilh ol' the.e |ibtltiaun >'. afler they are |.'i ficlcd.Ve hliUM'lf UHIU| bi. () aid .'. after the brakemau leate. thv Man.1 folluu lug, when I the anlliniil'uwere -. the ili nHy of ) nur otUew au.lI'M H Ks, mviVilMj rtir. ii'l-ll.' mat- UU.-M Iwluliul 4-mu-r.. atal
( the ili'l'ti khuuhl be ivnuilii'ilI h fought Iu the bailie of Hull Klin. IWII1.1..llr 1 fuM-il tlii-o' out a .Ir.al oh'i'cut lire heu I"-y.A : 'jcluikr.u, ->l g't ""-lu to ""''' r.JII.4 ",
\ du not think ,' work tie. \ a.11 brought lu pur I belch TAI.'l'Ari.lNSIKVTAH ; ntr .lli u.l ,nu. lsii'nlctt.'t.|| .
any | | tiuu-t uir
once. llil'M'. not a | I that the I 11 be ha.ll.lr.'a..III.lma.lc ; 'i.l '': about ID feel liixh and 1.1. train i i. thu i II !. matter \\1"1 t intent in our eily. \\'e bate neterciijoicd did thai famouoreution :: fiiabbsl to tinder full headway five of cmitempl' a. |11.1'. It 'a.I aJtUablu KI.AI.S r-"l'tiv- i.i&hihiu N"l*
other .
} Uhi eager |l.h.I'lal hl' iiiui.ouir e..IM.a* on iel \ more fur the deiientl uo( tureeomiileud OK AMTIO( \- "III* ttJniiiUil hut (Ul%< Ithi,, huM 4Uu
motive iu keu
1 hiupriuuiiieut| I. but the 1'1.11 tu Mime other 4 from either run are there ) \it !* :' 1 I tijionMi'in t::) a ked and obtaimil permioiuu elt' lax proper, Ucanof a dc.iiv on I 1> I> l-Ktltlt. t- -, i f |

uoulJ bare bi-ou the kamu if be laJ' .ii.. t'II' I i Hie nil (lire i uing Irom the aid ,.* to lb IC l the part of uuuy rillxeui lo to.l I Ilicjwuerthipof uuu* Iuu'uuut
& A.or Ihu I. ami klaud ih'ul.I..t.lor .1.1.
Nn *
u .
: ami hue law ..h"lI.r"'rt( ... > < II bea> eu. we aiv lulI, Ih'I..I.i Inore lu"', .i"p. luli the inaitr I. inve.ti. tNII 'Ix-hilf.lthllll' of the dlhkh. he. M-teral pieces o.ratubietrdhIu.tI' ccttcD11I l'ritu tr. t'l4.tgt| t'l1'by lteicuitrilcusp (

a uiuat 111th 1"ililli.I.hio.t.Jbls >| of thcM 10"11'11. .IIUII joy over one kliiner (that ieieiileili| luau 111-1.1 tl. 'all.11 buru. "01.. 'hl. ..111" | brlivteil$ to U'luu: lu lie -or. tii'iMzts ,

ltr the railroatl prince anil 111 only ot'er iitnely-and-uiue" who bad I er IUuI,""..11) lime lor ]I| did, by ialiu2( ; Hut the lili" I' of I'en- irali..n. but uhiUl there i. uu Inuuctiu 'hPI'tru'i4ctitdu

We lately a <- parallel uiib uomlera* lu what will happen next I KOIII->lray. It ju-t (Ibe oilier way tin tort'' a,1 t,11 tu git 11.1..1 fullheadnay. I ''L".I.balol.1 Ih"'I-\.ull..il. the Trea.ury la unit the xneu, > I ni ( 11111 4rucuduur, i.iuiCfuIjhiriIiutuI3tiC

i this! .IVunifola, ,1"1' live il-K-tor. lu all the iluugcs koiuetbiiiKuiay toFu : lucre below, Tbfie U more joy ovir The n.ual plauuf pljeiuloi'iitloc' ; by all I h'i'nl and le lill:"" I.SII. ifucvewary uetc-.ary lor thU ptnpoM.uu aMinu( ft s" cur J..ii.th 4l.'c'Ihy
the traik ju-4 \iu the ill be taken.I. .
rljfhlunu mau that g.ui's a-tray ou .1 I' or nt u ( .
..10 fur h"o.u I the \hole se culuro up (bat "I be lu our beuelil, and I hi.i I' one t than o> er niiielv-and-iiine thim.andkiuuera : ufaMI ,.II..i"l. tu be till( kept I the ,.,\11'1 of this i" bou.l l'U84 ii W.ti.j, 1'.II'g ) \ t.'rhIEl': : *
I U
out to liar l'U eulirtly ml" i I. about tt eiteul of uur ho|** al ho bate kept I \ all tin Inlive. I hue tuijie.!"*'. lu "pla.x-U belHwu 11"1 Ut ; but I."be wa sal iiowit ujxni. 1it"ukhiitul of the fltIr4, l'kii5Ad4LA, ie. au.1 UM- ihuile'r M4hwIUdlh.u, 31St1,

.ake. 1'rlhl' lurlill l'u- 11.111 e\|1..tl Iraiu I, alc4 enl the uraloriral pom-r. of MrL t .. K Ant Mayor jais J.1y 114 uglm U OltlJIKV.1'rIieci...-.-- .- -..-- 1-- -. "--
,' -

4.

S

I-- ..---.-.-- ,_. .
I Mlltlllt M.Ufl.Appnlarht.'nl.i .
1MtMtI I 1 IIP pptillpiin-n, a'iaItthilitlg I lair (C'nlilnilllio '
.11 la'.l : \ 11.1\1\1': 11 i : i 14i4'lt 'nu; \ \\i \KI from, I HIO .'I IJiU'WlVH'isrii'li"wc| J-I ('nr the I I,,\I III i tti I'lHH& I.I.IHMtl (1lltiM-1 nt rili/on
1.1':1 (
l'flU H01 If Ommrni1t1'11:11 \ 1"I \ .I' I : """'::1" foppiitly npl-ninli-'l I !
iinptowilin'4jnf I : iIl.t I.?. HI I tin iii.iriiilimitI1.
t .1 I
I Ill-I I \ U n4 I..i HIP f.nnitiiiiii.iti n.1| \' 11.1".T"! ". 0)it)" 1 12.: I lS.1. 1: the1 fnllonlnziipcutitil' 1 : ; hy : I 1 lil. I ln-ln-i Iho ilnt' .' tn tt Itti!, I It, (" 11":1'" : iiiPi-liiifT. In make'',: nrrmiirpinrnt-i. ', fnr n |

l p .fit' t nipitnt't.'ntf/ :* the' (.'-illant! n.-linii nf I I'itpt. Wlijto.nf nMn4.. I '. K. i:4'1'V4lI'' I" 01., ntnl, .Ii h",,,' Sppl. :!tl. I .-4I: (I Iho p--np| | iiilliPltilcH-ti.l'nni-X.iv.V I ; "'"1..1! ti<.ippln. U'li.iffnr ?
,
:"'.\ : \ V H'll-MIlM( I I.",. 1":1.OOAL 1,1.11"1. Tinrci'in I ic'of.M'ltinv, IVtc-p givri, I HIP i, t.o.ini| .lilp.I ''II''I'hllh.i \hit, I hI ( .h,1 4 ii.lllill.it", tl'l lifi' I'nillrirriiiul Ii' li\oil, h%' I hI|t.iilionrj5i-pvniii-0'| ", ,\ I'.') "frlpinK, nir-l, flt 1" 111il: I tl.s', I lloi4rmi | u-f Oinnup ( 'ill t lu i t'liil'linif ((1 I Ira: inn il.rIVolll .

\ \\.vril .\ 1"1 I ii h.' IHmrl .."..... : tp"p'l| Ini- ,IIPPII liMiliiiji: In a's1.3); 1'1' nrnr .t full lll.ll; lilV In I till' ftlllniK; I'llirt
I. '>nh rr'tlnip nf 'li.t 1 h:,14 on (ill, a nil ill 'Iho i I'.nilfil n.li.iliim-il tn. Imttr l ailtia'hs'ti' 'llnu.il.it i .. pii. ,,. tiller ,
I ,
I 1"1 Vt nfl I nn1pi! |"- nr i-i : "
linn-. i'I, hip tti4 iiit'it.ic
ArrA.tnS.: l:"'lhnI' "'' --Mr.. ( MI i.) I lam: liif.tinii-.l; !i.t.t' l \ IMI'I' II Inviiiii'" : <'i.iip; iifilpiimrali.iti.'lt '''1' 1 I I'Imil: II lii'l Nor ) it IM l.itpt nr f.ii-i.iUli, I' I t."' \ '. IYr-4lilpnt.rr.it; I : ') 11''I'I.\ : mnl! five ili"i'114411111; I \$it4 lustilY ";I"'I,1 Kprinif.I'limpa l t .

;: \iiii I":".,. li.i'l'! :I loiiir' .,1 I \ .;.ui..lI'lpi'i'liin'Citi /" .iiiiiliiilr, f'l \\iiiplnin-i. HIP :" nn tin', J'II.h'l' : li'n,IPP..1 'I l.a. pplilintl, .. I'. I I': MHIP.I III M", h lh.it, HIP riilflliiuinirlif' .. .linlihl, rnniP nil,I hrt-t: IPMI a Inioinolivr mill

\I i 1I'\Urm\J.': \ : : !-lliS\I, I.H l IH'\ IIIIII\; 11I') 'l.itliist, ; I IHI.i .I. ll-n.il:, ;nliiiMltil; I nf n'li.lilp, i.ilnplitmMilnn .Inft. ami )I''I.I': | .s") 0 : I, ,\ "III.r. lIZ lout" ill stsil, t I.' tl.i,; : nun In-half: 'ansI if :.mt-iilof, N4 1Ill'l.j' .I HIP, ::.111 !llt'l. i it ih>p hot i"it'p (Ill i>(> HIP ( |ppltin, ( allaY

: : \it I r.:, I.F i. vIM; \ ::1"1';i :I guitul 1 tll'lll: lit 1"'I.I"'II"I.lic'| ; ,I "'i'i 1,1-let' nii id',. I nut "il 1'1 1.1, \\ holt. I HIP. \ ...'Pl ttptll .".1.. ,.-'. I hintin' I HiPIV, I lli> Fl'4' II.U liiint' 1 tint I iu..t.4 ,.11 1.1. lit' l.-ii. -in.l t.llii-is, pi.it 1,1.1' I IPilmllniinr.M'p I .\ I HIP. I.IIIIP tiniP hilt.,! 1:1.11' Hit. I..I-' 1IIOIT4
,
t InnI: '-ami ,tiniln.il ,nntump" ti, MHIII.In %"hl' a "'I 1") In-atf, : Nnr'-i"i l jr.ih': : :, .iirI", ( 11,1.' | .im-iil., tt'a4 ,!,- 1 Itui pi I Ht ttthi.I 1 ( ''' "-,'"' ti.niip.l ::1 I
i itiM>\ n 11..IiI"I't'I" \: '"I' litiililiti'; ;, i. I in ,''" | |; i"l Ill I HIP, tirir: "i-i ttilli'.i Irpnipii.hni' i-iiiiiiin-I. ; i I"ll ilJ) 'II"il' \ --'I lii Iplojji.ipli; llni1 I'l-titr-pii A | pi-
I .
1'11.111 I t I If itt!
\ inli Mil'' .* UiM'ii I 1' \iIli i :u'" I "I'111 i UK.niiMtii: hIM il'iilMii'' in I; )"VII; .,IIM, |li.:i 1 il$ i i. I tiinili; < nlinlilp I IIP, | p\ivoil nlll fnllirpiln. ((ur ..\ .II.llh.1!) ,: .,1 ,.'-,, ," l.n.tnl I in 4:1 ip.tl I' W lit, ,1"1 limy ,h |h'is|iil' fun 11 1.1.I .I! \II-MII-II.r I .,11., ..,. I Co.. fnr .;1 il.1 I l >< itt' KM.1 ..t. r'anili.: : '11. l.I l\ Itt IIIPI.I.i rilihI| Mn t him.t: !I. pnmppp.lninl | | !

) | |, Itilpfi",' ) tI Ill. "t'lHii"crn. I., Itiuinjnl |1"'ill'I| hi-rc, h..H 1"1 nf t Ilil-i i iIiitt.- !. tt :it* nilPtlt' !il1O..i'I", IPlinmhalui.il Itut' Pi.liiilr. I ".IIP ttip ) 'lr.: thu, ,it miI I I" ;1" tt.ii iiNn ipl'ii-i'it., I Ikl.I I N. 1'H1I""I..d.I'I '. \v. l.h.a| n fur liii'lii.-K.,

1IlltllIIUltolt.\L: : : Ifl.riilflf.: : : I uli.'it,: kin.) i mi.l in.iti-ii.iN;, : ,'r. 'I IIP ili-"pi.p: i I. ituatui.iiktllt, | ) ilInw : ".1' (!,'I ". :, 11',1 I ,1"1.1| | ;,,; I IIP ltiililiii' of HIP l.l.l-io| l.y Tin". \. > \ ,- ,' '. .1 ".. ,I'. l'l'i''st hi', .!.t'liiiUil.h. 1 Mi-nil. N ninl iln, .lv
,' mil, ? I li >"'I-II! I I' "I "II ,! ti-ri Vttai In.in, I innM'tl 1.44 : I -App'tlu n iliily
i': |1.1' I : \ M. I .hi.i'p., ; I --hip II" "i.a '
; Iuil lii'itei tin-, slnii-mi'iil 11,11, ,11"1" Airix.llnr ( N. I II.I ri.'hli.li'liin. -
li'\ri. P I I\Vnl-nn.%
nn : T.
..
'IistiI Irt-'l' ,, | .1.1.1' '
ilt! luiik FI""I' 1"1.
( 111.14(1111'" '
IIPilmiP. I Itt' I'.i't .ini lli.il till I'lilniiM1, if.IhiMlnmltnfilitl .
\t lulu l.-i- s'h I riinn.it
: rtnl,, 11Sl 1..1 i wi-i-p ntt-r
it I ',ill I! ..1.11 t n-. ;i aI II'"I"" "'" '.ilil Hint IIP li.ii; | np t t.i r '.-<-iimi tiiiiliifn, .ml. in t HIP, ""IO'I'I.III.. I I. ,I"I'i".1 "!a-1\" 111! I "," t.ini' I 1',1 sltnlv.Iml i ,.,1 1 1 nt Id ,""'Ii 'an.I I llii 'tipl'ipi'k( hill. il hiinininplilptt ilrt 1ii| lilt ni.t- fill.

.a: ._. :'-- w Ic :.:. ; ). "-\liiti.; .K< nil 1.isiIIitug, nr till': ''11') i I. l.ptnml" I HIP, 1"1" nf tnni' "i-oriT.|inn- I HIP\ itip-timi| ."IS. h.nv Ilii,i.1, I \\ II 11.1' r..II.t l nn"til"1 11'1 o "I'l, ..I l.-u. : 11.1. a.-ippli-it,' ami., iPiiitiilht I UN n ui.--.Mm, I )..ttuit. V. \ lin-r-nl. !Inir, |.p.ir .

iii I lit. h,' .11-c' .. (I. | lustnl, I'm 'It .all.uil, ': ::1. X.l I I .1 Ici: iml' as .4.in. 'Hi 1,11.1"' ,'11.I m.li-ip.1 I that,: I'li-itli-r. I '. h Kiipril.ni. -
c : I lli.tl; I pivp ::1 nl\ prrl'i--tlt l n-li.tlilp; I r.illiui'lit ,, 1" I :: |1,1; : '' "II'I' nnr" ( < 'II.Iil \ I ) nr 'HIP I'.n.ir.l.; I tti4{ lii'ii.I Itiit.lii.in., I lli-iii.v,,

1 nn HIP .:", lj.I.. Ai.liili'tiriiipinllt i h.lt: intt ith t tI..,' I liitl IP nm-k., 1 1.1 tint ilnpto "..11..1 In HIP. I-itia'I.l',5l'" .) I HIP I I I ti'ir ,iii- it I ','h nf tl', ) ".,r.. ir. ilnlrIMM.\ I '"'st'alail/ fni' I tho, MI in ..1. HUM I''l'i' i'ltipilIn ; .1 l. 'I h l\rtPi'| ] -- l'u'Ilaali'nl I l I. I.II.M a ItiioMiin'l
: .
,
ciui't
ill..HI I ta
i Hit ji jiII'I : iintni'i.-nl, ti-k nfliUnttn, Iii','. h..h Ii I "I llPII ; n/l-l IIIIP nil mil
'I ,iirn., 11 ; I" Hip null-rial; I tin1 i. t inir .1. I HIP vii.1 'I lta. Tri'i-nun., 't'nr I HIP I ( iitittirit I I .. "' .1. .1. MiliniipV. I ''
mlnplptl\ ttlllu-lr I \" ', hhii..is: < I HIP i'llkimiii 1.1"1 1'1 "' plnlijii'il, Inln" HIO,; :niiitl') ami IPI I 11 I lIt' ., I I.ir I a I lliinjr i'ha' *liru ill h"ik: antI union

| l l nip in I Iliii | \ |i/ : I Hi-it: I IIP 1 n.lnl4. | tint: H.vt. ,tsiittiir.illt n 1"'li": r\pinpl'/ h, it lug) ,.1. ih'i'pPI, ; Inn', III.I.IP,. l.l'l' ainiin.1liNlinilt '! 11'1 lllll--l-P: : | ..11.1.. lll4lH1. II Ill .' llllrtllii I !."i.II!{ I 11'1'11.,11,1, : In-ill', : I II"n'I., ,' I : ; \ l >. Miri.it.Inn, M.I I h. il fl't'/ths' it )tpllmi fptc-r. 'M irliiMtt.l, ; t I'oniipr,

tIiIiI: I I ., 1"1' "o.iii. '.I..ft.i.. liin-l; In- 1..1..1.1011.1: .' ,' 1.1 irk.ninl 1 N'': :illiiiiiiv' : : cUI'i.' ( II I 1.1'\11 i \ l tint I I Iml.lit\ I'm- HIP 1.. Ij.s'l, h..Itt, ,...I''fll'lli"1' I Kl't'll4nll)! I li. M.h I CnllPII, I WP tii-h t tinNmlli rioriil.t p-ipi-i
( : 82 '. 'I,: ." Ioii.h.' 1'1'1.1 J..I. .linn-, I II In nltpinpt 1. I 11 py4, ,.t|I.. I IIIM, i liimin' r,' I tit' HP:
aa .iiuialt, :a".I < : ",. '1 "' ..,n. lliu.t In' it I I" ''''',- I.Iil mill \\lit-li U p l.n k I ii i p. mp.liciniami, 1.1) "nun"tliinu t tt ."p"hlh'' I I,1 1 I IIP irli-il, ) I altO I.:".. tti-r 1..1 pit iiinl,, "pninpau-il' : I HIP li-l nf tlniil.lo, ""- l l\ IOM tM I '4.-- >V. A. Utilu'll *. ttnnhl Irl iipt: II liii.- aIl I HIP I 11niin nut. .tninl

t ,. i fl.I'i" : "a''aa" 1..u., I like'Jin l imilii- |I'" t"'I, 1'1 I .1.nI''' .... ami! I '. hii-im-r.
11.1,' 1 I I w hllr.III. bill, HIP "ill.| tn In', 111- it 1 in,iiTlii | i. nil I inl'lhP .i Liii'. "51 ,'I'Y mil'' nil I hat I l-i hi.it 1 ilI t .1".11.| i-irnri 1".I""li.'I' \V. I.. lnlM-il4! ( Si M.i-rniim; llmitim, ni.niirpi. 'I IIP
;
l;_ I.uIIaII IFIailoS : II ;11 't,.: h.'"! Iii I'. 4 1:11': "'''1'1'1'' 'In intilinl',:, IHIP;; p.li'li 'I IIP \.itt; :aril nflii.l.iN, littpilniiP, all I | p.iiji'lh, 11.1') :-ilixinn.lt' ". |,.,! nl; :I lit lln-., mulish' ifrtrililt' I l.t.'l 1 Il | ''i, 4nhmiili-il I lr M. I'.ilmo; *. I ,' i'ituss'' ltIHIIiMI.. -( ,' S. \\l-ll-l, K. N'X- I tiling N Itppniniii"; 4.-inin| ritual I HIPI, nil

1'has.'OLs ::1 '.1". ; '::10. t.:' II.'" I 'I I""l1I.t. .\ i! nl'j.j."oil lli', t.r.-i'iiU'iil.' Minn i |1"1'l cl'' ill Ilipir. putt i-r' ami 1..(ii' ''I :apn'.il| "'1' .hiI. lln-ir, ptt'i. I HIP 11'.1\ Pninm,, .unl.-lV, '1111..1 l: "i.l lilt |..' ts..si of 4iii i lit, il |t' mi. t Cnllpilnr I f.il' C'P.llnhi.l: ( 'nlllllt., IlltPallniii.l : n 11 PII'. \V. l'l Init IP.IK il,) ll. lii'ii'. mnliinlal: ihippiiiir I'll
i, kI.ti : ., ,J "a'.ai ,II. ami;, 4iviniiiilv fnlilo, 'h.ithIjitfI : II.p' .1 II.
1 < } hpi'piili'iin' : | \inl I'I "11111"I idii.r 'i < pit ( I' tinvaiiip.. K. Sixam -
( ,Ia..t.a, :I""J "I"! !U' "a. as." a 1..1\. : <:an,'!mnl I Iliiirnii lily, 111",1 lint HIPM-, Ili.1 ,' Iii.iIii'iilt..t'.I I, I ) h 11..IIM.; I -l( ii'ii. S.ViIK I llii< vnlijpcl ttnnl.l m.tkp any in.in: -:ipimnith y
1I.IIIUoI.t, ...!'; .. .. ,aa..... F"ir. ; I pn-v.iil4 |I..t 111111.p, \ ilh, I HIP 1'.1'1,1 i-li'iiipiit "n i t ,,1'I i .. inli.ti-i 1' .\ I I':. I Ilimillnn,
: Mi ri\ HIP. K. U'nltpr.
i 1. \alli-r.
:i l'llll'4, HIT" null. | '"'|',, % I 1''I"' lil) :, l'i.'li.I..II..1 | lii, ii' nn I HIP 'iiiiiinilnfa j i .H ttv unit' .1." "1'li"llill' f, -lim. ( i. InijilP :i I pirllt I IVi'p I ll I itth3ti.lal
III IiaaitI :?h'.I"' 11"I:- h.'" a h'H" : Ipiit : I tin' II.1.' .1.,1.\ .".t -tt IIPM 1 pti-rt, 1,. [ I lint I I.- |,ii.. tin-. llt.'r: li ....Hi.i..l nnI lu.Hi. .' I IH'iti.' I I \,t.I .j.jII. Ih-ar, .liihn I-'.
iMiNtn.iNl.i'M'n
hi tnt .1 : ( 1pI
IIP IN heir isiitli
Jtua..IIlt "Iit.j' I h'' U II."*" I II.I '11. ininppii'iil' IIIM. \i"IIIIII"( rmil.l" lI I.) lirlrl.4 :" ." ,'. In ,1111'1,111 I I I nt. \il.I".I. ilii I t HIP I.ilin; II.IIIIP, u'r i

: 1" ... 0. a'aa, Fi,h. | \alt 11 Inrti-i-t "I-IIM: > lay ;IIP! .... fiili-4. mip ilp.ii.--" IIP nn :a "'ittii taut' i.'I'. m-HIP, I "''"1'111 li.r. "I 'i ilu, ill I HIP I Irnn, ,dl nl.I I I \ I ..,.0,1 sit I i-lit ,till "ln.I. ,m,,; I I. ,i'I'; I Iii,"i'',''' In .,'I hhji.s., 1 hi'i-r, ::1"lj) I'fpill.-r. I I'. S. liri-iiu-r.! ( '. I I'miipr. ( 3 i. M.t I $pr.ii'pil: nrni"p4. < iitc H4 a tiri'nlliiiirHII. !

II. 1 ".1; '.1 II (Iuai." a Ill". ,'hi'f, (, .',;" ,'. Cnrrillivl' i iilitn I ,lln !ir I HIP ..|.. PI., ,tnniiiPiit "pplitln' like "III'II I itim"i, iipppailnpl, tn I... In pniilminittit I I' Miitikrlinnl All>pt| l.'ii-l.i,
( .. n"'I".a 'ai I F: 11.%" I Il41r. 1\| I If I ,- limp; i- pun' "* nit.l, I'tc-li., mnl tl'l, I \ ill I '.I In HIP 1 Iii, u I.,Mr. IIIP rrtiin' MI.IIPII Iota ill l. I II t iihin, X, : | Pl-nth-llll-ll. 4'S.
II.MII.ilin.i'l 4
Uiaiio ::1'\1\ I i.. ta nail VAii.I. limit. nil Intik t tpriiiin.itiminfDIP ; \ ) Ili111 milprpil I In I
: o litah.ippt Iis'a't.s'|
: h I tin1 I tt.14 "
:h'I', xi :u. tint 1 t I.I tt(1. Inr 'Hi.. | I linn', ii Klnnftty, t.il- I tinIniitlt 1 I" ( I Ili-iiri h I'lpilli-r, Ah-x lVrll4nll. )
I. I.otij ::1 a-F' : M a'. a, I Io''r.'' 1.,1.11111"1' Iii th.- 1.1.1, nf II, 'hip, I .ui'i'|' .1 I I I Hahjniiiii.; : A in-tv pii4limi| N lnMii-r, |l3i'ts'l| InI
a flaili.l ".a.' a" a II ; ::10I as.a" I. hF.Il.hua : ', I 1"1 1'11.,1 ii4 ;I putty In aul. ppiih'iniitm1" "hi, li't.Iti--i| nil- '1 vtlnii.akp Ilo.I'I'\,.11.11.1..1 11.\1 tint, "tikiiisfhi i.|".ttl' I tin'I ";amp, In 1..1 fnr ilpillmlnfli }! I I.i l I' !..u'h.l.i : Thpy hate I'mnnl n piir:

11'I'1. ?'.'i. 1 'I I : a.a' 1 11'1" \ ; I tun nr I III I uccik4 I I Iii. ihig lur, I tin- ,',",1. I HIP ji.iil, ,anil linni.ini', nun ,', I I In'I' tl haiil'Inisrijli' : Mm'Ittlll I lull tin', millIII t..ll ",",11 I nf I I sIit'tit I I I-l I"4. I. I I"1.:)I. I II II. I'rnlllilll.liln. .
i "I .
> -
I'.I a ,,1\a. !'.''' i"; ,. u ".:1 I 1.,1J'"I \'. .."I."cl I 11.1'1111. ( )> % UI '44 tlr > l i'l-- ailIig.tts.s' i liil-li-rii.. I lliiiii.in I ; in fiirni
.. ,, I .,., I p\piiiliiif| I III ''i.iml: "ail fi'llntt-liip anI.h.niH ( .Iliiti'l| : \\ltt IP iainsg.'iI, :i l.y, I 11.1.1; 'I IIP pplilinn II' HIP hfiii, nf M. ih
tua" '.' ::1\ ,II I"" lb.s" I '" !1'iniip.uH; iir iinl nun lie ii. -.I! ,I. I II II I .. I lit'ii. rfpill'i-r. H.I.: spatipi.1., It.liiillniaiin. [ In I In' dtp*, ami with full aiiiiuh..s': Ills
1\. \I h .1$ :.'.111 "I I I: II. i. IIuiag., .' : .1., imlil., ilnit. mi.l. I ili.'i'iili-I, I lilinlnf, gt"':' in.ip" 1"1.! piiNitpi.unpIn I ,. il rt nti-in : In il )hliilji- I
'nml 11 "
limp mnl \\bi-n> fnmriiit ,
.. IIIIP : ; gluts nppnilP 1,1 I H.inii-l
.I 11..1. J".I 11"1'1:1' ip.ii'h, HIP .h",".'. .inti'4fiil 1 IiilIt. I 1.,1".1.1.1\ : .Inliii, ( K'nnimr. ill) an'ti.l.iii'4| | mill HIP I alli.i.r'H him!
lint' I | I In i-i 1",,.. n",1) tt Iti'ti', unllii't, mil I.i I In- "ill I.v I : I! ,,.' HIP I'.i Itainn. 1. ti ti.nttfil I'm'I
hint
eorron.B.ijr& B.ULLETIN.* "Il' h'I'I..1 .1 /.1 I I" l''y.'' I "I illl, .' .1"1'|" *<,': ,,' ttilli 1"I"I. 11'1' Iti'i-pin. I fi-i'l. Wi> ;III-P nt'niiil .I.M- Mnlli ilton It s 14IIPPII
', *<
I" ,. ."" ,. t ... ""I.'r II..1".111'' \!l. ';.l 1') IIIIP 1111, "I.! tl"I'I; |,ity mi\pi; ,| I'.mml.. ,pt.'ii. 1111 :I "01..11.1.11..1.,. : Ii.i-. I HIP a'nl nf .1"1"!. iill.4tV ttai lunli.l.I'hniv ; I ih..,.- I lititt' II..ksu I l tl lliIP.1 I i-i,.1"1"r PII" nlli ttiililn-r" I''a: lilinnflPii ,'.1..1 inmlilinn, Hill I I II t it ill IIP "Pi'ii I that: I HIP M.nui-in.: .' iiliiiiiiil. I'll, HIP, Tiiiii'.- ',ths,,
-- --- -- ami: HIP in "ri-p.llin: ili.rii4.inn riul I .1 .illI.in Irnin, I ,,1,1! HI .I'h* f.l'l t.l B..IIP In- ill in ': Ii'
illi Hiii-t-, 1111i11i.ifllI'311.. .1 : >!"P till} 4 11.11
\11".1 ; .Iil '. ,, ,, "i.II'III 1.,1 I'nmmilli'i-In-liti-n, Milli. ii'nl I linn- fnrpipp.iiiilinn ..
ill amiinp
I tiiipf lii.h a 'r Ilh'r,111"\ mnl nu-i: t ; ( talk* ala II''at \\PIP Pinii': l, '
.
.. \ \ HI.t:. ;; Ilia-ii' | | In Hip .Ink. 'In- till- I a I I
: : 1'1-11:1': vli.tip, vim: ), nil ). i' 1..1 \\iili, \it 1 I.'c .'i .,1111. tta.1. li pil I llui' ,'i l.ihli4ilii2 I I | ,| 1 \t uli', lint iiml mil. Is,5i !. ,lila li 'pknmiiu IssisI.,, ,1",1.1.| .l.ilf., ami IIPIIIP, tiphuik In SPPu I'ratl: ami nnii'i sl' HIP i'm lhpr luilliIPII. '

I'I.I..% -I ,-'-ftl.'- -\1 IhI.,,, '-I'usi.-, -11"11,11.--- -, t'ilk. m.ikp; t n pril'rit "atlilliat.;, l.imi-, mi'.lii.il, 11''., I HIP "niininitlpp4. I th11"1 ,' ..nmmiiiiii'.iltnil' ,. ; I.;. ami frnm, I HIP .h..,. 1 In ttplpi. m. II.. In,,",- |,i Hut/ II ,I..,f I luiiil.i .., I Siimltt, Inll4, 1I''IIli,1' tn" ..r...'.': innsl, lirilli.ini atl.iir nn I HIP 'J..lli.! Tin' ninl UP ti lit for fnrllipr, IP\P| '

'--l --i.-- i -I. lii'.iU1, 1 in this n.it.uill m.ikp, lui-til) nni'.p-ian-lininginilili'" \tiai. I \illi, tt ill, HIP'Ipitm-r.. 'Ilii" ,1"1,,.' ( 'II'LII: i I I'll.- ,| l.'tp'K' I'llIII. .' f.lhllniinillil. .-. ; I ttpip, ""'.//1',11'. i.1 .% m.illii.4| nf iiiiriniiiiniinil ) lipiit- inli'lpilln !
I hIhuIhhrl.I 'hI l ii" .11', lil llr. I HIP in t ,.. rp-, ,, \\ i htlp., impi'ili'.l. hi' al I thltt! 0111.,10'1 l .nl t'miiini-'iiiln-r., npnt.'iiK
.I' my I
1'.I.i ;
ii'iil. .iiiI) 1 In' h "; "
i I..iI.i'Iiiii.sr ,
I I..i :: I. I II.; I'i'r 11.1'" 11"111' '"1.1 .1. .\ I I III > kliiiifun. < inH'i| 1 1..1"11.1" 1.1-h.ilf,: nf HIP. :allliilp.) nl I HIP

::1 %h UhhII3.,,,,vah .I I! .11:$: I II I I .:::11 (III.,:.. I lliil: i n., .',I al IHIIP nf"I'.llli"l. itiiri-it| In pninli.it" I III ,iliMM.p.Vli.il" ..1.11.,1,1. ,li..iii.-i'nl'I I'nnl; .| t 'In I HIP HIP.,,-"1..1 mil., h'I'CI'III! : \ iii .,i I nil ,I Kink. In, 'il ill. .mil.'" lit l IIP .,".1 5,1 hiu'i'*. 'Iiml, intl! rpi'i'ipl4, nffs.Vml Natt \ iml, tti'nrp'.ifp in prpilii'lin-j! : n -- II.1W ilm-n HIP ti' '.1'| HIP (li'lllf"likolliP

: r. %aa.nI., .'. fI. ..lhta. I sli.inl.l) IIP tn.Ai- .'::1 I I..' :a.."-'1'.1',1 i Ilirni i Ih.\1\ nnii ," ::1 4 i 'r iinmnnl,. pinnnintpil, Inr ttmknn rilpii.r: | npi'r.iliini nl' P\-Ui>v.
I InIMIIH ki'.t ,1
''
hIt M.lin't I .
| ..tli.lil .
'I. _
h | I" iitttsti't HIP
,, |
'9? I. .11 ii4k-nipp: : .1. ,11. M.nlnn-nii4: ,ssis .
I ililii',1? .,tI atil iuil. 1 iniialliil Itlll UK II4| I liltPlll.lt. IthItIt.I.| | \1".1..1 | Iti-Pll. TIlP. IMlpillf: kllit'l-i .11 |lii'| Mill SPP,
"S Si h .11 Illllll'l' \\ 'I'll.1 ,"i.l..i I !' ( I II | ;: ::11'.1| : pi'tlt I llnin h. I hi-lii'tP "Ptit. II 1,1 I /in ,1,1) ) liki' ,amnlint; "' "; | { mnl
.I.I'lllilI. hitlish.
H .. Si I, hIfl. .Ch ,kI, .hI'I il. .\ii.l 'tI I 1"1..'..". HIP. l inn' r Mid. I pti'i t IIIIP all UP ImpPlliPvaii..ti4 lii'.ni.li-liPil t In'.1.1. 'I IIP
''I ii I.tIp.InI, "r. .h. Itt' I 1".11"1'. I la; lll.l.ll'I'M: ,.-Ill-Ill 'IIM.r- :, f.ir. al"I.. :. ,|i'ijit'h' | :". HIP ( '111.1. ..1,1, (g."I t I tin-. .hil'| .11 h'l ... I .',.1110'I .. i 1, I,1"1 nn ,"il| I iniiil: tt.i4: I 159114 nl inintnillppH Mill iln nil in I lln'ir U lust i-M'i' our :
ik.t.- ,
Itt' M I ii4.innp limn hIlt I .-. I I h" ills III" .II.II.I. ; i It. I llii-hMili.f I of
0 MI IIttilli, In llii; -.inn'-11,111 vat', .tI I 1''Sr." \V. A.Mill tt itln.nt ant | ; I rv-i.iM'i'M.ir on MIIIP
I
b I I hIhI, I.t I. 'I kI I M I: IIIIP 1..1,11'% s 1' .I.II'"I| ) I"liti' \I I ii'lliPi-lhintliPti.pliam-p:, I .. .\P., : lltt itiil 5 tniK'a.. : v-r| | IX-.I. I .ml a nlll'1, >ttrr In m:ikfllip ali: ) In tiling ami at-
,II ; .. illn.l.-, .| |I., in nrsniuvp. ; | | HIP f.ii-iiirr. s'uhI'aus't.! ninl ..Iiiii-.il; TInfllip
; I.tt.I.I.I 10' .11 l i h.II..I..1...sisl.V : ::1 i' .1..1..1.1.1'' p it ,Inn allpr. --. --- ." "it' .1. II. Vnii liil, | |

.4 |:'PHII| .|,-I'- \ li.) _11.II'I'i.1, lii-l.ii.l, fi'iint; Ihi-i pl.ii'p, n. |;itiii:' .I ,",' I :al"I'olo.I ; ".,nr.ni.'Pi. aIl.ii ,nf.ip nl.llh'' 11.1\1'1\1" :ami I rr\ ti'in 1..101.1.,1'111'' I.I h.:1*:! j nf, I HIP "11'8. I'. .'"' 1.,1"1.1" lilt'il! .I"'II"1: I 14111 lite1. l\py ul'In1( Onlf," fur HIP |nirIMIP -

I \I I 1',1.,. \I h'r.I'I\' tinliiultit li'in.iii'in | ) I II ,tn Iso ,i1nlip4a4; r4 niil-trv, 'tn.iii'plnr. ,imlinjllirliii'f I UP, lu'f In I -iii--; limn; iii I'niiri. mil Ill' '. lull "jimilii*
shnl'p, A only
'" .II .iiMiHi.'l.m..t, ;i.'.'. UPl ? i : i.tlli'l" it\ "' 'ist'rih' ( ?) |M'l'.nll" nil ( II..I.I)! 1"1,111.1 pf. 'It .'t is'r,, IMpil'* .11'.1.,1, | ;

\!I. \I t.'a... \I I.'VV/ ., I 'I I ) mi "a.', HIP wali-r las '1 lii. .I _' .1.1..1| : I'lliiii'atitin.a4 : lli.il' ,tin'I tl'441-l" ll.nl; I.'s ia'i'" 1.0 llli.lllihmi-il., ; I HUPP hlimlii'il, mnl! i-l \lt-o IIP ,I"I.I'. ., '.usih I I iii.tv 1 I ppinliitK \ itiliii'f llnall I 'IliPtini'l 1 pi-.mim-iil.. n* I'. a'ih a- I HIP l.illiif; ( HIP r.Hi'iilly ilis' ." l K ri'y h liruiiMi.illr -
I"-W'I. nl'nI
4 S'rMI. 'tIOhaI 1' ""I I FlaIl.I : linnm. h.) ,,1..llli'IIIIII"1 i |lii' U mil, I : IIP Ii": :i"1 .Htm', nhililt an.l i 114 .1(IP "I-: u Imppp44| ,i-a-p. : ." .in.I I ,n.nl.Iniipr nml I Itii'tilt-lltp, ipnl4 I I"-", li I II.m.S. ,"'h"'II"nll.". l /i-n ;/rxttilm44 I I I In ll Pi4p I ti it-it! inlinlip llul.iiiil Iii4 \\l\\. I'ppiililii'iin: OliM'l4 -
I h '
I : ;.1.1t .lin, ". m.im't, \-.ln till r.I| | : '""' "I: tin,' ; ." I.'lhll.; If. Mallnrt': 1..il pi', "..ri'.U. nfDnlPitaiiitni'iil l .1 iuai.ks'I lsusl'M ( 'mill ) ili'iilny. an.l! if i-t-li'nv, Ki'Ptt! l it. I s'uia' mill!
.n. .. ... ..hlll"1I1 I ".11.11.1111') I in l 1") .Ial il-,hliliifliI.31il| il'il I l.p I.liiluniiill t :. 111"1"1"1 ih'41'l IPm..IP' 1 than a |";... 111"1. ) I| I dn nmti.in, il tin' m.l.'ir.l I t thai: h HIP

l (ii, llu. '''IIk i In,11,hni' | t'r" 11* IH*;:. : t, ) |Hniiii4 lui, i..1 HIP 1'1'\i.k\. l inini..li.il.-, : ip I ..n.lli4nf, ".t I.. i..1"1'$ nr, ,I'lhlli., Inr I II.Hull I (I. tin n'l! nl'lii'lni-ni.,, I I : ylti'ii, ul.,t tinHppia I I |I I'lp'i.l.'iil I.P ami hoi i* lii'it-li) millmii'til i". II 114a hilly. (jnal.. II I I niH n irpli-ti MiilIn lump, ) iln'lr I
'I' % U. II F Ii I'.I''L''I.'' '. Fl.. I I It 41)1.411) 1 it. ,i I I'',!'- p.iiii.in. nf HIP tt .liii' I mil ''''HP.pun.1.-ill' 1"1.1"1,0- !i I I I i".1 I Tin".I.IV I-VPIIIII.; :{ 1".1.; I'V I HIPIn'iinania In -.nli-l'/ iltinr* I I'm'; h HIP. :", ,1, nf h HIP p.lal.li.li HIP nil uua I''Iull' <.f I Intrnal, in \\i\\* lii'ii. ninl! IIP in i.v fji't itrr.inip'ii

1- ,..r.I* f to" "III. .1ir i r;M, .. I. .'i.'r' .i 1.1s .l.ili/.ilii.n,. unit! \ i Iii" an "|1.ill"l :I4 In I HIP ,..'ii.lilitin nf.I .\ I siI, I tin'I, .I.I,:prni4" | n..' "I ri.nnlnrnil : | I : : Min.lrpl4 ami, .I liii." hnlln'. j ithii-li hint: IH-I-II Mihl I In an IninippiilI I I'mil IH-I'IIII' liit limit I Uoii-r. '
t. i Inni'iI'Hittllt-
: ; :a| pirliul; : i-p. I
h : "
1"1'
'
: '
'J 't'liinti
'* I itt1.1 1 0.. .4 .. :".:;!-4. ,] 'al :10 l.ikiplan; ; UII-I-PII| ilj I I1lllh'i"l I IIP *ii I I. ..i' I'.iii-i. ..i-l I HIP 11"11'11 l IIP I I ,nli .A,an.l t,PI'|,t t'liih.iilip':' '' pni'i rilliiui.itiN ;-". ,; 1.'lwli Ol I HiP.tpllntt) li'ti'l- MiHi'lPI'ial I 4 I pun IIII-PI-) mi iiiI lull uIlllgs'u', an.l the -S -ee--- .5

IIa 44 "'. l \\rll, | ill alltinilillip kli-k till ,il.ilnu, ; : ;.1- \11"11 IIP ,ih-kiri-il., -- --.- -- -. I HIP. Nut nl Ila'.a.s, alt I..ta. I INmitll IhiMllttt j IIIIP till ni'i'4iilnf) mil, u it lit nf ri-ph-t ill II..Irl! tii'iUiiN ni'p likp miol'4! li-itt! !| ,

ft f.llli-'ll, u!i I ni-run| : tir;.. 1114.. k !.,"...::1(, I."I'j I";.in-"1"1'" :iinl'\11111'lii-iii'i-; ). \I tin-111 I % .111.- ami I HIP ,1"1 .I I Ihi'iipi.p4, ::1"II".j, t .\ : i.!.:f. I Tin-1 'Ifi'lii'f:, ( Cnmmill, .. U HIP Ifpittatinn : .- .\ tii; .,..tsIus.' .' I.lulu: \nlI fnr, h lilt. | I liii slII'atr I I.u'suuiglul HIP (jn-il: hiHlily Intii IV\v inn) f.ir hot II Ci'li. r.i'nilipr I I'lHiknt'Iliirilt

ii iitf ,.,:..Ii' I ilil pun' '1-44)4) ii"t linp.tii-pil I. .uul I Iii..' I pin.piit I Iii' :I"I" I It "l.-i-iiiin, .iiimi. .Ill"I I, \\'p\ "ir -l-i.I I." 1"111.11: n'l-lnii* a.-i. i- : h.ivp" 'IIPPII inltlp.l.U'p : -&nulli; PI u'',11'I.ml' 1lis.knntt,4i..l| ",HIP : ( ir.inlpp.; ; ',- ',. ( 'millit ttai u Niniil.ir; I-II-P In ,iio.I I li.i.l sushi :ri l.i-f jiil iii h.isliuigaaus:

tll'Mll I III.IF. till rh f % .11 IhIt-t .1| t\ ;: ;: 1"1'1.1' lll-l-I.IIM-4 ll.ll.l;, I 11'1111.. I II) ili4i'.p: a null') t f.ir t Him'; .||.MIP" ,l'iili'ti'l'.p. .ili-iil., tihiih, hipppiip.lln lillh' \\ 'iiIii' ,I.h .In tail niii-.i'lli'inf Ihi- nppniliinil ,,111' lil'.1 l 1,1 I.I4K; .linn* pii'i'P. 'Ihiln'I. ,. I. I li 1.4 .iIliiiilt: t HIPIO'M > rrtf\ \ ," mnl I HIP limn: I lli.it I lli'ir .spxmu'i' It :IH pntitpi'llpil

.f.. I.1.oI-l, ti |tohilhi.1 1% 111.1: ; ) ,nii l.ikvimr: j j.II.llili., 111,1, fit I..int. 'I ,inl) .1 '11') .4. |1 1,10'1""I: nf Mr. Am.-. 1,1"11..11.1': '' ) In "l Iatt'; thai' a-t MHIII Ill nnrl.lliiiM ''I.| 5. hiss'is4 ami Ilra'I 5 i5li.IiSS.S.Sa'sll '. nttm-r pi'i'inlly (HUP nil' hit inalshlp: I l-i liti-p iiiinlli.T. !liaml: In lii'lp lit Iii

I ll 4i .. ilPit |I' nut I.; f 1'1.1 wall: Ili.llp ,, HIP, ",-.lil.I'; u.i\ 4 tin.I \I I.-. I! 'I".II. 5 it. l.t uhiili. II". Iii I.. 1,11,1 ha.l1,; I Ihi : II'"' s'iiihi'i HP ttill pnl.li-ll I sl.! :: : tlnp unij.li.in, tthii-li HIP I Cnnit Inn nilili'i hlsrsusuzli uiHi ll.Ciipl. .
:1 nf "llnlpit.iln:
,.. I. 1S. .I liiitinilil> pi II.il.ilnr.it'ti tt |I' ..ii.tj.iUP ; tNI :.:>iiii i.ii; :Hl'li'l'i'tillili"' I ; I tl'II1: I HIP i-lll.l nl t.I HIP i'g hrnki'ii." I HP lu.l,:, lil"I..I" pi'f- laitpil .111': "''' .. i-niilrilinlinii4, mnlilipnilinnnf ', Infill tjitrn ht iiriH'ppil' ( : 1153551.1 Mill-llt'l';" *. itali hta'isii'sst |ha %' Ii.ls! I-l, HIP bitts Kriypr li.ii: l.ikfii: aul itilllie (t(

'. "f lmiilP4t ilat: "'.'.' 1)11 iiii.I I HIP nn.il.ir; in.i.l.' Kit) M Illllftl. I It 'iiiini..ii,, I lirp., ami. "n"I'. ,','aIil', u'inn'iili'l.ihlp :, '"1"'. Mi'aiiliniP" : HIP ,iln- s'i 'iiil nfth.it hilly KINII ?" HIP lull In I Ini-li; In in.ikp: Hiinir ni'i-iliil
"i111 }
.. \iII
4 ( sir, 4f t i.Inl :.: .iini'i'iiii'iili'il', ami il I. ,mil li |. t mi. ,..l I u.mittill:l In- ; an in. lit i-1, li.'l;.. l.l.iiinulil. ; 1.11. "I a limhit sills. alu .' (jr.il'-lnllt" ; ipinpnihi'ii-il,\ hi. I tin- I ill ",I'pli4amli I ( lH'in| I llni4p| :.Spplpin- iiilililluiM. nnil I Hiiii'iiii'ilily ivlil I HIP
p .1 il 1 I.ilnl ill |I'r link hull. II.II rJJ : ; ) ) .HKI'\-J: lill. hi-rlllh.I I 5 I 1.:1.: nl'lln-t.-l-h U'p I tni'l tVli'mlinl', I HIP dm it iiiI1 -
I I Ill lii-'l il.illt ttltiil ,iin.ti nil-ill. iml.-H '.' .*'. |HI." mi nl' tin* all. In iilli'i-iiilp: liiniri': "hi I.' lint mm' ;: .:: "I tnilkim:: '! lii, 1 hip.ikiiiK, h.' Iil" 1.11111! ; I f.lill, ippippiil4|, .1.. It. 1"1'i ii. I li'I.I",1 Mi'i-i-liiiiiN'.
t"'"SI', Milh'ii-i'4. nn Natal li"! >ptP| : I I I. hilt; in JIll U'mk tt ill iml fiiiyitIh.il
J it .1 il nl uni.l iiiiiii-nii-iit, imli-4, II' Inn ;;
4 A > nml, "I".I'h", ,"." almiil his |p1 |I.' iia4taiixhl in :M. ; ,
lining |
% :i
li rain ,mnl air : tl. .1 1..1111 I.
[ hiiiirli until, l'i.' ) I. ") : ,
.11 i\iunmi 11'111,1' \11. 11.,1 "I' ; l't.a'-'i 1(4( "st' nf .1..1 MIII* : Hit i.llhr U pi-ppnn-.l In tin nil!
.
till t.l tiiml -* .... I ; In the,' t Is'. an., ) tin- \\lpl-lil' nf hi- limit. ( 'mninillpp.'I hI
1'it-i.n .limp
Inn; Plmu HIP inlet-nil, pirl: nl', '". : in i.rik h." \1 I ; 21.4 II' ;: bI's; 141I 31IP ..rrrnw3.I'X'l'lUl.i. .
Aii-rtp/i i-l I iinlim .4, ;pr ct. iili4<'r.'n I.HI .':tt, 1'111' ,1'1'11'1 ,' ,inilp.In.m ttilli HIP t.ulhs.' 1 IIP I'nininillpp ". wi | I'n ki'l- |ti:i> Illn Pi'lil M: M: klnil nl'.Mill V4 tilth. In ..14 linn Mlliam I >
i I ) | j ; 1..1\ ij"j ;
iillCUT\ | li.u.l! .i'l. | "lllf 1.,1. .1..11, ll. 1.1'
nr '
.tl. Mil.i M II \ \. \ ;gtt 1"1'1..1.11 ; hll'n. 111 ..,.*" r.i II .tip. (1..1 i >*ii' ; ,, ) iifi ipii-nnahh': : I'IIIP* m PIIII ln ilnni'
: illimit li.vilr.llllii-. I I HIP lilt iiml, nn tin- I l.i-inil.i.i: : ; I 1111.dll,", iihmil fl.liml. 'I In-O.I.I l'i-ll..ttm.l'Ilii.. 1 : : ..

.; Special Notices. IIIPIII 1"1'11'1'-11.1? hat.: I U 'hi'H in "iI.i; .1., I 1.llli'I'11, i i..n, I' 'II In; :"t"-"'ltI.'iI| ; iN'i'iuri-il I iln\t I mi i"ii'-, ill) h.itiM; >Inmip mnhrnnl: -.1.1 hi

__ Mr.C.I -'hat: i in HIO; n.iitipifliiiil: ,11 I :applt Its I I'll I .1. I B.: U'tl ''%. .li.l.i; 1.1..11.11, I ,' lilll" 'iill.'ii'ittii4 t 111"1 f'Hn': I iilglst'a. .I I llmiiirhaip > \I-I\HHI : Ki-iilli-iiiaii tall.-.! nnr alli'iilinn a 1 ir t , in. ullu ;,

Arrival[ and Departore' of Mails. ill.). linn-. I 11,1,1. II I. in.;"nillimn- important I'II hrnnyhl ,In Hm i-ily) nn ll.f.illnit lii|{ : at-nst-ni f7i, ami I HIP ':1.II.t.I,. 1'11,1.I ir MIIHM h "PH.!. / -"si.il.,,I f I ,', il.i nr I Ittn hilii'P, In I Hm fart thai hit \i.l. M In i Imi \\ Jniii'4. tIlls sh.s.s. I ll, )lI'tI 45
\ sill I IIICIIN: CIUHIN' "hI.l, ,.. I'r-'l.' tt tii I' ."i.Mutnir i li I..IIIH, lo M Hli'r, v li li kiiiiili ii4.MM .
I 11:1; II. l'I'kl i-liiml.l; IIP, I lli.iimi''lil ; il.it., ,1"1 I II. 1'1.,1"1' I 10. tint 4.51| hi. I IHr. II -pnl In-lp ._ I'l mn I ,im, Innl tialki'.l frmnllip, .Mpiphanl*' I llnlclIn 4 In' Miithii, .Ni-ttni in.iui, li.iltiHli.ii; ,
Mr.I 1 ,' I II.: nf ,. .,. 4. .
Ki'lly -- -- -
-
lit I. A :N. It. It. ) Mtnrilp.ltiili: \\aii-r: lipi'an.p: ,' l'i.I". I I t'ia\t 1 : ainl. lln-palii-nl: I. 511iI .l.ilii', i.i*.11., ". s l '. IiI 'HMtl I HIP pn.t .nlll.-p mnl! fninnl! l.y nh. Its M.i"l,'r.
Allltt'hI II... I 10"0'I' 'nin Ati'fn, ( 'iitliarlip; I'ilUi IPIInsp I HIPM .- iti'iiiil, 11 T.Irii.ur.mniii'
$Inim I : I'.. tt lilin-j ISO i.in.-ri ;a mllinimill I II |55 i-ii.inin. *
I"I: Ili0i'l-lali/iliiin: : .t HIP ",'.1 lij., ,.Ir.iuli.i .- : all. I It-lit-lininl.ill-; I HiPiippi-lilP 1,1, ili'i-4-; i : 'J jiS. .a-5l itt 1,111 t Ihal I tlirrr trim uul .\ ::0.,1" $fi.ili', 7-i.i I I- \l 1 I ill I lint: plan-: citi-4 I HIP fiiiiifm ." Iii : .41.1.1! h'i.
,4 I I111" "i'tIti.iit. U .1ttlik., mnl if I Hut l \ !I- ; I liu'uir'asiss.! | lihili/p HIP lil..i.l.. uml HUMIPHPIV l Minr knnir lirlirmi Ihf 11il11I11l )
XPI-.V >
t a ,l...... "1:111I : I' ..Min 1 | 1,1'\,1 'in.uiiin. : I "|i 'i'illl %.ll..' lob Ihf I'llltllf.'I I 'is HUH frl.k.iihi.... Miiiiiriiulii-.111; I, f..rSi Nnn.r.i' : .
.1 :alliitti'il i I In nl.I ." t HIPtaiii! iuil tintPllll'lll I,1"1.1,1"111"1, tnnlh.Tint I 1.1.1'.1 I ( I \I,. M. I-', U; UK lli t, I li ; In i-.nninjj tlnttii I HiPBlni't tipIniik : Kriih.t I l.v ricfrl$ Is |tar,,.. it sits :l'Ji.i'ltiittn 5
.\ .. '1 In' mill i. ntt ni'il, lit HIP 1,111.1;, ,. 1 In- | '' I IK' lllli : lii.iUr. H.jiMin liMiiU.r. \ iilui. I.Nvl.llr .
f. It It. ((4 kill.'I. Til lll.lklt till I""Illtill.llllli II.h.I..lj"II.I" 11111.111'11. I i liiu'ul In/ I I ii nlliii :111"1 nnii.-p ami! fmiinl ll ,
) \
Aim. .. \lir.'H': : I.\ M.I.a M.innfii'lniin.; I C.i.. II. I' ', I ,'ii"'I., .I'. I l-'l.ii iil.i' ami ( ;.ill-lit" i illn; (. ,;.) Ailvm-alp: gait' pnrlirnlar n< >. I Itli-Mttnrili. M (nip. IMS, im.li.il, I.v
1'1-11"1.
I.,.. '. i.i; ,Sil 1 I' .'1. I iPtlli'lll \\ "II I In- "I'l'lllilltlni I, I'U liiI .3|.i.t l u* i'i'in"i'iilp.l.| Thli MIIH at 2 II II tat> III..I K: i IhiuulnK, Kill. I 11,1 HI t p 5 Itmmu
I ; .| IM- jiMiil l mitt HIP HUinl rli-.in ami, I .' .IIii'' ""'1', Mlpl.J. : il "lit' ,,. :;:I.IU I HIP pnliliiIn JiPiii'l'til, 1101: I Mill ,',"- 1111 11 Traih' I l4i.uo nn I HIP I IJlli., I 10,1 I 5 lliuUr, .4 tPi5, n huh ,tlar. \ nliip.Peasacola .
| I : H'I-IIH k ami .
.Ml r.I.h.r..1, imii'ili' iiu.t, li'll r- nrri-v* ( ; I\1. ," am,. ) "> l"' l.imm., uml' \ rnir| >, liiuip HIP' iii.innl'.i.' lining. am, ) .,'lil-; nf sIts,'4 pii-ilil 'In I HIP l-nli-l'ill-p| nf t HIP pnh- I I', SM II ., 5. ..I.I.r I. 1404,1.al p. in. n prt'lty I u tlay aIIP $'IIiII$.
.
.MI it In In. I as.I..I, ill III. ti mil.1 In I'.IV ilf. 411:111-i: 'tlii-lr priiHiriit' >n4 xlmnlillx IsatI Innl I lliUi-iir,
|I' | prnpi'i-, | 5' i
.I ihniiilipi, ) : "- nml ii."-, : .. i." ; ; '" Ini4- I li-hiT. ami .I., I HIP hn- iin-44 ""'1"1 I HIPdm .
| .iituri "III"" III..IMIIII'N' innl: niui I"r I I.in* > Hinliin' lily, ,riiiiiiiisigla.iI. I HIPII ni'l 1IIII.lil.,1 101, 1"1" I. 'I.I'rl..1 I.I'I, ,111" .Innnii"! 'hiNilpnl.lilipil Ami ti't Ihi'iP arPllinmt in Ihhi illy
'
'.111". DM I li )ri.ui.l. | .iI.4ihstII.| ti<* II.'' U in'ruiiii ; h.lll-4: Ilf ,'.11.i HI |"-i' ii' '. I 1.11. lug I I,.. 'I h.niil. I tin-. l.ilp' I IdI' I Il.! ..., : tt hn IIIM n. 'Il HIM an i-l hltayn\ l papi-r" 1.lll.'ll..Il Wholesale Market.Ii.
ii.i til .in, Ihi', "iI'llr.\I. ; I .nii.t.inlly Tinjniiitt 1 I" al' I lltitt & I I'np'*. ti Im iilijpi I In iiiariiiilln: a ain-il 114 .
Iltl..I. |
111.' .nlli iiI .1 ) Ihi'ip ::. :1.1.MII""III.| .4s'i; 1 ili".1 hint\ n lil'p al ( InNuty mil right) "'0111111" HIP p.IK'Iiml 1".1.1| I _. __ 11 .__

G Anival' ant Departure of Trains.luiiiiotlllp lirl\\i-i-n t HIP. II i kl i-lmnl.l. 1." all l'III i-nllnn ttiiiki-, .i! lip. m,.ikinij: 8' |,".7s :1 fur I HIP .lnli'ip-i'il,. | "1,1, pliil.iiilhrnptiT; ., ju I.II'KII nninhpi-nf 11.1 i'i ll.4sulitsho umlI i UllllKINimllN'H' : III II.IUMJMI lu'iiiK s'aI.'al. i llntv iln nnr isss'rs'lsausl's .in i lIlt irKitl.irlt lit I.KHM lIE til H li..l.n .'.
ilii.lml., t HIM; p-irl: "ii'ini'iil.uul liLa' hIss' siui.athlsss ? ,
ll.III' ; hll'Ini', Imtii. 1-nnl.tIni'il IIP* nfHIP I N\\IM1 ., H'l\l"' iln itriMi r. az4ijSi.'o
tlinl-nf .I..i'.Hi.UP 10.." ..it HIP IHMII ami 1 hi. I .11 ..
.. 11""I Ilo .
mitl "I "I
I Itti nl .in.i, n.pil" ttilli ,lii-.t li.n'il" {
.lull..I..II.I. I aiPiiltt.it- jil.nl; In 1"11.11111'; lli.il iinh.ippt; ) pi.HP I'liini ."I'.'I'III: mnl I 'Pilling 5 I I nml pri.yrinf' ..\ tail.,, sisal, I U'p hat: li'ri'ltpil I I m HIP' I"Is.i! .Spin! Kino l.41L5t ls.s.sL.attl lintv & t 'llla'sl.I .4 4 'o.o.m'n'i.. .

4 ..asaIiatIIaeIia. riin.l.it. 'I .. t.l. l":. In'iik In t ll.i-. \\a\MN>n 1"1""- 1'ijn.nlin I kin-i.....I' :. "lh"IIIIIII-I'i. ,' ; Ilii- I.I Illmnnlt I. ,ih-aili: I 1111 full, "" inipiainlpil: tiiili I HIP : 1111 t '.iIisiI) ami! ( .' 1"'f'I"I.'. nmlpr .\llllallal..I..II.: ; }.m Llligliii'it. ,'h1l.'uil5.r| | l..lli. l l-'<..l.fl
4 ll" lin N '' I Ii.11.I ''>: -lii'hlli \In .tulip. ThP ,' 1 '
".HIM. 'll III.I N'.. .'. :". I.I.I ( .111"11 I ,, nat 1.1 IILil, Snuilipin, I in.i| >- .i., an.l: ,; HIP I nianipiil.ilimi; 1"; -......."-> .I.. 1Kpiiuiitp| h.ai.liiig, i, 111 u hlnlni' ) HIPV.iiinn I Itnihlini'; ami. S.itin: .\ ..s.aItIlas. I 'tltllillll iihsaahs'al. I ul If, (.tC llMi M II. -:
.. ,.. .a nf n.inn iliil .:.in.i; ui-l 11 '
.1..1.11.,1..1.1\.1:1." ., i :: !. ..!.. .M.. 111.i I l.mr.): ) ) 1.1'lial) pi'mh-iiip.. UP Impp il ttill 'ii.tl I 1",1 I..n;.' innilinp. I Hm, "vtmiih'ifill 5 ii'iiipilt., amiin ; <> npit 'lul... '. piihli.hi''l nl ahjll'rI I'piHiii-nl.l, ; ,, .1.1',11"1,1.' I I-l. \lHS.1.: bs'.liis. \VtHiiini7iI'l.A.l ., Ittl.! !I'Jlh. .S.I. HIM It. faui-y il.I't( HMtiiuU V'.'.iNl4Il4l
M.HIIMi
-
unili'ii-n l Ia ,
."t >4ll I II. >". .t. ".. !I.I I. Il'I'kl.. | j ji'inU\ 11' 11..1- lipfiiip til- :111111"I ""' hi.-n.l'" kin.l-,, iii ,lii' tn put. hit ii--f' "I""II.ill I',.* I 1"llli".I" I I..I.i... 'I 1".AiliiH'Ulp ; It UP IP:nn that Hm 1"11.1.| | nl" ll>.. Anlilll I t'tllltll' \ttttlHf t't'illl I its ,:*t.l fw.I,11 ll.lii'l(l.*;Hlllli w.,> 3.-* |,'lNif.. < ?,, fkl/l/.ii. ISi.1,'Js\klItlUH
.
.'r 4t,>. .Itii.I I','n-.i.'Ij,a",|...,11.. .. :2t.::..11. ,... M.M. i I 1:1.\:: ''H'i ).. ,! i-ry:"-|t".ilii--l.., ttmk.ii 1 I Hirru. nun li I lii',t-i 11.* 111.I .4. ami int 11 him. il.ittnl 1"i MM Hm, purl. .I I..' "'""' 11'' I "ill""I", | 11,1. 'I t MM a )K'.n.l p.iM-i-| 1"II't' pi'n'|.i'iily I.I I. i.m ',Hi.il il.il.ttnp: t.'i-.1l.iil.:., u ilh, I'illllinl |fitltnll th-luil llnlf, I lain tat<.. $ !, //.Ijlfl., IV.Mi. .Snl I/, ui l.l.:

il.illninmli'i'iii.. i[ I ','II"lll I ',lit.iI 'I II.. I It' .". 1,1511', ,59 ", I HIP ","''1'1)' nf.nth I, .'I.s'i it.I., I HIP I I'.II.ut lux i-xpi-iiililniPH, t 5'ii)ghigI'l) | I in 11i;lilin I HIP ttiir*.! i-iipiny nf l'iallt IM.IVM.IUIIIN. .
ilmiP 'II..1
ini4niiry: 1..1..1: I : ._
... S'liim U.iiliuuil, .
'I 1 r.iilio" nil 1..1. ,1 -. I -- m.inklml hut iippiU I'll ilnir sihis.t| | ,
i'l..ir
h 1 I i Iiml iNs niir an-tl Mjn'i; rIta
IV11ppiihniii 111114 i imp
HIP ti-llntv I
II It.' t f
I 14 |
( l>itt,'r I "i..I. ttill I I..''tp 1"1..11.1 iiiit.. II"W Imtt. -li.Mil.l IH- 11".I. ? I .' ,ii.tLt' klpil Tnint al' I 11II ins "n "I '! H-iTl' I.'tll I. Itt'iir, ...|,. iij-'Piil 1.5*' I HIP I "1"11. r.\H| .IIM'.. lo'L .1. t.l.'. (;i >> Hliiuililin KI I,. ilrymilt Hiili-H .
I.
I Spp> II 4i| ili'iith
Mmi.UtitiiMixlut mill, I (1 riilitu in' plipil hy H> | OIIP
linn I nl I I'rn.a.-i.l.t I Its.1, ) miiKIHH | npp 04.t -, ill a. 105 t ,Ii.Itlr.s ; ;' M.i'Miikliiiiii
( ,,' lir-l 01'1' | (1'IIIl.y l M.n r'. Ml 'tM ,
.". i I. f. \. in" i it ins lit 11.1"| m' 7 :::" i'. \ MI. t'-'I ptit: 'I"P.-| I 'nu'.. i ills tint liltilu uai.ttioIi, Ilnit I tvaHIPII I "II.I'I'I.I."III.,1: Ih.1"'i.1 hi'i'i', nl his liiliiiiiil.nl, I'LI.\. Ir. II n im.fi ii'i'ii mnl hsasr i IP tv rii'i-4 in HIP l.i-l -I I lionr ho l..a i iii.r. ss.s ii.iinx i.'ij
"li-1" UIl.tII. ."* ..'ui t. M...urn in:ul "1a II- : li'in I 1111-1 antri- in.ilivil; ) 'I IHTP -. i It I 111-.In.-r.l, piiii'H.in. 1'.1. M.iiiiiiilli Its 5's,I 5II.i lui.5t 414 I..I i. |,iuktA 5 5I
..,,.1.> Jin.-li..u. i t II| K:.tfl *. il.Ml I ami, t Ihi'ip. mannf.ii-liiriii. 1".111" '1, tuutusilta'r, nl'-lmn-: |1".1, | (1.71. !liilllt-nll inalli-r-: yt-l 11ht55ii04 hut I ti IIIihi \ a.' ht.s ISrtj. r\. ,
hail of Hut ht II"I I ; i.l.iiu f v
I. |> | I 'IIP : I \I i in i tl I II" : I
J. I .1..11 1..1..1.11.1 II- -I .111'1"11 .|,ilpiiii Al.ili.im.i; ; ; il :"ri ilI'ilD: I'liiV'.ir: : : '. -IIH-| : 'ht1..a'.l; | | 7, h-atiii", ; 1:1: I .1.lianIn, I 4ii it hi-ii iiini'itriinipiiiiiil.'a |ih510 f in I II I :;. I u. HI- I..VK.| ; /.in/
|
Iril"1) ul 1..1..1. tilihi' IH.IIiilh ry. ,aiilicr .1"" I. I lli.it liii; IU-PII lli.it ll.irjii.; In. ii I 'IIPPII, iniranliiiPilf.ir | : : \1.Iil' ,1 "I.-tl" n llmil In lu-r.-i". lu in r< luiiil 111

\ a Ir.".. :Nutlli railxtat.K.u.I.IM iin.t. -.mil i.n M.iluli'l amiMi.iiljiiini 1.1.11" I liy |.nil-ri| 'Hint: PIIII 1".1 IPII ill :.il liii ntt I .111..1| | tfj4 I 1.1111,1., : I InIf.I:. I'i.4.! ., in 1"11':1,1.1. '| W.III' 5 ll-ri-ltPil" I [M.-lul. t-illil: t-l njptl i 1.I.I.I.li"j.| -\ lli4 1,1..1.1. :.Vl i 1. 5it \\ tut'I Iml mi iinj-nlffill I |unpp.V'f$ | 1111. I ll ( r. 1151,11. 1 in unit 1,1 1 3.pii.I'a )

r) I : i \1.: 111"1.| i-alli'il: lir.t-fl.ui.1.,1'1'1 I II tinI'nilr.I >l.ill-; lu-i-.l, ,iiii.n| .; i""I"li"l: |pi-i-iti-il! l'i.' mi 1 I'l..i il.s. I.1)i 'aim- nii-ilii in.-, (Inn.p, i ".snliH,'rila-r," kliiliny; 111 .Hm it'.1.) :- |1"1 .11, la. l.i-i-n ih-i'laii-.l ami m-.h-r- I lull) llpplft l.llu all I that |11444 IH-PII ,tliilip fN.

I'. I'. .\ a 1..11.: I t.i'ii'l-I ,l'ii..I/.r <.i.l.Tmir I' it 1.111.111, pnliliitork" .. ".l. I HIP.rtiirrul I I'li'-I.I.'iil'. I ; alit sss.iii.; |I' "Ii.1, tta in-h''iim.-nl.il' in pimliipinuI ipm i' ..I1 i r. .1"11' I 11. ( ; I: )', n( r'lrppnil, t, I II I '.1.I In I... .-..II..II.'lilll .hariin: ipililp.itP4 ',.,sr-u, V lit II'14. II.il'\ii l.i.'iw.| 11:5.|: Hutiiu I lri -li u. M m l.7.1u' .', In l.nlk 4IlIt.'l'l

: CI'I't. I jfiivvrii. mi-lit I lli.it: lir.li-l.i-ii fl.li 1'i AIn I I IIP 1""I.I"'lhl'. ; nl I HID limn, ,Inttt I, man' ttnn.h'ilnl, impmnl' tthhlivan :I\\\n; li.l.illi ilp.lrntpil. h). tinnn; HIP | t In !lV-iiN. nr.li-i'pil" that. HIP Tin-M.lirp( fnr 'HIP U'ltttn in- I Iliri'p .-.lMi/V.- ; .,. H'tUVl; $IU.ixj.Vi l.i't/mn; t'nlJauif,,..!.;

Pensacola and Atlantic Railroad. : .. I HIP' I l-H-lir km a tti.ll-ih'.rrf- nielli i nf h HIP Till I lii'liliil.; ninl p'lllll I .I liiiK I mini nl'tCilk.Vl hi' pl.n-i-il lull I is" ..,lilnfIliu | Ii, in/ .!,././. tl>, .( Ill. ( Iriiil I ('illiat';4 Kin HI;
I. iluin'lln'l'p, | : clii It 1
;: I i MIIIIPxr'f'III"| ", -"I"'I" ." "I'I""I'lh..L' \l..l.ini i i I .I.i) ", ha IP hppii airilin I ){ ami I ImiMininlinx //,,//.r li.Mlii fArrwIloill I I ; lHri .zn.o iiJI
p'. I.tkiii:4Ir.iJiaa!! I, |I.4t.| I lint i 1. hiP inli> in till nnr n.II..ii...: til' nun nf IIIP. Hl.ir <-li.iinlH-r, in.'pt111144 .1) n pnl.iii.m.; I| lInt I. al' .4-'""! with im lu-in, 'jm'".. 1.1.,1. 1,1. 1..1 I U I'.n- all Imu* fmiml allaiifp, I Hint I I. hull tr.'ttll fl.KIM, j / ,,,,. WJ |.

: ,' I 11.1\ iilg a |:.ir it >(IH.. .' II.U p.ipnl.ir; .\ 4 I IIII-IP it 11* nn iiitnip i'iguii'sl.' tvp HippniHi4tt) | ..11"11/, .\ 4iuipiii.lillli llLt.a ilrjr is. I'l. mil.u ;*MA mil,, i.
in lii-l.I |
lOhiItt I.it.I. ...i.1 W.I. In nil C\ ) I 11.in.:' liort "i.li.; Irl'rw.u'.I'.II, pi'iHi'viininltt : Inl.I I fitihil I Int ninpli$ 1% Ilh I Ihf iiriliitaiipf*. ml itt., ns.4I, h'ioiJ' stsolsill Ii.I I l
u..i II' .. ,. : ,.1 Innnl I am I InHIP it i i. I a -lill-l" I'l4h) lllpM-ll/ I''I'' ''.. ;
I'mithul "
I |
I M-l--i-lrnllt ttilhlii'ltl \.1..1 1..II..I'.1 11 n-pnit Vt .111 Iillst' ua ,
.. ,ami I an 1.1;> I h. Anici-i.-un ) .1'| lili h h'ltp: 1"1 | I I I I M.k uul I'm- \ \ iit"il34I1 2.i44.; llSl'pl unulrilili
I. "I ) nnrit
La.' ::13..' .i..iu lai It '. .is.I" ,44." 41.141 M '...h.."". ,' : linililinIn tl.e I inaikrl, kt or I' I "IP.nl I) .In .'i 11.1) I HIP tat, lsst' .I.. .I.11"11.I i i. limit, than I li..I). h IiIo 5lliihI4iilll uu Tint alHitu I. I |1''H'| nhnttln. I : t' Ii', aIIPU ---'m.' ttlllki-rt- .'\\.ui 1 1; //.MIU I .V'' .i ; l.1lMo M ;
1.11"\1'1111. .
r :.is 1 Irll..I .' I.. 1'11110. HIP I ItIliii, l nniiilt.nlinnal. l.nl HI. Hi.hlt. iPiniuil' In-lilnliniiaiiil pintp lh.ll I I 14 nua I I'lipl. l p044 sit's, I infiii'IIM u* I Hint he hn* ;til t "* a41,4 ll.t10 Al'ij4.i
.. _, I. .tut.tI..a, M',4 I'mtin I liiwi-itt I.i.l- MI IniiK ttill all 'Iii. hnkit, ml"II.MP| *< m.it ur:uli i If 11.II..I.IIII..1 111,11 I V iihIittii,

44 4 ...$ ..I. .4:44S 4D.: .i..I'.I. u<. .1..111..11..1, 'I lint |H'llt I ..pillnf.MIIIIP 11'.111.... ..I HIP I l I HIP pnhln' in jji-m-rul., t"lllllj thp fih-nil.. lli.il tt hili-UP anultiat: j (fiMMl nliil ha.U.: ipit'iti'il I a 11-lpgi.iiii: nnlif) I IIIK him I Dial s.latH Hrl ...

5- i:1: }\'H. .,,. ."" I 11""u Lnnttii I iii.ir.iliiiu-. '' Iml 'ill iii'iiln-r "injurp. I lln- i> .:.IIIIP ta."liI"I"'"' 11.11'"II'I"\-) I | ( I 1",1 In gst I HIP lii-ui., all ""1,1,1'1' I lint Ph isi.l nit I h in* i-niii-t-llii| Ilii'lr il 1 llr* I 5 lI'4"I K. i-ii.i..p| I lUMj I I ; ;, f.iirpp llii. I 1.l'lilaIlltlSl 1.
n.-ti-r u
.
.
lr.l. I'ln-tt I I.iv I 'ii'hI ,
444 l .1 I Itso. ; .I .f .HIi-l KPPIIplllf | 11(14 1.1; tt4ll l'ili..IsI, Mlt4,I.r..Ioul
*. ,. I 1"._ 11. ili.ini.uli.i; ,il.dM., unrk uttmk 'l'I(1"\\1'l I i." innnili.'y| HIP pnl.liitthhli i i-ili.nlnt l.n.h.iii'l. Um 1.1. |II lr, Cn.ui. I ti.mnui'l. hIll ni-pninpanii-il l.y I Ihfn.iiiin I h-af 1 lnl..ii-i-n., Jinl lilll I I I iml npipir| al I I llipllnlu| I llmi-I ,grtiissii, ii tlta ';I.'a uhir'he.h e;
.
,
I $1.,11' : I tfi | I I nf I Hm wrili-r In It' 4'iih I nptt I Mmtil.it l lit. liprt-lnlnio Ii, I hits u lulu in ,ui lhl. I.' i 5 r.r.irati "wittKm.I
11 11 I hI;1'I .1"11,11." .1.,. tli.it II...' ::ilnllar, 0' i'rsii.l Iii- ;a ri ht l'i kn.itt ttlul I Ih"1l'.ar,1 11..i. ,1.1..1.1) : i'ii-nip 11".1 4> lli a* aniiiinm W'J.t,. 041.4 :$;'_wu. lsc
: ltssi.'rsh.Ls4 $
I., '. I I..' r I 'H"I s.ti | Ml-' ". I:. I" ." I, M.ml. ll h HIP IP" ., .Iml lit IK 1 klinw -I 11 Isit f.illnllinx Ill ll-'i-If.mi( I IIP |1.'n- pil. ;
liUIIP. hi.lin- | l's, .
4.4 l.4-.4 lIa.I. ::.4o..I : :illmtlt U ili-il III litill '. 'III) illilinli -'- i4 lining. 'I 1 .1! .m.I. r .v. ;; it.ii'>,.;; ;ini-i;

; hL.. I. I"i"L,2 t |I' 'IM'trr -.I.I. In* | ".sit It.liii. aii) innin tin1ili. !4 lii; ,m-iiI! I 4 liii.',', I 1"01.1., r'l.i., I imUil.V'p nlli.p | h-.nlmi'nt| ; in I HIPU'aiiinxtnu .' 4 .w SJ,4j lltlir. I IUi Ik'lUI I. |lit, |.i.ui-ll-*
II 01 \ : .I. "I'.1 'IIIil"o,111.11"'I'li' i \\t -
ta I i I' : I ,...., i lininl! limU ilmil. II> *- I I "hat 1.IP haiiilpil\ < n. l I l'tl.. .UI'I'IM'.U
.Id.. :, I 11111| i-li-iit IIIPI liunii-' mil) I. uml 5 HIP I lint I! ..il. n lit. si isii01 ios..ii at. I ii l.7.i .
4. :4 I .. ..1 I \ ,lakrHm t isii from I lltrI'lnllipr'a I itl.hil'.l| I HIP nmk sIt| I Irai L -Ia lug f.iriljii'
1 Slli :
4 .1. 1'.1.; P411.1. 1. f.7 "I | | ) I ii. I:7:,, ,IsI.'hI, .1 iiis'rlt'tss :,2.el ;
.. .. :1 I. \.t,aJ. I lliimphipn I ami 5r. .t.s.
II I. I .s..ft iiii--linii' a-kul i i.. it ill In- .1.. .hut I tin- Irfilir.t. ) / UP pnl.li-.li
II' I.. '4. 1144. lIo1I : | "II I 4ri > 'i, .I il'.ilf.l. ll'sl..4441,114.l"I..litI I 4 5 1114 P1 i'10'tit, 1111 $i'aI.lli lit itt 111.11411,141 luii-iiru I I.MIM I.I.IM i-uxu. milk *a&2;..
S II I ,,.,J.., I-. 'I fi>r I Hit- "'a.1: 11".1; I t U In- |-i-f-<.il- i .istoNu ;.1* I mallirnl. inlui-it l I.i I HIP ptililu-. 'ri>* M itlh $ii.-:....;. Hi, t.-u.l |i..tl. r.iss.s.i.ir.l ( <.'
1. Anyu l 31!, !las.lt I I I'I l In I lint hpulili uf I Iho t-il in'liliiiK '
t-r .
.
.
I 43 4.41o4.4.. :: .!.il.liAn.' .) I IliiU ttlit inliati: I !', I..s" IlillP. .1,. \I. lailih'. IJilli-ilur; nf HIP I'". I 1..1 \'J. lliiniihif| ) ttill ""..,1)' kliiilltttilli < ) !> ij iiii'l ij hi f 1/dM J.'iii, |l.'i'i.'r| | :
4. 4. 2:U I \\ ,'.II..II.h i-e iiiili-wi| I e II'' | up I HiPKlii-fl iliuiiiK I HIP ImlH 4l'W HIM I ill, Ik 4:1: .ll > |mili Ii'| r ,4qua.lSi |
.4 S I I' I.)..- this':'HhL. in.in: ) .lilt--. t-\iil.i--iiiii.. uiul ,ruili'iiu-l I I it'.- I I llnnii-t ..1. ..llill.I.-PI,I I HIP Hmilhul I l'i,.n-.niil.l, i. ""I i in \4.liinylnii Cily, I.'I .|,i-maii.l, 1'1 .11,51 usage II'. ul '1..1,.11'..r I Hill ill.I. Ml. I.". : | pal lii'l'. 1r..I. : slit;,, 5

S. 4 S Iu.rJu.w'' .. .... I... iili-iin. I):I.I.r'I I Ii. .. 'I.. iii4ii3lli. : i-rn I Ii.-hi"| I ", l"mi-t ti lie. Ivt I -,prnii.h-il'i I tin-I I tain .11,1 ,s'I ui't ..1'1 I ,'' :' l4i-l i4-tit. Tfiulitiit.-y. itt, ,;*. a .hull .. I U''iiisuin, \. l II. I'., SpplV, I II I 'iEl: II .1.1011 1i ;,+5i.o 5I's. 44.4 i.55t1It.itt .li Uill$ Ii.o ; (.4rti. &' vl.uiliui kon, _

I I..1 ,. n. ."''kH I'. ''. U.U.., I ii'. aiu I Hit* I li>ullnf ill-fullvi'i-n il..r ((4 .." ;; \ "!,.l |1.1. tai.l i iiliu .. just- Ir:,L. I Hit I 1"1..i.I. a .11.j,.I.nfmm !I ,a 1.1 ,.hii|.'1"1' 1"'I"t now I Inn nmip, I SI. .'. 1 t.. Ill. .ui-niti *. I 1. M.. ,lYn.n.-i.lii.- I.Iri :sN IltllMIla.: : kOhl r.* ;ti.4 ilhsst., uuty l sr'atm I 1.1101
.
'I. I:. I 1.,1... III.' 1..li.\il.- 1".1a.l. 1 nl.ili.iii ..mmnf hi- ,. lirular ih-ii-iiipiit| ; | |.,. ." aip mil MI i-ax'-r rOl \niir ,li'tli'inf ( 7ili | Hn' I I'n. Inuiil .8i4' liltittiII'.. |I't xru>.. tllt.l $ h : I 'os.til .
I. .3. in .I."a.'I., I *.. t'li iniiriiiV. 1'1.| ; i., I I. I l- A-ltpili-utliil i l'411 Illtl.t- II41II-I.I.I, 11.14' ,. .1 in l.t..s Isaihm, .
., ; : lilln i iilm.nl: -' I :vi nr-iuii ami /IIPII.-P ha Intn-r I I tol4; ltst.Ii
S, 4r. ... ;..o to .1.11..1...Io.sik. .. ;.1..1.. .. .. rui I 11111.421.tar m. inau tt lir'l-i-liKM I Iiiii.aIiiiii. 1 1 I. ...1. l'i'mil jut "I .1 .i-aljnii'' InJxmit I ll'iii'inl- lu-in-/-/ pinii.-iiljilt' aniinii4 t InkiiMU 1"10 1"1 ..- al I'l 1.!"i.II.r.. f ..1-1"1' ( ;"-'''11 I nf.-in-.l ,I.. I Iii. nlli p.Vmitait ii) I. Inr ttl k 4tI4huill< l4jti| u.i. r I 114 b. |4H-i. I uu.l link IU..III.-.I I $ KU.MI; s'Satr4 _ _
S 11"3r.r :I4, l .i.i11a ,t,4'.. ,,
4
: -. p \.It.u. : .' in liiiiMin I i "I.I i I. mil In I illinl' IIIM. (... |itHIP I Imiiiillrip. .II ,[ ttli.iLi4ll.liimutt.lv I al I Ilii. jiar-i h lull .'Iij. I lii II I lint 'pll-l li-w alt) n Ia.: I thi- |It.5I.i 51141.1 sr at U'arlinl.m til.iiii. l r-t-u It ill* VirKiuikHnf I.I..I k r su&jt' .s.i/1, u stI.1i11', t".J| I'r,1IIII,
: .
L.a I. 4.$ ;I. 4.b .."., ._4.1.,- I.5"101','" I. 11'1 ijili 1..h.II.\i un f iigaI.'a'r. I IIPM'li. i. Lil.. "il IHI nnall- Ih.nl.ir jnm' IIIIP. \rl.iiII. '.li.II'.r-1' ".I.av.', 1.1! .. alarm nf \ Unit r'l-u-r. i. |ihti'" I". .mail. in liu .1. k. amiklMiiyp It lh.ll at l"I. M E 4 l'_ liu i> r.AI. i sl4 1.111; .tj.oi 81141 lV.I llr*>|. t.U.4 11.i .
iL.u.tiI.. ilit.l'inm. I., :i Mjli.mnml' Iml 44 hi.'It Ii44 lulu Uinttilhunt tmi-it *i.i lu; \,ni* i* r kK ,.t.?:.*
I I. 11:41,10S I 'Iliuljliiit 1 | lii iniir iin--li.| >n I ran \.r : I/P fiirlhi-r. lit;I. I llii-iu'. I. U. in I"'i ing I I i.I'1 I il at li! |1.) "" Id.II".I.' 1.1111. n mi* 4'i l il.iriu ir..s.a l L.i si.j I
i'toil ot
4 'ltM11tIJk .:, I j-iiml. ;iii il.u.. allotting amplp I i-iin-i-. ltinil.-r II 1 I'It.n II. 1554 It |II A 11.llulinr IS. t.
IS. ... : 44 .-r : I It. '| lni I 1. nuical ,I" i'I. l.Hiiliiinn Inn paiHi'iil.ir.: I allnti, HIP nuil: .I.i Ut | h I Mi 1.41. WJII, I ll.li. r.'l. I "t II; Utir .,...lil .i.
.r.-- : .1 4. Ilirlalh.I .. 1 1 ti-il tinlirpil: : | : 'I IIP yHlutr f. ban ap| .) at I Hm) 1"IIa"I. ah tot K lu l -:10t. km ,.
.. .. .t luit. I 'i. | kit
4 4. 4 4 "1.-.. ".. I.I ...... 1 := : wmil i.l' ....1"11. mi.I .il ." ',-, In-l-l I I In HIP pt..ti t 11. at,i.I .-..".1 4( Mr. ..1"1, M.t 4 'iii.. nf |1",1 & C.HI I 1..fl : \.\ )' Vanl. about, Mivru ".i.-. fnnn i 1.1.. .if it I Ilillrr./J 1 iau Uii| 1'uIn! It in I. it4'lnrk It 4 : t. iiliuu UI.-UI,K is I' I las,. NII. J kit (*t $1 l INI. \ii. 1 i, uMm M I I _

A. ... \..1. '_. S:.. .,.ili.I ; 1'1' Ia-I I II.riiluiifllie I ...iiiUa i.nit' In I Ihf l I 'i.in.-. ititI. I I'hiU-lt. h.hia. ) "-. ..14.) fur lyini.til.'p, I I'ini inn Hi I I ami''j 1..I..la. (1111 I a Ktrnnif l : 'I"ar.llh.| I ; tvilli.uil ih-.lrnt. ''I h Hm ..,.'lilf: nl IhfMal 4'SlIiilitSul\ lut-T) IllltlJII tl tut.Ull Ii .51. %t.. I I.I-K iii hlisl.

.1..1.. ... : i Jlir :.-I ( M tin li in stow I In I i-i Inl.11.IriU nr I impaiiir: 3 ..ii ihf I 1.111.14 M < ului II uir IIVli.W. loll t.l II A II t 1111114.llllt.'Kt.V. _
: ..... .1 ItII, U I I |l4iii4.41111t '"1':1/,1./ ainl I IKIIIPlint ; lbs liar puinl, ItJFI Ii. Kririul J.'l.n will'inmhiiip 1.I.II".i."I. !nr rkn ili 5 inuIfnt. -
1 .
.
4 .. .4.. 9; .".. -- -- -- II //1/ i ili. -44trniilimil : I -.Inn \ ii I.trI I tjjisusj J VI A* iu t.i..I uu.u ;i.u.ua.I
.L lii.lI.i4. woikuirn, ..iiHiinUnilinl. '! wll k..I.I.. ., mn am at I lihciit, Itt il.i'mj ',n. h. :.. IltIhI .5)lul, iii iil
| 4 lit I III XI Ii. I'ltlM' I | .IH' ". l"u>in" tvillt t pi-a-nip| s'si'l) I. iu { I I Ill it 'I IIPiii4raiiliiu' rt4.ui', I I. u4. n-,1.) MIMIIWIU 1411 tia. I 1,5.1; lt.tis.l.
\ .
,I.., .i I P'Iita! ..4..I. in ..I.h. i -!- | \V. 11 I lUIIIUIIIrfllUUI I I.itiul I. N 11441y Jlii41.4 ansi 'us. I. 44AilIiiia; Ilt.I4uu4 ii4.a.i4k.4tIl
ami iiKiti-rtnl-i aia.l| inlr | J 'I m.ur.i\.
rmplnti-il .
I.| -ithr I Ihc Ii knl ,
lu'j In Imy I i.i'.t .liu $ Mt-nu I t ,
2 ..I ",".IJ I.ul ta.. rIIlsI: I. fl.4. itt \ -> tmi, I, rtppi'r. I li.'Illi.Jjt I'. .#. | cry .ni'I.III.I/ | Mi* tt iuI. 'I lil'ftl' vial 55Nlt 5,3iJ ( ..lui.I _
4. '.4 0 H I I'' ...r. Wl.., .. !..., .4, II...... .. II.a. ,i." trar. ll.' '"I"li.i.I.j.. : | 1 ml i.l, it tfnmUrtrr 1.1..11..1., .....- 4pprririu! >iiiii ..Hif' Irtrr ,,'a. liing nnrtnttu ...' "1.1.' II.H4 tl nil.lfc.ii I. ,aat. II > uirli ,- I.sUit A I ... It rm'r'. vt
1 I l 1.a.I"'I.l.n..11. | .
.
.
\ 'l. .1. I I fell.. It h HUH aluml I 11 I 4> *> :. rr.nikl.ik.Mi UI'K r. 11.4 tirt itJ.'r. I'litltius a. .. '
.
iulln' uirI'lttoi.U
II Iij.Ii. nf I HIP I 4 dirt; iiin ami I Ki:man a '. .h.I..I.
.4, .. Illll i I'. 0.4:41 ,I. | \ 4I-Ii |\"II-W"I. Hi fi.Milw I ill lltl sot 8tiOt&llIil lttitt Ilili.tui. itiisi _.- .' %
01 1. he I 1 .1. \l---r- I'lPviili-ut \ in .I.y. .i, II lit aiinnnmi'il I that i-l-,.l.I I'ily ituil I'niiul) iunIMK I h I..KMIII. I .U 101M T ? ? ?
)
.
.3. 1. '"I. I art nf |Iw.If.i4 1"II"'rlalllll.uil.| : I HIP I'lrjir, an-l I'nlili. '1.I II |1.- I : etX'w : ; I .,.., lia.l an-4i-i-i. | at lh, Nat lli... r l.i. .*..| M.iryri Moiir.l Kultritlilrr al.I4 IMIIUJUI... li I III.. H.Klltiu.<, Hull. hI
Al-l.-inn-n ltlt.ll ,
I'.. i l. ..l..I4'. M ..l.t llnIII...i till Muitltl l \ inI ".1.( fs l'ai| ",1 jn-l .. 1. ) 1sts.'fr10Iv1 $) M > hiitI.4. 44- -i.ll.4li; I / !,: ffIJAI
:. ,i.. r .1.1 II.Ull! ...I r M.. I in I."'|1111.\1...I.UII..I.i | I lintt-rn M4lthptk.( aii'l ..luliiifeoii.linutt i I riii-itiil al, J. I. .k \'lr,'. ami uur "I'nrt tta4 nrn-r l.pjliliiirIhan I 'I 1 IIP *liin.i ) t-ur inniniPiii-f* I Hn* *i. r tl turII. rmukliu It un** 118.4 *>**: t'tjnnftlrm. liiikir i.f IMHU4IU. -
|1'
.
: 4 "i HUM
I iI1ui1r.I( Mali'I o'aI i m.w. ., i" r
I ,. I. iinliilit.l 1.I.ri".1 | \1 t u( ((4.1 imfliny ...-".1 anil 'Ii'nsiislltsil.aiil.taI. ; I I I-l ...Inlur, a ii',1) i.ulhaliliy i I 4111.4,1, |. i iilt.ll 5111$ Kmaiill. uuHnuitirJiliu
I U'.uiU t $ |I.r..lr.- r 1 I Ialr.45. ft. M-U > HUK UihKT
il.-iiian.l\ r"r im-au ,: Fur h II, iiinntli' of I lltf ,
4 .41111111' I 1'.1' "iifl'lv uy pruvt-,1. \UI.MH IHI'' 44$ tIII.1. July alil its tIll FI. ) 2 I. :: 1..Ia| ; iu Ihw tilt t.l' l'rii.ai4.14.Mh.ml uli t Ul.Hi.i -MUrviit 1. lur* JIlt

8\ ll. \ I. "I'l-. Vl. I fur 11.1 &.II1Vu11Iat hIlt i..l. u ii kin thxfllijif I 'I hf .1 kinni ilht Tinif-l'uinii I '" "' I I. a ("itiia : I IU-. Il'.ttpN 4'lI..t4 I /.u.- ft t.l.
} III. i frnm Mjynr I ami .* ', N'n. : al I'nwi "."', ,ln".1| Ni" 1 i i'I tg&.is Itjlllli.lu f-jrj-/* l4li. J.lruiMnl ;
Si. \ I', iuil ii u. 'Ui *>. nf huiU4ll 1..i..ti.!l but. ll.i'rrmn .marl ttilli tt .5 kHnitrlpilx. Kitlrii1: 1 II:1, t li-aiam.t27.. iu |1..1.1..1.I | >- I' II iui..iiil. K pJ,4s1k4.al : 'i".slL'vtr2: ar. d''riw'j 4
Mjivl.itl., in ri-4.l| 1111) Milltiru mhiH.t! N. at M'.limi.iluml 1'o' 1.1 ram. t.M"YJ'Mi
i IVtut l4 ltriJuUt Its.Iao.I-- .t 1 hf iti-nrnml ( iai. riithe ( r.I.liullo |I..i. al.1 uuai'inlilu: 7. | I -, 11 J J.JUIM a !.l: .hiyii..rwft :pa $ is.5. _
a .i.II..I.I..1
M4> au. I 1,1..1 1",1 uf ,t-irnrnhi.lt! l I lia.1, uititil. l"I.Ilu : A.4.wJtklI'.stu it'.MiIl4t.r
luv
ii'iil I .I.t. rut)II', ui-it sisal I ln! : i 14,71 JruUUfprl I S.U.I U'liilintjaml 3 .11141.1la' >ar IM IU.HU.JI..tt ait.N.1,
I J.ts.o
t".I ; k..s.-
I lisrt.
4-oJp : ..I i. I lin-r.r.1 l'sui.ooa.'sh itlI
; ritu r mti\*. 'IIII 15143 tinmiail' The | | .an 1''lii.I i I.:. .\IHIII.I| : Ktganliugtrrtaiii I 11"11) Iii 1.11" i 1."I.I.I.' a u.l 1.1.a.. j..11 ml.tin! I lumlu-r, :1'i.17.1'I ;l al IMI .." ttill 'lu* "I"| .''|. J..UIMMI.I I U l.juv I. I. 11.-a tli-hii-n-U; 1141.14: I |*-nt.rV>10t.H .fw .ii

Am, it I l.u-i4"U ...,..< ..4th I.:; '\huiu--l' ola'II"al,1 ortirinj. gru- | .1.lritl.ua.rca.l | jl1 II S Hm. 1"1"1 i'st"lat. YVt-Iuirui.itI I i, I 'I 11"- hnnUin I I HIP ...."Ist h. itt;ill' I ttM.u J I. I. tiu* Altu-t lurtM ut.at.| t tM Ikil s a'a..l ; t rtaiiil ltpt4 |f 2.IM,
I I" !I. ,1.r. l.t.
I.. 111 \lhi. I. "' tf tln-t. nukiHie .I'IIIU", l.li.nt >> ..I.Irl..I.I."uI.i.. 1 nn i.HI-HP! itt nnr .I.rut,tun". un (In- T-1 /: ,'" ? ,'. \hr I.k Jnhu (jfurIjr I. "t.st. I itisre 4.l,0ll.I.la't' .li, .1 tilt IU. liruttl |ll: rtnlaiu-libm| $j; ,
3t.41 lIlt
Arritt- .n.Is 31, ,".J n-fi-rrp-l l. lh, \li\ur "., ; / il fnrlt all I I, "il''In <.l|1"11"r"/ ," >r.4.11 1.40 | all lUlliiuiuv f 11.441. or .1. lit. r> 111 r.--

, f >t r'I I I il j a |nnr| .li.iim lion! 1.1" ..L I t,1 Inimiilijli-. I linn." I iu m-i-nr.Uitip. ttilli! 1 I','. anii li.>, I... ussr < ily Ii.. ,IWu tutu !, ) Ul.. './., |;m-in..\ I r.... 4J>i. .'t .. I liini 3 l 1.liu h ,' .1 ilrlUf h Ih* r"-*r, "> mat. l-v Ujtn.ll Hkt C r'wm U W .)'.. A I. M'U* *ul trult I ninl ..1lua ."hr r. K Sfltmjii, :373 $ i'41t.lh.-il A 04111W ,Z.i .1 *-1..w; thSl y M. liub Ui. k _
U"-l 1I1JU i. 'r.l-li'ull ) .
S I U'lil. I I *i.flt.i]| ; I.i I tinuul >i I/nl' 1 ;uu. tinoiiliuamt4! aiwl! tile lnjjil.y a. a1r44' U-iuy u pi ) ItaL.r.ltra'.aiu'ilt.ntla | piuttall, ili:* .Nnr t.k 1.'I.i"I: .,.-.u..II..II.) IUlullnu| < nf |hl h a Meral -. UoAlplmJ tut. b1.rrii' '*14111 4111 .4 's.I i'"d iii .ti$1.i; Sq 15'StlMsu.IsiI
J-t.| ..Ijl./rwl., ] an-ju.t I. J.I| itutt a. they' I I l ul .iii.I ahiiMil that II 1" I'. 1.4. Jtri. "I.ilf" &j { h'x.14.U'f V-.I I) %Mjrt u.r 1'j.n. > l .iit, 'l It* -, fl.vl.ru kH" p H.
S Bui-ut t'.ir .HID .( .1.1..1.1" ..$Ilio !!. l 1.1.11 hlli.\ 1"11 1.1..1' Ju A.I .. IVInul tliucu.itki. Iitid l W ttbI.41e ;
151444. ItJ iIIrtu,44s114l.
:-. *t"'r". | ,\' u el e, ,but ..r* Uti I 4iuiattI On imrfk.ii '' |!"ar
I a ,I.. CauHuMi- I U-*llu? alll"'I"I,1a11 | fur tItt-..u.l I (p...., lahIlt uftlxiu.lb I -e. ._ i .ti..r.a.I| | tttiu ihruuglt .I .riufnrni4StU.it ,- 'a VrJ-LI um Nl' iU | rlti i.l.\. i I that un i liil.lii-n fiuiu uihrr hlalr la4l'I8 ftt.14o.oit 1Mlla 1.10 It.-u.k4j..uuutl4lv KMillll Eltital I4I'IIII 15,141 11 tc'i 1r.id..

\ | irtcr-'ll.H kUoul bli..r i TI.P IVu. w* Law ((uiylr-' JIll, 3l-lu Ba,, m l .. U- iIlti' l.l, .' < I UK M iliuiu.-i.i utarki ruk firm l.ottd..u5II.ICI
fur lie' l'"VVIIUI\.l ,Ijtkf. .IN- \ i u.l-rt-prpfitt : ...*.. ,. ... < au a.iuiil4ii| *t .e intn h Ihf I puhlitM uur.U. J A U'-t.ve 1P'.ijl1t' ul ultrlu.uk .

4.4 J'II'' ". rla.Mr I!i at I'' (d.urllnm-o unit ..O.II..rel l ? I 1 |K>.I alycrti.iia| mikliuiu' WeI l I.[ : f.ir lh.> 4-al IP.IUB Mini .i..I> July n ll.irrt.w.. .bi|> IM 0..'|iw:. lnu>. I .lim.Uuflhi.MalH. 'I, I. 1..1.>l :Ulu Ii W II*l M Ji : <,,l | ia irrrli.,ran iu< iu |irut' > liuui '

-- Vi. I ,-Will! Hut i. a g'ffl aterajieA I Innot uul llin lar .1.. lulu ,Ihf uliititel' .' 08. futi.tIi urti rr| 4U4l rriiu'iii iiunijiu.uiurv
rl"ri.litll 1) c.i tie l'uattlihil.l \.r..I.1..I. A..I. !I'uhlii- I f..r "I -4t'it.t'
II.i.
IV F. Ki-ujf l I. .'ithuiitI ID ri'rr4iit |- .. Aun. 1 I. 1".lrl..lu. I'mini 1) hIooaip.u SIM ii, ** ) *rU 11.1., ami $ il.in .
I Ide .4 .....'In.lal" )1 il..'" $ I Hill au.wir llie |mrio<>4>. but drf."I.IJI.I1( il i i. I lur. ri-*..lalihpa 'i U Ihauk l\a-\ ',1'! fur It. prnm.ltilinn '| Just :. Ki.1..1.J.u-iru., .,ci..I."...'1.1.| Inakr- HIM .lull off". ,h .It-a. 1w-r .Ihi* ItH.U ll.lkiu.J N mi* %1tt.It.mJ P, Ii \ uU Itbii..Uai.giss.J z.1.41.: .
mit'wjii4 iiiit
itu4
11.144114. J-m i till the ll I.the, llhIM.id.t.fli.| .r lliaM i. real l"n.I."I. It t.pnUi.Iicil. uit'Mug* uiiinlvulivtulrmi ; .14.. 71 l.JHIf *! <. Ui 4-iifurmt HIM u III fslis.'
:III
t ] rutt- I'
S I I U t.f..l| .. lu-r J,4.1111,4, bi j I .1..1) a* .1"1I.U.il. | ItUOlU W Mlutlll.1 v'luii.'ty| MUJII k4..
fri iht-ra I I.e a >*uiuUt tiuu114 1'i'u- the ....1 UMil! waiilirly,, ami th" LriiLUa. l .. I. i ( .'I.! ,&1 )I.', | tti 1. :. \' '.lh"l A\ier\ knnwnfttirea IMI., j jJ.t .11..IIj I.L M li...l', *ti.h| f iil- M Illi lllUm* I. u.i.UtlUiui AU .4'' lIds.illUtu|*..lutiU B. IIM dull.tt'uIu..otoss.onI.s.t.'mJ M.Uu( ) Uaulnu Maikrt

.. vUuiu au.! uol l lai.l ttt-t ullh s k vv\ <- ulain< m..rtt rpo- tr<>uytIhf > Au.. ill Brjktt., llbk juia. lljuVljuua. | nrilu, \ ivunuutl t.i it.4 i4t.u14.d.4 J
u. a4j. Ttit. ttit .1- .lid..lh every \. .. .. hi .. "" "r' li. rnl I. l.y any Irai hrr i.llu .l 'uuutui *5,10ltOI'alar.-rrit..fl.aI. IL'IIiIIJ 14t.41141', | di

J..r is ."Urll" )j. 1.1 1. sura.LStlehIl.4JJ. |>mr| tta.l.al j"L Ib.-, Jt-l'nUl (tar !1..4 ... .) lhau '41)) |.11"| hilt Hrnuiit.1, "e ."i.III1.. Uua..u. ,' Au.* W. .MflUwi.1... iMAr will 1...& iu Hut IIM of hi! .*lar U ttm.'..M lb ui tUt It M lit,'? II It' '144.rI. "U-uiu. U $l.t.p | k II.UIM t I $i.4iC l t
1. '. 3l4.hI24I4U1.&I..4 Hill! mil (uiiul 4 lUrt .' but of _.. ) II I. ItJ.-i: II |1.5J I 5L44.; K |J ii; M $J M
U"I lh bul. of Muri-li. hfi l lu i..l l lUiuk Hut lUrir al 1- Htr uuUiUulluuiiL I Ti-aibrr. I > > l > u.tu
.I j'l ttill luak a U-Jtlnf Ihi I IIfuvrru ) K ul M iiul.iu t.h J.r
I I. arrtujfj by iraiuit oU-r\ .. .'"i..1 i."n".... J )U .. ., VKU, kpua Ut( I lil>*u.Av a. lIt'.-lIlIh'lIIL1.Y' jtfr.t II.I.-M -, > >
i I 41. lit htgktV104Mi",1t.IiiSSiOllo4I.
'1'1" 1.1 be I""niw cud4. l.u..rl.ll&u ( < -n. ... .I 1 U''I"lu.i."I) tMtitM.lt,.' .- .- > .. '_ L _. .-- --. -- --- -- .- -t -'
.- ; -:If ..' ';
"' .,... !
.
""' rwPARSONSJriPILL-
;':;_-' --. ------T: ,-
... I

:{
___ _h ___ ____ __ u. __ __ _h ._ -- - -- 1
: ( : : )

f. \ Ith I }'AI!' t.1' I'liilit: Miil'f, nii'l l.il!: c 'I{'in. t pWv
.titus nit' I ill, I llnrntil.'p ',.. ? West Florida! Seminary

.\. .Ml4fl\ 1'r..II'I.f \\ onTonT Hie. jlmvr" .olt-isi-. In llr' $ (
f' '.Mv latin r "n' n VIT.V Mrlcl mm 1'.110.illl ilotin .trntii. Hit1 Ilike, t'ii')' 1',1"STALE
MM nf illMiiifine ; Ttl.l.iii t 'ii: :. lioitliM.
, ,: with$ lii', lillilrrn, oni I I'M": '''''' '
'- ii.1 I If Ir renitili .I.n> 'In 41 1 | : l .
I 1 |" ) lii-lj'" 'f .Aikfln i" l% Tim .11 nl' flfrom
; '....I".j ,lisr.. ansi QI' ". ",',,,, j\.ATiI I 'V JTTCJlt: DLOOD.Ant
f ,,1.HI'.lhi,1. t i ,; i lint,: t ever knew i liini; l lwi Int < as--" : : i .
r I inrli, from. n I li\e,1, j.nt t" H l to tl* S Inuhel, nei'iifilinjr, :;! te f>lll mniil| riljrrh' .nBi. hiss tilmxl .in iiitrMln! > .j ti-in In Ihw month Arf....... : : I l'II': A I: I MKNTnr : : : :
t, : < 'rc'IIq I 10111,1111I,1 >i'"win : irn-e| .. nl'IMIV. | ntnl,, I run wlm) will tmfce I Mil wirri hiitlit Cr..,,. I t.. it ..... It*, mny tn ....c..rtl ... Minntllirftllli .11.\\ -G.
>. I II.. I Imikoil' '' ''" n Itni Kli ]piiti3 .1 li'ii-hel, ,. .. .... I
|I"MI 1' lain \ni'ielii, 11.'HI In $ n It until Uilnl I"'i| > IM" <-. I or Miring rmnlM nii.UIntn IhrM- I'llln h norqitnl. TUT- -
sn n <'j.I.t Ion <<( .lln, > I mill I* I.uv. RIIII and HIT\ "ean,'P nl I'Ii'::01.I |"' r' ntc witrllit'J riir.lrltnii ".r Ilit-m tit tTirlr |l'ts.. ".". tnlif tnt)..I"'''>, or Pint hjr mull for -

:. .1'I.hill.t mi melt., nn mi'i''inti 101'1"1 In t'I a lin,.liel nml .i'.ini'' n.\\.. ..."',,... ..! ".1..1..1..1..1.. I. H. JnllXMHI It I p.-, IH-).T )1, Mt.'.*. I 1 111'1:11.\ r.Nm.iiMn.I : \Voii.l| inl.,';.nil' HIP. I'ulilii I I
-
'
Ii
"I'liiiiieM. l ,. !Is-u' flic friini, si lx\ NHIV
I fnli-il, t to ailininMer, (miii-lnuchl.' (Oiuinnitiinv 1.'f'1I"II'r! | IMIIIII\ I fur., I'n'-li (Hiik' nidfniin ........" A\' ''"\ xi'. .hsi .1T. .IIIHiu.i. 5 'i-| ii l..lnlli, *.<.... (.'nlllirnilt., '. luis I l.l.r 7 Valid) i.fli,il;. in.. ''h,- nl." .
1ii.' tile fiinilxVCIT, nliivnkfi"t In tliirMliTi1 ("l511' e.n; li 0---D 0IP I PHTH-E-RACRO .. ..'" ....'"..,' Hi.t. l I5'C. 1 P nt, fu-uiI5: .fiI'r..- '
tIseul
= zrt =
; :
;; ; ,
.
; ,, .
'II '
'h.C w''" fr S "
rmi.iti .5I In T'
f. m
I Iliiwoll.. "Itn ,I inter'i ..H ''I"1il.wi11 ,. ...... ... .. _. .s.i. 'I .
: I nrltt niilln t r. foul 1 J. nil I I ; "Il| K< I.r' I .... .."..h.. II.'0\.'.. ...n..... I. 4.1557 55JOHNSO'S : p-.r 'I"| in* r "r nitii1. ".-s .ki.MKIIICIM I Hit I KK1UI'\M 1 \. "., \\ I
.. In thrleoill ,!, '
I \
ml, HIP t rlinin,,, limit t MIP winilh j nll.I'' III H inter nl' lil'leen ( ( (
nn r\cplliMil
'
1 1Hiolixlit I ninl' lhr, 'III'JI\, ] | l I. not tinr-li. .nliitlii'deiii'ind. .j, & ANODYNE LINIMENT & ,?;?,:& --1---0 \M-KV "
lnnn toKiff.

lot..! I HIP Inn it I'OHJ.1.U I ltf 1 1 1.P ;" (fixnl, jnkp |n d'lliiin I In,* Allint.i: !." I 1'iiii.litiili'iii% initliiiii, 1 1'I )'h.55055pa.p.l....).5.,is-, uifl.u---z"' ,al I II.,. .(1'.*)Mrvr'" Jsarsa. '..'I 1"0'" .a. S .e.u.u8'..Osi. Its"r I,i'nun. .ilmirtr...'.h''"5...,.lIuro'u-.I...5..)i.u.ioI I..........llMrkm kSl.5511C5'.I.. .Tnttifti..W. .t honfitnt*.*.,_t frt tnh U..| -1\ 1.1" I'' .\ .i'l.I: f' tl.l. J.: 111-1 lit to-ilay I'etiM.tCiIi t1i,.*'hiingittisuii.I'sst pvat nlti at' I'n. ( : p

ImiVM n. In I HIP Willami Of Hie. :- I
; Hint! HIP \the l.illnxUllit;.( MIlliliKin = :
II II <::5 I i it hi tr *t |t -
in'-I n' IIP tifcsnio r 10"1'1'111..1.. t* melon iTMtof| fienlli, : la'1 l1Ii.55 i | i 0. |', *, ttUr MAKE AN' .S'.LM..Ay- HP iinke --. 1iII'i' I I:
,. n
: 'I.| .il'
il, I ; I* intl'" ai Tnr ig - "I'liP'In I.r"Ifa i
I RIIII hR"I i lanjili: ) nl t II.IuiI u. !: i : | ... ... ...... .. 0'-4 .. 1. .n I
h.\.1t : <
\ 1'1' .flll. f : I: AM II M'IKIY.: ; : :
tip .V.Vn.iKu) i .. ........ I'ltn'tifll I llollll'lie.AlUlHMMi' .
i1.. 'U:!! ,M"CM' meliiii"! "i.f \ d. ....n ..",.,': .IIln..n. 1".11
: 'I'liikd'-,1) III HIP WflMill ; I ilk.tlshIsus. I nn.III1. i'owtsr.. 1._. ..... I.-Ib'' lot .aPi
\ 'ui ,-s.is'iuue.I, I .IU sushi 1 luisis usC pint
] w SIC' iiurkcti'd.' a".I.h.. .sc.t l 1.01 toU ...r,wltviu' wr nut 14 ...., l"f ..* .... iti\t4nt" .' t Isitssu... Air** 5k'.... M...> Mulietl. I y |.nrn'til, if |Ih.> t n'v.r 5 ir. --I Sti
:\! w "lien I Piiloiril .Ilif ilTln liIl,, ,l't'I'"I.I ': on I'LlhlalioiM.: I Ol'llie t ."""_",.IHI| lnir-; : Mx .It.5.HARVEY !. as 'in l.'.fin. N..,......1.! ., Juiii. |.'lt n.iiifitimr a 1 1',1.\I til. 1- iiil

I > prntlptiiau, ,1i.ll1"1": nnll'; !!. kt-is'l.. I.:' "I" \\f'I1'' 1-:1.1:: nllll 3.1.,t'lItll 'I 1 jlil I'mf -ii is. For I nt' ih.... I'AIKi "MtlKr.: l'E': .* \s hI. ,
l l wentVc.l. ThP, Wc-teni, and I nml' "L.irlieul. u 55 B.I |hI.1 .
i't. I lliImt 't trill tiI 1.I 1. r.1
I i ninl I I 1111o'IIh..11'1"hI All.tnlhl..iiliond i-ari-ipil :2..V"! inrloHil & HILLIARD .1. I.UMINM.II.: : I r.li.lll'WMv.City. {
lipniliut; ctiprx'I"; t Hie, ."-. mi' IIr .1.." S en "in.1'I.OIIHll _. )(
my h,' clliirU'riliTn ; -- - --- ---- --
I nisI I :iV;;2't cur In.nN \ I ._
1IH1I1.h..rn !1">)'' I ki-cii; A|II'|.cI itf. t t"mi" toss'tC. Savmiliiih .IiI1s1sssl', I II. I -- -- : : : :( ) : : t IllIsIt. -

f"'j"IIII%- jnkc.. Atli-r linnkri-l: I tin b;. MpmnerT"".iiiiii." and, I'.V:! >."" by .sill; !U \'\UI'I: I U' .",,11 Strictly FiTt.Cla i in Every .
Builders.
"'I 1 her netted, I" of 0 hichI Contractors and I II :
) nil|, upntlpiiinn' wnlki-il, to HIV M.nk 'lIr'. a cur I II Htll.Kotll < 9.I ; : I |
t'll\'a': ,..1 ..r t.l1.11I: 1:1\: IIIIl f'';;
'tiiiii) '. 'lio|>. ttlniiit. f.Hir ,,,iiIe" iIM.inlan. '. freight. 'lIl11i..ioll for --- I | | ,! : I : :
I I'tilit IS sr mnl \ -,- I nn: i 'M'I.I:>| SIII : .i.nt: : S :
,,.) liiitl nn Irmi li'xik; inmlr. I lieInnipil !i-e. Tho bn.iiiellintf. ...< "hiss "11'/11,1/ n.rtiiit nf the rurnm, I > if a It.la.m I: ,. S s.siin. '
"IIIHIIP. i-iit a lnnr$ jwili'' 1I11I'J'C'II', | $2sIi.i''I:!: ( .n.1a| Into I inorjus.: j (4\ U u.\ U I.'I.! I" t( H a I.:.... "'.\ (H :% "' ., .... uI. I I" Ii... |.1'> |I... .< T ei'lmtriH'? 'Ih'a.)l In nil.t : ( ) g -
: ihiiiiniiilI', ni n II il I r. ml f.r |..nlilleimMiitiii W'Ii
,
In lining the liixvk on tlif, The abovp (><'lrai U are 11.\1'111111 'erIIIIIIK '' < I lUI XIH.I MAhK I TO fllII, : :t:. 11'1. -
KOIIIP tulle I 1'1'I: ::0 .\11 AMI' : r.int.\iiti .f ,p r in unil "iimin rH : : C
Cll.lrif I It. I liolii'i'iitlicunik" ,\ t I lilltililidiintiHitirl' I coiiihliiPil. Tho' all" Ie Ii's neillioupil .- r 'r. n Its' liii" if I". !vlt,;,. ,,r .tI| ii. '11 nnilu. ', I
east: all !is. rcailily 1I11lc'II.iI: pro.diii 1 S ii'irthi I line .f s-h.s n eniitr.y.' "'hIt f.r
,t "tins! Iliiil 1 I nn I Hie I Inli'jral'irof 'eil, III nll'hl"III,1, ii' to the, pi'ilitIn ,, '1..lnl tllfiillitn to I'tlhll' imp "n.c'is lilt Cqntts-is. ".l.lxlsska. I II I rnlii" ash, .Sin tinily Itv, I nin.ilii'illiiti.; Innl I II

t tho .iKMfiirininri1.. : W IIIMI. I tin, tliPin whj, JII'I t l 1.,1.>$ nl' HIP piepol.ttitnl. !, lIiit i'r. Etc.:. ISI :.... .. eiiinl\' ,if .lni'k. ..n. -Im' ,.r rii.ri.l.i' ,
Ed. Sexauer I
In" ih in t ilr; et nml' I i iI
|IM.ile| \ta |ii-<,iipi-ly| l JIIMIUPII, liv' \\'t uit t lu 1 1"u".Ittlmn .ili,, i.f "ii:U'1'I'..1.,1.1'.. I iI iI

HIP '\'I'llllnl lipynn! : (li U II)-li fur HID, ,Inn, k'p '. (' A'I \.II. \.. I ) I.AI 'I I I ). Va.ii nit ni r.iini-t, ,il .ifrliniln I I a .0 iiliiernlt I : : : .I_ 55
Ssuisstlsjutg In. Axiinl.till I I us mm .Ir nn 111' I. 550 ,,,nenn" I
|. The 1"11'1.1 thiil I 'liinl 1 1"\\,11,11.11,1, ,! -\ Hiiiiiiic if-nil I I \">niiiiit! :> l I.

In-i'ii ilniun ,n tji| lint tin dlliur I HUP li.i'l -Ii5Ii-. '' Wood)( Tuniintr in sill of) its Unim-hos. "n'lit' : .\n.I. 'u neil H.I ri.l I i.aIr.oiII E. J COOKE, ., ..1..

.- IM-PII )Iii! . nl. ntntt I ;.. ',. I''

I wi'iil' ilowii I" HIV' limn; '|isis-I !kit, I lieor\'P! \Vn-liitlJjlo1i, |j\ilh'| Hie 'IH tnnkinf \VIMi I : I MI I LL'WiaLWJAI ai-i. suit I... aovnt-M1iThTT \ ,I
) tiling. "J f.-,V .Airfiil fnr '.r\i st-al nf I '.1' i :
:
: : : :
nf, linlliy I h. rutS M I lliiini'-li' .1.l.ii.| nml \.1.15'Iuiti..su : kjf
fill pl.Hf.l: \ n 1..11/1' ilII('. I innllv. I \\rnlliuk ;suit a luiiT' pcriml mli'ii \ i ii.ait, i K, In lIt. -i 1,1, fIr r,|I",r ,il. ,i. ) : : :
t : I .liillii! |h..",.... Irnrhili) thfic Jilln "\1 I HIP," -nw- I'oiitn'ii pnnililapKiid'Hye '| "': I'I'I'I'U! !"''I %1.ITO'; "' .t % V,- P.tIZI.jtslIuss .:. Th.1', < )' tI I tuck, 'if tin.. lemi.nnU K.\.. \ KAINIK:, I I : 5 I. "ri r.in" ; I: i- : ii

:I. < tin* (11,1| | !;chllcrn.lh liniil, ;!lil I I tIe I'' I, I like I$ n coming' ': rvpnl' ?'' :! 'I lluiiilr.Ml I h.ir. r''llniiHini'Iu"'' 11 mt In| il l ItiiiiniKt-iieli I ir,',, ilnnl.il. int.' ""E'"I.. 5, U.iiCIIU.' i : { : : : :: !

liHiki-il, tin' "\", Mr.I l.ilnde.: '' III 1 tlit.i.. nml,\ |I'ilneem.f n n 01"111'* iflhIHr ( )
I Ih'I nt
: Inn kct fiinii I HIP, ,11. I ITO: <.. .'lnr. li > ..IMII.. iiinnuLi .1. n'luir, r,.r tin. ,
: AI\'I'.J"II"II: : : Pensacola \ : I
niiu1l.i.. ninl, I thru. \\'I.II.IIW, it N omeiliiif,! ton' Mir, Foundry. ,, : : i I I i I I I )
: : '
di.iin, tlii'ii) at the I Ii. i )i"ir, nml mil id tills i. sr elura 1IIIIh".r llninl liv the, |1\ > U tn, in \1. s
diiii'l !jo" 1.1I"1\-lulon: !" -- -- '-- | '. ssr.: .'..Ih II. M.-Klnni.. .1 I nn,.. I K. M. I I '
nt HIP."lii'ln't. I i I .II,in, 11 .,r'/-1 I l.: -mlt h. .1 I ssuia u. I i.l.i, ni.Krilik i .",.|'.1 I I l-"s-i? "'. I Ii : :
If.III11lion'' I 111" I liinkclH "Very K'M"1. M II'. Lnlindp I : \"rr"I.1.\ Ic' ,. I: ,.,I" 1:
1 t you I : Shorilf's Sa, l'hlhl..I.| :" "r.11 I i f M.innnin. __ ; ; :
1I1I1..all, ) on h.1I1II1' u'hy" .\ our, hat l I' like I ...,1.1 .11.1 I "I'.ifin" : nml i :
: ill II'I' wellVP. ? a '. I'ukir, Intliii I : 5 H.rnl.i.I I :
a: bud, liabil I, ?" J. Cosgrove., m.1:1 il .I. tin, II: M. Minn, ..1'.11..1., iilli t
S .If. IIY MIMI: I I l.. .f UII. IVPIIII.,.,n 1',11.1 I | inn" : nmm! A MMtn !
""Whycr-r\ : HI, no-why i I. II. ? .. .-.nun.,. rl.irliln.. ; ) I
"Iliill't I i } fill!! I.Ja'W I tlllll JIIII tulil, HIP ''I ,lit .l.ilill II. I 1'III'"uh': .lu-l'e f II." I'ss.5 ,, I KISK..ItMKn .
"//II'"ulI..III.: oliiPlliiii In ,,1.1 I.:" \ h. rein !II.'. 11.,111'1'1.. | |n mill, mul. I'.istt.s ..1.li.llx, I.I, ', ; : ; 1 i'I I
lip ? llpillli'l nri id I ra t tut'1.*. I h.". h' "'.1\.1.1 ,|.," 5 t'\I. ix.l.5'IlK I ; : ; : :
'.Itul j it wai I lii I the wi'll.. \! wn,"st I il t ?"' "oh.> 't'>//III I)", SilO', Mi i's r'uir ; \ "sis m s I' :ml. "ill.) II nl I'lil.ll'* I ""'"ff. |l.et.ur| .' I"liel.llll" Ship! and General Blacliith l .l vm I! I i.!lim.-t.is-.1'' II., )
jn-t I.in li.i.l. fur. all' \tiling, ilon'l, jokllOU. f llll' ...101.1"",, II. KHIII'tllll": ... .tsistlill' 1 I :,, .
iiniic him, I- > : : : : :
mul I I hll,;,'I..I.. lio|>tiir) tn |' > < ." the .l's is's-, nn IhuHII'I ,. "'OI'MiKY I & MAflllXK SHOP.Forging "'.11'1111". : : ,.
; I.FI. ; : :
itli. .HIP humorous' *iIi,|, df HIP nlV.iir., \ \M >M > U I..M 'IssItf.RIXt': II iiusss.i : u.
,
I'l I.I. 'IIIM.MM \\l I I
1 1\;:: I : : : : t
I I'Iii: t'. vrry fiuiiiji" t HIP, .
Club IIli's.'Iil
i'il\' nl id I is isltiiss.. l..t tS : Jsii't.Isii .1.111 II. .Mil I I : : "
"ri'il'n'il.|' lint I linil lipttpr. tnkc ) on penriiif i for., nli |I" __ : I"I.I.S'I t""
miy ;1'' 'i-'s > l SI line I I.nrz- I n i Nir.! > Done to Order. I i.
IIi hmnl, or you iniclil IIP l HPW ssils.ss-IInss| WP will :t\\\ <- mi \v. II. pith II IIIVIlX. '

_ _ < I In I HIP, t IA.'jilihitimHIP t n1 f I"In"-, "' >"piir' mlwerlpllon. ,, ; that I.! to kiiy;u liitl.'t 5' t-' :llh.\\\ \ 5jiI., iii., I Ir>ni 1,1, ,. liiliiiL':: .(Cr.l.; Ynnl. i-

d.iy V nml Inking, up n linil, lie IhiaOinl UP will '1,1, six eole| nl'lhi't'nM, ----- -- .-.- ---- I.si.es. us sal .111'1 lssiIIsssSilaIssi ; S SI J Johui'n' H llo1e1 t ; I ''\' Ill I M. I'l t.l: .l'| | ( 41.I .,
--
_ _ _
lit III I/s I. .luiinv "".10" .. "for UIP Near. \% I. : : i .
1-.1
I HIP until nil HIP. humor',,,,, Innl, 1'.1.1..1fl"lII SIIC'I'itl"al 1 IXTMl: IMIHMTHI ,

thp, .|okp.." l i .
I'or ...-..., .I hi-ii|> I

'I 111f' I IhTiiy of !UtPiury i ) I lln; >toii.lloxtiin A ,new. IssI usgs' Jn-l coinplpipil' ; ill 11,. \lrllle. I r.nil \','iilinn. l 1..1, l suit nl Ilii. I I'\.H'I \\ I till'. lUST: MUK.' : ll.iteiniiii.nl M., H''tIss-its'| | ClIllMilie' I : 'I III': 1.1":( ) l ;',
.
,, .
,ni'ifp: I'IHIIIH nilh paullip/ < tss-sIi" usssslaululsIl' ,. "'1.,11"1'1 SuP K: e iiiil.i inntM I tl'irili.uherelll
$ 1"")' .A.lvi'tn..,. airy ffniiind' within, 'live' miiinil1" II. li. fill, U |ilnliilll' "slit) AliKe.I I'N-,: ..\-I ..\. H.A.. 1: I

. l The 1.1'\o'II..n. \ of our I litoinliiip I I. SSus I lk ot'tlip. I I'isis,,set | us'Iwst.| | Applto -,. mil I I'" "."...11111"U 'I t,|r niiili"inl|.in'>.. .,.,"I.I ht\e.Mel., r I.| rr--" Hi"IIIHI| r..inli ninl. .. : I.': % !""' .l.'OI.A., I-'I.A.' ; : ( : > : : :

nUml'I'K-lo-p. nlilionjtli I II'i-, I Iliiliiipa, HN, I niliep.or to 1'.1': I:. WolIif I |."|.. i|lu.s.r. III Ihu I "it)' i hi| I'eiiH.iiH.I, : nn IliiMi. I vNCU'SI :, f',

Mi'I l>i\vi-ll, .Mr.I i \Vhillior, Mr. 1'mk., .1It'1' 31"11\\ K'llKK.M.M.nt : I ; Itt,.iitu, .IMI In tin I I'ait ty. I 1h-* ,it i** | : '

I luau Mr.Vinlliroi' .| The. Allaiilii', 11 I ,,', 1 Imk. in.. Hi" f.ll.itt.iii. iliM'iilHil' niili I, >'nnrIOI: : :: -.' 1\; : TO I LKT: i iI1 11 'ij'ltil tuKKJIIIS I
mill"" tii-nli : bit NIL tjl:II.) lt'...k ( t III .. II. I- Mm. I'I'leflerli s'--I's..I.ris'S s-I's.,. I II
mill. I I
lrt.lt ( Pt'iIi'i'si. .1.
M"lIlhlylu..llh..h'l'"hli.hlll' W Ccac.0 ,
D never : lisihut' Iniel, neiMir.lliiu l I" 111 '1' "f s IIIllr ""I.l \ ..I..1 I
ncr
Ii in. < In t tli '! otlii-r hmnl, 'OIIIP,, PXri'llcnt \\11I.1'.1., ..'. U. |ii.| Ill I II IMN'llS.HII i-I 10.1 1".1) 'fh.-.. ITi-nerl-, (.( ,-k. ( 'I.I"IO I I II' i s ,r \
ippni.ir! 'InISnton |. .l-ltsMin! !-liillii. I --4- ..I,
I ..,,"Ii.hllllfO..llu'I'I I \ |" : ---- --- \
111101'011": ) pUouhPl'P.Vilhln' i :: I'I 111 t C': \

I'WPlit yoni'H I Hit-ton I hn; |10.| Tho Ninth t -- In Escambia Couiiy- Circuit Court: w. L.THARP .\ -
I ( ( ) TIII: ) :
AiiH'rli-mi, \ n"'I\\" |I ", whlih", at n (iiailcr.ly \ \ BOSSO'S BLESSING TO MANKIND I :-TATK: I 'TLOIMhA.: I ,\. Boarding[ Lodp? by Day 0'Week I "

niniPil nt t t HIP. liitrliPklm lii"laivhii| ii ti.I i : : I
of l thu Alike IN I II.VNI 11k \\\ I i \
,
tin. lM. t lilpi-atinc' country. ---4- CONTRACTOR

I full-' Inn )lipl'itlli'ii" Tin1 Aniprlrnn, ".", II.M.lll.. .'I..Ini ILinlll 'I'I-IIMPs' 11'N A 111.1': IMiKl'i\lii\T: : IX ALL : '
:.\ / /:.\"ii>i.\\ir\ ) /'/.NforjHit i I'fI/.' I '. -
'Law I'pvlcw, whh'li I hn,:, g.inn I to SI.ninl t.1oiII4 t. I h'nn ntiiiii l'lillli. | | l I Iliv Jill)' :2."i-lt.! \.
I : /'/:/; i r'Aov .t.\ I' ri/'UK 5 her next uli mU, ;, I AMIM.rilJAI.
lenvp ]Io"lon,
'. \V'o hnvc aUo l.nl. .:IIICI..1Iall.1 (If' )HI.I.ml' F?: I1ll. *"Itiinliin". .) ,I Inilniilt I i iThe BUILDER j I : l. I IV NO tIll I I T&f' li

lon:;.l'cllow, in well .IH. Kli'liluhoso ., .'.-- tli ri'iiiliint, U reiiiiitl| In UI'I"'II'|'| nnullli ,
hm iTlk'i'lril' tut miirllioiuir >,,",, ..h.. hill 'III !ilHi\eeilili> .." 1St-. Ufurelleeelll Wilas' CamD.Grond : : l l: I
nmiiu Hint
1 IHt4NeMiilieliic I I I a ill "eure ireti'iHie
( :ilnl. 1<<1. nllierttlne. 5 Hie lull, t sti.s it Anil it 'illi ill sit iI., .sf, .
I ii-r r .
I ,.
itsuilreuit. ii|1"in 1I..I"1"hll.h-, ) I r"llo" (1"11.11.11.|| .. \l/i li,;.*.... 5|AiriH'iilui| '. tlie lielthiit I Hi. I s \ s : s '
IK liilss15' .
.
\S Ilisit 1-eliT Muni"" ; l'"i. Illlliiiii KI-U'. pi-s.a-osi i iios, i.Iii H tiliiiie IIMIII| |1"1' I | |
... ,10.1.I till'\, \111'
lug. Nor Imvu thvir |ilnrp> IH-OH tlllw T'h"UI| I fri\er. I'tsi.I.t-sl.. I l't*|>e|>Mil, fti'iiiuU'iiikiii .". I'I 1.-s Ik I 1"'c"I., I |'f iill.-lurH| iii'klinn. 1..\1 | .' .., : : ) Ill
bet( 1IIIICI'OI'hl.IOI'y \I- iso -... ...ro I Ke: ., N-niluin' "1.1011I.| I'.l'll.liCI.-s I M I : : \\lnllee Hrt |I...-r *.i5) inj' ,,, |
mrii. :
er 'lit'
by 1.1-1"; \m.\.4.- .
I lulu, mnl, Keter, longer pnlilUhcil, I In I lloKton.' Itniloii doIHtiiiN I III. IlimeU. nml. nil illwiiMMi nr I he HINHl'illlll | .- -- .--- ---- 31 I r.I..1! in I iiii'ir eiiiirtitiir, tu |
.. olhfi' rillcs I t for tin1 IIPHnii'illcnl > |i4r-ill K hit line. lint. ln'lietr Mit.ulNitMliltetih'lll. I' 1'1"1'h".r.r, h. I 1"11| r.., Hie I r.'w.linn i.f. zsi.-"|'.
HJHIII
. li'jial:. I mnl. M'leiilillu jolt risiul. .' nl.... eiill I'eiiiiii-nla.f. ir .ri lerelli'i.. .1..1010.. lit: )lue nn, nr" ill, Uleliien rielM .:. In EscamMa County Circuit ConnUlll. I hither:, r.III..r. liiilltuliiiiN;, : a Is. .ttr.Ii.. 1'\1'.1: W 111 SHALL! :

AinlaNo In law IxMiku IH uull IH hiiIfiry l h. mull. r..-... .Ml cs-i" '..11.... uill I I I. Perdido Planing MillsI'KXSACOLA. H|.'llll ,Its, ]
.
11..1| unit,I'm.I s.ss-.i| |I.M'lnr nl 1 IN'imueoltlHIM I ,
F""ulI'\
wo have lo.t urouml, 111..11110.1); 5 .c.'''''' l i-i t Ilielr relerenif. I U mil IIHtliey ; Sr.\H.F: -i.. It; l IN i INK: mi( MI\: I' .\"JII itv I NI-'!. :. ( :
ami II."ltr IH nuhlUhliii\ "',".'1 niiili. -r.lJilnl, I In inwlten.' I If uiperxiii I'. tt.,.... .\11'.1 he. sIp .ll
rrluttvcly, : i'Hii'1 MV why Hie sIs.-t.r.| ean'l 1155lsiiitiisit .1 p ..I..h Mirniu.l'hM." *. .K.
|jt"\M. Nor klioiilil Iso! tat hoigul.I'.1\ !I:: Illi:; .,IUN4 I l\e (.iiis.: :; 45'' I'llll;: itt my, nlllenr .': l.llienlll llml .ti'lill II. 11.1 I' : 1 KLA.r.iliisler a ,ill Miulil, .t<. their lnlere is. 1'1,1)| | l.. the 01) I'NIIlElI: :! : : 1'

that lIo..nll'ollhIIINllllh"I'e.C1'1. |,, I I sue wiul, I lor, 1'iiini'lili'I. I Hill sisal, ) 'lnv.. iI'liuik'i' ,. HIM,*. [1"11I..II, M, IL .... ,(i'\ I II I II'II '.1 bitS I., .nileiNiuiH, .it f.ir Is IM.. |N"luie" ifniivelM.ulii, ri."iscisi '.
.KII ll .V t'ii, mien ..11"1'.1. I I.. I ir.T4 sihais.s.U ? .
"-lit,)|rutlrt.y' |I l'e\v I honk I'ollurlorH. n.f I iik| ol. till) rilthieliinmililHiilelir, 1'11.11..111I" cs.b. I -
| tiiki1. III) MiiMlieliip: .unit Kitu U 1111'1..1. Ihituii ', .l.io I.,Mirli.. .\. HUM I I \\ I'";. I I ISII' :
Ilia I highest t'lM"| I'l'ijlmlily fo\v !i',' vain .:li triiif, Tor. its' 5lis4ISSSi, iilMitt' iiieiiiimii. ,,, ... Isis : < mul Ser.,11 Wink, nf nil Mini-. Jnlj I l-'Jin. "I\.I.l H.I.' I i- -I i UK I IIMK: 'tit .slit's i i:i ; I ,
,,
KPUIlviiion in lto.toii, iiinkii I it n I"shut| | I Irullert III mnl I uUI iiiiuiuiiltw. .. Miirt.. "lIn' 10, rnlliiHinHIP The. .I.r., inliiiil.. mnl till 1,1 Is.. r. |I' r-iMiK Ini" renlnl --- ------- ----- ,, ,
I iliriH-iimiM.\ I uimlil s eniH-elallv I rC'I'.1|' me' reiiiilreil In iI5sliS| | mul 1.10'1| ; "IIIh.
a I lihrnry of Knglish: :; hi-.loryt. fIr S Hint I they try 11111'."...'w enii...iilere of the 1\111'1"111 .Ii.slsss. or oflaity II III" 11II1I11I.hl.I ruilH.>. IUtAIH"1{ BLIS I -
jMH'try, i : |K. Ii:. I.KI. \lit A, &'1'ki. 's leuil I nun.Circuit : : : i.rMi-.ii; : v MUU.IMM I I i: : : III
,,' A 31..hl'lll" tliiil ruiiiinl. I. fi unit in 101ilrni ::11" l'IS t1 !
great .1..1II.t'I.I"'I.:
TillI5KST i : 1 P.\
;"liirt. in iliu t'liiii l Mute' nr Ill I Itiinin
-- . ..Inn.. 11(1. niniilit' .nl' (1.(1..111. until.. tin. ihnjruiHl' --
Tliu Ki'i-iiumliiiii, Mirroi I 1 ..-\"..' sag I 10 cull, i fur II ; Hint, nil ilrnxKiMi.* Unit nnter" ssfl" --- -- A I.WAYS OX 1 11\1\1/1 i. G3R

the late goM l'xdll'lIlI'lIll1lI'cllcl'I 01lln ,....111'1111'. .I ulll\ mlxerliiM' tin'ir iiioiip 11,1,, Court--Escambia County ft ll.l-IIH: I' I Nvis'i' I .
(1,1..r l nlneii hllh" Miiini* tftltinin allis
> Trmi.lt 11 all 1'11..1... ny. (hut 't rsIses" 111.. %. ,"1"1'11"1' In. tin |iahisrs.Uisii | .
I U not over sixty feet vlmvo thu sea I lie inline" <>f \ift; Sits n* |15 iinktl U. > rtr>... 'I."I1I1.-I'III'T. .tinKtM/ I GULF CITY \ : 11011( ; :

level amlllio I .hllrnl'l'r of II* tusks III. Inn:N' ,.t iliUYuitl," his Iliu "'II"IIII' Mitln'lne ni ( 'I 514 I IT.MA 4"y_ W( )IIT Bt'ul.lcls( I'eniali-

ilii'alc tlu-ir iiiurinv furuuilloii, 1..11I1l s,; .li..* )ssii MI' hi. iiuinu unit, 1 |>laeu nl liiMiiii. IIV .\. IIII.N. .'. 1 IS .
In nit inlveitiitin", :( 1'nliiiiiii. '> ..1111 r..r. I I.i'''... : : :
<'uiiiH' >iicil, a. apiH'ur to thu v\i; oMllkllflU f All |NT"III' uHlii'; .liil. tu illi uny ...r s'h,-... sits.. ('.tltI. \V. K. IIIKK.i) ,IIKiV: .Ml II :'|1.:1'.1: | n{(' nlat If.KMUK si I |51s5! |irlHi\)
i'UM** situ n'1"11'.11.. ilin MMAU| 1I..llr.. .uuIlireii ""- (.
illlltVllllftl ill Ilillt, I'IKk. HllV I or. fiuir liunr.* I limp tiller taking' in.Meilieini' .., II S lU'i....irlni lli.il I HIP ileh. ii.liiui rsalsi. liii 1 : ALAIJAMA
these rockn' lioen ralnpil from tlio I best| oHie ( 1 *i'n iln nnl liml. II lininiilntf| >IMIL'fullb. "f ..sli| | is,.I"', it Unnh',,'.i I thill u ll'iinni 1"1 ;IO\LI' I I.l a "IssIsihi It,.,iit..|y r-r nil 'h..ro". .. u ,. 5 lieeiir' | '
li.ul on the fiwl' s1isrtiul l III suit, l.lll. IMI I I ,
I a ,sit r.isissi, I."hl"lhl' iiiin niil'i ihntf I MKimn. ".1 HIImilling a? ":HI can mivI ,
ou, or settled from MIIIIU hlhcl'I'J""IIllolll ;; |iuid fur H ,1..I\1".r. lIsa Uilieini. ,111,1lily rum' ..y (/ ViftvwVr. .t. />.. ,lIn. l-....:. I I/.11.. .,l.ll...,.in" SI...rf. ,....,...... ,,u,,I-I.,... I- .. \lh., I !
? ? m.1. B PSISPS vlkn.tul
The rink) furiimlioii 01 uifenl ulHit ulll IKI, h..r.I..1, .to rtfnniiniiie ... I I i
4 huh l Inn. Il iimiiunniitl, d%. .\|.|..l Iliiil S IhUiirihr ,IH lii.t |i"Io"Io..II., | I nIhd SI trli.x.THk \\I.' I .- 'I I .
exU'iiiU out Inti > |I'"'% vnii is | t : slit| Ilh'lIli. fhen In liui: |' ur.. U .11..1. ,., IMT- .1"'h : :
wllidl1'1'111'1' real .
l>h%.ieiuu llml >*n Sill SlOt ntt'l\w. any U-in IInnn S "|i' i. ..1 lir.Sis..isi iii In **iIh> |1"'I.I"'j' |" I .a.'h' vsu.s.uS..' )u-lrual" >..... "..",. \. S
the IJnlfof Mexico khvlviiij out vvry" U. Ami' .I Hill .")' lh'.IIII"h.lh,11 I I lien '|55is4tits| IliU, "."".1'.11,1,, unell |"| : "'i555iII5i5bg' "'"I rs-hisstIsiis. >{ f.a\\'< i iff r.uu-.lv lu !.' i-.nS .liirnnc' Mini rriliml itriflku. !
(lit nnl eiirc li> ulnii .11.| | \iin lincl t.ssss tinii U hi r.'h) rinlenil.Al I 1I1'1'11I1. .. U S"S ll\\i.Ki l 5: >) I I IH." II,. iutjliul.lt
j-railually for IIU( > issues|| nhfii sill hI triHteil ,,11I11'.1111.11..1. t i5sSlristulsI.i. .."I''555Iisii.siriisesi I li.inilit rs, .5 iii"> ,jUI.I l-.-.:l.A. l. nil UniU..Inl .rr.4rHlif.ii li.. nurltul'! % I :

once tha edge:': of proiliiU'C U r<.arhcilwliicli l.nl itiint' unit s.-s' III".. *|'.. |ill). K.: M.VN\\: ..I.U I )' :JVlf.H. IV? .Vlilifv., sit!! fi.iiiiiiuii.ii.iH, : I.it I I : (
Hint IIUIP. nf 5 tlim ileMrlilin. sills' MIII 1 : I '
_ _ itrujH) down fruui ono huiiitmlUlhonu iehlliM Nllihrlllelr" "-"1".'. I klliilllil eilMCM 'I... |1,10.,1. It|I till.) _ I-'I:: : 1- Holmes' Lininicul I S
biuln Iriul. I.he ,)l.tiss. -isi.. 1.11Iriiil : 6 '\ I H.: I 1\1.1'1111"11
u
10 t Ihe bottom of a mini:) iive me n my I : : : :
unit.. I Hill .u hurt* enie, II Administrator's Notice.
hiimlrcil falliomtilecii.. At u .li.IIIII..c I l.lken.. .l.fi.rilllU jusirstsuI.u. ilinH'tlnll-. .5-' an 1\I. IIMl.l I K Its Mis i,, allt.uiu I rhsi.5-l.-srss.f I ;
H. PFEIFFER! I CO. ; > real l'is..hsss* ii.Slutis.. "" 1 I' ss-a..l! i I
iliKi-ii. liliittliiim nn viii ulMtiile.I'nrtliitileiiiriiiiiln I iSis' .1..11111..1. h.iuitr.. Ui-n n-wnnliit| | iidiiiiuiHtriititr 1,1 | | i :
HO (that a '..cl"1I1I rradily I\llI'h"r ..w me W 11I1111.11.... III ., IIIM>II UuM'hintu. ..r I Ib-iiuU S C.1I*- '.OUEa'8 Y1isIENU. I !
ontof si!yht of Iii,iisL l'l'.fl.or .;na Ills. \\eiitmiiili Imililliiiruru. .iiHMi .1'1.1 'lull. .I l,t** ll..tl, tliT 't,V ss..5.iii.-. till (MTMiHitlutliitf rtiMi. iGrooerios > ,. : |
!! \V iiiiiii5ts'l| | | | a |H. .riisifl' isinlliirlii u '
,. .
.
M e l f I'.il.J.iv SI r.5, 1-eiiMiiil.l. H.I.Tli'iM el.iim tiuu ".1 tin Hinl difciiH: il t <.1 : I'
..Alabama: cla.-ixl IIIi.'f1t.1,; furma not, ist'I l le tuiiiienil' |Iut--5s .11" li.n: p i"I| lbui.iMiM I uit Inn I in5 I isIs |1..1' .'11..1.. | 5S...hlr' .s.h tiHk. .l.-li.>..i-rt.. sns.5ruisits I 5
and Stores ilir u-u.l "n an.iiiiiiiPrycu's .
Ship .
i I' KvinI': ". I.l'i'15551' '. 5 ,IM* tliii uiicill IM- li.un .l. ni. .
S J tiolllU" part' of huts aum: 1'1'.1 l of IIH')LpxtiMiiliujfilown Dip .Mnlli Ini'M ill ) | it "l.m uri M 11..1 .ud.rsis(.I..I.I.) n.ar ..I lushbbiUaK' i
wml IT mil fur "l'aniilileU| Vniuill ..III.| through: O ieoryla \from Unit, lite reUM"ii nl. ... nniny 1....' li\in. r n.iuili.l 1 liiiu.ik** luinitill. tu' itiniiii sIt 555" Una. | : | | : : I:

Ihll.\l'lIhll'l'ola| mouutatii region. We 1'11.! U. IUI..I.Jir 4.:t-.rril K.hlto::j: H'\\Aii I(if 1 IU.rlhati l I:>..5.5_\.lminUii.iiMr,HI,. .h'.'.M"i'l.Tlio I rcrcigt: d kd l: : Uqm: Ointment i I .' ssU-i,5,55 55 sIb ".- | ).I i

p lioH|. these ixH-k) uill\ IH ut onre. Miltiniltotl .A.l.lnp.. Ibis .V>l, .\1111"" 5!. I...;...." to <*.......1.1.1'| .. fair *llliu.l .. | ( I :

for seinuitltlu uiitl! )'.Is III orildthat IVliwieul.1 Hi.JTIVIARTINL. --- ----- .\t ,Ti run inr i n..I" S',il... s..rss tukMiA, ,lUtr. m.,%l5 I.IUHMUV.rtf. .lu.c.I.11..1 "I'ull"| art ......Iu. tiuy I I I II i

their value limy tw tc.lv s IrLDvxMi1i: : ,.. all .MH would "l e a HiUfoi-tniio have the Infuniilry .. | |.11.. I rj I' < \ .II'.I.I.JOB ..\ i !

du.lrlet of the unbilled in a MittMiterIvliCi::h tnrruuSars, .....1.. .501 full |>artu'uljr*. :

fl'l.'IIZiOlI, M"")' veaivli for goM l dcixwlnuuliM (.snT,..Mir to Simon I III IIIlu II I.) 1\1\ : : crY T rt ; .t-hrs-'tp ....... ..aifl. ,..o.lunruTIIHKI lisop I ;

the h..I t'lIliou. were of no ilevideil i ': : I
111 1 11. : : .aua': IU'I.I: : :.:
a character a. to place the matter CONFECTlONKlt, I 4

on a Imsine. foolinj;.-tx.:: Tlnirtuixlil'rvtl Kf.UIiriilJERSEY : I 111111 u htUMIli J. BRADFIED. .\M .%tZl: niU'AUrlt: .\ !LI. t : I : t:' : :'

I'alafnv St., Adjoining 1"'Io"lIk.a.I'.au ) ) r :.,. |I""' .-..1..1. ) I L. I. I..'j : ;

Thl' )' r.t1'lilu.. ICE COLD -- 1" !I' .\ :> \11:. si III|
: :" I'aIILCy 1'11-
.
fcl)idu'l you say jou never )knew. : i..1 I
.B.LL'i
lif } .i'sst U HI 1t'lon ,> olll' Ilu: lill.l.! IIKAI.S: : :
| I .
.
r that dog to bile? rrii-d 1 the lightningrutl : ) 1MUAXA: (' \.! to sits eii-l.iinpr I lsr.sutglinut tlif city 5sf i this I lit. uiid m \\ 1..1.. | 111.111,1 l.t <
} Candies FruitsFancy LK'lTKi: : : I In\I'I : I | | (
ilimlicd
agent a* lie up u mapletree I %%'. ,. I.tI.EllEU'I'E: :. :! i
ami left a Iargoseetiouu: of I Hie went I Articles and :%o. ,..!I.I i.J.e'.I. I! \itl IK: :
; |
ls-ss-i.t-.l Iia.CLtS.
Jsii.-ly '
end of LU pantaloon lu the itoy'tmouth. \V ill *,-rt. "..... at lite .\M. ...,...-!' |tiiry a MK *UK AlMs. AiKr. ... ts'I'ArEM: lN114: I

All Other (ioods n\ .: IK'1.1.\ll; ri'll 1IIK: iK'N.: TillA MO 1 MBOTTLED --- ---- iL\\KS!

"\'eli, I did," said the termer, "ami I to ho Found in t'..". aill lu.tnrMl slash| ritreit f. at r, a- N. 11111 1 :". 'I I
told the truth You are thu lri! $t man I "iiniil.! 1'111... A )1"'rfiii.il |.IISH..iiiu* :U B::= a: JWt: : QUA, ; J i
a ) II'lhd' llu Hull I. i-iu.il tu A !' :i5 :
ever UIIhllt dog bite You see I bought .,11'ro...h. I IWII: .::" : .
I lii in conditionally Tlin nun I got him' -A- 511) 1:I 4. r.: \\nl.tK.: Mauu-r.- FAMILY GROCER. ;: t'\I"
t I't of I'lIlIrallto'tlll.lw. IT. he bit the llit.1 BEER.sl4tis I l 1"11 1.. (C.\I.!: i : :
-- --- I
lightning: : roil agent that mine fooling rmu- w JCITS? -- !! :
I- around theJ..elllllil.a. I wa to pay f3for \ Brown I I'.UII'II : :. \tI'I'I t
; him I was lo tend Philip .V foil| iil' '|> ).0. .,.t irjl.v| uitat.fsr 1t1 t
liiui baek.. laiunatUliutluiih him., I IEEKt'.stt'IETt-SUCIi: US It'O Charles I'W: Hilunu! :,.,

1 wouldn't M.-I1 him Slow" 'lor fl 15.; Wait' WeieI liouaiti.44 isis. )a ,
Cream, IA'lIwlSI1t'II'l'rt, Arc.: will u. ... .. KTI': '. CTO ;
_ fill ha cniuei down 'J'owsui-r.-Mid. -IIUUIII- I l !I
Uk'tou, TrauM-ript.. I foe wrvt'il Customers throughout First a and Last S CHEAP theCHEAPEST I [

the $umm.'r ,'aMlin their A I DOn IN A i

_The Oiauue:,: lj.af U the title of a Ice Cream Cianlen, \\ hkh has Kinds of Furniture. I(1TUk.N1'1NF.: :. 15KKK: I IJ WORKMANLKE I t..

new paper ktartetl at WH'lwoo.1, Inbuuiter lieen litteil up npocially for the Al .

county Mi'..i- JunUu and purpose. -- -"1'I I > .11111" .. I ASI, .s : ;

Mieehau are the protiriftor, and thcwork i. i-Aiarov I.....'.'. llul h-v Mt Ihr IN,.. SHIP MASTERS
ll'f1 JI'IIIIXl :1. i ie' J''
; of the iuniier H ho In the editor ga4laO keeps ioiist.uuly: on I FAIR :RA

iudicate thai he well uuderttaiidn hi. hand an excellent: supply of Gen. _I iiMiM:, ) i IOU! l.1)ltEIl'-.) : : dm ,'HIJT anr1Wfiil tine Claret. [
IIII.iu_, Wild wood U rapidly |?row.I Imported \. Imitation =i | my U.H k 1.111' """I' -ll I SI.S l.tI"T.:! I1KIXCJ: .\ SPECIALTY: |IX MY I .'I -T bf\tI.I"U.t3T
I lug village 'about cite hundred iuilfL < We Solicit Public I I I
Patronage. fktixul |>rlor.UU'iulr4 to lbr fuMic' 1'.1. list III' IH'MXEs. | |
L south Jaiksouville.; So y -'w.I lvJ-Iyt July I UXI .tl'lvS: ; I
t'lb.1 .: i vI lua"ll' II

I .. .- C.

_4__ .s#. .. -

--- --- -- -_ -_ _