<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00057
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: September 12, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00057
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
Si

.
It

,

:
______ __-_______________ V- ____._. _.
--------: --rt-- --- -_ _-_.--- -!-.. --,=; to-- ...._ p __ ..........:._.S-- ._. .____....:____4.- -., f--- --. -- --- .::----J- -- .- ,- -, "a 1 W -.. -.-- ..: __. -_-..---- .. .. :- .----.--- -- .---


'rlu nco1 n\ ,([ ommn a'.y.' J I! 'p j..' 50e.ur.uota,. (Oinnrttin f fTHE ) (*' PUBLISHED' SEMI-WEEKLY, i r ,,Il la tIniiii, r' I I I COMMtRCIAL' JOB OFFICf..

aB j' eltlSIj ;I n'l' i: eCel (.4.t..k..ll\hhnrnln"I.t..nlltftlnrJ"I.I.n. ., WEDNESDAYS AND SATURDAYS ,
_) I I I' I \ ) I i } J) \In inntt-rl I In1 linn it." mul fltl In i>r>>|iiin-il to event.nnlcr: *
I'liMinMn' :
.,, thct 'ilium reel tiiiiim.|*'' j --.-::: :: -..; :
c::: ) C \ ><, LKIIr.ll: : IIK\IM: I itt I.f. 'UK' :AI'IN,

THMt : ;' .... _.: -_________________________________- -_____-____
__ :
-- -' -.'__ .. u -- ----- : ._. -- :: 1'irIn451INVR1ABt.
:
f. r. : :: -
"' Avn nr-nv: I.K'' 'mriMv rr. nr. 'IKSt

,% IN'. ADVANCE. :I no \''( )' t H. ..> I IMvVSACOLA., I KLOIUDA I I I I WKDXKSDAY, : I :SKITKMP.KIt\ ( I I ...) 1 848.: NO.( (01.; I \t tiii> 'linitp" l notice nml, onmrxler.itt term,*.

--- --
----
-
--
-
-

IIIHlU1.: IP\ II'I'\IE\T: : ': : Hill \\a> ..il'M.II Ds I I O'IS.'m sTldErs.I : \II>' !1:1.ImllllalII': '* Mall-1 >r
( ii .>llll'lll. I ) I hiit "t .' I SULZBACHER BRQ'S. .. -
_. Inhl. ,il I .." : In ), f.trlI I, f.I"n.p" Airilntt, 1 K.Hrlit.illiiirM'IJ
r r.\ 'rI'I "I.ln' IHim IVTIIKTIInl' HIT
stAIr I '"H ust '. r ci. tn TIT \ ,III.

) .,...tn"I'. ,n I Hiivliiin.' '1'ill.iln-wi.. ", I k \ ,i '. ( I 1.1"n 1..11.I itisuihu' lii' .. .I,1,, tet *o lit nlnll I |.J' lltlHltlE; .1 ."H TIUT IHIUS ItlsfMl *:in Ktftm' 'IMO I lirnnl I >,

I,uli,,,ant II,.,,-,",", I.. M II th..t. I ,ill: i Zailek & Co. : ::. w, l W'il.a, ': II'IJ WII I, ( itt4" 'Ii) '. \I l.rk II. There, U ,",tnclhlngery, fa.iiiatinil '
uhtl.I
SC
V/t Huioru.'V.. II,.1\. r.II11.".. !1'. \liinex: I :ill Iiwnltri NASHVILLE TENNESSEE. cL/RI/ 'i *. '. I*e *. rw,,ii, tt ,I II) U 't-eirt ..h.I., tinl' ilis hetnn S.I t'lto men.: ili'0: o.l I In Jfi'.tf I 11'01..r4. tin l iiitonpof I I Ilioneiipp I I ul.\ set* \\ liiihiatt
-5
tie
: l.'i :
I : lieeii Ihi'oii. h th.' initrnioniat! 1 mill
' ,, .
: "r"I.I.! .111".1.. I rittfiiiil.. I .itiiiil'lrtill I I'll, I, ,ili.ln's nlii'l tin 'e Hint fit ,ill I,I. lighf-llllinn, ; irrtjnkets.. \ill tlniiMoi.insiif
:
...... hI'.I:1 .slush '. front IIP onleil l.oie
: ,. -- .m. fnrlli I of -
null', ;ilin, \.' l.piss' lintliHis, ilown" the tim ,', {
ni \ '
'
t Ain i P i. II urn"s. 1 1' M ili i.isiii.r ***'-*' .
'.'..'. H. nr\ \. I l.'I. "d... I'.ill ,ilns.H.illiilnnt -, XMinlf.it.. li.nlers 'in < it\ -'ii-| .< .. ,' ,.tin! jritt" ftp"S. ii'ihoil front, Seenmlneiine :"'"'""'11.. ilenerlion' uilh. lier fo-.i-
''
ll.'in.nil I. I'. 'n"".'. I' ill.,linnli'nn. MOBILE ALAI I'ltt."r! ,1.1 s- .I liM'lu'' In i. like$ "il 11.110 liMie: nf nrln'Ji1'
.. Fruits. Vegetables Fish 0 slcrsI t. n r '5 nroiui.l I I lni! > n s-rn-s's lreot l } e' .11'lullill
,, i ) i. \ .
,}" : I..ni.ls in 11 1 in, Iliii-li" .\.trtiM.1il-, I & ;: 1\ 1.,1..1, enlluil, '?"'nil., ."in in hit:: i-ol' hi,. lehlit.. Theti1, jj.iimonU were prol'mely' oreiow feel! on, tier fair I f," N'o lail1111",01:111.1 -
.... I 1"1'1' < N..ti:MieMSIM: if i MII "' I ,.. pialonii'
_
.
'f."!,." ''I"I" IMili. I In.lrll'i I IInll K.: t It. Fnslir.. 'I 1',1. I ; :>, I'II''I'I''I.I.Y: rAi.i/ini, \ : AT-I' nrlii-K :ir .m. till. .1 .ni.ls|. 1',1, ill nt '1 i II 1.'I..1,1. l.oVnl -' 'II tituiui, .l tt ith hI"l: iltl.l \.1.1i.1) haul .1'HI"'jhc.
.... li i | III"I, "st.i.s| lot.Ike l n il-.iw.iy: wpieere like tl" 1,1,11',
I ,,.111 I Si 1 I'M hi 4ISu.Ii.t a 1,1'11 I./Y : I'mir til'" In'itsi, inn-l..il III. "
'" );:j.'""ul. "I'1IIIIIIi ,1.11"11" .\. ,\. H.IIo....,,,,,, M\IIOY: ( -' '1'111-:11: : M'Mn.-or:: I Ml fit ,il I. -111' ii. |15. ,,11 I _. *.itnIn.it iniiIS kliliinenl, 11 nml, I tin' n ,el.tlionel.I'.ntr : or can piiiitlee/ thin flinr I ; artillery" ki I<*

!$, II"h" ''''', I !. I In I II! I remt, I gran* 1.1";>>4 on f.,"'In* fur itt 5tui5t, .I. iil 1 in I HIP ,miriilor; 01' cotnei'vntury nilliIhon.inip i P
,
lJst'lui.'It's''s, In 'the frtttlet-,
it H.KS. : I'unjreil
1'11 r.
HI MUMS inn. : il\ Ills ,
I IKir.MiIV: : nAroi.AM: I -I r tit trust.|
I ilexlerilf, ;( nmt tenuity fiomileteiiion
"
IN" 'hh.r.III.II"I.I: I itii.lill..li.kiiiulle.: i while the "' .. rnrrliM: il rot not!
k Ai-..iel.lM.lilsli| ,i. ," .1.... I I'. \\e-H--.tl.lil-I I viciirv.'ii'iTiTni.i.'iiiMVMMlll ', \lieu n M.HI..1.1.1 I ,. .''4 ",'1.,1.. n .,,r nl I, 1'h. I ; f.ir. I if .1 I Iliinl ,parly, I comeslnlilenl
., ( : :' : : I slniwl, I th,' tliiwn
"
.
..... .-: U. II. \mi \ nlk.'iilniMli; .liiki I ii.Jt'ii'l .1, "'::1. ,1.11All 11.lilj the COMI' while, Ihn

\ : I SI 1 I'. Jr h lil t" k. ep 1"IM."'. J j.*' ni I I..is* in f n"u' the line. ), "Inl .
.. HOlso.'I
*> First Imlieltl" .\ l ('teiill --.\. I.qi I.: Mi* : : :MUCK( (Ol' hlAMllMiiH'llli ) Miluory rh.I.:, ;, 1 1.11 '" the mniilen'i:
.II. I nsi.s.li." \I.i.NiiI. 'I I'. 'I .\. .. Wil.FI.i .",,1.11.*: 110.1 were P Ihlrly or forty hill"1 pniffrci"
.."' illeiinri IM-'sMji'AMTY'lJOU) I I', 11.1'.1.i,1"11. .'Ir'II''I.I.C'J.I'W. S ". I lit ton R'I|i...n il;tl ili v ei.nlil ,'|.,r li.,ib sm't'eiil I. : ) lug iti the slimtii; nf the 1:1 lone., cluCk, II ii'hspn. nlie look confiiTil''
\ : I l'I
/ ; : ; 1.1I .tn.l, nillv I I nmt I u-i.1ir, like 1 inllie
f III \ I M III"I ttSI' 'III. til I In slit I i.h. I flopiM-il half n.1"'II"f I I the ut I *

J Hhcrlir \V. ll.lliililiiiiwni.Cli.rk 'I .1 ".1 I"Pill hill lie I r illllst, .I. III.I//1111..1 If ilij:I '1'111.10"111'" ..1 I ulliiulinii I v'l'i'u'e.' Not no \\ jilt
AMisiiA' r.u\\.vit'iiixorAMii: : : RIl
::
,,, : BankPENSACOLA. himtinT lit. [snn-
,10.1.I Un First National ;
t 1"1111' "III't r. I I' iJ The 1111 1"1
Mrs Minnie Wliitelicad l' hnl it.el| I loin.hrMt ho' Slio !isi's I ninl,I
I rn n
I JuuIt nf l I'niliilo'ViMmi'li,'" II. ,ml.jTa TT-S : < b njfes' I In 1 ri'nr 1'I.m.II.( I In- wlII" rnJI nnrnllteil -
') liillii: 'I... \I'.n..II''hll.' I .*. H'XXII :S" MAXfl'ACii'iii I M'iimlir, I .." nittnli """ I his: .\.I.n. t 1..1.111 fa'l; nmko noun' ) reinnik .
0 rtill.tiTii liejinn |I.> ">uri.nl
1IIIhill
Tax .\**."*.*.-!' II- oftII..i s. .. -1."I) .Ih.r |

I"n'Tue.ittr.! .r U..I. *I II.*I. l.iH| ii4in.lll .miril.'| '1 : -: : i' KKVcirTsiMii.ir: : ( : : .\ :\ FASHIONABLE -11-- \nl 1101.,11 n" .."., .ri.11,nn i:',,,11.1,1. l |. r il lit, it.t. ,"I lull- of ,1uios'wa"s nmt nMcjways.. Thoin nhont I I Ihtl nttinnt nf"IIL I I II hil.I
''I Ihicn.t '
J nLLIEn FLORIDA. '.1 pieepof I f'ol II.I : on herilionhler
.
.1, !-. I li.r.. r..r .t.itlil'te, :III |1,11..1111't ..I.I..t In hl.II I I| \11",11 \0
'MONH
: \ Cli\IMI
(I'l f.(t'l\( >< .\ XIIIIIII'liZI.'IE'Ii,: : I .\, a nit ipiiieoirei tier
.. tt. It. I 1',ilt. AllH>rl Kuril. .'. l RttItsitIttt.!," ,, ,, : 5St\ I IH''III'IHI'EI'I I \ttJ "s'P.-i" .shuts-, lu-i I r.Ittsss' : ,\n.1. ult'y I'I I tic|' nl..1. ,ihitrn iiml .1,1\1)| Ihreelimes rOllali"l

I.W.. I r.r$5. i ,i.r: : .IIE'Ii: AM II n.'i'.xcii: : ( MII( ) : ,. I 11 \ II |-\I.Mn\I "I'! Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold ,"'Ir I nl Ions r.re.Viul I I, nl.1 I Ih.1 nil I I sega tu to |,lay I .hy HIP case mul nplomh wi" ,
'( limit, no MIIi '. lt \IE'I' S I.11 I h, t')tilling 1"t.ni'fiilli I .1"1 e\e,'pi nil u it'..illThe, iliihlreinlitlileil. tip Iltl, ho ml\.lrl., I Hie tiiMvelonmc tiiitiint'anupleloiM.
lMllll \\ "HiI'll\ 'sill..III W. l 1\. Illll .
'
.31'. All ir,'. 1 1'.1 l,. .'"\.'... I-.. II:* hlliunito -. I 'i Ii ii IC.: :.MTriM.I: "r r.i.r.t"i: ; Ell: rill>ii: l. ,ii.uuil.i. I Ii.' '' S nl'I.I tree.nil I Iwit" II.II'SII', i 'tn '1:1.: LII I 1st liotniml \" .

"'' Huifi ill"'III.'h' I'liMii' IIIK.N. \ I I. M t. "i,...ir.IfVlli \ till knntt '1"11\\.- Mi, rr li itv ile MI sItu, filiU )joniij,' ttDinon, )gi'ai.-i'tiilI'" I 111'III"I.IIR.I'II| I l'I'OII'I.lc; no
''TIIEIII I !: l! rIIJAii: | ':. ll':l.'I.IMi: INn PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS I *
:
rlI" lull I li,1' if Millin.,ll. llmuli, nh, "s ilt. mli I mine tnin' iiln'| r.itin rli.le.l I in el' I Ihn aiiinotli, lulu I pate- (IMP ran sin I the hs'a is-:':liiHt net t \\llli I I
( i.I"'"*. K lit' 5 INK: I 1'1 \l K. ..mil. I .IV Illl- ( V Hlnni-lill! rtisi im ce i.ln, :ii ,' lii onI '1 It
IMIV. ,
< | ) 11 I 1''h" nklll nml,, 1 ih'liRhlful,I npirnily. '
fjH'. I'h'k.\I'rl.: \ ; .1. K. I..iisttuu.jflJsP.u.r \'-. \' : : w\ir.: : iI i\ II.\XI..II\II.\. !; -J.: I I'r, ,.... < nt :isiS Fi is 'intuit' ,. 5 5.tr.I I CIYl \C'I St I .r"I' 'nenMnjfi'lln'r,I I III |,'I'f"1| i 111 i ,'. fltI tug) hlow. Ihn nhoulilcr, .f'h..'
,
M isl..r .1 .lin \I. !il,>. I! ,iial.l. 1 I'llnins i .sInus mi I\lnlnlii: n.I II I i" l.t: ,> nml, .\ulitsu me ilu, trull, .n.1,1, I"III" 1"1 I the liimN,: of woelihlilleM H 1,1111 4Irnilfnlly
111'1-:1: : \ ..\.":" ." -' 'I'I/I'\I.t.: I 1 Ilk> nn 1 Spirit.. I I agah ( I lipel nf I HIP
:
"i4 i tl\ '-if I n M SCM.: \" lns, |- thuS .1.I mi "! Is i.Ii,5ti.i. \1 ","lli.1 id I Ir f t"e, nl.I'I..II"I I i'asulp I""'1 I the 'I u'p. 11,. lin
!' *rn.. Hill., *. \\ ...INM: .irsllllliiihlnliili'ik : 1.1 I I'm. 'j.tr; In olilen >| tint, c\il crack sIp h,' isitI iliolie wnln'. eont. 80.II onlor In get liUarm ,
tlmiij .
litl\ was! it spirits onto in lliroiiejh 1'01,1 .n.1 q ts s r e tutu .11 I tusluin'' "" Wefolllleil$ with I I ,
.
n t I ". 'I. I I'.ini: !liufunir: .1.1' I I Y.ll.\\; I I.UY ill )r.'IO: \ I 1111111':11.:|{ \ 11"1' 1'nll.
; I l.tlil'tiil .1. II. \ .iittis' : .\ .si'ISIIP ntiil l klnkTIis, rner.illy! IPlro\,1 way to keep them out ".1'to phij ill ,1"I.It" "ho i'hul.III,1 ; ) they 1.I. nut nf HIP ss'ay I"I, In fon,'oil to put it

_im : ll.nir.liil .\Ilr.su'tu. ,, .I F. iil-li. '. AMVA'lt'lll:> I'MI.TH 1'IiIII.'I' III|> the ki) liolos, :1.llh'I'| ttif, cotton. Nt.tis itlist.intling t Il' / \i.\t 'SIMO| ,tint tn in tutu, '..111:1:, t.ltt't I'll\I l I .' I luh',1,1111111,11.Neene" is roil uti, liU I cotnpinlon'* wniil. rii.ilhly .

't5.t h..I".I"III..II.I''I".I.I.\I'1 I .: I : | |iu'\iiti\c) .' tim evil tilings lint thi-ir own \t.iy and ulton came: in .1 lf ulll. I I nt Ihti ahe n."I'p him
I. .P. (5. ("IIo ". I II.! II. M.itl.iws. It") iiin. 11' 1"I I. niit.| r 1.1'link, "1'ivlly RIKHI Plus miiilo, ihiinieit. Is jnnelnrp

r! .1 tut. "Mni.l.ii." : S 'I'1I1I1III.tili I < : ) .\\NI.K:. AM. iUNNS EXGHANUE .u they jilc.iMil. till.. li nl f".iu' uli nit il I It e.ir.I.'iin'! nn.l I 1'n.l-. Iho.' )jniiti-;'"'r. fllshoil., ,I1.11.I. t that ".lip never ilremui'il" Im wrt oneltlekeil (

: c.,hull li .Iliiei.tut.l.H'1.f. So comes nt.i1.it ll0W-:, ,ivs.Vc try to keep it out of tho) keyhole ,..1..1., 'II' \Ml.k. 11.111 I Ihiii".I :," hut nllowA I til-i i a mi I IDremain.
,' ,
tvnlkn \
I ouiirivn.i.) : ',: : l 1:1.1'1-.1\1': ( i: |'II; 'MITATII.VIIOV. -- I < n* I
,
"II" p \11't.: II. 'tt I."I.'r.\:. | I.II.H.nt :ansi it cnnu in by tliecr.uk.Ycblop: up the l'k.IUllo! it conn's Ii. out I 11, tt.nililit\ h 11 lisps list illn ttlttr I .1 ) haiti 111",1.1"111, hl''I'I; Amilien, Heated, next tier .
.. I II I ,. M. "mul, ,,I T; S I'. ,tS'S.". -nn.ln.. 77iiIK le.ik in the plumbing or an oH'nitir from, Rome llCgkCtCsI ,drain or finiiisoino n iliiisnierfi, tutiil I ,. hl\l: unit'oil /r.III .
., ,1 : ) ( ; ) :MAT ONM'PI.'MYAU I | ) nt ,ilinner I kho IHOI n Ii ii iusi rest I lilllnl
.,
.. II III. I I'lll ll'IX; |U-,1. John Dunn Proprietor tinsu.sKiU'i.t source ami clireition.Ve \ il sit l.hil.hl.'I't,, I"t.| n i'him, "'"' ,In, till 'lio, m.illiers pli, "'ke.l Illhl. llio 01.. ., .
| 1.k"
-'II' IH'UN.: : !11..1! ,"'. ". I'.nkm) 11 'i t'uu, tt hnl' In .1.' t. : nn.l "I i l III.III.I114. I of nliii'It I 110 'i'ii suists'r'-s! '
1 : t I'ON "riUM'li: : .I'i.iici \ always tint it battle mul 1 II.IIIJIII.,1 ,1111.11"1.1",1
: cannot out
krtieKiil' II ,. \I. nml. T I'. M.. .'viny I : kCI'II.I.lri we can RVC I I in R hn". Site I thnlliof
nt I Inn, ill I 1"11.1|. | mi I uttutiltiutlut. -I- drive. in cllocts; from our lcmR HKOWN'S IRON Hi firm is taken in 'So li',iir.ttnt\ ilnin'H, tin ,h'. I ti', '! 1.1",u hltt't ,si.., I.1.nil Iljlrl nl Ihn 01)1) of Iho nlhei'i 1.1111..111 .11"w. as "

<'lv\.in 'I I .iir.i.'i-ii.i: tutu,,, .U.MiiiIIIIMI. /. : : : I i,:. tune, in il.iri.i ghost oft ii.nice. This i the great family Il..li.cnc. I nut'In %v ltiu I ., 11.1.1) h sit pl.iteil, I tin K'I'M1irioihnps | her ilimpleil I ci 11t to .1 I II HIP

> .. S hrlsl' I linn-li. I R..I..I.! I M I'."');:| |IR: 'o Your 1:9101 I bi.lls it, aiul )'llllghl to kcc:|> bottle in the hIISl'. nl )"nirlisk, itinl' llnlsh it. nml. il, ,'a ilelinn' | live usti louIs's. Ithlail.sl this 1.111. nf hi.ilimpleil. arm .ami .enniitiillly .

II.,U.. I..1.1'.. I It.: lor. Niiln-Hiiill I I \. trlf* ('lii.iiniiMrlci. i )":",11"1. "iei.iireit|': t1! 1 I In | I li\s lint, I Hill hut ncrvunti, w Iii"
,itis.. "" \\.I\ll4. ; Il.iIstIul.: i 'm tilt, ri: \ 1,1.I of a .plaintive 11"1 ."\\\g\ nml (hen 1"1
I IIM. ::0. S 1"1111' I.HI" l.lini'il -- -- - -
; .
: :5.uIil I'n tin if.I I. .
:11.,111"11.,1'1' 1',1..1. "lt II |u.s| nl'| s IK .1| > tnin ill spills aienluavn the I.Mikont fur ,
: I.it' n-. 'P. 'l lii.In-IV: l linnh. !lbs Ir T"-i" : I "-" till ime. nn\ 1'S-lj l ii I I. ,tIP.. 1..I. I lie limn wh"." I liish'iiineiit ptielnleilil : on: Iil 'r r

r.l'.lm .1 I. lt.ia.tsu.": IIIHI.II.' !II.'>. l'IIh'r, .. -- I : J 110. Mooney I < oil' lil< nml look inoin' nirininini I eminoi 'peieetvo I I II.
-- .ton kiH'im 'I.wL kin'I In ile "h""I.t.1 cup
$ | 'it
1'111'
tif' I/1 h'.11..1.1,11I1.M I.i.s in' *\., t i\li M I, :"es I hrl-ti: "Imh,'nln.'s Misn7l., il\ "f. LOUIS TOUART 1 I hi- ..1 nml 1,1.,11, IIIIIIH" ,. |ho '''I .". ; n i )"uuir" .",1-. 11r.1 I .1 I.il, up nml nrotiinl, nl lint Cncr 'In Iluit The lillln I I hand. miioc/i> under tis.' tablu .

.rs I 11-. M. M I..i.. 1'1)t in..nni.if' .) nl .1"'J.illll' \ :Si'\t In ",1".11",1 Classical s I vliiitowM., A HIO| "-CI' nf ppiiiili-* muliikili cloth U ilotipltli I thn flei'tnoHi amiinoothno
I huu nml IMN In' mul, ,,
n
\-1. 111 nun', I 1. I ho Situ"' .1." l'Yti.SIl I IGonoral U( 11'1'| 'n-i 1.1,1 ii.'u'r.lul\ ofn "'nl
CO'lTO.V FACTOR) tiltS ISV of I tlicni wi'iippi'il, In 'n pr.it: J ( )
> (4T1i'. >i. "H.rUii. .. e"erninl" 1.11 nl I M I t.Bf '"'.1..11.11"mini nl.hl>'li IM. \i'r thirst.Ii'S '. 1ly ol..Irows, JI/I.. I..r
*SsI l "I'I.. ""imiln, ."i:It-mi ill't'I'n" t. M.lMIr 1. "/.1 IU inuniit'i, im'''. I \11,1>i,nii, ein |1,15) tiiiii I' nipcr; 'I'i'll 1 nliotit I lilin. 'h. lhl..1 napkin just r'llllo her II"111'" Hint
\t-iii' I liuiiu'ht i
l 5o h.nml| ilill\' nml I'.inlilu Inloiiiloutin
Alii P liinii-iirt: \I_.111.111'_ nl_ _,if i_ _M. --:0.1-: \\ .,11,1.lh.'"' u. ..' eiiiiHlnntlv i .." ,Ii ,'. If ;ou iiill| >tit.niitklii'" t'I.r' llni. slur sun inoi'p. N'o womler thn r., .
''ri (;'iiiln.lli' It lug Is I. ..I' AnieiifiireunlmU ,I'OMM: ) I $ SII( I X M II'I; I!:II.111.1' ANT, I I j. h"l.Ih'.h'rill'. I 11'1 I In lilt 1111.I 11'1 1111. h"IV Solhli ,

kwi nt "nit|| :ID'S. Ni>u lltiitilini, .44 h poi,'i.il,I nllentliin I I IC\h'rl to I Hni'... i HIM ni I I jr.it li., .. to l.-ltliv '" t.IM I .in'PI mul 1 fiMiinli'il I'linii-i, \\u'Int mil I In I hisluiss 1111111!I rrealiiro I lake the men I into
|1.
,.. .r'"l"" ,i Kin'I 1.1er) rii-tmiil I'Iiii ii \ ,. \. is I shut 1 ,: rlnl.I. hum luIg plpt'4 I'nittsiilu I II.ramp" by I Iho "lrp ami, leave t Ibo
I .ilsdity in em h iiii.ntli. 1-lil:11:1': 1".1. .I'I.II.III.l.t OC'rOHEl 1.', 10(33ml ( I YXI'STU.l'II' I.PA'A.F"OX )oll' (I'll. KI"I'"I ilroppcil .
I'HIM Is N 1-11.1'1. ( ,\ I iIs\lKi: I' : I I Ihl cup in I It I n is's pnuM'it' 11."lh.I"'lh'.llliI"I'C tin) qmiiter
: '
; ;: IIII'T. lv l li.,ili.ln r'nnti.iiNilillnii'nl, li' 111.Th111
.. .'.'.'.A"'I'I ti MI. "* \ 'hiss u. I lit ui'ik 1'1 .Illlle' I'KI. Hlmre Situ 1 ( .
) .
ara ilown
S.. |MnlliHl.1 Nit lutist, Illlil.' .. l 11,11 I'ltino, lo ml rust 111 n.hlllll'n"IIIIII"li whl..I'y .1..llg ouHie

";;,, .(', ;; .. If ih. II I I"<.'..H. 'llni.eji", I \111.I I 1,1.11.1. ) uilh ...I BTHJtT. ,1I11'III"\1h. I I I ins I .'.lrcUli..
S. pitt li I K. \ fi.i.n| r, N. 'Jl. l.ilier.tl Uilv.iniet: 1""I.: on llil"I'III.| "itj.5yt I'l.NsAnil.A.; i .\u,1! .111'| )..ni, (hut il.i. tvhnl! "! of I Ihl cornet,
--
1..... ....), )'.''. gtt in.'to il.,; 11,1 I Inl I So I liteiiiitMOil -- .

\ ,Moult, '' I I Tt 1' IINdI THE FINE TROTTING C.I"II'.' M\l I t..u. At." .sri: IM.IIIDrvCJiHiik t"l! I-'nr whu, ;.nl.SiS I tiiiwr( I'l ii I"', ili. .. us on In I 111'"uwlll 1"01' 1'iilltIt-Hi, liulipemli'iirc.Nuilitllln .
P. IC. I5iltI.II: : II. I. I 1111' ""
,, I."
W. "it. M' III I ..: :.. I'm-I situ mi t, nriirnl or iinlereil" delil.iniv 1:1: : \ \II<\ riUI 'I llI. i'1'l' :MM I .. I ,., Kliniu'n' Inn Jini'iu,In MS t him ii.'I ,...,,, .. nut sits Hiimll "l.nKerf" Kitlil the, leailer' I Inn 'answer After" 111'"r.111,' tT\o\ llanner'n |11.1.|
-- EoglO.I .
1 ,
:J.ItluI; ; IsuiIiC': .; U. S.:-t; I P. I ., Jilot '.'IU': .". H.I.WO |nrl YIuIIs. : A- Nut iOI sHiP 11 oli ,sIt I, iittru.itfls'rsu..iu .. ,Is. q|sii.4 tnn| ".1".11"111 the. 1" ''', (lion on. il'i\t7ju' ,;sin'yl'ii/epitijoi.i, / \ { OUKlNroiir _

;. aitwiw is.tS 'I i. "I. ". 5 \1'1111111: it' 7'. iit' I lust. : \\ I I ,Ktiml: nt, .(Uc: I't'ii: "rjrl, .I.' |. ...,.. .... Is S t.. :'> tlll .'- ...- 55"llyV'tKltilfc j l'''! )!Jli'lVia'r ITHI'ilim ... ( ( 1It1
.
.' .... ....... .. .. ---- -- ; .t.\ ---- --- .1. M '
,
till\ -
:
II II .
: "' lsht.uut it HlyDeOrnellas ., : /"
the li'Hilcr unlit Is.i
_:11" in hiftiiie. Mine in ,,"1. uilh 1'1 II '. p I) I In lsap list w orgunml I a j |<'', ,-lurc1hf: -
.111. S. I; I ivlr 1
1.1. iis\I.1 I I \111'-.1. HII ii 'nn' HUH in nlilijie us ly .r.l.h. ,
'f : IVI, HI'II tusuiro.| IM'M ,suSstII .11. |.r"11 I) ,I" IH Maritime 1
lltivo '
!. ". \I' IIII p p IC. "$. rttuir lit 1 Ii'ti. IIljl.'fC. I Purveys. silt 11'I InneMtilil / ji-urn ago. Tliry 11.1 as ro- will Hiipport" 11'.1, Immoral, manfornlllitt

.! "'''''''',,111. luliriiuii' y : I""l. t hiS '. hair In I In I tin) illy. I rv< iircil! ,
1'I"c t.ul: I I lf ii M ilioiriiiH i\ 1 IS 1'111 I his 1Ih'r '"hu ," 'Unit 4.5I55's| gil ross I | no "hu parly' 1'10'
--- ---- --- -- ------ -- ,II K: mull. rsS.ii'.I., lti'iit til, '
'I 'tsr'
,I ..I' II"..",.. ,1.| 11'|| ', hl"I.Illh, .iiml.., 1(II il.'rl"1 Is.| ititith I' u tsi.uul.'I" \ nfii\ ForcheimerI 'KM, .\ ',u UII'\ '. "I"\I \- I.I'\"I\111" I 1..1. ,iiionn, .* slut ,,.1. 111& I 11"1 I, 'woi'k. I to. K1 us riusi sssl. I him sssi I. ThU' will lie In nil vasum'o' or 1

...,. \ lulni'wl.iv nt r tt'i'hik. .1 I.h 'r..I"1 r""r."I. I MiS. ,ill iriti' l in,I il m'l 1.1'. hull, nn. hnll-tt.iy ,iloin', nln.it liml.
nrh \ .! St iimil" The Jeweler i tju: ; "U kil.ly, ihi.l.uI'tl| | uiii( |H .ilii'ih ...,. 1'11.\11'111" Wil nut, I VCI' iMiiinemi nor a verybig majority of ami' 'teii.lieuis .
... N.. It. .h .I.IMI.: hiil.U'-r. '. Hlliciitlnll til t">!"(**.\ . ) 'llrlll.mlor4
!
: .h' 'UM"*'\<"t'|Mi"tii.ltU aittl will I. .. 1".11. k I-siui-s ( .In'l' .
-.. ,, \ 'hsssi lnt"'*. I hugh! : I will be ami
A. II. !" M VMIIIllltId tM| |ii I 1'Mtl\| tutu sIt ill III.' h. -I. I | 0 i ii'lrt iiinili. liir ""lllll".r "'llo.la)1 they ) .men 'IIII rIght,

--s .. -- |-urli"r.jisl ------ '-\r- Al.fin.. l.tki'ti |>rMtnt. ::<...lilt.nix' lustS nr uwttit-t.ttn't. Int MM IH In ''ltl. W'II" nun.It in .:(') 1Illllllnllll.I I .). will I 1"11'0 t IlwI"'o"'Cllllotlhl' I I sppc.

jlsiis.uisiul.i. lsttli.&t'. ::0.". .. I.C.. I P.1. ll" '" Klmiilil. ,Put itltiutl.iuts'tutu, s.IH *.ur. .\ run, lulI a. I'. C-'BB Surveyor. .1 UrIIMI''H '1'. tllit| not. I Mo 1..11.. 111. 1" 0. "'" uh. I..ug) ,11'uI,., h If not I ."
111"
,, S 1..1'I'h",' tn nlulil' nl Ti.liiuMinl.I :: I Cor. Water and Oauphine Streets, .r'1 I' :1\1\lMt.ltlltl,. hut.. | .. //1..11. I' lauIit -,tsit',, I. 1'1",1 A "nlleiil I I III'. 1'. U I Tuiler. .miniiient
'MUlI,11 I hhiiss IMAM i s.ii. 11",1 I 1",1" .1.a"I'I I ; HI I. | "I I Ilion 'ht, I hue luislusi.s pallor ''M'lh'r Ilinnni.ilinaklii \Veli4vn cut
i.i. MI M.iliil. Al.i.: r"I'C"I' 011 r..11
,).(..:!-A"!'"si-. .11"1"1 1 1 1 1 1 K:. -.1. ( uYI.&NIiUIl.iIS; :; ( Rufus J. Edmondson "' iH-nliftt "I ( 1111"1. was. I TliuM-oplu| t gist ui'iiiulnl-" '| parly' alllli.ttiuiH, nml lull, nun-Pu giving

KMrl 1..1".IIII..II.O'.I..C..I.I ; : i '| lie'lii"iie-t( | I'l.ne,, in .Ilie I'm. I In Golden Horn; I"'iinlileiltilli, I nil I Ii"1111; I is!. I llni 4') 5', cil. us Ills I hi' I Immlmiil I I'lpeclvil, il. our iipH" | >il nlomi luwoithy, honoruiilu

'; )Ie. I. "ur< ,%. rtinil.I .ni-l In-l' t l-rl.lu nl ;l.l t ) < > : ( sgrAi.'i':, 'ii l'mI'\1111: : : : 'l> no ANY WOII 1 lili'h "" ..llh.llh"I lelnnviil sit 11,1' "I I llieni isa'sliP" 1"1"pu', nmt I 1 for ,'"'. There U ,need at

Ia_ h "n, .."II. nl T-.IH:: ,",',lk "I I Sill I I-1 H"' H' I liny, ""-. I CI'Ml.', >-|I.-i"I"n,.)le' nml.lent Will. MHI i ',1. ill Ilu ruti. i.f *:isMI f i II'I' II' 1'111.1 sit hIts' ) 11 I, "11VII in "tt )hilu" sat lli," i hoist 11'f.I gunt They siLl Pts'tl nml they 111111..111 I I ul
11..h.
\111" |
11-" |
IIuM. I'MI.I'\ "!" < '1.J'1 t. 5 IIKCpeltrng 1".11"11111'11. wh"1 [ | -
t.t .t Siil.Ilr..4.: : .1'. J. W. OINGLES I iigtl ii. I'I'111"1'I I \I.hill In nutc IniiKli: nml. I they fui'Kot" lot I they Imf "' 'based 0111.11/
H"" \... ". -si ,its.i i .. 4 h nil kimU I OI.MiuM l nml.iler Pensacola Fla Building net.tiieil uiiP.juissl'PIs'il. are II|1"1 11'llelI. a,"1
,- -- --- )"I ItluIr '.'-I.,' 1'.1.: | r'1... : 11")11,11'1. 11. '"',,' ili-iiiil.U'' R" ")'. Yuli, tint vui agu.st wltPii Stilt a* advocate or
I',....,.....1.. U.iUi':\ ,.>. :>. KlilltlHi:\ "I It id. !IMJ.ly.R. sit'I u Kil.l.il'H i-e, mul,I wil I I 111" 11lllu I "Oi c'hl"cl
in e\i'I linii: f.,r I CnoiN, i.rI ASh, ( Plug. HtPsi, ) lMcati of their .Htipci-lor, Inlcllltcnnce .
tliliio.liixiT : 1,1"1 'iiiinle I l.t Ilio n-iiiuvnl .
l ) -- 1"1''Iii') I Ir p

.'l )' M<-iiili. > ul''lil nt T.M;:,' 1il.St.shill not'Slv' Brick Brick sI pint of I hit |Ittlt i1'hslii l.n.1"'I,1 I I'lii'le on the Art ,. ilelurniinalion and iioiieHty. Huta
rilliiu. II.ill. r.il.il"\ Mi" i. I 1.1> | I at' I I 1 I 1..t! I l'i s I.e" I M. McDavid ; Line, eje) I 1.11. 1..llr..II.. Ix-eome

55-S-s E.II.\I"IIIIII'I': F. 4.riiitIIt ---- --'- I\ iiitnI'.IMI K \ .MII: Underking l lin. It In tint. miiiilsit| | nf miiKi-inii an.IIliem I J.HI| liiimlli'r II.irrl. In .\llnnl4, S ''.'hssitluuu., ..lr.n..IIIII.I.I.I.o aneeemiily

; I h.i-l l":. *.:'" __ PETER BURKE, I _AT \so\Aiti.K: : : .li.vics: : ,- i.l the' Ir'I'I.Illh'II""l"' | : | I Iliu l.iliirnilln I '.1 kmiw'ila, iilxxur oiirt I time I ," 'niilI'm whenever, .iHilnicjl or:;.inlalloiH .
.
t \ ANtS HlfMII.UI tlejjraJod Into
1 I..h'. \1.1' | nun uioiniilnlt'il, I IteniiiH .I'l 111 "1.1. hl"a'r.,
J. F. Kohoo prOPiotor.I KI..C."I 'immlerliiK n moment -
.
.
.
I when Iho tleolip ollleii
I fur
..,..iilim, Ij.lmN". 1:". K. tint I A. \I.' t'nnieiViniiieni, < nnil | liii; |>lilii !t l"., AND "ll I.v' n.ilnie! mul Iliu 'liiiin.in" cvu U nnw ', 'alt lin,'k M tin tvu,lit a ovrrl.ip4" all I Ilsi
_ .. >. I ml.i.' ..."" r /..III.UIIIMI.iltfe \ .. ... 1"1'1'1. 11,11 er'nlininiini, "' il hu, inn' \v'nl ilit. liii.I .
M u'il' L i :II. : I o : iiuil IlV.I' II.J 1
r J; su4 C ""III.I1I.It".ill, .. t.u.i 'slIRll.E|:| : AI.AI'AMA.Wholesale .0' '.. IHIII.'.. l'al.II.' .::1'1 U Sitl1', hug;
I lion, I im'k ili' w'tit ho put
tya tun
:. % .t ,V. M.Iiss l 1'.1, It-. .slrniir! In Inn >.r "eonlrtnt Mr "11'11 IK ItllllMM I ,, |I' l.A I'8'\ t.l HUI-I. J n.lnt: Dl.ln'l' \\'IsIp Him.jknimuw 11' I' for j. >vci'iimental control, w hilo neither
.::!- __ 'Jobber in all Grades I : __u__ ____. | "en liiint-liy, lilt .look. Ink lin ilv' unliilly' .1
: .._.. .-. S.,. I. I ip ur.t r.uli iii I'.Ul.f. I,I Ilk, ss ill "|1.1)| InM I'l v-M S uI..\, -'."'It:, |IS \. .\ 'liutil.ir.A IItI iililceletcr, Imvo He want lo make how nf any noiwl U'a-.on furMUvm
J-.., 'lll.-xlllt I't.tllll'. III II .ill "I'iY" I. r. ..""/\ 1.C'I., Vincent J. inn. Ill with rather
ISft.lt .
t ,'..\. \\.F.\MI.II\MS.W.I.I. To"bn:
A.R. \HII.M.k. U.It t.*:_______ -- i ..' .".. ...111..1-| I | i> li\ir.1 l l-ni' ill luirv'i., Iii I list, |i.t Ireel ami ,'ii'l.si i ppst'sl : I('li.II't I I' wnlcr, C'I ilar 'limt", .10 l '"liiiiiioim.Now are now. ",njlit by tno two lionetly ort4iilxalioii4. .,

i.-Y Jtii.Iii i.sg isnil-- I...... ."'.....d iuii i..... I-'. ii. I II I ivi,- :iiu.. --Al.r.M" ;: I 5PsIt'I'lIlN'I'IAX 1.1 11! ) ou, .Iji'1 llniliy, I Dial I '"is's gui', ..1"11& tin slat' nl' t'iTilo ? Wenjini Our .ilitl,'. U ,
.
reduced
O. | iinply
Ci : -- I"; ulili itlieu, 1 mil ? .
eaitKlit
:tatoenlnrii "",v' nn--lini.-. u.'-, U.ilni'silutIllii' | Jim jini Il mien ii IsIs yerihllo ycr wmtt
-.h "hiutisik, I. W.I.1" .":-'. S-I Im; auuj. I I I 1 want li, IIh'; I." '.i out fclinkct ile In a aclenen of <|1"'II.111| ) ,money "I 10 e I'"
iniiii.1. :-. OTTO GOLDSTUKER li.I.I"1 Iii Pusolu's, gut4s4 en
PsrniSry.' K.-N It nlll do. HID "
'' s' I. Kxecniivoroniinitteo'i :
I.H"I.IU."II: : Iti-' 1 :' MOI".ll.l.lI'.IIKU : :' \ Mnl"" ton. iluii'l Ililnk I inn 1..t "",
| '
----- \\11' I shus >MHPII rip' ilnwn' iluvi
l-iiid..I.:: .... .lali.-iiN., I. i-.n: >M.ulinx 1 .1. .. .>.1'> i*.r I v I 1'.1 ) '1 K me rttlier riutpisut1( or
|
ti toli'iii.MM .s. | 111..0 nn ? "III't I in.ikiany .lilli; leine .
: : : I l\ <; COM: NY'SIIMMJKI. ) ,' |
I"\l '
ileyer "
.. ,. !.-* ni tin' ml.I' l.luIISU.Itl. WHOLESALE DEALER IN FINE 1. 1 1,1 1 g..c.I. car "
r. ...ssluire Ih III \I'll lit Awml.lli.-ll :S. Ihwiiml "GLOBE HOUSE i ii nii'ii n me I Ilu. hit.t llnaii.'ler. ami
.. li I '. 55 ''il 1 tan \I hll' inu nr .1.! I .
,
tisuu.itht.Jss ) 1.1.1' ) u Iu' t sit I s.lgor hoIIH
s-tilt yntlier
,' M-iniln: In > asys
SN trY : I: :'. itu.ir.sn : : : l Iast.I
(f _. 111,1.)1' > ,'!) a eompalijii
-- -- CII' by
: IllII.MV' ; Mi'DYER'S --- --- /:il i's-si ni-;' ) l j : .1"1'11\1111"! lijilil. My 1111"-1 kiiuil, 1.1.1.1. ,I.* '" 1111i .
111"1. 1.-a..I. n"r.l.c ,'I'.lu.
>. 1 I. i : le "r |Mal T4" ami briltctakern tbnn
I, __ (I i MS LIQUORS '\ eji.ni' usual lIn r kin.wH I its is n h.ll.i.y.tus" Im .1.1' 11' slss I r'c, en last ">|1"1 iluIIM. ., ,111 ,
I ln.itlier's il.'uil. Sliu, ilii. iiI i orators 11.1 able) pvjkerlio 1-411
Imported WinesLiquors \ 1'\.1' : IN -- "My ,u f, he suit, en uaitferile 'viniiiiomifi ..
BOILER I I1 I hue ." I In a iniiineiil, I tint .lvll..t the rIght of their -.
'Pitts:) I ",,"il" i r ler ilnp ilar, I lh>y Hint none rUllf..t

-.M- i A ",- General Merchandise. l'I'IJI.I'1! Iu.sy is sue 111.1'111'.1, l I 111.!.us S .h'II' II ) ll," loiilinni'il. I'mle 1"I"', 1'11'4 "1..1.. ( that parly whleli

I | i| | "I I .li.ln't know It Jin k .; has a 'lean poikelliouk' no matter how.
A.Iargs pVu5.Or4OU of th sIuICaii4 "bleb 5511 -\\11 CIGARS, cIcA. s 1"11.i li.l. 1..ly II'III I P list mill *.ho. nut of
,_ .ull. 4int worthy its raii-M nor how noble Hi

,,_'h......10.",, liver. Area taiiuatioIiua : .. ( '( )X541AS'IIX. (ll\ IIM l ... I .\ llt: \|.., \ t l.iiVIUNUrM I' .|. Iii ie. I l iii,'lliinr| 1".il.l ) i>". I. hi. .piu)|Irr, ilrjp" 1 1lt'IIIO InilHi' I 11.1 sissy noueKwlni .prlmlple It l's 'high timu for an I iudiM .

.5 directly upon, 55.511 orgaiu. awl arItf Sheet Iron"orks. l riljf'HSl: t | | |, P"llHMle| | I Till i I lillllllllltr.1'iMinei : i 111'11..1 ilrxxaiklyIn 'ndeiii.o that will trash UW M
| '
it.iSaISy .1itu_.i"i.I, Ii "uno lbe .u- 551.1 I i t'r'h.li, A<>.ul fur S HIV I ..1..1..1' I hr.M. rr.\".\ll'lH.A.. ",11011,1, ) nn, ali It'am.llier .IMI) S uii)' "III"'r! .1. k } er 'Ix.ut inar party
tbelr" ,.......,.ni*!.!. tiwluiliii (:o5Ip.SIoajIp.stlo t fi-Is I ii.nie I I'll \ t glv" the 'people moral' .lists'llhgrusl,
'
.. ..).,......1... It............ Is.517. ... .. rl. 1 IliiumNMIUN: .M. t.\-: I 'h'.11"I I \Vln.leiule |Ih' w..1 1..lel' up ali l.i JIMI now, j nm-ho bush lUr I Im ilu.' ..IIH hstl'lstu lisiuis-SI ""' .' inn l"ro 01 tneir'LumliilulL's.

..ul l a hl ol oilier *alluwnu !'* all ofklch I |IsarI uuuruti wili.1111 : = I'ii.Hkl.ilil .ta" is. ', iloti'l irj.J I"ui'i ,Me J'I"I..I hu .|t's" l I" 0II.IUIIII' 1 .
,, U ,
1 II ill'I 'I I.-IT I!" r.KH : : tMi: itin: IIIIT.Eicbaril : I partle
,
Ilu sri S""&(<*,."' ''. .1'1''' >u4 ulnuantf I \ .a.:1 WII.I ) i-r yi.l in P llll: I.II.I.? ,\ ,'ilrap rilit| npnitx lit 'sa iii. 1"luwlll
.. "I U"** I'li-u b, |h. It IIXM). | Room .1 UM) rar when 1 vote fur
-,. The W'IIIVS ox Sample & Reading k ilie ''( 'iilini WI C'Olht
linn |.ki."Utui. .. In rrulr (>rw.Uf. *. .boiBKMfcUkablr ... .1.1' >> on, il..1 1 I. \1..u ...11"1.l h" ui.le. |"ot ler |(ral" 'cr- grossly liniiioral' men, for drunkards: )

Ilio xtnuliuu la "blcli Ustyj5514 w : HOPF: | ill fi,nil lie 1..1II.t.III'I'o li Thackoray airy II lur )on. i| us' ""11.! Ihty usa>' "|iiull el sir may and(
ICHAS. I In s. 1,1., I It III-IIIIIH \ I gamblers .imply U "beat IhorcpuhlUaiiV'
the BMOleal pro'- .1 .
by .
lint .
xualllu'
P. J. | ( anil lie I liisilI3ILiaI.AT3. .Ir, .IIU.r' .1 .111.1'UI .
t-ILU _ouipauiKtod of *sjstabIl sub.Sr. Cley i ; 'I be Ili-avy luterrsl. : orus kbvat Ih. Jemo.rrats .
._only.IIM!" .,alwiluUlf Int(SUIt calomeltf \tlHlsK: 14 no ilaitiaxn' )1.< I known un, I'll tin
Watchmaker I a-i ) bo. SuedotlleUU
Practical ,
utbvr luj".I..ted&..... : : : I) TAL C3, II'I' %tuill t-r.i't Nvw*. 'taint uuliiu "" kiss 1'0 may
uj
..,... 'I.T.t I Hut I.r. "ul"l "i retard all .., and. a .
eur man peoplu
BT. .
*A l>"II'( from llrxUilM SI Sc 83 COMMERCE -"MVK: AMtl.Kf: ; ) ,1 Ih.'IIIo, but progrew
"itn'. I-II4.I arc lunluatil. u> nw, SlId Sr.5151Istu.S.t -AM.- On \lush, I tin-)' lay wlille analinnr I II tsr Jn.IN..I .4-I Ill.-il I .il.ittu. I In ii vlll.ix'I on "al.. Ir"8& lil'I.II". 'u.l must pro'jK'rlukptteof. their isbusa's'
'
rIuiliti.iti. I ...<. '-." uIltlI.E( ( I : .Al..\. *. I. .1..1 ilry ((it* olsa v* I N thy "ull kunuUl
lI.s 4 r** l hl4 l .r h..uu.is.-sue, Ill'ttl* .
{ i--
become demoralised
.....r ....... lL..s4Ig .auol ytu tt4-s 5. 15.5i .i.lni.flliu I I HII.IMIII I l enjoy ayv; or .1.1 bankrupt. ft
P.siS .. : : : Kill 3.V..Iy.I "I .1 ("Ik's 1 U r"C'I. W''I It eoiiio Icr
u.I I
wig .Ittuss.ui.i.IySo5.I ISY .: !i:::"h';..:5.f ':= t.-uSiii 1 ..I.I'"I.b.| .'' IpitiV .uk fif niliituN IIK.\U\ lit' J'.H..UIII'I.U. n.I I leml' money at t Inehu' (H'rirnl I, I'Utit ,

.. '1=.i .54iII i: lbs I L.v.st..14..rr.I''L sSIsrttI.II .I..s :.::.lb. .. )1.,1' l M...inli'r.iriut \\ ..1"'I..rll.| .r-jiveiull|.i.,)". |>ll) I".' :::'PI"1'| | l Pnl.li.' l -..1- -I I'-.KnouleV'm.-, --. II.- -K IK-.w tiii.Knowles -. iure let.1.0 $ .. '" lia. d..IIII.III".u. fjr a. lint I"Inthis'tail's'vautaKu slur i'r ile MillllllVU men. ttlu'l Now got,lo' 10"0. In Ihu Mo far. H went.4h,a iron man ..I.rl.one for orIUOLUWH. a '
al.I
,. ,S.11-S l.i s1s.k II 1b.tr 1'<-. """ 1 *1wss'''.S IS .I. ". ,10.1..1..1 .1..11..1. I Ilu' lint : I li .1 WIIII Ilk
.......luD .."..... .I.. 4b. 1I. ... !, ...1 a* I'".r ..' .S.l W. ... oS W.LPagahBrO5 Bros. I | s for four iiioiilli"' amiwhen "a .
"kllo bt.. Liu1tui.&: \... .......j.. '. \. I .111 r0Is." un.hed. and Ironcil' for ? ItlLatiscrDry'
.
f.-a..... IISd AIlS'S PiIS.s Is .............. 5*. : tJIII..LU nlwi &,a'..full Inw ..r. b/fii'M 4 iif..r. tIt. nolM fell ilno' ami his manmtiiH I-w. .
... 5. .-_......."' 10" you .noS bars iflt (K\Ki\l.: .\ \ KltTI-KMKXTS.: : : SU- I ustil |I..IMi.s..,".I.| MIHU1. 4 .1..1.11.$ sit .1,1.| | "In It, wa. aluuu InI --
.. .-.1... tt.trl ,* I |uy 1..tIJ" 'Ihn Kopiililiiaii of laws
.... REAL ESTATEs palaven'il
> u .t. K> I .1. uw 1 f3-405.5M4 "Irish, ..,.-Ii ,sail uyiUli "l'n. .. :
.. .ullj k.p llwm oa baud a* our I titr tin Ui all 1U iJ
wM u ,
-T& al.au4 WATCHES, JEWELRY n'I.,1 i"h"t uuiuan'. < right's ami iiominati'ti a f.irl J rtl I. l''o.

,, && _.... .Mil.iiui: n ll-i 54545.5.a* a IOK pP.5151.i**"**.).,.,!!* JOHNSON'S I III S 11..11.. rVIKi'N .\..!'I'l Mil M 1 1..11.1 I I ssass h-.l.. or liril. luurpi.-. fii nut a man ror kiijicriulviulciit of iiluintiou.'I Tin I Ma ware 1 U gutting 1 ,low t"U
...., .. 5.54b.C.M.&i. :.. .I. T. .t. \ 1'S .
...'1riSr J..... n. 13. )I.:.- --- -- I Slul :lit ami ft 1..1 l |J'm'il. ii,,.t I fler, / 'I iK-uimraU saul: tutihiug, butniiiiiliMiisl Ihu |UU aru car ) !hag iaraoh's. lo kiirp,
.. .. PECT I \ r u.\ M : i I': A o I'.XTS. their rotnpleiioii ( I'lotu Ian and
I"Tb" II.Y. ralxi u B. II...u. wriUnf toJMuM ACrES. ftiuriuuX iwiy (tar halt li'itir wllliout thus suaasis5. wife kiiit rco lau
'.. 14... .jv.. f i* atuu y.an p..t > *>**. Hall i'1, In isiS I lis-ba "alit", por BEL1o.A ajtaiu and (lie .iwliu
f u.biutt i-a lrout .I5.b. I* Tivoli ri' I naliifui I 11 Inn, ...cll. .. .ut lu a mail for Ihu r'III. ..111111.lu
5O.Iup.U.HI. miy If
t '; .; N tik U. -ruts's. .5.i.55I4 I"--- .. aiu. llo. I..i" .U-r* to ,' .| th.-v'
OS l5 Slut of *tisiSS ol variiHW kijull.I Jeer full} I5.allfld. .*4i 1 ." l.siuiit'Ii. ii f*l l *iir, fl "I'ar .I..1
gp4. .. .. ............_. 1 -. 1'.. I .. M lio fl sue |J.isi.1iu/ in a I i.iig!; ; )' : .. .
..', iuutsU555t'' u>ul b-ia.h4 I l"C.uu., IK.IUI. .,iu n .J>1t.uxiiMI. >r4. 4 (- .. .Ii... alua) Him out |M>Lt> (heirMiirililhey dir' isis 'In Ih* ." l.rg" luuhuabrrassueuud.Is
I I _.... .....I..LUW\\U..L.I ... Tb.S j mi.HI111 u l.l\u l.M-rniii'il .tr.wi. I I ul l.'nr i ; .i'u-I| siIa.iul .iiuUm | ', ...cl I ll w .li 0" ll er I II liI and .lilis.'k ba. have bern
_s soin.I' .......... Ils. ....... ..*...,.. u4 \ .II.... ; It... .. "I. ) ) :" wUII have .t<-p-il| ( up l lin
_. ..01 .. ,,_oti bMl.... f l"-r. t ..r l'nljf'/i. j I. tar furilnr' uUi.' |II\I| IJ u.M rienl liitereiiy" 110 inik titus and its ei-U
i ; ouvr4 1 LCIII- hi" ill '. ". 11. kuuUJ'r | .. u.l t', l''t: I it 1; \ |; \ I s's' .I'.nx: a u.-Ibtotuu Hvralil, lu.l. .Iulll \.. .
.. C'iiMiKiu' IILU arnct lrr..uUrt. Grand Rendezvous In Pensacoh ,. V"; li.'t.OF 1 .IIroI'ly a< I hoy toil
'f'J' i '; .t--ltu.I 1I 1",7. Itlwke.iI.'r| rh. "I 4J<) oil lIsa .j1.jjl"' iln.ti'r I '..1
|
all itiulI 1111.
.4 Ito ......10, limui.l.. tu* tpuctiU and t.. .M.'DtI'I,4 .. .(. i ff Mil I .1.Ii.llol'I"l up the ulioaU.
,. .. U I S ills -- hits mail, a. Im ,110, U nsa.1lae Mr, Young bait beou lot Ihu lodge. _
.:iii"*, au4 by tbcir viutupt aul taucuunkJ' a I. I uriiiiruii.. .1! lu ilmlr rrv. S

J' Jit. IUM "Iis4 .I i ff* Ite*bol.. f..,1i<:aIi' _ciinirr.-r) : OKWIXKN i rlil-l.' F11o! eli. mii 'lix'ir.-'l' i n'ay on Idanfw On hU ,&lru. almut luMnlght, hit. 11-llly M hile! a boat bolougiu; to
.
-4s4t.y. ,JtlUU: .T -55 '. J'HJAUS. : ,, MicA)1r! ) BANK I -- BRENT, I 1.'rY.I..1.I ,) ...'.hr I Im, ,|is.l. | ix> 'd"manilei| Iflm knew the time tho Jtrili-h yuuboat hlurk wu pro

J. C. Ayer & Co., Lowell Man.b : 1.'llumX'' CALHOUN to. KINO ) tiitt wvat fir IsIs bruw ami akl i ."o..II"e.II"11I.d. | reiuliiiK "I lUe Muuluta Ki>'trou the

<44 by all praatau.. a\/' .t IJI;. ',orAA'i'"i/J'; I : BANKER. > "n< ''wr. swiSh, lliU romr out (uartuerOIierJys J nuriuw ('" Mr*. west of .Hrica an atlaik amade

;;, ..... .li.t.. ., IA/Ot \C bail. 1 money YUUUJ4 thought that Uttfht, pfllltl- by a hipH| >Uimu. All
YfJUIIG.AU.tiuencae U,> w .rtl1l booooc&O. .\ .\ / 1 ( J' PENSACOLA, LIVERY FEED AND SALE STABLE, 1IIIIIY'I"etr. my UJMMI I | .

A.HD ..aI.II....vi", J"'J "I' ci-vi -, ,1 i i ,,1'\ \"ox 61'. l.tX: ;.\'Ou\, tuforip \., I ussr ..1 12 |*rif nt. ami yet 1 j.ally aurruw). "'"." lin.l uut." the ulfort ullh. octupanu ta beat. it

MiDDLE.' i Ayer'sSarsaparilla.cfclUroi :- : .'%..\4'L\, t L.\ serial lo owe )on fuiir "'.I.r. llrr*- r.a'ark.uI l thus amiable wife, a. williunerrlii odTwrr uuavailiuy. The ktruggla' wait .

t K mm I with BVmEy .Snn Can....., CtMtCirt. ..1.1.u utiibenfiMli'ATall.Vnullur MABIANNA 'FLORID and Elcbane I.k your nIl ..awl (I lv" tat, U.j: aim, .ah. throw Ibo klli-Uvu. fierce and lit &be e".1 Hie boat wa*
UL. or'aur "a:rulabrtM of ari.I.illu* l. . $ O. [ o..e
.... aitrai-tut fi.lur uuuussct.4 att Co. lvW t ; 'I Domestc ami "''ll call Uwjuar*, ami .If I Iciulmy
.s .f b* -wIoc.o.1 ,,, "aul tuoat b> its n Ci : V K-4 4.4.15a. elk at Ur .Iw.. h. "Abl"I .wauq's.slaa.t. CI"le Two of tho
Us- IMIH *l-'I'U: .
i .
auI.I .., all tu54I.lI; (1, ail IwtUo 554gEVh M. t.. .11.1 .1..u. ill r.h.I Iii.s14ts lui> aa4 .ll rurtlmiau.1 ''I Uhl.t.I IIII more money arotiiwj bra a Youuy, Uiulcrly. |ikk.dblniHlf Citork'a wars
ti, ItirVMll. S .51515fC54 a ,. ICiussylit. *oM, awl) & ilteuliuuH 1. Wo tr.a'-Llu1
- lIwutssu t.iu ".. }.hl.. S } ..I .u ... I..t.| anti ..a.lalu for a calfor a bi' lu&I. HP UM tour, "tin cluck Uatk sail Pr. .
cIIAIit; i : < tily I u,1
'
1:1i' .su'
,'.. .. Lu..lreJ. iouuu.Ioof writ.C I' I .1 "j..1 d.a o..u, ,..II.. M.I.tU., lk'ratls .MsI.'siIS. 'kl"lh'. rl..1" ".. .awl driVe .. U iaMM| brut atrUuo Uk ..0 Uua* $I rMisis UM ..r ttt Jnt,

C urn* rill: -.in .U at letur |art: | rtv.. .1 1l "".., MllU lti.j .a I.. kS.nsLJ(4 u". I., I ".-,r. k. a 1,1-a S sib. IS ltt.iy. !M>IU* .adraiH* MTO ky lu aU kf .. ....
AUjuuuif Aucuua -1 III
ein.} .u-
,. -
cu : -.i "
-

._ ___ .-v- -
----55 51 -
"-- .,. .. .
.
>
"
-
I. -; _,_ _

.-C .. "_. -, .- mcww.#

-
- ----
-'-- -
--
-
_---- .- .0- --

I\IUMlNr... -.-tMMr.kTlltl.l/.UH:!. r I ly I In ni'ti mannpfa. tnaj lo Idmi"ir ai" ..rrl,,-.'-. ... HIP wof ,,-),1.--"II.I.t$ tCnt.I. 'I \< n- i% ilL C r.'I'*< 5u.,' I'1' .1.1. :. ; W. MII i (' t.l 1 11.1.,1', >.;, I ,, I s tl '"11i CENTRAL DOUSE Ylost F1ori SOillry L!
; / "rl"r I health. ttl 14 rIbi I IF"IT'
'
; ;; ( \\.1. II: CU\lll ciill.lI lu .IUiiH.ilitiii| ,." HIP, part of HIP ,I, ," '.I! : t.. Mli : f. i ('"""."*.< M I. : !i a iiiinil i r ,.,Hi- |. .1'1. i juit 01 -i., I'' ft ,
ll ilililoponimandit -
I
: g..nutal' ),.f"I"ullo ",tuuuu1 it ''11. Tin i i.eui tta' I ttiti' diiiii'llynpliilwppn l rnt.I,' ? t tiicHnnrilof < ., lit) jour inrii.I'lii'i: .f I'.. ."'Hi '| ,".tl 'to iroit' ilii:' 'iiiK-ni ( ill Iitriiiiilpni i TIM. til t.t'l.t. IIq
. | .. of I IIiiiiU I %t I it for ,,1" 'fl.t! otjey and awi.t In curearning I /, > ." iiK'Vpm.'lit. |\1'| I IP 'lutbi.k Florida.
l
linn ii.I' i nl'tl I ll'I S i thl .1.il.I.| Pt i.tpiwpf ur t.1 Marianna. .
.Ii.l a iru |14'a 1..1.1..1 ) I"J.|. .,
nt tntpntnbjpft l and\ I 10,1.! I."n rue. nliii"in"! "f I "in I I' I -
I -
it M.i'mi II rt nir& I ntiikpil 1 feature .IIMV I 11,1 Cd usiu.I, .1 la.I a.I..li..I.. | HIP h In-I I fp t ll"" WA' II 1,1 1 titurd of lloallh. tlpsl Cal! 1, \i I. I 1til I.1.' io'is all.! 1nPlqbelt !i I lh.il I lien art- not chililgil! In.lrj-i'n i, !. ntnlllli :

V 11" IfIJ ,.I I. n ii.r-in\: <> I?. I Inn of I Iti u ..I, Ira", HIP flfl.llluII.! | ill !.1i'iihIy fiaint-dbt-I ..-Inftti-r ol.a |I..ir, |.of ,,1P MatP' j\ tt mat t"'AI! a. iliit ..,- i I II C.t In tl'iin ill t tin' Unit' |I".:'i I I -l.llIl.tl: : : % li'f\: _
.
f
... I I -tron/ipnlriil' n> ,:f aii-t\ for, !Ihl 1'"'' \re I Il-t I IhP I I Ihiiikln/! boiiP-l ,IIIPII on nrp : ai. ., Hipsri' "ifiailropin th'-i>.ili' -
.- -- I ti n (I'mill' i I. 11,1 .arl, ftC 11"il- |I' S I IK for* a jftan-l fnrt in lAnnjiriiitf I''I.n. I
Itip I I'-nrd of I lletllh will faulty (1.1It. I| ttina- .,. J.i-1. 1'Y list -
InW i l I.I
I .,., .,f it- | i j
rI r- li
"tt..nTl.wl.I I .IJ.. : i iI ,.,11"1) i.f.leflpr-tin-mi'llirter u.n t. f 1li.. inri.I.li. 'or"f : 'lan-l n' al H-t. Flip. (CoMtinirMt. lu. [ iiMinli iliiry I,rp !.IIn.| ,'II."1 tat' 1i |[ I Itn I .. |M>;itii il or".in or.' rrrKlnlymlliipii 5 KM tI\i: I.'H' .\I 'ti'' :

-.'-' i nulili In 'Ii n.I l an r.l.e.i nut f"r I HIP inlrotutiloii IP.I| ,: dr.i" ll I) Ii.. il ', 1..1] | ihiclli. of in.lin-' : a. t" '!Iss. 'In-iiKlli' of t llu. rf.mii: )A i Mvri.i! rbI -,
hit ,UMl'erjiiiimsmnli -lalPlii-bl"I and dp;iron' t>f ;Inudlnu'IhP ; ; : lID |\11, I ''nal, fr -pfi-li| liuti'rit4 ti> i - I
'I" of IK P finil of I Then ntimlipff
ltsti'hIifu'uww. I'm.ill..
I., ,, ..! 111 fSIUIPr *'f tt'"'3 I iuRu"I' < and, 9 iintt mot ale iiiip| | :
A.I harp I-PPII JIII. I nlammtf l.ilKli, ,.
Iill
ista.
$ II"' tnllniP ,.f liK' All ""Iii 'III .141 | ;i | iC I il h to I 11,1 Male S tintprnniPiit. |1""Ht ,if IIP I 1'li,1 Snip I >*t | "I.r'I 10 'ff w"'f'ttl.| I I" L". ('01. J.. WH-II tt Ito l rlim!! t.> n u.i l p.irtt. uli"ti I-II I Ir.I. l4.! rut) I 5a'ifts i.1ii' ,,| .u, ii',

tnalr lull InlPililptl, l.y HIP t ronlilnitinol not I lo I In-Ill I h HI.MI I HIP rp-erved ttdl'i t '''I.I..I.u. for I the honor of our Maleandiiintli It ... anil "I her "1.,1 '[llusat| I HIP l>p..t ,,,U.IM '""ih'r1.lii-rt l.ir-p n*>M, n.'" lr (,'.11..10. s|. r ,hi.' (iil|" 11.-sIns. IiIt.e'uu tr m j.iii .

I(fir liflilhprenfler.I l esslui.' of, the mid HIP I''ple. 'a''r' .".1 for I Ilic t'ittand\ \ \ .1.> Sill jail |I'.minl.'u ) i ,In- lit'ilfnim lit ,lui nauiP' liar.nd .. 1i..1I irt Ibs !....! lh Jlirkel, finVrtl-. |hT |5u5.ri.-r: I nunTAM.AI'Axsl II, |I. .
I I tho r'itqI..uateq ,Io I.I. HIP flt'pui! hla inlite r Ail-I I
:
t. [ .\ Ihptpaip rurp'uf | I rut
<
ofliiinitrallu [
'1:1' 'I." """ 'Ii' ifinlrol. t', 1 1''J II|1..hp of IxilhlIoiit would. I I liln'rlie-;" of t the I SlalP and |1."I. t Hierpof.WeliatP ,lc.lirists J..III.'. "l wiil' lmliiiiiii-nt.1 inVretl t <" nun 'reichrrat. .
'I 1.IE U"t1l''ii$ Mjrtnl: .i..I.1.r'! "l alP \1) pi. :( and ; 1-Itlil l>cfi>. ll HIP n-p nfrailninil :and I:".1.l1.huiaul. ti ,lust I I.' "i'

I inf-itl .' .itlier f'-r Ilir .i".r M< I teil.I I. 11.1' iiipan'il) ,,I* Ill, 1 I'nnt, iH-lter 1.1"1, s ri.t.irfor HIP (tI"\I.I"1" ( I,. dmiPWill I. I lii. .llr) allerptlHrrelarj lair fotin.l, In llmiffup ilnrpil ,to tad,. I.r : 'I'nl .11"ttriit iii"4! I"- II. r* 'In I"1" ) of i1alIllh>| |. ,IJooini.: ,

1.,1.1.,1.. a"l.nar.t I" I Il-I.d Ii, M-llle.llh.-llllh.lt) : HIP. MllP, ,Mnllmlilit-,' llipiaipful, if.idpr ttillP l"y ip..1.\\J \5 p hall I".II, UfiijpiliitH .1.1''I.i.lu.4 / ." in form from, sail pipU| \ ,lon r Iii t heir |iailt CUI.iup
'I \ .
:'I. 1".1| I HIP 1 Inherent rllthl I In PliMih.Inainlain inffliolli, pelion Wlllitlir fir-t Pt- ,[, wilhonl SII-P : and we ,'land to.lay > \ tif.'rll'| .I'.[! T h lil." In"v'm"II inot I H'IP ""1,1, TERMS. 1.50 Per DAY. -
I 1'1"
311' l .l lo..l l OUP car asro-wlipn? hat' h-i.l! |1i3 J\lh. 1"11.1"llre. I hlss. as Miiiio I lute in IN I
ami all tnallerr' II | I .I. n-miiiip, "il. !jtrhei-p i \ \ ) j 1\1 I. with Hi.I I"Mil t l I. A-
.11..1 lill'li"l.rl \orr r !simpkiiM >e.-n il.j| tlnl I a jKprfiil .-' l 1..J.1,: hi,." ] ,\ C In miitl "
I I tll-KH I" t'l i.I'". :tI lllP I I : ene"llj, ""'" l lining; ; 10 ii us raust.I ui" fur I 1.11'1.11'li.1| l lof the defender, of HIP rijibl\ ." of IliPMate" j,: ,hare .twsi till slur ,t..1 "h.r t.I".Alorll lie fioteriiftr tn 'brinHi,.' j i-tn'. Mpln-Hirp, IIP! I Inili, |I. I l.t""I.1, I 1 Ml111C1N1 % XtI : ; : ,

i .r .m I lie. .Irr", 'i rp l,'ill K larpi-l} In i iii/i-n-fit'in .Ii..a. ami |1.,1.|| 1 1I W P liopp 'as'r to 't.uul-In I lr,h..I."f 'trliilPil. I.)I Ibis Jury mil 1 .,ilili- j fM'I"t >int ctwiijrti mnv l I., ]k< <",> i t'n'u II II. i I. I 1Jr.'I.4 i: UVKIIV i t M'U.i.r: M.-tieil t. liirlinihi| i nil I I Int.

B.'iht, iifiir Mthe ilaiij I" Mi.MI- 1 (.. or il'iinelie.II I I HIP! 1 I t t.ft u. 17:"'! I HIP ."I.jl.1) and, j jcalonananl otrr HIP tights and rustler I.r.r 1'11 I I Ih..mi.r.iliiami lppiiblii-in: ;. |I' "!5': ,. I'f us .,n Ik 'nn, N temi. r lit i t. i ,
l.a.1 "
hntpithellier ID sIsal .Iut..4; cal '
wminillfil 'I|'I
11h KMin. H.i'ii |
n-ifu I ,
,.
fif the 1 \I< 1 I !I. I i.'lm i I C | HI 1'n.r .
Hlirrtie. ,.r HIP SlatP' 1t, peoplp\ gout pmjnirypfrintP '1 lr.iirlit.( asa.l 1 I thpt In lust th-r .inin'inli.il S ; rt. r' | ,| ,
1111.1! uili, I lnriil.1., haiontrolle.lii'inatlour nip "'(."f '" I'' fur .1"1.lnl the bill 1 l' ,iintl' 11' III.HfliTI .tin. '. hilt full parlienl ir* n-.i lit.I
iriii' I Hill : nn file kind nifii
___ I I i" I thi* | il.lp| I n/iin! HIP in-ddnoin enj t'if, anliMfmc a'I.I.| < .r I HUMitoininalr I :" i i"l,1.ir II |
in t"the and, I llipdi. ".n-ioii wa: ptrrip I "It",. 'I"t !L.a*,' I iiliemmp-s r"I.r.1 of HIP. I I'nitpil j hinpiil* of I tinftPiipral frnvertimpiit, IliPin f"litifal ..r Iw"1 I I' mile tl-n.w.2iii! v-entn
4 Ml, .ln.ni'' I IUn i rr ; \l rinp I I err. Ino-t of I the, "'a.ll' IIIPII I i Ti.u < h.i I \ i I. our 'mon| :1.1" tolllirl.5 tn our'ifilor I n) /rnih| 11 i| rni"i"eti
I HIP 'u'pIt l chiarjt. ---
.I"n'.r"li-xlen-ltP" ,imrlV.if.iiipriipr. ,1w1- on "" I .1.r iiiaranlini'| :. "late' I tacit' i in Conjrr; and, I HIP ecu,. \| *4 ndmlni-tci-pd for ,the U-l t t1 enl) etui IhP er'n. 1"11 I I.1 llit-oiiL'li l.i..1 mnl, 'iliin.-.M. IIMIVP, \. t. ( I I.lI4hI \, -

110 ami tI.i""rr. ,,. .;. in MII".i." \il. | I Irall-lt "denied I Ih, it I HIPI-P vtsnv anIhrnily ,- jtp.tr*. If tlifrn; I-P any Ifl who lore.jCnai \\.1 timn| thp II, 1"rlor. .1.11IC w.i Inarctl 1 ('iitinit. NIUM. j il-tf I'raspu IPUMTils -. MlVrI .lDItI; VIII' tb
.1 IliP lieforc ihp ana
I :
I In
lila I|uFle| 1.1-1 >rst: Texas d.Kthp, anil ni > jure : TIi.l.,i i I In the. I ConriiiiAt. ) ( lit
.sIJsr t thin ft g"l'l "line. In hue '.tati' .anthoiillplorrjri'lapfiiaranliii' moi-p' than Ip lnrtplp.I 'it.t [ :I .111.1 I mrp. 11. ; Ittll.ltOtl* in.nn. ;
In I
tup-lalili-h I *D ,''r.I.I 1.1 11'1 t tn whoiml I .
I IPlnpl >. 'I lilt, PI-UK- I mid w bo, eare for IIOIIP' of HIP-P thinx 11.111"'rI.I"f. \'I.al"II. i fully t ".t,,. il- pvl I.re..I |
liete. Ia.1 I the l.a, | | bey .,1 I' HIP imliiMti.i, ) w.1 Aciflsray of the VisitatiOD l MI-I-\MI:: | HUM -
: 'I'", .l--fler, "ii I'hlllll.brl.i.*. .. on'I I rni.iireirul I jear. ) I HIP nllippr of |.tIll ".P r..r..r |onf 1.1 tie, pan gal a" olli.1 II.t' fill sill ''hp tlpp'l, III I i l O'litiniPiil'; *. and! (
I ,'lr I I basil '
; I lal,11 at lion
I .f",ii:? ",iriiii'l t I nil-rest ..I..n.j.! ." .1. .I.t a I lat l 1 In niToinpli-liliii" } I Ij.I. \.ee'ah| fntpriii'X be port' : j | | I." out of I Ihp |liii 1,1"i.. tnt ral.1 5iuOfl. .5C to titp (list ifplthpr, nrany of HIP pnrtip iif- fir Ilic I'll'lui-r f s n., .,. hi.u.., ,,II

ami ,II. 'I'P I' '" '""," I"'ii4' )iIi 1 '"'''"" | '''J"" mnl. enil, t their, ; .r.lfo II our lo I HIP prpvptit i nnilioritt I a 5C I In I lIP (.wnpral' 'ivprnniPiil. ; 'Iii IlI., an -jipnk.\1.for him only bate we ofjimi'led. a".I\I> it itatt t 1'iiiea I tthmlirpt tcilCrtiilelKP :.: 1.r I Hi" .1 lrpn
I ; rieli I Ian--! ." .' .r..II.. '.taliatitlmrilip* In 'HIP MIIIP t"r.' ...n-li suit tte tls ., hut be 'anotlJ t I ; i iinilie.ttiilfrieinl | : I Ill'lrir'Tl'lil It fin, n llu |l.ui',i | IIi ?T, ,Ir'e
|1,1.| t.f IIP'. ,l." and I tint, 1 "it i( IV a tush Hrrofver i and of ) are I : (flint | | I p.irlj> ) I 'u \l| ( ,,, ,
they n.e in (" "' 1".j, : and, anil, '" I f i., I In IIn (fffr it-ill v. nrnfll- i'\l.teinif nin,* lIiu till tlui Pi, lint of .1 ,I-,, ni. tit ,i I, ,
|"..aI'I.| I IJ let! _. "III(8jnlil prion" .1.11..1.. 1.lh.r l nixm t thinbjp.l ;, bitter tinrc'lpiitinif, and! .!adly fop, I wnMrrti'jr. .. h.I..f' 1t i i Mrirldi and t tlinnuhoiit, I Ihc'III.11 I II I nlila unu'littunlli h\ i ,nnn.)., m ',.
: I ) \ ami, oiiinlT.il I Nfr.I HIP nil r, asusi.sal.nil I.
; < j.ut.Iii' ha
i I in I I a | | '
| > 11.I.re..t tail
I""lin.I" II. I. lie HIP p ,111111 if Jieki ,
iniiiry I ,
\1" I ,
J 11.1. HIP, sfttp, hid ant alal ) WP ar ""I"atr.1! alitml romi-al'inn | iatp' mid .1.ri-aard I. ..lr..IIII n .t tl r FIn, ,
I i
l I. jrrllin/I !/ no ol.ieelion ,"Ih'rl j Jtio alluwnl to i t rill1, n I th 'roitcli. nipfiiiiili| Jiiil. Hi, nc ll III in nl l il f us| .sIit)
I '| nr r1tirl.lt I 'i.po.I'i..1 t .ral.11.,1..1.r Il"1 !I, and whether:, nil .n-.h I power ((4 nol I tail t. and artentiicl)' t.ln''M1 a* tui '5 the, 111.1'al I Iii
j 1\fully "A"Ali.-ItII' W .11'1..1 to I I,,' I.rllr I "'I.inl| :'nl.o orto vc'lcil liy HIP tvinx"1" nndi-r' I Ibeir I'III i >' ipmiltiiig" I ioii"tiicni-cs| IICt, lid, r I tree Dlo "rccn t'' 11".1." 11.1.1 flip I Ipn-t I t Hint I the I ttidi<|>pidnilinojii| \\ lint I II I IHIPJ i| In tin il-.' I hi'llI'h'! if Mnl.il,>, I:Isa, litluuIieI.la : I hi, Vul.liuIt nip nuni 1 ,It t iff I I.rut.i it '
; !I.. I lloanl tif I I I nor that HIP. Iw the 11 ,
., I Hyiitlipatp Xational .
.01. fur I.hh. I .). to rciiulalpeomineiecand j ]c-r 'in.il' lo our-iltM, or of (1.ra I ifr ttin 1 IIsI! I"1'1'" '' ill l"lvrm hafp ttpany p ili4ilf. or orprefereneo forHiponpoter Ip'I.,1 .nll"II '11 I I .iblc. : inijht I 11.111 I il Is. 'II r..hlih.. I il ii iin--iiiil.nit. "*.! hitnlr Hi
hitP sn '.rga!' l.ttiOli. : .trf.l.| \\> .|. -ik a' to "Io nien.' wa rp-i.it .1 tr11111. .t.'la.s.Isrii. a n.h eli-iiusiie.t .cl-l .O ui ; ii o n u| n rlli li.i i I',
nhit4.In, 01 t tbP '.rgIII r"r I"r I I HIP other a' an appliampnf n:t% i t huee m ntrr* ofrontf 1 in tlil ilculilon year. I: -I_imN Innliir in Hi"' C; imp,in).
i I tq In"k I b the other, -ide, I it wa' /.rl..I'| 'byMr. Iclicc that 1..1..11. trnlli I DI.t rt;nittill. : 04 "r"II"i l.u'I. I;-" 1"1" forniliip. 'I Ifu n.Ill nC lie- rut lriIsl IH I I. ,
joteriinient, for I the, aeronipliliinent 111 I ox woiihl be 1 -tun,it tteu i.f It* tiiiiiiir"in unit iMieniinM'rt'fmt .
I HIP peneial ( the nIT'irril ; ; .
lilt nil iml '
: nil r"h. of
I 1 rawally
I in the I. thll
I of I letzilimale jnniocby | h (III"lil.; of I IVnn"'t'I Ivnnt.i.; I l.jrman, cl.l. 1.1 jl.lii"1 I t. etiioiilitcal --.!!!! pf tire fails aul for'tva i'i I I "Von have i ,lIe ,'j1111- thec5niliehaluia. limn nt sissy furiiinr tinif. I In-rlit- !I. tlmtii.li .1.n'li*,.n >1,11,1, ,,| \\

of .\ul 'Ihr., "Hut I it ,IIIcl. I lii/imin, iitu( *. I'l Hi"-1,1, iiKI| ''nli
'lr, I Ipli'ifrainn to I tI lip, .l.nk.ntillller.il.1 hI J'I.I.1: |lr"lor| ,IUCJIH ; what' WPhatpobjeiii 1.'a..I11,1 'I or I"r.nl!
I I l-'Hi H--ei.il and otliprtti-. ,. .l II. I HIP Marine I llo-pi- \ta not I t'1"I"li"l of 1".III'.I.11"II tIlt ',\\l, :;,: | | I in .i lisle rpiimlp iliilriil i i In ,| th lr hlith pnllnnr I tin"e.li r. In tliirje "f Iliitilril, 'I tliii. suit Itiilir-I niiipitii. iiti.ii i I.,'I|

% iiihs tho heallli of I the | ii.d atlPiilion to the romiiiiiiitialion I! lli. tnjw-tice. the JiPi>llt" of Abprdeell. "1 1 Isats II- In-iitutii'iieall the sail ntlnn at f lI1th114| li.ir> e finie I I utsIr il l"at!l.iii. .,,.-i.,
1..1 l II n< a< if tlipy) pr4f.uliurril maim' tel\ X'rt'np i I. it* a" nmptlon ('C MIpieinaiy "'I'I"e,1 We I I.1.l You, inhnM 'that I II I vinl I the, hppliprd. alit irtlirillaiK In tinMlimin Ill tniii.o .inI I.IIHIK if i, ,,1, ,
I wron can I iiiiimrianI
1 line Koplp.. mid wa', | i, of I i:. .\. ', 1 in to- arc f'.P'DZ .Irnp ,, ; 1'ir .
I hll-jII, ( ,.t HIP ri'tfiiUf over, and primary) uuusl rot of | t".d.. 1""Ir I ten. IVrry) I the urMenf. t. \kl. I lirtl.l vf. aid the. t Ir sI.r. (0 I h...uerc I Itto), itt eli' CuluiI man iae ,lt' ;il.u:, -i I ititti
I noiiielliinf alifiut, I IliPin. 'tbal | mid il./I.I and 1 I .iicrly| plufd: 11.lcr I tbeexelnite l dat'. iiie.. l KIOIII' HIP "land oernplidby "Aitiprirn fnini, IIPK.: "Min-klp. .leiir. ami ntitilit-M'm.ir i'In -IMI n, "
heallb t
I /
i I. ,
11.rr ( Male' bojrdiof I to ol > ..\ .1 1.II'r'r j I I I. 1 l in-liie.iti-nif. Hie Aiiutinit ltinliniiiiI'l III| ,1"- sirs: .l.ilm II. M. Kiiin..I mi, h ;
doii'l iuiid ,rluht.N lilt i I. i? .ton of order t.I a' a "''I'31.llj .1 ,eonlrol of I I"I|1.0 of I tlio wteral' I ;"",'rhll'rr}', we think, lila eomln'ioinarceorrptl. the 11(,. \ .li >.pro.hieeal.r itbisl. tha us I Ii"I h." he rPIal i.Ii. An" lui (:ln I II Illlllplill. tO tl.t* tnl pTt'pn-eil. llUlltlithrei'Itlilt i I. it usi. itiiric, > II. -iu151, ,. .l.iin.. .. n. 11, i irrmt

j 1"1 .u".t DI.IIIot the, Individual Malt-; : 'I I lio ri-ader ,.r tin- i I I''llvr'Lilulol; I U\4 : I itliatU-' f', "\Vln-illiPiiii-t! suites oil I'lilliji., 1 t. v.-ih l Laker, ill ..| II| ,
olhivr duel I.. bii .11".I'Ilp.I' t' of tin \ t ('oati Mi.lnli', tin. \ liltfliot town* In had th"" riifbt 'to ,make; .in hrpgulatifiii'i I I I remember, I that a* In the ra uinl nil
I Til I Utit a'if a* lu.iny regard; I lhi, < *< a u'"rl III'1 of |mwrr c.II.I'1 (C"\"II"\L i "II \I,' coil 11 f tit |1.1.5>* > 11 h l.riniiKnl, n I ,
I there ttprp' old, "' nnr'' ami from n e I HIPV. we proper fur I HIP :i to the i point rmlj"r ll ilnl! not th p.r.. ; I wi'li ill mt Ihlrt) a ret f l.inl In i iI''ti InI ai.il.I-In- II. .M.'l 1 Han, nl I hipnl.i, i ill, I:
.g. Tnr
Florida a all I I., ipilt, a departure 'aln.I"I"lllol.I'1 AI" IB ti taviblp prujn-i'lj' of the Male' in i'inut\ Mm ula
f;pnrralV, -li-, I their, < ill/ens' and,! I llitt it wai | 1 and direeled I I l of this anlhnritir* dt( ..t.t I I iai"ilil"I: U pinli. extt'llt: it! Initltiii f.teilijtitt.
and, Innly ':llll..f 10,1 I II8..1; I HIP I"rl.' theory a 11.1 I.ol".r mada: by t"llr I'erry, 5 rUr. a.i.. in. 'Kwavilup; ,! at tfi.lll.il It l lI I. 1 i .ll'IIN' II. Ml t l\l\\| .
I truth. A few'niiiry nitli fir tintut fill shut
of HIP I'nited, the mit.le| rut In .1 tllrn I. la' ,
HIP I III i 1Mi
ii tlu la-l lo ,011" not $ liuui il and, loinpliealiom 1.1 I t\
II.I. Monliielto' .irailiee. of HIP. vtitrjroveriimenl\ .i"il JKitter '|1..cIIIU""li 'lo hler : i i a the "late *. "li".I-1 I 11.11 I inv' | t it wil I "at haitiVi.iMi.ii.i. I j il-ttlt'iy t'\eniM.'nf itiiiniiiiini: it* niUitirlit! I.Hill'.K l; I.. -Mllll.I
IIP J".* '1..r".o' ll'nl' Wu'l MaliI IupreniP I-. tal 4to, I II., landing, of per1IIK likely I.. Api-al from, the IUPof | wa il.litleI : .1 I II. | .
:I,.I"i. 'I OIIP 1.1.| Ihn "'1 the l'II,.1 piPtcnt i Into the nutter (.r tnxail k n-- Ih.lr1 11:1 If /r.iir I I' u'utri. 51.-un hell i Is as isi, I 1.1,. tU'S liii| 5 KI'llll \

I I' (iinluk. (Climb ,tip 1Illc'"I, nml, ,but 1 ,"rlvc, din loin )he,. "ill their .10"-.0'" I their i p.ii'nfp! part: of thin ssc' bund-i V. hue I IheieUlill ate in the fr.-ry i 'Do o T ilw:I a.-.nii'iil, I j. ,1..1.| of .niilroi I I. a iii 'I .I III' pr-llle.-. Is hit: t.K s iIh. It tiFli.II'Illtlli -

( ..11. know "I hour-noil, 1"1'1.1 how land wilhin a Male' ,hc N milmrdinalp.IIP frs; pli'-P l', I'lUPiIbereln I! : )but I I that :|; remained' : 1 old,! I bond" and jl.I/. (1.'II.II.I"'Ig t 'al).l hilt "hi ..11la.II..eI..1 ollipr |irowitt| t I HIP anioiint fl i II iIIt'P. 'I I I II. Til" e. Ui-40 uf MniUt-4 eiilnliilii llie, ii\ Si. l'.i\ t.\

) Maml, HIITP.Tur I 1,14 jierlaimil" : idone,! lo I Iii" |1"'IJt.t t HIP oiil-laiidin and not imludedI I 11''rlall' Iniproitmpnt .1 llll--. lit KM'. : -
the lianniiPler, 4 I : en 11 lender aid, but idie annul' a-- ,i ,ment, f"'in l t here .i. hn.: n-a-'b f 7i.i..i.i..,i. 1.c fit ililnrilllilent I ll. dflllileli I tin. r. Ito.tai J.llS.'hui. .h..iu. It. .Mil h 1111: I vs
.
'. liudiould lint be In-i ndvl4i .1i iililtn I .- Miiil'l'r.i I ini nmlI'l
Mate: 111.1'' I In I Hit) kCtlleniPiil.V'e / cit e.p. (

; 1 Utii'l "f Kloworn )hai luorp MfH'it nine "hlllr.l. 11-1 r".1" I ttilh i I by I the tfpiipral" (,'otprnluenl. :'i >il I thitl no ,il) 'iKiinl, *,1.11.lh'UP I I.. I pon-trm-ilon., 'h3t I.e "i"tru .h.... j j.! IIKMMiK i: i I IMKll: : :> r. I Ii I nl'tu. I In nil t'leir t.iriell ., I'ennintiiliM.llle '

% I it hai. for a ,dead '1 IIP, 1 I/ini-iana: MalP; ""Ar.l.r I llenllu, and, \ ,1011 sa.1t. I! itl how, they ha' .I Wnulei o Isi''I ofasi.l III itii.- ami 5 tile liili.'iii/i| 'I heiteliii .!
| ihi.' .1.llhI. ca h I HIP old )iHind-i j .
all a
r"'llv.I"glhul l I
when la-t "a.I.. appliiationo I.lvl ni'.II.li "_-' / -1,!i .\ droti1 "f liP' In f,nunii 11 IK'iluiiliil Inl.i Mine Lrnlii
lion, nml llipreuion| ,. ( .' 4 to have .prilll \ ttlllriihlt. II ,'A""I |H'ru<:al btbe \ HIP old. liondedilebl : hail tie.' bruirhit. u' #- .i S IV.iin (";ienrui.1, : SI John's Hotel II IIS
npiy i
liltlc dirty nt poor ,dead \I.s lorHOMO. .I HIP uI lfi": I I."hal x-rvlep for r aid bi.loiiau.On | 1111.-I 1,1..I.f. I 11./,1" hujtt! tusaeIIssw'r. Un/ II f-P/trtf.* 1|| |hi..I|tbroiii-h I" Tn-kcf.li-Ii|.I wii-k. mil Hijunior. tin- iilttr nml Ibe fru.lii.niiutr. ,
i I+ LI.1 lie I flat'1..man 1".1 tta4 a .1.,1 I in, I HIP eomproml-p' HIP ttat I.l h.1 lex 11. idIII.
of
I I II" \* folliiwinjf. HO-P 1 liner hUnolorioin AI".I.IOI., ', alter of ",t,,CluII.llI4u and! HIP dpLiionof I HIP" liih:! of Mi> I Ij'.IH. HJHIII mo- ', ,nml HIP nIl I.debt t enlirely i eaneelled; IIPforp //eiffi. I the' eommiltee' sIll ft import..r ,the. I. j jy '! 'I r. I i ii.: .. I'niiii: nnal- I )H.liki.| i : hnd I I I. .\fn'r 1'inir ami eln-e eipiTl. me, the ,

piedeei'Kwirt, who unld, "lie I S.II.'II: I lloiird: 'ail 'lion of I llel-ler, IVnii't It-mil, Iho, lr! .l lwi I 11 lie, iso iv I il"I"I"1" We (rottilh think, I I'al I''" "l .\ ( et i ,HIP tii!<.toliine, | lo ".! 1U.1.I' M .1.ler.et,1ow I tea.-It-: but. il 'It rinnii, 'il In in:iki-a IH-II ile.iilli" -

.a'p.lh"rr'" lilm-plf, ,Inranmit 1." ilniM-en-laryof Ihn, Trea'nryn .lion, lotifenltiif" I IMIWITOII HIP, JIPHI' 'r- i I h lipn.: I I'eiry"I a4 far al hI gop., but, I ilenee if I lit, not U-en I l..ira.-l'.tl. a-. i li'" il,i\-n 'o.Neu |.. rtiini I Ii,- .Im.iri in iiii.emplii.ini Iniilitenll'iu. lint mini ill Si., i uti..sIta| | < i itiIM.iNMACOI.A ts.hie I Ii'',,

Thn I Inl,1! of I riovti-rllia% gut Into budroinpaiiy ta' tin .i ".'..1,of II.., tl'|''''' fund, In "tlireet, and order"wa fnilher and wilhonl (jit'injf tinleaout I" a. Ihp et i.Ivuiii, In pterr c, H hareehiaig..s : ink li.inki-r.i pxipi-t| nn I inlliu. ]I I' 'I I lie nrillinni, Mlinul liH.k Inek

: D"I'I., Imit ilinjf( their man. di saul i "%Vui IIBVP not. nor dowe nll",1' out, mid HIP .erond HPI- !' tvpt.ro liivpilonij, iM-fore : : as;ui-I t If..' ha1Mf, \ 1 i"I''II'; of fiVonmi, l<, 'ss..' i.i ss it i of foreign, |I as ii .'. n rilllminh, it 1 I- iix..l |IIIH| 'rl mlnml ; I'U. t.

and ni1"plinttliplr; I .ajlug I ,. InlPiid' /lo allow, of any 1"I.rf.I.1ii \1 ., 5 \11 1' : "leil I t ; I ( III a I It UT I I. ', :old, dining (Hii-eitrreiit ll-e.il: "'.11'. ]I luiist il. iruslle, |nntii nt irh fir DM*
lipid ; | Manx HIP. I SI IIP* 'lo IMHHUare 1',1
: lubiiid'inaranllne, ;" and further lion 11'11' 1.lIi..1 'ay that i.r judgment Ih.,1 Trillium 1.1"1 )f t that I ill''l"ir"II,1 1 'I In- .\.1.1"1. I'""<'oiulilutiona'wils, I I I Junior > I Ii.-,'.. t i/. i nihli-ni'H: his slush \I.r.s Iit..l.uI > .

WnlliMi I Signal, !h di.arnntledl; 1'.I I they\ nay' "SSe will apply! for aid lokiep a.-l-t and aiI I HIP lalp: nulliniilie- II ,.:,, and I HIP i-ollii-lioiifif I llitf, I HIS I Tamp; : ,I i I ,miilake thl re".1 mil '1.I i.al I.".pII the. lii.iniH'o lured. !..r..IIII'.I' I :..sai.i, iiuill .\ -| I i onr ol'htililii'H i I'l UMII |'ri I* ir"l*

'lf rhnrae- the enfoiretnenl" of I their bx.il '|''iariin-, : It'iid tax an I ImiMMslbilily I | this te.ira; :ureifalein value, neail\I. unil vi l li.iw.| nl ill ilUl-nit il.i\ in listIMI* l>4tf.iiroun
"AI' \r delPi'led, 1'4' oruanlo" ; I Iliponl-Me ii|1"11,111: ;l OH : thin lit\: us W.K !'.I!, mid, U t-i-diyln iHiiiiN I..sue.1, aie 1"'I"" | iii'iviMjir}
h p'-- I I new ,
In I ,111
., nl :
fir Inlnfirnt. I,MIP, and I o unlliintrili, *. I If HIP "' Thall. t t. a-lmil it 1.,1111', : ... tit a-t, to'it .* Niiii-ruMli'i.' .
11.laillll lime > 'I 1 IIP lil-fi/i ,
unb-laiiep, HIP '" I I : I HIP old I that of a c."I..ill | \\n-t 'llak: w alniit t rt l'l'11.1I..wlIl"lh''r
.I'II II'!: mil guest :IH ; )
:5'
extreme 11'1",1.1" : I. I.V hen.. .
I hi* wi-ond, (oitpted wil auu j thl r'IIj"( Hliition w.I.I.1 : ant I., null ill-.'u us.I i I ) ha.: jn-t Isis liii.I" I l\ tIi. 'illiln n un< iilu.i 5)s ittiili sir t'hfl-i I IP, link

k'linlty In 14 fun' "I" Ibon, ht. Il lshi'rIrsui. I. with our loenl .111..rlll. The, right, to H't'oliliand.! eontroltnaranlinemidiordoii4 11..1..1, l.ixeby Ibei-ily ((4 ilh-itil: and 111.1..1 ( ..... n NPWoikhoii.i., from n i.lIuiseu.. : in ltt,. |tlu,3,] .uP'siiii.t' nuill ni In

t l t Iii I I I" (Ion far., and ,di I.I.I'M I. UP would do without, it." | I I. an in.ilieiri- I Hint: HIP wlmlo lew :and" all |iroeeediiitibereiimler 'I I 111.h fiiriii-hiil.. I hoit| > ,..I11"1. !I \'III.,/,' in HIP l I', renei'i." I Il t I. nine, t..rl tin -tinli, h ill i r uI.ss.oiiii.1 nml I IM| > iuusny: .

j ; .lrN",1"lIlPPIItl'IIK 1..II' Whllh'Htpottiipmofllial Iii|", ri"II.r HIP 'h.lee. 'I IIP, men tt ho" | 1..1. kin,b /I hnraeler,: a. .,I 1.1"1.111"I Iill; t haini ler of s tin lnlavhi. in diameter., ..1:1,1,( :!:."JI l |1.11.1.| :its.lI mill n.h h aia*!ua.I.'iis! !! nf ini'iitnl lniir| ..vi in.'nl

"I kind 1.,1"111.nfnlmk( nlttatmaik '. Thl. 4 l 14 Mininl ilixlrinp I lip, tprtPOIP ". dieted, I Hie lii.eiendeiiep|" | of Ihe l I'ni- I under all allempN' to rolh-it, fulihi .,. i i.i l 5.y l to. ..,' I lie api iii.' a. uniiiler i. il.imraetfil. I II ,:I j. nalthif2IusIst. ..inliirn, il In tin Ii |.r.il|! 1 I.) il-il.im t. .situ.II Borthiia & LodjitIy! Thy or 11tc .

;1.k, .elf nml il I Ua pity t I that I HIP, liotrrnoiand led Sliili'o mid ,. l ., eoiislilnlion I I ..... and prefer t. II n... :u.linini.ir.uioii i in I Iof 'I' :,-" 'lull 1 .i-xi| n 1'h-imller, lute no riirht. t tom i-. P154| I id hll"inl.'ii U |, ill, lo h.likt. |
Ihi'lr onr' .I.II.I.I.II. "I.lh..II..I..I."I.i
t, : 1111. 111 ) :1/llralli.I"lr.l.: of 'I"I.II "O regarded: il, :liud |.,. %. I It. midIMiinledly l.doa-tieiri., I I'ellVilid. p'lV: I HlP I Ut fillI'oiberion.ideriilioinHian ,, 4.I4.i.5l! I g".II.( .. \ nerip ah' I Ifrom 'Ailill"I'. amlil'iitn, lliii, n.i-l. \ hIs ', ili p .riiiM'Mt., soul i-oiiri, SUM niiniuir >r
guI! luir brollier, 1,111.ll, t l < Injonr" did not ,teioi.'ni/e and, net "| it. i | olln-e Iii- 1:1,1.11111: :,"" "111.1,. ,c..uh nt nn I Hill. htlnTC i j I- II "|>. si.l|| ri'U.llil.
1.1 tin ( KUppri'
< "nor
: 'I'I'lItIa.t
I HIII-P militfPiui'l II
ra'liuaI to 1".11"l I : C..I.I'.I..r.| It.:1.'A: 111.1 :
'' c..lh.I nf .[ I ,
M'opli! f IM I
V.
J.rl \1"11' Iliu
tu.lu4euM. | a rnlf-mf llu- -t.t
I uss tliiniiih imlil
'.1".1...- uilrf.... 5.I..,..IrilMllioll. Ul> 1.,1 hl-l; Kiit eminent; liilli I HIP ,'illl ,I.. .li..1 I liii', s.CIliesn :: :, /, / I .r J!' i tin truth. ln'ran-p. I. ,I..-.. I 1..1 i 'II.he rollen. Kepiibliian: : puny inil-t.1tI'.j gut; : ] an.irlrllv suit,,r.t. Jill> : :.-l. .
,. !! -I .
-.TI.uursu : ', 'lup riIfll..i ". "t ,IIiigtrj I. "
Ik'iu .
.r .
.T.r .4.r.111' ,IIP tlonp in iii. ,. 1 I It. I. M IM. Ml ***lknl .tlu..
iLt ita. r.i .i iiiiiiilo .... ills.. Kiliiirul 'HIP u-I I
i nn-ir .. or or ( 1'1"1.II | 'II'j '"0111"II..ihl' of | .
) I.uL "miixW I In Ymk i-ily I nml, I \ R"II., i our \|1'.1 "|1.III"n IH.U, I" san I>ii| I: tin w iiiiii unit IIIIH tu tur |.rl<.Hnt ||H.
aiillni' ami .iuililinn wilhin, Ihe liniiliof h-aui.I.i
I lilli-l
I W1th
with. | .
'I j
,.1 Ili-t | Icier.| lhuo Cairound
luau inaile / "nin-h" on tln> "C(ilulie"nillera. \1"'III". ( eoiilini" ha; |H>,-,, liy |>eellliaranil : I llm si.cersh: Slate*. I > fire Ilhl'II..l.i".1; I In; Ihe ter)' "g t. h .alilinl; 'H'II| 1'1 Hi ili' .in n.ltiiealp. I Hi. ]milling hil.irsiii : I.I |I. 1s'
N XII.I I lir
i
I 'rnumul, *
li! ilnii triiii.'ri'nuiinHii ,
$ I Ill I i* hlmk Idl1, ," I)' I hit, I I. "Ij.wli""al", ; niethotl*, pfctahlMiPil.' I In |nir-uaueo of I Hilt ,il'Hliiiip amipoliey Saul. u"III., I tery )lining' : I I I. the for,1mu ciiHM piililiMH4; at t I HIP ('. "iiSiiuai" .lut, |MI 1111, 1.1.11,1.) ,, ,,f ;i'l; | iiiir.il| l: |I.iini< uliir, mi this nml nniliiriii N n-

ntt fill Muni I I I Ii.h I I. nil-lake. Tlm! 'I 1 here tva lint, I hen,, anil, I 14 not ''Iv. n 0'1' I that of thn, r""I'Dli." fr t tin* "".Iillil. "iuinl 'j la/anno u 'taut.' nil I I cut.'. of lel.5i.V" '. t ,| ollnr llu.
\ I I Ihn Congi-p** of (.1 he I I'niteillSlate 'I "I.I.I"-II"I''II,1 |tail ml |* il
I ho, I I. nf hiini'iiililo, purenl, ije ttliith I I.I I. sill) thing l-er-oinl: or |l.n'jlI"I., ,..ilIcrI *, ly At.ta |l.a..4..i I III I IT'Hi; an.I I \\l'n.s s"iiaut i| Isis ItP I:1, pare" .. I 1"111'' .,.II cit I t HIP Ilic, "'"I..im"| niiii'iil: '1..1'11..1 HIP In uoiil kit 'J- / I Hiroii IIIOVPll.,h'IIIIII"'lr, I ,' '"Ihl!,! lu r'/!/| \ I I I. Clint < lintv Ix-i'ii ri>,ilni', l nml| iinin > HOTEL.Killii : : .

I in I the fiirniiiliiin of our j or is iuiuiiitliisu, hunt hen r.ililly (!o\ri .h'lli Inn no in iir.h..'lss
That 1, IIP l-tlhn I "father Ir I HIP I Inili'iipnileiil j..I,1 : | JiTnti onj- wlnNil.x.inii .
,. only, | I toner of I HIP. \ 'I Is.Oa, 1":111.1., .... !
HIP | of ll lnn. Our feelInX 1Ii/.1 I. ( ,inilie. nml '''-11' too nun' h linipiiinl' nmre I for; > : tthii'h. hntp I HHI'II.' 5 riHi.iii..l. ,, ; ., Mil>
iln'l.r.l
ni'ivenientln, I i, I lmiila"tt: "h IIIIHI C.? |I..I| imlivi'tiial their | injj inlii" mining 'U"'I.h nn I .. ," n.ed I r.iiiili'eii, a'' n M..M nv AIII, hliii.niti :
Stale' I. In ike mill | lulls' In nmhor, in 5 hi. Il r.
; | "li'lliT. I I hake In'uinif IIUHM-I I !,,
I I. 114. rut u em |*n>ilitp I I mnl tlei'lilttl 1 IK In i I ui ill I IHIel n-hli I in HIP KIO| | >"al pliM-mro lt.autjlig' 'k 10:5tiiui: : I.s hi..t
l.e>iieii| IH.III| an rrnr" fIll health nml! iti irinilno, Inv ami ri'ifii-1| 1".I'I..li| rA.1 ; I.H at Xv.l'II" "",. I ..,".. ] fq fur HIP r.ei.lion| ut| ?, i
: '.I ,11.. "jineil, on In HIP, Maikmm I HIP |1.si,11.4111.4|,| IIHIII| whith I HIP K'ltPrninent | of life imliiep., I HIP ","I.ii",1, fnrep* I i : JIMI, I 1 tirti'f III.. .) nl'lhi. nriltira II-IVM U'l'ii, r-rven'il I. i lo "III"I. iI" : Culuiij,. st liilit, :ahia.ul|, ,|, a ),s..h|, sl,
I hat hut I''Inlivil I '
\ ." t II"y""I"II.I..1: I I liml I lino-i I I I in- I 3NTOtloo ,
of nhnntil .. iuii I liinllMinml-ofihiiii./ ': X..IIIIiI flfrll.I', kln| | til.-
ussr own tlm I I" t .11. I ,'il
rtr.l mnl I I. I enlilleil Inth miily ulrnjrjilp. I
1111.11.11.ly .
"Ilhill ,', ,' ,"f ,',, 11111'1"lry / i
n.1 military In lo : ti .iinnd! I Ihu Iron lie .utill"/'
1"'hlli li-rp-l (ill r t I lui upon I .
IH* if hit Illkiml, ,' .I.I"I 'I ) r..a.I..r..I..I'.I" .* \ | Nelihir! i Ii Ma.iir l ur rnisltihi.
"" or
Inal i.f iliu
of llm, I I that ,11.1.11,1 al.1 5
i I.Ah'r"ly ,.1.1 any "I'l" a".II.""*...I.l"t( onler. or, .Ii,reel, I) I HIP I I"'I.'tl"'III. liatciHiini.' inin' i hat'" .1.iiihi in o 11 Hiorniof nfioall I,irpioli'-iinjr I H |1"1\.1| | ||,,. j -luMy\ '. mil Ii n-ki n11,1fr, uni lie l.t, 'tIllIlt i : IN 1 IIIKIOI: >s'lUt.:

J l.HI.Il.-I| || | a r..1 ttrnk nle|1"* ami ilieil In hull,, I lla-t IH'Imiie I Iliey ."..1) I In HIP Male of I in Ilieeteelllion illtj-afjitl, ami ",1.1".11.11.." hlrI"I..rIi. .. ": ; 'I J I.,' IA..I- -,-"- '-i -litircii.li. ..... .tj .....tl..*-...!*., it in r.u'tisl t.) i ri-ti of mlhip.,..
., ialhol Iheainut of truth ami not In 1..1'.1. I"AI. ..... alie.uli lielulileil., I IuuuiurhIiiiii .., haul 1"IIr" ,lui Ii mli'iiilVil l i iI I Ibe A. N.IU'Hh !ti:!:. ii ill liml. it il,..
111 iiuling InPine: ninler the ,' oflinleieiiilent | ofllip heallh iii.tr.viline Ian. i ; I'a'i. f "!l. Maleioeiil ,lli.it, |110"|, lonnd.ilion'' *' lisle-, ..tIu.8t. i.i lr hlsiiF.l) tl> af.1.I, ,., ,s.,
) nl.1 thee \i\ '
I | |1.0.1. fair I 11.1 our 4. for eontinuiti. .light' ..lira lei I 11.11lr.lu" nf .1'1 I'rl' o, Ihe Faigui.Ii: Iliione are <;eiiiigtve.iker | tlnir. ., I''>.'JIM -I P.r 1. 1 Hill. ..rtu.!III. (I., ? ? ,

I hnii'ir, .1.I I. .tlue.Ij'fftbnrx 11.// WII'II.I Ihe lil-lory' of '|1'"u.a.lh.' In .r pails 01,1 evel) :11". '. So mil h ofIhe I ami I ttilh I thu. ..1.I MI heat ii>,II I Ia nii'iit (Ii,l.j.hu'il AI.I I I InUii1 I 1'\.1' :! ;iunnalli' and. 1.011,, tI"., III; -II.h poiliJlle KIH-t i ll riltl'H Olll'n ll I.. I-... t. ..
.11",1",1 I Ail, of I 7r I n< I. ",* ilirpel I I iiionHIP IHI
: i li.-iii''iiiU'i'l.'r .
I HIP, 1.11".111..".., nl.1 hut I 14 Iliele' alMalm | "-I I lliein, :1.1 tin ,nut |Ir" .* 11..11| I IIhem | iiiriii| 1".1" in'rt I'jiiTriif |iro-nrity.| | : > d.it and! ill'ill- AYERS I it.: A. liiiMru.: I 1 i i.Ml'lhlllil :, .
t New I I jioiiit ninler. iliiPii-etlon. i I. a* follow 1. I I : inv; Jnoreaml: morn into repnbliettnU-n., ; jit'>'l tiliI I Hi.G3R .
of Ihu, netfial klatiami < I hatp ili io-iiiiiii I a.I.rotcst .
1rll >
I
Ion "
gs'isi.ralg.vl.iliiula.lit or uuas 1.llh'r'I" |
> ) 1hll'II"v hi-
I ,
'I'IIP I'piHiieola, ,I Allanlit I i I : "le I! .1'I".I.: ete., 'Dial: I the 1"'I'i IIIV (Mi-lly I Iriie, but t II H III I I boIttur
". HAir"I.1C I in ,..1"11.1 I" 'r""I? I I fur I il. I Ullage! I Iri, il I t* cII'lol.aU..1'| I j any nun in 1""I..I..i".r t li > I 'belorp HIK, l.nifli.h; |n'oph., give Ague Cure
'oni|>aiiv' hn* inaile i n "lurinal" ,: .1.1, I (|iiaianlinp nisi oilier, nil
on thn. Itoiiiil' of Titmice' nf i HIP I liter- Wo '1.,1.1 I reler 'I't I the ait lion of I IheMteral hall,: I Is' l nii.l\ r".lml"l.11"p-lahli.heil byIhu I 1..1 I there, are ,i.i...ruu., ami' .I weal-on* ol 1 t ovi r sup| any)nf tinillainy |I45lNhlstl..t| jlhe 1 t t Mini ofa iiioiian: "biral, guveinmenl.' 1UttJ'LI4J'sH

jiulniiroviiui\ | nl I'linil fur HIP' runt"e)'. & klale e jiilnr" .I HIP ussha.j.l, | hiss of 1"1"1.1| ,11'ii.e ,mnl ipleii-e| t HIP li.e of ulilih, i I ttuuosigla" Iti-plllilir.lll: ..., Tli" |ipfiilnnof| FIll, 1.1.1'. lloite4| i. onuiiii .n anlldol. for all nwlarUI tllmrdrra

linen tu.IIi, h th", < 'oiiiitnv, ,|, i I. enlilleilninler I llm (.I."L for, I I health I tan .r any :III.: or |1'niriiant with full elli-el Utility,. 'HIP rl1 oliiug; :: mnl Ihu 'tri-arlii-roii aai.I I '.1"IIII'1: ) Ills pni'Imi t 'nol lo IHI pri-ervi-il' ,I *hltOi. Hconuln.no,M>far u kuovn, u wed In DO otln rrcmojjr.
laml C.lilll.l t".t. 11"1'rp-ieelinj|. a's if V(041I arriving .Moil*. K.; .Moulip' of san Maleo' Quinine, ooruiy nilnrnl
their ehailer mnl
I I nil ; hut from of iln-p ol I I hey oun inliiifiil.I t. ,, Bur a.J*UTiou. intMtauc
>
Iralll. ls.jei14| r' l % | l.j| rllhe .1t"r..r apM| I mluurer.aiia eunwqa.ntljr
1".11 1'rl'I"-1 -pi-p-i-iiiiiij' Ito
I 'I 1 hit Ibianl refiiM-* !<> ,iinn.ll, | I It I'Vlt'II In or bourn,) any |j.Iiiu| ) I r : t J Kraiieo.Ainerli.-aii; : ITO.IUCM H
ileiniiiiil until the fur, Ihn, Mm11Ma ,.I I 171' ,1.I.. I lh" |irv |til| tiniv, I Ihe I 5 whether l from, .r.I.Ir.I fnnlifii'junior linn of men nml I .hilr.. ailintreii I ami I Kite "on in v 11..11.. I HIP lii il.ih! .P..I..I'i.I:1: Floral I 1'iefniiiery, Cnmpaui' l I. but IUTM noiujuriom UK jnuia w upon lb f.niinullun -

1. Itailroail ha* '.1..1..1' 1.1. hll, I HIPItiiul : Mill ('I'IIIII'II"U I Slule.' have, iiilh I I enlltu : 1".r. any, i HIP bratp" iiinn _,li.I..11111., lint j ami lici'.t xpo-niR' lr alt tin' ifl.gusie-! : in t thai, SI..... In niii,, <,t'of a miublc' WM befor. lh. ittack.E ImlUiT u It
ilaep ( lisP ili-iiiel
i4 i-iniri-viil, I. 'Hit. 11'1.1. forteInnal .1) wilti light 1 ( or i'ijisu Ii lii. ,!' ttilh "revetetire In I tinpri' eiire' of t the' :,,,111 lomliiit ttliiih I l.i..: < harm: tril/isl, 1 I.| M'I I lion for :a (Minimi till,IS 55 his'tor)', WAKU.INT AVER'S AflfE CluE tnnn
111"1,1) 1111".1110 of HIP, "- betlnlt ohilteil I Is. t 'hink- "I"'j.II'11111., : : ., Uni'i' .ery tut of Fever u.1 I Ih'8lfI'J(1
are I Hint I HIP uI lalin i 1.11..II. ..h.11 | lotlo Ague. Inunrfltrat ( S IDIHl
hi., uhiili l invohi'alike -
.I n.rlllit"II'rlll. 'In '": D.I! Ilrur.'u all for thuinaiiilPiiame njjetl I yeiiu.loltki', who forye ; ,'c..ln''liul 11.1 (
11" we"I"1 of all eoitntrle or Clilll F ,
in I ,"' |i' | liy rullrrliif 111.1! all olheitilllier i' lli.ll of Ihu world foii er Brmlllcnt Ken-r Dainb AtfiullUtoiu -,
.1"0 II of ami I : I. .,. ami l" *5 sit jfiihle.* "rarjicl-lia atnl. I Ihiiniiratiitjli r.i.r, awl Ur
t; *11.1 t II, .lll thn I 1'eimaiolamnl ijiiaranllnn Inc of the retennn. of t HIP I I'nlleil on .1"1. t"l 11.1"1| i lie 'm. I"I..I/.fl..II..I.'J'IIIII'l | .. r C..anpialiui caused hy
:7 All.iutie: IHI hehl Nuhjeiltii, a-.eitnl un Inheieiil aniK'on-lilulinnal.I I I.etcral itim-it l In tin ir "II. .C OM) IL'" furilonnel OlliiiuU, li'iler.il, ) niiiKiiiitpfi I' 11,1 I I h'linir, ral uiAlari, la cue ol failure, |UT des trial, dealer Regulator
: _
Slale U|UMilnteil| ami i'inloe| ,1| for. I Hie I arc antkoriied lr our circular datwl
Iho ilits slur of I HIP .1..1.11 1WH11 Issrus. right levy a lax IIHHI| ve..I_ fur rolleellon ii i.t 11,14 of muh mnl I >'ouiiif; 'men for \lr.** I I.aliul Ii-Hili'r ol l>oli! a'i lrelsse.. 1.; Iwj, to rtfuodOr thus o..y.I JulJ

Th one* thill. Ihlt Ihl initl- I the luron-eof uilfinami 1 ; I I" ill "liii .bi iguih l lot mi if)'" u ill 1.1111. I. a lIFriNi ltc'iisst'
1.1"III ileaintlny > I II | gu,
t 1.1 wilI" '" tim.'..11.I Inr niljuilnalinli. ( all | ( SlaleeH'ellfel' | )', ami ,by the. .in iler. !' '!u..t.l!, | .Hi- "rieii) miMr. ,-. hi.ls Idle to I thp ': New Advertisements.Ctecl I J. C. Ayer & Co., Lowell, Man. I lie H en.5 uii fui.ljia..ii5 cIt 'ii--a.ct see,,l.riauuuuu'ii. .... .. .. .

I I. ",I.t.i.1, ill III nil limit- .1.111..tiIK veel ireit amiiai amlefcll" of I Ihuelel.ll I retenilP i's,I.lets I. |I A..I. t lilIU.I.II..I.It i t i of h lie ) my Tllla 1"ar.I".1| -. bell b j aU Drufguu.OTM I 5'r..R, l'b.as.ku i. t..fu, ,,, ..to.. ..lui.. u....e.. II a.., l' I
ami will liefore >einiillinjr I I I'en-aiola I I I < jam! I lull take no ( i if yon' |,sa r. % In r. ,5 Piisi..tua ,.as ro ,
nhlllly 'ut ulllr '.1.1 ('futiN, ago| | C""I.III'a-1 sisal, by tliu ", ....,.. who I, .. fraph* I .1"10 ,It1..Tas ?i.u Tii it ill1., soil 1sirl IL le '
IIP liHiketl I fur 111 eonnlili'iHl.le Inter- I iUI ii ills the khnre, in onlur thai' eiileinie | ; "il''I. lo Mii/eoii-lteuei-al' I Ilaiuillunufleiirr I \ stile tunr inuiiii'| verify .II .IPI Christ School" % i: 01' Il'sMLI'rso%, I ui.c.ipi.i I ir.;. hI uiU.r.l,,. s.Ia..lid., i-.f-l ash-i I'
Ihe hI I.Vvw .hall: eommaml, In any |least or .1.1111 In 1 I the eonlon lino bt lln' uea. lii. II.1u.Iru.l I us ,'saia.
p l liy I |iuu might IH em luilttl.taoulh I .tr'ull.u ;I( larL. ,h. "I'Ven (joy. ijui-.l: U l.t in ftwi.ly, in In. Uwul .Iiurang Iiiat rrusrae
The
the ami all ussIl oillei 'I .pariii, r-Iiiili. I ( h"
11'tnploi' nii-iil | ril'ifmiUlins l I. '
noon .1..11; ( I IS l'.
|.'ron. tunmive- the extent ,.1 Carolina, Ma'.ai, Isuuctte1 IIhi.lellanil. .r the, .('11".1 Male. .hill': IK,'I Si> tirite* the 01 u.I.lii.lllllar.t..ii, i., I I." 1."u..I.I tile Inc iM'lieve.1"11 'taint" a< lie n.,1 I hate: (n-fi- ra::. u cu. I. I'Ll. te, sell 7.'J.Vv'1'5.. ''iisuuia, ""I'.Ur"1 anilii" hi.b.ule I.'-.' M'V"7u.v srs..iii.I nii.l"A; I I'flr41.li list.. a rlssillIO1fliS' liu. ililiiuiuI'
'
tho blaxLlierry' Irailp. They hear New Ymk, I eiisie) IV.lla. .It I they are hereby as lit Iii us iieul .1,1 I ot,' I I I Xn buller Ihlu 4 rut.I I' ". '"tn iii,- Is..I l b> iiiiituiil
EagPtl npri, (It a ncedv lu,.king' u IlI.hawk (ii-orciit' ami every maritime, I ha, l.a.1 1..11. Very r"'lo.tr"| ( ..nLI. nr'l.MIN "1 llll- e-ill iifnl I. asi.l I In t Iso everlilion ofin h loiihl the luau ssiil.Id
tioii 1
frull the :1.11. re,> 'o gi Sell < uI'riin.sl t nill iiiniiniie Slit Im.i, ... ,
( tliv on Miert, D.I I I l.'llll.VV : suit| ? ,
IhniiKlit gIld mil IM-IOII.! .Iho | ilalnietl aiul, ..I..II.1 I tl. right II' '1""rlllh.| ami health Ian 1.I..li,1: i ii,' |l.ii..ilion I In I I.ll onr state I I OCTOBER FIRST, p.firm'Iua.Il'lisIF| | | nit tlaiiii. j-4,11.1 n,, I t ii,, I, cc hi1-Tlc .
anrt t I.e
L 'Iu liaml. Al T) ner hUlimi, in '"arlIII. |.>rt ami on hnre, all I the only form uf' to their 1..lo..II\1|> (1""lr4 ;11.1 pie. j:S I i lloaul. of Health Pin.aeol. ha'tilaieil \ pnuli.li a Idler from If on C nor :, Wllll .\ tuur-j: ial. t-VI'tUIKNi; Kit: IMI ni nl fw all nlniiH ili'M autlinrli Jne ib-tl. ?t,?.?511 li.l' iu II..u u. i.4 Ll.cag Iect Isa ha wirirnm ash .si.llt.jn, aiaau.

( .ep, lilueklMtrrii'* Ill .auususa itt In tuliiulo National I 1111\lllun ha been Iii t 1It' si isitc1"I (' I', I llnmhly I ntiiuij 'lenre" hut rs .," ", \Vi> hate m-ilhrr ti"'i I!. t\ Vlf/.ti.M. 1as1rue
I.
l fully |H. till )"l'i&r. A nienhantIhero way of aitl &ami a.$I.laine "llon' ant I ''Ihi was upi'toteil FeI.iiary2l1Is !I'of Ihu I'uileil. Slalt'* anlliorUiu lo norriHini for poninipiit, imr do uironteite 1 Ti\: HMt: :<. I IV uai' .U, Ha., -i pi. ;,||Is, xi :Jt I IOT11EE'a YIENa.I .

: .7 ..ylho'' I Ihn |IH'ul'I'| | r.llh"I I him'kInTrr a.'UII.liol| to diieil I, I"trl orglteui : ; I I7.W.l.i I I ITlitU 'il 1 that any I i. mi'i>-ar>-. I In Ilielinc'niarkfil ( 5u"" all.tia.l a SeW w.'. b. h, f.r. .
ilnly
11..forl A iinpo- '" MiBw.miiiTryor's
sea.uuul .* ili-linrtly u* (Iho uheator "I"| tllu 'I'K.riuii'li' I lui-lriuitoii I i lul.ra.'iiii l'ri,.". us.55 ca.., m .aH. usist
: cotton time, | of I-IIIII-M-, not tier. I nul asian cr 11.11.1. I 14 our re-1!I i by t Iho Slate h 1.111 I the, |ierforiiianeu, of out I.)I the, Ci"'rl..r. ami forricrly lint nil.illaleaiij Ilitiu M li.ml t'|.'or''II''.. School Notice. 5.11.. ae.f Mfieinis un. N.i.uj'sue k .li.'wi.I 'lii l.iii.aa.i,oili,

't- .. ........1' I"Ullh..l..iej ..1. \\'.,loire ""I.... ,, give thus ail ily .all I Ihnm who ha vii .ueeieil suit !I tthiih, u* % liato cliown t-lM-whire, I 11.1'ah..111& Iu. COM Mini: i t t., lie. I '1 Hi- lull.il. J:n.rh.u liraiieiit- w ill I I.. lail.-hl, t tfFS.uii.rsag! tscu.t li*., j.. ., ( lauuaas. 5, i
thu hlaukbsrry iruni I tinWrt Sir lIsa, ecyssal l I 1i..11I.1I. '.au.. Kn-iH-li. ami llallii'in.11114r
t .
Male t the full hi.liHy
Iu tile hlll""I. Ill nor -hot out their liput ii* for our t-our-u : they I hate a a litflit by law tu uilfutiiuil has I HIP Ii hierty, our .'.I.I'. Ills r- ] ii ,"....""".,.\r..hll'"ll'I '.ji"ii I,
(..t ."11 \ of hut .... Oiiitinonti
'Ina.lli"| *, .I.III'"I.| | ,I thu of : silo t"o a< our me: H ill o4.| il I.i.
'amount to lliree-tiiaiter| of a million1ilullari .II""II"I""u *uhjii.t ij'iar- the .aa.i.toii.e of lIeu I'nilisl State .ulj..L .1:1 | hiriiic.l, bo hi.t.

.vall" Kllui: are Iu be ininleIn Iu |n-oie the fai.I* .bo use abut .,.Uloil.Tho antluc* aiul runlnn wilhin t 1"1 limit, ullli., lola i iuoteail of 1.1111! their I'n. |"rinit. We liatviio di'.inlo h"i'J ""5 tmiieiilir an fill irainin.' uiieniinn in all irivi sue n t.j ikf i>ariiui iiitiiuirami Isis, I hi5 (ii.lltIlFi5,. y, arus iii his,tasilubt Si ii. .for,f .%5Iu l.a. I sIl.,us,..u11i."I.aset,,., I i.'ii.cur tuna.,. for,,lilia4. or ftfeatsi ,

rulliialu bluikbirry mnl, hut"tic.berry atleniil| of I he irish ralisuiug |.iarlr of the Slale of Flotilla. We are j.re-. ] IH.f.m- riiteiing, Um| diM) -|hiare of any onu high or I.Iv. ami t ts ,. Ir.ililiruiu .. I f vni "" ii m rli tril....' inii 5 .' i' ui;,il,. I nC II liii a, 1.0.1. is Ii .. Cci f(C iuuhiu ,1i u..iiiIk. 5 .rc.,, S.I.uia. i.-.j. %llk.. .o' fri.4.4a.Ii. te.iiili5 ler,-
I biilip<. t, J. J \i KMIN M on'. |15.15.| | j".1'| .. i ii'niiii r.-uc. is ui us a I I l.h 4 I clot 'II us ti, nuery. l.ii. as.u.i Cl I. 4.a I
Iu 1'\h'IIII""r.1( governmental Juinerwa (niretl-we halo ale a, iwsui-tui ..npoiI their .1.1.,.. I I I. HIP |. lIege of that the |">oile| .lsiiu lit lx fully l:. ,IH-. : iiiisii. iil I I uIi 4.'tii.it hal )j .iu,5u*. I'.i. I.l iiiI I lS.inc ui.usti aiii.-i.s. .il eiliar s4 Slit. iii.
,
4 Mr, l>iin.by, Ihu |l'III' of l'I'"oleull aiteiniptl In INN*. usual I | a< lo the ths.sruthcr and, roinlni j.ta. luil.t'r ..:- ii.ris t.'rius 'Iii 1r..eul.C..ul. f Ut. %
Ir.L | |> our Stalu 1"\1 of I 1llh I i ill tho |i State 11..r.l. of I Iu roaisuasaal i; | .. I M..I, U,. u I5l4ii
1'all. 4.1 ,
I t trin g".I".. '., ha. IN-VII for llm tail. ISS.I: il ."on.lll. rluvrn foot far I'liforeciueut of Ihu lane. of the Maleaiul Ihu a-Ki-tami' of t'lil".1113h'* ollielaU, ''hILu.u ho .Iu..ul.II..II''r, I' ,- \VV ;11'"- ntitv I'r..lrt.(1| l to itsi fltlVhlhI 1.rliiiiIy is0.kS(4u> a 111,1 P.nact.s to ,ala., iii lIltbisikt.n '> k.tiuas.ja.t aol| full paslucuta.
I .
I ttto ) car cllh'.I"1| Ihu 1.la.II"IT| )' hatk I !, ami In nniueilioii, with ini-nl of Hoiida. or ttho near ih.,4 II .u*.. V hit it!a..t III t. lpi.t.ri.'a.wstiI) Uuuiitot liuvrul llirincii
.171 III the "u'rd. of the Hitter* 1 I. nol Iheir tliity tu ak ofllu may |1.,1 : a -
( al.11 1'a1 ) tlll.illlIf Wurk.$ mi.l. r lIe' .
ha Job jjitiu I4li4.ui.iif auI| la-j., ,
; ,
a io.ii r
1 kiieei'ukfully .1 |1..11111, LI'c( Ihi airy ."lj..L or'Ju..ullo.. ami! ll' Xranletl by ,... \\"" 41-0 |npar- ;> I 'm. Our Itoartl hal the h Ihin j jlui II.m.h.* a. randidatt'4. for oiliiviu i l-t.( riiiu-r Haa*. u: n, .,|. Hill ..1,1, ti u : : IJIU: t'r IIIig5u5p.t:
t.l.. ,... -....._ : : -
.
I aero* inter ( al.1 1 I. jvuilyinlargiiij I I. : .-. .1 .tii.il, and tve wilt lio i'i'i eli.tru. liimi ti.. t. .... : .* i
"II\llul I. the l I. - ---- -
eiaet Itlentily the fulniiVe ant hottrtpr f.ut- sure tn -- '
'nl.n. .1.11 Ill! Iu "...v" a-i-tam-e ftoni the euer- I mil 1.1 fur ..u.l.| usual, *lie wjoner n I.II..V.I.I-, illlM.-iUu.rl.Mu| HUttlMlUllil. llu J.

;.the area.Tit .. litecii HID ilaiin anil .I..t) of Ihe al tfoteriiiuent, ami fiom .blunt, M-terul I, I hey rrvere I Iheir art just I the better it ami I'amlid .In''lu'I.and do not iliir .. i 1'11..1"? lUiem| sf ihe erie ii tieS einrau .iui'Jueau.tll.y i. tISusi.uulha BRADFIULD lu.c

it catvri'illar,have. inailu .m\\ Imtoitilth ienlrall-1.then ami th... a..ertitronallly ---" '- irun; ibe in..lekn.ibi.l*..f.Iu Mw jru.M|>l |fcy..JS-la ill I...abu? c.is.!, treu-t. .tlL8'lO ,.

U thu eotUni crop| of hula ) I llaniilluu I ami I lhe |I I r) big nut ami' rnfuii'emenl, uf I HIP !Ilal.l Wo lire l.l5utML! nil lit this. ix- ATTENTION Uir-efcU lntar.1, ,il.-te.u| ( (lie ussiusli, ily us -

rr. Mat Inn Ilo.|iilul Herirlie lu-tUi,., In II.I I||ijsiaresitiiue,! 1 Ian a ami by Ait .. \\iierViire Mar. (;I..rnur'l letter, ami I | lo loarfroiiiliini litil il.. wake lUui lubtuj r.-a.ioas. cad 10 t'.il .iil. at IMj.l h lj all lue II. sue ,.i.ii
.uj.eelalIy r'luiiila. It ,turnout | ,1.1 1"1' Ilelisi. r.. t ,
| may lius y.i iii iii to Hiita..ljiud .. if i lln. S ill, usis.l( ? 'it
I Ii If. to.l.iu.
ho a If ittliiiee men fioluafj IH.rL of IViiiaitila aiul ou the .., 'i 17':'', I* their -HOI' slut} t.. ,.. ".r I Hot 1.1 prevailover 1'111"1. aal" In (II lie, J.HIII- tiiiiii-raml' | I --oo Ii, I c.dly cud -la..ally isl..ch.ti.r Slav aiil tL.4al '
I asru
I 1..IIJ a.I.I'-I' i l gi' il{ hut of the b'usriufu, l Ii., 5r ,. %l. I.
1III .
oil itinloii here.I IlliU 1. \ r..1uea % .ais.ls srlIIi.tusi: : ijuua1.leut,4
i I .. I HIP' t ate anilioiilie.. .irl''llal.e' at I'" no | uelimply II usI
1.111 II.t h'I.14 Iu 'fttcral( fanning, .I.b".I : upon, ll ire frnep w 1.1"1 have '...11/) 1"1 slum"1 n--ufl| un I.I MlirUKi| ,, I 1111 I .u4usLi.l but ll...' isI..i eii r.f
J gra/lnaami |jaiileniUK ojieruiion.. In In the 7H slay' of May, 1.N'S Ihe '. hate ie-Uli-l, ami tht rei.t i t, the It-en ""1.ro'.llar .lure.. .1.( 1..111.t rtiili-mo ulli-n-d. ,lolh I ... had ( urss,-rof Maim, k l.ut' r-.u .I..... aislI 1.auaa,4 a. I'V JCHAS. I:

; general rulllrattuu only, onus half! the ('tuuisisiit tss* of I'u,:,.* on I Commereeami r "... .!." or leit-plioti here of ,r- p.l-ture haiP .'nl>-.:...1:ia 5. 1 I ill lbi lit) uul I lturuiful, reiwrd IU.tl I L ieus s.f | UIIK.H |v.r in-Hilh payat4,. uv> IiI

Xlauufai linv, rrimrletl 1 In that liu.il tli-r. ami for oierniueul 1 mile* Ion'! ami "i."L i I a kiiijflo galeorhieak liraring and uhu 1 haute uMIMVII i. h..r ui) ri..t\IM. )ll|.|. lulU ... u -
liamU >
.lir'li. ful j friuiir
are are lil.l. ( Ui
| I. irib
"Iull..t. au.llhel.tII. till to I uhiilireaiU in Ihem. 1 Oi,si''I bus tiftssasi.l 1 I 1"1..1) | lulinuUb K Ml.bait,I "I'n--.5 I Ji liir isti-ai.br. U.aduuiy, IT. (
lieller. I U 1 I. a regulate 'luar."li.| :" tonirol, an)' way or (suShi, of our fitvu that "crl. JUINA
.u"'r "t not 11 one 1 I ) eurr tlav |I....' HIP ihoiie In : !. l>*-. ii : Uriiiutaii.1 4 ipli.| riiix, | ,

Ihlujf or nil tins other" I If one i'rojiuiiu a* fullott : Pilate' I .'ar.l.r I lleallh, ,hell.er Ihe orili tr..I..t rilling IHU tlai'* journei Tf.5.reuIilhut
huh
; Nv. J.t. "1 he I're.iilelil( the rnil.eil .. tlileit HutSlalu wat or their i ll.Sl\b.: ,. \n111J1o1:11': ; ': : (.rsusuuuutr, ia.Wrjtlub.|
-1 >., the oilier ate almn l alwat.Hire .1 or .1..II.1 ... In .ut.r tuning waythrough. TIIK: "|..ll. (.\l.i.) Tim". i outMruns iItliiii as It-MA-K.,. FAMILY GROCER.
::4 to hit ami tIll a"rag..rI.roll. Male. l general ; 1"1. I uifl | r oiial ,' a of ilailv l fur I." .1.1| tl.I'I. "i'I ami "flJI ;. t tl1.I\Ii.:i 4. I, rsIts.
I I.s al ilirtt al u hut ilatur uUliuii in the tlss.iugts I he I'ol let It trot" Ihe, I'm I Inr Ihe .I.lu. '
I the |
nit
ear .
i I k \u
| fur any 0"1 ) iu 'I| lu talllu I ai r ha > lufn'iiitl
\.I..n.'L. | I.Irl ..1.1' | > t.u.l I\I.S.; .. JOr/.J.\I, ;.. 4 la..*,. au.l tbi .
Ili-bi
naiiio. I I IC lilli,! I'tuI that gite' lhe t i Is hilly of Ihe r"-I"'IY| IM U uf entry l'rt'i,iili-iit of the 11.1.IkiauL kin;;* l"i,1 it ontrajieou thai men slit I I.,Hut traiL A s lo "Ial. cuu- -r MaiUeimti. $l.ase. (sill *uf.t.I) ,.f al.-u.ui-4i41 stile 5, I

1.I..ral..I.li\.II.1. r.rlluJ.r use within the I'uiletl fata..Tfcjyor I what Our Slate lUianl khtiuhl magnify It. I II.ir ..1. .I.w" rather than rulu.IKI' i 11.lat..thrrv are hint sisal! miu j:..lU.ii. < "' all 'lsc .4'l'il.st.ais., I. SI. 4l.ltll luc
mile i 'I heir I suusiIu.f.l
I sail ami il ili usual iiu .. (101".1. gi eiieralli .1. ; au22-hs1s ss.ea1usJ.uf.eal 1'
.Iurltlo. olhita atM-rl Irlualh.utl.
.. I. Hire lul.1 al.1 |1..11. I.al..tr111'lr ;nily | rtamv blSlUflJ u.I""aLI. al.1 will. it 1. ft-intaud fi'rli-r, taut nun .iliti* ulurinii' --\l.

There .Ufli'IIY)'ear iu\hit'h ever) IhiI I lime Imwl (toni, fUI,1. ala umli'r! the law Ill i I. Ihe mpiv mejlaw lie plainli in.i.lc MI al She lir.l "i.1 I 'I'lw I ; | nnk-rau. M'I-III, 1.. Uafrablofearhothrr. ltls ".:rIt t'M > M ts.LLiitk| WE8TVILLEioiu CHEAP

I I. a r.iul., ami the i>uiieof a i few oflitiroi 1.'I.' lua) be Jiret U'tlj\ Wrulus Itrr, umler the ('ou.liluli.1 ,ami.1laulr of t..la-gulaJure. 'L"liIJ't The Kruiblii-aii| hOTEL, theCHEAPEST I

I S |' enalilek tlm laimer" .retain "Iliuaraistiue." LI.I Slate ..t'Iuri.lovl Thiil I* one of the, wuinlieilpui' nil. ) I a.' fit-liux tl..u..I"-. to 1.. uul if ttlitl all "llu-f. u si.-uial u I-.wry (* lauitJiiu.I :. l e-.ti t file, lIs.ridj.I .
--
1 ; lit* Iul. kei-pout .I, ..14 ami hlaitkiieipwlully $5... i. -That 'the I're-iilent ter |H-I liiuin= In tuaranliiiv| .allal.1 iinini't toil I the u" ..1.1.1.; of large ,Ihey I are lit injnr .lea.l.. and HIM I ln.li'- .I I.......,......1141'. eurilcaasJ t''L. 11,11 I .-ri

I the UI"'lall"4| of (lie kineeetlJnj I. l'nilo.1 $1,1t I hue, anil I Is hen-hy author- usual ..illiuu. awl ''I, .. quasili.Isea| nf land. by cattle hugs, railroad I|'iilrut 1'1'1); or>;aut> usual 1 .nul. | |iailLa 4. h l.wb. .)|>. ju,t aul itii.dl I Kill" I n euanii-i.v.fullj: all'.s.L.Kkrbv alt I : : IIIK: aiituitf. at

year la-t. Ihe. planter' quit |'laiit-. i/ei. ,lo iliret-l I Ihu ."(.III olli. au.l al i of IhfMaiiue. llutiital| (vriin', Ihe kiug aol ..:amp-land Ih'I' 'I he ".r tInt "1"1 P... slIcer .1'I. ..1 l lriIie ..,.....' H baisli. I ur |....."ani .ifbUIM n.\v. WEKK: : 01: SHIP MASTERS

injraiHl Jf uj ,In fa.i niin;; I'laut littleiollou the ulliier* roiuuiauiliuK 1111.| ami. Collet. ..of I'ie' 1'11 llu> ollitcr* amiruntal 1"'I.I"lr MulbU \1 d.1 that L: W.IL-I..1 (>. Ilii-ir rar-i. ibis iniboul .. .,... III 111-00. Ill I". a "oJ1 IIFCIFI M4JVTII. Ii.
uiiFi..trul
sisal a lillleofauy thing i-llhal. r..uu..u\I.lu aid in Ut tstrutiuuuf | | Ihe Suscy \anUlh.ulli.vr .llu.ir land grauiiug lol"| hat ..I.i. the .1"1"1( n"'lh |.ililii-. alprrafut lli*.. Uill kii.ISt I Kara fir-ls-iaa. usas4s-huarr.| to icy *-.FM*lit of .tores. I I

I will 'Inlo fu ami |>roteuiler fur tjuai auliue, awl .Hi ti*>'*tivn nfM of the .,.uu.i'utter. 11.1..jII'\ opals| I tle I"| .ipl l <- 0 Ihu state \IsIs $..l.'still a t>iuuahle. IUA! : { H'K:< I.\LTY IX MV:

I mail ..t bea>t. A'uli late of Me btatet, reajititivi-' .uj all A.A.b ut lie Mariue llu>onal tlo grierauce j II u t goal uuuy bouuet*. I' iLa\ Sin JoII LE., 15r.prEai.,. LINE OF IUlsE ,.

lidi

a

.
l L J J.-

.f. -1.( -: --

._________ J --'- -__ A' A& '---... -- -- -.
Mlk. li," I* "0.Jnl'lil -
-- \\'lii.\ \1 10'
MMI.HI I inr; \\1'; IHI.; \ I ; l'IHnl1I1; "1"1'1'I'1"'. Ot II Si'U.IIIVI; M.ll.lll'Oll": swlir: : (\111' I !hljl tn rlnoltitinll. hno pnt n" nniajrnltloloiitly l.'t'imii .

a (Conunwinl) \ 1" "h'I! ; n'.i'l.m' not' ruMnj "I'lif 11111.'tl" 11lelrl'a wil\plil inirii'on A ilitlk-tiHy oonirivil, ta-t i11""r} I In 'i-pspotnn (lo Hi'' 1.,1 ma-1o: In lluCiiMtir.ui 1 'Hn piilorlnlntiipnt" nl tin' (1.1'I Illintri-loil paprrileeiip.live To flic T'lr'/'ni/fi-n of tli* City "f
1.1" Ilio
1'1 '., .. irnliw I" ''bl-i, iltj lnonpI < Mt. of HIP II 11.IInl. for, i I II.nnc" l.il' nlalil lot' 11111 I.! jrlvpn In /'trtr / HIP 'iiiar.liiliin| "* il'iitiist: IVu-iiPiil.i,, the i! I i-o i i'b" ; ""' oni ( M" 'm 1"1'11 ,' Xati ofthn (ii'mnt i-li-i-Pt pnratlP
I \VnliPiMiiinill; mnl, Hll'l, vo- | nioolinit to ,lip I ho' I i ibibo I loino', .1,1' filer 1ti"1'1'0111I| : :1.,1 lho"Orib lof l- } on nmy nrt ailvl-wlly t.tIho
I'oll.-p : M.tl.ilo, al li\ < N-'om nn-l 1"0. Irlll that rily a few tlat lnopby
ItH |i.N > IMI..MHH\ It! I I'J, !I'a.OO."L 11:11..1.1 I 11"'lilll .'n.li"1 "i.h1 'I. IIIIT" ThtI '
pratnl '
l.i"t' I'rlilij. IHI'0 lln> foll'i'inir, l.iti1RII.IJH" ''fllrn.lr: I"I"h''I"' \lni u-o lo.iln lilting in Iho! pro'iitilo f.ilat. uliootin" ,.1 In Ibo Inlorpnf 11' XY."I pooplo. I "n' a II ei-outloil., ptpry, \11'UK ( '1111-11111111111." U HlP IIHI-1 IlllllllvPinbpllishoit cll'.irM In-iii'X inailo liy HIP r'il) flit*
ninl I Innist", uin, lid-rally, : 111'
: : ., .'". anil I r "'h-i-l' 1 IliKin Ilip !tioallhiooiiiliii.nl 1"1. 1.1 mi ftp ull-io, "e muniilljpii! irspmnloil. upm I' .. thai Jili-pp of w mk ttpliatotvrlbobolil. thoiilii'* In fnivo Jon di )iiynlial Hn'ylonii

Arr.Ins.1'tI'ITII. : : I lint: in viow of 'HIP, fnllh.it" H.tir.lof nf I oommiinilt nti'l' > il : n' lhaf the, pal' lio. itr.t bail .1illi"II. 11 hu i.-pit-eiilalion' nl'Mr.' ( '. hlllfllI .1.1, I..II- tho 1"1 l'i' Mr. '111''r on-P ebarn ami pnriraipil MPIIO< In HIP tliiM-ity IHIIII! l.1 *>, t TIT) It tllVilnlv

: llPlllh ..1 1'1..1"1. 1:0, 1"t,4, I Oio.ll, ,'",1.111' ..ill.lo.I h\voo: wliii-h lil:' brrl,, '1 1)' in Applet"'< b.-m-tioin" nb.tnt 11,1"111., I I Hi"it llipinpiif, liU 1'I'k0.1: lu.* !'I I'l I nU"III,1, HIPIP. om! amimnloil; '" am tout lii'loiy nf lmnp! mnt ll 1115Iholojfy ti< liivlnif tirrn |iiot'*> i
hu : : ..\ I'. MUMI: \ :sri, limebrfoic, 1'1'1'111 1IIIollli.\11 11' > ", '." ol.'h. !II"I! I Iii" oil willnint nnv ,.I.I..1, Irppt.febii-pp, forfinywtpilitiinipnt' I I 'Ili-it HIP roioipts from HIP illf of liomiililiilownlo with Ilio lioiiil ll\ jirnrrcilInifs -
.
\l11.I': i .s. \1 tn.hiiiiit : i I.IIII".llh.. < '\ ', rln\ \ I' 1"1.1.'pxpnt tn.ikp known In you Hint tliiiin.iiiil.itonn.l
m 11 i.i-t.ii ins tMt \Kriinii,111 .11 IYn-l"ohi. (th.it lio -iil>- ""' : 11"11 of 21 i-ill/om bi,. I Istnlll'tlnjthow" ; ltij :ami fpllool" ip.lil
,', Mil' llf ,f.ll' of I HIMl::11" I.AMI Int'lit' 1,1,1 I'lff" 1'1111:11: .' b> 111'..". i .. ',, ''h'\lil. intit, 'tliiinoplp 11..1 li-ipiil, .lil..i"l., Il s-ttpint, bnuovor. "ran)-menn "II.I.lill In whosp linn* Iho Rt-oal lilM-raloi* nlininklml nnli'r f Ihi'l'i S. CinnitC'oiut

.\.IUlII.Il", I I '.. .iroli: H".1.1. "',, ''' : oan:


| W3< M "riiiioniit.lli.il .i HIMIII, it aiinoiitiiO'inonl J : | || '/' nl.1 iss-t| | Hiritili| :i iI .1.11.1 I (1 liirifufv' Mroet" near (C''II., : :i pronrininipl'.ir\ I pto-nii,* !I' lakipla.n Thp prtijrrammp ttna:' 1",1 01'. for I IIP i-iiii of Ail tin niul lil poslPiitt.WpHiank |ii-r niiiintii l nl ( | ( ii.cuin.( ; .1 tlniipli't'to
II-I:: 1-:111:111.111,1\1.: :< ; < |, h.i.l: nnl i lapsi'il, IK. 1I'r,11"1" ., ', IIlh.: | | lint tailmn, poil'i. 'I'I"I.
niliiilnUlrntor'.ti'jiin'tl
uli-t i.f.\Iilnrr'
Ira .I'III' I I'lin'sin. I itipl I f.ir : 11rIII.I. IhU maik olpoiisliloialtoti. mi-lit <
!'* pi "mil i f li nsi "' 111.' \i, nil ilinn-r" ol'lht'proail '' 1"II. "lil 11.1'11.1| !;"'li.>li ill t tin 11,1 "I\I"'I' stunting\ thai' Hn-t tin* .tinl'p) for

t' ,it I "". I ,ik ti :'il Ilio, "'lino un in lt ,,( ':dll, 1"1.1"1 ol'1 Ilio Ihorc hail: n-a-oil, ,. 1,1., ..o pm-sin-il" tlY II. 1..t.I, 1".1, In pass tint |Hiinl' nn hi., way: homo :; I 'I.Tin |1'1'1'11111.ami HIP, mnl are mrry WP woro l In"ily, i* In fiti'i'i* mill allottolltrr nnalKili'il.
ll.ili. ..1.,1, : ittatl.." lot, I ,1..1 fol'iMt liist naiin-.t 10111 I.krII.I..I.
earl, 1. panic' 1 jpiitloinoneonslltniPil j''II'III' .
I'll"*. of lloalih. The :1.1 lo-rioal puniliisiuin 1111'1 I II '"'11. who wf.11 "a not Ilioit*.
... { !. :ln ImlwonN ahl i-ommillPP i ami :aiv PXINIIII prps ioti4 nppi-ot, 'al tVom 11' IIli"I"1 ____
I hi rrnl.lii.h Hut C'unitorili
I alloti.nno .1 'I
aoo.ivlp.l him luoICT
..: A< will ,IIP "i'on" by bi out I liptl, by HIP np Hill an. <
: t : 1'"lle,11.,1. .
': 1'11'1"1"1 .1 ua4Hiotip-t ettilonop of Ilipir n"" 'P"Vhoio '<. -Tbo fol-
r.r IIP nn.l lo niiTl tn HIP i-iMinn (1.111..I Wt iiiMiiiiN. Sopleml.p-| > to ln HIII rulli-c-toij niul >r.tI'i'hiiit. <
lilt tin'CoMVt him by I r n
lili-S Ihoaliiivo 1 I. |t"| | pxiiolty:' \ Miibil.b.ioin Ihoiraolinn on tho fallaoioii : .rll'.1 1.1..1 11"1 Ilinnphio | |

j { ji ( in' I VI. li\< alil from'' Iho laid ,.,.."lam itiiuis,' this oiiii.ilion I: pnllpil, hl'l mil of HIP; l'Ir. mill In tin' 'IhoHilnlip" llnnsp"oii HPII' \ .b OIIP |1'a\IM.' pail ttell iluonlit lou In-r,lolonram of Pom.teol.l.fnnn Ini4 I'oslm.nler IIPPII roerlvoilat N inixliiiiiiii lax tdnl ciuTln
2 i .1 bo, int iilimts to tn-iko )
f. i'JMIaiiti i.- ninl iniulil' hntip 1,1'1, lal"1 xilmiiiifrom 'I tliniilil ton h 1..1'.1. nf "" .Ilh. 'i iiii1biln, *" npl.lol mnl, ulitil him, I'limi In:.', l.'lli: (11.1..111 :p. I. "I I.'I'lt till tho,1'1"1. tinI'tistoiliip lioparlmoiit : A malitiiianl -

our rnluintis. ,. ha\o ,' ''h.ii j IIIllpiislnn., : uhiiatlonilo.l: HIP wtniinl', 1.1' porl'oot Iholi' plain .om, MI ,Hit ,o It''lo o"r Hut nll11"1'1 : Ijpeof ili.einppxisti nl HIP Xatt < Inx nhirli Ilio rily niilliciiitii-
:' '.''ill" 10 NEII.II.M n. m 11"1'., \ rnl".1 ""I".O.llllh 11'11".1'" 1 110. .1. I K (ntmalelioor'O /. ( "-" OIIP" nn.l nil :aip" pntlib-il' I.Ifip.il I.. \arit.'ami l< jrrunln'C WOI P. Tin*
II.
Knbpi-N, U In"iiiir
ball '
a''."* III' n "P. m i lo'ii "li|1">n (ho nl'III.' |.i r"II'Ili.I in fiiMlatoniptil oomiiitiii/ soiiso la nl.1 l 1"101"1 nh.unHiior 1.11.11'I' loirillhat, the 11".1 :1 \ mail from lire ii'iw nllciniiiiii.Lf In ml loci. not

Hii.iiinal'i! ::!!"!'.'.:. .II"\\.; u I'li.'M. m' C'I.II I/I.a- <- ninl :10 far :I'i in il'pnHorl.i) | to tiu-tlioal "Ihi.o. mnl Ihi !Ilhl 1.1"1' 1.1 I .I .Ihu, li/lit vlninblotbl.iiloanl I Kiipl'iUii. II. \"I,". ,'I..ll; ..1.11",1.! ...eitltT4." I Oi frooltniton Hml ll'unnl point of lloalih mini nnw IIP iloenlo-i taken nut "f tl> rolli-i li-.l. | | '. | IM olirilf.rtifc .

I .nlrlll'll :2-"i4! ,l.;> n (I. m. i loir.iviii ,' 'try 11,1 l iiu.l.i Iho i'ioal" wiling' il.m.-, Inmirttlt. oli-inoiil in tin- hum in 1,11.1 whI h.Hin : : "-:I in-i 111,1,1., mnl 'lo Hit'llofi l"hll'lll.l -Ino. It. "iiilliirinn.llonrt a 1..1'.1111., .nek. to bo fiimi-ialoil. I nm nnw illinutoassiimo lit HIP ( Yiui'l iminlatr, 1>ut tntolal

II." ; hur.il '. I thin, wnwi-rpilo-, lusspt 1 liuiif.. l.til-r- .Ino. I'. I'leill'or.l.ouls ; 1'im- niei'espiiii.ibilily nil hunt iniin itUiTir.iril mnl nintpiiipt Ilioroof'foii.t
Ij-i'lil .' N l-iiir., l'IiIil tho p.i-l, ihapoil: :all. 1.1., tniisi, iitunoinr Ih""Ih 1'ld'Ii'I' I "- boa" -111',1: Him* in "
1' HI n.11.1 1"111'
'
la .
> \ Inorilor ill {it.l b.n k ,oflholofl enllar hlll'I'II' Hoar, li, ... S. W.I.. this amipnsoitp .( lions from HIP liopmlmont. I will
iI.I.. kslilll :.1i.ll' IIffnltOHliiii 11 (-.m' Ion. f"I'lli'III"I"" (11.1"1.11,1 ., a siiiiio i-ntii'o I ounli-ol" ofipi.tr' : ; !; 0\,1. TIl' .hlail | (
2' ,"> .ol, :MIlniliaiii.il !: 4 n, m 1.1t.n. lli.il I I HIP Imblio, hnnlil, kiini*. \ho I.I. i iitn I. I anlino Tbo iiiio litni ol'uroikInifoiimmiinilii's I itho. ..111.1... "" 'I'iII HIP ,"h..I.dal, X..I.I'"hl".II N. C, hII.1.I.I.'n.'I' : it inonralolt, : i I. tit takp toni,' Tbo folloulnj mnui-r was relnniotlby of HIP t'riiiii lln'lwttiiL'i'i'piit. l.tt iiinlirtin
i'l.HT! n. Ni l-.vi' 1..II.I.. 11.11'1" .1. I. ulinspip, n.lilorls Mipoiinli-inlonl Ilionipson.
ho4o Mn-iirx4.
.... bl.inu, i-.illoil Iho Itnafil, abnnt i in not( \ I (C' M'lirptiiPi. uiili | oiilfitf Ilio INnirl.I .
iin-liiiiiitl : UP il "I In \ onilpinlo.: : 111'IT Io pa.sa-fo. 1".1.111,1 \i.I.I. in"ran.-.I: by trniisil ob.prta.limn. : niilnnt nniil .ortlopi 'lln% Uopnalnionl -

; I tli*..|ini'liii i.nlli :'in,.,"I. n; ..'.\' |,iv.i imiil ., I I.'.,.. :i Ito.iltliollii-o. to j.'i't 1 Ilio pi'oi'OP'liiij1* *.1 l lIho !! 1'11,1 f.\or" i. Iisl; assiiiniii' : I MTVI .. liot-ii" evlraolo.l." ..I In-t lo HIP it in-jor .I K. :" \1'1'. (I. M. Cohen.Alox . .. liolili Hint io-iilatiun( < of Itomiliof I en n not Init think Hi.it (In- city mitlioriiit" -

iNl'lllllll- "U. .1 1 114 :MV ...." l lir.li.n.11 l.oai'.l f'II HIP inimilt-s.' .Jn-t lioio I I oiions aspoot.Vill onr siipino-: h'I"I.II"t, | last aoominn" 11.1".1 1"11.11. S. M. lt.I, ', -- lloalth le.tallf vtablisboil (.ball boioinplbit In nlli-niplin/ In rollr-rl Ilihwlllnitit
:'Ii'-.II 'inf I I. ai' 1"11. histh.inro"I M..I. .1. M. lti-t > AVohiti: notor" klmun, sato, tn omliislaiieo. uiih litnil porsoin in niitmnnnerioniipi
I Inoil'-ii 1 no, mol 1 by ,niill pioop of : of "I .10 nllliniisill 1""la. jor.C. iflii-viti'T in l'i inn ( In* liv l.yllnConit
iioliml /
aory l\ await; tho : "
I uh.i :11..." (I'l 1 :M'I I: 0 Him' |1. .i'. \11 | : ni 1.lli ; I" .ll.1.. thoiipplioatiitn "U!" toil w lib HIP IVparlmenl,
I..nn4 ::1'.111' 'mi :M.: .n., NI.III"lIr.I. i | | I i 1"1" ,'" 1111"11<, bj tho, >rl'I.IT. I ,; hi..h i I. lo-.lay ro 'ailoil, btiino, I. II,roin\p| ) ai'P" li'n. ( Cornel-, l>. K. li.I. .1 | 'all.ll. miles, nnoli i-ojinlnlluin \iolalo IhoI'uiletl ni-ilon-il to lio riilli'i-lvil, an*
', l ilia ,!I.'. Ii 'l'i" 4llisnnm \\ II.'HI" liillill'. 1 b.n not 11. lionnii-/ Chaii man, I tli-nlor' oft Im I'liltol-sit"\ \ ,- ) 1\11..1
nn .- lotIVmn Hill m.nlo hi< t-.oapo al,1 > I' .1 law rpjjnlalions. not only tri-utly >rivitliitj: lln-lf ronlcniit -
k"U.i -Jl I 1'1 i: ,o.imi. 1'1 1-in..: .flllll'lilI|' !" \ith"III1'' or< :'t.-nlli-i, of, 'the ootnmiiiiiu' a u 1'11'1"1' lo the liili.Vhilo) "f.ibiloalo", Malo poslal or ( nif! :
V li.l'.'. l ill .''.'.; in -t'I: .ii.in'. .1.1..i.i n.. Mho I'lt-iilonl. 101\il.laltl, ,Iho f.n. I lii.-iibiis. miiiiollasoiiibh1| ami ilo-\ ,, 1"1 llllTstoil.Vpbap' 'I I 11. M. (Ctiiiix.. Soerolait.I'iolnn 11"1' | | \\t HIP ilo-lri1 of HIP Idpart'inont | nl" HIP iiiitlinrily of tin* ( 'mill,
-- -- 'Mo oon-liml' or ;intent, ) elIn 1 bimler the
[ nl si ino :l'-a n'i NKW ; II.IM' Illl/l. ll''alh' lo aiil I al her Hian lo
... 111,1111 H"I'.111: ll< |ir.t niootiii'fi.iM', ,1.1.mil, .thai tho oinli.im.i' now lint nninnl niijn lly linHi| inotiIliriu
1,110'11 t'tM'n..Inn .
id nil. I \lilllilf.COTTONflpLT l ;
Iheirw
\ s-i.114 In
\ i I \ notor .Ilia,) then* wa' 1..11' \ ( noioplalioii :1,1. eonninniistip I .untilof lloalih prospi-nlin-;
tml (111 tho 'bookorp to. bo, 01"1'" l n" bo loiiniM-il, ? sonioiliiniiniilil '; 011 -. /1.,1 : ork." from whom they rnllri t UiU Hx -

BULLETIN pnbllo iiispoi'lion" I ln) | !! lli"l -1"il'l,|, l.o. ilono, I'mnoarlt, : i-tori' initiislr III ".I.\ fotcr at Iho \.\1.1.11"1 (''tI:1: ti:.'1.1 ;. II'. t" loinn "1,111111", 11111f.I.hlI"II'I' a ilonhlu Iniiiloii.

l-ixstti.i, .t,.M. ,.,. :sp'rll.. .._ I'M II I'. M.. to I'lvi.li'iit. tiiillinaiin; IIP 11 ioailil.IMP \ )' i I.. piraltpil.Ai ': : Iho:.iniplo fnl" that UPili.lliitt III"W : I.PP, I ho was II'li.IIII0I' la.i : | i nont mom.Vooan'i WP nolo w lib ploinino Dial HIP Cn h- Tim titln-rrlly l. tp I not only myiolf -
- Hip ofi' HIP >
-- allinjf
I .. (. the ioiiiiioil| nnlt-r. with ( uo liato, o.hll"ll ..h.t, WI. no 'I..I ns.aiilloil ami loiiibli' 1'a\1, >"op iipoo.sily r II"'I'| man lliiililin>r, iiiljuinin the ( "Hi llolol |>nli|. but n.hiit'il. .. < i .
.
1.1"111 "
\1 '.U .
1\1\100.11\1' | I
1"11:1': 1'. II I HIP si.itoint'iil' Him iuli insioi| "lion' >oplomborii.! | | *' I 11.11"" in 11'11.,, I f'1 Iill'.J.| 1,1' : hi. win ).itoii a boaiin-r I I.o.foio .. 1'ill1| 1,11"11"1' ..VWo it boiiii; pii.boil lo oomph-linn. Thonett w lii'lln-r Icrluiirally li-jjnl or not, n I Irtmlil

:r;;;;: ;-' I: l ; shonlil' not lii\o 1"1 fofiisfil. :amith.it r.sioomo'l: 1'11"1.1I: appoax. in I: dial wo ,1,1.I 111" Can:. thatVr our npsinot ..tintinlia., .- ,' ..,\ 1 this week, 11'1 iil.nl lo '::1'11111"1'11.11'1'1 bnililin*; will bp ilitltli-il lulu six- not foi-M-p nn\ tlinsi'iol'In

-I "-1100011"..." "-.-, -r-1 -."-1 i il Maonl\ piivalo' tiuiospiniilomo 1.111 i..r' II' loans 1'ioanno noiuhlHir' ,1-11'1. 11(4( llnnolilopnnil" this a ease' oflilll. iipl-rlibiir' li.n "emii,11.1.,1 ) |1.1",1.| loon 1-iMiins iiltoto Mail'* mnl (wo inI p.iy Ilirm n i-rmnl linn1 ; lint HiNpn
1 Yaiililnl 1"j
I : "" uiih I, tinllii.iiil, that sli.ml.l bo \ ': ami daho'l.m" Nt-u -. :n uoll aNoilhorn Into "hllh..II.II al HIP Natt: ;lent ill. buhl, 1.00 liullil olfjim. h HIP-triminl lloor. Mino hol.soxniior
!. : I,: I I : l til ill to 111 ,p-4| .iiiiip .".,11"1' on loenl" .'. I roton o ti-rnii-il lioml lax I crfiHi-it loa :
i il'li'illolllh i. boliotolho, tlispnsp bo t \1;
:, \\:;:::: :." I : \ '. \ "iLI'lo. but inoro "I this lu'i-palliT. | \p.ipor Inn: I ill-f, I-IP that 0.1.1'I.a..I,1" :" ."1 not, mnl, hate reooivoil. : ,nnmbor\ .I1"1' ",\ '. in' ,1..11 of whiih. IIP ivn- ivmainbit "mob nou 4 I ha.t 111 boon" r.t''I"| btilsabsonoo of Ibo I'lly llolol. InnloinpilIlipinlin ml {.no IK Hn' rlly nnllimitii4t'oioj.rolnjj Hn-

.. in-poi" 'lion of tinininiilo, f.iih-il, toliu I "I uhoro IIP Imililiii for a term of lointpar1 -
\1.1.. "" 'I .11 \1 f'li'n.. Isllion 'no uai 10 ha\o, ilio-i1 lo jail now 11. 11'I'I'li'I" '. With oliPtttek'sI i-oa
7 \1,10,10'..," ,,.,,..,,,. ',tli" ,hI" I ..11.n't | \ 11IIIhai( \1.\1.11',11111,1.11-; 1"1"\| \' roiiliiii'ilt'i" Iho '11.t l-'liii'iilil I', ': lot loi < from 11 to I hat, rtlool.Kiimo, .of'wbioil "1111'1111.liinail, pxpansp" .Ilinni;li 11 I imo, mnl Ilio Issue* ol'lhol'iititii.ii I tl.ilainly ami will n-o 11 a nn a.lilillon lo wrrc
,."h'''''''" .! ," I .., 1'11,1 I' II. priu ooiliii'fs" i .Il ini'itnrIn .". .Vni-i/ ) .1.'.' 1 holt- I hoy bohin-jy :' uo, 1"1.1.11"1 \Vo lutp: askoil 11"1'111'1(losnrll.ileil, : .'11'1"11"| I' i onr 1"1' -lnmht iniiiii' oto tin* liuli-t (bo np-slairs rooins for boiliooiin to tlii-in,) why Illioiixhi llicy onjilil not

It; :'I:<:'000:phi.' ';\ 'k ":":' :.:, ,. .::": 'M la-l 'I hni'sil.iy, : or 1'iiil.iy woro notonliroil 11.Ih'li..llht' ",, ,I: tho ,'naino xt'lloit'oxor ol, 1'in-i-' siuytKin M I'llil"' "Iilili mnt" Mirijooti" \1 1111'". of I tin* ,eolorotl la.-o, ,, anl..l jilto ...ii 'II.i/h" nou4" ''I: i.. lo'iilpajo. mnl I huso bolotv for Minipl In rolli-i I a lax whii Ii tliry raiinol rollirt -

houi'M'iIho, ; lii'mlili's of i "Ial I. 1..II.I.h l | |' j"I"I""IIIII.I. bo li.I'," olhor Tim bnil.lIn .
; I. ? l'nll oni-bilf, I I Iho ponplo otIho .lile'.I.\i"i.l. |I" 1"11111'1. lo 1'1'11"11..111 rooms or pnini.os.| wilh.iut nnrnliii! ili-rrr.ii-il of Iliounllnirily
I
.; ;.. ;..'"." '. .... ",. l hl ,;;;:.- .'"''I-n;;:; : !| "",,'II1"II. :ilMh vhouoil thai l'i'. n-porK MalibtlioM> that I'cn-J.i- 1 II 1) "IIII,1, "lh onr 1"1'1'.1'|' 11,1 lilifjulliin, Is ono of Iho, inn.I striklii-j, -; w ill bp eompliileil aln.nl HIP Ill's I oXotonibpr. ot'llip ( 'unit niul tln> ri liliK.
<'..11.,1. ,101' 1'0\'"'-, ";.11. j bolh "IT pi i"Ot in WP ,loooi'oilI .
l ; "1' \\ n. 1 I'i While hi< proiost" against llit- ,onliainl: Iho N'.uv: > .U'.l" an- In unit ,'lul'I"I'I'.II'o! .. Ihosp tvaril-i" of tin Kvert: Iliin In tho t>lailniiorlino A. IVint*! ,

; 1 ,'r.'I., xltflinl 1 \1.111"I nips" t >. truly. 1'lill of Ilio" llnanl. in Iho 'ii'oliili.Hinkinr i.lr. mnl that Pon-aoola, li full of .M-l- ;I Ih'II ; 111, I Ihi-.p "ii-plliM wo artnnu" IIi 1,1111: ami lhtpimlitilt', wo mat ,'mm I Ktoel;pen lo 1I''llh.'II.' .,. mil- i in.\. l''t.Soit.[ lilli, 'Ml.
fo\or bv tin-so I Imn.niuthat fmooit. lint Hit'ilioa.o -
roporN. I tin-lit lo "
*?**' lh.it '|1"lllill': iiif.iitisi I'cn-.i- 1"\ Iho, .ililurs, of tin.Vow I mnlItahLstiin i "IIII.i""lhll inbl., I" bi'e.tmlnjf MI eonimon that tin1ne'i.i Ill-al I 11..1 ,. Coo', \\lio\ 111 1".1 rioitin\ :\ M.
Notices. 'I i 1".11' :' ; Itilloit' fover. or al toast anIpphlomio
Special i 111 i bo r.iisi-il, |in pi-r. .101'. IVnaoiila : .oeiin Inl',1' uiih Iho l.h"II1, Sim itOlYiiiisiimiilliin

What uo il.-iri'il, to L'i'l wa< IlioM I< (W J ," 11"1 Hi- \\ o l lI fetor" of a I.IIlalll Itpo. Ifitminoljlibor HIP oxlsionop, i'an hi'tm '' Key \\'os| pxpoi U n lario; holol btnoxl \\e liavo IM-I-II nipio-ilvil In rail HIP
lhlili 11'11 .. nioiiiilony
Wiirival and Departure, of fM iIi- ,I ni'iliii'i of u 1..1111,1 oih'ioil 11'11..1. I lull.I.l I'. >. :::1 \11'.1. \ .h h.is aslrini'f ; 1'1'1' 'fa\hi.I'I"'li.' .toil in no other. 1111"1'. With ...:u. tpar, iilloiitlon of Ilio KnltliN| of Honor InIliPt'lly

{. : Iho llii.ii.l, by Mr. Ainv.ili'il-iiiii I llial mnl, _11'1. .la'.II'.III'1' it : ii isoitliorllnit I""I'I"'I" pusslbly, hi."II.i.I'liKI,' ', the lonnlt' jail l I. but ainiplo \' !, on Salnnlai.: Slh !in* TnvniCN li.nn liiiior| saliHin, niul HuMn to tln> IT f;i ilar nioi'lin r of II.ivJMII'
; or, Mliiliami ,, Aiooklo. many 11"111 .1 Iho, "IIlllo li.n on"S. ( Itii- | k
Ihalll"1'1' bo "- lo "In.I.II'III in! al ? to-nlulit.aiiil n foi'ii full nlli'iiilntiri' -
I.A II. Ii.lio ,
lit .N. llnrih.nl, 1",1" no lion- i "lih'.1 1"1' Ihoi ill-liii ((4
I r thai" .11" in lot Allornoi oft hat I happy
I'II *. |MInini' 11)1: .1,1 I'rl' hIII"'II'I.I.: hopo" somo .< injf ni-uiin.l. of, the, 'loinnblinfs'f 11'11..I'li, II' \HI.' iKni'llon will Jio Inkon nniM| Ilioaiifiil
JJCIn.o1Aifl II:"ml A M this, Jour, ,'1'. Pto.Vo h.iil it 111, :1111'1. nt well an "I'II"I'I juiiiiials, ''falsfhooil '' "I'lllnll'l of nl loint" a nionlh's boanlijl Tho < uoropxpo-pil, (to tlouIn. Thu two funny men of l-'loi-hhi nn | | of | lo|>p 1.0.1 0, nf Wnn-inilon.
/ '>i"> M.-lil ''Ir.ui' 7:"i.i I'I II" (ho. .111'. !! ; ito" 11.1 nnsin.lalnoil .. 1"'I"I
I"I.IIIII.llr 11011.1 I 1'"llli"l 1 11",11> .I 1111 o\.I.lining| \\ 11,1 ) II 1"-11. 1"111 kepi In Iho Iho, 1 1iiiSiiinl.il Tamp.t Itn.inlian an.Iho for lii'lp. MvnilH'ri w ho riinnot nllonil
I Xo. inarielinTho
UII'I'i MIIV 1 1f1 11,111 S. "
"" 1"1 -Hint lint ,..te alio : ci-o lo Ihu wmhl, tomoliulil lit, I r'I., :n< to ,tin* i har-jos, 'noillior a happy ;' ... Iliottiiftof 1,1.1 I..I.I.li"l arc iiolitli'il thai Mr* r ( '. C. 'on-je,

1'.1; A. II. ". -Mo-si-.. I liiiiiin.iiui i 11"niulClnblH upon Ihu, imitior.I mills. ,..i11! In iii-iiiiiPiit" | ..r inplroni.mibloiii ; 'II",' 1.1"11' 1""I, I 1'1 l ,hoin'olhoy uoivos.rol r'lnrlillan. Ir., niul II. S.Vhllo, nt VOII I''H It.H.kSlorp
"\, ,,"" ,,,. 11:111.\: : M. Aiiy I irniainonr .''oin an insertion.Nott the eoloroil" people .I'I' in 1'1',1( lo lln-il'll II:"., I' ( "Itil! (I'mil, ami, Wliilo." I'milham I'llll-Mi. : ninl Immurali-
,4"--: M.x. ;.. -- -- 11111,11)Ih.I..II" by I larno" nnmbpi-of" r'I"I\, nioiii110 I'onnly Inn Im-roinoil lliHI.lImsiino | || Ilio mnlli'i'lii'f liri'lluon.Avoltl .
\ ii'f.iiiist il, \Vo wlslioilto .
11.1,1. 1"1 ( I'illiiiv* jnlroooiveil kimt mnl -
,fi3&ll ,,"_'I.h..1 |iineel4' anil'\ l.'lll IS 1111' | "I fsi" rap 1",1 II 111.111'.11.1"1" I bnt tpar,
'. J|I..J. .11.| ,u> 1.,1, .1 I in the ,'olonlntf' ,I..ii. tlo- 11, I HIP rot-oril." HO ili.I not. -i'l 1 i, uo rj Louis 1 r.o.iiolpnzpnl: ; for H.p. lit Meplioni.Tin inu't olourty" their ,1,1'1"11,1, lomloiiot, 4.Tim Hit' .l.tn ri'tMit II.0 (il'ralonii'lor

|i.ninio'.' nt n.-\I tiiunnitu'i' mail: inniili'r, ,In In- jjivp tho "rosiilt it ai In.illy iiroionl ,',.I'I'all.llllhill, l Uinlv\i'i-rr, boor" lt I, .1 I ami, nnloss moilo of Is soonamonitoil ib-aih of I this man: it an Hut oooaslon A iio papi'| HIP linlopon.linlHmlillan oil, ninl I'lra-anllv |mi'>ro tin1 \ '-li'niwllli
< kiln Hn Ir |>n.i.iit' '| ilisiiin-li.| ,, in .liioit-I. unle I. ,.,. .. ,.. I 1.11 1111 of .ilnirv" !iimin nl n-ini-l ; Ai-r"n C.iHiarllr I'iiU.s .
.
.n will ) > ( Ionia
1",11 nl
H pnblisho.l
of Iho "I.dll .1.1 :
r. ,,' no nl nn Ilio nl''l.l! li.iin. _, or no ""I'II'11'IIII'I' 11:11,1: ,11,11.1.1'' .I I. they uill bp II | isinlo
I 111"1' loin'o nnr" nann* mnleniip
-- :
.
IIidl
l.il.l thai \VolN sil.l, I IIP knouHill -- 1 I"il. I" L" I MIM tt Mil HUH I l II
; Illi Ht *
l.ll
|Anival anil Departure of Trains.lonlstillo I. Ilhl'I"I ,.II"-I""I 'III'I'I'1 .. bin Inn 1'1. 'hose mo 1.1'1., of | 'l III I OM1IKIM III.)
11'1' hail 1"1 no \ ,'IOI |Voihoio' U'o t Isitoil,\ tin- planiu-;mill .mnl lumber Ilio i Ill/pin of, 11',11.: I'l.n. .) mnl nomi know It boiler" than lint milrolsof I"Io. --- Tln> Soul lii'i'ii Oil ( 'iiMiiiny| nil W. iiiii\iirov, !'!,,\., foi| |. I2ili, :l.A.VW l.

ninl :.Xni-liiillo' llnllitinil thin } i-nr, but that <-il lookoil liko nlloi YIIII, ,in-'l II) .1, K.: (I'all.iu'h, ine.lenl HIP pnblio, in irpiii-inl." Ih,1 I will "I.j Iho 1.11' who, 11'1 ,ilally bronrhlInluionl.ii I\1\11: : ".. mil.I a ilriii| I'm* lli.1. ill-nlliiilli.n. iiIt f 'iHHHtri't'it't .*

I ..mini,in-linrSiniilii., Mai' I.I. .Ivsl.Illtixs ;1. tin1 on Iho iloolor, <,. thi-rt-forp boMilril > i\aiiit 11'1'1 1,1, 1'111'.1.1"\ ,' lliino, Iho maiiiif.ioliiiin-r: 110 .olliii'T, ofthe 'I u iih eii 1 ininal 1 1.I.-P." lhp.irloil 'Ihllil'o on Tbnr.ilar' nlhl1'ilh '; III'IH.nrti ItiriiiiKliiiiit I In1 Slnlu nI'D Two iloalht ninl llyp now r.i ot In latittwonljfinir
; miltronlilo.. 'Ibis, oslabli.hinonl. ikilnaloil i- binban. 11' lii>l., of ill limitiliailnea., 1:1.: in-
1:1 \ IH it.l' lowioln : ii aiiis| Iho ii'siilnliniis.I Thopnblio "Celobraloil, Moilit ino" "I'II -- I t. I it Ik n. IniiirK. Mortality great

Mil": ,ill. \i.-. Nil I.l I. ; It I li.it, 1 on tho, oorner" of Main, 11111.1.li",1 .1. tho lalo Iii'. It. It.isso.' ; u ho has Siiiaro llironi.il lOntolnpoiinllloit: f.III.IIhl'I': of I,. If. ami, K.: O. llnrtfoi '
l" iiie l'i 111111, >ii| il nil', II ,'1'ir. :M. l :l."il.M. oan now "I,11 (la,1 | 'no, nti''l" lo.ii's ainlll' il.ns.Tho .'lit! tifanjli' ri'tii| will !H> l.li'i] > Illliii'ii" :iinon i-liihlron. II. SrAitTs
Alli\0, I','''.,,. '.1.1, ,,, ::.1-1, ,. ),. II..III'. M, fort, 111' prosi'iit Malpnf\ nir.ilrs.: aii.l Iho siioets\ on the li-ij mnl neartliPeoiilori.f s.n iliioi'it liN. ou ii lite al. lint XII \'aril \ Coo's. : niul Inokill
HUH I'ui Ilio Iruil
llolXil. (*ol III "". !l. Ml. I.I.I. Ihlsiiiv. liiiihliii'Ti ._ -- anuel II' iloath 1,1. lobboil/ onemoio MI Caiharllo I'illi t-liMinio llio i-
)
I.U, .1" Hull '.:: ,. M. I 1'1" I*. M.' pnblii- not, 1I.I to I 'I''I -1..1. KITtli'iM. Tho tin-, ,1.ill'I'.I'.I.1, ) II'i'hl''II.' :' r,1rait'. Hut lilllu |.
; "" .1.il' I l.itllo nii riinkliitt 01Ili'Viir.l loin, Hllinnl.ilit HIP ninl ili 'i'n-
\VtiiitiMiroNpt'r In, I IHS.I.; Imnjoui'l. ni.poiiin
AI"'I"'I""I., .'.:'. .. .11. 7.mi'.ti: ,, I Iho, 'iin-sion|' | \I. "11, I loii-f uill ilHiibniil i I. luo stuiios, mnl uiih t tho. ploiisituin1" > 11'1' pose" of natlnjr llm. pool' ,tl .I' l.'ililnfViimii'iiil/ Cniiiiwi-11'iii/ .* Mi: .11"1.1,1,1,1111,1. lil".III' lir.t loarnol: livooi'iiinttlallo Ihu liliHtil, ninl HUH

',inii4 "tt ii-ui.i.l" i anil, N.Inia li.iilion.l ,, In bo thii-i onlri-pi| ? al..I".1 has aver,* onnimainliii'japH'arame. Ilia' nnhiippt' .plant 11'11 "lt'lll- ami, I ifni'w tin* ('olilen atfo of } until."o .
( C I.""" 1' I'" i,"'" ,II.'''1"11,1.. .11111" TinI'oMiiiiii 1 : MI. -.no' in unrniial | This wa< Iho 11'.1! l exlablilin ,1""lh. I 11111 fully III'I".li"I..1| wild' Hut.oirol Sir- Will ,ton plon.o pnbli.li Iho iurlu.oil 1.1'1.1'1,1 in HIP name linn tier. fa- riiinily i'iiiiio-i In I he IVotilI'jiiit'iiiK
unit, rml.iM* nl' ,; alii.Lulls In ivfiilnliini of IhoehniP fervent, expression, umlHoimoil In I axlii-inill nil li-
"li.'ii tl.iiiilait' i : I ol'I In- | |: in this lo .rl' 111,1 in. Imvliiff \\ liavo hi'on nnulilo, for i>cvrral ItKIIPM -
III"\I"II,1 ami iho
tho sl.ut that it wonlilhow niiiiilpiilall.ni nooossart:
,, ", ,
:'i 11 o. u...inriihet nl l.o; |>li>it nt : "" r M.I4 up 11'' '
in Hitow notor" lo tiro! In Hpoaklnif bor lU lllll'ltl'1'4. IxHMll llltlllll klllllkl'.lllU to | Hut ilomumU for HIP
ii
.11. 11..1( 11'10' :' ,. .1'.. tnrlini ,nt,' ,l'i mt.ao uhiln hiippoilinIho oily, llm ou '11' '::11' Iho nooossiij, "I ulabur "proilnotIho" "" loini'.li ," ,ninlin ) ,11.1.11'.1 \1'1' | mipiy|
,,1.l i .linn" In.n nl N.tn:: A. u. .1.111"111..1".1 .. in onlor, .loenabl.t 11,11'111 '.'"ilh, ,, nooinin." ; ono of Maker" ami IIU 1II.I.. Illllllllll Illll til' lilt! Illllllllp.Ijiitiny C'llMMt III I Il.., llllliullll) WO IlllVO pl'illl*
lioiinl nf Ili-nllh" In oii'iy |iropor" ni.iiofur il; 11.illliol oi-ili. ,r to put at loot all 11 I;.ill re.poll ',11'111.111II.t oil Hi'Vt'rul uniret extra ruoji U no.Thni.it .
All liani., oiiiniooi nt ,P..iiHiieiil.i ..Iniii'lli.ntinli Iho pnblio )>(Hiil. |iai nlivu.Mi h.nl Iho poopld" 'lo nlniil.l. IhU iloph 'In tint rinilian I 1111..1111.' 1.1 pllnln 1 .III, -; 1"1'1 of lintin-; Tin* lilllu ibulin i
It.ini. Niiiih mnl, "..niii' nu .1.1,10, uml.tl.'in I le.l til ', .. 1'11',1".1. n-.i-l wild fetor" of .''I'' lH-i-omlii.f u "hiiiblpaillonhir ,. of Srnli'li ( 'nlli'V Shoiliiiii. tlo ilo favor *
,111 H.'mi in a by.I'mlln In Ihi-ii
,..'.'iniil r.nUvAi. sh.u-p I.Hik, oiil li.1 anlhii| ; llu! .'aoii'il -- ) "I"I",1( 111"1,1'11.1"11 I)' I" ; loatulo nlVo.h Iho memory' of |
':. ** .I.'M1.| |: Ml-| |. of ron-r or ( ;. U'o liaiofoiiinl : IIM.llhl.. Ilhnlh. wo "\h.iiolhrroolliirclalilUhiiiinisol' tinMill'oioM, of HIP t ,ollow feverrpiilomio buai.l ? Von is, lto.H'i-ll'iilli| Klai'. ami u sol.n-o herloilnf Ki'i'ji, nf din Ili-nilil, )(Ivo IK mi) inli-M Ilio ilay bi-ltiro |>vlillrnlion. Wo

4 I*. AI I Mmtiou'l: : : -. .;i'lit.Pcnsncola .- innrli 1 lo c'nin nioinl li.I.,.but rooontlyf'iniiil Hii4 kin.I, hafiiN i i of. I'l-n-ai-ola in 1.SSJ, TIIK: l'I.lu oint.. H. SMI M. I 1"11'1'11.11. ,,1..i"I.. .lilno In It'lliilli' Inrnriinilloii on lint mil.ji'rl.Cnl.ir but will lo try In lo* kiiro Imvu of cnoiiKli jrrllin to unpply Hit* nil.

-.1.7\11: a ,1",11." "I"I'IIIIII,1, onran jmlly 11'01.1.1. I"ill Iho fuiunlorof .. ; with Iho Itf"I'I.lll that I winlinn \\'o, HIP IIh..II'II..I.. I'iloli on HIP mini her HphoiP ; ami ,,,1' ollorin-f: eon- Ko'i mill Tuinii| : uru nut onKm .HO who n ro not ro nlar MI-I! ill.rrshhoiihl pupiTHi.

nnl Atlantic Railroad. (,\ ....,11'11" .1.11, ha\i' > 1"1 !voniiiiliosfiliiilv 'Dili 11,11'1 II .' '. Thi- ami thenmaniilaotniin-,' unit rou.aonhi 1,1. 1.Iln on Iho Nival ,1"1"1"1" ,l Iln'II. klriekon fallior aminmlhor ii I li'fim, niul TIIIIIII| : iii'rinoH Iliorml.ir KVO! us linit'ly noliio.

ill ,11.101, I I. I SI.lliriuijli ami mill .hH/.I/ |,ilo| I f.ir. stMnoars. ouiii from In ; UP ".11.11"1.111"," in \'I Ki>* | > .
"o prnposulo'li'ilitil ; hippin-f 1..II,11'1: my 1.1..1111.1:' \ mnlVool' | 4 iirrlr.'iil.uliirf t'.ilio ) (>> 1I
1'1'111111 .
'''"''1 r"-I. ( ..II.V-t I' J 1,1; ,: 1.1. out on Ibis iiI all I ho, Ml minor,. lot I lo Ihu f.n-t .,1 \1 ,. ,'.,IIIh.11 hoiii't;II' hii.b.in.l. I l'i'. I It.: Ititsso,, In ren.aeola. sol iiiljuluin-r I 1"1"11.1 Navy \arll, Ilal''IIP u bom. l IIIVPH" llotlun-, |KII'H iilMint ji'llmv li'vi'rln TIIIIIIII.llil.nihl | .
1.1 I tint, of tin I I'. S. I lo.is" In,1 they hhoubl bit "
"lli"I',1"ih
.tJ.f mil it on'oml who it \.1 i-mphiy' ; 'Y""IIIIIII." use
or plonin ; ilo that hate mil
I.'.' ;.101..000 "" "'.1 ..'0. .,ni 11.lr. 11'1"1'11.1"r 1IItll".li'hl..lhl '11'1111) (iti-ar, un Krho Mr, II.H* iMl'.iniuIK
: ,..1.000''",, ",::11 I.... shall, |il.no tin- ifilil or lint bl.lino but I bit, has "roll 11.I it at ennui.lorahlo" : in piiHlin Ino 1",11.1.,1 any vo" ..el with ) el low feveron : I.h. 1'1111' Ilal "t'.n'h Is llmK Mini InI I-i In ni'i'il (if kkilli'il nit'.

;;,:.a .11.I.. .0001.:01 '".".' t""' in'Ily iit-ro I b.-lmi s, ro-fanllo's C'\'I" '".111.11,1,1.1. 1"1 m:lohinorv; m'* Hitladsi ,I. uuinloifiil inio., ninl whieliuatn '. boanl mnl Irilo 11'\1 ,1',11".111 I IIRI"I; "I I "II'C'I. 1':11.': Ih," hast liiinli'H In liU niiuon niul riirrlux" ''"' Merchant
-: .' '0.1 ; .,. 1.11) bill expelii-nroit n liappf' ami Tailor
.t t I 11'11.11111
iiuliiilnal, the > II'h 110111,1"1" II.H I lor h Il-ili-HOi
:lt ".1"" Iho "lili"l. "I I hlll.1 I sin n" ui V- to.sol '|1111'1 I II Million nl :hill"j f.irplei-uil In HIP. ,, ory. Tliivti in1'iinr .in Ii t-uiilil Ilinlii'i'inani'iit ,
ofli.,1.
: ';'il::: ; : boi-sof Iho" ..I.ul ::1II"I I ilho, ami "is Inuill oil, |- pnlalioii. .1 ) ami, batu ilmip, ,11,11"1 ) 1.1'.1 "
: 1.111.1.
.. :. 1"11',1 "I 1"1. 111.1 uu 11.lhllll, C rnii.i| |. ) int'iil. ( Auoiil fur U iimiinukrr ,V llr.inn, nf I'lnlailil.liiii -
,
::0'<' 1.1. 7:1"0" : A. ,tinsiaioiiiont I by nifhibri's' of I soon a.l.l t shin-lie, m'li hino.Ili. I / l.ir-'p .IIH I 11.1.. popular uhoiebt. fi-ver eonhl
"
"
1
,
,' I lc.1
IV
1/.1111 ,
'I.\ 11 ,
Tim .I.i. k |
1 Illn
\ "Kiillii-r, TlmiH-l'iiioii nil
0" "' in *
., .....,.".1 ..:.. HIP I'oaril thai our t-oiir-o I U injuringIhcCouMiiti whole help II.i.l" Iho mill i-on- ,". I".I"ln |11'"I! | ou liaiul' I 111 InliiNliieoil Into I HIP ,1.vl naino.l pl.n-ob. \ \111. 'h'.1
I."" I' 'r I "., ,:I .1-1. nfoiiiif uliilo, his, 'I 1 Iii.il nnnt 11.' Kriiolomultor. l t'>l HlO fllltltullllll llC l>|HlllU4 III! lllO'tin >*uiiiili| H nf rtir) |.T.III'i| >f < |..tiling iilttujr*
l .
'nii'ii .I' oily .
1'I... ( '. llion uo 'lot HIP ,it'inly In siipplt lint .aimlo all Aeii| So help in ( \t e '
I. \ .1 ) r iii| ".1.10'1,1.,1.
... j'HI 10,11" 1.1,1 Mil ( 111111,111111 llm IIIIMUKIIOI'UII mliv fvlllliitiiill,
1".1: I. .".k. 1.0; bo bill lot, Iho many of them' l ) l-"i lo IS oart" ofa0 in Hioililb'ionl M.ilo. of \Iho ,. ., I'll
( 1, ,
\r ". "'IIYU'' I. 11111.1. .0.1 ) 1'11"11..1 Win.' nll.I.I S. I I.C'lili'I'I. '" ''I I\iih II r .r. lor.liiki'lhiiiiuliiiiir .
1..1 'I lln> iirxl l UIulnro
I In'IHin
I". I'.,,, .lrA". "jI '! | \\'f IIIO not I'l ami I tin. I ploannip" lo M-O uiihuhat 'tin* In | Solirllin HIP Itobt. ..tosppli Seeli hili I ntiiiir.ir n ..lay" iiruli-rlliiK Hrlt'l niti ml .n |i.u.l |.| nnl. M, tthifli mil) Utl.'ll
\IIli. 1"11'1',1.
:" .1.1. I:'1 l"r.I'II"II'III"I'I., piliemv" I ho iiisirinioil II'' ; :111'.I. 'I ".' Ilitll Illl' IlUt | iiriiliiirUt IVoni iiiui'aiiili'i-4oii liUfli'fh'tl nl Ilio h.r.| ..f I', SI'liNK, nIj, ,in
I Il "rI. .. any .1.I..I.I.I.llli"I., I t"1 I M''imo' .ltliI"I" "p "" llallllll..I".I.I. Ii, W, .\11' "II h, .lieu, 'liiihin-ll, 11 \ '11..11.
.UII.I ,' '.. ii .ami ulnno Uiar.l.ut.aono lint ilillionlt" ml of mana'-liit tinilill'oieiit o.l '..1.111.* HllillillJ Ili'llil Hti 1,1) Irn'lloi'y, hiM.n li.inls'll.iiil,.
IJI: 1"1.1. : our cmirso opt" I ; : on mi 1111.1,1. 11' lal. I. W, ,1. OhliiiKon, li"I. NnnrC. /, '. )
,
". 'hinos uiih whid h, 1, him- hi Ilio UO.h. un l.m.in. \. Tinii.rt'.ini'iil of Oi-mi'-ii
hi lorhu
1.1 .1..111. | n-il. iii.n [ 1 tori' riH>elfiillyMm. :' i-onnljr
I \I.r""'" .I > nipathy' "hi 1.11'| I'" 1'1111 | W, IJIH. 11.Itr..11111'1., - --- .. inI. in in' *>uii>; ui| MI |, ninl I'rlifH, nroUH.I
.1:1.: .1.".'. 0'1.1:1" ::1.,1.1 tar: i,h.iinlH'r l'I'u".II.I,1, anwllnf 1..0 ,.llilll'. 'h"I" H.O ""hll" I llu. II. It'.s., ,, A .I. .IJiimiel, .\. M. .Voblon, ul.T1'. t nirt'iil jit'iir la.'k. i nly I'oi-ly lli.niiml I'll! lunl lit ll'll III liilllll'.

.,:.:,.., 1.I". ...I.. 1,2, lo _II'lli lo all Iho Injnit lh.il i' 'llh" ehoeltnl faun of Hint V'.II, I (;eiieial ( Illi.-o, 1'1':1',1,1: .'1.1., ... Ah.l Ilioirlii tnlei, fniiu h"I. M 1104mm of 1'iH.lin iii lliri'o iiiilll.nis ol'lim M I ly

_, 1..r.: ""'1.\,1..." I" .. .__ inai -..111..11' In our rll'mU" in -ul.rio .- 1Iadllli.l. 111'1.! Hill, who U 101"1"1 il l>.ik lio\ ;", I.I I. Ii.111,111"1.I .., .1... 1..11.1..1 'in", urn.': 1:1.: ....1 ur.- Ili-iloml ttlneh Mil |.i-oi>i'il} Mini It U iM'i'li.il Hint HIM p
11\1.,11.
... .. .. .1.1.1 HIP !. Inli-ri'sU.. Wit :1 :' ot'lhi" esiabli.limont, 11"1.il' ioiy.thin. "','1..11.1'1.1. Mb' I''J A N'pi'rN, | :| 1.11:1'1,1. Ilio l inl litvr.iitli; )en, ., ,Hi tin..lnl n>l>mii nut ri'liirniitl will fur
.\rr ',: 1,01, I. ,1.I. I |11'11.1 11":1. 1.1.| Hml' 'Unit Ilio) mil. r<.l THIIII HiIr In. REPAIR SHOP.H
.1 .I.hl" 1..1, ." boko oil"A ,' u itli I "" .mnl uo boi.imocontinieillh.it ) In' r.nly Iliini-iiiiiil In vulni', .
"i 111"1 "II'II'
'!' _I" "H'I .1110" "r : : ;'" 1I C '"11".1,11'1( Illii-e,
: -- 1.1:1.111) : II\ I I..r. unit I .I..o mika .In f. !| "
Ih'MiIHI 1.1':11- 1/ .I. 111.
.' \\.1.11.: I ) 4 emilil I'oiisiti'ola ) 1,1 re Oak > litnnliitf wild lniirnri'ni'iiU. | -
.k I" SrtnuN, ., i On Hut, 7ld In.I., M.. .. Avt.l.
_
rr .""..1 '11",1.. .:>...". I,'. I _.. not In* in u boiler M'hot,), u mm I Wi I'r1,1'1 Ill"110 \\ llt-.Iili'-i tint In-ii k Inili-l amiIn'
'.'' ,. 1. I.. I ."t\: ."n, I I : ,. II : I : In 1'1 h tlillii nil. September !I | s.si..Inini : ""I"'I'I.lalI.\lo 1.( I \ of Mr.I lirot'ii lli'iwu, ol III nil'Kpi .
:
.. nialu cnt
| li'i)
Slull'-linill'
I: ." : oliipoknl I-I'H| | ( fallr.l
0'.1 lI'lW
.II. Mil ilay of "- J INKLW. .*
; : hi-pleliili-r, In- out to *. ilan'hlor.uliitv .
1".0' Conniiip for Iho .. : ; \ HOP 1.1 '
: ,
: "tI. EIIII.1 maehiiior / n III I'L
oan mrnlIn )
-- : } "UINII.II.I finplo) 1/.1. 111"'lcr hit Hiiwiiiii'i* lln'mt\
.:. ll'1'.1': ,'",; .:: iT, .''H..I .111 0" 11.11'11"" '. 111.t, uiih tb-ailion "CIII'; W..C'I, ami In 1.1 1'11"1" /1,11"11 h, ) iii-Mr mltoiiMtiirlioiiii II I. AI'IKXU I'D Al.l. liltliKlltiutriM.
of Ihis ) '
"':'.. 0 \ '"' .1. biuly kmiu-i tinl.l :1'" anv. part "111'-11,1' J I 11.1. Momlay 1 '.1"11." ( ''I'I'1 s. N'., her.elf lu .| llm Mi *, n IH-V II\ fry Hlulilu, umluiiiiiilHrnf

rr I 111.0:.. 10".1.. '.. .. 110, 11111'1 11..t ;"l.iss linn' |Iie, ,-,'. lio; |I" .1. ,I. ua 'OMr.. Culla-ibmi ivmaikeil that Id.I.I'.III-I"I.:!| t'I'1 Iho |I..| Infurlillllull N'aiy Ynul., 1.1.,1 lilllu 11,1 L.1... IUI'IIK| ||! >I lu HIP ruiir o ofMIIIMll oil I.i Mm lor HIP r. pairing i'fl

I:' '... I'. 11.\, ami fot II"'. i i he intimli'il. In lilitke nui'hinl-ls of I hat I uasal.lo In ". Hut f.n Ujro .C'UIIII V"III; 1 Ill-oil khp lay iluiin lun1. llfllllll.A "
: 1 .lu..II.lo.' II: ,1.1 *,
.I:. ._ .. .r I but.i, fur hu t-\H-ott'i| | Iho !! | nblioan > I al-oiit M- f.llw" : lUi-ly: on !1.1 'i in': iM i.iait UK ""U IU.II: IIII"I'r noil rump In .1.1c'.II..1
.:I"I.I": : ; I II l.u. I"I' I for hi., Ill* ull'o.aiil, lurjfit lUi t.try for tint inuiiir.it: *.
'1 I'ulliiioi, I.Non "' '-" Inhaiioniili. him lo I 1' rv.s ilay ll.nlloi. In "- ttiilia fboHii Ionia of 1",1"1'
1"'I'r.| .1 p.irl" IIII.I'lill i-oiiipany i We uorp o. ono' Ihoiniyinul
\011"1,1 ) y
mikim Inn Kinehiiit.'o l I.. llnliiiiii'il I |III'. Murk II. l-rliinan' of .Iho YouOilcuiii ".bit I U lei nru of |iuliin'lli> Illnv, U linlujf iri'rlfiln
? ) of kiiiiier' ami Ihu hot u unlit i man, btin,* name: of litioijfu 'mil, '' ,. of our ,.... .On 11',1. 1.1 .1"1"n'r 1 SMIIM. Mtnisrx,
I til 'liliia I
,
I'1.111".' iishuit; <.I. |I'l | Timo'-Oum.ifrat' slull' aiiitoilin 111..1 11"la 11.1.1 lilllo the win ealloil hi. J.n k>uiivillti by Mr. fii-wrjfit K MIUraml
ihu mill In hiuhen.. o.'e loll Ciy Mini-lie whole I hey hml nH'iilthPliiihl | .lin| of ,1.i. .11.11
:. 11 U uU tians |rr HI IVu" e It In Ihis t-ily I II.t 1111.1, lihl, 011.1"1 : one' W"I a prollle-probably ,mnl her, bill him Innl .Ih-nlly, uilhunluuiippaiiul Mr. ('. II. llrmll>*y, n l.ir nMMr aii'l nil I'lli.T umk nf tuU tlowrinliiiii.t .
Ilielr bunn-i '
lo lo whiill
"
.. his "pio'pueU for ( 'on n- arufnllv : : n i Washington-witb Ibiuini link i
,1.ill Cliii'u
.1 iik-.i.t.r' I"I iniinnfji'lnri'r of
Ibu follouiiiK il.iy 1'1..1.- lu Hiu4- I | o, III.'liU .
ulriiifxht '
ti I'l"i,i- "I- ..1' M.luiii.lH ninriiin I a. 'Mll". tlniM! >kinnor, amiuo 1.lllh 1111h.,"' ..11 |iorlloii of Ihiirtmntt. ami lh'0 rue of |1"1..1.! l wild the' 1'.IIIW.r..1 w
i I. r. u. t. ..i.i uoi i.ik.' HI. c.. ri \i| .." \0..1! 1I"1"'II..II.ho., | ( ''"llall. : .1 1".1 not 1 Ionafter, ami I llm .loep ofib'Mlli Ii u Im In.i'K tli.il vniilil IHI >iiiiif.4.ully : .
Ihtt iiillnenoeofli'inor
) ttonlil ain 11,11"1 III.IC uoril \ IttMikV
Ml, : ... II. Irn.l.'iii. liU pnilV.l.iii.ilMn > jl.li.| ..I.iulhlll.l. ; '.I""ly" .1"11 ami 1 llm ilnuI7'J7 -, Inilljlnl In I't'ii-a. i-la. & hlu.'VH' Ibiili-r Shnpi.,
le
'.1 .....1 Ailumi.'l, .Xfi. "ir : rimili"; }'. 111., lie, : piiei-iy iloMTtci I "-\.1 yreiili-r l'el'III. .taitiil (heir 1..1..11 1 run lelow. On Ibe *,l.lu |I. apH'uretl| MI IIIlal,1' J* il-liii tin M.iln Mni'l.V. .

'...'.1.. 'ii'ifor the) .pp.plt> in lln-ir U'rribltailtirliuii. u,1| I Ihon.fur think it Is bo.I for him .loatloml iiloiijl the ,0.1,1.11.1, ) ...11111 to 11"1111! Mlainlin-foii 1""o rluml., nui-i-1, that. I um not ea>y roali/e Tin* I'oulili.in julriiiU, Illtitliani,
11 i li.-u.; l-.i.-. \ .t.V \III"II'all..
\ nieiit. that .ho bail. Imlopil" ((ono.Mr 'uinttcr, >kliiiir &C-'o., now Hit* W, HILLM.
lr .. iiil l..'., ., .*i, to Un mill.HU 1..le) 1'1.111..11. horsu into HIP uooiUto with ,11 ., em in leil bya -lay )
-- }'I'O' I"I. U hnun wo 1"1"1 Ili4t lieN in make a .horl fill lu HIP ro.nl on I .11.llel'I".1 : *. Itrown" ua.a native of .\.htllh-' u mil a new Ci.ii lllnll.ii. Kit Illoxlmin,
I'eliMlt Mini IVl-ilnlo ItullriMtl.I.tilt I example i-mplot Ing tlio'unhitfe : 1.1 "
.I. I M>nl l" thu XI".1 by lln-Tlic<- "r.III..I.lo .f..I. .1.11.II.a..1"li.la.l s. r. 'Hum i',, I) ke iul ( '.mover ul.l In |M7ii mi.l '* .
.hie. X"I'III'r
In Mcnblle
ln In | .1) iii.lru.lirrcinplomilit
: >ts am 1111.1 ll. I..III 11.1..1 ; Ann-ili-a, Tint l. Wills &
1..1.1 .il u.t Bronghton
IIUIXIArriMi. | >i-niiH-rat COIII.a'I"lli.:1( p.ii tifa ; ; ) tut W4 tl.i.: .iinst lieu .I 1.1".1'1 I I lljil I ; .maiiieil. In ,!"I, In I'ono.nhron '. / w rn ful40tiiii| Irem hi'i-inn lln'ii ; ,
,. bymaiiv > thu, rim U
UiU .1..1,1 I 11,11
,11'p "la l< ruiliiu' A uriif a'liiiij 1,101\.1 hit on .1.11..1| ..1.1
I. ... i..". I":'.' 4Ar. exM'iini'', 11,1 Hut 1. will "'III"il In-l milt, ontoinieit! 1. nly, All. ; .hu "a. 1 ".".1..1 of.MrlhiNli.t lln-'jf ii> riiinll| > faliu anil Iruai IIITIMHnow.
o.t lit of
)II > .hulll .iiv men Lil.I L..LIII: Tuil >k \x (VnU > x or
lii. think hiMriiio la : I' lulI'.1
3im bo auJ
lu. ,
; u rompani I 1 ; ami .* omtj Tlu* lli'iu rhanx" lo lur
i tJ IL- :: mean, llm, MO.I of ,-.I0II.lil 11.lil. ball ami 1. 1'111. I'rli ktpt Hid One | .llur r. lie | I hit : CII".I. \ 11.1) may
; A i )
I 1..1.1 ii-iiifl.li-
an- 11.I. Hut t-boHi-tl I lu-r litrluoik. | innfl, bin lu ami '.
tixn. of iinlii'trt. 111 manufai line Ihomam : ruail I ami w..1 on lu lie llr.l liomithinking -, \ rait- I. Mr, I I'. .1. Hoitm.. piufeoiun. | | |.ru.
I I I'r, 'Ijluumiluw: lliu It'.linio-' 'ull I .. '1 he lu. (hi. ) ll< *4 ar v *illiu *. l'ruiuI.M'4
nuiiit -
\\ | hI..t c..ilIIII. la.lv urillm
I in.' Ili4t uusonl ili.lau.itlami ...
ipi 1.1"11.11, 11'1"1'1/,1 Irid" He Ial' now In winl for 1..ley ) ; I I'I.
I'' the niaU a* hi. )' as a lon-r ;-- !' it nol her bcipavetl rwu.ly of williunt
"i.l 1.1 1111"1,1,1" ." "I'il 'C.JI\ lu fiber 1.1..co. 'Ihis, uoiiM yitt our wuuM si..1 IMI almi-f- but after. only Irropnrabb rufri-iii'y mi-ii | >-
.11 1 rtnt.V. '. 11"t.| I h s Ihron h wlt'lule'i.b'ini.'s ba< ma.b> a vol.l In Hiei lilical liniMuty they will iroinl .
--. I. I.'ho "young 11'1 emploiniiil, ami uo aj ice ua'.linjf auhilc tf.ntlu.le.l that. lla.lle'I (iootl ua-i'4 uill bit jmiil (I." a.-lite f.lIirI..L I | any.luinj

\ [.. .i> tin* nnili'.ii/f.l' i | ami 1.1. texpcrioiiiu U Mill fully uilli Mr.I ( liau Unit Ihuonn ba-l .1,1 from liU burse ami hail HHHUlu.l.Mp ,1.i. boy' one rup.tblo ol' milking : t.n.mniilly H lib'1 "i IH* 1 lon-:fell, amini'l (.
1"1111 1 I, <>VI II V -
.1.ml.ilo.. l bviit-fl thistii. ; ailjuluiurOIIUII :
it'ii-m fur llu I'\'UI'i ii.. "l l-ikc. ".orgr..t > ) U"1 of
I.nni.ik. r"._. ____ .is. Ii. laI.". in enteiiuy; in I ., :intelligent ami iu 'i-iiioiu a. the I."! klopt off I.i. drunken ..tn-ior, amitteut An tipioiluuily| vj'iirD aooiufiirlabtr ) .lino eoiiMilaiiuii In Irjin: |.|i>vUii>iii of lltu |in--u.'iit ('uiialitiiliolillm lUn.l. wiit ou ai>|iliU4lluu, ami wiik

\,. II. I. lul.: .anih'.ii/ luifpri hal.l.loh..1 1"It nllh ,li..I. in ii. yoniimen of any Hit' In thu oonntiy.'llii on boiue alone. Mr.' II.|ley "afouml rounlry bomoeijfht. mill*, lu appiei-Ulc(* ami Imitate 1"1 tlrlnoimher ', |MIIIA Ii4'l Hi" lirlvlli'jCH of flofling fit irautittl.Mrlil aiieiillou. |rltt>n I") liuniuttui.

'in II..' .I .oiuini-ifi.il in Milii'ii I .lrlllo" for lli, bt-nont of |-popleUraiifir < U ",1.111. m from ..111 uiiliuhat about leu o'llut-kln IliuiUy byMr. i i1 from lie lily ami lh. rambla than. 1..111 the lu>* of I .btar I'j jinolbrr ( '..iiilabli'ii. Inn anmii-f ll.v fit II u|>. 9* I'iriM-ular it..iili >u jrivi-u lu tlitlUiul.uji >

'llm'i.l-1.. _. "b" al'e l I. him, 1.11 ..Ironr ability iho-o boy. |M-il .rme.1 ..luMphV.. l."lle'.I.l "I."..". bay, U herein olb-reil. r'or .r..IAII.1 M h"I Ii4. *'cea.l from Iruublu, | >hitiw<'iiU iiii.lu l>v Hut l lH'lik ill i'uu'iit I'ait'iuoiilItltlll.
of "lil 114 Mil li-l fll
'smoke, "Ksiainliiu: li'I.' 'I h. atI . i we notion Ibu ap'uiiutmoiit of
kional brethren who
I tow \ I.'".'-. 1..1' r.i to f'.rHanl t.the mil fur the ileail man. I .""11.1) I have .I I.II j lo C n-.UI>lu. ; 0110 for Ibu ponuly ofi l'tN-\l IlLA. H.AJ.
filhi-r of humanity' trirweorprolit .10) .1.1,1. Xctv lot full u riling In atH.w&
IC'luuh fun: N
---. '11..1 )' of I he thai. a,,l.lenl < -,'u'n'.1| just befurelUiIi 1.11.I.t : .ws. i >nu iiiini-e, au I'ur'IVn .,1. t ..:.1.. lu Imlu.c Ilieiu gite 11.11 valuable many li". ,1113L. II'I Ci-V 1 I
t 1"1.1: iur |jni'iiiiIliiitU| onrimpon bt. )lr.I"I'y"- .. will* _. Vet Hut r'lorlila noealbilIvnnxraU H.
: 1.0 I IC PORTER
|.air pmv, f.ttltill M-rvlor* to frioinU ami iiuiu-| KVrt.ltKI: : : *. .
Ia" Cnry' ami Over- < hil'lrtn.A I profo.4 ID | >i> >tl
.i"'I. '.I.. 'lly lall."llh" our onr 1'1 ....iAh. ", ii| a up| M M. ,
.1 lul'air.lri..r| I .a mo pU.t' nunami. other trlebralcil mill' nun, wblow by Ihu n a mi. (if f',,.1 tlie.1line X HI VAUII.SPJI, |> II, IHHJ.: l lItrttr I 111 u. (1,0 J.l-nll. ( lull, llueUMAttt. i a u.I In favor of luoal MlfOnoi.f
uii'iiu *..k* rt I.aii'l. |>iill'i-ol iln- All h-'iior >4y we lo "lir. -.lllal.llr.ilhrr. | i .iul u.1' r' "ulliiuu.xl'l .
: la-l hl lib I "'umuten i .
I" bo "banor .oon, ll. rourw' of TuewUy ni 1..1..1.
,. IM .inn'. ami I I'r. Martin hoi "i tot.u er4XI
i ianifu: 111".1.1..1 ( for I r in- .
,1 ; a..Ii.u. 'I woinin w.utii ibMiliile .I"'U'I'I' Xiun IIHW eas<.1 aixl UIIH ,1".11 In HIP M-lir ORM bi llelL M-..fin a, .: N>w HID ll.iil.U > uiiilerlliutlirutl
Inf.irluji'i.it ,1"lure.I'a\.I, 111'.1 1"1 1,1 : | J'fr*,
I "i mil |Ilrli."I.'-J 11.1 1-uui 1'1'1'1" '. ..11.1'.1..li'n.. our .11'rll:frit ml.Ve .. the) uill 1..1 l 1.1" "" yratiiinlo. toI slaiM-"" 1"1'1.' -. \Vilkinsun, ".a.'islotl bys la-l ..winljfour hour*- I".I. oulj I I IUin H.M4II-I'"'a.I.)1 U.i, r, ..1.iniOrU'., liilli.jn.-u of Hiu Tallali.uu'0rin > U IM KiC-fl IIKU Ok''KS
ui.li lln-in Iho
.. u|1'1".1--lit .. r- \\1" \ .cirlainly of .. in Ihrir uoble grrulolinea Hulk.Tlu I l.e man "I.to ,patlenllj' trainiil ll.pm lbist !, l'.r. lan/iir, M irli. *, I I.'H" I ur.lnr, luU'Miliuu / mi.] lliioii U n 'iri'urisjoif SWIMilS'U l'l T

uro .n.'if in iisffulno. lilili U> \ f r the relief of ti! ..utfi'rer. Our \ pU.-e for lint iliu iple. of K": .uUpin. tl.rcill Hi ,
." ... I.Ibwl. / llr | .. l> I | |>i>ii.leiil, |.iiU forwaril lliu uauwuf 3ulmA
le.u.. ami kiuj .I..I .A..C jr
'I' : (.II.rl.ri. 1'rtil y lupiiibt-r hu j to uliour tlieir liaiul.. Talk lu-veri i r. . 1'11,11'\1. TAirrAl'LlXS, TKXTSAXU
fvuillifin bear! of ( ."" a .uli-i.-ut! rcuanl. 11-a.Iiiigruiirih *, w are al.j .", ItanmiiK.t lleiiili'r ou. TliUUii fttfU-r. IKu.U .
tu ILUiuaitirar
f.'t of Timo-l rat
11..ol'lil"a. liuj t'm.i<
11.li rAiiuu:,| al ,ly uiillf.. lu l\\ : ,, ,at tvjuly I't .It-nit 1"11"111.0 ami bought a farm. j jWbilii I ..1.>'I l'l"rl.I..I"'I', J .. lu a i .|iil. Un of Hiu Ujko.IVuowr H.ACS OK AM* XATH XO
llm
..i..1 iuj .\ ,l-l. ami toiiliuuiu tUi-triiu-f bixL.e-1 K.III- : The IVtisacoU CuMiii.iii.itL i I. the :: rof:inn 1.1.liiinio| |>4aml lioiiMtoM| j j4U'ra (iul Almixhly b.allli.'le.l n, ': .'r.' ..,W. O'I'MMI!
August jarty
|...I. ..i llir, |...MlUxllU4iul. \a-lf 111allul am) .. wlion |1.1.kf-fpii.;:; I... ..I\'rl.II lu'.li"ll In We-l :: > fur lliu. .]..lru.! .I of Iwirlroom with IhU tisi'4| .., ( .Laii IIOUP llm .. lir bk.-irf.-l ., .Mi, luiiaalt r. I I.. TW, I'M 4>. J4u.iri. IK a C'jiiH'iili.jii u|>uu any lu U tlt4l \ liKtLKUll I SiCJottora.

till, 1.ih..1; uill srll i iuri"ii> h:"'ur-ioii L uiih man} ull.r. uf that "al"il.ltl'j..aL I n..I.I. Il hi-not only the Ur-iH.! -, were "., t-anrful uul l<>. remlrr j \i4ietlu\. \ llm Inl.l-l of 11..1.| .many llr l.k I.I..,.... ...'.1'0.'. I.." |iio Hill nut n-iuio the lonlluu..l |.r X>violi.

Ti'ififrom U uLtvilli* al aui an"I. ui f'ir I.Inroun.l- .' -s einulatioii. but it U a lire, rra.l.iMo. ant as.i.lain-e "la'cy"r' lu Ill aU>te j uoble "..I'l. .1.! (jlr. up 1..11 tin.I Jju. Ir. a l I' f
ail'| Tlu 'li-k.-l- '"il ,U. nu '11.! tinfiit-u.U of the t'omiru- |>ar| lhtl i. roa.l IlipMiglwtiit. I i. '..44rolbtiuu| > wrre I"'l frunt rol. nu-.lii: ...f..t. lo ,a-.i-t Ibfir ...Ixl'l| | [ Ii4
ril.H 1'rt.iu 1.\ Mal'uiu: :> .) i UL 1.1III J.1 WII'"I nol r.4''I.u\iI..I l, a. il puri--r4| lo I I" le "01.) .:.l 1.1 L"4I"'r.| au-1 ,. ; ,II. bur* 1.11 hour of wire trouble.With M'4Am.UM A.inn.- U ... r, ll.,lmj,. la.; UMil > rlujf fully cou>iiuu tli4t tin'ranuol )- Oil II VMM.

w .Mul 31 ij. -. a'txKiu .,.,.Ie lliJl 1.1. olli.-e It |.rr|> "l lo tin all "rtpry vet k. ami. .**nl4fn4 morw reailiu ,tluf railrO4il blll v\\,*"lalljr ilo.t-nre Ibeui will 11:1 I hit tlrraillulpUgiw tti.'t't>i Jiu-'ii"' luuiUr..14 .> Muviuxi-v. Luiubir.I .. ...1 siifuiil uiili oiwof lUt-ir uwii,

liur.t. isii I lUi l.rvaif-l. Kkju: .iliuiitrr | JOiVOUK iuw Cue uial lor Uiiimwt than an >a rinlliHMjte fur tlu) uoblit ami ni4uly M4iiiH-r | lu lb .
.. Iwl-l"m ll Mnullu ami I MI..|.1 l lt 11..101 .I) 1.> ) | |, I ..1.1. |ii HillknoHu iiifinlxTit aio ) { <> liuj
l tl.nivao ; H.r'ul4iv.u; >uly t.> Hi* Ifutruui-jl at l'hilaJtl'.li" 1..1 a- .a..31.le mf a rau of juur I" .. I.) .you 1" j ,..w K.IUUWJU, JW.n.l ..luiuUi. 4 tn l f..r Ihflr u-* i lnII
j.tt t tl-* at IMIIIMI or aL"a.!. 1- VcmT4t. .1 I ;
,
July } "rl .trll.I.,1 .1.1 d1.. t 1 .. .10. I'' UOl HU VOU*.|>1<'UOU .-- .-. .. _.. _.. -a .M'. 'Of ,> .... (
.. _
,... oI
__
-
; b '
-- .
.It ...... -- "-I *


r]
.
-
,
__ -,_ "-_" _n ,
-- --- ---- --------- :
- I -----
-- --- -- -- ----- ---
-- -
-
-- -
-- -- -- -
:.. -- - ).VK: HlX.NtCTIOV.jrJ

I'"h Fit- In- -nnli.b- "!VI'I1i2-&It& "t'fl.'lVrl I \nlual.lo" 1'lant. .\ lhuuul I tits ttist ..It'I"lr u ole. CONFECTIONERY ] ,.HfI'JO y
'
tiii/er. enltiii-f' .11'! I'rn'f'| .'IuIipflu' of AinrllirDii, Jilant tb" ll. ttVc <"i I
j .Mi"t I Huuorl I llutliijfiH't s linjint J coin- PARSONS' SPILLS Jones Willis & C ()
Ho hit l t'i 1ittIe' life arc! move .liomiiiriil, or more ul.lfly -AMfSTAPLE .
i |l.t|PIH) t< i>'''''cc it oflicr I'Jiln 'i in oil. II ,
I'
In Amrrien. 11.1.1, .. liithronithoiit < i iI <1il1n, 'pit Iliilii, the, ronuiioii,, u hue! blur.
: Tinli:?. \\imM, liA\c': Iratkol mori, l lil.l! I lie, c,1.1!. ARTICLES.Would puts
.'i"f./ ;*. .\ 'iiiiinprl.rnli I --i.ptplt' IN-
*
I mni-lili'inble, \ ofliiillii.li' | .
ratit
j' a : | 11.11'0111,1. htv" '111"11.11 1st.t'ust'sli'Iy ,,* ,
iPiilleimn' :
( ar VreiS IVEW ItlOII BLOOD
In HIP. N'nilli, !lit llii ,"i"I"JI. ; ,
but -
nit. I
more
in, the i 1"1"
l I 0111 l.r..1 t tI .
like liiin. linil tlio \\ ii. .
, ''i I than, ,.1't i'Whfif (In t HIP, !South At-I IL : mtlo: il IHTOIIIP', an frerwii of faIr iniii'C A.d.1 mm|> .ly thug tIi5 Mood In tlirrntlr* .;... .thrre ",.Ih. Any ITon arEER1I: ::: :
l feellj I : I In-, |lorll'"it In t.ki i't.. Mill, at A .ha Bill uk I 1111 ...'Is night' from t .I..".. m.r but .1.1..emin.l J-ARE
In Ili'riila. Ill I'r"I.'II..,, hI II .1' 'hsti: eotutiwuuutu.lhuat : A
Inn'li and ,iiI1'ttc.! : : HOI,,1.. i>T nil. it 1 in fl'r> "aln.ilili.iinl'| l.ulh.1. fim-h a thing hf |-oMlbt, for CuriaE F.r.l. Cnml..lall, tliMi I'lll li.*e ntf .,
--
I of 'liiiinhi) ifii'pn. I HIP. liroail.,' \ i iiii mull) tr5jlt55us4i1 I t
proilnrtioii : ? > ID Ihrlr ( ,
.I. .I..r .11
l I. ',111I",1 t a upoiitanrtiin 1 in, ;. 'hhuiu leuls ilnllitnorth nr tiiliq .. I.I.ld.. b.h.m p.11. .. 1 iI.t
of lilooni nilli nliirli II l hiS : ; *1 In .l. |." n.| fur |>.m-lilM., O (. Mt'
.' amlbPi-p.I, (i-ofar. nl Irt t ni I lninhce.itAHIIIIT '' >n > ( < iiio -" j"f"1 HIP Hnblii, that. hi'totv

: I 1rnnifi'iieil.' .) we may' in""l livn I 0,1; I In .dllll ; iu ilolii-atp, fla'i'| 'ii.l>l us Ht-ri-, ii|-iii I in i,1'11.1," ill CROUP, HIMI BRONCHITIS.I :* i I. ki pt rontiiin.lllj klmkeil l nilliaiiil t I MILL FINDINGS
, :nml the TIMIIH chute., <-<;.1 < (i. Tliilmirnail M Aiomst IIMMFiTorammti- I in ilie linp.
: In iluk. riliilml! t <>r. or liliiiiij, 'I' .ionNMIV : i II I \ oflioikN: I almtp I
mirii'iit )
I .amlra-ilj. !i-rnli/p that (IISIII-P' j DIPHTHER iaw..ni, ,.. .iflflb d'".And w 44 |pan.. fU4l
S Mr. I linligiicN! rliwk, i I. nniili f .
: I h rrir. ilro iiiriif, I illi I I llii'ir o,\ n wi-iiilil I II | on U 5. .A''.. ( iou hiionit'i .III KM : :
liaipine" n
<
tip ,.i,liptinnoriKMer.i ..e'nriIy nnil | | : '|t.-.h| I In t Ilic 1"'I'lril.( : Kti'l' I UKlixlitrnr.t p..., .e .by... 55.I .., 5 _. I IIi.KKiur.AM sAt.us\s, \\ith nil ( a
Wbieb; n..IIII.I1"-e be-l ble... I in iiiiiNiiiiinirr, cutler 'il a II olijcrl or i' | ; i r."I .". .. "ccelli-nt cuiituxtoil. I(Cut lory. Slwu'ls lloos, Axes, Saiildlory; ( ( ( Jhs, ",
I n'lui-li, ,:.i< hit nil In : lhl.I'1 n 1\111,* JOHNSON'S ANODYNE LINIMENT '.,. '( n \I'n' ari-

In;!* of I lleinen! lo "1.\ rv man":' iimKrlii .. I liranty :ami ciijoimiMit" al all lilll..r lt I ,'ret. l Istilge) Ion \u.irt "#.>. isis 1"1 rc-! 5.'mtV. lifts.: ,,i. t !iuibw it th. Liii,,.,,1Wui : ;.I .,'( f '. C ( I ir1 I lo-il.iy the j great nit rat 'Its nn. I.1.1I j Paints i t (Oik) lllacksinitli's i t I Hcllims. ) ...,. .
| and \iiI i tiw. II inn (Ihe Join-. I llriT I In JickuinrillP | I 1ui.N it's.i 'Oh."' ". $.(I.u.I* 5y.uit. t* *, kie: ;..1 : (1 ,
# .
< on nIIP .10..1. t lie, Kii'al 1 I"'h! of (liininjiniliIicil and 5. ii .11,1
or I in ) ..
"P' I. "... p. I I fil.HiniiKin .
NtiilbrrnIriiil i > r"J.1t Jicrfprlion. in i/e nlllll'I ln-injjunstirUH.| "
t > t t'i
: rrm ln
I Irnl 'IM- niil: i I t thai nib.tte no' arli't., TltiMUMPOfllM'Mibi'il I .I.II. I Vicos. Alnl I! i :i ;::
| Kb' n ttwwfl frt thai nvtt nf thIlrtT : ht I "
Iiienllitation I the t pri'panlionnmlinlliircof '\mini'lry, |I .. <*f'o h.wilt-r W I thlt > 1
; tn-c t t : In I'Ci'ii I liiiifil. ilown. \ \ MAKE HENS LAY I tI 1C; |:jsl'orifii '
ilo. of line
.| I. : 1"111; Is.in' ii --nh.ti tint' j rrtdant fi'i hilts : .. ,.,
hi,,,, i h I IM 1"1| \
nbieb ,11'11I:1,1.11,1: ,, I lie t lovi'llnc"j ttr. ; u..uu'.. *. ,i. .,4t.I" P' ..1
1 t 1'1 'I Ileh.,111 pili-: ) liko. !n-lra.1. of \ l'ruiI'j, .... 1.1ui.i.. .. .5iWbtii. "..0.1st I ) ami, I I Ihiinptlii', .
....11..00 Hull1 I earc nml, utlenll"ii I n, HIPVifc claim, to. nit 1' iiiii, iitpraiion. Evcrv. hart :| ': will ."k.hone is, Mk( hh..1..** fotwlltlon lowj... fint*. M* ti-Aifwwifrtl' fn .541 pint' 25 and 27 Palafox Street ::'
1 linn. To get nl lii'1 true uttshI'usItsc.i ,. .0ut ._ I. I. Joia.ol. S ... ih.to. ---41Ali.loIMM I :
) 'I
1
; .
nirone nhleb. ,makeneh, (jeiierniiiandtmiiiilifiilieliiriK of It. root flonrr,, |I..r. I Inner Imik I pilli .. .. .
: HIP tout pinPiiililc. Itie! tniHMrlil" Intr'! M-1' V-lr I I 10.. .\ I
for the little ami fruit arc ,'.I,it,able ami n.cful. I 111.1 I'"I.\ I ) I 1 :Il
1 Icllll'll rlii.irii o.riini. oT I Uilli'gili' ,i\i.\i-iiv i rin: li': I-I.MM: < it.\. I.1\1 I ... .uJ., "Iul.i.. .
!
,liniP ami, lalwrii"!!..Hy IIf'.I.,1. I "i iI IKHI| ",'line pail of flurlilt, one of. the many: j jwrinn I t.itii.1,, '
: I I woiil.l Imi'lo h lie t" I t I HARVEY & HILLIARD Kill.SlritllyFirslClissiiEftryteiccl '
.11.1-1. '
I II. I II i i.. or inijrlil; t e.i"ily i t 'IH' inado I.. IMnMi : ,* liinl" Dial l H"'I'I HIP |l'i""l'r'.j 10. i ,'ral.II" 1,1' ;I II I -)( L' "h':";:';,,
take itt liriiii,tonr, I if I tliorr i.i <1'h ni -- -- -- --- 1 .
1to' IM- t tIe, rommilt S teul 1 t itu.t'
"'ehllll-nII110.1, t a freely I life i A 1'1' ravntrp '
n ) !' 'i.,10""'. A us a \.k oh'art. ImnpvciIlio t I I1w.i I 11 :SIII.I-.T: : AMI : : lio\: riM i-n-r..sAM: > . .I'.
% I..I m HIP air 411.1 I mn.hine of : rp ft.ililp\ crnp| liy worm ami, h..I.. '' ; :\ ITTIlr. i I :utltti.: .
| ,ilrnl I Ii OMP f>f nhli-h our a clly I may" Contractors and Bui1ders. !
I Ib-axen With tim f.lijrhte"t 1 jio..ibleni'ixtnnec I 'I'IIP taMiajfp: nmt. riifiimlirr tronn| \ \ N'\IIS AMI SI'lliI-1\ : *, IT.MI'i 1'1'1: nn.l \\TI.I.MliraiAMH.KIiV 1'11:1 l .
well 1x (irniiil.! I II t ";:11 IIP rc oj iii/<>i11 1. I : .'
nml cneonin Il"III"I.', itprowa : viiiiv' 'f''li iuII* arc Bl I limp, cntiri'ly doIroicil ( I __ __ 'hl.rXt
:I((laiu-p at IliP iiann1' of I HIP, vitijpulnliiili 4" .\ : SPAI "IS.: -tiuvi;r.s. ( : : .\...
iliTopllimmailpof '
A
and )ln-.tr rven-wln'rc-in tl< eynnl liy UK-IP |1..1.l I ; ,
I |lit|-rpi1, I HIP, fisinpby i 1,1 .
wm noally on "
nn.l. prowdpil. ''loK1' amid the HIP hi':ae.. tpihlpr I Inljrs in.lili-, : ( !.\nln\nl'. IUn (. I':s-u, V.tiM. .' '", *A >VMII.I. MTI-MKS.: PAINTS .AXI < n.s. ,'
I I 1'1.I.I.I'r.| | | t IliP 'tig!| ii |'ininl i . ililnnd I ni'ikp. nf pent-lip tow in and link: 5 t ami. any i i'aul lily lrlll..1, jmrllom.. t ltn, .
tll.: SA>II ANti I HMXIK. MAlii: TlMlliliKi S : :. City Hotel MIAMIOAI': : ) : ; rA"3lirM -<. \.I: '
tardemi ,the. tlili-r in i" !uskht'ul iimn : : t'II'lns. WIll'\ : ;..
1'1114. n, well n III o|IPIt ( ( water |1'1 \ SlirciciMirl' !t:I.I.I'.1 I h io']>finnil.li'f..r ,

I lirei-ry pinpy-wood, t liebl-s; HI.li b.im- HIP |iliiili: ill pntiielr'' '. | M Ilirmol, lId lipiipniic' S Min, follontn : A 1 liitnk: wn.man I 1.1.l rr.:il .tllritlinii lo SittiNg Mi 'In rrllh <
mock, and Ion 1 lamls and evpn on the, I Only),, a f"Wiriiilliii] In n \*< ran toil IIPI'HPB in.ixi'tr.ilp fornnniPii'll'iilly |N-U. Irll" .. i:.... i'.ir.: \ :JSJNG O-L: ili::: '

!..I"I.I.III. that .!Ollf| down In the I '''"'''U will 1... tipfo-ary. ImliTil." it I liiMlin i her HHI, a .iiill| he. ;'I I II Ed. Sexauer, Proprietor, .,I.t.t.. I !

nitriiinof Iho 'III.: It din: IM- 1"'I'II'j win* Intiniial, to htuicit, liii' ill all f"I'III., r"ln..II'I.I '|" ami tin' :Jitigi'. n 4< .oVlivprInp I I'S :'A1)1 .A.i ) 1'AI'I'I'1).1 : i ": AMI JJitr.r.cir: LOADING nUX I'

paled: .. by seed, by l.iyern. and, by II' a f.'w li"a\p. 1m I hitttif, ,,; aoout iiI .ii' n wln-n Ilic xvumnnbroke I..,,
,
till/<-HIP I:liter. liplna, ; I HIP caiiett amini'il 1 I i.ui I or In n ilininf; 'lentil' huuuup, ficn 1.// out 1'1'1'11'1.1.I nilli i I .fi-il-jp li.it. "m 1'1"1' I Wood( Turning) ) in nil 1 of its Jlnimlics.JviVJm E. J. COOKE, Clerk, I IOOVEUNMmNT and Stoves Grates Etc.

|K>pnbr, im-tlKiil.. 'J hI"' p Hillinir : ill |1":1": ". A< a rrinpily'' In many ili. IHH-II n |nrcnl ton ,nlll" )'ahler )lie" Cooking Heating ,; II. I

may: lot Liken from either t the I old I or orilrr, I ili I ,IIIIP! |, "< arp, nill I I kiionn i" t tIe, I likp .ilit; ar cn1 (.1> IIIIIIP ?'* "Xcvrr." for several 1 nfll'II'II"nk."f' l 'ui I l.IS.r.'i--I : ST, .1 I W. 4
I"I'I. \\XII sAinn.iN IIAIXIvnoinv: ,\ \U \ : Ili.t4 :,
: : : :
: IIPVtoo.l fn rjiriny. j"l Ittfnrr Ilir |1.I'"lIIa.i.1': l ami, |l.h.ld.II'. rj.ii'iilalcil: Ilio Jul tie. \\ i itli S (frontrlio" ml.us. \NI' ( : WILLoWr\

\, ),t .f' f11..rlh it'll.". nnd they, ill Hi t i'ike A fnl t |1"'IIon.| not viknon'ii generally iin-iM'p, (jrlil I i' ri'il" 1 I" t lie r.1. p, "Iten 1 I () Ii''I'n MAIi.: .\ > HIX.I':, I'm: 'I'E: up ni-.iir MJI AIM:. CIIAXHI.I.IKI: !: : I."I'S rOI'I\I'.I\: \ X : '&'. .t, ..1 p II.\

1',1':1', : ,ie.1 Iy, :a, HIP gr.'n| or willow.TliP ,, lint OIIP, iiovrrllii'lp", liilihi ,! ilott't I. .. : i .: \< u .nl.\. H.iiilli\: MI.VI.IMI.A'II.MVAIi; ':. 1 .";", FOItlvNTlitir : t.l't5tPN4. 11'1"I": (

l t'if i i. t thn* nilli ii 4. HIP, |ioormin'' I,: '''11I.' very iili"lnnli.il: \; I"'I..III. --- _(,,)_ till,

nml the novlen'* fruit, i>if trrcllruce 'lirirjM! HIP rdlor to HIP, fiontaia .atVami Xr\ YOKK; Sr]1.1. ih-'IK.' Sun; iiaji : I _I.KfJAL, ADVEUTHF.MKXISluriirs I_ : $:_ 1 1I' Pensacola Foundry l iti.anI: | tini| UK"r: $5".s'.i ii. Stni 1'k will lio foil tut C" I'J.T"': in .11 tlio above trnd.s.! ;" ..I i

No fnil'iin, !bnddiiiK, In.in'liinx. nr irilini, rpinpily I in l 111'11(101" ..Ji..J.i <' "l'ruuulusetul. | .cihulleut| | | n'c'II.I"1( HIP I'rii'i as Lci\v a- any I House in Flniiil.t.MMOMH \I

o.lii-r' .Bi-iilliny.li-rip. or thn, tiur.4rynItIi'l ..flIo" kiiliipy. 'I 11 luius! mal.nly |,IH;' HIpparpil i plllilil |KMifif| 1"I"I,1.: |, !. '. ninny 1.1'. ShI('. t".1 I I I..I) :.;.j, ''

: Irad.i arp nt nil Ii.'ei.iry t lo une.rp nilli ni-li fivunpiiry' a'nuuungutthie Into.' Il U atgttitleutit.| : loo, Dint: I llnI '. > -- -- ----- I.,

,' nilh tbU 'iIolOI''I' I"iI'P. AH HIP ; :ami lui'lnoi, men ..r HIP. prp.piitIfpiipnilton I plilip4| nliti.li P.IIIIIP I t1 arc I Ilironnl I' I I K:
Kloridi I : I'ijf-jtrower( need iIi", i I. t ID ...|.It.o"I I t that It lia,: nttaincil I ,,, a 1 1I. Innl. ho'l Imir-liiPfil, liniiiU., I ,I"1." I.:.-1. mile. .In.I p.> i r II"' I'IIII-P.10.1.1h ILI \\:1..1'1:1 CIlMI'ANV, i.. "I'..

HIP, pl.ii, for Ii.,! trep prepnrp' HIP bob, ',,"i",; ,",,,',,. I Il I lin ahvill'us ln'cll rli"Milwith : j nh 1"1,*!. !f'. I,,.. II..l S.. |5..i! null, tituS,, 1'.IO.. in X. \ 11.: AXi 1.I'It'I ll.MI'AXY. I ,
.. ,
,,. il r nj HIM. I h itc s.oit .
"> 11'.1. nr' and General Il ii:. : 5 fii\Tis: : :::;;
proM-ily" | I I:ikiMilF.. i HIP riming I ; nl t tie', ron-iiiiiliin.| h\ilroilioM.l I | 1'.1.li"'R' \ 1 Mil HI, l-nlille t .urv, I ..(. U.| .* Black&lith& 11' 1TE1HXI I "
To nut t-i-rnrinjr for livoIIPV ,. .. : : : 'I.I I." '% Y,
ilnp )hier.u.su i 'Iii' ."5 ,1.1.,11 I I IstiiuI'i| .II.I..r \LX 1\1 .II\III.! .
1'11(101 "p.iHon. ami, 1,11111111.1 I t HUM. : J liiff) a ii n ill
'lIh"lil"'I"I | '"' \\ gi'.P oil"' I In' I' n"e. fill III'HI.'T I 1.11.1: I. \.1.1" 1:1.1: ,
1,111111, ) |I.I: t three feet I In diameter and. t lions hue, :,rt .ilUrnoo, ti nil ilmpiy I in manyof jrnr'd !| ,: |lil,: (I. I II nn.lnrfl'i : ''t'l.IS l 1M -itiltElt.: M.r.nl : "orxMJV: ,. I\.IIXI 1: "l il'. ;1.1':1; ,:. ,'. 'xc" \ .

tun and n half,: feel 1 (lliirtyliielie, .) ileri| il. foim ji'llow fi-vrr nml all MH.li : uc 111'"I'il.i., Iv; copii'ii, (uf Situ> l.'mihinrlAi ,- I IJ: <,'.lock in., Ihi' f.II.in In 5 < |HTm.nil |iiIi -4'Forging --- ,I', 1,11'111-..11" II I hi 1.tvTim .\:11': K.MKKVVIIKIKS: ; : .'

Ibmniii-flliP.. : .infHep' .oil on one nblean .1i..r.l..r.. (11 InIrpalniput of n huh, If act < '. 5.5. sustu' niMrrx. fur on<> } <'111'. | riy iifiMtn ,Iniitu, last ltt. jl.y IOWI i: : '.\.::
Out* l.unii I lion i Hafe.V. Done Order.
Fill HIP 'ii iuutu'tsIal. will lililp | of to -
l the .lIh".itllll the other. I ) e\| : IOIP "f
\ II. Ill'll IIIN"iiN.N
tmllomof t thU hole with_a II coin|1so. t nf cutup iwovrry for Ilio )IlIIli!,,|",. IVrliap I'or 1.(-... liciip 'i.i.' r.I.I.I. ,".i'utr.Sliui'ifl's I I''' I 'I'ronl' and, I laiill: m s (;inivp. VanlFenees P. C. U AN NAN. JOHN. F. MICHAEL S

t leaf: orePtabl| Miili'i, i ii' ninlninilpi -- ---
ISIs |
'p IIMIIIIH |' I' I
and 1"110.111.1. let titij I tbU enmimit all N llrlglif ,iliican.1 ', nixl yd I In | clue KI-MIIII.I., niihiii, .live inlii- \ ,,.'uII)1'111",1: Hannan & Michael : ::
?
('011I0l'lIhlll eighteen; lm-he 4 of tinnr- ; the eIther. I II I |I. nuiil lia, IHTII fonniln ill!' "II. 'ofllip (rnion |I"'J..I.| AiilyI. | | Salo. -- I IN THK INTfUlrtf tnI'1II :

r...... Then mix HIP unrfarc soIl andMihxoil lint I li rlaimcil to ItP n .ieit| Illr.lU I.) I llil-i ( Mlifpor ,In.I'I). i:. Woll'p, If"
litiruni r 'mimi ". ot s II tie I mKoWIMKK.. i\vr: h IsE. II1)1I4I' .I Wholesale Grocers L ::
nn "\" .11..1..1' : (
!I.
(already t Himwii oil t tir t tile hole\ ) I t pivp.iruiioii: for I lie purjHXP' I Ireii.H'mirl 1 c.f. .!'.<' mil./ in Cnunli., KI'.rM.::. {: ;

t"gell..rIII1.1. fill the bole rompnetlyand Si iniplp\ vitI: tnoonmr* lit I lii.. ulillolniilc I Sunlit It. It. 1'.1. !I. tilninllir.. ,nn.l. .M.1.I .'.ei < 1'KXMACOI.A.: HA."W \: '

evenly. Now take a t IC'HI' nonmleultinx hark, I In OIIP q|nnrt' of filler ami.I a!I. Mrs easoll i ,I 'r,.-.:. 5 liil 5 pill I ,ml lie tsul.,nnti-iy I h.ne,U lnie.1 f .n" t"I.sa| -tint nmllllullnl I IVT: C H 33 S No.) 'J5, 87{ nnd( :UO N. COMMKUCK STlmE'I, \.

(ten nr I twelve Inehe. bug nndim.li lourfil ,In. olaiiil four iU> us, of wlilrli, nwhin sever : I l.iu| .>. .1.sir, In 5 Ic I Sty nt i'tsianuiI.i. mi itt" I''

it down I In I Ilio middle. preMinx gli.us!: full U to bv Ia ken lliruc I tline I 1 Hltr.MoSiVIXIHTnllKKNKXT| : : : \M>- 1.1", 'trn- rust' I'nily" lien i I. |1. 'II.II.* I) OBILE: : ALA. ;!;"

the' i art Ii rlotc &around, I It from bottom .il.iily.\: Tin ilicl fur Ivn tl.iiiiiut: boi'Xi I l.-it I t U i>...j.o'k ". .t III.' r..iiiin/|| ,1..1.1.1 STKVKIM: : >ti lls': l: I;aIl: I: i U.Ttr : I | l loItKilUS tiu', : 1,

to toy, and. lent, IIIK one' bud above the 'ln.lvi'ly milk ami the. jolknof i'ifg, -- '! r a i;ii( .trust i, l.y I.i <> ,li-i-M Hiillil ,-
mirfnec." Tbron, a bundful' or two ofdead ami.i fur nl KM;,*! ti'ii itu\ not n ii lroi] (If I,!i, ,"..'. ti'1""r.llIll.. I. lit n II ...'. I'uI..ll (''.I) (: I. i'iN I ( \\1. .MAIicll. 'J'. W.M( IM'S\l.i.| I M.'iii

leave* or other lra,b lightly: over water miiiit be 'taken: n. it ill Ink, a rat 'BLESSING TO MANKIND II! 'i| |. Ll I .!uliii__ __ Mil-rut.' -- --- '

thin, bud, and jour t tree I U planted. IlthorultliiK w liii.Ii nonlil KTIII to" ili i.ninrn'c' I hue, I -- 111> :
in Ilili l.ititnilu. Ililn I In Escambia, County--Circuit Court: McDonald March & Co. f*.
14 uniiiid nnd HIP |>roiorManoii i'\|M.'rinii'nl : lit ni'iion. ,- w. L THARP
i -- .
OF)I THK: I'OOH.( )( ) ,
.,eletc"l nlni'ly-llve, I'r ecnl. Alan light! dii'l. I U to be oWrveil ,
I STATK: : )1..
of the ,, III and, for three. moiiili'. 01 1.01\\ ,
at leal, ruttin; i n grow ; 1'
KX I ISA I"iin \A /; Y tti \o r/:/; > / MA- : : 4)1'1)
III many parU. of FI..II.1.1|. It ban been, Major/:. I'lli'-l ixsl-tanl, mipprtnlemlent IN I 11\ '. I.IIVlriilik : CONTRACTOR I.\XI't'\C'ITmI" \

f found\ .! by exH-rlunec| I Hint n ending' tlniHHlarted of I HID' Nr\v Vork l'elliroll"llil.,,t 1 ii.*: /'/:/;.?:.\ / /" V A 1 \ /, rniKitF 1 lion-Ill.t .l..liu DrillS' .1, ixinnxiixT: : : IS AI.I. TIIIM;* '

I, i/i the ,iiliice ,rhi t.c the (tree i'< In i i-oail, ilulnn\ In }have brnnl hits ilontliiloom i ''II'llh". I'lnlii'i'l, "' Monuments Tombs :
I IrH'mU .
\\KM.ii\\\\ PKl'hlf. li *r in-\l .
Slush.1, and never Iran-ipUnted: mnkut it from, tie lip. of n skillful I I t I pliji.-| .rlll IS'iii Hi uml, .1. -.1'iuitttt.t.| | | } ,'.5' AMIMUTIAI. I'.

lieallbler and, 1 iH'tKfr I tree I than: when dan, In.llo) have been folloneil by, nil \I 1'11111.it.'uuuiiut ] :BUILDER : : i5 I ix \onn.\t I I ;. GRAVESTONES MANTLES &C. '

roolcsl In thn tnt r.scry ii suit moved.. To iillvmlant: with I Iho exjicrUtloii. tliat Imt 1 ,lie ili.r.'iHliinl I U rt>.|iilr/ il t" aiM-iir HIMIniiMiir I I
U. .. .u.i. ".IK: I.TAIIAXTKHII: : .'ri TO I>K-HIS: .\NIt Pll: hlt'AiSusN ;
Insure laud, tvo f..e'I'"IIIlIy' ) plant two tutighit nil)' iiioinent miccumb lo t tueulkease. 'I I I I' 3.'s Mi'difiiui. utll III'' t.1 III tilmvteiniHi- mi or 111'1' ;-

eutllnjfH,I(I almnl olx Inelica apart, III the Ho atitrrU. hat "Ito wa at Dili S Ilic fiill'tultiif. ih-MMi... \ix,:Mire 111.1) I lh-e, <'II. r ::11.1. !t'i!, uilierwitp. tinI.ISIS Mh,1. 'Ami il>>nli.r' lii nil kiniUi.f .\1.,1111".1".1111| | 1 HID, I I.MIIKIU i i\l. I'.irtii.. will ii.. '\.111" ,"r'r Mitli i n,. l..f.n,. 1.. h''. any ,''u'ra'I.' fur Muniitiieiili or
\11. I.u'u.r. I.... ,,. l'.t Ic.l'l .11 "III.rI'o'/ *' i.ii: u. 'ir: A, | | I ,| |l.uur..uit... tin.1 Mulleuiill.'I ..1." I h"I', : '
liolo. BH ilerilHl) rnbblii}{ I the youn lCi t I frtuuuiitti ,
r lr.I.rt.'t.irl in Lin Mlisluo Hi.wuirev I fr' inulu'iie
l.h..1 i |i-rk < ireml Irt. | | : : lli-twci-n ST. I.Ol'lS) nml AXTIIOXV :
( % ile l iitru) I lilt ono If both : ably by tlm lush of (Hm cuter, a. alton.le.c..IIIC.I. "." I"u _., Sin. lu; ..,, ......"... 1, 55.ullu. .M.ircli'M' iH-ainlil' ltl'I; 1.1 sh1l'i4: M\-II I 1I11: IAI. liUU "''HI. let i'r. '.rtu,'l. 1 u.nauuu.Iiuit' HtllU >-Mr Ix'lr.ii S the 5, list tt uses, |IIHN| ".|11 Mtir.ll.i' ,\t.*. tinvSS-ly:
ThU modijof the IVicul In Intin1 .
planting Fltf Major toilay
grow. ,,1'1.. nilli Hit .lll11M'H .r |ss.| 11.1. --- -- --- -- -. nM.1 I hi 5 1.11' iinliiitiim M imlilisli. :
cutting U ono whlih the writer dl.. latter: pail of Ilio alatleut. (sue. of the TII a"Y1'r",\\huiliN-Ninit. I ,IN lute I I,,...." 1""I.I'I"r.r, l< ,In-, 1
.. mil ( n fi-rcm, In IIM, *, ir.
covered ami a.lolte.IIIIIIII)' ) eur *|io, llnu.t |'.L'I.'liiieiiK of halu, hearty minihiHxl ,.h."I.of r.*iiHiui-if .|.. > |'riiU.; >..n mil unyfiiUt'ii rI'jr **- In Escamliia County Circuit Court. 1'\1'11: ii; ': "
WII:111.
""DI'lyallVlI'", with the mo.t (trfectkiieee : to Ito nipt lib lit city Slate.: hits c.'h.! .,..11! rr'1'1 r* f. r."'iMi* will UirmNl Perdido Planing Mills JaiiesJIeJoiiiiell] ] ] I :g
." ) "* | lnr i f l'.utcui.uttsitt |, ;
.11'1' | : "F l"s..itsii.' ,
all.llt In rerommeudoil trial I clear freak. cnlulniillo I 1 IA1 5 ,
(, I'> c, romplcxlon, ({ ri'UMtii U tliflr n ft ri'in'tH 14 e..t l; (r.VAWKIi : :,
J\'IF.nxn
III the few Florida. localitluH wheto lIsatriiilasuteiI tutu fxliaiiillvM' biuiycmicapai U). Ilit-y 1'iin't, tiiuliTilnml, 5 llH-in--l*. I If ,nt) \v 111. I I'. lt>...\Irr. .1 It.-. tt..1 1 J
|.4r..us run't M-V why Iho t tin*"|ur. e.uu.'t iii" .1 t-i II t, rrow.( tit: .. K.1
: l Fig tree bin hllhel.t"l.rove.1 kllOW lltlll (10 p IH'0'lia HOIIIIll Illillll IIIounit I a lli-r.t Dill.nr ... 1.11..1".21.1 I.t .I.dl, il. I..j I'KVSAOH.A: FLA. I 01: n.IIII':11. : : > iv: CAIX.S ; -oloccilo O-roccr

tllitllrec, .i>fnl. |tautly.| Many oilier limtanvL-t M-IM,,! for |1'.IIII.h". | t. I "I I O hut I Inc iiurit .
'' his l ,
Tin Fljj: tree, (lit we bate alreadyRalil. (one, of a prominent obi ctllicn. of I 1.1 i>f thtt IMi.) .I".llhl..r" li.ii..ii-iit4 r.*'. 1.\
lIulil l<* my' tiHtlirhti,, I til I il. Hi>.rIllllfll > J.. lits I.. M'H'il.' AMI IHCAI.KI: ; : IN- 1.
\. Itelf to alnio-l anotber Main who enrol III hUeightieth |
) mlapU any wa : : : : .
.. trill), tie: the ,lilMM, :: tl MlHt4IIM ,IllHmtu.: ; lSahsler., ami N-roll, Wmk" i.. of all I Umli.IIIK "1I"l 'IIU: 1IMK' : Its ,IIIIJK: l ItMHI
not, extremely dry or wet ; thonxli. :: like year) are eiti'il. '"1,1, I nlll Kiiuruiilt .I Mtiru fiircl l.) rnllMwliitf 'I It In- il> fi n.lant, "! "I.I" r IM r-xnm luliirMiil "- 111' NORTHERN AND WESTERN .
Hint il -inl PRODUCE
nrcriMiifrHl' 5. ar | < un
1'1"|
the It mceettN be.t III If use nf lhe. ml oll..r1I1I1f'ren u (linciiia. I nmiM fHiMffiillt .|.1"1Ihlll.y | ,
u IIOlIIe.what testimony o a I" th 'l.ir.i-
S orange, try U lu niMti tie.sliriuI u* "st Ii. 55,,> tutu' il iv IN t 'l iU I u ni'M', II IIH Tn 5.1.1 r ,
mol-t and >beliered nittiation.. It 1 who have trieil the rcmcily IHItrimtworlby Illlll, ill t IllU I1IIIMt. -. WI"I '
b"I"| K.: I'>i iaii: A, CS'It ('r"'II"II"' I I : :>>KI: > i.i'MiiKi! : & Mt< I I.IHM ; 9. I :and 13 NORTH 1 C(t1 I 'ul lIC1 I STKKKT,
can ktand bleaker exitlre| a* well we have at eommaml Incxbanillbln A Mitlit'ino tItuS raniinl U. (' nnl, In Jinn-is. l-.i. :ilm '
,.I..r..l" the I'niit-il .'..1.. or 1.lh."I.| .,, BEST I ii'inl't
sit greater cxtreiuc of heat and cold! '1II'I.II"t olid of t the mo .tvaluablo ..t liiu .4 4 iMilu ui .ri'M.nl, | TiE
|
than. the orange or any of the ciliuifamily. ,,"..11".11.1.1111 known to I Ito ...1 r", 1; nml nil tlruutfUu, .lllh..h'II IhlL. ,nnli, Mi.) ALWAYS OX) IIAXIi. .IC )TII..E. .A.TA.. .
u 1 it*i IM I Hill iiihcrtiMi lh" ,IP imum UIM, ) Circuit Court--Cscambia County II.MIH! I ISWKST 1 .i'-Iu.I o
: A deep, rleh, mellow |>oromnoil pliarin..- .IH.la.| ami one which innip liliifvH of liiiHiiMttM, in Shut, miint. ."1"", \\ ,alimy i

; the cUIIIIH1| | ot leaf-mould, a.he. lime, proluhly, It won hi pay' lo millvale. sslrtt.utu.uil II Slit \>u\\*.. I I
llftnl, tin* imuif .- A,*-tit* an |irinl .| In- srtTK ". Ki niiiin- Kilist .it sot lal. GULF CITY nXKIIA. .
and l>oiic-.liiht atiovc deM-rlbt-d I, "aeatleredover Il It not. unlikely. too Hint many ,low ( nT. U. LEIKAUF 14Isv1M. : I3I4t.U .

I Ihe unrfaee and lixblly;: foikedIn other of our .htists lo which wo now NiitlniintlHt b.it: 'Hit* .1"111. M.ili,..IMC mi. 1'11 ,
|las it's liU, II.IIIM* ami .|i.uir, or 5usi.sts.uSti 1 tA 'VC-IT t.lit -
from time to time ; and a heavy, pay no hieil .IIIllr..t.l I ceult l will befonnil HIV. ) U4lv.,-,".11;| roluiun.All | 11111.1.. } Hill f..r |iit..rw.II --l.1.llt.tl.--: S .

mulching or leave, lraw or nimilaraubntaneu In |I"'.'PM' qualitleii) that, In the |Hr",iiM uiltift.i| ulili 5 .11)of. 1".1. "'.\:1: \\ .'. II.I., ; : tIP W \IKIl I I'IIU.T.I| 'Ult\H OK hi llsl "' m
..s.us ri"-mil t Ilin far future ill them comnierclalvalue. .. 11,1" I I ui4-i| .riii,'! Unit the ileftuil. nit renhltit ,iml
fcpread over DNIU at near n jive ,
( 5 hu ic f,"r hitiiiV utiunfur l.ikniu ) Molil ': ALAUA.MA. 311111 Xli FalililyButolier 1
I Commission
a. the 1o".III'h'a extend, pi et 1"11.101100 Mtilu'iiM't. ,I ")IMI".I!'h".I"I'lh... m, .t |,liml., U imirot, |,uiiu'iini lir,, ')>utirItifultli. trtiuuttt i.|: ul.l on el.it.i the,, (.,.'S'U.i,'eliur/i-a.rI'r.t l 'in tIntS..1.11.1.I ti.-iiriiK. mi Ihi-Uh.lil I its. 'u stun .. .. $111 i ihix ,I Mel'hat :

coming on of \\'ulher-tll'.e furiiluli -- --- |.tuhl l fi.1. tt 1..111.I .r 'h. .)1..I.h. amimy .bt "/ \.>MVWT, A. !>., l' < -- .Mi,nili4, . I II .! -"M> I-KALKK: IV- .
The life of Mr Henry M. Stanley Hill IM* luniruclMl i all tinordinary fondttloii or 111"1111.
nue.P lia lawn the, inont. rrmurkablv. auj ). |5.ri.cIil.ut l )ou |m\t* a |trm",,"...I hr a |I.Mi UI.IIII.. .iinh r l I" lin-l |1.sslItti..l l r"irllit .- u'itl, atti-nlinn' 5 'Iveu l to liuniiiiiiiiititf I III\lnlilli4 i .1.. .\'S.1; ES A STKOAI.TV: ,
q$ with the F1:( ; aiid, by the Mvond' l"I".tfiau that )"U di tutu' 5u'.i'tt ut uny. I itIlOtrus S .b.u| w 1..lh.. in M.III.) piil 1.1.lieiii.ut. I GROCERIES
limit roiuautie of uiotlerii lime. lloleiiiniiiK .
| er in 'i5 lit. un"l hueli | au.l STAPLE & FANCY
third. \ ,the, And 1 Hill nut 11"h.'b"ll' I Iiu |1.11 'hl. ) 1..11. uusetIutg, ; uctt..thuitg sass.
or al'terihssuutiuug(, rotterMill I. I"
: .
sear (
life I In oli I ,
eurlly, foniplcllnu 11.111 '1- li.-nliy i.nl.-r.'il.
in, 4 liy Hunt tl.n %mi liielMinirruU'it ": \ t.I... r.\ BUS.: : ALAiuN ALKiixhK :.
iM-glu lo .reaji lit* reward III anabundanev lil. lut lit lucy In an alnikhoiiM), be bat 5 .uml.r.' I'ruimuiiiTil ""-"m..'. .1.. suit lnlll > .\I ".',"1"1." July ''iBt.lHSl.' of all LimU. ..1 !

\: nf ou, of I he im".t delight! liecoiiir Ih8I1re.I..d "I| stcwiquawr| forrf * 4Itus A. K.: \IAWKIUAdministrator's : July iVlf.i 1:1': ti4t!..all ,,,,".lli.'i"II'' in Si I I SIOItES, I;
.|>on ,
tul.11I11'1".1..011I" of frnlu
all our llii'ir curt*. I tehmiM IM |1..1| | 5 the) ---- r'j
ami. It U now reported a klni I I | -"%IIIQUIS
| |
.
Vthlib I U iiially| g'H,1\ andjiltraellvecither \ III Muulli Afrira iriiieea .uilemueror II" HIM, I ,111. ditit my )1",111"" 'stir Notice. \.1 \.ITIII-IISII' (li, rm: : rlt'III.\Ii 1: l' .
Kliii| ( uml I Hill pimrnuti o"r 'turu. it' : I
fre>.h from, the lre, or I In the have ri...iu. from low estate, t t.uto.u ui' iirtliiitf |'. .ltr.tioii.. i B.PFEIFFER! 21 CO O.tKtLltiu. O. I J"'II.IIN.I|:i, Fls.ri.li': .
but I'rli-w "."" I'"r l..is It. Tin I i> |Ir Cor. Baylen
many form. In ttbleli It may Iweanilyjne Klnif Stauley: I, of CUUKO, I. the and Government Street 1 11''loI'.dn.
'I hat I"l. > | ntl
llol. I > tuttti. iuitt.nulgsid .n
Hrf4-lK>UHOI| IU 1 11. nl'I".h.I"1| | "I'I.lh' 1\Ut
ttrnt all who .. 1'\\tl' 1
of usovrrelgus h inaile. I 1'II.h' "
:
..*rve .1I..lIll'r..I.. \ .... from the poor-hoiiMj u tie \\ tw.irtls liiiililin/ /sraiu..i btrt'd toil.. is .'cif. 'IM .Ih.* nil |I"'rmifting 5M 1'XS.lOM'I: ) \. i't'iIl.iit.blSI. ,
U .
Ikt
tkiift of t'i'i trte a matter to HID throne. \u..I <.f 1'.11"'" htr "-t, 1..11. r t I.J.'I'hikM i-l.utii, n j I.I, Ilif 4itl ikivuttL! t<* i ,
conildfrable) ami. vhould '. In mil' bitv .n-M-iii 'iu.' HUMM'Hiiliin' lU. unit *lUTilhil' : l"i.v
miorlanei| 11.11|1..1' iii ran l | t".l
Groceries and Stores .
-- - llu> MitlirliM'$ cnt l I') .:\|.r.a.t. 1'. 1 I' I..1 Uwor; ti-. lUit ..."....U'|| 'IM btrntl. untl Ship .. --
I
receive attention at till beginning, MI Florid Plea broad. I. -* M-iit| i>r vail l''r ''''|.td.'l, that It. too common and, well-know, Tiiiio 1"11. Hill.llml. tin* rfU.'U .'l *** malt) limt lit'ui.lilt. | in: ni iktt hum' :iH.il mi>mi nt to tsuuit.Js. HOTEL I .11..t: l.tI:: ,.i .\1 II Lis is 'Ill t.
'' &si D hds lir
( Ferep I
i'It l.it %l5it. t.ssstu5.Irusti.r : :: : : ,
W'
liabit of growing) lu a biith form and t'lorij piu-h, pine i Is the limber wleile.l 1 I U. U..... E.tui.: ...r 'Il.nu'let .../,1..1., ; II 1'/'I / "ib Ibl uwalt.4.

throwing up vliooU and! auckeri from. iAu1utri'u. l I'. o. t lit I'4, ,IK".I : ia"3oa .texM1I..v f MIlLINERY LINK
for the .I1u'Iatt1 l
jellle to the run ( rtinAim .blecr5siiutl wtur rimluftiity
the 'he'ko.all.1 1"'IIa'1,1.| t'I.& 4 t'TI TiE .r | I .*
1'001111I11/0: ) ( counter - -\Uo
new ami rxlriuive docks now l loelllICrou.lru'I..1 | -- -
"''''.1. A Kpreadiug, branching' top -
at Tilbury, on the Thamea' : 1".1LL US'
with one kindle: clout and abort Hem or J. MARTINI : l'IU"I'.CI..JJJOB
Ixnuluu. mud. two cargoes lure alreadyIKVU esta

trunk, aud the limb trik.Iuj out low ib'liveioil' there." The stew tlw.k< ; T : : at

and bending almost to the ground with (Suret-fiMtr to Simon I Ilatnlaiil.) ) : Wimsc.Muauser OFFICE Mrs G.

the sweet, melting ami. liiM-ioii fruit I arc projocte.l out n liy Vat the wale Eliot and ami Went have lu.liu been }'} CTI0NJ U I ICON 1 Mg U c =t I 1.1I 01TOITEfcfl ) 411) iIi: '. r, Nicola u.hl

,
tbl I. the tfiM i'Jen/ of a Fig tree a. It I ,.
iks l. Company' Two thou aml stud r:1
should 'be, aud a* we sotnellme flail It ; The '1htusouhl.nel ASH AUK: ITH'AttMi: .\ r ALL 11)... SAOL i\II.Ui"AH IM..I l 1 '.;'1.:1;
hlllldl'.lmeu t\
acCess uero at nuik
H..jI..re.l
aud IbU form should always l be adopt.e uu I'alafox St., \djoinint 1 l'u:ic>HcI Jnar.1 l.y lay wct-k or liiontluWM. i4u4 UIIMAN "uwh .
them, and. al IIIjht; the electric lighttieuli.t. ; ICE: COLD TO itS t ASVnKlk: l .\sliii.
for our outnloor slandard: Of -I'KALLU l.S- JERSEY BULL "nl ---C _
theta lu their labor The H'.terthruunont ir.IJMIU.
pruning) the Fig 1Il'C.I'CrY little. by the. various I. I I!I I.I.! IIKAI'S: A full Hut -f l iliux-, luiianiI.
U'hen young: braoihes vrotu ,,each other, puuip INDIANA CIIIKI', I to our ru.tuuier> tlsreusgisout Site city i iWK 101'45.JUrl4't or ..I.llr
t claib and Interfere, they limit l II* cutout vnormuui, alHiut :.;,(lU) to :JU.UUU J fal- : }"nJ(') Ctuuliivs Fruits I I.F/ITKi. : : IIKAI i : I I", A|1'11! ."il Hivulmii.k.iiiliaiiil(. ,. un.l |I.ai. 1'u.Ur.iWiurun.il .
11."b'n|
suit all dead wood remoted In the lou" jicr luiiiute. Mauy milliou of, } and %u. "."!| t.J..i'.. I : MMK: 'IIKAsTATF.MKXTS : .. i 'o14. ,at JI..1 tu rally, U .1.> uunu-'
I rjle Trkv.
fall aud winter. Farther than tbU, thekiiil'u cubic feet of ,'artll.1I1 removed to Fancy Al.tdl'S saute ens. the AUI. rutty lusiry a AUK ALwt "..s. f..K !I I II : : I r..II..1 juuuIV I: 3mIE.
11
I iielc and"i and,pruulng-khcar. uuuuecuary. are generally form Ibid :great IhUl ba>iu. Titer& will All Otlt I HVK: l I. 'J.1| \ 114 t"1 ill K: rLVMi.S, i I I': vMouM i iBOTTLED I fl1..tNi I'", W. L BELL'S I _______

The 'ol"'r reel, inten'ded; to form a be two iriiiaiieiil. jetties with forty.live teal ash I I.* |"jktur. and r- iv.l f.< lit nawiMalik !, : i .::1: ,
Fig orvhard.. thouU be plo.uu.-a. from feet nUUU of dock vitendiuug!: (row to ) ,FmlHl in rHI.... \.|>t'rMial.. iut-l.-elliMl 1 I 1.\11"\ !'' "! J J.::. f. 1'':. : II 111 : E. 1oha CO.
I .
tweuly to tweuly-llve LevI apart \'h tile shore at au angle of Ihirly-lnv I .I..II.III.llh.). l U.I U r.uul Ali I. I j J11..tI:>,
i 1 lt'1\I:S" I'.tllt.1: I.-c7-7 Sale
way ; sail a ,porliou of the bpaics, / : anduiUldle derei'| TtieM will bo eon.lructcj. awe > -.\- inli4.-, J. t:. Huiia.ir.l .
S may be cultivated lu melon, WUI.t.E.. BEER. I I'AIIIH: ;, I I I isE.tl.lu.: : : is
t sweet potatoes awl other low-growing bate" aid, of Florida pilth lime iu)iV3m <, n"IIXli I

crops fur the llr.t two or three jcars.; limber" bpetiully! t-iit to the proper. ?u.A! :: m TI mT.IbFbIE'rS Brown I1.ALJa I : \vlhsmsi.l: I'.\::I.. -i S 5jBoai'dua- Foreign and American .

After that time, however no crop ize" ill thl. country aud delivered al Philip 1'\m'll.tI" ,i :,

mu.l be ral .ed ou the laud but t'i jt, at Tilbury alt ready for fixing lu Charles Weinert I'lHH.KAMMKS: : : ,
: Such ke
-
as Ihe roots ramblers and as :MARBLE and
great
are po..!liou. At the river end of each jettya Cream Lemon &c. will ET: (' CTC KU\:
greedy feeders, aud siecul| iileuty of room Shorlvrt, SMAll B Slable.AI.I. l STONE
in all directions. I lu order to prmluue huge ca.t iron ,'>limlcr ,,1IIl be! drlveu bo MTvcil Cusionii-r throu"Unut First and Last ChQce S Saloon I

this holesome, 11I..lou.lllul"urclllelv through the mud aud river ballast to the Sumnu-r Se.i.-.on, in thvir A I ,

t valuable fruit, lu the gicatcxt aliiu4lauee the solid balk, aud around this the I Ice Cream (iarilonhuh has Kinds of IU IN A WORKMANLIKE MANNER MONUMENTS
T.UR.XTlXE ,
J JJKERf
uo other tare' labor or allc-nt,tools Furiture. KINDS OF HEAVY
limber will he lu series AXH I
arranged a of been lilted ietiully I lor the
ueeesMiry lhau< the iuiulo aud. eiuy up |
,,'orkl'e have meiilioneil ; aud if ;a (.t w beelj. of liU-U the Under\ Hill rurl\be. ----4 5 -- 551.455FA.IR1 Jl. lT HAri.IXfi JM\F. MANTLES, SLA1JS,

cou.IJerable )>orliou oCcur progrexlve;: bo the cure' to be eventually turuaouuledby :>wrr.riMUMi: JALAVX ST. t.. 111 Iraui ihr l' l.KIMIMS WITH I'KOMITXFX.: ,
aud eulerprUiug; |_plu do not MX>U II wrougbi-Irou ligbt-uouw. Tliete Also keeps n.n"tant1' on : RJ.ATESAL AM \.1 KI \ .UF .
avail thuiu'elt" s ol this ,great Uei;.lug hand an excellent .. : : 1.IltEls.I ; : t moe a UrMiu2: \Va-un built si.
new dixkn.. (iraven-ud ) -45-- -
are oppo.il anti .1. .rti..Iy
t'OI Saus..tst,5 .
and maul ..."I sco..1. orOfHuU
r ource, make the 1ig an article uine Imported' Marble and Stone WorC.
il another | l'l.n'l. 11..11. etcutag ear l lAUuunkr
improbable tuiiuel
of large commercial value anti Importaute or ubwaywill A" iM\il4t. .' la ..' uj klo..aiHl Lu.i.0uSsi. 'I'J"".1 t:: iMos i>rmr: ANT Ml-IIMl.Nr| IS Illli ..I.- .

the fault "'11w\ cntin.lv. at I .be roiiitrueU'd$ under the river lorouueil W. Solicit Public Patronage. IITHV* U extnuUJ to tb.ISibbo. JVU.M.-.U, ISa 1 art .kuU.by .I.'ra4| |u : KU\.
their "wu tloon. I .i Iriuiu Cof Itmm, nX41L
tbe twokliore .
t u .3555. t'wb. T.I..1 mi
tawL.ty T--BI uk .
I July .tl TvS Tit (ul'STR\ 115eus. (5. p. SluM 14. 3.1


:
.- _. -
.. -- 7"1 .

'

I ---- --:... -