<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00055
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: September 5, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00055
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
.


..--- -..
-- -
-- -
.. -- -' --
- I., -- --
''m Hll( 1
., I t I' r rI I. THE COMMERCIAL JOB OFFICE.It .
{ I ; .

v. PUBLISHED SEMI-WEEKLY, I I I ltt1lteCtln I KtiHlii'il. ., h I ..hl..I' outfit. -"Illt

.f''; WEDNESDAYS ANU SATURDAYS. I ens\ltO\ 'I'-) ) ill in, ill-rial.Hie'Mill-niul OfcAisiH ,' |In |1.n.II" nw ..

'. I!) Hi 'oiiin.iriuiliil.ll| .
.
.
iiwri.itjtitiKtriit :
'--' -- ',
t ,. 11.11': I --
: -- .
: m -- -.-- I.KI: mi-riot I c.r nt IMH.At :
-- -- -
.>i_ line t.imniilli irflr, ..r.ilT EPTK\I .1 I s a. .jU. Ihi1. .linrl ".l miliiami tin minlerili term*.
I j Y ,
1 hni* ", ,,,,,II. 2. PE .\ COL.FLOHI D.\ \ BEll o..

., INVARtAIlLY, IN ADVANCE. \01. __. .. ___ n
-"
'::1. -. -- -- -- -- lilt.: kf.MU'kMl' MIIMM'.N.inM : IKUTKItlMK.SiitlKTIIIMI : 1 :. 'I 1 lie I'liulliril'lttrill., .

'I ( """III 1)11...... .....,.. MiHiir.K: Ati\ r.iMM'.MKM"lift: : : -*. -- I ,II liifM-.H"; HIT,
FHA TER & 10NROE
;r"n: I'HH. tII"III. : -. ,',(.", I'll ''II\f\ '. 1IIV. I Itl t,11, ,. Almt r CilMMH' F'.t A prominent, ; inenilirr' of Collaret"' U

",.,'."... .\\ l I'. HI'iiliniH.\ .I ..ill.ilniiwiiil -. I ( 1" i t "itl| .>. tX tM t.. lit' ft UN* I'l ,t''I.tlIUt"U". iimte.t| n. 'A! 'III:11 \\I-IIII"I": | ( few

'''''' ,, l..,,erni, >r l.< W. II\ 'Iln, I. 'I 1'.11.. il. Za K | !' ,INMl nit nittr I"". ,il it 0 ni". 11,1, II' Ilt.II.I.,1, ""I afti..r

Io: ; ; ,; ", ..,.. ',,, I'. H.,",' 1'nll". -1"11 I. ,,,,1.\ i.. l 'oni I,T-l" iiirn ,il. Anrtliloit.it' In HIP SeplenilH-r. ( 'ei. "11III| / I In, Inti'otlneo I liiil 111'1'

,, Inrt i1i.en."i' "'Ilio Teiiiper.in.p' : ( till 1'i IH\\! il ii .. "" ". for" miy ineinl.er .In
III
\I. 1 lottll ,
'
I"c1n'tnrvi.f'. lnl'' .Inn. t.. rawf "' 1 l. I'.il-I "r.llIlh'I"' '
... I Gen ral M rtn is 1",1 '.l "C.iri, 'in'-.Lull" 'ii ,ll "ivpmlei-, tthoI i I liM.k" ttilh Ilio, follow Injf eiiniln, ';ioii' :: .ai-l-ept fiom, I I'h'II'I' eoinp-int' ilonthe.i.l : -*
'Mr 'u'I,, W .. l I'I\ ,inii-". I '*" <' n i I pinetlioii OmulIII' .
n'-iHim-r' !! I ""nr"> \. I.M.n.lI'nl. pll"ili.i] ...f. I 1.,1..1., .In him I 1..1 t l niahl (muni; Ii. .1* '1,1, II" leinpei.ini | ,.. : -tlnnit| ,, kno\t ". :.ttiilniiitt
I ill
i" N lll.l-l
\ miinlallihw' MOBILE ALA Ml.I'll- i'al'I".1| i-ter ItiMly fipijitonlt' ldr
.\.\\J"I.IIII-I..1 .1. I I1.: I | | :"it rtef., The 1 I'.niioilt: I p"li ) "h.
,, 1..I.I.II..1 Uril.il-. No '.'liiiii moi-P, X'ilnlly eon .
'ipn : t, mt > Hie Satnn-'
.
:rimi.: Aii.l Im .1I,, 'h' A.H.I-IM. l.il'iiJiVl'iili. I II' It it rilher HIII ill 'loin. 1lli""I""li.IIIO\
v 1"' l.imU I I \ :> l lit I IIri'.NSACOLA ..,. 11".I'j.I"r'. '" ,.', ttitd. lie" ifil iinil, ni'intl.li eel-nt" Hie, ttliolo, ""ll'ill |-.-'1"1 "' ''h,1 I tery I irue 'nnmln't-

;: I Imlrnrtion-r.1 : I K. FII..1'I.! I ii: :>\I'II"I'I..1'111: AT II he, .II'I' ;ini{ l.lne etet" '|1111'1. I'lltike I. I In tit hitfln-M ttelflle.Ve .hllr 1,1',' 1'1,1:14', \.lhl.I.-r;, Ido niomlieMol, ,*

1'':';: 7.r: 111I11I\,1..111111-\ ,', .,. H."II..h. .,\,""' ''''''. 11\nov: or 'Iml: nnIO'i: : : TLOUIDA I inoliiiiH; ,,1.1.,,' of Hie, in i-l r.til.l| lenipel'iltieo' 11"1 III nUl.-e 1111 11"1"| ( 1'' net i-r" pity 1 eent' of I. lo "rnpd

"' ....,.'. ; J"'OM :iin..." I lalkert, inn-eiinhl' ,liml In 'n il.it '* ttiilk.I'lio mire' II"I'I,1, ttnl lenipeimnliiiltl r \,1., Tdey, .,,| nml 11"1n, l.iriii'iininher
M ,I'l'MIKnil., UT II H'.M. I IIMI.MO: IN 1 i'i\i.\cotA: AM I.I tt'niper.in.-e" tl nui.l lie n "enll.li' of: In tin1
j '
.. ill'. ttr.lt lii Ito nruliii" ? In hit 1" .nl..r :
I I1.: M. 1 H.! iml' ill. I l-m I In" tt M-i'iii II..III.
lii. f.liMii.-i
I
..... ,.. I''. WM...n.; InlI I mitt pineli.-nt, ".'111'11' lli.tt: M-n-lM" \eni-, iml nny IK'hl'*
.\ | .1".110.-1. ,. .'. .. .I"- \ iciM'iY.TO'iiii 11:1.M.M.I: i I.: AMIVAIMI'M I llilii.lt' mnl, I d.I.il I'adl older" mil, 1..1 Illlh" piirtotnrr
Hl'iirAli." ) ,
I I"h I--.,*! K. II. \ .111 'nll. ----MUJDory Iouso- I rI.I. lleitrettet, ti" ,'y 1'1. mnl nlln- ,".11':111"11: men" will tnpport" \hd rrnn I lltat neennnl. Nimeof Iliem wmtilitpnli

"ji'illn.Hr.t.l.!';; tlieml-A., K.: .M.i\-I: I the ito.irott n..i'I'"n.. In eoiKlilnentt nil their.
: .. \. : Tolf' lUAMOVlitAt \, ". II. M, I I t\, tt. .\. .. \''H.FI.YI. ,"I"'T, till)' tnppriuet .h"II" 11..1 .<< over

'\ill.. ,I-IIKI.-.II., ,, :' ; t-.II.\1./11./ \ I 1-p I'r.111'. l.h,,'" "...... li,". II' luii-l' lion, .lieme wll.1 IdTienl ili,tiiet.| 1"'Ii.jlg| nlnnit' run* lhin<; nmtitnotliei'

''' 11.1' ,.XIV HI..HI KIM.Miellll ''I'11: 1.1 S I..f': \.11 \: .11111 \ .1'.II.I"I..I: : .! ."lintnedin ( mnjnrily of iniir.il\ ,, men will rrrojin'ie r., I Ih. |'""'|")sei.r iiTalinj'IhelinpiTt

..llill", "'". ,, 'Ih-il' it innotation to lie mniiiil' In \111 logio i I 1.1 |tin tdat they Arc ileeply Inter. *
\V.ll.llill> I'' n.\ : ; > iii-'A\iii: : Mrs. :Minnie Whitehead The First National Bank j'tni'ii.ill-in' ; ,"'IIo -; an -
.
..
. 1:11I.: EI wr .
'I 1.1.1.1.,1", l milt:.. < linefcellin.1. \ : niul ii Mi.-ee... I eiill it HotelItlle ""CIIII lit jintife. IhlI'I. iliaIhlt I !\. .! ,:, .:;'.1 Ir .1.1 t. ...
111'1':0. 1..I\.I..I.o.'r\'r
I '
.1"nil-'e .
I (-tilltfi.tr M.mil'I" I'lJiii': ... '\ SSI' :WI :: MAM'I'Af- Ilii.kent :nitl 'Iliaek* mny, muter, pi'enit'' ., ",,' -' (.t ,HI. -...,
.. ."i .........". u,.",. H........ .I IK j.I.I"I.I. meiil', nedtete n : Im"I' I 'I.I". 1.11. ,.,2.'.' .,rll .,.,
1".1., ... 1..1.... AM) .\ \ : : FASHIONABLE MILLINER ri,',uy tt I role n not el in 'rt titlnnie' :mnleoiioltleieil h'II.I'r| MI'.I.. 1''iut '. no. >, IK in itl| thlr.' 4'i..;7 -. i'i-iirk TItuki -,
'ITIi! : : : III.S1'lfl'ISI' ,Ihlt, ttill IIP ,, l.reinl. tiltitItrenil
I'I. II. "1'ttlf.n.' HESI'I PENSACOLAFLORIDA.Forejgn Ilieinteltet foilnntle, : tt den only a pei-tiinnent' euro nIhe r* ti.ol| iiliint. mitt le |
:V-.t: 'iinileli..t. |I'" r "t, fl.t'i: I'na,11 -
I ",'" I' ItiMMIi.IOM'lH.It. : \ IP.XNA.iii In I Itt lanipanl, nliomlniilton. The |1"1' ,. .It.. *
( ) ; '! lite .teui-t." -tir fNiil.'iSl >> >/ Maifinlw. funilt -
li. l-ut.;" .UlMi-t lihrn.: .'. \tli: <'lin.lt.in.J tIXZI. .i."\ i i\tn: M'-MI, :, I I I' 1".1"11" >11",11 men niv" notv moro' itollunt' 11III1, "".1 link 111"!I li'il ( ,> .!.l> ': .V"rrI'll" /.
.
.1.. \I. l r.u \. & Domestic Bought & I lie u' "' "I "' \,1.' I la'' .,..(., .I | |. -.IMJ.I,
l U"IMT |
Exchange -
| : : | il.\ KIMACII: Mlr: ". In Ilio 11.1'1'
M IIIMM. HOtlHI..li'i \:1' < lit I IM IN II\\I.VN.V: I'H'"I Sol it "reiitl, dt inoie I lli.in 1.IN.IU'I |Hittleten | nnmeroiit. piopoillon' In |"tpnl.i 11,1, I|1"1'1"| | "r ; .Vf/f 1",1| | iiiarti.

., I,. 11\1" In nut' li'I'II'I'.1.. Tintoik -;" I "en' ."/,..1"trI /.fit/ | ll.it 6Tll.
.1. 1.,1.,, ,, ,11''. 1'.Ih."t, : \\ .t MiPRUMPT lioiirtnflerlld-itd-fl, 'nit \Vhttlnit \', 11,1"1 "" I" ; .Ir.
., \ttrt.iliti. H..-.... I W iiilnim'. 11: :\II.IIEIII'I: < : tot: I'l, IM.I'-I'I'I, I II.I I. "alil \ Iheir ri'lminal milU openly In Idfaoo .: I h, ,'k .I'M' I in; :N.nit ,illk....I| ft.i.:
.111..inii.' ii.l. nit "1'iil.ln-' "''h""I.I I \I'. M. *''"r."II. ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS ,11 tie 1.1',' ,1111111. I' In I /IIHIIH. (| T'VvrlA't 1 M.eiml oil .fir el.
| : : 'iu\iii:. ini.i\: : i .' n- Nodoilt' It dull dv of nil, nml ttpxeo (do sli'eaintivlee "I lent' . 111.1.1, II; f IKiltllUh.
? .
11.:1 ( .I I.till' >f Millm rt li'Mhln : \ nn li"'II.: man mylittle ... '. Nil. I I'Di
:0\\ ill IHIX i"" "
,11 sill FMIK "lilt: ,I'Kll'1C.: h"I., iv mirirv .\ \'II'ISIT' nutelt ; inoralt" nro, i-or' nn.l ei'lnie, puiirinjf forlli, r""llh." .. i.as. N.I. s kn, i 'I. :N.I. i !; 1.1 1101.. .eg
N.I -ll.l kelliilil., \ .1. : : <
'to '
\1 lr'<,M I III' OI !11"I II oflllt I" llr mpliil. mo : \
I I II.'II"
.
Hlllltlllll ., ..
I .. \ M
llnliiir M,i.l..r ,1,1011I i..l.li.. ( i'ti\tt.: : ; \- i I':'( )i-'i'.i> niCAi.i- : 1',1. in.* .ilnntKi.il lli'lii'l..li.I ; P1TNSAUOLA! SULZBACHER BRO'S. liislrneleit., I dato teloele.1 Hie iliken ,tt 1..1 jiliiiinldropy IIPM I '1'1""W ., ;.,?.,f 1",1) ?.?. "|.i.t \n n .f inMi.' ,'U I ik ".ill itnl.I'lll I.I. I.
,
i"irt in I ,n I UK.M 1".1| !!Mf, "1.,,,.,* of, | for, Hi."e ilnriet ; 1.rl.,1, The emu-It, .HiHIII I Inp.ent.| .> iiflln> "lelejjrapti, .1Wr/A./'iwt'\/ / /!! : "
Hut, M. Willt Mirslnl Uli: li:ir.ll.mi.tM ; : : MAhii'H; ) oiiiii: : ;, .111.1. >, pndlio ollleert enerallpilnir :"
I ; |"
itin ,1.1'' \ .IJWEI.I\ Classical 1 icaib 110 man) "'al.I.1, 11\" the | 111111" ) \i> ilniilit Ih""II\olh.| nrejnM m lilieral
lul. *. 1'.1'"" t -li" ii iiier L .
Sliul, ; i.ill.-.t.tr, .1. 11. ttuli.Mi" : .\'..-.-.i'i AMvATfin:>T"ii.iiAiir.li: ; I txMOM' ; : r ..1,1,1, I,ito 11"1 ttoinlereil at I InIttenly Hie 1..I.IIII"rlll..1! ..1.111.111""I"h wild 1iI.r., SI.IIP' Ix'jrililiin'S -
,,
I
.
I., I'", ...,, : ll'taiili.l,,, \ .Mill run i( ...K. Wli.Ill::\\ Mi-* DUNN'S nnllont.. I amjn-l limit, tent: ,' peaeo, tl.I\ easier 1'1 I 1.lr .11.1 of roil rl., ami proininpiit
.. .. .
'"I'll.' .I I-II '.11' t 'II .l"llll' 'll. ,
1.1
,,,,Vl.. ... .1. ,,. 1.11! .*.... u. II. M itlii-ut, ;I li.itiilI'Hlii.iiii : .. 'i norm: < ; \IANMI: :. .\1. EXCHANGE liitoniloittlrt Stvo"it.XINT NASHVILLE TENNESSEE.lnilit.ile odl mnl mil I'linoiit, Tln-io t iml I \'r.1:. nalnret' "to humor' Ih1 "11.1 I.. )1'1'11111'1':1.' lalliiiiit! :. roinp'i-
.Inn.Nnul", .n.Clinrili .. ,. t l norkt 'Ihnn 'Ittippiisti
..
: .- -- -- :1- 1:111 'Hilt ""III'V tt Im ean fi-iiil:. mnlttitlenn.l .111. f' 1.11\11",1 II. aii' 'r Iliplr" PIK-IM a< HID
iiii; >riwn.l.: : ( 1:1: riivi: : wih
.'t INntiiit, ) 1'11111'TTE tt I dn, li, :1''allh.' KpaporIdit i hfin. Tho (11''lt' ; m-tjorily, "I ,Irli'jrr.ipli, "'"11"/11"0 tire wllli 'IlicirilnnipM.
HHtir.KrMif..ii \\ I Ik'tiler* 'lii unit' "1111"| | "in i>l \
Mnn.ii.or.: !.HIn"! I. li.tr.| |1' If IIM lifOCTOtJITili | \ iloetn't, kniitv iif.lin-. .Mnlliiitl.in, I Ihato ( eoniiiiniiily. 'III-P nl.1 Tin1 waller wlnrovorIlicy
II ,. M.niuni-.M.et.-r" > 'uii.ln. \ :\ IIO: ( .IIP. sr.\r o\ John Dunn Proprietor 111' 11.11.,1 } .h.1
i jn l'"ir. II.ill. "l-iililti-CHlnti.,, a", JOU3, Fruits Vegetables Fish &Oysters : fooleil, etery 1"1"1' proniineneein ;' 1"1'11"11",1 I over, liy win. ant II.ililo lo 1..I.I..II.lh.o.r lirno*

J 1't1\, II'''''''. H.., .,n... ". 1'11''I., I" '" .\1'10\\,1'1'11\ l'II'lm 1:1:1.rhroiioiiieler : : .'- Vint. < lum.H list UilU if .1)111 '. ISM'. III.I'l' lit I'.INMllNMKMtiiM.lll.lt, the I'nileil, st.uet, an ., hiill. II ,. M. mi'l T'i! -* ---> '
.lor. >-r> The en.l nl'lhlt. enorniiltttllllHi
JIII.I..I. la;, .. | ,"| > Itll.-.l mill >|ti>lnl nil. nlli.ii dite deen, ilitenwtl litIhe : only oflo Ul.ttlvi1 for
-3 .g Villl.ll,, }. Ill' IlilH-ll bie.ll.il nn lmSt': : ':. ( Ills -|-||" | ul I IK filllll h-il .III II >ttl Ir'.r" 1".I rnit jti'i" pa"' ''
Tnrriiiii'iia 1111.1 .\1"1t.'' : i:itnrtlis 'In I'ti h''I'' ', iininii HID ma.irlUuul | ',
.
"I'. 1""rI.\I" \1.1:1 1"11' le.ii-iieil" : of lnropo.Vlien : 111,1 .\ all 'Ilirlr ,
< Iniri-li. Ib-v. .1. .1. l 1'1 l i\', i ll : !I'*. II".Ml irt.'ult M-nt I'. u. Ii. unit, lit >..nU.fl. "I'li. 1"/11".1 I'I'III"'rrl.I
I III-WH" ,
i, ,.,l-1-l-.niii-tl.,11.11".1..1.: ."'.. li.i-l.T. NT.10.1! II A. "'l( d.aI., 'r.'p'iliiilIII. \ : iuii ms.: "W1:1': : : l.l.tillix: MM1A.I \ .' ...lt.r>. I 111 liit'lt'l" "" "\ iliiI, ) on ,iM'jdit ) oni-1, 'meor" ofmrii'l Ihlt eiitl Iliteilie" t-ll'eelPil, litP. \ \limo lnli-iv-l" RI'I lll.ln .. ijtUM-ti'il

H.uii.l I r. ti. M-, illi- :-.|iiiin'iin.in .) t. I l'al.1 I "I..1 1:1.a""IIII,1( :, mi* ivirJno.Mooney", ,n'ilt' P inleiiiipleil Ide, "repmler."t hi'tiip iin'iiHiin-H: or rllI'ull"'llllhl' ,). 111'11"0 lipforn, Ilii-lr ruin*
-. "!. M.' ..li.i'l'" iliiiij> li. !I.v. I.iv Ti.in, I ''| tiill | --n- lit \\'\ I ni: III )I', iifl MM,. .. Itltei'liiilnntlen, II. "lllj
\ lute 111.111. ,
I'mIon 1"11"1 inllliTH. A of
-.j.-" .' 11 lii..Miii.l., | lni! : ..i-n... |>.i.l, r. !H!..,. ..illi.-r --- -.- ._ -. ---- 1"1 "dlill,1. C'II 'lnl I IJ.iiluay
'\, 1.11.1." ,,,, '''"'. Nr' l.... : l 1'111" .> MI-MI: 'I, IliH ntil, niul r. li.ll.b1 IHIIIKI, "* Ii liin* l'ii: ( >ls. I.I.IHI |ir .'I ii mil. 1 '.II..I".II., I .1I\I.llh. Pil.hll'/} 'punt (hat' nro' dnt-lfnl mitt, IdiHPtlinllp C'"IIIII..I, (COII! "IP<< rnnlil easily

..:. M.; Miull, M.I1H\ .\1.1, A..Mll M.I'.. I IlllMillill-'H. ,IIHIIIIIMU.. il III IM.t -. LOUIS TOUART i 1",1,! Jiiliiili \\iiliilir' Si.w i in lli.i.,..I, niulrlll'Ml I'M : 11'1'' | '1-o.nler, mnl I'ooloit. 111" I'm-, 111' (In 1..1"1'110 lite) lioalllifnl, illtrlnilniillnif ," ,- .al.I'" If I IIIW.ttVl,< *"" .
: \t '|Hr4l' M. C"'Y lltlljul 11\.1 "Il nn wnloTi, aromNliiil
n-'llllkllll' lIlll'IIMII
: ttlll H'lltH" of ili-l"iiKI > | '
\00 T A. ". ) :, 1"11-! 'lii'tltiiti.lil.' hi'r, ,, Ilil lliriy -. l .. \ IHutll-MiN. 'l-ihi. ,.I'll 11Merchandise four, ) em-t.: I I" role Kloi-let uf, IIII'v'I., 11\1 11..lc. nt moult -.n. ,
.:1 nt f
i ll\i-n-i. "i'r. b-i.. i'\i-rv "iiiuliv, nl II A. LvrosCTOR I<> .
'J'1 SI.' mill,, H P. W. SlIII'lllV, <''I.M.| | lit l I" j ,. M. l-i.t, I.""..li IN t>|.ii>iiil iliiilx., "niul Ittnlu 'riot, mnl 'Idiiiiftofldal" klinl. I llnnjol ,,1"'IIIII', '" h'I\1, |tlneet" lot ) ,IMI.IJMII ppiwe tli.it: tin,, railivay and
M.s tun > \I"!' W IIIII-MI| | nl "I-. M. '- \"" ,. [ li'lirniiil' linoiiU if U.*, ,
"I'l.m r > } ,1.i ri ( Irlnkinx" only mnl I.I'I"I'' for hil..h..r
--- --- -- in* .'., .I.I'I.I..I'r,' ilnmvlii.HjV Forcheimer l ( .t"i 'I.H,1| | ( III)' not elt 'In ol delpro' "'I"jr'llh" | riiiiip.inli'H .1.1"1. Ilirir
luilioliiKiilulil, of AnieileaJlwl .[ MIMM I I ISSION Mii: I! I' 1 ANT.M.illl UOler mini nljoiirniilt' iHl.uleil, I llni nl'''iy of, ,linnetillterlminnllon, ; lieltteeii ill'\Ink. 1'\1'' \\ Mi-ly :ami IVri'ly u illiont any

,, .. pi-ii.il, iilletilion L'iten; In IhiK. .. I on HIP t't tt IIOIP' (do liiiior I I. '
ri'tnlailv:" nl "iilllvim'\ :New llinblniK.! : .ilohnVllkot, Iliiold HOI-II Iu H'ii.il \"- njr I".II. | "po nf. a ? Of' I-IMIISC not. '
: mi /.iinimsMi, .lni>,l. ,'\I'rI'. lliHlnnil, llin.l .K, AI.A..ilirril ,,\ i-hin .their .iih, > linii'il-: < 'u'.1,1,1.1..1.' -I.'UII l IN- 1",1111 at domii \ I..I.I 1'1'
:
; SI mitt tn ; < tin* ,
nmxlmiliall I
-Mini,, .'it.' in fin.li 'lu.iiiili., :1:1111' 1111 phii-i-M \ II HII i NIIIIII.hlllll ,1.\11. 11'1 |'irrparn ; for I"I \\lieiitlicy
-
In tv. 'I" N tMi. "I'nn'l.1lltVCIH 1.11:0.I : :: 1:1': I I" )' Hut 'many 111'I..III. I itii'le.l' ., 111111 11\1 11'1)' nml nljjlit II 11' may h.IVI f.ivor< a.k. Tlioy am
-. fir." I : .. 1 1 II.nil.,
.
W 11.>11.j ) '1..1. :0..11",1 : like ilitfiliiilntlout
+. .'id. II I''...li.FHE DRY ROODS and GROCERIES, J'Al.A'L"OX B' 'rrm'r.l'I'SS. I. it, joke, (II lie Unit, 1.1..1.1.1 .11.-11'11,1" 1IIIIJlh"'f| ) who Ilu'l tlio (IH.\"r In

-;X.'iinlliitl.ili' il'c: :|:;|I-'r.;; :No.I. I.M.ii I. I :i.viiiiri"i| 'nni.h' on' .|"ilI.II., nf : < 'oi\[ 11'1"111'01' lionen, 1"1'1'1. In* evhihiltil 1 ulIlio am In ", 'iiiatle In plnep, ,.1 tin. I"| Iljll'l 111.11 tnli'iv,U ninlcrlixatloiM ,

regul.ir.ilii'" HIIMI.I.. I Mimiliiy, ', -in >--i, <.liM"1" .yroTTux-t* I' FINE!: TROTTING STALLION I'.YUNirS I : I'.lHI.DINd', \ 1'11"1.1. Thopievtof the eitllliliy ."n'I.111,1"IIIII..r (tin lillrii 1"1 ll'n ,In I In-ill. It I N nil folly Inmiy

''h. > .IM llt l mill for tteekt ll 1111111 O"h'IIK'I'III''I".I" | ) tt IIP tlnil who him rlilinoiiTIPO
.1.. u. i:' 'iiinirvi.i'. I IW I.t > l'h'l' 1111, ttnt uiiiillon.il 'fl' it nun 1"01

l I'. M li'I .II. N P. .'nr fiih' 'on BVIitnl 1 or, oiilcli-d, :I51ot Eoglo. ui'iMi-i 111': iTt-.i.ir: MJHAII: ':, | | I ilmi'i kimvv dotv mnimaliil.Vllhmit 'IliU union tdn'til pn'ici or .1'1,111,11: liU li, li"<

.lll|1"|.ll 'lHltfl.Nil.: -..-II,-.I.-O.--0.- I'., nov 1'1'1'1'1 ,. Dry. ioods & N u1 iUI mini)' nf I"-I hl.nlet. I ttmln In the lllll'.t' |tn nn prop.lK'lllnijlNelfiliiilytin KruiiM ,for ji-ai't" 1 1111 n* fn-flv" IniiiallcrtalliilliiK
,
IllilUPIIIir, Tl\ K"l> tY I telllllj.. III .'.. ,,'.-b.'kr. .-- -- \ .1\1,1 rrtiKiHi'll, 1.11. 1UK4u "i-iiil.' Tde hlnKi'-l thing I u ,rotn. In 'IdUIMI ) nn 'Ilio ""- '11,1 "'II""III'| I\lml.l.| ,tin- railroad mill railway
.. : tin*)I.rvt Ainu1': nt 1 UK* l"H r U." fi't :
M., III'IKlit, I'1'\111\\ '"' 11.,11., "ii, I'lil.il'.x. ,lr.i t. 'JslvDcOrnellos ..I""r' u M.ir* in .t".il., willi ,-,il. I 1. Pelsacoln. Fla. 11:111. -. -- --- : "I nf tin-ritiuili" ')' nt llni, Ilijf Clil'lyIlitdl 11'! iiin'l re-l Ihe, lilnnip. They Imvo niul rorjioratliiiH as
-
r. ''SI.K.: .in. N.it. \ .I"II'IIh II
. ,
,
. II. ". U 1111 v.. 'sir.liiit' :n'1"11 TMII I." "r.1. .iiHttii if |1"1| In' U* Maritime Surveys. ,hem u ilrninmer, ttri,.1.,1| uilhI 11.1'11.,1' an iiiiiTiHiiimhhmdlhlNileldU'heii tin 111.111' enjoyed 1 'Ilicno lUor', .

_I I:. _.. .. '..I" l:____ "'1.. inul: '" i-4ti M.itiii''iHM! I I'm *> riirsht I H.I 'hiyhwa) ""'1"" I In ii/eHn.l|| llil.llly Hie)' ahan.lon thai Ihe cnoni)' IV<,iN ".\ur.III'I rorH> '101 ui. IIP ilwlouunUn "
..
, .KnluliiH ..r Honor.M .,,I ', '1'.t nit linitlliltfli:"i'nitf liorM, ni*. l ii |1..r"1 I tiKMliI rii'niil,i", mivlinh h'| R. M. IVlc David '|1'11|| |t-'IIII..T: | .|'--,,. .1. ,llf.l.l.-hl: \ xnrtetnr, f"l. I llnetv 11'11'r. My eiivo Kt.try, (I""itlihin'tw \1 IIP eiin.iieroil| I, nnlovt 11'"whl. mail at wi".o Imiiitn Im li.npnjoypil

:- ...|.i'nih ttt.li.rl'''. rti'liliiitnl'''' tii'ilmk.N. The Jeweler i I,i'i; i U Miiilh tli, .>|'NiiM.il\ 11"1"lt'r < ,'il> 'ir ifl.i, 11' \\lt.\Ni-llll-tl \1IH'M.I, I.V nil over Iduioilil IIP enemy' ttill have 1.01.1'.1.1' Ilia' nn -llpiililiiiiipr.. Krpo railway
,
.
\
jlll,1
\, Mill I fMilitil
I! litI.I.1: IMI: Ihelll.ir.A. .''Ip, "riilltrni' inii.xii |.""".'),|h' iintl Ulitirtn irlle '
M. I.'U.K:\llHIK.I'eiiHnii.ln ,, II. "I .Ih'IIIIIIII .\"A. 'llll-l.llll.: ; )''n ilonlillot, lemenilier" 'Hull', 11'11,111,111,1, ,"r 1.1.1. moral ilu- pin-.i'J ami I'li'O trlp rnpli Rlanipiam
II..,""" .. ,1".1'h',1. 'nl '.'| |"iHut \.I' II' "I' I"\"''' 1-1"1.' ,,,,,III..r Hiiliiniiniiei.ili' 1" mitleiliiillmlnKli .
--- -- ------ tTior. \1" I uut| IH. n< 1,1,1.. "Mil 1 ur iiwi.i'.t.iii.-e, ,in t.,im.,It In iliHirehtt. I I'liuiil mutt' Idem larger I dim' I"I' \.lllr..I'I"". exii.'lly 1..I. & n.,1 ,ilrlii-alp brllip*. Tlny"pin
cur. in
"
UuUe'; >.". I, l.o. t. .'. I; .1..1,11h.1' { ni. .IM. !"HM'i, BUTOHER. H. i CIUU. Hurvnyor.I' 11' euve, ttlld niivi iililn. I'iti'l't, I 'Iliiti-nrtp" nml ilenh-oy tin" In IMI liillii '11111. In tli.-nnelviM;,

M.iisir> Tlnir..l.it iil.'lil lit 7.i"l."k..::. I.nl Water. and Dauphine Streets (S .* \U'.nltlf' _."1" |"I.l MI. in VI. I.r""II ,.".....11. Manli' II Ir iiinminiet, :(liillemtoliliini' | n dnnilie.l t inlllleiil power of Ida rum' lull-root. iml I Inm.ijoilly. lt who pnjnyIlifin
II.I.I' ti'lbinn'. .. Hull. r..l.il'n" .l.I l. I .11 :. ; ".'
t. : .1II iave Inl-i" Ida New .
. .E. Mi..I. 'i\.\I.S.II.1 M.tl.ilo. Al.i. 1./011..1 : ." '. 11'r'"I"\'I.m'' lliin
jMtiH.irni, K:, :- ","t. __ Golden Horn 1'11' 111'11.I. \ 111: Rufus J. Edmondson 1.,1.1). ) II'UII.lh.. Ihi'lin of M Voik li'jil-l.iiniv' mnl tt.ml.l Inifo IHIIn.ii'loil to 'lln> iiii'htlon| II Illl or

:'IO".I..r iiii'iiiii. |>iiieni\: ", 1. 1. 11.11. r.1t Thol'de.ipe.l 1't.n-e in I II In- 1'1'1 .tomy ri.\t\mi. \, ..11. '. lh.it hi.I 1.1 Inn' .,' : lint lor, Hni, "..111,1( ) OK'itnt' wmiii; In 1"1,1." tin-in. nrnovllt

\. >Hi, >tiTtMiiiiul nii'l' I..a-t Irl.l.u' iiUlitiHeii.b I : '| t | AXV WOI.'KIN "f ) .. .. 1'1'"h'l ,h"1' ol'lhe .,..11.1|| | lemH-i-iinep| 'mem.lieri ulili-li nro, pi-pjrn.int; illi'wroiiff
,
.. ) uilli IUi faii.l I \ 1110 11.11.11.1. 11' ,111'1
K "
iiMinlli. lit 7iii'i:: ''l'.''k til' >>bl I1" .ll ". I S amilowiliy iVtll ihTi. 1.1. .it 'tb ,1 "f SI mi f r J' .I"h. (''1'1.1".1! 1" ,l'IU'\a:1 1"1 \
litIlielr
.
II ill. "-.01111;" Mn.l., \\1.1" 1".1. |1.'I'I' ..1-1. .llili'4, .".11..1.l Ih.I..1 If'm ..r I h'lr". 'lorle, rl..f .MiiM.nt """ |1"1'" ,11"1",1 'leinperanepoiiHliln 11,1 ...-..111..1. Tlio .""1"1 I.Mv .arila'Wil >

..., .-,.1'. ',. \n\,<. .:, .h'.I'. I'. of nil kimlt. lll.l (iohl; uml.ilter J. ,V. OINGLES ...h. \1..a"l. I II"Carpentring ,'lleinenl', I uni i'i.iii'h'1', of my ."ntvMVIhl.ny ,".y nt home, Thlt clatt of re- I hy Sl.ilu,: l l.gl.I\llre"l : and by
\. liii* \ unli. .. _. '.
-- -- -_ m.ir-J-lt l'i" ."..1.1, HII.I'nt.ia -- -- ---- ---- :, Building, : Ih.in any of llni 11"1" II .rini'i't ttill IIIIVP 1.11 110111'11.1.1' ( 'iin ix'H-i' iii.ikiii II mi nifi'iili) I'.irllicirni'intiori

reiiMlii.lii. 10.1;.:INo.: .. :l, KnlulilH; ..I l lllil.i .. in "\I"t o Tor, ( ....)., orM .1"1",1",1'| 111\1'111.11".1111' l if I II" iielloiiof Kuii'.ut' mnl Iowa, mnl and for Stale mid FederalillldaU
I', .. : ,1"1 Philip Brown AMI :
","I ..", I",,,, ,iv iiltlil\ ul *.:H ..'.-.1..1."I kM Br inalion. hey mny rarry u faw more of" tlio .In acrppt flor: fl'l 1<1III"lrll.h \:",
.. ...,....,. nielli: nl not2.Sly -ilali'H.Voiihl ,In (.,.1) Idetr ,
0'.1' .. .." .' l'III.I. liI""II''i..I. Lino .\\ hit' ttnt/ :I. ,.1. ur.I'h, I 11.Inel. uneeemi.vut l ami O.I"| '' t:. 1:. '1 t.l:!:I n'.I'.I'. I --- -- I Y --I'KU.Ht 'IV- Underkng really Ihe rum .l
IIM I ? ulllH\ for tlio
h.I'r" Tim
.1 M 'M'r'M 1'Kit, 1\. i-l, II. A. -. I. .1.11. 1.'I'r I > ron n try.
-- --_' PETER BURKE, AT IJKASOVAr.l.K: : ItA'IKS: "" '*.t .lrl..1 tolheheiirt hy lit lint not ( lipllor law
--- ,- \1 1"111 1'1 I \1 it-tl '' r.in pan>< no :
111111",1.1.11"1'.1
MllMMlll, *. J. F. Keboe Propietor All Kinds of Fiimitiiro "" Mr.I Mnlh,.ill:in mill' 'Hie ri-iii-llim. ..11..1"11.-.., ami Ihewnen inn'"JI' & will Nlilku
Ki-.iiiil.jii: : 1..1'I I IV .'. nii.1 -\. >l. 'orner Ci'tiiiin-l'. n 'ami KMOIIM.i ., I \ \ I 1.hl"I..r. tdelr lul 1,1.AII.I.I.\
lal\I.11 mnlIIP
inn'l. tinUl' mi.l :kl I Mi.mlui!: I.'" li i"inli' \\11 I Ninlle., "Uhi, ', Iln 111 ft never any HW f1'r'r at' 11..I"I.I.I"a.II'II'llo.-.
,-, 1.1.1,-" ..,ill' r ./.niii.ku ,....... --. ri-aily to hull.I on Irnlli ami not on
i H. 'I.'J.! r > r iilln-ll'ill| til .
.
: \ < ( '
in
.., .: IIH.I ltH|> tT. II. HloileH. '
'.. ,! '\.. ,... : \\1\ \ ... .' ) 1".111.
"""" :'''
.. / ;, I'AI.AHIX ST. eiiji tteexM'f| | that iiiilon f.r Sitter rii'llioni.'
W.I.
t: '.1":1:11": il> liiu/ I. i.in < r I'liiilniei fir :1'1' 1\lllsn my 1.11"I.. 11) 1".1"1. 'I'hl
- Wholesale Jobber in all j'I'.a". ) lelellienlt Hlilfh will ili '
Grade tvrilii ttild 111 K- 'Illially f
; l 1. K. : l.i.. Inilhl on tt roiiilroii. > ,' ami, miry dim 1"1al Il4anll of IUtiltir
1 \l.il4itelt, '1'il.\ ,, .lut I't.'iiiirin II ill uf .1.\1.1.11 Vincent J. Vidal ; | eiiiit 1111'1rlil 11 i-ap.ii-lly In Ukoraiv

\ .11.\. W. .'. Kll.l.lMW.I.I'. ToToacco, 11119: H "..I I*..I'..Hiln, .I11.O.Kupfrian. AII liitn ili.n" I'. h"'I'" | ", I.IIN.. iiinl, in. "'1"1ll,", tiny fonniliilioii Iu fa.'I r'-I'r"'II.u. rotniiitn. I lin: ai-<'umnUlialMiiil .l
.,. u. \\ .1.ulluililiiiu :.". -- .., .
1I1I..Ii. ,eHtitf.it.' | *.it ) "1'iil.He' ,
-- -- -- -- |l'r. ...h..II'II, tthalever' hi 'v..II' 1 till out of } our UliatA 1\11)'lvl! million* of hilurl

; uml. l-uui .\_...MIII..I"| ". Ci =. r.l.' .II"I I). --.U.t.NT toll -. ." 1111.11. the, hl.I.I"I'IIIIW. lilt, tteli 'I." ''h'lllul.i t ,.,l u, mid tlm \'lul. arc overllmv/ Injf.I .
---- '
.1"I.'rllI."II'.:..uiliiiiuiilkIII". inn, liutr."-.' I'lirHi." W.\1'W..hll..I.'iS.IM } from iu own Ixxly, I 1\.11,' Idliijf \IIIIII..I'iioln' Imt 1..1..lerlvetl Ilio ('on.ililnlioii 'I 1'1" 111'.lrl' hllll Kuliijf ahead: a Iliaruloof

'''. I..y. !"> I'l'I'lllMl l IIli.. OTTO GOLDSTUKER 11."t I Idu ( a Inn iHillIoii4N| >r month ; and atlial
11.IIII"r
,
11.11"11. .
.. : : e, a klnf; HIP ( -
I. .1.1"11.
[ ....."..-"-...llfiietolenl- .\_H.iulioii :Nn. I.Mi'tiilnr .:.. ..*.iiltnif llielartfivl ,.,.., ..n...II'I.o| t.. 1.1.I.1I.1 l'IIJI.\X 111-U:1: 1''1111'I j"\I'I-I\III.II.r| | Idu .'.l.uinhrt.lhfit : -. 'i, iim. I'eihapt"i. n reply from anulder Hill 11 ralituiiianlhori/ed! by prot-eiit law

.. Iltiii'tob-Mt. A.lull"" N". .. I In.fU 1 ." ". : I l.r..11. llui, I a.I.1 1 Hill.' *. "GLOBE HOUSE," WHOLESALE DEALER IN FINEalarm iii\vi.\i! : : ; COMI-AN VHitithi. ttero 1".1. WJ.I I'rankJ '1"1 Thai.kvry .I.11 nu.wer ti, .> rniilliiiiu ,. IMII..|...kilvcr L'I.'I, *
etert .IHn.iHi.1' ', .I.IV In cii> li UKitill' I' iniru leinl Inineil I Imiiil and Ihi-ni Into kilvi'r ilnll.iriand
Jiller tonvcil
--- -- --- -- - ----- il. .* I".I .
n \ ; I.KKINH : : : It It IM
.1\". : X.ni'a Mni'l, I'l-iiciiinl, i .. 11.'h ) geii.lemuii
I
I.nti"I I 111 ;. n..I.I. : "I 111..11.l hlory. tviu tvrllleii'hy :' fr.ii lioiHufilollar. : *.
( aBOILER ? .I U ,In U II>w.I, ,to IMgoullo
I
WINES J'H'| Mulljitan." Tlit* i'<'uninlut!"ii of roin, however,
Wines. Liquors 'In IMI
Imported I. ( eiieroilt, 'lo brave, toHI
LliUORS -- \ It'U.1; IS I -- "What' I,. iH-en )'onr vneiett In'"Viry 'I ui I.e, II.II..I.g) |! them. ijnaliliet, .loe. mil 1.I..lt wi mui., ilead or

AVER'SSarsaparilla -.,' -.\ '''01' "kereliMi II Idu iiiiixt. .1"1.111 inoiiry or ra|>iUt.' A I.I'JO'

-AMI- CIGARS: General Merchandise. 'line, I kiippoMi jon 1"/,11",) I nilwanl 1"11 manner. Ought I not 111..rll.a yen. 1''IH'li'"I'| il l4lu HID hainN of I.11

nn'I' .r .1"f') 'lhert.ilVoilh, (;ia/elle' I, 1"11( Iu IMI a lo)'al I I hlu- 1"1.1"| | in I he hl.al'| uf *-i.ihi'r iTililiuleit -

CJG : rc<'eiveil thu iluy after it < I'I1 ," wliUhauieiiKraveil 1 on :
| IIAMl.i' 1..1.111..1..1'| PIHT|
hniie.t father .
l'IX"T.\ll.\ on..1 \ 1.1".1.1': : 'I'OU'I: ; ,* 1..1.11.1 i Onijlil notKit
............. .... ... Sheet Iron line hunilre'l Ulnl lourleeii. leletramt| i| 1, I IiI.i | 11.1 likitiie* uf h.ink nulf< Si tli.it
l'i IM'
CUTM )( .1.. Kbrmumtalluut. ) ".!. A .ul i"i i in. Slue!, "JII.| | >Mle Tilt Ilil.lill. I. ,1"I.I.I.i.' In 1"11 1.1, .
llmrral ....blll'). .......b. uwl allM'lvra Ilu 1.1..1. .. l'iNinn.HA.: from ill |I''II t I.,1 ; ""'"., tteielI'l..m ',lit ,U.let In IH* hiyh ami 1.1. 11. Urj a IIH in ut in 'll 'I"ry.
rh'jj.iul,
d''. CKIWV.I hy .. tbiii. KIM! ....1....'........ .11.li.| r.ri,m I11. i\ \l. K\. ( 'oiineele.) wild theVhi>h'.ale ) ,- lull : ... ,. 1%'li-rJiiiijf : noiuii fiom I tj.it- I I.I""i l I.;. ",'.111'| and Hoinl in IMIMM1'l.iK
1 litnt in lifi. ami .
....ru.I. eoiMithm of lb.! .. ...; eal..IlIt., lufiy nohle ? I'eihapti 1':1
|
I u'ILm .UkMHl. | .pnuiwM (rum llMt.l .)........ ""' .'1011., 1"1 U: I'" 'l-i ','r |I. i. tarlineiil ttill l I" f.III.1 a I..r:" ...:." '.: ,,:'r.: n'- ; tuinnt from I J'I"I"II.: When I <;" "' 'IIII. man Him IIHH.I.f \Va-hinnloii U ai ,tiully inirnililioii.

..... .Uuul. ., | Iu "UlJmruif .. 11'31'1 ,
tl .
UM rwturiui
n-iuKiuu > .11..1. vl.I..I..I. ) "ate ,. .
H.ink .
\\1111.\3.111. ut fur. i.f .inlnl 1 11.1.-1.1
.,... orks.P. Sample & Reading \\1" iu |
,, .i
b" Rom ,
men linn I..JI..I.| | |1'|u) Te. i-iij.i) jilkin ulv< i>f hlll. le.I..I"I..r.l.t'
.. lung |. rinj f.f nlH>..r4llvl. ..4 _lut Richard Tbackeray many kind d.'I-I.I I
_, Atru't. II.'UU.LU luu i>ru..u HI > CHAS. HOFF I" wlii' h i "-'r. Mill Ii,.III.I lale-l .-.1 ., 11\,1- IinineiKelt', eu'iilhId | : 1 d... aim* me | iit, \ho.e 'Irnlh jlur, aiidlh.lt, jj"ld-Ii4\e I 1"11 it>nfoiimlid >
ffllel ...Ul-Ulluu. to Ul* CUt* >>f (II db-Ur* P. J.il J. Gibney .KIMDIilCAI.- Ihe line.tI3IX.LTATID ,it "f ulNinl. Ihii lln.liii' i.f ilte.kelelont J"II'r" uilh I liU. paragon. Tlu-y ,"'nemliil -.
.lbiuutf h."I.. ...!.. .r<vuMl vlulliy.Uk 1.-1.|: ami only cou.lant Iu il< .
.. .. Practical Watchmaker 11.I"r u tre\ u In-lit |I'|.. penlii ,' I that, kilter um a bait) liK-ljl' aUiad
lilKl>ly Uidr>lrart of luwuparlllK .il.l. I. 1"\1'.11" lit ;I" d'tau .
null ullu r Maud-|>urlf,|p( rmM*. te.B3 COMMERCE ST., TAllIaTjn. ., --I I \ K A \ 1 1 1.KT 1.1 \ F;"- |> d.i.l all IMI.. Lille.) liy li hluiii'.r.I I .ant uf iiieanneM ,luuk t.I"ln"Idem nimpln, >
 • i'iTilili'i| by I 11'1'0 I ino-t (J">"''

  .ui.Uunl .Ub. .......... of 1'ubu.luMi ) TI"v ,
  tlm ..
  .
  I" "l.i. i-uii Idu uoil.l I. .
  ..a4 U lb M| niiwt r ........itoa1 ......... ....,w-( ...... ..........,...... LIaotIJ. : .. I. r... "I. ..1. .0 ..I.i.... ..I' ilott .llu-re. Tom I O. htllife. i II Ihe faiu, wild an eijnal a".llhol'III.I. and 1 l>re.tii-leil. tlMllhn'

  .... ....... I lt.4l. r* an.l .I trim w.ttrt* ,.f ull JEVELER. rl:;...1) IIK.UI f.1"'.\ .. \ 111.1:1. who u..I..rl".I.. tvllli mo huf.ire t) lupalliy, fur, Idu jf'eat ami manly mall, .;. I..I., w..I,1 bu iinnMu l.. enry >

  1 Khraiuatltn. f.r.... K tlotle ,. 'U..airiii4| |>r.Mii.ttjrtli.11'l..l | -- -- liar.lly, kx-al |., IBMIde | iu fiirelyu iuleieour euihjr-
  l ll miu lonf ilkl. .. | MMI 'v. > r on .
  ..i.*.," n'. .. nw H-ABII.I. bu .urwl ut* uf Ih* I t.. )| ..tturk ..|..iali. >. ( ,,,'rlu.1 I"'I.1 OoMi" | "ittt I'nl.li.Kijliaie. I.ll.1*. Km.wle., Win. II. knoule*. .Iv.r.lu,1 U..w d..oool....u..1 t.,...:. inelisir itorjr .. ....'.1. tin illnever : Wi all kiimv a l.u".I." \hot* roaUn a bl-liifUlio
  ., .HU tftUlrb I LMV I..I.IM" ..11. .11111-1..1.
  ri MM-ulnallaiy ut-ll ma'le .
  ] utuiM>try r. I' tins t:: .v .. f' nift tery an.l a uhuuiio
  fomta II
  : 't-lrr
  ulrf.
  -* 'uJ'
  wll. ml tuc Kiauy )"' W II. MuuK .I tn miildin' aiu !lvir mid Ji"'d'Hiejf' Ijiletl (.. '
  M a* a i
  ..... .., \ .1..1. ,.& ami .I..t
  i i urkuu, il cl. ; 100:i Knowles Bros. ,! i.I. ''0III'r., onuorluonppy
  >. .' | HJ'IMIlt.HIALka .,."
  ul'lho
  .11.\ tiUnit & all Ihu
  .. : |" inu> i.ri i"M' t lifMl .1..11..0 |x.werSKl'l'' ._ I.
  I r..1 whouielu
  '. \t\tnnin:\ .. I baj au..uurk n Kh ...... (,KNI.i\l.: : AHVKIMIKMKMS.JOHNSON'S: : : : .. .. HlaLtf4 i.f .1ri I. I"'il niih tthat Ihuj 11" .1 .null. Mullere>l overtlm earlli'
  .tI......<..> r.'b.\I..uIol. t uuMlruu l l)>- ..1.... tt .I.I) I.I I. 'llntt 11.1 liall.Kiu' l..rv it j | ... .. .
  ... ...... "1.10.,10.11'l|. UU.1 rfl.lKl f.UMdllvilkunluu.hU ... I - -- .- -- --- REAL ESTATE I I'i.. .1.. ... I .. I...... \1.1..1 I. ,1 inner 'ir.I lv<, ami date. khol iu the .mlaiv held I hat. kilver U a giMul legalfii.lrr
  r.bl... .li. HIM li.in 11)1
  wtlll 1 Uk Attll 11 .Ikl..f man
  fi.} nllrf. WATCHES JEWELRY I 'er)' leuler ami iu Iho .l.-l.u. uu.1
  ,, : ) a*
  ,.lt.< U fAIll.l-......>.., IjT 111* UM .4 I U Ulltlr I *....,4. I 1\.h.\.I. :. ; .... .lingern while In* wat ilra xi-.l f..urnilet 1,1' I .I t.lul jlid' lan.Uid 1''lel.t| |
  UF"1. I kill* U.4bl \.YI-I.II. >
  ; >ku'h I .1.100..1' f \Ml : ml I'fxenUemru, law la-t 114aki i \ : .".1.1. 'll".N
  ... \MI. I many l .
  .... q milU Uquulitu 1<1oo........... .. .. it. oulol Jily .
  "Io' >. '" ...... .......U.LU. ...... .' I, 1.: '.a.lli..).1 ttroln !I. .. liltlu wraji, of paper, an.l raid 'lill |,1111"1] to Jlio very la;. |irodiii*
  t."::.. :!.J=.:= SPEC'.OLES. l : Afa' I ,.Nn,. 1"I.I.1| | | tint jlnl.Verne of nuku.out hit li.|." II''10.1 .lv"r, and Ilr.I..I '..lo 'lli.it
  .
  t :.t sUCJ 'S. por Srtlo.A ,
  lie lime i & Or ili Um uheii our
  | lu-l 'I ti 'L.!
  .. Beer Hall W.,1 > mi- .
  Tivoli
  ... dKttui \ uilh kigh ofrryn .
  n.rt
  lit"
  ) 4 ll>'" U b lb* bot n tJ' I 1.,11.1.1.1.| | I la I < h .1.|
  uljue. fc. t. HAKIIU.Meutk .. n.t. aa.l V '*." r.Kb. ,.t. t 5 ea |M-rt,u \I. rea. 1.1,1.\. oiiulry will l I" ''on'"I.> .1..1.1..kiN
  lt'r,totUv |> r.l .I.a.| VVurV...1 I : w .Mcaiu I...Ii. r.< I"HX \ f 1'1 'I .1 l kin ll it hjvilltf .1..1|
  JIJl..iJ g..II. | In '..1 hI; / lirapM.aiiii
  .1.1. In HIM. llllHM Kl>1" t-MItlll. |lr<.< 4 'I I, ..1 ph'a-i .11".1 1".1; amiiv .1I. era r..k'Y. all .
  .. >nbl w..from rml .UI".h. - -- \\ "".I.' 1'1'1".. 1., .....& ... I .11 I ...! l.'n* .*l |x-f..>; i....11..1., uiU4i -... hj"1! ili'lu't wrilH il, Iml tth.N-trr I. Mill heal'I an.I | ftn l.i" rlfci-l, a..lhu M> tllity' I Uul 1 wl v>ik ll*. VM, > JiUl I*. klM.Mb. KlK.nl. ...ur ''h..tn>l lf fal.td.J.f i ."". k'. 'url.' i." '..I. "| |.lir | IJ.1) \>t {.'...I.I. | iiiiililn'i,' liarf 'if.ami 1..lh.IIII. .) ** .I.oa.| '",''
  H-J Wo. .A J.t liiigiloiu .t
  -
  I
  I. .
  ( Itir : I tA*kfc.1.1, WMl. owuim brluc* Grand Rendezvous In Pensacoli.kt. lr Jiil .
  % .
  l i. Li :. ... I .
  ...'1 .. .rU .1..oo. h,.. t.V II. .f.v I a". Mi l 1..11. .paid .1."al. tvavvn.It .|1.1"| an) ":ili-lk-'l with lhi.alI, dnUar
  1 h..hwn ..11...-w>w .1 ..L" .. U .
  *.tUtllk lOttf lutb.all M.>....,f-,.1 ill* r.I.11 I BRENT .r 1.11.1..1.1.1 Ihe |K m, rat '01"1r .' .:iud \Ve 1'11' .I.lar.l Tll| I'urduM*
  j .. ,0 ..)4... ( 11 II.t: l Ot'- :1. F.C. irit tUt' ui'ft i.f 11"1. 11..1, for .. 11\1. .
  1.; U.t.") Yul.l_ : ( ; BANK -- .iulu at I he' I"II'UI. .. Kt ;. u ,it I I. to ilay) |irepaie.l tu nni| I. .t I ho iliy: : ..* .lou.u.III.I. :rerliialu" ranlalvly
  > i-1-o.-e
  ea. .o.. 1.lll'ISSII 'II\ls. iii-tl, ? If ,' .iv.r
  I not
  A..UU..L ear )
  ktrufuiviu tuu..l : t. MRCHANT'S CALHOUN KINO "euUr 1I.I..I.r.: \ft'j>*.mu'l.they 111"' > .11.1 II i 1. a< jjixxl aiyol.l, h I ho
  .t.I.I { : HI i
  .! \'' .t it-ivit aUuit ,
  KuU lit. / ANKER. for Iheishl at In view of I he f.tI
  lilncx.ru> BluOliM. .. H : "i: nit.Hltl.4l. : .r ..U-.| II.i"; |I''" |Uuul. .11.1 prepare to |1'1.
  '_... :,. ._...,. ......... 4.1.\ .. .MM lit' LIVERY, FEED AND SALE STABLE, .nl uu.U-r earx-u| in.. ) (,lraii wini.i.| ? Hel..I.I..r .. l-le. 111.n iu 11 "U'I..rl.| of IK'rlal.I.I,) (V>rgu -
  tuulrie
  & from
  I t ui, .. .a.I kuw..l*. .ndon. -1\' i ; TU -- : !I 1'\-.oX tT. l.t:: \I \. "\. .tl..ri.11. ileel.le* ,1.1.1 party khallImiiii.ler \founlrie: **eXOI by a hn.orh|

  u f.,a"J UM! MKbtfUtcb* Ib* .buk IJltcn.I :. .h all.n'HU.r ..:I.\111_ \, n.\. MARIAMMA, FLORIDA.UI'IL Tin.I Iil"I''III".JIII.| l t ) t-ar au.1 the Ihe alr..I'* of Ide g"U'I'I. I.wr miuuiu, there w.ul.I.'u| la U>.ualuiuudiateilau .
  ilkm tl
  rauraaxnt aw i <.auf*.aI|.4a>.l ". .n-a< u :I50OOO.tifuija Fcmii[ and Domestic Icbane[ 1.1 |I.i.. of Iu (1.1. lounly 1 ii.-ut U.H foroi. )var, ..f.r '"I>ear vrof allll yol.l beinrauu ,
  C
  .r. J. C. Ayer & Co., Lowel. Man.r'ij'i.f \liu .ltia.titu i r.'I'. Hi"' .euna erU-bl.I.."ill j' CIA } : I ll, II.\k* aiMl lit I.I.U.. .Iliuy ou lite liMik* of Hiu ...L our'triiur .iut for four. 11" u* .. ,. 1 thru outuf ':'nl'rv I.Mtllo bal-

  la -; .. .. t .1..1 al"" o.lr.. ,\ ii...10_. 1",_." .1'.1; ,. .....<.. 1 u..,ul* f ol .. ,.. ) .. ,.".1" loll ait.1 K..I.I, aiwl proiupl iilv.1''.." ill'it* lo &".1. The. liurM!. 1..& w" t>n-iure for Idti r'IIUI uf auiliuluUlratiou ,".u< e< Jue of nilver tuutkrr M*.not Tlie tUiitferoun M> lk"..lIvltwira l

  ,.' : : (,.. <, .. I HI : _.._.1i. I.)" IW l"ll' 1> VtUV MoliLU* I t.., yitru. ii.llnii.UM lLi. ,I ...1 uiule* au.1 .... ..oi. are 1..1, 1.,1 .1.1 tlirttt 1,1 *u>l it woul.l uut bo utilx-u-'
  u l.u.I""II....of\titui I 'I J.- "" ..o ; i 4U rj.i' "f '' ..1 rUiuitr.ttb.lllwj.ljr. ) flirt l.a. .. I.. I I. .Hair* of K"I for ltl> true lulerv.l. of WII fruwia .ud Ku lauJ wu U.,u
  liilkii tftt'AI l a
  JJ .
  .11. "' .
  HI IIJIINIi. .
  r.tittJ, ,uI.II-lJa.,))b 1)a J.l./t"l.ttu.* letter lol*'r,. t'c. o.Ill I lll\M>N-k J., ."')a. .a".. .&- ,.".. ....I n.'.,." UII..I.-V.I .". Uruii &il Iwfera a grvat ,
  .
  ., .'_ -- -- -  --
  ---- --. - -- -- -- --- -- -- -- --- -- --

  111111:111.: .nll 11\1\: .and IKI iltixi! nt all. mid Hn'il," \ nj,' I WP wniiM like t licar' ftjfsln; from' : XOT"I !ia' m nlo n 11"1 "in'pnmi I "rl\ ninl, 1' I'H.--) 1 New Advertisements.SlH'riirs School Notice
  ,
  ;) ) "n. \\C ))1 t lnte, th.injnni M",n" K..o,, doubt lint H.iTC. !i.
  I hero I I.
  .. Offnr' tn<.ptlipr. il I.! dotiblfnl\ I 1 1" I'loilda. 'n.ili-in llm \ no SnliM -.
  l hl li hilttipti the I'niteil, M''II.l lami ) | I"I| h'j: O.llill.lrAtol 1 1.1.IIII'r an-pt'' diKiti.Tin' li.in In I ),'moirmi." pail" ")

  "lii-p.il 1'iill., nhont vvlilih lln-ie" if llu-pra.tlep, aliki'. anil ilii-cnd VPO'f, | tll'lla"" j.ikp, hit ItN' letter InI 1 of tnnii.iolp| ., initinul nml, "v'mll- : mid lid tiI.!I.' ili.f.ii li'-n i' iiall, l'h"linlrifii'il.! wilt Im l.uulit tit n,

  ri 111.1'11I11 in TIU* via 'mm' ti anjtit ,,1."II..i! ," atnonjj' tli", Ill,| .r.fhk"| l 1'1', ( 'hllll, 1..1'1' iiio| | .. I' Iho 'IIIIIIA.lol,: orIjI.t 2:11,1.I IMtpiy "11"1 \11 i"I' 111,1.. 1 ho "W"I'k "I 10'iI:1. l.il.il, "-\ Not Hnl, Id'mnlnril MUM Kf MI I i I "*" it TttnttV nn.l tthi vf* .1111 veit*tl.n In Ilio **l ti,> ,,f v.ij

  i i>.1/100'.1/\ !"> 1:1 II/\1I f'lI. 10li'idI'' I Iheip 1'I.i.I.1, inone of llm, p.l, Mlioipjfrcnt' nll, ( iflelnlty lifniie III.I..lil liiiPlv i, ,, ilieiiHilvenext; f.r Ilio ili\ *'ail-ti"d, nni wild" willnlijru H"'.t h tth, .1 r,ln,n II.K. K I-m.-iulo M.u I .In-l* |. o ntnlmi.l if Hi.. I1-Uvl.i I*. IHV n j f-n-iioi'mi. *, tt III "| n n < I i-le.il mi.'VIM nml| V mm) m,,,

  ititpiloii.ninth', ,. ;'" i n.imple will ili-iiv)" .it. I In, I IIP, pin *IdA n' ofNo 'f dear' rl'l dim asfiin a' lo ,do, "jfot the wa* a 'i-i-p| '1 liilo, ;in.iniirr-.l: :ami i-ou- vpar.. |irithoi'fi-i> fl f nloit*. I h ite I. ti - hI I'III' .11 ludi IK-ndent' pli'lt. Imu. -Ilili'Jf 'mm"Hdiijnl Hi' i pit nil.-r, I--!, fn rt ti rill if I n fi,4|| | ,
  I 'Me. :in', "'pxp.'rinipiil px | (-rl- aif."dp, knowiall ab.ml andeanftitpth" : ; ccninami i ll'ml.It m.lnIII .ll I Inlll.-i'inrt. li-t.'i.' ; ., I.) .- k- I', ,
  In'at'l.'il. holiest del; in in poi| 1 I 11.1.11., i..I,11,1 I n -lir in'"mnp' pi.limi| (>f tin"lalp. iil.liliii II l. ii.f.il .In* l.< i.l | i tin i > nt ti-.ii-l ,. ||, ,|
  ; VH but, the
  ill'.I l.inhei.inl, ( hut, "ih. I Cmni'it itijr it tohohl p.- in m jn" ""\ 111,1 n* '''1 n* tl i-mnpint' ol 1' lor IP1ml' : th. I*, a .* mi Hn'I H"iirili..ii| rt II .n* '. i..l "phifnl '

  ilnlv, ho, pieai" 'ht'.l, '.1.1el'limn' IHI ,'inn nt* al.I"II11. by pieltj' d.ml .il..1 about HIP Intel'n.it ini.mven| e.it, *1'1'11'1'' 1",1 hnlil of il., :ant ilieil" tullm 111"11.1"11.| !ind, l.-pnbliil'i-:. "mlle-i-: I ll-r! MliMMIV < I'-lll' I''. vlN1j | miller tin* p itrnnnif ami in | ,, vl'l tf i

  ", 1.1\.i AMI. lit. \I' are "pokino. tt.1i"* in "'nelill. pi:tinhi' ) 'I'I' ol. 11:111'n: ,.,r tiling llie | Hi'.it if 111.1.11'1 ,.111; 01.1.11.1 I /. li.in- o.iim ," tif .Ilio, 1.'pl., 111"1 IIvta ,1 ,Ii""II"| "* Piiiilinili, I" ,.('Xi j-I Iilmo j i UH'I li -'< m.. II"1 f H t l lr"ii il l"- ll..t. filth r lln-un: inpiN ttili ,,,,|, ,
  liinf.'il f >
  defeat f.'l Ui I f
  III Hie | leiimeilll" : ") il. I i rijiifili I. n taut* I. .tllt on in i nnti mo ninl ,
  I n* a Miinhle, IPIIII: for, .llm l.VpiiMiianin :" / the ,I..h".r. "llm, Ilibie on that 'iili- 'nil in 111.111.l of d.ter: ,' (.!. itni.nt.dn .. d-ill. h"II,111, ami hoianm the, orir.i.i : "t 11'illI"wll pill; ,ln.nld | One I .' I "I sifeV. < ill.'tt nii.t* n II li' in nl fi nt eiilriiM-, uj i in

  llmlie\l, I'loiilentinl" riro.Tn I.-. t. lie vta* at "'11 iharueil, ttilh | nnd, (..1.1 heroii-' mid 11,1; nllop'lthie > 'I 1 IIP I COM MI RI lu. cannot nn.wer wild, "flillll1 al,1 h. *t inlieile' 'llm VPVVYotk 1"PIII"ln.: | 111:1:11': : n -lrnilh"11" \ II. Ill U IIIN1"iiN. pun Mi' *fin, ill.! )i fill.i-kin-n' loi*in iviI fir| I I *l.t II < ,nl in, ,

  .1,1.lill, to tlm pievailinjr iteniptit.ami hninenpiiHiie, mid Ii'i' 1"11,1".11,1, fPlliinlt. \ for it I dni, Hot, f""I..lo the" lli-i.il.t." nil Iho, contniit.1 tthiih,;, t'I1 '"II'.lol mil -il.| ii li-it! ie III- Irn.-lttin-nielli Mill lii trm-It HI ttlli.p h t
  \ j ?
  >: i\m: | ,'ilion al' IrfinNvillo, I i. .ai.l I : oni.nic.l. I for,, lit, atthonuh rinplili'.it, ind, "",'r.lill pi.H.f.. hut' llm rx ( i.net nor can.( We for II I'Mii' ? liino vta* llm 1\11: bill' 1.1'1"11llh"1I.j"illr. 1".1111111'111,1, bv the 1111.J..I. f1 hni-tiil titt-nil* ili-ti |.i|. nt t'l' in in) (

  In I>,eiiiam1! | nil. '. nnll, I tlion.lia ,I 1.1"1'11,1. d and, alt, IV., 111. Im, ill :01'1,1', 111"li.i,* I (Ilf.l, ATfENtWTIlltll. mill* ni-ik" Ihi-in tin lii nn I r-a-iiiur n i
  .
  ,1.1. \' hi'no" ilonlil\ 1'.1' Ihoilyhllii.it i 01".1" 1" I\'alil ,,1,1'1 h'lth" |1'olle \hll"II"r( hn'.IIll'I'II' 01' mnl |,1..1|. *- hl'iki-r' a-il ir-I thin in nn.l >r.i ni.l nnn >

  lill. lale, I i. I'.mill.to I" 11 Iholiiilh tta* i-ter( ,,'a''IIIII., I 1 1I 'ij : "I 11'1.1 l a uoril" of ldi, HintHIO I ''I'"il." ofllie I I""'111 0111.1"1., ...1.1 I -inalo! 111.lilg' ; 1"11 p.i-'i-.l <:ali,
  , TtllPr: ih-alh" fioinnn I tti: "o |111.1| at Ih.il time. .\n'lhr war .P I Ini df:\ pxpi'lienepl' 11.1 I fi'\pr. liken !'nll"r 111.1'11'0(11.. li.lenml fir aheail of il< f""llr" ,' 111,1 "till \lt .1'I.r, Hmi i* not all .Hi.il will he iilinliliil I'll thm ttli.i no, i ?,?,,
  1111'111"11 'i ., I or IKI ,ti.nl. .'\ inellow tnipi'ovtnent' keep* lit llm front Itink of Ihl"'UtCI' 1"1. .1'11, putt: ipvttear ri.| || I Hit I.I MIIKI! \ \ll! \\rili'nn.li. ip'n r.llltoinrTlllltnu.
  In'e I la.l vvi't'li." ( \"* .r. ii ml all w.i* 'II..I.! | he I 11\1 |1.'I'i.I' ) rll.I. J"I'II.I.'hr tr "Irei'l*.
  :ill-pox Id'al' | 'I I I. a ileadlv, apiidt IIpolicy nn I K-l LIU i nl Milm A .blTln
  No .|int.iiiliin-' alllll""lr 'A"1" 11"1",1"1"1". ...innuhjeil' I O.rl. fi'ii-l1( rpidelnii, *. will mil rN.lur-f.. and I Who ha* tlm 111,1. l>plnnfiur) In Ihoinking rxnmplo* iniirht, ho 'Iniilliplieit ,Inan nt ('cVeli-ly lellin, alonP nil In tin* i n> nn I tin until' r.'ii"v.il lliMi. |H-r III.null. plt.ihl III..IHI,.

  I t"1 .that il' vtn* ajriin'I wild it HIP APCV pi>ili\c nttrrinre .| I fit n.l. ., ', thoh.iml.of, Mn.- liiilclinltc cvlen't, ami ) 11'1'1,1(0' I IdinJunmet' 'led, I ill |1".lili"(1( ,hl"diHi" i.I i. hia it ..tiiij I I. VMM! Ml 1.1. I am mmittiir. I'rnntr,, lli i.-lliitf.-iiplit.. l: i, ,

  I. nole, are 1"1 Inoiiler., Now i ontofpl.ne' : the, war tva* over, ami, I'l. (1'1"1,11.1' t''ini'.lii'i.. He tunrunlhiHij p*. Tavlor lor, Ihc 1.1..11'111 of. I he tu the :,mlll'rl State*. I 1'11.h"II1 (111) 'j-rottlh nf .1.- | | il'ofil ni li I! null an I IVr ..vl I nnlnr W rum/nml pin r in,', fj.mi.
  1" r i.f the for,
  I 1.1,1, t linn'" lo '1"1'111 fur" llm (C'nvi- |jtheie, tt.i"* mi 'lien,] ". .flinon* nn that : in, 1h' '''>l of "rnnnl'C* Itmtin'lt / I 1",1.liii,'h .In.lenient. Im* 1"11 nhtaluoil, Xeillmr I railrn.nl, corpniMilmi' nor ", ".)"vtlii.-h" 11..1. .N in bv il.elf' ..11nl'I"il".1Alhillll. enonv'li'| IncaiHP (..-nil : I'liofireitliiit ttilh liriiniini-, lf.-n.fi. iiltritliinitl. | |

  vi nn' i 11. nn.l ipii.1. in ,jour ,nolefor, ol.lIIH" I I "iihji'i' ,.I. tiinl, ho, i .line I" the, ( ",,.111.1,11 I ,I,,'11 lie ili'fii'r. I H HI ',/ii'inf.K nlil.t'lll 1111'1111'1111\(1111111111' ant* oilier" eoipoiatlon" or 't'niliu.ili1 "oun Hie,! LIU'I ly to ,emi.id.-r" tt ill) 11.1'1 l H\MI.V: ;. wi\iiii.i-iAiH-: : :( ) \ .' nr II n>k-Koo.iii.| ', .(..unit, ,

  | W,' In 1.1|.i-t.il I ,iiolei at I pitTllF "-, i j Hint.vthile "ol.imon )li.nt 1 *aiil Ihere vta* :\'i'iy( 1.111.. II'nt1111 nnet' '< \\llli, 111,1 r"lr 111 neec..fnl jfiurnal. Tho moment i i"'II1I'I." WP ,In l.n-p .H.peneint. "( V.rillt ,,

  In lime iveitthiny, lit inn.t IN mi*. 11"'II""I"ar'"r" HIP ii'.iill. \ar, ). laml ha* 1"11 nb-orhcil In lf,111111, the 1.1"4"" li tlieotvm>r.hipaml' emitrol 1'.1' I, .Ilclr nllair: !' Iil I- $1,1

  : 1..1 ilie| >.lioli plomi,i.o' .In .l.ikp''I| taken, lor 1'1 llu iu tva* In the, i-.liin.il( inn \TJ' litlle. tlfntMfir, friiHimut m nn:.I" \'\ ho, .iilinini-.lratii.il,ha.tin' liunl MPelireit fur Inal by plleinentan.l III.Monio knotvn to Iho |ionpto, nmlII ,' nol' Iliad, .lime we 1'111 Miklna tolind C\-IN.. and lli\Clvii'-i.: : I 11 ..M.inI Hi" lli''li, r M Kin in nii1I.OICIIIt < ) ,.

  tll, I'I,1 il tlicnoxt li..ihi."II"ld.i| -" ..r hi* lcll.I., IKI -nil.ihklinn' ) lo HIP nllli'.II"I.I' HiPtrealment, ,ill do, .in oeenpalion' hv. Ilio |in 11''II..'.*ami| who' lanmil ho enm raloil ; that 'tn.nnent : mil Ilio" and true,\ um-e mid nf lid, di al. \I.MIK\M > i I! il.l.WliltK,

  .- "., iin.l I I I* now' ill .1'ICI'fll"'II.I. 1".ld h ou IhoMihjei, "I I II'. 'he up- 111"1' ..1111 r011,1 bu iililalned': willnMttil 1"mitt' h1111,1 nf tho in.iffntllepnl the |.-'lh'I'1 all tnle-et| In it, nml ":"I.r""I"',',' lo "Ilnllr' Idem' ?th"1 I nil rm1 f > Imll lli't.' %
  ( ami nil "Hii r in Hi nt u v r
  ililoi l.ijiite Ihtlr v'nftvioll Ihi* VI.,' I Iinip I It"i." I I. ohvioll*. '1",.,. vt ho e 'ntImli.i ,,\111,11c WP HIP" nt' n |I.IH. toInnif ,,1"n.lil'1, apirl exi'ln.itclv' 1..1 M.ite.iiiipiotennnt 11111'1. In hato. lone or 1'1 lid, mallei il.-eiliiu Ih" eiimncotHidei.ilion

  .'itniit, 'nliieil..HOMI ". ,.liaise a pnl.lieilnlt' 'Inil-t he.1".1.I .",,tu c/i'iit/ .Hie "r.l\afe) of HiefoUT 11,1 *lalc iis. r.nnlixo-, pi ifl.i me." 'the 1 lamo' le-nlt .I all t linu lleino. I.IKttho : Ilin -.-iir.-.l l'i'' nli'i'4iif Ifin'l. II.HIIHIIIV
  ,
  in.-lit' t Who II the hCI'II.r I tho Til.lr"M .- I, hate I Iho nt Ihe : alheail K.HP n m. nn I "ill xiii-nn (" .ill ttmki
  inviileilan; ', milleil tot.lioo-e the 'lime I 11'1111'I .1.in- when I nl".I.th.111111, ht.. "" ', III lieu whin ant oilier 1IIIf.I"cl or 11"1" oftteaitht \,1 1:1'11 ,, n.i.il. I Inlli ink nil ItUI.IKMI* 10.IIIK .
  npNnllli" lia< i ,1'.11"1".1',1"1. ( ? l/'l not tliom-U "' nin l lrlii'i.| an I r |i f
  :
  \ 1.,1"" oik. liilo. ,ln." : ffi'r i i. III.i-l Ilnmiuent, ami Peitementami "he t 1:1'1: we .(| ", ," .,' ". ,. ," naeeoniplihed I of I 1,1.: ) 1 I'. !>. ami ami "",'ul..1 Inllnential men : our pre-ent" ennililimi, lint.1' nn" Hie |.i-in I* liitfMi.lln l.i I'nil I nr (Mireli IP ant ofIlicnlmi I'MiHi'-lifM
  "1'lil\,1111 Pjrjr. } w 0111' t" Ihi', bet of our aliilit '. "for" tt hn'h 4J."JI, ; aeiovta, rufif' 11| In louimtinity. l a *t n.lieale.hiic li III I.-l 1! I.IMn -
  .,iineotlierfil" ,1"1.101 at Hair height., Tlieie ) I" 111 ,) 1'1' (,1"1' hand l 11,1, In n* a fully "ii" in miial. In )rl e ni" e.ll I.P..IIIll' it-nfilio M in.l I MI rn It. 111 nl I nun n.in. .
  all ioni.tile1a.ml'| _notv _._.._" i, 'j nl""II""I'i InteiT-te.l. ile.lr* XoIII" hI. 1"'cl M'1,1,11 111 ,,11.11..... olIII ', ,ami p.nli.0fiteiillt. |." ,,..,.I' 'lr.II"'I'I"I' eilitoi-., ''1111'1111.11.1'11111 ,''C\.- ,'"n'iIII.llli.1, hl.I"I.lli\I..1, in { r. II* I II ll'VHie.. II II II.I II"1" Iir Ilio pn i i- .f enii-irii.Ini.'. mini,
  111'llc. nl I II'r "" 11.1 mi.l
  I f"I. ilnin ii > nl I!
  11' | nit n iir.u.I
  \,1. II. r.r
  -
  'I pnrih.i-e' -, ,look |.imiliiiti, | 1(II.n. i.f '"111'-; ; 11 11.I ,not will M any 1"1.1'' .onl, nl.II"IIII t III'u J ,' li"\I'I.I.1\ '1"1"1,11"1'1, pnnr| f"I'I'I''l..f' | llnir own, of npritaluor ,1''llillll'l "I" "."".t.r IAI.I. ..IIV.Nilliei ih-e.iiit.v.iii.-ei l' |. T* .n-unit |.I.III.IHusin ,,| r.it .

  .1'1.1.I, an.l. the ,ittainaue lonipint itorahlu, ile-i>:in nn.l. olI li.11 been witlilield :toll Hieuonli.inh.ldp.iep M.lei led( I 1:11,1.: (111'1 I. Illilll"ln an pi-rvni.il n.iliiie. I' for the I hit i. Irn n lln-1 lie i.f. Hiin.. ,.r. VI it. nn i nniti
  'h,14 n ihnilerl.t! vthi.ll. tin Iho etldemo I. In lit polilienl: t-li"valion one i .il.olil.iln. 'I lintiijl full lonliol of all Ihe: 1\ (11C. 10'1'llill.I. .1""Ii..r" 11j"11111."iIII. o.leii.ilily, i ,1 II"I 'I 1111' Tl',il'le' Inill.itt I'm"" ,
  1(11,; of nil Ihi' I 111,1; leil.iiine.t., "I '* t whiih, inl\.ini.itinn. ean' 1 letnli the would. 1",, fnniNd.'d, "tilll ,\ of Ihu :1,11 Kxeiil: iinnilier, II i I. nil Ihe ...line.'JThelu "Iheiipldlt, : im-ii'.Htmidemind I'mlll.itf ,' ui il e mult if .1 iek n M ,n i.f I lull.,

  11 linn notv to hntit, iliainetl 2VHKKIin l in ,, lite in nut" in'ing Iliu': 1'1'111'1 Iho 111,1. !* .1l-onei\ iiftlio. | I., pill" iillllber, ill tin! ,Chiiauoin.uki ih'lie in Ilio in >l il r 01 mnl in. iloii.inml
  ,0'11'. .t linger" 1'1'.1.,1,1' milbonriN 1 irr.iiili l Ihu, .l.ile ? WI"III" tin! beno- f Hilii > -I | > tt iti nl "..nutnli l;
  re Th,' I.isl' d"I'Ir I, jr""IP1 tt'in lo while .. hualld and in mil lit). antlnirities .thu nleau lit. Male ..hc1.III.II"I",1 j| inu' I '11"1'1,1 I f.iilnio' ami .. thet .. i>ii) Hie Nmlliwi-leiii l.nm- '' |. I .In i n ill li r. -i ii-H.I" r..r ant il.lt.iiirii.il inN n-li n.1 ui o.iiinv. l il -.f H .nl i n i i iI
  C''III'"I.
  ) 11"11111 lilI & "i!; mmewli.il, lem.iik.ible.' Ajcili .- i.) "ivwiil iil.l "liiii.i I iternl-i a* unit Ir-nn inn. lu tun l. .
  Ih'I'"lrl."ill.1' I I! lilroail. ","1 steiiin.t.hip -,, cl",1" netti .ami ..inl111'1',1.1'| I li'<" ,reli.ineo "1"1111.1111"' all, | In thu' 1'11'1.11' "railin.nl( *>eek lo le"eii Iho 1,1"1" of rtenlilal 1"1'1111.ni" 'I ujjn Hie "ieciiil-" | oteitlip 1 i V. N, IM I! li.l.., n, oma t III- n mi ,1 nl i tii.iiiv| i ininl

  i-onipiny II'1'ld.h.. lienciallior.lon ,11 :|1',1| tl.I'II'lit,* eoiiliei' leil VtilhIhe !IIIPII InteiUHled, in tliu .1'1"'II''Iilll olN"ition.il 11'1. Iho lien "I Hie Vo.en | loby ,Ii 1.1111 III'"I' the, lai.fe.1, lill"i.l hiII'IIIIII.Iil'I.I: a* -ln.\\ 1' ..t min'rAt'i-l'' M.mnr.i Vinlr.tt" Hi) ami lloilli I: oh nI'
  | .' I In hh enlnpanie, *( minit.)
  I i-aiue In .1:it"* of : fnlid", and, mine, eomiminM'lHO "I"II. I {>o-ihle, tt ho ,ean he tn t bv Ittenlt- I
  ha | 11'11,1".1 i"II"l..1
  1.lalll""C 111..1 .nlijeil ppl.lemte*, al the !.aenpleil Ihu .I'.inU ami In I".L"1'1' '1 : or IH OM ii Hi.-1.11.Ill nf Hi" t.i.lm-iil I* t i ih i ii
  liefiiiolho, ihisp "I| I ta.fji.laliui', I I"jfi'l -.line: linmil.i! .ueit It the 111 I lomniDii' M'n'"e nitllioUn tt hii h I four inilliou aeie ,1'0[ invc-t ht' takingh.ile* tu the 1! 'live In llh' 11" 11""lh"'. vtbile, n.iu.liiet v. ntt lint...
  :
  .1'llh.i""h.l "I ..I'clc.1 : ...I! I In .' i lii.evirni| r-lnili| .mi>i'.ri-i'\i Ini hhn.'ll Hi-run I* tln-'iiuh .Inki'ii ninl W i lih.'n.n
  n i hull: '"r ,I'm-ht, riilini"1.' ......I'In Ilieort' ami pl.ii li.-e llii.-eentMjii'il' Inin < In Hie ii'i'ei'I iinnielit .I f.n' M aiul\ the 1"11.11"0 hecn ....nlfWe I MILIn. ute, nn.I in I tin' Ill'll .time I Cnllin.I.II.H I\I'I! leel 11"112.1 ) IdeliU I iar' tt
  A "InnMinn' IM.fini. l<> llm )jcllotvinilleo ., detelop \ lime h.1.1 I to their I 1,111. 1 ki n>t u mi I.-i- In linn n mi nf ')! IN V ..VvllinNI I In-1 ni I it "ink nl III.I i nii nit I-, I
  II. I ."!II'l..IIII,1, Ih(""'11. 1.,1 ht' Irealmunt' of the! di -.1 In iiinliniI Iliniih- I IM.n. mil Ihilir*, |ilitiil.illi .,

  "Ut 'Lie. .,,\ 't Yanl" nt an "\1.1 to, pievenl' Iho illl'. .II"II"1. ol.li.Me In "II' li.I.t Dill' people uiinteiHilnex I 1'otei-noi- aeiountof MUUO In.illeiil.i I"""."' I bt, i.II "In'r .1.I.ilt,1. \h, 1'1\1.1 li-om" :liii." M II" U.iM'l.ti'i'l'I e.n iil. Mr. ijiniii n illi liatt Iml. In i ir. n i ritiio 11 n n Ir.. il I Ml I n e n-.i,

  11'1111' nn.l ili.inantli', the vanl. .11'11. into, Iho tilt We li.ne eoiiilm ,,'|1'.1..1.11..1. and, II 1.1.\leI w lili'li, ho ilnu tint 111.1,. In hi* letletID |111 "nk., Ilr\IIg\ a "1"'llall"1" orI fl'cl.f".I\pine Innibi, "r mmillilt.' or,' .il-r.i.n-.,) ni I Ion inn.. Hi. l.n-iii. -*III ninl'lilf'"' III u l.lie. mnl | ninf r. n il in e nCiliIhr
  : :IHI.iitMilill' I viailt.Ilii n |mn.ll | f.r nil ill.HI* ii-.i i n-.1 i l r* tt li i M i .It inn n 1 :1 llml nr* f i MHi
  \\ hPie, li Senator' C.V ...lr.1 Chain.pavm ,.leil. Ihi* .1"I..I," vvilhnnt I "liter." of Hi" n'II:1 fn Ni'xUtinildont .Hiu Hie, Tribune, but upon one faelIn I :, biikiupi* "lllr .r ,,11.I'II11 the" IIII 1 *," ,"1.,1' II wi." 1.111"" ir, 1"1 .trade,:, til, linn mi.l n If ii" niiilnris.il I- n-n-l.l| In l veiir.in.l untili>t'ipiiiirf ( IHI* n in Hi
  "* ami I'ele* 'Minnli' ,! it'H',' hi ptihlio hefore heir 1.1111. I" i' iin nl Lit all ili-I.I* line Hi mi'' .l n'.. nr .Inliii II. VI Kliuii.. I IIII.M h t|
  Mippri ,: '" opinion mid ofthine the illwatn I II' I K I' |
  ami inperadded ,
  emu loprlvale 11'1..I. Inteio.lsami jndvr'neiit 111"1' 1'1.11. I.\ I" 'I'a"'I' both end* II('IP mute, II 111 !il( < Inn II. I \l/nM.! l I II in lliHinrf K. "nillli, .! nn II. hi. k i ihrmk
  1 ml \iinkl'ii.f. "111111'('. Inite M"II'II"' Ihcfinarl ,rt; hiiofllm who (Id",, )) HiL'in>,ihe I"'il: Hie :iee.l with thoex, li"\"I'II"'II,1 full}' ..".1.1.,1.' \nm.liloftriioiiiilepemteme In ,r 111" .Mi'.i-.ippi, In in-li'm' I Hie i | P, n-ae Ha --I'l' .Mil. Xl.llI l'lnlii-| It1Hi HiiLor, nil il tin i,

  Male' anI, ,'ihl. of the plivalvi JII c"know" ) 1111"r about Hie! in.itler' I h.l* pleenlel' .Iho, prnnl'* tvllliiu It* will nmleitako" Iho job nf IIil"1 ""-1"1' tn HIP lii'ht, 111) |II in, Mi.il.li, i.in I ll.iiinlli.il. II, Hit in ii i
  : .1 on ". |iiil.i r, linlii.l l.r.II |, M ui.l.ii.il .
  H
  l i ,
  U Chillilefnlntf tine llm
  I. rllll"I "' "II"111'hllII." that were" thIIIII''I''II''I'h'' ,'< IIt,I are nn, I"'h. 'Ihuex linvi-rmir, can notv' i.up-- .lililj'lh' a 1'1.' | ', "1'11 imlm-eil, ,,itn ,| Iln I 11.1'li..I" imninii..n AVER'S .li hit II M.-i I-ll.in, nf I hl| .l i, I ii Hi i,
  'ii"'I' 'I HIP, llu'I I
  .the, \Vallon i t atinnt l t. Nl.ul 1",1 nt ,
  ) nliraile.1 ,
  1'1 I
  :11111.1. hi-lii < an' opinion.We J ply I the InUnro" of the br 'nt- 1111..1' mi.ippioieutouif! hi* teal .1'II'I" eiiiiiii) r mil l
  ,
  ); 11,1 111.1. out er of 11 prole.eilri'jtniil iniiri'eompelenl e\piT4 1'1"1 prei I I 'I hiei-'oi-nd, : 1 ofllie "I'M..,1.) 111"111 i i- .(..MX II. Mi ltix\ ,
  .h.1| | nl 11111'1'il', 1,11"* for Iho ,' heallh ami wet- i'annul dexeil our l.ncly and,1 j inf: Iho li..in"! link of, pvMouiu thai I 1".ii.l. I ill spoeililt, l el ire, n>h.un..l\ : in.Unfa.! : 'tm-i.' Theopi' '.' Cure .1 tvir-4 r MI-I l n i t1,1 \

  j' eonnly, rtoiiil.i, ami I I. .,,,,1.111". a* I fire.'i: \ > hato 11.1('ooil reaon to helieveihnl deallhy' illy. We tiiii'l fil.uid' ,; her 111'r"II "* tl I."*,> i'iMliltoy| : of iloinn-" Illih nf hil,- '' an.l llm wink" he I..Ibeon ,mill, .n'. mi lid* mid 'd.itP" h'I'I"1: ; Ague mi ,f II.tn i u,

  "II''h'III'"II' '"" 1..111 leai her. Xo inir" I hit* not heen nnaipreelate. | : and, 'l'mil to 'VtlieiMH" I people II, Hie', [ i lalie ami repnhlii-.iu: '1'1'0 In ilo.I ill.II., 1'1'1'11'11. ub.il' evert millm in, iu Hie '."llh 1hl fxinuliil n ntliliitn for nil nolnrliil illMir,1 **" l-lll\k I'llll II-*,
  I
  longer I nhooler .1'1', ,In* will In'ie- .) ami.'I1 Ih.il, II ha* IH-I-II pi..In.. liteof dill 'pnt II>P of all HIP, eonimon' cn>pnie.iiM I'r.unl" Ihe |"."phi of iht .late am! ",,1' 'I ho pnblie 11111 hll"I".Il'I'I'I''I'' ; I j I''lunil.'In 1.""r" .Ittmiiid llial nnly: \ \\1 1.11'1..11.,1' n Ulrk, M fur u kun*u, U uio.1 In iiu mli. rrt.nio.1y. I II Kt ttlll Illl V lltKf II,
  II | II. IIIIVAN,
  aller It htitv, cinplnteil loiihool.(, *' 1"11.111"jounjfMeiiH (1. ,1 l ; t thai il ha* Ihttaiteil ami ile- mid appli, III"IM. I illl, our .\hIn '1.I1v..I". "e,MMliltilinil II.t I ''''I'I' I hclhor' they be 1"1111"11,1, 1"I.I.: ,, miiketmid: that. nnlt I"1"1"11.1 I nor il.J". lerlonn ltcviit mltfUn iiifiioo,**itiiliwii..raiiy*liilfn>r, nii.l 111111.11 v..iirx>-! .1 t\IK-. Ittkr II,

  I 'I".II Ihc ilo.tjiiKiin.t pnrMi|
  ''riniher I I. notf hi IIIK ralleil, 1'1"1 pin-tie" *, pietenleil. evil re- '"1).1'1'1 brii''Him', "11"'lr 'lo b.ir ourpaid t p.'.' ''* ''I.''I'I'III.I'"IIj""I.f iloui-" Iml I lln-y .l.i ,ii.il want eoipmalion I of d:!)ti..How mid pini ibeieaiP) lumber' 1111"1'.1111'1" ; mlHUI'ill vn Ifuretb0ttta.k., Lilt li'Hrel Ilio I) I>UI U limllli) IU II

  mill* anil iloiiii iniieli In tpuloio ionlliteini'lo to pin-peiily and in HIP, i '" i 11' 11.I.I1li..nl., ( WP iu.iv iliili,'r 'iuniioHily' | or, 't mlii. ale" new* amip.lil.nlaiami "111'1" I|
  New to New Y.nkCitr, I inM'Pi lh,1 it i I. ,\ \\v wAnit NTAenl iAfH-r.ti RBI
  11'II.wl..1'--ri i. the iHMipIo ihi know. The, future. WP inl.li'" onr-'i'he. < InIlilnki" j with the ('nteinnr In other Iliiiiji*, weinl ; .tho hi-l..ry of joiiriiali.iulu I 11.1.1,1,1._. rtirc rvrry ruM.of PrTemn.1 Vttuf, Intfriiilttflitor

  There, U ,::11,11.1". a ( In llmpx enemy uni i.ti-n .., iU WI,,< m .. ""J UMMthoilevliPH .. IIIPII and' I'mm IdlnkliiK nnpiejiiiliecd ; hl' ,,1'11''e a* to the reiueily,., bill tlm, t'lilloil, Mile. I. fcliott I w ilh tlmblokeii ,i -A seaiile" liiiiiiani'p, Clilll Furrr, llt-nillli'lit Vtm, Hanib Aw.Illlliiiiii .
  j1"'II\111 amletl'oil' of lit In men, will, eonie' our .., .. .1-. I l'i, ik.A KtnT, mil MI-IT Coni.l|. liit < iuif l I'ynuitnrln
  |1.'II.r.1! fully niio 1'lfl."lt" h}- Ili. JI.II."I. \ "I ? ..11.! J"1, I'lajnn'iil- "ld Ii jII'I"I.II, run I it raw of fiilliir.',ilUr ililo Irlnl, il.l lrn l- t > ii: :. IIOIIIIM.i.niiiV .
  eato neoaxltt IM'poll, I I. I net" thin1ami /, our inlit.l, hate 1111110 In 'uaniihl.In ,.. Onr icnaid.lf' .1"1"1'1" ne li.ne, 1111... 111 ,11'1 lur the, limn hiltlr, all piilli- Plileipii.o, *. I mini' al I.on;; I'.rainli, 1'11111' uni i>ullii.rli.-.l. by our rlrctiliir d UJ July

  ttr "eoninieinl tho Pxainplo ,In our llm pHHoinliniiofonr' Kenerul" ilefl "I he, .leleimined' in HIP, f.ir deieafli:.r.If .., I ..in |. .III.II.II'r'.Iallllllo.I) he, 111'1'1.1 I i"-l.inraiil, and ib.ttd.il.l i '. l.t, I**.', lu n-fuwl the moory.

  mill men" on llm' irnHVun-tof l'lrlil.i., iJI. wueoine' 11"1" another .IIJe., UP ean be 11'111'111,111' "ie'loriiifpnblie ; : I I. In u 1".11.111'1111..1.11! | (offael \\lial N Ilio \'".o suit ? I .IIIU"M.liate'n' 'plied.1.1.Idu, IUil"I'... Dr. J. C. Ayer & Co., Lowell, Matt.I : : {

  In IIIdl[, vtu ilexlio" I., mil puhlie, alienlion. eonlldeiiep' nn I I III"m found.itionof Hi-it If 1.h'I It 111.1 1 fully Malei: ), will In.i The ou pul.lii,. "IiiHIT! IIIPII pi He." 'I Sul.l by all UruDgliti.

  1." ('o\"lln"( Al 1'11"1. lia< 111'1.1' I Tlieie ha* 'heeii' au a'.iimpllnn, eonimon .'.1... oper.it inrf on I.11"i- .I ine.liiuablo, 111"1:11": .-" ,In I llm penpie ml ml, I I'.I'.I."IIII..III.11"' '1,1 I 1"11.1." I A pl.iulnl 11'1'1"a"II.I, fare' h nil. mid,| _

  "01,1.1111, II. VmiKlni, KHII| 011| .11.1,111.1, o on 11'1"1 of i "I.t"II Inilit ecilalnpil' .' f.n.l., IH .H.P only, 11'n baUofonrailioiH of Ilit kt il "I..II. them lo I'nile.l VIM' .f.ir w hoh,! ho lile.l hi* Kill II lie IIPM had'I, lo tt "1'1 about I lib iile.lt tilHlo. Allel-!. Slicriir's Snlo. r\n r.i.'su v.ON'll .
  111.1 .piimilnN
  ami !.:. ,\. ('InI'tl.inronilnxIn.' Wetinliipethat iitiial* mnl i l.i. lo "Ihu oil 'in, In Idn 11".1111. and forIdii 't( ili-'iir.l, eiiirnpt ollllail"'IIIII.t when: of Iho SIII'I lit.-l* Court'mil IKII"'III'|' '| rulee "- ', '.,I.\ :a I.nl. of :opeia-yl.1"I'1..H-I- limnhiP.I. .

  I h.1 u.1 I. II"\,,'11".1011'11'1.11111"11'" inilnre' unilrnre" of, )telloiv I fevpr llial fiilinif, our lewanl. 1'-111 HIP' Ihev i'h"".,> Ihelr ruler* ami M-llIu Ihelr 1'1111.1.111111' "111'\111111.1.l ,'kel 11,1 looked" il"'III al Hie i ir Hi ml tirlin i "iir.i ( .f mi i'\'i I .eauihi ml'."11 l i.imlt.n. ili.nl rlnruli.nhi nftlii-. | Mr-III.!I.. .lt Ill w-\e l, full. rl.IM.rtil lini.ru. if l ,' irsnt i\*|-|. I
  .
  !, It vttlUtav nettleil: anil vtilleonliiiuo |1111' mi wiinaul lu Ihu hl'lniy of IheI 1 testimony nf an appiotin/>iieiiep.And 1"I.1. Iho no\l four .voar* alter "ion.litiileil' Iho" entire. Imlebleiliie' .. olIho liouib-r "I'm.nmctiinc.. mli It. I.. I'lit I* I'l.iiniill.' an I M Tilllu.li f.in f..nl I., filIK

  to l ho In future, a* lu Iho pn.l I, I ,1."I..., ) 'urn iuMakon" ofleuer I 111'111'1'11'11,111, tt ill or III ol nttp -,,, I I : 1111.1.11.1 thill 111111"1111"1111,1 'In n he JII'I"II' \ tho. air mi.Idmili'd I In. Nil f III lilt. I Ini VI" I vie,) I.nil.( nil.I r 1)11111) 1. r 1 1 nine ui.k*
  1111) hi : ill II nl inl.| it.it. Ufr.. Hi., ii.n.l
  "il nio'.t I'Vrellpiit paper'a 1,11"than lln'}' 1"1 ,ilyht, ; they, kill oflenernjlhtiu hlv"" 1"\.1'1.1111..., only iioiif.il| | ofdoiiiff .) If ttoean" pn..ilily liml "innin. wo \1_ *., 111 nf llm I'liml" .I". 111.1.1..1.I" "IJink-i.: | II HIM .|. if.|In the I il\ I l'i-n .i.-i 11. MI llu

  the In".other forhU kli | they Hire ; tliplr tthchi IrealmenlU Idem yiind. and 1"11"1111) the, pllhli.ll, ll.lll-t.nll' I'eciN, letter" III full I 'I'lii. lit I i., Ih,1 I II."W..I.'lli'l' of II'.I' 1\ if* lh.it," ii'li'd" HIP propili-lor.1, HitM! iNi\\| IN in liHIKII MAT..ul .

  oflho (0\\111.\I I'"re him thai' ('11,11"111111 :|>erlnn-nlil.': If wu 11"11.1"11'\1"1'1"11)'\ 1111"1'1'Ill ( \' ': IIIIII llm ine-inlliiio, liojio ho will take I 1\1 ntfiiln.t, tho .* I'tp 1"1 i I," vi Ihil Hipiliiipr. 12 M*..I N k in. Ill-f* ..ll.iunif il.MrilHnnl)
  l'II"I.'I.IIII'II" .
  1 III It I..I' N.I. J.I llllH k III
  lint I II. I111 I-
  .
  ? I
  no fully leelproealo.'I iiiaintain Ihe.o ) tniiller, .' ht' htm In ,ilo- than half of il* :'. I.I.I.II! "-.LII"II. ;
  ran proHi.itiiin| hytheir )IIIt"IIIIIIII) 11111" 1"1'\,11" .. 11,1 ".\ i' i.t ir ie,. aei-or Iliu in in M. i.f n.I ir 1.1 l.tl
  own le.tininnt', then Ihepottcrufany 1111 the nanioii, ,it.it.* nml, error! In HIP" pnblie 11111,1 I 1.11 1"1 1.11 l tVm. r. I. i. U. II. Ill I'l IHN-n\, if **.
  ( ,
  lie pinlli-tihir* of thu tnli'iinli; ,prnp- 'IIIK: I.AM IVI KMIu.N.Tdo : 11', 1. III| that tin* put mem to \ o.e .I in-lit M-oll tl-lled. ,III' pioplielor.' -.) I, llvMin -h rill. .Aiiiicivi: ) : AND sri: .i iH.n'il i\: .
  I with thi-.e ,
  "dcV
  oini man nranv pailienlar, i la** of 1.1'1' "111'.1 11'111'11"11. i ; ilam !
  an.l (lie, l-l.unl of.lava' M'nalo Mib labor, ,1.'h.I'jcllh" "II.
  near aiu 1.1111.1
  1"1111 men locrenlo" pnule l I.y the nulhoiilullte .IIII'il..1 I that mu.t bo MI fatuilltar htm. AVe A III"lOI'.f 111.11111.1 I| ,\1.1 ,llm ilin.'i' ,nl.lnv n'word | Ih |.iirlnn nl i fill.., liia.r ..lt.
  most U'holo town'* amiteie and, i dm all.in' on Idu :Mh, at New, k HID propileior ,.ked linn REPAIR SHOP. l
  .1.h'c'MII: niinoumpiuentiif' tho exlnleiire of \ lint ,' 1"11'1,1.11, 1.,11111. hlrtlory II Ihe .111"1'1'* ," of .| pi 11. < .n "-iii4 .N..M'iilM-r Jnili l-wi, ttntio.iIKi
  ,'11 '. \ ,wAloll..II" anil over-' City, t'MiklhplPxiiinony' of W ,1., Mnoilvuho 1111 1'0111'.11 hi* a ain.t, Iho .iinio: Inn.I, \11,111', up in a patrol:" j/.il.l pin.-er* Ilhl 'I'" il f 11.Ill 1'ii.f.H.r*. riir I ul i|. nmnl
  :. ili-i'ao I I. 101'\.1 hl'"L"I. ami, 1110 pen- lai, Ihu IH I i-l.lie I'here the! penile lire not hi, Hill hall | : In llm kllf den. Hneu il full | nil.Mil ir. ai.11> l ,
  t liy Iniininn' lava, an.l morn IhllIC"CIV.tl 1 11' 11"11"1 ely on Mihiei tof 1"1 11I. 11,11'1* h"Jo.| 1111111.1:111.1'| .1. I'. IIKI.SMIIf.mix .
  wlllin
  pli will wait Ihu ol" only len.ly 11.1 bill niixlnn.tn Inj i laliiH of Hie ,. 1.1'1 I ; bolli'"r of ihoud.'r, .
  thiiHMutl people Io.t I "dl ,1"\'el"II"llo land and 1"1,. Mr. Mood)' 11,1I" ,1 : ; .all" "a. 1' per- i, and,, I I-! > 'in -.ir. Inv.CHAS. .
  uil at the I I :
  Ilitlne milted lo In >
  come" under the nio
  l.rovl.lel. 11.1 "II hUl 1"1. 11.1'I"1'C, I:
  I attention of Ihu, 'nminillic, .
  ( ,
  live*. An enliro rtinxe of iiioiintain*, to Ihuf.utth.it i "U ." i hiiuil.r ilfiiL'hailed .
  .
  thu llecreo In hi. "". A l.ll'/n" | .I'alll. 111.,1 -- *
  of )

  the Kaniliinthll> -llvoiiilli'. In lentil h 111 IIII.lil' pie.eine an ai""11 "foreign ,eapilalinli tti'iit pnr- I oldi'i'* did, come ill and, miku IIIIJ"'r ol 1.1 Iheie ?. : M II I. Al II Xi| III \I.I. ninKiiiiilrn.ll : :
  'lalkeil ,
  loo Miicli.A
  '"IIL out ,.1.Ihl i ami I iininber of III.h'IIlc.ll.II.I. \\.I.Ig'r. Thi* IIH', not tom'II the ((lie.- 11.11 VI.III.I'I.l "..1.111.1 I ) In llm Mtnid, their i'laiiiH 1..0 Idn M.HIir" 11'1 hi-.i.I ,: "I, ili I I.: .aillh"I.i.lalll.N.k., | l I., him r.rt'i.' r. |. ill hi'I. I IT.FAMILY .
  lion ul"IIII'IIIIIII'| uou-Inlrieour.u w : I )tunii.f man' 111111.111.11'1',1 had a I ', hit h '!'I "'ItiPii ton ire ili.i'li.n-.jed: Im ilonlini'out
  Ho tt
  ill fiulder II
  .1.1".1\ .ill"
  : Iuu\ ill ,no'rare. IIIIIl.I. om* 1" UIIII CI'I iillott-j'
  .1.II.c.t Infuileil, Ihu Ih'l I""Ino-e'vv av Idlil; I pd tin- I wu for Ihnmin iii x ri.Tnt"
  'nor 11. .III'.III"II.lhllI" paid. Itnt ,
  : 'llhic. proM.unit.iry | | .1111) I Ihoil.liilM .h'lilll I.
  l >ii-t"' bu | : :
  ( 'hl lho .ene* Illllilol m : ,- 'IM-CII I'loin' 'aeolJ nulyltto, !I '' GROCER.V
  .10.'I'il,101. .I ttilh thopi.iper II'II"I'.I.. lo,1 wliiid, vtero pre.ited| | I. the 1'1111'' .
  ,
  are horrihly .1IIU RI.t rea.l IIIOID 11'11'0 'ollle"e,1 mmof' jeivt In I loild.i, 111llhal, fl. .1.- '! ,1.1.. Ihal 1\.1'| | llieiewa> nnea.t' M.Hler I have 'been innlc.lcd., 'Ill tde.e
  ) 1".I"'IIj) ..the i lit.How' in h, IIIIHed j iil.ont Ih", .o 1.1'lli. Hie IIKIIMIK:\ t IMKIIKM': : .
  like rfll"lf than loalilt. poralu compant Texas i' pnu' "I''I' 1'111,1 le.tiinonv II.H 1"11" or I I. In'in.; rttlMi .MtiinsiH
  ,
  mm h eieilum-u .110',1./1,0/ 1'el :t"ii> I'HJ' 'in'U". <>f land in that stale.llu i 1'1, "11'1"111"1".1..| .llm 'voiini lal"I.III.I.",", of m datu II'l'I."I. | |.| | of eter) il..i.r.il| ,|. in lii I. I..
  K\-tov: ', Dtttii b. \\.1 1* IniilillIn 1 'lu thu, a".!>"lllnu* of thu liiutlieal hater- further Malux that KnjjIMi: I Ijir.U i, 11"11 win, CII''i.,1, police 111111111"I.I.I \ '| Ilil..1 Hie Conitand/ hal'l sen.ilor .!Olll'., of | jjron In I mil all i.lln r ttmk 1,1 tul* ,leriili.H| |.
  ) 1,11.
  l.'i I ni 'lit In of all: !
  uplto
  a larjo two i-toty inTallaha i nil either la.Hor Imlit'LlnaU ) 11,1. t"'II.ljl.IIIC.I. fir, II'" uuailing Hie tiiileuiomineii| | u* : > %Ti > linn* In.1.1 ne alitiitt nn .il... nn.l
  1,1 I "li"lll ) a.a i a* and CUll II. ott'lied In the: I', s. eiiinp.nl' I """ that do vtasjn*! from .1111.'I'11 of Iho I '.nn I. 'I hey l 1111"\111.1.1. >i'ti"i'i tx) %*>*i HIn.: i
  rp, ami a liirjio i .llho .Kiihjeii. uf jt-llow feter, ? HutuI ; and, from I ha II.di" I. IdWe.lern
  ul'I" 10'1! 111''il"rl.I"'g"I'lhal( tdo 1\111,1011"" j 10.11. 1111' .11.1..ld. \an I 11..111 Ihu leave rraiitPil, lo .1111'1' rrcdilur "Mj"'I'I. I At l.'t'l-lt iV Mtifixllioiler Mn.p-
  Iheieln rent .fieua-ia ficu lilnary" amiI I they 1"'CI'lui"ull. "Iil. or I pimineInbuilt. liie.it Iliitian, and Hi,it tin 11 kept at I the ht.ui.in' IIOIHO IIII.il'H'1. ) e>- In \11"1'I claiiiM, under. IhuI ""I % { | I 'olllal ]l..ued' anorder CHEAP astheCHEAPEST

  I 1"ltlI'O"11: furthciK'oploof'rallahaiiMP.Thln .! I. 111') know lt* .) ni.toin|. whulexale. belli ''uiatedby ICI'I.I'h..I.i-.i .I.II llolllao tinetone I""cn" 'e in .a.. itmklits: Ihe "' nielli ttmk | j. ;l-.nl: mi VI tin "trill.ilE. .
  1.1'llil: ;; ; : tioiu Itto Ii nil In .I- I'III.Ie,1' of M-teu and a-h.ill. andiill.irtlnyeMr.ip.lv
  I.in | llh Jn.loVulk; ami arc they 'nunoiiueu w illl ver- Ihein, u.I'II'lr"lhl"le.lhl"l) 1111 I 'Jh'II""II t l'm'\'I'I')'
  \\ L""I.illl I ,11010 WI. ,1'1'11 i IheIICr"UI ; I I Ij hi* l.irsuula) wmk.
  : 11.1111.1:1.11.\,1. 11.11,1 oilier
  i-i'ii ".1"1'111.1111"1'" "'1'. la.111 liveninoie lalnily It* 11'IOCI.l( la111')' an)' fdl'llr 1.1 1111..IlI'Ilh.\ Idu j I. Ii. '- .' 11111 i'.... "flllll"f* iu .lai..I.-ame 11" h\lra Keivl.-e ttlll be ba-e
  kclllr.li ami fiieilv, ami Ie.* hniieoluml I liualineiil upon I they a|>,reo a* l'olL.ol'lho I 1..hulll ila. vs, and, lh.itllieo : tva> ,,cvidentlf' ,"., .Ii a joke, and. I iidonl to the .'111,1..1.1111 111.) :II"ul1 llm, 111"111 1.1101 h inn her of ttcikdith iu Ihe nnnilli. .
  It I : ,'.I.i.I"III,' Ihe "liiit qn.iranlinu" I duo \ ThU will ie.nil iu a cmihiduiablu' SHIP MASTERS
  npilylit luiyht .I'U I are. ilillerently ,,1'1'1)' | rutnrili.il or preventlte', ( orI ttcru crowding Into .Ihu 1.1'ul' o-", 11.11IIfIhc""Ir"glli" im.'ria.c of ,
  Ml.ii
  ,
  vvllli him, poliliiiilly lu iinetilnml I 1 1.1"11 wlmlo lieatinenl 'III.I leal amiepeiitnenlal ,,' Ide tta u* I'I "etII.lliIoIIIOII'I) \.h'I'IOI'. I .inn II'ea'c' Ihli"I' n.nu ''' 1 paid, ) I HKVI.HiIN Isiliuiliil 1 1 my nisoiini, m i.f sh.rm. I
  |111'\1'1"0 Oi'.inh' U theiLln ? Wu hatu no nforumut llufurldurealludatlcnil.nl,111" ul.II'.ldl : ol.lhul' : ,i 1..1",very 10lg, ) el '" 1.,1",* 110. h date I..u1'lll" d ti v n-rox, M-pl. i. 'Iliu Xi-vv >anxibtpi.ial
  Ihu
  :1'1""IIluI. I| to fa.llhalkiitall tdc U.ne Ihl. Into ueli .Ki.Ntj A si-i:< IAI.TV iv snI.I.M
  MIIIIU 'man I 11.le-t of >c Ia..co ay. : a di-ontli IIH Foreign and American
  iloin of hlI\I, hit they ilou't t :;: t.I.plitf, .i. Ianof 1''lhl"'lld. either n* weiu now unable.hciMiiieuf \ 111'1111) ,'iiled. Ihu .nit liliHI eoiilinilii not been ctpi liem ed iu Idu ni ml ,

  often jccl <.leeleil tu ant ollh c lu "'Iu 1,1 I. 1 I ITut i ImliviiluaNor_ ,I U4H IxMlt. Wu lift the I IduMithan 1.1'11"10 :iN, any longer lou.iiiea cilmin Hn.irantlne: il, hccau-e 1.1\* llial do ioine treat "a from man an a*al-a a."III.lil N ;.nil, but tor no ulhcl'I'11 country lor m mv vcai *. 1'i.nu ion >in.,,?;1JMARBLE; : or iii'MNKs*;.

  at ol" | i.e.Il sab.iihion h M.Cnllo.li HIM! Cmii hn and STONE.i
  deient
  i icmiiilie
  and
  Kloihlliin tile* In tuaki |noptt'lu'lievo ..1"011"11" 1,111 > "UIII'I'I" ttuiv 11..1.1 III..lc.1 l.Hiilil) Mill( will lind, HUM apic.ii| '* that what, U known exlen-ite piaiiiu lire* have .

  Unit Ihu nalo ul'.ho I ohl (J.iutloby I"H".i.1) 11.1 IH'11 ji'ulon.ie* UI.I l'I'Illu 'cll 1111 lai' cr landholder olll'fl"1" l.'ni that they inn imt iiniraiilinual | a. tho V.M.f .li.l.i ""III\ ,nit in hi* raged and it. vtn.ud a v.i-1 e\i"i.t orr.in
  1,1, belaku oni-el\e. to I *, and Idat fanning like nil older : n.imuonlt, and, 'Hip kioikmeii
  linrrlo-l Ihutoiiulyuf '- I. : their own *wect Mill and up hii Iul' 1"111,1 e. will nihr a
  ''I''I'U''ul e\iilen.e 'i\en by the Ivadeiit of Ihe Ihlnjn Iu iho 1. h. w.ii" j.'iadn.illy" of u fiw 1"'lllilil pin lie. I heavy lo... i MOXUMKXTS
  KM-umhU.: They hehl Iheeonntr, 1",111''UI .1.1 iiroun.U. il.iiiiH.uc i ,
  he K.iy., until ho ..hllh" lia/i-llo amilost pixilLMion' and Ihox! udo, by Ihu ev-' j.IItI'CIIIII"i tdu hand* 11.11 ye c"ll"'o.| '1'! The.1, trade ul.1 coninieneibeliteen 011".1..11,1 l Klottl'is UIIIIIII.II.I., 1 I I.m i.vn i >, >"pi. nilM-r 1. 'Iho iit ,|
  l'I\'c
  1'llol Hair learning mid (KIHIT ol o '' jl.I""lilll.-l.III.1 monlh of ilia e\m-ili.ni| i IM-I| te.ier. MANTIJOS 3R
  lul. al.I''I.llal.I. I 1.1. : Idu Im iutrr- SLAIISM
  It at tho next lleelion. 'Ihi* Nralherhanl Male* caiinol
  That, N G
  Ih11 jeniin, dato lifted Hiein-ehe. InIK mainiiif'oii Ihu land, laku Iho', .lill'I'j', j jof i all ver.v will ; \ jrivo Ihu.pC'oplu dat. Tdi> atlendan.e l..r the in.nilh ,
  hi In olllrc with f.ilMi iu iillhlent I
  on or '
  1.1..1 litloo\cr!
  all"'e..r UJHIII Ihu '.1 f.n M.H a hundred
  | a Himi-aiiil
  ami vtonl.l le vteic It not for Ihu fait linn'.ami<".I..lllm| rvgion* ol liue-H 11' leuanU 1,1.11', 1.1..1..1.. ut innllltlent '' :ronu.U, and MHIIU ..,ide.e biixht da) >, WhlllI"o\ kllppre..i full amount.nf the jud'menu '- M I,i. h in..re than im-t Hut ixpeilaii.mof ,I \ VI I. hINlis |,rI -

  that hotly In Ihi* loniity I..lrll. waye*. Tho'l'KH "1':1 111,1I"hlic *.nnu 0111.1"1, iVIlow with in ren.lried : the manager.. 'Idu illy i* full of Marble JtraullieM's l-Vniiilc
  Iu
  every III"W' .l-'ir.i to l Hr. money t"o'u.e ei.e toIhi I and Stone Work.
  uo .oilyin, KvallnK liotii u ul..II''I''III.1! | 1111" ell :| people and the rail roa.U deavilv taxed
  thu e.litor of Ihu then uulh hU t..I'.I, N ion; nuke Idu, i"1 due ? '
  lot tul'Ilill. a)4 11.1 making an \\hlll.lh'e of t.irelnl : ;(1 Iniaii ) ull pi.-cnxuifi. 'In.-.,! iv Hie
  (il/clc. hail nothing nt all to ilon 1"11"11' of all the leading mediial ail- wOIII ulelllul..1111"1 ..11' tdui-oiiru II.ll'ai.o Home veiyini What amount Iain com rot.er.}., and : ( ...(ii ii Ic iKlainiu and I In) AlaI IK\x.\l OUV, rl.A.

  ilh the ..11 an.l vv a* a leather tv eljlitin A* of I |>mlaiit iiie.lloni< that very miuli who 'aiu the ilaimanU lib bauu I'lCx A soi i.ui.m w ill be prt-M nl.i .
  I h.tltci'r! )" tdeory l.hl..1I."dlllg 11. a ollillll'o" II I I name 111.1/I u. I1. iu.u.. a.,,,,
  Iho lht. I1..e.. W"* line to (hehonoialile IU birth Iu and iu Inrgu amount. ha* 1"1 l'oIIIICII".1! iu need JIlt'lal.r 'Ij-, I.IIII11: ICI"11 I 1 111"111.11 |IN.lh|| cl.HM>4 1.1 ia.'% and i j V>.in ..I k, Sept. I. l >nriii lho.oit.nte.ir I- i *-ul llviuxlir l..r nil .n :,v-4 ru.i.ii,
  ami \lr"A. llm I', .s. I Ihu iiilinurniuculnf at Muiil haM eudi-il te-t.-i.l.i r. Vt WIILS. Inn ttunri. >,,.| aui .1,1. Ili ,,, .
  (.II.r :.I..I..h.131.I.I.1| .I.I.i. jn-l pre-ent. 'omery 10 It.lc. of jud menu ali I ) s.uJ| | I !, J.k Kll. !! r-lll.v ,JU. ui. um IM
  of Mate hvnator' S. H. .Mallory, ami I IheJlaiue "II IIIIIIICr"1 or )111.1", hl. Iho '.:1.101111' I I' an ol.l ni.uleruf i day: nn more iin'ht In 11'1.1" man lie* lo ; ? .. .1..I.c. weiu leciited at Id!* |>ml, tvdiid .;7.- j Hi. a. K.U. m f i.g.llM an 1,1.Hn M i*nm i. ,., u i.u i u .
  U"'I..III.I.I.u.l, and Ihlllho! 11011. (011"1' )"11. W"I" w I.I..IIUII".I"I" he U fiinn than ;IaIIL.l" prove j l biles, V lined al 1 1 i.MJI.I.s,'. ttuehipi tlt >TIII 4II..V. tin M IIITK*. uu.l I' UIIII I .
  (wo gin-Mi IhaU Ihu name for ) caiitu 1\"hl".IJ. PenajioUliM II.HV h h. i r i u an..r.U .
  I of Keojrraphieal ornno limit, of aliiInde thill Ihu 'II''CI II.IIL. III' 11 jnil. l. been paid In due' : > | <-d dirifllt to IJIM-IH- addilioui i Wills & Broughton iujiu-i.ll> H MOT. Ibf nuu.li M >il. n lu ( aii.1... i.
  of Aecaue h* ami I 111.11,1 lo wl..I? i ill.iu lo'.il.i''t bale. exioi| led fiiini Id!, poll nuu.lv lu I-- ul iluin.K u rui.l II. ,,|. .rilKitl u. lu. l .

  (ooa.ljntor.. The 1'0111) 1101 ttonliylht ofiixit Il'rl"I'dliul.lyion or liifei-linn are I hll', ami I.) lauiiol. In) ilUini-i,'.me. 1',1 .New \'orL clly or Chicago, inn. Ii lal.ll.a. Ucii .,1.1111.11,) ;I via New m k, liallimmv, lt.i.u| ainl lu."i
  (lja/elle 11.111 : to ilou ; 01 !h} Ihu TIu.-'I.li.I.I. and, the mciu kay 0 ..1 i uorant dm1- whom and don and I'diladelphia. 'I be riceipt* at i JL A SOT\TC=;
  hIIIIOlhlll inui: ) a. ie ar Millun-1
  of iti lall"allill.1 in the fulledMatei \t'lho) arulheiu ami Ihu fit ml I\oil.ilLft hbnvv A .faiii or !fj> ,.<.i* i *..., I I'oter
  llh I In.t 1M lullllg clh'r KVI'lire 11.111; 1,1'alIIN'al..I.ofl""I "IIOIII.t l II *old ? ': Holmes'
  Liniment
  I la.l ,
  .Sett
  .
  ( i-on.li- tear eoll.ni U
  11.llh. .t"'I.r kaniury bv .nil* involving of.lullai inning
  .
  evidence ,
  ,tit lory or l.Iu ilet'ea'. : "I'lc.1 taken a* of of all '
  state
  older
  l.icU iu ami ilneav.n of Iwl-sl
  : 11.1 to Inerea.nn.l il ail. 11.11 v.mrkn.iu orn* with
  .
  111'11011) ; \vl a1
  h"l in nilt there bo in dmuIiil ,
  tiuU. )1 I'lit h of 1 g.MHl mi-pi, e*.
  ,
  I aulxflivivlllr
  1.10 or l.i Hie ,
  hate who .' It.u.NI 4II.-I..I.I I. i
  11.1
  ,. UCImile* it'tire* hum Hie Wultun.sl l.alll'"I. caih for that rl' "li v
  .11 I. public lue *agu, .1. ..I'II..I..t.leil in au ullcjjcd Lx-alltj?; > uuii; r.-al MLu< u ,ud.in.l I.u."
  "
  1111..1 | ho are p.irli". "Ijiuking at llm kiln uin,
  hUotvii with ami I nIII..11.II. : liivanl
  niil mid 1"\11'
  W H. Sanmler
  l.ikei hUj.U.e. theory i&'al. eteitouo tun.I, Ifeen : '
  U\I1| I. lu. 1'li\.I Tdeiuare, 1 tiood many thlll:1; 1..llg t.lhl. .nit. l..ind of ) |. i.HiHdnh m iu whom the iletn.Mral.mill.I .
  ) C'dailen In liU Obituary of them fl"III.hlll moie or le". tVilli lh' ourit'* of inruiin.iti.nl iu hi : b 'I'I\'r. / "MOTHER'S VBIENO -%
  I> 1,1, 1,1 framed I I that wi I. iu Idupud will ele. I. aliiec In) i* more ft lain ol.arrtiug
  "That lUilroudiaru ji-tln 1.11 Infan.ty .l.ila, ttilh \hdl fortify | ..llull ruaihho i I. ,,1111 -fro.!)' ijjn.nanl or holly 'mnti'klml and tdat will not pleaaiHUer. New Yoik, Xett jVr.rt an.l tt kru >|.|,lm| 1 1,.* ? ie ) .(,,? r.uliiu iu. 1,1

  ," \lall'eIII11 ma mean Ao iun- Hut. are laL"1 only In hu iK-.l rov etl I v ly .IIClhll" t-Ue that i "I. heal of Hut imite-l. In.liaiu, than any uther ileim* ral. W"lk! I'll In. anil a.lji.iuiu ill |>r> lu.-v ifv aul *|uu k ,1, lit-ii. w. 4n
  ) ar.I I oll..lllu'lihlol IK KIIV>, An u-tul.-Xnlu laud
  ,',... \ih hi. ,1"11"). Wdilo )Ir.SIIII..r. other*. I only r"'lall.' then to fur- IlalluIrol'e. We ..hl- f lioclur \'- 1: l.o : klalpofaiianhv Celevvavo ha. a.ked 1.11 I'or auv il.'in.H rat w ho e-iu i ai r) Iho-e
  .1.11 alII""I."H.II. I Hire.', 01 niher iitiallt linjiorlanliioiihern
  iu hU Ih..t loader l I. |irulii'* inIdu ', II\I a ejM'or 1'1. 11''llrl.ldiul uf loapplv' l.i 1.1.1.1 1.,1 infoimj. j I M I 1 for linii( .h l.tUI''II'.I.; .I.U, -, vt ill |he the next lileul l-

  1.11..1 thoae udo he wjn, **uivIrjinx Iht|11"1> of f..1 l to LIU, ami Ihu enn. lion. What Iho Ia.li'ull'hl.f Jm luu of ,!! .\ t'oimiatiouilb|' I Soul., ; botau.1' the xiulh i.Mire to prc biing V I ariii-ular l'r.vor'sUiiitiiu>iitU.viiu.

  lo litiil.l IH ni"and] I not eharyof elii.ioii (.I l II.> Clioplu, .I X.\ Oilean., "' .t..llut LIIII ul"'lt 110 \.1 There anMIIIIU corimraliou* that 1'lll.h'r. of \ 111.1 |I.'- iiihprx'Ii.liuoia.| | it milter.not who I* Dm u.ujrf. u ul ull.I'av.ni ui. n uu.K.t.n lo ibi .|,>i.s.li| fur. (..4liul| w.lil, I
  .r.-4 | ,
  naiiu'K, or hlgd blrinitf "011,111"111 U iire.i-lible ; ho "at'I; That .. r..lJ, claim Uiuit win ill knowing. 1.1 l i.lox. .,.1 l.' have I Mini 11).1 all. The lll. \ .are iu "lul"'r.hall t,( u-. tin'ean.ll lit liat ar.l i* thu man." !:i>rU> M ,| |, mi.il.lt rrfM... .r* Nii.1.| nm.s,. .r luril i-luU.,.l.ul4us I '

  to Ide 11"IW.l'li..I hei.etldvut'ly {MOW nothing about 1.10' ftrrr; 1, 1:1 apply to Ilall.lol al.l thu pie- i ic"'III !{.... riveipu of tho X'IL and :4 .. 11".1.1 ropic' Irom netvi. rmi). Nashville llanner..i .\.. -'lu I', ii. l..x 1't.NiVI: -.!. in.l.-.|..>.martikHK.I., ull Oil.-lr.l| >a.( .IUn u U |an,. ru imM".B. [ |lur*tlMH
  I.t I and ul.V. H.VJ.
  ) t-oing la titkn Ha' it it 1/,1 unlit I ,' '. iuvohe.1 iu Ihu lluaih Uailwav: t 01 I.a I> ..I 'hI 12hlu.1131h panic. ai."iiH, 11.1 1\11 that, \. nioie ili.a.trou. failuu>> evr uilff lr} JFuri l
  l.y f"le. il.efI.'J, i illul
  wall'l .Ihe / :
  \ 1.11'1| ol au> lo bu been | than thihc
  1'1 O..I.i..1"1 o liU illii.lii.nu |II '''' >or mid -let hi* lift, ,,* ,.1/ ,i ./" ,. .IN", VI'"UII] I i* haully vvoilli while, tho )peopie iil am.'iitf .:1''I''r..* of the lvl.I.lul"l. .t A".IIIII.II'I..IIoll! la't I .1.\.1 1 Javt'onkf. 'Ihe r overt) of I'leue.ttii.1 Ixithiiieu H. PORTEIl iroular-.- t.u iu'nl". >n.| full jianiful i
  '
  J h khlnu" on the IL K. )1II..e.. tint! firutifi'** imlrrtlo/ilaeut, I.I limy aro no Linger; iiiiei".leil, ihey have liom Ihe .iijH'rlnien.l.'Ut I. ).. tlouu lo Idelia. l I" liolel MTV ant., ha* Iw.-'i niirvtloiu ami ha. l iuaihiitu.lbt ,?., vlauulo. lur.-r l i iI

  Ihe'iju4l'iu di-playeil 1Mr.. SJIII'j, j, ituir* lu infnliult in lie kuimm < .. uo further inUte-l In lh>> puLIU-laml.uf ..Lnun. | hi> ". lionon the elc.. nl.je. I. Ih1 In 1",".I.I'nl.I., l.' ililnat.) luelhoiU, an,! a : :

  -r* ." ill Ukc l h.le'h" no pail) I. 1 leui, nail the tlremjtk! i mutt it>ick to r'h>ii.l4, that YO.O pail of Hid ..11111) I. due to Ide dilieuce 10. Mr.J. II. \.lol..I. ,.1 II.tu- *ati'i-.tiiM-rv alivebu.iuej.* | >lu-v. lioth atitT: icitiii: : n :
  .I .1.1'1 1111\'al.w and wild vvhiih Hit | !i ha. /palenlu.1( al.1 a li, h So.ilaaa.ale
  ( y 11.1. I..1 .01. are aj-'aiii bin Mr. Clotir alouv i orII J. BRADFIELD,
  cau e' that will icijuire a giant illuit I I" r.l.1.i..l an.l |>i i..I l n get, h to which de.I msl
  : L'1Ji'0 itua.v ll' bn.inp.o of The road ha. 1"1 arc ; tn preventIhU in a. in l>n.iuc al lliMoM .tainl. II.. No. IIM .
  .
  too far to rrai h.. \Ve IH HJ heu | 1' I hen glv tuour IlineMM the KailroaiU ami amiIhtv li.-u in I Ihi! ... The B.U.tl nu> | .\ i L v> I v. *
  tl'll. "| 1'1. 1'1111. wampilieil/ii ban.lied dining llu' 1'I.t M-HMIII. 'lc pia. 11111. m.iibine .- In.l .i i. ni on a triiaiu ilark ilat it,

  illl not try It, a" the clloi; of .u.'u ntUinple ;. lroy Ihe lro.t llieort' t.I" tan light I nut \ilu I heir hl'II1''compauv' ba* <'al'I.II..y l 4- ). .)"r. whiih ..I : '. to t'lefol.leror 1-.7.1 ll.-va* i |Mur that hit ha.l toi VMMlM'K.s

  .>, and ha< II". : per c.ul. more run iudc| cnfu.| hi* w it.-10 her ovv u family for >ix (.WIXI.IXi; IIT r. *aL ut Ib-uil I.) u'l tut I'm
  .h"I" .
  ilh"cr. I lou' llu' rarued iuf.iiiner lall the M>al of the | mouth* He l uorll'i ( IU..
  tde 11\.I"ullru I ; lo.uj purl. > In-Uav. I uy, and al VV L..U.aUan.l UeUJuu
  fatal cud hl. > vf tltu within
  snap 1101"01.1"Ihol hll.11 vthlehIhe ) henoeto it five til e. of the lu.ucli *
  tUI.'IIIW. it
  1 I'w ear ) earv 1 flklllly aud tarelully paper i* sal.l, al K-a.t |i.t ljiKI. I Ii
  \fe ,cle mo )ou 1.j.II".1 1.11 uaiujouuf lev cr IloLe Olt ilirecily after winteiiiif examine ihc ,..'1.1 ihvlsau.I Ilrl.1ellhe i lu. thi.. 1.11110., 1..1 handled a manlier that the paicr| can-1 I A TaluaUu auxiliary lo the AM H.AI.S, iF AM, VAUO.VS.

  the danger: *. You \ill date 1 I.. iu :lon, with the I bull khipeii ) .atteiupUlo eoterlho lr .k.an.l ;''that not a kindle aix-ldcut or mi.Imp" not be read without breaking it. The'(r rl'II..lluall i ih* lo>nlville K\iHj-Iii.m ha*nereof l>ci-u> i.yWESTVILLE

  time .gntln! ullb all )pJilie., and n. >oMxl, to a t'I'rdtlr,) many Jogl'c. a.'rtlil ju>l hou' many aere* df the' 'da. occurnil. and in 1I'I'I'illlol of t'luil'ral.llh": | l II.J.I.':, the ren.lt o. omiu.xlaiion* loiiuil Ly
  li. Journal have
  fry body i'l"Iniludiiig Hie K. IL, 11.11 1.1.4CIO. atilitlcieut Iliuc iturluj; a l.ubl'Ilall\ of .'lull.I") 1'1..1' | by ,lo lhc make..rv Ihl.yiu ii v* Ihu; to compiii tho emplojec.) lu.. decided. adopt Hit tiicaiu of 11.1.ly kvlf .'rol..tul.-.1"1..1 to |: iiawtualilt vi.itoi.. *.| | Wu rate hear* t har of uii<'el arc vcr) Cotton KOTEL.x !

  if you cau do U or try lo doit, the >ooiirryou W hule Xoi'I .I u tt iuler, din'I I an.l rouu.l about llel..I. !lutoj .::1. 'I e room.,
  [ Upon iepe. tablu .tretl*, viLi. h
  follow iu the \.keof jour pre- Xuu, hvw* ilou* it >tau.l a* toiliajfuoxit the hau.Ii of the il,11 ullill. ,ho have : .\hh l 1 s*..rctary Chandler 11 The lul1U lo d.. full ju>tce! t-t all riiile
  d11 the Letter it \ill be fur I Ile i or, to "|11'.1 )plaiu .:ugl.11 uiaiitpulatcil tie "I tate during the U.I :r t'luudler aud other liulic. I. |urliel. lo kvlt the paper outiight tj. huani an.l l.iflalug at han-lujine private IltMiip OHH r.v IIIK i \v.Movrii. .

  kcounly' ef U' lU>n, aud .Ihe m-lfaiv: .l lUe .I -.t 11IUu.uiiU I real lueul'(" .tet-u ','ur. Kveu: (iov, K-c.l mav. I I Iu him ou hi* .umincr v ...atlou ou the ,dealer ll u.tl" I. h. IhuCom.men hnu.fi, fur ho tl iu it ..layt great luioii tol.pk .

  embryo ely ou |.Le de I 11. Keating git e* Ih* Ireatuient an.) <>! turu out lo In. a. II.1y a ..11.1..act', Tallapoo.a, Ui* order forbiddlujf Ihepitwu.v I .iaP I.u u.t.iptisl t.l. plau, w lieu ).| in. ijallt u that iuo Ihfy t t mat* u have uni a a room

  '.|)1. ..1..1 nsni" for t"l.11111'1] | al".I.) 11.1111..gi> eu ht uenr'y nIo" ufrltl'' baj; till a. u( Muiil.l | ..1 uivfkof uaval oili.vr' ou .e 1,1 I 1"1"1| hI. .. aud d.ll.r. in vvhU-hlu Ui'p au.( d'-ionii pla.ihi-ir

  .;: Lbv tUe coiuothe head. LI' ouehuii.lre..ht| 'lld.u. ol' all 'lol'! hue )o.I" tu Iin. Auiiriiau ,'a' e..Uli .till iu rolc\ I take 11.11 ott u i UL .-LJaor. I ,


  .
  .
  -
  ---"
  -- -- -

  i :7 "


  4dJ I-----J  .


  I; _--: .. '- ..-. .-. .- -. -a. a- A.__ -. .-. FI '

  ''nHj ''a (tfonunwial 'Jr ,. \I\'mt: I AI.M\ I'llI. \' !" \ lI' 1tloTII:1: : I '.\I. I IMl.iMi, I I'.MIIOI.UIUo Pntl' .. I I I nn nun,1,1.I 1 iT, )itiuMVH.: Pensawla Vhleuli HaitetI
  )
  *
  H ., I ),; M,,1,110 |mt, |1'II.p,1| i J 11011:.*' .\ ('Ill/on.1 Mui'tlnit! Mill'HI,, 1".1 n I II ,iliu'i'lnlinitllini 1 I I I ,I to tin I IIISI1Cti' II 4.i. \\ \1 I''I"1.11'1:1, till.i I I' ? .
  IIUVP -olio, ( ft55 IIE'ft %5Iu'Ia',
  ill iijrnhirU l
  it i
  Mlill-'on, ttill nrri'otiil
  4<
  IHT, '1Inl'Itll", ; I,,,, nj.iliiil 114 ,Ulriiliiiiiiuliiiiijf ( la.l Mmnl.n,, : tilalit, nn implntipo' "I iMiplVi.1114 I t.liiln", I 1""titp| on' /..ll'I'lltt'b'llI | I 101 Mr.1 I 11. M.O) III Ivn. TliU ""'1,1111,1, i L4i'', f (tIll "''I..l/1/ mn II il, Ir'w'rr.fjWi'e ?

  ; \ I \ ';" '.\ \ I"H'I1.)1IHI" ;: 1"1.; I '|Ill'(7l4I, |, "'"II..,%. flhll| ss n i, |I.,.. /.1'] ,>hn., .:nkp'% it ,nti r Im.it \s 1,11., ) in a 'II i t : '|'(*''', I' -i"ii"'rISSV" l'tonlnir.I Ill :oVIm 1 I.. | oniiLi1| ,) n il.i4>$linl, Rml, 1,1:11, : III'lIliIIl: ti 1 II 1 Tin Nnral mint nf, liniili-i| >' :.14 II t lip | "oi-il oil! ,mill In OH'riitinn.I .

  "i-citnl, ttillt, \ | ',' jutvtu / ,r InlrnliMllnii f.1|] otciliivinl: IrI\, ;" tin nlijiut 1"11; !I"> il..\ i'l M.H4; iiml, lli i >i liiml, ini I"I.II", I Is.I: II; I"" "I' I ".,,,I,linn, nf, '"Ilntt' IV*, rr mi lln' HI I II '" I I '-'-'I ho I'ihi: i tr.mii'l-i al ti.iino.tillo inttilli '. nf 'ammrrrliil. \
  1"1"\.1 .I.f.III.I ) ;: < itinih, r.Mh. I'ltf 1
  .I'p; I'.ll.lfilX, Illll.T. 1 ..1 lilt' ,iifltT.ItM j ,, ..,.I.f I tl In, .iti.iip: nn' I '1'1",111', fai"1: ,\ 1 I I" omul, I nnI ) i'isya'riiI a iH'.iiilil'nl, lioinilio.iI1 |
  ::., O =: .AL ..ArrAtnO.It : .1"1", | | 1\,1! hO1, \1', :15 n"II"I'" i iKlruinin III : \ lit M1I4 ITtolll'l "':. 1.,1111, ,, Inlln'I I, ".1 i'I', ,t hlil.ll Illhl. | I

  ', t.ii,'t"| linnmlii I |liii'|, ri-lu.jl ,1"1 no-nil ilroitmit nml iptlmitt, I tillo. U I I in'nplp of I the, \ :val I I'l'tprtr.' Mr.Ittiplri.in I .. near I tin;Opera 11" 1'1. 'h,,' .,liool, w i i I "n,'. nml HIP! 1 t-a post I oi ii-iiiin ii pilnl. i I. l-np ist' ilj4i.l iml l in. Mm It, (, II ttsn hIt..

  '. flip, 1"li,.. IInl, |II i 11"" I llio i n.1 Hi,"I| 'llo aoi.;iilotit, ni-inin-,1' nlmnl '''l ; lilting. h.II.1. % I thl fioi, n-i. I I: IH' innlcr' llio I VIN-U I ;.i,," "I tin t I.Vt. .1.1.t. .1 I loft, ttitlimil. nis' fSIIII.1lhii'Il.: tm-, ii,' "1..1 I '-'llio At Ii: lui:l Ailtn uto Iliivalont Iltp In (,nl I-11,:m.it I U iiiiiin Knm ni $i l.l'nJ'''I.T' 511 .. frn. HI. lbs tml4, ./ fil.no 4ff.

  ( ) \\ \ \ IIEI'\Inn'OI) : :: I !si 1'i' \I.i I.I: : link nn.l tlii'ii'fiiii' I t'ltlmlii', 1 1i I.. 1.11,555, ills limnt hino II r.nni-. 'IliM.ilim "' Ihoilotilj tt '..| >l-<-hullf. It Int itia f7J. rA4 MowUI
  1",1,1 l In' 15174,74| 'in nl,1 I .14 74,41411 ti4 HIP, nl.I III ttt lilt ciiniinl-, It it 'IIniistlt, '*- 1. 1.'I'rl.' I i HIP, l.tti O.ik I'.nlli'lin |
  nt I I r. i I. !M. \IMI\J: l'rl"1 1"tU"1 .I I"I'II I tlrie, lrlEii_ fl ( .lr 45 '.S'I( .111.4,1 t. ,5,
  |I'i| \ II''N H> I IllllIllllt, IMI, III: |-,',|: tinliNiiiil, 1 iin.t us "lh""jh, ,, I,:"rtlil: 0"111.1, ) l I'. I I.:. s .. CJI i 1.1..1 11:Shill'S I I lit-inami III'IIt "',11 lip m.1,1|,. \11'I'l', || har.ii (('I'. ami m 1)1 111..I.r! tin,111111|, l I 1'"Iillll.'' lit i I' \III-IIPI.'Inn "I j |H',.,III.P alloKPil *'.IP.tiling.: P111,5 i4inH.ilMiiN. .

  1,111 t llll, : litstlll IIIt l|\I'M. MilttSI : Mulimit i Al.i., ninl,, : ," ):tm |,.. ,nl i IK 14 luitt',1,! t Ijll",. ?'11"1, ,1m: (PIliniiipiit! ,' ,' r:1 In h'rl In 11I.r HIM vhiiilinn j I I fur" dot !Ii, I turn Inn" ,; fill I I Inn ,1,1, pfi : "I Im, ,,:aJ, Inm.In ."' -'Iho Klm-iili: tnli, nun Ii.i4 llilr-I 1,111 I I Ii, nr alit 4 'I| !nj(,( it.'irrilitill.
  ...
  > \.1:11' | | I llll I : >
  : 1'li.II\) I IIISIII'1.lI; il,"*. !i.prnml! i l.t. ""''1' ,.t' I llItIcI114: ,|1."I., i iPI i .lItl'tIlI1f ni'i''lilMii,' ". ( '''liu""',.. \ill I I N "','oiialile I' tnnnppnto I lint all I of I Iii 4 Im n., o ;intppi I limit i 111111,) n-pmt il .lilt. Iil nunin. ilui'I I llnli IIM ni-p Inn, ',nintf liiutiu .-. I Il i.t -, nlimilili t* u, lIly' otIII i.i.1,4

  ;\ Ml'.n.OUOI.Olill I : : :( ( ) ; \1.| lil.l'OI.'ll.pi ::. : '. II IIPjlen'lillm"nn' 1 : lr\' tMi'l I'hp IiI ,1! HIP Inl'I'llnal111..1': \ .I 1tt 1\ |Ii..| "I: .1 I. iippi'inlo.l' I In '"'I""I: !' a "nll:,ilih" |iin.I.I.IIHIIIO 'I ""KIInli' t"l.t11 ni'ininl, .tin, a-thu-ia ..1.1I' r : Moilioal. i""I"I', hit .:"II'I'I'i"1; ("'1I' In tin Sfl1.tIllI| ami! I '111.1. I O. *. I'mlo tiF5l.: 'hulls,, ilit t1.t"ill tlimilili_, Inl.finl.i rt. ; u lll ;linn.2' M .I.IHI.u | nMiinn.lli ,I .

  I""' iiili, I r.'i. IH.V ii; lit. ti. mini, rip-linn, *. |H.r.on.illt.' In iiilur' ili r. hi., 1"".".".".'''' In'\\i\jt\ in"t,1t> klintt i I tiui.l) "I", "'",) I I., on ll 11. noio.-rtll, Illn-it'., 1".I"I'I l ) mlrliii'/ I,.'.. .I I lln'i .l..llirt: |i"' il.it.. I 1"",,.., 11.11, Ii .:.i\V HIP I *tliokp.II. : tinnkriti Imoim -4l I.M, liikif. t tl
  1110.ii. nut 1 tin* t ik-ii III I llioan' mini .i.i, "I I' '., ,nnl I il $ l ii7.| : 1 lopml
  ,
  lit a'l llio l, l
  li.ito ISrIlS
  tin' In tlipttnlpi nl I
  ri I Ini
  Slit' nnlliniili, pl'i.plniii' | I oii.ifllllll'll : I In' ('in ss. IIi
  1 1 '< ,.1.,'" IIPIT, "til I'1l ill ,tin : \hl 1"1"1'1'\ ,.
  .
  I linn ill all it nl ''' 4,1.1'11"11:1"{ 11:1 1..1. \ 'li.I"1 I X XfiiiLrr, .1 i'., nml nn.-tih-i' InI : t iMIP 15 d'tl.VI, m, .4 Hl.l.VVt Iiliiinl /-< ''
  .0: ,! :: I |'pla".I"hl.| ,, InilHiilt Iii I.. ,'II.t.. I.,,. lit p till' lloalll t .i |IIIJ-1P4| of I tillilioitiiiimin.iii. ;,14 li. "" 'Iil; I'm' '1 pinpi i* a.1I ,1 Ii. 111'1 ..I iii.lin,, linn. MiI I ,'. (In I tin! in jtomi 11,1\'J""I i ,' :\.. I ikon: Inili inkiii'T,, ---:at >,n-iliii: tnlir.ioi r In tn'ni.4 tu ff ritliuil In.i'V4lti
  ,
  I Ju-K-il, I ,i. lioi-tl.t I lln' nli.litiiio miro.iMiiiiililci.iinjiii. : %. Sctoial" alionipl." ttcti1in i[ ait ii'H nllpr.in.-p I In out,, : as!.HIP, I HII-PI, ilitiin'Vii I ) (''','' : ) IM \II ) I Iho I lit'. I his a'.IioI in 'polk, nml I"n \.,1.1 Intnnri htni.i'ir I'nr Hit I ini .liifti ill I t t t i4 FIIhlilIlill i-.in. djlI'llnltt I.1!. -
  :11111 i i :
  oin
  II.ii ill ; amp 4I
  ? .nil, In" : tin' luau ht h iml 1'iit,, II, 1'111,1, to, : ,.. Ililit, am aooppt.itili,' I.. i Mtr |.i'.pti', ,.iml lii\ l TI.M .
  : ; : : : | Ilt Hut I : | i 'I''a.1 ,, lito" S a. | :
  : i I h i-ji! \1:1'1"11" .1 l'Iiiu-hil,,l. HP II.M i uu'l'I| of |,mil 4, | I' 'i'i ,I't; P r'IIIIl 55 $ ,a4Sp .55 I It
  c II istt'' 'ii.' I I In' P.ii.u-il, a.,' I 111),. 1111, l'illl'I4: | | iii I' HI ) ttlXtor I 1'lillff lint ,1pop. a 1"1;, | 1.1, \:i.4miilit ".\ Ill, nmt' .ilil'tolli f.iiih li'ipo AmiIml |"' t to .,..' Hilt .,'Imiil In-inmo, ininipnn.nil 'I ;.1. I'l'ltot tomlom, In i'1 Ii',ni.i'' oni' t illi.i;i iIh. t s ilii74Il't ; I lgij., I t,23f. 1:417 e el.

  :: ::. ;.. .:: 7- nlsrli ii4tli.<, ami liii.in<' 'linl oh I't'ss, |I.,' linn, li linprntpil. 'init _I hp1 in./rn,, | irii.t, | p ut ho, "w 11;
  .A I lint' :n..I':" 4t, :\ II' n.' II C l..nh'. ?:,III'iII74111'q.I ; llio t I Innlt, \:,14 Innielli', ,. In I tinin t '- ":nil) ," "iL I"1.I"III'"' Ilu I ,'I.ill) gi'lll'lil'I i illiin. I "I', hnmlioil' I'h..I."I ,1,1.1' 11'( '(,,i/. i-Un,. m: I Ai i- | I li | l ; lnii jirtnii'U I

  .\ ui'.U.i.i' ::" .1" ;i.:, I; ft.'NI' .'..IIl:11 iH'isUli'in-i> nilli lln', I'IIP. Mniv ilo.iil: I tliiin HIP, ini- .- I ; PXpl'lllll'll I J jll.l .,' 4lHI III|| Uill I I llll' lot PI'i I llll'I ,'' II It :.innmj I tint 111,1.1| liiloi-oslliiif amt.ilu.ililo -' I Initr .r.tit u $ l 1,1,1, (.. I "it It l.itin .irt i-
  \ "" ,, : '"II 1 i'1 :$ C'. .i I.SIiI h'"" I "hi" turniiiitiiini. I I I' N\tiri; : ciiium. : nl' our I list 1.1,. l'Sa'll.lllgl't. Ilibu ,lr> i/'I'i.' L-roi-n 7ii.1,1,1, i,
  I,' ::" ." 1 ;:: :?\ ft.no.I.'uih.Iir ",''''. ,. ,. llio, .1..,"I'i", t |, ,| | )t" 1'1'111:111', : I 1',1 til I 1".h..I, ofnti.ol j - mil.'I t II mil MI.In. i pVfji!, lilt*5 IlIi'I, | i tile t'i;
  .\ ::11.11 i I l II 1'1' I. fir. -.iih.i"* Ml iiiir I I, 1.11 She 1..1 trll.Mt I" 1''tdU .' unit' a laiii-l; 4ii 'n lirmmht" imn,, \\',. 1".1'1" I'-1, '1 Mr i i Hm loion.! I thein.ni.tiMT Ni'tt' 'Inl''I( N"rap I kIll!. I'iihiii't I I jut fI. t tII"'I'I' In 1 ilnn.iliim: ii'i'oiioil" 1"11 tour i'ill --( Miiutn i ,' unitli:M a i lii/on n:inn*, /l//.il-/ :.*fii, Il4..niit a.'i.i.hInnniliH:
  S. I irk :: !i iI i: I...i' I. "Ir.I' I ) .'rit', .I7i I 11 /: ,, I..V 1:11,11 ,
  :"ii i..o I tint t 4 h ilio, 'lit| .1. |I. Mrphrlit.IVtll : II' i -( It'nlh'ri
  I t,. i.oI I ; '.I" ;::1 1 t. "ft.IhI' I. U ,. | t1'IlIllki1aI1.' : limn I rnrori'ti'1'tiiiiii.fI" I 1"'IIi.hi"l.| I Otor, tlii I InMII, rnlli',1 11"111'11 1.1' __ I IMII ii44iiiit ) mi, \,, tort, 1."la I 1 1,1. I Iliinikoninilloiami, Iho I'nniit pint Ill "* lI'oq 24*' .t' I 1I"llrl '" ,5

  \ I. .h"rll' 8h1.IJ .il I ,,I; i.'SI F.,.. I, tl,.' ." ; i. Pur, 'hue ..,.ikrof, Lol- I..J: ami I'm'III. nml "'1 lhoniiit.il, ..7 onin-oil .l.iitin, I 1.1, I of. I llm 1'otoiia- (\Ui-Kli-in. il In-ill !< I lln' lli.l "In i-o-pmi'l, In mil- up- I il I., In Lii'i( .1 ill-link. :ii-il. 1ml :a |OIIIN'-| | V uill. n.
  11'1"
  I
  : I : .M"I.h.luli..I. i .
  !II j".n' i P.II I 'Iij. HCIIIIM. ttlni tolopln ,I I linn |"'" 'I.' lino 1"1 1"'I.ti'.'I',! .\ .'!' plmiil, ; ftti'irn.i*. 1"'al.I: t.ir tt liii Ii UP \ .. It iinop in:in, nmt In It imt ii millor rilhorImt l.ltltl H.lft.liirlH .
  I .. :kI.bi' : !oW I l.iII.I.; ,'" II.I i "'I'huIII'? n nit lliinil |,i'"iiixvinn.il i.p. 1,11"1 i .. 1.111'1.11. I -.. I I In.lop I Itvilji-;. f.nr Mi.i I I'!,
  'illl,11, ; 'i 'I.J :\ I: '.l I I IiII. '., ,tIll, ,1"1', iof I HIP do.I" am"iloni't Ihr i lit (mi l.'i'l.'o:; :atoiino. .\ ll.'tlu.'ti "" IiIIP "' '
  II.t' P. ,
  "" r. ': ..t' '::1'' ,'". I Ih l,,. |,in.4| ; in. I'm onntoimi<.n-4 li.nl, 1"0'1 alnmtlin.Iili "I ton j1'ali.IIII': ; ) '"I' pi'iiplo' aiioi.in 5 : <.p jjinitor.Voloain p iiiinii.it J irt |i''t' .Sm.pi- 1111-'tl'lt.: (I'iittit nol
  "" \ :3 '.1.! ;w ill.'" 1111'I.h' s.i. 1'li".I" .ili Limllt i I ,lln'ir. "" ) \ l'oIl'i'ill5| | I ini'iittIniiiin'U I' 1\\111. tin,' iiml ifriiniilii.il li'Kiln, ji.||,, tll ir,l.n) (l'u
  : ''' '' : ''I t ;I I" II I 11.'.' h iiIr., li-ioi-l of I t".I'' v ainl,,, "'11''."' ,tin. |1574.4 of I 'It lOtlmTil.fii, 'r Inlnif liinimi, < |i 1'1. 111,1,1"11"1 .nl'r.1 I' 'I'"I.ill ivHHIt'll| liolttpi'ii I l.i.inl: 1, ,:it P I llIl'lillt "Il -".\ ('111111 Sniilli l''lm-iil.i Ills l's'" phnii'H u liii,. llIli1l',, o-iilnliluiil, 7i.n;

  :\.10, ,,110' ;.,hh.lI,, ;."., 'S w W II.I', I' I.h.: II1OIIl1lll.14 ,,| in.ir, ||: I t.., our 'IIH-I-I IIIIIIM.' I It' ..111'il,:Hi.,il (Ii IP tint | .,I'nl-ln, ..1 I ,iln l i iaa ::1,1 an, tn "','IItItIIt: pun-lit .o for" I :,", ''. Tlirio,, luti, ">' rio.il IVa-l in I our' till.i I I I >;o, ill'"II 'I ti> lli.il: Mr.? It.I Ki.in: ; I'I s. ll's ('11111' t'nl-I l/.i/nni. ,1/1,/ Vfiii,, .1,1.1 I i, l157; /.i I Inii, ii-till I IL's
  :I :I : ::\ I I'M |1 l\rll"
  I h"'ltll'.' 11.\1'. III 11,1 I % "'''I'Ia': ,;. i .i.im. 'I In* I'Ilta'ItliIlIlIlIII, : \tilt IIP "-\I'lhll, : kin i, ',' I Hi,. "' .nmkp, In lint.I I fmili; I li-nin 1 linn.p, .tn, l.'iIlul's In Hi.it. tlH olgitit l : i' .M, L'niiimtrii r.i I lit :11 1 h 3 I UI HI' t.t :| :1,11"1'" | ,-\ ih'| lll.lllt. "ll|1' 1111 1' I'ili/otlH. ".Iili. I""Ii 1I) I ll" ,1"ltI19 1,1,1 il'gi.iI tooinu ( ,i.. l.ool. m.l, r. I 111. ICn.il I |til. p-ailio, *.
  "" I..iii.. ::1':1:: M\: 9 hI.i" I h'III'. j H Iiu" III'"' ill 1111111| i 5s lio.ullii: I ,' i-\i'iio.|, \..11,1.1".,. '.in.iiml.I' I tnaiiiillipiHOI lii uitoii at Hip I OJH r.l ll.iii.p, "' Hu' til lil I,' 11'n,1| '1, ". ,'i.int: ::1'" lt a hunt,' ami I in.nit lit il.* Imnrl ,in:nlo, |1al.|: :nni lintliii:; Limit. | |I" .at4:i HIPI-I* It Ft I ,"mi' Mil. |ihn> an I '. $ I l.lnr, :i..n, K.nni.ii.ItTiftlNlur .

  .:' "I:liii..,,,lift, .. ::I ''LU I.1s' ;I J I II ""hS.Si.'"" i i I hilt.hir., II'' I i-. inilIr.ni.ji', ( I lit."il nilu'i' pl.t: i-. tiii.t"I,". ,"111,1,, .1",'1 lialkillL1, il"M ,I t Illl'tt,, 11:111Ii. : "I I HIP I.Illi' in.I., nml 55 ill IH it .III.I! I"I,:\...iininoiIftlio a '-. \' I'he IHIMlliotll'tt: :IIII Thl.I |It |liii', kin,I .I hmito il'I", t"" ul.I'' miihliirf of a |Hiitoa| u-Isiu.s'ti'r in hi.mi..imi. :t Ittifl.i.'i.h ai it.ill, ,|II..t... irnn|!* r4I I, Hi-nriin, 5I.S.:|7.'J.'i.iliiti.it<", ;.4l, .

  \ .., I I' .11t,. I ii t', W.J" "l E: 14 11.''' I Ii. 1,...,. iiiainti'il, ttilii, lln-, I ttnikiti n' I1H; \\o I ulul In h'.I'1 lii.i "111.4 inintlrol" ."."1'. Tin' 11'rll' lompoi.-itiiio.( \I iti'u'i" .. unit- tvntInl.pliippt (Ijnioii .uln'. tu.r.-lalI fll.Kii.il.'iin i I IMI.nil, milk $ i''l .>.
  '
  ,.., ':iP'I. .i' 111h. :h.I.I .iJ :" II.\I'I.hhih,% | 1 1"'III' }! Ijl iu ttill In | ,II.tl'.I| II ..II1.1.i I I 1"11.' "I ,tin I li-f, 11"1 illiot I I I. In linki* tiimmli, | ,.j|,.. inmii in I Ik 1 'i,J.M."II!. Ill. ).-mi: | it r< l.\.<.i!
  :'
  I" \I .I :.s.i :"t I II *1.151" I..r. iiii.likiUnit. "I ,
  : ul. "lt. Nott .lortot 111111)4) I.-/I. inii.tnnl i | i it.
  A 1111- mi $t4 illlt j4I,
  1"11' 1":1..1. )111 __ _. __ -- i'ra' : $ I Ilipir n 1 inIt'iotl4.nnjji4 unit Iui3 ,.t'Itr
  \
  n '" j I' .1.II. .II .\ II. \ \ lii irtt ..' I I.I | III, III. I .
  ti'iitiri': 1"1'" | II I linlli, ( ,' i ippt, mil- tIlt. | n mi ) I'tll |n m r 'illlti I
  a"I",1 t t'.l.-t in1 nrliltoi.il lli.il riiinml lip
  :
  "In Iin
  nn ,' :
  .1 liiois
  rOttON-BFLT BULLETiN ill'I'li l.iniii 1"\1".1. : : | :|.1 :iiiipi'ilo.l.at' t -- 4 .. ; : l'L'go l'n-,,lMii ,v .SI.'rriI, (a.t in, i { (in,!.
  .
  r'-\. rm t, |II.i t., '::1 Ji'r I. !I11*.?, I III'I M.t I'i'.lii,'limit.II .Mi'ii..tint'.. I ... I iritni.tini. 1.1 .. 4 .,.. ,lir.ltiiii'i.i'.lrlil.it ... '',' 'rin'l'i'uill" In1, :l Iii il.\ nulling 'n.lii'I ..rlh.' 4lllllll, (Iii.*, lilt l Of ,' 'I"'II'' \\_P 1 1 nil t Hip I'lli-lhlt .. t lint ( '''" til It- hpiili'ii fnr all 1MP4 lit, I Ho* n.ilnr.il: : prnInol 'II Hi I tIll. |MIIIIIIH| f (,< iim pirn l in'li

  I I 1:174: jrup.lo.1" I Iliil,: tin,.* tin.! I : |":"i,1| 'I r. I Dinaninl: ,, 'II Is I l'S'I'IiIII \I i'.i>' '. nr >. n. In iii| ihi |iirfj i-Il't., 'r.,
  ':; 1"1 1..1',1 "IHI'| 1'.11 I"'I"I'\ I ttniiM, II prnl.il.h, .1"1"1"1:11',1.| | : am iltt I I. has, I inu, : .li.li. \II nik \ill iml ,d"re,'1 1III of (liii' hi'ii. Vnn lot lu lii'ar friiniIIM' l'llSu' liltili II ,,,, 1111% ) I'r'tll I.'. J'itl.L 4.

  ,; till' I'. 1.\\ 1.11' / \i.I.,. 1"1"1 I 11'I, ,'i'', )>,pt ,tnjil'Hipr, ,, 1111,1,1 I Iit IiII ", II"!. -mil ,H tlikl) ,II,,' "ii'tt.11,1 .11"11.11.! I II :. ill's 1 % I I kh1 ""1"'".-"''< Im, innritiin" : "I oioii ,"II'illlll'I'.1, I I I, 'il nip, ,.it Miliilllnt, |I. |i'i'i'ii..l: | |n ,|I""i tIll|| Mnlh-lllml: ni- I'l.-iH: ofsonlli |I'lsil'| | t'reit, ,V,| iiiiiirliipi r irii lit, |l.Vi- ( lill.
  I lln' I 'Ifl.l' iliiii'iinii, ami\ n.n\i i.I i.- .1111'
  4p | Hi
  __. ____ ._ __. \.1 I I ill, ., ot| MnifinlH I
  .h Ilil.l II1.15'I, 11g11111.I l I". 1ll'1lt SI IllhIt: : nmt, llniv I I i""III" lui I ), ) lit. kin.lt" ..1(11( ) \\-fhll' : K In Ii ,..It )I.. ,11. Cmnii-lilinn U I Iholilo oflui.inp... ir iMiil.Vtl .5.ij./ unlit
  I ills. '1,9hh. 111I. I ".ns. It.iiii-i'iil., I hull |'I riimii.i., ; \\lllilliMttlni\ I, rill I In'lilni 1.1,1.1 li.inipi'tpil' '|1".1'1:1; |:| il nHu 'I "|. :it i | iiinl, link I is'ISt, I. ,I $ m i.mi. iirrh
  __ ,, _. I lili I li, hit IIOPII, mil, I. I h.n, I'.ill! ."5." 'I'It., t-i-,. uill .till.illri' ,I I .
  In-iiiL.'ilinio a- ; .
  "
  U | k nil", liii',1 ainl Iniiil, In' ii 1.l4 I %u.1t. iI,
  .. tl : \.l i. I :n"lhl. I, tiiii'mimlinji ,.I;". ami 'hiss "'. Th I ,' :ami :a. ii'iMiui,,:ililo 1' "' at "pun ilmnnitttlioii ,,- Tlii'iv mi limit: ini'li. in I lilt rusts- ; 1,0 i"ol5lI'tIll'l' i.illll
  ; ._I 55 hIhhhIh.i.hI' !III I i ..11'I l'i,,IL.n, .nl LlIlI) Ihl, i"'I".1 ,tin* r\ "til-nil., I Ill I oil 1 lot l-l,"* ,' I lln> I InIMII l.llIi't* 50(151'( .t 1 ,' 'li' I Is i-r.wt a'tlro,,
  .. .. : :I t |l.i |ll'lI | : :
  iln Ihi-ir
  1..1.1. Ii iiiot ininilv hit liki I
  S is ii 'Iii" \I I 1"II.h 111. 1.11.-\,1. I I oili I 111'1'1 I |ISIS, S ,p I Hn'in ..1.. at' IIIIIIIP, or ,1,1'1: u tint In PP 'S'u.l I 151 S/t ,lif Il, ( ,'ltt ilI'I
  :' S IOh4t, :SI. I.II .'" 1"1'I n oi, M ami I II t tII" jmiii'i-t, .\,ls III, lit-i., l In-ill.i'lt ,.. aiiiinlinjlt.rnik I 1..11.1111. I In ,. Huh... I Hiot ; ul'.pi .
  ,
  I -,, ,,,,,.. ,oh, t4 .qui il ttut loiinioinI 1"1'1 ." hil""' I'm-tho I.il : fmlioallli > tilt 1111' n iiotttiM.| : | 'l aio i.il.'Ii K'MI: lit; NuiN INT k.'tt !1.; ;
  r '. \I,,,..,,, ""I! I II I II .'" I .l.in.Ii.14 ii liii, 'h 11:1: t'I'lh; im \Vt. ilnii'l, 1 klintt lull rillirl-, I>IMN-I| I 1:11' j u.iltpil.: innl if n in:in .001 Ill (In S'i'litiitl' //i.ii $l.; IOEI 1.-, 'I; ( i,; ,...ti I| 1,11() |h4i iMr i't|. -
  .. SI .io.i.; *,; I I\"I"" \\ IIM I"',-" I ii'i-iiiiiiniint-ril' SIll I 11"I Iii' I tliot, liato, iti'ipiiioil.,, 'I'ss "'iit" 'I lie )pit ".1 I IP.'dtp lit lor put In .tili1.lIlt'il I lioiu fnr llii'ir -it In of 11'451[ 54 .,>, I Illlinrrl.l l '-I| II; f uk -liillMlIII
  : m inoiiiM
  \\I :: Hill, illi,, ,., a
  : |1''n.a"I
  : nn- :" h.iiii '
  ,i, : ,- ill ; IIII | .
  ,
  ; 7 I II IIS t.imlinn I II'o, l''lI \ 1 l ;i ,,, .
  : \ i ki'ri'l No, kit
  11 Ilail.1 iloalli.iu.it I, normlii.liinii.n' o IIOIP pitinipllt l on Iho lirlof ( m | ( .1I.'AV
  .
  "..fi '' 10'.'' ,fit, I 1 .'.' -I 'II I l :.nl rn:nl. ; I ; 1'11 Ii:it il1'10,111',1 ) r\ ; 11.11"1 I. 11" I oiiniiiniiiillliiii, HIP) u.int In tthip Iho I
  ) ,
  lli.it h.. In. I.I, trllnuI'frllii. 1"1'1 11 Nil. 4 kll hI \ I
  ot $1 l |
  Hi' l- a"l'1.'l': l. | M.IH.
  | : nll -15
  ., l I I Ilipoiit.Vo 'ii', t.i'1lor / .
  I '; 'I'l t .h: .11Ii 1"111' II i knnu I In lug U mill), hut in .Inly ?, "- ,I nni ".." 1 lip, | ,| ililnl'. \\ht ? lloi'-.m-p Ihot kniitt .
  .:: S :: L-h'rsj., :: ::; 41 1 ::* ( Aii''ii.t I I.liiss nnUii lit' .n i''l, | |t"i 1,1.1' tl. Anjrn.i "It"'I" Ut Ii I Ail, Nil, I 1,1.N. 511 t IJ.mi.
  .. \\ .II m-nun, "o mil.ili" ) : | ti'ir, 1"lo'h Inr 11,'oni tth.it: ptor I Hn't '." 1' I Itmi.I'' i.t'ls'ihu'i'. 1:1,1// ililm-t'i iS llIt't llirhl.-Al.nliii.i Ailtoiilp -
  II I Iii 10' It.'I. "I ; I ..01Ii 11. ,1 /1. l\. nml h I'.ililnx; ,.t ll'I I 11. W p poi-iili.ii- I t.l.i nil, lull II lii \\i| I hi 5554( .
  "" '''1,11, 't.l! ,IL, .111'" ; Ii I, :u ili" .ini-i- Iii, .. I id,:,in, shIll on I"II'Ildi""I"I' ; I II 1.11.\ 5vIitohs: >
  r'i"l' I :' "'' '' iii. ssi.i'I.I. 1\\, I I 1",1) I I j I'rnin, I Hi,' In iiinlor' I HID inanlpnl.ilnm ill'I,1, ,no. Ini, HIP,, liitii.mt" i.hi ml ".. I Iml, .hall: \ < in |illll.t Mini 11774> $ hilliu l Mi'llr.u.n. mliin1,1111,1 ,,,,,, ,
  Iuti / / ,
  -\1 I'lll n..lt.I ii-l.l.IntIlii, ,' hHlii-l;.;; .; li'iiiinini i I h, l 1..1..1., I ilipppp' |, win .nlmiil I.il Its I Miiniiinii'rt| 1:111: al ni" ''''1 ,II| i iliMM > : imimilm-' ,.1"1.I in,,i-l ,"t'f,,| 1''I.'i.I..I.I..r' I II hi pnl.lio \cll.n, I IIP II I I i i I I I Ii' ,-" nf hit 1 I ii u-ol ti.I h tI Ill'i''l.Ikiss I .-' Wlion our I 1i''t Itus'iu In nml .1111) oft IIPililiol l5i1i| | I I mi I \t.4uu h st..uiti.uSit: i; 1j.U.i.1/; l.m -

  i I"". tt "lI1 I :"".)111'". i luiii. .1.n. : I" i t"II' O'II'III.: I It I), 1.,11.i ":",.1, Imitt I'. Moiilirnini'i't, kiir| <, 1"1'1', .* 1111.1iItIlIlIIIII I Ini | .1 lli. \.1"111'1"1" .l.t "'1"."' -11".1"1",1,1: '| | ,, "ruin of t llio. : )| I lli-o.l of iiin.niliuliii| ; aii.ilntl'pilt.Holi I 1 tlUVUAl. ,1 .III 'sll,. (rl lti,, l l 111,1, l.-.hl; ( Vli.
  M tl,.. II IMS.inml 1 ,, ,aIII.-iI. < |.ii-i'. :Mr I I 4'. !! tti' gil: 1111' tin,,'I i.iHH K t UK A lii. -*f, 'Arminn i 'a us.
  I. i 1\11,11111. 1 .h. I II I I'ou I I II I I
  :"I. 1'1, :' : ,II,, fl.l.lISl | ; il 1.1..1'.1 \ I.ii.hii'oo i Ilii'i-ilt, ( ho, I I HIP Tlioic i. .
  ii4 I.. I I ; 11111: ,1liil. nniilly ilrv ,
  rut, .. I IN''I' I -. %rmi 1.1" I II, : ,! ; tint, I lln> "I 1\1" ) | trIl *74.11 in AII: I.JKHVI lii'tt nut :in i %
  I ::.lh e..in". ,"41 I I"", 1..I.tll' I I" 1 11'. I li.i iliillu-t; lit I lilt. iitcli't. ami nnjn.li il'"ltI,1| 11..I.Ili..1 \111 .if our irtNhl lopnlaiimi: ir hp.ilihliitAtpiV .\ I o'iiinti', I'.ly in "'1" ) I'mIho I Is nnr u hn-aliit annul); all HIP liii, Mllnklnit( |1(1111,,|| |tIll, |tutIli,: 1(211,74| | |, ,-,| ... |j,.
  m I.I llm, ,' In.) mil, ',.' (.. "ill.! l, (nil' lii'i- Initiin'.t ttill In I |11.,1",1. ttiilmnl 1".11'1'' oil.ill Mini, ol fin .,il.l iiinloi nili 5' n-lit Hiirlinm. I I hull| 1Il'! ? 1'tit||ihitf (hull.
  .j| .
  : \ 1..1.,1.1
  Notices. : 0 ill lil.llitlltinoMlh.il thntf ) '
  I ,
  Special ,
  \\,1' ,1"'I' linn :1.1 SlItS Ito (jinn 5 npiillh IvIillM. I IV., I!.\ .11. i'iI.lti.. i,7; ( ?, ?, M
  i I IIOIP., .o '''I.; Ss ill ,''"' in t I I" rojMiiloilttilli ; ""'1 uill li.i- ,in liii lI,11151 ,,1,1 1.1. Illillhl"Ilil' :" .tuilllh: S. llul Ptpitlm.lt kniiiin (HIP I EI: \nlilil. ri'i-m-il ( lilt oIuuuliuul'r it IVii.iii-ol.i, tishI' trJuiiU: ri.fiintl-g- I 1'iikiif I 111111,1 in',
  I .\ in in"' |'|",', mil it ,',"", |''|',1.| I Hniiali I fmKiiililin : I'' Miain4 mil HIP, I i l. :U Ih'.II I lit.: limo 1,11.11'. |'i. )I., .1.| I.7'ti.'liu'iit I.I |I. I ml IN-r |iimI }
  val i I .11.pi,'imi ,ami ili.lrn.l. ,ami. .nliJ"1'liii Ial11'1 1I.Ia.1 :,1,1 Itl') Nir-iipiiill' :"! I inonoiiiio.. ami HHI.P that had ,. .. ,,.
  Al'ri of (
  aiiOcpaite Mails 'anil ij.'l IMIP. j : (in tin I HIM limn ri'lii'li..u I hi in Ih.), > m.. .> I l. iS
  I liit tioo.'u'lita'o, I ,, ii ,ami I ( '
  t as .
  li" S 1.5:11:,Iill'; ,,1,1,| iinn.ii ilIg; IP."liti iilllii.li--.lt" ; nli\ I Ih",11, ln II,| 1"1 ,)lll'1.I|| | 1.1,1. ainl I'S |1"1.| all |initnmit4 ..1. t'u'J.l-Iuig pi'i'inaliii-oli. TM.| triiili still C'.ra' su'lis.IiIu; tIiI;,

  I I linn, ttilli; ill' in. t'.1, iniiii., linio amiIi -111 1174, mitt II tat I Inirti'l-, IIPHK, Nihl lit nil ,Ill ,'. i-,5% Si'IIK )I.sIthI: (',
  I I HIP inr Int.l .
  n" :int l Ito liiiuto uml
  lit l i..A II. II. ; 1"'III"1 1"i 1 Hi'l | nil otpll.lkl till f.llto.
  Ariii i'i tut. I h" .,miilil i U"I, | II.l lui.illP.' .. |1111| | 11"1| ", ,. ,.,nl, II i I t ,""'; ;, ilnll'iroi.li'i-u' lii.. Ii I in .ilinni'i, lino .. 11::1.'II' 'll'Y '-'", ''*".
  1,1,1..1' 'alil: I? I51'I: Iliina lln" -I t I i Iuui.i I III HIP piiil.I r Ilu.i' R I tittiiii I'll i'1151,' S $ IMvr I;
  4 1,4'41 0 "14:101; .\ tl I"' lull, tin, ,.,, | | I ) np-ii-oil nol hlim' "'"" iainl.iii'. I Itplmi.l t ; 1''tol', on I'l-riliiln, Hit: a'ltl| | .i'i"J! It .
  '' In I HIP ii i\timi4 1 sn | i I-I. III : 'IN : t'li"'ii H.runt luanU f.'Ji.MiiiA.
  & A is. \ 1'0:11" 7 INI I I'I IIt <> l ttmiii' II \III.I. lli ,' ol'a'l| I t rnlii ,' nlll. unt"
  "
  : : I''ll\ ; '''' II 11'111| an I tlltll.t| '"Illl,. I \ 'onllomni In .imiIII l-'lm-lil.i Ini4
  I ,
  1 l| I. u.s.a : : I 'SI Ir, .
  \It.Wlr I'l" ; $ 2$ lll5Il74itk
  I,_ : ,ill, I I1 M I II': ilmio, l it i i. I ii hIll' t tI1|,:, | d j puci-! (I" ".1',1 I \:I. vlmttn, 11; IM |I"t llm iin.I'ullii' Iii it l I 11,1'l'l I "* ..i1 1 1.1 1 hi"'II' 1111"tin 1,1"1 Ida, ) |llu|, f rnti.tiiii- llll I I I. ."" "I I lii' \.\ illi'. '1'1111,1, .\ I' i loiirpil iiml i. pinning: ION) non4 Inlloi I II I u itor.trin I llm: MI.' .',",,. ..iSl" li lisiI: ,

  lit' "I'. .V \. I II. II. tlnmlil, ),,. 1"1'1,1, : u mil.I( pi ),i. ",'.1"1' I"!"-.1! In "lull1" I I III. "|Ii.>, h.li 1"1 ili-nil ,noil I lit I HIP uoliiip, 11 nil 1"1'111 l'i'nt.ii .,. SI\ oln I Iniiil Ii mill klni-k f-- fi> id In.-nil : Pulp? f.i.j.-Hnit.-m ml sit, t.v' .

  j I I 151 4*. !II>: ::1"I.! > si il"'"' .' ,. ItIllIl tip, liitn'itpil.i ',' ". ','IIII' III Iist' fin. : ,, I III..II"1,1, 4- Illh. htiiiiit uml, 11'1"1' \"li u lilili, id lior, I Isili ,Isu'i, a ,',11 I > "'1"'. !9 iinnilht.Tho : KIMH4. |Iii'a'I|' 5.1'S inli'In. I.I lihtirtil ; II hut| I (i-ru.-rK *.Vi>iwi.J ,
  il I. I ml lilt. f oil il"llt.ri.ilt liilt
  i :
  li riiiiiii .. II 1' uml ,laii-i in Im.lno.t. <
  i I I Mult
  f ml 1 I I'1. "
  hI: _\ 'I"'n"l, 1 .ii.i'il| 011 I his ; : ; IM a
  : I
  : i-oniiniiiiiotiiiiiii, limn' ilili' ..,.f..tir5 fnllittv mil. I'i'iitaioli I nn"-r, Ii ml., u ill | "lllil Ili'lllioi, h.ito hii-il |t.. .pl) |11'| | nn II. iloi'o.i.oil, .54 a h'.llil-timkln.! !, ilnrk Iii. 111.55 u. ft ll I ; Plnln |i.t.iiI.ulit |, l | J7t(
  Ml ,l-t.i-,1 U 111101, 'Ii I 1".1,111 i th,' ti'li'" ;> niii: | | ..ilI.-"' 'aliniiiin-i'" I .Vmillii'i', hallin | nn HIP iluhl ir.nl.Vo: h ii-o I l'iS'.I| I'm- | I'llltiiimti. > '.><,,> I 11. i-'u.r| iii|, |I.s.'iy, 1.1'( i rn.l.iin .
  .
  n |1..1 i 'It r> tiii'i 1.5.I \ H I lio, fmiinl; in mil. .n Inrai-l I tln> I\.111"11 I lln-t "' inallnn. Iho, I I.. U iml I h".1 ami iipiljjhl, % in:in, ami .Hit1, .
  I I.i ,'I 1. 'I'ill. I. III 11.1.,1! I ill (II I,,' ,-M'11,1.1.,, ?,,. ,!,.. 11'1"1.1"1' )h.1 111 :an- Ii itr ni'tt "I'litpt nml I mil'' ili',.llll al I Ilir, "li tour, m Iui.Iiu'u, t'lilui of Hm I l.no |Ilillih| inlit $ ,'S'iV 1,11l ij. M.i ami fr il..In, r,- ifnilior
  ; p..IIIIIIl'. 1.1 I int ,nun, iinm'n, in.IIII in in ii'i' i'i ui.' ,11'1 oiiliiinii 1"1' I I".i In j .1"1,1.11." imi, "'\1 .1"1.111., IN "hl.I'1 main. ) nf, I tthlntti'il" limlhi'lIn I .nni s j.1.HKI.IIH 41 M, hull, |l'ri(, ku 't54.
  ; tl'.lrlillt., \n II.Illll'. 1'1 i ott DPIof \\ p,| rim iU, (in try Ihl4 plini '111,1 1.1111 .1 Ilk stit.it-.l III ,tllsII I
  Is Ito
  4,11hl' Ilii, Ir |1"1'1' |' ,h-ii| ; '', ii. i,' t In., r, ,ln III. .. I \.1 r:1',1: 1117474 pinl'Mi In :, roiii. Imm' tti Ionlor llili' .11"1',. oimimUpi.ilimi. till
  ,l.mil, "1 iti.,,1.ui III,. "llloltr.II", \\' lo.l IMI MlA I riti' nml, In 'tlip I :1. .I 1 tutu piniil il.li ntlli/p I tln-ii' 5% ti.tI' I:niiU.Il ml 1111.511 I ,Ill -, Hio I r-k, (uli-w M ,
  1 &&si'" In 1'I"I"p, IVniil, :II M tI"*- u Ill" .IgtIIIIII'l': li'li'fji.un." : ",'lit'lit, ami it pan' 11"1" il. | uii |", Mi't.' 'nil |I. an ollMinnl I.ugIt.51 ae'ii M rr lunch I,.14.

  Ai rival and Departure! of Trains.UinUtilli tni'iit' ,iu:nli* .tn IM lit il II'. .1. |II. ( ; ( I 1"11'11"| ., 45 hid, I lint, \ni'i' mih : -- -. .-- ..ll'i'i'l., iu ttlliii, >i4 tin( .Iill H amiillhifit I nlliii' k | .' ami, P4.loi "I. I I will pat' ami 55 Iii iln mmo limn I any ,sni//i / Illj* ?(,?. I'll.. m.nk.l oniiiliiupHrilrltr I
  11.11IIII'.i.I"11 I'm, ii'.ili* ami I "itp imipu I"I'.h. .
  nn Ih'I ..
  | | ( "illill .toiiilt ttilli n irnul Ir.i.l. In .
  it ,P l ( hit, I.' I 11.ti" Ihlir olto in Imihl, Hm 11111111 i.r.i'r.HIP
  niul, Niislitilti'llnllronil.I I : olHIm ln.ir.l! ; ."I I llo.ilili.: I 1'1' ) 1".. _Slli_ I I" I 111.li.li\i 'I | I '. '.It'* S. .' l ho afiirp.aiil' "Iil. ,i'o. 'moil. fa mill I HIP I liioi,.nuixn).. I up % t SI\ ilimntliiii, in.-iiki-l rulm lii in, launliniIII 14

  I ,. ( "* "li>|ni| toil" KliiKilimr a \.itt 11"1' "lliiiiik. I HIPP. for, I ,, 1',1.| I -'I III* I'l'llt.-li-nl: I I'l I till I III | t |I. |rMt4 .II ki't IIUn I lirm.,
  '.,, ,, ,iii'iii"niul, ., M I. | I II I nott' :"|1'1"| '" tl,1111 I n.I..1. ,,1| : ..ipnill: l 1'"I"h',1' | \\1 Hit "4II! "' "f 'I,14S 't. irrti inuJu, ,' lu prliv fr.uu
  in it .i"it 1:1. I'.s4. tutu mipt'Kln.t of nti'iHIP
  '
  . \ ,1
  . I'litt-lHty mipiif I DIP I,. 'ii.nlonHIP I". Al I l'i' i.l.i. Natt' \ ',1. HIP : | rap xlnpi. .
  : t I
  I P t nilinlli'iif( limio.l llniii.hipi'i- IILII: mi :I.w Moiir.1 rn-Ki-ui
  '1 llltlS> 111 S t* 1 .111.115507 1 : I"!"' h i. |I.n, |I", innliniili'il, ,' ill I, a con..iili'l.l'ili' i :1,1 slits ol Iho I Ih.ti'I I r. (H.rlt.l. '11111 IltIllIll
  i.I". Sulllll.' '... '.'. Nil I.I.I. I.I. i-iii-ilmi, lino, it; uliImil, fmin.l.ilimi, 11 \ IiII'I'ahI'IlII" : I"I'.I': 'toiamp ami mi | i't' S.1.I. .\ I'.. Isst: (lIlt. :"". ur I. ..". lii| lloallh.VIHi au ill;. ;., 1 l tIr ) itt .1 i'i'I, iuii -** IH rur ,',l.
  |. \ i. Si I'll'Itilil 11'1'1"1"11"1 ( itil.ini ami nun-ill,uiit
  i .II ttmlht of
  (
  I. "," I', n aiiiliilnli', |'I| ::1 I;.i'. '. M" l'i %. MAnn li..r nmip't. \ |I', l.'nlii'll: t ,.. i"iiil In \ mintt
  ,. : ,111 11'1. lliIi'I IS nniI-H' '. Tin I'a'l, | A I'.nl)' of i i'iitli'mi'ii i-mi-i-lin; of I Iii' ftippli ami, hoanlii'. IIIP I II Iil. lr. 1 li a. i'i.illi. I ol'llm( In the| la10, I niuii.l I lluht ,
  "I', ni .1.1 .1411,1,, : a 1 ni.u I U.'ili'; I .51. : ) "' 1',1.-, tli.I' .1.1 |ur I. Inl.! in inlililtnii .I or hot | f.ilil. Hi.il louIs 1.1111| MI| '? 155.0.
  .1"1''' I'mII, "' Inlnrinoil ilia) hi. 11:1,1tllhII' II. llnli'liiiMini llmf.it I 11.lit 'I u. I II I lo.ii. ." i|:UP .' hi 4ih ,, : (llllNln. .1 III.( NUHt, | III fcMl.llll.U.
  I..ISIIHII I III. 71. Sll I.I. I. |"|4 : ; : ,, In. |, I lo'o, oll-LI'iIll'l| | ,, t II 1\1"! 'IV I I I 1'I. I t .t ill ii only iuo.I| in ,-?.,, lit| .1,1111. prmimimoil In I i-a.oi of in.ilmial foti'rIn "' ) :
  1.1\1"I n limit 'jI: I I. SI. I ; 1 1"1'1 ". "MTIlii* hi.lil 1"1 .I ..11-l-o. lloi-.iino" In (HIP "1'liilo.l M.ilot ( Intollniiloii'i', 1-fntlnjf t Ill inti'kli- -i'niiiiiiik.li.l.,1,1. I l.IIlIlii,, Miik.tilllll. I
  I ,\ I I I
  lUlilPKinnn.l.iiml" III :' n" ,' I ii alli-mN, P4uirt ,
  AlliI'l" Us" .1" ...:'HI i t. \l. T.IM' ,'. A|I'I'I.i" 10" i I Hit' ,1 It'.! ,11111 Inm nl' lu.ia.'l.l, | | | | I'liiiiiln, '. \.111"\111"11.1")1" ) ::1111"1 .1'i"II h .f .IHIIIIII.I| |1,5 u 1,1,1 klriln.Nlill
  ililtxi'itt" iiiiiiirt'|' irc.\-i-y, ",",,, n, )t" I n :iinl, l.miit |I., I Y li'll IViit.iriiln (idiiimninjr l.ii.iiip.i. Snini, lioi'a, It ttlii., 'Ii liino .11'lt't, UI.: ,ainl ,In I'"'" '1,1.,11 in HIP, l-alo I ihiirniiKlilt until noailt I a I ilimitumlM'oin *!1.11 HI i-t.i ijiuT.-(I.IHI ,1. ICiMin) I ,u 111111,, Iiiii7it'lt
  I'l *, In.I"III" I I''"' 1,1 lilini, iiliiiii |1'1')| i'll 1"1 li.nl: 1)0,1) ianif.i.lilokpM niul ., $ .ilt'aI14, Kiw: | ,
  1 iill 8h41| \\HI: I! I | | 1 nil.niiiiKp ;
  /
  I 1..1" 11.il",1, 1"'I"'I'h..I"I.P' I of klliNliill: Illll 1,1 Ilit :1574-l lImiitl ; "" Ini.inr., ami (1.1"1'11'" "' otiuj liilo, |111.511,: fill, ". I ISSJ. I'lilloi' i'.iu'III'ulI.ii't at I. 4, i l.iui r 1,1. i" i I" lll I I.is I l'i 1.1:, "-e.V: |'iiiiii.i| '>t II |II ii..int' laini I II'llrlaltn 1'1 1.11.1 II' 1.,1 p. I of iiilsi u' (hail mm hninlipilthiint.iml ul ;
  . ".." M 1.,1.1"I,, ,.1".1",. iilnl I F.I.I', Ii'; nHi, i-on|1,1| IIMI" : 'n iiniliini, lii I. 1" In lliii-at, : lii-liinili-, | of" lln, |'i 11. hi. 11 IP :ami hi-lmt., UP ss "i'll' nn:ilili., In I ; ilnlhnli.nl l.oon liillli-j| N I !I. .(,( -. I U ni,|,,u I .it.t <,i.-I(4 .
  \ : I ili'tlrnU'il I anil, I Iii tliloil! ttilii .
  hy n.ilnio'
  ; 1 "II ,
  .. ,,, tin mini' "hh.I,1 I'ir. hi ll.-ii| mill
  .1'I i : : \ |
  "i 11' tl m l { ill 11"1,1"1 7 ji AI I. ido.I' r.'I1ls'.a tII'llhiIl.ui.
  : | ; r. |
  "1,1| In Ilii-, IPH.I ,lln,> ,! \Vi | lli.Ilhll'\ .Im', pnliln'atinii in hilt ', HIM.n Hi.' I'lLlnottliiloii'tlnifl'mitainla.l.nlolpll.p .
  l'Illgr.hi : : 4 mi i-i'iin'.li'.l| l.y I' 1'.1" l'Ih. \,. ,
  'I/'.itt l 1"It.: | .nl, ii'ini' ,. ti., nrrliiiu I, til "i'.ii, jl.II : ti--I I..I attii.t in 11111111:1I : : 1',1 :1:1" \ uliiliiilU 1"1'. .l.iusgi'rsuua m p.iinl': mini !I. lllllll'lI in $J r.n.U.
  .....I.I.I.', ," ill N'.hhl' ,. ". ,'"i.iinril. I ,. I'liiiiiiiiinlialioii, ;, vti \\1' Ido I I In ..,.. lli.il liming lilt, nI'lni'all .- 1,1 'I'lin, ilotuli" .. I 1.,1.' |ti.limn .."I I II I.'rtslsl.I I.A I.
  li l'i.'I TIi.I kiniinlt him.,, .| |III.n, ( .\ ilI Ilhlil.I" I. i ri'i'iliii lt iill-n it | .

  .\lllrilill4n I ,,,IN'I ill 11IllIi94i1l!' .I.ti"''I h'l In n* 1 Inn, Mili.i-rilM'i'oii" lln' Xaxl.'i'ctti' lln'I I,, ii'|"'H I I. ," ,11"1'' 1,11111)''' 1' t ,I,.,... in,":,".'.pi't, 'Illill: In lilt nn". M'p |1'1'1'1:to IH., n '-IM-P,. nml nt (II lii'uiII'S iiliiiloior, iinitp, I I. at I II,'I filoml jiul J lit ii i'ts'si| I'riini Tall lii Tie Academy of (lie Visitation !-nf

  tt nli limn-. :Srtli, &iiiiil rnuiili nn,,. 1",1,I lllnl, |HlilMil| ) in l.i-t .suil.lt | '. \Vlili, linnri, liii-iin-t., \il I alli'inli',1, "I piotinl, limo n pnlilioinl.inilli.: \\ holor Ii. li.it.on iittltlut4 iu I Hint HIM Kniilintf mti'aok ; ,
  .SI..",,.i.iiM, ,. ttmilil .5 II l 1:11: 1,11', |n>-nii i UI | | u P llio" piiiini'iil, I"
  .11.\:. : ; V |1'11"1'' 1 | pimnplly, ,. lilt, limimi'il' lii>. 'Ill '- Ifl'"hl..llli.l. I lIlt, liail ili.ontPlnl 1 'nioaiu .piti I la) I lii<; on t ho Tlmniatt ill,.. Tail Iii.
  I. 1
  -up-i l" ,ll.l 1.,1 II .
  \.1\1\1. In"I".tll'| III |1.1' ) ? 'lll'lfl: Ii ni' I 11.111"! I piihlirn Summenille
  I'. I I'. .MtiuiiK I :.1 | I..u', .-< in., I \I.ill", .n, nn, ,< mil, lli'.Ilfl4l'il| | ,| I to )I.'Ii.'yp| | ,an,.1 I till 1111"111,, : fd"II'\\t1, '!"1'1".iK'l'l 11' tll nl' I hot 1"I 'mi MI m I in Vioiii." 1'," "lIlt lll ) II"I fotor, or, aiip.ilnjrl II. ha.H'ii nml! linlf I I Itailro.iil it $pniKo.Kiijii.l ; Near Mobile, Ala.. f I

  '1"11": (lint: I tIll! ttriirr In. ,Hilt hl.lnl'III'1 I: |, II.i iI'tillt I 1".111. .__ ...__ : niii-l I'lijiit alili', t l.ll. in llmi in t HIP llr-l otiliit' "I I lout ilitoa.Ilioio ..., limit ti4 i iiphlly a* HHI Ml-not, ILtsIi.' toK
  : "III. in i mint fnr. HIP ,Mm-| ttliiili I. I In I illS tilt is'l is i.ar.fiu is''uui',.
  Pensacola Atantic Railroad ",'11111"111..1, : 1',1.' tit I il "in"I'lll, v-lup' I",,,.,ami iimni'y" oiilnllirr. ,h',' I til I' mi ""'11''< nf ion.ilnll: ,ull'tu'r- mini In I'i'iitai-nl.i, with (hit fnlnip, onliHik a's aoiuut'sl'lliliisl.'Ii
  .I I'll-i inl! I.'Ill'0 .' ,111',1! 'oIia'l.I. I a' IH f. M i III,. itl.ll-. tllristr., lit
  al I Ins \ |
  l.lkilU, ) I "iHNl, ttill nil.' II In' lIlt'" I'
  'rntt r I
  .111.1,1. -"II'lil'| i, 55'( |ItIi': (.:nm| (ii? | '-1'1' 1"1,1' \' mining "imr I. It our ilnli' |,, | u lililoin I'.itornf IVntin-ol.i: tvhliha. I limit
  \11'1 .1",1,1 nil' I mi*, u I lliiiiuiiLli, o
  m iiiii.li.li.il,
  il, 1
  I |" |: in I 1 IlII.--I| | .\tl.n, -
  .il, 1.1.: I "1'' .' I II.I ))1.11'I \, .1. I'III'I'a'.lllhIi.| lil-{ | (1'1, ,, ttluli'ii-r,: ..nuntlinl '''. I '"iIl-l ilhII.iIl.I I" | | I.I.I! : I' !IKK KI'TlM: ; |) .>A-4-tti4| I I Itl'lir. H.,1,1 situ'at| t.i,. I II") lh.it: ino.tii..i.|, |II.| | u I.'"., in 'that, lpoil ... ulH.nl I it-oni.i -lit., orlhlrl I ) rmls i HI r ,mill I liiUiiin n In,' shill. Ki.iniili, tl hi lsi.1

  I\1"11". :111..11I. "., ISll.4lh..Ill( I .417.11..; ''v u.n..\It II,"' I 1''''I ":I II. li.u, n u-iinaili| ," I Km-" a-'''''11.1 "-," | ir.ii: 'v i ininiilll i. \Ilt ri '. Irl'I1.\ 111.I. 5., "I'I'al'III'II1, ; Ilinlui'l.PlInn', t Ill : t Mi." Ih.i.t-, oiilinaillt' pnl ';.lh I iittlI I paillally innipKi,',!, nml Hut win It p.,_ Ihi. Ilu .t liOII..tl| ,,r M..I.II, ,., n,,. lLiriLht.

  :i : o.'. 1..1" "501"1 1:1: I \ tit -I:,iki'. tt liii, I !'.ml )I. IIl7IIIlIIilISI: nlii'ii I nl llI. 1'1', imli-i |11:15,: I P >r.li'inli.-r, I, K I <(. .. I.,. tonilm.nf, oiliiikH'i| 'liii\ ". ofninipilo. Ill'l. Iui4 iiiilii| l.i-i-n t.lailo.1 of I.i) In;; till .'t.'ri'ihl Mlilui, 1 1'i.ilur I I r.r it lir.t .-l.n."lni.il .

  :::. iol. ,.II', U74I h. lit I tin- |'iiMiMii i,ni, Iii" rilI I,"iHt : Itttiili. I-, ,,, ." 1"1 1",11" it" "i,."'.. Inn "i inIm ,..1.1I. fih/m1 t .. ...,'.."' ; '- -- .. talno, : hn| |III.| | |ti n' Hut: I ltiu't' ) ". hai k. 1, II ill. 'III tu-II rillill .t| Ii. ltlil.lli ilmi, ]
  .:7.44 1". ,, ,," ,I olli'inl, 1.,1.|; I | l ... ( '1111'11'.1 In (Hilt lu g'II.-'ul( ,,-,ir, II .Imi.U |,IL.|,, r In ibii
  ,
  0 ;:1 1" 5111(1115, "' ttf I'nllv. :"11.1:1.|'| : I ihn KHI,) I: Ifivl.tPi.thir: '. i II""I'\I'-\I.I.il. 'Ii I In'trllnll, l'i-ti-1,' I'M'ili'ini'ltl' I llII' list Km: mu I' nti MM '11.' : 1'.I' ) nl'lliop.ipnl I .ilinn .I I'plit.liol, Mmiv sul' usiur rouiloi. ti III romonlur .imltiiii i.f lu ltist.r..uis, 1111,1( 4

  .'4:171:::I,, l..l SIor,1u1.' l4lIi4.::: n'; ttltlii'n. I.I" I Ihi.t f""li.IIIIII.I"fl"I"I.lilluI ,, : ""' I | itIllnnlli ..ili'ili'.l.aml: ipt.nantiiii. 1"II..li..I.I", HIP 1 ilhlioiiil. lioaliiiont' our U n. II".XII )' > iinl, nml. niln-r iili.. tiuu.l I Hm .M.itmil pio-nl,. |151.111| | lIt thai| |I.iy-|, |.151 ruuuo llui I ui uh> |1li, uut'r, i ,11111'. (r.-ii.-ri.in VA

  .4 .,i0:. IlIl., 11' lln I > Mini' lil'. (' i nllnu .1"1,1 rmili.iiii.ir\| III hli .Imnlil, .i, u., hinl, l.iiili in lilt .Illl'iIhlli'. I \iisg.iu.iu "tpilii'; aliiiiit M'ti-ii toar. isgu
  ":" I 10.11'. ,',". : 1 101111 1' I I"ollllll", .. '(11|,.p .:,1,' IllS' .1."IIII.I. \ 1:1': 11"1 ,',.il hug Hl HIP, liamU oflipr. IllIM hlmMnliilp 1"1 1,1 nl tthith I llm, I lla.kl'tt In ni( hor. nitI Itfiili/niK iiiiirn I Ihini vi fr I ih( ,, |lii,nN,| rlim* i.flln'ir
  : I i.l" 1:1": I'h"11 In J I..> ti-i\- |iailii'iil.ir: 14llI II .Inllf ttl'i'k I l'H-4-n--- I llm.o 55 I lull, li.nl: tub, Initttpip ii ( ,
  11 { :s | < Sill I lilitli i-nlliiiK n Is. ,
  \ at I'llIl''lhllItl'l I ).i.hsr's ilLirm. ,
  : 1 ami' l"oull.l ,,., in fIn.
  1"0' Ih.r I 1 10:11: ; imli-i ininiin-in ",1 I in | iIlII.I .Mniilijoiiipiall.' (.' ,1",1.) | In.opli Aiiiln IH-IIIIIIP I IntoltPil l I In Ii
  .
  1.4:747: SI- "*' 3l: St I'Ilt' Il..l ll",in- 1".I,1, | | HIH.I, in, i, |1'11"1' 1.11,11" | Inl.ip :at Ilii. ,l-|""il ainl! ii.I I iiinnt nl'al.ilili.' luipli'i ilitiliuuIttuuiul Ihn lui t-lt I I ln.iliiliii.Hll II I Ill' mi, mi,,,, ,,f ,,,,r, ,,uml
  ,, lor )
  :1147.1:: l.oI,;;:i,.Flluhii:;; 5,74JIIi'S : 1,1." 'tin'1 :'Si-i i ,1| iiiti'i- an MU,iy 11'; i 1.i"I.I'I.I I .pnilnf i HIP I inon'haul, S 1"11"1 p. .i's i's-al
  _., ,1.. 5741I Mini ..",.liintf, in' ;tiii'is ,1 a: ", |'i,", I : i 'III 1 ..II In tin.I ttnn.ltai i lln-t, ttl'I'Pl.lU I II I I ; -HIP, ,uml I gl'lhi'' iii I I su,f"I'II.III I ,". I I'". : M'tl'lll I III.I I Unil of I Ihl'.l) 5d Its I Illlh I irn.ir.limm M I II ut rii\iii|' ,< liiiNrl.uit| ,
  Miiliilinml, win |I.-4l1i| I inIho
  lai-i-,
  I.i IVllMli-nl.i. "
  I I :I "1.il., ,1"I.4.hl 174l, I In '1 Ii, :a.h'i'III' |11I'al'IIIU ; fl' pat hi'iul ami il itt ,iui.:
  .I.I..I'r.: 'n. i-a.i'4 UP" an ruin' l-l'k. I l. r i III *" i In, inn.I ino., 54. kiit', Hi" l.oon I Himivht Inr ....mli '

  1117 111; 1,,., .,1,, ,.'' 12.lU 11",1'. 'In 'iii.iki,,: (lip am I,nr 1"II.il.I| |,' I in m ,!li'l" ti 1"111I,1 i- V..i".,' ", I 11 I ti'i-ln. iVmil : (I" ifl'lii'i-P.: I lM.iilIItY| of tIll' 11..1.. Ial.; I In' p H,. ,1.lth.: |t.... II..i at ll.it .lllil ti.-sil.ir I I thai I HmiHilnl of llm, knif.i hat, ) a'is- I. 'I In- liN'iiil. I, in.r I ihi. Apa I,-inH a.linlr.i.

  I.I.,.' It.ll.44, ",, .; 1.1" I"i ,. "' I".. in tin' tl 01 11,1. \111 II"::1',1.I ( lloallh In I"'I..illi"l,H,,.,'" limn, alamil 1 1..1 lln-vkiilj I I a lilt h.nl l.mk.ll'louv) III v nliit.il| |>, Mm I m | |i'rlI(4lsI.| -limn, ,|
  : .
  I 71:1.1I : Hi.ii '
  I 11 I ..hl.IoI 14,1.1. '" J74. I" 1"I.I.-\ 11".1 I .."1 11,110 ii'pmit" .mm on" Ioli'ii'i'' of ) i-lli,itr 1\11 I I 1,1., tit) 1.11.11.1.$ ) I lui; n (111511 I In I Iho turn ml. ThU I Ihtiu lI.r.'u. huh'',. I I.. Mi.l.il.ilu, .Si'lII-IliV| u.iir.iiiiiliil .
  SI.aul4sllss, .- I'mnl II' 114-lI lili/i'iit Ill aliniil t li-ii mill's I Inf I In ,llio hut ." ttilli un)' HIM il ill Ii rtuas'al la. Sumliiy bit i iinmo .
  In
  I. .1 ; iI : 1"11 \\.i.I I limiitl: li.i.hloa.lily ri'ill.isl .1.liiinlil't 1.." 'III. ,1,1 Ii ly < u lMi, ai..t| 'Ii| ul.t |11t4)-gr..ius.io| ,
  4 7411' I.S,,I'l5'1 u.l,. Ii.: ., MU. MUI: intiit'H: 'rn'\n'r.: : i ''1 |$1111'' I'liny.i,"' \\ i iM ill I lii. (.In i'anliitintf, : lii 11.' fnu it .1'1 lUopiiiiiin' Ilk Ilt.'il'Il'i' |I" ( In uii-uta.i., hilt Is 1"1'1.1111111.1'11"' I 1.1. bt.iillln I I ( i'\l 111,1 | |tIll, ? Ull, a's-r 5% Illi iiiiil Kuril;' Il-ps's if |.u'II| h, ul.i.-|, (ts

  ',:M:,. It.s.l..lI4i.I'I'.r.I, ",,"',I.14.411' 1'1"I. I ::75 .\ iiiliiliiiinii'ilimi, : 101'111: appi'iip, .II ill'lilIliu.| I Ill'" .IId..I.h'I.,; | '( I 1"1 tin',. "-\|I''li.l' III' llii'ir, "i.II. ni'I;lilHii-t, ia-04: n.pm I la'sl .lipi'ii. \on lIly iHllnl'AuKII. II,.. ,uml HIP t I"u".f llm t ponplii da. II I .h-Ill-tIll Uhl.I fimn I Ill Hint I Hm ilit 111.1| | ttmimla III'I .I. l Ii. I'iplirI'S ramhl.; ,| ,. ?.?, ,,%., I ii., .,,, i h.it,)I.lui!,,., rM, -|U.lif .

  4 --- -I. .,.I.ml 1,,,,,,,,"- I..t. .I. l Il.- l It.I. -- ill HIP I.i.l "..11' ,1'1.I I '' I.'' i II.. :III "' ) '"111..1, tIll.! |1.11..1| I Hi, I II". ,'.n-i', ol. u hli.h u u. .I,;:|H..oniii'j| .I, ) ,-, nil (llm f.ii-U' klm Dial linn, 111 1"I..lli.iI..I..I", (llm illi. a, ) kullii lihnlo H hli-li WU4 ono ami paitna HyprlKlilli ( ., ttliliomii),!,, 10.111 f,,,. t u Ii., n.,1,1,I 141111,(

  .( Arr'.Uniu: '.a.I ..illalm-ft.VV. :U.. It l,; I'.Il, |I. 4 .1 1.ilinif I tli.tl.: I llm piiiilnu, Pill' I,lov..a.o tti-i,',. I \ l-IS In-.I :tin 11", ; ,::11.1',1.1":111111", : '. I tun, lili/i'ii ,In.l, litn .I.) ,:4 .. (j..I"I. ham ili-aily blmitn I it a.. In 4-nm. ,.1|11 ir, |11... ipiiipilr', ,nml frli IOIIIHIIiilitili | I I lui IIP* Inn*;, 1 lust 'sI r. ,% ill Iit'lsot' it'iillhy 151,11,5 l..ii's.-..x.rH.f l'lIlh'Ilt. |M1iii,., ; luII. StilIsturIly

  .1.... p.in .1'.1 k.nit- ,illi. I "H. o. suI. -. ;"mnil, I Injfol I Ihoir "i.i.' in jfrnoi'iip'ii.in : I'tirl'iill, |.:'nli.'nl, :,n- iiml liinlirr, inim 3111 I tti -i.i's'li'.l 1 u, m'l:lili.n' of, lining;ih.. 'I "...l.n'U liatp friini ilay I |Ill ,I.I) ,"I. it Iilo! il 11'itii", ilioi ha ma na o.l In lite I tvilh tl I'la.lonf.liiM'iiolralinx Ill., (Irs'uuuio'.is. ( 545 u.a' ti-ti lIi.( S (.l..l.i'.i

  .. t.\ A u. i 17.: i I.: Ytl II'. I In'.ir'.Ini'o( Mr. lto.in.ilpiipon | I : ,in.il nni, "1'1".1.| | .1. 1.1: > '"i..Ii., (ml' i-milil g.-t mi |I..i'h'' | ,,' h Hui.iiK I I','ud.. Nn 1".'II Ill II t .m Ii. 1..1 I IItli'lt | t I In I Ihi.I ilopil ii In hU l.iuii -
  ,,, ,. \.1. "' It-li'KiaiiM, lIt h'r.. ami\ I | .1"1,11.1. uill I I I alii I IMI I I. 'I'lif I'.inrMr hliuliiM miiilnu.
  unmli-r. \ 1 isu'
  f \I.401. a mIt 'I 11 I in.1 Il | 1.44 -- !1 tst H Vui |Ii..o.| In' 1
  1..1 HIP mu: III f .HIP : IMixifiu, ttlni I, ili.I il, luit, | i ii Iih. piotoin II Ill) |I-t: ,
  I
  'lu.u| 5S41r,. I" 1'1,1 :11..r. itui u.VHI. 11'11,1 I.II'd\t 1..IIh.II.I.| ., uptv., |iu'eui Kv| ,.,, | .I li'i.I till I utiuss hill Ii ru'l'alvl'r.-sl HI l tillS lt UV fill Ullll III IIIIIHI'llUI. urtlllifll lll i |I..iiiii| t
  I:u it,I.'&..., Eli' I II.'MlI..U. 1'lii. Ii44 him ami HID "illlil .ill' ".' ) : | || |, 1. ami I his! i-piiny .
  : 1"11 lv"1 I nM II' tinny : jl.1| I i a ,
  1I'l:. ISO .,".h {g .1 |I'l' ttliilti, in ilinnki-n hl.n. 1:1'1' lill ( I, .'.unlit |hit, immihK' | lln I ''' ,1'lill ii.nlir.r'n.iiiptliait.. liU tlrC 8pl4| |liii| 15'O7: M i liol| I IH-JBH ( 151511, ]

  I.l.. .::1"I.-- ..l..i .;anil..,|: .IIr 11 "","1', flop, I., in":ikpant' .'.laloini-ii Ill.t.iV. a In ..1..1 ttilii Ii".. Inp itliMI... I I'lly 3 i Scxloii (ols..ss, I I'ig' I"'IN'I'I.I only Mtililo.iih. lliio.ilonoil: ..11.'. I mm .,"I'I"| ,\ II Hu iiriulptl I>|WHIPIO* limil' ruliH'iiif: In all II IsIr s arts-I I.'., 1iimini,!,!,..
  It-l > ui-.lii.il
  0 .; 111 HuniuiMI' .-..",I.IM I I",,. .. | in li-nivn : ; : .iI : 1 "|1" II' i.lm"iiiIlllIll'.l |I.'.'It'll' lining |Ii||". |uii.iiniu | 1 i llv. inlnmn. it uill lull M-PII that: u.linol Jl i :illu in .i i.0, tsiuI, | t il I,,. |l.Iuittt.li145: 8. 'ill( ) ,. vtIs| ,|
  .
  I IM IIIIM.II.I, I II I :1.o 1,10,1111. : ; .I : : 119 I I \ ) lia. tliilll'lI
  itt.iu "
  i.1i .11..1..1 1"1 .
  1'0 .I.-I", M | i ainl! ..I 11.1)
  ik .
  .5 I r :. tt u.lnuui..1 i..ai: ". .Il:, Iso it i.ho, "1.1 111:1k: ,' m l'I."t." J.t.i .11 .':,lini 1",1".1 of 'llm ijill.l "I.I., nml! i-l 1 Ihi't, |l I 'I'I. "inn .Inn I ilmililli'.4, hi. I'.mllt, :.in.liallllp. mu Mjilo i-ti han i', urn uficr AiljnIiml Iii ruliii. is II I. ,|ts |ill-ut| !?!? hir.i.( yr.i.i.-at
  I H I t* llNlliii..r>> J .t.r -' 1"11 I liim uclulil jlimil lln- li'tI., | : ) \II| 1.1 uikmiulpili.il, mu I I Hi" Ill, ,
  lii-iii'ial II
  III .1 \oii > ttilli Junior, I unil t UIH ,
  p Miut.r inn.lii.illi r
  a
  : : "I" | ti-IV .hmi
  : Iii ... nni. i lilili* nml I timl tin'i aii'lmiinl hilt
  3::14.44,0 riiilifl. Iplim U..141 uiklilt. lali'inonl I I m In "Iphali.: i ; : 'rnni-tr.' I .np.'r.liliniM I him.
  .
  .. ,.. I |.j k 111*. |1".II,. r.l.t"'I' I ..'ii..i'l,-.., ami! .I I iituit." i-:\1) 11):UII""IIII""i) |I",a.Ih.llxht I .in-k. \\ p Ihlnk Ihi. |Is.ilt| | imkin.l amiiinjnl. Kr-iil. .
  : ally llul I llnj i ltr., U il I ami I I II II'H.L.II.ill 1,1101'"I".LI. ,' .y I 11' IH-I-II.1.11' In iMlii'io mil I Ihint.Iinl I ; (nil Iho ;%;.UIl| thu it IIP ilnl liio, allor him
  .5 I llllliii Mi4'|M"14. ,.'" Hi s I.'"". I I. 11..1 .. killi'il lit. tii lint 'Inn Inr ,. : I ', uml! 1 |lu'tl74l liiii:i.I top.t| ull I AntlHNli ss |iui't, tt'i' Im U unol.l I III.I ( Xf.l r |1.15115 Ull.l i'I!.,,.. .\ | t'riuuuv, |ho
  .
  II 1"1.. (U 'L.i.i.'I.Ill Kill.. ,'II. III.' I' I: t'h.| I 1".1".1., iifllm uiilhnr, ti pnlilio IP. I" .: Im "-,"1,1 ml iimli'i-.lainl. 'I 1". piii-jiilimi.iry, : iin'.i: ii "l'4 in I linn I I Ho iian I.upami, gi ""'1'''. l.oailoi (ill Ii it b.-aI ha.k-horMMori l >iH' ) lull og !< ,i.-In rb.it., il 'iur.luitl.'ui! |,, iuk u IIH* ill'| .

  lin.n.1 Ni, ',. I.5..lI.II ill' 1111.irc, \..h''.".'|I.". I'l.il, ,ul.I 'InliLi( ,. I".;.Ii,". U'plni.: 1"1 11.1.1,. In' M>,' inli-ll'i-li'li.U II!, '' -nl'mlli.M.' | |1..19|" nj ji '.. .lay| ; p-llly "I.Im, I.i.t lot t ilmf. in "" ,.,1'1'1| ', K<-f, 1.11" li.-u I""'1" U IHI Imiyi..1,1.1.11 nun: ainl, Ihl,,, ) hit, <;ialnilmH' ,IMln .- I III I Iho ItS iio4', Him |lull, 4 (,? I'lllI uagi' ,lu |(5 nliiif I fi i.iii il Isi' r liuur) 115.1411-,.'tIt.il.| | ) ii| ,?

  .11 u ..i. Triu I'l.-.t. li I I. tintt li"I' Hi" I.1 In' rnniiniiiili-atitjii "\into I 1.. i-miil 1",1 tin "H'I In MI I Til rintri.jtinii. ttilii I llm ollivr .,.1'1 I, .oii.illuiaiit |fur I HipMt 1"1'.. ,4l ill' lii. limo unil, llll'ihl'llls. uiu.Il| i iHIP i yi iml out u I ltiii-limir-aii..4-ii.n.r| | | n|,,lull.( m. 'Iis' us,|hi.&sry vips.i| l to N.k. < i.iIL,

  Ill. k ml.I 1 lhI. 11..1'.at fimn I HIP iiu I" WI; J ,IhIi7 ,| ..1"1.1\ on t llm utMl.I I I.,-, II'I.J' Iini Hi u |I.. 1..I1., ..| (I" gitft .11 linno.-ii- |mor uml mi-It I hy ...'""'. l.i.segtisI.I I IMi-ili lIlY urior.lin I HiioiiKh all klmlol I I- ni4K> iii.rililii|.{, Mlt I u iit-u.1 11.110 rim tml
  J I'l--, I i. I.,1 t 0',. iiinriio. mi.of \I I J'. |1.1'"' : I 117111, OI.lrl..I"O I I 0"1' lt.Im \-lxil.iinii ,.1' tt l'hil hor, ami nmior ull i in I 111.1 11 tit'4 51110.1 l II|, .rul.l... ,
  1' ,1 .iiii ,
  ulrl Inr hi! '
  1.,1'. i. i. i i 11 5541, 11..1"1"1"1'I1.l '.' loai-n' lli.it I In. \ill I nhirii.1' >.ililv Innmiiiitt I I I t Ilii-I'mintt I ,1 .P.lUh1.i 11.1 1"-1 rn it iilt I list "-1..1", ", t-si.'iiisliih.r th II i| ,.1| ,....". .'.. ."I hi.is ; ,,. h I": t Hmipiiranliim I IS ( at ..li./111511 liili.rp.ltI, .uil '| i-i riilnh-.l I I In un nlli. p, ami ullor Im i. Mil J Jiiiilui i i'soi.'s, i,4.. xoii.ltusuil.iiiaii.lliri'tiir| > -f.
  .
  i lut.n ami in I l-.nn nil Iinl: etI.I'iiis, arnnml! '' inn.I lo ..iilmvii| |lIlt j ai.lo.l klimihl |i'
  1"11 i |to I a. I -it nllntt iii! fmir tianof
  "I 1'1'Jl" I
  I l lln i-nfmi ,- | 1..I. \ Ill 1
  imtt '
  S I .ml Vil.iii-i J sin, -liam-rmi.l "I) I 1 ui/aiu.t 11.-I| 5015f411 i.f 'l'l.l's l's lit-Mlt |iui, (55.111 II|
  3 r.l .-nn '' 101.1,: un opniiiuuiit| ol.Ill ILIII'C :iu$ I'S- I 'I I CnllllllllilM, "ir, i-t I I.II Hill' .. |tt liii- pn. ,i-I' -, aminitff! \ a tfnn.1 |dlkii'l I I I IH lit Mnliilu ami' MmilKoiiii; -r>' IH-IOIIIP, I!I 11'1.,1 i.l'i.1.1, III;l uml ,IM-IIPVOH.int'U 1 |1141 l IHI lilt I I a'.t|t ami I |--| milli-il, I ut II 111| |) (? lll.l tt.0 ll.i|. .ii lIt, ,iil lullS aiiy| iu, uol. I..L%

  H ,i. iiii-m... .. lt.s.. !I'.,.., .\.11.| .la"uli"l. iii'it |I'lil'll| .. l-IIIl- ("lal.li.I.1 j| |.alt!. >. ...1 |1\| II"| |,i. fi Ii's|,| ,-,.1. l>'t 11/1 I / l II hit iiioitlniiiU I of I'a'Ii4a.4l14 II:ilil.'ln llm I ..imn-til, .Iill'o. 'I'ls( |1.1. 1 in* liiiiilfiiiil iv s1.iiilat I ttllh Imnlhi lilt ptt.t rilnin'K. lIst t '.hmil.lIn uuf i ur m u I'I.ilhlltliI..55| f 11.1| |4 j is Ilsseoa.sry,

  .I'. :mil l .ii. 11'1. '__ I' II4 .1'.i"1| iml.i ant mm, in' I I 'sib. I Il I i i. ;hl.I.-IN.u.ll.l.i I | | ,|I..a'i|| ,. |IllIM.1i1114. viinc.l" llul, )1.1..1: iilllj,1sI| l hi.iiu.Hl'tu ; I I..I"I.II' In ma>. | 411,1 iiu|. i iti'lnit um, | liiliPil-. liil.lnn tt i4iti'imr '. JIM I til Jil I" IK* ii tills I.i pnl I In uuunliiiihU I ji 1.114, i'. K.ti. ,..iiriii.ii.l .

  .', ii.ut t.In woil .'. rtlitln Itailioail.I.ill ju-li.v, I4a-t: | (If :all ut hi'.III 11111| a "1.1!I | | | l I. uill ,'.lit',1 ,ami, |,|.i-MiiUi I plJ. I Ii. jlilo. 1 Id. ,\ |I.I.il..1!, | | |II.. I '-...rii'llilo liut lit iIuI 1"'li,1"' ," l |I.'r I illhrI 1 .tiiipiih) I'mu h.ilft or I I.. I; I lluii.i.
  t IIMISK.in.f. ol'llni I li.iiiniflilf! 4 in I ,,..1.I lixlil I i I '* : Uliilll If not Inuil'lloil' 1' Ihl-li at In ntli.-rt, I..' \a. :ali")I I ull l.illninIhi'ir I I al I.i.l: ilmm Miuic-Hiiiitf. II. 11110ssnhitss t.-ll.liuli, bill iu tilt sr|iliM-ruMiu.lair.uii.I ,| Iiut u<|Mill UM i.> iii -

  A I it d ii-i.-t.l4'.Ill ."".. 11:4.4 u nnr "'..1""",. aio ahtjn on.i| | (..r lln' in.it: I llmIjr -dint-, I"l -ji' ..1.1.11 I ilni, I I llm or:i.iu llm H.f al'-I| 114), ., ..1.1..1.| | a".II"I "Ill I ii.,1 t Inm11nlil a lollor lu n imnpani oflillluIH.I. ( 11111145'10l11
  ,, .. "I.IMIII 55 I fi | ruli j.5474 i.f
  S I. .1. 1.1. t t uI \ill.lla I..i.knpj.nl mi' I tlPMluii I ul I Ifc. (.ami. U'pk rn.lt ttln-n ituit| iK-i-4 uifiilnl 11115 r.,5tlss'I.I
  Ar..... 3-tm i* M. "..1'1"11.1 of uui ilu.i.. .- nniM I Im (MiUiniil i \ I Iu .m'U ana ) I I IIII. lilii-n. \Villlliryililt ? I I ami I "1..1 i"l \"11. nunIn I Hm kiinwli-tlxv ofHiDCuuMilii.I ( rlim( Uf. Hi, Ir |.r.it b> tljiUul IJJ.U.'r. .

  1I-- .. 4Jur II'I "I.! ...illllfl.i! Hi- 55 ..I In ..1 I Hill: I II M 'III NIK I I I llul. .ill- I HitKri" 1...1.1 ((4 .I Iii I I .I.I. I *- ---- I I hull I hut il i I ttill ui4ku a i el no I i.i .u .mi.in. I .,,.-l, 4|. ill iou I. |.-ill! |l's |l.al1st'| .

  I .'..) |4I %% IClllt If I \'ha".i.NIU.IIIII..I'. '".'.. 'I 11. .I-lt$ .r'-i "I..H.I. a' 11.1 .( ',"\.1, 1.1'tinkl, lin.l ttmihl\ Ir.,ii-nnil& jN.ivni tnilmw 'Ill tHM.Tlii IN il."..:\M. I n.main uilh I Hm I ln.iviitmli of iu .l-| l< .rs UioI, uu.| i'.irii.n in inn, rs ftrn

  I .-it > -, I HifCoti ..|.M.'r.-y. njM-ni-.l I I Pa i-l Mmnljt. ttilliu'iir I uli4ln of I ihx .ili-.il that lii.lU- I'r't., :a: ..ir.ilinx.U.ali; I iIus iusr.Lli.lls. blb'rxMj .Iai'iaI i retisr.t.|
  011"111":1111" Ilunk4 of '
  4 I I ,
  i 1.11111. ; ,tin ; 5Mllllll.|| 1 i .\ti > lii u I. a. n.li'l. ., .
  7 4 f"" t.il,".. .i"II..I"II l''liil"', "l\t ( tit m lit .I.M-. iml ; ui-aliv 11. I h,.iti''. ( alii"nl!."... I It ss Ill I us...t ilnrr'ul 1..1, tta-i umki',1, I up to (.'v'r I li"ti., I lie I "".I"I..i'.I.| ( | (.,.?I.O. ||. U..II.' I I 11. : I 11'.11.I. f. il ls.to I..." I. ill ..1 : -Iu I mil I 1m; HIIti.il I if l.onoialVm.I I ir.-\ otr.l-ihT li tep I.lutes s.r.'o-t.; riiiMi| >,. |,. Ih1tlti4l4 115111, .

  '1 [ |. 1'1'' 1..j" \n''' t I/.1.1.1 .III'I- HIP I lump, of :I r>'.|..,.iI.ll.. IH.I-MHI I.. ( I ami |..l.-j.jl;lit I..in'<. ili i ,'Ii'.I.',| .a. nli-.ii-l I I.I ,I lr.1 i St ..iI.-r out of 111.1 ,.iy.i l Iml I m.iv ..a Hnmi-cnn: Imir., fur : .\ I..Ih'1' I i.llo! ..'..'.%.p l'i inn, our ,.i.t.| i I tlillor llt-ral.1 I I l I'I ItI'llIllhijitV> thiii-iu I ilt| .14, kKoutHiu! \l. iiI< H. '-,' 14 j5l44 iitu'p al lI4"Iu't4iililill' -

  l I". I li.l.i, -. "it 0', J. ,ij.tillf uml Kxiuriniii'I :, .. eurt .mnn.iiiiii'.uiini' I4h11JI.IlahI| | (Ill r 1.1 j. I Ilit-t! ....1..11. .1..11..1"1 will le, 'l'III.r milk 1.11. lii.,I ''i'.. ami I Ini- l.tii. I''I.I' i If| 1'.II.la. .I..ss..,|,. 'I|11u) I II ""I I Crnilii-r .i.... IJij/11: I inomlHrif ,roll.ililu Slit frii-n.l. u rpiumk ill In-lux* I that hit u.nm.II U u's lisp w kbiu III.It .u-uio| Iv fiu- |.riAKi at iti,,
  .
  4 Mill.i.tiln.4.t" I: ss I.1 .I th., h right limitthoantlinrof uMik.. ami Ilu-ir irt 559. a I lh.il I |list iiml.l >iiimi I ini-t",' I ,..1,. Mulll.il' 5,1,1041
  : I i- frmii 4111 1, hl4iiiiu4. $ Ill pan'r| mi viI:a 'In ""t"r :ll.t 'I| ri 'olmi.-l Wilt iu 1 1111.jfn-iti iilt lIt. |1'.li9' t I lu'lll'lllll-lll \M4MJ4lilHI.j.I .. ; .imiiim-Hili I iM-foiu II.,' |147411110 |for |,ii.
  I I
  ; 4 I..i.. it' mu,. I". '". I'miln. r..ul'' an aril. ,'II almt-4 U- 14 i-l.'onm,, Mm nil. 'tlil. II.h.i.1,./ 4 Imj; In kill for I.. mly u ft-u il4t..in., .p, 4 iiI' )1. now In all.rolijliilil \ th-pplir ilopliiii. f Hm In. of nun rualmiil: I hmmr. Iu | s.s |. A.ue.ai.lx VII. E..r *,ii..u.i reoa.'os Ii lsist"tii So Pt"iir

  [ tup' I ill" 'Ink.-l. uill IH- onalo. *elOhllIIh(141t1A5.I' (Ijolil l.r..10.r &hI.I.l'Irlti..Il.V4a . -'in lit of I lint /....rtit.-.I 11..li"l. but I )' lu. <, | Ixmiiil. I il.n, .. .fitmpl.ily.ni.ii.| ..I .a 111411 a.1!II 'IW, IIP I I.u fjlr ofa'u'jiiuais of -|.. Lisa| ti .rui. ltisro s.u, thii;. usu.I oSlo a' Ii...
  I .. lull I lot I0Iltt| 14 i III|| (ha' f.UUl iu Ib-
  i 4r1Iol'tu
  I HiilM'iamllipinral I | | 1.
  rtin ilu' \ i'-ve ininiiiiiiiiraiimitullliiut lljt 'In in a afrji.l, tn tin (. f.-ar 'llul Hull :I I IViry h.nl Ull.rIn
  .4 II.I.\, /.iul..II,1 re nuni III' \ lu".1. r..il.tI. .a I .r 1.,1.1 IV" u ,.iI,1 I li i.. 'lit .. I I. .,' ih win,.-Hung i., |ll.'li|.JM |iii|,,i on. \ \lll. l'iI.-a's floss Ixi'ii rv.luii.il ai.il mu

  ' "il I )I.I.' ii.i .1'. ill, i. I.r.." ill allnuill'Ulllplti. -I l.\m.lini,; | ; ,the ,ituthnr't I'I: ami. alll.mi !1I 1- a-l. Mmi.4-|. .111"1. ) ,' I'M Jlmll. >'.| nn ,al ua |1..1'1 1411,1) "..1 lil i llm I i .I"'II.1.,1"1",1"1 5 | | I In |'a'II- I I.) ami\\11 I oh"I.j..l-I fr SIll II ill I 14111. \\>- 5l I In- ( ill I I Ciij-.nlH I nut- I 111111 re.iniminf ), 444. b.or 11$ lu iiu) kr.ll.i 41111.4111. b
  fli .< >" 'I. | .
  I h tin iiterH4ie 1 In I Il|J.j. I I | 1 u. fniin.l' ttmiM' nni ininlmiu I. il us I uml.ri'Mrto .. wuili. 4 w ill b n ll5il'74l, 11w Iir-t
  I '!. ''I I III, III' 1 uill. iml' vi | ) 555 ..1..1..1".1 1111''I'.1 \ 1".1..1; 1.1.-1,1 a i .-, i. | 1,1. l.fpl.t' \III..lli| / 55 us 1. HIIlimilyof ii li.HX -niif. A il'-ul 1111.11 of Ol.l I I Itii- .H l MiidjrHM.l.r.

  ..,,1 ,ii, 4 il I.4Vuii'iiiii.il al 1'.ill..II'I", .. 11..1\.1 1 t'l U4 W12 illl4lill.lt' r..h" tuiublib 1,5. Ii. \ill: |11,1.1| liolifnrltiltli.irami. I al 1.ifllitt I IIM-.I! 1. t 11.1 .41 11"1.1.5 I: I...4111| ho. ..I.1.. I..1'.1)Nrn-iiisi., l...u (lio.L. ropu-) ..I ..I.1.II..tl.r.! ttuil I I (1.1..t."y ,J.li- i it 14111,111 I In. nullruntttay, fnr ttrmtpolMirtPil -uiuu.ll----- lOS-iiP14- ,- '.
  .
  .lull .'.alI- | (llu'iii. Kilt wo ric..giiI.r tin) '.1| ."Ill-i II 1.1 I, I'i,/ I ll.i- l rt out nil" ui-lit oil"'.ur 1..1 IIi,-. |., .'l a ljhr Ii srral,1..l l l I.>. 01..1..1 I:. ...1..1. That' llm ,M-<.r'.I.rr lu I inIliu I r rn iminl -' of ) ears
  '-' .-- lu".i I h.il I hey troiioi-ully I IM-I iirulmnl I Ito |1111.0I czrnt1ci-i:
  ,
  lIl'3V.I IIOI, "in-.l. frijiii tin' 1'. ii .-bl.i | >,t olli.i .. .1 "toil I In ,- : .
  I. !i.'llm : nfil-i I. in.-in'iii-I
  1"lt I. I
  I f'.i'-.I lli.il. 54 ,' .141. all lin.l. rtM..r I. L .1"1' j'I h.l.o".t.| I hue 14ii t is-al ul to'g 1 II 4 Is 1 l..nl.O -al4 tti .4rll's ,.
  _
  .5 I. W"1 ]
  44 ".1 I I.'. I I.!' .l. I Ill, lit J 1 .u |..1!. ttnrli.l n:niui'. ,.f.1414I ..il. ..,1 tte ..1.1.1 .4.1| | -> .jlU-r ,I..|.L" liiu' 1.1".r.LII| .101 i-J.liiunit.ilt. nml\ it I U ...I\ II.a "j"II.r."I"II..I"I.S I", %il I'.... I' hi I 11..il, ..f .',1 |"->-..-.| I"hSll, ,.', .1 e1l'rili U'illijin lilli-r| I'nrii.nlil I Irnilulr Ia.ic SIlt U. bto( t.oe.r.tu-i.d b, IIK a'r.-W slIer,'.
  llllilIlIi.i..rI
  i 4"44 '.' pi.ilupt, "."''. 4111.4,1 14114!'PtIMI' nuilur of .,utl1< I kIll ,pulilic IiiU-rtf.l I. l-tr. ;ir iiu..11..11.I | I u,-""', .|.| -ar- 101Mllll l-lill, 111111 ".| ,lilt ,..4..| Hill -lit -- -. 11'I I -i.-a.I| I HH, .41111. tm I lIlt liiiunliKML It it 1111.4$ f 11.11 11111115' i.use'-t lllVU lstl..s.uii| 5usl.4 3U wti.Jls1o.45,3..r., IV, 11FBANCIS :

  i. "I" li-l.i'., I i'.i.; '. din. u-aliial.& \e '111.1 117 741.sl"Illl'IIL Ivitig I I.. ... .'. W wintun fa""I"1.1)' 1"1'1'' 'OOIIC.MIawl' ,.. ,li/rau 1"'I"r.'u.I..1| I Our ..... .. ui-ih( ?>W t'SI.l.'iIlIV55 i.f IhiSiKiil) 4u.| I Hi4t I I.i'nn UIluro iiml unilini.-ully iu 145% allies sig.'lila' .

  -. ttitli'irau' II I 4ut I''') il.-1111114 Ill Ill ,a'I fI.iotii -Itmli ,I." i--ul uiiie "I'ri'iinm lull..tin ii-ji.I -r I la. ..I. milli.f him.II ..i.ii-J..l $111 ISIS tip.. i.-.." a. "I| of Hut .sn U-ly ihull t i.4r Hm utiulutlyn ili-iii M rjl'u.irly mi ht furilurii'l

  1.lss.l.: ; ; I I.illld Ill slier li.lui-i-n -, l.iit ..'1..1 laLiii: '' Heartallllnl( I t ,. .".' ....1"1.t| 4 liiil,' il.ur Iml. lor" l.mm;, out lu 4 iu W rollami! of li.iii-niii ( f.r I Hm .l4" ,'I j (tire worse. | |V"M-i ly yn.rl.il HASH

  /11ii U. U' /i".I.I.f.UI, ; Ilo.amilty. ..'.1..1... l.ut )II i I U ujirtJl lu.liiutiuu auil, mil priiiklwl. urmitil Ilu. yanl\ au.1 I 11111 ill I Ills .. I..N Im-iiL uut iu iliUeri-ut liily ilit.. K 'I. |Io., it-ii ri-lialilu| Mip by
  riiully 1441 the i, ,
  kit'iili
  | uu |
  I 4 ( (IaM mi- i j.fl "a ,,jli-a-anl S i,1 .-- 'into Inln gi.nml. I.. |1',1 miullinmiiil. "liuof |iaH-r| thr..," wln-ni $ll.i-y r' II,1 : "14."44 iu *.uu.l.a'|. 4 ..liIH. Ml Il4lul.ll ;' A. A.CA..ISII, him, ulili a 4..u u.l (lUlfurni au.l a

  .v iir-l.it. IL'W""I i|I. i lir ii4r ainl moie ionteliitillliau I., 'l ttnul.l\ ircjie au immilijUv.i. i Il4t l.f''h h4til. Ilt U-l. ktrUtLhi.H I .1.-. !lo.iss: s, 'Pu.! Ijt'Mi.iiiriiuiIim of Slot Iultsl'hs'L| | rill Merchant Tailor,

  M. ., .J';" r'i .ti-raii.l I'ttiiilt l Z1..Ill. 'I Im !tliii> I ClMU-llcrt- Horn "( |11,1!| | I m l its r iu>.llujil. oflujift .1. ,' .. ujtimi of thou |,it-iutt-4. (. .. 1 U iliartuli-rl.ltu. ..( }uuuuiiuaU -> I .IsuuhI1lil'r, rniiml l'itiI.aIa.s.us.i. *

  4 I i. aiul w ii., \\ illi.. Mnuna' 41411 I II I 1'1? .. f..rn-.l. uuo ullil 111. tt'iit, vu..1| ..ecu I .jiuoiiiitflit IOUu 'hi. iln; ]..it.uiu: l 14i1.ilOPSI 1,4 l I.'iuj lu iiu4fci| 'ilr. uilt-r llm ((411.1 LUU.lilllli.lU4l l-UUVI-lllioH, ami I Hm rrrUinltfl4 I \v. -u| (.* SVaiosujL.'a' it Ittuuu of I'UiU-
  I'l
  I! u ,(..u-4.ili. arc iu 1 tr-4-I..I! .tI'i. a.ll..I.i-oii.j.tin-4 ..III..rl. "w.I !'> fmir .|
  I t'... V tti-'luii. .1! | .t 'V.- .i |Ii..ri UiWuiirr I a"\lm"'I.1111\ lit at k-a.t 47', exlrj.: I- ,'al Ucm Ir,.I I f>r a U. ofttnicut. *u4 1417:*. ni.UiUf.'ri-.l\ Ilia 'litiof our iiflKhlmr' grb.t o-r| | .|\.ul.I".Ij, 's3lillJllsOfa'5l5y tnulo vt .4luui| { fliasI
  uuiu
  1411147141 iu r* Hut hall ai 11.1| rally|| to
  (1.,1'.1| 1,1.. ,:niliu }"'4iS iulti el I tliererruiu. "'I.I."I\"i,19( iliarltl 'llm |..-ul. UNItI I U |l.o.Me: tiearer ,'I.lln'u". utll a.lla.g.,14lI.I !It nni liUfLi : 141141148 I ill l.r.I..J"1 ami bi< luliv4tlur ). It. tuppurl illS hl1.tle$( iiii-ii of (Hm Male.ho tIll rxhiUlHu.k .

  u :,,"fl'l 414.1 I eitv II. .1 l lu nit tfrip" t I' cerutu mi raturx (-'n er.. Mho ami uu I lIt I-*,.I! for "un".,. I I- '"."-1 ttllh any llnvk till oiuirnnMtir \w"1 uuiil hi.M1HOI1HI4 -l.air. ii..i4 1M'lVl.'l'.. '1 di-ut-ral 14 not .liili-iuu 1(1 In ,4j.lItj,45 p :j 541,1 14, bit-k iu4.lr I..

  ,. ,' IIw ,- I b at -iit llm jiiriallcLoi .u4 iil.l.',.lujlUiiilitr at i (IIIIIV "'* hut !I.i.a ut lianr-haw -h-liawn'. Mill 11.14145, ii Ills liial.t, V.1 I.s.-I.uu 14,. II a ( or ai
  u II.IIKI. U. l. ".f t .1 .1.| tug {ire I") .u,1 t I. f' ITJ) urer 4 I .I..a. r.1 j.ulitL'al i | (Mil Uiilrr, 145111 uv four hi U II jl Uw Mi r,' u( T, l's us r.'. u.lj uu
  J i,fu. M lii 1 lUj U'l.iiu iU'il" kinlv j I ul (,,1 .licriil Ihai utlltijl i, /ly- 55> lit-r $..Il .iui 1 1 I.i ,.ill,-i Urawu ulla .rlh' ruraivl\ jrUuul uu I"Ilr (" .
  ; "uui.dul. Hn-fnre m..ilu I Lull M-r. b4UU Itauk.mlk
  It, .Jj1. *** "urkrt' U4iiKvr oir Uiujfru.
  ...ul.I'..tr. "'U 4 ,I a.' .1") frii..1 I.. l..*' al.1! wil. lituj" f.ir Iii' j.rt-y| lit ..,l.u. wllhiu ILri-e luoutli* iflvi mill mill au au-I I .1.| (., "' ''. l.u.l- I I It ru-.l -(..-lory lu the pul.li.V. 91 .s.4. r. *** ia. E.-5s9 II, k by llxliluiujf than U U vf loiuj

  '. f'tr ft lI.it.Li au.1hd | III, nfloUf M-lfl atollj tiill .lUt-tt lininii .puUr, .lili uiuili iul.-ir.l lie 9, IA Iitt' & w. u.' fcuil.; nil Nj k< 4o4 I'rsta,, s1.'u
  r 4a417l.4tlI, ,..|.- (1.". vrur 1'Kjlili. ) air I"| } .
  at..) "'''WI. "i Uk.e tLtui lu. .,'.1 ".. II,11 toL cut *-vrrjr liuie L. t il.j.'AkO. /r,Ib of Lii\ ttrt auj Votal (mwcr*. l1U.IJUiSlI41is. 41.1,4 CUt itttd ttu-4 M hour..111-Il  S .4-

  .

  -. __. __ _- .-___ t__ -
  -
  pak- .- .  ,

  1t .
  -
  --- --
  -- -
  .


  .  -
  -- -- -

  -HoIff lnr-'etn-'ii! -- M ,itf\ 'tilt'tf'' / ,Mir- !'rr' UK: C( U I Hill KM.i l. If tin' \u' 'in firu 11".1\1\ ,,1 I n.-" 'n CONFECTIONERY Ir1'r1.11" I; l'' I'rtX.J:

  I I1 :a (riven" i niimiiilt} and ten t>f I Itutiiar I
  lillll'lloUlf.l.tcr :
  fiitllMlirCfif *
  I ""i ni iint-r" i.f.itii.r 'ij>imirIt' <- 1kpil. up In, Jiil 1 I. liPiter. \ for ll ffmir PARSONS'-.PILLS AMI Jones Willis & CfI'F )

  ; ,* .'Itl/eii f>r 10110,1:11.; : know" It. 1 IIIPII ulinrotintn. tit Illifrlt !hilhet ,:\ .

  i .ot.iii"! t nai..;'" llmn.- |l'I"I.'II-il' ] )' f"i' KUl HIM I'.n .lial! .!Mlii|"irl' thr" t Irli' who an- inldteiif STAPLE ARTICLES. :

  : ).nikinj[ iii.-iiii'i-ilic| .. -it tin. I Coin inI I'I I' Ir..f H. .. I... ...- nr Itiat IliPt, -'till' III' lullto BIA.I2I2 2VEW HICII IlIX>Ot>, 1.1"1' 1E.RVARE

  I I ...flhall I Imtn., ,itinl .inim" wen. nnnini"- tli II'S-I\ 'iiina man. nllha I"" '\liI dn, l will mmplrtrlf' thug* th. Mood .la (I..1. y.l'-m In ttin* ....'h. Any prr- a- N I

  !.. .11":111| : llioM, 1,1./1. t.i Hnlf-inl\ ,, .11..i. .'rllll.lll"" lake i Mrh m-rki. l rwtontt luren.lIn : :
  I |Ir ,1. l.illif. mi., and hpliid' : inimili .' 11'1'l'! | rmit .r in iiij; ( m run who will I'lll night I la 1 mA .
  I I I'.irli hr >III esilt iii'irnintfeii !i.e *>fth'ir .riveluiiiir mini, th. prol'>'lem riflhr aUh. If nm-h thin* M>rnwtblr. Far f.lnl I tn lr tnm| a.,1.,I her. mntliprlimn .
  tikp 'ill .
  t tn hit mull fur
  I h"I""h,- I Colonel I I'li.nlet! ( l. fli>ik4.n. DW Ihc-m .thrlr prMlli. ftnlil .). '.or t >i
  "
  I I tol'iit-in.l.n.. llo! Ion I"hem' "nIlipliiitt > "prvipllilt ..I' ""l-i. I HtwiP i I. < nyil 21r' In l mp *Mi l iir pumphli-l. .. 'JOHN-ON t ".. ".. Tn', M Would Inform the I'uUlii' 'th.il hi*
  t <.> lnlrtllir I > |iiir."ii Tn..II: ) tuniniiifr, ( in tinnli. iM-r t'l lii-! in.itiry.|' O1 mntiniiallv ctm-knl with
  n I.HP I lie r.in nn! ton n In iretomf CROUP ASTHMAt.BRONCHITIS.JOHNSON'S More i I. kept

  liMiLinjiiliisly ,",.1-1"1") }'. :it.* Humph! I iflililjti'lniini <'Irltl"l; 9..1.. I'J I)' 10/11,1.: ili.np-" i".>"r.'.. tt l I. I.t, n ni:liter "f ,,,''h imirlin. DIPHTHERIA"ff"" .,,n..v\'.t' 'T.nt.." a \ariett. ofliotKl'* in the al.' line.lli : MILL FINDINGS,
  nil lung I lip.. Iniliijrt.Mi II lTrMtrT* ll .w. .1. ..... I II
  S .
  ..
  i.il' ilh hiitrln, I fi.esnd | 'e to Hie tnill'.in: out of jail h.,11111'11"1..11,1 \ .ni .nt"t t l lnunr .'.. .
  tnnii'l |H';< uheu limn n n ftvn r v* hr me"1_ Iit a _O J < I ., \\ith 1 an
  >f-letrjiiialrliit'lie.'' | | 11'1.1111111'nl'I'r ,, iu jail ." IKin iltit.iiiifit ). .U, "". ". I I(1I..no' j jcxrellont
  l tlir ladii-: .. I .. Sliovt'ls linos AXC.N ( Jlasj'ainis .'
  le ftl'l".I".1 SuMlcry
  :.1 !jfiiitlw ( :
  lii. )InijMJ'' / ; It. "n' In "1..I..r a' ,, a* il tumid,, !.. if evert fifth nun: inHie ANODYNE LINIMENT :. it 1.:1tllll.J.: arc _111 Ip1 ,
  ""IIIIIl'ti..I..r' II! 'nn.il.er : :
  'o.ina "tlir ii.uk: I .|.iMe. ttoro 'reailieiltoeoimneneeliittileiifin | eiimmniiitt' 1 'krd Ihr". ". '._ .h..n..II.'Mf...... tlic Oils JUiiclvMiiiltrs Hollows
  n-e I.N iip.lmt .- pri-nt
  i :
  Itradi"l
  \-I.I
  ,ihin the, ? .. (1
  lln\. (nlmul (., "lioinif In baj t ". -m, .. ... lifwue l .w.1.)..,... o. ,
  ''' > rtia.le 1' "'"'
  "Si-'. >ir." prim' ;iple i I. Hiea..lie. 'the) li'ienttdrry n! 1'.0. "o ., ./f..0. .1/ .. 3. 1\11.1. .11. 1'(n ul"urp.I"1I.
  Anvils
  ft for. tlir 0111'1 all llie' l-ii>- ...1\.1. .' ? ntlj"1: : t the "I"I"| h>t 'mi 111"1' emit 1. 1 1llUirhlt I''I.! kt mil ''th't Mint of tMin I Vices i Et.
  hi
  \( \ er n jia'1"I .
  |Mi.iiicin ni.iilc. to liini lie'inlv. ,, l.iiii'liut'. ll" fiiuudili.nl of -en-r Inlind 1M. .' I"., ., ."n .th..MAKE HENS LAY He of line CKiAl,!.I
  ,ale I -it 'ipiii'li bl"" ? khc, ked' .. .. 1111.1.1..11)
  ( 'M 4< M I
  linallt' nniilil, !I.> |miclIlial I 'WrilrKmi !. t > purr nn |
  tHliiifjIlie
  I'lir. ., t > '
  In nonl.1'nl\ <..ai'| "|>lil-liimf" fur in. id.u'in. : iiK| >n. .will., .....hrim. n'hln.i.f ltkf on>. ..>..lati** fondlllAti. tow.... f_, MM t''ni1 fo.. Jrh pint I.rril : :; <' I 25 and 27 Palafox Street
  I..s.
  S .1..
  ,, "i ind, O" ... u...I .. > ,
  "I'l.i/;! l I. up. Hint tli.it IIIM.IIH'' .
  any lnn, ,i.' lliei; uttiiiil.tiimlinjup i ; "iili lllll KltU->. 'I,. ,. .., '.lnIM\ti I \ I in.,

  a |.i'<>|ni>ttioii In lii'l i IK-III 4l"i lint tliorilfriinlil ;Jim kinm. Mid.nn. ("hi1, -IliP, jouiiyman ..; 'In nut perniiei'iirii":! |..>r n.. titpnpit '.vi.Mnx\. "TI: : ". III.ri.\<.\i( "1.t. \ -. J'* lul'i"n."j' .
  'hi-rp N know *
  t -
  "I.jll-II'I'I ou
  tinn II.r (link. 'ijuiikir limn } .uli,i'riU ,r< vt. ttill )ritr one. HARVEY & MILLIARD IL 11".I, .
  tlml i I.. l.r. lu\c' jmiri h.irmin d.inuh'I : '" -
  rtnv <>! Iheir, liorvisA1 ",'ar'. .nl>.i.riplion' : that I I. ,to 'ay. l I",r --- -- --- -----

  In1' |nilleit, lilinill, uintoubliillj' [I I..r.' .. $1.1 ttill r ml. .j ix rnpie. nflhi' COM"* rtl1IXi( *
  UP I : : AM liov.AH. ; IL\1! : .
  "lip wnil iiK.nlipr), .it.. First-Class in / 1\1 II'IS.\\II
  Strictly \U:1
  meant bn.ine. .., :a dalf n ilorcli of tin1 ,,] | ..11 MM i \I: l I.. any addrc', .. f-ir. one t par. Contractors and Builders.iHMiir Every Respect i :
  t'' (!rnlliMiirii I'l'i'-i'iil jnlii|,,'il nt liiin, 'I"mier "Ahenil! ) ( ''"lI'o..I.! 1I1I'"rI'f .; .*< AXM SrIMXkXis. : I'l'Mr I'l" nnitVI, M. "IN 11 NTS

  :l .....niiuihui'f! | : toll <.'.li>ll Ihltllip." -
  'I 1 lu lior e tt.i iMin ilm-i. li I Unit I i """ ** MIIPf'IIAXIiM.UV
  .. ir-: I'nr Uml. I luiiiAlien -, \ ,: M-Aiu-; *. Miovn.s.w ,
  ftliitiiM make! Ilic. i.ft ie.. tlic euinliiioiiItein ,
  ( tli.tlllieeatr, tt.H In n<> ,laiMle' I'm, telling; Jon 10"1.1 t, iiind.iin., : milage jii-t ri.n.le'i| | .d : lieaijie ( ,\ 1 I'An I.:" l.tcau I.:" "'.\ U(=' ,'.. :i.\. Mir.r. st t'I'r.n:**. PAINTS AXIi I I OII'.S:
  ; .< ttith, pantiie-, ilo-ii, ,> nndamplp ,
  Your ilaiijdilcr "ill 'IH' < Hint tinli ,, IIP, ,iei-eil.| Thc ('x' > :". SA II AXH HUNK-. M.MIK 10 OIHKK.iril : :. Hotel
  ""r r n | lur air)' : ronml, ttilhin lite IninIIP ;'"- I City .TKAMIIOAT: M'M'I.H'.SiMrxxi.i) WI\III\ il.A**".
  w ill rail fora 1"11I1111. mid XUIIP '' ,
  lili'iniiil, "UII''I''III'.1''' "aIKIII .m ( lit1.. ttalk nt"I'I'i, .," | h>|*..1.1'1'1' ,- ,
  and. ; kp'| and' .1!, ,,1III lili mid' l .tllrnlioii In Itlllnff Morr llh I nniilrr*. "lirltlnit
  ]1"'IiIl.i"lIrio.. n en1 ni ITa I 1111,1. nntl nutii)' 'ome ph' IP i } to Ihi, ""lli'rIII'I..I';. I IVolle) If "| up ,

  a jjuv
  lair" Ill-pan. It tII.. nn ea'r :i her, 1.1\\0 i-ketv around"' ', and, In half anI ; Ed. Sexauer, Proprietor

  I liimr tton'l know her. *>hr"ll IIP ) 1. I I I ).
  1 a .c .
  mailer' lo' pet" one nfllii'. IIIIIIHT.HH' inlclier I Jon : .ll ': AND Jinini) : : LOADINCI ( rxs
  ,
  1',1..1' Mrs
  .
  ,I. ,.r-II'rll.I".1 bl.xwim.' 'I IIPtunnil
  never easel ,
  .In liile "" ,fill( uficr it 111I.1'u"I.1 l lieeuileti I I
  : m in ttini'l know. whether. it. It Wood Tuniinir in all of its Hriinclios.I.JJT E. J, COOKE Clerk
  'ln|"'il thai il \\ Htiliiuli nieiatiuii. | I : (Booking and Heating Stoves Grates Etc.
  1'iniilh nil unit 'to Ilio, jnilpen'rlnihl 1101. ,d.nliii, :{ or. a 'hnndleofinmpled, nni"- ,

  nhil the hn trel.linfT. ninl lliemlf ''Iill." .\J"PII| for '('*'ei,'aloft In1 l l maki-iif I Nil Ml I.I.**. Ti..1I -.1 GOVEH' MENTST.,
  I "li.'arine. : \hnl )I'm, nl.iriiied" !I"' ;.\,1., .-, I'.IMIil.l.II.IM: ; ':>-. M'OOIir.V'; .AMI \VII.I.OVVAIM':,
  t1'1'" "lIlh..11I1'| ("rtln, > li.<'Hl. I It\ < > : : !
  "And then .tnn'll lie-in to hate: the.. I : .\ (IO ,\ > v "'Z' :. : r MIU' : UK n HI.1'1!. .. 11'1:1' I\m\
  II ttai ,jtinnliniKiu* ,m.ir of l.m l.terliniiitliiliiiif : ''I'I'I Cll .\ \ '. 1.\ .\ :" I'IDI\I.\: !
  lli.<> "iinlii'iit-il-iif, 1'iiir' In n 11:1, ; lil,, "ffd..1 I |1..1 I; and l.aked. "potit* BOSSOS BLESSING TO MANKIND! I I J':.''' PI\' \l, i'I. \. H.lMMUV. .\\!- ,.\' EI' \\VAII: :, KMVI';>, 101:1: ,. :1.,11\, ., 'ric.I'liiir : .

  I.H-tand "rih r".I.| and "'lIllIhll.I.r,. :,.
  (
  im orninc" njxiii tliflini, k liulil nllvr. I 1111' I I.I.UAb; AUVKISTIM'.MKVrs.1 ; Pensacola I- -- -(1)-
  I iiiii'll thnmpilonii" on 1,1'.1| nndilnli' 'li I j Foundry, Stmk will In fi; limit in 11 tin* aluno Ui.iiula-s "
  ,_ : : t : "
  .1".I..h.| | ] | nun irneliril ; Him, 1.1i'r' -1 1 I'.o.r.t lit UKInt. U ( IK nr MUM'I. I'IT' .
  I and ilinji and ,and,! l.iiiient.'' .
  ; !grojn I'lin'M, Lo\v HutiM* in rinii.l.i.
  rai oil mi nil Ilic .iniiinliii w.1| l-.ii. lllwjH.I'l, iis ;m nny
  1 Wi'ic Mil !; I IIT.n _
  Circuit Court
  t !linl Ifeor"p ttill iM'kliid |o In Escambia County : 0
  \\nlk lit' tlif, l J"oj', "I lni, liiul, )I.>| "";lill" I 1.'I/.III/:1II.\.IUI\ Hl.'I'III'J.I.1II>/,' -;-'-1-
  t ''aI"III., ( ill have, ofbn
  li'I'jH'| tI ,pleult" ,

  tlicinlf." It \I'll'' .fully I\\i-nlj ,luiniili .inett. oil.. h,,md., < 'h.i|". with 111, "elof 1 mir/: > nn' .1.\11 i < <'iti.nl : : OK KUililHA.IN J. Cosgrove. ( .: .. J..t
  ,,,'f'oll, ,,* niiiiiif|' p.iir |1.1 ,tin I ,* WOK",1.) ; I \ .. Vrrnul. A UA MMtn
  ear* and 1 full I I.1<*P arc apt loin* tensi. II \ PI IL. ,IMOMW SAW ( OMI'AN'V.
  AVliiMi tlif rulf UMitoll. nilli tail rltaijciitIn :, 1\\I'\'TI'1I\1
  k, It..1...re IIP. ran ('et( a IPIIIOH, for J ///.OH 1-1.1".1 I ;. lion,III. .1,11 1..r.1 -N. \ IEI'I': .\:11 1\I'1 I 1.\1' \ \-.

  tin1 nir on a ,inn, \tilli llx* h"I'oc" Melt Ilia and,, ,a ph.klo for } foil lie'll, ,,1,1'| l 1'11"1"' "| | { Ship and General Blachniilli, I II""IEI" I.:, I 1\: .. t 1'111'1' M IXTI'.ISXII| | | I.'KATIN": ,
  I rfiti|>li" i>r leiiylln, in I Inluul.' On -- \ Irli n.lt' : t tI. f :.\ : ; .
  :::: : I 11\11H
  dott mid, enll .hiini-lf. naine', and' Hondrr I.> 11.in III, ini.l .1, l'lnli.i.| | 1.1XI' 1'1\1'\\\
  .lrilo.iIlI/IJ""l'llI'r'"I'II.II..III"'r' ,<'Ih..1 I .I ,11 ; : ) : i i .
  | | \t. i 1 rorxKuv' ti. MACIIIM' I: MIOP 1\:1:1 Wil' FII'I0.
  I liott, IIP cter lrn. I k Melvin.i.or .
  uat on : ,
  i I: ; .
  / 1111.! > ai>liniiil>liii;< '><'I'I..r "ll"1Hotting' 'IIII. .. I" 'Vi'Vi; Mi-.ll.-iiiiM\ill "I-MI-P A.Io'I'. .I |ire\-lit. II"n liiiiiliini. i iI I.\S : :
  why, heeter ttauliil! ton for a molliirinl.i .. 1 1n'lmnir I.I' l-llHi-f Ml tt rrkl I V E: I.MIIMIII: : : :": .
  .
  ll.i-f..ll ittliej I |"I IIIM. tlr.I : 'I IIP id fi iiiliint ,It 1'\| | nU'ir| ami' t 1 !
  f nlfveir, >'li>|i, nil tliuliilo, jfrailnnllyili'ireiiIii He'll lieate up and, he'llheave \ ..ll.' .'' ri.,.... "null, Put. I'.illi'.in ritir, the in nleeiuiM', MI "r |I. |... jl->' IIIWE i: Il'\Us.:
  I ,, I ili-l.ini-o! \ In-luccii itillninl li.li..iil| h'r.1 h"I.' : |i' 'I..h.| | reiiiil.tfr .' !>..IVIH .'. : "I. 'l-..l. nllii. .r,, l I.. I lie I.ill .1.I, j I Forging Done to Order. HIT Tim .
  .. dottn, and lie'll, tI l-h } on and,. >al>iif..., ",tiliilH|' U' I.'ikelt" '.|..."MllM'.! [I
  Ilia Il'hlillTh./ : nciirer it uppnmrliml "- .Melt Inu in Halifax, 1I11.11,1I11..lfl., Mev.ho I1111. I tiilN Illl.l. ri ter, Itr.ttl.I. 'Ih'I.III '''"''III' I.IHi. F.r.ilPlillfl: I i iI P. C. 11ANNAN. JOHN. E. MICHAEL
  .... I Inm. Ki-oiiU" ami i.iiliii: '. lr.up! \\rt I 1',1.\\.1
  llie Imr-c. llio IIUMC ncivuinlln:0uliii'IHMIIMII'until 1 Hi.wiK "10.1 nil ilin. i.l Hie Hlmnl leik, I 'irenit I i.nrt. : ,
  \ ,and, tlie lii| ,liot tt IIP nil xtpddliiftnoeaidt ; I.I Hilt" (HTNOII, tt It.Ml.H'N h..l IH.lil'tl* IttelllNltlntiiti Mnreh, 2.1. ItN'Mwi.l,. | 1.1..'.. nii.t" ..11..1 t 'lIa inn nl.ilWink "'1111.: i "I'l I-I.MHMI'
  ,, nliun tlininlliraclic'l ,
  | ilh ilemati\ in* ",. enll f.ir n'f.'i ine* to ""'. or. 'mi''Y I \ lli'illlf. : : '' Hannan Michael
  -mi i ullage u "
  :: I''II'\
  __ _
  reiiiiiei.hi., rli.il.lii, nlll 1-.
  liU Milky uhi-cl Iliu !'ililinwKIIM riti/eii ill : Jen'' nvltti .
  ( 1.ilillll"'II"r""l. ibnir. I"IIIII., : I Iam l hy lu.ill fii' ..... .Ml r..r'rI./. t\ill lit. i ." T''" "1111 ". & ,
  | .|, turningetinililultly..., uriniMil, willi It.t| "".I iriie' iA.-e't| |i ...t..r. nt I'..n..iiiiln :: Ill Escailia Circnit Court.Mttt -0
  lilt. lifinl uhcic! liii tail on lit In li.iiln'Cii a Klian!!er lojon, but t Hani ton ''I"* ,......." I I. tlli-lr rir..ri'liee, U tint. 1t..I! County m.r'nIIUK.\ : : :. .
  ( 1' ; :( ) -. Grocers
  ,
  Ironia In-all tilled tt 1th tin* lIIilk11'1,"- llu'> eim't tm.lei, taii.l., Hi. ,111 1 hm. If nut I 1'\1 :1'1' .
  .., mill Il"jllr"I'/ i all Hide un 0 mil.'.. l..r.."ii ,enii'l 1 mi' ht llie i|....inr. eim'l, mi.lerMtanil .. ", "rtmiiiit.Um. v ,
  'uIlIlIlIO fiinliliin., lli'fuic. tlio man klndiiet'. Thconly! ttnmaii I ever (In in' ..hi*.. I.I.'IMI. rail nl' 111' % i.lllei*. 1'1'1.\1: '11.\, 1-i.A.
  '' Kilillnyrinilil : loved ttent. ttilli me mill 01".1..1.. 1'\, > .ir, Mini, f.ir |.iini.lilM.' | I ttill ...>iil I rr... .fIr I I'. II ...Alfr, il IV.HII, ) No. :); ;an N. COM.MKKCK
  linrunliollvil, .Ihu talfliml' n ,liiinlriil ,. ,,,",,,'. .1.Ih, M. mm.l :'i".. 1\1> vrNCHES :7 i ull STi.::.,
  rni.| \i.ni. \ly |I.'c "'at t nnied" \ lit (:tall. I .Io. "lI'l'h .h'III'" ""1.1.10.1,1, ,, I.'. In, "".1 .1 .'Hi ". I
  )
  ,,1.11111.11111 l l ill'mM of HieJmr '
  < jaril'n UIIIIIII""O I her tin1, luike., ..'' 1..11110... I'" "....h..I"'. 1111.1 II"" III.hl..I. IIo"r !:".'. |I.r., tin II i", V .\ irttuvKr.l -1. It..in" TMIrniin, '
  | rml IH
  ), 'n ," """I'llIl.e liU H|>til-lnKifc TIVKIIOII.S': : ; : 'io : I
  Ill then lelt. 'In three ,iniiinlesmoll.er : 11 J.ITOl'tll'I'M li.t' 2S 1
  .... r*
  II'I 1111 fill 11I1i" "11"" I 111111111"' '''''' II "" .1.) r.II. I"" ",1"1'.1| I.lUKMITS ,
  111:1:: vailing: ... ami, ihin! hler' \\ ""CIII Ihotth.iif. th" .11"...,..,,,.. I ""11101 .,. 1.,11, ... 'I"" .1'.n |1,1| I. -t. en.Ti.e I Kolll'il 11.!
  Hi IliD iruln>n<1 nii'l tail anil lirlluw"licilicl'lwmil II hi ,. .,.. .... .I.r.\' \ ,, "10. <
  up Ih"1 ''h.') Iry il. f "thi r InterMill -
  1 In | r..II"
  lluee
  to lint any 'more," fully iiiuiu Ihey tteru Ittilihiiku ""t h",... Ir.' 1.1.1.1.11.,1.1 r"'I"I",1| ., |1'1"11.'| nn.l, .I |lh',1, r.n t'.I. II |I..II.. (.IA\"IO; ( \11. Mltl: II. I. W.MilniNAI U 11.
  attat and" at ,they "met lienijn;' .\ )1..lIl'IlIulh.,1, 1..1 I., I' "',,' I" H'" the I IM' ,il II' .. il I'r h.l 1. ,,the, ..leilintlllll I
  ,('Vi'iily-llvij jnril'< nlii'inl i>f Ih lior, o(, and. 'luriied him link, hit, eoiinteiianirhad ,II "':" "'" I" 1111I l ",\.1 "1..1'I". I.i. 'ill ,Hiln p.lilp.K. -------- 'I"
  Ai HIHIII' m tin: ili<:iiionlinvnt| | anilanil III.." '" ""... .' '' \........ ",,11I11.., ,111.,1.1.. t'.I'O: i tlit, .'. i'.'krrpiiliri.ini..lillle 1. McDonald March & Go
  HIP! (',,1"1'1' hoiler-li'on, mid, hiv..i. ,.,,11 r..r III "",,11111 .10 1111,1.,. th..' ........ III' i-. W.L.THARP
  inoitllli'iitloii of I lito lorr, hail, ,e ''''lnl it ed nil' ml determinationat ,.....I".i"... I '\III ...1...,,,... 11,11' II."'''' .11..1 : 01' Till': I'OOt! ,
  Koniotvli.it: mini nil', thu Coluiirliii. |.|aee. ul l.lHhie.| .* III III. .lllie ,I'olinnnHIV II IIh .I"I
  I hi* ald : I.I..IIW"I' ,lii, HIP |>nM| 'rH.
  lii'vii-irdl liy Ilirtii... Ith vlli.'I" 'toinrrha|' ." "1'11.ie ton on HIP ear: and, then I'll \ .".llhu" ui). .,r Aptiit a* piinlulV I.... -I\X1F.\CTln. orMoiiumoiits -

  HMO! oiler 1'1'II1II1I1'UlIII..e..1, .. .. HHH| t In;,' 1111111 ''''' :h< ..f.ir Ihu lir-t .til lienli..ii' .. CONTRACTOR
  'lV hi:
  tlnd ,and, II.-k ih.it mini if" he ttrluht\! .iliiMifUt Inm ,HR ifi inline M. ilii liu nnle .. | > ( IXIiKI'IA'liKXT' : I IX AM. TMIXdSAMI
  f.HKtt\ n. hili nt I flli't.' The Colonel ll.lN. tiep, I 11.1.,11.) "|1..lv| | ,In N.I; ,h lel>
  |( !" ** ) iu we |IM| u HIM' iiiul |.lae\ < i.l l.iifiiiU'i .. Tombs
  fifteen" ItuHl I illllllt Jll.liX'", *. I'f l. 4-llllli..l I unlit), ;
  $ ilM. not ilh ili.lenileil, linj-tl. on 1 hiliowiiiil in 'nit ii.hirlmiiu" ,iiil.iiiin.All -I., it i f : .. r... NM..IH..I.lihliii.irii, "'I.BUILDER. ,
  nllln! twl uilli nl HnM.ilUeiiwi I"r\ ,
  $1ft. )' (olhu 1 ililk-n, ..nt. |'inii>o.itlon'l, IK-I ur.WHI-I uf rri.illo tlir alutti,any', ,ninl. 1C, ..n..1'i itlniHi tluii tiM'n I,, ,., .M' >Urv K.rinilil' '

  lull ijnivlly shook hit IIC.,.', 11I111II1I1 1I1I Tin! I'it il :'Cl'llo-c A.-I. npproted' ..I.inu.iry or r.ur 10..." .' iinii'' iill"r lukhi' nnlnlli ii>''il.' Ilh, I I.H!I..| \' I. 1 I MP.Adjust 1'1 XUT\: : XO'llllNC. GRAVESTONES MANTLES &C.

  (;ionlilioiiM' line II. ,II I!, I MS.I:I, .reiiilret| apNilnlmciilt'| .... InIho \ llie, t nil 1.10111..1, Mint, It llll.pt" ) Illtf t4iilI hl.w ,
  lli.it.I.iy n..t I,enill!. I tMll ri Inn.l fl'tiiMe, Hit* iiin.iuiit,, )utiiate Circuit : .Ml. \11:1: 1..I'\snI'1 : H'll.V I II' TO l 1'1'1.1'l: | M'M: Ir '\THNt>.
  department nl Wa-Miijilon:: tthiihair |1."jll"r. n iM.tlli i.f. IhI..III'h '. umluy Crtsca6/a-Counti .
  ttithln lit pro\ttloiit, to IIP apMjr-'| nxt nt Hlto .tvlll U< iiiHiriieli'il' in nliiniIIH.IIi \ 1.1.I.ftl. I" hl LI.I..r Hie I let Hint, the I''\1'1 I tl. I'nrtl.n' tilll .I'l' '\11" "eimf.'r ,.11 tin U-Hnc inikhu nnr' poutrneiH for MHIIIIIIII iitn nrtiniitti.iV
  '>'. |.lliM., ll >1MI lute il | |iill.HOlei.ll' .lit .U n' \I..III", '!1...u .
  Tile 1'olUlfiil 1I,1"'N'II.h'lIt.,| | :t\F 1'I"IIH-JII.T .f"'I'I1 II."" li| 'ilt tilll.lie |inlr.ill.l' i> the ..
  I Lined union;,' the Mali-Hand. TerrllmieKIIMHI \ |.ht.h'lull. llml. ,,,." .1.. nut reieliiiinit hen.'lil in kn. > Hi > fr.iinWinnie .
  |l.r"l.r"r. iu.ut < iMinni'
  '.It lint' liecn only jll'I.IIco\'l'.t|, li.). | Ihu, lia-it of popnl.illon. Tin l nun iI.,1.", 1 ttill' .U\ HUH. nun li. Hint ,I, ft in II ir. iru.iiii's: : : \TKIMAI.S | I. |I"""ir kpruuH. uml, 1"111... W \\ 111:1'1: ; n..lwl.'pl ST. MUMS" nn.l ST. AXTIIOW,
  ('I.l I..,1! enre l>> uli.ll, .I''I"r| toll l.iU.U.lIn ,. In ll.e .
  l.r IrlHt II.IH U
  wniiu' nf our fconlelilpnr.il! 'let that tin. Civil !*ervleutimimlf.ioii: hold. tin. ..ulill. Illl.l' |iniliilllli1il| .. ll.elllill.le.il... ""I IHilUeinirii )1\1111.1. !i I11. IUII, f..r. lin.ir.i-. I.|.*i e.l II 1."r.1 Hn',ir ll.le.ltiir I* 111 ||| | |.nri II _.MOIill.i':. Ai.t._""" : -Ir

  l'n-rullur ..f the lul.h.1
  ttli.i liati* tif HIM
  'Inlii I'ii i n .1.1.1'| "
  t )"'ineil|' '', jLirty, li.no ,."lIap..1.| | M'<' phuetntlo' fn'Illinlu Ihu "itpmntmeiit'| ,miller. their enre, I 1.1.,1, '" |.li'''. \"|>| e.irin/. ''h.,111,iled 11.1.| ml, .Hiil.. .. mil I.\IEI i: wnicir !IIAM. 1:1: .:
  foiinil.! ...lit kiietv.. \\\i\ With lhlt, iett It to hold cite um n trial ,I I' ..1..1..11'. u. .lal" l .i.1 %l.lle. "It ""r".III I h".r"I IN'luul Perdido Mills James MeDoiuiell]
  ,
  n* loon nte |l'I''I'"c.| itteiietof trial. ..u.11 I mil fii'il.oiln' .1, >me ".1.. I I mi 'the f.ieti" 1.1..1. II .1.1 1,11., nn HMWlA Planing ,

  i I the lender" eie, Such u ronglonienition \: ''' |.'' III e\aiiiiii.iliont' tin l.ik. n .1.1111I' ,,.I'u., .. / .I.'"I. '/ .\.o'." r. .1. /<\IN< I, t'VAW'i.M; uv ixn.rixcK: :, ,
  I'rhu !,l.i,., | ir 10,1.r.| |. I i.l. .I 'll.nl .. ,lu-llr.l ..ul.UI.-.l| f.r
  nf. iMilitlral ia { tu;:' uml ImlInlU llrtlof 11"11I"111'1) In O.) LiUitil' p.n-e-| ..I.n.. Inm.Iiiiii4i.il "d III", .III". I I'Mi "" r | .
  ,
  the tl.rH> innnlliN, in nil.nnen I | >
  h.uln'l: enouxhinit. In Vm lim.iku I moHt louvenleiil for applieanlt' in HaMaten I'nrlli. .* .I..u'| In MIH* tn... tiill, litiil. nn. nHiu HI.i..n|e rr nf.hi HiU einmi" unit *>mine ueh |iul.e| || )'.tX'I: 11.\, FI.J"III.I"r \. 01: l'XIIEIIfLX.: ; : Grrocer
  .
  ,
  n good H/O! ll//le. 1I1I'h, 10"0 leiuaiilioily :; of Ninth Carolina "SonlhCinoUna tt i htvtiHlM luloll.11., .,, rl.i.' 'trnltt .I HI..n i. heril.y iir.lrr...1. "olocole ,
  l
  ftal nl lul..I'\ I ..lult'Ui.' |H"t.|
  1 t or anjlhinij In .I". e.-" ie..i-l.i; ) .'1..1'1.1.1.111'11I1111I' an.Miini'oilppl ,. 'rii.iw. | .' ".,ul.II... |M'r." ..",liuti \ h.II''r' .\. t;. \\ttrll...
  l )" l .. l I". A xi ) ) : :
  HIP .1'.1. ix
  > -
  > | -
  TtiMirun llernlil.Our ; imiit of Ihu examination' .111"1. .. IIIIK' 1.:11: J'l.l' e.Administrator's ami of all I.ill"HISEI )11\:1
  enll f.ir rnlllil.| | 'U. \ ul" 1'.1,1. '
  1.1. 1.1 fr : MiU I' : 'In M ll-( IMItK:
  I i'CHieilcil| (."...h""I.'fill'| ) may InI'orreitubonl I thu* far having l>een held! In Male- hn.l tliu r en wn .nfwi iu"ii'> ""Ilic.. Tit 1'lt. I. NORTHERN AND WESTERN PRODUCE '

  HID roll.ipiu. of tin* liule further north.. Applleantt' from. i.llitt.stale I 'Hi.: It. II.""( i. Notice. \ < H 'III l.r.r ,

  pendent.. parly' lint U mailakni u* liIliu I tt ho, may jnefer' lo attend UICKIIoxamluallont loT .Ailihi< 1', ll. Ikix .I I'l'".1 IIMIIIlllI, ., ft 111, I iitiili-rwitfut il huhiif IH "Hhlwl, I..I.1111.lr..r / : : i.r\nr.i: : : x IOI'II'O' 1'1"1 9, u and I 13:; NOUTII J COMMKKCK: STRKKT,
  "'II u "
  ( *
  muLo ami) ,.IIIII'II"'r..r, iu lead. i'at her than: wall .for' | .
  up --'- -- -- njMtit thf I'Mitiiit' .>r Ik'lhl.. 1.11- TillIJKST: ,
  *. Intelligent.. 'elie I lli.wtthi.il ttill bo held in Ihu Malittheie I'm. i| .ivii.vtl, ht-rcl'V iioliiu'M' nil |1.'."'"' JPEl
  IT They nru eni'i' amin
  AI.W.UsOV I IIAXI ). I ( "111 T .
  ll.lllU *'!ilhHHJll iltt I 111' H ll(| ttl'fl'M* *i| t'thr .I .A.T.A.
  'Ling.. "ini'il" uml In )Is.v.'did:! lead (Ihu the.t 1".1.1., 'may Iw, allotted, tod.to. CENTRAL HOUSE .Ht'iit. tinnfttiitwtth'ii" ilii' riini* nnMrittttl, ri IN I"
  l .In tlii mil, IN ir. .. H.I ltI' t..h. ,
  )party" to nries In thu eonnty) of MailiHOII. v 1.1.. fIr i um 1 1.,1 -- --- .
  ul) |* r-wttM 1,1,1,1., t I" tlitt n.iiit. il"Ni'ti>Mil urc .
  AVu Ililuk it had. |HiIlc-y l.i under I'rom" amoiij;; Iho-e tt ho >hall be yradei' 1..1| IM.| li MI ik limn' N|( ii' ii.ii MM nt ti ttiin.ln1 GULF CITY EST FLOUIDA.IH1M1

  fHliiualo Iliu IKIMIT and Inlliieneu of IMiitIful hilll.I.,. l on Ihu ha.U of UIPM) exaiuiuallout Marianna Florida :; :.I'll j; M U VUU.Jiiiiiu.irulor: i : U. LEIKAUP I. ,,. .11. 4 .

  OoIJh1 liont i \\ ill IMI made Iu (ill t.I.: it* i va
  | | enemy ; It 'he 11. indillurenei. \ I" :. ,.-\...I, "A "

  ill thu rank of the I i'iii.ier.i.-\. ., 11I'l'll'c" ran, let" up to HIP iinmlier pro|>eilyappolnlablo in: MI .\n.,1 i MUKKT: : ,, l.r.NHiVICommission: : ,-
  --- -- ---- 1 .
  a -|'iil'it vt rolilhlvnep" lind! 'l.lj U liahlito froni lho.o :Sialetenpee.; | Ilk M, ll-.l ':>11"\

  n mirprUo ou the. day of haltle, Thtiuo <. litely under, Citil I"c"'ko" ).aw amiUnlet. MOIUI.i:. . AI.AIIA.MAMlii Ship Au Butchor i Merchant
  I .: ; 1.\n.I.ll His'Cm-tad line \i iI ,
  ; 'irMV "I''im
  jHillcy It, to loll aluii}'* mi tin The wi 1'\ lev lo |I"> Hint apH| >r< 111.1. ,

  ali'rt-to f"COlIll";( every fiM>-ami bvprepnreil 11011..1. i4de lxnaled"The )lK.ailnienl.iert | "" MINX KNIKNT: : I" Ml"-ISrL.irue -' .MmiiliHllniv | 7*, I -1'1"1'1 IXSTAPLED -

  ,.- i.-e and theru, will bu .
  ) for iiuj Olllol''I1.; )'. TinVollapit tHOfjra.le.of ; HOTEL. 'I ullelilion given In li.llll'iininiin )1..11. t mi' : ; : ): ,
  "of Iliu IIIII"III'.Io'IIIIIIII'ly| In cxaiuln.tlloit for enli-rin:! ll, r.ieiiiH .ne" l furui.li.il.. 1'iilile hii|>. S.U'il11'f.'Y
  ) ;!, (( i ;! ami reliHiiliiu hattof FANCY GROCERIES
  our judgment;( ilepemU' ,, In a ;great meitt.me ". :bmveMi til the lower gr.ldet of exam!< |.liiil ttilli Iliu l IM'I Hie .M irL.-l. utr..r.U. Mil>All>, H.i'lMUV.: Iclll all ; tll.1 \ H.Hi.KAI.U:| : .\\ ( ".\u:. ,

  uMin| iho noniliialliint to liu ma.Uby 'nali.int wal'1I101l1I apHiiuinienl|. at .|"vl.il, iiuln.i'iiii. i.II. nil l.i I'..iiii.i. rei.i,!. Li"I.. *

  Iho )DenmeraiIf. thu nomlneeihave [ tahiry' of |!Hlit a )'earn ilh no |iromUeof '1'rutillerM in. tin* ttj> i.1| Hni|.1.| I.u... K II.IM. ii4ii. fur ,Iliu r'I' |iiiini nr (fiieoU. .Inlt :2Jlf.E II' .\,1.1.kH Jll .110"1111..1"",t.itOMMHtl f;.. I..li\'I..l, In ull I'.iil. of lle, Mill' S'ilMMS: TOIiACCO
  ,
  Illtu: I iiinlii ulimli
  r i>r .iiv tul
  ever l f.iNu Iu the pledge 01'tho promolioii"' ; nrnvett in HID higher.[: annpHintmenl "h.iol.I. - .
  Irovc. ; eltil III. I I.1'1 I-IIIM.I' II. M>
  >
  parly, or If t 1111'}' hatt been allied '| at u n.ilai")', gunerallt" ', al TERMS 1.50 Per DAY l 11.1 City FIUlt'II.\Wa: : :.

  n Illi real' or I imaginary riiijCt tu vouliolollictal tl\ItJ!:! n ) ear (or In a limited part' of IheMrtieu -.Aim in emm.ili'.li uith, llie Ilitil I U ,l' MMUt IN '1 IIIK: l (" 1'1\'. E B. PFEIFFER il CO l'i "..",1., l.iri.l.i 1I. < IJO 11 ,

  al'I.lullllclIl.. udtanea individual at |Ilk ti,) and) promolioii", In Ihu I Cor. Baylen and Government St.e..u.I .
  | | or Il'I.UIM I "i-\i.\i- iMII|1'1..1.| .. I" ( :,
  higher gradet, and xalailet aeeordlu ( : Hill, ti.i.lil, In ilii'ir il".1 t. U.ly| | It tin.mi. .- I.' ll'It
  [ 'inlercHU, ip:col.\1.r\ tlio, uel- ;: tuIhu tI:1.\S' 111.IU ,. .. ... ) II. \, | | A. I .
  I. n.i.i.l| f..r rui.l ".lu'I. I..r.'. l\ .tX"\'I INMiwni'ola. .
  fare of the .> (he ) l'I'a..i'e' g""I"'IIilll" : Ihu, .1"Iu'IIII..I.: ( t \ t \ \ F.I.I" 1..1.' ...
  i>uopli Iinleppinleiiljiarly ( tt Ui-r* 1/1"1.| n"1| \'bld. e.iu. IK.- )I'rueuriil %|1.1.1 1 rtl. ri l t.. I ,ire f uuilii ', .\] u. ril.. ..'.
  will IMVOIIICU' live, nnert'elie. .. amilorniitlalilo Thu hitter fxaiuinalloiu... \\ ill )extern,! ul ulli. ti.lTHa ,1. K.o.V. 11."t. vrun.. Groceries and Ship Storea, ___ -I H |I. .h|

  tlr"allj oIljM""lleellu but little heuind |K>nm.in' >hii|', ''eopin' : *'L. fnv foilu 1"11"| II.il.. 1.1 'n.I. r jll) I."I ..1, H.:..

  (.'oiulitutiou. lliofrruphy and. Iho tliofund.inienl.il: .* .liy.!'>'|i>KrUili| ..11.r"I'rl..r.| |...n--. -.--- Fm:, "J l.l.. t I." HOTEL llli'l-K' : |l.t.>lll\i: r .\IMIl u(:<. INM1LLINKUY ; '111:
  .." li.b. Ib,' .".1'.1. '
  .1 .
  -- - arithmetic ; but thu higher': tiilllx.idu4 .- %. ,. .' 1'01" I I.. EUROPEA

  lurlileut at Cliaiituiiiiiu.Uuttulo | HIOMI iibjuitt, lueludu Inl"ru.l.! :! XJPBCVEI h toil i ... ,", LINK
  ,iliteouut Ihu rh'iiienU. of .lx>ok keeping ItllII I'rol.'ifor. n .. Tit t tlHil' .1"1'111'/.1( I"I'I,1
  -- -- y teti
  \ Isl'!: | n><. :
  11.,1..1.. ., thu .element of the Ku-: Ml!

  Therolt williout ihiiiU a g.1. | ilejl "Ii..h 'laiijjuam': ... ... writing, tliu proH'riHiiiiliiieiuu J. MARTINI. I e '1 U" .< ..\ ,llnI'L.UN

  of reil-tapo' in IhUlii-kct .> i>tpiii, "|1'1'0.' | | of nuiileneet, together i r : Uo.

  ])10. of whleh a KO"<| ktory U told. A Kith the ,i-lfineiil of Ihe geograph, )', (:Mieie.liiSini.in D.nni.inl.) Tlio 'lhrrlllhl'I..II.i.h"liJER )Wimsch.Muaus JOB OFFICE' Mrs. G. Hicolau

  lady held a foiirtlullar\ lliket, laboring and "1'1'I"rU: out ) ''n
  hitlory |[ovei iimeiil of Ihu 1'iiitedStales. ) ll ,
  : under Iho ilelunloii that' it uouhl CONFKCTlONKIt: BULL I ,
  .
  Kvery: )l..r..11 i.hlujf tu lake rTS r
  admit her to u\erylhiu\ on Ihu ground( either of these ; .. "U, u. % :1) .\IK: : ., COL. : > ,iHiutvu,
  I"lflill fradet( of cxaiuilullon .11' l'Ut'.I'1 \1. 1" .n J\LI\ INIr.MiKM: : (l.i.i.l l\
  iueluiliug! the tuliool of taugiMgeit.She / I'al.tfox yt l., Ailjoiuiii l'oll tollii-ii. \ c : !! >nr'l) I, V Mr.' uA
  niiut make hit or her application ; 1 1 : il.iy or nionili.VM. )1)1\
  ::; MHIII ili>M'<>t .'rt'. ent Ihu Iu her I \ itr.i Mint.
  u to c.challgo lourdollar
  j-alc
  ( eopy' of which for m-h )puqio e (loyethorx Mlllii.it. .".. al, Hi.. \.1. rui. |iilrriu > I'.IU. IIKAIK: (. li.i. ,fi | < aiitl| -rliiyl.i..li
  ti'Lel fur I luilveloHar) one.Naiurall ) In nnr "- tlicSly l>roiri.'Min In'. .1 .I.
  \ itlia copy of the Civil "Servl.el.atv ; Fancy CalleFr"i:: : i 1..1\'. :< rm": lit: JK.VIIN.'im. : 1-1"1' II"/holi MTJII: :\: IIKAOSMMI .4n al.j).L> Hntiliau.5inlL4ilu| t'.I'r.

  ) khu WIt4 not jutl ul thatmoment HIII '. and l t<';:ulaliunt) ttill\ l I.e will I I.|1".1 liir.il ami rarnl f.ir al ivn.MHialjIv '\lli -- --- ". ,. ..1.11 hub, u. i.... ralli u .U> uiuuufu -
  Fancy : --
  in and IIKAIKl --
  a M-rene poaeeful I C'han- cut to tUo" e u ho, .hall n--iie.t| 11"11,111 :, ." r.il.>.. V ii.rii.iual iiiKHMtuintullirnt | WK 4LK 41M1 .(."I K..H : nXT: 'mrnl un.l ..W at' MII, ,.rauJViif...
  laiKjna 1'iaino of uiimU While Khet. faith ,, letter addreued, ilui il.ai il.i. Hull u "'1"01! tuttiit "l.\n :. j'linIV; 3mE. ,
  good by ) Iu The All Other Goods .
  in the I Till: I'AMOUMBOTTLED W. L. BELL'S
  "ul l ualllu for the iittl.J. ,
  ,
  vxihangv (10 IHIniado Civil riertU-o' t'ommiuion, U'n.liinjfliin\ "') I.. 1". \tl.. .; ) ,", J\Ks !
  a man camu: up Iu enter ami par.' to he in J J 'I :I: ,
  1) O. Application' \ 1'aper eontalm.liroiliontforiu J'ulll \",. 1' ., J '\ m. 1 I i ; E. TOAL & CO.
  take of the feast of with r
  f'IJ'l'IolIlI..wlllg 11..0. .. ..w ... )'I.nI: :.. .

  Iu. L"1101I1..al'uill/l. / thai he had to )par Applieaiiln, or ill nuny of them at -.\- srJ ] '::1 x r.. ( ',\ 11.. Li"c Sale !
  adiiiUalou fee. liu :. l
  U'gau lotur caml t BEER.
  eau loiiveiiienlly bu )'riaiiiiiit l nt the \l,HI\i) 'i; CAII: S, M.ALIIN I: IV
  swear in a u uio-t\ lauieuUblo to hear. > VHui I
  ay
  tame lime, inoi.ler of Iho reieplion of t 7t TI "T'"III' >l lXii CAii: x : ,
  The lady) turiiol to him and .il.l. nweellv their applieation' paper* by Iho Comuiiwiou Ja. 110'.1 l' l -- I'AMrill.K/lv, \ I Foreign and American I
  "
  "Tliaiil you, ..11'. ,) bu .beaiouably. nolifled) of the IEFK"llun\jrs-:: Siull l M.. "|.| VatMiu. 4 Charles Weinert )I'IOIAMMPSKTC: ; : II

  tiuieau.l place, of the examination they Cream, Lemon 1lt"rli I I>..::. <.- I.A. i-'i i.Mr : K-IC KTIN : ( MARBLE and STONE.MONUMENTS .
  Theyiiovv' Oil)' iu Jacksonville that arc attend.. B St l
  served

  ( ;ell. ha n foul U luiu; )liit pin-| tofMiiiro -- --- the bl umn1r lu"tOIWrl'a" in throughout tluirAlIce "It''r"- First aid Last Chance S Saloon, MANNER'An'u. rmla : -- I

  the lU-pubheau iiotulmillou torJovcrnor. Major Kellyof t'arrabelle, I it diwtiuiolate > Cream Gaulen. whkh ha *. ('. .;\" A WORKMANLIKE (

  ( With km'U a man a, :bunAm 11 it neighbor;,; hate .been dUuoveriuj b"1 tittcil up c.-jievially for the., I ... |Mi.n.-rle. t'Icrk.July RESTAURANT. WINE, JJEER'uMr A J. 1I I IIKAVV A\I I ,

  at the h"i.I..1'! Iho tiiket. Ihu Kupubliiau : ; gold' mine., phoDpliate'' betlt., -.S .
  pUf'sc. I I.OXE; ) \
  SLABS
  will come nearer i-arr) iuj:; all voUanoen. t-teH and ho bat not di,eovera MANTLES M i i3u.t

  IhuXortht'iu Kepiibliean >ote nunr iuFloii.U "I bl4-.le>l lUiujf but that li.h tlou't i ANo teeps constantly on & Weel < -, llttl 1 1 OKI ibr |*.|. WITH) 1'KOM1TXK:>-;. iI i' .
  [ Dr FAIR RATES I \ KISI" ">K
  Ihut: ever liefure ; but rteu bite when iu hand an v\ci-llcnt Mipply of tJen- Bmdu I Ii4t-a Ur )1)1. ,
  )ou are a hurry, lie ntliu ; )IIOOMfou: :<.- I ,|,rius tVj..u builtr.
  *? IU that untied I uine JmiHirteil 'I: JUl t11..1 ,. Iy I... "I. .
  a Vm.n-ra.-y ran earr) H ill JII.II",> ,1-.1..01 l 101.i.. iu acytlone l'J.r I'1..1 I. "o. ...' Marble and Stone Work.
  o ) liaitd, n: t I"S 11..I..r, \ r:> r\UII by a oiuo '''3)01'11)-) if he tluti'l discoveryel OOIIl"lhlllg We Solicit Public Patronage. .. u. ..: \:1 | t A.... ,

  EocorUvr, ami 1 gtt ...veu.4 : A.I. '' ...",.no i ..,1'1"I. 11. ..I."d. I, ..ll'.I' t., I KKX: >A( 'OLA, fL\.
  s.t1.
  t.l, july I'1 .t\1vS ok lilt: i.ulMU\' la I ."1... W) iula
  ..I".. tu. I., 11 U. 1*. IKiX.H..
  .

  .-.... .

  ) '
  ---"" ... ...-.-....__