<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00054
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: September 1, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00054
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
-.

-.ii .
&
-- --------
.
---


''m.! iHoli\\ if oiwnwial\ ;\ -Th l'01' iH 0 t n ((L'oimnwia: ) .jl THE COMMERCIAL JOB OFFICE.'
I PUBLISHED SEMI-WEtKLV. Jenci4tui4I. fL tllC1rci

tl ; I N ,'lnoks| Mill n t.mIlmllli.tii| neil III I ..r Jnl.l.liii,

WEDN1-10AY8: AND HATURUAY8 I \ ,,,,,.ri.il.,.n mimI, .It |in.p:troil to ..,.nt,< lr.i.r.4,
tin hill i.fI
fly I tI..I''IIIIIII.I '('I'lililinlihu I ," f oIItITl.' |' ,

I .\:1'.1..1: I : ,Mr: MU. I'll.I.: 'lit.:.UN,
_.
: 'i II.1M! !<: ..: -. -.-.-- .--- --. -- I Ia :
u
'n.t'
'pfll' n' 1 .- _. -- -- --- -
-- -
,i."II,. I 1I :. '\'' 4' pita lit M 'Rn-Tin 1t in .YS'

. 1 llhMT" mmilhTfxB I oil i : VOL.) I'KNSArO.iA. FL01UDA) { SFt'flISImPf'Iit1flhU) L I. ISS:1: ; NO. o A I I tintiiirlosf' imtiifmil' ) nn mml> ritl" lirni I

T INVARIABt.Y IN AUVAKCl': ; _, u u.. _u__ ____
--- -- -
t--T I -
-
liillli\! :\\H. I ill 'tho Stiii'.t ho : ? 'I liniiirliii fur. .itiiil.M. KomliM, "
(1 i'lIi't1tIi.t 1)'C' .,MOIII.Km: : i:KIM: i i'i: .MI.MOBILE \ \ \I.I""III.t
; .:!!O1\Vt ; FRATEB & MONROK f --.c .-- II 1.1"1.1'I ,| | | | ? .\ tht ,'lull, lliu, nni\ot-r ti,14| |I.| pio"iil
,
1.1 tit iitl. "It lilt.liitint't ,. ,I ,0 Mi..1.1)i: 11:11.. Ilio, KIOII" i'iiII'" : ? : I'l: 11111',1. II"I'll. <> I <'ml npx i | "iiniol t I tin1 sifo.,lttnt I I- l,0
,, \\ m I li. !Uili" "". I 1.,1111:t is*. 1 I
11,,"HI' mnl.u,it,11,.iinr I.. tt. l II: tin I I. I 1',11.,, i i I !I'.>tt i"I. il is s|11..1" ill 'inillltoil, ill 1 'hoIMIIIOIII,, | |,o.ili.| me" full. of mm- ,1"i.I I tintt 1"11,1"0', illhiiI1C ) mir, .

1 I,1, : Z ZarleK&''l Co. --- ,mm"! I 'I' \ : I M I.l: I II Oil' 'Hi I ."il.lil'l.; ,' | .1'I "I(ttliii, 1 i i pi'lints' nf Iho null'llilulilt .I HIOIIOIMOIs ,,1 "ilhl'II"I..Io"' | Mm nu iii'lnl1; '
,\ I., .n.nl.is.fi. I. limit.: 'i I ilhH.IH ,
,
,
II 1 '. ttill l ilc. (.1.\! I .I." ::1 111'I"l & I.III. I": :.III :"(! "I. Illllll, :it 1'1'1'' nn.1111\ in il nut" ,\ -Kim, hntt in:iko il i nun'' mil nil

"."..nlnt' M, "1 il. .1"". I.. C '..11' r.I. 111 I II hii, "ii "IV.I |i I Iiirrt; ) <". | It .. I lillino' I Illume ,li 1 lil.lino.

t't'l'. '' I liiiI'i "..nh.,|. ,llntitt" I'. Iinns! l'I ill iii.'i.s,.. G czicr41 n r l Mrcliiidic r n c ci I ho toll,ii;.' I .,i.li.-s nl.( tini'-t; illo :I.,1.1"I.I",1 ilnililt. :.iln,l' I lln'i, t..r I Iho \\ ., lln ;I I \ 1II."i.\] : \ "Jon r (iiintri. ,., if 111.1.I Ii

I:J, I In i .t. "nnr, II.'in. > t I I.: I iiIi. 'I'..illtli.I 1.,11.,11, .,. ", ALA ,, i nl', I tie il..li lill'lil' tnlill-.. !' Inllntt, \ ,; omiti''l-siitinn,, H.li: till: I lio < lili- "1'1"1"' '. f." lii", 'imrzh, i'
.1tjlllll,1 'II 'I i :il I I I' Vim.' I'lsuI. isMI .
,; ,, 'lint ,' I ttn : \Iit'shIt!): 't lint ol inn' Hint -vinlh-, | I milt, .
i "tl"1 oil"nl 11. 1.1' (li..I. I' 1" ni-ss' :iin ini-ii" 11'111 li'i'i'iniii
"f. I 1.:11I,1: .1",1''Im. lln, "It .\. < ..fl't, I Iii iL J' .. t' '" .
". i ":" i'itt II.tttt, lit lln if int u cit m41 I "tIt as (timId 1,1: 1'1 111.I' :il'l' mil! for nouloi I nfilnlt.
fr. I Illl "ISSS.n'l
f-:, I I.h ,|--.! .I'nli I In.\Hu, ,'IK.n I:. I lt.--l-i| i. I I' itl !. 1:1'1': : :i I n FI t L- < '.\I i 1111: 1 II I c ,''|1',''-o' il.llnonl I' I ic -
mi.. .I 11111111' ,t Ii..ii, .\. .\. I!..''iliiiisniisi IIE: .\l'f\4 I ( I I I ) I : (,lln1 I vti-liosnl' I'it."."t 14 .In /on Tt" -hiio I i I tt Im hi. hat MIH iiiiloilnii.id'lolalimis
: I | ( 'V till ; : : : \ -" ; I'J.UI.\
.4 I ill 'iI, Iii. 1\11' el El xnnIO'FIII : InHnlioil." :lii'. ttill Inti1 :1loini: i *>'IIII1'I''I'-1hl, uurriiu| ''. tthnhltoI tt iili I iliinili. I I iniinlti-i., ,n

IIO" \1".. nn, ,ri I .II''HTMI .. ... 1 : :M >S IX HA-sVc: '01..\ ASM', I lull,' ,.'"'''. I In', III,.I. Ililll"I't 1.1,: Ill-Oil |..Illll I ,Still; ,,11,1 : ,1111.. ; "i iml ii ill, I iii lln, iotohimcll;, ilium,, 'MSI.It. lit. iliiln'ni'rli
In. f.'liistlit' I tl I. I, "mil ,ill I nl. ",111 11001" i ,nn' k. l 5 "' < II
\'"N'| 'm' .lii-niit .1 I ,K, |I' ttt. lii.il, 1.,1I MiII1ll''hohiso.M ,' ,i-oil\ aiii.I I ,tin1 vllo ., I..I.1( \ >\ hilt1 I sini. lii-.I' linm, I Ih 1"1.11'11.1'|, "" 'h 11"1.,: | ; :il I tin1 IMMIII|,|,. in IIH tilli-0; nun, I ilnklioosnf '
I ,ill) I li.: It. t V.sIhit.l.rts, ., .1.I n ks..ti vIIrIv.TI'IIIl.IuI.b.I( ) : ;. : \MI I tl ,
issi an Ihoir 1 '
[ till. ... I II I \\ nlol I I 1' Iti'inn li.I ,. -in.n.Ilt., (h-niii,,, "ivliat.i:'Ig.iIit 1\|1"'I Iili..u.i.I I I"isii-i. lr firllin .I.

.Iii,I'l. Ursl ,'hl'i',1, < Iriiiit.t.. 1 I':. Mi\ VAIMI.II: : 4Il)4.k.II) \\ioNifs( .'I 1 ho i'iil i |'nt-ilnMil| 1 I I iaici', I I'ilt i* I I lott'llil.: \\\hrll. 'ho limit\ I Hill: I ho _!l"" in I II his' ,1"1', ninl' \ \\i-iriiiil I In'
.
'. .. .II. I'l.IISI.S.IlM : II""Is .' c M. ", I, '. '. \\ iitl.tIt.I iin, iml. In, .i.mm1 I'i'h, lit I Iho I iliur nf "iMl-i iii', I .! I limi.ir. in I summiti ''
t ,. I I" 11\ .I.M'I.II.. lit'i'niillil, t lit I Hit* IN: IH.I, loi N In "iij.ios- I : 1" 11,1
<
I' r .
i: it. niKim-Flji-AMM ---..,- 11 \ .11 "%.ll" : l.5.\ tout. ttfii,in.h'iniu.ill, : tho, I limo .
,111'1'1,1' : : ( ; (fII.l.NIt.It.'EI ; ) n Issik-fl.tiit., ,
i otq.: \ I |ill',Inns ,',".I'"I.' ; \t liilo In" lln' In i'IiUiilntitil : I tt hit' I lie i.mis: hu 111 iH-omm1 ,I. !

ll-litl, "'. II. llll, ','llllls.,1., i\vA7riiivor ', nf ?Miki'st I illo in ,tin- until': tt ill ii hm'-.. nl'I'\ I .! "'I hoi'i1 l I'l ttmiitnnt' Ilio Itntlmn (>I
I I I. k t ir.. .Illl I ittirl .'. I:. il,. 11 I 1:11"! "I. .\ i: : ( \ \11,1.i: Minnie Wliitehcad The First National Bank .
i i' J""I"'I..I'"I'I I tin inilhin/i hu, It ,, "
1 it ,
:. 'Jinl'oiiri-riil., I .,Hi, N.I .t.| i.'kili.inl'. : I iiiIitt, tin1 i onloi. |ii.ill n' I. ili'inj, iiirilit : : I.t : "111.,1,1,- U mi ml !itc' 't' ,1\1"\ ,isti.il. -

;f, i 1" < .illts.l.l l M nini.I I'llnii: 'sSI CAV AMI ;\isM .\M'I .\i iIt'l.'i .nn.1 0.Iho. | tin to .llci.li, ,,, hiV. 'Ihol'i" l.t. I In'l.iic l >.':iis ">iaiIv. of \% s'st| 5isiis-
... .. ill hid (In this, html, thu, "
is \ sst.r l it i o I H.! 'i sr>. I ; I I:1't tt uxiuplhint rtoilimit \ '
::"*.l 1"I lirE i .1.I ". \1."r.l.. ; : : I I AMI:'IMI: I FASHIONABLK MILLING! .i --. I ('Ili/rns nl,* lli.iillniil, ( 'nillilt" I' |' tt 11''hu, Imiinl,, iniiult, ', I' nnlt _il'r1). tt liiNii, inn-l i',nni'lumis ninl' \

.
:,: till, Ml s ( ItMMMMilNHI. '1.II I 'rocusM) l I > |:iii\/rs;; : : I 1tiii'.iii.x 1\: \ .\. I : "Ii.1'1, : ) | It ""I""II.1| I : iif tt hilt1 '.1..1.| | '| 1 ho l'i-IIJ '; :a i.1111" nl-hiiiu iiinl, 0.105..
I;. I li.: I'm., ..1I1"'rlj.\! rll. I- HIo.h.III..II: \ i I l.n\, | : I | | |. EI': | 1:1.1'111" il.llh..I.I"'III I L'oin" ', 'l'.'ilinn "il 1''I.t''I'' | | | '' | ili'iiil. ,, ; : Ilir-
1I'.t. I" lo
J.U.I nn. (ilili,"I ol'lli, I ", .1."i"l |imtiiiHldi'| | ,: iiph 11.1 1""II'iII.: I
: : .I' I hot .1.1" ,
,
NII'iii.\l '
.. : | ,| .\ I : : II MH) I 1.I -. | I'l I l I' I l I \ l \> I II. I MiiXI 1 & Domestic Exchange Bought & Sold. Iml I ,, ho "lirl" ,,11"'I'.lro'1
.' litiliMil. IlllIi. j I 1 1"I I i in1 u.-i M.'i in"mli, !l .all.ni -, .i 4 hi" .''|. '. ,ill.do i this ,. tint' pliiphort. I"1li'"III..III"1 "U' i : \""Ial: \ "
11";
t..1.) I h, nnl- \\.ilto; ,1i.! ..,,10,11'' : U. Ii. Ilioiirt.lliHi. ,. I Iho' 1'snll nl otolt' o\- (limit :al.1 it illl, a "..inn
J. ('. .\" H;,..-u., I-.. \\ Isis'him.. Tn:-. .,.1 i 'i M.n .ii.i.i:i n.n ioi: .I'. IMlii.ll" I 1,1 11.I ,. t\i II. / 1111..1
., I1-niminl I .< ,nil' ml rni., Inlinnl, -. I I. M I. -i'a.: I \ | Iho |1"'I'il"1 i ,, I""I"'I I,nhmmieiil l.ut: |1.1"| IIIIH |I"i.1""gI'\ .11"1',1, I Ihni1ho
<' ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS .1.111111'1'"ltl'; | "h'I'III' I Ini-o iiiaIe in lime \\ o-l I llnllosatnl, ol-o- .
: : 1 n\nr.: sn,.ii; .IM. 1'.1 lit
fill Tnr :11-1 I 1.1 I II". ,I Millin) 11. ,, :ivt| .it 'i nn, l'ROM1.1 1'II.i.I"., .. II 1'i1.'I'; | | '. 11 Nl'tt \11'1 ttli io in. I limos, his.: In I Ihoshml "J 1'111. I ,1"1 |I'-
, itin Kin' i UK i"V \( r.: 111".1
111!, ). 1' 'I. ) (l'I .\NI II'lc'I II'. I It/ilia tin* oil: 'uost" tt.uk. iirt: ( lilt.li, .inKijrhl
:N.I- ". "10 .m.'l., II.i.I.I .1. I.. I'llll-i.ll., .1.I I.lil I.. 11: \ITis: : I \\iiso\ii.r' ( I vsiIITI : .111 \ __ ___ I IP.HJNHAUOLA "l id1, mnl, ii ,mttt }I"ill, ,In iml. 11 I, I |n'liinl nl i'1-.hlooii, toils: ('iintl'ill.i
< ,' ill 1. : : : : : |I'm|. -" I m nl' 'in I I til ;1.."II".n. lii.1|, i iIt I'. "I, i.il lulu" hit, i-ako al t Innl.Ihn : I lio liloi,':lilt I lino, ; .ami. Iho tomtom" tin I 'dcii'.

II.,nl, l.i M\l.i-t..r. .Mm' \\itil.. I: lull.I, Pill, ,.. "ll",it in II I\liilnli: ,n. I I I I Iho HIIIIII ilnoi linn .U hoiii.aooi, ..tor:*
i i i I I.'l !.\ < .l.\ I '/ In. : ., ,' \
.
I I tI 1 \ .iIi 1 .II I im&m.: : : : : : : : f .\n iii-p, .. I I..,iii.I I nn *i I..c I 1. ,i- *..I"mIcmI.l.iimi. | |. SULZBACHER BRO'S.Ir lit,l. 'Iho, Ijitoi: | | l-o Ihinkt, hott alo-il ,11 i-ti 11' "lotnlnliiiM, | 'Iho nn., "il al at 1.11'\''
: I'1:1 l, : 'if ill iiiI., ,. "niw. tun., "t tt not, or I II', otlior" ih:inIMIISU i' rmltlg. ..t4I
all.in'llial
... : I I I iii.ikp'i I liii i' liii,' /
M in I II t. \\iiu: Mirth: 1i.! Is mel \ : .\\ n.i-i: i : ) : i iMI : ,,11
I <<.l l i e..I l I.i"i.l, -.1'l.I'.n-. 'I'n"l .nn"i .1. I1.If. \ I Classical 1 | | | h, \i.n-i| | inniilt an 11,11-11'1"1. mnl rnnsi, italiti-' I IMM.t dXiV' :
lisstn it 11,11
:
I h, ..I i II,"."t..i .1.I II. U'.ill .1... .. : : : Acdcmyi I 8 2 2 t hy L i | ,11111 I .
: m.im.: I i Ill/i,'II. milt" tills I Iho. 'iioiiii. ttilh IhoI I liof-itIn! "iiil I no n Iili (nullHit t-klnt ''h. lilr
\ ( : : : i IX
.. ,, i I 11 :his hi l ..r I iml\ amijntoi ,
M.. "I-IMIIII-: ,: ,i .1 I I..rI.'r' "'" I I- il-li. \\111:1:1'\111..1 | ECIIANiIE.John ) la :.1"1' in n-t : nl iiuisi' i-Miatiiiiiil I \ .. mn- :Nut- ml ,lln lit ii-l.. ...1 t ',,1.111.11) In* trVnni.iiiiinl
( .1 .ot.Ii .In.. Ii: '.in'. lii, .I..IIIIMIII,. lii.I M l, 'I I : I I i 111'11,1.\
.
.
It.. ,. 1' fl.: | | m "io.nn.I" I Ia.: luM'i, toil\\11"I i ho I thinks, if I is |I. nIsi (In i Ii"iiiiiullu1 I IiflhiIl'i'' tcl'ihIit i
m .1.I l..i.ll I U.: II. MilhiuI.Vuil( : \ I ; )\ \\ \ ; : lUNNS : NASHVILLE j I If 1'ill"l; 11111 ,
\ lmmm))"!.lilt. .1".,,. ..mi"iiiI.i) lIlIlK l\_. ._ \10.1"11011\ rI.1 I I Intoiidcntia Stroot.ll 1111-11.1.1 I ,'',',, |'nosoiii" itlo 1, Vi'| 1".1 liXIc I a itott siipor| :' 'Ih:"il, ho 'Is oapalilo. nllillmj nml'\ tt riin-1 nulil, tmimi (linn thu nni- tc

-l-, < 'II I Iklll-- "I l.ll> 01:11, ,: :i:" WILl 1 1:1:n iMcmii'irii.no : : -.,- -) : I tt :iiilsihom I "issotsi-il" al i't, toul.oi" | in"I I I ami sli.ml.l\ huhI Iho hlnhoMpulilio '.' | | I 11,1'1' "il.oo,

,'iiiM'isr" U.'\. 4.. 'I. R.illl.r. "l..l|"' I I ,, Miulosl .nnl. "inns in.mTho : "I |IIISIIIIM.sin|| h nlnoaliitii. ., a" ,.1..1"1..111', ,,"
| |I. I Imli N ilo |i >*alirt lit mnl "hili'| ir "r iroiti '" | ttilh | hunt' .
; \ llI'F \ | | I .
: 1I4l'i '"I
\ .
[ Fi.M li .il 1 II 1 \. "i. ,nnil, ? ,r. M.. \i'r>' niul,, itin .\ .\ : )\;. < .nuii- :1'1: I o\ Dunn II I i Ii'' Iho tthiio ""I: lniIho lilmrmHilnlloiitl : : .
l r.iu'i II.HI. .'.,,1."H""In. --.1. Proprietor Fruits FISh & .- 1:1111"1':, .I ,|" ||,.| . () ) 1". 101Kl, Vegetables Oysters. Tnliiiko lifonuo jflitiul tornl, illmima
0:lslltlMKN.': In"\ .1"I ". ". l I'lllk' |I" '". i : ) i I'IX : :is: 1:1: :r. I \ : .no *a st1e1( I Ihu luiti'itiifsooil ,.ul Inn,, tt I' IIHIII| Illl1, lll'jJIO.oklnnt |
... .. \11:1\\. 1'1:01'11 .Vn.l ..1"... I tt.. k 1 .1 Inn., .. '' ., li'll isIciIciY| | ho f\ .iit.ililo., ( I Ino,, ,
I l.n Mb H "H I II I \ M. ninl T I' M i ei.m it ---: I. .1. : in 11"11.: $ M' S'ciclMYO' MS S ..I. MMitr.lt ni.k. 1 ho ttiiliuilimis. \\ Ihallhi.: I. onimlor Iho ) | < m:'it.
.5 I shtii
|'1<""..1,1"I, I ""r11" |1'1.1| nn. Inli..". ,,10'11"1, i ii. :. I : i; '1 i.: I 1'm" -i.I.liiiI,I I 1 il I 'mill ntt 'rt |I"n..iii. | 'Ilt ,nll.-.l, ,,"ms.i" \ cci.|,1.1 :in. iiilmi 1 1 : | i miiiiiniili' ,1011.It oil I""''''T ; hut Id nuicliii' ) C'' ('I.I', '" (fur innnot' ,1ml' \\1011.1( ,.
.
.i i.r: l 1.1 Iwii'ii 'lirrtij.mil: '" :mil\ \l t innInii.i'xt / 1:1\1 I II' r"tl.h I l.t I I'tt I IIHIIIS. | |',iltt. .1'1' Ihu: lln-o amiiIiii.c,,, nl
'' I 1 lintMINIS. (1'111: MM.u I / :' ,'" or< nl nli-oi"t'ulimi, soil'hoi \ 'tilt
I ." !.. l hil-l'H I liiiMli'', l\! .1.I .1..1.S. : I .. loinoil., I 1.1.-h-! I II \I: I..I. |I',. 1 |7 \lluihnlssilltl.ll.I |I'l. iusil. .. th-,i.r (1'lr I I Ihii'tlny I I ht I Iho, 'm-iri.itos, tt ill i I i pol" .1/1"1"1'"' I :,. oiilintt, iiiliiallt" "IIIII"'la'( .11"\11" HOI ,
..ltlMi.ll..I*.. 'Kiliii.: | i : I 'I"i",1allo 1",1 la./'I'
snixiutlltIM 1.l'III"'II".I. 1 : IIIHIIIS, 1.1.it. i li, -, I I hut 1''In : a unit nf" < : in
/ : .
iii.xns.: in1. .I.' ::1.<. 'II.l 1- .. lit I."' inln, .' if IIII', : ( his 11"1. .I'llh "I"al|
.mi-l" I I"I i. M. '\llli "<|ii:no.i / :.in in iili \ 1'I.I., K:"no-.i-H lalni',1 .nil, l.tlJno.Mooney Iml ttaii i inttniso" ( .1"1// 11.1" ill''II''I'llilll' | pn'in.11csami

\lili.I lii'. -l., lIid".I':. ilnirili. 1.e I, I l.m-il i I MI'it :'Hini,.. liin'jx-lt I -. -- I.1"1', ,., | | "'.. pioi nm' 1" npluimis In( Inlluoin, "radii, n monnsnf" amlal-i'hh.iIsiiili Ins,
1 li MM: IIII\I\si.:
\l >
.'iili.,t .',,111I .1. lilts: II. |ll.i.mr! ,li \ 1'.illni, I -- .- -- .--- --II -- ; 1'1 I .1..1 il"I. I Ills In.ltiiiioni' .', ami, \ .oo" i if I Iho tuts: lId 11o.iso nf I'li-iin-.s. inlii ulot( II -
>t.inln; ,, i iisslHiiint.',, "s,n loi,. : I'.nh M"iss ; \. --\\"o, .1.. mil, 1111'.1' |I" I ho i :"I'li| ,". ; ilin lint siisiiln, I Ihotlottstto ha\o hoio, ,. .I"jI"1
Mtl.Mltll. \
I'IU'I": *.1u tin,'ill tthlih It I litn ,
'at. lii, '. "1 ,, .. I II Innl I mnl, h luililo IIIIIIM.' U II".1,1. inn.In. .| *1111.t
M iss 1 I"I.I.: l hi l-l III" :II i i- LOUIS TOUART \ :.it l.o i ( I ttlntlimit |. 1lfi,
at. \ *|1."i I I'. M.i .M"is* ..ii t}. nun''nni', nt., .'n.lj.I uiili tin N.niin I II.,'i.'I. mnlfil.li 111'heI'11IIfIIIII"II", I ., |ll'ss'Iho| | I '. A jf.Htil : :
) ,
.. '. \i. ,\ n..inaik. |ht .inn. iliitinini" nn.j, 1'11"1"1.I '"1 h I III |I'l. I l >l' t (I.|1'1.1| il lht1t.. no giii ipioi-l Inn IUM hit hells" l.oouniionf 111'lf IIIIII..II"'I'IIlal,1

(Iii'tt-r.: ..ir\h.,,, 't"ninl, II COTTON \\CTOI) i-.ii.rii ,,iis 'in-,HUH ni. tt Iili li li.,is i"ti'i i'li ,r..,. I \ I IMiiMI'-liN, I' ". lift: I III IM l'n'|io ulntiiit| 11,' ml I In (...mittImtt I".I,',,t 111.II\ ,' hooii iii.moillit : hut kho I silt,I iml lit mil mo.nis: town |nrhoinl
c \< i\ nl \
: 'I.-i I/. .1 1 II. ,in, nu.t., in. II.if I I lliutmmot,, It >|iou(. 'I in,,',linn I Ilioli tho nml kin-u .
I his lintt Io Iho t.nirillliotnltlio
[ M... .111.1s I P.M. i'mi|,|||,1.1\| | -i.li.l| | ,,|ii| 111, \. v. I Ii | .I'IIIh"l' ; ( : iiis.oil: tint I. u-o :

ll'i in hr M.itnuiv.l 'rU..ln...,siliv." lit.. "I'. MI I. -.'' ml-Vim i "imsi I I..h I .ilm..i. Uiiiiiiil n.h liriittil'\lh.. ,, 111,1. .f| Jhl.,i im II-, ".\1.11| | I fillon.Il II 'luiisi.I. \ ,1 ttJlli I II, i :aim. I.i'siti.t..i'" )' I'm tvm-illy, 'alii.kl .

-- I I>" ,iinlinllt' "ii .lmismilmi., Forcheimer i Conoral Morcilaildiso I I sjiti-tnur, tatiu, 1 it.. 'nml llsimnliiiICmintt ; ,, ; I HISS I.mloss, otoiil'lho, 1 M.llosiuim.: \\hill, I.. |i.iut 1 In*. I I llrtrst '?,! t in' t.)
.Iii .t -slciiMi. ; "I.f"I"1
in Knlulns cii ii ,COM( I IStIIX I Ml.l.Ti: AN I Is In mill hol
\I i 1 I: '. ( ''1111.-1,1', ,11 tic III |1.I.a.| i "" 11'it il" ( to '.liil: N ili'i-iMsoii,
,.'I 'etil irlt -1I1I1t1l"'. N.. (lnlliliii: i l Ilio | nf Iliolmni, iiio Din r.iiiuttin r 1llli.:
j r. : nl tt V S1i.1iI> ; iilloiili.in !!'i\ | |ii ID I llni-o, in.iko, in.lo, mil.Voinoii.nt,'. 11'lil/ '|1"01"1' i ,
/ "
riin/irni.'tissi: siitst I "nn. Mi-I, ami 'I llm.lMiinlo tllll'll! t', .\l i A. 'I ; t lilt -iilo, Ini-iiil- | | -,Ur "l IoII! I : I i iI. ImIM 1 I tin' ,ran1 I U inmrinotl.IhonoMls lino- :-
1.lol i
I '' .t' In viii'Ii' 'in.lli.'' I 1"'II"i.I".I. 1.- vs I H'I11111:1: | |; :. -\ ., .iiljcileii, | ,| I thi: I li icic IItiiicl. hato II, oxtslluK, otlliuH (l.ri'li.'Hlli| ,. Imll,,r.l ,.r thms. I l.him.i. ;
,
I. IN .11.1..1.| | it'iIINMI l | flSI; M-H: I I'.
II tt i hi. ,' ; ,, I lll.'s I liii,, l.s) Iii III' .. l.f "lcii.I .
.11 t\1.t Is \' .tisii s-, I lull inn lilt. -.liil| "lil hisiilil 'moilt U'o think( tin1 I llr l Ittn I ipios.limn .rt' "| rt
,
I | | I 1'1".1 ,I It,ink.' I I Ilistttf-I -.noil) tit Isaist IiIdN Iii* .
1'1..1 S.I. ,llll'il, sllll ', ihoonlI ,
------ ." I I I'W'.it. DRY GOODS and 1 GROCERIES I I'.A rA.t.'OX. H'.15 U..I1i r, 'T' !| I:11 h.I"I.I" I'titol I I II' o"ld"I'h'.1' l hv I Ihohlslitiynf \
;.tli.nnl Miulitl. U .\. I li.ipn i, :Nn. 'Jl. I.ilms.iiI\ :"iIt,:imos 111:ito mi, vhiiiiiotilnrL3 | I 1.11 I IIIIIIM' nf Hi,1, I'I."il.li.l.i." I 1':1.I"IIIII,1 :I..., ttlit" I ''hl 1.1' ) join's. -In I III til H I tilllllsilM( | Hi III.

M", .is n "'ulur I lln' -...-.".1 Mi.mint, ill ,,,'Ii I I I.iN: sM 'l 11.\. 1| \ I :, |' | | Illisloilil, i Iho | "| | .', :I 11'I( 1:1.1:' 1 tto nnho-llalliiHlt' ,loplv:. no ". I.Il.\ .v.itclchlsls..I| | | \ In Iui.tht I I : ninlAl'ilr.t \

.tl.mli., (cor'i' I o I x-b.i i THE TINE TROTTING STALLION IJVKNirS: ItUII.DINfi) I I" 1'1'1' ills, in, nno, lino. a'n.liiiliuilliti ;I;j'I imisos | (Hill t-viU 'anl : 1110 uiiiiiiiftstiirt'ai: : l I.y i'iitoiuis.Hjl | .

.1. II. I lm: lllll.i.: : II. l I1.W .. I In-Ill. I.. .imilhor.. > .. I" ho tmiliil 11111",111"1, .
el I M. IlliDry 1 : : I'l Iii ( I lialillo" nf tIn5'tslM \ 'liii-inoss lii, in, |his l:iiyl nnl.,
I'. M I ti I Ii..Iili.i 11. I IW, ..ill1 mi, tniiv.il, "I'| null-nil hut.I." 3ilotti = 1c I'I 1.4 sI,..iiI hut his 'I|''llll (IlLs' lice \a .\"1"1 ', nut' 1.1"'I 'IIII"I \ \ ; ,
--- --- ; CI'I'I-.1) I n: : 111'11'; :, lug .1,. ) isis in tor huh i l..y ''I" In Ihu s,1, Hut 11,1,11111.I
| | I-.U. N',. II. I. II. o. I'., In. if 1'1'1:1' ; I'd.- I |hulit 1' "hl\IUI I. "IIn1 I linl ly l.hlnir I I I..sts'..
tins' 'Is i n 11 1 i 11 l.-ntt ti'nliuMl "', ..'.IIH.kI' . ,!i "i %"I .,,1 'h,' 1'" ""," "I.. : ,. liii- ) ( :.noils & Notions.int Iho. 'tnil.lionnnr. I .|IIIH.| his. inin-oiis, In, '" .''I"II., ,' ut

M.. ,II I hill' K..tl.ioi-' It ill. ,," l 1'1.1"alu.! ,,\ .il". .i| 'JSltDcUrneUac '..1.,1I"i \i .l, .ii, I ih t I.it\ i lal., f 1.0I. Pensacola Fla. i.:.Im, .- \v ha so hull slush, I. rlh"I loiM" iitnl.l 'Ihu UN that ttill ( ,, \i I.ionino 'III1 I'lnlilliiliiinisl, nf l 1111111'11"> | | ,
I .1 M ) : ., :\- 4.. I" lit.nn n tl 111' m l t.,. ,il I. vull, i I"mil, i ii ,. 'lit Io ,.
lln1 '
II. ". t\ nirris, .r..lint.I. i i i.'lcliii' nnil I s. .'n it' ..m..i, n I nnl, i 1cm -- ""ij>:,nil/i. ,il it ill I" ieislv to "1"1. (intoi" 110'1| 1,11 1'1"1.11111 in nn i Inilloiij'Uttlili :
I. us. .n...I.'i. It l l.i i nut. 1 I.v.J.Uitt4l.lt III (Ii. II. I' I 1'// .'.'h. !I".I Maritime lii". S,., I *Irh'A", Itii'III', ,: |II| i 1"lrllll. ut loasl*. In, 1'1",1.1., ciiinnilhu li IIIK ''''1 111'11 iliittu l.y tlit1lirOtll'fH
I ( I 1c.tl.: Is .1 i : ,iii"i..tut I. t,' Surveys. mi I hy uny hiimllalHir
--- -- --- I 1'1. .1 ,1. I ttinil.l IH' giccol| |hi5lic'l lo| Im, I Iho 1 "I ':.1//| 1'1.,11111) MtMi"I
I nl II.nun'. I . li.mils" lii.h 1"111 |M Id i : 1.1 I ill' ii II ills., Al.i..Im, .\ilioiilc. that "'11 11" pinilinotl" ; nniliisthu ,, ,
? \lrd' .' h ...10"-1, .i .i'.imhiit, cii .....i.. &. snhsli ""111'.' '".r.. I.. mml, ... .""I ,.i I Ii. R. M. IVIcDavidytiu 'I I UK i: ,iiii.li, ,rsl'mil. Itc.cIil.iit! Sinnti.r f..rlln : -- i I "piinloiil iiiaiim-r,. "hmloiM' mill I lio lino-i nroii.nv, ilr.iuii: for lln',
\. I li.: 1 M-1-1 1.1.IM.. I lh.m.i I nnr. The Jeweler i..i.!: !'.: Is km.llt, ...1".1.1.11.( | "ill i \ 'III45'\I :- : .\s-ni I 1\, \\ holl I Illl1 I li:"li IIO.t'Jill* I III.,It ,loillH ,1l,! I IIho .
tthi'ii lint
II 111'.1' I.l I irroul: a u.i isidl I lit I I l-nuo I in I Iho I \
t. II, II I.til.Iilll i I i | I'l'' l'i I I ,. .
I"r'| nlir. l in 'imt mi.' ..II. ll.Ml Hill. Ill ,",.illllii. \M hplli.O, I IIPlci.: ." 1,1'11"1 .,11" 1. | "" Mitli-s.' I 11..t! lutlli': ; In tin) ilo.illi:
inn' l isk'li: nt ,. .nis, IinIn. ,,, V. -mi' Oil 'Inl.uBUTCHER. nl 1 minM in i o. mitlntnlto,
--- -- I M 1'1" i 'm .. I. i ''mmml rill'IK nnnlu inr hnl.innriintnik.1 t : 1".11"11'1 kiilno Ill | '' I /.1.
I Il llillllt -h..lll.l .. J ... ... \ 11'11 I' "i 1..1'1".1111 I ) :"I..III.\, \ '"' h"ll. ItIIIOIII.IIH
N.I- m' / | ,
I' .II.I..I."I| | ; '. : l 1.1..1'| I.'I mi. ,1,1. 1"11J Ml .1.1,111.| || Ill SM U 111.1" t luc : _. him In ilohi. ( '1'1. i' ( aiul,\ Ihu nr
.1..
'Sic." Ill a'\' III :a",1, iii." ::1"1.I.I..1,. h h si| In huh Ii
|1. I U i s.ti"11 'I lltllstl, it III.Ill'" lit 7::1.l t.'t'IIH I.i knt Cur. W.ilcr Daupliinn Stiects, ,. ,. I II' H. O'.IIB. Hurvcynr.r. iliuiilV imps' lainint ,pl'inlinoil, ,. InI I | .I'I ,!III; \
i i M.I r.- l II..its' I II I,ill. I'.I l.iI.| .\ -sin.. l." alt ,Ill... 'ii I 'I.. ii ''h. .I".. : ,i.li,. 10 1 lccii..sugIc I ii-'''.11. I,". ii, ;I I I. ': -. oiiinitt. !I. l"illj. l'. tl'tlilIho : ,' I 1"1 I,},, hv hiio.l I il.i.r, ttilhmil( (" '1..11, tliieiiiiimiiI., 1"'I.li,1 nii-r 1,1.,11 I'n, .o.l

l I I'. Mi ( "IN .M II'. N.it.lin.1l M..l.ilo.; Ah.I .. I' /i.1 .1:1.\) : : 1.1. I Ii _. I I 1'iilnn.l: linmloil .I.I".i; : ,,-( I Hut.; ', / h.M: 1"1, uhiiinl.mllt h I : i I II I I.--I.: I i r. 1 III:1 u MM.; CM.M-IIV SUM: : t tn '. ). 1",10'.1'11111' .
Tint
-- ---- ---- -- Il S iniliil$( ,In lint liillori'iiil. fiirim r must lioinnlonlttlili '
Rufus J. Edmondson ) : ; lln It I N
Golden Tla' 1.1.,1" all y .11'1 kc'i'iicri. :Ittnin L1v
I t.iIj.r | hh.ihI.huiihlhsi.| ..i. I.I I. ". ". I'. 'I'InI I C'I"'I"'| t |1.la I:IKill, lln' I I.it I ..n' 110r"111 "\- 1'1.\. ."I .11'I: I i II' I Ill's- linli.ls, niton lit.. nnuli'! < llluli ,Isi.l I I.I 1110,1. nml i hid' nl. I .Into iliist ,,i
i hiI,nnilt, ,, :I'* : i IlelI' oi.M'l-
'|m i 1. t.'rt i "im.l) ,.nit.1) I I.its! t mint hi 'liiIn i I 111 '. r'liill( ,: .

., i., I..m..mli I III '. .ii.r., 1 I.. |I. .n, 11,1,1 r.' linns'II Iniy U':Hi I Ins, I 1'1.. | 1 I Io- amilouihv I | \III l7 Mi, I "" .n |iti.|| 1 I II" y I.iniiln, -"|1'1,1..1"| | hIm 11. fun.I > ..... IIiI.: : \ Ui1i '0 I HOANVIS WII) ::, Ilio., 11'1, tali.I ami I.gflh, .Ihov ,110 1111,111111"1, leiinh'iiliit' ; mat. rnl.I,1 5 551.5iitd. \Vlllt: >ll.ill I 1"II sic\ Illnlllt. I II t l

III l'
\. $1//.I--i, II. ",'riln., ..I 1.1 i-ln.U., I 1111 I In.i.l; I ..nnliltor \ J. W. OINOI.S. I l",, I II I 'I.' ..111.Pllilip. IIU: //1 l li.iln, s.ilonf." I Iho,. inloi, u,il luiin| 'ti',iiionlI ( I I Il., his.. .I ii 1'1. t Iho 1"I.U ll.". M":nnl I I mnl,\ .i'|. tin1 ni.illioimlilioil\ .,'

l'.IIH... t.l.I"0.I :--... .1,- h-dig--Iii, nlIV '';'..I It I 1,. Buildiup., I I in.N<. 'his |I. oinnlilt." ;' ::1111| II I is. Iho,. I. Si;,.1 ,I Iho fin- ''. l..L'i. in. 'h fur" diHiil-; CU1Joltl'jng ,1.I"dl".II"1 .1"1,1.1'1.1'1'',
I .
l OM "iii o "I'1"'I.11 unit mnl o.iiilililo in.nloi.l ,
'hl.i.'I : [ Just' ;itIIIOIll. .
: Brown | |I' I Ihntthlln man, nm.I ,in i opt Iliukitiu* In l !11,1 lui.I\ li.iul.i.lo: of, Int.nnl : -

.isot.rt I M..n.I.it ni.'lil III 711:: ,,','I I.H'kIII US-it. Brick! Brick AMI 111". 11,111"1111,In ill. ttll' hull his ...,.. i : : : | | 'iM'lttooii l Iii
I
< .11| | I 11.11..11:1',1.,1\, : ,, -1r&.I. | | A Ibl..1 Id. 1. nni CII'I.IIIwl,1 .
r.: It. til : : I I 1,1.1. -. _. I Lino -'lataii', I hindu : liia.linjj, mi i IhoI \1. ir Im vimihl. 11,1 Hut, mill thai' : .li' '"'"" i Dud hir, \ tutolniH
I 1\.1'.1".1,1.1'1.\l l I: I: ', l5.1.11" : i' I"'II i\'- UndO.tnltng I lisvies.: I Oil 1,1..1.. 1111.11.111 ii. l ..ihi'iiiiiti"1F'1' h I I I iiiotllahlt I I lid .ty I Ihu ticiI.t4u1I1.5.Iii | I | I Il'I. .lii li ninl I
1"1,1.1'1 ,
PETER BURKE I Ihu iiii-M'iil ult'in. 0"0' 1"1"1' .
-- ------ ,
:'t......II..liP. I J. F. MOB jrojielor. A Kinds nf --\1 I ii.VKi: : I".\ Uf.1:[ i\us: ,- I | | ., mi' lcsi 1c %*mnl nil, 1 I 111'I '",it "ci.11 |1'1-1,111", I II"I /ill pi..uhi: hit. Ic.. ncLssI 1'11111 MI 11"1111"1,' lint.: |usd1| (.|.Ii.111 i| | | | |Iii,

1. ilnl.it' I I..b.0.- ... I I.. I. ..11..1) .\. 'I.ill. Furniture.1 1,1) \10./.1.1/ !i. ( hi'i i.f lho -
M "' I .1.,11.1., < 1hIiIIlsIl' < '11111 |11.II.Iil| MMOIIII 1..1 1 I Ii I Is i'\.i-i| li-il ii lonhtiltt ''" iii'lini'u ropl. : siitoil I. iin.l Ilio iimilii'i', rnro, ninl\ hut,
,
.nnl-II l : 't.I.I'b, .hiIli \ .
11' 'Ih. Isl '" uli" ; ., ho ,
iln
.1 i nil
iim ulhor
.. I. 5555.Itfl ilhiil, I II hi.' lioxl I I Ittnttil'ks. Tho | at an reiiuhis..i i5'cS huoil I ',1.1.
ttnin'
III' u'.'I I.H'k I*. M. l.tsl' i .rhii'r /uri/iis, '! I I I |gs'ail.: rl. ,it '"
mnl 4 ..linn. ;iml$.iin'i, -in i *."Is. I( ) i.i f.: A I..\ IL: \ 'I .\. -'t- I I in;.' Ic,5"ll. U l.ointf Im, .n.ii ,| |I..i """ himilml .,. '| In tin, umk nut hlsiiniiilivliii, )',
I;. .\. lI.ll.: ,: w.M. ,... e.s: Itll 1.51 t'Id n.I lil'lt" ,.' ,, lln I I (Ida 4 Illl Ihu I l.llllilil's, | | | '. I I'I
1.1 'I .
: h
i.rilioiiiloinilH'MiiiioIn
I 1..I..' it lilt);, ti "iu\'( r itrii.*'t I. .I4)l/) 1\11'1\1: | \.\'\ ST.niiitiiiiii.ii 11,1 1:11.1".IIIr.II.I" ,1.h.1 .1.Jli"l I :
-- Hint sit hisr ,
Wholesale Jobber in all Grades I I. m I'l 'litiVincent I lhi> Ml| 'linli, i I liei'.ichi 1'11111..1) : ,
I :III, k." l.lnl.41' ,... I. I lid:r. i I. mi*) I.'- "I I 111',1. l n 1'1 i i! I ] -- tun jilvo him. I Ifholt ( Im 'isiJt.isi'.s,5'.Xsyss' tlm New Vnl I L $liIi.
-- --- --- ttill ki I Cil l Ul'.iio. 1111.1 11111
4. It. ,I- ..,.'n. iii. .,.t.ut it.011".11 II ill I.I 'I. I. ,..\/\.II. l.cii .. -i- ,I (I!, In'st nf r"I.1"1'| | ) \ i-utiahlo lit 1.1111'II'lt I ho oanI "''Lin l'iiiniii-uyoil I |111.11 R"II.;; .
.
.\1.\\. I H.! .0.. '... 1\.1'.1.1\1'1'.1., I I I ToTocicco, i iCigO .". I' hl$85 .l.s. II.I 1 I ,\ Iti insiHiini, ) oIlw'k .1111 lu.1 I J. t.-U'o S""I"'r., I... thiil, In .. '|.,' ii.I Ihu/ I lot 11 .I .1.1 MOCK:, If hui sir till") >west|i.is| Imlulluit, ( |ha |hll"'I.tN'wI.I | |
\11' 1.J. I
"
Vid 1111 ( "" | thu I ..
---- ,. ill (I.ill. s is I ,ccliii| III III I'llllllO. 1111" 1111111.1"1.1 1.,11 loi'iilro- nmtolipn I In lur o < .
- .. .1" ,1 I I 1"1.:1.11, : |1..I.h.| "I ln, 1 jt ii 1iy4tl lint( el in |1"lllllil'
.. ( Ihut
Itltlltlmi' ; ".1 I "ci '\ ''|1"|s.c. I I'. I.. I II I 1 Iii.ItOTTO 1'11' 11"1 iii's's Kill' : .-
nnio iii, In nnr M,niaiin, \ r> .Iell..hil'| SomlUb Hirl
"r"l |
= C.Kupfrian :i hu iim-l luke thu I
rate
tt !
1.1: niHuf uISi'i'ihli!, in' si I itlmit 1 .\ ; ; rl'"I.II.III. '
; Iii '.'li 'm.nu. 'I II.'i's .M-.IIN. -- - CH'I I 1'.I.I'I'. ""lil.l.hl. 1.11 .llc, July' I luii linni lit mnti lion. TimTliliiKVulm

..s-ni.,..1'.1..1. ). I i-iN I I HM.'nuil I'I i'i- I I GOLDSTUKER I M.nit: I 1,11, L. tnt 111' Lin.I,, nilor, L ln.t" \.1;: lirmijilit :!.i,0ii)

[ -bi s.o- .-.lIlllt-HltOII.'kl.l- --- -*.IIISMH-- -. icsis Nt'I. r.: I.I'- -.."".._ lit"lir.' ...1..'.....auli itmr P.. 1'1:1"/:1:111: /: : UK l l'III: 'I.\ X MM).IM.I.IV: : fiii.,ml\ \iilhsis. "'I him, .ilino.l |1".1:1: I HUH 31'. l.'iunnltlaiiliiilutiiiir: | I| llu- !r').., mnl, I lint I Id I 'i iin.l-il., 1 li l.'Ii I I. "!.

-.1, l..ri |h'II."I"III .\.m.sM4..I I 'I.iS :Nn.- IIIMSIS btriifin lit1 1 mini, M I''it.r.l. .'', "GLOBE 1 1st ,mo li.uk: el Miiijiniii., |Ii.I | 1'111111",1 I I I I 1'nlilie Mallor.I( 1.\\ thus ui'ik, will linn' u h.trgu
HOUSE i I: I: : I"I" .
.' htitil tl.inl.it m null limnllilli. 'j'j.1 r. It WHOLESALE DEALER IN FINE t W'COM| ( 11'S \ 'S
) | lirlt.tlN. s,... ---- -- - I Ihoio I I. ail) Illl:I that. ttnnl.l rv'cissjislii ,. \VAMIII.I.IAiitfiist 21.-1 I'm lorMr. ,'.".II"wll. 'lio July i 1.:1: |1"1 lonl,

---- -I o II I I. : I 7.5 Irsec'.." Mint i I, |!,us, :u',cIs|;i, |In|Ii.:| I\IMH.: : : niKi: :, I unnlil hit ,| 11.fulfill; )'ishlr lllddi.lIIldc | Jl.'miml: ., 1,1 pul.llo i.ilullujf; "|,4t I ami h tint' in.iii,Iir* :4ic Milt, ) hi-ru 11
i hiss Inr I Iho ( '>l I limo Iu : .
jiur
Imported Wincs.Liquors WINES : I, lill'lly. "11"1.11.: I I Iho', .:"I..I.I.r I mmy I II., Otilcima alxuii, I lliioo-in.iiior| I <>( t the prlie fmour '

.
lAYER'S BOILERANIi !i .\ \| hr. \| HI I IN -'l'hiad I 'Imiil. i4ii ici 11".111.1* ii,jiir/lelt, / I I I I" ;gilisli I 11"11. I II. ..atislar.linn IH.IIIO-III.ulu ni.ili In'I hoy mi'

i '-.\'IicIGJ.Rs- LIiUORS li'.pit I.." "I""i.: |1"'I| ,, $ thu in.4 I i.I Is.. I I Iho I, II Edt| ht'omisit' I tlu( u |lili I mi I in tijihl l'i\o 11".1".1 : whiloUIMH
1'1"1.11.li"l. 1
,I .' ..I.il lilt III. 1..1 I. llUIJlOll l.t I. I ,I..r 1"I.I,' 1111, ,, 1I'"I..I., |. 'lltifv LiiitU. \
! -- -- : General Merchandise. C '1c511.hiIllIIdiil' uml, ,;it.hi'io'I.: ( I otiihil| ut It no Iiithottmk ar hUlrn.\-

Sarsaparilla I Ior I I n miniiil of u h.il' I It k ,"' 'nt I Iho V o-i I. 1.II.,, I thu K"viriiiimiil.. ..1"11' hum ..,11)1 in,iti,,, him ""' 1..h

4"UNl: l .\ -'. i nv) II .\Nlt. I'cC. 1 1.lai.I: kill, I Iu hiIhg4l. lois IM.(Imu Ihu I I'. S. I Iho I.. has l 10"1 Hiliiiilli'illf, Mill umli.i.mipllt \ uiut lUiiitiiTho .\.i..11

cur' *>utiiHi I...,. \urulitli. llt.."(.' Sheet Iron It \ h'// I 1"1 I I % 111:C.II"A C.I\ 1'uflI'i: I -I,,. I ( 'mill, ,intuiting ."It| |ir hiimlit-ils" nl' I .(.mo. Mr.I hriii",itch. .al.\I J J".I 1-'' Ills li5a SIcIdI. ) I.(' \ tuli:ittiilnly
<.UM(."l.-n.nl Ittlillily. '.,..nl.. Hii-l ..1, 1 -.iI., \" nl' ,I.liti, l ,I..l.iul.-il l l'jil.i\Mni| I I. 4 iiM.-iio| | I I'jl I I'liililiii".nni i i /. I Ih.lll-Ull.ls, ll.illll.: |,ill fllU I.. 'lt.hI)) |11cc IH'I'll.' hs'1,1111 I Hint I hu "",111.1111"I I I uo I louiilnu' llm 1'\1"011"1 i ,Ii Ic.uI,5.lldIdsc.5

t 1..i.k.r.l ...'.il !.> .* tlm. m '.|*>.." t ,. l1.i \."I. \, I'.. \. I Iil1hchiC| | l I.y ."..", uml ".11M. i-.r| jnlinf pi' 'j ( S Ihu | I Hillmult I Ir il 1 I I
.0 rl. (Ircis.sm' l.- "\IHIN I f \ 1"'I.lul
1.1 ,. |It i .
I. I. \ li.l ILls tin. \\lii.Ii--ilo I f. : ; oinlo.ni-shiili| |
i riuj4 t I. mlilt 'I l lii ItltHMlin| .11'1' 1 (( I. .:1-" I* lln"11" sicvS/ia i/i ",.I ). is ui 11.11'' umihl IHI imnpl'. ),. 1. 1,1.
I.1 .
|)w', W<".l |.M ... ,tr... il M .t. IM. urkj .,.'I ; fnl:| I i ".r Ih I .r. II iII: inn, nl$ vt ill Irt. I....I iSntnplo 'i'i: 'iriic: % 'C i: IIITIIII: : .... '|11|.111 ic .. l ,.,.. lihtthiiil I ". 'l| in I lhlily-llto.ii.s I I | ...I.I..I,lasiteac.. .11., i oil il ttnnlil |hilt a ...1.| |. Hi.1

. ..I .i.>.m" .I. .1 rIarib- it* "1.1 I s. I t,.. I II lv.J.It ullt I .I..1 I 1.llh.I i 411111,11.1" I.... I III ti.niio, 1..1.11'.,, 111"1111'1.| I iii/lccsl'441. hut."
Iz.i' p.-r. ___ --I ICRAS. .
& Reading Room 1,1| ( I It i.r.-tor
' I 1"1 4. "I. I..nut ilium. ) 1".1..1| h Iu thu iminirtttilh .I
1..ii. i..n..I s.f i.4nclk'Ial' uctmcI.

.)-.. ..\\.... .lciliAkiL5.c 1 l 5.iOc (I Uvit I : I-0PF I IPrctcl Richard Tbackoray I.\ ..i I HIP* I 141 Slulo.. limn| I |I.| mihhIi.tl.iiin, ul >.l' I ihu ... I. I tinuiiimiitl'I fl.eis', tIll I 11".1. | nu.iiilil I I) (inlid. Im ( .h..J.. I 1"-( lcs-ait .jjTliH 'i f I.'
ii / 'J l
.. i .L|.i .ji t*. Uteuro1 .I all d*. ji P. J. I III U hi' 1. ll-liillli"Is ,il'i."III.' .' l..1iI.t.II4 I I" i isle I. M-toitl |.ir/H tiiN tin '
Gitaey |
..l..aiiii.t cc...,'b ..u .i.II). : .\ U.S oust. iOn I I. I.ii
it i. i ,lu,1'', ..is..in.a.I.I.rfclriwl.ul hnrM Watchmaker] t"'li".1 1\\ 1.,': )IltI'fcs| |, Inli.u.' aI""I: alnnl .li.I.c..j.| ho 1"1.1'1.| | 11"1,1"1|1.1. Jsisis'i'hiiIl, fl,.

....i.. Hint wllitr I..*M| |...",'tuff ..... I 10& ; COMM.DICI =. : i .uJL'LrA 11D 'L'AHL f. ''il.1 iniuml.lu. XI-H. l"::1:1.1.1. I! li",.... li..arr "".I..I..r." : UnlTonttfi.r

"..h..1 "ii h. |.MM|.tr .* .tj.Iiiu.s. ... ', % % -- -' 1I'I.t.: I : I 11\- i: Tim N.'iv HiliMiit. 'I 1 nni-s.I IKIIIHM ralUllt I Ni-u .ier.cl Mar.tl.iml I, mnl I I Iuic I i .ulo HI( .nlsishIi.ii nf f0iKii| ) nn..1|
I run. liul i* ,itw *.IV... iwnit rtlmlU.ftiul; .aal Ml 1111: 1 I) A ..\. tthi.il HIM assay ttlnlo away) tin- I, it hi.Is our fch-anl"II"t U'tiilil.. toI .t'r.iliinil.lj. i I. "h..I"I Iml.heil. Notv.mkuml i I

.A.. . Iltd . tIcs iii.ill I 'Iniinir to I tliv < uftlioiruLlol
I In Ii. .1) cadi" m unity
01. mi I Ik.iU. 'r> att.1 r-Us I 1".1 tv.trk'if all tIc 2.--I v. .1.10.| | r I U-l. i.-no ll .4 i s : "1"' 'lint Irl ulunil lIla '

I iiIc.cuc.&I..r)1.w.I. Iurs4. I lllll. tl l.bl. ,.. 4 ...1. '. I It .|i4iriu. |.r..ui.ilt| I j 'I..1 -. --- --- -- It.I' 11'1'.1.1'0'\ \ '11.It.\ ; "'1 IseS...I.. II" :., |1.' .v.li.1| an LI..4 1"I l.i.l.I |I", ill|h..a), ami I Ilil.i.I.1 i i iiiuii.VsIl 5.
'. hal .., I... M..I-IU.I Wi.ik .' i.iltt I .iio* i'nnil nl I Mr*1 1. Oj. *f-.iltr I I'is ..
Iittu .p .c .: u ..ttutt 'l il a oil < i | Ij.inI'i UiuiuliU '". II I I. h 11111% Il c.Knowles S .ri' icc I. ili.|..usiu4umliiivlii.nrajtin i ihtl I il.o I .1'1..1| ti.iu it'us 1' |hMdhcli| 1.4.r inIhu I''Uliu. I..." ihl| gu In \ Ilii1 (that iMfijilonf liivir.
..11 .
,..I.I'.1) *.:1)... ..1. Jl...1.1. 1.' I I 1'.ii. I1-\ .I..I. not :?'Im I.I | c.cjlIillc. .. I ".II111.I I, I II.i Ihuilfmu. V.IIII'". '| I, i 1.1 IVmi.li umlilv iusome j I
"n ) .. 111".1. that I I "' U'.
.
l <'cci.
e nifl .b..Iii |II| al r. 11.1 I1'1.| ,1.ll"t 1I.
I.b. U Ju. .: .unitIhul I I I .. | i" ""'. In.ln 'I".rl"r l I.> 11.1' '
I'ls: -.\< 11.\l HMHIct |; ,\ Bros. ., I.t .I U..I.I..I j Itt luiiL .
h ll.u | ]II. ""' n. | 1.11.11.11 a'.1 ulI'r.0..lllrl.'L |
( .Uitt t k t4 IIiaus..sSm : li..rI. jryiiiinnl | is :
i r.r' 1..1.... II' al a I in.1 1 1 li"i<".1 .1 1. \ I..
nt"
rll.l
KNH\I.: HMI-KMrAI-: : : -. I" f.,1
\ : : :
cc '" r. ." I niumli i a. ui.nl.I I iMtur Iii ,. iilloriiitthljj', n.lvumeshort u uiilliiiu dollar f
imiiio or
.1..1.1. I | |
-. ,. : I ''I' .1.riai..j u rii i i'- ,( I ,... .*. .dcl| lilak. 4 *|. ..1.1'| || ..r ..1.1| | LI.I.. l.lIH' ) 1.1 I "lli .
\, .' ai. .ti . at'! 'Ilift KJto I'iiii .' Inin
., UtttU-C <4 WATCHES JEWELRY .I. 11 | tain.tihii' h il- ir nl.limi, tie, 11)11.
"*\I".LII 1 % UM; > | tO i i < it 11,1mlir .l.ii..a- ii |"| I .
lie \ ,
1.1..1..11".1II.
-.".>I.0.I 5.. ..|,..tit 4.Iwc..I..i.. f ui d.l. I 1 lutv this.l> t ....44" JOHNSON'S | .\ :N ,H : \ 'I'I 1'11/1'/ lUlt.'Nl.r.* I I- "il.1 "IIM I'. an atoiiUmu. i.f I i.. !I. .. .|l'I'.I.' | 1,1"1 nl' ||h. | 'I.I. I I iiiilliniiiiic iin.iii't 1'Iu, liI-lll who(..01: (I. -
i : liU.i.ult
: .1| I., I Ihu In iln tltliMl' .101".11' were
1'.cai.e i4lii4'Io 54e4 oi4pUUi.4.A..I IL J.I, Il8.sc.1'cr "iail-i ... uUtimi of I tie ....11 liaii'l ami ucoilnuluml. '

*.tut, .....'M..:."MMU-.iit.4.rlul f.|ut...th.cIaiuiiOc.os.-.,. I b I' S.PE''LACL! : E B ; I \ ( : Ann.vis."rrll ( ".i. I. HIP I 'Slush.rol "lunyi : I I 4rli.lt' ,. I..rl"i I |1.1.1..I'r.asciI .lon.l-lH'al.I .. .niniiaiii'| .. Cut liti |>rrrori..l Hit.

... .. ".. SI'IC'1 t'" Sill.I fld.i I Is | .... I H hi. h.li iMililakili.'I lul.lit ami ccli. a.Iiliaiis.i
'U" ... .Lit b..d sn4qmsa .. I Tivoli Boor Hall f I ''iiI I ks .1" Sa1o. 1..1..1" 11. |. lil |lc ) ( uiMlimU ofhi.no.lt.
.. I 4 I F ,",.'. I. |idU r'1,4 -ci loss I Ihau 1'1 Im ( pnhll-li I oulv' I
) 011'.1 .1'h'I".II.I"II. Hii" .
I.Lktui i i n .1 C.. .r.i. I r .. 1..1 < "" in (:
ri 1 HUMiU) IJ.I 111' t..V A I. W -I.. l.llliucIc, : I li' 11',1.10.1" : .
4 itui i; l I.4IK I i I it-id., cie.I IhitU iiiunilt, $ < 'iio.timm. ..' ..( | erliI
u..I.,1
| ..1".111 I .
.H I
r I II i l",. f,. I I..u. I wauU I. (Kiy 11,01.U '. (
iI 1"1
i U.eie I fc. tk It' c-urraj .!* 1 i .0..0.1.,1. .- i mm i alt. uil 1.ci,. Our .lu' uouhlIkIll ( IN Iuj2 1.1
.. 4
| | npi-iMli.m
i. I It' III < ii '" < .... I Ir < I | .1 1 Ul' Wilts.ult. "rlil," ni..I.Y. ttliuiU | | lire
t tm..u.t I t k ,iW-jl. Lli' 0o1. I. t'I .. .. 1.1"I11 Ihol.
11541 Il I'.illMll' I I"'rlll'
I Ih I | ,
i' ocr
ic i ii hilvi t. takii I I"i ..I r r I .f f.irll.' ji.i i iVt .. ioHriml | | -, .II.I.: > Iall' i iN'.ti .1 ,
'r .1.-.0 ( I I I A II I II' II. "in I. lUl.ik. :"II. "" | |itu iif 'thai
Grand Rendezvous In Peimcoh, i; .\l.i I ( hot 11,1 I tie I 1 U' ., .
vjt %| IUk4 I 'I'i l''iU.1 l Ii: S db5I so >. isiI 4 ilill; r- I Ih.1 |h. .I'.no, in I Ihu I MoiiMu't
; Mill ,
f': U. I., I .U.:. I. ftr Mil'"I III't'iil lcd.|icicici| to nil 111 il. J L I.... .. ,. iso M..Lt4iI oiitilba j I. .. I.u. I ,- .I.. .. :, 1"i.l.| I I. lai.1. "I'| l lur Ihoiii ,,(
ni r-Mni. ipalnl. V nlU iul
,. ,t.'J.53 14a..d lot i ntiii-l.-il t-> 4 Ilioir u". | ploiulmiil i.iIhuluti'ilor ', NI I,. >" | I i '
u tt I h".lf' 'I''VI.luil.i.lir.
'. .V.. .. Nn* V., Juij c AlAtftjR1.1M IJ.IIN. *. -lIIItE.T) : OK) I I', I.UXl& I.h.I I ..1.1..1..1.. I think ii Hiirhate HIM "u'.II.' | | I.
F. C. BRENT hiss fur HID tthi-Lui il.'uloi,in M I.I.I. lisOII l- I Ihu tlh 11 l Iu aiclho uuttriiiiioutu i'r.snro.. t'"I"rl
skii.3 bt.4a14 \VJNf: ( I: i K \ix i: MEflCUAT BANK -- ----- million .
.. ... 1.. .. .. : 1.IJI'OlhXI' : I. .Ii.ill.i .I IIUlUlf4 |dO |I. .l.lUi.. him lir-l ) ;r. 'ILi. I.t I.
.
C r. t'.u.plbi : .
.1..1..I. I CALHOUN Ac ICING IIIKUI I., |., || | ., Iriit I U hit OIIM Iii rirry Ul'tv 1.,1'1'1..1| | | | ii.. .
il .
I _... .1 .1 ; I ..1 1'I"" t or the HorUimi. .
Reriu. II.li.
.1.. 1. _I.... I.. \. 1/ 1.1./11011\ I BANKER. 'I 1 11... ..csw. nl ((4.1 Nalunlayli. ...11. |1"oIH.rll| ..I' Irau.l. I liiuu. r- fe.
.5- 11'1'1 111. .11" .u.L" over |ttss :
"II.. .11. 11' .. f.utii.11.
,
kidi Iu Il4ell4.ll-Ita. 101" I ; '". '
I i ,
rims .. (
4i.oMm \II\.U."I"I' OF PENSACOLA I. shy I Stair
I.
.I .. LIVERY, FEED AND SALE STABLE .. .1.011" R 4 Ii.igt4 I"

.. ,'...-. ... sad.'1... ... --i'i-i : (. I'iI' -- : I '' sr ; n \. .\ |lscc U.1"| i.1..1,1'.11.| ier.i.4, I.. tn' 'fl.,1' |.urllo, are lik" ll l.u-r. : 1 ,'I.l.r Ih. I, r.of-I'niiuiiv il.5,4 t'l..
m : I ,
-in
1'\\ I'I'.S.\C'II.\ .1"| a.1 ".1. ii. li.1 iu
."..0.1 ". l I.>. SVi l ill t U.CTas.lt \. .11" isr I luake .. ;. IIIK'r. on lir.t |l"It.-I.lf; Ctici.l
..U.I.. i.uilH-t'.jn ilai'
Ur .| ,5- Foitip and ii bdllec EICbacc "it..> .5$4h U M4-ur <. ( nr, ri.. > lioili. aluai uillliij I; -
J. C. Ayer di Co., Lowel. Mass \, lui r .MIim HiAlun .sHtlLrt l* n.11 Capital= :!-.O [ [ I.. I' VSVr
i.fj4.1is.u will|1| .
'. 11- -' I..l.iiwiil U Itw s..I.'ill 1.545cc I llni: .\f IIi k IM IU f.clI'! 1'1.1.| ju ri muni.ll. l., .lit'Ma ;al.- looiurthv uu.iuuii..t I Iruol ilk '
> <
1 1.1 ) I'liomUi.r Ilia t .
\1'1. '"
*r' lh-I| .1 i E: I. ill T4U.I i ul 1..1) unr inlrr.Ihoiul.' "',, 11'1.I
, 'l| .Iy" \,1.
mo \ ,
' I'.rr-.z. uiikTi !._ I M.il 4.c* "r-i1 I -i* i. M-. I -|1".1) Ii..iiLt au.1& )s..1,1. ami''I.r..I.| | IilfrItIlc.. dir K.i.r fal.iiluu.. .| Iho lut,.ro.U .'..fli.nrl.Jttu 'iKlumUm. I it, Hlilili' .L.11 I I \.IuluJ J..I.Voikuill, ..o l'.rKl

fp .., ,. I. :: oi" ( MI A 1. 1. 45.bicci4c.1l, I .. uIIU4U .'11 t. 1,4n )I.clclftiI: yitt-u l<. ..IUill<.,.< 'lii I Ilr. ,i$ soil ...1..111.1..1.,11.1| ( >.. ("st-llliM' m.k-ti'fil.* 'I 1liey m ,ku 01 r'.1 1111111. Jon.m.. I It l.r"j.ar..1 las

Inuiaioii.,1. 'rrl. h at ... li. hcils.loIs. ) .|<.:jk uul itn'1 ,, .'I."I"I'' IU!, |1.5.5i. br llw- |Idih.c.| au.l& !.. Ih..iu I IiI a i I Ij 14.trdciilcl.\VOUK tic. I. I..'I"V'!
1111 rtee (
ttiote4 Iv-.r J Lj J. ....... Ail/Muiuj 4.cl.( .itttl .. 11"" 5cciI.lclM .I..lJ. l"riL.<'urtt.M I".1", 1..I..'. j tcrril.Iy! ..1,"'I.-.' ..Ir).. I 51i3151.rrc .. SI Louis s ,VSI.$. .
.: .
-
- -
.
-
_w_ "- --- --;: ,; -k': .
.
_ _
-
-1 '
_- -
11i j I t ) .


_. ---- -
---- ----- --- ---

p J { -' .' I 11 tnio.$' Ti(n. I II I l':). 20. vjH i' inn') '.ipiiltIwn., a
I r ,. t.1< .? : n, ., ,u..l .1,, \! :. I, > ,iini ., trrp. I ti ll.l 'tttpiittpluht .. ,:,'" r l3rIII I 11. *. 'II .1'ilir 'IIt. I lii.-rn. .toft P_l w hf. 1 s.t.": I-*t', iir I I'M' |. ltts'ItI-l'IMluI, I Itto, f IhiilvWnl ; I
; I \
.1 lil
I Ii.
rich,\ .- ,U 'I I., I' ., I II I '1,1 I 11 I ::1; 1'oin.iMI: ,; : .t t a I 270.) h 10, II''a. I ftir'| ; II
in
I'rn ri Hl11 it (! l1 m m ,11' Ihtitt., I b, om> hnii'itriil ; \ .5 l, pint" flI'I' 11 I !. mn' I oni', I b s |jfli.
1.17. l I 13. t II I.I mi }
IV I I'l! lo
It ( .II.' III \ I .'. ft. II I ".. .1"I n i I I,- ". i n I" 1 I ; Pnl.ilox. at 1 I I"'. 241. i'- |11 aqr]" II I
/ I 1111! liiiU-l-ll ;
I i nml'\ ipvi-nty-ltto. 1 OIIPto I s.it' .Inllll,, Illl, I 117. HI; li'pii,, I Iis, I b 'Ulrpti, Ili-l I Ir I
us .llsia..i i' l m" i t I I i" i'iniilo > tIIICIll IOII I lot.l Ii 10.) I 'IH I 2 !9 Mo IV ftit-| i I t a'
1. .. I ( "
| Itt I. I'm.l-l| I l II.. I. I I. 1 It I ti, I Vii | ::1, i-ri: I tini, n l-i !M I',. I.!il.'i I I 1 u a'isIac'ScI, ,I.' ( 't., I I'l; > Ilimrtftt' 111. 1. II, "ir I IV:).III 1 a; t t'i I IV i I'loI I II \\"alki-r Mnnifl; b our himilrcil -
.. 11urili .1 .. i ihti \ ii, \ I I. "IN ,.1 7 t, b htuiiliTilit \ ,' i I.: I .i'i.' ::1. Ill'l-, llllp; "". P-t I I InS. I'iillfox; : I : "f'| I-
mlit' I 11 < hi I hiJI I 'inline! -1 nn t .1// tt thirtj-ltvo. I Ino ; \ ; I : I lo.V nml I I llilily.-p I I ta'is. W II K
II I 1' I
rl''IIII'''' M 1I1F I I ,: %,n.:. li. .1.1: I ImVi7.:: : b! *:: II 9 ;i il !. .1 I >ll".,". II I trjll"' Hit U !" ,I' I .. : I "> .' I'l I tttPitlv-oiH" 77 TI.) ,, '3 4)' :nmlVrinhl.l, I ,: "' m'l" | i IlfI"[ ; "ril| I I I In 20.' wir" S
.".,. M)lit 'Inn Int il. l.liilo$ Ititun "I I II .In.illI,, ,',,I ,1, M I .ViI.up, \11" I .1t2tl1l I. Mont( *. .1 |II| 'Mb I htimtrpitnml ,'.111'1'II I KI3.IMI.: I 11 2''I 21.1 I !'fimiil I ,' I JI.) I'S.i. OP |11:1::! 2.i "'.ir I Is I 1'ami, 2s. 1.17 I ".|1r I tniflVolf .5 II
f.I, l/ S ? l.'f'.I /. I1 lsl.rlll\n" / "fl. I 111. I'aiM't I I"it ;!; l.li72 nKir I :3 t .'7 1'1 I t\.o 1 b 12. ,' h., .1 h l-l I I:,tn'JO. ''I| SIR1: C :\\11.1; I I .till I.! .if| )li. I II I ftifM. "|, \ ss' "iV hfl foi'ltllvp.' ( n iu
I I I a; f. I
krr '
I I11':11 I ..l Hi in. .1'.inti'ii ho "11 lul' M .I. '2,1I.1I' II .1'1', a \ 1. l.'11'"ln'I 1 '' 4 l".. liiitplppti., I Itvn. liniiilrpil\ I'' u. H,1 :11' a; I to. I I ,I'.li.f "' I'Ki.' I I 'M II. .1 hI :
lo I II. I Hi r. 1r|
I ; LI|
I |,. t. :a. in ,', \; ,lit 4 .1 l a a.1.a. I'I a"% cult -a'llst. notv rilv H..5.l I | I.sIst, !: i jr. I I I. ft'ir I 7'ixll'i.' 1Il' Ii I 'M 'si| 1 1hu-t', I bltti'littfoiir t
6 I I..sL, .1 l 1 'litil., hi, flIlI| ;\ I.f' .I .hn..1... I.M., I ,l. ..11'1| 'I 0""II .' II.1 \ .\l ,il'm| Jftii.-ih: I ono., b ItciilvItto. ; I ." "'1'inn, ,l'ilil'.l I II.I I.! .'h.lz't. h. H I 12 I.. 21. "IJO.1 I. I i"i t.n r troni'| hllmll'Pil nil I i-r-tPII. U I liuhltooiph, -
\ I I ': \ \ 'U'H.'IIIH l I I ; 1 I.I I.I I. I Iii ".!.1. I INOTXCE -'Ira, 11 ,il I .Is, ukft.1,1.a Vti i II hi,I'I II. h.tMII.lIlr I I 12', I >tlt I I Il I I ;, ,. a H; 21.!' "' '!'. I "'I 1 I.. '.'. "'In.11, i h hI J I out' In iO' "if" olio hitmliritnml \, I Mi.uk, trWriilnuilh I I
nott 'I
i II I 1'1' lul I. "', a Ii7, M nn-it: ,,1$ Ir i InHifift. .li m- II I lul I. ii I. w k ti -I .J'' ) I to. I II I I It. :3M : I 25" .! ,I. 2I. "1 Ii .' 7 1 1fftiiiiii.oii. ii<) \ I ttti'lilttilin*. I """ t.. 'II"3i5 I'l I i InpnlyInn. -
a I .".1.1 l hIt, ". .1.1,. in. no I :'t., .I.IISSM H I In- 't. )1.,111.I ,Hit 5 2 *. I Mil: 'Iiii. I' I: |"uil S I lot I Inonlt' ..I. 1.1..1: ; ,. : IVirt J IPI'olpiiKinl. fiinili'i'M, air; iMI' ",," 1,1".1:1.I'"i'I. b tni-nlt-tliii'-, |! .| tr 1 II I Iilrcil It ,
14 \
11,1)11111., 'ln. 1.1' ,I.-Mi 17 I. .1., .,-in.! id,) it M lot li-1-!?! -. I Itti-nt.V't'tn$ t I b :"i, ttnlirI ; I io\ 01'',tss'Iil' i-l.( I (H. h.H: I llT 1"1',1 :
') \IJI. : 1" I II; i..ti.' h nl ,n1, 1 mi,1
I 1 J ', I I. I I.Vlxt'ai' I. \\ itslitnml ;. I ,, l"l. oiiiM, fouri.i \illimiK n
toi,
I ,,,. I ft :UiHi 7 7I 7I 7- I nmt) 1 a; rii; ', Is'r'st" i I r.intiri: ', I lintpx )
.1.1..1 I I., .I 1".f, 'liit, I'*. a In; I I I 21'ii ton "l 0 Its' :.1' | >". "11" "'""' biiiiitri'il, nml, siiiIlt..l % ;mul oni',,, hiimlnilaiiii 11'/tls's
I Ijfift. \.0 it '. |11". liii" ir r 1,7I lift i ll' .II.| :M I in lob." .ln-pihillP II PnY ofli on, ( 'hl,-", ftPr-li.l I 2. r.M: 1:1: "
I I' 'in iu.'m-r. ),n I i.iiiti. I'-l .I'I. li I Il I-'. .Mini-Hi' ,. I.-' rs.i. I it 'I.I. Ii2.. U .I'ltrii I .Ittopii. PHI.la| .\ ..1 27 I'niipil: :IIOxllo.a I "ir.VK" pIx ,.'nIK'I'. 1.,1,1.\1; \ I :Ss-J. ,bil. '!. til'iy-tttn lot 8 It r"I"". 4'izIlI3! ; vpii.. P K I irWilll.tiii 1 a: '
"
: \ I"U, r. .111"1:1: 111 lilM.X I 111 I Hlr. luit, a II.in; ,' 4 1,1, : ,.. .1 : I I I.I (q.. ,' ell I '! ) I. f.;. p ",.IIl.It'r| "Ml'' "," .,1..1. nilll, lif. "irti'l I M I' I HUP, nip
r III., h. ili-.ril.il l ., I 111,1-,, "ill l I. "ulil' al. I I'Mm, ,;I i S. I I.r I.l.. :31.! I 1 ti H.HIIIMII .1iH..I, U I II I In.V ,bil H--IHI% lit' Ir II. '.' M.NIIIAlP\ I lit.! I. 7. nhflpifon.lttptpllolninnl I II I 'ir. l b I Ili.\$ 1,1 hf, 1 I '' I b .1.1. tii Oifttllllllori. a ti-l'niir.; I Illnli-n I .'ir 2.1.1 I II. II. thirlt-lttii, I I tun. I Ilinib I
... .. :. i i I ii |, | I 20,I :!If's'l I."," I ii-nnti, ,Hitllo." h INiiinijfivi I 27.1. I -
"I'nlilio" tin 'n.n uu. (InI -I I In :, I-1 I'. o P h Ir In t: 1. I. "1-i-nr" l |I..t n.i. I I I Ir /
I I 1.,1, ,ift. i-."I| I it .', h Iix1.1i. I .Im.i' Ii I'112 I I .V li'ft I I il, b .11.1'II r..i".s'. I I :l b >> M. I '.0' Will$ ) I I lint-tot't usiko I. "if| 'li I I 'hl(,''," .In l'lt." a'tIiI.s'I3ltt. i' I* t If. I I'IIIIIstt
I'IU' r I'M HI, I"' 1"11I11.! I"" !. Mini's' ; ., M.. .H : l i : .i ; ft. Mil. I I I 17 ill.; J1) I ( S I ; 1..11"1 :1 1'1. :It 70' % '" *ftil.t,: I V
,Kfin 'II,. I mill, I II.iii. .. ,ilour I In. Hi'I "lit i.f |I' ",","'"1. *iin,,'' lul. $1"O* i fi. i tulI lift). I ,I lull:I. 1< 'a.. 3'I'.. 'I. 'rnoli'21 MoloiH'li III', '.'t I .I 1(21.1 I 4. Ii 10.') r 1 I, :.::1.b I I I. S, .. Tinnp-i. \ hfi, I :.v.i.:S 'n. a In; I \"I'I.I.",. I b I Irt'piil.v-lhivii. I I Infill ) -.l l\. ttalPf IrntilW.inl 1 I.', '
; I I. ... n ,.1.111", "tin" l I'lml,') 111 I:-f initilitt ,.IiI .. I I All." "I'.il.if.x-I, S SI 117.ft I It l l.,35lII,4.', h'.", :: It .. I Isa l I'. I'l 11' .1"11. :Ironl.l I I Ul 11 ,phi, I !I I. II. I III.! Ii. ,IsI pitiM. "Iii in1, li-n." "' % ; A S :Mr t I pijThty *l\. b :
.. .,. I 1.1 ti ,.".. t il 'i., 'tl a In M' I' 17. h a. i Ir a; :'lO l I I li;. "II' ..1.11'1.' -i '
tu 21.
,,1 I I 1 lui. ui.l ..i.'- inn I li; "t'itut' ''i. ttill,) I. I 1'"h.'I. \ \ I I.'a' .1, $11. | I 1'.1." an, I t.i" : lr 1.1 I .
: h. lilili-li'i-n., I In ,
: : : ;; 2-ii-roft, I'lla eit', livinlt"f.inr. lfii.l'.il.ifii\, -I : IllS
Hip nil'.i t l 'nt" I illnininlilft, illlir I I''I! u|1'1'| ftili' |1.. Hi """. 'In-i-llii r wllliHi I '.111.1., I .1' 4 1.:1"' : li,, 'I lin,..kill$ irillr I Hi IJ III I n'in: I"! bII.ltat..I.l.I I I I Ii l 'Ihirlt, I (.Ihirlppn liiloti" I ). .t-ilinl I I Hii-or I of .\'n.; a I'hi. I I'i; it.smiili. tI :utct' Int.. I tin* l.iI'i.'lil. \Villift l.iiiV; I "i"- lil1""} '"
u.tI. -il: :mil t ult rilmninli.tt. I1 I It Ift. I 'i'111'' I I. ". II i I- I 11 ... in' li In.. I in; |i tn, .11.1 1. HI." tl) ilpiipiitl'' I 7 111Moroaiilih' 1 I) ill., ..'nml, tiovornniPtil I I. I II ) ,. Mii'UNiTl t l'l'y, I V nrp) ; b In-i'iilt., i iiMinnri'|' | lila. 27 onn hiiiiilivil, !tml, InrnltVtijrhl I 2.' Iat'l''I'
I l'o.t., I I.: Ill, lit. -. I.I' : 4 : I 1.1|1.1.| II I 11 I"! 1.11 I ln-li I I.uII I altI I in: i i"Moko \.Ii.h'I t ,riff 1'1. .i-"bl! i* \ u P sS' I Inonltlhfp -
.\ .. .Villim. I .1| ti t ,I. 11. wk I tin I -'. (ft |1., .1'.Ilk. hr Im UPS .I. ,1.1 I I 11 1.3 II lu a. 1211.1 'M .l'i *$'.. blllui : .\oO.II'III".IIIlp: I I III I I All-ant/Jl.tvhrtli HP \ 1 ) | nrp
.\' .--4.l. WI. u-. in" Vi l .... liliftk. I' .<' 1 i.. .inift,' lut.HI.' 21., 52, 1'1 \ 1.1.. 1 11 '. .I'. I ;Illnt'; '. I. I 11.1:' I 112 I II hitmtroit" .| I I ( 7 fl of I 110. I I 'tVnnliiiir .. Minifn I I .\' 1 ii, \ 1.11: :.I; ..II I ||, ( ;ii'pa irj :mul, I'.il.t-
Jo'I. \ ill 111 .11 : I. Ill' I 1117. li.ll,, I II. 1 I I. I 17ft I. ,$35: .. II. OIIP" 'I's: "('Ilol"llh.; l I Ihlh' 1 i 7."i Its: )', I I.'i" I'flIIII il'"; I InlPii.ilinota ""'.I-I| !2'io. \1 1 tr 7 2VMllith. I \I'h, .''MH I II I I |"i.I./, |.( '", l fox i-l'. I I Iii s''u'It.( I.' IS i't'u'ts.,

\li.l t. \ "I linn.. '.I li bus; j 111. H" 12, III. | i li li "it. I..I) .Iil' $I.if. .. K Ir A !'M' tu I'. !1 'I.&'. I l t ,ill I t I IU.I I *'' *; I Mnlin. A.I I/111. II, I K 'Ir : 1 10<' at,. I il I fronliiifj, ll.t.v' I ;. 1.11"1; I ; I I I. Ir t I 10jftovor I 111.,1"111, -I t I li 20' *.|15' I lui'Mly-lliiTi- i' l K Ir, 1 iIII
lo,> I'i, ll.itiinni. '. Hi mil' ,I llurnli;, $ I il...n.. l.u2. h L'. in- SI A -1 !t "' I I'I t.. II.; !1.4}. I Illl I I I !. 1i"nI ; I I ; I I. ,,, I h iiii-l I I I'oriliilo a hut, I 'one I K I Ir
1'.10",1.1. I II l.iiliiiir: "I tl'il' \.IIII. ttviy. four pip' p i -PIlolly
r I ,. I li. b.1'.I".Ihl.IM : Ilfl' I ,
III ll.l'I ''''. 'I- I IJ i.1 l lMini..I..Im I II inift,,, Millnilr? I :VI I .1.1 in, t I.;. 1 '12;I. I 211' 21,1.1:13,13'I: I \111",1.;! ; a 11,1".1. 1.t"I' so 5'1
I I.I ii I k I ll.l I:; M I It trMn I'T' I .1,1' t. II ttni I Mn"rmr--nl, 'MI :.it,.t li i till:$ I. I I Ii 1'1'.11'1"' I | II.U.I.I .1lu I ,( 'tr I 71Mniiip .),') .1. C'l: I I 120ft: ) ) f.n Una' nml I I I H -1"1. I I ta' 7 10" : ft ofi tun liMMiliol innlpljrlilt
a, ,'lift. lluli' n, Int, .." I II I it .ma .t, I IUIII I I 11.\: $,\Ib. in- : '., ;k'. H I a.. I II I in I. I. ::13. I ,' I I Ilitfp, IM-IPVPII I lip, \illior, .N, I S. !II i, Ill' "I'| i, :h..I.II.I., .1 .ant''" I I. :.. b i.11'111 Vini'i-nl" .I"hll" "-,'IAII poi'lion -It ri. I li l llPPit, ni '

Allililft, i III.ll'-ltit' lut. I I.V ,Ik :k.'. III', 'I. j I IIM.I-III.. \ I I. .,a. lul' nil, a. .1.1. |I.it, .11U a III"1 "tlu 'H,. I t::: I Iin in 1121 I t.i.ft. I 1"111 :i r"1i1" ") 7, M.ivmtt If tiOtiiM. I hi I ; ( I' I" ..11.illl.,111, ,\ : ,\, '.li'I'IS Win;,lri'il h IM'( Mrii,, In PintI, wo,
.tin,' ihl \I"1'1 I t I 11'.1. ,. I''I" I li HI i..: I: In'_. I I ll.l$: 'llIJ 'I 11..111 I In foi : h K Ir : 17 ', II"ln; ; I It/at!. I 1, i. pK I 'Ir : ::11' i ;') fl I llnftiilllti lii' 11 of ) a tun h'mlii'il :mnluimtyfoiir. lU?'
IVM
.\.I.iiui.. .I,. hlll'II| a 17 In l.k I.I: Mi.lin.nil, ', : 11 .51 II '. HI", Ift ", I I 1".1',1 ,,
| I I' In I!:, i I n. ii. o K Ir 7 MI1 l..IlI5r| I Cphprt I b.it' -linili, .
I rnoii.lir. i a. 1I1 I 1.1., .\.111.. inr,, l"t ,I. I I". Phlr w iiiir, 1. I". ii tt ,|. o I 1.1.r.1 onnil 1)1 I, 'i. a'iI17fl." .1 l :I :\1 ,, "' "" .1.I", I II. I b III. S.I"> $;Ii..I.11'1., I 1 I\ 1: I l'rof2.iO I'l ,, I, -,' 'u'lI's'tS, lo io$ ,,"
\ ,, ..ni '...,,10 ,li.i, l.ik'uii.I I tt Irliiii ,;, I ; 1 I- !I. $ Jl' II tt fil.ir I. 2.".. I lA, : m I 'Ini'loi: I l.hll'.I\o.'hir.I I 5'jll)4.3' \ f 1 :I.I.fI..r".I, !, I' 111,1,I s VI J t ";.",1,1.1, 'iiorih' I."' M .,tvinlll"lil. WlillakW: I riiiitlpftlniip.I bforttlhrir. 5'r"

\ | I 1.ton mi.lul. :! ,. .lik.I./.HIM. I ''. I'"",.. II ul. I.t lut :.1$, li :H |I'illiu'Ir| :1 '." II.IItS.I't.I. Ii7n.ilirtSN'" ..1.It-i-lulil, nt. OIIP hnmlii-il, :),mllnilU ',' I ;s'.t'111' 1 2'' I. 1 li 21;, tt' I I 11' 1"I. / I I. V I 51!. 7. I nil f;,1.1| | .by, Hat 111$ t inn,,* liiinilri-il btIHIII k s'b

.,....:I .I, 'I :,'! |I' .\1-,, ,, no, J 1 I.: lul' n. .. ..i| 2. II. I. II I l"i. ,I. 75.' I IZ'.. 351 .I. 'I.. tt I Ix Is"I:11Ia. I |,' -ij"hl.' I lil-l'lfory; -I! :.1 i I'.ilifox, : "hll'l, f. I so, a 10 ( 27. no. I II 1 tn I. liT'l.! I IIT. a' \I 1..1.131'1.1, : \ ( '\""' ,,'< hiniiliTil, ami lil'lv. I OIIPllliolll'
.\.10". I .I- I.'I"I.' < k ftl) ,it. 11"llr I l'ii ': ; I I InII: '12. '.1 I 1153.l.I\ Ii I .1 \i-llh' hfl, I !H. b S. :II i il) I Ii, s7.1 I I In t I. 17 In Jl I, b "ti'.i'-l.' nli.nil. fiinr aipi-nN S.) .S.IWhniliy $ 1 hllllillTil, ninl. r
,M r ( ; l.fllh"'I'. him ll'll tit
i ii\ 4:, l 7.17 I ,
,inn. lr.nl a |II' \n" $"lulu,Ho.I \\ .\ I It. 17. -..ft2n.. ftilo IllS. 'n $l-'i l" l.i. I.I. I 113 I .I.,1..1..1 \ Mg,, '
.V I I'r.\, l i-iiil-,, .1..1 i..H, l"iln\, |. I' li.I. I It ir. "I'i r |I.ir lut I l.'i in. a l'i S. ?'I|illll.l a 11 I m' :I lift, I nl;I i HI, ;in: ,tul", ::I bil.) 1 'I II I :" I ".I h"'." bIttPiiltnno | '|, "'"' l.oboll' I t hfl. I !9.> b !9./ I oil SS. I "I'. I 1 "a'. S.i.; tl t In :,o. blot I II.II.II: I ''hi.".,'", I t'lflt, I on,'. b I'i lili'i'M., IHIII Sm, ,

I LII"\ '.0' IIMII i 19 in .I.' I" ,.' 1.111, I I hJ1 '.1.... :IILl'lIl: : I I2.'I'i' : I :)lilN I I I I I Ittn ':Is n-p our I ,,", I : \ '',nip t 77. lin-iforv 1 : 7n; 1'"'., 10 I 2i hiiiiili'fil. uml, Ii-u lit I thiily ::1 s; III'.I

\I.......,itiit l 1M IH. I 17 IN l-k. MII l l It*linnlil, .. I Ii. I. ii inift lut' ."', -tilii- "iii| OP tut.: ,li l'i. I I.Mi. I IV- li''l.I I ','YIII..4; Aull"I"I".I., ,, it, II! 4'I ; -I. t 1 part.: I :.IV.1,: lOxtiO) I Ill- !ll. Mc-t I hf, I I'll! I Un. \%'hiI, ,'. "'11'"' I hf, I I Iwoliniiilrcilitml Wolf .1 I iMimift, pan'. b t forty. )..sslK.'y

I ir.iolIUinint.. t .ir.I, lul '.'71.1'k III. In- a \ >,"1.51'tv. Ill I I.: I II I i ftl lot' .'""I. Ii fM\ I ',415IF, I II a Hi, '.II,t I.i.I II I li--l.tu II.I )n Ion.'ti '.""'. II..I"I :\n ".'.. 'Ill' 22.l 17 |I'"I.I li M I,III-IHI ('8IIli', I'fllI I 'I'nrtj-lwn | ''hI'I.Jn1.1; 1 I I IT.'i. I .1')h', I tninn' ,: nml, li'lpiit"i! ) '! ,:fiihv--i\: '( b i-i\-. Hull), IlillrVaNon I 21 I ID'

t ..inli'iii-la, -tIt I ."I .I .in' \I :*"rt tilth: I 7 I I I.I. ill I.'II..I I I 12. )I. I b s. *MlI'5'3g.P4.t)( at l I .* ..sI 1.,1"1", 1 :.. Null, M I .1 "'. I 1:1.: 1 II. IJ. "ti-i-n.l. I ,tttn hnmln-il nml ,'* \ nml, l.a 1'iiM-p tt I hf I II Itliirlt

in lit Win' lui .1. ''I.t", n' oIU. % |:.i |I' 'h".I., I I.: A lut !' |ft, !I l l'iw hi u,.t. .,!'i. II l'i'.ift .1 l I :t I l.I I ::1 Milton.I .1.hl":1, ; : I ::1 i, hf, I I Inn, '' ', I rii.iiii-i, I .I. bo. II i r.i.b I IHxI.'iS.'; I <>s n Aloani/t 7 I liO.spi.lt. I pnlt? OIIP, I hfl I 1..1..1Al" ,tilt'.I, \ I -riiriil. Ihilltulin*. 'ipin.
::I': j .'.l.i-liun, : lui':: .'.'. ::tII 4 ; i "SSISS.II, ,' ftl 4 ;21 ,I.sIIllitoIl) I I..2I I .11"IIS1 34.ts I. ::17.! I ;:1. : (iTMil. ; I 12, II,7tS.i.. < tt hfl I 72. il' ( i : I II I.i\t'l: ,1.1 I S. )1.I 1\l a (,il..r.II., ) I 111'111"1"1'1, I I'orly.( b s''s.dil. IIIpI( I
'mllit. -nili ,lnl.1., : I." 1-1 Hi liinnil, ,Ir I 17 J IIai.iiI I I. i In.ir.lft." M .\ I I... Hi.. ,17. >i| ,I. d I lIt 2 ,7nI. :"'s'. I :. 11. ; M iii .'-. i. ni, I 21 'tu a.!, I ii hell.V. :1.' I ttvpnty-nii' (* r I 71. I h 12. I I l.b.Vo 1 : Ix ; : s'i : X.M.: '.I I l''n.) :IIKIO.: l 111., s I; c.isinllnortli SlITi. *! (1:1:l 2.i til'lHa :, :' s
I Ill \in :1
7.1 t Ita. I.3lta2.'I.: In
I It j ir \'in ,lul I M'i. ourl-k| 7u :1'l 1111I : l a lnirlft.ir Miami' 'lui' 77.mi I I'm ttIt a imI 8.11:I I i :.12. I'I I I I'I I.. ., 1.1 I 11 a b M:'. I 1 a lit PHI,? -Inn.1"I ",', t Itto: H j '. ,. .'t ,sitls' 1.1 hi', I ::.i. I b I lion; I I", ".| :111';,,. :; :::: \.1. I Ch.n AV *irii-it.iii of b Wilkni-nin MartS I Ittti-nlt-

I-: I IU > ,'.1. I H i :'I-i 'hI< I 17 Inii" n.iloln I:tan., 1 It 1.1 a I.1 I PuLif* I Iutniir 3 I 1.11 I i 2ft. b HI, M..,nIi I inn Iii! 1.5l5tI.l.I.t.I ".'%%_ lilt:'S( I'l toMOII 2i. I InlPiulonol.i\ ,, I II I 27 Nhiii, : .Inn l'II.li.I 1 < fniillh; l lI 1 -,- ,, innhiiiiilro, ; ,! ;anI, I tun, b foil rli'i-(, I i-riinii'iil,

In, .,t. I I.H, VII l.li'I I 1.1 n; i it $ \1 : I n i'i \ I ,lui;. 'li 11'.11'( I I 'luft 'mi. .\ l I. .\ I li; .<; .1 t I.: I II' ,' -:,",'". ., I lay I 'otniiiiiiV, I.l.! I 11 I, I 1:11: ;. b I II. I InliloI, 20') 7oMinn I fnrlj i-ti'ii In oinihiimln.ilninl I I .I 'a.I I oiiii hiimtii-il, nml rtinly -

Ilimtn, .1.-' *.1| 'Ii' l"tI. I lik .tl I. I'l ni-i" | !i l.-l", r,'1". M I inift. it II', 'lut.VIftiirai a ,I.I: tu HI-'I,( 1.12.. ''i 111,1. a III a I. 1 IiI ,"ti"I't.'si. (llflootl.Ulii'H.) ,. I bono \.ft. !l'l.! llii.; IIi. I l2.a. 1 121. \I'ii, ; ""', l.obll. I I bit I I y I 1l :: s ) lil'ly. i' I K I Ir. vi'liim-li-rn li 7i *-! \.liri-jrort; si. I llttinltiiin ,, -
I.
mtill.: I pit ItNI'HiSI I t i"l
Ik l t $ I a II.
ll\\ir. ihiirfp l"i t. lluiiuit.tut .-.. .1, l 17 *J 1I l lI .. J.t' I lll; I I 1.1INP I ) I U 'iIILI b I MIII
lit. I.H. IH; IHi.lt.; Ir % 515. --lli.ly hf of UUPhnm'ri.il ,
,, I :'J ,I I t U'. ( ,ill lut' $I', I'l..11.I. 3 rlinii. I,11'lIlt.I5.I.l.3s i \ i i I in.' ; lt. hiimlroil ;ami I thii'o. 'now 111. :..1111. : *. a IniiiltIno.. I Ini-ntt- ,
1 1 \ .1..111'.1' nil /kl't'ft UllllH' ; .1. I 1.1' i'i. in. ) 1 "I. II l'iI II. I Ii I I.VI. I I ,lull. 21 I ,I'. .'.. I1'\ I ( 'It)' ::1 s.s h Its11., Isii'; It7. i I'.M.: ioii;, i'i7' ftlinntxft; .1.1-1'1'| 1 I"*, >ar -I :, sipomir ;nmlKit -vi lil mil thi'i'i',, b Ino. lii'l. IrVilkilii 12 71 I I .\,

1'1.i.i! ""i. \ .\ in". l" tllu a M 1 Al I 1"1 I HIllKlull, -I''.1111.1 't..1 II. ..tt iiI 7 'OI in 'ii I.. \in.' 10 II'S.' I 11 I II". ft i ; (ift :21til2.1.1'ift 'I lolllllit. I I' KI: I OIIP. "| lif. ito. 211: 21 II. 2I.V 211;. 217. : i:, \ k Ir II inn hiiinlrr.,1,, :mil i-i hlti \ .Inn I I Ihi-pi* linn.li'i.lami 4 II I A6M>i,

0'.1'H Ml I 1 I -.|-t/l i $1", (I' I.. I lul, I I. :arpI \ I : I I llu' .HUM.: I 17 J.I I IIHi .' .* l Ix Ir 'ti s U"Mo I II IS. "ir I. I I ,I.. s. |II| in 20.ftiir'.i .Vlxl.'il.) I ) :It I "MSvviiitio 'i inml; mil- hiiii'lri'il, :inlplulily. I l' sat lypt on, I Ihifihull 1 i ',
i.i\n: n. i."hi.i 1 1 l li. t I. !! '| t liink, I .! .. I 2.11"i.l2.li l 1'; tt 1 lit I li |\1.| I 11t 1.1. 1 lot, '\ /I 7 III "ifl'l! I III"I .,. : ; Il .1"i'g3t't'I I 2. I. a p\i'ti. tv K I fi '!iVhili' ami, I'oriv-l'niii'. Hi huiiilip'l f M
I Mil-tor.' .1 "I| ii'i
liI'l '' ; | I :
h. I In, 1.1. I... I I : I r'"n ml- I trunk$ o .-" ft-l, Mnv* I i HI 21 tu.11.'. Ii ;1- :Hi' 21 5 Int.1.. 1" \1,1 II'|" II : : > S.
I a II, :'I.I l I I' ,I' "I ."'1.1 I 'I 1 'S! ?"I i iI'l imlir, ,1 a I.V.t : "''. (I'' 2 'aAl..I.9'.I.SS.L 1 I :!!!. ;7.li''g.i'i | ftl l tl( 'I "1C I. l Ul.3 I. -'. to. Mirot.t: I : f-.IMih'l-nil, I",, ''I1,1, I 2. I I IIt \ iii/lii.i: | | | I i-h'M-n b ant fhirltiiHIMP i I 'I,

It.->.... I I.: M I 11", 1'11. l-k 8': liil, "!'. u 41.11.: H-li-rl$ lul' t 1.1:1,11: 'lu '. I loi. 1 I 1*as., I 111.; 'HI.1. 21:.. I II'I III. 1.221,1 I M I 'I1"', I IxitlPit: 1.111 wollIt I ".11::1. I lit" I h' -'II'II.: I II II II :t, I I t t.i.V 17. IN I'-l. IIP 1 ', four, I "ii hnmli-i-il; iiint fmlt-titi'. .. 15 %
,ilotn-l i 01 1 ti li'I: I I. in-' I lilt:. ,ifttraol H '-'" in "in.. 221.: i.r i r a- H I'. hr I 11.'i.o P OIIP 1"11,1,1, 'llflt. I I 1 Is' .il'| 2J. I I to IO. "II|| h'I'I'I. (C .\ I 11'.17: I li, S ( ;iiivI !, ::' U'iKi1p| .i)55 I ch'Vi-ii I Inrltp. I 11,5., hiimtri-il, nml, Ini-nlt, Is II I III
,, '. I H-'iu 1 III"I". lot \ ftitrtn.I I ,, I 1,1"uI". \ III" lul' l'i.11. hM l. o Ir ;:> .b o '|iimr tr lot 1 ti .tt a I or (I".. niHint27iiui I I'obn-1, I in I i l'Mix: ,,
-1.1" m ,i.I, I liitli i l iiI a :.I lilttmilft.nlion, I. I..I., l ik,1' ,:' | ,. a l'i'i'i, I Ittn a, I. :"iT, ., .' I ItVflilv'' H7.1; I I II I a lo2U.-Mr 72,1 I I Ill s, IIi.h.. I : I lllilli'l'll. t t'oiltllH-ll. I lifli'i'll. a''ihst. \t hfltH. !, I I.i. iin.l.i.1 ;; !
I :i ToMiKinio. III: 'lo 141! wr ;*11. I :, I.' )I. nut( Ir "i 10Mnilh .1 i\ ftpvrli. i ilgIta.i II'IIIP.,,, li'ii.. \ Ij'in.l: I hnmlK'il,
i-Ulil \Vilkin-i
; "It| mn'
|
,
I i '
Itllliiift.itlinil1 I lit miHi "I"| I ,1".1 .qS. \ I' .tn I hJ! I U.:. 1 Kloln, I I 'l !I. :2.1 Minor. 'Innit, ( i.i : I :
Huti-ninn-HI,' ,, .,l. 1011 1 I" 1 ,'\in I lininil ..t "I. 11: 'inI Ki'llt .t"II''.11 hi1| ft22 2.121 I 3.. II ;:.1ulil l I m-riinit lif I ,ltrtvililnn \ \\r. I j 10') 'to 2O. ",11..1111| I ... ; M.irtfarrt: :.Ki.lt;"l .of I :I I.b I. 4.11'| I Ihn-p liMinli'i'.l, nmlit.. :llll I tt I'llttI'i'illl, li I hi, I ll-l-H, tlitnAt. ,

,,,.'''1 'I t tIII 1:" I I''r- ,i.l. MI.1 V 111.1' IHI h 2."i, I"I ... I'll,.; \ In" .11 I ,tttpiily-lhi-iv I. 1.1. ",I irl I !HI 1 I, I ::1.111.11 I I II hal / MlMo tii'tt, i ii > :3 t TiiWilliami. a tiiivrriilni'iit; 5 Iilkini.I.l 7 'li

% mill' '', I K V l-l I ''k. "!. 1 Till I. mill 'I filial. .ix uli.nr, ::1.1! inI1 h'il,l ..""... I 2 Ir.1.1 *,.\ ,,1..1 I Mhiilin lmnmin! '; .I..
\." I'I ; .on 1% .Viui I inn. 1"11., 7, ft,1 I inr ltnri, I I I I, I .ti 20.) ftiir'IS., .1 I I IN I 127 -mi'ni ''' I'h; ,tl'sitt 5 n- S '..i7Villi.iiii hflluinlypi I II
ill-oil mul, tlvp. 'ihirltoiip.Coin In 111 "I"I | li-ii. HarraX'1" "I' M'
I I Ik \II Ii
I Itillifl.t' I l.'llx I.-l 1.17. 2. '.U.l'-I t ;II ",.." I. .. .\ tl I ,Mir. I It.. : I It I I II .n II I '
; : ? : ,1.1 f l..iiSiSi.' I 11.it il I 7ft\l.i't l ft tt oor I nUna : 1 ll-ltr HIKi'lH :,in.i,,, .1 1 H I l'iMo i I lea I I Im a I II.I mir lt.:: I II'a; a. 1 "i t nira-ft.' iiht: : I :". I b .'.I. \I I I :. \% ,< Win I ( klif.; IMIIII..'. I b I ht, l b thirii'i'ii,

I I Iliikor.. I I'. I I.i, I..' ?2 t.. :X ... I II lI. I. I .. .>! 'l .11 I'...(k 1 Ilhl( 1 22 1 lull-lull li- ;iIIass. Tlinin.tihlttn, I hull.lifil i I.V: I 11 I ,Iii :)I. "'is|r I'I7.1: I ::1 ,tu \ 'ftn-ii|. | | .it'll( I Mill, \ I I. :,. 111.p 2. u.tli'i': t l't' sist I li Iii I ;.. i'I'iIIiIl'Stt -I. tv hf I I Inn

,III.III, II. 'lut.SI.i. hk I I'l \Ift, II) t-1111.11,1, <. .',1.' |h| 1.1, .il" I li II. I i*...l 1 12 :.. ;ami innn" bt,' I'-nirloi'ii. I llln: Is.. ".,11' 111. I I loil., ".|1""i- I II. I Ix I 2 :IIIMnilh. \Vllliani-: I ti.iir-u; ; 1 I ;tn. b hilinlif. nml, fortv-i-ix b

ItliftI.' III Illlft II ', lul' Al. l.k. H ft" .IIIItflItMII :.viI I ll.it..orlinn '\ u H2 I Kin I Hi!. -luliii. I I.. .." U ik-lil\,. .1 7 -I, a liy 'thiiliTHIf lit. I Ion., I IIV I ::1 tin i s, -.t.| I 117.1 I II I I" ;". ,. Moron,11 I 1.1 I I I't : Si ''I tni-iilv-ltto., m-tvi-ili' I )HiVilli I Iliirli-i-n, I liiti-mli-m-l.t, a IIWrijrhl ; .,' [ .
III I. ft ftlI
KH hri-l I.I
l.l .11 : l I.
s .1 t.,11
tt h -\ I Mb I.I.'I II
"I".I. I'l. ;' 'a I II I ,M I IVft'ir I UN I I ,to''!9'I. Mill. I it.1 I .,. MI \ :IIM'-I. Hillt I Ih.. b Ihirlylir. I lii-n W I a Ihri'p., i-i'siltI IlllL'.v
., I S lul "I. : ""], I II: ;IIIlUrniftA I M !! I 'in-r-ini. n "I'tt I It ,ir ..mmt I lift\II.I >i I I I I II I tu I 11 .mul r 110 I atfliuo ; "II' I Wi I 11 1 -
l-iniiiiir, ,;: \\ II/ Unuttlft "iHi, ,.... .1. ft I I. l 1..I.t:3.1. Im-nI ... i I '.1.I 1.2,1 I ISIsSI.I M I I"; li II) .. I'1 M-I'ni-ily.a I-'M: I 1 om' hiimlipil, ( I In ltl.;: I I II. Hi. ".itIH.V| I I I''i.iin *-i 1.1 it. 'Iliob, 1 1I' i: 2'" tiiin-li'i-n arpl Ir 2 7o,, li. I Hath'timnltiifiriirt; < :IIIVfi : I Ran,'

aC; 11.1..1.1., n \ i-"-'" 1'.1.1 i*. ",", .1 !'i iHi I r .Inn I Illii I 111 ft.. >|1"' 7! I.lI'I.a''I3r3 b IliSl'I, | ;.cIgI.a.' 1 p S "wr| imi 1 1.\. I I.Vr\I 171.I I IIII. -...11., M I PI I '.II. "I) 2 i. 11.1: I :. :.;. ; \Vibbnn.l: Mi'< hfl I ,slt.' him-?, \% > ht, M 1 i II: MM t I I Ittn hiinih'i.l ,At

11,1" urn .II".LI .14.MI, I\liw" ) tII"" ur I Il i ..".,". .1, 'I| lut, 'I. ;.. .Ii )i IH".111, !F. -H' 1,151) Mit'h-ll'.iml.I l iinr: I lbol. Hat( I I In.V Ili. is I. iip'172,1' I Ii I; "In :," I I I I I I is 'a. I liipoI ; ; I ilri-il, nmli-lahly,, Ilith-tt :nmlliitomhmi.i ,, innl I lifltIlifff I b I Itti- [ HI
l loi.. hn'''t'| ,il I '"I l :.Mi I riin-l., nil I 1.1 ;'I, -2 Knl.hi., .11'in, It I I !I. illIx I I 2 1 '4., 1"1 I .: 11.111"1'.1 : ,...
1'I.hl'I'. | ( 1: 3"1 :ami; | iihli\ "I l I'l I IV: -l'" I il.IH' ) I I; ,In I i. ftif|" I !I.I I. I -I I ). \ iljhlt :, I ;, : I : ftt, I I Iniiiltiiihl. lt-iiiini, lIst Ii'ss i-t I IU'llfTlit II I
l-k I .t.
III k r. 31.11) 1 |l.a| SSI.' "HI 1111 n- I- Hn' | n, $k. -i", |I'' n I 1..1 ,'. I, "111 :: k'llil.'r.I' 1 t-." o .I.t I l.i 41 |1"11{ .. | ( I 11111' Sits..'
\ '
,1, ,ni-l.i HIII ; III. | tl..r ill 1.,1 in I li $li i lll5r|1' lut 1.in.ri """-1".1, I 1.1.1 'l.h"1\I > :a, \l'It'.uss. .lolin I h'l. I lift 4. I'.I- I I I''. "i. a li; tn in. -i11- 1 h' ,. I I :llhh "i.l.i.11| | I I tt -tilo, ..1 I. I b a litinltlivii, M .iiiiI.I I lion; \\' \ I'ii mill tt.ilir At.

lit *. n \rl"1'.I., I .i.I ', 'tutw' I I..1 m',, l I.11.' ill ,ii, Ixit-or. .\r. t 'II ((35,15,1' I : lullmi 'Inolil'' I : 5 I.: ItIn'! 2;I.$ .,|is' !1"1.< ) I II I a I.:,. I I' :"i.1! ,o I 5 ..i; :;.'a 1. "a I mi tt ftl'ali'fov: wharf: I IS S.I'iV.il.ni a ft Ari'lirf nml t pri'iiI, 'iii '

likoHimil I ISII 1 ..". l. \\ ,illunn I 1'1 II. -Jl .tik. U2. uo "I.ue.r, i-l; 7; nnIti ; :Mili.iriil i ; \i. i It M I b OIIP hiiiulipililflhlt 11:1.5. 20.r') | I'll.: ) I ,InJu, I 'I i .i.s.I.Istt.| | .\.1.1'1'? I V l I" s.lil'i. : I Dni-iiM: I "m'. Itto, NVilkiii-mn, U'l I Ihiilffii I InIHI .
,. i.iHir, :, Im, I II.; "i 1 t f inItnrtun :: ,l"l l .11li I .1'Jl.:I. 1,. li 'l'i. .'I .b ftj I IU I I '.', Ii I IIn Hi'
I "IO. I..I.n n or I I Ia ) 1.11'I I I II ,In IN I I. iH'li-iiini', hf, I
I umli IHI.! I Hi; ,in IVr I II:i..l I n i' n -rtrnlirli. b Him-, ( s 'IS
: ,III h.II..1 : | | I nit iii-tt lily )
lot I I It I. M Ir :
iIHI l "I
I IUI l & %lui I I. : ii, ? I i.. "i.i I 5511,3: ( .1' 'I ln,), I l.ftpmr I 3t. t .I l |I.'I > 'I .I" lot
1'h', ,1,1., I M I 11.1..11.1..1.. I I 1 I lion II' ; .M 1,1 1 ) SI 11..n.11.I .' 7 tx. I or I It''1." (mhHUP.: I Ix 'ir I I.'. '.t| a :.. Ili; I"1' "-I'| I I'.li.: I lll.i I I. I II 12. I 112 ,In 17. Ii 'I... I I lo.V I I i-i htiM-n. liiiii'li-i'ii. \\.ilh-r; Uilli-i tt hf I lit P. In! I' A'.

|ft "' I II I, l-i-ftiir.-I, II |1.4 :'. I. I Inn ",.1..- "I.I u. "Ix "ti n ttI M-l'.ill' M I.ts. I lono.tttn t I I. Ion 7 Vli I,! t I.21. ".| i'2M. hfl i I Intl. I 1 27. tt hfb.'io, : I. P hi 11'1.x.: .1 I 4 is; (tttrnlt. bi-i lilt-tlti-. I rli-v- I II i'ii. P 1 l\ I ir I IU'illI'MI
.
Hi. nidi t ..lini-| t .1.1n, .. iiKl', lultil. ,'1. ., ,HIM S SI I ; I ,r-.. 7. Ii ft..1 I';..I Ir ,I.. Ift M.I.inn.I .l.i.pih| I 1\1.\1 I'i"; ..1'. I I "| ril2.I I I.V I It U.; I 17.i2HS. | I Ii lo.' li'.m\ I 21 I In 2V'I 1 :lit.I : i'ii (In-Uli-i'H' ), Is ,-19Is1-.t Sat I! Ml .lolill A V I I'llb I IMI'i, .1
: I. lik. ". tt I It trllrunii. a lI ." I l.llon .a lul !. :a. ".) III. tt .Hi lliiinl 111111.1,1 VI I I \' I I I'I.2I.h.I. :: I I t U I 12. \\il-.ni II Mr I I ltifli-i-ii.imlfti\-, ,
: ; ; I. I In I. 'I.
I. \ IK), tv .llruttn nt t, 1"! I it HA' HI. 11' It.. Illl,, Ml Ir 8A ft ) | : |' tt hi'. to) lit, b I 'it i It 11"| ii 2O hit "II'| | I : hiliiiln-il, :nml. *-\ly-lht! <-r,
I %7I; I..i I in I I Itin-ti h.nt-u MI I _i, I ri.i.| .1 l i. i'-i..t.i. n."|r ini| i 1.1 HI. our : .: ; .1 : t' :. \|I. ... .' ..1.111.1 b :.to. pii'lItxii. I.I. 17. -ir| IiI I 1111.' 211. "I", '... I i.'i ;:".1 iiS.I: b '.is. I I 1.11. I'I'M., I in t arl I .i.i riMil'iininir, : (thill tt, IIHit: IIMnml III"I,

to;. llninlj.cii-.\ |. .. I.-IT, 1K. ,19. y.;, I Mournmil'! I ar. .2. I In .Viilium l I.ITI.I I ,'h Ii I IJ7, tt Mr I I II I '; I .1. (Ills I arii I Iiti-lt ". **"1. I :kl. I I "In ,to, I::1. I I ,is. I'i.II. ';. I b'.t7.1( I I II I l's 21. bur. I I .tn.V U'll-llilltnil; IJi-n if| fill l IV : I'.il.ilox -I-, tni-nlt--\! Ms

I llun Ii," li. lut 'M Hi, Iniuiil, ,IrIII 11.. i; r, Man; l-l' t' .arii. :I. 11 urluitiin \1'.111.' ". .1)"l I Itti-iityiiiiii ,lo U. li-l (Ion 'In I Iii I'llCSI, I 10"I I Is I II. 21 tn ::.. "-r :I'i! I S. |l's.' |II.| Ii I.U. b lUI-'o.:: 1,1.I I I. !I. ('53111. p i Iv tr, -ixlt' It n i.f I tin I I'm bumhiiiiilnil,, mnlix Pu.At.
I.o"1 -. 1.1 I 'I 11.. I li ,,,,, ftl ft "' Mi' .lo.-io' .' I I 11'. I 1.1.:! 17. ;; I hfl 'IIV hi'I..l, ) I .V b .ftiilil,I 1 t HiVtir
I I li
Itviiiltono
ik-lit a; l.lui., I r I I.'i' ad..1"1 ) Ii, rir I. ML i.i, |1"1| I iUft I li Inti h"'I'' -Imir. I ..tt flIIIi.III '.1 I I III I ".I. m :1. ,In 'Hi, .lii'i'l' II In' b :,, Holm.ml, I ir I i >! I s. I l'i.: -.| ili I I II ,In 2'). I si, -si| 22V 2's':", II;.. lo.t. "I| 7:1.:! \% .l.u-h| I innhiimli'iil ,It -inn., Ihirlv Its in b onuJiilnihr p

ltiiu.t, n, jiilniinni. .'.. 11,111", n I ,'."'" r.: t 11"| .I II IK I '1112. at |I' .11 .% 32l.r.ilnnn.l I iinr liiiiiilrcil" ;11,1.h..I ) :Mi i M .ihon. .M I I ono, S Itto, I Ihrpp, I -or I II. I 2 ,. o.' I'.i.! 20.f" | :.. m Ill s ,In I II.I lilt 1. tt of AI ft ;ast.I) i'irlil\-llii'i'i-, IhiiltIhriMi I uml, lilltnilii'. s'v-'

ault\.ni.l.k: | .. ii. 1..llolllr, I aJ7n $ ,, Inol I, It- I I-1 1 Ift kinttii nI 111"11't Ii I a rut". .I HUVI-, I b '1141115 5'SI, p 1 Ix Ir 7 h.11 I I 'In 20, ..js' II.I! I I. "is'a. | JS.) ii. rI: I..I.II.I I !'i.I'.I'' bt issi,' hiimlri,, l ;nml,, i-lili-i-n l < in I b iiim, lv-lttii.

IIi.IU""liiuinl,. Miirv,' 11.11'1\.1',.in I "I \lul *.1'1(ft I for .*n ,. I$an} ..i.l. ) II., |4 S ix la| I :.VI I l.'l I '.*H .'I. :I l.'l... I III..I"o -I.I I :! !12: It UN :.M;i I rnllllllt.lt. .1.111104 I I III I.I.list. : I 'ill. I Hi.. 7, ".|11' .iJ. I 111 I I.. I sir'| m' ,,<. li-'iT, :'IN .Vl. ui., )1.:! 5 1,1; I I. .<-vi'nlt--i\( I lull,, ',tnh.nrt! i-l :3 u in"tal tn i-iily-iioHi, l-i in li oiiiihiiinlivl
:
"hl"/r I ,|" X Ml' : I onloil., ,. li.M I l.'i I : III"t .*. .til.: I 21. 2i. I lioill.: a a bi|" |, fiao I 7 I., I 10.In'j ). \\ ..InnV p-t I tni-lti'
|II, ""1"1 ,. :; a I'l' "ft III |lot.I II l, ft |,,|,1.1.ll '. II, Illl' II I I. ( I I I $: lf I'l. I'l, M I, I hniahl., t 'ha. I""rI.: I 11 I tt oni \ "II'| a I1.V;:; I I.I: s. ,a., I II I 'In t I',. ISIn '' (ir.i. I I I. LI|111. I I :I. | :, i's'igIsl! \ -alt is, lii-linoni. ir 2 .ii Iniiilttifp I- lnJj. iiimly->

llrvinil'. J lul 'II, l.k, ;". niIlirkiil I Ml'I I ftlui. .I..1 ,l... \I.I\ :IIIli.on. I Ia I l ft u inriii| lito' I o sIt, nh. I :i.*., llunl. I I, 20 I. "trl.7.. I N .'il' I.M; Ini I I.a. Ipor'rt I II I ,,1.II.1 I: ') I 17, .tVno: I \v t il .1.InnV.pt. I iini. I hto.irii | Ihii-i', i-i.'lil N in i b iiini-lt- 1

'. M I .\ IIII HIllui i, l lut .1"4. t.I. Kiiuti'iiiniini 1.1 I I, ll $11 |1.1.l ..... III 'nri| II inl.ri I,I.M It -I. tt II. I in.ll'llt I |1.11..I'llai a aI lr.nl I .I..W-II.I., 1 U !k'' I ::1: loll a;, I I : I I lo I b 2/.1:/ 1 ; htt-iiinit.'n 1C a Ir ti )HIUVavrr ;: -i\i s'i'IsL! I 14 in b nimlylitf.litiNin ( .

n" u.l'I. I l"r I 14 : il. "| u. Mil'loiinoii I ,. Win I I hi' i 1'I: I InJan.l lit', .sf I 7 l'i.' .tS.' I 1 U In nml( II Abrahaiil, I tun.,, bI
; :
lot : :
in-tt M"" | Iii .I--I, ft i- fir I rt nmlIllllUllll'lt I I II. I.",.", ir 2-2 In I 11.1 hi I im /.1113.;, I I I I I i b iiim-l t -four.i, iliin \ .
klftll.'inioll ; -7 I i.rlillu., I. -I' tt I I : 1.1".'n'a-l. 7 'o (;""aI..11\I t Intinlivil, :ami, thii'p$ biimlroil ,.1"11', P : 1 1II ; :as.1,7. I I II''.. I UN I 11'1. b20.p 1 ,In IVblii.; 111'; 'l.i I IV b si. I I I In'litt' I IIiis' ,ii Iin 5, ISISi' liiimlri.,1, :ts.t, I I

I 1.I '1111. I'kI 1 1.1 o. lul' ft I I.$ .,,.r. .'I''01'1 lr.J| I. I 1 "f, .. I'iyllH -.' ,-".1.1.I I lit II, l" |" "I..111,1 ;'il l l'I hfl 211. biN I I 12. on I" a";. hll.III.v.I I I 171.;. I I It.t2. \\ lnlii.!' | | bfti-vrntt' i\, tvK -Kit-Inn, Ihitli-i-n( N in bHIP

I lkftlItrux .. IIMI k ir : I M I I l ii M I.i nki-t, I inn- ;, ., hoiri om" liiimlroilami I riiiinh" .1.' I 2i>'l.iml, IS.I. billl I. 177.1 I I I to I li.li I 17-N I II II III. I tr I'l HI) IHIII., tii'.l. ami -ixty-nnii, Ills.
l I h, srI, 1.11., 7 "I'k ''I I 11,1 ; 11,11 t .
Ir ; :1 ".,..I.L. M-II 1.1 I U.IXMI. 1,1,1I I "lui. I I I I. in, In-ito I I I'l! I in I. b I7'J. t 1 Inii I b iii.I W.i.l.i M.uk T I b
lliir ..|iio. I. II |I..I| I.I' ,t.i in l.k Ii.III. Ml I ". 7 u'i 1"lIII,1 'lillt ."i",' II I ii (l"I..1 .. Ittn : I.I 11' : I m-ti-iilfi'ii. t-itihl, Iin liiniihiimlipil :ausi|
: .:*iI iiulil.ini.kir.ii-t I i. a I...'..- .t ;:1 i7 IAlinili 111' I I III'r.I I : a inUslio. '. hll"h'.1, 'III'II", ) |! bU j'i' I lion 'Hail', 11 .I -i11', I'.i.: lot, I III"I I''. I: .I." ,'. I II'I 'I.i ill.'' lifitiilm'.li.uk, I Ir :3 t 2S liliy-ftiv, HUP I in b uiiii-lt-

I iik'iiiV "'''' ,",'" ,I..I.s ... .\ ,." .1 l lI ) r., |I'iit> hit ,HI.1..11, $ ( ,1"11.1 I $ ,I'll I : i I I .tn I..-i \ h''I. loon Ili ( iii t; ;nml, I 27, :I ,in 2<> "it| I li2.io.' I I I' 2(5.( h -:a.11 I I tin iii.b I.I. I. \\ilti-r\ : .1 .1 J I ihri-n hiniilipilnml ,, I'ti-n, part U a In cultIhrii*

I I IIIIIIIIMuis ti2 .v M, init:I,'il) :a i Iii Mn-i'i'i-o I ), 1111.1, I I..5. I "'"'. 20,1 I 20 I ,In iH.' MIT :1.lli I ,inin I :I I I II.:'I.' 2..LI.: I I I.. 2'' )I. -i\l-riitlil nn.l llmihitiulnil nml I In rnltlour 20. SI

.,,.1 tl 1,11.0 I II. IJ. hI ".srrul. in" I ,,",lISl.i.I Will., ass". .4l Iiii '.1" I 11"I 4 il.rllln I IA'-, hi'II' I l.i. I tHriilt -t'nrMiinkiiioiii tttn, silts, ( 1. I ttti-nlt-ItvP, ', Mr "I.' I IH; In I 1111 I "\ :I0lloltmnil I i. 2:11.:! '.111",1.I I IV.HI: I i. '.'.. mul >.ivly.iiiiii<, b 1 12 h Iii Vliii-.lr.i 1 ti I tlifi-p, b Hi I'M-,
:. lii'lii tt |II f "H'I ,
.1.'u. .1 J s i. I12l I. .,.21,1-, Ji l.'lll'im'n : i.ruInS,-ssl ftl SIA. | n. .. wi i-i I it- :i To a I ,t'tlv..I.;' I 11"'n"I'I'I." h I ra.; I Ill In' Id inii' 1",11 I fiao.: Ii :'loo. ::2V :li''ii.Ili7,17s : ,i. Walil I to-; ,) I I iliri'u linnIntliiinlthirl ,, It-lltp, tv ft *i 5

IIJ, .1.1 21 ;'i .11 l.a-kln., t''ld'I'I:1| u In, Ir.1 : mn' hiin.livil ami I ,llflv. I !H I. hi, III h" ami g. Nix : :! :ItT'.l.!' :Itii.V. :IBiiS.; liKi.a' .. ( y-ltvn, bturuly-nni.ln-I \ au1s'.5 5:1: A T nml M < t I OIIPhiimlipil ..
\ tf-M.I n v ir I." "I'. K Ir il 1 n i* for I. I 7 nil, Ix'ttl. I., riiiitiin' I olio liniiilirillit -1. b OIIP hiimlnil ::1,1l"I"I imi' S of I b :i7. t ;iio''nryIroot' 5 ::1 I Ii''isu ,s.sI "S".ItIi.:'! 11"" IS li-mh'-m-ia: r\\ I U L .ii fist II.

:. 1.k.r. ).1 I..I .I, a II in, l.k 'I'l! I.' "n"l. A I'MmI-r, ari| lul ,17. Ita.tltlimul I IHIII hal. is.Ii'.l mi hi I lintWrlftlil I ,\ ""1'.I| :"i, ,.h'\'I. I I pioop of 1.1: 1""il.I.1, byllr.nij.'p I. I'nniio I Milt I I li I "I) XVi'l-flit% I 1.Hi't, 1 I Itto, I Ihipi'. hiimliTil niiii'iy mnl iiini-t-' rvrii,
I II. "" Jr 11' ', l.k ill.$ l"l' I I. "l.k :M t Inifto .lr. pin. ''CixI'iJ: 41 ,'mtinI'in \ I a "i t-ifililt I Ittu !H I .vll hIl.I oiiii ) -
| Ihi-po I b
I I I';is,t'l.l'sI. b I lttonly-i.no. I Iom I ) ; nml Mill'HoIrocN., I. I I. :.SS' -I fourth, tin'. < inax"--a .l a 1 11 1 7S b iornifralafox
c'zIsI.
K iv
Ir I. I I" I tnriily ,
l..I I' ;
llri.'k. U urn n |1..11.| ,in, l.k t :7 I la.plu.1 I. 3 *ti l.lliilil, II I olio linli'lri-.l\ nml",\ ', .o.piiioon.. I b '..HI: I Ino. :IIli 1 I I II" : -If 2)!l, I I ,to a li. -i'| nrp lot I II.1 I tllxt'Ni I ... \\ iluiiiValKr A I I'mir, lito, bII ;nmt lI'iMiina' : : .aa. tvlif

i llii.'kliatl II A, I. > laftimml\ uuI! 1'on. I I' .Vl-illll, I I I, li I I.., ,Itili-liiloli-, Ivii'liltlivilillilfliili a I I I Ittumul oni) hits siiln'I nmt, forty.OIIP :r'.11 a ,.. II. -r| Ill; I 1111" l'ha-i> |iml Patafox I.. biJI I. : i'K I If II 7SAVhirhr I hnii'liT.I, ami
tnip :
lui I tu .V, l.k I In A, l.k 7lul: I.'I I luI.I. '.1..1 l I Mil.HIT I'I'I., l'i'inline I li.it ;P.., ; I Itti-lilt-fight.' I"t i-iilt.1 >. ,I' |111.| Mr 201) 'mill I II. IT..a. Ii. I I1 1 ,mill. I 11 I inio. I '';1.11 it." I Lit hi phfnil| I Tor b I'I'iS.I.s''u'I -
I Ilk .1i II O, I tu .*', ,Lk I I'll .i,.k 10110'' .VI. I.li.M tillo "ill I.n\' ,inali'iK i K: I I" Ii it "r l.I iKftIjcf Kb22iI. I 1 tn''o' : .'. | I ini-nty-siT( I In-
i "I| I 1 : iiiiio, : I b OIIP$ hiinilrpil,,, ,amiIhlrloin i. hf.ftO a, m-pt I 11.. ; n.hIt' I I. I :1 I I II. tv--h I (Clia--.l,: l it:| 4sVitlift V:
i I 11, I..U7. I lu.'s l>.\i l-.l tiM iiuiKah *. I'liuHiitt mr lul l'i, I..V I. I K: mi- I uiie l I.> I. IiIttfiny I 1 5 ti-mh-min; tt hfl I innbun,-
r I.. I. "H.I.' Mllnnll..t M i% "-xl.il ;; : I 'I', iilm-lfpii', t : a I, .7. urpl I 1'1II"I.il.' .; .| '.HI" ,I.. i'l' ), IrilN I III.t I, 2.11 I. I \ Caroluip: I ihn-p linii- ii li-oil I nml .-I'Vi'tilt -.1 ix, I h In''

r .\,,,". ..1.42.11111,1, 21 I. I I'k' ;! ituu..,.<, ,l.li 4 tt hr l"l-\ .% I n. IJ im r ,thirty, 1. i .tar| "b ""'1,* Ijnlna, Mary 1 ,".I. I : ., I li 2.1. I I ..1 I. XI, 11.2.'I.$ w hfMi! W II', ilii'.l :iin.l IIfly.s'ihI|, Tart: '.i 7o') ttcstt.l. ((1 s >iSi.iik'

11'luI."I" 2
t In"'lu. 'I l.it. ,M l. **2. I I 11 lrtii;"r) a ,.ssaalu1. H t lot '(.I, 4,,,,,".. ul' .1 A HI "Il.III.1 'Ittriilf.llti'' I I'.I!I Ib 'I 1"11'; .. I 11) .'I.t\:. n u iiiar| : 1"I: "' M'II' -Mr-1, I )IS. 1 11.: PIx I I, :; I Ii. :itIl.I2M.2l.IIattI2Is2sI.: MM' !' ft frnin. u for b iluhtvHi Vuiilrit't I four liiimlnitnml
lul *3 alpIllunm. :., i.A l.ll4.I..l, ..h .. K ir. hU. ; vli HI I nilsIJHIN :' ; ) -Ixlt-tno In four linnilriil -
I I .. \ b ui, tv 'I| b I.l'Iy.u.Ii.' ', tviM.ir I |ill oO I I I : Ill 21 !: iii* 3 anViinl
l:
Jullu :1.1| IU lu'.n inilnitol.k I I Inn I I' 1' nmlixlyiivr I > iiiii '
I I 1.1.hl..11, I ::1$ '1'' 4.,1"1..1. in la '.1.11.1.1 II 7 Milii. ." Maillin, I Ittrtily-tiM1( ; | I b !III.> l a 1 iitar| I b 'tttn Ijnl .. T I II I I 1"1. I b l! I tinvI ; Trlii \lr-jliil.i; I 1 I I I IV ( I 1 .' \ I I': tIi.s'iia' I mn1 hisusi.I's'tiii.I i-l. I I I.i livo, b-ixly-fonr.| I Ioni'

l 1..1. '.1..1. H, "in. \l-k t.i. Ii .. -...11' I |, ul |I"| M. *'.. I. |I"ii ",ft Vil,4 Itll'lltt .I 1tttVlllfHIIII'I 1111".11".1; .'. -ii' (Inonlt- IIaSssi'StI' ,.t.. I ,: 5 iraot, : 701' Iliii'lv-i'i-lil. b lifii-i-n: hlHl'liT'l.lii'l ssiuss'tv..l it.b
.II.U.M..I.I.I I I2, I..::-l .it Allft. .,1.\ \ I l|I"II"'J| ', Kn. lil'livii., I IU-1 I 1 |1:1:t !ta i I ,It) "'. ru: >II II I II""I" I jn.irrnn: l"rauss'i'u: I I In l Ii.! |Iii i! in 't h-e "n. in I II.I I b 1. o o u.', I I llajlrnmul I liiii-mb-m,, la "I t :Ii! 5 lilt a : .

111'1 I I.f, l-.l 1. :" 1. ", ;lk I IIIMII4 Milt I.CM. N, ,1 l'"$1'.. I I tliirliTit, four-$ 11"1..1, rlll" i-roI I h I I. Nar; ). s.Ir3ssSi| : i i it ,:: "I iitt I Miry (hf I 19.11.: : I I::1.I : I iVaUrni T a t' ?Mr< w lit arp I lifIllit l\lrnl--i\ \, Huuiaiia xl, I
I
al.I. H l"l Si I. l I'k ? 1.1I I .. ; 51' : :
.1. l I .Vi1iali oiiiliiimlrotl nml
I 11 lu 1.1. 81 ,..11", .Uk I 11. I. I.I lu ,17. I 'IISI 1'.1.11.1"1 IF hl1. .1. ,U li'oii. .:u i- ra: n-ia ct. I I II. elur I''i.i 3tI... t >, !" ,'" Mr-1'I I In.' I II I, hi.1'oliiniiil 1 I 111'1.1"1"1.. ; .1, I : in I tlri-pn-y ft, I Ittintttitiii IttiulyIlirii' -

lk. 87, lut, I II I in I 17. l-k 411,.1 IMmuiil l.iiiuuli-t. M I I K lf lul' KTarra& uii imul is I one I liiiinlivit' ;usi.I I :ami I'la: II.I"S, ft ,',1 : "';"', :, :4 I ''';1'1 '".. I 1 1:1.;. b til: t ttor in thirty, ttatcrtl I II I UWiilin <. liiMi.li'i-'l :mnl

I.. ,. IU', .i, lik III. u ni. .1';. I ft.'rn :. .. *ift. lut .V u, 7. I, I lliirlt.vti.ii, I Ii ""I" "". a'I'r I II it. ton .11'I ;:,ai'ra, ; o.-a: -u.I Hn: ..u'II. John, a for li s.1 I' Inriil.l; I lilnninml;, : I lit-' I I T I'lift) by innhim, I I'VPiilt-fonr, innliumlriil
.14 UN .I..1 tit. 'l.11. m 11, I ;, l.i )."'I1 ui ) 11.1"' 'a .lll.r. Win Kmjir lt.it lull ami I liiti'iiili'iii'i.i ..l).1.I .lI I fi; hlffii, .lt', -,'"l'SIIsM'SS. I .VI.Inlimloiiolii )1.I 1. 7"i\l'iO. Ma I .iii .I" I rI I 1"1 I II. m, '.1 .81, iik .limit H.I.II MIft.I r J' I ,.i\m. I Ii I \bcSat') -.h "h'rfl".I""i I I In "b .I I7n \% I.i.ts3 l.anr.i; 1 Ihn-p himilroil -
1.T a-hsItSls
l I I .I, I lll'i I itir.VI.iiinlx I. '.I. I 11 11 I 17ft "'I| iii. I I TIII"'I| 1"11'" tv oor ,, I I'ullit-l'ii, I innIn
I I7U. I I" .11.M .
4 I. Kit. I i : .
221. lul I. I'I'a 17. ll I l I" .I$. oaur S'SlI 117 l l'i '
l ;
.| nf l.iUuno$ liiiu- .. ami I (I'm ItItto 311 I I In-
I I" I ( : : .I"' I II IOIIP .->.ii raj.i..i .1 t II'a ", tv is ::1 i "i7Tlimiia litp, li issue himli.il ;innlthilly ,
I lu 3" tu 3ft, I't' N I7Ulul I Halm.I ,ilhmn, Im J". I I. 1'". "uv .1 I it 7>, 11.11.1 HI"'I : 1 II.
: S 17 4.-I I Id rrmwi\ ". J I II I 1.1 u. I" I. .5" up I iiII ill u'.L I "".1 t Iii S I-r..ita'. "".1 I 1""II 1 11,1 ctontyfour II.: .... .\ null* I' I 1 il.: 7, i N'.t! I 'sls.'i'a I 1 11 I, ..s-V., ( I K I I I'frli, 1 (ti'li. lifljhlxlitt' li-mh-m-ia, n i'pi I io. 21 ,

L I.. '. .A J lut i, a. .l.k 4 ft. I." a, I I. I, .. -.,.,.. ..1'.11.11'' .| .VI nu otic ""I.leIII"j& ,tlilrlj-llti" ( I InlfiiI.. hi, I Iili' Hat. I b .*'O)I. liolnmnt' : I !Ma, trail, !5,5 l l.'i'I' I ninulfi-ii, b ten, I't'$" liiniii I s't'.ss't'. nmt spring .1 t, I |I'

1.0, .. I." 7, 81, Iik U, i L.3. I..i) 1..1"1. 1".11"1 $ .P. u lit h ""1'1 I I. Ill''I 1"III"II'Ilil; ; .1..llllli.1| l : 11.11, I'liilil-o nflM.I ; I :., TiM-rit, ,* W M I 1 1:1:l "II.- l. I Ix' ''I : :, Inimlrt-il ami four, MIiiinilon. 29. P lif bomI, I ti.I llr. I In I bltv I

t u..InnUtrlu t.II 1..1'1"I a IN l"i *". i I.k 1.1. Inn." I m. 1'V I 312, Mi ki.llunl .Vi H2Hut. 1.(',.\V K i' hi'. ;ar. I Ml, I ttiti.iinii i |1.1.11'1.I u 1..1. I IT'.l\ llayii-l.Ii H.hi"..". l.tHtmllf-ll, I 11.2.1 I'l.in. : Tat lor K: I II I I I t I'.l.: .1'1' 1.N I : I I Ittu, r I Ihiily, I 1 K I I'. I ih-ti-n, Itti-ltr, I!ilIt
.
II liiiinlriil ami I Iil'mji, I itT I il. I
11.1'': .. 911, 1 42, I.. 1..1 ::1. II. t) ta'u| i I -.Hi: I. for 1',1.1, ami I to. )I. ",) :UN ::1 i 70 I'.IMIml, 'tr I in thirl'I'll Inihirlv-iiliii'bom I ; S bom>

.':t: "; U l unri'li .1, M i, l I..t I lln-liiii I .$ ..iii. t II ,i lfur, |, lot 7U J2 lillulliui. ,'I'I. I I ''.1'1.' .>niit "I| 1.111 at l.. I I :, oor I'.il H..I.: .1.,. I llii. I 17. '|'niiin' .1.1.poor Ia Ti'oll.l: | I..1"11 I II I Iso.s "b 27.li.it ''I IIM; ml IT.I :5 tIt fort-lour( bfi hnnli-l nml iiim-lv-> \ n ,' |l's HiV'i
1.1 .J. ,lot I 11. '1 nr .;..1 1.I. !-. t illi- .,r I J.ilnno| M nn>. l.-t i'.T, 111511 1511 sa.I r.I :1.1.1! \a aI 'Jil I <;, I ami Itiiinanii: ...II I iiinoloon.ror I I. M o7 I.." I : -. ,. lit-thix-umnl; buna biinilif.l nkmittii it U\tm-) "il It of I IIliO

,.".57.-2N il I I. ftf I I K M I. l"h.I'.n.\ut., l, I. 2 15. .lit 'I'-l i o, b'v lr4| :LI I .a.'au. r'li/ulM'lli: I lttoiar; : blliJ.;( 7 u >
i aril b-.ll, liuiiiani.i; I II' i7i! ,
1.4 Mll.lr. .I. \ 11.11 I I .. ,l..s| | | |l1.ss It ... : .1.1 I I mil'Jil: lli'I' >t 7 :tilxiui I tr IM' t'htr : ::11. '1"1'1.1': I: .' : .I I I tst. i! I tui-nit( H-I hl, i 2 r .''tt. I -i\.1I. ito II. Wtl.TOVt'olloitnriif

) U.ni. I b U\ li.. I.i\ t:.. a vIm I 1..1.1..1.,.... :.1" |I..| 31 I I. |1".1 2H, b at, : .I'l'iir",' 1 13. Ii ('!(: hi"I'll. I Iil.\ la-l.htiif: f hl'i'l'r, | :..ho, F'I"II| IV \1 1.ftprbiL' II 1'.1' I'alnfox: n Itt, r I H-li: i i'h. ii-u, 1 bone, linnilicil ;nmlItti I l.'ovi-uiio: ,

,I..1 II, I.I.1;" a". 'I--I 21 1 |.,3.u I I.a. all ari I NI :had'I'.I'.llr I .V i! i i. I I. III. lU, 111. I.U, !127: tI a Is.S'a.sI'I., >".. I Is I"Ii I I'.m: I I."I I. I. I .II I I vv I .'.. p I K I Ir : lllt-ttlo, 1 foilllu-, luStS I'll) of I I'l'ii-an-l 1.

I.,. .. I 77. Hart. lil. arll'l\u I I bat 3 ft.'. I lalll. : I I;"'",I I.I.H| kiuiii- its';. III. I I.M..VI l.ll.: III.7I.To I. l :i7 U.IMI.III.I .1 :i 7:; I b.ikto: f. I ,lot.l; I fii-t lo' 10Tnnan ,- humlri'il mul toitrti'i-n, I IItviiily.iv Ia
1I..I. t. iii< lift. I. I l 1.4 :4I. Ii : l 1"1 : f
37,'Y.a..; :,, |.... ,.aurju. | .$"., I ,l Jl.% .,mil" u.J.ou ir a. n tt tft-r )1.\ 4 22ILurivii. 1,11'.1 11,1! iilm'tivti amidim 1. 'i, I 1'I.tl I ;:l 'I7.; ads I.I'U.' 12. H.III. l'a'I"1 I on Palafox, j jtthaif .lt li'c.11' I 111.10: s I. h li 21.I I a In I thiily, b onahnmlnil \ : fall t Is' I'-IM'I i.il aiu'iiiion i.fiiiiriraliTlo

1"'f.1, a.I. 111,11"> *II, !t aj W" oour .UV. .ir 1 illliHIaitl InimlnHl III.1& I ..lh.1 I '.1.17. .,1. ''i.; :.X; t ia.: ., :iii.Io7 I. : III. 1'1,1'11,' 1 vi 5 an.l tnt-nly-litp, an urlifliniii I the init-ilo of

lul 17. '1"? In *'s .snval. I'H a. t;,. I 'I 1' It ."..I.-I ,I. b .-ft, f I:Ill'' hew' city :U I a i'l Is,. .vi. I. :'. -.':*, :ks. ii. '..l.i;s'.sss. W..al\\1\ 1 ". '-'. "I.iI | ;>1. < 'n'I'1' I 11'' I I I. I. .: I Kir, : s7 .re iiini-ti'oii., t t lwss, r thirl) li .inNV.i 1 Inilat'ft I--no i.ii, I tin- snl-j.'il if I rh.ii.l.i
|I..:!.l-l, lU-liiiiHit$ Ir, '.. I a.. .!. I lltiiii-hiM-.| a .IIKI' I-1 a II a .u., 211" b I .',I. 11"lj, h, '1..1. 1 I I I'litfiiu I.5s.( ;.s.1( :. :;17. im.i.t; 1.1. H1. )i i ", "' 'I 1 17 '1I l ''al'W I "; in In. I I. 'iirr Kinpily: I! 1 iiimb ht su.h ,
.,
1 |14 : : : 'IMMI-, u. irivfti ti\, '
2, % Ir. I I.M lM i.inm-nt ', \V rl.-l.l$ Mcmiiji' .l,. 35) 2nIloiiruli. : Vi, ( a ('l'rc..d in-
i. It a:. .h 'l I : "I//1. ; :.I.II.I""I! I "'I' I 1.1: .icr I Itanl I 27, -j 7VIVrijiht .I Mia.tr, hi I 17 I., ,' .ttty -lito, 1 tiflfi-u$ tn l.inr-
'lul II in lul tIs. JI k is, |I. | I I' M.Ir.r k a |uirl |u| 74. 4.1 1 Mailaiuor- I Inin- : : \ I ili'iit of I Ito Xetv't.t k Tiini-.. \Vf hat'
Is t.a.. I.-IH II. I. 4 J ,Iklunmltru.l .; xi, Hans I.ma .1, u a lr ,1,4 ;M .) i Mary 1"1" I..2.;. ,,1 J.'i. I .> ,in !U :anil il I. \ .1 :5 M : l. 1... ,inn l.f, 111'". Max- tIll, b one humln-,1 ami |
,l-il J, a. Ii 3. .h.l !9. J ;" I iII I !., MI A 1:i illu .1 rcl un.lotfii.. I. "'izIstcs'is.I il. 2.', 2". 2a. ..ta: ,*,," I'ii'J"l..x Itll% a", \in I It I nipt, at ha1 fin tr. I ::1.1 I.bit.I I I u I Ktr Ini' UThnrp I 15111) -ttittP, I rtjliti-i-n InI | mi rnniil, fur i-nuiim-nt, lull think it

tri l I.*. t ..1,1.. 1111$ |1.4 HI'. u f. I 1".". \\ tlllain 1.1 1.4 I ll-V b I I-i I I' uv I II. hll.I"\II.1" \ Illl) I I .1, I luitu ,I.,.."ir \9. I Hi I: Inli'in. fhioiifoii.t. 2;."> It li-hm\ l I', : K: M I Mr. 111.11:1 I InTOII.III I Itt.'lIlV-tto, li iMO hiimlriiluml {g.s.-, far I innlainln I tin* ( 'oti ti s t:< i tl.
h..r".1 I In. I. 'in !USlln.linum. ''I,"1'.1..1.1 :ai.il I, .. I lit I Ittu.b ciItIi't'i",. I .'% CIua'II. I s'i 1 IsI.I'SI. i-'i ul bram h I i I 12 'l I :: bil.mr I. :
1 1 ball .*.?, !I. -.. K.iminim. i. uau-r ln.ui M 71 (" 1. "1 H. (liSts' : li I : ; ", Flall r. JI. : a Hu-iily--i-t-M. I Mtrillion in ftivm-e to Ihn many fuuiplUalHnii'liktly
'
\ a'IgluIs'.su. II"" 'I. I ,t'lilyIIv an.11tinltl I 1. : I 12. I I I: I Is I.' nim-ti-fii b uimitI'i
M SI, 1..1 I II. .Ik'I..uosa. I I no.. 1.1 ar-lul| 7-1 mil I I only a 11"I 1.uIa'r It"11 Ilall'III.II.I:1 sTIss.stI.saISt ) (M '
f. 'I'H ;.Ki, 1..11. I 1.4 III. S"'. 1 a.hl..J.\s ". I ti. .b |I' :l. K.alt.r .lri.nl, I..31"$ ai'$I 1 n t bM : ll.ssus..a.' | 1,11".| "I''.'..;t, lu.Ii .1.llil. llrnrv I -', "II[ ::1:TiliiUtr 'II, :Jii' all of -|I- I'',. I 11'1. : u :.I '.i.I I (alia. I ar I I I'Inllvtanl b ,urn hiiii-ln-.l, I tlilrtfcii Iniiiinlfrn I both to Ihplatpainl: liy (Iho MaliIn:
i ; ; : .
llr.'iiiirl,, ..rji. I..$, u. ,1.1. I.". 1.2, "J i>il-iioU > 31 or I I II.ssla1.sIsIIr' l"ie I MS Mir 1 lil'oi'' .,|1.1'.1.| l.'ili.v.1.1.1.x .. .|"", J.i.I :lVb2V TatriKUIIIU Wil.tl I I in* !.>i. li mm Ii is stIrv.I i,,01 1,IT.. I Indfailof( ili-t-m'ninlH.lii.4| I Ihlaml. ,-
tut 'II. ,IS, liul', l.'l ,I. i ;IIi AllftnU I"t.sU, "Int.i. 31' ) I I : : I .
N .r. lil'' I 1. !
.
1.1 I. .
I 1.1: I I I t'i7: ; i.vi I''; iia.Is ; .1 I IJ7.! I b I 17 I lor. lU-linoni I xiTathu anI thiitt-ltvn, I tttftily, b ami
I I. !I. II. Im l.i, M i-f 3, !I. I 14. I It 'liiuinl tr M iklll I n-lii-tin I tin- Mate i.f fntniualioii.
|
.14. I 1.4 I 1 1 a.17. a ..1.. I Sib '. 1.4 t >"I, r. II 1.5) Ii4 I 11. A, k I' 1.4 k. K ir 79s! ..' b7.; I 171. I i.1 I'M.: 1'1.. .I",.,.. .lt", II I ". bsVI I 21. I i I.: "I 1 I, 10' b I 12, \vatcrfront liini'llrlgi'it. iiln,'l.i-ii. hi

I..I.. 1. :11' 1-, II. '..IIJ |.' ,17, t I 7. .b2l l 1.1 II..II ,l\ H 7,1.-I .. ,;. .b 1..I., MUM'. I .1'.1. aIr| ISIS ioo, an''I.i *Ii "jIM' sin, 21 Ii 21. I Us I b in." I Ii.lu..: 10', I II I .Vi t Irt 11, r 1liray, b '.satsit'- I the lomplh-atfil (un-l iloiibl.i,

I.. I I t-il7, b H', 'Ikliiionl s ir, I.II ,laM '. W. 1 in, b 2, ."'rirunu a I : I 1"111).11.11..1.| I tr, I Ii. ill. sits),. it I' j .b l.'lI I..l. I.. l.k I. 11".11 I I: honia- I.hill.I i .si, I I Ix" I Ir s SI'' live, n u hfb Mtiutti.n.: I ta I.t.h Un .nil. liuin thai of \ ..-..
.
I l.i, nhfli ,141. I II. ilbfbUNlii.t. & I I iiri I lilt .lr. 1.4. I lui, 3-1 .lo ail I I 1*. t7 : ., ,,1"1 I .miMi Na.h, 1.lh.dl\ i..l. 1 I. ., ; I i.i IV 1'' I 21 I. ii. a I'.i! ; 'I 1." 1",1. 1 I I J.! b si, or I tt i'lII-"iI4t, t titu, rIhillt il-'tuiotho a I'lt-M-nl. ami n-4. hiui g inio
Im ii in in. : M i in in u :N ll-ilim-ft, 'b..I,., h-l .V b ,I. K "7IUI1. : I : "lkl I tin' tutnif
i hatiIHPII
1 I : I r.rtiliin% \ < I I .'- l.ii'L'i-I in.-iratil.Ami .
I. 1.1. 's b I 11'; b 1 I. I II Mint, 5
I. I a. III, >. Ii U. 1.1. 'I7u, JM.lul .. IOllk.l41s.I ,IaasIsii.t ,1111. Mat 1"1 .1 I ; :lio s 1 t.t 10. o litti t |II| ,i uiWaaner
:
t; all 1,1.! ha. Irotii
.I ,. ,I.i. I.H I |a... : 2.1 i $-. = I ., Mar. > 1.1,1 4-i. i-arr'."...1 7 'sIhII(4..t I I'I h I i'iMilton ; ...I':. I Hani, I I ti" cor "I| II I, I b il in w-oiNI i. rI.:! \ lu i TIUHIIPMIII IIoN'1't( I 111. b I t Sanuirl i' M A I Ifiuli- I I I mine. I (irofi-.M-il I

'MU, bK 11'|... I 4.1 I II..rtiiian. i ulli row lut ,HI. |uit II.l.sra..s.su.1 ..ll: I 'tin.i'ii, I. I. > P I Iv ir 7-IM'iO I I h.alts".) >4iah I ItS! b sV I I I.I. I. 'i ; 11 I .V. l.'i'ii. b richly-liti>, I ilrtiuIn UmiMratiiai'tinv itmlor a raili.: al I
| K I 1. ..(." K M M.,. .1 11 I IIII, i ta ., .>II' ., 71M 1 :.U.I i I b UtI : \1 Ullf -.n-liliitill.a ami I tln-ir I fnllnttln I out'
1'.1,1. : ) I .Iohl. .I \ .Ni.hol.oM Kli/alK-lh: !11:1.: bl t:) I 2 i, I to JN lil'ii-in b Vi liiti-i hi
I IntI'litti.n
..I I :, ., 1..1..ub.. ..> (.. Ift7.l-k 37, It-. usi.Iiv, | X .\11.1""" I mull 'ftliaiLflfor.llrViiiin. 1:1 I : I .. I. 2.12. I:II. ,lol'I .. I h I i2; I i.lorman 1 I'h.rica hf I 9.1"ir ; r.i.lial; f\amph- I I llu-m, bv I thoir tu'i -
;
1 1 N lui-ttit-iiti;
tu
MuiiU MIi4 4 *
auii'lK-ll, i l I .
1 4. n7, bt'" M, till _|..'.-. bf h4 I"', It.du.u.J.buaI4s.sl.5.ri.., l | 12 2u | ;UM, 11"1 ar\\' I Ir I !1lIw'VhIo > 'Cniinu: I it. I li, I I ii. I :is, b.IN Til I I". :I. !I'I.I Ti. 1 b oMf Immlrel nml (Ihiilt- otl'np.
,tft ,.. 'I I ,,1"\1, ,I., : i las.' iii. I Taio' Walti-r I II U M I IV U
ll II ll > 'r. Iklk-mrftlul 22 M( \ I : I K tr I : r I lh t- .I ;.1" .j l\. I unt lo dtp, b UUP htiniJrvl -
ArlUut 1-4 t.\ in, : l'i IkluuMii Kniiftir l Hik 4't ),'SstI'CII, I IIIt 1. I I I II.
..U. .1. ir *ri IN l> '1'1)-\1 : I I I. 5, I" .tv ir 77 MIift.. I II -.II2.Lll':1 ami I Itti-uiv-liti New
.r.Ir$ ft fi llulilMnt.. K-Uftrl: I--4 'IN. I* a, Ik I t '''II.'h.Hi.II. I I" SovIccsa X.I..I.Wil..It3.Ltt'unl u e I..i: ; I.' :", 1. I : I.I i i binie ami. I Itmltp Advertisements. i
'1.1.1., U. ur) ") 1 l s, rJ. UMIIII ir 3a; | It '(IMaitli. 2 $I. b 1. I I7il hnmlii-il "
I 21,1.|
; "
r II II. IM r. I. .> A h..lh.I.I.l I Ift, in" I .:I'ir Nil'hoUiii. l' I''f I 11"1" bii. I: ""' .. r. \i'I..I.. t-t I :I. 22 i .lll 1i I r.saIrI.u, I ttfitfii tolmnttlHur I -
"' 1.'ui".. J 1""I.t 4"1. 1.4 II2.UI' I W I 1",1"1'I I I I. \> :LI I :", I'sIi 1 01 I I : b *. tv 1'1 I saI.u3I.l'Ii .. I I.s3. IU u.x 'l-U: :7.111'O KII. b iiiif Iitiii.lr| stash!

(1.1 .l I'.llal.-v .1, |1.4 17*. 1 1"I $I.', "..1.-u. Ir' I: ..I. 'IU, X I.' el I J.t I 11. N Ii ::11 i I 1':' in', lot lh."I'III.\\' t'aL Ti I 32A I :.I 1 ,b ..N ali 11.: Jft ) ::1 I I tail b :.H II Iil.lo.l4i i vl''Vii nim-li-rii I FRANCIS NASH
I. -II:, :1 a. ,,. '. \ lu,. .. lbiii,7ft.b' I l u rut' -I'lUir, l ,nil$ '.''h ,'. 'ih.I."I.\; 1 ". f-t IsIS t I Till.b I I u. l'" U. 12. I Hi ;' k two. r
I .. I.uu.a.. J ( lit. |1.4 ; 4 I. ::1 .u.I"1 >l : :1 11..1.,1'| .1,1.1 I ll.Irty. b r>ha' tiiiuiln-.l amitH ,
.1" ,1" tufiittix |iiMiKiir I I
,. MI, i-i. i s.l.h1Ii.I$45ab5.4541.II2. \4ft-4'itft.i I WI i :. b i. i :a. I. Iv 1 111'.I"'I.! .1 4 li jiii' 1.'h71.11."I..1 ..- b IHU humlmt amiI
i.wutaL & 1..I..11 uul.tMk.a .. ,1 .\ I uiuItiiiulrril ainl .I lItaki I .' .. I 11'.1.I ,b Is I In- luln.77.12ltovi-7u I : .;.. i Morel mil Tailor
b
a
1.:1 t I. ... 45. ,l U .. Iau. ,.3 "- Tim- ; K.I. lui-ut) fij-ht, I two. i ,
I I. .1 .ui 4 I. I' I I l I. .7.1 I K b aiHaiir iiiiK'livu. 11110 liiin.lii'il ami I .i.sLssa a".II"I I I'ala- I .1",1. .t r Jll bI.4to42bJI7tsi.2twurrIlIto2'ab22RtI I 1 .i ,
1"1. .. thirty )int
i'llK.4l4. jinlill.| ii 4 1114.1114 tt"l, Iruui. 'I. "' I i'l I .Il b 1 '. : I .
1 II' 1 Ii 1 V ,
I IViinii. 7. Sit f..i Uaii-i-nik
: ..1)-1" : f">v wlurf ,: i:" iu, t v i A r.i.mu. (.( 1'uila-
r.oiL.ahhblabt2tk.srks| : "; llt,. J ""..l.. I S l Is\ st 33. M i il 1..1. ..Kih* M f mr l : 1" 7 In'I' \ .. \ agiwr >4fluel l f Jill I tibvo \-
\U\anl ir
I'aui ) ''U. .'1.:, ...ki Ilur.llr '.I II.I 1 Itb2iI. ':. *, I l.nttlitre' I K 'tr 'II I nl' 11'r.\ ; I i."n-s "i :1. I IIt4)h.lIaotIaiO.I I brl htv-tite. I Itl flit t 4.I U-'i' a l'i uu. ,
i I.. I ,. l li., U I... II. I Ku'hanl: 1 i> -H I b i. !
.iuut.UEb1bIi: si ,I ;" 17 1..I.t: I, .'., b 2HI MaU-r.I s I I. l h. 7 ui l.ar.I1 I I. ; U.lf..I.ILLI2.ILbi.ua.I(11.. "I 1 .i li lu U. ii is, I b j, tbm-. tt.fuiy-i.iiir, b lu.-n- .' |1't'b.4 t'i..r; -nlr 1 1 iikluv iiUatuUU

a 4 n-ur\. J.,..u'.l. lull| it4 IN .i. 3tt 7 ..I.3t5., 13. t\1.1:1. S. 'I Mf rita, .lu.iir I tuclvf. bI..rtv.tIs'ce. 411115 'I"rUal.I.j I arji".:' 'in'I' l.s.hl'l li In K "Ir.| |II| j tjr luu. | ftUti-rii to tui-iiit,
I. .1 af > ift ftl : .
1 uri 1
I 'I lark! Mirjr f.1.. .I'| IV I.. i, *.! .au-t, ,.., 37 l... ill 1 la Uua.t: I lil. | : : 1' :in : |. IN I : I h Ir .n aalt.I21 "|iA Ii"1II4. U 'tstLuu'I&-c.i an.1 thirljIjvi' I Vbih.lluli.in
lLkIrtI.uL MI Ih..r.J \ A V kfl.4 143. 7lllluiO. :u.\I."I.I.1 .'... Ja-jft-r, I 1:1: "I| iii I--I ir i i> I $ I ] l.a :ii b fiuibnn.lnftl ,'l an. utt-.u ,
o .. ; 'I 11ti.m l I" o ,InS :ki\i4i; 1.1'1 I iiaml ; 1. fttjr :. Il.'lo |ul i. |a. r ,, wuuUmu Ia'
r kl 1-4 71. : Ohtrr. \\iul I I. bii Ui! i ( I ll'll. IsItI,2h2'4Ie2lhb Jti, : :
} bl.. .1' Live- I : : .> .11 l -ninf 1 .
\... : ami( _ilymil > ; i. ir.ti. I a; 'o ta II I Cut i-l.'t rn | .if.Hirir ISo' .
.tIo4 17 ", k ,. ..1 IU) | uui 4 M7IlilLtkarU. lu.I.u .11..1..1 lineal. Mile I i 11'1'| I : ; I : I ,1.Ia4 altoa' ui; r. 1 1 A K uij..,,,
I .I 1"t.I. I l.f I I I.u.s huii.ln-,1 ami
Uui.inui 1 4 17. b Si. i k ir 31',\ : I > ift* il >l Kin.; I 7 II Mliaif p I. '.' I :3 bit. i. 17-ir li. btiV1.1m H.
IN iui
1
MH. Mirtliaul.1'.ai.kI. .
4 '.4i.. J .r|.. 1'1.1. in l.a 7 W Msir; .:!I.io I "' : ,1.1'1 :( it.ir $ll.l UuII.il. Il'lttT.flWI.4 I *, a.IcubuaM*

t ;..I.| .U. .imlU' 1.4 U la ,Ii .;a. : 111 U l .'IU IU I.V.. |73 |i.! |S1HO h t.. ..;i..lrlll..I: 1.1., 375MurvHO illa-iit. MiLe. <, I lu; b liarraiu. .".I ;: '. ,b 1':', > lit, I IA b .,1 r |..I 11 lit ill, "I'| 1'fi.J tIO:1 liiitiilriftl, a iiiiM'tt-rn. t lti rIhirty .. Mil. I., u-, s'iiita all| .
| ,
I b 11 ; aa1.'s ,
"l, 1'1. : I :ad b I. I la::*. suit I iu.l |.riv.i| Jri.uUniil
1-J tIS !I. Mr I : t b
.rl| 1 .W M I K: nue hull.tlnsl I : ; i'n. I 11 > it Hti' tcteu, u i' luiirtk. b
I' f.IIM I. ". II, r. II.. U UUV l 4-1. luiUlfcMlUlkl I.ir m US! ttnvfii. I l.3 :> lxllNn I .I
.1. .. t ; > arp .. u.1 I oue ( hcaiouL I ;J.VS: b ii, 1 Is.Seu.tkUti4 11. Uaill I. saFt.e'rr.h "tPtiIy-dctI'ts, a Infillfitfht ) unillil.i J at buiw.
.t..Jbl SO |i> "lllh'I' .al..: t
b a u \
4 1..1....Wxlii Lk 17. I "t liiurinit. II M 1-4 till, TAu>anl 4Ulu.rakaui .. "11' I It n.x-ti. lu :.ViMisliua .t 1 1'tiH'al. i u. \llj 1ao2'.hii.l 11 it's I r thirty | sas __ 1" I I)

> = J h. .* V lit al 1-4 & Mtaac, v If I ;'i "| ( I,I ..ii U I. !!14-ins i:, ",>.1. John I li I 11. b l\ b :tir| 1"1. r 111 tu..s.iril'lrr.l2aoaljrII9I William. I Imtal I M-tt-uu-fii, I b
4 .lUubau. J i: uf al.o 7N MM, 7, Ik-liunul If *13: '.1., 1 ( I I2ta iUllite, I ttreuly'titf. bItteutyiHo
b $.$. $ ir. 1.4 J..a. M J irl.Ja.l. .
\
I I.lu.i7l3 Im IK.urlnt, ., l..|.1. 'Ito t4on I.tl "1 I.. & an"I'i.s uir> lit' I uuc Imn- I tu.-jl. J.-rry ; I i-4*, i-; >vcruiueut :.i4.r>. l hut I I II 31. 27 l3il, .7 io $,. 12.1 ii a.' I tnenty to
.Ir
Miln = "I & .. .VutkJ,4iu -.t 1.4 I" ai T \ .o a. (ora.IIawbaiI,. .l 7 b Ie 1i.4trI2Tu.1'a eibj: ;.1 i l.A.4rU4.u r r, $ U lurlily-tuii, b ItiIt4'Iy..1sM', I: .irsi' f s'.a UtUs Ia'o.I out '.1 II'.
.
-Vua. 1.4 3" n i'V IM.LI l\Urlu4SU Itkl be. 'lca'ti HI T 17. I. I Istu ti, i-li-ti-ii ,.i b r.s.a l ( E..a'uisaa) ,
fi. r>0 ". "". \ ..l I:IIIMrFriII Oteruiau, ( II I Of, arj.171 I I' it arv II -trUI -ir to vliiu, "nr luiuilrtftl Vi U.r, if"1, unsut. 5s'ri.I
g .
M.IIIL. iuU,14UI.4.1 ta'.k. SI. 44arla,4u4k8.3.btI9ut .,. bll.4 l I..blS, "p" K: II I ." .01.1 uluruitl'jur. > I u } au-r | Si i : d."I" \wl I il. ii, :: !!i. I 1 to *I'J, "jr 1 127. I !1. !.. an-1 iLlrly-uiu I UOirn.In ( .. sa a. 4. 1. i4 I'i.a 5.I t.uti't.135.Il5It,. .51 4.s'r. -.
kit ua 'us. $
> l I s. I 5.1.4
IOr
1'1 us.
l 4 J.4.ss.aisa..I.4skb44.yKtF. i :uJor.Lsli b litt 'i.Iss,9 1 I:,. W.i r ;i.l; b 21. : "lr2i.Ii.1aL1t47Ii I t.. I uiin-titn, I b one huiuln.la ( v. Olfttlllil 'uI s. ow.', t., ,, I
.i f I b ": rii"lii'ii 1. 1''ar l-billip l 7, varu ite, I I I 17.b .. t Ii. :3ft, I 11 to Iii, n.I tu 'HI v von, I .iv f..url lI.Uw .I.r. ., s
t lu. 14 uir> 1.4 i'l, S-X l I S-X It'll Jt. 'Iit.sa.| 1.4 211" brS U MJirnsuM lu .Ulivn. lu 13 !* .- -. ION 1110 i. wjr "If| I i to Is. $4. t'it) .4 I't's.ac..Iu, "S 5(5'(
Wb4 as liartaitr.Jlk4..ulU.lr 1" :, rr4nu.. lui I I: s.ela'saa.'rat, b 3J, vifbift-a Uiuiuflttii ) uu 'hi. | H. :b i J 4
:, t>4itrfruMi 7 OA b i" 7, in IVrLIu. ll-'urj t .i, i; 7. 1 9, X.IJ.i .1.fl'.1 I 1I.il lat -r( II. I IT. t' -r li, I I',) I'h-f.'U, 1 Itti'ult llltti'Uly.Inn. 51 3 "ti. sa,., ib t'tLuaiu .
I,4UU., IIUM b4 W\Hl "IS ; J,MIi. J". 1.4 1'. WrIld.t lJ.4iu.u .II..i ln. : iii t ti ass l it i i.1. II aikl bune t L. 1. % ., It'.u'r4a-
I : : -I"n. oii 1 1.1'.. lu "j', UI .1 1 "ii J hnu.lrol ami fur.ivl'uar a'; "* :,: tt.5 I I.; 11.9
il
J. ;
t 1.11i .
luwuittw, | 'HU.. ai4 l. % '. "Ir S 'u.s.a t, .
| ul'k4SU. wn. k | t a' L J.4d4.Iu. 1. "Uiu.iu. J.o,1 1 I Itia b M.J'O" .11 VV I il, II, Ult.tiu.$ iiiiM-lft-H, I Ittn r k 4"SU I' .*.4 Sr.'* '.)
I.r..
l.
t OU :.luu H,... ,4 J.: "I ..II I. 11 I T, | Oil*, tttllj IChl.UI' )" .0 Kir, : : Jnal I 1 -.111.7 1'0 U, *J t* 12, thirty btlrtru, babe Luu- "I4 i'h-tts& It lit Ittt'&s eIi'.rt.%,,
_


_. M
.
,
k -- -" -. -i, .- _- --
-
". .-$L' rrp

:WtIJ.l L m

,
__ _.

.
-
_. ._:--- .--- -
--- -.- I ci1atiticzi.
1 -
= il.lx '. Notices.
-- l'"I."I" .il'' Special

1'ie-lilpnl ( i-I 'lIItlll. of tin1 I lloanl. o' All ) .\"\ lilt I I"I I" ;' U'II.\ Ml lIt l\l.I IliNOllVM i :. ( 'oiniiinnliatpii' ', I 1..1. All |nii'ln'4 nif i.i-illi'il 1 tlmt HIP M.i-li-r I ..fllnllilil.li
-
( \ 1t t 11"llh,1, lip In kiiI I (j.1.I"f I Itt' I lltn I'11'111'11 his, not 1,1..1/,1, \\\, """t"' :I nl iis'ct', ', tIRC'nl.Otl\.lj.I I I1. ailepartnre of Mails Itnrk l.inv lit IIuSl nil lh'M) not
tt
1'u'"I.I.I''Ii Arrival IsIS lonlr.li'liil h. HIP I'll
/ 'HI f / I II IHflllll ill $
|Il'J.Vi' ;t.
'
'
i, t
ril'.til'l; : I 11! I. |x':I.J I. i i |ni4p of i'"I"lillI"., I Hi'. ( ',.1111' (tin-il M.ll'lnp..tl I liu-l.i\ I ,'. -lii:' III.: t .'|it',1111111'!, i, ,'' )IIP !..H. ul.1, 1 In I tin- .\ "",.Ijilpii, 1,..... \ I tin' 11111"1'.11",1| ; ,- / ''' .I IhN'.ttal I I .1"1'1", I 4 I..ll'i'I' '.s1 limn I l'i,'nnrni.t nt l.\ *r. It. H. nl.i, AneiiKl tl, I-M. HI

hunt l.tn' Its 111'11 I ll'' i.ililn-iifllii I ::1. ''Ih.| I nn.l I Imlli, STIP, I.t\: lit i.l., ih-iiP, ,lno.1 l rarni'-l 11'I''I\li I Vrrlto- Hit I rsssis B: i.\ ,41li.s *
: :1.11111"11'111. : nlmTInl |< : i-l." I'm' HIP |HMI;- "nt" r.'lll.-oUl. vim, Ii-i it I | : l-i-ni-4; iiinn il- piniiin; <. ""'j III Ml A >l ltiilni. >S-I'I4 i; III' lI.ftI.l TIO .

I.;;'" .I c..I hut, il;:I !In- iiinr.iiiliiipnunintlipiilt | : ,, -"I"1.1III'i." tits' pr,', 11..1.,1., !I.. \ .'" nn.l, '.'iiiior: I 111 "f .1.1.11.i i'iniulil 1 It nmt 1 ttithlipml. : 1.,1 'fililtnh1.\ : to le'-. I'Vi'jpi'.tli.iii: : or tile Hi1 iii rrj.Mr.1' In 'lliiI'limlillmi I -4 s .Nilit; I li.in- 7ii: 545 i I' MI 'I IIP P.I-I. nri lit r-lilp tmtt, nm! In i t if onitiiitc s

.
,, ''.I..1 1'rni, i ri-i'-i.l.'iil.' 'l.nll; I .\ 'I l 251|1IIi'li.| : \10 l'Ih1..1 I., '! In' know' that I HIP I |1'IiI"II..1 I 1'11,' to HIP )ash,,1,1.\'" ronil.U'n.'i1 in l'I ti i ,, ,.1' tin lipnlth' : our liltMIII In-t I''H: I'I VI iniiii r llm tlrin nant. nfIf.
I I Ail inif ', I Ihr-'l. Ii "I
I lirCwlirnn : .1 ':1'1'\ tVit.it I.V: im, In.linj- .1.,1' I >si.U usl t Ihppmil.. ttmk, IIP I pet I I'. KAMM'IMIt I I I 1 I 1 I-: V I CM.ttill I.
; lIIltsll % I l"nl'l I Itt, nlilimiili} I ttlni rpplin I : ? I titoiv : s' .im, t'ntnlnftt 1. 551,1, I "ptP.| 1.1. 'It h thai HIP., niltiiilniitti inI'. ,V t. it. I!. :.
J R: f.l1UrII.X' : : !MtiNM\ I. sH IhI :1. mnl lisP \ | nlll'I t ilh' 'lii,I. ttnmli'lfnl, ,isi,'.Ii. in"' i"I'I, Vrrit 0, ": Ii) V tlI !IS ,I's'i..i.s'sl| ilnr.ltv | ml1 l >t.
nn i't.l.ti
hits !
,
".1.1 ajMwil I hi IIIPP! m liii li. In :nppin| I ii-UP in..in' I'm- I Hipilipinp | ii-n'l-| \ I,:! .1 \1,1.1 ) ; MuiiiltTn, wmpnf mil' .Im, I I' >'l l lVII |
<5I>
5
s Ml K. I I. .s.MI. |: \ Hi vini'p, lii iniitnl in I tin Ir's si' lii.kiililii. .1, I I..4..4. >: 144.1. I I.: r. t ,it'inr.tittnh.lr.ittln, V II.
in' 1 "1 ti.Rttitn, llnoiiiII.H > hianital' ,, I nl l HIP, .Inn. lion 111,1"I 'I." "I.i lol" i \\-iiiinxlnn: t i I air. lini lili/ciK .1 ; Isir.. h..i', lulls ".,1 onrrilt''4 fait- 5.I I |Iu' 4 Istuli.-ris'. tli, n itst imi'' I iitiiini. mII

I..Iu'4 i I 11 I ii- I.Illh.it HIP "I.IlP' nl' rinri.iiitil .$.. I Ilipy nii.li1, I un ,HIP li. 11'1 11111"'t. rp inn-roil iinirnli mil I Inllprii nri'f\ ,* lii.i.iis II'M.4 114411111. ill 1lll.ltl.
nn 'I'-i-Miir I I m OMMHII iAMI i-.-I ,,1'1,1,I I lo ,
,
AI.IIII I I 111' lit. ."I I. imp: ""I' it',1.' .., "I .. Tin' h Id' Ii.i44iivii1' IViiin I Ihi1 Jir.np t ""'II.II' I ." :".1 11I.II.r:; I" |4il.l |,i isis ilnl'il In linn il'lillnl, I" fun idliiilnrpi'fin'Xl il.-4 sisil I it.tl. itS all 11 iiiu v ,.r (titi nl.l firm,
In I'I l.a.l, ti'i:I* I Hil'oiisil1'ip'lilpnl ; '1,1' jniiiilirliiin I nr lah.II\ : 'I Ii ipni4 'Hint ''lil i nun nlnv'4 in ill In mil. r In llmui I U.! I". V ttul l.'IU': I .
t \. Isal
'
""111 I"hli' | Iso ll..1,1 'IM-PII Its''I h%' ..,.,' Ii'.l \ \\1... I I .. IIIPI-P ((4 nrinili' '
1IK'III"I',1. iI'iuisils ili- ilrli 115
cult
j H'VI I Ktll'.HMII : I :
) ,I'itiiMInf tlio I liili'il I | > Ihplr |l.i.slu.u't | A, ii : :
i.iiv
I.: 1'1:111:111.: : i 1 << .\ I. 1:1: :( (01:1: ,. llIfl5ItII'4. r' I Thp 1 11"1. P ", ,' : '.. !I.I. "ivrnf1r.t. I Imp "'illS'" "".",11.1 tmii ,cili/pli ttliitiki1 I,. iS "Wit mi I In* nlifl'l I Irnni.
..1,1. \ ?11110 t t I. I I'48.-I: : ii A. M., ( hilt Itlalill ontt ':i' nnpnl'liilal. 1.I'I..lil 1111.1 :ami :anin I lln1, 't lih'li-t PII'"II Ih' \::1..1.1l'I".I'lil.,1 I'I.\, li'I..I"'I".I'. 1"\,1,1 .. *
\ |I.i linlih1. ht iniil'niimlini; % ; l's's" "ls': '151.1 l It, t ii,' In I'.ml JI..i. I h ink, lii" I II lir. piililn1 for r.nnn r Iili.fnl | ,1. -
I Iplntp I TrafiTs'I
., ,tin1 ., nt' 01' I il I l'i'ililli'ali'4 i ttill In' 1',11.1.1 Iil..I'.II" illl ArFfvaflind"DepsfrtiTre of .
k at 'iiini' in .Ininli,
.11 'I. n i nn tin' 'Ili, I M.llP: : -
/1tlw.i ilkini. M >*n of
ll 1 In-. W tu1 s I "ill. "II' jnl ilippim ntniii". I u.S. for ini''ir nr.nllnii.iiii' I in.int.
,
1'1 ',1. Ini4 'lii'nn '' I ''I I
'I IIIMT
11''" III' 'II..t' III' '""' Vity: '' 1 al'Ol h 1"C'' | .1.1.. .. .
1..111..111 HIP "I.It.n il.V.
'
. l t : P.Mr. nl .m!
; I In- pp-i'| .utiil' HIP i-a-p, f1| Hi, s lilt tun- I'PIHinl.l stt't': .'|- il' ." I |>n.ir. | .1.\1.\ ,1"1 I ;. lin I I stsh 4gssts S 1111' I tuIlrs.tusl.: li'.VI Ml lit I IPVll'14
.j-- : .:: nppi-il: ''ant inn-lol-. :"io'"r I I. \ of 'HIP ppnph1'piiinlilinil f'III'I' lining ': m \I..tIII.I.1 I Atiil' % I its' A II. : :
h I ISii4.nmi:
; .: li lit is,' ,pmil.l. ,nml tp. tItt' li.itr "."-"- ,'l poor, lit I HIP :ai- I'nt I\II | .! |4Xl.. ,|
;\21 : ; E..: l'I"fl I i ;; :a ,' a- < J ) 11"1.1. i.i1 Hull tun % 'I. )
i ll.l-, ,',1. I
''I "., ..r <- e 9 x :: Vtf ; IMMII-" 1"p ; 1"1" Its) '' I is' '.. tutu, -1 nml I'\'I It. will lor I Hirehairi'lNol'h'n for t.niiiml' "Int-lintf Ill I I 'stutsssi, is.- sit 415 isIs )i uiI I 1. I t-'t.
)! i tiniri'iii'i
r : ; S .2'2 s3at' :;: in.imli'il, Hn1 "'1"\,1, : "I 'igii'' I'llli''I"; "- liustulgiti nl 4ii. :a tiling, ; nn, HIP i m" I,1,1 I {I"'II"'II. 4iiin tltsljsllii' miliai .i-p.'ililn, :' I nn.I Ists ssi.hi tour fi'.nlpr. 15: 41 5t1 'S *4 laths 14% 4:

: .w..nlrll.. E: i ,,7l'- := 3 : i .t tlil-tioll-I t, I tl I .1..,.< ".s.tut 1 I.. 114 Hl'tl. HlPIIii .I, ,. 11 i' ,1.1, I Is', IIHI.I ," "I I tl".III.,, .I ll. : : ilh HIP IhiI t I tins, IIHIIIHHI.Iniil. Si, (I 'Ste t455H I 55. 'i5. !. %ls. I. J. H. PORTER
I I' tt I ,
... .4 rhI.: "II "I.t.ti" 1,1 1"i' 11,1 I" : nit; I il l fi'ri'In nil/ 1.11" .1 lai%,' 5'sus.si-s.i., ,Is.hu. I I l's m's i, Is): I 4. 414uItus' ,
,:
; [{ il : ; 2{j' f"VJ nn 1IIIn.,' minimi) m' i--.l t.tpp: 111 -till uitiiijf lihi'i-.tllt In ''"' -iiilciiiimiihlniiinii I I-"VI' |is'oisis'| | ,",111"1,1"1.11..111:1'I I1 ,' liml.1Ilii4 ,. : '11'1. I Il'lt-tls.ltlsti'l, : t-i: u, 41, '!' 5', 41, ,

,: .:ij:1; .p. n III II I II.'KI" I ,li'iir. lln1 11'.1'.11,1,' ,". ttitsl! I lli.U I In I ( 'minim', .1'' .11 ati.1 li"ii--in.l, "'i- ., .hil Ilii' pon-iliilir, I >"nr think: ami 111111 \\1 I'. h ,",' .. .. I 15,1 %iI 5,5 I ii. tI. 1. I.5s'tss I.
,
"" : ( 11"\ ""IM.\\.IIII.\ .. 1,1.1 : \ -4' l's I', B.
i'l 41.
.
in.iiMat : Is 4.
losi slisits's
.1
lip.'tiIn
I sssrI
:a, I M I. I>. .IIIh.| 11' 1 I.. I III.' Mali- 111 itviiPi'niH f s'
. I'm' ; 0.1' oilaaa.o.lr
rrl'ii-al I In ptt'ii tt ills Mr I I dull' : Ih"1 P-li'i.lit, -InntPit uAm1 S o rtn
: "i'iititi'4p| iils. I lo .I .I.'I .\ (.pulli-iiim, > 1, : Ii't ss.u'sitt s.4l: A. .51. s : I' 41.
.
II..i'1: ;I n' i m$ I .' n I \.111..1"11; :a 'h'I'"Ihl.: I ( ;.nil Irani, him I HIP "i's'u4 15.1 npl.niiii'il 4 tin
1"1"' I M.I: l 110 I r. man.ln: > )li.ul, I I-IP nnl I 'itiil.i 1 ,'rs'i, I h't X.\ :an..1) Spii.iloCull : ; "ippmlpr, :u li-lli-r, 1'ii'in :
lln.lt' .1 I .mi' ) n i (
,'x"I.III. 'n I HIP, unit'1 fl4i.IttliI'l'| | iln' 'j Into, Iiml.Tin1 : SshSsiS ,iln I | lo 1'1.1"1 i''ssiss-iItu ami "i'lsiis| ll.iilm.i:
'r, :'IM: p n I I..Ifl" I t I. fir.IInlI'4 i i-il I .. I liatp; ) :, | I 1.11""I.Ih.II" ". In nil I. PHH tl'i'liI"I .tiss'.l) ., isit"Il7thi.. MilniT 1 tiihi4 mi titxi r ti n ui.n UKIIAMMOi'ltM.
|I. .him
t .i : .
.'.". i" M I: iv.I" < "l.-nr., ill.l. 1'11'11. I ..tIl the ,I'PIPI' '.1"11.1.: ,HIP )tttt 1 .1'11.1 In .1 1 lx of "'1' lit l ittii t I Ilit |lsI.tt| i tt ill li-ntp ii4iiiiil.i
,. :8'.I. | I 71, Nl.I : d.nil, I,1.11'I I \\ .. i 'iit I ,: ttp mi"* 1"11. niiii'" 1,1,1, I |1'al, t 'I Miir' | t ti 'tin' \ titus' ; I "'1 'Ill-It li.5'4 ,1I' : Unit t.iinlit| 5. \\iilni-iiliii, nml Irlil.n 4 n sI t >
11111 sIMilS'li
"", .4iii.li" .1'1 .1..II.i..I <,1111'1.11!I I ,' M t .ilonl'l'lm-iil I I :l., HIPI i t''1''' .lolm S. ll.'ll. Win. ll.nnll.m.IS. HIP I 1.5.1' 1 Ittpiiltfour h", 11,1, Iliaiti'i 1 .1 1 Is f. ti.. ni i nmat li! -|'l"ii al 5Isu:; iM.. l mr-I I .
.. "I.ni.
: ::1:1 Mll' : i i.m '
I .
OIf.p.I.'fl V..I'"r.. .Vi.'.'.li '2 I ,.. m. I. itui.1uIIfiuI.'I !: al tinrrnll. .,1 ,HIP. t i-il nlH'l'" lin I"I nn 111'1..li"11; wh-ili'ti-r: I iliiithp Malinl, 1111.jI.' _-- A. 1'hil.ihpil., K.: .1. Momii'tK. ,."t Imili \I Im, ,iimlil tvailn.llln, : Hn l,.'iitn l lt!> | l-.ii nl
:""iu."I,$ "I i "I, : I'.nl 1' l< ir.ivm ''ht'pamlit: :n (ton", .,1 HIP., U"I..I: sI.i 111'1' lim-4. I'ln-i-p im1 1 Ittn imtltinitl i. Ihinsui! llSlHIl..! Isusstlt IS.imr: I'. H.rnllins t I tl. 4ii'I.S .1 nm-I Ion Ht "--hi t. U.

')fl> li.i. II :.'.--."' I--1 I I.IKii'.xtilii I.: i I I'.L. Torp, "" ttliiih, tn rll.'i-l .1. I Mnp.ll.) X I. I I'llIhnil.; II4H-I.I .Iniii'li., 'ii I' KI.AliS ( IK AM. NA'IIOVH
: IN i
,
'I'II\ : ssstis'lt I al
.". n 1.I I.-ir... : \\ aniiiMioiinn.lnolpt: tthn.I, 1:51,5's' All I I I Ir.mi4
:a .ViI p.'H I l'np'4.
1 II.; \\alili, for I lh< ("HIP' hnx :11 | ( "
ll : "
: .V C In'iiiiiiip l-iiin .\ \\llitill' I .'. KiltV.; Sttl'Plll't', : 11\ .0 Noiih nn.l nnili i.n tint.iln islusi
I Mi'inlil4' ,| ::nl.| I in, :NU .,1111 i/) | | | | HIP i-n-i'w' ttt-rp ''I'l.\ I li''I..1, lii/i'iii hat ;.. liti'Irmn ; it Ilii li'IIilt4
!\i".11II, ,' ::n.i''"' .vi :M I: 11,1111 .'.", i i1 inn-lly 1111.1 5' -11.11 '" 1"1$ In, "old ninli-, '":I'I"II' .lijjn I '1111'1.: .1".. VV. ( 'a"is', tl.int .tt'sis'lt r.iilttAt. txn II45 MII INCotton.
//1"1: n "rrin.n-il. of iiininiiiiin'| : ; mil Initin..' HIP K. xtl.Ctl MI-II. snii't.I t.
lln1 ,
"I ,
"hh'u ." :fl.iZ, : II' ll iin.i4' Innilt I I pniploi inriil nt t 111"l'Oh'III' II.ilaId HiiL'hi'4., I | || | i1!.*, |1'0:1.:
:
!!4; !' 1I..tI.. I ii, *. I ,]. I HI.it, iiim1 .sl.i Inlil,, 44pilnml ; ( I I..l 1.1.II. .II""I"IjI'1 5. I'. AiviiiiK I Hi-n'l Pin iuzst r t fls'til,
: 'I'alrn ;ai.l'I in I I n. ; in. : p, HIP I ..1..1111 nl'llip, ? ;ii"ul. Ihi't I ,- Into, )1.1'i l l ,Ill" 1:1.'lil"l.i"'r.: \11"11, .'"hl sI lll,-,. : IDxxcls.txn .
Sir 1. :8 n" .in iliNinha :I !' II ivm" i I -iir., I |hs.s:" 'imi ( 'mi n Its i ti. :
.l
hat ih't ; .lolm 'tstIs
IIPPII, s'I.h'hl." :
.. :'I--, 71Ili4ni I n.'iTi I. .,,1. : lin tII'\ I-.I-P-, : P I'tiipi'il. ttilhnnl ; .II"" '. nripilnl. I | 11,11' S.--- .1. 'I Ut-la': \ 1"\\ rim -

.in..k :II t 'i..T :.. \ I: n.im l I M ,1)1'i ) '. 'l liii, I- tin. px.n: t :IrI lion ,"|" I HIP llmnl.lripK'il mnl. 11111"r"I"I. | I ,' '", lutI4ii., Ml"s. I u's. W. IA.C"I.;: Win., I 11,111 is'. I \\ ptlnti'liif, iiiiiimillpp nf.lta: : PensacoU and Atlantic Railroad. -
,. ',' > i I '.,.ir.ivm : ttitis' li.II'1 1. w'III' I I'. .' K.ltt. I llnln'Mi I -.
I.I| I lit i'l.' '.1' n.im ,
: ,
; tiimmiii AUP li.itrai'l tiniIn 1 I'IIIIP l I' m "t'lIi' lii'n'l \11.1'\1'1.111; i I Ilianki'l'nm 'I .ikitl't I tr.i'l I .1 iii v I I .1..1.if 11 i in (5g; ii \-11 M .
| Initl hinl, !i- i
Ihi'-p.
rnlnnliin, .I1..11 lil' I Chtjr : ,11'1\' S 111. : pa-l: pi'nphhat P :, : 'i"l. ( '. I 1 It. I .

: tt 4".I VMrt" "II I K; n.nn' i lnn.lt, ftii, ', ..II lir-t, \\ ,I.. lint l"i"I'' I jji'l, Iii in.;. ,uli-t4iinj, ; im..Hr ity I I I'.IIIIM, Mi44, Aiiun-l 2l.! -Tttn In'ijti1 I I ls'uuru', H,11"1111.. .1.,1"1.. 1.c.I, (n'tiplp, I.. I HIP, |1"1,1 1'' of I I'l'M-.li-ol.l.: folHit'ir I I &iit, :.ssl I ltisstl % tst.S '
I I' alil (In In' IVnni IViiiai'nl,!, ami, fpI'nu'il lull s. (h'AI.AI'ON I SI KK.K.T: ; ;
I I Iliii 1"1'1 II. I..C inl.
BULLETIN. t'illn'i'nl Mnhilior I ,. -
COTTON-BELT: 'inii-imi ,
\ppi In-lop .1 I us' 1:5' l''t I-i ll is-i. :lts .51ISi
,;' l'k.t \. H, >.. t ,UK .II, Ii1l.ll "f. M.I I. \11'1,111111, I ,' ,'I\ li'tPi'tlii4 inIliii liu, h".Io"1" ll hollt ttillnnil im'.ii, : si"rnnlmi, jfi'l nil'HIP linlnli-l rtrn '. K.: i ""-1'' IS. .1.1.1.1,11.I. ""1"1 \\ p 5 ipppitpil I thp iiiuti "i'sst ;: t'.Sis 51Isi isIi, '5 5 5 5.4"I I'fMtlol.l. \ff.jin \

_. .. -- .. --- _. ill.I ami-iin-p I thai -tnli-iiii-nl linIHPII ;,. 1 \,1 14. Oi'l-linji, I/.1. :\I.l nil Inniitpr I llnln-lll. nml, l1 fnlim, 3 ii. II'.4,5,'
i 'I'lil,
.I Iii lilmnil. 'I In" Irnpppnl: tn Hn1 I'. > iiiil 'lint .1"1'1",1| | I ,lor HIP IIjhl. '. '. \Vi-ntrr." I '% \ : 11 I Iusis5,54 is s.t : :115-I h

.\ \ LILl.I.. pintt'ii I'nl-P. I Iln1, It.uir,I ss,. i Is'I niilhmilii:' ; "- h.l-: i i'i'i", ,1"'I'II..I"\ tius.l 'in.il. niiiL' t Ih,', tti"si's' "lil..1 | '" hi'%'I I\1' .". Milh-r, IVI.T': I 1.1..1.I I Ihpiii, pin.r.'rl :apr, | hill of I nlinn., 'I Ininniipt '-ill- s 45 l.'n.i-I 55s'5s, s.t4S 4titi ::

'IiI$1RIl'' 1. H___ .. __ .. ___ Iii,' lilt' unit 1 HIP,. 1 stilti Inimm1 mil. .for ii.siti. in I'oi" innnl tin-l-itt "u nr, rnnnl, t .' .\, I II ls'iss-,-t 1,1"1"1'Ij'h., : ''ili'pn-ilpil, In llii'iil'd 1:11 I hi 4 %5 ir'ttl sl
'"i
P-PP no liopp : W"
'''I'. T"" "u. "I n., I .HI." 11'111.1,11.j ,, I \ I ,,",1 "i-i'iptitp.l, I l.i |1".11 ,,1I'I"'ih"1 I, 1,1. '5is.. t.s'i. 51stt's' .1
.. : "'Iy. 1"1 -'Y that: il tti4 ,not 11"llott nl'.i---an.! '. : .1.1.1, ,I. (111, tI': l I riinllin., ( 'sit I"5) in I 1"1-1.1\l I ill "'I\: m 115,15IIstu'
\; j--;,;;,,, ,;,, -,,;- :.fi .;., 1 1'i'tpinml 111" sit 4ii iiiiln-4 lilll"1; |: p ..11 "II' ppnpli' HIP! iinl ht' tin1. III'.lilj. r 1'';' ",", .I.hl WIII'I' I I.. 11\I.'% I itt'UP ni'i'.l, il. 'lVs\ Ilinnk; I'l. .5:5S: S 5 lititln', 51: ..5Is SI. JA1iit'i Hole !

'Sills li .1.111, "I 'GIa 1I' 1-,'" I "il i |1"1'-| ,1"11', "' it illiiifr tn iliiall ill IIII'I"\\| I "l- IM-I it 'anl. 1.11. pi n i I' .'. 'In I'm-a" II \\ Iml.., .1"1.u '" Sii'l'IM. I' 11" 5l I 5',' 5.5s-ss .5.5,1
tSUhI:1: I I..' ,- 1'i'tt inriii- ,HIP II. ," Iliii-n.ili'im l.ir, isiS kiml, olli-i' of ,",', 1,5,54 5'P 5ss'i 51:1: *
: '
4 :is .Sft. :h :I : ::'i .1"1'' 1111.ill'I'.I."rl I'm- I llirir, I'h.i. A 'li-.ill'iil l.lou 15.14. .Is. n "" 1II."hl.1' .lolm, I,!. 11..11'.11., WI..I.'IIII'% : I. i'ii: 44--) 5i'sl ',: 'SiisI ,

,, : Afl.lfltt:; ;: i, I .:I :::: lii'i-. :ami. iiL'.iin-t' HIP I jinl,IjII"11 nt'HIPiilhi'i I I".. ulimk I I illt .|' I''ii.-i.ola I hIliilalp In- n-i, "pi'l:imi'il; ht HIP Th..I..I'.I'I I. ., C Cliai.':, ,'( |.. I :: ( "-, i im 4 lii I HIP lippilt, ) issil' tt P "Impp \P \ill ; I.nI.' .1.1 istti$, 'stiIss's
,
HI iml
I HIP i ii'l I. 4tulii
g.tt'uir' % rni '
.?:. V M"hI.. 'I I 'tSI" .'") '-. in ,\,1 :iii tin1. Il.ill" .. pni-prr-' I "ri-pml-i nl'ti'lhtt f'5. 5.5- hi'l'i.. i-ii'ii| '-iiimnnl in.I; in| iinn-li, mti-liM't.? \Imli1 111i., i hhsu I Ci..,. W.\I'I/ 5 11'11.. i' ''.'. Mi-aim: I,1,1 ,ni'i'.l, I Hm ss"Ii'-'itus',, W.' h.I" ,111h' 'I' S'sttt' 'iS 5 s'ssssill's il'.t'u isssss-ssi M.. I Sl.l4t'IISs l .iih.ihp t tsiisi'h.i'i .
ml i
1"1' ,
) I .11,10"," 'LI UIS '" \ ) I! %Ss'.ttull 5:11:
; ;11 ."1 ill ninl., tti-H'in- I In..* "Piilii-p" ,'il y.I ninl hn-iiip, 1 i- -lli'allf nt npiiiiiliitit, WI.CIIII.1.1111" i |.nr" ili-ti ihiiHnup.' -
'II I I'pii-ai'iil.i. lillnInalih .
.{ ) S '0,1\1: -loft : mil'' |.in: : I ti'tlutt li'ti'l-in .I 'IIIII""j"II'Iol. 55 _sul 5 sir, I i5p 5. l.sitI l. : ( I.'s4I
C ., ( ,
''It \ I. .." I ,;.I .'" \\i-liaii', Iinl li nf t ll.i. I Ihinn. I. .1'.1 '155Ii's HIP I.. i 55,555 ii.uiifs, I l'sliit
Piniii ; anllnnilii's nml nn : In Hi : pnnliolH '
.. ; t.iml-lilt, In I : ipin-an i
II'I ",h' I II.: I. 'II .1. UII ; I Il. i : II'"I'' I"111 Unlit. >-iini-iiii| .1,14. h llnl-, 1,1. 1".1" I 55.1.1,5. 1: si

)1"1,1"" ,I :. i.'" I 11! i l -l.-" -Iiit' pi-npli'ttill liarilh: lor-" In ht n-i.Ir" ipi.u'.inlint'-,' \ t'ilit: t 4nMoiilfinmi ; linn" :iu'.iin-l Ill-it, plarn: lit: 1"1 iliil.ii', .\ "111.: C i. I ll.ltlilimi. I i \ill I". \\'P Isu\ u 'Imml'i'l'o, 5 -1* I s,55tt'tit, ,' Is'sI

-- -. : gs'I l I... "II'IIIY, I 'nip linli'litpil, list I Ihi4iPilihlp I.[ 'f .j.'tik'. oi hot I'm.mil 'till ,I. s'iilit'i.IIPIP, In Ni-tt C 1,1", ',", or, nut.Iii' II. I I.. \\ Isili'. I'. .\. lli! ;,inri.II. ; iipp.lt ,ppnph'IIPIII i4 \,' tull' "III'I.) I ..I'a Its 45su I 5I-s.5ili.5 S*'5 5.5, s's. I '. I'l.'H.-l, I. ..1.51. 5 Ii's's,
|
S P. .. ". I' I, i ,In. Iln' i lilfln' t t.'ni|>rr.1III 11 hi'i'p cl-p, 'Is far: 11.1. kmitt h 51. r\ii-pl I IIts
htoti, In I HIP ill.iiovitii I I I", M.'Hi-ni. M.i I". C. its liii. -Iml, \%',- h li'nit I'S u'ttIs
i ,
mil.
tUI 'i. I" I.MM t ll'l > l",''-1. M.ihih' I'.ir LIIiinlli'vn' .;:. nniiitait M'.l.iln.' I'i'ii-a.'ola nml I HIP n.it t tnr.litrn : i'i'lssuss oini tt S I nkt.5,' ItS 11,19.. Sl.5b'i'l s--I't,'5 I. .
\I. M\II\lI '. 5- fl5- In1 !Ini'XliI. : I. .1111 f>. I Ihltiilmll. llulil.lill.l.. \ .1. C O ? s'ut I. ih Win.,, ii.iss.hlsssi. 5:1,5: 5tss'r ,is.ss,5 i.ss, 5 ::5,5
\ Iml, milr4. tli-luisl, In I :
or" 'niivi.iii.: ii,"' ri.: 'list11.) \ :' t's'u'isi' :
-" I 1.-1'.1.-' | I trill, .11"1\,1 \ Sl'l-ll-t., .1 :II'. Ii-P.l i | | il-t.-l.il. iiinini- l'.t t.11.11.1 IS

_._ .. -S I l'i, r\o> I'." x-ti "I. \ 1 i 1",11 11" l.ijIh"'o[ .ts lmi>r a' tt... ,.,1,1' t'isisuftti us,1..l i in,. I tl pnl.lir, ,' ,"ilI., I. II. TnriH-r. \V. Sam-" I i'u I'li.H.,: ( '. I....',', 4Pp, It. .\. I'lnlnl'plt.I.I ('. I .A tt li.lt m

I .Mrlrmolouii. .ill I ..11111111:11', Tin 1 folloit i tug U.'inliiiimi: ii.li :iitoitpitht | II-P \\ r m-p: iml, ::1,11, h"'i/II", 8 ,1 I I'or:" t thi- -isls' IIflhilj.II,1, I HIP-P tisifi.i : I II. M.-ILinmi' ,1.14' Ain-iimIII, I I':. ll.inr, I ,1'lmS.' 1.1. trr 5::5t I II in -liillnlin 5 -...- Ill I". |im I Iris Boa1'thll & Ylcck

I K III. %% .k i ii'lni-' ',': .\iiuii-i' ,11. IH..'. HIP 1 U! .inlnl'lli-allli, "lii-il, :ly. Anlllh. _>. l'.r 11\:"ii'l' ,.1"1 lists 1.11") ill -ni.:s III., 111"1".1.1', 1"1..1", i- iiilhpit,, | us Hilii. Milli'i'i i I lli'iii't I :.vki'il.Ami I'C" A. lilII.: \V. l.aiiL'h't S .1 .HI I* in .1 n k-4.ni nh1 5 I.:.m n. 555. Lodnhy lly or

-I.\I..I'. l>: \tl nl,. t. II| I. & I | | | 'lii'ti'l 1' iii.int olliPl'4.M ( 'oiiiniillrn,,, X. I". A tt K. II.tir .
S .1 I KMIIM.I : I lint; I Ihin i 1'1 in "il"I.I" ,HIP I ppi' -pp. i.t 11":1"11"1"h.. N-ir.n.iit: lii..inn.tillt'Siitiinn itt-lU i .uss 15'ssJ -
f A-.i.itt.-" ""11..10'I Inr ttnk. .".'>. :: PI-P: thi'ir I \% itt I ,, ,' m"p.ii'4" 0 -S I -555 I'.551 44 flt, 55- 4111I
\\ 1 I: llp.illh nl'IVii.nol.i |,' :55. timilil hptinrlhiy 1.11,1 ..1' -5lsu
.
"i.'li .1 :>'.I"! :! II: 11.1',111 ,i.i| .. 1..1: i.1 A U. I 5 .i k.5tts* sits' t5. 8'' 5.551 I : IIMP itiA< > > A III.IIsst'
.. .
It a\ .... .. I.. '.II.' nml, li-inmhii: ,,, C I'mintt. hI1 hi'-toitpil nn.l, ,ilnlt :" 11'l"'I.I"I.' t ami priml;" : "Inlali: Iml fit" 5.5'i'.51.' ::I :('1'iiils. nml, (tin Imnlo Isis 'II. lissiiS15

Ran- "n."l 1; : i'liti'y n- In 'ti.nnp4iml: ili-taiN: thai i "K.I11: M. lil-i' mil" ,-is's4 111,1"'lh.: Hn1 ili--titp ',uii4, Atpr4, Sar I t' 5i.s: 55,555 tuill.l.'ts 55:4.5: u.sis is.' s-ls.
nppai
,In III i- I ) ;
lAt'i.HHi. I rilrn, I I.r tti-i i k ,n.l limn-lit l ) 1'1',1' I.III ) .III. C"'I""II" C'I'I' ,
C 44 ii
IIII'|10 .. .. 111''II..II..IIII; 1'.I i | for" 'I ti ml' .i .1 as 5t .1.555 ,5iitgi.'ss : pits
..
[ KI in.' HIP lir-l, ,l 5.1iiI.is HlP-P ,| ', 111 llll'i.imiinalmi1'iiii.lilimi ,' I I" "'"1,11 its ra.II, tn ,Ilipii- sl.ili'in.'iil-, .. I.PIi ii | : | I 5 5ti51 iii, iitti't, I t :5511,115
.. .. .. w,'. t. i imi4 l pronii-p. I ""I"I.I'I""IM-P: '11 I. Ip |1.1,1. :I. ill I ll'AI.'lnlirlln'i I In" 'nr 1111. :11111 111"11,1'0.. 5 sr Is: so 44 *.i.its'5''tt SI: 45S

I5n..1S lIP II"". .. .. .. S "I '1 \ \ I 1"1" "i'. sisi 1'1"I .,. iM-i-4, MI, "itpollpil I. I ,: I IIY, II',' h.nipil i'l. 1''I.a"I.i .1,1111>' n.itt ) ai.l, h.I"1 "ri'-l I J h' :*.III uis'sssts": S I "Si Sis,51 tl,5,5',' I 1'. Charles Wcincrt,
:: tll'1 51:45: lstti'I
; : Is. .55 15.1,5,5
t li I I it .,is"tts. -l, ,il -n.J I : --- ._-- 551
) ,
( At i DTP in4.r.ilnri'i| tti'l..il | In (.Inaiaiilin.: nutlad', ; n'nl.Ythillkil. % 'S ,
}.. .. S. '....1..1 !I ;II..I 11"1\,1 A n.'ti I.; | : | jn-l In nl IhittLlctt I r .'Hiiinniil', i'l. Tin1. follnttInu; U I HIP I innilinit' "iiisssitltr 55-SI: s's isias5H_

.'Iot .S ill,.\\ 'IHillll; .;.P,1 Xalinn.' HIP I 1"lil. I Ih""IIjhl.. lisii.1.t.l', \\ Illilllil, l.pano.i'l. t.h-l l.i'" I "I 1"a.II' tIt I ISS.'I: tlss.tss :5. IsiIlsssiss sti.'. ssss'ss 5 55 Iuu.s l's First and Last Chance Saloon
.' ,. ( 'is"I -. lip til t'\'lll 5 ill. : HIP I isisssl,Il,s's.lisig, ,\ ui'ss'.l! : ', I., .
.NI,10 -i It.4 p mil 11.1VtAti ii'.i. nml, all privmiliniinry: nma-nii'i, ; I I'nili'il, I M.UP' 's-Ilst'.54' :" IVoin, i I'l.'ii.l.i., I' .1 ili, in, iknnf Iml I.IIP plnni'-rp l.i Itnliin. ,
i I" ili \\ I limit II'. ---- \\p nf t Hip N'avtnnlnri: iml II-PP| |" fllli.I".1 .I. Mr i l'iliCmiil.it :: ..inl, It illini, intt iltlihtumn, i'lsuI.ssl'ii'Isiss.
At'i.i I ,. i 1o"I"i.IoI'I." 4iinrnrn. inn' ;11.1 nml iiim1 il"it'4 hntp: .,1.11",1i. .tin h' -lltl' mn, -p in n i I hilii-.i, n- I I.I I :" In. .,It1 in to.lat'i: pipni':' ttill Ini Nnlt lurk.H.11,1 .
| 1,1"11.,1. I. \'i.1 ||i4 llm, 'motPini'iiUIn' ",1/111111,1, I llnn.ut Aiiii-l)! 'I-l. I Chil.l, l Mr.h I linkon'I l KKSTAIMANT i : i WINK I I I MiiCUAN I : l
.. .'I." II".i.II..1.. 'i.l.'l 0:' i. ri'iinitat.. :11,11. I Itti'lti'il II) .ii.i'; : 1".1'1, -.."IIil"', iii' | i iiniulil il "PII HIP pioi'l'i" ,'.liliyi nf I lln1, Ito.ll.l 5.1.!' 11' ,1 .mli Ir.ilni l'rii I'-n-a..il i l ll I'.
.5 lit l II 41 'lll.1l I, .I VI''jI'II'.I. I tanl. Wn 11'1 !"'"' tippiinili" ., |!,',I :1 ll..1)4.Aii ,> ss-l. .,s,4, ill,',

ri ,il t .sisil,; tilt, fir \\ .I.- huh ,i '.'..inI I ,llp-y lir-t" -b-k'ti..1.' iiii'l' mi iii-tf P.I-P: I -.I5' t Ihi',In I I'III .I'h III.I. "rmi ll.'nlih: 1.1 il'! Hi il iju. .ir.inlliip: r.-li inlinn miniili'4, nf pti'l't' tlilngr I Ilial, :happninmnl : I'.lli -C 'hil,1 ssl,' M iniii'l, 'Ifohiii-, t l IT P.i4Mi-iir.n I ls.ss .silt tliliin In, llm ni.irnIn H- -5I'uflii
*
'
(
I HI 'I,. .1! ll ,ll'l' ttlllil.Illltl, llll'lll. Illll"irf.ii.t -. -. : !. i .. lln'f I.
ol'ti'ti'i'II.IIP I ili'tvliipiil. nml HIP. I Citt liliimh'i'-, : I HIP :al.ot.'. n-.iin-l Ilii-, s'iI % IIP rcinotn.l. \\ i : r.ir iltitlii.lil tt III I ikn ii \.n-"
[ .1 I III" ttml I nun.'iiipiil' 'iml.4'' .i.t": .. : .. :' |.".|... IN iiim liiun .fittPllipni I I. inn, inl'il." :ug.'I| OIIP' ) 5'tS': Tri'lliintf. al KM u. us.5sslI'tsusI ll ,l froHl till* I'lil.
--- ---
I M shiinin Iniiiilt. u iinl) -1 |iI fill, n-iii l iiii-.iiian. iiim-ii, .ill. In'ililit I, 1011ililimi 'j rritii-l Hill, HIP t Iliinul ill.I mil, hitp" Hn'in tlhinll. l'.Viri-iiliiiini nm.il ill) .
lit Ilsi.iss.iss |
TII'"il', | :in.) I I'.il.l.i"i, > "IPI,1.| I lii-: HIP pnhlip. \\.111 1I"il.1 : An>_(. I I.'Hi U1t4u, ,' ajTilIj SrssIiMsl
I I'll" i iilnniilii.i-l.in: ol ttlmln. ,. ,nml, I llipl'iinloii, N.ttal : lii'iiin'-'I'lronn'oiil. an.I. is-I ,In.l.rpHIP I .1,11 .1.1 I'.l Miirtnn.tt -1:4: ml i4h4 I." si: liii st ih:4.-: :
11'1,1111 ,In'Hiin'it. in hulk '; '. I : siiiis'| | I
.l.--r.'ii "Inn II. i 11" Iii4
A' I If.: 01 I .i..lin.nn"I top. 11.111 pnjrfril ppnplp I Ilial I Ihi'l'p, : 1.11 ) I '.4' 114. I ConnmpliimAiK. ; I H. I o-n. Panul .
ti.. tii, ti I i II: tN lli'n'i: "IP, In-ill( pnil'i'il ami 1 ill'III.1' I li'.Mi.luluHi'lini'. I simp. ini-l, ikn hi", ma.I.'. Issst's.l| "I11'II'If l nm r
S : : '.1.\.1,t.'llnit li'l ,'i', ami smnp I us'ilssslsstt IC.Ih: -I(Cliil.l, of Wilill: 1,11., \ IPP I'n M. suit 1'n. hni1!. I i : i 'stuiX i luKS'ssi',
I liahli', I I.,' il I I thi'ipl'oipHi'tiilri'il jt :! .II nlli-mplin" In hol-ti'r t llnI'tlp I
I S. !-lIi\\I.| |uH'ln|| :. I ; "I lav |II| IS. ittisl 40111,14iiv hi. mil' aii'.l; u i'a5'.. U mini." I'l'iiMiiiiln 5,siS IViillilii Itnlliiinil.lltllt I'l IlK.II'.ll I, I' I IJ.sI
/ : '1"11', I Hi" I llon.l: : i l ilnpni. iinnji | -s' mil' I I"i-l .',' 'mnlpiintinninii :
1"1.1 .
.\ liiih1 in*"'to' jiiiI I Iti.'ltp .tp'irioliiinimil S | 11 \ HIP iu.ij.nilv; .' I isis |M'oilo| think I IhiU .'tssg.! i'.nlCl.il.l C I Cl.aili'4: ( 'talk,. tssiEl
;; ; l thai( Itt Ijn.C I tlii-l I 'il11110 I ,. HIP .'I'li isis, Ilial, 1 I HIP .1 IHtlNH.ArrltpK .
> ': I ri-t .
ill I, in iiliti/i'i'iil' ,N/////inni'if/ tht .1. "/, IIJllil":1 ) : Milt .1'.',''-, tt.H :ii'rp-pil, | ami Imli', I Iiissg N I jnli 1"111'| mi IM lit I HnIIH ...1.1 tuts'l, 1"1 tl'.IIK. 4 ',"""s't isis "I nl 1% n-ii.'..1 1 1 Is 1111111114, 'i nil t tiI

I.f; AlltJIinl I "58.t.I I In1. Imiypr" tili-il i I h-I U'pilnP-ilit" lor; hrp'il.lnif, inlthp <" I 1"1.1',1| ,| WI-I-P ti'llntf I''vi-r, .1 In-liip, |innri'iif I 'Imi or" lump I l.nil.'Iln1 IIi' 1,1.1... I J-ll\l'4 hir tlllltlvw I us-osi A MArihi4

I 1'tMtll.l' t. Il t.. 4,.|,|'||'|))4.r I.', I 1.1.AI'M"'r ,1,0 I Inil I'm' ,1" i- 1/0: 'hal,I i 1 limi-i'4, ni "is." 'IIPII. '5l.' I I'r.iii: miMr .<, ; |II.t"'I"| nnr ""'1"11"1'.1"( .. I tt ar, him ..,1111111""' ,1"1'.111 llm ror' I 'Jllli MiChiiliim, .lolm-on, 1 Isi's PM 1t5455 Jli:: Pi'i'-iili'lil, liii, I hn, anllimipil \lj.
HIP. ts1 li.i'. HIP Isisist is'.l. lllnl ll.lvn,
to "
,' :II 1",1 1"1
i s r". I 11.,11 I 1 M'un'oi'ami' I -li'iilin I lln'ii'l'iom., I ilon liii,'. Tliu ({ininli lint' ,PIml. ..l.niinItoliinmi iiii| I I ) I'll 11. i '; i

JII.I..1,I ... :.I' .I..:. II. .poiiiiiiiinii'nln., :, ttilli, HIP,. I.n-jri1" I lii, of hnn-phoM "lliI Im. Ii 'Inrp I tiniiprp' ..I'il.) ', ;lilpiip.l Inlo Ih'i'iiijj, I \.ho, ttai in HIP rmplnt' tsl.I ,\ 55g.: l.2at!: u", C '1 11"1'1.,ill I i. is. illi.iniM, ,. I lion't forn.i'1 I llial,: tvt' iln all kln.U, oluii .
.r \ HIH
,,. ... nl C II is' ISOrooorloH
t :IntI'II" IIIII"'I 111'1' I i-imi- I.I.. : "" '"III"'I''llliII:1' ,1"111,1. l HIP hull IIPI-nl, HIP l.n.l, tthili, .. Wi.iih ul IM rlip.ip: ralpi IM an;%
.\ I .,.", I 10"1' riliuin'' r.r uliuills '1'': : : 'i Imlniiir. pint i I. I II',1.. :ari'; .| ), "-::1'..
.. .. ,
II,l.'.. I'K". I .. -S. .,IIl. ., ', :: TintIIHami_ "i'piin'4l| until: 1III"li, I : Tamil) li'itp, \\1 i iih-i'iil isis :I \''s.ii I Is pil :at "h'ii-1 li'IK".i'" .p.n.ni.m.M I alli-inlin, "hn! i-allln. ttliiili, i-.innol' isis, 1".1,1. :'Iills' -C 'IsiIsl ofJoMplilinill." t ; '!,) nlhi'i-.lnliOllliv.) IlllllfJ tnnr jnli Work, and Ship StorvN,

\ .11. ,''.I I' I: I'.Il-.I, liiiritiliIi., 1il" ..hl.. I r. ,': ,Miihiir.ni, I'm' nun I limp, Inntin HiIIIIIIP I 1"I'I'.III": pomp u pii'lly" I |ii4.iriho knit i''"11',1. mnl I HIP hoy 11111 uli' is'ussl' : i-ol'il. Mill )is. is.I tip Kiiaranlpp pnimpl i-xprnllnii, nmI'lillri.
I.
4IS. '
ar.. ..".,I I 1,1.1. siurIzIiII. .4.' IeuuIjuIsIIII1.. .. M I: \.Il'"n'.I.IIIIII.'nl.frl'' : : .llil. iimli'i- I HIP. P.IIP: nt MiMminn, ,. I i I 'ij '' *I pnn' I Ilii'niip4. I HIP I |" .' '.- sit. I II"JII'I I liii, ,' .. 1',1,1 sill| I'.bss'li.sis. Ilitn in u n ( rial.Pcusacola rcr &:
.. 5t I.m. I JI'l/il: I I'r i r Inli'i' m. |IM.lnll4 I ;
( :'in. IS. ,
55 "r.i.I" IiIlIIiIII4III nan.'i1 nl'Hn'aiiiu., "n. : I | inli'rpNt4nf, | \\ n ,
.. ... ,IuhIhIO II', ;S fl: I M I'. Mmirnp'-i' l.unily 11"I.I Ity ..Inrln, Illro'IIllh"I'II'II' HP ttill I lil, ". pniplolpil' him! InIIIIP .\, .4
,10111 DI .06 ..Il", I I ,0 .\ i Irn 1 "' h "pt. Si'i'i'i, ii I.n-y. I out t ,
I r IS Ii ItI 4. M. I -lamp..I". 11,1') I Isis J"II.II.r., I 11' 1.1.11.. \\.III" of HIP (1".1..1., i.ulnl.lp of ,Ihi'lr lilnnmt I lilMi.ntt Wholesale Market AI.IS II I'oll IMF i 1-i.| 1111.4 IP I' I
- S [ :: 1.11.10' ''' !.!MI.,..I .. ,\ ; S 5-SSS S -- hn-im'44 pr.i-M'i'in' | ", I HIP (H-nn1, list') n
I. -
.iloiihlli t-ti'il oI'll'hnml ; "
I" 111,1111 Hm ,
.
\ .1. o .I. ;J .: '1111., 1 'n li lifriiili} I| iM'iMlur| nl I'I-M- \ I a- n ) I 1.il 1\,1''IIMPIvnllmi.

'II., ,. I ... .. ...,1 SI. ,, aAh" ..,.'.:: \\lni I laki'i 11. lii'i'.l, i .I 'I'i., <'>. : .. r.ii.li'.l: ( I lln' |l.i| pmi-p4 111,1, 1 tinri'c.ln.l '. l pini'.i ami I HIP (fiiml' IPIIIIP .Il. 11)1 I Ilh I 1''lllnl'ly".I, ) nll.'ilivoninl h .I.r..1| | I1".1111",1 a I'niiii Inl ri-Kiil.nlt. l.v I.m 14 IlKtli tlinp| aMK

-t "I ;: 1 list 1 ",'I. fill Ii .Iy. I 1"'s',ui-i'" .1'11.$ | ".- in till ,s's.isi.l.tilis'.iuiut (. Inn, llnni-ainl I |1"'Ih'| | ht HIP I ronlinii.niriiil'lhii 1 ) API I rui, ili, ailm'Irt sills, lii-.n-1'r. !inch Mtththacr1iF
A s. I 1IZ"' | "flIuI I.ii. ;; I 1" (ji Ilinjf tl4U \ a l uiul ,iml ,
111",1",1" .1'1"11. : :
.. i '> IU "I "'' l.IT' In lint,, I.IMII. I II.' i.ii.s'| ,'Inrjfii. -- S
..("' .1' ill U 1".11,1,1 "'"'.dI. "I 1",1"'" ilintpit. Tim 1 .rili/rni ,, am nun, 'h pxrlin I ; ,', ..( I' tS/iil,
il li 'ti'livi 111,1"I' Si/It 5iiII5t
HIP |i.u' /
"III"'lili.I.| I Imll i liniliaiii: I.'l'ir: I llm .u,.uss
11.1 \ \\ knoiv 1"'I IIPII
t TI.l' inintaii, r..r 10.0,1,iii, im InI ;: iiiilni'i'inrnl .. l.niil III'| I th,' I n I .f.f1 ipt'iik tvi Khmil ilnrlaip, I I p's'i.it'lII| |ItS r I I-l, PH-.t|
..
I t I l.i-.I : I \11 .11.1' illl.I"'llv, ,
< HI \ I 1"1111
,
l.i. I nI in .1.1. IIill s 1.11",11'' :1.11 Unit. aniiiiml.i'i4, "thatISnanl 1 :> sit' In HIP, til )' at S : < ; it T.: i i ie
I "r""I",1" I .H@u. -I II I..51' l.s-i. ,' Isi.s.i| :'| | 11 il'uMi' i .liih-n,; mln I I h'4!li.i-, IH-I I n ii.. "-1.1.| I I" 'iv C"'I'" '. i-urioti, | ppiiihi| shiMil ur alpmit| | In fclnmimnlhi'i' 'ill' '\11' Mill I II, IIBAlX AMI HtV.I ,
I 1,.I.iI, ..." i.I i.f jIIt..l.II.1'I| -( null- I.bl.'llllltlMlIt Iiim.riiil.lilililiia. ,; I:'IT. 'I"'j I hn, .sits nml, liati' nntrrln'. 1. ini, In'-. -
\ ...Illllflll '.* /I' 1.lllh | 1 I 11' 11111'1.11..1 I tln-lr linn,, I llnitt I It 2,4-isi I 1 1 It'll i'ssss-i- fll.Tlfct h. i.UliiK Wllll II IK sPitS Kll

I..;ii4 'I' :: 4 : :' I \\'i', roi\' I llu! : |111", 51)" Iii, I tin* "puriiMirni.ikiiitf l I'fl'i. I 'ln-ii |ii. I lii'ii-il" Ilial ) rllow fntpr 5 'I..rl.| mnl ill nml,, ami 5.t51is5, I IMIIIII.III fl I t.ii.c'1 ,11, f' M-M Vml 's ,
mm Imily I inI "
hi boiui IM.III'I" ; : {gil .111 I M \l'iH- -ilnil.wh.l l, 7iM 7J. (4514 l$n.n.IM .

S S lA\.in.tXiiiuU.1, ,. ..,.I.I I.u.ll I..u.l, ,l.>0.1..ln| ".-rn. I ii.ir.ini.lil,. "'..nil-"'"1.. .|" l.ai', |I". 1I""I"'li.1, a-l.i' lu.'aliu ''1 pair: PIMP' jainr ,',1, i I.. \\ \il\ I lln'V' it\ il'I I In I Hii I
.
S I.u r" I 11.:1. am tiling, ..1.,'. Tin', u|"'i.iiir I' 'I'll inp.iir-,, '; I ... ., .j"jI. hirilThri, .: nl I'PIIli'ol.i lin.I, In HIP roiinliy, I.I"'u" I., I | || fpt\ .1,,.' I-l.INK.IUII .
'
I i'ti'1)) Ililfll'I"I.'I"I..f" I ,s' It. I I. : I .li., Snrti'tinfor "
l..t i .1| i.iniiUr .f.111nun fill \, 1.1.1..1.
| Kit.,,I.. .[ o'n. iliii111111 I '|.nl>"rn nl' II'' P.'ii-ai'ul.i, Navy 'I anl, ,, IIP tniin i ki'i'i'li' '"11 ,pnllrl-of III 1 mil.'Ininip".. IIIK 11,11'liIIIII'.I.II,1, ) "n..',... W i. "HIP i h Untilami. Hn lioir.lof : IX, I 'Is ar 'olil < U tn.jdt lU.irtlli.li 45115' i nslonii-llirniilioiit' I |; Ihn s.ty!
-- 11"11 In -ni ssisss lsl-r.s 11, id Hall tl.pHI | .
tn '"H I \.t.I ami mil at .ii'ul.i.; I Our rilami %1'i-rt hi--! :nmptt, : )
-rtri-Tii. .-riMi..nni.'r ----- ..------ 1"1 I' :1..1.1',1,1.1'1..1. I Iiml C l'ahha.p:! Niils | jiniln lsti" -" I'llnll; hy fnt4Ppmll, | | I u I'",Is's, lili'H Ni'tt ( I Is, Is'.,ss-, aronipaniiil $5.5 ,, id ) -ill 5511.5,5 l.lr.s 5 ii.n1 5 ,. M.iiiin>
\
11'.1'1.' I II I*d 11.,. vli'iliily I sri'in I tn. IN : ,.', .'., i..t.s..i. ttili 'I Il''- flll.II'li'III.l 1 "- ami I'sii-l i.s'r. Inl'i.ii.il'oii ,. ii Ihi', npit, ipi-riti'il nlI .1'I.-n-r, injinImn I C.. ini'fi'i"' ttat: '. .I Isis li mm tssss l .iIr.. ., usi.s Imnm | otl.iKn.iM
prop ,
jn-t I. ) ( ) ', ( Alt! ); AIMI AllKM 54 toll
I hv
,. ., ; II ; MWI; MU.Iin I' i"II''I ,
11,1. liii-iiklaii IIIIPIHI fiil.'i1 i4.itMi
\ i
A I
1" 0IIIuII. .I'"$ 1 1 = n : .1.iii.u # '011".111'| nilr I'M. liaiiui': *. In." I.'.'il our njiplt'I" .1. Ciiut: r \ ., I. I I'AlrllllM'lIn', I Ill'11 'issl, 5'. mil niilmiit, al !,.. '
'lu' : I 1.11.1. pi'oHi-n| I Con.nl, of HIP $ wli.rm I : H" f. C's. i.lnip t .Hi '
< : s X'II'II.I"I1"i,1 'I 1 1 i : !' ,\ AI 5) i r
iiw "II
Ji'.ii II'1 'i.-In-I 1, :IL : 1.11 iu,II" '.' s5 w II sl.ili"' |,i.iiri> tnak.: iiin-l JII.I', :, Jt J :'.I. iin II'-MI-III, H.ai'ha4' : in.l i-ti'i 1.1 lll.'f Mil I I Ii 5, sis.ss $tl..4N s.e I /..nllni.l ,./
11 ,
i ollii; phli'il.i
; ., .\ sugtitL :Itillli. vlll p ) ) '"" liirii-4 III ls'Iluss-sI| |Si..
.5vv.titl. I ti.i "lill. 5 m ut
\.iiVai't, I..ihl NI'i .
| .I.I .. ." .I..r".I.' r.jIUM ,iiii-Uki': 1'1..11 \V.- ,HIP I I IIP i ntm, la iv In "".Inllil. ,k'mllu I nliniil In Hum, fcilj,
f. '''I i.-i 'nni I L I '. I C''I : ,pnlli-h" 1,1.1) "IP.PHI .. 4> git ch id Jc & ]it'
11"111) ::
|>I l'\iiiiiini, til. '19 II mli inilf- lVi.ui, .ill fill '| ""II'I'i..II'I..I.hil! : :
I."rh 1"1'11' .\ ( 'I 5"H \ utr IIIK Xtvtl. I I.'i-Mit: i. .
-. ( HIP ily ", "Ih.r .\ sigsst. .\ linmlHi' nl inn-, ili/rm ho i I'lloin i IH.1'iiC
n ,,' \I'I'\| | 4 ili-l.in.o. I'll tailing:, : U tillov .. 11' I 1..1
I1..I .I ."- h :.1 14 Ji -I'. IIIHI alM.tit tin 11111111* I .1"'I1"1' 4'l's ill: I ln ,li
l in.'l.- "II'I. : 4. n H J.Mii. .nn-lI
.
.1.1./ r r.-ti-r ..iI ', 1'i., nl'il-rll'li a olHn1 liming HIP 11 |
S J"" .1'1 I, ..''II U lo" II l I Ifi: ami. II.U.'MT. ,5... .r. at citlirr, I ilu.-,> ; :11'i \ I l"a..I''I.I.; .lldli.1 ".'". lol lull lulling I pii.i-r| jn-l Iii atI 1s'lI.is' 1.,111. IPInini'il S I ',.1 ii 'Isia'I 7'i: lssss.sssa 1 1. fiui i.m; i '.././..., BOTTLED BEER.nn'ii
.I mil.)
Nfl 1.1 .
\ Iln' hl.m IITI II.IVP nlii'tnlt ami. ',
Unit Ilivin I
Nut I h. ii.I.| iiriiiui.1 .lulu .Imtr I I 1"1111.1' mint I li.1 '' 1 ttp mintinoli' : I..IM ; / ,54 f is.t S.A's; litlUiiut t.Juin;
.- ". .,. ..iinN.' N 'I'liiTalU': |iut ,ilniiti I.) I lin ., l:,.. rtalimi., : I >.. I C.'ssi's. 1"11',1 ; ;ins
"- | | 5 : 'o 5,5S /
a r"i .'" .|"'|", rnlunu.t I Itni an.l II. ,Mill ,1,1..1. .1.1'.I"h. "'Ulh'I.I' iil.st..uh I .-.I..lil' nnr i ily' \ .I .._ Im ill ilni.il ni'kl ttnik. 'i 11 In' I III ( 55'sl. III. Unni | | I h H i'as l I' ;
\\'ff.- I Iniflii, ,, I,10:1* lltiit nf .tiivu-l nf lip.1, )iurl tisslil, ol' 1'1..1..1,1:, 't 5' ui-liil tin. C""I i :. .1".1.1", it.'.iihnl' Navy: \ nn -5 -. \ I liuii-r niaii I 'Is,-. "- MM 5 ll I ; I'uHlini vrouiilii'l
II I I in-l)' hn stuil I ht nnr" .irli'i.isss'.* ( isis no hnallliii-r. Ills's' I... lonml, t liillnMitll f Isis I i / i
i iii
lit
I 11.1 ; .S/'Pi
;
a" l runifHl! Hllli.iin/li fnllt *tl l" minimi: iunn.lia. | ili'i',loml( dial ilipw, an' M.l..iiatr. : 'iI.I"I I I """I"i.I..I. 'a. The Academy of tk Visitation
S .' .1111'... h->- *II..in/ ,. ni"""" r>i'..pli'.l' I..Iuin. .r'I" I.ill' | "II"'lilll. .. sis I, iml hi'-ll.ili1. I In inikii' anv n,.crlion, I Il I U : n-Hirlpil thai' I HIP i-m- onn jn-l 'mitt. 'I In1 .\I.I'I"'I', .I IhrI II.-1 t .ID i/i 1.5, -IP -n 7uti, mil.il in ,
1.11.
| H.U/
ami : I I I.HIIJ 'Inl. 54 >ts.li! I'IMJJ, miHii-luil I,1 i'liillssis
l iinmili .if (Il' I \.|>r.4ilnv >i-tr. ; \il.111| nv4, -"I'III"'II'r| Sinokp, HIP. 111: I 1'1"11." I 'M ri" nl that, .iiiu Hn-ir, 1.1....'.) I iliat: Hm ,I-P- Inn i-inploti'4 u.n. aIls'.ls'sl In imp' I liaximl ; I:..1',1 I of, Ili-alih: lhnimilr.il, iinltt / ;,i.i li. lli > % uv ;.'.,| JI,; / 111)4 litsp ;; Summenillc. Near Mobile. Ala..

tl.. .|. \,It tN, .1..1.1" > .I 1 M.il.'r,' ami iniiTiriiin, j (I'l 111': f. ., :.s-I.11. III"III.'v.I : 14 in.l' piiii'pi-l.. A > In Iliii, tto uill ) rml.i, SIS4 lit ls.Iis l.fm ; linai .vr ;
1.1
_J ..1. i.. 1.-. ttt l.in.Uniiil! tlial lust ii-i.laiinii ol'i.m', Ir.iin, jv .II'I '. | .(ji'l llirir 'pay for 1.11 -'I,'",'' 11'a.I.I.: Km km m --i\ Vsa y ss:1i: iH"\ '$ cs'5,5 I In I llm lifili'ih ).'ssr i.r I Iu vtlMiiin-u l"'Isi.'M

.p iio.ili'oiii.li'l. : -ay.iIn.:s ipmil| I ii I 11"1 fl"I"t" ri'im-.l- Mr l ( i iaiiiH I I InformHirni I I hat ,Im I ha, fXill'.ii. I'liiillilinlly, l's I'.-rn I lint |I.ili.li,,l ,., 5.11|, rili*, utntinli
1 C I ll.inillon. | I > thu' IIIII/Ia1, I llii'.illn'i'., in i\4\ | is' ;a< run 'I-'I: ht Mr.I ltmiifitaml, 1 hi'lfc-vp il Atri'x %S.ir, .:apmill,: .i ,.lraim: mil HIP i, HIM Mum.InlHK. .
I'apl.' WI : 1.1, : ;11; : : ,. ki'pl : \. I II" ';' Iml heat fit rut. l ri,, .. .u ilnirmivli, in-i'.ni.li-li, ,|,
htifil.ViIi tin' In, I'l'mn I hat I lt.ii' ''h'I' haiivil 11"'" 1..111 ( .. |
'i-nl $I'm', llic "t > HIP mi- \.1 Inl I |1'1"1"| tI'1 |1.1..1.| | ami | all uii.mimn' rlnmi'iil'i. : < In.! IIMI.'I ;. for |nw u,
.I"I.I .I..la..1 hp if I i-tpii | nml I ,
iii i InUiiin
10 Ii I IIP pti'it I I ill.I.t tu iiliii-iiilnu. Finiii.li.l Iu
il Ii i HIP l'i' IV-IH-I. .Mr l-a'l
Hi.kin..In.-- .In lli.I..1| rt 1,1"lllh,1: I naola ; I moiili'iIn I 1"11" Il' pmilImnIml i tt .iiiiin.il I.ni 1 1; s/// iiu-li.il, |NIH at.| r-il
.tI lI4'IVI.-5- .-- -|1.1,1; n \ n- ami Allanliirn.nl, I ill ..1.1.In. up i is ::5.k I'ti-ry, om I isis know 4 of an) ih'aili: '"' iiisiISS-)'. 'I Iniiii'.limi| its l.a's ..11..11| | | .lin sggit.t.| tt.s'I it r.ssstsiuis-.I.MM I ,, )i-il I.ts l.irillil $liS I.) Iiiu lil .4 l IIit.ts.ii|. s.f tl.il.il,', HHI Uivl.k
..Ml.HIP (lai'l" ? Irailittliiili Is rln.n'iulnl IM4kitij. l"li r.rss list 554 its's ifiiil "I u'lsi. I | ,.5 5 srI, l ln-1 t-l.i
aiiiliniiiilI'piit .r .1
Ii HIP I i'i.iliii I l t
\V. U ( I that h.lIHMI nniillr'l .
C'ulll". .. 1:1.:1.1..1.1. rtmlinlh'il II I I In "I.I.h n- 1'1'1..1.' I"I 'nun I linen I .l Ir. lii':' %V.. I I HIP I'sis'ss'i I I HM, I COM U.Jssis. disiS ,Sq-sg V.Ii..; -I"a I i'5i4I I -4.ln..l, ii liisi itiilirulili| 'I| iminioloniliii,
-
at l'i 114 I hy ".1' I. tii H.I1 '
( I tl. | ,
111'11" ,\'lll' lu'Ist.II ; .. I \ ) 11' I: 1 ills, I Ihl, n nm'," t1i5't! .i'iirn| mnl ilal I. .I ::1 .4.4 5 5. yisssi stuls V 'is' 55..I.'uii (s -..:
I ; mnl, lirini il lolliii. '. t ti: I .1'|ny Mr.I C liajim-l fnrrnuiM-llilisnll| hI. in 1 1.U Hi /"I'l'ii Ii is.i tivlis Iu ,,
h.I: _ "i ami.ili., ( \ UPiaii I 5 tl. ', | .li Win, k uill mil, fmil S i sssi I.os.s ii, i. r I in, 5sss4 i HI, |5ssislts I'.ir. f Hi
: -. 'I IIPI' ii.niir| ami 1'ririnl* !I.IH' i.illj .: 1..1, ni.i.li! ttliiili ttill IH. t Hn,, nfih.iHi. .I an) pally un'' | '-|1'1'.1.' | .an.t |n.oh| ) I'. ha.In ut hi. .111.$ ... ( i..1Ilhil Shut, lii's's,all.I Ollil'P |I. si's| S I,544' Mil. (5'i.s.' ll|pi| I '4 I I.IIII..VI:| llllll.ll.. -illnnil.nn, ,,( |Ii i4 in, ,in: 05554 mnl ('"in rn i

( Mr. I It. I' ltl..jf I. 11.I.,1,, .In i "pp.p i.l' >..iiiiis-i, I /. l .11, :n I.1. ..., :..' ln'iih) I II. i olt'in I Ihitt at'. Ml' 44 ill pnhli-li. il in full.Vu ll-anl un for HP.ir ami! It i Iiimply |1..1.,1| | |lo ill) ( II. $l.nnu |5'.Snis-r's I H. H.7.V lisu..ssI liuirimii I lsi.: i UL nut- |I.irtiiu-r IIIIIP,
,IS i m I 11,1-, I ilillll.l II'll.I'I'lilji.. .; ; I.hil klml.i.l .hS Ill! UHI.'K I : I.t: |im, | |nami I IH. $1 5.5-.. Miinlnii.4., ir4| .tin*-ripun 97.i'iiii7MVi,
C'"II"I'I' ,,..Iillhnl,: In* lia:. "irnui\ul IiU i* l.ili- I ( 'Iill "iii-.ii-iiMM' | 1111.4"or tiij'nuri'iMirli' Imltina I.si -! "' Mr.f I 'u'I. s'sis..Si'a"l .I: .>i.i-. l!'.aliiuinori- II.an pti r S llu- il5i5s.rt| twr m"III
( I I! .. 1.1 Ii .- lass
11..1 i in sls.uss|
li-liiin'iil, ,In I I.r ''HIT liniMiiijr,, iiinn.ilialili .-- I ,l.'i .".'.I I i !I. mil, ttilhnnl \\,1 foinnl" nril, f.". ,Iiii.rilinx I-. : Init how alN.nl I I'm-li' Sa:Isss'.s gniiiij ...1.1 ranaian: row n m u I.iM.nl.. in. ir.i.l |pssIiI.| r> *l.MrfI. ur lincli PuUnijTi I IHI MMlirniil iliuuo nr
-I liii 1I ii.'. I uiitthi'iv 11-p, al I". or, 1'1..1i I I.*ft. IIO,.lr.l I Uill I H >, IJ.. ,* LSs, I44 |
-in..I..' :'- \ 'i"Ial : "|11.hil'| amiunlli,, 1 ..1 lln' ..I .-.11.1.- I III II ll-l ) inn-iih-l, :ililf' |nir S .\ 'Isi 11,14 ri-porl 4) ". \ ha.I : I ust'. 4 I lilllnNTII I | |III. ," in Ki-.Mi'i 1 ip< ,I.. ,i .. -ssss- UIM iSIS, Ik sass IMI |i..aS.r| s ..iss.sII I linn I lll-lili.Uinrll: ll,,< itlU utloll U |1415's.iM

_I 'I .. I IS ".- .l.in.1., .w mill, riininiiNliiiiMiii.itirr 111.1 Hii-iniion; ttill Iw .lv"I".1" | | am hiltivi. ii.ln.ll .lining, i Hn' -- u 1i'v"i'sai i tl.rnll i. win, i Wu, tuistI itls-sr.ls.sssst In 5 Hi,,: ('II.. .. iii. lui4.ilmthlllllN |
'
.. ,
-- ,1"1. i a |1"1' i-i-nl I lit I ( input II' I'-u 'I''hn aiss'i-si.Is'| 5' .tl I In,
.11' I. 1.1) 1 ); | |I. |: | m. |1s055si. f S lujun iiini rintrli.V.n | :
: is .\ 1:1: si. I, jn-iiiii'.l' a tiry .sis.-il"'sl .hipH'| | tit l'.'hi' s.-oI 1 l, in-li'.i.l, ,i.tL'iil4I ; : lilnnlh' .ss'Ass.1. Can: i.l'I lIsa' I f.I'/1 ill .11..1
i.ivi I .I any ) 'i, iii .
wlti. ror.lon. r.r ilil 7 l
| Hi < k.-r.s -
I 'i ,1.1..1'1' 1-4 .,1.1. Xu. .Ihn,, l.iln .I..I|;.. .us One, .1.1) |le.S P .5i5| ) l'.u i-r.n I I. 'I lu> Inpiitii.iii.l* s tin. .\5'4siiss's U .nlinii i.l. .
o.ir "' .1- up I'-'l i.iii-iii-'l' ttilln. iiii.i.iv.-ni.'iil in liii4' ami I. v> I I'II'I. 'is.lsg.-i' iiml I morn' l'"I.'I-il| -aimfiin j m ik'4 'i'I l.'r .isi i .( ? |'.-M. S / 55.55.. r.' >ina.nioin, sissy Lriiul In, |sili| *
| .. \ lln' nri4 tilnriU, I HK-IH 1.1|
: I tuis' ". i iuln.i. Si| i.iu.| ss'i) $15 isst.lI !
.1'.li.1| tt.iiiiiiiinmh'.) ht l.i'tt .. hi- ri'i.,1 .s '.; i.al.l4.. |tT Ki..44. $5.5Ii r i ,,a- | I |i'r'.I..sw.-si.| : 1
( I ilo-ik tin' I'm lh.il thi'-v, .I.i I .-:.,1.IS i li'ii.U" an ii, \ 1"li.1 I.. lust 1"I.I.l I., all i -onl.-i,' 1.1.:1.. t't's'4' Oih-aiH or S',1 .1..11 U .li-tipi.In-ly I hnalllil :ami! its's.S Is,..'s-,.sill' y fnr llm I i-oril.ui imtv lss'i ssgkl'h.t ,. |1"1. ,IhfIn l.uil.'i; v /., tl.orn.14.' I u,,- I llin 1' mil.'* rn.ui tl.,1,1, ii,,, \c-.i.l int Unr.rniuMliil .

| m ., j"i..1 '111.Hii-r iii 1..1.) pajir.Illi :.linl c':iiis i 5,4' nun ..1 cht I I ln-M anuli.lan. I \'," ,. 'II hi' l 1. ami .\. "'sisliot alloi.l'; III' "."- ''"1'-' for ,lint I ".il' in II,.- s'.ssjiiisl' up-in.ii I Ihi-rii, I N t i-llntv Min.il I hii-ml mi I.1 Inihmr nl, i I.. I lion I .', ii l> uu.| 'I lnk m.uH.-l | .IBJ.UI: .s/.,,,-* I Is) si'I"5,514.5555I.islV| ( (.l.tt.iiri.iiiiil-1,
\.1 onInHi al""" I H.P n-I .1 >\\yt I Hun ::1 455i4 S .'Sisi'i s.t '1 "i.s.'s'a 4s5ps.-a' :.s'i 4:
;ion ui'alliipilhi r I" I 11..1.. .1 I ..-1 ".11.. | |"il. Ijinilk riM''i ii-* inllii ,liM-iiminali' .I3ili-t |11'iisi4'llI' 5'', '1 !il r -4A > .i.MiHm linn, ? \Vill H.i '. I : .. ; \1.' i.-k: |44r SH/tJI; .<*,H i.ltijio.i I 5',,sltM' 5' isIs ..I. ml limit I tu' r.* i'f l.ii.l Iu ulikb Iu 1trommnc

[ c.I! I ht I I..4 ..il. ....1..>-- I i-ity. I 1''I'. ::11 I ruling ul ratiw -. -he ili'-iii1- In 'I'. .. I hi 'I ttn hi.n'In| 1'.11..' on n.\.I. iii 1'1' I k onu that ii-llow I'pti-r. |I.i-ti-l..| 1'1"' I Hi: nlfonl I .IK..II., ulioIniiiPil .5.555> I....; >/.j mt 1-is/ ,)Iss-,, stint| ,,, ai.il.l'ii: .-.i.ia.n- 5- ui Hi-MI l.aikin/I i-is iliin. -
.11'1.1 III.li.I..II ay I.> I I.. him ami, si.i ( | 'i, liurk nin.1 iu; V.oU r k.'K 5:1:I.i. tiiili iuni r.ir Hi.' lot
-; : :| IM ; r.H'in uss anili"allny..t.ri
| | \V.- 5t.s :! .' a lii iii- ri-l in liii I iIsslisi.gt: ....III.'lii.1 '11.1 I :an- Im". mil.' Il.i I iinl zi ml, 1 Itliol .trl, "I.I It S In flal: I low A I C.OP'4 .. in "I'i-n-a l4. Iml hiss il,.$tmiit: .1..11" 11..1. ,f./< .,wfl ,'nii.1i.; lit/ ,.'sssi| s.iI i| |i.'s 14 r ,-i.K I -.-.- i.r sn lining Itainl..
I Ii4ti n. lily
I'. ami A. ttill tin.II'.rotokp ', > I ton ".r" fr..I. its" Ihi-niili .I i | HJi, I Ilii i'M ...l U Hk ,In, ,
[ In-ll, .1 Irliil$ .lint w,}', l t'b !IS n illl.li.- |i illi.li.lvr. I, -< .111,1'1.' : as r ; u ) .
.1..1.,1. | .11 I hat, I In-Ill Ii4 IH-I-II I I I'alhoifot I I-I inJ.Hl.m ,i.piiif|
C. .111 \ tin IMI-4-4 iM.k.Mi ; i mi i | n.t.rliitiiK( li-ll. i S
ilnl.inij., n ii( ; it ui.ii L.n I An. I kit
'I 1 I Ha-l | \\4 al k I : mi ) nun. Vonuuxhl M
iuisi5ustsi'li 111IJI l.J.ll.5i4's'i.tl|
CII.
+ .
..1 lluarnllu I..In* h'Ki-l.ilon' | .1
h.it i
I.ni -ol'l'ip .
I I' ,
,il i. /' ;" i ulf. i.I l..ii ., st I..j'iissisissisii' I .,1. 5.S's % i lit in jI lii. Nu. I \t I.I.I.. MM 5.1 ill | .riuik4.II. .
$ IL..il".1
on .. \\ .n..l.| an.ninl onr.ili. 1 IMI i iitniniiiiii'nliiiii ..1 \ ii i ). l'alI..i ",i..il'. tl.'" agu'ls. I II ajraiii. UP i.olii-u I.l"| ', ial in HIP I l'i 'j.| ami I hss' ( In IMI I 1"I.I.li"I.: | |If| ,? ?? S '5> Nil I kl.4| MM im.I I I. I wv i* urMnf bin.((1.14 sssissi.issilsis
ra-lr
Ih.-t I
,'r"III.I isa% )' ) ar.l, lia- IM-I'II 11'411i.l.i. t I 1''u-.I'.la. 1'11.11.I ..nriIn' rt'okf. 'I S .a) .1'.1.\n '".| :3.: Mli I t Hut 1"11.-.1| I l.arf (M-iiph. 1..1 join "t UP uoiiM ;Ij.t.ss1451' .I"I OK, -I..11 til II 4VIK II, tbM, ik. fill .isa.i| "a i-iil4l.. "I'ss 1,1I, Ilii |illuw
11
I tn I Iho I pal. Imli i.'al: analomi.l, or iiini I i UIII-hKt. t. III 5.as.-r UM'I ISV.' *l.ui,
|
p. s.Lni. IiSI- ul.lv. i-inwiliil I tint ..1' lo ilm. I'I :ami, .t. '. a l-'loiM': roa.1 I aii'l "ninn. L nil I I Hip, -4-4-4 ol'i., .iss.s 1"1.1".11 I I .. i.ion ami i ViI"i )'t.. ilm-. ,...'Iil..I.': I.i.a. 'sit'iii JIHII. i 55 4liait.if LII 'li' I las; Bnss.Sq iiun; ...M.lillicMu: -I.-, I lir.tttiu u in Iuo.loij

I Im, s-,my" I ......1'1.1..I' I hi. ""' 1 h. |I'.iM-r.| Tli 1 I li'M'lJ! \ i 1. lint' nlliiKfllirrr..r I holly rniilinlli.l,. ill his' itiI,5'rt s.r-I,, 11.lip ... cnrri-.l' i in I llm .Van \ ir.l| a is.h, rat' hi-lory' I isis U |I. lomln-itn 5 1 I Iliii I 1'1( hs'ia h ..J..II.|: ... L lo.i.ln |1'1.1| l) i|>| |.> uiul |4-a. li 5i,55sp-tiI5! : lI'JS.issl (,,H In oil tliilr *-il'ii'lt.P,- u.s.ui.isit.|

frn I l\: |.' ili-'ii, II l .'. \, i l.oMi'trl bllui- 11' I Ihi. M.h I IH urtt HHrn-1 ut |. I llm 'h-imo ll In-klil-w il all IMIIIIP I.l.5455sfl.ii| 5 S. il IUi.llrm flUHHl.JU; t is5ii.5ssligs. *. ll iiiu ui.iilni, ami. ii|,.- 1 h..sstiij 1 4. Tin M Im 'I)
.lli-n |l's
> llnCi
i iI ihinill;t fioni all i I ri'miU t i Ihi' ; -
.1'aL : 1 .i .i ii'Ji tOil I llli .11.,1 | I Km A. l m.j.
.1".1 ; ? i, ttituii'
I I-l. : 'tM 1"1..1' v.
i in- tii'ii-l' .
.I..lill- 1 .
( ."nn" in \.rl llm i-a-- h If our I i. im-/r nfiuiir* H.IIUltll>-.l Int. nrua prinkI
Will U- tllTliu I Ii.s I.-, ** shigis..isi ..nl.nanui'ip| .sisl| I.' SI-It tv,' tls '$..Pi lJ.i.s'us'la.'sss,
i.i .lay-/ll.i-l .ni-t illi-ami ".h- I. 1.I.I.! .4C1i ill"I 'I 1 I "millIM ..S : t0t4i'as' ) | .-aii1!.. I | i; llou- ; I Inttoiihl s.listIlt
!lH
j In ..I.1'1 .. I liw
t .\'iII.I'.ri.IIII JIIUMH, luu te-uiur Mini tlw irruitu
4 f i llm I mpauiiig ( sssislsisssi Hull U.nUaiu ,'iislis.51. .. > sls.tisiiI's
t., .; viU.llnln.i.l" : i uill I ..1| l.\I nrionr ,irIls-r 1 ill ajiM-ar| in ""I. ., ,. I ,-, l.oi I 1.,1 .\1.1'0 .I"r. lhai I .,S .1.1.1, Ihi I I. kiml I i i. not oult i'iiilpinpllhit ,I.it I. 1..1. .11" .nint .1 I .. IK I IN Ion;: |<, I"".-,". an.l 1- kit ImrlntiM liltlt. *.!.'., tuilisistf Hull.l n-. :
II IIP im'.li.al .. .iih-
4 .1,. kilI'l'im, ant .-l.ili-.ii-, .. --- -51 -- .. I isis hi-iflol'orp | I I Ilii-rv wa oiui I In I llm *l.lln. 5 5'.. Cital. t.iuUll.4, *., I
.I i cit S'ftt Oili-aiM, or aim ii ss.l i> 'rll.i"al. ami In failing I f.l) Ihi,1 wts) ; a.s.sra H I III.I Aim l.ni un.l i-lo- i.i|u-s it, ui', lists
i 1.1
;; | II.' ...". .lor HIP rminillri 'I 1 lu-ri' i. \.I... .'M-r III-IH .. un\ I. ll-lml I 111 I H.P Cutmt K5.I II.I il I. i-44) '"I l.'w"n.; t'iffinilff Iniko >.| liuruum, .
I ., ; Ptrnlnulll> lini-l > |1. hull IOi ; 1..1' I linili, I .1..1..1\ U pimnnl-- I. "lln 5 U 41 UK Inli.illir.I I 51 lSIss.y n* 'i h.iistts'i'l bat. -iiriuiiMil in biuku a uut ilv
'li'ki-i.1 i I l In- miall I I lic'ic, rv.4i I ilnIVriil. .11. I. \ 1 |
.I In-- 1..11' | i iiiaiur lor I hiss $I'. 'i-l'
|" "il \ r.a.I. r ii|' ,,
| ) iiilurifrom be i'iiiil lo's
I'll-of limn ttlltlhi'iriotlmi. i 1.1 I M mil.I join I.1. |: | I I li al' I ssas.s.| 504 ri.Jiii-ii.iU4 iu null-Inn nil .r U. i i.r.llnury iu. uu | .1 l in.Iliali
. 1 ." rt.it" I 1'1. iioi.il I. \ ...li.I..I'.1I ,11."i'.f' u 1'1' .. .li.u.1 1113iiiai.l. < I.HAn. I llln'li I I I tlin-t- .1 l 'li 1'11,1 11.1..1.\11,111.,1 iyhll-UP.il: t.) falling i : on an) milof i IhiM. lrl"I.I. 1..11 r.' if* |1tiusss.'r I* Its' I 'I HI. I In' i.i.linarji 4.-I..4.I b. ,kl.nL,
alloitin lolifuf. I 17 iml iilolet. i nunNothing il.l.i- m' |1'1 | |
,ill l I.- .I $55 < l"I.I. .a. ui-rti p.4 uuh y.tihi.i.:
.1) I"
,
; ) IHT-MIII., 1 IIIIMI* .1..i.,1 1.1..1. ,. I li' Iliat urn | un' "lluiuillin $4U ns u'i's.i l lll.llt, Ulllt Ii Ul'.4t iISaIb4.rt45st,
I' v. .1( ili. l.r,4t.--l. t.I..ii.ut. | I -- 4111 hsi'r cr. an.l I Ilial" HIPwti .u..I..1 rs-.sr .11.II.fill. Jti. % ?'J.
.I II.uL. ili.-ir i-I.. l4ilur, .t ,llii'ir( i in I'PII.noil 1'1 1'1 1 .. I or ,.. mi I 11.iiii I trll-am ''..-. It lluh-iu s.ti.i| 5550.4 .1. ..irul.l.nrli< uLirly lor DM
i I In i'l m HIPomih.. ," .. \ l>'t I Ihriv I.- a .b.I ,.llil'" I IK-IP iii.l. .411--.I ht I lln I .,li" ) ., I s.stt'sis. iNt.4 5;
I., ,lln I '-nl.-iinial-il, IMiil4il.-lpl.i4.. 11," II". 'tinttat 1 t.. ..I"i. I -i .:I 1,1"llh. 11 .- hiinlerti.f ,IViiiarola. 0 I 5151tt' ; > liIS I-MI ttfiuK I, (ir.U 5rli4 Fiisl.sa- i.ss..es., s's.u.ks.&Ii..si .,as.1 I.i,,% ii;,
"I l.i1..1. num.liW4-i- 1 IIP \jvy V4r i. afHi. .14 .. .IrMl'. ITI./JI il lt.l.u.: I.-IMI j:.. ,'s.p.s Ul .-usv5,1 .tiilw U l
IF N lmj; iar il,
r
.Init >; ( I l iu Iliiluiu. uiai.Ii il. ,r |h' |
1 t 'I 1 1.. Ul.'a f'l Lnt-'iuuiu I I an < tmi .
.e1 $|
I b. I FIWf.I /' llat.r-lriw .
Hit
I is 'i.s
: / '// ; il..al.
35i.l ..5154 .
1 HI ilMuiit lav
|I. 'I. .1 llilliOIIIH' im h., an- familial b"i'1st| im l.i n> l4 .if'iiruxu *
\ U i-s-.s
:
-' .- I .I- ..t 1.I.e | ," ss,1 I.t I lint nuvi : ,,1.1..1..1 SH"I" I I I li :, .1. Iv.'L.I ; |I's.l.hs.sJ.s.a s.5I..I. |
i ,l/ui- J --"r. .-olc at-i nt I lor i hi'f |1..1.1.1. S,1"1.1 i I. arr4ii >l | r4iiil oli'it4.- !ills ,Hut 1.1.1..1.| |irm .. '. of I.Ilmniin.r. UV ail' UIW |1..1.1..1| | | (si ). ;J is) I t.SIH.'I.H.: is.I.> l.iiiri -rn.-i. |uj.iwi..jiIlial. I s. iu,|ll.unu.. 'hIiIi 14 uo.-u.4jr> S
l I. yur.l lid: liters.' ,haluiu mi )4,1\ ; ( M .Ulu.-ri.l ( ruluu UnU UI U'ttll I'l .,.* .
ss.1s.U
4I I l.i ,I. 4 I lsfis&fiI I'.u.lu." i i-r. al S iimi-- .I I : 5I.i L RV
( hull. .mil all .. 's i\ ,
,. 1Ii",1 LiiuN ; ;fi11' ; si'jJ'i! I is. ii..
.i..lle
.lokjlil Cb.ljl.
I..I .- IVvi'ralrillii-i'i.la.-i? I IliU f.l. -- J.,1 .M. Ill ; li'ln. ;;MI It. 'li.t's"sitsin'ssits.' iklwujrv iitt li r in.riluu. -
I. |1 i )1'1.1 -. l .11.1 5 < .t Jl 4iul iloi.'l luakii ui | amiUrail.1 I llr I.l I ..1 I IIn. ., .. ., wi'i |. I-as) 'I' !I I I'allliu.fM I 5. b ,.r 1. l.i,'i ) r I ru4.1.1 -
.
1'li'I'i.i IIMIII] ulial "|.|" :,r. I. l. '>| rrui 1..1. 1..11. .11..11..1. tii.il and. wi- will !I.. mnMini !1'1 \ I H I t -ull...... I *. f..inirtl.'n' ,i VI., uu.1 riblitr( i.| S *>. m llmj.lui-or.iiiiul 114 nil U KUIlinl
.
I ii.l.44i.l-.. \ sst.4.Iii4ii I
,,.I.I4 I:. ami i.NViv jsi.1 rs5.iiii.I.. \ .-.. ..' ,'". Ih4t. ..1.4il IIItiry Am.tul.ii': I "IU.Ir .| *-I.'m! M 1. 1> tt sI Itilnluukiii ii.< \ h ill i.r 1 1 M4-rw.ni, 5.5.1 HIP uiany-

.\ sifal many of Hit i-ii-tuim'is I.r. .II ---5 See------ I Wa avtinliil t..II..lui.| "I in-my in-tan.-1-4 ,luoiu I'al..ln. l lIhuii .tuiiw It M./i.r, Il4nliiir, 5:1, I 55 sst t.i .1itS-, slt, ,i.'sI MI I */iuil.iurrit v isu.I rub ii' ..4.'sas s.f UM'Uiiil !41t555's.b-| iiM'bt
toilj) ,sit Irfiiou, .. liliI4. o-4ui-4| ; an 4.1, l4U.4lu( tsissi. r. ml allillM I'ir.-ss'I.Is.s$ M .
3 il" 1.. l..MII. iMik'm/ 1.14 .$544.. Iu mtinn .' I Inlfcf fti[> Ci ..k Ililuiojul I 1 I r..al.|.. dti-r all other "-""'J..il"r| I.I Ii S 1111 h. 111..a" K; 'Ii; ;I-t.; IT.KAKI.U.tn iMlht. 'JU M V tl I W flint! f 44.ti sans. laru-il MI illS a |.n.ul l.jr trkllaiit S-s"4.-iL.
.
aiti-uiinu U
i4ii I-el| | W
'- : va-i' 51U4i l4.lj-hk *
.

Hoikmi'lii lltli Jfl* tlH* I lui UMfk.'l saas.lsisu.s.| |
I i, 5 I sill. I "luv pl.ui.l mt ; Cll."r rs-i| -I -
S 1..i.. I.1 .,. 1. ".Ii.I.l.1I.. 1.1, "i.il.f li "101. ,. I t- !fillltj II.141'1''I'r| Jninl- Tim ,lollotin i $ ". w-ni t.. ftI'r ( mlt HU-aili I* tlU li H***! h4.ss l |.r.r..a. II t ii.'vtts.s-.i, uiul vunrl Mv lir-l lot I annun eiu-oiira-/ 11 tk l tt
"'i .n ; .h...for .41.' r..ul.I ..I.t I tliuiuirii. rl bi. *it. l.riiui-l l Ii h kit tt iluuu/b i.s'sat I ml s H.-UI, I..HKU
: tI" I au.l t.u-li-h: ; I: rpi-.s'l'Ml .c 11,1 1 11"1.1 or I 1.LItls 1. ISA i'.l| .ini, 4\ Jer. in ,\ I.I,.". talli-llhr I I I'apl. AI." l.'rant; Con.ul <.( Hp 5ss'IhS's ,. Ii fculli.ai., ln> liM t ls.'ssi liuj.eu ,. iil-w Inul.ul.4 uiuiki1 I.h"I ik.r.' i-s s. s'I"-'Lat ps'sV.
I I I"
I li.i I -ill.I IS. 1.1'1 1,1 : I I .si'.is Si ii ., s .. lift .s.'jos4 lUou-iU mil.t
I hate t.iirai.l 44-ill( fr .iii lh. above |-'i-/u-aU'l! HliUltlMiii ." I ilamU. allhii 1..1 : 5 r, I' '- itIu. ol t.i a turn-Ii ralui iu |irmfr> u.MtH ,
i | .
1>. I 1.1. ttill Iw mi ,-\ I.ibit.Hs Ihl.iii" .] i-M-r 1..1..1 3.uily : I iI .. : l"I.I.I..I. Is is |.,r, V alur l IWv I..4-U.I. fn-M-bl .l4HI4Wl .1-5', sV55'I) 1r5415sVsi'l.

c' .. S llI.% llthi'lll., ,; |.i 'Ihiill j ) I'ruUI ijuaruminp.VvliMru. k "li It milling ,.. HIP (,..ul tu iu.! linit .. Snx.ljy.'U' 4.<.u>! ..li hn. m> '.!.1.1.J 1 S"1 IWr, K. I.. Aux."l.Tu -4". I'stJUl54 : JI-t.Ls-II <: t;J j I"* |4n| 1s4ssn4 ta.tu SU. |.< fAt 55 5. hlMI5ai(5ttA'I14ttIM'Ii'St5iiN (
S C'.I iniiii.MI -.
I lli.i.i I 'a 4 I.4rgU 1.,1,1 .M'hvlu.1i I ll.at; I lln-.lilor u I... t s .. nun .. I ll.Pu- lisp f j .ili..n. Sli. rail; .1.. .' Ii .In 44 ill .., or ",row (.. ." uillItifl : ( '219'\ Ak* I ir"l.; Viihulan.l.iu I I I'f'.t (..UniluuiiMr. lit *. ,5a5t 3.II It'iMlhi5S4iil hsghi isi.I 'sjls&a is .4 IS." ui.. Itt.Iua' Iu Stir ia's.ss ist 1IaaPt.

i I sin 1""I.lr.II.| ninkian -I rip '! ralli-.l, i.llotifutir i-a-i-i I.". al-o ,.. .' liiTk i Iwr l I" "1.1.' Hill ."I. '!. Ih,I' mil tlin I) inU. ain ami ui U IMi i ( ,... I .......li, .1 ii. A :Si. lsta..Ssu-s.a aIu.us.t ess-iutsv-iy In MU4II lol.. ..-- .
! Hi
, ... .1.t .1, >,l .UIMhull I 'H..IU-V. >.jlla lurm'loiimt mi'I will. Tl. 'litinyami l[>ro.rr i. xrrlton, 'I hv i. > i l.ui.ili..ii "mliilili S u.l.n tl' '' I lie MU 1"1'histtt al.iutIbi I \lul.0",4 t-ru|>li'i.4 ".v. xv It, brie *.-*,,*. HrUL..t.r. I-L iIsi.us, 4uIt.%'slia5iUs.liM.N5rItIs.l.JI.p4skti a"sMs.s.m ii. g.s.asi l mkt sSs'aSs.4 ilaik.l ss& 'tll.i I ; |>ianii-uUr W .inre* wi*Ilii.mi*it tuul uBit-rw 4k.r It Iw.l wumil -.

t .- u. .!.Murjnli'c.1.I Ihv iUa.1, M-ivwi. m".1 l .- ..".'., .'I'I'ul> iUt 1"1 I..t i-tfr llntr i rrr 411 I |Vu "'1".1 1. .. tiC KninU. I.IP ul l is.-J4isL yt.. w K'iisiss.s.m, usLik.tmss I *oi..IaI- ,l.* o ru, .n/n>4t J. Uuuud b4. m>,4: U: Is'. *151 V"ltkill IM -.aIss4iis tMliI's.I'.iMI-| | .

; nL""" \ ... illolnhinx I.. :iyt'| |ISP |IsIS i l h. I llicru h'' 4 t .. .'ii.l 1.r.,1 4451U5' aslt.-I. \1..1! ,in ntk .r I"r liurn lliau llrf.4v. '. J.v.> t \aulu-aj i .".rau us. ,Imi- It l.li u5r. taia4.a l's. I 4IH-UU, I14I ts's. $ 54 ss..gss.4h5i,4j5-li.ss: II $ .a:; I ; i.1.l IL3M' $I.s..is 51 ; -5- %.hIi). I'lii) is Ikiw Uwli i Jiux l akj itm

I L.i > .. Mak.-r.. 1al&luruuij ,M. ,i.Is-i.. .tit ,hail. hit Il Ls' I. liny tel- Iu I.uui.vilir. |.. thir. .IW tlur'nl. ri',"* liji' .. ..1,1.1.. .ui utliuie jrirau. t' <>-r lie Iru-Us' |, tss.l| that C.t' La.u's IIs's-si.: wi.4i Srsss.-It.', kit htsiss51-i|| l4r.1.b .*.,k.. ilitti lh Lstt. siu4 Wiasi..siL.Ios..iJ.e..5IsN.4si *.-. 5 550 NM 155 NNJ r.L's'hssi. l4'lM. ,

Su sms1a..I. ,
L'oninili.jiifrt .1| ju live l 4..stroy.i.Jitusuiyu.. tisiuzbs i. III b.s rt.aii.&d Ih' i*
.' Aujr. 2 h J.. I. 10' 1icr ..1. I.IYt"IC" f5kA.MiuNM. 4s511514 iii 4.kk.tsss5 1i4M4 I S'-N'JSa's
5.

_
.5 -w- 5t.s -
.
:
.-- .

---. -
>- -
: -- "- --- -
1F&
-:---= -L::=


-
1 -

I
,

.- ., .. .--- ',
-

-- : : )1\ I.: t (o.v.M.:( I I :
I.I.OI5IHV,/: I.\M: II t dlM.MVniiio \ : : School Notice. CONFECTIONERY .rE.Ea'II fIIS.J


t ", \ riMT-nil rur n unit' PARSONS'&PiLLS' CENTRAL HOUSE, <> I M Mitt" /thsJ:1' 'it 1.J I.:' -.\M- Jones( Willis & (:iu.Ia ( }.

: "..n" 1IH> I It."M \ Marianna Florida. Iln mil, I MiKii.il. nli.i li.l.. ,.libl r.., ,111.I -. STAPLE ARTICLES. ,

-- I i ic i t... ni .I'll.-ie.ir-11 lIar "I In. i.l h .MiIi I ,5- ", \l .I l:, ,I.--
in" i n.s.f. '( nlii slit. ci.,. nn >\.. t-l nun1'.leiiffi
nr..001)
S.llrk lilll--. i1AIfl NE'V :JtIClr .i. "., itnl i'in n l 'Ii ..-il .11.1 M I.alhi .
"iI?,' jlli.1i1l1"I.' : .,"'! 11.... 'I. .I"h'. Ant wilt intnj..t.'l' .' .h.n,.. the 1011 In 110. .nil. .,.,.... In it.rvf. ..lInn'h.n, tr.otl sass'" .il, If.ihstsIa nl, ..I M HI.In.,, I n- :',,1 il a it C3- E
I leiv il I 'Inel I n ,rcnlleimn ulm.in VIi.. ..iit tile 11'11I..10 h'Jhll'mm' t Sn 11.... "., 'Mr ''It' piniiest I.. ..nnn.1I" I.M Ir\I.J\: I.IM' \1..1'I : '' ''-i.t' tail ,I-!, fii.n li-r .i f 1n. ".'liiil.iMieMnlh 1E Ij: A-A
a u .in" ...... ..( 'h'.... 1'11I. l.ar I. .. I I' .t'-. k. IVIIHIM. I 11., in thi :
AlIh, It sn.-ti a tIiih. hi' r..I1. Eo iiirIii. nnii.I.lnt5 snlnhil. UNM h MK.M111111 I u: a i\h .1
:: ,inn li.l-' 1i-q'i' lt.ini ia(" .I ililli I ImiiltHillH.lllltll .... .. : '" .iil.lii.rir..i, sI"a-, |it.-l in t'i"', ."'r..
., l'Ii.I.' Iiii ap Sluiui In II. pr4llrr. Isoist 'rnti.r. sir .nt "J h'AIl rir I *
'" ,," nil ..I j I 11" .. ,.. .. M t. I. it r. "ni, ni.ir1i rilrni, .li ,I. Il.h.! MIII- ," ,,i'i, n-r, i II-n ..,1,1..1. nil l lmnlerili I. ffslll.ir
1'"lilh" nll.II'I"!!" ;!! : '' i. .tm.fl. 5.t..l-loP. I.. .7lSiM't t is. tli'1S'h. |irlr'nnc ansI. 111"1.| ..-"". "r 'llnI I \ iiifnt' 'in ("In 1'\Ili. I tall. Ii.I. .
| |H-lliil. ( I'f Ill-lull n IIKIIIttllll CROUP ASTHMA BRONCHITIS. |11".1 I .I'h, 10 'em! 'Hi M h I.L,' nir.nl-! '--I Ii.! i. hilli-r II11.1 .n; | ,| I. Will, mill .. \\1.1! ki It i-nnliiimllj Mink'-il, willi1 I

|hn.| llollP Inllell,. for lilt NMO I Imtll 10.DIPHTHERIA D I II JIltS..........,....".,.,.......,,."....,I..om""% ," "I;"{. 1..,.,...,.It.....,..r..hn.,,11 "ro.' .'"'' "If !i i "I'l'r"'I., ,-l.il hilts f- In' 'asa'mt.,HH." at nll.f.iil.i"> "f )11 IMI.I'(|Vnnni I 1:11,1111)1.: 'Inl ,.'h, in-" .'.1!.f..n n n lll.'iiiil.Hi'.I titn .i fi f, .'eniri'ir.'in' mli'ine, tinil.. ,iniill, leiiillmtnn. A!I.\,'iii1s I it |oflinyil'; in (In- nliile lil"'. j ji!, MILL FINDINGS, ,

.IIIIT. lie-fliiitieiiilnli. | |' iiu. iinlinjl" ; ,; (II he, run* titrc ta-f"* rut ..f l-rt I tiln .it**) fi .( *..n l| vnqttifttiT : '''ill "ill,, ,.rn., "i.-i in, fir I ,e linn-. isa'-. i >,
l*"rt Mnt' f re* hy tnu,, ,....t d1a7 aJOHNSON'S iDuntittU I His i Kl.t I: KI-.AM sAt.lKiN--
..:,.. TERMS. 1.50 Per DAY. S I's'aus-.l: 1.1 0 eknii, fV-i I 11 t In 'I'| einl iinilrnttlln \illl j i
,. .
]1wi iiliiii> |1"1'1,1. nf her.. | iilienl| "titirhl'! IN u*r ttun rurc ..I I : ,,,.-''h..I.II",1| willli 1.1. Illiliri'ct.il i t I l\kiuv: iniiiiiilt'.1 I, ( nllcrv, Sliovcl.s) ( I llocs.)( Axes, Snddlcrv: ( lis:
( a I "
-It I. f.tel' th.iliinrl.i'Hi'.I.iliiie ANODYNE LINIMENT !r.r; ; ; .r. Mil-. 1 I tl 1,1111l an'i
lini-r.. lli' .ii'l : :a : ; ,. I ill ,1",0"1') n. 5 'xn.lJ11
.. .... ... .. .. ...il-iwr.h.. WN.i.iiuIMtar l5Dh. \ i iinin." II .n mill I"' II ifiI I I Ii nI IN. tn.iki,h I I'n'iii' t I r.i: "in,, l nml, ,
1:1,lid. 1> ._i.,. ,liiffnnn,. .n.nn-lmw'I > tnHCT.i1if>>n |l. nfn- | | : ,1 tu-il.iv tin itltf.u linni l'iiu1 (Oils) IJhiclvsinitli's Ucllous
fit '
!10:1': ;jri-mili-il tnnro :" .lit: ,. .r".-nH ...*. ,..tT..Q..t1in.l.<* .i's..U-r'.S l hn*5, a l ,,10... KMM-y, Tr Wdn. ., |II.I.. .>._01 W5 I lliltik.-rr. n.1,. t itt t'i, in In ",,..r .a-f I.t 'Hinnt gl'1 ,11 ,
.. ...lK-m in '.. I I. n.Jninnn l>... .l'ii.i.i .1'1.' I u: .. I.IVKIJV: : .s'A1ltK| : ,I ,'
I lli.ui:, I Hie, Htaii,: ,,* nuns ninl.. I think, II i'ise and iKn.uk. >*lciri-r> n.ii.p.ffl5'ht| | 'FII.I.I.I\ Pltll ,si .1.1.| I i-:ulll nil ,I I', I'lellie' ) i 1 lifinij, iinstiriii-tt| : >il.I .

liii'lil,; |l'I''I.l'r' | tI",11I honlil I lie kmiwn 'Il. l '' l \\IIP. .' 'i i I ,. am',,* :.111,1. tfhli'li'* rim ".' i If v. 'lli'ainln/ In. ,. It r--, .| i--l.v.- ,,1 n NI.II.I \1.1.,1.1. \ ices( Anvils, "hlr.:,
) ht", nil. ) ilillnilt.il I lull I Unix. inn i'aa.l.It -0-- '
"'.fl. I roiiininii IHIIH-.H,. ileiii.iii.1'll.' .. ......il.AIoII.nh..MAKE' HENS LAY .-Ill-Ill. lit "II.M.I I 1 rhi.' ninl" i l'n-r.| "I lie ni.ike, n tH-i i.iln, nninel., I 1'' i.\

llntt, .iiiinli, in .*,.,'.. "I' In1''' pn'iliiHnil ; ,I'......,...,,,,,..., ."...."..... u" ....h i linkfi.fiiiin, II-IKI)!l.. I Ilol..l. ( iiil., rii < niih .sh.h tnoniIi- h I'nii'i.jli .1,11, I loine'lie.AU.IlllM.Mi 111'
will titnk. .* hi-ii. .is, Ik-.. ..hi'riili.n'. f'nn"'nn' I'nWtlrr, I***. nn. ,iMinfiil, fn sift (tintimj < I 11' ,.s.hs; | I ar's I't.'sl.. I H:Ittei nf t 111..II.'r| in |p s, 25 and 27 Palafox Street
: -* nrr* I Ihe I jiifliil"Well. I : *" ..... .trj.,lrtwt ..nt b, hMil l i.s id. ft*, ,in ii..iii|.t. |I. d J'Mix >* A "p |.Ih.I" ..,,,, MA, **. III'r",1 ,i. l'i'atii, ar. '.1...-. isis ,-.iln.| Itilnif.U'nl ,

I tJiniiM, > ii i.i.l,mn.mii. i :':1'" I reThe -. \ ,. !% .tr, I. t. ('U.IMH >. .. .'. 1hi1'a) I III.. I
m .iii.l I ,II'H $ .
.r pnnl arc prim-lp-ill) In rail-: : l :tmy, i.-lf IVn|>lirlnr. I .IJ.) "'.\.I., .11U.1: I 111.\101.I .\. I 11.t I.A'Slriclly I.. .. 'ul.. 1."lu..j.I..

HARVEY & HILLIARD ___ __ I I hIss r.ir.-rnhii! iiilli SIr 111"" I ,.', iplnAritliin h. ',.1 i
.rn.nl-i.. Inii I inelitile. 'tniig''; ( hem' t the II' -- ,, lb
nnnr; II nik-liei |uaast' .t>iitilli nrSt.'Mllr. .
-- --
I M.-I.IM.. ',tui ,'Iiii' nf I.IMI.IMI' '' nero.. REPAIR SHOP. : I

I i( '.in ) im !ji'm1 tnc 'tin1 aiiKiuiili' "fI ,. Lis.: First-Class ID Every Respect !: : ASH/ i\lllo\: : : I.AS I'll'K-.AMi: I lirnxi.x I ) .

I.nnl* primml/" ,, :mnt. "."''I..mljllll'ln", I hii"'h, Contractors and Builders. t I ii-.ie ,"..1 llia' lIi'hs''r! M I "''''1 1'1"- fl.in.' '
I I Sri KIX.: I I'l, Ml' I'll'l.: nml \\ll.l.
I (hey wei-Pjrriliti-'il" ?" I n., :\oi'.ili\: : i in XI.X'I 1'11\1'

"I I -in: iln ll in 'rnilinl, 111111''.....-. only.Thr -,- I Jolxn..vieitlxi.. : IIlj.11* l'd.I."I.I, |.: I AMX.: Sl'AliKS.: sllO\ri.-: :111 I'II\\I'UI\: : ,.

n Pin":ienli nml. Allmilllienl." ( ,J. \II<*< : ( 'AIMMACil'X. lll Iun..:*&. "'J\CU > "M." .t.. .... \\\ll \1'im I' 'lii .\11 iillliK.IMiniri' : : ,l; _. ---- ---- -.1 \ : si l'1'l.ll-.s.: r.M.vis AMI nu.s.IMioV : 'S

t ,inile. Iniifr. ua: li'till' ,tiinler. i jnaiili. ".l"( ., .. .' : IttVH WIILI
'.I him liihi" ill ''''
MAIH I i i oitni is. r..lh'I |I' ,
I iMioits: SASH AXII' I'.I.IXIK. : TO ) : : Hotel .
.
: : \ \ Ii IASS..ix
iilionl; I.U '1.1'nn nei-e IVnni" Hie llmiil.iInnli. (" \ I..IH tltll.l(4) 'I 4 tII I: City TI.nll.:1'1'ILI \ .
( \- l'l.iTill.' ,
I 'I I 1111' -l.ti k"niitile., Tniiini'": ninl, .. 11 ,
| '*|M'< iil. illi'lillnii. lo I'MltHK\ lip lnti'illli, I OHIIM-IS, Mil-It I.stiIkka. ,
KeVt I: lilt-nail when,, ll ; | S I lAss K'. I', Ml'" ". I 111: I MIII-IIM: : ,n I..U..I.1,.1I \ r. .
,1111.111"1 Iinl \\ ..!.... Illr.: ii: -. ." .l'II.fin,'lli.l'i: ill iTi! I |1''n.in "
n I line i .I'linn. .1 u.k: .iiville. lo 1 l\iy W"'I .- M.HIM1 M.\lll\r> f-ir S tin |J'!''| '.' ..r iNiimirni I tintf., mini 5 Ed. Sexauer Proprietor : rSJ-NG .CXJ: ',
i I \
ninl,, .. I I.i.. ..": ,iin.l. i.p .at Kil I r.i.l: I fir |..nl.Iieti ) -
ill ctll Tin ...f(1111,1101'' nrrcs II. II
I.t I.A1)flANI ) I..AI III ).a *,' in*, tin 111111.. y.atsa'" < 1 1 | iii4 mul,, II"|irnn, r.Ii .
iilliTr sbac.'ti.t 11"r I Mr/71n IO.M (
mil I i.ll \ null nl' liii I Ii Jr.xs.
+ 1 ) '| .sia.' AND : > I.\n:
rioti.1.1 :MintliPlll" limit: I'MI.. ..**1 UP' 1.1 I I 'hum tin' I IHII', < I r tIm -MIIII. hr.\ iliiiiit. i miin BUEI'CI

Tin' I Ili-i-lnil |..lll-i,.li.l-e I.ink 1.1"MM. .ft HI I III. "I" "" U""'''' AtIIES: ). | .* 55.'sihaa rn Inienr, .1.I ..'... >.5 n .'mintMnt.. i E. J COOKE Clerk I IOVFRNM1UT
Wood I Turning in :all ol'ils BI'mH'IH' .1,11.I '. Millllillnrtllir li 1 nillili, lltun. In i
\ s1I'.. .. ..,' and Stoves Grates Etc. 4
I.II"\ *
-.. fof mnl, the iIIa.'f[ "1111'11'| : "I ",1\ if .ln-kii.il Millif$ 1,1": Cooking Heating
I Siiinvi1'niiler
\ : $
1:11.1 : I"'I') ,
,
\ 'tin in* In I the I. MI' il I r el ninl (i.r.s.a,1.,1,1. .
I iihhh, il olil.iin' ,
1 h.to,, c'lmiterliy, ; .
fly n .\I"III' rll"M'\'I'AI..r.I".I.IIIIAI., .. "r WIVIl' m M 1I1.I.4.'rr"I'II I ; ,--. 1.\\. > r.,," .1.1" I..11 'IN nf "*ninl AMilvil*. lti\ : s'r., '
i li-lir,: nf nil ( he l.nnl:; "hiinn-il.: It1 t'--r.- !-:11: 'in M.iliy 'tnil.Ir. III %' .' '" |. .ilhl'1) '1 it i f H I ..till; n.t.i'i { s.\''I : I'.i.'iiii.Ks.: : ti.lXl-: : *. WIKHIKV, ) : .A\I \\n.l.n\v) % W.\II.: :

. Intern' ) n tun, In ,. (ll; ,. \M : ', : : .,.
-- -- \. ,
I1,iiini 'In li.-no.li.ii I,1, ,t .
now : 2.Vl.iHHij ( "" '" 3It1)II' AVVI.IMIAL : !"IIZ" : ni'i.nri 'lit 1 tin'" > i i f m il finiipiiiti" ., i I. h\l' 11'1 l.; oi 1"1:1": l< 't\\ \IK: : I'III'II'I\ .1
itei'et." Tin', ",.1 eli'ii'lor !I rll: II.I,, usu toIn JN,!.',.flltI \. UN.'m. J. X. Illllil,., .llllluN "'Hint Aiulniin It.'iv.' isaiah .1.,1.I i Itiulrnnil:. I < ii .\\in.i.ii.i: : : IAMI" I ""II'I'E\: .
IKSI 555 1. \. nmiii\( : .
I' .|IIIMI ." MIA 1'.I.I'I.\'It.I: \UAIMKMI: : -:>, "OII( ) : !1'fIIX.. KIC.Tlifir a ass
| )
'liilrriiiiiiini.il, I It .ill'l11111111 Mi'iiniliii ,- j I
( ")
'1"' li-u.tli I ai if lbs r.alrosah:; l I. I i I lie Kin' lit' -( )-
| riiniiitiy'| : of I I'lortil, ,t. ( ienornl :( ', ADVKIJI'KCMI'.XTS.Special : : : : : Administrator's Notice. Wills & Broughton wi' nil mil '". i i -n-
Ifiii'il'Hi t 'I'1I11..h"'c Triv .- -. -- -I I la.. r.'ill', |4 I llirniiL'h .li.'k-uni: :IIM| \milliiKiimiMiiiiit'iK. iI I ) S In' tin." i.ik 5 in MOM I Ii. Stm kill In- fiiunil' (C'oMi'i.r. in nil iho al>i ie llr.uulit's, 'i" a.I I
il.tyiK'fuip 1."n.I"
eiitni ::1 n In tin, Mil. ml-'1. rili.I I ,. \.1 '
I Low I IFon.M1 in FImi;l.i.
llic ,llo.o Hi't Ihu 1.1'xi-lnliiK, 'In 'I. h""I'I.I, !!,,. at I hilI I haa" I.'n "1'1'' ..")11',111,1., I ISis' I !"|1.,1' | -.i-k: nf III.. I iiniiiii i i. K\e !i rib. I II I IS.V.H.mm'. Ir"1 as al t any :
I Master's Sale. inin toiMiitr'' HMIII| tin. ">.1.sm'.f its, iteIi, I dtiton. .- MASOSI llm.ilr. .it 'I h'hi.aa's. slash I Imlirilnnlul I .nit. -----i..iA
};el n i.1 li.ulrr, f.I..- 1.1.. riilrmnl" ,I "i In'inn.. il'i"iM-ij l, h... ,iiohii.ill' |,'-Miiis" -h.ir c rum- 'II Ir.11 I Uilim.ini'li." ). -

A ulinil, 1111,,' IN I'ore. Mannul, I a "i-din-) 'hut Itiu' 1-1.,ihn. < i';: lid( 'th 4-ttilit',t '"' i it 1 t 'I'lltmii,.1-1 "'i.11 |IIH! .MM ..f n i il 'in i* (..fill1Ihr S : ( : IanI'S I."( ) I :
Circuit Court--Escambia County. 1' ''in UK. ..iu.." \\jtlnnili linn-,," \uP m" .1.1 l -- I i-tiiri. I h m'liili' a IHIIII.I.I1)4. \ ) faire I' .1' I Hit' mmim.E L i
inillii'lin.l' It'I'h..1| I IIill, i-liiirter.. nliTmly t*\ ttlU (if .'lit :i --Vi'ATi, : OI'-r'I.OI.'lliA.. : I nil lint >i I .1| I., ( H ,all" ,il 1 .i*> il | .luliii' II. al.'lisais'. .1. \11'0.
: iiimileil: ,In liilrinli; ,linl:. l i-xeeeil-. I |uer'.n. tl I.r..I""I' 'I4ASI'I.5II0 I'J |I" .IP'-I i.r.s; ) iiii'h.' Mi- .N. V. IH.'I\: AMI l\CKINi" ( CUMI'AXY.'
Illiuinl. KxiiMilnr: |,. i| 'tiMlMkf Idllll, ill ,l.U. III' 111.) I |h| I'. If i I II in. Kiiiric'1" :. sahlhs. .1,mi- I H.) I'I i.lKrink .n. : .i :
11'11I. A. 1
im
,..II'r nlnnil :I..,| |.' ..\f'.I'.II.1'. .. .',,' of 11 I llnlnrl. I 1I.n..I., ,"-..'..1. 1{ t .1"1.1'1! ( H'\\ .\ In.In.inl.I.! ..''''' l'lillli. | ., tt.'t .'alt I 1'iki-r.:, if 'I.roll. I 11"111'1..1.\1.\I (I'f I-) M IIII":1: (I"\II: : 'SNII I
hl"I.I" |1".1 inii ol. the. :M.ile' ini.)llnl-, | ..! III I luneirt.H .'. 1.11': '" itf Hi'rlli:'1(1( ,iM. ,". 'II t'i'l.i'. ,.1.1.Amni MI.' Muriil. ,i. ,mill Iliuiiiltini 11. Irs) //\1'1\I I I 1\\1: 10\111 I: 0\1'\\ -
,ilu-rl 'I .iitt\ ,' ninl" his n ur.'. I I "t .!., l l".I4's I l\\ -- .1"1 N -. 'lltiki r. I III'h 'i-l llr.I 1 nil awl|. .I ..aiala.tissI ; MI"1:1:1.: : ; ; : : \ : : i : ;. -
ill!! Ilinnneieil, "" ,nml nn-ni-leleil.. Xol.villiHlninlinK (Mill \ nil' II' J JI .li'lin' ,'' II. .tI.-5 I 1'1,", '. I 1,1.; .. I ..miri.llilllt .1\1:1:1 h .. '' :\ .1 I xi: U'tii.Ki.TAxin : .
---- - ---- \
I III'4,' they ,rmileil, him. nilini'leiuhli'h M n ," I "I'l III l-IIMi" -MM I rKtI \ I
I 111trl1le nr n Ih's.r.m. (sr Knreeli mire .mil' iiiS'lltM i I UIH.'K*1: In $Mil* n",1,1), : ) .Inlnu. .I.'.HIS II. M Is l\l\\f.' 11 : IMI.KUIICK: :,: .
': allmxeil, him, H.Sltl' "''* iile.: n-iiili-reil, ;:: : In, emII:; I eiin nn. I ill.li.Hi; : ;il iv I'"IIt.) .. I .1 I I .int' \\. I II |II-, IMMV i: :M'AI.O., : a

,n-r, 'mile., Ill inlililioti, they l\ilhili-e\i, nl.lnlt.' A. .1'.1..1.10I"( \ llmi.'. .\. K.: M iiI !11aIlls! C8ll1fOllllEoTEI. 111,1., mul fin ''At'I'| | r ,ilirtii, mil m.ikn 1 1.1".t"I"I. 111111.I i 1 in rim i ,
| .
I I Hi I li.lnilr'i.nr' u il m II I innl i 1.111' Ii inei" ri .1I1I"1t.I : ir-iiilii ,il..1.a I I: "n"x. .
nil l.nnl, I 1) hilI'! Sunlit ".1'I (tI" I liMnlhi'ienlh ., ) ''I I '\ .11 ...1111'' |niliie, | initeM, IK fire, ilieii.intllniloi.nf -a trie': nllt'iiltini? ,, {;h PI..I.-II. '.. .11:1.FI' 1111", ) !. I I'. C. IfANNAN. JOHN. E. MICHAFL
nillil, I of. iim111 l.itilitile, I mttil. eellnly' ,ilitr.lnlln I "li'j/nl. Iinnr4. I I.I'.ats'aI.ar' ; ., ." 'lo liar'taahihiia 1'.1'I' IkKlt. ,
|bLi ..r .11"".', 1 I IIII., I.I"1I .. Illtt I I'llllMt I'l''Ul. l'rmt.iisi'ssI' :' I ('lilll'AS .
: : i r I 1 in m '-" I 111. I IVI '
ivliellier.. 'ineieil or. nii.iirieynl.When \. I I .I UIK -. It Hannan & Michael 11
i I On tin. :li.l ilay,, -.epIemlKT( '' .\.11.11'.1. IIIIKII--II.I.:| : ) | 'I 11 l.n.:" iti'i :

an "mnciiiliiieiil,,; olteiitl. rein Ille. f.illnlilli; I*'nl el.'lie. li rtil t : l.nt lininli'' 'i i.ini' rI I ,,1,1""'... "u. s I. ,l.C :!.I. JIIIS.IIII' .li.llt, II. Mil I".1. ':. l f""tO''h. .
I nmiilit ,, )l. | \ \ IM, MIH.IIiV.: 'l.N-'M; S nl.\' H.BOSSOS I. \ -.-- -- -- 1
1i1'1'11I1 Ih.1",1': ftiiis, ,lI ... '''". vI I ). Minur., ri-li'len i I II I /ii. i r.liuu$ \ ntiir.in
I 111 Iii* I'ln"| 11 I tli' I i.i.Mil. 'ir.ni.. sissisit liv U III. I : 1I
I eax'lhere I nn' nut inllli-leiit" 1:11,1'0: ,, ;'I't.. l I.,,i.| 'ltii,. mime' l-elntf!: ini'hliliil In ill." ",". | N 11111 IIJH n l.ir this r"'. |"""" ..r 1".1.. 1- -' ------- I'll 1.I -I ( ) I A I I Wholesale Grocers
i : ,. ,iltinl11)111) in taI West Florida Seminary
i7 mOst tiientiiiitn"ii.! ii
I !.11" ( 1:1.rr.llllhh..l. ,
meet, the 111'1011' t In "ma.Is nlreaily IAi'iity- ,
grlill '
A ,Mil ni'lllji ll1l I r.l > H III"III... 'Hill/! (SI lirll-) I III"* ) OI.'n,1, t'h,' I
I iliaileroil. I it \\m voleil, ilnivn, %\rt.| Ill ...1111I10111) e.innl.l.. Mill.' ..r r'lnliilil. I Wanners Cca0 ,
No. :oil 5J7 mid I COM.MKIICK Si'Ki'.in
IJi)
; :
:
mill 110 "lilii'iiiimls." ri-illiiiini-iiN''' : never "
1..1t'II..r ,
I 111I1.lthllllC( ( ini'ilnii, on the I'.ncol' ('I heehniler nml) puI.uslIrI.iImn.| | .Hilnreniiti.il I IniiiiliiK) nr InIIIIV "t''II.H: 1 'IIIJ), i nl MlIII H\! II .\ I I iia: :. ..... ,. I !

I : nil 'nnjjiie-llniuil.le,,' fur to l8lilnri l\. AlMlllHllllllllll11.1 | | /. I ,
ll.'hl" IIHIn I'iiiH it h i- 'i'iii.iilt| .
in :
Lt .',*. |K-r Iflilu* I ,,iU nt i nt i.f |I.lsrlSm..r., \ flmlii/ I i Ilii'lr 'Isa 1". -I 6 M ia.j.tm-| | | I I. Hiniiilemi' ." 111" | OBILE: ALp.. .
: UK; : II M II. Hill.intiiiiiliN I:-, ''.)!!.il r.n. I I. rinnlH Tnre uiiliueliili, ri I. "nilil.li-il" | : Ins mil as ly
r4 VItL I U join-' "|iiitnluli ul' IhU lie-' -i-i'inl| I Mnnter.Special I ci"-,11,1,, ru5.. -. il I ,I., I Ir, .'.. rnnllliH. -LlnIIII': : : : 1'I I ITt: t II I x rUK '' 55 :
,1..r :
-I. inn, ?
-- --. It. .\. Ill IN 1 It"'. I I'". Till'- I S, ; 'I''I'1.. I. T.. \V.M, IHIS M.li. .t -
( ,
t "I 1 'Ihink. il 11 Iiu,i-l Iy (nnjii.l) In mv !Ihe J'll' ) I l--'lil. I s.st a il!. I I". 'I.\f'I )1\11.

len.l. II \\Illnlia\\4. I Ilin' liimli I'linn. Master's Sale. -- -. BLESSING TO MANKIND 1.111.I'SlnJ"I( ) : I ; : : \ I
I.
I Ilio Inarkel.,: exi-eit( |' 114 ii iiin>l inlualttrlllef' McDonald March & Co.
K.: .\. I'l.inn. i iV. ZPRCVETl | i|1"-" .I..lulli i.Ti'4. K.ilHi nil U"-ln 5 ii hI.I ala.! rH. ,
I ., nttil not e\i-cei1inu,i IMI' I .iieien. S.> ii i --0---- I lil. ,, |I. ami hohl4 Out In caiilnlli.li fulio. Ini' \ ii. itt' 'I'S IIIS'xiiN., Mn' rill ,t r..,..11... eKiiillillilil ? ''iilifc ofTonrS f t li'Miiis.. I liii,.., l It...in f '.1'1'5 'tiLS m. 11
[ :
I iinnl 1} .I' li., mill, it| '"'Iemsxs.'' : : r :: II.T' iii-nii| : ti f ,iiini, \I.s's k..
IHPHKlnim, iii.isinni, UN I Ihc Slnln: ennnoltilmil K\l: Mill-In, .Vilnrr.'nl. set! ,ill nr Mln k 11.11/I\.tl:1) fl\ 1'1:1: : I /'011 /: I -'I\XI'f."ITJI: :, III'ifoi -

II' .u-ji U .loi..liii. .ilui-eu, .ii. i ill .
,,1"lllt iliH'-i' nut NniU 1 I.II -- !- -
!
"H.
: |I"'I \ iiiliie I ..r nn i ....I..r nl Nile I In, nl" i\o I .' J'I.:I. I i::.\ I I".\ .1\.1f'l UK : : : I IN" i.I. 'inVisAl (
fair' I li-eatnii'iil" ,, of I the o.lei'| riiiiiimilethai | < ,I I *.t.sI.h t "e.niNi.tninlii, i ,nM,' linnilH, ) re nn .lln* "iliiiln ., -TA M.AI'A.sSi l I: (COI.I.KCi. I i EIEIIIIE :- I liii ICIItS Tombs

I a new *l'oll.lh"I,1 IMHIH* in nml, tillBUI .. I" ) ..r ...,,11. A. I'. INM.I.. I h)' ,ihe. Iliniinulili. A, Tin 'riim-onulilireil" ii-lereil: lap } .!JIsll' I 1 KVI.H. is .
i I':. M.iVMill .lnil.'i.i.rili.' Hr.l .IniJieliH.. ilI '-
1'I h Ian.I-i |I.I".I,1| l to I 1111'''', n'hen I Iheic" I I end,, '. nr the Mute, ..r rl'irlihi' fur t'..""11'. ...rI JERSEY BULL -Sal'- .'' : : IX MM HIM' ;.
1'I"II\1
irt not\ eiinii'ili l.iinl. It-It (In t>iiii.ly| wen ,I ""rmnl..i.. | I it III ,nn : AXI f-niiiv.: ; : : GRAVESTONES, MANTLES, &C.
( 1 .l.iuihi.Ilia' / 'Jliiiil/ /*<>/ s./ ...',.,b ulirr,
I Ilin ilciiininU of I Ilio nlilrrliirler." .. I '\1 I NImt.X.\ niirr.: .\I I. \\\liU: 1.1'\1.:1'; h'l'I.Lt I I II' '' I I'K-llIN: ASH -I'M" IHillnSs..
think. fnll"lIlh"I..11111111 nil! ,,'II""rl"'uu' /U'Kul linum nl _"". Imliiru lint 'I I I I .,'U M't''ahaa'hsas'' n 111". mi,... |>vi>"' \l.ilutl I IN |i.iriiin' 'nl i.f I Hiiln.irHit I >.
nny tIjreeI ; ,h.r..r tin iniri I 11.11....*, in tin'l |II|> i.ri-iiiMi- 'I .VilM t.J.l'.4.. t ha'111"r..lh"| |tlj( .h.| :"...*. I II: .-, ..|...", ,,-/II' N..ii'ini, -.,s.l.Is. I I i ilh, me." .,.,.1'1.' .st I'lililln) iniiery". to I Ihe liL'lii-Hl lidlili,. r pillow. latar. "111.ili |I'I.'M\. lillliniiH. Ki.UT, .,, >r .1.i 'lit. I..r.M*,M. liir l at iliiL'iit" .lii'N ;.iinin, IIMIII| imlilnt |1..1, I'.llii, ,, ,. I k s'Ic.'st, ,laa'ra'.
"If I. Hilt new i- .; a Tie,f ImilIill : Sir' eiinli. /. ihn '..11.." intf, "use" rdml. renl. .*.'")10' ; \11 ,mrie, i'ni as 111 ih.. Mil, rni. > Itiiri n 'I j ("ilioiil,, I IV" r, <'lii'l, ri: | I\ *|1"1"1.| | $fri>'"||' .1.1111111..1',11.' | | I i |1""I"h.t.|. in kiuiti I..., T II MIIIMI rr.niuhi ,.", : : : : llelneni ST. I.Ol'IS) ami ST. (
niiny| :
cit'uilIssi' III I Ihe I li.l nr 1"11.11.1.l t sum itt'C nrI I II \\\ii I..a '.... v..n> Kit':. **. .**'. '. .. ..\iliilm.( "IllI IllIS. .\ I ul5.: mi* Hi | nier iriii7s. nii.l. |in,.,,I... 11I'I'IE'I .''IIIX\ .
anmit Itinl. laniU In hx-ale, eiiu, il linliltin I H.'inill.ln.. ,.. innl M' illl. nl .1"101.m. tn-llitl I 'I Plus I hit i: liil.l.AI-: "1! 111.: "K\-nN.: i lulU.1.,.".1 "', I.r.i'-l.I 1 Ik'iiiiUfim, 'nl' oh l ""I) I |H..Jin' $.i-ri I u >'. ni-Mr, I.. 'ln'ti.11 Hi.' lnisi. tiln''h. In. .nn '. ,inn-'JS.i. | .!

..- Stale\ liable I'nr Iheli' \'IIII1.,1 Uei.1 liniri.r. 'lot 'Ilirii. I.IIII"h'.I'I.1 I '. I.'I I nun In- |iiKinr. il I ini'l eir.il rir nl ".'11. .HMr.imi' I I... .mill. nit iiiM.tM'M ,.r tin iti I I I tits-,'( :Mil:'t |I. In. li.ik| 'lltilili-liln. i-'J u .In- ..."..,1, rlli-: \ ,sisal, 1"1. at II..IIulll ,, III!.V IN fV'Mln' \ ,|t.s *a hal .IN.,., I|,> "I.."*
""Tlmt It mi ojicn iiiiNllnn|' I 1111.11 Rill */i,.t her uilli, nil. tint lniirini' nn. .nln. tlnienn.ninl .1 limn.. Uml. tUmUii' |ma'* Ii eiini' | ', | innni ol.ili'iiii. ', '. sill f..r n l I. ri'uri' M iii.,1. nr, sniv' ,
not ireiareil tiitiisi\er I il. The I. I nil I Itni tiii.mli| n.nn i.M. ti;;lit-i isis (irlilleti I. In lln, Hiniili.iiul.Vi 1,1 | ,'ha"a/. ..a i.I i l'i'iiHii4ilii. l'l.rial.i; >on will n.. CHAS. IT.FAMILY QUINA iAi'i.iviinii: : ->l.\ 11. I ii;':
jirnnlIn .
| | | n .tin ri-nnlii nin| | rniinliiK. ..r 'U'liinKintf.' ; .1. .'. u: .. i-i.iui l I.) Mini r.... r. fi.IVIMV will UifiMNl James( McDonnell ;
:( ofHii' rliarler III tin'! teeth, of tin:* I Ih eil t nl eiMi' .., ,III"'h'r. ; \01.'r. iiml,J I tun i *. i'aaI.t| \1'M'r* i.f I l's 1.11'.1.. :
rl-IIVII. I'.NAMI-.li\\ I IV! : :. ,
eoininitlee'ii. khort I'lle-h'lI-, WM. ----- --- |lIsa| > ri'tl-Mill U Ilifir. n isi 1'"'''* IH IH UINH. !: IXFln\n ,
rrpoi. I, lug n .\IIII"; I, |<$.1.\1.| iiU *-|"'liil \III.'r.. tin.) ,aii't uiiiihl, 1 tlii'iii-Mlvi'tf. ll uiiv GROCER.
v)' I Iii luniU. makeii: I It t, I In my ....11111111,8 --.- -- -- _-- .--- -- -- |1..1.. "n,1.ll\ I lilt. sl..l.'rs| I. CHIl't HIII. ,..
Pensacola Foundryn ( ,I. rst.in.l. ilifiiiM | I I niliri. I II; rvci.'ii'.i.ii: : : iv: .\IX. 711cc1c G-roccr I''
"M'l'liiin, \ iin...|Iiii. My I Hiniijiht: Is for In Cscambia County-Circuit Court: >ir. .11 I l"l |1"1.1,1"h..I'.III.I.' I .I... KI'lllllUi' ,

; rIni-lil.i. I Hiinki'veiiliially, this mUliun :.Vr.vn. or I-'I.OIIHA.: .\ f all -i.h(| [ '.f\v, ,it. .ia .51.1.' ,,1.1.. I r.M.
I III.k hllh.1'101'11'1. "*,..". | |I'siaauc'al.
,
Hi'inleiTslinnl. Hn> cotiiI.IIIlitliiimmtliiit | .It.r -- liKAI.Ki: : IX I
( t ikt ,' ami iii.il, iiiiirMImh --
I \XI
ulll urUii" I'linn' <. nei--i-aiiliii'. ( : uilll IN I ll.\?' ( Kll\: ::"' I'f tsar:: .I.'i.;;: : ,,.-::HA1: KI\alMiti uu; ;ntiunt:: : ::*: 1..h..I.) .llllllllK.Ill K.lle. ,llll.l I II- M stt\\ .i- uu 'mil. 'in -.1 n-i cir.K 'ir '

E l Iii, ilaiiin !liiK In theniei.ii. |. ) ami j1I'.1| Kr.ink$ linn III. l..lin Tl-.n-lll. .1 J. Cosgrove. (tiihl In, I ).,..","..'"'I'uonld' ... 'fMH rtin ri.illv l ha v Inllintin n'tnifrttluil NORTHERN AND WESTERN PRODUCE ; .

liiimn of I Ihu Stale I I"-hh..i. UM> it u I ill I I I Ii'ineniliiu,, l'lnliiil| | I .1.., )' I trj U lu c-jii*"* ca.mi.jlsr.sl| at Mi Is'ill. CHEAP astheCHEAPEST \ asI'\ \\1'1 'in i.rrTIIM : lam

liming iilH.nl I Ironhle i niniiii-i tl".I hull.1- .1..10111.,1111111.1.1.1-.liy. In-r next t .irIs.inln rinhiii) | | Illlt lis.le'| | 9. u alII (Wrl! C'OMMKKCK I STKKKT, "
and General Blachniitb
t Ship A Mi tlu-iu I'liniint U f f) allis1 I In :
inn
I injf: ,eoiiiiniiie'4' | '., )lir, iiiiiiiif) liy tlinirlinlillitK Minnii \I linnilniil.',. ,, slrsitci.'is'. :::: i,in I""I: ,;::, H.HfM: nr I HIM) Ihiininli'iinfi : I l : BEST PA PEl

t In dilli In 1 jiMil.t nl' |I.rtM.nt. until. 'tlit* ,ilriiyrvihiftlutlf'tril tif'lUealtenliiilli.r 1 .. ;
I ohler clinrleri inplnif 3IIII41 .
/ 1'10. ,h.r .ml.ml. JH reiiilriil| .In "|1'1"| '." linnUllMller HI'XI"\( ) : x I\'III': joIOI'; ( ) ; "", tlttr".itU. .ili.il, t.""I.-, nit I .A.14.it. .
I ivKirulit I ho ) tnt imgs"er ri>iiiiaiiien| : (I'ronientering tin lilll In ulHilHl'llllMl* nil nr ,IM ,lure IIHiliriin'' I ,1.1 iti'iti| is.* I hair mlii'.' um, rrii.i-iiM: ,IN l-Vli. :'-II'. S :::
I Ik'i"-in.H'r )lint. 1''<<1. iilliernlM' 'Um lull. clasH| || SHIP MASTERS
p ., nml rneiuil -> 1.1..r lsmchiiia.c I"lh.( te.llm* fllli| || | |ii|hi 1t ,
Inking .
; IIIMIII up 'IH 'liikeii iiri'-rii'i.,iff.... 1 II
inmUfiliM,, I. ,in* nl, in Ilif '
111..1.. :' I.I'.I leikl K.: ile lienll I.. Ill', \nml.M Forging Done to Order. 'li 1.t.) \ l .'. ".1'"'* ..f .\,.*.nt HUH|''|' r4.)'rnilti' | U* U ,ihri'i't. ,11"IIj, R.'...inn.nt. .{ ..l'.ai'c., 'I'| 'ii< \EST: FLOKIDA.I I I ) U. LEIKAUF I A I' '" I

"Wonlil nil tlijiim-linii) no IIIIIIIIM| | ireh: :Al! 1"1.\1'101\ >U.Nn .1.,irsrl-t hiss 'tti' )1..h'II"'. ini- iii\!': < i sri-.riAi.TY: ix p ui:4tie."a
I Irnn Ki'iniU ami : (Crate: VanlrYmi'saiiil 1..i. \
.
i *
L liolil 1" IIlil |lce )nii i MV lit. nuiiitt' I'l.U'O, nf Imviiit. .wIn
I )helievo it oiihl. I I )ilmmiiiamil.il nit mlvt'rliniiu '''"111. 1 LINK 1 : I OK I.OIM( l:44.: --(..:. I: \
"Krankly fan-
i \Vial. It m-all.i: i\ei: 'uli'.I. .'111"| 'r-.4'ii' ulllH.,nil uilli miv of tht-*<' lint roe but I that when 1g.'ratil. .. U maile, In Connty Circuit Court ....MTM air> lift.rntl I.. lii. uUi\t% Hail!"r. ,it*>rthnv .---- '

willi 11111,10111'11111 .ami I Iso eoinianiuwiiliiK -> I nr t laaar Imlir linitt isO. r 'Liking isO i Fai1y Butcher Commission Merchant
\ i irMV $1 I ',
\ltiU.-in. >i.into not( iiini I hii"|>rmhix j.mrInill ) 1'
IPso Kriint jn'oi-eeil-i" lu romply i't."rF.; : UK KI.IHIIIH.Win. I'AI.AKUWill\ UK. i lsr.Ilir.: .. I Hi. I c. ill r. Him, ) ilnulilr liii'. Hiunnni' )mi' M..lilliIline . i: _s his
t with lit rnntrat-U, why I Ito ei>ininnyilnpM | I I'. II.lr.,1 KIM n, h'I..II.| .lur u 1..11. nr I tin Miliruu, >, mulut < I : -I.I..H l IM-
.1.I..h|. | Mi, 'rnni .4'tile." K. \ Iv..n.lIl.. \ I I hid, tru<'ti.l to rcfiunlniniif -
not have claim. the lam. ) 1'KXSArOI.A.: F'N '..\. ..l liii\t H | I '11. I 1''a s.t.tti: : .\ f-IT.riAI.TV:
n upon l.lneiiln, uml,, J.Jin S I. II. ) |t.ir*>% |h.051ltaili'a'l >\ til : ,
u..... n,u iiiim. .tin lt-i-,] .\iriiimK\r. l 1,10",1.1 tli.il ,*..Uu lint ri-fcm is um "ie'siialmi '
Mining I cnniijli to hnhl thesis" a-t ntialii"! W I 0 :II J3HSTKVKhOliKS' G3Rlraillicl.r.s STAPLE & FANCY
,
.
Ii.. Ii A I ..., I mill It. ,.1 I uill 'lv: listS tutu h. Hint I
a } (milder: eharler' until I heir ou n oliliK I. re.hns. -.". l'l> tint fine l ls> uliut iliH.|..r >sass hatv Uintrt'uliil riiK-u Ml.I1ll 1 : .K- .\ Lt'.\ \ u\ ".\ |". GROCERES.
i aitil I'lniittiiiu'itl iiM'iirulili' .. tin "..II.I .
4 I I.. 101"1'11.
I'll
tlom, have "been I It t ,
& rompleteil.' "weiim out tinI Tti.ht. I \ '\l.lii'b* nil ti.imniiine.ilii.n; ,ID
: : : : I.KI'IKill. : I INHIM MV mt% MillSTOIIS I 1 : Toiarro: '
I 10 suits Dial' mii'li a 'I.rl"'I'UIIIlII-U| .orl"-| Tin il-r.'ii.hint. innl nil sal liar. |>i realms inl.reMti /. .a\J Il .1"I.I..11." Ihl h". I'UMtt nf HIIK 'h.'II".1| !| 1-Vinalr CiHHlimixneil: I In' all |1':1'1-; of |11.1'|, _

latlmi\ I mean, uelhely'' elllal'olll1 earrylnx I : l Id l.l uru ill*.ri:nf:nnlnnl'IM'I i, ilitr. In uiieiir llaS| In:innl Ihe:: |.letnl ilm..liirntlllll nnUm ( h.......Mall..ll ...1..1.i min1, .', I laIr n I.iMn1.',. I ,Kliuiilil.h'". mMtiHt'in.IK.- t'l''Ui4t.| II.u I Ilif Mir) I sill Iii l' I Ml. I'l l*.|.lIIIM.iii.I'ens lily HU: : OF Chhl.E: : ; :. IsJIQU)1S,.-

lu work'' tnrnmplelinn<'OIlIoIIO III I HlUl'llllM.. i II I |MHM' ) I lri.il "mil tt ill Kt>1f'u| a.",, fun, I
.'. K.:.1'.1..111 ..l'l'k"u''III'1II1. .., lotlin-i'titih' .
11110 with ,wheilnlc of Limit, lie- -- (1".1 'r..r.,11; 1egu{ lat rI :l.'hl: r luriil:
court a ... ',
.11I. *.I"'I. :'Ini I'ri.i' St.'.i t" 'r 'Itntilf. IVn I iK.lhirr| Cor. Baylon and Covornniont Street

IOIlj11I1e| { to I lie. State\ vaeaiil' ami, II Itlio.it .1'I,""-11. InriTliuiut'iiiMcbUtlllo.rmtu h'.u. I 1\ sd'.5 ai.I.aacii.| | |l'i| |11.Ia':| | "11.\::. .:

;it charier' ami at least make.. 'h w. L. THARP i >i, ili .irinjt. .. "" 1.llil.I.II" at I I. tl..AI II'sp.dv' fs.a.ih 'h..r..a", 155 ITA-SAt: ))1..\ I-i..\. .
tin ilu> U t nittnrtli' hiiiMin,. /." M't, 1'01. ., .u.f. a ui inn'II. rim- I ..n..ln. I"larliIss.
u nliiiHng> \ an wonhl ilc-lay;,, iujonncerniHjnent Slll'l'itl"s Salt- \\ ...1 nl, I'.iiui'.v a.t is'a U I''s..a..cIi. I.I... I., f.ill..mn.f ...".......... .It.'5..,|...eilMik'tm '- I - ., 1'11"' .;ail. I IE .... I '
'III..Vh'.l 1 Jit.l.t.' ..II,1| HI |Nlll '''' .11 laxit rli'a. .a. 5I5 rant si-Nussiss UI r.sVs, a ..1 .J-II
fur Sm-h, I lirmly 1 In*, ,.... ITIIIN. Tim It niri-i. a.,1 ,' .
| | yrarx. .' '". l 1) | ***, .1. I' .. .1'11. ---- ---- -
\.h..I". .
lieve.will I HI Ihe remit of IhU :StaleUnilromiilieslloll. : ,\t.ru ASP nIUITK. : I OK) .\\ .:\. CONTRACTOR I.. .111 **r cull l I..r ruuh.iih.-ts.' | \nuuill 1 U4iu-lit'l Lrei 5.)'St ,oU..I.. isa.t1'w.irs.eI,uI.hah'| iiiuTliun .,I"\ ".- : a
--HOTEL
ansi,'h..is Inuii tin- Imill t'start i>f KHt'itnlu.iiuuni : Ihiil ttii n''**''"''I w ''ll) I..' ii.. .. 'n-ui..l-. i.,, |..u_l ...""< um ..,'...5 l ,1,5 rat i, I I E EUROPEAN N 111'n.fc Hh-IIMSi.: ; A iil.-: | f'f III.MILLINHIIY .
.), El'| ,rtitu.' III u rn4' HlttTt'iu J. .K. Ill:. n. I Iii isO.zw tu.au"5 IHM.t nr. |1.1.. ii,,, ,u'.''.'n.' ; I ".linn uilli Hitiuuii.r| |
iliiiki. I *, .Mini! I 1".1"1111,1,, J. '1'. Mom.. I I..H,.* .". m'n'ari'" .... .haa: '
.. .'.I.lr. I'. St. It4.x VI, i i : LINK:
.I! hariiiiM*. n 4 I lmrLs.: 0I. .. won plaint., ,
1 "Call put. n preiH-iiiiinii, r" ,,. .1"1..111.,1( I \ ., riinilneiinsr
you up ] uii.l I II. r itur'' w''. Ucf ihlaul. mul wlim-iu, l.v..I. Ilolnu's' '
t askml. a loading light of the lioml; 'I'elll'l)jmlKint'iit! w as rtitiltrtil. lu IU-HT ..r ui\\ II.Itiinn EUILDER, -- ----- LiniiuontI'nil -10 I II I

I 1larli| of a IlrllaI.I' al'I"'I'.I'I'| [ "No, i "|1.11..1.* utfiiiui. |)II| M titinl'II. ttll i-lilnuir-s'II.. .' I hate I I'm I. al J. MARTINI I 1 u.a.\ ""'.1'/.11/ ('.\.L (.' I
I 111 till l K: II.MIV ,
i. illrbil.l I I.
i-ir ; 1 ain't got *Iit t far >"el 1. anti' the IHM* ::1,1.1.1"' ol' S"I'\t'II.I.\ I Ivs.l I, Ht 12: M., Am) il.'ul.'r lu all LI"I.r :;;', 1\.1"; red, I.k-MIIII -mlnna i, ',.-.ia'--rlJ: | : uo
oa .
i lia* gnno to luneli." "I'tii in a hnrriami : lor in.li, !.. thus bhd....' ,' -jiiiliUiMiiil-. (<"I"'r liiSlinoit I )
: IT..JII lit-it i *.t lUv I ..urllt......* shear" in I'......,. 11.lll1lall) JOB OFFICE Mrs. G. Kicolau
I wonhl like lo have this lilhsl, taiilllui ....I..II.u. 'I..lt..c iii.' : ,It....".. d. I.nlert.i'c' '5 : r.ru.KKirs;l: M I InI.: : .\$. 1OTUEB'8 ERIEND.'StII [ OII'OIE) : i 11') 'imII': ( If. ,

1 cnnlunier, laiiiij& jiriM'i'lptIun' 0111 J JIlio 'I 1 but L'triMia' ..*.. null., liitui: tails u if M Id''. CONFKCT1ONKII |.|' ... "4 f..a. IS. s-k I. v.uiHu, uu-ul ill
.. la 5Sf I"I .a. a c..f,. a.ui ,, t.I 'ia-is., : I r= iZ.
Uv, u 1..I..II..y. LIMHU UM 1.IIIr.tI. .I fiss r,4ir I
i-uuutcr. "Oh, I know II hat thin '. .. l'r..ru| |i..r .r "" .. ahi..saei. II.. u.a..h .Ir.a4. ". .\ AUK: : I AIL/ 'I IIM.fn I ._- : : rL I II .
<* .w null. t .a'Si.i r a ills ash iliu lM.ilrr' .. '. .a. \ l.t.I'.I' \ uu : : 1.1".-. I IMKMiKMIV: : I
i-"aa.I" ih. \\:1.\1'
i- saul Ilio liri ni"lheileuiomof .. ... I'.il.ifuv Si. IWioili.- rssa' I" ''' ul uniywn ,
I buy lileiilng I mul | Ailjiiiuin
;! | ; ".11. um< binary HU< .mlI'srSt'iicIm.'rs| | : ) .
I"- ;v' 1.al'II.l all -l.A
i.
I
kind. iiini I Hw luiu the I'liunh aronml 'the. Soc.her .. I 1.11..1..11I"y... wUuli ....I''II ..luiMl., U'lutr tt !I....**. Perdido Planing Mills I'Kvi.n: : i\ Ointincut li. .\\ \ Miilik: -I l 1. I \" ) II I -( 1

motile In here every "Sninlay ami *:1'1 for Umty' lit') far* from: Atixu-t iit, |N7i.tilru 1'ryor's "";( IsIiiiu. I ---

II for Iho eolie." Ami the .bny hamlej i in uliulU,.! l,> tbi. xirutur asciI. twit I I.a ."., .(...h>. .,. ..... ,I.I.s..l ...t tim.s s CI I.I. IIKAlix: I II ..1 111. .11 .al i.-.oas.1 I oilier Pry I..I- ,
tiinl. Jubn 'Itrc..uahiiie l4i %. J. I".UII.I I'l1lIiI'j.s. .
Fruits | ik-. I luumr ,,, .
U.
.
t .10" II a bottle otfjiirilut ffuutcuti; umlMt ttllll usa 0" 1I..lhy| S HiU .Illl liLtilltlfl3.VOTIOE3.. ,.tSi.\1: 'I hL; \, FI..\. FmCmHIl!, I.las**, >.tt.>Mf>.li... \ii:' >U.UL 'II- ..u. I.E'I"n:1: : IIE.ls'.. i! -lti. S .ala SI ks ,u't .a "uiash. ..11.:..'. 1".1" a St
% : II. itt 'j'i 1tl.omX. iin4v aiurtfUNix AH | M ttit it \i:1/.1 I _____ _ I o".1' I.b I' 5.I a,. ulh ,Is .1... icisat .
tumbler ... and f: :
.I'I'O the en-loiner. Fancy IIKAI'S.TATKMKMS .
'
a all null 1i t uiih altr .l ,
ugI.l.Is ___________________'h.,1_____!_ Art'h'!, l.t'aI.", 'ls lir"fa'aiYMtsJ'S : 1 : .slll r.III'.1 alI. .I.. 'I I'a.b'ralI'ihai'e.. .
San: KranclM-o 1'ont.Tor .
'
I O Slit '. -
I : : : : a U'oi k I MiniI.KK.Sr.ll -. All oods; .......... ..0'.11' para,. .,..1 Ju..N K"., L. BELL'S. -'- -- -.---. jinn -
1.1111'r. 1,1.1 .1 al a.l'lrs-.ut. rta'i.ara.ia-i .. IW'
r"1 )5a.a..5a
Itvul. t IiU|> ..lv'kKK: .. fii-r. UK. Ii.-. |>nl'>IU*..li
.\ new collajjo just coiniilete.l' ; live S.u'' .. I ilil.'inl .l-l ai'l'ly. In )I.l'. ..10...,-.... '111:': iaiit'r: II: ".:. :.. : I h S : :.... : R. E. CO.
Iturtl I II Jinl *. : .
iiunl :: | eiiiiiliu 4'iuiutiMill l'I..t TOA&
arjjo roonii with |hiai4trlt. il 10*,-l" ....1 X E" '. : .- i"-cr
aiiiplu. airy groumU. wiihiu ihe ,inlunle :*IIIMIII i.r H'irlil.1.tI".I'.,.. .r 11....It.Mjri.. .f I'. A.ln.iuilratiini \rinilil.,. IINwuJ. : : l.l'MI.I: I: .. Mliri.l"INiAI.U'AYMIV (; -A- BRADFIELD, 1:1 \: I S lo

.. .. walk of the I'utou | i<'|iiii. .\lIIV : \\'.l_ Ill tth':. !... In" ..tk I'ruy Mn-'i \ i L j ix

I.) IhU ( Ulii-e, or lo i R: UVolle.: if \II.I! Itli 1sla..IaS.wCircuit : IIAMi. mT-ct UU: m TI !mY. 1'\ I/IK WtI'I'f: li; ..\1:1.: ,- Foreign and American

--- Court-'Escambia County: IP" 1'if '..!. oll.iil l ..UI. t 1"1"-a ; 1'11

'I..1t Illilca.ro Ire ..t lbi> 4 I U}. 41 \\ bnla.sia'said Itrlail., .> I'W II :. :,

any |11t..1I euiriii*=' lor lla live STAtE: t>r KUJUIIIKm.. JiiutuiClHl .. GULF CITY ln.al, I}'101 h'Ib'fti ss "'."uo.i. 'ii.iutiiii: : :. I KTl':\I .,'I.inc.: KH': MARBLE and STONE.MONUMENTS .
B
new mliM'ril.--) |. we will give| out I'lT. I I Boarthug Stable.l l1.

) ear' fculwrijition ; I that 1. to cay, for )/ .\ II\ 1.A.. llll.l, 1 V Ulll I...- lllllHlC.CAULW. s4tv WUIP4. ho I" Stiinnu-r"f',1 l'l SiMMin. In Ihf'u"huut their A iiv Jlitta..kI3r -lt55.4- 4.1. hI./ [ :

I fl Ii: we will Miul kit rtiiiie of the ('"". .'. 1111-L.t :, iuix: \1 n a. I IUH l .T,' CVt'am' ( iaitlou.hklt. ) )lia WEST VILLE I KOTEL.; I IN A WORKMANLIKE MANNER / t tM4tN'I'14ES

111 KI UL to any u.l.lrem fur one tear.Veliave ll Ml't4'rhila| lliut tttf" lit. f. u.l.iul roul... nut I\'n fuu-il! uj "' )' for tin AI.I. KIN-IK OF IIKAVV: AXI I" (
5.8 l uiil. .141.. ., it or.l.-ii'.l. / llui. a btiu-iui, "Ivu.ulim M01J1LK.IA1AMA.. ojKti.iIly ..; i illf, I'Iurs.Is.BiltUll I .U"FAIR .,
'b" l'.te'I... ,.b...- i-a iu .ai.l| lull.., .... |Ui- PU"p""I'[ I \ I.Hil' 1.\'IX'' IMXE ; SLABS:
\ four ,
or U\v hUII.In.'III.I,1 '
>'(.'''' dog of .\".."" *', .1. ti. IM.I, t"AI'to KV TIIK: J liY.VH.K Oi: : WITH l'lflI"-Xf:( ..%.
11I'\\.I.aloe| | iuo.t of them uiii-ul, for .pn.li.U'il. lliul ilij* 01.1.-' .Iw
xalo at the ( 'HWUI.IHHL ..iii.-.. at :2.1ienU lailts| **. ..f 110... uninilia. in MMIIA t.iih.Isel..a ,, ftT" Slrlil I allenli.ni. ffl I\I''I. liiniiierins ml an 1.\.I..n fctipply of ..n.1 MOM 11. I I km-, a. I.. t..rm| ; Uanw. ,l.mit a'". '
a- '.",H'r in Uii4iMinui. ), mi.. ) bucli pui'Iiri.tiis lino J : J.r.r-l? > f'm"Vul"u"l'41''n U.
: JUT )liumlosl or +:i! jr lUniiiaml U "Ui-n-liy unit ".... ifiiinniiii'i ami t nliMilliInMIUM 11.1..11.1'1| t'n. '.111h. ".J tl.le... ".11" *'" s.UU) rare iwi'hstlThk'1"1 .rN.1 I Marble and Stone Work.
"al' .... ..
\
AI
All hijush.rs, Julv 1".1"1A." : lOK l\
Hit' 1 heat t lu the \1,110 'r"I"'r
$: 'rIu-) are I III.I..g; il'allLiuilJulyiitf. We Solicit Public ,
'lhl
I I }>ut uittler arit.U &uj d..UII. t imlowt. au4-ia K.: M'5ttItt.L Judi ". : ). Nul 15.811,. Patronage. J"'I' .:::....r..r, .llTvS lUt : .I'".A.I-II r.*,...r.('.I. ..:.I'j".I.!" ItIa'vrjus', t-k.yha., .I..) I n\: .\lOLA. "L.o

J.U l.l'SI\
"1"1" 1..1:1)r l II,J I' Bo* ;44. 4.0,1 :-
_
-

.'"r.o TV__ r....... I- .
"
<: "

.
--", 4.. _"' __