<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00050
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 18, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00050
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
.::1 I .

I __ ___ ---j .
-, -- -- --. .. -- J. : _
-
\\'JUi H01 ii 1 Oowmmial.\ / a i i i

?1.'rn iHol a (Contnimfol) ; ,

PUBLISHED ; I'I' I I' ( : _
SEMI-WEEKLY I m'.1",
"
WEDNF.IIDAYSANDSATURDAYS. elt ijjfl' 4 I : I I ) THE COMMERCIAL JOB OFFICE.

: I / : I. fiiiKkrit" nlih" n i-nnii'ti'| | outlll i.f J.iU' '>'lrif
II) till. I.I.IHII'llSllI. I'lllill-lilll' I"'UI"r'( | ) !! ) ': . \ :::! + In nnlrri ttio', 'lhii'il.',.nntl nf' l 1. "proi'in-cil, to event 10. onli," "ri


i < reP 'I 11.1I't4--I : I m :. '. -::.. .= .. .: -. ) '.tun I: *, I i.i.riH. I: 1"1111.1.1"1"; i : ",
\\.t 1 ; : -- : :: :== : : ._ .
*> mttitli4 __ : __ -- I l' '.I..H.J .,

1 ,liit, >i tNVAR linnitlH, BLYtNADVANCE.. ''VOL. ,"") II"I( ( ) I ..v., n.oiMDA.( ) I ) ,\ '1'1)1)'t'( ) ( ( 'J' I is. I issi.: "" Axn '\ rntl \. ... """ ,.. ",. ..

i _n"_ \ ( ). :) .I. II.". ..I.".!...,! ?" '''.,. ... ,......,...,............. ,..............
:1
-- _

( "II""III I llr I ...i 11JUhnII"J: : : : I F\: 1:. : -' :- I siimi'lintt, of, I mini, Ui'ml" Vlnti' 'I IMI l': M MI\\ .llliilnil.iblp, '
I -- FRATER & I ,. M 1.1' to11S.; 'f-i-i'i'! I (to HIP hllt'r"",, i>flln'nnIMHAIO
---
-- -- -
I III., I'HII. H14.Kiitortinr ii pp -r I Ill s: ml, nil".V ''sis'-iI..l. ,thnt. tin, IMIII-U t ut's tlt15t'rt: I "* I...

I *\Vi.in. I I'. 1I1o.\h"",. 'I'lli: :"ih''''''''. MONRo, I II. fit-, .. .i i .II 'IT.--hi u Ills. ,t |l.h..i iittni ..unl,,I..i' I 'r.siu I I"> .lili'iil' .' I tin ,'. I I | | il' 'r, tl.m..I",
.., V 1",1 I" l'llhl. > 1.1 (.nn..ll'.t
l.h.iiI'IIlIIt llntiiimr I. \t. I I.iIiiI I. I lull i I 1.11
\ l rtiitin I h i.- .if n ( -.,"," '1 Ni-tt .
nmini I
In"4'HIIIIII. Zadek & C Co. I ,..' llii.iiir ninl "hl''I' I 1111..1. I 1".11'11'1.1"'| t P4Vitti I tlic fni'lir.illun
\ )'.l<, ,n'r.,1, II."'. P. 1 I'.iint: fill.i-, : \I !I"! 'sr.-iithss'i. | .I| Iti'iiit I ninl." ,,I -ttlnli', -- uf, .tulisinn jiip4 nil ;iili-,1 sf future" ntn*
Io.i. |
, || iml'bHrnlitv j I 11' rut it in in" N it In Iii I'liiinti '" n ,ik.
"r j::_ I nfl,.il', .In", I I.. I 'rn.. r.I.. I".,1.| list lull, "1.,u |.11.'| ttlih'n, ,hit Ill| '." I I.', l IS'S ,t I'. \.. .Ill,MO |lit.I l'sl.. 1.111",1., mill tlii fi'llilpl', /" IIIPII |I.,4rnnliulitlilo .

'{t' I ,ill i :'"I44I4''!"I.I..IIr| -W,'iii. I*I. )Illl.,tn'4, I'nil.,ilni4" .i
;",. I Ir.'iinnr, ,, ,, %Iliint'. A. ,I.:Fn,;"t"', lull; 'lit,'14414,. : i I I-mil: in I I'l.'ir mi li:, Ih1' "I'| ". ?'tssstsss 'St ,*,.1. vtiti'p, I frit liiiirlnl| | lit 1'i'liiti'in N :i >ifi'itii.iril,, fur |I'I'4i"'t'tY"| | ntti -
lli'iniiil I ,
'. ,\,1.1"1.11"" .1.1.; tunas I l.illilm-; ALA
j ."'. .1 1 'll.vil I ,'if.. 1',,' |n I livn t'l' nk I n I 'lilt irlint, ,I'5Hii5it. ,In ""'..1"1., I ilisriiiilin-' .11.I liln'tly.I I Ono litu-cli I 3. win'Hi ntlucii

I i imi. l..111114 ntnl, I Int llit.'h A.I I 'iiili't.. Till. MOBLE 'iMtln' h.. il I'ill,' ti rt' tt sIt tint..'.irM : n.imp" "| ( In l 1"li.! t Illi', \"w Allniit pulii'PIIIPII ; ami,, I HIP .oi iaI nj|
I I.'ill.I4MI4'Mi'l I Ml:>"llli Itl II.IStI.I 'is t l I. l. ninl,I 1,11 I"' li.inl I 11 iil 1\1 iinnal, ,
'r ,
-''| I',"ii. I,",-tritt linn i --I-:. h. )l-n-liT, 1.i il.I I. : ,: I I ( (CAM.'iin I: AT-I 1 ''r'h.n :iiinl, 1 ( ,!" f.I'"I".ill'
"I'll ,
t 1..1" i.1.'
I I.'h.' 144,1', 1 : 1",1 ti'l sir: itl all I l.iliuri'ii, I IIP, | uf HIP ilnlli'4, ; % iiiu iipnii 'n
? sl I., .
linn, (if liiiinl''t' I.'Ii"n i ..\. .\. n.Io"'II.! ) I IIE;\ .\ ( ( ( ) I I .''. ,. V Hun. lln F.it .Ii' nr' 1 Init, In, In* li-il'I.Il I. i.lhh"th| : TliUliT ; ni.
I ill 1 Iiiii.' '..'. 1i\TIH\: ( ) ( 'm:1: XI''JII\: : ::t I lOFJOlUP. ni tti'n't I I' l Iss's I|I' ''h"1' .i'lisl., "'' "::olnl I lln' 'tPHiili, uf :an iininNp.n.tr | .1111.1' liiiiti".iiiiial'lr., '
'
.! I I'l.IMF. : ( i III' I II I..11 ,tN.p..., June' Sim.: (h'. Miiil i f n ni'M ,,niil, "'tsilt" 1 nun tt ::1-. I |i.iu'il. nitlionl" HnM'pi| .!.!. I lu1 'lnii4t ilrlViifrlo' prnpi-r h *

. l lin.f.1 IIIK|,ii.|. I 1-:. M. I It! ,nnl.,ill. .1.iiktumillp44lllllll' Hsirvin: t iv HAs.roiAMI: ( ..I---- I I.i'in'1, 111I ,it.- Inl" ,iui'4. l Li, nn,' ril." I Hull uf "ill.lli|' i't'itlsI.stit 1 ninl "' nk i ml, It' i I. t lltilul' r.ih o 'sty." Mrolrliril' out
\ $ ,' .llHlll-PI(, .1 I ,14. I'. \\tSlPllll" 'I 1.,1I 1"1 I
I ,ih..H-ui'i: 1 li.: II. \ 1111, \ nlki "Io", 'h. .1... (. '.in VI'IXI'I'V.'I'(0) '1:1: : i.u.i.i( ; : .\XI ; House. -In' I"in mil, li-r ,it.iin. I lii.m. llii'luik.uj" lirrininl 1.1 1. ,nii4iiiii4iriti'tlini' ; II, \\\t;\ 11,1.i | 'IHMMIUP: I Iriill II", I Ih,' )liiiP4, 1'1'Ilni siiiiii'liiiii'4'UHaii'N ,
,.III"' \ .1... ,. t"' "it' inip4| it i I. .imply .I.
,, Mililory I n-i'.l him tilth in'Inviltil" I tin' ,hjUlti ': '.11 tiIsI.. tliMM'.l ,'jt" ls't' I'lOlllI ill| "
.linli-. Fi..I".11I'1a1 l "iiiint" 1.11. 1 1-\ K: M iT't VAIMI'.IMOCK: :' ) 'or) DIAMONDOK'IIIK ) '. ,Iniil, ,ninl. ,il.'ir. .. iikI lilp, I to ili'l'i'inl, it '" '
I 1.I.it 1. it**.,niil. .i. : ""I ts ,1 ''h. : "li'liulnlM. |.iulilli'til nr" |iMi'liMl| : "l.llnl-: 11'' .n.II"1" ur ui .iti-
.. ,.. .. I' V. H| i ., ,. M. II. M I I 1.1.I l\ I', W, \. '. 1.III'I I:. I ,
I H.ir- .1 11 \llltl: 'In'tin I :".ist, l,1 h tt In' tt it .IH milt, I'h.illVn Htinl. I ttit l/i'il I.I"I.! ( Tlip iliili of 'ls"T
: I ,
.jj it-iviiki'l
| t iINi-ininn -
: KIN KM': 0.rAMrVI.OUi I ;I I 1.,1 Mi'tfllMiill. iii. I Illllll'l'. I I""I
lui, M I t ni I I ii II!: >. I iihil ll' 'Hi, ithi'ti' 'tsl' ''lIh ill"Hi' I t.injililUMIIP taln.ililt'' | lilt,
.1 C44>MH ( I
sit
thin
I I .
Mn,, .rilll.'. I II.I I lint I ', lini'ii.l ,i,, I .\.1"," n* ,\, Ii ilh. nr* tii II ninl, 1 iirnii! ." 1"i..il..t..I.| Inn hut rI"| <4*
I.rI l ';"'1111 l nuH K. Iili: la" l.'im.: AMi'.II.VnMVATrllKSOKA.Mr.KI'A : : :- j Mrs Minnie Whitehcad 1 The ""h'II"' it it u mn in hi it ,1111, 'till'1. .1 Inn, uf :n inn..P4lly fur it sl.s' uf, | mi piiinl., Uiihtay: ruipoi'.illuii4" In linionf
.1..ii.Iit.' ..r 'I'nil.nli.-' I Mitn-ki" I", 'I.I. I. : First National Banki I HIP sir. I run ,' xiniply, al lln! ,
I I '
.t I I
I I. tx OillH-inr -Miiinn' 'I I'.ilini,, ,,, *. ( \ .AM > MVI >< MAMTAI1.- hV I mnii h ni I'rmh 'mi' K.-I nl.i..,i., |11 ,1.1 I'.liltt.ty: : III.llt.ljfp' |'< lists' A"I 1.\I..r
I t\ \......... .II iirin'H'tHi" *. I In'i'it I MII" ,'" -.'.. "'''111'4. nnil, I tin' il.ini.ljrc; ilutiiran. :
I tinr."i .1. *. l.inninl.. ; i I "Illlil' ) Wllltl' 1 lltl" < ''|1' t ,Illl lll-|"| >l fill, I"II"I. ml '' ,.. I It llio,
'll'l.'i: : n.lM'lFT\D \Vlill..' :-I lull' llliiK, ,lli.il, ) iv I q'' ls'ait ami
,, ,. tnr \1.11. |ltl4iill.| : : : ( ) AMI.IMl'AN: : FASHIONABLE MILLINER lit r 1111,1.I lln-ninl"in 1 liniil' h".I. Al II
I FLORIDA. iiinl' ts Mi", I linn -.Int m.'ii'ii Iiiti'ii4p, '. ninl, ttiil., In kiiilpiii'p" uf t tlti'tr, ni44luii4. I IT nti'i'f, V
ul i Ml I iiMMI4-lii\n4.' ; h1 1".llh. in' 1', .I ''ldl'nhih'
1'1. I II.! I'hl.llmt$ t Hutu: I.'. I I'h!, :iul-.n., ,, I ri.ori\sAMHi.o\/i) I : ':>* ; n\\\: VI I'll V .ill i <","hj. l-i ".h',' ,in sw i'i.,I. tin,* Inil't'i" mill, ..I'h', "' his' ( : I 'tit in II11.1":1: \; '"* 'tnvli'%. I n; inilifp-
-I. t I rnri, lli\ I H\ II M I I' 'I'IIH! ,II I | I lliiiiiiv.'h" ,* 1'I"'I.r .,
til lilt ,
tiri i'l sts fiiiim) Iii I, in in tt ""Ill"! > | | to ili'fi'ttilall
,
I nnr "11""l'' 'HI .. I |
: 't'li's ,
: \ II..IIt
.
l 1"I" .
l-l IIIHII. till tltll.'' : :>hiV: .AMi .1:1\1: NIIVIL: nI.l lH\ .\ 'It I I | .. foreign & Domestic Exchange Bought & Sold i 'In .'" ri 1,rli r Hi' h''A' f."i'nt"', II ""' : :1' I Inr.iilw.it I In Iliii
1\1'\.11'.1.\ i "i'i'>
'I I olln'l'I'limlili'iMliiiin pruM'tl| ) ]
S'l iinrytami
Hi"in 1 Iliospul
; I Il null \\ "ir. I 'i.' .i..Int : U. h. I lltntii I ,, I hiS s- h."I." I ." ,",,111,1 ,, nnil, 'III ,
I \ ,t.lli.,. !:<.,.4,., I.:.. \\ 'IniiiiiriKit '' -. Tll':sIIrI.t1.1.v-.I| | : ,:I.r'rFu: : ) 111 I 11 114,11'llltl, I III.rnll t\H- V I II it Juiiii'liiitt, nr, ,.'h'r' ui'i..'! Kiin. I lilt ii|li..I.| <.!iin h'I.I"lnl.I'n.' ai 'a i'sii-s'sls'is's'| i.iilrnail,I I rurnn.itiniM | : -
"iiiminn" ini'.'"II..lh.I h.-' .I. M."i'ar.TlB.i. : : I 111"1 I : '',. ilrpi'inli'iil" lIsa
lil
; i lli.it: iipitn OIIK *{I..I| or, i HIP, 11'1' npun pro-

.'. .H'4ru" Kiur: 1".: ,I'h. K. TIEII: ; ':.\1'' :. -'-n.ii.i\: : i :it.vi .- I.h.
: \.l I '. !'Ih", ,ki'lI ,..I. .I., II. I'tillixiiii.' .1. III I-I.Nnli'lnli' .. iTA\iM lininl.,, IS 1 Illl- t 'in AND' VUI.\ 11V. .1! In "'"'10 1.1.,her, "h.ih'ti r ,ti, f I: ,, ol'lliU I ( "I'liliitiriiU I lii.in
n .i\\MiiiIN: ,: I MMi.\!; i.soi'itsii. : .. I'I.ii"'I"1 I "'""it I 1''l' i ili'tiri I '"* |onlii'iti'a 'JI.li.1 nny .1".1
*lIIIUH h ,, .. .
,, |I''ir, .., I' 11'1...r MiiHtnr -.P'.I..Iintclili.. ,:, ) "I'.iiii-i,.it* Hunt' inn i \lil1iiiliiii.. \is.t ,illiif tiiiui, Iii II..' siuuil, li.iiii"ii'll.U | : sIt ni'i'iMt., I'mmn, *, I ,I.. 1'1'1' 'ntt nri-4." a\"lilwlr" ;

,lit, ,nun Hi". I ) : (i 1.\E i> orni.si: ''JI'J.i | ,1.,1.1.'All,, I lllHIM.. Illlil ,,1'IlllI'll, I, |I. H,,|'i.,1I" | || ,|, R. M. McDavid ,i ADVERTISEMENT. ,. mi,' 1..1111'' ,il ,11 lint i nil ih.n(. mil' lii'oil.tln 1"I": I tint I rnii-tili'i-tin-, ""'III'I'fn"1' I ho Iii. HUM" iluin
YiI ,i.'r I4..". **. Wcllnl Mn-slul, lln, ')IinI: n' ; : : ATTliK'IO Ol.'lins.AM : : ",. I'-tt; ; I II.''..' Imlli of n< I lilnj, 11', I ..11 s inn,,,.II Silili.illi:' : 1 I'iiiin' lii-lilnli.in, ,,. :mnl lli.il' lln, trail In "li'iirli, iiinl, I liain" I llirir iplu 'iii.

fli, ,I in, I : I I Ink. ". T.1'..i".: li.iHiiiir, 1.1. .WI'IJ\ I 1 .l.l I. MSlit' i'I.|. -\\ "' liml .V MI..H.'. 5* ) n"'' Hi'' it l fV U it \ itil.itinii of $. ) pi 'In t.j"lalt'I( ,, Ntlili.it: li, ninl ttilliinipnnily
.
Hi'In.I, I: iilli4iur, .1.. II.I .,11..",: .\44i'.4iir I IttlMV (Ii, I ..r H. linl I I 1. ."II"I', l j.iml, in 'in. I tt .i-li tHI ,",'. sinI.k'll'iin.n ,. 11.1"'I.1
I > >: |{ : : IX I I Mill' M .1' K .IIn.'H 1 I. .1 1 I In I tin' I Ist's nf 'HIP SlIi'snihu' ,
U. I I'I, : : : I / isII,. *. \\TI'II' mI'\IEI .unl' Mil. .Inl' IS 'Sllll\Illi.rl' \ t.I'"I.III.I".1" I lint tint 'nii'i'f" Its-t 1"1'
".l..ilhi I Ih I hit ll ss.-'s.- ,
n ,
: ". I ..I.I., .1".1:11"11I.:: I'll J'"It" .,",. 1.1. tii.lj I I llUNffS EXCHANGE ,I'-i, n i. Mi., I .l| limit. ''I':1, rail "lit' fur, 1.11 pi'uii'rlluii? U'nnlil It
| : 155111115'
.i ii.' .1., u., 4iI......i. II. II. .M.illiftfs" ,Himl: ,! I'I( TII4lI:4IfflIM.t\NI;: .I Al.l.OlSHKI.'s V iv.'ly | lls'i's't." .
;: .
II"IiiItI. .'" 'uii, '.I.t ____ 33 u T c IH: E K. ..lvi'iici'iin.Nrs.; : : ( ; '\ I II. till. .1 |Iss.. |l"l"[ mi'i, .n |I't.| .mini. tun. ::1 h, .i I) I.l Illl I'VI-IKI"' 'tot'. I Illl', ,lli>ll "j.,', In il.i ts.tl" Iliinx, pU4.il.li*

!'* <'h"'h- IMrri.IIIIJT.jfjimi -. I I ) : : \ i.t.iiriit I : : KI'liOMIT: :. I l m' Itt .i Ih | | | | it- -r.. .g,in Mi.- I l>.Ui-l liU ttif.. ttnli ,11-.,iil'rnii", ,.1| ; lii I Ih"I"'I| | | "!55511' M\ iki'r." lu I'liruiira'rt'lik'iun" ': ninl, I I""IN'I| I I'm*
) I I "', '::1' 'III,'III lltlt 11",1I.'Ih" V ul.-'isl.t'I" 1,1.i m t.ni M| .. In.. I llir.n ,1.1tvs ninl, I I HIP
s iiii.' ''r. !U.! I'. V., I'r.! | ( 1'1' 1111'1\ .11 )l- | I Whl, I ,ini iloitro 01 HiiMpin'oiirit'io: I KenI -
Invli.,., MI' I II ,. ..l. mill' 7 ,I'. M.. ,fi i ) "!10'/' / : ( dUOliS( )I ) EX'. I I I j jiiti' isiiiiii 1 npun" 'ih mill,, r -I t I.'.. .. 111..101 I inn nU' li, I ..
J U I''ll'H. 'II.III. I I'.I I.,ll'it Mill it.I ,I. \'I"n\11\ .IX'j'lil.I'II' John Dunn ProprietorI "I'l 1.\\1'1.\, I"| iilMI: I' \. j i h,,. ,l.ii linn, 5. (lh' 111. li 'MI r 'lti.'sI 'tt.'S ,'. hili6'i's'. III' 1"'li"II: :. ifUjrlinu, tii'ii, \Ii.l j.fllll'.II" 11.1.1. -

>*,l'i.i--ii,, I 1:11": ". I..1! .Inn.' !'I. I'.nk. | ) i : :is: iii.: :, 1 WANTED. u.l, lliii'il, h,.,' iimk, ullli n ,I.'st, w ii'iM ,I 'Ilnlll"' 'II"'alll"| | : or" iu itnt" li\t ri. Ii'i'linn uf 5 I lln' | |:"| 's 11'1"11"1,us lIlt sit'V
\ t. IuIsIIIi'1 1 ill lUi ,, .
1111'1':1 | | tt ) rmnl \ .
'Mr.iiMi.i.. I M III I II I ,. M. iiiul' I'. ... Miilll, IH''f
M I.M rtMiii : : l.;'Mf S, 111, linn ,ninl.,,, l ..iiinn ,IUV II ( I'oiinli't ninli'illn'
,
*. .1 lit.. nt iliniili 1, "liM'nhil on ".h'III"II..,l.iglr : -I- S iiMiimi,' i..I!-. 'Ih II.I", I i.f' h.iiM.j I I 1.1 'II'I.1
I i.i.'KM'i: : : i':. 1 .. "'ii"f Hi "it ,l..tt.,... I mi, ,I.IIK 1"III'lh-TI"'I'"* HIP *" In In I HIP
in un_ "
inmiili nr. / | ,
i r; ,hil I".11 n ,I'"ulln",1, ,",, >V:l ii '.r,. ". l hrlMV" Iliiinlt. H.! '\ .1.. .1. I M l'i Hill i i lintMl Linn, 111 I 11 I '11.111", I I. .."., ni ll.iiin,, I 1.11. 'nn h ni .nili "r. I, ..sVt, nl I II ,".. sit' ( 'I.i'hatl.iti. : mill "' 111'11111' Iit's I II Iimi I'.iilttat: Ni'itii'it" j .,' (thin "'" ,, i a451< ,.
j'IIf.II., "Ut'" 1,1..11.! IIvI,.... -" 1\411'i' II I ... 1 I 'Ii,r..Ii, iIsu'Ii.r., ,iPtmi'il.: "I' :,! I ri.ssisI: ,"i--i it I I'. n. I ll-i\ "Is '. 1111111 (umli'iiiplntpi.) I It 11"11)
i JB, iiinl,, I !I'. M. -,., iII "'|iiinii''. I ami, nrali'lt" : 1',1.| I'tli':: :-l-i.'."lai.,1': ,, M.S.; I.I'JIIIJ"1? \:t.4, 'I:11.Ii : '. .\ 1'1.1.::1;. I I infill I Iliink ''hii: ( 'hl.'II'' ,r.iiliv.it" 1.1".11,1.: (I"lt muniHiin
?", ni"i i, ,li'" .SI.Mi.! -III'M, "linn, li. I.Vv.: I i)V 'I II 1 i.tn-il, I 11"1'1" i taliun-i.i nm. -Vll 1., Brown| jt 21. lisi '; |1'II'' I hiiilinJno. "in 1..11111. IIIIII..III,: : : Itfinii'i'' ,II tin, d'.ti: ,Itlii'iini, "",'.I"II'"rl", *',nt MIIIIP thus"! nl'"
PmliiT.lnlin" .1. 1'. ''''''ii. (uKiiir., I H.... rniliirI .. I .ilinn, 'i--I III'11.110.,1,. l's, "' -I I "",". lit,. I Iti'tSItu': in In riiiiinil"| I I linlnSnml.it I : .Cl't'Ii's'.
( I'niin,. TI.lr.
-
Un,.Iur.,, IIHI,I i Iii. s. i i\lii i N I-.uli; t. M.,i-. 7\. 11. 11111
,. ..: Mull, 'I'.. $in" .t. M 1.1; I lori.h'lIill'. :.1 I "l.f l. LOUIS TOUART 'Ili.I .1 nut rilliMi" I h., ."... IH rnn. --l"'ItlIIf l I '- ,I I! Mooney X.I..III.I"Ilil'f' ; Hill' "'1 .' iniililiiliiui h... j.tt-t, |I""IIIII| I Illl' nlm'l't" 'ain't'ul' inlU uf I", "ii'itiiiln| iVl.iHiit) |"' ''". Vii
f M.I'' XM t "1. M I. M':"i ii i>ii i niit 'I ,,p p'KtSlI '' l iln'4. Hi, ,il ,nil, I t liil.llillnNtlili.illi' I V
: | ) nii.riinu' j j..lnll' uilli, I lln \.i.i l lit II.I I I. inn I'U'-i I Uiitiuii" -h,.ill I I lln' :,,..h ; ."d li, liitt, mi* ill'Iin iivnjji1 mili'ly" In iniki:

A. II.' CO'lTO.NM-'AC'l'OR I gni'Mit. ttill i M 111.ii, k tin* ,.11''' ili-i" 111 inn ninli 1 All 1ifllSOf Funiitnrc. II", iiiill'iiini I; ,, ""II.il l I. |,i'"i nihl, Intiiiiivil, "'',' Inr anil, IliU iiiI .
( ) I'l | liy
11" 1'1"1'1"11.
,. I IlIst' I tin' r\ii'ili'in
( ,"i..1 "
!wXliti'mr.I < .1.-'' i' .r' "Ti'"101.1\ ill I II I t. I ,ih'nn'> I in til'mi 1.1 1. "Ii I i I li, Ii..t i9, 'h i.'a., IN. : | i"! "I
;f.; .. iin.l, T. M. Siiiul' .,iv ....limil I ni 'I"' t. M.. "r/.II... in,.,,.,n'i.,nil.,nl.,, 'Hi:in null' 1 il'lli,," ,lit ,it,,.' 11'.1'1', ) lint, 11 1-,111.11 lii*_l ",* "" t.ti'i. I 1"1 I rui'Miialn" | ,'o.lu.I"I., use" of liiriiliilalni -
"Jfr n'"r \1"111'1, i "'Iuii....I.i' \ nt' .1'. M i, --- AMlCtll .\ rri-4'Ininli I I U >|iiitiil., ilnlt. mill '- 'I III-, M'-lllI" ,.
-ii lii
-- '
.,L' : --V.- 5.I l iMTiuiili'iliii-i I, ..drill.il ,l.i.in.U, I", i 1"" 1"'I'llliL.' [ nl' 114 ':1"1 I lln'll. 1111 ,',.II"I.; or, iiiuisils-l'ti.ll Injni) imi ""h' 'In HfL'tn pirlicn,

'iit 4 'aili'ilii' KnlitliK' ill' .\iiu-i-l.-n I ? I M I I SSIll.V Mi': 1 IS: rii i I AM', I tin* 4-nnHt, inllt, until;in,, '10''. .I .VI I'IIZ IIII.lI\I)";. 1.\1.\11' '.1'I General[ Mercliaudise I 11"r.lnriil'I, t ln. ( .iln i I"III I .iii "1"1: I i"-l,.ilr V | : Illlil.. I"Isi'l's' r.i:Itl h,. nn ilHi-IHsinn, ol'llnnliii'i Imi .in "sIu'lu'l)' at I.II'-TP. Mon wllinl"

.11...'l g .ri'iiul:nU I .. nlnllmiii's' i \i'" lliiil.liiu.il ,,,/ ,, ,. ,1"1 l\i"l! lit riiliinil, .-iiilir-,, | > N 'mil 1 I 'I. : ,I ) I "null 1'0 jjo us,'., cti'iy, Saliliulli ilay cum-
/ irriK,**'*''.! Him' .'l. CUT I 1'1..1,1, 'Iliinl, .SH| >I i.il :iilli'itluiii, iritMi i !I.. llmrn ,., silt ; TI'llw. 1,111,1 I"
) ,. ;i ': i iln
lliill| | ink
: I, At A.l.iliri.il -1-- I 'I'I' .11"11"1'' : I Ittti, "I' tt ill iliii'i't' cnnlrati'ii' .
h"I..I"1 '11:111: Iti-lii' 1".1".11'
I llii'it'I I mn"
|"!ui"" | i" in i>in li.IU..iuI Ii. 1.Iil I .1.1 li- liii.inU: I li |'li niliril.l.uM I-IHII sis" IliU

!. .!'IUM, I IH .N l-ll. $IV.VI.' ; I I l\Mh\l: l I' 'l"llill I 1 r\ .\ll ''':Itnill' ti. IHHH4, I I''nit .". k tnnl., inH \ MISMI'll: I.t: iri.II't: ;. I. 155555 n "In. iniu'iiii1' "i'i'sliis'i" | jssi., iiinl .ili.ilt-' (lIliltit. f.ii,'lit.Minjf, lilnii'ini. lln> Sililnlli: : I linn nf I lln'ir l't'ligisiilt i i'iiipl.4." It I it
\\ .
It INI 14 il r &il. M r'l. ,, ,* ""'11 Ul' \ .sliti'. It Ilil'II llllllilli,'lll", I sIl'I, ,mnl .11". 'In fl'stilisi' lli.it: ntin-lialf if
0.- --_._ ,iii'iiiHiti'" '' rii I .I t N ( ilil.. 5 ''Hi' |ni' ''h. \l( 1.1. .1| l.I. .I'nliln.' li'la'V i'v'i'y i 1'llhl'l\iiinn "I'OI"'I"I'Itll | ( Ilii'mi
'I"'iinl 31"i 'hid I S I. .\. ( ''hiiiii-r| No. lilt ml t'amii.l) :nli* nn _1iIIII'II..f, | 11""a'I'. II |".'.-l)\ I..l II l'"..II 1,1 L"OX H't' I"J.J ,.J'l', i'milt I ilitniiiiM. }!| 5'lt: I.' 4 11 I J"* ..J"'I'. I ,ninl: on, tI11: ilty I: ,'1,11.111:1: : "'tnplu.ti'o HIP ( 'Is 11.-I Is' us ; and, IliiicvllIlirli I !

),.. ,IK I ii'milui, tin1. ".i',,11.1 I .Muni'I )Iiy, in I'lii'li.. : i I : tl'IlI..t 1'11,1 i \1..I'"I"III.| ", I Ilt".II.! I ini'l ,iii t'lissi "'"''llllhl.: 11.1 liy """ '1 full'; iHTiinil' tin ""1'0 ) ;

JI .iiili.. I .1., ii. iniini: ; <, II. I'. .V4i ( 'I I"l' ( IX:4 I OTTO GOLDSTUKER I II' I."ill* "I I.iv:,11"11, "litti': 1"1 ilt.npril' IsIs I'iiilsliVt't| | ,In this lln' Hiiinit' rU I Iss'r.s's.'I,1, ,1"1 ) ull rnn,,.lili, >r lintv I 11111111. 1"1.

I VVM I'_M.I I._" .._.... I I'ur, sailmi ariitnl I .,. nlih'icil" 1".1.1. C. H. Overfill! & Co. Ii i !, I 1 Ills; tt Illi mi iiinliii',,, "'\'Ili' : ,,", ..I I ixnlili'' ""'111' "'""11"1111, : i'Minili'|, 11,11".1.|" : '"' finiii 1'111 ,.1' 1".111 I ) : I Ilivlr plan"' In'

.l..l| | ,....l4,n. \,,. II.| |. | |. ... I'.. ni. iv is-If I WHOLESALE ,uilui'i. ,... .In "IIII"I, t,1.1' ml. \ .II",. ," "Ill.., -n...,-.r.l.. "".,' .1''..... .I..1,1.] .. .........._ I i'ulilli'lli'.l' In. sb 1,1. I.IHII) (iiluas'h&. ,.r
DEALER IN FINE .. _
.
a
IH..I I4i.ti ir 'I I 11. .t", >|i 11 i tt'iuiitf' til' 7S "*' I'M'kti -. ..- ------ l Dry ( .ooils \ potions.tir ( ( ) '., I In irjintil lull"' Xiilinlluit, nl' limn-, TIlPII'tl, Itollllllrf I III lie till.t lt'sA, .01 .LMI .. "H..n,
,. M\M I I. M I II lirli: i:* AMI tlu> ,, mnl .i H'llinlil
i ul iMil ri HuttV I II I: II. un l'iI iiumm'l 1. | i\; | r I-: I l\ 1 1.lrt.r usiut i"s < ,r-)
I.. r. \ i,4L.IN.: '. .iii -' "11 __ ".( "' '' hi :III1* II,.. 1'IIn'ohl'h' I II I"Ist ,IIIlrlol'lhICI.: I .' ;
II. U 11I1 .'. "-.4"mint.IV DeOrnellas. 'I" I fflNGS LIQUORS 1 I'I'hiVi'/ \ ,'WViii'iWi' ."IIJ".1"; : -,r. -I 1" .. .. .S I..'... 'o.hie.e I.. II lii'i'iiinmt' II"I.II 111111 "rull Hjjalnittlio

'. .. j us:ii'i.I.. ,. rihrn.iri I I.HJ.Hnlulil 'PLANED LUMBER II Maritime Surveys. I'l.lHrlnrlil', illlil } II I III III) r.l-i'H: ul' tin- "ii', I IIIt4 I" I Iliriiinliiifi* I llii'Hii roiistili'falHIM'( litfioiH' Rust niiiiii- r1t"l. nfthc-rf I
-- -- -
.. ..,. I ili'IMllll.lliiill, I I | | ninl I I'Viitlull ulI IV 'I'ln'V, ili-llni'l, ,. .
nl II"" .. IIfl.I.I urn" ..li t ui' Nl'IlStl'Sltl'| : ,l.iii, 1'inpliiiiM.Ami
'I I I l E ,.I.| .. ,. ,
I is | | ,1 | ni siirt.tnr
V ),,,11111'li tt t'llin' -.lnt' CM nlnii nt' 7 n', 'IM k. The Jeweler I 'us.11 Ml1.,1."US.' 11..1.1, l! I I'S.fur I iln Ill's '''i'ill, II I I "., .. M.ilr, ill I lili, It, (nil, lin'iir, ." hiss tSttsls', hltIsiIltli''s; mnl,. ilitlii'i" 5 I HiN, roniptilioryIolnllon, or
\. I II.! I Itr.I I.IM' >. "Hiil.il.il'. -AI-- I Ins, mil, .ilti "I',.i...ni"il! 'ltl'1, I. I tlis' ul'. I llirir iliiili'-i in ( 'Istist Isusit Alt I'lii/i'im
f A. II.I.H'lI.HIUHt. ,11.KT .. CIO--A. 2 S-I 11".. 'IH i..i'4.'tiss'tsl" IIII'a.I.: in lilt I.I" InI S SI in "lh""I"'II"I"" | mnl, rlll/i'in.
"' .
5115. lIl..li '
Id|..rn r. .il I".. SitIsilN.. : I IIP mill: in1, niMTti, ill lull ul', I Illi I Iii ili'nli'il iinlnri'H" I llii'iii \tiiluio: nil oilivr, lttt '
1- ----- ---- --- '-,' rCor. i a i ''U.. "I., ,l..r SssIiiil Ill, II", ) uttiii'f,S I .111'''' I 11.1 1'llrln.I.
,. I.,.ui..ai..1.' 1.,1...'. S... 1.1.1 I.I I. K' MOULDING I l'II.lfl''I"'I.: I "|1'I.il'I'i.'| :,, I .r .. .h''..".". lo S,-sosi'l.,. 1".h.I'i. ... 111",1." l 11.1, li, 1"1'" 111111, ,' in lh r 1:1'1: 1,11111.. tliil.iliiin;,, ,.' I liiii Sad.li.illi. of Hut :111'.11111"1'111'110'111I. '

1)1..1. 1 ,' Water and Streets. 1:11111t.1 8. I. Hilrvs.ysir. I.I".I.'I..i' ,.,'.. for, I linliU't'iriii'i 5 I), lit"I I is l.'i'tr.t ol'n t "'..r.
I ,. ., TIt"r..11\, .''" :it' 7.HiiVlink::I Dauphine C"UI. | in" in 'nut'. nut I n- : '1 I livn s't.s.i's!" iini l |ii'nniliii'nt' .
<.101| | l-illin\V II.,ill. I'.il:ilnxln,'l. I Cm,iii.insI, utlli ( In1 \\linlr, / ':.ili' |1".1 I', ", ,,".1... \.ri'li I I'I I. iiniiilirl' I lli.il, J": u .1 lL ul Iinin: *. In Intti':, liri'H : mi'l HIIOOIH.'I | |1.'IIIIIII"'I" ; lint $f.r.'I"' liuiiff! .l.illnn

't--... 'rIl..1 1 II III1VI.I \ 4.:..>F..:...Mi,.. |IH'S..I'| | N.I.. \I..I.i,'. Alt.Tin'Cln'i.r'l : I _.\:1.;| I.I | i'I ('.mini i nt I ill ,In' 'liiiiinl; ,, it I 11 I,' ,ss.iy ,'"".1.1"1'1. I iiiiiln piici'h.l-ril. ul' I.' I'ai\: vi w,',1'lil"'I"., tin- I'iiinrrn, ninl I lln* of u ill.,i'i'i.iril: 1'1 all I wlio I pti'ri'pU ninl

Kan..li lur ...ui.gii,1iiii...'. x..i; < I.l;1.1*. ( : | | tit I In1 I 1..11 I In I 'Ill' I.IMK IS. Sample & Reading; Room I Rufus J. Edmondson rl.i I Isis, iti'i hiii'il, jiii'iitlt" III \ .tlsti' ninlnil.l .sitsssist: ,"II rollottl'it, limn l.hll.l.) t'u'.t u-Ii'i limn. 'lli'nl-i I'l'i.lialily, (Iliu ttnmt

a M'I.4'I*. ..trrt' *N4...iiI innl I iHt' trnltt 1,,. nl.'lil I II. Ila"I' ; I I I "rllirl" I'I".II"O1,1.I ,IsIs ,Illl, ttunlilik I 11.u iiiniiliift I'm'" I Iln' tirt!inn' l'III.11 I I,s iliiiv-I IiI li'iilnru I 5"I I Hn, \liolo 1"-1., Nn man,
Inn,h iininlh I I ul 7,:.HIM', I.N k ul i il'l I ri."..... 4* I IIIIN \%'tI Clinks I !-H-I l.ii I li.. aiul.fi'Hilry I r.I. i I'" rii: :I'.Mtcn: : 'I ( > \ \ ( hIlt : ii'iI I ,' .tin- cum', Into
Hall !I.I!..i.ilriHi." ,- | i I 1'11 l: : \ \I..-;. I II tIlll I II, I llxlllllll, I I. U ili'III.' I ,' I 1.'I"1' 11"\ \ I 1'1 1" |'iiiin'ilt| iti.it : iii'lln'S I ili'ialli.Il : 1111..1 \11c

i.l. MiM>.:, .1... I'. !' \\ 1 I .11, I 1.I; :S, |l'r'III'II'\.i:'; | I ,lo, l ,, IX In. 'nun'. li "li'-w h.III.a', : lur ,lilih hn I I U not |t1..tt't. tut ,In I Him :ii-xmr!,tin I Hit* to mi rmploUT' \Iso ('' men galls iloiii.iinU .

A. I Un-: \-, u. ...rI.,I ___.____ of nil kiinli., I Olil (li..I,1; | | nn.l, I Mns.: 'iKCallOnterng. li'il'U Islssi-'lI'[ ""'"'""1",1,1'" In Mm, lint. I IMII, 1ml nn oli-uM'tiiijl! man i :an fail Ii nl him, n t !jssItijssu! .1,1. run*'ii'ii-

ul4 |I.iiibi'. S... Klillll., ol I I .'5 ': ..1. IllsS.IS.M.I | ] 31XT.X.1 I IJ P O1 A. I3t. L'Jf 3, limn, ansI, 1 Isis furtu
IVnsili 3. \ him
Building ,
| ",, '-ihri- in liinji.,: fmINIIJ, < ; | in,' ; MI .is: 11111"111. "Ill'll 111,1"1' l ii ") kll'lll III MMlln I 1 tnilli nf lln-i dll' '. "I'l t1"H. \ ,
'a"1 \ '
,:\t I')'hili... I Iii ,iln'v : isil., : Hi", | | ,.ll'i, .Hull ... Tin 1 I 'Ii"I'uiil4hl ,' ,' |lst.is.g lii-i ,
M.4l4ctir M.unl. '. ,nlulil, nl '.:'M nVIm, .k M'ioi.i.s( : .\ WI11''i.I \I :. "Ikl 1111) \ tutiy Alb 1"1,11' I .11111..1.1 in-: 111.1 1".1 ni'ifnnirnl I nrgi'il Ulli.il !111o'II'II
tIM.I rillntti> .* 'II.ill.it"I'uhil.ivn.4, ,I. |I"I'I' |'| :al I lli;ln'vt t I'liii'i., niiv N-lt 'i ,: :. 1..11"" ..1.1 ",.1" ili"likr ,In ulli'iiil ik I.' '"V : nf |nililii'' ilrinaii'l, ; I IsIs, Il"c'r. ,ls.."""Il In M't 1"t Iiv on a ,I'y wll'h,

>* r.: \ini.'irii I : i. .r.JM -- --- -- MUM.MXCor.SarraKoaftaanrl." : I 1'11" 2..ly. Line, I.,. psi-i,1111''ili/il 'liU, I I" iiluriu' Imiiluih. (alIght nolln. |iroti< ruin.In-lti', Itiil.ttnt : Itralrnlv. I,51,1, Iin mini I I.IIIK: ho frrUlliath
'. I.n.u.| ; k..I I U.Tr !.0\ -. Undez'tkng ;
-- -......._ PETER BURKE, 1.\ II"i I'; I ., I. I 11'"' I lln'_i,) liri'iiul.iiilii'i: iinlv ) it-til In jnililir. ili'tiiiinU Inin I,. 1"1111".110 rnj'iy) ut a ilay of roi-l.

( M.iHuniiKciiiiiliM ; -. Rallroarl Str.l.I --- .\r 1:1\iU\\B.: : : 111'A' : ::---- :: o.1 g ""':1'' till list! i.ts. III t tlul. I I.Hllilr, fir m I lit s''s'.t, rotnii'U| llll'lll. -'Inl-II, I I ttlll I I In-nnlvrt'iialli I ituii'iiNfil '

>,- 'III, 1 1st'.Ij.l.'iNil.'"ii.I. :L1 I M I..ii,...l.i\I.i."4.in'. i-nll ami .nn.nlliM \. M.mn 'I. I CornelI'riiiiniii( 1 mill l 11."I.lil| i1... I I'l 1 s-ti"ni.\, ."'::1' \. B. Guttianii[ I. 1.1 !iii' "I si-i, Iil, I |Itt.s'. .I |11551551'| | lit t. inml Unl' I. tallnav: 'in:iiiuui'i': tti'ic" niilN-' V I, t i Ihink,i I thai ll'l tthu lititu, l'aniillia,

ii.'\1 I li. I. I'. M., l.mlji, eoriir.Irr.Ig..i. ( AI.AI\M\: :- Joln HUH' lja"11): |i.ui 1 >lii'n. I II t I I. rt lid-nt in I lln'i 1",1"11" hay I Hin t IIIIIII""la'I"I.: ( u"iv 'innri'iiiiMlanl" lUcil uinl f"ilf.111II

.1.$0 id. i ""iii.iii, .I.si''11int V.": ,\'..I.V it.I'Kllin: : : ', W. M. JIU: l 1.1..", |I..i.iiii'inniin.' Hint Ir .i ii",.iii.a lur. 1."\ : l I M I -. $1.1'.1'1111 5 -'>. mill Itlsl'fMII.j. ..."|1.1,111| sits Ilii. \1'11' I .I ..'.Iilu. utnl 'iln'V tiiinl.l ..." iiiiiiii,t 11.1 "....1") ill. ,' "rrtlir I lUl mllluin I I Hin* who

-- ----- -- --- Wholesale Jobber in all Grades ,".I".I''r' l.niliiiin.' Ml $:liilVincent iilln'ii" tt IsiS in.it 1.11') I IIII": I HII-) .1"lil'' ttonlil Is limnin III..tint lit ollllali'il.: I"I, ttlllltlllll wh'I"
: -- l.FIlII I II4'iSdb IS I, II..I'ill..111 mi '
.! r- I:.... .... '."' S... .. III.Hf. 1 .
101" ,
; | I I"
'
:It'411..i.i., 4.,,.t)' 'I'm.Mint I'ttnintf., III I II I.ill I i'lW.K. .\1I'd; ,jiid.' .. I'lllliUln' f.r Ill'll \\nlk II,. u lillisilgIl ittl.Iil I f.II"liI'I, i>. aIlltt I xilli| of |1'111.11 ili'inainl., i'Iiuts It ullrniin' .li. u't'ia 1"1" gln'l Its.Iagesu t Is> "0
r 1',M.i. ,. t Ull.I.'IVM-.1\ .' .1. '0'oCCO" II II.MM.- J '11.! Ill' .Illlil"'ll slsl'sUal' 15,11. ,",.t I lln' iiii'"liiiii|' nfKiilii or ddy Inr; -jiMHl' Inliatinr, ("Ol j iinln-lry -:
.
: ... 1 H. 'VKiIiiI.- 1\-.I.: ------- -- I 1'iK.JhM'w.J.U.C.Kupfrian- -. -_. -- :11':1.1\0: ; < HI.\I i':KUAICI: : ':, Vido \Vi< riin I iii.tg I lni' nil lirllrr I ttllt In |Isi.s ; :ami I Iliu 'I|111".11111|| f.ilily put I I U :: Ill for lIst 1ti ; :1.11.", 'more 'luhurln:

4-1""IiIC ii us.I I....... .\N.I..II..... Ci .! 11'1"0| II,.* ii'teniii'ii In t Isis, i..|'.1 '.4 )11:hut r.tilttnt: I In In- "|1"1'11',1011) I hut, '11:1 I U |M-rmllli'il, I tti ."'\ of hN r.lliy.
. .
--: .JL.iiI.ir iii'tnilil) inn.IIHJ. brot U IIM...1.... oo" MAUuMis' V .tl.1's|: I .1 I Iiiniii: ) IIJIJH'uliiiK In I HID, ."'11."' ul' j... .hriv5 In tlulalluii: nf (Hin rs'llglssss, con.vli I Its. mini' sail:si ill, U ho to I do 1 lull uist,

,:.*,'a"h '"..11.10.. 'I I Illn-I I\N ..MiiN.utcilinv ....n..v.' I 1.., ..., I'I .,.:,. I.MI.II, MM 1'.1: .AM Nu'iII.< : tii.f 111, I lu I HID iiiiiiiiiiti' M'lHU tt Iiii, It .I 11.1, I Ilii'Ir "'1'1.1"| c., nllll" 1,1.. ,. .I"J"'II.| I lust-si. ii-.ii ii'iioin unit uMi ig'u-

1.111.1:111.: l. |U'lt.lill'4' Mllil'l 1 ,) I Hill ,lll.lll ill n linn, of >l.ili-latt-J: I'm'Iliu I li m.iLii: J gs.'.1! uI lll/riiiltii.I" | In
.. "..I..N. : 114'iii;:;i.Ie' :;" .\_;;hti I i..s ,... I.1)'t. i I li!.1n..t"s./Jliv 'Inr/ivl 'loI.a.O ...1 I 'IK'IT' la.'- : : : \ I HIHI jirnllt
I'IIII"'IIXII'I.EI 1.1.1... aslIIs's'. ,.Is.ssill| | I lint 'n.ilinii: I I" I tliu .SaMintli UMm
It.ni'tnli'. nt .\.4iM'inili'ii S.,. I Ii 'l.irui. 'ID 1.1..1.1 Mil.rili. -. "GLOBE Stem Winding Watches ,"I | I 1".1' III 11.I.III"'I..I I 1 in'A.i / .11"0 I'5tO :

.*..i.s.In ft-tcr) .Mi-ninl. t tliiinl.it, in cm,li inunlli, It. HOUSE, i -ll.\ Mi I I.\IH \ MilIIIK: r.ri.u'iNd I: I (TOM I CA.N \ "i".I"'II'' aii'l' lii'ln'" liiiiHi. ,ll" ttliilu Iii,' rs'lilsist! '.1. inii-l,, 111'). "ir" \h'.. unit' il.iv I hIss' lalii.iiu '1.1:1st: tun fnjiii -
-- -- -- 'I-U-I
. ... JMl. I'HI.MN.. ftv. I 31 <> 1 1.: /4i4"n-a: i Sitptl I I. I I'l'n-ai'ula, I, Imi.la.j \ { ll.t 111'.I. I'.KKir.: illii,) 'r ,111111 tient intu Hi" i"l. ,Iin ttuuMIM' lli'il |1'1'1'.1' \ii-it'. on this Kiiliji'rl.. I Hn* MM.li'ty nf hU f.lliy { ,ilriitn| ,, '

I &-# IJI'\L n' -.. i I i I |1".1"H'. I 11; I 'Ill'll. tt 1 Ill'll U "lllll I. iii.iny" tvnnl I I.* .1.1..1 j | | I., |1'nt t tI ulilrllmifi him, nf I HiU MH Lit ""lu.I"I, I IhU, ,Ic.v.I''I.I'11 .

j Imported Wines.Liquors. 'I, till I I II MM .*.f ''1" IMI BOILER I r. in I ti unl l .\in .in MH 14. \I-MI \\ i V \SH I'l. 'SI-I Mi I &IN : ..
: SCROFULArnw I I -AMI .I\K ,IIMH. IT.I.-'. .i.).. .l. .i i.I I k.llllllCbMl inriil', i'.Iin .ili'iu ass.I| sls'Is.is.si'. inn' )lii.in lradl"11; urj'nnii'iil I, nn I I,! 'I|>n4.lion. :mnl } l.il>o fi'mii Illlla"y,
: 'liulllil IllIll'I'l! I ,In' ,'... .,'.1 iifllmM'ii ililii'j.unl I [ '
.. I II \ I. I I'liilll' IllllIlililllilill I I In I lln"* .li..I"1 I | of H.11.n": | iiiiiialion-iuhi| li
I| f -,AVI > r I "l.ft I .I >. lIKtl t1.1 .4tl ,"- '* .l Kfl"I| lilt General I II':Itl'llJl I Illl Illlllll..' < I lillil'itl, laUniini'ninl
all uukti .'-.110.... ."yslpsIsi. OIOJVI, II U .. ...,....,-. .' ,Cm .J .. 1..1., ,, lii. I'l,llutv i-illI'lltt, I..,. I... ,ViiiliM'K I HiH, rili-n.l
''' h au>n I u lr< t.; f-T i I. in "V u.ul) njlil 1 I. rli'-l--'I In'n. I nn !ji>>l I : 'lassit 1 I it ioiij:{ only lu I lln'
.....h'., HolU. awl KnfUomt': of Ik. ...... I < 0\H\SII.Y| M l.4jl.. |>iiit'tlt,, | \i-..u" .1, ut St-v* \ ittliI'lH $ I Ilii' : llal "i I 'Imi it
ilw .b."",, naolt X u> tuinu. ..*M of ILe Sheet Iron : H'l l *,! .Hint, ,Ih.-i ll. tllllll--it' } .l l ..I.U..|JItt l|I. I u... I U.'im.uN \ *' ,.,\ U\: I"'" -IK 'I jnililiijinlymilit: : t Tlmt u in.iiittlni .lit'I I of rs'4 11.1: situ ni'lllirr i-nji.) ... I.I/, ira'U IIJMIH 1,1
j I I ,' -'l.| A'1.1 I Ir Hi.. l. |I.'I..l., '.1 IliiII.i 1.1., i\J4 11.t'I". ..1 tl* .'.liI.t'.i"> |I. -. 1.1.lul.w I I sal' 1..1. In |I'iit t l.i l l5Issit' 1",11, ii.ii 1.1.,1., Tint $., : I (.I"ir. 'l'Isi'( 1 "larlloI, Ua uci'irfuii.l
I.I.n'l r
To ran tluw, dliioim. th< tluoil..... lunn. k* |>url.tat .1. ,". I'n .... i i/.. .\\tln\M.I.\$ |1.1.Hi4! |.| .r. UlL l's..ll.. I tU* I 1.1 ri'iu.'ln'il.si.l. itul, I j 1"1.... 1.\. ll.\' j 1'if III I* 1"'II'I'I. lust..1 I.I' ill'. ...'4nli I 1sI ,In ..II..I. an.I irli Igs.s" 1 fI'liliil .- :an I Injury It I I 1"1 A"l' "II..n'I 1'1..
ami ramrod natural euudt
to a luuiUliy I f. V $1; "' .
.. uml J'ts l .ti> t .in full/ |'hI.1, | | iiiiiitn 1.1.| limit 1 I luii' U i u, I Inl ,- I l'i giMi.1 \\it Iaillsi.'ass .:.,11.1. gui.I..II. ami lIsts
At KM' bmiArAjtiLLAkai lot ovi forty : I 1".1'1. ( _
I I'i'l.'l" I I4V.t |Ur. .
yaw* INMU rtcouIaI by ....110oo'" at<0ical an I .I.! II I I'f.I!h. ".I.. Vii rut...Il.il.I'lontii .1.I. .S&.u, it.it.1 I I.. U..' I. I....""'' "i' .sssrsii: : td s: .1:...: \. .,-I"'r.'h'.I"II"| I i i I tin* "'ii-.i* 44' I injii-tii' ,' tiii'l 1"1..i| '. I Ili-lor I i )' (g"'IIII'II/I I I liijmlin' I In I IhU ph.iM: > \tuiL->unit .lion 1?
tkadllt*aa Ux luuit |x....rf ol lllouojlDria.r laaMtfU orkS.i i sIl&iaI ,M ,I-.. I 1-. I ttlllill I I Hll* 1.1. .. I .JA
I I Ij f..I."c.1 ttHrt .... jrt fvill- 5'""ill|1.1. fri'i, | .1.
**. h."si UM .y'tW from all foul ku.. -mrt : t. .. | ..l\ i.5. .1 V ,11 1.:1. .
_tBhtAot..ana uimufOmii*lbs kluod,m>o>_ j cI Ijs., .iih"tii 1I\YIU'"' .11 .. ti. I u.in| .I.1. .< 11..... .5 i i.vIflUlMl llic1ir I,1..1. 'Hut: ..11'I ,.li.,1: I I","..,. .'--Inl I |l'jilit ,vi lsa S nut |'ii'nxiil/i'( iul I iu s nun In-ii'ii" I Ii4vr In .*y Hut
Tbackeray
aD tnua til manorial mauimil, and | on> U.K P. J.J Gitoy I HOJ: i S "I, I...I ."!. nii'iil I ili'l I nut g{ unl I IH nl,I''s|iiitn |I"uuli'iliuii 'i..I.; ,"'., II'"I ', I lonliu- .> )>iiat a iin'..liuii itt tlii- railing IKI
S otuuiku maiur of all crotuluui__ i it1 I { I.." .a-* a f iii< \ .utc t'I' I II .II.III" 'a.
;: I I.) inti'l I I In) jlli'xi.inif, 1".1 t ci I I .1..t Is'ssis'i.t I llut I. .II' ruii-i.Uri',1 I "mi'ult UI I last la.U uftuil.lar. .
.. 'A KxrBt Fora. of krafulaua gaiM.tumitlui Practical I WutcluiKikci i i I.... ,. I | i II -I j \\1"1. Mill. In I.l.It Ii I- I Hill -ill I till' "' I I | 'I.' .| 11'0 111"1 .1"111.I T ilrliimlno'
.....i...i. ajfo I sum troubled vitb Krolo .\ : MMMt ) .,1.11":1 Jk | | >|, yuiiiniii |"'II 11(1.111( I till ,1'1'' ;'''II.,)I.) ". iu ulli.inalf I I.
.... ...... ., Tb UiuU t & S3 COMJWTETOO: 3I'., I II IJEv .
tule i. M-p. vnr* .
rai uu i hi .t' II .
,...1| 1.1.l isis i iPOCKET W I /I.I. .fl-l'-l., lilulUIll. I III. h4Ml4lll, I 111 IsIs iiin-t Im ,
.vulbu. and luttjmieJ. ....1 ll.. aim iliaUrii 1 i i\\.u:1; : i.m.ii : -- i ii ii \\,1..1 ) ( \.ul I ."uo.I..,.
==110I 4Uuutilw* '4 ..If.......* matter.iUMly MOIHI.K AI.V.II I i : 1".0 I gut I'liinii'lil, ,, tViH j jn-l ur unjust'I. iliilin I i-iiiinlr) I I it I Ilio 'slssi'st-r, ufrflixlui Hl4ll .""'" Hill (.5...'. All'l I III IIIP4I .

uaaArAKil.LA.ul-p "' I in..J.bUb(..iI 11.;auiil.. HUW I Md laaea Avca Uirw. .. : : ; ER. I KNIVES. i I j I i- r. (1- W.-.I lit* |1.1... .f l".... I. I" .1 l ulli;...I I Hit] ijin-.ll'in. .\1 IA ..,'" ii'' Il'uI.I"Ih 4 |l'il Issil| ill liny. )A-4r4, uml- I imi, ".' .Irttr iloljr4| more ur I li'.m annul,
u ill" th. rouli Uu>& 111...*.a>. ......... .4i I I'-Ml.T-aii.l% .lw. I In.\\inki4 I .
i.i i
tI t-- I
aM a if (vnmal. ImltU (rMlly I IlUpm..". 1.1 l Is \l i ,.. a i.I..r. I: 'I.li.( | .I V ni > j lit.:.\\l> <>t' l'M.KlIII / !1'1.1..1 l l.t I Int I., i-utili iltass I.' Ui it *ii|1" tin f.iiinf our Mi4l I. in.jrjl, stint' (Mjlili- i i.niKii-aii'| fur I II lie rfli#iou., mural amiMxlilttiun ,
......... .. .... ..... ...., .1 l.r"'I.'hal..1 .1.1l I :
.
ui.1 t.k.Iu k4. (.., .
O .
I'ul.li. '
I. lUriu.- rialll' 't ilv > I Isis I l'rb.s ,
ruq.ttu1y! ).A.ij ..l.i.. i iur' .|. .. | (I' i l 1..i.I'I I"suits I I.' U"III.. I II I. I Itlu.ttlrKno -. x\ll I ,. U.. s. iusv i '..lll.y IM ', I |I. \I" 5 Iil MI I | (lurIUIU.I 'jl. r.ilulili.in i I itunM I IN..II..I I I) i'Ii4iift'.l. ; : uliiili ''II.ul.| ')ttuiknn
V Ml kulh.ui M, ... 1. ,..34 1'.1 TiUl.. iu ii i--lj I ..Iiibc." I I i i.sii'| I I I I I IliU IIIIUIK .l'in inl4iniii'4! (InKUtllllllll'lll. I. 'I'In.Ir-itni'iii)' li(' | IIHIIin lIsts Sjlhatlm.| | .|| il ly hulls 1

W" Al fmnu ..ml.i mn ..>. [ mi* li ti* t '..f nnil ..li I,.,. f, All I I "I Is' lli'l I j ll"l, I.M.I. I Mil- \iy..1 1 wit Ilial, in unuuf Lite
t I
IOB .... ._ .| ... .. I I i"I.\: p I4'IltI.iSutisi :: \. ;, wlos Bros. .I.i. Ii4i .1"'WIIIII I ; SI( ,) I I tunr 1.114
11,1. of < S4lk Mrart VorkIjr tixri; : :.\ \H\MTIKK.MI-\I.I :I: : >. I I I I.- ul.l.|I'4 (nil Inn' ,.r I """-.- S '13,ir- II..' ,'o.il::_ ut llirir Ulil'JIIlllMlt I ) rd.II. |3- sI' t-i'h.s tAllils' HI- 1'.11. ,'...lli..ll.IliUnuM'r I lilt .n"gr.l Iliatil ii rnmni, xl tlii4 or,
.,oka.III lak. pb-UMra.!. Uftitflmt_ u> I : I iWATCHES | .1 I lll.OA'. ._ ...,1 MI4l.4 t* *.*.-I ill ..r .1.1 I I Ij |l's., i ,., ami I .1 I iniuu ill IN
''.de.ru.. 'Ay r'a r> p REAL K8TATK l ) IJ '' l.iy "WI inllnir | ,in.1 I I I.ill.ful I I ill.li.ir uf I lln.I 1.1.1.. 'S'S ) ri'Mlmlt'il.) 1 luv

.a.:::: ou! = cvr uuuiy f wilHira chla lad7.talumlji bl4l JOHNSON'S I JEWELRY i j, ll.kM U.,1 1.1,1. $5.555Vh HIM] I Mjlisll 1"1'| ". ,j..BLfi-. Pal 1..1 1..'.in 1.IIIj -Isis,Is'. ,"i" .li-li.ln."I| ill I'"il: .4V l-lll- I! only tu ..,tlul. *u 14 r I.. '.*.!, llw re.iillt -

I i u I 1:11,I. i'tii j i.i\ \'.i. iMII. U' I tin* vliuiiiuii I .
I ,
.. V'S % Ii Y-ls I I'I 1 I' I I' .I I..il |IN"'r 1.1| |,) ; uinl if ih 14 HI n* nut 4iu mure 11:1 "II.r.u'I..r, miinjury
.UrkiKiwa vnr. V JI' JUM 8P: C !.lil'r | ) I I outlainiil ;
JterafYfrr. T. -- I Ii'cr "I..t.v "I.I.I... 'i"
: ."o ". .n. I EOr.AOL 1'0. ISI'J: ( : AfJii.Mx. ,|.' ,.rIn I ill'. it "I.", i mi. lu'il Uu.luIn "' lute in
>Ml .
r "
Mv sr.Iy = Tivoli Beer HallGrand t if \.blwJ.. ...| ) an.1. ll&. i. J5.V ziio.'S I 1'1.1.1' nuny wa. t.pnlts's.v.1 *
.
iutl..t 1u4 I
.fr btq5.. b 1' .. -' '*, "1.I'u l: test llu-ii ninl' I n jtv l.llutt ) ,.,' | Ilii-ir jrjiitu.lc au.1 fur tIis
". _. durtu .... full) r* |*' .< su.. \ Uuia toilw I".... .t. I ", -\Vli4let.T' miy !lass I tin, n-II *
*K. iiAlUArAiiii.i.4.. .I. I I V .w jut l-iuni. Is. SS f. t Urfia "f i ili/i-iM Ui iiMkiiMi.1 Ilii-ir i.f | plit iU'jjr w IsIs li U-ou extenU-' lallii'iuiuiui
'f
il
U.te 1 trl.ll"\ ,5., I 1"1 gl.ait' I Ii4i IMH-II nniti-r Ih _
> i .l *!>! V IUIU4Ir4tl i I.h. I'wo ,
.sa.Ij r lur a. dtaii.M.1.- iI I I _ _o I 'St ....Ill 1.1 l.|.',. I. "%" IHIIIMt -I lltl u I... ,.| I l..ir..ii | ". .. .. "a.ui .u.iu.. :, till "'\1' 4 I.fisis'iia't ttliirli ..ssIiIi ..1) t'stsit.l.iI| Hi it iniki'-i .tt4V ..( a t-i-w-aiiuii of ",,'k
|j.u.I'. kui.uk.. %tiII I .in 11..I 1VS'l 1 .-f "-.liI..t. 1.1 b iir. 1,4' fnriM*. 'l. 1'IJiul .
kwuIe. I |I' .I. .I'l.lt" I. jii'liili I 'nt .Hii'.l I lia.l I .iuuiil.lu V
iM > .
Rendezvous I. Pensaculi ( 4 IN' .! Sal iiiiiul.iy,
Ayer's Sarsaparilla I'r-.'!. I U. .'. J. .'. l III till' I. HiT'iujliiii' 'r lli" .li''h'I' 111,1,1.1 I .III.1 n'"ail
.. j''I. I Milil ll iiliim ml. :.. .. ,. $ Hut iiii'l-l hi1. 4'iuiuuUinl ili-l. in HIU rou.l
/aV < l.iII" all "' ) ltlivu $ I, | tistly, tis-I-1 vSs'r uplifivin nuua i'iiKiit' "I nu
i t "I eti-ry 1..11" )
,, :
& anil tb* a lou 41- "ti.ItsauIt's willille
.. .and .*.a< Ortal. _o.1.l. II IIC'ltlnS' ; .-r. nil ru.iI I.. I lln.j,i'"*'". I'I ,lili li Itt 1"1 lliruM ujiuii our hUUttinl ttliirli ha in'J lisa 1 1'11.' ( saC C'I.I. ,''d.o"il be lilA.1.. 5

alt"tad apaadtly .. ) : ( WWIX. (51.11 I "ii 1\ i ily, uii'I llii .l riivi.ul mviiviirv ..( II4II. lif', 1 li ("t gUUll.lfrailW4) am ti'r)' truly )ou"

RkHauli* F. C. BRENT :: 4.1'llliullUJ I"u'i.i it Il4. r4J.U'll lii.ssicTr II. Vui'ki Inssu (.
G AND
f-f O.a rU toUUty. sad aUaxil :. 1.lllH I CIIAI:>, [ liu'It. Ili'-ir *iii.in-* t. ..
.k WP.iit.h4 CALHOUN KING 4M U'I) lU-IJ4ll U thAi| *H f) IU4II >ll 'lllil .1 '" Ilia S4l>)l'4lli, .".1 alw whit il lu '
.4 ,a .. Axle .t JU;. fbl.j.j iVLgV1f. I TiB4HJOF I lIes, koa&t arLt.
.b ..' and a w.a.ttuialy.V .L.t"> "< i:in.tiii: i at; ANKER. 'I.i I.i" sIsal') isaI l4l'iS. 45, ...er' ;1. 1,1.. I' tluiUur-i I'flliu SUU, aii.l HUM la.uu's '.
: -a. 1'.1..1.
tU l & .
Hi. \iUl \ .IL >< "<> .
lii.
14
'(_aeoxut-ul lu_.:"t. ,ami gnat 1 I I LVRY, rED AND SALE STABLE, V "li. own \ .ri'rtrui \ II.s'h h." 1.lul Ilia 01.1 4tH!n lUey fi'-l bulli (.. .\.I.Iitibl llmt Mr Arthur his. Ilinru
.t --i-ivij .'. AMIKr ri-.vs.\i; 'u .ulliir a buriUu fiuiu ttliiilt lii i. I ;i'fl us'I, | tit that .. .
*
I ; \ OI.A, ua.mirutu.n1. Nk tliry luu-,1 i. ) l Lsri'ruitIVe !I'> olxe sat I uus j,". rtiutiu'iil _
$.. PK8IID ..vJ I ,I'l:... t5'iUl ul' null |sAIrii4ia.s5s' hu'; have .
\ iiily IOM | f Ihu l4iv ,
V I <..J.l are | |ji*4 u CI''I'I' MAR'AIUIA. FLORIDA. .u r"I| r uf | ( wlii'i-cver ho! ll'" it _

C. Ay tr 4 Co., LI Mail.I \.r alirutU'launj _

.a UnoiMi {.nc, 51 1 fat tfc .. .iil 14 \ ... '* \ 1't'I.b| | : IH'U-l. 1\I.asi.t 1:." ....1 Domestc I It I..s.I iuiKM| .il>l. llialu tIiI4ils'e I.. tinj.lu,i-r*. Nil iu4ii u Ut> Ii4tu ,' 1.5 I miry to 10 pli'44ur
.j.r.-.I. .1'. \01 ..h. $I. htuy .I.I.'. l
.
: t
\ I _" .L 4 4. 1 4 I 4UWIC *1 V-n a > < Ullf IIsiiLt I tsI.I.' ; .I..i'. .1.1.1.,.o4)"I"W "I', ) iuliiuitlu' i-uuuei-tiuii ttilli r4Jhvaii I a l.lu usu'fl'sJaughtr uu.l .i>ler. f

Vifl.ruIas.isIr..IIMuiu1.tjri-| I"' I I : I': < ) i' cii .\I(; i': .1.IM.|._ I.....Lswily. >..., .I'far1'l.llrlHl, \ .Jl l.t |H \.l .., -s vIstas lu. .o.lliiliuu.1* J''II.t. iLi}* liLy ..1'1'I .lint) I.1.,1| ln> .. \\i4\\ *. traIl (All "..n.U"t I.. .4 ..,. '1'hi-r.U uu grt4l aniuuut uf lummy >.

la.I ..il...I.U-tlr '' ... I4t'K'uI4-V.ItttI4fl& I IAd uuato B'bai&f Uii... AU ur-leri\ tit IMIIU* >,) ttk-jr*,! I a ourtlttfllk ,i i.U, : lli.I. ,..urn .,11.. I *_.. u tlu> |hAd of tIa.IHIIio)04| | .|lltfC ,rHiraU > I 1 Ili. but lb ra i-ei-Uiuly: U e.l. "priu

.lo-Uijr, bj" J. I. t"I'wu". 444 >Kiuii( ""u} ..I I) I.. .. I..11. I lurult I,Air I u$ ur\utl. ( w vlf4r", au4 liU l I. lu i Urn* tin-< .:1111.I

.

j ---A ._ <___ ._ v, ._ -- -- ----V-- -s--- i .
J ; -" -:c' -*.--' -.- w-
; -- -

.


..__ --


I i ,ill..")< mnlI'll. .ii'lilnii") sits Ilii 't.)Hiol t 1'\11"\\, : .\ MKi I'' \ h"ls't"httIl \ 1 IIIK: I'H-M. II' (<,ll.WUnniiliiu .\ I tlti' Mina fttnl! 'Hlf: tinnn hiP (ccntrflifforpotiijilptlon ''I I l'hll.lrll..r lrnr!( ". .1<|>ly to (I'd.\ MIVTrioitiiit,tpiii ittii.itotn: nfl I O._tp, IIHADFIICLD'S

: I I. of(u I A (hl.lr
''rn.! iHl1 tit i ) }fllMiCl'( :Muliililiailiif' \ nn IIK "ivn-inu) I llu* I Jiss ni lit. I Ih th.I t.UII 1' '
| i .
I no .| I o Of t H r, \) MiEBMilMH IIHlHH) I.M K;
I \ 1 till: I
MI| HI li" i |.I.i.t, rn""it, n.1 111lc. Int I tll i ; ill fist' |Isi"silssiu', tlipI'nu : h 111.h I 1"'lr"t iii'tt" nml\ more ap- ,nliiln-n. I HIP I I.i.ii'vill' a iii' '..hile I I .f.ttr i>i I'loHiitt.' ttitlit? of Hit* f'Tiint'l'in' fa It iilrnnil I cntvn i G3R

mi) ,inr I'lli-ai-olii" : Mrn Ilif, '''I.lh| II| "hl..I"I t \ j I thnl A eleitlt ) :(II ; Ill \"n.II.t I 11. l't'st.:, nfir the itni-i.i n I if I i nvrnititur, Innii-l?
t tls : I \1.
tllii I tli \ I ,
I HIM l /\l jlti-l % i'l" t n ..1. I'R"IIII'I"IIeIIlc I Coinjnny Mpvitcil! r'J.ur.wih Hiolripropntiiiti tiii.Ui. mil i r it his us llil.r.'ail. f |iinVi- ,
I 1 1""IIt.I.ml'n\1I1F I ., .itii t ilnil ua niiplnallt; ni tIt l'ir: : 1"'II.II.| I I },HIP I) ntli'pl- 'I"" ll. t'lii/ttry. I'irt-l'i-cittlriit n. tntlippi.ini; in i mii f |Ii r* is'' thuS l.io5's| rtrrtnnth I

1/1"/," 1.11 fi 1LpuI.h/ hIt on the mull, '.ill' il i i. .etisiittrl In ]i I : ',. t\p hI'I.llo ks's',. t.h.\\I"-- I 11"1 Hum figs 1 /.'enc.n. 1I,! eonitilii ;" i railri.l Inl'-ri'-t.. \hI,-" "nMiillolin I' ,* tr.ttrt/ tiitit I IHitnftr# It'tilrmtil, : ,rn luwf tun1 "f thi.lis'ise'im.''H'P-'intlv.nf Mil-tin) '11 i 5'".', IilhIlllI''s I'11lhlCIligLlIltl'
1.,1' tin li-irtln
f '''::1. hihhs' HIP, I niliil, "'lain "'"- |1,1,> lm-pil.| ::1,111'1.1\ | l.'tficili "- : I! :. I In t Ih..I"lllill I ,.r 11" Hn' 11.,1 I tit'li, Mil 1 is In HIP l I.X.I I 'Mil'nnr oppti Iptlcr. :th.li'o''I\ lome I I Ii utli.! nin-lin itrilli In i nittilt| lltnn. In ( !

ti l. II''" rinil "Iliiliil- li-itP 1\1 this" > 111 nit Inn thai ; tnoi 1..1 ii'tulnlloiiH.t ,: u I' 1.\ lo.iklnitj I ,. lni 'inif at f ". tin- mlijit Inf lln1tix sasS rjitnli >.-link'in.. MtlP 'f t I H rl 11.1
|I" N .11 ( tti'i f' I ininv 'sit a< Citniplroirpr." nn ami rn-ilp-tl'lp
'h.11' ibr n!
i ) !',\1I1:1'\\!| .\lItI'1 l l ,I" I II list,, !I"' *'I"- ild, St .tIs in tit- unit I
! .1'I I \i.il., "n In-r 1.1' S "IAlf..1 I .In s'iii IniniIon, to .II' |HOII| an-t t that: on with ;appirpnt' iii-lilb-li'tn" i' but mmthdl I Hut linnRIII' tntc tinpooilf| of IVn< I C-.5''-'ins'iit. itlllip I I IVit-ainlt, amiAll.iulii rout In tin1 V.iil-i 4 cfI'l'l .\inlie%'i. Hi", ()

form, n,1, I wiilnli.lit t heir iln-il/1' an-l, I nil! li-ml 1 ,'ill".1 I" tin lulni.liK, lum If 1 li-niierjimi-ami| intpmier.in, | -<' A".j| mil I in 1..1..1 I In t tin- OIl.. of, t...' r'.I.\.1 j 1 : i 1.li..1: : re.ii-lnil Inc'. almtil ,I bili-ril in tt .Klnn a Jim inar r frmn mult,
MVKimi;. pi to ttiiik, r-tr, (ill, *1t.' |1'IIi: ,- in : I hol in bailie trrny < | : HIP 1il I iiiiil'iinv Hi l I. A MH>*'lfll ItfinrU) f..rnlt iliu-A.e. lKrtiuun.
: mirihin jniltlip. if
I'KNxMnl.V: H\l; AM t II* tl" s hi.i'is': (,1 tin-if-alion: nl an 1 : I..i. 1.1 Uio, I" sii': I. ,'a' Il\\r. : j HIP. "line lil" wno uitc-n lo p :t-v. lititinii I |
,
\\ e ili%.\tre Hi" tPir'to' tale lime,,, I't MuliiliIMI.I m-pp .ati |i.inii: in ,'::111",1] !<-. .in.li tIIP : HIP front' tin. r"'II'\'At\, ttlll I IHiittnnllit ; aliililv (in hull I t Hi- hli..ill link nml, I I Inilt-p-l.. I tta. tiot' ash, t i.,1,I of ant" '- \nilivnftllii.t" ami Mi-rllit ItnilrNiilI' h'i'rl I UK4imi$ 5, f.I5..st in,5| i.nnr. tl.i tMiilliinnl'tin-is u.n'nnnttn tt I ,nnh s'iu.

t 'tin' toniii/pi't, i t Ilii' t..i.cs' li\ |'iilami t' to .)'..I ire their' .ilion. { I' tint auain-l, tbo talnc ptufil: up-; I inimii. tailnrnl l Is I.) wninnlM sltl.1-u.su. iii ,as. ii! .5 srnr i.i I' 5,55 I'Si S IIs
.
tlelilforlhepiirpoeof | I rouipl' sir III"
I I.1 \
the tit..I..I.. ainl loin "i-.illl: t in', the "llllhII".1" nintiipr.' | ''"lli.I'II.I I '" I i.hI'r I in 'ticit. I IIP li-titth S ) iM5 i *Tt ist THr \\ nirri. ttinl I'5 Kit ti IK
\ Ilin, ,iinnilK-r, sir t llninit inaiji'ilIn 'liii' I If piitt i-unbt\ roineito > nn tour 1'\lllil\ I I st: tI' il I In print. : ii nu lint '*. I *Ci I is I li i fiiT> ni. iinmithnl*' at IM, I mul (p,
pi I n in-r In'lorn" I the l.a-l nninn-r, his" ) i"llor..r 111' t"'I'r.I.1'| I -' 1 kti-'iv lii< .1 s.h.iiti anil tl a.liItKiiin .
) jit
I will .l' I I Ril t'II'fl'lt.r I'n ikp I tnnr loltor. wnnltl i I he r nl l) HIMII uNiliSii i* fl.tn. lhr Mist-i mist l I siu.i ion-** \

.1'1.1 Iheliil'. : iml .tiifiire. In .iai.llotlipeoinniei ) iri'lvl I. ilif 1 .'.II"I. mil tni'l''""' f"lilr .I t HIP: (I.I .ii 1 Ian:, ni'tt in ,.." i .nine, i d hear mnl situ Unite. nmlortaml1iittf liono.i I iuti-iiliiin. lit .\,111.1" } I !i I I'm' ant k. i|. 'liTMin-f I in '; liH-nniPiil nf I HIP hiusi'oslttsi'i | i it .. ) ittiini' ".In tintil 'iif Hinti.I"5 Kite knonn n-n'ch 11.)5.*,1 IH II* ttfitt t\iIisi ihirinir f I Iff.tnt" ilil rnlnnli., inttlii| |il. .
I sir HIP
111" il i.ipk s iwniniit
: I $,-<'e anil, I ti.l-le, ..I' onreilt.the t 111' ,1..IIillli, ) 1111: 1"1 i iIn 'iiiiiniinlii.il \i ill n > limit 1."II".I'I" IPPI '.". I :t-to I the ex.ti. t plan ami\ |niiulbbi I| / \ I hI- ali ivt in II"I un lor 1,1'I\ t 01' hint ttilli Al 11.lil'.I..I.' I 5 llniiilr-il I I rsus'. i iv'l llinnooiil I till usslut lbt, l list-i! I'npirnliitn lm sos ci,lilt %
l It.
ut.till IIIOIT AI'\.l.I\'I\ Sin \ mil, o ". I tthi'Ii t tint i-hoiilil t there ilop infill ami, In "reply I Han Ir. il Itnllttr rti-'i.: '
iiinililionuf llie Inr. ami, the. .Itt.ilp l I"lllr '.1 I al I I tin- ujioratp. HtpL, .t X, I Ci. 1".11'1'1.,1 sllof Mr.ii'na'i' tint 'h ir. 11 f "MI-

*'him"! uf the. JMirt. ..f 1'eii-ueul.i. iixinHie | I"I I lliP "li-ionl, .lan-l": \ llin" l ]' "ill tin- li'Hr mnlo n.I|mip' | ]| s rnllr... ant; t mmi! 11'1'0"aoi"lhl.ll.1 ant. oilier int-iliniii Hi.it in. HIP "lhl"I. .oll'n-P.ih..sl-| ,, I till t Hininf itor nil >nml. mil iiliiit-iiilnoili-nit1 tun M4i' tl4ilV.uir, tie.tit tli'list Holmes')( Liniineiil
tn
j jl'in
Inpoiitrt'
niiiiilnr
Moliili"luMl \.1.1I ( ton
I .. allenlioii.'I; ..r! t Coii-iie"; Weaiifll I i' .1 I In- l'.Mi.-tln-: | |I.I|, .11:1! mitinnltil'f..i plple "tn te .. 1' 1 Hilt I hilt ( rntnpmivviTi .11\ I I bo I .1..1.\.1.! ml I II ti-: : ir. nml initit 11 I ii i ue mv,,., stiiiin in.iln-ir Mi-
IMIIK.l
I Ir'd ti 1..j1111 : .I'llnll.M hit ', *
I l)4) : tssitsis.' ; !9M. h3.1 ; liai- .1.1i I It t li.n always ppinnl I in I hit .njtII.. iliinr. !h. nn t l\r-l I S I IM Vl'.l.f.5 ItnoN tn nil rls5tt. U P
I .. IIP inn-l iailii,1 .nUttniffit
thai Imil \ .
: frmn, lielonurnz* : In I lie i-la; i>f 'IIIPII t : .. ', il In -11,111 1101 \ Inlonlinj t It '\ > : ; tin/j i |1"\,11 not In..1 ji'ii 1\h I""tilil I I I II in. I II I'itit5)). 'inlili.liiiiti-" I II.! l>iikniii.fr.ttil. 5 n ival Sit'isiiC \n i'sltiiiiiiui ffimin ,

iiie.t-'iin1 I lie. t.'r,1iie.,, niiil, ability) ofSi'inloM .:". .., -1 total, 1111,1., I .I \.d. :. t I In 1,1- IH-II.I fui ill HIP 1'11.: ill-, : ,neither biiib, I'r".e.! prohibilinn or I II. till iric', eh ns'.ttiir<. I tin'. nf I lino i I ,IH' c'lnl fnillii-r., too, tli.it: n- I'Ulllp". lit.tl I> lItss'i-. nit if Mnrunttut. ,, 11MOTHER'a

: : l nil'! ini'intifr, of f '''"lire.,: l lit I iTi.tonini I ;".. ar-ui.i.. :' I : ..,.1. |i 11,1.1 lii, i anin thee < ill- II j lornl oition| ..,,1 ai-iitliipli-.il I HIP ,1.\. \ ofsteattriir'. .Pttallnf "I..ltln."I.I '1..111...| ttit, rnliii1aint..|.. !' IIIOIT in tltc nalnir din-it" u'h l l.m .1 tiuii. I-Infill*. llnfcir.i. nml I silts I lliiiiliii'ii S s. hr. tun'sswl<5 lI'ri. Umiili.ii in m.il. / } FRIEND%%
.
I In INI. ,Iii, 1""II.-I.;: tl : liiiiiin Hint lliiHIMI "I ss'.I eii.l.. We. t t hat t tbi-c t .1." In HIP imlilir tll a .1 l,5s's II M--I I 'II in' sit I liliKil.t. I iillionnifinntii
lion iImil : I l it ;
ofappfoptinlion., i Ilirv "ieilie i : I Son. | | thl,1 llti \ ,\ I \ bill t nl"piiiintly : ., .
I % U
I theainoiinl I I I iiitiniany: Illcn.\\ t.\.o tullii. I nl"nn ht>n flt'lilii't| | | | n ft ti for thfl ilillerent, loialile' I! in I lln-ir lonnaii.U1IT.: ;) I :. '. I 'H tur" I. .i,.nl, 1,' I I I.a 1.\\ nf'lli'.iltlilo I' I proio-c| t., \prohibit, t the m.iiiiif.n( t, 'i lure |' I IliU < iil 1 n)niil'iy; uuhsh. uss'I inn isisiis'utl,| | i-oineilv /,1"laIIIIII.| ''\liliji) .,1'. I I liii titS (..us-II. >lt KOSP. mill ,| i il'r'I"'li.e e..d.I -l-lj I "I"il,1 I |I'nn ant l nlli-ttnh I tlu* iintl iln-n>l. nn< 11tufft
I Iii I .2 f"i' 1"1'0..1-\! ; lii-il-iilf. nt'an ullPiiiil1iilloii \ nml tale b.nl'\ mnl Ihcn. '|" il lust it I JiM K. Mel S im i 5.5's., ) .
i MaleVeiln" it., it I lit' Miinemi \ I : tlc .1 l'I.r.| | S tlii-p-i ilro Il! nf I HIP M.t'iilc A'IXr',1 I hr.i i i. lair to t'oushuuils' nuif M_sin.5| tlic iMtHtr <>( Luiifiitiut i

t 4 | ,.,lii, .1' en-l toippiiit. 'I 1"1.1 ".. :u:!'.I"I '. ;I It-tt-r ami\ alHtitiiKl1iitmin \ all ,I si lug .nloonn ami put eil, i.1 l to ('I''nh' |mliln'. iiliinnnt nitiin-l I tii.iiu.f. : ,i: !"nun.5 I
n-g.ii'1, U II' t tlnir i ; ; 1:1| i",1 I l'loi I i 111'1.1 I U! ,.t 1. it IIPII I'ipy en ill ire n ) I I the .1 1 >M> It Pit H-xtl IPryor's
tiiU ami Ion- iit'tliimlli'inil! nis.tit.t(
.- nl'll''lli"li"I j ift,. \\"P )b.i-p, our 1'lljll. I.,iiiinil' ,-r .til.. I lull olloliili-. ':,' .the. ,'i ? I N t HIM ttliit. I hut'I. the alc: ol'llitior I | on I thu ''sue lililj i HIP .ontliprn tesissi isis,. of t 11.11 (iiT.itouthim t .tin t'lcin tt.tioti
; Iil: HIKIII' I 11.,1,: "".1 iunliInilm.il j ii.i in-uily .1,11,1. ':, 1..1'1\ """.1111'0"1"1 'I I 11 I Ini tiilli t the apuf| ii..11.an' Icll'1 I le 1,11..1 I line Irani. I 1..1..11'. : ,. Mali'. 'I In* iiit'-nlioti, Inn in 1'1'' IIMITON II. Hilt .5 (I' (ii( -nn-iiri, I Kr.h| rnrr f.'r Itllml) nr lhI'Mis .
ami Wl M.ijni-li.unrill l I I a-k s 11 t HIP' |H.H' of | have I 5 \ i ino-t unbp| \ limble plan: .sluuu .li I ,I his-. ttAsts.si, *Hri' I 5.-sr.*. I iniM.r<. 5 ft-inlt. Itrns
.In.h .ttnl I In
tl conlon "rpa) pr.u \ li" tlcfi-. hh' .
sussu'olt
.: t ,: irroiniiN." mill I' n. II in aiMillon\ to tinfS'l.T'l i i .1.,1 1"1 11i, 1"\ .N.'.\' f 1'.11.I iit( I-i iiijf I 11'\ opinion, | jll H.JIII .loll II. Ms I I If II tIN.CHAS. S ,. 5't.'iu. *sin* Sijiti". st li It* iltiimitli
'.U' "l : .
Moliilu
.; P.III' (thai lhi' i t M IIO"C lime ,It .hll HIP I In.' mil, \\ bat !I. for -tn'i'i-n-fiil |"ptii|>eiain-p reform. | "-liv. /lii''llim .t" 1 hiiy! I i's'r'r. lists, itlin-li .tun lineI'.il, I | mint inn, *, tiihl il I u. .in ln, X|'n
tie ,1"'I'hlll".J 1."il..I'lh' jp le ,
ttlflntt
tl.i,1 111 In nil nilti n Iff wild rithi uf Hu
11'0\1 lian-1 hue this liitilnl ; : t
tinrt fui..bi.l.," ( '"".liinllon < : lion nn n ,1 tin- ,.,. -Itiilliiij, HIP -1.11Itiloor\ 111 1 I It 5 \ilN rerolhi-lei! llial 1 Ihe,.. '-C'uinnnriiar !.! li.. Ili'-ir fiiliuj t'i fliil I I IItipIrnlilltftliniH kn. i'iiuiit'htiiiuSu I ri, uS !
I ,ili-i-niPil liiin, milliii : ,1 Yon i.iv I In I lln1 Ui5 h t : I )
: -
i It hiy
or MIM| I : 1111.101..10"
l ,ltuI'l! l Ihe I iiin 'II'I liof, p i-j nut..1 It I I i I. fnillnr IPH" 1"\| hi. \ \iw..1 Mr.I illivan. an.lHironuli ., .
J 1"0'" "-\I.io',1 I t Coimi-e" /: HIP f \11,1.1"Ih..c tn : 1"111,1"1.1| liion| liii' ':: N. QUINA I.e s'ls"istir., t..t uissuiints, nti
t poit uf Mln., anl, I Hut <>"1 "iMiaturcamt Hi lor. I 1'1..1. ::, In r"I.r lai-l' |I I I to n. lit I r..I"I.I..ii".I.llalll".I I ;', on.r tIp, hauls n \.1 Iln\1 iontribntor Mr. .I Ii11.. in .OMHIIIC.KIIIP.. runt-ill n-.ir i I. t7.7n.V2iri.T2, itguisi.t| ; \ltl.7KV.iU.ln I.. l'r..5ir.t'r Mjtuifii tun, rol lln

I..I..I.I! I lifi I front I the I Maleuf t ; t Unit our' i-oninifiip" !I. I".IIt, ) liryiltilania I!1 ol" Hitalliiiiil I 1,1".1, ""Il 11"11 I tins I i to IN eolnnntH, (. C.) lot I he publii I U 'is 15i35,iti's' matter I I tt lilt-Is I I l.nt. ) !"'. 11'l'lc'"IAI i-il\ ami\ il. h isl ionliiinaii'cinit ; ..itc .. 'i-iiutii: : ui: ii' nIIpihIi: : : I
isle : rn-il'O. n' .'l|'I|>iv ( FAMILY GROCER.
I I livtlv \'i.h"le.
. I"lii lhi. 011'1' like ul Iul'Is io '111.rlj| >11"lie,1, Allhr t Nat ) \arilttii" hrontilitto r |. ,illli-il\ th,' tlittllonina' ol'I II In- riiniiMllon"
i : the, ( 'oiHllliilli'ii., h.iitiliileil. l I In,, Iho 1,1 | liy : liii, li :,: I'ln-aiolu: li)' HIP, I 'hr. nr omc 0"1(Jni>f lioti' I In Illiilf :priii 1'I'c\1II\ : .''ni-14 Mill 'l.--i. ,lo for Miiillivan( ) :mnl\ 1.111 t that: I lln1 nulro.iiN.ttrre b I ) ,. not a.-. J. BRADFIELD

lie, ) their i li.iuin'l, of tin1 1:1. llit',. .I'Ih| or \ fl-p.) shill : I tu tiiliuil, u- 'the no li'i-n-u pmty.: hatQ I I.. \ X. hsat tt'i 5 IN' ,S''. HHnull-I'niv Str.nlf All *\l 5 \, )IM-I'lot m"i ,'col I olhcati'4 "I i -"Ij.I,1 I 1"IPI I llnsptiliiii'tir, f.J' 'HitI. inoii'ipolt. !.II.I.t t M"nl'! nt \ : Illnhllo

I oitli ainl tl".11" '|icilal" ,hiit', ti. the Male' I l'I,1!,, tit- itiinn-ilialfli, ; ill'I''C'II"\ 'anilnalioii lit siis 1"1 tin1 <.I'II,1.\ ', nf I, \iItleti pltil/p from I tcr y 1.11'1; ,111i i-i'iuiiin I hiS. lii' w-i'n.( I If in 1.1'11 of I hue t tln-lr ,real! valiir, a,suit\ tie-ip l'Ai.I.I it -\ fiill itiilv| | i.fi'UM il.-inil'li', itrliclp. f.ir

the.t' t I'III""II.I., 'HII?,1,1,1 that, nn "lj".11; -li-nil) i'f iM-injr iilloiti'il In .1.. .)" .. Hili'ily."P, II"IP' | Hii< 1, .."" : i I re-Hi| .table sI:a., ,.1 vuter i t that I HIPI ni'tnoKily.nr| in ant ctcnl. 'Ptiptltliitlln'piopirh | I llii, |iit"i-iit, .t cult InI.itp. ili-riitniii.itliui.in it i.rlf im Ptjilinrint' :'.' lnin InIliu
millami ili' .hii'u..i
.. )"1..lt..I..O. 11'1"11' uter anollier I 11'1: 'I lit'' 1\'I'I of I'l-iK-iMila' in t 'J"'e.| ) ainlitlnlir. : 111'1"t* '. II ,iin-rit-t, t the tl.'sis-t' IPIIIIIC'ami '!'will\ nut .III iietilion lor lii-enip I .!..II reii-'t, to Mr.nlli I. I 11 I on' .litfurc. .I in| iim.t il.II"'I": 11111",1, f slur. I II i. m'it atVI,iili-vtli: :inil list t ,

l. ui,1iil, to |IN. pninli'il; ";.IIII.I, ItV t the I I |1"1 1..1 Ihl 1.,1 \ I Ian ail I utl..his I h'I \11."I.1 I ': the lit; foolH \ n li-ar nrijoritt)' uf tlIleII tan) HIP litii ilion ol t I I IVlK.n nl.l"( I ursusut' tlii-irintn, \aliiatinii.' from Illh'tll\"- CHEAP astheCHEAPSET I w. .t. H.'ti.iiiiiiiin: : :.
\HO Hit1tuinliiil
"('''iit tiiti." ..I the I"II.,1 M.iU' lit: laUntf; .J.III"rr. n* II nr, jii-tilii-Ui'iu. '1 Hit' iutiiiiluilii.il ,. \OII'* while the pally fur .h tfi-t. -'lio i< in liter for t HIP I pi-oplo In Wit.- lii" nllo'lllhlilloo| | I nit t .I 1 :I lla' jiitieln-ly I'-ii-a" I 11 I, l i

IM-I-II |ieimitp.l t| I to n ipiMle a ::l iiI I tie* .t I iiilMiul t 71 l ii'-i'ls I ttilli I t aunrtig.sie ttllint. fcti-r Into IVn-apnla: In HIP' ust I Ii.ii.s' hI'1: ilrawn; their, .M-IIIP 1',1 all "oiiVnl-i. ll.nN.itt YI.I, ili.troipilIn ,in tin; f |, |Kipr I." --

]iorl, l of i I'l'll-.H'ol.l. : I ti-x-t-l"tl"I"olionlit, i! ,of\ lie I lli.H inofiili'il(loni amillnc lot,' ;..1'I |1.1"" >!ilan\ of Hii-illt utnr t Hit- ''. ''noiUof. t li-li. aii-l- e.II I hi,) linen, maIjoiili. Hia .Ieill, of HIP" I li'pirtinoiit: at t list itsusi.t Ih..1\.lion AI'III'n"hI.1..1 h:11 tn.nli': ,'n"I'M--(' .to !IH"not, t t iii"iituiiiiii"r( itcvv1:

I In unler" lo "i-em-li a ,'ulcl.i"lll I Ilil* | t I""I'''i'* of la.l 'iinnni' ''r. wI"IIc,\ an -r, of the. 1".lli."I"* 1.1 \ a.lui usytsus. "I 5 lie. rwi'-'ion of our ill h'," ll ('Out|hlIt'tU" 11,1,) nulTitalliP olinli !

ine| ,tun! nml iivo| .tini( uiu-ilte< ,a". farnHpitoible \! )ami, tin If tii;n-x unit r'ii-; .to". .mnllimn ', im Mi.nl .li ubiiii| > I ii-j/ii-lli-il.\ f Of all liien-e lust 5' mailu; nlII.J. Hnl: HIP \ ami\ I l-pH--pntatitc! : h I'. e.. our il'I'I.rl.IIIUIji11 l.iilionl! ami! |iro'ilt.| t troin" tin.,. SHIP MASTERS Ibffltygfyalta: I : c! T T'Ilss' TS
I. "cl.I..I
ami loinlleelinir. t, our |1'1101",1.11,0 I : I"II > ) ,1"1 I ltr' likely hi -pii-ail' iliil not know the trud! tiileul' nl:1: h."t l Int'iitin.itioti" lie olil.iin.. !H. -
of all prejn-lii-e I 1 ,ui' ait' 'inoiv : I 11.11"1 to- 'nl ii ilio rl.il M Iny n 'iilnii nl, sit 'li>n '. Flu 1stILIING
lln-u-tni'tal, t Hilt oiiniinur mnl of Mi--. tlifii'nic 21,1< inili'. iiionol' com.
let in look at I thfl fnt. t I. ionmileiltvilli 1.11 I t tie ,1i.i't.Ot: than ant .II.|-<, 11'I\ I lln-lr I i nipaiiin! of the nniH-r I lln't .hl.I.II.t, hull \.1.| l iiitpiitu innn I .
;) d 1 ,11.1.1.1..I... ... i.iii-liiiii4... : .mmnn.. nn..Iliar.I. 'I l .In11tup . : Ulr I' hhsts'iI i'M'1 t.I" t.i\cil IliU CII' tli.inIlieixtta ,f-I'l.Cl.M.TY:( IX MYLINK
Ihe original "IHII"I .I I ; : ; ;;:; In (hie; -, I (.unl.nl I ami lunneilion \11 n e.i-e ." i ..11".1, ,Is'slts'i. Dial HIP'*' tiltl lint', lliiirlll.ukt il. ililill lie ihinin-l. mi'l tlh.it eoubl t : < l.i't. I'.rliiir; toll ,'a. jn-ll h)' Kci i-lclpit
nllii-r fnU h'hus's'otu.ihih.s'tiI
.itni' >
$tinbir< :at Hie, eiilrim,, e< ..1"nni' of the 1..111 'j| iblpofHitlitv\ t .hunhl exilmle I."I "'l.ltilH'il I "tr. 'Hit- I llo.llil\ nl ml I bit till eileil, \ IIIH 1"01.le-l rio sit,\ btxieH.ite i-li n'JJP' ...11".1 5' i'i.i'rliiiin.ittun"I i J ontlioiiM I IlI'MXI-X-i..

noirc-l |HirU nu.l, : ainl the extent i iliri-i'liiin toiilaiin-il, In t tin,* .1"11.1"1,1 li-oin the. ill)' j"-l a' ,mm ,uml I lo UK', (Cull li I 1\' tsusuiiui.-huisier: ,, < Iliil I tsp Iu.111tilitly ,. I.iriireliarjn"" \ li., 1 I.. I : I HIP iiiaiN, )niTncv i'ilt Ililil.Unl,

the appropiiaiimi'lu.r." ,, th'il: h.iteIMMII : I '."1111".1' I lie t It* o |lHu5t| | l tit "hl.I, i nine"' ,., heist lh.it" mi Infeileil. tei-el i 1'1 I I '; ; ri--|"on-ilip, | lor I t f..ir nut'\ It-nil \ monop ilv : .is thai 1.j'lr IVnii'uli i I. 1.1 iiinie, thAnlllcl', "rnl m-li, vnlno/* JERSEY BULL,
.I inlo not ill-mi, tl noli. I.,1 \ ,111' pmi'i'ilv' 'II 1'i IIP i" "''|1"1'0.,1! '
"
ini-li' by I'oitjfrex lor their bene.til 'C""lr ('\" linb-il 11'.1.11' poll' t ; nml, uiirllo.ini lou it rush lion ainl s \ iiiili'ationnf| | t t tln-loi'al, h luke Muhilp. M eon-iili-r\ \hutS IH-I Ih.', 5 lo I".. l li't is- -.... liuvl, Iho tl.p 01:1.1. IMHAXA, t'IlliF',
,
I nml euniKXlin-a'; ( Dili ttitli, I the e<. 1 ntirl.I'm, .1. "II"Ihl1'\ \ .. -tn-linir' or, iii. I niton| law.A '. "-in' iln.TheuM. in 1"1"1| t.. t tin' /CI..I'ulIII'11.1': \ s1 John's Hotel

"' thin ''11''''''-'' Kinl\ I Irulein, pillnili.ieenl 1. I I hIss |'niiNi-n, | nf ""|1"1..1.) tip ..iinia' )
111.1: tocai' li other.Mubllu I I h.I'. .ili'iliMoliilc| not for, ant' 10 t the 1.1101..1".11". ""-\'r p.ilirnl; fn,..liit-iil) lmnl'1 lie PoiiU'.iri'it, tiilliiplilioiipi tho-p who, hish1s| I his'siu's.Ite.. I In nn .\ ,'in" nlar' Inli "'II.,1! ton Will K rn cia at Hi AM r.ii > 1'iln ,

hItl>ul% lK>"r, uil'in.illy; tilth liine" shhi.sii". |illlio-i-' | ami" lull I'tiUmul licraillil" ) \ lali tiaI ..' 11.11""I'"ilil t | I 1,1", to eel sisus" ,toIbiMili : | '' lor Itu'ii-p. )mnl if IIIPIP I 1.. ishuslt nrliile whi.'h I W""I ami pnbli-heil in :"iin.l.'i-il.ilo itti'nlinn, ht i'f:anil 11'h'|" -:)f, I I"hI,1.11 i 1:un) title lln'' Ht K: ll.'llht' H'l! 'I 11th 'Kt'-nN
.
fit, uf Miller un 1..1.. 1.1', hll,: IH'IIIilirponeil I ,in-ill" i-l lon.: t tin ) t ami ihIiulllsts' nmotiji! II,' ,1..1! Hint, tin1 li'llt-r ami\ .|.iiilt ,.. HIP hue .\11 un i ::lite .toiii-nil in l 17.1.% I .nliii. luf I:i\inf; i.iili'omU.: tthiili !I.<.. iliiii-itinii nl, "u., ii i55eult'| | < ..illi.-In-I linn li, I (its. ii ill IHp ml tie il ttsh I e mil l'sus! n i

to ..'\'lh'1$ b'i-1. nl' t 11 e\- t llt-ii I \"i-ii, I"its' 1".1,1'i I t llian t Ilio-n'. .I pip, .1"II.II"; ,r iml hutt\ "'11 him, or : tin-: 101.1"11\101\: ) \ or, \.I.llt..I. Hi:it 'iiioti> : '-I 1,1.. 11,11 I 1"1 icililate : iiiilnl.vim ti> lnike: I full 1111'1 oli .Ii R in:llili* rill* i.* A IM-I..!)! !! iit-N-i'lii.i| |
ttV iii,.. hIss' 'in | .1.11.1 uill iriivi-tliiil Unit IliU P.ull |HIIII.I 5 | u-
of 1\'lr" lii"l nml "hall; ..1.1I \ .II'I'I.( IIP I |lsv.u.lis| ,not I itthii'. \ lo '1st tin n aticr, !1..111| ) ,ilonl.tlionlil litIn I'aior'nf" tin- tin.Ifliipnp "' a tut Iliil not IIP eonint.vetliil. i i 5 HIP propi''IIV. tin liiiiinjtlip Mil inIlicip- I'I1AI.t. I'IA.M mn, in Ill,- $,ititts.lust .
IX-IIKP | ')' of.I'Ilr ..1.1'1'I'il' | \il of. hthu I i-l JI.I' In Mi> ami tS: s.s .1. K. VMH 5 Htl ,un i ,
I'mHit', I II.I"llliII"'I''I'| ,.,.il Inil letnem- !I. \ .Itt it In- '., ,
ilollir ttilli nn Appiopilaiion' ,' itlinliliinaniliil \ |" I to ilr..i.I.-r"l. I liiily ""'t'1'1' !. ''Ip i'.iIl I it q'"' "-" 'I/"d. 1: lil.ink- n s'ss- forwHi'ili'il: f.ir, Itiat: pnr--
'
ist trHi.i' l lln1lalPiiiiiil ""lh'lllr.III.I'.II 1'11 I"'I'cIlhal I lir. I l on hi, -eeoinl, mildl., hail t HIP n-iiilp. arc. in loin- I il'1- .
I WII'lnltlI'lnl') .I..nl,1 I ; ( 111'11.| : : | | i-/ Ih.II"(1: .u..rlf lul ..1, I IHI-P. 'IIP only li linn '"I.lel': : HIP
I l I \ IIItsi.hts.I.i
by I I. I I'. :. Kn-tinecr: i I.... I ; ) tsy i ju-li.i- nl'l.bl.1 I tt I.il, tppoil 11 in-u) "I iI lists li-ter.. I till i lo u"s.'ie|lit' am thing:lull f.II'III Ih,' sssiisu'sai, "IV-OIIHP" II Alabimi, : uninlii, .sit mill" ul'rout" : :Id Inoiuilt, s.' r. rii'dn-, I'l'.iplil'IM-f.s, F8llSaOO1 IllllfIllfy.1'lll
.
maintain
iliiiiK Itliil'1, \1..1
) ,
r l.l.-ill In : thai. tl.M.im,I''tiI.stsIp \1 1".1 IC ) 11"\\ km-w, 11"1 Inb, .1 HIP beilMeiol I Ii crabof nil ,innl' MOW .iisI this iininln'r am) 111 "' .I J.I.. .
I.li. I tl. .
t..II" oniiliin l.-lk.
IP,
ttis.h HIPO. I 5.51.5
sills. tin n.I It MI' tun.MIL 5 litc its.: \,11",1',1
IN 1"JII.1| ) for npxt I .MM i', 111,1.I ,making i i the pnllrnl: to i "". .1sis.a.t.lt. I' '' le.uling; to the. I liiilf; 1"1 too jrieil, I !10" : 11 I IIP I Iitt' ," \ iluli nlipi,,": .tut': : 1111: I Is IV I.It In tin I'
'I In'ii-i, iliiiiniti"ii, rvMnitf In t HIP 1.,1. 11".1 11
'siils-,. I>:11"lly ( no niilllon of il.ilI I '. : .\ lo II,1.,1"-\ti its s' -implt ,Vu'. El": ion :-h In ttl.Iii| | % lug HIP ,::I. '1llill" i IIIMJI 1'.III.| u'l';liimi.' ,11 hiss. |1.1| I.H..I'I| in II. I. "','III.i,* ::11'' 1 'i.s''uh It liilirnt.ni ul TruiiiOut
'
I 1:114 lli.il ,., Hls.hi'.I HuKII ,, | :1"1' Molilli-" ,-\I.I"I.II"'li"'I." ills I HIP 1'11 I In- .II -g.siu'.u' .l It-lit of f.iill'o.l'N to I'l'IIn.nnlan .ilion i i. I" the 10 IIIPII ." .' tllllll* till'
: h.I.I..1 | 11"1 (,'ii-li-il \ in.1. 1".11 1" i lir.ip tr.iiMp' ut ( ''lti.,1 tail! III::IP. :III) Iii ThriT |htlliiIMI- 11:5, .

| "| of \,'shILJ-.t hiss I poll, ,neniv-t I I'i'iiaiohi. |"ul-, r-H-i-lillt| I Ilio'iIn the I", a* to Hie'-oi-iloii, biniiiiW I I'lMini-i'il In 11 |n'('tniiurliilr. "lull ..If". 'i .1.1 minu.il, ,H-.. 1".1,11..1 tin- !1.1| liiloiiii.Uioii: I 'tinolil.iin. 1 Boorthll & LoillyDy orcel\
1,111, All.iulii' "-' fill nn I Hip' 'alh. .10'11'1 ,. HIP <"""' ninonu Vbi| | lllniiTr Ilillill-HHin lul\, : IHI hi i
apHiHion'
n : | -
11" 11. it Ill Ii .u'In gitc -uiiiiif.n .
ni-n-
i anil, ttHin,| ithli', only t the HI.I tli'v'nii.i nre" perlVillt tillliiM '1. '' 'II', yemi.ilifiiieitinnnt \ ''11' .\.IU.I. I 1'1"11; i-otl: inIIPIIUI 5 till' I'lllllil'-' I llll'llll''ll, 'U pl-M'-: Y"," lo I li.: II. Ilirvii, ill l'i. I.), u. lr.i-.ii! ih, i ,
I
of | ,'> lor tihiib f' ';. reniitnnnexjiemleil ', lill." I : lake ili.life| "f, I Hie :' .t. ii'lallvi to tin iiatnral: iiilt.tttliiii-: I lb .'""""' ..." iii 110 foi" ,lo.lil i h. tlollPtl lIlt 5 ,' 1"1, l Ifl'l I lhii-4-n.n-.
.lll :11 ,' ht.itsi. liat li-nl t lie 1"1. \ Ii : I Itntl'l:' I I P.). H. II \ IH.Itl.: It
\ nml only I tin) mim .I +V1.U ;., '1"11.| ,,, miiiline, pill I ". HIP,, iimk. II t- .I'',I 111..1 I a, n poll, of "lt.s .;.liatinx: low in I.1" w ,1.1, 1\: \' coil. I Oinotlnr I'itlU.: ami loiKlim" ..'I.I."I..II: : to I tin, 'I'IU.I. U ItPNt lIII I.t.t-i'l.is, is suit 'nr.'i-f-ii titIi iIViiacnl

i liiinin-l, sit r liar, ihii.i.ssss..l| \ lit: loi I .- ill I.,- 'tu"'5's"'.as II inl- "I ttthut'' xlalP 1: HI-) I, P'I... Jult 5 IH, Itit I it 5
luiilh. I "
I $,lN 1.1.\11\ i-oniplele' I lln- sit kil' 1..11 unit pioper' but I IH I ,".1 il,1 -I'::I..1 I \ t I'n I : tt lii-reclno sit' ,1. .\al"11: : gi> "II'MI| | II I :

Icmleil for her l-em, .III. li-i-t at t an 5.555, h.sy, of tll'i1", ",. III.j t rsti.'hu'u now I hi, .,IP IIHIII tin' li, blalnUilii'Mirnl din p -nun- '- ''''"' "h 1'1.1\ lull In /..., <,)i''i. > .5._ 'lieu 1' onllet' 1 lo Hu., |1"'i.r'III'I'| : I Il S 1 I. il linn'.I to IIP In-I,

'I 1'0' I"I"I I Ihe II" I.... ..r 1"1".1.: ) '" I' .Noil Oi Iu.mi, I 1'11 I I lo :.!" ti-il ; : t tin-i lll/i'ii- : h"t1"1 I lnU 11 tl,1 nalnial lhlll'': ., I,.... 11.1'1"1.,111., II "111"1'! nil ln'r-li'.illl o 1 i lust hu't.: 5 i in"lipi-n i'M'iy tinill t'i'.hitt-h 111| "',",,1.1.t of ii'poitPil IIIOIP lli.u h.t II jitiC1osin : Charles "Wcinert

f tin1! nriulnally 21 "d I al' hijih, I li'le ; I il t i I'at ., ..Iill; + |.lf.'ulIlh( ( an Imli-lintlt- ton ,pomelo, I 1.1'- oiihiliomVn, -
anioniit ti st I In tin- list use. Taibill it uuti.tiiIliat to ts.h.ql| | | HIP slliki iprorili'il 'isuishgt.'s'e| : his. '''
I Ilin prex-nt il .' 1,1 t mile 1.1 I ton f : or ,1"\1"1": oppirlnnil'" } lo '' ; pnrIMIP
1'1' N.Hl'.ilk" li-.iiu L'I!I 2.", fict : ..,..liu 11'.1\1,1,11"1 1'111. ,, "I railiiai .1i h Hitn ol tihu.t"' :ttiil| "' First and List Chance Saloon
: ) 2'") li.l. 11.1 tpiiienl| | ilelin i ; ant' .II; I .,. ., lo orjf.iniiami i I naiiow-xin;p'.t-l'1''! : : h.llJ wilh I lln" miin-ial inli-ie-lH, ol r ..11.1 'llil'.I"| ii ,
:
1111"111 ,. /Hippxlpiitof! ..1..1"\ ( j.-utt; I
ttnnt of atet,. !I. .lf '.''u : s'sst(555i5i5uI unin-il" Innip itllbin 11I.. j if mil I llipni'l.i mvitiK |oitiinltoini'hiH ami run In, ,1 ot'iI I i' cltnniroI
'un
:
.wll: tO oe'lnlol.\ \.11'111.1.lllitl""I.I .'!'mil nliillipril. i i I. :". :idle to s ""r'.i \Villi I :i ii-tf I lo >H u
: \\'ilminjilnn, i nu iiiii l"Ul ..t.'I'' ix- i; I 5 tin* rill s'ssiishslistsllssus.tsIi5W'1itt't1t .: UKSTAUUANT WINK I1KI.K.4iillii
: wllllII iuitis'C ,
|ItIht.bC.utiItr| [ ttitli., our i-i'iiiiii'-ii'H' inn" I s .1--.,. ..,1 ltt'i'-i', *.lld'lt ly foi ,"i.I.II.I" t I. 5 Hi:it i I. I.'alll till
jirn-pi-HI) or ti s.Fls si.it.J., -t ; 2l"ieef I : ro.iiiijVo ; II""I 't'Lsls, unit |"iih.iii, !' ; \l.Vvrl ; --' 1'11',11 v..u..I ff. i .1..1..1.I li.mii' :am' I in tnv I >USHU-!>-<, tin- tssttls.rsigits.iI
I'I ) --mrpti ami u.-1" .. .. ..1 .1",1 \ \ ;! ::: 1. )1. ;;ii, ; ; (I\\ i.lt :,!:;::;:: 515. ---
POI
Noif N .' I'itiW V. S I'o \ : IViiHU-ola to Inilell ]I[ :"s'.iususu;! : : t i sq
t Ilii-ir antllilnir' (III t 1"1 clinlanil & -n- ami IlilIn, :'I 5 liun' of 1"11"11"011.1I"i. I : TII.II tin! i-ntii-p i nflliu I liiillioa1. .11'11,11 '... al | : i t't) 5555.1'sI t\t III, nn and after this, il.ite; ulltt
; \ ,mijil, exleinl the li-l im-olo thi il' uiitlninoull 1 ,' .111..1. \:1..1111. '
I rlmim' 'h'r .ru lis,' tn.i..I'| HIIIM, I lvHirU <), ) Imlelinilel : i55i' *i | | ,; -, Hoi trusts ibf I'ol.
<| iiip ltoti in ; tssgiissuisig at Xoiv t Or- IIIIII"lr.II'I.I..I I | | nIhs sit'
ri..1
| .lo jiixlif}' thU palp.iblc) ilUerimlnation ., ul,. .. 'I'lieiu. l lixeuii-eli. I '"1'I) I h.il-, ilusi.,'"r.I"1, 11,11.1|\i "111".1.| '1"1 t I 1"11.( i.ilip-lon., \ItsItusssrzt4' I..II.' laniiiVira | ,'", ""Iil.III""I"I, III"I l i.lo.'o lt;"'"''1111'"I,'\ tin., for s.ilo at fo.st liis rniirv cuitlit, -KOOM01| ; JhluIIS-. .

I Hint) ha: ( m:np, In ui, Imr or, hlx-ppiin.t. l'h'll. in use, I isils'iltttt'i 1.li"l I'en-iiul, i Mti't/ 1:UP an Imb-ppmlen!I : | I pifippity HIP
1"1 1'1\1 I \'lh"'I.II"I"I"'llh, .
the I'mCiittoti.h Ainitall I l I
iy t : |> tonsi.siin of Gol.l ami Siltt-r
1".lly .
tine, ami iitfnlnil I Ihioilirr ? : \hone laiiiH) hate 1.1 Ic"1 ionxlileieil ,1".1.1. 1""I'I..II .1. 111 0 it let to tli" in I"PI lor, its wrllm Ibngrcnmimr.il I ''i IIIIa'III'I', lint! )11 .:a\ ; ; i'i'i'ii-i' 1 l1 1: i Mnvhu'iir: ,
Otlirl h > I isultt.it.
Illl | I tn It'itinif Hitliiill( t'
;
| | | I Hie
,, \ IH linioilaiii e, )mnl,\ Dial 11.i".1 ,11",1111.1111 ; Al.ibimi mn-! 11.1..11'.11. 11,1.: nHin|
In the lir-l Ihe t-ileiiiunt4 iiiu.bliy III'U | IIh.r..I.
plin-e : .I Male, .. : ami all M'lilHtaiiltllii / "I : niOitalin' ul'lho I IM.nl tto fclioiihl he 'attlues, I !rit'lets; Citaina, Neck. 1'iiwip.iii; H ,

l lio ollti-tiiU) I 111.11 t reMiiU| 5 I lo tin. b.u lint -c"II'I'.IIII''IIIII.i ". yii-all, I) II"II"I..II.. ; any, h.ito, iln-iper, : I r.sis.uurt ilion 111'111\ 1ip.llipil, ttith, H: )I.I s'.I 4.I 1.1, "".h ". July T-'hn
'Ihr 1 ) for, the S lime. tin-I ) .it 1'I"J.r \ "'. ii'iai can: h, oinnii'ivu) llnailinnta \
nnlliiii'ilien, urn njiF.ili-, ; K'eiinumof In e\ie.. .. "I 1"1",1., ,. Iu thus, II' .. "r .|..II..II'HI.1| I., tin--01 t",ir Inrt.iiHealth I I-I'liU HIP Hieaiin'r, Mohilo lo.t lt 1"1"'u, l.ift-s, Kill's, Silver Ware, anilniinu'rons
Ih'I,1 I | HIP 'till'-, ami I llntt ;
,-* I In (to I tineoiiinicnu 1.1 O.I the bu I 11.11, unr | amilommtne \ "II.1 II' ; l'el."o'"I" "111,11 of mineral. I I'l'ii-i.'ul: in hi-t" .iinoiinl pxpeiiilril, on tclpur.ipli' lino, up.
:
.1111.1 or Kill r'f"I"'I.Hnl ami the, extent.1111111 t Ionlia '|";11'1"1"\11"| ) ":t tin-people an :annul I iK'Mlli 111"1'1"1111"1"1"1,1) unit, 11\lhn I n irrowgin.je' nil-..1, un' tt It,li-hi, I llip\ .W..I.II.II.I ." Tt"rlllh, ollar valu.ilnVs. 'I'lio L !E! !!! m L
ono '
( : innup "I r"I'.u1\ I time' uf piufoiiinl' \ pene" uml for tiu!' 'it ssi.l.s | | i ilioli.n It, ami\ 1,111. { ( ''"II''"' p.it, li\e; this .1,1'1', "u )I..
]ire.Mil\ or 0\.11.10,1..1, In thc ulher.Major 1" IH .1"1 iu entitle. her to I 1,1.I"c, without thu mil hoi" ity ..1 lln- layilaIIIIP. ; it IIPIPlili,> In >.hill'l.; liptnttnHIP i'.ss'i '' ""'% 1.1', '* 1"I..1. Ihu. ih-r! I|I t I e" ii ..1I.d.in. II itiiN 11,1 '-I.II. s.ilotill ho I'oininui'd until tlio i-n- .
In rank ", amii.iu .10..11..11.. ,' I"lii s",' ,> n .
I ll.unrcll.: in lii"| teioit| publilii'iHiN h li'.I .I: "lc"II"'I'I." | \U .1.111. )! .111..1 i nl ,time of :a".I'11' mill\ tire Stu sit k is
t I It I thu rl'hN; uf t Hie ( | that coinnii-ii-ii, 1.11.1 110\\ lists, t'ninnipnu lisposoil of anil tin; I'KII.HJS IS
|, s i-in | that our t ban 1"1' 0"110 \ tthin uc Imnxlil. tho aiiioiint
i '
|istii ;
tear or t l.i-l
near) I.'ill 1"1 \1..1.,1.1
enrIflteii .I..h1 I..11.ill
ch.r ) .boulil I : \ \ S the nl" HIP ., ,is 'I'lu-..
I HIP full lumiiipri-iul, ) u.t lati-ii-t | ii iii. iiul onlj' lu'"II'1 national\ imHilaneuttith | | 1"1:1"\0\. 11,1 1'111' .I ." .11 111',1..1 ul.etpoilfi.t,. the ..,..111111 iiitiiof I {''paid: fur u.s inline to hitsihihiusgi! .(ml! (iiiinUtill !Itt. sold, it-ini-mlii-r, Groceries and Ship Stores,
the liluri% 5 thll: .hl,1h.\ .. | iin>tiiin it to taj 1-lc.l. it lit I t DialIViiiaiiila | | | |,'< ill li-,'lll tr11', IIOIIO ,.
'
I t iHean l.s In ,. 'IC"h"\ I Alili.iini.it I I. I .
tonnage rshy e : -i IOII-P.
)1"Iio. hlll.ll her hsittI5)II) I halinml I 1(1 I If the Hoiinl of I 5 thu ttilli I I 1"CI..I') "Id, auhil. lo the ia>h \ auto
: I ) 5 I I 5 all t hscue '> I upon
\ Irnlliu ; 1111.111, "Hie I""II""UI.I" I it-Hi uf t thul ..any;' ollar, I.'ii itt'iI Male.puituf I hI.1.\ ."., I Ihe I 1."lh.;0\1"1.1111'"ajOIIof ii'iii.iiui'il' I IPO aihauta/i MuliiliumlSPII /, .11.1..1' IVii-.nula, .11,11.1"1.1,I h lln'1 \\ ht h h tin ii"-"..'""'11'11'"* bunitl.*' At Cost Prices.f rc :'j: ui lade: : lijr:

<.hlr'u..r of : li.irIrailir : ., cnliy :. 111 "I >.iiann.ili or ilal' 11.10'1'1, II uaiTongaux"PIII| "f roa.l-. :I "\\\iiiiMiil-o Si.'.I iiit ,\.1 tIIM.'MM I I ,
tlo ami Ihe I'liileil\ atillioiilltHnhonhl .
"II"IOIII Mate h Oiliaii' all I t Hit--ci-ai4 ? TliUnuclion -
I'.r I : ," 11,1 I the, 11"11 kail I I, \1..I.llilul.. I 1-t. Itoiaiiiot: tincheapnoHH ol r r.. p.iiil 1'1'rl.I"'I"'Ih In Ilill I ; ""I .15,i: ru ion TIIF irt.Kintrnt I
all I euni'iir, let, I IH not I .noNiiM'iomi. > L'nlil i.iili'o.ulto .
) iti r. thu
I' .Iili | "," : ifluu.
ll-li ami u .i.er4| mnl t Iho In)II i \Vv rellei t Is|1"1 no uue, ne make no I I 11..11 CIII.I'lllo1 it sit\ oH-ratiii| ?, nml, .1.111"1', !I'r \ full Cjii.tiMttueill; ; arionii.iny -
li'III''I'" > 11 1Iello"l of com 'ii"i it-nee" or mujoiilie .lrl'I",1| | I hut> 1..11. liter ami ttnlt-r- Irlr-l ttoiilil hate I 1101 Ilc.1 t to, "".1 uc II II
IM of the i "lioui'i.'nipail.oint tie nlaluunly faiUanil : ( their "eoiiHeitieut| :ability I.' fimiUli,I 1 I
t
uf hit olil
tinmen all ami '
ul.I tonnage t 1 it U all'i'ilinx i I Ihu t.Ihl.I) I ufIhuMaleaml ,ionr-o t-ontrollpil I I HIP Islusi' of h Hitponntit I 101"11.11, 1'111 .I'"le.1! I | every at title puttli.i.iil.JXO. ; .
rcnteN entered, In (ho |1"'I.r i Mobililor ( \ teat: I t tlc rellei IOIH! 'to IN 1.I\ l ) A'II..lln thci-on-tllntioinilly. \ mnl 111 NtivOrIU.HI 4 d"'I''dlh'lrlallol' I | : "I I I'inoii in t'siss'.t t'utitissg' our I I :ch Mtththacr: f
)
tho' } curllcVIII j ,! I mdvotgv:\ I.Ihulnlirol I.I oibi-is nii-1 Jii'je' I lln-y n ill bu m.iile I gHAi- 11'.11.1"ic; 2i|I. liy the. ;ailoptiou of h Ihi* sin: u-ittt." i liii,'. 'hi. leiliiic appaiPiit' rasli iii-t tfoi I It. OUTTMANX.
\
: ""I'o.\III'lie\ 11'rlh..r I ;; I Imlittilu-I i \ : > Ilt'\II".I'; \ .sit .- ami\ house "i-ail-| I ha%1 lug Jill t'i-| "", I" *1-2 I'|s,7st5.!' I
t Ihe I $. -, I'luauola'abililt \
( 3' by elsa .eof : : I to
.r 'I""I.ami niinltnii I |'I .1..t'I.II .111..11 al I'lit/eiK, In.\11\ I i-u.-li I ri-i-: one man lal i mi't '.\ al llii--o [\,1"1. ami liuianip 1:111" Iu111 I lusts tin I.P Io..e4 ami pxpemlitnieinnilrlnt'I jVitfJ. :I (: irin: : ,
I the \\oikt liaibur' I h I.I'lr"do.l.I' nw I ing to a hiss tt't
wlh I" 01111'1' I "I 11\rl""lel"\ IH \ I I"il'.a.i liom I Ihetaluuot (uoiivilv,
110111.1.111.\ t.) kl' / I
: .11.1 Iglil.1 in-niiiiipiitly [ i rentinglai
trillion .I t lie 'rait cvleiit of t hiv //-o- ami, li)' t lle e"C. mnl\ ,1"I'"I'I'I'lt." l'rl\leg"\t Ito of ,uss.tjouI.tIes 1"11UOlrlliul. ,. iiuti'iVlitle 1"\.11/ I thai t sun r5sittgh ; ro.nl'I .",title's ..111inmh when the unioiiiil tin-) repiTM'iil i U niill.iLen II II It II IS k, u Ut isiICECOLD

luil.lc InereaHouf the Iraile. ..I Iso, I iui ti'I\ lali-4 I In I Ihelr fulnielon I l U'lrl.lill ;o 1..1 I'el."eol" prefeirel I I us the maikelt. to t liewi.1.1 into aiToiiiit in ilo ls.e..lsus'iil. I MARTINI.
ami the I ;im' \ I ami\ list '
..
it'attr sir liarInir .
i 1"1111 jeiicral mi- 11'IUlllil 'ronfp tny I inahilltr lo i'Oisujis'thiesuih. I Iimnlo
\ |
: or >lamlariluii4i\ : \
Srant I pute' ; < are ilcvuteil, to 1'11' .I.I'I'dliul. 11.1.11:11 11'"cll"'CI"1 1"lllh.I. li-i-tain! m:iv bo I niToinniiHlailoiH 5 than either Mobile Inalil I .ec I HIP foivn of (lie teaouuiug .

urola, "' ino-t of the, his|"nlaiit tu-t-< lo I HiU, 'tnatler. but t the IIIn'.1 I in' New Oilianlit'lit'l, no I :\I. In I toi.il point 05. I 1"1 lh.it the roml! .honM Im rntlileil for the (-.sssse.nr loSiiuoii I D.iuilanlO; ,

tIre uniltlcil. ( Inrluibor', Heel lairilyixuisU .111 11"111"1 I ot our It'ttI hug '"01'. .1.1t cI.I..1 prulcHt 01.1 IdIal'e i tan be ma.liti 1.IIil.1 that I iutetinintHin Cal tt outl.iy i.mvil ht rc.i-on of ilU. lo isis r 5i1'tiihiuc'r.t t hus'i'siiunss t tlipiily i
ilemnation ,
oh'i etety yooil iti/cn in a' liter III'\IU\ um--t to tlio Irailo of Hie.
t of Mobile : our I Ir.nle. I in haul*, I limlar iloalei\ uml lailruadini'ii \ niriott-giiiae .10..1. are not palcli ulih; uhliU it U .H Inult. Mr. A CONFKCTIONKK
tllt \ he fail make. \ ,
cannot lo \ hateilone Iniptlor.,
'sully ts imu rtsiitrm liii h lie Tax .
nctv s t A
naval tore. unit ami ttillminpani i it ilirei leo0 I'on.iib'ration' of onlt .;". but piolilalili-, I ltrui |1',1.11"1 a.. I -l I: 15151 tIM, t.E'
I fg 14.1
:
tttllt I'rill'r. I lhe.e laili in unler thai rash ml ion MI belore, 11'1"Iglil\ IIPIUler X"\ h lli.it ral"II"I: l'OUh'IUll: '\ ,'ull I .lOuthih hs'.4 be'..1.llilo.l.1,1 ). 1 .t'.or tttliu-at tlH.IXI 5, lint A ohjei-U I'al.ifox .St Ailj'iiilin I'oiitdlliCA.KKtl.Ht .
favorably ht-r'n
$ whik lxian hear-, tint tthilutlie 'I'1tIkhr2
; our .lc"l ami\ prolei.' | I lor; iliu ininlt-r oter Iliu tIn) ., >e : Inmcu
.1..111
may: Iw I hll.1 in uiltame uf the ineetinj \"h'r .\ UH btlore.lateil. : line of loaj in .
mnl\ the any II < e t'l'ion.ti iii-lloii uiiil
our / : extent > pro ne.irioiiipluiion
..I/il t""llgC .I ai.'aiii'.t tblt whole. toriliin hiu.iseu.u a.illIIIln'r.I' thc)' I IntailaMy: I iliit-lKO i fioin uml : : |bs-
our i-hlpping hu-iiir... ((4 in ; ol'l'oii rc.-, ami Hint tie may nut :1 built In I the .\i'is's't i.sus olv'liu' .i. Ala.. u tiro hroLe 0111 ami ilctiu.M'il !
largely t'I'p.nof \ \ ami ."h\'r.h'e.r! s Ih..1 i i-onterj. lt I ilnu grt'at M.-ulio.tril trail it. iinil hu lo-t : J::: 1t':
her' .< l I. al i the tulnu thelargoe it ait, a* \I.1,111 |i'iI.2, until. II !I. too ami 111'lh"r"II', a conneftiou with HuMabami +V"*' llieivlit' ;
I .1 1llbrlicirlhll.C'I.II., t 'her' "'"i"h Hut: "I'laleII., ., Hitiinliiinl ami that nin-t IK iliiiinst| finns ||hue, Fancy; Camlios; Fniils
late to Iho, fai t U lo "cr..lr.1 ('hattanoogt 1 hsil: roa.I. at
1."e.cII l.'oiiiie( al.1 : ,
,11 wM.I they arc ( .clgliteJ.I& no publiiexi"em-y I ituii-r nihuula i'-, 1,1itliatetcr : :i- il xaliipof the propiitv. A aln. BOTTLED
tho U'halettr I. done, to ilonu ueil II. .1"I.II i 1"'jIr.lk. WrUiuhl''", WuiililIu un.j'he Fancy Articlesami BEEE.VLLmiR.
,-1 f.u.t.11.1111..1 t.) a elu\\\ L ami It 1 U uiiiler. Ihe eonliul ami iluic- nliKiiiiiiioin, ( tl. era inlIhelr 5 'dlll.i. "'li .1 Mr.l lt'e htsitt.e U talueil at +S.HUH, Sin 2-i-a's'' _
tt ami let our KepreM-ntaiito: InCOIIKIVM 11,1.'I..cl I It fchoiihl,\ bo done .1|.ieethilvausil \ I HIK .liorli- |H>..iblc/ I'UII" tn the i-oinplaiii* Dial hi is IIIHIM' tta, unil -

..1 ,t-011-.Mer ami nolioteruor I luemlM-rof < 'ussru.* Lion of a man who U I pnbliituemi it'at of ingix. .. ..'"I"oll.rc.I'lll t t gulf h, ami ut tin* .auii! lime I inli'n-epl' amiurromiinfcl -I l I tuiht'.I. ttitli evlra ili.pati h, '.inin.in All Other (ioods(
IM t nj-on them. ami ilefamer\ ami tililler or the M>upbainoii The e mlililioii.il ha '
| tt ci c by titus ) ut'f lm i, iiml 5 that
Tale the )jvar J -ami\ the lutal. or Mtiatoi. i I. esul it kit lo lie i>.11'1"1.1.t | )g whol llio truop. nmlcr. hi. ago"I.ami low I ". Iliil"Hr''IIt theek.tme I Ihtf.slyer,. \.uc" I l"II'r"rliol| of I Iliunitntral -is sit liunhl lie taken from t his.* a.M*.... to bo) Found) in

value of ,lie U> l uml t the Jn'ople\ t thethuftuiuintrilal n'lollh.in any sit Itir line ito aI 'Ihii IM Ihon-fhllolio
from Mobile 'I..I.I. incut. I
tII"'I.| are .. "O'"llihlll' to bu Maliuneil. I thai birthulul I life to I II"' t Ilal.I.I nuy tiitlibmil I .
7 fill uf HOI M.I uhu la\ built or that "- "1.1 IM' eoiMiinti-il.( ami uurea oiiahlo S
t:tl 'KtJUi! or luU +2.417 I it for ctattsijcahsisrhis |, on llipp.ul of
1 \\'e eouhl ,' \ -
ami! liaise Iru.lo I,. \ I Iheilnly' leijuireil\ b)' hi* nay "ol'1".1 atp ''h'r. 10 .IC.lill\( ) 'icaMtnof Iheiianniul I 11 I cure, it ttouM not l IN tho |I"><- JKr>. A ami I Ii!, but to me it ii quite
In
| 1"1| umuunl. I..i\11 ... We 111111 I.
I
thnl of H-ilimeut
U'uri'l e\eeeilu'l.i! t uiulleycil us ilepu-iu at tin u, reuMxmhlu a. S the |hui.'us juts un.iniiiilln v-cr 1c
mill' i'f ollinami U not in fullinpulli t>ibilile! for an}' olln-r ro.,.! tom]>eteit rm.cth ci1'L' ,
1.to. fH.1I, "; .." big that tbitraila \1. cxijciiiy; ttilh a '. sly .1 h I\ (Hiinl it hcio, I li.lu,1\ 4ts 11 ineel,) t li I, tin- uU.tu vxliait, tthen > on a-U tu ? ;
b I uilb unr 5. ilh iu 11.1 sit; Iliu, tliorti" all rlnappl
I I. till enlin-ly 1..1 |u )1.I.i,' ) > (1..11..i I ha* real eI.itsuu ban MM ml\ our 1""UII a ret' uf ifivat .1".I"I"t. Ii I i's' leilitiil ttilli 5 the lo.* of h Ilio Mobileau.l
ami ", the .',, j..t. The "I1.i!ion l al"\1 al.1 IHuml I any .> Hie tlUtamu: frll I J..n..II.1 i toil fur rxlia S ili-pali I in biiililin jour -.t'.IiBoai'dug --
ra" I"t.Lculltl "" mall \ ( Health to li that themeaiivuf \ !
l lt 'm mi extent not 5
l"ar.\ th11 :I jilt Hit REFIt
Illal.\.lr".II" tI Alabama ami I s1MEi'S-SiuChj
b'tieilIIH
lit the future ) \ alljiulilU.. U one 'n..II.1 n>.iil. I Hail t the --.nu'iit U-en as Ire
1 hit c-III"w I le-luc- our tert' t-xt.lemv.Mil. t. al'diu; they forget I hat In ilno to llivin, .elie* ami but (fur the liuicl) ariitalul" ,Hit. 4 'Ii its tahu.'uga I Kiail loil,.' null! aUuuJu >II I the! m tual cii I hay In I Inroii.lrno- Cream. Lemon SlieilK-rt, \'., will

I I thou or one la..wl. ls>: J'vl 11'I"\ the people\ho "'1 the lime are rair"I.I..n..| I lisp annual, rxi I"'I"ltuI > inilt-K I AlalMina ionM! ili-Iinr 1..1 huh ultonr ro.nl, ilu-re vt unlit I.e k iiiafone I iii' ,.t rytul CUalurn.'ss thts.istgliss&utuse '

there wa< (loU''llu' "Jssi, ai, uc alfeileil Hull i.5i'tj.iI tiosu.. b the ro.iliu I th.II"I"I..III'"I, I 1"1-.01.! iuutir rra< ) J. V. Muii'iixu .a)'. thud he i I. by I' > liOtcruinent ..large ainoiiitU ulmoney Summer SiMson, in their A Slahie.ti.
j lute a little more I bun a \ d..I".r| CI.1 r."I. :1 I. "I'I'.)111 to M'P thiS it tta nut, lor after nil the ijlio
"Iliol al'\1 slot bad h ,. l'loll.an.l\ purif) tlti tit.Ir) on to"I"III.1| keep open I HII-M) cli in- CVeam
t oMiker GaiiKnvhith
"ol Iliioiilintiil.I has
halta3 the full talue of .1 t'l .11'11'1.;.11 iii 1.111 1"11| nn I. 'Iii- uI'Ii!tii liun. lo his l tliuii ht of Im lii.liu
or Mobile for all tlu voiU| who ,1"u )t.II.t name I Iheuuit the list I.hi.hue.i (mliry of noniulpivoiireHilhoul Itch lo theea, M.ibile ami New I 'rie's,., 'I.s.'i 11. I hut' ..a. I 1..lle..arlh.I lolloit the i's'! .' uf .hhiuig..hiseL iso! buiIiIin, NHie ht-eu littetl up opeci.illy: fur Ihepurpo.M .

IVI.L 1./.1). 'h'l "Imlepi I .mlenl J iKnnk- '.:...1.11"1 a |1'1'. or aut' bnhfle "t. ibexwonlil hate bveu coiuparalitely 1 thai, iln- "I ,. | I.i,1. I i Its.r- iIi's| line I in iron, *suit| Its V 5 liir..r S ill.palih I..- -. hIVIK OK IIKAVV
AXIs
Vet in -I.he.r (lii. .I .1'1" In "blplilu'4 1li: I. "I ( llrpublii-aii.: uml ) 01 111'0 ilouo ) onr ithohilutt. I inlaml Ion u*. Notv, bile .IVnatulawa rut,.\laliainattoiil.l' .unie lotliiai1 I III a iii I.. tun maLo t HIP "rj-li
\
t : au.l (.OII'I".e.' fr1.':.1:1.: | |I'v.i i lu, Till ,Imliviilnal 11,1"1"1011 Iho '. | uulivt or begin. :anil oi | 01 lUU Itiui, nf ,..1. '1 hi. talm-'of tour nuil l,7.l.'t.U( uliithi" l."Als4> keeps constantly on I.H.IU' IIAt'MNti | M'KU'llll :
'a I I 1.1.1\111"
Mi'lplini-;: > paili
tinu ttoiitil I
ISM lo *JU'l,7r-l" l I iii ) j inli-rii-pt ami I tmnnul tllxi'l.-li-t 1 I :' niuiolhan Iho a%>i..m,iit liatitl excellent
ami ,
". Ivsi: Hit nett Ill ik inee the alwti uin Mobile amie\ jn supply of (Jen. l'i'hVI'NIsS: ,
I. ? 4
Manh Oilcan, lib
ha a. "
1"11.11/.1 hau.11 lo 1..1 \ it II ill, Hie iiarioti -J55c lintitoit ialoiirunl plj.-iil upon iL I In tie* i.l thi. lhe ii.hit.t i|.

)uJlisl 'ol ilet-iH-ulutf of Iliebar i f.ir iii.ircae4 name, but I. >iniiy| | "I Imlepemleul.l'j tt | 'I) that the, Jloanl ullleallh au) 1"1'1 of ..."I'llie.'iul' ,lilt ihr i...I.u.u.'i." ....1 ainl ontltIllilll I at juts put !h.> tuu uf Mr. A aii.l I It nine Claret Wine. -.*}u ieiiU per I hitusi a lar, 't.'uti %t.i4iii l.uill

: Milppinj. ,Iikh I ,lH-. not lome, 'I he "l lte: oiyun, ) al rullaha .uo I. I'llileully I. !I U II hate the ,'.."h..1 of tin' iut'slinlzt i iss "., uatl 1.IJI" rlttr Mtlllplli.111,1. I M. Iou. I-.. Imililin a l u tur>, Iho urnIIJKHI a faior- ISoltle. ir."s..5t, 5I.at fr ii,., us ii"stitsolh. ia..I.s' I sst.r,
tI lust
t ''I I..roll.Iliul., uf c'onsre". ami.' \ \ uml. \ Tim i'\ 'niiol Ihironlu,|. 11 into ;her lieautilu! b.iv.. iui .\uain.. I iu. rti.. .(iill I 1.1..1 h I tin.-I .|.! able ami Ila-ollu-r II|i.itt an uufatoruhK- Wa ( stsstts. i ukist litlit 545CC tikitiIt"t.tt.i
tI ; 11.1.li" li"rall.'r a1".I. 1111.1 1',1 I t Hint i i. l 1..i.I,-. a i.-I ....t SinS I IVn.aiola :i Inn in!jl ion. amouiiU to a in.ll.iif .\l'ler Solicit Public Patronage. t5u.s.sk,.,
II"Oltll"1 ell'ulilll| of I Ihepnb.Ik Million parly ,1 ZCI| Kohl! of t lie h\'r. U not a t 11I.t. bin at a faturKiantetl .lieliii.lhvr4U'. ,c Ibii late., iUy free I lonlil I Iuill its', i.I.II"\ suet r- .cllliii;; li-m| 4h.7,5JOI a the \.l ItSiu. ", itM%,& titio t's.an h.iiu.I'.4rruus.M.IM-IU.I l.y |In-rapli. 1.1Ul l
tat >
f monev ""'I oii iinabalcil.miil, Major "1.1.1: III.I: ,M'.. 11\\ join li.I..-. ti lilt by Tarl.le.. ami! 4in the .'I. ,..iI from t the fniM l theannual. ik-po.'u. 'I.." -pnu: \ I his a.I"I"1 1hui. t'a.ts value ul lie I roa.l ) ou tlaini thai t.ti_,.. tics i-5,. )

'lamn.ll" no Mii<>uiiie that he foniul, 11'1 1'llr('..u"\"r ami\ Ilie.v.lmluU.Iralion I Ibe t-pi'lemie his it'I\ la-l .1 tsi liter. Inmay keilinu-nt to ile.lroi 1.1 Ii4rl>or ami hue ts .1.1 'iiu outs .shi| .'.r cr1 1 I V-.it >IH>III| I i.ss a..e.-i| at wiily ,V h |H-r _

I "upon thl rcmaikabU i.hiihiikjcIsruhiJu..t.i I I men aibame lo jri'l lu'' I..II.I luiilrolal any)' moment till up brr ./!./ ,I'IUI'to tIt" M-a.aml I, upon .I Hit- .J lists' of I Ih" I'ni-.i,'ula ami i-i-iit. of dial amount, Iu I I Li., u. iu ihiu 3. H. POaTERaaii It.E.TOAL&CO. '
| | en lo the exit'nt iu 11\ I In.1 I I UI..U. rout. nuKli. uli h liii i i. liulf Inn of uryuim-iii. ton lo. j .i.l.tI ,
I their ttuik, I I. ilU > .
Irt. .t'l ami l.n-e all .
| men site rt-uire. .
uotv only Uut
1"'I.It Lil' | tl. 1..1"1. now :
I..tl | | j..I..p< u I Ii I, I Ix-lu-tp, ,
luerMsv." In tli. I r..I1 ru ii. up iI I|* bat (lie law rv'nuc.| I It I U Inaile
: l"'ub"be Ihi""lleeliul ". sit, I 1.11 lor tthal they 11)). Our ktiutiirei.1.111.1$ ",l. railroa-l fk-iHtie. iulau-l Iu \place her iu ;.01. ami in llu-ilini..li.m tif the hut) ul lhervtfiiupulU,.-mua.4- S
j it a1.w.s Ii. I 'iianl. |II tkekneu ; oilaaa.ais
lut
; L 1."I'u.L'r'\\ ", IheIraile \1'1 lit 11.1 11",11(I..i,, The Itounl, win thor tt* priiirlpab- a (Mkittou to Ihieniieil lr boiU her I I'l rut. Ala.. pa: iu; I ilnou, li a t .t-s l.-i-" |h.ru.t. il t> at iulull ra-li s aln." astil I Ih hsEl II.i:4
ua
cud\ h'hUlgl ol Mol.ilo {I. larjeltmade : > plaiiu 1 ;: j->II Ibo rp .. slut II..IL- <,5| ttblili I..r-ut .i s in> or in ami Mihl onl to xlol jri'i; nii M.-uirliiM, or u> 11'ofTaiblv. who i i. bim- .1.1"1 oitiv. "hi* imlci-en-lvut.. lice of ,'Ii. ;. pottvr puipo-4
In Liu- to |I''i ist ts St Chill
uf L-iuif- sit Foreign and
taut It
up w".ll"; ,'h''r'r. a 1.1t ) I h(. iiionet' ..1.:111\ ) Iheiu sic "I' lhi I elit ol' Ihe I uite.1 MalikTiva'.ur roa.l 10 lit interior ttoulj 1.l"1 1"11 hue i ;bu" ,'1'. '.I" pmt luiueauilliiu nuprut j American
.e.is'I l inin
; '
11.I I. iurilo iiit I.
t. other .wl n..I. Irailiu; f"I'"i1 bllllgllU;Hulk& UU a .iioiIoil| | job.Tbeie ) I iK-parliuent, aie all ai hug, I .,,011,1.1"\1\ ,l'iJ! by the euiuplctiouof I | > $. ,.. ttlial boul.l 1. IH- h'II..II". :I II I llatiuj: sliest u- that tour railroatlha HAMMOCKVIM.INi( tltTg,

.I.l .owe.llc jiorK, \hiiij thai ,,1 I VnntrolaUlart.oo.eaii h -. tolma- i wiibuut any aiilhiniit giien t-illur by Ihe Seluu *us.h liulf Kwt: t, but for I great truck lino to, or in tho iliieiliouiit'flma. > inI Ix-en k>M'i| abute It."ia-b T! Via-AruXM;, 1KYIAM : MARBLE and STONE.MANTLKS .
l'iuiuix-4 new tlciueulol '
.lij, *unit\ .t"I"1 ilixonl iu the law of the stale or Connie.It .-.. ho crtth of *H ou by the .. 1111 thl nulu. tmlli't suite lalnu" by pour ails n ligiux' i our
ot 1IcI..u 'h1 ha 'I. .I 11'1:4 ixnupli'U'iI ,slit I l-uiiiliii | .-oni plaint lo this U nOunil > H.AC.S OK ALL XATIOXs.HU .
yr. iktp .1"1t. trailing to .I.lahl ."IIb'.1 kt-liUmeut of .fiiti } Iat IH-I.I ileiarliuelilal. liUIation. it'kill Ihlt..ti. ol 1..I'I".lr. ,owa. .. public -lm.pl.t
I *lorclu I olI.I.I..lollh! 0\! .ss.ns tlhi.w ; lot lit. 'I hat I du *M< $*.?. ii at
1srt.Thu ''.u. osiora They me a | u".I'r.I".1 ..1. by, |: a.roll'lu ,: 1..1. '' I U.Hr oise.hf.1(154 "t.h Kttll.lt. s.. MON UMEN'1' ;
I1'1. 'h.i.1
oll"rt" flow 1eis..o.la iu I lv':! "0) Uhl ulli'yiaun to no Koteriiuu-ut that the ..,.) llie ... : ,
but .,uh.It. to Ihtir Jievple. .hl'ui I..au.they .* .. b"I"( > bri:bleiiD'l' Iu.\l"aul"\ | 5 fr luo > "I" lintul' : You Teinui-h mure lo say 1 In } onrIvllei

Wen Iii7i,8l3,only *17i.'Jlj'; : i lc' than ; are mi ;\ 1"1" the.t,' ci' .".M.to do l, AI.I think I U.'i. ami bou.taut when Mr. l Is. J-\ :MtlUtan of hue broail) &:1 p, an-1 .".. Ii l.r. rea-l- IIK>II the l.ra.liee (ml l.iihhi-y ufUxiny Cotton:

how ( Mobile tvtutiiu ibu i.\I.lloU.I"'I.11 1"1 il> ouin 0 hue tail that ttouUlI.M.H railroaiU A thai 8LAIJS
u Iwl..r.(1t -ueratly. *
| HMial lfl I. It) .IJ pale, t.f re- hot I.uu.c they) iuu.t. I''h."cold Ins-am the I.unhar of theliulf -- ,
.
lit'ist It'nf nf IgouIaliuj tI
the tb.I..i.ili.| noj j liialttr |K-rlaUi< xthly lo the Ie ilalitileiartiueul4if .
wl.l" by t by i-iiilueil\ voutitruami\ auJ lot
Iula
0111"11. utlda. .1 tliill U."I. : pt'e. h'r .
!
11lu i luo ami II AMt ALL
the L'ul.llt.I., mnl iu Ill f:11 i-f a ",1..1. h.1\ i..u I M>urii* trouble to 'I he squirt| that. t ttuetaiitaittout ba-e. iou-ly' iiunbao. the I lN-u.a.'oli au.1 I ". isJlflut.t I Illlul.i.ilk..O.ol.u.iiarrmv-ifaujjt' ..lrll. ., the| I'uuriuuliuu uil guteruuivut.! latteuf the I Mate ii 4 111 }, Ouu vil syMarbleandstonework.
I I
iiuletij tt Uiuiiu- ..1'111" t they will uio.t likely ""llh" ":lie I.r.i.u-ter luiut out IJjaJ iag are -lejr thai I ilo :
nl.llyl"rlllul 0 '.ut'Uo I t"W"" o ner of tb.11. .Il.. .. uu |poLsit, not f.i1UNII TALAIOX .

). # Iflll .-vuuscrtcuw, more uutry, aol\ ll..u 1'\llt"'h'. klill,.( .I LO,- _11 eof r.1.I.t.L.'Ibi. I" a thai I [ilaiua ,the Ihl cutire Hu"t... 1.1 to seliu4II* lirS U 01" trry hUI"nau'[ "-! it U luv July li> liMU 4 lue' STUEET,
car".h" L
/ i lo buibliusf
n \ t'sa-4futhhv
J .t.I..rllu .ut.jst. ,
uo" hlutauoul thM fail. Ihe /nfO utu.li"l Ihe't m from' Ihe couiitrv, I I II tg. of tlrdl* U lu-K'vtl ':>(. I a't oucv pfae4 the uutiul-hi-,1 {

a.ust%

a 4'r


.

: I .---L- 1Li _. -

'f -i.

-

.. ._. _. -. -- -. '- -
I TIIK IMMllli W Mi\.TII.; M \t.t.ni'VS .\
r1\X\ HO\\a' iCommmiiit 1\\." AVc nip ItitloblPil, to tlio I'oiiftpiy hi r 'fll llot'iit 1 City llap 111 C'III.,f I 1:1: !' \1'1:1.: \1 ''kl \' .'i.Thnrwlay :111''. -

Iliu 'ci-fclill-y, of Hit1 linni-tl, ,1'1:111: ,, Tall.ili" "'t' Invp 1"11 IK .PP ami, vtanulil I" "I UK vit CIIVIVIHK t VI. f-Onr r\i'lr.lll, -\1..11.,11.,1\| :\ ";1,1I, 1.1, ,... j tn *l\'flllK'4it.lj'\ U.IIP of J.'Mf Vlllible

*.\ 111I.\ \ .\111; r I I"' r,> HIP, lillwl"l| | Mntcinciil. C'OI,. I |le.1 In UK* .i ipin'p" fI'I, I Xolli or 41' 1H'| -HUM UKt H'0. I'arty' vvfl4. ,not .o 1"11'\' \\1 ,,. 1".J) [ "hr-pl, nit ai'ibbi hrath'it thin "tappomoil.iliiif

11""t. "1"' 1.0It.I, \ \\lipn' HIP) (( rut 11'""". I In ""r t 1.eaiiiii. 1'.1..1.' .1""" **lb,. \e .1"'..1 "" 1" 1'1"1,1, II IIIII.. ..Ir'II.ln,' I I,1, lion ,11"11.' L'li,nil :ami II,,' | { IPI* MPII"irMnr) | Aam

ra" wilI Siia.l-! : Smith 1M44 llp :IMili Hint\ .11iMi ',' ili-li"il lh.it dm vvnnl,! not |nitl.tle TENNESSEE,
I II1nl. llu* little U-llop" "ciit tin' of bii-li |
.1. ,
: "
%..OOA %.. AI"I"'AXnS.It : : 1'11'1.' \,1 .. ee \ tnoif' 11 01111' ''"I 1.

.- nl'I'lr 1111"1 luorniiitfof HIP ItiHi ( ", < nl Ii..1,1", lirl'oip Ihi'ir ,ml'dipii'in n I| 1".1 ealm:, virliv mirron" iil'lpr.) ( rl IOIIIP Hiirl, ) mill, ,.f n> I"'1 1'.1.11111.( lo baira new ":,11 bn '" a Inluutari tuiii-llip, I tl.'Ftnniv

\\ .\ liKI'.MtlMKM: :: ', MKXU, SMl'K. :: j ,11" ) t >r. O\eii4 111,1, navy' n 1(1111', "lt ( ; il Hat Inliiiintpil llril, tin* t tU'nlini 1"1.1| I'mMilji. 1.1:1,1: ; ,11'.n.I. Hii< m.I'llul at' S.ilil: in / 11,11".1.I) J\'I"I') itulv to HIII.O (V bo (i illi ni( plf i U hoi' lit li'.il.rn In ninl lii'M if

ili.t I |,\ | I llu' ): I, : \\ "1" ,1,1, I.lll n"'I' boini''{ fop Mailiuna. ami, "II ( nio( rl in ih'hvriin| tef, toib'iiy I IInlilimi4
lir. Iln".1
:.. I .S. AlMlVIMOt \ tor HarfrN nl' 111.\,1.1.: lo 1"1 : \.11\ |1"1.1'| 1'11' 'I.I| par -. I IIP ppi.li-iiiip |4 in .la, k'ondlli,'. iII. .
.
| | OK 'll. I Kl.111(14.. .. ( Ml, KrinXIII ''. \Illi\ Ilil in iclei-ftipf" lo 'u |'i.illenl" I Iil.'l I''" (( illi HIP T"I..11..I I"t II. 11" .11'1 tin1 ''"' IVoin, live, 1..11"1"| 11.,1"1'| 1 1.il',iron IViut' HP 1",11', | 1".11..1"I ","' I | | nml li-lii', 'er.Mod1 ibni'iin of "nionninli.I | Fruits, Vegetables, Fish & OyMrrs.iiinm .
:
TIIK ItKNUII n| ll.MMMtlKAMI ''' : .
Ac,,UK I 1.11111nnn1l11.lIH | /. ,* "1< 1'11'1 alllio. J | ,'. in nni, < \1" (( ,"1.11.' tnoiv Ih.11 11,I' Infiitc. 'r.illioHi':, tl. ."" liiiiliufi I.' a 11.111" 'I 11' il j"ll.imp number' f'I" II. 1"Ii'll_ k4iillp ( b'n b ( In* Hi I u IP i-onie(4. M> < i>\*m i ti rnniniiiri>.
I 1.1'1:1. .1..
11"1 J I IIP, M"Hi* I I(1C
after ..,.,.ilIII.\\ examining Hn'" : I'pi" | .:"", '1 ""' rnnlil, ml'I id', HIP, 111 I i liarI,\ 1"1 rxpepl" I *>hir| 1,11,1 \ .'. I.'. IXP'IOP'' :ami hi4 tnoil.inuble: I C'.Ilil.II. \\ f rep. ivr .1 poiiimiion nn 1'ic ,
\ : : : 11'\I. I II! 101'01:11.; : I 1:111011 Mmtl. Hif 4miHiein filsri1. ..1' ( :ami iiiinpv 'In Abam.l. il N pou-.eiipilv mil' inlirto I ii-ileM pr >tiil| l lilliil nn I p.4-1.1)),11 ti n:inn
11.,1.1.1' ell.
;
iirnli n'ili" ., \.1 |
,! ..1" itli
iii.nk t'linn Keliop "
HIP Mip ,
''1'1'111..1 on HIP MIMP, ) to -1'.111.1I nil'''I.IIIIII 1' :1,1 "I (( II. 1 I'llcl III !' (( I,I XII Oin.lM,
< ,.
Ani.il..I I li, ) ib-til
.r lhl
'
lli *
In : >) :
.. li.li"l pt| Ho-Ino-t vi.1. n : |
.. l 11.111" ,11.i
ami, re.ortrl to Hn* \ HIP i( arc I .h.,0 l IT ,1. ion '
1110 ,irt.it' .mm I 'ik' '>n nf' ihe vamp" iin>iii nltinient I I | 1":1".1: 1",11"I" 11'111 11.I !' ,111" .111".1,1..1..1 up : .. t Ml iil I ii. |i. mil, ,4 ntl!
j.
nil ..l.uli! I HIP \ "S.ibim1, I1.44.| .IntPil\ .., nil ilIpiiiiiupil I,.. -Mariiniii, IN ino.i44p! nl 2PPII onpialinn bi HIP iliai'tri' of nioimniA
us. ok.i'f "
il mi.:' Mi" | c'n. Iml vim 11.1 .| 1111' "PP'|1" ) 'lilI | d'l'l ..llllil. I'li-K f n-ti-rv In lit fi-ri in-".
: 1COTTONBELT "." "" ",.,.I, .1 11,1"1./ ,,. lt. nfi mn' o 1".1. h:irai'lep: In tin1 I.",,., 'be 1"1"1..1,1 )KIOII|| pad: "" ,In pujoy oiir-pp" ., ;ainl\ 1 1lllo.i 11, |.I ppp I"I,". Mnl., not let, } tin'" to tin* < bni-ifi1 nf Ktnmlini/ *-lrcoriifr. nn I. If

.: .: -E.: '. hII' ol'ni.iriup lilt1.' :1",1,| tin* i ". fopbipli.M.liinnotli. lln-fib linliiifr rpinolp iirni
lniiil( | ho .' liilinir nn lo ,I r"i. ( bo t'ailcil til I-OIIIP In' lln* loelA .. } pxi
1'1 ',' "r 1: ;; ::: ...jlz \\yrtiimotiifllif lir.I \|: war \ \\ !.hll.I (
lli.
':: lio ,I .1111 f "( -I'llll.lN, li-ll ". I II, Lake .1.. i 1 bonp, brillu' I'l-nin f njoj tiif) tin' fonlin lnnd
:! :: -= :: l; : 1'111'1",11., Ibo tiaiy: ,lanl, ami,\ n|1"'" :.iml I'onMn't pltlipi-p' lliiMiuli .ai ':1 ,, ,tniof| li.ilf' an bou r nl ni'P 1',1.111

IlIo..nlll'lI. '- It.- .. 1,1.11'1"1, |iioiiniiindl t iln,> i-a-f OIIPjfi'linini' "f 1.I! !!. It \.11) mi Dial I""It i I Iliini t.,1. 4nit'.ni''' ,'I MM-ijulN." ,.1,,nine 11.-| I'D. .ik, < an oi| |>oi-inuin" lo 111 l'nll.ih.4M'ii| :M "I'fi'l" 1 Mow .I'M'' nil flii'Hn '. "I'I ( at4o a k for iTililifallotiiVf

;; : ::! 7'-' ( "'1., fid'r., in "il, all tin', '11111"1"" A< far: n< I". 1:1I": tin1 (( i 11 lp ,11.1.| nl.(( ..1'1'.11 i iIIPI I.' ,lion n |I"11 1.1.\,. mnl, \ i ieiv :lh1."i.\ ,. I uiouml.A, \ hive ffll.iin llxiil boni'4 for r Classical Academy

..\111111111\.t,. :n:1".liJ"'. J .1 I.' II .II..t ....'.", II..h'" .. "lili"l| tin' rp.iib'iit" |1.1""( .idl\ |I'','. "iiinniPI'' "i'aniiai, | ;ti \I. .'nl""I'I"1" | 1.,1. .nlilinli, *. like, tin1 treat .1"1" 11'11"1' ). \dniitei'fnl sliei'l of null'1'. I: lpuiblipin! | : ,,','1'I'I'I-I'I'.i':' | ,'' ilelid-r.i lo irinlariiiloiin'i'i ; vvhtl.p.p ,

1IIII"h.,, II.' Ii .". S .'" .""r.1..1,10' ) eieirrel.( | | i-\i'p., tin1 i'iiilt.il| i lly' Imi li.ivi* >.ijliI1) ,. A \ I.i In tin' dluiiill'olliei', I''iiii.l "lieil .. fil fop, 11""ran ifi"* eminli, ( ,- bid1 In-en naitfil IIMIII vie tn.intr
\ : '.IJ ,''I \ I: ...,.. I..r.. It 1'nlil id,* bii" | |10',1| ( iilir.lmi "" nb. tliililor .,. :I rminiN in lln* iiiaitfi' iillollfilus Intciidontia Street.NtXT .
piil, |
',,"ILlII'r" ::1'.1'' i II I...." I'"f. Mln-f i t HIPII | I lr., Oifii4 reml4|, t tllaijjii. I" nl no IntPiilimi "f"It..tl!'in I..II" I .. i lor AI.1 "\1".11'| ,''h.II', t l-i.|

III 10'11". ::11.11" i; s.: 11.1' 'IIr.I' ,,',' .', ..1' ) ,.I"w 1\1', I,I. I, I,'. II.i lull f.iip, In -ay 1111 11' .il. I a|>|" *aiainf' fin.il, 1'III.li, imi .,1.1 n. KP nmlp|>li.. I..jll..ii.k attin1 : I II. Kniebl I, '* ': ami if anv |,i-r-on ponialii4| | of mliurpue
.. .. ..II. n".u ,II \I "."i Tlor.II'1I ; lipfoiiM't.Vf Iml 1.,1. | nd'r'.M.tl' U a,1 --I".I".il 10' :11"1 ,arl ib> ii4 ii
ill 'n.1. | Hie, "IPil"|, ho "n our | HIPJ )jrilujn.liie.
r: IHI'K
ImiilmmI (d'lv 'linitn.illy' | 1)) linulini" \ ; lil-fNI
,' \ .t TMIVI
\ I. k."rlt. : '.'''' .: ." h'IIr. I' 1..III/| | ,1''I".i ,, dump" fililmi.il ili-pai: Inii'iil'
11.1'. .,,," ::1'.'"' .., .. .' 11 I....,". I ninl imipiii-n tillnT., Imln, '.III''II'.nil'' 'IVotn nilinipnlinK "1'. ,|I:IIT mil4 of iiater, 111.1 lln* on,1, i foiii' Ilihiiij i ,' .\ Aftijb1 I III I.I, ,1 Il N .iui'ly| tni|>o.lI'm114 |
10,111111,1.;, ; '.', i< u ....., .'."r. r.r.i/I"1 I" ''i'.i..;ibb> mn> ,ton shylake I" Hie Alliinnai'uii4." ri'.iilpin-.1 mi oloulp <*, 1RSJ3,
'1111",11, n".11 .. .: II." h',,,,. | l",r. < )(dii4 rxpfpl' ii4 lo I Iliclii-.l" eap.I .\ | nnp lionii' < liai, | < onInaikcil 11 I I. .i.ll. I ui .PI "eil iu Hn' ear, ,1"1I', t eaiiil 'I "ikl.l. ,' io loi| nl fd'r)
"" KeVe.l |, -.d'lkU .ik. .Inn s < Ainl In 11-I iT | |
((
""..", oIh' ; '.,: .. ".''M ".,i"" I I Tpb'irnini, : aniimiin.inir .lellnd ti-dT" iiniiiid'iiipiil| in Ilii'li.l.i| "( i iI'lii 11 I HIV 1.,1. j ( 'amprou lion ami'\ our" 111.i".1 | lo tiiiiirp| n betlier IPP ((4 (lanlilor l UK .

':" "''I'hl. : '.lfl ,I \ .: ".'" hh'. III ; i M.ni'liiiit: oil'lnnf, lo HIP ion Hil.ahp.loii. nl ii ... .1111" aii'l\ HIPIP, npi'Sl eiuap: I"'i, ,' In I'lttlil f 4i'4 mil nf ten (d* (dmini'i'l full H-li'inl |i| hi ririil.i"il| (dili li nIK
in had* l r Maii.i .11 lly "
HIP vanl ) II er
lir.'
( '
I 4 .put OHI 1"11'1. .
"".1" .1 h' : '.'" ,II .: ... .. .. .,,1\'. iiav.v \1 1 I' \1,1"1' 1.11 | : 11"1.1 I llii'ip, euiplo in :Ililiiii' hmiilriiffililm -.
li.nl Hn1 ", '
I IoII..I 2 'hl i"" ".''M' I".h'.. ..lo Wailiinjjtoit C'ity en \\'eilin..ilI "' """' {[ami"' nl':,"'. n' UP ':1.1\ ,, ; (d* 1'11111"':'] | ni I I lip 1'11 In ::1'111111.' tlm' I''II' ) vdlh it ITI'u.aI ami niinli viilnal | M. i \in-4,
'"Ir" '.'.''' i II.'" .'" r. : HIPppoiiil tl.ii. lo I'mI : .. .- II l.nlii'.il, '.IH'rr.imp.i "'
,. IJ.I.. n'1' i,' .. ".',, "..., I nijlil' ainl tlipfrloriInI'm-r' llippou.ulljlation ." HIV |"I.IP| |'. in Miiu liini I "inpp" .1\11'', .' 1"li"1,1.|4 ,",4 .1101| I nun'h il' : .1 | : limp (( mil.I IliPi-elij In* Itii'ixi n anavno ,l.iil!|. *<. \CSAo...

11.,11".. .,..,. l II ".Ii I '...Ii.h.1I"III.'k (( illi lir., Ilaru- .11..I..ill"I', : I'' |mi |n..f. I1K\H Kilt: 'I UK. t'l'KMMi.TiilVI .

:/ ,,'. MI! II.'" ',,",1., dtli lln'ipmill ..,. ."' : Ii, .' "111 1..1 il linni OIIP of lil< ,in lubbopo.Clip .\4 l'i IPII,1, nf bant ivoikin IIIPII \ -
l dili, liconii.iiv" ( 11"1'1 : :111.:1"1 oibl nupilioiK l'I'.I..li"11I.
Ilio ,
ivcpiou nl.1
I',.I ',t.< :1":01: ,.; I"" ".'" .'lIh'. I IIHIII | | .f ) ( | 11.1'1.
; .. I""I.lt.lt IV I'li.iltlnoii. im -iln> borne' .. Hit* "nMri ,1 .. ami lln' i I ;inine.illeh" : Irll4| VI ill M'P lil lo llijbl 114 bffuIn : *i.t.OO |Nr ..tf.uilliI'.MIti'X
l'III.IiIl.. ; .1 .W h'IIr. I", | | | r, || II''I'il' a' inaili', in HIP | \ 1\1" I 'iii KPKlioiK' lii Inn H4 iuniliy -- "' ..11'1.1111 :1 Inn

,,, "'-,'.1 n''.' 1 I. I: II.'" .'-!,Ir.. an nrliinj fn4ri nl' Icvt-r 1:1'i., 1"1 iHiurillipallliiiinranliiiPil "I; nml (dtli cmiliiiiii'il, I"1..I..II'i..1| | H,'" |11"| pr., llu', ari-loi, ,i.il, nl' ,|ppi--pa| : II.h'l |1.1"'llh'lle\ I 1'11 from bpin:nnm "l-e.li beil ::1 ,ili-plli ol'UJil:I lift 1 ami,, 111' ( I'llblif, Mil: .Mil It 11 Hi.

BULLETIN.'K | HIP ( 11'.1 11"\\ l..hnI11"II hoaCiai'l, 1 1" "" nny .ilI, ,". ,".11. '.1'\1..1|' 11 linnj' .Iiilif4. ,>lmimi4. 1"111'.1' Hii'oii'jli I, I Hint 1'1 mip.nliiil t'x.d liKlolidlMI |t K Mix.l '. \ 'IIHiMI'-wiN. I'lln.
n.ivy
.. \iiil. (, H...1., .Ann 1.1'-1._\II.. I't.-. ,ft (;u.inN ul Hit, ll.id.ti. Tlm vaiiinrnnliiii'il ,.. nru.iiii/aliun" In HIP 1'li,". Tin* \ \i.i,.. 'Ilii4 mi k, nml 11"'I Hie .11111( ...1! .I".j) | I lilllp ,bel'.irp "i ii'elnek ill Hiiinprnoou ,. I .ollpr, loimallon.Tin1 nil* IMf
- -- -- -- lllA
AIKIKI.K.; : '| ,I \"Tilh1; :amiVooli:' ,., / iiifriiinp" 1:a" "ph'i'li'il." Ad' '"1".1,1, HIP ralieo ilib: ( In,* "::1.\.1".1.\ 11".1" I MI' ii>." 11"\l \l.ii: .iann.l. lo linil ., lip." ) bah,: ,* .I.pot Imi bimitrblr.lll.lll.44ll I,. lipiinim% llt *l Ml''In! \Vnlili for ll r. \( ((111 H. J. X, IIIHII III! IDS

I'I'I'UI'T.. ,I ----- ,ami I IIP*,. in ipinrn iiiir.iiilinpil| tliinl ". fioin, ipvi-nil I't'HiP I'p-l i lull" in ::11,1 "I.tl.,|. Hie r.iiuilv .. |1,1,1", | tamo' I Itn.ik,1 ." I, I ii'ii, i piKdl of l.nlii'K nml, !,''II'1| PUMP' I'l, Olll, \,'.. Clltllll.HUH. "'. *>1n,ill .urn ol' flip, ol.I nml, runaraiiliItnl

I I : ':. ; :'.:." I ( nml, lan-aui-ii! ami, 1.,1 \\ 1111. alimit Tall.. ill.H-PP. :ainl \\11".1.1: | | bmnPloi' lln-ir" .' ilh.,1'1"1'/ nt Ilio ,1"1"1| | | nailing ini' nniiaMp \\e fiitlon lo tin1 \bob1 Iran"- fleiibnily kliiiu tin1 liluin UaliN Wills &

-. -''I"'I" '.." I'' "" : .I 1"11" .., i" 1".1 I. : 1il,1 (( ,'I""II"'h..1( ( OIIIIH (iPlllll 'IIIPII" I ll'' au.iillii;; HIPIII Idi4 Hit* ,reil\ *|""|1'1"1'| ... 1'111 l'hillii.4. It. S. l.i.l.lmi. .\\. "u lion :' ) n lliM 1 1.144 linn* |iieei*. (in lo ,1. Broughton,

"'"h','"" .., :I .M 11:1'.lil | i -,' iufpiiop, ." (dm. al HIP -aiur lill'. |>ri-ilpil" lliliilil illilie.lil 111'11.11'I" *.|pplu IH ami j-'i-l
j I'M'fJ | | ,'| | ( |ar. | n \" 114 (( I
::::. h I ; ; :; MMJ 1"11,11\1" 11" |11 111,1111 'ni.I"I"i. dioli. 'Ilip. : ,' of, iminenl, ', '\\"lil.' ami rx.iPte.mli ,1 \.1"111.,1.1.11'1, lln* lio-. i -\nipo\: i .iii'i* 1'1,1. II'" 11.1, ,
TinItn.ipil, i.rilp.ihli, n 111' d-leoint1 1 114
| l "" t"L"I' : ) ( I'.Iil;{ .
\ "," ''tJ II; .'" h.I"I'III.1| "I in kiiiil nepili'il, ,hliiiMill' ,,' '\ (Hi. 'In* ne(( "Po.nl 1'1 l''or HIP mm of t.'liil. p.idiM i ll
( "
114 VPI-P"
I I11" 111'I'
.1.1I'\1.,1.''''."'.'''','rl ,',',. ,.>,;1 ..''"" 'I 1 Inir.iIlK I'm' '1,1u I ./II///M/I/ ti I'ni'ili" .) inning n-.iillpil in nilpan" "" hih' 1.1 ami. frieiiiN. llpte I In1 Inihd'lt iilalliiiof' HIP IOM I: our |I"I ( the" I .. .M, AIILU ,lim> U IIIIP, I | .| ilac of .Innn ii ) I1**: ), llm ninle"iuni'il

.. 'If ",'10'"'" IIJ a .... I''l'I lii't'c ami tin' II.-KJ al'I., | .li" I'M'" fin Iml on llu1 "'i''"",,1. 111.tl baeki; (d-iv. noon, al ,' ,, ,teiinK .1"1\ iin.ipmMfi'4 lo ilpvlroi in Im- IM Oltl :

.",. ',.IIh.,, .I....."..."" I, II 1'1'; 1:1 ..1'"; infill. lliPX "li'cphnl (dint, |illi|, ( ",..1.1" .I.INK". < 1''"1'1',1., .. ii hi" i'ii-li'iii.' 111,1., In |1"1"1 lul', Ilioll-aii-' of yemin < iuiHie ,iln-l aniliimlpi'4, mnl peliujT .II I pining:' .leil b.i-l Ihl4. <. Thii 1..1. "le, lllour IIOIIK. HIP la-l le.li p of Ihi* wpalll'il

,.. 10: .... HIP ,., libel" Iv.Vbil,' 1"1\n'i -illiiiuer.Tlipiaiup. JplllIM t'l'IPI110(1 1-PpOltP.I !
I."h' II. : |
1..i,1
\I ': I ,.: .'" liail, 1"1 "i'til' to' ,1. M. Tin lid', ( I" 1'.111,1, Hii* ".11 .<>r< uI. "' 1.101. HIP \anl.
"o'f
\ illp llpp Hi.il MOM I ailing at Navy
i-lipil li. ( : PIPI
i |
I '''I'. NiiiifHiiv| | ..1"| |i "",) li.ld |I.H>I<." "ifi'ilil, nfthi1 M.illi'i" ( 'I lio v., "ml I Iiiiii il' 1"li"I"1'1| "i"I"1. .\11 o'i'1".1 HP HPI-P" 111'1'11'11' 0:1' Il ( III. I!. I.ii4 ; 1. ;:;;'N .. o if-nlti'il ...." all Hie IralM' nf llu,'Ir nip p.lor. .. di, \ I. I Im, iiil i li'iil kit, hen lo li..I" ,.1.
\-I' .
''' ''' I"'I' trli'f.l, ) |>litii I.,.) to p l.ilili-l, 1 III'C''I'1, ( i: ;; of HIP 11"IIII'il,1 i I 11.k mnl\ lniyyie< aidiiti'ilmii'ipn.inop | | iiiniil.'ii.lliniU
Ilh' tn. '..::1 n"'lh'I.| ."!*! I'.rt.M. I. ; ; .tin .. Ih"h" all I tho pioloiiom "11.1 "M' IIOII.P ; HI'M, ((4 d P) ill'I'il.I', wnl niihiMli ninl uoikiriinr.iiiliiil.
ni
Mi'U\III\ '. dun anil :"| | | ,1'111' .lil HIP Jii'.1, but' HIP III-IIIP'II') mi I. a ,iltid' lliroii)>li II,' Ion n ami *>nllib" 'I nn <
,. 11..illll;lill''I'ail : a-'p4" --ln.iiii! Mi'illier' lin nor" Iml -bn. ( >-*> Ih.tl, Minilf ((4 mil aid al4. .
"' rut Mniinl" I A rim ,1.) Ki-llc ami foltnup Hn' 11.11'1'| I l.aniliplliIIPW
"fl' < lid
Kiianl.' 0. Hi Ilhi"I.,1 :1.1.| || (( inn I "" Il \4| ln| KIHH ". ffiil pappi'4 f Irli-t ntii'iiliiin |rl\i'ii liiliiKiii. ,

IVM.lll'llhl" 1":1.1: 1,1"1.,1'J"'Illh llM.l :u;| | .p,,. ",1 1"1.1 HIP, limiii' plalp., I ILi.t I, 'il"|| | IH Hie) (( fit* in lln* .irar" inn'lln'., t""I.'II'I\" I I | : ,.. to III1 !1|4' I..ill y.HUP. Iliinali, I'1, ,,... etoi| ..U fop Tpnl ( .(' ( ( 'mlnl ifi r.iiln'iihir nl I 'Hi ii,ii KH..M |,> Hi,,
1.11'11 .1.11.1 ,
Miiiiiiinr I. iiillilui>{ i>r I cnii'iil I'.tu in nl..
) ll'Alelnbfl'lf' Slori*
.11'.01.1..1.1 ; inning fop. hi 11011 are lo-il.iy., .\ '; t 'allionn', IIP ba-p, on HIP "ran 1' iM'lljr
rniniiiilii'ii n l al" .11
'. Amii.t 17, IN4it.MII.N 1111,1111,111",11>| lo i-ii" Ia.11 1"11'11 .11"\1" .1',1" 1) 1".li11' aslmSiimki' MiUI>..lt"Sii.li"lVi.Aililli'KX | :| .
I' 11,1"1 ", 'll'ul .. ,' ... Al HIP ",1,1 our" (1"1" tli,(". viiiai*," idn'pi', Hipmi," limil I'loiM I Jv
(l. I'.x. !. i ppn.ioii' HIP nanip: nl' n 11111'" DIP ,' I up-ill' Ilial i-d'Pi I', II. IHIV 7.M.
.11. .1. 1. "ill ,,/ ; 111"1 II I"i 1'1'
A''r.ht.' Inll'llli'liT.. lor HI4k :iUIII' ,I I1 TII.IIt ,m al'lpnv.ii',1' -I-PII \11"0 "|.pii"iliil ii'pl.iinl, ,in.ikc a 1..Ilil'll ne, ""lnh..1 nd-r II>I I'liiiuiN, "fli. 1,1\ I'd'l' M'i'ti In lln,* nl lie nf, I'loiiila,. I hl' 1'.a'I I III U-li 1(4 ll.Kf I.. bn, "l-1-riiuiliiii Itlllp" t'i .ir., i iI nun <. I'K.NHAI l l.H.A

\J."|.("( .M, .. ." :!iln.l tu.iii. '' ''" i oiniuiiii'p, 11,1 I ,11.,1| | Hial, In' lii:;.1| ,'e. 1,1",| ( haling 1"'C'1,almo.l i'mn'|111"1| -uiti-4| | inio li.ilp.nn| I in, HIP jjip.iilplii'lil 11.1111"* iininiaN lop, nny pi.HP. Mi1'. hat II II"li., ami ilan':!"eroiilo u" I Km \ CIM'H.Smnkf THE FfNE TROTTING STALLION "

4 11"I.' II.S': i iA"'r.'I. ,', \I'f"< unit.r* ami (( mil 11 I I-IHIIPIIIP| | I\hl'l\ ipinnipil in bi'lni'i'ii ,Hn'lliiril, ,, 1" ,, of il" eili/rn.,. 'bolli, 1.111 amjiid'iille ('allimin hmnllt'il tin' llbboiK lilm-el "nt.libi' of, imp ibiop, mi |iiiblipiliiiOnp i HIP Hull liniliiiin.il lit ffn

| 'HI ,II'r,. :,.. fur. ni4.. UVI"1.1 11" |1.1".1| nf, hi'iilili. nml, '111.1.1 "i.i-i'. ami mil) r i'iiiiii4|, b). jjiMPCfnHlit'l'iiiK ., '1",111., ,- or i 1111..11.. IlhIl'\ know 4 1.1 lo tin il. Tin1 ill id i .1." '. l'lir: dip If en 1 4 ul | l'Aleml.eip'| ,

I..". .I .... 71.7 ,,ii lit Hii-y M.ii'lfil, In iiiy.iiii/p: .I Hi.niiitil iimli'P, tin' in" ini nf 1".II"'nl, of, HIPIII., inliil nl bi., I 11, i.li IMinor" \iilI h 1",11",11":1" I.(( I. .1"" ,'.\ il. liIP -_ li'llpie.l" (1'.III"111; Iii4ii|" I r Z j jJllm._ .
,
I.Ai'II ",>rii'ri'. li 'iiiH-iulini| 11 I ((iiiiiip.l. ,1 iv4.j li.a :iml p-l.il.ll-li Iliu, (l i |lirr| Mil*

l .. pool -.I, il. i(. 77...' .tliPiinnt piuinin him I"II m alhf, nml kill 'fin 'lieu .I"" ,.1 | lp. (In. hi4 Pflinin-il IIOIIIP nil-mill <'i-( M in nl ilu> lv IMI.-I.I ;.. i
'1" .ilil fl'II.( (C.. rilli'il) fH,< I IIprliuv.l I. 1".11. .1.1 \ 1 11'\I'"lhl.\ illionl I o-lPhlalim" l ,il | | | | her in Hit* lin.in 14 4o unm .i
1.,1111' a.1 ; 'OI 1..lil. 1\1 liiKiin' n M in> lit f"'il. nilli >ilih-iru Inrlinii
; ,"'" .' ,,", "''' il.' : In I IIP a ni.ii'p' ').. Tin,* |1'li'11 hi' Juiinl I of ilp.lln.ilioii. '1"'I''lllil' fin., 1111".1' ","111" tii.lt' ami lellni'n'lil "f -. .ITU. ,", 11"\\ 11.1,1.| | nf tin- 1la..1 iianlppn lo nip HIP ( fil.>n fpep.ppi i ialimi niai-.i IIIAI ,,n iii ir |>riiti-ii| nul hi l ln

I, <(! ,1"! ,II" |lllll,| l.'l ir i'1 ol'tlip, iii.irini". nt' tin, y.n'imil Ippol'llii' (CK ho'l' ). ponlp.tpil\\1 '| 1 ln', 1 h'(' ,111', having itmiblpil l! I:iml.pnppi a" M'PII linn" Tin 1 "re HIP" IIOIIP' nobli* but Hi'" lln1 Inn). IlBItTH I'uiil.I'llnl.
.. |I'no 71 lan' JIIII "lil"l" 1",11
linn.il'i
liiiliinlilv Ilimli-l MihriLMiHlniv..
Adl IMP pi-el l.1 Tfxa. illiin four Hie iiplioiol'I'iHul n vt'ir
( ear.
: "
i.f 1"1..1.1.,' s7.i: llii'i'i'" lin: 1"1 no ciiiiiiiiiiiiii'iiiioi, 1"lh,1." ft (diilP lln' M.I' !lor, ;} | IIP liilli nml HIP 1,1,11 od'P, li.ui'jlii', : 1.la. I bi'llfil kni-'lil.: of IS.YH tI,1 lit, I'i'i' ll.lluU hlvll mill n |nTli rl uiiHli I nf ilIIINI

.ill..ii ..t ,il'i-J \ Infecli'il, Vi'H.pU, '"11 aiM, miiillipplo, 'llii-lp iniiiiln',,, .ii|111.| Idi4 OIIP of trreal intpiil. 'liipola, l her (lere \,- ,,', loirl) I SIJI' 'lil.Slu'pp. JST.KWS.hNTKCKIi. | | lii.llniii hiiiw.. II.IH mini,, ri'ri.i.l nlJ.'i
('1'.1.,1 rnl,11 for (dik .Imli, 'I.-: I ,11.,11Ihh f"Ilt" '. ami if -ii ,|(. i-onlil bp I'onmnU'llif ,! ; l< dliullv IM| | .HI| 1111,1 |>.rri'llY lrn-l: I.Ii' .
., liitrimKi, |, ) illl'p, ( ,| Vl'4-M'U ll.lVI'ecu lllu' ..inn' linn' HIP i .1.,1 | | Hiililiiup.'I ,
11:1.1 (( input 1. nnlfH. 11,4 111., 11 ) 1IIIII.i"IIII' 11.11.111,11"1 :aip |1..III| ral-e'l, nenr" I 1% ihKiiii mi MI |iii niliu| mm mil |KIn
,,, ,iloh' (( iinl niiid-im-ni', iinieM, IIIM, ul : I Iliil-ly II VP" I.K.4 llumil li.t. (dippi', I IIP) \\11",1111.,11,1, ,' ina-l' nl'Tf\a4 I \111\\" inon" hn lio.pilalip| ppoplp of : I : ,1.1' \mt I* I ll In IIIIV I,.li .|llll II.
iximiiiii liiiml; ) (( iml, HI. I'I.t 11.11 liint 1111' I b.-r. ili'Vcloinipiii| ll.in, I.II''II. 1'1"I' ,* otlli-f biilih'1'4, 111.1 ni" i.ri Hi lik Vim 111(1 r, U riulil, *i.'l, liioiln .1 nnn. All rim l.ikcn 1,1 |,IIIH iii'i-lil.'nu, dmii
|
ami iii.ii-iiiilinp \ ::1 POIIIIPP' | any 111"111 in Hii'ir nlli'nlimi4 mnl
iinl HAd |
Tit "I"h'.II".I' | tcronml. 1"'lilali1.1. ::1"1"1"- mioiiiix | | .. ,loin, IP lli,' Ii Millliim. ll.iliililv klpinlil miv iHTiir. A rmvliilMiMII
'r..I". .1..1.1" 1. iiI'M-rl'ii" tun ,17. l"llll'.. llll'l'p luM 1"1 Mll'l'i'l, 1111,1\ "Pilll- fop HIP T.ill.ilri..ppin: : '.. a :aifi-l' ::1 uf '"olil or, .ild-r, Ili,,'.. ( '111.1,1.,11.| | I Illn all In Ihi'ir |Hiiifr lo mil" Jh.II'.IIl,111 i .," .li..111,111111 (" 17lir l\il( |l| llllrll.l in1 ,-,,.
.M..M.IIU II V\. ; ke( .to | | liiiMian' (I"irniiip.' .. .\\ 1:1. \ ) \lien HIP) (dint il lo 11 l>k .Mm l>lmii.| Mi-lii,U.n, MiiiMia1,1 ifHII| III thi HIMIII. |>| tm* IMV 1 limii |i
"I'lili'il "I'liniiiiiiiiii'iuioii (dtli 111"'h..1,1. .,'"1'* III, I. i "Iio \ 1.1 ppa,| : .aul,, mnl tin* mill, I"'I i< Od'lllll1" '4 fP4.. Till'1 Ol' till II ,v Hell, iilili null., nl riiili.llm. iii iii-ui-'i h Ial iluIP, ? |:.Vnaif | |
1 In -
'HI d ( l I 1"11
1.11'
\ "i'".i Nliy Iliiiiilut4.| HIPI-P i I. 'iiiMiilniiinltd .1,111'111'\1., '\ 1'p| "> miiid 0'.111..1 : Ihll no 'more of imp i-iil/eii4 aiailpiliPinpld'H ,. .. "*
Special Notices. II. no IP. ol'por-ll, bnllmn, inlib' '"1(4 "Ihn f.n I 1"11" Ifl ) '| ,'
till' '|"|,- ,|" of llllW ""'1"1' lllIIP > ciiliic H.ili.f.ii'llnii. A "" ,1,1 i it .I"'i ol'Hil- "rl.'III"il| | |) nf \ l.i. : ... Golden Horn
.
tl t llm. |.i-lalboiii, UUP, of 'mimliii4Minlli I. 1..10.,11.1.1 1.11.1..11.1111.1 hi, lintniir,
HIP ill' li.ipKd'i'ii | lip.linu, ;il, H.mliviliv
irtiinl.' : lea-l I'lil' III III :
'Arrival anOcpartore ol'Mails.( II i..1 nf > HIPIP, |I. | \'f \I'illlll. I --" ,' (n",1| ( iiliialioii ol' | ,. II Han. A Ir' liinnin/, mil, | in i iipnii
Tin* nimini' "\"ii'k N ut Iliu gival I 1..lillll.i 11"1"II"j| To nun-low, iif \ 1,1111' I'.iuioiii' Ixui;; 1"11"1 Ilinlitr1IMI4M ..,'diilo, UHI Kill Inn till ni UNI mi,, ,,f ..... >'| | |( ..1 ipil MIIIJ,|>i'1-4 nn "- il I 1,11 eonnly Ii.l4, i"I"'I.,1| |I'MIMhI. N r, ( iilun i.ilil.Anil | .
.
alimil milu tin' 11,1 | | Hiu
a .vpiinjf
| liclou ; '"
. '"llI.'I..A >.II. II. h"'II"I.| 11.11. Ilidpii, M. mill, |1:1"1..11: | lluI. ,. ,.., \. 1111"I.) ll; mill, i ) HIP 1 .1.1 ( ::1'. 'I 11,1., I. 1 ton (ireaiti'iil ,'. Al.it H |,', |,, II ilincini, 'CM. \. J. W. GINOLES
'. Alh.. 11.1 IraniAllltt4 f.i.Y, .V Mti.no '"IV" 11'.11111) IPII ,iiiip| < 1'11 tlicpil, ) o: ..idami; Hi. Niilural | : ilnmill, I.) iiii| 1.1,11 ,v l o., niiit j.'i.om| f ,
I.... \ I* M, VlHllPol.l.Aiiii'i',. 1,1. lalii.iUe, Trail 111. 'I! IIP li"I"I' i II...""* (T.'i lo llll mill'.) (M< lndviti 11.1/-I'1| "I" .\ aeeminleil' fop IK. Hn' fin.I lhal, are. iiiiiUr. ( nlii,i l.' ii. n.ns.i.i.hi.. ( I i

Si'hl ',.1" 7jml'Mll.nl' : .| ', 111,1 IIIOIP' 111"" H 11.jr I..-, I hat heel limit I i>i dull.,, | ,,,, I 1711. ,,|,,,
"
br lea-mi"
ill lilippalli n : -" ( i"I'map
.
IIJMHI |
| ,
f iVnin II"| llmllli 1"\ 1.1..1.11' 1 il I li.lh'h I ,
I. A >l lAiridn < | l..al'.I"f | \ 11,1 i II liniim ( K i iiiu i | nj, uiiii | ii.irriHiii:
tonlay: tlalit Unit HIP "I 111'lill .IIIIP lo |II..w \ ( ,,'. 1.1 I.> nl-o ,igilimiti'il.'p, 'II.KP I "PK, 1. |I.'" l4 1":1'I snip a:i-nl for: HIP ppnri'il fop. lhal, iimnli. nml HIP 11111 -*. lllllH'l ITIlll | llonlHT.lllll, $| | ,Vill, Brick Brick !
.
_ '( I'. .\ \. It. II. 1.,1:1..1 111'1 I., Il I Ii IMP -'i'i| .i IIIPII nf I bf | | | ..1..1.\1111:1111' .\ llii\| i.pr bt--r, al | ale" ,1 bn., ), it'lliii'innl iiinilbei1A ,..
> ti>,' | 1"111.
1:1.t.: I'i" I.I! | nn ti > ; 111-.1.1.1"1 ,', .
1.1 tit.1 .11. e. : io.ilif II"I'I. I "' "' "' MII\li| N IJIII. K > ,\SH|
I |I.|4P4 : : lltajjill .. fin1"' nf ''I'1 1111 Wholoonlo Morlot.
lid'. ,111"1 -- .
11,11111'0 arn" now f"I' op 1"l' 1 11111' U"JM Wil4.r<** *i*.f trill *illl i ilol'iil'iii .: .' 4 'II In-' "
; -
ififKitii; tntnl. | ilkf -
Hie Vl'l II :
r : a4 ) jll ",1.101'1 .
: 11'
'I
.\ll ri-'i.li'n il |1",1.> 1111,1 li-lii r4 uret-\ .1..1.! I 1m lulling li.. ( (( oni.' DP. llapin( '. Son' I,( 1'1.I., .iiit'l. fiippiAji'p'n ilr-'I' I. It hfiTii l.F.Kelioe.PrfliiiBior:
|I.- '|"M| 1. lie li.niili'il, in 'tin* el,'ninx In 'loin illji4ttmi ,. ,. Sap.iiaiill.i. | ,.1 I loil.la.:, l >niin, , ril l.i.l nii>M Hir /,1 .
'. li ) I..f : 11.1 ) 1 | / ami 1 I. noil el Killiililiifer.HHKI
: 'in-vt ""'fi, luinili-r In msitrit ,1 -id-lili" I'llliomi, of lln* |-sK.iilon: | al l.mil-dllp, I II. 1
1'lr |iiuiiiil| ,li.iiiii-li| U4 'Im ri' I. uiiiinle "rili'i'4iif, Hie Mini llo.|,iul, Srrttpc" \\' h'"II Ilii', I 1"MIII nn 111'1'.IIIIt11"'IIII"I'1 ; II 1'1 ""I. I.1'1'miiiii, inij; Anjiii.l |I.|, ami eoniiiin.ij 1 1'111' In! 're I,)' HIP .. lioiou-r, I'idi 1"1' '

mi llm nielli_train, nt |liml .: 1'1 i I. -llil\' | |\ In llll' 1..11.1 onl-eloi| I dll,, Nahilli' 111'', Im' Hie, .l.n' kioni illp, : IL i
HIP Mn
I 1,111' Tipa.nry" I'Pinirlinunt 'ui" VPI ,in,uli* our \t>r;, 111.1"" ) ,) 1.11. 111.1 11"1:111.1 \ } .
Arrival and Departure of Trains il.l .\ .l-lllll M ol"' ) Ili.i"l fioin lliti 11.,1'11 II11,11'0,1'\ : ) i || 1"W.I 1"il.I.: -,1.111 : *'*
1"1'l ) > Muslim" llllil. | | ;"II'' ami "'""" i.i II rill 1,11'1 "i ..1 1''I'oi""J .. 111 ll, 1.11 tiv IMI u i >. ,. ,, ,
111'11 f.I\ i b.ilf, I lift Mi. pi ,1111,1 | lirli
1 "i-l-MI- In 1"1 ( .1'I IIP 1 i. .'. M"l It Klllll u.r k, will ii| | |) M
Niy: I | inn nl, Ii4. ulo nni- I.t. 1'1 11"I ( fit.71 K7.IHI, KiH'.lllilH lll.M
lioniudllt* uml Niflxillr Ilitllmail. t". I'1.1. 'n S. ( ( "hl of HIP fo.i.t 1"1 .I..il'I.I.| | | X'at'lll "'Till" llfiriftl. ,," II "'' 11'' 1'1 Ibi' rmi m I Ii -.'IIP 1 11"11.1 llalilii'l-l.ai'mi" N lo ,IH. ".'". .ill"" I.i.M'O :' CI.MI li7it'll M. K. iu\/\I.KXX ,
', nl III..' \ 11..1 1, inn, \Vii>liiii;'lnii (l.i.1, .iU |unt anil li.ild'.lmi, TP\US: fop Hi,' ,11111111.1 i > 'IlI'M' 'I 1,' i|| III' ,|P ( 'inn i hull',, nl.il > 7 1., ( ,/ M'iiiufl.no "
| 111.
fmiml, nil U'e il II IVnwi-i.la. Kl.i.IV .
.'ininiii'iiiiiittiiiul.u, I la. .Isst', HP 'nun' .1"| PI ill iHof || 111. "il .I I illy. Impo' \ M N.iiu:
\11' 'uilp|, ul .Hi" | '| Hip I 1'11.1, of HIP liabil.it .1.1 il I.,11. limn, I I. MalioiH., ami, 11..1111" //ii/f 1.1.\ ( ? ?? > ?( i// i.r.l'l :
'' Nil III A. I'1.1" .; 1".1"1 | O.P ""I"'llilil "I i i.li,, i vblinlli' "bilon I "b.n' In I HIPi. I ,"' ".| ( III,in Ihi' ( | ,
1"1" ; ;; 1"1,11'1"1"1111' < .II H
", li. < nil : I I bp, .I| :llll I i.ii iillmdii .' | ,
i PC <
|! TSc
M'lllMI Nil.'J. | .
XIllll. I
s..I. 11'1".1 1111"1 .1 lli I ilm "il ,
'all "n | | 111 I'iirlof 'in IIVii.V. l I ur .iilm ti.i, ( ) |, ,,r rili" vfiffiipSummcnille !
: |j..HI-.1..1.,1"1".1.1., '., M. I'l' .'L'i .. M'. pit lo lint I 11 :1'1"1' I'I: iiflln' .( I,"( |., "but' nf Ilial. (d- Ijl'. I In li.il HIP li".I..1; | lpoilionir : I I linp.dllp, I', p. r.inlhi-p "l'il.li'4. IIIH'I | dl li.i Academy
lining "| | limp. in nl l r. Ii, ilit mill Miilp.
mlii In l I.
.\rrl.I' ., .,, .:' AI. ""J.." |'. >lI : 11.111111111'1 ,.'j "I\p\I| Tin* by I .ball knou In'Her" \IPII, HIM' "I""I.Ird"I.I. | : | In.hi In HIP Smilli.. uml ..eenmlil 1''," room" lo ..,.1..1 liim-ill', II.1.lh' .. ohlikl 1,1,1. ilri ul I Kliniilili r4uii" damn,

I' I.., ". Mil .III. a.' '-Ml. I. .1 1",1.1'11, :1.I.: | 111.1 ,"i hl, ) infopiiipil' ,inn, .tml inlpip.tiii', | )| liH'utf lii.line, :' nn | |, .." ) .HIP t 'eiilPlilil.il, al. ; : < ( IIIOIP | ,\ 4 li 0,14 |.iV (Lou,,,II lrl.a| l liariiililli' Near Mobile. Ala..
I IA" .1 :/ : t. III.M.Arnd .1..1 t"i. 1'lil"I'llliI'j \ ) II".III
', I. .t:1. .1. "1'. \\ liilo | ( iiiilinan Imvc I" | \\ .' lni-1 lli.i I" .' ...f \: ; | ik (l.i ulli nl; 11,1 1. t.\. i.lalii
.
l'i ". %. vi. i"I': M.1.1I 1111. I'd-py "I vl.\ | 'tinif.To 1' :. I I. | I il.l ll i- .l.n, iim ,,,. ,
liy llii.nil 114 .. 11'1 1.11,1. .. Il L .Ii) MIIIIHH | Ilili. ) .M | tl-i. KnUil.iiii, lii" (I.I..VM i hniuii jmrnriu fsisii'ii |U, Hiilil
> a
11 "III.il".I| | "p, t'olil, I'KoriH ollipp 1.11. : /. in. rillni'il I.,. |i, IJ.' .
. n t 1,1,1 r. ,
: will
j
\il IHI ibi'ii Ufiv
all <
I in 1'eint.ieiil.i anI s Im.i 11.1..11.11 "il'l I .111 ( ollur.IIP : I" >\ \\ > inly Hil l ill Ini.ii'i rinif, utIN
r.ll. .,, I the nafiL.; nmlll|>p| .. I I.., ml In keio Hut nil IIP,) I na n 4 KIJliioio
I (.I..r l 1.1.1.,| Kill ll-IKC |*| "." .''' 11.,. ; rl.PS on I IIP Hiilijpi I. A .1..liII.i.I"I'' ". f lib.il in hi. aid fA |, rnl I, nil., 4 llinriiin.li, IIMIIIHI |HI|.
H4e.ni" In l'i-ii-iii-ol.i, I ",-, Iml llnamlnlli | t r .
li.u" VI.iiul.Ki, Me>liii-wl.i mnl .'rul.". ulI. ml, HIP ((ink.' 'll I-IPUIII (.Him li atii.uuniim' both I w111. n"I.I \111101 I ." .h'J'|
I.t. ,111'. M.. ui ri( I inHI lii ,I'li.ii;' in 7---H I'. vi.i l I. lio | | .I Ii. ( OUIX'P (( ,11.11. il"'C'lil! I)lin-x -( 1"1 to Hnl, )I. a-:,) -.-" "I",1"'IW'i. I..MSI 1.1\ : "'" 111 hi our ollb'n 11.II,| ,'(..id* In n* tthmil I'l i I'.M 1 1KIri.li ii-u.f!.Mii, ., Hni | ul I'hiUil in iilfii'iil'iii. Kuiiiuli il | |-u:
i l I. ai* llpi'iii| ul u-nii: A. M., urriini" 111..1. : lo 1.,1" lo I.I HID 11..11111.111111.. | lo M IIO-P ((4 ,,1."ii liipr Wilil'"II,1IY' Halm.slin I If, mippn.eil In. r I Inili.t |i>b..|, r .M.ilill.i, tlm mttti |
', .. "Il.1"lint.Hull lit H.lil;: I. : : I'nnil of, tlio, Tin' II III.IY foii.1| I ilt. u ,1"llil unniiili' I ,11".I.I.illil.11, 1.t tit | /iM li \ XIal"1 Thn lp|" '" ) I '"' ilokyiinl ,
'
,
) 1..1 I (1114 il Jileifilli ..Ii. i.il { | ( iriiil ,
,1"'H' |' 1'1 "'"* inlPi'i'.U, >PI'm veiymall 1.1)\,1,1111,1 "I .I..il I i ,,1,1 U'vliii. | parlii-i. HU |u '
I..t ,ili.iilrliii4 :iiiiiiiiiiin" p II. OK I UPMI il IIIIHHO ut II riililil,il Iu Mil..iiu iim,
: Irlil. pini,4'| ul 1.,1". JI.1..11 | I'l '"|'| kin li 11 i I. nH'pppil" by HIP IPI" ,,1 .. llm I n lib u IIO.Pall :I' i. 1'1"" 1 ni'M I .i"i'.I' o e all i llliuM; (Vorwllt, !; I'uiillrq jr.oiiii
\1 uii'l |I. lli.inkfnl l.illo-r Hianvnil
1,1"1'111.11"1.1 .
nun I ,In* i li.nr l.in I f, i /;, Ilil. iu Kiil'li-u >i'ur, 11 oliin.lit liiuki-r in ho
|NVIJI.ili I
tr.iui4 NIK Hi uml, 1 'inli' mi i U tin-, I" "" L-ronu n ; ??
: \Ih \.I.h' .1 111"I'hl"II."li'ill 10 .I.. .IIM'P" '\ I i. one llm. ( aim : | > ( inlPrtdxen llo, \11 ,1",1. "ilI"I..I.I.I'1 ,
.vtniiioimrj" r.nlA) | | 11'111.1 ml. \ \ \. i.ii cm by enilep 1..1. 111.1.1, id ) !( 1 1. ititM-n 7uH, .01 1 tt HIM ill,ui i,I |u in,IIM mil* ami KtinnnlHHriiim
.: ".\1.\\1'1.1111..1. 111,1 inai'ini' til'>l 1.111 ni, k. I 111 hl..h U iml pa-ily iKpr, P.I ini, .ilpil. --- --- "' lip* only knoll n to p.llenl' ami I | \il.II..1" : : I. :, :1. IKIII..IIP I I'fcljJ, IIMMll.kill I.'MU III; limn ul un) IIMIIIIT linnUi'.ilixuiK -.
.' iifl'l'l .. Iao \.111:1,1 .:1. alliur i.V'tl. Il44ltu 'J.'iiiJl. lunniil, ,,
I A I VlullK, \TU.: 'lninii \ ,. Set.1)4) l.iniflli. ; !
p ,
I | .1"1'1" UV Ibii iiiiirn Hun Ilio lni ,
i-d r irUiiit i.fi'lr
(d'lpiiiillnpof Illlil Ij'l
t7llll' /iu |
liHIIM'l
( M 'III
-- -- ,1.i.l. 11",1",1 In 1 linli I h in.1. k-mnilp! | M i
Ili-allli n SPIIII, Ihu.k l'i'II"' I jll- ,." leiiheil unr 1' (( a.I
:. .i. 11" I'nl.I.. 111 11.111'Illi .X.1.1"1 | mil 'r"l. Jn-l ut'Al. l uml (vhelii M """ M''' t "'"" 0 ""* iilnfiillliiA\ I li,' hUl. r< lu .litrini (
ami ." I IIP il .1".111.1. I. MI.II".II.( ".ii.b.il<>*4 ; Mm ,.. 1.,1.1. 11"1 1".1 I fiiib'il., a4 iit> .iippo-ril. Ii | | : 'iU.'n liLiliiitmiiriill ,
i tin
Pensacola and Ilrlill. ,1.1 *,, . .1, brlxhl .hil'lirip tl'I' nit mli n ir | ur. nit
i : a
'
llii' Mn rin llo iil.i, -- j jy -.I Im, 1 ; n.1 1"1'1'| | ) I'" be In .l. I.HIM MUCH.HI' ,
11 '| : : I I : t ,1,111 >.1..ltl. I' l nuirillm.it I. lli flh lii lui riniitiinu
.. l\ I'.dllMS.Tlipi'p ; |
.''. J"I I, '';1.n 1. //1 IMI'l __ ____ .' |!) olili'iHi.in, (hi.lieii.niv ,1m h.inI. i ( U.K. I lnp| UMIJI ;. fuir Hkvllliiiiiunii
IIP bl >il In hint
IM Inn
> M :
rldiT I p'li'l| liii-n, j.i; | |
; 11.1"1
-- -
I III..I..li.rl' 'an1 | I.I.I..III |: | lll.lt llolbiii'/ 'r>lp' berKid'il. iMlii; ..nrtin.lt,,,), I ,HI|. rlirr ,->l
I.j, .::1.1. t J (iniiiv Ui>fcl.t.i .. ami al""II'\ ; I \PI'-MP| |iovf| 1,1. I. : palenlbuif our to Ihfolhir Mian amlkeip'Hot ooilnliil luwl.v ,. ,. ., ., I. TlM, I Hiii.nir Ilifui|, U mli.ilr.i.
'1'1". lio ill lie pUi'iil ul inn POM .111 Iv of tin,* pin ,. I 11'11 | ) || m | rill. | i < my
"lll
1'1'11"" ,
I" \ \ ili-.lini4 rnlnl.i. umliamli.it. I II
ir tx.I. | finely > rnl
.
I .I..t ) | lhal ,
I"ilil
"\.tX. ,11'II | | 'M eliutfu wlon in,win;, pm i MUn| 7M4jI.IKMW 1 ni.ilril| | lullui ml ,riK -l. hlluitttil
... .. \I'"III'.III.I""I'I''I. dili Hii'T.r.it |
: \Vf
I. ,' CIII'PP \ a-fiff (
!I. I
: |1' .iiJU .r " now iluiiii ; ivulib'iii'i1 IKo .\pr' |1..I.
.1:1 : I 1 ,
ilipp op ionf .
) | > ;
I IL.I.| '"" \1 I... \.I I,1111..1 ) |ipron. 1'1' I /11,11.. 11" liaml Hul h.ii.' llil"I"1 lor llii iit, ai.t/n.i/ ( / "" mll f'. Mi.1,1. || Atihli my | Miir.HlllllHl .
U tinip HifMi luiil.ila. ,
IL'"" I IK- 1 "'rtiiT, A fiii'tlmi dill 1'111..11n""III.III Ih. Ihi'iii lo 1'pnl. 'I I \ 11"11 HI" irioiimilir| Vmi ,;, .MUIIK :m i..i.IM ,,,,, ,,, .
: .
i. bnililiiiit |Iru. .. l.y k| IV I J | kJu.ly | |
,
.. "i ni.i <; ( | J .stlHsilli |
"I-I .ilipo.e. r. in.
i "u. | ) | i i UM.II IK, Niiein.ik'iii
.:. '1 ,....... .1'::l ri Illullii"lllhi..1 1. nnnibi'i', il U l"I.I.I.| | loiiiTilninil \ Cm;. mn-I I |1"1'0'| two >unipH | | )"r I | ,. \ 1."Jl'bli-i.iliii.i..I' ,.tllo( art* .111'1.,1| ,| 1111",1.\, her.. J.ui |.,m. ii|,| !. |l.ii i ,|.; i. iil| (, ul.nil ihlrly r,* if l.u.l In Wiu|, |,,
111.1 .1:11\,1. 11.11
4 IUVlfc \.10" WI' nnli-11,1" liy tin,, Itnapil' Dial nn i't4g4il "" II U nun li Hi in nv h.nl 'np, >bleiii4: lor ..llli.. ) lu le.nler.or" ... : Maillinii'i: U Hoiking, haul for unnleiiil It. I ii.no.in. Ini.r* I It, |.;j. ulinoni iiil.l.il ituiuiiw fsiUna iMililut f.uiii-
I.r.r ., ,
:;: i I : ;; 11'.11. tl.-i. nlon- ,i Ann rU-un 7.i'i; iO,
.iH.wl Hull.li4.lCl| ::r .i.r i :art !I. .' "|1.10\| ,'.1| 1.1 I'I 1..1 ami,. ii'Uilipi into I 111' ImmlrpiiIninn. 1 II. I CudUM'! MU I'ltib/ibly" Minm .| ---- ,: op. 11)1 Mhonl. 'I lip \Ve.l.1Fllrl.la iviun H.'i-iooi in.iii. twin milk .*.. i. wiili uuii> rot m fur UM> uwful umlnllliy

:3*. i ,IMII.II'. !\l Iliiily, il.i) ., luiiiini'iirln" ,..M ii'i i ,. : 11.0 "le.i'b'r. of" your vulnablo |iiH-r: IS1.1.1: ""IIIII'\ .ulinnlil bn 1.\.1 '.rtn in Ik Vi.-t.iui t|.in, v.-u.l |., ,|, r4 I..Vut f\i u-i..' of krtlniiiiiux; ju fcilu'HilyHIII '
\: f.... "". jla.0 l tl.i.l.i, ,mnl M.' n'I.inn,t op |11 .',. inn.l.iril >.t mil >, II, li*'<|U M.I, |H-H-r <>IIU| .- tlu.III. .
IU oulI lpp| | 'nonjl" | >;ii Mu.lr I K:. \.1
'litr I k,'UIwJ .1.1"i .Illli in.I. I il".I.,1 i .j un .1W IhnilinuhlepMr. .
iii'i.il
IliUllin I \ : inMIwi lt"
1.1. Ilu.1, rpi.ib>4 ni'iv : i.II ..1.1 mi- nil loru- ? ira-i |>.Mi| r .' >rcim'"M..
..! ; \1 I _. r ,:, i Il uiil .ill.ml,I pioliiaMmu' .. : ami. Mr*. .1. .1. | \.I 'II.I. IV-.Uin Jt .Ili-irlll i. i,, in, { tnr.Hi. |
I 1 .
''::.1 I.L.. .1..t'II'"L ,: T\hi.: NO'l t:. 11,11 on Tarragon.I.1.ti.i'ti\ In I 1.1 ul'r. "I 1.11.11 11,11 lil"111' .I"t il11' "I ," III iu .In. |>.ioul f ui j no frll t.1,1,1.1, II. 'I IIIf.llM.. Of !llll4 l-l.llll.ln,.* )|Mlul >
11 ill V rtf i : > I 1..1 1.1 40UIP ..1 onr ) nn \i.iniirieil l. .Mr, .1.1. : lyV. I \.1 I lot i.l. It ,'11".1., it mi"h! .K i, in UH ,I- I'uliivikUull 'I HIP ft'irp inu( .' l tin- 11.,1 .1:IIP. Thr in-ir :I.J.I.II'I'"ldl' ; 1'.11:1 riuu ii iiil) I-H7X. ruekr. n mi nul. Urn r.l|
1. llf>l< fi ,- I::! /'hlh kllll In all. li-l,1.11'Ilipnlililnidiilil ; U .ii-liiiix, 111,1"1.111.11111., : :" .li.lin S. |1..1. ul .,".,|. | '.1",1 i n id II he ,,alp.l in <'i"1 "'.ly'.1 fcir i.iiliikiii*, ,lllt ) |,r...,,| (,,, ,?(?, i ur K .iilu,..: Jlu.j,,, limninx uu,|
rir. "mil- .
Hi''i-| .1..1' ,
1'11.,1 .1.1 ,
| .
"" r" UiIti : : .I I III >'IH ( iiuii-l | r Kn t, i|. i: ilu..lir
1.1 ,.. Kii>l- If Iviu Ibimnv : l, 11:! I. 1''III".ilil' lining, lit nil llwir .irli IVm,,., ,. ,, .
.J. .il''j; .I ninl r.l.inil 1III.II, nliu ion am) U line I"i"il! ubli'l. I "i. 1.1"1 '\I.i. : I.Vil..St s,., II/, ;,,,.,' run,11 it.* ,
I.- llI.K .iik4 -> ; '. ai'ol.i U ilin- 11'li I ., ami : i -I lull' pl.ulu. Iin,.' IIIOIPil il l m ilua. Hixl llw UIIIIIILU-III. ,
|I"PIPI lly 1".IJ'r." 11.1 ".IUI ft-ft of 1"1..1. I lie (vi: < emivprlP'l In (vlipn I II"ly I .I.i,1 1 link m.Mlk.l f ktj.lln; .S'l/, | |IUM-.I> |
,4liHi'Uli llu :11.t
,
....: l'i inn mill infct |i i| ,11'1 .UI'II..1'| | | | "il BIIIII'h to inoip ulti'iilion., nml hmne- ,,1,1 ll X /, t, >*, ,S..Mf alUi't| M -t.Ikl. .
,
.". "" I 1111 |I.ill ICHIIli" '|i.llu| ,HIP niinilwi-t.l' fctl ul | ( ib-veii ol' aj/n. K Mt.ralI4 j : ,,, ,, ,. ..,
1 .1' .1 .,
"I < r A S | | |
-' >| iv >:1 .. I "'ant .. lihc'ln 11,111.11) |1"1 ,ibImlli'i, b.i. .lrH" onl HIP inipmtm | | ; ( ? ?? jnnkir, Km ui.r: ami ll ,
1.:1', ''. 1:. Ibi* '. KiirlliiT iii on tin. n'tine i-xi.-i'.1.! HIP tin* Miiirt* of IbiIllllbtr ) .lm ua ll'onble.l (dill iloiibl, ; but I ,,'. tit h'. Onr .I.i.) men are leu.iilntfin MI.IHI; >-/,. / ,>u>< lsil .Iri.ii klt.,1 wItmk
I I. I .
I.L... .. i 11,1 .1\ i IH4 HI; NUU I.r k. K *!.;,:
Ittltr JMI.I I.' hlI': : "M" <.! fell flit b) Iliu oilier by Ifiiiflli :iV bi-r H/4V fli-ar In eon"". t I onli-r. finni olht -
lil 'lull.loMirMi xin r ,, III. .
M4fl 'Mi4A > lul fitl Af.t-r ,,
: : mu ktri'i't tlm I !atholi< am eri'i lintf .. .1 > ; t | t.m |4r tiI l-ug uiulfliiM) r\4'ii| > it-* IL
_."_ ( "riHiuit* r.A.' .1___ Tlieollii'rr* ol tlio jfiMnl 11'1"jlh..I| ( '.nri'b lloil a.4 all iNbiip. | MI.Id lee'I.I b"IV nuny let I tliil f.lil.1.lil 1"1..1 with tin 1 I'retbylfii in, t-hnrth ul I'I'lil.l. 'MI.I 1 -III ,lot. II IP IN-IIIX |"|"-'Ii"'j| l wjn, Il.i, rel. I .1 O; tk .MHlU.lt H-IM i lj ,|, i, rmiiM-,1 |.i muka ( ,1,..
> .
| ,, ., ..
.A ,1 not IM* ,IM Lot- 'I' m.v I k-ii-l \ i kit
W.I.11 I" tlio Iloaril of ll.iallh d I"'f M
ArrS-M..," \ .h". .. ... .:1.1..14. raniMi .u..I. Ilml. 1 Hi'-ily. Tin* rou 1 lin ) fill 'fMinml ,".1..1 Hit- |\.1"1,1. of 1 1v. .1, \il In, knoun '.' V>. kit i* >l 1.1, N... | ;' I.M.. mt ilurv fii.in UMI r.liiiar) nc u t-ui|>l,,>Ml inM'nll'.ii.
uml
_.1.uuu| _4.t. *._..Ill* ,.. .. ... ...II..I.alli.1, in HIP MIvriiuiiol'iliiPII ,! ( I 1.11, aip \ : Ijlil, ami'bi. "II'" 1.f1 ". \ 4 7.11' dollar, \ I." I.. Kiiiiii li." nniil' 1..1! :" 1"1), I.'r".1" od-i- M l tie, -Oomi-' >. .No. I I.II,. in 1.1 iti. HwtMiliimijr fltni.| U ktliik,

I-. *'. *. U. It.. it. In do au4nl iluly. If Ilit-y la ki .III.I.Ii.l. I.ilg .1"u tin- I.I .'" ami It OH p. A t'ttiUP ,,Icalh .liu iii.iiiitaiiieil a eon-i.li'iil |1.n' ,. ,.," l. ....1 I" I I'll I'M, Illll I. ) II A MX IIIII1H, KK'unitllliiiii;, u.t 1. iuk.i iiii| ..rluiitI
> ,
1' ,
All MtCa.lU I iMUllft*!ill* "'I" '" I.. "' "lllla''I"r"1 11111..111| .1..1. "I l\ll.hl.| Van, | i .r uml ittfuI. > !. (,( I ini4 ikMrjIik', lailii-ul.irly fi Iliulinr
". .. .. Ihu klrepl Uuiiiincr* an.I l,ul'er_iinnywhom t tnr 1.1 .. Ih" 1.llr Miy, viliui lime \111.1 "..ion ol lUilb in ( 'Ini., I. a Ml--.l.| .>. M, 114 Iu UK f I.U.Ifcl |.l l; //, ?/
\:.. ...L_.."' .,.. cuit IM bnlx',1 uiili lili" l.e. I .,.toiinrrly I (( a-'P' .I '.1.!) ill,Hi. > of HIP IMIi nhu la\'il; -\\Vibimil, know- 110,111'1 1 milon I II. I IHI I i.j.l, H-'XH.IJ.'III: //,,;/.,?/ ,,,? < 1 1 ( ,t.,i,Hii-uwtl'iu| ami l.nU>.
JI .".u.. .. I 1.1. I'lil) lint, ""I iI'. 'Ihi'M. : I" IKM.II n..lllh. 4J"i .1".11..1 alMitnonlinaiy 11.1 t-n- I Ij.r".1 I. I.. --Illiji-i I, I. l.i," Ihili |ui Ul tiwir* i.f .lu.li,'. U lieiuK |.n |nin.1,

I' ".'j--: ".j..,. -- .:: .. .; ..III.I..c or a ..II.of \1.lu.il. rv. ; nill n-all, .,1.1 I !I. the at. t I" ( able In t? lir, iu .11.1 ,,. ., ifjiuv line oiHirlunilie| | ... inipioiliixr I I I. lii nf .li.I.| ln;( ..Hit. .. M. ..1..11 I M l>i>|>', uli ilMaiili.i>, IUUM U ,kiirtmu

.J t .. I'M.kiuntnlH .. f ; \ lit? ,itii "'lriIY al..I..II.'lle, ( ) "i.lilg... .\ ,rriI : .1"| ,.. tn' uilvami'. bin ,' x.-lf lu.IIII.II..I I I idem well. \r '! I 1.1,1. ut llm in iiiin.il |1.1 it tit .1-. ,Hrf n.niUii.Hi.| | TliU l U'ffWMry,
.. I".. I..in',"' ali iM'stily of llii. IIKH.I.1f"'III"I"III"'I IJ ..., mil id.I.,1 In .1! 1 .imikiuK lull lloh.iii l ili., 4| | u.lu
A",..' IL.4llllf.' _>ll ';.. W', |IOMI line rare la.lc..I..rd..!, .. '',litf (iiisbl it lo evleml bin i-.lil (r"r ,1.1 I i-liiKpa;1..I."rl nbi-n .1.., b n I : : ."I onr .. .. .11"m-.1.1I. IniriMiu 1 1 ll |.fc.., i-nnu Hull, A.I, In y.trt >.ili>ru l ,i..
: 'I
|
I ... '' ....I. ,. .. Io Itl 0 mitiii' ttfil4jr ..1..1 al,1 i iI II.r. .1'1.11, ."*l ? |I'. Units.SiictLi : bill k.-l ilili'1-1 III lil-I 1..1..1..1..1'' ,,11.1.| ( re :iiili4. I-. :, ti. .ii/iii| it; i.flra \ l'l i 'ul.i| u art alwjj uml. r M.rll.iuif
lie i
.. "_ \.L. .. \ further ilnwu on Iliu .h.! of Ihi'ir ..1.1.IJrl ; I.II ..1..1 ; | .| 1.1 'I' 1.,1..1.1': not an a. ,..! ..1..11..1'I" | !.<.)' : ;, ,, jr liuku if I>ui HUH,. iu lii |.-vr..una inU m.lul
a*
of ,
) .111111. .1''I'lt'lr.u'| | 'I"ilt| uiniUr - by re",|iu yabublu HoikIn'; I I I 1'.1,1.| Hi. 1 will uol M'll limn 11 1* r |m .
NiHliil Hut -..' liivul h.idrrfi' lnil aUe .I.r" : "u,11 lull ir, < I !., ami tlu
nl |1. i* JH* IW : > K: 'ttiiitiM; l el al > ( in, > uuuyI
I. .I..I. .. IIIPII wli |ipi'M'iuo ontut Wl. :... | I 11"| ui i< of liteii-u *.
I i".iol NI-.IV > IIK!:
kill I>U> 'U4tl. I. I > it- ami -tor r..y ib'piiliiiviil. I' u VIM. i.r. I mU uvu.Ji Ui <.f imiiul imr.. .ii .-,nt'iru
I. ...1. .
) '
lit ...1 I; ,I.miirtsV4juutfM. 1'.1.1 I 'lkit| .1. ."'|1'< mnl at flrpet copiH'r* In* I.r t'alllull" I 1"ilil. ;. 11 \( ". .Im fri'ijuenlly wrote for Hi" |. ..<, .epllo. I.IM.U ami I.-.-.'" Hu .4ln.l- .1 l.i llu Ir |.rut ttf (1-il.ui( 4. Uf -
Iu H.o lir-l .turv.it
I ,
.lore ,. ,
N. \ \ i.L. IWIIII: p: I la Oil iinl'' npMiiur.Tin | t I'll ,t* 1'iue, Ittmlmu
.I lt,| ik-iu.b Iralu. fr.m I'..... It tu ",mil* Hii-iii I uolirpalilH Us i uro "',1 I '"lh* kpi'omllory l-'In fp 4iillv lilii-,1 A ili-li-xalion finia t the -I.a..l|i | ol 1..1 I Ii4..| In-r life lm.i| >|>.ii'0'l no ibwibtwuiiM > IMj J. IIIH.-U H.-riUK turiflul l.mnl. | l.il aip-uiuiu In |, ii,| li> lflfiLmriMivul

J.L-.I.. mi* tiiuu |KtU. IVlli-r hare mi giijpilall ; : : l.tiur, I'jj.l. liiillioanii, _". liav" alliine-l, 1 .','e. tfitalirellemi .:Kiilt-ri'il-4! 11.1' "I'. the uml ttiiurli m< uijaucri CT
r..AC( uUI"1111.".. than it of I Ilfr Ilio u.of th. 1..I.( 1.1. It 1",11.-1. J ...\it Time11111111 I.". b.tnixl'l Il4tr.l,4w lit* IU.II.MM J.ini atkul, ( It Ib iv U 4 | fLil IK >r,I.
l> il 1..1. i:* l |i. |""j a gla..1 "I..i'll.I. .. limti.1 bt.uiture of il4 kinil onlUfot til WIIIIP oilier', dent .1.1 I In- buy "" Hi.in .1 tin .1.I| |II .rlllj.I''J.I IK Hie .\rlhnr a.lminl.lra- ? ( ititiil; I'jU f.l.VJ. M ull'ui.ik'l 'I uv rul ul IM trbml, iW-rnxU wiUiri
.* il Mill w i-ii. i< f4 nlly kbe liibt-ritfil (, | .. p ,><-r, .1; IlinU I'lM-ttrr* 'JiVo.Stl
1 r
I.
I. \ .. ;,.. .. ..11"1.'U'I 1..1. II. Suy"I.I: 11,11"11.11.1 11, ',. 'Ibt'T.-l'. I M 'klu.rel' I rirf.Ht ll.-lt f.Mkt, lly t
) l | ttnflop4 "II, ', n. "
V,ik .: I*. .1 1 .: :i m. n..i.I.. .1"llu |I" iiiiroirini-iitt in HIP .-Il ,lnrinji )(..|piiy.| Jv| nearlbey ttpnl lollie 11.111".I.1 il H 44 nuiirt-.* tfreal s""II. .I'r .liik i:, Hru 14. k-ulUK .1. MtirtMn mUtaLru au,1,I Hiu I | > I II.:il in HIPIII, ii ki-l on "bilimprln Hall, .. SV. 1 I,,,, '
{ T4 \ I. Ill are d-r) "f'l ; infei-itil Ii4t l<> gryjl |,le4. >nru l>i i'l ? 1. kliyf lu.nt ..
Im-alily, or ruin.uui U- .
> urii i HIP i-uli'iiUluiu of 11..1 \ I.rull ,1..1.11.101 um luay tt-IUIMld llHf 4i ; | | ||M
I' I Ui.fiiU. "II I.L"I Hu'lt\ar : flluw fever at Hit N'avritril .uiniiipr > ', leii" for 'an) -liil-ine4. lran..i.' ," iwkl t VIM l..i i l| ami rI ik lv r, i ri | |
"I if ., in. I I.'i..r' } Iniu-t i4H uiiMt ami fin-i, .I Ioiniivof alioit w l.t by 11.1ii.. 1".1. Sinl.b-itly, 1.1..1 l r.UI tliiily I. i >nullj.kt |., i ft u. lint, i.i, i,
.. l.ii.l.: .._. h.urlo"',.I U uot *i-l autltorilatiifly ami, ier- I. go" of4 U li.VB'l hu.1,40, I amt of bit k iml Iinl \ill pay. 'II lp t.I.a.u.; w t kk.| .1, v.l, .(lurf.nl .4 f .,,? ,t b, uo lk
C".I.\I..I. !
\ kinti i i |I.i Ui tl ttubIU abu.I ( r next ( lle 'I'| 1.1.1. .. lull .
4 ilt.4t l i I ) "I. I i. mil iu'lni't-il u. Ilm al M |r |r < I riek ; a VI
.
.1 'I.. .. ,..tr."" iilir ilrt! >i'luiuinl. Kit'i| 1..1 ainluulitiful ---- .1.i ,int Mti in....U) of Ibi'irloinjj rilivoitfamily: .| I w/onl'l IMI u iu) '- 1.\1\ 1.al.1 >. <* IJl *4 V I r*'#> M4. nil; |<..irliiuldrMI Ihi* ami t.ilur nil.III. .

'. l i niiiV. "\ I. ...1.! ... Vil. ; I..> ; -Ikjtt'i nll*,ur }our.rldajjcl ......if I Illut.. .. ..; I' II, .'ill.t.li-lf .t rout.iml. "" '!1 wu I'tuviilpiiee, .1.I| H. m.l kmuv :i ''"\!Xi-U """Y lit-piralion.' 1.1 i, mom-} >/ >/><' ttt, H r Ikv 11,41 kit timlllllllf.rii .
.1 1..11 .
'II0' 4U | .
i lit ,1 Ir4ki
4 41.
I m.iLi. IH wu r. *
ln. ..11 IVrJul.;. 1.. I" uriii-.l. alxint .1,11.llg ". :.> i iI M.-.rr<. .\. U ,:..ui.:. al,1) I *, I li. ,,1 by (tli'u-h all .t*.,.( Iufi
l < :. anil 11..1-.1.- I t.uly. uIoul rt'ivully UiuKhl Hie ..ul.1 \ '. ,. 10 .," (>..1.) In I 11"1 who 4re i u.o ItrMI. u* iu uy |ir l->l4Mm J.iniliitt .
1.1..1..lil" Ii." I. .1.laiu. .
-- : >niok "K'aiiilii4: Kill-" ( ,1t4l ta but. I, fjiaiiut in iMiivfrutu Kill U ,',! lbi< t l
al >nuiiu
ua r M.ukliy
Ult.V 11.>. I |j't tlirru I U-4 HamUr.l liiui- 1,11..1, ,lt>ii 1 f rSi lienriuau, "I Coin- II..1 .-.1..1 I "*-.,r.1i| !I.( II'M 1..1'... I Iiil ; .1- f at. r, | r..l. I'rvM-.,! ,,u>n liti>
Arr. .ui 1..1."" "". I: .& i ll 1 hi | frmii J4ikmvillf : ..iv ( 'ott'x.
> *
1' *Mi ,
I, ..... :.lh.. ;'" & .i-ola. 'llm \<)r la i-UUiu .. I ..".1..1. .1..1. ami kill lufrntfirr iluii'iwral i .111..1 1 we are ..'I.IIII..1 uur l-i..w/4t |I & -- --

Amtro.. I:*' f M. 1..1. 11..1..1'.1.i lo'tjkr juurll a liofJ'-lw". ami bl4..kiiniihi.iue.t au.| |irniuUoM lo allay (he lililn he, Kli. we will mt 1.llk of lu-r a. | ami ( Ni.l-i -. liiiuuiiil lKlil UH>| tjlu. n tail.M .

I. .am 3:14-f M I .. llf. t. "n "If .. \ .>M* rrjiUtnp .. al thai .f4inl. I d.r- f f t'triit-iufiil t-auo-il. b) tin.re- "blbnla4; lirlu witli J.4U. a.lj'', T..lil.. .tow roii,.I.I"e in 'bulk ami l.inIb. -. kliu l. fi, iu.ly |u .mu ll |u<>.
U Ly oln-r( "- .. ill''I'r. M l.l, 14,41 k. I M *J>, l. i.1,4, W 4Tkl I
.rll,1 ,
i ell f the
.a..i nf at .Vary !
._ .r t a-|>, "** WMI. making *[>tt 5lily of llw 1..1..1 ta.. > .w d-r :w.iil/". One of her fai'oriln. I.U4t' I.111'\ nl"'| lu. | iii.t D... ,.f nHUUW.tl 1.1 |Ti4 | Mrjiiutl Ut4trwll'IH
h.i. '
u'.r.bi. I ill .l i \ .,'.1. IlKiuuki .. 'iiilur i | j h H 'In. -| U. Ibltllul |.'lt
(; now/
; nlaiuir UN* I io-nl-Knottsli hli'liny ..t! 1:; | ..I.lil..1| j K !.;. HOTE3L.JltDAUI'.HJ'UIH.
li .'1 .." I. .... I 1 _. = ; t .
"an.l .
1'1. .. .lio. "
a
: klu4 of II* oU bt-luyvl j
,1 J.U-iJ. \ .I 11.11..1. .. ollt.{ 1Ik.,1 ; l" ( 'iy .,., at, II Ilr.J. gUvtU ,
lit :il>. (X, ") Mil i u( NVv OiUan* ami Jjikuvill" ) "t'l Iil, alr ttu-l .
.. .u.Ia .
.1. .
.
tb-alli .
'
tin Only a
| \1.11'1.
> I. .
4. Ji.(kill itlk- 1.11.. j Hi4t ha live. ,:111: .f. 1..1 ; 11.w & < "" .. 1.1. t f. Iu lul.l riw-4 uud U..M.IM.I!.
a
,
... .1.UoLiliiui.. J. A.t. ".' 1',1; .'.lt\lur '....1 .....I'u'I.I..L 1..1.1> nolbu! "liliMii.iy. 'JhUU oul> I ,l \.u..ij|. I ,M.U,| at | f.u.U.IVotloo IUu n-vt |4tutt ff iul4 -

'. ".:. .,.1| i he |4 n|>l0 are willing lo : 11 r. Ii. 1. j"tll will annul to ll.I Wi It4ve. fuur ; 'Ui. liuiiilr.ohl! ..> .|>riuiliuM>:.f>urb 1 lifit. "II.lhal ) lh Cull I m, ban, 4'lsar. lh U -tffiil

.. C. t laL.liU ...Ii.h. .i.r roiiiiutiuityUl I 1.k.lllilllill \i (Ujkitl; 4Ull re.I .. .u.jui| OKMl of Ibeiu umul, fur, iretli ". Ib* !|>iril .1.,1.( lie tt.ii il tixtr Iu Ibe rlly al li'AU-w lluI
aillkli.sl with Ike ; .
.i. \. J.iSt-iinllcarrf u bL I' I 1ti1..I'.I..I.I. L IU U.1..1.1 ..irluK Jv|<4l-liui'Ul .1) 1 i |>lr|>arri| In i..ibl al (I. t..... UL '.ilk al 2jnl rep life; n.. U'liuK. Ami M u. not I k Uki* klilf ,14)* frmuilalu nil l-ilu Uuv I (wl il ta lk ui

.. ... ". ,\. I .our -e of jelluw rIU" uliI I. .any woik in I a.Ii. ir ....h.I. |J\vt IINol.L >.ry in ",1 4.>Iu {, for in I .111 .|u, HH I.| ky t i>-
A It MMI4-1 Ku. llu lu-ilay a'i 4 u Uw
rrurl4 (
f .t..&. .. a full ktM-p Mtci'ly I.* tlMHU: >-IIM .11.1' a | .a gn> art. All vnlm |imiu'llr| ] ami ,ali (.1.,1. 'lay are |.l-| iltiuj iu |U wvrbl tonl .ituti we ...I rUI.I| If we faiul uol," ( niioker cauibl4W Ugarx, It uu. i Ul nix* fd,ml Iu l.u ti tiiutlU.

.1.I .MtlKIU tlM |HtlruU l<.I"..(I ..III'U, a11.qn.) umLu8.. .I li, ticuttxl.- uu-lcr >ar|>c-l4 aii'l iWno "I.low. JoUV B. J'..".'! A CM>' A. I1


..
-- -:!'1. <0- '

,..' '0, )I..... .J -

... ill S.Oat'.

a

.j! -
.
.
I' _ _ _ _ - '- -- --- ---- ----- -- -- ---- tb.
"TKI.KPI' : : r'uxNc'rToN..j: ,
TltK! : '1101rut\ /' () : 11"'f' "4fltI 'IIIJI' PlnilMi'p'' n Hilrhl" I lnmm\" a Ih'Hf' ( ) nii'l' flt.isty. t lit Make' MnrtliniiI'lifln HARVEY HILLIARD CONFECTIONERY IOj a,

I I till(" ', In 'n lii'lMill' !Mrerirnr I ( 1"( I
I il I'lio'i'im ...I' Inn-inl., ] ] & Co. ; C-.
jait I In J'oiiesViIIis
} I II'>w -"nrriiii.iii.ii (1'\I.I/lt"/; 'fnRf" I 1'111" II lr HIT I ? IV". ". ( -AM. 1

'l Tiir! "''Ii'I'''I.r.'I. K\MI I It :I It I I lieiciM/ lo rain ajtal'i' stash' afti'rilinnor j \1'\ '', Aiifin l In _If n full 7
J | | .' oxo| of \"I"hll'n.| ; Contractors and Builders. ARTICLES. m
AIM' *. lenlaii,, ', a'ml, a ,ilNifiMeil, elli romiitinii| nn.I i hlhi'itty: STALE -\tf, :' a-

I ,llufl, .lit.' V.'pn /''" tt ho, eatnP ilott, n nn a W"Il\'lIr.1. I I Ilio, 1"l'lIhl"nll'11'1: | | his ,tlmiin l I. '. -,--

.\ lini-l, .1.1..11. i.flhi'tiiPiiiMialilc I t i l'il.1 I Si filliP' car ln-lp| nn nM,/ m.ui: I.... I nil., 1 1".r!I lunger I itniiut llml j aicripi: W

..I.. HIP Mllil ..r Iho, MM. nil, \\ lid t h 1'11' :, illsl/ li.h : 'I "1"1,1"1| W litrwj. nn I Ttionii, .It .1.'.1.I (\UU"\HI';- IIUUI'.;!'. Ytu)4.: ,' .. R D ARE
I I IIMI dm rtiilmer. ini IE ,
the, onlj. )I"'r'o' w")%n> 1',1'1'1,1! i iI ',1 I pretinne I hit i" on inn lo HIP, !i I IIo..h'llnnly/ |1..1 iiiii nliiili iiini'iilitry' tt IUMI piti-iimit.' 1'11.' : SAMI ,ANSi' I.ISI'1111: TIIII'EJ.: : : | .tt _- a __:___ ls- It

I t Iii'nngli) HIP \s IirI'in4 l Mpiil' nml, HIP i I .1.515| III! I ll"> '""." will -laillc, (In* ppiiplc of t I ho wlmlnrun I infill'in Iho, I'll.lie! Mi 'IfIi'

\\ hh. |IIWN.t| | liH-lf ami rnino' out IIlill'.1 ".h"lt' ?" 1',11..1110: I ,. other, a' lie |>nl, lit I'l. I 1'1 t ill Intiiltl' till1 Pre.Melilami .1..111 tllriitinn ,. l'Uth'l sup "loir \I I ( omiti'i. Mirl, lnu, < S,,Wnll 1 kept iioiliiiunlly,I I I MH 1..111 11.1| I I Is, I
-
I p \\ ill In- of inliri"HIP! "iHiat \\ 1 1inaito hi. h.in.l; ,lo hi, till'' : n f.irti1 !iniiiilH-r nfllio I ni.i. '.t |trituui.; Sk..ka. .'1'" \i's. 1... Eu.:, .. a Viiiiel) cifdooiN Hi)1 ,1.n\r iiI. MILL FINDINGS,

I I'M.:; !'nt' ..11..11101', other., iii'iil' 111'1 in Ilio Ut.lststttis: | itn |nrly in I
i : Ilii, hip \\a' Inilll In 'pol 1.011 HIP nn !1" \ (
(Inin."-I ,i1i-.li.nior.il.le. ami |ht.gus.liitg; | I Mis! KKIKI-\M I ; I Al.noNs\\itli nneMfllctit
1 1 I R\\ hil.I,.. t,1. 1"lurll'I'I"; .Ir'PII. 1 1"110 'h Met ? :>|1..t. t ? lierearelli. ,<' V'pot ?" |n>lilirnl; liliiiiiii': nml. .1.11.1, : s ,irliiptiiiti. p1 c j :% (p :I4IIA.N1). I'A.I'II1)'OHl '! Shovi'ls hues[ Axes Siiilillrry.. ( la-: '
11.\ha I"14 V an1 Cutlery ,
IIi". Aineflinn, nn.l I t',111'pli.m. ; ,|IOIP' s, I 't( In the 'nn !" >.ir 1 luil linn 11'- ll.i.' "III''h"I. .

!:, nntt I'nll"I'f" '' i-l.i.e I l-i I tlie, fool nf I Hie!. "".., ?" dnrl.tel'ol, : 1 11.1"'". ti-l 1 ho I,,. Iii.'a.Id I") t> Turning in nil of ItS BI'HIH. It.r.J"I.I'III"I'l'r I to-it.iy tlio Rival nllraclion .,1 JNiints!, Oils Hlncksinitli's lcllvs! ( ,

I'.ilK I lining i t to OIIIP ili.in/r in liei. it( In I the. MIII !" '' (Ili''! |IlIhlr. The i"lt1.iniifiiijf I I being unsui'pansctt.Ho : !. "
: ; ; ii,>" \'i.I"I. 111.15, 1\'I..ICIL Vitrs Anvils (
appointment'' u Mill, eoniinr! lier to 'I hp. I'M nun .nve up. ,1..1 the m>l lie, taken front. hilt, iiltl'. enl.tr I"'X 1 of tho lnl l make nf WIXIi t Mlt.tXTFfl! -- -,- Ef.. j '

t I HIP, I'nnaili.tn: *horp fur' I"Iii I'd"iitlnn|
p.iM'tmer:" 'I"| lieranip' tinprolilnMo.I ..jiiliili-.l. aionml" foi' a minute, ami ,,10"111'1'1111"11..1111I,1 in I IMMI.' Imt I hut i 1 ."nni' IH.tore le ( ;I*TI.IN' Mt1)l'l' .\ : i41'I.':, 'I I l''I..il. nnd I lomrMic. and 27 Palafox Street !
\ 'it..ui n 25
I I. .il .
next I lioratllilj <" -- -
I litoI'I 0\\ ,"ir. \\ Miinjr' ; to lent llip!. |,i1n:. e. i .iil : I.I..tulIll'I" I ,
i I I ,I"h'I'I"" I,lII.1, I I tn ."111.1', :,H.1 IIP rpiphpilnn ( "I C.in'lp: 1 the,, un 'till, I llotf .li'l I Iflhc t |l'lo.t ..thlr, (IMKHII him>h,niMBrow : I .\.111. I \H 1'11) A ('II.. Fl

iiilo' a 1I"lolII: ," I'nr next t..\ I. ', I" ix t tlKKr.: : 1 I'KS:? ".\. i st..\, I l.A 1'ISlp.t:1 .( aIZS. ] ,
of lililr Mian, half, lurinl I there ? lul..I.
.n"I'f tI1O$l' : :\ II1".1.| eoniP r'II'hp uill'i 11.\ I one-lliinl I ofIhn .... '..5b
if I IIP, ttnnlil i'liver| lief nt Xiairar.l; : ;i, "I I 1.1"11"1.11"11', '." i I 1'1"11111.tc" | | | fiftllO I I'lliiill. PARSONSSPILLS$ ..III..l.I)
--)(-
Till" llllKM-lMlllorfjlt, I t I ----- -- -- -------
riiHi| .ilP llu> foil. 'I 1 IiiIIP i I, ileeMeil. In "Met ? rn"I"I"I"11I" | |

I ,I I..) nTior iini,nllation \\ jib .Inel I U. I "I ilon'l: \know., 1 .Ihc liirln"H I Ihe( 'iiiitiinii| HIM! lit-l iilimr niilhniily e f'', rliirtninir Strictly First-Class in Every RespectHotel SIIKKT: ASH Il.Il 110S, <'i\$ IMI'lISAXIi: h'Ii'Ths.'; ,r t tIt

l.'nliiii-on: \\ I Iii, ndeit, n. rn >lan! nn.l "I" '" ton "een 'III ?" \rr.I.
| .1\ I It I I Is nl"o Ii ito n n I that: I I II"III.II.:, LAliI NE' ELICIT BLOOD, I j NAILS AMI SI-IM-" : II'MIrni: nml, wn.i: h'iu'i-i,

t., pilot, mi lifttrip* ninler. HIP, I'tlN. Mr.I'oliinwn "Nn." ttill tint, Matt: ,I nl<,,,,' I !i II ..,. AntI .htl mmplrirlirThance HitblomlUthnrntlm,.:.m II .ninuuthi.. Any' per. *
.
: eiiiiM'iite.Llo net' a' pilot for. "YIIIIIan'.r.IIP", I |lut.",'a".sI.a| ol'it.ini.lj/iliir; |p.tiin.riy.: hit ton who will Uk 1 Pi earls highS l IVom I I.II ...r. nmy |Iii' ..".1 ..nann.l. -- n- A\K:<. M'AliKS.' : MMIVKIX: Sllll' CIIAXIH.ni.'V: : ,

t! HIP li'al.rnl'n'n::... am) I 11,1', piiuiwcr.Mr. '. "I I ..,1.1"1 ..." thorp nro n lo/en "r more mon' 1..11. I nrh a IhlB. ..Ibil. r.r aiirtni Frmntr tomil| .lnU Ihrw 1'IIU 1..1 nn ', .
t hn I"\'I: lioM liiuli iilli.-i.il ititsi I itsl'! rhylrlaiia, .. 11.1. prarilc 101 rvrrytrhpn*, or urtit hy initll far =SAAV.MIM.- sri'l'l.lls: I'AIXISAMi I I I ( II 1IS.
.. I, ,1",""., njjreeit; I I., jtn ttitli' liitn. .\ Oh ) on haven't ? \Vhatwa, jourohjed \male relation, ; ttitli ih> : | ; ; |, f..r. ... In .l.m|... B..IOHXMIX to., r.O
: :t m.iehinl-l, : '. )1,'. Mi tntt t "re." xolmileerrilto In I,; lelliiijf) ,HIP there, wen1 'p..Umi i I ty who him1 ,ilerlarcil \1'1111111"-IIt.nli''I l ll CROUP ASTHMA, BRONCHITIS.I City TI'.nll.l''llfH: : \MXIil\V% % (il.As3IUXXI.K ",
,
.: vliu-ptliP: I t ll.Ie t\ itli hi;111. Tin* 1'onlMn ,, thu., 'IIII ? I am, not ..., ol.l that. I .j"II.III l nut 1 lion 'Ihp, |1'1'1'1'' | titno, Jiitli'l4i"s ,%NDIt J t: I'II:T.II..".. ,
'I ho 1.\1| tliiekm, nllI.) I .o DIPHTHERIA D I Ern. l"" ". ,." i. .ithriy,
,. nil 1'.1..1', n'rIV | = Ol. ; ,.1 .
I pirtin emiiplete' trim nK'f| permit I any 3 me to make a HIP 1 r"f"" t <. tit t< Iii >rnut( ",01..1*"\ rSBNG C =
truth cif ilirlv nut ..., '
L
1 liarpin: njr M-nt 17 mat iKUy
'i llnoiH nitiele." ;, '".illlll""I"I'.1 front t theileek I 1'h"II"r, now I's..hi'.I mil I of I HIP, rurfititiiii| Mill I IH* IM.I..1.' Inmttl.A 1"1 .P. .. 1"'.ln) ,.. iL Ed. Sexauer, Proprietor, ::

4 1111.11",101., Ni.tl.'c. wnteu'' \ \ ol ttlmlott I nml. a<.nmeil :a ri.Il'aa' tilt, JOHNSON'S ANODYNE LINIMENT 1 .,
HIP, limp nf nml iifl4.I'IIiJIi'iI alter him, li.aitl..1,5ss.. .t..w.. 115..th.V' .' t).I..II."r..I.km.r..'.. 0 h..affii',1r.4 : i : AMI niKK'II( : : l-OADI.\i ( jfNS,
tuIiitg.; a lartri .rntt (istit' the ohl 111:111: tun right; "':II'I.II'.hll, ; nll""lIr.II"t, I ht'.i ... m..hri. I I | >i.tl'**.. I IHv, .*e.
: ,.. ... M.. .. u .
_..
.IP
I lull", e\H'eliiij| ) { |I.ii "pp either! Imil: orrrctt "Von eome into, n ear ttlien. I ammiiiilin1 of mon I- I'inri'ca iiiir. 'ho 'liiMe [titVncro (.* *ri>n litwxrn, ?.ttmt..tn.s, at the UAifc i Cooking and Heating Stoves Grates Eto.
ti.- I' 5Iianuno
ami 1 C ,. .'" ,
: j ajiiin alter thpilimiM! le.it, .the, Ioll.ill.! >.. ami, 'heplnlo .. I HENS LAY
p I '; my on n \\ li.i-cil. mi I II"' /ngcs nf Ini.inr. is I <..i lvlAIVC GOVERNMENT ST.
11"1 rr'ti "
',1" Hr ." ,
. il'N l 1..1\ 'Meh,; ) tin" jint j' nl'otp I HIP' rnilnaimiln'titidii talk nlioiil pol4 on the nn. in larjjriitios' nml, HID gaul, t hsisituhs, ;.. :.,;. : .,'hl, .".rh"I Alilil.KS.. lllIIH.K: ; IIAl.'NKsS.: : \VI till slN: AVU "I.lfr11)\ /
lunkf ins \ $ ( lnitlt 1 nn* t.aq's.'suOl t M h pint
liriiljfo' ; : Who nrp Jon, .lr ? I I'' >'"ii ttnnl ,top'nk \:1.! l i. n|.|>;.ironl. I Cleaily.: I aitiiliinjf ,| ., ....wlMn, t.Ik.by .IOMI. t..<.0",111. "'i. I I. H. Jiwiytov_ Jc tu. li.iioi. MA AMIMV.V.I > K\; l' -II'K; 'W I"1th' 111'NS .MilIki.llll -:. (il\s-; ,: : LAMPS\Mi I Clidl'KKI.'V.CHAMil.l.ll.l ,\AM) CIIIMM'.YS.. :

Al'ont t I o'lloi h In t till tillpi'iiixin nt.Innp my poikel1"! tin* ,ilnno |hi.| I In olil linn" n lui-l- : !\fl.111\. : : KMVKN: | )|{ | \ :>, inc.:

; .1 I 1.1.. I Is'il'; t HIP, euiji ineer" look hi-I "'I'hey '::11' t"I,rainy I I weather i-otiip* hue.nun: St 1.15'. limiting iiilinni | Il.n.I.I'I.\H.I W.\I._ 1"01111'111

|,l.n-e, in I the Imlil, ami knotting. ,: Hut, from' pol: ;'" HIP 01111." e\pl.iineI, I the >... Sfl.lil-'lf"1 n us..t! tiijr ", ju.lifimily : I.MiAL( : AD1t Ihl'It -hM: FXh: $. Circuit CourtuEscamh/r County. --I (n)
.I 'l'hit'itStsttk will !I" found! in the atniM1 | |
"
: .- I lit t Ih'I'1 l : .M-ISIII.i ,1 Brand".r: jIViu's
I heir llittinit t trip ttnnhl, !he ,10"1'(111( I theIniijpM. lU\I".Wr
: i .I kepi ** '. I"K .11 t'i' I ft.
011..1'1'0 .1.tl'illl"I,1 1.11,11'11 : \F JI.IIII.\-rlu.r I I |- I llou in I'lmid.i.IMdMi .
J.v.nmm! c
a
III. >
':el 1 lui'lenin vnltpatlliP t i H'o. ? XaniPtliP I I I''itu t..I. any
| man linen ,
) ,. I 'i
'iy o : up lii< unit IHN liN i.ufir. nti'1iniiliinjr Special Master's Sale. 11111 I
1.In _u_ __ __ _ __ _. __ J. )
|HT' :ii.ie: ," utiil wnlt",1,| HIP thiikhiiit.IgusiI ""-,,1111.1 all the I limn, RII.II I 10.11'.11'11,11".1, hula, lift1.TMK I\ \\ \; \. till.I., i it .

: : (hat: fOiiniM! >.t.IIIII"11i t I nil I Iheilmn of miy a.'t.| | on HIP, olin If ton, think, ,, ..' I 1,1, f-.r I lit..I.e. 4% < Ii'I'S C ) II
Circuit 'EscambSa } : A
Court CQMMCI.
County I W. r. ittt.l..l! .
,II t ill \' Kolilii'Niii: I'xik' lilnt ttotk. anipon, >li'.iin-liii| I Ciinf ",, rciThl-' .1.I I \I.
) :f :ff. Y"lIl'nli ant }; mejonateiia.lly 1"
Si s.\ \ I
ii.1 IliP I, I lin.nli' I It.t'at| I lissu' till, rivfiril In'- :sr.m: i tir l 1.1111.I) : I I:, II "I'I.'III| | Suit, I" ut''r''iittiut, n .nl r .iit \ \\"IT.\.I.II I"I\I.\X\ .c
kt.ittijiiml. .
ij i.Lu.i, t lion nliifl n V'''' t i ..hi. ll. .I| .,.t.1| | MHII-, ..11.5 I ., ii hvirn-, X. Y. )
1,1"1"I" SII'I II'I.\I'\S\
hug 1 U'illi nt-liiii-k IV'iin, her. The! i'ili"'IIIf..1( lip lo eli.-lllj'e/' hi< seal''', l II"oi
,lii-tle, /tutu.. n \\ liilp 1'11..n.. 'tier e- lull, .the, ohl /gild pnlleil him ilotnumlai. ", run \\n: ih.i.l,. in .1 1 sIts. trtililyhniirtntiil I .: i In I h.,".". I ':/ .\"....'' .t./! '.. l i'. I.I l I. .\ X.h > !.\ I'IWI.EII) \ |{ UhiN \ ,
.. Ihiitv, I inliiiiloi.T II .1 .t *t i ""'. unit hi. II'. I I r it I it t.'I) .that" I ltI. ii.,1. r I I'lir>l |,iil.iOi.ill| I ntill' M'l.KI: : ; I: I : } FN: (C'1 xi(;i.
ili I.\EI Wil'
,'nl""Iil.', *inn I HIP eihly) 'n Imil < .I .
,
| | up I 11 'la; 'I IIHJ.Itt t.p II l' cr Ilini 11.,1., II ''1' (1".11',' !! I ? I: UIIUKS.TANII'K .
Litiep; i lenrPil I HIP sniiiiilli ttnter anil, "\1111 \\ ttnnleil. woik' ) .tuliP toil, .'t' at.nneon .. .. Slut... I tlnni "fil" I iM-ni' nf Juri'i Imure ittil I I Ia iie\t. ,'|1'"I'r> lien| urileriil.In 'tliU?, ,' ,, ). .,tieii |itililie, itiiin I'l' III 1IIHiMM I l-lhl : I.MKKV: Wlllil.s.: : 4'

,flint. like nn 'airutv tutu Hie r.tpM ,iimhrIhn { HIP, ,..11.111.11..1\. I .If. I I'r .. ill-;. ri'iiileml In a .11 I p m'',mi Hi 1"11. .1 I. t e.i "h iiniiir*. .lull. .'I"I.' l jl-.v lldttK: M'AI.I'XHeiirv ; .
,
lilly pprxiii ,} fur n' ,hls'ht'it .1. l I' ,KM. tinII ". .\. :. tl i\ \ tVTMIl .
.II.h I jlr.l.h.
!
I Iii' hiht.e. Slip liNik t HIP. ont.iile. "enti" 'h till II It hut a roil nf me aga'ttl I'll w. ii. .'"h".r, MI'ill I lijr,,"r.. In I In'n'in' ,.liiliif.I I It I .\. I I.:. M 1 \ \ t.L.

,'nl'\'" iif HIP" rapM, nmt when a Iliinlnf I lie, ,11111; up In n knot( in I hto ....illll..... "I"I.i"'I" \, \\ill hr impJOHI'I I I 1,1.1.. tmlilii'imleii. t..r.u 'Iliel 'tst __nil'l'lin:: __ __ __ __ 11.___
-nli-.ri'iiliun. lust, I. 11 unit.. his I nl li.iur- I -
2' | : t in kiit, I'm' ||. .1,1 .1'.11' {
Ilio t way ilotvn It II Jel' nf ttnlirMrink I'll put' >.|h5i5t4" nn ton 1 till toniaii'l, : I .:"h'. C'"ltl HI.! 1..11.111. I'liMI'ANt" ,- Horsier) & Co
uo uill m'lnl, l\ "| (it Ihp l'u\i., "I .
l 8git| iiil 1 her 1'11.1,1.1'I, / euliunniluihi" .leip" !" f' In niiait'liv, ."i.I'muno. I III I the, :III I il.ty,. ol>: epti'iulier, A.M.h I ,'*.I.! NOTCE. .
.miller.. her. Mailmanl, ulile.. Tliei-iti/eu ina.h'. Ineak, ,, ,,1111.1 out I I. ji-nr. I 1 ,tt Tiir Iun.r
'
: up : ,1 'tin illiitt \its.\\ rent t>*iiite.' ,li .it. : 1.1 -IX I WIF": .ifn i r (fit. lir.1"lhh"1"| "i.fthU
liN, )1..1.. ami. II"IllIi .. IIPiliopiH'il I ,, 1111.1: %. I t .it.l| 11 |I.. N.I Hi 1..11,1".1 lek'irmil. -I'Ktl lilt 1'S -
Hire.. \\: liohtiiinti: on \\ .ini'l I 1I11111.c1o; he" lunl/ no nmlirell.i one I I ) "ill| ,1.' 111. related\ I h It I tll"i..1": lit. ,1,1 .
WESTVILLE OTEL I illllili, I l.e'iil's I "Iufll" rI'IIIs
I I'I)1I1.
I re iiiiiii-: ; | her. "l.itliuaril" ttlni'llinnin '' ( oil In the mi.Ul, of HIP rain I 1.,11 I. I. I*|1,1.1..llh..I..I".II'I..II''I. ).."".",.. I "liit' ..1 r I'liiit. l 5. 1.1 IviifM nl A.liiiliiiHiri-" .
1..11 h'IIh.1 II
$ ttilli *neli a furep IH to t tire.ilv It nith HIP, look cfu 'limn' fla-l: lo make: U .'.l S *Sh.'. Stats ... ,....1. 4ti I".( v i, nml ltteiii)..nne.pi., s st'sOttitipi '1 Iliill: :ii.I II the I'hl.ll, '"I .\1.1r\r.t'j \ ;: :lieeeiim -

I t tlii'in" <|h. KtPfj: lonker-nn. litrnllieilfrerr ,. \ I I lie e\i liiii.je."'. I"I",1.,1. jn-,1, r.'it. / !hts'tI,I I 11.1'. : \I' t OK/ t "t, i il|I:Ni'niiili.ii tttn I h. > P ts tinny,situ 1.. iiiinci i'i liite; .Ihl"11.1', u :'titti "..> I I! .\1""- till, !h'4'.t'siaiPensacolaFoui I .nl\II: S Ship iJ Chandlery n I aii Provsoii! i

t i n. iflir Piiierp'il!. shiMik her tt ""1111. enili tthen HIP ohl mail: camp In. I the 11.\:1' 111 \ \11 i li'V' till. 1.tt illl lit" "lent nn, 'lltH. I'r'ilitiuti'iil4.| | i- -
,
,..I allies; i-lil inlo HID tt liirl, |.M'l. nmlfora I'lall'"I'' : '' 'ami,, ealle.l out : MdYIII.I'liiv ) I. unit tint .litrt.luss.t'..II:>|..rl.iliilM, ., S tin'.r.'iiiiln I* Immlnx iir In iI idry.Hr. IlIis; fic, .> limn' I'.ill" )' lien ,it I in (icciili.nlt I') ,

\ liniment rn lit nllIIII,1I: nn' run "Took me" for a (ireenliorii." ,sill toil ? |I' .1.11.| hal i if imri'Iuir.. I S il.liil.-il! ( .M .\ \ KM itriii\ r .
hir.I! .sI.i.I nml 'luiyr': tsiinisslls': | M 1.I f. : : '1.' HII't \ \ v.PM I.. .11. \ M\I-IIM: I : r\i-:,
keel '.," limit loin nl oner. sul/eil the. I \\l-li, IM tt.ilkeil" ton lijiht\ I... the till: II I'll.. HUM: I ,- .\\illiH-: ', III.IH '.K-I. Mit\M4.: I \.i; "t'i'ii'( .'. ItIi': : .
-
,
,, helm. Net hue tn tight(; .t nf. t hun' llrlo(1I: ( |1.1| poliee. -tilinn: Ah.I, ton. mlieralile.tt ..1011IIIN: : S'g.s5srts'Hss' .. '11".' "' i't't.! ei.tl M.isler.' tlIAM l'UI ii, \ l.4; .\ ehi .1\. |1' cm-is,
J. 'i.ir' (
-- -- ---------
III the |1"01|, ,HIPII Inrneil. her ilireelltllinrnjtti \ in.Her, :-pnU on Oil, -nil Mode: ZARAGOSSA STREET
-- -
Cosgrove
"
I I hue lieek of It. Thelli-e, tiller. ) oil lua.le. soliielhin, iiiit of >weel'oilinnionml Master's Sale. SilK ,

I roirltlnx I / aiu, it tuti, ii''''' ,' tug IVoin t thewuvri. ; me !" C. Forcheimer Special I I'4IlMSS4ISS. 1'Icai'ia1.AGENTS '

., .1 he, ,1.1.1.,11111. ttilliont' aiciilenl( I t.. .\. I'l.UM.: i Kleins( or) TIII': i-ooit) .

I I 10, the ipiiet hii-dtn ..f. the" ,fiver IN'I,," 'I illlloe-l| III Klol'lihl. U ii hIt I' I is.D.-"\, ilclj, I t-nr,,'liniire, Ship and General Blachmitb, FOR
"\o\ .l*' iin>tter me Irnthl'iillt.I -, tl M iu; l 1- \ tAll! AMI WiiNsilN't I : '
I I./'" 1.1"11. Tlio. liti.it it n. 72:! feel t I.iist.; 1-1.1.: I "li. 111.iniil i l tlni | t.ss'" "I'I'I:1"l' : '' SI II.'I'S I | I'll "K
; I '. ) on' ln-lii-ic" I that .i ix itt' ) our ..ill"- .. 1..ll'r.. ..r l "1| ,ir'dl'XIH'V: .. 1\.II I.: Midi1.t I.\i I"H i !&' I'KH: I. 1 it 1 M'i a: 'i i H u>, .
\11
lieani H feel I
tt ltd I IT I'opt Ini'iiillli of '. itl'fiiiMil.lt i I I.Mir.Pl.MHlNT; : IX AM. TIIIMiS(
\
.111 .1"1.111. ;
t
\ ili'plli of .linhl, tutu ,'nITi"nil,.\ en'liie,; I-\.t\ t inn-.iiiiloei'| eiinlil, kill a ,mule If DRY GOODS and (fflOCERIEht'hl'a \ tit tilt' "f /mi "nl. r I'fmlii In iiU.tit"il .' : -ii'S :A\AI.L.V(; i.irn's( idpiiiidxsTiAPPi'ii: : : : I .t MCTAI.INK: ; IIA )CISS.
'
III'\\'IU t lieil I up out I there, !2'" "'.111.. I in, i.l. m iHsitsI.: r. mi" tin' 'uli' AMAiireeliluiv'llie hi'JIu.L.J.Xi1'Iul .Mm *'i. -
: "I'll"u hiir-o potier. .I.Y", r .Inlt' t. I I'. 1 i-ii:, l i' tlie lliiiiiiniiilM .\. : Forging Done to Order. .
J lie loukeil in fur ,
amusement
I IIIK .
'
t : Miixmll. .liiiln-nf its. I I jr-i .lii.bel.il I Ir- ;
; _______
I I 'thiuSlu tit liil'iiiietanec|. minute uml, then, ttent lo tho ilonrHUH httili.hhN'. ( ..' I. nl I hi Mule' "l.H'"jil 'r..l. ji| i .. : P. C.HAN NAN. JOHN. E. MIChAELHannan& :
.,," \-- ,-..-. mH'koneu in' I"lie man -illln I on .t 'I 1'I .. ,". '\I'- .iismi,5t, i, T"i; ,illlIbq "1" t'I' +itJ ;*'iTilil; KinDim-a: .JiraT- VnrTI .

Tlio mill of tho lionr U "n jivnt t II..1"lwa'o..flo'nl I. 1I.lsis l ,iuml ttiili-liiuM. ; Hi" li'MM-i. U* 1 j'I"lli. / Ik, / /.' J.d'w'i.'f, Arrf, "i.-ej. 1"I.II'r, I drn.iliieiilal'i : I
h alfllnelli'V. I .\veejinover / titus-I If'h') 'I h Ijt: (o '//I!II'i;; 1 I \\ ssuk 'llellllt: Kxeenleil.: Michael
I Ihii I, laml., Thn Htroitp, .t l'I'ula'l lxi4 HIP, niiiii came In HIP nalli,7:' !! : .II ilmliiv,' I hi. 1..11..1, mil, ,Ul.iiHi"' | | t I 1..llhll t Hie I nMWHii Itllluiliislii't I
( | ilj WM : ,
k" (IC ilmir nf 1.11.,, i itt el l'i MI..Ienlii I uliilii IIHIII| I'lil'lie II.IIIIHI.|".*. Hit
| .Il>lo inn.t IHI tn.'iile: nuiiiniit huuttiui.h'la111e. \\111111. Jim h'liicmlicr, that \ ul Ill'I'"t I II ..I.'Y. 11 It.,.. liltlii"I 1.1.1.1.. r |I'|u"'t'| rii'lnrri lleklliitt liil"l\ I llli. NIIIIM'I* hull,"
Tolnl. uh.llneneu h U Ihn. pro- ,'nUllllllh. ,,,;,0"1 mrift Pensacola, Fla. |iire.i4li. I f .ht"a hts'.s IIM> r.Uil rent, fsitreHiiunhMl I'.U.U'UVIMUK.. i\sT: :. w In 111-4'. IN" |nmtr >_|iriii4, "''hl |i's iniiiisilieter
t (11. Wilt It !IIfJ inailp, \\ Ith htitllcii'til t.h 1 ",; .,I.r < 2" In tin-1 itt nf I1. ii.iii*.-I.'i. I niiiitr" i I I 11' ,. U I..,v t ll It.' I lrn-l ttlileli li.1.1"1 Wholesale l Grocers

f.in-e to ave I the i proplpf" ThU I In I HUilnl I. ',, I "TCI.kon.. KiK- .1.4J.I! If.Mrs. I 1.11,1,1"1,1, I. ,%l i dn, ,'"I I Mnr.il, ,,,1'fc.w lit 'II.1 NS\C'OI.\: ( ( i 1'1.INCHEE .\. ri'|iiiHel 111, t 1"11 I'lliletitiilit 1'. JitlMcll. I Ih'.i'ih ,
II I .1 "- I '' '-
\' (|iici.lion fur HIP liitnri of A'i'jJnml -* I health .ii't he ?" ---- --- \. .:! l .In ',Ihr, 1".1..1,1. ',1' I ,
ii'ui I J.i !
11I1"'I'fel| I I \in..Mlici No. { 37 and :Ul) N. STKKKTVM.
t I I ml!:.hut a,hit fur" t HIP 'livh-ieni'.Vrleu: I .j 1 ttnli .ill tin ini.riiti, | 'in.-lit. ." tin'nun, : : : WHICH -HAM. IKrxAwru : :r. ( CCHulmc.: : : ,

Ilirion.. M'liill: h4 il.<'in <'.::. iro "f f- "I.! \III', :util. alll' nl|1'Ir| !. I,".'"><*. rivlit. unit prftl I. .tvi>-
( itt, (ti..I. 'lltf/i/ tr"Molonu' ? .\II' thul lug/ ( ,"1.1 run like n deer and, Lithu! Ii!,'' Csc. .... 1. ",""> IIH ritiiinni.' <>r I eli'iijnc' I : : : : ALA. I Ii'

I thoM'r. *** ..> omelhinn. ; I nH-uk| to I Kitw-lotf ?'' r: neverBOSSO'S a l I' ",1.1..1. 11.111'1 im t\r.\l. tMIHi.All.'llM =' 'l.vriiduix; : ) : : I; 1'l: : 1 I.KT: : J'.ls..n: t:, :0EILE, I'" 1M ''y1.

nl'Ulio" lit" lMinllun! h intliieiii-e tiilunl "I Ia could.\ I I. >|ii'iliil( I ..Mil.lr.Administratrix t. Oi-.lcr : '
nr ulllco ought! to luko nn lnlefei.t In 1".1\ I .".II'I..I. dlM'XIilMUKIi: MY ( i.MX,
.
: .\ I I I In IPII .
I lie |K>OIP..| I In Iho nninu of lust situ.ulti 3', 11.11001'llal..I' a ncri --.- -- Kiii.lt |I"'j.j."REPAIR| \ MMM I :, II. 'I 1. W.h ltilNAttt.McDonald 1

1 fifronnlry, or religion\ / liy nil hue tnii.l lMiereil lot' If Notice. __ ____I ____ j 1j

k lle. Hint hit suit" in to our fellowmen l ) wut<."

fur the hue or Him Mho tliuil, for 'S."I\is't, I Inn 01' 1111 ,111.1.\11111'|'I BLESSING TO MANKIND II I 141 ira. ,llillllllll'.tlllll" ,I.ill Umll| I tllM "-'. I SHOP. MIi i- I IIIKiniK: : 'in t 1 DM liiitK: ; l I March & Co.M.XI'r.t(1't'flIu5 .

our itonl-i, I hctepi-h )on, ..1t'1:1I'01'111': .keeleiN him nf .\itsir.-. S IIIK""". .1..11..1. I II' |.1 I till- .,
aiier one an
nxalii'-t: IlIt"IIII"'I'lu..cl t Arrvt-t IN no.t j..1 morning: I '111111). I K.M'lllllllhl: ,, ,1 ., I.I. ""rl.I.I.
II% ant 'marthl I If tulul nli-linem-o" loo. 1'11 him "\\', and. 1.111.hll/ 111,1.le'olll'.II".lh --4)- III" tit I,.rn.l.-il It t Hie 11"1"1.1, ; I.) > f"1"1 I'll irr
Hie linn. N. I *lmt l k.. Ifiinl i nuiiit >liiil/i, ul. : ( )!r- .
not appear' to you Ilio remedy, ailoplMIIIIU 5 I hum nl.1 $III.II ct'crtslri'ls 0:111 U,1111

t 01 tier. I If yon d.hirer. from mo /hit nf blood In hit hodi William. ,. I:.\//.t*,/.././ \.11 I r /'/..\('" I I:I I I liii.iu ; .1.11.1.1..1'<,,*' Illlt Itl I ,' ) ,'.'Iii',ll, .1 l I l-liirlil.i...lill 4'wlUlL All lilt"* 1 II.L A I'll-.MI in..M.I. nill'I.U-: UIHII.I.til '. TINUKST i : : I : I {:

t tho inuaiH yon |1.1"| ( I Iwlllilot coin "peak : \ .1 \ ri, /1.' .r'ty 1.II.III, (iri'Mi'iit tin-wiiiiie, I f >r |1''> P.PEl Tombs
plain. Unl Il'iII eoiiiplain: III tliolillleriK' lip 1111 1."ilhl' 'lii' |.1..11..1 li>' I II"s fir .lulu 1.1 Ilii r, (I.i, sil', ; nftl'N Mpiiumonts
'. Of mv "1\1111'I yon 1 taiiil' I'.v, "111'1111'.1': they sIll. is'I I HIPII I 1001'to t'b I 1//.1./1' 1':1:1.C :i i.I; .:' ) tt I l IH-liirnil:: uuil. all iierM>'u: m* ft ni.i-iim$ t IN ,
\ 1 ih l ,isat it. ntut'I nr.' rt |II iurci| lo tu.ikeIlilliieilliite Pl'1ii.n| .
nrin'i fohli'il\ wliilu I 1101. ..h'h'.IIo'I'rl'ltI. bo chawed to rags; "aidVilliiim. lultllli'lil lo Ilii Itmli, .r./lKlieil.M 4

l I. htteepliitf, over hue ,lain. ), eiifl'in III.II">- unl.l I.t," I like n Ill winwouldn't I;. \ V.In IJH h>. )Pi 1 'n>,. \ EST: FLOKIDA.IHJMSnr GRAVESTONES, MANTLES, &C. ,
\\.1
with 11 1'11111 *tnL! IllI'O'r)'. All ela..o", 111< .t I\'hl tl tori 0"11'l |'r. tTt '11 JIt I \ '
1 :". \\ I Ihoro "Inl tnt, I 1.1.|| \\ilt{ it| .. .: J;,M's \.III'I.o.' .i h. M.I. \\OIK 1: i.f.\iuM'KH: tTU.t'I'i m 1'11: .) \lu "11.U'U.\h''i.:
high mi'l lu011'.1' hulo"'IIII.I. I. ,- .MtclilNI"
upon I
> \H\i. ,
5 ,. t"'I'. I'.,. t'uit'r .
I lit hndn'l IIPPII enniollvcoutincciloflliof.nl. l --- -- -- ---- 'I
tin altar ..I' I intftnppranec. Tho brilit| .I."I"lr.lr |.1..1.1 1< | h''r. < 1,1.' |I'\ "|II'h"o. t .11.$ -. l'.irti.'. Kill .1., n'Ii ..0 c.lr"r",, 11 tu lu.fiire iiiiiVlii'. : nut MnlraeU f.ir )1'111..11. nr
r. .
I cst mlml unit. HID imlilcht hi'iirl are l I : I HP I walked onldoor" \\Vaklli''' Niri' I1'1: **, ..r.rll... ..| lllll4, Escamblu County--Circuit Court: 1111,1,! nil Ills' r tturk ..1 Init,, ili'-erili.ui.| 1"".'" ..I'1." lM-re.

niiiiilivrttl anion:: |till' rietlnifi.\ I Human ami, thesis hlleiicp Cell I iijioiil ii< I'Hit'lull|ttutitt.uint| Iii.r. lra\iliMUMii I I. I IK u.l tisisiusti.| Iii nt| ."il.'H.I.I' "tS.IS' t4I'S4b\ isoi 111:11.: s| I I. lillllilSniiu ill '\th. I'ml.: : Pieltvocn ST. 1.f ))11S an.l 'T. .\\'Ill \\
rcckn IIOM- fiirlium It han iltwiiialiullio 11.111 I" =- : ( ) h l.\.
I w l tin, only after lon< Inlorval |\ tfiinl 'IM' -1.\.1 O'1101"tS u ) : .
lrol.l'l I f .tiny |* rMin t N 1".1.111.| ,' \ sir . I IIJI.1.I. \ nv I'S-ly!
I ,
-
\\ Inlt'lleit it hues nilU'il Krontieunoter i-tUI ri rt-iMf l. ") \ I".t:11"! "' I pMiiler Sl | $111I
lInt native .14"1"11. 1.1 "I. I'I
by kajln : ..
. thin laml thick autumnal' heaves ) : HtriiliMII, uill t III 1.1\ .
IIIAI' cr 1..1.1. ; nwhi i'm .M mil lit .17::
-
alliu kinder kiixpeotptl I Ihlll1IIIIIwo' mail nC. will, I. J. .'1.1: "51 'Ii", 'sI' I.Ilti4tII
T III the fore.t. .Aleoliol. t..Uv liiHamc 1"1 l iV 1"1 riim 1.1. > ::
,lull... t.. t "r 1..11..1.. : (r.nik l hit. iii. .I'. I 1 Ikirelli. -- ------ ------ -- 'I hut Muhiii .. (M
I U oil! iHitircil IhoiMirniiiKtlre. 'hus'i'hs'rs had a-fci.lanrp I 1..1.1 .t I
tho pn* mnj; it on I I : 1"1 I U Ilirir r.irsi-c i-* in-l g.t!; 4 li un". "sun I lliihii| | j James McDonnell) ]
It tilts the mouth vtthh.ahthicuuiy a holly, but I I 1'nl'II.n\'" il. I klndrr Its''., vanI. niiiiT.t.niil' ,)I..*..t I\s'.. I It C ..itotN.st.ii l lit In r ni'\Irit'iiilH I I.liilin } I I' '
mul! nrmn tlio Iiatnl furmnrilcr. | i'iiu'1 a.. why S tin* .|t.ttor. rau'i miilt ,i. I llnVi 1'1.1.' ', .-. l'isIIit.ll.) | ,i \ ,
think I lint I held bill'
I I t I urns a in.in i In.o. tnt anlmal'l) ho-j-tly hl".III"'II" .r.I".II..h.% |'|.. ,',1111 t| Its", iiiln, .. : I
it nmko him Iho ileuion Incarnate lie innrdcr \a< asslti III i lush-1a.: "I. | 1"'I.b"'I.' r" i ..1) fits* sti| Minim I II.II. I Illlelkrellil.ini 1.1.11.Commission .- 1 i"*".\>! ,
1 14 O-roccr
ili UIUI.in.wii .
11 y.M r."i..1| .PI'I..r| |
duo week' iuM'ii'al of thin ilally \olooelo ,
I jmprriUIU ,
.
In l
I. .rlh.I..I.I..III.i.I..O..h.i I.1. ) II.>" im .r 'u |I.itlii'ii'iii -
the mlml with horror at tho auock A I'alr or Army Shiwii.iii luku mv' tuitlii, :Iui' nttil ll.\ ll'rill. i 1,1., I '.'1 111.1.1.,1 IHKI., '"dl.i. tin' 1.,1, ,,hdl I 5 fl ati I ii: i \ 1'1:1.1'1: \i I us.
hug aeelilenl. thin ..nld.lo'.lho lunnlern, I. %Nii'lmla .".'h trial, li.r liu-JIM-IK II.| ""'' .., U'l.ik. ., ,.'....ti ... :Mclchant. .\
$ Hut ruin of iuuiM'enep' nml the crlmctol There. wiu another |I".r *follow. avery .,.i I uill Kiiiiraiili*** .im' *Mir.* l'* fnlliiintin1 -.* K. K.: lie.1.1 I lit .\. 11'F.\111: iv ,'.
".. I wuiiM f. Mt'I.illr<.iin'.t > ,tri. 1..11..1:1.: t loriil.ill'llll
hud |
klml" i-auo'il. knmll I tint ii. w ln> avery .11",1. | 1"111..1' '
nil by Intonnn-rmice. 1'.1'1..1 Hut ) it ill tUass ii>M."I'n.1 its HMli. M.iri-U .M.l IvsTlttlilIn -*\l> l'KIt I HI 1"I '- NORTHERN AND WESTERN PRODUCE
largo .ir..1' -boo, 111.1 hl.1 not mil ,
Itt'tK.
-
-
IT tloe aetna .lr'lIIu: that the value tet'been able to rlfett any vxchanje.Duo .\ Mitlifiiu l'itsslt't 1 It* f uiitt hi tint -- ---- -
day the .t'rt'ituut wa drillinx theeonip.iny l tho Ib.I'iiitnl ai.i&,4 ii I Ihniu.P STAPLE & FANCY GROCERIES u an,1lJ N( ) I fO.M.MKKC'K STKKKT
of pro.lncc'i| hi America one .Ir. kliirv m *'r 9 (lnJ ,
\ I multry
( on I the 1II'Iri. hl lace, ;.1<'''..la ut ""I ,..til. until I Ii.'its si :;nl*> Eiicamliia Coooty Court.t I I "
year cxoecileil the total. value of the hell lace,. illit-Hl> fl.a..I..tI'"ril' .. cull ft..1; mill till ,111:1.1., tli.it .it.r. tmIlllltll Circni ,
that if the iuen'. feel In I Hill 1,1. I tlh'ir. IIHUH1. Illli, ) I IIIJ4I': .
t wheat jiroiluroil) .tear, yet \aldlc.IM. Me'lhiuit i.Ilt'.nf. *4 MIIIIHiiiliiiiin HifU t \TK i*. !ri" =MIIP- =sidiis- ) : : 'i HUM i d4M A' 4 .

J (ullo\l Ing fljfuri-aaro correct suds It they wont th..111| the move- "". ittUt 1".h.. .ul"I"I. I tin. itiiiKM.Nu I ,1-1 Mill .III tl.' '.'\>'l'5t'| | Iults I.I. %:.h'.
r. 1 U.IMI: "II
| I > -
menu .
prompll' one pair \l' \II.1
.
\b"iut
> \1. I.
this fat .t. SlatI.li<-. for IsSi! .how that uli'illl Ih. ". "I 1. 1'111.1 I -.1 i id tli K. i .
uf fuel down the lifter '. :.,:, i.j.:;;: ; : I I IU" '
Jll" I'
It uml' fi U. .
I IC >
14 'TC
the Value. ( the poultry luvluecil iu. nidged at I the the ncrgvantIliklieil ilruiit hit., lltf j:* tuihn* MnUi'Itu1111- US. 'his "t >t* :.5 Miiiiiclnc| ; : Chas.
111111.1. ,
I tt U.
I Illlll l ... |Iol.i ra. i. f.XIIAI iiUK\r I' LEIKAUF B. Vat
hat OU UU II.UlU J'laiH.' < tar
.. > .
\ 1..11.
Amf'I'\o-.o1t\.I.\ the valnu of either up la lie | > e "ir of I 11"1, ." ". ,
.
I hay, wheat cotton or, ilairy pn..luil<. with dratt ktvord, a sit, in menacinglone II".\11'luv|aiUirtUm-f,.'... utl.-*'tlinnn."| .ills .un "f I tlu I ilciuaii.,Icilliuldntoii .. > a .ttii.ut I
-, 1.1 .
i Tin" flgnro for Hut ) oar are : Wheat. : : "I'nit 1..I i l.t uu.l u ntit 'l.ll-illll.. Zan\agossa Street
"\v' mean bv m t i "iti'r fiiur 1..1.' ium ufii'f 'Ijkiu MI" ', tli fifcUHt.. 'niul' r \* ,-,*'M. itil-r j Il4"l ,
,....-1.I..IUli) ) ; ba.Ul7.IJ.IUI.: ( ( l cm lii :i"! >l.- alHint when I ouf C'.I..III, .Mi.lh-iiH->u t nmt U iiuiaiivtu/>>Hir 'in,' I IIl ir.t I' 1.41"..r as..t lt.'iI tuII. t..4>. II !*.!.-l" J* !

\ \ r 'I IUI.IUI ; (Hiultry, *.'' I.I..I'.I'liIl( =- ii 1'11"[ I the Illr.II.'h h.1.).....I'l ha\ I Lt.illb bnMui'H'tir, I w ill n a Itiiiil,".."h.iltwitK i< II,I lUi' M..iiiimmt"li.'iit., iui.1lut )IKI :tit n.ti: iitiilii at I hit i:11*HIM:fi. u ; :xi,, ,tilt* its i litit. j I - --- --- JOB OFFICE Silip l Nl > Family ButchorJ : "iTn-m/ I M. I. iu',4.tl; S 'A. to.._ .

t-luntl'ilo readout thlllll.Ia"III.IIM' ""o, fur "\\ ', I "I' ,'nlll !r' .aid the ..*.'11 uli Mill !14. '''trii't.Hl t" ri'tiiiiil Ir.. i*. I tilt; i 'Lfrviiit, 1 ,'.'u, I. J
1 I trembliii" leiinil."Vouili.lii.il. ut;iiu*)% j-nn- .1..1 l tun iiJV1 u |1.n."I'I d' u Jtiis, I.:. .liii w..L.THARPi I PK\<.\C( ) .\. i
I Iho (oeal! lh m'atn, aui. _ho iiiu-t he afoul lrl I I linln't l>li).i. i.,., .. >*'U1 I" u"i ivt.* mun_\ i.iilil" : AM'.ua.I ; I'tI l'.\ ::I', ..U.L I 'it si n>. 11.t. ,1 e.,

\ who woulil mil give: iiiuio for rUII.t I tour ? They mutid I11.au. 11''' h.11.. I uill, .'a..>. .11." mu b Ib.11. I Itrfuiiil - --- ---- I =-'.\ 1' .\; t1'n'l: : : I '
11\1 is I
'e "bdl i. ii TIN CtiiTiu
liicb.1" .. .re aiul SHUT JKO.Nattii.tiiiii
.1 tuike* than hlll.II'I'CII'1. M.-u il 'In iui VNuKK:, hi I As
tint IIIHI.*IIUM<*| m-ura'tt-' $ itnl I I.I INihv"itrj I I HtTOIf. MM i:. I f
"Vhs ', ace ttl. l t.iit ."". aiul, ** I' ."fcn.14 \ I.l.'t'.tI: I- \ \\.\\ '- ic ".\l.t.imi :.
I I men pi-rfor Iho wheat in tho farm ) )'UI .al.IIIU |I".r l'lu\, I .. un |I.b)- CONTRACTORall \ I
01'1 abuses M> I i Illill| lt) I ,tMM .r 11.1. ill M'rJJ'tUlUuiuli \I!| (I'. t''M. Ii4tni'U ins uirimt.i litef r.n.i.; HKAhS:
} thickens, or wjuuli, or turkey, to all "my) II' : they '''I' .'r ,' .', I .U.Hil, .t I. i t tb., imi .J Ills \|i't'| tim ..-...1.l u ill |i4| .i ait o
Ini n when 1 do. I gut the I 11..1 l.b.-1 .I. ,. ; ( : : I i' ; >|. I to 1'ai't ,.C the Vo:1 :
otherVKKkKimt l"r"I" Ki\. trial. *i\i iu) .t.I..u. 4 ,laii 1 his -' mil at i ill. ... "( l'. rbtk.1| 1' uruJ iK" .li..1 I I
.
niolloiu on I the 111.\. .1 t trial. uml I 1 ii sit 4osriisii.'s'' a Min iiir,'. it1'rnt1 (. r.i. I ,.uiit' .1 oil... .,tsssu' at uMkMtr.iMi "
14t.tsi .. .'.'. SC It. itt i m\M\, )11) : HKAI: S ( : ( : 44''iiI 1 '
thII(5I''lLtRlE.
'I -- .r.h. I..1"1... 11.1 ) ,'
I
[ .i I to
g";
it 1U.: Hulla. Williami STA'IKMKXIS.: t.
Aug. TheC'nnaril Company hlililj .1.'" i I." 1..11'. 1'u .1 Ihititra tar Jil> I 1.1"1.l "' I urjl 'r.SILI'itt"S BUILDER.I.t I :
cinployeit on the Sinnlay force .1... I 1..1..1..... ,'b 'I. __ ___ ___
: t wo kU-amcrx of Nl ih l Ions 11.1"1 a.1 *n "' wUlbUiliiM' ut u 1:1.\: 1;. Cor, Baylen and Covernmont Street* rt-juiiintj 1g' J J.H |I.>anti Guns,

t I of the Kotcrninciil piln-lriter at M.ite*. UI':! ( ii' hoi--v-p.iui'i- 'I', to to-l $.1,1.ttiktlsat ,.l.orll..b..I... ., 1\.11.1.1' 'dU"_. .In'I, .auI star sit kiMl-,1'1 1' :
: ,'ille, fell in tho river at :3! p. III. yetuter.: \. I. 1'.I., "it' .'. l's u..I. t'I. IIOltiEI. hit I
u clay ami. wa ilrow netl. ThU 1111'1:1\' : with n '|
.lroH uwl our these w"I'I'lIhlll\.; bii Atlantic I in .U da)'" Hi* Miflli-nn Mill 11.' > 1"1'1.1'. ".1'I I. : I : I : t :; : IS.:'S : A 111(1 ;,1111.: I.'JIM. 'J
.
men fii'MM ml ,;.,,1 "I' 1'1"1'" 5.. 'I t'\"t" I R \1' 11\ \ 11 t: I. \ \ t.I. \ JtI..lrIII\ J :
.
the pat two week\.;*. Mill liHMHI -' 1".llh. .. I I. .',.I i'.is tr tu| MJI 'I.. '1 < f K *.ultMi C'1' an.iVif..
.
'41) \< CAKh-i: __
.1.1
brother of ho ) .. < -- --- _
I I I
riiu J.
Ill M.'ollll".I. KJUI H'Thlj in 11 u-t K. t / -
t Von r'rietlcrlcU Mullvr lit hi* liea- i-iiiicr" bees men a< "IreI.I'11ilg.!." lit. I:. I..".. Ill.I..) \U.i.1.,1.1 iml.. J..'I I., '.t.4u-, I lalurinoiii. I 1I"4I..I 'I "1 U, WKHDIMi. CAIIUS: EUROPEAN HOTEL 111..t.. 1..11"1:1': I.... is 1 Its:
.
,
tv I.. **. I iu.\ -i. utn |>Iatitt dt I
ibm "VIII"'r..1 .::111.//,, ..\.truiug.Jy \Vlicu ho LiLt bu \1.. I II. | ,UriHtl I PA Ml l -II I I KTS: L'i'
016 ;:) teH; .) i's fully "IIII.| J 1\.1.I1 U. .. 11.un. slot ft551taINJ,5llthiSsstSl ;
---- ----- --- -- ii is, rt'u.ta i'd h, ,timis i,( IL.hut. Perdido Mills M : LINK
) maintain that the ili.Uuloiu of the will M-o clearly that la fattening 1 .* u,ahil badl |1.1..luI. I Unit'.. Planing I'U': ; 1.UL n;:. ILLIXEHY "

various human urel'aro i",'rinaiicni, ra.li'a cl.llllloll. raUU-al law and GULF CITY ui..u.ami ,til .i llw 1..0 nc. J: ''. ETt'; -""1Eooto- HI"! Ill "'. hi\

I filiuj in. support lIt Li. npiuloii theetluletice radical joliiical methixU upon' the ;:1."f; N'i 'u'luU-r. Ivvt, all 12 M. I \La

allorilctl, the iiio.t auclculof Slate( nOII.I. the prc.ent u-calletl .A"y W1I1iS. I l .f ca.ti, t UM ttii:ti .t lUUkff at pui4s..uati. PKN.vM'dla: ) II. V.ltaln t.I I t
.-ri,iu ..| iU-14HirtU H.Mf 4''s' in I',u a. IN A WORKMANLIKE R .
G.
i : the 'jptlau: ; mouumciili, uhviv X'uiocratic lea.I"r have commuted a I IIIKlti: \\tu: .rir'l.T.! : : I I, .m. .fa'iln...!.._.'1..11"'. rtt.a's it: IAN I MS. Nicola ,

I the negro U rcjiri-.f uU-4' lIlt all .'fthow rriuie unpardonable" by au honest bal n rioiu. >a. lull In Ihc 1..0i. El'ltZTg' I liEN: )IT I Ir:1SCO J ,
nlbi' ,
aMa, if Hat kn. wu 01'
.
ilmrartcrUtUj tr"h.Ie IIUMVWOtonlay lemocrat. There arc other oUVu* M01ULKLAUAM.V) i ,'. ala 1.1. I...'... with alt.tb. lMibrvelihiut >.,,'- an.l Sr .I Wor'.r all kiu.U' ..1., A. .. .. .1 trIlsE.s: : 1.

after the lai| ..c of l.iliiJto JIOyear ,( hut the aliua l U euouxu. "Put the .. ..1| ..' blu.ry, ami auruilatt| . -- uu) ansI ib<' l II's.it iuler- m tbi -
I *. All reiarch Iota allorilinl. no tscouiiIteh U out" U applicable anti a{>- lauil un"Iu.\\"..antI l mill ..uo.1.,1,? a.! .. :PAIR: R&TES. | .' c .

I vonuleutnire whalcvcr to the hiv.I 'iroirate' iu the ca.both of the Stale; t.- Ilrl.t ailoiiiioii phfiitu hal.Ile..i'.iIIUllillIj (elicit<4r hunt ttrltfiuallv 3il %.!I.>.Uwex.vuUir Inou u*,.aiuiv' AHU>7i., iIa: :SKI:" LfUlKIJ: : X Mnfl.i\tJ| | I)slay WM.fc or inoutb. A r.uI liu .rr.I...a"t I.I" '

I 1"tm..l" that the uPgro anti. the Ku-: idinluUlratiou of r'lo4Jda anti the ua- aiul iv'I..thl"l ahtv '0,4 J.Jiu ltni.ii.ili..'u n N.. J. l'astii. t lABU-IHd.M' I TUt.Ul "'3I. UII"I'U. a Ills.). .. "I a IJ I .4.'r.'

1..11.| Jcx-euileU (ruin the ..aiuo, loud aduiiul.lratiou of the general 11 LI..I.. 0" ....I)' I W 'i IJlt i 'iri'.s. \\ : (X hIt2'Lha Ai)1 ; lro|>rletor. r Wa'51f a('Isk a. Gatsati.uy "at 111

.J"'n'ut. 'overuiui'ut. i July ii-lf.. ."WI4, ,-tie!1. \ \: < OF TltK ('orSTU\ April S5-tim tur.* i a}roa.JtUMU-ta


tp'T. 4


: =. --1-:
*-- .) JK -