<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00048
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 8, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00048
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
--.---.-
.... -- --. -.- -- -- --. -
-----
.1 .
..
) .
_
-


\ \. Ho1 .i ([ Onnn f h'\'\ ., II ({. / I I ''rn iuolii 1 ((!ToimnmM

.
-
I

PUBLISHED SEMI-WEEKLY \ : /) ( 1"' I,I ''I'!1 l

.
JLl1ttltlt\et.Cln: THE COMMERCIAL JOB OFFICE.

tf.'J WEDNESDAYS.. AND SATURDAYS I ettlJlt11J, ; n \ ; i I I. "I.,-k..l at ii li ,i'-" "'"1.1. I it- Ilil.r "1"I.I .
m .1' mil! ) .
i II\)' I Ilio I nliimi''U'lill ).I'hlll1l'nU1I'"I1)! | '' I II'""I. Din 1,11..f>


'1'1.11 : ____,,- h M.I". I ::111 I IIE.\: -, fit: I I. llf.\l iu'l'ta' .
lw t .11. '1 (x '
**!?! Mniiiitlli. ,, .. I i':' '1'1:'.

p* Lllmi>INVARIABLY flout 110' ISiiii'.iiI ADVANCE I ,no I VOL. 2. PE \ :-\\CL.\\ ( I'LOIMDAKDNKSDAV) : ) :: \ ) Al fJl'ST( : s. I Issi.: ; NO. olMonfi.r. \l Ih t\n, .Iiti--.P nn-i!, : f li.ti.4'I.-;.. tiii'ii'iN.ml, 'tiiin..1.! 1.;:1 It li t'n I ti m.

.
_
--- --- -- -

\' : ( Uh'.' ;:;:'% 0. (( : AI I >\' KIII-I.MI.\S.: : : i : | I .". .. -"" I' l.IIIIITt, \ I.-... I .ltl"I..I11" siiii| 'i-tilniii>, .\ |1..II.lt'all'Jlt"ll| | i

--- FRATER? & ?? :0. .ll-l| ,, "'.1.1.I I nlinv'lnii. Ilinki't. .
. tis.i t\ll un ,ii rIR.: r I 1\ 1'11.1..1"1 t l| Inn 1 tp: "i r.l.

...,.. MONROEI" I Mi", ,. ) ." t, I I.i" I Iz. ,I li.".V t'Ii.it''i., .. I il I 'lip I lilu.\ .il i'luiii.C' ,
,1"\1'1'1I11!" ,' \\ll.ll.llln\llllll., I I I'II: :III > li.II'I' IIII Illt. < -n0i! | -litii.ii-) :"i. tin ) LI : ; uul' 'u'ill 'h";MI!

: :rJ. I.ii'ni.'ii:nit'.liiiiornnr. i I.. \v. II\ Un..I. I',,iiliIj : l & COI I / .. .",'. nlii'' :iili.i-, :ait'I. I -iilui.. 111.1| iiiln.nlinrn 1-4 "Inn .ui'.I) :: Mil,-tli. irtPimo l I"" ', fulluvt .
I
;, Jf". Miiurm' 'iJli"in".ml II.11. I'. I 1.11"! '''. 'I',ill.i- 111'I: r.ciicra1 > "..I Nut \ ..1:4.: lull 'm.' I t..i., ,, ?" ::-....11"| I < Il.,1"1\ l ili"i-. -illill: nl )lit ,HIP ;"1lil"l .I| I 'i oli'iiiintoin

hl": 1" ilnvt n in :I' ( .NMIII'I' :,ml | ,:it "ii"'ii'nnrI, I.tx ,ili' ,m.
IJ''I 1'1.
< -ii"u'I 'nv d "i'a''. .1'Inn. I I.. ( rll" r""I. Inl.: I III t I.t.t iT'i'i'm it. III 'ltt-IiI d.i' |
hi. Irrl: Iliiili, ., '(2)!) llir. :ilmliilniMif, I Hit1 ,
| ill. :IH4IH'l II III.'II.-Ill Mill illi I1'M III I I' li"o ti"i.II r 1 "iilitut 0.11 uul
iiiiii.h.'lli, \ I \\'in. 1 t..1111...... .'I.'nil:ill II.OP.I & Mcrchnic n i: I i I III : I I ll.li'. ml.ii.l ; ", 1"1".11" | HI or .ii| ,I.' 1 :
p-' 'I'r..mini, 'r- ll-inrV" I;HiIP. I illuliHHtf. 'MOBILE : I ,1 1".1"1.' t-lllM1l'"I'fI I I.. l.ll", .at 1\\:1 nut, \ .h'll :: lli'l hI'| t tIH I'
Ailjnlinl\ II mril, .1. E.: \mi-I'. T..II..h. ,14.. ALA.i.T.si'nirrt.i.v ___ III.. i ln''a I 1.-I! ii< l,nml.I "\i"i.' iI.I lln' ..,1'1 .',lilni. ', 'tin", 'Mull ll I'IU1HI l'I It.

.. ."..'...'III. 1.1111,1.11",11, liii \\l1I -h .\.1'.10". 1 .1.1 :il- ,, \ I 11"'I""Ih'| | | "tutuI" I 'lt,' (",',|1.1.| > I'.nt : I in1., I 1":,.',' .ltI h'i' ""-\'I'r.| | '\11 in-, .i.l.' lln ,..I"I'li| | ," (ii.it "uif.'II .in,,1 I

,.,,0:,"'..... \ MI'VIIM: Itl IMUXJ. I I I.I'rk k >* IM. ''II II'. kliuiitlliini : ll'llll-.l, litI I I'l.I MUM' ( "I'llli.l.I III Pt I'l 1't ,. I'ult 1 liistrin-linii. \ I':. I.. 1, ,,, .t.r., .1,1.1 : : : (' At.t.'I'IiE1'I i: \ .li, lln IM* ., ,,1 ).I liHfl ,'r H*
,
Ilh: -ii I49.-1.1 i I'. itisii i nl' tt U (in- .-I Millin '. .'|"" I lllli'hl lit:Itl' li-i-I I I -ll'l,i | "-III I..i.., (in.In'l4 | | il.|| 11)101) .tlillll I ii., I,Illl, .III I

lif 1""I. .\. .\. llnlililllMili : : .\ tutI,I l.lMn IIII.tt' I'll.'l: lito I I III OIOII I .
< nlll., llliMI-- 'I lATIOV: i OK 'I'IIEIH i : I M'MKI.iH': '* JKS.l'Of.Ilnul. i : {111' |I'n I lii-ii'' |PI",)' plUol'IlK snip i

'I I ,III:lllli-.il-: I ili'.ii.ln) ,' ml.I ,int, nii'iit1-tin, *|l.rtt li'-siiiii X,". I lln" ',1',''. Ilio, iiiiiiiji1'ililni ,, ( i ll i'lti'I tl'lM't| .I I tli<> 1.1 tall: iiitt 'lit
nil' .Bl ..11t ,IH.K. 1111..1" -Im,, ,. .. ,
{ ,
IIHIK liiil I I. I'i >
M I tin
; H"II..I". I IIMKMK: I IN: )'EX: .\I'IIt.\( ( AMi: \ < u.: "-. I ll'llirlii.t i i t Him ti Ini." iiimri. i In. tihl., I tho toinit-nin of ': ,lm, iiiun, |
I Iuiir.tilit' I:. \t. ii'kwutl III.' Ill,, 'III tilt Hll'Ut. |I. | |"in.,;: hnl',|| :111
, \.i..I",. ....$. -.I..t' I I'. \1..1.,11.101.I I I li-tlh.' .kn. I... k I lii lln1. |1'1 it Ho ,'llk.1). ',I 11111il1. .ill iuu.itt'iI.! ,) I'lilciinu' inl" HIP. ml ,
I U.! U. N ,mi \'..l> 1 ll'mrsl' h. .1"I kmmrirvl .. I \ \H'lMrY.io'iTiTiiM.M.M.i'; Mjllhiorylloiis o. : \I 11I y. ; .
: I ih ISHIH i > ., "I l I inn of ,
.1 in IMI l II.
'III,'. I I 1"' ,- ... .*. ':. Mix.I I :' II nit. id //1.,, .J ltta iililnilil, {I.i;;0) .\ 'I i'i.-I I i.llii'iI'm' In1 '
.1.1, ,. ,, .1 .li.I..1 I I m ml i : I :O'iUt'kI'( ( titMI.MIH'nriiii ,r i-.iiu ,1"11 l iI an : ::11 t t I -li- | lni'|' :" tu ( | pitiiip'| '

. it I,)II I. I I'l IIHIIIH.I,I.liil I. \: "I'.P..l'l.l! HN. M. II. -I 1111.4 I I %, \. I. '. \11''11 I f II.l I I... tIlt il'\ itt l kin.\\ h in Tit ,m .1.in.. .1111""- III ti nili'ii. l'i liiin-t.ll, ""'11.,11.. s|.no, ConMitiiliiili' nn Ilioputnf
"'t 1'1.' "..II.jl..r : -:.. I'll"auil'ul, \ In l'if 'i.ltt., ii-lii', r. !
I ; \ .
) : i iM-.sMJii'AMi: : I.MI.H 1.1." t .ur k ml ;"i .1.1''nuiinliii I .1... lln' ,
.7 0 Ml i nit. ll'Ml*. \\ II!! h'I I tin1 riiiiiiiir, |I-4 ln-i, iuii| '"- : iII '", ,\ 'nlitp .in.l

'" : I iniiir \\'. U. lint'itiiiH'Mi. .\\livir.VKIMVATt'II .\ I .. i.f.niin.. .. | | lln ruIt. i In1" iiuniin; .ili',I\111 I,, iniiiitli1., ; Iliii in'IM-' Iiiitii'Ial i .1"11'11"111'11"| | s.i-ii| ,' |I....vi
l l..i,ik l .it""I' nml I.'. I:. il*' I' I'1-: : : l' nr AMI.J.I | Mrs. Minnie Whitehcail The First N Bank .. .. .ti h"ll. ,
'. 4I wk'I"I. ( |1'.1 il llh. ,ill 1 .r.lnit ; .IIM'r \U jrliHiint nil iltt lioiait-i1' )Inll 1 1111"11. I Ift.I 'I"i''II'| '''' n 1 I llnI
.III.I'c"I ".I rinl.lloX.I: : .
'!. .I .I.l\ (...Ill'l.I'M- \1.\t I*,Illlll' H'AXIt: .4-TTsMMr.\< '- \ tonal "ltt' V." Ill', "..ifl' tin ill|| d.I"| | "I"| |, "I i | ,'.itI' 1'1'lll'tl'. (lilt: ,Iii I",' ll ".Ililllf IIItin1 I 'mi.liinlinn; mo u '11111 in OIIIPHHIIOlln1 .| |
IIHMIIt *. 'I ... '.:I I I, :
-I'M
I 1'1
IX4HI Hlir Ol' :1111 f".t Nn ,. II. f | u il I Hii'lr |
icitoou ) on | | III : 1'1"|
1':1"1'
1 I I".r. .1. *-. I,piMinril.sniti'ini 'iriini\rirA\ii! : : : AMI: IMC\N: I FASHIONABLE MILLINER! Tin. firnihir.. ttil. ill,",ii s| In 11 I inin ft' I"'III "I.IIJ"
: .W II. lti\l-"in. ; --' I PENSACOLA. II l Inn. .11 h.1.1, ,mil, I.rlllLI.I.. : klll. milt. ln> l 10 JI'I| 'iiTi-lili"ii-| ''I.I :tIlt" 11" nl lil.ci-tt luiliiulii't if

- Illl Nil I < l'1ltlHIINHt1.II | | i'mnnjli In. In.lii'ii' I Hi,. its,. .\ nl 'thin IlltlllP. IliitllMlIt, (
il
rlJM'Ks .AXI II) : :s. \iisx| |: I 1"1. .ni '!' 'I-niKiiit, I ih' II i nmIII 111111 1 1 ill |,1"1"1'1

.1. M. .I:I.'l'IMI.nt, ,, .MUM Cull, I r. 11II'I..rI". ,n, tIOXZI i.nVI I ItNMI Nl I I-I IU I II'I I | Iuitall 'lllltt'lli.l,' ttl.t) ) il.kli. .llI 1.I .1I 1 ill In1-! 111111'l ti .IHI| lii-kol (1"1 1"1, I ,""'. < :|t (l.a lip i IP 1'1 Illi"i'l''

Kl .IIIH II. III 11IIII.I I IH.Tshl.V' :: : AM IIiii\ii 1 : : M ) S I 1:1.i'ii : \1 Itl l I 1'1 I \I I II. I\ ,\ 111"I'l Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold. I ill iiH.iiili| ., I I s ,11' nhi r.li .- ilt'.i.| li.'I.t'i) I lln1 itili Ii.tt-." |I. lull, 1,'It ,"1,1 .iiivoi' Itn1 iiu1ii---| ....I(!1'"I..I't.. '. 'Ii-

.1.I |I'i. iiulHnll.. \ ... I I'n-l.l. : \V. K. Uti'i.\ ..rinuT i, .."IIIIIIh''I".1,I I t.nir, Ililinlil.i.ii iI'Mtn-Ini-. 'I 1"1 i lln.I-'. i lii| I Ir"1( | |1"1.1"1\1"1||| I till1 Itt it (!.II'I.II', V '.1

.11'| l .\ll t.t iiiili.. ...iiil Illl..nil, I lill-HI:$I'lil.lli',, I:li.mlH. l\ Illlllllll'ni 1't.' I. ""lIr. :s, tUI''EIII': : : II! IN iIti"I"-,Id.: I Hi.I ,. tin > II"I. t .,u in.11| | .." .Id.ii .. ui'.: til t ltt'I, ,i1 1 I..".. 1 11111'1,1 I : M.I 1"1 .Ii;,-t. ,,,11\1 r In .1:1.|: ::1",1,| 1I'r..1Iili. ,

t nil mi:lit riiAiii: ':. :1'1:1.1:101: : : sir I.. I nil, I Iii,".' l Millin. li,..1- l'IIOMI"I' ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS 1111 I ttiin., I.It ',",1.1., I !iitz!!; ill I hit |tl.ili't lll-'ll t.it.ti-i| | I Illll. (\, .... II 'liiivlli :int' ./""i, 111l'I''I""li'"I.I'II'j. ,

.ii-drii, iHtii'iniIttif.N.i I Iiml.Hi ; 'I I ty :1\ "IImi i is 'mis \11 nNI: \ I On I InnI-, ,,I 1,1,1,, kn ...-. I ,h''I'I..1.| | .| iiui.I Mi-| ilI I II' .ilmi ii In (lln1 itilli-i1 In :l II il I h'. Wh1 | | | | ." ". | ho -uilii-|, in,

!'li .liillniil.I., 'C.. I'lUlinii. I- r.j: \' HU: ; WAI.T.IN: : ; | sui'Kiir.sss 11'111. I tt I .. I.. ,u.i., : I
:u 11\II"'II'\ I '......s < nl mil, "' ". ''sr.l.ii in I it dr. ,11..1,1 lilt Ilitillii. ili"-k l II, nml' nil hiH'iiiiU I \.1"111" t'Ftt'-I .1.11 In i "is inn m''iiilmjt.(
I 'tii.iiuiIi.t '. 1 "-tl .hl.1| | linn' li niil .(I.t.t. n l lit" t ,'"I.hl.| "II
llll.l", I'llll-lllnillll, ', In N I ilio -",'ll Illl iil-IOI| '( HP ,10.Ini .
.tHIIII |
| |
II .nlnir Mnl'irInlin Wil.li. ( : | 1 ) i'ni.si: 1 1 .u.i- i I .lhII". > 'iu, It h. ti I in "mil, |I.. ki.-; II. J"I" |1" |1".1 1III"II.II. |
t4 i I in mmiii'H.Mltnr IW IT' \I 11"1'| ". li'.ll .I 11 .!". $k I Is Niln. Illll.I R. M. IVIcDavid I Merchants' Hotel, "ii-iiili-i( "', "". 11"1,, I llii,. lttii'i:'| r "'"""'* mil 'IIIIIH i,1 liviiiun: : ::1' lit |oUP, nu

llm. !?t. \\",,II-.; Mu-liil't liulillilIf 'Y ; .II.\M: .:I.UvliTThK'IM: : )II'EI: I.:. I ituut.llllN'S !;- \""I \ Illl. I If.' II' tt... (1'Mil.' I III, .h|| 'HIM., II_'lll'tl 1..1'1'1.1'' )' ::1!l2. Ii",. .1I-.I.4| | ("In- 1f ret" '" 1.11. in Ilii1, IIOIHIMI lulioiliIlilllllOil. i.I i.
''..! ) Ink t ". '.1.1'iMIH-' "III" '''l-llllil' .1. I I'. I IBUTCHER.I I'l,''I'M, I. I It nn I 11 r- i'l-l' .n : '' ,
't..I I I.t\ 'iiiikf I Il HIP .1..
AIM! ,' I I I- I !
uiiiiilifi lliiuir I ll'ho itii'i" UIIIHII" '
.1.11. Wiilti.il'.HiHsnr, V IMII i sun1 iNn nit tMimtr : I oi..\ I iiniinIV I I : I .\ iijt. : ;
"I I iiillminr \ ,
.In : .A\l I I ; : : l i INMOsnilOl'iH $111. .III. I t.', IIi.l 1"ln.1|>
li 1'.11"...tII : -,,,. "I'101.. ,iu.tn" I',. II :il-li.' ,''.. \\.I.I.IIE. II'\IEI' [ I 1,1 ,, tt.iii', Inn. ,111 I Ii.t.i nun |i'.k.l 11 |"'n"'1 lit_* lln- 1 ti.iir 1.1, I In.ttill Ill:,mil far HIIIIIIII' | | .111 loil-l.iiiun\ In .i

|IlM.| in,"ni'-nti.,11II I 111'1, iiiniiiiil nml I -nr:, titiin''Hiiiit; II'I.I'alllII""I., : ,1 ','' ,"I.llll'il. I it

t'itl".nu. .1 "".!.uuipIi! 'ii. I II I 'i'.iu'i' MSN"in i', |1.1 till l I'i",.. 1"1 Imi1: I In' "III'i.., \lilt li. I I'" \11 ,' 11''I'li'I"' lilt I 11. m
--------
-<(< .Ii.ii.-its-Illirilul' .).. oi.'iii.iis) I : : uii.LTiTJi'i: : 1.:1: \I: 1'110\1'1': ) 1'11"I I 111.1"1.| | I'M,MuU.I I I II i l.4l -(' IsM I I.mil."ur-In, .Mi ...1""l h'II''h') I l I. ilkul. tt jIlt hill :..1,,", ii, 11111'. \ttii't lil"I'I"r.I"tlll., ; II ;i-k-4 I'mIIP,....

.1 Cot.: il. M. K"l-r, |u-.i.|, I I 1'1 oiiliiiiili'l." | l".n.1.I ,il 1 ,In';HUH. l.. iiit''.' I l'rtIti'tt:' I I't'| |II.| .\4 I.II-, Ih,' HIIIJT 11'1'111' C10t' II\ 1.11".. I II'I| |,' 1 1I

.-t.I"lit"tIP tt'Isr.-.. III I\I I ,. M. 1111.111', M.. it try' ""Illllllt.In .\ iir.iinMMII: )- '< IIX1': I 11'1111 \ John, Dunn, ProprietorI I I'I'I.I : \. rllH.HM.: I iniilil, Hi.. I'nil. I list <,,itinit| i.I : !in-ttH ml ilui. ., ,II ton -.',' I ih::1 1 iiiiiiinl, .nnul' I In 'lln1, ...IIII'r i lui ,'I.r far nnr nt

,, \I'IMI'H:fniii: I II lit I IH.IIN.. :, I I'nl.il'iXHlriHl.I'l ;li! ., .Iuto., ". I'nk: |I''iiv : .\ ; )\'.\, I ritN;; ;: 1'1:01'11: : irri.itr.Ncn. : \ J .. r'.iiiiiln. >'|1'1.11,1.| ", 1"1.1,, \ .-i.' I A I.I. I IIS Ill 'IX DII.n : NTs. I I..unit: 'Iii ,ih it' it".M rti'.1.1I : P\I.li:ilir, mi lii-i, t ,iKIi') ? \Vill. \In1luliMini ". |11'.1| "111"1" I I 'n.II1... i tint

ilnr. "'i rt lot" nt I HIM I t. "ii.l 1 i I'. M.. nutIlllllt -1- I ii.l .. '"1.1'I'\ I ,II,. "i..l I ,i-u.k." .mi'. .1 I Inu 'HI'r I lii.iiirli, IN'.i.lttin I I mil, :' )gi'I" I ,I.." I .'.Iil' I llnl ,11111114 I ''"* .' I Illll'll, liH'nl'Hl nil Itililul.ll. ,'1., : : :. I.i.. I II I ::hui.Philip.. ** .,I ,' !
"' : III : I' .1 .11.1.,1 .iul.'rI..t| M|I.iii I .1.).1.I mini tt'ill li'.in nut nl I Ilio ttliiiluti'( In IO.IOIIIPIIH|| | | In HIP lofiMil. : nf I Hniililino
.1 Irn.,i'l I..t t>.PtI u I I.i. r"i.'nn' :i 'nml Ali'.ml'- I 11 I l Itur: I -t.a.l". In, .n. II ,nn'...l.h' ,
I 1'1'1\1"l .l III-I-I'H ( hunk., I-t! ., .1. -I.,I.i niirilIllll I t I II :. 'I"III I'lHull;.!-. I','r I'.')'. ,. ,., riiii.lMih' ii l ', \h Ilium' iii| |.'.ini'iiil" :,l I lln1, "-""III lui .': Iu "'''1'111.. I i 1'iii, itiini| |
"t-if l'I'I.'II"rl'I" .1':11'.1.: n ] : III ''l.A linint l'i""". tti '"i.l- ",",".ikiI
i !siui.lin.. mil III'.M.I I I I..IU! "..',..jlh'1I"'I"r.: ...inn.: '.NitinHIII', I II I .IM : IHI Illlll'It I 1:111,1.: I:.,Ill's 11-14'I'I:,lllll'll\ \"d.: lll.lllills' ( 'W tIt.t: |IIi: | <. Brown, It-I.. I II I I" !,It.Maritime. I Ih. I-.' "ii t Hintr| nt mi 1,11..1.Itt. |\1.' .. IIHMII, il.ini' n"II"I "i nit-. : '-III lnlI llnnnii'iil.' I In ..t 1.1' tin I t..,.."' iloilniIimi4 '

., i \I t uli.I.It' :. ,M. MLIinl'-' 'h".h.. Ui"> 11..1' 11':in-il, 4 lli-.i'iiulnini. in.\ 2S..Ir -0Ill -- \ '|l' ir.nttll, .. '| im.l ii'l"I. I h, .i.kt :I ilullii t llul ,1. i'u"' .1"| "- I lln1, 1..1"1 luiii'1 n,U inn:il ml.ill" I II..Muni.Iinininmiil

I. .,Him .Mm.I. 1 It% in-ii. ;liiiHlni., IS.t: I lillurM -. --- - .----- -IH" tl M h 'IS Surveys. lllil-ili'l| nil.) I lln1 I 1"11"1' 'lillniiii', tin1'iHHptil. or | >omniiii" inoloil ,
......., h' 11\: .I.i., .. i ,. li. in', ''lh'1'i'! I 1', '"""Ih. n 'n'! .
'
,01I1.'r. it.t.t..ItluiI.' I '
I. LOUIS TOUAKT ni 1'.1) iliiI.l.| | hnlim, |I. linn I .". I I iIi, |I-4 -lli| <'1-liliuiH llliiinl, Hilling) I !, :1.| it' "tf I tin I ii.ui., I In m" ft ir, :i itlii't
: ., lIiti, M :IHH in ..1.f..! ( 1.h'IIIII' H :.1 I iM i- .. I a I 1114 Ih '| | .">l.ll.l.. .1.11.1 1"1' I'
\ i-|\'r. I I'. M. M:it "- ti )' liinriinu: nt .I.ii.d Kin. .sN) jnlillt ttll I I "n"ttilh 1.1 I I.lIt lln',:Ni.tt s "'IU' ,1..1 1,1"1., 1 ,iltitli mil, I 'All Kinds( Ftirnitiii'oI ,lln.I Mil' I Ml: ""IIH,'rnl'iinl\ ,,.- I I..4I..l: ,,| !!ouiiitur'" .I-i-i ., 1II" I 1\f.ir. \ I. .till '. .11, ,, I..,"..' :nml, .1\ 'itt : I III:It lllllll'H, III, I |I.. lll'lil'll'H |II| U Illll, iii, lilo, I.. si llh', | iilCir4, |tt"|,oi. -|\.al

t. M.HiMi.r.NitpiHr.iit. CO'lTON( 1 l-'ACTOK.( ) .ui ,ih I.IIH i-. nt" ttliii'li l li. Ii. 11'111-11 link l I In, tin* ml-, tin. IIIIP. 't'ttl, itiuuul" of
| ii.Itv ill j 11 I .1. i.n in. I- i ti r i ii ii I ( '. taill' ''I, I'i ',,," I." i I.... lit I I.il'N." tt ,,1,1) ,nun l'htI. i "I ,il I ..,1| ui < 1111 1 | lni 1i"I" : Ilj"I'il'
| u ti""ii/i il iI'I'I. t '1111.." ni. (II Ininun' t\ 1 l.i: ..I".." 'I | lit .Iitit. ', -lit. llnl I Hit,* lioih ln-l'i| ittlli.
M., Illlll, N |P. 11. "nnil:II ",:h.,1 III. II'j'/' I. M.IVinr I. I .\ l" u' ", I. -|irii.l'1 .1.lh'? mul ItinUtti ''. I .nlo .. ,., 'it .1111..1. | | r 'h "''Illll'ni.l '. ilui It I ll unit', iiml I llulMl lt |1"'II."t| |\.I"fl
t.ttuutt IHIM I I. Mil.mill .
: MiHlinj-mrt I '.\\iiltiiHilu. nt r. M. -AMI I 1st.i mi I 1.1'r| nlil.iiit.il. I 10"11.1. "I r i I.,i inri SIMMli: II.| i\d.| I I'Mo| '' -.I.| ,.I II-.I..IIH.I! i In \ ,.-..It in, ,ili-ln._"' Wmk.m \. It r,' Iliii, k I I'h'' .iH tti" ro m.,INSnI ) .. ..;"..lli'il lulu, liulli ,oiiHOl' I 1"'II"I';; ,"it S|I.h'. Ii",'.. \\Vo, wi.1 tip "",11,11..

. fill, .lifli It--Knlulilx- ---nf-.\ .iiss.s..it.I.'tI -- lMlISSlIXttIRII.I.( I Mr.l.rli; A NT i 1,1 .,'. .1".1" lit.I 8. I fiUU. Hiirvfvor. Hi tint.in".1.1 Illlll.U, ,1..1"' I.I 1' III Hi tt,'h".1 n.i.,ill.lll'l. t t t1 11,1,', itt, tttii'i' |Il'i in.l O"h"lil'I'I"i l lll'IO, I IllllltllO I I III'IIIIH'Illl'f tt I'l'IHIHll,,' I I.
1 "
I r"1"Ilrl\: nl .siillniiii'* Xi ii" Iliillilni", t' :1,1|', :n".ul"l Vi"1" |l..l I Iliil-i' -I-- ,l'i.",..Ito.I 1,1 i, M I 1.1'1' I II I 1 ItJno.Mooney. "11"" lit' |tt'iktt,1, II( I., HIOllll', I ,.I"\'lh'I'' Itllll'' viiiilu' 111'in |.u..o..0,1' n|" ilioimnluf', nti.l,

' /.IIr.tott: .1.to''I.I'r)' Ki--lnnl, 'I Iv InrInml '. Al A. "i.hiu I ( \\11.1. i 111,1"111.1.0.| | I I liniint' I'ur-H H'H I t.tlilHumi/, i .' iI..t tt. lt'tI.'ttt-t" in i-iulli'i.. l.il., I Ilio imu.t''tt |I..i |'t|.t ml I t HioniHolip tu |1"."
,\llllitllllli'll' : 'I'' in .1,11 I i i'.i." U ".I) h"1" \
;, :it.' i""I'I'III.h.' I'HIM inSi-ii. 1'1.. '.. iV'UNMI I :'I -.1:11'I : I uslluili I'll"I I" Mi, li'l,, ''I I 'i,. I II. I i"" II" I ?N..I h.1, ,.I 'iii-.' i 1,1,1 'n,, i .., lit ,' 1"1'1 HIM it. 1 Ii 1 mil ".itut't..l' ,., nmlIlio HIII' li I 11, .il I'm, inln .
llnl r.r lit .Inn 11 1 I .
r'll INI I IH \\ ll Ml. "n-'J., I | | rn-l s ink r.li. II I" -Iv ".1",111",1.it. t lint i "In'to Iii h.IH inn'" | | I IItlllk
r -- ., ------. 1'1..1. .II"II. ..h. U h,'n ,\ I In." I Iml, in m. ,.t i lit i'. I11'1 \ 'nit I I.nil I ,
, 'l.tu.Its, 31.ti kili II. .\. < 'lniili'i| '. :?\... ::1.1. I.lhoi" : ii'h.nipfi: 111:lid'mi kliiinii'iiliofIv | I II Hi'h.IlOm&Ca I IG I nli)i It, -.-..,11. Him luikir'H l.ik... nil. :*.itiiili| ||,| "I') Ih'I'"llh..1 I I l ..|..1|', .\ "'11.,. |.1",1| |.| | III III 't i'i'iit

M.y>,lH I-.' '"III"" tin' $,"i.t"".I Mniulnt' in ,'II..h. !-4 I T I 'I O.N-itfii( OTTO GOLDSTUKER |I'.f \I'I II I > I'llHl' I' till 'lull |.l.I| 1)111)' ''ll.lllIllll :.it',H iilii'ii ii 1"1;; \itt 1'" 1111 smitlij,") |IiI | HI'llllll'l' I.Udlll 1'1'1'111..1'. S|:tip, ,WI"'OI.il I ,

M.lh., I "- ,,1 I lint f.l "'" .".... 4.1k.'. I IH ,t .II IIU'H-. luni.MIIIII.. I Il'l I.111..
k .1. II. i JII'III'II: ?. ., II. I'. I 1 "'|1''nip ( 'mill, 1, tthlili ",,1,1.( I Hilt I tin.
... I For. Mlo nuliil .* 01',1"1"l.c'ld.\ I. WHOLESALE DEALER IN TINE .\n I ""."limit li, II.| ,1 iliiti.-II',". liiji-l| 1 mil. I Iliiiitf,, mil ,nl'iln' lil"I1': )
on in
.\\ I' M I ti I IUnit'I I.V. G General( andis i ,1"1 omul, I Ill I l.tt.t J"li'II'IIli, ii", "' ( I..:it IMOIIn -
-- 0 ln in Mining Iii- In-
.I..ip.t I..tIt.P :%...II.I. o. o. I'.. IlltV Ilii. N.llliHil.' ill tin-It N,'"I.I| i "10.| ; nl .1.1.. i-ti4.I'.C _t Il Inl.iNli :.Uln; 'IIP t 'itutu't tiiilil "WI.I

.ti..It. 'II I I H-lllI' I.ll.Mill-'Ml: ?'j, li'i.In..k -.--. I. \ \I r \< II I lUliuNi| \ll1i-: t Morel > nil Hi mil li l. irmit' tit \ 'lh'", "'1"11"1'1'< li.. I.... 4 ,1'\1 |I"| > liuuk.. t HIP ",.< iuutiil I l m: |1'1 i I Im.ll, )' I i.
a:. : "P.' M.. ,Ill t'I ,'.1F'II\ I ,," ..' II.,ill. on I'nlll'IVMlill' 1. 2DcOrncllas l'i WINES I I immlH, nit "..H miin, tin', Itriiin, liti.l I I.1.'.. it 11)4) :Illl 'III.lull' |Iit| > K4||. ,1"1 n.I IIn"t"l .I I
3 I.I. M INI, .:. .111., :X.I.. ; : ) \ \ii I :> I i: : NI \ Inn'n miu .nil Iuia II 1 \(1',11. mn' ,'iMiiliril l liy HIII I, "inniinnn -
1"11''' 1 |Ii.tla't'' I Ilii'
i II.1". II nur I ,.*.tr..ItI. ) PLANED LIiUORS I I1 111.1111 II" rat, kn Itv III, > ... itHH.II 11\11"11..1 | 1'.111 iiH.ijiPiiinl 111.1.111'.1.1111"1.' in*
11 Ill-unit I Is"kniitlitx liilii'li-H ll I. 'Hi. ll.o
1.1. it
i -- I .Iul |' | i .
TAX.A.t'OJC nu-ji.BJia'i.: I | .| ", ,...,1., ,".II.I."I.. 1'11'1'.1 ilu iml ioiiilip| ,1"11..1'1. "''II.III, .

<>!t.I t. ll.iiinr.Mnl'inih 11'iir 11111.' .1 ,''al'I' i it' ii i alit| t |I", m' \.1 IM,,! mil. I If"1 |'illl, ,'.. 1", l'y, I "'.1111"11', ""'" "*, ," 1.,1.

:I., tt."lniMll. I'll" "II nut r ..'..Io..i.. The Jeweler I ; I'l.NsM: 01\. Mi I.. nil' !11.I iu tin llul' '.ii.I., II"III', ) 1"1 lui: o |I'. it ..lit i il Nil' kl;n lull litr;\II lit' .tllill':1: "t"[il I llnl illi I limi.in
4- INIlMOULDING
N.i U.: 'M 1.1.1.1I.I I 1..1.'r. cJGES. i.li'l, I tlni ,
.. .I. II.It'll, .*. Milt II.I I'.. i -1.1 i 11.111.I I I.I I.- Ml. |'iu.| I In 'ti'I-s, $ I, m Ii..' I.ni/i. : 1"1 "I |1"1"1'" | i 'I..i|< nnollllk %%- ii-kt. in-i m.liiij; I.. U'ili-li'1,I- .l

-- 1"I"'r.:. -.-.----. .-ir I'll. .\ '""," 'i 1. IIIIIM.III'|'| hi 1lilllll: I lint I, nil |.Kit.ilinlt i Hull.,, riiii | l | H ,111-II ut .igt ll I'hlll"'II""I', I 1ldl ili.lillnl. t'1, II'all": mul I.,'. r

I IIKilll.l.l. l.lllltl', :\... I. I. ". I I. *'. .\ ,>itu 'ili.' .1"" -. i id in ., In I HJJ.,iln. I ll i I I'I,,' 1'1..11.1'! ii-kn I 'iti'i'llI-.Iiii:4' :! I.. tin' -"u.." ltitt ",,' |I. .t
) ( loods .
I
I Cm", hi', I. .1 uilli. I < \\ ;al," I I'>h Dry : iun( ) ) 'iInn ,
Cor. Water and Sheets I.i
.
Dauphine I 1,1. .. i |i'.u 1' il -l
|
: "ili.liitirt, 'I'IIIH-.1 it lIi",11I1,, .:!i'' .,> ,'Im k ttill I". : Not : .1111111 hit" iuilt.-I.I( .ltutIt'tt 1,1,111', : -in- :ii \ ) t r.ttii atu) mil':
HI iM.I ",11"" .' 'II.ill. I'.lil'.x, "lull.t. .I. I Iiii"I Iuiiiut f.inml :.1 | inti'.m, I :,' \ i.t, lit ru i 11,11"|, iii ill, I 1.111 ii. 1111"1'.1111', I | t i 1.I't, C t'ttl), 1'11'11'li'il""I."I.
,
I WI1 Illi | .i lii-r l.iii.i
| : m
I.M.IHINIK.N.': Iu ii ilui', iljnr. il III|I. ,11"111. 1,1
S\s |II.lluI|. mil I.I I. Ilio
iini'. '11"1'1 i h.: ...f-t..:. __ :. ,Sample & Uorllp Room ,, I 1..ui.I.I"I,, I.--. \\lii. I II I. luniitli', .. I hIi", | Hint, ll 1\1",1,1.", ,I .1"1111 11"1. ,I..11 ,11.111| \IlliIII. "" ,,; in.ill.' ', I 11.1111 I lli.il; ..1llniiloil

,.*. I .\..i-Uinr; l.ui: .Hiniltli-lil., V*. I. I. O o.I" a. 'III' I 'lil'l.l"l, : | Ila"I'' ill till' I 1'1,1 i I IIIliiii 1:1.1: IN.'s.I j I i Il'r.IIIIIII"I \ I,. .1. nri'iil.I. .'h.. I. I li, i. <|I.I'iitl.|.I. (in.inanil, |till kii.| I-I'lp'-lli nii.l'. ,; \1"11.| lln'u- .11'.' nllii'i' Liti.lit

\ .l-\ir\' "m-ninl. nnil I t ,i.1 l Vml. ,11 ""bl.1ill' .t.l \ ss.i .' I III \Iili,ll i 1-1"1"" tl ill 11"111 I In1 I Iuli-I Knowles Bros. ,1:nl- .("\n id,.. i i.iiiut. Illklll l.m.l. ,lein ln'i'I i-, ul" nl' I li'iiui'i | tullnl tiu'i'l .inli n

,p.1 h lii'inlii,, ul T ::.lUiiMm, .I. ill H.I.I. hill'ini' \\ In", 4 ii': l I.s SH'I| 'I:u li-ii, nml, i11.i i1 i: l II I I\MI: I.M. : >| | \ : "IIIII"'lil"1nIL 1 1 I I I I'll rut.-, I" in"r, '. .\ t' ."-iiIII .uk., II.l ''I -i/n IID 1 h iIlii 1,1 (,mullui : III.,. -iiihn| I lit' i gitigu'tI.i'f'i" ."
.llal .
II ill IMil'ixin M )I. I ll.ll." 'l'
.: ..ii.. .r. I I \ I: :>. t.lll t ll-llllt.il t ') l I, .lt't ill. I tlh, :n in tt.i.iioimlli| | 'iIH -
"1,1.. MiNi.k, t. i : i I ki,ii.I.. ( H.I 4 .'iI.I ami 1\1'01\1\1. LTA H. U OVA L[1'0, HEAL ESTATE \l, .lr,' nil 1..1, | u mm'h mm. ". .. ili.1 ; 'Iml 1 .inli ili'liniiiiiiH .110 I'l.noil ::1'
I III ul
\ Iii ,
VM iiMiil .I'\'h'.r
I'\\ : Itit.--t l ""|1"1.1 ill," t'I.ti-c imt, inn.
-- -- -. I I. I l'0ssI.Af i | \.1".1 I I'tMl.lllllllil, ..111",II, "-1111" mul, i.ioiiul| Hnl' 1,1':1'', : ) i.rgi'iit'iiil
.1 I't.iiKiiti.I.i. l I..NI.t.. Kitluliix' ol,' .il..la.rl' In r\dulW: ; for ( :iiuuN, 01MIII. ,' \ I Ml$ 1:1:4.: : I On \I.l.li I.N' ,mil:' Ml..ili' int.n J".' .\NI| I'ml 1.Ilal.I..I"II.I.. tI nml i'In', knlIII mnp" In. s,) |I in.ij, |lu miiil nf i
: .( 'Innn-. i ""I'ln" tttt: | ( "I.
\1"
l I'jllllllH.tliiti .SCI.'OI.I.S( : I I'I INI.. lihik Inn I. II" 11.1 lh. .
'IU: % li III I : : on lt.l u in"; ,: ..milHIII .
rt' Muni it' m-'lil at "::1'I: ''> nMmk I I'''l" 2JOllil.I.I 1 I Afi KYI'S.iirrh : I do I I l.'lltt, I In "I.lal. II"O"'I""II" !
t4.f | 'II| | nl I lli''l.i'.l. I'liii'H. iinvLN-lt il I i ININ: I < ;. IS'IL'I' I kii'.tt u .nli ,ni.in.1.1)I. (, .1.! .i "lil".I.'f., j un 1 :injllio.o
5 l'iM.I ( Until.' Hill, : I'll.il"Mi'il.. : -li IIH milk "r I .Milk' ai-.
t. I --- .
!
11"IIIg. :
,
MUNI.I; I :s.I.Mils I .t I '. 'I' Hiin/H'/
I I I. -- ---- \1,1 IM
MHil.111.4.I
I.: II. .ly .
( .1 I \. I. I I'rHI H I I'H. h. '.1 I H.! A ". r. If.. rtt II. I '. '1'1..' r. 1.1 I r' _,itI I HID S."I"I1'| l.ililui.: "Oh.I ( )| ""Iil ; \Vt'li.Ij-t"i', I-i '11 it lilli. linni,
PETER BURKE B. ( '
-- -- -- IlllllllillllL .uI..I, di li'ni.ilo imiiniU' ImHIP,
::11"..."..... Cor.Snrraioiica Railroad Sirorl, I IICIll... 1'1"1\" .i..t" ""1' Ill' )-Ili-lt.I. 'I 11.. 1.\ S. lt.llliu.nl., I Itolioto" it', nliuiil, .11 inn_* ( ? ?" nuiill.Inn.'lit, I lliolr 'lining. 'Ilion-

,. riii-iiiultit: : I..I U.NL.t. l.i.; r.' mul. .\. M.nu I I. (1''III' ( Viiinii'iii' I nml I | )l.ni, '|.lilu, !|I.. I'l\*.\' nl. I. rliil.li\I 1: | j ...r it.Hr- I.t.t I l ..f l'IIr., .\. II'.lil'-iil.n, i) .\.h"I., r. 'I I 1//III' I til.I.I SllllHIlllll-l, llml.loil Illl, 'lip, aii'iiltni ,1 milk, liutto\oi'.m'lillH'llllllV
I Mi.itilUHiii, ru It uiuiiHiill4.I E .i.ii\ .1 l\lI.\l: 'I.u'tP.II| I I I II.Iu:I .il Xl.r: .i"I..f
tU t Hi.-l-l 1111'I t :
.: ,. I.lii. I | : ; .I... .,:, 'I I 11.. i u.ti-tt l nf. I 11i. I.. ,': N. I,: "ilnl p.1I I (lull nn liln hal, ,HIMIn I liU. 1.11, tutu liii.I '
lo. (I" ,
'tni'k I*. M. I 1.1.1; .) t .Mum.mil.. .nit.i.i -"...IH.r. : I l'vtt IN li'i 1" i..11.,11.i I lln ir i- I Until, IO-IIIIH, I... ,iiuknl: iiiiiiniIlio | I Ol.l I Out' 1".11.. .h'lll, I..I-M',| -lutt I It .
I'l
> iln iti..n4 .1 r | I 11' .
:. .\. l.tII\: :!: ', U. M. .. |Mf HIII il.-i tar. ''muti! .I.ililill; ur milk In HID
t lil-lii for 1.I.II". I*. lilill 4.I It. I I, i-in' (ml ilimiH I Hint' nip" itt PYIo.liini t Iml iml" UNI ..\I It, ilmi I i he, | ,; .
--- in Grades .1 | \IIII ,
-- -'- --- Wholesale Jobber all l-'IlM' \\ > ; ":''1:unit' m ''.It II. hun milkyIllll.
ni.i.a: .x.t.i. I O.r.1. I Iu I Ilio hilo, it'I., d iii r..
I.IMIKP -- --- ,
|II
Al-.,, r-lliu.UI-H I t MII.I-I..I l"l, I h'.." Ui.ik intI.I ; ,1"1 "| 1..1. | 'till" i- ill'tlllU'l! I.. Ito
'I.al'
t ; \1...u.t.it' 'lu.'k.lu!: ,',,'nillll. in II ill! nt MI lIl.lxl: : 1 ; sn.\' : : ., .
) II | iNI.ijKiii.ji | 11.,1 in IP inilliiiiijt i-I- in ii. I
,1, 0 EI\\n Vidal : Nut ill I HIP l.llo.t I of t nr .m,ill I nf i Hut
\.M.I'\. W.K i \UIIIIVM' "oCCO. I I 'mil) Vincent J. tip| ti) 1c4 : I III- : I .11111 11'1
.\. I:. 'rlIIU...... .1:.... M \ 1".1 I ,, ll I In" t lln- inn.liiloinp tl '
\ .11.1 ,, / sin
\ Ml. ili 41 I """iil I HtUHii .t.u ikin/H; I) KI HIM' 'lini ur I ;. .) i nliU
-- -
llnililiiiK- -' iiml-ImliH--.\...-..-.-.. .. I..i. C.:Kupfri n ;< MIA'1 : 1: .ANI MCM:( ,, '.in.l, |W1| "il) nl. HIP |..piiI'l.'i.l :I j injl nun*. I llm 1'1'1..1| Inlr." 1 I"I u iliio: C.rl'Iliit. : nml .l4ntn.|' : 'I 11.1'. IP

.. II ..10".1'| CifoO. 1111. | I AI.ih;mi, :", ii.l' -llm, I. un., | |lIit| iniin- .
"uHim. \.1 I
IU t'ltl irm.iinlilt. mitf. hi-.I' 'I .t I > mi JJ.KI-O)' llni-i .up in) nut llnil iiioollnikiinN' "I I'l, Kin li a* :t/o IP.iuinliunn.mil"
I. t.lt m..>iu,h. '1'11"W.'I'I b1. I ft It,": I "'' | | I It:in-li I | ; .
1"1.1",1 I.
......r..I.iry. N !!. Stern Watches I .1"1). I KIII'.X.. \> I 'O..t. : 1"::. ,c. 'I 1Iiia litiorauillm
1. .I Winding
1'11":1"1" : I'K' Vt:itii-'l I li'.uiin OH nl. I Hn' :11' |,i.i| 't id I ICt In- ivm'il.Vlitu
.... : rfiifiiiliuK| Ilif I IIriiP4: -.. au-l l 'iirar b.... t 'IIIMsllV: / I \ "|1:1:1.1.1: |: | | | V I In; I I 1.llk".II..1 I
I "Lil I. .
M. ii-ilun-Hlii'iii lull-ill \ ialluiiXu. .: in It ril llipHi.
IH -II.U I I! I II.I UH I I' U .4I; : .t I OilI I I-: I \"i.il.,111 l t HIP | I..lii l Illr I 1\1: I 'III"r l I'M I tin i I
...... ,.... '. m (itS I mu, >.l-.nil.'*. "GLOBE I ; .11..1 4.kl'll (I..I l4kl) II Illllk, or i J Llll
-.I.4.',...." I Ih'not..I. Nt A i ilii.n. I In.iUl'lil .,'10.-1 I).,.r. HOUSE.ui4"i I 1:1: I: l: i Mi; I'll'.II.N Y' .si IrtiHlinn in al.,,, nl |I..i.nniiiii mlil. i-|':"'I... nl I HIP ,.I-IIP llmu linni HIP. .I.ili ul
I ,
,' .. I I ll iimill I
,* >' hiiiiinl II.lulu ill > .h Ini'lill.'I ..' 1 lot: I ".1"0 : Iniiuiv
.1\, : ". Jtr ll.M; VN: MAYBR'S -.', -o ----- ---- \\ 11"11'.1 '1'lin-p. IHI 11..li'I..I| | | | ti. ji. .iiinliloit -lino: ,li,illlo'l.1 i .)tII. ,. fjl-.noi.l'; (1.1"; | .. "I 10"1':1'
/ui4"i I I I'l I Iiurt.1s.\ I i: : : 1: I 1,41 il ant I. \Vlit l
nn .la, : I-1.: ( 'mi nmu
II''I. I \ :
31 (ifi 1. 1 : I 1'1 i I ll fin.' "I l -ui$I.r'I" ih t 1.\11:1. : r:ail'.o..I.: sliiiiiM 11.lln I iijiui, uliii. "li.1"1"11.) I ." Ct,..mi nn ,HIP lljjlitilii ; I I
rn. .'".1.\ln rn ... I I'uk'. '.1- \1. in'iI'-.ir) tu I'*'''t' ttli.it l-l. mo.iiil In :iyl.t.
., .Imported Wines, Liquors !I II KINK, :, II.MkH. Ii.l .1.-.sinI..i.. ulllllillll, .1., l 1.: \V .V. Uil.li ,iti.I| UK-" illi'mI'tiiliiil ;1 \ ;;: Ilio ..I..1.11 it,1.1--I: : !)' .1-1\| 1| \ .m ili ink nf \I. ('r ? \\ lnnlMiriojlli'il ,

BOILERAVU b. !>. 1 Ir"r INIl, |It.l|"| |1| IN .1.1.1.i ,. |1'1'. fm.l I niliiiHirmiuli -, li:IKfititf| \\ \'\ ire Itlip: ,1'(1'1..1(|,| l I :
I > 4uI llul t:VK'I.IOKKt.; U <.|1' > 1 ill t tII I j \.1.1' I fir u til Hio lEt ir, I in a *>4liHin ur Im
-." ItcIG.jPds- I II :, 4' .:::. .:ml ill .n: ,t ..il. mil inji' I HIP iti.i ",""-', lln, I.. j .., I ll.o I l'l'i" 'Ilio lii-l tt .1..11 .1... kMIH -
.I "1'l 1. I tlo, I utuinofliim .
'. .1. ". \ 'It.ttl I'" w l>.r r.. i. 'in H. 1..1/( ) \ 1..III.I'r 10,1,111'>
: I I ,. ,. General Merchandise. .V. S..dm-,: ", ""'|1..1.,1! 11\1 i ar.l.. I II.iilii" .in.l t il.o .lln .' "rl''" l.mll.: himiUr .
::1 M I..II.\ | .|1.11! it'-nl' .1 .1 I \"il. llm uonl. 'lIuttluuCi'3 :
:: Hair Vigor I In.-. ., m.llk'.i, "n- r., ul-Ip-sI HIM. .r.-.|I.,1. .II j : I i-ri.lil.il.looxl.il.ll 'ttttti |Il..Itt.| | Iin I- ....l-l. Ill.t IIMilli'II I'llill.ilnl tat I Illl,: ,1..1"1., "I I,, ..
'I.i ilium' ur
,
: rON'slANII.V) 0V II .\NI .I IM ".."..1.11.: I ,1,1... $iral.li" .i.1.. -.. :nlo tat ,Hii! \ |>u-iI tun. ')IIei. I.. .\ .N. .li.i'.I.| .", .I 11.ti "-"" mi'l l.trt-: 1",1I | Ilt.i.
I. ltiilir 1..aui t'i.: I .r it. .1 I I.'r-wu. iiilo.l. l P -
I iuij u I an 4inollior
Sheet Iron .. .I. ..11 lull .I II::1.1': | A 4.i.pI4lI\: $1I' 1-.i.- |" It
......... I
.. with 'ha (InM tnd fve.hn..s of y..ntbg pri'ini'll.'I ', I lln ttuu.1., jii.I ,inin.
,..k.I U,.ara baI u*.iutar.1.l rirh browocuktr, t l '". .t 'tII I... I Hi"' lilil.rut.il I hr.I.t.thuiu \l ul. IM-W 1..1.I .tttt'tiy l-urifllllt n'|".ll.il I.i.i. 1.1..1. ; 'I I III -I I l"H I | < W ( kiii'l HH 4 "jiiloil, I he .unl H mil., )
...tJtoo bIk..sutybe4.'iIr.I.. 8""a'' iu.I .11.1.1. .1.Ir.a..i I '-.\"I. \, rl \. ut': i*-nllni, il nml tutu,. r n .'1'1! luli.nn J.I.I.I. 1.'Illul lu iniliiioil, ,; aiul Hi til. -
n > \ I Ci.tini: in .. -.N. HiN II. i.f. ttjrr .. In | | liijtinr" ttt liltnininx i | : ,:it ll.o ji.nli. iiI #7.;
," or rod b*ir may IM darkrnrj, lUlo ban IUu-k. u a, \ .tl. hI. .. |i. .li.1! In tin i. |....' hI ..| I ."t 4.," ; ,':i it ill *1'.11011| ; 1.1'in.mii HP.: .11" I. .al. .I. \ I In
_ulteo Ibough. iu4 alusjt, cur**]. 1'.la"I I I.i r l .r. all .,".I. ,II I..ItIIIIM -. *. in I II iniillun unnli'. mi'l.11'1'1.1I. 'kil.1 i in.lil.l ,1".1. b rnot I'r nl
falling. al Ui. lu>lr. iJ itluinUMklj r.li. II !.,!.It. qCIIAS. !I 1 iiui. ..\..UKI. .-* r'I..i| ,., .mil r ..1t I IH I: 'esssc: I ,4 .: uis-sss: : t i-. -. ul.II III', Illlly P.JII.ll In |II.al| : ol 4111 ll'|1"II In it in I HIP I..Hurting 1 tilling lli.l-.l- \i .111,1 I H-IT. ".".'. \VI l.i-ll. tlwri luio Hit"
"J".u4ltaloJo .
.... aro.Ib"nlaOl'. Ilpn,>rnuu>4 'orks. ill II" ..1 t Kit irum ill.i -i-nli-.l. \\illiuiilllii-nititi.. t inn, "n-I .li- I I.l
r' In 11401. in limit
i l
---- ---- tr.u..II i 'I III- I Illl-ll, I Ill4t Uuik I U 11.,1'1.
.it .i | IIIH Il U 1i
I
au4 .. I. lil.I.
and .Iau.triff. baaJa ztwly .r, ,. 1.1..1 In Hit- n Him i-:in .4t llulnur I ; .
.. 01''.....|,..,aloar 10 tba.. Ip. At ft Ladle.' Mali i I Ii- III.! tint.i V r it l Richard rrhackoray .tl. 1 ki-il| 1 in IIP.ivi.II, I In \1.1"1 I lint ll.UUP* 'I..., I ho uiu I I \il) Like J.lid.II..II"! ,I

..... a.. tin \.IOOB .U uu<4UU...t; It .....Iat... I P. J. Gitaey I-0J: I ...m-ii-I ...mliiiir ( .... i i M.ilr$ p ",1.1 I Inn, mn .1'1,11)I [ | 4'I i' I lu ..1,1| uro i u'tirt I.u1', hIlt I I liulli' .I|" : 'I It't it I it ICtPt Ii. ii mult uii'l I an I inl.h.iIlliU '
....11b.. oil nor ay*, icudrn. UM .luiix ftl, gluwr. 1,1 11 al l.tiii.tillo. ? .\ hi.. M 1 III I. .ii-tt U
i aUt.t .. In .tint *dIicat.gr&itIe ... Mill I ml '., alloil tin. ItNtk nl' I ;'. '( In-ru U4 l..k l'I"r..r| mvmiliitf \111 a
ulk D EM"' anoc* Imparu" Practical I Wl| < : t.ui-i.l t' Iin. l-lliil.il' nlll li .11 Hn llnni-ainl-1, |( Il II .
..01 "" tluMa. "*rflUlMlo I Watchmakcl ,' kt1.i| ...i'til rI Hi, ..1..111.! I l I.Mk nt ili 4lli. j I j 1..IIJ.I..t,| ... ,. II.I"! I I tin; '""':l
ax & 03 COMMEIiO-B: : I / | | /lli-illp |
.. : ('. P.II.II'IIU vnu.. tmm So*,. o.. Jxiil < :' POCKET KNIVES. i i -, .M\r.: ANIil 1.1:1: I i.i IV UIII .- I /.1"1.| I. a li'1 U""I"| 'nut! |I" i p I.id, "... | | | in IliUi'[ 'lll: ul' HlP 'I "" .) ll>tlf till'10 "i I t.tt
.
.. 41"i i 1".li.I
IMlUUCMnl l ami .I\
.1' lull ba.r tIC. :
Lul IUl.guaf
3. UJJ li'l muio $ :
.amt Ui a ..lw>rt tliu I _.... uruly "'.101. 1n >liil.i: : .\ .i..t.tiii I .'. i..III'-) t !.! ; ,I II.I ... .1.,1 .1.1..r 1'.1".1'1'1 I i I ) ttM-kci |Hll- ,i ,IHiiuH fiirir |I'.ruuf llul. I U //1'11' nr I".
I r. .," iu.l i.iPuIp II 'r iiiikalili' I
: -' part ef a h4tUi' al t I. UAia \ lo.il>. I I. .I.. .r r" i.i titr.-.i. \nl I u .. 1411i lull i. .
.. UuU. M.4 Ik* falling oIA tba "hair auduaiWa JErWELER.I limi. In. J..kl il'r., nu Hie I ulinx 111.1.11| mi mil WI.u
$ Ih.it.r4 ttiMlbil I Iron Uurk irf '
.. ugiunlli.. 1 u*>* ..... a full .tr...l ol .li...rgrowing I .tl' m l-.w.\ tnu$ //. n.-f I .t I a limit In I llioir.4lCM1.I' 1'111.' I 1 ; I HIP tiilin.m I t iliUmt l"-liiii'il (hit II .
i i.tl.r. U I ,
uiiiioof 'uul I liiUlbiK nl.'i
iirm' YONGE & Co. J .
.. but i I C C. JR. $ 441j
t-f tte u.".wuiuljr.." your .pmrallua aiwl am*eon 1 tkoold in Ml ka that>. .twcarolir.ly li.I..I..I.11..1.1.. \ t., Uitfl* "|...,.1"I'"I.I. 1 i iI. I;'mini-lit, ii-rt. 111'1..ill 1'ui 1.11. ; .I. .I.i... M. I.UI.tt. .".1..llolUlf ". U tl I.14t ':*' 'II'I.I"| | ,"il I unik 1 Tin' nur Mjlr. I in I lli.' i j I ll.ot. liu'llnir| ,I ll.inii uru tint I..n I Iii I I Il.u tli.'li.n.i mt ..11''l'. i tlioiii Uir, I ll.o '

s* ...W.IIo'.rmprirtllr tal.t" 01.....II.b..lfJ4.,. I'. u. It.,,"!". iM.( 4.1) "1"'"'". I II I I.t.. INc I a. '..f ..iMi1 ...y .. ....., ,.11"1 < I- ,I .Im Ii4.| M.I.I in l lie-ni uiuUnibl I inluili I.
TS *'''' .rr,.M5t ATLW It.ala 4kioa l.a ..1, ', "lti'i.. I Hut .l.uiiM I I .1.1. a
l.tS-: \" 'I t
I '
\, : n c L -JItl "
......I..u'. fur tha ....r. 1 tpcak of ItIrum ) o .1 i-t : :A I ,"..,itir"'.l liilltii I lrf.'jHi I I I. I.)
; j I ki lull IIIMi.l I 1.i.i.C ..- 111 I .4
.. .. < ;.KNHM.: : : : I" (I' a :1) .. ( l tU.iinlitiMti itit1.Ik.L .
I ft ntyo.It ..|nruucrruiiUi .. hi 1'. ... (hiy. \ .nII.ttX.: .. 1:1"\1 ; .. I ii n I llll'ir II.IIIII- I ill t till I l"M'k'of 1'i 'allli 'J'lur. Ul "
.4 MW baira...| a.akti $ gI..V aa ...oft.TI. -uiitm'is- 4li. .tul, -.tf.-.., Illlll "r.. II M{*> tI ill) ,( u-I/llI1 I. f fI. .ulMlilMil i' I li.;a.,1,I I. lit i. ui.I| I'. I lulil.lIili "hliy. .I. i in ui.r.1 'l-rtr.' '7sL.es -
."Vi..u w aW.a ur.j um fur 4tualruS. 4tthi ----.I > I .4-.UC.CC. Ir.-lj.; a..k.), ...1 I ,;I.1|*'I'| >. I .. i. lint .1"I, ,,.. liluI .I. ..i'li ,nn tarlli I : :1 1j 1"1. : -
% tuy .......!."*;. .baa Ih* trei.tu.i sf WATCHESJEWELRYli .tcrl.i[ ; I lulu' .11".1, 1
.*.Joto\\ l>.give. iriair *aUafaciii ("I ''I..u'I"1| U-In,, i in.lit i i.In I .I I ... u i-unnlrt I !| .. .h..iu'nul.tl to l.P Ul.luiiil.l.vIUIIIIIM.II .'
MIL Ainr* FraaAIaN leaibr o( tb* cla- I : I .11.1..1. IHI !
l..ir ll-l.ii. l.li- |I.'u 'j-i-ri. : hi lit. Iii u IuI rtuilia-t.t III .|-'..lii'i. tIll tlnii itti In' .!
'of ,
brua4" airbaira Family tli h uraluu TOi.13. j x. J NnrlJl .* !. Mi.il, | .I". tTUWIl. 411.1 lltf Wulll1In j
Ira A.X.M, il'Ot..a.. *, I"* ; t raiy I .1:1. in I iiliiu'I -lin .li.'Irjlilt, I 1 i. uiiii iii .iiin, l"i.1 I
:::: | ,I"llu tv nt H< ; tiiu PUIM. .
\ Iiml I .iii
lb 1..nlr..I'1 I
ban Ltfgua wlTeryTUVDeul i ; jtuuil ivux.iiH
lngiv Boer .f U'it- U.i.. "ul i l i" I : .11\.1 I ,
"I'I.: \ For"Sn.Jo. :
eMo1.. Uch H -Mliiitf ...... |fT..1110\10. 1 .bav nmlMAI hUU. ; j it lu- I.... ii.i'siil l I ll I Hit- ..ii-niii.-r4 laiinut ) ul
AaM i I..aad.. .. haw* .bawl abl tatuaiulaiB llli r.pa.r.4| .u.l Ntt .fk h. ..I. I .,.1. '. I I.. 1.1",1 lal"-1: 'l 1 t-a'i- .h"J.null il
an apf..araue.of youthJaln-a luabto I r,11. ( .1.| "' ltl.' Jiiw <.f .,. .\ l' 4iu .... t 1., *. I I.tt I Iaui ,"I"| iilux linn !i )laiul I l'i nn.i.-..Itl, i-tilImp. : l.iiii.ii i. u.......-.tr' tuuk lln-m ( M .iiuka
t> l<.tlt & ". I .il'r'I' ,(, ; j u iloit ) iu Ir. ':'> cr I ,
j uf *.Mii.lcraliki. aii..i._to mluul.n, I"I I I F. I I-u .. o")& t-w ti>' in h-"i I. |t' "I I & j
fI .a aStorg. ...01 Ia hal.. aiary ui ahG. U... Ut I I lu.1 I liii .k .Ij'l.r.' ,:..... I nui.ii,"II i I ..t I:. .r ', (,4" I. .|* I .1.I .. -> iuili in 1..1. lint tin I'tuto. llt .yliiul.Ii..ii I-. j 9.-

: ,... .,..01 Iba ......11&. \, '..- J* 1.1.. HIM, II. .,. .tl I. I i.k'A.; i .. 4d I I .it. ft funk* i fj rti* .la. "U-l-h t .1 I IU linut l lo .M. 'Hut till|| Illn .t. tt'4! ."- .. Ii u t lii.! that"nral I .. nrnf 1.I.L..I.I..I"L\
Rendezvous .
Ma*. IX \. 1'iZaT, wrlltaj Irltn JoE,. M., Grand In Petmcoli, ., V.. I.. ft Ait t !'a. U.tF.aBRENT. .
.. f ............. /....., 4pni U l .ii : "I.u ; I'r. 1.1.\t.1&.iu.4ui.l.r., a. I t 1t.u1. T"I.alu.i) .\t.- 1.11). .. .'I$1.wkaiwr. t... 'iil'itu. lt, n, ili. tilrp.l'uL, 'J.lil'.1'j I 11-4.1.. ,. 'I ltt' itt._ .'111, -liinnUli'' |I.r..II.I 'I 1 iuii' l's "1'1' Vu..lIui.
..,. _. ., _
t;: I -il.ue4 a. &IaII&try n.4illy( : -:4'1:: a.y wa.. k1.5 tatl' eaai fruvuig.Ut. ..... KillUl ltt ; ..-i III.. milling I I llul it 'nuy In* MI, tH Ul iu.' I liun ami! ut I Iliu ,."' II"I i jib"it. ...... N. \ liiUim.

l" '". .J..U....'1'04..,...tu.ia... a,,...a iw t an......Hua... .uit.i.si.I.T, ...... lbs sa4a. lallwil. .. -111'Js: '| 1"- '\II':. .lit.CALUOUN. J! .i I .",I"I"Le IC.il.'iii! Hut u I la.. ri'.nllfnl t 'nm.liun| In I lit ..IUt"'al 1"1 \tt "ntliitru I Olll tUl- l.ti-.k.-: \ IU. kl'lt. 4U'l MI1IU

...... a ...... biW.p""k",-,ly **-.. in Hi-tat it. ml jlnl, IM. til |l.a tlicslaUi u limit lli nii'l .1 I .I- ,
-- -- --- -- a'.r r tin u uire: mi
-- 4
'I"U"iII"1
"I' ..ilh ftbun .hair.tar. aa. ..<#tlBiiv4 to ..<......., .a U'lNI-S I.IlLlI' :' .\ : 'WI 1.'III.lau,1.t
.... a. ....! at hf for .U ML I rvgtllarly" IIMU but \ stp1) lit. 1..1.| | | '1'UM iII. I.,- no Iiuniin- f 11.1 ll'lllHO, Ull'l !! j
...* b>4il. ol tb* \ luoa, but .... UM. a _rat"tt- .4 \ La .1 I'll' ttt FL XI'1' MR BNKI, A IU.G. 1 "I 1..1 ,11.it.I.t .Iu\ la"L..U 1111
XiT4 Ii4tu: il'in.. an.) ttill Kiiiiliiii.' L.I .1' i-4uuut ). .. tint lu. !I.
ally a*a .._** tL.t-o 'II"II. 1 BANKER. IN M-ut .. rx.fi't at "11"11 ) .hunting tHlt-'i nil HIP ,

**ka*b......,....ol itaiilar IMlliumuali'o It* I/\.IL | STABLE.! i all llul \1( uwililtami I. ;'ilinijlf. Iu 1..1 .film l-r.lucr. 'J 1.1. Im. 1..1" it. I. Ill l4tlnr .4t I HUlt uay ...1
AND SALE I
LIVERY FEED .
....-.. t4 4T.-M HUK t'loniu It nttnli bat I, I itl.tiiiiuw ..Iil p r IIWtL.iUt' .
f II uii.l iw..ar.L l 1 IruniU4iiiif4. ot-It..tiaJa, .1.1
I. I .r.- |.ri.'Ill- ttam..t \ C'r tu ll.o :
.IuI&I. !
I. Iu emmhc* .urn luot .at. mtkn.K >
rurABiD >rOr t.< su.atIar 1.tiCP4WhiUIlI.fUt1WIitiIl.| 1-1.N..\l.\| ,, bl...\. I MARIANNA FLORIDA.' : I..tl.$ ll...- It.te' ii at *'..1 ..' .Il awl lut-ii-r)' ull.ori I'tti., .k a.lu'ii.ll'Idn ri ar1 Ilu liu'.l,

. : J. C. Ayer 4 Co., Lowell Mast.t \iu.lUi-r altrartit. %. .aiuriUvvtJ4l4i %atu.-.1..4 | Ca*H .TEO.CCO. and Domestic Eubane[ ..ff i .1.>\ u.,1 iurjH; llialululj j' try kuliji'i .Iliu' t.jai-.tLni| i''twill ( I.. I'\ au'I\ Ii4ll tl liUlK.1 IM-IU.VCU. |11u94i'Ci| | '
.i.1 t tM. .
I luin.| ,
,
CJlb1. I. ar.Itt01ti.t1ii lUu cIr. ruuuItlP4 '
il. "
j i ( / Hie What lLiH4iiliU aUI iu4ii
a..w ., aU >biiitiil u vu.irib bl .. ..i.tuIdli.t' -l, Ilii fcf .Il..1.., .1.li. &ou.lrf 'n.o.J '. ".
.l*fitj I Ill .11 M-4-10 I tr ". KU.) aiul S4-1I t K'irllaiul .., v.'1"1'1'11.11.,1)| | | tot Hit; $liLt.-, ""rw ,. ictiM. ..U,. ''I limiulil | ", a.he. .." ... d 1 '
; .f. I .1"II.r"I"I.t '
| "t'"I"1
I.,1 | ji-iitilU- i-Kii ralulaliiMi. oil (I"e f.ue. 'liun Iu 'Iu \ to I. \ .
P 1:1 ; ( ) (, AIKJ i : ti >lu.iry pu. "
\ tE fl. .-" .l.uiwtrol I pouu.U" (.( writwattrial I ...4.H l. p arktljFII! ,.- I'BUt: < si: }I'.la.' .lAti I Itilru. Kt. i4.llitlk.in 'lljU ilr ..1 .. al.1.Li I"II""U .lur"1"I \.t
m J.I Iriur ii j ""III l.t(4tJy pI4L4I, .lt i. u" 11.1. C'ii.1 ,Hie I n ""'I****r) l4; li.ni JI"
1 : u4i< ixtptrHe. :, ttLuIs4Jv' utIIJ.aI. ,1.1" 1.h .',. r...I.1 ) k .44., 44IaPpaitU t j.j) .J' I .. .

,I +.so, t",vtii "'"4 tu-Ji)', "f J. 1. MrUru9, i .A4 joUtui I. CUOB Mart. .1 s. .)1- ":J1. .- .U4'WI- I.. citiuh.1 ,_ tIaau1, lUv. t"'III".I.> :'*:.'*.. ., .


-
'

.. .-:..o __._--4-- '_' -'., > .

.-- .

jaa .. ._.

..---1-- __. .
.
-

i .'.',' .,


: : !


t I ,
-
-- -
-- -
-
*

J 1'1 <: 'M I' V'' t-: it1 ,.\ ) ,q.. ,: _I niif.iiTl L4M. 'k > ..' HARYEY; & HIL.LIARD. 'r

f tnsarola, (fownirrrinl.t 1. f .. ., ." i ,'r i HM ,.", f .' :, '. \'. A. }:J. ... [lr na .zcursl aj n ,
:. .I' X""" .M" .11" ." .. t.J"m.! '" b..t, IT;I*. 01.-1 ..: .." ".I :. I." '., 'T" ,
:. .1. '
: I'
.' I t 'r > .', trtfl ,
.. t't.i, f'..". ." ,_. ,..\I.11i wa. mw! >'. .' IPo:h" tri o: !.. .rJ. and Builders.
.r .j. ... j. ...., ",.1. ,,, ...1. .f. ] '"at. 'hi. .I1' 1. (.;Ima ifcf'5'<. I Contractors !
.
..f1I'"SII .i r :
1" i..i..1
).' '>'! t1 ," a JAPANESE
;
f- '. '"Ii| H|. tU HI .tl ftllltfni : .lnX... ..uHi. .. It* l. frntM :
.
1 h1_ _, ." I. ( 1._ at l lr .
/'I/J.'III\ < I af .\ tL* 1 r_rrAlK.t. UKW'fawl.
.11'.11' /.I/ > }
M T
i 1".J.nH""' n'b.t. .i ,. *- !': .. lil'ini' | -r-i.o'. if ttt iu ftT I. '' ..:: _."I .. ..'.. DAY FIREWORKS *"L
): .
.n. f f 'UUI'CH .v ..
"o 1- U
'n ( II II 1.U .
,\
IVt. .! sl !Irt
I 1 ; = f .Wi ". ft "f a' an'wrt ".1. ; ). .".i'l'II'i .
'..'H."t. A4 ,.t '1 ,.. ".._ n...lu t .1pm' ",, l'l' I..N' w.'l litJn **1 11.0I.i Mr tbw : -.Ml "t thrw la.l'. t.i..ioj.' .' "' "''\' ''' IM ".'11 It I.Vt 1".0)11 ,\XU IUXI': .. )1.\1.K in 01.1:1: :. !J4')

_...1.. h. f ..t 1.11J.4. o .ml.t1! 'if n* -' .' tam}> awl ot"rt "' I ..1.\ O ,;; ..'. 't iil

f .WI fatcrr. Wr a",1<>.r- ;"t.1 .9 ftit.rAt. *l: .. ... Wk I \. ,. '. it I''' a. a railJoowad i..OC :'''' '...1.. '1I.'RUen I'llllnz H|> M.rr>* ttilh l'e>iiulr shilm, ,.". :Vj&t +'
naij. far it* vn< .
ti.i ,
I. ;
the t.wlf. Il _
: f iMll t. 1 ttr i1'j' ar ._ ti. M. ata '
.| ;i M I..0.1! forth .. IHattrr*. iir.: .:'f'. : &*S
M 0" aixl lot. a* a f4 rt r k
t..... rrufttt Tami I,. l owr lJ r t -- f..C(. mia *- t |..III..it.111I..1 toO ,' r. ,
1
dHi -
friu awl
.o il1O> weal i < |I. iTMAGNOLIA
.l .. t
!"i ." 111. .
of the tn $ 'I .
,
'I Itolllo .. 0.' torr ,, **]. .. > .- .: par Ij.o& .l. ni,t di. *aii1* _caib'l 'Ioeh MI. ,.it". I" aerlSm ,_.h.1 .. ."" '. '..' "" IC: \1 ".""II' -XI ) 1"A..I 111'1; ;..
of ._ ,....J.I ,.:,f !w .*1. I. I" ." d. ,,.. I'.LUFJIJall '
... an :< 11 jr awl fiw tfaitl < p"'. 'h-,. ".&lf U.1tW '. '.in illt'If' IibO'_ -
i. I'., >i*>lj ilml Idem iwi< br MM* -
: ,
.'..i.ylmvl' tli* *!*!" "f FVir5 li.i i* ** 91I *>tii .f tfaeeoari. la ntlxr .wnl. metrt i1h Iliela "jO,1 r.-I hi' .oft. Wood) Tiiniinir ill all of its Jiniiirlio*.
1'efttftflc.iaIt vntiM ; \
i .. rl < jr.i ,
Motof 1_ I. -
.rt I that the f4 tin. i"-t.' *'iig B fl'-r Ihr direrti. .r the .. dj.1 ):. In F'u-agr.i'b. sn'' .
.1 Tsr i>-'.!<. "f inc-fc Ttnuatt int"fl I t. ..w I t ii.l f'intrt ia ,
Uo. vlhriiuMeriiii; i tI1J
i_ .I. o ,.."fI." MrMti t.m,.1 1 INtb' -. 1- __ .\.I. f.tf.'Jtt'(11oc | ( "r "XI' 11f.', ,''f' _
_1. f ,r v > .. ,
tfci* _.*. It*'* ,*.ti*. a r>l Ihrw bn Kl. or Ihr _n. faf wbiritin 'otl .t.1 1";la f.. .ni'nti'4a j ., !.f'.u -

,.. ..1 _. .. 1... tmrlJ ttntlr '_ '" 1_ vbnfr ., tl.i.>. laiwd III _, "1' di.rtLtl' .< ... ,.) '."' .. u. .\ Y 'I I':,
I t. .no "101/1" H...f fM Ui I"| i I. .I. __. lor < *. a..t.- j. t mitlw fi> rii MAIM :

I .,,I, ,." ",..", "| Taiu i. .' Ihr .ill .- |...iM* f.!.ir.| J 11..f rll ttii null >vMtnltn -.1 (tlad..it.h.w.lif1r.ofl... : -.mIa I8 .1'i. .1.1'1, i iE -- I .
I i_ ,n u ;(1., l'OI"1.IIf1I' 'J. 'In""iea ..w I,J ,.. ",
I .." ; hal, ,,, r..t' I! .. .I. .I If Hi. lra 1kat ".21! (.fml flla". ... T 1'1.. J. ...t. .;,.. -

1..1. ., -." to a>kVi .ltd ma* i.I4II,_ tirHH Itf fttllim .1. a.. _. mMtiltooit.. ."..1. : 11ft of Ik* oi .*ft|, a,1 l ",<."..fool A ntnn .r a mal w.a twill *wi' fr,',, .. J
I iinfomliril ( f
"r1' of .ll liw fw-t B:1 invii 1
"t.. ( ".- iaUrt ni/HJil Uml are in ..1.1..1.' ". <. -w-Iwi. awl H .a* eMMpMni : i. fu iAtWavtemai l' PARSONSSILLS
,.,.,. ,4"U. Su "lIilo "pi. (Wir fot .. ." '. : 11 ....1. "' in Mttrvt twoai: T**." .
*.. LI
1.J..i"'i' j (411. bar* it kaiif-a' ) Iliat > ',.,. ,.- 1' ". .fi.1"1.; .
; to llwlr Die Ml .. .! the mI, "(tiliaiUi
VlljiBJokirr; ,J *i.r bit >!*>.. tl ._ 4tMu .
Ibr i bai nai'
t1..Jo.t"., ,>.-Tifo* .l'eio.. : ,. .il. .a. 1. 1 l.'h'IIITI'f.1. t 50 '
TRIP. th.
I ". Iwls .. ..I I'i!... w atr.l..t W? If tln-y *are }1 tt .. re.-* J by J,. o..Ilh.x UKi I rARE FOR Romeo \r. r 13 TVEW RICH HLOO1 > *
Vr t kiwi 'f .rir : w. ,
1 t.
are jn jflrrt I if m .r .IIl. .I .
ok.lM ) .... a. all Id Ifct wi>'< Jfce "'rt lw .!... i i toiler nu.awie ot l'n>. '"\\t. Tt"i- 11. Bc 4-U.ii. 'In thm inontli. .
.. lm All
W. 1Iea.1 tA' tbtl lhr> _. hutrf*. lltal kit* I A" .ni eemplrtrij the blood In thenlli*"r .
: 'M .. full frr< ... l I.. .
.ry. v in .t. in 1..1dI.
i J. I'Ci'
_., .....
.ile .10..1
.ik II
C I' m la
01. lilt lire fca from jr
'H 1os11- > trbor a .M.m uk 1 Pill Might |
I ; U.-rn ti. ., .... I. J.,."..., ..1 tbi* M Ial.. :Thrir *.. 1 Join 1 j ,Urn i I.arv taM tffA *.t Liwllnx | |1" IHrt .1.,. I"fl. Mf ..iJiirafi T. \ ':. ..1..If Mrfc Uilo.<>r poMlkte. Fo'.rI..n."'*Com pi""... lh<-_ PHI. hi<> n.ItqnJL
( Ina I'tw.... 111 1"10" I If twanr Jlio tifIftlKi ..1-111.) ?'" l' t'it- -'tii* n.! |*...- at* KWills Hold nhrrr.or h
1It 1 I. i a iTtain ronne. man r. II* I II.> | l"o } M.r.M_. .. U e. !I. their pr "ke. eterj ml ;mill frt .<
I J".I ,. ,". la>ir* Iat.1 lr*> (.1*Klrll. Id* ItKM._ .... "I*',BJ tor....... I. .JOII 1M>* Jr Ml.. IIOITOX. M t '.. .
r. .;. .re ill tin' haiultuf tnert 'ja.| "fa rrj..r.1i, il a* d.II'nJ l "f tb* >t.t* of rluriila.tu : ,.i {., tl.1r.l. linalnrrlt "f" Ih* tim* f. I..i r t. CROUP ASTHMA, BRONCHITIS.JOH .
n. I \ iV} uilalt. -I IlaHrRVii f t. .'
rn.1 .ia'I"li 1. 1 ,. a. a .M" f.r Hf >anie t of a'iriuit /rti i* a ..>V" .\*OI IXK I IMtir NT iHlr.t,
I J.jlo *iolatkMi of Iu* mi<.lilutirti ofIk ( 1"0".1 t MHantU 'l 1>.v ll'" |a af4r.. awl '*- | | :i-| rMr. "ettdiii.. kuiitic out fki. '> DIPH THERIA_ .. __.._ ., ._.. ',

. t4.,,. !. ri W in Ivntaoula awl ;. r<;.:I Iml I.. fur "lbi liiiitUlWHi.. tlif 1' I|r'u"lbir ta. an f lo a mr4aMraj .. riA< >l.d> ",-'- Male. tit>tMwSlh -- Um'. infccrt l* awl tbe iMnl i.f & Broiiahton I : -.c ;.:". .. =.. '
_'.u. tJ "I "t- Ie 1I..sool. ..Mtl Ibe Ijarti'.tMle .i iHI -
; littbf nut hi* >fcifV ..1! ".! bilir ,. w tlw a i't ml iaw4r. ], ai ojIY1AS'ONS I.>
J 1.I.e j .
: 11"1, 10 \ \I .. I..i' .r.1 : I.... I* HefrtrW ")1lboo r"f". X".It.ille Iail" ('_101""" In '.. JOHNSON'S ANODYNE LINIMENT oJ ..t1 ;
1' and llrf tin UK .
in Ui < >iil! wH of lit* 1 at qmrkm i
I"'artw ir ., '.L ,.... im)' nlj n" f lor r 0: that .in-J to *rif laH"fii>, t, inr- him ie, .tiu' .._._.. .._...'_. _.II.--.II._.'."'_''M' ,
, li-irM < *htrt.li> i i. Ih l i._ f lvnv) ... t* tvrf ihtI il nw iet r .w" __ ._.. .I V4 ._K_T--I.._. .,
. Cr.t Jn'lirial r 1 i vf llUtvl. roull farter : > f.rtl |je.|iir toti.r'3t| >.. ..,mill- taixtlutnUr <._ ., __. : .oY *> .. '
II. II
i..V' Ju Ifatfful
\ ... ._ ,10... I' It '-a '
!1'I..IAVaJL're| i; a Ifcirevr*!. Imp l.inIXatn < Ibit lb UxIn I |I..k| .f l.rm.|.L, Thai 11. j..I, I'Mh"'I',illi l I. hi* "" \. : ::=:' *% *
.. mal* .liffrrMK! 1 1.1101.l !>,->4'.n li.- Jr..( ". 'la l. ..1 l lIta. ... ., I IIi. .
!>< Ilitt' anr ? If. \ir<.l> a. dOi l Ittron 'Mw. al .If. I. 1. .I. M..A.KO'tE" '.
; II .
!jawut 0. ; II .
.
I"" | for llw Oi'iil of ike** l.r'S ..A. f. -
l' ,t. Milt ibT-t' -,*.l. . |I' 1..1. iiialiH uf Ilir Ibai IhrI'tr rH iil a Urge I.'t( ,ot tvem lo <4l..rM ..4 ...iil. Ilia? frutit |I....a'-"hi ,, .._. .. _. HENS LAY ..of'/:t-"-
"t : h *>I'l 'U' I lcii - :: rati. I" ,". ,. out II* J.!!>r- *. 111 txnMl'unt "i"u Ibr |I..) tn Ibv IiArnral o t WUt UrauMil ritK. ..1 I rx-ar tit. iiu-. >
II. that ibr iu.lxnfit* l.at. ,>! .. ._.. ..8.1_..... ... .
II ".... Uti" >aau1 ll! u. hrul i UrkJ real -lalr, ahiti II 1 1ti ; 1_ kM rif7 .t.I-C. "
.
and "b 1. Tlic 'ISo'
'-< > _
I. ,
|4e rvfuw.-nt t It. |be |1. ucf thl l. |I.. upon *if > i'virf; ) >tm.k in it ><.1> k. U'h' ., .aAPVERTISEMENT.
a |- >:'i'urii.l 'bunM (< tinon* jwl !llftul IliUnuwlilwu thatx. .lH'rtiW I a. 1/flUi'JjwL aaxl IfnwrilT tiwni .,. Uw |a>it, awl I Ibe "Ule UwU reteaxnli I'. .....1. ,.r Ih* avnuern |. fr 'mIn ..to" \ : t< ..

j. aiul hot Hi* "tli'r, altlmusfli' iifamrI i Ib' time, in an 0 jiil.Ii4tnl .. < .t |Jfw1 in ilv liaihli.f .lite. ,;Jr..1! .... .\110! m"n II"! ilie aMitherur II "" ", "" H':"''.' ..,
l vbtaiwiL .
I,..... ('tn Ilx h.rt.!. on the .tal te orto iH-tcr Lire eu .j ..Iik ttio A'ltanrr. rallnl,1.I law) xial'l-T** Me knmr it fii>Let ."nloR ( tKi I'* u-junria Juri 't-fi tuIIritmi. ,;"" ..01. 1:1UFI ELI'S
TI, *.. *.l tl II* II .I"'m The ,rl
imcnvetliale
j.rf"Ilr ..I"r. j | |" '1i n M i 4 V-Hlv* 3TII--B t 41 int *
riil it el I of "the oiT lii bu
.. ., n! Jiiwl .l.I..t fra l:>. la \AHmWMii'lilluu I I' r ilar ll-4< i > t 1. > '.1.1.I I hlM 1'J" I .. .. .IiH1ai:
"_I'r i.I""i, O' .h tA ,,,,,,,1'1..1 fl li. .11. ,' ,. n j..I.t i. _. I.n.\ I.krr l' .. 14 Mbo 11,1.! 11' law.1. 1 mlwe 'II 1 pa._. lhn*"h a fcttjrmfi.fniIM\ .. f" .1 < li. III I I. .. ...I.. it .'tlK. l"l! .I M TJITI". in% -I', t

'IAn 1"1..111 l of ton*>. I'1)1..11 l"ji.r.'I. ,. .' II.a ..,' i._ "naM tile lo Loon hath Un f..'. ami' a. fl ".. ...nl.. a-t ,.f \luville ." 11'1'. ...I' J. '. uitIK' J nM MITIM.I i.f irfi'-i.tt.iii- .
: "I.ra._ .., : L.II' 'o 1't., .1 : .., .. I'. n '. ;. \ I*. .a Jl" : G3RI
i tL ,. rirjurl4iiitTi|
< i
'i.I.'Ifo, _.. with Mm. law: "ilnneln tfce riB:. a-.1 I .1..101.* !< .! h > up* an a | > -. I 1"\-\1': | tL' .
-
I I '
u lu ll f.l. 1..1 "W ..f". lueau i-nmlilioii <.f "" -'nl i amilhe I KTfN; < '.:
.1.- ,11... -\ I. all *uririwvl 'h.reafirr t. leant that ht ] ._ ..1.1:11: KM-'i
"1lt' ,.. Jj1f I ; ;tlw j..: .. 'i!,. ,. ..I'-' hi* ..... .I'j ] lewie.. jf ttralth.'lite -- ----- : .
rtl'-I ... i.f..luitl'il < un n tb lni|>irt'"l I.Ud'n III IHirw >
ante m -< >Ttt. raii1 ,
ti pil all \\rnf\ "lm mi-flit attarli | 'ISMIIM life aOlS.lll'k Il9l-! THE FINE TROTTING STALLION .
Tar .,.. amount .. .ImiwU aulknrir I\\ttft "-"'I",1i.of ..ha<-f tlwrlllrt. Lfti .r4tri ii... F'mal..,
: '
.
1 "aVSnet*. I" \ j.lxiiieiit .Iff f'tSo'' I '''J '111. ..T..I ..u' ,
1 Lit lru t ''n <* rut
ri>
/>l u. l<* i-iw>L wa ti.>.',I. U ".. ." ., lVn.an>ia .In. .lar 'lal 1 jn< < 'I' remain* at au iiHtilni* au ,' '." uf Ihe nMitrat witli Mriliran ,,1. _. 'O i
ixUIH] Ilir.l
l In il
*.*r>'.l ,I.I'lbl. aiiiouiil wouM IM4 '* "late. Kfr* j jr->rt..1 l (..)< rtt uixlfrIjxr I tlt, amnonraix* .. ..f litrtmo Umlbe ne" .hiir5ale.. aicl ".. Mrulnan --- : WANTED. 1t'
lIlatul'
'...1 I.r almtl Cfin ix limit' ) : lam .f ll>c Ml.., ..1 l llxir v ahlt. '..11.1..1 "...Iar awl l.a. "..I| ] fftf :. ( h.. lirwijrhl nm; at !ii.lo .< V!'l.f ".\1.'I.X.tn town unlrHintrr.4ll .
t". know tbal mantrc Iliw* tralwrn.rlbinL. ""'er 'i.'u prrly. No .,..,1. hu Mill ** >! oil !Jlm.li IV* | lv II|
11_...' d..lb,. lICIt thr au<"-<] a "uLII" bo wit alf f.1 I. 1HM .!., \1-II t IIdi..I.'r.
uvt bwiklinK a railrufcl h..luI." v.l r., 1".1: "I. ",.. \\ .. inrr liyatfxi ami ail ill rewrer il. 'I t. wnnilt.r al! ai-mj: oarinio, .i. tl.r.iltli. (..; .10) .. .. ; r vi *t| l'in.| lt. 4. II mmtn II.MI.* I arr I** \l":1.| : .*. .
margin. It l h. <|u .r fart in ilir I.i. l"n.l.t. 1.\\ .I fuwl uilir!.. ha. hrep what tl a" I A.ui.t illvauilali ,. I HE >
I 1'.1\ < .
I1 !
.' line tlwir .,1.) jn tn>i-M may iloteloji a > : M-." in ( jl 1. UK* |4li il> ) i -t a -If i I. bt .l* bt fatibttuftvibe .*nviMN II.**-
lor? of tI)_ liiwl i'l manriu. 1"11| I II tilr. Tlir lnt\i\crt\ \ i.f I1'1,1| ] !.lt' 1. 11.1 t '0 oal i.e, llw jf *w| i r llMr\ rtin1 ..c tille l; i'rr.a.l' wanU-il Wilh il al tlf' fi j man M 1 i_. if ,rf,' ii hijt 1.i '. : AI.NI.i'IKI I:. h 1 rfllrtrtfM ta> IM. tf -. frit"I I* tKW ..

U"I M-rrrr i> tuakr tltcni l n.i| ewiuylilb u'h.ral) > .1'.1 1 I"int IHM! for. .,-,.Ir. .1| rlnlo.,. llai. UtriMtM hat, w. IVt ia. IMK.. U mimrihtltk Hiro. .nl n-t-l, PIKTIL itntM

t' ,. "ltl ...<.,- 41<;,Iflor ll* rrimjib ui.u .r a.< ,.. ul 1.1 i lilrnr I 111 i, rai-r ati | -iiluii that i | : the ta.1| ..'..<- (..iinl'iuaiUm ai l lt t ntKi\4., It**. Uf.trw.1 I mtrlniivhw .
.t'f' "
: ibjC'forl.l. thi ilirr .li'. tilt' autlioritw IM.4 I jk-i XlxhnmMr l-ar. Jrir"M : .. ._ .
.. Ixmfil, nillif l hatnt\ iKW In | > < our |""enllle.a from piliit i In the <..ulr.r "...hirV fftot ,..I W-I.I i IMHI!.%% '* IU1l <1 ..tt. I I. ,! Hi ..c U Stnit.. t(
> ; ... e JIo', ( t. l .."
,.. l)utljiarr ," I..toll f Jo '. j jn.:3 11! .1.1 t H \ .t it I !U. i
I I"tk. Intf adirtiialifr, a lV.ri ,lit th* JrofU1f 'If they atfeil ill lite !nlrre.UIhej 'II r.llie i.lm wa (ftitile a thai emuhtnatwi ..1. ., ..e ... II. ..1 '....,1... i |>rntu rjii 4ti bi..n rlul' l'Holml's'
.,r I. ( .Idot **til)l, a. i.liarlr i. ,. ., fal l <.l.u' it & i-oi'lc, \ouM lake tio .ie>tiit ,hare alni.li' iximrait f'I f Idl.iiittille :'i: .. ".JI. ,10..1 ...1 ,r..II. .. IMIKII % IIIIIKOIU fl. ,
tlefil
...' "ut II .It". ,.. < 11."'I.I..r, II*. r Uro .di""hl'l, \\ a...ntIII.l a- ,1"wrt tm..1 | .. ami, Na-li'iilr' Jiw fromalera 140. 1'7'\ "' ,.'....1. ..., .n t. ;
; aj.ar| l I. eiiH"*! liie l.lul lav. More ..1..1.| .... .. ._ ...t..,_ It. llll: I MiFLMi.M. l. IIII U\ ..|n: Liniment
: tlrf- \*>i\\. ln 'ly ll.c that trriix iff the l..Mi. wt ( lo New llriean' .
llx'iljr ) I..o 11.t .
that J..IeIl"'IJ"t..Ii"1C'" against fiH Uitlnwil, *
; huuhl I5l.. ')'i.' Mir- 'liwauail n 4n> Pnrm ii.t|* .f" ly lltey ( Ju t .q.-*., ut a new <-oml.iJoubtMr ;- ."t.i \t- isfcn !* f*> *+-t| ."> nl*. >*tnIK .
< ) ( Ilirir, .. *it i >'
w'i :
| |
.. ll' l I-.r ll liav ) .III. ;
( "* mart 1..1 .1&1, ..j .. .Iab I.! tlrf ilitllei.1 M-awii of UK yrar ammonet I... n"lit," fie ..11.1 m. ..". ..I ,., <.I.*' ;'1)I"atn :. .\ xftfnl; ; .ii-in, ".1 r.tJtie A Uii'rifl' f* I'IO.IM"| Ian l\r:.TIM \IIIF 'IKMn allrl..1 ,.. ,;1
: rhi'l ttt t ufiu.. it Ixit rijilil wi ; r
b-n r"n.'lr) ami Cuallrlftl ."II..L .,11 > axr io I. M-an* au.1 h.r l to j"!. I If i iUoivr II t I .ullittu wo an i>|I'lrtunilt, u* nttl. .At y****. f f> r* *. "..11.1. r- IHM* M A rr l li- j( 1I,
a lruU
; that Ilrfir .p.4rl t.| out'l Uir llrfobole fTlliiaUHi.l of Uir lnlr t awltriiH 1 .M at th Tli"t-'M2y fiiuHto I:mf Ik. air' .r .Vial.'uninnrlht .
>* U'JIu.r' o4,| I Iral INI',' ,of '0" | | ; | iK.titiillt in..li .f..1 thai litIjoivlhiiliirr to wll out to yntlrr a>1viutta.:< Tltellwliliiottil { < Vju Jxj \ .
.j i.- tn ) ..J). M cmilttv *(:itM fM
.
at
> >J ami a'tj ti'tnl luru wit in lit* lmr.l< it. II ..IlitrtrfureiifrcnlDial ; ( idl| of UM-X. Uiuil* f>u iral, j.rortr latin. : ami J IlaiitiJJ. ., ..Ii. &Kr> |..l II* jtTr | J. |*V1 \ I.I I I.. ,nUrfiHiftrvtlr M C aiuilt'*lltrtti. Iu ,,1II0TUE&'S FRIEND "
|
I bla l u.t.o-| lL.ra>t <>r Ilie l i>Ulur .) aNi* >)fr> |ir<'|"rlwili I "i.| ni UKlilr.. U.lli the aitiniuilr>lii>i"> ui.rt! ., mil. iltami lite '*.I..Li i v\ : i i.. i .' u> :n. m*** 1 r .. nnl 1.ri< ,ii<*nlit| mil |...ini<. n *M(.
alrra l/ .lj..f..1.! \.LI. ; : .'.mimic* hate mnipirte. mnlrol 'lr.ii) GoldenHorntt r <,' t l' It.. nai'-t* .of ....h.n. n.". U iai \, .|mm., Ami, ,U alhviair. ..1.* Uwiiil ...,..,..c ..i.,..>. .
** In"
.. IIfoII..I.-e l of ttfmttul ."ai..L.! .luu<-. ..1 Ida! llie
thrii)'. Take It U Mat*!*, t.\ : .1.tE blUr' |1"u.1 |l.n'I..n| : real |irc>|,rty i-ombinml.. ami Ilialif miiircr. rn.," ,1.i,1a ant monein ',: Hi. hinouil lit l lie>.i'IK r to ."0. N.. ,.11!.l "-r. i 'u. ,' IJtU -'I."i| i I. twji TUt tiitiii. < T .iM l iMiiinv| Nmt I 1'ryorV Ointnll'lItt
-
d/r lli<- i..ue i nhmwal" it lat f-J"i Mlikb "I | | r:1'H.
,II .1..1 1..1.. I< 1."M.i",.. .".1 .Mir i il>' trill 1'ii I 1 ., ,.110.1. il. u-ilh u when tin.tfH I" J. W. GINGLES, < |I' t'>:' 1-a ... .
.n. Tiil< | t rit t t ..
a>MJ U> llie .1 1 J0I1.13 ,>f th* '..1..1.! iu ll>e .ui|.iHiuu, of tinrailruxl.. i tl.i. lax ealimit !.... .Uvl. Thi. m-ti I Tb* Kn.1h "f 1h> railrfiul, I U It ,lo nlwiit | t .-or*._* .
a I-.it''". lo iiniiitoUolltM'eiilerjiri' '> !'lma? It U true "that they an' lUe tolilcflt.tt i. .- ,'. IV..o4a. > I taivwtr.K : I "IM.-* **.r.-* ( h-rr* 1. KiMklal "
J *tnl, ll r ai. t ixrr HouU liaic 1..1.l ; are IK it a- the in.I \ w *.nU mil, M1tir i>rn% Nitons *w Siiks ". >t *-
> .1
ali l.Minl. luakrt IJ ly t -
.1 III 3i
\.1 Hi it 1>\ railruaU ami .h,.II'I.i,1C!| | ) ttil I > I ...10I I ,,,' h .I..L.I ". n..1 i Uit.h.1 hn| tiimnrb. ftinl it i i .
tr'" >ur'lu< .1.1,1, unj.rMi.li.1 II, nor .n co.ml 1"i *. In tin. -l .1..1 l t..li r .l... .101........ all arU"".. ,.11 ..ltrr. u.
"i"t *
fur ami ,1.1! !,'It o..I.out..II' "il! in Ih* .,.|il fur Ihl. f.I' 'f.e |I.n."I holder, df 1"'o L"I"1'' uiiuirv 'I, cl 10 tlw l.ulf. Ull ll! tJu.mine .01 ; ) III. I "II"I'ho'k' lf ItU ( 4.,llllll U KVItuiulrcit <. .1.| iMiiii Trr u 1'
.. .
l,'nn* with Mr. -.1.i ": ami .ui >t >te 'I <> .{# *t.i 'MI ii "11 Hi n* nut |I.> | "ir* .r.I..1 l mlMitr I.....1..
oriliuarjr rourof *">rh Mlllitucul* | ''liuiiutKrti ".lli' tul'jttUof tatalion. .* .1.1.| | .,I, fh renipt, are, many ofthem. Hit: -on" \ AM I'r.:::.\',. 1.11' :. : ) | Ik.- N t ".1.1 .04& IH; j' t' N.( .ttifiini 11 tin lr.iliiMiir| .i'u('b.1U 'H.I.. .1 1..11 loan.
the ruail fnniii ma to IVu.aoilx, "r V..l .i Ju4r. 4 I.M'atiil.. l .h..1 mi'.. mill |1,1..r l n. .1..mi" tfilnxUtr .t..Irts* n4e I 1.rupru iir ai.1 l Mamirj iim rriiuri
turu out to I lot a yrral tl<'al nmre. 'I |I.,..tlaimiiijc t-" l I"p 1"1(1, \ 1.IIMi.l. 1..J".u .1 littniil fmnllw ,1 Mill they h
himor almnt I,hi- time of llw at* KMaullK/ )' la I ue llwoe 1gl.ier ,.( lite lab i>n Hit.ul.j ,J tire it. II,.. ttraml. Iraiik I'.i.l'r : >r .it ?!. h tb> -'n Mn \'h"h"'j ttri, >"*.". >il ntiiili 1 Set. **iv t..Inn* n in 'ih.irj.U : : <.UIT: HIVIII: :'
1 1n .--i Xt *' *.r.t J.4.N II. M. Kliim*. J.m.* .'. \|,-. ,
I
.i'11'-il t-'f] Thi. i i. tlm lion iL -
.1.! llie iu rradiljr Kniitnl Moiihtof mi-lake )1,. ullirau > ifim
qni
>
n amou
at ,
'''h.1, ro.I., .;,'C'.IfI''', 1'1' ujr K Ibu Tinyreale't .\i n-t 4'',. ,\-I.G. < I.t IIlu.C'\I' Itmilb.. JJUL-. M>.i.>n.fr J. BRADFIELD.
-nl i liiwii.of ,IVuuu-ola ,h.,e liivul.tlin ,tin: |.jilc .u" I um "JI*" <.II".I I IriiM ami honor ht. Ihe |I..I.II| | ; it' I.INIuinlnl I. : cttr luail. j. 'In .lIi"f Ihroal ., a:iUle llH fHil'i n mil ii III.i |i an- r : -- --_._ 'nik Jiiilij I ". :|U I'rHi | aV< r. all 1 i>\ljruin-- I '"..1'. ,.ut I.. '".} ir.l, .VlL"Mialtal ,
I nt, frlooU*. mnl lljiiiili"n I I:mi* anilJjia "
lUbt Ix.mU lo Id* Mtriit of nrarifn tin* r.i\.1 l i.1 HouM |I.' lli. In- upon them I'. .1 how that I.1... Ix.uUtillc ami NaurillCuiuliiiiatiiiu. .. I I'al. r. .... .4 Co,.. "...". t 1.1, ,. 0111" .

<> *lliir l of 0..'. holeaiKHinl, of tleIMW I I.r.t t.. Uiicl* a* tltrr bxanif, 1..y are 1.lh. ami fairly entillnl tulni I t lletiwl. in i'|.]. -uuit' New Advertisements. Pensacola] Foundry ..1 J,.. II. ". 1o.'II.n..o Li.oH". .t .11.... j .
j ..... tt "W.. .., U "il! i.j a:I tin I'.
1wiHl4., I'l,,iu What tt-rint amia ,
mniri> n.*, ina.lr ll.i-lr .."lra..I.1 aixl tin? |1..I.le| ..ul| ne\tr Lav, ,, hiirileu of taxation np.">.t..I..I.| ) for : Iny f..r I'ln,a'-iila "I... '....II..f thlUltitiiore ; Special Masters Sale. J..". .. !.. .L''I. !
I..K U. tt. t.iftii.ait .' :. .
uiili tlioM l 1".11..1.1."r" It 1 1.l.le 1. IIIII... |I"jr ailollarof la c f.r tliat |.ur|.>.I tin.Ir 1'iivale |',..lit : that, llie fuumla- : : ami' Ol.iu. .i.l fur lh<> rltt ni I i tut.*.K I K. I'll"Wlftl.J k* \.

.. l'< am Main 'l.ul the lmlufiiinltratny llio |.".,tiir| llivul'of llu-xr 1..1) their ',u.1 are I''' jti'iht* i::.ltiiii'irr. liartvtl hr norklutf uealiI Circuit Court..Eicomb/a Count!. J. I .. 1'1111.'r. '1".1) ,.... ..
Cosgrove ..
u l fur I lie < amir Ili..r) of 11"1 ir aami t ........ of that rit ', lii>rthan II I."I. : :" .
"|" "I.| .n IheoM l' iith il' I) It.r tit. ) | "1'\1'.: I'. 11.1:11.\: lUuit r,." i. l.u* i\ Z P OVE
Ih atul of >(tiiiiin-bi| of ilitr...1. ami l") llnirl .I.Lh..1 lulliiemc of niltiiintialaml quintuplet! If [irijiutalion' In Ihlat I J \wfc- '. lUkreCHAS. : .
MI ure "'''I'.liM.| .1I1'1"n| | 1 I. Utu. .\. I LI..,..... >- I v- .1. rr '. ... .
our o. u lea.liuK awl lufliwutUl illixetia l 1.11! i.ii) wi.itrrl a iii ,j"nl) lor Ilif iitiere.teil |.artif., or tin, i f.irii ti.irau.1 ma.li. it a marl .(r f i: .>r i ii f.. .. .\. d. J. n. II.I. :11. U: 'I". ""Ilp. j':
I. I. . Slip cd General Blartiill ML .. 'Of *.. u. .
Iu favor of llie |l. .. a I arhilxaryilt.w-l.Iiiu of jml e*. neilhtrlearnwl ril. irUaml ini|"rt. ami llmentr, .'' Uot"'rt \...:;: Jfci |.|. mi, .v. ---- :, .... M 1 nl 1 I"..

tax, IM Ixiuut .urMl fur tin in faroraahle inaltt-r uf fai t, llie i ill/rii.of l'i'ntaoU in Ihe l UM nor )it cuutkHtu.for | A Jar/" "hole, ale tra.U-. Wilhiu Ihiniuiort .,' I"utl:, S.
rul Miin' A. M \rMHOI'|| | : QTOTA
.Irrinn ami. a g',,l 'liargaia 'In n>* .tre l.n, lainl f.ir lli" |>ainnt. ol llnir ]tritate moral* ami /mrralretlilmle ; oft II.: ttrilcr ami whtn th" >jk Hi'. ,ilrtu....r.il i4altr, in .i I.<,,><*l..JV. "ib i *|..irii'k .It.rfjnh. ". -

II.' .""01..1 111 oIl/li.c.h.:II,. ",..1. h.I"'I.I..Ihr lioiuU, I It loir lli. war I of,.,.1,11 "...1 tt a. in I.""..* uf nnn|>li lUn IlWI"'f.IiIl \. 1'.1 1 r,. itw II... .t. I. W.v. -- The' 1 Imrou liliiJERSEY .

ami inrtt-r liatc fur ilir mil ilo in aiKttrr lo all ibU turtfcr \ irxtitia l the Ohio I'.IMIliiUliimre : ,. ..It..I.I! -:'Uinl ,... r.> .I'", FAMILY GROCER. J
\\ attarh IKI ,Manic. It "'U. 1m.'i- ..11 111,1 I"I / an> '' I .,It..11 al J I"l''Ifc' <... n.I f.T.' tij. l iitl Forging Done to Order.Inio .
trjii artin, 1'iit one ill, lib h llu4oe .. 1..111.I i >lr lrutlon! c>f |>r little larger lhaI'l ,.l 11'm. i.f..I. Ubli il If My Ik, I'-'jal. If4if- BULL,

| I hate no luUrot cxi-ejit a. Il ...I.I.ju,ol i.le.. a* I. ,rilil|; amiroh a. HU-M; hale ** Hainl ami ilrawnup i ...:,..|/ I. lo-il i).. 'n he f.u-ni ron.1'' .k'. I l'r"I.. au.1 I'lttinift:: l ran \ar>l.11I.
( ,., .ihe ilxv of x1..-inUr, .\.1 '. 1V: .iH< JU'I "IM) r I .rli.iiut.nialK. 1MH\\A 1'11I Ir.: i
liable them lo ailarh j.p>| \ full -uirii, f ; T> 4.--iral4. art*'10r..rkmvktiU .
may . \.,1. 11,1 .:u..t.
tI. r..I. .1 .1. '
I i.I 'I" ".1 r .
l.>rtaiHcaml .'ljLlt<> airiie] that .hU'1. |le Mar ll>. i iron ainl ,.lill llirniMlvr.. fur il I. a '.I.L.1 'liou. Mill I..iI.I up IViiati.laliarrtll i urn' I. .,.or,. ai.mNir> !ete i II a,-...nlii z -- I alwaituHtik. alula* j| ,.. ."t' ,. .'. .
.I..k of the lluri.U auj Alaliaiua f aUv fju.| that I hex aiumii-v. hate Ut. ina.lt. lUlliiunrc I.i" terminiiuiiit I 1..1.| ". 'I. .I..II.'I1tH..a..I.I || V wV '
I I. jlnllll.rJlI lif jiani ami attorn*) ] .i. l/.. ". ..*., ,. m? ".. lu 1 il In .'., i to. J'\I U'oI \1 r. lT >IiK| : win' ..rt> o.im .1'. .\it l nut I'"
n-l I I. l l the only Mtun ol autborilt ami ..1. ,,1 I nlere l into, ilim, litKiiiuith I I1.IX.t
iiili re.Ui| .In'at'lr. 1I.O a .luilaiiiouutof : .o. .11 s.I. In..f..r.. | an t < i-nnij t In i nlj-wt.-* on I iw' < tit.uir P. CHEAP as theCHEAPSET '
UIkiLl.iUo
IM H l"tMl. In.LI "by I'liitan.llann ",aJ. at ll'>e ". ... of jt.li.u.Muu tii-e wiu-ht| or UMil I ht the my ortiila NtM. \'". I. a..II'I.a".I"I.II', '. .....,. I.. : .. ....., ..,.;. .",. ;. : '1.\. H.\. I "'U IIUI: V"
1.11,1 .... ,
*,. !. Km mi''.at i h i. M..t f LJ. 1.1I l will l. ,..lu..1 mi.| nn.l f x >l
l h otirViUi.. lit what, itut :l"el""" ... u '. i .. a, 1,1.irfl ". VI II C 14 33 SihMlrftllt'V >-..il4 ral.- .\ |nH .4ii| |h'"i'| 'i.

HM-JT amlollu-r* arc iiil
1_ ).' I. l.tuC l .ilm not )"t .1"| : fore ...I.ill Iliv ar, ami a.' ,.'u.io.. ..r II.] ,., .I.I".I.IIX alit. 'I bet i tttth Ihe 1"1." .,. More lhaiaiit ,.1 I'i-.U t jl .., .I i .r a_ 1 I Iun (aTO: III) li*.._ .. t.. W HIM, 3D'PBnsacola

I a I of j..lil.1 .uou> aflrr Ihe Mar, I I.friljr ..ul .".1 .llnl.ll. .li.l. I"L J"I : ilhrr man or aut oihirliiduetiiv u,r. li mi n.ii-. LET I SHIP MASTERS

i of ..... fouml IU'KI iiolonljr M hat term. Ihe) plia. 'iu Ihe' IIIMliumK .1 (otter in. luJ-lc, I"Jii.lllln' tthat .l.i. i iloilat ,. -.... ." 1. '" .! \I ,.'" < >ICK rxtlictli'tl. 1 1r 1 .ilir.it i.. IUT a..4iiu
'f".: MUll"Lllli.; .\..: .1'11.1..1.| | l ..all dtr |1..I..rt| ) (nil The ,..1.. I nun cvi-t. amit .. ami there U not au iultlli'euiiutiufai.tiiier SUMMER < ..III..H!. Infirmary.

We barn llin.il fcHl, "" a torr*.- I kallnl M iih a ill lit f
Ide I II. the liiili .1 li In-1 Ucnlliu the t'l-ila/w hat IU I I UK 1.1-lSr::; I 1'fI F.'iT" .vur i-ii: U\ U'I. I. a'
|'>m kill 1 of Ij-oiionii-l that h |.r"I".r| to ruutratt ami ajfrttmcut l.u Mill I..I lift lu. EXCURSION N'o'tlco : .... ''ti"wu> jit fn uilu

Jr. Mtkluuon ami a few othrrt oflik ili-ji.'.M-..l, ami ..1.1... tlii. lln'juilirlal iimler .1i..1 I ".,luuttl. mat *. lurrrll iu reiti<:uiliuii. uf tliat fail fa luklSkaHr
il tn. A' ill
-i x i- 1 .lu. --- --- n '
.
tlUf' .'bu. .
III""t| rtill krck to uuile ili uialuiu of lavrmaUugjuile U> all 11.101 it. fact', hut ihU i.- nt.lviuicof ilr.1'! K Hullitaii l tl a toting mananl .1 \'tbl. I. In. ,.! '. 14 .- '! J ;. ..r It"J

fI'I'II"j' anJ Ilir roiru'li- ami .. .bl.I, I I;. .!.. ..1...tibti: t.. Hi. ,t>. '...1...'... f.. "..... ... ..
M-hr (o Ihr Milu k ina M i./of Ihe | faiuril- 11"'IIlio. il |1"lo1i.iril i ami a : .' oM to
'ib' n.i i r. .f "! .HUT 'j. r. '.til I. l:, tt HJIi. .' |> l,
r 1I.11.lIalI.
*al i-arljr 'UI'I.I..IIL.| iu iiitultul to the lllin.-', ir>ule( <) Iu a our "'1.1..rttill ".JU.I..I, |I.i.|. 'In Ihr i it; .!' hi. ,.1.1..uitami i liU ,I l t-li.i. A. > I.A. Jj". i'H., ili St.. J n' H t l I. .u>,.

xajawa-f Iu tlt" aflctliouuf juilwlal' ...c"d'"II.' llie a I of I lie reiittinlii r ,ItoM. lou; it a. aiui tin. ill.-ire to |irciiiutn' lur .Iiilrv>|. lunlrolhim il. ..1-1..11.: ii l l.i'l.M: Ii ".11 M.i.IM ItIlii
.,
; .j.! .1.111\0. bHa.
the iicjfniet ami riile Into oflii* umlirtheiiaine l4gi>I.tliiri', ...III.e ]iroK-rl') tiil.J..I j tote Ixfurea .ight of ihe-e l,.,.1.u!1.1'| a. ilili.1 liarieli. h. mat. u ill. II., Pensa ola cominerci 1 I.J".. Jul., I.l l-s-o. il

am] au.|>lt4 ofanMmlcittmlent to Uiktiuii f"r .. )14) int.ut of !)' trturvil, ami II nan oul) atur |I.'r. i o|...i.c oiNirluuitie| | fir ailiunuuv C. Forcheimer .- T .
.... .
,. .
., .
re'uhlicauronibiiialioii.H| If lhe eofliie 1".1. "a..,Ii".I.II.1..1 1'1&'''' .i.lc..h'lf"III..I. (.jrlial au-l nui 1."rfw |1..1..1.' lite lu -IVuvi.uU) a til); 1..It. ( ..I. !"""

"iikcr uiOka tu turn otcr lo therailiral ty liiti| (tail Iwcu ""]..*-l} nrlii|>Uiliu 't copt Man .11.I ., 01.1.1'.1..11.1| if l>i"ii, inliiliilaiil.. S.IIIIPi.f ,.ireatli IU I.I '.I'l I IM -,... Ik l>- I 1'1 : ".\ (:() ...\. ." ..\. Charles Weinert,

|"fly 1.1 evMuitly U thflr )>urIKM Ilit ait ami 1) I he volt of the ji "j>lvauUiuruiii li.hi.il 11 .I..".. mat m-t hare \>t if lofure a!r.i.iuilhii. I )1.aI.FJ.CUIIt./ J
-
-, .|ir .,,' Ihet. ilo Of In an r>]4'nami the l ue of ihvi.l",.l>. llie < it) aulhuntiv. lunl i.xir xUl l their 1..1 In the .,;... ami oluuiuf ,, : DRY GOODS nfl GROCERIts.UlC'E' and'13st Chance

; maul')' ..1. \Vhr insert the .oril, 1I"0 ruonl* of ILt ruurt will .lioti authority ami i."e.1| a huml Ihal''iu It. I Ihf l> ii i.tilf! aul Vat-hrille I IL I!: I < PI, ( ...., ...I..Ir....! First t Saloon

1. "",...1.luI" rather than ilrinorratie in that Ihu ."cl.I".111 an ail of IhrI 11"1110 .1i.1 p..1 u.ui.li| unit the term.of ; iuiuliinaiMU ami lliilr iitli-r imlilh.remva : Thursday August 16/93 mU.IJIfi.I'a,.... .. BrrUN ( ... L.. kK&TAL KANT. WINK.: HIH: Kt

j their "."I..r. ,I'arty name? AVhy not .jii'Ulurc', imiir tliau a .le"JI. alttrlh Iheagrernitut iu.ute ullli lite U.mlhuhlrr. lu "''') IhillC alh"i I ill; lh. inti '. '...' 4 MI ',..,".\1.tu J" OI-I-OMIK: ""l'IUC: "lAlif\ I :

if Uiejr are a. lu. ''| *' Kv of the ail, H a> m .l.l.y auHtletlmtutuiiit ., ami uhUh ".. |'Ul.li.ho.l I. 1.11.11 '|\.t. of IS'it ai<'a. that tt.. uut .111.I ,, I ".s a

i ai. of the other? We know ,Lit a mil of inamUiiiu.Iu 'Itfure Ilio 'l-roploat Ihelimn liny tutt.ilfur kaiiK- lime i.--< itlul tullrfir main ].ur. -- -- Pensacola FlaJt BG9rdift! & LOdift[ [by Day Of Weel I .ullrr .
ll
t l lr Hi IkrN ..1.IIM'I. .
,
... .. .
a II"n 1 ami we know .I.af. row I.! Iht.t'll) ( t.uiicil, ilirn-liny 11"1 I Ihe i.kue of the 1","" .. |I iu Jiuitiu; all tratle, Iran-1 amfitfjl.l II .. 1' I *94 ) 4l ...iREPAIR.
j 1 r i i- i m.l li ,
I'.iit lu I ami niakr alo) Ihv llnbunili. lil.-aii \ ; ; ,: : ; I_ : | rlli 1; : .
a >rM.iitr a 1,1 ) tl' |aunut of The Mjjor' .1 f'il> touunl are the tu New I \ e Ira-l the]) )a> Xltti I I IM t *l .n llf "llCitIIII'I"'jft : -

}j I, like the Afriiau (.no, J I. entiilnl, lo aIICH an, *! uuuu a nioiu.ii' of iounxlfur a'i'iil or Ihemph| *. Ihe, are ihiami will agrre Milb u. liuu., ami ... ". I In. j ..,....11..:LoI.. .."....) ... 'IJo.. ,..It.....p'"....."' : .- "SHOP..H. -- ... :.11" 1I1\.O". .U.I:1Jull' : I u.s I.r.lnr.

l la.en; "Imk-jmiiUnl-IJi j.uMi. lite IxiiHlhuMi.. 'Iliat 1 HUMIOUIxl uothiiijf' inure, ami it &.* tt ilhuultillinjj ju.II..f l.lutiu that in ani' l"i"l;r f .'. A \. it ai. i .Ir. .

t ran" !* a '|M.iie. of cr.'ur' not )'ttilitu lltriiiii.lt t. Ulwtr4 IM) | tin- lax that henau agi.ul i."...'C.. ITait. Me nut hare Mini Ihrrw riiUrtil mf.i'liijy I J'.."-1.. t) .

; .ot erf.taml ,Inn It U trill Jil'I.rl"j | i.on M on!) .lctk.1> I 11.| >u real r.taiv, MithuutthetAiire.il auihoiuatiouof II ..r |I" tti |*r.ouiiiit or wlii.hI .::1 rARE ROUND TRiP ((3.50. i Ii I

1 t name. W"aL.Leo ] i I. |irotttlb) llie form of the Hrila< fir-t hi. Jiiiuiipal! hi. ail.are al oiutel) *.S hut that u. .|1"1.. for the |..uhliami < .. I II.t JOI1U.1.'ti': -Closin O

,jio c U to ,"il. Ilienikclvei to the nut* draw u K) lUeni. 'J ho aiu<.inluii lit M am null ami ... .. I ulew ihe linu.of ihrut 1 i... iu'.-'... i. .'-i .. ... nt. .,. | ri-, .. wa"i.. en frPEIFFEnT .1
... .. 'j \ III. \ .. MI .1:1..1,11.1, D il CO o.
of the .I'"MI.n' Jtartjr ami to J tar.rieilfurttarj .. I li) a ,v"Ilaloul| court to t1'oter it hum), arc iu t*i> I au.1, .iautulA Mtihilettel) uu-l'.'."... 11.11.. I.JL .. I Uf nlurMlM.IJ..I.01.. uJ.| at,l I* -i 111( rt\|I.....u." r .

I by il : 'j \\
..aa" i4aneuiraut!|! 'In we.l L*. "a. to truUryK the nliul of .men! a* |.|iuti.l iu the 1..1.| r that auuuuuieil .hr .-. in 1'i'M.atiila, aifl lhe> hxik titrran. .bi...Ham .: .ir 1. j.;n ib t.. iru frI ." V-. I'l-lul.. iih a \'i.\\ to making a hange N r.Uk I"

fureauil, among Hi* .u,:!, juat>e. ofiMitr tin.ait ...11..1..LI tin1 wturilt. of tl.i-'i'leilioii r.., u' a;'aiu.l ihe i .) irui.k frutu silma iu Muh.lc' athvir ,. !I i*.M."*..l.AUlMklul<. .m ;)uI*it.,A 111\:I.. 1 E.. k.,U Iitt IftU'it*I.. !>. *', I'l tiii. in mj lu! >iiu-N>, the uiulcn>igru-l Groceries and Ship Stores

( .lo in I."..llo1.] l oil our .">iern ,b l"ujliuil! r L) gitiug him a lU-n I.... nfilwMf' l._l.. the I 1..1.| are jn'lM iiuli.I ami (_Io-P. U hiUs I'rllol'. I( > ,.> I .

j i J.1i. their InilitMuality lut ami uI"' l.r"14"I)' "11..1) ".1"1.1.1 > IIIUII| Ma>4e |'")*''. \u tuit rau .1 tvla ".,1. IK the..ame l jint! ..1..... j Fare From Milton;13;35. nnJ A..II.LJo. will, i.n anil ufur thi tlate, oifor F'rMn "f "....,, nIl' !,

.lu.I"lol.I..ur.. trublcu' umlcrIhe (''II.i. Lualiol ) ait of iheA .uif...full} lu.lilulol. fur their |I"} li.r lheearl'> i
'U'K''I' billutttof the uiany bUikami 1 1,' i.I"II" un.nl, au.1 l tto tax; .auln.lle .lr.luii.lir. J I li. I li. ...11. t-uiu|.hf|MII IVn.a" ,. .u. .
.
.U.lln' ..
'UII.: ..T. .
,1':,( iuou.ler. Hair' ktatrtraft coiiw luu ii" ami |I" rniiuu| ofthi theoriliuaiiix- the ut} fur lluir tiJi .. iu ii',u.lal (total. Uitlt llj. ; I."r. I4,1 t. .,1. ,., .'. .: .. ._ ( n"j.tin; of. CJolJ ami feiltrr ; Till I.FI"I"'TFI'

ami j-alrlnti.iu Ii a* In the )I..t >4. foi..|< |4ri'il.( the 1.1.1.! of our "ultl..,. miipJutiou of U.etd tu .lina, amiho 1 1I 1:1.,. : "II'" ". lIIIiw .\t i 1"I''i: A. "iti.i I.ilr1..... \\.t..hCI IJr.iivloU
.. Ch.un Xckf
rau'I"'j.' a diicouuL \.ie Udl la"I.a| ) 1. |1..I.ld| Iu .d. h au c-xu-iil, I II I .*etahl.hiueut, full uonhrru roujr. 1.)1.1.1:11'1. M \ I- ,. '.,.. .. I.. 'If..,. >, Win n.Muhlhauscr

.lol.U al.1-o.lel .1:11.1. out iu i tliat. all iliv |I">""r ol'the. i-uurl< ami all I "llorlo14 llvralilHiilamli ha> au .Iiou.! 1'iu.ai-ola amiuiil \\.1 ....." all_ "''f. I ril.1 -I'l-ll.iNt., l.1"" Jins. iltirVaro.. amiotlar ; s

| 1.111 i h fcurc j.rouf thai the)' Ihf rum. 'j.UI.4 m..of iiou I"v-)''t IUI; it jolliirr <.I..ra.I.! ...." ria' ..1.1 'I In. Imt I 'lw ttuie au inifsial: (an oluia .\:11' I tlilliLI-- TiltMIIJ.INKUY .

lai kilo wl.loll ami liio.lt.ty, al"a) ami lUiir "li"II'" II Limlhiavi Ilu II.. siaue".i.|" 'l'i'u.aii.U'--lir-. i iI ami lihout iu the lghti! '" ihgntaflifliu" : Brick Brick1I nUIU mu. \. u.IIoI."S.! Thecall T l' (' 11 l' J II. f .))
I Uutlo Ih|*>iter. \ e*. ...11.1.| .. all.au.1 LINK ,
couuutled ttilb .I.lillo la"II" j.ubliuaflairt. .LurilciK ujiou .he, j 1..1.1. ., !*aUtkaV'i don'I uke autbaikw.at llie inlvre U
We thought 1"'ILal'i{ the)' ,houl.lt rs were uiutailiu: to ketuivI fur our line. u*" u11] rahov I (*.rt tt UJ l % uu Ihe gnat Ou gateway I ..u.rluLL, UN _,

1.111..11,111"1 1.)' ihv la-t ratu- I'hp i I':) we.t, of f.l. lax, ami li". hre.._I.III..ILa Journal.ou 10 l' ulrat ..1) South .\n.k" ..] i..\ "\ 1I1:1t.'U.' lire Stixk is dixjwsoil I of ami tlicIjiMula ICE COLD 4i .

) ..ril.tur|troihcri| .y uiuklbe Imrnl.* of 11"'I.I.'r.I1 fur tthKlttheriljr \ fl..., thVtlL comt ui| 'to r.untfuj: fur the (.m-lucr auj mauufat turo -. Mrs. G. I IUta ( \\illllt stiKl, n'momlvr,

fullillmU "Ibougli Ihou khouhl.t lioil 'lutu juilwiall)'
bray a fool Iu a morur, j ct "I not ,hU ,1.1 U La tku |.u
fully lUjmit rn'l hiur" J iUc. gmtlvuieu liawlii "I| citUrr I..fl, Mate of lloi i.lj. I I Hue ami 1 the klu>rU t roi.1 from It- J.utb'41' "..+. 1)11 I.t"' \ At Coxt Prifi's. \
.1 b.I.1) .
\
In.
want to juiu lie "|>uMuaur '.Jl. I"''.am iiU-ut thai the |*o.le| of1'iuiaiola Mait. I..ia iheap ami .ulE. kui Jit-|' ARK ALI1I ''|[>T> tOKTU

,by ilon't they .I.I iu? Xby niter "oul.l ja) Ihii tlitltoluularilau \\ A uolkt that MIUII of the n>uuli.ofrloriU .-- "al"fI.'r| I'IVM the ijut.i"u c.f railrua. .."wl.1,mM .y u* e irvt fur f.A full Juarantee will ac. i: f.VMik 1 .

t oI..h". the ,,Lter.
Ju, Citing lIe Ihiug a } I IIJ"r 11) |>.e>< olU t.hua, 1.| .._ to mske a 01'] 1,1., \1.\\..wl..II") tu ilidrr fruut Mtui* cfvufluwl in aj. ki. MI "kaul .. IAoJ. \' .. company cterj' ankle run holSt'll. iN.\ J.. Fi. .
l I .. _
., M. ...s .,.", ... ._. .
.',. tiot. "', iut a 1 ,or J..n-eof ,'" IHI I III.| u.Lothjueitlou toV)44U..c. "a. nJll' al-.Q ." .
._ I rturvd JNO. U. GCT'DIAXN.j
.1. an4 !HJ4 at H ukraw .
'rr.r. ( Ihu t'uu.tltuliuiial I uotI W" "
ItAueittlr
light
1. I (. I tie t"h.tII' aft .:r JIlIC j I. BOTI'LED BEER.

II
.
'

-.
f
-- t;

__
,

..--- -- -- -- -
'.
-

: r ,
, I} \

\ -.-- ..- -- .... -. -- .-.-.. ---- .
-- -
- -
(
I

rlUji1l01 l dn I 1.'UI)rt\s; .\uil.t nv.Frank 1\.t: ii\i.t. :I i.f tIlL. UiTiitmi' < Inh Hint they u rri'rntii'ih j II ""II Mi Milt. p..111.) 'ii.vl 1..1 nl I hut, hit,. Ih:11: I MIIIIIM M. ,*, IIHiMMIlt l\V Ml |lt'l

r. :, I.hii.I I ., of IVn-nrol.t, Hiwyotcrilny -- : .hut mil mnt, (hit, In roiinn/ limiMillitlK M I 11. I.Ill: toll -11'u 'mi nilirh' llnMnl 'liil.l IM, PVtlPlitcIt lit, / utlipi. In I tn i IIP 1 tini'n
) ) I Hie Ti'inioip I I I- .1 I 1''1n*' I Ih esiiiitsit nnil I ,5 ." I 1'11. iiiiil.ij- r *ii.ikoiiriiinnr |
II. tl 1.. I. i nt I Hiitl* hits full ntiip ltiiiiti(:' : I run .tfnniP 5) ."' nf .lailttnt"*. inttinr in < .. HIP iihorlt! nf whldl1',. Spliiilnr .limit lint ictiniipit from I
Inrli-nl: *>oi'Idyr t cuit I Ii'-ti vii, nr. 1 I'' 4't.i.,.. flita. 11 .1" (lh <> li
"tlli.11.\: ) \". ,\tlW'T'l'l..1.! H.li. (i.101'1.|. ) ralhll 1 I I Ihp 1 hay; near tt PIT pt.ii: i il. i rott tit, mil tut) 4 "il fl : Itvnv nf ))1.1.1)Ii., ; ( I HIP I 1.1 l ) 111"1 Itt np.ul.: nml. I hut il Hii'i urnhnnlfil I 11 pl.t* ml.Tninpi. I I I of I Hie l.twn ; it ili

Hilt I i-ltVi mul, .I I. I lir.u t-'oiil-" 1 laurel tiip.ilh.: mi'l 1 ilnn'I" toil fni'Ui't1ml I Ililhl.I'* i's I ) I, pp ,nrilpit nl tplmllt. nil; In Hint nit-
--- li\1 111 Tin' 1 ..1,1. I H.l.-nl Ihl I I I.:.I"-. \Im I 11] : It tPltiiur IPttly for ;.1 tint lloil iiinii| litDili ik'li'ii-r, .Titilpo (:>.
--:: --- ----.. hah.ol in-cii'itoil" in* Hnl; hilt. In-t I.,11' in all HIP spip' is11 I'm I llip. in HIP
I sliP In Turn I'niui'iii'i.-illi-il I t'tlln 'I"III : pi n PHI nt :.n lug I I iinril nI I HIP tthli'nr 5 .1:.iItpsI ..'I P.il till Ip:il i las I lion Inniul' i llii I I. inni'iiin I ,; rniili'ipil dUili'i i'
I I.
'ofL'nIfIt LOOAL ArrAns. al..h"l. T it nnil u-k .I the "( '11. ..' .. :iffitnipt; fp.illipi-pil: I'aliip-t." ansi I IIP "] ; \ |Isii5i'4, II ; -ailLlpp'ppiil ttnnlil hp ( "" ; tip' uuCst.I c. thoip
Mpln )hl \hlll'I,1, |. I lit, <>fircy )1.1. .1 1"'lill( .11.1101" '"III "II"il |j -l (In I tlic, ( ls'st! t | |lp'i| |, 'In.( |liii' |is rnitiltilioinl |
,11.1 I 'Mitoripnr.' I tltp. l hllll'I.|, : i) | *' I iimp' | I II I u.i. I tin* nhl nmpiil. in itnmlipfiI'm C.implim* I Irppt mi pruning inIti.i.lim.l
tlii'o | a I' .
: i :1,1"I
| *% 0111 1.1".1; li'] i., 1'011 : : anI Pun ,, vtnlallnir* it nn
; 7.t I.\I-; I--: : t r.\lonl I I 2i!u'u t \tttpi1| ; >ut.i.1ii41 HIP I nf I HIP of HIP' pontiti ,
'. fltET, Slf.SAI( SKUMK. II'I'o'i.1' ..11.,1111, Ink-li-'i.' l ppnpli :1 10 I IVITil.IIMi b I : "" '1'.' tvpnil ""I'I'llh'l.h'I' I in ti'j lin.i tin. III'.I Inlrmlili lion ,.1 lltlil-'f III I till* |'t |ips| 111,1 I I'l'lllHip 1 ) 1nii

f.'ifid 11' .. I( .. >I..S.! ARMV.iN 'I l-l.itonf: I lhi l.h !. ii-ut !_ nltl.1 Mninl.it 1.1'1 l I.) nil lit*.' : *-i't, 1 ,:ill I 'iinil.ii. ; tnniiiinii" :". tp p lnr.ilpfinipilnn I I 'I'III'H.\ CI'.Ihl.; :.: in hitritinparitmi "',1'? ...1.1"I lit l"u.Ptuu'.i.. un' ftll.ilimit ; I -( miiip.tillit ii ill tioon hup n |pninInni'lti. | lilir.l lit I Iso li\t."

Wf 111\ : i.i' TKiH.iitMt, Axn lKrnHT9! : 'mi HlKKlliCIlt I I'nr\ \Innlli-linttili'l'.\ :mill I f'I' I.. 1"\.1'1'1 I 11.1 nlinip Iul: uuis'il, iiiiipt.fnl I of I In' upiulil, ,.. HIP "inr, 0. i. pt iili'iiri'il. In \tin ) I llril: slurp, lltppi. li litiptiill iiiH.Tlipt ii
r. "'" ?i. 1 '''11 Illh 11I.t: OK < olIMKIttKAM |R.I1.I.I5g| |. the Miflcr tin, 'laN.: Mi I "it. Innnlip .:.IH tnirinltnl;,. 1.11. ii luig |i'niiH| > I : II Aniiici t. 'p 11.:1. a : ". rti'.. I HIP l.iltt-r' ilunilil In* .f..f'.1 HIP lir.I, iitti-ti.inut1: I hniti i t'omniPiip-
:f; ri UK .hiil.*, now in lliNiilti, II.K: iSIS (liii* 11'1''II.i'ii'"II'h \ ] IiuilluiIP' :"IPPII i':'I'I.il"r.; n..,,' IIIOIPI anni-p Ihi'in-i pt :nl li i Cs'illluis'Psl hip) ml Hit* I itt until A itrriinnI4
.' ----- iteiusI, itt, 'I'ri'inu'ii' (if I tin* lint 1.,1..1. fnr; l'i'nin* Hie/ Cut tlial; his' taum'I'M'lin.tp.i'l;: : ; nf ll.n' ".' ,Ptl 1'lllIil;*, in .Xinprii'i" I Hiprp" |I' mt ip 5' riMi'lii',1,
|
IF.T"OJOJ.IIIW.: ", ISKCOIJO.: :) I 11:1 Irill. nn imh, in h-ii-jlli. 'ti Ids, li ucipI.Tiling 'j.II 1 .limiting In ijniiii, i I'm until nfHiini'IhllliJ : liy I thet'miil I \\e
lior'(*..lii,"p i'ia II, 111 1.11..14ha : | fnilni'r rln'i' nn1 : at llu* i hninpimi" ,: i I at" Ihp. lipptntt., I it Iiuti' in I iih'linriipilli >.limi., 1 ,isi'.i.li'iul. ; **. HiI'ITI'
Ill S
.jl .\lIgll.1 '\ l'ci-l; ;: 1"1. M. 11'1 1"/I'I..1 nin' iitli.1i nnlliPli'inli. rhl.nli't 111"1"1 'ullll I issI Isp' In tin, to ij 5 i 5' Iliink I luiiltl'tlt
.
l \', tv.i' I Ih,' I'mli 'l. .IN.1 IHy s iciiir of I tin* \\ !hP, l.illi'r; mi 1.11.hl, t : I ., of liI I'i'v| | \IPIIIP' it tn.
"h".IIIIII', I taki'ii: "I tim tni'tni'iit it "llh. '. 11:11111' 1.1..1.1" | nf tin* ,
MUIIP"' Ili. after tin ililili-
H.-iniiiT I ,.r.I"" ,' j I'niiil P ;.u.ip. 1"1'1" |1..1.| I I ifinn
'tt |Ih' |1s o luuik! InDr. ( 1.1 ) _
if' Hun' nt IIII.llIt".II'. | I..II'1 tinipl nninli'tilt; mnt blue .111;..flItut-" ) ; POI' li'i I hint u ,"1.1 Into: hppli ,":".I.!, if mir tpi'h'11, In i-mnpirp, ( ilpinput l 'Itillli'liit h honpt nipr I HIP *.|nni''' ii'.ilinn lii, )lii-i'ii
I l'I".lhal" all t" I.. mul Mi t .it. : h, lilt'rillt: "st. ll. : cniini'iiilv 1 I'l'i'prr.o.1lT .
.t, t 'Z :Z ; l'hilil.li.r.I I| t I tlli*.u |;..l'l'.OI.I-i.,. -N'.l.llMlli! 1/nlionnf I'tIla.1 ii.t. Tin* uann1: "a'i iinllnl //,1..1..1: ,10.1 in-Hit/ pl.ii'p: < at" \1.,11"a HIP in' \iniitpiipl tint nl I'mli. A 'tumpp \isis I HIP rpim-tl of tin' .l 'niilalil. (jiiiiin: -1'pt.I: \v. U". I Iliikt I ln: < p hnni'il in l.r aili'iinn P \\ not of I llin.r ii lin I Iliink I Iiinl: :a

:. PI.ue.t.r S !; :' =i : t !:III'r.In nt I nVl.wk) tin "I 4 11,1' ltni" ," I 11 11.1"r.ii'ppl." Mini1, P that, ,. I limp, "ill HIP) | ,ilnnntP" : Inli'iiiPMl: on ti iinpnrl.nil. a' I'.'i 1',1.: I I" milI IIPIP" .1( .IIP" lli.lt:, tin lal. ".\ml Sit in p lIsle iil.n." ill -it liv of P I llii* )H"II< or iillini* inli'lini'

.h..rvAI.II. ;, .i.-. :: ;: !!;: : 'i= ;i: J: I sOhiiitsI jots nltli I tlio, 11"\.1. I lie I (.',ill .1,1 ili.iinnn.l: "I I Hit' lir>l I.I.In I. I i hat'i-inn\:I"'I" p mm li in "I/i* ami hatp; .1''. ... mat: mil In nninli'iv.lin, :; J ntnnr ahoip, \.it 1'11'. nnlil. uilliin ..itinrotMitimp --Dip \\p.l I'Imi.I.i Spinin.nt npl'ii.Im.ini'.s omul lmnll rnllntf I tin* Intv Mill,111nptril

fo .:< 1; p; ::0: !" ;: -= E'! City )Iihr.f I Ilia ( 'n'.iui lut.t.: "i.I.. I l .,..t '1".1 liin lln' Imit ticri, ,* inllpil -prpnil:, I llii'iiiiuhmil I Hint tipialiltmlioitil. nnniprmit rpnili'ft./, \1"1 :: .55jl, ,i54 :.iitiih'iit hioivimpil : l4 ps.psil: In Mhhlh I I llmi.la.Ihitliim ; | (> nh r llj'lil tit rrjnity nn I In

1" b.- :0= 'r.J' In My Hint. tlir, '1"11"1 lli.niii-i\1| i s in. ninl. linally rnl' In tin' I fnhl. I nml I In ''11.11.1| I mi' fm-nn-r, ai li, h'I. I uill nn HIP M. Limit mnl. \'\ e.Isttp' Hipt roninipm'p in, I ll t5s.l.p c. Puilit P3i'% wlicii, I Ilio rnnilitmiim'ililvliv '
fli-
,
AIIII"I" :w/, Ill I I K: I.' ili'vlriii ill;' :till lint li'inh'r, t "
t o.iml IonIv. 1
A uIIdI 8 '.I J Mi :NK' : M" lull l.t.rnni. I Six-fi'ly( hat i I Ii II rnliliii-l nfnii. (i"; 'P ffit iH'ini tin' 0"01'. :" "'. llnmilt;, 'jra.fifp' frnni* I Ihi'ir rainpi :'p.i : lI.hll"I"I.I.; irnin. lln 1"1." 'nl..1 I 1".li\1 I I tins"p I HIP I"iu: I 11111"I I "I'l P HIP pnpilt In iior* nlimil ii,| isIs tie v|15:115.,: ssi'fl h It tlm itn| '.ilii>n. tt li tiniliiti

t ; 'Siiitinmli!! :::11.7:1' :I \K 1 s '.MIlHiilr.I 'li 1 Is altxn) i ou>n tn IliP/ |..nl.liinl, I I TliPNptt ( lili'iint ihapt: 11"1 !nianli: !, '"111.., of pl'.n. .lii'.ll: "a"hll""I." : mmitppialini \1;i li I lit' e tin kiss', is'.I2s. i hi Hint: linn'. "I mii'li iiMirl I ti oxnniini r.trol'iillt inl.i
mini anil
,,
tinmilirppllnrnhir
IIPI
hi'lii' Hi
HIP
I I
*
'" ,
1"h.:1. : .1' }$ \ |I't.t'" I IllllltV, i; ; ; I .
'", .bouil,,''olll'r% :II.I' ;;. "I i: II ivmi I 'lim.lt HIP capilnl. l.uiiluliuig In .Nj.lit illo. I 1..1'( 'In I list, fiiinl Init I.) I h..i. ili.init.: UP" .. : narinit-I/.IIIUP; / mail ., ih'iilttlmu \t I IMI ittu.. -. \ i, l'iP'i s Iiii. tuiP'i.5l5uli'/ Him flit tin nlin I IPIPi) it tin Intv It fiininl InIn

:;,'... :N. llli'illlt, ;t 1JN'.'. tn .Nri: 'n II.'.M I (mult. '1'lie..p i'iii-i..ili.-. Imto 1"1 ilnn.iliHllit: I oli.1's rplnrniil, I It' I lie lii'MMitliMinpli / 11. nml linpof in.inh.lln'.p ,. ill;: tint: in)\'tlalpliipnl: tuii'imlunit I Iii.I I "'.III ,lli'il hi I HIP IH'-I million' onIhit in sIhtitts.ppr ippi'iiHi pntoril oivr | |nI' < in nM'ti| tli'liliiiti iifllin nn.tilnli'.nlln'il
I : .
.
.l''.' \ : '. 1.IM\ I li. k.Inn 11..111" iriVil:!b" ,i-t PI I"Nt: "11.1..,"'i f li'iir.I.nIt, : ,1t..III..11, | | tit ilillrivnt, tinii't ninl: I t' in. I Ihi'ir" fninr.I'nr : I I |1".1., | ii'ii" Ili tiis, rp.piiil'h,I .: I HIPttill I I'I..I'IIII,1' I ,; I ,ronhl lull, e jrii'.illtImplilii'il ; P .,d''I.I.,1: I I S tin* 1.1"ionIMIIVP P It.1.I 1 IH n I In'la I HIP ami I l.nni.i All inn-lit,- 1'iilnml iniititlp it uliiinlil In,* in ili'rl'ii-i'-l.- |hlio| niinI
:
... liiltiHliin& :'Ivt-'t.. ill Nl: 4 .'l I 1' I tin-. 1111.'r rin-l.iiillt' iiu-rpaoiiii; 1 flits; 'in'i'P. >"'iiPinniiit, i I Hn* linnu' : :1.'Iil\ IPIIP1.' "il.11 I llu' I HIP il limit p t.t.ip'( u,1 lilll P I pi.5 r "'sil. mpr111.'M l\pn-llimi, il'lln I < nnirl, uliniilil) Innti'Vi'r t's' I
|
kmitin "ninii' unltn"-, r.nnpl 'I lu lihiiniI *. M-
"<
.
"linltaiii.li :n.'l l ; N 11 ".' i t 1'1 ,
: : 4,,. < uu..'ii.ui.II. :.n.m b i.'i M i: .....i I'.i'nr r. mul, lln> r:1.il'; i I. "II' "I (tin* iln'il'alllai'linnsiif : I.I I. I, tics) .nii'l ,1f ili'f..il., : ,lii-iiiji nn.lhli', I., I I I''in ,1.11"0": | !' is ronnliii'HIP. I : I I ,) pintii'tt. ,.1 HIP truth. .\1.1! I imuiviliiali' p i.li'ol 1 .lllnl.inI: : I'illl'!: ', ,\ill' I., -I I IIP h.ilrl dp Imill ninli'l* nili enstit Intinn-i, fni* I'linnilmilit
In
.1.1 11111
t1I.!. ", till',' :itn.iii' 7n b :NI-' : .u.su. ( I'linlr. lint, in tin1 lil'llii : P I IsIs '; il- -In.'K at $1..i .
I ,' "I'I.illl.| ; ;: 51)15'" a ,! il.I') mi"' I : I.lt lijjlui" "Pi.1llr nl |lsi's.Itithjuip!l ntlipftt i i.s' Ilir I
\;" 'iIi.lb'. ::1'1."I'/ |: ui..i i I.iIss li>a r.M 11 I I 5.5sut ,hi Int."I, :tl 1I"J; .1..11,1' :nlu ill.I I.I''W'/II'- .lilj *, | | |.' ill p,5.I, ) i| hpiif milliiin ofilnllar. nvIn
I ll.in. Aii.nn Ni'l.nii ,i llanor; "':" ls'.i, I tin' thiril,. nn li.ilN; nlii'iil.tnlininn 1 "li'in |I. tin ti'fmin. 11" 11"11 .1.Iil, 1 P lilt .5.5 5'. mnl I In' iiiiHlnii,, > | It lsnI\ iinl
. '" \, ,bI :it"v" ::1 i MI; K: .. 11.541 I. ii.lt.' \11, 1"1.1.1 I imu. lilt II": ilin-it" lim. nl'ipn }foin" .11'1. ; '' ill :a.'rmnni,.,! IIP inmv i :in : ::1 blIP it

I buts.s.. :8.5.' I" m I: ".'"I )'.11'0 :".5.5." .'Iui: .t oftlirSmti'lt., '. I In-I'll t ..,lit. !liHik: I Hie hat: lllnl Mlikiiiff I | HIP ol'a -m tln.lppr:'\ I li.tn.poilalimi: nml,, (lii.' nmip' In "'\11.11lid... I \ill timpliiimli' I'.i.if.h'i'than; p nil I HIP p H'.l of I HIP Iml.'lin .li'il.inti li'll lo I ln Sn|>ri-iiii< I'inn I,
.. :n i niniT" "?" ; :
I tslr.' ::1'.11 ''II" 11115'I1 I : .10II .I"
",,.' ... !-II. 1.11111. ::1".11 I ''I:, II (".'.11 I I 1..1.: hut aII"I.II.I u sps'$" .. ,"s.I I I'mttni'l I I... ".I;ii.l"_"i'lil lilt fnifiiiiiin-r I linnn ntiililtin i in.iniii-r :". In K'IIP nppp.ir.inrp. olimtu 1'I.i.I.lc".I"p',1. of HIP t ".11..11.i .'.'. '| \I'. I:I.I. I II I .hmIIP ,1 kn.il n I tin1 toil n imnl.'nii'il. I III llssi Pt'5'41lll I'Hi'Illf I il'l'i'll-li'. III- P lln*

.. >1. "1.QsItk:."1,10:1: :h'.1I1'. '.I"W "n..''"si"11 i I li-iir. lln* IHI'V( nny i-oiilfiblltinn( tthiiliinnv I Ini'-l llllnnllnml-' \hun h.11.. .II "PI 1' hai; I in-j p.it-t'il;ill,alt '1', pull il of onr" "ponnlrt. :at lim' Inllnuiinr i .il ilimi :Iilil II. :a tiiil spiqhis. 11'. II.' lit.I -1 lips I Ikppi holipp ilt.iina; : pompmii: p Iglil sst' it 1'i|i'il 5 I mul I a nt ri'i.ir i.l' lli.>

".. :;: I I' .1 ,:. I '..1.' ,!I." ; l4 !S I\' .; .'.'11 I liiir.t IIP li'fl ill Hii;i.< nllii'i', ninl, 1 :mIliinfr I 1'ii'iinmrK" : on HIP% innlr.iri: 11",1., : ) I li.m 'ami li'' il lln'ollipr |; :I ttill II I"I! : pll'p.lli'il" ; I tin' Inlhillill't. ,"..1.' ,1.I.h h.it IPI pit pit fi* mn P HIP stall* of I ImiIn lint sr I'nnil tilts In n>i liili',1 |I' p Ii.

4 t., 1.1..1111'h''.! ", ''.l.1 ::1.5.'..IJ'I_' fl"tel I :PK''I I:: II "ll.It.n..''.. )I1 I1''.nir.t nir.. in (II"; ,r>): p.C rsru: *.|H>I'imi'in nflns.il., n.l.li'.l! to Ihi'ir'mi'' Illi I, 11 hII (1451. : it I HIP 'lim'ofili'iii'll, :. '''.lallilg.lists. ti 1'1'\: \ I..,. 1"1; I.) "') "'''.f./ fl":ni"p.!' .Imu. 'tin' "'" 1 1'li.. I'"',PInl\ lln'hlii i iI. ah Ilipir iiiiatil IPI I of nn,ilimi iI'l.ilS'i: : oppi-nlimix.in i rot; of lain!Tlnimnpnii tin< lilgiuir I tiilimmltliili1 :a iiinlrirt: id

_. ,.. inini'rnNlmir, .. shrlls' li.h.I! I iI..l '' inuiii', I Is.' 'hiutss.a:\ i.lon.1 1 II"il-II": 'Iil liki fnr, Miinn "11.1.,1! : -.i| Mippiiilpmh'nl\ | l'III: isip''II I lisp, a" I It.it :. ;"nl :I.' n.liTnu ./.tnj'P, i'iiiiin'.. Ilk liii: ivi l-iim-il: IIP nil Ift I,* sIsiasis ttonlil t ill hissilt' li ,uoliri'ii n lIps itilV

voTTON.BETEuLLFTiN.: l.ts 4.i, |.nJM'i' li'lloi"" or, alililiilii'| ; ; s | mic' of Ih.'ii', \ ""III"III.1( ,mmii-l.. I .In.U.1, li'l-, In lit I hi'iiPlil' lug; Iln'' isss'p.t t ..... 'I'liu'ini.., I Ihi'irpouPI IKII in IP'I. nml It slit) iliii in-; niica.l.I : in fir HI lln ul'ili: l-i i-nni'i'l'lii'il.
on .in : ss M- III
'" .. I FMMIIII <. II, I.. ..tiiT l | 7. I IHSI: II I''M.ll I. I.-j I 'I li. allitinit i I'm' tin' I (g ', I 11 ho isis "imt ',.liii* l It P tin* mill nn"in-: In tnu ,il I. "l.iiliii'i, lila ad'til
; wnkinir I 1""I"r" I : ill,1 s ttill.:.b.I .I.. .1.... In* ; l "i'I'I'III''I) I |, I lln'ir kimtth-.I ,P, | 1' i-'H'i ii I IIP P l.inin.j l I ll.'fal'l I I I in; "It I lisle \Vi,* ninlir-ilmii| Hint tin I-HP nil!

.({{: I I|"|"t.7.j.| Ill'il.: 5.5 I"tuut i- lint I ..11.* I tin* imilia-l.5 : :I ,I :. 5 -- -- I.. ..pi'ini i IIP 'ii| 1".II'I.'I'I"I" | I : ,"." |I"" "- \ "l,..,iih'. .'-,0, Mriihi, ofp.ii'i: lu'iii" PPs5 it Ill lit'M'l i in ip I'm1 tint (hi.pmiii. innt I'linn Hi| nn P llii'ir inriiU. lull iKII >

,1fiiiu. I'. I I1IiEEEII1 1" "' 1\: iisu r ::15 U. Ir, "II..1, :airttorllit s //111'\I ni'iil lii I hiss plali': "ii I, 1".1111".11 II I l.a.li.'t; ::11.I.lil.I"1! "il hi'ih li"lilr.l, ,'1'1,1"1.1.111.,1; ami I I.MPIIIp : s lIp II' ''1.1 \ill I HIP 'I itisi phi ;.in-'pt.: P II.* \ P", Iii I lln, jolt mil hy rmilri', Iii I In |n-i 5S 4 1,1111'urlv lit ri\'c I Dm i ii'xnltni'l

*\ ..... I ;: ;;:;\ ,;: .:;.:;; 1 ;;; I I. nf.iiM'itilinn| 5 : mul, "hl..1. I tin'). Hpiiil.; 'I IIP -.i'i lal.ir- ,Iio; Iml *-1.1"1 u lilt HIP .1 'ip-ini-.p: Iira'i'ill k.., Anini.il-; : I::" I Illli' 5. i.IMOI., ills mil* nflIIP. I 'minil 4 'mninitMinipr-i ; li.it kin nt hPps if ttlnl: lln rvi'l.'ii. ott

.," "....'iI", "-Inu.loh-" -" 'I l- --I.-, .111- ni'P" lint 1451Ii.ils'.i| I.' t.ikc, I lln' |1"1'1| | I 1.I"e.. fi'i'lina* 11'1'1' :a-s mint | I P.inlt, I i.ln .. I 1'1 I i;: all I I \ .it ion-, IP.. "W HIP 'Iinnii' ih'lii hli'il, l uilli 5 onrn 'I 11 IIP ii:ninu.ni"i', !; pimini* uilli iltItn S list l i-i I tin* itut INr'inihi: : i-mnili isI'i'llinij III l, ', pIp lint P husk il |niiM|
>..ft f I"h.III..,I.",'II" .... h4 hi .r...,. I .1..n ftllp' .11"11".11", "i ill i-nnl'i-r :I| I'.itnronnttoillit tin "rmiliili Inlirtinir I lll.lt: i Wilt us.i,'. hi'imf! .PI'nil.I! im Hi I.igh np in Hit* nir. nrnil-tni"p( mi'l ami, l".IIPIP il "il : 'Imiti'.n-i 'ill hml Int.I, ,Imit 5 mil., I lii-r point linn P Imill. | 1 lln |, |, it Ilii. linn*. Iml ii ill

c "' ninsii 111 if .,,..." I -...ii'lv,. mul nl tin* -ami': ,, \\t--, > I.t"r I In' (ill I'liiU'i I.fnrllirr, mil.'ml : ] In* I s lain, .1) -n.s ...'... -( 1s r.isIi.upP Mi'in-I 'I 11.. .1"1.110 ittni'p! :! "5i5''iiPs'. u ills. it. u L'i utl. lln'i.i":| in full tt lirn lliiv ill'i
I'.inlhiTlii'
e\ I.i In Sit in
611 iii I Tiiliiil"' ,ami I t ; Si'i'il I ;an : ii ; I'nliinn.mini
,. I \I"h'l '''''''UI''. ,I6 I.i ,' .' IIp lime' l.h"I'li'II.il'S or. Inrnlil, ; ) lit ,lint, at ll Illl sit' 1"1" i :".lllini; in I ills I I": -..' ilii'llit ,, 'nl.I.;.1 ..-. nll'AlpiilN phit. lit;, am. li I II.: I It.: :iir.";,i Imu p::i rt \ill hint, mil) !'ii"ibt tlnit.UN | |llsiin.is.l| | l.f.
1.11' iiptt 5 ulrillln't I till
"I.... hi II' ."1 imp. .i'.0 ) ; mp .5 ii5Z I'm' Innl I-
,, t" .." 55,1.. 'h' 'ii i.\ H.5. "sj.lius, llii'ln I tn .HIP ..".i'I" ,lists* mill, thi'ii* niv" iin.'i'I'l.linlii-; ;, ,. i mini'i' ''If.t. | | <,ili.' I Ilili; .Mm' 5'. "''. mi mil -:;"" !o I. 1"'i'I."I.I'" Inanilhinir. I Hit I; 1 I'I .1.5.5 .1 ulp.si), nnraip: UP IpuI.p ippp'sI lush .I.I I. Mr.lil''lli| 11 III, nil"li"lli-'l: p III!
ii
I ;
'.IIh.-' I i I .lil. tin vinti, > liniiml; i'| -.N! Im I Can,, .1.. at as mil I 1'IIP n.niou-l ; i'Piilui* mil Ills 'nin innli'r
g : I ;: 1 I I t' ,hH'i| illll 10* l.il.i'll..l: tvilli, flhml' I nt 'I"IIli"l: : "ld I inui \ il l i- Hill: tin') an' lii'liir ahml. 'I Ipiaro nun r \lnl-ilimi nf lln' Snml itlitvttiH
"il
:
I I :.uui. : k :.ftt.kL mill I tin* iinnii I tin' .), / .iu..usl.lspi.I tin ,/, lllnl n. put' mil .- itaiij'i'' mnl iln. ll 'mm h/ '.' 1..1...-I| l I'u-, il. 11,11;' imiPiiti ; I I'>T I.IIH.'I : ili.i linriii-il: nn trinninl oh' us.
ni'I'linn 1.111",1
.
| \ "
"I. sfl.lsh4. i .I I 4I ,'" .1..i"IIII .1 | \tliiiiiiiiii I : : ; 5 : : ;". pi"lul.It in I tin* I In up* of :a pmnprimi -
I I li i nun mul tin nlnn: of d| ," l-l : .Mil'ln-ki'i i :aim si.l Iml, 1111":1'11" i.h'iil I sit Iuspssu.s nail, I II .lminmnl-pm, I IIt. Ii Iluus 1 -Ptsu.lsi'.l. U'liiUP' rnulni, u illi. !i.) .iillii-ii-in-y In I tlniilliil'ltil.Tin .
,
'" ,11 i Tun 11111.I //,1 (li l 1" an | I'll! IPI| In .ppii'l prt'iliijf,
: )i N.P
..itJ I .tI.II..I.I ","lI.I.i-' tIH' 'IIMl. '.s..1 "'IIII"'r.- tin/ ilnnnr, iinlcHi nthrittUo t nrilrii'il." I .11"/1",1/ llr.l \lull Mnri'li'in, .5.hmkaKiimnilrr imps 1.,1 I:. It. I :214'! /. 1.1 i 11'0" u ill h,.ml "I i n.0 il'il' Isiss.. .---- -0.----
1'Y:tisr.. ..11, l.555I I.t P "1.1".1.1, i\pppiliii"t\, | ir.n.hairIM'I'II 5 I I'nmiii'c itpiil to Till I ill
ts II isI III. 111' : tt.pp ami
rnliri-,1
%.. \ ". 'I III'-P 1*,IM.'I|| ,il.iilt: I'r InilnllO'ls iittiikriiInli'ii'.l / innili: M'linnl. ..'. I'( 1".1." .*i \\\'p Inn: 1"1 opi'i .iiin;; llnmi..) Mnniiii'/ it HIP n il i'\t-j.,!..III1'|;' s''tsssri'ssssui.I| I'nnn'I luI

l vrgi., $IIftI I .... \I I ...r. I mi'l | ,! mul I linn/, Is linii.'iit-'| In.nn'' mul |lush I 1..1.1 :ilril.. U't'nnnniInirKull '' I'l.l.'r.l' in ,lln'lilt l.t''I'pralpilli .im-p" !l.j1! mnllliP I n.in.ni-unijip, (pit s. ,I'ini'to\ 1.1 I,'" .1".1.1 ui'i'.lil, nl, part In.* tiamhipil amm" I HIP Imni.-i I'ma fiiiil.l Itlpp's.sp': l.lnini, t unit! iillitT |...inl I i"i .|,

= : 11'I,11'r ,, mul nl'lalp. I HiPlttonn I I tin' Is-h' ,.'..u. PHI, i in1, | i I | ol 17 oiprihi'u ) 5 Iliniin.ilin;; upon I lln* mail) mtili'il IIITI saiglph In, fnii' lit mul *
{ I) lii'i'iniii* *p.I 111.g":. to tin* ) \:lt :Ihl ,11. 1 1'1.1 ::1 1.1"1 i"I1:11"1{ I 'II.h'l 11"'Ih'UII.I:p ppr' i''ill. :ni
t SpecialNotices. liH-alilii-t. "I'f"1| | Ihi'ni. ,lii'Vl I raini' mnl in.iiliLl: I i on hall'Ihi'i 1 i .i"l h,.u';liij; ,IH'PII pt.'ki'il, nplnllipilo.nl: .\ '. .II.I.I..II.'I< ; It: lilu I.' lilo m ,..Ian.I: ul\ u.iii'i'; I Ihii I lint i hmi'4i'-: nml .mlili'ii th'nlli< iiinntij; hi. ln'ini fiilri l.iini-i) li) I Iliclr iriiiN,
fl"i.I ,; 0fni4lil" ", *.lnui'il 'tnia 5) in shy tiimli .1.I. :10 I'mlm'i' fiii'inlHP I iliopppil tP| ini'lin-: .- -
-- _.. |i I "l''ii'fi i : u' to 1'ii'jliiP ill usual' tin*
--- h'ft ; cm li ha.i: 1.1 'I nninii' .1.,1.1' 1,1'.1' II.I'il I n ll "pilti .g.iuig ii
: AITiYid[ flepoi'c of Thin h.iir'; ,nrit: In I l.i..I.,, \'al ..li.liii.i.Mlimk\ I 11:1 ll li-anlil'iil i\ ll \\hiili i, ,i: I ln.Tlii'i 11PIP" tat.,) In hp I lln'ihilI u i.Iis.gisipgss.| | ) ttmiM hatp.; 1"1 iioi'lptt : tamp lii.nl: of i iiif fiilM" !,' oii'i'nJkl, : i Iml Ipnrnr: P tun. ami I HIPII h'fl fl.s' Piuuslu' -'Dm I.VniMin| |hstrl: % li.ti nn 5'i!

\ Mai1 h.lir,; : ::1,111 ,1"1' | I I II inn.,ill I I'.its u ,Im. lilp. ,. I 1.1 i'inipnial;; i linn't, fiili'il lo Iusts'.i li'fiili: mul |ir : fil In.1"11"11,1.. l : hits, ,' I. iisin.Ati'l'n ."i( l.iinli'il: !1"1" 1111 tin* 11 mnl mini": ,1"1"1 I. 11'.1' 1".1.1 il uonlit hiippit.l pustisIs, 11"1"* 1'1'1'.1." ; ', t ,; P ,' u |ip-.in'p| ) "I.dl'; .,tIP ii In'll I llii'l'i* 'ti :ts ('ills n "rln
/ I Tln Inn
... : ii. ii. I Uair .\ l 1"I'lint ) lii-hti'l', ami "rnlll'il, .uu 1"111" IlllnlliPII I I I".II.i" 11"'lill. > title" toitpp"itp| : II."-| rrp.iilt'nl. I lipiiiprmnlItio : .':" haul mir 5 5 I n :-ii!' fi't'l" I 1.1., alln'nmiou -'I lips \\ p-t I 1.11 lIp i papprt; mi rmnplalninir lil.inri, nf tt rmijt. ->T niin| : < m n-ili:in.Vun .
'::7 ..Arrb..uII.uy 'r.II, : :.. .\ \ ;. i II | 'nlimi.l, in .. Iililll. nml fininMl :ami, UP s Iliink IPII. ..inIllof
.Wt.I..s., .ft /mi, 1 I' -- I li.nk; "rnninl. lii 111111' tin' I ll, ," '"' nn-ii I I l.r.inh'; : I It.: I It.l :. : .gsui.s: "I ." .1 ill 1.1,0, mi s p r n nrr I'liliri'lv nnii'it Innllii'rMii'lln'i
: hat. I'l'lll.l si!' I HIP ollii l.llsI'.iniph'li S tin* liii'iillnn: of I tin* -rnlpil: | \l'i s'lI |
(A"'H'i."'". :''I1.hl'rI' il''I'\1 SI.: ''lbS' .'t I l\lllt\ >:.\ H'l: It
4 mat; ,IH* mini" lit .ii-lrionii. I lo it.l-1' ll'-rnnan., : ,I'li.il.li'il. .1.1, ,.., liimrll'Inri'.l. l.'iit In .1) till S tin* .InisimiMt I Hi;: I HIP '1.1"1" tin \i.I--jrinjii* : ,* ,'"gi,,' i situp mill haul: It'll p It a Ui'.l I Iml,11. iii.iiintinn llihmil'l mill inlililinii-i. Tin l'riiiliii-mi| | |. .iiltni'ti'f 1

4? 11"i.. .c .\. it. II. p. "ehitiSSilIII.$ a '| ,', ninli'l-, ; ,'Il Hn' 1 linmi, plali, *. l'.ts..I, p.nvnt. '( hi. it tml an i..I.I..I, I.I-P ulsp.l I J.HII.'I': in.11iln" 11.1111 7i 111"1'> :ii.l,; 1"" ., .|mvtlna; jj.ii" in. ,t'lailipnltin lips ipinnii'il In P that: M'I I lion ; it'llI. sip iPl5' lnfi'-lif.lli'-l: nr |I5i5555litl5's,
WAu.it., .. !lb1" % U. 1"11".1"11 1"1 nml, hai tin. ,.11".1, ,inn: I ol.in I. ili .'. .
pxppil in.l. I. mltnmni
i '! ,- of Ilseir i'ts.I-.I"1\ i ,'. Iis.l.lsusl Toli'ihianil fiiornl 5 tin* n.nntii, of .'; pii'.i'iil a fur nllii lilt ill'.I.ini'i llll.l'i'.l-.ini
.. : ; ; lint :, I' \ 1,1.lilII''II.\' I 1".1"' jjatPllii'i I ; : ,i.nii'p/ pprirnl. : nr : : r
( Un. 1\llill "ill II h Hn i."II.. .\ mini', I''I 'I Ip lilintip,
I. P ': lip / inipl
; nnllinriili's. I '.. anil I list, Ii ,r'.I of a i J!j ji < Inr I I'xn ." -K it lisps tin* |ptssie .1.,1| .I .i'l. 1':1"t"o"1 : i -tip 555555" It. I It.: nml in lpn.l" In tinti", aol nl'In'inlliil.il.; t''tPtist|.| ,innliT i'iiiiinil| .
1 | -.\ p..1f.l.rsI ninl li'lli'rn nr* ,. It I s I'l I IIP 5 ii-inf .'s Is, iiinpan 'I lips hpipiki his 'isl.h
'( i 1..11"| I., h.I.I.II"I" :I i.ti'iilntr i In.run* ".*- ..1.118 OrC\i'.nr.inin, ,","'r tlic, nn'|.ii-i,*is tin 11"111": h.itinit: :an Iniiin, *; tn lush ; 1"I"'I'"li..f; ; ".\. H'jaiil( : onropinlmi ofii.nroiiIII.P : i.in"i .PP lPii' I lln' n.iium-.an'P|:: I hit, I HIP -- : : fpinaikt' Hi:it *>|iin. f-M'rninl it In'ii, innin'lli.l| In 'I inti -
.
[ |I.HIMIlilli.,.lin. i.f'iipvi|1'1'1.1'Ilissi| ( imu'-iiiiail..1'1.I'h.' | ;' ,,in till"ili."'r. In ll InI I',.. Ir IlIuu(1b.Ir.l"I IU. l'i' sui 1.5u1''i ( 'mi.I I I hp'.uss, It lush Il, ""')' 'li'l tint II'P, ilpiriil n. :a, i: lat itimi., .PI, PIll 1.1"1'"niin" I, "UP." II"f..ill.' P Ihnl ililour ;.. 1: tt ,p .Impl stnli, I Hn't, po.l I hnt tn l.haILI\: 11:11: nl" imt\ h,,Ilian.Kli ; 1 lim* II'ill.I'tpi'k ii, Im.'it H i tuppp IIP kllh'il I liimn n* inni'iMlnilnu I-'PIII, ; nlh'iii s'.lhgspPs) mul sts5.isrssi1I' :Ii rinililii| ..inlln

p rmili,* n!lit "/I tin* hI,.,.llrl.I. I'." 't ,' I 111,11'1. <1"11.1 fnr M.iii.in-l: I Tin* fnllimliiK I N ''I'1'' "i'pi'11.1 ly ini ," 111.11'1.1. |p-t to "sisI.ils' nml' ,sit nt 1,1 .1 I ppr i put. n S lln IP ks-P l upi'k uhlili ini'a.ini'il; I >) in Ppp3spisg.* tit In iinlti'i'-inllv: tt liili'

[ Arrival l and parturo of-Trains.l 'spit iii,, tin* iiinrnin! of Hit Ililli In-l., i 'thugs : il. 'Ihi'ir't I. :nn aimlirlili'in't vl ink. 1.1..1".1 I nail: ;;.'.''-|.-M'I' s'l.sp' 1"1"11.1",. UP, u ill .illl' .'Itl.. pistil. li'i'l In |ls'usCt Is mnt fiiiiili'pn in* \tii-li I lln< "iiui".liMti'l"( n.-iiiil|

".\< llip, Iiinl |.mili'lli. for. H"* fiinnin*! i ::s i :.i i I: 7 '* '. S 5 Mmiii'i'i'ami\ Snlin.it: \ nlli't" ) I It.: It.'T P 1111''In onr ni'Xl UP 5 ttill .,.is', to i In1)) In i iii'iinifpii'tiip.5 i .lint I nl.o I lln* "|irniiriiliil." %U'illi I IliU mni'iiil-
: 5- -- .lali'il llril: P HIP nnki rimlainril: Imn
:, l.inlttllli> itI.sI.ihII1 Illp Itnilitmil. I In-iKikti,. ni.-li liat: 1"11 I ,. Ii slip: ilo.iri'lof I i ; \\11.111\ I I "."'111"1. "I I 11.1.1:, : 1 iinnl'l .'.talithat; onr t 1'.I.I'I''j 11'11.. P HIP iririmifani.: : :. _) .li'in" 1, I'pn- i sits pug ;s I ilgslisss.: niriit tniii' |,i'i..i..ilimi| l-i I'liiini'iilly jn I
5yv. : 2 t ii :i 2 :t 2!
riiinnii'm''inv :.uuuusb.uv.:May I 1:1.: lxl.nttiMiiti I thn.f in IliUiurliiiii. I tn \1 l.jt tin fir.'IOnr r"I) Unit' I (I II ll I ll.1 P I I -", IJIJI'IIP: : I'''' I llo-i. I ''IO'! :' Ii.'.. nml HIP ,HIP I IVi'tiflil,I\11"1\ lln'.p h Ilin pninlttlilllllilP : ,11.i u.lsati, in'j lit I'.ilill" anil IN --Tin' I'M'i'll.'nl I HUP S I'llimh'i' piptHnpmi pupil I Inn'p nnil tips Iss.Iss'| } nn. ttill n1inrinlirr -

I.IIIMI Nnitin. 4t is.(.in. 2.imt: \". I.I I. till!"* tii'liltnf, .ln: .k'nn i-iinnlt', ninl lii.. 'I I II | '; : '' I., nil.) p that" I I l'..,' | lrp"llllllrllt" $ iri'lipialll." ii Ill p.ll- | | at. llllK'll f.I..iill IH HIP lap''- Id.Ililil.\, I.. "'1' Si ,"I., nml I HIPpl.il u hh li P lln'Tlini't.l'nlmi lit... hi'l'i'-* tniir |ii'nintM> mul |.iln in in

\f ...:... ,fi'l.liil.l ..I t I ll-ril'I )1.1:1' : I;. ,. .4. mini Limit I lo a pinili. | tthn.i'; vrn. I IIPI" p 11'.1\l I- no "rmnpail-mi; n.'iT.-ary: l.pI; IUPPII P HIP, I noi iniii/i"* ,Hn I ,., Ii.i'I"r, I I. isu'tmikt I Ininiiiinii ,1"1.,1"1" ll'.l.,k. '1.. .llpi'l illl.'ll'h'nl ..,ihihli... II..I""Ih,. HIP inlnpllniiof tiifm-p I l.es'pp i pilnlpil hat: In'i'ii, .u'll| | In.lmlj4P ppppi- i'I.st$ t-i "In |mt ilntt n*' I IsIs iilP5'ii5'1slIi's'

.',urbu' ui.ii'il.i.l, .nn'l I ':ivi' '. .. I .' 5. M.l.nlNllHil ,li.laiii'c1' 'hut' tall l| alusig. .ami 111i IIW 1 " a. II It Id';! l.ir I HIP-! ) ,ri'l/ .i'U, I ili.ii I IIP n.pt 'nnli) i of p HIPainminlof Ihit M-Irm' ', Ii... sault mill "rni'l, to.IIPITt .1 I Ilillmi I of P HIP r.ronmni.l, ami | | || nl'mi I'llplinn. I Il 5 I I- I.I I Ilii4
t : .1"I. tin I lii'i'imaiM; In-ill/; ,' 1".1 l' 'I.I"I. 1
lit. No. I.I. I.
I.":nipjuiii-iinii, ,ilailf, S'.n:: I.:'. w. 4 :i.".' 5. M. li'iit "11/1111"1110/ "lln t IPIV. Wi. AI"11.lllll""hll. '1' "I 1 iiptiPlil., I I'I fni'l, I thai: IIP I'mmi'ily, l n.ril." -. I: W. I It.l.ihl :. ii ill IIP *>liipppil |Pa T.ill.ih.it.pp; lo-nioi' In lii p Inn* In P lln' I Irnlli Hi.HI In IMli'iin -
IIIPII, .5 Ills an ait-i-aci'" : I ion. Tint .1 lmlp' plink nml, .
.
.
:if.- ,\irii 5 I 'in: .\. >l. 'Il5 5 I', )t. 1.1"\,1"1",1 5 ppr In Ilii* !
I'l-iitninl.i : ( nini In f.iinilv' a* ,ill- -- -'jl'lilpf( Kn-jiiippr: t'lip-lpf. I I'mmir, Ulpiipy pipssP hip P llii-lr ilm* ii'iiiiiil li'nililii'iin"| nr mit iillii'l'
am
I I I-il' | p | ,1,0
'I""II.| 11.a.
\1'1 mnl,
i"I", nis I li.it.uiil.i| iiMil 'lin.i li.olinail\ lill.1 hy ('ii.'i'aplil.'al, limit, huh until !'II hl'. ronlia-li',1, i 11"1:11".1. : 1.1 1"1'1"11 nllink I U.: It. ,--.\ .'. In p\pnmllnjf lm.liii'-i'<.-.. Tlnii't-l'nlmi. |inrlt.Thru,'.
tin* : : I HP- IP l > I I. .i'N .
1"1 isp. -
f ( l I.\.r "hut i.h.si iitlll liaiit I'i iiK.i.i.la: .1"."'. the \ of l'i'ii-.ai'nl.i 1"11.1. \ 11"\ : tin* I ilii'lli.'
I mil
'. '' 5 iiiiiiM.iinl.itH.. ttiiliii-miait' uii.l l'rll\. : inii ininpli'iinn" 1,1 ; & At (iptir in iiiiiintpt; 11,1., / s'"11.1.11..1 .- 1 "II.i.I"I'( onr p pxpi'i'iini'iil hilly ih<- pipn.' :" Sump of P HIP ppitiht| In .la.'k.mil' U n ilininii'i'iil' peP sus ninjj roininmi -

I 11.p. .M.. '. iirriiintr' nl li! >|1".i"si nl' 7:1::: i Iniilli I Kiilrninl, 1 tun I nun li ra.li'l'Link PI,1.| UP hiTiPii* UP halt; : ml I \: ":"\.I\h iWP I : I\ 1.1.I.. I imnivhalpt. .' lli'il; for, itslsl| | ) i "," 111111.1 t ni'ii I imp" 'ppilt fnr I '| 1" "" ) Ii'. \ I 1"11.. In.I.I HIP ilni'lilm) thai il man u ho "hatil si'n-.ii st'gIssiisig: I''"' iiniilllli: 'iilinninf
,. .
l Ill' 1':1.11 : "
i in/ n 111:1: nt I''ii.
11..1"11",. ; In 1..111111 I tilth i i Al.iliamlaiH; : orcvi'ii tall I lln' ',iiil\ alli-nlimi Irall'n', HID. ; ; i. HIP IIIIPHitli'iii. Illo.\I"'lo,1111111" tls't sstssl ifn" |lips pnlivh ii jiirni-* In. 11 nn'i'iil iliilHlnn nf I luau
,, / .:815' t. 35.L ,. i'ini'iiiliil.itp) I IIOIIIL Imit on I Ihi'ir | H,, "I pair 1"11-1:1( 11 Jv !s.111 u pit n nov ofinnnlpf
1,1 : Siiiii'inn ( 'sill it of I liiilimin. IliiiruIn1 :
L ( M'lirjjiniiii I thmi lUlt Ilr"I'I"I"1 inanlt: ami tpiillpil lljjht.TliPli I'ca.lrl, In : 'tt lh'. < .I Illlirli't on 1 till.nlijt'rl Tin I II. ) i gpa.v" in I faior: -. .-_.- mnl liotv all his,' itusluusil kippprtami I | tin -
,
I I In
( hr
iiinrri'ilin. *!
Ail iramt s.suuu.t nl iitinnla .1.linii'liniinnli ; ; n lit 51 P's i.i51P'? > .
,
.
irnmt' Nnrth unit, 1 >>(nlli nil .Mnliilp unit In, I tinIrvine ninl itoliilPil 'ts' l. I lint I II h) nnr ,.,'rorip.pimilriil. I U.! \\I 1.! with fvcry nnp 'poniipi-lpil! uilli I HIPI'oinp.ini I 'ssuas pupus/ ipissupuil.. hnimmi, intiilip urn hnntliii; flue Hut* ( '55111 I lirlil Hull tin HUT". fin t nf n

\I I.'"""'' sill I:?\I I. .!It **"|1.1. I 110 nairntv l I.nll.tiri.II'h% oni'i II I. .t .1' (fiunt I"i",: I In I 1''plsaI.: ''Hit 1 uiltpi l I. mi .1 tislIpsaisil 1 1111''. In nn.I all II ho, oh-rru'.l hI 1':1'11"1: I t'i.tin t m i II. : -;\1 II.i..".hs. "ih'totpil ulip". 'I hat: U iihnl It mhlIn mini liit: Ina; su'tsl l Iss'iVulaiPlstil'| | ai'rmml-i

l'. I I' A l MI.UK, d. sib \.:1'1"1.' .. III. i iiniM-rilu'il, III rc.pi'rlivo' rnistisssuisll, !is... iiljjhl. on HIP "'1"11 ol'lln'l.a-p" I I.. I In N that' mi'l 115.1 lilpi.j. 1 1 1.,'. 1'i-n ivm. kintft, il iriimnnii'al" poniliiirliiinami hn.lippii. hliippi'il,\ III P tin* Wall.H'P? : Sin- Im, HIP ,in.ilir| tilth Smith, u liuti* of n i rinn'.miil Inning: lnnin-,1 mi i.j.in-

.- ..iuiii:'-iisin --- liavc, 1"1(,lliIiiIesI: In I HIP inai'ili: ".'L..J'I..t h.illl-l-; l\bll.1I'IIII.: ': HIP. .... n'I''.:'li'i.l.l I I. I in.lrl.li'il' I In Iii, i'iirljy' nml I ln.iinlain.ini; ."-( tnpi'i iiilpinli'iil 110; :ami" \ < '.'.. Mill, 555,55' \\ il-mi 11.1"1. u Ifp inaiht fin h a"pml'nl| Inipri'itimi" Inn nn.ti'.l I irl'i'iin I I lit it iili'iH'i, I.nl*.tt ilniH lid, li Iml riinlil, Iss'plouislt list :iiI.Iv i'i'-P I.

Pensacola and Atlantic Railroad. pi'i.j.'i'i', :ninl M lu'iv si iliy: itori* 11"1 .i imi 1",11 ,'h.I'I'lli..1 I,' \ i..' -..il in lni.a.II.il.IIJ.:: : | I I'm; I HIP rmnplrlimi 1- \slp, ,tl, ami Ninth, ( iporil.i" ; I.. It. All: I ha.I; a POIIII. itutiou it illi mm" on I In'i p..piph I P that Smith gst! IsIs lihi'llyh 1 I >'iiI.T hIps | III'IIIIIH-I-II| | | In .I'm1 onJillli'i.

':U,' I II.'.'1 ..July I,. |' Iliiiinn.l

,' ---0----- I |I''i.n lal.; n h tViv Iii usb It mi" Iii of XPIV ( lih'mit liy a kpoipofl I Ilii I., .lln) s.h| ,iIlI.Iiuiistist II IIIT rnnni'rlinn I 111"1, fi-pt u.Ililli It;all I hat it ssi1usiit.i| I 11 Im 11..1; ) jn-l 11"1.1' 1 ln.ni, 1.a""I.I; I it .1 kiiini i illn t I HIP) n>P P Iliinily (,1'rtnil, nr jiny |imirli: ii Ill mnliivil.i

.Ill\ ..."IMII,S Ka-H: > ,| ''II., '.'"II.:. j( Lliillll 01 I I.I.W..l.j > ,... ciillii-li-nt tni'rai'li I Hut inii-l ii i-I a tub !" PP. 'I 1 Ii.' H'.nll tvat not nl"I' III' j'pi'rli'il I' ii ISIs t HIP. milrr. uoil.l., UP I think Iy (lIsa* nnnntplri* "Il.. ""1"1\ I ,lie .1.11..111..1 p hi.. mill 11..1 h.'i'il ,pnliip-, pilMim'l'tlo spph KPII tipi'il.'i mnipinl mill liinlinttn lnnili-:: |IVnin'<. --'l im.tliitni'liin4.) 'psisstp.I'.ii* Iniln'rili' -

I I.li. ;.I.li.iillllt | ,5'.im.n.sls Is: su Ln.. limit nf I lln," hint.: '. 'I II he .'\..I.hl' upLiniii'il : I In I I- lliiMioii*.| kin.) nl .liati, till uppanilnln HIP nl'l'iplxhlt..
: 'IU.ll.'IIII4Ik ti.ll: (nil HIP, ":.mm sPPiul lislu'.ls'ipIs'.l. .0,1fa | anlliniily onmiiii : ivat I) i nloII hi HIP I.. \ \. I It': I It.: I... P HIP I pipi'pilpitt lo mir pity iinlhml-I.his' .ln>U;<* Mittti-ll ill lln l'ii',1 (Cir.'liil,

i ::'. 'lift ".' W3Illlt' I' ; Ivy I tin* ( 'iiMiiiiu s i *ti. l l'i n. ( s,.. .rat I Ihit wrlimi .1. pom-pi 1'1".1.| ami 11 I Ifl | | .. 1'1.1' .'."'..'1..nl ,P.. .1.11. on "p ml .i- 41Psgr4. lust I pl'i'.i-nt' look/ ]I |(s 1. I,/mil I I lint ." it. I Ih:,it I ,' .11..1..1.I IP :. .P s'ltptZIs'l I'llll't |'rl II fljclit of P HIP lull ulttnrn i'lil'nfrr.1 IliU iliM'Irim' Inn.l.'liip

.;::., r.I-.A"I.. ,,. ":.: ilM ,".t" liii'Ii I IU In essis.tpu.hs't' 111 klriilplinripli lis'ti tin l.itl, inning' I..nI 1..1. .o | :mil- iip.innof| | | I laili'.iail, ; I".il" ant fan.i.ihli'" an.l HIP', .'".I 11.11: 111.1 h'." P lint. Mill I I liai u iih P HIP,. ,ppus,lin linn miI, ni'ii I'imil p h I mn HI' in.r P Ihi'rhnii hut I hnihllii' I h | nil Isis ( "nrliit, U Inrl'i! iiiininnI'minril

".1 ".1... ; ,1',1"111., it lint a ,ini'Un.fur man in I HIP I I' nilnl Mat.Dmi'l .. Ih.. in, HIP. In'oail-fjanx'1: tie ,mill; |
: .::1: \..,. h:' \i.1 't' ills joy tli.l lln" i-rotiil 'lipponipiithat 11"11.111 Hint hues ipifitnlpil In- 1'1"1".1) slip I'a 1.11'n\ Hlrt'i I. ami nnlio.lt pan mi'l ii |. '."'(', hn:, nrtcr I.)
: IlII'j1.. ; : .! Hit |1.'ulI. lo irjnirt ovi-p IliU tirijlliinniph. ,.. IliPlniill'.
l-iuii
I .
01. u pubis i Hi iimi.nlrnlahlp.In i : S.- 1',111.1.1 .fl""I'i tin' a lnl.il hi-t. onHIP Inm ami In'aiillfnll
Hn*
4 I.Itnr 111') I'M'pi I I I. 1,1 1.li" .5.5' ripiillv : ) I him l.ri'il ilirlni'il il ili4iirililii-nlini; it
.. I 1..1.'. '" I I II I iH'liiiovi't tin' lniiiiO'itnn I lln'ir pxlinU'ration. tin* I mUt Kii'iii I lint iviimli'ifiilliujjlilir ami inaku; pi'iilil.'l'| ..'. ,'. i l I ol C hnl I hit h.tn, |
,
"f..i. :
., : 1"111.1"11lt.1 : 1..1 I'mnpaiil u ass 1. 1. prn iiM.ln ', nml nil l.rran-n, sufI !
Iml 'li oiinnn
tin'
ilh.l.in.lini I
U II I rs-si. t ini.u tt ; nin | ,
I in nil hrain "' I an.l.
Into
mmli.ii) I
l.l.iflI.I ll.ilt I.R1b5.. '. : n 11,1111 i'ii..nr- Milh-r" HID "I'ail| .I (I. 1.1., : prniokinx t.'iil I p.imilm,>. nml Minni".ol'i, : I It.: I::, illiinil mi onlli' I ,.1 .1.IJ'"I'I., 'I h ''o. I Hn* lapiil: (-intllh I of HIP potll-p uiv.lt.l.iil J JiiHir rlali'il IsO Irt'lii-t iil list 11.nl.I ii'ifilrr
tl ll. i:iii. niiin; 111"11 I Ihi-i, at all an" inal.'ll.illi ; : I' I I H"L." it h 1 1 ,I l .
\Vpan*
.I..li'.III'I.I".1 |
.
I ,1..I / P lln' ,
lH5: LuLi* ill t linn.ikrift .?. Him*, ,,.i) hoist. HID :1'11.1.| ainl nn 1./.1..1) lt.I.1 1.1' ,n,ili. mm of lIeu. 1.1, talnihlppiof.nt 5' UP tiippo.n I thi'ii* It no |IOH* until nn lsssl.triiutl: l\cnliit niitinlin t'>
Is '.5 \ In i: I ,I"s'i.t..htl, mul tn I tin* ini'i'i' plranri'M'lkrr lln .. lusts. IIP ', ,1.11,1.I i-oiintrt only 1 1..1| ) .Il'. Train.I ; 11 m ol. onr i luti I lint :III..M-' 5 in HIP/ .tnnlhiinI | ;; 'I
II .I* 1111111* IU I 41111tlIMll. s: I ,, .hnnlih nf II' 1.1. IIIPII J LI'I'; 11.1,1. 1 / ; .il piopi'ili, p s! iilli'i' P Ilin point I hmi-p iimlra. I..I4 |;i I Ih.n (lisp' it Mi'tiii*.
:. \ .- I I llii> I lrii| uill I I I I.t" ttillnul inlfiii I I I nil run hour .1.1 I "" .,.I. In-lnnl I i. P HIP tlhiihalll. I ...
"1 nn I.
I .r, .. uu* rairii'il lo HIP pal: ilimi, ili.tint I. uitisgss ) 1.1:1 'P.aIss. ami, I Hrtl: 5 HIPOUIIPI., tan; k Imm I Ihi'ir pa.IPI: n llip.U ------ .-
.
II i ir t ill 4U "
l u. ii a.114. I..IU.> ) 1 Iu |. "!. 'II \.. ",'II: tin* m-i-ni frmn. I HIP paik: .,1... ".liar.N. I II I I Iiui 1.,1 rnu', t'ti .. i.M'Unf, HID' Ninth,. .Imni I h";IIP hii-n, I ill all'.1.1; ; I 1..i.I. ll I" ,. ass in rr inn- hnl .t.ssL.isist illn ilii'iti'il amititnlliiitPI It u.H: iMlhi'r: iiitiiinlly in Hn 151155.I | | -
.
I u u 5 l.ul.I.' Li." Of 011.1 I 110 5i.l l I lint.-I", .... ) | il1) -- .' \\p inn.i.h'r it | ,' -' : I |isis's' t I.. ,.lill.i> n hIlls Irllnw hil.a' 'I sssit S'I
:l U": IUI"r"'lill plnhahl I Ih'it: I 11.1 11..1.1 1"'li'I 1.1".1.,1.mrli I n mil mpln,) .
.
1:1. 1..1..1., .. nft'jl'nlilll, U'l' I I ', I .1 1.1. tM" Situp's. 11" .1 in 1.lullI": : '.! r'lmhliil I.. c' et, I Iniiiili., lln.l.m ')Ii inn- I i.l,
l.in Min-niiilill< > ln'" l X.'II liit.ina.l1 ", 1..11. .. 1"'r"1 Isililsig l'II"I,',. at mm 1 Pil.asi isI.i. k 1, 15l..I|PPPli' I.. inii't I'tri') i'515P5pPPi5') I In I nIrallii .'". h) tin ilmnini ri, iiih;< a. .limi olj ls2 Iassw. Zt'.79 SuP I.. 24 |
S5iiiuiZtM
lliPi'oniinn 155515 ,
I i.l'lliO Smilhrin
I'it I'Hi, uorkjar faisiji: Ia 5 II. unr n'aih'i'j: I ISIll. i.j 1\ : ; 11.1 ll.rir hont| vhlory *. IIlri"v im P ; in 1.0.1/I 5, hrlii-ip it "q".tl"1 j 1 1 1in Ihit pimlint. } nionnpol) Tninii 5 | mul ( 'iil.lui n N'l'.li, I I-'in.
1"'al.I. tpaU In ihiikcn I'l
.I |l.1.
,
1--.I I iik.-i.u- l i\ limi-i 1.1,1 I l.x: "i-iiimi/, al I Ix.nUtllli'. It : pmimlt 1-i'Ptp,
1:10:, 1..h.I"I < of tin* ulll.n I I I In'-iilr. the.laik ; uat: ilnnl.llr .'nIlss'uua.I* l l h). HIP, | ) |mnl! of rap: "|,'ill. \%'ts hall': IHIIIf'lir Ami thai ..i il'. HUM mil' hIps- 'shIV Puss. .' ill i P Hit' mtv i roil, in hulk uii.l in |>:uii n,
|I...-n-rn 1".4 in (1'.1), Call' (, lug ui'.ir I tin1 (, .,".I..i, .\ 55L5-I;! I l-l, ami ionlinnInj ro.nl 'Jl'.i llI/I'll I'tltl: ,51isI> -Illll 't III' SI.ls5 lit I irAli'inlii-ili" I Inn/Won*.
I ,IitiuIts.s
i ; 1"1 .ssss' r ulsis il. il ll.i.
"
ri'.nllt ol'lhp ilat' I : il/ 1.7111.1 I I nil.; PUT) It Iil .
-; 'CII.I---- I'liipohi rltrr ami I I litll.n.p pii'ii'.ni 11111" (; ,' |i ,1.1": ) -.) tin* I Ijini.t ill" ,ami ..Nii'liillli' 1 1 12 lPS'uI's.' I Il/Jici il.imt. t.i-.Pp; | Inillpp.j J Jv 2SIIMt
ivprfi-nl..l I I Illnir '1' "ha I ucriili'iil, W" imi.i.hTIhii .limi -
Arr 5:11 ni'iiliniL'nl in .111 ol ul llliiililinil.il'
: .m : | I i'i ) -
.
I. pry l.r""II'I.1 '"II. > -
'rI. 11' i ,' .i.7S'i inn-k I Inn., 2'l.l I h U tilt
., 1"II. C.iilrnail / nn ii 5
ibm I : : lAiiiivinii:
S uu I: m Iso
i m "" M. HI.h. li.nu
| W I .
a( 1 l.il'.1 1,0 hll.II.I. | ; "il .1 nai'i'.niaiiL'i'; ".y.li'in 'n >i'iliir In I|l .. lnmnT! hail, luius IniMr
favor' ; I | IIH Inaili'il Imit IIII hn.hi'ltof ll Mill: i l -/r-j-'ii i-i I!s..s': MI!** nviil l'.r P lies
ltTI "illllll"I".II.III. ; kit. (. of ilt sl.iii.in4 im t, |lisstiasslis!
Inl
J 'K. W. It. II'al "'.,511151, a. omi of I.1,1 1"11'.1 l pii'hi-i.ili-il. I II.. ) li.gss : 5 '; ." an.i lissi| Pit of nali'1)P .'1111" 1"1 I pontn- : nnl. Ami, Imit' ri l.-l.l.il.'il I llii'ps:I in.i| h Cniltti'iM-r hii'l', ut I.pp'slpss's.sl
;i a.wH I..iis.tlin lihlp.u.| l4aJ.i. .. I. \ ) :111'I."I of l.l'i l I'ali't of iu'it.Jss s 1'HII
,r'I"a. ,. l ,nii-tilli', til ,, Isis HIP n.nii.lhip. irr.ippi I ,
ilil.ite
inijilit .1" nii .
I'M.UV
: I IIhoilat ( P Tnkpj'pp1C. |
.|j..ue I .II..ili..I" \ nat whiii-at on 11.1."I"'lillclI"11| ,I'l.nnIhu, nn.l.'a-anl| : that; Ihi.pail
.
.1 I' ktmt itli ;.a.MArrmii 11..1.1.1. I 'llipH 111 I.,'I. uill II' nn .ali* I lp.iuipsspsisess nhii'i. 171! I | .nml. of tin ki-> .
anil I
nf .. at li'iixlh i-H.ak| .$ tin ,; ,.. U. Al.ih.una.ll ; : Ii, Ihi..
HIP .aiol.i
.' s .til.val 1"1 I pi'i-timu" h Ittti .55' |14'sflts. I I P I'i n> ; In.m
..- ilit' limn, I.. X. .1 Isis hnrii'ltof: appli, I.I pninpkint, Hi
7rl. .. I till '"; .' hops 'dfliU II"IV III rlrrt : : .
I.ais4: p.. i h li.. .5.3.5 M Isa "I.pill ttPip Into | ... | "t".II,1 it '"sill Mi'in alinn-l, hiippillii'int In H.inl' Mn.n.pi' .Inn. limi I. I.P
4.551...W It IIIIIII.1.. '"Ui| m l.looin an.l lili ll fail LI:1 I""I"I.WII.| I..i. Kill In ];i-mul: 1 .'!II ilat-, all.minx ninpli' I| i.ili' ol h'lnniM, I 171 I pinn-apl'li't, IM- .1 5l* I now |II *| 5 s's I loilii any 5 P
M .II.II.t tiilc \ :1.1.1 1 1 I'.nllii-r In Iu1PP split hi IsiS, .
4 l.-p-.U ".h..1 ll.tiu.wI Ihi'ni* : k-. lo"r. ; iI. { .11.1..111. 11.1'.1.11".1) np P .imit: I I. \ .
.. .1'1" I.111. .linn* l il-il HIP ; t\: ilimiitir ti.li ll'V-l'l-lhll't, 'Ss.
Ar.v.1. : tin-ailniir.ilinii ; >- .
.1 HUM iinfiniil- 11..1 | ain' 4 .li m of r.il" ; I HIP ilnnhlh'Ht I..' .mil .ill kilnl' ill Wink *
II .iut. llllllll.IV Inrt pir-4'iili'il I ..III.1 ilrtn iniinslIVnnl gI. > : 1.llil N. Hiinpani lIIII.i I "il Jult givt
.... liar I hill In' HIP *Ninth' 1,. ami m mlmill I ) Ii! nl In r Sln-i'nl, of Ihn S'nmli-i i ills
iii5.nUSi.5.4a' ll: unil.' ttilli '.1"e sstss.t I I'.r- miMiitof f
.. .I'I anil iihi-n I I.I" tin* 1.IIi/ alHinl I 111' (I' rsuuhsiK' ,,,1to '.. Mr 1 I *. I I'. nhonhl' :
( 1.,1",1 1".111.
_is:. S.s \,1 R.5.J.: hi'ur'lill 1 I h ; ,,1111 h linn'I *, lan s I iki nnr la.l l par'" lull onhi. ili a lii.il .tspsI I 't'ti* i'tiIl !b.s sun'1 l lCtrrt 1.5luIi'.t'
I llniiiivbrilllliliill'iil" | ..Ni'W I "I..un. ,.. 1111.11.11 I.u. lili inning I re tta-i: I vi-rt a |>rrirplil'li-! .I.II'"hI,1 1'I.i..I"'I.I.i" ,54 I ." gii'4li"l Pill' 511 .,', I will -inii'i.l I il""n.;:.ainin |ui..p-nioii of I HIP" u iln nn Imi IlPint. 'I iK l U hit I lit :

i' ...ili 111 ik"." Isis, ,.s,, I'tiaii, ,. l-i .larli. |.j-l I all I .liiig, I" I'lijnv. Hiii i I.al) of is 5 on h Ihi. l.i.i'.i of I limn'. .lull :2.Pl. Inillipr 1,1.1.) I Ifnti'Vpr, Hi:il I 1'01"' : .I.-i.' ma.I, In.Imp lln ir, .1|,...", ,HIP i phm-1 I ..mhuiaiiii'il "UVhiU' a nlsIis eli Imi linn, in nor (..
,'a.i-
iiii.iiil... .b.ik.I: .1,"... tl .hl.";..", fu.l-li'lna, a ss.t |l.Ie.s.aIt li.li'I MTIIII', I tlu-ir I II. L.. 1..1,ho 'I...1 .5 ljkt; .sI l I Ihi-ir ninni'y-j <,n I Ilii t I Ikni't .r.II.. 0 vo* mil. In Mi.'nnliaItlnlll.iiiioiiott i iI I'mi* HIP, 1"Ii.. i 1.1 |"pniilt| ( of I lint tin:in- | I : into l IIiiP. .. .ri ". p that l ml in Sninli'l lilli', :a inlnnli'i, llnl: I

...".1 I 5...*ib : 5 Iramt fr.in 1 I.,-iisii5.I i InJ Mi.. .. '1'. t'. \% IIIsUI4 1(51st) 'I. M. ii.il, .. .Ul huts m li'l' Ii'.'sp li'llili/i'il or i't PII is asp I.-
k- .i.l.ll... I .. \i,1 I Oih-aiH shell, isis I tthi-n on I lhi* |, | l 1..i.1 a".1) .- P Ihvunn.h'llnl .I.lli.1' .I tssPrsiii: .gsuugst: j 11Itailroi'l 11",1.h \ \ I'll., hit II kpPlill\ lllll.il' .) i'il, 11 55i5't.5515'8 lifl -mn li't'l tu I's.isss. 5I
)
is 'II. I.b.' VCt Oil MHII.\ .,\. Van-ill. :'illi .'0""-" < ll'i.nniir' ( uli.i-: I I'ls. Tanmryira. I .hl":""'.. I Ii) 1'iii'ttoi' kit. : ( 'i.iiipanii-t, II.iI all aie :UKiin-Uhi' ilti/i.nof thlM'llimi\ ansI\ I :rlrr)innnlirj iimlhuml I mill'mnl I'r- I : P Ihiiix I in I tin' i-lalinin'i') I 11(1'( .

|I. ivi $I..u-.i.b4 .:.m |I'. la.Ann. -- .. | amia -. ami pio.ppiin<;, only, I I | 'all P tin- lo in ili.nm IVnin a |n'ii In jn rnl inulli.M unf lit, atIfcitt
V .'.il il.il.ii u-:1"1' in.I. Arty)' h..kul pnhli-hl'M', |1'11 I". 11 I.I. I. P In-'l hiM-< .1 on I giMnl tap I' II.i..1 HIP .1.il'l ) salt ,1.li..I. IIMIIII | I liv.IPI I li-r, a-t ami ii s.t.

I. ill' I.5 .11..., ,.||.. III.l |Iki'.t A: t' ..' .. it l.alt..l homit hv MalihrwIlm P ..... IMbflIuL!I! ..... !I! i-ompinii't'. hil"I .1\1)! ', hnu p I ills a I IIP ih filial !hs.4 hi'inl. ... I''.., I i Vn h:IIP hi PII paling from IIIIP lo Ihri'nnn X I l'ti's.
11".ali
.\ il,,' ", I I...lltai)..I I t:|.I.| |4|, _._ L 1 I" lust an.l! Hut fai illtpiv I l.l U'ulih HIP .lali'inrnl I P Hii'ir lint l'Ir"iIU.! ; I 'la.-i-. l..r 11", .111,'.. I I lnn> in t f pity hmn It fnr I t.inuii'ki.
'lila I I only na vi. A li"I,1 Inr .. i I i Ili.I. )
.
I. "I'I-WIFII/; "-:.. ,.' M is ..1.1 'fit.u.i.ru : 111"" I. I pa-I nml lH-lli-r, ami I HIPIP an' imtv lil- l.'i.lii'xl \II'H II lir 's lgss' k i 10.
III !. I I*. ll-it>| I ttill I Iktlilt. .. f t 1\1"| '*.Nal Aiiuit *.E11: 1.1:11.: .. .". of till) .-..,.J..I imttil "H"I: wiiint.f 4I''/ *"il'l siiishsrt'ss.i'' a"..'. I..'. I 'hafi': oinpip'l| I. ami limi I '11 sspi.Is.| in >iiiinx .ih. r. Milliian'ii'onltail. li'i'ii I ir ip .IAe.| nn IIIIM I Ihi-rpoii. I Him |Is's i s.sr ii ssh! t*, .n..niii ul ilri'M.in-4. I Itan

...J "unit. "..ttlanii--, I... .. Sriser.l5i: il i.Iy. A ..I,', I man.r family haiM'llh'.lItu tiatiiiii; iihhh au .,'Iit I --lass,1.1! 'al'!II. j Iu..'i li.-I"'I.i-ti-rt 1 1.,1)l linn LnotvHIP ph'"5'. do Kljfin: ,.1.a.1 I hI :111.11 in-t 1 i-aininxt HIP I li ppr i.fill. 1sftuspir I,rlhi'iit'| ...,-". In m.' ,..1".*. for .'' j 1'1'I. 'ol HIP im-lmi aj tli-ihii| I li jionmli amiIhii 11:1.: l.s'rspps linli:|H-n-.il.i: | us hi. I.,
.
WllUMI .\.1..1....llulf ...' I |u.4 .4I. h-arnjrulil ( sj.h." I I'ii; 'k.nn 1"l..I. ojiIhir I....!.I. I 1 it I inil, ...t.il.l.lor ll" Inu l'illmm uml I I. g. ".. l'al.i"U".111| I"" liar llui j Klin an., Ihil'mit, Ihi* .unitut i U I ilonhl atiiayp li.1 ponmlt. 'I Ipss i I'm ll.i. (Pupils t.

.1 s. & s .1.1.. IVinl', IM-IOOX 11.1 hayuml ilin-i.litoi'iKifitu nioic 1 1111)11 I Isis -| inli-r-j' Mi-plii-ns--g.t fun'. .5Al -- I HIM hli/liPtl' pool t I.. I"il ami I "'s 1"1Illi..I..I. \,1 i! kai'l I thai P Ihu 1.\ inakiii': i ; ( nttwr Irnnlrnll..l I- l I Iiii* h 1- -till I 'JPt.a 1 1litf llni'ly ainl il-'ill -.-- -, .
U. I 1.I..j.1 'liiilpnriiion.Vi Ni' I..I i.f > l lI lisvisi. I'ill tiSPt'ii I
$ li.ji. I1.'l. '' putting on hint. w .s 5th|> jn
.1.1"1.. $54I4. ltnk.i I-Ian.I.. Mant I lainnii'lit t'l'.I.'i.ln. 'I |I" ye h5lV.II.ll.I.II.4l. .. ist|) |I.'unt of I Ih..u. Ihiili I,, 5 I h I'll mlhnl,I
t. mill I.i; u. 'I. 11. .111"1| ) inip..i4linn it III III J. I hPulsh4P554.
.1 I'l
.__ I I |
: IliU .loiiali't
\ lallii-r Mtiiil| I :
I.s..4s..b ami IVrilul.t .a)' ri' ar.l Ihii .|ml at il I hai. -. "ailP.i plaicil ttilh a .....1".---. \lsI.Ii ua/ri-- ; Mr. I .lit lssr I:. I Lu'.iintsh. :nt u.n/'-iit iniJ.nKiilli' roailt. .1... not ,...I.I HV"" ,I4'1' ". '{tin i ittilh """i., HIPIU, it .'.liinxlh' tail "I' | I I ta
| Vin.' I in P Ips it nill.'i'nl I .
lna lsrJ .
ri-il .usu't
n.i..I.I i r,I, Lit .I man np I Int* HIP a-ijrt iil I nui kal.lia...I fully" h appii.i.ilin'' I ; P llu.. I I I h ) ., "il I u..'.i pi nnr I llnnk- ..1e.li.l.\ uhihilh't t altia'fp'i: li'lni-il" ,) U uilliin i 11.1 KT4-p nl P tin- |I"ii1 ,! |;
JT13VS3.KVIKUKO. .
\rin.: at !I' ii.1'tll.V. Uruimujl 'hiss'.. ii'ai' iibtugrI her lUlUmil.Vliatpiio itni-j); ..lri-njlli; ami jniurr. oflliiolh<">. hiTu 1 1 C..r a ih'x'lipliteiMl llojflin ". ..\ l.i.il-I I 0-.1 |nr.inilp. of, I hi ii his.I'.., iliM I nnl u is -1!1 I j plu ami, .hmilil thinif, riinlinmt in Hu-ii, !I :jump t 5.15 5''s |hipaisi t sly mltPilitiil I P In I tin* Il3-k4
.I. : Jlali
.. att-ir.ir. .M.IItMWArriii .... .) hil inn to 1 In* "phuiiii) houi-vi-r, ...1 |: ta. .mi hii .,-s lisp or f\ I-li "'I 1 uilhn' : al HIP l>ini-iill 1.i.i: ,". I Il I i'l "'.".1 44Pb It.I I|.'.sl'ist ,'la..I" I, not man) )parlump j'uij.s.Iftrfq, ;iiinl n Ill prolMihl) : : .
-* Xi i I : In 151 ii ts s'sI a is 4 h'.i.linx i-unl I I in I tin* l.f
L.r.4ssis =l-li':.: .MI M. uill e plain )Ivy naylnjr 11.1" lit".111 11,0 I'mpire',. slap l-li.ii-. a* i. l I..> olii-n { I 1.1:1,1) i/.lr..I. ami s.sisl..hjs.4 :a fnmlAitenlion I .1.1,1"1| I I nri'p...ry to 1.111' j'I I IP i lln-i-rif-' Hut '"Ir) ihil.lii-ii\ I.I| l Vint IAuiMUr-- "i.u. L42 : laUuuuli '
.. /mm*. Ni.nbini, inMJ.I. 4
hank arc almii* t'i ahlu i if the Mtlimih II.I..a..II..1 right 'hi-iu t 40 laLeim.inntiii -". ,..i.f.r..II"I. P II.il! :1".1.1 In l.r..f.1 t llnrrionoin) I In ,i il turn "'" 1.1 .,1 liT4'l uill *anm-p r.

S 'J\'II.I.u.I"II.I"I I j :ails Is.sizuiI I I j lurH') ..1 im-ri-ly (,',111" desk of a hi4) I Hut I in"n* fair ami i impar. -. """. rut.l lion, tinlpiii. > ami o|.r4tiii.4: j :I II |inln: an Inn, the, it sir-I. pa.-imi: ami -'Ihl* I'lnliill I I II. lal.l I Vl'ri |MrlilMlll.ahoul Aura '

.g.'..& "I .>the 1.4-. ,; l>oat. Il I 14 'Islie4arv $. maku a laml- lial umpiit roiiM not '/IH' 1..1 u-lii I- P i I. a-ki-il I.. I the hnimrani -.. I 1I/.larl.u\.IIUU ruailt, ""I 11.1'c.ll.| l 1 ,I I j pi im 11.1'.lh..1 I nir .Innilnml I In s HIP ly u.k., ls i h. w 1' II,.' 1411. .,tsipt.ila'rp, I i.t ii.51 nIs.lr r.( < li-kliM', J.l.lii.l. IItt twk't

b, \.1.\. S I.; ."I"'I II..Uitor u ill uh-4-rve that fillhail I J.ihiui) I I 4 '''''1. I lit* it "..11'i ii I of Mr J. K. h.-."'. W h'n I ztpuar.| | upr, ..ary 1:1 fniiher, in ri'i'anl' I |1..1.1. oppri'tH'il million, Mini I 1..11 inimiio1l/inu| r'lmhll tntlni I *x- I t'l I: tiEI': .

U". I. I'a" I t"." it I Iho anlhoripila'pnl I IJ | I bai I <.( IhoM hillt {I. a haiuiiiiH luml, "i i only familiar, \ii I the rnlfInit iiiii| k 'IntoiUj't par.| 'I i.nliaran l.i'n.khatf Ihi'ir l11..II.\I.. Jrfnrm .11.0 I I Irallii'I'j I IP i llip iii'initil 1 pou IT uill I ui.it uilli : I''I 5 III.lull of .1:51st: | tt' : .% .up

(.. tin ( 'ul\n '1 UI.I Ijkp. I' 1.11 ainlalluiial. iu kiml awl .rcl..rs* j in iM-m-tralion ami II." rtmlerin ..(J'jiul : aiuinr.l inil| 1 r* pnUlimi' a iml"ml P that p Ito hti.Ine.4 of our t'onnlrt' C251.ssii.ibIy 1','' |(alii.I 'I..'. 1 k hi'. only .. '. I si his. I lljtpup I no i-liy s I in I-'ImMa lar p A i.i ..tlir Ni'lh-. 1'iurf.. Mil-un. I'i, II***..
1 I ."UI .I UHI. t t.) Niiu, **'ii A. I u. mlu $**JUII2 It luiu.u
54 1..ial. n. I I1. only ."ailillhe wait* torn 1 ..( ...1!' ;mi'ul ; (-.III ki
Mr. It. K .Ki.. !11 *55 .La.u4" man. 'IhU h *. a it flirtiliM'rtr) .. I In *afpy.| tin* up r anil i
alll".i/.II. f'I" 11.11 1.10 -. Ii. I r..u.ll. .\ Win i iAn ? Will I llnrlla'. rs.luu.ll| |l. 'ili ? imur,*. Mi 4'y. i'* ; $pitstis SL 14 tp'
i iVhire
IKui I the 1'.III.r.lol" Milimi, 'i ','vl hta.l, ami! hit fnri'.iflil u ill IH \ c-ic-ry OIIP ilnl giup.I! $playing II. -- .-- Iparamlthn i-mnpariitiie jt.uirofiutfini'iof nnioinmon' OPI-IIIIVIIPP 5 |...k plan i. lii .5.lbs liv. lss'lsl lisp Ii. Iniii'l. I ini-riiv.I u hills U I. lli.ii-i nil a..lit fl 41U Issulti,

t 1..i.l. ---.*>- MPII .IPM than a .) "."I. I IKinoke | U har.l ,I.. .ili-rriniinali- .vat .t 11 li-lii.tiiv ': |Im.lliPiii/hl thp'. crainl'-.l.1..I"y"t| irr .1.rL.. In lhi will fr ,; $ tint .am.
.: t all ami! M-.u. \o I mnl.I.' I.' -h.iivflKkl .l 1.141 Ini'ia jfi'iipral out ii linn 1,': .1 I ut/iL. f I ri.in I In ri'i.llt I 1m ii'4-in
l lie H"II'"rl..II.I a ]lu 111.i | lgI.ls..Iiisp .5ttts. l 'np u | tnlniini Imni.
.
'-. tlllU \ Cllf.Tr Iii* that Milli'r I' pity ll.p follouiiijniiipiliil, ; from I he : \l. HIP uilu likm k'nk. i
.a 10 'pirjl .1.
/ "' it
Cigar for ;, ... 1.\11..1.... I"uh'r > isis ,all annnnl Ins ? An- lie *ili'ii| nr in11 '
: ---I t'l- II. li'-l Jy $- |1s1s.The l 1.1.: I. ,'hit-lit aitrihiiUhlf. tinvi*'In1!1 111It'II.11INII.; ... I*.I aiilhnrily I iu I HIP i-nnnlr I ) : uhi'ii 11 uin |'nllpiliiiloHiuih-K| I \ | >l ul | I I ; | I. liu
> igil. llaf'U, Iir tb'tuu..su A Ib'illi, 1Pilisl
:: mil 1".1.11'11:11 i al I r) ..r )ir-li-riU).. lUm-r, |lalLisi.ui. : *5P451) .\.iV.1) at <|tiaraiiiinp tti.ti-ri-t) IMTk. !lllurP Ihi'I .ll... .hu lia-u a a--i-t"l lit t HID .il- \i'i '.laml hv ii m I hi'jr I lliin lori'icn I talk f"iPussil.. r.
: .. 1'lr it '<
; f.\ J.I..I.| I an | HIP I Iraih'of h Irlmiila! I I Iivi111lls
1544SePII51.111 ss' ut
L.h' ". )tr"vo.L. \r1| KIM"hi Jiil kpleii.li.1' lii hliii'l.nt life "- I|!iiiihthiii! ChJilolli' 14'1.11.144.. I |< ,| luuffl f. ue uillimpl)i ''I I(lina r'"" .."II.t.II.) luilmpi) |4'iipl", -
llmi-ii
\ ami veil uPtii.j. hail u.i I u.iiM*. j-irl of Inruuii
.. I)' ;,-iIl lueuiou' .tl i |*..rliiulii.urn' few, a. HIP llri'iinan.: Illrink ironi |ILl.! ansi HIM l'riiu. Dark / inliIrniu -, .1"lu Ih4 IhiriU i far )lets liahilil). tolia.cLhnl I i 3u'i Li iC las I 5554 hi. omjinnfe ua* a.l.h'il li|$ni uhlili I Hi* aili-lti'. i.fhi'ri ,

I'ur ..".'. t kfU Mr. Karuanl lLroitsi, ,ho fol w-vi-ral. | 'I.Iu I lit) I.al out.iilt Ilir 'I I t'rriNli I dutiiiia. '1.y". ill ..uesuII 0, hIPS narrow-jaiit; ; roa.N. |11 I In HIM lratt-liu 4 family. llury Tmlli-r, I lr .liionM i-rnlt-r ? Cll1p-GfOUll IZIOTB3Ii.

.\ IIPW .ittai) .ju-t '*inpli.t>il ; the t"ouih' ha* IMN-II lii-iaeral. r'rt-I;hl ami iliaiuumL ||. > wilh all .|ti iiiutiim .ul..i.. ... 1.1.Ihprv U uu the whlvr-itanxp, ami I i i atlaiLi't lit Inif in-ar 5 HID! ih'|>nl, fnrninh* Of ronr-p, ilm ll'-raM ri-fir to IVuu.i.4 -

ar-e ...1.. uilli I'tw ih.$. ui.1 l| !, 1'a-Mn:i-r Ati'tiI& at thU 1.11"1 (.I U.I, The 11(..". Irll IhU) ,innrliiu fur 'llirr- arp wiif fti-u u-.-1. al iuar| 1"1.1.Ihi* kiuii'lu, (..u'l that Hie imI'oil I I S tin-in 11.-i "in mi-ilati-iM-ii'I I lit Wu. a* lips enmiiiiT ial niptrotoli4ofIhu .

.''1.1. air) :r""UI." ilhu lint:. 011-1 11', i .\. 1C. U-, hu< rhi.III. |o.ilioii ( iusuIsu4. ( i.. alter ...chlll ..ova- ;."Ii. Ire vf gravity on tin*, .1..g"o ,man amlihiH Mt-n: poutfywt to lilt >.l4l of r Inrl.la ami Ihionly HniilU MiJi.tVlhiI'l.IsIllu %,

ulPualk of HIP ('." | .'|1-.1. Applyl i ...II.u U'pn nu'itttli-,1 1 hy Mr K. ( *. \IiIII 14.1. liijhl from 1'.I "". ).. Murn> hat r.. 'pil kn-m| 1.. r'litil? II" "''r: the xrouwl lhau Iho., .. I hniiM, aU'l at la.t tM'i4iiinl uprtt il.>iii*{ |itilt iif I'utry ou lh* ( !tilfi.tilsja'ss! ,

.> ..t I iil.iv.or t. tF.: \\ oil-. Ifl ,, (tUrpanl. Mr Ilrou u go** la. t'im iu- '.Ul l U-fore t l".iiij:IliU iuit-i| .(.-.., noiLw ,.1 rutli.n! .li'tji a .h.rp l.nk'...it r.srluiilkploii I i f.1 ( ." on I ha ,|uiU'-j4u, ami { 'it i II. "I l.w U I that for hijjh ?; Mr.. fur KIM aisi I bU'amei'4 nt fami l.ire ilrultIaU I-IHIW U| U f:* III" n l |>UIU Ut yst..l.l.itiuffiilsiIpt'.5i.fi5.ds14t1.sIsS > .

-. .- -- lall uhrre he hai .CL ..-.'.'."1 a ttt take |. .-... lit .:)lu that IU* I II | of i-huh-ri on ttU an'I". tu lom'luile .lhi (15111511. | ijnnlu' f'1 j ,.%. I.'. IIP) ami Uau hli-r, Iui'e goiu* tlJstUllitP', s.t4'tidlbs.tisI'MMI'lt! buUuuie l.

l 14.- 1"1 Uta -uu.lanl. ( limu in I'ru- I j.ln'f; P I.) the Clmlbutli \; I i-hampuju., ut Ills ,utl. I..re Ilu-Ir ilrfial !Ini tl ssusrau1Silw. Hn" Ir.1| "'li./* 1.II.r.. llicnar-.i\ I lo Ihll II..I hpiiua* lu atitil( | Ihu nlil.'roj 5 __ -

. iia.i.la.: 'llu. Hay ,. ublaiu IhU ...1.I T.uI li. ll. .a "|,!.il lx.i-uiuiiii; ,1.a"I'('u>tthflr *lli. ui'iunl'iny at tllH ktaiu'ii 1 ..,|j r".au".luI".. a lI ,user, 4 bit the river UmU near : 51,5.1 l fliH'Irru wilt l hue uni.i. IS TllK tt4''tUV,

j>riri.it .4I1It4ly,1* ,. ".. )_yuriaiM I Mr MiPKinl| bat ..eLI" the .ioi.I.vsir prMlli-uiaul) Lrarlstroust ; fr'U': 1 lirokfu te-lpnUy, l*, lht 'l.>) lin.ling I 1 1aluilpiuvl I I 'Iluring| the I'arly .liiu-i_M>il ,'( .i I I Ij l.crtt as. Li.ll J4sisagu.J 1a dry |x>rlunily ofi| <-iM)( i-uiufurUl.) M'abslllm trill hInd il tu llu-lr iub-n-tit t* aJy| n> tbssis

> *la J. I. Sriiiis, H In*** r"g".I'I Ilaiuri '< llu 1. .V X. Iinl fur a uumU-r ofrar ( the liuU'lmK ulujllluuia .urrousskd | ttliha ....I.t tint folly j, relative lucril-i of the H4ul4r.l, au.1 iur.. 1 i rush i.'r, dutku Klrvwurk Kiliil'itlou, inlti ai.4rrastthavt.; ru'sh4cpd.t'i'hi.cSS4iv.'

I: majiynl by trjutit "wn'.' ) au.1 hi* (>(ruutuluiu i i. due l*> hU.1.e i fivliu; ...rl (>f re>). Ht Ihauji"l '" $05545 of the 4j. "ni al*. I; rnw-jfauX" railway; Ih. iue.liiua a. I.. I. E, lIiwsi&i.M'Liliu4ii ae la ilei MeJ MirtnU*' iasi Uw Iuis.e IliPillel raw* wr-n4 W Uin(* C.swd.i.LAl14iIVt'5 !'.*'..

lion lLul svrt..ea, JI; It 'the Col Ihuiiu the hl..r) I rt.Its. I atrty beiu" "rl.u.d. ,iu4 1 wa AIIII4 ( 4ti. 1111 ljeltM. juljlt-iM cPa'tsPI1t1is


: 4'-'s ti't
i& .
--

-.4 ,,,._ .
--- J
,- --
< ;., '. -'
'> .. .'

< r
If ow ott
.. .
n' ,
..
: -- -' ,_._., _. -- "

1 .


.


,<
I

_u __ .

'! n' ." ; \ ]) 'SG3R
kill.ll"' Vh" t.i'hll': i". ':. S s-" I \ f t. : i rujlrtTitf: -" .\\ di'i!:. ;i./. rrfK.l ;s ... :a .. 'i' 1 't SUMMER .ur IDhti; !
.mnurciit1. I"i.I' 5'.1. ; .*./". ,.ti i -a"t rimtitit. iitn.nout < (>.
l'cnji\coh! ( 'I I".I.I.: ,cI I,:. .. l\ v .i I r-' a- .\ -."..' 1, !1.*1_ -"If'. .
: '.I I ".d.I ..'i!. Sb.v I"< I1. ..1 lit' r Jt n .s. i".l H:. '. EXCURSIONMAKIA.WA.
1' ,' Fisi'la .r 1'tfmi .. I I I.' f xfi-it. \\'. It.I Tt 41',*.W'. '** t .. rrt n. I. I ',i. '" \i-; _5 of I.Weat nn ;; riBf "" I ; 'gst..rfl! % ... ;.I :; I al It isI S 1 \!>: .

,. ; -. := 1 f'j> '. : \i ..f .\. a.q".I": '! WMr ti'h ,s "11 Iiu .t.e.il <* j>r.'' or 'Hi! 5Ml* loa. witkwn. ; ".r.. I"'i"in 1111, .. 't'l'4: 'r... S f < .' i"I 1. i l...-::1'. .r f i n.sh.R "I ".'oi''!*. "inj-a.",....
11/1'
.fl'1 tNzc4kA.. Mrtttlntiril skit .h4 s- j'121' .4. '.'
.! f "
J-Y TTI ii IJ it r f .
IT MiHfji wwr t..1 i I.t a
I,. ','I'I H,ru .. 4 '.mh.r tI'I (l,, &hc.' tr 'Hikitail. f lart il bj Ui" -.. forth* ,I. i-juwe. s .j!.." f'1 ail'nis Itsis .; r. .,.. .4 f"I Is t y. .caPensacola ,i ', ;'to i.. t o-'f |I' .. .. .,.11"l '" t. ,
a
( J. I
v '/,/.< /.,\/, 1"/.11/111. < I,;Y45i!t) i ISiIiI. "I l in Ilif "'alf Of ..I.H Inl In T. tirf-ni 'ifan il* failro., t,a_.... *. Uwr*ib Bain of!J, li kill if a. ,. '". .,,. i ( ,s''NiS.. <>f .M.iMin> >ii

10'1 .twt l M. oh.i! $, j_". .ISIfnflLidt .." ,... 'TklaIa.1.4tet. l ''I "j.1 J.6 .' a2. .g..t..e U.if5.PU."J ....s1!1.. ', *-, fr"jinr .ist, I \I" ri a) 'a, ,.r.i". .r f J.. ... usa.ustuyT.'sat"i .."..... Ii r. : Jiniillii'ltrs( ( ( 1YnuilcKcgnliitnr

I ," M t nip* f>t l.ff "f.rrtSjUKKHHtmrMi" asesisuisi I liot .... Aa1Ia.ine1z.l; IAUMot'" of It. I..: !.. .>*.< %lfl.IIf .' *, >"..>*sltb I i, <. h" nnllt fc .ml r .Tita.
Ini.f Mil'f
'It I IU AT. AJ 11' ',. '0.. il.tfl I thn mufrf* z .. .f 4.1. 1-.n
1 S t. .'. siiu> of ,Sit TirfiMat. n\vr I lf 1 ttttuot fnlrian 5.p' .. ; 41tT GOllnllefciar i i .j! m t5 t .Irrt l issd l jri'-l -aWi' i
I. 3,54 J.M..I.'lo' ,
'" .. ." tit fl "t 'l I 'trma ; ) a.siLiaIfr' "*..,." ..1 ktt ilit fm '1.1.:. !1.itti'tftIat.: $11. ii' .. 5-I i r .. i t I"1 5' .it i* of ..nt .\?urea S ,,1.IoP.I..t' : { $
!' ,_ wl.11.. the .* o I lJ-4. ri,','t 1) prt H M of th!. .. UKarf fiyiln be &.--I.a't "' ,I.. ".. \' ... '.I.t..f..I.* hi I
'j '.Oi "r bmtir. oM thmit L.li4 .. of M "W.4I f \. I I' 1:. ]J.1.))4 .e IUVI IVrtn llMIW t.l t "! I*' *!"
-.J..I hink, hu.ver. bi? uska S Biiteb1 w. Ar; iialitrjUt >ri t. l law > tbi.iw ""'I"of1.I't, hilt il-ti ",;1';" Psi.5.ha.rlrs.laPfir 'C .us.sI! o"I..kY'| i. 1 j. a 'I..CI.1/ ls's.'Ii l.'t nn 'I II, a "'/1
Tk-
't." :r 1.-111 Ir' 1- t..4tI; 1 to thr 4.U ni| i I J'Ylb "$1..2 I.. titers .n tf .tn'f ,rlip.| ? lit .nr rnntfaai in tla54.ist'. .!'I rn..... a,t.slrsa4 i. haul'11., ..1 t 5.ti.Iis IU.lr.i.T''liiitb I Hi: UOMI. ...I 3." Hit. JltJ. .it ,.'Mi IhtfcfUl' >
.
f :.,;,4 pt"t fat. Tk* .hi t it.swtlteW5aP.th" wfoHi ose r.rj In tit 1 .t.t# .".." a wrl I imrwur 1'. ', It lk | art .t list hl.jot'sa4I's'ss'- f J-'I.OIII( ) : S .1 'I I.>,....._.lit* Ins'ia.. .", .Il4,, fI. .

".t ',.d,; > '*. a.-an"I l"r> nI f ,a'

.. c- Mil- ,t h 1.0 1"nI.t ,.,f. Tlfll I'H, lilOIOof( IhtcT irrtt :;, Hjrtr'it.A million .I'rfisr.* H., 1 16/83 i a. pal ,., I.I I. srI l *. It *0.r.l. .ttitoi i .1.( rvt-, ij .
.. .
lIseas. s'-- ansI Thursday. August ,Ml l 54 Ih'..... J iii-li i lin'l I Wa'h'l i m-Ciw nil Melton tlu M4'n'tnmt fitful. ", '
_p.fteisa I. of .il 1I:1 I"' ..in ...IJi..rimi.! liJil anal r.'KiB/.. lc l i r I j ) .
tiirtre 'nt. : ; ars .
1- .. |"} | .. nxHlK.lilb M it- <-f H. r jl i.f I ,'m."lv" ,., t. h"tt tnrttivf I'm 'ritual. t '
lI'J. j 1',1. / I41 ? 0 ,-tvaiit't llw' nitrwkil. "f tl* Mal ," hronxlit t. thi. '1' h's' vet-a I.. T.-uI" i.':. pi-l "!i4 !SIt' lmi.iiif| l. > .ea I... t n. '. 55 'a.h.. tI' I III .' IsiM in\
.i Ikm K*."; .. "' ,1 s ,.I .. t" I' ".1' I U \r.. I M----. !Sa ,C I Jot.)1.. '1 > : so rlsalS l! ..
"tale > Kf I\ Ho wr how the lrw'i a nU .ni hi.-h Morbla H, .ikl ,date r*' Ito j,1 j,.. al"JII t'm's' t. If.. .! it .., of l Tti.n4 .i.l .I.t.. tli'ntiTl h'I' "r.1..I.'a.
}f ft. t ( -
.. J', Knoll .1. I "i.J' a n n"1 .1.-.1$ 1.,0. 1 1' .. .. Its us ...11..1..
f a.t M" Uj. ,-rsa4 1/1.i i'wMr f. the of a in'vi9ail't.Mt :1hfjilwn- ilu to tin- .lirti"ilH |.r. ---- r. f
1 'Ih ..,i' 'aivlbUIr ("f iy ,:.",u"- UK l'. ;;-"..'* & fa in.-- .i iuiI l, l iiijii-di-fnail. hitsra' fi"f'1'. II"ii .j Holme( Linimentni i ( t
Hr tradta'e.ofIl.e \\ r't honda (he.ai.art ) ... '. .t.ot l Is r H"fh > ir Ii aesuaae ass ,
I L "HI l without ttuftltr, llII ,. I.r", tl l ll.talnc. .iil'j- t. (tb.I" tb! ,.I1".I..r! Mali Atlanif'lta, Mtrm nHml 11\', .4.tni,.- 'a.1..t 'a4- .i' b' ,:, .. sis .j (.1'. .'.I.if.I..t.) | | i.IIIWM .mih.'iiui !
; lo f". illitr rlr, anti ..k. a. Imt I 1'.line I .10! no* iliirr from tb .imilroktl fjiallo. it mi > li buDl .r'.5iI I 45 a -.nll '-a i .. 4-imi a J. ,1.1 I
thUU4t liM Mad .., .h.lt.1 H I" .co asy 'j.isisIisutHIty I < 'I lion |> >n -"' : 102" I 1..4. a.. ,.s, ..,.1 "..1-.. r J. .II.I l hI "" .i5U ISiS'.11. 01,1.n : ,. .
1'1II.. ruU I \ Muilitarr I..i'.w1kal eulhita'> : m.njyi-r .I lnl aey that "i_ 'i' k "lanflP ... ll k >Mn.li-h; i it amiba i J. at-fl ".I-.. I.1.1' J.. It It lUli I. of N I IL ,..j. .. JjilIS.. I Pikiullr "".. m fiat ......fl5C 5., allis ,"," 5. ,
w ''iilt.,. i" .fl ,,I.l ,/ I 'Jlrieordi'einlnar 1 .ml jnof rffnM'fft' '" the 'late : koniiiml IK* laterrs.t i t on in .".,. tic I s'j.vns4r..a's .. ..,., II.- .. .4.: I >' mi Iliili. ". !55.-I < l hi!lats. nil < fW"'r..inin. i iI aln',
_ _ 1."I.lnt. t <.. 1 I'rmn: ni""
of aI.l! I HamiiMi
IOHO the enir or t ..I'!
I I -
.1. 1.11 'f l.t1I : & .1 ottkrtixnal/li*. lint: the Kail. of .,Ira krr the i'.l t .al.1 1FASE
i arc tare viyiUnce ,. .. ..,..l. Hirnliami IWMOTHEISS 7'RIEND .
iu I HI ansi.11.1 I ) | li-ttBrl auU si l li 4.." -. ,la: 'r. h lirkt f 5.r ,
l.iKjnr' ) m UK e.1. 'iHiit, .r- rs. ii 'rty. .1.l of tin "tile are of iro-it |pulsliustilft. I 1 l.ri.'. *af.> awl rxn si f r<']"ir.-i" J. b'i II CIa-a! I IU <. 'r I lii.l.l| 5 allmlll .. .

\1.1 <..t.i ... ilU.Uifiial on.at I',,.,,, fniliii.Milj1 .. .tile asset l mi i .IJfif.lt* ash t< senn'.4 uldN.I, ,. !Jew4 If kit.uf Ibrm arc .. )t-I S a.tl rrnrviHir i il. tia lb- -.tit' ju-'!< ROUND TRIP S3.DO. I s's4u'it. Hori.1' II mil hi.n'..1'1,1.i."'. .a sif f "ir lasS..- .L..|fssw trfnnw.k tMinrrlijtifi. ."....,

,. <*N. rnn : Ihr a ,hole l lf i ill"1"I.1 i |>ruviuV StaSh for Ib* ri i< f iujcnaMiHf |.;in! sad 1 it will' turf ill I.' eriak nM lotto: 'Itinieit by ten lay : tax on J,... II. \ls hCsr., I oI I nlli'Vinlf .Ib" i.ml .,lr>.. l I. i. .,
Tb' t Mrl I IX.I. .
sIll
i ">y fi'itnl; Uttjfnf. jnrfuijow't I Ih'dul. nnirrrriitir tlMm HI their ,ltTliii, iM,tit nf tIns "'' list I.M< frf it* ..1. lisp mrf kill tliftxtf .liiu5. .s51.'nisjS.I..1 tti.' |I"wtr riii I ,"',\?. \
1..1 .; n Mr. th4sy.l | l I. n.H ;a4ss.l :Item l Ins < nirr I : 'i 'xtnw Imi. hit fit Ie.. if rd.,,.. .. ."..f It. *." u. |I.ifta) t
"/ 'ii .ii white men 1 Irl I ; ,..h'e.I < >.f lbS) flat "bnilmfit (uhjsre.dwe 'hel'!tat. the jroWt-n ill) while lli | r t .. J I It:. I'H K<','.
> I in > r<
bill for the ii! ;
j lmtM < .
.t.I -arta
l o4 eontruitos) last > |I-'I'| I-H< u'aIi. ib !1. C rn tJYyor'.s
II' :r-. .U.1 \1)0..1 4rJe rn 1"'llIhlal 1'1"1' nr '".0.. i. i i. ffttnv. '.. ''. iittrrual ii",."ii c-- tain.n? HI' **' s., 1* MI' |i,*- u* } ll i xii l'iiini">. ) OintmentI
I tiiilitr Ix-ucfil' l.ul |1'1,111"tle| luuttoii ntnv \ raHr ad. rtrn' itnlH"trjii .. that she Xjlm | i., ass T I l.tktM.lUlin : .
.li-l 1'-1'', f.. '''''<''''' 11.hl.. or 1. j \r"-\vr\ : llnol.! nih..,. .ti aV.v.: ll I.it .. .

; .f"I a 'leliJ) of J>r'... It4ii !.1.i Hbo ,.lt.ll"t..e le*<-iir. initn.li liv'ssn. mr Mate wassail rol. liir it> etA, for Itin Jtn1r"l1, .l*.iM, 101 *..if. '' ).> n ,It. T\r.,'-.'." fft. 4t, I .1.... r.iv-.II.u"I.. hut. I. .,I-fid.n ..uif>in....1,.t,j-I l I. rr'I Iv .fttn.1 1..f.r r-til.>..1.i nr.!5s, .ri II *
-$31e. llorWa rapil Iran-it l I. i"'I|'raiiipii; \V. I II.) S run 1 1. :. sIt .. U ., t.CHAS. a" ..ru.. I. I..k. .|i- \i.j.t.| II M (if.a
.\\V tifiit rctr'fro j HIP .Alll."ti i mine. Xo you <- bi fjijiltnl ft nil .1.. lIt tnt -i Ih f. A \ It. : > ill j. .1 n' ll. Mil I ril .
I i i ,>,iiiml'- tir 1te keri.tsal.ie.| rlIIrtrHi \ i.'e.IiciaC5aI. -iv H'ira Mai, .1 l a ...ti-i. ClSi, litLIU .intHwin.| "i, .i.l ,a'I'i i", >,,?. V
I .Ji-ni. -.4. tliTirti 'e"' lhTni" | real' tte. that I li VIOl i | lujil !I.. \'i ie think HH: normal, f.attinIn i -- -- --- I .I.lfiii4f. ,; .11 asia, -.inilli.' r i llu ,
-
At. ". ,. | le11 !jta ].n.lnit a h JT tIns 1,14. HIuitr f S 'i' ::1 -- .....4..... So a. ."

!. WV maL,.'IfJt !...( 'bow t', tin' !. all s41er ml I <;.'U.!<-. ""J"| ] .\. 1 R.siUie !. i istsil all t.J.I'.I.I.. $ 1"'11 e,4ftlg.) ; |'JnI'I"'rlh| 1".1! our \*<\f*. f.tcrjlottMt : ) 1'1.- IVn-j.-ril-i t ."U.J'II.r Ant Fare From Mill *3 '>5. I
on ..
: .
I .1,1'l! an i tlm ( 'it 1C.I.II.1.; ti iu $.., ... for thibridu \1.1 Cran j n-f4 -.1 i -i i |. r ... .Hrr '--.1.""|.rlrl... ii. i tl.. ari.:,mn.nl 5,,
\Vi!;>n Jia liiaIlli 1 AifU( *" rent : >hotiM Id" i<".r in ..li'n.li,1 1.1..1 .1"1. tight- liificttof I Site rossslns'nialCililite r'li-s-n." : \is

h.Ii..oIlnl..1 .ocltl'e..I", '..'. Utnlilft' traltip iis.t1rse| l I", a 'li,11., '"J C, iMiriiobut .leotgh.J t witifnif "i..J..tUtua: 'ofa'si. I FAMILY GROCER. '.'U ieas: : .au: ti' 1&1\11:1: : h':. : \1
I'
.,,.Iili.n.lh.! I.. \ N. Ii.
l t <:vl. i" h".lr..I. "Ithif$ lIt-. .1 ]'jt mr '. .<. | i. to 4.iil .i i lli tJ.. t.. i li.h..iu2'in, lashes 1'11. I "its JIll' '5'i': 15 1"" '" .: .., a aI i J. BR AUFIELD.iuiuI'my :"1

Jte: t'ni AU. "lm> "'lla.I.1 l 1Ii,1 ,, JeC1. of ,"iu"j. .. M-UIIK-II' of the 1"11".1. an.1 I Ailjtitt.IUilr I 11I.\\1. J
limit ansi whit l a< 11.p.1 omtr \ : I tt. l. rivht if tiir lump- olLa l'i n.-.<" \iinr.. """..? ". ,5,5'. "tn>t. All 5 tin 1. 1. .
T.f.
.' .l. Tttff in*;' i 11e Itmllttgul, Ihr |i.-t.-r: of Judge!| \ "a|: '". !I''), Iiirn'uiianl"; ifi.r : t 1 ,.f.. l.-IraliU art i..:.-. fnIi j "
full! iT
> <
C *ii .pit
rokil, uit-li-r tiiIn'erujl) | --
mat* |I'r' vliir' *. Ittii. |rclt; i" ri*, .!... I.no>- hat they ouylit t.. j r..1 1''. IcavU n' to U-lici, e (list Halt iiiijirwt'UKfit ,if lli* sesfl. It i i. worth i>,rrllinxlhall .
..1.1.\1 f .. 'h.eaI -t -"''m a r<* liable tm Ik rat wit. SIC i ,,1.111'.1.l ,tinini.;iil<'i ttloii of ma... *Ile' .il.>. ansi, a. I IT- I'si' .ul' nt I! >:.i:' IK .111.1'111'i ,
rr iin{ r 'tr>'.Uiiiriirix i. : I Ley outfit liitr '. \i IfiiinU, ni4> ,bite ii"".1 hisS' "IVol Hort'la ..iiiiar) Ia. I Ij ifiH.t it.II" tl.st tl"> i.n I I" iinj.Uv" ADVERT EiE IIKT.-I iftmM' .h""r- on ,
.
I fpcnhm \ ,
j o'il 'ril""r\I.| crb ut tik Kigali : .f 1"4'; 11. nuil nt V1sa.al! in.l l HI';
t.i tip f. r Iir>l ltaiir| { u.11 : tli'-u" ; ,Hi'' tiny Iw an ct.ts'e| f I' IJ'I t I ro i I..I : Hut I hath littlr. ivltia him f
,.r I, Iii ,,(""'fi''"! fr ll he ,Jharn1a oft | ',)l.rh.ln1".II..r".I.1\ l !' *i a Intro "llti rar> "lcrliiiiBt," awl, .1i i- I.f' .1I..tilJll..iun.! Iht' 'ic.I sI. if h-j 1 '.f tilL ""I.\' Tn.It.. 4 ,
a
"JIII".I.I !l.ll,= au ciit-tiM| : <>f lfi.nrii<', i that tlui4 lia alas lia E j ") I In-tllulr. ," ami tinftctMinarv 1..lrIi1.1: nii) eftaxfrixit thi" eiili/iiUuCtt ar>*. i'ctia.l. I- .utie.I '. Si r .. .
.s.l n' 11'1' ] ; ) ,., j taxkli/jti. l uilable, t* Ko: i
'n.1! qtuvl1t; ; t"mlliroii" ic'in-* a",'' !' lu..i, ,. I.,.hoiie i/f l tI.c>i tJilusg4. I IIIi. las. ...'. n a )lfa'>< ,.r -xrnuf nmKIM ., 1 lnor kilrsiilastrnokty thi. of th'foiimlillnx ._. ,' :'( .KTt.V; : nXT'I.'Y: I r Tli all. nll..nr.fSHIP PxMi:1rtcxiFIImi .
t >imit
,.( information. I."a' ..(< r'l, ,t,1 t' LIMVif her..s : i' !Id iKitirof Ml lu.isee., : |ts\ Ills t>> llI ", | \ Ililiik. afier lewlinx Jatlgv lt-ri : ,,lilY 4ir4 1 hrotlirr M no tl i h"1
| iltfivreutly al"I'I 1 1"1l lo .ul" mil 8 Mi'l T y"
i iiantV ,I'-dvr awl i-iaiulmn I > OOIMftrt 1.11. a. ,
p"
liat- "i i//U." W nii-n ?' ;I wllli I Ilie (irewtil <*a>li value a,stil) Hit" I 4 I.t nnI I araniuh or N"-a ')rli-tm*, in woinb-i aa.l'i'Vt ... U'Ii'UIi : ". ..
'C luololl. kn.uri.i.k
whirll will lend
I ( I
'fri la j I I I [. lilt |I.'e yitJlhitiM that iu Hi'yrrat legal ,IUintt Ix-ltrtci 1 l I' ln' Hxl, Inn\ ... lit
Mm', MO We lk Mm' i> <* hat ""","'. J I >!! <., on the Mini etra.tihuT I I II' 'lllP'll'Illh/lll.e 'l$ Just taluali'm.nn bare aa.asanI 1 1 ,

1"1,. ;""'""X hall 111* trtyilikc tin, ,Ix-. -iin.lrurH-' | tl !Imlf tl.r or-t anItivf I j ; ba.U l tuix'it, I, ami! Hint. In. 11." IVii'lcola k AlUnliiM.! .1| si Ifrttiii.tathei Mr.' 'uh1ias, asail! the nt 1'f/I.IA.1.., il) .'o.ti,. thai t WANTED. i HUM: : : .\ M-U: "1'Y 'i\ MYMM '

rrry ilcrtl ,den I Inil,. I I'l'iK !1.11a. I' theiii ami yire uikrtiiinar > '' wrtiiile. : ant ; >I"UKl: 'WI.V- .. .
arale : : .1.1
I l .oiwr Ih'-r |> 4li'r [ ThUitlaiisltlii- utofaioi'l n i. n < vur.lrr *
n-jruUr ha) In/ 1"1'11. itli. the fonif r, lie hi" H.I ,lxl'I ''. Iw ) "!a,. lr".II;1 ;t H : or if-t\i: -*. j 1 IH.-i..rr.! '
.it 1
.UTi'f .;, iiicl :t>r I.' :' In 'large"ii.t 1 IK'IIIUD" \I'> tin ,, ; ) .ml an |!ullnral wlt.1 1 HOI itiHintetiil 11,1011. ilay It.4..lt,4531 \i remain is* ,tin: 'cjilia! .i rrlt'wl..f.ltd, lu' ('.n>. .:till.**"i &n.1 ,., r.r.. li.H-i km,r.
in; liriiMlicj 10j ttiiiijih: '. ". r.. :Minli a 1-i.. fti ,.. J' .I i ".. II... I 1' hi .'
m : all I I. M 'i ll.iu ir.r
in llli tlc Her i it Mt-utilieil( ttitliI .
,. but I I. as.sorileis&e s the lrnl, I. le ( u, he ait'jxftbcr JERSEY BULL
il" tlil hal .
I.-n"IJ I. ,, .1. .li.r'I.,1 tl.i.l 3 ;!11'< 4 Pp 5. not | la.linx. bnibliuami r-mvr >. I It \ 14f. ,
\ i' :I the |>rr>*,inrity sir '!,al |.iii| <>, $* ile ,
'It \ for i iciti rtt t of tilmlioii.
,"'>iiMn\ In making .this iwomcut. 111. I'f n-al r.'a'l'' Al.l'll. .sAI'TKir.:I: I
!'. iliu i," 1 h U.lIIii I" i'1 \ ito liot think llh .'Juvlgc l lkrsiarsl hat .:5I .( Man month. Ultr. S \ iil'-n"il by tin, jitibliilujiiifvlaiidn I ". J'J'. I.; ''rO..r.' : 1 IXMANA flllKPu. :
'lt> n." .\ /tiiv, < Iu tin. I'ily' ol l t" I it ( one of lil-t i-nliTpll'ilvi'iril. ill I I lie, MiilurIu 1i1'Iili ,
work Mrlianyr tVftCtitIginz | 1.1".1 i''I that Hi'- name' "%Ve.t our tut4i ili.',ir..incut* lui'l rpaihmthe -- - -- I, S J ll''s. H HoteL,
: ur | \\1..1.. .<," .,. bnllilt' a ,,1,,.t.niinc.j'lrahrd : I nul.1 Ith.af' h .11'" of liTl''ItI'JlI..st.; ; t lis- n>Illnto4k ; I ; tnouunit-tit. ttfiMi'Kit 'I.. ( iion 1. K I \ .,.?'.. .i. .. .'. .'..
tx-tn but ueilu think' thai uilli! thiir Rufus J.
{ votifit4 oft rowU ,; |.M-OII' ''I,'>>r otlur fotnn. I II'PIIIIOJV l, l I. a ,sssluiouuier, S t : load real talr, every himl.till. all n Edmondson \
> buihlinx* arc ki' .
ilelilto ,In I tlint .-.ni/n, \\ I'l rrmi at ,\I.I.I..i! I ,- Ij. i
l I. 1 I Ibr |l.ri..llde| r : -
t .1 ami fr iu r*linjf jll a sist .
inanv ilj'lliKi i-traii f | "many. 1,34.1'l itjrt, Int-t, lifo ;a ,1..111.1.13.1. : ...il M jur, ti.WP| .1".1.101.1..1"-1|, r." .

lint, l>a.j"if. ..matter, In the t.o'j'Ilr ,. llii'ti.anil" Iniu, | .,trl... It i a wo ik 01 r' tiss.4i! I In: iluiialioii of luau u*' nujc h I > 'i lln- IIIin t..H.lflKv: 1 r thu ..-i.-.,. ;i slav.no C'ahsSe'sisal.Sat.IsOr x 'aiil.ix'in'u. "11111111.; ,'l .I Ur itt.. -\ui.l're.i l.iIn \( I'r'; : : Ii 10 t'cvi siE: j. 'l\K: l i.\K| :< lull 'IIIK ..:.\->A ,

'.?. \" "' ln'ii jour )011:I! rail' (.,.iiblliiililit I '; ," 1.11 n lists t Ida ,.. t! IUIIt".., there wa4 nu P5nslls HoriiU.. II tut I U mftili-|'jn the -.h 'a hie oft of .lIsts rJilru.i.l.' up ui all :yci, nt i--tii'-i i: nun, n, *'.. I'lV"1' I..lip'' liiifliMm !, sIlas mil, U' IIKH. ur .1 ninl canal f.ir nt. i i.. .
t lh. r.I..c .t..1' I be itrlilul 1 will,Is 15 1IIKCaiijcnteiiiig t aia5.liuSI. V jK'iiiiiiiit' lla.5t5-I|i i inillirnx
man Ml ) >1 ''.I 11.1"!! .'. llir ..' ...r rome I't [.luro It timi li! ., is.1..0 I, bla k I.itltii sIthe. "C'I nll. :>, nliicli .nl'liii'klcxiii > i it but natural t t.r tiniivoil] <' of i i'uIllllllilr I "oIIIIIII"h.. Hull, l I. s '|itil: \
I i.O'9.U' I
tl rti-r iM -
nut ill i lirtnr; am!,a) s IIMf" lfi|, f r'1I real i'.1" ". li, ranuot fi I luionirol' luull $thftiitliiami, I ap.( I < r MohlliJu.t, ,' at M'a, amount l.tlaCiaSlv.l. 1 to Jlll IIMII. Iii> -I'll! wi.!, I I. Building, 1" ': ".\ tI.I.'I.A.. 1 nut In tin -,.11.. j\
..1.1'4 ,! I, ''it-, tinlihliuml ? .f..V.WIslt-i-.tasta '
promiic llu-tii IM iii.-t t m
I .."i":up tiP "'11''' tlllp,, the Iamb amif 1 a. t', Ihv ,pru,.. I |l.r".illl,1| ,| 1.,11 H-iiiinark-i. I tIll all) on ti.U'''|1.1. line IIH| ''II tthi>.li the \Wlirn .. t''!.ilinn, 'i i. I II..- mnin.tirlnc. AllUndertaking

'lit" sir I I',., .,f I ho filial"..: ln r nn inlwlitn I 'motile* .ll h bell fium 1 the. kale of tl J I u luu 'lilcn'rapli i'oniiMiit; |Iar' I tin- m IIM:<'I i- 'I' (hi I.. A: N. < .... 'i'"pensac i

\cw 'lUnmlilre. "il J.i-ji ,lice "ivy I .le liow l I. to / I !ilan'U' for 11.1 Ir o" I kjinla) 1 Iitiui' ti i.. tn\t-.. llu) iliiri--m-e, hrtnet-uca
 • aria. i i'1Ips' 'Into '; : a .1,1 'N.1.1.1 of 'rail a suit l '|iik'al I I Ih.I ,' ira s.e.luieusIa ,
  ) 'I'I j \I.lh. rear I" { iliinlni-hr'l I ml I liiiiniK.' or Iio'inmli # : .b-i k.
  l ) I.t. I them ,"II.I HMIOU) of the Iii.41Ie
  will. f.iriulilli| .nlilll) oihrr. ns'sI lion s, mi'l Ir.1 whi) hiss ,mmontnlilr raar ski suu.gs to 1,11 iI.1I 111'.- I I 1'\TI r.'rIn: lilXhlM'.OInlhi: : : I' .
  \ 'In ,
  I If I i lilji sir I'tll-ll' Lt ''II I II": 'l's ail ill ,
  |
  as'i.I luliriiiiir fro
  1 mlll'l of 11 1 liP I Is It. 'I l hi' iu I rljht of n<- of ubli'h mbN liliic ." i } a' lll
  1 I \Vc ito t that I tlif I "' its" I klati'hoMlnif ttar, ii ,
  ( Iia ii.ILi"r 1 ( mit. ..I'I.Ila".1 "CI"! | Ix inn 5 U l>fii lit_ I lu.. lonijMiillrcttlon / } .- .
  U'I I, 1.r"I.Yur1 I ....,niiiit ,"...1'1 Ii)' Ill < | 'r I sluara.ter' Mftuu ami |.,lil". of the. h 11'", valif, IIH>II lush aK.menlait aI lljnni-r., 'S""III.U..I.'I Boordin & Lcd Week .5a 10 .Itf'1'1' Dollasris lH'r Ia"" ,
  ;
  tf.,1arf1ftj, 1.1.,11 Navy re' I 'oli'II' I biitnl.Vi [ n[ by Day or
  ut't\ \ \ llu ru-liil 'In iil! |.. mi, 'I.f.. |NII,, HU'lo. llKlil| t lln> l -iii .r ..1.:r, H liolo 'Jiojiutalloii of the Malu I.n. \ H'Hilil) .1" ,1..1" t.t', fll1l/'J' ) ( i I ail ii i i :.. sussul iti.rti II. I .\| | In-iiiimn" f.r ..h..I..I.n IMIV !I.I, I IJoi

  '.'.hl"l In N 'I.rlp riliiit:. ,In Ilorhla. CIMII.IIIII."lion, l>iit iiKiu| i lln-. la.l.; ofllii i I", j < han c.l. 'Iho 1 .::.1 nut IhuVc.t lire |,1,11 I lor ul".IjI..1I I | | I in biiihlinx our : New Advertisements. .I \I... .,, I I tu l nu I li. "W tsi5't. 'Ilir.. .U, ut I l"r. (i. 5 5. lni; "nil. ,, '

  ', i ;."h \ .III.r ..I.I,..II Intl. 'l In roj'l, a''4 I by law tiilltlfl. 1 t.a M'miiiiii, )', iml sass' loail., mi item. lc>* I ihan. I tin: .ni.itti-r of I Inli . --- -- .I. :u I" 1t1'itPatII1 :': ( itiufrn.4.: \iti.ii.. M. pi 'i': .
  IIJOII Ii. -- - --
  I'f jue "'i,.l 41 li,* 'I ,J-'lorMa l'tii* ers.lty" "b/taUilat TnuIj.I r"l noni| | 1o.IIC "1II..IIII"llu. ln-l wloili.i u's i I riiiMciutt' mill "ur/-*'u mi.Ii .
  an: /rent THE FINE
  1".rUI. TROTTING STALLION
  I > ; | I tt"iohl [his ii a sat tiiiiMiim-il, i us I ('' fI"a Il'( Jill, -.I, I "IViKnnilii, Kin.. Jul I IS. l I"":. if
  tlian, U 1 U,,-il ( ami IhU I I I.t I., iha--niun mitt I Ihu "r. .
  < t I I
  rl"III'I"III.
  Coi1iiti
  t 'I 1.1 .\orlrI'f dII".1ill' j'I. I tiurui two iiium I In i usa.1"I t tin/I onlint. C -- -- -- -

  , liaii.N, S. I. K 4 '."Ihol i ,,' flJI, t hiss, tutulili sill ntlii' r seal u-t.iio I IMjly II h the I.IHm, .aid l I 11..111.l, ..-. or I.I I I tru.lami l-,. Thl reti slav* at'i.ilt-nt| 5 r
  tit! ; |lialar lii'l. II. Vanjilin lake t hs'"! l. I that, I 1111), Itbiell| 1 I Iliiil "!'I' no CU'"III"II' i ;: oft'j.mnii! ami\ for ''lI\illl |l1Irlu54'| >. lu 4..2ln.7'i.i'i: : I .. i < i.ti| "i |1"1' I "tj I Charles Weinert
  Jlol,1 / be .niiiUi.il. b lint; I liaim 5 Isis I jtioliiu ilttnamU till : j i K W. I.KUhKN.: I'ifi.bi'itr' |. rtI Closing! out Sale 'j ,
  | ,. I itUthiil )
  t'llcluli <' ( lallruK'l ullli (11.1. JK Mill .f.t.l il the INnvii-i.li llir'l.l! .
  //.1.1.1"0.| < 'I hi* OiMMrbi 'A. i iir a 411 'I".liI"1| I .1"/.1 i, fnrlhtr. ii.lui Ii"".. .,. K. K-MOVlif.; .Ii.,, ..,. I

  <. ,lul! "''d"III.Mr. Vaiix'i"' but If 'olhi-r, |i.r.h.lrlY.AIr. | the iccnU.," or Iniitii'i" of ihr "\\VlKluriila .1II I h.5'.s.t .hu IVn-a'-uU .si.l .AtUuti, I I In gi *"' ,'".... ash,,. 5 In., 'inl r of th iir 1 ,5' rik| .TVI M irnol U.H..IT, ,.,1'' <.r *,.>n. \ First and Last Chaiice Saloon H J.

  I' ., Mirry t I', l" .e Mr. Cawllion, Inia I I liiili-y| iiiakrn,: "tins nr'liiiaiy 411II .I riiuliiiir> ;j" a. ttill might, I 1.1 I ,,ld 47.;"!") (.or ssi," ti> tn'- KxamhlItay. ; ", ''In, tlii .5..*'...-.'li' il .itt*. I is 1II..1I'IjI.!) 1 14 ",..,,. n M l It, In I'.jl. ..11. |u.tiillsiec. tiriiitm I : JMcurcs

  ) mu ,
  I ,mile thin IU I I .11".1-,4 h'lI' 'i( .III'J"I ( .1. /' Iat I-*:, in f.nl.I'llnl'. j
  thill lltv
  ". ",11"1: "IIIJKT lii'l HH< .1"I"i I mm, Ii 'In r f '"a.I'"II'II''I'' I I' 'lo 1.1..1| | | | a tot .1'| to kcmlmiry iurima.. ("In I..ihonli) be( ;..u.I litu. at *tt oti-r>>. "i > Thi,(.I I''' 9 ir'rl !I'
  a ct It I U I liunlliat I 'mil, .. k'-inlmir, fuml I. .. cr.iIy' 1.'JI..4.| Am il'iii I IIiir ,. ill t-Ili.Winv 01-. ri'nil i ri.ny. -. 1n.liMili"rali\ l-3i. tiar eiiphici --
  uf( : I
  I t ( ( c ,1' .1 ) .1 r'I
  .
  i ioK.r I.. I .
  I. ili'K'li.pini'iii 1.0 ,, e'lu.1 ;:;riut III.tII". / .a.h "h"e i ,t'.s' 'l lit'.i II.rz.t.. ..l H rill >1 1I .. saul, 5' hin.l li-li! *s.al l it |rfii-t ui . that .4tvth.ti. \e..II1.'y sOsI.i, lo think' tlmt IHLiiiiM '. WI ili.ar; < c al.\tilh Jiuluu' Ikrnaiilan | "IIii!! 5 lln'.i) h IHU 'lii's lea, On I thI'onlr.iry S'I I I li..... 'I I rill, I ",;. 'tilMi lr>.":., ..... ll.iiuifl'' a us.'ord .4.1,j will, on ansi l after tlii-i tl.ite, oll'fI -'. Hot roiil I ho I'ol.KOI .

  I hey ( | MOIII,,,tiling that I s5 .I Ihu I nuiin- "/Mate, x-lniiiary,. *' any- I III I* n slat, "S 11111'111. I IntoKinx: i Inlir '. \v. ii. Ill 1"| i IIIV-llV 1.$..: I..Uliwllt. .10.1.| $ .ml |>' tfil l> Iri'lii.li.
  1.1.1'11 ,. h I' .li.'oMI." \i 'I'U''IdI.| .. and mil I.fitMi I. for h.tlc isis entire ouiiiiKiU'itinj
  L 'l.irri.n i U'KK: AIIK" An/iiit. I.llciii I.- I Ii is if Ix,in-lit ,I., I the. IMI'blir, Ixrju.e t thehnr r : '.1.11 bt Mil iu I 1.1|1'uI"l r """. I Ia 11 1 -,t mi t Ihtii s in-lain ami: a hirjju niiiniaoiithit .,I ---It- -- --. -- --I-l.rilt.M .' ., ,., .ut sr n. iji i '.Irs,,.' il.llur t I at cost I.t I.'I -in sh 1)1. : i.oinr.i) # : :>._ "
  for nmual. 'I'h
  } .U, .'l uiiiiiiv, 'Iliiirvlir 1 n "hlf,1 l 1"1 I ho' 'sun 8'* of ilt-vi'Inning. I limit I n.1 ''111,111, lonttili'l, Into. uMuliwminai .1*flaP lioM., I njiair 1.1| fur I tin- .1 I 255,5' ') jiati, \l I tit.I > ,i in |I'r. i.nl; jf<'i>li ni<, IH ; .(at f (',a alal I I and SiltIseu '1:11 5 ui'l'P slt l IN IIIX i'ti': I I'.

  S mmi ".'/. \\.1." Iii" a frlcii'l, 1.1, .ssai.Iry ami |In.5i11.th1sf. 11 nultriiXtoulli I ) "', 'uuIilI' 11.11, U un I btlulu for I llu '...I"IC ul Auilai|, 'hii-ola ,'jll I n.. (II,iiil.t\!:, : .Ii nlil" 4ut IH-.*..,. .\ i .,. fa '
  Florida 'a' a i\ i\ <* iu iii'iiiiiii' I
  .. West Seminary \\ I IIt'an'I" X'd.. 1VI1M.H1 *I.I, St 1 1
  J i II'''. IJ)1..re lb" ''lr.( .1"fl. ": : I ami) |>rnjiu.< I t I tl'Ii,'1/ k Male' Illoh'j..II.| > I ll t i i. iUtoli-il, ,I Ir uml I'irllir' | | k nfnli'itKuii 1,1. 'hAII.rn'f.'e i
  I1. sit
  : it sans | la""II1..1111'
  I. ,.1 ., .11. ,.LII.I I l.i is a | JM'I Ijlly I .Ut or I 1"1" ovt 10 the .>>ilu ci Itu |iurio. of tilting I I tiniiuilllnillr. .5. .iyK"V':iliiijf 4'>.., Ii:.!">. 'Ii | laciKin' -, Silur' \\'art., amnuininius .
  u\fr i 11 .,
  1..1 n'.I. t Illii-lralc. biierit h the. ',11,11.,1 4.r" rail i I. .1! Iti-uiMi-if.! .11:1JII.I: : U
  - wa > s.'IioI Inmlivr, nintlm '' '' silS ,r other Is. Icgh 1 vii-iniilnn|, <, .1.1.., this"'j | ( of a ,isahsuts' ) iilniulioilot .kinli. It. loiimlallon.MiM a .'U..II t..is: :. IlAalLI hat. I

  S ,..1"1.1".1".1 l krincilXII' S Iipissa.' Yla, 1.,111! \ui".. cttliinlM I |i"| |h i"I'| InHi'iunliil .t I 11111 I JH-OJ hol. \V....i. I'li'sli ha. 'Iht r..I..r.| | (>ritvo nn.n bnihl,I fa< tas'b ii'i nn Golden Horn.' citlu-r) 'a''I..101.:8.: TIll UIPflTFE! LCOIS

  .1 I K'tlllK ..I.f I 1".4.,11 kiss, kllOtI II.h.. I Sisal, of NVi-.t I!tori.li <'I'i !I.I I. i ..
  to |ihali| I ,Hit n. ts'sy |I"'I|> .h., ".'. lly imiUi |ian" kml iIaaa111a'&a.| ....It \ ill be cunlliiueil until tlio
  .I wl.I.I1 of liuu 'liawn Ninth t titui Ia, ll Can or nilil' Mr.I hiillltjti, i I I t-t a | '.
  .iil/i'il/ fur ( ido alia'$ l lMilaiiil Ilis> | II 1II i < n- 'ii UK rji. 'f isi
  |" |I"
  ( ..r".I' li tt-l I ,it rank bill. IH lure I be l.niliU. Iila S .. tins! Mml.i if ant l |l.
  is list
  ,
  | I al/l'ioilr. <,ollUlon I nitronll. i lie;, sis.ississss' ,, I nf ,tin" rate' of iii Ii < la 1'1'I.lIla.I.[ liii' I 1.11111.1 I -H' illS ". ili.-xisiil| < ;
  V.III..lol Mr.5 I I.: hint a IMI eh! hcditon., !.l Ir. .'t, '
  j.is,4., mlvlrn iy |last iilzl.l,/ liUoM" | "i''I."u.; herr I "eniin-r on h'liilil a the liHiilion; of tin* Ininiir) .huiiM Ina I '.1".I.I'I.IJ..III.IIIjI'| | s, 1,1.I (,,". ..,: .01:11.: .' I 1.\I\Ut-IIY.t J. W. GINGLES, jfiihuliilNici4oKl! ; rcnu-mlx.r, Groceries and Ship Stores

  .vrrytI.lis: "'U iinci| lust a gtcsi.raI I 1.0' Mr.I I I'lll, .'.1 r. Ovctuiaii. M'1,. near M |io..ilile a unlral, om, > tui I lion but tthi-iithc. lax a.. .-or mini'nlontr ,5 ,. .. Ml II -I I" ,l'l.ll..ll'l.l.l. H4.Tensacola .
  lu U.lli t ill 11.1.l .' ,. I itHr.t
  I cI.I. lu.l.Ii, "I' n I
  I r..lil" lt iia.siriy autislig '. ,, that Illlilul '. I Il U I linn.; fur the 4o.ph : no onu' 1\ uul.' \ | )ju.iifi. liU, a..-.... .
  a ..1 I II. ,L.. 'Ebo iiiiiiilxr ul l lI harji" or ..i Ir. i lljricyim I I th.ir r"'I.I" '. ) | i !I'i. full I i'iillvif-i "ri. Ftrcg: ::: I-: :: ; Lir i: :?: i
  I I "I'e. l Ia five, *n.1 l l Irn I..al.* I tliuto nru wotk, a ..( | I a. araiss'iisl the. Mule' I 'MI.iI"I.| | .lo (I\hat onl I hag .\. onu ,'"-,1 hi I:!hi r than hi* U..MIli. I. ,..w... 'InilMll' li .iu $..-.''eu lu t'1"jwr : Foundry. j At Cost rrift-s. ,
  'ILJt, t'I:11 1..11 I I. '-MI I it U ttllh' l..illiua.U.: : AIIII I Inmitl ';)' *|..11..I. r f ass. mk-*.
  I i. : ,. _'."" .' ', ,. sit,ill I) I or IM-I'aim" I llii'lr sic I I Imoii, I lust there aic olln-r |1la..c.I..it!-. Tut'" I l ha a fonmlaliiiii. I If thalfoumlilion 1 i __ I .Sa 5 % r't CaPs TIIK in,rim \rin i

  i ; 1",1'1, may .In- ..",1 or tiolhlnHi :"I' lah.i.H'u ami sit lair |noilu| Imt ttlthinthu I i ; I i su sat ia"'5' higher I I lii'>..lliuml i.\.: I i --- ,I :> ,. .\ full Guarantteill acii'inp.tny .
  \.1"1". I"hll"1 k Co., arc I In, ." I bla'k lilt. Wettanl .II.I". bliil"i Il Ihu r 11
  nil ? t linilltof I lhi' : I IIi | h |h.qiaagra.isy| ) | ulII. -TAI.I.Al'Ar-SK: : rul.l.Kl.i-: :
  , Ive/ corriejiosileisi. with I lies, '111 Htnllicr I .. ninl I I Inonntr, > |11110',-. laili imbaiikInilitii ,. J. i anil J.. pun.h.I..1. a
  I, t IhN I.Ll .no iliiliri-ino nil the \se.t: ,,1"1.1.11-.11"" iri not nunlti r Cosgrove OMryJXO.
  i.f I ho ,IH.I.Mi i, \1 hlnm-U. uml ib-iu I'tmt alhiu., i -01j -
  I 1i'" 'I.uLI".1 If; ptlvalc, |iailip>. The |1"1'1"11)> | I I. l,,1 r.Ily, ami ttt< ttant I tinMiuiuan, ; ; ,,
  |hal l lrun ) > It "kll a ill all iu-t ,inoiii-t, U .lhi< u I i I. 1 U.! GU1T.MAN.V.joitf .
  .1.11 UKHI| tlicy I j IlIuItiIANl: ; It i-n!:' !:UV.: I
  ,1 of || II..- '. le-luiiitu l In ii'iilral iliuii ami,
  Ior 511111.|.*) 111(11 1 I u\e .I I >jin : k | val uss llml I I ..1.,11..I,/ I I /

  !I"(irriiilik-il, l'> IMIIIIIQ. llu* K.. ".. |,: Can any KICK! rrawin IH gtti'li' why I i t 0 arc il:'hl I I In Uith. ahiisuiu mli.I I I:tl'h-nily/ 'I nut ail I i I. u wnim-of, ,il-in I '. Miilitil .Ik |Mriuii-iit 'f .Iti4 I iiiti; rmiy. II I| Ship and!I General Blaclsmitli I iic1: : '

  I iif I the iifiro<'. mr I itiqiaro liu liulrciniunl galas 11./1111'11.0)/ | I I the ".roinianv| ami. ono r .. ..!..u ,la-irniM N''tt*:iiU-r Hi !I'>:: a ails a .__ ____
  ulth | !
  .1..111"any illuVtiiil ,11",1. ........"... i f 1lit 1 l'ais.a..i.. 1", t kt ilutfiiiuml 'hliI'li 5i. u.is% Eli1CECOLD
  <>ftarj
  If" fj. by lint $iiryrix'i, are |l.re""I.,, I I'III'I i nuniii .".1 |I.rll""I| I). of a.;.. lira) man I.. ill.IK: on r it lillle s t thil.l ass'I. us sissias. Sat +">i-.'. i7..N! ; yjti-n I ahis)\'" iron,I II'I nail ii.ink-ill, ira ain J.'l\1'I.. IIHIN: : M.'li.: tor.\Div) : k MACIIIXI I: snoi-. J. MARTINI

  "I"1 Ic.'il'i hi'hrri.rI.hsi I"'h.., d.i/h I .." III ," I the. kin s .,14 In .1 ia k.uss t ill.. t'hi-ai| foi HUI: .,,.!r., ii 'e ill k-ate ton 4l.7.J\., II"; If.., ps.er'tsss.PE4'E3Aa.cOLA. i -45FOrging --
  I Ir vulol., lie ili-iiim fur
  i t -r.lill rul4 the &l4le the : : Ihv f. \ .'\ I.Iv, .11'11) man, I but rosa si1s out the kill.U'eiall ?'i'JM" a* hap...It taluiof roust ami i il r _'__ ____ __ _
  I iiMiIng I lie .,.h. j Ias.rMu.I| I lie Mail I I. (1'I"r n.. ,..M-il a. nil 1"111/.'." are :i..-.4iil I ul I : Done to Order. (=iuv'' -or Simon. l uiul.ini.) la otir II-IUIIK-! tliniiijlioiit tlie tily
  i K.: with IliU of .
  : :
  . his niunl Ia auj '.'. 'J "Ut 1 U I Iiroiijf a H..I.I iliaujfu nanliiMiti'il \ kiK-tilion. lu Ihu on| b-tli-i( :"(' |1".rr ii-nl (or |I.-..) it at .,1.1 I ) f.laieon a

  ! prol .llliy( of dlvUiuii (h. "lluinuo" 1 real.' .Mr. l'I.II.I.| ) '. 'hitter anll .,I of \ lic.I'ra.iaIssut I 'lii|l'lYs ot I Ihu, A 1.I I.I I. is..i'.."..nt ul 4 M, 1.1 l'.Vi' ,ln-lcail, "I I iris, FionU' ami Iailillro '.r4\p YIII,1 CONFECTIONER, -I-

  S "il kt lime ts..uiit. iiiunilf.l' I tin.I lii sit ii, .1I.ll'c.loa""IIII.llr"II.I.I I'. l'oiui.. | tl.l.l'l.inni.I I.I : ; I .'.'"...... it Is.) a.u..1.,., I ...a''I111 5 alt hatE AIM .U.ETi PoR

  Ida Iwwliiijf miii\ijji\ diiLlaij! lcvl l, koinc'lhlii" a.lnl fur I Dial cuss IIS ,I t tnilh'r I ISai m-. H huh H h ill I I I IK- Iota ssl on I lint I ..1.I./ to go fin I her ami. lu.i.l, l 'Classical' :: icaby U'tilk lir.ill Kxrilllr.l.: I'al.tfov f"Adjoining l'ostnnii-4 1 TIII '

  Ihl iwiiuml kuiwrioiily, cf lliKa ( <'ai: rr'' do I t our "Lass 1"11 |l'a lit'. It I I treat t the .iihjiM IL t that Iu is.-*.. sat;; I loss I'inn.1 I IM-I! of it rail -> : IBOTTLED
  .
  I II
  \ IIIt. KVI'I. > r ?'lIsE.: -l>K.mu: : INFancy -

  ].r<'|"''1..I".II1 ',li|*<.I k mmw.." uIlieiortltii I I I.Isis Mul te. I I s ) ol I renal I ami thonulillul' I,h I \lsr- lion ami I talnwt! at tthal I il ttouhltolo .1 lutendeutia Street. 3 : a: Jrh:: : It: :

  I. Tli. ; lulutitlm a heal biteiy <'ili/eu of I rloinla. It. 'aul.1a1| | 1.> all the roinl ni'iili uithun I II .\ >.'(01.\, nI _\,. i Candies ]'l'uihI '
  iirxriM-ttiUiiii It ill take innioiottciliil" | leaMitiin: I llian, 1'.rll", I llii- .-iM'ii nit antagobf Ibtlr "b :. "" i ( '( \ tU: n i'i h ll.MK'I ; t:.. W I IT CHES:
  ."hloh / / 1\ J/ .11 V|-,' Iilt-iil I'liljih-y IIMhoHttir. >- ilillu'nliu'. 'a'i'.s'iu5aI. by nature,.1 r\t tutvOCTOBER ...,\. Faini'V 4tTtiieS&HhII BEER.

  L MI far n. l>ialn |
  In $UJuk ifii'y are i-ulinlj "il& not be laxrtl, k. oilu-r" '|>ioK-ri| )'.-'1 tini-i- ali l:us a sash balla-t u mail, I In r'lorhl;" 1", 1883,
  1.1.U I.c.ne.. >atu I)ans.i. : :, : : C.KA'I: : 10 MTI: All Other CJooils
  i- rrci tTurkic tl" I'nloii. _ _ _ _ Ce hare link. ballast I. nut aci-<-..ihliHoiiKI ..\ml' <'lu. a loss w .10. if Jun.l I ll.l. '
  Ia.y I Iu ['7:1: Ii4, a. we Inrl I h) i ..1 ki I W. L BELL'S
  I. Ihu ) : ( h.-4l<>fM .ialk.1. , rcai hnl Tullj. !''P'I.II113'11"' rvtriiminiur : :.ViiWiul- .,.1. at IV t TV.n'S ful. "'. .1..1:110.| 1: firni, h '" wish. new I ,
  |{ | ),
  1 l 'I.ul'l
  arc Iwo oiu IM.IIIK V. Illcl'.II. ,
  t 0.1".1 ..'.11'.1. hI hue on u i iui.- oiitkhlu ;us i ; mil. nun, I luiUiiiifiiM7., .; ; I..5-a". II |1.1)
  .t .' l> ralfll, il rliM" mul ._ .".L.I..I.r Kti) .,.., I Ist's: t 11.\1.T.', i
  ir uui < .nor..ul,1 Mobile '
  Ju ... haml/ litaml.otf' bay ) | t." ; -- -------
  . \ !hy liri thrust. I III.I ol1'iinl miM'ral| >iihil4iiie ,( rtiilildlljr| | aic 'rrlaluljr \.11 nrjfru Irnl.ly, .|,.L" this, .Noittixt-iu balk t .I"l MVCN4V., N'o1:1oe i-7 Sale

  rciiurkatluVo nlir II.Cuurc.h'.lt wa ass sty, hut lie ss Na r'.) silly' "-1. Vawuile tiama, (ross, Verarrnlih ,..."IU. husk'I -.1.U.IN-- IIt.U: 1 lit: "I'I.% I"I .. Wllhin .."IJ ilay fri.imUl.. li'l!I l.ilN ilui I mnnY e ,

  Iximl i uilicktu ainl UK Uincil by Jlu"I.11' a nil onu or h luo 0 r yellow 1'""-, sin ..a'.I. 'I 1 lie nit k tttnIfoili'd ,'sail 1'0'| milt l.iurr.71'I-I. Ioy ."..'L l.ulin I. uiu-l I* "|1.n""I.| ( .ii rm -!: ] ?
  ) a. toss'."-" i in aid niiilinmi ..::1&1.. >lontli ,
  ; ; .uu..r Itriul1* uuti
  ] 11111 Ham } .I. rtM l>' tin uuil.
  .\. lh.I \ .,u., Cabutt! not out junket : I It inu l IMji'iiii'inU" n-.l I that I Ihi' | -ISOiBoardiug --
  1..lut1.h',1111| lurlc.'I"t ") Co a ki<'lame. 'Ihebaiktta.1 |iiohibil- r-laucil I'* |l.iisIwsia.l'Eis.hI.itA .
  'inf I I I talualiouol. iti.l7.71; |I">r mile U iiioiintt I'.U'\I.I. : 14.1..It I II I tli.I 1. 4 I .
  j '
  I its. ?:.b. l xUm
  linn H llh brain ,' .u U Iu n'i\ti anI ju.t 1..I.I.I.I'II.II'I..hf' i-i,1| from, mining. "".u'r S I linn tell mih'fioiu ii I "'KE IBlESn-Sll\"h as Ice

  I) mire kiUtcciitlumti, : ;Luu"'4 Dial.tinidU at Mime uuli-iiiijf, |. .<., or 1la., '" ouiniiitr r ?Mobllu bar ami i II I'lhit. ee as. not nt-ui-il'trai every k. 1'ur he i sru.s ti-ar.tli'. ...11..0 mu.t be joint.kpikr n.. I I. \ lIltlAH'MlN. lliu. __ : II.u.JIII'L..II.I_. _.__i s_._ Cn-am I..mon1..1".1., \\ ., \vilho 4

  less's, I. thc.c nunoia.lull ,I .11",1 I to 1/" on ...ar.l.11, .. orto I asia_ .1I.1f_ __ ___ .__, I M-rvcJ Cu.turners
  j l Unit .. linn'U i liautu fur, i-Illirr <>uIu 'rll iiul ratU at Inn;;, r husucre' ala am,1! I h 1EFAIR: ; I thruti;hnutlie
  SHOP.
  ail
  l.laml ami at
  Mt ,
  swtesIaaLlsre 1.I fur a '111 lo f.U fellow, tiirl.,. ami, (IuIHU r ome,1".1 uitli shi k fair| wlml.ml. ,, the hall 110'' IIC Hill Hn.li 1 Hilh cc cry 'I.. a. ,u.. .. is. 1555s.I'.sIIuis ummir St-awn, in their A 1 I Stable.

  out of I i-ll. ( ur Iliruv tl t) urrvlhUk, u,a rahuu. making 1.1 5 4) k lair ju.t ami |,ronr I Ice Cream Gardenhuh luu

  The siscutuIbe Cuisuteratubasid, tissue,, II k 1..1.I'r, lhlnnliuou .'S .. JjiimV tH'u"u">. I | iisl alas lois on all)' roail I iu thn "..ull."hc"1I1t Is : bests lutes! up f.-jH.-cialIy forth*
  |lo) 'hl,1 l I. .ss'.iuatnsitI ttltb c'I"'II."C r I
  i lionio I lu a onlrr lu Iru. lily in MIIIIU nay liar | Wills & Brougbton 3cliii.: 'U&1:1n. I ALL KIXI OK I
  I I1KAVV
  >
  "
  was tIc..cjsikuI 11(1011( 'lli. "U -.' of I 1t 'u 1 l.r.ull.llI Slay kplrilual m'inU of tIns t'liri.lian- i luuiii-K bri.l'ihiat I ) tails a n.h .'I'Io..r I I rU".I AXIUt.lir

  CV>uffil. ..-', .".1 ku llliulali-il, hiwe hi It U i'M.I I'> lurtiniuil ) ou thai list 1'iuaio.U : keeps constantly or
  Uriarlure| ruinorci I I'
  llie .
  ( of Uiml* ami the burs bail "L. air thy \11.1. Suutb Ainir11 I
  "
  .0 il i*. kim f.ir llu r'la.sli i.fau.1 hand! t\cfllt-nt ri3ivrxfs.s.:' :
  lhius
  111.1.I..lIie I It lilruail! in tits h : ujatonnti l' | 5151 an upply of Genuine
  lluil it II. Let Lea Imiumu "5 his Uia/iliuii billion of far liabating ,
  ainl .Illali'l a. -
  full of the rIsk llw -
  ..I.1| .tl. ) hauls liar 1'.1' mile ilui .milhatuklu
  ) CC Claret \ I hate
  U.IIt..r k lariiu kttamlioatof I Ii; w, I".T", i Visie.-.3o cents neilittle. a *tlufV gu* built *xrt. -
  nitli Hilly ul tinHIIIOII p ",
  igrcs'sL
  ,
  'uu..." l by au (millyof rt-a. cal Ilieyilalmau ll"I""y| | light ilraujihl. built ass.! IllUil Ills| lulh 1 >'.e iliit-illr_ on it. HIM uhinkiiitttfil. 1.1.44rl'I':11 I': I ..!}ft ni">iu 4 bun. U..I.I KU.U. i ink rt

  ) k-yalor iii'iial right lo illuiaiwl 1".1. at thus tail ami !II: L..al.I.I..I.e,1 kijlu) ofa .",11 ihuaih tlitli Llyli ) (hinihr*, MhooU anil tilUtiKuie I I.. ... 1'1 iss5'5tis5'aO -.. sIspusl.'hs.t5 Ii. Slaii* lass.. a ai l tae'us.t; ttiita casts aia.5 .*$

  |,,) mi-lit, awl i-oiuluii it HiU Ut I Iu a. J'.II.I.I.lt fur I ... altar usual all Ihu IlltiiijJ u.iial lu I Koluan .' 'I'tl"ll't' .(. lu Ivsl liaise II o 1.11", We Solicit Public Patronige.ii3ia .i.r.U-r air wjuiU-U lay h ls-tr.sila l.a

  ,il.y Ibis Mca 'UM liilkuluu.ly gae.a. Il' I. .alii that Hilly thlnki his S t'alluilhihurihu., .. It Hill I'f Lounlit-k on the lino, uliuunl uuknyttutterv I NI.V ,. uvt (oasis. Sir r t'.sn.ae. 'iakrauiss ia ui)
  a".url MU\i UULKM'UI
  'I ..at''ns.l l a* folluH. : 44 |I' III 'b.tlll\ ..ID I/f
  let Hill Hillhimuii raIled I lhe'rhri.loiber.Ktllikr all Ltlur Hmk "t tail.t'riusreilo ik-M. .. Cist.55iC. iaiavi.155.It. .
  Dial iso luau ,( a"y MUM 'outu'u' hi .; thai lie .i.4| 5 | ,t'uitussIIaaIiist .:''llNi iis'saiMIlaasla.. rii 1.11. -- ----- ----

  tilii ,. ami tmliilitil ur ub hush t Lit, 1U4MIJlulal ull aIIil1cdsss' usual ....sI.aa.aranIes ,
  I. luu.I' inr a ..... : ) i/uaruutiui. I '-.I.U:.. J. H. PORTER E7TOAL&
  Ruler fane .1.11. a ribs r !. fiom. hiiiintii, : llil be lu. mluithir (I ).mil.......rr ..tIt., ril-i,. Ct ..laiasXh'iu o'I.a.w d.I'.irllvular. CO.
  .
  I..u
  U" I j.ar .It""ltllc"' '" ; 1. t.u-iuis At I KiMtrt: A.: .-'V"'h' Ibiihr' Mn> ',
  HllU "''t a. Iu with this |1.i.l. hi Jklui.ra.y. i'inr| I All tear, or alU'iX'hi-n.iou' of k }elloH' lu llir.t .4iMitMV .. .:Iis: : : ast.sssia ifUio lo .<' l

  ml'lo l fuflinK of | ill'XUxt. Iroiiiil usa! U .li.gu.IvuI huh I Slit I vereiiili'iniu| tnu. lo bate t-uiiiih' Eselu.Husg; Io"II.lh'.IU.1' ruIllsu 01' 01. L lsasRtaauuX C (: UtUt t4l* IW.l. i j<:-Uui ... M aiu xtrw '. S ailC.ak Or
  'u' 1..o..h.1 inimt.hat ,
  ,'i.. art-it fiuiu. the >uUit I liEtLElt is,
  | | | 1I1It: .451.11 1:11.:" '
  ut ijilccn-ry nlitro mul liitttrlujthluK .u.h.! .11" iliief t-ujiiu.'tr' liailakcu .I are lavitl In I tht-ki t-ounlii-xiu' ourluumlaliuu 'lilisaL l t.lii\u: ."11 If 5.1 jTT\ '
  the t-oa.t dtiiami |'in>bablymain i \.1.'. r. .. ux ?! fllKMIL1JNKUY :
  lliruuijlioiit the .11". \\iit lila ha ml oll'lhu k-trt-r. luliilur. ones 1 liate, fM.-aH'il| the 1"" lone a< f.illou : ."If ... 11 "_.\1 111.\. .'I.. 4"P )luiistaht-IIuiLsl o...- Foreign and American

  by rairiiu-, but' I Ii II I .1".1(1111"111.11., Hk. tiol$ and U not ; tV aluiu .a..'.. -. -- --
  I lurrai in-tly' "la\ 11.1 'V14IisbI1h.Iycouok.Ieinsy \111'.140,1) | lIu1wo' 3i.aWiibas.hiuigt.is LINKHI 11.111114.1WIXlaXli; f'uTS.
  : i H lib ollu I IUiaflrr r now slut to auy Hatitof )rlloH fctvrca I I".." k
  'I hou kl the Jkuiuiratlc J .UI .
  >, .ullili .;'Hi-ll ktut-rt'tuvil, that ]give; I II I t'. ou khlnbuanl oil'1' thee .oa.(, for iu.iru Brick Brick ,rU. f.tULli\ TAISI'Ari.lXN: n\TS: MARBLE and STONEMONUMENTS
  |iarlytauiu u ur cuiuiuilliuy: they bate "euH>ilu.l. Ihi wiaiuu iuuuual 'r'o(4&& .:.

  <. > ..,11" luke up Huller, H ho iio- color ami 111"1'11"0 .1..1, I UIIIII'''-', suit all ib. romlitiuuiieiueil p The rout I..II. (I"all. tinfoumla. <.AIIUi>\ 1\t1l,1i \AUII AMI H.AI.S( OF .\L1. NATIONSOotton

  tor'kiu.ly iltllrli.ul iu XIIIID lliuo .. ku tvlilc-ut luliutluion I fa,."". lu iu rai\>U kj.n-atl ion) of Kuilruml klunt ln-inj, ; 41:!i
  jiiUelu U-lug aw uuuliliU-M-rtc.1'1. .u.II.L.ami the |>arl of Talaha ,. .ail it oitre &.1",1I 1'uutlioM. The r\rv.* of total tiara lu llu'kvrouuluiu -las. listLiaw l 3I

  rll&.I'I..t auger, houett-r, ha. not }il |ia-< out I I J. F. Keho8
  (;el 'i>>itu PrOviotof. idt UAILUu\l UKuuMn.1 I I'itl'E.4: : \ Duok

  lu-kil oil MiKIuuuu al., Walker b) I) |u thai H')' ]iroiuil. tu tiou of theurniuliue 1 iuklaiu-o lO( tnvw lujukluf.' Will _r".w.u\, *. MANTLES, SLAliS.and .

  .f. '1 |4xi|>lenu
  Ijr tllM'tiMi _w b iii .,**U one *.( the luau' L ma.'i-<, H ltd kui .k follow lug uJ r Our kkfi'|y litiu the roiittuuaiue otIhtke l'I in4i.truilUiu lu rloil.Uf | will only 1I < IU ]' OUU VIIM., _lI. .tLI. kIlin uu'

  tiling a frlluit UI', liutl out." but loulil roniiuauil, amlm ,1 I I |ir>iniit "'a.II..1I1I'11..ullo'l | *. uhlk! lt about rulliu! Hoik.u Earths lU-wruij tu hay ur wUnr t"ruuuj A fall IIIM uat'alisuiaii MU| mlur 'l"cj l.l\lool'I
  I 1..r/., Tt' rf.ull lurui.be* kibliluiual. iinwfthat .\ rueiue stew ...1 ttiktiuif 4li 1 .<*ilnMilillm > tieIuiai ks ud Marble Stone
  band Work.
  |J. ubl fctUat fuoU liave lew MiniS ,luau Mt-ur k of Ihillmurrlu |.i4. bf |tru k, 'a1l& a.r4j| ,. 14 MI Ia.Ier.wtjssJtI4huu 1 .%l.AFt5laEISAitiLh sua:....
  'ol'luu.lu. I. it' and ttUiat- .
  hisser grist \ tun ) k.>i>i<>l umlrr HU-M ...\) t..s.s'rsuJly Lai .1. uiaaau.hesaa .

  any |.)
  iltff are uu| all dead ) .!. dome wktililujf. .,ah.., Ui. ttlrkuce uf jt-lloH (ecer. 'uui I'lu.1 I lu I tins co l of lliv tbyiuv "I ill .,_.. .. $ a aJusuIy )'u.
  a U. P. B uz 714. ;.at  ..-.
  .'- 1" -. r.
  :0 A .

  .  1 .- _-VL--r __,..___ L-. VV __ V VI ._  ";f' ______ L .
  -- -- -u
  -
  .
  'J,"
  i\it: B"I MOM: l'I\I'UI.\: Till S: N\\ \ I. ill l l'I \ .\ flll'\M-ulll' 1\ \ ) .
  !" : II \LT .
  \ 10: I 1111
  ttnntltt's'i'iiiit.e
  r1ti H ) a t iL'oimnwial.n I I.t 1'\\101 I\I l tntrl l.. ..1' lie, ti4nool.i Pcnsacola
  tto 1 IIP vl.Mi I lolesale
  -- I Marie
  11'.1 : 1II'aIIIIOIh t t Ilt |>inpli -- s\t h Iiiul lupin* In uliliI'pollnjft I, > : i.' H'\ii oriioN !.

  ( '. L'iiI.'ntnl, r""II'I'h'ul.IlI" | ''"* l < of tin, l'i'ii .. t lo i ili/i'h' I tJri- 1.1'1': rr.--. ,, Iptt
  | i'n'itii.trls
  "I I.fl' I --- 'ooil" III ilol.iil, ". I I' I l n pK ut 5'h.n'it.sil. .
  n- 'iu i i. I'nllt r.iKnl.il'tl' I" t if. | h '
  | : ;
  t Iliotxuill! "jjiiunl It-mil', I II"\ 11")111'1"111"\ Iusa''I: us' big pun' <'" t tin' IIP >ninl.it latt. lu .
  .\ I I ii: > u. At MMit.; [ iiti.flb.rT.A.X33.S.: I I O'"II..j", t MII'IIH'wml. niiit in, hell' lio-.,1 I II''H' i ii. o h-l ol 1 iiiltnN ) o-loiiln, '_,\'I I' iriick. 111,1; ,. ? I ( r.fljl
  1,1..1.11., Ih"ln.1! oh, Ilio Ilith'; ili-t., IIIII.I. I i | "lo.I"'lil\) : itttijt Ij"'lr, I ,. 1-11- Hi tun.l, Int4,, lop fnlmt ttillinonpn I,
  ( ,' | |. Ktifo( ( ; I: j or 11.1,1If AI.I Iho Ilion.;, I I I an '
  I o'\'II'.i"l, I in t tit. do" nnI-t-.. I llio ,I 1.I .lill. nfiln', us, pist s\ !iiihllit.'f | In.I. -111111.I.il'| 'u..I. 1.1 I I/11",. nililotl aitolhot': tn Its'ji' i'' : nf .tn-liop; (< '(' I 'I I f.V .iistI4i'S'ltF.
  \ 1,1'I'I, ,,, :"- I i li-l. 11.,1:1, 1\ in ,of ion lon |tsr il.if, V. I? 4 III, | S.f)
  i Hii>]11! 0"1|tl|I.i I'l'on-aiitli" :' I '"III''I'i,1' \\ \ i'iis.1 I lln' I ii'; ..one u mi 'I lmr.il.itI1 I I .ngu'};. .. hlii,.I'i.'iiinn'1'. i hi t I""i., ;! ,tin' t Hill1 thiS I'l tot i;. lho tho 'Ittil 111) ,. I 1.-1. lot oil'a ",|inl', lIsirn, HIM IN
  I ; Tli. In, Si. Ail ii'lini' lliov ilinnii t Mi Ii0t'
  t I. i n-o
  I i 1.1.1-1,1"11':1'| : nl.ll. ..11.i i It-I:i l muliliilo, mir "loii'pti.iii u a' i 'I'M: 1 nut In |' .' ,It -tip),loinonl-" I (..I lirolin.ltl, tomnui. pitloil, n'1ilt: ; | In tho I,t-l i.." lho "-inti' j IM I M I Il Iim-t !>t.7i it..no. ., JH|< ii o nmiim
  I : ( (1,1| : :1lal'1 p.1 l l-t .l linu tho Kalo I .Millnrt"I \ ti I Ihf .I i tl-li 'nnlo> for lnniniami, tl-ilini < Hum, m %!. .iil 'i > ,. i -n M
  al.\lhul
  t I'nttil tl.omoltoofl'. 3 nl,1 p.\.li,1 U' s'i'i'. iiit' lniS' I I, "I..I I. 1"11.1' h I.:"'..iott -. .nioli4liin, Iho I. i-il ;iT'i' f ?
  ..nt nr.iMitniKM M! ii
  .
  "i 1\"i i .lino' :In, s n' ..in.,1 I i I I'lttoil: l t m.i. iiiliicnl t, m '11,14.j n
  Ml P.:. l. *. \ RMhttioN \ I thin "|,|.')' ]io.mnt| : i iMc A I, I Iliitv t time il I 1 "lli.II'.p.| kPi'ti (M'tiolia-s st Mi.*. -i-| .1'.1 I ili.II.I i..i'Vui I : itt,* I 00 ills: milt, I"li'I.i" ii,sttl"i,1",. nplimilitt\ to Hioinlno, -,'ni-l t'ui linn nlI f.'l./l < i.ms''l. // lfl ) |.f". f 'it. i, ,) li| ,, (| |

  : I iHtoitiiiH Kiri'tir*. i'alo4.I :ntul a ..hsiit. I "o-i-oti" .II..I 11...I.lio" ili 1.I\.1 '1i1:1 \ j *,inlli, rim lii i l I-i impoiiinn fiuiit PIMM t-ln\ .
  UK t txh t t t tho tnniul, I It
  | ii 01 n 'mti'lit Ilirott ami -llii't in uolirl.ilitnl Ilio ominlt
  t |
  "no
  |
  .lli.II. .1 mi-11 i o -I I i-it I in' -"' l'i':.nilli, : I Ihnt,: 11.l ,111 ,"I'.111 il..II''I.| H Vt it\. l li-ir till, ,MI ,
  loll 1 lIE I I'.i-vnir IT I nvupKiktMi t ; On I uiraisiist., nfamn-o-j, ami mil tho. ili. 4 u r
  tti'04 trom I ii
  II. iii t m n um nun
  Ai.nn I 111 ll.Mr.riinnr.Hiict : ., the ti-iim" l-i It 'li-ho. at I tIp.. "II..1 )liaVC: 1"1" ni'iilo: niiiloi-Hip, I Iuiriis'ss 1'/1'' / slstiiiIs.t 1'1' is'", Ili:11.IIj.' \ .-, \\1'"' 111'. I.i (It ''.I'I. iil"II'.; ..111.1il] i 1..1 5 t 11111'. i| 51,1s I.I Vti' V -. "Is''tt.I.'n's||, || | |ii.| nit'( __ it.(
  | 1 ,
  \ h -i.tIn'h-| 'i.s.p si ,
  11'1,1'1. I... nun. t I' 1..I.| |i 't nt'llio 111.11'11', ,' ( ,' I 'i' Mi" k I. 'I" 1'\11.11'\: '\ I iii' 11..11 :1 I"I I..II..lh, If.I. I I Hi h u* |IH.ili"1 i i. f.iitilioil Min.liti ..11 ll | ,! Kill, ll.HlM, f< V1,, lit
  iII.r. 'h'"I.I"I' : 1 IIIIH ( .
  _':. .lu't' I tiiTO i. \ .sir, homo, ,( Oligiu.stt.i| || l.n tt.1.lm: I Ii ,, ?
  I I iifo nl li' | i
  : : ( ii.coii: ( : iinolhor nt (Ilio i-ntr nt tho N-ilina'l' : : I Il'i 11"1 ..IIIIII Vi'ti'iirt of t HIP i. nitt.Vo s "t 1"" M--.Kniik" in 1 '1..1.1 I In/ i Into :"i4-oili.ni4 tl hi, h, tin'1 I ,lit. 'lho llioMilllot
  i. onl tho link .lonnio I i .
  \ii nlpi1.. in ,hii, .-h, mir lili/oin ttill tunic; I \ 5 im, ; t in',tutiit't HIP "I" all'II:1 ,. .iilo : I to :nnVtiol. an.) ",mi,, of il llllllI nfii-fiiH lotIhp tear on.line.In V V list'' la, a Iii' 0'" hiI'SS Ol
  | hoir ,tho I ihl i
  dtt1 a rt il urn t ik; >n nil, Its' null.n..iu i.t 11 1.\ li'I".ill"l | ( 'o.li| uilh, <; > ., li.t'l:, I..'..1 tl"1 t S in I mio inn 1 \ I li..1 : 1.50)< nilii.il ii t'n.s I. ,(., |,n'r.! .
  ilat
  ,' nil t.itI-.u. \Itl |I| .CM'iir-imii>t4 1'1' a 11'1"s t I i's'iii'Is'. | I Ilifott, : li.ill. i iWo II'.li..t., no III l. limit. ,i ill k-. I lli.J ,
  inn nt ., : I I l.fl""I"'II'.IIIIIIi." | t s log t Ittonlt" III,- "it-,'i. 'I Th. t l\ no I\1',1, :11,111111..1 : I n'ittt I'lii* .inlh.tr of '.,,1.1 mpiilii4 I .i.iimii In _in- u_
  I inli-ivinii
  -' 2 i IViKiiooli H'n11,1' mul Maitanna. : I'i I I I to t lln-ir, | .lllli." uo 11'1'1'| .ho, i I ti: iintn.-ili,,, :ili-K 1"/.1..1"; hit 1.1"1"1'" 1'1"5' ailan, .i'il l.> 1.1111,. M Isi. | I pnihil.lt tis' is'g.il' g.'ltiti'liI in, ttlio'il 1 I In loii lion .1 ',iilnn n ino, oal.lo inl IMI1iil..-* I'l.'nlil i T4,
  itIl : ,! tmtt \\'onh ... .ln .uli il lint-, "" "" i loll IriHhn tt '.Hi( tn
  (.r I I L LLub : tl liiiiiinl. tcaollioi-, 1, liamN of tl ,itv V oti'ililoiltiih, I (IIHK) 111'lt"l; Imt .I, :.mi, I IL..I.. ... .mul t..l- ...<..".. 0'nl... "i. liimio pootilo 1'111'11..111".111.1 I : ti uu,1.1.il-I I that',1' .'iini4;' ,I.i Into:, I'liliul, \ a l Imlo. lit Hut I httt l gmsnsi n m' kin j{ ni.li f is-I In i-i-n IM-t \\o-t 'l1IHllOtv.l-| | | |. ()ii.'ssia| || (U|. -,(,( ( A Illntli

  neatm, .i/hlinr.) nn.l I Ilioio, l I. I'vi't, "i-i':n. I I 11um inmli.llypp.ikin.\ '. t llioii'4, i I. inolon'i I\OIII'II :( .. ,11111 B "lll. ;' I 'I I In iliito mnlo, "' ,. ami I II Ot ; Isti5 tni' i4i3 Ii ijl4 I ,sl
  : lliink .. :it 1.5:1.:
  ; tho I'lni iil.i iso onn'l, :
  I I 1.11r. ,
  ( .- unfit. ? I fcf-il .3 ttp.hoiihl, Iio iniini.ilo, liioml!! I 1 un- ,ill i tun; il lii. loir i in I tho I hut or l 1'1; i j t o 11.11 "al ,1,111 I :1 I im i 'I _tiI, 0' e ins. I'risit i ta.t,, ,, i t,
  i ..: :* r.1iAilmia tthy; -holy, 'talo.;, I In a rollnli IVI5V" Mlrh a' t thi-, <, i milil Miii'l.-n, ,"",'"iIL I : ,. .\ i'. ,nv jtroally, tn'M.ikoti.'p 1.1, I "' : Illl-ollyll., AI oil' \.I.t ..1 t tin' ,11""'rilXinnl l'i' ill IIH "g.siits nil" aiiiii. I Hit- f It.iir., ;1,1; I I,, .. 11 | | : /',? :7 VrV ,
  an.I I (
  -.5-5 iniiiiintanoo4 I1
  ,ntiit
  Ilinl
  :.7 ... .. z 3 '| : thitvImnlil I I r'c..I", ; l ttill| linn,, li.imo' inPtt OiloIIH" nlhinl .>\p. fi"i s', liirinttn, flKn'IA'i, 1 '; 'A''s |i,
  I : 1".11:111,1:" : ulnio ... .1'11.1'' : 1".I" Iho ;aolion i I I'.ninlt I 1''iiiin'I limo it |14 -o.i-in that Ualttt
  Iio I.i-t ii I 11. alloi I'V' iht
  .1 nun
  Ittorn 114 '11! I. ,. .' I i iI : t' It. Kro>>ll ;t's illall'if I
  sin
  .I'1!' MI I: II I I.ir.fl.tI.ti : ami litiHino44 cnnin-i."" .1.. I'miilo' J JnotPihiil Ji. .s. ate 4iit 1,11.,| |u inlo., (t I.ul ato, I Hi.' 'I .Ii-.III', ,;::1 1 lioio. mi,,) iii Iti.. I,1'11",1.1.1 nii.-imiott, In 111111)4; ,) 14 l'Iist"I'i, lit | In it ,,., is ,,'.tt't l'l : '' ii i.ts Isi,, sI t in-
  I 04 nlligul.ts.
  ::1'.111 a :''It: T i Ol l.imli. \ I Ilio iimainin: 'liM:' ''I""ILI"-I..I.I )I.I 'i .,''' lliU', 1.,111 I0li) : for, I C'.I- I on .'ml It .<

  ,. I.itahiinli. V",.'I''"* i I II"HI IJ \ I', ll V .i-l. I kiinlor nml mm i .1""I.il.| ,1! j i' i 11 111)), ,i.es'c. i I-i / lump I Lttti'uitiitii': I' I Iho I.I',mi.'h h.m-o,; I Ihori'. miilinttlioto' I uo 1'1 .. m.n'run.W. itt.tiiss', lint 11\1, l 1 t l nm.nn.o'nl'lho, I i I --'Ilii' I Inlillt, i'inrr of I ri.ni.ll. HH4 i'rit, ,' I P: .oo 1 s ,,,V.1iir! ;* '-,,/, n/i I"

  )t! I. ? "J! i 1 l'' W O.KI Hull lionlmonl, limn tho I.itopxi'm .. inn l rum i -|Iti't'lii-lo to lip hppii Ihnn, .1 pmiiiimnilt, 'liii'1 iutu' I 'rii'i'tti HH Imili st \\ IImitmtoit .. h' ''\ 1-loiH t lho I ttoo tthioh, I ho III. : l'"tttht tit itt If,ifj, !s:5': ',' : ii.t,. rtM- 5
  J > :! 71 :NK: II 4 .4I Fir, iri'inn-i: ,, to I'onH.iiola. \.i\t ( Int. ttoi i' \.1\\\ I I in I'on-iaioll: 1 liott ilit 4 ,Kinro, 5,1 In t'K ill-ill.
  if.. 1,11114, ."III! "Nl NlIVll4IOIll u.-m l li-ar.I I s nl'ii'i-ii il to M vUm.itiM.ni.iliiMi., I Iii-l 1'1'.1' l-i-l, ,'IIJ. !"<'I'j \\'p i Hn"atH>vp I Imo4.! I l'iil'li-ln',1, t for Iii,. lionolit," ; .|' |h""''' Ijsnor-, :
  this, n i-iinilt.| | lot il | 'll 1'1 I. | |, > ho liimolf.tiil .
  > oniotoil
  ,, | :S-l.'ll, ".I\\ !"tt I n.INI II Kiu. 1"1, |""| I. l'li II I! : I "I' ",nllli.in, l'i'n. n-olit. t.,. 11 .n;' I I4.U4. ou i.inn mi4,
  .sI 1 lO'tlll' its klll'tt
  In tins! toil ln-1 inn- ahililt :1:1 llt.isfl115t51,515 i lit I ) lust .. I'| ''' of .tl'-lol-il.lt. Mholt illj hull tint ''14 .li.II'1 I it I ttl4 IHH'II'i:,
  I-.kil.nit t'ljil! iljltlM."ll I II I .ni I I 'iir. .I W"I| 11111 11'1,111.1. ;I I ''it'!,,. i iJiKI!' toot, InI ,, 11 -'-- ,\ liott I ho li.iio lulli-l-i I'O III i liiilii lluiui., fur |'nuii| ,
  t I I | ."".'''I 4,1 U .0.1 I Iii r.n. ill" not knnit liott I ( : minilitr,, lho i it fora |> | limn nr nun-o >.'I!. I..lil\"II. ,|. > lho |tionn.in4" Hko, thi-ir" tli'loal lit" tIn Imlili-hoil, in, ,lit I,' |nitioii4" l.-iii', : a 0 nil m it ''|., I 11 n; *ntitr iin-ti.t in '55,1,
  .. 1"1":1 l'I"I'li".1 I : : 1 ', : 17 tool, ilopth m full, dl l-l all thoM mul ili I. tinl, _iinilnl.,1 liii.U' ,
  I IiIi.iii..Ii. -'i.'il' HJ 'V l i li null.. 1"11-1.,1.1' ttili h'I'h:1 .f'' otor Ho I n, toil.m 'Ln.H.lIMI
  [ I mInn-ill i :i:.i.i": M; .. II.'HI. I t.ai. nn-mniniHl.itioii4,, tt,ill|I.s'u-tiIsI'|I.,. onrtliiili'l | In U> .IIII'j|, t. hi ,ml I it,' 1"1, in j, 1.1 ::) toh, I 1'11",0, i M.tto; < CiiMoin-. | Mallm't", l'i''inn tthiili, I -OI-IIH lint, n", II"S.", (I isn' '::I % st 111"1.1'| | loi. nn lor-, haul,: In koip tlio"mt4| anI'tin', !lit." u'iI | I, ,, ,. ss 1.1.' Pt 51 it55, t'tiIi ,,iu.l,

  ill. : '.,'-.' in$ \ *iv i l-nir. : 'iiinl'lo.. 'ld1| Hiilitni-.ion |I.o I lho, In.ho.(4( ..1 an |I 1..1II"'U"I"'II.. ami, iliou, I l.lfiol I 11/11111< I.. gi-t I ivon. .\1 li-jhl, tin. I hVtttgiIl2i': oin Intro 1'11"\ I ,," P1.,5., ,sw.l ::1;s ,t si : I. I tii' m 5V
  iv.. niiii- ,ii' ; i :M' I,: ii. i I I. ii". Illlt 1C H 4 40IIII1( ll'.ll.: tllOIP |14 i U 4, ..i"| | it| 1 II'' lion, Iho, ,'hmmol, I thoii I' iloiiiailinni I );*. I 11. ;niiHtttlt| r *:'M.I ;,,, 'u I pit ,1,4,
  | nitnto IUIII-OH 1"I,, 1.11"il." ti "i. 1"1' .In'.lino.1 in' 1"11.1" -.lining lip II i j 1 M ,,illmi-! to ill cito tlioninhottiny.i ", It 1",1, Iii.tV, 01, 11,1, lit III It I l.sos I till' ',t rr,,f, ,, sin ,
  I s I in
  :Ni-lnill. ."i.'nl i 'Ml' I I.: n.in) iiivy.. 101.1""I.111| lomn. "II' ( .1 i I- lOi'tln, n' nitVii
  4 l < Ino i u IILim' i I.; I'. O.IM I-.nr, .3 I "|1"1.1 lor t thai |> 1'1"I| I' 'Ilio,. I'lul.noplu" ol'fnr, 1"1.11"-I I|I \. li.u. 'I ho" n um. 1\11' I 1',1 I 'I Iio 1"11:11', p oil, Iho 11.1'\11"I 1",1"< ,, -. '' It.i i'milI si-i 1 inthoi, ,'\I 1.'lh, I t, in I V \ nf lho I'liion I hiss ir"inVoith fl I ,iiiw 'in i i. |.!1ts' mt't'I-| I | |puss,., .1| .vi_ isttlIP, ,
  II :.Iii4i ,... I I11mill : l loin I I .,- II, miiiilon, tninn, of Mr. l >1. :111. 111 A-hmoul of Hot il.l Iihippt 1 n, M n i I .in., liili.n. r. I , ilm, ,
  iiim ii.na I" Iho I.I I- n
  I .uil. 1..1' IIi; S 41.flU i I l..ir.n : mill, I lln-ro HI''IIIIII'' imiipil 01 1 nilimt!,| ( 'oiiinnniilio4, lii'.' -iiiin-linn--nni--1. : I lit .its'- inolhor. Iho 1 l\nto I 1'.1'.1 I I- .t'I'IIIII'II'1( h 1'1'1.11,it. ili foaling i 11"1'5I 11".I.1 'I 1"I''li'.f\.IIII| ; .,,", ( :am : in.JIVi t .mlliUH., IIH.| tim-rii, ii'if;. i vntun

  .i -Ji.'.. i"i i.-i. i l |I'ar., .,iiion| Ilii" 1,11 111 "\11'. I ,s'.1 l : i il tti4: l'on, >,:.iool.i'4 ini-lmltnio, toinuli !! ,liooncr-t, i I.igt'th_ lin: "" .". I._ott....uss' .n lo 2. tt IH loinul,. to ioinilt| in ptilt" 1 ,....1.)"-. I ami, I lotniinilli,, al homo ntnloali i''ii >t\vii.i li, ui. t Hth milkiruttn *

  1 Ill-ill, Illk Elm ;'$ M I: U n."n < li mil mill tho |"''| |, .lai knon I I ipttitilo!, i :ami !loir !"! oliinlo-, |".. \\olo.ini that, .tho I I.'l.ll 'hsnlI ", ills tho, I his'it.s' Ih hi-i ho roam.. m Ik $ t i.i.nl.in! i.a-i | '.u ,| r i. .,
  I HH!.1- I Itt I'l.l, Ill ,.. t: i l.im Kill. ominlt, 11'1 ntiitor,, 11"1": itlili .11 i"l.1, \ i ilho [ iuo n 's 1.11li.1 milt I I'ott ;i :11".111 pio- I'ili t 11".1\.1..1.t n to t.-:., tIti5m5.5Ii, mil I ni.iui., 'M. 1.1,,.

  I'I..iiii.. '"i.'i. il": 7 li.m, i I loar.II I lor H. t'I""I'I'iIII| 'lininlln.iiu'o, : II.,. \lioloiminlit, ii'-i'int-1 I i Im-n" ii-ls'-Lii..t -\'nll'| !I tiill In-In-io. ,iioxl, t \\oiliio-nlit\ mul: ptit, ,,I'll h ln.li-.linl I II I) ":,ttsI III"'II".i.I'II'I I ho mi s itiI: of I ttilisus i-mitfianl-t, olilho 1IIIM '(,( I INI., 11,14.1111, tl'IIHl )ia't.i, I r lUlll
  4 .a""III.ill" I lor \Ifvliil.pooil 1 i ii I 1:1:l.'Milknnt: .. I 1,1's.-"hil, A tli'friM t. i ,, ..
  Kit ttiM$ *Iji4! KlV! : 11.1m i loiil ly t thin I Iits'o. N ito t In Iiiiinl-o4. .Iil. : .. ill ,lho M. ,ill.it. ," oil 11,55, .. I t In-Hot i-is.. l Is toI in ,. 1,1 in. >
  --- --. Id.lll.t I gu'lrs'rSlti'" | Jn'iili',1 mil l 10,IH .11.il, '' .tlioiiH ("ortttolti' I ::11'l .. p"lino. tt ) ) 4. 014 ;a. -u m n tt oto .1'1'.1.11.' oHI| .Snttatiinoiontitt ii I 1,1. |N-IIIIH f ?' J IK* ,' ,f? |'sil| 'I
  ,
  ,' r r-i-oN'.BF.l.1'- L .J.TIN'-: .\a "il; Iio, M'oit 1'01 lho I itlioti mill 0Ironi :tlI mnl 4,'nl IIH ;tI.I, | In Iii.' ( .tratitiiliiiinl.imo I t |. *>i'iini'i'4. liiil, 'mi.l, i-iii.1 ', - ni'lor I lho I I-I4H' ini o nl t I" 1..I.. \h':it I ', 'I hot, aro tii-I( 111-14 Itlnno4. '- Hiir. i, HP-.ni in ,((11 uiit i'. I. .(, ;i,. i'rmls k,
  h..Io ma r'i' ,
  v / : 'I'm nip mi.l, C ; |>!0 SooilLin h 5k ti| ul ninis., i.itt I r.-.i.l
  I'.\..tiul.t. II.t., .._tlJ,.; 1".10".111'. M I. tho li'llor ut'mil-. Id"I,1:11" | | i' : .ll.l ..I", n' it.14: mir inlli.-- |i ami :1 .I h"I', niiHloi," 'II, oontonioin ilu Hi-'m'tt i-lop'I"I..I. in Imlk ,iiiul in, 'ii s's-i'I lor. I Iho iminlt ? Nut .. 'I II ho, 1111"'I-| | l r i in.-.I to lho i'n ll it at imt of m .injn1", 'ui'iiil : its tItu'n. p -r .nr S. i _H-I lo t|pI

  -- ---- --- ----- I'l,"1llk l'Iip., I Iho .,1 | | | "I| I IM linn il imi li.tiililt; is', ...", | ."...il to tiniiHiiiili.innl'ili.ii'nn I! \1 li, Mn,'tin, snllit.tn., tin- l.ioihoi'ofMl. ;at I II I.Alomhotlo-' I l'I''-r 11"1 roil) |it| iinli Uill II tt 14 -';; h mmiH, tt>|4, itt l's s'.a, tt 1 ino multi, \ I ,ipi-4. II, ,-tir IM.II-.I', : .''i' tln.'in -' t m,
  :1" i
  )1' .\\t-lt\l.K. 1"'I.I'l I IHII.IU ill ,' It 101.1 link I III.,111it ,
  : : t' l II. f. i'tiiii '. f I.I-.IHI Mi
  .... c III-III'.J'I : I : I Its, iii.inn" uiul .I.U, ; .1..1'11' jiio-' Ii, Vital, i 1'o.oito.: j in |tiiti In.on--N i i'Iho : ) 1""i .i It :N! ImIII lh,' loi.-l .| HIO I iili .liI'1| I I I lilomill.I ( lit iisntsi % ((4 not :it ploi-nnl: pi.nolor l'l.l.' ( I : S./l/, ( ; S, n.,1,, ,-,; yi,,, .i.i

  8 ilm. lim.:;: \j-; ;: lilii: ; :: liln! -fill.tit ; |imin<{ 1."IH'II..a"I' : It tt i.homo,, It ,lho ICntlllM'l \\ In.n tin n nio' .1.1.,1..1"|. | ill Ii, .1..I.. .' Mohilo 1-ivMi'i': "I. 1'IIa"Illill. 0 --- V lit. tthil, ;anlhmilt, I lho liipn-o, sti ,tni'i, i-' 'I I In-"ri/.if h.nk: inh- '1.1,11. |i.i513 k |is |,|Mt.11 Oln.I/ I ,,,,,HI Jl l; k// | !Is,'t-tssl, | ,., ,? ,.

  f __.. :II I I'. : Int.l limn .lint i
  _. __ I I
  .. I '"I 'I'I II ( I HI. I'.M: I II-IOV lilly' IIOMIt, I I tho loolilo, ''I'I.I.III'|,| ,, Iui,: ,.1"1,1" h, ';'1"1 ] I Ton-ii'oli I 1Ilio t limno pmlnl tt ;14 U-ni'.l,;" I I'm-Ilio" ,lonnlt ? \\ illthoiminll I I tinIIHII, ami if I i.tt, mo. not poimilloiltinit i. Link, HI l't, |I'S,i.: %'ui.,| i.-r i ,

  li'.itii.I"li. I.., ,.. ps'k ami H.iti'K.'Ifion .tu i \ ]'i \I"I till, on our lilllo isis -si.i tuisi I /lli'uu'.i.' ft ;:,?s ::1 I.M.': (i/, ,- sat( ,.mt,| | .si ,
  'I..h'4..fl 1 II \ iio i-an H--IHO" s mn- 1'h'I.1'1' hoi' |i Im I II i- 1.1. ill to Ilio, l\'ito t'.ii-inll, -"," l.n.II.1, (1511 in \ nl1ini4, ".11.1";. ( I : up lho lop-of lhoolll.. f llniintt l""l, i.H, tin1.| roi.t t t |Hr .1
  Ati&tit-t'" 4 IH II 10"\1"// | .1 I f Mhisi?,
  ,, o\n'iirn. o. I lli-it;, 1"1..1 onitiiip' t t'lom" 'lln'.10 I I lhiinvm' ,' !: ploa-iii-o" hsiI.! I I.i :.1,11, t K.1.1: :a I I'-H .1 ti umk, .\ In till" I ? lm\ _. ,, ,
  4 sa, huh .1, I Ii 1.0 I ii 1.1..1:1 | | 'nir- : u o al miltthitti', tit 1. k'i )11. 11"i :ui noi-4 Imi ll hl-> isili"i' ami ini iloit 5 nhi m ; ) it maik.r. I N, | kit
  _'t ,.,All,,,"", .,,,.......t.. I ''d"I, hi 1.1. I .. II.HI :.no Ill) i loti.lot- |iooilo' | ant ,lioro hal: |I I Vi I Iin 'hiI. Inn \," 111 I i'a-o, A "omiimiiiiitt,' 'I nllll'lnl'\ I,, I, ..1. .ilioto, ilo-i,.,liplion liom", Iho ,iliVts. uo \ ii.II.. .Iil, t :ttl of Mo / ..,Iho, I nt nnllmi/i'H, Iho i I.," ,n.o .1'1 I'. nl inuil 5 uloto 'l.l.li A.i l., \No.'J,.. I 1,11.kn ?.1,111, I 5 li.i.tin.I V,. | 1,1,1 <

  i, lIhiI,. lit II .1'ttk-ssiu iminlt. unit I IhiiHP tt In t'o.nmi ,.. Iiiililifiilito44: |II!, MX I Ollinu'i) 'r :,10, Hi'mo." 'Slur.' to ,s' moi li. "' :ant,, it horo in I I'n-innnll' !I'' I
  pi-" 11th',,", %I'I I it: n r"I'i. 111".i./: / I Ki': 'i-li-r.i tto :aNiil\ :"ikollio, I lihi'lit nfiorroi 1,1 0"1 -. llonli) : U l.ml.liiijf a flilnnil Imlil Ivi nil, lull tl 111 AMI i 111 on.! .

  a i.ni.-.l.I\wk"'I1". "'" I' "ft";' I;.;i- I .11.It, I tho "'\"I'-i'l" \ill I". siiI't' In i-ijot I il 1.111-11"< hii. 1 tiiul, .( I tin, 'm-i,.I'.r< t .tinif, :'i ,tniiko! ; i in;, tho n.im': "I Mi,'. mint, lamiliir, fni'4. liiollt.. .,. pilot, limn' I ",'1\' himloshott, il. I Il I i I-In ili\ .11.'linoof mil nf |,rr, -i.l In_iik I ,m.nml.i.-lino.I: nlhomo. I I.SV UIIMtM.4 tl,' |:rati.ii, 4 in III,in.-|i's''i$ Ii5| ,nil I ii'i,,1 t.i| <'%

  .. 1I1.llIh' .I.i.. k !... .1 ,I ii llii'in-i-lu-t, nml on tin,.ir lotinii 1 it itt I lo :a-t "ito nf" ln'ir-rut, n.ilmilli; I a-k I M hl'lll sIII isis. ilhiihii, not 1///C llIlio I lioro.ihmil-" : I f.1 I I. tt .14 .11"11.1 I Inioipiilo Ii..". I 11 it-oo, I, I 1.1.1 i 11.in-o, ,.. ",,'1 lion [ 1 II I [4 ;:5 1.1 ilalo shin it'i'| i nn I mil IH-JI. I h, } t l.:s',rflii,'i it/! ;??limn'III' ,; ,;,,

  II al.I" : 11 tl$ I .11'' m.l li,.no-.I'll. hnsu'i', llool iiioinvil,, almi't I lho t I'luiil i I i 1 IHIl.UI .VI, ll i 1.1.'Kill'. kill I ,, ,,,
  I i.1,1.1.\.1.) \ no \ "'"Iu I lli.111' II' I tiling- .' 1 I.ii I- t l.--l-li--: | h.nl, il. J"I: .I 11"1'," "' i- sttsi'.titt's- pnhli .hoi" ) in its. lm-iiu, im | | ',. nmt f Sims{ I VtI: (
  |il it'S.| not a mint 1 IX./H ItinfA s l .'. tt --I, tl. ,.
  _At ,11.:0., -l: ,.--.-..-.-r-,Lit.-(IniHplnil- -10'1'---''''': '1.. 'Iinio4 toiy 1'i'ih iist'tstty' lit- ll, his' I;nnl of )1.1'11! ) ? Lot |,",litii ; ;- \\<> liopo, I will no) I Iio, tssii; lufmoIho s.t'II.,* o .1..1. t/! : IMol, Itoali" 1.1II: imiiitt, I""'11 t tin' :tpplii1.. i"l -Iiill In's.tn'.I h.ni-o j.li. \\ o );i I inn in,,.iloltal-i limn S rn ilu, jsil, I'. 'I; .-aI. ,J-V ,, 5tit| rhl% m: _

  i __ .. a" ,IPI v.i>i.iiiuil.i I$ "..4 no.M. : t 1"1'1 IH 1'\ PI') I .'::''1 \s lll" till' ]iooil| 'St| '"-i.in-i; ," mi.l nlli.o h.il.liM, lu'nl I HIP utmul uill liml 11''I'I.i., .:.1" il Hoolli.' hit i.i 'Mil In-ll. : | | | at lho iminlt, .ilo, ,us-I, I al t lhoi luau. miiiiklnK, Hull, link, .mi, | 'UK, .M, | M.
  in"
  M.l., tl I II! tirrl."tuna \. h..I.:1'1',1: :.1 i iI p.11 \ 11 I m.nit mul, I'hil ul.-l.lii| ,i u I ll, h jn-l a- ntku muss 5tisli il'litn 5 it.. .mni
  ,'.. uris I *. \nut.I '. I,.' tttn M'illoii4Ininhl' lu' intinili' I: uiio. i 11"!,," "l-s''i.uil's.. 'I hat ilu-io, ; I Ir.iilo" fioin InT homo, l poll I. .,.nnltiomoimiliiloiil ,, I .1. I'. .\1"1. :11.11.III.. I I, ." I I 1'.1, .lo, I Hmi i l'I..il'I .111.I ili.li Ilsi I tt hoioin 3s.1s.h I in iloit 1,1, :al aiul Honor, : homo.Snitnnnoo I'/liIlM, I IV. Hit ll, I Ijl.lllHJi! ; I ;' Ituli.-,|

  __ ..
  .
  : I'liiinN iilul mul, | ,. Ion,, .in.l all a. ,nipaiiii-,1., -ii oilollontot. hisS fl VMLI| tiMnlhi I Ihiki
  ( 11 I
  I I'niiiniii.
  / I =:: --= = : :I"II.ill.llt.| lial ttIIIOIP il' 111"1.1'1'| | that, II... it ti-n I'.H- -I. 1 liion-o, 14 '',";;11. \\lin lannnl, '
  : .1.1 mil II I |itsIl l
  iliiim I Hio'tloforilllitP 545141
  ;Mi'li-ni'olouli-iil I :".ss.sssiy, i-hotilil, I I'ltoinlf iit in Ilio I,, 1 lit' I lholi'Min, lnjj .| ,IIIII'HI. nun.niinloil sntit lit I | |
  4 I | 1111 .j.| it t \lootnlili"'-ii-ion-| -
  I I".r ''h,' itn k "' I'liilhuMKtiHl; '<:'. sio-Iil t: ::1,1111-11",, ',.4i I.5tii5'ii155114,, I hi,. ,111)I ) Ini-ino4-in, t tin'i 1.111. ".ino ,in in ttil hi'fi t'I.i.I llii'lrui; i ,, lit liul.' I lino' \11.45,5., Uolumlil I itt'. "HIII-'U r.'liii'i .li.11,I !i.'I" ,1"1',. I Iho It ill', ', ).sii.i| i loi4| g.isnh! |l-.I. NMtIH.K: M t tl.ht-.f.:
  v "il I : .1.11'1, | -iolt l It uiil I., mul ,' "I ':', 'l''i',
  io, IT.1.1,1 I 5
  'III -Hi pti si I
  h.lto, .h', million nl'Ilii., Lo | |i'ln ) )
  -nix' 11. nun t.I"\I'I.\, H t. Ihoio l N lii-llrl- ml mil Imt il : in | ( I
  I I I no ,1 : I tti'ii-alllhon 1 llii'M-ilin.. I otiui-IV' -inn lho pi lilion I litfoHI'lHr.. lilll.I.,111, i ,ill ('. K >IM. In1
  I I'l .
  A.('''air-' 10 11., ,'.,."...li.r f., ".. I k ;.mnil' i I I |1111'1.110 IhvHO. t'i litothllt n,.I.,nini, t "I', 4 tl, ......11./.1.I :t. a I I iuuit.Ilit lin.l '114:II iiIs' f.no nott' an I lho hoimo uoomiii. I lt, I litI 11.1'1. \'ill In- I Ililii I,s;] I thai I H ni,-o. Iml,I I Ihot i :anil,limi 539| i'nnnl| f "iifj ?!Il'-'iS ll i,niiir l.vir.U, $1!,. ;
  | | s to : .
  ,
  A i
  Ukh.. ;;"ii.iI' 1.11" : .1.11.1 I. ''II".lli" .1"1 nolliimr, I In- of ntmlo-l nmlI .I ; h .l.itsn.'l: I |II| ,pl., -l,,, n.
  Itu" ...| ". i'l.Hlll .,. \ I-i il;: un.! 1".. "Iil\, lhoimiu.hf. ': I hai'iiainloil 'is' | Imnii/i, ':ilion mil t lho nl,,in..n-, | I 11.,1. it HIP, r.uii,iiiiilni.-i; in i out- 111'li.I.ilf, ; up uilh ;an oio, l. I lii.issg "rnni- 1..1..1| ,110" 1.1."t"I., I I" Iho hits', ol Ihoihoto i on imo ) IluVjtA' II u iti'no iso HIV tn.iMi, ,."n nil..nlA .' .
  "'II'. .. .. iv-.I| I 'I.n| I'm :"i I I"* \ ts'tsst.s'iIs'-. i l.t I linnililt, Iml oan: |I.11t In it iontf 11 limlor ililitoml I I'nlo, .
  I | n-lit,' :ir" i outnl \>\ n".ilt; (Iliottat* il" < l niiini- I.I.J.-H.I.Im: nili.ii. f
  i Oirn I I I haiit, lioinpIml II t.
  i list ini,
  r t to to I ,
  | 11111"1' | | 'mi Ilitjoiioifll
  Ay''r.ur,, I 'hiHTilro| f r tnik !HI.I .II \I 1 .1 111.1' "II' it 1* I Im. 111-111 hum, of I hoir Ills ill u,5 ,1'litinil' : II liti.| | |intrs $ ,V ,,, ii ,
  !'I.1.:, ni.inn.i 1'iloihN, h IliolriU t 11iii |! .. .1:1: t.flsls. :it i iliion, Ihil, lho, liilli hijt nit n 00 ,1 0% ill ml, f df i-Hi-i.-.l| ,
  lUg1'' Hi : ito .1"11 I 111'IIlil.I".II'II"I.| I Iii, hi, i n al-'I 11'1 ,' ''mmnnitt, ,' I.. m 1'1, I lho., liol.l :3I ii l nil.11 13h.| !. ,

  ,. ;! lrwo.iUn--i.! | ".. "" I... it." ."' > I.. c-l.il.li.li, I ilii--o, tris'isliy ii.I ilion, .lt ii ut-.s- ," .. l ul';.r i.. II.,' la-l:, .4 ttill I.,. :" :'1- l.i HIO,, fol-. lilili h.'ess 'iooil upon .14 I Ihu. ,linio nIliliiijlllio 4oill m III,.it "lho I I", uilh,n'I/IN lho iiHII lo hint il 11111111,'. :I Ht I.i., link Iiilllist's) \\1.,II.IIIMIH$ BH.I.| III.I I l-.r: |11,11|,il|,,,ln..it|Itti'isI i, ) $_-;,, .
  I <
  .y.. uu' I ii I 'luiiO'IlituIll'.. I I 1' tt .11 1110.t" ll' I It *.'.'* u nml H4 "I II'"' II ho nt loa-t 111111:1: ,, 3 I,,1,1., I'"',nin. ; ml( .I' 111.1'. nn I tin-. 1"III.lh"I'"U'" i-iilli IN mo iloinjl .: S I iioo., Iml I Iliii, iiitsl' I" a- .'nn''o of jt li"1... I lii, .i sIh ant tt In, '10 inlho VV'I IIP 5% Ii'hsss Liiul ( '.ntiinit| : ," 5'',,', ,ii.I l IH.uuiii' .LUIII 05| mul r.r.l. llt.n< rn.l a

  ....1 '.111 H' 7-.ll ; I l U tim, .. a.li-i-l-- "lho h Innl nml | iiinotomonl, I l'iniianinml "tiiir n I ur.i.l t Il.nsn n list -i tl.i Ilm 5, Lii. It-I,
  .1 lli'tt (mini'l 11'llli'I..1' It licliiHUoI'onnool.i I ((4'I I pihhoii '::111., n.itt' '1'1"11'11.| in (jhil.? !"'"' sill lIst l'i,1lIiiZ llu'on.i-t, : anItill 0:1.1,1". :I/I hlII.: i mint, t." .\I.lil I hont, "II.I.I\ : | | .iiiul ,HII.I.I ms'I| .ttt.t.I i ,nl 1 -'iii.iiii l's' :.in. ,,,

  ill lllll ' iiimmo' I'nllt ,miI, inotont tho nl hi r I HiH.lon onmi:mli-H li:Hi' .,nnl all'ill .
  ,1" 'II : I Uiul: tto 1 11.C'ml 1 "'""II.t, I I"ia I |1.1., 1' ol ("jot, i llinrnl 1 pioi I i- HO Ion.It u i 111,1 ii II i-i of" no .l.n.o" | k> Mro l.ru'klli I fi tl ,
  ii..t5Atirio ,I. It |,.Ihi "I.4M thin, I 1\.1" "N, thit4 '", I Iho '! ,-II I- St." I in,niiini'nn'nl, It:no" i, h. i |.|. '' ilo.l I ho I ii'.i nfllio.smiHi I loll- /nl%,.. fii! 5,,, ,l il fir -ir-r, ,. I..I4.
  (_ I |
  1"1. tHu ,1111' Iii' i.1.i.r 'hl .\\I t. .I. I. 1111"'I'lilj'| | h "1'1. I t u.- iniilt'| I tho iooiir-| 1 I III |111'.1'1 il" I" .1.111' It no ..I..li.1 I .i sgtii \\li\' ilon'l. 'InllOtt \urifiirHviH..'. Hi.'nun k.-l iiiilinni4,
  "U" 1.ll1hl1' .. .iir. JilI I l'i. .lito. 1 Iio Hull,. if.I'm Injf I.. I lho t'oMiuui l 5 ,i. liomItl4iiiiio 1 nil : ,, 'Ihot lako stilt 5s'Itt! ntmon: fiiilt. Ht.'tuli, .
  iiu.ut'.t.I i Illnitp fn-l-t, Iii4: |M'il'oi. itt'I'.tiigi'tiss'tut( i iI. 1 gsth'ti.u. | I onlin.ui" linihl- i ) -11.11.11..1.1 t ioHiilor| tt % i U ..u :? Ill,'.144 ,1.1.1 | it il liu IMI 'I| irulo In |i'r'..r. t.
  l.alII1 ,1"1'I
  .. I "fir "!-..u-k.1,1 tush,l h, H -J..H 7A7 I I.itttltnli mil-' 1"11,1| ,'1'1 tl 1.lt ,11 I ,n: 1'1' ," '- :ah"I" null .aoi-ofil-, '! ., '. "Itsig, n- i II"'..". N ilin, :i-r : h..nl | n"" '"ail_ In ooii-nll' 'lioloro .1"1".1.1'1,, : piiip.i-ill.m' I In Hiinkii" i.i'I- I .i. ii liliml,, Iml ll nil nn-aiiH |ii.m| nml, I III", kl'l tt slsius 111, U llllll tun, nun-l; ml,4 Him_ I.ml., ullllll

  t.t.1 .nlr.1., 1,1.1, mil.. I 1.7. I Iho-o! noiimion4' i n-oil I 11-1 -Iripiti'.' llioir oiiiN, .\ s.ul 1'llt | ho, ilon'l .oll tin,' I nnl ill li'44 I than Ito ,' Hnl'4uri I
  j : ,' 1111'' '', ''" 11. .''a.1 t-iiiinly I'ltoinNni, nlnmt mn--li I,? In II"- 5.1 iissiis': Inrn, /ai-ih-,1 .nnl, Iu.,| / |" 1"1 uartl s /u,11 ; |" ..plo. I Il I 'tint' .1".1.1...- n'ntss im'"olim ,, imliirnNiainliiic. i In |I'i I.-Irmn I

  M."I"11 0'!' ilillt-ttiml h.rl; ttiml mini.uu hi, mil.,'H. I I.M.U 17.'ll I.. 11,1'11 I"IlL'' "-111:; i har i-., ttltli innili'i'i, | \ 1'ust ,1.1'| -1'1| 'Inn, ,,In1,1 mnl o, 1.1 i.u-| || .. U inmP I Hi,in tiki-It. \I lioiitil lino Iio ,loniomhoroil,, ,, that lho I '."1".1'1 I \.'- ,I, t lsig.tI' lioul. tt I ho, ,1-1 In do itooitoil. lim-4 inmo I than ho |.ail Illovlinn Is |t;'Oh I7J inn, Ir,tunI|H.rh ,it.h-14,IrpHiui ami, dt,,,11,11.IN |.II..HHin7ii
  I J ., "I"| lint .. .| .| lho t i' iiiomlo.| l's s,\s'st"r'l.is to I lho pad pnlli ,mil, for I It,, ;
  ,1" I .il.1 \ this.' tub t>|"ii'inl" I |iloa-nnt ,Imliilat, inulli 1 ,n.lo.ul n|1' 1'1'1,1", '| | lInt lho, "iniii.io| ; | 'i"| | ; .. ,' Iho 1 Hiiuli| of Ihil: '
  '- [ A I'm | S..M. i.i uiiio.poll- I 11. ml might ., ,
  i'r.I..I.I.I..I'.I.| "h4..r'l. l\l H.\I. lill I l.n"II." t II'" .Mii'i'loim'iilnl'\ nt Ihokioihiiiml 1 "' "I moiliinii'4: ,, iiiul I iliuror. I Inlo 1'1'l I III, 1W'., Illl: l's.t ", M. llnrillon, I thai ilalo. aiul n's 1'111,1, .1"111. a 1"11.1 I I r..il"I', 1.1 t him. 5.1' 'OiitSS'' I| Maj, .lalni'4 llrll 'koi, l.ll U'i'lil( of Ilio I Iinu ii' iln,mn'.5 i ,'\i.i,4t| nml,-It in o Ips's.hiiHi.I I iii4t.|

  : :_ I or tlio linu lit\ innCiioinl\-, I HIP llnlk.' I tho ,1.al"III'1'1'; lull .I""II'1 .. !l.-'ho "lotonno' out- ItliI.I "t .in, .I oil'tho, t 1'.ld.i tt lion" '; ...,;- iihor, iin-i iiipnloiM i's'' I ,sISg$3s'5' I li I') i m.l: t5 iI.i', li 1 tn h'lmlila I.Hikliirf for tIlinl ivl.iii imnk., I -I IV tnlt Innl..n link. I

  .r I .1 "' ; | 'III-toil, .tu lint hi'l-. 'II.O tor .-,.1 iii'.h. iotimi4 I thtit' nl I II I o''dll., I niotito i I'loit'. ijain, mul I liniiilnlont, ,, hoiin'sti-iil, i-ntilo4 of u isis hho ilnl1. siiliHi.riumini.il' in KIHI.I Mr,mu-iliil
  1'no ,
  hini-ill hti.ls' H.ll
  : Special Notices. I \11..II..IIII 1.1'1"1. ill ,0,1.0Him | '11.1.1 J.O| -ll li It'll oil -IhltO" tttll tl'HJil. ____ : -lirn : \ l ni uiu vri-i'iiil' it. llnnml, |.ii4itui| ,1 :

  { -- i-nti'ittiin Ilio nr-ionii-H. in I plra.- I "o U that: ti 1".I..h Inniiliiil. iliul.| | nml. ; -l.-ann-il, nnl II Inont.: Itt- VVVVt 11:1 I ;, nr, ".. IItt. \11.1', i > .I 1 It nit 5 toioi4| inilo| ii ,iminlior.,, I ll ii U at- i II HI s| Him.I $l tst'uA' .5! i K: I.T.li.i.' i I- l I.u";
  JUUV II I J ft I IJ..I. K tl V
  { and of Mails.in tint nml ii-i-alilo tn,nim.il ,'. ,.,. fchmiM, h.ito I..-,-" .I-I, iluiliilamnjj moini4 of .i i.iruitt. nun tt14: I'mniil,. In do (1.-\ -'\. .\ \-Tnn-i: 1. \ I."IIII.li.h unit for lho Miiilh-Hinlan Inllliiloamlli N f l.l.'tii I ) i mi | tt liiilim p I.I iH4 l'V-j 11.: ,.,!, Ii ;

  {i; Anivl Deparlire l Is't, cti'y 11011 ttliu cats-1"1.,1| ). : I -111"1'11: |>poilo| timlor, t tinllfloi'mo 'j'Ilh. ''I'n'i ial 1,1'1'u., -... ill I tiaint.; s l'i"hl: ; Ii i-i'tsl ti.i's'o: I 1.1,1'11., -' 4 s'isi1s1as'nt| | | lu Hint lii-liliillon,, :UlllHII /'i/i ltf.*. Ill Vuiiliiiil.llUltl II, -Ill04t| ,. IIIHl IHIIuill 1.

  liii-ltu'H4 mul lliov I 1.\1"1 tna-lor. |> .' -| l I.t noit i lop -i-riU. lor 'I itoiutt-l' i I '. iki-4 flItS IsIs Im.hi U nf, Mnl I'P IJii.ilnl ni $2 in.h.
  our iin-ii, .1.1111 1111"11'.1 |>ii>i.'ianiiiii'' ol'ipiliplilimi 1,1"1 I lho :ahoto at\ Ihu loiin".l I pjrit *
  I 1.S.. I. I. II. I mul, ", I tu al 1 11.\.1'1..1.' IO'H, | "iniiSmo.| \ |
  J,t .\rh,, -I'.uy" 'I lr.im, ,%: .'.-* \ M I t iku: tIi I".h' inoinlH'i-4. of llii'lr 1.111-1 i nml. "" muInio. I'mip. oli'i .: Mii, | I 11 1'1'111',1| :, :0"1..1 j .1'1 "I""I'j. ,' ,ho" .l.ilo. I limIt' 'ho h,:",nlIn -i.li'4 Mnl kiii4 mnl, nihor thtn H tt Illi-
  1.1.1.1. on .II Tie
  I..ut'I
  Miti.i' I 1111,1".1 of
  I : : IInl 11 : Academy tie
  '. 1' .\ .M-H :IiI 'I r.ui' 7"II'.1'1 \I II 11"011.11.I ,} r'I'lhu iH-niilioH of liu 111. ]I I 'niiiH|,
  I'--.i "11:511': .\ \ ,".1'1'| ..t.II t l.nnmi-t I"'j[ : 1,1, m., Tu I HUM li.nin.,4: a |1"/.1| |, nml I I' '1 ho "I h.. \. I \ofttOiftan" i's,'xis'huissg nl llapll-l, I '11..1 S.ililiilli pipiT.: %%'ill., so 5' h,.no no .1."-- tilHiiit Ilm, homo-lo.ul: i-iilpi-4 anus anHiinkt Sumincnril/e. Hear Mobile Ala.

  I" K. \lon4 (:|.111| nml lho .laoknmi" sun"" I Inihi'IiInirlf I I inlriiilnio' :a .|iii I 1 link:, 1"'lfl"1" ( 'i,111. l'il.l. nioiniiin. ; /1.11.\,111, ., ,II I", 1.1__ .iio 1..1"1',11".1.1.! In Iho, n II.:ilu, .. mnii mnl tl-hv 114 hU sit Ii.'i' htmli'4, .
  1'I. HI nl | ,
  .\ rrir.uu. 1:1.I.: I.'I. I. ,'35 1 I \i I 1111111!). H'l'-i': )' u \l-it nt mi')' t oi'ul-llii-oali.m IH 1,ir 3"'1'." thin infm ul"'I.II.hoiiloil: .h.\Hnmi" li 111'.11.1. I liotlitiiU I.mil, ''I'.1.5 I i. .\ .. |. I "rll"I'Iil | 'r oniiii 1, ti s't t 111' luxe list of -nli- HIP ttill not IM 0 s'it' tnln.ililo: or ii-o- I Ill i till' IIfill, 'III )l'lir uf 114 PXiHli'lliM 01.111.4
  I I I-I, 1 I I.1 Ii1 I. Ship ; ; ,
  't.iitI.-ulI l l's
  I linn-, mnl notv it I nm-l Is; suru)4s') Ih,"' >ii4. I If Ihoio" ti.IH; I (I''"'' ,.,111, lor'l ''Imll".I.I : ,1"II"'h I I, ""', : 4i',lihoiin I thai ominlt iloman.N that: I Intl lit IhIl' mil hot iiio4 at lho I I'. S. taint$ ) |1I Ilm |.nl.ii| ull visor, ulIIIMI

  .. I I r..! -.,, p.in-i IH ,uml 1.1 UI-IH. an-o\. "lor micli I ti-il. 1"1 utir t'sitiiiisltt.u'i i 3 1 l lilitsi i bsts, oflhiH I kin.l lln-io ,ttii.i, 't' '1 1, .line', ., afti-rnnnii", I lho i'sii ti's' .{inkolho .Iml, IH I l-i':.Hint Iho npo-lolio\ I I 1\lill i I.. llioir 1.1.1 inn t I', a pnlilnhoning. Oi,.ill ''lllll'. ,i unit, |I nil.lirltil* t in IIIIH S iilno, it ssl'ns.lluiruiiili.friiiimliil I iii-o.ini,, 1 | li-.li.l.
  I 13.1I.
  I nutI | .ri'lllA ni
  ." .11.1.1 I Ih.'II. !.!. 1.,1. mm', M-I-IIIO .555 5' I lii.kolii I 1 i In'' t I..4 room I I'm- | Imlm ,,. I, Noun" tii.in limit I sinilt, hith.'ss: Im I ,
  |1..11' mu", II 1.,1 I il I. iu- I.t I. "'"I.I.ill| not Ixnnri'il. 'Ilm si. ..Iolnt4Voikl, ) until Hint I I.) Ilu' Hint ll..li.i| r Mult I tin ItiMlloti : ,
  ,l ,. iluli' |iruuiil| iliHiial.-li. 114 "..-,.. i in uuMuni ; inant (to in.iko. I Ik tiling. IniN l5li.ls'r;| I'is.tss Apalai hii-nl.i, ", Iml' lilili:, of, luniki., at liott, .V 4V V
  .Ir" 'i ul mi, I ... hi/lit Irani.' 1"1"11' 1,1 % |iit's'14113t.| ii4 "il"; lor Tor lhoonn I tintI, \1'1':1'1'111.I B"UltilIIIII' :If OM iii.iini|.| < oniry) Ion many |iMoli n ml tlli tun I I'uiiiir, f >r n Hint. Im

  I J. "lor. 'nolioii: ,'if uotoriiniont \in k. nr 10* "ho, 1"1'1'.1| | ins, HU kmalioanl. ("mltt I I'm'.. I'lir llt'iil. 4 ltfHiA i nml kniti's mul limn IsIs I lln-m ahmil, looI M'llll.,1, It I, sssai lllrlllill, ll llHtlll4-ll'llllllll' ,

  [ Arrival and Departure of"Trains.UmlHtillo s- 1l11.I"'I'. hi..,,' 1111 lonti-4 tho :I Su|S..sut'k| "kiimo, ttii4 I"'$ "'1' l.plmp' "hoiml, is. srs't" 11 tin."'.- 01'.1"1..1 I Inlo iii.nanlino | ; ', -- V ,liott i nil :iiro jn-l ooniploloil,. i : liioIII |., .inl-i, -non-It for lint |n-aio ami mmml I III, I Illl114 .nll'ts, )l IIr, I ll UllllhlH, Illislll: III i 110

  I o'll'ik I 'I Iitii's5l:5u h' hiLt' I nl t >.hsl.| I I-I.lntih.i A vi, nr: II "-. !' loom,, ttilll Illlll'l., I mul I oHiiimiimn, i,|( Il4 sstssVrus, nml, u-oui n.H4I'llruiiH
  1'li'.1 "-i'| ul M-ii: :it hi.tmi, ..tho I'm-.noli/ Nut' )! p.I I lo-l-l. ( t of Hniil'i llutv I rat ills l's. IVi-%
  uml linllroiiil.I .
  Nuolitilli' Mitltlni.I nl M.nl.nin.i. V i ;i 'tin. i lotOIIIIP' i 111.''4 mo" i milinnatlvialr.'llini I 1-1 >"11,11".| to its niin-n.illt: ipii, Iilit :implo, ,., lilt Kioniul., lush. lito mmnli" I P iliiiu nl an) f.iiimr tiim'.
  "u" ; ; ; I"
  'I'lil 11'111| halo lint Ihu ,
  I hIaci I
  : Iho ion-1 nml h.itn, nnl uaimi tiling. Uo.ilnmiu, tm.ri I Iliiiu, .'ri-r I Hi..- ,-,
  ; Illioir
  iTli ttalk IsiI..l
  | : su I lsr ol lho | | Ii
  Mlllil M I. I 1:1.:! I IHNI. In / 1'li"l | AppliIn
  '' il .u"It : I'on-aool in.no MI I than ant; I 1"1.1
  '
  'II""I.I 'III \ .\_ HM lolVH: I u'd..1 III lim, alli-l noun. 'I 11"1l1 > |'nili n' tto 1..1 nl II.., inillorI4 .1"1.,11"1| | | | "onl to"iii| ,':nanlino' .1 \ to.* 111. I 1'li..I..I.' i :. I I,1.: .'. ifI'l ; tthixkov I-i alnio-l HIIIP tu pull nnt ion- 5 hliili oiilllhK, tin Mnl, r. In Inr, >..fHUH

  5,1.1"", Soil ,II. :... J. :.u. I. 'maimti'i-nl'llio; ilat trial 'Ihs ii i'-.I.iy ni lil I I I. .stis' .' | |, \lho ioi.iilonl4 ..' I l.'oMIIO : :,, >i I- l'i 1'111, Inl'ii toil |".il-. "nn., I.iv lor man)' ) I-IIH. 'I 11. 'mmo ii'jli'il tti'iiMiti4, | iiiiil an, I liuhllniloanmint 5 I lii-lliiiii..Hi-nil, tin. ,all ulli.ii ir (i'laiuilHinl -
  ; 1
  I., | .I'l ..li ., I I M. II.t|.. A. >i iuris. | hoio, U nu sh.siug.-| i'l' I 11 hisu I I'oti.. .Mini. '.il I oli.i".irain: usi'. I roiiiiii-nionl4 i "I Istt ':ItslIN mli'iiiH ,
  .\ .. I'l...II-li-i.l.1,1'.1'1"1', I : M. IJ.ill-.tl.: l : ttill 'IM- '1"11.III' Mai; lamia mul on l'iiiil.iy : |'\ .1"llalll.,1! | : | a-i Vstti's'.s .nmlliom i r rininI I.. | I \ of lmi llii(( hliMi-r uml ImulI |in In llur 'tinit In i iusIIsrlasuL, |

  I.OIM, Mil III. 1:11.". '>1. Ml. I.j.to.liiliotmir I. all I t Iho-o ii ho iii-h I lan gus mil' ''I IIxni 1 i o 'p 11".1.., in I thin IH... ;"'111 I 'ma mi on 11.in: ",',' I In, 'on-h t thin |1"11.,, | lIre $ns.l.s) 1.11 .I I Ito :Malinn' \h ,'. I:. I I.. Sliippanl., I Iho popnl.ir I 'h'- I 1,11., Kti-in--imil-t4: ,,isssl'I, ,,| | loiivi'llnlrttlilko

  | lllll, 3.l! \. M. I : IIIM. uiH'tln.1''i i .ilmihl this "' ; |11,4| omiliniioil i nil ( ''mn' 1 M I 'h-ik : 1.I."i.I": s,. I I. 1 Ilu.I I ,'it>lliillif I tin' Vra.li III) Uailmir:,.
  1 Pi us...iila :.::su ". tl. i:'us'n-. ti.J l lIr.lilI.4 ;; MoHH "|ntn tt horo (the) Flit ('I'lipist, n- lali"II.I.1,: | I,, Ailhnr. I j 'I I 11.11. h lii- in.it' ,' I ll.ii ki in, 'il I. \11 piiiilmril 11. ..1:1,1.1 ) I'olil,'* mnl |>i lnU at limno. t lil> iuliiliil| In tl.iini I I'r''ts'ui. bitiiui .!

  "rrw ui'rottil nl'i'i in/oiiH, ami jll,11 a |ilo-nio | ;t 11.III.I.i'll.' '' hair, .i ""III"'I..I.I"I, : I Iho i.nlor, 1..1.1. ,mul \"I.al: vIrtt't'iusus' lit all .1 liioiullt s tall: I Ihiinoininx.. I ansI Mull I thoir I'l-lol |HHki(4( ttilli, 5 tlin-o imii-H Ti-mi tl.Ml,1,11,0|I |.A-.1,1 nit iHMirr.iiniili .

  ]J ( I I.I.Ki'u, 1.i..I I nil 1..1..1., l Will ll"Is III u.I)'| I Pi i-4-lin.l.IU..1.1.I.I, 1"lr'.11C : JllllLn "".II-h fry, i-.t tniiiinrflolott, n nl night. : I lfiti,0 I | |, Ii "'.I |.IIIMIM. | ) .. I us'I 5 .11"'".,.1".1. in- ;irit! Inir, Ijl 1.11, : sVI.1 ..-..- St Ill till iroilil ol! I I". V '' i-,mnl, v mul, iiiko" for I HIP |m thy (jliln. A 'il i I.) 'I| ii |I'msas ioui, | i.lv I |.l.it-iir.iiii.-. | .,

  I'.. 'I 1".1..) \.I..I"u .1,1 .0.1",1 p (On) (1'1110.1'1.1 lu lho Hi late, I'l'-oiit (hlill.I''II'1,, l(,. il 1.1 11/j I I I At' "I' 4 I 1I'l", ".'. tilt : m'omolo lim. roinfoi ami IH-I-I 11'I" ; \Vtilt ,'i iIs-IIiisils. I II |>i-lo| sari ih r I-i jfonoiiilly a rott nnl mnlI1 ttliliul-.iil, lliirlf ii, rt4 if In ii| In M |II|. |Js i I.s

  I', I'. )1.. Hint II!II :"| ul i :; Hi'lil. ,. mill oihor : of In.toiv.l I .t.t.) |h'Ie.tsuthin| | .. [ ti '*!* of nil onr" ili/oin, injniu" 'hono', I 'I snslm'iih .\,'a.him, -Tin, .,..11.1 I 1 Is. ruml.l.-: (iiiiiii4, iii ll.-ui huihliu, f Illih
  ; i I '1 u -
  |10511114 "' .
  ilinnki-ii hlo.it. I
  olii-n fa
  l I. lltl Kl'i"," I.:"I \. M.. Ul ritlll .1 I'll- :"IIII,1 ; : II' 'lllli. 'Inprui'M! limi-D' I M. \VlorMilton. .. pit ii man: ,
  ..',iil.l, Jnm' 'linn ..ul- $.M .A...ll. ttill till mil 1 t lho ilat.: 'Iho 1, "-\. i..U'atiitoii| uml \H.I...,., tt lit. i I- !I.'Is.. / Fn": wilt: '."-1.1 1 I".l: IIMII| |, 111.11", 11./1,1,11./ in In-io. "'\1. 'if not 1 \Vo-ll II loi i.I.t .Si'ininai i ) I all is ih.i--oi I ii ufiai.l In j.'u ahin.nl, tin him a |iilolho ttiih uui.to|. I.H.III r-.r ilii> IIHini, umlhi

  -- .I'm. Pon-.n-nl; ; l not lull loilnn.;ill f.nHin t hii-lin Inli-r- In, 'n'iilli-r. .iil' IM OIIP il.it'n' ii->.t analujttim'h I 1".I"",. i -,itllli) "i\i roiM uf HMiiinimig, i)4) Miilnlniiy,
  )
  Mm- | \
  ,
  "III'.i"l 0"1' shi'5t| lookinif khoiihl, homo an.I
  All Iruni4 s..s.ls.I nl l'i'n loula .1.linuli.uinilli ,111".1" \a..1 I. list'i >.I.sy| ul ki-oi| out of'linw I ISi U .
  i.ii
  I--I-. ol I ho ini I lim l.l.i/i. it a- ili-ioii-i-' I tinMtin.. hlv I Sali'. %5'. 5 II. I I hi" huiui t uu |itlt-mip lu-ti r li i tm 4 l i.it-
  ilotoiiil -""
  .
  traliiH :Nuiili I .111 "inli l. '1..1.,1. uml 1 ill: )' 11""lil;. linn (siting a .Ia % Iii.Iit!( | |'noior| i'Ilitg; nf 1.l Inn M-iloii4! nflho oil in,, ini 11" | .11"11 aro 1"'III' I" )ii'S'5', iil lhs |..I.III4.H.II. .
  a 'an nl' i.ilo |i. .
  )1..111"1" ))"'V:. I.) \ 1:011.! ""I""'. r111H,11 I ttntn. I Umi'l fail tl1( ll )inn t i ,I.) .1... \li"l, uio nott "ril-tin onlho u'.111 i ,linn- lo I'li-li-nl' >110t ol 1 i ", il.una h.li.I-. 11.111""'" ; lot I tho |uuir multli.il V V V I S. 'I lll.l l-l Ills tit Nlllllll'4, I.Illl.ill, 4 lllllIIHI
  I
  11'I .\ s.M.lirE. Ih'I'II'.h'I.T'.11.ufi' "". I;1'\111. liatiu. jolly timo. isis.! MO a : l nat; ')' M .II..a.| ? With. his'", ilinkin 'I I 11.. in., nr sits u' 11'1. ilho ,mo, kiiiij, In :.. I )' I ilimoi-haiooiio' ..1.1.| '. ,.1..1.I "::11:1.: \ Sit I t"lIs: in |Rssl'ss': | niisrrnu.| .. rul. ami urn-niii'iiliil., uf Hlil. Ii ilm, fullutt.ItU .

  -- '- -- I'lt-llt 55I15 itt ) I i ttmkhmi' .1st') II loit rontoniimviimil.l I in, \h 1.I.il. 1.1' u. l ,) I iaHiul -.. I -- -- .\.i 0.n t">I-si'.I I',.. 5 51i1n'.' 1 I' .-......1'1 rim. I Il I hi-.iilli-n, IM-i n 1141-1 toil litinltniio- 1 um *|HiiliU-| .>: )I lisle, | Iran niK ,ulsI|

  I'" 11 I.. In liI.1111 ii> kolni'anIHIHIIIO ] n.illlt.. l I.,. ,. fioin" h 1'11"1'5 I 1..II"'lhiI.fl.I I i" , .inhoro -,I I'.iiiia.iiim, I .. nt I HIU .. I 'lIl'si.. I iI..r.I os.I I i.s.iisn 1 1 Amu ;.1.1 1 1w.l.Alllf .. s'I Klii iilliilil-l, thai If ttln-ul, lillnr h'assi, ,si, In oIl llioir 's .515. li.'n, IVinuaiiHliiii,
  Railroad. "I \tomilnioii
  Pensacola lliom I '|' Umnkouml: 1.1 aill.l. it "l'I"'Ir| I Hi., .it mmli,
  '1".LiI4 s iIsI Jil. I I. 1'1. I llio-.' Ilio. .Nat, ') \ ai'.I hy ul'III'ati"l| | : ; .halinmino: Iml ta-l; .nm-, ofmmny ,, I Iho ill.iir. U li.r .. I I'n.. noilii'iloil \P "; IH-I' li a-ko.l lit lho 11 ik ul |I' I I. illi.inu > llr.K /I IHiHull I | : I lu mlinil 5.1'Is.I.g. a hnrwInn I fnliirw ttill IMilituliil Int.i liiifii rrJ.IH'lho
  \ \
  --5kSi.sssit h, \I r. Tmn' It I.I"')". l nato.'i: ,, | | uml1j 1 I' I I In'i Itt oi-li I Ilm run, hint Is lu ItPPp
  I.s-t.: t J 4i..sist, %V.-.t. t ---- II. I""I'III'II : .:aIn plan-I 1 ji'.iHinlr| I Ihooniiii I Iho IHI-I ollnp lo.at:S I thai all I lho in,:til I Ij555V,5,5 Ilimiilil,, II..,,.... I Jml..r, I tin. Miilur ami I Ilui rr.uln.iliii,
  I U' I'"' '. \I '. j ou nor* of \\1\ N.: "'. I .I it. l.sii. Imini, ... |1.'li"l of I iho Ion n.Kuio.iiio '. utis. lIt,, li,1,1,1.. II iSO u tti-piN mul loiiHi-ii ami aorutn Ilmoil. t nvash'.iI
  ,1..5.1. & .1. : \" \ \ lll.l IT.'I'ln.ilijilat lor HIP I I.. .s A. I I .
  .. I lhi'i.-l.| imahl IMI lssr'isss'.l tu um.ti
  w \.t.IIII.II.
  :I : M r 'JU'lh:1 ttai' ihli-iti-,1 ttln..tslit .,
  al huly 1. 5.
  I..I..I n .h. uliI
  ailtanlavi-iHiliI n ,
  ,:1 : IH.-ini-.l of ol'ipnI'nrniliini \ I I III.I I 5 (air l.ihV niul oliHut ft s'rI''us', tin.
  ; .
  ,. |
  I:U I VtfMUH ..Ih.t li..I. al I Magnolia 1"'I.t'i., ,.. $ I lho |h"I l ollii-o In foil! -it o'l lot I'. 'in. Itai.L., I .1..1 I II t. lout i-tloiil in.no t than it now In'
  ;.n' '51. iIin I t I 1,1 5"is''lur.s .- ,l.runui.l |In isskt tin.IHII .
  a lit'*
  '
  I to |II|, ihllInli .. .
  I.Lnott I inn Ihi..mnilii.
  .....'". 1: r.lnll la-t: 1'Is,it,,., innintta* : \ il il ill h:no lo I li OUT until not ) ",.1'.1' ".1.1 I I
  "ul i' \rriiilmilillim ..:;' t, t ) uml stl'tIijsig" ;,, |In L.'s-jt HIP \t s.II' II III.I,' t I I l'ol'.. ) l ,. I ml.. I I I n n .s.s.I' nl I Hii', a roil-ill oliMrtinnml I l Inure liuiu I ilo ut.lliiarjr uu aiui-mil.y.| ,1 in
  .,I... nolMitti-ll I alU'iuh'il at i .I""lla, ,',' h hI timn' I tho i1..s.i | ...I"I 1"\. .1 1.11,)' hi In" HIP .I..I.I..I| | ) | inloIlit I I '.llll.ll| .II. h I. t I..." sos', I II ssI'Ihig.'lst Ir.ivih-r I III, Ixiuni', i.lm-uiinii: | liuur>ln..iiy Mlu4.| I ituk's 11.-I,
  tl r.iuIMMM In | I II .
  U 1..1.
  | ilillI Itlntui. !
  :: :. H 'I'hU hnuoior iia>- in a i 1" 11'.1. ; I I 1- I lio-il: | nlliiil .illl'r ( tt 5 Iss's'u ilonhl- t > < .I'll U4 4 ui is'I tlmiir ttkil U IIUH.I iniH
  .sl KJOItf.' 1 1..1. ,1\ ill 1stt.itu's.tt: liat t-7 ) ut : Mioa'onl I fin-I I" .1'.11. I .mi *. 1 1,IIHIl.ltHU I1..".., r. itiio. I Iho I III'MII| of i nilini I Ihi-ro ami hiss'u | rUnilami
  15:54.: I bnibtl'al Hull.* c r.l..' it 1'roal iin-a-iiriito I tin! ti-ri. t 1.I'ah'lil i .Ia.> thai: for I la: .of ailo.kani .... I ;: Original lln.Uti:, i-i i-i'r I l.iir. II, I lo.tt ii i i i ill I lu ".u lumii' IM. ,foil.inailni':; .., II IIIH ,11., I' I | t ii hi. It hii li MiiiiPliinoii, tO Ills ti-rv u inn.I ,1, ;irulilo, |iui1u, ul irl> fr Hut
  : :I
  :. 1 foiii" '|,, nmain in In..oil 5 s.Is iilil.HliMo.1 .11' juiiliii iliH I '.. Ia. luiult- ,
  lo. S iiHiiiinii .ssii| ,
  V I.U n-.i. "'" h:05klftl : it,1s's't| | ,.I'IIu tu-jlln-a| In-aty 1,1.' .k iilon.I i \t..I. piii'i-H. :in.l 'thinking (IIal. fott iniiinli-4 ttillmikt' ..1' [ toiahlo ttiulhor lot Ii4rvi;*>l. n-ai InvI hrotny
  : Ii. r I uu.l. Glw : : !: |1.111111'.al'| | fto.o| in | : -, I tI.I. Iir Jill. I III I. J I 4> hili; :44 I l'5.5) l.ii.lu U |m's r ai ro, 'I hi4 Ujoin1.1 \ Hu4 |1.1 i urtul .l'sii.'si I in Irt-nitf |.n |5msn ,1.
  11. 4.1, liinaljoiil o'tliMk In (I" IH'\ .liili 'I luiHi' I I. II tt
  "; 1.- : no IPIUP. ,5t.t' mi.' .
  : ::1 : 1 1I mitt I lioon I 1 hil, i Inti'r- I
  I d.l ii.li \ u' i 1..lil.I 1.1'11.1\1 1 I 5V ,dm mo.l li-itilo I mul I II abS HI |In'u. ul IMI iltl4iil ilav ,
  ..; V las. is P tu..iV5. ; j "i Ill hoii-iih! I ,.u ij -" I l-j.n.i.. II I.ss .1| .1 I ino4M-ron>, | |1st uir! iu''I
  !; ; \. .. .: ; .rh..1 "i.'r)' iiM-inaiui-of| 3 ulorni. : I tinma: )' ) I.i.I iloal; I lln-rol-.ul.il, of-nax*. oM pilinjf. Ho.. i--li., .1| "il 1.1,-". m iko liolo .I ihis'V: 1.1.1"1. I I I .lmn.,11. I. I I ino-l |ni.nlmi4| roll nl in 4 iu I Ihu 'so nil III. 'fuUrottU l','5s,5| illllM.ll., 'Illi4 iH lltlft muss ) ,

  I:I I...iv-liii."IAM". V > MI I thai I man: ) tti-io 1 koit| 1..1,1 j 1 In i'l.. ln I UI'III jtif.il; s .I I m-ar n""I'" w h.-nf., tl IsIs liaio tor) il.inJfl'llilH .IMVI-| I I IIIU-M, \ Kf U". JI. '1 '55|1.15.1i| | Illl'5 : |t-7l| I |M'rUII4's lu I Iho MII4IP I ul I, a-i, I,. 'j's" kill i.-1 u IM.I*.

  I't. I .r\ *tilt- roiujf ; I iu ri.I. 11,0.011 I ho hit thoiiiyon i ai l.n a.11|I4o| uml .hl tt..ss'i hinUi/ -I I I I. .1.1I. 1 'mlo, Ii il"I s.I, I 1 !9 j I lu I lho I 'isits'sI Mali'4 I It. Its .ailn-u| unuUa%. limit r oi.r
  i l' S t'.M'h l I lost ll.ltl* iMI-illl-ltrf i ill, I 55. uul,, >
  I I : .a lil-tri-on,, ,this ir | r I
  o.U.I I S I"'A'S.ii.k. \ '.M I ho : o'liink train I."J.I t that I tlioioha.I l UH-< than |.ii-M-nt Inilii lliat/ : loi'iililt. 'I lio-i .n ti anjni lu-. HIMlot 1,1'l.als'r| | .1.1..1 | "'\ \ tilt, ,sast's. tl 10 III 1. I- | uiul ill I I. <>i iu I lii-rniany. \\ luli-r u liialU bi'sIPVssts I*. Ill I llu'l4tr..llll| ,| a. *nih u. mIIW '
  a.Jk.s.'L.I.-----:V -alioiit.5 HI li-iul V 1 I 4 .l.ij.l.i lln-ru I llu-ir l.isili1'iii .,
  | I. t iroji ou
  : d 'I. ) 01iis.o, \ IIllok Iliu -.imlv li ill r 11 iiu IM-CII xlmtttr lain
  'V I' ..105.0.. IIIJiv a lifnvy of al lho 1"II.Inn"1 1 ltl'1i.f tin* ualir ,..sts'l 'It. s'.h|
  -- 11.1 1 'I."i. I H .llh. niall li 5 ill* of onlv mm a1-rn orIwu. i si..I! ru ll IM1-MiH4 lf IIM.III4I illlirttii
  < llkI
  J.:.. I"'I.n' 3 1..lsV 4t. lilnir.Tho. 'I"li,. 11.1 I t '1.tgs. 1..1.. I 1.- w *.1!1M' M i-n, uiul I I it t hit mil) IM.i,, a Itullll.tilliO t s-i, l4it%. llulro.I -. o"..", ..MI'M M i Vtl..mk II.UI.t5'rjss' I. I 'I IIH I Imul: in ti-iy highly iiiaunr'5 i It.rP-.i| I In llu Ir |>r..111& ty tl 'ijautt4. | I.s.-h.
  J I I9I. I'k t.** tiro oiktt huh "t. 5 oil I in Aiiliiiiin.I tti II ,! mtiiultimi4,4ni
  il.iy lotto
  V :;: lVJllflik.5. 1 '. Jal.ll".e| ; .1"1. "' l'i'lJis.t t--s''itt'l 1 1.It: U luial I W44UI I utut.l.uoII Kjiiylil ".1. I I. II *|44lll 5 Ult lllM.II i. |lli.I III | ul> Ilk**
  I : l .->.-rul>'...'.I I't. \.1 I It. liail, ,'il.1 wi nun It inrio-ity ttillitliu I/1.\1"1.1.11"! |/1"11"|,. 111 I n lim.i' 'oii li). imiiinx, in lontnl 11.1 ttiih I lining | ho < oiilifmiiui' > ,.11"I )sn|1|,. stair. Mr I II. .-,.-..1 I V I I | j/ol I lulu HIM |is'.sI. |H 4i-ililo '!, |H.rtiiii'iil, uml ouiit-4Mi iu OHM r* 14Htii' -

  r.i .4 \.1.1 l: ilinatltaiila' of a -Imuly hky u..la.I 2vliii I I"_rn itHi.iiioii I : | ul l ..ni-t; illo, 1 K ).., It,I '.1. I h.i.I'i"| .t tlMull. I'omliliou. I Ilm grain {Is unto s. lu I Ihv, ] U 3y* in u. t-iH-i-iul r-tt4rl.
  .' rn.I.lli .. h'l.I'Utl: V t h I I ""'11 m I.. 1is.-isr i ...i.I'rll.t"I"| 114In .,iufir.l ,...ssiiI.. J I M l.ill 1 in uL.I In-il I., ti-iy I Ihii kitou I I ins
  Vi 4"" tf.W 4..,'Lu.\I. I: 1. ". lai'k ol".iIi'h, tta-i iiooi-4-ar I IIi .\ \ 1.1"I.m.s I\ 1 a: n'pail"t- 1.ill tin- |1..1 I ('' 'II".il1 .\ 5s'st.I I J.t :mul lonlinn- ->, ".II. J .tli.l .r "nMullk-,5 liitfliu*! ami |MI |l's its 54'IS, it hero il !I. \ 'Illi- ml.'4lH lit,. MH.4.1, IIWHI--h tUlll.ur $ .
  V UI"Ii,1 .
  I'. W. I I ) out. the unit l it: iii i-olor. a. I] liii., |''il it.j| I I, l ..ni-tilli- ami Xii.ilitillu l ll4, Him I II not I liki It lu winli-r-killoil I iujnrnl .lr4 tl) i uli4--il.
  I. I. : driiiif: \ \ I lli.' |" |.pl" ;\.u Oi.aii.BM'| I | ..11..1 ,":"-\r aiul, pilot ii.iiimi--iniii-i S : MlllillX. \ \i.I | "u'|1.1.| ut, 1,1 5ts.'j,5 or -
  .Vrr--iUa.iu V Iti"."" 61UII.U. Itad aUIwp.l ami fat oral.to iirttouhl Kiilioml: ttill -.11 Km: nr-loii I M 1 Vsu.l l.t auv ta.n.ill) mu l li a' otiilluHniX \ I I. liiil) ItMiH* ni Iso inr ul I Ilii'IMfiuimiiiul
  I
  u iili ,. : 1"0\'e.Il 11,1.1 I"'.1 I'r I > 11' .1 I I'n kiln < -I t I., I 1'.r I \ ..1Hi I b imMu. \ or ilioitiiin mil, or rmnlhriinxumli I ;llw f.uiuu IMJ> ***>U4 t'f (ttr I'll'rK 4l liw1s. !
  oL.I" .1' a.M '11.11""'"'.> INI I intirc.linv.houi.l \ iiioai" uiiof ,. I niotiil.Iji.lii 5. 1'1 1.i. \Ii". .1 Itn' 4. .
  I I \ 1..a'.I. I.| "il"I I 11..I.lrl.III" ri "u-u r I lho .nott.lu .
  .. 4:3.51.. ..iul. '5 .AUlal -'.I":. .- 3 ao ilU "\"I.ull.I"... Itlf| ('1')' our i'l'itam,. 'i--. 1'liivlinof, Mmi- V V V VV I (.mii.tillu ul I oinfain for Ilio rmiiul I i i ilri \.,".., I II 1 al's., 0%' I I H.e |tnistg HIM nmill lioliU av \ll.
  ;.. -. \ I lliir \ U 'I 1 ht.e 1. h.s'i" ttill i IM' ..al.ttiry .- \.555541.. \ llli.iu.4, J K 1.n.tr'ssZ ra'oniens. uu furnt |4 rt -
  tt .
  lluUU rt t r. lynr |I" on
  1.14.iui inilit-il ami ;au-
  I.5M.owt. is'I. 1'1 I. tto 1,01'| MIOII lu I":" : I) uliiih iiowiMi-taiUhurnliiv i-mn-j ; i I( ,nil Wttrwl.i. \tbil.t agoiIi ilie4Ht l ii|> uml in4ikiH, | out iu imr.l .rli uUr. ile .
  ... I uml
  :KI.IU I4.UII I | | uu ollur iw.f
  A .:.l R-klNVfl.5i 1..M Ihom a .1"(1'1 Iris |4'ris.r lu.1 s''sts..issiu'i .I..il; Illiit 1)4)) ) I limn I.. &; \. .si4iimi4' ami | .1,. ,11X tt il.mou 5 I 1.5,1' sI nil ll4 lh., |>ioM r ili.laiuu. U lien I tin"t
  r 1"1|1.ll.I.lr..r mnniiy Insist t I, Ml ml liwill |it' r'-uual l iulb
  111 itrajl |4t ||hut| Ii4'oiiiit f IH.II *
  : l I. |'ns-o5.-s'tuu.|
  ; -
  an < ,
  sir II.s5a.s.s' 24IJ | .Ii. IM- IT llllli 4 lioat liu millii-iontl IM
  yon-1 I' il.I'I"'I.I I li.5kI I ;'Hlil.it >, allotting I ... ., ilr. I I'I % griitt u hy lu
  .
  \ tlarL. the |
  1-IMl I1.Us.hi1.I.3, M uutblItlrUll.ll ure-4-iioii 'tliu utah II au lhnlirumn .. I I Intoili' "il 1..I.h. %
  II .I I. ''' 1.. ,luuti-il I, ill4 I lliiiiin-ilonl I its'I I iso I I I. I'nI.tssss' tsr's-is ,rJs5'sI nssad an.
  1.V:4l ,.os .; .111.1' linn-to i-il I Ihu I ; by Iijg| a
  t | ; .
  \.oL P.1.4.V 5lFtls'IlStIl.
  Ili"t; |
  liri-ttmk Molf ami for anhour I i Iv l b llhil the isisi.I 11".1I..ili.l iu
  41 U4 frrl-i-uil4| M-HI4.I.
  ., 'rl j Itoul | .r ) -- <.4 --- n11, M4i4lo| I ..4.TV I ii.u ili. I I'UIIUI iu ikiuif' IU'liit* 'j4's.i.iur| rii4uEtIII \ Ulll) I.I, IU-lt I IM I : |, tin) irotiil uI"i..1, I he .,uirion.'1: low J.n I k" ami hit t'liii, rli 1.., aiul pntvntiil .-- 'I '"I' lot i>r ,rjp I io: .ik riiinio. ju-i itrr lull in lisp, .South. aiul .....1 'I' _h_'. I"IV U4.br.. | iu Ihe ilrilU ttilli a lool tallnl tslistI. uill U r. miA.iluu Uu Saist t1sl us' r'

  4. ,I..,| II .h.I.. \..111..1. 1'.1 I 11fr .I..it.hl.'Ia.. autii of ii.. |.arti-4-olon-.l ,1c'l.rroi.ir lit I ih'b.1* r. lssiis.t t5s-.S.ii.a

  \.L. July 2'-If 5tl .l.i. -I| |hilt 04 UI.lu l I Isis, ss.li"rt 1 .151.1| Ii. into 0, Is IsIs lint riuiU of I HIM
  nil ii's ohuin a
  ..11.1 ... 4.i.I. its 1'. ""... It I"I i-l-'s Illal : lii-ry r""IIiIO. our I. -.I.I, hol..II.\\ tonu .iI.I "f | ( IIOUUI :" U.KH. In-ul Iii '
  .Ui 'rIt'.h|
  "I'.W '' H an .irjis-ht', i. lo |I.ak onrttali I M um |111.5.1 iSif I lho oailhIliom
  .
  t V 4 J. MILIuVfi"i .. .. ..\ I Iwiiili ami ulh1 l.ilo .n;ii- iitiof a !jollier II.ill. not alt'>,:, of minor'i I' I'ompl.iiiiK, are ayain iii u"it iI, I inirilalito I how it. ( '.;'. "itiiu .i 'u l hau.k kloiv"Ittlio |his'. |hut J. I. ,. '..... wl.u-t.! ttiululuri ) 1 I i'/Is I as i .1 I al I lho fiuil. 'I Ii's, ri11ia1lls Cll1ll1OUllIIOTEIJ.

  tiry lro|.Ial hereafter, Ihe ili-j'tat Ies.itsist.Uiig i i .-uii-i.li-ralioii. :' sari i l's iulru-lml lulialf
  ljt... lV.i o.iU ::' |1" iu.riit. T"a uhhli vuuoul.UmnpI.iiii V .Ih.nilom of it-rlain hit.1. I thirajH-.l |.|4iu Iliu i ) I I. nirau;oil l I.) lrl.i olinrtuiti.m. I l 041,3(11) grott n
  .\ .Jl .11. >:Mb IU.If Hill a IM1151 tistI Mjllo.u I au.l I i Issvss sir HirU, 0 man xirlmt oul lln-
  ,
  Il4li-iii.n. ,
  >.. Mllli.ll.. 7:.0 |1' IU.An 1 fiIho '' I no.".1"( pilinjup i I-. amloHiir.arlii I _.__ __ I|I w hi'ut J'lault in or.I. that IlIuM' of Ihfami .
  it.- ..11..1.| H: A !'. lu.t i.r.. wl.l li of itlr tt 44 a guul .liuu.We : .ir.( ,",il'. ] ll,4r l of', -U. in front of Ir : '
  ; t tin' .I.r., ami mo-1 I ." I: : IUMH| : : 'Irt I Iso I I : I .i/uiuuy IwipUioil lo-'i-lhi-r, that
  .: l'.t_ uj-r. L'aV.NI. il.lu.i: i''. I'o' HUJIII.Ill I mo.U-i-lIt, .1, 0.1 iu |II"| imaiia I Ii I. sliris Sac '! 1"11111..1.111.1..1..1' $ls &) % ill IIaIsUSli .
  tt-ry i .I Itt t .I %
  I .1'.1.1. Mlimik'-llu. ..u ( (.t.nMul ;: i /eall 1155', |I. ,Ih( Irats'rsiiy iM.H.i/iiir| | ..1.1..w.I" \.. .'n< I an i-xd''11 j 1 A l.iuniim .:Ili".1 I ,.. for i Ihimall ;i itu I ,1 l:.. I. I.. ) 11.1. \ '- tin liolil ma) gnus rt'on isssL' rrgular. ,

  . %: a. Ul. V e'i'uu-nt that lr".o..* al4y> ; t'raiIi.'s', lnlr "liii .late| | 1,1 a< t-t wrlou-ly, intiifinuilh trtt.l. kiimof flu .,1.1..1.1 l l | naijiili i>. lu-l, !.,. I Win-it lln* plauu luvti toiiimimcilj 1 hss.nssssss f-.r list r. i-.ilim| i-f KU..II -,.

  .: ..s.f "iul.Vi-.*tiljiiii.-> .nun. null:xt 1.rrifAiii ii.j. rttutl. |'t Mitt my.Miii.rti '*. i show U.>1 front in flrtaliil |1".iliul :i li-.lirrmi.-u of ,....Iil; r.j hull| t',, AlxMilevcr) t timor Himiiumili.' ui* l llnl, .\.,.$.) ..ly limit I I"- I.Ig I iu fl ... I ly 2"-hsss4 {j ipsg, HioM.ili I< Ihorouyhl aiul mu- JlMr fjmllwMwr IwUtiJuuJH vb-iijiiuiv to ,

  s. ... ,'. l..iLrA.5I' ami that Ji'i'la cil from a |1.1.lr.rl 1"1! U.I.II"r. I II I. iiol ..ul! j | I 1 i. it lir.l i la.. linii- pin e. .i. l I.i J. I.P'Ii'1.Is't -. i .1 4it ly a liiro.l. t-Hlo-r by moan of hamlor .i'.ni.i| | lll.li 5
  1.1. ou 4niallo 1 It Iliu allLulioiiof 'I ili la of Hi"
  ) I Iyrf
  ; ujioii Hf.l
  ) lim' Io:
  1".1
  .Iu1 pu.wu |
  1'1 nr
  1. wuoorfort-iuu
  -. pott cry .
  OIMr'l. tiuu: i\ tilI:4II'-\II'5:
  Ii. I & A fi-t-t a hnmlro-l II"'r rrul : Iliu nf llnc ..11"1
  \ Ut"L"I. .s... f Hie Milioo to t tlioeiirruai Inn,' .. I Iraiu IIl.ur.l4) I l ilo. s.i
  \ 4. ,.. ..14.. "UI" I II I [ "( .- oil tinI I I'. & .\. IJ-.a.l: U-l. plan!* lrot lf ami nothing', but Mill IIK| | il I.. lw a iut T.-l |.| ni't'Iy| | l.. till
  V ,'oulllule Ut-u 1.110 use aii'ar'I | | V .uiltaili, but Die Lu. i | i i. .. tthatt\ waulfil lho alIt. hit Ual a1
  IVu.at.ul4 uuUIIAILT i'ItdI'I.b ". ," fraught I in-K' .t ul liun-t .. Hiuibvfr ., 4 s'suuoiiti".t.nJ. 'I iu .riuiix, U4. ...1 Itt tin' I I! 05 ilM-lf isisIi t.4uo. sI f's I-I5ss.i.e4. p4u tIiniIss-rs-.

  noi" 'I aucv, IIM] I tti-y u ill ai I on Ihlt .n '. | .ill "n-at .1,11., a* lire of lim IJMT. In i'li.,kiu II.u.. )161 4, t, *., Aiiif.Mli, IHHJ. j 'Inn k > .r") frt.l htrar ( oulol' or- |' Uitttul iu irow.( 'I In-ro ar very .rMoiiiI FK.-I I il I4U ua, n il lu Lirtv r nuilu u.It. .
  K'lill :
  TUIIX.*. : :e>tkMi ou-w tl.i-re 1 IM uo I..e.4uyUI. n-. nuy roull from the 4. 1..1..1'l!jr (I..iutil tin'm uul.' hut iu ui4iicr: ,..J.,.", t'uo.0447i i.s1 : .1..1 ami Ihrottinx I; tin- ; I Ihvlra.k.jnl I I I an uleu.ivifailurn ami of troiw IkiuUartfully \. ItuMt \ I'eiv.
  Ar' m IYua.n frrNsls.u.5 a .II t.1 M MtuliU.-ally 'I hil.Ua -
  '. :.* i our it. sIeu-ostnl.so..I. xrown. ju'iI-iis I :: Mi'l>jt .U, r la.
  ; ni-jrly
  V L..ssrt.r. MilUimr ...4 iArrsb. n-H'aiiuj| I (.1 I t IhU klu.l thou l.ru. thoiiM. iiutUi'XTl \our. bf this, Till .'/:UI1 aro has') 1,14 I'Liph-t .II'' ii'.. N'lUiil) j ) .- | 11i5.5551i1)| m-tir iina iuuil oriliiaril

  I-iss.s.. 8::*.4t.> ,3 '1.1 I Aftor uttiujf the li"' ./. Ilio rrou. 'J i lhuM cuii 30.. loilay,I.tl>U ,.1.11..1' [= al lu OOllllUII'III)' )Jl-tr| ( .9 .ul.j.I pn-paling I.. trI a iruttil (. ) nnr liuil t, ami tut ilamatfv t'assIt a let i of iu I Isi's cuss oh r, ami I lim irop

  .. | ailjonrmil lu the, (I.a\ amiJH ut I I who) hate force iir.ViJUlt. nsI ansi nurt-lv lhe rullivator.Il G.ForcheimerIMttl
  .
  .r <
  1"1 Ill' w Iri'l4 U "> apiun-ut Ilitt muni i atiuluu parly al Spring I'ibljy tI.s'jrr.sl h'.nr. 51,14)' uf lists (rain.JSTJSWS.. sy's |1.5)

  I '3-l.| \\ iu. lliull"iii. tinaull, .ri/i.I hour .1 lito In 1"6<-& i.My maw...r".j{i I Ui-n ilrUt-u..l"pt lie bttsa fr a I.I I.. .rrrr. Tlmrily autlu.riiie., ....,1.,I Il .lillii ulty i 14. waul of ttaui : ;will gitv : U ni..s-risal t l llial >uiU |1'no'isss ttoul.luul
  pay lu 114.1) lu in this louuiry. IK-
  a"bl Ihl"'OII' reLiL the bal j 1 I furuiuif;liouw at oVlutk. I I I ''i i......I.le.1I." thru .rj r"1 b l r>'$k haMl for ro ant ollu raj i i-rop4
  'I '1 : 1.11. UI'| i'V''r) l.i.; wta* lu yot ,jour 1,1,1"ul rnrzp: Hut ilu 0t not gsa iu obM..iu> nni.

  \ n're. \\"e are Hurry lu ay that 1"1 pallaul I 1.il) railiir t.a. il.oi.nv" uo't I fur iiM-n.ham. In li'I.layl."I.; if tili' -- .... ) GROCEBIjIIVKNK'S
  : rVirMi ft gui "'0. : aiul I i t U-4of I hiss I I i'b.rl I
  U", 1.. r .. U ll ull.urt/tHl lau'laly. < ; h.ur.srius i1.. Ith.r.I waif: 11.11 l I"j Um! kiujf the i.l.-ualk. Iwntie. 0 Ou ) onr ('I.t.t ItEms..Is&i ouhl pay lali.fai-lorily IrapplitiU
  .lur.I. )
  .' i bou| lliat ill jiv another ititir.laimnrtit f re are out auiUliout to btuJu.l ( tu 4 Uou-it varivlif iu mailiiuantitic
  for likcjic I 11'1 I '< lu it '
  suit I of ha
  'ht "" $ atrasle. / >oiuo I
  tu lh /1
  \U"UJ. bra the tli. of this CUUM'qII'oiI 1.Oisie 0"1 IlIUUlr.N. |I"rly rats KU ;\p, .irl"b. ../ >><4 l.k AltwuMi. Sts,.). ui}, 4 brrUwrx. bt *. aUuut tu h IMS u' txl lor sin).
  ttL; Ho. 1 .. 111.1 ) "I, ... I |1".I.le for a ,la-ly tu all ..al) I>; ami ollM-r pla-4-i. W'. will U t bull tan. Hint s.m n ue* liiul f, It U rcrtaluly U-IIrr lu till sane atm awl I'1a

  Mr. IL K htg IouiIsurs-4 Iss I U l iu a '..r tomul4i 'aul luuul, ami w .p frllo.< ar u..rl..I"u'( iu IUealuff (| great lUv .liuj'-r of ..nihiuig k'.5rio I II I far MM.ibie ar."I. taai II 51410,51 t4MNft hUss5t* Itut rai tl ()L1MhiiTE
  r.I. .I I "I $ I| t\ erj lliiuy ( ) or ,%sim( itBr I rro(> now > ou four acre*,

  i!t-ui uSe C.1Uimr.UI" litou; i arebUre they Hill .L ".r liUtrallyfor \ .anti ... ..'I.t "I a. r.-.ee, WrlA. 1.W1 Laas4us. by U Uiaa to try lour uI only ral<. limIt atrwji Per '

  4 ( .Ial UK-rit II. I. fcU* .! wliUlt I. sow MI u/Uu bt
  forio. ..Uu"ul .) .. ) .w.d.a.Ie' J I I wuiua oue iu a uarrott pa-Jgf w"ay, I" ) MUM. ,TJ* n a UwU ( ra<* :

  .. 'J.. awl KfcJ n lutuU-r, 1srrn.-i1Uhsa WuriO.if :i: .:  a
  .-.. -- y --  : J-" :


  -# ,- .- .
  -------- -
  -w-
  -
  _
  .
  ----

  -- -

  1 i,


  _
  .'
  _
  ---- -' _. J
  '- --
  .-- -- -- --
  -
  -
  --
  -- - -
  -- - -- --- -- .
  I -- 1 : : r. ( : .f
  I Ii \\ I IIC, \\ I''IM'I. .," OM ritHUinatinnof, a i-air. CONFECTIONERY \IttIIS 'OSSt"nos.
  .\ .',.nr Th<.n'*ti'l Ktx.t W'rll.WM i lIillnlt III HARVEY & HILLIARD

  W" fl \ li. .,.1 .lnl, > J IT I Tin, h..ti.1. I of 1'..-...'* "iln h.i: 1 I...*>iiIlitTn'cii1 'I"Ph. yp. nn-1 Itiat' at time4li.: | ;: .
  'HI.
  ] & Co.
  ; : ;illi a wli-iiiijr''!| ( I" a und; tlml'- I tim Oh. ,- .JoiiesViIIis ( )
  The" :M' ii'zin, gaq wll the iiII'M '! MUII, ulc,4'", ." ,-lirsn!. .liroli..** ) e I 1\ ": ,jt- J ,

  from nliirli ran |1.11.1|: ; ),. V pen frr.m. I tier,'Olln piii/ap-nif-ni aftrr ira'liii: nn- of : cut| P that'* t Idol ami! la.t ti inc. ,\1 i I [ |Contractors and BLli1ders.'AltllLtI. STAl'LE ARTICLES.

  the, 1.\(. \Vhpi-lillX. I Hill I I* HIP pioneerrt ; iVrk'\ artitlri fttlf.-iitiir !frirl- l j.i M5min Iliniiiir-rof, |IPI"III or IT OII' wnl!' .nr' ) -tsr ui U' 11-

  nit i>f 11a1..Iuilr.; It l''1\,1 l tn men I.) whom, ,, tltov are N.zanI: I > er. h.'t! Vtn lraw tipsr. ml 1 t-t.,1. let

  | mlitnrmo'l ( "..viHiM) aliDn-tnlipy 11'...., to ilrinkiiif, keh that tiere !I. fair to \ hell Gts:1E3RI: : R
  I all of HIP nil.r". now makin IIi "' i 1. E
  |1'1',1,1", *i"'"nz! inaT. lhr. "M 1 .Iwfc it". ( .**. ILLr(1i't.... i .
  i tn' tI&14 villi",. It wi nhl | |1.1i.! ... 'What n-oulil' \\ p \ItO! .I.iiijiI at I I ihe miiekl". toO ii of ,I/innhoIni fm I : A' : V

  I for" oil, not pa*. 1111.1| the (rt'at fra.- I 'Ii ill' nHi i a out ii with;, hi"Liii full the "I'| !..of ausrhf ij; >. 1",11 niiv ;; 1'011:". ".\1 AMI l-.MMc". >r\I.f. TI 11:1,1:1: : :. i -- -t '

  I POU' re.prvoir wa' tapf"">p'l unaware.. of (oil/in1,,, wa uliipjiing" ; !! U' oil, iilil ? lnnlnn.1 on-i rin. any 1:1,11, |
  I tif-l thrpemilp/ niaii-rinlhe I I I Jlllrb*I II-1 lie IIT" iwx-r 1".1." | I It-1 arriril out on | >r or gauig.lhic.g310.sniI'i., tint, '"1'1 l.'ll I 'nf'llnl tn 1'11111 llt lolP \11 4 ni II 11' *>lieltlnu, "\0111.1. i krpl iniiliiiinlly I tmkpd willt MILL FINDINGS

  I an well na* 'iinkami, : I I. h;'w II in n II inilott Mit|'ur!.hIllt nhili"Dr to lli n' timi-ilil.mul ill* lor 'el( l uk: i ,. .1,1 here
  .li-p|>c-l well In I lie wotM, !IIngI IKVICV ami! I lia, < iivcr la.I: aih. lirintii fur or 'I'slili-ni'-nt; .".1 hap hi* .1 I lln i Ki-.t-ui-AM, an |

  : I 11'\.It'II.1! : feet an-1 .till fn'inyWlipnailppthof / ; ,1'i'c n. month, *. *ml,I ......11 the sir full of citri-l- |Igc| tai..klul. to the, lunrlle.. throii'' Ami, I ( :LA.1 ) I t.N1) I'AI'I1IOHI ) excellent !A'.nih! altitI.hV :, (.IltI'I' ', tSlmvols( !, ] rot) Axes, .Stiddlcrv. ( liis..,

  *'1nit :3.f": > fet tva t luiii4'i1| |' | ntitor i iratMtitr nrcr him withhiintiusc ;' nithaniiltiflna-a-M'niii| ,II,Ii! lie 1l.]
  wa rearlip.lthe, tool l.rokp'' ami were twiiivitotrn' IKH.I.low nil au ii.l! lie I uoil I.OiotiM iii, | 'Ira.luAI.II. win, |.. hi. ",..ha, ki. ,1.1)up i wil 1ii;. ". ( Turning!in: all of its Urum-hes.! ) tIl Rtv.it nitra.-ti..ti r>f 'aiIl1.l, Oils: JUUCliSlithts! JUiliVS I{ ) ,
  :
  Jpfl thprp, anil; f.ir omeiinip wa le.- ly In e.itor| .. (lit ,liim. attend, a few lii lilileklCMloilnn.l| pray tlia'rit tiltic 1\'n .\nt.I, beinun!
  I -.rtPil. Then I new roiipf-rn. lo-.li; li..Mof I ward! i-iiii'; ".... nitii their rot" '. anilHknina 1 till ,I.io.1 lilp<. t tdo, Litig.' "".llhl'.t lie .-k-2-gcut4 for set era! nflliplKM mnkPt.f WI XII I I f.l.s. -TaOl -- ,
  I"
  IIu.,1\ l h now t'ipoi-ou-ly JrilHnj'for : ; ', \ few 4niiiiuiT' innliMi. |1'"IIi.>! Iniieklrl.Ti.li.f.., 1 Iton. paving i II |rroit: I I Iel '! Hi' mnkpn, .1..illl| of (fine CHJAI.KoreljfB .-*

  i r 'lialK' coil >ri/e fijrht. :and! if lie, !i.t. : A.SV iizi :. ami, l >oi.eLtie.,. ,
  : l
  1 l.alipofllipafonai
  lli<' grcy flnU.\ 1 lie ropp lfl'I.1 keIn to "". .Tcmiuy' r"rl".I.| 'I'IN :I\II 25 and 27 Palafox Street
  then IIP. rail I think, I alxMit ,,1.11'I.h'l| | | ( a it I. -
  Msrrli,: 1".111,(' nhle, ,(.flh ant 5..IHI' : IIP\\ '|iaicr| mail. lit lie want* 'in ) AlUnlMMi I'l .if K I III..

  pt in lonnlli! '", and treijrlilnPtcral; I heart liont t I" |lira.) ami it U l lct t to Mil. |ti'l.tinaliou! ; AIII'U! jiin II.IIIIP to in; ,.".i'i.tocitiiKr.: : I'.S"f 11..1.'1 l.A 'I 1..1. I'II'ils.Xe. .

  ton*, partcil 1 ", l,Ml liiui'lrnl, fed from an alliftlonati' n.lirn to frii-nd. a.1 l il.-Mr-r, PARSONS'S-PILLS '

  the |oi, an.l all pITort'* lo rattli, lioM ofit liar: up ntil, .ky lill! P.r thorp 1 I. ii'illi- ; K. k 11 l lt.tv< .. -)(! -
  inii Hint ininrr--. a yoiinir inan'n: 1'1.1111.| 1 Iliili I'lh.c4! for Cattle, -- I'I''SlncHy
  iron
  \ and draw it out with the !great' .
  : taiion. hj unit li a* to lute hi* I trunk' at* I. "I.". I rul"Irlor.lillry. SIII.KT: : AMI) :. : : I;AH ; I-iIIlx.i.( ;
  haft or drill I at lie I Inter end .ftilol.The (t.t.-hiiil l liv the. fiiilliiirilic", for an otilli.pior FirsC13! S in Every RespectCity \ IIS. I'I'I'1

  1 ,, wfllk'"OII'f'f' then <1i.. harjred, ; I lull. I In :rtil.lilirm aiitinnm, I Ithat inr; ..;\ \ I.rle. Wf't realiiilla 1 3r VKE2 TVETV HICII BLOD:: I II V\ir." AM ) SrlltCS.AMS. 1 : IT\II' I'll-K; nml I-OIM-' .
  onr'otlim lionr for Ix-tni? \\ M-,I | t we I at HIP ':ak of a lraft ol l th. I \\.1
  ; ,, npp"0'l HIP well ahatf | | .
  nn.l the 1.itbli Ami ', | lbs thr entire .
  mmptrMf t _
  ;III 1zI'I rijrartlrlP.lhataiilir.tr' III I the, : 'horili.irii'of Mr, I nfrnr wi ..1 1- i I: &M'AIIKS MHH i.i.s.v t1111' : :
  :
  I iloiiPil., iijtelilllcli'lcnt( Omkcr lil'l i lIor.t,1 '...ho will Uk. I 1 h Bl'. h la I wrrk. ninIIP tr.larnl ta oUDth..h. iI C'IL\SIII-\
  l l''IM'r| .HIT from" s a. m., lo ii |I'. III.. "f' AMia.. who lienl. wa' t ) l li .> nth thins Frmnl('unnptainus thefill, hate no I
  no thonphl/! nr finittinjr: work the work.Additional wilt! .1 air I tliat I tlii* a-Ui'-e lo ;riil nho I "ItI-h"II trtu.l."I l'liitcUn. o b. .Ib. 10InI.prartlt rrrjtTr, or suit J mmll r., :'111.. "ri-i-i IKS.: I'AIMS ,\ Nfl OILSWIMMMV
  i-ar a.ln ) 1 he, th.11 .10
  tool wpre )l'I'O-II..I.lIn,1. onIhp arc <-IIU.T "-<| to drunkard.. l I. lill tn ..1..1"1'.11. n\'r. ui.. H.HI **i-n.l for .. .). .I 0.. r-QHTON. >H"5.I .
  ool Hotel I
  ae for !ll.( .. p.m.hl .t E.hIhl.Vf: SFIl'I.hI.: ) (il.SS.T..A..CS.K.XJB.
  .. ,,, IhinI"a.
  I Dili I Ift-t. work wa< rpwtunl.' The i f.niT. ami if they, \\ ill lAkpit to Ilioinwlvp CROUP ASTHMA BRONCHITIS. !
  I .. ami! *lii, |ii I tin drunkard, ln-foii, itvrrl.iliiial irtiitiPits iiml fr tirp tnill, ,11 jrnini i. Jlll'iSOiJli : '_..'
  filled,' witii,
  A"fltlt''T. ,
  well wldcli 1 t. dry wa' water '
  l I. '- I* I'm "lit' ', :and, t tlui I make h llntilip.. of J :i ,amiiNantifiilly DIPHTHERIA I -. .. ,, ,.."
  .
  a4.i.1 i t In .ll-ntin, Ilia r We. ajrnNT ; .ill.I..i. 'pk-n.li.l | ._ ov -St ASh IL. ii 5uI.u.s rs IQ
  lo ,, ,
  : tliem'l" e ".1 t Ilicir niulhrr. IIAI'I"| | y, I | animal t.r.uuubt1.I.ltttuiuiLZt' ..._ .Y suQ. "I, ahsssu _" : ,
  | Ed. Sexauer
  | in.tniiu, <'itl. wa lnrled. amithe nc ttilltakiDIP" ili.itnp, m a uliijijiinz .MU Proprietor, .

  r. wa caught and lifted "11'' It fnini' :.1 drtmkanl" in r" i-r. l.r JOHNSON'S ANODYNE LINIMENT l ii. I"".
  .lotI|
  ,.,III.lw..1 lli.it, after j-etlinjf the ) ,in.I, ,in.tki, I lltrm a |.ri'. ..'iit 1\ ""I''' I tlipyninrri f ilrhanliiiXPf, a("tar 1 .hll,'o'"I'Winl' ] !i ".. .,...t L....liUuf nt .I V'i fcfTB.II. ....l'kitWCOh. ... .n. I 3lr//M.: .AM) Jhml'CI: : I.UAIMXO CiUNS,
  tva | "' 1'M'r' ynnntf: 'man.' l ii'thiiiit with irCnrli ii I I.nmp on. Theil.iiiichI'r iniA' ., ,. ..""ai..1'''1o. MVtO. -...._'T"-I. Clerk
  V54 pVThpLVt .
  t.tqsheV. .
  E. J. COOKE
  ro.r would have, & .. .
  iirker" :\ ]
  > taut
  a
  .
  ioH| ,
  i' loam .IriinL.inl for !loar I tliil I
  mi ,
  of I thi vaniM 1".111',11 l It.: I and
  I., IIP will, il I.in n (to i l IOO-PII It from, HIPI! lit n ill n hip ii'' ." >al''I(' 7 >. ow ( t III-I uti to Iw.I. i ntfi.Hnui it.tti faf,.. ; Cooking. Heating Stoves, Grates Etc.
  i I ;."'i.. Bullion.I '. 'n.t lull), I ol _Ikrltd ( I. l w>r 541 m ,.. MAKE HENS LAY ,
  ; ill'ill at the \" ,tIflhII. a< tlt"tI) n. fa; .1 t j r,1 Inle .si.t, 1 I. *' nh?>j.. lap Pthfl4i. .. naVlHNMENT: : ST.,
  '1'101' li'iiniii Calliolir. P ro ts nit to lii-iklp" I l'a.,ih> at '. I i-JiuSI. .IsJiI' +f. p.? I ; I'.l.'IIU.I.x.: : : IIAl.'MX.: ; UUlllil.V( : A\l l )
  nn.l rt.nl.1 nolU, lifted with I( I the WPak- I I 't'| "p } ldll.I..r. ) *.* *atN Mr %".h'n..n mrlh I''IE' : \rl.fW.II: |:, .
  tuvi Ii.) iitiii I 'linri-li., to tin* ': !gtliill., f-eleral lot uerc o'ijlil! trI ] will. ti.-t.i- ... lity, lilt.NherUUB'ti f'nndltlnn' ,.u...... .1.fl'* ***._* pint I I (; I'IIM'MIV.: : :
  I ; ,
  1 i-iipil ro|1.... FortiiniMy, the, rojio' cut I i a I : ; < trarpr p ( t .***r> b n, .>*.ut bj .kS A CU tm I ft M KA-I: 'II'K "I-1 1'1111"I; -'I.I'\t. ( I.:1: :
  I IXI'S.
  .\ I:II 'l I !liy ttptin., to I jhrpeilcr' in t the I'iiili.-.l; Male al.l.) u-.t h I 11\\11'.11:1 11':1 I'l : .
  "" \n r.'r. 1u1.'h4ih. .
  -lfotfttlierp it tv.n ftItad II4'I ) the |I | 1 1.--'\C u '1.\, H.nUII'V. I : :. : : *, ( ) ):' |-; | r.liiir .
  :11
  1.1'1.1111 .
  t-linll, and tliu* lave.1 a Krent deal of a.II'IIII''I! I IIP, f.iitli.TI I II( 'aii'nl.1.; Anion' >{ Mr.I h II..J"I'.I'I lnnliarc d_ -1:1'1( ,)----: 1"011 S :IIO
  . i I Iwomn. a whii'h wen1 h.r.iuzlut ai'' I ; SiIt' I ,
  : :
  troiilile. The twit; thlnjf), : to do w.. lo II IJIALI'fII"f'IfXT" HIHIW"s Stink 1 ttill lit> lutititl CdMi'i.i-.TK in .irtlic
  | PPII,,',IH (if iiih!. .lqiii t.. lip I taken, I *, alc In I 1ST" forS. !Itt ; I IkPirut '.< Ihpl'\ \)1." ". above I Br.II'hl'S.! a.

  t'IIIOnIho' water front the 'fl aiidpnnipinjf iM-xl ) p.ir will It Un.iiil, .|...\\, an inrrea 11"111' IIII.A..1 1. u-Iu.htt'-.i I l'.in'1 as Low a* an I HUI.M! in Fluiiil.i.

  : a. rewrled to, whin, nearly cof :2iJ.iI! ) native' ('lirilin' :,, In: I 1"\\lr"IflI, : ) *, I Him I >>iiikr. [ Special Master's Sale. .I||\.nl, ."AMI, KM I I 11"1',, I '; .f.S f LIulilu.III l.! I i -.-- ---- \.i) -

  a l.arrel cr1'1',. fine rilde oil wa oiltiinp i I ln.li.i, ( 'PI Ion jii.l.I I Itnrinili, for I HIP h li'lI0jrar l 1..1. I it.-. I 'Hintv.' ll'iriilk.' In -tIIM> ftli ,,"il, .1. h. I ,
  | .
  C'l.irk.Alff .1 I Iili II mul .1. I.1 -I..n'-.1.1 I ithIEi ii 1''I's J ( ) .I
  t
  I OIM' or 1.1'") f'I.III., i i ,11')'. U hen, .iniciii) at I II" t..1.. of Id, Inn/. "'liiri-j 1 i nr.il II. Ic! .". ill.fi n>l.int. i.ut tilt u. I ii.liiilifiinnt It h 110'lhW! MAM'KAr'll-IMMi( 1 I I I'OMfAXV.1 .
  I
  : < :
  l I. relnnveil whieli will !,K> I 1 1 tin \ fr.lI.e, I t'nitp' l lsuti ; '* II f.II.\ n-iiilir.il I In I fu..r-l. ..i.ut l II. ;. I: AXIi ( .\ \'
  I ,
  the
  water 1..lac'I|INirt< I to llil I 1:1. ll.UT to I 1.P t trill ? .ilUiJI; i I I Iso m. A. ..nut.. a. ti vim. users ,sliruliiti.t.t, | |.l.iin'Hlt. I h... I--i 11 I. .1.1iiH4t.Mini I .ITII 1'\I'IIX! 0).eml.
  '
  done, in djy or I Iwo a "Ifar' will\ !lic, >* I tu) Smith .\,siPlii'it ..l ii ri ii.i i Ilie hi,", tI.lt. lie woke ii;.a1 t tlr l IIIi"1: \. r : II I It! .n."I." .1 -...... | will s-Il.|| 1, I lit I : : ".:.\ I t'II.I.H.I, AXII filATK! :.'

  ent, don II after the drill\ and no iliflirnlty l.i.l 'lU-al. ) o.ir wore 4.h,Kimi.' a< the' liI'M, k au.! sit cvrril.it, iy\ h tn t ton i ii I! iln-rt 11".11> <>k2 : ,ini.l 'hUniri-. In i liiin.vri.: :!ih! iliy ..f M-I.I.liiln'r., ""1. nl' I)1 i .\ AXi: ; r.\XI: :l'O\lltl:: :: I'O.\I'\X\: ,

  :. I I. nntlripateil,. I in l.rln/iii, ,: it lo ar.i..t: : UII.2'I.I nt'r"lII, I I'r'\'i...e a ii..1 t '"'i. i I lie ward ( uwt, a'bi' : IIP t 1 1'.1.( > nii (.- ; Tnrri-4,11 tin hU'li..t Iml.l.-". il I |h.1i1.1| mil-. : :1.:1.11:11:1... : .: ":t'I,
  ,
  1.,1':11.111. "lq i-r* in rriiit t the i nirrthni.i.i' | HI I'I-H t. iiii-iini-i MIUKI' i. \01::
  HIP Mirfaee.Vhen thi 1 14 aeeomtilt, \ :;(";1.1111) Crlllll,, .:IIlI..II.t.lir..ellllll.j. ; IMKi-ho.l: a 1 I In t the' par"iisxpJdrokia I', :. .Irl "( n i Hir.tif..,.... *'in-, ali I r-iili. tin. fnll'inill ii' i .I."IM'II'-"I"| | | rli .t .." ,it TAVITI-: 1'11111':1.1.; : : :: '\
  ,11bc Hah-. "II..t.1! 11..1'I .IDIW "Ih l 'ili il it. I n".1 -n ..n inr I Ii i' uu ..f Mill)$ jl.., ( : '
  \ i in .
  e.1 the work dcccenlnjf reniininenecil. I.
  : log with A sI..iip.I "r.l.h.. l !1' di.I"I' \ii-u I fl < 'I I irkiAI.
  I Uilip, ii. iwii IIH
  untrriiicli'iiwinit
  llulth j.iuiu* I I l'.li-iU'-"f P ',.1' ."xirl.lni I luii'.n.Inili'./. .
  Mr. Croikcr tate ". ..- unli .
  n-e.l" -liot. .u i.--.t.ir .ill iluii..i.r-
  I il 11.1'11111' I In I 1 III'L..1 woman, a fll'I"1" I W ll. .tll.lll fHlll-l U f" Illf I llrl I' 1,11.
  niikrlli tinnmr
  I I C I I v'l> | ) l hint .nut ,
  1-n.Bni-ti u.
  i-iiri-itiiti| |
  ; .! inarhliipry, he liaon, f.it the ground.; kh l, ami! j/rctiilf l iloili' it ipjnlie<< Die'nit prlntlipptp I wltli n ...IlII.I..I.I.; ," I .I 1..1.. ... ,.., ..! rniiutt, -, dtir.nx tli I 11..1' limir- .r tiur km.I.1,1,.,...11, .1... .h ilil Ii.l.-n. .1| m litUiul '. I'oMMll.-f I iI (. I'l l.l.l: pnalile him to .J411 decx-r, .
  .., will\ Ri | hit ; a era.. k with I u si J-Miiny-tliili, I I.I I **l it wliffl* .111",1*>tumU. I U.I ln a I. .i '
  he pouidKoto "' 'if I tinKinnll I IMI o. "Inn t kiili i itiii>ii I.I |I. 1,1,1 I lit Ihe "M day .\.l fir utility" .i3lt: ) Aiull't.I.. I"71KMII ,
  i and by liiPrpa-in: lt< |I'nwct I hit ( howl I II till hl-li.i'k f h .r"II..I'r. 1.1..1 r.h .
  { p'MirCatlo i t l laihicul ,
  .
  lall i | tiriuiiiallt. I li I Ii. -"|1" -\ *
  > "I.
  I ilmililpili I In t.t. MfHiiarli, mul tin' ( tilil4t -. l lOt tnr utTuar.vnr'I'1II
  Minn In* > t.iKlt-: "
  ) "I'| ,1.
  ,
  Ihcdoplh, of 7in' fi-Pl, 1ml lie II .1 iliu nwii.ilinin, N. .t. I'.trUti.
  I | piekpt.. oll'n! IVnrp." -bi-: iiiniiU-ri-l. I tl I hInt *if t.i
  I *
  | I
  \ cliilil I il I piriiptli.. I"lc.1 I | |iiiar. ..I'11 I -I"U./i /< 1.S I INMMI. (-
  ; I/
  ill '
  ) mul t n uniiMllit tli I. I -
  hoi'", $lo itaih oil I In imylnjr, qnanlltlo t |1,10,) llll t tiny' ami hunk, 1,1.,! irMikt, j' t t" | .fill'" I' .1..I.a"I. ,h a''I I ,. u. 1..II.I\- I'1)1IIii '
  .\
  l-.tlU-ll.llll" 'In 0 .1. li
  at a ",mall, additional, drpth. away I Iii,"In. I HP I ii i-n cnre.h inMi ;- '! I .'h.'MI|11,111,1.1 I .1.111".t.l.. uuiigl.u.h.' 11"'d
  ('liiroltp: .,imikpr will Iw pli-a-pil tn f"1 Ph| h'.I'y..1 I (27 >' n 1.111) I

  ; A TIM M'KIMMH.t.VAX : (pain I thai. I 11.1 luil.lr-t ..IIA""I.. arclH'tn'ilciilly > the .h.KI-room! ,, ami dilute all t.".....I.'.111':|I....ol<> (,:!",. P.HIIIIT s .nli.!' .otunof.nl'hhl t |>...ncla.li'K I i'-n: ., -Circuit---------- --Cuutily.I'lKC -- -. S C I aild
  Court.Escombil Shiji iJ Cllall1ery Provisions vi i
  -- .0( 'm.iilifrnin, ,, .II ilC.4Ii I I.1a,', eulhier vol.o* I pr.nhl hear' hi, '01!fl 1 1 I Ilinr wih 11,- ,l.nii.1.11... IKTI-.HI-.uuu.-uut.' n n

  f huh HIP I .1.t.1. I In I HIP. morning" ; ."ui{.', 't 11.1 I :1".1.1'1'1'1| | .I lln i, r.-.1. I IK.I.I\II or In :11' rt hl.auitiiii-l-ultt .II't'lo.I
  iwtir .tr. :iio\itH or ii'r.1Ir..I."i1Ir. room f> \\ I IIIJ..II' 't 1"f''IIIIII" 11..1' le.ir 111 alf .- | /. : I IT. r.-iii- ... Ii.ins hurl. l I.. it !I. |I'Wlh'I I ,
  .\
  ,,. hie.',", i 'Iou ".1 I'r11111',", lug. 10I) 1\1 10f"lr ] I' pt tint I (|.iir.-liii--r.. .
  roK hrAM.r t>r. pi 'a\ CM were otpr lie, Inkeil" a 'IMIJ'** I 0 ll II i' ti. HiK: MAIM .\. llll.l. I IHI. ii.l.ii.iu.I| '| | t.ilIat3II'IaI \ 1.\1'.1:1:1: : : 111.1: 1.\\\i: : *: i-\i\1-1. .OI.1"'" .:", '. :,
  1.1.111' clnl hit) I., .. I II : : .. \
  14 I IHI HIPIniproveincnt aiiiianlilM I >ii tl.itirSpecial : I. fir .. \.111' 11' > "11)11' : : ,
  What to
  denned groatctI .
  .
  lui ', put I Iwo In-lit pin. where'. I the. ) -- - ------ i .\ : U. K. till l..iIt 'mAMI: AI .vr I : 11\lltI

  I moilern, tratfare, "The .. uoiil.l ulo '1 ino-t harm., i-h.' I j I ( ( : j I".t.
  alMHif iitkpil
  "Wh"l.h,1| I wril(. a hI 1Ie.l. .Iil Master's Sale. I i.| |- -uini: II.ut ilu ,1 r.-n.I.nil ruslulciii
  I.iiiian Ili-kcll; ull 1 | Ir .
  ( ,
  .hcd, at the :'.'011 roundery. l:>ad- "I'1 4-r.iluhi.uI| | hi, Ihp r.:. v. I'U\: : 1 .ii 1, TM-IH, ih..ir.-.-I 111,1',1.' on tin I ; IIIKitKiins .
  I wlile alxitil t I tintir. .l I tiling,I t thilriniii ,: I naiuu mi ilisk with l-'ifik ila-i ,/ .%" ,I. .t. I I., \vinl.l.il :, I I 'IIM3I'OIU I'Ievids..
  .}
  lug( I...., l.tot: week and I 'hipped to fcii, tidy >' to liiinil, HIP', l.rli'f. ni-.lrr, pin Mlo nil, npph, ".t! Ii 1':1:! the core" I .
  ua' | U. II. Ill l"< IIIN-nN. heriIPF.iniI.I t"r-<-l 1>,", |I" lh.it' lliUu.il "rllirM | ii'iuhj.l.u.I' r.ri ( OF$ mi': fIMilTI.Mir.Nr ( .

  "I" Hook, where It 11I110! tetcd la I II tiC Tie w,.I". ilrcw |I'av that, 1lht, fur apia I.1" .. tin) e.ir: ol'tlir ( ..I I\\itliulhill I i : ,. *'.. ".I. I.l.i.... nml 't't ."lnitifJiri,I *! i tin. .1'| ui> nf ll.r.t- ."..111.. In, .", |1''f.| AGENTS FOR
  ,
  int.f .ini I
  \ nIftier I "' .ii |
  |
  lrt'lIell'. of Hie! leading olfiecr. ol the rh..!.- on ih.or.k| Iifib4.huj'fl'' I Inter.u ,II.,. .k., ,ho 1\1. ('\r alent ol"ar.I)'. ,.'.li h.u.hl'r.r U J..II. I......1. 'M'Uml i I. .lain 1,1.1.) -"-ii l.ttl l.1) 'I'I."hli.| I PAl: .AM \' ci uitilN.'t i P\\r.| .MufNT M IINON: )
  UI'I'I "UU I.
  I'niled State'* mid foielxil, ; con iitt le. ) I II ,1. r Iu nlmtr liiitniv-r., uP'"h .,. Inu1.A. 11.1.'I.Ur.U.
  \rt-ir.\-rKirti.
  : I.
  IIH.K-IIHU.-:
  "
  nI .r.I'
  The lant (:niiic[ made It cpcclal apJiroprlation 0..11. Some of our cxeliiin; ;.'!'* hca.l. t theirliMal -|1h.I".r.. 1.,1.-.11 I I I.I. .." lln- full ... .11 l VXUH.U : : IN AM. Tlt.S; ,
  ilnt .\, I" l t--l.! tin- lion..nil.1.. A. I '"". Jnlru.'; (
  : ) I
  I. .11111.llh I anmiiiiieemenl', : .r Jlh. "I I'.AIiNAM.XMirifSKdl'UIUdN'MKAITUl: I: ; & MCTAI.INK: : HI.tlCKS.
  .
  liiinii for dli' lian'lIIP
  fur Ihi* blnretho p iuii l I t" .
  |htIrhot'| IU"I''MI.'r. K.: MJM..II. Jinl.i-i.rili. I lr.S Jiiilii-iuM if'pint. .
  *
  | ThIs. I |, M. .
  nreMurep. MIIPIII.| iri I4.Ir
  I invciilion of Cull iliJil four hu iiih ie.h ?" a''ki'' .| IHIC,. '"" 11.111' .f n ilioirul I r I "I.H'III. ; | j .. tlM-Muli-of' )l-l'iililii,' (". I nniitj. .4| AM
  (.Ii a ; %i I ran easily a rertuln: tsut I tie Kw: 11.1.' 1 nl 1.1 ImiI II(Kllfo. 'oIH.tli i:. .

  ) war ago they have all 'lieen, eonMruetc allot 1..1'1 h wm I tho 1'1.1\>\ "In' u Ilium-inx otpr thliirriihiutuln4.-'hlihuiiv.: : !' .IIO.Iu.f.''( thr 'IkM IHy .:/ .v.I.I Vi".Vr, Xttl l .. NHJII:.\ 1. I IN .Ml'lllI.\iJ t I ( P. C. IIAN NAN. .

  I . 1..I..lh., ...I..r: I I' Kll.i r.lilinthu: .\|1'1.1| | .|i I il--i 1-l.t.HH.iw,l.pl.I" |1.1.| H tin.' JOHN. i:. MICliAFr ;r

  the powder In tho! breech) and tho !I.)". ucicj for ,IIHI.III, ; I I liuiiig lit the). WTIP I Ic I 4 tub llil!< II | ilmtr uf IS.! .1 Hun*! In ih. 1 li> nf I'i ii**." '.1'11, ..mi., ui ini millir s. i'I.I. ll n.I. I.'I If I-
  .,.h.. ill tihI I.unltrjr.. !', tOo lil.ln'-l I'i.I.I. If.ir.iiHli. .liiuI, H &
  lhakchl! ( the tint! detlation., The, liril-ll tillllilSlltr' till' "f hi4| !I To tiny' pi-rum $41.11 ii lilt: lor n* .ll\ot t | I'lini. 1) t ,'111. nit .. r..I. ann an Michael
  tot | .
  man : | 1,11,1 I h. r .1'1" I log .1 l .r.li .Inul t i siiIIr.iliiiu'u.t : IliU.lnt.':. I ..". .\|A.rii'i.itni'-| : UNli.' .tllril;, I in-1, tiauu MLfl'iini ;
  \.1.11.1'
  yiin,' ronlaluH four "| xkel under 1 H itli."-Iti".lou i | | lCflbil, '.riU-r; ui will I ylve t I on.- I In "'- nf I'-ii.in- i. 4 ..iii.lv' ill I,'I .5 liil,) I II. l-""l..*." I "11... .lM-i* ul1,1.| |i.iinin i tllr.ll ;
  1rI..f'I'I.I. .iuiI.p, ..miltin', I ,,' l-iur ill.I t.-\> il: I Ilin | "'l..r \ ,- ..iiir.f, r''II'"I. '
  ( tsr's Mihx-riplioii Unit l I- | .
  nealh, cai-li or whiili hold tucnl ) : 11.:1'.1.1': '. --'-
  ) %% u-.t Imlf. Ini' 'Ihn.1 I I I'mni} Ia iitiil* Miwi-r sptliti; nml I nn
  eight iHiiind, (if powder, while thin .loliu ( '!'"I"'I.I"'I"I| | ( ir.iml, MJlir <,. tl.'i 1: we will arii.l) >l U eopin of Ihe I olui Ilin I I- in, ,Ll, ..'. 1'.1).1 11'r..1 I I. *J i I. I.- I ;tu. li.-ti-r. I. 1.lr.l I | HMlrlll .uln-li I IF. If 1"1. Wholesale Grocers
  lit thin Tcli'iraii| | II""II"I"MMI"I" I tin' "I,.'r "U.'.i .ill Hi- 1"1"1,1.| llii r.IMI,. |1..1 lliiruiilu.it| I..i .il<"h n ,
  lircerti il-flf hohU but flulit: |10011,1.,, : 1 Ixnltflittof I; -\.1\ l ) tin: in i Iti. .any ml.In** 1'1 one year.n iiiil .1.tin .'I'llIrl| { n .igh. nml, |..rii.li I.I I. NOTICE FOR PUBLICATION. |
  1.IM.r \ I :1 I .. i K ill, .I|1'. i il' .- "": 'IIIKIK No. 3; :'i7 and :'U) N.
  I. 111" )( COSLMKUCI
  fl'OIlIIlhc lireeeh i euisi I I {
  ( )
  A. the projeelili" tart < I".llll I lie |ir""rnt 11.1' I *.1 I MI M f i.nr. It...r. I.i'ioilii' P .ii .". \ lil.v. .'t.. a I'AI'l.lVIIICII: : I 10r.VAwr.n : : : : STUI'.IVI: : ,
  I ho force of thin entire 0110 liundredand I Illlulif*, >. .hi I | '||:, \\ M. ti-Ill tli.Ail ..Illll.l.llll.. |v
  JulniMili-lii-il, uml .'ralli It. i'hiihhij.u.ate !| .: W dera Ccc.4 -"ml I. I i-l-lni.l I ',. 'p .'i.il M..-. -r, Nl.llll-; ,I. hlTlIlt iit-i.! I iIi' lln (..iI.a) I III.Il :. MOBILE: : J
  thirty! I pound, urIO".I..r( U eonci-n- hun Ipiiilint I ,.":coailjnli'r'I n r: sever -_. -- 11111..1..11.. 'iii: lilttfltktiti. uplii. h.1, htiiiiiIn I : \\\I iNiT.ri.K.. ALA. :
  rated ou ll, ono "1".l.el"utlcr unolli : I ,,.. IIIII..r, | i 111 >iiitiil| | I ,,( hi. t-liiini... ""\' js 1 irMM.
  uiitl, tli.it | | h ,.,.1. I I. (I.
  t .in
  t-r rapidly ill..hlrlllll": iu rontenl. lInt' ..l JIIL.'o.lIli.II.I, U 11111rl), I Administratrix Notice.1"'I".r I i b.,". f...11.II.r..r"....Pii.l.ii- 11.I -i. .tl.i nn ..1'.1". : r.NT.iuin.n I I/:/I.AIX.;

  'I ho Kit.n U I twenty-live feet lon ( and fur t tliu .1,11'le. I l ll |1'1' '' | (II.i.. II ,. il I.., Aumti. Till.' I-H;. ti/ .1, tunnili i ".I ) II l I. .M\II: I n.I T.l ) I i.
  ."I luii IIJ-MI tin* tnu f-.tiiM. I I..M..I I1 1 ,. ,. \ lt"'S.\.I'
  l a foolliol.l! '11111011 llii \ \ I l.hll"I.I. i I a. '1. | ul I nirv Vi
  welkin. 1\\,111).111'010114. Ill l I. ren.lered .I ,.r ".. .' *.1.| I lilt* i'l I III*' ., .I..1 -
  I ( "... '1111' .. :&i.7'H' fur lit> l.i.t .. Ki.' -' 11'| | .' N., l.1.i |H:,
  111'1"\1'' : XII.lhlf..r. WI.I".IIItl1.1 < ..uiiiiuiI, .:* ..' mul ",,..1'l 0-.
  \
  .1.1.
  doubly tlrony l by n klccl Ih.IIIII'IU..I, I i | ;, 11""ylf. I I not ru |1.hithv' ; BOSSO'SBLESSMG TO MANKIND I ,U-4MI w'r.inlktl.1. I tiw\ ''MI..I''Mt.' l ..) Hiniiitit-. the Itillimnii i e niiiu-. H tn iin.i:' McDonald March & Co.
  It I U thought tau hurl a prujwlili ami t 11.1.11.II la. : ti'a.tii'.l! a i-taiii b'1 I ". N. i "hai ki !.n''. <'"' ) .' .11"t i.i.i iKwtttiiMn ,. In, ''hIIU'''. ri .iil-' ,i.t-- "|..". itiul. riihi\a,i .: .1 H 'I"UK; htMl: In "II I tJuilIK: : .II- ,
  : : I itiintv. *... i.f ': "prr ,
  I through a piece of Irun l"clIl.I'OIurIlId.cllloh. w hit | I ru.llral ami |I'r.i. 1..1'1 I l..iin( oull.I. tiU Il :
  Irish ,1""I"irc I tel kal iou.I ".1" 112 1 II", 4 a.uiInI .10' an -,i-t .,.1.V till HUH. i f I. HIM. l hi n, i I n f 1 I.1. \ 'In I..
  .... It" Ill -hoot, ... U I. elu" 101' I. I, IMTI I-) ,." hInt' t'. |p.ri-.nl I 11. "iiii*' t.r |>uyitifiii Uiii. .M. I. I II r .. 11'1'1 MAMTAOVIJK.liS: : ( IP- .
  1"1".1 :
  .
  ,
  iihln !!" liiut, |1..rIM. !>v 1.1. *>il i .. .
  laimed! 1, from twelve lo lll'iecii iiiileousiil Tin I |i.uiol iiii'.lion ; Ik'forimar. 1.H'I0".IUI* \ j"/r o"I'/. I: P Ifl: I II *-l-' tlu.) ,Itt' (is. t..I.. aiitl "tl i 4'r--iii-. ** in-. .1 I l.i I II.\I:,iri)r I ll.illunl: :i.li' :| -;il I: nl i :I .>* .>. :: Till1JF.ST: 1 Ijll'KKri
  i I. intended fur both harbor' and .1..1. .I ii:11,1 I .1.. 0 .1' ir..l I. haiL. .
  riniU-''KjiriHt': me dcnriji'. 1 Ij.1! inj'I tin: riK\'K\nt\\ > I"4 i:.: 1I.hll"I', I ') 11"11",1'I ii. hi itt", ...1111.1.I I. \. IttKMS ll< ". ..1. '. Monuments. Tombs)
  \ IJIII.IIHIIIIjiil. -.
  naval defence. Tin "
  pie-x-nt' yuii, wa "
  ,lallollI.rt tiiu ? ''Oli' no I)' iliurll f' I &l.L'a III I: rii:. Mt I UK.;. \'.\ '.II\V.I .. I huiWE8TVILLE t till-hi' I II II i iWIvST -
  t .4 manufactured. at a tout of over f'lil','I.'I) h I "111,11.1 |.li>a-urelf ., I J:".I!1'". .\.I"II.I.\I. t U. .
  I I .I.f"f. ------- --- --
  and Mr. llanktll.. : ha* 'i>oimly! ..111":1"vl..J GRAVESTONES
  p4 ---- MANTLES
  murriajfc- (Jrvat 111\1'1.1! Tlipritta HOTEL: i : ; .F1XIA.I ) I ItEeth ac.
  .
  iu -tioii' The ,
  roni tru< l.r"J'IlIe4I I IIINSi'W M'llirnaiuill' i-li- %eli I
  woman nmlcr t Ihu mill, I Ihukiirw : I 11.1 | .. .til.I \\ iihl: \ : : )
  11..r In Escambia Circuit Court .fAltlMTKIl KII.LV IT' To IH'-lflN: |
  which UU loaded, thInllriwln" ai, 11/.: County ; \I M'M:II.'Il.Hlo"I .
  wcijli( ""0I .I. j < .iiiII.-, lloiMu.iMIVIMi .
  I bow | (ara.ol iuhiiuuuiwristuhuiag I I.u.. t.*- i: I'm. r.iHi.m., Ki-ti-r. .
  )hundred and fifty pound.. A company 10"11'1'fi-llow1.I out." ".'ti&i I I'' ..".''.. I,'".."a... I I".I" l.l, luiiitu-: t M'ATi; or n.oKin.v.: tiiitu.l l'.riia: o I.all iii" \11.) I..r'r I liii "" 'hul.ruu ILil: PI)' ."11..1. .r". )I.ahiilielai, "I
  t "tutu u cyca % 1.h.I.1... ... I'i, .ruuriuu. .' llilIl.. ,. : : ItV I WrKK: : II111 :. vh.-s
  : TiE
  with a large callIalluu orgaucdfor &; there, 11"1 Wh4 mull that knew I I hill I.e shut I>iir.. t.rm I. I tinritifiit: nl '( u.\\, n\: : 1.Y. ill .I 04 I II I." I P\\ yl.KrT.| : : : r-'lwrt-ii, &;'. J.Ol'lS) alit ST. AXTIIONV
  I Iheuiauufueture of the \t"iovoruer "'. E:> i in. limit.: i!*, uml nil I ili -aH.... nf i ii.. lll.I .. j l. ;\ I. ,
  ( Cornell and Kit-Senator: viioiitili to walk mi the riiihl; i.lc of i( lii liii) .I.-rsiuii ..tui ,I.... ".IIM.h..lb.I tr.ii.4s' 1 I'Min-IM, J'l.iu 1.n'l. lii.. \ lit .' 311 PRI I.I-:, An. ltny -l)'
  woman uilli a |lu"I." "There l-n't .1.11.-IIM nl, full (ur r. hriiHiM MI.-. Ot u'w''J 4 ifiu.'iiini.i rinii. | | i il Il. Kaii1 liiM-i-l...* aisilu-hsargts rciuii.aIlt.: ,. $1' :
  J'latt are M>IUO of the Inlore-ted partiiII -'.. t-iiui-n ..r "'* 1'1.,11 t..I.: >nn 'I I l l.* hit ) h" I VI
  hi ulo with 'M.llr"'MI.
  liy lo oiiian I Il.aro.I.IIf.r.1 P I Ie".i \1" :
  any I ititf !lute mall' I.. r""l' V.ill I. iWrt'iii i ". > .
  r .I.III % 1'.lll'I'1 i JOHN \l'ii: : l it i r.
  I t -- I : 1".1.l.M'il | uml lrll._ % \n-i'II_I IkMiilM I ..l 1.ii..iuul: ..: I: \ .u. | jtiVlll .. I 111,, \lh. I II" James McDonnell.
  .
  ]
  ,
  ,: KdlturUl: KruJltiim.The : rvu.. i* nit ir ., *.U. IIfluu i' i; I >''11 |iMMUui .
  - --' --- ---
  '- btule of 1'.Iilu.hlalilJ ..Urn \ 1L..' Kilitlou: of HIP til.l I'ntjer. lltcy ,'w.'! IUMl TUll.l I.| ,,<.I UlIf I lllltI I II -I lit. ..ft utl.iui i-4 rtUirt-| l i<. ,Il.pS| | ur UIMInu ., ,
  fun't uhv |l.-l.e. u.ill'l
  I 4 TMiii wv "iiiI\I ,. lOAVI.-i ltl.Ylt:
  > '
  .. u ii.I.iuI l | ii uI. \i.i.l *r !I. fun .
  , >r"i.Mir htillt-r, "i* MiVt-u I hub" u. I t.Iuli (.1... ilrr.Uiiil tUiiitM h.'.|1..0. .1 at .> .''h.. I l*>.'.'.*., ::..1. |>Kt., .ulii.-rea, tbt.* 1..1 .b..1
  *iT, M-tul f ir I Mini t frv*' t'Cli .,
  I .., 'IftT tl'iWt I .Iii .. l.al'I..I. ..1 l.atLuiu: i.f>**tHl\. *+*.. I1IIUIU, J ,1".1.t iI -
  Urge M the whole rouulry of I'ahi.hue. '* ..|I' 111 I I'< u. .-I.u.. I, 1-\,11..1 OrocerAMI
  I F. K.tk-li: I III \. -I.KNUJtl.-, "olosoe ,
  ." ".\si.1 )'\,1," paul the l>4hull II" .y lii,. lent I") .,,11" ''I':' iuu.t ..I.I..I..I..llhll..C I\.IA. : I l rk < ,, tirt.
  |.iLe | Id l. ,1 .niMM 1 I H': I f'l: I-IIIM.I.I.
  .
  I little I lirucnl piil I I. 0 Ih..r'l, M.mhil.IE I. 1.1ll
  .1".1 a \
  r<*|*orlert "I ilou'l kiiij| >o>i 41 If )uu .1"1.1, | tHiuli tri.il.' fur I-! .lt... u-M,\t' ..., 1..11. HKAI.KI: : : tc
  alter her mot her, one night. hut lung uiitl, t I u ill KUurauU- .our t-uivt-i fMlluwiuHuuiH. Mercliant -
  rakfl! willi liuelo.illiruiub ----- -- .
  I I'l-iiiinyhlaiia u ilir. I utiiilil .iviilU rtMjut. .ttr Commision Ciil.4a. I t."I j.1
  )'ou iouM! hut! that tutli n mail: altulu hieli KIH 01"1'1".1.| | | | 'If-if- I" liii') ) u In ,*.<*A'. tiitMitU, .ril a* utiliHI NORTHERN AND WESTERN PRODUCE

  I ** Mu.c" ever livwl, In It." lint the lief Inollier,. .iifji.) .sle,|. Tho I lulu t one < | fan-l| !ll Escanibia COQQIJ Circni Court -"M> l-Kim IN- I ,
  \\ltlit'ln iii..! I'liuitut ,U iitt.l In
  A f 4ii\ .
  .1 I'Tolenwir. naiililrjly} ''(or llial mailer. liPnilatPiI a "ull"II.! half. I fliwlit'u| 1.1 ilriuiTt ,lit.1 uiltl Cldt.-s or tin; I**," > : .*. 9. I ant 13 NOKTII) COM.MIUCI.STU.-I.T; ; :; : ,
  I' ;MUM, >" never live I lit I'uliMmo i-lllier" luva V y vtclUs ami I thru .'uuit iii iui.h, itim .4 "..1.. at I.r...,. until I llMMlni.viMi I .I I :r"TF STAPLE & FANCY GROCERIES :
  .. I Imlwpcn I hut wurtUIf t-ulir-rii ; slut' nil ilru/zi-u Hi.a: out, r mMMtliciiM > U uu I t. U.: .4. Ailr. .ITfa. u. .
  Ami llii) I..i.o. 1.1r"llOrh'r\ | tol.l! hU |hull :loiij : *. 1 ill ntl\-iiiM:: llwir u.uiu: ami j I .1.1.I iu lrr...' u.it. K.I. i IflhII. .
  I 1..1.1 J' Miiell billk | | Uw *..iiiw4ilui4U I I.!Inlit.. a..iII' Jui I ". H. \I-4 ..
  ttilUj .
  1 1.1..r 1..i".I. \
  I It-uiU at I la" ii-tcnnU that tlli'riiimuI 1'ii ilruM but-hi- IU .. .ilk.xt I Ill,. iMl-rti.uwtil I. llii' |>uiitr.' *. | ".... |iulu.r>. I.. li.... < .tl t 0 llMtxr.h 11' sHH.'h'IliCAl I: : 1 t : IHu ,. UU llw .I.UI .' fr.lIt'. _
  ", hat hu!"'011101 have ju. l'Iul.llI MniM-lf A I" .:.. ibir uuiiu of .\. ..u.i., a. |iriul.Hl Utun .U A I ., i .\ : ... .| ... r -
  I
  fur nut 'llIg I'"tll'har. \\ hen he "mew I"" I "
  t I )
  t uui ulrtuI.i the c-iouiui.- I. 4iiIwii' ". J.* (\.b I. "- I ITil I an '(11IICC -
  1.
  t all the time it wa> I'olij.liar ua $rhiia.h '!1'/rllI). Ui, )tiu **-. Ui* uaiiu lout:: |>l.itf "! i tm.uii s. I ".1.l ll.Unl.. .ami' ill .IU* I\I. r.li ICu )"'(. JI4IT O 1C Si. U. LEIKAUF Chas. B. Vetter
  I
  I e Kin; of (ialilec" The horse ir|>orlcrcuniforleil I ht.-tu.n 1..1. ..Ur atUfrUkiiu ii>himn. .titl. ui r. ...I..t ,.< .i|p.pn-i| iuiut| (1..1 i mitUr I ,
  \ I' t'ii. ii1nt4-l wub "'* .r tu4 .i.\\ t.liln ..r. -P.r l 'us-st. I. .1.! liraIMIU .. >H-.i. i-ii-ii: I I. : IIll'I..iet. .
  I lii< i-olloaxue, Imwetcr, 1 the Thin Man K i. 1 I 1 I 11..lf. |I. viiM'4 wrt rif.Trttl IU1 al.... aM rt. .n. HI I 1.1.aui....-. .b. 1'\\ 'JI.r.i I
  i \ ,1 !him hrtv i.r tier b'HrV tiuif sri" IL,.. ui) .'. .'. .- I till A t 'kreiail.uuut.Juur i l'll.' ..ll. I'ltii-iilu. Zairagossa Street, .
  ti-lliuj that he rouM nevrr lln.l! HD C Mriler" ? .No, He U a IMiiy. He I .
  J l ) >u "l i |i.t vlit I )our *.
  I h..1 II'J'c"
  I *>.I- .tiiPetition
  I au) Ihinj U the liiUehim-t-ir without! !I..JI.II..t'iY.I..! M....ajp. "'1"1'1 i I. )1.1.1.. ..1 r..luml' tloultlv tUi1 4iu' ..uui JIHIhH' I I .'.1-'Xl t I t' .1 1IW.L.THARP. 'JOB OFFICE i Sbip Fallhi1yBlltdhor : .
  -- I : \1. .'.
  f 4 l"tllt* l-f Ui-U MiilHIUi. JtUtlui.i ..1..11. ( laN Z1 12 ..
  -- -- -- -- i-i-
  to theccorJ..u.. \ .1.1 ,
  referring jhieI lljlfa I Ihurii :
  f 1I"m1 !ll. a" 1).1 .1. will t Pu.* lu.truiUil !. iuriiih .
  1 M hat '" utt J the kloL n-jKirter lining When wa, I ti.U Two or Three ui 'Ui'),'I|I'..*itl-U >'Mi .41.' li |I.|.....,... .11.i \ \ for License. I I :
  I D l 1..il".I.' '<>u4. m.ln*'. iv u ..iu, u li ".11 I ; \ tIb : : i-ii'n. ': Ii. A I AI.I. n1:' l'I'X\COI: H\
  hU head (toni the tiikcr." "Tin' Aci-or l..ur.I.. Cun he rca.! the M"> ae ? In,,, ... .\.J.I I uillj\ .lUlt. .' ... U..U I l'i I l.i. I II.. .nliU' I Itiwrl <'. unit i iHinul- \: 1.\'s.\a\:; ; : I'\IT: I ,
  , Jeou," haul the hor.e rcjiorter; "Ihut ( .. r.a." : -What Ullr.la .'.. itot rare I.) ukul d'Htt-r >..liaVt-Uiu .1 l ruut.uti.it..Uu.l.4I.-iial.ta.l.. 0 I -
  I I I II* IHItt i'ht.I I U AMM. I ItUKMI Tix
  !
  itutiiull>'. | tu l Uilivfoura CII.I: ( ; SIIFKT IIIONHalt
  '.. book with all the wonl, III the IliMc iu tetiiMhltl
  r It, anil where you Ii u.l ','IU." ->VouC'liloainiiu'titiliimej Ktcu: wllli the ..I..rl YOU are I Houl. ,'11". wltu uu1' caof .ibis .I..il ... WIH'|| > .Vu"D \Vlu> .lil IturiN S iHltllr ; I :.\'

  ] ihe .tixk iciurter luiiitotvVli.l Mill he ilo ? He will I gik uuiult. liMit. S *trtal.'tiv. 1 lt..1..l.Hi.UlM\ |..' ..m* I ilt fair..> .!
  . i : ) w ith profound "ollt"lUl.t| ; "that' x-u.l I| ii..uti-h| hat at the I lu tier Ku.l: tiial l..Li-u. 4iCutlii uuU I will tudir.-t.o.i.nwraiilt a ". u-urn. f...tliii.il I.. Ii.uI..h.-f.11.' '' I IJ. .:.| rmui I 1.'I: i Ihl.tli.4.: i I kit .

  1 I the Ai>ocra|>.har But an they went "i Ki-n.1: alHint like '1.1. : "Cat/( ) .IrKs..IJ! "''. I'-r Intuit. '1. u l'.U.r.| | |I.II I" ..1..1..1.l ;u.lMiJ. i h4I1I.t t\--. I I :BUILDER: : ,1.\n1; t.: ,IIKKOKCIIAI.K: ; : : $lwd.1 .llrUliun given to tli

  I dow nuirs the boric ,orter tol.l the I'! ,I : Uia'ii. lirM. >u..>uir4* Ulnrtti, *'. .. t
  ro|> 'IAII ux .l nil of i-or.y| y ) ). I \t r. Uk uu.k ,.. rv. .4..t. 1i \XI h ,
 • ..
  .. and Covernment ami) Guns
  1'1" iiwl s. It. Suel J'rdiring
  in
  l ball! that .1.1..1 .uai- 1 ,
  .e the stml. ill.
  >a U'ninio | .
  reloUr"'r lo
  ( .
  liuiUhu.4rit. .
  rcj-nr- luw"I. ..lr.lh| | [ 'h. \.I.h .. 1.14.. "it.-* .I..MI.. r. .i-.iIliI..' ".. lllKt llwttl4M 1I I .Dl| diilu-r. ..all kIwI.| 1M ''II; [I:"
  .
  ti-r had a brother who was a jireather hool.Iiuu4 U *> t'.I. -* |, luii.ii.s.t.e.. .1. L-rjUtltl.. I
  ps4iihl
  II I s | VEXt..ttuLt .
  .
  " and tbat1'U tho he t' ." .eI4u A sieu.t ..p. h. .iu bai I\l I I Ib.M I..i i. I luur.ltj I l'USnI: : t\ '.:1.il' 4 011,huaia" at I il.t> Niue.tan
  come .
  stay l I.
  I, 1.1.) ELI.rtI- J Hi '.-. N II : A|i..44iai. '
  ISTll.l't.I..S I : : \lEii.\j I : | ;
  ( -
  lo how M utui-h about the Itible.-K.: iruuuiU fur I Illiirr. rU ... 4r .I!! f. IsiiiiIitu-t.| \.. ....11.4th-n.| Juui .'u'j.b.i., \IS. I I. -- .
  will biul hv r**-0.. x' tiany |buM K: Arl.nia.kl l'bIII'1 'Ui\i.. rAii: s S. -lf.
  ; J.lIurbclUi iu Ciui-iuuatl Kmiuircr \Vliat 'ivuii.l rur a .i"r..t have .. \.t.I. I :
  I .
  ? bu.laml ill-ircalnl I.tt It lui.... .t IV-l-rn i r .( U>- I WKUIUMiIMM.'UAMMKS: HOTEL
  V you gut yuur lt.4.rCeILU Ji .|. M.cuiu., ( :I,1I'UI'II
  )t.. \ f
  (.' iTiua7Ikitcttiuu. you or Uit-u unfaithful ?'* a.keil ..uu.tiu J1dt .1." 01 tttariTJUuru.. W4rkV.V. EUOPEAN
  J'"L... .. \ \ ..l Hoffm HoueIt.
  ': I Jt." 11..1..... fumnt. .\ lawyer of a holy who $i IhIit'tI>| lo K t Iwrlcukr.utiittulk A' U.ci.' ah-r.. Perdido Planing Mills, : : : ,

  I 1 Two little glrU, t" lu., '">ut M-jiarated! him for a Jlone.. GULF.O.ITY \ .'t. *\MIJU.. ETC.; Etc } C.IAMLlliK \I ,.. c, 1"F u t\ I'II'I:I ".
  Jj 4.i. II U.wusii, t ra-
  la 'Iur cud uf them .I : .
  4 while
  > one
  | ) ; began "I'v ft the tcry U'.l. ) the J t.us.rse Li4, -
  II looking for the ot brr. She went to her world. lll.trei.U-u me ? I Ir.uu.llu. say ao. "A" ? \V( ) It IrTS.u J I I .U'II'I.. .1...flt40.. l'tXSU'UIt: .\. 'I' I liii tGd),\ I hTilIET.StAr : .
  4 bjriituumc, Ju
  4 grand.wother'atoiookauilui* 'l'I'N4h.- If ho h Jirt 11:1'1'1"111 I coul-l bare [LIIE.Iil .\>.it hIliLl'l',1' J.KJU ,Mile, a J...rl.. ...., IN A otuat- Z.n;_

  lag a window n Lick ivllecioil her own uiari'icj M r. t itb.u w ho w auleil lo M". ., t..II. Ii

  } likeiu-M did not ruouKuUe Iiertclf butt marry me w hen I .a eii-L. |lie I IUU.E.! . ALAUA.MA. ]II Juliy.\\ ultiMi. it Pal t.1..3..... !!all I. a.I tirrull "'0'" 'all "'wt. CT AsP 4)Pj't)1TEp) nEI, IT, lAIW J' ,

  :i... >xcl.Iu ed.with! tl.'iht1Iy.'' .:Ihcl.T' gut bal'' from ('..101'.0 where lie i'\.I..nl HMJ., ... L T 2 : lut \ \tt1 01)1"1 u

  Viryou were ocr hi-rej"! i ttruek rieh. If sCO% R-TE.-IS-
  JlJjluJni; I 111 hl.bao.l tlid'1 tluuurk JMt-lUVr, R1 IIATESAC la\.SAlLE

  i T;; xliuother, who wltiie.**.! the treat mo badly by luarr) lug a.. tilr'wt atit-iitiou. tfi lass... : LLMhI.IZ k O 1liiortI If day wtx k or month.it. .
  i\u ..
  t a V Ui.4i-t.I.ih. ie'rt.tiI stituna. IHUttt1 1Il'U'I .
  r. ,
  : !._ 1Mut In a Learlj- laugh like trot tbt 1. a ,\ .1.1..up
  : jou'd out a of bad o.higguuuunIng.n nan l > I
  $ .I..al .. ,
  "ledw"u ttiIjaUiiT
  'Ibilt A 1o I.
  V ..1 .oo'ered l herr 1111. trentiueut. 1 waut .h'l of All kliul J iu wir i ,..-. .. w. "IU u liritikvuf rcuruif unit
  i'-. -< r )I U latast.j'v.sit'ub. ; ALWAYS U-V u-" *"prletor..lr .t

  "'e.-Tnaltlwfl. ,. ,tlf J3t.; ., n.-.4"e11' ox or THK conrr.r.: Iwbe..., tie bn --4
  L,
  a .
  7"b_' "
  _
  -
  -
  -
  .
  _
  _. _. ; .

  -

  .- -i_ .'i -