<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00041
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: July 14, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00041
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
--- -
-.- -
.
-
.
-.
--
l


.

i


.


1r.oln Lronttutnh\t.. -...... -\ .- ('Contmminl: ,
-' &ftmroli'

PUBLISHED SEMI-WEEKLY: eltsutjnl "e1rci il

WEDNESDAYS AND SATURDAYS. t tll1m THI COMMERCIAL .080CI

lly thai 'ntuiiK-iel.il': \ 'I'Hl.lMilii'.tri'li.i'aiiy.' ,It *.".'k.l" ll I .-i.tiii'l. ,.In 11111r, J.IhHt:
In iinili-rlitl Ihu .I"" H |.ro'I'|.nnil' I. H"'h' ,1.,

II.UM*: 1",1

Inni-trnr tint. -=: = :: --. : : -- .. rtlH: .. U.1'r. IIKMw; HIM, HKAIw; ,
l.tuuniih, I In : --- -
: : : -: -- : --. ." I Kit",
*
llirmonth" "' 1 I"i '
INVARIABLY IN ADVANCE. "OL. I'KXSACOLA. FLORIDA SATURDAY Jt'LY II. I : ;. O..I.I. "I' In .'1" ,'t.-i<.iii'ii.: >xric ui iiKt,

__ ___n ____ __ VI''Ih.- .r.r"hlll.tl'ninl, iiiinnvl. ,'rnli.' l.ini. ..
-- _n ______ __ .
( ""I'nl I"'fn"-, MUIIII.K: >VKITI-O-.MKNT: : <. A m-KoK: liKAt"IV. V Fill I --- -
I UK .11
\ I 111 l.\ I H.KIIIiIIHN: .1 I UK: :
--- 'II."I... WIIV.I'm .
'1tK unirFlls: "IIII\1 Hi mil.II. t. ,
:
.."V'fllnf-Whl. I' IH'itliiiin. Tnllnlitttfi', r .;. I. Inl..; linn 1'1\1\' I'nitiiuit( uf tlio |ii'ilna, -lwlI"I II Hilt' Hl 'II"'I"'n -
> UK H
l.u-iitt-n-inMlntiTivii--1.. W, Iti'tlui,), 'r.illa, < nit I..unit, ,n't'rftt't ttf |ttI'HIMH A 1nl.lt 1rT"Rr t"1 Ti.
... .. linn Snilinli'il.Ml" .1 I' .\tt\t ,iISM.1 .
h.I. Za t & C A 0.1 '". I r I. tinti .Inmi, i\ ( !!
1
e\ .
,\""" ')'. "' '. |I'. Hani'Tiillu.,,,, ) : ;I I, \ A."I "... AII' I -

h'''....... 1'I:! : Innl liiMfnr' 'nv'mi"Ami ;., ,.... or. t|. |JIIHIH" ;|, | | Tin* 11'.1.1.1"111111 t .! .llllll..k f.n*
...r'' 1.11 r..r M t it.' -.lim.' I. rrawf.Hil. litlV..iiiitriilltr t'L Jy.., ( r t .; : ; \ I In rii. nit 1 .10.1" 1''I. 't"l. in -,' ,'" |< ,
lnlO lit
th'itwill..Lini.i I j
: ) ,. \ Ill'IflllmH lll < tlll-OtVPil it' Oil oil Tlm I'miiuniiit. in llm i.f itrrtuyeriiafter 1'1'011 111,1
Win. l II. II nmTnllaliattii* : licillrtli-iiltto
t
| I' .ar ; \ N. tn. Hint\ A ,
1'nutunr" -ll.-nrv A. l/Kn: .:'It-.Tnllnliiit-t-e, .-.- 'u".l"., "F.. .x. i .!:. ., lull it in-1 In nilli' iit| I lln,< |"n-tH-i-i'ilint. ; ul inn. llm. jril,| .INtnvi'iit't tin.nyht, to- |l"I".Itlnl |1.111'
Ailjutiiiit-OfWral-J. K.: \ iniin*, 'lallilm, ** MOBILE ALA .,' I J- r 1 lilt .lltt k fiinitli ill' .., ifi'llier Hii-etti-einiM, 11)Ih.i'lr.lt,1\ | oniiliiinriit4' | of onr

"'.' lt !: i l ij r 1[ \\Uhom, ,ili.ln't! .1,1, :, .I'h"Alill" ttliiili nr i.rthi'I'lii-ih. fiuin the four 11114in'it |1'0"1,1| ,* tthlili, 'ni II, I L.tl' In-all litti
inn. f'.rl.1'nl. I.IHI- ,
A.
( l.iiinN' nml lin Himh t J J.mil;, J n *tn| 'rk lll.i k llntluin InMi. sun t'1-Mu-ltiTi hail ...1.
I
... will"'li ili.lli UH-M. .
1.1111.' MII-| | I'nli.' liisti'lift inn-tt. 1\. Fif-ifr, '1',1."h" Hl'; : \ l.l,; .;, .liniil, ,I.. ,h".1! miI, t-nntty h. rIt "- 1.101', 1..il'I.| | | I. 11"1111 ni' llm, 011'.11,1 ami lte.it |iiy| lrlaut, nml. Irlhll'(It |''lau in Hil.l.i, tvlit'iufiinil
""'. I'II'1FIJ. 1.\IL''II'\ I f ,' ... I .. ..h. ilnllll', I I' t' hli'il .In. Viin.it' (i.i.' 1"1 nii.'li i mi (In, tiinu* lime tin.* prealett numltcr 1

I'.m.! "t' 'lniiiiltiitin--\| .\. lliiMiintuii.Tilliiliio" ,. Ti.xrtov: or 'imiu: nJIII'1"Hn : : 1"i'; : ft; I 1 ('\ t :". ti I "hll. ; ,,111,1.I\ h '!ulittiitiliko< .. li..nl, 1"11. ,n.1.1' I \i PII 'lin-i* \">'ti> li".I.I .nrlil ol'lln* limit ,1,1'1"1 nml. n-ikn'tt .thieve, 1. waterfall lie ha.l it Utn Im fnnii.llioro. .

-'st* '*ii''f..tin: rtiviit .11 lttir' .. I IN rKX: <. ( AMiviciNfi i :ii iIf !i : !: H lr1: j l t' q'JI: ,} t5 I tiitin,' i.h.,1 uplift, .I.tlint iltrtHllf : ,,1"1 .\tioii.. an,I I.nun'' ...I, .M <\WOI..lt.h ,,I lineni.11.1..I..I..f.' ( any elly on tin,.'i-un- The ..ill. l'lo.htdh'"-, mnl lit "IH.ofiinjiinipiiicnt .

I'liiff.lii-li.t i K.: M..liiiml: ill. .1",1.11\111.*. I. \'II.\ I !i1l'1 t '. .r..I'. "r'. '. in llniiiiiiniivtil' 111 .tlul tu< I'j 'I'hlhli. from 1II"I'0rlhu| "- | tx at *
Wilttiil.'lal.laliifft nmf
: A tnt-l.iii'.liifll'-i-: K. H. Nnniilkiiiliiinli" '''' li. ..l.ifkii.\ v.TiiTin.ii.r\iii: ; AMIVAIMKll -:: I .tl.i j I. inttt "-"11hI..\ ,* ''I''> ,,11.1 I th"il tvt\< 'nii'lit. I,' In >i ui..I.\11.c..1\ tin* t-ttnst(, liut their "Ilhl'r. t to "lianifcr.

..,.j' 'III'' : .tSI.\ nnttlil.h nl.ul ll't tintliinit.. 'I'll In. ..inii.init' nl lln> I rI: 1 ei-i elili'ily\, 1"'I'"lh'Ir"l\ (the I..A.'I\' t .
.IIII! Flitt.l-ullfl.il\ < IniillA.. K.: Maxti'll. I ; : ,. frt-otvt" 1..1 anil fnrnffp rroit|
n : i >lH'AV I I. l.lit It "I"'I' .' ""- 1.1"\! nut iMng iil-nnt Kiiullth j"'lnl .I"" nr Vmi l > : >
"I'i'iiHii.i.Ia. 1tII I'IIIXI'O .. ., I Ili'i' Ii'III' "' "I.il1'1; ratlin. aro .
II 1..11. it
"I'. I- I'IIII"1.,1.,, .mini I I. 1.1 1\ 1. 1 1'' 1..1. .Inlv' 1 tln> t.nml. 11..1 Xetv SnuilVnht.. I""lh)
-I 1.ii.'t.il'1'll.-i I' ..1 '"' \ ,. I ,lilt <; t.'4 t-..nl, 1"I"t" Ih.I .int Il.ol \ Tii-krl- II.llr i-itn-tl' \ fnr, t'lnlllnlilc.. '
i I.I-M: t Hli'il. fill.. 'TII'; 1 X 1:1: 1 "\.TY : lill. II'r I '."...., ,iti I iti>- )i.mr ktimti-.l .ilii.nl" .1 \im.1.11,1:, m.-i*, .I.ill Iliilrrillinilt | ..|.',\ Ini-iiaiul. oht "-" |
Tin !I.
| ,'i.a| h iliiir.---.. Uni, 11.11111.1 ) "IIy"I".I.. mi.l II'I'
t.11I11t1'l.'ik,( Ireuli W.II.l .ll.lll-lllll'.nll.ttitrlK.. K.: ik* la Ktia..liiilin : \ I.:1: : W1'1"";01.\ 11; :. The First In,'.\, ..111 tt In, u in.itinim i'rllIt" nit, I i< ,-\.i,1!|, | mil llii'V nnilt: >il I II" '1.,1 I h'h' "'rl 1'I' gl'el )..1 .liii-i-t" at.I\'lhl"I.11.lr"' ,ri-utt. | rt an* .r.inii|

.', i.r l'r. I'. Mniekelliiiil.! National Bank in I >, .1.1',1..1., ,I rl.1,1,,ii< in.n,1,11" mu.| MM,* 1'"II'III'n. ""t.i .1 I,.it 01.:. In Inri1' rlilil.uno' I liy the colonial .II..il. .|..-|..- 1_ .!.. .k. ., .
'| ,i\ I'ullivlnr .)1.1.,11',111''-.. I |1 .. .1. .I'll,,1! I lilt ,f.'l tin,* ami their, ttm felt In .
'1.1. < .Aitt-tw ilt-nt._t* Iti-fHt .\XII1..s MAM'KAt'rriij '.11.,*. IN ...., th.11'ft.l. *tl. Illl -mnn' "I l I. ol.l 01111 \pnl' lln'ir 1""I.t 10011 thernjilil I'II.I.' rliolii. raiit-llftof fi-nlti' .m*
n-1-.iiri-r -.I. -. '1ti.ii.inl.nrtttnr I ., .1".t, ttllh I It.-f, jiitti in inmI ii'iilI.V'Hn'I -1.1, I .ii.1-i-oil" niitn| luiv- hl"11" "' nl.llc.111.11'" of t-lll.
; : : Axn AMI.IMCAXrr.cusAMntioi I I"'" ''. "Ih ttlil.-li tvt.t ,.ttttllh ..
>\> II. 1'.1\1.1111. ; .1'\(1 .I'I ,' nilit .i.t ln< In "Inr n| !, tteiit |ti-rielraleil. ,
|
I| PENSACOLA. FLORIDA.I ,'f.i "< Ill tl,!k I ll"" IIIt-"I"; .I 41111 I'"I 11',1.1. Tlu-ic l I. ii'.ult' all .
I |1'11'
turst "'''II.o.'II: '- ".". liilin.k.! Ih. '"- .ln.lt 1 miln-i-nin'. I niiintt'.l | >.ian.l Ilii-lt nml 'i-olilti'i'iet, (ml' thai. ), 11"111'1'
II. I It.! Till. .*. ... ll.ntft, Allirrt llu'ra. F. )( ; I':> ; \ HXADIKSIKN : ,I I tnii'| '>tit .. I ,in... 1".1 | | a ii'i.t: "hi' ,ilititittni.l..iltoi, .
,I ,
llnliaiilt.in, ,. W. r.'f'' -- lit I In .III..111..1'] | r l "1-iMki-i-. mnl, tin' "tointu' uiii't llnyI 1..11.11,0 |1"1.1| 1 at .the |""* r,". : I U altnnt nt |, <
II
m"IIIMII." .11"\111I. ; | .\XII 11\1'1: \ : Foreign & Domestic Exchange & Sold. I li. al. mil, 11.ln I, ..n'i.tiiiri-iiii-nlt I I'.n* an otriiin' nnt'iin-nl'.h-va-laiinn" .lln**. Sf\eral I .I'"lal.III.III"II.flln |
1',1' < ::1 )pI iu tin* Suiti.
liinnltVi.lft, -, l'ro, .lli'iitV., 1 K. lln-r. 1\1r'1 Bought 1" I tt ii > liinet tin* Iniil, I 111'1
.1. I '!- fur, trriil illy 'itetlititetl'1 I.twat
l .rti>rti .10... Id-t-tf. l\: \\ Intiiin.nHl ; ..-. Tii.-iMM.ci.\t.i.Y; : : ( M' 'i! -h I; 'Mill.,':): ,".' ;:: | ,nut.' :l i tt< 'II ,11" tI'I.'I.1 111. 1"1 Saw. ami\ 1.1.IIIIIJ. millt nn.l. olhrrIIIHI
| .Inlfiiiliiiil. rnlilitSilnmlt, -'I', M. ! tlit ami. 1.. II"'IIII'' "IIIII ""IIII,".. I.) Ilh la\ Mni'it aic. run |..inill.tl.lv.IllIt .

I nil.. riii.;ii: '.'.\ '. -'1 IKI.'UMi v|J.| PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS I IIInh l.livnil.in, ofU hll"I.. ,", ulili.irmil .tlti'ir tt i\i'<< mnl <'lulilivii.tin 1 11. 1 uuitor" I hI..c. .1.1. irlmiualliuii"i'il k ran )I. ina.liTin -.
.
.II'SIJI'kntil TIIK: I'V: U K.Sl' I .' 1"1 in ilin) linn'. I'lii'V I a Lit thu Im'L wat tfinHirart.I'liu | .. ,,
'iiu > rm AMI \ H IMIV 11.1 1 tiinltt-r iu Inuni'ii-i' ,
1 sli.ti-Vi-irm.l.' .1. II. ralli-iiit'' J. K.I vi.it \: I I HAXimirAM!: ':. \ I Hi-nil I lir, -|ninl, nllonliiiii mil, I 111 n.i '\\i uf
of tin
I.sninnilf.II" \\: \ |I'PI.I.'I"| In ( Iniiili.li.. Iniin nl IhV. .. 'prnkir't.t11", \ I 1"1" lnt,, l.i tinIri.ti1 ,1"11) t hl', llm IIII.II"II"r / l<>- 11111,11.lhmll,'.
., .l.iliu Vi-lid I..J.I mnl tin* iin-al\ snntkln i ( "llhl..t.. n-i>a.tlnt fur
irltnr Ma-l.ir nut r 11,1 inn*
I."IM. nil ll I-lit. OIEIf.: .\ "I'::O"II: TI1.t.. R. M.McDavid i Merchants'' Hotel V. .1"1'1,1' i.|.('iiiiinn-i-i' ,: .ili.iinl" II Cnlli-i,nil-., llii'ic tt illi lilt\ "| \1 'Inal, inulfili il". |I"|, fNUty| ttllh ttliiil h, ,In'iiltliy Thu( |1"1"1"1| ,'al alwart. In*

,, Tin'' IIll' ".I-. lin-iiHO 'liill, | > 1"1 ) 11..II'mp""n"" rnj.it 4
SVIN IMInltill' : Imnl |.IT. ;: H alilil
MIMIVtlftt. ; It nmlI In
rV.IMVKMV MAMKTO: ( limill. lii- inivon eomraileiiof )
,. ; : { :, "n 11.1 h.olli.1 ni| :i 01 .. | liy lino
\Rill' n i-llinalo
'
(I. I It'll.'I'' "I'lint Inasini-i .1.1'" Iliroindinin tlm
i"iift ; ; 1-ann-: I lln> uf, I Illinuii 1"1 )jvaiHO.H ,
Kill "1.1 : l '"II'I"r.1.. It. WalMii: AHWHWIIMi. ''. I I 'MII V. OlllM.. -\\IIIO\I' ri-.XSACOI.A. I IHH.IliAIV ,11 .I :11'. "I Ih..' pi.... 'tint ai-entetl, at length ciatpeinlmlllm "
'I'lll-tnlt ; llnanl\ nl' Alili" inn II-K. U'alilt...". ,\ \\.TI'I: : i.l'A1li.li: IN I'liil-it. l.i-l.. I ll-i "|" |'III.", tvlll ,In. uiii, Clii'iiiTi'lli'.iiMliiill'ini: ttm .tlotnlir : U-llitr (1.11,1, of the ruinmnnllr loxn. t'luinlt h""I"I"llol| r'lle: 1.1
I I I "hh.. .Illii. .:.''I!"". Hi .1.ihllM.il.' hit. Mii.intni 1 ul'llu-iiiu-l | nii'1 -"I.I.II K:*.
.'.11. ,.110",". It. II. I"II"U"I. TIIOKOflill: MAXXhlf. AMHIUIX EUTCHER.I -. I Illn"I1| 111'11'1 iin.l .liinnllimi' sl.iinnitattln\ .'h "I" 'h'IL .that In |111| the u'lo1'ialfil -
.
.
| "''"11'11.' Jno. r'niiilit. 11.1 li'-M" ) 1.,1.. ..I II lln-iiiy .f | ,'lKllanteitnninlltt'0,
11'1'1.I"I '|n-nki'i'. Ol.l iii'in, .1..11.. "initli 1.,1 : wan form- 1h"lnJ.ul Ultpr Mitun ihr.siimtfInn.,

t" 11I1'1''' ..h.......'.) : : : wir.i irriivii'ioMrTir.XTION { :, : : : 1'111 I 1111..11111'. > 11:1: .I.'I II'i .. .( "ii'l'iirin-liv lil-.li nl,'. ..I ; ,. n. 1,11.1 in iii.ii.i-r' ami lin"of l In* tt Intliinini'tH ,. .1. '.nl'I".1'| | of Imior. ;'iHilol' llm |I..I Irllieutol May 0 llrt'vmil 1 oiiuht tn in-ii-nt, In.,

.'rlllll'I" lt.-\. II.> .M. |U"I.'r.! | iiiitl.H, ., : JII:: Iil ii'ri-hi'd, I 111 "11'1"111| | ". tin'Illl'll .,' Sunn' uf tin1 lint, i Unit. winiilunnrainii .1.1 KianrU-o., 'In I nmlilelilteiale I JiMInfrom" thlt "MhlilliHoi, Ma", a.1.|
I !*l'l..t i I.'ft III II \. tl.llllll, 7 I 1'\1.,' tl I ) MlllilllVI ,\ (;iOOIK' sl.XT ONAITIJOX "ri.xt.Mni.v. .1.11'\ U Illl III ullll'l'"' ll'l\\ t, I-I'K Illli'lllll-" \ with. that
III "
iilunil M'lirul.l
: at 11..1 |1"11111111"1) inaiim-r lilll.I""llnl"
I ill l.lll't II ill, I'llllllllt Hllll-l. 1'.ljlltl"1
':'11' KIMCC.lilt Jan. f I'lllk. |I'i.lh' n-oN7 ; iirKIMAI'K. ; : J .' 1-an.Hi. ''I'Ili.1| | | | \.nli l 1.: r mil \.,. All. I ll'rf AITOIYIMI'.VIS.ttiiit .|ii<>'inl-iii-f liruliiliilluiiNl-i., I U'.ri--| .nun' ..' tin* \\.iiin-ii' folk lli.il. inaili'k the antoeiallon: uat .fuinie.l nml I without \\ hh,'h lii'i-nmrt liifeiiurt. May. lievn
I II ,. mill 7 I'. )i.. "tut1imil.ii. \ 1'111'11 1.1. 11,0.1s HI | I.u PUNiit4 tvliirli li.-i\i. ,lii-i'ii, i"".lilirilliy ;
Mrirtiittiu M.. .1.1' t'.1 KIIH i.r i i.I w.." lin-Viii iliiln'-t r\'in lit. kinitv ulnilI ,' 1"1.1' or liininlt' tht-lr ilm'i-i'tit ueruevetnlttl. 1111'tnituiin piling iii| lii.ij'.ritli't In
ill I luii-eh .1m "Hitl. mi liili'iuli, ,in'InI .. .'. .
i-\ii-rii-nri
I >
I I' II I*"
I slut; l I. liti-i ii Inrrii'j'Hiii mul Mi-anl/. .IllPhilip .1 -.t | 11"hi.il"l liiinjf; a t\a:,< all altinil., mi.l tir 'llnni.-lil tin They ,'c.lvII'n, "il.i their Ir.I'r 'that 111110,1111111,11,1., "..1.

I 'rill intl.' 1 hri-.ru l I hini-li' IS-v. .1. ..1.ml. I\1' it.11.11p.i- "n.i). riini'i'.li-il' I flill..', ll- nl.I. 1'iii'n.li, (urn ,1.11.11..11'1'. x.iv Minn-tliin,; ,. \ | | fit')' ".the ,'It., n ".'h hail luanifiiraleilan .jnturt 'may ....111111 In 11"011'101.| '"
.. ,;. l> H.. 'i.1: ;P., ll.-i-litr.: Xi-nlfi'Kiit; I II tl. tfjf* ( 'liroiinliiclri-' ili'.iiii'il. l'I'IIh..1Iloll"'I'ut. | Brown In lilpli, lii-rn-n (Intii'vl, |I''nii:" liiiil.liiiiii'iinii' 11,1"I nntar.illehil .
| \l. iiinl' I r, M.Mill.. MIH.III'. ..ly i.ili-il. l.ili".ii-: >-"ril.iiiii'iliy | F. h. II .' It I. n' "H""I" I nf tin* iin-rlin >- .1,1| | 11" | ,'IJI ol'nimiIl WI'Ilt I lln-lr friemlt nl uiir "'II'loe.| 'ho t'cry

I tlll.iltt-' -i. MifliiiTt; ( Innilh' Uihiiln -\ I, Tnin-'ll, 1 li""I."tln"" i .. imvis-l ) -- : A lul In tlil, wav tln-y jiitiliy .'iilin uul nnln llnI..in.I ami "iinw' out,. fur. llm |1"IIII-HI| .". of ivteiiK'-|>mi name of tlm ileinii roiiu| It "'"IIh Inmake

.r.lnlui .1. lli.i. ''i'ii> |.ii..l'-r. lti-\'. Kiiiln,'i Dr. R. B. S. HARGIS ''|1'1.1..1'| ( Hi.MI" "* \\li.i niiio, 'iii-vri- ttnillil r\.l.iln.. ant' in.litiilniil "(nil In ..
------- -- - -- l -- 11111 In* | lit- wayo ar of eleimlnalion \- I. 1,11" Wh"llmt ( "
lit. Kaih, M.ititTin. 1'1'\1 .111..110.I..IL 1"1111"
: ,
n..I"IIt." "-fri II-I-H : "
1I..h..r. ,
1 1I.hI"1, ..< M.' )I.; < In'i-l.. ,inn.-, :.1 I r.M LOUIS |l'I..Iltllll.| | l, lint. nttit-| : 'lirlii-\p.l In a inii-l, .if, Inl(,., t nii'l wiltl llm IIHIII| .1""I"'r'hlt| i. It ttataKii'etl KiNnl I'11141..I'' (;ieori)o K. l"ll 11,1,1,

\ i' .i.. 1 II'. ),. M ii. i\i'iy. ini.Kiiiitt til TOUAlT "riitiiiiniltitHi ul', liiii| ""i- "i-1-.nliilliiM, that, him of Im
al
.1.| All Kinds of runiitmuMill1 ill n-i* 'it Il.;' .1 it ; ll witin'I 'liljf Illi ; a hlgnrtl r"111 1'1.111'> Stale, wnt IIIO.t

,.in M.It f.,,l-r. -*.-r* li-r. r\i-ry *uinlinl! II AIM COTTON' 1.\CTOi PHYSICIAN & SURGEON iiml. .iiliu liy .tin1 iini.l 1'1"1| .|,. |i.unrMIIiri. | iilnats nn> nliixil.it, ; ii''. I llm. h"t IN-H the iin-nilH'rt ..hlll mttem"lllu"* n inenilifiiiil. Tn-tlay lin I U heller nlf.He .
,
.in.lT. M. Miniliu, ,N'IHMI: 1It'I'I.! -,0- Sin li I- tin' .\ 11"11"1., .11' -111' ,1-1. nai.l In', il it tin* Itlti at' their riNimt. ami |1'.1'. .| In try itrentKi-ii, eh-jiaiilly" "".llr.'I.,1"1

",,,'r )1'""iinxi-ti'ry,, \\iilm-Ml.i>' nt I'. ),. .-A"-- tmll.I'I"I.I.I". | | ll.ii |u'i-1.ill. rillli'.l filniliial I I Ini, Im ll-lclli.' lint llm Internal.
/ l.ril.lHMi." I'AI.AIUS. 1-ff -iili'in-i: on ; : i '''''I.dl'I'ICK I. I .1.1' llm .11) Illiuf 'lnlt. -nil.) any tt nilxU IMI In-iinght. Improveliient -
('",,...111' KnlitlilK ol'. Aiiiiritiiift eo M M I S s t I X M II'. IM'( 11 A N T, I 111:1"1'' Tinnitv' l.itv Iof I 'lyii| "> .II; 'I"'II ..1"11 1 In,, HI| >|11..1| | ,I.., I. 'liu. lulktinlir 1.1'11'11'11. 'I'hey I eru" nl all tlnift 'to lamltj ; what of .them ? Atlnaltetihrt

ri'trnlailv" at Millltun't,, Si-tv 'Itiul.llinr' ,. i -. :-III.\I".III.1. | Snii'fA.i'il : I"".1 11111"1-1 Mili-: lici'iiliciv.i'i .". ,",..', nun 1I.r., ulianpiki' *- ". on ihu 11"1'1. i-eaily 'lo |iniinit ..u,1t11.IU"'I" can net no Stale Uml In lire-

"i/.itira-'ii-im-.tn-i-l.. i-ti-iy 11"1'. Tlm. ".ni.f, AM.l.ilii'i.il |. I-I'. I"|. Iniriil ". liluli. lii-i-n-i* Inn nl-n, .l.i'fiihli'il MIIIIIIn) I'liin, lli.il, Ilir .. ) Why ? It It
Ill .I.I. |1"1"11 antti VI.,1 11..11. II"'u.1I.
I-unl.i.v In eat li iniuitli.KH4NCIH \ll lilt ll:lll.'ll I., I.t.| III) till. k in.I IIItfsll'lll ) ( Illi.ml,, "llllluI'1
:N *->n, I'rc-t'l.. |I'.l Ill-Hi. .I'l.ll"! ..Illl J I ml tt t lln> iiiilfui-inlty nf 11..I"I| | ttat" MI Illi Irnl', mnl nut( Mill an.l I I'llnnmnl, .tin* |1""I.III'lt, nKrt'uilIHIII In li|..'tail "l'uiinralnn| | _." .Some JM-O-

Iii i XCIK W."."". M-e'y. 0 l'IIhll. r.id' "Iid. i li.tiin-lrrl/i-H I Inirupir alffi, I 1'0' ttuml.-i'. W".I. .. Thu
t tl"I.. I J no. Mooney iiiillniiif ami :.i..I.| liinn-l.i. | nitt .I"/.h. Ifa ''hl.r" I. aiirt--| |1,1t ) I.

;Moiinl ;Mniliili It. .\. t"'I'|..l.'i'i>. :llri'v'iilnr iiilcuiirs in.nlc on ,!| >iiN| If i| Mil. In l.'vvuIli..an.ltm i \ MI mi-.i-r-| nfl'r Hinin. lillltan knanl' iinnriiiinUlllnllj.1t 1"111",1 nl |'io'ilntk) al nllilllin'i'tui.iif |' |1'11".1..11.1011"| | || | | niu Inflexlhlu. I-ook

)...'.. tin1 Ncimil Miiuilny, In em' 'Ii "OTTO GOLDSTUKER i ''lil"I." .in < hiij" >i> ttlnil, tln-y (,iliMixi"* I'mlirilll' .- tinol'l,, oni-t, 1.1"1 "tlm,1"11"11/11." ||| || fiiininllli't! |(1. "hl"" 111' .11'I. luJllllll"III.1 >I J-
.\I"tI, KT-COT( : 1 T r 1 XiwI'm I' I llni I'.Ill- / ;
'' 1".111' I 'II rinyi-| nlki-il. 1 lon ilenniKi' .,'
tint (
.1. It. ItiillKIlT-. I1. \ n|1' on to .111.1,1,1,11.11".1 ""I"r .11" i IItl. 'H"I" that' M Ithinl ; I OI'' 1lIII h'url./I.| ;

\\' P. >! II.... V'Nr.fn.ilii : "- unlion. urilvnl or" iii-iliri-l" \ lnlilDEORNELLAS WHOLESALE DEALER IN FINE Nil llii.< wnt fl''" +j.i I \lI (I" llu.ii.ii. "'11,1,1., I I.T, |,ii.ili.in ul. .''|.'''|.'' ''', li-tv Inniit'- lilt. Itoily- 1'1 IH* tlmii/-. a 1"1111| ami\ |,ilntnrrat., Alter HIII h

"" ,"1 I....".. ... II. I. .. .. .... -lr |" |, -). 'to tl.limi' I. ( ,l....Ci-iMliin. ). II". "n mul u.i-nti|. | a M-j .iMiuk mnl lii-lil on HUB rr.I" ''I'''. i-ml. It tt at only I.rIhU |," 1"1| I. IhU let wumleitiiK! c."..
llllltll.l-l- Iftl | Mmi
If" : I | | II.| I" fT. mnl. N.it amit | that, tl U IntlgnilK-nnt. that Itirvanl
ti-ii. 11. KMII %v ii'nlnii nl 7'j ii'il'N'r. COlural II" plunk 1"1.11".1 | minimal y 11..10..1 : Iht-y c".1.IIL" May
1/., .ut ,..101 ...11.\\. .' Hall nil "l-ul.iliiv. slntr. t. WINES MorclandisB, mi.I tinHtiTiiii, tliioiij.'liiiiitilii.' SlnliNMxli. t.uIt'.! mil tv Illi : "\Vlii-n In .llnionriiurtiiiinaii lerior !>i Ihu ItvaiU of tlwrrlniU' 1 ..I.I.'ltlet iu forget It. }fl ..* forvirtl

.: II.M. \\ II.l IK. iMM-rt'iary. \UM.K. :, .J..., .';.11. LliUORS H'li-oTi'i',. Tim til Xi-lirn-kn" tu lilli-H htv |..nU ,.,tlc evonu I'iMH-iMilot, tnj.itu.iii') UlIIJ..- b)giving UMIIII 1'UnilrrHlaml alto..tbat'e,, .I .tiro elitelimit -
fl.UNI "f"
l._It::iitin-nl.i, Fi'lirunry -. 1wJ.ol' -- .\ lor unii |iiiiilu| .. ilUmilri' llm, |iolillinlliunilt Unit. veiifrani'i' *, mill, 1'.r.,11.: nmlliuttorahle ,"" ..10 Hlh"'lvll. |1,111\1\
l>,ra: H. | |
Kul"hl" Iliinor.M ] >A"wAJ.'OX [', | J. ttliiili liatr, i niilli'i ll'il |1"11| ,,..1.1 I U tlt-l|| IIKIIIIliiini. ,11.1 liavu INPllrn.1 .11"011111'| "l.I l.

.,-l. mi'llV i-'lnolnr, ,'rroninir. 7 ..','l,. L. The Jeweler S..H.F.W' ,ill..i'IIII ,-.I"I.li.I"; '. H r"-..11'| syi- i I nitli aiiul'ii-r' ," ttln-n noun* fi-lli" ,r in tininri Tin 1 ilaiinrout|; III'II 1. IH .thank liutl that wo are not ivenworto
It. : ': I'H-tilor. "li'iu ul'. r\il I.. ,> alike In nil 11"1
KKM.INO. .
CJG "rrACOIA.. |1"11.1' thai itlf that wo arn not mil.jcilt oftho
mil
.\. II. 'll'M.I.MIII-ICIK.. ''i, -'"0 mil "Slnp-l.ip ; tlui| illti not 1) ttunhl their |>unl-.hini'iit ;
In imriir.I'llliliolil |I'.iilt' < nl tin* Sliliti IA : 4'rtnl, n )" '11', fur" ''I '" 'IN ,' In* Hiinmul leiiilili C/.ir for In-lanru.: ln!
lli.ir .\ "" 'ii.'i t.kii| llul llnl'N *, lint they knew JI..I..1
-- '-AT- l'III"f., (. "1'1"\1'' \ n )lilill. 'I'" I I.1"* ...ilinfr. iiU[ uml ,. ami, l VI
-
11' > 'I
1/iMlKi-, N.I. I, I. ". < >. I1.MifU 1111- | wil II: tlt-ii.l. .," 11,1"1.I .,of "Ihni't, rt'inl'I It !" that hnmlri-ilt, of ,111111 itjet were 1m I"Il I )'u |'iuoplo uf |I 1'1 V,'.1 that ) uliare

vvirxTliiir4l.it' nlvlit 1 ut *..ln. ..'..I'.L|' Cor. Wafer and Dauphine Stroots ('uliliri-li'il. \vlli! I \Vlmli--lilr. Mi1:11 ,-- ti-iii' ,f.ir tinuli' of l.rrn. Il Imiktiniii-, lioni nil |uiil" '*>, mnl "'1"1''" I" ,liriian.l "" Ihein 1.I.r I.. .Ihu uliuhletltnfiatlioii a ....1.11.11111.cul"r.1\ win" ufMliltlle .
.' iSil., .1.W. 1 mi-Hi ill In- Dry ( ;uocls< )< >< A: Notions. 'IH-II li'i-li, Cliirnjiii, IIIniii for
t iiiht ri>lli>u II ill. iT'isii.il. : I 1.11 1".11",11' I 1 .Iliar. nnl.y Hint IJ.ini' of |Im, luw. 1101,1. your matter.
.\. III.! '" ::10'1'. :-\.l H.* MI.I.IIAI.I.. | an unmril "irtriiuiuf .nut li-.i .limn4llimi.iiii. ,.1"1. "Iurll.
K .\. Mi'Vll.l-TFIt.' : -,*.' intl-lni' :i. iint. .1".11.- | ili.it aii'l linnl' KUIIIIIliln *- Innarlt-r* I ere uariu-il 'In leave, nmllln .'
)
i .il lii-fl":
Sample & Reading Room, -- --- '| ur" ('iiin of uliunt "'lini.rmnmi '.' Hot
I Ixmlt .
El-:\<.r...I..r 1111"1"-;- --| ""-"', N'N 1. 1. O.1'. I'. 'I 11.Cli.i-l: | |..l.nr in Ilio. 1',11 I .Inliny l.niiiI'. Kmtttlt-, .. \\ ,". I. 1\1",1'.. hri pii-M-iil" h"'"" iVuin Id'riiMlioii.. : lin ",1,1"1,1." Hit |1".1.1, | III'| ttt-itt irouih'tl with lurillleilriittalt. I'lii.-liinull Miliir.liiy' )lohl.

)1...,. ",,r\' .-. ".ii..1 I mill '.11.' Kr l.i\' Itlvlo.. II ulii., I i M-ti.htrr- ill li..III. 1 1 Inl.ilvl,, :, Tlii. ,, n-lli'f l" Im.ntri lii* .1.| '. I I I I,' i 1".11,1'.1..1'. M>\'- i-'our 11"1 were t'I""lh.I.111| "'l-ook,. 'heio !1 vu..1110.al\ aii|
t" "II..h 'ini.iilfi in i.I: Imk.! it I hM' Ki; 1I.\t.' Wall. InClnik I .. SJM-I-I.II'" I.-- un.l l.tIIIIIH'\I: | | > :.1.11.| i ..- ''iIDIL1.IA -' Knoi les Bros. 11,11. 1..1,1.,1 IIill" |1"1'- in tin-li'it'U. Inil,. -",,.-- ,'ilmeeaiim ""I".L 'In a 0111| 111.|| )" | man, hurtling. Into the ani turn,
-. anil ill-mi lli, i..
ifllu
ill ill. l'alirMiv 'l. |I' |IH'I".I'| < .lllln-r
\:100..1..1.: : 1,01' h." hit .1 inntliiil tt li it' tin* low nt MIW I"O.1 cli.. ufI'm 11'1'0 in ihlt ,ciiii'.pinicy, 'too, arufoil'
.. 1'.1' f all Lln.li. < '"!,1! an.lhilvor np 'rABLE8, 'III.M-IIII-' nilli lli.it' rl.i" ,.. An .lln'uf ,..
.\, I:, .\'" '''. ..f'I.' '. li-wilry> ( 'i,1 i REAL STATE 1""II\.II'li..1" a inii" un.l '"1.1 lln-y nun I'l'o." Hn t lu Sun 1'11..1.0.. al.1 (.11.11"* |I.notl.ip.. reu-iil l".utt
Inlutti'rl
J -1.-;:; .;; 1..1"f, .No. :I. niulH" <>r In I'-\i liiin, ;.'!' fur .liuu.1.. or 1 ,1.11, tin-)' in. iv IIil.! :/ ./ til .I''II.'h'I'| I l.li-l- f."rl"( l tit |I" ,1"11 |'iiii4 not I Illin' In rn.Inlml.. .. h itlHllioiiHhl'lllilnrlll \ 11111''I' "Ilu1, W"I.t orxanUetl, If the |1'.1"1| ami |ioinleil tn an ai'iunnt
1..1 "|V || "' '
|1' h'II'I"
I.)'hI.... IDII" 1 ASHI.XSIMtAM'i 111..1 1,1 -, 1111| | I 1111 lln'li-kul'I ll.l,"'ill|| 111,1 liiiulrnlitl.il-| tvut the retnll. Ufa lain "mot! .1"1111111 HIM'i.il event','

>l.i'Nf, nlitlil! III i ".;"i\ ,,','I'k ,. .A Ii. "-1I.... 1.I,1| H Millie luinim-i., .. 'c"II.1 l .limit whleh, .
"i-ry. MinuUy lliuln-l riii-t-, iiuvJily F I .I.' I IJ li-oo|>< .annl .111 Iti'ii- -- u | | '/ a ll-t ol tmnttif
|.nt i i..l| I Ki-l!"" .' ll.ill., l'.il.il"V ''n.'I.! 11"11'11 : I : ': AfiKM'S.mrrli ttill ,h.ilnintlr, i.nii"I'lilriili-.l Ihlolliiliainl .. ,, Tinlloiny Aul
.
i Lit.: Mniiiur.r.: I: 1"1.1"1 I f..I'.I.' An.ltllirn I I'ltlnlaiHil ul.ln. tho *;iii'i.l>

.1 :\< i. .rrri,: ..r.KII.: 1\. i.r It.I.h' .\: -. PETER BURKE -J hnB.B. (iiiltiiiaflii nl" ini'li' "I liu, an* lisi 111\1.1.' l lllni 1'1 mi I.t,'". likclliU, : "lln linn A nuw.|ia|>er |inhlUhit I | In J"'lloI. TaktiiK the |iair|' """I him we ex.iniiuil .
K ,'
i-liiii uf iiitinutiii.ili'iinkfnii'
) :i |" *!'! .1..1 l! | (-.1 l l'i'|ilTiriilnlilr. i liun-ti'it, IIHII'llli ||- 1111.11." xltut I" lulloHlii: :. the 1".1. ,'II'Ily., cxiei "lingo

rx-uiiilihi: l>.l'iV>. 1.1 .'. nnil, .\. M.nvU ( 'uri.rr ( 'uiniinriiuml' | '| M*" I Iw..I'I V.'nl'" ..n i.t. |1"Ih'S! ... ii..t'1 inn..ntirt.l... 1".1! ilinu*. Tlitt Ilivuiy Unul 11..1"1" ,,.. .Vi. ''".* IIIH, uli-liin Inl tin* "Thu r'relu I'l-etti*, of Sail Aulonlo, llml, Ihu yoiing '111411'* uaintnvlleil, !

Hitl l 1.1 l mill :M )1..1111.11.1"| i-iuli 1 "HI..nlh" 1.1'1.111 "i 'I."I'.IIII'" \IK: .I .un li.r- 1..,-t ..I. "l'iilif.If ..\. Kmit It a Im-l, -<.n".h..I.. ">|1'1'\.1.| l.yllii'i inliiiinUlrjIion, of jn-li. i-," A.'. "Hit Ti'.a., '11.0"a "|M't'ltt of ml'* foil mlin hIMI.I"| | onl', hut failt-.l\ 'In ilitiLOTer anfraiuof

i ul Mu'rlmk( i.iiiiiiiiii.l.uii'i.i r.: /oJ. l."il-'o Mri-it'nil. HIT 1."rll.11 MOI'.II.i:: AI.AIIAMA.Wholesale -.1' I Slrit-l f atlt.uli.. .n |11.11.| all linit-" -, |1'd"I" uf, N'i'l.iii" 'ki: 1.1 ollnrSluli II.K ,in.-nli* jinl''i-* ,1'1.1'111.1| liii u ill that Slain wlikli, unke a honeyetiial hit Ilnlll hail anything to ilonilli

rU: .\. 1'IIItW.: M.Imtlito IITI'liliiili'.l\ 'to ilmlr '* "I lir, |'.' lii/li llirn.n don ln-t-n Irir.l i ilium*,' ,V>-., 'Ili'liat, iii'iili-.l I 'luiillltinl'i | In any IIlt''It |irotlm-iil by lw. Ihu, ."'', "Well, wlut't tliouaitir

.:......... S... I. IIMi.T.Tnfilat jobber in all Graded .. i .. .'J. ,, -I v. "II'p.f.,11 1 '1.\.1.\ -Unit, inli'iiiM' | l Ilh'll. |H>'-'"IC. li-,* ruiiiin.ni I of in-tv ..m.." .. ami kt-nt liillni.tvainto Tin* liltlu I,.... ituie Ihu lioiiey, .. nilli Ihit ? Itou't nee yonrnaiuiimru. '

)1.. ,. 'r"' t-tt-iihu'. In Hall nf : ; : ;. 'I --- -- -- anil |I-H ,-.\, ( ivu u* lln- hil't'iurliljllul ,. dlll.'i'i.. to li.irii.. our |1..1'1.| | *, they iralhur il, In a |I... h ahont tho When- tin cuino In, anyiuw'r" -
.'I.' '..\. W.K. UILI.IVM-. .' -.'1'. ToTocicco f. 1 .J.IW.1.tUII'I' \ i ,- fllll|". Illl! Ml-I'lU'll Olll., \VlllllIliU )01
.. \'i. "II'! liat ki-.t in liini'. ol/l.ra It allx, hutl toIhilr weatketl. .
U. -...\1... .k, \\ ..lt.il.lill.llliK -. i s, Vincent J. Vidal | alining I. 1"111"1 LI
I id* of Litcil .
t .11'1'1,1..1'|'| 1.1111.1. uni ..I |1"1"'i.riinlin'4" minii, .t" Jfit'.t "lit* 'hmlieit. Whi'ii" Ihit |"nifli It r"l. "''"L'.jld I I W"e'l < I comnn

un.l lounKMMl4lioil.. Ci aS, < ;IIH. !1.nlXI: : Xll'KKI:', I 1 .lh.g'ly\ hlr"I",1" ICVIIHUvi- lli.i-, ullf. It-il .In ii-n.li-r tin 'inililaiy' lln-y Iurd h liilothtM-t'lU I of their null.lirraiuan ?-al thu liull.un, of conrte. 1'1
11"VII'.1f' ""'"1h'') 1I..Ullot. "' \\.h'.I. ". II iircH nut liu mnii/i'il at llm .1| ufliiv'li
"' .'ll lin.hill. 'UUIWAIMiN, . I \1"1--: ii'u.| | iinl.-| .iiili-iit ufaiiil >nH-iior| .to .tin.t iv- Iniliilaluiu ami Iht-ro nnloa.l. 'otlu-rt'I am. ; iievnr ')'". So ami Sior .'
.. ; li.'rii-D MMitilncnU'i linnl, .. !
Ntt-ri-lary .NI1' n',11.1. Stem Winding Watches' Ihrl"II lint j i |1..1"-1." "lit) li.t. i-uiiiliinril. wlllij The ,I'reuu nayt I thai 1.0." aut hlllt are So ami So, K;. hut alwa) twul.otvetl .

"..iilonlltmt. oli-iil. .AIXI.IH.',Ion No. I.ilnrtt 1:.....","_ 'h"IMr.1 T.. .mi'H iiiartimrf h.- run hi liy I i iIt'il j nilIT. In nliji-il n. Ion jilriiliiliolifulliXn at full of hoiu-y at hva hlti-i, ami nijctretltlhal np at Iht* ilotu hy ".1 olhirt.'
K : ': ,
.. ri.\TKI > WMIfc' i> lir.-l' ( :': : I .
...,.. in UKI'miwl "inli31 -1.n.1 'II. (111",1ICIUI : 1".1| 1 "II -llll'I'.Kill" .
At'iiM-iali. :Nt.; tittt
-
iit-tt.lfttt" !" ... Ir. 1",1..1. lo onr fiiiMlilillinii Ar, ; -"r'nrijn.irlt they .11.11") luruutl In 0.allI )me in a tt Mlg thu 'liinnotouy of
tttiy 1>o.-. ....1 Mi.itiUt. In ... h iin.iillt.JMI. Y. 4 niii.U'iM.: ; "COM I i'AXY' > I.itvj\ \i-lil-a-ka, MiiMinrl' mnl Miiliiumi I 1"1
: liKlltMAX:\ !I"w. -- --- /l'\IU 'ring I'a!'(."! li.t.l-| of ainnillioui |>rai-llial r..I-l.r..It.I.j| |. "' I ifhimiUr hal wnt of thliiK U LI'ulol b my lie*

on i r. i.: 'lilUK < .I IIMIt "I. -''> rli.r lilili'' 'IAIMI.I.: : : lEn i:. ii lay IH) \|1..1. |' in 1'1'11| | tilan | ani.in--l' n- 1.., |.i.ili-i'lii'| lln,,in rare Hrio II.." hrt-e.liug 1111 an '.I.I..r.tl., an.l( I ,1"1'vl 1
uml, .* Nt-w V k. ) | !
"i
.r..h 1'A-tl i..II.11 \"la.1 Iiflt. : I lit a mot U lal', Iroin, |ninnliinfiil! r'l 11.1 ,'u ..I.1111 Ihu liiM'tl.. .v.lljiiri'il[ "vl'l tluiei ..
'l
C1\K IIIMkD f.'f .I \ tllcr.
1"0'' "i. I I'III'I ri-ln-4-il' try il. ,Inir, 1 l.iil, tin, .
BOILERAXU \l .In.IK jny innr.lurt wliit-d tin*) JinnM tuiuInitun Mr. ,..t..I".r. 'l'e. 4t, who hat "mt I never gel .I".v that. Don't niakoany
AYER'Siarsaparilla It. IK4UI l.tk.1.1' >-t5 I .I| .I.I\ -AMI, i>v M n: IN 'iiujiilily uxjin-l-' it tini. Kiiml] In tinAKM *
II illl ul.k. uml ill II. w Molt.' III 1.r.ir. 1 tint 1"Ial.II..r, Ilit-w M.ili'41 .1..I".r I thitiinl', nifrt thu ill-- tllllcleiiru if every other man,

\: \. \ I' l.i.l: l;.r .. iti|, ., ". .| .I.h., 'U't<> "-'1111'111 I 10' l'iifinl- .'For 11.1..111| I.i>f. on nt ttiili'int. ""I I ,11.11.| ..( Ilinlutt'i-l, ., at ttu iioln In Ihuiii ironian ami ,'IIMlo 1.11.1. I gut Id I..
Mth M > nl.-il il N. u l 4kVl. f M .l.i I lnir .
| | General Merchandise ( 11h 1..1. r1 1.1. I ili.irttrt .\ it-uii IUtJournal We 'lriu.l to ,' him him
.... .mil I 1'.1.I. 11111,1..I I iil.i li i* l>l iioM. I II* .I II"I.1.1! .MIt' I I. -. ne I ) i.ir. 'lin .il.I..II.Iu.Yt..I1..III. aluilitiliinifonr. iimxl valualiln' ""he./ault aru nn-ilinni 11 l/f, IM*. 1.1.1' 'hail knot*'u he wa* liter*

..... IU....._'.... ........... ......._,.. Sheet Ironorks. linlinlilu| lj.l.'|| I"! J' ,'r -.ldl.l. an.' ) fun. 'I \lil\'.' \ <.u\ ': SIr. ." N uLrj-k* I.,,in iuiliicliniluaiiuii un.l .h,- illl| tiin.l.iiiii'iiljllt. (1.1"1,1, nit t Iwfen Ihv I.a" ami ...ll reil inlt, ,.11.1 hate (nil hit name .t 1.1 (np'ofiilumn I
"I
..t. ... _.... U'blllr. C'tttMrrh. MM! alt 1'1'11 I ran. r"I..1 'lo'ltti'fii |.l.i.'i'" ", Init watIIIDIO ,.
,11 .l.-M.lrjr .111) | of 'nl "II ami aruof ami lirown L-olur.' ; uc"I to ,
I..n ca.-I| l>y Uuu MM! Uiipwi'UNl .w..... ttuil ..I"" ,..I'ra".I" It onr govi'rnini : 1|1,111.1.,1 .r.\I. 1'111 e.\ll ".t"r.
1.1. .1. IVIK.'ur
\
\ M
_... e .......... ( ... : : r'I. .". lil'uvvr ;>>I./UII"I..ih"l.! tin* | .
"' iu tuA frutu Ik* *],ntti.... ..... ..... Irrit"i ': 1- : .hl. J'I'li..I' | tinliun.f' k Klnlm .1 with ." it tn tluarreaihr
or at
-- - -- 1"'I."t| IIIK may you
11"
.. ..... ......... l.wl. 1II""llr.1 11. ""II
"' lug UM AIM! rmlurui IU % .'.. Bi.lln.l| III" 1..1 iinr ,-. ut-ru | it {." I .
.. ... H Ilk ll, .aU"l '.... I II.il': .. .1..1 l., ,. .i.1 'ln.II" onr |Ko.U-| ;. ll" I lia. Ir"ol''II..I| I.IMI-, ili>*r I..y.r I HUM! tlfliiiontIlitor. ami bu I, ., ilotUrluK thai IhuOf.

..". a... .r.1 of mii >l. .f ruiisii' .rr. rvuiKiui7 .. Dr. Alph Sautcr, II rt ut fiVi, .",11',1 all ,1..1 jilm-fn. U'lio nrmii'4 loii-i'i'ii ini'iii-ii.ii-ii'ii |.. ] .lutw .nai kt \.ry lu ki/u .I time liit name wan oinilli'.l, .
| I .il-, r UK \ .1111 iv .IA I 1'1
I ln-1-r
) >
li'iuur I. '
<
A HI' .U..u. I... I 1..1 : I. .* IUIII.ll'tu| .III" Ulllk Ol'lll'llll. lll'kol'lliollami ., .ll..r..t ..I:111 ln-lwi-t-n. 'the .unl.l tluji ", |iajH-r' without further
ailuit tiou "I 'b. .. mil P. J. Gley ( f US. 'I bill H I",it -.II.y| t
.. 0. .. 1 h""h-I..II'I .u.. 11.1 1.1. 'lr many "III- .i of I. I mil..
a "
*
.b. "i k*i*4llr "11., i 1)14iiuy alli-iuly) 1"111. 10 .1.4 navy |1.1.1.1 e.
.w. .. ol. tin* li.ior in tin
." '. .....* _of li-rw- ii.ll, I I. 'A.\ EUROPEAN DOCTOR lal'le.1 | | ..101. : dat *-ttilvl .."". .uiu-t .lionalining hall. On Ihit ./. k, D .Kliorl lulprvaltri -
htulv, liny *\ > Ut tmtiiltO feiitaruU'* UiuorUnlty.Hultil.rt.lK. | .
I._. ..... 1-.1"Mlwm v mmd_ 81 ft. 83 COMMERCE ST., KNIVES. 111.1 ..I.II. : Ih." k.'. N.i MKinrr ili-l I Cum: nitai-hnl I thin 'Utt-r* almut IhoIfiijlli IL.uim-riil.
POCKET it. 'illMM '
.. """ l.,. I....... ...""" I ".1..11. .i'.II.I.I.I..t. 1.'I'I ..nl on MIIIIU of I llii'M ntwa-i*< ..I.all ami Mr i.llh .f."lf. Ir.llortl.*. 'I,'h. I ) of lime ami Ibo ("jrlmliujf -
IrlK11
MOIIII.K:, AI V.i lliH.piiit ami. win" liilfrexli tint
Ml" II |Mi.ljr ,
.i w.. .. .. -- --- -- -- i <'I" .,I luiii'-ult' 1.1 },imM'aiitu } ,1,1. lute lu-i-u ..lire.. Jlut lii.iilrnrtiwil out, Ii ,..ll amiIm ami ..tlark tu.revhlfnily| t..tr..glh. ufrt-cil\ .1.1 Ir".I.I"/| trl" of IhUiororalion
, .. country a> >n>- i
.
.- Ikiik-nniul lul I lr w..u .- ni.-l M..l.i-iiin. 'tUI.u ..1..1 | \ uilli nit-i ilaml km-i il Th lit.ifrt'liiiK ,
>iiui .u .. ln.I "luin rl.jl'l n I', ol en | "|"" | '" b&ihangvil'all
IU.. 1U.U'I. ,. l ui >llialti YONGE JR. & Co. ..wu vltLlii IM. ,| Jim lirijilii.i i.tR'l nioliir* ol" till li m'limnmul 'lute i|I..e'I" 1.
.! ....( 'iminiiiri. | C. C. .
(rl. It auiiiMlt. Hh.'U 1
| '
..... Wurk Bilull, "lny' 11..1..1.II.I.I.| I'rwl. 11,1. I..I"III.I| .lr."I".r rouitlug
'u..U.LU .1-" ).1. | } tit.h'i. ikt 1..1..1 MI OIM tfiukl..j null li attlie ino.t riilliii.ia_tl.- fri..I.1 L.I) ,
.t, 1.-.b' I r. m. u .J *--') : ||. 1..1.| "lint'/ ll.'".., ., iniw." .Irawlliuir ili-liiiuut 'luml\ an. on the river now IK tarry our |' >
| Uitun. t'II.
".1. )u 1. "' MZ ni '|1. 'ii -piuuMii.l | .a.. ami
:. JJd 1LI ..Irlur. .....111"r.I'1 ...1. |1. in .ni<'rifniili-"Xf.: Ami JiiuiiiyJuiiiK I ami ifllifnatk, iti-mjily theyl Ilium* .1. It .In Ihu lnl ..rkel" ami the 1*. A.A.

I h ..I"I.. .".1 0...__ C 0 :: %C:.A..2U f.u I.igli I liccuMt law' Cnil.-r, 11'1' l I..liuU.I'll .| ,.IH lino) uii'l .> lkt-4 In w..1 lu ri-oli-ni-li' It.Au It. 1.1"1'1.111| ( onr water trau.[""..
.... ., (JK.NKUALJOHNSON'S: A tItllt; 1 tXT. "I"'I'r.\'IS ii..i.'ti.| llm iitw.Inn, lii.U .
.
.. \'ltll,
_. .- ",VI r) ,Innljrtonl'l r by give* u olj
..u..I. 'W va n .II ... !, ( .\.1. I.eUli UI' IIi..1 .. Otteu
..., .I. ..( HM.K: : .AM :" 1< ....I".rly 1.1.1..1. "'1" 111) II 'lu-ai | lit uiiiuo.ljli.in. train U let hit, h lu .
.u". ., .... .t.,.....u.o STATIONERY 1U"I't. I I tli. n.i'ly (if tl.t 1:1.li4ll lirrutt I., I 1.1 nay : ..1 a-- l (0"1.year. t|>|> < t.

k ...<.u..J..I' ... 1..l. FANCY .1 l.fW I\1KS.: I Ill"i..1 H Illi the *u>.<. now. | "'llm |..-.|. .tlnl tnuit.Il.i'ni 'lliiii"n: ..'u..ldi..1 hau .Hy ulhir.N'iin njuyhl ut au'l Iti-nedlteU !Vu 1' '

; ... ..u..u. .. I.r..it. 1..1"1.1! now. t.'I.' in k'iiu-tl wn'.l U'I. M-ibilu ami New Urleau*, (A<-*. of
:: .1.
.._ .I',. T.tunj Xo. Xnilh "rjlafoj Slut' I, .. i .. 1"1" >- "il f..r it. .
Sl" II '
...k**wttccU-U .< f'' _. 1 I.-, IM-I Ixi I) i.. lulalk lilrtlitlu *iiyinuiv liillit I I l.tat .Ihliltrurum i liuu uiaikeU .1.1,11 tie worlttLm
t"l'u
: UM b.. | tutwuM ev ry Tivoli Beer Hall I.N: .\< 'out.Keti "t.u, !. \. '1. 14 o-.1. .ii. il'I IliU Kiiiit olil John ,"l
=tI' . I .1 '''' furtiruUr. Almiit Hit '.. a j..t | I.I.I..1 14 of t..> luut tuy-l'i-lij' .w.l llu Ih.il ea y .C." will

i : 1'i 1** | iy.m.lfUliu| \ .of J'iinter'" 10 k I ..! lurtb- imoilujlu.u, cwll at .lint Illul rl.I.." .Sniliti' j'I'I"'o'| | rl'-lit. 11(1011( lliv rUml. I" "'I.I.i"rl.I. |." lih. 'the Aiu"rU |ay tlm t'ulne of our (.rixlucti.. A*

i.I ...from bout KrM-nU W."I I:K.ks l4-ltr 1 li.t.kIllVUMM J\! .t ljit" JU4 'UrtlA'Urili- :: ..'I..IC _... un.l 'aiil llm uivilinj' "unM 'Ian.Iailj'iurin'il ,.'. )."1" khoul.l, umlrr .laui| L thii alr.-a.ly ...1.1. our ...llluII with

C uw tf'fiteUMl, i V it .'t iLi ,. )I" I'. "!.. ,. v'M* u** Grand Rendezvous In Pensacoh, ioukl.i. A 111, II' I..Lll.ah.I.. inru: |-il.i.rr IM4IIInilli .. I an run.liit t nu" 1"/lill couiiuuultjrliave
I
.. I U..U. ... tUd U UI*. I Iat l. to .1.* -1 iI'Mii Iliiuk il'- runii* il'iu aiiiuti Iliti Mi.ititu.l U'tm-eu a' |iuir auI l .leataut, ami Ua '
'i ."l .I. ..lur ._ IJ. Ci i"ar.. Tn'M'iM' aiul t,."... Aritlt -- j.i'r I : | | I.) < toy ...( we >e noliuallou
1 Mk uov |*. .. Mut k tt .IH> Ivr 'Ut lofinU-r olt Uu Uiu .ai.| thing M luiu ( lo4.| them '
= .. 'I Jl | ut ..u. > 111 f .a |> "i.ry > : M-ver .waulouly

..1.".t'.J T...1, In. -Howt.T: OK- .\ sa., O'flara & Bro. |HU wiLl il." kiniiirr*. Here* I Uloiif ami ."i.J I.. goiii' to fllli.iur.tlullir ""I uuI"I.r..L..u Mn f "'olnbolu t

.'. .. : ('IIL\S.: : ) .IJo ob a UMII w li.it ut-U-r li-. il'lifiju. "''Ier.D. ,Im mil lli.) Mrrllm A girl >bun 1.1 Ix* I.uxl l<> illu t .Iwui coiniuunily loiuiaitj'lf* to-ilmil_ wituI

l.u.m. .. WIXr l'l.'OXI It _i,', ri.Lt, a.1| ilar onglitrrU ...1 litiu "Anit-rii au l.hlU..r i au.1, ituix at they are, ami tbat inlercslwlieiever
....C..1..t"' itin. (, CALHOUN KING l"ul.llrtlllly-ilk'I(. ., r1
.IU... .. I. .1.\J':.ul. 11JjJ"CCf'L..I/1'.11IJJ. & Auctioneers I > 1.1 j>ut .forw .giu I..." tt .. in 11.U ni.rl.l .1)) Itow, ami Ihtf I.. 110 "1"1.Ivo glvcu I may lie. 1 *
.. .I. .11' i *\ ,ul in l.eie for kU-aliu > IL. all wrut liomo,
...a...u. .-. f VU.L ( LIVERY, FEED AND SALE STABLE, ..* 'ulerl( ;acu < 1ln to cuuui, .tUU U | ". If The 1 .110.NI.tl.l. aiul rulatloos,
"', I U-licteM.jailer. X..w. ,. Klilor, .' il'>" ..irltj .tin furluntt iu 'lo uuj.-r
o. .......1. n-MVI': V": 'J-" rlY.ur.iru my | 'Li.1 >truct, ,. botteter, .i..IILUI v ''

I, ... ,.. a | I.w>e nfk4 .II.AuutUtr MABIANNA, fUOBIOA. COM M 1SS10N M J KKCI I ANTS.I : "I I ut uiu'l lU p'iui. 1 1 aiu'i, rlslie LrwaL. .., eviilrai-t llie L.t 1 rvul.1, aujIi4te eUt UM>r* Uiau if .Le wtrv foor, towork. the fact* we hv ifi" e., UUCM then* b

.w a. I II ..'ol.w J" u .ruin you i-ouc ruliiof| lUv uwrtiuF IB MUIM mamxHr. ; aIw'
ah I .11 Jhl. I | ".II tau.
C. Ayer 4 Co. Mats .(l. cuuuM-t | M II .lb'I..IL,1
"r"JUI.r"1
Lwel. liw >>lubBu DI i. .*sn-Ui4it Lulu hl ( > I OOT I'ALAFOX HILiKF, ,. Jk..exactly U* Mini'a own aak*. UUM tkku freljLt*
; .. ..l"'L)U..t. U.,1 .t I a a ta
a 1. .f.. .a >. ..diuljr, TuruouU ( M... .1' .d. \'IJ.lo" ,11"1 Lne.U.lbJr.." ta .iuUMb civl. .to? hri* frmn our -Milf Uu-l of rallroa4 :'la cttt. ,

r: .n..i' *<, cu', fitKi': oi' CIIAI ( ( au. w .1 -,- -- t muunautt tkat alM wkU atft-uMtUM-t. .
\tuv : T .I -..
.
baa .I.\
1'11. : } .
.- ar Uldel.u Da 111'TCIIINfcON'1' UllLJUSti. ..u .. f. ..t,I. 'i.... Consignments Solicited. ).. U I'Jtinl.', "I' .. I 1' _k. WMt* .|..tel I...Mihfa tlMi U u. ktttmrM'clUi J'.t .
from tU
U1U 1&41 4 ..,".. u.. f) ... I tl dulUr..'t. : : 1...""..,.. ._ .. ... -. -

I.,> _
----

'a ,- '., -- .i i..' .

. .
; .' '-,,.
1.
-- I S -. -0- .
i L LU .


C

onnnnch11.i THK: Milt:' n nr' tit. \I'H i: : '. h liV) tel: fit' .I lln pnl.lii t..Ilr'r\' ,I I I I 1 '.fll-- -\- .I.-:- -' _._. ITFM- nr I 'I ): : .'TMam I Administratrix Notice. t.
'cnrmro\\i I!!: 'I\1 I
TliP, lu-It" nf I lltP i.i" I litti. nf I HIP, I lit I IniiiiPtt'p l m mv of 1'1'1.10'1', i.tail .(' I I ([

..1'11,1 t :, itt,) Inn.1!}. of '11"1,, iti'l-tilin I t h's'.li" ",titlist., ,1 ttndt, ( ':,II IIP inlllo I I) I ttndplt, I tivi-ly i I In the I h, Chunk, 1 I. pr'inniim. rd, >tIm k 1 PARONS'r&iPILLS'$ if l..ttM Aiil'inw't 0 "f .\ilni'iililriiliiii mifliiin, ? tIii'ias'I 11)1011) |, I hats't tin i H I at the sue,

,it hi mint lit rut I lit ) ) I ). I I I Chunk. I nut Mimto" ,
W5PI i nttit
limln-d I tlippMttrininl attial"11.1 of j"'vPinniPitt > 11.1"1| III I Inl ,11.1 fl T.uli. 1"1 ( nnnfv nf I tinnliln: "till nC Infill I,
(''fll/' 111.//.11. ft. iu.iiinn (.'f>. KM ,,1'\ t"l I, I,:it I 1,1.)1) t' l' | I IIP uptf hon, c at Orlando( It I l Im I. M ninetoh.ih.} hi.. lull, In. Ixn .itrnnn.il ti I tin* iunli-r-.nrn.il l.r
\ '
.. ___ I t" .1"1'1.1 II I )fll 010'1| Anilliinlinl.it, ) 1, are tSr.iel t IP liii. N. 4. *-lii> k If.inl. < Hit'lv ..lnL'i'i.rI.HCIIIIIII ; l's'I
__ t tl.p |M-.ipp'| 'In \halt-it, .lnpp, oi,' t tln-rp, 1,1.lr\) Hint a I 'tttttl. ttllh M'atiitg mpmilyofL/ Ini", nnd f""lu"I' V ; l 1ATII NE'V men DLOOD, : | | ( innilr *l itti.f SItrils, >.' All I i IN r*

1 \1i tl: \ \.. U I.'. n. tiInr I. : t Hint ilomiind '" )ItttP, \\1',, iti (...,11 I II;1':1'1):: t w .\II",,' ,: I l tt Iml I Ktert: 11,mi! 11')!;""* 'lo HIP 111'lilll..1| t 11"1.liid.b, I AnsI will ..all. '.I' frmiu-ii the Mood In tlw pntln! .,,.pm 'In trn I.n".h. Any. ).. itt-a-slit.mt l hiring inillili 11 I |ui unit prow itirilii"nt this! s-all Cats,,."s.ttst f-r |..trmi nrp

: :_ : I .\ loiijfli'n-ool. !junior. t 1,1', |Jw..i.." :11,1'' ,) I rI, ",.l'r., 11. \ ) HiPt' ioino .\ I I '' '"1' 1'1111.( 1,1' ..11j.i"l.i nn trim ,1" I till '.I nlrhl from t to U wn kt. nAy rr.loml In, "nnnJ lit wltliiiithPlim I I pit-. -rilittl ii- lin.nr
:: : ts.ti hstie li
--r : .
: ; pnnlrol .' nflinipofIlio t cnteil. Iii 11 I. at it | 'ti inllnied and : li.allh 5 ir nrh thlnic M' ru..II.. tOur""rlli"p"lrl""I.lolnlo| tlirm1'IIU CUP I tin t ta Ill li1'i' ,iniil, sa usi I nil I 5 I 5trn.iuis |M>
; t'pin
I CmifpdPiitW. liotult, qiip tiiin in, 1" .tllIIII.IIc'i.I. : hit. '1, .111.111 MiliotpPiIp|. >l 111.1' 1:0'111 eqnst. "hold.n. Ihi-m In ttiHf ",1,1 i-ti-rj-Khrtr.or petS ny <>'""jo'tltrt ,|i liti-.liii.mil snail noniiiilnil to ntkoliinnitli
,.,. ,I ij nUIIIII<,.t ill.Hnitp ?.h"lr i|, '1'V U"1 tnrmntiniiof I,I I pnr-p and I tint\ord I lut, :"Ioll..IIII.I.I'rlI"t"l I\Ity. fp* 1 II I tail. I Iu 'l.i.. .I' I t : I i ii rtt.r nnd. I I/tkc ( | I Pilot. tl.rt laniiliiir.. do not i 111". I ." ,ike l S.."NI.I y itt .. lr. .'"". rri.t. ftp pnn.pl.IH.. ):1.I. it. .HMIXsON ( ('.. HO TO1. M % _' ,ilc put tin-"t I" Hi" iiml' rtiiriuil.
II t lain i-onlrol 1"llll t "1. a MUM: i I.:. \ AM.IIN.iMivrnt
i HIP .
I ,;, : In 11'tain, pot I ( tl Inl" \111 BRONCHITIS.
i-plmhlp! MtnlirnlP In I.omtoti, Ininiiiipiilnip "I I I K.: I Mill I .1 saks" sti a'I(|It. ) l blntli),; tthlHi.thu| 111"'h'IIol.l.i.li.I. CROUP, ASTHMA Lt. .. p.ta: Ct ..tIuaiiutktr.i.t'sFIIATER
fntni-p It |In., II e.I'1 A4OI)1 .e: "i ": '
iion nf (mill, nnd luiiiIliotn itiiitilHIP .itlt'iMt.t T'"ln" 51
; limn.. | I. : :; lnt. ,.. ,, irtril rtw' .. "MI .' ."
lod Blillmr
|'' 1,110"1.1 : \I DPHERIA D ..1. ....
l < of tin1 tiu.iirupd. .' to I IpitI'lil nnd tit : I ll. iiln t i., m.n. Im.. ....""!
\.1,1. tidpii t ;
.. | : 'l Ir.. hll/t; Itinkin, ho it m t .. .. ,
1"1' u',-ul iu s t st. .Mint, rittr la. .t I tii, .nr. nrr mm fn l ti mull'i 1. l".1 .jr a nttn sit.
T; I If ItiP r I'rluoiMlH' IlKrlliP, n.lth' ,.f I tinjfoti l uiiiPiit 11'1 i .nielli' }.'! 'suit for' iblV )if HiPt j tp i name \:it l.li/a M ihtiip, it \:ut..ui, inNett ,n.imili 'Wit" 1h.n .. & MONROE \

: $flu' io: ]li-K' I"li" I l Imndt. I It t innkit 11.lil'I': to tin. > ll It 11.1, ; In I | 1. YII t i In I ipii-iti- IPBIPJ, : ol $ 1i.- JOH NSON'S AflODYNE 1 : :4

1j.iilrond ). I rmtPiloiiM, t iliii.ilor.I I I til. I I t i I 'I lift) HIP to inlliviilp s tu'lcl' Inr ..lhC. I liitmati \, *' I nt 5t5i4lit ii the LNIMENT! inc.: : ,
t IIIPII, \HIP, I lliji i i i '' I al",1 11" 01111"111' ',: ili. iv..sui ; ; I :a
1'1'1 ft : I 51fifr is..ntn1. ft. l :
:
: jO\'I'"I'I'-n
of and
: .nmllliciiH.raiitM'ilnl:\ ; i : : i \ 'imn.lltcy I will.inPlv nn\, h'I.; n .1"111 I.. n .imimil '..1p'III' I.11, ,.. t t" ttlnili-, ,) t I :. .|.- "lilitti il 111 1111,1I.. 'I\'I' Ul-t,t"I Indict.'I .'allli:1: : ;IJlliui'llp.| "; .ikt .' : $15' .. ... tnt i..r''r'hllu 5 I:I J.iisiN 1 5 .,'"'' -Ii lit its It.cca1 .- j'u

rldt ""11.11111 !'M'pnVrr' of tlmllnn or. tthdt, ..1., 'flip iPpnWna, I Innd liPinltol t HIP, \ ," || ,u-il.. "if,'II'I' st.itp 11'1 tssutttiltl) july) i.tultf nisi ptuhibii, | ijuetiotithate ,ut..I. S ,
t .5.5
.
di., nioivt tel tili' in Hint* I pottpr pi. til mt Ihr I t ) ., .I\.r.II.MAKE. HENS LAY
_ ( .1 l l
:-:--- t"'nH".r "Ihc, fail I nt ,in i.tii' r I inli-ml., 11,1.1, it" l-'itnk h I Ili'iftl.. ol t the "i'sst liii "! I Ion 'a. The \I': : that it ,.. ,., .'hln".m ..h ,
i \11.110"\\;I' I II'I.fl1' lnii'1! ;"f pi*.RI'I II' ra'ii'r i'tit I 1"J.. s'iiinldii \nrly s, ,iHumenlmit pub. ..1 n.i.h....hints. .'ny I.. "h.'n.,, ( entttlimu,. .r..o..'. .I.. i.e .....1 I Pitt hit Mcrchic itii
: -. t nnd tnoti.iK: liio.. !"ml"'r, I I ul.I llnpintptiii'iil' I 'IIP'"I'' I,, 11,1 t.. H ,.' r*, I. I, I I,4> cu. In st.. |i.5 I 8 Ji.titfM' '.oMiv M45t.

i I 1;"tool nnrcltii1! \I" 1'.n: |pi&iil., ThC)) 1 laiii titluiiitt'.I, .I lit' all Ititt.lliuonl I Inlc'ml (that HIP. li-t'' null I liItIittI lor making ti)tinp" jeittat)Mar lint.II .l.e. .'le time.Vtt4huiuuLttii) 2 .-.t, I.. .. __ -- _......._ -

,7 i nnliln liotlipup, !.11'0111( mill! ilmaiotlnjniil liiniii-l, I It a Tint I Hint lint t HIP gut llitmiilfi, ':: I 11'1, in- ita. --- A
I.I-I .II.I' I I I HIP. I.l aol. bill di--tnit
tutu really
I !I.>' 11'l'l'h likp \O I. ii |1.e.1, I Into' lii-lnry 5 Hint 'I 11.ll'nI.. a t h liu-tilp, I ti-i nit lion, "" I I I 1 lItn 1'I.t.: ..t dk'trinu. HIP, nito-lin; I lie l>nl I) tfaiut' II the Mol'mom, it I II New Advertisements. IHa{ I)1I I414IiS : RI II.nSACOf.A ?: A

i ru.iiiiliko, Iron "III$ iltlp M pln-t" le..I.llo. ,I ri-pildi'lit I of I Ihn tllp.1 I con-pii) ':til'I t' | I ut .1 tttsec Albtoson't, nt Won l.akp Ii i make linn. IIIOIP f,11110114, than, It' he. .: 1' Vt II

: tty to IIPLOIIIP 11 nlttolilo. ami U" (titi'n.; nnd. In f"\clolinil. t HIP. Jnlon.; olhi'i t I"". ..iihjpitPtl, I, IIPIU- Whi".I'II'" | lonml n bvionn'.: I I'lO-iilonL ,\"I..lli" i ) to lateaiimititt ( IIATOII''*! l l.l:. I : FLORIDA.jimo ) I Cig

I IIII lnn"p., oflh.ll I I IR'" fllUI llhdnvof. ,tI llr.h.hiH t tried tit. n puly; ) nt doptli, of I 112 foot. .1111' |I"h,| KathY. J, n PPtuii' ..- \MIII I.' ..\1 Mii'ilt 1 ), .1 ula- il-il, '.-.1. in G3RRegulator ..Im.Confectionery. a
I I lit' tIle the fruit if I Mart 1 nt
.. Al ."i'VI iI.: I... ;lit-;;:illc.nppi.trt -, : I l tn t Ihc foui tilt il"it ot .ti lfr..I. I 11M'l l'I p. t 11101h I lln-iii, ) IIP papptt, of pa-l ami middle, i hill.I 1101'I I II liu 1,"!( I'ledll.o.f I 11",1, I'\'k A 1".hi."I.III.n. .. u ,'rih.1. I"'\

I ; IIP.,! VOIP Hii-toltMif. tin- dpilur.il .-. ( hat. I hti: ( t ) Matoiilll.niy i ttilli 'ti'. ",I |iri.i. >'rl,) i.fMliiilitnnil: | | PIPInii I:
fu itit, to .t IiI> '1..1. pi'pnlar 1"'rll",1 l me : h.syittsiisug| lowvi/iA pli-attui' .
ni tiers' y }11'1'li( "I nl.11 ." > I'lalu ui M, nn 1 1u It 1":1: 1. 1, Etc. kkIs't
rnhh.gi' Jiinii,"tllv nml l.ililt i-oiiiil e l II lI'h' i-.pnp' .Mii.tt .Inly\ I (O.Il.o.h.) ,
ith .
Ini-mi ttftiiiinU" until inonpy Intl.'p I ''' <'im''f nf : r. r'. Mtrtt nnd .v I.-AI iiiioiiiiii'tlit-i' l 11,11 ritnr.intn fliiiIl'ittlit's ICl11flI( 5''I
: '. i I I Hilt titull.lij I t. ,\1.11"1.1' I : Wit., i'ial 'to HIP) Clllcl, H t : J. ll.I ji'itrl still 11". 1
I Irca-my to pay) t I'-' >I" lllt't "Iisv 1',1 ..1.11.1..11" .11..lllill u.II tin', Huif "I hit "llli ami, jjo I : ; I"inv' f." "cit rilliti .
I In \irtt nil ,, 1.)1..1., piiimlni-nl inap ,1.1
L \ 1 ? I 1llf.III'rlr MN
ami I Ii i'\aiii.li- I HtV) \1 '1.1'1 'lI Whydid 1',1 I Uti. Im i 1 1 tluir.ititi'inlr ', MN
? "I!t'i', i 11 | \I tie 1,1,11111 I nt i ::Xt t to .
II' : u susr,' t Hi-it: irndil.t i ci", .0"111 ', 11.1. ( ,
iii't 1 I HIP ttlni/ { !
:i i. Fhoul.l !I. li.llawnl I'.v flit HUP nl.1IMM.1. pnilv II 1 p"Hir 'i : IIIf ol I HIP 1 beaux, : I tn .1:n'ksont'illol I II/hl. the Ill-ill, nil III IMIIIO". IIi i HMO, .. 1,1,1 .. ( nlth 8 (gill! I tasiiuItc.j, | Bell IIi
< ,doli'nti,..,d Hip, tipuulp ,.. tthnl, UIP tint .ihtin 1 ', ,.llr'n., George :
.. I'wl.llli.ff I I ...1' .li.;. ,,." .li"lfliiik 1..1",1 Hn.111 good ) Ili..1 I 11Ht I I; ,1.1. It It ilu.. Im ii.Hn.'c, .
,J I, ilionM.( / 1 1nt. elpiloml, lollpKfl, mroidinir" lo nil I 111 ",111 to do nhniil I l l n lull "I I Hipii ""Illl Ihoiiahl I. hlI\I/II.I.1/ vat' .. Miami* lino, suits ilr n.5piI ', |. C --i usaou I.;, nif-ly tr nil ,li-i n-< I" rlainlnn In ,
< (1".1.
I : ( tti'nii| iniliIJi1 I t In 11, liiy 'n : | I I no ttimit mil Inli.linn nl WIiOi run run
'I""Ih'llplr I nlhll. mil
Itt
t fni'nit 'I .rgn iili' mid t 1"1'11,1IIII.Ic: l ing 0" I t iontintt.'Ihett'tat I itvii-u! IV
tiling iiiikiinnn.rliuilion 'ull""lli'I.I.| nl 11.1.lor. ; lust. "it( I Is r-in.t tiitt Isi ilm-ln'in ll I-P-IM- mlMilTill
| It
t. t-UtnlP hl' -llr"I.h." ,,. up I Iho ri-inn, orI"I''I''III".1 I It Ih. ,litusgs.s' lir-t it II\ Hint 1'1' 1Iil',I of (null: 111,'it I tin; ...11"11"11.lil.lr.11.1.1.,1 u i.titsin i .s-. ,,f ni tu'iK'h Oat P ttil5 5. r

?' .. .. tbP i I Ilio, pnlilip iii'i.liitot lo Uftthat, II-.P tit',, ? l'Kid lo I. )i isis I Iv teveil at I Iht'iI'liliiiet.l flir., 111'ilr.'t.Miui.it I. >r-l .. JTIIIN.i Il I iltr.U TIIH tt linnii Mill-II I liMi' r.I 5 I'lltrlll lttf "ti'l i I-HII-l"rIM CANDIES, CAKES, NUTS,
: .1 u ",",\'I.IF. I 14 ( .f.'r111 II' Muniiu'lli HIP iloi,'iu-"l. wlf..'. I 'IIMII.r.I..I.tr.| nit. l .,IIH silt r,1.ion-* Mn-lrnitl, I,tttt.t't .xit
I i / ili'-i 'ilillodtotiuthiii | ") Qiiim' nnd' '11,1,1.; .iIII'Iil.1 'I.h'l ,,I'll-'. iin.l. r ttonr.IhrxMiiimlln inilial, .rloilkii.i
iiidinnniP l n.11. nil t...\1'11 l.e"lh./I,1 1.lih.III..I".I. ii hid, /putt' the intemled, ,, / rum Ii M It iiil I iliiiinif Hint I" A t IiB'PtTI
RII..lill I "nf tinning;' In (tlii. of 111'1' mio'| n.f i n ,i*"l II tNi.f IIM.-nil u u a iinriiliml.lr
fail I t taut ttill | li.I'IUli,1 n 11'
itllliprt the of I ton "" .
tutu
L (.palili-p i 1 to bar '. ,
1'.11. 1.IIwc.1'hl'II.r.iloll )
I uny l.il.I1( i 11.lil. \ -H-itout .I"I"I an-not Il.il..r plotidt'dtith. HIP Hii'ir. \Iii tI I jtc-t Jour Ilipoit' i ( s ilnhnml' lor I HIP issriua', | oft'nfnip* atlir oil ut i vor. 'Ihe'. 'I Hint |lea'ir nsI4$ kiln.tin. "-. : Tii.

thtttit \,hf icitilluttP. lii I It t \ill nut lit to ,.1' I Hint Ihlt. i ivullI : plify HIP i in" loi II"'" 1 ) 11.1 ifl'I'I\'hlj I HIP (.MtiiPtattt, of ; '' nl.u'mi'd at Hit. ttutuut (ill \ I knlimiil.I Iii dt. I n .il .l.four l. ( ) ) Liniinontt
liPipn-niy' 'n..llntl.1 etokid tln-ii. .
'I I 1? /I":ito. !, 1'II"i"l lay otipo'itnm I" i I. ( ) AU, lchXl IK)
ttat i'tt't-tt'ti tint in" lion of HIP lllPBtlll'CtVlilt i | piiriw
he good i J'I''I'ol1'lrl | ) "IV"I I I an- ti> iittbtt.lusc1itt ai "O, ., I
1 1.1'1 1'1 "I hii ) | ) lui ,11. kln_' i-lnt*.
/ \011 ; I. I"'I"I'II/ I
t B (, Aldfiiiieii t In u1)l ai in nn'P.v. ( t (I.ii .-11i1.t, (''"''II..i'l (inutor I HIP, opiim* \ dillPlimi' ,! 5 "' Liiiitiv'tht.! 11,1.1., and' t 1'1.'II. lotp* i il "1.II thiir'IIIOlltlM. ', "h|"|, tlilvi I I t nn I IMIIM s nsF. IIi5ii, IN In Hill Iti5.Iano,, I 4I.M,. TOIItMO %> I 4I4.tll't, A
I .1\\ ,llont of ,, of .... Ili-himl, tt In I kind, ) 'I I this,, in tninil l ilii.o| llj '. Itt. I W .mi ii: i iii l.l.-n t t. .ittras li mutt
J t IhNUif uml, ,piitlt I In form !In t thitilly t IU ti t t .IMI'( : man: i ; 'II. II'P ; i stat. It I nil- nrimlh Lmi n aissil I ill.mi'llimikp.) .
tie, .Ii .i" lit lonnnit.ioii. Hlnl I ,, plat, I Im'' I 1 | I ",'" ,I.Miinlllc I- bound In lie I A .citisi.is.t.t. nt I ( trunk.U.
II nppi-nrii tn \toik like ihaini) III' 'c\'el nil' li"I.f I '11 J I stirs" 111111h. raitoilbetlt ; II. III S I H II I::-"\ FiunstrlasH : I rVMOTHERS R1END1 I.-( ii ut-a-s| Milio.l il musS pnnnpilr I Ii lit ii. 51
I :
I tti'd' "ilinf( .. Ih.,- ...IUI..I.1 tutu HIP Will I bp" In nut I ) I .IR. '. .11 he ttonld Will 5 II, -I'llli"I.! 1 W ai.k IM lull'1-iMlllm'llll III It
.o'i. u.ti II .1( 'IPlIWi4| '.1 nnd. HIP i.ii.ii.t.rail i. II\U I :i .ll'I'. t 1.1 "I.1 I."tl 1111. t'1OhDIIhE.tn :. 5 ill |5titiis.t' rt .il.( nit iinrk| ilillurr, i.itilh.l, lllitisNAIIAM) l I'.flMUXC, ;

I'nlVAlTTnh li P 1'1.11- TltttttIlttl' mlliK'i Illjl Hutu- It I.oi'lot. nf l.n-l-nnd" \%.t %'u.qs' nt, ''nil i .,/ !, | l" I l'i"f.V.. I H. \Vy ott si, piimipa! of (11,110 ioteiMor glssl; ol"lo KI'I'I..k\111.1'' ", i it illnnil to Lie. VI''I..1, | )1.11. hllln, Ol ttiaai.t utz illHt! DP, 'j i I I i .itittiitl.l>vi,>. ,tit.l U nllnuiii.) miin, | | ihi IM.UII uml itt.lr.nl 5 ltniiii-iti, ) HIT, 'iiuiim i I' ttpr. 1 1...\i 1'-1.MM-nttriit t n.-niL.. K. N. lldlionil.,
I -Niai.
< .liiy' I hlllal, I tlir, fj<.1 t llml I h'tiXnoupnlia pin'iiin.liiiiipt. I Hint hotv Hut d'loimlmitiiiii ,). lilu IIHIII| \hit" to | I IIJh!) m limtl nnd uttiit i.l!:1 I. hat initt aid. nott'n -pici.il, ) kIlt" on 101'ill 1,) l .itt,... ..r 5.11:5: .\|liSt| ,..n ill. "..1. it 11.1"0"1 i | l i iId u o Ill\

: % t t 111(1' In"'go ff( HID' 1 I'ln- of tint pnrty in pott' or mil iu mir Ih"..' \hit 'hopp. \ ,Ia hit I:tiidladt :i t Inr., "I UIIII" a eteit lln.klino. and I nittH t-taml I iuDiilnlb I l r.l.tinMIIIIII I ninitt:: : nl:.1 miS lit.'.. r.l'i.'i.u.tiin': ": its; *>1 ittoi, ( kit fr I:,tintliUilil. I If 1'rjor'h Ointment,

lliliin, out, e. 'Hie 1'1'111'1 i / | r'II'I'. Ihu u.Hit of gi,\ t'ininuiit, 1,11, toIIP to HIP. toiiinliiHonM. I.I\I llh f.tnr i till.Iron. "llonme. I ", and bit .p'ntiue h.ittsg.. in otory! I ... \.1.11"1' MIDI'S t ;I I.l.ih O.Kupfrian
1..li.11,11 I ""f.r'1' and, ". himp In SItu shIy' I II'I. l-Nl-nv IIA
I'IPI'I"I"I' U .,1,11.<) < > ". "< I Iho I tthnlifun' nf Ihu, nrint ii usil! linpi-M/ 11..t. ami | 1.1.1..1.lh'pl.: ) | *' .111 i --- ..- -- -. (11.- "--tr.Mi .- t i-iinmiil-iMi.lt, 1 i-uiv I..r Klin I or |IIIIIKI'lli | | 4k

Ill, < ,let-nvcry iloti lit'(ii!. I llo fainlU'l <'1' 111'}' Ir"t I thvir ifiimvnl, ftoinlollliv. rapL- II'Olllle( .. '. I' .milh, I 1.,1.11, hat. n :spiniiiuiy, II'I Itruiilt IJINIHIN I ho. .Jiily hate J 1-'lu I"ci 111'1'1' .,i-ml.InII I I; t *-.. 'r't Cal.,,, .t II.if M.>n. .N lillii'.t i.U-i. iit..*. I i-liila.II* tuna.Humlorn. prtmi.l -,:- piiiirmniiit' : or .

I llnly I IIIIP' ami Iii. IricniU/ ti>nr | ,- mi'ipil Claud, h order of Gamp Ground -> > ii.'inil.iimil it l i. nn ii'st.ni'itiahi ? | |
iiwny I' tl' 'I'I I IIII. IlhlI.' iIstsliltt, litic. I 111 and ) tinA "11'1'11 I 111'1 nntt.t ill -Illiil. I its ititsr "t aim iilnirr
lie will l""\tl alll IM- 11,1" ,, I'U.IIIC. 'I 1 Ihlt pniHito' | tv.it lot'mod itiuiit IIP. j joiilt. I I In t HIP. s. I I | j I IIIH, mini', Tallalia-MC t thoillipt I on I thu Kti-iiiieit. : t'UI'II-ll 11.11 I Wiliams' :t ni'l| .mil I rj iilstr.ta % "GLOBE HOUSE "

/ ami,, li'iulor, f tlu* foip ,.iloilion forthii t I lipimii ii' 1"i.II I !. tj ., ,
lilt tlnlii* "' /i.r <> HIP u- 1".1.1 mid the 'ma- | (,',,1,1lod, up s Ihuliaiocl',, ) HIP I.II'I''III.llt 1/1..I.tl\1 j I > tint I -flats stiat. un.l full (.nrlli'iil il*
I pnrl)'. Hut ntnl nliii'iict-,t l 11'1' ,) uml ini-fliit niiompli.il- l ,, lint t think, 'lor $ I II. ; ) \111"11'i a/iee, II dt-ii. I lit iiililii .-.1. I'r..| rn'l.'l'nii't tlainirii. Inr. r.illn-, /:u-lauiiiilioi I, lYnuniiil t, 1'loiidi.
r.'o 1,11"1) I. I aim tiui nllll, lug "t "' ) "n li bed( olpeople.
Minipllinvii I 1 I., womli'i' U ill t I I hat "" 1 I' 1",1"1 II c" |1'\ \MliHnlli\! | I II.
< in i I
1111I "irj "lt \ ) l.rclrll"I. '1. Il' 1"1 1) I OIIP ,' ol '
11111) [ \ little I in fur i-a-l Mm 1.lul> .i.tl4 I' 'aiiuii: : i.iir.t-r: III-IIIMI: : :' Wines
'; I tin.Neil"r nf tin' 11'1.11; I'M'unit i 1..IIIIIII.. .I JII. t limn s I HIP $'ui h.rtusIe lOiiMitunt .Ill. L suit HIP II httt, had., hil mail ami hit tt and ,iI"'I', K .".1 >.|'f. fn 'Hit I"t"plum "f ""..-t* { Imported Liquors

: Ml !IH' iil.lo l.tight KUIIII, 1111/"lt"11/ ,; 1"111 111", \1' point) of Hint, ,di.iml, al.-i'iHi', of tin-lull I 11"11111.1 ,"1.1.1( \sane /left i billion I the. \h.llI fm- t 111. I Killn; rutilliot "I liiilimlii ,il- wlititiHiri" ,' Ini.u.I J. BRADFIELD,

lmilli', wllli his! wuntnl. ktl! iniil, Hit )1'1"11"1| ; of. 11'1.t. inltrtiiiti'iii I em ..Iis.g' uml,! unit I ''rlll, "ut :"'"llle.II.. .' -"!'I"I honrt bi-loiu I Hie uthi"' : hnd I 1,1 1 Hi... Ni. int,.mli.I'lnj 'tn' -I. All S i IM S l. 5' I. ..
C1'| ) !HMV| li'il \.slst (1.1; ""III.'I.e.t. ofthi-lr cciii hug putt bled'
nil roll,lii'.., c\'llf I i tin' I' li'll'lun IMI.MKliilnotlii I ..' Irnnl; HIP |.|x'inlmi-iil, lit lit; it. lit lull diti. i: j i 11.1 for their nnntt.II -I IMtI.It I! 1 IN Illl < nl' '?Mia. CIO-ARS,

r ', I him of ti-iliiiK Ille.II"1" \1,11,1"1; |IduijrPi' 11,1I, I.e I 'I.hilI.I' I I I. t'lalil.tinjc I lo ,.l-01"to" thai t the tt III ttnil, ,it 1 I. tln'lr Inn. .rit I In nihti 1 I.1 tin :I
luiiiil"T J itss'tIliIt I, hit, ,'h il I I t, I.mnl It the lio-t | 2 >Iti ,><* "t I!' tall I I') nil tlm S I'nl/il-l- I C'I< >N> rANTIV 0\ IIAXH.Ji"f..l. ''I
?
!! : I I nl' nml'\ \itli.nil mi)' 1111,11., 1mw, ( ) \ wl'llh'l up In tinNinth imlnaio, iiinli, rtviii. il fit. t 1"1' .|H fon. "II si I.,.it In."n I II
Tin inilliMik f.ir tin- :'1 ('lit' iToit'tliiiin I "I in t HIP I, Mnlp' 1'lili"II.IUI. s I lln> I IU anil ill tthinti.| | unit lii lull lit I
Thc I .
: i" | Ihn .dim! 11"11,111, of IIIPII ;, G n"I.llu. I ,'. itt/i-tit I I Illc'pr"Ic I I I Iaira M5'silti i tl''.' SUn. il I I'ti"' t .111.". A.ztIii for t I tin. iililiriliil i l.r.M.rl. .
lintit t I Ilio I'pilii'.l I ales i I. Iw. 'I 11' Xiill \\ isis $ i hboiin. i t. i 'ti.i: 'ii.iicri: :.
I '
.r ; : 1111)11"1'0/ | any II Ti H.I! t IIis\IIY, .
do-l ,, I""II.UII I "Ilwhh
pio-ldonll.il nnliiin .
: uolinx 11,1..1 ; 1' 1" In Ilisit ,,-,. .
r.I'Irnl.h., Tin) uliPiil. I ami inin" 1 1'1|:. I In ( :l"iul Mali-*, snil lor "ridllp, Inix-it I ; .1.1.1..1\. | ..111I.I. mil npH-iir| II''U 11' ...lllllI, ," eii it l'I'fIIII.o.1| _. ju'illu' Mi' imi.l._ : I_In. I jiino :Ui-l) Pi ii-iii", .! i, Ha. in i .N.t lluNl.I. II'nlil" I-: \

In : I. II.II''u ,luiiablipapi, 'rt 01" I ) !! "111), i.1." ts talk iihont.I Its be 1 pi 1', ;and. in .Ml I i..i.-i I inlppi Li-ir Heir ,
1 II 11"11) l.ugc. III.II,! till! pill', 'pott' ol. c"I..lill| HlU VOtP of th n-I lalkt In HIP 1011' tinlipiimi I rat tire tlpadil' |inin* .:::.\ It I., 14 I"5-li II

Iiii. "'"'"III.II"! I t tin* nortliinn 111"11.. I In' Mali. .. I lu I HIP' ::1..11, cithhsgu| MI .tlo l littler\ :'' "\op.i, |. i I I. .. I'. 'Ihoipp', who Htolu llvp. I 111| llejrin vsits''. The I taine It t IIIIP .I NOTICE FOR[ PUBLICATION. Charles Woincrt

-, 1)1 ,,",'I') i 1.-., ami Iliwic. lire ""I"I I "m.ike fniMii fin-in ui-o, uml. t hits \1'1 tthul HIP, ".... di'lliiM' ,, burin' her hii-b.indV .( (; and I olhi r .Soiitlnin 'II" '

.l.tiiger. Tin1 liay Hop inoiiil-w' ...* to I IIIII.I..11, Inui-i. ) : t .' llh. |N,| M ill !I" imtiu l.t\OltMl It tINKKt II I ( IIUNN'S ECIIANE.
1,1111'1 II' I
\ I'liinolln.i: I | 'iiinii.-iinand, SItu | .111..1"1.1 I) onnjf K l.n 1j 1- \ ;: .ltI..IJ; (
.lel"'I'lle111,1'ut,1 iui'ii aali licts lie mini- .isiis' | ) i.y.VUM: k.N'l'V I N I ItKliK.1
I iiiiutiinlly II"lS'- 'Ilio j.rowl-n' "I' \ ( Iniln, tush. ll' ,'"I.hl"I'UU, ,,", of from. lliu 1"I'r.1 i-tlN ol i-i 1; j| lot. 'lixat, 111. bui-ii nppii'In-ndeil, "siit 1,1. iiihi 11,1 ttiped out.-_.MeinphU' .nll.r"1 .
.
,, l .1"1 t I It J'I! nt II'u..l rxiqit I 111'I {( nil Ihu, hi.t tt Ilial; 01.11.1\1). e-tali- u im-inlii'i, .. of Ihu. in a 'ttamp 'near the MPIIP .I "sti." I Ilcl. ll tun X.I it,p,'lh'r IM hi'ti Inu Iiv trlti I'll Dial'I.' .5 tin f lilt r.1 1ho.,,
1l 111" 11"1 -- \nor -- -
very fvw jilaicn., 11.1 tlicjrp nnM. l'l7 1.1 ,11-1.1 d I t 11 last, Amid t lint hnd lioon, loinilnitlod IIIPII. HIP stut' Iliat : :. .l j cll.i.TI I I'..I 1..1.11'" I .1 tilt. I II.I -lhu AH t :iiiHeaniMiiilf to iniikit I I II ,priMir |'|.>r! nl h.. iilniiii, '
ri'iKirt* i: ', IIPIU I It Jcti'ry and I 1"llh.1, t ,1,11'1., | Mf tutl, IM. nitiiti, U .1 i .IttsS
] / ; I
1'111 I'II''I J \11'11"1. | Canal .
v"rall" 11.1, iiimpullcd: II"1 nflii hnlt-ti-r, othi-i' ' : ,' lloiidinii. says ln i-lli-il, I hit 1'1.1. 11.1 111"1"hol..o h on. < u. it. ,t Milt.iii., I l-li.. nn I tia'siIst < IT.: i: t i.oo \ John Dunn Proprietor
t I.. p\ an itbii ilili ill \ nml I 'naluiiigs. i .
r"n.. |I..t m I lie : : no poliliial 1..1.1 littsstiiy, .11".17.h. "1'4 I. tl I<- J r.ll"h I iiml. v ,
fooil for lln.' mm- : 11.1 h'KIIII. 11'11.1. loixi-ry |1IUI'I'.II" oti-npti) 111. n-plialinlit 5 staIn/Pmest 111..J)' of i : !. .(.".1.,11. f. t'I's.. I .ntri'
1Ilo'hcllll.ly; | | ul 1, anti piijiuk't. Hint' tutu IH'cl "lllli. day lit ttstii, lit I' '\ st. The t'"II.i.I"/ .\. nn. ..i, hat. "lei'litod l'hlll.I'IIIII'nll.ll. :i.7'.n,t ,,1 I.itt .'. h mi, '1..1. :", 11.1 1 i S., -lt: ss ti' 101: i.oiii.is) ( ; : .-

I 1111) } ulI I ug tan (ncri'iil I It j; ti'.I, ) lit, t I HtHll'U 1111',1, .I. iii'ii-Mart: I ". > but tthi-lliPi- lollt the norl.IIII. a nit rd i,(| :li.I.i:t. aires .I :.Ml' W* S"'I
Iho'I.ihll .... ; .
tln tii.yirnutir '. ,".Tim. ..:I"llr''lrc.t! ,ilt ,.__. .-1irVHn, t im1i; jttTiis.i I.t.; "'' 1 ; ? intuit what it IIN.", Lg.iirir till I land loialvd. lu thu .., porlion'; of I.'unmet"11''ut Hi"r.Ml.xv,'miii.iti inir wlthi, is".itS I.i>.rhi. < S t5 5 iu: t MnN ni.cmP.imii 5' I IM t It illS UUI ifUINI.S
tliu / or lii'ticflriiit ri I. MI 1 ,
i% ]
a _
mpply ,. ,
up ; : st M> intUmillnilopeiatloiit Vlnn I 1 1111. '
Ltftvi..r
I, MI t
I limit ,,, tn 1.1"I fiiliiilv .tn..I'.I.. .
d.I'. uml licldiny it. at high J'l'l'. .i.. I InMMII 1111" nl.II"1 I"I..U I. I I" "e"II." I HIP)' "" 1.111 .11'r"11 '111. 111 I 1111c. Thit onnipa- .1. 'viulu I".r" "tiusi'" it'.H 1 1 ii. r I $ : I.HjIOItS. CMIXIM. ITtj.:
) |iieaiiiuijeil. lint nil Hilt And) why niii'thu, J.'I' .tin, Y la.
hat, : .
Iliclrrnirvu., li) l'cdlill.lllllly i I 1.MI.I.J's n 'n"t WII.l I 1,1.I "1 itit ;.iits
""IIII.IV". huiii, In t'aiui-vvci, the no. Lulled Mali-, ., .( 'he KeyVut I iH.monat Walsh to of 111.111. 101'1,11, and n' .tl I loIn I Haiti"* i ',shut., ,.t 10'1 > --0- I
I I liiHiryp 1> iinniitil i -
It-riiloiy" I t ,
TIIK' ITnltoil .stHtPt l'cl"r)' i 1'II.t! out I 1111, of I 1f, 1.luIOI':11: loiniulmiinii wax I Kl'ami': >.0 inin fUII'h'cl h : ; '-\h.1 I. t Hut, mailer, '5 ttilli I S lliitlliur ;r V lgol"u.l)pn-hod lorttanl.Arrangement \ I I. .t. lltllM!! St.irntt! r. I itti. ill| nml r. U.il.li* II.IIIMP It mm- .

Sit two ,lap) .hll)' !hilt nl.1 lotd, tin; kinn not ..hli 'Ilie jioni-r et Ill luinaimdI I i'i'ittsl/ nit hiss ; ". / I i :i "." 'hi,.,n-1. MIIIIP KI'/III'" the bat'o IH'I'I//pei fui h.d toi jnljrllAn.. S I'. ..1..1.11.I .. ,I Closing OUt! Se J.lnily. l i> it I lit I itt' .Xiii < Ii aI I Until, pon.ihntiil umlirnitt
wild I t tliu I a .lol'u.1. I .) Inin, Hill r. mmklli I .lt'siti ,
I WIIIIP
I iipUM'nlitlt-en; I HIP pfopli- t and ; 10 )' uml., tte ,'" It In Il t'.I.enur.l"u tutsi isi.tl'ui
i.1'.1 l 1 (.llKljOii) 1'1'.1/ ," I 11'/ an\ J ) luC"I. ,' '- '.111.1'1'1 I 1 11"1 IIII. .1/u.k. tout'Ii 1"'I"h., ., ailiml I I" -LOST i, : S iniiinniil. wl.Hi lint at sr shirt *
,11,111 tlU 1111"dl) >nii-hH| 1111,1..I..II.IIIu II 1"1' j itiuti'it.|' I Ihu thc *ti rixi il 1 II. itiiitt tut tin-nr.
/lnHly biipi'/>nii6 tliut* t I. | Hut ( irmid. in
4 t.l.'I.t 11'1) .I ,I I i Lhll.I and lupitbh-. I I ; JIII"1 mrotinjf "Ill. 10110 tutu | A Sr..' latin-h It Mnnl|, ihillt. nml llu, .
III.i""lr., ":111\\ alttMt4IIHI .11111 j | 1''III.lr IIJ"rl110 I ,utlli/iiiff the "co I | tub ,stsss.k' \l. I flow latlun)', t" I and $5 I 1.1.UI".I.. lS I 11111'XI.II! | I \S'ith axiett tiijn.ikinj'a; cli.injjcxtill a s |icr 1.155| .,t lts-r s' l.riiiil |ranU, i,( Ini-|r -
,
irit .llg to( have llii-lr I".h"'.* "0. |1".1.> 11,1 bust .I.al'.1 will ol/ HIP "1,1 h hI boiHiiti'tlio, 5iWt.itn, I 'tiler lot 11.1.1'1'1'1 .1.I I. 'Ihe "xc'lr.I"lllalu I ), .\ J'II/\E'/ : III. | Ul*. inlmt suit ly nil ilriltlilit.ll .
1'II.I to di li-nt& I the. ,.1..11" plipuniljiouoplrNiy ) : wlioiu ; S I on Shuts itt Ii of 'ii-t ami, 1 lo- I hail uteas I lui ii Iat- SIe'sltl: iillPiitlnn I 5
I al.II'YI 011\110 ils.i pin- In llnxp
viptt i lioin iilikliiK' 11.1 leiiluKu II' ) )' i-oi. Itoid I: It .eliding, I ""1,1.1111.inn' i.f ini.innn.l '. | i- 'I n I
i' 111.11" slit I Mr.'lildun I ,,, whottat I on thu piairic, or in t pio-ont- 111 ollhu llh. Two "II.I.I lii butprotldpd ''p.rt. tutu I, .Hi 'iluI.'r. I jr I r,.111'1.1.1.UIIIHIIL, | InIliitull 'I l-l.lna. tin Ir i.lo|, bnanlt ri pli nl-hetl..
rU'ii-il with by a irforin, niliiiliiinlruiiif : | "- I 10 IMitur ,Jtuis.s. I Ilo I I. ,1 I
I'aiily i. ti-d, to I Hnpnidcin/ Illclcdlll)' I patluvk 101' with I.' piiMint, I biuttband it ,,1.1.,111'111:11., : | rounril. nn anil alur tins il.itiolllr l.ii\HINtlrNI'"llr: i
Tlia J Ih'inoi-ratii' pally linn nn )1'1 I 'II'\It ) ,' I )' lirOII"'t hit |1".111'11| 1 will aieompaut' S Ihu o''urlul. J, I I''t.'t :> r,

noiitn unit (' tliimn t.( t-iii-oiiiitir, 11'011)'111'.. I fthroti'li) t Ihu 11.1; 5 S Ihu nul I .ttust suig is. I liar. refreohmnnlt will I InM'ltod; on HIP -- -- ----- for s.ilo :at ciwt his\\ i-iuiie outlit, 5 lllit.iui. First Nsa t.titsh ltutk, ii

10 1 i output, tinlo 'linntIn watiluol iloiie ? '1., I : I i .II'hll, n-.l hit. train, and) the 1':"".. fminiunl ; I I ,- 'i'uisa'u: : ,.: 11.1.: : j Kkll I I 1HX2.1)IJIXM -. .' I Ir
IIIlllu 1.1
led LII..t..I. .1 .h"II.1 of (lOla)
c'I'el \. C l.ivi.Hi '. consisting and SI ilrrW.iUlus )
I. Jnlf J 11. "I .
./ Ito but OIIP an-ttpi, 'I Inpailv In, llleA.. ( 11,11 .
Ii Uunliiil
public elll'llt' unit I ) IHIW : I I t Hn plnndir, i and no
(' lust I Id', and, \111"hl-h alatlitis 1,1"11) u MI i MIII.t w. .Inlv I. 1 11.1 -'Ihc t'o.il. u'
iiiul tliinU oiri'ly n lam. 1.1111" inoi inlii-pinly loMr. lii.t ,' 5 llnni-iltit' th-tr. : Richard Thackoray IJi.uilittChainsNcck- C. H. Ovorll? & Co.
t
III pll.I. Imrj.'t'oal: ami t lta I.t. t'ompant' I
I.y II'ni) I liiiHii-lnm-i, | < t that U not,, In I 'il''I.) WI do not 1 1111'.1, In an)' ,, 'Iheto. .hott I i : I.he hire tt Ith "- /'; i ol'tl.uil oijianUod .- l.ius Stlvtr W.iiiami C
.II "'" I I to the iilut i.'iid inlh' of J1..I.1 I L'lith tf I 1/1,1.1'.1 ltiuigs5
..'"U ot It liramlii-*, .halil"lic. I I 1'11. 1111"1'.1.1..1 you .1 main ) l.t l l him it of w t t Ito Ki 'h- I
I .tI.e I Iliat. alone of ii sal nil IM. I.kl > < iii '-I: Mitrin i-i -r .\( IIC. UH-4: :
ttili' I two
rr.mllu I" S. In'amir) 'Ilii >' will to- title ,0"0'1111'1., AV'n are willing( to henur ldiiit| I I I I'I I : ii 1".1",111"\ Kxteiitinn; nnd the \ flu l.St'ra. ititi other v.tl&tthales.: ANti |i5'.tu.g1I4: l is hiit

.1.1" ih iiu ,.1 tint ailniiiilitiutliiii, 'I totin elite ) our i',. \jab Hie people, ami Main. and! 'I'criI I( I t lomiin" tt i'nllin Ihii), )'hrl ,si. 11.lvl.hII14. .\II It paid up. -" i; I : i.ivi u-:

"-ii.t, must we tin not biliii'limy out ol.li'iidiirnett, lo t on, a. li-adrrt, IIIt"IOIIII ) l'orl'e.I'.111 /,'.' '.' l I! ) / I the 1.I.IIIhld'. I KailMiinl: I, The 1 pioierl| 'ollalY i 1"1"1." 1AXIUT I s.ili* \\ ill la cnntjnueil until tii .* I I i PLANED LUMBER
1.11"1 lo Its, : / ..ide lint, Saula' 's. river, on Site :'Jim) 1.1". w ilhiii is)ix 11. "I Itii rio I tug. I I. "o""p" nul hit |.laiv .if IniMini M4, utter ,
will to an 'u.Uci.n' i'ii- I 11'1.1"1.11. "',1. aiiiinnlod I lt ) Imm lire Slmlv is
.11.Ii |1" | + hI.111 on I lie ( s.ing l It I I. ail alIt) iln1jooil.i
|III: iUii.lon un> moiu I Ilimi I Ihry iliilin ."..,. ,.1 I the oust i"l. II ., ton down t lhatla-l/ )'('11' tiic ct : .1..1 n/ tIll'Hi. 'l'huic It one of the W. .I"hl.lol I it pu-.ident.]"il'III.J"ll /.HI lip i.u..t\ .\ stilt\ '. \NIMOULDING> C.51

IsTli. i-a'%', tsi.l, gi c.t )'ou I plan-il.lo'. e\i'n te able t Inr a lie tail)' I ,,,1 11.\.1..111.1/1.1111011.i '81. i ,ual.lox patient. died } 1'.I.r.lar l : ul I ( \\ ill l tie MM, ii'iiiiinlnr, J
t Ito ri \ t fl lii's I li '. it nit | | | Itit, rant
.--, i Ii""ti. ) Oh I' itt I I.sus bi-foiothp t |1"1,1"' whomptind \01'1110 ye iii Iroiii 10\1. Il.eUity 1..1.11..11"1
I "- : smith. .
JI"I. l'ouitisll hat at'cr/ ami
v./i Slit
,,1"uher.I"1a"II. \ ) oii ale di-liaudinir, ami I there 1 all., only.I ilKlttoio u / :' Nh'. iu t 1"111,11., | itt i.thstl tt III hi, : ordiu patM-d line.I I 111,1\ r. I At Cost Trices.MT ,

Miintki ll,. t mmtituliiin.Onu Innnmlir ioti-r Ihu) i-leilmal, loiuIIIHM.HI .\I f.timatoM I 5 1..111..I' S lint ipienl IUI/I'il'1' .nc.lolol HD .al*t ko.n\ full' IIIIP if ImUf' CuMin.l s.tur.It' .

if our cxiliauuim lnuki'. uu- lull l, ttv "I piotidp a mi'itnt for t itt' ""I iii ) uar al M C l I i 1 '' whlketmen (1''IL.I I ,I
111)11 uzc.'Iiitiit, thai I "t tic Maliof, t t1"li.11 I ) our 1st tit-al the' miiu-.l and I hit l 11.l/un.I.I.I./ I tar. \ : I t t t .t..I "...pi.d' 'Im thu,ip il ollii i'rt ; i IIP .. ) IIPIO hat rl-en an unpicoi'dpnledlioiyliT IriMh !>"I'h! clad! rn/li.b, l'tteC| / A full Guar.tntietill: ; ar.tr 1'l.lMis,
1'01 l : ,- : s loninil 11llho u I
ha I ininiifralliin I / JI1 1"111111 \ ) ; lu.l. .1. .1".lrUllol"I .
I
\ him mutt. I"I.II I mm IIa..I..I., 1'1"1"1.1111110 I n> \1 t Ihu |H>tterumlloutiol "" ttilli I I'I.I!': I l ; I | neither" Iull'I. happy.Mr: liltaifnl. S., bar I. l LUOII. \. 1'I'ol'I'ly I ]It t "PI 1 III.li I' tubs: is.\5. ,: I I. ""|.|\ I IIKIi.I S S 5. >nij>.iny \uy.utuli liad j
htlirt.
I '
.1111..1 tlt iiis.I 1|10" 111 i / Hut I: ., Idaho I li.1 _\1'1/ I { t list ihi-..- '"1I.1111; li.r were tannest uwat. TII"'r"/ '", HIP .1 II) I
"" I "I Ilu
iuisy I. 1"'lll/lon'I'III'I. I 1- IC
rliAMKS.
110'( .'. I. j know hate boon ti.itst.crn.it1cii.
will lo
nnd it i.
,i>liiiff! tolomto I 1.0lalo.. .". If) 01 ri'fiiMt, .1. 111.-11 I lillll) a* -. Iii.i. 'lio c"I".I.-TIII11 i 1'llr.II'IY: I sit bun. hate.1.11..1.i Ti.liod. a< nlaitu : I JXO. II. Gu'rrMAss. $.vr.\n: .. '
"t'.I..i..I"I'r( ot 101.1.. '11,1, I liiiiniirmtlnu" *p uktir; ui r. .- -NK\VhM1)sTS. 4
lie I-u.t 1"/I'e'I'IIII./ 1 I "ull"'I' aie iniiiii., ) Ham- lute' Nihlnr I nun,-i. imr Ih. | jiiif'I _
only a few 11"lh. ago tf>>'L' dm. I I I I \ I HIP 'man MIII ,I" II.h'I.I."I. ',
litpn, with i-liri.l ) I ". .
I.I""I''UIU nt In repif 1."ihuIIII.lol | ) lie 1..11.11.11..11\,1. l liv u list .iiire, a.hit I 11.1.1 li rk .UliV. nlil I :( SI !. St
0 t that I the Muti- ol Ktmlila .., st'at.t iiII
ot in the 17J .
ot\I.II.O .t..ii>t'tinIiidiKiiation I and 111.1. lu.lv ," II.a\.I. I Iu ha nut nusti, travul: U i'ul'.f''I'lh'( wn.lioul. lust Ull> il liU .' "V. lip- ruW lit Illltpirl. I IIis
0111.1 1.1.1. .11i..t| tu entry aIioiiittemtt4 IN'atsit.: e'sutiutty ii Ii a-M' ..1 I / I hit HIP mam line I ... W. ttt..s! I I K.: 'iri.MM;,
on on
it i!> "t 11 )pi-r ui n--, u. pio- 1,;: I II. 111//." of tiio.e niiuilHitofJoin ii'ii'. ofJ.| .:> M I ditI I .1 hi.1.., i. luI.IIO II 1'I"il 111.1OU Juh II It I )1".1.: i lll. (i s. _:;-
by Act iliu lu.t I I i -. 1 Ilte h"lr I. propilloiu'. I 11 N""i. 1..1. Kiii.inj'tmibiid I --_-- _,_t>_ 1 :
.1.h..II 01 1cgiIatisic. 1"11)I Iu tare not illet.m.tl| to one .1'lhl lar e.t Itt |. I and Cl's -,' hinjigs. moi'ono ; r w.iii ilitT T l.t'Ihls, K'H1, t..i iti.
.C.I..I"OI.IIruI/ Mutu u\'lolll.1 i mibmil'1 I ''I'cul'lyIIuI/ t i omit)', I It f not the | | ( t'I"li.li'1' ttill MMIII axain.ee) :, al-o ha rye neal lion of Situ/ hini.lgai I No' OO : Cor. SarraKo ca and Railroad

.bjc"I> lie tlulio topuulia.iwhat). (tt I these >alarlt-it! Illho"lniiiiiKialuMiiiifvnu win, Mart (it-m' ,lut lira n I, 1..1, by Ilu HI mywhlili eily c.ha..I..I!Major we .Noil i-, | j' I .' I. $. I It. t'oimvoi", Ihl'\.cr. on tIn 1"0"1.I lino al (J..I... I 'silegs.. .St.tsttl.uY.! .111' I). ,.al.; I 1 ,','I'k| I. I "II eelS|| 1.15.4ti a ii, iuu street i.

?'' Arc llu-y .allll.I I dt. i ton" MIhatbpt-uadvUi-dlt, ..u"... thai amount iUpiKJuo, while r, 1',1\1 "ihu linjf"i 1 ill iu X.\1I. ilii.., July I 11.-An I..j.1 lu 'lr.'ni ..r l''.. l antI S II I"tin '. I'. ntio. iluIIIIIH lit.h'i.tu.'a .

Urn Slaw to n..i-t Jaml "|HcuUtoi, iu fd ari'iind the hull. tthii.li ) out are tt t..I.I'/.I.ly.1| .'. I IN : / pailt nIne more l/il'.I. .Icll IM-I.I..r.'I .u oil ;sd tiaiii on the Ml ..I.I..I..I."i"I. .11.11 l.ul.11 .iiliryu ,, It. IlllIbtltl l bo IhoroiiKlibied 1 iii'c: |ius|.nd I tsitas.ilitaI itsi.. tintS E.tjiiitta. r '

dl'/I.111/ or 1.11 jiurt, 'IIUWK ut r.Iu. .&ttitag, uu.lll.I ".lllh'cr ("r.IIIIIle., l"I'li.I', c.II.1 not. t ] '\ttaier mi HIP st. John riur XI"/'jIU.1/ .liu kwui raHr"I.I. in-t ull I i.. tt rn ii it.jiiltt II iuliu.lii Cuild,,, .. "
it I ."1 ", Monday tahi,ha. The ram had I AIMs, t.liuMl.: ., ,, %
(
ol HID li-pnblli uhkli hat* IMI-U lorthe 'I"illh tI lr. I Ik' I ) I:Ihl. "'"I""l, utus tutu tt Inn' lie- I. ', > _. \ liiniii.ir.it.' T.H. JERSEY BULL ii:Fiirij.is.4 (..n In.ll Wuil I,,, | tta
U i 1'1.1".1 I I tho ILItut.Ct.
plain i
-
The feUlrll1 Uailruutl. la-t. l I",) 1'11'., or.ul""I. 01"1,0. In,'el.thu .11.1 11'ul' >ew ( :ii. 1'li.g I I 1.1"111).1 t.1:1". oulliu". l>l"ul".II"1), 'hl 01 I 1:11 IH..I'luolh i--- ( .tn.I.t.: : I\l| VXAI 1015. |ii l'ai.l.CIIs.. '

'.""' .1) Tluii.. arinud, and diillud, for t thi 1. vtr> pnrtlnir I I.I'I Ihll I )' cm S .I J..I..II. ii hi. ; t lln-t. Ia\'o plonl ii ualled fnear Ihe "" 1.1)1. hii u, 'I' ICiis.IHalS head Ilukal. ||. I U. | IIII-K: ,

IVnoaroln t-iiurial to I lieNi'\vll'UIH dr.i 1.0.41. ,lit, with Ihu )putt IT of Ihinuty I Kiilcrpi: I Ilcl'.I.1 j The loont arc -lealim. Ilu wa dott n gratle the tits..gi'sIititcuith. | )11 ,kK, 1 ..Jill .MU, IIN!. |! >o. .v* )i l. J. 1 C. hOPE
trot >alily ovirami | cite )
) oat .Mr.I in here too ,, lout jul".1| tl" .
> llajct the ,
Thil. H) I rie.id.'nllal : he. ,
1"'J& boat
poa. ) : I ns.s4 1 nl'l' IM i\\il-.i| .
( 11' mtftivl ut Ihi.i > nsu. at ilu Vl..ru|
I trpL. but eitrht rarn n".h..1 l inn the ) 1.1..1. : < ) Hur
Tbl I'CI.lcoll )'liro.d, oKl koinear chair without jour; .an.(inn, mid) ton t'rliiol ol /. ; \' ami hillt ai. S Ihe 1.1 1"1', and. I lie lilly-tiMit tab'.... I'oiuthtisSur | ., ..ul.ll. ..' in Jul I> t<\\". I Ivt.!. fitisttruit. ]I H\K: Ifctl.LUH'l > 4I Practical Watchmaker
)'(- aiju 10 the *\ .1,1 lint-u h 111''I pat. bv I I | 'I .1"1 Ii,!: I | '. .,. Miring 1 ",.Ir. t l.r ito ierj.l.uti : rut: VMINI
XI.h'l rilhi-r to .uhmil or ronfrout aui.t it. I I u.i I U rejoii'iujf lu him' watkillod and lirnkeiuMi HriM.k. .4. I unit rnri'l.hin ..f ,- ...
yule lailriMil cotupauv bIt, talualiouol hi.laud, 1"I. r.uiIt f r 1" I. "I''I .mi. will v :iKiurMli.l! -u ,| f., 41 ,. .,.
'aui. wu loxUy rtilaiiunl L)' .)r. PII. t-r sit i ti air, ttiih Situ utile untie tacit) I |1"1 aire, "h"1 we %' .I It lil-In'" d.k/e lo ...ln. tally IIJIII The ..1.1'rt', M>. 5.1.,1..1.1.. set )1..1,1. l:. "I!. hi 1'allttiu: k..litil.b rju. V |.s.t| sic in |. 1 ttsti it-.
I Lou-I neailt. I i ittb. / i..11.1.11.1") "" 'x situ at Jljr..i lual that IUi. p.ull I k
I ly ayaiu.t Ihiiu IIJ"n'.I. 1111. .iii.U ,
\.I. TUu pHKe. .lolle.I wan lo 'all ,tou tli..y 11.iixaiu.l J 0110' i an busy I.illl. : titir. '//'lly.r tt uli'run .... lirokrii : > Su.iu. ,111.'iu JinimleHale ".' HH. mil row'Hol; lilt IU Sits IXKIlh i is :

a mevtiujf of of'j I ttae t'ostoths.s ilu stale ,1"1 MI "MUII! al that )jts'lt" e. i .. Mr .1'4 Win. I'aimnn auddauiihlri (..r .luilv' ur nut |.4ri t .,.., 151) i-h 4. 1MiiIH.., Siiss am i. JEwE3LEP1.:
the old company/ ..11 liith 1 ). .'. BiilH-:i .jis "' on I that Till".l..I...a) of hit, j.ru.* )11. I 5tu' u. nvrtinis Hi.rilil ln iu. l n) i.r
ran, bU brother M. .'. Sullhau/ ami Liiattorney I 1111 "IIIIUI the )' ot thi ot >'f I'oiinoii.biiry Mu. ; I all I.I.I..'lU'Wifklo IM i. .lii.l.| t.1 ..n rtnt. liorvruuunt; M,-,*|, C ttwujq;,
Ill ..
.hulI I cou.\lio. 'il' Catholic
'h" I kLutrmliu to the and tfrdiiiaud' lit I IMU mui uOtt that .f n |It nit r.
It. I. C.'" ". li. h ) i'I.I"1 I mil '. i liri. luu.l.
Ilrl.le.l ; I 1.1) I'l 1 ; \ : maid
i tti. lri.lo
1 I.
1nnfltiiI.p. I t'hur.
: ilc \ Ml. .n Ii -
l.iuMuilh 011 h.
A. Slul..y uI.I W li. Ihiplv) the/, I piinr of nipcrlor .or., and, piiinit-" 'eat 1 their inoiu-, )'-: ) ., Ii .Idl. ; 11 ': tat ihinitlir. IPFEIFFERKO! &
lti: ,
tori of it iu the 11..la.1 ti'ttiUine on I h" pull lug ti cnn .li hllr ", v. Lit: t.I.>.n.ti ut. i .
11 U lcliuc.1 to jaili-i,Ile.l. 1"1'1 not elected b) thu "olil.: ) IIJur.,1 | r lit .
pvopluI | I auUn'iitifJa.I I 'k-ontillo ttill .11",. and, ) Here the I J! Jul. 7-M I lJuItlIt..ntahik .
4 inrutluiieJ'II..11 "the metliuif.prixi-oileil Ihne lir.t ilu-. I I to .1 IH w.,.Ut| iu Ihu pii.ideutial ihalr for when 1laliol(II Ilw, of r"\| & ) ,."l h .I.w u. i'Ieal I "I of IIJule1. lsruiglat"r. lure-ml I ll.ut I I.a.,1."ale.11| _ aitaLsa.. uGrocorie it -

.lretot. ...' Millnan. I: ful I'oni _tr.r. IM- madewhy: | a. .1' }' In S list stout '1.." eteral mar die. ci't1oe.: ,
.1.1 I"'e.IIII'lt I WATCHES
rlrol.' tt 'he old]1''n..wll rutlnmiliompau Vie arc lust roil to .\.".. the iu,... lunjjuiUucutand tory' / i Hiutllt'.h..ha llu> riiiUtil thorough will iluau.iuj 1 I 1'r. 11IUII.I. ? ur.u tienrral of) .IM
)! cullttd the atlciitiuik' of wit' I IUuue lion a. In u hoilior tho> ailed ,|)' or ... .llleo and / ln'iit the. and the, U-Ml the M.llu UUIhll|, t.1 ue, iui..u m.luu : % iM t\ %% ehaeh \MI.
lu the fait that he lalmn to L usttii.oly. U not "' to j lullWe l know / :. iiifont-ineut oIIIUIr. rmu that the air-.uji fur ..hulin r : ftiM3rti : Uc Li: POTA.CI.ElF3.i
IIOH of
I ) .
lit full iiOMCuiou of / ratlruail (' .r law I 011'1.1) MM !keto tt.irtl aunt l.liit CtIie .tittt..
ei-ty/'Tho' rallruaj)1/.1 1"1. 1:1:1".1. prop.atIlia i'iilu-1 tin.! Unit ii lilt tiffin, or ))1.11)' I 111.Iliol'1 1,11" .( a IIU', 1'1* | I / li.1 a 1/.1/ |I..ll. .'. out: '.)ellow are! a. loUiplele r'I'rr from a< the theL'nitodfUti. |MHt A ll.r.au.l I n.11 tell. tail| a. UN w. ,7 %Vtt-Is. J.tsi 5ry aoi C 1L. ettsHuili a .

j.-lionUliat I I. I.r titian ) "1. ti i-hui"l: ) tZs-1ntltuiSr| Sun ast Lt.ltuureish a. I'4"4, tutt.t ..e W..tk .
matter. At t mute that 'l.e au..4.
e \ 0 II .UI'I.u"l L I, aud, I lik i nni-l I tao ...1.1) I" made, and he ii. j. 1515( (tf |> El tat
I'Vt-r, Mr. J>. i' w ho I. I iuli"'I," II"i onfidenl t7); *". i'trlsuinc
luluu. a luau I'u .I..ir.lo .1!! .1"lli"l lot.thplail I I. JII II".u 1'1' / rit.hti.. tive ousml .. Slit ) will be Hloitnil. : j)4M -lw
otre&t w.ltb. II Iauhl. atul that lliu .. ; "" .11.1) to rtll. 'J'hl Texa. board Ia.u ai'priipria-
I big law ".m. \ liable, iuvul.liilf 1'.11. "-1" lao bm.iuiu h aud 1 earninj' .t Site ll'II..t the |Vn-, iou li-om that I r. iUniillontat h Muh1haticr V ai.
probably iuiIouof!! ilullor*. Mr.hullivau I \.Illi.I'liu) |' iHiti are t the uieu now J j js juri-illi I limit I tlraii' u / ialc/J.1 I. iii S U. we hail I out, lieadeil I alMi Mut 11 tlal"...l.-r lo 1.1..lr:1: Millinery Boise.Mi's. : itSUSti.ilbji.Wills .

anti the L-oucurrlitg d.redor.1 l I iu |IH''ir 4U.t pom-kMid ur 1.1 reiii of ,,10 II Id llo. 'Ihtwt .ta' |! llal! f iin.lat"i.... ] ) hisr m-ailr. must Hrow u.\ilie I..I"I..I n'"'11. I lit .

.ba. their ai.ttuu on a b..ch of the j I & 1'11..11. and thai there I. every o ilier. 11.1 treat. lolumii/ k'itinj; au/1.au-ouut ol a .al>OM-ut_ :' ..i.I.I.1 .uigs'ta! : l.niera. -----iti---: ivio: < ; ni :: & Broupht.nn
.I.lt.'u.Ly which him Ixiuuville maiti l j re.. (or icuiiiif and ;other people and )::iiuoolTia' .1'11 plated on MIU- to Vent L rnw 1,0 w 111 i>v ,,,. -
X..h'il r.ir..o vvujpauy .c'l"/n'/ 1.11 Ilcvlli Mate. hate, Ilie )prote. I \Ve aie not fiirui.U local graph notify the )proper Itoanl of I iuiiM 10 snot Its :
t 1nI"rly. thai uo |n>pular. verdiit .,0 o"teat ,of .'I'\lloa'. law 'I": I kindSouth health{ ta bat tt.M-U! are .totniitg" to tiivitirte Minnie Wliitehead S &sOrsrs1J :

,hit uiigU 'have Ufn ex. at IhuoIU| w i bo leooiruUcJ I ly! theM )pay ). .. lVn.ac.| 1'otiWkHCliL'I.rl.l.l'il'lll ; and if ll".ay. au in-po..tor ICE COLD

JH'wI. ami what will oouuuuo to IKI'nr uu'u am I .".u. of retiring iheui trout 1 with other propcrl : liojit-< will be tationeil at \ era t'ruirriu: | *

al the ".)'iidicato cou.I IIiol." ollii tal potUiou auj gotniiueuUl toutrol. 1 wlhi1 the Mate'. ) ", way m-ter 0 tallc.1) upon ueulltr for tithe pnrtoMt.| Ihe lu.|_'torocal FASHIONABLE MILLINER, ,
are wrutitf WI.IOI 1he.lrou" a aiu.t .I.h mush a local, I.ut. If"n'u.-I I lalJUvauaba<, Iii the la-t t two ii> our ii-iuimr throughout tint ay
t he.weak wi J.nni fur auUilf,, but To-day they are cQujurll1 wit -- 'l'ili" to i-oiuuiami ,week*, uotlllnl New lorla of the roiuUof i.t.t HiXMLNTflUttrI'l:
the mil this name vflirant for A fre.h "II. .I of .1111.1
)
( very pur- .uM hatr lo at old hall I l ( three trnrU and Now Oileau* ttIflvt.% lt'ILLS 1.tLtFtiS Ts.
--- |M>'; three liuudreU anti uha of the c"IIu.u joo.U'io. ( .. .*..1..0 I of their ivmiuy Irum l.ul.... Iu thi.we m.&knaa..4nna.ru&I (Ca'ttU.C %% : .
tit. .ugu"twe.Ur ; J'rU the do.rr tehiug well of the beaded by L'lilu J "'1.1 J the lil.toriau )' the autlioritiei can be. ready to n-at-uiu, 111. ti I estuisuka, istji4aiw
tl..
"a..( waJer on thu hi' Uiuuoti l'r ide ut Arthur .alol irauf .. ..1"1"ll) aiU mutt! doiug* (.xaiulue all veMtli mol/yU.L/e/ / lo .u.* lull lam ..f .Vlillmir) istOnSe ulMuv. wi Ituek
> lu bund.IHVM. guerliutni.j 4
1 C"llk'1 Arlujlwuu." :3Mh
1.1..t
making a change a further wIJ"Iu.l l hate dunned hU livery aud 1.10. hate ) the to lake :: $ ( tt'siuC
Ute iUlh. k at lit e al.leu to b very (. w. ly 1..1...nl. i ut uuj b'senne4isjiu l mlor. $ WLst.'sIraItirtLLar .,
4'h baugen terj four morn lu Uui |*rMiual ahlci. rtje of tite "| .t t>yhe .U> ti.it4c lattrrii. alit 'Iknt.m
o 41"rua aoHoHuieut ever lu J basalt of Ihif l'iti/ou ir,, < uo .iii isti t Bu.l>*Uwiiltt.t liltutItisI U, ta-a- a U.s

,... t lu.1'he tjitud "aW1! of the "I.ub) (,& by UI'UUI. I u., very I,uuc'a.liuua Wa.himtou Boar.1 11t1a of| Jelb.-l'k.*, Lr-t. UbU Itt Ul) altO k U <4n JT-ll lUlL I I IJUIM BOTTLED BEER. I All CttiEuc..SCiLITn.,... .tstMitl, l'.eistiMtlit,..

C
haL..5
.
I 1LLLujI.1 )

4 .
4 -
'
: : &________-.-- .- -.- -- ---- -- -- 1i ___ _
-- --- -

S

_
--- --- -- -

I 1I'r'i \''''I ;>\ -"5 \TTI.IlM! fl'll'IIU'.T. I[ \MT\ltY M tirj:liV"p -* Tin : ,mr: : I.t. IP; IIM M\I: 'I I I I IN '':MnllHM.Mn ( i'onsnsunl.qt.I pENrLIEl'
t1\iiHOh, rJ.HnU\rrc\ 4\\\ II.r,1'/ I / : Wj : ; I \ hit D'Ninl oftlcnllh ; J h '. .\t.Ki" I II I utMiim t s .1.'" Ih.r < flii'iiiami tu Ill i
( 1tlui.ioi';;
Impp :
I .
our
pu-'Piit ,
: .\ upi.i ,.. I'"'';'' |it's lint' in I I I:lln M l M I itt. n i uS 1 I. 'n In IMiii. "I Il.nuu
'll <|iio-.tii, large ton '
ii '
-- ---- ---- -- ------- -. -- ", M 1' What: I I. llnnuMcr, : willi th nI'liMtiHtilU ilefrr w-oik so.''I'liI1'1): i o.h' I ( ,1-4'ii nml 'In' .1 I In I' .ii4ii I I'.1.I .. Nun ntmlft I III*, lit-r., itiil. lik. ..ihn, fntlrik. Ii.lt4.-n, *>i 'mit is
nil I I ontint 1 nlliii r', "
iiiilinir. Miiltity |
: ) ullil tel' of peopleilm I, .e '1ni'!ite pallotl ) .I'lll, .llHIhl-WI I. lull I I. liinir.A. I., lintinnif.ni .
".\ isuu', .n"M it two..A. '. I i t. ? I It l" 'iiirinr I tln' Hnirili 'Iho ahine, 'iI r. Kilitor, U an oil
i\ : |111"1"\I l I. ili.pi.p. "tlh.I rp|>oit r>l" ili Ihe ft.ii
.. i>l f I Ili-nltli, : nhiih, |u | .-" IHTII, li-t tIne Ini.i- "''11'11 "h'r 1'1 \ ..liilinn,' i-iir l-M-iil h S I his,* tin'III..rr\ (nilil., .'lurli'il( I Mt.nit IIMn11pliA4int I i lniumi! pintnli of 1 inten e nifinin ;g for I llitniiH. to niikiir,
I 1.1'1. h"'I'IliI.I. : '" "1"1? I the hii'i" Ihit, Iho < 'mini. : : '\\lili li, I S I .. .' liilulitiiiinilti Iuul t'-
hut
rt I
,1..1'.111 .1 I S nittr II An n.lnlt thso (
| | lounitImlfiiN ifei'ii
li'lilii ; 5
i/iiiir., I ) 1",1.111'
:.do.A.LI XT.*.. : HIM' 1'.1's to tlii t t', in"" ", ('li-mitiif" .ini-tJ t i < f'ht'' ; Ain 4ihr, ll'xit( Mm h Hi r. M.-l l lii-n. .is, S lii-!
AI- .
I! Mthj i hint, IIPIII itn-hoil, .h"I"| | mar the | I if H, n-
:: I antint imtVnithe I I'.nrl ofliillh.'wi' i I i' IHN| rtiii-i' |h""h'h'| | i \ | S r 110.1 iiiniiir | -- W. outlnni.itin I i.il" 1 of "n"II11,1: h.imliia, *al Ioi'r." nu I'alafoxthiil I I iiiiilnriiii\ u' i-riitt' |, 5 j tl'u'! Hi 1.1.-.I-* I ", .j., Iliiii, .its t A'I.II.II' Inin I I.hut

hui; 1"1'0 l V ..II1.nl.\'! ''II.I'ilI11, mnl ,, npplitAtiMi ol. .1 I II I t I.: Mifii.lf, 1 liMite-of-llio- n'.i.l.. "' .Vnt -"..." ,. tli I p Ira' ,il I. .." u i. t III. ,11 II > 11'''I' r.'I< fill! 'I| l 5 It's-| t the I tilolie Ami Mho Ii tins itItrirl-

\\\\\\l\ Itr.l'AUntl'.NT) : : MWMI, SKI: in mi fill-unit" I I.II.I, .*. ;on tin 1\li"l Innl,' i uniinPinT, *! wilhthi', 1-11.| | wlniiiir: h. I u .1111. "I."y. t I".' .Illstlllt, I 1",101.. 'll'l 't t luiltpirtiil tfiiipoi-nili lixoil ou (Hiii pli'uintto .\.l. li Itnlilii. |ti', I Ihi I. ,-a t.-ni.lfii., -

MiK. r. s. AUMV.IIMMOX of t tin'; I H.iiiil.. uhiili \\f t Ihinl uii-' sit, visit of whtt 1,1\\-i-iilli-il\illoH. ""-"i's'. ,1'1"' 1".1 I i'\ .t'il.,' "01'11'' ii4 ntom I 1 1'1"1'inn 1.,I tin* lliiitnlpH, I 5 nnnlil, .hi nk ir-mi hiiliiii" In i ,1',1' | ,|.| oflho I I linlf of MfXit-o, nml who lull t. I -HIt I IMillit in ntih ltr*,' (l n liimlkr)
ollloi.ileiupiiiiielloit
ruili
,
t. m, 111.pint; IIM .1''' Kir-miTi rilt, ant \\ huh li tin, niTtMim ,1"1.1, ,- .\ 11,1 I lip llrl fet ilontliotoio' r 1lili.1, i .1 I the I 1.1' I. tin, iinitili, 't\lilt'li I ) t "n |1"r.I..1 I li"(,,,, ll< u it ft fill"' ..it, I I hun.! linplp Ipl.iup mnl opgiottiiuili t to 555 'l Ik \n.mitjr, I limin-ilMlT'i.I Urnifi*.
lull 1IIK ISrvfUr UK < OIIMII-rK r.I.I'; : ,, l tort' ,'1 imiir.l.'| \\lio .iil1 I ,Sill h. I r 1111(4( h su III' ", .1,1110, ) Irriitil. : olt'oup sit Klitili I Hnl n.lt till oti nn.mn, (tit' II llini-4 tint K Imttiln". IS lit,
-III.1111 I 11.1111.:, ,I\niulctliink I I I B..I..t j jinllr t cn- I hi : few wpk. !1 Ih.1 1..1..1.1" It IJ-PI -'M HI f ot4a, n s tlinlhr, ( ami iVJimi 5 rt huunlsir, ,
11' 1.1 ,
.
I "I l.i'l11 1'1 tlrwlnii t tin I tvtii.iiiii\, ,' 1.1.1. f.r" Inn*- In .II) ,Illill-l I .5. tl I'ul|'1T tnllM .10.< ii'inl'.l, ''h II n.ln :

\ :. ) tllt,i-iiinniiMi.l.iliiiii., tVc ha'j hat i hiiilin/, mnl n toiv ii-lonim, 1 Imiitni, : In I lot liui I itllf Ill-ililt, t : l."'' 111." ili.l'hi.'Itt| | |' I t >.,id,) h. t IN n.hii il I l I.y .11,rn, Ik t I.-It. ir 1111 i lisle imtiiiilir: point iin hiilinof
.MKTKOIWt.nuiC: : ( UKC01JM..Inli :( I 1 I
,. '1'n.111, In ,'ilh.I/ lln, ni timii I of tliito ,i. I HIP I Hi--'l-tli'i4 i u N n ilosu I.hi.t to iili4ortrtint Special Notices.
[ hiihi's "-111 p.ul-iot" (llir, tilt- lull Ilii-ro I I: ., I Count "juiiliillh 1 ( n i-1-.l." | 'Inn ii I I'.
;i- 14, twt-ii-t-i: ; ,. : I
t. M.ulMirint
: I
'\ n. M oil.inmliiT, mill-ill 'I"\po. iia* no 'I'-loiiHtii, idiitimipil h rth'it TAl An .. 11u-\'nlll. ") I ,".1.,. i. .m .'iii" n In 5 \I.. "in,' Iii Unit "hlKlil-t, |Ic (.111''..., In HIP Niliolill I Uovelliiuelitfrlll I
[ :mn t tikm nt I llio ,unini* nnnin''nt ifIniif I "I h"I..1 111"1
I 1111\11 HI;ill.nit.t1 'i-Ivrr-rlv, linl il w""14 not it'tin) aRilinti4 I to ilpnii.c' ,. ,'il with, Ihe. I the, ,I h"J.I.ilill.t""li.I 11 I 1 1' "f. hi 5. m, t Ih. .iliiii. t.l I S I I. lull, Ii nj 11 i"jiintil ..*' I to put nil iN poiior Into full loin' I toih I Arrival anil Departure of Mails..iliniHIV

i: .t- 1 | ipiiil 01 with the Ilt'ltinl, : I", ,1,111'1": Ilj )their iliipoij I :.I1tnl.il. ,., nu I ., ,il.ll I of .lull. A .11.l lt : ,' Illl I." 'tt| |, ul) fIII | Its' lil.t. 'ri ol( "".' nf P linl 4 di, Mr n I. I Iti 1,11; the nllinirtlo ili-n-lopnn-nl Nilme.opliinli .

EO it uoiimlin/tin, \iiiiliililn.il lVi'Iin-i ofnit la' ) ,,01,1. .1,1.1.1' .1't I h''t.l. liotoro I"''. 114 iniinior ill ami tor"till iillltMlitlt, "'\|.lml! ( llnr.11 f t II let, h"'hllIl/I., I'\:iIiI5| i. .If-n. I'oint-i out fur huh tiilmoyivat .
) I'L ,'e..1 S .: = : : |I.it' I Iliil pntpoip.Inpove i-ntltlll.' tlii| | hit, liftl of hue IHHTnl | "tin'b. t II"> .1..1.' ., I I I i In-Ill\ 4in, ,1.I.| )" 110 i"v i.|h'I'! : *', kininiimi \ Mlltl.Vrrlttt .

= : ';.A" .: 11't.11I1 WI II.IM., 'ii iniilftilliincil| I pipp.no t tor 'I a i'. X"I !I. until link "" u. then, ami I theroliIIIK i I 'nit .1 t ,.i tlntn tin... t I r 11 if nil HU 'n." \ ,* i'f,*-n In-nr It nfnit, -?. ,il I Hn I Stalls II-IMA Urn-IP: Mlto II

IJI,4IVt" ". j f .";' -p! ''I:.' -*:; mir i nili', H|>|Mii\inir uh.it: nr 1"'I-.t hit limp to 1'iiiM, up our riiiipnrt' | :,I tit-nil "ollh.\. oiid'of Mmk' I Muni.I : tin p .I. .i. rnil' l | I .n il'I I IIItfinlil'o I "' i.innir. I tilt. ti"! ',' "h'.. Noil Into, I in n tile (louse of Join- .\rritt Ni.it| I'rnli ll:: nil .\ MI

,7 t-o' : : i.I. ti ii !H> lUht., ,,.lc''II''III, !I' whit we i-ppiir lour fortithatioiK\ "iti'l' oi'iiiiolout4 ( ,limo \\mil. .lolm, I Iill.illiimCt. *.- hu "I"1 I i | | : I I I- 111)4) nr. iti.t ,il. ',",;'"11'''' ,hi.' liio hIll"' It ilotlhi pipol kimllt tnkeu tho put I ofdm I l" l-4 tl:1il: |P M

t AtlIlIt; % :I..'.'"! 4, \ ".11'' Inr., I!uli"I'I t Is". ring, a sit. wi> ih.illtoiln I fnitri In rp.'M HIP iillukt, mippi'lpinip. irioio.i Hi i ,ilon M.-l/llin. .\ |o4i'uN <, "mi I ,n ,il I In tin* ; :,, in"i u' lie inn'. itnl. li" il i uil-l, |t.i triio' iiirinil millY-iinf inlnlnl lIsle tuf' tile N'tl.il :\ll rPifi.lnntl |h'.pt'.i'ie' soul It lit M nro P\*

.' ii'tt't 'i: ; ft l.9 .flfl: : 1hrii'g: : nilii'. I inlotO ; "I ,1"1.1'1"1'11." piml, ami' t ltvCui" m'en of, t.lltl-lll' *, 'usC' I I : I.IK. I' p .h.p'. ifi |It I In llnlltfii" it'. (nil'ii rust ti' ICueu'ruutcii ut'l iliif I ) (nnnp now h) I the 5's'ili'.I! tn lf ]Ii iuui'.ul| ,| in I tin* ,. i's'Iisij,| tnif'tro idpirtnri -
Iiin k !ipl.M: .1.1v ,1'4 Iu: I C"ti. 1.llht t | \' 'I IIPI-P, I U tsisihi, to ilo nml, itcnniicl l., amiiluipil .
ir 'I Im
t .nltll" 4:"i.1| "suiui iii 1 'liir| in, 2 '.I*:, 7: 'I I" 4.INI' 1'1.. .1.1IIiftffl h'. 'ti'.I,| !. \ \ stint| inlinu nf tin Nivy: I IVpiitmenl, ,
who
;' | I Icy mix II IIP ,ilmip 1 t lm soon.I to iii'inii-f hmv. mnl lull tutm : ', I : I .',ill",n iu Ilitiit ttiil .hllll'lh IrUliltr nmlIni \ ) I usSr pri'inpt ilNpittli, 114 I Intro U n.trnntp .
I
t''. ;: 11.1 I 11.,10. gra
I sii.11111,11 2'.'.' 71 I \ II 11.1' I 1-. 11,1, pnlilii,* HI 1 tiiim. .I| our "I| i I'iiiij!,.I't'* 'ho I '| I\'r' IM> i-i.nli-il, 'linn'r" :am) In. uhnm t llio iniil is ii' .ittiitii 1.I'h| I I",\1',.,1,1. ( 1..1,1 | I ,l li'i i nut, I IV. |I' ift t ills .. 10 lo-o I tho I IVii4inolii Navy, N at r.t. n f nt nn Hitnhrht, trails

I I 1'I.tt. ''I"' : .7.i 71 I !i'W III ft.is' 1air. inn a il I hii'inU, Isa IIP palloil f,) nII..j. ili",pi: 'l"rnllil'tin* i'ity-hi'.tro, ) il1.11",1 Ilnl u i aim, to hi. .1'nlh.I., ":it upon I at .1 i > IIL-I'.iin-f | l ill.il 'n* tl. nl iln I tin! '"1.101' I ,it I I' lulti'inli \\ lifllioiIho I I liovi, rnnifiit !Intointi to I Arriv.il and Departure of Trains.
11..10".1".1 :!'I."J' ,I i" 11; II.'." I I"tr I' '' "Ir CI"\ .u'oif. Uml the, inlil miktioti -
''li""llh." : .1.1. ,, -t'it-rili, if 11,r tin i j ..11,1, lui'fit m tin I ,popnhitf Iho IJf.i IIP I am tinnhlii to I
IItii.I,,, ," !'IO. "I. H'' 11.1'1.' ar l-iliii-in. :ash \M> I.I\, lii-i'M, no \\'a': nlimttfiki, !,' ,' nil ni I thp ".inn* liii tli'iilli in m'nun'l' mill in" Ilia-tut i '. 'u
h''t \ .1 :b.i ., II 11.1" 1"lIr." Iia." I k-tini-iHn l c-< |1't'.i our i opinion,**. hit hit. lito .mnl ion, '1,111: 'i lo Hu II. I illt, nil" e till.. pri, f I 111.lit, nil.n' In tt ilk tilling, Ihf, Vim m I '.flit.' II 4.11 f hut t t tlidt'nJIowltiK t ti-om t lliiinX. I OMnlnilirMnr"ol P. I.., isit ltii. uu suit .Vi tIs t llli.I'mniin ttalu'iut.
me
""
"h iu't IIh' 29.'N iI \ l.I, ,."'I'ar. ,: 1"1 \ position 111" I .iuri l. iii-inii| I 'in, n ,' I 1'.5',11.III", u ill I ,no,lust, "'nil-itiitliint, | ulit, .iuunti 2 Ills I HS I iriilliot
\\ liili,* uu t ii'i-onully I HIP HPpiiili I ,'"!' nl < I.cl.t I Ilii., fn-t in I Ilii". st'lss, iuul' M t 1 '
1:1 mt.inii .
) 1:
';; ?IiIIlI'4 !'1.I! I 7 \ .'" "h'I..h. 1"'jI..lh'.1 : mil,,1. lift* 1.1'11 I .' 1\"I1II."h ,In ''h' lr.il, 11 I 411,11unit; I ti. ir i
1"1111. : >n-* l P 'IIIH "
.. ::1'11' 7q W UI.I' I I"'r. ,. of I ,' thinkMililuty Ihi'ii, M"I'fi'I' 'Ihilailir" "lieiiiif isIlluluuh'i'lh'ul f I lli.it; ollii-r tjfiillfiiii-ii oti4irve lust 1| iux 5' tin.iu\ti.1'iutut'ui
.
w ,| nl or piopnate% il.loin (tlt) 5 ,. I ...1 I.mil hulliI '
.1.11"1 mil I."
1'11 "htnil ,11.lv'' ( I 0 lull Ii, i t" ott. lilltlll. No. 1. NO. |
.'1"11I', : ft.u' 4 1I 'I\\ i.'i' I hr.h'III ,.i'iu." nml, Iminjr: m:libnn I. |II'| (
;.- ," :/.1 I ; 1"W n.'., Far. ::'n |\111,' |t"1:"I.l \innlil, '*. enliiiuiuitiitit n.11 ol llio limit. I Ih,', "': I iv I ".., -"1.Ir''.: I I 5 I tuklu. "," ..110, -ill I 'i. S In iinini" i.r (Inlonl olh'ft ol I Iho I, 1011140 HIP Vnv I Ih'pul- I
; 'rl.iiis ;W.I' ( ;I .., 'I II..111' ".'11"" ii.-lily ii. in I J'Ilailiul,""I. Our I iiiin ---._-- i (lie etlhuilhihiuh, Hint I 11 .It >l4 "II""J I I I 111''Ilk 5 .' lln( 'V I I ,! I I I ." inotil ii |.in .iiint njinin.t llio.o poor \llltl I'l IIH.Ii'lild, ,Illll'l, I .tl M. tl.Mp.M.I I
.
,, llnt\U Mil Ill Ml :4. I I.
7" W I I Ml
: 7. lt "
h.
huH V.
1..1..1111., I '..... 7i :4 H I II."I.lv." I Is 1110'1'0",1 jnll'n'li',". lull, il' iiini"n I'.i''I', "I I Iho, \\,itHoiitl.t not' .....ir v to h'lio I phiMfiiu I. ] t ttinill hi', i. -i ml c i3. Ilh. I DuSt tl I lit 1I."ro.lI'h' ii im i4iili..inili ppoplo. It mil << 1,''.t\i lillllliiill ll I llh 2.55 *. M. I till' I' M.

1"11.i ".f" n I.I." ; III$ "W ".''h'' 1e.1I : ,ililtietilt i I tinltetlor I 1 ".IHIP jmop| | II1111Ir.II11 i"llil.I' \ill ,1.1 1 ii'ii.t.ila: :, I in l theIr! "'uiiuuisutitl.ti., ,",1.11..1, 'ilu'lit! 1 tin, .,\ i i. I t I I'| .,t.,. lliai" u ,nidi Ititt. ,iiiirn't, 1 tl I" huh nulls "Au 5, olllfi-rol I the t I'. S. Ntvy IIIHjitil \rrl.i l'i iHitml, i A M \. M. Tiiir.: Si.

$."''"Utah, 2'." ; ". ; W u.IwI' I I h'lIr. I tliPilillt-ivm-p 1 i ; I tininliiiilii.il on' I 11 Iii' .1.1 nl .lull' In r' 1.1(151:( to Ihepeople 'I'nif. t Hie. ). ioiiio.loil'| I t the atloml,Ii imo of" 11plij .,r'ro' .ill' null, -. | \ In ill",, iitniltl i I t lit' ',ii" lithnil lni|.r .tutlin $ heeH Iflliiij, sue that niiii c there, Issue lriin t'isu..I,
niul Shin ItiiilitunlV
'. : Sill i
IAIIIIM '." I 1" 111",10.Io 111'1"1 .
II. ;
.i.Itiu.i' ,mnl (hit,; I III.' I ti.; : -b h ","'ill., ilniiif | ,I ''4iM| i t lit .mi lln" c,..il II.l 5 k. ,mil t 5 I') nkn
of ,' tl"I'iI'1| ol'iot ,ami 1. 1"loll"I..II"lh'II,1 \ \ l.ini r ItlvNInii ttill h ti tiitau.q'I't, .Iussi'1 ,
.1 I I i ilit1
I ) .I.iur. "; M II.I"'I I.'nr, ,nml I lln' I'llitor. or i 111' IN I'll ll ipli' .linn of hus'tituur I ho IVniitfnln -
,1.,1. in i' .1 t Hull' .1'i nun' 11.1 I ) I ,I 'n ,lut .,1011111. limn.,in ":.III""' I t's! III,'"nii.li him SIlsulsY'\ ) *. n iiluiNiliiv4, uuut.t! r'ti.liit, *) ntni
--- -- \\V IW' iiiitiilnay. In- iniivit I out i' ,I'.ill ol'Ihi.iiiiinin( I .. lli.-il (II In'') I u'ioil .. NIVI' \ iinl. Ho1 population: nf HIP > I' M .Sins ill |, nt 7 .to ,
<-H*.r..I..II..ul 'I I si \111" \ .I. 11,1',1 I -ini" Iii" mnl, II""''iki | (' -'it fl ll III I lhItu.5'lilihi!! Illlll 111 / 1 H II I It ss'u. iii It't.t| MI : I'l u
1IIIIIn ,i'nii, hsion| no !I. |I' 'iVi" ,.l, nool 1u1.1 ti mine full! ,'nll'I.I."II.. Hint, I t'- onil" a' ,' jui-014 ifoiotfii" : h.I' I..," "Illl Illllll II. 5 4 inlit,: Iii nil "h..1.4 *.. -i. ttn., Till, nt tint) "Nsu'sI; 1'fiti l to" h:H i ini.lili-inlil) illmini.Inil. \ ,'
rurllit t iii-ik inilm.t .1"iI V 1 1.1.1 ,1"*!. if pan: SIC |1"1.1.1.1, i Imt t we wi-li-rli, '| that t tin,'ii' Isit,:It ho n 11"'illl, of till, impil-iilittu'i'll *et I their 1.1111., nml, I' ..r.II'\| i- ih n- 1 I ,'IllllllHull' 51iiui, ,, Ill Inn til ..h..' 5.1.\.110 I \ lu H7'i il win over .1 1 hip' at M.IIIJ|, Jlllll, (lull It *:sIil l I 5'. M.Ml .

*-I..I..K. I\*.\.."..I.l \. 1 H.V"I"e '. all II'I HIP ta.i U in nn, pivi-n <'.i-i"* 1'111'.1.( & In"14 mnl, otni4) inliio, *>totl iu ",'a': |.. : ..1.1'. of .Inli. A I ll P I -'- .II' til Oil I'tllll-l.,\ t III iml 1 Iii !tiliiilt| Iml' "n I t'i' Mi ''Ii ill, Imlli, hur..ulil ll ((4 li"a I linn l7th, l." 5 rn hue u''Iiuiet ill IN n itiiitu, .5 tin* turn
\ l ,. ) ) II.I'i"1 I II I. I :. iii. .1. I'. nmlovtillnlo tt Hit triiln, Nnrili, niul **nnili Mnlnl,* oinlM ,
h.I"I'I'r i ft.r k .lnl.lltt1Ht I"I! I IIIzist \ .' I I'.r" ,il. lint, I I. nt. 111 nil Iiiiin., Unit li h In l-III$ mlItiini nn
il ImoN, the time liU 'iit.piionlillikploMp i (
: > nl' I "hl.11 ; tiU\ ihv pil nime
::11''III our cml'll-iI"II., n iliin/, wi,* fail t l.Mnk .\ml noti HIP \ < ilul itoui.rS, riiiiHAr.ii.sM.Mf.I .
'nl"II'.1 Illl | ,|ll'ihl' tutu, Ih llnlli" p ..h sit Hum-. Iii II 1,10"h, .
.. .'I.'I ..JII.M4 to ilo mil ,OIIP. i I. :.111 rtitiiof I \\ "it 5 lull aid'ml- r I : ,, | '. ,, 5 HIP I l-t I lii-l. ; S Iliom mo only four u IIIPII, I :. | | ||. supi.I' .
jl'li..1 .. I. I I. h.Io."lIh
Hiiiz. : i I.11,0"1 II"lal. I I" ,,1.1. nil Iliiil' I' ,1I ll ul Until I'. ,\ t IM'IIIK, uiuuI I I.spusiur. .% ''u'uis.
A ,'unset, 'iniHriiK;. fur linkHuh. '.'.I I the liPinl, mnl tint ol I tin,. 1"'II't '! an, "' ".Iho. tt':"-1"1''i ol. Uiit, i '" 11. lit .l.ilm, I i II. :.1"1"1111"l '1I' .".1'111 1 '| link.. .1." II ,iliiii,. 'lu."* ttim Inn) "'IIH| n .it 5,1,1 ki I Ihiee UP)> |'iM*>> iiml one II hltit Imv all '

4tImtiM t Hnl linn ,", ,, >,mli :" Inn I ,, ,.ml, the. i.thI'iut M 'situ : tiu,
KiierlnHie t-iiiiiinonanf
1'.1I. itpiiHinn
7.17: Wo MPiP.aml: aiv" lill -itiitlml/ I hit" ,11111.11111 .i .1 I IIIIP \\nnl.\ \\ \Co.iiitinp, t 1 ni r""I' fil'' I 1' Putt I I i 1 nn li I tj's lln r in nml r nl h. r hr. m-1 it.m.

ICaIl' (' I'M, he, 1",11,1, llenlth iliil jn-t 1 PV.nlliu 'si-p4| || ill In t lal..1: I hi, I tin I I.uttt'il "I mink.' I .P.Inr.ii.A. till liniiin. .1.1"1'1.1| It. | I | I | \In l tiurl.ui., nt| ni In r 1.1".1'. i .nitil.in.iniiitniK I nm thinking, if I Hiii u'tsitllusiiuis i Pensacota and Atlantic Railroad.l'alhis't .

"rn i- ItluilMi i-ilurf: nl I -I I. I mnl, the inln-f., II III .' In .., III ,.h. nn, iilnn, NII| | ro t.1| .
I'ulili.Intiil'lion I
: | 1'111,1.' lint rtht al.I1<>,iiil in, I if IIPlllil Snpflintfinlfiil \linn'h. n- lie ,''i.ll. Ih,' iluti i impooil ''11' | I hush- InC mil is'usgl lli of time I In* pnpii.lulion iii't .Iuiiv I, I"1l ,
PIKtl.t| ll I II 7'i..I WIC .I.I tin' til.I lit Imiil.. Hi' I 1..1. mitlIn
n mi
"ii pit I In tin- 11\\ mm
". ih I,. ..,111', 7''.' | ( IIP .IlMl1lt| IllltPtntr ii4 to" -,"('11"- il. W,' ,'al num. upon u-. lie mo" 111'\11".1"I .- ,i-ou- '" | tt III ilnnlniHli nun ripl'lly, anlliiio -
Ih''IhlII'r.ut) Inili.li ami iml 1 sinl until I Ini, II.11'" \ r:n'n .4. nu.IirEniiM I l.'huua Eat ( I i t.'luiit ''it"t,
,
..' 11111,111'I ., nl lr'I. ..111.,111 I 1"" ." 7i.iVi.ii 1'1',1 opinion |u-l ,. fii i.'I. Ilill I lo Iho inuiiniinionti'tn" of \I'. 1'ntor .. -liniiif.l. I In ..I i ii I hal: Ihi. Iiiiin" l V'hi'I1 HIII'li i'. mini til*, ii-,I. I ntinniil\ iiitlii-H\, n. n t. it inmiil, I "Iti Ii nn St ill k IIPIO ; not eieni Its t5li'5 I ''V I K I iii sP I ? ,

*. .,1",1,1$hl| 711 I I I'I IAn W. 1"111 tinII,, ,mnl, uf .hhli; Ill, ..lioiililIP ': I, Male Supi, 'lintftnlfiit, : .tI'II', o II l 1 mo..I C.lr'1",1\, -hp-' Is iik titiiiiHlu I .' l (lull.,. tt lul, klltttt, Ini'lniiiif" "tl "'' 'ui's'. IntoIII. liiim'o In m'iko I Hit-ir exUlonro ,NOIIIHIhv It i. I?'i IS Ilui l'n'uuiit Iiui.iii Ii It .5,5 u i.i,l.i us ,

Inlil rll"f,1, fir.. luik Im In 4 ..'" Ihi* ") II'WII| |. ofIIP I 'i'll.t.l. tn % .-... .1 lnlh 1 | ssl.'I :I. ". ,. "rJ..lllnl, u -i-lion-\ i '-nnl niliiii| "," \ I I I'. tin "1.1111..11 n|' inn." I Mill, in; i immiiiit Iliil' Ini mill/, Him n ll ll lnlio| .llili'torIho Tnt ,'llV,,,, i,'
.1.Iiu..II 1"1 ,
L ii Iii 11 4 .11 ) ; Ti S'S usui'5t SilO
.11"I1II""rh', ,11"-11I11 In) MiiiinifiVoi'm:|| Si hniil, iu i oiiliodinli I 'lilt' M l | K I* il I (11,1 5. 'III Itl'' lip "I Mil'1""111' HMilI .
| '\ ,. .lr..il.II urn \\1,1 ._\ |ii'nili) ami |hi'I: | i' in tin* iliiii liai 1111.nrlll ilnlf..\ I'M" 1I'Ii.I"I'"I.| | ) 4iii iilp-l fit nn r lit i nine utui hung NI. tirnhisi
'\*'r'1'' '' l'r <'I 1 ",.r1i, 'I'Mb.I. I'I" ,111 I Iho ,\ ".1( I I.ii'hIi, : !"'Isi-, Hit, .nn, Hi, hut ; I 1114, .lIh'1111'\ I >,n.. Inn .I'H'I.III I | iill, Illllll Illl' Ii III SIIltuu, N 'sN55
] J', itiiliiiy.mnlli'inM, llii-H i* I In mix ,, tho ; ot t I 1.,1, iloi'4 1,1 .nr on"'1." 11.1 111 i I tits n muni Inl.Nnnoof Sls'.iuuis, 5. N aNi
M : : ttuI.Iii'i'<
.
1..t.\I! 1":1') 1,11' ; t" tin |1.10"1'. Hit t 11 u'' h u 1I.liii li, "vli 111. li ,il I. I ,, il.S Sinus .T.5
.. -- -----.-------- -- ----. ,1"IIII'I'I: lit Ih,' iliiiiiriiial| |' Jiotin, I n;' :1 1') ""iipoiiiilonilont ol?' l'i1ilio| I I' the 1,1"llla', : rune: to M" iloilh: I,, .illlinntli .\1\ :NIH,: : Iltt I I'll II ttl4illtl., .1,10' ll-tll'lllll' ,, tt .111, IiI I the IOIIIIK Itnml4| htilit Inlfitplhfknn.lt 55.1,5 il tl. T set '

COTTO1M-11ELT BULLETIN.I'nK.tiin |iinnitlv.|' U i .1011! : i-iiih-iiviir" ti ,u'flnsi. .111..tll.t Ilill opi",'u "I Jlmnliv.) .1' "sly) I, il. ;11 "'-I il.li-lifil, I lii.. I Hi,:ll' Hn' |: lid) simtli 111 .,1. ushiiti Ilill. .114 .1..1 lilt 11)1111) Illl r." llI Mnl of lln-lr l'htiu, nmlII 11:1's:ii i i si.'lOW tiihiii'i ii itti5t ili

.*. ri I. ,., .'"Iy$ I ll I. I..', I |I'. u. ,, .hi II'I, ,".-'.... I i'It: limit ) t t''eii lilt ililoillnl I hiih h il.ltn lu.i uh'r Inns 0 sit
III hoio Iho ihihlllnoil lime
nil t'I
Hit": |""1"11 inc in our I 1'1 I : IhU piper' nn hit I I till 1I.II.I.lh I .llh 4 Ilillnlf | l "IMHI4 tllllt 5 tppl
I I -'' of I In its. lioniill ini-' I Iii; Stu.r 15.sl I is
"",'11.. itinu lug 1...-.a-. ni'.iriiH" lln-t. 1 lui'i'i' 1'11'I I tin' Mmifnnillv! 11'1 iniinhtlu ni/i' ii- nl 1'1 I lie .1..1.' 1111 I tin* link -Iflllill-,; I i's.IIl.l'| i' | i tin n hi tutu o nlil ,11. uttuos, It. in lion lurkl I'ffli 4poiil, nml Intftnl lo i'tlik lo their, 115.4 tiut" 1. s uslai 5': (
AIII tI.K.: .
:1..1 ii .lu % i'tuu
IIP nlil nml n-viinl, In ..aih hami I h"I'.1' 5 li hoi" ', 1 Imt, i h. nioil! the I.III tiniiU, 'mnl.11 I Itti' t IM.H4 ,mmli,,,, i"\ limnoH iiml Ni's hsuut.lv ninli-niplilo) to.Iiiiin ,, ,. .iuit', ,
I"-Tuu"r. cnn '1,1. : "mn, lotnnioii M-iiooU, |nm"'lln r tiithmn 1 II ".1.1 t :" I ; 11.1' I u lu I ribs 1,1Si'
_ _ I 1011" .
.IIII.IlIh.lh", ttttiil." nl -.s it "Inn' "5 Imtlll.n .
-- -- )1" ?5 St i'll Iii t
: I tint |'s.t of olln r hi' :iin'ho." ". u ill Inof ,'.1"11.' the hip hmio4, ami tlln Ihi-, I In 'him lo the 51
MI., 1'uii. \,". ''I ltUI'I'I', CUT) om" j ii nii't'iur I je- 'Iili n m i ni If 4. I. 1.,1.1. In ill tliinif .. lint, .nu lln iifW-tpupiT pun 5 I Ill I sirs s iii,,, i tb.

-J ".-"itIiihp.h' -01 ;-I j je .'.' pial-i,* or hlanip. ,, in IIP think' I. i lijjhlmnl 'all''I''li: to to .11)101-; ) ,. \ in impmtinr I Iff-- tin-ti: "'in-' mnl (tic nli4. In'in/ liom \ ii luilo, 1111 the | | ( | I'....... Ill Illl lift. Mill, II I.uu' M, nl Ut II 114 III 5 II nt hi I HIP ml in nlnni'mil Ihl-t, point in an"A" I 51 51:55:51 N iii 5 il''litsS iii.i'S, a i suIi iiI

., 'Iarl u4jtI-tst, "'.lopI' I. ;;:I I ..i.iI II 1 prnp.'r.|> |> I 11"1 lie 1.,1"I 1"111',1111 lull:1il. I'liilii.npliiial, Appu.iln. t ,' ""'111'1"1'1 limn, Hie 'l'i';mio imik, : mi inf. nt Ilio-f, u 511, 'Illl.. Iliil 5.. tiiltiiI ",... .5,' ii, I Hen poll.In l.I l. I.,,. I ttgrunstiie,,15uIsii' lus P ICI.

"" ",,"h'' t"; ,r I ..1,1a Inn-, -\n\ 'akitiL'L I t ''I', iiitnUin I I t ',, ,, lo \\f-t Mmitli\ mnl Iml a lehltne, :"' of, nut huhiug, n maiin.il I dlli',ll-o, |10'11| | nl'" 1 ,. I liuu 5 rt' i. iii'',,,' riin, inn* in Niioii, ,1.10. .uUiit I I the pitliniiuaiy iiipeliiiK lil.t ninhtil 0 us p 51I

""i.iia'usrr IItta' I 'I" R., .."'.. ,\II.u.1 i II' 1'Hi'li.' .,i' linl wi* inci-1, I '"lilllilit 111,II' .'I In llti| .linliu'j HIIVI, HIP ..hoeit, thul', h lotuS t tin* t hot in- 1"11 iliHi j 5 Him, In, Uml nl nil II.I, io-kul 1 I Ii,. i """ -. s im on,I I' iloihloil to l sail it, mono)' In St it 'Iik.ii. ,,', I ,' I I l il'j ?

I ",.hh'. I''" !, I .. 'Ii hi'iutil.i" i-oniloiini: ,, :.Hi'l, llii, I- t Ilii* in,.,ik- -11'1, 1'1"1"1' ;; ol nitm'ilfli' : 'in, ,n in 'tail I 'lln, I 1.no nl-n I::1' iu I 1",1"1' : lln- lf. I 111'1",1.t ,\ t 5 .r ,,1'111'I '. 111 kitllliHii, ttill, iln will Ills )' it piinllnir pn4i, oli-., nml I the immlI ::4 iu Ii s, r .5 is,5, .'us,titi I iuI _,
1.1 t'
: ..hIth' U lu. I.iii'' hl.'liiiliiin .11.111 \ n.'n li r... 'Ilif inttilul lull u nnin'. I Ini, II I Is iuu'llul'iiuOuli. I
'I, ,,1ulc.4m' 1 In 0 ofu" |' tin* most, ni\lil hilly ; fill 'I ilo ol pii-.fiMilion no on-, I I hit ilsi I'm-Ihf lo hn horn ---- ----
lug ;sutiIs : I 1"1 I l.skuu" n, II tie l i ui muni pnpi-r l'.t'A 'V.11,11irs'
1"1 .
I I'' ""I : 4 I" htiiLonjlh" ol I' "nil, 'lit oil' ,otieik I Illl II. Illl, '|illl, Illitl, \ usu'u"" .,1 nl Uu pnlii" ,'hit
I'.I ,iii.k.h"r, o''k( '1'1' i .1"1 nil"h'. '1 In, '10 IDPIIK 1(I Iu, mi in-Hi, :; I ?, *. n".II.; au, It. h..l'1. "I tIJ' : .1.1'1' the .1"" kin;" ,'ul.lill"l ol nil ho-, i ii I,' oul.ltlo tutu, h : Hit nn .,illI m,. In Hit. |5.i i.... ,1151,. nl, .n ld .I.nnrnitt .nun, ninli-r, HIII li mhrr.o rlniini.lam 5:11: is p,un.u ljI I slt.h'u.,, ', elu,', Iii I lb i tiu II.I p iiftiii u,

I '1 11,111. I \I I .I lll,1..ln. on HIP purl of ''"1'' ppoplp, to In 4lll lunntli, i 11\ HIP. hniil I.Mopliutt: it lillli mil- ': inaii. Uf ,ni/nt, 1 l ) .. I hut, Ih.1) nil in,) I Ilf iiiiin.i, 'I 'PI, 'HOI'IIIH I lo do after act'ittui Inil- Si' I", i 55', It, It,

? ----f-- --: ,niii'iillami| ,, ,pnl iijiii" uMiiM'ii| 'i' i I"< 1"1Ilmll"'I. I I .\ I Coitilli'iilo, "I' I. ln.itm, .. huh, ill ilion ou eitliot,' link, tin in uann : Ihu. tiii."ii.pn.i ( tilt.,..,il II".I.| | |"., mnl II I in 1.1 1 it.t Ini if i..t II iiiinHi loU, "The, V it ul Hi' 'uu, lliiilf.( ." ami I'5 14 a as I Iiiuau.u it!,. ii 'lii I.s lA'SIi

ho.\1..111.S .,I. ,111't"\>i-l I .h..II'.lh.. i, *. liiilii.,,| *-l ttiiiniJl'| .' : lie. IVniml Itnilinv: II..IIU.I.) 11 '! .ltiill hi' ,.11".. t tin*.'1''"". 1'1'1'I' mnl, ,I ,'" |.tiioiil' uboiil' Ihu I tutu"| i', :ami,. Innl, i n"II'lil I hunt, .U un-i'h, itCiil, I-MI'|1.1| in II ..,..", ,,1. suet I hits initllo, "we PIIH'Inim the liulli, ami,! :5 1,1 l 5, ii .I IS, 5.iuviIIu'ar. U.Nu S C.Sila
I' ,
lalin ln-i'4 I hej
mil
\ & \ : ; a. I :n Ih 14, tin' r* IIH .n Ih, .111"' t iniinl, lite, ntt a s sS' ..
\I.H.\I ; II"MI' ami ) ) si itnauiutisti .5'iaiis
\ : tl.is. for Iho : nlmlml hut Iho 11551 Is.
: Iiiiig
hirxUinii 1\\ 1.1'' I l>. ru., IluI"I1 l"I'hi,1 1.1111. j i.-in-il. In I Im.f it li" I Ihi 1"1.111"1 i 11.11 1la""el" niir-. I Iim "n nini ''iii! n 11 5 .ivtil. situ
----- ami tlil l I alvasittg, : ,' I ,,' ,ilfiia.nl -ii''luiI'' 01 Soieialma mixlmihlyntiailiiiK ,s't.i ,.uii I ,,, Is i.u slut ii.,
taken oHplalni nro
---- : 1.11" u.iiui l .i' iiom '
1.1\1 .. ,
------- --- ,1"1 I 1"1 \\hil 'IK Ih,' mi',n liif lln i h'llIh.' ui'uiIi it I'l mii 55 ituusuugt ,,, S 'Ii 5.iuiI
; :" \...h..r..ln.I... hy per* i\li-i, 1.11 ; : ; is i's St 'S'Iusl"ub 11 *'
liii' nil
I %"IUhIeII4 ( '* I ttsI-I., i .\. ,I'kll "si' aio" pioinpti-il, hi. Iiii't' -""II"')' ; ) 111 oior > I IP.U- 111 itsit |I. ,'.uiu.iuiu'uu"l i n IIIIM' I""'. Hull, timil, I nil lit fin-tli, nut miniuiiiinirilii Ot 'i A.IOXAI. t (innil'I tt. II i's Ilalliu'rs' I 5*
"I|"'jI""I,1) ) ol 1141)* ) II,, Ill n.h-c miking I I t l.a"h11/1 n 1'111,1' ( .lint, ol ) It. 5,51 ili I'iuili.I.II, iiil., II 15 ihsi5tSI ,
| ,
1i iltitt in nil tinililk I'mil It I In 'II
I'.nnil.n.: 1,1, h','". our" "",'"II"I'I': In-oli" < nlh j prodlon.t 111',1'1' hnnloil u pinhftliiH- l \|1.Its'uu : 'ii s.'w S s 1 Clii 5ilii,

I I'mitui'i: Stic, -W. I H I. I HnlcIiiiiKiin.riiratur't ) I" lIla, ,nllonliiin-4, huo mmo, i 11"11"1.1* I In suits's'. Hi it t tin-, ilf-i-n, Ilii-m-lmol, ,, I)'. 'I ho in'"'"'|1.10"II\ ,''')' \it I Id I, ,it 'the !.ililiieiiiiK 1 unit '" I \ Ilt's| .. 1111 itlnih, f 11,1' iti. 5 lonl (Coiiiniiinli'nlfil.I'l.st .
lt nml, Iml, Hum, h *. .in.I .5 Iliiinnih Pnlliniii, HI-fHi4, .Svn 5 in I,.HUN 5 in
mo" ml .in mil' > m.11 |> l Hi inIII I I |
i Xith-V. I II.I I 1"IIil"I $, HII.Nulii'iMif 1"11)', 111 I tdo I, e.u 10 ill the, 11) 11j I'U 1"1" nut,, ho lull) "-"111'1"1"111",1. I'llI .1. I '.al, I n. kiiin' knl" iu II,' linn. nml tho "lliI) | i.II"I\.1 I hi : lltlints l't.i., .luly 11 Hi. N.l: 'ttluliuiils., Sulk ititi lull nm* IIIOIKO tn IUi Ii*
illliiri| 'III III slut lint l'ssir
"
,
SHlli'ltirhl" I..\. lal.I",, '.. on, t Hio, .1 liec4| iiithlu t tin. ". Ill i I II N Wlil''I'1' \ ",.I.il loiinllf., iiIm' '"1..1., I linn| ," : limit, nllPitimiU' million-it' mmIhe S : Im|" lln IIlul 1 1,,: ,M-"' I I I lOuIS 11'1110'11", ",, ti lull li, u 14 I thiS, I r.r' .n inn.nn h'llitnf, t'liiHHirn till nniiiil N,''tt link.Hnlht 5Isli I .lutsur,-, il.lininl'Hi, Phil nl. lihln| ,

r '1''r""I'I"" : '! 11'111-1.{ I! TliHtKciiiy.: hi n liiih luliiv \' '", i uii-f, alll..lhi1'1"' ; ami I mjn-lnl.1'1'| '' iilnie the 5 ii-ni.iin." t')"' tiu.hoiliilioif. 1".111:1 sui. us 'uk'uli l fir sue 'a fir, muie i\inillin, '; 'I hoio In a HOM po.t-olllfO 'xliihllslieil t Ihi-nu tls tinhik frtnn l'i iHiioiihi, tnlin

k Xiitlii'-OM) I IHrUry ( 111. uf.iinii.-.l.!; We "".,.1.111,,' tiii: I /.II'1'; I hat:1\a inoi 11'1"'linjr 1'11'. h'Io'I"il."I) i.ilni. .'t iim, \ miintllfil" I II Iho, I Iho Iioi kin44o| ,mnl, .1.1"111,1I.I.II..r i [ tl tr> "loll.I.! 1stu'ut I I'j' milfii mnlh I of Molino, where MeAlillaiuMil .1 kinniillt Mil.ION'l.l IIMMDllAIIIIV.ViT .

la-l Tui-4itay; all Illuwllll I) t 111'1.1.,1111, Hie SIII, I N'Iii'I| | uill MPIII Iml, I'. ..tV ihat tl.i-it* Ifiili-ili.)" 'I Iih, \I. "III", Utii4| hut, liltt' will, hill ,nl tin _, ._
vi.l Jt t'M. h.lhiluigI
linn of fiiiiir inul plain, tioik In lerrel t it '," &IUo ou ,' il la'I, "oonnly" a 11' lollon! *) W..ul.l .. _U.I l.u"lllr. ,' S I I .! mil nm ""t ,,.,' ," r.r10'",. Slit > am W w1;,! -:: ft.J8 }(: .-

IiinIi t'll 1,1 11.,111"t'r I I no ".l pi-onml., 1"1 10.1. Miilitliilln' I.t., ; !II> ; .1" ;. '.. 1".IIII'i. -,. II I 1,1.1.1I"f'I, | 'nri n i'u mo I li, nit|' irnl, 1. (nil', Uu' Hi "(' ,Ill it nn* I Ihelr mill, lo he talluil I'lne llairon.Mmininli. |I.i'uvu'; Mill.HI 7-11 |i. III.
itt ]IhW& Co. .. imv 111 Ii"h'" '' 5.4 ; .llwl": hii,\".V't' Kill liiiouiillo, 'liif-iln: .. .5 its" ; .1111).. ,", --in Ii huh. t llieio 'thU huSh'. I. l.h' Suit 1"11111. ,1"1"l I ( llonlla! ) us Ill hn, rn-ilniu.lfr. 5 ri lvi' sit luilstsuui'Ii, k: |ItS |5', pus,
'this, nl lil'f. We 1 ,
Milnn In
tlnlr, l 1 7 h'staig.re li ntintf 5 Iho ininiuliul'ir
hilt. ami eiihor Hiron-jl ) ,', <
iill I 151, ,
Ill' IIIMII : ol >Voilni'-il.iv.lull, I lu.Noii L ini.'l'hnr en ml i no tii5s "I" .V f it I '. I 1,11., tit I lute I ill.t inillniifil ami
loll U'\StM'1 fTi. ; hit it i> aun' I UIHIII i.nr |I' n 1.1'I| Right iff n a I't IH, ,.In Mill lukii t Huilliilf I iiirohHnl
CII.nn.S., : oioriimn"ht{ loiin or ''"I'IUI"'hi 'vmuInti ilay.I ..lull-I. ; 1"1)11..11),1)i ) | II ; ili platoil' is!"'1' 'llio ,ill'nii.i* of .t "ui't" I II 1,1 ,11",1) I 4 .1 ti'l mill, nlil,. .1,1.) "I| ttlnlll't 5 10.1I" I,1114 now iutil.'iu iltliihoil! I I1* Inili-n noilliofllino '4stI: i..
ttilitvil tin*
"'nl, to anil onoo'I Ini t mnl Ml,millt, : iri'>klrnlii< ruts .llir,
I i-itt I limn, iiniili oiiko i'f. 1111"li.Ic.1 I 'I'IIII.I..I'II., ,' ) .111.1' lit' ; I In nto I"Inn" I.. sut'tiulfi'.ti"t, ) in'(' t Hie |i't om _. I ilk uu isis ) 1111 tt Iii "I I mn 4IHMIK' intin 010., I IIm i-nllfl )IiI linl.I. | ,
| ,
SI ill
111,11" .ton I ,, ) lit'sus .t.p't'ppsuus'iI limn it V i Nip |5.1 Xioiiliv -
'hl lix.Hi.I .'y (,-1 ihu nn.ro I Hitor) nil lor: ,Ulli''lt Iii ((111'( ptoplo 11I'U'II.111 .,,1,1Ih.I'I IJI, i '1) 1.la: ) .Inli' 1 ; (Coinoul, t IIIIH iif 5 ilii- limn' in l.i'It.g.I .; 'horc ua. IIP \I""li| | ;I,1, I I 1 1 *.in I ill?, ,"I..". it'I, .iih |it| I h, i u. 11, f 'nit, r.rnn IliAlirn.C.iinniiinli I It iii5 StOP llmitixl ,
,. CII' ,, ;il. Jul) I Is 4 ; M I llialla.'hll': .. Mm kin Hi, him Inul, nut \ |I'. I if". l'n. .tt.l
\I.la I ti it' n 1"\1 liui'i i irv.
l Hi. ) .
I 11 | .l.lliloll
| | .
|I'"i"| : iaii4 uilinnl Inn ,' I .
yltIlf "
I 1iI.ii, I Hip.itstiirPiiinli.ittint .I. p'II'laly lor, HII'M* ) .111 I 19:) 11.11111.; : Frieln., : 1"1 duI: .1 OIU will I /I"II"" -" I Momla, ( ,In) '. (I. lit,.. U lint ti im I lint 4....' .I ...1 !:,it* \ lo IVM. mnl I MIL fiiii'l., _
ill "
mum-1 I 111.10 l lint IM.litriiartIn .I K1"illj"I" \\oilo not 1 11"j .Inl}' : Milton ,1'.11.1. .111)) :1 : ,"'1'111'1 I, 1"1 itttt ,'"II".1 ,.1 lln ssi... "''Itrsu;, hi .n itiiinan Ul l .. \V '"I.| .itII ainl. I'si"uiuIss ami I'oiilliln llnllroitil.

II tit't.I. "llllall':II 1.,1. ,lii'N amili.lll i IVii-ifuli I 1"1.1I)', .1 iii, :.!. IMnutliuof sisil,, i 1'1,1, Ii t II, I'.lt'r'. ,,1,1,1, '11 I t II lo 4I-II40II." It I I ,,110!) I. .1111.11'11\\ ,11)1) |l's| Vi''l'u ) II ih aIls'sl !. 1111,111 :< IAI: slisssti: ixV % I/HIN nutty lIt ttrd'4..t ,
-
1.'li.I' .II.I.I..III SII"'I'I"'I''II. "II ploa.o: ( : "' if sI.. 1"lill'I"1; /' 'iml l sllnvr u 'In |I. llni.tlnrtf flit Mt.I.IKf .
--- 111 kll"' 11:1., hut ,, popo.olo .| h, 1"11 111" 1"1"/ II I Oilonlil' II I l p..1.110) .11111. 1\ 11- rrit i. ill l'i n.;n-iilu Itrumni* 11 ml t MI

Wullv..II"1 I utfiiiii'tI, that I tlie b.ll'kIMiiHla I ,imlili-li I Ia''l-, at I llIi') nIl't, : % II'a.I "" I.rlill I:.. 1 l\. rimiMi.np'l '. l&'h, t't'uuuuus'- il'I'-I.' aiiu', "uuiIusl.I, limlnlio, I I 'I 1 h.' MIIIII| | ,iii I illi I. ..11.,u nml, .III.in I J-llV.4l.il Mllltllll ID Kl, A Mtiritiii

: IIH-I rti-.nl: I wo ((eel Il.t" 'I'lnuv. \\s or ollii, 'i'\\ 1.1', 1.111.1111..1., I I ,' ", I In-liuitloii.', I"I 5 II .,. t'\ 1.1.111,1, ; I'hi'thit'r, II I,, this, ph 111IIilj niniP ot HIT.', -. itk'ili' ''I l' .In 1.11..1.11111'( I ,uuue1, l I. 5 Inli : I It.lul l'i M 10th IK, l'i.ItM.I.*., ( l .3-3h55'514,5 I I- at'Intliv s.i.uuIVi'e .
: .11'11.11
have in our t II 'it|, vtln I U Il.I.I'', 114 tin, lift, .ri ,ilnt'iijlijiin, ) \
xnino .
41 l ,
) 111.1.1 ,
ii I that the ham i ,
am I i lire inuv jfimili : -- 'mn I i nmpun I'h i vuni' ,i HIM im. la..i nam In- a ,
Ini' her 'In 1 ho pinltki,: 1'III"r, _. ami Ihill thoi 11111 '1 IIP .,lailimy I I u .t ssigti'i! !li.ut! Iluatlo; iu "I Iheluivmi II iimlwilh I I."OI, JiHii4 I < In I.l. I Ih, .ulnr. ,in) In hnt'l llsl'.s: I 'S'ii gui'. sjsil
S Ihe I
l
Iloa''u. make I pinio. ,' pat. t 11 \1111.. Nowoiklhallhn I tnitnli Iy iihhhinunviiit I.ill"\.r j"I"1 1'li.r 1 their.. .1 I I i Iir. I Ilin," ii, |I.. )*> ""'/1'',HI', 1I1I""hlo.". nln,iiv* ito Inn o lor Ihu llr.t timoIMIII Peosacola Wholesale Marlet.It
In ttali,1 t h, ",, I fhoii lln- point Hill .t ho 11'1..1 I lit' j:' niiikinu nli.. Hi :: .
'Iho Key"c.t |' |>er lire maktu<; piopooo up ,111' I homl i'l.Iuli'iii| itiip p.iiilIHIO I leiili/pil., 'hu innI.nit m ni.ii. 'P l iln' lnj r "inkmill uhln In tti.ttiil loliuhh $flIrIktil1r4

1.li! blow owr ot< ht foot, in I eicr lie CII ii. 11.II.t'I ""111,1), m.util S | ml ): I hp 111'IIIMI "iti-il. in :auiit( I ilm-e, 11)1011) "I horn, hut uiuuhi4' .Ill" .al.1, I: 1111".11,, t ,,10.. ti. kmitv' Hint t .nr I ilnir 1.1111. of thus homiihlo .ssisuisissiti! HM ItsIu tu.i rt't'sI I rtiilnrl, l.v I.KWII ligisi SIs'I,'.
: a KHiigo| | )' IIHIII| 111' (I'II..J 1 I.1. (Ih'il) a ,limn,*! oijn-r UUP.. hat: in; ililiomi.1i'lnpnin Hi ninli i uk4.| t'ji |l'> I I I tain' In tin* l Ios,it." mnki'r. husiuuts't'' t.r'st, r.
ii". ,1.1'.... |l'eiiHarol.i I bus, M-veral: .1"1"11. a* 'in'n r true. "- ('liii ;: I,| I) I In I Iho t I:S lioiiiiiii; 01oion iliii tin-ii-f i"'I..I..I i-cliioiiili-.l In i ,i,11,ihiiihllot,4 11' 1,1 \r' ttt. |1"1| "," ,I ti.i n timid, itiili.iiil' ,u u on, la.I Kililay about oinlilfilnilf4 mihi.

\, 5Ili-il are .4 lv tort |1llh l I Idey run %n.nally!I iii, iihoiipvei,,, -poakkiiponani' .11.j.... I ill l.a ii,I, ., .1I"idl,1\ L 1.1'. lo-l I I ); : Ill'tl. iny >'1'1'1 Mui, "In tliiUml, 1 .1",. 4 Unit' .. It .lll'llll U lit.ll.r> > Hinillittf-t of heio. Your S Ci( t li lim. Ilo pnlU Ihu, ipsiuyjaJ. (

11 IH' olliion '1"1..1., l uu ISIIIMO of 11"1.11,1 I ,In u aUint + ljl.I., l ) Ihii hI iik. lilllt* billliolllil' ho nnlUII) 1 h.iii't. ro.toiiilf nl oblalnoil Iho follntt III jf fi. I.ni Inn I oioi I Iho 5') 'si ,uf hiss nillfn r,
)
I
11111.11".111 al''IIII'I'11111| *'ho h"'. 5 Ihtit, si |Isis I Ilijr s kiininiini, innnii tnH | (|
: the I COM lt m' I in. i hoamoii-/ wall I Ii,t I h iit, -.U itoiil,1.1! hoiloHirthli' i't'i'l,iiwln shut I ho, longer A41ineof Isgu
; II"eXrhal 1..1.. Il --- ,. liwin II. It. I tiihunn, us lit, na* at li o i an im koe ;
"Ialllg lin-t In (jive iimnin-i.i U'e hope I thi' iniinlil ,In \l.. iti I i I
; lo.lhioui'/honl/ I "pio- 1'.I.I"1. 'iii'1 t'r'I.h! u
bi-kil ills .mall knlic U 'haiusI l llU
tlie "fti..illiin:ili-t rii'in,.,"luu""r ilil' i ," ', lips u Ht.i' iiirivi-ii lIsa murilor it loiv limm allj su noti
U'u I lit people wllu.I I .. : a nimilar, ssiI.lii'tuiui.--N., 1. 1'1'; \l .h.ulus, I le iilti.r OKli-lnhil I ] ,
ri'tii. to or llio of \11 s' ijn .1-1 i I ll.ix I lug al I
1mIl: .1"llh a enntompl' he ilt.iueami, )1'' ) I 11 .iliit ''' .1.,1.". n nini tU ivia .10 *.1, ill mniln'u.l.ni. ami rt holt, at inl Iniali I bo.iilo llio, oxi-i nlltilifr, si lull klukfitui4nninlfil
.imof Mr' ( JfUnat\\ \ilh.II' por. 'lour, lliiuiiiih I II.. inn ami tt'ru.t, ha. tInge II ,
Watliiijj.tun. tiki
,1 1"I. .I-Iil, (1'0' piipiM ,in.1 I our tutu isI i: IIIliuillll \Vo .< :alino-l t ali-aitl. In nolitli'n, 111 .11"1' ) | wild lln-puilii-4 I I In-ill 'np i-i-toial hunt nml then lake
,I. )ti'.ti'nlay. Our Iii ruiii ,i I ,',"hl! ,: MHl ,siih'r, !, ami pioh'" 'i liu,*: II' 5 li 1'I Im iml homo.Mi. Iho ilional '. Hi** t hmiili r In II,. Mil,i 'hi Inil'M, nf '''1111. Johirln'm "no h luissu. On i-aih kniluUfili4
II
I' that tlii, I II i I li'll I IN ihilliiiiin..ii* than that ami in- lii-ni IIIHor II'! \ 1'1,.," hkv, II.. .1 ., III nltht I ,
,1 iii's. ii
: I uu I l.dl'.IHlh fr.IIli"I' 11'1 I .f. It. l.'nli.iluii'l: 'I H I ilf. nlli r ulnnlli.it ol l .1 \ /I' lilllr/|
iililli I Iho of lln
.fII I I I
n hussies' u pmtof' !
fthi' .e.I"1, or Mr, 1.0 duliii ami, 11..Ii..r, IU.I"I'4, inmln of pelH| Inline: ''I liaml, sit, : )' i he .,.tinr, .t'il I 11 Ink il.mi/i-iiii hm .,-. ilnit. mnlMl I dint koine nii.nmti-r.lamliniI-1
,
Unit I lit'ilicil iHiriuuiini.i.:. 'I'c.I'.1 :nhunl.ijc ol' i. Our,lit i: lo I tin' C.ipilil. ilty ...\: man 'never ml I h .| ttilli ColninliiM Ciiillt.ni ; ul'U-r lioldumau 15.51) tt huh h (In, lids,! us hut Iuki'e

,:, minor, nf ihanpein,/ :1..1 I 1.11"1 ) hale 01.1) I ii ',!. Ill-tile, ol 1 I Iho | s | II .. leHiiilio I lml mini-lit of furl I up ue fiom I IhuCiml4.ni
e \'ll'inl. I llniieiei', c ""llhl I ii-k", a I \ 11'11. ) iniiinl illtiiiiKliii.i" "II.) h 110 ( '''', ttoi.U I they Mpiraloil I, Itt-eit-n, |
J Tim, 'I liinl gum toi |y Mi-i-nii of JVii- 1.11."a.1; niaiia<4i-iin'nl 'hue' IHI'n a Iii":,I Ii'r i| extroine' ualilit'iilni"- all Ulklal"1 Mr I ami, M r. I'iiul I It. I ; ruiy. "f I Co* Iho ]Mophfor t : I Ilk. HIM* .1100"I '"l's th ilrnp. r) nf hi- nini h hu ilniihl I htlllf 5 it wild dim'ia.ki' I pitMii-iU In Ian-rale; klniil ly.

.4" "ili' )L. i K.: nnir.li Nmtli1.1111111.111 lit 1..1 l A4)ft i, liijiii-' .. \lnni him ..IIIIIi..I.', II .In .|fii4iiil. ,...."..."
:.llt, I f.w.II) 4. "lhil i ,i'.nlilinx' ,lollu'filt' IMIIII-of! ',',| 11,1.., 4j.. alt s l i-tilin1: the p,in'nil ofMi | In i-i-iilli r. Cunli.in HIM it iiilol| I In I IJtllu I il.'ss'i of llo.d ami .kin I are rut
"
[ .i- ,l loiUj; '. llav. J. K. t' /J'r. ili-linilo' I hat bii-n' ilono, tint, 4101 k >i Iil\I \j jnin.iininv' liny ai" illoal( 1 iu all l I n>|H-it- 111,1' .. dray; .Mr. ami Mr. I I'.".".) at tI I hl.S'.I.\' l | ; i ll> SIMs r I'wl.r' .I.,111 M.I'IHK.$ 'I uit i iusil, mini, ami w sic ropnto.1 lifroni I ld .1 rsiggl hug' n ri'tsls, ami wlienmoiioy

i l'r".III I Klili-r: I I I I in tin- ot I III .1,1| | I Ihoeioi nlloniT lusu 'ul t ami .la-hfi|
ol'lhi..III" l'I"'IfI' I.u.l. ''I'\IIN"'I, to i ,in'I lo.i hmi.l-. S.fiI"l 5 |I.'H.( -'.. Is s s. siossusu whh li h., kopl link I 1-11 unit

| e \ lli.. "IN'lil| <; nut inon {t lie "il I ol!.> Iml.h-r. ; I Idoiiijh W.I.Ki ",'11 g.siil hug .llj..1, : 'hi lo i. n innio- -shornV) I I I I IItli.I .,", ,,1"1" a 1 --- 'Iho, Mi'nh.ml is'uvu I list i 5 ln[ > IIIIIIIIPIpii oil up III I Hm lioioM'IhU! ; ho alloi| I mil I, In hi. opinion, mill. ii ully, hit

Iri'oIs to-nmrrnw nturuinami nt>ii. loll that pioiki.iilniH 5 h haie, 11'1lul.h. 11"1 nluiiin, ".r piil.li-liftl' ul I fcitv X I .oe4.Wo ami ho Hoove tu' I II iki-4 unnlhor I kiiifu from Ihu ba.kel
11011) meiit I in I lln, Mal'-r- jn-l' at I pif-i-nt' t amiuoaiiait lour 01 tile .h i. claf anionir I. | ti .n **lolt n, i harp'il j
: il '. OiirVi'llKMlintfrieniUttrt'lii trnn.1licart I l oiii, onli'rt:ii;us. .1 I lor tho I n\ 'ills : : -- .---- '
: 11.1 iI' Ala. n-aihril, I Hi Hull. t On KiIiU Mil J' 5'I 'I iml I prtHioiU an lu fore, sitU at Ikkt nil
; luiihii I '"l. e..o. I I ) July .
11.1 I Ihn.m.. of ,tin* |IIIItM'I l ofu ,. ,. 'I In ,1"\1"1..1. I liH",111:11' nut. iiilniiiifil Inhlifiill' llnli.bin- ,
I tran-li ".i.I'I'I',11 poillnn hut I |I.Hllf, si AmhrKm I hekiilti.! h, no lifi-it I taken from I lust
: iig aiKKtill 'I.ililu. ., ou 1 i ; uonn'it I I Itoeiia suit mule brolher ,
i We tm.t ilmt the --- 111lr..I. IIH.lil
Iliil |11| tthn killetl
hh d I pnlilninol. I ) : fin I.IH.I: inly am
IHI lall\' ill'r" II. I 5 la.11 my h-nl: I ( hn I i-ktl.; (115,1, ii hllu Ihu I It lim itittil ,<
.1111..I.lv 1""Clilg IIY: .li.fl..I.) U thuhiiihlin/of'; tlii' 1111.1 i in I tho, ."ul'I'1 "1 I' ii'I'IU t II I ..jll..II'1 in ill"11',1 I roklor in >.sit' s Idi-i i ionnII n-k, Inilh sts isis '! nllhtl'.iihlti I I

: ; in ''''.'ry. 1.-1..1.1.1 hit I I ho ri-.ull-t et. I hi.t&. -, he usa Li'. \\eri lii s 1. ilitkuin, ..] W,' ii S IIH rs ii, I lli:ink., in Mr.I i .i.; .ii UCam I Cajl. .I.C. M I Jnhii.on ,\. M I. II l II. < 'ill/on, a ii i.i iu," I : 1 I noli ial naif 'I", "'. na4 aln-.to..1| in fhot gel u,45 ueiil In I Iho. rf..lipiint'oiilum | | I ml l ililf Im minU I llio e\et'nliniu-r opeiili

, luay .. .Illcl: I I II Itt'a-i him iii. lo I.lie pnliit-! al i laijjo Ito .." 5i. I Ihu' 1..1. 'IH..I.I.r| the, line-l, [l.a.I".1 ainl proft-K.ir of ..i..1, i I:in/iiu' i''amilitiintuie ,ilon't .ay xi, I >>.' : 11..1.1"1., .,.. H rnuphi itS'| ii I) s u hu I they foil ml haitI uig las, | built ;
.t w. .. *i Inns U' It U liyht analami ha In I Ihi' .-.11 'Ihilaiu ? I .. I ImilorVill: In M, tihi-ii h i CoiiUm axaiii sIss',5' I! p.nU I an* loin lioil, uml ih-alh: tlm 4
I t1n lulu oporation( Iu kiu-li it lists It. \I to 'c'r.( i. ," i in I lh I,.t iii.t| Militny \ I II utgus b) '|'OMI Mi i I Iht S i.I. '.lii'lill' I llnli I hiuKiiiliak -

11 M*'..r.. Join, Wlllu & 'u., art- -hlji- '11 11"1. tic pnMnloiiioniom ... I la,'Iiu of n.itue j i-K.wlh I ala i Ihori fmo ..t I a.l.uusy al Saiannah: 4 i. iathl&"i! ul our tax* ; if Ilru IMOII on Iliilimlf out lir di ie. wild I I I Iho I Ihifl uf lila inniitjlolling I nil iinim In I lie s''l lit 'l f I hue kiiltoitr.ml .

I.i.:..>'$''" fur lh<> woik tfoiiijt ou tit I.n.hit roil at omo, either' 111.1.1 no |iailii-iiar I !. auii't' I lint: 110 knniv 11.1 oltiie 5 Ihi. ".,.,.1 1"11'1! I tilth in 4 ..11.t .1'111 I luau, a' vu.I i Haul I !Ir I Unto ni imir ) u'lra: amiliinlin i him hoionhl, prm it il ami mlnintiil u hen all I Iho uit&uit's' of IhU IflInllory -

1- tin' "Ule I A I Iu' tindim.. I hi.i i.l.l limn"-fiiit-iit or lu-tf one, I Iho I ilieiiVill: I I him wild i hU hov hell of knit ex ar<, ilrawn Isis
Ihll. '> 'in on I ami, rai.-il oil s Ihu I.f..i., (*" of Mr.Cum I a, uhtiui for I tin ,M*..1111 that IIH it a' In It il In in on It '
lah'ttH'lict*. I lirjilnally i I I 1111' I'jtiliiiiMwui' -. one tilling IK Iho roail on tho 1..1 in I Ihi-i ill l 'IIn.re wen j jii-l 1"11(1,1.I : l of tl4lhtt; 1roinuKiil 1- I limliir.: 'llua .III / lohii li.i-it't kh.it dim Iu S lim ui-tk I||.I>. ,& .I'KI |liii"i'' )|jut lift foil uisuI.' man
loriiM I. the I 101)1.1) .1| wild Mr, ,'sIe.I lllali.l .
one iilt.priferrt'&I uiU sit '
'Ilc ii' I I ., i ) arrau'i' 4 tl* II l n.utl in, kilisli rt t Ik II..-', kalimiiiII.
"I I. uiir .lty furiliiiii-: u Imli- tli but tilt-- .i ix I iloiiu I ui.j.iiu.t .t in-all i I Iho lifml from I Iso Iutsihy.lolu .
) ) -- ----- hall ./4 n, t pnjlttl | of .ecu. pi '-..0, lill two I iihn airoxln'I) ami ihllveritt I ) -cii-iinK I (I t..u. .untiiuf, *it., \iiu-rkan J..Jf*i'tib,
Mid I>II. IH arc lii-ciMiiin, Lnnu 11. amie U. J'l I CII'KU ; k\ou! I ; Ihon I kdnudlireilhl4 I"?' teat l li.hus tussu. fU-U| > Illllll *. ,4i*.
-IVt Uni, the funnivkt hookIn I Iht am sit po.inililni t ) I to IMI ami lin-lml. t tinu.ual: si I lift-Vfk u4ssiIuly
1'.1.,1 athI.hitC1l him Iho slug ill 1'iii.atniit
l hij | l I. al .
.r. 11,11-; nut that I HHM 'al i 1.1111"1 I' that I. i rt.tvu ui Ik $' .251&si.ui, vea.t l pu.sisl'r. ILAMrt
.') in 1..I<.ol. a. ilirnji ami d'ul'r| I.rillll. J lk ty & CmMirTHiN : .'.. I an av'.I alnjut I half pouml iuuihhtairy .Uiruifl, ...III..Y.rJ..Ill- I IWIII" I HIM I linn. i It'* uas iIhi t sr..i) In I lim ynu soul kUrted fur use Mmmp, l.-j, mii.Uril (, mnl t, Ri it5uust2's5, |4 |l'Isir|
in viliur tijarkil.t -- IM.ni li. 'Ihe lar-/e |ii<-,,.sr. '! I of '. 'IhotoiirMof 'I 11"1'1-, '", I. lull aug ken Ial whom he met tu lint he siuilsa'i. iu,41uas, htu.i'.as )..sst. psriitlirassuuI
any < 1"-1 Iii"" liil.r 1..lil. I .5 h*'till; ol Maul l l l.aut tounly e.tinlailh I <
w.tT1it.: ) in admit IMU ) tl | |t "|iiu A. .t1rrlIMis', ,i -wu.*,
t' I ihok Iu .ir'.u'"I"I..I.' .. 'I 11u14 .W.I t I) in, 1.,1.| '. 1 lln: t la>.ii'. it -. i i.,nlillf 1 ,' I IHo Inimlinl tlolltt-- ii-Htirtl ttillIx haul ilmio. I Hi.I Inoiln-r KUIU!( lo frioioilXav U Ml $In. ptimitU % 43'i i4tru kliucb

.., ).,..$!unal i Ob.ori .-r," ."-<- Itlurin .\ joiiiij; Ni>rivi->jiaii lrl.I"'I"1 l It fruit reach,'.! our *;.im t tiini on .1.Id"U'1 j I (.ourto ami ft lui lie au.1 l ""',,- an iiulpit-ul. i 1.111. I : tlilitlf'l 1st t it i-i o Mi--r-. 1 1 isis hm utiiami | hue limt liilnrinalloii of (tint n. <'>, H" -. 'is In 'luahlIV,
? totUI'uvuiilKul suit l I.i ) of M.JC, l k aiuiniito i.l querihait an,1 I aluu I I" ilonarl-, 1 Iprtparalmiu 'I'S lurtl.K basisis' tjuul$ iitniiH, uaiy hrvui It*. |>iltifci.
l4.u a ; "i years J"II." ila)', ami Ha- MI liuiplin-j ,, '" "r. a 1'1 lillinX "he W&, airii.sihsul-taktss l<> Hie siri'uil .' Miui.t"i, |H.r KT>MM. f l 5Nst: **.

i ':-!li"I'u.I| hear from bini avail! nn- lain it .il"&ioll'l' MIIIIU' tinall lint n*. .to prote Irl.i.lilll uitU our Muior -- ini'ill. 1, roller i oiiUiii I. I; I..... 1 .MMK4L -p.-- MUM: nf I Ihu inurtlfr, ti In-ru Iiie empty 't6 ktir livtUj) .v ii... Maxhil'iV fiim
> 1 rim ( nn.| O., 'I. 'Jih. 1'iofJnhiiwiii il mil I iluk i.u'.til.l -4j.sii'; ?ituri aSi
UlK \
tinliui4tll
1 | .kSahiiMii
family. uoMu I--ha. t.re hmnl HM'
the itt.tl Huw.vr |I. prvtnt >
I iuy l.Oj. t-uliriri.f. uho the ,, ileailman. .
| iiotwithitamliiii; fail. in 4V"rypltakant iiiilliiiunand Klin wao foilml not lar (sos I hut ,lgt I; ,V.(,| M4; .<> u $tl.lu
:. K "ui.l| wiy that Ilia !it-rte uiiui.l l he rijuir>-.1. Fir further parlu that ue utro .urrmimliIn! ncw.pa4 I Ihi Htaloxnt nl t-ii l.l.u' heir 1"'" si sot a i railro.nl h i.l $lorn up the k |-itr JiMMfltll.ll ''l4t-"IJst1a.J 'silsitSIit
uus./
ic >I' liuMtijuite euoii, li of Iluyli: 'ul.iri. apply at the grot'cry .1"t re of |* 'r 1".I"'ourc.1 one II hue .liiu--l .honini(: that the at'a.prt-M If my .I U lru.l.'r.' iiiliini4 ou S llir ." I .1'lit Irat ki> ami ten-roil nil I Ihirailro.nl I A I Yirontr'j Jury wat mpam.llo l by u. -1 UmkIH.I: .\tl*' 11aiU; Let.t-.houu w-r 'kr*uulu.4CN lt.7'-

I Auisiit..uI| lisa l l"t l hiiluUttiiuwcntratvuii .7 ( &uU. IErr.ss.ssc.cIr uiihnut >a) 1 h5af; a worl" ( the erowilPueket In*; ami! .lc.erhs.z .r 1..11., 1..1. ,"o\ t.A the | ) I loiiui-illoii. i>f Mr I l > (I'' )hullivau nilh I.IIB ICnUiu, au e4'lh< i" Coroner, who, kus..ui $I.aC1.i 'lC.uuI 1 wl fu |4r it.

Ihut,vusius.L ; Wrl-jlif Mill I ""I'I-III"il""lt.' tie ilirotlly "- i iH" S that Ii ii". wi ,4l1kl! npnn Mr.l )hnllKHii UHU| I tdi-ktali-niHiit of Aii'lorwMi lUeve.whii 5 ii,,'.l.io., ei ,. llUs'Iit5.- usau"1s.rl list 13 I INu.; ...4-co,5sM t kit *n, I

that. la.* mil ,'i \er <'baiu|>iuu I't'n..".la._t'l;_ il. Mapiol: .1.rlhluII.\I..1' I Iatlhiw.'u& \ro b.v."nu .rll.er, ii-jyc.tiou to .t'ari', or Ito I ami! a-kfl him lion Ihe null If r itnml.r'rniii < harj.1-.l bit hroll.-r wild tint kill- si*. kit ,* II I.'nu. su. 1 l ii bill. -MI
b.:u, .,,. I M 1.. wej M.UO.M .
'ir : ," I.. th hi'alth authoiitio. ami ilII. 40nn, ." him ur h-ariiui) that I hue fait*
1 i .kl I
t: lail I&i:1:I. ""I 11..1. .\ M-.MT li< M>K.A ( .1..1 hug, ili liarKitl him. i-irril of Hietitii Ll'iL"hs'5 i.iIt 4.0 Asib 4 ((IA SIC.
that lui uiak jt the .Inl ff ikiiijf Ide-e ti-I! ami further Ihal nil .
.k.-i.h of the e II. I.L > ) ; were a* ro( 'U4 not ili'liial wild( thu mauueriu lll-kM: is i si 'iii'.I auuI age l,5l'Q
_t Weiave li-n iui-.ti.l tatjtf that .i.UI.h..1 II. C'U'TII'I.\Tt.U Mist I : I, .e of Ihc- iipitor.. HUM un.hr rmflo very liahln t. l I. : I lit liimhor IsletS wlui ivire fnrni.liln I.i.. Mt llfatu, k l .' .W'si I"; trusilss't'l"
traveli aud aJrenturr uf (Col. .\. I I'. wdUli Ihx, Iii'iio4l .il.Iuss.esl| l uf tie a.uad I-,,. 1& *h.u4t4'M: I1.JIuuu, I.,.. .
'iin'La** IK\K\ .( I ;iito i'. ,'I.i 11411) tii-ryii..4i! iu Its'Luri.uu'r .I,.) l.thoir him hail) ix-eu out oil': Mr. Millirau si' .'iu'I"ra'u, Itueveu laity. aiIiu1s1'1'hir'l $,3''itil. ii, iaa..tk ,iu l.uitul5hJi; ('45,. .
of 'T.!lah.. IMi iiW tate ,
.4 UiUii it U"lluJ (liu-Mlav ul"J) .I ll.Ylt.iu Look form--e,illn.lraU-J"I on that Iii.vl.1 an.l itllal.lf linn 1, MfjtrA. I .",1 make a ""-,.. I lu.|.... :.5.-1 ..... I "it) si. houeier, that I Ih* roa'l! I 1. I r) lug} l lor his arr -xl ; rdargiu him j4lv Ira itrt* krv$"ti Oi sas'l'u.: Td.itw-a'Iaa.ig-a55.'iO, %i.rsirt'vsi."ei

'- the )b.i, I Member. will tcriitht ] "lh KlIU: also haieeuutlu' .I a .u.- '."- I I linn ato ll. I"all .I tl. 4... It oflhM lii>aruii.kuix Hull li'irluiu eijtlw, tktu-
tinl ;
r;_ "1 1..1". siuir.liulg luaur_ c.r. "ulr.I"gl by fiil bukiui ti. 11 il"". Ha., fur many 1.'h..1' r'sisessh.ere.t, | tlia| |hdAel t.- "lr>er pauhi ) I lioil-n I lie ilelivu'rt of StOIC Inmbi, iu nkit liuriuiw I lht. i.b,, -ntnw Hull.nolitl. .
l be.t sirtiatoIt will tilled with da been ma-lo to ... I.-. K.tal. l'l, lilb., si'.; iiyarfliiii V
p. b nf-j 4 .ldbl-lnu/! :: afit-r luluj --awl! lr. Kt.il lti huts Mr.l Stilliiau J'ul
) ear. oiileuipUie ; mijiiaraiitlue a |. on iiir imllite 51'W,5.15 i t'.u.s-I'saks uf IHiraatu.I'ur .
: who been
liai
.-tTplure, John ll'-t-ioi.
|'li.c Jew xiuie "III.etrl.r ini-i.lnu ami itlrriu o.al..1| ,
I.itld I i \ lei, Lrudt hou-e In .ur' uy. U'e ui-l- I la>t .u....-, inlro.iin I, l ilitfcier parlik ami russi 54 Issue tnnire Lo |.r"Isi'.l| | l I', su.ressi iu fruiuuillyu ami 14 kuuHU lu lwlll ?l C'-, '.' iIi _,, _
buuuj
< to the iit.t .ivt'iturr -rinjuf --- -
kwpupniih & .aBI "'ul.r".,a eijim- iith mou iiitouMr iiiiil.l. ( .r ill. into I't n.a' tila l ami! lit-m I ilL tu their uldtlal ties matter, t'Ul he Ic t iMnjIally u',t
I}p.iu. Iu order lu MI1-/V Ib* .ulvvuiure Ni<-.r* lcru. l''Ii 1.u.d Iu.i..ob.j l i the like of Ihethat liuiM uj ussr '' this fre-h i-umplt. I.(ire .. \\t turtu| iike>l at tIe at lion of Clue L,1& .V J. MiCa-kill, Iki'put) Sheritlaiul Hi-al ( brut :
'aiCoruil.
uuiueroua tU.W.er. the Irit regiun.: wcrL i. e.liU-.l t ; vai-autluU aivl e4i|.i thUs ..1.! [h.bA Oi I, >"(,j-ujnl .1".1 I I.' e.labll.hfil. in preii roust pOI., kurruiiutUil Ida huu>e iuhit.li A new roitatrv just umiplcto.1 ; lire
j rrvict. or Mr. J. 1*. ." 14. % be reiualtu l ever use iiijjhl ; but
l"ulu"lu.I." auJ publuhwl L9a .u,f loriiU >>mr- to .1.1. the r.. Mr Meor ; 'M Ih.ivum-ii c of a catiilruphe aiiiiKb Ide "... siiiut Uuma arjfu Au"tia. with pan trie., .l iu Ihe morning, l*> Choir terror -
W4I-Ltwwujewejerby. "nu .witurc.I 1 uatUt ami await Ito i.. with lu- .\. Uuore ..Iir. I wilhtu live his
In IVukiioU the W&t airy groiiutU,
.. pifut ".1'I ml tiu tfui ang. ',1 the |nx $ihiUlit ; ) Iss.seah t emertiiuif lu slIer*, lie
Jn't he eau now b lotiuj tLer Lrl tk. ait\'eu retelveil hall (live it MI .rkoni a 'Iii.| un.iiil--r4 saI'4)I'l! Ilicknry I'luUH utt walk of Hut I'uinll Ietot. Apply'
uoliie. : for an tltjfiMe: kxniiou, suit' the a- .ttttli tuoulhimu.. |1" i i am* out with hale guts uu bU .houltltraiul |

'; at work. Mr, Ttey)i I. turning< out !tit a more :- -rSe- lu.kiul pruL4I.iiity U the list,, wijlou !., I| U.t IbU i.UKZ'...tk t. coi*> .-" 'Iu hi* ,'utlre crop Mill iins-l We.tu.iu.lsy eieuiiijf atest, luuJL > riuul that tlul not leiul bwber > l,> t(sic t )Hi.- e.or is. K. VWolfe.. If II

.pdt.u" of t-iijjrciiiij 1. Maul..t '1Iol"r. ta.I 1..1.1.., 1.1".1'I our bUI.LI opluiou! I I I. (." (.f theimportaut Aflereatiu all l July Jtih t 1-M.I, at H u'tlurk: In IhoKirrit auy uf tlie ikkiU* were nUtluu.etl 1 1Mb'Hale*.
.
ami | In tlutwuotl*
iluap-aret
ami soul
Mr. WU- |
, IVu-tyola. : Well furuUhrJ room wil bare. 1U.ut ami 1 lleu..uia ...1.. .. iwautltioLiiixlolliK airoinJi rut open ami. .'. luilliu, 1'alafuif lifroetp| >- ItUreiiortea that hui. wife was louu.1euutrjlaxltt Tu aux l.'re'u Mi-uriujf tut in lire

,ILauilwe1t; walihe aul jewel '|1".1.family, iu a quiet ant tie. : : :. : | .Luuiit < .a yn.at I..tII'". le It. i kite Iho rubliu >'|uare. A f'lll$ atUtxl- him rovh.isu. ; ) *l, uuMM uew uo*>'rib<'r. we will jie ouoi
[ au) body cl.! llmkauj .\) "r'" ( l'f.-t..nl iurarial.ly ti' i-ar'4 .ub 'riptiou that U to >av, furl
tiraUle The lrty iiijuxcauobtalu 'I"r ) :- IhU v rasi4aui.w 1 awe rt |Uirtxl Tor thai lrau.a/ lt>u vf |itt* allt-iupUtl lo arrest biui. Tie ;
Ulla, U the Little J loalia. ; ...1 <'ur
iJrf if ,uV.ire gut l of .c""UWI.li.1 TI.t fraiuB trrk, at J'itl'j ueH.inUI iut > Jrel ttullart' IMI4UISPS impurlaul U> Ui> welfaiet>f Ike brolben vf the wurtlerctl luau bare

xaui4e.| Ctl, UK! MX fur particuUrs bro apply a .11 at tiLt office. 1 1 ...1,1.1.1.- 'r i >w up ami r-aly fur Ike 10.(. Mr, |10. ubmii lu tt urgaiuisatlusu. bOW oW,-,..! a rewanl ot ensue lussdrrstaushhiftld44huefur IUUL t.i any_ aildrrm S.jl'ifl.'esu for oue year.
kt wbi d
l. >
I. |.bit lhr,di"j-theY-ot11 aid e Cu| >l* ....".1 .( ..;.1.: u.l 2'ltt Lai *>.to work enf rgelii til Jaixl all ueau ta j. P. JUNT.4 i.lisn.hMurauk* aru who will buaJtrsdpouasdOfWrih.hau .

[work al lb UI Im", anl to Buy the .!"., r"Ii. th d..al.. I'\" ...l iiut at I'ulon Ik-pot Mute, \e lell. I'. I 114 mill iu full ;.-1 a..lw| (" Ei*. (itlf t jiiu., Zr.L4u1, PetutS $kia $rre.t., material-km I b a* hater |pIr1| ete,

I I- Ithotr (food. muiic, Uxtk i.1r Dow t Coe'i. fur. Wrljbl' cud li.I.I.lr'I.. it I 01" .Ii. I.. .1w&1f1l1l 4 WI IS. ra taue.1 reutue4 lu-Jay, by J. 1. &l<-|,hemi,r _,
.' J '_:-.t-
-
--' ifft5T'
-- : --.

4.4 ...,.. _
.... .
__ ------ :;' *'<< ,.- .. _- JrEI.II'lIuNS ,--
___ -- : t'p--- )1. ..,.;'" ... '- -

.
-Tl (
I.I I.

,

-,
----
-
I --
't ._ .. .. _.. . _. -
--- ---- -- ------- - --- -- -- -- --- --- --- -
*- : : \ ': l'OSXtCl'lOXJ'OlCS ) ; .
it Itt) ttllllll'H' / < .<<" I Mi(I.I 1111.1..111", :%"-%\- ".) .. l.IflAL: ( A1\)\ I-.Il1I-IIIN'I': : '. i Pensacola CONFECTIONERY f

i .- .. -. --- .. .-- --- Foundry.J. nmm MMER IAL. I i iI
Vi: ."..!)!,1.1! Ai I lil, < I'onrlh''' nl'.lnlv dinner, iit I lleU Willis] ] & Co.

flK :>.inii-l, .,,Ij. I llinr I > :Minnliiin-i'ii t \ weiif motif.,' Tut. (II In 1'IlIn.I'II.I.I.1: I.u-u" .ln,>\ .. lll'l'in"1'I' SilI('. -AMiSTAPLE PI

t | '-tiiiii't$ wrilitijtin I I tin- .\.ti.inttt : Ci'>n"lilntioii ,Mr.I I liei.rifiV, I I'MliU., pmpi-h'tor,, ,.1' I WEIItjl
I Ih Irru..r ,,tu .,. ,'ti'l.i' is.ti'I, I., .5. III ARTICLES.
I
,,
t t 'I"'nl.! i.l'\ l,iuinlf, (011 Iii llie twiner. hal, l *-' >/I'Io'.h.!' t Tlirj wei-r I t.,1 II .1"011 .. r SitS'. l'ti'.. .,11.11,1 I ,, ,, I I -- -1.1.111.: I I11i
.I.I" llivllltl-, ,, ..h"'III", I .oS '5. ''''' fl III"l'lIhl'( "t.\lI.\\ I I K .1.I I.i .
((inngiiil! : } :n< "iTitll/ )' tlip limns" ,
( ; ,, ,1 "Is-, 10 'I,. rtt.li. ",it, I hsuI .
r ( iilinra: ('.." ati.nit" t wliii; -" tun. li P Pt lmI j'l,"I''li"l, :I'i I'-nli' <'nl.iil) ili'ioul otii'... Mini j".t..r'I"I ...1 "ill .. It .ti, .tttlt, .,"I"I IIr.r Y I. a TTnnC'.XMFIKMI ''G.1'rERI,1.1 : :aA.RO-WARE: : :

t I 1'ct' XXliltl'll.I I I II.I ptlflOIl' to 'ft: ) I till"!' Its II I iln-i UIIT nil waled. a' ,tin', l"Ile.l>l lI lit. ..II. "r. Ihl. 'I'll, .. ,I. It. 1..11.1., .. I 1% IIPP 1ip.t
.
.1".110. .llh.I I I' 'is I Ih.I I .
-I rnW -\\t-tr. 'tit lin-il, l\v (l',,l. ta'l''i:"| I the 1 KM: I I' (I' I 1'.1\' U fomi.l it ndil. ;'/nbli> lift, .*I.tt/i ; .I .iyi.f pit../. Slip a and General Blachmitli 4)I -"' ,- liflCIl

) on ,lip 1 l.iH.h, : lint1 I jii'l$ I I"i'l 1"\v \'ib'!.).. [ inn-kiln- -li'iiti-l, kiuil", nfa l'l" ;iii;?. nt U \I.. Hi- r..llnnn/,; )5s'ls! :n il I i I>'|M Mrf* !I I I'l llll-IIIMI' "" t "'"',, "\ \\,,,, I Ittfiinii", t tin- I I'nl'l I'1!"' S hit lii"

:J j 'la.: I'or,- jcitr II wm; Known' I, in ,HHMnplir '11..1.\. l Iiti'un,, It;,? llie> wrro ,thi'iTfor III ru,n hint. ti.nll.: I In '<'h'1' I .s'sttsP'lt.' 1-or.Mtin: : & MACIIIXK: !MIOI1." i iI Sti.lii"' ki'l't rnnliiiitiillv' & slits kcil, "ilh1I1'i,1' MILL FINDINGS
; lift I li I.M! nml. Hl'l'in'l.' titnr iM-rpr I rS (1,1.; in tin, nli"\i-' liii..'.
4 : iiiw. I 111.1'n': .tlnliln-'d) tinjTllilirll" //111.1 |10'1 1'1. i med. I Iu.'l.it.iiue', .. in h.in.l. I n II. iii IMIIS.V"In. I _>-- :A \ <

y ; :ll>i'r .nun' ."I I III". In"' I'.l liJ'1IHI iini'i.tnmonl.i" "lioil, ttiit'. 11 hei, wen1at .1'.1.;.'.1'! rill I lINKi I i i,: iHitVM i sAt."n. ;, \\ ilh nnpNtvllont
I'1)1'II.
.:/ ,n ,.'I4. 1 lit 'I InMirn' ,ninl,, ul-tjw In-f1.i u Iliu. lil'lr, .. ,,11".11' an Imiir. I'Ml in ---- -- Forging Done to Order. 'riii :: I \KI.KV I P "-i-iwm-cti'il\ \ are (Cutlery, Shovels) 1Axl'oI() Suld: levy, Olasi'niiils -', 11.0'l'

I ; X,,w t' ilo iml. I'lvli-lnl& In ktnitt )linlfat i Ilmll'l: ;iI'I I- |H'lio.l." '111'1} dinpo-ed' ,.1' :< II> Administratrix Sale. I Imti KriHil 5 mill 1 Huh! iig., I liratiYar.1; to-il.ty tli te >;r..al; altriuli"in< Iii!. Oils nlll'k: mith's Hollows g ,.Its-tI..'
. Miiinliiiti-, !! "f\ ,mi-ill", I''" ; inn.-li ::11..111' II""" '"" ii< % |1'1111,1. : | I'-n.'i'-'. mi.l. (It Stir I Jutil.ilt'ItIiSI. i.isM-il.I.I ,
1'11. I l.nt nv wonlil w :ajii-r i n <'ititi i u t tli.iltinllr.tof ,I I. team. Ilili'i1, l.uj'e ,liii!10. ,.1' \lemoirnle' \ \\HI IK .sII|,l .,tt l tl.-. Ifll.I., .K .1 .lull.' .1 A. I.j WIll I ''''1111)' 1':" -''lrl., 11"1't./ '... It,Pull I'mly Hi* It I" ,iKriilini ly l'eisit'i; ls, liii tug.u sui I | Vices( \' t ..

I tinl.rro.l. i'\it- ". iIi iitliifIn ind'''\\II \.i-l iH| 'UilitJ, "I' I'H'Hil, tetel.ilil | .I"M. nt, I Urn.. nil th |I"-r""iil: |5't'5s.-rtr. I.I. t1 -- nilnl'leil II'IIAMI'UiIl -. t'I S li.1:0 1: 4 ,
: 1 1. ir i inu, I. Its"" i-tin'' i.f .llnl.r1.' \ nllif1iilii.lil.i' :, I I t, Ilitkc it .1..lailr..1'. : J Ilin- :
I l.m\ii.li'.. fr "nti; olln-r" I ."IuIuI \' intioni'nU I,Ii'. ninl 1'iiilt. j jN i t ::4 il.' t-is.,< l>.lliiif:: i-f 'I I lw>. 'II.HI* a.: t'li'll'.rx' :; 1 I r.\l\Ku\ ".\lIt'. KI : \1' !MI" 'Iii:. l-'oit'liit| | /Mini I ,nitii', ii.thIIisIsti(4J'ifl-. I ,
'I I
n l Ill t f I "llinInk.t I *. "ll..ii' ltp.5IhitS !
-- _ ; / wi-ii'. .'iil. Ilit...if, I'll mi, MMiM'tiI'ontili. I tin. IIIHIIlnidi'liur/ J, n ,i1nl.ini.i-: ,, \ ll.il. II.H.IN, 5 I-in.. i.il'in'" '. l ,nluin, I M-ikiii" |: I'E:\ (.\'III.\( | ) I.5 H.A. t I -II --- 25 and 27 ,
'f ? 1 'loii.l.t, Ut, tcuillti't llii'iii" on unit" I nrp, liter, !"'."N. TnrniliL'! l.nlho 'I r.ln-, \ I ( A 1'41., I
lion I Ihriinxli', ) I'I'. \ / lit'lo-i'ii| ,inlinr' nii'l' mrlon. ..II It', r 11.11.1.l t It.> 1111 till r. V/'JNCUES: : : 1 iIItIhII'I'S '" '
1' HIP Itin i,f ..tinav,\: M. II. .'r' : iifiti- ii i* |I" 1'11'11.11., i|I.' to .niiin' I...'.- nt I W li.ik.I I I'AI.\H> 1' rip.; I. l.tS1: I 111.\, I. 'I.t I Itlo 1'aIap4iS4. .uln" i- .
i .I'lniit-lnili-'i', iMirlj- n* IM : liitni-t ? .1111.1| r tie) it-nil spit / 'niritfir! .it IN. -. M.nli-i'il ;
a OK. Tin' ': J IUU( )U. I II. .
(Ii ps-it |t.nIt. II .11..1, l line.I I 1.11.1 "'1'. I I.. ( : I '
'i-. I tin'ii |nn.r..Jiir( I'twl-fly 1 I lli<.lrrv\ i ** "lit I .\ I'III'"J ri.-ie| *|>i>iidetil wiile. ,tt In. M 1 \lt! I \ U ill VS. :: :: : : :!: CJKAU: 'TUT\ : i --)(- -' '

t of .ln,. 'fciitllil 1.\ I Iituttui.t; : :, I rIO I i, I I'. I K"'." I..., ,\ In. I II S. I'll"" l.i. I' t |
ilitini-ti ft "
; li jti' > ,: editor'I vrlmli'i"
? hill I N
; t'g. I I IS t nn ea
loiminiri.- .1., I-.. '|H1R .. I| ( )sHIqiM. Miii" I..I t ii1.. "l'iuslpi'tit, | \ iw I I'ri'VI., I SIII.KI': I ANt l! I IIMl.V I:( (: ;: ? !
-A: 'iriin-Hs" on ilii'itp f.Miil\ nii'l } iil.lii! \\Vill.iny ixM-r !IuitittiiIit|, li'. .\.1". ," i-i.. I-id.' i iHU iI \\.M.-tn ft"i'. I'nilii.'r.OP :\
... oll".i.t"II'r i 1',1.1. n""I' ;'ui.. I..I.J' -Ii I II 11 l l..l.lr.: IMIKPKNHKXT: : :? 1 IV, .\ fI. THINKSAMI ( I I'P? 5 : : ) I
in \iniU'Ol'll'in" \ t I' .1 "I an undo ..i'il )plunk hehl tip at r'" I liI'llil i I I _ _ XA1 f.M AMt:\ I I I'\r.:

'|illitc i..pins.1-.| ; I it'll milk- Til'I ') \I.- I'llliilU, .* Inn.REPAIR. I II Ii I In (s- -'m.b! ;a- -County..Circuit-, Court: i I : A.\l.<. M'AIH.":". 11 I n:1.1'1. ( | : I .
wi-ii-tl.i'ii I I l liy .$.IHollic1 a) -> wliu '!1"> I j jTATI I MECHA1ff BANK} .

liiijl.lt, :; appr-I! I .. tin-inniltc'l. lu-illit t ttin ;> ': oFrun l-IIIIt'} : .\. I Xr.riKAI.. I I IV :NI\ fiT III I :NIL\ .\W\ 'i 11rr.1.1.11 I I \ 1:11: .. '.\ ( I !! I

innIlii" Miiini'ii"I hut i SHOP. I I '
( Mili| I' | Isi't.i Q -
PAt An.
"I1\ I :> :.\ II\:( ::0-11"11 l i:>. ( J
finin llii'ir ni.iniiiikl, ., ili.ir.ulcllilli 1 : '' -, llir. I' PENSACOLA,

I l "'I'linl', M I.,in'< I'ntt' ," VIMMII-III I hi- I'flllti.. ,, l> 'lu.n III. .Mm ll"f" ,III. | Ai| |>ni-lilniMlii.. S lift. "lust llii-roMMHli i Ml. $ l

: nf lliiiiicl.l. ,,1' ,iilk, ,In. "-t t nii'l' '|ii nlily '- 3c1iii &utiii.uII 'I.I I I Spy I....'lin IMT.'nllli.i.i'tl., I I I,Irl.l'hlliiil mix.,| |. |iris ll.-.|! ,!'.turn.". iii.MI.-in, kni ilium"'" |I.pI,t.nl'li._'. Hi..' '5,11.."."'PiiJl'...- from, 5 tin* |-rN: ..U III.i| X, I t l 1.\. :JSHJNC .1.1. \

;1 nf 1.1'n.\ (", I.irfijf :, /'-. liilin lt>mi'III 'mill .1. '. "I'lulii.i.i i J iTIf"ll WhipS In NIMH.5, Hi |I..r *|.riim-t .ninl |.,ilPPtlisi', I
( .
W I. A I I I r:> l I'll' .% I.I. I"III:I iHi": I..till-, 1.I I.. I 1 1iiiii ,,,',, F I" ,ISP Fly P the I lrn<.t itlihli" h... IM,'nni Caol-x: Oo.rr1tl.l.; $3-OOO.
.1. I MIIIII. ..II. ri'kliK'tit. "f M.nl.voiiriiiinly >ii I 'liniiiliiiil.'I Mlr//l.i fREnCh
SAVE s -s4 In I 1111.11 '".1.1'' 'I" inilill-.il' II ': .AM : ( ) ) (
1 I 111'1.| >>. II. 'I/lioinii-, t f"I'" i-.vain- I. ..I I ,I., him l l'tr tin r. (.iiliinK nl 'I ,ill f.'inl.nit, ,I" rf.inr.'il.| to n|1'1"| iir iimiiniHHir MONEY. I : \ Willr.11-ttl |I'.-l,.,.it. I Itll) .",,1..11 I S I Iir'' 1."
I Is.' l.lll I I tn, /IIMI\I| .< vntist "ii. nr I tup.".' i! ,tiltS.' I Sppiteti'' t.','h.,,, 'I I..it." I '<.I! I:
wonM I I frivo; wlt\I.,,, l ktmtvn, I Ilirici'l'IliU Iii;, N '. ri'H.I.". bUY! YOUR SHOES wniriiIIAI.I.. in: :
pit' I Ikii'iii' s I' ::1..1. f* .l. inliimlxi HiI.I.ill -,iMllK ", I h .\ I'h'It ; .Ii4'lli>.11< "".1.liiiiklrli-tlt. 'i 1I'l jll.ini.ll. : i Cooking and Heating
.. l 14'Hllli' lie ui-nlil \Sill h'11' .I.A"; I !
inti'i-i' linjl'ri'0{ < grli..vh ,. ,
I\t,, I'l/"Ml1". It.lllkilH I ttll'.lhl'H'
h; I I.. .0.. 1.1' 1:1:' .\ 11 I ink
iml ,,.ti1 Viinlirillo, tI.... ilnltn; of liic'Hinly. < 'I.5 ,Ik. I h'' Pitt.. I ...".1. I "I'.VAUI.K IIY I INI l.t'KNfi: :. : ,,:i 1111I '
sAhDI.KS. P.ltllil.lX: : HAIJM'.s'' ( ( : ,
: : : : :
.Ml --- -- --- I
>itiI ISU 'HIM", .\ .
:
1.//
( lull itn\ II Vitlii.ilil'J "1'1'I I li'i1"' l ir.'Iu .I. 'I8-: I a SHOE PALACE. i

tininlilli1.. (' mil, I all ithir out,ik I i.l iul'. ,it." r.i'1:I'MI,, -- ." ___ u__ ---1 i oi: r.Ni'.iiir.i.h' : \ IIY ( JAIN,. J. H. PORTER I'I.I'EIEI lil.Asxi::: : LAMPS' < : : : ; ; .
--- -- -
I
41Ml 1\0'1'a 'O"'U11 ':. I :- .\ : ,. : ; :. : ( : ( ) :
_ Puil.nl., .. liilifn!, i ilm;;;;rif.: : vfii'' ri Tio* .\'''i'111:11.At : '11 1''>u 11.1... .n '. W.\lt ID.l
-

,r A !"Hut, 'thing) lin' collie uut of ('''11' I l\\: i>'V & :-1\1"t"1"' Jkilll-r" :o-I"I'| ., |. r.lits lt.IsflitIPltitI.tItt I ..(".p.5' I tin, K:.. !' Fri'tt/ Styliili Situ, S ailt"Q.a.k or: I Tltc-ir 1 Stink I. will h,- 'liulhuuti; -(") : ; I: I I

? 1'1'110111.'lIite.l, ShtliM.. f oiivt"i',! t hilt k' .. t"I..r. .ll.llll I.U.I".II. (ll-.'.'!"*. .1.! U ,ill I'lfll'M'I IIi I > uw \I' I NIK inn 5 : in "I i ntut ", 111111.; ItI I Cml"JI
.Jt21.Uti' I nn 'I 1,111 lt ti I.'III I. i I I II lli.i'i.l' N. I.IHI.. ki lf..r.l.. "'1111I'1.,11". ','s ;a t I I.\.11 1 )' (
1titltP I Ir
\\l"> M\M I \I.tllI. i.V : any
i-:; II. Plnlt lii: < 1'.1'.1 to lIer"I'n| \ hrgpfntaininjf : __ ._ u__ _.. __ .__ _.._ .__ I: iHinljr: .I""I'.L,I.j: : ; sl.i\ iil'--ts: r.i'iii. :, thin'., I'I : : .
,IV'1. in n r.-illi'o.nl;, III-P,, tint on,, tl.lti'. %V. II. 'Ill I" IIIN-llN.: : i .":"flN.1.1"1\ \ :. I M I'll 'In I.I.I\ .1'BEST 11.\ DIII( ( '1\:4.: SWIMilXii 1 : : ; ( (nrr-, --; ? } :
in.; IH.-lltlNu,: .\111'1'1 I.K:* I IV. Illf.MILL1NKUY : ,1 nr.tif.r.IVll..hl .
lint p-umnl! 'lint lin. wai cuituge1 l I.r llirnllirr -_... _.- A.CVIOTS :
: I
I" | Its it.' :I "-|! Is IfID TAIM'Ari.lXTI.Mx I: t ; : l
.
_ _ ,1\Mi',I imr I tlmt lio w it* Inn 1 1.n"y 'to LINK : : _-- \If )"ii'1 \\iint' iiOutsufortalib' T11K : J'Al'KRriiii.i iI; IMOMi".. &;.\ 'i' MAXri'-ACTriMMi ( '

ntlrn.l,. il, nor I lint lie. \\ n l'i"11" iionjfli' ---1 Slice .AXI\ rr.\iif I or"" .\ I.L NATION/ X.. Y liH.TINt( ; :\ ; I 5 '
\111'\1'1\:1\0
k' .uh'eaily: nor for miy nllierri'ii, MI\ i'f \I.t.I t : tOottora. t\ !
l iIt"I'il", l'.\ 1.1. 'II' I 1 1.nil- 'I.'' the. AND S i ) ; : 5 5 ) I
tit, j l.nt, iH'cniHi1.:. miliiiifr! "< I InYiml.iii.rilic ,- "'" II 1 I J.\I.IX ,
L r"H: isv 1".IIulI" I 8"1-, 1'.I1..It'I- \ J4sn1' FljOKIIU.1HI1I ) I I 1 ::0-111':1.: : : > : I S 1: : ( '
; :.
(. I t I'liiicil I Mnlet !hh t! pnlillrilnlli'ii ; ; :I3\a.ol5. I : I
: \\m., \I'. I lies! .i Alrnil I l\"in. : % ,
;_ _ _ I wnnlil,\ ili'inulnl" \ 1iU lilli'iilion." .1 t i.I'h l rr.t\.riiiiN.i .. i K. I --- .511P-- I ; : : : :
: b-enttw: it Ir. I I'lntt I I Iii nf I tin* 'ui iiii' ,tlesli, Mrs. G. Hicohu 'I.'.' ,.111. ninl,, I .Mm. ". It. i If \i.u aittpt00Th to I | .I''., ) : : :
II..... j. irlni I'M, II. l II.<,.. \ A 1 1 u it"l C\ i.K i. 11.1.t <'Ju. I ,
.
i_ 1111\1.1".111',\ ) tile I ConUinii") \ t tl I"> I 11111.Icl" t. "U "H '
I. .. Ourni anti, Buniuhii, "
>i n A i. | I I litI 11I.tIII.II"!> :
uiul, lm It of oilier Iitnyt'fii, S, Iii, ,iiii r.. I I.I.h I '
II
i nn 1'AII.IJiiM' hunfOi, I I H\I'I.\C:: : ( 1.\ |.|i I I.. -I l l ". SiltS.. yi.iir ...h..'. nl H.." I P.TNU'OXIIEET.t t : Henry ,;,
viinfill, iniinc, lutrly nut'\ now I in i iltvnililir IIlIr \ i'Ir 'I I ,iHI. "
HUMANimti
unit : I .
Tl.t> it.< r 11,1 liiiit, ... "".1 nil .tli., r |I" 1'.11. hIt.1.1 ', ,
( finil'iy'|' wlit'io 1'1110,1111, l.inini'nlii .,, "'./ nn r..ptui, ,.. Ii to IiH'tir| | '' "1..1 (I.h'"j.\ j IHh) ; I'AI.ACI.;. J !Sit Month, 1 1II 1lii.p r, I'(0. \..,. I'r.A. .' : :
----
Hie. IHI .I! i It nf, ih'i'.iM-r in M, |1..11..' .!. I ..
; ; not IM-OII 1.1I11\\| ','.1 1 .In inlcllVl'1. Hilli t ------ --- --- Jtll: : i.ls-
lion, 1 in thU i'.11''..'. It..I.I..ulI' I | MontlH I P111 I '
.. .\ r"lIlltll l.n tilIiw- Ull'l "III''I I'M" I..BH| I It I >'Pul mint I tin' -- ---- -- --- -I.t.\ "< '
: tin. if pi'lvnto l.ii liict' nt ull..ln.-i\ l l : ,'kl'I'"II'"I.' i .
_ mi nlMii.VM, ki"-|1,1 "n 'hiiiitl nii.l, l.inli.'M, I ,ii.l.T ,1.11111 I. J". !."!. 'III '
: c nl linli\l, t<'liinl' ninl ri>fi|
inns) lie, "-I .1"\\',, limit.'frrllniHiiKiikiilili ; .. ... -- -- W L BELL'S
1 r. .lm..IIIIIII .IoI..1 "I .h I niliI'll.h" '" ; -I .11I. ,P5, I'h.' 'S
,
I -. I Kit Ini4iinliliii.iiiiliooki.it: tip J'IIIO'' l Ii, :lIn | AiMit'tM nil i iillllilllnli'iitii.lm\ InllillMHI' S1!!iJ C Cllaii1ery l i ,
1 klinl,I nf, t'hil-M-rtrlt.'o ri'lorni -- \\ huh. .t iMv.lin s IV.iilil. ml: I 1111. ..IMliv :-1101) : 1'\1.\1'( .:. n
ii ni'iv ---- --- -- --- ..11...'.. I l.tinri... 1 I. nniHt !Is. 111.1."I'. \ |. '
r n lili-Ii, cvt'fy I'nili'il' ,\ :Mad'* Si'imtor amicMry ,, MARTINI l.llll l.lll, itt,.".IIp'r .l.ll.l |511111 III... .1) 'tO tillIII... ---- --- ---- 1 I ITIII.MIIM." II. i""V""or'3i"" : Salo J ,

ulll..l,11'1,11.li nn.lrr, \ J. it. r"l.n..l rups| i tsts nl.' I If JIHI 1 HlllllSitialt "
,,
i.lln'M" nnrv ',.- M \MI.X: MKMC. 'ifiii: : : \ : : :
1'1<:-1' nn t, I H.V., .l.ini' r.ili.' 1. iixiiii.Li. H..H.I.I. loI.TII.t\\
to I Ilicli'ovri-nnient I : tuny) hull lit e! wildinhnnta I ':'in II. li|"l "'Mlt.VI H. }Kcruliardt, lliph-cnt -5 'I 1 IIBoarding ,\M:: Iliii-: 11'' | : \|: ; ,
tll Si illllll. I lIt iiiiit I. --- ._-- iI.\ U.! .\:\ M\. | ,
I : e.'e,, ri'iuhunr Iminl H.I.IXIntlie (Snrrr".M; >r | ii )
"VVANTED. Sliuita, fur Lulics, Minscsuiul
ti .. Ijtinl of Sli-aily" I HaliltH uinl ,p\\v\ : I ;

j I. the liiiinl, \ of St'iinlor( Phttt a lu'iirlyiliakc. : CONFKCT1ONKH: A \irir.ti.Ti" iirh.NTiNK/ ? : I: M .\ :y, .mw CliilJrun, B Stable.Ii. l
',i.i,, k |1"11" wil.nyi.r Inki.n. !Inn. .r.'.1 l 11I1"r.1 I I I [ ] .
: 1 : I Id' Ii.ii .ilonu! 1/.1/, I tiling.'lin. |Hllltlll. > )I.IINlll. **. I.M.'llll..ll. "'\1'II 'tulIp M I'IIIH" t.i Hi.. -'In.ol.
I I'.il.tfov I, Si., Ailjiiitiin I I l'i' I..IIi.1| '" .l lor1.5..l>ii> .pie Million I' i.n I Hi.'. l'ri.-.i..lii, .
k --- -- IIooIINI.lhl.II..h"'lIIlh., I .. fri.ni, ., I'.-IIH,..In. IIIII. :SIIOU; PA LACK. ;; S AGENTS I
\i'\v" Ytirk. I Ci.iirt, or App'-aU' Ill, I 1'1' : \1.-11 I INFancy Inii'nl' r.. I'M, 'I ilrlre ,IH.U il 'liiii> t ii' |"''' _. '-1"I i'itiuii-h' ll.'l.illilli.. .' n.- .I."I.r| : | .\ KIXIK: ,OF. IICAVV: AXIi.Kiiir >
iii.1 .io,firllll'.1 a ,ik'1'li.ioii I I.r .1,".1 ',' I 1.11I1. !1.1.11k'. \ .'. Ibwlu.' t ,MM, I i.mjliJiii i. 1111'1 -- --- TAII AMI, Ui\. .ii\.'. I "I'I'UIS'J': ) "" : : : ( l
i
_ : iiArr.ixc( ; I HMXKWITH ) :
.\It\I 11.1.S., MtliVMIi A If( nanlAutliiug I I ,
Jin. "l'A .1'5 MKll.: "
1 .l.'l' >iii Inn-Hi ue are.iii.liii'llii/ a \\1 : '
.1 Xnilwn ul I tliu IIriHikl.1'n City ( 011I'1.) III (Candies( Fruits .---- .- '--- I I rio\ii'rxi.ss.I:( I : .
_ ,
wliit.li wan lii-l.l. I tlmt t I the proii'ion" \ 11 III the 8hun Line IIAIiN'AU.A: I.Ol i li'S li! tt|%: i IIJOX t: 1'> : i : t:

for i-.lnrullii% wlillo ami fulntvil, thi.I.tell l .j.'mw Articles'!, and Maritime Surveys. Yi.il, ur. Hurt.. tn IN* i.l..i'M-il. l-'I Itl'V.CI.4tl'l'JOB I his I....it iiintiii'f I 11I'1I"'I..h"I hoiiKtliolil| ., ,. \\'.,"":l.i'P."" .liiilll lI..t.I ix*.r<.* 'slis't. l."(-l) )1.I.

in 'wpunili-'' ,,'h'H.I.1101101, n' l'I["..In'-: i Tilt I : it..10'1'.11..1.' I 11..101.,1: "iirtir' (", II .' lIsp I..h', lm" 5\ illl'Is- .-\. .AU_ .Otlw..Goods ..'ku-i.* .. t.,. yi.n Cults tn .I"'b.& P. O.
.utt.IUC..IIII'W A MW IIAMNAN.
I"M .*.-'*.... fl..4-.sI' t itntvmtmi'nt *tn .... .....It"II..1 l t.r "
I \I..r.| r nrn hnniili to
fl H'.V: Kill ifiM-' I l'i ''''11111 Ml. "'" to \'I" OFFICE
I till. ) I'l'diTltl, ( !nnlltilti.I ,.|"|. Tin iiivnr.iso I to bo)( Found) inA ,'Iii"iut I.pii \in I Ih.\.1 lilt If llri-iiltn.u SIlOKl'ALACIC.If ( : mill TriiiiM f"i., liirju.1". !'. '5'. II-KI.IIII! in myI'HII1I' ,
1 rf' l 'i.nlriii'l. niinl" Hiil.iii.iriiii.' .. Wi.rk, ._ | Ill.t' 17-l\'. Hannan
I out of I llio I'.r.ulln,. : inlinit/ a si,1.I i i "I' ..H.i.iiiini' I.. H'MM'IH III .lUtri-H. .. -- --- -- -. & I'I

01.,11\11'1 I \ I 11.1011I10 of I Iho lllilto I, nrlmoN --. .. l. ClUB aurvpyor. I ,..11 mini .\ SI'In: rithi-AUKM: AI' \1.1. IIUKX

Tlio, Xctt Yolk. Ill-rut.1. ,nlteo l 111'1'1"1 I iiwtd.1.1, 'I.irs-i, I II I I) GKCAT BARGAINS, R. E. TOAL&CO. ,
--- - 111 IHI AMlillk: : Mill\ ASp.m. holesale
; _i Ingly:; ) of I tin..* iti'i-Uloii ami, ,nyi muss conm ri.nn' I.. hut. ,

1- 1 koparato/ mliooln$, in /JiHiit! at I lli.ihe t' .I,..tIi.c C. ForcheimerI IIKADS: I'KM.I: IIX: I
11.111"ill'\ bite, .'. ""/; r.\i.\ry.\ \ No. :J" J7{ and 1 .1"t.
pi'r4iiii4 art' opi'n tntinin Ii'el! ;39) N.
Ri tltt.U\ltO'/i-S"l'I: : ;u* I.KTTKU: : : IIKAHSXOTK:
:c I I ilii-rt1. I it 110 ,h'1I1nor\ ("I'lIIlr1v"| '. it l\- Foreign and American J'1"
-JI \ Civ.im I.ciniiii Sh.'ilii'il. &c., \\ ill I I I'be.MTM'll I : I IIKAItS: : ,
1111.11111 ilitrritnlimtlim OIL aii-oiint nfi :MoBILE: : : :
\ Cl tllllll'IH' till Hl( lll Hit1 I STATKMIIXTS: : ,
;r; I t 'olur.. mirh 110\\U pi-iilitbUnit'\ liy tint I'mirtonlli tinSiiniiiHT. i Si'.Ki'ii'' j in ihoif A I II !: DRY GOODS and GROCERIES! 1II.AXKS, MARBLE and STONE.iMONUMHNTS 1

aiiiuiiilmeiil. llutli the Irttrruinl SIEmI&
; !"
I Ice Civ.iin (iaiilfii.. \\liiili I I lias ..
\ Ilia IIVKNK'S: l ) ( .1 1 .iiIPiIt; : :' .
t I 01.11'11..1' I tliat uiiii-iiiliiirnt\ mitnt't lucti littril up i pi'i'i.illy 1 lor, t lieIttrrt UlUl'.Vi: I I WM- )1\1' I.

n hull I'lpial I'lliirullonal: faillilii'niu l ;;: I I 11 :;'t'Ius: : .
.- tsv. (")'J"I'\\o\ \: J'l'HI.WIIT.II'; : :, ,
't; cxteinluil, while ami Mark, i-lillj- PROPRIETORS. ItI'IxI: '; C.\ItJS.: McDonald

_[.- 1"11., ami thU ran l.o ilniif n< well l It y I fVAI.Mi keeps fonit.inlly\ on Pensacola Fla. i \'I -'\\'II t\1; (\HI'ri' ,

,I I nrpurut"' a' I liy ,mi\i .! ..-IiuiiI.) | 'J.-';' .:.Is.'J, ncl l an fvvtliont:; supply of < Jfne M..9, \vinnix: <; CAIIH: MAINTLKS, SLABS, ,, '

.t 1'1..110; l \Bum-mlly: ni-wvuiuuliiK, mipplit'' ''., / "'" ('I.tr't| Wino.-;jo tents per tell -" I"&tIy." I: 1'\" I'iii.irs: 1 .\\lI.\I.I.liI\"oIlIt'I : -. .\ (' "'.\( : : \ '

: : lrtiir. Thi'y w IIII' ,. Ilulut II PKOliltAMMO/: i I : ,

of t thu n.lininMrallon I" i.I "" u i'Solicit Public Patronage.iH'lutf" THE FINE TROTTING STALLION tTC.: t\'t: \ .. 1\1': \ ., Marble and Stone Work. I[Monuments ,
I'I'i.I \ ninl tin not iM'I'n-v... mil vi' : W Ccac.0
we
I_ _ Pilot aD erS r ncr
Eagle
:: : : '
-. i I I to ait inlu'l-x' popn" I. -- \n\: S.\I (111.\) n.A. I ::

; any tnoio limn they I ili I.<," ::'r IN A WORKMANLIKE! MANNER "IMI.I 'r.\ .11.1 :t-mt GRAVESTONES
.
I SCllO. Will .IA.III| | III tin IViwmiil.i llnli ) IliUy.'iiriiuil ._ : ,
III I87i.( ---- -- - ----
i for, .. MIMIIII" l.nimc ii. ::.% r..1 I I......., iiit i..,t ..<.r>.' .M,in* nl I II"' ,t.u.. r.il. of ,.'">.i"i !| ." 1' Ar .5-I .\1 ,I. \\UIK: ,i.fxuvMKHi\ :! t 1.1.1'\ '! : : : '
First-Class in
I - Respect
liiniiif M.iri' Strictly Every
.. l.i II In l.iul w iili |I'1 h Ih""* lori'tnrn
ii a.u I"I t r. i
__ InimlirrHtiim/ ,Aii'iil. ill )rl.HH hll'l... ul II" I.. nniri wM. .I1."lr i.r.tti. s-li, .....I t.i 1.01!' "slut 11' St .555 .101 ss'Il I.,.. .,. "lib 1..1. ", ,
.1 I l..r jn | ; >i." >.llt 11,11.- lu t.'iil.111..t, BOSSOSBLESSING TO MANKIND .'.. ... i-ls-sslus, r.'. I. ( I
M.inllii, llu -i.iiBtitnll.in, r. r..r tniihi'r I |mtl I-iulurs H|/1.1)| | to. 'FAIR I I01 .1.
..
innki. I"".i. \\ V..1.. Lt IIKAIIt.: I:isul.. ,Is u )1,11".11'5 i.n u >.ur :RATES ---- .. ii: IV.L 'sTUKKT: : Mi'lHi'fit, 1'
Ouu
of rvi'lian
our >;t'ii uu- 7--I-II: III.J .
lll.itknutir. .
i.l.l I'-''.; li.in.li. liivli 11..1 I w |I"'if t-i, .1..1. I i.l' u ,
k hull lai.IiteIuI that '-the 1 Mat". of 1'l.ni.l,,. J oil' __ __ ________ .lli.h 5"lilt 1111I1 I ; hi.rw.. I II I... ininlv ii riii.r.li.f. --0_ \OB U::.\ : ; I:
j- liinan I liiiinlxiuli.nt: u .(i'iit. in .1'a.-I.. ...11- 1::i'lj; i I. klll.llX ilu.is.s.| | 'I Illl.. I |" llll'll111.. "1.1Lie. .\ ANT: K'TAIU.I-IIMKNr: :: t IV TilliHTU'N' I
\ illo Hull I'aII4Iius4o from ithoiit iitin-l eolitjfus; J J. Edmondson I't PI5r.i1 '(Iii-''IU".I.I"| | uiul. mil In- 1 : City Hotel
Iiil'.irinalI.'ii' l.o (.|lit a iiii.I, | bv I thoiw I.h"..is l.i shy' unit. il'''.li'1114 it. K.\ U'lfI.V.tJI101'10:1'' I: \ ) IUR : '
UK E; OU'VnM.
Uhiirslu.; lix-ato III the ,Mali.:" Tin.',. If,' '.. I All stirs t.i.k.n l.i |5rst''1&1 u.'rl.l.' 'i.lInn I I $ 'l.tI I James
7I1?: / 1"11"111..1.1'5 ii7.it
I'\I\II: \: 1'0110 .\SWOIUi) ..
-: "CoiiiinUtioni'r, of\ l.uiuU uml'\ I mini. 1'o1''lIi' I nn li.il.iint li.Mil.l uiiy iHvnr. .\ run lulynxin --- Ed. Sexauer
i ul'a ai* III ullt-ii.lani-f. Proprietor
(Trillion"only II row m.iiillis a'O( (jiiti: l tires j I "f > .//'If' fKVkK.M. ,
4)111.-tat) |x 111. I T1.... ut. the njiiiu |>l.i.'v mi Tli'in.iiitlil.n.l
1101 1.41 tlmt I lie :-1111<' of, r'loriil.;A ... w. L.THARPCONTRACTOR
.
ou uteil flu lainU, Mil.jwt to mtry) a lU'KUlfrttl JKIlshV: : 1(11.1.. i
lioint'
,,viili'tl liy un Aft vi' the la>t Iegl.hutuueCuiuu'uc.jtieiitly ''. ) utut' I Golden Horn ,
If thu. Mulu. ow ,nt no Ian.ktilijcit .I sitt.uuttt) / A I' :, 1111" N-a .I..Iulsu- will i-ur<- ..iuI (.rrtrnt OOVERNMENT: : B., .\XI / :.\
..
to purclia', w hut in I llio "u'l.! I II tlI.ia 1 iiei iiiM-ii... i I u.' K.\-r: Mi'K; OK rrr.Lio\ st1'KXiVliH.A '.\ : :.
IJiiemiaidertaking Line Will\ .. nO' Ls's.s m the mi., i'f $\.tlfl ls'rtItspus. 'S ..II.."" I to'll.. l5is, .Ii I I-LX, IlillHHU K.'%.r,
art I the thu kit of I these i al.irii.'il: "iniini$ I IgrIutiouHgeIuti NORTHERN AND
huh I T'I.I..hl. t'.I1" t ii.lp. .". I I'," "I..i... IsussaleiriiLu : HJ'lll"V.ll :I I .
?' Are alarii'.l I.i, | ;. .. .. A'iii'
they j. J. W. OINGLES .! .n' lie.. is'r .itula. 1".Iflh..
hut St.jt. III *..i.I lu..1; I"'clilalo\'ol It, jedat'<: IIKASOXAP.I.K: : \ : 1\'I'S-: : i bills. Mini j>',."... iiM\il ,Ivrtiiijfiui'iiitin' ,, .1\ ,, -..-
tIi'Iuuditr; | of their I.ItflIuti.s.i ut lal>u- .ittu .ussr :.1) I"'I..,,...I Iii. KU. 1 1CEAS. I I usa tl I., ".,,1.11 ilIMus.51 i In- Him*.. E.UILDER11.1. 9, n ami 13 (Hrl I ) :
$ 't'.I1) I" '''''' "hu.I.'I..II.u I 11t..I". 1 ,." ...dr J"uol"'I.'e. ? *M.\ nun .tut*.UM.i.l. **..11!! fur. r* ...n.II...' u* itu.. or, au> l I i
fiiutu oi lYiiM.u'i ,l.i. I' Ii's kit nil! ___ .
IEUh11. .
> ; )m r*
-- ----
:rIL:1'tiI1ak: : 1I;( ;:.r.; I'll, i'itoruia: ilud Dlr'UlI.Jultilisi N. Qt1INA,1 crtvu l I.) limit' Inf. .VII nffitiitv will Itv .\ italar' In all Llmlr lJOHN :' :
.
." .v Know how milih it vo.tH tu lU KIM.| uinl In.. i-xi4-tt| I.>.o"lt,r* ..1 |*t u.amla j CHAIN .1.. 1s-lv.
*, \ :.. lIe rvuM ii. lair r* I. ri'iH, *** 1 Ill "..$ inx-nt; ;
them. -- | lbii) ."A.t uiul"'rMautl tti,'iu<*t'l\f*. K HU.V m.u.lrs. : )1 t'l iiii.s.: : -
FAMILGROCER.. I 1".1....> u Uy Slur iliNl ir. ....".1 tnu
.-- : .. Mcri.T: I .1..ldll.III..h.| t I .., |1.10.UMifuU I ut .sty" .titlt.... MII.I'U4TrORNEYATLAW\, ri.ouir: U. LEIKAUF
I( Have you. leml thu lit.'ur.lou ?_ i..r, M-iiit SIr |I15tltik| ,. I will ...11., ln.. ofti |'."|.rirMr ..r the :
'. [(11,01011 I ...t. Yr>. llavti' rea.l i'ttrpte. I
you .. .1 I A full 'iii'ily **f ('\ *ry tU..iruMt. .urtlrU, (>.r ..Wi 51 Slut' tlu"' iuliiu..i.ul.ipt.. ..1 ... ..... *
I II
the. oM 011.U'lailll"clJ'hill[ Xr\v y:: OLD RELIABLE ... t.,. lukciiit. o iiti-tlu.: ..101 1 si,"> I a ''dl. tlu ..... Perdido Planing Mills I ;
.. I b...... U..M lint uSa ii>H till ull'. Hll4 N. inr.'U ii ..1. (i''r 11w ilit'uS! .. ..1.,1' utuup I..i...\, ,
suit I H ill guarausU-a. tt urv furr l.% f..II..IIItlb. torST\: : iMiKau.lMtTAKVl'l; : ) \ l L : Ship Bntcber
TtwuittriuwI.ud.qi. .bavousuie. .. .Itri.'Ii..u5 MuuM ..*|.<<.iiiilrUf| .1 ; "' :
&. TUe. Jui-ie, t of Ibu yi'uri To tlxo J7ront.I CHEAP theCHEAPSET 1 thiS tiny try n lii ...u.iti'rnt .its Hiib J'I"S.\'IlIw\: )l ..\. .1 In in1.1:l-.I ly.FVC.BRENT. Fay 1
.
t .... out tl. H..
I tUIHWftII bnjrn | I aruuuil IhI..lo-b| | |, -- -- !I :
With klruluml. !, utuulivo .'. A M. ,|n'mi' ih.it t-aiint't In ft u,,.l I In, Las
i-
I I.,tkt. |.l.'ii. ..nrw lit uuuouu* iuic. lu uihi. I: ilrugnMirv m lu" ** ,'..".-.. .tat.*. ..r lliu I........ $.\ ; ::; .( 1.1.1'I I I
ud. mill, llw' .
ibis IItivu
I'Ul.hc cdi.'rullt UU.Mt.IUt '
UI U "*U UUIlllLf( llrUJTIHl
I.i-S-itt.
fi Ii51'Iiuatti.uttots .4 I "'
I I :Member: of the J.'fi.lutuio' ; are the atisue r.IU...... I.. ui1'AI.ArO.V 'Y III" .tjii.t'. .... i-ullfuril.: ami illS ,itrutitfiHU' liiai ....11"r hay 11111"-"',. ami' Sroll. WuiL of all LiioU. I
UMHllfHlf. 1 Hilt Utl\ttlMt II..',. UUIIIt ttllllluv ;1 IhEe'\ U.rri'ABl.rj.A 1.1.\n\ i
) M'KKKT: : : ..AI.t:1
IIIaI people w ho ouyht tu tak- SHIP MASTERS .
1 toobjoet I 5P1.M'S. P4 l'u.s.s I.. (Is. HiUisl lUltuititI "b BANKER.
I lug in trade dollar.. They ktm-ly eau OI'ltl", lTKTIlK: :. J'l'm.WIIL'IJo: ( : ': utUtitim ....."1 lu II.., t"tl'i'* :
)
( .,.1. Ui\nv. all
Ilif
; !
U tlinrUtl In n.v pses.rlutu.'sit" ,.r >u.i.Tbw \\.11"""*' U4IUt' t.f Ai&iClttl." .li. prilttfU 1S. I..*- > 1'I..r
not pretend that they earn Hui, thug:; M I) .,.....k ..cow.stse| .... II full ._.r\wo..I..r "'''', :ssKiu.rMitKi: : : & MuruuMiAUVAVSON 1tLtIOX i4V.; I'KXSACOLA.: H LA. I
,, like t 65 per t-i-cut>r their kalary.Tliu I IIUSI I; A $M'KrlALTV: ,. MV I ILINK. I .. ilriuvUt .La. llw. 1 ui uu.iw,* M...li.tw4.* .. "... pity H.'KKDI'CII.VUlih.: :
FRENCH AND AMERICAN .15Il yuu ...... bus 5uhuiie psiub 5't9s'e oJ "u........ '
t : OK ii": >IXK:> S. iii lilY .tl\,'. .ms it luum., IIAM. Foreip and Domestic Elcban e I
I EuIttuut1uuuurHUttrgtiurr 'lib Ia.hu; I .\11 1..1'.11I..1.... ..lib Lily lit iIt'lio.. [: Coy aal.n and Cow..nment Siruat. I "' J
| : Drugs and Medicines= I' 1')!...* art r. li-rn-U !*. tli. ..I...**, .....111. uturlUni
Hlneof (lie iuoi.t I iuilduouii\ evil ofthe ur fcHir u.iur.* tiiutf .n... tukiu. !
;: wy .
,
t tOil 4 'lurii( .UI.lIu..1I1) it )l u.Itlsi.., )utt it.. **"* .huii it iuii ru\m. )aiur I4JYIP4 U1tII.< lloii:::lit ami $...1.1. a ti.l |i.i-uii i | aiti-nli..n I 1'.XS.\'f \. n f \. .
J { day aud coiiM-ijucutly of tl.t worvl IbkMII Ails AMkklCiX, 1'.1.. .,.. I keith I i will r. ,luinl .I..hl..lb" .......11I1 j..u I Itas"1 jC \1I" l.i mill'lion ill !IliU lily ......1.1"klllil .\ $ I :
not. $ slu 1..1 : "
u and mo,,t iliflieult' to deal with, 1 I. the I I"IL..I. t,' ..M .... friiikw. ."4"'. J John's n' lloie1j.iirtitiii1I. 1I .base l.d.I., >r 4 Utttli. i4 I..... MtNlu'iiu. ..... \'. ----- --.- .- ,
rapid itiereaa; of impure literature. : .. .::1".. i:..... I luy u... hat ales. uill. UiuMrui .i4M. "'10..1 .- : : i.-- t'.I.. i. 1""J.11.
K.\I. 'rilE: IiI.TI' AI1fKtU iiM>ut >j |5.f.'ski.d )nu hdtv II |1"11I..1 tvI a
> -- --- HOTEL
t Our book tore<, heal .tand, and lo I I.b)kt4"lau thai %tiu U. not liti hot uut. U m lit -
:HIEPRESCRIPTION -- ....... U. .\... I will 'u) tItus unit b, that I
i ( our fchamu bo it 4*!.1, t-veu our private ( '.. t'lI.ste l'o..b..lI". t luisrib Ju aol rare l.> what. ,tliHt r )'m .buvi. Utuli.ut Commission Merchant, J. P. HENNEBERG EUOPEAN
1 libraries\ aiAl jiarlor table are piled DEPARTMENT .Hi. .utl I |I.rmuiuiu.U I.'U."I, ih. pusS .bvtliMVuriMi ,
: iU\ 1..1....., uiui .. .F IUH. 'J'u 'Ity.ai4tus I
S Ugh with thin .kort of .lull' trout thella.hy I'I'.NW1tC01,4t' ..'...t.MCH. aba Uu\r *.**.... ,<( tbik ... ,,'ril""'a _saD 0"1. 111- ..MAUU IN- )
I : itory PUJK.T. uiul filthy ihrouU U uuiUr. (list .*. ...tn.1 uf"I uuik their" r.rt', I ..b4.ul..1 t l I.- |.tf MMti il llwjricitv .
.... :
of crime to the wouk. III' I:. UOIKUT: : ;\ iiAUias: ; luo H triaL t.. wy Mi-Uuiu. lair :
I cleri popular' trial mull *itt
icuaranLv a wirt' run, II STAPLE & FANCY GROCERIES WATCHES JEWELRYLiOVKUNMKM
iiovclikt, who t'iUl their "oi.out.u. .. ll>IM ktril'l HIU'Ulll.U lu bUkllU-M. .... ( trieeew. 1..1. iI"iICee1Tkiaa IaIU tM'SlitPIIhili. ; t'. .hn......"... :osto o.
i um. M all a full Kiurauu llul llu.'irU1 1'._ .,Iisi' '...r 1....,.... TeN IJ.\ ..... Mr
pellut wIth the graeoe of ihelorUand 1'1" ""trI.tMu.s... a .... varvlully |5.i5uur.d.Prcsrtp4ieu' | Pt.s'tr. . ...t... LOM-ht. 1'.1'.11.ou r...... L.4tk _-t:Sl'1i&1.J 4 OPI-o.-ITF.OI.il MlAprU :
I'rtk-d.'siruuis. SHIP. STOKES: : TOI1AIVO I'I.TSAOO
m-v ue wittMii4taw al
d of The
the flower faney. tree \
.1'110I ..IwI cnta.rtIs. .husWiar." Z.oa.arjej .ljs'-t, I C'r. CI..E
.
t ovcr.ha.lowi all Mn-iely, ;ami. from its IIMI up ul nil llwrof I M .-_. ut Patai..L. Mrtst.. 1..'_"...., V Ii.rie.i. -*ssI4IQUcT1$- : rX ,
She ikI. .. .... I :
al>le lu atuwl >rr uti rail .kat
I veuouiou* brmiuhe, Iht.Ai I a tou.tani Boordinl & Lodtiby( Day or Weel .. b ._| fill I : : : M.4'uJKSiVll'LA -tal"&U Iuildlu: :
tli.MIUILIUV !. ) > \K. '$. tl. '1. J lr.I by day Hii-k nr month.VM. I .
C drip drip, drip of at-rid jwiwm, viliat- TOME ONECOhI: ALLfl! I.........> ..-uJ. ... rail 11sf 1..1.'u.| .. : H.A.W I II .
.. ..
!
the .
at Islet
r.s.a 14 |I..t tise.hilt.
uaiiy
lag all \life. TU Uo,. a.ll1lrl. of tie I"\LUUX aT5tipe..sie. LI ; \ III.IMIIC.; '
O. O. BROSNAHAM M. D. It. 114........ uuc.Florida. .U .lu.., J.-..4-lry au.l t'l-M-k* can-fully nl
Jau4 leedlujr ou thin Jiteratuie' lo TEI1M'" U& ...O ..LJ-: .
.- are tf:: ,A......... f, U JWX ...4.1a1aaCOiI. 1'.uaia'uIit. 0 I I1'bH l> mJ, and Nrv M'otk luaOc: tu u..r.lib. .1'roiirlclurii
their everlaktiii JetrUueuL in)l-iui Kitr* BUflIiUgI. OP| |* H<> b..4UaH.r4 July % -1r.) ILL L211. .. 11 1111Uw. 85- w a, ,

1\\ : ,

"'"


: ----- _
: ------t"--. <".."!- '. -- L h .
3 .
j
.
I