<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00040
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: July 11, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00040
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
: 1 ''omlU ti 1 -- ..:;,),' ; ,.:. "PUBLISHED SEMI-WEEKLY: -" \ .. '.,:[.- II; '. -1 I "I 'I, I I" .' II.I\ Ir i [1 1I i )

WEDNESDAYS AND SATURDAYS, I l Sfl :1'
I
: THE
) : : \ : : I
i
II)" U" I ''''"11' I'lll'll-lillU, I "1111'| .'")'. ( : I* *|..n kill wltli : ei.nlf.
'i' \ ,
1HIMi : 1 \ 11l' JJl "ili1 tl"'lll"n"I.I.nl.I' I* |.r. (.area .

IIH' n itr II u" .- .- --.
,* -- ; l t.nt.i
Mnt'tiilti I n .- "\11", : I.\I' MM.:
.. t.
1 hiv" m n tin I -
INVARIABLY !N ADVANCE. too i rOL, '. .\ \ I'D.\: Jr'LY II. I : :: ::- IIMIII:.
I IE cI.110111.. \ \'ED :. n.. ,1. t till.t\ln""I'hK'l: .
.. .
A' "
\t DM* li
- % irt. it nutiei' > ami I on in.Nler. 'iteit'll '

< Ji iifi-nt l >if > > .. Mdltlt.K < I I I :
< f f ; VKI.TI KMK\'li.; II .
\ I A 1'ni't In UK Wife, 1'1:11": :\" C lit: '\t '.II : '. liii li
-- .
-- I' it linn
.. -- ---- 1:1.,1" \ limy a > "
fA U: .II..I. r l ll "I'VCIJ linilil. >J mi'tnllH" of
-Win. 1'. \\l1.. hII". Till: "........ IN I MIM'IIMi' 1'OkM. I 1\ 11.1.111: :. hf |i.irnljrril, 1 lr; "'"I'' ln'Miml; lit* //.1'1"1", 1""I""ili"l." nf, violi'llep, "
nl'C.ippi'aiina
1.1o'1I"'III'"I'.r-l." ., W. Ili-ilml,, I'.ilii, I t.\,i'i'ur, rt en 1,1. I'.iro-lglit.. Thn. iliHIlir -. nil
n\rr" i-hili/e.l
1 I
h"'f'"Attiii'iie.i-Ui'inial, l. m. I'. 1,11I:, ,'" 'I'allu. Z & \ U Illinml' iill.'ii Hunt.I //.1. 'H 11 ." 11"" \l' Hi'll-l'i'lnir ol' Ilh'I|i lirioinc' ntnri'mnl C Ciee.li are ilt tI "- ""I'J,1
.... .. hl. II.f..r. .I'I "IIII i
in.if." '
liii ,.. < | Ilic vi'cll-lio.
I Iniimtii .( n. """ iipnS ilia! til.I Ion' ,
en"'tiiry i.f *'lat.1 .Inn.' ..1.I ('r\f.I., Tilhi Imih' h. (lie uli't f Hint It ni'fe. 11" .t"l. 01" lttf nl'all .tin' c* I'\eoii"frvall'iii arc ini'Ilinv' -
lilt "II1.nini'trnlli. i S"I.I.III"* ,iliit. < i IteiUilifilli' lili. ) tinliti.liial innn'' jn.lImiiv unit} I'olilii'.il, inMitutioiH
< r-Win.. li. II irni**, Titllaha, <.ef. *. iI ii ,nut.1 I n.ni ..,1 tin*) In in> oule mi ..o.v. t'l'.ink lj .'. Illntlr! .Hi.. \iw'|'Hr. 1111111111111:111'' : l I"> .i'i.I.i}.. ,m. ileaily" In areI'.iilinjr .
1reititrprHi" ui .l/Ktmli': Tall i : I"IICIII"II., -
.ViljtitanMhiii'riif, .1. V.: "iiiiiri', rnll.ili.i ilnHiee*. MOBILE I To .."1".1 tin* kK"ttli )) 1 |.Mi'n'-.i'| III llii'M-, ::1.,1,1, ,'. In. ,1."I.. \1.1.ii .i-nnio 1.I..g.i'i, ", Tin- riiili1.mii'lt I'.t it' in iii.in.irelilenl' Ktir"H'| TlteieIi
ALA .
HI4', ,, ) .. 1".1. nliliin.'lin'liiiiK r'I'II,, ,,'"' 1'1..101'1' tin1 lil"'. S.mrliinilcit | '' ir-i'tnl'liM, t IIP. rronlurc' that
,, I | | uron iiiji; : \ .
I'nni. I..ituN "".I tin ltni.li A.Cnile '. "TillInliii 111..1 :1"l.iICI'II' '
) I 'lltoniili
**!*'. i '""I In Mini)' I.k the .t1"\tir, -he, I I'ntliiiN. t'\liniiti\c' 1..11".11 ; i-til int.i I.i.', ,' "lliII; ,. "tnai', '. vtliatftrr. he tin'
1'iilt. Initrnvliiin-, :. N. Fouler T.il.lit ,, i "e; lint, I ln.it lie liljllily, rl\ ili/i'il !I. .11"1It
"((1'1 ii.-rirnrMY: : : r.vr.M'in-: .1 I I'M Ih.l"h 1'1 il I i-tin- -in li'ly Ilc n hlylil I ; r""II" itfipiipniiiiptil. To
(.. "<4tt.'. .1I I |II.I .tin.111till, unit 1 ..f>'f,ill)' 1IIII not .1.j"I' .. i iii'" iini/ril' iiiiiin.'il ,. I 111'Intu all
tln'i'iii" .1
I | : -.I "n \ ilalpnit. : llii, < In I thu ,
I inn. <>f InilMl.-tatiim; A. \ liiiMtlnwvi", riTiui 1 Nil I'lmlii'M In Hi I'wlill": ) < of U
T.illiilniiei'i TINTK: >\ UK xr\iKior-t : ) Kttoe.Ili'te 'I In'iv CIIMII'' ",.111"1..1". Inn Ih filial, I 1. Ilio '.iiiri'| | ,.lnn nf n .Iilll. fnnr- altlilinting-' (," ',',1"II"lnlll'.Ililu ,
.. t ml I n'"",', li kii'tnelltiii.. In I. I.'|111! I.
M "l'lKMKtli: : .n" .111"1'; "II" iiril.mm lion, l I. ili'iilli.\ Aaia ) ,
\ '
IrilI i .
i; HilhXIix 1 1-KNsArtH.A: AM I'I '>''i ( Die m-xiil ""':.1.| H li 111'11'1'1'\1'-1111| wi' 11:1): ) mat .11.1111.| ', I N lln! new nine
-I .I.k..h'i1J.
I'hitr.\; )Hlllilill. : .1'| r "i'l intn :: Iliat, ll. l"lil.
,
1 I nt. illii-lnii no 'nin-l 1",1'1..1,1,1 |u'iiilo| \ nlt'
.
.\.*ni'llti. < .1".11.-"IK. |I'\\iMi-nll.. I'.ll- .nil., ', 'II.till :11 \1.1 1.1.1..1 Ini'iit: ill nli! t'nlli"! '01'1
I I.h"ii-wv. : It. /It. \'Ynlkeitl'iirirlt, ..l.nk.intitle. \ H'IMI'VTUTIIKIit\l.l.: !( i AXIi" ,, .'..111.1. 11.\|.|>. 'In .", kin.I. ri'ii.ni, 1.11'1'' I'I: ilw'Mr :.,11' I \illi niir iilino-l (Inlrllifii'iiri' hut In iliivi t i m'on rm* to tiatiiri'' into.t' "ailing sl.ip Iho puwciliil engine*

;.III-: Fli-l\ .linliekil' .n in 1II"II, lln't :1 'inalnl.iin' tlinii-clvp,. lllililitilir.l ; \ nf : lir, .|.p.l| ,.* IMT.UI, ftemni'f' w ."..1.11.,

II. I'l'ltl Ifnla.iiitiinlirlt.irl", \\11'. M'OCK ill1 HtAMu.lICAX I." i'. )'. 'i'11.n .\ \ M. II. '1".1 I II VV \, .,. > i tlii'tf nb me |nnU', '' U ('''', rnini.i'ii.nU| 'I'lvliillt(,, cullinjr, l"l', .\ inui, luiMi-ti'f, niTii-loini'il. Iu : lo li'.ir IIPI-In pii'ei", illi play,

-' M"I.t I.IH'IK. Mekiimnn.. .I; ,,.. Miiil.inn.itill i I ,'l I 11 I';:. ',\ 11'; lie 111A I 1'"I"t, \ .t't' 1.r.'m.l. ,,it' l..hh II.. I .\it.l then, n.tr I I'h.llh'' Ih ." Mill,, ni'ii'iilitli. t'lll':1"t" ) inti, .llif.'i'hro. niiil.il.|, 'In 111'h.I.., to tlip tniniili' M.I Ihu nen p"'Men ,rapi.lly. 11"1 i '

-h.'llllW., II. lll"ll.n-.ll.| I '"t"I"" 10.,11"1'1' | tinul' nrl ill.,.1 \\ I'M cm, In li no i nli'ii.lniii' nl.lln'-v .litl-iiiti nf labor,', l.iTOmei. lirl.li"i|. < :\111. 1'1.11"1..r *oi,'lely. intt-l I'"llill

I lerk I'lrenlt < milt,, .'. t.:. ill1\ 1.1 HIM.Jiiita' :I :II\ t I: W A'1 '11':e e(1( ,.I. The First National f.. n ml, tin' 1..I. ,1.1111 .. In thine f) r |1.11",1., U.. 11"111111.It"". 1"1 ',ni.li-nly| ,//1',1' of llic.i- mnlllironn -..I.ll :ami\ |niilieiil| .I"t"I'
'. Bank ( ii< |
uf l'r..I"-S." -hill ki'limil. I hOI""I' t | lin\e reinl. .., o'I/IIII" 1..1
1111"11 Imii' niiiriiititi'il". nith, "| I'.nM- .
I I'll. I'.illt'i. 'lorM,lintel I'tilmi'M.' AXIi s\VI> MANl'I'AC- II.IIii''i", 1..llml"I. t'l.t.t" .1111.\| l In 'lin.1'l, thell' Mrain.
'I 1 .ix .AieH'ir f."iiriri' 1 K.'e.M: *, 1"I tnin. "Lilt' mi* Iliee ii.'l ; h. r.". in)' ii' I'rul.li'iiM'. "hlI li,, likr tin1 HiMlr\ nt', tin"pliini i I') 'r'llll HIIIIIP -Ixly \iiprxnit, ullli HIP our in-litiilioiM
'1', v iiivr-..1.! "' 'l-mntinl, I .1.1. In )irnw" *
*nrtetnr" ,, .W. II. Datiinii.till TTISK: ; KKKXrirTxil: AMKIMCAXCLUCKS Whir"I'lm iiinnrei'fa) tlii'i-hlll-'l.l.nelil' iniiuml,I ., ii'i"in.| Hullo, uti'Wi'i, \.u. li. 1 In1, ili1"Imuil nl.l of 'iniii'li, roil Iliiin lilnprv. PiM>|>rrrtlv itiK "., mnl, i liniiiii/) | eiiinlilintu, Uilitnep
nut HUe
i 11..r 110.1"| I klmil Inil iti I.i .. rtKt .
PENSACOLA. FLORIDA. lintu _
VIT .uili -
':Ml liimilviliiNHIft.II : < Illlil ultll liltliT j ( | .. ... *. .LA. U _.. .'
AXt itiuxxis: : : vi I\XA: \ ti'Uf.Aiu li'iiM NO \.i-l mnl intiirnli, of HIP -vl! ') not' iinu rutilil In.iko / 0
I II.! I'lit ". Hum." ), Alli'il II" ,. F.Itii "! 11"1 |'no* I /11'/,11.1. Illlllllll: >Jlnp.llliy,
'lninliin, .1. \V. < "ran.M '. | I. .||,.. tin.uclit. ptlnekiii 1"11.1"rilii ,'1',1 Till* ii lint '1.11, Ilirilii \hull' .1 linu., ThN, U tint li'lnlrni'V In nillil'mii'lii'inf nml. ri'lijtlniirnliimtilntikue.ill'
.. UIMXiKN: AXIi I'lil-ACM: XUVI.I.: I & Domestic .I"'IIC. upon
III ". 'II.'VIII'. Foreign Exchange Bought & Sold. / |
InK 1"'Ihl"I| | ", "' ,
) | In nnileil.ike
IH ,' in
: )1'1' II 111.tId \1'111111'11.1. (
.1. lieiinl W..lh''ro..IoI\ nl,' W. K. lltei. '11.11. il I ilh th i1, ..I..t 111) i. 1.111111"
... ... TIK 1 I'I.CIAM"M'.I.KTI.I ,1.ly 1.1 | iii| "i'"I| ", MIC,1) iiii" liiniiI'l'llnVV" IIIIP. 11"\ 1.11)}' r.'lllro lr new ivi'klcH II.UI .
I' \I..tII.li Id*'*) VA liltnnte.Vlpeiinli'iiil >. : : ruTIIIII I "i IIIMMl "I | > I" < i ;P ; Ill |('renter il.injjer In
; ,, nit I'nliilp f.'lini'li .1'. M.ein-'' I Uml' llu'n..rl.liiniKi"e.'ir'in" 11,11'1.1'. '. 11'1 I, ,In.lli'l'i.ll mnl illtrlli'ilnal .- (JC'II'lli"I'ni' II-i' tin' "I'Vllic, ? linn "ll''OI'fII'I.\ be*

lill. : : 'IL\; II:. :Ti:iti.iMi i MI.. (PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS .'.., 1'iienni'il |.ik < l ilihn.I I'Kiyii'i. lli.il" I li.ii miikril iuILIIIM' ninii} firniPiV nlviM "fan now make nrnal pinning to ennfrnnl 'hcl''ulh'l.< arc "
jriveIh.il ; -"(>
.11' "' K:' IIK fill: I-K: \< K. I

N.r., ".liiek., ,,ll..r.l., .1. I II. 1'iillliMli., .1. I I.:. VMSVAI.T.IX: ; II\ "): M\M..s! ( : I! I l\ 'Illlv i .\ :1'1 IMIY. 11"I ., i v. r, uli..n I i.'..,l i 'I.MtmllilellarlN.r Sni'li \.r.l. ... tin.n ill,M ..1..!. ill ii) iii. inIn I l.i'ni rrn IIIIT '1'1'1'1'| '' IM HIM ii'ii .... nr" I""U I" ""I .In1olfeil In lime In pITVrlil, (treateiiliitinplieo.

.M.i.lnr. .John". W.'lili. 1"11.\" C i I\I': C I 11';"'etl'1.. R. IW. ii r, ,Illnlllii'' ilrkl, "|."" I I '1"|"i'i ii'i llii'ii' 1'11'' r nr "rnNii lln>ir n" \'I'I"h'.r t / lint Hieir )iravlly\ ennip*

in,.. .II'i 'n m- McDavid// Merchants' Hotel, Mr 1"111.. '\111 ttlili HIII.'IIINI| 11.,1,| I "''| ., li :t i lu-n :llitlii'J( In I In* Inn I'll Iniiin II.l .t'I'IIII'n' 11,111, lion ,I'III"- from 'lmliHtstnm, | trankly '
Minor-' iwi. W.II.hh,1 Uii'hiintli 'I': .' : : MIAXIi : 'In. Ililnk, Hi' 11'11'11
;.uni'l' ; I li'rk ". '1'. I"nil*: 'llfiikiner .1. I'. 'IEII"I' el"EI'j ,n "|,111.11" ''' lf aniln"il lit''Him- liltli' ,lilli'I"'I"" 1",111 i'hllI"lli", ,' onri \"tI,,. \ t"'II.

"eh ul\ : rnll.iti.r". .r. II. W ill .in, ; A.*.inr "11.11'.1'I: \MI"lllB "i'ixs.\ruiA.: : .In.I ",.' Unit I 1"111 Inlk I.' ". "I'h th iiiId .' '." ; I''lli "III 'mnl\ |MIVVI'|'. air" -n.-li HPI-IP, I'onllii l< I. Illl Iliu liUlnryof A elvlli/alluii hh.li \
.
li. "1'iir-uin : Itniinlfil' A!.!"! inui .'. \\ al-li. ". n"AT'lll( ;> 1:1'\1:1': : I IN I II F.III'\ \ h'I.10 ""1"1.
iini'.i'iit r'I"I"1' il it* to i ( 1 1 1.I-.I., l'itmnl, hlinili' HiPni-l.| Tln> of iUil-
,1 ; m i\i inrnl trainteallli mnlHinpr
l nlili. .Inn. l.ii:" ".111.1':11: II.IIIHOH, |1,1.: .Mi.t.itteiii. | itrrnn uuInni \tll 111"1) | In HIP InimNnf :'
: .1. II. 11110,.,",. It. |11.| \1." h.,vv. I 11!.n. nl IIT 'IIIIln MAXXI.C.; AM.iMM I TJ T O li E 32. -I- .I l.llll'l Ill'.,il l.lfllilM ,Illl .Mil llli.l') :ilir : ,mnl lii-tim.l nn1 vuni'lt. ili<- i".I"llllt'I" InnlmnlliP "|1"1111)( nf lln1 ll f.n,'Inn.lie li'.II,1, lo nf
.
1'iihiaiii... : .111"1111.1" j l if nil 1.1 hi'|1'1"| (Hiit.llh 11"1.
Illl PHI" nf ,
"----'- --- 1I1"III,11 III.HI'III' ."- hrrnilni'U others' Iniinaii
1"Inn"ih Illrmlurjr.MriiKiiiivr. C "'iivn.i: : IIIIn: : ; : I'WHIII I'll r1:1: nniMi I i'Ai.funi: ," i .'18 -(-! I "! ,,1"1 I IIrvli I.I., Sii 'Iniiuii 1'1''i I"'''. II'I"11..* HIIIIM' i'lllii'M' 1' "fl"ltl.111111,111,111'.111'" "11"1' than' ,..111..1' a 11'1"'nan /liy nml\ brinj inai' Iile.itpnliiiition.lint innHevolve .

Itev." II. M. IIi'i'iT. IIIHUH.Vitiit AT I KX I liiiuiK( M'A'T I I \\i\inu i HiliiK", thai, if i nt in I.i.>n"i, |II'IIIPII| | nr ,,11"| >PK. Unr onl} nlltnionf N llil.i ,
> in. II .,. ;II. "''II: 7 I'. M., i ,eit" Miinl.it., III: UX J'I.\"I.\' .1\:11.\\: IIW .H'.I.. I.h | | / .I 111/111 \pns. In nhlili I '
In I'.."',, II.ill, l'ul.ir 'liii i.Putin i. '.." '>1.1..1"1.,. ,.r "I.I, 1.1,'..,. "II I, ,'. Itlll lit III'.' I II.! !.. nlntl mlihl| 1111.1.: | | \trlp |iailnnI'nllt Hilt IHHIIVHI. ,',"I.III"'c all Hie eOlnl'i.rU
., '. .\ \ri'io\: I i.. ri'u\ ; ii.ri.ur.M'i ti ," "li.1 Ullli I l':, .1 .lliil \ .<. I IX AM. I IX Afl'UIXTMCMx.IMII.H ; I. 1,111" 1lh'"I'
It I'"" lt.'t..l r.nk. |I.''isl'ir. : : : FII"lh. |"| ( '. hiu'liii' :iiiilii-laiiuiis; ,! -liii'li. il niinl-i'.l, Klril'KlH nfIhn .
1'1:11'1'1 II
| \ ) \
/ 111',1 "'" 11:1 ) I 11,1"1\1'11"11" n.ivv Ihurii
"i rt .iee. nt II)1.. .",,1 7 "r. M.. m'nMimlit 'MM. ili.l, I'll >.l- I I'. nil,I I I" "l.". .r i ,liil"> i. I "C.rl. I 1'- "IJI"1,
,, ', nt 't'h Inennil "li 'Inn' iiili'iieliiMiier : 1: I :. f. I. II If*' .!inPliilip I. -n_ 111 '. I. "1IIit..II" el." "11111"" II"I t>l\r. \tnt In rniiiii'Xil| | .) Ilii- I'.llU' Ilt ( '11'11'.1., .I".t, |s7l( li, ; ;In "hl..1 pil-ioin nml alinlii'iii"nonhl <
litlttei'n Tiirrii'num inui, Aleanijt, lulu I, In knntth'ilpt "I'| if.rnli'iiiii| liai .....
!
ti. "I' '1"1'" I. .t.1| t'lK'in* li.niiiK H"I"| '|' lu | II.-J, 'mnl rh.iiil.ihlp, in-
t'rt-ii'i'ii." -* liri'.l'H ( Inneh, ll'i\. .1.l .1...1."mil. t 'lir.lM.'llll'tl'l-'. I I'MIIC'I. .' '" : Ihici' 'lhill.ii* IVi IM>. "' :\ .... h",' Ii | ', I"'" 1"11,1.11:111\ i'.,' nmip ili'lnn1Ihi'nyi'iiK i lelii'H liiiHion hl nf. Snell Itlli/.l-
"
1 h.1 1'.. 1. 1. !I'., Hi*'liir." 't\ 10."-> at II .t. .6 .( 1'.1 Blown,1 I II''ul 1IUI..I .li..I. ,,11.,11',11111,, '(
)1..I 4 r, .M. *e\lli|, "'iii.inI'tlll'lUC. -. 1.11""lr"'Ix ,'.1".1. I! u.'si:,in, ,- ... II ', It' -" ,I i.1 i' h.. i .1.:1..1 trmiU mi'l I..IHII-. 1 ,.nl-i1, mnl it ifd'alri Tint ,'\ |Iln.I.| ," .Il lillli'nilin 11"1 nnly ull* for, tliu, uniiil Inlellitien -
I" !
I.I"1 1 :1
: :
: .1 .
I, 1',1 II", "., ".,.."_, ,,,,_ I : ." .. .
-I. 'lien "I' tillFiitlier.l.'liii 11" h. II. I 'mi | | ll .''li'Jl..lil, n nnI.IHI.K mill" ': ui'fgiri' ni '" it 11.\1'11. 111''' I CntvTlller- III ml.ipt inrmi* In einl'i.I'nnrr '\ .
.. .1.. UIIIHI'n, |t.i4inr", \II.: -\ F"II11" 1I'll"'II""I. 1":11' II"'IIII"I" 1",1"
-- - -- ---- Dr. R. S. I
.inii '. n.si. ii., S 'II|('114 : l.uiU, \1.,.j ,. --IIHIIU' IN B. HARGIS, I i.fil ili'Ti'nl' I'M.in |1"1||i CiiHtiliiiiililiHul. 1.,1..1, In "rrllli* I'IMI.1110| liliiiI il inrr niaiiii ttonhl mnkit I (jieat" ril)' iiiilnlialiilaMi' Hint ,ml 1111 Ih.t plenty. to allare

\i.: Ili-jh .Mii.. M' A. M.; l hrlsi.MiiiMH :: r.M. LOUIS TOUART Tin1 I'm ini-r It In/} Iliiiltli'", i I 11.1 li.h, liiiil (>l Inilil jin si'Hh nil ; ,Hie lilnii I liitf lii of n fewriiilivinl nliviuly, In onr" 111.. ThoughI
\ i'tM I 11'.1'. AI.IHH\ i iiH.inliia nt
u-ry
| All
7 ,. M.II CO'JTOX Kinds of Furniture.I'HIX ''I""rII. Ml.rl| '.lili.niH Hli.l\ lin-lulili'. hi, ,1..1' i..lil"rlnr limn I tin' I'l'l' ) !', l.ii'lui'K. 11'11..1.\ umihl I hen4, \ IHIVPII ami vtnnt, (hero is "el,

MM IT. M'nlrvli'M'MHltil.u.. "l 1 ,. FACTOR PHYSICIAN &SURGEON 1 11'10 1 l.illi'i' I- n-iuilly 1,1.1,1., ui'li\i> nn.l X. n IV ,"//.11,1111) 11"1 Imih, unit .Inilio. 1I'IIIIulll" iiilrki'r| 111 lint, null ofrlrriiiimilhillnii 'eemliiieniliaMaH-tneiit'( 11'1 tin1 M 1'1'1
.. Mlhillf' hiNil III ll> M.l'ri ,. --
f ) ;
M..111,1" I '. .\. hl Hull TlltH ilu'warnnml.li'iinnlrin < .. of .
ee .
"1".1. .
>*T .Mi'i'tun; rM ly \\.I"Y, l nt r. >|. -' t\n" 1.1'111"I' 1' 1" tr 1"III-I'I'"hl'lnl I'ir. e
--. ..- > I'.i'II "MM.. I'AI.Ains "I| 1! i'4V J.iI"I., .. nil ulli'l. ,I.Ul I. II 1"tl''" ullli Hi* wlillu I'li'ini'iit, '11.1"-.I". till' lln'IfllnitlK I'"'"' ; lln' |1'11,111| nf alnmi.I'lirrli'nlr liitu 1.111 1.1'1..1 any a Inminfaelnipri. -
1"1 '
Cnilinliu Ikiilulilt' ..I AinrilfiiMill CUMM I I I ISSIUX MI.IU'II A XT, i "t of tin' ,. mil 1 "'"' |1,1"h, } mnl ili'liru. )' niKmii/.ilimi Into 11"' )II"IIII mnl HIP i "' will mi itmttltto
-....- I' H'l:-Him N .UHM'I I linen' MnCt' ': ."I'"II" .I,1 1. .I .1.1 |>|.ly
nuiiluil" -tilli in' Nrn Ituililnu.on ; I I11 |
nl > "" In tl.. \v lil.-li [:hi', < rapiiill) mnl in* "|11.1"11| ," "I I lul'I.11,1 Ipur no piiil !" ''lilvitiu k I"
/in r.ikfiiMMiitrtn, t. cvt'ly lir riiiiil, I llilnl' VillHI.t. .\l \. 111.,11. 11' S..II.1 lolll" "I 1'11." eiy"
"llllll.ly, In.I'tii'li" iiiniiili..Mini 1. \ 1'1.1,.M ., ..-, t ,MI> -.t-!, .1.1| n..1 .\I'lil-lf.| ri 1" Slat.. e U 11.| | Miiklro I tlio' i"n'av.l II.IM "i'l 1', n...."'in'iiiii'il|. I'V In- 0'\1 ) clippl 111,1, "\| I'M'ry 1.1.11'1.

.'11 W1.11...''11"S,.:', ,.1. 1'nn'l. ". ,llLMH I'" K.M.I, I,0 I.' U,. 1"1'. I II | -- "inilluii, ".I tin.I, |..i'"iii' ,HIT of Hit'1'u'.1"lininiTuiul ','11".1 iv ,"I. 'mnl il.in, rin, an.1 l li'- Tint Thlily I UmV War i.p.t ha k I'irlllalli.n 'I, I t". ,'\'i.Hint 1"1 in lo nppi'iir' .prinir

_. --- -- -- I |I" i n Ivvii.OTTO Jno. Mooney ,' .., lii'inv, lln," vote!'iniiriiN uri' I Ii .Jill 11"., llil'll'lnil'" lln li'iKI'il" lull'lllni'll.l' In ( '11111) t i." llercp 1'111 1'1 HIP lint 1111'1 I the nppl'aatii.11 of
"' .iili II. .\. "'111'1"H'i.Nil.. 'JlIliv l.ilii'i'.il inhaii., t"< 111:11)0: ) 'HI fciiinn| nl.iftejfCUT'l I 1- ,1. U'onhl
1. | | i non Imt ll.
; i I 1".1,1.10| | | 11.1| onlijinl In rii'iiirnl| ,ii'tii-j -| inn II""llh) nnliiti' In I Ih"I"'I.I. "I iK'iilroy Xotmvnlt Ilh'I/Pliep. lo .iiclal 11'"h" h.i* liul
.Mi>it I. "III" "i'i'i>ihl,I .Muiuliir, In >>, li GOLDSTUKEK I Iniio ili't-ltiii'llvp
\I""lh. C I'' S .. |111111" iiinli'l' tin* Inlliiciicn' uf "fu.-lluiii, Injf h'lll! ".I.' II l.l-l. i nliir.i 'man, lln' inTtti'r-1 \nilly kepi p.n-e ttllh tin 11'1.1"11101' of Intel.lifenee .
I- I
.1. It. 1IH.I1': : ', II. I I'. -\.u I \II 'IG l.'iilrM. Ill I Im 'iiiuii' KUUtlii'l'ly, Miili' |, lilii-l hljjhly mnl ili'llriilrl}' niKatii/i'.l, 11"I'uu..I. hnl lln'tt linlit Hmlal( oixiin1iitliui ( lo 11./"I.hllllcCI. nml\ mate-

-WI'. -I -Mi-.I.-i-\-. t"-" -. ----- I I'mMII| > nil imluil 01- nnli'ii'.l 1",1,1| .l.iiov WHOLESALE DEALER IN FINE 11.1'" I. I (iiviiliT iill1ii"lini! iifl i In' C '1.. | nl' miiniiiN. \i'l, mil "1,1), il.i lili liifilirrHIIVI4 ,IHM, I hpi-unip vi,.ll)' inniu ill" lal"I.I.. Knotlleilm) hai vimtly Ineroaieil -

...1.'.. 1-/' I. I. I. f. I'. 2s-1\ G MOfCbandiso tilUn 1..01"11.1.1111,10) ii'"* I"II! | U'ljlllll',' I'll' lln II-II I MnllITinli I..u.l ; imliiilry uml eOIII"'I'O ImvuIHTII
)
Mill..Net I'M Tl 1 K.l> n' I'M'IIIIIK lit 7'< llVIm .kI' ____-. I nolal jiaro ami ilillh tilt. I On lln> 1'.II.h..r \ ii1'.10' 'IliKi'liii* 11.11.1.li in ntlii'iani\ 'In a lniilpr| nliidi inuiler ami man, : iitvnlnlinnl/eil ; (nil w hetluT freuIrailu
M." Ill dill' Kl llllUo' nil Clll.llilV tlml.l' WINES ,
"'1111.. ;. Jit., .S. | l lii.ine ..! Hie "liien-er" Mi'xlrnn malml( u illii'iil' I11"'I.ln'lil') n.'c 1",1,1,1..1 ,ami ni'l"lilmr" know ,'I'h"I. I or U he.l fur u natlniibronylil

". '" rl. .. ....."I. I. I. 1VT T AUNI l I LliUORS I ,Ihini/heuri, the ...".,.t. .... .B. I:. .. .. '. Iu ... "',.I' ..,..,. i.. ii..i.. .i........1. ..r n.I'llnivr I .I.. ... .I""II'I"II." ..". _.... .
: : '__ ilatnn. nl 1"11.1 .. """iI. c. Y' .hY 1 n. .1. .1"" "u
j'i iiMiiHiiii; Ki-lM ; -, I.1.KlliullIM L I : LL I .I 'J.1:1" C. .. .avu
inirj
LLU I I. .. .
I willed
1 i t In liniPN nf
,
--- -- ---- ---- ? .1'.1 ??.1.1 111* IHiiU 1.1 '| | ; 'hit, U Ion i.m.il)' ilaujjer, '' maehlnery Jilteli' '
_.... .
** .. orl'lolo.
| | .k. ,
lif MillllllVIrt'tKLft1 STIiliJJUT, .1111".1.| | ( mul '"1-' .I. | 1'1' iniiiunir ilnnliinii. inr- "I/ -* '
', .. I "AFOX 1""j".1 1'1.1..1 hiiiintt In Hie ln.. of Ihl, *. 'Inn i Imt'o ,been ";; :
!! \.h.IIv! tAi'iilnii nl T 'I. k The Jeweler 0'1,1,) Imjji 11.1. O\"lr_ ,,j jtin1 lnx> U'i'ir Iin mil 'II"t'I"'I" imagine.I ; 17i Ihu proceil.
"" """. : : t.lr I Ijiml.'ii ilvti'llei-i In .
..
.\. II. K'M.I.MIIKII'lh.: .t.I.I' I'KX'.ACUr.A. iiiinl'nili' ill. Ilir (".unity ri'.i.li ,In"i'. liil'li'il \iiili tiilrllliii'mi' ttii'iili'r IlianIllnit Ult! liuimu do not ol'polilleal wv rein

-- -. i 1"1": l iiir.IVllHiloilil -..-- --- -." r- 1'II"f" !!,... '' '' !Il Jliilill! XD "" 1" ".' "-\1'1 lnii"li .urnnin.l, Ilirlrlirl.U. of .my 1"101. ,hi' nunlil |1..11| | | know lln.. In the next: ; lie IcnmiU or1.lj..IIII" nn h..III|.|,..a* ll",.. Thl. .;".t Itlverllrlilyu

Inxlui', Nu. I, ,. I. O. I-'. 1'111:11 I livlirinlly llii'fp 'ri' I""" i Irom, I'ohl: .lm ft' I'mm 11111.11)' ,In ttt ."..". aru nllur iilraiiKer* loen i I. rrownliij; lilniui.lt' ofmerlinnieiilkill
', Cor. Water and Dauphino Streets, I .'ll'.l UHli tin \Vlnilitill' I Ih'. i |'. .1.| I III' ll .1 "I. < "li nllirr. Let' elv II eniiltii I hrt'Ak or lint, (milt
>lc4-i i>\i ri 'riniiHtl.iv nljlit nt ':-In I 1'N k Tlii'} inUn Jn'l _1'" lout wliral' ', dm. li'y, Ill' I'V "IIi"I "III' ) HIllllluUI ; .11"1 n

ut l M.I, .'" 1",,.' ll.ill.. \\'I'nliii.ixn. .\. r.i.i >rvr.",.|1. Mi.hile. ,. |illtlllrllt: \ill III' 1.1.1, I ,! BIT) ( < MMN! ,, Nut iUI iH-nut .inn) ihtll (u-il |1"1"1.| | ) nnilIlirlr I hi'tli'l- "''|1,11'1'| | "" ( I''f. Ilir ,11'111.' In |..anil/o 1m milhnilly I that pruHertc 1 IOII,1, ,,11'11. ". U..I' hail. 'loearry

I.'. .\. MvAi 11.1" in: :. ".,..'>'. .I. \ I Sample & Reading Room 1 in\ r.mI..illI':: 1,1..1111 ""',-. Ilirn-li ,1.ld. luiili 111,1111. 1 .11,". ,'..," mi.l Um \1.1 t |ninilalloiioiil.I| \ lo Xow Vmk sixty tl"u..I.I..I..|

!!",4'lHliir- ;".'.."...- -''."-.. No-, 4.-1.-o.-o. -IM --'. TheCl! | I'l.U'i* in HIP I'ml .I Ill Kti.inI.Win'. ll.KhiI.I.'-, II"h"'I'ul""I"| '" Imii', niimilli K"""",' !J' In limn, hntti'tcr, the Ill Iliiii'ini1lilililn.rini' 1"..."" n leiior-nlili" ken inoh, ullliontnint I Inr* in I ell"'I.I,11 lo lirihu New Yurk
'
,. ,IN I'\IT. iMH't'iiil.1.nnil l.u<*t lriil.inl litliiiaili Inlii.. ii .1..1'. n ill 1.1 I tin' hiti'.i liy ill\ i.IIIII..I. nl. X"1'* OUT" llicinmi. \\ / nil llui'ii/li' 111"1...*> | of 'lall) or pllnelplo, uf euIu.lul. All"'II'I. 1'1' hiiniaiT Mini thai,

iniintli at 7HiuVI: >N'k nl < .1.1| Ki llii, >'.' ) Wall-lip*, t'l'nk-, :|KM"liielemnl: ,.tlltPW.\I: : ,riii.I tin' tin.I, IUn KnowlesBros. I I .) ,".hlll II tu niMii'onl .IIL'.IIII.Tliiy 11.111-i,.iili,* |.a" .-rnl inn* li.niinl' Into' iin nml ) nnr, liomhin. w"III., naikvil amihiuneil Ih.infill out 'ioat bililC| \In priioni'din ,

I ill. r.\lulo\Mrf."i.i'i. MINI it; .rr.. i.. .r..ji'IVVM ..lewillof, kiml-. IllI( umlilvi D [ "" 'II.I"w tvitli I rrooki'il, "li. k, ".Iliyi.in v .. "iii| 1 t"it.., lli.il tin' ..Iif..i..Oo..I by an aimy nl.II.III'C'I I elu/eil Illnl 1,1.,1..1 IHH!)', anil lan

_\. I >. MTlU'. ___ ._ Il li.J DI'LrAl. r.AHL1 H. REAL ESTATE mill. Ilii'lim1 In 1.11 ". jllii', ...Lli' mnli \ .. .I I Hilhi-r. than .1.-I Ijin.I.in. li only lln: grfUli'iit of Irtll only wad'(ill |;row I., |1"1'111| Ih"llh

IVnoucolit l4Mlp' Nil. a, Kllllflllw III > r taken in P\< li.injri' for. e liiHuU, ort .Ikh Itti't iii.iv ttluli. j\\u\ 1 11 1.'. i..,i'tr. t\rntlnirlinv: I l I. rul 1 ill uIIIK Itri'V. In liiin, Ilial ".IIUW mnlITIII- i llie.. \Vhal l< line of l 1."luI l I. 111 il tulp>ioH! onlufthu wh.lov Iliorliamher

1'1 III illMiiNrtirt -. h..III" AM">- I I, ;. Tin', }' 1.1 rule livu Iu till.ijfriiml iiitly) 1"1"1.l inli.lli ,.I".111 !. of Nevt Yin' ', uml. In lln) taunt 'nuiaiuiuIinu .heru ho Ilu* beit-faxl. Xevurtlii'le -

Mmiil.iv, nialil ut 7;: ii'rlm. k I"," II t ul lli'lie.l I'l i.e.. ii.iv-J--lt' ..:i.I) i-iililvulf Umii I LullniilkiiU. "III.lh..II"'I'"W. ..1..1.. I'rilMin, ol'Iliu, many ijlie* .h"l ,himilre.lx ** HID niljihl of Ihu lmmc'ii>"I'U'
.1' .\\.1 tVlluut' : riil.in' ,v Mr.I.,I. ; I I.NSl'UANTIJ: 1,1 lil.l.
( : (
I
Inll t.u. 'uIWlrl: ..'. ---- ----- i Aa.s. Jh iiii in llifj nl.1 |I'' 1'1't"' \ cmlliku (inwrr of 10"11.1"1| nl'llioii-un.l't me" ."'".lr('row* i I. c.lil.lh..I..I"ljl.I..1 for every Im'h.Iinl .

-.1 --I.--....t.1-: -.-Ii. lr : PETER BURKE, .J ota B. Gnttiflanii I l >t t'H KU : tt..-in:I wlI'h iiihliT 0.Ifrliiiillnii UHlHI'li mnl\ iiitiintl'in maki". 1, I'lilu in.in mi- Inlouuiilt' million.. Tht u Ihu, "kill of Ihu, uiitfliifer "011..t\

".."I.. I ,ifillly |'|.
K:.'innl>lii" l>.lii". No. I l.'i. .'. inui, t .\. .M. ('1'''' ('""11'1' bl.1 I ("lanpliln >1'1 nn.Ill'llllllilMl, "'"".'iiiini'iil., lr.Hl", (ml I .I'lillivulf. tor thin vtilli 'miin tin.- 1..Ili,1, lino : |.olali"ii" inn). llml ll nioiu Irnl)' tile.I into Ihu ealile.Thu .
M ltllt.ll. ll Illlllllllt t..I\MKS i" ".ui'I'.ri'1:1: ii -litut tunr l 1' I f JII"J..III.1
11111/14 tilt* IN! Illlil :'ill I < III IMI .1\ < ir nt.1 i> I'uilt.' \ of
I .llir.' Ihun in ih'M-il *
lii-l\ti-cn tliulr ill.i ai iiini' mi liiylirr wpullli amiHreily
| |
.111"11" j
> iI lvlilllul
.1"1|,M I L |>. M. 1..1"| I> "*iiriirr.irruKuiK.i Mor.u.i:, AI.AI\M\: I | '. | lu \1..1. 1".11. re'lllo.
iiii.l I'llIlulhi.. .IM.K. I ---I'i I..t: ,IN 1 gf Miii I iiiii'iitiiin |11./| In nil niiii- I llnii'ii are 1..11( IraiU' uf iin.i.riiiii'.lI | r"'I"' inn, i 'in' uit iillii, ,in lh.it in Il liU | 'loin 1 .ami jn-lle ; nheiu onv lli.it moil. 1.,1 U''I' II.elg'.1. I"
M.iimi'ka
-:-.\-l.tIIw.: Wholesale Jobber in all Grades .' 1 .. ,,' .1.-. I..r. 11"-"'.llu II.il isiro. I liinl hiilijvi I ,I" "U'I', liic-i| mv lH'iiij:' ( I'ln-rail.int' in"in, n* nn 1,11.1. I Iiiwhil I \U an.I lint ollnr ularvv* ,11,11 afuvt ilevoleil ,.MH'i.il( allalrit. not

: l-Nli' ;" X... I. I IIU.T.Mm't ; i a. i li-l.ll ..::1.1)) lu"I.I1' IM...11.1..11,1|.| AIIICItrail", !niu\i'il.| | flit |'i.i ii>-.n| in fuel ul c." li oilier, ) et l'I"I'II".I'.y' Ihu liilrlliycuii) of, Um, few, but that of

I.M.I'.A... f\irv' Tui'xl.iv w. .'.' UII.I.UMw.i I'tiiiini' ". in II.'ill.r.Ituililliitf ..I ToTocicco M'M.'MMi i MI.VI.It\\'Air.; : :. I .\1 |>,ii'.l'iii' |iu-railn wniir\tl.ul' nl 111,111'lint1 hi':in* U'hi-iu, tin* ili'U'I- a. 11"0'11"11' a
.\. I I11..'.. \\ .1:.". 1.1II:I.. Vi"rn"f. Vr; ilui.nlli ami Ka: .l tli.it Iliu 1..II..rI : "|1'1"1| .I..i.| I'li'U, MH ial .l.'Vi lojiInrnt ,.. |II V" II Hell ami |ji/ariM I"1..,.- 1..111. 1.lilicll', ur |mlilii4lueuiiomy

--- -.-.-. Ci ; I thU |n'iiilei| I. iluii Uryul;. lo MIIIIU curlI miiiliii'in' i'*. mi.| lh.ll nilt'.iiin* ul, : :",' 1".11-111) uru i nitre* amiI lo lulli'KU profeor.. Tintpenplu
anil AvxtiM-l !
l iaii "
lU'tftil.ir nioiillih. 11I11'' :, lir.t U.<.tlin'MlaiJiiiiuUiii.Miih. oO.I Mftl.lt. I'.J' ANN" SIIJI. ![ I valinx' 1"1"1..1 tin; iliiiiuli'. 'Ilii wnlilylh.il HI- ,,1) .'hlli/ali'.ii in- I) !I" i...lr d itili/uli.in. IA-I. J.1 orh'M / tliem-elve.I mii-l think, l.t.I'hl
I'
Illuc.. VVAI-uN. "' .'.' i' Vi.I" M' Inlt: |il.l 11 CI'''. Tlic tliin.ilu U ni.iili| uii'l i i Iva-i-* luini.in I''''I'*, .lli.it IHIHHIIuml k ili'ltN.alu tint i'oniiu| ( ami iltli.ealB Ihu |N'oplu alonu lun a. ,t.In t.

-- ---- --sinMry.Mi -- 1.--.. : Stem Winding Watchcsj 1 11..1 lliit air oliiljuliiitt rulln'r 11,1 I'liii.iiiiit .IV"I' d Itili/i .1 mi lln 11-1- 4 |;nlll urj.iiii/alion, let lint |Hili< i.in.in'> a "join'nal of i.I.II.lli.I"' a prn-
,
.v.**lirv.liiiKvoli>iii .%MMH. .im inn Nn. I. I I.I": | IV" uliiiif. l* rt Hi** l.irjrt'-t tin* I'uilnll.ilc Tuluirfw ...' 'lyur ) > t; 1"\t., u VIK: : I'* 'INK; i.i. ''i 'j ( 11:1.1: Mill..KI.KIX !i \ ; I liutv 1"1 lii'ii-In ull ."a'i' u. I'l fii 'n"-l lln' J"lt 1'ilui'i'iitin'lii i Inh bit, Ihionn. ,I'"v".r wri'tluil r"I" 1..I'e"I.r.' ilei.I.f.* HIM .,\h'l' wonlfur
MFUil.irv Ih'iifViil.'iit A<. ;nil.n) N'i. I .... II lilv ami him ami MM ii ly bu that ea< h tuimlhi
"" WHK, .u.1 no iliinali* wlmv I Iirjiii'krlt inyjni/i'.l I I "nnl.iiii4 nf tliu Kr''at.hep -
." Hlrtut )1..1 l l\ ill fill ll IIMtlllll.JM Illll'lM V*11 *'U r.iiw: ; J ix < ; I' 1'S
- ----- ----- .i I \ hn-invu. 'IhU
U the
>. HHI.MAN" -K.f.AVER'S i ,") ..a. lrt.il uilli no lil> ., .h'rJII".I l lulln* .1. A 1.111 I uiu OM'ne.l, ".l'ii'ukerIhaii. Her | own 1"'I1|
. M o i i i'; *I *HI t. I III lt .'l -ui' I tniM-li mid I Amtti* .HI I u ..IJI.II". .) Mi (, : / utM : | IM| liaii-lii. >n. 'J.i i 1.IIu univiraliciKi'l I'ti'iy h.I. ii|"m limni'tt Imu i IIUIM ronifi' II"II. hlroiiKit I I.. ; a* II'e. II

I'lK I IJM .. |.. *!...n,1,1) .. ami 1\Mtilun* t tv I \ .f ",",.,i"11 ( 'II& 1.11) I \1.t..I.| ". Win-it nu liy Iu ll.ink ,m.i) rci'iii', onr i it ili/jliini I li ..\.J. ...U who, I..vlll| : l4r'il. \ 1,1 IheinUe. -

1 BOILER U. '1\|."'. tliu incri-ury MHK iitrr niixly.l.'grn \1..11 11"" 1.lg.' ami |mnir | 1I.1.t r '....-.. Not ih'-ell ami ., li.i.1 e.vcllRMly\ Im
*. H,| tl 'IKH-.ll.l J IK'l | *'i> I --fllH.| | J \ > L> M 11: is 1.1'1..h. l"i.I..1 '
II Hit; \\ uitk. .in-1: all I .u: n "ik lit h:':iMUII i- ; -. in tliu linltfbl nuiiiifriUr ui>.1/| /!| rikili/ulluli innt j11' ,li'lhn. "m.'ii ... UmIntiili .... ily! rlmo-mnli-imnli ) ma.l- ..li.II..1 llnl Ihu .ulvati.ill of oul'lr.

-\XII> Jrttt IM, It.blj4 M .li* n-ib H. :U.I '! 1,1, .niuiiirr I.ulit 'v ulino.l intkila1.1) *. l"II liidtii'ii' fail". -I'd1* an* nni' Iho b4ili4ilaii4 nliomat ihc hojie lor the lieu, .oV'velopniml ofIinni4iiit
.
)I.IAI. |>t"iiit4|> iko.iliil ul N' \ V.iL | I .i"i .
Cherry Pectoral. I'll'to, aiil 1 I'. .1""rl11,| wlM-ii n">itiiMl' j General Merchandise. / UiiitM-ri'il' !hy |1la..t| lutiiui. I In I I.J|. ";"'. .iiiii n I lili li !,;In- ill, Ulo, 1.1 ,new what linn .",111.I.I" )', 1.11 1,11"-1"1| uf brothrr*

ihi T'l.1..| WtiM'o r* trniu l < m i 11".1.1..1.1.W'M.*,t',)1.l, ...,1.l I.lvv'r ,liranl of. ca.u of .mi.li
t q."b''I.io...._..."U"I,'t.t".4 a' oi."I..1 Iw.tr.. Sheet Ironors. |l.r""I.11| MM| |, t" ,1",1.. .. ni:. '1 :\"."\.\ i.m tlCNMt: .> rik 1.ill'. Tim .11M.*i. ulM .y. io .1.l rviiiiiin Hi. .nim> law li'ihlK.4... aihiimiinukr Not..1,1 wi* f.. |.( thai in llril- MM.J4))II..ijrc.inukvii the ".I"ill.t

1 .,Il...,t b, t_", ,, .un..n Tti* Intuit 1 vt..,ir.tt. ,111. il.
.".di.I..a. ...or cbl>t,.rMiiUii xfM.urU)" irbi< ..but trow ttt a* I'l.Hilt, .,"Uhtl l'.-L., Ml'tfl. I ,, Uh* Hl'jilll.illli..K"f .-' <.| ".I. -flJan I Iroin ..|.lli.n" t.li'i-i| U nHiil i..li"i'ini*. \\ilh Ihu 1"i""I'; | ..1'| men H lin, in (.4-I" liine<, 0/.1..1.1/ | revolle.l : It lil.l.all 11'i-el ami "''1 1'inether InbomU

lutbuig 'o..UnU.1.,a... "HI'. L'liLkHVl -nil-till:"" iMKiiit-, |..iir.l .,,I i ttwltLii.i -.1 l _h __- | mul rc.1111 I liiitc ..CI'I.... MH'jily aii.Ftlhit I"',11..MM i.il! inli'llieniii I h.i f.iiiKht ,l'i lh. oValh III IrumMhiih nonu 'II e. |.

o LI ..it,,Lw wuU I'fovru .rOu. In a |. rtyy .,4lii. l.. if.. II..I- 4--' rl, Uiu.I'l 'I.* Dr. Altth Sautcr 1 1.,11.-1..1 I.i Vvu ...\I. ... littiH- Ii. -fur llril' ,'u"o".II.'I".I., finalIntrlli 1"11 ...,. .. ,.I. III .II..L r"r ullh n _.,!,! Ill* \ho .1''I'V".I.u l4W Ullli lllC |-I"IO.

f '..* l"h vab.1"tlinMil_io.J. lun jwllUuat"rA ,..iinlt i I.I.Ii k.il",i.. I i.n.t til" \ .n.l "I i.1'\1 r..1 lli..'c..r\ "''. A I lute ;i.m., ,.Iii. h |I.
'uuN ...Trrrlbl al* ( Curvd.lil "I. .1 J. ; .. .nl IM.I'.!!., taken it wliuli' ,Iliu rnuii- Ion, I|l.ull. min n. f, 4 |nil.Iii' "il. .. unit nun l-...'1.1). .u.h a* ,no 1"0..1 iu Ihc t'enerul vieul,
'v..t P. lin
IIIn. li.i. c. ,
f "1.10 I ...... ..... *kt .. *, Gley .. rl.l ..- I! try I I. nut ,Iwanliful m>r .lr.titc t<> tinfp. 1".11. '..il".C..II" IIM in-lit nl .. IhiMi'Uu .1.i> ".-I. >MM ial/ |'rur-ii* ami u't\c. .tliuu;ht lo thoM: W ho aiu

.Io....,, 1..".,1.._. 1'U..Biul..|.MU..U4l( *Big. _lit I \ I i j. .III, EUROPEAN DOCTOR '1'1,niuii nulii .i.in' ,li "t man) an.I I a.lmini-ti4liun.' AMM ii-l> ilu-.1.1"1.1.111..1 | I Ii4.* ui i ""..1..1' Limit leilji**, M,'lirniitiiMinieK 1..1.1..1 nn.l.'r I.tut, .av now ,ami then

i ."...1'.1' l.Ml.t 10.A..UU..T.. '.1" ." ..1.0.. ..WllK'lt... i 81 4; B3 COMMERCl ST., POCKET KNIVES. IH.i,1 vnilvifull)' iM-antilul ami |>nluirwiii' *- \" | | "".1) liijthrr il..;iiiof .lineil 1 l4-lu. < ami i-il.'inhil I lo !M-IOW alini, i I. uot a true ('hI 114'J

.' .1., ._" ..... .... ...., '. .. MOISII.I: \. llul aiail| ..1 1.1 uiounliiu llil. M>II! inti'llij'i-n.i-l. ...lli..I.| l ..I .) inpiilliie., hut ni4U U ) l-t eipulile ola Nor i I. hi) it good t ilieu." Thu ilutj ..1
'r ... "..v.. ,a.uUI., .: \ tM. ii i-iij_ __ __ Jut,..." UU .. .. I In' rrlaliuu in.lit lual dilL' U tut\ Ibauj
uuIt liulhir
....I.u..I"L t.i o. w ) d -.1 .1-| < 11't the few llvt-r .lli ) tt .I l> > l.< 1-41 liliml f a% ,1"1 ilullu-il II. I ..rv a b"nr'
,I ...*" Ml )uur 4'lifcKMVtrU4LBav I .,I.' .n,1 I...." \\ .II .. *li' iutl U>.li' IIH- truitr fri'Wii j Ifiunii iiiliinat ami ; Ihl.. '
!* IUKIO iniiUnl
{ .bh" l Liniiti
U4* Ht'AllUlltutUtM. 1'.h .. cuttle rnni') & I.l -U #
, "t H-kivyluuu,. .' I", 1% .', "1".1.. )1.1 ,. I.kr.. I.iriu". ," 1'1'1' C. C. YONGE JR. & Co. -.1'| ,.... f 111* l.r"lli ..II"I.l.U1.1 | im ii | ..11. "il ,11 I'j, Tlu' luiillijfeueiv, .lli.1( l fur IliaK
rim Uurk 1".1 I. rf4 >x ..IIII".il| Hint, Anil |'rMiil I'I.le''. < hi MIIIIViv.piiU I, &
-I. ,
! I .n..n.I.I' ). .t.ll.I' titili r ib HI iiiu tunl ) ,
A Tril.uU"Wtil .1.1 {
1.1 lt nf It
: Tn.k
m.k im
< MM uul
e..p. "lin. ; a nn-n)
"IAU4'1 lif tl. M.Ial
,I : "." ,. .11. .. 1'11. al 1..1. thii-aluii lo 1"II.rt"4
l I' l' Hi' II it.iNUli'l .
., Ut U* country" vliitrr my Uul I." tj. I.. I ICO r iu .lr"I' |" : 'thinrf i
... > "iNJl'Si ljMkk of thu inli-lleil. It Insaiiimatiil
HIIIIAV KiH Ii.I"1 niu.t
.
t l Ukm
tbrmt lo
I '
b-y .
1 Ili4l hati
) ... 11.t .. 'I \ .\ ) '1 ,1.1. piiiini"> ..iifu-ii ln-turv

:7 tU IM 1L laiutljr tf< IM ;wU uy .fertile Le Ul'tb UM Vklih* of AtlM'* .* I : ,\'. .: USJ .= ::nc :. : I ( vinsICI.K IAtt.-('." CAI.. Ill 1I link lirjj inning "..1 fnnil) r.\I.\ .1..1 lrml!h" fury. | tiilli wilh the. religion* Muliuieulanil
T4IKAL. A \ .ll1"
.X.I\ C'O\II'I'.10S for
tinpalhy liuuiauiiilirlii
. ( >ioilinr it. ortu lumlf Iii4kv. il. loiiUIII14lf wall
& y k |*l tu UM luHtfo. Itiw triad ] ." | > own'tlolhtf i '1..1'1. in nil Ih. pn-l .. 1..1. /
1 ti awl U>our drUylil in - - ,: /1' 'iiijrt Tail .uJ Jill Iff.'I'i'jrr ( .IM"a Il iiiu.t .Ireh nut L-uu.l
i4 trtt'iuriit *t r- : AXIt ( MiAT I: *, 'linililit liuiiYV .
I H.J'I' i iHkiu Hllll III- 'i'l lll4U '
' l.lf utolwurllM III ti ul .brtailiiiig I 'f iit. }, .< lu-li- wi.ik, .. 1..1. | "| ."
. I'MTului.UJ JOHNSON'Sl FANCY STATIONERY jfwul ; .elf-intere.l, whether it I the lflnlere .
tLctUkktiV lii'itf., liun.M'rlatii'U. .. II M.
OHU
iltilUeil
T.. .0. lt\TK.S.: I 'II.I.Ic.ll. piling UKlhU It' .
*> motukf *4trvlv I. I.u
> I.O\ Co
? .
limp um
& .. a 1 .liiy liny t ul the few ur thtt It
l' ..".,.., MM votu*. > ,.A Gn> ir." l \. X'.llli. TalnlVu SIIM-I, { < >ttl< 1 llnl !'". i C'jtr < : |ii.li,f, Imy | l'"wl''lt| \ill Ihu nulr-j j .'",. .Ihouiru In lli1 Kurui: | rai-, I; luu-t eiL Kurat the many
t.. N.* tork, W-y K, 1Z.. I I..j.t.t. .. 1.1. | in Iliv II.I. | '..I., ', awl ju.tiiu. .lu.I
I I .
,.51'," ....._f.'.n..t..av ycr ...0....t I"t, .. ;- tH ] .' 1 l1 ,.,.'" \01. \. I II um J t. "l. I .. .. !I tuft\.I1 inui li.Ti'.irf .linn, loiijf lime, fn* 11111 11".1.I. ...!?.... ..I- .- ?o'r.,.1.! ., ?.,. 'rl.. ..,,' !t'*...-.- ilIe.-... ..1"11...:-. .. -.' ..._.J."lur.I.u:..._.'- 5...__-...11..v. i.tneiY .!'II."L.'u we VI 111 Illlil

, |tfifcUUlMlir. U.tb*B4MII..ttallUll Ulwl.A rriltrilj" J. t RA'W>*-r'*BUV KII-I| i>.iu'li-| liiw1, ..I'riuti'i'l. k i illalik !' t 'T iitrtU-1' .uiu *tt> t "I.t ii. II") fe- luau "'i) "'1'1.1) 1111'lVi'. with yri'Jl .1 rliiuly I bit ...1. ami lx.-ixiuiiii|{ i...UM.ioU. of hi. ,j I Il ', ,/ 101-__ __, '
h. -
.w. U n-fa ,. I l'--.l.- IU\IIIM' 'I \ \ i .. Mr <*r .V'Ulr-* ,, 1.il.-\.Lt. 1..1"11. ami iu mm U greater "" I ami i he .
1. I. U IKPJ. I'HM.k- |,j-lt.r I Ill 1 .. .M lo !.. '. fieealli'r .i'l) i j jiil.uii'lmiM l" trr* T .;i' |\'A. uf trawling "t" men, ...runjuaralircly Itiiuk they

| :. tUUI i( *;lt irfhl*y il**n fr<*Q bl Ln-LiliJ*UC .> i*UhlfttUT !> Grand Rendezvous In Pensaculi 1.1.. A... Alxi, 1'1'I'' I I. ..4J.. JU I ;. |1 I-U-I'MIIIO-Injun) ":: uij'i'ir liofrmIJl'tetn .. .lh4U lh. -'4V4but; il U : i iby 11".1.. .1.1'1'', I.. "'"" I", l.e.I"",I, ;ire 11"I.\ .. be I.tr. .I.&or. or

.. .a : '"A k ."'.....1'r ..L ( 'I.a. '1.1_. iiii.l ....It.1 il.'lljr., :11'1.uiu ? the '! oii4ti..i...thoiKaml*. t.t: !II 11 of 1.1 loroniotirv.", >|1"01"f f4..lvr ranil rlerg men, but there U uu out iu the
w.w. jou
.a. /
"..., At-nl ,". .. II I. ltb tU** I"" water tin*) ilriuk ami aitili> i4lligbl Tlii 1./1
i. fa.irr. iro II'riuurily I'nileil .ftalr cf rraiouable who
1La. ,a IiAu I i I'utr ioy.-X", tuy um. Cit.t4 lu.- 'I ..1.1. | ; '. age,
i KT-JiL.M y t> .iu.(HTaM u | du oOtuit lfc l but -/01 vr OK- / &; m i 1 James O'Hara & 6ro frtw ''')' li'tf, are "1'11& lo I lulu ., \ In iinlu-tr'ul. melhiHl, ami-\ I > hi> ability lo wt-upy the cUilorial ,
f-r OM 1 tUwllM Ibiu luicv .dM4U. ,. _. iI 1 1 Lei J. ii'julriuILuvou material .. ISul '
.-m,. .. IJ.. WJX1", I.InlXI: \ &(,.\:" ; ''iC 7u; ( t llujuuawt ".. U.i..I' |Hiwrr ln.lmlij t I h4ir.. \bilelheenuipuieutofthuriliUir
t.. /i4f".J-HJ .taut Uliur awl\ wait hlillueM! of .
TtiM. il'fQ iuipl toiial \ \ ,
.I. :" CALHOUN fe manyTluyiu4) b'.Ie. ) iluiiye> ilillert iJily from that uf the
KING. .
I Il.10. ,
:u MM uf a>a.U..'t. u lU .t \l A Jim. 1'1:1:1.1'10 "i I-I. ... ...1 um, in* 1 ..t. Ir4\ilata >|K-etl In- Cft.ilaU.IItieal t..i. fu .
"uuunil U rmtl) ..Lt.i ut. : IUJ' I Auctioneer ork uiu -iiu "0'0. & : | .1""I"' I'rojjrr. ulher | .rofi.i u., iu a euw, i iueluJe.llit
..w. ... LCII-- ,
-vowj.\.u ->rji ufr &u Ihu v but iv.
.. 'r.J.lu > irlU'4 tltutiou I all. riiaum-r M. He .
.'\ CHI.IUIT f..ul&4Ut. I LIVERY, FEED AND SALE STABLE. ." In [tfit Tiytf Tailami ,111'rllu outgrow > iu ) "w.MtUl .
.uc.-.IU"I'U'
,.. -_ I.&. .)u t i-'ivw ( I { 110.1 JuuU lUe .4i. uf hllJrvu hui'UI
_. .uicdviuv.luriirn. --- .V.-; il'ii k't tufvJlkt Kttiyl i COMMISSION'% MKRCIIANTS. .. A.biokm rail. a rl"Ltl rugiui.tr > (rv>a .J '*yiil iu4Uii. Krvatvr lulclliCIW ... r"I
.r I i (.o..I.I.< wttlua Hirtftiii'tillAairtuir MARIANMA. ORIDA. var old waUeu, "Jo lay Ihe
Co. Lowell Matte ". r"I"I.n. kaugv &. llu .luryof "c.n'I U-.." Iklal Ui4)- hurl ( U. bl uf |1'iublk ), te fttte
Dr J. C. Ayer & CuAturt OUHIM-U 4 f HJU, no cbtld
at."t. .lt ( ,
,aU 1 Uw t-. U tiif ", ut .. '. Ili.U-t: 111 U. ,- Ul ,.'..IL.iT" ."')'r.ALUU\ Wlllht a WI.i>la} ."..lre.) a U.J. thrui &. .t"r.I)', AuJ the l>otvr uf 'Wa) tUfi th M \>""- "rrlt Ihe My ; &,1
Welt .
\'Lt uii
,
I 1i *!1'1.1)! 'lu. l4l or lo the ra" Ir. ..
.11. -.,. ti.Church, _bo hut 11. )> .by .tt.elu.t .u. "| | tkug* ifikkflr.
fir* imi'ir } Mi ft .. ." UMclumco1
I"U 1.a: (. I : I, "... 1..III', lug id* well L.wl nu-lujy, "full for .|1.Mf.iu th* taiu* w ay, LvyuuJllttt I re", .. ..y w* '
0'(J.\I r .: IW '
\\ c&u't I i 'El.V'.I'UU'I. ". .I ., ,
.
.
Uirwt foutrolof
.aIJ'r. tli iLt .. .. .
bhore,1 .t Uiv of .
.n ,. ." .. .11 Solicited. "aJoJ.ui a umu IMlhlu '
.
.
W 'U'
ttuJ\n-lat-r .
e a \ a"D 1\1. UEAK. I t J'11 '.dJI, I.UI1. ..Vut.l" .a I .'. ..r...U_ ,' Consignments lr tr WI n. Th\ labortr bcc u e4 but | ". I I .:. '.I.
1.
'. -
-
>
: ." .:,
_. '. .: ,'k._ _' .r ,? '
-
f I ,1 111usr_ ... .,. .

..W'.. .. ..!_ _. ._ ,. -
I :- rr .
..
'
I ._ _
'- '
.
=24.=al ::
-- -- --


.


II'I -: I' WICK: : AT x. r, ''JI'I\nl\ I.:. I'MllttlU MIWS.: : '" )I IIKMOK: : l I.Mf.u'F.sr.: r I W. F. WILLIAMS.- 1 11)ty's \ Administratrix Notice. k
;
I I'cnsaroVa; \ ': \ I I P I I.P| ,. i '' Ixtt-roif inlinliil-1'1". lthsltt ti!," ilatinf :
't |''Ttir I .. ( 111, In ". nmro, ieustu.suus. .\niiir."i', \ ?ainih.in. uluu'thiusI, I ,It. '..I tiu,'
'nil' Horn-it' II llmli I 'nl nil \ ssii) Inr in Milton rU! IK' .loiiii nfi 'I 1 ">. I I'. 0\.11" _. .
.
t t I i ii l if I nml.ni, nii'l') H>at M H-Tliln I ,
conntiiirclb'T. iniiitr
tinKuropeaii
Umr In HIP MKII.Ii ca.-li K'lMliminll
1'1 1 I nl, IIII ; I.- |IH'I' inonlli.'I Imiieilii-'iiirriiilMl t i I hut' untli-ivliriiiil 't
i p 'f,: *"""" i I lion pull t The fino-t l'III'1 Around tIIVm'II..1 \. < 'fun'' l It. Ifoil"inilr, .Iinl ,;
i I Little Store ( ( II iiII. n i
< 1.11. : ) It. & IIP. I lli-ralil,' Iliitik, Vlorl.la. liniiiito I Jewelry )
S lti\IVhl\/ : i I 1.1 j I 1 %.I..II"t..I".I. : : eotiie P Irom "tarn lit". i 1... nnilihli'niiiilv., : Hl.-i sui l M.irkhi., All |I.T.
: ,, lIti\ < I"u'Clu tiutsughit H liiiinber-, I Ia.'ul."nl'.I'.lln'.t Irit, in- I nun ,tir"l"k'' "ii'il' '"''n' iniIn
I I | l.n- I i hIuit j.l" ronmiiH in roiiinl\ win*
) | I 1.111, Salimliy I t Iliit.ili.ef I of I tin- 1 J'I"ol I __ .. : : 'k'tO "Is f
,tUKiMr.NT l : : \T 11El l\1 111.iF.no ,I ri I.i iiiiilinil I" Its eItuu"; 'i' |nttmiill
\\ t.\\ t -Ii.\ \ : I I, be I i iI |jo.enn 1 Imibonl' l.lne, ''1'\.ir>!h''l "lo lln-, ,utlii U..t..I1'! )I..ia. Iti-iM-iil) her II I i : Illi," lIUT. l niilnii I Ih I Innn'lilMil. | In | i ,?

1' | I 1 *tl- );.s.ui'.I l nl. lli'iillli, the, )ul.l uss.sli'uig lli.il' tI.I.I P for .''.;'"i lit I'llf I |"Tront. II'1hII.. ; | }* '. CM. ilii t Mill t In' t Ini, ru uP. ini'l nil niri., In.
:. 'i UK' pilnl"' nl Vinlbne*! I'"'. nlull,1II" r.liiit.iMi; 1 '""1". than; I Ihe "late' nf Xrw ,|tu.utut I.' 'Ii uP "tiit-' nni u |ilniil) In inn it
; : ) I up-) -I( In- innnT lone I he >>onlliI 'I .,,1,. liniiiiilliiti1. pat mi lit I" t the, nml. ruui'.l.M I'
.111 ,, 'I4ti I nriivnl, ; nf the" "Mii-ili-h )huk: ) Ibul! llil I
( -lit 1 I.
1 pli'-i.li" ) ) .MM I.. \ Vlt.llMnn \ \,
i plf" : P dill' fetornlHi.irtl. I thu Pulp I | ( ; $". ..11.,1.1,111',1,., Netv I ,'Iell'* ]Hophhnte nnntollilnnnt I JOVCl1.Y
ri 1mli.li, : .PII-KIII in \ ) \ : I I I nott 1'1'11'). 'I 1'11,11' l I n. %,usi, i.P ,tor'linilera Villi' "n"I.lln ) llItiC' Ala.. I )Mr (fitolil'niiiiin : .! : : Sllveir |; AilniinU-ritl I U, '

;; ; I I, ) ; ,! I the ii 1" ""i'o an.I it n* IIHIIH" | ,IIfcl r n-'ort. There" nre tiotv nlM.till.VifrneU i Gold.UJc tttC1Wrntc
4L 'I 1 lit itnpreii-iioii, i. t ) ) I '. nol II.| .1111.11.I' lln inn'th ti ,inui. IVmli, on |ilnni mnl. iiiail| on 10".1' 1 nt t tin'" I 1.1 J.iekon P nl.1lilin : Dlnn'.1Cn:1d: : ,.

hint lie. "t1 -tiI: ,,,, > $ ) iii, Pu., Ih,' 11.1111.1,1.) ; ifs'. )tut' II.,,. 1",111'' II'"' lit ,' I I nili< li*. tif gust. In Muilli up i.ipi.llt. j I FRATER & MONROE ;

i ul : '"',1) mill Inn .iilor .i,1 k mi boinl.Sumli ). nn.l Mi.MlfHoii.lii., 1 !"MM" shut iu'us, nl tlni Ncoik i IIIKHMI I \\\H', I I" I I'lK' ,
) _ the 11,1 1.1 \,I rt I" '| ,. | | Aeii-t, ff I I. ,t't W LI h I ,
( : ) '""I'lill 1.iI"11, .lone) *. .r 1.t \ P *!' on iic-.l.iy iat \\ : 1..111.1 i: "\.nt.l .\ .
-I I Il I P Unow ulu'tiuuulhit'ratet that "i inn 1",1., 'II'IIE
; ,, 'lilt| P' ", |"' '(.1'1' l : : I I llntni1, \ of I 1'lllh. lhet tillusu; II!; miin ,\'r"' | I. | : I the Iuuptcu't: ) t mnonnliOl'eiKlomilntii"1 Sit 111'| .l tus m .hits 5'' r- is. t }','/.tv 1'1 .Hi Hi. pnr. Ini,r Hi pr.,111, pnun-, thus'I --t.tlIth' I'siic1 -
pronl.'rmi.irillnr. ; ,,u I | ) ; been 11'1'1"III" )1" I }I'lnney : '1 -"Il;,;'" ran I In- rat-nil an *..I wnith ''..1 1"'t'i'I.I:1 thai; I'1
I: j. til |lit"|, ilil-Pit' l lill'-nf;i | Mi*.i-irri'tjrAiMSiist. i; ">- rtiio.InlvM. I \ .t in 11.111". I.ako: ) City: ]1 111,1 [ 1"1'1111 fiiyrle >l.it.

'k i, ) "1"1"1: I |1.:1.: Sis -'I I City IEi'inrlfl-| "- .a\.< I list 'I he '11.1,11, (t'ily of I'nebl.i.. Alexjuinlie I, -
.1 ) 1..11
\ ', .Ill-l-pll .tuuits's.| M. I 1.. i'nu'.hIu'uttlt'sturl liia.le I Hit' Mcrchac
{ '; Li'' t Ipiirkelpa ) I
.\ :M"Mt'nler i : i, I ntsr; .1. I Ii. '1'1'1101' mnl family, 111'" ji.tiiIn *
of I Health, New I : ie..iir.l In-lu.-rn h llataiiami.l I >
l 111'11' i -aip mi PARSONS1'PILLSJt.XViJL.JL
v : labli-heil: at liii'\ i.I. \ ) I '".... i Tin* HHfili-li, )li.uk. l 11'1'1.11.. ""il"" ..11"I '|1"1,111. "'"1'1' In IVii-ttml.l.: i! Nett Soils' -Jtlat.. :!:! hour am) ,

(1',1 l i Ii.iini for i ";"i* I anI I I fri"'r", '1'11 I t lli'IIO.'I' -'I InS.inl.l, )KIIH.I Xiv< ) 'I' ;fl I ,niiinili'S 'Ihu, beM pi 1cvlol' r""l'I,1

)I.(.I'.4 to "" 11.1 in I "u I usg| with i t I llini" itnM nfji-llon II i iI. '' .f.I"III"1 ttaI:i il.it mnl Innir*. % IIIM.IMMJ. ( t.i t.iIi
Il'U'lt
,
I C'nil k uili' \ : %
i I 1 |FI" -i iI.). 11".1 1 1.li..n.1,1.11" ,, A ___ _.___. ._. 'iT "T' .
I \H
CliMMII-i' UUO .1.1. | 1.h.III.h. III. I.u t.. -A ire'intin i il "its' Ii't,1tI!, 'v ,
4 ) .'* al I tin- linvltun( | IIIP I kiml) in ""' .1111. .. .
I I The follow liif )InMrni'lion* ttere al tliti-i'iinnf the) K.Hl: Tt-nni'i-' month., Any iuer-
iiiruiii three
'
,
.. t, P'.i.. biilnlreil, ," | $ nine M'nl )by | in...1011,,* : :l.lli'; .C"'. \ irv'inia mnl < k-oi >;ii I II.Iill'1! loetitiil Ant."n .ho will w>mpl tusk.( |,1 chnn-1MII(eas'h the imlstht M.M.I' from In 'h.I.ni.In U Trk..I'nl.. mnr I- ....t '? "..", )I'KNSAC'OLA.( P FLORIDA.jllll. ( ) I ) .

I )people f\ I hip <.if)' : l i )' .) no Nut tlm) .. \.. .lnlt' !a.'.I..1 Milton( |H-nilo| uonl' I ininl inn) : 'l.t; mile )livhiu here, :Ihl liltIhii hi-Mlh, If.1.nrh "Ihlnt Ir MlM'. ..or...Inll.'t.t""I."lnl.' tliw l'ulius h..Sill .'

q Ihet.Mlilb,, 1 I">. I IIP \ ; ;%; ,\ ) II"'*. I h'. l rinne.t, tI 1..i.il.I.llll'.llt') ; I 1"'IIlill, slots Ilir) Klin" want r\nir a nt'I..I., )""1'11 I! 'I'i; IVi-t. )liitmeli rlttiut.. ..h.I... ..,'how''.lhu'IF" \...I I. ,1,1 ....,.I...."I I i'lut)I,,Inl At ft'Sl'is's. -_- -
I'll'
The. llnm-il, ) li. C ( u.hus'i. I t lie-lie I win I t.'n.l rutS puusuuip.hi.'l. 1. tbii'l'S &
'
ususstu.5tus.
p ; n' uu' ) Til. .
;
; } \1'
I > "I It'l | to lln-ri-
.iil, | i us ilnji over
1"'h.III" iliv 1 ) ',) tutIiull 1'iwliij.' ... '. ill-infei I nml '| .illl. 11.1..111" M,'. feel; liljfli. J'raln 111 |pillus.> 0' il'! CROIJP, ASTHMA: Confectionery Etc
I ph.-. ..I' fuinliftili'Ihoronyhly, : ), 1 baik, liernl.i" with' I "litil.i) 1111' In .uIs, *. j '.u'4'4 .t sit ,II: 11%" .::c, ," ,
.n' ,
I 1'11'11"' number, I b)' I ) \ ; : |,," 111"I"11,1 I "' | | ieliot i int.el..1tlotlii ) -The, 'I iincH-Cniiin; > us P thai tin' Nmn'olonr ,'jt is'. ,are in ilean a' I DIPHTHERIA I ,.. .,,",,".,.w'"'tt flit'iflt" i' .rflu'lp.. ,uusn uiunuuutl''m, .... ,
111" .
I : ) | : P ami ** mnl I lloll hbi, tuit ills ,i-mtlnl, ".1 ",' 'M .,.1''. .I dd'l us tus5ustttL
) rn- .
I Ih 'tinnr .
liirloiH I. .
.
I.I rill In din' 1..llill. |"rllmiii.iry' -iu\ry I hIll' hliip ranal } .h""I.II" I I ,. ,. 'h. .
,; Ihn, with her "Ik. 1'1,an I I imvo nflijr't ,"'; ,., "SIlt,',. Whither I.. .. .' '

,. 1 Tilt I : Mipienip '- ; t : l ( j to S the ,1.h'r,1 t tin* I 1:1'.111: ) I Health.Allow P I inro, : I lliu |1'4lu11, "I 1"1"1.1..1." l pro- HUMli'ili't.i, Ir'"II".1111 ( '"'1' or tt''t,, 'lilt.V lain I JOHNSON'S ANODYNE LINIMENT, 1 :.W'.jiftl" ,,...., .. George Bell
ilh I thell.irni.i |IM'''llu.Itar. mnl Nnmilrii l n,.f4, r---,I.nnr. .5 thus I n.t.5IflW .' '.. .1IkIus r..h. thus
no I. .1" ,
Mreel \ r.njc' .
it.leitlbnt% I I HHIu i l i"i | : ) i ) pi'r- I "IIlli"I.I, I 1"1".111"111| \ < r pmk Uiimtniiti' ,,.'..te :..' ..ii.T'luW ,lu..uu"u.I "'.'tut.u '.yTM".I.-" .
; ,', ", \ IJnaritntinu ill mil In- a\\at' ",, ., ui ..I Junus'u. A .
c'II,1 ,11"\) I' ('rllinir I" IH u .> 'iciii ti UI'o\ ; ( "" ..nd .m 'k. JokleTpnwtKr p./h" o !
i wife Ini )lia, lieetl t t ', 1.1 "I. I 1>K\I: tit IN
1 tt 1 )"" l'h.ldll) ami, hi* l.i.I.ll' ,! will IH' romliiiitv to I Pie pnl.lnlit'iillli. '
J '1 for eoiitPiiipl, III i | ". .\I11 oDIrer, or, emplote' of I Ito iinrr. Tinrliiriil.t, |": |fiu'rus art*. I P 1.L'.l. ,- \ .-M.ii-nii I: .ML'IMIIJJIITliu I '. ll.Wfi-tt '.- HENS LAY
,..l.I. 1" I.. ..1. I. I" ". ,._ I .. ,.'..I.." ...-s. _. I (hits.. t r nititrr, .lk..t.lm.'o'.MAKE' !! CANDIES CAKES NUTS
1 --irrmnl, : tnrr who, I : ., ., .1 t'ln..1 "t lile s' .I l.'opreKhl.tlivr I .' I 1 | ,
rl-im-jinn-Vrrmmn, 1 Uin 'I.i New I Ilrh'II'. I ,utsllluhlfliittsu 1111!! ; I III|I,5'un In "'. tli.lt IIH-I-I III h ::; ': :: ;:; :; ,

,".\l'I'*. '.1ip. m< | | | I bill,,I 1"1'1,1,1",, I'lv-nleiil.I".t.I'1 flutIl.Iu,,".-. M.: I Health.We I 11., | -Tinl l.ikiCity( 1"1.1'1'1 I: | | \lilt I Pus'husI.li'us in.'xi. ti ill I.- "'""'|"", "-.1.1| ;iii: 1"11'1 11'', ''' ,I .1 uusu.k Hotel '..r,us"''.' 'l..y. ..iOn'fcilt .h..rl"" ly.... (1'...01.' '.'*.t'susw.liS'I 8 1.-Js5t'i, nu. ft I.M t 0.. "... )'0"pM..

.he t 11,1 In ) ilii ,', | a' it ; I lii'tno.1111 \',. t..hi
: before % | or | : | Ilii'iuinf Tint 1 Iniofii'lt of .II.lli""I' .,1.) i
1"1' .k
', """' I 19:' ; lieaillil-t-" PPDIT
1.1.118u1i1.I : ) I 111 I ,.. i all ''I,' pal'111 nlar atlenlion "II )1"111.1"' I Ihnuiliin I IA''" ronnl)', t'l., lij; I Inih'pi'inlriiU., :. : i li"tI'\, ," '", I New Advertisements.

)" I I I .1"| ,"* (he, "eily iintlini-ilii', to I lln; 1'1"1" I of .1 ThinkIlififii' innihXif///tft; : in tliut 'i. The,! I k'tti'utrttt.' h..I' majniiit, nlo1. Ill" .'itl. hiXPl.
I 11 i* UIIII-I| .IiuipiI| | 1 I $ I
| ) 1 \. U .**. t tj'on.iiit .lel.il. ) ami "" -: : !I u\t-r tin. "' ,". psiil'thiim, \\rt.n.
Ii, of ; I 1'1"1'1'I "lhimI."lo.li \ TOIIK'IO .1 M < M. tils.i.riMilh .
"I"I..li.r \ |,) | ,| g a. I tiC! I ril.lui'us; nl'In-( I liienn"I'. t 111"1) : .11'1.' ; \%'lsu. sh ) ', C'III1"h'' s.-Tli. "'" "-1' A 'H.-jiian iil.I hi ( ween, II 1 P tl.MI.
11".t..rWIII""III" loiiiiKui (;li I
IIi; 1 L, Mill lejinnl ) ami.'Pu me-li.- makefViiiilni.
( $ ,!, I Ill t an example, Hut itonhllikeln inn nl' ''II'iII"'' l ::111111..1, Ihd, I"j. near .il''II.I.' Irul.,, I" 11.t line\ G8RI I Ionian
| 1.1. ami, 1 I I"i i i. atixloil 'tonblain
limli'l' tthotil 1 ,tbe | 1,1. Clm inn.Hi > ( llaiimail.: ) iii'ugh' -
u 1"4 ,
liniiiiii'il rili/rli", in t ,' Milii'it'il, "ml irmiiiily lillnl.
I ,, ) ) fee. 'iniilali-J' hi", | ln 1'oanlof 111'11,1 I. 11'1..11' | |
any 1,1 : n "- \ a : -oine ie"- ,
.onbltin, tins, M''li' ; mnl stills',) sill tli. "Il.mllll..1 lus'Kt'us "1111"11 .il"II"lu ",11"11
.' I'Iii.y, are mini,\ t : i l ', or, Alilernien, 111) nn inilii--nn-nl, ( for Hi P. IIf"II.1 s'ittrsgu: 11 li" liule riiN, :a" | I .P ) pei'table !,",iy. .\ pie-ent no I IILT* r.l.'ll-VAIIAM P I liflMUNli.liiii.iiiiiil t I.

'! ; ) I ) I ".,'leil. I""''1 'to )pl-i-.i'lit, to I ItO people i.f I "I'j I::) "II'.I'IIgI.I'I'5 ofu Hi' I llh I ) f.ir> uonbl, be! ieiiiri'.1! 1'or, fnillnr" piir- F'Cl1I8t( | -In* I, tM'iir, I I.. A N. llillrniil.IIH .
wire; lo I Tin-1 l.aml: iinini'| In IHhi | ) $
ii.ei.i.iuI'y 1"1,1\
I Init,,
| lin-r." 11" \ 1'" 1.1.,1. n- "-Kill.
I a
I.1,' 1'"II.hlII, I ;, ( I ; illi. 1) : .IIiI' 11.I.II': tutu 'II'I' I[ '''rl ini'iiiiiiiHI'H, % $ I \.1-1..1..1 t tintlh ""."'.111( I )(ivi! t their 'name; *. Jtntli eon- I'n-lilar applj) nl I Ihe }!i I..< ei, > ilmool'tim.

11111''' t 1'1" '* full) "' ,, neeiiniil nf, the )pnblielimnirn !' .lull. I Inill ni'.* the |tc..uui|, mnl I Ill hi-1 I) in-ht'il.. (1)). I'lini.iv,
I.IIIIIII"J 11.1 I
) up thai IIIV'|""**" tiut'ii'hiusitslus 1,1', ill. k'gtttnt orI
.11,1'11 ,', '-I'liiiM'il ba M-trn utlai-k pl liiinilnil' :1.1 thiity-lhrre. M- -nUol'iri Nearlli' ; :1 C.Kupfrian
| :" : I hole their h'lll e. j r tlei.rlipli.iii, ,' I P lln' Mill of 21.Niitliir
5It 1'11 l'III.I"lii. 1 .111'111 1I i ) 11',1. ( : IVn.ai-oU. Kl.i.; I.CL1'U..O I. ,
\\tf\ft. .
,) hate ) \'evork I iIH ini Ii ,in.fur! nil -n u', |1rl.muuuuutu I I.'
.4 jury'will; IHI. ( I The ) ') n l ilhl:! lo ileinmntthi ,11'111) the ltuu.ttt'It, of i i In. n.nni, maIn I lust liil.'th.fi'iil, niininii ran i-iiw

The linlu run,nly' i ( .11 |. | mnt, Hit) bonnt, li.ne; no' lIght, In -- h lln- orinjiiliei': I u "I-1"11 I'loriilami1 ; \hh-h, 'J>Ii!\\1'0 ''"IC'!-., of nliii'h'I, I P' i-i. ,II, ,I., I t.lttlti il, II-.II.i, In.n-. II I IKi-, |>iuilil Pli'il'IMIIni: UK
\ HIP A : h Hi 5.rit 'I 'i 'Pt.Sut.uS' lii I
1*1/1'II'"III .'"' 1 t I I .)" i '| "' tills) I 11,11,1,11., ),% )p ,mnl, t It,II"Iinl. sin MI ttilholltjntlt lilii-Miinih, MmiTiniil, I linn1, mnlIhii xteie 11111', I 11'1'1' (s'usls.tu'n. Hi lit. ilm i I MKN4IHI trl,inif UHII ><. nii'l I'tHrui I'mif"t "
'
iliii-ll\) mnl In) Iliili-h. 'hius'( tulIP tul. l IK iinr
"GLOBE
.
) ,
I ut oh's iuisuusllii ami the ; .I 1",11"1 l \ M ut..u.i iiMiMoltiit*' I' llt iinl i IH r HOUSE
I I he '.ii'. Thi, ':' l I ie!. '"hj"'lll,) Ihein-elte hi )Imputation :! uu.t li-r' s"""IIV"} t for wei.i, :II.I.I7. hii, h ...1 r nl"I I l.i..: Ih'.I.h|| | I ,in I--.I'lliii P I I ) in iiM'tiih, ii 1usi HI** \t| M inril, > iin< tttitiM, \' n ,
( linil i I lluiuiili loiti-llinr on 1"11. .. 1 |lust' inn il I "I.I,* ,"1"1",1 In ll.i-.r-u ul, .llnii.nl. r> I\ !'. l I. tii.i 'I l iliiuiirf tiutt initinl |M ritnl
t eiliii-iiliuial ., \ gsrlus "" 11.1, mi-nppionlilioii) | hull ,1.1'11 1l"1 111 1! I ere Mrinniri'.tJ" : sliipvi.I I | hut I 1'., .,.t.UI'l.M I II It:. 1 kn.>uii, t-"l II \M.h litI I UK UUP ii.Mihnl.il' X.iirai'oM: Slreel, IVlHllrnl.l, Hmiill.. )
P llhe I '.u Ills' 1 1 i'i'. ull I I "Punt us ansi S P:1 I I tus | H ||iuitt| HUplines'
g'uuutu..us
Xn-lnllii': nml% ; 1'1'' mi.I"1 pnblie, ) fninl, They 1 til-.o, a* \1"1"1" | jiil. II 'II Ms'.t.Si's.usIshI I | | |

I ,Ihe, nmillion III i ; 111''"' \,11' \lr.l.eoiiaiit.aii', I"'1'.11.1"1111"1,1"1'1 \ I I I '1'i'ii-iii-nl.i" Ito.uil (,t' Hi-tilth an- "Wliat iiilliii.-nrt'' Inn thn nioon .I til. lzi Imported Wines.Liquors
the, liili' ?" tin- teneher), .lohn. P Ili-n- .. 5'tIls's'shhIii. LiniiiK'iit
liter IliU. ll-l. mnl :1.1.1
I ) anil itt"ne! I I iui''si'ru'uu'li.tus | tll'l
: jury.IT) _ I" U""II.r 1",1'.1.,1 r} .\III.'ohll' I"li'sit't' ..inl 1 it its pi'inleilon 'i ilL: 1 suI'| M I Lt\l.Il'ltIt'; i i: i i.i. i. t'it-t. -Ait'i

: ) pin- 11,1 .1.III..I''I.) !1 :'" .""': "hllllII: ,ami. )l.hII' I!hat. ,lht-\:. whatailicil I : II il un: u iln;> il I,nv.!Is :'I' 5%:. 'il.ttr..: ..!KiilMit.:. .. ,.1.I li: ,. "...I li.n-'i-v: :\. I l.uSi.ustututtt I I,, ,, ,, i.at.ii
; I I. oaiil thai nun in i"eii>ai'Oia" in iini i inI 1' "". ." .c "" "."
.tI Ir. lifinim'il, I'C'I"'I'II.l s'it's' ) niailu houl) ir ilnn t. I ,
i lullIg piiNiinm \ti4 \\ ,
|1"14' | I 111 i l I ) '' ilium; :' i-r int. ini! ii, .I i tni I : inliriiiir ftiiuilt'n -:
ell'. Muiilil. 111', I ', I ) I mnl, 1.1'11,111' I In- inlil-t, ul1n iIi'H'il( h anil. In I I Intn I I
I l/m-i'ii Vli'Inrln. 1 ii,I | I "li "'1111.1 llli I IIP iinnii'-l' I -111' Sanla: Itniaew" ib.'lilly Ma> ) ; 111,111 "IIIC ulunN> r.\NTIV ( IV IIANIi.lii'Snli s.
11'1,1. ; I 1,1' HH thin P lli.it, make H linnl tilts ht'iiMuni | 5 li\ ,1! urn i
IIIIHP I wa not k I I ; -ttiissl | i I t- iinilmrlili"I I .. I''llml I I I tin-loi-nlion nf I llnWent ) "j'i.:: I it!, I."'-", II | U lii'H us'is.5| | l n 1n' Wi'k IN lMV itillllllCKlt, tiltt S 15
I 111' 1".lill"h"I' t'J"I'\I lo I lie tlow n ami I si -"s'l' sill atI .5.zuust rr I llii' I'tli'linili'il < Per
lit ) .1 ill cr-flinf .1 nf" ninl iii l t 'tt li\ I iv. mnirIIIIH. t
wi"no hnl P l tui< |
I } ; ne I In.lilnli- Miililli) )Moriila, ,: l-i I nn mil- I o'eloi'k,-llaw keje.A I 1' !I ,. ninl,, Mil-unit', ilii I u uu.i I iln ml. titom/iti, ,
everbnily' ,-Iu'( I. P I i I Tiir N. V, 111 ninl, (II In, \. I D. )l'h'II" amilli.il N.; IMI, I luiiiin., I'tt.*; .st I. .1'/1/ I r Ius I *n Hi ruiir, IM )Minl 5 I UM I IHIHI sr '1( I.iiiKitnti. ** l''. l'us'rI. Im, flu ui' lull In'I *. "SAI'Hl.N.VI.I r VPI -
llnin ( I Wont
I "rai'r nHin| people tin' for I ConuieK I I'm InMOM in- : I
HII* it plain linly, ,' II"', )HII|| )iltli, | lariM', i'ii\ni' 11' u. "IIlillll 11'1 HI I" l..i"-r Ileer.
In Inc 1.11.111 .MiiMli-mnl K.iil
| ) ; ) : aliiiLike ihlu' Miiil lo .
t'I11.1 II lu.1 1,1": l' II. r rrin-r I almi- ". Ii- ..-" n.- I r.li.I I II I l totiht .
> :
,
"Cur )
lining, for Mr. I I ) .I 1"'I""I'.IIIIII" 1,1.1.,1 lij "| '1 '. Itv mnl i-oiiie, In I IhuMiril inert-1 1.,11 I'ryor's) Ointnii'iitl.ii
unit. I I II Is.' li," i-liari': fine ii,555t1'Iul, |tsr, I II; .. .1.1"I.,1 h.. U"I',; Iniiinr I
_ I Irtln, I liiniielf, UIH ( ., : ) ( : |1.,1' "'ltl'rll"I.141..1 lit I In' Mol.ili' hug' 'lo-nifilil.' )'ilutr nrlijlihnrtuilh Irn.i.ih ..i.il tin. |1"'IU,' ,I"- h.,".. hi i
built' -Tr.nlii! li.iii-zin-r. l 1.\\-t, \i'ar ,theretH 11"II'I'illl,.' III, I lUlHH .1.t .' II, 01 1,1 u '. lisP k III. I I M.ilt Illnul ,,
tnlre Ili'Kl-liT. .>" fur" in 'Ilit I I. inn- ) on. ) ) lust/ ih-\I .. |I' -uri tin ( -in. h.r i>r I'li'i-ilniii
proniinent ure I'i' \ -Ilippeil) fl' Millon i h 1 Ii( lil 4iii 11th-.Intl.I, IHi. I II:. Itih''sI ln."in '. I I-| | i inn,,r. I li-iuii. iiurii-, !IIJNN'S ECllAE.
Innl .prai'li.'nllv, : il" ; I ,| "'1,1,1,1, nn IPso iiir| ,li>ni ( i | I.I.-I h H.ir he'ii :. ,
Muni : Iliiii'ar, only :'i ,' 'Ihl P U tin-) ginirral' \ linirlil Uri'niliiimi lit. 5 u. sit null. I iili ,
'ilh'11 I ) ; > Jls' H.I"I.II" ; I ihr inu li. v tlr nt tin ilM.i.
I to to I
11'1 |MIIIIII-I.| The bal.inir \\ tt ..llil'I"1..1\ I.t il my eiMip \10 [40 ct1oo I 'imtiin.l, | >. i Irt I n %
., I ]H'o-| all IHUC. .. | lu i Is | | : 1II'IId..l., | mill |ul' tub li. ,>. Ilr.III'11( 11.1 lull iloin naher: < nl -5-
IIi'M II" liniiii 1"-",,' I. nn (II. .11,1'' suP| titln-r poinli mi I lln! I I'\.\. I Ih.tII.I"; h"II" ,,. ,ilit..Inly' Ihlh..1 I l.'i.'rl-i-l.' ''. I\11.1'' tiii*. iri nl it t n 'tmifiiiiul, sni I lull imilii-iil IH,
TIIK ) ( 'C. iilone .1.1"1.1). ) : in li..til u I'I l. I : I 1.1' | | 11.1 11" nil.ir.- .ii l'rnii.'i..r| iii.-i ti.nnii M iiin'rul tin1- John Dunn
I ll I ,'* ) luvnlliin mill) on (isis )1'1.11.,1,1 l lwllli I. .IMIIIIIII. Nm \ "u it It. .1 l stIr 7.-Tin-Woilil,I i tit> !It !1".1.,1.1",! ""11. I li '1.III; : I In .1'1"1! Proprietor
brir-tin i Mr*. f I i I -*TinM.. I .in )Ii- iver ct- .
i |1"1'' are the hinloofi'i'nlrali.ilioii) I i at iillitl. lit.'I
Hi". "'I"I.lh'II'| 11.1 tin. iiilnplioiinl ) } ee.t I injlieiTime'proHiiilion : 11' ) ( ) inmi: : hits: ti' ititiii: : >u:> :

r rll'l) box on "' I ) pi' au* liU |iulu'iu')' 1111 ,\. u'l's'iPssu", Is I Iliv, t lin-l i 1"111,1" ilnijl'nliThe, 'i) I ileer tie I h" | of 1 11.51( 'II I cilneatinual '. U'. I l.'u. | |Ills II. I| -us-

__ _ I;, If tl I IH .not '|kM'aki'r-lili: | On h,".,' uinilil .ii'-nll "li"). l.i. (pts'suti iiif} erop' ; I Ihu allia ." .!:11.. mnl, 1 natnil: nilnlilell .lielolloui'tl _Jnl$ > -*, ___ \iliiniiliiinilni.oh :> J. BRADFIELD,
_ _ I I : 11,1 IK "I ;\ I., u Ki'ilrnil' t) I'ts'iuu, ,. I M I'l II! I Ml I 51"
__ _
full I I t"il,1
tiuenlliialion HililKal .iniilt, tin I lor" mnl u ill ruin "' HI' K: "" II |I' V in* tinih Pi ) "tnt I, All. tM$ t, 1.1.
111 ( '| 11111.11 11.III,1 l'i"l-
: ",,- .. "II'I"II | 1'1' I .I.I'"I! ."II.llh njklrm 11111 u
""'II."I. ofrarn, )pi ni 11 rNil. ,' iininlry llial, ..1.1I I \\IMM.: : Lltt slit'S, (
iillli'VKilli i p | | I mnl.I miyJIIIIIM 1'111/111,111') .1'11. 'l'II'llh""III'II.I IVllMM'OllI IIIKl lollllf ft fl 0 us --I- 'ttIIL.4, I'I'C,

_ 'U"Uh lliu J, niii-llii }! ) I ,_.pre.'! Illl Illlii'l In I"IH* ,1,1111"lv Pit'us I.y.b> 11"01..1..J-a*. I tt&b4uuL! .... 'lbouiki'us.msussI I.. .- | ..1 .1.. .... ..ataI..I.II.h., l i,I I -us---. ......... ,. I -' ,, ,: !, ,,; ,, ,11u.. II..l..,

Ihl'I.IIII.1. lliu | -''.."), .\ phi iiiiiu.ii X..I I'" 11..1"11"1.1|" -Will our' 'biolherol (this' l I.ltLU fit ; ;,; ;;::. ;ii'iiii-t}! I in vain.;: ; I I I It "iliii*,>':il mini,111",1.| I |I .,'i'i.s't., )\I'Ii". nit.r..h.1.fnili.' fun nl, ''r"tin"! '.liIsS,5 In. tni;,I .u \\ hil-ai| nn.l l.vtuil: ) l h

IV.t Innl bi--n. : pu-' of iiiiiriliT ill lln- ,lii'"l iliriM. lor, ) MHIIIIIJuly t | Ann-lrnn, |p.s'r'i.Im. ,ili I *,ihu I .-.iniiii'-i f 'I| I lie" ifriilnninl w. _%. i,'ti.uiispsst'i'i: : :. .'I liU nlit ,ussi,I n h..rli... h.ini-I l's nnu unit.sh.ts't.I .
1111) : pleiiie sen.I .1" 1.-111' | |.iuuiii'| null
; f 11'1"1 thus a eonpln / 'tutrsutusiu.su': ti.r "I l s nnU mlln. ) Hie N.-n l lit Pistil.I ILIIIU
iiiKiil' nf .lmnnmnl_ fully .illl Sainiii'l: '1II'"I.' iit'iir" I Cr\i.lal'; 1 oeeiUnf I of III. M.ii'linllocpiiiil I l'ci'\ I Pus', on.lnty) 1'.-"*."' I,1,, ,1.1 1",1., it. I it:. IliJlnbi, Jimlnli 1'su.s..P, 1 1, I is.r i iVS it cit ri'iu.nk; lli,. MIIIIIII, ilitiitiini ninliiieri.
ln-i-1 Ilihiti flPuluuu '; ( 1 | tttlh a ( ." niiiilonl. '('Iniri 111 1'il"1| | ( Ullnl Intu'.t In IhU ,'i ', h... reeeUeil 1".III..I,' ''"11'.111.. ts.it) .iiiiitu 7''u. .lulli'* nun tuitr.'iitin., iuu. it i.l'Iu ln: i.ir lluIiili'.
; h'. 1,1 Ii\ II i. 11'1 I P them lor nnrel\e", next I "'*"'", ami I",nun, Miitii'nn I lii-ni-ral I h i t to I I It.tku ",, ../.1"". I'.liluill, )ius' .. i' .Itilli.rlh li-ilx., .1 t It'. tuushulut1. in. nt.A .
|J'.II hiiii-wlf, hiuui.Iu'.I \ 4 | '''i'litioii wui s'siisului.h'.i, \ t nun- 1-eeit'ue I .. ioii the 1.11. 1..1. "I", :.', u'u :.nit |1..1| i f il- it'lL.| ,' Jc't1co. r n- lanii'li, t U "tn'sut| | .l.nlv, ami |tu-,|
III llii 1..1 the I
sIt II I
I hull
Thu) I .. .! ha. "li. I |1".llcl | II 1.1 "I iiitiiiin\| < .rt.evlli-nulit I ,Inri'l." I nr it i i--rim. I oiln-r <', I. In in. uP| liniiul-t, ui'| U--r
one' '
np ) '
11,1. '"IIIIIil liy Pt. I.I'I.lh'1"11') a<-inIni j 'I lii-io "- ,' hlaleineiil ii smut Nalinmil' ) Pt,hint I it'tzht Ii. 1.1.) all I'lil-" III,. U irl t I t.. ,IN- |." | t 1',1( I'nil irUloii > IISK: | iK>llIMIII:) t'.thtI.ltiti4s. l 1.11'i'ii t mil i) iiiiilniiiul.i.peil.il .
c 11"1 ,'.'.1,1.1111.1, "bekl, liy 'J'lioinin K.: WiUnn. .'t II'. .I".I"'I'I', .i.1 l ..I t the Klemnem I II.I I II.I ""'"I.i., Mei'.il I 11. IMIi.. ,nil.11'1.J|,.\1"1.1 i |1" 1,1,I. t'itl I i'
) 1"1111 I e me | oni-elM'' .. | > U Puss U Oil It Jtu lillelilinn t rlvell In | |itit'i>
lain). I 1.1'.1"1"1' ,. .mil ,lil.
:
be hililutit., .t..i'| us i
gel 111 I'i'iiliil'v llnrii4iMi 11.11.'all .1. f.I.
| I'.iru- I .
_____ ," Iud| h"'liull. "llhi. ,, tt P'Puiulg I ili.irI.li' IHI-II.I.: replenlheil.i.u .
) 1 lli I I. it Mil .nnl .
I P 'oh. -'lln< ) Hoiidn Teh'Krapli All! : : about ,1. l\ |,1 5 l. ttisit| M.K- -
I'.v Mr. AI'iMiiH Ha* "'""" "-1'1.,1.I ua 'II W..I mile Ilt."II..I"irlll'I".I..1 I \r f', i.i K.: i lit.. Iusstt ,v i t >K: ;,111,1 I ii ttl 'tsti .ml I th., inl. \ 1.It i I, I' i' P1111' 'I ,
( |;i Vnn \ I I Ihe uliiall ill Jackoii a $
li" 11'| ? ) : 11111' pox ille I I I mi." 7..1! hi, "tIlts
I Unit (tin ,-, Ishu'iius' .lor tin1 I I hi'
)yawning ,1.1 lit* j t P I I ulli I I Jiltixi-rnltiill ll.-.l 11'111.I I'are l ltno. The It,' inemi, nf IT.ml I ln-.ill.-t: with)i -- --- I >h l. .1. < <}( IiI! I I'il.t.5'.ttt Ill St Vnl.Hi.il II;ink.i., .
) MHO II 1'1"I' I in rlirniioln-riiMl, I uuih'i1ISO II. I t' !itt l.llU I1!.HIM-. It l-.MV\-llll i. II |v.j| ,
eoveieil P I % .l'eti, |III') hm.is I 'll.iniiiir' | eonutenan.iIni, Koieiiiieiiiiiilii.-? ; |1".1,1 "n-b-r, may: bo Charles W
111.111"1"1 / I hut the evMi-nro, ni-nt tolln-juty I J 'in ',", n "t'.iii.i.la, liiv.it
ble ; | ', :: ; :
khon .
sinor
look like
'' > lliu pirline of "sIll) of. the ohlI Brilail.
hJ : I I isi tile' .liiiNiuru| narralltf I udlnti'Vi-nUui I P "l.t-rniain 1111"1-111. h 1"1111'1' ,.

II''III.It II our | I : I of I I",. ih-i iirri-il, ami, 11111'1',1.I I -,. ( I i I I lloinan "' 'peror' a- ))phlureil by the 111, X't', ..illoll.iml.I li.ily. I II't'ttlls I REST.\\: T. \I ":. : : Millillefy House. C. H. Oven & Co.

InmlM I 11'r.llllo ; h: t I h ( | 1'i-e-, : l.nl to llml, host IIliIC.W' I i, "1"I.I.' | of 1"",. 5'. .lain.il.-a.' Neueal.im'l..
&ui" ; In
pri'' ami I .-1'111' ; I i P I I | I July 1.1.I Three hiiinlre.l.I suit Alveri.1. Nvw :IIII,1 I is'.. V'iil..ri.i.Tnnmnla ., 5. '
: nl IVn-mi.ila., P P 1 I II h I h I 'I".r.) "h"1 fun i-oinirl man (or ill'II i'utt't', ,u' it '.11".011, I H'Iillll. t514n1', (in.1 ,' tl YiP 1's 'FL lItMus: AMI IIKAI.HS-: : INMOULDING
HIlt I I ) uml' ) I list giusisi 11 till. Miill.u I lo t the.II.j. I I. reali/e.l .) n ,inarkii ililtlin 1 llii'I A/mi-- ,ami
'- time for our luain-' 1111' ( iin-ruili'iil' ( cl 1 : ? I i M I 11"1'1:: I u U _. _. U 'vy .
I ..' I ) P that it II I ) 5151 lii| I II tul tier runntlc'ii, irnriiemr; in iJ-on eonnty Irom u l.Ituit.: ) :ami lii.lia.' The I'o-l.il: .Not-, "U I' I" U: I; ti I.U.1111" ., Mi's. Minnie Whitehead rIJAINLJJ LUMIEU

I thu ipuutsi| Pout a* I. ) 1.1'" ". mnl tHi'lallin INvainlila; : ulicrounn I leropof' |I""ll"' >, li. emition*. I 111'.t'will 1()iso l-n.-.l t lill i I I II. lolier) 1 1..i| |sMialulii.llil.il. ,,
rlly 11.1. I. our' .' I tin' I Inn i-enl ..
) ban- U ; birf ) IS i'll. P I P them |. as''tui' : K"i" : ) : :
niilc hulItilY I iii'inli'il.) i "V"I i"lrll'ar) 10IliI-
|
tie*. I IjM.k u 1'0"1. | I I I I lla-I | i Ilts' Iiuius5'' sit' 1.11.,1..1. .\1\111 Iinprolin- | i intooH-ratioii.] : FASHIONABLE MILLINER -ilt._ S

tn kbukn ) 01 1,1 t I :, ) ,tti'ii IN- I Si m.u 1, P itO I bl.- I Inilh ha* "lh'l I the t'host I of ii I ,'.* I 'lliu ('otsi luts'r''la I liit/-ll.' .,ai' us : I.ITH-II'I-: I :IfS .t'.I'fl.' I ,
tln'HU hI' mnl :1"1'1'1' I fi.l ) t Irom" the Sunlit TI"'I' 5.55\ HtVMKMIKU.'I I
unit I | ll-iT ii lo _.la.. L.usluu, ,' usltlIitsr 1'cghll'lll.
i iI I < luring, ullli I I'uir"liU i I ) mnl mortuary ,
\11'11 it 'is's
Ihu e" l I: I ) ; I I hl'il≪jl'n hull Ii I of "'t'gt'h::5 ... "r. in.- .1.1. ('1 1.1.Jul IIUWKI-N I II|t\\l.i\A: I'M.Mi.\. ,. I ,
AII"'II..III h..j tinnilllMiinl I I : lo h.IIII' \ili.ilntrnlli 1'I"'I.t| for onii 1''IIIIIII P I : SI i\li.I .venji'hi. ) | i Cihtinnali ni.iikrl } 7-m:
1
11,11""I'u thu Ii Is. I: I ) iiUnit A-trun lliu.r !I.> I II Its' intxi-il. ). ken*, iiinti, stog*, foily-liie' '' Intuit. of 11111t,1'1."I-f..II.I"\g "'''III.t ----- -- I I'. Iiji'ul.i, H p l.i I PH)5511'4
t the | I an II on (lhe,o I tiain. The "',"10 iu' >, |1,1.5 l of Mn-i-1 MII-II- .. j ,
1111101.1"1,1 | ; I ; I ihe unitlt'in I"'. isis> hit ut-mii- I j.'ailia$ ,', four 1II\I.11111 i-i litinine'lo.nl llh. : pieee "oiletlkiml i I' lull I-in- <>l M.llni. r> i. .iliiluniK ini PtPPNls
t'i' >" \ .lt( UL. \" | : ) II u.. 1"11 '! : CII protlin ,U 11'lhl. i hut rn''tt'r ha* 1"1 ., ,nl 11,1, Ini i ,'II"I.h. IJi.laninIiiieni I l.aii.l.. t.l.\U "*
( taken 1 H>Mif mitlHHl In' ; ) uid "
| ) tan M r"-w I on"li it "I .1..Illulllr''IIII.1 ii : ,
I
Il IH t I 111-1".11. it WOI.lul.rlll I u ti i'tut. but t et el' I in I 1"'I.I"CI..II.1 I f.n, I l r.-. ''. I in 4uu.l,| 11 :n oinhi )., 4 lr.tr.
be \.1101.half. aHuke.Tiifc h"I' ; I I \ lejk, Scivuii ran. I 11"1 01.\\. in .ln>wliif fiifhty-oiit tlea.l& rat- :isl ,'1"11re.\ there Irllti'III..II.) ) I that the I'.IIU'. us iii. I h.) .1., |I. 11"lt." \.. I j IMi.tlili: rnii-llis .ihit| ain.i t.xlnl.ilii.il. I ml tu jh I'n.'i'tI i's

Oil. \ 1 | all ii llnrr 'lu IK' a .I lino |>atiot! ', : I lirauMililiir lIt't') -, ami, tulle' hnmlieil ami tuehe ha-jn-t j )1110 j 11'01. C t'itie* 1"1\1 ---------- .. ._- I I t;' Vll I tt'tIlu'S'I| h.iti .if iutv ,'t..I I. 'ott. i it|, .1|. WIMKV I MAIL'S.I p i: KirAMKS i ,
loa.U shuitut \vee.l liot'i Is are 'I ) '
iynl Auiinl ; .1"11'1.1 '
) an "lillill 3VOT7IOI3. i.m.s 2'f
I t-.lllor< j.f ( I II., ,1"r 111,1. I ,1 ainn Li lisP from" I the : M1.\VrM1lSTSIIIXtil.KS.: ;,
: .\ \ l $ Hun we will I try anil, noliIn' ( fart is uu.l I the i -si. t'lalr A lsrs'"lll. I I. uiiinln-r I |an- mnl., "".1 ,tegi-labli.! 'r'i'1' is 51.1 rrlil 1'"ih''II'j i I I.ail. I I'.stL'tis.l. I ..:n'.. \ |-..|"" Ilustitsus' jitI.t'14P hPIS,

'I h..ill..c.1 tool bo sliseus ii it. Tliu ini ius li> I| I the skill 1 IJ, !1..1.! 1't 'III 11.1. S,% VP \( .
or inoi-e .i'isl nf thl* I" rliini- t'I.I.) energy, ami )uI ut.k .luof p Irom t 'in-inn.Hi In t the N'oiih ami Ka-l: 5 hIs iliiU MN*..I.k.l.| | It HUMIfcmiti
p .
1 P '. tol ,' lliu r were \ hi. mir.I IHits u'iI X. are likely lo jbnmlain-u oflieithl ,1,1. Closiog! out Se 'tt'UNiX( .
I mnl we mv %\ ). I t l.ill1" 1.1.1) .IIIIIu111 I : -" loIs for i Ihe .."llil.111 'I ha I I Ihu :t.t lion I I.i.lri.I IX.i. .-
I I .Ini) I ) litInnl of ,' ) olli-iiii' .
tlie n'on.lerful (' it H'MM1 nuny .I""'IIllr.I 111'.1.1 :1 II.I. Wh"1llra.I.- : 2, a* Pus'tslsslsi's'' .tllJ.I..1 mnl, I.AUIKTf.
e .1... III. lili'linii'o \Vi-iu\iir.is .1 ". lion' exi-liii .IHin.l heie- .,
o-lly ami |'III anionni .,1.1"11) t'uI uilh M.nie 111'.1.,1 t 1'lal.) ue hawuiliie.eil II.) I "IIUi.i..l. llt.1''
'
$ : ) "" .1.1 bras lor 11"1',1: ilo.i{ I in K.i-ainbi.i: .... tr ht tilt.. alter' an ub-.ine ol.n ttieklu ln al..I.I".I. ami I that Ilt of I lit I.usu Ii. With ait'tutn.ikin; | Cor.Sarrajotiannd Railroad Street,
; .111.
u
I& 111" tint only vat .111'1.1 Nework, t'i't 1111"\1"\ tin' lill'. to- ,1.11.5 i'i| eleelinii! |I.j.lri. t MIabolilii'.l ii.inr0in rKN ti .i\ .
ami .
I It) ) (iraily. ami P tin' lial; of I I |/,11.1.| mv Lujrel I) in fa\or Ir.1'1'11" .. .I In- I I'M.ar.l .1.| 1ltmIhil'i: ,
l P I
iionrUhing, Ilk I II.llihl .. nijjlilHe > In I tin) Tini.inio| .. hiOti' irsb- I my I HUMIK-.SS, tin- U uttIs'ls'i' I __ ___
I t |1"uro \ 1.111.11"1 1..llh'l.r'I.1 \ilh.' I i. (I. i ,\ I* ani'llUleni mnl hone l '''. erat ....C.I..I..II| llii* "sill I i5f P Ih.,1 i .ee.ll.ila I ) islE uii.l tI!'.-U\ nil Is sit .1..1.1.i |Itt'sl Plaii., iii,

( lhlJ tent iuijnalltii' the. ;I t nal Ctl'III.II, ion I iniciii'i'i'il, uiililm I nior( for the $1."'. the "II .1..1.1.1 of tutu) .\1"11"1 hue t the Inltouiiiilciiimi p P ,li.lrll'l \% ill, mi uinl ;ifl. r this il.it... ut.II't'r -.viiieiiii.| lll.ll4lll.HI'.llll.llll M uu.l 1'.usliumlst.i-.,. l"sir.
wil I I ) ) I I p lieneral against I hi. "\ "' ; jii.lolin I -; p 1,1 tiI't', -, in bit sit's I I
uli-it'4 mnl liu'l punusr (Puss II) lllul. '1." iiutnorof. I Ilicwiiliil. i --Tin re \.'|,- ulluslusMusI| | of In the "-1).1Ilar..I | AU :Miui4ii.iiii.iihir.V,
out i iil.k is tis s'iltt. ami) il.-.uli it Iii tri.-l. ami tolin-i : plait'., in ami for lhe for saltat |ir'usi tts Ii III)
.I ( ,j I stui ri I Ihe ueek ,'. y I Ii r I nfei liiciitirt. usuttit5 Ill It.lM K*,>.
ami hnw it iIulwu'rn .h"I..I. ) !:* iu.'sutt'.5 'I.lilll) I.TI.Tini the la\ I I.aI.III.at i Innrli enibanamilit ... .mi.It i.f rU: > jinl.i.i. ami I Male nl Kl .ri-1 1"ii.. II IJ I).

"")'. I'bent nil ) ur [ .\ t..I in 'J'i'uiusu.a'si; I i I.I'I i.: t"I.I". .jui.n.I. .h..I. I.. v 11'111.1 I ininbut.) I II .1:J, nami'h lo vt it : fl'i'.t i titij j } of ( ;j.l| .s iitl SiltirlW.itt
,, ami) it-n-ntly .1..1 "'al.I.1:1'I..I"I I :. hsi5Kius I the) 1".t I h' 1.a'.1. ) I 11"'I'h ..* I I. bljine. No. .' .'nil.r.i.i-.all I P P llial P |paul of ton n-liip CIIAS.
MI lain 1.1'In eomo ul.h. | | ) ) .!) I, In- from I IliiI'll'ciN tsP'it ius'su.t,P :on I its' I S Isis ki'ssuu. I Is 'tui"t'\'li. ,I.mls." .i1 1111.1. >.they Sliit'uutt| | Ui.i.leil I of their P i'h'-j' 2, M.nlli I of lanyt. :ui u e.l, \\bi.li P lie> ht-h, liratt-lt-txCluinsNick.-; ) EIOPP,

( .h'l' |'f % IIOM. I film I lillli'aii.ni.il. .1.11.11.| | LUMilne .n in ; 'il.h, I .1'1"1 egeut.' 'lioii of i'!|p.slt I ihe) tthi-kt' 11.1 11. mull* Ii ami u.-l ol I Isusi s.uirlusssut| '..n line !

tliink, \1.1.1..1 II ) | : ami I IIOM'. \1 liuvi- Mt-ii nu llnKtiviU' i lamJIM. : ; Inrlle egg.,terrapin.liens! ,inn-k-I'.IHJ ''I".rlil/| hud, III! thu ..Iu l )puipo4of i ienoi nl I the t in of P I', n-un.lj, uml Ihe l.-i| l.us Ijiiis. Siltt-r Wartan.I'' Practical Watchmaker

nary lu Mi-uro ,'. ni.l.nili.ixi II" !: injf pla.iol .ai.l I i l.'ttion tli-lri. I In Uj j
| ) ) .. llio Joist, Miinlil IK on tin,' oilier .!ilo--- ualernii-lon. 7 I".bl ,! I'. hi uup.t'ti.tsi'us I'jik. I flUthit'l OtiS nilu-r \.ilu.ibl.-.s. Tintiro '

MHIII 1* .Iaiugu'r of t I I nf- I from jiinjuniH.-Kx; li ., id |1"1.1| | iraH-| ., .lit' 1 1 ale. |, 'l'tt Iti .4ri, July it. A .1..11 ofi: .Ni>. I TJ tuibiaivh ul!I that |Mili I hits 1.1| ) -
i" I I e-. I s'gu'tnl.i') t'l"-Jts k-.nil ille Tim.- t-onliuu.! ll.ui' ,lathrough > ,.tlt_' 'ml I itt
rll erop 1.111' I ) 1 in I'liiiin. 11'1.lo II I lln-.ilv.'f P I'-n-a.-.il.i 'a-l .'I'| l'aljfo\i t ? tiiut'i: 'uilii'd 5.111111 I lit. i'll.
'".1111, }I arch, nut ( I TI.llltiuj.e'al I in """'Ilr.ii!ssi| ) the i-alhetlral I rui.l.i-nei| l.k : Hit-el au.l noilli nl h liar.l.'i.i .ir. .-l. I.- JEwaIER1.: :

knoiv Mr here ..".1 ,' ) I I ) .I. I.. .iiu) |..''i5i. i.no| I I -lh'lli.. KJUJII: t lieneral; Utlwilh. \1.1 tht) .1)) \1.1.1'1'| rnnell.lUin I |l.'I hi'r ttilli all llial part of |nuii-lii|> | Stutk i*. tli.-jH.sfil i.f ami: lluj1 I

think wi.nl.l I I ) I that U)1.11 I ,tflyrl al.II.-.', anil) |OIIMout| 'ir'I.- of I 1.11..1. M.-Kinnuu ami fell lil"I il the 'I'.nelioon. I 2 Miiilliol s rjni'iS' i, e,.,l. U infill I K.- I I I I.susrt'ruulu'lii $tierl, I 't'Ius'-ius' ( u1 hissl'is

I non.1..1.I I i' u II h o.l.i"I |psi|u men..M I. s u \..I'hl. I WI'r.! Jr.' tint the pre-enlly but itt UP the II.ru.1 ple..l ami i 1 emiibi.tonnH.I ami the toliu-'i ; pl.i.-t .. G.MkliliK- M.I.I! ), rt'uuiittbt'r, O'hItlZi.
101,1.11 J I This |I.'i'ius'sl.| I : .1 Irt-t I. ,l-i
lan.l i | hiiu, fuming rrl..I..e lliu I'|IHI iteainli'lalrt for 'i..1 tII"II .I. 1"1.1..1' I"'j be at Hit-noktli l-u-l toinerol tie(!.>ii .
;
11 .1. .
.11.ly
Itoternnr this ,, .
0. i Iw ou .tio '1 far tlilli.'lill. t'1'.us.tusL'i, ,
> mnl |
iliH'k in liillu | .,. t/I.llo In. :11. | \.ty TaiiMjiniatin I.o. I. 114.hlhhl.t.uuSutLL5 "
our
( ,if I ) ) "t. I 1.1"-"I'm, llul. (inyert uUuii lU.li.al:. .) ti''I'.r' Ivtl. If ihu 1.1""II. : luue> there wai .IkiiKermwl) tear of\1 \ l.J cmbr4. a* that | .ilion I ofthi I At Cost I Pt'it'ts.

l'r"llcIII.. .. lOl. ) I lea.1-. alt. PS.) i'usr.uii I I |I.a..l"ae nl'a.. hi-, ..) i us st.su'I keep a .harp luok out, \". eruxli_ "n', ami.. I lli.* li.le\ he, .'il._|Hili.e. .. it ,< ilV of IVu-aeolj l>ollli'.l| inn i Hi In n i
| thai-' I .""., "' to ITin IIC.I.. |I.n.V..I4III llllOllyll Iliv I l.'ir.len ..
$ 'titii"si
II' '11 t .1..1 .I" 1..1 Kiiin.ni' .ami\ I Hat. )', I ill gel the lall ou'them .Ireel, t'.t bl IUj.ni WATCHES. JEWELRY
lonliniii-il i till lain f-fAfuIl (
I In- i
| JiurattUv will
Tim rxiutlieruer; ; Tho ,11.-1'11.1111 T.h'lrI.I I uoiniuaie I'.1.,1..1 0 'Pu Isti, Mnilli-Minth-4-a-l In |Vn-t-.l.c acJNO. _
thu lla '' the> ) ) I .I.lil .1. 1IIIu..il. I.iI'I.I "O.'I'\' !HH\ uill I !I. hit) 111551 t'J-t bi llan-t-lona-int I : an.1Ihe ,'ixis_
war. .\ | ''. I XUIHji.1 lurk'S 1. 1.1.1'for P;t.t 1'1\1 ami lji-ul.'lM. >teiu..r. 1..1..blisS ialalal-iu-| ih" I'jllietlral. I t siP 11i5 pl.l.e l-i ius' hit P Ihe iiorlh-iu-.l ('I sSii1)tlt) tt t Fy ;is tiuk: putt ii.tnt'si,

u>iu' I i. krl f.nn. t-i' I hu rs'sl.ti'. ami) I iit'iiPtust i i Iit its Ii. Jtii1
1101'I..u. ) uItsti..i.mst i lit Ihu funeral nn IS, < .i.4 5 ,
all |.i uiihnil' bur JITTMAXX.I.I.H us
'1 lh" : .I .I'h"I..II. 1"i. I jilt | It'Ag.' will not' IH- near .tt'i's'I. li4j 4 sukI It,
tt ')sIi>or of X.\ I I ) -i.-r.. I I lliu i-aiilaiu.( 1 niuliami) I Ih.rrcu' Inn ,( the t IOM) of Ihu eampaijThe .llul..lllti!!. 1 \.11..1.) lo 1..1. i-rn-li. No. I 11 I einl'i-a.-t", Hut ;part of tin sill i114k u.

...,'tu.,111 C.,"' L t t ) .II sutt U mill i ..1.h''r.. 'll.i' ; .\ jtt'Mlli'luaU multi Hui I.la stow ill sIt IVn-ainIj IM-IHIHII I l.jili-n-lr-t-l ,>iijll.e
I -- lIst .. I-- -
J7. 1M>: 1.nn-( I | | ) .". bulk H .. onU-rt-tl .i 11' I. .Nhii| |I'. ijpit- lal.. .if 'l..ri.l. ''XII > oik. think* that ull lie I rkilnia.Upmjci i I lunlli. I Itjr.t-l.nij-In-i I on I the tt.I.. '.
Pile the 111. ( .. | stu." laii'lln go intu iuaianlinr.I | .'''neaily') all IN- .lr.il"l Thu limber .I.-.I iu that. 11.1. it lit 1'3' A l> auuInt'I ou I tifl' a-l.. au.l IV H-J. .,- p< is SILl. j. x.i5tisuumufs,
,
Irojihlo., iu thi'M ( I 'I .ill pay for "' ,lug aul .liaiuaxe au.lrlfaiins ) ." b. ) .01. riq.i'IIv ,...."ill 14| P l.ll: on I lie south : I lie ti.lin |pins'.

'11),'.r.)' bai-&,. ) | ) ,' .... ,t IIMII. in :ldJul i-onni 1101. i I ami) ||Iit".iu in ss'l. i lu.e I "n.rj"tl. I 11. k gardfii. "I .'t lusi'ts'it. au-l |,i IM. al K !1-. I Htrtev I *. -hop.No. T Mii' Wills

UU)1 Iliau L $ Lou uisuL .uuku. I..t \..1. |1".1. 1 [ ,Ml, ami) il bu.hi-U of rita1 I lo i the p4o. ,I other Mate. .1'1 ll.ere lainl.. that 1'il ls '\* that pjll of Ihe lit' ot i'.'ulu.nml : T t: & Bronghton
.
I urt'tisisi ,
)u.I.rl, |1'.1., me kkfjiiifal aUnii VlI.icisstu tul'lhsb ;.1 1'1.11..1.1 eight of iVeijrht 1"1.-'.. .1i.uj1. ( m>iHi l.j t.us'.t. uwe.l ,
| | tile ti niliUimi| lm\u, llu-ir iieuiut.ru'iaosjt I tough rife' J worlU 1.011 41 toM.ily deorijlii. ....." lan.l. s.ttitt, l'i Ahaut.livfl.. isissi.utislihtt'a.I :

TI..ll..11'1 I ) ofi l bt tUitliiK) the onVc ..1 ||UAllen. 41 1 2per t..h..I. ...1) it. I" .1'.1. ouly one )11.1 'l"-r .;I tocry I by I's'it.3'Pi| hut ; mul lPsuetOtjtiit MAsoN-s:
h em '...I.I..t| llaK* | ) .I'okl H hrrr Ihu born U on e liiliiliou. '' rai. sl heat. t'l TUiuk of hut. .Uiix' ,..hlnt.l.! rouuiiu Jilb plai-e lo U' al I.I-OL \\, WriP.tnijhi "I he 'l'Pnuiusihl.rn lU' iMt-ntl _
It t-.l Jiuiu.a i!! ) iu horn ihow. ., I : A. l'o' .
"
I"t"a 1 mi djiiiu j! 0111.vi le. 0' tlw rr auj a bats lo Fiery t 1"111
r uiU-t, 'Illl have j, \11.. lor Hit 01..1 of |> I..u. the titiuskuustrike. I, "r. u aiii.-ula. mi.loiue I j a.'re., ..\ llarri.'tnue, .ri.l.the i i i.lcuuu.1 -Nu. Ill eniln-a.v. Hut |M.niH ot the JERSEY BULL : )

inglu iulauctt' of j ) Unli tII.I.ill Iii. Uuru.I'lmk... '' "ut hi comu lo t1"'i.I'IU"; loVVist I for Ui. M> ..n.u .. ..I Ml ear., j I t-ilj ol I'rm..a'-utsIli: It ins uolli t.| tianlcii.treil ,

t<> Iheir til i clbl Tillf ((1' l'lr"i,"., i n.rio.; tome to KMujbij: ivuu- .nil .llarruM.v* t".II.the year* the'.amu i ami tS.I| (.f lulj.x| .liet-l : aiul I M >\\Afl 1111:1': __

ba. i for - t 1 ty ; ..t""' I.) the I'. Jc .\. ; .. by the M> *i'ri' "Il ".1 for IM tar.> the Votiujf plj.-v lo U- at li .). l.niiial.i -4) 5 ,
.
without tayin: tl.it j ) '- for llml, ( I IX X.; ; eoim- by the. way .at.1.New t Or. Thi i.i from ursusgs'. alone. Kmni.iublf.llie.leinau.l | urn'. ,to'. ust .1'ttiI eotinSj I "'il,,IL 'is 'I I'hi iii 5hts
.1. .
\M j uill' bo nearly'a. V Iran In-ui ti ..
> ruliri-ly ft !I \.- m.t unuut. l [lu t''srLI
| | ; I Anew fullatrv juit | u> eje lean ; ""'1" 4tousui Willrtf .s, at the ItAms.l, .
$M4 ) 'ollI..t.1( "Oi' ).I.i. treat, au.l the trgeUblv' way I I. 4 4UMIMM.IU* r* AUlimjH hl4r 'un s.i
I pati-
.I .th..rl I iu. ." r..w. "lll I.trit.! ,1"'. ainlfui irrouu belwifU ll rOi" tiflrw. "I.| .i iI >.E.4tIuUtts.Uk5ythit, \ K lussU.'iUus li.li lilt: rK 1S'.rh5FIn
juts-it C..1115tA.i.usii4ik5 ,
U 114 su& ,
.II 11111& I | Mug 11,1"[ Airy Knuu.I., within lull uiiuUUn -Wenur Ihet"onjiu.riial" of lie orautie lass!. A Ia.ly .>iirwl sue tuisusdl b.uniI usIMh.treslt.r at .j lthiti
") l ; lYu.ax.1.1. nn our ii4Ute The baU ulutx-U ,'.. IA'iust. ISfitr, MilvM rUt fur IhuUudnui I ,5j,54 ( t.., .V aI'Inws4it, as,.
& tt i bet AlL! of the 1'niou II>'|H>|. .\1'1'1).1'Q | 11.t that .hii l' frm 1"t "I I )Iwi.uitl M4.urtiw .4 uiJlLLikK kiliss CiTtu tusk lPs.bsuutlsi5 .
bck '. "CuuituertUr U that ls ] rt'U-braif.1 ( ) .. liver tiI'retkstthtitta.tlufl| jI,
r ( d. UuJ r til s.uuii to
tcU ,1/i I ILI. UtUee, or to J:E.vlt*, It j l'll'ililII110'"tl..t jll .t, lowatu .rj riIutv4 lirk.., l I ust ,Is Pt.q ti.uith.J. K, Wvut. 4iit5lr, isit.iisi,L l'Lr., ,p piti, i ,_ p,,


) I %
.-i-s- -----'

..
--' -
---
-
S
.
---

\ ( )' \ (!fommmfalV ) \ I I 11111 I : I III, lit \Wltlth ,'Its t''l I' .xriltiN' I I I'ltHTi'illnii I ('' ."t Coninillini'M., Ci 'liitn.iiil-'nl, : ,it I .::1.Iil1: \ .\ i iI.rl.I' I I I'IKN ',:U'II". SHIP JLE3Mfl: .

lletxti'pti" mn, mnl I Ivin n't, Im.. I.i.I .h.. |ii'nitil'| ni'tioti of tlir. li'inril ofll 1. .Inly lOll I,, I I. .I. M\: t-tI'Ittil: .:. .\, 'In I'.ml. i miir. I' *. Jnly'.llli, ISN.I. ,

M'('">it l.iv : I IK.' ; *4.>tiitilr.t| *ti. in.lirinnftX '! .Iii. f .r tiiikeii.lltnr, ,I -'Hi-- !; I 1 IN-lEfll-I; ; ,.
) 11"1':1) ,1"1" ) nt "Hre' '\iillli li'ii tittt in. .i'l-' illi tintinixt '- ll.uiril; \ ,,",'llhi. tint I'rr-ipni' MI .*I 1" | I IIHII, lill'tHi"'Ilt' ( _

It/lin. 1'111 Iliimtjih, the "t 11"1. '\irl! ..1! | ) l nut |M-OII-. | | Tim ,uliii.| I'l-i, .i.li'iil. Iitt. t'uiri.. Kit I mil liI. Ii. \ ni", in,1,4.11 ,iltnlln-. I ,ili'tif" *'i'.i.'i 1 I'I \.1"'tsifl,. I I", "1"I. .' .\I'i I:; ", .\ luhi'u-iiui'it' '', liilt, 7Hr -
i'r
I n\I'I'n\II..r : ii. lull* I ikiktif. 'ihiKInlii.tnl I.tl" l.k tutu l.lili., H.l.r. :
; .New
.Vl'l.
I I> Imk
\ MM U. .111.\t I 11, !l" !. 1.I'III .
Mii'ptl' nnr pcojiliI'rniii thr-ir, .|tinilp4.On | lion 11, II..II'r"' ''1'-,. (nilii'X' ttilliInli'linn nr.Non. \ ,' M'hn sit k 'Iii ,mt finln' Ii ,, r, lt I'6 .. I I: I ,, Sninlij', '.. I" 11.11,1 li.ll.V.r .

'I 4 RI'I h'ill:1 the "ecmnt" cmill.iuritlimi I4 I'Mii'Ht. ,.,' xtii Infili'.l, lln, ,"il.I.,. nl 11.1 tni'i'litik' I Inixinir1,1'i'ti t '65., I ti"unit..:" Si I' tSF..t"' / AMeriiirn" ( ',1,1. l.k Limit *>.-iimi'ii.. It;, 'SI l. Ili 1 mm,
v tn II lltm-4, \ )p:
'Neiitti flnrlii, kii'.. lh t lrivfiX '. I. I iMitintnr,
LOOAL .A.rrArnS.: : ,, xxe found, tin- ninii'ix i "1'1' "I 6.11lihi,6 HitI, Xtll.lt \ tli'licllliliil" : : tlolllitlr, ) |p.* l-i.i.l: :1.ll"I.lil'| their :iin.linii.| | \ hl'p, V m 'ttio, r. m ,.."1"1 inti,* 111, i.uil" \I 11111., :1.I. ? I | Am l.k Ailn I-imlI.( XL.rrilt Ml. ll.i.i t- is.
shIll
'Ii I'
.r I mi.I '111.,1. nn, I the rnrnei" ". ol, "1,1.1 li.ui. > |,,ti.i| ."t.r..I"I' 1",1'',) Mr I I I'r.iit: 11",1110.1 I .llii-j l lii''II"ll"J, | XX 1,1.* I..I MI. .lllh.t in.. .,t li-M, Mh' .'r.A 111',isit.5i.'..11.1 si 6. I .ui n..iIJ. rvml mill 1.1 Am innr.*)rhr. I l
Ahullmnl! I Intemleini, ;::111'lvl.l .. his ntltx'" I.II. HI-! ,tllt I,, f.. .. Ill -t.tl( t ix*< tint, I'oiti'.n 11.1, nix.tnliii'iiinllll.lt '..1 iiIIssg: I' 'III''II'i t l'e' I ., ,'rI I. ,liil" I u Slit, I. I '., | | | \ t i in.i.li r.
i'I' '
-J WXU l>KI'\lilMKM.\( I MliSVl; sr1lrF :I: I'\ I .'|'|''', in |tI-itiui.| ( he, I'lle, l "inflltneiil | : \11 it' itln.ii ,| n.iriiiiliiip; ;, \.1| 'lii, -t |nil I tiE 'I'llil'lini'! 'it etillll t Inul.ixtltieh .I in1 1 1 luit. Xtf rln-r "ll I.'0 utung.| :I :,iiii ii: t'i I. %I'\ 2 : ;::\\.I' I I I'hl | .1.1.,111.11'.1.f"u.I..II'\'\ I .." ,i XX li I.l-k XX *, IVinrnr.l, t ,
: I 1" *'
.\ IIMImlMiiv \ '
I' tin' iieil, tint |fitii.liy'| but, oitinnIn "..) np.ilinti.| | (DIP titt it.'l' ut' sill illlifiiil nnilinn not Inn-liliir, xtilli nwiiifnl. I .,,I.'II.lh ili. ,il I rm .hk\. .,"w. .. "I'" ,I CII.. t | : ill 1.1 Icl.iliti' .I l.k .Mm,, I Ilh*. "iHiicti, 7ij. |Iliu|,, n ,

-* lull IIIK ni: llt.Mltr Itii-nlitM' ill* I t\n llMXIhltl' I'M'niit: fAMI I 1,.- ,ll"'II.1 V'li"\, xxnler" iml xi't-l. nt i.tifito "IiI| I l.l.iinl: i i. I. on lit tI list' niolinii.iliili.t'eiitiil, ,, Mnn.r*. t"'11,1"1, ) in li.mk, I.I U) i t.I.'I.ll I..\ i .'" I.I I I | | : ',' "::\ niiliii.ilifo.' .Xtre 10Xini.mk, lull- I.hilt I- ||||| ,

: .\.. ". I I 1 11.111.. lln' Intl.iiiinlilp, imtiifp" nf, HIP btiil.linfi. ,111'1,111.11'; ii',% ,. ., tliinsr, ilintiiiiil'1 I| "'.1 mnl, in.l.le In) 1'.1 1 :. t.'irlilll-ilioti.: thf In-tniiir .. .h.II",.". |I' \.111"| ,I, I 1".1.\, I: i .5i 1 1 sssl..ijltuiul,,., In tin- Frttli A W lilt-i.iirt Irtt, ,m7, >,.

'mi nlil fintiie.? I tin- ioi.t' \\ :i< l.illinu in :, II.IXP iloitp, mnl, tlip t niltili *till minute |, N. mnl.' linml ,'. 0..1.'I I tor 1 'rh. to iinp.li, r, 5% tI.! cnririi,,
i 1",1 t I'litiie XI "ere" ulol't"' 'I rm..re a cli: nrli',1 : I I.M II : i |I'") 11"11. \\4 :N"i luirk Xinni'
Mni'r.miOI.Oiill'AI i ) i I. lnrr.it
I3 : : J UWOIMi..Inly :" ( : Fnirli. 771 1 llniitc*
.' 1 i before, the eiiuine"' (gut, li> XXoik, ; it t .",1 j i ?M.iti'4 \I.111 I |.,|. $"-1I.Itiili4ct'.x.,p. I' I'nniiniitep\ nl the tn.t Iiiii't, itig" ( to Kit ii ,cI I'II "III'1 tt-nrft mt iliein'li'il : II I..t. 'I \ ", I I | | 1.1 >til liill niilfii'i) |.iii-i'| tit I II t II s.ura nml K: 5 kiSS sitiuti.
;) I II I, 1.-:1-11:! : I'l \. xi.nilit I. I I"t., 5 I. i
is rx.il .nit,,* Ink."II ,nt, iln 4IIIHII. ; itti.ni'lit, ii.I null' n l leiv tiiiniiliK In ili-oixn nut,I I Hip HIP 1.,1,1..1, milt i'l ,ilii-:.; ,-ilt. (hut. .""I: ,in,,iki,. i.out. MI.. Pti'1, xi ills, ."t. >. 11.u let. .X cc." i- In I ,. Ih.t! > i<'in iiii'e, I' 555's I: I: I .II,." t ) ( 'I.I.Ull: : ,.

,lime, nt .nil, *,nitl,,n*. llrp ,1"1 tln-y illI iel' .. "n.1 lion .'> I HIP I'titiip" I liiilf I t'iM-l., | "n I' lor'.I.II,111, tIc, i-i 11" lioti.p. Isis Iftl..1 :;'' X.mii l". t to. tin ].1.1 tbiil liiilirtl 'tI I llh.I.I"I". ,. I lu-i. ( I ".... .ll'. fot Mini-, Inlt THi
1'1'11'11lill .1 tit.-i' .h."I, I-ti.' lik /Iinl..I-ikm.'HI, l st.tjl, l.v XV I.
t-r I i TI..I"Iln'"I',1, .1..1 nrti he |11.6.,! ol'l-rlnU'/toll-" I -. I M.ike, i''I..I'1",1| t for, 11'11:1lil. : S I S I S I II",1 I. II :I 111 I ; I'l'1 IV 1. '. tis'r \illi' XX lit it-it, nitli i-t.l'it! ft ii's'S, n titn'i.' Uti ll I n.mi .

1: 1'IIH*, I. i**, := = =.,.W. :.:: *"i" ..1.1I n* I tot.tl, I In. thin Mtip'; ':1 .\\. In-ut'xer I tintiier, .liisl. i..11 on I I i ., hi.'ls, it 'sis .i It.|,e.ut..mnl.,... .\. m MI.1 .-*. II',.' ,' 5.1 I.i.II' I.. Put 1s5', t. \ Ini- us iiltisi'f I Inio1n icI liii,n ii ii.i,, .ILK n n innii, IT.llu .

.:: : .= = ': :; Untiling, '"I.111" *:""..1 Tlip l 1 .1..1( xp.4t..11'| il i | lie M-nl nl ntn-p. ,In :Mili| I ,* I I'lni; tnoxpil Hint' the, t'otiiiuil- I Illl i.iutuis: 6i'u 1"u I |,| In ((12 Itt, sstut..su'l! I Ik II. Iit4, |.iriiij, .'l'u'jI t Nil/Hire. In
.. ,
1110. r% ri. I t1Illtll lll'N.hlfl. '1",1) \f |VN|""'.
,
j-P:; :14:-4 jla i 1 Hit'fully enicreil bi. :?I '" ': .''* .I 1.1,1.1"1', I ,lii I"Iil: till Hip '1'"' ofil.injir ''I lee" I lieIIIHIM'I'I" | | ,il| 'In, tnnko, 11.IO'I'i | > I I. .tl HUM the r "."'. I 1"-1 1111..Ii". I I': I I"I ','' I ) M l I"nllitiin.i. ni u il.i.. will t'i'iisisi ll.l ii||I n lnml.tr..lull In-tMi. timliT, UI.Tl -

: : VI.1 ''f Nil. nitli, ont.i.li-, ::liji'tii-ii'4. Tltf l.nil.l. I I. si"'1'. I"I I lltenri/p; .I' Ihi't. hilt 'think |ifo-ei" | Ii., tlllhI'l liii" Imj ,. ". .\ ,. .1 I II'' I ( In linn, \t ii.I if. lit
.
*. .I Iuiht: :k'.h, :N n 11.01' Filr.l.iir.. I III! oiviieiHii!i: \. ( i tjin., Hell. its.,, milt) ili.ilili'elinii.' nnI fuiniu'ilioii: 1.t' ; lull .ilett j, tin1 buililinx; tinitinrl, liou-e ; nmnxx l I.X. ,li 1..1 t'' ttltil .\ ri-l Miirrl I 1"1..1', I. Ii, I '* nf A I'. ( tin *lnt| I uliussliF) 'i'Silnu-k, '17.1, lirmi"
.1 his ,
..Xll''ll-tn'! .k'.'i; ,II '\S I 11) 11,' .tll'n 1111 \1. ir*. 1,1.10"1 I I iniiillli. lir I'f nriitnit., .
He_ .in.nek' '."it .'kl; ... \\'. ll "0,'.I.lr.,I 'i I'.ntt.tlly; lii.niTil." mnl uiirlli, I beliti-pti1: ]lii's! ."I.) in "'"''11". l.iil.ilinu.? untilifn ,' hii, ", inolion, ,the me'mnl. n.ix_ s lieiny,, I I I ,iii.| I lit i' ,11111" I fi,,111.1.1"1'I | : A f t ',,, rrt, 1,1"1. 1 Ii" JiH4 till m r t.il' Ilif Ilincr mnl .11,11141 |5.'u-t IniiilMT., s'S llhMll'l r--t t *nntt
aim '41I '."I "\\' II P.II" I liimlt., I i .'ir* ,loll.ii4. i iI ) I I. I I I i' II iui ii .51" I I ,'(| lin/.l.in., | iinil, .., ,
Mr. I Xnlc-lnnil. |
I .1.l nf,, nil ;' \ i'.it'ls| I If I liIi) I'l'.iti.) the : liMMii nn 6 tiu'ittuisii. I mnl Nilnili| >tt. -r. tell Itiuiuitu. )
lili'n.'ii '-'I.111 ,,.s II' I"f'( .'Ifl" t l".ir.: : I .. 1101 1.1 I. \ Is-rut I II lIs.su-. .,,,,I I 55... ....... u. ,,,
I 11I.111":111:% :!"I.I.S ,;II ...: ii "i'i' 1 loll I h. I Ilii" xxi; 1111.lonl'li'lit! tin1 Hoik, "I (.nliix, i i.lritllr t |iir.in'il, He.IIT In tsistliti.ztr 1 roI- eh.iiij.'pMr.. 1'r.iix'. It' I l's tlie tnintli-r.

1 hI!,. I,,ItII.'I' 4 I 10: II II 11."." 't-Ir.:I, : i 'mi I""II.r.I'" ,. ,nn.ln.i-,.I "tinM.OIU! .it- 1! : ) Shut tin- Hn.u'il I 't't : lehl|:", Itii: lian-on.! 1.mi II 'n Iliit, t 114 liinr.1tie !, ..5 i.hs'uii. I I .tuu.tu, : I lii' |ul-ussgn| ul'suit nr- i llr Imik, ii.iiiiitni,, ,, n' Hum, Mm LIun, ii .,
tsui's'ui
I' 2 II'iiis
&111" '" :::11.11 I M.I" !"II 11 "p.' '' r. ,11,11 I \I.lil-I'II"'I- 1.1. Xliniml.iiii, M n \\ II',luuuss.tu,
,.li:1I1,11: ::1'1 ."; ,'1 ," I 11.1'' 1 li lliit| hunt, tint.inip; litiilililiu. ,lil.-li to I lie :.11"1 lln' 1.1 I I. sit I .:". : .lif- 1",1 : : MI 6 II. 1"li, ," II :n i* ..-1.1.I .. "".i.I tin) ,I'lnl,. Hint liilitl.liI : i ..,.h.." I 5 .'.1', nliliiiiiliif limu| nil lilt I iMIIllnr. nun ilus.lht5
c h. II ....t. :m'.ij' 'j E: 11 i II.'.' 'I IIt hrlll'lfI. 1 I 1'1 1, ..., .-'. I'hnlel si! lli.lttrlinariiiu 5 I. h..". I u'uii'u I II .
., | Im: 1"1" innilu In tlit' l.i-l li-xt ,Innitli.Vr ,.. liiietil tiuiitritt' (I..5 "'.".) out lln, ) |nir' Moieil nml venmleil Hint t the l'ie-. 'It, | : | : tn rlo.i' llit'il-
,, ill!,' :I.fM" foI: \I i: n "i..si i '...r.i'j'I '| 1",1" \
.' '" I'.il' ; I i: ipt \ liiinlly: !,' kiiuxxnf mix, f.iti-: tlmt "il ii.. it.'lt'i'inineil' on tlii< i -"'. ilenl In-. nml, he I* I.. .'. :atititi's, i".I. Ini nil npnlni| nniir, I .., | nn Miinl.it xx a* I'i'iiil Special Notices.
1' .
: : :. ;: :::. ,: s :: :::::: : I" .:::.: I I I.
:i' ; ;'i : i I iln tiiIl jii.itii.i., In 6 Ilif! ,InUnlulit, Inrcii- I .\I"lhl 11,11"1'1 1 li, i* nl'D\ ni-elxpil, tin- i' iniikp t 11".1 be.) M'ttlenienl IIP inn, xxilli I lulu' li.* pius.situ ii I it 1") 5 II'I ,it-is, I II".., I u Mnxni', xxltli. in-
1""I"III't:1': >1 ; I ii II.' I h'lIr. 111 .1,11
,.,i. h"II," :3" i.' :' II'. i: i 01 IbIN) .Fir. ..111..I"tI li.'l'i-" tin- s ronu.irl, | ul'iiiiiiiilixU \ nlli'tition .' tin- I'M" .iili-nl. ;nml Ii. a,'- \11.lie ,melitletl, I .. ,1* In leilm tlip eom, XX line lli. h 'sill! ,1 I I"I',| Illllil',''', l.'sri I. \.is-i I tin iiiilit l.in. Arrival and Departnre of Mi1.hut
::0. "Si, h'"I'1.: i.si, :. .J II h 11.1111' 1",1,, l.nl, 1 Ii .1 "lh.If.., .. \. .
10.
..1.
Ini Imxu l 1'c'l lion iloiil.l In- ini.finn 1p I ri'iniiiniilratloii
llnHo.iril. nnl
; IPI .1-lai.I.1| I tiMin| tn ,
\ "il.rlhi. "il 11..1 I
:
1I1II'ho') :!". ; a II 11."" i IoiiIt.I.ul lai.1111 I I.HUM I (liii s" I I I.
,, ".1"m'1: q $ ;:. $ \V I,' i..wi' .'",r. il:l.tiinlly' ? net tn.iv, In* r.itiulil, mnl, .IIh. > : ,.1-. i -h'HiM. 1".. W"i p t nl'ilo'Ilieeile i 1""I'llli. ,",1 nlninl 1"1"I 4I'tsI. I usi' I .1 1 I I iinlri'4 ol tint I MM- %

Mitt" '" ,ii'..Ii :: ''..'''II ii .;..i' :<"11111111110 \' II II 4IIN 4I.Ii,' *""I I.ii.l I I. ii..(. I )ii' .'cl..I |H'iiiliy: .' Iliu Km lie inIlirliil ,.1 E,1: I ilisili. tx 1 hiss, list 1"1 iuIrnninimnl '1 In- Hnnril :iiiroxeil| | tin' Lutingui "*'Ul KKIHMJS.An ; '1\,'1. ..ll 1,,". I II\1.,iii' I I ; i iI L. s-i.rite-1 I My ti situ_rlll.ls I n, 11.1 iil.i. ii' sit! )p' XI

!$' 1..111. 2 '.!'ti ,I II ii.I'" rI.flhty., ,. nn (In-ill. .II. t I. only, I ,|""'-lill, ; ; nt I lite ll.iril lin'it.: l'nr tx.. | "-,1 f.ir jtinn-K nn h"I"I11| PiilrrjirNlnif, e-nlnn-il I tmllililunllimneil t lists-i-, 5 I. liupit. I III. I, Jllljr :ltl, IS-4.1. \nlli-n Mjhl Itnlu -itiIl.I: \ ..XIi MII.II

'S I. 1.1.1I1'.1.. : .'<1 '.I!s I: ; II.'.' 1.91' thus', n. XXP *:"I.III! tinMi.lli: I h Iliit, l I I IT.11,' ,utsii, I".,'"' 1"111"1111"i 4 uf t ii i- I' I',) 1,1 :.l. II.r.j"I'\ '"'' ills: L'.l.ll I:jiielii') \\ hile, I huts I Iss's'ts eli iax- \u-t Itu's iii s,.I Ii I I 1'1 li..tl" I tS ? st .tlil>'imril--- < 'itii I 'ii"i.' n I.xi

COTTON.BELT- -BULLETIN.' (.:linn' II iii'ii Ilit-v, ) \\ ill 1 Iii ,fniiulil. i I ol.iliini.: nf 'iiru| : ,'miliiit, ',.!" .".. mnlxtinilil "', 1 I.s:& on Ui.lt' .. \\ liilin, I 'is'.l." ..,111 I .serte uf "|"" '11111,", aii.l |i"> uInliiitm siii,1' ,,' I I.i.ius.s. I's., XII i.. 'l.ii'rul |,nret I* iiiiil Ii Ili-r. mci\-
ti's'
,1.\.1 I \.. .IuI' II._._....... It I. \I. ,nml", if tun' |MIII'|, II iii sli.rp II ill xin. l kii'itt I I llml I Ih.- "'"I"il'| ijI I ik.t'', il".II., :ainoiiiilinn In $1 'i1))1 'nimiml\ I Pus till iiiputlv. Init I'.,., I,\ I I I'', I. I s I i 5.i I tln> Kiri'iiipii'* lii I. I**-l.il In I lis- niil.il,. lit, tin' I'leiilm. I* |i',n.,. il.-..
--- l-iirlint-t.r uiu'.i
----- -- sisi suilg'st mull lii .s.Iu'r
I n u'"i,' .1",1, {I" liiiinlr I lln'x xtill gal :si, I HIP mi.ml: I Inattin' I"al it Im 1".1 1"1 I On liiolion, il i i. niilereil t thai tlie huts, IIP li.l. Iii i5I'i'" ,Ii 'I in .n iinllnij.. .' 1.1,,'I I \ IS.; '. I | lii mil xonr, ilieir |I.tuuuuti| | ,11.i'Hi, a* im rti lu I. lit.Mtrn i.n

luSt' iii' .I-. : .\ \ I III.1., rli.mri'; in "','|''''. I Hip, ,'it-It.lit-, lilliirili'iiilnr : |illl oil ,lull" l-i- I'lit'oitp, tin-, l'IIt,1' :, next ,ml m-t mi'"lit |li'I' .., I In i iiimln.iliaf. i : I X.ilimi 1 |puiiitls'si mil "I .11,1 .Mill" nlliliinei 1.1".r 1,1.,1.I I 1..1", I allt'lilinii In In'I runt' nvi'iit mi DM HUM Ii ilsi.

I "..;:-1.m.' 'I iii.-' ';;;-: Itain-I.il.; I : ''II h" '. ;"".1 I ttnnl'l, Ii",. t ritln-r? 1"1 }-iiill t "I Ine.ikiii.' I HIP l.itt. liiin.elf ,- 11'.1 II "I'-inui'l": .lii-tiie olI'iiiip. \ 1..1.11\ "lin. 1..11.' t'n .Inn .1"".',.I.."'" MO I Is: ,,,., I | 'liii l Iii \ (II'S. iIs'ts'lus..uI, | Arrival and Onparture of Trains.

-. --. ---- -------- .-- I'l'iiiiuiiiii'nl In .linol In lini. iinhnlt. i ., : |,illlii! iinli n..ilion la- ..il.oli'il.nml l 1'JI.V.i I : N. I f slLnkilfiiitl.Coiinlx |H'imi nml lor the .111 of t Ittpntilitp, I ui-k. s I. Ii Ii "' t I % V* t'ilv Tun
\\ -1 tIll" ..19I ; J I I | *liili> Hint, ll Xnni
I iIniwt.tI :'
""II.', ,I..n ,I., ,.b I .'.LiS ." M* i "",11,1.1",1 I ,...1 hi no "",:,)*- ( .11,11', fvnil : ,1 I. A r'nlk.. nr liill, "eentH" I In- it nllhl I'lljjnue. to fur 1 "1 .,., I I. \.. I | ill s'itsi'ts Hit nililii l asssi.s llli- amiII|KI Ills'|| llnilmail.I'liliniii .
I i "" "" Mis, i 'ii I | >
4 \n"h iit-4l, I '91 t1 "I {i'"I I ..I4' I 'I 1 lli< li.l. it* i i" tl". .'ll
I11","" ,'; I ,,', .1" tt liii, Ii ni i'iii-s ( tx il -i''I"j ."It*. 11 tun' I lln.' I II ll,.. Mnrt.'ix l : 'I"H.t.1| ..1... .l.ile iifninl .i I .on, I I'oiinlx, I ,,*s4l.lIilI', Mtlliiett I ; It-mil 1 mnt 'nml 1"tIIJf: ; *eeiiittl I lint, 1 11, .551 4 I. I, I I s' Hi'n liitoi'llii'il, lit Ill UN* in \ S-u oil S limn':

II 11".1."I.Iwin, '. .. r ,i.PI;, i.IPIM ..1..,.1; I tuty., vlnitt tin- in'ii-i-lll" nf inikliiu'niiiviiiX.inii'i l'ili. xtn,* in-lim' tul iiI riliixpIlium "I 1 l.p l 1.1.11..1 I In nn Alliiiiiet" lor eniniii \ :1 tn." 'i. llml 11.11",1..1., ,' ?Mr. \\\hile\ :: :lii.1: i:;: stut.lIiul'.l:; :: :liii::::: :I : I nil | iinilit, | ulmiil 51511 J'llli'Ml I'MIIIIII., ll-.il-.In uS| nit II N.I.IXf i., M. |1.1 i| >I,,,,.*.| M.
,
:\i' S I I.9III., tI I :J i | ( \ I .,ilim. mnl,I I tif HIP lei im I his, II u'ui.s. iusuI' 1 : J II s-il. linn nf lint till 1 rrls u' I'i'iiinIn.lint'H, 5 6 t. | | A's, ,
1 ifll-i.II' tI 1 | | 111"1,1" I' Mij.nlt lorHIP fiiini 11"1 :mnl s |il li-e liini. 11.1"1" I ll'1'1)' / ) Ill P X li.nl" 11"1 isM in- M. t. M
: : : : : I lIst I tl, l, > nf usiisuhssl
;
I'I % .. I-I.t; I I.; :.1.1 |il..ilfil) I joiMI mil 5 II. Nii.'l;5, >*i.l.
!I I! I.uIil:' ,' .11.. I ':!'. I. .1ii .... I .rnviiit',: .. ; \lilt link nr .Ulfiii- 'I .in. "teill'iiii-p. ; :. it.' \_ "i'li.u: .,_ I 1"11,1'1', ,,i "III .Illi. nl'iler" Ill-m. .Hull_ I tin- bill nl.l. : .1,11.1 l I '''II.\li i'sIuls. lin,lit,,;iI r.l Ill ( : Unit Will In' nlivl- <',ni..IIHII'liuii,, il.nh a .H Ii. 4 5.u ir. M.in .
.uuIIpIIiI. lU l.nuli'il nl I tin' | ttillllrun till1 1. I .6, -1 h'" ot I..' I mil ( I 111 PP unit .nil II:.11 A. M. ml I*. M.
j I |i4nH'l'' lil.lrL'K. |1.1. nllemliT" I IIl ml.leil. rain', '.. Innltiieil.I I IA 1.1 laine!' iti-ul lielme .linl' ej n.lli'i I loll nf till tilt I

-- III luiM' I lis's', ii t tlirottn, nn I liP, liri-" I linlion In, 'tin-, hIt nml tli'lieil, | ; 1./ (1",11., lIlt ii nlliil.irili fi.mi oex-j,j r'.inomli': nml, 1. 'Inxehlin I Inn sluilliii'sitiiil i | rnl's islsi4 nil lumimU mil h.-him liHllninil

lure tl, trai.il IVn-n., -,il nlti.'AII, .!liwtt-nliv.tin* t..% i-.l Ihililiiln i'l.I.: : I tempi"r 4.- 11.' '" ol'lwrnlt .ttd tsIlIi'. '''"''1' IliiinU : 1 nnline :niillioiilit'i nml,I il ,il'"I''li'j'| i.iliii.liiiiln.il.) p innu h lii.tiit.1 :iu. 7. : n Imlf In nn iilllilnxll, mnl$ I 11'11. 1'11"1.1..0 INHI'lll Hi &I '\ | I I I I I ',l's'iului'u'i| |MMV t'silly xt I-III I 6 hin I...mill Xiili\| l >lt: Mini i., W in iilni'ii.liiv III,I. ,isis nml I'I-IIHJ.H.I.I Krl.lnio. .1,uui,m,..

M. Xltl.AI IMS.1'TKt. wit* : ami\ Ini.I 'it nut In MI |Ii.i|1'1 I lln'ilrinlI'lilin : 111, n I I.il .1111 I l's'-, lilsist ,," 1.!'tin.I Hie ""'"'.1 i | li.nl this, .lit itijf In-i-l, 11.,1 ailfi.i-.l, | I | I llm IIVIII||,IMI HI t.:ai5 i', M,
.Il. 1111II |
1"'I'I"io'l l I'1.. I 1'1.\ .
I Xim I t, I ?
Minullt ) : ', xtliiili! t i linnit' t Is ,1 i .In A. M. Hit: Ii.ti ii- ihe Inn.11, of l 5a'iuss- tt'l.ui.u! | m n in \. M., mrlt tug MI r,-n-
.- -.-- -_ (1"\'lillIIII, tutu 1II"I'li'I".ili,1"1'" | I liiI: I 1'11 .1"1 ." In i i 'I''lh I' u nx |lilt liuir! ii | n* niuy In' ni'ii'H' ,
nu'i.l.i .liim
llu,inl, uii-t, I linn lit N/III r, H.
-- -- -- I '
:Mr' It. !I. I Ixl.t-rl-i; I niilIius, 1,1.11 'In rri-| ,' IIIIIHllnin,; Itkt'lt. t Hull: t 1". 'IIIP ttnulilli i I.II'"tII',1' i 11915.11'!,| )liit'n.1', ivi4 I'ei"cii\ nml I 1"1.1, I "lo|1, In. I HIP I Ini, .".... I :II"U,' I i.. Initti I I .. ill"j'"II ) I I hiss |lussi'uHi'Ss''l| of tin'I

IP.CHI' Iliu ( '''"1111'1.11'' In Millon.I 1,:IM' -|1",1| ,, ",1.1.,,. tuiitili, 1"'I'i." .I ,mini I i Is lii-lilv, I "liii| | i'ls'ii..i6l.; | '. ,,1'1' ; mi I"'ll", hilole HIP 1"1.11"; i i "n.-lill| In Hitinniili ennp, Sill inlini.j :1111.11.I'"II"'I"" .| i--i'lil. : | ( I I s''slus's'I tmiii'il t'i.It'. nut. Ill lrsis'i I luilnt,u ,, NHI i-.nin.-i-l, iiii.l ni HIIIIIII IMm.imli mi XIInl..5 ..suui'I|nml iiiMih ,

I ImMi. "". ,lall.IJ' l.i't liii' I l'Ih'l, nl'llip I Kin- : ami eniiieil| | xtitlilii-i, In! Int' r ,ili-oln'tlieln tiahlili/ -I li..en.,". il i i. nmieil\ mnl,, j I IIl.ll 6 Inr ti i. tui'ileeiN.insi, | situ'S. Sri Mini Xl.niii't.mi.M nillttAt.K. .

I 'l'isitisiilst; I ll 1 l v li.il, "run lip ,I."' Inllm I p nf in iii!, "r', lip teii nit| lo mill. M','iii",Ii ,I t tli.it-aiI. I |1'1".1,1 | i i. ;" ." -- *" W.lr.I.I..i.I."I| : \W K. I 1 \ ,l. S.; l.m> Sills, 5 n. MXIiTXIltMI, 54usI't| i.
.
Ciil.Viti.:/ ( I", I ,,"II"I.i.1R""III I | "il : itxi.i A is'iy! I' I I' \i\iiiiK I lli'H'l I'auu.s-ssgs r At ml.TIWi .
|
,11.11"11-1" Mill nl" Iii\ il l.'ink nr lr-i'l'tnil'4 .leil 1 liim,, In .I'leri- I Il I iI 1,1111.11 i- I ilh I 1Id, Ii, lln'. 111,11! | hi., '.II"I'j Inr I tin' Hit. Tlll-li'i'i.
Ihe "IIi.I,1
; I'mtlm, ( "III..lal', ) naxnl : ; .11 ilituIss ill i.MH ,
.I "M illiiitn", 'q Our 6 Hox |I'.5'i| \
; "n-crxp.p 11'1' ttuli'ri'nn.Inn: ("..111 liii' lstss"l! tnn- ;I ": t I lln', 1,11'\\; I li.l-, lusts i Iti.-ilin: ; tin..i tthieh, MMlion j pu, itiltil. Ti. 11.1 < : 4tHIIPnnnacnla
I i In..pit I linl-i ii'jain u Snmlni, Ii'.l.iiIi Irilil nml mi 111''lii.i n :"|,|,| I : I nf .l/i/i t / I shill Ct/v
-- --- 11'11 |Iilii'a.' ; I I- li.l 1I.In Innk, In t InnIINIIII'. ::1.11",1"" .li..1| it' itit- \t,,\ si1 mnl -ITI.H.l"il" ; \ I thill .Miiil |.l "- i i1 | 1 and Atlantic Railroad.
\\". I. I'nut I I. HIP 11611 lit'i, l.lgit.'iiI I | ; ) in/ full nine innin. *, ami -him in" ,iltl: iiniiiiiilli'i', ,. H'| | i
Ihll MI-I',I"I'i, iiiilli.il, i j.I.In iniiti' liilion. Iii.: I I""is'sis | |1,51 I litii'I li'-I mnl .liI.I, it- Iii I.li.l nil the. l.ihlp." i ivt ; 1'1',1 J
lot'I he t'liMiit"in" I ill. ill l.nke, |Iii. .111".1. :-i-oie" ill' t HIP In-e nl .In ti-," "'|1"1.' t < .11..1 I ,! l-nkhUdl.-t July I, |IM'i.i.|
-.. III.lint IIi, ,; Hint I ill li-nrlit tin* s till Ilii. .111, I tn.int' lit list' 5 1i11jSi"} ,tlril HIP" hit, h 11.111; Ii its t ; | :.11.111 I less llri'lni'll'ii lii\ hui'is
I iinlik.; I'l.i.. ) 11'i..1 I I IsiS nf (lie "" lub Im hnte HUM, :IIHl'nl', .I.qn: tss ul.sI'i. I iiituict I.is .t. t.:5'I:: ?
I liituii .
I I I lln't li.tt, i'I ft-fit isl ss.t.
seiniiiletl'l 1'01
,
.' I ili.in-r I
--+ S I"T M'i'ii 1 |' nip oipnlt| 'm.ix; 1 I.P.. tip tin\ h.' knott ;: 1I.'t"I'1| ilnly (

FiI I lino nf t'tiiiey mnt |1.11 ink ''ii|,t'iiil.iliini\ I I i 1.'I'.Iul,., MI. I Hiloiiiiiinnili ,.- ("'nil tin" IP" i' >iillii '"fl" jil-l tv n -i'siih.: I hit: t Ihe bill, iii' 'I 11,0"1 1.1.1., Fa'c"II'11' I I'mhliiMini I j 5 lei, llill.II, |ii,- ii':! the)' 111"1" \ so t UI i, tin,li.HI I 'lirin' "'i' | I .' lor, J. II. %'isl- I alt s. i-l5 511-Is Ii 5ii PS t''is ii."iti lii is auisuus.l.P I ,sr
110 11,1\'lll..I..I i'linipil.| but, I.i. I tins IIITI'III| | ninl\ I null) lit\, this lollotl- I IIu 5l'liuius II I 5 I
flanl-t I-\ft | >! II |III a. li'in.oiii-' | 1".1 | is
at lH'" IIH.I.. lire !j lug| iiiti'-'tiu'irniii, :nilI in Ilif; n.iineot ; nt! Iii lIli's nein' .1I.I'. ; I a. lisui'sus,. wi..
Illnli'l', ImnI I" | | 115 ( .
\ HIP | Ia'u l.asiiisiui
it lus.1'iui
.etele .1..1 1,111.1. 5
111 an.\ n 'u ii.IMM! n'Hi 1--1 11: 11'1 to inuio 1 in I lln' II.I"I', | ( Ininblii| Hiat lei tin Ilil"I I /::11110li"I"I', I 1',1., ldl.li.I" ; 1111 "suuiuuiitls'u' : I | II M LM _% l.-Nuuui is'91
t ,
Iliei reti'ltptl! I mi I ,
| iui'tii" ,
( 'llll.llltf.N.I : At I Iho. lli'.t itl.inii t tin' :.'" t Oili'iiii4, ." (CI.,1,I nml, llnii-j-lp{. i S ui I ihe n>f-i I .1.1111| 11'111 I 11' 717 HI Iii 'ulliuus, SiI
I -11" I 1"1. I j 'I InI I 1",1 t l I HUPP (lame, I. \ "' mini' 5' I tiinn i n. I I Ie %Iiu..iisi. 55,5I
I .h"h'I l I rninlt, enke 1",11".i'" I"1., 1.f"r\ I HIP t iiiini'; UI'Irll.\ I L I r'1' i :",1'1,1' 1,1.: | "| ,-.,,11 Ull'jjlle .mil, ,1.1! tI I.4i.iisl. ', tutu lln 1',1| : j jI ( t our 1"11',111.' linn-i-lmil, ti.- ,1Il" ii. It si.ts I
1"1 v. ll.iis-
I' I In p lrintl.I liiu, | hi, : Ili.Ii
) | l.ilTil USI
'I .limntli.y :r.-I I I tin-" mum 6 they ,ery; 1"Iilll" \1.1 I lln,.x (ml lit I HIP liirIt II.IXP, lit 'Hit Ir enmlnetPI ineil" tin i nnliileinii I I he "II tt hen ilmie In 1"'I"'h..III,1 i & .nil mil nl all inleilor, In the i.,.,.mil 'It \ r I lssitisi' 5.5,1II
I ,
I
".nl,, |uin'|, I 1"1'1' flY I into Hoik likr tin- ; ;nll.inl" VfU'imit, ,111 I |1"1.1', | | ,nml, ileir, -.in1." .' ,| |-IIM-| ,| t., (he Honiil bel'oip; |11".1, .I lump laliinnt oii/aiii/aliotn 1 flll.I jll'I1' i I 55. | I'M; ;,s 4 us-u ii SI I ,r--.l5.ti u'sl.su'I, it5u MiSiili
; l. Next, '' tin iiiiiilnii. HI"Ininl, 1 !' ; .
I I
h. | I 5l
> "i..ii | 111 )yet : I t4 ) 'iiI I .6ii.I
1' 11"I..II.r' tlipy XM'i'p, iloln ( | .pit IIP. | ix ill leu .* tin-tinml' : '" \ ,nl. \\.111. 1:11'f.I.I. i ;2 ,rn ilL l..Lv 'Ii I u.ussiuh
'II M.ltli'nl I Ihi'in In nt :t l elit, ;/.1.1 I. nf Nell I Id"'I.' I 1.1110 1"1 I lii' 'In I ) I I I
I
\ --- --- .1. H. \ mnl,, ,1/ 1'.III.II.I. .111".1. I I I I Ifl-l Ill It'iiu .tstI.' 1:5.tI : .
tin fittiinenHHffim I In "' t | I II I. K.ummli': ,
II I + S.------- ; tnainl: :lin tinier. ,ami, tli,i' | ,| .lil-li"'. ol'the I I'i'.li u.. 'Innili- It'l-nll I nlI i lean mil I Hie t | of the %l-4i5ti,' I iiI

A ....tin ". "" "....1 I Ia.a w"! .1..1 I..e .Inr" 'ii'\ i'i'il: .1.1)-. 1".0.s .....s.i.. .. ... ...I I. ,.., '..- .ii.. ,..1 I... ii...... .... I ..,..:.1. ..1 I '. ......'III I 'l" _lt l..i. I I.11111111', ..I .. ill. ttrlo' iitutiuui| | issi'sl| 'I') ,MI .Ivi' | I '5 I I'M' ; ('iH? i.i7ii: im ,ss-.tiuiu IsaI

an.I: killi'il: ;:,I I In;, 'NVxx: "Oili-nm;; ;:, ;; 'l.n|:; I 1 6.116'; : I It'll I'm1 IIIIIIIP l.i-l Mmnl.iy in.n nin 1. .lliril.l.. L'l'lillrlin.n" .. 1.I n;. 11",ilo. toi.r" ".,1,1'ni lear-. I I ; ti'i' ("'minlv.;' .: ';I i:;en-tn.' ;IT.;:, ." ;1"11. I II I..hl'.| ... ..I 1111, 'I the I,; 'm.i ,u.ton' ol' '( heir; :; : i lir.t hIps;: |; j In; IVnarila. ;,: .. I'niMiliniiliMtliill-i. I'l', ;I"ii 5 ,u,lliuiisl i.i1lsv ,. *is'siI 5, -

Till' ttrl'P lti-rolnlllii'.l" : I In I HIP l I IIIIIIIP l linii holieti-l', M'lnH.1 I I 11511.1' )
) | isiii.i
\,) (... "lul In w m II'J in-' ; tit nil ) | i t ili'"I|> ami, 'l.iitlifnllt., ) :.iml; Ilieie tt ill InI I I .untilt,, :h', uilltsti, 11..1..1| |1,1.1., | | mil 111.In rileinliif, / I nml I'.. :1.1111 I | | | Ii |Isist Illt'llU I isi llirsissiii 4 .. iiIlis
:
"liy li'f ili.ni. Iroin 1 I Iliipp I ;ninll.mlili'r 111'1"11| | 1.11. tt UiH,. S"' tu'ut, illi slit-u' I i'SI
1,1.11.1.11
II illi kiiil'i'. NnviM wa'S. 1.01 I ,licit \ : In.I. rrit'w I ,: lii'i-ftt tin Ii. "isui.tS -, ---- -
I ut'1 1 eip. nf tln5,5' j 1"I'.II.lj"1: for '. -
I 1".1..1..1 iiiuv
( 'ii. :u. 1 I. ( .Ji'l,ln.ini.1, I Nn. I I. 1"0 11 | | 111 .11:1. I Il'l I "1-1 11"'I'-111 jll" I Illlll ttlU "|,| | | : I|, ., II II iiilii't al tak.5lii t II
I ,| .' linn hi.i ',,1lr 11,111'.1 5:151: lts-r Jis.-luss I Isa5Its.seruWr.sissu'
'I | noii| ; e\ei
T 11 ho t.i k nf iihii'liiff' HIP rall-ioii theMrtit l'.niil.i| I I'n..N ii. ?'. 11,11 I lii'i'inmii.i: I lln.pCo. 'I | | in \ UK li: MUMIll.i '. .,Im lUalli of Mr h *. I llalltnirk, Ihnugli $ ..h..1 ( I ) live ((5)) mnl, l'.* 5, U lu.t _
ami .iill. .
lnil lli.ll -
nil U.Mllll I.
: 1 K'i'iiInileil. nN-rii| I :... I I txith \) .r.' fount I H.iml. j i ) lie UI. ..11.11jit i I .\ r'I..J.1 i .... .fc4'44 Til* .. H<.4 _-f r>'t> I'linw* 4iinrVflrr sVtti, .' I --
I'lih"I.III. ill I. 'lnil lW s*** ...a.issis. XX ,P nlli'f I HIM| Srr Si4: i5.lul rmiu.hs.Iui.lr. l.iIs l.i'si.Eui
limn haling. 1'1, ...111'.1",1111.' I the I t'nit.| h., !'r nf I the Mrn-hnnt flnft :j jXiixpllie | I Illl.t." linn. .6'lei,., Hint, I lljeni it ill ;ari-r no j li-I u'ul) into hetiiecu, .Inn.' I .em- mnl\ .6/lno, nil /hnip| fI"'I,1,1, expii-eil, rn-t 11ili'i'i 11'1".ill.,1| |, | In 11"1,111" i S ) | lii'i'li Hinlili'il 5.iu -li. kiuit ills 5 5,5 su,

1 I'litiiti ilejiol on Wlliilit I ,I Mt",'1. The ,, lint, I li.iliil-olite' I nut In-t :]''lieu' tiinilile. .for u illi Hie ...'iIit m- | ioininiiiic'| I"r" lir'1 mill" Ii iaiijinliirI | .luI.I'lv"r: | ijliHiiu, ami, \ lull lulpI |,Ir.i.- lor" .. Inml .Nil. I I' li'HM.i'lliilly| 1,11)1.) 4. I' .t SI'. 51. It.
1.1 ,, ,, ,
1'up'dll"'I, I etui lUll iil eicilit I ".ilunl.ix nielli.Tinni iMilieil, nut linn-i.i1 ,I I in-p. tt hit li i I. Ii."i-iniie nil: tti-nlln: r |ui',r- ill i's', I lar-ip i in'lu of 11/11 friemlii, mnlinlinirer II'|m|'Inl rtl-rt. I 10,1, tt | ; I .5 5 Ut lu,,,us I lu'.siii.atittu IS ss-ns 5 it liit Ii 5i.,5 I5 Iisui.
r.iuui "" S.
i I lp.ussuucu.
,, (iili'Mi'pof, hit .eme-ililit ) ( 111'1| i lil. I'i'i'oii'lln'ir' ,1"10.111'| I "' l II. i" ,1.11",1' lull, liii;:, nnloinl:ll. '1'1.I 1. ...le.-, out.iili', ,.1 her I IX. ,""II'.CII'\I'| \ -l.l| I I J a. Iuus ill. 'Spu si,,
1 hlll.I'h' _
\ I'Ioil: ; Ini>.I lo 'fn.ii; I the 1st "'1' lieie. : i *. l'ssistu-unu i Hin Tux, usl 'Sd'Sujliuslsii uilsuliv
xl.ilur tln'ii' ,il" ." h.i. 'been nilt'ii'il HIP lelalili-4. tilmiii Hip lieiivie.l.; l.iilriM) |1"1| |j."i: li.l"' | .
I
I., nllhoii:ih ..11.. II. 'max' | ,ill >|11'1.1,1 10111,111.10" I: | | ( | l I Iniiiti I.. Hie I.i. by t 1"1'1'1'.1 1.1.1 I' ) ., .Inly. :bl, ls.s.1.: 4,51 p.5.5 i I,.., I. .1,55 Ii 4i I 555 Ia.'

linn- |t.o 1,'I iI 81.I'\ ic.t| I Hii., next it *itii'i'ti, tour nl I tlin el, .1"1'lill| |,! ) :ntmany !' III"ull".1. in i.. ,"i"II'I.I"I', .|,ikc4 1 M< nenlili mi'Hit I I Ciiiil| I 1111 "'"II.r! )1,111 |ue.* ttienlllil 1.lli.11 1.1.1) |l.ii' nui-li' \ \ ) uiui. 5 uI IS utiiusuuuui I as 5 ,IsiI
I liii" \ "
II liusuiu

1.il.l.1' .1 Ill. 5 S I lii
.
,'"IIII'III"i, *. .\ I'HI.1' |111.1.1.1.| | |.I.i.-iv' 51 I..I..il. 111.1... nf i I.-. f:n'l 1. I Hi"IIe, |mi|0'| > itonl.l'like ':' -.i//i| ; I'. 1.1: I, U In M-ll'il I It Hot tin jll.ll| I.the Pity ami Inr hii.' nl |IIMII| 11 f f'l | I hs'i L n-ia nnlnri'il I In -5 Sr ii Si t.uss IS ,,5'l.uiull.sI. ., iliI : Slit

IIV"' Ih'I'II.1.11! .1\11: lii..kit'*. ,.iml 'Lln'nii'l'li' "'I ,lit ,ii 11.111 the ( "-in- ;' 11'In kll'iit"' Illl-oll 110 li. II Ihiln .iii.I| tol, .111.1 hid-, ttii'.,, I I" oil ill ihoo" ">e a t-luars.' h'I' of p Ihiii ...tillll ttoin.in." Illnlinil' 1 ii "'1"111'1'1,1.| |' | in Ilin-t' run-, I 5 I :'Ii 55 lus l'uiiiss'i.-uiluss li.iliu re' Is I Si suul,5ti.Siu

Ii 6.6' li'ltl alive I I l 1 x I In1 I 1I.iIMI.I."I., | | ..I .I: ,.u, I! iitlit'p. uml > '. liH-.il iu lii- .nil. l iillml: | | ..,-. t the |,| | u ". [ lliinljitilt, t 111\\illl: I ill ri_ |"i-e| inI I Hi x'n i lin'4. nhill"'OfIRI| l nlline- Hill "I \V. I. I ''lli.. t ; ( | 6 iHliluy nl'li-r ilulf %u.S li'rt UsslIuiuu,

6 I'M inn III 6 tin"Heel lily '\\1. 1'"I'lil, ; tininiiliiiiilit' oil i]; in.iile. 1'11. all"i"II"II en.Pi-1!;mix tlilb-iei ,..oinioii.| ; Kiltyhllll ll'1\ Lively, IiI' ami\ i I".r I... .I'liiHil, lnni-,1' NII. IS. t'4. ; xtinilil liitriMliiiii nn, 'Ihrnnuli I'lillniiiii, lii'i| N.-w lirl.-ii 1,1"IIV.IHII

-----S ; -,---_ I It u. in.lU' lint $"', i1sis'tit| si' u inn-l iloli .- 4 *- I-I I I"U"I', mnl .|imhllc'| eon- ..".)..llleIIII" ni hem-til In 1"1..1,1; (..Hi. I In lint ssssi'.s.is-iut, tit in.ikiiiif Inn, "in1 t'liiiiui., In liii'h

l.ilmrer: \('It' |liii t 101..1 "te-lenl.ii I ; lll'lil, $ M'-i'liu.lj| I Dill') .ll":lint' Ih..I". I .\ 1\.I ly j In tie .11 i mm, ,; Ion' -'until in / .l.Iii'tl.luu mit.iibt. ItcUlngr ill be ini tl Im innurii" "tvllh I 114 I III.it we .111.1 I I nee Hill nl'I I 1111 \ 4 'ni-, | Iii I lor HIII |hi.'uu.'hht||I iiiiiinl.Nittiirk._ Iliiliiiuiii. >, XX ii.lilinitiiii rinlii. tt.tutii,

..-:,111 I ii II fly 6 llipilcbii.about[ I tin* slli.'l I I It.llip 'lit /t' ""!,' of '' r.\ipii'p.| 1'1'1 front "I the \I'I.III.IOI.h' : I i tlnlj'eil, iu. liolb ol!lln'.e' |",,'kit. 11"1 her .'''I'llllilll"I Ill) .rit4 ... 6 the .1.In"II'I')', Im s auil.s's| | | | ,, I | | s'iiiuihuluuuli..t| Tlif, K..ll, ,I lli-iiuli, I irmii. fri.iu' IViiMi.Im'k4i.iit i ii.

..1 I II...ll.\I Iii: I rii.sil ileHil.| Thl'l I inirv ttu* 111,111 ain't :mni' mnl, ii. l>i't ,, MonIif I.i-i. ix hen'.I mini ,eil sit i"1 "I, I'ihit' ,littue.l. 11.1. iii.tuu'i'.I| | nil the I ;; lilo I'. I'niiip ""I r''Xi'ah'il" \ inmiiit' I 11.1"1.,11..1.1) | Sushi 'i'iui.Is'u's ttilli Xill.HiS I illf. Xi t u ill li II).'it'li

JiH.k. I iI. I $6,lnrl toivanl: I* I tl"* ii'owjlion ', II 6' L-unM HP lli.iukt'il our' li.ilor., inHie tin- N'.ixal.\ Ueite, | ithili) ., Imt ii. I 'Ihe I.n' e 1 ill be Mill '1"'Ili'l I I. i leu.A. /1..1 X""I"| i.I "' | "| I | li'mil| I xvu. 6555 lui'i'ui (.onto, cit rt'iiiii.ii, ., | A nil |i,, m.in .
I I rrlv XI i| ii ,
I of :llllllol'IHI l.nil.linx- I 1'1' ni'llif I t'ouiiUHiAL: I lor; I his, \u. 1".lt'llh,1 niii-nf lii, < .1'.'" nl.lii.i.. lrl.l .. ol! I Hie I I'lii..!.'. ., reicill.t: t Inl Ii, \.''U a* Ihe. I.n' I U tan IH (jalhei-i'il; I'm' 1",1'I /11" 1'lh'I lir. | Mill,ni, uIJMII' 7 uPS ,|lu. m.in.

I"' .",,|\lil.IIi.ll.| : l tin''if.| ; lln- 1"1 I'. .6 rij.14'll| | nf lii. 1"111. nml mill' In il I I .IIP, tli.lt Hit le tt ill be 'Ho tuNis III lowaiii'c. I the xt l.tn-mif ru'l.i ti"* uieilaiuetltin i 111..f\ I'nl.li., I In | I for .1 is,su5) I lH.s.1, rt-ail \rrltoitt l'i'iiHni',1 1 II:1,1 Ii. in.. 5
Aii-r' IVeloral, Invariably, | if l"s.-ii-sigi'rs li'iitiiitr XI Itiin In tin'
I'elieU': .,*mnl rherr.1'iiIliil; inii l'-. i'nn.iiliiitinumnl '| |lsiili9C' "I" ,". I'ln'i'i.. 11'I\ tn t H Iii' ...iil'n.ini| of |1".1..11| :" \ill"I I >|ta "iL ,! biw/c 1\1 I lmH'' | 51111| 'Si'lll'il, nr llnotij'li ununiunu null Iril I | it I'I. i I I uinl ini'min nun- |i''r I''ui.si.-u.ls tt ill I litku Ilin inilf I u Kv.ri'i.4III : ninrii.Inn |

I ii hoi.iiii"/eolith.1 Tiy ii. I, tiger, Inr I Iliu I'i'll4i'iii4 t t'u WUI'III I I t... 11'1( : uml' Hie inei.i inn lit ,ul'lliu, .tarn Ililt I- *.... ,miiiic, fun on M.nul.IV Hiit.it 'tutu' ....1..1.1.| Iny iH'fmi1,. our / Hill, nl I h.: K:. .lin.lv/ ." I I M5M II. III.
| : : .. .. _. ,. ,. *,, I l.nif mnl! Ailjtniii, l-\irt: | lralttriiii ilnilv,
I .r IH..I..I_ u.l..u.l v..b I
*
I"" xtitli | I Ittill. - rtr.nh'i4 fuller liu'uilara llm ... ... .
-- -- I it l.i1 II "'"" ." '1 I lii'lllly (g.w.; ,11 n' .. ijJ'V .. '111' : /hat' fr outeriiiml : : 5551'g is'5U''l''l'5'' OP .tllll.ilt Ai'i-iiiinn 55 I,,., illltr' I't"i |5'S Mnilllt. -

t ".I".I: 'r'"lell( ; I 1'.1.1" !,.h I Ill t's' : Tin.11 1 i'l inloieil, rili/eii I'AI' | I Ill I \ ) 111:11,111: puvt ". i \ Inner life of-A.lclo. I ILillnmrk.I ui'h-ieil; ; |,aiil; I HI I ion il.'lVi ri'il I till llAIDtJtttll llltlltt! ,
I : XV II. I ,, .
li'hi'tti'it ilio nlil ni'ili'f nf l'u'lin.iiti'r4ii'iii'ril I \U'fMiP" 11.111 Isi II"I llnil: HIP Imiiiviijvtvt'il ","laill.ll: ,aniiii.il; iu '|"... is'H|| iilieuin 'I 11. !"I.111; I,1 em l pel li-l ".Ve.- Hill "l' I'. i h.: P lie) lor i \ I "f .1 iit', Ingl'llii'l V Ir 'III Irs I'l*Kt. uii.1 Itt'ii., *iit't.IVn.uioU'iiiiil .Ili-n.| rn \4l.

. : Key; I..I.IIIII i 'Iliu I |.n) 1\lt /llit'ir li'il I inn' i..1 ,,1"1" IP!* I kin./ I .. Huniaiiiilr i nmlilion -(nil 1 *cl. imti 1,11"/II.Ilill: | Million'N'or. : I I': U'TI., ... I\ rim-woiiHN.: .biHiln, .'!lh) f j 'lit, .,.'..' ,| rrrillilii ltnllrnitTl.

.. IHI-I.I! ." .1.1' to | bi: ii|1iiijii. nf Hit* inatkinj.'Hut "IVn.inol.i" ; ua4tlip \Il'i\ \ ix ills tin iimlei '"Imnliii'llril a* MHIIIa I I.i |I''II'| til.: ..", I'n U 'he .l.iiain| ,. ..1.11."I.. !.. iiliiiltI Hill sit' .1. II. i.I: .I 11..1 1 ; '. l Nd linLiiii, on .
have HUM IHtlN*
.Ixiiii.iiiiinu. l ollri-y, ¨ tlirn.liny Hie ti".I| low I .lh .i/i in I In' it oi lii" mnl I i iHP I 110' I'rani" unik IX.IM i lilt i'ii'il uitr! 'I \'ern I I'mNnr 1.1 Al.ilnnU, 'l.lmlerinan I llu.I I I Ilio I..u IUI'.I.. 'II.il'.1, '"' leulll'mii |1'1 1"11.*I lug uui gaus 111 ..11",1'' I I lit I.nor nI'lit'ii.i I 6. Is rths i's ul l's'ui.is-uhst n'inilini, *. 15:5:III t tl

,'II.II.llhc I HvinliT'iif. all rig i.li'ii'it |II>IMIn. ..'" I tliem ami I lln.il'. Itirinl.liero \. I mill, m-if lli'.li, h"I..i".i."o) t("r111|..urI r"11' I 'i iii ; N'or 1.1 Minlet.I IIli'Si| liis'luiI nl thus |hM'i'ui I i. ."kill I I I ami In- 41.'ill I ', nnh.leil\ |miil. i I snail rt'lVrri'i) Iwi k |Ariln.19'ietut'ir Mills li'tt 151115 11:51: 4 IIi M.

li'lli'i.I In | lalli|i.iiiii. Thl. \ill 'I,,ter- I 01... | lia, ." ll ,'r.I.. It- "|.''''.|I. finn; .1| t I.mil 'I I 1..1.1-. ". \ M 4 I'm/ ; Ur .hil| Mar nl &i 1'sitl.i..I till .i ugh| kir. |.'.|. ". :'I' he) $'|1.11"1'.11. l'cn l l lesbu"* J.Juus- t fFeosacola

I.'it-vrryvorioii-.lv xv it li I Iliu rii-lt li.irxi.U ami "",nun nt, Innl iu tlli-i-t' : but aftertioikin S r'lii'.liiui'l: \\ ..1,.. h Cm: : P.r 1.1 'l.u i i'ii.-e. are I" .ha|>c ol lonml iarliiil.li>>. ru'uuui,)\1".111.1.111".1.) I ullt'ri'il I hues lolloiv-
No-v ,ul-.rll .ItjlI-I: iu ul I I'.. I I lilo lin .. in iliatneler suit\ u.i U im ..
"
xtliicli I tin* liii tt'Ey im'ii limo ""'"'1 .., i ll.u Hitler llnif I niilh., "".1 \\Vlili\ l.'io: : hp 1.1 Malihle.. "11. ." "I'ay 1.1 for June. | l ii'Miliiliiiiiii I : -
L'ucV.Vr. ; lualig.) The) aru" li"I\ it ii it laid. ) ..i'. I liiolesale Nartet
| I'IOMI: I lln> rniiulrx al Iji, 'c. tel 1 making i nn "\1"11 I In uisi| I., IIIIMlln : -, I ll.ivnnii.i 11.1 Minini'a, W.illlI,; li .."1..1..1.11. t-liitk I Into' u llm' .''la.; I". r.\II.I.: \ ) 'IM-IIIK ; \ I t nliili'il its, Ai-I In
11..1.
-SI \ hato lii'iinl" niim.ionfon.l, | ,linli'nmt'riiiii I ;' nii-.in.il: nit tier 1"1111: II'."', ami Atii-l 1,1 h 11. I iii tii'siYSsi-IuL', .I..il., M. mnl mount Inlo llm air like oi.len-il" |hiss,1.I |. IOn I | | | I nf I llm tllv nf I't-n-
I .
I luinlii'.. I II"ul"l. I'tirifi st H''itl.irlv I.t I lntr/1* llniu XX h"UJlllj -
1'1.1. la..II""t.r "Ie. "' tin tonlilnioillili nl | t.51,iii. I Ilii' 1:1: i in l l h!. ,itt I ii":in.l.iiv, ITI 1 hi.tn.iNine iu all. %V hiss I Ihel "leaih the hijilmi>l lji I innlion, I HIP -.ni-ci$ I I I : h'shi' I 1,1'Ki.laliui'iif siut.' tuusuu'ui',
t hniUun.l 1 \ unU at I'niou | i'iiit| Mint' *, ; ; : I i 6 ihei' l.ni.I, \ I I | .117.1 I of t his |inli-
; 'I 11." m.I. r .nn ( ;o-ni-ul" i IIIMT| i ) less : .t
I..i.u. .11 t
I Miijfcon I C
.I tinIn. ; \ tlriter iu ( his |
this al.irin, in -'ol'lu'i'. Il i till1 i nn' .. i""I'I. ,
< I l
1.1.11" l Iliv
Ifrni4 I
U.iilnul, 1..1 I ) liy nlI ie s.f I
i iiS I l : i ino | | lual. I | -
1'4r"I'I W.Idll; -1111- ..- 51.1. : right uinl |nnHr .Ili-tt Hit' .lUini IH- li.imli ". tinmliiu| \ 'lhi ""Ii,',, pally' ;, llamillon, iu |"'|1,11"1.: ,- 1.,1. f l.lll.lj ; U nl "li"I"I.al"r.| ami ""u." ,'.l"IuI.Ipi |I.r..f| t II'I book .| | | I '* of t* lull I I'* L scull u lllll, t-utEf{
"il
I'ou )ul'WUnU\: gh.jII' jln* lit'II, ...llhalll t ,," UP. tit ie .nli-eiiii-nlli| .......leil. :ami "--1'- j 1"1"11:.1 ss.i I 1'lg.lol| iiiiur, -|..kiit I "'1.11.kcct" | it ujii ii lit, i OIIIP fcloti I II. ) boui.l (loill\I"I') .1.1 i 11, li'ifilril tilt llm > Lul II, l.ll tIM \li lUX.

.\ t \t-'''.1." 6 Irmii \ill lea,',' I theriiinii ,'ullill.i "1'iiitf enniitfh to iintitr IIII l il.it liil'iiiiig m r.ii n eil II lieloie'. hi., ll.innmil I.,,I" our I.i.i \:u. ru', .'il.II.11",1".1 by |.iehih-nt, ailili/ihiH, l cal st lh. i.ijlili, nf IheriH the |x-o.ln| iu ):...4inb.t! | lit hiss ut' nitiil Hut& I U.si.siu-si r4in*I t.'vi.9ti.tHV47.uu. ,S'u.i-s l*. fiiil V.51'i'.i '.!fill- u ScMc&.s5
I Iii' Inil'tri'iit: illi-lil l Iii ist tin* |I.' t-. / Xiluiilii! amile.M'l. \ kit' I nit nut I.5iii 'l.i.I"I'| t I I |' lid| luwril, I li-jui-
I'leniiii | .l.tlH I I b '
I 1411 lit
I" 'v Ii's's.
I I li' il nl !l iiililii'am) Inr tintirp ilr.lillni'iil In 11"1' 1.1111..1 | : N -i VI t.15.iai I kit* tU,
|l" :
!0'.1 'ITllr..II" ( | an.l .alle.1 1 ., |Iii .ul ", it.. :ami i.ixI "'I"I''lmi ami I. el4" a I .I S lu.I.Iteuliso.< iii| ||liii ,. s1.iitJl.uS
| | I.et-n-enl I |{ | ; fl ifl 5,59, h.p It! ft. 'oltuit //f l-li. L
t"iuliui ,
.1 ii,I' I'l, 1 Kir I II. I I I'lttaril.: ih-Irnl: I in't.| "."6 leisuilil "' 'I.| nisuallip I.I I. IIit.I-I.I. j am ilm! kit. Minn I .,. katoti*, ii liii) 1".1 ,1".1.I I i uu uilj.I I ttlliill iMilliU WITH rum I.ION*. 1.

r ;nn T 1liilr-li l )I'lli.: ).'.uu for' rmimlliii \ .IMI kepi" up, fir I litu nr I I..'" li.nirmitiiiily l I. : ." ", ol.iite iloll"ir. en.h. I Hit.I I' 'I I lMoinM'4 I Iu tU| ..,,"li".II.I t I | tal 1 oiuf artt .1 l4iant'a'| i.uui ia's I iu OiiintalI iii motion, M.-.CI-, I I I I | by uiiil i-ily for I Hit IIXltiN. i 1. er .i.i. luitll, ikur nil

| t..I; ; .1"i.1| ,'ul.1 1.I.III 'Ie.| lint annotin in Ilif riitiiu.. intu.11 I lln-t_ "'",'olliileie.l 4 I an- lining; \ell. mm l.ill "I'| \ J.il" I I.eioliiiiie, ll 1,11, MIIIII 1.1.."ML.r .Ii.',.. Hfin 11./.i.I'I.| | | ,'tuSU.. | | | | tuiirttt| Illlllll4 111 .ub'. |IHKI >li.ul.-r., | w. ,liy Mill .i..k'| .
suitli
lieiil nl. u ilii ;, : '. ami tteir iniu.li-- armiml. i lu I ill|. I tlm ,' i 10 "' \ I I u IM IIIK Utiit-il I In iliI t5't,4li5. iI5 iil.Suri. P'V4sI 35515155'
|1.I.', 1",111'( '''''' IAI i-irrt I.h p\lrt'iup.I I' in,'.'" .i' I I" "'11 tiil inn to.liniiiii I | I ) 1"1, 111'.t 1 n *nlull'iu I .. I Hie "Ij. I I | I i.l I Iliu Aljliuinu mnl llu li.iiii I 11.4 M4tflH'ltit tiivaklM l itcllIM tI
lily mil nter hi u M4inr. The 'lioanl ( I ,. ncler fcilin I I i.lt..I. I ink I7.'. '.( .' /4l| ItI. r\ I.IIIKI
\ I I I" llie, I lu.tI o I lioll the M- I (
"iIll : ,0".11 |
i hIs 1".1"1
In ut
| kntiMii
1..I.I.
Ili.wi 6 ni'iet-ary now .
1111"14 : 111'dl Jn.t bolt I ..i"lul., li"n'. ale its aI fi I". itt I'UU114.. s M lll.mi, MI4-M I l..itiiiS
.i. Vnllll Illllil fl'o.l. lime tin. ami / onKr .l.ar |.ih.l. ,I.i until. ) all I te.Mhhit tletl .-, I luei'lilitf. Ji. lmlr! .I..i.1 I .annul |" '|>n', : tt 11"1' I ii'i iiiiiinl I line, nl' ( l |I.u-n,4, iiii'lc ami i run 1".1"1| | slii-ll-i. I y
N.li.I I 'iiil ".. Iroin 11.. I U M-jr-' I Iii4t. I t-t ai'iiiiniili-ltiil' 1 hit I Iln,, I iug..r ; .'., al liott ." I..H''.Iil. 1.,1. I inh !iue.s mi .I......110 I |irn41.pit\ jl am) ineil I i a. lo burl "II. |I'ro- I.t I ''11,,.I.i. alittii r. s I '. Si4iVh1/ &y Iht ll'inn t,sIu'g. llm .r-MUitt. luruua tIJ.s'stsisusurs .
.
Iiiii I ,' lo I 1-ljn.l, a. limy tt ill not be4ll" / lUll, art nu/leii. I | | I ; { 5 I'llij ul 1'emilruln. I
: nl.l ill I. di.ir..l .:.1' i' ut a ri'i-t foiitinii4ii.-e only t.I\- Ii.I ---- .II' "1,11| 5 |.I.'r11. | ..111.1.,1. .I'H.1 No. I 1..1'.1.1 l's' .iltnu.Iri.li 5 5MW, sjau2s. siilsi.tt

.. u ill I .1.1.'"., .nun I.... I lit kilIroin l.a. ....iifi.j... ".,,1.1.... lali !?...L I Ia'.sit... I 1:11..11: I l4ul"inl(I liiMnl; I lenil.l.ir.: tt itt \ i.l I. '"" into IM'II. ., .1.11/,barbarian' .'m.. .In. elt-ry. .L. .Il..I.IIH! i'i| llm iinl, Mitf 1 ; l'-ui.) .t ttiasuuu'y Inr I t' I.-!'.; i..u..s.iL'.is.ili| ; 'ialJ..iqC
nuii'i bn art- aiiratiivv amiiiileri'linx I sue IU llllllllllllll- l. 'i 3.sis
i ;nnli'--i'iii'l t ,il "'.'. i : : ; ;; ; ;--I i-. I Ia. 'h.'lial'teI. Iinl.I their; j Hit' --- 4 4'I ii4) If Ii I I '::1 II. l u IIII M.u4H. ; Hitiu'W ;
.
jjj' I ; 11" it I flU>| IU'llll lllL'I "-U* Ill4l. Illl I 6 /.11"1. lit I inniol.; of li lloK filer Jl IJIMIliaXe ( I ami I sit. noilli I "',.IIM.- ) 1.:1 or lint (lour.I ISIs-uS .I/ U'Mn-| isnllill. li;

,IfiillkHr: 1"". ..Klltlji'flOll l>> 1..111..* liolll ,Illlll I .il *..i.' I IUII.I. 'I 11.i. oi "r.";/.I i.iis i I'* !' Illi".. .':"I."! mil tin* .HIM I nf'l | Mubili* ''t"/i''r.| I I t'uiltr, \lr.K.: .1.Vll I I Inltliul I linirnt| p !ill..-, liof ti'u'M fl-.uu, 'juis.fl..nw4il I twit I ; /;'...slS.iir.uuu t:
I ':1.: "." .\ T'Ktxt*. I llit'riU iiii 09faM''I.l x. I Hii .iIi, "I.IUIU'I, run i in-/i&(.iitlt au'l' hi.i. ;uIi i'ah luoic ': .i.i tiillurr I *. "' c.iis Iii we I llu-in ) %'e 1..1..1.11| I I H.. anuiiul, nf I lhe., Alt. It. Woll 'a* u4. ;I Iu | iiiuml I lltiil 5 llm It-ruu Unlit ili ) in.ll. eni u Itii, .. .lt.4is
Tll..l4 h I 'iiLEii4. Ili4ii iliatul4tMi l l nuti.Ur | \ .Isiuiar| lirr-tioik. ami iu lux t I. I, I |, | ttilli it. .'si-Iy It i1 it.lst ls4 siiisali.t lS
I Ikui'l tin it it. etell j lummnnwilli u..III .
uii
p t'Ii. --- )'III" i ..,1- j 11..tit\ awl niwiiijari.uml\ llm oUnvl | l | Shut 4t.l .%it'us'iiu') ,',l._. 45i, K4 tinI mt uliurIJ S
I iliti, ------.S inj; 4it-iniii.ilion. ami itilialion. | | [ auiuiviiii'iit lovtiiK M'ole Jit."' :It i, I tut i, W44 tilt.'l h : i'-is.I', a;,. e u. lli-.s >H -i dw'w.ii'. .
[ i-l .1..1 Iml l I.u..r ''"n ll'luUIUtllillt'il. : 1111t l of I lr.1 ol 1.hl. l.nniirt for "I | | I I: I.t. 4111 h I'llll-r rtr,4|
... ,. l mil I t Mat l it euiiliniinIn I. ill I I.e Mush of ( Hitin44 11 In .1 lo
ul
\ |1.1.| i it* ".. > l.KTIKU: : FUOV1 lu.II'III..il'| &. /-.fit ami en-i job. .t'i Shut ) i* au i.h.lMiSiSlity| | In tint rity V K.alt.M.

$ .\ I II"I ..it' .. I."I.I..1,4.1..4.i. t'.M., f'uuttatrruil-- J"I I' it row .'hl.r"'I| | 'r IIi il .h ill 1.o"c U>- I \.I",. 'inu' me inalkvl\ bir'U, amilyniit :, a ,I-"I.| )'. I 'IU't uiuu of iiiirI iiMLc Htoiitrn I wili) \ | | I nrf lln full IM'Sutlhts siiiuMiitiit. kI
Illl ...1 hilt 1.11111111 Uuil'! ( this >tibS i i-iom nfti,| l5 .
lie UmlKII.I.III 111t. other bix4iii/aliuuiu. mini nf 4la.sir| lite | fr's E tltnifv IMI.'Si: lair Itu5t'silisiuia.il
t
-I..t... Hut littit' I. tin-way of'tit1 I Im. |*>-'"I li- .-- I firmluni4t l 1/11 xoia.il I, ar.I men or II.dl s lit4t'l .tu'i-s'ru.Ssl, l5.Slhl ru*

IK-IIIIiiil \ tin.|":i'l rut, the ilull j : Ii elI 11"" ii. < tu In "oik aiiil.1.01'/ | ': troll. |"ite tit ihl i al llm J4tiani.i.| 'ill lln- issu.lu'u'laiuliiag 5555$ sscaiiutstsel l'd t.i*;. )stliuW .l.uuli.-I l5q
:
tUat I. i.t.-r limit l.\utiul It. III il '-' uml mi nili< i l U. i'h-.ers' Him ultlmi
I ill. .ii l-u'l Ih ra Imul & \ )1.I \ liicwuik ? MiuiM sure alliail rush III* K'.ulll'i. r.ulnlu, 'Zst'S'V'.j..i.va
ili-411-e nirtiU'l ttailiii' .1
rilicteillo oiiifxlint I :; I L .
inoiiolony' I's.--- lus.'tt.ttL5l5il.Oitt't
i iI3. IaI..u .\ '''MII by tliuainiof "'"'1.)' d. I t. "t. "I I lit' rs'.i' 1st|" iriii l I I | i4.liv.l ai r. \V. A. .Vntj.aTV.HMii; |
: I ailil' |u'u {( ; I.
it u materially :
largfii
iiu.4a, lsiti'iiu
.. h.x. l |ii-4| .uut little MM ijltUuie rouii-l! f.. ,'j.iliiiu1'| Job*. Iliu rt-.nll .1,1. very : 4 $ ;
X SIir. I ft. s..t .k I". I
I
I.I.M- .n't
a liile work M'
t.
w.ii. II al Hi 1.Iilo. I Ui the / flit |,jilnf t u II t,.' lounlry fi.v i.si.uti- it, t545.tsl, .'lupl.iM.v4Lisl
1.114.| | sI.sI1lw l'l i kttkli Ili *. wliiili "Hi Hi-II alli-mU'il! amiiu 01.f tour OH n i-Hoit4 .11| ii4'linx. i rnril'U. WI.r".1 I uI.'. i't" $t.tluss.tisu.: ii.uk.iI'is *
mill kill.I,
lieu on \.ul.iy| l Iss..t >4 "i'.aluuctiaii. | '* 4 Olli-ri'll the lul-!
tilt m. ju.l *c Ii t I'1'- '<. Which IIo luajotily l'drlill'II..I.1' \ rumor' .1".1 i I.ali,/ |.aul.UK .-.. I.' itt M xmjli4 Hlnll. HID "I'aik, nr II 1 t, tl i ss..wtt.tui..Ii.s.l.-c, _! Bl.i'k& betsiitile.

('1.1.-i .. .lk I 'hii.l.M SI. ) iii'. uf inu'xint tujn mi-iil i1..I..I I. ""I.i ijflil 111.u1 1"Iuli./ .;..4 i 16.I 11"1"\ .ui..< i*' taki.n ut'l. -. .I.rl : 'I lies .ul.I.I..I..t| | | | I ttlii.li tt 4i *.|nitnl( lib |t.i-i. .4rd-iwIIUI4U ., i4ra. ..tusartt'uu1'4.'ust |!. J ?
; ) 1.III.i Ibsistlui.uN. s'iutii lullk
| | ?
'i. ul 'I motion.aiiil I of Hirm atiiiiiiii Ml
-0- '-...... !......,.'.. .t.. 6.. .,1..1..1./._ !.;.... _MI..I. I ir taw. 1,1 .il it I .\ h..'II IT! HI '. .." 111.li.". lau.l ruM If.l. Iii | : | i|. Illllk $'i..stul. pu, t U l IM.lftlil. rm $i..p P xI..i
.n.4l.lllf.Mk tlI 'I 114I'lllllW ,IIIK ... n' l l.p niut' it.i.... I'I ... -- -- IIIK Huv.uI II4IMI-.I. (/1' % $tItI.ls.I I willi Mi.I.4HI4' SI. '\ > Etiii, IMIUV tust| litiu.1ar4 l sii.t V, *tJewtss
i. '1.1.1 Ii4tr .IIM rilit'il\ l.iPifi'liili iSllfl'ax ell alienl.'il f by i &,-.lul'l4.li' '! 1"0"0'1 II! 1 4I1I1 'l.>Vtl''S"ll"4< *.l the/ \ ( \\ll\l.lHtt. I the f 41-1 ill lisp l-m : | I
IS. l Mi.' ( .fiin ( 4
.IAIII..1 ;
IIII.u11. > $
-, ."I''t.| | I ini-.I f'1.1.1/ XVa-liinif-; lUu.er, but mi mueli i'i'l I IIC ..i.l'for A mtutt fc-r (MMitiulvMiMiry ,,1. ; Ys'.t"u A. .M-rriU ->. -<4 55 t t* W M,
!. A frauii nl Ihi-i i Oiw .,1 tin .t uf liartfr ... I- (rti.l" MMIUiU **' .,
I. [mint UU I IlifV |I.I.I.IbAI"I'.I. ,, .IA.\y |m--v4 iJ.Wil.l" 414.1 I Mt.A u. \ I | | fV.t *ITII l4UUt'U
I
.. .\. I:..U...II..I'.t.II 01. I 11' t .Ii.1; .rm. I he )bt-anlei| .,. II.i.1 j' brnkiti, in.|ihn.enl .& klhe/ unfxilii-i '' win L I I.aI. H lium-fi'". watiloiu, ulyhi' ;I II ,I bf t l.I'rrtrui hiss l.inini.nitlt. ,. U :, 1 it 155'Iitl| iiinnnlt- u_ l.t,*riv MsuoicIil.si., u* m iU4liU., *';t-rol wlK ***'.**,* Ikr4.Ml4, f 5'tiitui.
u-tvjr
re4.he.l hi-re I | |
.1, itf tin- .. ( ... .\ III 6 illi rejiorl Halt. IH4II uU.nl 6 t tlir hej'l *1 ist.ui.t lining :t til I In.Cure l4t I. I lie i lining I ".I' hor-e. .. luiI. itsil flMliil/' J 51cc. | I t |,|>ointi'>l, ti> rl'huiuij| at l'rsa4 s..; iauiuti'is' t--r rsao. (IX*: 4 us.ui *
L J. X. Mil4u fl.'JI.1' at'ti.riiiJOU t.Hit Hi'.t that lie ... if.' I .\1 itli'itIt, ll."' M., A, 'lUmirl: f | niri-liu/ t.> Hit I 'imu- ,.- .1 if -t ScII4 1,sguul..' Kiss.-
: Im llu
two.Ui'l'n lon iu J"'I! Mi.rjssu, by li '
I. I'rl/lt-r Jt KOII 1Si.iIp. ; ;; 1. > .. | \ a fal1:9'r tralu .1 C 4111. I --- -. .---- !*l. Cliailo .. .4 ui4ile! by Mailiuj : ; i
II. \\ : ki..1 I ''!, I..o i I. ..tl..1 lor IIMJ .".1 HMriuu* .u.'u.i.'iu. \ ',| tsar Iirwl.oii.l4 ui.XI; >. 'u MV .>>." .& -ull..i.t|
.hnlo JI.W l't"tu the : .Iiiii'4- .h..ui'i4 I.at"1.:1..1: u. llulf JJ7' ikaryiuy'litiu rI .. ,
14-1 nijfUt. u".1 ) Mwk r *ii.li: Milt- l4viiw4l.ii |
I ,"ry.I.I i i'i| | c..sr.
p.jIicili ,111. LI"Ut| i1llul <: lift iudu Inl\ IMI th.on ""I. 'I U...r.i ii j jI j sstuisish! Nu. ;l in f.vlr. ( niitiruiul4>t wills ; uI ..
I" .V
: lUal the w"< ..Uliuuu, for theju.! ("'W iU> ., awl ; uilli nbuiuiug, umb-r falSe' ne- > ; >.4 t"4liu ssIuat.c
While it -ui oIl | istul l Mi. .
II'f" ou
r J. 1'.11' IIo I i Wh luruml IUIMO 4-1'1 biybl I." ,' |l.riu.sii41| v. Unit ut,.$ Iii; tai1. w-r krII .t3 '
.1 il.u I. I '..UI J"U. lltf eit-l *>t HM) .**liii| bcu aroiiMilby /*I" ,' .'li! >-t "1".1 tin) r4iu Ijif!! ..1Jiao. ;' aronml '' uii.l| .. trim-. .June, for WUII.lfri lunli. a4ai>Uiii.u fKj.l ami | .iltuit Ij44 ijt' ii iiaii'ils' lk....,.. 7'ii*4.i i; iSIS 4i ml ml l-4i |si it,

i.i-i.tyi-; Wi luuit, (lie traiu. au..1| si'raii-f;! uj.. lUr .. ju.t f4It| illl) Hie | I. ...f'"vl.r ''yra/e" Ib. ""I""*, "mi ruse In lt l fir. 4unitr<*l llul. it ... re -.-lrfil. I*'.l rt.-l. ll4l.'t.U'.l| 14; >',,..--illi.U
I... in tin ,'Ii.e. ninl a. 1.:4.1 |' ,ie.ti-r.Ui nu.ruiuj tilth, uglY 1".I.li.. 10.Ie. with. Jit. A ( ;ill' I. but. M7)a.) unukenlNo.. | Its gi.l".ua.t
IttMi-iA f..II. : \
,ItnttHlii $II I ,1/ a. .!* ut uhf) UuiiU mil xi-l
; \
II four | l flaaiais'I
J S.i. kit
air / < 1".It."II.. 11.1" rurr. .iV i 4 ||
/ bt'loit Ilif 'I.1 11.1.1... .11.1 jIl.fs. .4
/.nl\) li III ll'Ui-tt | ul | (i| ami X)
J.Vl i
: f .kUtti. i..I"IILil.1 "ul. 4011* (1LI..1 I. I lw..I. f | r SlI.l.suaIiuu| fur delay ii. jii, NII. | Itl4. I3.HI.
rLuI. iutt> I'i1tli.tI1Il.! ", I li jxjiut .a tutnini *,n.-U *< v\-\- \I ', *\ ( a. the ayeut .. -t
'
111 .I.r..I.i.I itt-iiri-lr. -
S i. /ur :i"" 11 I' I .'riM tL. ..f.1..li. Tl.e cut rail | l /I... I 1 I 5i4i'.iil, |ou tit iiVIII Sl Ii IIAlI..
.j.E.1i..akt.VU.tns'.tIsi.JuIys'IsL -rieuc l iu |isii.u.iilir|
'. | <. raiu of J ,. IMjrrt HIM al"III.. ami Jit
| ; It .i..I..i kbt.
i.illuiuMiller | \
". .t .. u1i.u1U4llb .". ui'4r Hie iihi-r lu Il.licin. ."o \t.ri po | nf urxtr MIIII| that t. tu w4I tis.t ..sit $5ls.
\\ J"m ", \ iuifrH| .r .*il uilli .uI.I.i.I uhi. l. iiaw II" a. i yeuuiuv, wliilv |hr. Ho *) 1.'imur 1 .c... lu-u nf ot.1 Imuil. I_-."., iu-iSrat-is, a,* Uilii 5 I.IIH l.'x; jSnpSj
---- I.J".I.I the kluoil.li-r.. iml Haiuail'. ss1'pt.. cesuil |*-4.U il ugui.Juil: jj..j.qp l titmv
----- : that rnuialu 1 b
Hid llu
;aiun. ( lullIlial il wa. slot. .\ ItariSlut |I.". lu *
lush Hulro.Tu uierrurjr .1..11. $J.us.sss s5, .ti'ut .55 tiu tl.uuwl.ai 'it.-
Iri-tt in ; : I'i .l4.UxtiiU luifuby There :
wUto tint* a
U'iutf
2 f'1|i1aIr| *> .1'1..11)( ( 1_ l'e.nler Ji It. tut ,1.1. II. II. Uauiws. hit I .., --u It'wrus.s. -
by .
.- ..1..1 .141..I't' '. aur IKTMIU "'uru: f.r u. jyMcW ''ttl uuinUer- .il4th. fiout .UU'klrokuarv Salle. |1"1'1 Ii- |4i"K%. Tl.i'i.c l U ..I II 4 ty fur lUo Lxaril il a4josirssod 5,5 4ry *s. 'tAiI: 7.j..x.s.-a'Mrs iitg t.5

.- .ul_ ril ". .11 fiite ourtli rrist..l| l iu uortlw i-ili-,. /Iu4iu lid |4-rlr4tof| ami I sat lit. MiflUoiul : .\ fr*.li supply| f. ltuii,family;' |,fru- r.I. n.tou August : 1511 ..iiss.kta1'kuI lusirhitisi ltil4H. 44.'.. ItH-
; ; : &rlI .
; ;, (if lit- ) .r..I'il.li.u. .. I I. il" J.I'n'lo Uso Cta&a IIIaININI rtiituitisiss.. ILlita, 5,555.. 1511454 Bull
.
al'itI1".1.1.1. O'iie. ul L'viH- MI-HI W uetrrliax .uu.trok iu "H" .li>u. oul "if ..urrsi.islJSlSa. ".. Acicvelrwl daily at T M. i'4itiut. *''V., Mitsi.I vtiiltilu. i; < iyjr4tol l *
*
'rnl .
"
( Ibi ,
I. "|"'r, tic., 1 11..1.1 .. s.udy rsm.s.si oat, 5I1 t'i1.sifr.IIUtSS uf IVE -
eittU l4") t)J, I.tl..b.ii1 KUI.UL I.11 ..,.fof "l 1 rar, ll,.14. j .. l.I"' .J.Morn. 2t- 6. :, tiul Cootttr l Levi. H4IiII a

y
.
:*i': iL.pt '-
I : ;:: :: -

.. .5 ? AiI-, .
1 A
H._ .- # ""v_! .- -

'

_
-f1--- -
.. .
-
-
--- -UI'
-
-- -
-
?
1'T. I.
-d __ 00 ___ --- -- --- <,

!. --- ._ u_. __ .. .____-- -- --. .._- --.- .. .. : '; ( .tSaIrl'iox.aJ) : : '
-- :
MIKi TI.W nI.I.t\n.: : : UII\I.;( 1)\'I'-U1'1 1.; 1'1'; 1'-:'. "I I" co
REPAIR SHOP. Pensacola !
I 1- Foundry. PEI A UA HMXIUUI
--- -- -
\l i 'i ik > "I'm.rnl' '\.h"II'.I I I It t. Willis] & Co.

IIPHUM Io.! )11'1 iirs SuitHv \ I i ii
-
t tI''III1.' f.'i llr.itMj I flJ.Oosgrove
1'' .....11'1'' 1.\,: .11fl2. I.I John A.1.1&'t11'1 \lrtn.j i fun l i. ..U'ln", I in-iii',1, 1\; .t. III i I'v.tI: "' 'IA' 1'-- WIIl
,
.,., K:,,iniiiiit., ,. ', a .liHif.t11. f I Hit* I' .isis'..r Iit'siiul.tI. [ I
tt I. t TII'IIIK, WMhl I t,
W I II I I. Al 1'1 IKMI; 1 I Hi I .\ II I iilSlir.il: :* i-lilrit. "l' C'.unli." Hit ila nli'Ti'l"' ,, 1\\. II I ill l I' "I'liuii1tniml I'l llll'IIMKWI
i In. .(II'r ..IIy t 1 iliiii,'I! Mnn'T l I. ,it' I r. 'liililnl.1<1, ,,,. I hn'clIMii / :o VT A pt'sI
.4 I III. eil. I'. Mm. fm, Iki ri.ilriliitl.r( 1 -,1| nn n .inI,I nil! HI, II nt' |.niiiic mil..'1 r UTI''" : : : :
ti iir., Ufir.Hi. I I ,- ..,uls';, ..<..fll.t .- nl.l .1.11.. I I I-iniiMi: ''. ft tIns'
$ \ I l\vf, A r.'< linn I (hit i 'it.I 1"1.0. .I..U""I.| || I III' > ,t'l'1C.., "" I till.1I'li'ft and General Blacksmith -. 155'Ias
I ; ,,,,,,,.I,,, in .1 MM/ Ship
I
Inn i 0 ml Lniitiiiviint nyatt (I'OJII-AXT
4 ffl: \ ,"? .lii-nl. .. ..y..:ihn!. .,' I I.i o 1 K>. I I'l, ll'i -. nt U.M.; lln1 f.illii., ill t |islittisi'" |.r'.s| ilv ,i-rI! CII\I\rtk'IU.I I'l ni.i-iiiMt, \\' \\ \ !.. ) ;,' ,'

t i tiki\ |It t "nnv : J-KW I Ml M M IIIM <, il. f. iiliuti' I ii-" li : 1 t hi-, ....h.""' r I H.-I.III.I.I| I rlll'XIIICY( )( & & li MACIIINK: SIKH')! Store\' ," l I. ,' ,, FINDINGS
I In. r t I.. kcl anti np.Iasrl| i I I. 11 nun '.'IRr.t (if 5 A \' I ; ,, ,
I oust, nil titlistssttk i.f liii.. ,ili'ir.llin.Mi'i ?\ U' II. Ill. n nixi.iv.lii: -0Forging -
li.VCl.XJA \\ 1"1/1/ 'A 11111JI1I.. i | .1 ,..?.!,I.. *' til\\'. I UN ,
t I I ''''' \1'10'1 .ti-nii. : .. -:..-- ____ '- - --j I Done to Order. '1111 IS i.. i 2oi -f-..I.:. excel : l : < JIoos, Axi-s!I, Smhll'l')', Glns?' I s

iT 4 .\ \ ("-in lidln Ult in H Spun itt, !
I At t l 1\V! ''M \ MM"M t I" !Itiiiler :Sll"p', Administratrix Sale. : IMacksinith's!\ Ik'llows 1_ -
n llnnrhiit Ti-rrorol tinAir, i iT I I Iron KninH nn.l,, l.illliin! \ flra"a..1. lo-tl.iy ; ; I i

1 In TI HIMI, ." Fl.| t. I' J.M-Iiil: i-n Mutt "'lnst.i'cr ." '11"-"i'-", nml, oilier' OrmmicnlalVink tI
I'IOMI Mr. K. !"i.tis!. i ", I'liciii.," rnllninn, .... \111I1.) ,. w..J.J..! nn. 11,0, Ifll I li il I 5 It ,i.f .Inl' )', .\, 1..1 I I5stt KPIIPI; |s'sI.| It.I''a ticv limn I',,, ''f tic it i" ,i"i'iiiiari.vHKillTS ( ('!$I, Anvils, E1 h'. I: its"'Jr
- --- ,, .
-
I "(:'. al' li nil 'Hi- I"t |>r. nilv 'In.iinriiiiM.t ..
4 I I 101A'>i",lnrlor Iwlwprli, llil jmint, mnl, I IIvin tlici'.liitc il .&lsilir." .... \ ""Iohn": 1 -0- 11.1.1'.1.. I Hi-" : |' : ( 1 I /
s& ..lo.I it I i-.awil' .. eim, >>l.hut i ; tio !
1 I in |
( ,
:at City? 4 riuiin ti-rlij Knn.ij.Mi
ji' .
I n I iii 1 ..r I ,,1111"k'I'" I II""' .. ImMin.I :: I. Palafox Street
'IA 31 1 1( )1'tI1 N ( tI
: tof'R I .\ innIcniii I l.nnih: :i'i/ f.--l Imitf., n r..1i C} -'SI''
; Ilic. ,', III nj I ... .
,
MCgli'iiu l IVillowInx lie II i i J 11.1 llin'in Kiiinllnrc rnli.n.'t .M.ikclanil l'I'SI.'OI.'r.: : ( ) ..\. I
I ,, ,
I Ik'inii,,, tS .lh 1 listS "Hi' I I- t iialni'l! l)ra \ 44 lii" 15 ".
.J tornmlo, I tin, i, ilnp'( >""oil, t lie, r.lIillof'i( \' 1 1' ,,1'1.') lii' I-"f. "I"I". | "I'": '|1..1 almtlt' Mluilc. **isi nnil, |s-iitcr', >'.nlnu, T.N, filhcr'N, Tiiriiliiv nrlli I I. it l.atli".?., ,,iiutncr-,Trininlnir VT1NCUES1: : : 'HIt': ) I ''! u.4ln 1."lo'hl" I lulllulus
I frtis !1iI mi Ilio KtiiiM/ : r.ullic! IOM.1. : ill Ininr. r'>r furilier' : nirll'nlat, \it sisisIt;(; Inv. HIM ,lu incnliiMt." Hill.. 'In eiiinlnclici1' '' at. Unik.. 1'\1. "' : : ( ; | -
,
I 111' .n\ the IIftrl'IIONI hn.1. IlI'l'n' III' juts liii. \ K. '* i.IlIis'ke 1.l: IK:,lIs,.; .r.:.1.I .. I nli.t; |'n uf It.uli.it...e,'a n..nhfl.il nn Itirei: X.'iiriiifii:, luna.,' .ttrii'N.Jlll .'a !lLr.. I IN.nii -,"\ >- !' (W Till}: I'uu( )( ) It. I's-li. I 14 l : -)(- L I sisa-!-

r toiiv-ly( ; kulnnml' 'lint, I nll.1 n.I t II'I'(! t r&t II -_ .- -- -- >" i K.: VAl'(IIIAN. STKVKIMHSKS'; : ::; ISKAU; : 'It 0 i LKT: I Ih..lr. I' 'I '

.A I iMtn Inl i nlniiK) l.c nnlireil'!" licnvy) I 1iinl): < !, Rufus J. Edmondson .1. K.: "' : A.linlnlhlratflv., ( .... Hollcllfil.K ,.,,,1'I'-,I',,|,| '., I"I I :; : :: : : : ) ISA-: HI-KSAXII:: nriixi-l ;; 1' slIts

I .nl'iliiiii1'. (gtIe!% ), % hig hi HIP mil-Hi. Tiny t i: i I lliii l-,
I'.:Na! ', -li.H IHXJ-IJ-. )IXhKI'KMiKNT: ; : 'IX AM. THIXliSAMI ( ': I't'MI' 1 PU l'E: ,iisI' WKM.; HUXIS! ,
I 1111,1'
l.lnckrr, Mid ili'inr ) 'tII"I
j trrrw' nioie' [ iHl-liKI'AI.'KI: / TO IKlAXV WOIIK I -- I-
i-nllisl. I III'] In alimuiiitf: {1JIvIuiuIIs." !, ;:; >I:: :; : MIII'CHAXDI.KKV! : till.'Ssll.-,
In /
(.1.,, nrin I tbr .1.,.. I Il t rcil.uk' ) \i'i\' 1 IX: 111KCarpentering $ ; MB :

inill\| |. \ \\ Iii. I.. 11101I1l!) llin) ,',II"I'}! (11"1" 1 Building :STATI: or) M.OIMHA.IV & I I I Xr.mtAL I ix xorin.NU.Al I :; : ::; I-AIXTS: ANt:; ) (OILS-', f ,

I .1.11,1 1 ,I I HID ligliliiliig: !. / |) : ; .',1 l iU I'lUiUstic i I, I'II. ..t \l I:ll\ I n AT" r. :: : ; ) \ ; WISIIOiI.) ( ..\ -
c ; Ii..IIf'C. 4t: IiUndertaking - luvu UalNVall I I I" .

,-p The I d"'IIII'III1"' I.IVMT amilinlil I"I' Frank, $ lli.n,-,III., .t.hiufl.rIl! I |im-litlll.f. ': Hie list' I tlull till', Line, Icincntina,.' I'i,114.t.1it | | j ,. / iiliine ii|<>n i.nMic palnmatnthi'. I : : : : : Q- :t'. .OXLE: : r '1."
( I '
t 11 scorned ;) ). .
: .to liiioft. .Iiici3, 11.1'iCl'"II' ', In r 'next IrleniH I l.riihn.'t.iri, sis ","... h', "t' 'Hi" KIIIUV IHMIIwin 'It"-
) ', t Ji.lm lliwlll/ Must J. ". l'hU"'I.I.),) ) fMmMl lTTIfy nmit In "HIT 114 (inner ,1"1"-1"| .nnil jrssslseIss'i.'r : 'IrsIl. .-

1 ::0:11.1,1111.1": II murmurlilrli. ). liuTon" ,I -AT HKASOVAIlLr; ) : i.ri-s-: : \lliiinl.llil.". j jThe SAVE MONEYS ,r'.I..1, | In| In iH'li.iv then I. \,. I lu|'UI"II'"to', triiil which l" I'lililHi hu' lui-n u C Caah.:: C :: : : : ) JhiKKcn{ LOAIUMJ( ) Orxs' "'II""

I ed Into n uvir: na< hes rtl. Hint at t II ,di I <> ,| .1'f.III,1, l I. teiinlnil,,, I In nifiir| |' nnil. \ iII "."', | \
AMI wirnx the bill In iilmte l. ,,11 I : I
I ain>'\er I CIIIIHC .n ur 'fire "
;_ Inm-c" n\cr HIR prniilo" nmld InMMII, the { Infill, .' .r :lrtl.. |I.-. .J ik'.lnijcr alI 01 k. Si-lirrnirrliorn: |i 1'u1I s'i':": tutu' ...*.u't'rcui.J Its .taken. itrir' .C'HTti.6iin..' ,
K. i:. iii-in l III-A .U 1IIK .
p a.It'II'R" nol II crd mi1., H4 It'R' tin/ 1 j '1"' :tiui'I'IIt'tF ( trl" I licnll t .."rl. : & 1 IXr'U'KXrK: ( :, 11.1' : ,
:; >I >! :: (: : :: tttNlw'ouIIIx; : : AXI wiLLinvVAKK l ) \ : ; S %ttill.
| lull lie I Itflllkl-ll\ -- March I, i.1! |s-Mnt.l: ". ,
l'ulII..I..h"IA.I.| unj t SHOE PALACE. ( I \ $-* \ Shi ri!( )ri\iuY.: :

:1 tip A ;rrj I Ililng!I 1 in I il t ),mlli n. if Hicy \\'n'c !" : | .ir;>lltlMI AUIKl.l.-1\ : IV 1IIK: --- ----- I ( lit r.Mlliir.r.li: : IIY CAIN..NOW J. ; -. / LAM II' AXH' rillMXKYS.: : .

.- /tratlic'M.) I It t na'uioxln I) M.1111.! |. nniltnwaid .-I' St .'011'0'1'1, : :. : |; .\ m: :, KXIVKS: KIKS( ; :: 1'1'noJo:1'l')( ): : .

: \ tindiinill,, town ..I'! Virjilniu.vlilfh :JMIIXINEUY I { LINK If VO1I ttitllt, H -(11)-( ) I ssuuiI NII

.. place I Ilio, I 11'1111111', III.! <> np1'r "- i All li. rMMH hut. ill 1 .l.ihn. I l.ie>tiin..in. ilii''ii. ... .il, s\ II I'"'''''' |I" 'I liii.rIlit: 'I" -I I HliHIK: : IK
'
) ,1111".11" I AM.. < .i\ Hie MIIIIIat I he ill' ,, 5f N, I'. !'ohll'k.lr..r.l.. I I 5.5555', I'* tll,,.* :- any)
nrrcM, ) flr"1" ) Hint( lln-y Iinicli'il|, t <>iiul'> -IniL'c nlihln Klv vc.kii frinii,. I luiilnlc. __ 1 h-i' 4. .
II. II. III li I III.\-ciV.; sunn, ':\ i..tr'I.\ "I''I( 'II 'I 1' I.TTHIS I II." )( % \ : ( i I ( I stIs.isIut'i
.
hIP the ruin liii li
; I I to
|1":1'.1') u tcp < nialiil' : 1'S 1..01
.
: Ii,01,1,' licliifi' / lilimn from I Ilio' I 11'1I.1..1\11. Mrs. G. Nicolau I'u-i ll utist|Ii.,, .1",,,' 7Ih'I'lh'!' If II --' BEST PAPKK{ : : I,.I I'aiI i,!

at InI l iiliiii-IIrd|' \ \ to runin 'In II hMli.lflill : .----- ir Jim \\HIIIIIOomroft.Llft : ; :: \ | | \ TriMMJ': : (; roMl'AXV.) Stsu'stl'utl
AXU ( : :: : I',\( 'KLi; I rOMI'AVV.) lull
f4 I In (Ihc clii'llor! III'a \liliiir.: I It \\ iiiinxv riUiiijr Shoe
In Eratiia Connly Circuit Ccnrt.rri. ITIII.MIMI I INWKST 1 : / i.u.l'U'S: ) : )L'nl.sXU, ; <; IATI: :
I
; l nil ,IMIIIIiiMi' lit tttsss ISIKSUFMUmill $ : : e ,
uliiinl (i.'Hl: I u't lot'k tutu ijiiili''" 111111.k.Itiy I nine t'l Ilii. '' I MX AXU IAXI! I'O\VHKK\ ;!: (COMI'AX',

1 l'IIIII,1 sic, t lie l tolll II i In t tin* illst. ItiIMAShlntlD' :>; or I l'i.<..imu.Win. M'IKL: : 11:11I1111:1: : & ; 1 : -: KKxcixii: : ; tI1litri ,
,' /Ilhi: r.ir..tt'K.If FLOUIDA.1HIM ) { I ) I 10 -
;I t.mil' Mini. tIt inoiHli'r, MMMipiiifj' dun. II -.- I'. !U.! .... Allnil h.. ". cc ; : ATLAS 1'XfilS.'OlI; ( : ) / \ III, I'""
;
t iiKin| il.. It 1 1 bl ruck, tutu, \, In the dim I .\ r"IIIIII"' .,f I'nli.wi.niiil iilliiTl'r-lN! .,t.iarc .1, ,.1.Ih1, i. "W.C'II". Ii. -- ----- : 'l',\ X 1'1'1I': ; EIIWllnI.: I ; .-, I I'm.itsr
l.ltic.iln, mul. .1 thIs I''I. I It. >nn.,,, nanl,,.' In J IUMVK) M.'AI.KS c : ::; .
.
z liylit; ; ute linutoii "H'lni'd* III ..1111\* \"''. It I nl..n.. kc'l| till hn1, 1111,1'.11,11' "* I 1'11.10. ... .
11".1"| "'Sit 5 us. IIH II.- \l I I ii Ii 5d K.% I. II i MMi iMH H HM i ia B BBBi i n HM lM i M MM B H iH 'UI"IIIII" :
I lln'ii" ;. grew' dnrki'iuind" t tliry i-onl.1 MCMi n..ii. iiiul'" I Mliiui.' Ociii, rally I. III..i iiiaiiu.' $ 1i..I1.\ <'..., | Onto Oonia and Bnuioufi! 'I sIP. -I I If,I tlirlKfVIlllnW.ir < '.
I, fl.'liin.il' nilI, ""I'l, III tIssIsl ills'' I'l. ICCM.jllll ... I\ I.
I'"s551''
( ,,
'" tnoir 1 Putt t tie tcirilili1 roaring(ji'inv- Ilu.. inir -h"1 list :: : ; :: .
,' l-'l .Illl |> I I. !Men. j ) ) Horsier & Co. I
J S"1t fainliT Hiul f.llIlra'lulo1, ( I Unit, IlicAn 1.- ) I fI I l'1155' I ) .
: .__ __ h. ii I. inlanl.,, anil. iilli.llnr |I" r.n. Intel. lIot) : I'ALACK.( : 5l. uisuISill
1"1'1111.1.. 1I'II'IR..I'jf, ; .,,,1111 I hi.1 ;. 13""I'h usC ri 'I"lr..1 I., is 114151' ,ulluti lh'II.1 ISIS Sit Miinllm... I '..r.I. l I't NH\( '
IT ,ii itst I "u.tisir' ". M, In. 'Hie iltiliiit' I ,,. ,
i -1 II...'" windi! % ""h.hlp.l )the), I rnin 1IIrAP.'T'TMT. .. ..... ... ,"I. .."........ ---- I.... ... ."... .. 'u' Jills : I Is I,,',.
; '''U ..A....... ...... U11'.1. ... ..... ...: : '; ; : I irnn) Muni HIC I IIII1 flhPJiiItUI I 5.. )."." I.sulut
Marled, mid 11(11111(' iiiirHirhiiir|'| ( | I Ihn' II I15K I i.iUt'Ps. C.'ki'K'iill rim' I..Illlll' I. 'I'I I St. IIs5

.,1\ nU \I n' .iiitiiialli'd, I Nt.ijI l.y t Ilic ; (:$; r In AI moat I In ittltits I.) .'. :>! IVll thurJt1co l| | ---- I Worth of Your. Honey 1, W. ; ; ... \M 5

; Mnllon "la'pnl 1\ l loll .,i.llhr I Mm' liad. ', '
.J in : I susiss' I.I Illl1MIOK 1II"\
I I ? *. lrn k LlII'IIIII111\\ ,diniu, 1\'III.rul\ ilainn: 'c, I I j COX F iC'I' LONER I ;r.\ltIr. Illl s-sIssIlsi, ,,,ii'ail ialsus t IIIlOMUHd S iJ I an ProTisiolls Yi i n ii .115-I. .
I II \\lll.iH-l\ty.lit\M\ fii-tii. d.ili'.' nil I-IIU$ .ilm :; : I-ALACK:, I I'J l's.alt siMs't
hilt llOU' IIIIH'li. Its lOIlM lint, 1(11. 'I 11c, liy Minirk" I 1.1111.1, I, in tint I In1. u|ll'| '"t st 1I1.1I'
I. 1'1l1.1 : li.
I ruin tuiinedliilrly, rliirtpd \lipiin, unlf'lillier I'.il.ifnx,': Si., Atljnitiin "(I .lon l'* .tOils. !IIIH' Itniilli-y uiitl |M'liiiit t I.. I tlu" > miilt'riinr :I.i.: : JI. J C'
'l 'tiuiii." I Ifji.n nnnlSaruli
pniticnl'iM t : Imvc mil linnli'driied. -I'i\l" : .Kit: 1FUlwr INCandies l'lczuus tit lilt, .1..... .1 ii u l5. :!.''I Ii. |S-<1.:.1.ini 1..1,1., lIons. ,I :!' I UiHK.NV.i: : VIVM. "11.". \'.tuNIshii'tii: :, I i
1 : h*. !Mii-\\r-: ., .\ \ I' cr.Mi1 .11 \ III..II,. 515 as5'stsu.Il
Mr t lirnncrliorn di'nci U.... I II. I IHMC-'U.UA: I II.'VV 1. Buiuharilt, High-en .
- I
: IN I II
I i St \ ;N I' MA-T ill sl'Ei4: ,

-_ _ (11m ktorm. '" niuI J:1'1I1I,1.111at.: Fruits ANTED. Slioim, for Lvlica, af imieiniij IIt t'ylIls'
.. & STREET I
j'tihiim.t. ,; ; I'N.- ; A I'll TH'AI. TI III'KNTIXK: : M i I.\O:x, I.. ) Ohililrim, H B l i ,
'..,.I.. /MflhuiiZ.. I' FuIILy ..itl'liCIeSflhII.III wink" 1"11" ..,1....)..". luku nit Inn, 'not In 'lur- t ) ).' ..u.h1.. .
I liii
|lit-lit hut', .Islsiisi ..,. I.M'atinn''' "'\'li lull, .. i.me In )ls'I'stI.suilu
"
110) *, *ay< nn rxrhmiKr, *, slit nut Ollu-r) ( Joodsto us i itI t of MC|>II\..il'. siiiilim. mi I tin. Ci.IIM",'..InItiillrniiil "
,. Ihhl'h I ,. hill., '. In.iii' IN.tiHiii'ulii. In SIIOK( 1'AI.ACK. AGENTS FOR '
ut I Iho )
''J'.r lianl-woiklnir! "' "" I -I In "'""",,'II"nuh I III" m-ttp'I"'I.'r| '|
'II'"I"'j Ills ,','u'''' ..r II Its K" li .lt nl, Him' lIt' liciiliiiulin.l. ALL. ) : It' I
finbcnuntli t Hint, iliul-miilc.l, jacket bo .Found inA I1......'lie,.. I 11.'jl.i.; Kl.'ilili.m : : I'AI.NT, .Miit'M' VUiMi.V: : MIU'> fll'M'tiN IH'! I KI I'

i 1I1I.1t tlio Hplrit of trno I"MIII', ," ) I''-' ''' Me\III.I.\N \hll.\\'II' I ii.'llicA.MKItlCS If )IHI mint .to'I.III"1 \\.. are, iini.liii'llii. ,' u i, : ... (I''I' 'I"I.:': ....11I; : ''1"1.+1,
I I : "II : :; HissI'sI.
'Uio rxilutnue' !! Uriiilneiitly tuireil.$ Aujthiug in tho Shoe Liuc, :I : ( ) ; 1:( )I')',, h lltOX: :lEAITKn; & .MCTAMXi: : 11LOCKS.) .. II., 5t
_ _ )It IH, liitluuil) ID. tlirouxl'l I It I Maritime Surveys. I 'less : |, '\ '
wrontf l-'IltMT-(} fNMJOB
Jim ,
!
thk. 'urLLsaM,4.1s.. .. .. .. L \'Ullllr.. him In Iw, |1'.1'| | ...... .. .. iiii-iM.h, ,. | .. i
"" -.a. .. .J.1 .rusr-cuss? (BinRimi'.siiMicNTs : ?- -nl't; nnin-rwiriHil.' JflII1t"' !"isYPflVfh1\'- ll 4 ,' I I "- I'sstt -
IMI I1IIIIM III till1 : :
1,10.1.: a1"'I'/1"/ Rlllu-liudictl.. IllUlll.lllIf; Un : >llir I \ >l V'-IKIt'M''" I 1.\. ) cI'I| :,-I"d,
1 ,, l I'ItI IS. 95 III Ithv IVri .ii.iil. I .\I..lInll I. M tin*. OFFICE AI... ,. !! I l : | | I, JOHN..K. MICHAEL
hIt mini to dintT ut. At I iiliniM.1 it livI ". .. ShoE: PALACK. .. ,
: :? -Suih as: Ice ilteallnll III III" \MI- :Ii' IN Kt-l'lillli. "u.s's-I 'I | :,
liiicxpprli'il. inniiiont lie 1.1'111011111.10' Ininddenly I II CIIMIII Li-nmii SliiTluTt &f. will Ii,' ritiitractri 11111..Ic. |I'.r iil.inarntiiuk. -- -.- ._. -- ilit5i'... & Michael
(IIr .aMilNtiiiiei': (toIMINI'.1.l In shistis'.t.] II
I I Iransfrr noun of t Iliu itn.t (ill I I bo MTVi'il C'liHlonn'fji throughout' .. I-, C"BH .stvv.yor.l'ssusssrlut i r.i- mi it ""1GREAT AMI\ AltK: (rilr.l'Altni.: .\1.1. Tl\lt>. ,

ld. < jiu-kct to I Ilia l.roadi'loih, c.mt:. of t lie I the SUIIIMHT Soason, in their A I M fruit, I II I ly BARGAINS R. l's'I

niccrcr, *ip.I I jolt I lit iii Mcxprcly h if t lie I Ice CUM G.iiilrnhiili hall ---- 10 1..1"u..., -n II AS I I: Grocers ..
\1. '
I.- 'neerx ton lii r.l nt thu nici Imnic., I I.ii I I b"'n litU'il tip fcpi-i'ially' for thePUI'I'"II" C. Forcheimer I IIIIIM l l's tllll HIM., IIKAHS: I.MI

toy or" )'onnx; mnn I b tsintit-iii: |,ls tlii t I )( ./1"1-: "'.I1.J ('Jo.'. : : I ,

I ucrrliiK ut invclianln, wulild\ !hetI' I .. iir.Ai.rn'' 1"-' I I.KTTKU; :: : I HKAliS I : I : ,: ';I ?); : 3U) 'N. COMJIKKCK) : STKKKT: : I" .tI

'III ito in \\cll i I not to let I lie liui.l-Woik-, ) JJ. Al>i> keeps cinist.inlly on XOTK) : IIKAISTATKMKXTS : 11-:;, Ii I'si itSt

_ l.ig./ iiiccli.iiitc i-ntfh him tit I II. \VliPii,' hand an fxa-IU'iit: mipply) tat (i"II.1 DRY GOODS and GROCERIES : : : i : : : ALA.

: tlio'' boy waiil. to inuvr ro.il" liadly' HIII, lulls, Cl.iii'l Wino.-30 cents per SIEmI! 11I.\ I\ i-i, I |I no 2 i" I ly II sll, I

t f;, I N t tint lie' eKII't&I.\ t In Idiigcr It'iltlo. II i
,
any ;
: IIYRNK'S) |IUlUINi( VWl I II II'C auo; : : %_ I:
U I\'olllollc fur better. IlIaLcll' or |,,1111111'] We Solicit Public T. W. h'I"'S.\LI'.
Patronage. 11 ):onIO; : ::; l's',...
,
iii|{ rlllhl! Inlo tlio nii.Ul ot. a lot of hard! N.iv Ikiliii.: Ol'l-OSITK) : )'('11I.10! ( MJI'AKK/' :, I lir.MXKSSfAUUS! : .
II
>\ .king I nioi-lianlpi' to .M>,.k omo"' .ufliided I PROPRIETORS.UlnnnHHM nOI'I'IXCim.:; ( : March & Co. "It-I'S
Pensacola
1 lovullt I ) und hut'u hU t sheer out% Fla.t'ell. I S : sIt 5.1.1INII

all l Iit hliN-vir.. It would look! n jrniat H H. PFEIFFER! I I CO 1".1-1). r..y. I'AMI'III.KTS" : :- WE..IIIXi. ( e.\m.. ,

: deal belter, and the hoy would lookWill : I .\ .\ ; OF-
)niiHiUAMMKS: ; : ::;,
!. '
r u licuho n cut home to (Ito IIOMHIIof '''
- hi!* family.! iKAIIIta IN THE FINE TROTTING STALLION KTt1.: KTl: *., KTC.; ( i / t rI11 ..1"fj 5sIttI

I ". .h .. .. .. .... L u. _. a S .. --L nHWRn" I .RHnR 1I1'1 s ;! I lit II'Stt.I -
'*, 11 it iiuiiner pome, gill ieei I vrooerie ana onip aiorei, .l'J.J.O't: ag e ", WMW MtWl WWV.U ; ) A '-I".IL. iJ' _A.. VF .."llIa, ( itIt.I
,
I to HICCIat a iiidrlianlv, Ncllher). I IN A WORKMANLIKE MANNER .

t hiy. The' habitual mei-rcr al FUCA? &W D mlUc: : U m Will. 'A".I' .at llw ,'uo..-..I.. l)nlry I Hil I'. u. lls :: i MANTLES, &C.
-
I It HiHiinc. ...ruml. "'1'\'' Man' ill Hie l ---
k.> lit sill In t the ) '' "w r.ilc ur .!i.tHl'
In ln'urv H \I airs' Isi I.ml. uilli |I.th II..;!,> lurcliiin Ao.I': ." 4. : { > HI.LV! rr 'I'u HKMIIS\ AM 'I'h'\TI''S' ,. ".5'-
lil. ) mih. IMo !U too khurl _.101-01.::- bath TIIK: ('. I.> Illl Alt..UIflllOll ;i '
iiiurv n.'XI iri> )itt'
wuwti
rii\eii iml lu .
g In uili a |irrlluua. rorreatiun. I ... In (nail. i BOSSO'S BLESSING TO MANKIND! i I !5 w'llljl''' '. 'lus''r'r" 1U.,1.I1I| |||< ""> ","''r.ll'r.or\ .M.IIIIIMM-II. | i.r IL.ItuI.'gsts'tit'li'

t U loo ollcu fuiunl In n |1"11', I'lliM lUliilc: U ii Mulmuiit; 'his)'. U \,'n.. FAIR RATES I : ; ; : "' 1' 'f. I.OIUS "
Win chMthauerTIica i.lil. HP j .Im"tI.I lii'.li ami "u IM'rn*'I 11".1ul, | attttlinh and AXT1IOXV \ ,
ab-lrark-iiry vngu eil In up- : \ r I roll ussr 111.1.i.. I Ilu* ""111.) .M re*.II.I..r r--o- M01'.II.hAi.I :' : .
ot I raw' licol'ieak., to J:i'i: ; It kin"II) II| .|..... it| tutu IK.iiceil) I r9t-I' 1 1.1 AS A.NT K-TAIIU'IIJIKST: : IS 1'1\1.\ ... \ _lit" ;jS-ly
1010'' .l.lc.. iliurct' iuievc4-.lluiial.U| .anillll\ }I..vuliuuu
to reiluio a Miultcii :: I.i uuy uiiv ,..-.Irall:; it. lliHHilH\AliV; : Hit-runny t'OJ\
". '* slusi. IIOHI ..urniea KKI'I'IUN: & ...' TIIK: ( lifNTUV.TfiT.KTHARP: .
A II cure taken ti> iretuit .uecUcuu, lull ;
I-I,1 lame: back, or l lkUllg liiu c 111'11 II caut kit j uu llnl.ililv' khuulil .milIHIIII.( '. .\ ". r'h,1 iIi: i'Ktn-\<>.\' -t v/ n 1 11:1.: McDonnell]
alua In ultciu.iti) Ed.
gnmiu )S "< c,
out of Dm tcelli wlileli he 4&>' HLLIIII' 11.1.1'111" ./:. ,
I-CE; COLD !t tlr1.! |litss at the MIIIIII I'lacu ,m> 'Ilsse-.slsals .
| | ia-iully| to loiijjli iqi, k Min I br.il lU-Kl-u-ri-a JKItMKV: : III'II.' .

iu liU I'laj' (ful little -0- E Ghrocer:

tlio lurJ-wurUntf! inreliaiiie. I, to isis r cii-t."iniT. Iliruiijiliuiit; liii i iiywr I Golden Horn ,

I jTai'tU-al U..on lu !parlor t'll. I I X. a .M.ili..liu'Uill euri- a."II''V"t :
I b.. folluUllltf. .h...'....-., t "it.1 CONTRACTOR AMI DKA1.I.IC) : IX -
.
the youth will not l Iu lia- AUK AIM u,KM* Essit Will ..'1\ ('isisus .ut Uu rnio ..I $"..... MTM > i-llshi-.. ",,'r. Muni. ; I.'uHiiliuiit. .. PiterTj KVr: : S : ; :
lu !I ..*.U. .. Vcr, li'.lcrj. l> .. ... .
:" a mouth ur .ix wccl... .' |ilniltl ( ) | | ia, Keiualw' : .
lluio to',' Till': t ..VMO iiwJh J. W. GINGLES t\ .........'.... i's.rI. ts95: H.-r.iui.s. h">1.11.11. "::0.1'BUILDER : \ WESTERN PRODUCE ,
liu
1""d'l'all..1! UJKIII' i bill .Visit fre\i-r. l.rai-l; mruiuciHeiitllw .of

buata cow with a boats! B ch Ii J h Wb' ussr 2-ly lVii.ii.-.iU. r'U.CHAS. ... lluMil-i. ..".11111.,.iliM-awn.. ... uf I..... Hluml <1'11 I CO.MMJCKCK: : ) !: us.1.01..
,.. !I'j : r : : : 'I' uu |n rxiii is ku il u i U IUIlic. .uUi il.iU'im 1 '" \ i I I STREET:
'u, or a i*or UIuil! gui I, but nl, call r..r" .Icrciuti M isIs, ur.. any fr's-I..II : -' .cof5.1.1ash
bu at a mechanic. W. OimiA. ,'IIIA' 55 uf IN'ii>.ieiU, hti.ruU; )uu Kill re.iiin .
.. .,.....,....... 'n', 'ROTTT;'Rn p'pppn2nssi .......... "Y niu 1,1 1 (n's'. All r.1l l ,,'11.0 will In Ami l ik a I.-r fii all kiail-i i.friu.rklur -- : AT.. ....A ._
'. ------ .
-
u. : 1'") 'U 1110 lUll II' 1'1111.1&11.1tI.o -- ---J (...11111.11.I ... ''.ci.1.1| lkiur uf 1'.1..11..1:11. ( : -
luifaMiu. never 'tllllc.l"u.e to t : the. reavm. l. lhssIfl.rt'Iis. ... U uut KuuilIke ;
a youiigiae --- ) ciui'l uu.k-r.ljtus&. llu-iiiM lit'.. li any JIt'II.IIElr 1I.\1.m.\Is.-:
with greater force: and eartis.tiie.tlaii .. FAMILY GROCER. IXT...II i...,,'1 KV tilsy. llic'il.tf| t-uii'l u... I 'us-a
when he taken OC"II.\IIII\ to .' E1\4:0V: AL I .&''r.ijtisl l .) tlicniM.hi-.. |I..lcji<. cull at use' IIlb.'... ) ) ) :
''" .. '
Chas. B.
tuu !
ur, htth.st l"r lusiisi.hh'I.| I will .. ,ssl fnw IIr | Vetter
t"lIIl'tulluMly nuvvr at a hardinking. ; ,'lliIr ... ,
Jo* haiiKaud the mei-hauic *. .. A full auiily|'| .', e\i-ry tl..irul.l.arlick. >. |..rbuu t a.k uf Ikv I'ktki I..I. I IIO..I. I
: happen.; OLD ..
;..I RELIABLE .. t," luku. lu> % in.1& mul giw ll H trial.& lb.ir. Perdido Mills
It the: time to }be looking '. .. .... .I'b! : : : Planing Intcndencia
; tl.al'a) Ui.1,1. uw alwat a uu .al.. us.sl, ... uniUi' lri.it, IIM- iliM-ac '..5 abuttt i.s-ssltosu,4, Street
-- Illull I M ill guarantee a ....... eun 'bv 1..1.'u". n\ r.\r\ ; : ) iipnpr '
-- I To tlio j?' tin* ilirt-ftumk.. I Itkat 's's-slit ....1..1..11. .111..1 : i ) B
iront.I .
f A writer lu I.
The Century uu.K'ilakei\ CHEAP theCHEAPSET Ibcy tr) it In eaMj cuiikMlcrttt an Kilb .1""" );: llbllul s. pr Aul> Jt \Voi..lk| llir.lKarc. ",..1'''. 4-
..
"tso: : .U'C )11.t'I. \.
,
toH.Htutu'
j |/- t $Cil.itkiiebl I U the ri'.ult uftttlcx UUI ttUH

I irritation! ari.iug from littiu .ur., lukv |l'It...nr.. iu uniuiuui iu t.. luv A Mitlh'tiM) lull railing lit1: f* uikl "liht:: ,I'KXSACOIVFLA; .
...., ilruKkluru iu tbu I uHitl Mttt: -
fri ii.l. ttr F.
1irtl... to the iuu>elf., and shock to theiioneneuuajjCillM b""'ix ujruiii n lust uiutiil I'lil'lkK.u.rully' iu my" ohl .I|jiul tutu,
; .JM-I.foruiuj i-eitain ) ,'.11 f* III; .11.1.11 ilru--n:i i..la tbal ortbr. lu, [laln>"'" au.' :Si-mil; Wuik ..r all kiml. Ti.v C )&'n-I* ami! SUKKT, : IRoN
1 ) STIKCT: : : uictliciuc." t Kill atUcrtiM1 their uauit. usssujl'Isss' :
SmllOl.t.uat fuiutiou! _notably( nflocontotiou -' SHIP MASTERS t .'* i4 "bilMlu lu Ibtf ..aiil.'ssluiusiu K nil I sNt IL:
C )lMltNllKTIlK)" t : i: ""l'm.WOCl'AIa: /! : list ailiviu*..uu-ul iu use fain'n\*. "'\
re.oirutlou sits, "I.luu-au" I I I..dltv.-l.il t.> wy a-Mir1IUi...l of o1ars-i.. TbU 1.1.: .-., .....'.-. 14 ,Axeul o. $l.rmU.4km. 1 hit-. I /oxckexc.
Vt 11) kl.uk t'sslui.rl..i95 il ("II'UI'Plul I ..t the
heu tU group of >iiu..,lv. thu, | .. '
eu- KKSSKIi; I.l'MI'KK; & Ml IL' II bIXIt! .\ ..\ ) : :; )
IlKIMj:, .\ :
H'rX'IALTV.o IN MVUXK Nu 4rugtiI .h.t lbt. ,,'lInintl Mtilielui1, uuuu .
fag-c.l arc once edumtod to the lur. FRENCH AND AMERICAN .5.-- .***. ) MV. biN ualut ami |1.1.| ....* ..r .Lstisisst-.. : : I I : ;
I'.UU1"..... I"'dtl: atuntioii: \ given tu tit f !
not :Drugs and Medicines uiblVUutlouruuu'UI. : ,\111.| 'r uu' ..''n..... d Kilkaii. ) ..r IMMMI| ., AI.WAVSO\IIAXI' [ [
are 1I11"l'Icu""I.rhell taM. .arv rtb-rntl t.. lb. ..' .ubutv. .0..111.| alter a Street rtpairiiag o f 1..1..11 aiul! Guns
one hag leaj Ihu.. far he wauU | '..lintur (..tsr t.....r.' HUM allir lakiu
to to ,,, uiy
io "".1 it I I.sj-e ...-...n.I..II..r. Xi'.luiuf& ..... ,, idTFvIs : I l.tslst: I ) : ( )
the rail of Ibe >,4i ) ttu.1 U uu| u iuxyuur : 't-11' I: I H.A.
Ibil' ami fount the little i i Eka't-il A..U AUkKICAX. I'kKlltlKltlKS' lu'allU" I Kill .. mm! ibtul.k'. be .......IIU you jfiicii .-t-, Shill woik' ilunc at the Lowest
lUhei. -I I VILA r *...ll3.l >:.. > Aki.\ MJAr>, St. J John's n' Hotel 1 .katv. |'ui.l; Ion a l.4tkuf Ilio. Mtilu-iw. .ul iliiuilv.r.l. I Halt'..

.___ _- -.-- I r.u% K1*.. Kir: .. j tuy .>(..ut ulKill !I". .11..ii'ust.-. ,& lu fetusesi ..4IIu.t&CoTTnhIjofl: ,I .15. 11 I I --
-
.
.
i.-lf.!
llli.M luulu4ukuktl kavv ail ;
Xllot. Lai Tilt: $lil.r iU\.A."Tl'III: | >uu U I..u.t b, uslIssisisis ;;
returned ,
: to laoiu', I
) > audwrite. tkul ).,Uil.. ..*.. vn-eittf auvruui lus-ise-It. [
; ".w.u with the alcohol di- -1'1It:_ IU Au.l I Kill MI. ) tkU Miui-u. tlutl I
ea..elu W.. I>t.. Ojo.iu| i'aibulio lhun.lt.Mrn.r.lfe ifu ui4 rare by Kbat ......to... you Ii4t.flikiuIrfiiutl Merchant J. Hoffman House
klumkk coujpli.-uu-d with. PRESCRIPTION DEPARTMENT stud. |I.r"".......'.U iiM-urabkt. U* tint .he ,
1i4\"tIl'UV aud i.iu-jKxil, l. I I..* the kole Jiv-utira itl, hut vuw. ami. MW uu*. Tu |ky.
ur the most convenient prui.city | .U uii.l..r tlw euulruj ufMU. 1"CN ..IIAC)14.\: .4'\. klcitiU Kbo. bate iHr. of Ibb* d.I. ,.._ _A]iD l>KAIIS- :II U's. s. h1t4 }')I.\S )''01'1:1: I. I iL1-- .
'
;ruery. uiuk-r. Uuirraiv, I kbiaibl .bv |iU'awHl. Ir.tbryKite .
lie e,",', git *way from h. A tfjjUrJikkcr : KUllEUT: HAKGIS: uu a trial lute uiy Mitluuiu. a fur 'rtuIItei
; k
WU'UEE'I': :
trial ukl. I ill ,
K
1oou wlili Heard Ublu will 1.1fol' "h'iMt ktrict ullciilbi to 1'01_ enmiiv .frltf. l'rul"-Io-.n_ a...euriliug lu tiuaraulM slitnititilsisH.l'rti' .a mr t-urv, ifUkcti STAPLE & FANCY GROCERIES, I : t
.. l*> .il II full Kuaraulw thai their. lkusr Z.UCNs _
l.uu t.4U.' IVa liullAra
Aujcrikiu wife, family ihurrh, and 1'ivkciijiliou. '"all..Ui rurtlully, I.n'l''r.-d.| 1.b..... ln'<.-rlf, . I'k-.k. d........ l>inHtiuuk i.-r '.. vacb. b......*. &i-r .
SuuJay adieu! It i I. thu ono Mug ouCftilli I rartiinKh-Mrtuxlu" MW uu wiUMadBW. al SHIP STORES: TOILWt-'() ) IT, -

that Lea; vuprnue eon t role." frMii; |>iioupHiui. > Hl ull HaHn, .. UvutKivta biubliutf. /ara,ukka kirct-t, ""I.J BO\UI.B\1 UK:: H \VEthI.KMUMIt
..l the .tight.COXIK U l-kl l>f IVUIuS. MlWt. IVllMuuU. n... : : ::

ErTt.e _! j ji1a--to-buy your ..Ut OXtl ;ToMK: I Boordinl & Loiiiibj[ Day o or Week UH TU.Muut Mcduluul I *bh> III by attuud K\NTCM: | lanuu, C. It. II.PiraM rau. .kat* LIQuon 4551)t. lilltJt) :! : < : iTuTwV' IE3i.\bU; K.\1'tJi.1.

tlo..r' J. J. i. bt |>hiW. Why 7 : ALLII wutl. iMr nil fur l'aiuukU'14.. )uuKill : uioullu J
Hut. tuv '. _oil uf MI uiau lukt bu... "i.iusg wehau.us&;; ,
.
1Jauu he 1 buy iu larger quaitthae.tlaatpauy ) up iiasii ".111'
O. O. "ALU'\IX liT.t>|1Mkit. I'l UUO P4t'J.lLE:,
owe In J U..CU111, ausi tau .tf.c1 EROSNAHAM, M. D. XKHMfc 1>U. K. IIURMt. *' .:' !

to tell 'beallt'r. prl.lw; itura ItiUldiu& ;, 01"100'| .o...uar*. ', 2.-IT. 11tWO4t1lL.Lill' tar: AUrti"" '. u. !lull &"4. 1'eyuutoIst. 1..1'1..", I It'II |>amU, a.. ..10......, I I 1.'ItI\I..c' btVhiW' 'stitalut 44....

,, .rts"i5 t1a. ;" LI & .Il, ab.tt' ".trit, rk* .be uuiiiMXlaW4..
-
-- "16 :31

e U'-- : ... ..-. .. ... -- 1 .
: :;. '" :c.
I 1' -
II