<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00031
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: June 8, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00031
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
.
Ec I

=- -_ -- .

J .r ( 1 rTrwTrtx(1 flUUtti; 1 L -0 'rusiuola; (! ; :


ntittecii I -onnnfdaJ
j enfjltlJtl 1'l
PUBLISHED SIMI-WURLY, THKCOMMIMCIAL IOU OFFer.

ON TI'K.sims\ : .AMI: !, I MtlliAVS: r l I. 't'L,4! l Isis a, p.imii.io. | | nntlll (.' J.h.h.t,4'
niati-rlnl.' nllll., pri'tianil InrtPr..,.. ,.OI'r.
|II lIhi'I ('i.niiiiin1i'utt" t iiirntiy.|' ) I' In. th' liui'iifAKIM 5.t

.
0 :TI.ILl4:. I.KTrKK: IIKAIM: I II 1.1. ltI.: I
.
""ifvwii- M /fluiii.uiili. -:- : ::" -_ _.0. I I" ''T.'I',
.
ten
| Ilitrr" m..,inlh.' ... I flu VOL. 2. 1'KNSACOI.A.( FLORIDA 1'MMDAV Jt'NK S. I 1SS1.: ;. XU.1.:' ANtS. a''RY''I'Rlrl' ,
INVARIABLY ADVANCK. \11. Bhnrtiil 1 ""I h', in.l on nimk-rntn,, ., Iss 1 U ',

_____ '. ._- -. .
- - --
-
-- - -- --- -- .
"rj T .
-ia.T--.L: iI' w
(i i'Il'Iifl' 1)IPIi't41i.. :. Ml I till LK A1)V1fl1'1SEMi's.Zadek.1 !; : : .I I _3 *: \ A 1,111.1... Is.,iaI 1 "I I ton hadn't,: iip-H'I Per' I I leI TIUT( toN% YTltIS.

---r; .-timi'Ml-" .. ,-. .. .-1--' "'''-'"''':.' nt 5.11. t I hiet', I', liuvo: fiiiind' I it I ton ittf.i. I )1111.1111'.lreI.. *. ,.
MtlP I Iltl"'I.1..I I
:
I..v..nnr-WIII.II\I lllovlmni. .1.11..111', ....,.. :m! t P ALA E.ftl. E. r I I"ill.-, Xi'iriiK' arc pviiiillally. grt'gatit.uis hiS
,
l.h,nli-nanl" Uiiti-in.ir, I.. \\ II.t liii I, .'..11.1 .. h. nl.II"'I"'I I 11..h.'h' { )<>n; "Ihrivil, I S I I. !" I hottlod, I :Mr. SN| >oK|
h"\I'"rn.II.n.I.....'..' OKI.' 1 1'. linnet', 'I'ullii., t & Co. ...",. tin.|I'* ..11,1.,1 ..I) "u iMitli lM5.'( |I"iil.-iii.' I.'. run ,iH II, idllul "*. "\',>il think. And 11"1 ton .al I.Inlli.I .'l.-.l on I Hittcraifpiliiikoy ,-

h.I'"'''' t Inn I..nlh. i .In.null,, nl lUnnii "rntninrnri', In I hi"l, yon only want aniniii'dinn.nl I lli.m I lit rnii.lriiin Iii in t to

,:-.'M..fl....I.II'. )' "r'I"I"Jnll.l., 1'1',1., 'I'dl.Ih 'JM@j ; ii31.ss. / ttitlit |tO. ."* I JI 'il 1'.1,11., I l .* li.lN, I ill nn, *>ui'r: ; | ; in tour FN| >,II-I' and. a nunon 5 1 lifonf goliliiilr. Tlicir '"11""so i M I In

I "I'II.W> ,in. I'. It ii'i''">. T-illaln-wn: *. -KS > .h,, il IH I liul his il-i': ,air; tour I..... lo In, an Seahssll'I tiiniittili iiiut no oiTAHion !I.< at-
",'n" .\.I I.:nch': ', I AVE MON V.: I'III-IM, 'h,.* (Hilliiil. lit "u j j.i Mil, iimhit, I..t
"
'I I i.'ittiiri-r XLAFA i ) "ili'iii'i' C ,, idi'H I t.i |
I.imv.1..II.'h./. / ... .. .... ill an ton can "ow ::5l.Al 1"\,1 |his's | wliirli 'sIt|
,VljiM,' .int-lli.IlirIl l-.l.' ; Shah ahs, I.b., Illllll, t.HI ill-l-llll': 1.1"11.1..1 \
? a BUttOOl: I IhlllI. nn 5 Hi.1, |1"1|| of thai liih, vMPAiati r'I' 1 lr"Idll. theist,

Tom.: : l.. II14, ami lm -ll.i'.i: '\. I'oi try, Tall'll'j'iT"liil : ; ;4 -' -i > ,- < .':.a1.OES. .. U..I.! .., .11,1111,I 1\11.. k ti'iij 1 1I mid'I 11I.11. i I"nl rtmnxh (for I.> II 1"1'1". A 1.1.,1.', al1.1". :, or, ,n

| >. I liMlmi'tliti-r. :. K. r. .lur" -I IiiI .I.I IJKSI'WJTll'U.X: : Tm: ATTKNTKKV A1 mr I I.it. ti-, ",,11111') 'turn iiI *.>: .h"'I.ln| ."I l'att%' Ii unit lo llii-iii., Ailiiiivli, fi-..11.:1 -
: :
I lhei t n'tiil,, I lull ini-aHitrr, i f nil I ).." f 1I.n..uri\ dun.h'iiili'd, Mr t \' t I.' pi.l-n'ii.t. mill
I > it
1T..I: ; ,\. IU.I.MIH.HI, SHOE'PALACE at l | SMKIM.I-| | | : A raiiiiim-i.iii| |I !
.iimM-ilion-A. .
) Hut' that il.i li.iil, ,, &
1111' ihq .q4. : l It', THKIIl: NtfEHOLsI'IIiXI'3 : I nut i.'iir I. dt I) I.... .**,.) ( ili'.nri.iililn'l: ton ttiarnno I Innun' 11 f glory'. I IT IIIIII"'r
'- lit* l.i.l.' tin.I. tour C.5'sih. iit MI null.
I1.UV.MEhIt Rtt tIeP.0 ,' ml., ,ami, l Is..i! I all.Tin of minijnt for I Dili "1"1. !I" iiTiriiM ll.i'ir. A riiiirrnl l Ii n "ii.il-l.i-lH-. ..
..Musi. ";i.*.-1.:. M. !iii.ii"-. : iIu.ut," I"'. : : iv )-.tSl'ur.SII: : ) If tun u mil,, it :j.'ii I." !I', | ,. nf .
i. ii. .1'n.II.-J.J ... I w.,1.: ; s han- .Hon..l.i.hhi.iuriiri| 'I iiiiluimllul -, : "Ci'iLiiiily "Io l... !I''I"'n'>| | .1"pl'lll| Miiirvc onuiiio. nijoj incut.

I.ill\.1..1..IVHIP.. H. X'&ni \ ..nlVi'itlinnrh, ..liiwni" YI(1IXITVlTO.fililKIKLAI.I.KAXIiVAIMKh( : : Pretty, Styllih, Shoo) liii",. )''II.'II.h. t lif-, '* \111.) ,'ii I.,., "1 ttiu rmiHlriii'li'd ihmt III lln'mnn .\ii} I tiling I to lx (togs's... .

| ;- '-1 and iliiu,, in I Iho I, not for ( cx.H. lift imtv a "- of rnlori!
"i'li'll.1." Hril, .',,,lh'llIll 10"1111)1.: .."- : I mill* in.,IkiSIIOK' I'...'.1. ,iin.l A"'luillH: I I trw i-n.n.l.il. 1 I IFii t I"a 111'11111
: : r0JIt. j ItlAMOMlS. .. ....... S tilto I ninllial 'i. wliirli I U li\'
;
'\ I Ir '' '; 5 ii. r. >-\1' IVAX... ti.t ii. .t M.IV tv tt. t. I. ttiiiil'" 1 n:, II'h, ,- '\. |1'I ta-: M ; | |'' 5 1111 I'llmni'li'd l"I II.ill eiiKinii'mt
: t Mil'Y..li''ll--I.! Mi-KlmtiinM, .irhinnant : ', ( ., 1',4. 1.ItE. rril.'. \ lit! I r.-'iil.. Isp. i nihli-r. iiuiitil 1',1' xlM. ..II hi, Ipi, ) .MI' IKIHiti -, imp' tt I ilh I lioniicpK nn I the. chis'ut. t'.1 I hsiiglti.) | ., U 1..1,111' a gii-ftt
II. FINEsi'qitLiTv: : liOI.D
( :XIV I olHtni-S. i .l' ; ._ _. "., in 'nt i-.," In., Iji" ti.n ilii-. .:5"sol) lii'insllrhi'd, aiinholoii, and tin') IMIWon ,li'itl: of I llu-lr 11"11111.I ,, I'll..,' n.' roIkotlo

I Mii-HIt I,li.i I k ('.in\V iiil. II.I II"lift,"'.'hlll'I.'. "K.:''.,"''A'I UII' AXI t If.\ tn: w: :iiIi4;iu-ulU: : : If ynn nnnl' aOoiufortaWo The FirstNational Ban-k U I'll...l I. ..11, 5 In, I II.I h..I..q, I 1 liMvim-, I Iho. li.uk: I Ihink I my .:"." ho ".'nulvcssp. It |11!vi>. him aIntniTlo

.1.. l'r'I. 4 ..h,.. ."' .," ". ritting Shod, I lair 11.1 itanil, li.nlh I ham.llul iiniliniioil I I ttilli n sinai ii"ist Kratit) ,Its I air liU, ,'|1'1111'| '' In niuivanil :
.
I 'iVunllititurMatiwl I I'ulimw.la : ICAN-AMI J) "SWISS" MANl'KAC.'IXK'KSAXI I "ii.lit, .u"' w.' 551,1.5 i all Iii diiI
.ll'iirin> H.*..*< .. ; ho, .1'1'1..11111| | | | thr (fin niotit ai lunil |HM>I-II', q, ."sol 1..IIII..h( I Hut
Aii.r- .
1 1'r ,
t'SiiI to lln _4Iy I lir.ui :li, I Hu' n irr.i" Ih.i li- "|11''I"| : U'"jl
I n.iiuivf.1." ". lnninnl.ml : .. 1'I.ntV..Afl: : : N14tMtI4'J .% .J t o: I il S tti'io II pair "S' i liiiiMur, "I I Ihl"L. ttiu lit ttllli liU li'iiinlhK.' The, "ronvi'iilunwa -
\\ .II.J'I I ,it ;i.lt.
Ifi. "Utl"I'. "II .... .'.lIOeI'.ia'.IrF.\ :. PENSACOLA FLORIDA. nit' donr. I U (" to list hiltin nlmrlin I I al llr.l II'I"III| | | | |llo IN liH.I in.
rm.It. .
.iii I I
% :xn roMMi' > i; "|"'| | $ i nr."huiii ,111
II. I'ill I-. M. I Iliirvij. .AliH'il' t Ilii-rn F. ( oXXKSVIKXNA.I : ; : ---- t ihihii.'i.,111, 1'11111 Iho logs !" ""hil/lll I Ills tvo In'tivo U ,IIUK, 1"1

\ liu-li: ",,1",". .1. W.l nrt.M : If tmi. '"alliS, ,tu .. "l'hoo 1 nro I Iho ," tnonnodMl .-. |., |(" I lln> |ilrcol: ""-, I II
I )IIKSI: ItS: ANIiTrtKNCII: XOVKL-: & Domestic & Sold. \lt 1 -.il.l .l II'. ki1, I''r' 'Iill
Hoiil.'.1'"''''' Foreign Exchange Bought .1.:1.: : i'Ol'M'I..I| | % "
Cure Ooruti ami Buntonn, l "*. S|'Hin'iidtko.| "I t diin't iH'liot'i* I 1 I Uiiii'tllli>. I IViliaH| Hunio, nl' 5 .
l.IVmiU I Wiilli-, ''..'..101..111\| W. I k. I"I"'1 ,' '; Ii. :aim, "'|1'1|.. h III-IIMI. ill llu- I,
II '*. Ati-rv. I Hi'". Ilit-M* ,.. \\ hltniln. *. I'I FsPI.t.zsIf.1.CTIn: : : : HM..11TInlt' JIll)' tunr wli.M-4. at IhuMIOH I.Xv| .11"/ 11. nin, tfi-t Jinn- II'm..11 Shill, 'lull 1 I Iiiinl.l II IMsnl ilniKican p > nl'Un I( "|1111111, I lli.it I,
,
.
di'.ir.
!1"1"| 'inilinilinl'''' I'nI.Ii,">.'Il.uIM. I..M."iar.Inn. 1111. I 1""I'111: h.iy.:: >.n. tnt tio I Ilioin ,around,, jour noi-k, and Fr.I.' 1.,1.1., |I'." I. tlu "-11"1'" If ilwi'iv
: TKAKriTsTKIllJMi! :): foll.. : : I'AI.AI'K.: PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS l I. 'nit IIIIIt I,' .1.i.11 I Ik'li'l ton lirM
tIm
al t
:! 111'1' Iho "kiili I ttoiild, i w"lt11"11., orII
.11'5 "i I" I MI IF inr.1: ihtcif.N.I' .. dilltilll IIINllllll.ilIMimrlil 1"1| ) 111nl'l
... ,; .1.. 54. rulll-o'iu .1.' I1": --- --- : IN 'fills (I'11'Y\ .A\l VII'IMI'YR. ( .. I' 1"111Itl toll 'lilt : I'lioiiyh ( mat' IKllmt I I, I lln-y 5.,'ar ronlaininn.I
S SII % Itot4. VKU
.i : : WA1JKIX: : IJ.\XII M>MKr.KS: ( : 1"lil""lhll.
II.-.IIM.II.I., '. Il. tills Maul 1 'tin,* 1111, > nl 111':1| | : 1,1 ll.i-, 118..1.1I "I II.I,: I II. i'I tMl ?il I.i SHN| <|Iondt I- S 11 Inn 1..1, |I"'III| (|l.'IM'lI|II..I| ,.itt I l I lnlniiniT4 <

I II I.n-lKir s5.ir" .1.1'ilniViMi.' q 01':11.\: (; Ji'Oi'OtoO'IIE"'T:: ) : (/1'\1.1. Worth of Your Money, P I lp..1" F'aI ) ko, Iss.|'.5alsig| ); iinl of I Innljjht ilri1' .., SI IPo alHiiiinl al 1 Hi.- Kcili-i.
III"% WfrHCl$. McDavid !: Hotel 1 I.M'I, S il I iln-ii' ?" ..- t *. SMNIIotidtko. -
i .1",11. | | I .t hit II !l's.
t Merchants' and, | liko liatinor. "I t "1|Ii I\: may t llml: I likiiln I -
Mu.-r-i-, : ". ". tt'i-INf. ? Jl"'illnliliMi.inlk'm. !" ; % 'I'HW"I.UY: : MAI)K: TO : : fiiini'tiitlioSIIOK S I"us' 5.uhs. 111111-111 I I
OIIDKIt. Inpllnitt
; 5.15
.1. I'. lIIIII; kni-tt ) h isighl. "" I lonjr ||, ,,,
; .| I 'li-ik, '. T. )I'".IIuI t I'n ntsr.r ton it lH-fora. tonttonnd 'IlIt"r ago( I, n-
--. |li nl: i 'iillii'lnrI.\ II. W nliiin. :.A..i'.r. : I'AI.ACK.If :. UMII t. Mill-XII 'SI.nu"OI"BUTCHER.I: I.I':XM.\4 'I Il. %, a r'l.OI.'lliV( ) : I ills, i.in',,, 1.lnll, hilo fin, U'it'll I., .1.. 1lihi'l | ,. With 111 1.1 all Unit Inllliain'toiionl lssi pp.1 5 in K.i. I lulu S tin* very nil.1, ,.1 i.l'
W iil-n., ANIS % .\ { JiIsIFi'.tIIFi: : : : IXMOHTTIIOItorTiTTMAXXKU. iii|
,
5.. 1srsISII, : 1I ,. rI.\' Alili-rinin- .1| -- ..- li.uitt, ,ilh t I lln I olln-r,
.'h"h", f1'-:,' "' 1\1 IntratiIluirkwaiiU I and I hat t Ilirir, nii IHa -
,, S ..Ioh. .1 ii."'. I.i: 'jiiii. HI """ ; ; \ ) l\,11 : ,1.1jrr. ..lrhll > |l'
".\1.11., I.! II. l.ilM"". H. II. M I."h'\\" *, llii,)...I l ( : AI.I. )un, ttaiit' : : : _'S.I"ll I.I *uii, |>oo il' l lriittli'd) s ,I I'. Sxm.ii'ii.ltl.i' | Iii tiI I I.I 11..1.1.. to IHI .Iviik'. 1'"I'llt, to an oiilinary i ..1.1 Ki-nlin kv.
ll'iiliiiiin.' -Ii"". "niiil.it. liinihlin, I lln* I IhliiiM, nil 1
i | ,\ S'r I I. I tin1 russ istalis "hi, Ii
Sarah BuruLarilt High-cut ; I loini'l. Whoro'n. lilt nlirht nhiil I ? r"I.I..I.<
Clinri'li l)ln 'liiijr.: "I1"11I"IIIH..It"I' I OUIIEII') : WIf.I.; :ml.tln: : : : l'ItI: IM" Il'' tint\ lotti'l'hi'tlh., I I ,* .1..1
t l I
1 I'lri'1 II.IIIMI, PM..tmsrin" ; I f. ( Iln.II" ; all lists, .
Shoes for LaJiei, Missel '.,. .I t"I. "lion I I I II.I I .1".1.. nillrd ?.l I'". SMHIHnd | 'lsrlusgs .I".IIIIIII.III.I"II'I'| | : IInnflln -
,
I lli s-lu. ,
IL )I. IIu.r.| 1" in't I I hid ton l.iintf '
11'11 any I"I"| .
,..nlniil" II i t. ),s. unit, 11'. M.i-ti-rt '-iiiiilnt,, ATTKXTIOX.: luIs; SKXT: OX lIj,'.\'.I"''I.| .\. H.liUIHt. | \ ko, tt ho had iiuoailhod It ("'1 I I'sit sss, .", tln'.v prolialihliitik
: I" l 1'.''.ii'. Hull..\! I'liliiT'it. .,ln-l., anal fJliilJrou, ill i-niintnl lor iin>, nr hati: s' I I"I I.S InIIHIS iindi-r liUnvi'ivoal.( "I 1 |II II out for 5 I lucy will I (tain grcati'i lionor l.ylol.liiitf
:; '' Faiiiil Isw, .ii'li..l ttilli I, It.i.f.mil, \ '!IN I it I.Ia ITS AI'IOIXI'MKXI'S.lltTIMThri'i : I ii hi', nl I I.I. I In'llh, ISis
iiljio
l I'uK 'ss\ ItIII: %N.- l n"I." .111.1. l'.irk. pi' <- AI'I'KOVAUri'OX: I'ltOI'KU: IlKKIa : I Illlll' III lllH, 1 i | | I..viliililiH S on :. n 11 and I lln-cw I Ilii'lironrluvo I III thl) \"i'i'y'St
t. ton, ton
L.ir.. -N-rt Ill-mil.' I II I .%. V. ....ui\ I*. %5.. I ti'HMui.liiv S 'iiiiil S li."Hl 1 miltili'il, Kni-i.f I hiiiyi'" .1 I II. hi'ild" nn.I.Iin, linn Iii..' "n doil .I Hi. Ilinrili I I.H-nliil. nn, liili-nili'iii'iii, EiDx'FL I :SIIOK; I'AI.ACK. '. -0- ) tour ntiTi-iiat 'lop II." nniKliolil Ilho I I.11 inn'.
.
: : I 1 I. I.. I II I IMM.hiui.Philip: .. .
,, ,iloti .
nil ? ,
WI".I'
I -IMIT I ;\lwt' ISIS rnirn-.iin.i iiml 1 Ali-milx ....'d .. .- ....- .' .._ -- -. -.- -- -- II .IlIiIsg nljjhl Ih. Wht didn't > mi ;1,. all al llril !I" "hiatt I lsu') c v\H'i-t| to ilo ,1"1 I I,)
-- -- -
4' I!,,.llli.l i-i-i'iii-tl.! ..l..l..l(lirl-t'n'..ll--l, ,.1'1"I.r.vrtl" '' \I.--Ki-t.". uS.1.I II I .1'1.1.E' )" ('hi'onomi'loi'4 loaiiod. "ropalrodmid If tun. wantAnything: -,' Brown ; : Itolluni l'i-r Ilu". I 1,111., ; :sit) III1) tn.ili' Ihi ? gililt list Mr." $|SMMiNnd| ) I.,., i-rawltiiK 1"1( loKi'llii'r I. not v.'ry \.1 1111 I I..
ialilv ralml. I.ito, a4i'prlainodI (5., I 14 1"'J.h| 11,1 s'. >-|1""I.I| ) nnloiiilod,\ : :u i-lioil, | | | ,| If il U _ _
u.iinil 5 I II*. M. -..1'ill.'' ', *iiniii|' I Ii flirts { "' I. Into II.,' iftmnritl; and ( Into Ii,,' 11111111h| | lo 111) nm. Ilrlaliiiitl
inn,li'._"". I ..III.r! Innrli., Mt.sr'tlm I It iy Trnn-.il. I Obtortnlion-i.l novSHltLOUIS :! I in thu Shoe Li intun -, h-ot ,rd )gailsia.il; ttilli 1 hilU nioniid" I Hi'1tt 1"\11 I. a Ki'in'ral is'. I (
: 11 s : : : I link: |iilili.f I S tliolM'ilh I Iii. ttlfor.Mil.l I 111 1.11 iirnninut
l-il,'lur.lolns.. .,. 1 "'' 'II. l..s.tds" l 1t.1. Iui lur Dr. R. B. S. HARGIS. .ili h ki'l" "I 1 'n.o-r Ilil, h.1.1 Inlonnrtin 1"11,
.It.hll". iusuttsIsl, ,. -* : f'nrlt: Mil11.. ....' mire to IN. |5hiaiu.IIS -'AI.'I IV- |I" | | (!,'| I Ihoiv. "What .1') L' tiltS lodi'liilli Iasts'ir I. fairly rufl..,ii ii'flhli.l( | : t 1Ilhu

IM.; I llli I ) "... l.| :a r.IM. .- TOUA T )II1I' '''.'UO'' ,III tillSIIOK If I .I l-iti-d: I honii', I I'uiil.lii'l,, I Iho ""h' sits. flr. and | monttnko lin: not a fair ihainuat, Ihn mliiMiU, ;
m.iniin nlt" 1..1.
s.! \ i-HH-m% I H-. M. Mi I < "i-tiry All Kinds of Furniture. hiitr "ii-iih-il, Ilili, suIt) nnd, lirnniihl,.
,Ji.n '' nn )Iniiir 'in''i'itr. ? I hat I Ini I In not |iroli'i'li'il( a' hit I,,,
,. olnllII
FACTOR' )
I t.|*, ti'iii) s .T'S.'rtl'i";; iti-rj- -ini.lif" lit I II I A.IM COTTON: :; ( : 'ALACK PHYSICIAN & SURCEON nilMiniilliin., 1 ,,1 I In .li>oiln| ?" iin.l II'. Anothrr I linn I ) 111111"lip lo I III lilt rltil sIghs| ; I that. I In IH not iTiru-
at.,1., -.:1I..I ..I 't'', .%. 35.vs ,. -- | I lln* ol.h.i\ioii IIII'n..1 Ira lhj
t. .. .Iul. HI : .'" i --- -- I :-1"'P"I.II'II..1| '| ) I :mllili'into "-" ilcwrvi'i 5 Unit Ini
whoro 1'.1111",111".141.( ;
)1'lh'lI c3.r. \I'.hu.I., ) It u I' :II. -* .nCO ) ""I"IIIh'I'| ) on 1111".1',1.II'
"' sr- ," .' II' till") ttlllll 1 -Iill'/( liril.lilMi( I'AI.AI'ON( M1.in : ({ohldi'iiro, on Itiiniinn: ilrrol.OKKK'K l I I tin' 'ii'1'1"| | -r" lu-ilh :inn) ioiillnind"I'm )tou'lldo nml of your .1 IIH'II nut 1'1.1'1 I lln'i'Xpi'lillt I I .I..I..llhl.

,C""II 1IIIIIth' lit .tIuIt3tlIt (: ) MMIMIlIN I :; MIItIANT; ( "j' 1,1. .., : ",, I.I''IIf'r .
GREAT BARGAINS, : :-lliioivtntti't. hum Sri, sip 1IIlui" I"'II.II 1 i ln-lttoon, I Iho front, diuir and, I Is in I.rY. uml wit 5511. \Vlirlht-r I I llii'int
J 'l 1"1| ,'IfIlI.11 h "I l Milluuir* S'II lliill.liu/.. ,, -' I finv I (nil. ni'iht-hiil I In I'm' : iiinrh .
; nr or all S IliaoiiiiU
I U tin. hin: 'k tt I indow, to KOO" I If I ioniliiK 111.llrllh II an.v
,. Kir-l ninl\ 'llunliiii.Ui I 1111I..11"* :
| ","I..orfll ji"--i uS""' i ti-rt. M.illll.r' AI.A. ,\ 111
I; in iMi-li "iisitI". Intit.itiiiii, ,I.. 11'1.'I'I 'IIH. ,iI...k ami,, I". l.il.lf.Jll0. ton, 11'111",1 S ?Mrn.I i'Op.H'p"I.I.1| | I,*, I : homo !I" and .l I'. Sp|K'iidkoXiiittli'd In IliUJiiillrlmi-nl, wu do mil,
Kiit\rl" S 1..11.1..1.. miniM.ir/:. I""ltl", hi-r, : lirr i l li-ilh nnd how .
In il.'liny
"
' *' \-sliltl.l.' 5.5 I..S.w I I.* "t.',",1..1.11.S (I'lll'll.-. : Ilh'll lilm.rlf |oloop, i'U II''IIW''IIIIII. 1.,1)

klMXria: -' Wltll.-Mt-) ,---____ I-.I..JI 1 l 5.lM..IiOTTO( Mooney 1111111.lil.:i I'm- tin' 1.I., "Il innl "I I dou'l rmo l ," mm'innri'd Mr*. SJMIO- ) liatn mitlVri'd thrniii-lvi'4 li>d l"yhn

:31uuiit :\1.,11111 K. A. C"'I""r.| >..s.k al.M.H MlH-ral. ailvmiiinin.lo nn khliiiirnlinr| "f ..* In i thru' '"1"1 1"1', |K'n.lko, pullliiK hor ,"'' iarufullynndor IIO' lit I ho Uadifal parly 'lor al'

ri'iiuliir H"1. .H-i-iHiil, :)("".1"' )' I" ".,'.li GOLDSTUKER "llott ni.inv, ul' Ih,...- .1",.. it I.,ki' In I Iho unit, a worn sir )''ar., amihut. jmity. U
.tli.mli., tuCOTT) I I OX-MI I'" 1 l'4OllOra1 I 'I'III to S Ihoy W..III'1! .tl\
-0 .1., II. \ismiKIST"' : ll.l1.I S.EADI "'11, I I'itlr: ? di-in.inili-d': Mr. |I"'I"| mil nndor I Ihn, i'nrUln and .how I Ihoollnr J slat II' fur from givlssg 11111 hat llu-y

\\ II. .Mil"I.IY. ..11mwlH -. For PIle on arrival or onleroil held n WHOLESALE DEALER INCIO.A. riE i-inlj ki>, ilrutlnjr nut lour: or Ih r ..t l.ukInili H onion In I Iho nr what l/.o .hoHOIO. art plraii'd lo rail tlivlr "fluhl-," as

-- -""'1'"" 1."lltp- ::01.. (4. I. U. ... .'. liov ':2SlyDEORNELLAS! ) : Merdhallthse I nl' dilh-rrnt" inliM-4 1 ,nnd ..l.-liliril) "I I .111', SIu'. I Ilo siulg lit liavn rvi-r. Iflhi'y want rvt'.'' of any)' kindIIIIJT

..1.*rt 'I 1 I ..i-liIV. i ti-iiiinr til i'; iirl.1.,,.,k. PROPRIETORS. Iss I.* I lli.il'n: II," mid .* in-nhliod" '"I' n-ki'.l for hU library or a ."nlop-laddur, 'I.ply| | lo wliilo l oinoi'r-U' for
> 4*. M., 1111 5 liilrt Ki-ll.innMl.ill.. .. "II i ral.il.ii' Hlin-l' WINES bIQUORSA 111..r l I in') .li-ry l nnd oxmnini'd Inlriit. Into I -
; il'lhi-y ji'l Ihi-y 'in-
r \ :' .* .. I 1.1111 S$ I would, 1'11"1 In I Ironblo, 11"1 ( 111.
1 M. < wXllK. *it-rfti'ir.}.. Y.NIKSTHA: : I'.l'l.lilNli.: I) 'a|111.1 I hmiiuv: 1I/II..lth.| ''I I Ihink I ttn ( wan only 1,11)a I Ih'iniM'ralli'lawyi'r lo lu-li| I loin
4i iiMiii-iilii, Krliriitir) :, ,IJJ. fitl.P "I.flll', 't I lint' lit,I'd ol'Hlnri, -hinuIhn f..rllllh.lll.i I Ir lo make a
'hl)
-- -
UI-- hit nlxhl I f-lilit F' and With t.l. "-11.,1.) Ilt. 11..II.hll..I.

KnlnlXM. 4.r.IIiiwli Pensacola Foundry. :PALAf'OX H'I'IZt'iI1P, i I nii'ii-ly)' I tiling i *. ,nnd 1.11' ).ton (nil InI'linji I I Inn ivtlii lion I lie (foo.I 1 woman ,i-rawloil rroi hi')' KO lo a I lli'iiiwralli'iiii'ri'lijiit I

\ i t..ptuh %Y.diti' ei..Dui.Ii .t f .. ..k. The Jeweler I. 'i In hold, I mil, don'l toil ?" for Ilium.' Yd 1. Tor all Hits aklirendiadli'Ml
awako half Ihn wI"1
'. S. II. k.:,:J.o.u.I ltietut.r. I'C: ( 'I '1.\. 111. 1.,111.1 lay: ullh
"l.rl I il H.inn| I hil'n, mini' !I" Hin'ul- Urnroolriiiii
)'%. SI. Iv.i.Mupsrl: ':., -11- | lo llnd mil I If "lt In lirr I.l.ilIy |1".1111I1 1..1111. I

1I".r'r., ..ir- l'IldO., Ml-oH. I"I'IM..II'| | || l'll lluililinif.I'mini'i iii; i.usss. rd Mi"i SNHtioinlt| | ) l Is*, "I 'Ii llnd ..tournixhl fl u< I In s I hit habit any of miorlnir.Tlio \ and, iiiaki'n I Ihu .IIUI |ilL>di'4|

I*....... i'iili IjiHlKO, N.R 4, ... .. .>. "'. fhiil I lor ) ", It' ) ,"'11 lit thin, );"! ami |hirssiiiiut's hey hate IHN.II. '"II.iu/)

t )1"1" rv Thiirwliiy. niulil ill 7iiu'i'm'k:: | Cor. WatMtut OupMm. StrMti, J. Oosgrove I .li'd ttilli, I Iho W""I..II. I Ik-* hi' !" mid --I I'ninhli-d, m.MIII.I In Ihol.n ..)Iloy and tlrnrrry Man. fur I'inlilii'ii )i-nr., I Iliuy ,
I .1'M.I KlII-iHi* I 1I.II.I".I"r.0'.1.l pill'' tninil. ill IH' foiind. Dry ( .Joods & Notions. .. .. wIII..w
I I in I'l, stilt ouih, for tin* ,inl ini .
and
; : list us Isis
,.3.wV., ..\. IU.OI:M. J>. I.;. Mohllo I Ala. ; ; "Say do ) mi I Ihlnk a lrl'II.1J"I. rvtNlily l raisin way nl I
.. .\. M.l.I.I-1EIt.. : NHVl. & Room I /.SiiIsiIil. I '.,"'I 15511'$ )' 'nn, di'iir" ,nnd, .i.M-H any hint ?" akod list dad INI). '1'1"1"11 I Ili-ki'l. Will I they i'/,'r "li'itrn
Sample Reading -- -
.:usi.IuI.r Isuaiisiuncss: S.., 1.1. I '. I.. .1'1. The "'1"111".1| l (lIssP' Iu the I'm I to S Ship and General Blac! .smith, l.miI I I'. Itnottlox, I -, \in. II. Know Ion, 1 I'll I",.1) il if. ,,,",'I/II"'I'II) ,." of ,ShiP KHM.ory man, at In fiini In withhU 'mm Murrain! nfl 1".1,1| | rI (|1"'ri'ln'"

*l.ili\ V M'liiml' 111.\\ 'l.iixl bruliiv 11\.10'\ I II I.1"1'0 ttill liii'l Iho lutOKlI : 1 1I "I **|,..*., ) mi ttinl; I l.i **iti* } nnr noli'* 1".II)' Hull nn .1.1" boiiiiit-t| In I lial HID radical |Hiilii.anrartMi| | .. nolhiiiK

ii ,Iii 1..11.. ",'h l'A..r"'Or.iiiiiiillial7-UiiiViKk. ,, ...:':,.' | al' I Mil .'1'111111.' liny Wall-In\ Clmka, :-IM..1Idl.;| .( and Ft 0('X"Ia' MACHIXK( Silt(II'. I I'MIIIHllt'AI.S:I :ini.l II,". lino e.l! KnowlesBros. for. II, don't, ) i' ?" Min-ih'il| : Nil'l Smoiiiiilki' | | till, Inillonholo, and prhnl oil'a t-onplu for Ihu ""I'u>hl" 1"11 hU y".111

r.C. \1I\1.'r..I': : I 11111| |. I Ihn .ilrli.-l iii.idii| llu-fi.iin a now IMIH llul had! Jnl I 1M'" i's's f Will It ru'ii liii hush ,' M'liiefytar
.
or all kinds. Old (:.old andSllvrr : II .
Jett i-lry -- D
'
: \. lll'O 5.:.."M'lllK'. ____ ) E.L'rAT TAHT.FH, REAL ESTATE dottiinnd' ''"I'Iill' :, : nronnd 11"1 hoi'ii oii>iiid."No lorontiurc Ihein I lhatlhn I nuniii:

"' 1..I1L..la. l'4l"I.c\. ', 'Ii... a. .."..IKh'.. "1 lakcu. In rhaiiK'* for linod-i, osisosiglil Forging Don to Order., I On tthiih tIii'.' '"11' liii.. *attuv Ihi* I Ihn I.IH-'X ,mid |u-n.ili-K 11., ttil'ihnd: sir," MII.llho S jlH"'ry man sit In. 1"1 who have ,I.hll..I..1 I .ISIs f.il, iiroinliMM

)'hll1". lion. ,,*. -.\ ", '|1"111.1., In |I'.n kln "Wiuil I Ihlrl, I liikoil llh.' HI-IIJI |'.it r'uI aquart fmin, s'v'ri .tiun|) all |1.1 I.Uiirin .
\liHltvM-rr, Minul.it Hllilit: nt 7iil:: oMmkliI I at llhobt! I'rltTii. nor :SS-ly! I Iron. t'Ilul.1I..1 luiliii"s! ( I lirate Vai.lKini KthtiVly.JoliD: mid d.it and, .I'h'I.I 11"
: l'.il..r..v .11"...1.K. | : kitly I niin-ly) ', 11"1.1.| (.5 s ,1'iom" tthiih In hadIHIII I In the Honlh will ,"'"III! Imlu-.
I t K.ll.mV I ll.ill.I -.* and othor I li naiiii-utal: I 1"'I"re.
-
- All
,t* :. it. Mhiiitiri I ', i. 4.t '. Wotk. ( ,iiaII' ":"" -1111..1. : SttI': : KYI'S.iirM "*\ ,,", on lliil, highS hiit I, ilon'ltr SIll I six "J"I. "Iholdlhata, man ,',.Iv tI.c. '.s rural I linn- Ir they lUli-ii ?

JMi.l'k'KIKFKU.-. : :. ". ..r u. ok i'auiliia i-. PETER! BURKE, -4- J B. Ullu1allll I' I.. ? lirliin' (1"1. Ink '1.11'"I"'r', |. | | hi' that ((I'l" mad al prarth-al' Joke, that "Ihe I rol., 1 man. l I. ili'irlvnd| of hU

: ..:.. : l'AI..Ut( \ WH..KK. K.VST: '.lIlt:. lonri-d' M-nliiiK ofIhi In I hank liim-M-lf' ami liU
1'1."lr. I' hll..II..1I 1.1 .1,1. I.I "I"- I hOst .1 .. not Injnro. him, In a rights .may
1:.. \ fault%>?**. }Ii.o. 1.',..(*. AnSI A. M. ('Ol'll..r- (!omMfOfHt pail DussiihiN. t4Ia.. 1'KXSAI'OI.A: ( t'I.VI' ..\. tt II'." 14< Hi n Mi... ,.....-'HUH, mit.. ..1.1 |1".11. ) nnd ijl.iiUK, nl hU ISo. (.1111. (.ml ho ''Ih to lii, .111101 by all radlral "'1111'1'1 for i and may mlaxnrwl
....4 HIP 11 iiml' :iil I."dll| ) in i-iii-U" iss.i.tbI ..UN I.II. ; : III.H 11' \ is: rmir l I'...i. rani: .5| l'iilul.\, .
-iHuVlmk I I*. M., Umlu-c. : iuriiir.uirain, ..>4 11-1.1'1'.1'1 I '.5| h..I"I'' | lln nn-.i-ly, ..h.liI.ll.llr' )' mid ,1..11/.11'1./ Thill', "* hire I that Share Ill lie is., rlianxu'
i IOlllI.E.) A I.Alt A MA..WholetaU X W C :u: :EQ:: 1.1..h'I
1 ftii.lt'iiiinii.iii.iiiuvlit. Mrtt'lM.K.' .' 1'KAIHIIX' : 1.- 111'II'h'llilll"I.II"I |, nil ,mat.: Iii 1 us ruin.111,1.I S IhU diHl-.ilid, nirrraillih lmii.iirl| you hate I In your c..t. mill hu dt-rldu lo Ihlnk and itt for
:. .\. .:lIIn'. W. )1.
t : -A"Wfr.VF.noms' ".,. OIlS I ...h..II.. Ihnir ; tian. n lion. Thiily .1.1) ulli-r II anil liinM'lf In ,' the otlirralfalrt
'Jobber In all Grades I"1n. .J.IiIi' > I run-: I U It, 1'1.1..1 l I..t mo "".I.r |mliili-a ai w 'a

i ....u....... I..Igu' S... I. It.li.T.Unll'i.f < : (.iKAIt: TO I.K7'I: I 1 :I I 'N::: I .1,11 I |1".1..1..1.1. : In oin, SMHIMU'dyki | | I tin* l rix-ory 111111 IH-II nvrr III front ofIhn nf i II". No rl'"uU," gut ls'ss

Lg .\'l.l.il.'. :.<.V..-iu_'ry J _Yiiuwhif'uwniiiv.W. .'. WlLUlAllW.t.In '.' '. TqToacco? 1 0-.|..|-.. P4IIIIVII'lt." SIEIU.i: Nfl HI.VKKWARK: :, 1.:1. ii.nli'i.f| .h',' '. and I. ,'..llr! boy lo lukii. a wIslit'ist the bmniitl.A | up and. eigls.eers'4 1 by Kntl ItuuKUnn

It. -KAHHOOKIt..-. ....... .14 l.ij-ljr.. : I >IAMONI S, Vincent J. Mtly I .1,5), 1..r ,d.ili.. I proniiln.l"IU''j| : hn .51,5 l .., I lrrain of ..1.1"hot suit will ilvaniu: IhoiifKroa, DollUry Itch'

y ItulUlat. .IM| I
It.jml.i. IIt.is4IIE: mil'Uaj. ui..t WuliHibi" ) ( ;.5 11.11, 11.'ImXI' XHI"I.: I ono, Hlonini' : h'! Min-ly d i) < .fll .dott n fV"1 hi. '" and I,.. .grori-r) ._ _ _

CiI. li nmirlk.' / '.IKH. ( w.fs>|S.Miri.ury. ,111(1 PII'.>I. DIMSJohn EItHANGEJ Stem Winding .\I. ,. t.1 I 11'.1,1.| ,* I.) |.ay: I Ihn, I.ail |''.|,1.lh'l man )'sl 15.11 I iniinli-r' hush 1 1.1 ovi-r a his,. l-rohably-- isle lIsp.

Watches'' dki I I /nod und I., nil ll5i.Sj. I
ono ( r..1 I of a/-bi-lti* iu-ylhi I > mialhn, and Ihon..
..%... .......114.siciuiIrIs .\.1.'....'X... I. lUiiTM-nlinir slit 'lane T.. and| ('i(>r Par.torl4a 1 -II.\H I! 1'1.\ ISIS W.\ I t: | I Iho riiltnl: I WI,..'. i ioiir toHi-l IsIs lit tlini-ii KIIIIO by a wh<'l.'..le iner-
-U'Vtiliiro. ll<.|...">lint AnxHlaliun. !(... I i* llw. .1..1.Maaa.e5. -0- I II I I MM VII .\ N MIUI': : : nit-hl hli..llil.f Irll..11.1.I.1| I"r a lo ,Ipn this shy had thu rinl| liuu of
'I I* ft-Mlllll. M.MMI.IV' III ...Il'si UU.UII.. t. ... 3-ly, .yIII'.IT.'w I ) indori-r ? Iliinrf 1.1" I) |I"ilo' "> !i faro."Yon. 'h.u.11
l-tlfjr JO'... liHdMAX.\ ......,. ii it K: HIM; r o M r.v II. inillioii.iiiv I Ini llit-,- ', II.I"Mt"rrl" hard ou a di-lilor who
T.liml" 1 11 5 mv iif Mil* rLs.r dju5ltt I 1 51St. I : : I 'Mi-uie : s -al"yrllpd> IhnxriMiiy
M O_ U 1 1, K Dunn, Proprietor. rn:mil 5 .out: Am. ii.-liIS I link*: .tl-i S II. .I.- iii-lriiniriilii1". j' 1,111".1111. H lurk and il wa Ihrrnfuru
ulMf li.Mki 1-4 .I ," uil* ami$ ilinx lit ltl.: : : IIKKI: :. iii'g..Sii f'OI.i"I: j jnl man al I Ihu boy, a. In 10.\ up
.
.1. i
wild ad list
'A "_Ii .._' 10- ",.,'I.. I I Iin Iho 1."lhI., "|.Mind| \ I" .. .I Ill, u.-hi'ltn .and"UrWil fur him, "what a l.al a i'ssugIikoclloyrshrr |
BOILER'J.Jt..6' :- !S. r I n I M: k I., .45S. s-nlili| | lio had .s1.ltiti.t| | lo ,-|
''i- \ ', I I lor I Iho I, 1.11: .ind" pursuit itinIdi* | LI".I..r. iLl.lislaI4s,4 l urt! gun | 1"1 "
) )
all Hoik 'In "I |
AYER'SVigor .1.1 iifM 'I"1 vI 1',1I'r.1
: .. IUII""I.., S AM,I' I'K.I.HI: IN "I.,1.! I, -..h !" ho rllr.l. "C| i"I'' lU Milt him word and *lytttst.
I IIIlItIP.ILifrwiil. I .. ''r. 1.1''-" LIT.I.II.HI, Sisal ,( i ) | |, I Hill maul ) on b tuI..I"r. .I."r.
,5 tl".l.iU I t.sss.-.l l al Nits. "l.'ik1I'll. ) liii .
-AXIS.Sheet -- 1"1..1| ,' twii ni-lil I i-hiil U I'.nillnn S -.l'of
: I.II'IItI... nu U'''. ':'se. I II U ..... ( I |. .. l.iriiiliiil.. *Ii' II ''|51111..l.'.l.I )1 Ino my : mid ..rll.1 up hU ulilrl MI"V.| "I house ansI ofourM
air I hi I".".KfM I m .ill ili *iral.i.li.rt.( | | I Iiii.l.i General Merchandise. l S lhon |I.IH-IIJ/I r. lM'iii: In I l.i.1 u "'lIsis ki-i-p )onr li-niH-r.| I look sI .I.1 c.L.your lot,
,I...". tin' I liilirlor x-lli Iliil., I s. .. .. (lee i reditur."Ofronrw. .
.
; U"I .si.. h hnrl In .IhUhi (
Iron I ---I--- .i.r'.in.ttt| lilli.l. I I li.11 : I'i'itfMiliou ,I li-l voli. ..() on on the unlijii of prat "
""l wtth UM S.IOM and IMIIIKW abs'S \
,, Wlh'IM. .1..1 > | > | : ti.uv A i.nt .liMir I M S llmljiikiIxfuiu ISo U'Kan lo
: or gnj tttU tu s.Manl. rich bcon gotar, Tbl. .l.l awl r..lial.liIM.IIM- I. Slow "'* Mii.1 uasrrjiSa1r.u..p.t "$. < < .1.1U -i "hu. ". .., lior,.. 7"
...4.sp biack.MI&Y..-... Is' .lii...Ugh. :i dili'li*! >iliill 5) Hllli ,I..- .N...u I lit II.ill..I. ".."I.1X""o' | | .' l'Ul'1 I'J tlii ri |j.ais hue ul I I111' "I don'l knott .i.1 i i | \ *. S|mi-1, play 11111111| UK* roulla/ralhiu lhal watm \1.1.. ,
1.. t&ml bllr inn;b* diJkcuuJ tUB lulr tUiik.n .lif .1)0) i 13TAWILs.. All l Al ill ri-iu.irk.lb.I uiuii* ik-iiiruiu a" I all Lji..U.; I .I'i;: .: I', .tt2ItA. t I.A. |Ii,1|) ..>. I| on our HhUky ".. and ., ...
fft lulilniietwa, UuMUb not al**)<. ..u L c..lrhOSil in-Hiim. IS 1.1.11. ii.,. rr Ij4.frrIIl.S .\'... 1 nuii\iiiiii lt. H |>*MI< ii| ami rasl,5 : :111" ) you ", ( '. j..h.y'. .
7. c1t..lIIl&1i1D1 al 1U< ha&t. aul itliualMMaIl : I l bit siii.sg.laelut.: : : ..II.| p IIM' tii .ji..i. i..... lijii I4.ISifliiM55 5.' .. "Oh, ) S. .1"1'1 !r' hotth'd! Mr., SMMII-| | ...i.11 man lhal would ytl mad al a \1.1 your"11 .
tI-. u4 aLckII V"'It to Yilu' pr",euu"nd A >'.n+. (.......h i* iir..i.t tUj, ,nil." ) Huilurltr -1 'u"-.' *.ll 4 rtllthMIM.t "-1,1)1. ,\ .1..,'. "..wI! If ttn'iiiul'l 'I J..L.11" fool, and now I kuow II.lli'io "C Vrlaiuly,
.. J brimU /. l.. .. JOHNSON'STivoli I "
1114 dau4sul.11i4 hula 1MUI'lusty s.l otis r Hal. .ruilr tfI I luti* I. t IMJIMII .rI "And ussr buy'. ?
)
.1111 ...... only |.lit .1"1".1..1. "u l.nllonholo I Ini ,how il lo Tin-re I.I \I. |l'Y
.........iIor&o......'.... AS I LMI.VLag. .... lire fin ilruu-lii 1 1i i mi you. ..
the Viuua .. u>.ia lld; Itoouuiuiou i ..".1'i1"; '<'ljl all'-ulioii'. (lit.I'll I.. IhoMi1hiiiK 1 1I $s.s,1.. I .a.It4IiSs"( .... : f. I."., tt lsst .l'"l. dou'l knntt I riil'li'r II'IMI run.from my Uiuijni'l. "ui.

._.... Iu fluE.tHKfnx dy..nvlin 1.14 tb.lmvu.tool. toll a WUcau...:...,, G3! i s .Jl : I I ,, Ihi-ir i-ido UtariU r-t[ ...nl-lnil.' i .\..HiJlilPOCKET Beer Ill ...isl.t IIMkllli:hl' .1.i,1 I l'o.i Ihi- 1..1.1' iiii.liin) i....sl li. uiy |I'"''|I"" L<, and ".\,.anylhiuK-and, look from hrri-.nlr sate ?"" ; aru )ou
I II 1
*I rf.... l.uI.USVKM1 > llt: KC. i I ..111 I uiillioii I nf Ihi4 si-I" tali. iiflj 11".1. a Imlli of rubbrr that 1".1.. "Ilug
..-w.. sad builttH |* "
;;.. C. f. Bairnia wnu. tram JTviy, O.. JwIi I I'I' 81 & 83 COMMERCE: ST., "I.......... Sirwt. NutluiMl. ,\ ll.ink I KNIVES. i j Mir ln-ri-M I ) "- I.I| ? WIII..1'I /H.II| | half a |.inl suit Hhtn a 'lellow "My shear air, ''1.1".Hie .llllu,. "1
M (..1L ...... ......... .d f. ...... M Ivi-iv. ''1 ttaul to my iirssislsoollsrr'stuilaitoie.
ljut I
lily S. .h. ,
I. i "ni
In iburt hull I ben i.. ....1' *.111101 I iionu.r)! :, .\ I.A. __ I IC. \ Grand Rendezvous I Ii* Pentacola, I jlln-I >/i.o'iailiiial) | II. ("i..l.t I 11..IIII.I'I.li'l (; .mi'll.i.f: \! hiss |I">*) I wUiM> Ibu bulb, 1 ". .It h. not | Kit
uf b,4I. U Alrna't HI Viuoa. I i ; I in il I i rial i.in In thai I''J wlniiI and .ou M-U Iho n-.ull. fuu wb"r 1",II ( .\

; .........J t.I....falUui... hoW of a U.fall. balr b aaliurtnl ui of .b.ir .......,.. I Iihs aunt *.k.*.I Imu Wig k. i l ISISkilulu. C. C. YONGE JR. Co. Al.. knl, u. il in, .. .1111. I ) 0 ..5. I I. .I.I.I..III.i.J S F 'I ton )dou'l Mulril OH prrwu I' that |lids, ) t-t, and tlaud .Ihu ",'h."
.. 1..11. | II
)l..k l nlT. r mi.tlt'JariiM I I
** ...I'. 'aid am rOUuUIu..t: Uo&& lou' K-'fiairinj i> | C. E OTenflaD & CO.I & "Want tort'Krrvvit r UIUMJIhurnuliiur.
t. .. .. ,.... ... I ", I rrnii-iiili-r it .1 you
..'" yuiu l'.ej4l'.IIota I sIaisId SITS I "" 4. Wurk M .1..11). -.-. ( ( : ut.- '''1' a i-au H isss.l.'I: .
b&W." ...o. a... I.AAlAiIu I" 'JllnJ' .. sail Mr I .. h "Well sine about il-
I
"ill'.1' S tin-KI| | Ill | |M-n- 11 b* man nld b" would K\ve\ .1'1

.:." w.bowwpo.oettk., mi*:. "Ab.tgLtu.gVIUQI1IeW.v.Oo\io( $) ; 101 I \M Ktl It I ItKItAMI I'Ktl.llt- C 01.JS. ZA.X3 Tt.CI./ Z* WINKS.; I.IIIU.'l.( C'I\: !**, .I) I,', lr> iiiif.. ,In ..-. .1..1 if .*1.5 I the IMA.1'1"lf' 0)lu""I ...vs I If hit would 1\MW if I wi|iay me to base I rut

K<.t-+-v l>* <*. <** Ipik *. I.-. a A' ..1i'.. Iet'1./:1'/.11/ not lutt-lrli ii mi tin* INI.I! I iu I Hi" Inirr) Icml 5 tinMIIIIIII| ,5'. him half .1 for I.buby my daniihlrr lunt
? ..iy own ......_. Iu. UM pruumtM tbol ts: t.IL.I.1. VKPFEIFFEH4'CO: ) r.XTSo i i 4110 .! .. 11 1S .A1 ; | | 1.1 anihourtopU tn-rk.
I Viuua MW u &I.Mt.&Dd! > & :lukM cur. .'U*gI"y iiuajuB.(M i"Not "I'm I |.li-llt Ml,.1.1I' I Iinl i ) i ou a i-iKloiut-r and Ih* 'I..t --., .

2 D mi bDuwtod miii|...uutwuuB..bM lb. yn" annu* SAlt FANCY STATIONERY : i.'ivi.: <,IXIp4 : | I...I l.i- |I.|. ..1.I IsIs ...'In-l.," !lsis)ll "-.1| I on I Iho' trrorrry man, amiI Alriaiuk-r i I. SlOW KuiM-ror| aud Autu -

:.... to glAl -A.I.-- "-I 1 Ilii-nht t toss |I'I.I"| Iho |1"1'| |nrtadid I S .1'1. noK M. it HUU Id rat of nil tb. Ku* Uu" of Moacow, of
.
eel I ."it
Ax.i YSISIMSN fc-ulw ot tli* H I illaIl,. .. ill.iu .ki-l sill.Poiia.ilIdV .
r>4i
: ilh I ii.i5. Mri-i-l
No N | ,
FalrtalrB Kuinly Jvt aouUUb. Vuealuw > ; 1 .1..1.. l>) Ihi* lalu; I iiiii-nli-'l niylit ..liirlt".u.ii | 5jiIsl hmk 1,1.. Ihi. ,,.,'I"C"" ki. or !hlhulr. ofu' '
"tow.. .. t..r .
: (ruiu *U &M, Mut f<* i J* ilr ft iMHiiMfi I | wiitiilii.jM.
.
..17.bur .brima lo....filmr ttiilrKV. ol tb. MOULDING I'l-Axll < M. ,. i ''r .. |. ..Ml M SlId..v\n ..., Io.li lil l \.. "|1.1",1)1.| "I'l" "., 1 ho 1 I iritt I il '. In- I.. ru*loiiu-r* that ( 'us of Kauu, sat Aitrakhau of l'o

.whkhI.t&agtht.a.lUttUSth.>a Jl.ua: &ii4 ss I bn aa*H';
_SI ByPSSIS1SO, )...... _(yoqtIIubu.a11s0I ....... lulu........ I = !SASH! IIJI.1 I:.\*, I Ijlli-r. 1.1., | ,,..11 I .1':: .ion A .
_....oIID fact..*., UB.abu (lira Wlrw I..luli. JJre'sry. ''' M IS.: IUIIMHO found I not' ? I liU. ..> KO! lo I.. r.*.t of lliHiiirr of Ililhnauia, of Volhyiila >
: Xi. \ I 11
| .
_.! .,.. oc ..... ..""III." ... n.. */ A K it. t- l : .L. Ill II IIIM.OVI* III II.IHMi. i"i".II"
I1I.IXIbI..t'i iS' .i.i. ulth4 '
ir:-ll AJyonuj .tiim.u Marl.Jies \ *. .L.I1IJ. ,1..I., ran .1..1' ron-ry iiiau'n of I'odoUi* aud the Kiudlaiul ;
M. .
Elm
a' a rauivrT,wrtuu Uua I 'itslw. Tolijuu an-1 Ar .
I -r:: S'I i CIliuh1I4i ( : ;;, tl..Lr' th.il .5.0105,51. t..l| I"i.I I ,. i ,lroui-r !./, ..I..I.wl l 1 MI iu dUj > .I'riiM-v of tI."II.: IJvouia, of C'ourlaiul .
about iwoHUrdi o) inyWr earn* LJj>> \ Et9.5115 v '14..11: FIt.tUI.M. s Ii. I." .
,411I- V.,, '. 5114 I m Isal gr.I11gh.U.I3UI1U&VI4.V WIMMIW.ilAICS., t1: \ \1Ict.f.: \ug. $- lil4t .1..1.1;| | I) ko In Id I Iho lujf illS 1.410 'Iii|>- j hut, and ."."...1 il luu k lo Iho boy...- of Si-uiigalU, of the $sutoeuIt'..

w Tlh a.aawld.$ ha ...1 1. t.ii' ixWINKS : : --.--: -' O'Hara & Bro. wariU and jfrinind al .hi wifulill I hit Ci. Vf. )',.. k. of JM.luiOok. of t'u"I1 of Kotr, of layar .

a =.: mi basiL :: ( ..marwd XKW: U.: 1OsTS.UALl'MMtS. .. let-Ill l situ' out 'like Klcrj.Ii. .., ( of .
wat.: -
-4-: -. ...... It b.. .. KJV.,&IJ MViutia 14. IIilliij.'i' I "r. .l.l. UII"va
4-, M.....,-.It.. 4 I AIII1,,___ w KNow, t"L. ,.i.. toil-worn baud and Nahiri. Thrill t'1 buod. other tlsIsss, "
...... II......... w t PNdupeASh .ouif .
;; III but M>* aw ._ R' Iii. H.\W'XH. .
.-:.'Z w t dnMuic." 'lI'II"4ICIIISliUS.(:. Auctioneer |hay il gi-uily tlul ulxhl khlil I.IhU I. A CliCIQ 1"l..r". .' cwployaKirUlur make* Nsw Year' f .bU title will

? ...ban bBB.uv.kof tfmllu...( -'*!.to UwX ,'.. '(&- :- ; : VETERINARY SURGEON. I to and M,. l"j ..'|"- |,t r*l.ln'da tlr. TUry av-rago well 1"1 ba ou bUK \ lait4ug carl...

;....&ei < ATI.'. ILua Vwoa. It aMih. bat_a ,A.t.lI.-lV d .bcfl ffl \'III'Lt:.. ., -...aCM itift-l v aUl awl J.iugh-d' i.( hi. Xuu>l have remarkablybauJ "II,
.
aIII antaet(... auM tkeyual rf .LII al '7' : '
t C r ;, ,- ;-- '* : belay made to yet a
.. MKRCIIANTS.; tie'! "Wlioiv't 1"4 rv.l of ? .! wou'l ciHpioy& Ilirui, .1' "OHT* &r up
.. ..ilread Sir et. i .
nuuaD n C.,...rra.*.a .,4 **!. ISSIS
UQl'UUS AiIUBACIA4w2Wf44. : .% r Hrre'i the Imltuu liolr. ami plat-i krt limy tau U-.1 lhau I World', fair Ikwtou, and It .naid
a
11'IIU. .4.
Uvtll M... J.U"II'.UU.U. | .a a
4pr. C.;>%'. 6 Cot, .30..0&. .. A A nA.mCot ,... 1 .
"' 101., all VnAiota. 'i ; f rIzLr. I\U:, touT IALtUt Wit 4kV, the II"I".r; Where' t"e. Iar ,luna I thesIs that tUeir kaud shall lUc project |>rowi_ U> be a lue M.At

I = thu luu't KUU>I I Mjr L put alway. lshsrgrrt.La. thoat ot,b culoiMra .. he ..I..la.think IkMton Lathe
.
17tw'e ta llfed: PtuwMly. aadtjuud* ltub rais. .5V&D4rIUMII aiId tetUWfIh: fur. :ai: i- ..
u\rHt It...: ItAkb":. ai.UJ b* luiWiu.,.. I "t .*. "l A, IJHIUA. that .Ih, uuituwflUal wbo .IU.tslbylh* "u. tub of the 1.1.r., 1 I. very uatural

We rau't W >add<-r. AUu( ito: Ju... tuniUMi f.. hue Work. ..orIb. l.u't)04tr r scUIJHMl Mrvbjxx trait and |aoI s Kuod ru thesis. eoMcluJa that all tl,.
II" &
I lIT..<, We ar. Itudticiavr, lIWa. AL.U'OX wr1 FEX3ACOLA FLA. III 1UJI.v.. Lr b.o.r.avs ,ArMW* in tbtUCM. 11, Consignments Solicited. I"

LLLl uu tt". 14 4y 14 1'Jri.,. U'J .6.IMrrt Uk IVAUX. .r- >iudyke., iwUctUav U:-out. o W fur .,11.E&b.. iraTlUtu.& .jwlut.' _


.I .
: -
'
u--,
-- _.7\ -I. -_. .-- -

.. . -
-
'- --- -- -
-
'
.
.
:
jA #.
:

iT:_


-

_- '" -u--- : -
1J
-
:; ( -.r1ii .

i tI _ _ _

_ _ .


t r1\5\ HQ'i\.' \, -,: ommmirtl-, '\ ;' letiH'inli'-rHiat'I 11" | 'aI"'f'l, ..ninp IliC', (limp.,,,,'\%atn I:555, I"I tl. pull-ttill I ;| II. IH\DIW) : .Mi'.N.llutt I: '. i 1 DI" ftli-I S I t1:"'. .' -C '|ilnri'il" ,ittiii-.i 1''IIII'I'ar1;;. ; ? I hf; <'t, ''"rl''f'1 l 1.11"" W. F. WILLIAMS., i Lffiffl i co ,


t.lllh'llh"I. the rid tli.it, uiIrussP: HIM' ) ,, t. HI' tlllN TUMI.', :* ..1.! .-tv IKVMI-IO, .-Itihi-.- I Inliioiniti 11"1'. 1 In linal i-a-e n.iicr\ H.P. .\1,1 Mjr 'Ii. II t -AtDey's liKtl.MIK IX

I lli.inttteie, | in innmbirrvliSnnlliPin l lI I 1.\:1: \A-ll rlnl..n.III..... ; t r ri'-i-. 'IK-, (Ml I llif linttriltli .1"1 I 1".1. ...1 S t" 1 II", ,1.11.1.lc,11 I. Corner..

ri MI'IIFII 111 Tllf.I'IIlllIh'l.'I.1I. 1 11..1".1 1".h'IIIII""1:1.1, in l tl.I'IIII, | "ri i, S ,- "iiul 1 ",'1i.i.\"". "'!III.Ir,1, |la,.1 l|!I".i''., I'h'MCit I"I.I.fml t HIP' "iiw 1.1", krl'.. Iii of*I Ihi'a! j ) 1 Little I Jwlry Slow) Around t the Groceries and Ship Store*,

l'IIiI.I'III.\1< ( U. i| fir 11"'llj".t\"" lust"' cuss the I Ih-mo-i I II I'nlliiili-li'lilnliiiii-, % 1 .. XF'l"K.. June (".-'ilihiihi) | >>l II I l't i.f I 1'1.1; .. t till t HIP t 1'11'1". l : : llAXh-

1 rat ;:1.llle tthile, 1..III.II .Ii. He, 'MI 11.1, ttilli tit iii nh-- |1".hII"| ,| :" Iti-il" Ii).tiniiiiiiiirt' tn-il.n Pi-It' ,I,IsIs tta". .,' \la..1, S thp gait Ills' cInts\ISl; : : Tl.rKf-XK\T: : : 111 1:1:1"\S': !Fwip ul: telk: : tip:
141
j I.UII'% ," JllAlMF .. $. 1'1. | IniliK-r ainl h-a.b-l I., 1.1.II(111 I 1.1.le"I a mililai.t aii, thai",. In-lit-. It :-l" !U IICI-P ttiiilltlirii', c 1'0't hostS aui-iit', ,, :,,11,1,1, h Ihin, < I :l"iit _. ,
l"1 I"
-
'IIII-IHI'M- | in Ihi- )
l ,\ elthi'iin-W 1 *1,1, ) I." "1.1,1| | i, .in. | -.. tta' i nil..11. I the olli. iat
I |" .
.1) I tn thi l' j .
t
l i- ttat
; Ii.
.III 11"11"1 Fill! TIIK I
., .,,111.11..II'flI" lillHikl, ., AIIF1M FIKHIMTtll1C :
'
,! :: : : II. ininil I ,
i : .,,, -.1.1, man. 1 11.h tmttlri'to | jI j ri'rnr.l S HIP ,i-oiitl I ha* |" | onn-
; tpilm cilI .,I int attPinillo| i.5L UiI mi I lmb''|I I I list Im,u/. l hi- "Huh' -i'l'. '"Iiiofploiv .latitu-. on ,HIP ,"I\u'I.\ ( 3cwelr3r,
nI f 1.1 imi* )hatp II hiss I .ilm- 1.1 F.UO
:10 r 5 tn.ttanf
| I' -
1 5 ill/
; I |n-n.lt-nt, ,limtemetit., I III 1..1 inili-, .uiiuht fitnl, ,i-f i.4'i'ill ) .I.lf"I'' 1 ,1..1. Atmiiinl, (.1 |iioiiMl l* of ,HIP, Silver WatcHe*,
lhi I, ili'bt\ oxer 'll""f.le Is ski liinj ttt ktttr-l .1'1' iiti-l- tlii-
IIP : ich
I v \t nifiit on inililio II | Mtththir
ItO'r I itss..s. t linn I iii H.'Tul'.I.tl' i- I tta.e.ileilln; all l.iiihlh iibaiiil.niPil. |ilon-lty| I tta* Go1c 61'c
'. f p *2..I,m u,Ui., .I tilling, ; ; t HIP l enrifiil,t tpatTttf this'piiigrammp I ha, "- .sis' to light; ,"hl'l t ru lit. 1,14\, In ink I"utinjr I .e1 in I I"iroIlllf las into iii" .il.t..I Id1 ihnIn I ttill I ,Mallanmml",1 fit |h5551 lilt il fiHit inKiMrilnllt f 1\,1111..11.1.\ .t" Isis, h f l.'rill/ ..' n,' II"'l, Din1U01'c ICltO

p' "' tnolioii, ol i Ihe Inr.ll t"n. Jil'. tti4 itlMnibi-il, in I Itt
; : Aiiipriemi, ; : UnirM; I". ttbt-n 1 I ihiTpi JI'.I..I. il 11..il'li.I ; The lie i''hsl %viI Is a 'tinel'iil, ei-f I lint l lokt-tml Inran.. eol nf 1"1...I..li.1 11. ami *ale. t'II l thin, : hit'? I IS un 1 : 130 :flF1Il!

I b i .ifht( ..Peiiif) I In Vlnrol'iv: no- ":li.1 i!.. K:ti-ntitit e I .11 il.. of M.tilioli oniiIt. 1111 M .high| h, liii-i-iliin. I/"I".1..1,1| p llPt'll mnoinil |' !'') up-half, h-.i-l lonmlll \n"I'. I ". \". It, f.I'. the litustuitut" WI".h-1'H W.\fll ,

i.. ttork. like )Inn 4('. ami,I'I\*..ml I thi-ir. 'ni'imtliko I in t that. 'Itl.: h"::5'\ I pioMi--l 1 | I leini"* i .Never IIiI.,, \ knili-ami, 1 link." hi- 1..h..1. rr"ll, "iilia IA- '' 111"r ilatool : 4 ttat I into. |1.I'haltI"'I| ,'"* nl' I 1"1'| :itrloltnho 1.111.1111'11.,10.,1 '.: '\tliNh'5t ; Ih.' ... ) "I Iss !Iii t 1utPh551'.IIi. "' 1uusflt rsh\. \ In' I":' ttllXMI in ill itt lit'I.CECOLD
rrsuiis I
f ... for the, dit !1.1,," tin- ,and II.il .sihil. a* ,1'1,1| ,". litei lit:u p..1) Mat; 211. lo tifly |H-I 1' I ."al'II.,1, I h Iho-p .1.1' in h .1"1 .1.1. .I"
"I .1,0. tl'I"'I'h.t
: .# : i iIXHHNA II. lhoe ll-l-lill -.1. .- the i HIP, i.t' Tiitl I ML'pnt"," 1'1.! ti.l l uhu.hi"astu'" ,1'AI'r.
pl..pii-iti..n hit:.* IJPI .11 1 pled I tI lit, HieIvtiimiatte iniplvmelil- *on-1 I.t\ 11'1'1 .:.,.1./111"/ for ,htu'hs-, Vrni ". "i| : -
4i : I that, |t.ii.i' l lit' t..t.i.i nt if.ili." in I'' who x-l/iil\ |1'1"11''| l-iuhl S .ill "-.n.wiloli .
; 'I'.n .1,1 1"'Ilm
!i4 ,fnf.TiUlinnml I Kxeelilife: I'tnninittee. .I. riI.
; ) pllit) I litetui ? ;, u'tI
1'ul I am alii.nlt: |I'iot |1.1".1.|" -' any "i-puanl lor 111 Il'Ili' '
\ llemlii'k, : mnl, 1 ttniil 4 t tlo ,oM ttnry 'i.! -- I to I he I itsit- 1. ( Itinn ol KIII-.I | to nit V rtMotnfT* I throughout S the <
1 I *, I 1'I.llli"I' nune" inppoit' inx ho, ill i-\ 'Ironi, hi, |.. kel -in.illnioroii ''usizs-tisais c\ I I.lr |lO ss'i'.i I;suit.. TliP, 1 L at ilyttK

tt itli n fair itiiint 1111.1110, comini-., "Iit iii>iiiiin-i'I' ..:mnl I t the l pni raiuini1' ..1.1I. ; 'n i Its."- .1.1 \n 1",11"1, I an 11 ,-..-. Ihooplninn thll: lu"I.II, ilL ri. \n. j-aiil '\'i.ill"h: I : bt h HitTiea" PARSONSSPJLLSIVEW
: \ liiuhlt, in- "1""I.I."l.l.t' : t .".. )tij.", I llio Iussattsihutu."
.1 Ion; 1 lifhitnl 'I nl! c.Is IstV !10 f I""' luil I lo he us.r4.l -1..1.111"11",1. |111.1 .il..I. nry. t5hiarulsttslt| AI.HO *
JkllK Ai1. r >
VollTIII
h lt ."ri .4I Ciii sit-, anus :.,1 Atkin t *. of Ten- t Uf >'ru'Ictill lic' C l'ha.,'. F".I"I,. :anil

; 4 TIIK ilrikp' of HIP \iron 'vurker; In ; 1 onl, 1.1'111'1' the :IIII i I. 1.1.1.11.,1| lull la: lotl'I.III. ''""II Ilii* lit 3 lie*'ii-. ..1.1..of t Iho! ne\t I llnn-o I 't t. I 'tathisis". nml +'l"i."i7 ttPIX' pai.1 i'l": : II'AMBOTTLED ITMi

: % ttoitht, .11.1", ,"1 all Ihi, I.. >'HP, .H'I Ihe of Iii, mi.nth, ".IIj.! li-in.-timit, .1 ju.liimrnU I .t t ln-aliry aii.-nl' "*. 1IAII: men: BLD,

f 1'itlilnirir, lia,, l 1" vllur'I1, 'I 1 lit, in: inn Milled lit. the ( 'ollllliilli-e* ainl Hit! ... ,"nil. Iii-ili-rlo-i-il, hut, ]'irott-il Is,lie n I A I 1'\IIj": ) ionl.iiniiiHttn,,I I i | .lrl. 0111f .- OUP '''* "AI"il.1.\.1 hlll.ln.I'I,1, "itpiiltplKht ,aiiauua I. the..u..,.,.. i I. .

fiiPlttirr* ImtP ti.,.Nti'. I I" tin- .h'tiistii.l' i-nlh'd, ,I ti'.nlers,; the |it-opp|' me not IOH- knife, anil 1".1. h roln'iliii-il., I line .ill"na I I ,; .IIUI. 11,1 of *2.lPlP, ", I II.. I ':PU.C. ttp-p| Illitl in HIP t'ointof s S A.d Inn tiho wilt IIll.pISl will I Lilt _.I,., from 1 (0 11 _,.. may be rudoresi e. socud. : 1h::; tht':

; tinHi.I j"lnr 1"111'1. Ix-loiitfiiijr lo 1 l' I i l.iini.iiit-f, : I lUi* .. For ..rl"l Pental. ...Pi. .. *
4 of t HIP nperulivpo." ,"11 1 IIP I Ik-iniH ratiiiailt| i 10 ..ohlniil 1 ,.I..I.III"'I"'tIII| ,".111 I ." tta* I IniimT I I ll'l' mile*, 'I.li..II I".hlll h..lh. if ..11.' .p..U... Roist "CoMI.I. r.
1'1.1 pri'iiv* I Ih.111 I tiroit-ilt| i I .i {" ''g in ninonnl .ij. .q'iaL .practice. .r..... .
I \ ,' Intcic! nf Iltl troin t that, ? plait1, blow' n thenlit_' Iho .h'.I.. 5.JU5tM 10.. \4' BEER.
t Av"'H'1'I rq.\I.! \ ,mininK; I Ihe r. 1.11,1',111 t"I' mill" ttllt |1'11"| ... i.i u link.I 'I 11.. I (,X."I.'N-J.; Tin I. tta* IH-I-IIIII i not, mi e.iL'yirateil \ '3 tls.. I. .',. N"n4 fop ps.iispht"l.' I. l'r'
.. olllie I Indepemliiil, i teak .lone i iI e"ln" etimatit'f the tiilncot tin BRONCHITIS.
.t',1I. ) tta; i
.t h.I'I"1
I ** !!!"!-! I 1IIil\(
,1,1 1..11.1111.1.1 I Imitinieiil, di i.eIPsitsu.tC.l I) 1.1 "" 'ltl"\' I 11 t -t.iti-il, I thai, I lo-oivia I h.i-, .hippt-il ii/i-il |'ltiii-ilt.' | I t'ir il haITIII p'lii'i'-" ,,, .i1'oiil,ili,15fl
I I.. .. tie i f troi>. 9j t tln' I linHikltnhilltop 1"'I'.I."t. Ih".III.I' .IIcl 1..1. ., p..Iii.i"
la',111 la-l .1. lnii-h, allt tsitsl.s 'ts..l hut He .no.1 .. IJiVJIllIW.L.THARP
\' on tlii' .1:1: i't oietiissg.1'IIRE ill 1.1 lit ttuu I Ihe 'Hil.,.. nil.lolllo, I I II hu' I"\'IIIIII leolinu a hiehtiiiniit tin-ill: t.HI' ,ttn-itt-il mine 'than' 1."I'II". ..I nL

l.ul"I.. pa-t: 11,11.1..11.$ ttinildmi'il 1":1 'Inoru or Ihe ih I, 5'* ol. t Hitone- I Iho, 11"11.1', | l.ii.' 111.211; nine of t Hie |l'1'I'4'i| 1%' ,1,1,1. tta u t 1.1"1. "" ,

1 I. ,,1.g.I..I'AI-.I..n| ;.,1 bt Ihe, I HIP ."Phut'it' ot: t HIP m.i.n-. andttonld 11'11,1.1,1, a >,'.at nl Ihe.aiin I"- 5 ,'r I II.ll'. I I. 1",1"1.-I I.,>..-.,1..1' in. it. ":"'' ,laIn! "" J! 1.v.. ..i i !

li,'p.. nf 11" .,I'\jiurueil' \ bt ,the Moi.itp ,\ i.lici,'k-niate 11,1 l'I"1 I "susi.sr.st., Ilu 11.1 ,..I""I.lli." liM-akla.t. I Hi I I* re- ', 'ul'1'.: h tj.Ii3tshi. ., ; : : !1 54 -liotiji' in tin1 I'\'fli-P' item J.iteii "" S'fl'rlaTTiiPHIt 5 ...,ttnui.St. 15,1 ,5u.os..... 5_I,.tu.ui.flevo'ss.)... .o..t..%''\'. ..,5Issll'1.

I iiii.; ,, in .l.-liniim: I HIP ipient, liiii- (tilling In *ell I 1".h'" pally am) r'JII 1.\1. nn t..1 .ami\ tii.i' : ttitli, ; Tin-i, inthi t ,I"1". Iho .11..1..1', 1"1'| P"III 1'"I.llli..I"h.| vi-r...... 'r .... .M _1..1.! l. .. I. CONTRACTOR
"
tic, teleian \ ionioinlknilo ; lontMiiiiiiinnl k-al nl ll.r. H-iii.iin.lrl-. < Ittlis'
.r; I ltigi. of HIP :. l I. rrpHi-piit-' .uitu.uI.r.stl.uts.\ ami lonibination ttitli i ; Ila.II.\: i I s iii "11 j lasts i.i 111..".... of illriiliaiion. Ih\ .* bronchi|, .thus' tituS oft ''laim, 1 to 5..w.,H t-il'.. > LAY
al.II11 '1' ,,11,1.1' : "I'C ts ** .r."ll..n'.MAKE HENS
7 II. "eiiPiiit t that mat en-nie s .Slnle mid the "' man mnl tin ,"11.1"1. oiator. lt ami\ .' h I.i- r-nritw. itrh* > 1 AMIsPUILDEPI

I. I hi, 11111! trniiniiih I la:" I. h" 1",1, ,IUJ' loi-al Kin-i-e**, but u Ill liii-tltal.lt. ix-nli 'fine .ol Iii- ssssity .I wiilllI.llh.,1 I,1,1', ::1.1,, .iln.in to l.ni-t nnni| I iho; tt U liohln -' 11'1 I ,'haiusiutil; ,: *. Ian I ,."I..1,.111 I*..-..1..,.,._.,.f .Hhln' .<.n rank ,
tl' "
J of iljini-anoo: 'Iho), I'mirtli, of..In. in HIP ami dimiiplionoltho othei '"ai"I.II tn;, t the ttm' n ..n-i, ,to 1'1 !! nyoiii/in .emii-o, iii. ,.rh'.Ilr plait-' ",'1 ., amount, of ''I."U.| U.1 i"I he .I. iimkr.h... toy like rthrrirfnti'a b, hiP (ounIitS..a iO5ipl.h'.sdrr I I..8 ... &fripOiMSVsit'0..1".1.' ." .p.l

I'. I It I i I niilt, Iho mi.I.I.II.I.i t Ihe llmti t I J"'I'I.u,111tnl I in i HitNinth and, .11..1.1. e. t.111 lo eel the,, I"'I' .I .tiling I eotn. ),it-CM,ill. lioin tt liniii I Hit |1'1'1'1'. | '' tta* ..\.. ..,.......b... :..I ,

s tiiitt oiaton. ami' I""'!' tthl-kj., 'II'"rali. part; "if,' ainl folk, ," Inaiil. -"' a'ultisstttg {to 1"1"1" laken, tlin* leeovnvil unit ,is.ill! 1::1.! .
.i | i.ritr' \ ,HIP I .1..r"11 of HIP, National I iK-nioi-fatii- A nil ili-nli-r In till I.isisI* s.r
tinlirl intention, die ainuiinl. 'i 1 lie'
.. "'l'- ; i K FI.. .1" .. I "I.IUI.I 1..o.lle..
1'1' \Vir. -
-- > t H'HMinuhlr'liulh.I I.IMC.P..R.OV.E3
(
"I""J."I\: I Ihu "l'ix'ideliey, t'lianclhidid \- 11'1,1111., ,, mnl, 11"1 I in *i' l.-ri I -,11.11" nott' l In HIP I"- -; -" ::1"11,1', I l ll
1"1 1'
.1.1 ll. '
liavo In' ki- to-il.ir eil .nit ,
h'iKTt : i.i linn mi-Hi 1,1'|
critI4 .
|I. (/ not Son!h I" li.h hut, ttt-hate: othinh'tlLt' ,I I. 4ln."ilJ.'nT.t ami thi, .II"ill a* Kiiiinii'l--iiii.' |' I I
tunic "I'
"al"'I"o. .1.,11
cli"1 11,1IliMu"all.Ililh i sips i ,ilam.i: t nu.iiii-t, the l"lher' of the, lift I.I iKIS'S :\TKItl i : AI.S.
:
Al- I I -
.4 alive At >)hi'iliro. in 11..1', Ix-onc. t niaiipe t tee.. hitsI.ilui.ur.islstsle 1 'not 'si )1"111.11"' ; j is,. I'or, I"- I Ki'v \\i-il I 5s tsi''s sat I'mlilicl.. (I'. II. Iho, |IIl'hti't| of I the 1 '11".1 ",,..., tutu \v> one '".11 i 51511 ,'all" him, the-tip-,, : d T :tcilie :
i lira; : for Tettkhnrtmnl .tain-o, 1 I Itty" fa.. r ai.-l li.iu.l-. HIP uitonnl, ti hle. ha. I"l ,i-n ki |".t "'|1'1' this |H-ople uf 1
; I.111 "i"o' .1 mill-ton",, I the sit thi : r. 111. I 1.11,1.11.1'
., ) ,, *,1.1, iniionii: I ie* ". the I 1.t..II" |Hjlili- I havenlll\i-.| to nit" lm.ln u -'.tl ha, lift-n tii'if. 1"li.ll| S )' amo. olli-ii|1.11.| "e for, litpiitt' '' 1110 i ttill i I I now In- i |o-nl i-itt. tinle. I he t'IIIIHli, '|Ill.uIitis'4;, nlCMi Irsilci.tusr| nl the
II.t".h'j,1 iiin.: in the. South will lo national' hit, h I i. )" tin.illt. : i-ai-rlcn 1 ihi'eii, hhs -ti-r'sl
1"1.1 11..1. IIHIII| tt nit 1' 11.1. ; pliiinal: I'M-elli-me ami onl 'Ili'uI'isttL
: thi.reatniiee. ,. 'sit 'il u 11 5 ( .0. _ _ _ _ (
r..Y I defeat I in I =
-''liinlilinalatt; ; .limnvalin' i liniiii-t" I Iso laiiinit s nnl lo i nt 'mv nail f -tiik ulimp .\ 51 nijiimet'' ,, .1 : 1.1.11".1.1, I.a.* %etu'r I bHiknlnn, I lit 1111 l.lirlil. 1! pie. 'llii* .li"1 '1'1 unit. for gu.i.l. l j: JERSEY BULL Perdido Planing Mills,
N n.r \l .
I IIIIMI> l 11110"I'\o i ,
: knifu in tin lalile) ,ami 1..lo ll.i-in' .-are-i: i 'I train ill' "1'1".I.i" 'I isis. *.it, ri-tii.iti'iii, '.. .st,55,5liilti, '. 11,1 whi-llit-r it .-.\.111)
: at n Iln".II""IIIII.lll") Ihui I.e 1"II.llolt t ttilh thee toalition fully 11'"I"IIct',111, t tho, l.l.i.l.To I Itii that, II tta lilhil I ttitli I, t..III..- "su'ishl I ''l r.p ilnnu lill tie \.I.I.il l M.Ilililt the name of ilenioer.n-y, or ropnhlhaiHi'ln. I IMHAXACIIIKr': .

., >SM'nirr'| I! .'"lali..II.II.al.| i t lit'aifr and rollllpt 5 UKiet-lllenl of |mil! iriail, : jl" I I ."I.ktit.I ists'ues1hois&t ,\ ""I.IIW tip. in time. 1.111..1 tin- 'I"" "..1'0.\1.1,1.1' I ,. ill I. ul I Ihe 'ami' for huts I'he i >o. .!J9i A. J. r. i'.. I'KXSAt'OI.A, KI.A.

I suit.) nun'i 11.1 ,.(. The,, jis thy I ii IM etleililally I 'lc""lle,1 bthitiiK praeliie anil mi liltlo Ilil'Iili., '1.,11.." .l iii. a.l.ts| ,",1 win) Ih""II I "\\.Iul", Oi 1.1 'II: I Ihiln'l ibtmy I II. I people :II I not |Milni.-i.iu I I .. .. I ll.ilrt
.li..i'r 1.1"1 ttill I .ntI".M' at I Ihe A hit rui y am
hut lhe tisish like
I ilu t"I.ih' I .I.it ? Thot
lan I of S Ihal.
onl iiiunifiiteied ruiiiiillt I I .alll"I"I'I"I. Iilll | "i.lc' mv t Ihe reter-e
or
; (01 I'l I i. I .. I. .I" I "( ( an' 1" i: IMI.I.\HI| ( HIII 5 nn 1 1: Kti: >.
1":11,1 \ 1.I.Iil Its l' I' Ict.l.: "hl'I.I' I"ii, 1. I. tp. "liII" my' ilgs.; ini-ini", men. Thet lute no otherInlt'it'.t
puii !h.I..I"! a iliait'of the; a* 1'1' ; II \ INi.tiirnl mnl tnil fur nl
Jh -l 1..1. I ha.I jrre.it I In Mr. Wrir IMH ,neblrjililipii' imant' .' Ihmi the trails i OH* it ill | e reu
r .Ni'tt, y oikTriliiiiH' 1011111'. 11.,1.1. Mr Meltllle.(i t tho wife 1 of I l.uiilnrirMiIt I 1II'lhJ"1' ti A.niiii.li' mil .. \ ii-iwnial lnirt'iifi.iitt Iliiln-li'r nml Scroll; Work of all I kiiuk
: Ttl> I Iniilo-inaik nf the it i.I by btliij| out t voted, and t tin 1111| ", eollar, lint notv nn liiitloii I"-*. 1 bin I 11,1 'elllll tie.1,1 .""".. S the i-omloil. of IIII:1..1: h"l >ni-ei-n" ill nitiUnit tluil llu| ISull I I. t 'lUiil| lu

4 .t ttlii have to bp ehmiKi-il! : I II I iiiM'kinm,, better I than ('lsusisulhir.. Jher- 5'all..I., me, I ilon'l lnlietu I > \.1' I ill '. of An-lio l.itno' % liii4paraltilIrmn "\ ,1"1. ''' t on |,p|'| 'I i'" | of the "eomninnily, In \t hlI I lie, *. lite.The tint In| I llii- *i lit itI .

r I ban, lieeH"r'on mil-lib. ). 1.1'1.1(il"'I" |,>'''' man and Ailhur, 1.1 t they hatp; IHIIIilnoiijili hall a. nun h ,liming' t the "|1".t''II"| ., u* treatment' 1..1 111.1..1. ami "h.I"I'ottinu' In';"I"IIII. i "I I ,1"1) ka.p .I I.HP; Mr Verier (1..11 mean, nf 1'.II.l.llllj I | "I h I I imtl.iuN j. K:, ttnl.KIPEOCLAMATION l- 31 Islisior.

I It ttill ,"' l... "Cnini'il I !i that mill aud 11.1 t men ,hiss hut, a' ( no aim 1 \ h.i* (".I jinny' tteak slat her "I I ksire. till I ..l.11 a low raf. : lll.KSSKIH.t'MIIKIt: : & Mtl'I.illsG '
IIi I) WIil'll now nmiiih, Ih the' ihmlty or tl'
) .lc'I"I'hll .hate ( 1.1 III "I hat I II ha, ttt-m-in' li-r, ball
1'nll'I" )Ifl..lp. '' n 1"1 Iihitii| I' w i I.,o mnl, eeonoinh, (
.
J I lnii'i'r lid iig able I .. : frii ml* in : ': *iiin k mil anil! atu 1"1'1.1
It'IIII.I.III)lo"" .I ( .ICI.l the11'( 01. tf There'll ilo ullf' .sI.uitthat. l'hi.I"'II".I.I'I' |lull: rI'ic's tts't 111"1"I nm.ili. tin-lit." 4-
.im .
.I iln-h ,
.f lor I makMm'
-
+ ---- ht, .l he tu., I the) |iropji'I lo I 1111 Iil 11'1'.11 I "lil. 'anr* ti-r. rIght, Msiil.lv ; pf ALWAYS HASH.
Tn>: New ( rlemiH, I'ieitt: susie | In tailin isig .I"I.I.hl't'II.' k. shl do
'II'.I. with I HIP, "OI'III.llcllll., of the I Ihinniralii I Ihu h\lh' tear imo ,'oU 1.1.11' 'alll.I"II'111' !.I : I If" thil4! .Ia is' of "mtll* i-ontiniiP* :

I that I HIP, army iiokprpl.iti-r !" 11"'h. : and, .! )In!, that! I tta.t. eonlrol t Antietam., "III'I I ;" aim, I hists'hs'ri.ttss' I tiling, al'I"'I'| | | In "* |.|" '''ly "rorlain. criH-i-rli-., si I r.111..i.) 1"1 nest 1.1, 1 'lln' .niall-in| t h's not .lainiiril.iint t bo II --ni 1HK- C. W. Wllln. J. N. HKol ott itt.

'1 pil In I ('nine ..I.'IP'tt ilh I Hie ApaliPH both I 1"'lr, | a* helelnl'oie( umlthll I t 111'11 S the litlliart I JI""I I lN-niiN-iul< "sill isgila'" IIHI| 3 i i.imlirt ; hat pfalh-n ",11. In .Ih..I.1..1,1"11 ,. \i fnro S Ilia tt i slta'r' M'HOII (Ihislis.| mil unit
1".ill.t.]
.
nml; t hut t I I.P tf\\\\\\ !I.' (n-kp nlKt Ilt.\1 le-jiii-ili- 1'1,1'1'1 1 | \ if tlu-> inn' |I'uii"nailc ainajiirlly \ ; '! J.iik.oinille ho hankrnpleil., ,.", BOARD OF HEALTH
lookeit I I
1,1' the tltlnry of l 1..1 l 'inoie I on it in slut, urTl.iTililiir
Illl. toli-r* in 'u iiiajin-ily' .t'I. 1,11" /5tF5' trill fiitl'iin. Mini'
Wills &
.
i: I thi'lit att hl. ellei-lite. than t that (I ll HU: SK\ II.Il'hi.Is.: : I.iliIn ai-'ivi-"I It itli ,tlu-ni 1",1 In Mile l&hl. iilmiut/, r"li.j s'l'a 1"/-1'.. I'. a I* illS Bronghton,

L TIIK I : of Monmo ioiinttani .\j.il I I t \11'\ t the (N'ople: .I I the I their t 11"1"1.11 I Hull S .sat' t lln-y will alIHO.I [It Oh, no ."' .' Ihoniih' mi iniMiilant .
'
1"II'Hr.l. hiss -iia'uss'
Mr. 1.1. Miol'ii.luriiliein ulT Hie i-crlaliily I I HIP. IIP\I I I'l-i-.lilonl tu 11..1" onchlto ;< I I. not like l-oiii the : MASONS
; ; makiiif'" I.N 114 Iii I tin'ni-i-lte* 1 hy 'm\-| I 'I' tllk parly t that an uittesis lit I I. ( ...I ol lHliroriilnNin -S"W .ink i I ".I'1: I Iml. |I" a Mi' b> ilo! ,I., I. nnl, making, i I, |r'onrleonlh.,plaei the '. I It iniirhl niilliTIi iClTY OF PKXSA'OI.A.)

... \\> lip III the tljthl' ,t iH'lttit'lltliP I I:.s.t&.ul! 1".111) made to 0..1 1 1 them' out in I the in. (1..11'1"1-0! | | :I its HIP, 'si alit of II.a"1'111" i i a gassssh! thaI I mnl, 111"neither IYn.:aiiihi, Ki-t -'A'S II-

) What: lei i-I l of I IIP lender, mid thai tthlteli'U.b'l >.i "".... I IMH irm 1.1't .limp >.-\\, .' Mnii. :: |fiM--than nnv other Tampa. nor Tallahaec he thitnj -HollH.I. -
h.rI. .I .m r..I'I.'I II' .1'. "i-iir* I I I lain'I I'nrini-r. I HIP tt inking I'lin-p. I ',,ssiul i \.1. -I 'I44S'1'flJtflh1S0
l t.isikt' ami, .\IIuis nii-l I HIP nlol I" I in I Ilii', 1.1 I| uml. I in n'I\'III'\' 5" S Charle* Ii. h.'i. I.' 1.1.1" 'linn- is'- 1'1"I| | 1"1'11 j 11 vury "51\orion ly. 1.1 Iii, lateiloneo .
WIl.t.l. I. t
n< lining hi. \ : s'ailis at iiaine inorp than IHIP iiett '| : | u hiss. -l.! ui riv Inul iln I'm! nf IVii-
4 I Ihe L',,iitc.L -lalen .lkl lal,I I. Is.p (1111 tTI'II'1 "lh'I'I'1111' Hie -,'"'- I.I'l' \I 1 the, [Kirter latelt I that: "'si.- of hi, 1"1 ".,1 l t llii-aiir: I"11"llt IIhl. imp 11 llio, ,555555 rllissturs, nrpu |nit 1:1"1 I "I lm.piilllorlal > .. 1.1' 1"11"'r' Illh"I.ll.I *. 'Slli'i.lt| .ii or Hill-run-1 isis ll-it, !hM..t, itliiilurIr'lllilll. ---

? 1.il'.lh t I I :, t'II.11 l oiijla-i) in I caII".I'h'' ''''' :''. oil) I Ihe, ioa-1 111'| lunkp. him full "I I. HIPtaae. ufp ea.il t' .kii)| 1.1.| tthiih, 1.u I.I i I. while, Ihe ili-M'aM'wa> r"l.i,11 I'u.5'545i.5,5 I 5.ns.,5 i,' staut I lsu.'a' loviitxi 'r v.oith in, thus umlIMIIIIiiH. isstjIsaiuiuc
'Itl" I.lili ,
: 1.la,111 I Mr. 1 IM: .1 In- I lists, 1..1. Isss'assn I ; I I..I lH.lt- III Wliirhlliitt lu.ii.ill rs.sr .
t '; .I I' Ki:, Uml I Iher I-, O" ii I. ttith I Ihe blaik*. I Hi not, "I..lla.; ',1.1 a ; Ik .I tt% tIt," .5 II 'IWl. "Il" 11".tl" .|>iiH'r| 111'" U I.tn'usiUl i. 111-111') 11.1. lamiii-il II'I..III > pntailHur fi-mii |.nrl. It Slip.' oilur
JI.II",11) "
:
) fet put,, hurl uml II. ini-iruiny \tn- but unit 11,1 "I.kh. mid I Ii 'earth" OI'M'II 1'11.1"1 ulon the m.i.t, in I Hi I i* IniiiriiHIV thia'sulit, !'! In IH fatal. I : ttitli t HIP -ert i iri nf iiini' -nlnirilinale I ( ll' 5 '.'."lili'nt,* tvithont/ warning iiiiii-n.iit.. i.r euiiia! l-iii., .IWIIM-I aro riirtiil| II mil wnl on application, ami ti iiknaraiiliMl. I
yon "I 1.1 .1 Ihet hate ha.1 I Hii 1 i- a : ,. Imini' : Im hun,: knai: k for ttork uml 1'ltll 1111.1. mnl tenM-l. that, .lull liato i-ri.iil .
II itnil ti. of l.MI'I""e. Illl..t I ,1.1, i-.ni- ln'fniv I.IIIK that we I hue, .lllt k V"I .Ial.lill, ) unler to utpluVf '1 si,.. i I. al TiM'onln.Tin' FI"'h.I'II.lial, : "h. 'till. up\the' nl' it* rolnmn- with I. the plait*. tsaI '.>*.ihlt' I lako il. I Ihitlliiiui.t .- .-mi, Uitti-iii ;I i. \. l.uliliuU- MlH-l alli-iitinii (ilvi-ll InluliliiV --*.
': ) | ,mnl I 5 lu-t I 111 homo with may I* t Ilir moan ol lull Its 'siiiiii I I.tialtlst,. in I'l'iikiii-iila., Mliitlieri I'ailii-iilar
tlnt'il to Ilr MI nilijurl In fitOH the mark anti hate eorreetlt. 11.10 |m..iMe. 'I Nateiniir. i hoirpM-lei' Thai i I. a ,.01! I.. ( itlt"iiln.ii Kit- I1' Itt
ami, imintal 1"1 ilmiitf *u -i-ti-ral I hut--, hut the I tI-is l National 1 lxa.Mii': of .\111.1 11:1..1' "'iu' "-t-vleni-ltoly : .1"I" i hat net t.iiii lull ur saul i nt nut Inliriiiiiliuliluii.u nililuiv nf I mi-lit I'utinii-iilh., i* t t'IlIlsEiLl

., ., .I IIIAn.h.11 ol"I.III".I'.III".IIj.III".il.l.t | ( ( animal, hate' nltt I'"* il'n-,1.. '. rmm., .. I..........;.h... t-.i: ha; > '.linin-il I lln- I..IKIIIIV' II'I 1.l"I".t". liii.,. (Is'.* rra-l.T "1"1"| tt ilh Ilic 1 1"111; t.onimlinille.1..llh.ltIJ.1: : ,.jI.| I -5.'rt uis. r.'quiirol l's riI.rI. asi I Is,' llitlsrtists 5115' Plttlt'I El'.
)h ine. n. ,1,1 burn! of niiiiainlmii-p, .ii.l/<' lut.1.AIoI iliM.iiirvi-l| .illii
i"M tint! t'lveit niiii I nnea .r.1''c.I.1 .lnl. 1"1 | > >liirIHI AiMn-w I', SI. Ux 7.'ll.
InIri.li
In I "
,1'1'1'.1 in thi ,iu'iil | | *
trnrcl'Tin 1 .I 'lill,11111..I. 1 _._ nail .ulilii.llil .
.011rliphant. II. In i-li-iiiihin ilin.Inl"
1.1.1'1" I u anil
10 Ilr |l'l' .l.-ianii.; 1 11. I'lacp fur Women "ami 1IIlr.. j Mr.I I lehi'late.l.! | ha. "'\. ... iitiili S I to HIP rascal I tll"I''I': (. '111', 'or" .. 11111.1' ill I11'II.I'r I 1'.1. stl llic jnr ir. in |Iii,' linn i-rmi-iii, Ifilii hi.-.l miinrt dy IhoIjuraiiiini liii I-list l'It'tult S hA, H. '. -
.el..I.I-lul II1
l ultimo.Teiin. 'U-i-n t IH- | | I =1.,1' Ole t 1'lit.ii'iuii.
)Irl"r. ethiliili'.l in laplitin ami |1'1..1..1 to 1.11. .
TIIK Mobile Hille: iln imt, prum.i'| to i. It. very Mi-ttuil' 1,1 Tin npfioal I .,,> n l.iilhfiilly' ,-,11.1..1 tttnnoHiil I a ss'it'lsiluil'lsSlsh Iliull'1( I tiUI, Im4 IMVOIIIC insHii', mill I j 11--. IH niritiii Iniui, an lhfi-iilnr HIIHIiiiMI |-
hsh li.i. :
"\ .It 'Ihu 1 i I
> heie here, I I. |
( then 1'11'1.1. wil
liijuor 1"\ ,. I l-i ,
arc Ililll .I j lino .I'lh |mlt'I. ttill IN* llim| | iiiiiiralllilltl 1'Jai Maritime
I make: fit.il uf t IheiiM-ltPii by .llii"l i ) .h'lk"1, Ineii" and. hnin-e no pla.-e for ( nlilwir I way to Ihi. eity ttill ur- ilmilit ,,, ,1.11'.1 ails's S. 1.11 .II'. { reinliiitr. "m-li Ihll, a Pith every| I.i not imnli'" btj hi: 1"1 |1,1".1 I In mi I sun Its' n.) I luni.IIU I lMint..bttilat.HI It NMI, ttt luuji r II iliiiiieilihiii Surveys.

'. with the rrevciiu until t Iho pmpirlimp u omen and, rhililmi !! \Veanlad{ ,lohrar ,t rite on Saliirilat.mnl: \ill pmhalilt-: > 1111'1.1 ti lit 'iHltru .illi-l.ilili.il' 'I.I"I,1 |I. I j lo.*injf in hat: n>nie'.'humlie.l, in HIP I I I lu_:uiil> hit. lss's'is j-niilniilly "-\|. ,. irt roMiiiliiii-i.filUi-liiiriiiiii.iil'I'all.inl. 11IK iiinl-riiliiHtl llii.liliiiil Snrtrfyiir fur '
.c) 'all i'hicil IH-IWeeii I lie.Iarl isa ihrianlo.I ;, .. | |'r" i.II I'sis nt: IIH .. I i-li-iiii.in-f anil luiiii"iitiiin. Iii,.
eoiiie* i HIP, iv riilai'i-onr.,'. Ill. Irlii from prominent a .111.1' 1'11" { daily uiiiiX| "iilLT tluil I'.IIIIOIH I ti-lnl. I If lit .nl. AMI.Iilf u'IltI'MAs.lEK'8 *11MM I II.
> 1'\1' tinIbunlnr ll.-nllh.
II j n.I
/hl. I'a ris.. timl I Iho" I I ; lit st, it ill| sits.| it I'l-rwiiinl AllHiilion lo I lu-
: I 14 Tliet hate r.il It) iutr,,,.. journal .Ilt lal.r.laullh, it tar l.onil.iii.' They Z./I..1, 11"\1' ol I I.em-ral/ S t'mnk*. "1"llli: ,,"* an. !I". 1.li.H."i. ': 11.' Jllrnl' I in Illl' i't I"r I U""I,"'.'M iii its'S .lt'Ils II.I.I ri'UA.NNi .Ili.-Ull.lll Ia lIes ".s>IKHIfaN IlKIIIHII."
rllhL rli'. liii oi. I ...,".11"1 t \ I ),> I"'I.'lla.' | iiininir, iiiifi'-l. in-t HIP iH Kloriila. ; l'ri.S.l'a.I.. t ?T I'niiiruel iiiuil1, fur MiluuuriiiViiik..
ami I tin) honor nmlarp rily I In l liiiM> tank 'U a* |1.I..lt.1 | tirra/\it, nil! IIP lM-i-mi llnI '> -
4 I h.lh I lt. "'Il) 55|1"I I the moral ilrbn i-mi'nt nf our people. '. | a | at lii-h-ho': .1.1 nf.i Its lit In rai-lniirnit h I- ss't's'ahs'ai'I Tini..uiii.Many ,. 1 111 > i.niici.* I II. Isis I 11, N-rnlary, ur u.i.l.tiiiii-e In tn.M-1 In iliHtri-M.
time in ieml- hie-, in I I "' '- %I II'. I.eii: ho fin ni-ln'il a : uvro fix)N ul I llii* slail.I : %l.riIii Ii,
to Think of il, divine s Illll"III"1
j' ; y ""I I 1..1 i a., OarS' | lay men nmr- I.- Im-lili- Aparln1ililvrn mil, HIPiiira I of" Hoi-hla'' tt I inter, tl-linr. 11'1 I .. t'. O'iNL Hurvcyor.

lug one mnl) tvpurtntf, the oihpr, aii-t uml pi-lvMe drinker*. rur tour t the, !1"I'I'r" Ih" .h-.i-iipiinii I, of the "i M.nlri' by I .I nntt n-liirnintf: l"ll.il I '..I'II"'I'II'"I'' '' I .- i'siusisr'ulis, Man-lilt. Iv
q j inii-iiliile the las iiiajnrllit vole olHie Iseiltis ri'. Tho 1 1 tlephanl S )Iii 11""I.j, : 1t1"I.11 ami ami ail-
gis a"'J.I.t. !''I r. ak, e :.iiH-iri-il| | I IHI.IHiln I Mevi- .II'I''IIiII11.1.1,1,1,1' SHIP TAs.L. !
the l h.I :
;;Jt LI'ura. ssf the WoiM, U l lmo I Illh'. Iteineiuber the 'II't..e ol I ponileion.. 1.lllla I iii.' ( ,q"ul' 5i,5f5ssti.fcisIed 1 .'mi low ': I It i- n -lniilrnnlf.n ..''IIII".II.i.11: : lii'gu') NE'S.- for Sale.
I
I S HiU l'I''I".ill"I.| l true, "that w here | 11.11" general ap|>earaiii'tlenmlile I lint: I\1 'aii> all iir-niiinntpil., lilal, i lime, "I ..111.. Slut (.1 I"* ami Irafrninp KNTKCKH.: : : : Honey

. I, j- 4 "-11. yet ho II:H I (I..tr. tonnjf: wif. t theie" !I. no I liinor| 11.10.1.. .drunken I the other noniU-r- t theMal .hiiitt II; that, '1 Ilii't. niii-t halite' 1"1 ( ii", \ 1,111"111'1'' II1"11..1 I, :y. OLD RELIABLE j
ami ilpillifr\ have tn-r-Huil nt inwhat mid lirnre HIP iilaee i I. fainlly. I Il ihtler. ,them in their \
I lin-ll. til lorttoiinn II'UII | | M a'i.' in.IHI 1..1"", i-nthn-la-iii' Ilipt. have (-\ .V.r.'l.k., K..IIJ, I ul. i'ln, .s t. issI --o-
,. ., cull .oelely )I..). I' h men ami al.l. hildit-n. 'tb'hat n 1.lll iu I the ilt'teltipment. uf the iii 5't'. tthhhK 111..11'1.,1 11,1. I tin* Viu-obiilary of ,tili-elite| .. I in herpraii i J "iii. in lI. \\f.\ I. I'.." ,1 11 ToI tb.e P'rii.t.
tll' behalf of itt ihi '> I isis' grow tothi S length of t two I' \ I l\n.. .1 ii. .' I '. I ltii\r.n.lilanilnir-\: | ,
ami Kate I l'lulhllul. si I .ur tt \ > solo 'II.I X"\I" ii!ar t Iiu i'si..hi to t thai : l-iil Nl-iif| liii.|| <
"0"' (11111" 'hl. uml ttilh It' iro I lie I,i'j".r. ticS Thl (give', ri-e to Ihe mime .t-a tiam.' I"\eht'e.h ln'r.hott Hial I li'V.! i tt hai-,. -luii'in ussr' ,.-. libahle. l'I.I'\IE" ..
"IIIIII'Y. 111
lit nK>ak" lite lan.riia'i-'| : ( hut. In 'none h"I.lll'll I ariiire! ie.uineliine. Jllni :AAm. u I t.lkt' |.llIlHlir** III IIIIIHMIIll'illlf, Iii IMV mnl Li- |Iii lilt| | suit l'sI"( |iriii.i.ul, ( I llu >
I I elephant.
I or | great Julian l !li-nnit.p\-tir.kr' nf the, Ill IN* ainlKloriilian .
y 'f'I'II. : leally
inimoralily ul.1 11,1"1.. 11"11) 1"11'1.1' \ 11:1"'II.1 I I"L. I Irs Illiinl. ltret. 4:1'. )i li.ils4a., I'., Its iiulilif iniHrull Hint IIi
of them itwor.l( In favor of fat liveainl 11.1/.I.III'.1 t / \ = ... .\ .1IIIII a lensilh ot I ittontt- I..nii.in: t 'nllmli'ili'H i 1.- ,.1 10'1 I \Vatniha ,,,-. I,I ; ailiai lion "II ..I"il: ..tillfinlher it. U 1.1"".". lil 1.11."" fi. luiuli.-r, \\> iigsiss i, iii"\til in m> it'll .5 t iinlt itu '* lloill I litIll.'Vllli. *
fashionable ili< | ". la bo} *, loving four feet al,11 weight or live ti"n>. 'IIPhrail 'IH-I-II n.ilni-'l Unii-ei uml( :ii-| : enilori-nipnt' proninliialioii. .1,innU i *
t .
: "II'II" I lilt .. ttllliind ( i I. large 11.11'10..1.11,11.I its ts,l.i-.l | 'I.Hi' nl HIP : 110 ,11.1 I It. Ilk. I iuiiihc. I b 1.1.1.. "IJ Ttll<-. hiI I'AI.AH >\ 'IiIEIs': 'V. ILLiby
lot.r.II.1 lliI lll UI. |1" II'.II'I"| |1'1.,1| 1",1.1' ,
r : I Til: I 1k'ssuwrItsi'.l'I in I i'o\NVt-.t- : !I ., S I lirte.1 for I Iheni.liifp to a lu..h'I m-i k. The "-' t-. aie lars.'e ,al u IIIIIIIP: Fnt"1.1., I 1..1 il I I'5. K..'.II"I. ''".i "".st\with.,.i'11.LI.i Imiili.. ",r n. tl"I'.r.I."I ,' | I OITIM1KTIIK: : ITItMt: H/l'AirK. ( sir. Ite. It-it ami ht.'iuss.sti,

i -: i prn ami .. Male, ilo not eem I ; I hiTs 1'1 k..I". 1 boon (loinnlln-i.' and cud eiprexifp, while the'-iirai-e. miltliltle r'ramp, a. a 111..101.1', } 1 it jrm.axo.. .l Ir. I Ilier I I litiiitf i near l'h"I.lo'.I I llr.lik.Ancnnil.ifllii.il.'' tit. llri>l,|. l lM.ril So \t liimk itiiirl-f| n full ii.M.rtni', iin sir .
't 'lt'frl I hair lledjslini.: *, and joy, (leaie. happlne. I u h.le. btlowlhv t etc. Tho teetji 111,11.11. -i-trlitli, | | I 1'1,11. ",;,,\ I. ike, pnlli-il a I i-oin l.i-l tt ,-. k.hanl llr.-. \\llh M.XM: f I .4.ll 111'''
I itb.1so..iit|! | 1 fai-e HIP tarill'iiip.tit, | ... I thrifi .1.11''II.i.I). ttill I it.i.inil ronml mnl 10h.I..I. ainl, hateirottu. *. : nn ,,'" ,1.1'.IIIII.'"-,' .". emin. h 10 lie.I.1, into nii'al.: 'Ihilishi :'i..tin s IT. ..r.Vin.xlir. FRENCH AND AMERICAN

I "II| Id y. They r"IU.1| it a* thet'C.| ....."11 like the nin.hroum.' .. ,li-MI-ll, ,1 ) 1 !I;' \'I'I""II.1; !'I.1 issli' I in .1.11111"i .t.Tampa X>...,NiII I I..IMII.lilU, l.II.N.. I"M.Ill' .t'5",isitllu,5i". Mllll.LLIIIHI I Drove Wells. '

tutor .. the, 11"k Pnl" in a tiniivanil I In tii-iv of the, tail S lie IJiiior| 11" cmiine traIls uretert II'IC. nut I Ihu -- I litianlian. r.. lillnU-r.' 1."j" Drugs and Medicines
'L. lIlt a l.'u-nl. I 1"'llil 5 r. i I tissi' l'rM'-"l 'lit hIlt 51515 ii Itt-so. Wi-IU
rotli,11111 | .I Ihc1"1'111 Ji ;
: "l'I"'al"\ 1
arohlraiilof if
1 IH-IIIK tl'O"1 they I Dealer'* .\.I.t"l lay they intend to 11'11.i. .e..III.1| .. ,li-h "Iii"lllil| I I'"II'| lt 1'lol..I" I llr. li.uk \ mi M.iltkc. .a'II. il-:. .Mi.llti.. .Illil 4 hirlu. IV.llMlllllH| III llf iiMHilir MH'UK.: an.1 wllb dkulib.|
"al ; ) :
1 attempt .to rl.lf. The l'IOII'1| ImlinnHiiiueot'a rapture. I the (>.I 1"ji.I.llr( and run the latter alI I) I"'II:." ulo\.IIela.1, 1Ii.I.II", ia.le'sl' Inr I lln' 111. u'n; .;/..\t\ 111ri'.1i:. Stan, ., I'i.i.--i.i. 11...., I ill 4'.t..."i, lot "f I Its \in ilu| \M* KIII\ I'ntu uni $, I I tinnimin iTili-r uml ri-lul iiiiiiiiiiiim-alioii.5 sib,... nr us. (ii Hi mat|>. li.iiiu-r.Im i'll m

Ivmouiat al piriit U"Thc- S lint tate incrnmi-iit II I :lir-t. They Late -Is.sit, 1 ril I "," "" l.ii'V'l iron >aiin! :.hii| rti sr Ailtirli- m I'.-, "'..,.. Pi'n-iii'i.l.i, r lu,. h".I..I.New Inllkr r:..IMk% K \iIMP.., 1 mliil-liii I.LMII& K. 's'ssl.> E.S .
: niau-afraid-of-hl't-hiiriH'.. ttei-oiiimeud Site aUite llel lo"WI It'll, ami are prothhil\ ,Inhiiul, I ttith built in II,' ruiliiltali'-. MIP will i its. f',1' uiikiiiiliu4M.it. rnh. l *>-i. 1 Kli-: I'v? K.P., _

: i i'r"r lle'a..r,1 Ut rung thi&.hscit& asisi a hoil, hMai sliest t:Iti I. In'r.'i I fi-pl 1 kii.I. I.I ,li-i-l 1 11'.11 uml i"i .Ailatii. I All.-ii. J J Advertisements. I lluM Illl: lll r tl ,M lii | | lull.
\ I
f I isulkIc I'liltt' .1.1 thoUKlilful ioini.lerali.ni of Illie 1 Inr 1111.11 ...1.1 Hinl le\llre.I li-u .1"1'11.1| h linlil tt ilh n rarrtlnti; I 1..1.1''' "..1'.1..-,..".. t; || -'IHKPRESCRIPTION S Dr. Sauter
Mate l i itriet \ Alph
Jlt' Ii. the '1,11.lo by their vole are lo I\ aii-uiilinj; Ihl 'U"'I. ali Ihe"l.r i '. ) : .' i> l tmi. ,ht. i. iiitemleitlur /., I. Brad M I t. .__, _n __ _. _ ; ,
Jmlft' at KiyjVeit, I... \\1"" deihin I ., .. !" Unit.r. "
4 : I 'I"C.t.l.] I Ihl animal., .01 ..hil. till hula..r u.latinh Ihu 1'llll; 11.1 I lu.: I h"l. I 11.11. iiiIIuiiarsh DEPARTMENT

4. I a II bet Miit '11.i"o I'CIII"III. .I i In- . tint Iu" 'Io. In'ottn. 'Iliuleinalt ami "i h .'""'1".1,1 11111. l Is i llraillu rlinr., I' Hun.,IIllraiillill, .tlr h

I Key)' We.l I x-iiiOi-rat. for
f .. .ull.l ulno l htm, riiminally vomitf are burn in June, an.laiinnr.i.lhv Ilh r.u, M LIIt I i, Mlt.l KOItKKT 1\lfi.lx
|
| .i-Jnl.
1..llill iu the f.lowiut lipollol the mother i-ijiht inonih, *. Ill iiniN-, has. .In litii. -The /.1. > II isis .. Will ,
for the sIs limyp a"I'.i 1 I Ha/ant I h I'nttilt-r 'otsi .. so '. r Hill too l uli.w .lrii-1 .11 Is-is?lisa l.t lMifiiii-. .
.1"11,1 1.1. 'n. a Te.ine.M-e edit ln. .1.IIIUloh IM ton Theyi-aunut 1 tasig lit. 'Ihu 1 | 1.aill' .. .. > iii.ur. < urv>> nIl uilui.-uu ttiib
tlti i. all|| Eairsips-an
'sl 1:5 lining 1 I::1.'II"I.I ot'"att tier, tt1i.s.ttsik /.1. \w. lt.'ht.siay. a iusll) Casrait !' Iii il IIH. r
I that IxNko. Ha* a in leal'i.i- ,,' il an a model iu maLiiit| up our au ea t-lt'phanl. i I. loiiil nim.hy: ,' g rotiml.I : | | I rull.i |it -Il* hit M. "- | r ci 51.1| cli. ii sIt I*, im lull v |iri'Minil.| Id an ilk-,met Mi-ibeliu *. r'rull fnnubi.
llu. :a t iin:
bai-eo without IxM-kv nnal .\ where, hut, an bury hiin-t-lf I in I tinmini inniuiiigat bt lijilit- 1 I1 ,. .'". Ltile ""11.1. K ..eu ..iiiiluUHIS... if bl l.r.4li.r
nH.rl. a mailer ol *
I 1
1..II.1 (
eUllr. ami.I e.oanthe heal hit.ts Iii tii; .iml Hienniu| nl S t'\|h.i.s.isiis I. .N.. l ..uL, Klt : I'
;. ; \.1 anybody (.Ia onlinarily gela .ul (a I tte'll! do au ; nut | I .I t ti Thetilu broke nrailt 1 t-tt-iy .la.- 5 rout its 5 tintitt. II ( mini, A : .... 1.1//i. Isee.-ripiIoMs pus up ni all Ilestr sills f.illii-r, (lUi- litter al IMW tIme

.i11J; libel uil uill not | ay for their lobaero.THK ) ( aie eti.leutlt ail 'iu-li- or h"lrel. hut Ih"II.h, ttii-m'ht'il M-ti-ral. hoii-f. jVomHii'ii llul..l' I lark.i 45 HIP igiat.I UH-II in use El5s.ps's55 lu.uUl.|
I. 1".ll.Jio. very ilum.y iIiiC. .
1.1.1. 'Iilb ll.nl.. M Jain- I "ml ,
t U I 1.IIIle | to t the .lowly high i lilt.. The like I : |l''tsss.isIius.. 1.,1 Lasi.Ital, lntt\ ,, I Mj ... r. .. I com: OXK Aiuiy
; .11.'tla'I" Up mote uiuiaii l'm kH > OI.MK; AI.I.-! !
4-; Jil.y of .I'mlo, '.1'. Cabin) inllokton < pnlilii-, and :* .llt.ll.1 In1 s.iseih. liy U-uilin, the \lxi.lv "a.IIU.1 'ht.tavisg. ljni-| uml dL.* a mileattat. j Inuilut ti*, .\ < i.i .-.-, J.IUM-* Dad IR& Consultation Free.'IKK

; ( 'E4. embnl ina ibr light, to Iho do- 1 formation relatiiiK .. 1.11l I!mu.t then extcmlin !, luilin i the water the) t inn iltt filing. : ) uwut', l)uiill. M A I IkiKII.. I'111"I.hd" O. O. BRO8NAHAM. M. D. .
; by tiling A lIHiil M Ar
intt-ri-.t.
ci'iii'K'lily[ 1..11.
at are aitihCarvleM "n l'iIk.1 K llnl'ltFMM -
It I"b..lhl luLI"r. The dog ijiiar-1 J L.01, I l.uLli. editor the taluL. very Ini. k.. I .. tt Ii ,i-lli..d. A lut Klin Ki r4 liiill.lii.i, : ;
t; to | KliM' : .t Mi-lnphi. I t..I. tJ I.s.'as.l.> A i'lIa'iI.) ) k.imiv.GLOBES| .
P l"l
'lel. lll.lil 'elli I A.
"I Itnlh-liu, Iso, after t uunuer of Hiein.urmne I .. m.tm i* otltork -
Hauillinicuf .Nctt J _
iu the l.ll.Um 4'
.
>|.atT.| .. Ihimoiiiiii .dr"
I 'mi \l u's losk ). --
f is tr'k oil the I. e, and 1".l..cI..1 {I n. .1"t > : FLORIDA.
S.\CLA.
compauie, in.litu ; t.auit-. ti -
) .dral. 1',1ha'I.I. GASflUV. l-'i* liirtluv
Lauthll Hail in l'I liifi.rm.li.4i
liie bioki.nit evil al Ihv lii'bE'NAN
.1 and enton-e their kevrral )jmlg- ;t 111,1'. ktate ",.. "". a*. a Uolllll' | ) t.r.i-ii, t. ll"l
a/tut "I.il. .1..i.II..lhu| ltsiwu.h5sui..a rat. I'ii'ciiriiiinniin the l.il lentilie -, t.nrlUi.l. t.aiiu, .. T AHUUIIU juue 3w.l >I,TurraiiHi* Mn--i.c 1 n'llt. ufter ih i-ivlo of their linuiau', 'i -delation*, other ''r/Irallll. thu .. I'la/i- ,; JIM. blluuter K:. 1 l'solihi's. )I.ui! isj!
I .li.hf hi. / .luno, 1i-I..ull..II.; ami |l'al"IIal.| the .u.o. |- ( ivu.aii.la. Ha.
U "..14. They tture liiully thokt-d .II I up ouu .UUIa I .uttietitI..I"tfI.I.it.hiaiss'a .I'li," ua !. cauyht 11'11 u-I.II"l | .IJ| theanta Jul". ll.murU, Idall.it.tll. I JAS. H. AITKEN & CO. seIliwtcEIAs.

Ii mud the jilay ,'ami* to an 1.1.i. '' .1".11.'.ntl"Lllhl lo the a.1 5.l"l Ui I lu-ila that at lea.l one-thinl. \ ,' *. ii .. ..". Ii" 'dah ofll 1..1...II 11 B. .. -.. A. tII. .
of Ihu lilnln 'l'hurc lo- of life. I". .. 1 1 ont : IoE'E';
gipoil. ""n. I new' .Il '' "'lt thiriishi, the tva* no 1..1.1.. T llartijr. K Closing 'ri TJ rnrriw : :
V Tun Mobile l'illehatp tellrefu. 1'1'01111, Skits &.. lu "r,1 mail fail .it-aih their slert I flat(,". 'The Ulil.l. tortiinalrlvttrrp in 1.I"u. : II.wa. t I l SaD -

j;. to aitcpl the i-illt ,. {It... ., I.1.3a. lie tt a. Soul thai Ihe taii-e of the a M-paiate tent iiuiilt- HIP l.a.I.II.ol.| .\ .. II [ Practical 41fls
bauu* AJiUt J.'ksus-n. W Watchmaker
.1..11. .1 I.I.| .n.lr.II'ulu .1.' I'ailuru wa the ,ueyligem-f' uS'icr.1 | tniH. ami "l'r not injnri-tl. .
i. the J.u5iaus'5i J.iii.iilutr iftv
for another and |
t rritai t a to
He 1.y
Cr..cl. U Gas
.Ii. lut nisi t" |I''as i tir r.cssIi..ii.I \ho, I if the w rappt r. ale 1"11 or iiI iu the IUII ti-nt t"'r.tt oiild inobabljhate ..Ik' J..ku..u, ,J I \ Steam eifl Fillers
are glad to that thv Orleans 1'1'.1. _
.e XIW Ulu.u*. tli-. |1..1.. Itlne I..r. I She .aihlre.w .not .. plainlt wiitieua lH'en a l"I.i.lcl"le number ol J''. -., NuiiiiieJaikciu. J.ukLu* I' in Hu>!noi.s. the uniK'i>i n'.lll -
1'.llh' | eoiuiuend the ttilion AVu hnH-|' |>ud.. ) they ought lu In-, throw the papei triM |l.'at.. r.allll&a I HUH the .I"'h. M t KKIU.I..M I I) ,

,. the ( mlii.l.a) \ thvt Task 11.him aU their a-I" ruom. He tta* aU 1.1.1 kuitlil.' M L Akul.1. I ill utul uHt-r this tl.itioilVr KAI.KK ISIIM JWI.5EI.
.. .r..lu.111'1' :;I ,. ." I....1. tlllll ", \ : N. C June 1.-Moruionini "'w.l. Li-v A t \ on -
I Lave .kU" s the' ba..k. I. :14 that (1.lua..I'.I.uol he.\ue M appropriatu ILI..I.. iu HIP. of tlii. Uni.. : .M i
Ilb'II..h.10. dl.l. I.1'1'1..1 "' we ti ru | I I a.t..rd
lit'tt to .t L.I.3L I I bl'l I'E. nrrixcs vt CJovcrumpiil Slreel
bt1.1s.sl ;|" Iht'il I u-i- t hjle at cot his .ulirt tiuuit l.'ES flipsisjts falholw
1 1,1')1"Idel. a. well a made rjrrcgeouHai \b'I..Mt..I.| I I Thu lu-ts.ia.sir I.eneral *aUI that he .late, near 1llh.r..rloll.: I hate 11.1".1 MurubItJ lO : .
>e* of th'lovo.: or rather, dinmnslrateil t.. ..I.. I ha1:1 I.holl at tune i..utauoi.U-r.tu all.po-t- a large ..III'1' "UI"'" to joiu ,theihunh Mnore. .. )lus.-r..tt, NtIiI.1w,1. I consisting t9' Ujtl I. and' ISilvjrWatches ANSI 1UIII.KU Tl'HKS. t'h u nli.PkM.it .
UMoKrt.l.oi
lUin.ir.uii ( trt'uttrititililisIt MllMUUU' IINelrn.ut''u
l uf of the
) ttliat) I>: Xalurth.i.' | 1.11.. ehuiutiiuS | Iu Ihs I..r.w !ai.t. OLA. .
.I.ul l'III.lllale. .
:111 -a. Li.kilnlt.r.rum.. U.n.i.i | li..IIIO ilil l I rl.oItIIst'tig.U
1..1. Cor. ieltrMi ui
,: llieni lolri-at I 1"li/I I.r t. Br J'dds. Chain; *. Neck, ZarragoaM Sta.,
t ; I for them in that lu! slears.itii1 eli-n I.. onulj go .n.. .,. 1.1..1. l.fiilinkham. 1'\paicr., | ali> .enti-rUin.. ,; I.,. HIP IU.louuel'IIcllll.al the tfrvmonk'jof M.4. J ) t.u'b.l'I I 15-

I bt-t'u afu-r llu iu a. Ii, "1.1"lul that uetv.pai| .hunhl bveut l.a|.luiuK the lieu ,- ,,"II'I. were 1." 1.1..). tt o..-* Hell.. AM.lirMalk.. > lact-s, Kings Silver Ware, antinunit'rous I'I.ai. WATCHES
I ., I atti-n.l'tl 1 the horrible .
Tu& u. lulhe raxof MII I IM4U4E ): fur mo t orgla' Mt.s..s. I' JEWELRY
1 one anti In ill .
; Irl.llj.\r.luv".lllal hitel Kill ar" "...111 ,''I MJI -....kiijli.1'. U.ssces.P" ..''I ti, I uieiiil to L'uugrt-M".II. a r.II..tOI 1 of"new''1.. j I .that cur tl.r".1 l a ...1,1.i-lt ilue. l' I lr"Uului'. 5.'o NrrO. A | other valuable 'nat 1 t_., I Hi ( tiiuli| slrsa 5. Ns.4 irk an., U.AU -A Ml..-

I laue 'lu 1 'I"luiIY.1 ti ( ) I h'raw. N II- .. 11'n.v. | k 3m.
one
: ..1 t.r.luX' Ihe .IuDi. uw.1 iu iou-1 I 11..1.,1... -" .' Ialor l'l. 8I3CTAOL:3a.
.1..1 l it : "10\. al.'lillll." ol )1"lwul. i I*,_t. M K ulc will Ix? rontinuetl until the entire :
itrutiug the ,liUit- 'lil1I.lu! ; l'il| IJ..ti.ebureh f...I \,a. i'shils.csl| | | bt the fiii>. lli.to .kI'Uit'ou ,, HUoavr.l'bili a'...t' L : 1 9" W atchi, ., Ji.schry ts.I (1.1. t'eis.

I a lelphla.I M-CUK, ,'Ot tle g.cruniuit 4 t'I'I.hsi.g.4 10.111'. liaUKe" till ; lua.terofa A judge iu St.piiMhho.il, Iwoni ha. ihi.tluirgiit who \a.h5Iaia.CltItt'4 .1 1a two tir thi ""a.l.l.The a-t Mormon\ ( ia4 utill.toLeiiy IS-nuy|>|,_L. J I'llllil. ',.. t.r.1I'alluu. / Sl'll. i v"cdptedti- l # f anU. the. E. E. TOA1 & CO.HrAl.Ml full, tels.ur..h.| etid ipss. \% il U1H.U, tis.rkl',

a ]>ri<* largely iu tio.: i>( I lie regular. ...1.. .. list) fur w hipping a I iso)' afler ';| |. l I"11..l.I.1.10 .lr"1 out ofIhu 1..1"..I t _. UulC' % iiMtitj wii ," rrmemtier: ;; bs.Ls.IIhsstsIt,.
market and thi liireburity U.' blold
done 1'.1
w a* l> thecanleteuvw hail of .t .
ralel > : puni.huienl 1"1 mi ,
11.1.1 .Ial lui hiu i. .
t.ntv l.r ti-rrur linic f'n' t'-r| > lOMsib, I IN I41'.VIS
r (or Hor'; of the I ....ruid ua bUu :. .1 .1. Thu euurl 10uUllh.l. iu vnlertu I I ; '..u.. I1'.I.sie'u: E: I;., I1i:4t:1.1.IEMAI :: .

'lug art-liltefl iu dl.'h, ; 1141 .ul"ni. ]| ball ..... .* Ihi. >-ur Ul.."a. prt'.erte .1"'I"lio. the. lea. her mutileteriiiine uiauufai-turv of art idt'iah f"Alh.r. I.u.....J. tt Isii.. A At Cost Prices.'A :
.
"I. :I. NuniU-r u""kist4ls. I" '." ... ', tin- nature. amiextent nite t-iu|.lot smut to inorv than -tUuomeu > 11 *. U.J"ri. ilMmm Foreign and American ,,...
rkee.reiitUedt'rvin
I lilly toereultlve -- ... |nul.hmenl., hiail t. like ; 1.411> ai" .'rumitnl iu ".ik. "doll I 1.0.... .

( 1"1""ut. 'iHk \cw Ol iti'ttiss. autliot lilt. .ualo thu ore |.rvul. ln-iuj >ulijii-u-il iu l.ll.l"t. al u his h oujjr i.i"i. uu-u are .MKr-.t.d.. J 5swIiiia.. I't. full tAill accompany Commission Merchant

be uakiiiK to the list 1 thai hoodIniiiUm judicial retiew. 1 he jushp'ul.o Mtiil I i .1 ; J-Vuil) tH work iu clues fa.. Miaih, eius.4us."rlh.I. Gu"rant.t MARBLE arid STONE. ,
I 'Tun numlier of meu weekly .hot uii.l up "Kour e. '. Iho It'tLcet/ I1ttlt' t J MMiuib
i ) ..il'u. .hlil.1 I lu. I article
MI" lu,6 ...u. >un
I ; tabbed in Vr and whisky ..1..,. 1k i iTery I. mu.l ho thet-Led-aomen hal. i.tralionof,'rilu law ,,",1., me I i I riutist'.|1..1.1)( addition U> .. .. t.M every j ha.1 4Kb MUIU W
A hoodlum who d. that the litHAime iriuiinal.re the kind of ttorki M..ktll, '
u- I
.ugge.thi. hould be la.ml JII.t .
rou.iil. \1. tl. JXO. |B. GUTTMANX.
s.4t'.ue r. -11)
k ered tho-v whoarea alt u'rouslv alabb ca. *uj iMidwiituufr U>'. .ho iluu't. gel ,hipjitil ; and j by lo .I i u l.Iln.1.. GROCERIES
.Le pe.tltion it i. ,
ma .heu ..el.llt that. a larnelerttulaKB 'j I | that Iwr Hoiueu are en.gagcs.t .k. .. I: 1' ".lp.4.. NTosetasitois. je-tf :
for uhi.ky U.u.: Our ci.iuI a.lr.lel o.t. *eutlo ( of "I.I.r .1".1101 I >u 1.1111 ..... thssihe. for the A. t 'ai-buT. f ,. ,
luBv jail dir-belorv-ye.tenUt iu to the law I I. .. '. WustriL tt rt.t, \w MANTLKS.
1 rom tl ua every day U.h-u t.aul .I"luill.l )'UUI'* i market lu"Llul HO4uru SLAlJS Mill8TOHF.S
of (:.Vu ; )irii-e for a inau'a r1i3tuilIegcSrutu h1toUvar tlolli.the latter b. 2tii! iu U lllutu.U TOIUCCOfALA
h o/ riolputu, L.I .11.1 .Ih. only 'ssarIt tstIi..t. J ,,) ATED.
.hA r"oon.iu 'rlwiua .t bliH-l. A few judieiou hauKiiiy ...10 I I aue.tU>u an-*., i. it 1 Utter tu whip thai I'uitiil ".te, ; ,I.) ttoiairis-aiiJ H bite, \ tt ill.._ I.Was.tS A I'H\1'1".L \. lmurk iII AU. klVM.i. *SD- -
L I I .
1.1..1. ..loa..L' Ui. I haw a s.lutryttct. I Or.l or rwIsrIs.ou| aftvrwjinl l t .iin-Iv il i. very a Ii, lugsuakisig U laiku, t .l ,.l.k. ..lutrcvM lulur-
I I ..1, Il ..Ial./ utIsiuh4I< I aiulfcaer I I't. I ,' ('l"I'r-I1 1.1 miketwine H .l..I. T ttV.tttud.J, \ I|I.UIIIMUI.UKU.. Lvaiuw, .t.u nubvm -* Marble and ttone ( ,

.. -4. tt aud emLrulDg luakt litl) jrrvulof I .\ kttt ulilttryeo.sqsauylui' l knuorgauied "So.ir," .aitl 11"e |1.a-'I"r tu Iheihip' an.l 7..1..etigagrch iu luak- tt Wt.Iil.M* .. r \" *rshLssli.uiI 1 '1>lUilruail ul Mi-lkttul'tbtny-atc* Kiuiou.sMile miss wi ibis |Ii iu.an.ltt Work. .
r\-UMiit.la.
lallMrntilnr
t>\
tor, 'l'u - lug
: ,
r The
all thetriuie* iu iU. iu Mobile iUed 10 / .001' \ .4 a Lure twin ul he.isops mutt
tUiLedtate WWlllul Ui. I.ow.zltigl. Ito tluc Jly I tl.t\hW"lb the suuliuustlh snake tiseuturl. anti l ul.luh.| *14lacely )'4'.IHI'UlU. :laod. rv.a..m.v.. Slia. I los i4,. irASACOLA, I LA. l'*>M M *ulu. f lorlUa.

.ab jlup.'dcr. ( tl..h.k. I 55115.2w NuN5U..U NtIJI'5 IL) I lit. t'Obui4 I't*. U.

_.,_ ---

;
- --- '---_____ ______ ___________ _____
;: _. u __. -. 4__ .
1'JX\f: \ ,t, .tM \ ; ; .;; ,- p- ; : ; ;1 hi; 1 Health': t :. I ;.. : ,;;1 i,.
Cwummial. At'4I.tl.I n T.\TI.S! .,. { ..u1" % Vi-r tin't U"\ Ic'I.U. tloatd) at HIP; oli! Itntlon' bf I jtinllioiillpipontpiii'd j \I..I" fl't'I \ 1" SpecialNotices.Afflv .

fl'rnsatolii\ 1 ( \ ',\Vc air ('tail. ,In iioli- I that, ., < '.I..la'. inito| s nnnil'pr I .\U.U: .:U. I I.M"'I II. 1 itij.iiii. on Tl.tii", 1ll, .1.la. not as \1 ".-.llh.II"l- .1. t If. Smut. I"I.', Iml I HIP (.I '. _

nrlirlo" on I DM-l'i'm.-tiiiU ...5! I Ir.iilo hi ofliroiiiiiii'iil di"f."IIII, ,'c'II.I.1, at I tin. I. I In I mir t"I". lilt *. illt And, |l''ss'.l f coim-nl-oi-v' tnrinalion t HIP .1..1,11 I l">) .. I I."i t t Is,',"u' |Ill rIioI'| s< I I'. W. HP.IIIII, ( 'Ii hs'iigts, I Is ,("hl s (,'ilt. and Depre of Mii1&

fci'i'lvcil. r-iMirnlili'iiiiiii-p l .''I I tin'riiirn \t 4'. parti nni.t nulk fur noiminlo *> ItI I law. Tlili a'n. arri'iiilHii,'|' d (ll'iel jjit elI out..II"'i.\" In HIP--O ooliviiin, *
I ollnc' of ? t > the, olid'i I I 1s,'- I-a.I'M.lili-itiili'in, t Mnliilo tx
iinn ,
:
1:111.\: \ .1\\ \I: 1.,1. I / nf I that I ln\rly. I sriilf Hiy i t Vo .IH'no )l. .11' I kitntv'in.t. tthpro ytmr /. limy ottiinilt HIP tillpni thoCil
I lo
r..I.I and tall- In
I"l'iIssII why 1 IVimi'nIa 'nJKiiilij: not. In;; .lit .'I'llhlf' slut, r.r 'the iiinln.il, I nil. fn'iiipnl| ? adjoiirnmi'iil'. \ 1"I'II.h nu 'll"| | : NiHITIIKHI M 111,5,
kiniv. I Hint ottr .
: ..Iv Tin1 .. I lt si'cs'i I In liiool, I ? cf IVn-n.-nl.i tn \\ilin-ii I 5 ni.-iiid, I II' rrlri-- liny Train 01: nil I'M .
n'
,, one of. t tin-I 'moil !niioi-iaiit( illpull tn'nctll I of all I roniH'rnril., tn rhniai-tor, ': 1..1.1. \ I I .
1"1 | : M I ti) .l'p| Ill! luuiit f, | W. 11. ll.in-iitv, 1'I"m.; .tti,1.I'al !"* < 15:04: A tlArrliis
:L.O4d:7.h : .A.rr.. ::tns mi I tin'tiiill'l'.n- .fr"'ol"II. tri-ncral A innal. Wo fiutln-t 1 notoiltli.il | t | : ,' tt ill 1 bo oaillod, out ,
II"'lillhfl' ..II: il PIP he "itomvtth.it t't)41flilH.Utitl| tin! 1',1".1'11, ili-nr' Ii", ( ". | | 'IIII"i.1'IIc I",' Mi-l.-li.inl.. Mil| Trill1 H.nnt: MI
-' =r- .1 Chi-l laruiKii: ,)>li.li HII' ,1.1"1 i.lra n' \ I., r"I'j ( c"n, ) tio ti ij.pt I .I mill ror"I. an miiPiiilnipnl' In the I )rshiisisiss! s' "'11' ..il" .I"I'II:! the l.itli |I'.tll I .I tho. I l"si- :*: ll' M ,

: '' iiMiiifci;:ric niuililtnax: xINS '

1..fl Hie tiiiimil: ,I'jHit at ,;: 1.1 fin'/ i.,niH, -lii'iil.l Icllhnn.1.11,1, alhlut, jii. 111111'nll'I.'I".llli., | "'1'1'I Pd':xlliiiiil j ",'..llli.I'/a "s'i'a.huitg rooin 1411.1 l lihunt tl.Kl. I?' ,,I,,niinlil, thai.Imt 4iii.h,In' unit f.iitiil!lo. .tour Int.Vlllui' I fl'i,1, I .'iisitliii'I, "a 'it I s't't r.tilrnad i|! Hie w".I.. h.ito :alioailt belli ,111'1..1| | ;. ,.JPlerd.it jmrlun-Is1 In Is'ni-xl li inilpil ssttsi-nsisi'i in HIP suitS pvciihitf In ni.l'T S's'r.ir'In IP In.| *

'i.IlIll"1" Ill' .!"> Stt) /. win-loin bU, anni I UB, ,21'(' lump l'hl5.5,1's. .. fiinn \\ ami I Iho ill.'Ili.1 .I .1. h h. Kdttardi: sure Ihi'lr | ili- iti-h,
'l(_ incc ni "i.g" \1"1" %"'IIII"I' ,1011 \ill 11"\ "h"I'I I inrmlt'M, mat' 'luci'l .sli! I t.*. : OI.I"\I.1 M |l.s'ssut.i| | >s ilii-rc Is nn

'h"'I"' I'n'm' *.*..'; /'. w )'qun, MJ.i': /. all ".-..11 .. iaruiM'. lli'iiro' the illlMH| :. nn.I. frapii/o! | 11.1', '''''>1' P 1,1., ;1..1.11 I\.11"11"5 -Hi niirlit ti.1 inn'h.I\'I''h .lf.II.'U",'. 1 'lnl".I"( m aim 1.1'1 rmlMidiod: i i iin I HIP 1011"II.1: ;! I li I" iii.lnl-p| in, 4 a list, I HIP Miiihaiili.l'4ank 505th' Mui'uut mi Iliink'lil tnhi.

II'/K' l" Hit, ,,,,;JIs if, I"HT r( ,,/, SiiliiinlttinI trail tiinri'." uf t fiii,our. I IViivai'oln I'lifii.li) I"II i i : :ul'IIICli"l.| :ap.pit| | s'l..iiiiitg' t I.> ,HIP (,'''". 'I In r, I..ml.' n fit .11.111.1.! IK .I'.nt. : ..,) I,. list Itsi'i'. eon- t 11'1,\ pxifinlitiilv i.tlniiil: Itt o bund rod. I u h I K.1 041.00,1 I iml ladt., NcI OrIPIIIIS Arrival and Departure of Trains.
\hit I Ilh' .11' cal I wnlkli on thol.'nh 'I 11 hit' .hi't.I., \ ill 'lake, |.1| h'"' al t i'm>-
titiiniiiiioin 0 \
III
I KI. !>4 : tt';)IfI MoiCA/ tI",1/ flfilHni -a tii'iiI .. \ : cr.il I ttpll.up Ilio. C''I'"llil.1' I urui'-hiix-flt' ill HI my n lii'iiit ililinn :II | \ 1 nro 111"1"1,1.111., .., iis.st.tii,
| .ullll.l. i-miji-iliilali' .. .\n.t I IP id' llip iiiiiniil'ilili1. : .1"0' Juno. li-U.: Till' I lii'I tit: lhtuii'. ind, ttill bo :a lintel i--hl InHio unit \n.'I. lllo lUllroml.
I' 'titbit" rlt!',; I IVniaiiil.l, on tin' |. In-r tin1 nii'i'lin-iof; Tnpiil.it I'vi'iiing Iho .lolln i .11 1..1,1 I .1 is's. W. I t'annmi: I H. (I.iilli'ii,
... : : I HIP, I I'."illlri.I.1) IIPU," '! 'I 11. ..iir./.nii'f/ h",. .t"1 '.01' h.'. Kill, ill; ,. I the inoliHi, ,, .Iho |ipnio| | .II in ijoi ilt .I mir |iooilo| \\.M: 'nr, .ioiiI.lie ,1'1 I iHllllll-IIPllI f tllll.l| M IV I lh:I, |sxl,
1",1'' /i-wiyiini/wrr/ III Mr/ fifiinnlrr : ? ,' IC'rih'O,1. ) 1"1"1.| | | .I' li.niiif, nlu'll I"I| p'lllli'llll'll' ttfl'P ."I"I 1. 1 1'11. n. Finn sit, I nil I! .lii.1 t ..rl.tt fri't : : \ M'ti'ii ofni*- [ : 4\ lIt bo aifni"Pil l vtilh Iho I..t .\ |1"1.1.1.| 1'11., m-oat" I,,l'htv. iiuiin KI x ti nn in iinllll -
,. .. ," for, Ih,,' ', 1'11",1:11"\ 1"1' MIKIII.5 V. 2. Nil I.
IfrI,1 fP.nu'is. tear :
/ .V.i/YoiM/ fI: 1 ) Hut tun niii-,1 nut a-k nil1 l I.i f.irsi'I.t
i-o-i.l: In the S.n'UI.1 'I P lii-i l.il- .i .11"1 (11":1,1 :.ilixiom .I" . \|. |Iii | -, \. \i,
.. l'i .I.ht'ssl. P ". . Vi.i. tlii's' ,in'iim, nlni'ht'lIIIK" rollifVn.l I "I..i
full" t *.1t /'O//IIIM/ : .I I 11/.6, :; .1"I "'1' III U wlel, 'llh'h..1| I rntalilrito s' -- .1')1" l. im thai I Iho oli'ioit of Iho t I'hlrllaillnirnl I I Milton, "' al tho Airtv** nsniiflii .liin't I :ill t. xt. I'! .* i p. H.
.I"" I'ily.
i1 li'iilriilini" !!' 1".111 fl.a.1., _. i I l-t I t \'.' I 1.1..1.1.11-\. I.'is'l null tin I Ir ..n' nnivtiiK-i, w.fipii. irti t.hl.llI .1'I'I' | "I II' I I.I'IMI || I 55. .NO. X Ml. I.I I.
HI/MI : :
I; 1 : h"I.I. l I' tlk, ---.. II.tnai-1-.l In folio* liii Ito I 11.11.l I! I'. 'l.m-kiipi- Inniher I j'an* Jiiiii-lhin it,iih 1 :1,1 t. M. 4 |.ir &i,
I.! HitMoliflr/ / / ; <: Mini!:in,,,, p,!I 'l'lu 1 > alhito U 1'1 the' Ilii I iiiiii" li.ini ::!I.I1.'ite I l'ir.!."'.'- '\Is I 11'::"'. -5- ii union 11TI ;. d. 2 ,"'t > ".. itl 1. Oih'niiis, Iho ..11.,1'1 4 nlte IVnmiiil A..NI t. M. 7iii; C. M.
i
'
( /: Am'" Oileiini/ jit-' : I'litint/iic. -: Ai'( :a nil Ilii' 1'1..1. Ii cinini'iilloi'I : '1..0.1.-.1., S, I 1",1,1.: I ll't till N 4 'II, 1'1,1'K.I.KIMiH.ISMtinl : : A .toniiv; .".11' Iho innio: I'! ....hl i 1''J''lli| C.III..I..II. i \1 nl I'ily, .
.
l I. safe: I In I I that I Iho ttilllinn I'r mis nn I's'ii'isu'it.t in.l fVlm.l Kailr.vi.luu
'.',rfl-l.llI t.*: Hiininiinh thi liiitr.Ill'IOOIOlotllrlll .rtl.." "irrl" 1 ; 1"1'.1, -\.1:1.1\, ,11..1.. :"'i'l'l'" 'II'Y-1 I: : .I.II Ijnina. I 4. .Im, (H.; I HH.l.TliM :I. I. ilgssss'5 \1,1,1'.1"\.1, mil 111"1 |1.li. \linn'I : I'. I I.. \itiiiins and lipit. Itpnipr, I ,'r |ii mnnn w ill lento: I'liisii-nli Inni-..
Thoexail 1 olIho
I lie" nialiiiij: ,. "" ", I linlf. \> ill I .\ (''1111..1,.. .lmO tin1 I II ronitilntloti il.it: tin1 lisuitih 1'iVM'lil : "'".'.. in I"., ., \\ ..ia 1 t onl' tti mn-Ki1. : I I'oll.iril, .\1,., air' al, the ,11 'hlll.. I nil %5isI I 111., t> itllll-1 I I. t -i-nn.l illnmin.ilion.; : and olln-r, parliiiil.in : 'I 1 1 f. M .111 iit ins nt II.-IIL ni at 7-.ni iM
tin1 liiii-l h"II"1 I llu> iimiini'iil.. 11111'" I :ami llt'l.awi I \:1:1 aim n.inipil: I hvthp Mr.l 1'ipiiili'iilVaMi' : In Ihoi-luir., nail ? <;.iiii al roiled l.nt \\eilnpidit fr.iiipnt ->i' I ) "I Is' Is not .I.I.I. but ,1''I.'lh| !"-Arllnil list Idi'luti nl It in t. II., iilvnn'ii, I'm.
-- -- I Iii hi' riten
., "'II III III III ) pli1, Halrl-. 1.1..I"/"III 'tranu-rt nml, I |ii'riiiliii I nflii-er, ,1"1 I Ilio "OMIlii : .\1.1"1111 I lliiiiPK, Mathett. :\11) Tlili I inn1 IIP ,liiok 1.,1\ ) I Nun*, ) II1"'II.11| | I l.nvi-iinv, i'l' Mobilo, tt Ill". t'ilt.lielil.ll .. Ms'iuli .In I m tinn al H .m r. us.

For I tI"!. week ..ntii" .' .Jtiit', 7ili.. I IM4t!I. iliii'it, t '" ". .IIII'I.Ii.1. with, I I I .knit" iui'sI I tl mi'i'l Illil, onMoml.iy Miliotiin I Kanan:: '"hl ami .1.1,",.," ; :amhnu, but' Iii,. \1,1' "-...I'IIld'J I I .1. I 1 Uu,..bo, of t thu N.IV) \llllllillSI1IIIHIH-l s III I'i'It'siieiitl ..Illllclillllulii

MIIN M. I'lin r, I'tvti:: \. .'.. t.rail. ,Ilir iiii'xIiaiMiMi'. roal: lit>lilof Alii- nijihl ;at. lie| Uipra: ll lil 1 aim-Hi : .\ 1.1'1 s tiilion.Miniiti'i that: ....,1,11. "''"I'i",1" I :attat : | | I I 1/11'/ i.uii'lnin' ,, tt in Inv.iih'd .thli linn"n' \ ..1'i \\n: 5 t'g| i'.ts'l's'tI itllln't'ily I \n- a iiiilKiiiui-rf liains .N.iitli ritilnat iunt, Niutii on .xindtii, Suit

,\ t.- : IMHIIII, 'Ipf, I IIT ".,'k :.ln.l"7. ; 1'III.C.1: l I. lii'i'lVitly nitnrul thai IVn- I1HHH1 in HIP iiiH'r| | ) ,"II"I of lsis'hilt I .itS. Iho ",.I ,151s'i't 1 lug triil ami, 11'I'i,1, MilllltIV I illfnlllH, ii'! I lll.lt I the hug bt ",'". J. II. Mi It in no and Mr. II. Is's tlI) K.II.: < AITMtll.iH, Ssip't.S .

Flli'li. i.I. 10. .. :-tii.171' l .!".-.1:1.1.111|: h,', ami illmo-t, !niHi.\. .> \.1"1 ".1,1..1., i tte umlprilaiul, fur" | | | iili.iiiin1! ,\..11"0'1"; romih'lili' | 1. i I It.: Mniili., .. M .iii.iniMi.' \\ 11'1 tio tteio r.l'. ,tTaisIauti'n'I faHni.it ,Xyfiil.I .
I ," .1 :'J't.'ii!! :! 11'1.\,1. Mi.tnspih l | OlllnHor, of Millmi i is Inllip
1:'in--. 10.. "tvi'it:! I I,1"1II, .h"IIIII' hi1. the ...I.lil); "la- I HIP HIP! uf I HIP .l,Is. Tin' oiKant'.ilionliiliinit I ni ',' i is'ti, I II IIP 1'1111 I tta* in,.li m IpJ s.I I $,1.11,11, I'll """'. 11 lion' Ui'iillpmell, cn-P u'sit: I'.tNIP SPensacola
11"1111 S i 1 Ilt I .ind i.iidonr tMHi-o n .li>itiaiitall.
| |
'.' Atu.it', ,, tiiiinrilri| fir 1'.1. 77.1 ,, ,' I ha l.iri''iiioiiilieri) .lili, .si .. lino ., piillnixlimliotoi', ,1.1" Iinami '' and Atlantic Railroad.
Ii'i: lid, M .. >VIllllll' :. I jisti I 11"1" \,1" th 'dsi.p.iisg| | < t \i | | n lushly\ aim" 'lit 'InemlipK, Iho I 11. 1""I.III'I",'| hihni lli.il: our' our' l's '

.., .. 10 ill.:' (mini fur" .\110111: Iriui.. aiiilolhi-r hrat.) Kivo |1'11.1' 1.1.1 t' Igor mill, ."'1 I iniioipil| for h. '; ii', alxi'hl.; li.libor, l-t ... 1,1) .1 n.tnifof emliltoilialoi : liii'i, i i | | |"t.thiuig. | 15% i'l' 5 son 'ii'st. I i' : 5'stui 'ss''il,
\v. It. Alktnuin and ttifu and 11. ilhiV5t thi
>0 pill' 5 nr' Inilkt, firijihl : buiiniilnir olio ,.1 II, Inililnlloni ofIVinapol. The I 'omiiiitiep, .to \1'11' \R'I irfiinwlIlio ( who atii i'iii.m'-'l, ; in Mi'tilmantlhliiK tte-t I n.I.II.| 'and 1".II'.I.1" | umkhi I K.Miiilli. ', I siIsys.
At ) i.ii'e tI.tIuI.ilItlIt.' I n ..null"ilat! ;i'l.'IP I : M'liliiina, Hi. 5 t, 5 ii It it I' st"s"I u S i' ii ii. is CI
.. .. ...1.1.1.1\| tIM l'\: orj 'thing; hll'.I.I.. hat: 1"'II..h.$ I : .), ""II-I"li"I.| iii'ii-H'li(4ii( >".. |..it iiss ..' .1. s. HPI-IIIII' nriilo: Ihi- I hu) ""llllt}\ \ lliolr han.li, nn I .llt|) illIIP I,\ I lIstS. I I'liMlIMM, I tl III llll- uro 'ttiuiilsig| | | nlIho 'i ii'Ssssi, T hi 5 tsI

"* ,,,","'hI.IY. .i.s t,I.ll.'tt I,..ittrastSI,IHIIII!! t.rn' 71.1 I irniali-il to the liimlH-r Ira.li', ami the, uml PMTJ' 111 of tfo".l antilog: 1.111 follow in;; ii'niil.| \dI.I, tt.K ir.nl. mul that: ii |I'nt.ilitp. and Iho+,' 1..1\* moa / inli-n-'H t of HIP |IOIIIP| in I Ihii, ..li.I.1 I I Mpri h.inls.In. i5 S Itt-Si'siiiii's s us 115us 1 Ii'SI

Tnl ,it. r.I"I',1I. r.., i h..h. i.i"' I,|IIMI Iil'lS4 nml 1..1..1.1)| | ..I', I"In- \) plin'ilili'I ami at. lilii-rlt to I 1"111, I ,,'.'...1 : )iro.il" nnmit' amo .In m.i-li'i" .......1. the Mali'. 'I lie. .li.I""II-.1, Si,.n.ilor I '. II. I I.. Anthony, (if lUinbiiix, 5,5 S irs-sis's 5sil'n I is 'SIS 5',

ll.ixiiiiiiinlii.nilt I'" t .iilnit'1.% ilir. .':lull ttlnili nf ullnl l.s-i't' nilli-s. 1'l I'.". 11,1: ,' .1"1"1,1"11| I III"| I Imt III''in'Vu, niouilK'i4' '' anxuine of .the |j.s'iisii1iis| I l'. \ .ti 'i| t Memiien. M .iv 1C, 1 IvU.Hon. : I, :tint, .II'P-1.| | | I It t iN'iiiM In In I Hill: I II.I ; ono .I our, inn". nblo, suii'i'ii't'5.. I''. Aik., binlhi'i-of IPV.V| I li. Atithoii S 'Si'i's 54s-i 21.5 lls.s', Iii's 528ii s-ri; -

i:\S. ''Ati-r.itfi-el.iiiilniis-i., : I'ret.inWri'ii tun' I1'' inii-l, h ..\\I l-iki: > 1 ,""'\ili'p.irtui-1'. I llnirarp ,.11.11".11",1. .. bo Pinl'oilii'il, III HIP' I I ,. I'lr-iih of,I nl' ,ami .I I Ihelloaiil ttilh HIP 1.1'1'nmonnl of. .III'IIJ| | | in |15'l'I.i| i i'.ilig i ili/i-n-i, ...1" Iii'S us's' in |..nhlir of this lilj.ii hero on it nliort tiiil.Mi. C uhIu. 5.24Si

.'!\, : -;.'t-I.-M h'CL\11_ ( I Iz IV! :' .I use. | HI'ITthat| | uri-il lo In1 l.ltti "I'oVeiiiinK P I.10 now nm-ii'ly. '1 IIPlipxt i li"II"'I{ 5 \.1"111'1: "II"5 .1"1..11- ; I Tax- our |1"1111.11.' ..... sitsst i 11. I. 11..Ii' nr, |.| i\ :alp .lil'p i I. al\tati ti'I"II, ihui' h s'. lineal; and wife, |p1| I'm-a |>ro- Ii, 5 I l'.s 5iiisius"s 5l'i's 4 2sititi'tl 5*

": fo-tpri-il nml "I I ) i''lil ,rii'h i vim iii*. luis'll Pug ill .1.111.1... of I I us :ami, I I l.iienoi's. In \1"1 tiat "ii'tiI 1..1 ed bt t lln'I ,1"I.I'I..li.| in i.l.' i HIP etil slit 111"1"111't | | | isth.t s-I'. .uml t I l'il .1.11. I liuili-d I il.it al Iho, Null him \''ssIsiu''s.ii itili,5 Its',2 Mv il's 5' 5 ll.s't'sit'S 4 1'sstui ItS
\ \1 i i-.i'\irMF.N'r: i:: Wx.\ I. SKI:I: i ,..
v :
W.5. ili not i""'11 I., Ilili that I Ilio linii- rmiiin'c 151(1 III" ', ".1 1,1 |"U'"i'i'iiilini; I Ihs'shtly 1 tlm p.51 II iiiil, In'(,i li'iito, lojioit I Ilial, |1..1.| .thai( Ili'-rc" i.Mil.|| | ho 111) sill.|'| h'lilInlio ,., ) "| | I 11"111'111.) S "em' t"II..I"I"II.: lit \\lipnlhoiittallott4 boinott.ud II 42 S s5.'irysl.l-5'uistil' ; 2 4siii ;

Mt'K.$ : l.S.IIM \ 1".1".".I.I"II"'il"'I'IIII, ,1 or ': I inli'ipitiiiu. 'I 11,1, li"I"li"l, .II..tI t Hip liii to Piiieliilli. I'tanilmul' s lii' In.il- nl liii Inn'' iisPlit' | us II "hits. \, I., ami p\ni.in-" | .. I .,il..I.11,1 oilieriiionoiolte4. lit." iii t"'iH'si'I 5 i'uit I ill
,
"I. Ii't' tills1 ipioinineml I HIM, ,! HIP 'l.iinlli \ ii 'Ii its's 4% .'.i ,iii I ISII
[ IHM-.IOX loll UK nv: HrVH-ir In i--i.ii I ttis OV llltlMllllUtl t\n l.troiti: : 1",1.| | I tin' nll I 1.II'.i.h.! '| t i tin* .II.. HIP hl'llli'km" "I. nno, .. llioip li.\ 1 1.'I"\\1 inxtimlisl 1 .to sri'" .Iil I Hie 'HIPHO fi-ilntt 0 h.itonilpai, e.i: "'1' I lln-'u. | .h. M. "ti'i stir is usit I I'. \ Woatbeibt: I I at 05 5 51uiluss sr'siii,. IS'I asI iit

I'.11.1, 1.1 UK, i-r hlll'"IIII'| ; lint \\IMO IUI that | S. ,'sil isls'. tthii 1 .oi'in. Is. "|1'1',1| In I HIP ::1.1111", -lit' .' .1,1.1', on IIP- oii'iatiini-i.| Ml I 5', Mllilll' ii nno, ol I HIP h'.lilt: ; IIIPI- ol IIIPI'nt illi', Al.i an Stistihihiig| | ) nl (HIP t Ii .,.,% i51lit,5,,,' 12S .

COTTON-BEI.T BULLETIN. 1,11, 1'.10" ,.1 "".il""5'.4 iiml olInTini'.uiit 1 |1"1'1111'1"1'1| I.I t I. until I:-i xenon, iiiil: .,. I '>'<42. Itil oio 'lpfiiii-1 .to ('ito nny In I'm'm.i- i bant: In \I iuiiiii: ,and (1'1.,1,1.:I PI I'll I) b.itinir i |pfl bniiiii'sH I'm' u few 2 aia1'ii I%h'srtsui.s.h ittis'tsl. i liiiii i -2u.sts.
.
I'" ,.''' t. M t.-. .linn--, livl--.11'I M. .I milking i ll''"'} -..1111.11..1..1.iht l | l I I -- ++ hii'.lii's't| U'llIUIllilllllli'll. I i I. ilass., I 1 1.m :"I""I'li/|! t Iho |1"I.!: alilmiih| i it, I ,"11.,1... font II| I llnin.,indi ol. dollaretiit il.it s and linidnttll fol il ll-hlntf fiiilii'i -ill lit 5'siu'si.4i'i" hIS itsilII iiiis

k ul'. I In |thd. nitiilo, I tinuctrf, \r (I'sii. Iho bi'-l. Job l'l'il.i"l.. iloliP' ill .HIP, i.I. I l I. s'i 1' iI",1 Iloll".I"I.II'II"II'. | : I | in \ teal I- tn ..ll' i'in "for Iho iii ll1.t.k' it'II
KimINinimilleo; 1 I. \ \ uml C. ) I'a- ,,
AitiK.: .1.1" \ I \ \ ui-noii -S. I ii'iI, I .s ISis'r hiss Ii SiItsI
1"1'11"I', .- UI'.' .1".a"llj"I'|. our mlvntil\ii'; ai a : hlihi''lllr. II..h, :"II.' I UI.I roaMiniililp : I li'n cniT.ri4p.( | Wosiineirl" ) t lin-llh.il I 5 ,,1.11.| |>n-pi'l 11.11| lsI'jiiiX, ; liii <" | |,| ''I'toin j tt's'i, sI1l., its I' nl HIP I'ilt. Tho-o KPIIllemen --- -I ljs.ii-sis 5'rssisssi.t' .5 4 --i.! !!
---- -- I .
MiIVm, i Mill,, 'li-lii. ,,.,' !lull.tl ,'wlul.1: h'll 1111'1.: U'l nn, ami in Iholi"ili"l. linir.pall 'I Iii' I romiliilli'plii, wliotii' tt.HH:" I.'i "Is'il ; HIP wlinlp, '") ho "II"| iiivil,| iin.l 1 mill' ttliiiKi. "ulii Ini'ii hauland. ileah'is. ,', ', ,( W II. ItI
II .1 I""L'II' t I mo) ln-ir fur I hiss |liii t'psssts| ol buying 1 iss I'sIlsis'2, iii 5.5'SIa'
s sss l'-'i
-, ,IlIfltul, .; 1' .1" Wild .i ..ifi h.ulior: .' Mull ilimi'iisi.nn nt' tho olliio of. .the I .\\111 I 41.I the |I" s lilinn ..1 Nil.linlin li.lum'l. Imi'l"the I ineltolho |niiilihnii'iil \blob I IliPt ..I IUIII'i ) I lin-l I 4\ ill bo ahlo In mike ,1,1 b, I ii-d.ir his ssihss'r, for tnakiiir) |H>IIPIS.Mr. | C p so -ii' 1.si4 5550 ii. is a, Isi,

I ImI'I.'ll, M. t .:' .11 II HI'"' iniiiii.l.iti',, tlioiiianiN, ,.1 I 1'rI'1. on.iiio: : -'a 1..1.1 I lug i-i'1.1.1 I \\ hi. h 1 in l'u,11 ,I) lll'-l'l I .to.Itiljjmo I aiI.III'PIIIPIII' ,| I. tt ill make him, a: IPJ- I'. l .5 W, it, It.

:4 _%,:uil4I% ,.,:, ..:h : lI: I .21: 4 ."*...1.. i o's'i'M.ZlhIle. at. till linn" ,ami, I in !I 1 i -Inrl. a .li-tt ilool'i ra-t of .1', ,'.\. ","lu.I.I..I| | : I l'I'II 1 ttni 5 liied 5 In I.HP Jinlyp,, n hi i' i'ii-.liimpr. ami, I ,i'"'1 rl",:illt. "|1"1 1'1' I'. II. Wat whoio (jenoral "nior'tilon 55 rr ii115 5 uS ssut 5t,5l 'sui'iiis.ii sO's'250, ill,' SI It p ssu I 5 %

:: \l..I.t..s.l.r'::, ,:;* ) IS''i I tM II'S :; 111..1111 \\ :"11"1'. \hiPs it ,1"1.,11, ..1 I (MI'II IlllltlMINtNhlllMilM.: .. : I'tMtint.' t. Mav M I'l.t.I i'shiiiLi'lksisI: ) "o-.li'1'il.it, and ..."""il..1l.jil.a.illhl.I.lill. i laij'p, tthnlpialo, bii-lnos ttilh the', ilili'i otef I Iho inillinti i I inti-rpiti of the i It 5.1 .5's'sisusssssS tiuwiiI,,' sii'SsiIsi is.si ssssS
. I I'leiiili'lil .Munibi'li\ the N'ininolo I iis'i'
.
I linn. ami t nl Mllltiett
P3 si 555 l'iiiniaiiy -
).- 14; %I..l..I.. 9t S :r""I'1" :.\ I I : :21 Z I 'toI'i fi-i'lof. \\ali-r on I th, I 1':1'': ; I | '.1..1, 1..II., .1.11 ; Mih'iiiieii-' .. .. HIP I "iasi.I I i ii.f i-nnnliy.' I llnr nn-ii h.inls: should his, | oomddornhlo 1Sj Iss I tusrt-.4uss, st-as si, ,. I u,,
t h'IIII. lo III
.
.4.- I.nls, .I..ul 111 IIM .KlI ami, huh U raiilt l I im-i-i'.in'il: I lo l.u..I.f '. bo wide attukii, and, iito to Mr.I Sinllb wonts tvol 5 iii s.ss, Ii it5liiiiiItIi 5' Ii 5 tisI
ran Jnr
I llolmonponntt
.
I : i'is.'sl I roinnilllpooiiTax- |
I,:, ,, k.uirg.) : ml :.16 \ h'iig( is. Is f.II'I'il"| ( "' \ 1,5111 ) I'lthal hiss tUU 0 5ssss stis'iissis'I hi l's II 551A
I'I I I'l I h' lt.M k N 0 ,. I .. thirl., .tin-ill Hill I hu no) ..llh'll\, on Woilnowlay" In-l. li'ts'" I ho on hush I l.iieiiiei, to "h"l Its 1"1'1..1 .-. -.*> ,\.1.11 his'i''s .h 1 riirdial I "I'i's'h'" |illoii midMII I (MusIC| | ss'25 jiald oiirrily a i's' 55 55 %%' '5iussii5' iI I ..55ii
5.5 lI'shliuu'fl' I 1%
I
.. 1 .,.1" I IS Ii' I : I Iis'e ss.'s'uus.gishuig nli-ainvi'ii, or .uil "rir.i'lHliin.liiigiil lniil ffolio for the |iniioMMif| ,.. nHiill 5 Iho |I'llill .' lia; 'ni't, n- I '1,' piilaliiiii"| 1'1 I the |ilsil I ol h terms, of 1"11'" a* 1 Ill upiinea this tteek and s's'gI) 'sti'rssl nl lie I'll Iv Ii 'St 4lsi I'tulls.is'i5ii.t.t. ii 55 siiylit
.1/111 HH'i-ll'nlly, | ( thi,'\' batoexam-: ,. Iho ,month M I I lloli'l. 55:145: i'W '5 uri. 55255 55IiS,
| | I t it ,
: tis'
I for 1.11.
our I btThin. .I..II"'t .C.I..I > > "ll'll'Hlinnorhls'
); I tthlih, oioialpil | |
,
l IVmamla', ) : %:, MilMtliil' I l.'l.is'rn-'| \1,1'.II"lh'l ui)4) I'hul | I liieil I Iho rif-p, 11 ," \ "i ills1) "repoinmeiiillli.ll 1"1 'Its I ,"null rnllninnl.i- -rs. N.i n I l'-isst's tniiitiiinnili
lluriuitH, *HI:u HIM, II : ii7l.i.I P cli'., it P i's'l I I I I'nlh ups| Iho u M'i ii: HP.; lo-\tili 11 '\ Iti't. John I S. I'mk I i''t is rssi'sI homo |
I
it 111. h'ol. \'In. I .itii",, ami ( 'Inn." WIII'r '1"1 5 Ihn milit \linlil". ,. I | |"ile tjr\it\\iiNt: MIII: SOItI illS IMII "ii" i-lmum- In Hirliin -
' M I. 'I, I\I II IN.Hi'n 1'11"1. "II" timber, :kUlsii' | ; ml.li- fpp| I limber I I I this inmiiiiij fioin) an exlomlod ti ltt lit I. II illnn.iri-, ii-lmntli'n, I'lnl nli'l.lna,
: :!., *,itiinll| "n"| I 1. .rsti.V. '. Tin 1 I I. I M. Itttit I'SHI.l liai I I 1',11 'a- 1",1..1.1 iH'otoil' ) mirreiifnl in I IhoenliivbiliinviH I ,"IIuli,1 of lili i's's's'II.t s 1.) lax I I I ; .a\l 'llip ofllip, 1'.1 tosuld.1I |
lulu,, lln, > Imt, 11.11,1"111"\| "a'l') wai both I ,'.1"1"1', .1.1 I I leirito eii-ilil I 5 l's' liti- lttrl2: :| | enbio feel ; lumber, 1i IV'Ilio i-ii'tt \ I 'l.n kM i ilio I TPIIII., I,s' i hssgtusss, Ity,, and .Ni-tt$,llil xrk.i Ihn.null. Iriilns lOss l'u'si'tiis'uha In.Illl'kslilltlllP.

| '|'I I. (SuM \I KIlI I I.. .1111. orrnrirnri'' 'lo M..' KIIH h, I i'ar. "' pis'isi.sss's', ", .(ml.1/,1111.1 t'nlliiii, who, 1"11'11 tvai in I lil., .1",1,111,1| |: | ) I lax, V-l-.Vi. ,,,1111"1 i 1rI.IUI'"I"I..I"I.t.: I mlial .1 ii lit-si do I l.aliiatloio' ; I I h.is,: 'bppnipli'iiipil 5 Mlier shjss'i''s. Wo nro (II ilad lo nee t thereteiind .
: UI. "ill | .: ,'"' HIP .I bt him, l lili'in-.l hnin iii.ir.inlinp| :and ullntti'd I in %hII'sS't ,%i''si4tIiti % I I5' .
: : I han In Ibo
IS11 fiinn I llni ran or ,) I ,, M. ( who hail II'.II'I' '"111"1' .1111..1 uenlloinan enjoinoiiioflho hiii)
t'ori ,1..hl.gllj.hli .1 Ii.j 111.1. t'J.'i.'i:!; :si* !. I" "'"' 'Inanlirr' ai I s'i I i' t'i'si"isi"h.i u. 51i.
"I.tl.I..1 10 lo Iho itt.l .
) t Hj t.t\iug\ $ nne i 1.,1 1111,1.,1 hal In t the ten il.m I init IIIIIP i I In-s) of bonlth. I Ilo will enter Arilteiil Mill.'ii I II Hlji. m.
11".1 4'2: l'i54"5 I tnli'o I Iss' rll-| 'til : I.* ""'" his s'sihl.'sIisr, taking mlvaiilatp I- I HIP ; iiiniPtt "pail : I
, in I., 111"1.1| 1.,1"11.1.ilc.. l I'>is'. Mm t i iii.ir.inilno: I |jmMill.in I 7 nn ILIII.
1',1"1 110111.11".1. bato hoen 'm.iiln 11'1' | (1.1 .1..i.ll. al OIIPO IIHHI S iho regular disibarKi) sit'isis
hirs ami '
j HUM., ,,1.1 '.1..- lies, 11.1.11.1.: I niiiH' 'llh liore of mi o|>|Hiilnnlt! lo 's.III'i. 111" '1 1.111..1. .t'll. h.h.I. 11.11"1' 11 \\iilli-n Iho Ili-alili.' ,'Sli i- ut I''ssstss".t.s -.I |I. m.
t 1..1.1.1..1 "iU" I :. MXH.Ions inniol'ieelt.Tho n I 1"I..1 : IP- diilii's. I'lisspiiuprs 41 IsIS (In I HIP mm iilu
In im-lmal IT II-IIHIIK -
: MTIIII i
the, hoM ,'c"1 llgu 1.1
. ai
Hit I'V, II II IH.II I I.'MN l IS.I ) IIOII-.P bt Ilsiolight 111,1"1
llll.', > .1111".lllh| u |
I
\ .. 1"1' jll'I..1 I .' Kti: tx, } Hi.,it the, bai, I Ijili'i'li' Iis Sun I'i'iisiiisila C sit inke. IliPlinirin"S|
I Anil ,,.'., lM-r i-nlm. unlimki'ii lii I''. I'll-IIj 'ami tvilli ai lilllr ,'sod l.1.1 I'onhl the ttimliitt ansi | | In theiuanii. : I'oininllli'o..' 1 |jp.il; '11..1 t Himiijlinnl) h.1 I 1".III'I.111 I 11"\ Old I I'm IP lliihnd'lbaikernt fainll- us ills: n. m.

lIb filil.il li'imli, \.1.:11..1.: |.. (IM- iiiul tanl, ttilh no .1''I'I''I.1 "hI', 1.11"I man-it ) | 1.1, iiii) ."I '"I.I..lu'' l.ill I known us "hiik and whose I.nil an.I ..MlimlliK.nislrnnn I | I > l'sssi still* .
\ n : : | 555 ..11..1 al llonilii.tnl.ilion I hi 1".li iiuls, 5 II.I ,' ; bill' ere ..Ii..I.II. ) ,
\ .XiiinniiiisliiiMii ilillv 1 Mniit.
1..I..I..i". 'li. 1.1.II Italbadmo onli'l-i, I Iileit Milt..n i-Iu's'l.l -
u"1 c".r
l'II'lh., ttreiitli 11..1| In".r lunn 1.1": uf "', I..t.: 111.111, 1.1.' on I the I I'. .\. mail., isi'its'ii'iI.) I (.:.ai.l'I: hat. oflipo.V.t %Vrip lit ..1. are .1.IilI.; ', .the |1.1, 1' 1. inollo In life hat uUtats: been "Iho it '. HtllM4MII Illllltt 1,
I r.un lu-r us 'an' 'ini 'li'', < WIII.'I'1 hole ttill he dillli'nllt in 1.1'/' 1"\"I lo on hhnip.'I tt U. ( IIIPI.lit Ili'll I'.IS,. ..tul.t .
1'1' .I : ion t no |15155' I" and I l.ol I l.lw abandoned 1'lnrldii
It illi I wnxi u, .1..) lii'ri-s-ai' ) i-lirtt I".ulllh"I nmi' run u j. hisssiglsl. lo Iho oily ami! J"i.l. 1'11.. for lumber' UIIIIIIII .lit tllil! !': : thai I 5 the ten-el Is uisssI! on- I only IPP I'ri s..I Ill'll. Ml'l.| .

. \,us mil 1,1..1..1.1". lur ","1 us |niru, us' I tint IH* .,iiil ,11'11 or nut sIt ".rommiMliti will li.itoalniuiinulH'riiro t I I 1 I' S. Com. of It. ( ia rnel 'for h.inllnir (11\1.1; inllnteaiKoei.' 'I Iii' lleel of I I'M'si'h4 toil.it 11.1.1.1, ,iiett In I I lo lelnin ul'li'i-nbrlef( nbielieoof alHHiliklilais. I I''ss.sis'silis eml IN'nlltlo llMllroml.ntn .

11"1, li .... HIP, tt ,UK 'my ill-nil. iilniulur .'. for ''i'I..111 or iliiiiK'-lii' uPs liiiinrnl.| sidM.hi slur nml. bl P.s ra.e ilrlrnnliip.l I sun ai.iiili*' In f.NIj| : ..1.,11: I'f.il" : ; in (mil li alinnil, eiiial| ..what. ilttai .Ii"lu".III.| Miiiiut I ipi'ommemN|1"11"11.,11.III' I lIst : I Ilo tusk iii his homo In Iholiinkei
nlsu lo- ,
i iii.ulii Inis nniile .r nil nit nttn.I I 1'.1 alll.Ilt, : ami. ihi-aji In .\1"1 ?,Ir. Kiiaii: tells, in that,: ho 1.11.I.h""II & I '..li..II"II.'., uninniilin. In' t II>l :1 I .11,111, the 1..III"'I.| ",..win Ihn I ) I t i-II)' of I'IslllssIs'hlthllti, but an Impinipiil A rnis"s l's'ss's'ss-I.s.vnl li 5-rinliiilsXnms ii iS'iM II no t uU

1 I 1.'t-S 1141.V.S. "al.: tutu "1.1,1.. 1.,1',11.$ '" ii h'"' IM'i, IIL'94, ami 1.1.... I,, "I' I Ill-ill.!. I IS.: 1. t.II"I.I'1: .for ':'I.II| !: h'"'. .liihiiinelhinionl-iih'of' ."|, (ion ot,. IT, I lia.limhpi I \I ,IIMI-I and 1.:1..1: tthiih I 1.111, milted t .siiis lieii'onlho, 11'11 I 'ul'| .lilh.1.l | when bo nrono I In I the momIntf 5.5-45, %l'l I'uC It stti Is'i' hI:tlsis lii I us Is

'; U', l. t/'aulliini, !I. UK :1Ih"I",1O I HIP I Iraili'ai-lurl: .. 11.lln'l I I.1.1 "'ttomli'i- eH'pi t Inallv 1..1..11..1.| I luiiim-liiim'. lumber, 11"'llil"' to f.::1 I ,st, ; that ..,l.v l.'j 1,1 Ilio i ii'tt \In |;.BM| andtinIP uml niirteted Ibo mirruiimlingeoniilry t'.nti's -.til, p us

'II I I'm-, I Ilii' 4 ',"' 41 I.'Ill I \ ul l.iki: |I' "i''In ttbt' this, bin 11.1"1, going on i liaih. 'I Iii' IIIUII Collinn, tt tin OM'iiioil| \ I'ri, "II"1"'I."illl" | l.iini| .,ainoniil- ,Its Ia't' I In ..1..1. to 'make: nnno of. I ,". 'hi ull".111 '.' al 1..111.I Iho iml I nml ennhl liMit noil I IViniaeoU

,., tlll.I.'la." : 0"1 MiuiMlm i I luil: I ruud tvai eoniioled| | i In I iriir| '..I..I".I.1.lIsts'lsllIs IHI.S .\. I InK lo .l I I ; t ,"' 'II,.. Smith for ai-olu HIIIII ,\ Hi IIIPII-II! ..'. Is Im.UiHnlng l'i mo .111; i-ho I" ennip..1..11.: | hut II brokn Pits bom I, ami bu' now Fensacola Wholesale Market

'Iu t Ihiii site. Wo (1. ili. >ell nioii the inindi s'I'ssisi' \1.1 hero I'm' treatment.( Thu wound I Ii
((11 sill.1 IIP J jll.i.1 I'. :- Walker wai jrlveii i a hi'iiilnijjtHlPiilaj | ) il'Hir on """' '. .
l''iil.Viii.. : I ," 'I"ilill ,, 11"111 I 'I. old : : i-lil-.,
.. ll'i'ill|I I lur, I tin* 1:1.1"11.1 Illh"I".1.e"IIII"'I"I" 111'1't Its |' I""I'lhc' ,\nori of '''IIIII'' .11.1 11.111.I.f,11 I I of f:"iK) bull.wan In tlII I t ". ofV.. .\. '1"1'' ., nor.tii liii-iiipii, mini. Alread I ) tto .\I llni"biiiinoKH I 1.1"1. .1. |\II'.I.. ; ulll""II'I'lllil.1 I'.ii| I Isis pii'M'iil, beuliiiK naturally emmnh.A iiirii-l.il reiinliirl.siits'* liv 4.rsu'i'r.I.KWIH limn \\bnk-
ttbiih inl bin \11 .
'. I'nrnaiiiT", hMik lo I Iheirott irinamleil Tin' t"CUP I InwanlneiH lemleiril 1 25 ti-nlnn-ii( |'i. p mm .1:1..1 I ul" 'ni-Hlnnisls from Marl-
. \ iii I\ '._ \Ialllll"i 1 jail. en iiI' "1111111,111 .tl .; i bill I I I bo I las elew, ol,' I IhoI parly uxi
uml .IH' II' t..I.II.
HIP .I'lilnre lln-i-e \
Inteii-ttl, und see tin' advunln'fps thin i. I lnlern.ilrptvnne .1".1.1 1. milted I heio tiflti i'f 5 'sssi.ssvri'i.uf, -liiiivN, 1-vt.l
hll"ll I I h.11 hiih| .th.il ol'S.i for I'l-mlliic jirlioii- I u mm, t Ibis ntoriitng ami
.Mr. It. K. I Ki.iv I Oi'' h.I/A..1 | 1 11,11"1 I P ,' I I Ntoum 1.1..1 \1"1 t 'I"i,4| on IhoI1 lIsssK, llll UN AXII IUV.KI .
i-1-.i-nl ilio) .(.nll..lol.. I. ..'1..1"1. i. : |BI.HP....| I.)' I'liinai'oU over .lax on hi,1si.ii'| make* I il I IIITPK- 1'i'i.| III"lill lo .:i.S.I'1I) ; I lust .. %l. 1'1 1"'c.111 s'\ )|1..il' \\ ,) u "Iul I .mm b 'urn eomipled| | I'I mid, -\u\ emsondnl ls'ghsti'rs'sl| l nl I lis' I 'It y I Hotel an fnllnws : ,iil'll r'annlv. tnn; $;.-ri.h< 's'ssil.s |ii.I4))

3 Mm lila. ." ; oilier (HiinU in tbi'K' mutter' and, mililt' Nary ('ii' I Iho I'. $. 151 ,"aillail I a |ioli-e! W Iil! 1., Isusiliig, ) (jai ba)o, .1"11.111| ":,uu'I.I..I. .I r -'IIOIMfiirlliefnlnro.t I' I J. II. MrKlnno, Mrs. J. II. M.KInne, MU.. .'I. k'xlr: r'anev Wi-ittfll i.\ I1.., ,i/.'ill
S ) u', ', < Wibiil.il nliliJ1,. i8.5
(Vlohinliil-' I-.11.11 CulU'C, 1'.li>,iiili-il nutIrllutl they I "UI hit appleilalo (... ,"..I"lllf"II"'llcl'1"1(" | I to t7..Vl I ; that' ofV.. II. I 1'"yi.I'"I: .., 'h.oxilo| .ion, of n l.un: ;|>, l.i-l 1 nii>hl ---'-.H. -, Mrs.l K.: A. Whllo, Mr? *. Ann in K'loi, ui15, nnm i|l.IA, lI'if 41 I I.', ( WdiH .'"r.l H'itl..k

\ 'Ih' iiml .lava: .'\".isI'' ,.1..1. only I tlnMiidvuiilngos, and I linn I 11"1 'lo II'I <..,"|".lil.I.1 Ihe small ililillrixttith kiiitein' 'tIssiti, itinonntiiiif:'to fii*!. .1.111..1..1..1".1,1"1.,| I nenlli-r' : /:'iiojf'tnitini.,.,';. (( '"II"I.I.) .Mis i I Ida Amlpismi, Ml.s It list i'hshlIlpi. > .

:;'"in-nU I |IN"'IN"1 I I.. 'M I ti'iii'. I Iheir I ,\UI..IIIII.. 11'1,1"(1 monoioliiN| pntMK''l Inthu I '''''"lli',1111: liom I Itoanl: of luelit ainniii, I the hiimli in Win.. I.ir- I Tho 1 nan 11'' .f Mr.I I llnj-li II. II :,illmiHhonld | ., Ml.s l Isisi Miklon, ?Ml Is's MamieHi u> I |Issr rimt slits's|ISIONS.HAI I"id' US' eli-ur rlli

In Iho' ineanlinin: let our own Ini-l- I liMniiluilnio' of ..t lsIisiI, 'I" I I1.S. '. lleallh lend: ami lefeireil .lo I,' I 'ssiis-. '%'I baiU-r: i.ini.| 'Ilsi') 1.1'1'') ttin m nh- hiuo aiiriiii-il| | on 5 HIP li-l. hml 'IIIIIP, IJ.: iti'i isis. W. W. Itn-i, Mr*, 51,1,5 SC !tiP liniililprs u5' ,. ilit 'nliipI'.MlJ' |
:
Ih l'nH; lii'i'-n'. illi lie** 111'111.. wide intake, and I lake-in'b \inleinal, i4'4l'i5"Iii' olllieri! mo .11'11)! '| l inilli'ion I Oi'linanioM. "tU.), \\I'I..II.ul.I.llill.I !| I'm, Tne'. >d.it ammiif, I .1"I.I." 4% lii' \itt- liiltler, Joe lluss, J. A WiHidwurd, it nili.iiiis ,I llMll't, ili I> i-all, Miiisusu.SIs HlimililPM lirpiikrasl ilsSt'S. xisunn-IMPIMI

.li-nl A..t. mt ('I liitr Ilj I ln <> \ ,. .til.lclinlli 01': I'--. .|..1.| as i may li'i-omo 11" '.". "')' I.) I"'- |1..I.I"1) In the jit's'c.t of I IIP \.1. I Al.li'i-inant'i.lili, I .1..11", ..llwlll I t.I".|! 11.111.1 jn-i ''''1 '::1.1 into, lug} 111,1"| ,0 hllllO. III. II',, ll'l llH k IllldHiroii ,Jnspih| l.ynu, r'rmik l'hllllis| Jr., A. I'. SI i Mil1.55 5 5t-si l ;! l-"ik, ilium| ti..tissiJ',2isi'Iii4.Ss.s iil.iiii: hoSt, nii'Mi is's$.i4n|5.tai'i| .

iniiiili-li> iinli'i'i ) ii .11| i-ompll-li MI donirablo it .'.iilt. This l ,re. tt an ," : II t t'i ,. ni .. Itmiip uml l It. J, June. ,
| .111.1
ill | ; 11.. 111"1..li. ..1111.1.hi" : ..I. |1'11'11.| ) .Ili"l | or "I'inr silk., Alllimih; Hie) .Mil; / inrittlliil III Isi'r"s'ut I'.j,, re-
4 .1.1..1..1 III \\ hul i NklHIMII, :H 11"II ttill only |14' I Iho iniliallvo I OIUP' get II .. __ .1" '10'11.: I I I t'lx .1..1.' .Im InII "ho'III"\I.I..i"I'I..I.I |.| 'I 11".t.. : did not .i l n ,Iho ii'lilinn, hate "ime.lump.I Thu otinrsinnltl* ttlll ti.it r'ml mil Iu ki-K Mil: ri-limit la pans Mil
I" |
t Nitt : i'hi hlhlIiIIlS.: li-d ,'. I, li.i .
ali""II'ul"; '. !I..NNI.I.| : und .11..11..1.. | IIMIIIenterirlie 1.1. '.5 m .s |lull. \ : y, 5 I", | blow, nil': : ,. "' I I'd kens uml t Iho Niiv \ aid Ibis after* I'liiilHiiT"
11.1"1'1"111\1" ttii .llnlr, .lifair )
| | ttilliiifin-.s |
1.1'1' .
I In u liuli for .. .""' t-1-1"- Mem-n. Ujiine' ainl :hllll. hate |,p.il.l I llirpp-l'iiiiillu. of "I" iM-nenl. or 11"1 'I'lal I !! llifAI'iiM.: lii li.in-%% j.-inl.l, MISs's-I

; I 1',1., 1".11'|1'1'' nl.n-H\; .1 |I.I.I.| ,. .II. .I I | \II'I 1.1." in .1..h rapidMleoo.iinnlhut ronlrai IPI,1! with Mi-."ri. 1"lil.: :MPlUtiil HUP |n-r .-..11. 1.1.11\! tt Illi I lltn miHi uml, Ihn ''1',111 oil I Ihrmtn :amnml, by i |ii-lli( al .Ihe. 11..i"I.1| | Ii"".. noon and will I probably reluin home VI.IK-lll'l I IHl.ii I ;l tas IIHII.H l.'m II IMilr Ml,ltsuis.a.'.linif.hl.yr; s)41) >
I ere tto know it. iHir ell I) for Hie | v 2. ,ami Hint, Hie uI.IOII, I l but. Iho ol' lis-siliIst. Ihoiiiib S willeou.ilmlp'tii 14 iV.u ; ;
< < I tto lioM' they
1\\1"1. .4MI1 I & I 'ii., 1.11 P 1.1 I fur I lirni I as.llt''s ) ear |1"1111..1.) |i'o's'i P : 1'1111;; unit. \.1 HUPP ilnblioinmien | Is/,r.l \\inlr II 'tii* lii. I Hi nil | I-UPM-HIU. | | ;
WUI'ilI.1 OVri-i( ) I'b. \m ..I\thu i.lii't' lll.lt I rightfully IH- lHiili-r4 ami. lat I ilium |ia'nl inonoMH ol that I mnoiinl |I"> ie. "1,1.1"lt. Isis I>.IIH--I in M'i/in>; uCllu. this I I-, :a i n-lmn nott inlieailt : lemuln oter until loimniow.This jisuIS'V Ii.vISi', I tirnr Iluil4; I' ..iili'i'utrn.s
.4'
of (lie t I sill." 1..al'I'IIII' j jOn J sisi), Inlll 5cr.'l: % ll I'hlsisit! ; KiHtlntfn iJ4isS );
Iso
, 112-lt". ; J 101".lu I.r.* I "ijneen ",'.L Ih'l 'boili-ri. 'lllO ttolk 11"1".1., roniinnniealioni in binning IIIII: H and tliu'ss'ill) il' 1"1' all ilies, 11.11"11) ,Ihe unit |H'II|; onr |pss itt hs'lstlsuis! day we are sIrs bill I 5. trreeu 7i4H, iiil.sIIH.I -5.-
.
UIUFSU'd. Tbeio are no ehinipri-an ".IIIl. but 1.1 I 1.11.1. Il I I Hie xtiool. hated the lit) mini, I "' i lime I Slut rar: I Iiiul Ibe ih'lko, unable lo IHI with our li lends us wett 5$ .- 4.issshs'it I'lutlj! liiKlushnl lAst Ii';
She Disy.., Ifr4.I4M bililne" I 4\ ill IM iii.nn In I IVii-uri.la' II'Mil HM'ru- .. with, II bo l.iid I : 111./1; ) liuUt'lC ISjS*, Itvt'siis't 'J'ii42s8; iisrji'iilist'
'Its ;liPs', |I.iromfilioiii .II..li.I IN.I..II.\ lb.
1'111. 1.Iil pun 1," fioni, 5 the .lllle4, ho 'o, mil itul lttti I. fIisiis,. 5.4--
: I il.it.Vi' : ,1.'I.'i.l. sIlsi| II | 4il; ,4i5 '; ;
I I.. It. .M> niiiiiniiiri-4 I I..h,' 1"'I.j| | vai.y or Milulioii umt V. lush. ,require \1"1111" It.1 onily on this .labh', |11.111 1'i'otridi'd; I'm1 inIho I 4 S .. sllemy > trttllirrl lit I .Viii 2s-I ; iI.tSll'4
I. 'I .. and I 'b.ito I"' Ii lilt lieto. I II t i ill bo n
exH'riitmTil umlliilolli I "
\ 5 .
moderate .Iniieof exerlinnainliio c."lc.al"I..II. | I r..,-,'" 1..II.i.I.1. II | ..: III-NI' .UI" 1' ".1. 1' I I Sliiiimiii*, eulored, who is'ass I Kallnll.
I ..r 1"1'01.1. and Ibo! |inblio at !"- II' 011' & I I III MI ,! I Iho l.ninimen, 5,1'I'i'.i"i' sin 11-.. lii-re, IS sal lm.p| lli.il I inilomeMtt suNsu 51515's.
> .. 'Iho I
I '.1.k' A coiuhined' and uu or- ,I 11"1111' ol.Ulninjr .IIIIII..I'li., fioni" .i,-. II. Itroi.naham 1.1.111.... soiiloneeil in I iho |ieiillenllary at our 5 ii''I >:. ii lsssst HI.U-JI;, r sir 154.4 Ii,
.
.h..I.. unitbai L11"! '(:1..1:111..11: I I of ni/ed fli'ort Imtvever U iieee..ur I h"\H'I.lt.| l.i..o..1\oik, ami ,feel .al- I : toad: nml ,h-lied, lo Ilio I '''.1 | : .|:" Is lullml I I". rut lli.il, t the ill I mrani'i' ': ) o till lo hate I Iheir ..lh'l la.I: (hi m of (Iho I 'Iissthi I'milt for wlfti H.IIIIIIMII liii IH. ; ..sir i-rnsU.il, |55iI uti-r'sI

; ; ; bliMP .. ) i 1.1".I.hl'I "'" \ill nlili/e thin "|1'1"| ."- milliii. on Wa\iaml Min. i Job. I Olliiti Ihn '.ronimeiilal I I I'll I.liliinjr I.. ibniti b) lust. lime, if Diet urn minder, made a bleak (sir iliss'rly last ml mmunlanil lsS. I'T. yellnw elariaMl HU
) I end .
I
i-nllod '
: till" our
,1'1' a w llojfiibir l'h".i'IIII" nml to I II" I hi make h'lkihii I). 1-lMiU-n wlillu HI,will,. PflllrllllKlll 7WIf'ilioiw -":
'lo I Iho beit 1111)nfili-ila| > in:; Iheirkill.. Theie 1 I ''IIIIIIj'Ili.1. fioni ,'..c.I"111''- I ''"|1'1': has added ,mid I U to li| II.I : | |>) tteik, ami was I'alall) chut b) IheKUiird. utul ."ssSi'Ii4u aiiift; Im |uiiud|

. .. :uml. that hew ill I I'imii-li .tn all, without .huul' ".lllull.tl'r. I .1,1.1..1.11..11| | I the tl..I. but I to lIsa Mator.A laiffely .lo its hlo job mulo-, l.'r-.i-i: | '111511'. .1>M HI, Klilii iler nTiKt!."!, si't..isst| W5.5.'ssI
|1,1:1 lo uil'i't.|' I Ih. only IHI .1.u.1 Hlrmiji '0.,111,111"1".1 1.lilj I 4V \if <;.>' l>,' ,)isiirBttfuJ, I in, (it'iit'Iis'i
regard 'lo rai-o, ...1.1 nr .1.lllc.i.l.. J by orgsini/atinn., W" have heri'lofmi' our lioino nun wulkpil I away with I lie joint ...,"I""i..i.1. from Annie\ I ,1.1 thai I is |1"1".1| : .. exei nle hi I. "OM lltrkttrr." $I.IIIMJIIU. |rfuw aiilM* fl.luwa.'iO, louiulnv
irt/e. The I nboto HIP all mnk I I and in \ : I I> |l,il'iWI.in, lul, li-r-l d hiS. aliwii-
job in >innKltloand
| 1.1.1.,1.. ami Millie I Malinhinir read: andreleired | | > t | thaitho
'iokeiiofa and I I
ini'dh'M who mil ii I Ihiurdof Tr.ido, : .11..1..1 1".1.,1 111.1"1 |miiiiir nott In. l.;\ aiilnii irs, Auierieaii i.t5Ii.5',
p l I ( hl. >| .1"lu' 1.1''lill The 155C111 lus'i'* of I Iho I tIh I llnkory I | > *
11.1'11 1' its formation ; with I thoroughly'orguni "|1.atlll! 1 ..,, mill in I HIP norlhein ..I Ihel'ominillee' on Tax 'MI.1 Illi.1 as mi)' other job olliioliito I water ttmm .".1 |.le"'mit, itenttilh i.n-lKH Il.'i.tss4 lu.ii, **KlH mllkl I wsi'i.rnwu .
ttillnnil' (Itilli lieS.l..lrlsglss urge : .. ., ami, aie ;l \ t lor I 151 is1' and I HUM- who have Klteu InIbeir suitS $5h.u4iIItMl, yeal |5sisI.'n's l.uAin
charge 11..i.| t'alll. .11.1' ,, iii jmln ) .
is't'isia'
1'01"1.1.1 I" in.IP 'lsuuis loIH'b.nl
I nml fn,. ""nl.1 an f-ii, .lorn nl m. I linln 5 Miami I from W. K.: .\ 11.1..1 M'lve l"Hl.i, H"IHI| u'IssI KiMil.rnul|
)1M' IN-in-px-i-ili-d, for working order, multitude i of .. II. I '''"I"I''ui'l ; etei ) s' I list .11..1 ) (
I \'lill "
-
I .l. Iu the .lisi1iss'ss ullair of I! 1 inoinlN'r w ill meet al hth.'rii'sI In I'n'sinii Mis-rill ); win, ijtrtil'i,
I lips and P lin-oiiteiiienee. would vanish u* lag W..I son lend and lelened, 5. same I .11. : 'I 11 Psi' \at ) Ynnl .iMitu ttill eito. uKrand I Iho jntenile b.ilbei-: .. be liiuid us I j Ml,HI. |iuniHl | MJ.IW ISWH Mlirell'iUH
| iii-lii'il I Ills III5'l 11.1110 for I lie] m'xt I x't- I Hall I I I, on r.iliir.ix si heel i on Monday
I'l-o-l |M"tnrelln'.il t u.Other InnI..u. millee. (ile-nie al Ihe l"|".|.il.il |>ioiimUnexl'lnr I the) rmiii| and, |ilnii/o| in hIss ,,li.iiilii-n: rli-p, a, Iu ss5Itt. I'i4T. s'rss'k.'rs,
.... t $Ibo I :- Hill, ol. t I.1.: 4'. i ;..iuisli's for .,: nextIHim I H I, at lt'l 1 : |i. u.5 .fur the iiikent sluis4siltisi.t| limy l-rvml Is', |'tts.i
<'ii ,
V [ 11..i.h.i ttl"" I. .11.11.1. |pauilsI4 are l.olh'l' to u*. and i M J r. W. U "i.I".I.. : I hating built al 1 1I .111 I ..UtHio. S I Ijlh I In-l.' 'Ihe-Uif, I .lil"llh..I""I..I.i: ,!I."".... \Vo are limisiii-lioiiof lniHirlaiil| hii-lne. iri-uil &-.; iuuli-ln-4 V criM* I -Ml H.I

C2.h ; I'm' .' .lit Iu 'mote, Kaihaxe: amoiinlini' lo Jill.: I 1.1, \ai or P. botv inan.i ,'p I II...' it ttonld 'in. isig in- a 'iiivllrtMar I.MiOai i ; .SIKI/I Maiiinl
) MI
: '.II..t two dollars: for 1llly: \oliuj wh.t 44 are his, 1'i-m.ai-ola r'onmhy, 1,1111111 engino I.I.11 '"I.I'"II".t |IiIl J. I'. .lii> n, Prphlili-nl. iiiuilv awl slut tuutlts4sstllst;
I and ili-lant. ( all ,see In- bisttharf .1'r"'I."i.1' | : I IIi atIsirs andeter, ) ono tt I ho ullends I.I. Is tiliniiil if koine | imn.in: .%h.n 3)ii4 ,'J..IuSi's .% si'5'a--55i.I'it'5'ai
I 1"1 "I ; ;
; .1.. | any ttinla-': ,,11'11,1'\1' 1".rL ,1.lh "il .1".1| .I I ( i I I ;-. .. I 'si. .I'.I .11.11..1 Ii.: litl I' l/i'ISA, hprrelary. ..VilIJttr
.1,11..1.1.1.1 I..il blaek JnMit
1' our (a4Oi1'sl In'II"I, and 11'1 lead)' In i HIP lran.|.irlaliiin; .,t balla-l.l. lil I. HIIIIlo 1.1..1..I of """. "1'n-llt would' (Hit' ni loiuiiMHlionand welluii.iiii.'od K'il. |i's's't's"| | ..Stf" iiiulxill; llriii hlMii|
NAMllkl '-
lelerri'dlothe
sit' i to fJ.VnJ. wa: s> v- S .MirW ; |
;i .|.Ii4'ts'TIsI., inelmh' ant und. \illing lo. ...i.. us In building P niand i hiss ,'ul.il 45. 1 uls'r. Mallur. ale, ...". : liOtis Mator. ," i .lo leHirl I i.'iilI'lenly I ..1' ilumin, : and (H.liip I 1"I.i"l: .".1. -.. Wil. the Saio. 'I boiua *Jia Jno. ,lb-ll, oouvlu- M'l, Imp* sli.,1 IU; Nail |>'r ki'g .l.:..;
| i"\'iK..i.1 1".1. "i' -eoal nil tit r el.
lio..ssi l-i'iM9
| Ii|'542 nlily' of my. ..lh.I'a..1 modieinethai lo kharo P In t the |irolils of an extended plelelt rc4 .lu'i'Jli/.111 I lhi. parlienl.ir, on I tho i is..I.ime. ,' r' ; who. 44 0"1.1.. !I'ss u |.ir-nlr- [ ('rojii-r I .ililnIhiie I I are jt-\ |,eoj.eI | led ol astanlt wild intent to luunler one Ul Wl| Illlls-rill.| lel IJ'jj; >"l.mlll.Uii |t'i

and I h.,1 I 1,1.1. .hioned of i | 11"1", kimll I )' lemim- I who ttonld I ".I.|5is I "lliPllilIII.UMilne I I | I l 1's525'5 w7'i. tsss.'ks'rs'i-ss. I lIa..
I. [ mat IH- needed, "I ant olhi"r "" .1..1.i. Ii the 01,1 fa I plan .1..h.I.lil:| On motion,, 5 Iho |i.it ini-lil 1 .ftl..I.il.. 111"1""U."t. ill | ini H'ulers of %I.suitgstssiitIut.., ami 'scsi.ts'isi's'.I I.fi, i5ii.'l kll nt II 155. No. I H tsthis5
l tinmailer
A MitfNitiitTl..Jtll.iit.We : I vs's'.el4 l bt 1111. of .1,1) 1'I.vIII .'- 1C. I'. 4 ;" wn> leiomideiiil I, andon jelmiil N. \ |jtls's' as'is'j.IIsis | 1""I.I.i"l| | nrin' 1.1. Iu lists JieuiloiilUry of Dial i'lIsIs' U .tn, N'.. I lil.l. t ia.s.,.
i. ino Iha'l, Ihe (I.i"% .4..ill mat I 11.t.1. ill wveral 1 lew ear I 'I"I./ Ihankk I lor; the nolo intilalion i 1.1..1 make a g'siu.l| >-|1""I..i""I.i.. I l.iui'uu, Toa im 4 x i) i oitks.
hate reecully I i-n-orded together .loo .1.\ A mom molion, ", Iho ttai lol'elied. .lo Ibe .I I for a term ..4'i'sris, from wbli li !bit us-
l.i i and eomilinienlart tii-iol.1.I I onlt in'i.l-. -1 tIsl I ,lo U'eomeimnnntl 44 iIlsukI''s.-A. Iu setss'I' aiul ami $Ill'is
liU jiid-foineul ma)' IH- culled .for, ease uf ladies having their purl '..i'ininililiiil :1.1.10 bay fiont "il I not U- ,0..1.1 I '.IIlil..1 !. ,.-... [ | ._ 10"1..1 eujied In I'll, wa* r |>lnreil In this rll)' 5.9.!, )Ii'1114)s'il, iii Iiii.iiat4.t's ; jtu.sl5iuI'li'

Xonii "II" fall I IIMJII I lt' |l.lSb .1.111 tuI (",11..11 1..1."1'0 street j 1 nuablo I by I us' iilils'.I inbabilanl. ,, \ hilt .. .loiiet' \it Il. t I 'ii, ..I suius'liii j I t.I; ,-l I..istgs's.riuust h.l) 'Iilutilir.i|- | : inI ,' I) |I".|..|hir. \\li.. |t''iic I liukvman'i1 I I ou Wednesil.it lal by Sberilf Hull blusou ,s.iisi.jsl, awl:51. (i-euib lll.UI.-SlM'|l..'Kill
by Iblef' awl it wan Ills ktridii are made in I the i and Ids i'ttiuIs'sit deHily Mi'lutyre, i 5.5.4t44ii, Wi-riu-r'* \.
I 1..lm'/n rapid I..ill s' ol. ('la", lo U.r refiired I I .. i ily I U growing rl..I.I.'hi| I l.i lYuivlay | ktiiK
I In-ill at I. .w bo are ahlo" loFociine 1 learned I... Wednesday i I.h" waterlino ac.li,1 I Sri sir |, .i Hrt",5": fiJru i-ln-umK *ssS
11.i diniliunof tilling .1.01' ;
S ., 'I liii iriMinerwa ew-orleduvcr Ihe l .
| efnl I Inaiblal *
. !. ". \ .the .1" ., .iu.., ulylilTlliqfre weiu .i'II.li." AJI ." all"(lust|1"a.. | ikl, Mii'.kluir Hull Itiirkau t'lglts., M,:. Knk : -
I Iu hi* oill..... .\J\I.n I I avai.I".1 I that tuft .'Ou..') wa* raptured.Tbe and il is but ts 'IU.i, ilisi (5.1 lime 'Ihe I Ireaiiner'* njioil w .5 ii-ml. andrelened d.itp initialed, and we li-ain I lli.it I thenttilt iul' hit .to 1 Inn n t the I l nin.i ''''0'. & N. I line; ou yenlerdat lit Ibu J unit lion |., liurlalu. il.til. 4.1.-., KIIIII< (kill.

miiot ''' uilhillI I Iliivf; turn out lo be a negro ,1"1 we .1..1 we a .olid "al iueighteen .. .1 l'ominille. onat S b. leu or .Isis lt more al .thus 1.,1'i' itu m r Aban'u. and I Inli'n.h m ia u heie Me and his charge were met b) t-lKliih llsittsi44I2.. Stuis,5 Uital, eiijIillM, 2 ; <.'imf

.1.- thl."I.r. '' ."ICll'hali. J., I. au I.U. di.wilnleebaraiUr feel uf walir, and luuulngea I and Mean, meeting.Ve eongralnlale: I lie .l Issslgs'hiss ''[ .lire ttai Iiss'll"it| on Ihe "".I"'j an AlabmiM oltli'Ial who look ebarge iir

J" ,.\I I leu ..ia111 .1..j' I IheirIHIU ; ami h. ewape ko 1.1 has and wol along" the entile fioul ..rII. 'the lefioll .. I Ihu ,'i) I till follei |o| I ii* .iiire**. Wh. its. altrailitn MI- ,'I| I 1.1 1" 'li.ninp. l hut 1"III"al..I l ,. I Ihe .. 'I bomasami i-anied him ou to Moist ,. i r.."*N.X uir>II\M IM'II.ii:51 H.elHiliv: SILK ir.hnuilv V'.ipanill ,

c. bi. 11.. .\1 wlnt do U-eu due Li.hi* of aebfling timid .. ,'ity.IIKU'llfl. wa lead ami leli.lied lolhr I Uliiu I '....- lial (stat' uris. and il. iinmenw |..\tirfor WIIH di- 'uter.'d I.!,. MOIUII |I'll.M'| *.btami I (ioinei) 'I heio Is a |lu1'h*>; /i tisic (l-i; Lufl li,

., I Ibemn-lte.of IhU oiler willtUirroaflir la.lilfll ."f''c.| plai-e a* .Ibe : ... VllillkM. *. I I soil is's', It".1.1.I .. I'oiomilli-e. ..li-|1">ll I alIJo'ilotk K<..l, t Ibis l uliju' bould linmUr, .> I lin'lii-ln-.l;, ; I Imloietltinif\ I ilmhl'wav. I te.1 w illi I this arre.l, and hiss momis -)' 154tiis,5 I 'tm 4-MMu.l liii:; im ftu,4 ttuji.I ItiJl ; .'i45'-H y Uuii-c 14,1. y 5.ItI lull

I \1.18.10 rub. Ill la. etploit was I m. lonioiiow.Itill and we lu>|>e WMHI !Iii be .1''IIP"- lite bii' i- "il I |fil ean .hltel I I' HI II earned. 'I ho Idea w ill dawn uuIlieljwie 5 5 s.a; IJstj..da "I.ris512 4'U, .ti"t'Ussil'' .,
Ily tar Ihe >l 'IIUI.I. .1"1 : iu-4 l'ssg9. es.si.'u, ulitiUs la.u ,
U'llur iil al the rssiI..r nut *o .1 (. "'. however, a lad') 1..1..1.i .i.I.I..I.Y.1 of li. I ;aguss'l for H.&.lsi' ami iUr- lo '.. I hiss .:.".t I il. doo audit 1 b is .lo I b. ho|>ed the) .ill IK ** after a while that lVuaeolaI l.li-wlwtl 4-1. Uws *|ts'ss'lissl >awl Inrtluir ftwlii l'stuts'tlssgi5t4.

Icily ralv". MibM-iiln-r bate Iheof was .ILul along' f arduii klreet I la. ".built iu I'eusaeola l.4l'. ii--.il| for iii'.iiili ..rA\ I'ssl, : _. I eunifhl I I I pood I |Isu'h| st| Isius I Is not ii4usulls'IiIY a refuge uf sinners a* .' ii'sish..snssti'. Pi5ua4Itl5'I t
.
\1 Ibe ttork'bup oft! UnI. "hi 10.t. ska's ...5Iuiiti5.5i, UIMS- *li>w mill, 13',
1,1' Mu .
I. asunl'ilkind 1
Wedueilay vteuiug wheeling .e o .1 and leftiieil I. t ll.n I I'oiiimillee onTaxei : .J.'I.I.| many' lolliiiik,
I II ISI NI .
I.t fit .. jn-l 1",1.1..111 ,car < WJit, titsiu' |$.l*' ll.uu V doam luiiienl-
4LIlIOS iIny i-
S 15114 ll'VC i-allinf li|IMSIS either l |'ht i baUiu' l il....iaye w ben, a w e Icaru, u. It .. ..if..1 I.. .11. lrm 1".1.I l.iieiiM'tf. -', al lite ...1.. rent i-ai 'h. '1'1 j I .1..1 ; 5 t4'S lisu. |4lMlil.uu V 'l"a<'ll, IK- l-l.'""** ;.t's5,
r. John' I in flu i I. ." i in led of'i Is.'us-auN.-uls1l.r: H... 'I'UH I.ilvtl il,teu| >uieiilk in lasiss ball Kluitvl ;'.,t'si4t4 19,55, nails U.I": Lsjs''s
may |ireli-r( .1 I Ihe i 1141111k54.l4it. I tat: !I" canto up awl rudily I 1'1.1.1 I .. Hill I ol. I!1. ;"K"'- for 1..li.1 jj 155 I.- ;! aisoitmeni t eser 1... ai-ol4, and lot I I | llul-rtxiii. l.iiui.lii. H. urls wbl*.

: u ainsl .ihues'arrisgeLis'.sLPiigitocrsssIIlirois line ) .1.1 ].ilue situ.11".1 walnut. I IlJU I 1".II.III"'rI"/, |: 4..i is. !, -lie. liy .1. | P'st. t9sv. I I 'I In.leu ill bo a jfraiid s''IOI.ill 'Is'I I I iirileii Ibo iilid| disMilnlioU uf a55555's' ki't $54ia.54i,5't.uuu5o5i l niniuslHniult
U. H."ss a thing of beault' ', and I giealirediluut "I". I lamoiis I ninivu will null-all I this 55.I" iHlui Ii lOM-l-'i"; I ufi*.
(
iu tlie .1..1. .. l i | I
babe 5 alIn.
tbe out rou- Monltioiiii
lug Ila I ..I I' U'e have leieivi-d i"i |; i) 1"I\il: 1..1. Itioiu VI., 'i.IV3l ; /''sJta.'st'; AK- IIInr..
:: 1.1.: Wai .. 'I. H. l'sl'.Miiijs'il'iUg Ihe laily'a. |nirerau ud'Ils.i '. ..Iy.u|.'u HO.luinihiugi I Ilisp "'.) -.1 I ..I luonih. ..!Mat amounllif .1.i l..iliiallllI.,1I.r ," I".I.t .I."i"l.{ .( HUP I IS, ,... ,II' name, (lor t Ihii minor ma) |uovu Pit.tsist.l"it ill. U Iu i-ruslosl I'.wlu4, : |1i(-rlola
bill al JuhuMjn, .la-ti I sash | Ihe t'I..I.I. |'iil.li-li'd' al'Itrewlon ( wunld infer, buweverfiinn ws Uy| <7','. ttrai'i'iux S'-;.:>' ., uiaiulU
Ibe | *> i Jit.il onh'rod I I ."i.l. and' IAu'r. ., H.I t..li.rlI. ; we ,
M. l >. Udygate .1.1 m uum- 1.1" \ I" t wa 1.1.I.I. isis : .
\v. K. .>., aw Mr. I U. 'U \1"-1 I' I"i"l : .',istIli; t'unUlr*- lull wrlKbl l-'it,; ">Kuuuuwtu -
l LersJp.cr.iuui ktai.led iu .urs.uit ; tlie Henry, Ihruugh, Ihe dtft maiiipuliln.uiof rilined Iii I'oniniillei I isis W., > andMimm \1. "itl > .. ....1 .,i.... f.V."i<'. A 'I|>e<'ial.. "-.1|I I Ihe iluleil inannei'* of this "Ourllot I1.UI, I'lnv ( l,2's. .MiMl.ir.t J.L.5.

1... J. |.i... ?*1. "DVrjr Ibief in lrIng to throw .. |.ur.",* w 1.0.bawls Ilie' work has hee.ui4>Utu ,,, for |>4t '.-. I '..'...1. tormeilv I. of Ibe his cit ." 1"1 I t w ill IN f"'i.I..I".bile, (lal. it's and yen *,' lhal this i bib is slow cuss k u' I I.:itnltuirJuU.',; Ittiiltisusil ksMlu tItus Ii;, /grass w. *IV I MlJ'; b'.its'r.-,. n-l.u;

\ IK'IK4"'$Ifullv, (...f ,I.Ira. k, linally entered the lemeli ...Ul. ...I a rMI.'iY.'ilJ' .hi|I" AM''rnuii I '.1.. (jaie noihe, t thai bo : a .1.,. 'I be alnluiory hai I.."true. I| tls'puui'ui. Manaj'i-K, 1'uluil: liilj ami the walk. IM-IUMI Ills gs.slisusSlWt; IsitI ..*.< > ,wMI-

.ry ami "oiwealeil biu! ..elfiu i a vault' Tbe l"i.I.111; ii.siilii's are ) il lo IM applii,1. I| would I h.I..II" an ordinam-e i in nUi ,. "i"l.) ami we wi P.li Ihuuew |1'1| "I... :' 'I bu*. 4 '..1.,.:iu.I 5- VUl |. I UK II l Ml, bui-k l..la IHUI! T.M.W .

I hi..1.1.i: .. I. ben I lii. pii--e of fnruiliirr. w ill I i *,in ,lion. Au .I..t ins-i P. 'Iheie wire foil )' death from kiuall
.,, : w here I& fouwl I aud arre'.le>l. hissws4 I ;i I li j.n loi-4 ""I.u..r'| ) ai or- .- .
.
I sie.a.4a. HaJuiif, 1, : I .. S1'IbIt In'riii'i .IIPPI. liattlMiriu s'fl5ti'2i5I4'st4iett,, KltLK'ANs: 34ittKrr.b'I..s. .
1":1 thisi CPR. awl be reiuotiil t. the Iinr4 I.uil.Iiug, ; linanie l amemlanordinaine a|ll"| ''' |K-ai I.... )I">' iu % '
: ,
: delijihlful ami efie>biugl'I bn"lb' 1.1 here Hw ow uer |. .|.i ..toiului t abramlioalxou. I = Ktl.: ..,.I'"A' elo .t .t'r ., pi. .1'1.1.| | | bauauuax. eanl ..u|*-* fr'.tiiiily:, .55isa-3t'4.t'ois V.u4l.'iS's i-Is'4.'i' & .A *
the sti.slin
,: jail. Iu Ui-i tifll !I. Ibre* |piuisss.bUt I.A'I : ..li'I..I.. 1 lnil.iutf| lureloloro. kliowu aIhe -Jss Mint ill* iL.ii't like Ibe t-dei-t oiiiaiauliuu. 1.71, IIWV $ ;
a.1 I "" "I.li."I| | ) di-la| ) id, 1.1,1. LLi'.i1Ji.: ( u.n's .skslsSai&4;
I "I..nl..i
J.| us ye .l-nlay'; Ibe |I.rm- ; l ii .1."I..rrluriwtl ... .. ami ml ". onliname framing ." "1 IIis' In.I .. Saloon" is ot1i-i-| | Ittweu all lists taiious fruit ilass.lsslow. t, We reiiM-mU-r Ibat lgst si5i5s-I l..sts.hi; ; 4558* a.ll.i'; 140511W ,l.Ias

: '.i"1 5M.llM155I'II42iaLe. i* uuti ..f hal j hiss u44 is'r.hhivls Ye total- ,yrai-rfull.lij..hi* |>, 4s.tirs.l KUI'IMII :..I..r.I.. riht I tar rent ...ln..Ibu I lib iunl.I 'I*'hi* tau year he wa s'.isa'hiuity| ,. unit wili'enaiolainarauliulug : l5.(4 s'ii'.siw ai.iai; ISir... .. ,Unuu*> usia
,1 W" look ami wild Ihe' vaiuwb.li
54sj59't
Is.uws I.l',5.454'Loud
'
housti roulaiu tlor'uand i I. ilu- Ill ,, .i.ti ItwtJ.
and Iw o .iII
wbUb a IVIlow i'i-t-1 U *baJ lot IiI [ I Iu eiiii| | ""i".i. ujierale
| a geieralhy"sia1 uiarblu I..il. all mail lualleeveu
.n'k" Mr. t fur a V.a's S'ss5 5atr.a.iuts ;
: 'fol | ; '
't : .1"1 lht .I.i.l" uf "I'aUfot hai f.torUriu Ili4l kitiall buy aaiu
t we w were a | ,
that Ibere are ,iuuy: .lliiu .. >" .. iuLtfe. I I U Iaq.c4| that be may ui-h |>uuiihitteut weight uuis1ueilc.guis4Lawl.uws'uiuI4i.audhisjs l | a Street I ar ,.i."II"l the I ily of l'cis.I .1.1"1 sail ami Ibe Url mail mailer rtxt-Ivet i.uiiu.11 bua..4i ,, fair 5t'-a.l, $iii*',,
t b | .
att bo ,
| with hiss Moall fur luraye
I iHHj flrL.r 1.tl'lla. raiaeily| > iful Inaf V(4tH'" !***- c'tSuiuM'IS IMi9t. r.l's.it.4 -'
S aa ." Ul M tutlj i/rrvoui him I may be uiau.a I 1..1"! a.roied| | I Ikteiubt I ii .I..I| | !)' o. .'IJ.I" ", ) after IW |>aub< awl arare |utej w a. &.* !%; 4V < eiitetiutitt Iu n'**l Kiu

from but ill if.* I "lli..i.w. Ou motion, rule werewaited al Ua.ler' ,'" or lb re.i. wklt of ami fur. 71,11 ; luiur (Sit. y 7M S etuv 's5Ci,
Kti-rl: I.Mh ..ailiuur Uanliful. hair, a "'I".I"gofb" o..g.. bug Jay before fllher the ,01.1 or r tt'uissl!.11.I.e 1.1..1 Idl a bundled a |heir luwgv s-sh-rusLu.5Iy lUtti; tA.4arS- ,-1juiHHilIb'
urdiuawe read .1. | AlrauU
.ud rVel \ulu* mat |lM>w4>i.4 il, by "..iArr' al. > hisi a.di" "al lo othrofbuilk. Jiiusi'.LashuJit14uaIusses1 uf the luaiuartu aud '.... "..lc.u.l. uliret near $ Wilb. 'bat we have M-4.. uj In dale uUkuxl fs4.r a ,merry aragrapb| i Pu ,, llliwu |t'ailkiui* *vl'i; *"",'-
\ There U nvat Iu4iguatio. by iu lille, and tuoiiou, 'I..or. .t'.I. jnueiltuutlu MTIUIU family 444'; v l>. dirt imaikj ',
i U I Ihrnull1 Lii
\ igur. le Ue : insputa.lurr.With iiieutiuu of our Irado liliuu her >aH-rl Now kbe kuuw bow
dulbs.ci
.
) | .
l.ir o'ertIsa au>l U iwilher o diliaiM e wa sssyrss'.t, for liual |. 'e ,. S .fy.uL' 4, ulitu ,MI'ruiuc awl susis.tsu4s.;
--. .ale. wli .10 lhee 'ra .sal weie1ity rl''I.i r 1hus'.treisstuersgsultnu. Ibe I". are .11'01 ssuL'llus'rgt'J. Tbe stilt shiss don't like It awl U reuiuu 4.l.s4. ,': l"M-llr hill wnylil U. MU tat. Lrr.s.i4'b5'4ttu
ol'our rtrLa.r..ease iuuliutf site .1 healthy fO .Ie b Ou ", t\if\ >ard adjourned, tosaiect'Ihuur'.sIsyssI
>OHM 1".i. : < .lj-e' il ul IMI4, it's-
.. iu a like tie aKiii n-luru lUaak U-re.l ..1 Ibe I I'. A. reel are Ihe ailmiraliuu eoiumi-nU u..11.Iw re|>ru> trallug wilb the |s iile that bat : ,\.in
HnhlU. f.t that Ihe truw|" 'tl. 12u'tlosi iu.Iu A lull wml utl Itfuitlo, laid -IA5i;
t..h. ] utIle I." I. They are kurelyaiuuug .1.1..1, onllipy .I.al >| Itirttiesuichyrs.isss iua-auliue4 agaiut her. We a) lu|>aIbUe .'luus.S-I.tt.l. Iiau. (a,. ,. 1.1.1.. *J'isiL5u. "
1 al -l duriu-f the ear hfu turtle It beard, i* IM f a ,are ay f ) Hear, *ulei"bl ) .1 ) trouble bulb UJiiusisSulI, rm.411 11.1'H*t.Jj >tui
.1..L addiliou lulbeabutc regular lists bauliuet HMJMI that siLl uulh with Ibeiu Iu Ibclr ,
1114III.I'h a" beer al bade reiuetlyBucUugbaiu' tIe skfoby use .. U IN ,'nII.I"1 445',4Ji.th's1 tl M*, #-lM4gui(( Idl.tw 5
etc.or..J.etc. : i ,1t I l'.L.e r Il' p.Urlraa I."b 1,413! fl,1 wLlerI C4.s'djhaS, wu would add, thai |M .,w. bat *v.setu.S lug ..al have a hearing.. r. U IM use in atssuu4rsUu.Wi 4 I8i, (tsi } ( r l liuadl .S I
: 1. .

.

C
__ -
a-
S '-- ;. S -
-
-- -
j- -
-5-
--
5'C -WtIYi1 _i-:' _.r _-

_

TI l.I." .... .. __ !J'." .. "T ._._ .....-=--
r, .
"
*
+ i ._---_.._, .. _ _. Mt
!n.I:1'IIS.: : () : UUY\LlTLU.: .
t j .1 FdnrellnQIlii.l: :o'rltrn. j I I.I.OAL: AU1'FiTl"F.11Ilu: : : : I CONFECTIONERY !

*, )Innt.Ilnr"n,tnUrl., I _ _. Confectionery, Etc.George : : "Tillis & Co. :

1 u I IIqI.h! |, ; ,. (IA t'n "I.H'-iiKiil" In 11,1't., In Escambia; County.Circuit Court: __ t :', H" .. # -AMI-. Jifiles

; ap ; lama I'uu,-lludinu\ Unit "il f I" to Ilic ill'toro M'ATi: H.l IIM HA.IN ..... \ --t.3 "-. ..

I .t ot'ctety while men: wiuiinii null I I I II \M Mil.. Bell 4''t. *$ : .. STAPLE ARTICLES. -.1'\1.111'': 1'-

I child in (:eoegtu, ) : Unit, tin, 1"1/1'11 .1><>nlilIwtiliirnli'tl. > vPIISlClti:* \ -

b I ", !." II uriiiT In tin-\ Milli'iliTi', .1. 6. W\ .M.I.t IU.B. : ,> Hill..MAIIUIIKI .' r Q-. NERI :HAP: D. fTAP1 E ",

Ill,' Iuu, ) \\1': ''' ':J : \\'hl', : r. \>' 11.1'1.1.1. ) .: .,

ttll }fOllll) fif It ? I 'Hll ,JOII .I0"' III" Ttii1 l ili'ti Mil nil t i I. ti'iinmit. In ni'|>fiir suituu.u ( I CANDlES.CAKI: NUTS I .. .n- _".I\Is-' l''
,
Ilii* lull 'in sums mil1 nn' m U'liH-o .
ti nli,,it 1 U i-Mli'il, \ HII tilii.-nli'il, nrirrn In ,huh ""I. I IY M' L ulli.' t" ill Un, l.lll ili.illf II \ WmiM, \ Inform till, I'nl'lir thai Isis -

liriii'nl/ "((orlln' entire Snntiw| ho l I. hot I iki i" I i>.......D...>,. 1I'FRivI. I l AIolw' I. !1'pl cnaulhnuRhsuss \kid, II Ills), FINDINGS
MILL
.
Il.ili' In lit \ "
n 1'1 'a'h"I', ,nlntui']!, a no-railed.I trin-tii-f.' l "'Ik I Ili-liil' I milt.' I '4' .,- n Vmklj i.fliiMiiN;. In tin-. aunt, hiss ,
.
y liar (. I 1Lu. ,-" ::101.l l."''I-I".t. : TOJ '
., nftnlryhlul, iifiniinl n of .I h..r ; ; I_ ;' Ill* 'l'l cUKA)1SAton\'Pilhau'
-- ------ --- '
,hni, in1 -fclI'rAllnar"I'( :\1I.I'l1Ii':1I'r) ,, ," f,5a '. ,s.' $ \; coiiiMTteil Shovols!' Hows!' Axes! Smldlm') Gins-,
1 In fscambia County..Circuit Court: ,\ l.i. MM\ I is ... excellent. nAKKUY' \ are Cutlery, ,
Ilivi1 an} of lii'! .i i' .ni'M, iifiii'iriiii'' ) tfnt' '.J't'1>f.. I,
il'A'll' OK I I.OIIIHA.. : HMII" r to-,lay tin- great nttr.utions. uf> hunts Oils IHiirkHinitliVi Bellows
to any |I""P'"I ly or, any timtii-' } ? \n. nisi. 1 : il.MI, .'un U III tMI .....it' t.t ,". !' .,

,L w ourun' : t Irnu.hnt,' ,Jon' atiion} tinnrjrn I| ISIII\'- '"-KIM of ((mill, Imrlfiti.. ; illnl. ilOuc"lir, ; IlKlkl-: ; 'f r ." ....,,. "t; ..( ;<_?r .: IVnsacol.i, K-ing;; unsutMsseil.| \ Vices Anvils Et(". 1.I

i4 'J; 1' "' wln> \rc" tnrpayiog| ,,; illlriiiw \ 1 I I I ; I 1"1 ''. ...::10',1, ,il\ sad, |in.liiilU| 1011001'1 l l1tIIsX .., ., ,; .. t.: x. -0- ?
,,,. l'IUAI
hank. linn III. ili.liii mill i i41 Hinmko\ II f>|N>,rlally of tliu'AIUOIMM ( :
., lln'lr tmrrliiainl" .. "'w'I!". .I.., ",. -
'iiiiHirt| t nii-lilhi.i l'lnli.l| | | : .\ 11.\ }r : 'I.111S1i' f i. .' i d '
1 I .
'
I Ii ln-r nit l trii ml,". i jIm I ? J" ? '''1'111"1111111111011I'.111' Street
u ami\ they atw, lo n 111.111 iilti'iltitliniil', ,, ) \. It ,lIrn"I. '. 25 and 27 Palafox .
I I. ..
< ; '" II in III nnil. I .1. !1' I rinlin.' | | iitiiiftit' MriHt. iirnr t .. ". -- ,
,, PlllU'Iltil'lt.. 'I III1" only I'llllriltiiXI,. till'} 1 .. f || I ", I ) I'Ol < f'II.) t
WlIlIl.II(> tin1} Ml 'mi-; l I. to k I, I'Al.AJ'OX !Tmt:1.: : )I'FNMAI ul.A. KI.A' 1'rnt'Ys"" .
frlend, .lilnif| the white Inr,. liy wlin.,' i i HKWirllu-I I'hrdrrrusLrol; '; :; hill ,In In nlMiti rt'iiiln-; |: ftiiino l InupIN'RP nn,| nr| In,finliitiin sad: :! IC. Ku frian ')1"!' 'b'i' I i i'4h.''.141''l.I' ,. I I
r: ) !
.. ) '' I :bird., i lwliihi'rniM> Ihi-lull' shall m II
adrlcf and klii'lne Ilir have In-fit s r -)(-
,
i, It* I lak..i. /.,''***'",..ft..", : '" rz : ;::.'," ,..'I>'.' ,; :
,Y mile ll'\ -Ii I 'IIII'.1| with' their II' Ith.1hOl' 5.1.1.: ,,.1.. in\*.1. j LODG'4INCl'' :
t ." < li-iK I In-liil' I milt.Miirili I I'Ilssl'111.I''It... :. ( UK') SIIK.KT) : ASH: 11.\1: IIOX.: IJAS! I'll-RSAMl FITTINGS,

111.1 .'.I, l-+:i.In 'I.I "h' .'I.It'I'II..It.It'\I:. ", Idled, Situ) nilh' cv-
Tin1. ** fan: 'L mi*''ii|>]iiri'iit: n'I' a _. : l-fMT PII'K: mnl WKI.L: l'OIXJ'8
"GLOBE HOUSE i>rr ronti'iili IHO. run IM Inil di lln Ill I ,', NAILS AXil1'lIa! : I'
.F
In tir.dlllt15111dlr1Ihr{, > toiling 1.0011.1, State of Florida Escambla County: I mik, nr ln ulh. ntht
I'ilitA\'sul.Nl1II.sh: 1'1"i I:. SIIIITIIAXIM.KUY:
Ii. iM ,fill/oil wli'ilHi* 'ili'niilio.l) pnq] |ii'tl t I} I'lollda.' AXK.S: SI'AhKS:! SIKIVKI.S.: ,
In Court. Xniraj-o-n" St"rtt. It'ii-iirnlu : 1I.|. i.ar / ir,l *o.. !"I.. I' '" iiiil.l.Ixiilli
T liy. HIP "*\ oak of hi- .Un1.1, k l iiiiiin.ill} County I SAN' III.I' :oIl'I'I'I.U: I'AIXTS ,AXI OILS) ,

I Ia\oil l to 5n'laiU .....rnul,'d 1.1161ir w'Iru..l4" 11)) t'AUUIr.VIK.: : Imported Wines, Liquors .. I I'. K,,"" 10'*, Win. II. him I, .,

y to krcp i up the rnip ol i Mill*, lunlrr'.I i| ,, I'rrniil.'hl. \ ll'l' l'n's'I. S'1'F.1II0.1' .-1'1'1'1.H:8.: WIXIXIW III.ASS.MUXXLK e
in.' "Ii. it-li) hi.liniil" 'thnl H Writ it I K.V.. Mi'iii'fiv, 1'IIhlo'r.iMBBCBAB'S .
drull-IN'nt [1'1'/.1' lil'l, .'. ,lull I IllicVI't; ttlltliInfill i V'lil "iriiMiiinnt' ; fuss "iKi'ii i-ii.il ii/uih+Ii l I I -AiCIQARS- COMMECCIAtI I r

i Iht i.Miiintrt: lull when' "I'I''I.tll'J| |' ''' i the Oil' ,ili'in.lliit l 01111nlr, ; i.f .1.luu.u""".b's. \.\'tf.irnl-liiil ilklnn. mil,"ilililinu In ..,II-r.In :I''ISIIINGTAG'I:: : : :: : :I ., ; .

pity pre|' -euM lo i-a-l Ihi-lr lull"! In tin- ""?"h.'rvl 1 II'Ii.lr.nu. ullr'r y.115.lull I BAlE 1
liiti'H'Ht" 110....- wlni wonlit, .Utro} i ol"'or| | l b fniv >.r. 'h,n..ki Irnnl.. I inintt 1'INS'r'A\TI.Y) I OX I II AXIi.UPHiili I'l'lll.MltUsKr l.N .....1.\ 4'
.I udur l.-i'iiniliii': '' | I nnnU, nt hN ntlh'H 'Intin1 I run AXI)) IJllKKCH;: LoAlHXO( GUNS, 1
our gol'Pr11111r111. .itv nf "l'i itn.ii'nl.i' nn IIM Am nl' lot 'lln> I li-tii-aliil I hr.In ,

+. CilMMHIflAt. Pl'nt.tHlllM. ( '.. .
t6/lor.sly.1 u. l I. IafIJ I..Y. .lIr..r.
.
e i North' Itn'u Ins I o'.. 'VI I |n\AI.I. I \. i OF PENSACOLA I
1 'I litNVirrn nliniul Ciiinrnliiili )".1.""'nt' IL ill IH-n nili'n'il. uunnl.l" %nn mnlrnnriniiini' I' .Is INS 'iitkiritorIMnit Cooking and Heating Stoves, Grates, Etc.,
t *. noiil M"|p5r the. ii rlhwr.'G. ,
'SI Mllllllifll'l IVllHtltUtliill.r'li'd |lint d this 11.1. ilnv I nf .M.i\ .\. iI.1 IXK.I.iniMnlil I'l\s.U::' 01..1. 1"O."sh ..\.
.10. U ; ;
{ ..1II.IIIS.-. I..J.t' i ."III : I IOI'L I'. \lII'Us.' : HUJ1IUs.: 1I\IIS.sol.: : WOOII.X: A \VIU.nW. t1'AIF: :,
,,
ltoiili" lia bred .
: tinniwjr* ,
( ) -- -- -- .
CIMM'KKUY: :
p. : Capital SSO.GGO. C ; l."sXII : ,
lIi1.r.II"III""II, lender" oftdo, ni'nin rai'f TO WHOM IT MAY CONCERN. Forcheimer : I'MI* fioiii, I'nrly' tin it In (iwuhnrlrm'bud591 ( fllAXDKMKIt' : : (I.m'sXII .'l1Im.ys.I : y
In IliUooniiiiy Irmanv'yrnrland5.u." -0'f.1'1 II M III riM'i i\i- Ihq.n.Ils.| lint .in.l. m II Furriii i : MI.KIPI.TliAlK.: :' \ :. K.MVKS: "Ollls.I'OOX/ : FTc:

t prrNprlttl' ; HI "il |M,liiii,'kn, but mile im : 'ir. n.nitini \I", ,\- | In ami Ihmii'Mii'. K\iti.ini: ';*'. )19kr1si' .l lIipiiii4nniliiiii _((0))_
I I"y' .
I | | 'trli'll" li'.l'-
I'llin'l, In aiUain e 01 cnlililrii, liU. I'.H'i'" : K-M: AMIIM I III 'Mr* C'lIAMl'IOJNI.XiiIIIK I I and1'iiros
J; ) t SU t-llll: 1-W.I. 1 1Nulli hiiiiti' II ,ihkihIliitini. ; i'., Tlii'ir Slink \\itl be I found CoMri.r.TK in oIl the above Branches : s
*"." rnu.rgneutl| !, wlii'ii.. it IV'\v lnolilli,, ,. ng'M'' > DY GOODS and GROCERIES : n't m I sis Low as any House in Florida\ F
.I"II.mll\
; 6111.1'1111' IIIK: ,
t In l 1",1| r n rail\ for n iK'jtro .,'"11\'" ,,,'i..1. ,,,',," il. Mr.. \Inti It 10 Isx l li--. UKJIITS OF TIIK POOlt.IMiKPKN'MKNT -- I' l'o'b1iFS! ; ,

Zxy ( It did 1 not iniN'l' wlili favor tor tin- 'n'- If.-n| John. ... l.twl. .-. i-f 'III- Mid'i ;I IIYRNK'S KUII.DINti, J. H. PORTER;
11 uiiil, -mult ..1'.11,1., mil., f-ur ,,ii .kn lininIhviliilinl ; A( loll" .
|pi..'lou tens, rul-H'.l 1 Dial the, mil wn- llil pub| Ii.tt.n| III| i n ,I" .lit...lux tillinII !
3 t' nladulnlht'. liiliM'ont. 1urlhU |I".iil> tluit :, '". .1. L. ".."" I'. the .IniL'- nl Hi- I I i OPPDSITK) : ITHMC\ ( sijl'AltK' : ': : : : IX1.1.. TIIIXHS I'DIII\I' :s.\\V MANTKAnTIMXI( TOMPAXY.

''i t hut Held. the nriiiii (In llnaliloin, with" r 1 f inn II. ruin I' i.llil, r-ir(|M.r llit'iim-11 It"',.1..1 I l ,innniiuimnl,.IIIII-1,11,,, '1 .I I', .Inrl.tusk, I AM Sa11 a Is: c :rM X. \. 1It'IXfiXI':! PACKIMi( t'mll'St1..t'mt ) \., / d
Fla.
Pensacola .
., ; 1 llio day IIP, wa' cmlulrlpnted.,, | | '11"1'-| I..linrinl. fit itniirnl, ) In r |I"iini ..It. suit, ,.. ,IN* s.n'u.\I.: IN 1'CrrIllXfi.; : !. I.KAK: it TO'S 1.jnl.sX": IRATF'4; ': ,
I ." "., a 1 n.- I Hnli-r In i-M-rt rmnil.MIHil.NlA I It'll. -I"'J-V.| I -. I' \l '\l >''(''11 IHI! IH 1.n.lSXII ISAXIi: : I'11t'UFIt'I1111'AX1': ; ,
I.t t Wft. M tli-i I"b.l Unit' I hlllI"! ; -I ami. : 1.\ U.I''*. : II M'KKL: : HAItlim: WIIEK! : KKXCIXC: u
--- - ----I Ii lufl ,llnil I hi- UII'Utt'UL '
I hl.I"'IIIIICI"| | sell, li'I..1! ID "'IIII".j| i I militTHE .ippf59'iuti.Srthr"",,"rl.h,>. slung HMHI| iniMU' |mlntiirtKM.' lie HAMMOCK., st1'IxIXU; I | i C 0'-: ATI.AS KNIilXKVOItKS: : ,

-, I rarity 1 almiiilmi rniivrntion.'". Il liourropn I FINETROTTINGiltTALLION i The Pensacola Inland[ Heat Co.IILnrtt.5uuu'u.t.lIllsrsl |l.r"prl'I..t.|' 'in kiii"wl4'il, ,i* ihv, ..",r...' fossiluhsur5 'h'.TAIiPAl'LIXf.: 'FX'I': $ TAXITK: KMKItY: : WIIEKLS: : ,
its MHtl .
spl'uIUL pmluirr'
(1.1' |
HOWE SCAI.KS.' :
II.
lio\\cMr Dint it i U In In' held )
out ,
; iii/tfr In tM-trtiv the iriinl wtiifli hiss Ui'it
al I ..'lr514115us.4. ".nk' ALL NATION'SAMI )
i AXI) KL.UiOP
't "' In a \\','.li'ni, city and "' .
f Pilot : mill. Lit intf r I I iH-inm-ralic" ami, !Id'piilillrmi iimiiiiiatloii ague, gnu. lhi i'uii.'.11.'"t.'n "ill, Ii", ,inmiiiliil PAPKIt: WHICH MIALL UK: Hh\IMI l\: Horsier; Co.
.f.f11FAIJ.11s
for I'lr-iili'iil. In l.s.sl. Tliu iii'ri"vlly .- nilll.'llll ""|' |1,10'1..1 ... |-JIilill\| )!. |1..iI.h'|| | | Henry
i, 1 I lor Mirli.. n run vi'til inn o.\l-l-< In tlnlurl > I N\'III "I.Mul nt HH .',."......,.. llnlry 'Ills I'hl'I ,,'' 59nnpn51)| ,, ,ill-urn'stoIe' ") ,Infuri'll'10., III- I ,I'XAWKI:.) IIY IXKU'EXrE.OU : :. Ootton. Duck ,

., lli.it the "rt.vnlt'ri| 1 111115'' I'i'i'i'iit- .r..t..r".. ,- Munnt II..'. Inw ruli' nf ,-I.'i.i.' Miss 'litinhiiiitii.,, !!'* In )I.' ili'iiviil. triini" lluMM ) I'XllllllltlllIHAIS.:, "
.d tlr 1 ,.hs.urn. Muri'ln bsd. --A Iii >- .
ii nil( prltlli it' Iiri .
uf 'Iwilli' furliidulsuinl niul. hinting. l>-
?n I 1} uundG', .Ic'I udi.1|"i.iiii,>n In I.'.'..""' 'turn limn1 10'\I <**'" l-Ml. Firs l I-. il.iiiu-i'r, '''.5n14'sh" ,it null ihiiiMiifituf : .. 111 O II II vii Ie."
i ""rr.' t Hunkc-iV'! and cxcrii-o Ism rigid/ ,,. M II\\ I" I'llK/IIMK: / : TO it'll'RIME; IK" ] i
IMI.il l-jiul': l Is n .M.iliiiumii', Iso Il viiir"III. tlmn Hit* II. ni ml.V
to ,...h' n< their. IlIh'r1111,1. Inilitin-,, '. (hi'i him.. I* hluh ,,,,1,1.1..10.| I linuli, .I nl l 10 .,.'IHif.Kill' ""|111,1 I Ill/Ill' II \U |t''.. 1.\ |I. n|. PALAKOX STIIEET: : :
MM'VI( II III ti1.1'BlS'1' ,
" 'r lion prompt. rg u'.Iur''. of lln> \\ Ulnnt'tlioir r MMnli! 'tnilliinf hni'..4'. llu I ininli'" n rii'iinl "I 1 1t i\v Ihiui nil.i ShiJ Chandlery l and n Pr ''i 1 iluJI
.. ., .
r .
J-'.' ; IKliull. Ihgs'\ | -il t mud, t i -'bell> Irn.lni '
1 wlio liavi' milnnit 1",10111"11" InH I i .'. I'5911tmr inn"vi'i'itiiinnnlu| ',, and ttlll IH. 1/ ml.I'hi, rv l I. mi' slurp, mimki m' MII.I| "|' TilE PAPKK{ P,\t \< ..1.\. ." .A.

t ?' | >lilillll Ixillil.1.) \\1."lh., I IIMIVCIIlloll I I .10'...II I., idly our ih-.li inn II. riiii.% t 114 ",.."".11" liiiriini' 1"r" llu .Auld .In j Jill: : i-ly
All run' tnki'ii. ,In fiirti-iil ""'" 1,1",1. tin l Is'muimr.ii'lMrvil. In M..III.I.I." 1'"Lt.I'.I'' INWKST --
I .1...'r nxl'llllill', Nlll'll |'olll'V. Hill 1"1 i I".. 'llnlillilv' should nut '.,'IIr. .\ 1'iiri'fn l.ll.ltriMi. MAMI.V I nil'I Itritlil \ llnl.r ISOI'K.: I' \SIMIMi.. slits V \II C"ItFM: ., TAIL,
.a ll pile' 1'1'111' l IIAMIIKliM;
Till', 45.1 I llf 1IItIo".roo'1| | III |IIMII'llhl HillIKM.III. W L BELL'S o\i" .\:\1' M.\'r 11"1'1: .
ran ]iirty! Ih"( tuillil ciipH| - ,, t d''' .\lin nl Hit' ..,,""' pln.t'| | uiv>TI..>r unit itt'iiuifrtHi. .n\: ; iiri.u or rmirlii'ii "''"0011.' ,jHiwir. uiihnili>. ,
|K"1: tll'''' for nnmlior ilrcmlr.i .' Imnr,, fur iimiii.li' ZA.I2A.C3OSSA.l STREET:
''',11I'' of inniimrti'r| < nl |i5'r | 1" NiIY ur M IIM HIIIIOMIhri'ii ,
I II ".li |iu, mini, inn,k IUH I hi' ni'l |itiii'' |Ir '
i illtl Golden HornWill I 1.51 . *.* lti 1''loridii.
r ( lli.'r I'luiiil' 1'ut.' 111111lir..55115Thnursr' | i'iiial| Imiml IIIKHI 5I5' 14 un1 Sale iiHfi > .
i .-.I..MKI, )I. A Imirli'i'ii I'Miiilli.. huh I"l liiiiii !''oj% )Iuulhs'' . . . . .. .. 'im' Iaivery: ,
hll'.|yii TrllMini'. | ,| In 'Iliril' ulilllliir\ ) krriiHi'lii1'" nil |IIIIIIN.Tin' )1!In141hs, .. . . . I u. ,
c I In n hut 1'i'Hpi't't i IS tin;" Wi'-tciu ".,rnll'r .. r i't'iinit Ml Hi.' rnli' i.f "".1111 |15.1 l"I .Is. -AM.- AGENTS FOR .

'fit lc.<* ilcMT\iug \'crll'IIIlIllIltl.lhl'' : ; ', "'1150'11.' .U."'H lii nhli'h iriit, run" ,IK- (nil mv ni",,,, rut AM' \' "\ iiiHM'rll: PAINT. )1I1\\'\1''I.Usus )lILI.'! rirrrilN( DI'lK
J. W. MINGLES, mill' '''.10.... llr lilr'. lilt loll lilt. It IIIK l iss'u t If'.M... .. all iiiiiimillilrulii.il In \\ .\II-H. I'Air!' !'ll.ll.' : KIKiK: : T '
J the I'I""IIIIIIIIIIIIIIIII'IIII''I'" ? l lit"- IIHII.K
t.iiiiiil. 'Ii rust 110,' ,' r..1.. I null wlili'li. In
,.. i'ln'I
lilnr J-l N I. .Ix.. iI 1.. I |
'lilt" Met I. I'l III.I>IIIMII\: a
ho nut Work: in Iou 1',1, 1 10 ''I. lit i i rli liur ri..i !'..1.! 'llli'i'imklliil", furil filllllh Iliin l I.. IIliiniul 1.\ > 'B Sta l HAdXAI.I.X(; ; l.ori.sioiTlloXSTIAPPKI:; : : { : ) k METALIXEIIUCKS..Muv : ) .
. 1 I I ;1 |I.ii .. .t li'Mllimi s rnil |,'r sing |s-flu'iiil ar ina .
How .1..110" fiiriui'i't lioii v> :,1'uinpu'ntkilJi "illi ii prlrruf| KIK i'iinil| In Iliul Hi1" 1"0".111. FlndlhnT .t. ,ll->.1-" .

to the luuiuiuuit ut (hi! |,!'tllc'Iu.1 CHAS. N. QUUTA |1..1| lirni. All tint. tHrlnint up|.'sslhi515 t<.fiimktiitf. .
4 %Ui IOHi<4iinix' I..' II"It."III"t.' frtliu -
i |M>."M>. ol I'liiliiili'lpliiu\ \& cold I'llliiliiirj&; ? nud, linking' ore "s''rton" I a Ins t ii 10.* HM. P. O. HANNAN. S JOHN. X. >V.1CHABL

fry I. nut the fHriiit'r Just .a. |inuli, of II [ l\Millllnlt| 1151,1"001) Illllf II..' I'XIM-IIM' "r l ...,1.. ALL KIXDS:' OK HEAVYLKiHT : ANi)
i FAMILY GROCER. HIHN| nr mkt. *. OIH jrrt'iit iiihiinliiui1, In Hi1llw .
1 lIIalluli".tlll"'r11111"1'1' l by Ininil-u" Hannan & Michael
nf tfilH furiimkhlir U Hull II gnu .Illfliliil HAI'LIXO I IHIXE:
(lie 1..1111.)111111111111' I If unjliixly In tu mist I I'XIiniciili.liiil' liiHtiinil' ), ''h'....'..) ,'".'..1I1I1l WITH pun llvl'X.SS.: ,
Y- u vrfiit nut IIIK nf h4n61'oW'
L l5 ct'i\o u .bulimy 'fiiun the Tr<' .nry, "' itliiuk '
'' )' .\ full 5111.1.1w| | | nl I'liry idlr.lili'. arilili'. fur KU.: I loa".' il In.!:.' >"|iriiu; Waunn Imill ft- holesale
y' il oujjlit:' to IH the. luniii'r. who TM! .."...1 ciin\ili.il| 11I110.1|| | Ki'liinx lirfkblv fur Hint ins linll'M'nnlll, |:IHMMI tlliliritInlkiil Grocers .

i+ work.. Inter and inaki-H less, amil In.IIM h'.l.l, ti..' uUn>. nn aln, all,,1 t u. 1'1151151.Ii, ,,"'nll. nf urn Im* /:,,!//... Tin..* III...' 1\11\ Iii. rxiruliil 1l ills fiirv sisal, ,

,,S,< "1Iu""" .111..1'l In cipi'iiln, lii'Vi'lopinyilu ifmt nf |_Niui'rnt,U |i'M limn lliu' |iriii llti** ri'iiu nf KIIH. ,5't', |imiHHtnllirrvHlll 'Imrsi'mu lllnNlU'll.."| ... ...,I'to err Mihi'lliil dv li'urn.li| In No. {a{t..:;), :$7$ null :JJU N. COM.MKHCK I : STREET :

' 1111<11 1lIitl" > rounlry arc inllnilcly CHEAP astheCHEAPSET s'r |1.1' Imnr. Tin1 rllilllli 1 !I. hlnrliil, linmiillalfly "nut I 'Trillin fur liiiKKimc. 'Irlriinoin. nl my ,
i toy lniiii| | llvlilnitf llii'Ji I. mill rues ..\|I..."..'. nnv IT-ly. '
more' valuable than tlioM <>f lliu iKiioinof !- without .alli'iiiUuiv.. :No iMillur. nn nii'inn. nn MOBILE ALA.

v: vl / ourorvrgrown! lUll n'.' If tin- dirt,dad nr. mm.kf. nn iluii.fr: i'\im.inii| | nrA T ;:
.... '''.YM IjrW.M. h
..h.I..i1II1I11..r, in fiitillcil l to u IMHIII t it its", 0111111. "I "Littlo Daisy
I'lH-T UK IM I'1111n1'I'1911'r5.'ts \ | :\ ,

sf Of |17 U tOil OU PUT)' toil Of dtt-l'l! I'lllU, SHIP MASTERS .st nf lnlrniliii'liii. '" pips|.!| Mill inn. JUKI' II. T. 1rntls1X.tID. ;
1 why not nay Ihia'l)' ivnt iHinnty out ol frnin "'11 lo liflii'ii'uts |I..r iiiinniix, IINI nf .

1 the TrcHiury for entry butlivl of! grain( U din.'I.,1. M my nmmrtnii'iit of .lnr<... ThUIIKIXIS |intf ills'. | |irKi'ii Thin, ami U a'In gnat nnli'r liii'liiin|., "IMII| tin in" HIM|1..11111.,,Ui>*inf <: J K JOHNSON ,

1 in iliU ? Ih...... |1'.Io..I''rlll.| mrlnir, HUM htimililuiily McDonald March & Co.
I } grow country: .
I : .\ M-WIAI-TV: IX MYLINK | | at 5,55(5'.554 I Hit' |pl' li' ill IM ml, IIMIII| Ih,. (I'lllll'lllfTlill." ) ,
ainnnnt" of. Mnik I., lnMlnni',, 1 Ilit. III.r.oh..lloolI. ,
Jlr -S"IIIII---Irl";: ; ,, ruulplhutiun| ; ol. I : OK Itl'SINKSS.inliLUtin : i nf iiliDitHlll/, I I.l tri'inly t.ii'lliiuiiil, .liy oo.I"r. "It.111 ( INK: : \\INKS: .I.Isll'111ti'.1\II' \ llliAlt'.

f Florida }iKiliiK-H, grow out( of tlio n 'h- : I thug, II' mii'f. a 1 7-1 f.BOSSO'S '.."' AI.\\'A\SIIN l II \SI', MAXITACTriiEKS: : S OKMonuments .
m I r
' tlaiH of tint C'ollprlur of Cn.l'Miiii ul Ami I I'UHiiiiwri' 'rlt',1! I.)' 6.dll Is. I'liliTiul'lliMIK 'n T
;J.
Key \\'fl sand I'nlii'il t Matc' .).liultn1.Jtnljfo MARTINI
u : : ,...III..n.. ilii Hie uvM>|iMM.r 1'\1.\ "'111'11': :.:"' Tombs
v Ivxki'. ili-iiumU, Hie, irtnovul of :1. CU.C '
,
'
nnDr : 11'1'1 II VLI. ;
; 'oll\tlr. | W"'r"' on flue, ItI'uulI.1 I that hol (I SniTt'ixor, II)Piullo11IunAsnl.) ,1.rll"O'1| we .r. ronilni'ling u ",,,Mm\ : i

= l 1..a ktuinlilliiK-liliM k to I Ilio h giMHl Re.I GRAVESTONES MANTLES

l"ILI1"I\II"'II' .' In "1"1'\111.\ 'mill IVUktrretort CONFECTIONER, viiiMrr.c7T.AMMJOB First-Class it .U.I. UUKK: I.IAUVMKI.II: : M.'l.l.\' II', I 111 l>hM: lAMI, llaC'IATfU\d.' "
iI Strictly Every RespectCity
I tlml lhi- Federal .Iml;:p has 1'I.lro St. ,
I'os odic.IuI.
Adjoining ,
I I'xu.rsuill.lnurlllnnNurnnlltir I5'In'
OFFICE ul44kl11g ,
I ITCH 111'/(101111.1.1/ ally) r.Nilrarls (sir 311111.11.100..1. et'uul'AI.
doalinur uiihoiilHie { ..
BLESSING TO MANKIND I "'""'''' '', '' '.1. h..r. .
t h ':.\ LEII'; INFancy : _;
littlu foriiiulity ofUkliijf; out 'u 0 STItEET' : : ll<-t\n>rii .;T. LOUIS Shut ST. (
liecmu'trunt ; : \\11.\11.: : rKKI'AKHI: AT A I.I. IIMKlll AXTHOXY
liotvriiinviit! a. i a rrCular > )II II1IU:. .\u. .
t trailer.! Wider. further lull- Candies' Fruits --Il- 'ltl! AMWOIIK:' Kflll AS! novtr l)"

., stale 4{ plat, thu J lIolI; v IN'houg.lo| a tornipt > Fancy Articles and HILL I HEADS I : Hotel, .

riiij th"IS.i< In i-nllu.loii w ith inoivtlmn A'.1' 1/1.-111//11.\.1111' 11/.ti'lIrAI: l' Pun : James
LETTEIt:
: HEADS ... McDonnell
manufui; All Other GMMS! }
/one 'lurvr of tontrubainl, uu: J'1B1B.111/1.1 AM 1'F1e.fit'
NOTE; : IEA1).S Ed. Sexauer
,1 <'ir( 'r'' !In !Key Vc.. It! U raiUer! hued, to bo Found in rA'I.LIIII' I'E I'A'U. >TATEMEXTS: : Proprietor, ,

"h'II. KeJural Judge 1 1. tu''u"11 ol

violating thy Iniuriial Itl.AXKS) E J COOKE Clerk Wholesale Grocer
ri'Vciiuo la'>i ofI : :
i -- ,
A J)( IOC, FItw:
tlw .
eouutry.! Fur llu- .ako of IhllIIorl'lIlI *

\ JuUiilary ihf<.' thai: .>>:, >": 1111"1 NIMUUuiuc 11IJI'Un slit |"r"1I1 l'f Isnus.n.ls. : GOVERNMENT, ST., .AXI DEALER: : IX -

1 Hgulu Jiul>rt'.IxH .Le .li,ulil not IK |".r- rIUT-mJllmTIEIT. I hi* Jinn j inn iliM.....-., %iJ.. : .: C.\IU's.' KATkliK: : OK I'l\ HMO MjI'AII' :;
.', ,, ,,, .., .
.
Triinw 'r. "Ii IuU1xl1 i't Irr.
.
t IIIIUf'tII{ I'tiil 1 Iu. ,) iuLe.riiilmlvliiliU rt'hnld. Emir. 11o'rli. I'}.1.11. F,15191.. \'IooI'I'ISi: C'AIII;. ...:\ .\lIII.\. 'I.uUlI'\. NORTHERN AND WESTERN PRODUCE
/ I 'r Ih.'UtattII.o1"Sudl.:: Ice ..... .... ... ,: ,
t' rl ecoiil.A .. i a* II' ""n' Ii iotu1iu.. 5pliIi., W.IIUISJIs.: : .I
Chant Lt'iiuiii Slu-rlx-rt I'''h'. will 110.11. suit| i'ut4.6rsirl, |h r.mifl'iut'iit" olla uWlldbIb'UNNl1h.rN- -
and
u I NORTH
PAMPHLETS:
13
9 COMMERCKSTKKKT
., : :
I < tUiwtw| HIM! till tliwuM-k u| llu itliHil ., ,
1 1 I. .
Cintluuuti:: : '' ,corrt'i-i: mliul II It. be MTtrtl Cu.toiiHT throughout; I'u auv i IHT*ni utu J's.. w..l ,IH,IKV. Ii... ..10"" l PR< RAM MEN: .......I1I.... .lt. ii.JOHN .
.
lie Summer Season in their A iiit-iuut. mil l r rl n-iiiv ta iii'*. tr, muyrlhq'M j
uu.oed the f'illiiHiiif/ ( jijtcoiK liuli- I .. 3It)1Ill.l:: ,
uf 1..1. lorhU; >uii mil r* KTl'n ETC: ETC: .. AI..A.
I drauyt Su 1& runt let ill ihu't ;ii\ la.4wet'k. h'L'n.'am Uanleiihirh, has .our. l.v luail r...... VU n f. n..mi* uill (I5. .;4 CHAIN i .'..h. A'.Ir: I .
I \ ; veil ,littetl jH-daIly 'for thepurpose. "Kihnt slid truv, rev i pl I4N'I.II..I li, 'a4ii(4 : ] 111I j
i .\ la.ly rii" 'lilt'' .lro....1 slant. I*, up Ito. rt-iiMtu l. their rrfftttitv t I. 14rl| purl.IIIb nftfORKllNUKE MANNERI2A.TES I -- -

totes .Ul!;oo. .ho nxfUeil kajtu t ') viui't r.le/ld tIN'a"'nt's.| | U nut i
/ a |I''iui t.5 .VMJ! keeps /trrMiu .rnu't.... .%by I hi. it,,rt*>r. .......1 ,UH- MII.TOX . n.IIPIII.ATI'ORNEY.AT.LA .\. ': U. LEIKAUF
fiouilUe 1.1.i l .ri,,' ihtt.. mhh At 5x Chase B. Vetteri
uoniku. Mtiil\ kiuillyll.iw 1. "\uiir hduti l an i-xci-llont 2oUI'I'I| | of Cien.lino ..r. MIH| "Vr |>Mui'|>bll. i HlU\ "'11.1 ln-r ufu I|

little girl' .la-A) fMi' .i. doll,'' Cl.ut't \\'in\-.iO{ cents per almrrt.1, II....ul the 1'hl.ll....,oul.id.of I' '........Ia FAIR W, i ;

.. the,01611'11>wrivil. "Oli, how ""IT.J Mottle.We. taku uo (... ( uml ii\*' il a t>Ul. lliur 'I Intendencia Street, .it
) 5'1.111r141, r.: ..jJ.I.:! e u uUitv: iiiiiiiu>ui,;, AANT K.IAHUMIMi.M; : IN tills II'1'T1'JI'INFaudu'f.lll'i i1
fiu,"(pith Hill Kri'.tcr tvullvue.; 'l; Solicit Public P.tr...... 01".11 *111 tfustrttuu 01 .ur%' tam l l's fulltiu. Slur. ; : : 1'1111.11'. Ship Family Butcher '
.
Mal ifcjMr .... tot MUV.V I I \ .. \to '
I t "wlicuttUtlu! ilieT-ThU niorulug." Ib. dlru.lu.uw. I ttuuW "......1..11.. n.pu.lIb911IW .t.IJlIS: I'K lilt J51ur U-Ir.: r fW..I..1'. ; llmnlsarm stare.
iu .ia ..t I I 1
.', try it rll. Miii < r u HIIUul -
j .tuduut"'se.' uu'aui} I ha.l iuvoiiu ( .b..|.... 1 I j!

: i ; >or I laic I tu-Ja)'. ..ulv<. 1 vouMiriKuril t .\ JitnUciut tUut 4UUIM4 lf luutui in us.Jru1 ujr .. .. )I'KXSACOLA: Kla.
.1I'S.t :: \ sPM'IALTY:( .
tu std 'it ihi-r > .t'sw iu 11*" iiitvU. Matt*. .ir tbt !> >tiiu F. BRENT iI i ,
are iuiUlilrvu \ltbtr sill J Joliu' H ilolel
.
S t l .Ioou or uuuiU ul i rt'M.ul.' until tbfilnuiLUi'* '1'1'1\ COl' .
tu I Lu I'IV'OO I 1 fui" TLepale.Ilulewuutenlui4LlrLLiu ....111." II ; s.l i nil .10 UIt.I.'. tb.i **nU-r. u.> '. I F'leilt 1 H.:. ..1'\111..:.. .\I.W.\\ 11\ to.\U.| I' It anti SHEET IKONSjviial
-
) l tuil wslbud 11x11145'*. 1 Mill sdrrrtlr' Ibt-lr u"ui outIdalws..f BANKER.I
.
bu iiuin thi wiue *ilHUtii with
likiuU do".'u uu the rough board u ithlialLtliu UT dvrrtiM uirut iu 11*.. |psls| 'rwItu9,1 I < :ii..... m-liuTiil 1 In all I'art.r; llii "Vorker.: :
(r8rrlllw'u111., 1'1..14' Ialbolu. I 1'6511.6 the. ""11I..* i4 Afit lit* u. ,tnlt-d' lnuw. .' ,' I
.
.. '>. ,, j
n a.till: cud ttvrtUuVru v\r sL -of."':': ; '. TAKAKOX ST. J'KXSACOKA, |..\. j

L "'lIItlI'r"I.lullr, the long: \line o( Uaii'iiighi4.f ;: :Nu diu=.; i.t .Ua.1..... v' uuiuv MiUu-lu, uu. ... "..'t -........ ....-.- .. --, I L'il) H.'KKOrTIIAKdK.: : : : attcntinn
1.J\i., \ ..tcUL.t. 1"'LA. ; 1 given to the
.
..
.. ,
\ 11-> ) m M-V bu uauit slut |>Uwv n| l m ii ,
K MM hard lUin< to iln, .. ..... ,- .
aaItt'rIIslsa .1" aid Domestic '
IU III' :{ Fold Kiciaiiehl
.t Cor. Baylen *nd Covernmeni Streat n'r"itin' of l nds
slietakl khuiiljr. Thu |I.'t are j 1..1' All |is'rww. mtlirUii. u Ilk iu) r( Iht-M ill*.* ; + anti Guns. .
.. nfvrrvti. lU. able! and. U, ftlti I
Mn t* r .
j rveu in "' "\'tl.. ... '. <
( ridirrlt', l'ni|> I'SS.\C'C: ILt. IlI.rll \.
1 Ydudus. .. ).w not dud u hupr.st| iup >ourrtluutl ;! ami tHihl, aitil luttiupt ailf nllnutii'u Inv'shipwfnkthose" al the i4owe.t i
-ThoJaelwnvlllrltoarl'; ; r : of llvallh Tlt..1'rnsk. ('lurk.Boortag b..Jlb. I will double. the HUHHIUI )MIa t >: to itillei-liiiii* iu Ilii. ally and .\ a guns I Kale*.
bate 1"ud. 1.11' .bottle' uf Ue 34ttiuiui', maid : \'iiinilKi 1
La. Tc.or! ... Ihat it-rlalu ."UIIIIIIIIUI, 11at.utalu; Hill *w iu..lruilrt| Iu nfuiulh >. ..Ii. 14 ISHMJT.J aujf Si-U. _,
-
cat loin that+ajiieari'l[ iu tLc 1111I '. I 11I..y. l.na Isd)5u. hats II l'l'i...UU'l 1a .. ,t. I( _
4 i < : & y i )*, *1as lbil ).... dI. u,4 rtwi%.. aa> INIMMIrmu n., ., .. EUROPEAN HOTEL TReetaurant
L'uiua of ittat. iu refer' ,-,* Lodp rby Day or feet ..
city u in .sct'10 ( iI. AuU i will w) lui. whet, Iball + "' ': .' ,-, "" ,' i Hoffinan .j
laioiu| of. one of it. uu'Uil>er> Iu '.11.... ; Uu. u>4 tartbv' slut l lt'* )"u bjrU- I h:1: .'t, t '!ia' P HENNEBERG House
I trt'Alnl. ami. .tHmuuuiMitl. iw urtl..', U..* 1tuI''U ','* <.'t", H ..* | .- i/t. \ ,
tiiH) virus were untrue uml iualiiuu; | dr.uwr.gLd.. butcuuie mud ...* ,... Tu |lob*). if ..", ... j "
albs jiuWi-licil with lualklou. lutiut.l ''J'101.' in'';" tRoO:11A1ll.E sulus. ulw. bait "_'. ..I lam. ........"1....... -1..UIlIIl -*anOPlOMTEOLDHKIor WK-.tMh.tmAX m.HltlCTI.1: : '
iiuuU I -U-. ...... 1I11w1 .fIt *
uiuk-ff Ibex i |
rare .
l; Lend) ou the 'iul>IMicr Mho July :5-1yo .- ill TIMMI .
J'relty | airs me a lri.il. .."" luy AivuVtuv. s fair j .o,r1 kTUCCT.
doubt le.i was yuMol liy hi.I I'll rial, suds will tfuarantiM gum vurrt il WATCHES JEWELRY : 4
tskou lot ", '1"- agar
a.wd.ug "'IIII(_. :
I known "Lu.iliew 1.tiudJ.I.." CALHOUN;>> KIVO.UVERY "**: H.tu ir" .....1..... TvuA I"U" l I'r + : a.
.. _'... ikuvruuun r*k .....1..*. -AIHPEC'.r -- : :! -
death U 4 from FEED ADO SALE STABLE .rlU.-4k' nu< U> MW loe will tfiul mv _t 1 '
the nuuo lug the "U.Uh\ 'lilt:
I.. U-Ml oriii UuiUliiiarajMw. irwl, .A.CJ4 Ra-I. DY. WEEK 114 y11\TII
t!' ie5ternl'oa.luAfrksutKki Uuiuru. MARIAMNA10. .1pA. U r.t uf lal...f..x .Ul, lN-M .... rla. "1 : rJ:: TIAOOL.A.: X"Id' .
IelrarellllllxWuwtl. Of Lb'ninwy, T4- not able. tu atuuU in |nr- ran .bat* col Eta11ENT! 1 .-('...". Ilutldiur. Its :1T kKAnulAltLE: ; IU ni.1Ia
.VI'liLK; llnKKUA(.K s au4 'U'IK.IE. I.... 11I..1.... ...... .by t; i'I_ :. ,I. II. .5. '. ,lluanl. by day wlrl -
: lire i-blMrvit 'utj'vru are till! Ykama wed ur call mr Iaiui4iM. You. f"Suru''u., ...... .
Turkuuu for i uiuiwrrlal. Mm s...vi..llf.W M ill rtttU Uw rvaou uf M. many" 10011 bits.Irg.11,1UhiMi.. w.klsg isa4tIt$4 Sits "....... _...
I Las .wu wirv I .
rl _
tUlve. UU > l suit 11't.. ......fuU' WM. ULir.MKI,
r.
We tlyb, w. IMOI for a kiujJoiu and a I'UHt H.ItlIul'tU4TE.: y .lin 0.. sal. \.w Work lade W Urdtf.eb. 16. ytbUrg, 04 I.rurler;...... rile",
All <*'4vr t* "'1111I. by kU-Kra.k. | at t>.., Jr A..WmsaPu.W'atv4, IPrupr/oor
fre.-Atl..llc. P4ui.u. WU- us l uswals. 1'11I. li I4m. April. 2H1.u; when ems Lt'. -.ktL.
py4
.. .- Ai tt
.
R t # (

.I .

.
"
'" #' -