<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00019
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: April 27, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00019
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
-- ---
'

: r -
-
---
-- -

IcntoI4
.
.--., .
......
..
.tO11i. t.: )U 1i4 !. .
--- . --. .
--

Michael : If.onuunci ,t t-"' \ : --11 1" I c.tn'IHI""I.. Special Notices JVOTZOEJ. /

., I ) 1"1'nii.April 2!,'.. I, ;I.I I. *_..i.9-

_,**.!.J, ... I I i'i''iiiiiil' to mlii'iTiinii, ., nt SIP liniiil; Arrival and D Dplore of ,,1..tU..II..III.:Vitlool> |l.a ,liornh,, nill) ill lie I'll wilit.lint, ii I till't 1',11.11 r.ll\? ,,,,:.

Grocers PUBLISHED: SEMI-WEEKLY, ; l'la @[ 1111 tn *|iii't.tl, : "e.1.!t'ti. I Mail I Ion, fni,

OX 1'('.: 1'I'' : I IIIII.ItI : .\ \ eltfjrticJ ;n111ttl S "J'if eiit. M-'si,f 4. I'n'.iiloiilV.tl1i, \ /" ,I I"II', : N'vcnlli ,I.IV of .' Ial', I IvU.n : .
'", WAIL. I .,t Ui,"- <'nnrih'iii.-'iiinr. |.. In tltt-l'minir,
COMMKKCK() : STItUT.J the' ('n''III''I..II'"IoII.IoIo.'' ..' (1'"IuII9II.thAj' ,,,| ,,, I. I Ilio. S l'III.,,, 1".1 .\1,1"1'11, I""I.", ', i I .\rrl.s"s I Hi' I 1'1"1"ruin, ,, H. 'ml 5' MI ,if K.i'iiinlilii.,, ,.. .nt IJ .o'tl.Nlt, ",., nr IK. 1".1.l"t.r ii..

: ..\ ) I l.iine.i M.illln'tmul. 5 'nib.) I l.-.i'. "II I. non-Mary, pay, ""
DIIPe. '' .. HA", AMi & .. .1'.lniin |, ..A M 111. ,h, Ilr. 5 tit\-. 1".1., 'sit 1 n.|1"M"'I'| tntie
'
! ALA. \1'11 mien' 111., Arrltt. Ilh |I'.AI 8-i.lA' M muni. "toirtlliiT n ,ith'I, of ..| ml-
"month* I 0" S ,) ertiilinr., $ l"t iliv, .U'.r \
M.tttttein I I I. Jii !I' \2.
I hree II. I '" : t.i""III,1 :
ho% j.. h vor( ) ,. : PKXSACOLA.: \ ( I ) i .\ "tt'I. .1.I.I.\U:".
.- INVARIABLY. JN AUVANCK KL01UDA I ) FlU 1)Y) .\ PHI L v 7. ItiMillnpnf. : I S tli.'inliinio, i of 1..1 l tg 1"1'1' All n-v'l.li.rul,( $littler' ),* itn.l Sitter, urufv.t \ll'llteturiif I ""-,,'nll., ',

..- ; --' ---- -- \\i\\54 nil ills'S, Isis",, ,li'I'| li.etl I H illi,, |. .tut 5 In" 5 I.. li.ttnl.il I In the (4.'hl",, .I. r.iro. .ii',.. Kwiinilim. I I n., t ,l.i,

WHY 'ARjLEGHORNS u4t..I.Il" I I )I II'4'. III.., I .\101:1.1) : [ ; .t i 11EII1'I: !: iNTM.Zad : I IIomu: \11\1.1:11:01\11.\1.: : : : ... I Ii "ill.- 11'.1"11, ). .lsloii: lli.1t, 1 'Hit', .iilii'it|, l-nrlun-' ,. h..tt! ".'tlllll''IIIAIIIII, ,, I,, nnler, I., In- .\11.11'.11.. .Sarnh'i lot 1 I. Murk, U.I: ,
.
.t' <';'' -........... .-.- ----- ---------. 'I Ilio, ,intfliiiff I:.i', lii', .1. h. ,I.'Irn. > (. )r Mir tli.'lr, |,iniiti.t| .1.11.| "'', .. I lucre It numn 0 Kiiif| I :\I. I 17 i
'. .,; Cado E. Sbackolford I nul.. 'I 1 h"I.O, ,, o.l.. li, l 1 7 !U7MIM '
- : -' tll.: ,,' lirEfi'. 1 .11.l|' ,ainlIMmilit.I I tn roii'liler, tin-,, le "" 'hl'l thtt nluhl tmlii.i"Mitll. I : : M.nk. 21 I l.. :11117 ::1 i 'ii;L LI.
\\" ,. I I'I. 1I1."h.," ..IIlIlIh......... J.II Pollock | 5 nil, .the 1".1.1.,1.,, Allillille I I, I
I 4nyVnr- ti. & Co. ,| 111".rrill, ; tnxon.,. f 27 II lot *.;, huH,|, k 2.1: KIIIIIIP
J.IeIrwan1-4 tn, "III-T. l I.. W I 1\! .DM, I, "'I.ill.i. K & c Co. ( l ; Kitllmii.l',. nre f.tr" I lite I |in-'iil, miitetrttl ."Iy .
nil Mrool. ::1 1 f Itl
< I 1i lio, 11",111'1" I lU'iH'ti'ileil" I I til, oniiitilir | > II. I t.itkii,, .
-1' II .1..0II'"k.' elo.linr itiii 5
.. I. ,1.ly < Kiln: n lot .Vl I lilix, k
.
.AtMrM1.0..1. I <;lf I' 1 1L.inry.: 'l .11. I i I, L. S." I niiiniinl, l 1.1".1' 11.11
) | IIIII > in I unit I 1 lit ul
WItMAH.IK --'t. : Importers and Jobbers'' COMMl-i-lOV( ) H.III\\( : "I'il. Ill .I |I' 1".1 .a in 1'11'lit' 4151tuI'I': I U, ';;

Ir1 iifM.tl.Inn.' ,. .1. :I n. Inn I mil -- Ih'rl'I',' .I'\h.\, 1"1.17 1 1 IS, III, 1lk,
= I
On ,in.ition., ..,, Inllllll.il ,. Arrival and of Train 255.
Departure ;
111'1' 2 .u!'
1"1 1"1'1"
: 1111lUI.*, '1-i \\'n''. I*. liiiu! i, .. 'l l.i tll.ili.H'irM ,), ,'''. -- ..t. \VI I> .
I'KM:
II".I'UI.\I'I". II. Itrv .\. I l.'Kiiili-. :,, I .i1Ii.i.'$ f.A4MkM4lniir.il MOBILE ALA. i III IS I III 'Illllko, i Ilio |","'|1"1'| Ollllll.0-, )titilry) .l.iino., W ir| of inv qr, 'J'Jt :!

., .1. \"II, -.'">. I ...ITl.III.III ,, lent. tin I 111'I I,, Hi-tent'. I lil'i'. I O. |Im',nll.ini. : 1..I..lk. nnil >*>h...lUllnultl.IHtl I 1 r .P.5', m're", H ll!
1.\ I III'' UI.S) K:, ftir _...... .. .; and liar) '. W Ii. w <| nr < l.'it
':.HIM', ;... ......1. ,,11I,1, liii, IIiIi,, .\. I'I, I. )'. 1'.1. i'i.Tn-i.l.v: : ( (r.\t.r.'iin 1 : AT.rnxTinx Irj U mi 11tin Staple Fancy .: I >. til, I .. lat ...: I ::i r :.U. li 1'01 II !
'1.-" a a : I"'I' 'i"isis ,nii.l,' .i roini.lttl,,,,.' 5 I hh" ,,\. "'Hill 1.illlll, s lil. f. "". 4.iite I. t. a'lo. I :
1 U.u, ,:" )111L !I.u:; 1hll .. I Ik'lll. 1.1< '"111) buck M
.
IIn,p't >. I lii-.lrii.'li I.II i: It. K'*l *, Till.lniiiiljlilh.li : : | V, ". ., ",, in" i.'.. M. i ili' .. ..
.
: ( ) t 1)1') 'iiniu: : Nrit.iliM1'F.X.IT.A : CJ ItOC?! ii:: II I ,1..Ih. .10. Iin. sis:
iniln.. nf I '.h._. : I ': : 'I ,""' ,,' hlr'h"IIIIIK, fniin. Ih, th,.t .,.lintHi. ,, ;
t tinI..I liri.-iler., I LCQMMCAL E :
III th.. IIII |1',111. ,, .\. .\. ', ,, ,, "rl. 1"1.1'1' I I" t, ". U .55> .I'. .. I If I I', lo)
'!!IIK l'AIR"'IIII.nU"| C'"" It nIh..II.< in I I liesh, i "I'l I until' i eitrlt. |,, r Ik.I".II. III cr..ii\'nr
mil" .i IIII l litii or nit Irlfw i.r. \. \"Ud rv. ,,| .. 1'11'' ''''....... KIMKMK. I IX : ( AXD i; nu.l. < |;i: : : : (ClllfKIAs.: H: ;..SAMI .>, I 'II"III't. KlXII. .....1.1'. ,,,. !. I". I. tir.U.: 'II 0) A'I-., I II S 1:1:

.\ '" nt .j.lv r.11 I nr.M.n alt,. .liiii.-hl,", limit, i l A. N..i' I'liarle. I'ltitry, list I :I !
|I'II| 'mv rt- ltli'iiri', ""IIM'K' I III." 11 \II.INlt.l.llLttlll.ltt., ,, I1M.I| i), "III., I,, C P. M.h A''I""t i |
| ,111. :
.$. HEi\I';: \\\it.H\ | ......, .ll.f i:. 'l. 1.111..11..1.: i n. Mum,, III". \' ICIMI Y.TOTIIlllMItK( : :( ; : AXIiVAIMKH I ] : 1 I.ttt,, | tI"h' .1. ,, rite IVu-ii.iilit, il.mi, A. .. I'ml' r. M Minikoll'or'il\ l timt.1 5 (Ii'

AMlnel,*'ro.li.llil.l, .1..... I P. \1'11.1',1.I I .I I | ., i I.. 1"1. !2O! 29.> :i n. :r,.
.
-- .. I ( 4 : : I'l.'OIMCK: ( ; t. i".I.l iii,..\, I .... 1 1'riiiii., ., .. 'A"lh.I. .noy.
.It. |I.| IS .1 ,
\ iilkeiilinrili.' Vs.ni- : I mi n.itit'l.i telma llttilnittill
It. '' Wo 1'1\1\ ,
I.h" H. :I m : : TII'JIII'. )( ( > DlAMONIiIK ) -. !! : : ; 1" ; ; ,. s Ii; | ...ik! sli-i-ct. 1 I :III:
'1'. \\'.)h I)4I\:- 11.1'' IIk'. llt.iil, ,,,, ,\ .l.liiiiiii. .runt I Ii, i/e I".. I Hie), ,tin ,, l %it IHvi.l.in. ) will liatro 1\'nII, J"., .. I II' I .( "I.'Ij.., 1 11 Millvi.'W I:i :i.l
'Ji.ilt', Firi. .1.1\1,1,. \, ('I,,'iiU,, .\. I l.: )I.I en ,), Tennessee Butter a ;./ '! "tin 'nut hl.5.544S | "n'II."I. (117' 11 :
.
\1'11. 1..1 I. ( 'i'IIK: HXIxfTjT.M.ITYM.OI.Ii: : ( ) I lint :! < ;, Specially.M '| lilll. .lli.it, .. aIis..I! 'tin, lii-.ir.nirt, ,,. .1.1 t I. |'Hi \l.ni
"' ''NoIh'i''r'' )I'. I.. MI..Kinn.'ii. M irhnniW. : ,,, I '.5. ,iI UH'hM.: --- tin-I 1.1'.1.t |.e.. .en i ravin. I l.i.. It hi tthli I, ,ilittinititI I ,,, ,S"" I-. M., uriltiiix)til Id ,I'l'Hi' .! *:M I'. M. ClailMH,. .lie, I I'u"' I 1.1,: : 1'\1.11j 1 I. Tl

,rch & Co ',;.,,:,,_, 4I...l'% n "n II A.It,. .\S I I'' l II.\'EI i:I: W'n'II I.). t )11-\\1 l : :i: til ,nl.il, ftniimll. ., I, lt'Min., 1'ilih" iiutl' ,5 riii'ii.., .,-...f- l.t'itt.. lleii-n| | .11",Hi' A. M., arriving nt I't.if'lil.lil I 1 King 1 't ii.i.I, ., ::1! *,ilIliiiiii. I II

,., ......... II. Hill., 'lun"il.r. EI.I. ,. ,,,. I Inn-.it, I Mtiinil I ,,,,I.,. .lint ,'. |.riee.. : | I ''I iitiiiiin r. |I.'...- ,mi.I,. ri .1. ,, ,, .IlllleUnn,, Hi, .Iii, r. M.I I ,,. K: T.11'11111$ :'i<"iiHi, IVrtoli

I..!k..... ''. ..'.!"!!!. (1'.mill, I. )..'. I I-'. ,ili1.1 Ii 1..Una.IIQIIIf ., '. .I"\. .. .i. .. ."Ii. .o.W':. .. i. ..: '" .U ,\," tI, ,,, iiI I i'I'\'IIIIK\: : $ I I'nUCot: .1. liv I'U 1 In .I"'h." |>' .VI I I ll!'
n
.Il) )
: I IIVIi.I I
l . .._ .
..
,d...,. .. .. ,1' ,, ..
I'll ,.
KKH: OP) III iIIIl'LIIP. "" ( ) /j /[ ( ) ( ) .nth' I 511.1 HUM' 'Inn lltti.llxh, 'II 10"1"|>ilihtie' I t.\ll S Irilllt. eiilllleet, III l'i,'lintttl-ta Jlllletlnlllllh '.,, ''LU' ,14154, ', Zs, .145'.
l.n\ UlNtll'' :M'-IIIH'I I I1 ,. ..n"l. .1''
,
\ ; t.
|
M ') I'.ilini' I I ,
T C..II"'Ir "
Tat* Aiwiwir i II i mil'.r!!.'. !: ....... 'iri.'K: : ; HJKNCII: ( .\ AMllMCAX' : : : ( : I Is'"- '" (Vtll'\\t" :,I. l"h".II, ., lk |1..1. 1',1.,\.I'.1I1" 1.0 .5 I. ml.I I. It.I.1 Nnrtb unit Knilh on Mttliilo nn.lIniitMniinr 1 walrrlniiil" 1, ,M I l.'i

TrMMinr, .1.! ... IJHMI.IHI., ,, ,,,, !l.t Ii "HI, :'tin' I tier. In',, 1.1 '111.ml. ,, 11 tinning .H. ni". ...tI'lmtlt .. ) rsSI... IlhOI..1) \V, sty 'Ir| of .no i\r\" no ii2111 | -

Tombs fIII"-. II. .H.111...,". I'LOfKsAXIUiKoNKIKNXA.' :( ) : : 'IMIMI .rot -' ,,, ; : k.li.S\I.TMAUMI. 11111.1.I' I 2 r :si. :' t's'. ..., f I; I:

I, ) 'PV-III I'Y ''I4It4'IEIt.' :'' COM' r \ I \'Ills tliitit I |I. S C'IO'' s In, 'llii'iiiii.li'it, ,,,, Mi'ii.U, ., I 1'\ S W.iSak. lleii'l. 1 I....." ..r Aitrnl.Peniacola 1..1..,I, (Ii..<>. W, lut. I I.H: t 2 I:\>,
.
I M. II. I'lil -. ". I llino I > .VP..rl' Itimi.I "1 K.lllckanlMiii ,. Ilm.I' ; :'< .cI'i'iFXlIi' : : :\11\1:1.: i .:( ) i ii ,: Chas. B. Yetter Illi I .utfl.i, .1 I In ,it., ',null.Hie I,. -- i ,,'n'., ::1 i :

/ .1. W. i "rtI, r. ,. t ,, and Ata.tl Railroad.I' ii: iJnI,. ,,1111,lush", "' I,. : I I 17
si..SI.i "T..I.h'"d.
ANTLES AC "liiettkln till uhiiIi ,,
'O"h..I. Uu
flfr .:*..' XI'M.Mil. 'lus I 111'',II.dt'jLvrirjfi TIt: 1'1.t'I.\\: :o Er.Jc'nI1J'1II1: : .: I.II.' ,/ "I'rll l: ItKI. t ::1 l "IHIIKO :III, I. I 7 9I .'
' HKMU.N) : AMI .. Main Street 1st Welt of PaUfox.I'KNHAfol.A. S mil" Is,.iIs.'r ntitiee, .lr"h.1, loS. ",. I ;injure) I K l 1..1>> I"l'l:! 27 Huusitss., ,: 7 !I7irllllii
M'M; IrKAIH'V'' ,.1 IhSII4' I\"IC. I 1'.10', lit' : \\ h. IIII. '. Ilm, I III, ,- ,n ,,, , >
III j, i'111M.niIniti, /. \1.1'1'1"" "". I ,,, .tnlin, IS. nriK-nt lut wi
i II ,
!/ ) )I't'inliilllt I \ti.l" I il.ittn 'Ihn | tilde.. ,
unv oiinlrneln' f.ir .tlniiinm,, l.ilii;; 1..1. hii.ilii| ; ) 1
M. tIMS .dSIlIIIII.IIII. '. I'liliheS.,, html, I1. 'ii 1. """". I :i | ''' : ) .1. I ffiiHit.'i.ht, N' ,lift A. M.Arilto W'I"Il'I. I II I i1 i
uml, rk6.' It!<. ip:I! \\'Alii\\ : : 1 HAXhtOM'M'AM-:' : (': .'* | |. I In 4 ) I' 1\. I lite I, '111111, initr ,.f Dm, rum.llntill'iu i MilliiH, H-A: ; I;.. ) I P I ,n...1'/.1,1.1 I Illnll'

ST.XTlfOX\', .-.N", ji" "in fun? I PIP "ci \< K. / I. I I !! il."'slii| .iin. 11,1,51, 1115|1''. ,nf, ",,,1.1. I.like ili I luiliuk, I IIftMitrlinina S .. 1'1111.,, sit: t :'ir.ll i : 4 .IMiroy ;

,. ""v :'s'Donnelly! .I. 'K.C.: .cii'iiki'if'ini.' ', .1. n;. r.iinnm., .1.. I.'. I 111'1':11.\' : : I H.M"'I', ; ;' IXrOrM: :! / 1.1./ ( :', 'N" I l'i\i (.'nri-iu .nit, ) SHI ir IKONSpvti.ll : \\lnlf l.r..k.. KII. 11"!...| 5 IIIIK I thrnliKli I Hierittl.t ', .' I!. :'.'l> I I'. oK'lr.I'II" U, ) huir lut :.) 1,1' ,,.!I IMi's

ElHMMMlC.JlnrhwM.il.ir. I(1''urnlr. :s : 5 I 5 ,) I.I ". ,linn, .5 lt; 1.111', .<
.1,1. ," UM, '|'\YJ.IKW; \ i.i.uv- : \1.1.1..: ni I I oi.'iii.i..jAMI : : : i! I lint, :! ) .Si... or.: \nl,,, t iiittM. inni.iiu I lite, l'l'.inin, .>{ luit, ) I Irn, li.il.l.. t lltf. link', I lu'i: A.M. I ;" / I' I. S I .liflol ,*i Mki'l
"n1t I I,1"H"I '.'.I4Nii'n'l \ol \ ,. 111\11, H.1: 1% IIs'I SSIiSlI I Ilitrl.I Ill I :U'liiil.Kin :
I..i.. ". w i.Hit: M I I10,1, ,,I lii.ini.lik I P \\VAT'lll\ ( I I ::; l.'KI'Allil'.h: : I I:( I I" : ; I C TIM I i': I'' 'P4' tit. '"''"1,11",1,1 Ii null.I .",. liii' Mm:: S i ', II'A ,'i ) ,ii.i-i. lulu I uml' I

} sQxocox ; 'I.i. r". '1'. I I'.",i.: ""'11"'r' .I.r. i ,I .lltrtitiiin' >g;i i\fll In I lilt'ifviiiln I I I 5.... 11 I ittiniin.,,,,,, tt 'Insilinif, ''' il.ittu Ih,' (,'ii r.,"., I.I' I II f XI'HI.S. ",1111111. a I 10 ni'," ivnriiiHinl., .!.!.* :ni;,

; "" .....; I.II.cI.r.1. II.. I\\'r. ',, MO I:> r 'i"lllol.'or: < ; :\1.\ S S "::11. .\ 1.1. .' .'., 1.I.\|mtirititijilte.l.nl.M.iitilli. /,, N :37 :i 1M. 11 1 II' :m 1. LIMI' um-s Hi' I Iln It.I"
(&. '''''''",ii : i I.: ',,,''.1 '"r M.I'"' 'rm.,, 'n, w m-ii. *. | i Links iiiul( ;inns, : 1.I'I M.
Cot*, .I".". .:"ltll". Hi:' .'.. .-'"". 'I.''I. Mi.. I II Al.itf ''h""h''I.I'I..I"I.I." ,', ''' I ,. Alllte 5 llil.l.Mtl, I W lass ii 2 ( :. r :_>I.

S '...... J. H. H''ii.. II. II. Miln': ', :ll.i.tiilflinn ,, 0 1111111'.1. : ::. \\ I 11.1, iCCI'.M: I KIliOMI'C.vm.vitov. : : -.\ | | : I: I : / IN .\ I.l. 'IIIIMi. ; IrJC, :>liii, | ttoik' .1.,,,,. ill' I II I ho,, I l.ime-l, I'ln-11, .,nu.l,,,,I. .1",0'1, ,l.ii.l.lliiu,,. ,,, .siI Ininl,,,, I het., Ii.i',' '5,1. I I.: I.' A.M.lnll.tli.i.Mi 1.1111....; : UI l:I
.... .P it' !l1I1I"'IUt" .\'. _. I It.,. S I. I.InMill,.- itiukt', 'Uu, .ir I Ii I t.l.. I > 7.WI' 1'I'IIIIII'l., 111", I ii I, C ,hAlf lust i.u.
-- Ilittr( In "
: ix .Ii IHrtiI.r.'M1TSnII.t : 1.1( nuts, ) snxr.:: ON '"I'I 1"1. JII'I., : C. 1, I I .itsi!! 7 111
34.55 .
: 1151151,1 ) I' M.
: .; 'I 1 llii-inii..l lncii.xr.-li., ,,.. '
.Ir. .r
: e lite fiir.1' "
n.m ,. .. l III I tusk, l I.. 4 251.It'I'Sslga i
'. )fl.! .\ I I.. .%I. n"! ,|.,..., IIIIMIHcntpcaiii :'' \i'I'WI\\I. 11m:; ; .. I : N'OMIINli. alI .\nMliint i .. I Iniri4,,, | ius'lsIl.ii's|. ||. null l.l.e, ,t I'ni.UI. n I I rllll"t .i.'
FERN PRODUCE I lit.I *. ,uml" 7 I I'. ...., ..,ii) ",iiml.itliilWa ,,, '. I It : I I'HOI(. '|-a:.: I.'KI': ::\ 1 1\ III".. : I: I : 1 1: I lli.il, til.rnli., Ilitiiuuh h ,, 'll. ",1111 ,. .1 lT, "> r'nuii-N, hiS s I II I all.1 l I .,
i husk 4 7 II
I iiniilnilt t"'II.I'I 1'1\ w nl.T
,
t 11.,11.1'111.1, .' ".in11.tnr. .I.J'na I. Vincent J. ,11.1 I'nl.l.
,ilKKCK STREET, I .l.'KNrK.t'ff: : i:. I i i.iiklt. *.* Its,ii. .liinellim. Ii I..' lint, UU/i'/: 'nflllltllllll.M .5'"-1.1.1, M', iVsl I 'niH>nH Miitiuil. .
.. Vid
111'.1" 1'11. k ,
s H.UI" I" I'I- Mt .ttin Un, ,, ..,, I lll'l'l
lullul..iiu. 5 :!: : l $;
1IPr\ 10" '. ill' I II I t.Viiii.l'7, "S. \I.. tirtHMMlar | | I Hill Ilit'l liMMIIII Itl .. .U a sill "" '.\1IH1. : L.r.I\ 1111
.A....A. III < Inin'h. I..',nlil, ..u,", Inn, .n.li .in.,1.1, I riii.ini.iii.'l.'r-... .... :. ;:: li'iiti..l.. ....|":"i.I/1. / ." .\t'.\. .r I 110' Illtl'l' list 'llll.lll, I llt.l., III ..f. llll.ll, ..1 .".,...\11.'. .,,,,".,", I.I.w1.1 S Ih..'., 1'iirl:
4ter, ....,,,.. II "1 I.in "nun, .i iiinl,,, .llo.iinKrincoi'il. ". ,,"Iut.,I ll.l. II"" :"Ill I U .Mini.. K.llrsa-iTHllllir.l, ,, ,,, t | Ii ,'ssiIi.' |iith'll.l, ''''. (SI In, itlniiilllK. -, /l I.'tlti- n-iiinU, 4-M 5 I I.. M.lllte nf I 'issi <.. I llilil I,I, t) '

: .. 'hri."I'H I Imieli 1 U":. .1. .1..1.i. .1.rg by Tian-il. .. < ll.-i'niii..h-: ., n..i :2s! 4-i l\ I! t I | s I..I( t> ,,10,,. tuiiltee"" fiiilll,. t .III.'IMIAS: I I Mill.1(1.KISIII.'KU : ( : ttnl.i il ii '. |1.,1| |.,| I.HI II,, hlllllllII.M'II .\ Mlllnn. '. 11: I< OIK' ) l'l-hl"I\1.| || l r llilrl\, 1, 4 Id.la'isSiIhsg
.. .. Dj .. .I..I..I'I I Uu'liir.: ,Ar. > li'i' ,iil I II I .. Ii .,,..,./ .1 K:. ,,4'e.$ I unu, I Iliiiiy
.. awl 4 ".. M., "wnlle, :-1"'''''' I,. ,,,. ( '.(.iniifH' 11",1,.) .mini-,. ..' : : \ I \o( COM l l'N \. > l.'itte" Uilliin. 7:1.1: A. N. innforty" urii'ii, '; !,loIK"I.I"
ler&Co. .. .. F. A. HODGES & CO. A : I I ,,, I ( I .\,".1 I .ii' |I' .Sis..- |1'1,1.' | .' ....11",.'.. 1 1'Ih,,' .Ss,,1"11, .\rrl u.. I't ii.ilenlil, ." .. <., K:.1"11 I ia'i' oli-voii, t s" I
.
t'ATmilli' Mitliiel'-i Iliniih. i Hit.Fmhw :
jnlni, .1..- ll.i.i) .4I",. |n-.ir, n.'., Kill,. ,..r l ,! ,Illl-l, ttlilIi It I. 14.1S1", IIMII.I.: : I.EII.: I IIIIKH 1""I'h.,, ,", I Ii,.lll.itt, ,. In....i5. '.' Viliniil', I,' nIl., Iniir, .:\i...-.. run tlnllyieiiliillli.l.llliintlitllt a, HO 5 nrn, .0:! r.1

..........,. IIIktIIuI", ,. ..,...1.( .., (. .,",,1-M t I.|K4 ; t.t Bed | ,, .10 .ntt-i. .I.. |,inl-lili, ti I \".1'0'I null l.lm.in., ., ,iin.l. l.n.U, ,, Untl, I ,t.l. ,\ "'"ei |I'S l XlllnlHyM Klllhl.I thl.I.II". lot twrnly, lilk, IW: :
t.1111dI II44, ,II ,. \I I : I h'i''IIIII, ::1 I "I. "I I i I .
-,1 liKtl.l t 111 | ,
l 1'- ) 17Mk
1.IIIII.t.J\.I.'I""I" lit I I l.K list
111- _.1'1 .M"I. '. I ,.. :M. Mis-1 \i.ii I ,iii'.riiin, ,,, .; :'it' 551, \NH, I I.t.1' I I IN III .. I.' II | I rIO\\1 I Ill
"*. M.- \ '.l ii I : ; : \ \l.l./ UKI : I I''h' I linn, ) .HUM. ii. 1'.. lite titlltt.I.I..UII. 1.\\.h.I.II..I-.-- h'l. lot 11'\1, lo Illlfrn I ,

BirTIKI.s g itli-i.en-it' "tin.I, ,it in I II I t. I ,nilnri1 I; General Merchandise. t.I..I. mul IVnllitii lUllnHUl.Him mill 1'.1'111.11.1.. III nml, 1

El Provisions .. Sisli I', ..I. hiinil., --eli'.il' ,ni,' 'I', ,. si., Fib Carriages I \\ I \\ IS..I'I\I.. : : I.''II,s'i. I 111.. ,,I.h.' .,%.'S I 111. .. t.f .Illllll 5 I) |I"M|, ,III HH, Mk 11' suit thirl, ')

125LL r ''''.'' i.".t) U.tni-jit,.; | .' ul._tl e._1''i. I .li.hr-. ', S nil. 1.\1 I \...> \ A ,.1\ I IIS \I l I'M I III'|" i nini'h, A i 5i i'' I l.t. In r ntt 0.O.II.lh .,". NI S, I".s i 1.11.1 i HI; lii'I. III, lotHimI.Ik
-L rnilini.. .5* .UU, A Mjute. III I, 'iioc 1 ID. I ,twi"
.11A IN'I's. lllH) ( VAIIMMIKM.VI: I : .", Calln.lli': Klliul.l.. ..t' Atnelli'll .. I'ltiiiil.l' : 1: I : : iii' (tiAiN.: I : 11! S- \I "sI.| \, tt.\. .. I\.h1. I.., 1\11,1.Mllltl.'tt HI"mi" H r 5 Ililrlv,I lot S Ihh'11, ,, lii L I III.I I i's'
II.irm-I 11.\)1?.:,?, X3tiiliib'. ill Millit.in'i, Nett. ll.iililiui. ; ;. 'I'.n.i.iix:' -:: niACToxs: ) :;, 1'IlSI1 : ; ..-.t."h"> '" ,.. a15,rl.lk'77, Mk UK, Mk, ::V>, ,.
lit.I H'liurilItaola
is; imMrra/n..i, : t.irit'1.. t teit. 1 I'"$.. ft IS.1! 'llni.lVllMlnj I 40--. 11 l ln-iiiohlliiii, |, It : I lii.l I I'li'imller, eonio \th. : t I 0'

STEEET .,,) III rat'. .II Innlilli.' .S ', \\VAiiS; :; KAliMVA: \ < iOXS.) C. ,1"1|! I ISIs' I lln-.. 1'io.iilonl. 5 In InliiHlinoHill 1.1,55, 3ai: p K 'rll'l'llhL' l"f M, thirty k throe o ;
Fit tM I I" l-ll, I'HS" I. C. YONGE JR. & Co. IIllh J IIII
; ; I: I: ,, \ ... IiiLeviS
2
,
> .lMn-i- U ti ". ive't. ) I I I : I. i-i I IHI iniiK: i It In.1,1. .1.11. .iitle. Mini., ni'illitllil-'| 1111
.\III'I.EII\.II.\I| : : : I'>- AMI Mettle Intel lot 1:1: suit I I ,
I. loridti. MIMM .lluilali It. .\. C.:1. | : ,... Hie "isC "inn 01 ,ni.nli-; lieie u Itile, ,is,',., nf, tin- "\ \\\l-\lnjr three iiii", now, city, 111,1..1 4 NU:

OR Mert. n-j'iilir I II.I -...-',".1 M>iinlo,)' 'III I.NI 'h' I I'll I I l.lil.'I.N'S U: i: :; 0 1'\IlIIAIJ I: I ; I CSt : l ':,, ', 'III"I.T 0 1VC E Ii a I .A. Ir.1 I .1"h""I'1 5 nf \I.i""; ?" .5 lntlio| 4 t'liike, ", I'ltirtelitl 5 rotiiilitrl)' 1).)'-l.kwin II.A.Wbnle.ale Mfirinlllu A-xx'Ull'in.) lot two

)I..LIt.: ; : 'lt 1'\:11.11,1\: ttlin m I 1"1"1, nf. Ilirlalt ., Drum'r.Hr 111.1.1111,1, clK'it' Ihlr.lyII .
j. 1 n. liniiMiis I ,. Mm. II. II.> | I ., hlO"1
I : : ii.r.
VMIMIN: MILIJ4 C'II'I"I'US.I|,| I hII. 1 W.DM I.U. "N-... .1,5.I, 1.11... .. | I I i : T I'AI'KU{ A\I'' SI' 1 'is"1..111 llnnnl', win 111..1 I .. Tarragon .ll'l. 13 HI
1: TINPLM' .' ... ... ... I ,. .... :.nlmiiei'iif, ,,, lilt lit i <>] / CniNwrniiiAirll| 17, I I'443> McMahon, M, lot. ono, two tlirov,
0.:1: ; .. I I.:I':. 1 % CII tllll !; ( Iy ;rJl A.A11.1L v lilh. r""II"r ; MnlAK.k., '
tI''I'I'" I.dl&" %.i. A an. N.l J. I AMlHtHI I *| {
.
I'KIIMKTAMXK; : ; m.III'Iu. -. w..I*III... 'II 1 ..I' IS '11I111101 / .,It. .'. ,,',.,.... III i RI: 'II 1\1.1' i ill., I m, :riiM.iV l i1'1.II.I"I,;I HI ails Mck|..\.1 lot twontu-ono, Mk Il

r.>>.., a1. ...11"I...I... 11.,11.\0\, :''II'. .1',1'1.:.,.111.' ..,S.."'"1.II, .. t :' ) : : \ ))1I{ I ):% I'":''\1 '. \. ,,1. /liiliail|, )' liilllietl. 11 ; S Ilhlll.: ,, I l\11..0 rn.lieil.,, I I'ssI lal.Sill..11.1..1., 10. n I, '""1' r _...lal"M......ii'i't r. (. ...

.,"..$.. \\' "I S U.. 1'00 I.S.III' ) -- S Keep' "fll'II' ,.,' lim, of, I'rinlei, $klm ul Ilio, "lotiie.l| nf WII'II' at ho ilhl mil I linn... N Mle, N5. "'. Merrill, K; ; "v.III.1 totwcssty.rotis'
'..,,. '..J. I eulrlfiliml' 7 ,
.. : W. WNILIII.K.Vroolfolk. .J rte..I! ".11') ------ ,\fiES'I-: :; "mil l 1: \\"IIIIS.\ ) ciui.i'-' ll.ink, I 1.: .,.., l.i.'lltr, I I'H': ''., I lit 'ni> e 1.11 .\ low I 1"1"1" K II- Mi'I Mil, I'itttfcK I hiilit- II I iisSr I l I".''i, to 'L"rllh'Il.

'- h"IIoII'". ..1'I I 11.ni..i.* t TOM I M I :' | : : ; : 1 '1-1 I.IITK.S': : IiHik.. \": .\1.. ..1,11"1, ""'11"1' .. I I,, ruiivn.iilHirlitiiilil. 10 II 1..1, (to Mtvpiili-on 1''lly-dk
Hi"ln.. ..4 l.t' i-ttltnli" .t .ill t .,1I.U. I>. ..4 s COS. .AXI MII.P.USN: : W'AI.ONS( lil, ,'.. I nHiiiMtn I I" ln' 10"1
: : ,, hl ,
>'' uiitl! win.' WIM \ ss > rlwIiliTii ft nlnoIffii -
; Fsss 7I
"
JltfC.h ,, Min'Vrl',,,
I"IN ,1 Alii y
}] : :\II.I! : ; I : t t'i iiiI'" '.1"1 :" I II \1. ./ ..
;,L 1" S. 1. '"t f'l.III.. I'" I."r.A. I,...,| lit I.im In. ,. III) III '.1..1.hl. .'. .."'. 1 ii I NShiiussl lik twenty-ill, 7 'In cloven .
:A.'H.. '" '.\ 111.1111.. No. 12. ST. FRANCIS St.l.lili' l. ,,' :3! ,5II I.i,ItAnir. 1,11 ,.> t ?I uS W IlL sliP ri.5.NI 4, ulKliln-ti t tohia'Sit.tio
: i, M .:im I .i>i-eo. lltn.N I lisp slut .
I: 'I..I'I..I. : I Mk lilly two, lol-t
-- I S. ,, I ."", .. 1 1 Ml. 0 VII l Ussr (III.M.li-. fti.i.siSi'r. II'.
fox ilnl ,
W III lint r
Street. .\1... nil
.
'. 1'111.. 11 ,, > to tiveiilytlirniMmk ,
; l ,
; I.I.I't :< .. I I. .\ II .11" l ii hi 1"11)0
.tUI.-lut'.N", ,ni'M .'I I a'! > ',,', I'.. L .lint. :i! -l'illlDEORNELLAS; niir' "I.| 'n I' .! I ; r MARTINI .1.1. 1 Iii's'1, ,.,, .iiilmr, i.r I S Ilio Imniil", ill lii.i's. ly, hull 'Sib. II1, II1.j I II I, lasts IWI'lly.cllllll"
.I.i'
' .h'r)i 'I 1 11". '5. ..1..1..i, '. 5 | J. S 5 null MiuubIsI.s, "' "', liii MIH k
him, Vt '
,
,| In' Ciil' IIIUH 's.snl' 'I lnil I ) 1111111,1 1'11
at 00W ".,,11"" 11.,11. l'.sI.II." .10. d.. | .n' ) (ViIN5' OIU
.A.REJ. II.w.
.sI4sIlSi 'MI.M.UH.IU
: 11.1. .1. *
...... W. .\. (:1)1: ..l... '55-Is I I 'Veiiltwo, I..h one II lilknnu I
;, | ,, ,,","iti., ."'. I'. S lho"nli I ) llewuinnl I' ainli.il., I"melt n..u.. lUi'iHt. 0 II1', ,
..... ..II.I.I.n.II.1..1. ". \ ,, I ,, ) t. K *H'to liuuilreil anil nliielyllrli )
N. ( ,
.1"1,1. .n
II Sillll lit., I'minel' l"il.ln A.
'Im
,
KKS; .1.'r I >
: AXES, SPAI.KS: AM. '. I I: I 'I I'.I.IMIINI'l ', ''5. 11,1. Hi I l.tHIIb aiiitl, III .Iterera '% ''. Iwenly-Hoven' lo :.t'l Mk
.
I'sri'l'I.IKStfJASI'll'KS' ; ; KWTKM. ..."'....' \ .1..I.lI.I I I' .5|11 InliiiiiiliIn Tiill.ihu., 'UelllMil. lu ken. 14 liuiiilroilaml 'JSriniicy

; l- IIXT: :$ ; SIIII'WININtW.SI4! : ...... ""... <<.H.IIII..111",1|, 1.., .1, I" ,,,1.1"Ic'i ,.',"' .i1r.'r M-U.* '.'.I.I I I.I.. ...1.1. ( :'ON( ) I"1 E( "lION I ( ) IIL I i 5'5' ) In neiotut'n Mr.I I III I:s it I''. i.iiilnlnmt, .. ..., ('1IK.X .1,,.. While, II. 7"j: two, Jno, lot 01" Isis twvnty-oni',71 iii rs4I anil
I Ia -'" ..imil., ."I, ;:-.m.V; i 'I'L| HI' kM' hill" The. Jeweler lulu' '. hiIt l.
.. ; fliUPal.f., ,ir..l., I ; 4 II"tnltIn .iiii'i'/o| I Inln,,,. ',,1.,1'. .. -it si.I Until a I *.s twelve, eor Ali-anU ami,, 1 /ILKAXDItUKACM. ; ; 1. I"lil 'i.I' .
.1. \11'.1..1. .PIU4 1',111\ Ij"i.i"i Marti >i S urliini'iil Htrrel/ 1(
,
3&O. ..y.. t\.I "I. '". tI... -\t : II"IIIU'y is I I'le.iilenl. < wliM $.<*! Meni :.1: 4 I I : $ III Alt. .miU ulrrrl, <*>M
-
1"\.1 liiioii.-eil.. I thuS,' 1 II 1". i W m HtllV .ASIN(5rSJNis.Issc. -
JIIII.I. w lif It ono liiuulreil ami I two
I S ,
;; ; )1'1
: s.:1;
-.1"; ;; .
Grates .Id..Ig.", and Streets, I Isiss, .. lU- tMlllMl II .I W 7 ft It his sslri'sI ami. 't (!
res Etc. I Ift Cor. Water Dauphins :M'tielui ) 111 .V".I .lu.I. Itritteii. .s. ,. tl" 4 ono h'lI. I:
t."I. : "" .. en 'Hc' I'Yuilsl )1 'u. I I. 7 ft lut hnnilreil. ami. I
I' '. I I'.. L '. ..1..1 111*, ) .isiS ilelfinilinilloiiIn ,.i. mi'l I't .m Ii' llMi. ,,lr I M "> ono 11'1. >
: MMtaiirt. 'I.b., ,!: iii-jlil ,.it, 7n:: 'I'-" . . ll.illilliillliu!; .I"! :: I All I ( II u";
DKM: M.iliilf. Ala. '
AXltWn.I.U\VWAHt\ :, .. .ii. ..i.. .luIIl'. '1r.,1.' hltiml, Ilio illil,', anil, 1 lint' by him, t"ll.y.luwr r'h.1 hl y,
,:LIKK; .u.wt'.I1"" i : ; I r..;:; i : : : l'mwv ArlirU'-SN'Hl. ) || I Ihi..,'.lleltlll I I I") il I ::5's' on .., 51 i 'di
: .I.AMI-S. AS'') 1.: II. 'II.lli,: : 1'1'. I. t ttt I' . .
\iVAKK:, KMVK.S\ I ; 'f7". ;, I'r Kl. F f KU:I: "K. ".1 U.: A ". 'I 1'1".1'111'1"( | '-' J'l'leo" III tl.o'. I'm' ti. Other ii,",, the "J".II"t. |' ) >.! ini'itil, I'l'1'' '' "I''" |11.-JI&I.| ) I S M Wila. *All i Intone .Ilflv-Mivvn, ,, 1 !I'

fe., -n -- S.'llIiOol'' | .. i: ) All ( iooilso ,i .Iil lint 1"11, '"I''| II. .lml., !I I" I"-! I'&\\.t.. ,"s lglcy, mr Ml'I 0 |5ss( s Ii; Mk t Ililr.oKliiKlr .

II.oIsl"' Iouy nI.illi1.: .. ... I ::1.l." I... "$1"1,s. .I.A J".I 1,1",'" him, .In I Iho, I l'n-.lenl.| PSi ill> li'H'll'.iil. '"t)..,.. I II' "A nl I IU' tt't'ui. III
the above Branches and bus 1..1.1'" :' .'". I i. .i.l. .\. )I. : : ( ho round in !liii, |H.. I 'nu) u H im, Jno, II, lot ,' Ho.
in Florida.on ftml l.t muJ.M; Sli.InUt.. .1 In. e,.'Ii until, ..h .I"\lI'I..flIl.i"I.. :, ", 4 OM 4 linlil, .ti.I.. ;; I I....., tllii'in hnilin't I illlliiemn.Mr. ..I'iin'I'l'le I I'l) .. t*> IC..II'Y.twenty-one ''yell.l. ,
,
)
I 1. r. )I. I I..I'" .'" fni IM i i.M" r.eji. i All :,. | :' 5 i,5u14iii4, S IS. I IU .. I M Iwouly-lwo
.....UIIISIIl.III4iI, "ICI 1-. ill fin 0 lnin.1.. HiiKtiiilit : --AMMl \W. I I. I IWk, ..., '. I lh,, I'mnoi.Weikly .. 1 IJ.IM.I.. .. I Id- .l il Mk twonlino) lot In lilk 1"1
l.ilvi-n Innpo ,
I:. .\. 1'.1:11\. : 1'I.. -iltoi$ ovt ss.I a'I .. ri4lMM.ii I IV, I loU 5.11 1 lo ten Mk, one liimilreilaml -
' -wi :a : :! \ : "'1'1 iUy l IH'hiig .hiss, wot 1 I.. E.ui.Ih.| ..... iititrrr.lu| if I i All twi-nty-four. lot ono,
"''''* Fsirtki. 'l-Mltti-: V.. I I. H I "J.T.Tn al l I 111'liivl. l i'i'j.c4. ''iov :Sl! v BIB. ,i.el. KJllnreil furilnii., lii tl/ii. ifl.tiHiujl. '
"' ;t" .___, -- .. ttiilt l lI. ... ...I'.I..r : :: ) |.n M' eittlofni) 1M11'|< "" .. Milk' U to Ililrleen, hil 411, loli thlrlivn -
SAWS .I' ttI
i Hill I d. I.
AX|" SIIOVKLS' : 'I ,'u', y > "lit ettuilrIn: : I. UN loU.
IUT" :$O A W:; : liAIj."IE'.IINE ':S 'VjiyXA. W f'..\\ I 11.1.1)1' -, W .1,1.. sI 4) II I 1. t.: i m I..i ,111,iv, lMi |IM'"II" A r..r an uii- ,..SN Milk .Si siN AS Ii. .Il ,

i r\SII\I10tlSt> ; .. ...... '"K'..... \\ .1 .... | I t .1"..I'M''.II 1..1"-.1. a. tn'lC..II. .iieio..fnloirnl| I $tin.ih: Ii nnio "lh a lcs.l I'iw.kr.. I' M I t u I INiu.SaI. Mft IwDiily-onii, twonly-two, IlL
.
i..1".1 i, p> I A at UiV.perMnw one liunilntl, ami thirtytwoit
; ; : ...lilting' Hint l I UMIII .\.H.III'I..II. BOILERNH I 1/; \( l / i: 1"1", :1.1'11.' ."r. 1III '''M.1 Mini line. .,.Iii.II' l. .hl' | | .. ? I| l lab nliielwii, t two i r .thirty

2-;*?. lgtiI I irlii'MilMv,, II,,,-'IIII2, Hr.l **'..''.1,1.I. ,,. ..I.' ( 1.\ "' I IKMIVril 1 l'I"I""I'lt t "" "si iSiS ..lllh.I |nt.l. tt illi flmveU UIH| 'I l.uiln- I.....''S t.., '1.1. t. .. -, w, lull nil 'to ton Mk on, Inniilroil -
llfl.lll. 411IUIl
Y WHEELS. ratli iimnlli.,, 'I' "' 14. II'|.ip I .i:\' -..\ S tin- .Siiiiiiiii-r :..'' sit, j iii tlirir i A I 5IA e "M"I.II., ,1.\is. ami, l I'. mv '"1 Ijsiissisis I. 'i suit 'hn.h. Mk Iwonii -
lIy.
-.. wJ I.OI.U : :? |, .'I.;aIs* ;i.., iIt-ii, wliUli Inns, |1..1.i | .c. tie ',"I.IIIh fiinil fnnr 11,11, > .I HIi.Jui.i.b I .Iulr.IWIII.I"II t two r
t U W: )
Meve.I..s-. ... .llfiifnilt-nl. .\-.MM'liili..n No1il liltt'il up | )' f'.rll"' fill in mul I W Ihrl). ... ._.._.... .
1..1 t''I"d.I I I.l I".i .Ivl.llj| .. ; <: v 5..i. .. I. ,.t. ... '. Q
... 1"lllh .1
.. sit i.t .i.-r.
I isl
Iii' \ i n'1. .
MS t&.I.'rC| Ik II. 'Is. 'I"MII', ; 7' .
4I! 55 .
.
: .. .. ,
C ,
Sheet Iron ;Mst.t ,, 1'inir, isis's i e \, .
HENNEBERG .. es.r) .... tl.n.lit. III >'.I' It liii'lill''' 1 (11 isis (1"1,1 5 Ii rsSlmS. r.'ii uulaili.il. 111. nun t twvnly I.Ik hurt y-

..+,., .1 \". I'I14.'I: \ :N. .*..... \: '. ', ., r .\ 1.1. 'IIMt-:" .,I ."''", ) hiI i in >|u.iisI.ii ."> I'.. niiinerniM' !.i S nienlinil. ....l.s. KsaI.is.ir |.*r t I'I. at I> t,-, lwonly-l" U lwen-
UKALfcU IK_ :N... : : i : iflli-lit "" of < i'I- I, Ii ,., "" '4' lylllil Salk InilMlriil, 1 anil
_. .11.1 al |1'11)| %v. (I..illi-.lt P I n.'ii; li l"l al'iy.niieurwlili } .. SI, u.s.a..I... II I | ..
assil
Kiri'lKMKXTS.N ; : | l ... ., ,.l I I A-i 'I iiinf, I rut l-t-r I .. 4inl I I : .1." ) liilily-llirt'v, luUli I ami 7 1.1.fI' ,
uEIIL.ti.: ,\ 1'\' : : ( CI.ldVi.. u ai 1 mule, l I' "r I 1..1' luikIttHOt II..4Sbj Is I 1'
CHES 1 1.,1,1 ,
I Imn.lriil 1 slut I llilrty-l'
JEWELRY or s. I/,11... sill", ..- lr I 5P514 il I I" ....''',1... t I'.. like l ...n '4* i .t IJin 41s.s.rXs.1N lists "'1"1, to 'lilk''
I'llh"'II.
|
CHAIN \\V.tl.. .I. | | :| l We Solicit Public Patronage. "I'is tcsc MV.I .. .1. HIMhuiulml, '
-AXU' a tst. S5SjNl.4S! -'h.
..1 1'rl ttHI
|.j.ril.. .\ ,. : ,..8 'J-J.u. I. tin:'Pli.I: : I 111 .
llii-in-Mii.l Ulfit Iruui li.-r. I. IIu"ly
; alwiil I
:c'r4tcjI.4Fs.ET : : I : ntAhsMi'lK lilly .411. .Is.sp..l.. .... I III I I slI. 'w"IIY"1 ..
: I.JJ.JJ. Gitaey r.isd..I. nli'i al l II"' .inoniium. f.1 l MIl.niie.ir4 ,. fciiAll k t.. 1'1.| .1"h luU 1..1 I luenly.
II. I %
SIILTOV... ._ I'I..01:11'v' : \ \I 1.1 Ni I &, 1111,11.,1. I I'l t
-)I'" .. .
..
Fint-ClauiiKury! Respect !, ills iN .
: g.sssl
: tit....' I.\S. H.rII" .1". ,''I i ..! nil. I'', |I.r ii. S'.1 I 1 lt r Iliirly, 1.11 'luvo hssi.l,
*hkiuau Strcty .
.
lluildiuir.E.NSAKJLA .,
t iniiinii.n" nllnr li-h. 'Ihei" I lu !I" M I MI i* *. i .two hnmlriil amit
COMMiRC E 3T. I alt h'l.
" :: lTTORNEY.ATLAWWATCHES Bl h 03 I II it I fls4 bi4iit' i rvAWM. ..01I
J'LA. ,. ami, 1 I Hill i| I elil-fiiur, h Iniiitlriilaiiil.itty.i
I t'nrnt-r 0 | | I ,, Sills. b .:.till almiil) I llieuli.' | I tttnlf Wr.lIUII I* e 1.1."'' -
'i'w.lry Mor.ll' : K:. Al.M. 1.\. ; II." S *.fc flv.i..IN .. I II w ir lilt.i's'vcsIy..cvs.ss
auj n....( I'fully, n / :>, : $I.'r-<" "I. II.i.L. t. Ic.f tS I
: : .1,1..111) \ I*k I ,.'" I"': u nU Iwenly-ltvu.. I
Sew Work.. : 1IJ'\la'I'nI.II': : Hotel .
luiuk. 00111JlllliEllu,1 I I. ml
' fi OnU'r.Int. .. 4111 I r-il. r- UHlU... ..I In." \\ .-k. hr ..11h"I. City .111.11.( ,.,.1" ..1.111'| |l.r.JI.M..t,..hisisa.. iiwSNsuaIA : Utl two r thirty 'Is 'mJhl..r. >
- .. MulBluiir.hr.. K."iui"i .....U'I.II, liiiii4.1.i: I..s. mi-uli-w. Jliiw luv H. .Isi. ,
I | : Ily .
JSIL' 1:1-.1): r'.HII' liulfl'.lSI Out:
l'i riili,
... ,.. ii.tlitr. ,Isu.54 .1 : | ,
nib, u.l.. .1 I )I.Il lift. \\ K il. a i I I t.. :
.
.... --- Ii ISIS
TIN .J.-- --
-IJI11U ; - II II |1..1: | bill, I lilllu S ttlli-iiliiiit. 4 SI,' l.iIs.l..flN.k .4 I l Iii I iHftily-M'iren,
u. I K..X 4.11. '"'> :*-' I I I J.y.I"r.'I.
-4.EILi:: : '.,. OHAS. HOFF, .. 'rO" i j |1.I..I. Ed. Sexauer, Proprietor, '' "1.11'1.1| ,.> ...i I..".,1 sisal ".lair OUI- 1111 1E4.SH I(*.Ui.Iu. I...,.. 4) I .71. "(1"lr. Wrl .la Kln-el', & S.dsiwsier
1 Jpiwiio, UIM Mt) rut -I Wi ii
; English and Porter, 1: : ; s.I 111..1.1..1.I | ,* Sir ..i'lr".I.| Mwkinl .s.ILiis. itIt I | )
laaion.l If P ictical Watchmaker I .4... t ulImi I 'KluK Intel, Ml by U'I hull-

Merchant, : : : | ,| | | M.; f'AI.1'S E J. COOKE, Clerk j I .isig ll..- |.|.,/iowi.rih, Ur. rnilUliial HairiMinl.u.. I u .l siriuS hisS lilt)' foul', 4 Hi

.,u, ) K&..M ,.,_ "tr"" : I It' .. .. ThurwUy 1..n.l.:Nu. I uii Kih. Anthony, nv eor 1.1," L I
: : ,
MAXlTACin.'r.UH' oav tiNT ryv.. \ | toi I K 1 llsiN(1 l < .% lII:. nNM iiii-li' Iy t.... .. 4 h'siic I,..I 5St U.II I
| .
Inl bunk
two
: : 11..111. 1..rl"l 1..1,11' ,
FANCY .Iii.: i I.IU I' "jIAItIl is.ls.aa. 33U on'lo ole
GROCERIES I"EWER.: : : I:........*... | : --r I I. L> Ilm allone. ) ., ..,,.rlul; (Slit 1,1. ,J/J 4. 55h55,55W ,vt Klujj lout I. i OH
Confcclionc'ric's.MIK. i ( P I I l EI..l: 455. \, \. : '
I I''
. I'IkS
.;'rUUj:; .... ... I .IAIII 11..11, .5' IIi.ii h 1.1.1..11. 1.r..I'l I.) Alinriiey A' I iiiIsaseIIssih.s Vl.u.Jubn ait>rlrlnM| >rllunor
TUn.Lc'o I 114.1. I. lu
II' I
(iIrIIIItst, p'l I IIl.l, C'I'I..I. 11' I Hviorii .
%I" t I; Mr. I InxirinM. .lua."II. | 'r-
: : \ I I It I "I..r.1 11..1. I a
._ .... I' 6
.....
.. -\.It I.. .. I'- Mtulli
lir
I.ir1i.. -- .. Attnine I li'-n; 'Hit Hk" (iifliN 11"1 1) ." )
M .ii.li'.l.il axi"'t I liP .
; I..I"l > llw I'., \EP k ur MI.E. || ( ) .' 4 .. limo. bay : front nf ."II\

l U II ... pIaS.4''L.! \. IIj.lllIt..4LI.AA : I : : "Si"1:1\1': p.l"J.J'III"JC11': ( l KM': s o KM: /. KM1.: ). ..IU.. h. \ ,ul .jI.siiu.I 1.IllS I.. WisPs h''liii .5.5i.'yc.t. ....1,1.. \$Ii s I I r.l" lMimulil. .hrlI.11 l"v lie YanulIr..t
-
.. I iLaliirturrkww$ BnlhinK al-.ul" uu e.I b)' Itatoii

'..I'I'I.w..t'JlLlC "'ll.tl'Ior.du./:, M.ii.I:,: : .1':001': i I.IIlloa: : c.'o.. I ( \ MANNER I TOAL CO. itml I Ihntby" 1-iilliiiK 5 I hit in-ixhlor; Itl Maritime Surveys. Aau.1a. uu. the weo by A'e-
E.
.. JEWELRY I : fM.III. .. .t, ariwulu 10) Irj
.. assI.l I
m. III II ei-m*
I I 01:1: MS l (-\\"IISI.4 : ; Kf :\ I & I t.I : uwU. r.Ius.I.| tbvkkinl SuMriur !* William, I h, loIs, three suit fmirblk .
.
-) _J- .\ I' '. .
------ :-; ...:;, 8pCCLES. .1 i i w\t: "r:;, NEil" IONS KI. : .Ill til 1C. 5 IS ''i.riul. .kni| Mr. 'liiiH.lttr uul t'l ln\. "IIU".UtA". l .. lu IUtai'ttlMiU (Jeo, lot two bit Its cii.
"
tor &.A .. .... .Mt.. 1"\0 ,ai, ...--. I" I'lib I" Sir 'isigsraa.P' Ito IbHaHH.4H 'ICfeCUMII. ly-lwu hew city 4 32
LEI. .'W \1 .. I .I..ln .. : .'Il P U 41.I,14l. : RATES 11. | ,r I Is luAlf jim ciliiiuiissu, Wurk. ,
.
American .
.
I 'J l'tl."i.J Foreign and Wade' Mark lot ,euttcu blk 0 9!
ipt *c
*
> femUutMrinl ,
.iU; ".q..sr.l ....1 .rA' \\ 4 K i.i4. I' .of"r. Mr.I Mrnnk. .i.l| : ,.1 M..M ttMw '\.sis'le! .In Ui.in a.. ,
hhaekelford
':yl.It I"!.I! \ ... \la. l ai-.l4.-| .' .\1"' .. l"i"iti 5 Lt. C'... O.v.,. tract 4 M
.
: : : III :\ f l's )
L.\SO K3IUWS A... '" _II..VIIII:! I I 11" MARBLE and STONE 1 ,In gel of tbU rarf, ami ll.y a Iia4'$4i _Nla.I. 51 _ Wa.b"J. l'aIIlrlle.iisl 10HIlt 1 I
-.._. Itl .1 ,. _" __ ." ril .uu.I.1 Iliirly.even
Janes O'Hara--Bro.& '- -.- 'h I I : I lit nfl iidiW iVi4l1tlti1P1A t.ffaswLjs.r? I., ) lily-li.e,
,. .1} .* l 1.i.14., : 1 I J "u
.I4 I.i! ., &
I 1' "
'
>*> rwl lu tin
.,.. il. 'I Ili1 ? blk .IraelU.ll.l
ERrS .. A rur... et. .. WasI.CRAcORB I I .III.I W4T.1 i milH lot \ llL
PLACE Stir, .'uw"
"' II I ('UIIU'" | I II..rlllu .lh'l.t,1. lu.1 "I hIll 11 one hu.r1 .1.1 four, ,

.. I.o..w.: ...,...outlin /,....."" ;.....i! 4Aactione! t3 I F A"t.n : : | I I MONUMENTS, ...., 5hgsI. heels twit Ia tWo luirtjr-uine r thirty, lut ..bi unebumml ,

IM1. _..... .. ".. ....'r""'... f .. \ COOK & CO. : I ..... ) aud 111 lilt.cigIy4hfee
I forly-fnur.
Uull Piit, ......1.iDWI* ,. ...- j jIn 'i.uIa.h'li'hIa !
( MANTLES SLABS .. .T.iJ* ami .
: blk bun.ami
u. TS. I' I Ill I. loo liwl. n-inarVoU a rural r' 1q1 Sr. 0'1
I dr.iI uiiuily-eitflit.
A.croIII R' COTTON" FAO'rOnS.i hi. & kSIMIi| .% l".r ..u..t"I. ..111) of ) silverS we"h' S two r -

'.1 IILATED I '... : I AL .,I.'hil"...Mui| bl. feiu e. a.1! "isO.I 1 ; lul* .is to t hua blk ouo Ihiy.
"W
I Marble and Stone Work. I will b"t" sit down sss4 writeeoJmuu ;/ IhirtJ".o lot 1 auU .

., I.tur.1.4.. i iI : : ami't alwul the s'Ivsuc.oluiug n.UquOr' Cg a.01 SIMS (uur"I.,
I..I .
: : lot twentyto! ,
Ou ...io ) -\. *u> Ueui. t"tli.rilul r I. .
MUTt rr"\'fL\ buMlral and
1 OUl..illI..j ouc tmenly-ii'o,
I .
led. .. .llIaJc .. .ur.. '
.., \In''l I ".I. I" .. ,K.isiI ice It* I Iwo r thirty <3Warrvu

,,- UOT ;::1.1W ht :- ri"lr," AU..U. Hu4 lu UM ..ul. ulttlUuu. IE ('0 loU I aud 7 rat

,"o l. .U'. I $.11'siJv wharf iriJ:1
-
-
-
ill-


---.--- .. ..
.. --- -- - '- -- k .
.. V ) 4,'------

1.A YI iMife"! 1(> -. '.,. .- -r -.- -'- -. --


-. -- ---- .# \

4t I a
,
a- -,

;: --.. .-, ... '
- -- -- -
VftRK "t'H1t ':'\ ,\\, :'!. i i : ; \ AIM'IU: .. .: .o ,. ) '1'1.< New Advertisements.
I 1 111 \1 : -t I ; IT. QUI1TA 11" ( .i) ('(Its itil I, I Ilii-ntixli, imp of il"mrinlHT' ,ti rnr Hit, l'Vtiin \ I "''1'1' I ttSEM I'lrlll..II.h.| I !,litII.IUP I

, \ s. II. 'tiiii.I' |'ii'm, 'writ: Escambla County.Circuit Court: CR i li.npnliliilt I ) slatnl I tint I tlnrctvninnly '. )l.lil.l.I' UMn.ilI'tt i 1 I .\.\ itS lit. I i''I'' ,' ","JJI: ,1.. ilrfi-tlnl:) : till- XjOlDG-XNGk '
,
l >IU-illff, UlP .|'MM tll f"1""tll- tllPIP llMIHHII I/n i of \11.1| Ii. I II.ii

I % n' l t i-m> IIi,,' pAlr.niiilinnif" .!1 I InPifVp "T.OF: H.IHII.\! FAMILY GROCER. %.I.IUI) (if city, at" '11 onMmiilI" < 'Ifor.\ I t l'II..illlj.I, .! 1"lihili'lI1'I.III'lt, : H U' Nil ):l< IJ'KiMv' flit- It ..|1' nfl.. t.tlt .
I ii; ((11,1-I ,) I II.II.IIlr.. 1 tnl I.lintnt I. 'I'll'IiN' Ill) (fiKtil, )1'111":11' ; I : I fiinnrHi.it : III N IIIIP" i 1 III ItO Illl In It III lit till lilt t ttut
l-l.lltl
I} .- In, I tniiiilni. % I' of ttiniii'n mkrM I \ 1 hue lull i
t I' I 11111.,1
: I 1.HI' Lnn.l: i HIP lii1, 1 iIn!" for HIP )I"iit1iifl ofj"11111111 I ,I.".. not fullriiuiiiiirp lIme III"-j 11' il.iii not irpipwut V. tit limlll'l. llM ,
I i I In' ttill' sIi'E:
III Iliii i-i.null, g'\ Nptt tidit-i 1 Inite itllr' wlinwotilil\ II lit i \'i4 1511 ill): Ill !
: ; I I .1.t i .. .\1 I hIP talupof I lie nlilI) ), ami S t.tm-p of thp (four tli'nid* lininitl ill S tl lii' i ih'o 111.1'11. h nimmliiniil..SilliP / ir itfntt i *'l t., li nt atij i. BOSSOS BLESSING TO
\ ,llii ami nti niJ7-tr
yft'pi'UP'l\ l.I in. nt < tip.itimillu.nl ': s Mil. A '| | iri-tirt l \ Irh'h' (nrliniitt il 1'I' |
f.III f. rll"'II \i.I.I. HIP, |1,01t:111iig14, : | > nf ("dp la-it\ iiiPCliiiK uf ) lir.nl,) Imr., It'it. (futnl "I'U'I'I' : ,niilrllt ,) illlI''II,1. ,
.J )*-|'I"| 1 l tO I I.l..I.'r. M'l 1(10" it.e.UtI.t\\\.1. I I "I"J l'I'III.il .
:... now tilU-il; ttltlt Mnlupii. In I iU.* ) tin'nvpiponi > I )1'I lit. ili ft's.I..iis. IN n..1iitr..i| ii55ilir| | Imlil 1.1"nt# tin ftah ,, Hinl', '.nt < I lie ChilIl, miailoincd" \ with) aiinlhi-r III.IIInl) ) I "a"llil'II'I.I'II. iii' tn I'' | itt>nin-t 1111 Ii' ,',"IIIJI' .. ..1, t ,, p GRAND ANNUAL

"1! 1 intiti tinlill, in aUitt-" 'nn nt i It ilfinliiliil, viaii.nt., I Hint, I 22.- ,: pi.i\ j.lilI"I'. i ""I"'I''li"II., HIP 151311'liSltthi't .
, t | '| aut : II II. i
< "" )4 I.. )' 1.:1I.Ls: :! ft-miik'' pin' %"*uiiijf' C 'lult -'ml! ,5M5| 'niln f,,IM' Hi.- 1.11 -.hull! .1"1 CHEAP the CHEAPEST I II.wlt' 111'I'ill I, l.iujII | | | | ,"
'.' Ii t gainful! ; ttiilipiilioipt' % In I HIM round' : 'tiiki H. ,j4ua.h.r nfm as ,111.(> :' wnl'l. of i ily "I'ir a. \\11..1., I woulil ",''I.I'I..", ,Si,,,1..1.1.1,1. "I). li'II") Hut' ""I S HIP ,lun- hMKAI S i iIIIK
i/ t. (..tin la III r\, 1lf I i llii' fttnlptutiit' IK i-oii-prt.) I il I ICI..I: I Ir-nt ''i.ltr lilt t IIHUI| II. I ttnoil; | .h.III'II"I' i it ,Hi.it I HIP,, : : ,
)1' .Ipprt'l I
ll, fail :
tt' ) i In I liinl Ii
lxi.I thpir nnniliiT' to
t "
;: 1 '% ,in-own I It'Ik I null.' II" I" II <> \ \\ I
'..'.!!r t :!i2il7lR7,; n lutirli lilsrliT, rule ,.f InIPn M I trili. M.. 1.0.1,1.1| | 1"111'. !!| ,niilt IH9.Vi.7t) .( rlty' .rip now outtmnllll .ml-am! (hat of,'I.p. I.-I.f )itt, Lin.I It .1.,1, 111'1.111, : Hw:, ll.HP ttmlil.Hit 1"\" PM1E aiit PIC1!!CRC!
... .- --- -- Hi..minii.iii.1.. .m.1 ;'"- in tin-
.; I i'I .P Minn 'lli.il! nfllip rtln.l1)' ,: > popllln-" In Escambia Circuit Court I j -I I hint, .I"11 I till', ft It'VV ofjflMMI ( it h.I'I.I.| Iii (Ihe tnl.ll ot.n !|1.1''' 11.1",1:1'| : nnt tt ,lull', hnlftt "
County- : hntp Ills "" .
1"11 l m"; I thi'I,, 'mi ill, \\'J'| \toikitiy; ,inrli. : 'I, p l 14 IIM.IP. In mlililinil j I to UIPIIHmnl :" imp" : ,lii-tl, riilili- rlllllt.-1lii.il., I 1,1', mm, li jiinil 1'1 nt "I'II.I"I" "I ii. ,".1.1I t Inr.illmt'hlhI Ni ? .
!
And,,,I iinttlii-io i li.in t thuo, IH-PII nn'.iliM'" I I..n: or ituhitsA.,. SHIPMASTERSI i linr. nf I Hie, MatorV l ( 'mill.. l's iii'I It not" llinriniuli tin-,. .(iinlili II I.h.' ".ppiti, ,I I Slit- I.-.. li-viimmit( .lit I Ilirir iinprn-lir: :"l lIniilt Yt-lliin % 5 ,

Jli"I tiupltiM'iiii'iit in nlliitilin, )! i-iupln, ) inputnixl ISII\S'tlf: U
: I Hit' nf la ) artH) '- lniiii-ilr..-MI nl. hirer) nml, piillitalimi.inn i I lou: i' nnrr rn.lnml.) / f"I'II'I"lhIf'j,1 \. -Oh' THE- ,
1 / woik tur nun'n .thin in tliU, i Itj.Xitv ("r.iuk' Ik.,. III. .'I..Im II,ni lit.u A tl'H lAIn.l.NIV. "In,1 P>|lMt5414| 1 "I"i. !, | ) \ I tn 1 lii ",,-. nttn i l lillH I ;l (
| ) I lit the, thy I lie hi..p..sslIl'. ) in-pill'nl rl.'inrnlt" tnI I II 1,1..1.11" t lh.I, < ltit I .| t|
'h I nii'inhii jilt 11,1 miiiojpil' :
: ; I lini-t 'ulni'* ami.Vrry 0 | | ) ,'. 1i.f ImttPtl-l, ", I
Uf'I"II' I 1,1\.1, I.I.NIOr: l ) lll'-INK' : .1..1 lip lln I II 'pi'| I n mItts | '
/ i
( )h. Inr ni'xt 1.,1 | Ia
.
: ; lt
/ tMiLniiti I I \ <' .i. ... lii.k Im' : \ klinli nf pi-llj, IIH..I!I this pin-nil .I uesi'stiih IJI"II" ... of I HIP I 1'n.liiliili.ni, Htulrim, nt ,
rj ,1.:11. n",1
I.I III J. f in
I1t .. in) !'IIIIK, \nrir! 1I"I''' nun: .1..11 1.,1 |l'hllll.| | n .."....-,'. ... ".......f.t.i" .!,...?. .i.-.-... ii. .... ....1''I .... ... "......, .m.... .1 Iui.i. .. I...l.S... ...t5h'5'H."H'' .." ..1..J.li.1. ..'... .lW.,.... n._....... ....l.I'TO., .?' itt& ? .. i.I : '

j ini'li 1"'n"'f i-linnM, PiiifnjrP Iii liii "1 HlMil' iiv mi"I'* :"niii.li,. ,5;:,isisui. j jI j'I M ; ---j I :'I krtnr*. luit HIP ruprnu.I;; ; ; urnl. UrjropitiHrlt t In nil) pi| it tiP littt I t"inplot, tut nt', mnl In hilt 'In 1.1"Ii.I, nutprruli, l IV.ml'tivathilf P 1 : :: c-ill Ittliy anil 1 ,

,! pl"t Im'lit, Lilt .lite I 111'1' Ii t I PH.P ftiiil, niiMnirlliilull I inili I "I' liiilt In!I., nlnrt h'iiilnil|.. i-nn-ii1 I..i.l.liuar.| nr| In finl niHl- I m" *) | liolilrr, < ttfls.1I In 'pay, ami.. I lie I HIP ,'"I.i"i ,.f nil kiml' .. aniin.il-t. in- h nl"I'r', ,, 'lil'illl"I11,1"I ,' Iml: I Il Innn '' j ;!,
I .
II ; 1.1..lil.,.t.Ollf '. l>ii. ,.limn I mill t .li mhiTPt. > .WH 'utiMtU Tut I.hi.ilill, hull Inral; optimi, 1I I:\, i.i ilt. "I.I.; ;. 'let I HIPIII (in 11 IT, IH"'uO I "I "lu"I 1111.1 i ? Itnt.,' si\: I tlir I 11"li.lilll' or Irt-ntiii/it I I |"ilittililli-i! n trtviif I finIn l.liry' I I .| |,5Mn'.ulhts
1 i iI HPH-rttttft : !
Illkl t
,, .io.S | nf I tin,' "PtPial: SlalP'; 4. 1'0\' nrtli h Ilirt nlifp an.l In Hi-llinn, .l lt.. ..,liitinn, nml) pinil.iuii-plit-: .1 nn.In-t\ii.I. rHl.iii.l I :
1\1 it rp t i l
I ttmill:IliJttPtl-t', %h.ltP 1",1'1..1, ) .f.ib: 'I"U"I i.I I 1 II'" : | l : it I. In :\ )

:"L ;' 'IH'ltvr: simp. \l Ihi i h.uii| litMiiiiintnl lii IM 1"111 I nnrl. ,[I |1""'" Hilt. : ,IH- 1.1'1/,11/ I ,I lln'.' iui'u' .I', |gil| 11.,.hits" nn u lxint) ; ininlp, to Ix'.tr; I HIP |1"1.1".1" : "\ '"1.1 -It'p, ) S lhr.r this"r HIP'III"'I.II'lln-ort itHin| lit11. I HIP litt:. wnthitpil TUESDAY, MAY 1st, 83. or ctlsrlci'i M-inl. I (
11'h.1 M inh j.1! l I f i.l-l I. til
) i ,, It itminilitI'luiilian t Wo- : : J 4 I I" I 1"" in1'imu. HIP! "'111" '. tn I Ohio, l lI iiit.lit-t tin- lit,li, mnl, |putt ril'iil r rnf.TliP | 11IIClil'11'1 ton i-nini' In 1.11; or 'tinm| ."ilulnt" iil'i-iil'mvlmr' it. I link of t ,,

f\j .. IbUI4' I l.\l: IliltlfJU' ,.llltl t till' U limiiu't) Curator's() Nut(.(.. I Imli.in.i, I Inttii, Mi.l 'lil-Mii. Wi"I.II.
I nml ollniM, 11.., I Hir pmhiliilnr)' liiiior|,.. I tin- tilt oil.rr! Eel, t .. nmt "In-ppil", | ,a.'il- i jti.l I ttill
I Itnlllttli.tl, AI-IH laliull. 'I 111 llillhll' 1"1.,1 is |1.\ 1 '!'l.itt. nml tlii- : lliII."IIIil; II ill : \\
.\ 1.1. l'MiMiMniii.) ... ilutiu| | ",. n.'niiol Hit. la\t 1 ha,',' 1"1'1 tli-thipit, utiimililiitioiinl. I i ) his, In tinir) liainln, I niL-annof I | I IIHI, jilt itliiiu-t : I I"I. ,, ,,: In- | | ||
I *
11'1 it,. lnt t '"111 lily ruining .* muni' "* lt< ivi-plplt, lit 'l-t ,,,llh..II,1.1'.1 tin-, .0.\' ,' imilrl4iMil I 'IIP fiiil, I II I HIP, ,inallrr I It, no I""I.II" .! up' SIte onpply of nuriji liy 1'11.Iilll" I 111".1",1"" I'.lll,' i Hll'll' piiilK sHi'5iloll't t''I''II.I' I I" ill In pn' "triil' IriMliiiu.Cm ( I .M.I. 5 IIIK I I : I 1 lltll'VMM I I ,Hf IIIK: AHlttlMUlN ml 111.15'| .

Ii .IIW ," (Intiiiti. ."...ritttl,II., lH\t. law I'RI IIP ,ilrtl'ril" Uni "ill.\/il' I lIe .. '. 'I 1 IIP, 'lnlt t I''In rnllit.llion. 'I Iim'v ttituMtilpout I > tit ll'Ull.l. A ,
tlniii.i tII<1 -In l IvtJ niihlnjr .1,1'I < *,IMlirntii) *' %kflt ,INtitirnil.. K lipniminfurlim( > i nlijri I I of ll.o-p' hnttlinup )"",,1".1, AM? | NUIKI it S inipiliirr I |
'"'tiit'
"I U. II I III I I' rt' IIIV I iiN.riir' .'l..r. I man making n 1'.1 1.ln..1. If IIPwnnl S HIPI-C l I. nlmiit :Li.'U'' ) of.i II HIPIPIIIIK nimi, nf ,
anil lwi.1 ji'iit V-MI"!#; "' It'll' ( Iii' (-""" II 11I1'11 1111 only | f ;,1"1" 111'1 Jilow I in HIP u.' wlit \ !. 'IAHK: PAIir IN h IIIKtnm | | :
1
M t.tnli, .'7, I' uin.u' : ."' tin i il,. nr from" ri.iiiinillinir, ? R I 1111'I.1 1..1 11\11 call fur II ; ,|
laiiiliii U | ami HimUno mnl nil HIP -
)I. luSt it
\ rp lllU of tllU HKMM liillull i III.lint ( _. lip% onl' fal., t ti "l'ul.; f.1Ii,1 hl11"1",1",1 i-miiil') .5 : 1'1 "II.Inoiilli *s niitllt-iitp, I I ,

i 11"10".1 i liy IIIDIP tl iiic I *. nor si mi' I llii' "i-ltminil I : nil I I il I IIP "iliim-i-1 .. Nun 1'11 'In.in ,onliiliof, this 1'111, nf kii Ip I ,, "|\1'1.1 lilill', f.lill..--.. :I linanl of 111111' iminni-t-lmiri". \ ? Ifllir It IttIIII. ).IHI-PH nf ,'
CiiLiiit Ctitirt-lisiHinhi.t: County : S' '. lit I HIP imiimit-iiiu tliiiitJ -. ,.... M.nku" 'I'.Isgrluh.hi" ,. nit, "5
puiiUli HIT
I
"' | | 111",1| || 'thiS 111'1"11' .Il liol.lriam, ,) 1'"Ilrl'II..r4Iol, I ,ilor, < nr I II"ll)i HIP liipptl, "t-iillt'il, mm. -:" ,- )Ut'iiil | |
11.1"11,111 11 '1 : "fn: .K P1.' ihtl).\. list, ) i annul' I lit, nut. 1,1., pmliiliilI ) liiHik!, ill.. ,I'n-iprnt. or tint ol lIlitt nun Id i I iJm., I ihi-rif-Mc AI 5 S 1 i
'
I I' linn
I i t t'lilnn lip At t Ml ro'lT| rtiti'il" l lr tlnllllllN. 1t I 11 55 Ill Pti'1 111I"t linn li nr ttill Tin-. ) "il n-r tinluii"! "l. nil JI.li"I" liii' linntiiiin tlii-ir. ; hl.i; ill./ ntt.'
\I .linn, I II I. I Itinihalit. I 1'1.' .* rmuiuittjmi. nil limit, ,tlt-i-trot iuj HIP 11.inp.iit' l I Nit I
., ; in rlnlini, '
Nllllll'IIA, .f "' Mllllrlll-, I HIP inmki-l. ami ; -
I 11I11" : milinin' .'. Ilm kit- iii.I l i l pi-nH-l-| .li"'llllllll I j lulili" .In show, \h) lll 5 hiss! lip-l )gin | | bun< tun .
1 all 1 Hincc, i,,ilttPiititm-, I. h.lrh'. II. Uil.l,. ) J .Vllailiiiniiliitit I i f""I"III" .i.t'nian'< will. I llt-iitp." : nil pinhiltilor .it nut ro.I l, ,! \i-it, ),. M'ftl ami, 1 IFI".ilII"'I', : li.nl") tt.i. ." 1 h.ittg. lu. :illi\-I in niv
\ ; (J bll.lh'rtI I'li-i.ailiit I ri. ninh l t I )' l.ittt nit- ( (('oiniuiiiiiintPil.I.in I ( .to HIP riiminilotn, .%hll.| I
.
\ llnir fmiM. '
: ) rir vari.int; : ui""I'"rl'Ijht. Ini't'il for 1111' n II lo. .IIIUIIIl'
.111.1' II
: II .111. ,1' III'lt. I "Ills -I l) ItLl .this rr HIP : ( ', olln, ",. 1"1'" HIP i.ifriil-polii, t L-IIHPII itrr I
|" :| | | .'Jle! 'In'Inn Ilh'I'cot..1 In %Ihlllh,tin. ( ,.U't I A I I'.. Hilling II 11"h.I. .Irll' roll it" S III I 11.11. .I.lill II' I llniujjlit)' ttill Hii-t l.i-lmt, un %tin- I I HntI ) Kuprau's! P lint, nr I ,
l.i-l! i : ar
.1"\1:1"/,1- oil. tit. "".." In. |' ,HAtaiiin I nrmir' | nml :nn .m.I.|| >. pnni-.li, I Iii- .In 1''ltl I HIP 1, inn"t, .lti'. ..1 Kifmiilil.liiilt : .,., .1 nml liipptt Hit ", "il I llntl iii n ttliilPimiiilt.' : "\I.I )i'lhthIisl', | '
1,1111'i '' .I-il"ill(! ( piiintmif.iuiit t *. \ ;' .ami II ; I ni.it, .1.." I Hii'il-, I itmilp', lump.mnil than: lit-altlt, I ,
\ ., ttimif-tliH-r) I.nHIP I tt Illilfi SitS ml : 1,01' nil" lirl.l, on, I HIP. 'Lit I.. InM.., ,
% -,-, palming' : MillionthI'ln lu \.-" Jr.. litl.'i'nIIIIIIM. it \a. l it)Itor I i nip 1"1"/.1 it Ii. milt nipii-hlow I iuir. I Il t i-i t II-IIP" I tli.it I I'olk hat i' |.ii lit

a'\l\; hat IH"'I' I lan: gkt' | I. ,,*'. Mart. r-iinilir, ,mi. A HitItht.r I 'lii..- thinking. of nlinlioliiilfinkt, I it nirinir I Hit- pl.nt'-i In lioinlnallnn, SIrS itr WliitInir .. 1'.1 nt 'inoiirt', ).rs.t|j "p 11.1 5 "t-t" I 1.it' I"\'"''I% |1-i | iinlliin-t litHIP 11; ill 1'1' '"i lit)' mil-lit .
1."k.It'lilll."I'illllc. lllhl5li.i | | i ii.litnliliiii
"I.. nml mi' Ifl'I'|| P nnniiitt, tot'It-It', I :mnl; H,'"'" I"Ill. 'Hit-. Ii..I 5seutten, fl .M-ini't i I' 1 HIP I, VI' :.1 rollilliN-inlirl"' roil' it in Aplil, |
KM.kin/) iiiiluolili'ry, I. lln 1'11'1,1.I 11.1 nil r* l"h..I.! (Its" 11.1 "II,1 llll | | I i
Intvi llniiH'pti .ill.* I.. 'i".I.o ,** "I. IhUnml 1.i.I, I HIP, ollrmlpi Itnl I I tlirif. 1 It mitiiont i I I I i I nlino-t I i-llniH to nf, "lulili', ini.prorr Ilipop" nix'.it:' jninn.iN will li.inlltnlliilmlp WILL BEGIN. fossIl II. !
ttmk. t I 1..I'"I"f.f W"II"1 1..II".Ii iinr "
t
i>.h'I'I'lh11.1 11.. ,.. I Hit l ,IniiHnr I/mi tttiN tilt it-M| Hint "fnl,, lo Hip inriiu of I HIP I iln nnt I
: ; .1111. ... .111..1| M ntp in. n )H'II"I'"I;," :i| I1t01I' lilt, II III ol rally) (II' ," 'Inr I Hit-ir lUn5.ll| titp i .
,
\ Irt-iiliil
I | | : 11' I" lilll'11'1't t 11."i.1 i | | | tn iliti .I II hit $ mnl lifoinnl'llnr -* : S tinti-imir. 'In'nrijri" "I ami, niipiinlmiiilili l
,. ./1'1:1",1 IH- :Sin In nit :nr I in r.itt-tin; ; lint .. H *lavV. 'niiinli'i'' , I Ilirl'l. m' ,11..1 5 .ui" ;ii...'. t limnIlirir / I planluil, tti-rt- ,1"1'1".1. iiiurh) n s Pt ,\ inn 1".I'all" ly Pin- : ;, S 1 nli of 111th" n- Ill 11'11; ,nli-luin :
) plot\ iii.At \ l I': .lvl, |I' .H. < li-rkl r._I.h'II i la, nirt.III| V.lU.lin II' It in. I I.1'Ioliillll. ,. .11. nf'liiinii'j. I IIniittill., l I I P. ",I laiyrr, in.ijoiily" I limn IRI) liiipriivi-iiiPiit. hntp: tiM'il t lOil l1i.j) iniiM ilnp 1."I.Ili' .Iml li-nllnl HillpniiM ; -n-- mull tls it, I | .| | | | |t ,

tt --I t j | Tlir I -, Unit, HIP Imp ..hilt Ma- I In onli-r, Hint. lI'.s'v, dp pi-iHlmi'.l, Kin* ,11.1111.1.1.-. lIb I' im 4 ,
iniilll 1'llh "I.II'\ ,nml nlliuilionIm
'Ipinnlo '
)1:
t t prlili-, l I. tin- ) pmlilnldf I rljrltlIniliptuoplotcil I IN ..I'.UIIl'I'ST.I'"I"IT( $ ) n..i.1 .I ir-liainl', n-pnliilimi/ nmlpiiiiNlinniit I lion, il\th'II" lhl, < ,PPI| lion mat )gIl t tn 11..1 far. HIP" )II.IMHilulinl( Lull rnl-, : i I .. :ml *'t't| iH uill IH i'hirrIIiI| nut iimltr tint I, I'rU-e $I ( i I | | <

lit. tin', ( 'ii-M'Hil i : I liiiirUIIIP :. JHirraf..IIIIIKH I.01'1'. .. .1111.\I Inr sprt'ill.' m 1". nml not, InIllirtliit'i I ronipn" .lirn-i\P i.Ira" nf I tininnllir, I h'l tillf.101.1111', limit,r I HIP" (-illiilanrr ili.unon.l.I I:, of mi I lunir II SI-"Nn-I inritnlilruip. ,,1111'1. hs*. I I Vim.NIIIIP 111" :5ISSIdh.lhi* uf till> Klrt iui ii, uml A il./in.I'url hi 1
.
"rmupnnt.' I It i I. "I'rp.lili'iil,, .Mi.Minim I i'. .r., Mi'Vlt-ln-ri'. *iII r ,'lion of &HHOIIP) | | nml '\1,111| \illlll.' ,< full mi t'lplanallniia niiNlt'-llt. ami, lipiii'lirpnlltinnlmp I 1 i i- i iti'iiii'iil, 1,1'\11-, in tlii') HIV Ui Hi\\nr sitt ) %

,1..11111. I I .liiiiMIn, l% 1.1.. 'IIIHIliitiit i'- I I ,.nli. 'H,'1,1 uml .1.. II. I.. 't I h.l.I I l'I'.II.it"I'' )' li1.,1,0 I insilli II nin-lmtipH. ,11 R.'Ii' : ( ,nml, )prtirti'H a ft-tt iiol.li.i "II"I"i hs"IIilhiiif| ( 1 1'1111' lu" I tjntpiuor .- 1 FINE STRING BANDUlll TlHiw .
..
U .1."". |lull lut.t. Ni'' tu-lain.. Wln'll, 1 Iii' lltll/tll) Sun, inii-iKiif )hnininilt' ,., \ HIP I HIP Miilli I I
$. *tlii-u Ptrr 'nl I roil silt'' ttllt or <|M>i') II |1' frmi-" Itliixlimu 0,111"1 iipHiiul'|
lit 1.11..1 thu i UIHIIVIIiiriiiiiiit.inl I I:. I' ) ,
I liU % riNini.llu ( ''. /n.. .. Httnrnln. .fl "I.1 HIP, -niiit-1, imr) i it it hull I'II'Ih:1, I I ,.holt, ..of u t'onnty Hiti) > n an to t tollIn 111.11. nml HUH' I thi",. lam ii-r< .1111 r.n' p, ip-l of I H h. Ili"'I" ,1"1. to ,M-II-P. ttill IMi-iixi-lush i | | ,
; > 11111, rniinlitii! ; ". : ., t \ ,1 il h HIP) mil" i-loi kI'llpilllti "'. nl I .iili-, | |-I (all. 'Iliiittoulil I-UMIIMI Miltitnl tin- l'nt ISiiuutllr.uuIlIl'llIt )
111'1
,
h 1 ,tlint Hit. IIHVIfull, inildin \.1. .III mi (ftHhl. man' inn .iiltiaiil.pountpiinmp I IM'In)" lilnl liitttl'l-ll Shin 1111 Itlltl, 11111'.1 I" II .h..lll ,
HUM .llh' ) ) :. 1'1"1.' .1 5,.|>iirtiiirtnt .II.I..II \ ; IllltP" Inch |l I I"'"!> ,. In- is "I ) .,,1.-" Suit .Hi-it: our' HIP |Ins nml Ktintim
' I'I.' IIr. I i'VMt| .tniii>ii.. 1'1.1' 1111"& '. In nnh I $. ) .'H". l.m.I ,' or ruriniri" 'rinrnl, to I 1'"lil'.I.II'h ri-ullril, in li"I' ills onnlilisnpplt. uf .,..1 I :11.1 1"1'1" "-" onlian.l. "I'li-lk ,lll) I"'ill, .hoiilil hatp: Ixi'ii I fur Ilip I Hi In tiitlnii nl I HIP I IHnt-lpli N nf I

0' .. Th.I .1"1".t.| ",.mnl all iiiln-r fH-rMimt ln> tali-i.f ah'nlnilir) m- mull | ". unit. I in l.illt'i.: 11...- (Miiplp: """- ,hilt tti-iv ami iiitihluiiis'iI, j jHIUP %. :
|1..il"l ll -i; lll-l.I| till III, ji'' '\'I'll' llll.l-|' "tnrr.l..l. ... F..lll| "liii" I-i niit|'| 'ar anil |I.ih-n nil l'III"| "I \ %pi-mupllt" ,% iippnintpil Tm: V.IBIC itoi. .
) ,iilli'iilitp ,ili Nui-tniM, I :tinTill: t: -Lit' :nl Mat IM', In S Ihitht.,lam; ." l 11.1,1', .tulil nml .1'111 in, cnltHtiiH. i lull,) m trr i-ali-lli-il' till hi I lie 1'1 of Hintilitlion :.t II I ll. !-H,H TloAMI II ItS 1 It' 11. nnit | l hp, I, 'fii-latuip; ,iiiljmiiiipil.I l
: :
11".1"1,1111.1 .
all llnlr 't.i.k4 fiiitlilnlU ntnl Inill I .. hutS., In ,hutliii t-aitti.: .' riHiiii. ,mnl i pl.irrnnl, : lump) I pulilit-or, piiviiliitMill ,nml, ) liati- : 11111'' nru rUlltrrj In'11 lsi.V, fi if in nt tiillurirntirlunn Ill..' :$
; K.: tl i. i la III A.IU .I.lill..IIIII ; :
I for \ I I.:14'N
f I imitln Ini I. Tlii; ii ; ;;
KIM. un turn nifiifnt.
,1.1) I it "a"'I.III.I. /
I: ; :.Im i h rk '" 1"111): I lull hl Mini I < H-iH-lmti-il, in HIP' "lIlllhI" 'ra..
l :i it
) < ntirl.Cm IJ | | i : i."i t
ilili' tlii>, of I manipulating .
: >jiu'| |IIIIIIH'| 11111..1! 1.11 of I Hii-tp pl.nrt I.. I : iiiltornli' hIlt' .111111I| I Iml |the| -11 il I | -:"\ "I lii, .u>|.''<)iliililt \Vi- 11'1.,11
inali |ii-ik "- i 1.'II'r'( i-. JJ 1'111"1'1' Inllot.: Itnt. 1" 11I,11' piinxpil nil HIP' 11.1 Mit. ttilli n-li'hl; |il'ioin' imiinniil I \\.M.4 Illl
111.1,1 hIY" ml Citiiri-K.tc.unliu, ; County : ( I It iii,". 11111111 ti 1'I'I'IhI'I' : Will be Obtainable on the Ground V.I'. 1\ : ,
.
i Iliilr ,iltitli" limn tlipKU? 111"1""I, jail: iv 'iil-n Ittotu inliliHoii' .In I tin-I ImiililiIniumlinn : 111 ): 11\, .
# \I I".il.
I"I' IIIIKHIATIII. 1'.I.I..II."i 11,1 \ I II VI I I I

d"'j,1 WII"'I., 'Ilk ton.,,.... lir-iiiiil HIM-.. r,.,.....it.. .":.'..I.. IU.t'IIA...o' ,........'...I .. .: )I A'IIIr: liii l IIII-P of I HIP I I' Im.l.lian.l ." hilts, >.. "I.I.I. \|ilh|| 'dan tliHirt, ,.HIP.u,. j'I'1".1., .' .S.,.....HIP..,. \"Ili-!; :.:_..I 'mi ''| ,|1.1'11111.( ,I'I."I'' :!: !IIiihiti'.l .'. III irSealed I i

1"'li '.14. '* lilt; liii li.tn.l, I III In. uliith not iitptl in .. 11 "I 11"1 nun ll j *| < tiMiH' |"1'1'1"| | \% rltn |IH\P ':I I'cltl, 1".IIflll. .. \:5iiiiisn.> fr.. h' Hi-lit, I'\1 \ ott I : .I tt W"I .n"II II"r.I"I.llu.I"'I. ttlliill, llptiili lltl.t ii.sint.ruIl. '.' "1"1.1"11.|

I IkL TinivuiiiH! | >,iiilpiif| > ,,1 his, nlllii'. I. ". Mali-lit.". .51 .'.II","' tn.inn |pri>}! ,. nl' inn I 'P Iii I HIP 1"1 li""I"1" ,. Afli-r thit, iioihlnirnion A\ <>l 1.1'l 515 l \ tti 11.\ ...'" lirtliMI Proposals,

lurya nml 11. s. Miin-n .l : HIP. Mallnp: lliKlillul. I I Srrtiri' to I UN-' THE
'
Inr I HitIliill. lim nf t tin' rniirthiiiiitp firKaranil.il
,
luil 1111' Imnr, lio 1. nlilu, t ) t llir Slit I ,I"'I.IH"'H.' mnl nihtnt iNlitiHlntan i Hilt." f Ill". not 5 niir-ian" 'In it i liltmi. Inn'mil.5 nt "',1',1.111.111"11' I I llinpir"- to Itl til' I |1.'li'| | 51111'HIMof' llIwhRI1I.I'111 ,
11'1111 .I -.liowiil. ) in ,Hi. mil l) for t/uarHiiliiiP. : liinnlt, mil IH rtti'ltitl at
hit.II
liiin 'li.-r.'l. ","I.I.til II" thin.unit I liiilrr I:: or thin : liii",! it ,HIP I I ion nl a i luiimgi'' -< a ilalitl irtrr-rnl
\ :
1..II" .1'1'1.11'
IClll'l'i.I.I"/ u piilurt-- '.' ,
1\1
"ldellt,11.I / h) all.n I b..II. Niili-lanlialU i\r ii nlniti- 'I.'h.| \ 1 ..I t llipl'iiiinly I I lirk'H niHi-p, mil II HIP "tliilnv .
,. r..tll ., 1.1 11.W ,
,illi (, ,' t tiiniiiiic 30 jo flst 11' I'loililiaii.. I ) lij t HIP hInts ton, ruul lion, n Mliiionttns 1 1.
11'I'U or HI. iiititr| | ami |1''I.t' lit HIP' .Inriillnn 1..1 I | '|11.h"1| I lio ,ton mil known.. Ii i i ? if .linn1, HilH )rar, ut ttlutli I limn
"II )
whld $ ; bin, (,I'I'r..11Ihl" ) A.l 1.h'.1 II.' i-i l'fun-, HIP am, 1 MitnihiTiif .y. .I II I- n-i'|IB loaltt-nipt' nrUIIII'11ll.. pivin-ntt-tl llc II'I )":1.1all' amip.i 1.,1, II that yivt-li.iiinl mill': III| inlli-) .\ IIIMITU I >, A isU :-At t I HipCaliinit thry. ss ill lH'iiHinil| h l.t Hir I'niiiily I iininilsHiiiiitrM \\ ill |. | ) )
ltx.1.
t hl'I'II I. K.itrlallHA.II. : \pnti-iiltt: the I '
t ', 'Vltl'l( "lit( I..14..1 I I I Irrk I '. ittilli \11111.1"1.1. ,,,I I >.-'>,il, "" nlili'liiir" | II lute" r ,," INIttti'ii \'th.IIII'I"'I.I '111' l I. I Inli-ul.5 ulh li\l-i h hSy ,- I""III" MalillP llo-pilal 111'.11"1 SrrtlrProiilil ttlit rtwrtiHu- i il I.OiI tn r.jttt .-* ti-aran.! l .
''I.h" |hr tit. I.. 1"1111", I l 'Ik.Vuituii' .- l In i-ontnlp I HiiiiniiNrtprpMiitntiiinH. "I'nll.iiil%, 1 lapm-ilt) ,.1 lorn-iu ; \ nii.l nil nf HIPIII, m iiimirp |
l Will iinr' )lil'.I.wIII..1, l IIC'dull", .I.hl 11 I.p." ,, I mnl' ''h'l\". I'ollunltiini.in.r ) ; 1.1.11I11..11 II, :apply') ) lillY )pint. of HIP lun.l) 'II"11,1 tiny I rtt urn > | I Iin
Tinr, -il-limnli'tl, In-1 Iii--
liankuiK ,nml liioiiiiinii'' i i olllitrx )liri.il I.H"I;.!4, 'I"1 i (isois iniinli'MT. in. I HIP iliuk| pliMtilx >mil' iinilly ) h) il.iinjr;HIP IMt I ''"IIIII/, it ',ullllll."rl".I.-lh.III'"r an Imlil (lull! 'nnt; \; in I., Hi poutiol 'nM) Im, 'ul iHiunU II h""lh. 1 II 1 HIM. titiit uml ut HIM tin i-iilrntiiiirt nl't* It.ink, UIP rt-itilt tirliiHH rnttl. .

|I,4| |, I IIMMHI' ? Tlil'IPUl'IP i vu.11"1,0, 1.1"l .''t.\.' ..t ':::'.':' r Pnr 1',11,". uiip4II log' lii). I iiiniHi'iiitt. ., I in I liKnlittlJlio ..) ttn- -"i.I.lm..I"; i I ..., totiil 11"1 who 1 hail. ,' II1r'. i ; 1111. l'c'IH"'lhi.) I '%'111 I kanitnrt parliiiilmly:, W, I the, ttai"I'Cilihlll'ilh: ,, 1",1',1.), 1liesntllIlu'.isIl I II I|WIliP. (part.,, ) In nlntm 1 tininiilrinl Inuttanlitl nlil I'llnl HIS \ .

kL ,.II"III 1114'I', hy I tin'. U'diu.in'x' I InilnxtilulA'owliition Ilt ; mnl ,hiss I" ., nimlnal lllidk'r I I I"liii ill-mi: I l-ir; I iHi-nly ) i'11.. how I HIP} hil. ; |Hoplittill 'IHIIIMami *,, .. .1"'I..I..l' will IH- ri-imnil In fiirnli.li uhiiiUiltnl Kit lull 5
I .15 al In (hiitlMtti* tt ax S,10,1 |
l IHI.lw.ltl, 4 ,' .t .01.11".I.II'I'f .11111'.11.hl""I'1I.h', 'Ml < haiitlN,. .is, lint :'iliI| ,J arrai I 'iii'il nt I S Imi-of, puttlir opinion ni in-i-'ptl in tin ii )1-4 i n 1.I"r% iiiih-'K tt riling, mutt .pu.utkiiig-h.uut| ,| ililitlll'IP ) I I ,'I'h..1'"' i-onlil\ iml nppltant'rhl IKIIII) I'lrlht'5 r.iillirtil I |i" if.iiin- 1- i; i Ii | '

| nnil kc.uii; : 'i :. ) \ l). l* f Id'nk-ki'i 'i .n'"I'ni :
I. ; .
| ; |M i u K.::: M.itni: w.I JiuLii.f; ; llu. KinUmlli'lal:\ : : 'i Ir- ''"' ? ? ? nioil.illl.1lpmi rOI.1rrIP4 Ill srI'r nf HnIt utnl nr rmmtv I iuuu.lsit.ilii.r. All -,
kill
,
tlxoloiltlr tint
.. .4 'I 11'(1 Tr'\III .I. hilt.S II.K liraifr-i liU : ::: : mil) 'IIP | .. 's
% % oft, IH-III I".vl IIPPII nlik'lu suitS Site" .I..r l VliirblD, Iii nml fur llu- 'nun olltnxlit, IMiinillfin ,th't ; I'i'nut iiillirut-I !"II".I" 1..11".1' p\irpl F. K. I ItKl.tlM'A, un
llml tniiuini'iit.| | '. Will luil 'ollit-r. l'II"'I..r) I....11..111 mi .: I p" | I tint S"".1..111 I : I ll'I I) iilitl I II"I' u "'III.ly in I I tin'iiiinK u'.I| lilllir I t'' S'Ilt of hi) (.H-iipplitP, I fnf: I in llno I t'H-pof uu ppiih-mii' ', WI. ril' tlUaiSlii| i'1-'l-niitt II ,1,1 I gO.,iiu,,, ,

1 .f".I" .i, the SeiviHil Itog uf April, .. ..i..L l In : HIP IIP\| Iliintr | I In-11 I I thi-t tarliiil, ,Ilirli-.ax-In ,HIP' iillii-it, 1"II.c. lirai-l, WII, |IHI lull nfrllami pillpoc'Ihin ilni-lnii "I I I I I II- 1ft* A l
"" IP.I) J liku Mr. I.y man llniniiltur I 111 with 4'
I. _
.
'I'hllll. '
." 1.1 ,&iIl.. l..fb.l ,, ) ) I Cii.nil I limit I nml II lolinitof ( rnl- 1"1'1.1' 111"1'11"11'11': 11lo) lit Sires .
.
..t fi'inalp, t'iiiilu|, '.: ,nml Unix. .Slur ,' liii S I'H 1.1."h".r.,is.'h' S iii "I listnI At-.I'I.lll. S tlniifilm. (".I" jl.II"11 in 'lii re'. Ki-lliipiiii-ni S lias: ,10 mull)tall 1'1'1 t' I'm-a I ). I I'."lilll) ,1111 IVijsarnla,, i : :

>Ivp fi'ii-iil, In I Iliu unik, thus iii. fit, 1.11.1 .. I $I''.. 'I.l.liIi, '(" .. .t, tulwar ., HIP ft-tV II .1. I ,
I-lt In-
| rlllrury 1... I. ... ", KMiwi.Mn.iSit' I HM-II PIIIIIN" SrnaIni .' An. -. 1 ImpnlMt fur l-jno. 11" Iniml l-t Sir tI) i-aiiHuuisI auimi.l
I Ilii'lr whux i IH ,ii Ih"'III"I ..1'liil j.I'; 5 1".1.. ,.II.1..1..1.I .. i"11415115. '11.. b.inusIiti.ilil. .liiIiiItil lii. .rJliniiinlunil' t : III.| ttn* tutkiti liy t tina.lio) hit-In-ill: "I. 'hl|1.,1" irt' in.1)) '1I ,'lh' (loll, ,uj,, nut t.f lln-i-ntt i.flli,. |Itsul|lOs| i.aii, sI&tyai4Iu.jt'C
I : I II'I' Ill i-ili-it: RI"I Mpiillhil TiipNaliniial I I lltiurtl % t s .55' 'Si' .
"" .. '. I html. 111.1"111 "I 1',11'1,1 11,11"- cIte ..i'lit! up tuIlli. iilant' lIMIt nrmiml" ) tliinlinil.t ,;- nf Health.IH h h 14$ uililiirll uiiir.iiurn.il.
.
iiftlii'Mrnilmii, fl.4whtt1iilN, t In wII.I' .. 1.1. ..i lVI II HIP Noilh mvii-inliiill.f| ; "it-iili/int HIP. .... .. u.ik. mnl" ,,. nlitiiit-H will IM r.--.|>.ii>il I fir Will ..
19.. ,,..hl 4. 1. .. Sll .. ... ..I. ,1.1..1.! .. ...._....1. lu.. .. 'iH-ifninu' iKiliu.iroll., l-illl 5,hi 'I SI 11 ilh.i itiiv ilrl4if|
I wo lilt V'"' ,ullinli-il." li.,. '1"111 lur lily, nIIIKII lllll| $kllllHIl ....."i.I.I.. '.;.I. | tiul '- fait Hint. I Ilm np'ni| In i tinNmlli ((4 I /II''UI'; Im' agi'( with I tin' nfpiit, ol iu i I 'i \ '""-''. n. Ii,,
.I. .I'i.ic.t 1"'II'iIIIII" -'I'lip 3555 It tI.l.IY: ,
tiniil 1 ami inmlt1'ili PXPUI- Va-lrr.
Iii '
ril l IIUM 1..1
Winkoii, t..( I i pur* titli her 1'14, hut I it, Ix'iil I \111 |II tr.I.I. ,V |II!f. ..
1,1. ,1> r.Wil.Hlltll.* (I lltlniu s imr I iiiTi-xMl" )', t-iiliPi-I I ml I ll.Pioiinl utn) Xii ." lollii I "I.}give lillJ" .IIr I I li\ "IIIIi''u.f' I I. National i I Itoanlof I.I.! I .si.iui'u. np--l.'
Tliurw II'" it iininlN-rof. :; oiln-i; liu-lni'M .1.11. ltKir.lIAtl.< '! 111 I.IHII! ,' or (Miliiiii i I iiinl, I laS tttinn I nkt-ii, ). 'I')'< utrt. ) 1.1. h milt: '" il n. I I""-111 I nil' tn h., v" Inrrlin 'iii-xl 1,51, l 1
.
''I.C') in Now ()lilrnni I Hint hnrr tlirilIliix JMl. ..LI. 111.:A. igi.i( ulonx) in ,i-illirr 1"\\1's .riril I t Hit- ni'iiiiniiryinililiiiK' I'u.lu n 'Irmnli; |Ki-nn. I 1""I"I'" II Tiipt-tl.t: ) tn iln i.lc | r zc'picxm.
\t.,1 .Hi. |n.l.-Ul> 4ouiusuinlnuwi.. \11"11.111 fltpltiwlly. 4. \"i'h) ilt'lay wa tli In.i lroili* .1. W. ,Cut fur ) 11.1 .it. :

I uu| cIiiiviit. unil. nil of 11"111.1"| h' RIN.\,.. .ult' l I. |I''K>.'lHnn| .| I IIIMty The MHint'r 1,0, iniitpotipiinilli t i i or I II ,rollinl.: ..11 liuilnl)' tint to HIP 'lunlni.iiiii.il -. \ .. 11"11".111"I.I.ItI"II.|1"1'1111111 frnin' vailniHHUH IPJJIIlalimi I'll lain N. Miilinr,. iif. tiniiHtrUn. l-aik | .

In 11".1-1"1 t.'t'Iii, II tlii'lr, ",'1.11' I, 1Ih..I $..LDUn'S "1."I.wl"II.I., S tin-lii'lli'i' it ttill I I InluitVir i- ; rt.nilillnii. nl', unil I '11 1..1.:lh'I'I'I., ..11..1".1. I ( !* ili-i-lit\, I I. 1"11111111" lojro intorllri -xiik ti.1.s0i.h| IU I limit lur .u fci tit 55 hIm inn li.il.l Imiis.. U |

Htpin>Kiuilii-l'| <, &iirimiiiliiiiU" I nml iliikwlio HIP Sini"Ill,. Thu 1'11111' in I ri-tpnt Mir-n-i'iin',nl, on Hitpint, tl.t'II.I Hit-) u AK 1 1.1' 1 I /ll (. ., '""1'1. 'I nil tin ,.. : ,. Tlio ,.rt ilnrini. UU i tint lat nl lu INIII.iniiii.ii-ltil I h> I Ii. j 0II 0IIl

Ilipy, ili-<'Imp uirlnllra, i JTIHM! n. 45 I. J.II. .IH.d.| Hitiil) : .., i.1 toniityiniiii.ioni 1,1IIL.) |hi.ui.hiig lirifiiiirtp.il' '- ul.l) hun iMi.inI: his, cluing li inmipy" on 'liuml, brlhissrltimiup N.hl'llull. Mu.lir.
1-1, I Ii.. I iisz ". nn alli jg3is5' al-onl II. lit IIH I 1 II. I ( : : )
I I .4 In In.1 I.IIMJII. si
m I tliplr oik 1 mnl. 'nun h utiwiluulint' -. Main: l'III"III'r.1 ; iVrl( | l until JIIII, ii'lCONFECTIONERY|
/111 "I'I'fl'.I"I",1 lit' rain: 1"1 I.it .. 5 h.m.l us mlii hut Imilf rii.hpil. hiuiui Ii. ,..,. .tn I, 5 tiVAiniMiriix Sti' I'liii 1"11"0" .
isilii .I) |H-i >onul a ii ) 'I. ll-i ul) t"('itt'. ) he)
I al I Iii.titi I IhU,l I lit n fjrnrntiloKlmwiiiV ; ., 11'.1 01' '
111..1".1 .11'1' S lh.lt nl.l I.lh'lhll IH-- S the iMiai.l II I.u:
EICHGE I..u.. "'llc,1 dI.\. |ii'i. 'Inmollirr, : Ilill Hut iH'Imp I that time HIP l '
,
144 1I'I..ulill"II.'| | .. lni|>r 1'ln* Il' n-r. '
K.i-4-I-IIHM! I IliIIII' | 11'11.
,
| I
lul.fr ,.
input ovt-r jhirin uu'mc' ( Illh"llh'1' lit'Ms ami t Hull 111"i. I.IKlilllhr| I I i-lfil" in thu "" nml, I its or (lie Marino lln-piial I ) Srrtlip .
1'1,11. ( ,11 < "tatloi' 1"1. hiiu..hty to
"R"" l.hh,1 4Iisq" W.rl, f '.. Innir ) 111.,1 II "fll.1) l"t IHli.nl: mnlpuiilil ini'i'lin!"I I tlif 1.1 le5I.ust) 'ti in uht'iia kilhil l 11.t' t Hie ,.111 ol,I 11 Mi \Iiii.l ttilh a 1:1'1: i Irolol Ihu' *IHH.OIII ppiili'inii-, -AMSTAPLE -
nut
1. John Dunn hail "fin I urn to toil) in HIP. lull)) n ,ttn i'liii". ": ill IKI
I''IK'"\ IIII" /S l",ininoOr| | lUllwoinnii Ill fluster. >%'u I Lllo11'1.1. I nntt', mull I 111,1".1" 1.III., ".I"I'h.1,. iisiest ________ ____ h 11'11 \ ik'li-rnilin-il., Il I t I Hie \ ,
Prpr. think i l-'t S linn, "N' ,., "" I 11".1 gut "- S ol t the. lit itt ARTICLES. zip -
I tin 111..1
I illpx. ., I I "ld |
j iiinii intrcMiW .1. int. lilt :
| ,1 11"11" Mi-pan ijis I Uiunkliiirii, fIlet
,1111
'Urlll. \11 I .. (In- I"III' in-l I HIP) linil, ) mnl.. tillS lr I Ihi- "itt. "I (gut 01 \IIh l..ir. '| I ur.K. ,
In |Iii4Ui.n.o tit-it miiiMiinlly lilli'it hut1liy ollll"Illil'ill: 1'lh'l pi iwo, II 1'1.1. : "tan- .M rmi| nil t lit HIP 1.1. .h...-,.. -utt.l.| 0 "i'l. mil I Hiry will 11"UIill
$ Illllfll llf IlllIlllll- ( .. I 1111.1,"
IIIill
( 11.1" |II" ) I") i-in-itjliiin| I .11" tlili- on.Salnr.lat 'll'Illllll:II, Ul tlllll III i. C3V'mihl-
11"1'10.1..11'.1.1'.1 tllL-
'IlirlV" I _
111
1"1,1( 111'l.r.vI".III" I (
11'1. I Kltilllt
Pft4SlEttiiV: liatu men iiululi-il Ih.I.lhl. 'h 1
111.1 in | | III
tin- .. .
] : .., luil llii'i'u. l jfmil I tin- ) far ago.IHSCAltillT. | \1 I 11.1. Ktrl; ) I..111 |.." '. .. .f l; xti..11..11..1( ( 11"1111"1 1.fI." ,\1,1,) 1 'uil.) I Ilikf t uml i i Imv. I lln\! < Tie C t
.
W IM-M: ( 11W.rti 1..1.1| || iiilfllt| nml (fiitilln: 'u | |1'1"1 i lit li..ii li.ni: I : ll I HIP piil.lii nlionol UKUH'li ,'.!
|iru\.iiiiit ) '11" IH- ",,0.1. h..1." 1.IC'ntM 'IiH 111 t. '' ".1 I Uit-'lalluliauM.' I lInen
'm.ijoiilt nl' t II.| ., rli artlinl.liiif "'\ 'Iihl ttliv Its Lu' l
i ilu Nuw I ) ,.. A : uVII" Mrliuir' | | nml I h.- I / 1.il .I"I't infm HIP |
ni m l uli- .
"UIIllf h'I'ul. pliirvil 0"11"'lllli 'IN I'l.At KML : .1'1'1'| fur |I ||hi.I |Ills i h lush '"
with ,k. 'UU'UI. .\1'" I Ih.I..,.. ,''"Illh," P.Sl.ii.. :::1.1.** .II".... nl I IlllHi 1..1.,1. ,-," ti-li.,.. 'llu'iiiki ... .. 111". 1111'\1'y n his ,I" l "tiin'' Slnl-p IM Li.tit ..mail.....,!IS.!.., ..i.......t ....i .. ,.l. I i
| ) t Alii'r<- I" -* HUM. IMU
1..I.t.l' .I .. ; F..U. .v",i IMIII ill di'ti"I liii it-y tt Pl I 11I. hll.hhiu' | U Illl
'
: | MIIIIIP
in 11.lul"'I.lu| .P mnl nl'llilj) I tu 'woiLml ; nM. jilt ri.lialiltliniiM, U iui iuilm f 'fl'ritruiiiliirm.il 1 mi, giisuj! tti-ip" ."lrl'i..I'11 I nml! "ililitpn-tl; ;' I In:'I-Iliofoiinlt P ; llillllilllMllilllK... I litKn'UI Imilv nf HiitriIllli 5 till'- > a Vaiirlt oI'lMMMls* f lu 'I HIP nlHitt> I Imp.i a ills awl | | |

) Ui. U'1 lu .. .I hut I the IIlh"II.) !"* ii ) I,iiintrittiijtartt an-mil In ait-nnl lii 5. J Ktiw I....... I Ills I'liP .| |
j.lll" ) ill. UK
MilL : i'KKAM
""I'IH"'llh..h'|'| I 'i.* viI .. ,. 11"I Vii Ii' on a 'IIIIJ imilit willi t'llhi-r tin- I .'lr.1 iioltv I tinI'.nl: SAI.ODN, with ant
liuti-i lull ,
it ,1 !. | UH IIM lrnn I lout I < I kin
,' Tt-orii from \ Ilk .h"1 tu 'Ion In to I "rlt ItS, hl.I'I'1' one tmi !
Ialat I. yimirl illi
j 119 tUl-t | -,? will uo', .n.! ". Lit" wituMVPiiamlnlinlfipnit : lln'iuttliili n-ir M Tulliihaosi-t. ) ril.I Hint. .illt "ill ? ('ilIt'5lt ISAKEKS' inflected '
11"'I".I.r. Iii ilifulitt Ilin .- rve are iiNViifKUii
.
uu' .I'IIL. .
until Hu-y tlnl ht nl tlw < MIUP (Inilp.in;
t lie4iisIcr .1' .1111 ""- .1 rr.L.11 :
iu Iuiu.u.t
the 1"1 l mnl 'nl' .... Oi" "I HIP I .. .
*) t I U .il, ami 'I.III .uIsil.iss I the t'ii
.lul'll. .( | Ibid.i listen \ lui |HI | ; In-day t.-- .
.. t"lw. tuiilruili-il' In ran" Mr. IjinU-pVollltPof |,ixi'l|' In a : 1.1.1. lliiin.inil.iriant great attr.u lions of I
lu 'liintry. .bl") I 1"11I, Imi IHTII .ull> ,"I.unit' uu r tt ilrmitfttl.h-lirniiti,' . .( ,UfraratniiMt J. K.: lluil'a I I mill' I'm. I Imt 1"1.) y 1"1 in nlj'liU. 1111 krtpln, a 'r.'.'r"'I..11 Unit| will mi i'mii'i.I.an 'linnilu! ,' < ,'IIIIH. ralii.lal| : "il p.i..a.r put' I li.t: in Hu-ir IVns.ioila, being sf51114 HKIN
ell! \ 1..11,1 5 tinilat Hun- S his 1' nil ilnulAill ,- .ii-t ) uiiMirji.issttl.Hit .
u IIIami
| | )
S attaj.If
\ .e..uI.
i .IUIO".I.,1 "'1111,.1..1 IHTP .. Ul al""- to lhoip 11"11) miltin: h) uri ..h.1 I Hut 1.1111"" faUm| Irniianil' null Siair, ami .Na- )) |

I. .:. / u. UiiiiK i- "ill&sill I)., ,., llit'lr ,i.|".1111111\1%".. ". .ali'lM \ IIOlilr. ..1. I HIP 'maulrpN pint" 01 'Ili-i-u Inu n-iilptl I hilti-r I 1.11111..ur.' and *|ii.inl). ..,.I.| I in.iki- a hH-i lain 5 of lint* WINKS .Ite lb.ni:

re.|x.'rt, lo 11 ,tin iiII5iVi1 llinlti'. 14 ''I..ln..eS'.rl.. H At J ." | t..ill In-liix' give :'atitniinli ..I"1 in 1/.11".11.111./ ) I .t..ollry ... >miiflhiiijr i I'. not' ilinir.. I ll.f. I llrluIH ami t'HiAI.4.AIUOIMM.; : inl.- l | >

*,ml. I t utluiIIP" liiu ,tlio writki-r MIX. it1.1ittS, 1\, : I, Ilc ailvaula otrr uni' Jai kontllhi il/.111 I I HIP i'I.it. lion a* I I I. ".11'11'11111"| i I S I HIP I.nt I that. S tun raiir 1 ]1'1','i fall In r'lmiili. uml) rilu'it .' .- l I l
-..1. !.. ). .c'"I.. I If S mir' 11"111"11., I Unit I nolhiii c.I..1 .I..li.I., I. I IliU i loiinlt hattIM'III : .1." I.1.1 tIme t mi niir* i-annnt Iniuaiuif4
'lalll ml.mil. tn tlilt, I lirt ttill I ,ilrHprtf 11"1. ); "lllh') i'r 'to i nolt-il, "lit' lint i ', lilo\li.ini., ii i. i 'ml ,.. : : 'Piiprnl' Mnlo' I *I'lll' & 10..
I I
I'wful npHwiliou
"'rull.-Jk.r.r.thp Wur. .r""Iil. .. |.. up ami jn-til it i-m'h ali,". II IH t Ilioiij-ht I tic | to oim.tit. iii' i..iiil ( .. h.r rmi-nliali.in, I I I .tiilltrnliini l'Lr'nMJHr: ; !tt.t: < lILt, Sit Tbe IIMI

HudiiluKiiuiuirriulilurti, ,r. B W in at they tints art*.-T.-l*. I..I/.I i 11'1..1,; n ill lift In'imp tlipi-nmu I auiii S lion N not 1"'IIll'lul.lt: I. I l.u.n..I".I.|H-opp| .' ltH.it 11 m vrnl I innt\ uslggc'it'i, .1"1'1..1. I Sl.ti, hi l'544y. lip IHUanil | | | l

.\fllr thtnar, ..aj". 1 i'iirrvi>lH>iiili"
.! whnllh. .iniiiilu-i-.... .. ...* 4.. u.i,.uiiiil."..._.. >.UHiniii'H'ixiliui'il ... 10.- r,......1..1.-.... '.0 -".'F": .inic- -ntonta.l- 1'- -'. ....'"ul ...........r."n.'"'. .in '&anl.0 ... I tl.H-h WP liatPinoiL- 'n-.iK-i:.i 5':.,- I h'imiuir.ilu, ., iPso Ill,.'u I":_".". _... "1".1'_" .. I.... .. i t-niiiil,-,,-,. '|'.,., | : (' I
,
i ; two nr.rro ("iris ot<'il.II -Iul- I f', II"". "'1'11"1)Miliinil) !" linn an- I ii 1..,ted I llml uu .li"III.mirrumlIMImilcilt I I. 1 hlnll.IIH''lr.f| S HIP..our Vfvft 11.1.)ami fl 1 ui-liatpji n 1'I.i, ton-.l' I 1"ninli-r"ht'tsu I Ihu "..", "il of.ant lonf.'rr nrti-. u. *. Uuina Ill ltgSii$jsau 1111.'.". |

U and 'JU, WIII Iii .U.* n,*rvat ),f | ) ) .1', U- art Iviil 1 nl ) Ira.lrr p.ult. 01 ,
m.j. J. fill ) IIr.'f You I Rut let tki courtholltp 'a".t fimiplainl auaimtt him. mnl I tif I w ho tilts OIIP ru Is' lor outMM"lion 1551141 lu ,
hire, out." ''Tin-. luily! lu wbull 'tl>i')' & WAIriOBO, "" ..* taught: ,,"I r.ihl-11.) IH- Iniilt, tin- |H-opp) | Ii4tlUl'll Inli'li.l, II ci 'ak jiitl" ut plunly: 44 /j I ami anollirr for I the othrr.-Itsi low -I kufIHLi..llkll

.|iplii>4 aiLixl i if 'tlipy ,'.ulil <'*.k."Xu'oiu Prel.r. Jaml. i. fpai-tinjr upon il, H lnlp ton. I..t. worrirtl pniiiijih, uml I the fount). I Ii hail- S 1'11 t HIP ...r'.I.'ill of liumlilr I t Inloiniant.Tin1' lit li1lu.- 1 lie uu-ii )

Iu'l III-IH-V :NEXT TO CITY *. .Ionian.I' hunk ) I It' .1114. 01" ttrip ". A f I. riinJf l
we din i-iinL iiou usi. |gloW I. .1..1..1| | il ,U t HI.III .lh..1 liottrnorix 'II'fr.t! its tiuii ?
up iinirt I is IIIK. ;
: suit : I..J. 1 ..t"- In lit ; II I I 11'itMPIII lo In- i in.i.lli..r .. (
"t'uu wti4. > Nu'.sisw Imlgpil lu at ton 01'11j" r. .it(.
ffl you Ifl I -HUNK lii'\nrr" |lirmiliIhi ) WI.ltil.1' Apt'il ft:t )RSj ii -twill flaml, up ttilh I Hipir lu, .hll.lilll ej t
liiu w.,h IKIUP 1,11.III': tutIy ..litw I u.inp.i I..u ttnir, our nun, I uss) aiiiKlau) ,11 .tl.I" II lci 1"1.1 than' u ..Ii.) h."ii to t | |
: w t) $ t ''Vmi .I )1..I. ) .1.1 "I....I'i"hlt 0..- 'l'lil" W"I.li. ti-r)' J lillkliuit j, t tinthr alum ,, I
null. < lion. then V : Llllrt"MI Il.l. inatle tmirown U-tl ami ,lakoCilt : Ilf.II"1 .n I i HIP 5 II Iiis.lu l -tlutrp.
; :1 you .1"11 lint. 1"I"'lh'r The l h.l .i.I'I.tt ht-rp, in f" mnl) wuionliikiill" I hy eal".1 I II 'Imsi | | WnrlttllU Smiciun,! .. I >
,
i "Xu'lu. luai-t "tain't niln bin t U-au. -:' lie .," ll. a* tnii tnusl I ,.Inarmiml "".1 i I of I ..bpcu Ihl'ly t-nl'.Mx-oJ, a iff "allul r. .liatp.r 1.1".1 Ufii t'lt-lk 11.1) 21"'I'il( slmuM I II riv larg.. } it')M! lliitrar.. .-: '"I, IV..mi,im.... t UU.km.-autl ,.'
| apiHthilftl n Im | '
"
:
U'II.lt .I unit through tlifwhole 1114011 il. The only' Ililn" ,. si I U : 1,1".11I11IH'I. !| Innllylil this. IH'lint-Hir I i-oniirnifil i i.i.Tinii-i. cSl.uSllpdl|
IWffi ; lUt IciVlUr.Iwsyo lfjiinh). from 10'; to 1 o'tlnik that) Mhor titii-o liatt- | 'I"II t .rintltiJ ,) g itjii.I.II1. rrinu 1"II.lul"ll S :.lj."r".I. I 1'nt-; 'suit .-,. I il.b.

t3j ( ,li 'IU"lhka'iu > ilailt Ja. JniLun.ittIl.) "hUt.1 n.s.. .11' all.llh. |ott mi )prnvi.li-t. ( 111h"I' 1..i.I.lo". tor I tin-I 'I 1 IIP Im..r.' of HIP 'l8lIJjumiuuit. llItlNiilNO, uwt4Kiti. ,

.- ". .&1 ''I.II"e 11''r. ..... ..... .- '. I IWe liteitttiii4lion. Inr I Ihll..ll"ul. \.. .'IMIWITIO. tint ..""rait nol.iiiaiiuiiip. I. .....". ..... .u, ills.) .
-
H Ii rvai
"cl1 What In llt>a\t.u'k luiuii "IJ 1 "o. 1' wear* mil a mr-lira.l' IIHP ill lu' )''
at "Ua\f tlt' Wt I." our h'ulujIli'.u, as. ) t.tli.ri.) ill I lii luil! I l.illnTall4Hma S ) 111 ,MiKi'irt.. t.'I .
to the | )
11.1 "ul "CI IC.I..1 ,11 ",. AuKu""u .1.,1' sn ihami! "
.1.! I t" 'l.ui hub'. '' 1 r""t hrltI''I'\' i JOSEPH J.. GRANT, the Kltirltlian. lli..1 1'lI'..-"I"-\lio"l'"t. M?... hrs..i loin| that I'nl.i.) In lakt- fan t.f lln-ln**.Itrttlulr -, 11 Imp.UII.I""t "'I.'ri'I.l| ul hi.. .\IU'. INU AUK IU Unit I
flnlii
"> iikpif liprp /11..nI..1 I n 55 B 'ht-lHsl| 'IhPi-l.irt liili- |ha.r U h
.II hUl' fi, UUI "' liaiuentillo Iktit Ihi'touiitip out hi, rot t-lt 11 him.'c, 1'.lhu' u uiniIpriuifou >
Ilo. 'r r
,, A.MIIIIHUuiijMN.
.
for Ilip : 1-nt.l ul
kiHJI ier thy ) .1'1.1.1 nlll.-p, .1! S BI3CT<Y..I '
altl lil" III!.oil! lllU. ul I iMital 1. IAOIII, t'II.i.' ami while till I the .11",1, | fur ?liii .\leer au. .1\'t ttlntt. Hit- umilt'.l. huh h- ot ) 1551 la.lif... to II"r ini-l a fonpl.-. UtrPt.UI !(
.
\I..ul huM'I""in. multi oili- .lor were Ih. (Htiplp .1..1.| ; ,1"1 Iht-y Hi4.lian v l
PiIp C1sa.ii.U.i Iur 1) | \\t-arp til lnt.rr htittpfM AL-. |ut.rr iii
1.... .the H.-IIUP a. lll.| || |KIIO, Manalif; .1 ls'tre mil 11.1..I. b ruuuiutf. C"O only 1"lt'1 tint thi-ne thuiamU 'I"-iu.ulil apH-ar| Dial t'VMuliilTAIIUVI.II.N UMtlmb ly l'i ,
hate
II | iru mi-ukeii
... \ """ i I'ulk .1.1) Oran/P .. ami I il I the thpn, U..h. "I'I""I.f. LIU. Kirrr .Ni' .. .1..I..I| .-lutliau iu lln-1.I.r ..1 V I ISl. ol itt II a lllMMil mil
"
.1.'JI. Jl''r uis0iIug 1..1.11.1. | ) I'Iui.S4 .ilr* 'Suit'
cM J .1..1. .1.1 t lie ''IA "*
ar l
C"UT ..A. I'-.t: !.. -A .1.1..1 .1'1..i.l.l| ansI r "iuWuiMiniutl 1111.1.nie4 tile ,'ul. 1:1" ) : I ) tll.Itlltt mIre,
I. rrlalittwiihiii IJ-il
ai:dtuut wcurred 'on Lookout. Mouuuiu'tUU ..fJo& i I. not the IHHnb l>" thu liutviuoi> tint ? ,Ul'? U .lcl lt I..alt-ak 1jatins4i, ."t alt'be..11.. t"I ( Thu U .I.ig\ I".. utorv. l hut 'm il i i. | i..:11 who l winiuforuiitl.. .. lluiurull, <* I
n> l I.ut Ihfiu. .
h.a a< thai. .,
t < Iu \ ...
Mr. Til
ur.1 J. '
vTfuiui: TrtMi *> .. aii. jreiitli'inrn. 1' ( ,. .1 ami GAS e'o..j or
t-rs ItaitoHI FIXTURES
I111 1"11 gas" hailti .. .11 |
r
( till
'n ,
illl>'inj nnhkUtweoiheuiI l 1.' OJ. 'I"r..rnl.lIl. .1"1 I. ton i. a mall Intl 1 ul ? il""I.I.) r".III. iu GLOBES tr..sn (us ill |
{ 1'11'1' '
II iigpy.; The tlr-l t.ai In-aiit, 11.1 e I km
.4 I hue kill ln-. the )i rij4lihuith | ''' w lital I |
the hoiw khtctl .1. f. K: ainl>ia count 'Ivtuo' I. .t : "I l. ( II. "lia-lf .I..r. I '
kt Uiu Wi| uf thu mouiilaiu ) nttihatr ha.l iip|.. )ou Law lin.nl if ..ur.rml). ; l'n -llif| Ilia lit ,. A trw .1" tl a n Irrat 4' Iu.iile lil MS. UM''" ," ".'
iIIiIr.4liiba Mi_ Mr. flies I I gu It.l iuts holtl.Vliilf & .: H. AITKEN 'if iu.-* | | |
alt pluulctuVe pinlj'iip Snftft -AI. ) 'Uulk-. no tic lion for 1.1 U-t. I Itrtv i "'Iarar liM>rttsl a \.. Y rk li.I.1 ottrlliiIntl.!. a...1! iu tlii'lr room, .. & CO. lli'Ib al
hifU trar*. OiUiihjr Ut-M i: "" 11" a Js.uiIII. 4.155. pallirritl 1 I '(1"1. kit 11.illl ilatnJB"Ilip mallrrlalitf.1h | | b
( .h..I.r rit-rt It of *
.
> '
..., 111. 0..1 .nviaf. _irlj'f. >runrw D ro"a' ."_n".'" : ... ,.! ap| _1"11." In..i, ._.a v.Ilrl._. _, ...,..._pci_h., 1''', or ,'. illiatl_' I..._IIijnail -t-t. .I I l.luulU l4iluiallr.1 u.L, -.... :
U 1AV.v1h."-' D, .rappa..u1tn i>7 IIIB iiuvrrnor al liu I. .q. on -Irum ihp i: I llit-ir t anl. n-I Imsy ,. 1U'l.'ll4wi.
popular a
) Klnri.U. fu' 'n Inilt' Utl. at :iiile: inifrt ii-tv. Tin- I4IJITflnM:
.a"t.? 'U.'I *% t>rt will ami ppnprall wetlilitk l allWar liMt.Pru.MM) t|" hfuI pit knitf. I'ill Iln. tow fit I. | '; oiti.4r ili-t liiutl) to HV In-iii. It ,
)
I M-VIIU
; I Palafox Street' I Wharf un the IIUIII"lol (, omor t1. 11 liii* little I i Ju.l the outhuuilrttl: apart' thai Sn n-tar} (.C'hamllf, lit-urin-j. \>t llu- l hi. 5'. & ;
o. raml ln4, in
tUI'
W"1tlbrb. I'EXS l 1.0 |irrM>ua. Ami base lu the muluIHCII It *iliU.4i U. 10 .ioually forlivlh part ..1..a, 1: M. t.mil.1! lilntitl an in.mirt an lo tinfji Steam ?ruu.'I; *
aliiil. ami
)
I K
\ L EJAIiIIA.Ib. ) Ifootl huiuorvtl 1 .. iite 31. i bu.lu-U' ..111.\ k t-l 1' milk limuiiL.1 hoiuv the ra..e iu hi* Gas Filters
jouruall.ikluule.
? >MW, l the ImumhrnU 1"11.1 )kt
: flurji1&iIuo.t| Ua; 10 MW ali .u h Hitx re, al a munle pi.'klujf. )IHN u5 |t>r lulure iuui..kr.t1,1) _
( 111 ', in tbu Jiw liari. of IhvlrJulicit. ? rI'I'y'} ori krt*.I the ,ht> know liuvf 1.0 ,
ujKtu J'lt.l.lcul Arthur. I lew In..I., II" Crt the Barlow luauy )1.1 king iu l I" Tin'
I t.I". rut iiitJi.u
of
dunug |
Dr. fl B. HARQIS .int) iu aU 1.ll a M'aM> ulay rally w att-r np|>ly iu Nrt -Isg.5L IXIIM ._.
I to church thruv UUMX 'la.t i,UI"f atbt So .'u. .bl'b llt. forumrluliauatiMiHlv how .-.1'.1.0 yn-l.l.11.i 'hi' ialch M-C) Vork U U-ruiiiuiiuj! a > ital OUP. 1 IIP -

I llu mleii.V"' 'tIie.i. .'n -u... : tb. ky h.Utter. I a' | |n-ki.ure iu w hal i. kuttw u .. V
I .1"1011" # T\{ ol .uiall-poi) iaf. I lh 'luforuiaut Inu-ut. l"rIU .lll ajiy exlnonliuarv XnmUilUlritl) a Ih* dr> rirt; KITTIMSS
.... worthy
L .
'hpauUu..u "r. .1 .1. I.; tt I PHYSICIAN A aoa u JaiL.Jutille hate pivtt-,1) 1.'aL' I/ of uiarIitg ant lottiuau'a iui'ui..Iii uteul.bIi1ig ami.'fu wiihilTfce su.ulh "lhi 111-tii-iuil Tampa) hat Ilial, u.I.. ....a.' 'ttjually rr. iu hint HUH out utiiU-nl ul lltv tluriutc httlraul l" iau the e, tinwairr lu lUt-lime 1.i>> AMI 1UHI.KU Z'l'Il)VAI.VK: 5))' '


] th cola, I Tot Jlanalfw roiiulyNt..Ui.-l.t I VSurili'i tigkl4i. t'rusia.ial .* 4ssiumiil.kuoug .rl i or Ihe up-low) u ili.lrul uiu.5 parts
Mitk the I Cor.
I flair"uf ) Wfoff, 1,, .'In.I. .10/,/ the only' thauipinM.aiuoux Tm ApalatlHiiuU i. York *uu. |in'iij| U> hat e hail! lo give\et ,! Jeftrtoa tad Zarragotia Stt. Foreifl
.South luri.l4 Tr. baih-tul up |i
jouruaU u( ,! Urll"ll iu Hie |lu. ,
.L. 'lorrlier au4 punli. i.r I al.luljlsl l
r MUTILATED 0'1 "ill" lh ami | Imu *.,
tr "Iilll. rtulh i'i
ii4it5UitOlus| :
| uu tn,. 'lnhuu. .twlpl.nliu W..lr..j. .Ilset.ru.i I75.IW) i.. '* iuak a 'I ('(lUll- a t-oiupluauil W4>hiuul'hamls: ) ha* U- *,v< 'oiA, i-'iwV.
prwt I
-W Mgiu* Mtrm at tfrlaiul AU-i
5t
\' -. .- : chap HUM iif the Ja t Aprdtsnm.| U t autp rtrvrt, Nr' Urk, iu, ta. As1l. .p.oap- *

l- #*J *lt--* **& --
----

.

....

.
--- .

I : 115i'oh 1 ; (!: \ > \ Mt..\> \l,. : I\... \1'lI: l'IIK. >' \I"I.: flu i''f" 1 f % f' "1.1\,1; I) AMI 19'ItMu\ U' I ITV I'I""L Special- Notices.- : : P JVOTXOEI.:

'_ .1(faiitto t 111111', 1 I ho, aiiU-I ; -- 1111 : 1'1\\: nll\II I 1'1'1.: .Inliii Mnjiittp.1 of ',."" ,, !.", 1.:1: .- .<. *- .. *.
I 1"hl.I':1 Sullen u l hi lierelit Ill bftt ,
Hie
or tif.M.iti.: s'ts Mlnnin/
---r4342ia! I .Ul'lnwnll! !: .t Tm?',i1i).. ritP \1.111'1' u IU.T"Id'! | ,tin.' MPI-I li.inl,' .. I I'ol-liilill.' In .tiiliniii, "linn lit tliPmi \! ..", \ Arrival and of Mails.MHITIIIH1 ,il-ti-rllHi| Iamli itill !lit' mill al I I'nl.lie Aiif

ruiDAT, .\ I.1 I ii I 'inii" rriv \liili--| <'"lin i 111- '!1'11'I \.1 ill ii i'u."II l In, 'a -'I"i') In II, .1."turu'-, A. Wlill",1,1 f 1 i ,ur.' t-'PIIJ. N. 't I in ipi'i, "lal ke-lnii. I Departere & lIon nnMoml.ir

t : '. ..' HIP I'.in.iiiu: I r-uinl, I Diliof Illl li.'i-l, ilili, "Ipoltlii Illllll 1''ij', 'lime, 1 '1'* i at 1'11 \"IIgt'l eitt. ". tra at flit .f I. ,n..banttileiil.it, "tVeieiit : 1i''u"i .. I'ifiitlent* : ?'t't ciitli it.iy ttt rttutiuM3.l i .

: tr ttliitli, llii, isi-pnl! I Ilinr- .111.ilelii* .."sis /itm>- tli" | at 1 itii| r.u Him'iiml.In.nf, fit,' l nt'i>iirHi'iiie'ilnnr I U n't'Im k usi.,In IT the no I'minirf nun.iitheni'f

ID'' o.c::. :I: 1 1I \ I |tr.iiI'.s' Mr, t:1: uc 1'.1'1 ,'.,1 plan: on TIII'MII" .| Miii'ni.it. ; I llm, t t'thlnel. lull "i'fui's'uh, ti Mtlfy HIP .i t N at I I HIP MrrilianK" tpilcnlat 11. I 1.'tl"'I.1' (C'\I.\ I.\rrlin li Ii.., Cram H,. ,IS..1' :l lS a* ttill IK* neii'mnry to pitr I Hieitniniiiit

--1 1t t t. -. ,I. ,, limp, in tin "lonnlrt 111\\ 1$0 \. '1 lu". ran' I it' mile benlbret t I air.insieinpiiK, 1I"I""r: tirifpon ftcnpralll.iinllliMittitlionrlni.il ; ,- I II tiiilifiiip. \ I lleiniHH" \\ hs'I, I ;-01"1.1, AbsentAbb: 'linen, !"nmlat. .11",' Arilni.< M.-lil trA'1' 0 P.I."mA A .Ml.i nine,*',ilne t'WUhi-r ti.r lute I' sIts* hi-n-ln i-mu uf n-t nthnml tl.frtllati'| | inltvrliilinr. mtlio '

The; "t"fIIIl''cric / 1bv I 1 K' I In f HIP, oikiiff. I of I HIP In-! in livi. u On I lln. |1"i.llI' .r .Mili.iin-l" I : ( llnm-il II'j'' vlsI etnnjii-li-t, It tutu Mob'\' \\t In HIP 'I "'I. I liilmni atari 1 :M.I I "'i till. < .. .tt;jn, !1' ) i lit I Its- 'tear \\-"t.

/ I ,... "Iliik I i, I OtVi'H.I ." II.Mllli: null\ tbp. tt hi.is' I"jlo..n, I tar n.1 MtNrri.I'\I.MK
the lfltllinl P/tft it- \pioji'rlni-' ,"- ,ml,,,I ",,11'::' fl"\'II''Ilri I C Tilt i : of laM meet-,. .1 (.nlln-tur nf Itl-velllle,
1".lhl1111'r. All I loti, .
ill were at foltnir* I ,,1|, wiilo-.iu-ikc. I I" $ Inill't 01'I'I...shill'. M4inip"1\ IIP i i. ) fiilN, tbioniili." A"t S. I I. Wnilpi I I' (C' 1.1 .til "'vi..t.' $imrrebi nn.l r arvrtit Kieitlllltln I o., t l.t
'n'I"1 i flit I
g : '11"' :I' 'A W"Iillt "1 ""'Iill. shi'i'| H w |> '".11'. !P" uutiil In I HIV ptenlnif In fore ,ill-.
/"" '''' '' : ; 3 I I! : i to I turn 1,14111,11, 'to .t.iniP" M 11':i i\ nl \Iuj-l"srun." | ".tun. I 1II'r.I.1, : I. I 1''t'',, 1IIIIIInl I ba, < invilliniily ,, '1"1.1111'1111! 1"'I.llt." 'IIP 1.1,1.11, ilatPil; lllKt till nbil'lt" I"'tlu..r ne\t t nun filnx*. malt, liintili-r 10,In .t llht'iiStlt, -iai-ab, lot I 1. liis'k 9.1.r : .

nI.sC..w 'lily". p. : I ;: nIl 1,11', I. tIutisu., I" K.: 'I'. I Iiinnl. nl tlii uil) thus I tn" tut I 11111".1 Ilian tn, 'lake I :: \ill "t'w. Mil ttlPeilt ..Hie, meelinjf. ttai, lii'-l., In ilu'"i. ., dl lIt o"> thi-lr$ |..'iuull.f| ,illnmu| Ii, .. there tt Ill ,*, 'l hIss limnit-i),' Iniel, ef., lot 2k4 iii| 1* 7 1 U7 TJltnl

II" ,: !" ) : Can.il aa I U "O'lllll""U" lake-: Winy *:*I,1.t : \ '. Alwnl, ::1 i rhirj-p" nt'llip t tii.ii.intiiiP| '('i\ 'Ire, mni'lili'intr W. -'4. .1'II11 nml 1'. .1. AII-IIA ;sIt -''I'll'| ittiil' \ ippnnillt, ., tn ponxiiler. ,. tiinlv av""I..lh.nlaht Iritln.t lot :l.ll.: blot, 21, s, :l IIIf ;

. tf''frt"t'r etowd.- I t \" ji's' t if M I. I l'ii' I | I n', irs I tin' till'Illli'll" ttil< lalllil tn I lii', r.uiiir'i'u'u'ulsi'.t'Iff'| huM'th! llniix,\ h 11'tt 'Inn. arc I in I HIP tit, V. .tiIIs's'lhttht, ( nfeiiy "l.txi'i.TliP t"MitiU l nn Hie 1"1".11,1' AlbintliUitllniinl 27 fl lot 2lHi, blot k !M tnniil! .

.I lAd m'c / !l tetr, :nml s I-i ,\\UI."I 1..1.i I" t". I ru. 1.11.1") : I l.i-.. iil.nle', |I.,. ii,,-Il ,". of I lleallli I I', Cult i utle, wlileli I I In I tbu' Mir' .1 tii". M.l l 11",1 I ,nml, mn, of I 1."I,"t.I t., I llo.nil I Ibeli 1.,1,1' tniumpiletin "'. fir ni anTit l.itke, ill fPs..tr. |.n--..-til, ii>n.i-Yiil s.nly nil ilrept. :U 111llnbp ;
i 'iiinita elminit il.Hlr .1 '
I etSI( : / | : lniHHl.itit| part In IhP "enin 1 illi 'HIP. I'ollmdnjf) fe';nlt : .Inn.' I II.." "'""Ih.111) il. IMIUPHirlii.illy alum I I'1 tilt' Ill C 'i., I ,' M-rip, ,ami i Im k. t to I lie Amount' "I '* |I' III Allil I 'tllltlllit III 1 it 111 !9 l, Setillo mr I I Klin: ,., n half lot ..<> blntkl II (

.: ;;"g !oloH" \ ; : I t". ., I 1.1.' The '11rlll) I.t1i.1\ I Oiten2ml, .. .. \Illll I ,.... .1 i. !:: /" : tlii, Hip Ittlfl'lritif"5 : I Ii.u W. .h ""',, .1 r., l Ktetfllepll.: Al.l.. I Ireyiileitil I. '-.::!,0i'J I|:! ; .ti bin I ,mil I Jn-epli.J |ii.ire hit*, I 17, IS, I'l, Ink Mllnriipy I

ggwil ." i> | lil"'I!, or ('0101,,, a I i I 1I. I pi'clltlirlwa, !iten. nml 'Hiniiuli ,\ not promip| tn tin but Mill I I I ii'H I al I tin" Men.b-uiK.. I On ,".111". tin* l'ii--iilelit win" In- Arrival and Dtiartitre of Train ill, IIPW 4-ity, i .litllailpy

" "eenml,\ in HIP leinl, at HIP, I I lit.1 Mn- timip I. ftulluu'I p\li-nt nIh' aliiliIt I I.I'I .l. iiie NW ( nf ntv (if it 2'Jt
I /el :' Hut.; : ,111".01" tlip CtiI.. ,1"1. I \,1 l-'ielil-i. :1""t.I I I. tnppini; at .1 "'1,1, hilt( In ,make Hie piiiH'-| | s'us.hiiu't'-" rir
; bile, ,in.nil' huh li I It In 'lr'i't' 0,1, inrn-niiTi rnr l 1..1..11' anil lUMriMut.Ml 1 r .(ftt.! iti IT-, M Its'
il Rjtx ; .1 l Ih.' liTiuiiHK Iiiiui.t,, \ ''II: |li-pptilili1" guttu.; 1111''nl) I HIP' Mpri li.inli.J. 5. ""' nn S HIP t .\". O. Hnim : .hI'

, 8,,: \' 0 l'.allni, ,< l'i, usIng I DIP con- \\i-liMii.linl.iiiinlli.llii'" I r iln.p. ,..huh ,. Iln'I'n.'|,, iiif 11' n.mil.iir eomlitinil, sit 7. 1 I. I linnnioa. ( 'huiiapti., U at lluMIII h.ini.: 11' .1 ,". .< Kill I.tswa: lliar', W: it.lai w >rcn nrof nw or it 15t.irU !9 itt

,', ,i.t.t iii,' HIP I Im, \i- i-," I \ all aHie IT-, | fIt,' tilt ami, HIP t'-l.ilili-linient' "is.i I I ","\\:1 "' ",. l. KII, I.biui ,
\ .1.1.,11 hlil' Oiimniion, HIP,, ( wan In-lim, li-il, 'n. Itvmictl h, I, ( lot< H l nml U Mnek 81Iln I
, 1"11. 111'1" ... .1..;'..... .. ,....... I I" 51.u. .1".,. ...I. .,I.... 'tIlshllfrsilaIlti's'; : nf. on.,.:.".',''' (.his'. tt-ttb. .. .Inff'r.julilll.t .. .I. tt'. '.., .. ." .. ..- I "'.. 5 .:'Irll ."','I."h..I.I, ,, to.'.i' r. N. hIlls" A. MA ,,.,,.. ls. u.s us.i
\
n. ,. '
" ; : I "" I" i II.II-MIIII.' h"'U"O. 1 l l'lopping 51 in pipeiiininn! in .' |- Iiplineiil "
WAR :: : ; :; 11,11111" 11- Hin-l H-l'fi-it, I pnntrol 1 'mat" "i'l'l't'i% I' I tity 1. II. 1"1. i MMIYnxmi.li" 111'11 I iki .. N. I..I*. i. w man, lVi', UP ciirol'lttt' it 10
nf HIP, eaiial: I I""IIP foil} :, | t.ter i 11'1 1,1 at Hip MPII' limit. \\illi .HIP pollii I lion nfi lit Its sir
yft1 \ I.IIIMI siii-iii., hu.il. "". I I.U I. 12 r :32, toai-rci.) I 11 1 1.1:
* ..., : HIP liup of HIP I ink, \hat' 1"1",1,1, 1'"llill' HIP Irisus'ii 'Hem-: : IIII'ill.I P f"nl" lull it iiloillioiifrnti ..11"1 Mmnf Al.ibania. ,I-i al' lln' slit,' 1..1'.11 t iWt.| .litni-llini, I t'bnile bit I l'jNiaikelfnitl
PlVIHMnr U* T ': sI | HIP N'aliiin-il 11 .1 .1' ilnilv, 1 Hi *. M. .14 r, M *, I'aripy, aippnt :
P0k T1K u.....:.. : : \ oil' tutu gli'! : $ ; <>f liaml-, nl.irin., nii.1 w inning the 1",1 1'.1.,1 I 1'llh or, f.nl ('itt l"h'l I rnininiiniisilion, : 1"1 1. s. Ili-nin' AirlMIViimiiUDili I : ) *. M. t't'.I .. MI'luliiH tiait.I .* ((1.1I'aimibell

ANSI : ; f \\iuk, i lilting ilott I HIP bill, ', I than' :a, li nxtb., nml., in : ininilli' ; annlliei"' Minnr.'IliPlillei Win.' I .,". All.tnl.i: (Ii.... ,. al tin' 154 '1.\1.1'1.1.1".1.1. \ In I HK mininlllponn I, I.tutisit'q St. *9). :t il. :k .

.. ; t lie link', i Ionic, I In ,it i $ '. ::111 :.1 I -prnmN, | inn>. I Iii I tl' li'.1 Im-lll. I iclirt, ..I I tlio pivteiirily ('ifs T.i\i"i I ninl I .i.'s-ss-t''s.. .. IV mini.li itml I s.-lma Hullriwil :.li'i; bliH-k. /uIt'ag'i'.tt: itl nit. I II I :i'l
... :J' .. ; 1..1 ( l tsi i-r |..l..lim ) ttlll IIRVP IVnvitnilii, June. I I'riH kell .1 uti bit blk I IS Millview I :i ikl
.i "1'iinml. I Ibi,' \\ ',- lilli, > u'si'iii'.h' 'HieIlium ) ll-t : In ;, ,
\ : 1'\1'1111,1 )
| l fit IK- idMint Ilirei,. / 1llilil .\. I"rtithoissk.. Hie II'. W. I 1.! ,
|' 11" 'o.I.. "I \ 4'lllllli""II"1" l'rnuut Ii. ,\. Slllili-l: u f IO'0), < anil rrililiiyi III I I'ni-ib-tnl.i, S 'u bfl I ill I I nptinift. :3 i ""IS

. tcIil'.r.lfv, | ." "lif'.II-I'\' -Like, it i.011 ft ii-h.'r: HIP -ini.iluiii I ii ttell ," 111,1, I.. I. :II Ibv, C Til) ui: '1.,111,1"1, 1.11. illl. wa. lelinviIntlip I .1 I.: I'. M., nriltlux at Id"I.'ollt| 15:15,1: 5'. M. I I 'l.tihxsl'tlu', I'atet', hit :271 I him'k "ti

. ) I ''" HIP linp nfMHU, tutu. .\I HIP In.,. "Ill I ,.. JH I lui'utuiilu'u'". no imp 11"" tilit, li'lloi limn' ilip ini'in-" J. C t'. Minllp.l, J.ii, 1..1., Teiiii it at tin, I iiiininilli-p, nn'l'avp. alll'I'I (.eiite lii.ilnit| at *.<.> A. W., arrl,lin( nt I',.". w MiiJ( ill-eel, :II i "II l lI

UT; Mns. I I dlilli I laninl" back. ami nti--inn. HH' I Ih-rlv urnlu,'linnin; fret, f HiPiiiieltPs ; S Iliey.. b.itr ilonc liolb I. lii HIP I '1* "p'. mul. .i-oinmitti-p. "'"'1"1 til I Innext viiinln\' .11..1"1111 1 .II r. M. I Ill ti us, i K: Tai'pent t lot .Vi, !N1 feet nu

, 'inontil I In thru' 1 '. einii' | i iUftil ins ni I ami'tp pipminp. | '''' ti 1'alafn-. by 1'IJ) I In 1 shelf, .VI s Itt
; | I I tlip .V 1,1.11 tire Ifl'11"" |1.1'- prnHi : I Vie ,nml It. 1 nMmilpiineit niiTliiiuWonbl, .
l'iIuui4Si | wnmp 11'1.,1. All '
I \.J I rush" I-IIIIIH-I-I Nl I'llliHMKla JllllllllHnlth ,
uui t ,I'liiiliiniP I IH'% nil I', .1 ults, Inli I'.l..11 I, 27.l;k<1 lbk,
1' ''. TIII I ninl, m.nlp, li.ibitabp, | :ami, nil in bi'iinlifiillli" -. but the M-I'- a Ilipy bate lii'ttilt.. 'I Iiii ,I aie al C 'ili' ( likp to lnl, HIP iinninnnirntion train stint Ninth on Mnluk' soil, II water fossil KM l.'i
..... ... .1"IIjll 11' \1"1 !.ol
A.. ...... 1 mul like HIP lir-l I lii.il pmtvila; UilmttnrDiik lIt'" '' '. 'He- tin- lus.ikiuig, ) in olbel T. I O. I Ilitlilmn: "' ,
4 Knt >. N ; on1 l's'r.irotuuI.'isl : ii ". ; HIP ppnip| | mp, in. ViiiiluiHiiii' ) rallwat |)i tills, J W, tw if| of no iir, tic nrlt
It ""...,. ." I I tin HIP eaii-il I Nri| I'm''inn'! I I Iii rut'." '1 il,,' :::,.'h. 'I Iiiifilliii //'In'lnn' I fur f HIP innin' abinlntelt. 're- ..1 I llllH'l'I: t | >\ieklt Nl'ttmk" ; I I'mi. K. ". $.Lf.'h'tIAU.II. !1111"' | -|. N 20 1 2ril.Nlni-i-ei: ft i iI I".

riEC ,1111 I limp tt.i-. -nmrlliiiif, ; iiiiiii| | In mi-el e\ieii.ii.| | \\'.' Iliink "liI.., lieami, t k'ii "I tin,,' 1.,1)--1'1" l'. I I'. \itti.HK' tli-n'1 l'i'.s'st"r Agpssf. I iH-n-K.n, lipo. W, Int I ill I 2 r :*',
: IM'm' ... I I lieg lout" \rbn nibmnplil' I .1 : Il piimip.il Imililni. nmiliiil' I'Its mol. ion, I Hie 1 I"t"::1',1 I ,.ljOI si,, .,I.
( m 3 i
: Ni
1 1 -ni-pil-f, l 1st Ptri-t one.et 1 in'lil.ilinn first' in t i"1" nf all I IIP sirs 'iinnlani, / : lien-*,
'I '
.
i bt ," I tvlili, | ) hen1 '
; : g : 1. i a v i II I. elr pillule Ini'elhelttiiba Peniacola and Railroad. Klijali./elinlmi, llmii-llil I lr.li I I 17t
l I N kNbIT." I : .1- I iili>, :aiul, In I l l'.hl I.ippe.1, f lust, .' l IIP l'lius'u'uuu'","t I li.i- 111"1$ ttliiiluai hI I nl ifltIh.s'at' : | otis! t-lipap., Alla.tl n
; it .
II "l.ltlte' MiH-a i | I | I'm-Iliii, pin" pine. I t.) an- ,,1 I I I. .1. I.h 10'1..1. C"II""II"'II"lli"1 I. .0.1. 1"1 I's, 1.1. J tmiP) III!, l.'iO ari-i-H, 7 'EI
11 ......... ". ". n i f ; ',.. 111.1/11, I il.it; I I'nr; Ibe ::11\ In-il neailt: eti";it. ni.in' I in, HieeNi I i-iinipmpl.ilpil, bt 1'1'1'' 1 tutu :" | : III \ ,11. ill .1h"ll while. 'I'llP M.lfilinll.rs Ill-pill' I bliNllll. ninl! || I 1111 luitlirf it'>1lir''t.II."i .. Mlmtll.Mh I tintaiT, I, Inl I'I2 bk 27 li.iinan.i, 7 !91

--' .. _.m._, __ ,. '- : : : :: : :, ,- l ltl'.., .lliiill"li. If Ibet.. 11"1. I.int: I HIIIIIIV tvaPI, ,,In put' ln- I IIP fnllnttini? &! I 1.11 win' panpil"I I \l.i1 luitp... IHH-II. tnfmiii.iil.. .I I bt. nni-...> s.C. I. air_ I.U. IM.IPII... u..Is..Ht.,1.... '.. ....... A Ihl J.-:..,... \ ..\/1..1.. I it Illln, JUlIuS II, m-pcril lIlt .stiW ,
Al I im milllll :' ;'' : | Iiii ket ami, j IIP lYi-i.li-nl nl Ibe r ni tml M.ili" In.imlinilpil .f. .. ,;. ; I u's Illlll i-l I s's'f I, II irs
''u'' hire WM U.S anil lhi: Ioo.:: : : \ takeuuli HP, )here hal.111 |flu ks's1u I I "I' ---- -N.- I ll-IIM- IIMI.IiIlt'' M'o"M..
, : I. HIP |IIIH-I tin Plitsii'(.UK llul. 1 I tin'
., h"'IIIII" iniaipnf ); Tin ( 'elpbrnlPil l.lon "ii ii I' Milli.ll I M: A; I liikllVet O I I'. 21) aer* lain,! al Iii us II'P"hil'llsfiN
I fis I llii'lM: I lliiniL'll 'a tbre.ileiieit, 01 r.ii'P.
'.' _KI.. I I i ius.'itiuI: nl"lli, 11..11.. .'"' Ihll. h.'h'ill.il health, til" the i lit I Moilia ami! .l.itn' 1"1,1".1 I I.like ill kunntk I II I V.Mnrluiinu '> II 21! I :'ir.ll, 4 liriy
1'.II.
,,011: I .' HIP enn.ll '. flit' ,itliiile' po-iiiiHi. I IIHIM'.. >'iei., intil ti't utah epblemii- me u MIIII nnl Inpxiei'i ,. 1110..111. i't u'uii',| 1'.1.' ) '' ::111'|\ M. (Isi' .link, liuir lot .Ml blink !9>
nt emiipaiit: % :,lblt )" .1| in bii .,1. |l..uiu.t.. lilimiiii1 2'i ii-iili" 'I.Kwit,
; .\ Kliiiil," nnler, | I HIP. l "uuh., Iml ,,1) tutu, > linnilnil S 1,1, inhli-i| ,| "I (per |1.1,1. Iteiir. Kiti-r' .liin.-liiii' 4. VA t MI rwtlllo |lt1111'5', :3 ll! (I'llionralpx
U. 8, Million l--: | \ .. : | : pi-p-i'iil" I trill ore nter Ii \ 1.1 1 ln-Hi| I linn IIP Imiml, nnlt titntnHIIPO I llllllllltXHI- 1'I.S t *
I bieakini b.nllt .."ln".I".1: | | 1,1., \ iii-. mil iin.t. 'in.iney" lii HIP ''1'.'""'" lint ; : I ttnk I l-ifi: .\. M. I mr I, I Ii u. \> hf lot ,i (ilk i
1.1
, ,; : StUl.focJl: C.i ,i I : i I I "-", :11 sit, I, .IliiI'mip. I- I pan' s,,ilikiipn in ,1.lilll I | I lliipinr 11'1'K\h lliihlnln. 11.1: 5% ii iH'hnnnl tini-t, itt 3:1I :

11,. ua, "'IorId*.' ''I menli-il ,uml "il Ia". in- l.l; ;,' p u "1,1., :1,0, MI/I--. "M.iinie'rlllleil ntlieitti-e appnipii.ilpil, in aiil nt. Mule I fnur lininli-eil h,".,... I II mine (HIIlimi.i -- M:ts's lath al :1.1,1'l ratlmlipI'linnli. .tin kmnu lili-, 7-iin:: (I irahaiu, HIM Knurl", bit* I nml! I Ius
IOf t' In HIP ..1",1"1,1, mulmini, mul loi'al llnai.Unf; \ 1"llh. nr" nllirr-, I Situ, ill nl I lln> ..11.I I.\ lHMi.I .
\ '" I ol'llio, i Ii)' Hint ,minleniu 1, "Y"IIIII ltd pail nf frarllonal iprs.Wi,
If'. 'V.J j1 I))"(1..A"t., I \ ; I I work 1"1'1. tlono liyponii.il, .l. "'''. "fits I I Ottin'- ,initln;: 'i iinml., tt i-e, in biiiliii 1 linn In |I''Y"IIII!lists! a ) i Pl"t\l 1'1'1 .iiih.luiiN.t. I In Hi I HIP n\*lVt.In 1"11".1 I U..II.I'i 5 l I.,.,"ilte.l.likM.ntllle.."",, HIt I I'. ". 37, IW. t t r :Nt), J-4lnn.-s Hi; I IUinlwlii

j. ag. l : | ,.. heinu fsirusIlih b\. HIP Till, ::1 t .tiiiiint.''. Thi-i, 'net e.itili'il: -nppieiMiii.' I Ibe '1",1,1111'I I Hamp.liUill .. Ai"II"11 "I. !\"t LIMP., .\u S 515' Ilililitlll I IH (.em'', IsIS ;'j, 2 I l.'s r ::15,.
WP fl s'i's', ttls,' I HIP. tin- l.liell.lk I : l.t A. tiI i.i i.'i-u, 2 !M!
fuiilafc Ma. ln-al. Iml \\ mil HIP "I IIIII..t
". : ) Ii, h 1.,1. 'inaLliini-n, ami, r".llh. Itt n I.t. 1"111",1l.hl. : I l'I'i.I"III"I.1II" 's.esiusu': ; ri.ii' II .. his i ihs'si I, Mr. I IViiiili. I IlllllllllltlHIl' 1:1: I lli'iiniiili'nim I II I, oliiilflol I I.Il.l.nk -',
""* t\i ,re, liefii-p| HIP ttniil "ji.i" taiti -< ieiiiiipil| \ :ni.ll" n ? Applii alill ban I.I"I"III"'I KIM I r J sss''li.'ss III: HI .
Capt W.: :",, | | | I'' 'inl i tin Ir .." n 101,1- 1":1.A"I..IIII"'I": in 5th Insist Hl hit I licit I )', 7 !i7W
| '
IVMH- I fj4ll I I'. M.
ft; i sn Imin" I )l.nnmliii: ., toillilikp 1"1 ,in.iite, I HIP inIniieil 111'1. 1'1.1.11| )1.t'1' lOfi el t lot I III I I MiM-k t drily. 4 ?.ItIpriilfimi
l""' ,, : ttnik, I lor, a : 11"1.1"1 111.1.1 1""lh. Luke tr'iililuk J- fttlill..ii .
Ibo .( \ : 'Iall I" revMnme. I HIP ,
aKeHlfor : Iii ,
.11"11",1 I'ie-Nle I of sl Ir. Jukii .
r..I'lh|' "
in-l.ini-1.. an ::1..1 .1"". 11111. lakeHIP, ami, 1 11." lila "leeoiiiinenili'il' toI 'J II.UT Kraui'li, Mi I II I mnl I 12,
\ val : h"I.I le'nl .1.1 tn HIP I'lililiealion I : i nl' in.int.mul : I Hieliiiteinoi I ,, dl'llie Mnlr. Inia, >xiiilitiii'p: .l.innml-i:, \ will be ai fnllnttfIjiilii 1111011,111.1"\1| | |\ lnip| Tin-IP 1 WP IVii-mmlii l' ,
lOktfl--' uork ilnni\ nn, it" own i (l'i, I in in-l 11 1".t.1 I ppople" ,, 111'\1\ rnitv| ..' f Illtir( .Iulsu'Il'ts U near Iho UI.! ,; ufIlltlllllll'l. .1 tIll hulls1, .1 M, t As I aiu'I's'ssti MiMiinl
Mr. ILK: )hiii I;. \li : i I lust mliini-liiiienl, nl all 1 inhe( 'II I Li1 iinpnit.imp" ; uml,! iii i-m-y nf |flit'|l ", st'stoui Ili"11 1"1' S ..III-"'. : fu'1212lsrPtw: : Ill ls;

nHiiitllk the ., '': ,' ,'"' .>!' the l.iuiI m>:ai' HIP In-.it in, ::.sl I. 1 Iiii 1 I. ..,".i.I..1. r\n-l- inea-iiip' lIt' "t' in knntt Inl"ml\ lit nil, ,amimlt ami I 'lilll'l 1.,1,1. .\ \ bit ilib', linmblp 5 ipiiiiiitiitn.. lilif< tl5't. u'S' pxH'i-lrm-iil| Itt A. \II' 1 1 tllllMtloniTION.'iiifininf ,loliiiMiii, AmliTw, lot ,I Iliii'i1, (i.irtnl

FIi'rWa.I. lelil' I ,it.t'. In- :t In-II nfHittp- flit'.. ) ear' ui.t'" KIIII nl 4 l'inii..t. MI I I I I
: \ / ir10" '"- .11 Il11,0) 11.11 | | 1"\11." I i"Iti'i'suuii ., l'rtti' 1',1,1 I ., I1. J|. liniiiliiKii tirun), MMIMily
101111 /11.,111 hllr l.itniiblt, 1.111 iet.. 11.1 al ,, ;.etst't'ril" yitinir Ibe aiil.I'lieip ,\1 nlber*. "I 1..tS I : l's. To I llipjmpp) biiilp, ,iiis"II'O"I.! ii Ito .ts th11"u H. .. OIHI t'ii"liii t fuss N. r tlilih. fl 4 ID
,- HIP.. uolk, shu'u'iI.r- 110"J 1'1
: I =
: : "I eft. I HIP .imp lily lit nil ,li'iinlnK .1 i K:, MH-.H t | nun r I Iliiilj'*
Kn.: Itt itlirunlI
.HIP I i-i I Oi t IN \, 1'11.1.111.
: 'inntenieiil-' I"1"1\ \ miiiie-lion'| ni 10 I I .11 I
-- ,1,11'
; '\\01" by heavy mul jmwrr- ,1 JI.I.II II. S. Unii einli-r all r I I i .slistI Isiis' I I.- Mill.ni, 7: 4.% A. I. OIH-, r.i'fsos's'', II 9'I'

'Vo hire 4i.ittii, i i I at's I bllill, .fnr, HIP, plirpom'. lutz inn ttPIOmniiiiiiL1', In HIP ,'\1"1'" .j tbe" iippliralion. or, the, ,in-ri'--ilv .Im. 5. I.. M is l I HIM I t 1".111.1' ,' t'sissgrutf .\tll'u u l'i nun, nln' Il. mi l Kcll) .Imiii K:, lot. I ii-r cli'Vi'ii 1 1 wo

I I I 1'0hnl I I" saul lstil a tiili-. J'I i ,"1,11.. ....'1 |l'ut'lu.t: | iilnl'l a ll-l. I ur.inliii I ) ,bat ii a.I..III. II Naliniial: \It I'linnnillee.t 1Illi'llhll I W" ,"111"11"fl !h. .* .5.. VllniitlK, nml. Hiiir. lftiii-: | .s' run sIrilly. r Ililily-oiio I 5, Hi) 515.1,1's, 25 fiSKnlxl't
\ I Iu". rt ; full of unmet' jusf In I nn I Hie. I'en- : 'im.inip.Velbink I if fist 111.1'.111111'.1..1' ) .->, I. in n eniiiniiNtiiliiiii t ilnilv "-%'|1'.l tiniilay Mary .1, lot IwcnU Mk 1:12:
.mil. I" infill lout, "li..j l"I.II'"liul --
I
\ .. I : H I H I I ,,
( ,.. .. ,111 "I ,"..,1 11 I huut.; ; Inn.li'.inyp, In ..n f.', nfapei I.' 1'1"\.11,1" ,, ilis',', Suit In tin1. 1'1.1- ft Hit.r I 10. I 1"11'11( I' ban" ) (I" IUiMK\\U.irl I 11'1..1"1"111". |, lot rlnrvn tolldlk I I I.W, lot 17lilk
lli, Is inliiiil I HIP I *
"I pas. I .1..1 '' (hi, e ... felt, lol HrU'li In lllli'rli.ml .
|M.. Will !H> lit ':- I I 1.11'tfi'i.i I "ili.. "'f klpaimri.I : ". 'lllatite' 11'1 nf niniil emne: In Ibe ,1'II.lh.I IIP pantml' "fplnip' lo enmpl.t' > "A' "i.t, Iii .tlut|. II :7. KS.I.Iir. \ln-r'er I limn, 'rntiHl, -- ---- fl-Hi'llollill loin III nnil I 17lilk

.II ami po .iliv| '" | I | tluit will riHpiirc'\ fruni 11'1 I lli-I iiimv -iiijiil.il, -til) I llultliiiniili ,: .,tiii \\ -llf&t.is'r't that, llii, Inilnnp, al I I!. |lIs.Mi, I Hie I Itiiliiiii, plitM'iian, ,, \h.Ut life I 5'' Mlli.f I line mliiniinr'il. lint, I .'.HWitiU iiiiil IVrilltlo & .,. one Ininilnil mill thin)

- : ; : :: :, '. I .. ..:.. .. : .1. ".1' ,". I Ilium" w.I"1 I 11mb"P nn suttu 5.. I In I Ibe men nl' inn1. Irl HID Itoaiil, I ehleltl.lt, CJIith; I Innt.l l.lueelt tbidilltami I \sti .111.llh"I 5 .1.1..1 Illlll..... Mil.. II. ..I........ 1,511.1. .. 5 .tiutiS... ... ist it. ION IJmnl lit lilk |itt. lot
.n.nl.
I w HAT anM>'io < rpnn u.ii1 i iiinjiii-ii-' HIP >!|itnml ill I,' -:,1 hi', nf I..r,. Ibl'lpttllllitt J nl.lleillh keip\ up' ilt work; with ttliuleii "- ; Hbilint'Stall.111; ; ; ; : : ha; l i hit at I;leurtis.ss ;;- l.iisr.ht .n. .\ .'. nl IS'1.,11, Ii'itsslusiu.. ."'ml 1 I M4nte tlinti lilk III, M9i I'J, t two

well plve :1\ 'inn .. HmiiHil, S Hit' I li4M lilt lew r I hi I fly lot Dili'II-PII hlk I III I 'sr
I hl'.II'II.. Ili-'llh! .I I..II;' I ""' it ftttt' hatp 'at hlll. ;ami, "' I but "I"t HIIIIIIV .lt. 1'1..1" Mrilten '
\ 111'
HIP I'maiiM" ( 'an.il it 11..1111 hl".IIil. tl.IIIIII. Iii liii 77. hilL UN, Mk .., ul
", ri-artllW .... :, 1 '\- I HIP klm'1 IH sot 1",1I. ,I ''i/i/i//<'M.vii/n-atei-ie| to o"llil" ; )) in litI : let ""I home' people (lite HiPill all Hie ,,111 IVninenhi n ,us'ii -1'1'" "Ii,1, Illl.II.nllili \ <,:"VI.MjmtiH M.I in l cnl-flulit t two r thiily 9 I.l I.

about ten lh.... : .\,Isis'S. i"11 mi'l\ :".,11.1 I Inn'I'.. Iii..' I Ihll" sits I HIP :"illi, 11.1 ttntel em mil-I'TIIII" nl ami ai-l-liinre' In Ilieir, "appemeil I jnint tan: ) ''' .Ibp xaiilhaml \ I i |I''H. .t eoiiMiiinplloii, nil Hip ,31. l uuighf, ,ftui It, list OIIC MlM'k tllfPQP.Uinct

rtlllloit, otll'i-4 I t IKUII.' I belli.; :IMl.'i.t (Hitteifa" 1 1.1 ami. HIP I I'ilv l-'n-e .':.1.1 I in>l.. Mtiiy I !Si' | H. hitIK Inset, 2 07hi
j,11 .. 1"111 1.1' Feuacola koleule Martet Lotil' lot lit mul lll.lmkIhrtw I
. npver ", I i I I .. Y tbrnn, b, "Ij'1, HIP, 'II.It tt a> a inn l knl .llnlli-i / -- I'ut".., Imtli nfwbii, h ) "'".1.)' iiiii'* xV 1/iii-ln-r, |I.IHI| '* ,pleiiup tnpt.Tbn '. new t-lly 4 :

"lvetl'lni : is veii, feitlb1! ami ulili i ,inuil \\ 1"1 flit' huh, II ttin ,"" .Onr) 'lut "'.: IiM, K ,Ill "iiiiiUin, i' nf nU'iil 260 "Ii, "'11"."' 1, tlereinptl I tvn< nt M5't'i'ilIfIliitrssM'IlltlSiti, lot two
, i : : 1':1 1 I : ; ; : i II1"1 1111 I .1..r-hl-III. ('mm sIs. n-i'iiUrlt' l 1) l.kwtn, lUiH Wauleknle
: Iiii'l.nl, ,', I but ',1 ("'em-ial:, Knainbiilinnnlt ,
ttilb
I'liinii' ,1..t"lill Inll-t tuft\ s'ushhs'l ; i liuiulritl l MiM-k lliir-
. tutu, : ( tan be I "I n ," I' "|1.'" me In :11.11' 1"'II.lt'I"I".I f lliliiillv, al Mhosp ..r. mi< eight|
all offer rrn.ii..l l : | \alnablp 1"1 Ill..li"l mul, ilp-iial | '. I pininplneHie' I t lital-I 1..1 I tin ami, \ il. |.niiin-i.., "llh'l b) .i Lu' I twti llioiu.lml, "Julian, tt lib h I II IpromUvil I i-.iili-ll.'l. flip blpHlheil her last. I HPIt lyiip, Tirragousa| NlnM'l, 1JMcMahoii HI2l

in I 1 > 'bi- I U-l tt.ii, 5 inn,) Him" I I- !, 1 pnileil. ; U-t I lo rOII'1 I in I tun i I tut fi/M/ . : Ihll'"III I
J pi 1",1 "I 1,1 niainn
'ti-il
'II..i,1 11.1h'I".lil were .
t'lll" I'I 1, tire" II liiniii.'ri'l I blPPil" nf .t pnuti ) In )Isst'tiisii. ". IiMilioo !
; l tuis'tt'htt.' pllbel run-In tl. :1.1".1' AM' .1. 11" us ilIslt'k thlrlfvii, u King I liiii't.
the Iuss.j j
I intPipKlt
ami\ ,iiiu but It i- I use ) I 11
HMMO nl-li) ) ) ( mil' altO." I .11..1 I !"'''I1"'n iiml I I inlpriptl HIP "
.11f I |"!, ', Me\i>'an", Cliinp-p : ; "e ,.p. wheii.nwsl I pmiiprlt., .,".t I fnllnuinirLit I .Imni'i, lot Iwrpiilu-uiic, lilkft
r ,1"1 ttp >:.it' thai "Iii.I I Insist' uulinli'll anI 1"1..1.[" .. 11 I il)' fl' I'l-iHainla. I Inrllie I Inlminaiimi ol 11 ... \ her 4 rti.lii-.l. ISiwil ..llr.II..I. 'IU ., \.\ L front I 4112S
Ian WiIs'r
I S ,
I ... .. I II'' .".111. u run- ,wonlilmy I.'ill} ,1"\1" 1..1 lliiu lellnw I UilH.il. H ,i ni, .
1"1' \liiniH. i tin' |..sltit. nmli,,, f"I/, |u.N keli'il U bile I tt f exppi" I In |ViI| tint I".I"r our Intiiil bill iliilribnlorthai I 'mil .Inoiiineh I 1,1,hit'P 1. a iinnibpiul' relil lusts ami I ,Iml.... while .* I "', Merrill, K II, loU ovriilprii tn

F N rial" will emit an I II 1'I't :"" ant, la11,1 HIP, .'.II..n", : uill IIP iimb'i-' :,f"ti, ,,1"11"11. in HIP shy tut, w\.1\ Hi-npbil/ In play \11"rlll., (nilpimiilp I1 mrlfimit 7 u H Iwcnly-four blk* cllilyiiie| ,

wka-truct i;; for" nu" \toikmen. Illi Is, tuft, Itetli Ihill I"I"1{- tlel-e" e\it-e.l| | nl lill-inr-i., tats'uu ..1.\I,,"'Ii) 11'1'01,1 I tlii-ni' I Hint, whrl 1"si's', 111..1.! 11"1,1. I i.Hkk> I Imlee, II IU I n I',' lolnU lonlilpou Mk Mvi>nlvtlinn1 >
I alr' il
.1.1
.\ will iln no In all'ni-il., I pus inni'li innoi-eiil, llrti-t'ii% lu M'VPiili'Pii lik
:
HIP" ,
our biuincim hints I I I I i I (J.III.I'1 flu". (,1ft. an.l albeit 'limit me ,lur ,I..., I hail .\ aim ,..il., I their | t' ; I \\ tt pun I |Is. MlliltlerVn I ,,.., I II IUMnlH
11'lr"IIII amilienienl an In mt Ii,' I Ililrly-nlnr fluliliTii, It nlnpIVPII -
; I nml Iiiit., |I. \ mi- men.I. l.tlrn: fmn-ji na7ANI ,
l "". : 1,1"1 ami U I.ll'IKtoikniiii ...nniilenibltomul, I lln".. >|fijf i|| 10' |I. Inillinen. bunl( ntt nei"" iiml, 1 .hl l I 11.. will, un ilmibl, ha'l'an opHi-uuil'| | | lofinnili 1111\1..1 ..milt .1' 1 na-\ lik twouty-nU, 7 In I-IPV
I me l
wl'm' ; III IH.liel Hi.il ".1' "". I Dunn'. i- tin. -us i II-, ITttill" Iiml, I our' 'I'st.t usu'. Im .I taliuble mnplu >iill.fai'lion to HIP I Ixiubt. I.nl" lul.sur. r mini) 4 ': qt jn rii Mk thlrh v-is!lx, i-lKlitn'H I"IwriilylHU

... I "'.1 Hi" Ilirei. 'meiliiiinnf ininninnii'.'' '" i.1 wild .the 1.11j.M.r" hfii I axaiu lilt\ Now }' NRIWB.PX'l'PIlEi .lenr.*! HlliHHle I, I'isr Mlilr* 'ii. II"IVS .. Mk II fly IHO, loN
our oIly and $t.ittii I $ I ot Apnttall! lili, nlMint .1 1 twptily-onn lu IweiilytlirrrMmk
I la'-p a- "run ineni-ilin" ,, In I Hie pnblip, ali HO intll" "' n-fi--mnili-me, | 'I" liiinlilerM u I
"J l ", mi'l I'muiM In1? 1 1.- 1 : I 11"11'\1.1'\1.' \ I woiihl "reileralt1, tut ISryt'rsfl *il"b'" IP, I ll'i II, loU twpnly-vlxlit lo
'f
piwourageini-nt, ? IH-IOIIX .lo I Ilii1 KotiTHHiPliI' rulenl tin '.S.ilinnal.' '.li,,: A--ni intinn i- IViim, all. lh r.t ,'\.i,". |I" rel.ilimi' In mviniilli ; : ; I.t'ssi I Hit Kitii Hiniibli,, .r. "'. n in, fish it' liliM konu fauauisl rt'sl mul

) ussr ml l ,'' mul i,. "ill'.1| b\ '1"1. a --- .-- 'ine. I It will I. when ui.u'th| minnilnir 2'IKKiil. Manunlia HHHIH 1 I f4timnjss.'Iii ', utcytusf)'.1 nt), lot* osse to II lilk

. L ** | I .. Sl.itp' of I'lilumliia.. luSh nni'<., |Mi.pli*. Tin.1 .ln,1 l.e; ttellMi .I' HI I mi:. i lo iliixi t '\oust, ,'1"1" i mi' ni f etirtiliwHtp I link Kiln: .tin"III, MijliiU-ir, I.II.M.: I. I. Ilrtakl4 ItatiHi r., nit n (II'its into |IIIIKIT<| mul lutist)'-Il is'
I' 'I /III.IIIIIH. In M I I., \\ 1
on.1M'ly parilnjiiakos" are rpf hit h thiniminneiili I : Mk
) fnr 11'b. i2
lot lo
nli I --.i4. ( 'siiiu'i' I binmn i. mul U'aliii ,. I .u.u., i K.: Ilinnn. mi i-niplntep' til the pri't-ribeil I N.ir. 'Link I ll.'ltitlii, I h"/ '."'', I nu ut ii, Itun 11'1.1. lu iM-n-i-it I 111; lwi'iily- t'ii
*. ililUril 1',11' nf f Ihe-w1 eiiiittvle -.* la (two liunilrvil mill, lHrnonc,71Inniy !
.he. | 11"1 cijiiiilly t.ntPIHinent; ami innnrile.l" lilt HIPnt.liii'ini |> 01"1.11 nl I>. r.Millit' 1..1..1 .
t"IIP roth nnltt'ilb-lamlin I fIr. link l lit nf 5 St, ,. .. bmeti "hi. U 1f illraii JIMS lol one liuiiilrtil. anil
put .;< .r"I'I.'r.| | ,,.; | il.ie Him h liaim. Tbe, innimitleil, hiiii rnry "' I .. ,.iiilli.lllilnll '. s5 .t
\Vrlikrnna-ionln ttnr.l, I it .1"1"1111'11.; \I' I.
I 1.1 I ol \ I I "' | I. t. ""Iy.ill.Ni twelve, rur AlrmiU mul (ioviiriiiiimil >
Ih"\'UII ul I
iwrliea who ilo-irc' Ii.AMrnliwu. '| | ,..H 111 tin" lllieami .1. I. I.. .it I._. ..1..1. .. 'iile,! -ImuliliL', 10 1.It in flair lit'ailttilli I ) .. .. *. I link II.n..1.1. Hii.liu.r.' lljli, is. Iiui' l4.i.irn.tt __ . a Hitj Mlri'iilM. 17 I15
i by "-.. .. uul. ... 'lii 11. r.' Millii.iu.piil r;v i ii.I J .. : ;;
li"lill". | ,the pink: mulite., untie. i-.tl5''u'- I pi-lnl \\nliiemlat\ t'it'suhasghiI. } ...- -- .\ LtII. ).M l I ;| UVMIKIMV lot III Alrmilt lni-t,
I
S I |.I.i."-... ". ii, I. llii-a\niil ill b.-n kll -. 'I 1 In; ilei,.i-4-i-il I liai Int n kuotvii on "1"1 ill I lluli I 'liiimui arrv'lpi) I I I ill ias'.i ,. t...I It .." I.H. |is, |I| i I'ulneni, II h.i lu-tfMtlM.ASINiHuIu4uusuIutsls'" -. 1 1.11" I wM. ,, w liflt 0110 liiiiiilrwl mul I two,
I U 7 liuuilnil mul
'- I Ibe I. 55 Is. -.illlii.il.$$ n It ono li'ii, >
| I lite i"I.lr' 1-111"lill' sssuul.tr.luts.I| | in Hie lilt I HIP I Keu'itp "",' I 11" l.nl ::1st tea' i'.. Ilba WI.I"I"II.I "'"1",1.) l4nl Tiipwlm, II tail, .\bpnl Ji.Hi.tlil Ii llr.>i n, .. lu a ji' 1' u I lA.iil 1 1 "
I .Ibf j''I''I''III' : .' unit l'i'mil AH ts a tNt l llli.lluiiilliiii 7 ft lot OHU linnilnil mul less, "
I 11,1 )10,1 1:1,1 .. lime Hint heuai him In ImlirtiurnU from.iiliun )! I Il ..i.. ". \\IIIUin* Mi.miHMv |!: 1."ly
a" iiti I \ ntt mil i bt her lilt ner.: lit 'I'it' tn I ftp PIPT tint, "I HIP, fire tnr I Ibe : 1..II.I..II.' Miuin I I.llt jail. on lull. t.Htilimiu. 4 mi a II Ail I twenty-four f runt i UK hwy, I Id

'. L1 on HIP | "" I ii .stl.l I |H-III|" ib.ll.ir, I in I tI ale) ol' 11"1:11"1'11)' ami bi-me iiiiiul) for 1:11111111\ mulnliiiii A.,.. N .br..11.. i h..'#.' >>.i.Hi-, 1 Ii.sss's'ln-' Suits .. I HI u I Wln lot K on hay5 :51 lit
"I.llri. I h.It S 'iu>*4lk> -kniil Li's. ssasuVst'listVN
lotoiio linv-Msvi-ii 1 l1Jsslgis'
: !l I HIP *tut, 1 I u unum in 1 1 niiilil amiNo II .1 l i. >
Ta.i1ay0iissiissiist. an "
to ,flu I ". iln .liaiyp, inaibi, bt UI 11111.r II.RIO 111.I |{ llI PiStil iN S 5* as $ ii)
'm.nit: "- a 1' .
M U! lilk llilr-
| r loll
lllilI, I HIM ,
e4'J'll's -- 'tan, i'lit. ri.KAIiKO.iii.wbr. : I: : .M.ill
oVIock) shin .fur I Ibe ; : for K'linil \ \ I I. A
11.1 I' ;
I an niiiiiiil| I |i'.tti "-iiti- i')4 1.1 flues'I'I.I, (' ..l.1& luu0u' I :. \rlIII"II'\ \.111, 1 1)Hii-f. i n. M n i iuIVni U'fii.n KhiKir, U It5iwi'iiiyon
tbe Departm. "' 'I In1-\.n 'hush ..l.:'tfin nt., I.. i '. ,. ( Inl.ilk I : .1 I i-l') \piiiiiilnunt toloivil 1 ..hll'l of I lliiilait .\ U iu. I ,...11"'. Wrv, 11, Nuwii f Is's I IU il 1 IM ittllil-y( JlHl II, lot i-lrvou lilk Ho,
lM i I.
'|.'ar" in imr" Tnnb', I I-in'. i>il'l"' '.in i"I..i.i"l| ) 'annnlia /,1.! 'lurklir.li.iu$ l.liMiiln.' Iliihn.' I 'I l .wllli the '-. 1 i'' .IIII" bin inlriPul' tn I I inn'. ire.Mpit| nf I Hie eoliiiPil. I lpvp.. 5 lilk twcnl) HIIII*, lot 1 IK Mk tf iiluU
.. I e. ,,1,1 its IH e.nilt: it nl.ileil | .r.i.iil. iiiiniili I In |I'. r. .,''luy. 's .nli &',;' f4uI5.fs, I II. 5 I i
; mil nn \ I II. : w boi 5' t lit I | 4i.ssn, I I is I tttiSriiist,5 'U to IPII hlk outs huh.slrs'i -
l.illnii.- I lieu <
uiii'i'"t '
roMBUMl the li115 "" r..r i>Mti i.i I l lit ShuN ,11 :1"lil \ 111.I.il..I. ""<, ; IM 1 ", "I.C uf .I..r".I'.I.r.'I'.I..r.
1"1' I. 1 itblpililiiip 1',1. I'.iliniil-je. M>' I |1./ I livI ijiiurCn., \w .1 7 .VI ansi twenty-four, lot ssuss',
II. G.Bf iil. I \ .\. l.IN IK: .- i- ju-l' in reit'ipt .I iuloimiiliiiii' ,1.1.1 I 11. jurt I In I t(,, "" '111 I trlul, t.f i Henry II Illl* A 4 II.,, Hllh J-..'':I ft llllillNr.llr. .. urilnti, '. l.irilXH iilAiml.ul. tt In llilrlifii Mk 411, loin ihtrlivii -

I i- talni' ,, ..' f.imilt. Tim mibjuilnf siiniiioninnil Wllllnm, l.aili-i" for 'Iniii- I t, ". :I'I.( IM.' IliltliiII. .' Milk n H V,
I I iin.1 'iNill.tl il.Hir. \ 'I ill: MI\M: III.IH.I: I .I..u".1 r. 1.5 ulitfc-u Mk UH, loU
UII'II'
I..r. In .i'stiilslh 45141 tin
555. ft-4l e, l>i-l wmu t nil
1.0. 1 S t.., but. .1,1..1 .%I. \ % hi \. I Ibi until tt leniilnl in Iuusr.uts'o14 alniutIM.IH.I uii'u lUSt Annie Si susiss''aist. 'I IIP Iss Is".i ,mil., r UH.I n.. .'j ,, S .11"I..v.POCLTION\ \rn-l l-i.H.kr. I* AM 104 M I MVMuiUril. Iwriily-oiiii, twi'iity-lwo, Mk

Cblph'v. o'er I Hie llnnr, 'I lil'llIU"Kl'tH-r Iiml Silnp-nn' ll-ai ImlIliii ', I |1..1| h'1 11 iiiiHi-il' IIIIK| |. 5 a rlpplp I hi rolt r ,"lin I. UH.I ', C. | All M M nun luuiilml mul Ilililylwoiilwlwii
S | n.ikl "tliKir --. .. IP. ami its i inry iimMi4eil.| .* III! S''i'| |" 5'lIl"s' Wl M | lit a t two, i r Ililrty
heir, IHIII l.i-t 'I'suetu i> allri, iHHiii, li.niny I linl I hit, I. M t iinlll f f'd fur I I. Iki-li.u I I',,s'.ssusl| In I*.AM lulu nil I'l Iii k linn.ilriil .
| .l Ifs liii kii.l .Io..h.: I'", .m.i-ler, ltrs.ii II"' burn 111 awu) I i iIinlll i: 'il t''s ) Nsriltiet 5 45* w, IPII oini
r.O..nro-niliiin: : | I I in 1.1 HIP ilieil Iniat Al.tb.tm.tainlbirluo (41( rounly mMl thult'y.stlt l blk twinlour -
.U
.1'\ 4iiiiuitrMult.it
I ; the liltt ) ;is'l 4 few ill t sbus I" I. au'h".li., N
llou.j. Kf l>iiJk'! ,' 1 1 I I r.". rtineiiMVr-' I I I 1II'i ,I "' .i..n .. 'I 1 h. llul, ,. I/'j --'N I M I liti'siittls I)'- it tweuiy-ciglil t two r

W. >'. .'...IIitsii.: I : I "it I r. tui-iiiU, r, 1"1 : I: i's'i.lsv, ,11,1, :ami bin! "Ii b.iilie'M.I ii.. 1'11): We A'ITDMIT: .:.Hoi'MKUi : II IllU. il tInruManb thirty Ut'Nlniy I15
D. 11'1"'I'1 S IblM I soul M> ,mm, w aIbe -$1 Hlk I'H tt i'sutrtls, Inl titliPlePii Mk S.'i,
f.: If. H. n-b.nf., I Hi.il In l.r, ., r'.'r"Ii tnynge; li.iving I In I if ts| :ti sit Imr .10 1 11" i '-| W"ssuuIuy| | .nijjUl. two 1'1'' line, 4. m iii4lily| 4S u 7*. hlk
f Iml tilbel' huts istss lu Iwi'iily tlilrlyIline -
p4> .1.0"1'- |1" "- 4 I k. .
TIMH' .1. : 01. ..1.1. r.I.I.I 'illPBiplit 11..1" loin Iwenly-nlx U> lwinly -
t ... %ililiil% ) hll. ple'i hnrM'i nip. miii.-liineM |fnill)' tlu | | b. H iil.liiir| |iss'r irriinH tt t *Ah4. ,
f1-I, I,. i J .) .1.1. 7i. "bill' ;.uiiti-'l\ I lisle, wilbntil, am -iiioiimish.ip. .. HIP I liver j ) usI 1.1.1., of W. I U Itell.I BOARD HEALTH S l'.u't I5( toNi IA a ir. lhl| I'lk HIM liluulrril mill
nl llu ujliH .litlnll.itt., ( .ik bill rnnrj. thelemaikablit
xiiiiltt liliipl' ) I .&i* ti isststss' rissull itmlftUHMtt
.. Sf > l lkmm
luUlt mul 7
I Of Ihlily-lhrtw, >
11 or: ....f, iitL ..i., I ; ".11.1..1 IIP kl'.ppeiluntil I be In liie I ii .1.\\ alx.ui tulip lsutsk i4'.tIIuf Is us huiulnil mul ,
,'I. "s.I" ,'iidt'r' I ( : p I Isis "I ti-ilnl I Ibe .tt.ilsttsii' *amiInlib'l .1"1 j '.1..1.I by l I....- W bile tu ,'..I.r.I.y.\ 'a 'I-.S Si thirltwo
va.i \ ; ; U be r. .n lii-il Ilii" > fir ttliii\ h iiliiI SIll, .l.r a.!. lilt. loU plepn to pl 'hli-pH, Iii It
t Inn:; 114111 I'apl. M'nhiul, I : in 4 1"ul an t'suushis of I"2
I I tt huiiilrfMl iissl
..' I".. .._,.il.;. I I 1 h... .._._ ._.I. fl .....,.. : 7. L II.i.1: .i, I nil nlunil rt.ti'ls .i'.I.1 w Ills unit' I i L .. ..L.._) 111.11.1.1..ill j..u? iku..i Utits KIM Iweiily-litw.,
d d. .. '
*
l'usisrtt' lilt-1 .tpl Illl ts'si'lbs'ut II till.IIall III Illl Illl I IptVlll rv till i44T : 'a.- as's ) ink IIIIMIxl >
or iii. nut: iHlliy uulli' l.nllimn, |ftjuii s4' 'the ,'Ii\lit dwiiiiug. 111.1'II.i" CJlTY I'CNSACOI.A. S |lou u | ..I. IIMCMI HI II | lM
rainr .
: luU HlU-eil I
C 111111 h i : ; inlmm.i- I I i.'t III.M-. In Iwrnlyluiir -
) 1".11.1 ,1.,1.. : ) "li"IT.I".11 Th lal.l. c. 'It sut HI4. k I'I r 3H U itstil'.s.'s'
'. \\t b.k.it IM.I' t i |i'i.|
.-J| lll4Mrfl|" | '< I..bill MH Wllinl I I hi* I.III.J! \brl. it a' .1"11.,1 l.eI. 'I NPtiiml dlaiiu wa. iI"sits tin, is a ilIlll Mk onu liiiii'ln-'l, a itS, t
li.IIIII..I" 1..1
1110. I.IIOMI I S Ilii kirtlit I'l uu-, "II. I. ritln h U r.llili.1 with 11"'II.I.II.ilh| 11. 4 IM| Illl. $l''utt |f'-l I I. le 4 a *UI Iwo r flilrh)'. ilL fits iiuii'lri'.l
O..IA\I I inline. a HuHi..iiiiil wa> > 'he Al-ib.ima: 1- -aM to I I.. the IN.lleil --I Iwlueeii tbi nml I
..a!. t. 'I! in Hu. .1.ut,, ii .. lni.it oil lint, -nlllhtlll I \d"'r.I i".v ,.. jMiU'lnl, but lit 11. soak WHO iS'l4i5i.'I l -H..I-- III isis 4 l h.usu' r4U> ijr u .m tWt'Ist) .fuusr, a tat 1.1k into liiintlnil -
I" ; ,nilia ; | | bo bin I 1.. lundttlInf ...l I\.ual4lillltllik' ul llir I..'tuit I II I II.MI-- Ue.UIH( I ta H IH
More ''4l' II.ii I .",'b in. llnii''. emiM iru.t. 1"1' i- k", !lust 1 III h bt ..7 lr I \i.le. an.l .r.t."a is I, .iluiiti ". I Hit.No.. 2 eiifiniIIMHII, U I in I hI tame i'us'ut.i, IHI .."r"I'I.I .tlli" ".>.1-1| .I.. tin..f I lltk k ttf.U.IH IUr>u 14 II tint nUly-.U, aw ir hlk

: '.""I" IU 1.1'1"l u l'A'r Imir l.il ;.1st'. HIP i- uh- : l..I.1 1. ) "..I kitf HHwell. biiittllui NssuI l I""c 'fLit : .'s'.s 5_',. 555 I I...f.. Ulwt .1. II.IMNrH.i >IW > '*kl tr.tut 11V I II M-vt-nly-M'Vi-ii, I lw>'iity-luo I
--- \ ."I ," .\ I".r mme yiuni. .tli. 4lltl .illtl"lI' ( liil. ..1 I....,. ,. HliMli yfll.itt l-t.r 'I'.... is .5 5 5,5 us ,ss't Iii us si two r thirty ip' h ioICIiitr
55'N.I I
.UiuiA it I i..l.-uMimrv| F' ,- -till ; .Iallal. ..il .iml all the :"|1'1.I.I.| | "-. 1 an'nr-r. i. ......II.111 I IL.'I s I li--ilil: I ) nri-lrn-.l.: W.'II. .;iliiml..lnilh I 1.'MIIII.I',ol', ", Iritllt |..|.. ..is l..lwlIII MIlMlklUII 'lb M ';.It > half lot HI i ttI(
-.o.lll. I'ishhip, ,
ll.l\t.UtU) -. IH.I*. "I '.Illllt. 'I..I.||| ,- hat' Iu.'uin.I :i IA |
.. .1' W4 I. M4lrlUI. us
l ," I lie I.-' Ii'trtsulsr I I ...1'a I wa- pit kill ami .hussut |
up
| lust IHIIMIIP, r..II'.I f tt-ptililt pie4l .1..1 ..al.i. .
r K't. I lol
.Jiiu ill } .li.I.1 .1 I .".1 o wwli.lli.1 ohtll biti er.NMt' l 4luStl.sitlt'l| a.b M 'It Covulpr, ltaii'1 lUfiily-Ki-veii,
"p (M I.T w i \ | I "'1' Is.lilk. I Ibn liiinbb I 'liii.I ti "II I. ,ilmie\ bt llil.HM l.t IH'I I irainiiijf I ti, uby HIP foil'loan of ,Ilitt .1.1.1., tll.ii.lu 5$ <.. mi '.1..1.1 \. lj.IHi.il.Mllll $.- II4..HK *> ? K.1r wiim7'J.. Wright flnt-l, 6 14Iss'us'cr !

t '" cf-I ,\ : '" I Ilie mailer' I be uiI !I innu. iljiiipwhiihwnlk I tn Iheri ''OsH -* I ubiili I U .'t'ut'i ln.ivi' prtwif I ll.it I.1.| i III.- I I ..".".$" |.IIIUlU titus. .'.51,51 'INII I t.lHMl. |u I Uikl'k II ?' $| Jr 'U', Mm k i* -iil-two
; /d.II.1 .1".1 = \ t.n 1.11; i A. lutisii llMM lH.1 ll.lost HI UU) Illb UMtlub' t4uk.nl s,.. I, kiU It I *
tut' |aljItii! : J I I i /-a111114!-aUinl f I Ibe : IJ*"'1" itiitt'diJ'-.., stid'. '. l.sust4 I I "fl.i Ip.rl ua' iniulp lit lire HIP buil.1- ,l-Hl.. ., ,1.|iiir.-.l 'Inn (I".I nl llw 5iru.ssu.. %,,.1 ii I uulUlf w King friat, Ji> by 0110 buntlrwl -
"
liiM |huus5'4
\ nf
; J 1"\.1..1 leiin'l l'l.uuisss utnul, U mul lilt fi-vl, 4 1C
; I iss.j'.s1v4 lw'tusr' 'l"tiI.u'sI'q burn Nu. I ulkIlsrnls
J'llaf'" : .In fii.irt I A. HiTrl.-k nnlllielHitv ini'llii-r U mil'Iriuriil, in ,- .
: |noiflrly| orl"'I.I'.I"III i htuis i l.it'l .1.\ I I 1.1.1.ih /.. 'IN ) Nil. I II. S huh blixkSMtiant
Tfs: l ; : I j. b> lltfl .e" hI .. of HIP buntS am) I'llleil i li.iinw : ': llul M ill Uear Ilia rlo .l w.tl< : "'-M. i 'sas 1111s1's
.. _.u'ii '' I We uonM' al l'.s -ii"- I. VVetlni-tl.I) I I. .,, .ihiiHi| | tl.im I them ..'i... .__..... ... I... .. 1.1,1. sSrsuIHth'.. .. ... .I..u. \._.. ..1..1 I.y 11' 1.. .. a A I........ tt .Hi m 4A ulri'i-l, ii u Hiilonno ;
: ; ; alo HIP! t 'mur4-| uli I 4re wfn|'kri| lit an euuii.e pitnii" o. a. r..u.i.. .' It .-_, -- ilil ; iitssasutJtaasaa $011115, lot two blm k one
f- uuUi ; 11'1,1| nib tit I .14. L nut illi ami, ntlrlbeVit4iul4 be HM.Ie.i P15'' t ..1. HiiM.i| lluli.ll.IHIkD '
> 'I I IJOIIX ;. t.f I i. ei..). |I.a..r.| tutu,1 'I Illiilu4) I Hie b '4l. S lie CliililK-- nl I 'SIosi'.o' |I' .. \ 1 beluniJ : ..... |.H|. will'r'r'.o.. iu<.nll.uit, ) % U .5 wi'-t KluK Irni-l, 2 (MVimrut
I
| : .
K ; .MIIIIO A\1.1. Itil"1 i tini> "ilm foiu'f triMtin.iu .1 tt IIIiHMil xirlioiinfImiil
1\ John a tennIs
.I I I4if i |
|irs' '
.'. ( : I! I l.lbatP\ bun i pl'lili-ll I the 1.'J Ijlnj j.' ill.t: ,*l II"," Iri i i(>/ ,.o lust< | Ib I"1:,i i i.i Vi srf.s' ,
awl ibrf-e.pmiter t 'r ttv.i ... I .NKIN. t (.'HIIMlll UIHl r..I. ilstu.d I 74 a anMI.
C I I -tt. 41.1 i-iii.i rvlllliat : WI"L lfist iu.Ur.,1 ito, .1. tlou of i-lly, Imiiiulvil Miutli hyhe
.I My .4 51.515 II. S itkM* tn.ttu u A wi
.ill nf ,"".1 I II 4 lilt isis 1 i i. si liiin.e.| | mlnthe : I 1 | I ln-alen'1'roletlivn f'is 15551 ,uiufiu| front suf tVI ithoinuliHl
|
I I tuoi.Ltuit: ..>ti. I Inn' viH'l II.I, "1h'P5"1-.. 1.1'1"1| I .4..IOI1. l.tlfMtSV. IIutltl.a'ss..r 4t* 3U bay :
( lii '* "f" MOW- ; I Hit .' Mnwt I bate I Ibretftmipartmeiili I '" ol ; |'r...nl.-ul. .u.ots Itt U I It north by UieUaxaiit
; 'l.e whu. I. l i. l.tariitr will t"I"I.ia""ly. wan sutyuis.is'sl -
f.i. lu j'liilrt*.* llk.4Ut4k ...i..r l.kt.utk II. |'.| fcttnliu-t,
"VI' I\ I I I with ...v.I.I. I..".". i | onloi ljt Iu'.I, au.1 Hitlol. Afr'H, ". I trait, uu Hut eal by IUouAxuaila
.I .. .I;. i .i- wi .in' Inl'l. I" Ito y { tt, .ilt.II I
t-uut' to.i.l. the Wept l.y \erulueii
on -
11,1
illiau ; ,. tiissl I ll-ltl- cash II I 'lt'nl I XlfUl.itI 1" Maritime
| ; Surveys.
1
1 1 a
iI
V.t1 --- the iul''.'.. 4ilt4Ulie" I .. KlninM-r1< .l int IliB' ir-Ml-lf-l, mtu 1.1'' pss"t' ). .i".r. JOHNftONlT trait, kdonl 4 arivut| < 10 O2Wllllini
) I'I O.uttst' 1'ur'.ls'ui I
0jfl HI" I | ii4l nuii'lM-r ., | ait- 'iu town, jur .5 al 'I.i. time. I" Til: ,iuuku"sis.s'f.$ ti*<**lwtii Hurnr fur U K, loU lhrc mill four
..1' I! 'lltetirw if l.c'.I.al... t-t.it.i.t.. t..1| Juhu 1't t' lAUilUV\li 9llPtiANIEWIlJiUMIA.I Mk ti'vcutecu, Ileluiunl t 9 *>
--- hlnwl.i.. 1..il..I.
\ for aili au.l '
M \1'1.1) 5rhisiriul 1 i-iylil I nun ami\ tbet t .1 IIIOIH Jim 'I 1 Itt artit Ir lu mn.I 1..1 u>in* iu reg4nlIn Ti4.'1"I., I. ,1"1. ft.r""r.1 Tivoli Seer |lss\. *iII $i.tVr. *Uiil Allfttliu* lu 1U Wllllanw, : li'MftliiMwlmin 1 u'" stuit Hall ittt'UlMiU tU tiW tUfcfclt A* l dt .I.i,' t arilnl.,,;I.1 i.l lini'l i-tri) )it. tnin4lHHt na- writfeii U fnre Wfhnlaut 'rhii'.s.'ial"ijr jl l. uaud| ,la > In "liaramn, | if" *Hlf4tl* lUiMlt Is>r ISUIssiZlust. Work, ty-two new city
ill ii I lie mil: 'iir I lueMII .', Mark, lot wvrutci-u WIt 3),
I i ; | Ie s.r \fry .' lnrn .. 1 tnt S. HM-|N| iu* .. 4iul t4r ikiy'f UjfilJr l'All J ku"" ..1/ ol a .1.uUr i. .1.1I. | ipi.L.i. mill '.n'.II. jsii.utuissi ||,..: Kharkelfortl tract 4 13Ws.hIugtois
nHI in
A'a" .I"! i 1 i. ( .1. t..1 I-IIH'M-. wK r.i..JI ..<"*...I..Y.' *t' I I., I. l 1.1.1.l I. .11 ""II} .ssljt'sfIII II. ptJurpf siwiis. sIrk'Itltruungln.ut I. Gr.1... n. Psmiu.lai'd tssst.si'lut.. Naswiu I. I R, Qss.IrSTWOfWf $, Calberine, Ion 1 to Jblk

ri'. la vf hate tn'nrn ... \rt.inl .
_$ .st.e' ami amph' \ 1'' the M"te. one buudreil antI tblrly.fven.

4._ _, \crII j I 1 '. tIII tu K'"l uiaay of I I Cap. Vl4j I <. ue UMIICI ol Slit AUlnini. '', ., ml .-.i,( a mt-iuU r of fLue l-uri| j .. .1.l .I l I. wubibfW lot tvu blkeixbty-tivv,

valk of ll.L'uiou | "gi4; IcA' at the r4tf. I' : hi. tffu ""tln' Ml.arrltut I i latlj tltut IIse'iuuttfft'r. list J Jbi'. 1"'lr.1 a4 i4uit'1e4 'l".r.J.iu -I'lIsJ'Et.'r: (II'_ 1 M la blk lu, Irnclioual blk

'r t.l f 'I Li '141 ol' tinflii t ...1 optit'il I .. II..i htMl '')'.Iclau L thi I Ibwnl of Jlstulfiaa.. % l.l one liumlreil ansi four, n uiiie.t .
I our b.lo.ll'i'> L .. .h. .1 u ) noiAM: I) .
Iota
"t .lat"l lenlay. | \ Like C'f.\C" >*u t Iwo, r Way, Ibir.IIH.II
I I lo ilrcii4| | >il tiip hawlreii I (I'apt. \Kiriij4U H.iuV-..llu.t \ guI li..Ir.I.....iiib ". I. ''1.wil d.a'rl AMI A IIIH H't.HH.itn \ U thirty-uine blk onuliumlml

Tsit Old Frlendi weui_ I.I .. tu lUv baruinl rt>aiiu.1)1 work ou .ul 'lJt \ ..Ij".,; lu 1. of lie >|11.nll"" .1.'i"l' 1 I ll.e I 1II,1 .LA' ,,1 111.1.1 n>it ilik I anti forty-four, blk

1 tbelwini) oitf f Hi| "",u"" ...11 Y.. :.4nl ,., al..i>nt, el-,. ...11 May,$ "bi> Ii tiuit lb>) qu.r..tll rtyulaliiili .\IHI..IL '.V rll' I1It'41''LAt4.' i-igUly-lUrto tao! blk out hu>ttlrwi
..T ni now flml f 1; "ale t'oiuet lUml I will ,I.I4T ; 11 $I. tbtMi-lit 1..1 lW I Ilr Iht .,, 1.1'h.leant ', 'talc emit I-lu fits uuauliineh 1t4 muvly-ciyhl. nee
4P- tu i.uS il
ph..ii, \ *l l.t Kui\ .ljl.11"I.I'r, : ue.t. Ih.'r.i )I.f.li".I" xlul 1..1"1..1.1.. willai-t M (fiIs'er tail, boanlami f 1"f twruty-elKUl I Iwo r thirty,
\1' 4" I uittinu lo hit, t aiit r. W4 are alu 1".11
) lli.! \tutor, tl.n e,'". w Lalt'i're ... -liil .J..in.t\ Ktlwairr I \\u-\-r> l all tss.'oushsg 'seo't-I'. inaN51rrpI.s'st4aitMsuuIsr.h4iuAw'Uss'i Wines lot* bJx to lau blk cue bun dauU
.t \ 1 will .1 briofltu the liquors Cigars
lot 4 saul i
t'ttiug otrr I" thirty>lwo,
1..1 i J.Jt dalurv' nu.M-.UJ
; .alou four ,- : ...., w ill |lul l... &<-- I _. _lie_--- I. UllllltUUlIt I II I. list l4blia.uHil.lr. Uw tietUVkt LuutrllIIITtlllNMINU witb blk outt hundred tuJ fouru-eii,

.;"11)1 work ', f,\rlu iirit4ti..u, ...1 'Ihiuhair way Lc lLltkfM'1, weak I N'Ihut 1... {h inut.1.:t'l..ll. an lo what .,.... sk.iiy. OK l>ktlllM Ail* IKIMbrif MAklX.AUrBUutt lol* lwrulyU to thirty, blkoue

:.ao .. wi.1 ,Ueu iut ile.1 t|'Stir. ..<... awl I fIst "I"r, ri. l'wulia.sl.hJI 1..1..got on aturin'l i.hhLis'4toesly| UtiUoat4 of Health, "'U I.a.; (IL' t2JI'.tI1(4. huudml uul twitly-dre,

( : ) iiwwtiuir. "ir .* rasat' /..1\ K.rnl In.ra.I"I.r" fray balr, by u ,
with J, b. ''Aji-r'. Hair VIgor, I .hU\1 rpl. I.MV| r.l.tl I Ut'ILll\U. UNtnrl Nu4 lu Hut waul uWttkuUlaiHt Warn-ii Co lou 6 aiul 7 ca.t4t101'lfjavX
S" or "...1 ." }..n.I ttoitoussi., butl WllBUI, VMk ltar(
_. -- -
--m
-.r _ii .
-- -
-
IMSI- --
-
-
--- ---- -
.
1. .


-. _.. ---- :.
-- "
./ -
r -- -
tl11 PRIMPEHII': \ \11\\ !11I.\'I.I'mh' '; I I': -I.I.UAI.; ---A.- I.Irrloo'I: : : i --I : : I p. C. HA! :AN.: JOHlt. K. M1CRAEI 4

L .fl".t.nf,,!>. .-: _.i 1.0.- _...... CHAS. IT. QUOTA JolB.Gnilfflai '( : -Pb-----

..I. JA'..; Th"I.I.I.I.u" !! ,, 'I r. I.1"IM-I' In Escambm County-Circuit Court: ;: i I Hannan & Michael

I' !1 .1 AIM,!h., i ltl t I. likr\\tv llllK'lillll, 'M'ATK: 'Ml' I1.MIIHIA. I ,
tu I II 1
i :
FAMILY GROCER Mi\ l.llMlr'ST' :: l'.iiT.I't'lll| I" MjIMI'HIHl ( I ) : : :
I I.lipmr 1 ViilriV I lYutri i tiut'nli'ii.; .11"1 j,
I
1 IN I ifl \\1: HM I Grocers
\\lid-li Mr.I I l.linn-1,,, .i.1 U ISII.VKIIWAHK* Wholesale
:a. i4 SPH-I-III" | I > I I ,

. But l'..r I II Ii, Illiiloillil..,' ., \\.1'1"| "|- I "'IIIo.t.? ': .t.II.1\\ 5.M I I in: ;i a. inn. 'I.A ,...11.1.,1)| ..1..1' .'t..l .all. attfHi/ I *. t.'iIioii.tstI 14'lIiI' .T"h',.. I PUB
.
,., 1 1'nlini. ninl in nlnii'i-uiil.. :"is"ii-laiy,, tin1MVIllt' '1.\ lellII... .M 1.1( ..H: I ... I II : 1 No. M, ;n uml( au N. COMMKHCK STHIIT: : N t1'tt
.
,. : | |. III' 11..I,1.IIIIII.IIn. ,'" Illftlliril, 1 1 ,Iii, ..1. r. lulniit, i. ii-iiilnil| t I.i ii.p| tir ninlniH !! nll'A"a "ih j,1.| itilil A4i i'i1'tIII.f\m: :\ :, : ) : Ill" '
: ,,,i-t i hilull, In.. :.lion1 miw' "'ii "i l.1 liiiI ..
!o't. in H Mniiof' ,,' 'Hllilll! liritiirnii'P, In ,I,I I 1"'I.! 1 1. ..'h,..l ."I... tin ,lull.. -h.ill. ,IK-: i CHEAP the CHEAPEST .lil.VIOXhS I t I i 3 t I s :OBILE: ALA.Ia4
'"\' reiratil, to tin.1. I..al! ,mnipi, .riliiii'i". I tab* II, 'fir>.......,'...l.I as 'M iyIPEITSACOLA
,.' | ,I .'. 1.. ,illIII' \. lil \. (lilil.li; $1"J..n.tXII: :MCKU I > ; t a lii. near
\ Jot % licit, 'lolV'IC.. Ill AllHllilllllln'lii ; ;|I i niiinllirii
; |I"'it i'iili' t .hrK I IrniiK "'01''. I.
|
. a. | .ilv, \\ t. li.ur, Mi].1".1| I lull' I lh.itiron'lity ; I'|1 _Min-li": :!.I! 1:'";"t I"f M t_ __ __ Stem Winding Watches I I I.I inn1tN '
.
YARDS.m
,
t 1'10..1110
Jt | | \\ a' illn-iil fnit, I'M I 11 Iii filnll\ / Escambta County..Circuil Court: a i iiii'.ii' "r 'I II I.\ Kit: I'l.AIKIiVAIIK I : : a 'I( 1 lit. |11..1lor."IIIM.ln' ; | I { : I ) POULTRY .
I rtn"< itiin.iti' < wliiili. I, U'lil"* ,, I!
'c}' : -Kiililt'ltij": 1
.. ) I Ito 1'1/ -''.\n: OK I 1'I.flIIII.1 : '.\. SHIPMASTERS I ( : m fl 4
, ;. ami, (In- r.unnl' i i-r-t.il.. t ii,1'| Italy': ) ; in |1" ii il t I : ) *
;' 1 ir-.r: $1 tliu! ik'lii-ioni v'11,1.11"1.1"1.1, | .Iminuliiili IN: I "" ..11\ l I. .".....10..1 .In, HIT, 'iKunrttnPiit,, ,, iT .1.l >r.... I'lilu! I I t a M.It I I'"I'tl. MiT nf Mir.ir i| | iJii.iMITtriiiili I j I I : : GAMES, BROWN LEGHORNSWIIITIS
'mnl .\hug ilcnn,, I ,I.IN Iii. Ali' MA-l '.
'J : hue I", 1111..1.,; .. |iniilini', < in II |"il. M.ink I 1 linn-Ill. Ji'lin, -;- .',... Ill. IIKIXli: A "-I'KCIAI.TV MY |I\K: <: < I..ii'55 fur 'sti-niiili'iit' / ninl n.iillmj : I .1"- I ,nviriI

"." r." fort, ii in not iin| lirip :att.iiwil, ; 1111.1111''I I I' .a.'I..u",IA, sq, iai't. ,i.Mm "t t'hlllj.,1'h.,.'.,., t ..t I t LINK: : OK |III '::001 IM:>:<. I! t iN.'-I'H'Ml. I,.... sisal Kt K-Ul.tXMM. .|....Idll'| | 5. : !: ) : : : .1.I UI\. ( ifl"Atisirsti
', 1 |iarl: l I" I Ilii' fiitfi'l'i, l-i- nl I Ih"I ),,, II.'n Hi "11I1..1.' .... riiiliii' | | | Inlil.t-hn,, ': ,, II tin 1\ "'IN." mnl nil mnurd$ In !''oil",'..- ; ,.
)(; Ii li vt' ).|-\Mril\ .ri.inl'.nl" ,. mill 111\111..1: ;. \K' I, -- Sa sri-, .li'Hilrr. ll.nl.n-a' fur *.'u ...11..., slit t I I i t *: : Mil-II .::11. ti'r. WIIII'KICliiWS ; 1\DI t.I .. 'sic0'Ii
.a:. Mi-iliiN' riniiitlt,I -i-\ti-nli-i' | Nt-n >
I inrmi 1 liiiiiiiiinl.I | '|' nl anti
t 111 for .i.-Ii no >.iH>k lii'tuMili" ,,' lilt Ii.iIiii.. I I'lli-i-s. nml, I liiol.-iiilinnixliiil. a. ,lii,,..II. n-iulnil.| i ; | I ; : I :: l.Ii.hliattN: nii.llH'1'l'I.A"'' att' ihssoac', .
UK I
I id t f' lulniit" I I. nml to. SMer
to
ri-iiilnil nr
,1 kli''.. 'nml :ainiil, inn4of ,'\',. '"' .! miBrtirllii-, In, ")in.ii| > i miiMun.1"|M nr' ,Intirtnin ::, r, j ..|I.II.O'I..U.'I".._.|'.......__.: '"0..........! ".on'.t.. ..nil............_..........Irllh".. _-..."..'..-....'...1..l..>....li........_.n... .. : ) : ( : ,,,11.1..1.\1"( I UliliiKNK.; : a hilliitI riiitiAiW'it'| 'I
!of1".I"II', ti..i'. 1ti' t 1"1 i I till! I hilly, \ 1.1,1., .. I" KT :lnl.' l 1".I, nthirnixtin' lull, xlntllt |ir''tllltlv'| ,tllll-ll.. ( I i I t I tilts l I UU'I.II': '

; t Isis I.Uillnlr; 111."loj,1o, | | itlil 1I"U1I:!. In kl II /pr..5..nf.ns.i.. K. K.: it.. .111 I lir\, PA : :EE1: I i ntiil\v 1".1I'h., ,.-.,. 1..1.sat,, I .li-wi.'lr,. ran-ftillr rat'uslniI! ii : I | I l.t S hHIM: ii .AM .,I'AM.I.K: I'll' HAMK.K.Ml; : OAI.K.: '<'. I i
"
r1gu.! I h-iKI t Ilr""II' nml. I I'mlhl'l. iii"I."IIII""I.1, | ,,! t.. till' rilinhliur: ..1, ; : :, .\II I srnitit5.l, i ..i-r\' i",, 'II.hlr.l. lust VT1. r....",1! .1''r"h.: "r 'lii' 'I.t "ur,' ''II I"lit' I':aiU.h;' IsIhlMat'Mill'l inn.
lt.lct.t
M I r10) 1.1 : ,
,,
I' I
_ _. 111 I>KU 1.1.51! 1.1 "all Vlml-ofl" 'l'K'k4.HUM .. I "' r.'r .. ,'I' I.' .o' I .1,11:1. I,) 455"% "I 11'.11,1: 1
i; All i llno? vn .ntc' ami,, Illii iuii,,* nixnov - ,I : : "I''a. 11111. .t. ,, 'ihac' ..r 01" trIo's ,,
I 5 nml, I .111,1' I'
5 iiiKiMiMrmts' rv'iiliiil rnliilwith '
| l'iU.I' .
H'.I'rl" .
Isisismol
J ili-i-i'lli'-l., I Inn i-ln-nl.'ir i : l,,uril !!liKiiiliiirily .\ Curator's Notice.( I tlir L4i-iitrwt run.* UIIUA n-wi'iliiliiiil' 10rIi.hI ( I. ,Il", 111'1'.1"' .A"il' i"iin' .h" '". I' General iilwmitliiiiI : ,! t .jr.i, ",''ATsr, : I EN: )a l's-n.K.. .. ) :
I I -* I' .1. I '
) .I' I 1111\.1'1"1'I | | IN$ ,iih, -i'" I'm- 5 Confectionery. 1I ; ". 4 'iatliaisa
i"1 i I h.miilni Hillmlil I ta sit
td'llxi't I I 'ui1.ui' ninl. nitilltt'll, "l 1" I Ilu, .\ 1.1. l'KIIMi.S.liu\lniii-liiiiii. njnli-l,,. tie I 1 5 ( '" V.- :
:
\ I i- tiiti'r Ii..rt.i} W. 11"1., il,<-ii lliiir (........... [ !I T. \ .1
Uiii.ir| I iK-nli-Kdl,, I tin-. .'(.illnl'' Klnrliln1 lii.nI.t. nniltiiil to |in-x.il tinniinii* In lit.- In.l'r.iisl ) t t i : WM.JM1)1I.!) lcNIS.\I. ..tcMoalrtIitiII'4't
III )I'l'll-lir, ll.lili- I Ilir-i-; ','lIlillll'lIlnlah.ul'.lIlil. .,, ; nil. hln I tin' 'h"".,.' |in-i-l-ll"il l.v I lax, .......h Itn-ni. ) I IMIUt, : l'i-| s unit 1'nKis,, run..1' .\.1 I t tti'v.usitPOCKET :' ; i ; \ '
or IIHtlio I jtiiMnil! I I.*' Imrriil.U. ,
!' III'! "1'.IIIiitit, '. ,ninl, liiir-ii.' .' II. Ill I It >IIN'. i.\l S iinitnr. Hlmillt-mi hut nit MH.II-lotHili' "?. : I : March & Co 5,.% itt'jiiiiui
'I.mil i i.; l-wl.; ..iia%..* KNIVES. i McDonald j '?
lt ami (, ii iits uiir tt-clilo I inlilli-iln, IIHIItin | 'W'I1')1.111'11.1'11.: : .. Q Mil. I'l'
_
(1,1 h. 14 I. .'.I) ,, 5ltiIti' '
I I 1t",1 I r Notice of Attuchiiicnt.IX 1I1.01I1..eorllw' *11I1..I.'o.I'.I.i'r$ t ri' ..Ii. 14 I iss..u Merchants' Hotel : I ( : OF- :,. !vhirlIn' .,
f\SI.I\.ITIEI
. ; Tlu-rv l I. in.* tiiiiiky. i;in'iniiliH! ,ntinii,,, I l CAMItlA:: ( : A I I'OI'XTV,, I rilWTIT 1 -" .- ? I I I t'iI..Psistfs

j' Null' Mr.i ,*.vi rcliiiy l I.!nlld ..l.uolirWlmt (" 11"111', H.UIJIHA.) b.nl,IS I I'. Kininli., ., Wni., I II.I Knnnli, I .., i I : I ',
, Il K.: -..l.iirrii' ,. !II.! <..Uirin. I'ri-Mlili-nl.. \ i ii-i- I',,-.'l. ; 1'KV: ...ACOI.A( ( M.OISIHA.. I : : Monuments Tombs '" .l<'i iV
" liu 1.11"11" Iii ti'lN lixlit, tint III ..1.11111' Mi'Vti-kir" r. I f. W. M...tu I l.-v. I ,.-.Iolo'r.MBR ( I s 'l.:
C i f., I'l.iin I laiiiriin;'e nml. ,,1,1he, lell.. It 1 I. ",.."....h'' AI"' .f. H. !J.t'I|I| '''.1" -.- ( ; ""A.'i "I'

a Iii). 'ilnly nl'! tin, )1'IX'i ''- to illvpiiiinuU' I U"m:. "...'lriin.lnilni'. IIIIIIIM* t.a.T*.. no r' P""r" I.'a. *I.tU.: : 1 ; I !I GRAVESTONES MANTLES ac. .' !
tJ\\ I'.tr" ninl \\'iili- Ilii-iiii :li ,tinIgiioiiiiin I ; > !BANT'S! BANK& 1..1. -JIIIMM: I < u.lt.

|hIlIHI"IIIIIIII.| | ,| ) -**.. M.Miin-.rain"..: .Ir."p... nml|.in,mi.i i. I I ( ;. / 1\1. \\ .11K (at'It.tN" riti: H'I.M' IT 'l HKMI1X: ( ASII'.Il.1Iu'' i" 1I".I'.

;'f Tliii., lln-ii.. I. ( lie" iiimlutitnttir' < t tn Ii, its ". .Mure-in it "..II. I i IS1.1.! ITS: Al'WIXTMKXTA::, I l>.irin, 'i ">inillil,'1.i ...11''I'' 5flfl5 f.r 4' ,iilini' '"'f"f miMiW any" t'.iiit nullS' for MOIIIIIIM-IIIH nr ,
OF PEN8ACOLA .
'tinilifHiilmil ). l lf. I'
nml .
Mllntln-r ln.liTvuiiil. .
| irs.Iin k n*
4 mnl liii h nittu ,ii lilt IHIIIIII, .! 1"1'1'n' i '111
i we liilixvlllilmlr .
y Sr. ri-iiimil' to mnl' A\i il
| niM-iir| | .|1.10.1. I'.., $.\" a .5..\. I.Ca..h. j 11 \'. I M'ltKKT; : IH-IWI-PM, 1.0RI.I) ) $'I''
H.V. *
i
% Tlilit' ",Iu, W i1fa,1C uin1 I till"* Till i ililt nf !Milt, fNI lollnibi I ,. liirnllnii -- !' ; t I \ 11. AS1'IUS, sIlit. |

. \t fllillre, |ini-Hjrily'' | '' ul'. the :State: I N I inli-r I HM!II.!In.,.nimuIMII.. -"-. I r'. I-. ill-. In '.\. Capital. $SOOOO. It \TIM: .Thn-f Minn ...... I liur.rili. ) : ) 1011:, Al.A.' liov2SlyJ .

4 II WIIYI-II wiili'1 I nnliiiiilpil, mn I ,iiiiioiiili,, |11.1011> : t Ink l Iroiill, I III""rt.' !I ,
II ISKJ! !h'
.. .
L -- --- - -- WII raaita a' I UriKmlK. |lnmnl" i II I S t-nn-i' !" .. S.I'
4 tliiiiPil fii-cilioii. In Inttii-ilriinkln. ;.'. \'H toll I I'. .I.Mmt, k.X: rli'l/ } |lilt,, sail I IhiiniMliiKv, ,,, 'limitfilnki'' l I'i4.| ----- : l.mii"

: "..MoriIliiin" iiiu'-liull'ul'. Ilin-c i liii; mitiilallr t.: .. f tlir '1''rI' "It"I"... litt.sa' suit, iln n nirH-th a li'irll- KmMm,
McDonnell
I I.J .1 1<::01 MI< I'V C.Kupfrian '
I ,, \'I.it I IliN : .t ii tv," .>k Mr i I I.IIIIIL.tmulx ,,"'. llinl.lij" : Itii.!liii.KH." ;nines
\ \lriMi-iilminnli-riirMih-' Ih,' nlm ,
Hi >c 111;
nil' "
Ii' ; ti'-nri" n,, "" III uli-i'iil I llirniVlvt ,,- InlVil"', .""..*. innili'. nt I ItiiinU-r", nn tinfiiil: ---- : ,, U iiumN'huil' I
1: \\lirll II lllrilllll' < l 1.11"" II I tllM illt. i .., I l-i-linnif. ) A. I II. 'I-"JI. lay (hiMull.. .. .\. 1'lIurltltTt"1: I>K I :
K.I: 'I..\\,ri''I. Jiului-nr. tin- Hr.1 Juilli-lal, I Ir. Tlauolesal Q-rocr ". t'iar
tlii-lr |I".r."lIlIlliI..I.'} III I tliu DiiIt.I! '' iifiIriii.iIrjiikIist i-iilr nr, i Mill l""linr H.irhl.l. In ,mnl" fnr 'tin'. W LTBELL'S "GLOBE MOUSE ; : t.iii11.HIM.h
f. I mum nr Kx-uiiililH: > will'" ) : ,:
i
a'
U nln'iilKt-il., !: 11,', liuitHKiilli'il nn i }: : IX "
1i1'': ,, iili' i I tin-in" mnl, ,i In* '1"111.. Mnailiiii/, "0' Sfi'iintl I liiy nf .!/'''il urj f, Zn,"lnlsiss.u i'iI hlrii'l I'l-iioin-nln' Klnrlilu.A ) \XI AUt :: I'llllll, '

.\' ',, ;',I'rllt".I,- ,.f kiiiinlm1)iitlinl,, ,; ) 1..1if. / "iIi...r,ilurilltf nr I"hi' I'tllll nnrl'li-/lll)I ll"l.MIII hollfiinf" 'Iliilit.I.MHIn. In.*rnr l'l|.. till.."..* :r..1. : Ssile .11"1"... .. '..... .4 Wl..... .*_ t .Inttnvm... .. I ; \ \ NORTHERN AND WESTERN PRODUCE "
!. '-liiiiniMiiir! '"r I'CII'C'I'': : II"," "..1' i-nlii.1 nl iiui-llini., lu tlwlil.lnl liiihHrrnriin.li.tin vszy. :- -- --, -- unit NORTH COMMKKCK I HTREKT .Mri'rl i 5
,
i-1, ;;: I n I
: .
; 13 ,
;
.
9. l '
I rnlliin hut ill il' n-iil
i 'lnii. miuutiil' InMM |
;t.L.!L. III llu1. IuIiiuilty ul'uiir, ''Hlhll" lnitinl'irivil I'II* nr.. l'i.ii.iii.il., I niiiilr' nr. K:..-.nlnliii.Info | -A"IicIaAPIS- 1,1'...
f J. ai wiIwikfil IIN>II tinmllii. | ,I IJ -, nr ,....10''.,. ln-wil i Illmk ,Iwii (1). In : I :I < 11'T.I .. A.
CIHi'i.. ,iottii-.hli, | t. !*. ruiiuili,, :" 1 a'"-.1. i.inmmilv I -il-lt. AI & 1'.1
uml liillt-i'iii InvalliN 1".10.1111. | tliiniHIVPI knnnn "< I'h,' Knot:. Ia liii Unit. l>, i.li IB st I ) I ,'in.I. .
I In tin- K"lIllI'lIl" I 111111 lifi-iilriiijj 'nl" iwi, nr imri-luiwr.' I !.-iiiiil,5.
roxsTAxri.v, IIAXD.A'PIII : : '" slrvi'r.Ii't
1\)1.l I'I'ItItt. I
: :
(.iiiililniUnit. tlit-y rii i ni; In're: l 'II.l r UmlIIIMIH .1. It. 'KIHIKX( II\M. Boarding I ; i :"
| | -., Hut Mr.I i Uiinil$ Jmiili 1 1s .* JMi. UK I.* Ill'.\. I Ir ""h' r.T It In. ( iMiriiliil. I lir. I Henry HOl'sIcICO. '. !.U.
I I 1 "
.l iri.li :Jll: I, |W4.lill < 4 lllllllhilnll| 'r | .
know, Ii-Its-r ) Inl l"liiiM < Hull tlicy riiini,'" M..a" 'I. his IItt.I..iI..J.. .";'.\.III\j.\I.;\ | KPI :\. ., \ Ill"
lap'liii' mH" '"' liinIVir. ,, | | ,
ilrniii-ilrlMkliif.( rnnlrin' |
)HK) Hit I !* UII' )' n.II'I'lIiallllhr""I,. ; (< ut Ilu,,' .Mny__t__7th.!I!.., .i.4i... :_!L__ ____ _._ ..__ AM. I\ISIIi'i UK IIKAYY: .\ SI'1.ltill'I' Kill. 14 |I"HHJ.y.Drove; | S ;i | DEALERS IN. ;. t'.h"Iu.h,

.:KviTi'll. !M. ..liiininml" ,, \Vlinl-iT. ; IlulUinly Ci t "'Iii I t Cllllrl-l l' M'.iinl. ('a an alt)' ; IIAfl.lXli' IM\i) ': .' : i: S.:!; 'I

luulili'li |'ir..iiiiiiiJiliiiK ni|' ii oil IIIKlTAIKl'r; 'I>HIII>A.HWIIIHII WITH I'ltMMITXKS/ : Wells.a' I Ship FrOsiOlls; i 'A.!,

itnuii, Ilit* |;n>iin itriiiinil,, Hit MM.1111 i ii'ur I MninkiiH, i Altiii-linn-iili'''' I Inuia,. liii.1*1 "iiiliiir, .w.ansi limit. i>\. I 5 Chamof ad I i IIA''
.. I i>riwli tan 1I"'tlt.I""I..b, |, ,,'..,auutl. .JLJiUuln. I lo I !' .
mn | ''' M. I '
'l lal'li": anil tiniinlinnt'il, ,, IHIIII" nl. ,. Iv..ViiI'i..t! \ 1.\, 'IIKMI': "' ( : \\
'''" npr'HTntM rIVCS.lill.s. : :
,, ii lit wild mnlill \ t'.thtNti'hhl.T.ttt.
.
Mjimin "r., nml I Ihl'l, "iii rm ( IN Hli'lll' I .NnlllK.' mnl c |ills illsi.nli-h "- rn.iy': '
oiixrimtloii *. "liiilrli.Alumiili", : : :,, ,, : : ,, : AM: ""I:", : ..-' ) "I'I" | : ,
,
t i.! liati* lit-i-ii I"vIIulI'| |iL |1'1, 1".iii.iin. Jr.' Inli- inimiHiliilllliMM f ihili-rs mnl fiiiiiiiiiiiiiiliiiii' iniiv I INli'ft til I 11' IIIUI'n.
.. .* > t* art- ""hi"Hiil, ,lit I"'I0'..- tu I I UAliS AM I> M .\M' 'Ili'l'M, .
| | Hi" i iiillil t".It.wn1n'H. a'Ih| I in 'tin- niiiiin' 'ri-lnl' i Hlli'i-, nr nlili 1 1'1 iiiiimr.niMt.hu &
I think IIII..t1"1; 1.111l'U nutv knu" )l tiii-u.A MIII. ti .. 1 mil. I Tr. ,,,,,. r'ir Ini/jrii,:!.. 1 li .li.u'.1'' nit'" : .::1.:11.: '. Wol.l'K.: ; : ) MMmil'
Hull I I Ivy all "iniiiiilnwu I'm- ilruinili'iiiklnx. 'I IHI,; dtfiiiMhiiit., Kiwi, III nllnTt.. luli-rl.<.. il., I | \H.I| I.. nut, 'l-l I> -- :, ZARAGOSSA STPIEIET ..',
: I iniitr.'t.v i nntiiti-itnr flip, iiiMiiiittoii/ .. nr I nun - - ) ,
Al I ,rlil Iu I Ilii'tr.. I II Mill
ii / 'IHIIMIIIlilNrly" ,,,
mill lit mini linn isiS, S Ilii-t air* ""|1"1.11"l ( I'A'iiuuii., | '
|
A.LL'SVegetable
I In I Unit ni| .I, mnl,I "ll,I'li' .h.b >ti I IiHlilillnir Ills| | air' ,mnl |ili>nil,' ,In I HIM, iI'.Iariul. "liii Illiil' "Little Daisy : .ull. l loI.Icn. baa
l 1".I".II..r. IH l..nlh<. Hl,.l tliinilni' a., M" ar', \ I
IHHIIIIlll K'K'ivi' II iuil'lll| ", A. l II. l I..i-l.. fr'. K.: ili-In itt..\: Sicilian ; AGENTS FOR \\
mnl all .iili, .liliiii-y I lnti-H',, .U will liuii I It.. ..1) r..Tk a IrniiK i.nil., % )..
; nuiiii |H r.Mm ikIn' llun, !>>-i.' I II.Ch J. K. JOHNSON \MH\ii\oiiN--iiilTrlt: : I'AIM'i: j )tss'l
MOI'.NTMIMi.N:
HAIR atIU.
: RENEWER
!C"i'h. 'VIal .I" "V"IIII'. '" t l'oor 11'11' 11,1 .. aaII'1itjL'I'tk, .Mn,'"
.
: tt 1 1 Ic I'A1 1 'it.I.l. KIMIK TIMII.S, ,(
'llnmli'' lit-nllli nrIN k'lv', nr (tin, "icili'ulliin : t'tit Court(-Ksrarnbi.t County : ("I'uliI'H" I 1.11111.) Oil..tis list Fi5sitAl...,.d.sIpMi..M..._ | \ I j' 'Vlass'.p
ut' tmtk'f (Iii I 1.1 ii i : : I I;' i
I t Tnr iinuliiMxt'ijI'nviloiu .. I.\.S.\.I.\ 1"1 : : :
Uaw of UM ulp liE lbs IfM(MMMlttl r : t1.t.III\ 1'1.\1'1':1 N AU'UIS.
1 lit: $ .tIK: OK I Iiliniii'n FiiiuIlta \. HM.VIK": : : : | I id.I u I : IUMK8. !
j4 uf.ilmu-tfi, inking.,, 1.1',1'1'1'' : hiAlt- Mom ol .....< of tr.F klr K> l IM Mlmrkl olnt. | istyiin.
,, I II. I INiiilimn' .\1.\\\\ "" frovtk. u4 fouhf' bMHIir. Il kM bail _1 : : .
Ami I. '
1 lint 'innnl' vl linr I. rijiuil- Wlllliiui K. "". kli-l last, I. .. in
.
.... Lr'i
kal .
luilukn. MM hiSS M lilly ass all
r ;
Lr'I "
I ly I rite iil'iit'Uli'i', '. ", .niii-nrilii'-o. I Imirrtr I liurli-n.. II.. \\llili. I : .\ sit i'ii-.ti>nii'iii, Mrtnl' I l.y. In-utli.' I. alit's.. QllrM .... KMiUul. for Ik.. |>rop.r irMlatnl of a .\. M I, AMI\I h: .lS4,. W.WlMil.r'UI.K.
:
L & .k-,- ltriI I I'lnniyli"' tu niuki'. liuinii,,' ; li'. II. i-i-iinlni' | .1)1' It"< ,nilitinliuiii. iniilirlui IM4r 1 l'AI.riiVlllrKI 1 : Ii... bit aM _Ip. IUU-. Hl> ltU... HkMM II I I It,

n' to Uin |irliiii< ..I'! Ijmlrs. tie' >'..fi <>Iv l lI I Itnral'. ) AT 1'n,, t '"" MtvliHH<*dll| irowB lo...Ul.,favor. iii at trnmi.... ..,IU...,.._lu aid I. I A vorv & Wnnlfnlt.;

at 1M'','"'1'11011".11".1 I tl... ltl.'l. ill Mlltlltl.rtlilii .. \ .............-. ....>........ I HKiim I"i,1Alluiliiniiii t".u1. :. -.s'p.ii'r'-.ii'r n u f.: -.I..._. _7_VUTMT I... _....... 5,.. kan nsaii. ,! .
*- ; :, -r-Pj\\; N|i. Tin1);; : 'Vvyii: : ;;' ,lnvii1niiiiic ,; :: p.. )-I.or.. '"*. Jr., Ink- .-... I II. I.- __ _hum,,,or I I1.IIUDitiolution ---i t; tmmfmtJHminl/ -'I;.. -' -- I ) SI 0 .. -m.._ .. )
.
Mimili-r I Ilii' xtili'I
JuHicli I Irlvijliliva'ii' .liurliii.... ,, ,,. ,. "' i flep.vuistnnka.oflM .....stpeiisd M UM S I I Building Palafox
) KI%|V''IllllllMll .f. M I is \ 'ii. 1TlHilili J of Co-partnership. i.oiIjSa ol octen horn nmoto wMWIrw. ...... Street. "
4 Illlll I Ul-lo Jtlll Ills, .iiilmiln,, sit, nil .nifa-r,. inli-n-t.iMl', .
; ItUi4jl.r4iI. 'IIIK 1 : iMirltii-r-liiii, Io"r.' .."- I'\MIIIV| | !I.. tk l Iml netir mash*u *orl lor t IM uitrailMUoiknt ( I :
ti I IH ull a |nilriiiHmnl* n lillml. Wlmt n nil.nhinli.i.' 'hr HMni'linii I,. ""IiI.r'', uml I IIIKIIIIIIMHI' .. nr IhU I IHII M I ln-ikmif mill II. tt.).\ mu ,. ttn*: illnltiil .. ... lor a ikiKI UIM ol .....'. gui.1LIa'aIs it II
lln-i. nn- fliIuifl.I.| 'M reallr fur 1 I' I Ilio .. iiflnnimill nl l.uil I to Iiii itfi'lnniltoii mini R
Ivy i-niiiu nl I
riijuytnt) '
c ; ,,, will InpniillHIIiil, :: )1
a. hv I I. ..
.
In i fin 'MI' i.r IH ,I..H- 'Ihi'llr-l' MomUi' nr Mny 1.1'ikmif nlin ... ..... 11 .t aawi UM. MJp Iraa all .lav
,
; of iinlruiiniii'lU'il, |HrMiiiul: HU'ily III ,tliviiiatlir .\. 5 H. '-.%.1. t.. t.. INI I 111 KI'A, a ill |Mt'" all ili. liU. ,",,11.. ttlinln, nil. |t.i.iiinlilnr > pvrlilM. CUM all konota, l.nr, tail drjato, ;. i ,IU:1XII: !. ) | |.> : : :: | : at a
uf ii! 'iisi-aI liliikiiiii. 11I.111'I I lit' 'iitJiiii' |II.>., i 'li',k' in.\nil'" i nun.DDl'S |1'.IIII'II'.lIn.lli-liN'ilinIII..*. ll Milil l iif, linn tluri'li' II a hit nill ls I.."I.1111,1."I), Nil,. aiul thu |innnu ......._. II itlaialatM lbs I s I .:: :s.\W \lll.l.\Ml I I :>.:.\ %t in >.\'."L'i'l'i.I EM: : tts; .l'll i'K.S; 1 t

p Iw R"rl.l"o.Im, I If It IHI i iniiuiru| l tu I 1".1-* 'luinl 'MI mnl, ...- .II.h .1''l.v NIIII! I li.iknut.' voakvawl uUnib, awl. .a."".tk..m lo imtb furvard ; s I .\ \h' ririlXli-o'lTMl'' ; I'X" \\VKI.I.; l'IX't'S.IItI'( ) ; || | |
I I.HK M I K.I. a anw aid Hgoroiu growtk. Tk...cU of ril.XIU.iiYlIVTS.O.S): : ; | | .\ XII VIXI)4flb': I.I.S ; :\
I the i-xliiiil nl'riiiiiii-lliii. ] | Hliijuur,, ili-nli'r EICHAM .. U Altl\: -. Ibis article. ass aol uraiulwl, .Uao. Ikoai of al_ t rl-IIIXiT.\rhl.ri I I I ; l'i| Vii.S.Ml'XXI.KAXI| | I : > ( : \
|.. K(ut tliri'iiiiw-'iit nf. lil, 'nuljliUir, \ Ifluru A.riik| '| lii'. kolu pep.nauossbsl) naiala a ta(UOM,vabkuakM G GU8 &C. 11.11LOADIN t1.. .
.- lu u* a _II.'01 stoics,,. ,
'lIhlj( "I' hi. iliuukunl I4itt" )' III ) i I.

I tliulr iiiilnl) $--tlii> ,loll'- tat jIuIlIMraihaIL -aJ C. Forcheimer BUCKINGHAM'S DYE :.! Cooking and Heating Stve Grtes Etc. .

L will |H-IIIIII.tl| Iii, "," "I.ill&ll11I111'| "''li''h. I ..

:. lii-lil IVoin our till" a1.t"nv., our alt: h... w I"I I| J John Dunn, Proprietor. nr.Ai.tK innv i\- roamWHISKERS i; SAUDI.--lil.As;!:: IlltU:1'.\:11: : 11IX: :;:>:> : Wto.s) : : : .:\ WI.llrw.\m. :, ,,
1:01'1:1C'IIS.I.UI
slirluk. 1&1I.I.I"III.II"lIu:VruwiU. nf Inmnl Will ........ Ibo, board lo a aalant two.... or I : : : 1'01.\-.1.\: : :., I.H"'i: \SI \
y.Ii.I. i |"J"I&.u'.c.I"' will IIUlM -- rjinnQ !lnd r.unrfUTN Mack. at dwlnd.Ikal It.-S psisluasts sold. I t'11:1.: :MINIX.S.) :W.\I.. : 81
longer lluunK uiir liolrl*. .uml our via uwwvu UMUHYRNK'S UIIUUD&Uau, will aol wank ...,. Coaamlm ol a MafKIUu ,
itiiiiiiu.it' : ortlMM 1''p..aI.. It Ia s.pltesh .. UoubW. : TI"i.SI.l will he fouiut, 1' I'alh'l.rrE' in ..ill the above liranihes, and
)liiuiii-a will !hll li-lt iiiitu u. ilimilutiKUi'liU -. ; ,
I 1'iii'es,
J LiMV
111. 'oj. ; 11UUJ)1N'J: ( I'BUAl8ltD 81'' 1 i" as .my I Mouse in Floriila.
\ : : ,
t Ii. |Iaa Ki-n (UIIIUII. fur munIlilnjis \ l.lfjrnllM. I'Hi.tltM 1m'f ,
>6'' I ,ml lif rail now luim inivinl'innru I I'I'kIrI: .J'I.m.w SIW.\lI :' B. F. HALL Ic CO.N shMN.H. ) [ : :J--!- '

j5' a 1 tliv |luau whurr. wut Ili-vt jiru.rUliniil >- Bold by all DMten .la kMMMVOB .. A< i'rs F'oR: Ii'i5'i5'i5U ',

tt tliuilix-trlni-nl'. sinlo 'Iklii I'M' mill nlinlililinuwi' U < .. Pensacola Fla. ) ) : ) I ; .
now <<> :
propcrilyliy
: (
r"Us.
1\ .
;{ iIi.li4.. | )>iinil. ulili Ih,' s,." IIM..|. l lIIIH ALL TOB yOBMIor :. 1.\ 1'IrI.C'I : \ WS ANfl : ,
.ia'I I' ilraiiinlrlukln That I U, tin'niw., .I. will >n-uiurk 'Its.- i.iiiiiiilMviriiw lUy m amimi.riiinii .1 ...*.-....tM.1r.J1LPOR'l'Di""" -_- ,: :: .Il'i.W: : '.. 1\lt.ln'IHII"W: ; : ; 111\:1 ;
1(1h1'I. sisal LJunt-l Jiti'ul". I 1.1 lu j.rojiIaai.' : Iri-uiuirnl. ulili-U .bins trr rli>riH-. ;;: -- -- : ."M'h" ( JIX" :i\; tin ... il |Its inmiiiirvinrlit.A cnMMW.llMWrUI.u4 | | s'sl'iVE".ItilINcIiN'( : : .. AXI\IIHt- \
., I :
( Kn.. I."". li. lu Kimiiil. ilully' mnl llmlwiWr .- \ .,.. | ( I i .,
How tu Make linml, Unllrr.I'niiutry .unli.ili.. I 'r ii-l.. liruii il lirmnU i-l l.trHrwniimlinlU Ik. fed Handy, in MM Uw. BUM 1 1 I NORTHAMPTON EMERY
I .
nmlrmiijlil.MrtiKilul Mw>4- WHEELS.
IkotiMfh .
\\t\ livuili, imiu.At | ulli'iilltiil Kh','" In UMMTtvlliinx S a1.ltQ.ak:: :: er: -. ; ( t I.I ''I'h.:

4'; : tie rt-it-nt' iblry fair ut, ililuuuke tlii-ir .1.It. iHinrtU $1'1'1.lr"l.h..1.| hh

: <-, uiui ul' thai llui-nl .1I1t11.1".f| l"ult<-ron 'i"tUSattIo'r. : : ertt.Er: -'I'' M ''M .. [I .Hall. Ilk' Ayers Sarsaparllla. ;. '
; vxlilbiliuu" was ,.... I haul WB* |iuiki-il S iiiiiw.il* ir.i .xullo..1 lUiik. a 'Sul4balit1nisldlUstubl4Us5.I&I alh's' ft I w J. P. HENNEBERG

41; Into the pm-kuj' ilinitly'. from tin- .',10. It I iiii't.Iy.PHENIX. PtAtMtI(4tWJuINE.: : I ; 1vr't. 22. : :: J JoinsH'U'riiiiH n' H Rote t .

11 I'liuru, mnl) huLl niukvr'KuM liU ,,'lIlln'.0 TAItPAI'LIXS, TKXTS:: J [' -\.t< I!_ "

\" ; ot'atiUlI''I.r.h&.,., inmlu iu tltia .>', I'ur .\xl) KLAliS tilAM.. XATIOXS) : l, WATCHES JEWELRY I .
H. PFEffFER & CO. ,
,
:54
,
; I i i-i'iit |loer i jioMiiil. IIU IITIM-I-I.II I.i. I.iII. Iviry I. ,-".J\U .' ilklO I.NOottorx L 'ul MM O 1.1..11.| | "I'I.h. I : 1

i.' .' I linile.[, lIu I.ft!. ...allow tin- -,si;- : ; : -AMItOVKUMIEM a

o!f;;; milk ibid' J U laki'ii oft 'aa hb lie main loDili ZDviols.i lrY" ,...LUIUr"., l'*:N"\ <:() I.,A. I'l.A. "PI :C' I
::
f -ken Iwfuru iliuriiinjf 1 l'iil.lii>iuunt- 'AOI4Ef.
J. R YAL 2,000 -i "' -
.t f ly tir.. tIM cnaui ami i-liurini I..< MNIII 1 Fnptir. )410" ..n""y. : I ( :

:J'!'. ** ai'l.lity. \ I. ilvi-vrnliiltf.% .\, soon u. NEXT TO CITY :n: .LL. II s. III p C la II V II H en 0 1': .. .. J b ln.l..r'...... l'riu5snicsrvi..., : .. .St.'t'aakmiin. .. h_ Uaildiii.-.
<."' .
'
thu butter .1'IoeRr.| lu tin- gratuiaIart&sleIu : .. snip uWestern ( { Lit'. T... 1.&i.I.- u-, Cli-ili. bJ \
TAI-AKOX KrilECT! : : 's'gtshia*, J..lr ,
utojM churning mnl a.I.I. ii oupli' ul'gaJlomuf -1"-: : I | an | ll.s4( ran-fulu n-

Hcak liihiuainl, Jluw' .illiU,, .'- I 'I'dir., 111.1 N.Wvrk, iu.oI.i,. Ul Ihh'r.
V\KII.. .
.
HMVN i : | :>, 1.lol1'M'| I 11i.\U. 'LA. -.LII. .' a's.' 1 H l-
to .lall,1 I'ur lull'mi IIUIMoicMiouilly jau :JU-ly ; : [ & Loinby[ Day or Week. I "J''
Boordn I I41
Kiviuy the i-liurn one turn. ')'I.e tlnMU -1"1- : ; 'JI
'VI' AII.
basis | K isiiwle.' Win. I II. Km" le'a. Puc
llivu itraun .
uir a i 1'11>& ot clear'miter t'II : ,
aV* I."ii''h 1"11IU'$ ; la 1 oYlmkUlly. -AMI ( i -.; U'A.
1'1111 ii.m-f| ) ami after 1& rilW.luru.l.i iaUu KnowlesBros. C. I'I'aSMu UI'ON..\IU.I'::1
, rvuiuvi.il. Thi-u "1'111"e FA.MIIYV C.ltOC'luUIlM.WINKS .
a ul .', :! July 2-l)'. Cmmison
: 1:1I.atl.: of water ami 27 purtu of tllIl'.alll'I.1I1 ii.JOSEPH : i : I _AkD .. Merht .
REAL ESTATE JQI'CISXI"OU.C'c'O. .\ .
S i lulu the rhurii, ami the "lmttcr 1. J. GRANT

I I. jfathoml. The |iatknge, ;; i h tlniiliruu -..\ I>- ,' ////' ..l.WI..f ..I.J/.uT. PensacolaFoundry.J. STAPLE & FANCrGROCffilKS

.
.
. Ut ui] .Iunj;;.Mti! uf Ilie tLui u amiiku 5ilhit, I'v.itii1.lt' sinS ...Uli I". ? ,
butlt-r jirc. 4tl tutu! il, a
brought Into re'lul.llllllllu| 1 ..
; .1" ; Cosgrove
the
>urplu uiuUturo that al'I".I'| .1.t)
it. Uiu butter I U being luailo M>liil lu HiejiackaKe. .l SV1t u'.Mr11! ; r M W'"II" 111.111.,'... 'i"\'II' to.-t.. LiIQTJ < ) fls.I .

, Vy tIde |>lau lla-iv: ran Ill no baiurJfl u., .4 ,.......... TIN COPPER )'AI.AHi\i'.1' '

overworking, tao rtuialniui liulterinilkno NIII, Tfl1.. M III ..'II..11w." lm.ur.UM.' -uul lId ......... Skip and Gener ....... ''I'I'ttt.il' "ll'.un;
; .
.
.11'1,1"'] sail anal nu breaking' down l'a ui...k.-ri.4-r.. ...n.al li.i. I.) 111'4' !a | Backlil ... ". L'IIbrIAh

v._ a ...,.. ......1..-. .. ... .""...."4."h.. 'I u..,...._.. .I. ... 1 .rrnsi rfti!."..u*SM o> WiL 1 1411111101 Sari,%iwiil |.5t5.."*U Ii Mi....t.IlIoi iM'nSole ni T_ UT _i_ I 'OI'XIIIY( \' -14l.. l'v.1y. .
'
'
I
}>IIrt"1 IIu.\II"1: uf lUv rojuiiciucut ulprax'tl'al IIID "UII- I _
l I "
silgg1 111! n! VKDH I POR

Iuuf luauy L"ILer)IltIrJluiw.making.al\llilte tuat( it"'II..I'rIbe ob .Il. FAMILY OROCERtE. ... 8, Forging Done to Order. ,I SAm.
b .. I *
maker of a-liially, tine butter. bytraililioiial Mf4i" : -( )- .' '. :
rOi Itailiutf-s firave
:u; 1) 1110 \ a.I A 1UU-T lit'
syskian.& .JrAtn% !t tt. Tit: rv'.u"Wt1 "1HEII"n: lYm-r. til lu-r 01'0311"1'.1' i L.\SI KM.HX AC

A & MuSIMIANI> Jl.XMKIIXiTVHLr: : | :; uiKUv Uouiuiunlljr suit luv full.alUr W"II"'I' ) Ei'ctisviI.1'tLb'SIttIfr'E'f: .
.
'ii that your Hug, Mr. Tritfjf;; toViir -", u I... ..I). I.A
.ronpLKTi: is E: that ilu-jr) !"", r< ut-d llw PLACE
\ Ehi ) i 1IEnTS
'P.htTta L\u .
Ikat' my iluy.: ,"1. lit' a ..cUer ?" 1 I L.:. I .

VHe'. *rf ilwl lyp. .1v.!> Ol.t 11 lii'U Ina ,'. I Dr. R. B. S. HAR6IS, ,I-TO UK: II \I' Shop in lid EXPRESS OffiCE. ". I'OUl, r-Ja> ',.,\.I..I.o&Js'5.iIu hSiy faisiikuaitr.

lyj* "lIct.ICotau8 (X.1' \'.) ...-.ntllld.lie ,Olioup- If. lui t CtiMli. I.OVKUXilKXT. : : STUKET. : I' I I WI3STOHESxi : : I 1.ir..ti,..I.r...., t.isu B.m.t.bi..t f.... .'.Mo.

ra.y the il'iur IH-H nf a bankir.Tlie Pici I RCN -" ,

.cr aiit irlU liiw ,''.'iloii.li-u' %: J<*'. ; W.H..I..I. aumiuai1 ,h.I..h.wll ,( ) IE-: fiE.Tn '3 3Ak.sg Aer.' ,
,
Tlf.iileni-e ON AITL1CATJON hl.in. LET I Iv4s'rst
fc THIS 'h.I" .
Roman ktrrit.rnCE TO .. I ,
'.h', ; yi4| jmkfa ''U. ,
not ret o-nlay, hoi i lu.u. 'I ILttLIanU.tiaFIflUata: shut () 1Ig'Ip..p U B lnuci r". ",
| .1 \ t. ,
lug to we. 3LyntttI1. 10 know It tWill -BBU.'VAHASI Pgnj Mot >1''i.: i t 1,1.. .1uJ.ly.Kur "Ul u..1 o.
OKT'IOK.' 'JNO. 6. TOUAIT CO. Sat
ld". aaytWD.-J'l'\'lItJ.. April I-It. Wv.lt- say nag.. apply VsJhal
w.otl/ ; ru rruluir
Ui \JT-wu f lout and
uc> ,
.r.tl., lln.it.
J

\ U.V IK:;::mi-. -. -, .V- .: '- ..----- -- L- -- -