<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00018
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: April 24, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00018
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
'
:
.-
-
-
-

d: -... '
,
tC .
-- ---- -.. ._ \ .- .. .. --'-' u --.-- ---- .- __ _u. ___._ ___ .

C Wlfrii - -- AIteftI.... 1'1...,,,.." I II''rlhe 1 TO Tin: Pl........ Special' Notices.
i .
I; Ul1f ,. aiiiituftttIa'a ofth", "I'n..I ''I I III'. It. II......, I.Itt' I lit Intuit. I IliC -- -, -

Sk- I lh-niitiiii| a I "
PUBLISHED SEMI-WFEKLY, I on I Ilio I'tiMV, Nnmi| >, IMIiiiit. 1..1.,'.. np till 1't'.I.I.r!. mining I""-111. Jais

OX TUt:511.OII: : HtlliAtSBy : uuuu'fl' 1.11'0 I '" M.-tt I, l I"t.t 1 lsslilfty : ( llitiNi-! n l\liiiiIn) ) i-otiiiiilt him mil nil MIRTIUKV )AI. .

Hwtanimi'M-liil"" <'"'itiiiiy'|' --.; d \ Tor HIV Aniittitl I'.irs.le ont. al lull nllirp at mij I time from tin'" on, .\rl"-.I| ), Tr.11 5p ) 1'.
:
'J ;:: 0 )
'AT ''ff : :!
r. '% 't'f.. rxi-pitiiiK|, TlinrwUv, wlir-n ho will IKaliNi 4lu'.t'q.. "1:i IA

.'''''' ;... /.. .. 1T.ftM : H.." -.... .di..4L.. _.. .-H: _. __ .\. M.iili-t. (lirnttil' M*rIlip 'hi fniin I Iii 'in.I f'on "', ionthS. .. I <*': .: -**- --' -. ;.- --. M; c --- I ,..1 h." IUIf AiiN. will\ It ('tm'. "::''1' )
Tkm Mnkth.* I'.i > U A ttap. In 11.1
IMVAJUAbLY IN AUVANOK.': \Ij.2. /InHIIA{ Tl'KSDAV) AI'Ktl.a-l' | ..ko! )I'ro.f'-iioii. .I'nlrl" r'gl-t'ri'ul l | ltipn; nf nn at the tioillnn1iorniT ,
|
.. ,
..' --- a' .1,l.; I. 1'. KII"" I..i. "I"' I In I.- hal.I..111, tin- orrnliiK ,I..Kirn ."..

-- ._-- -- "C1I --- --- --- -- ----=-"-, II. iTt-lrti-r., MI. ,. ".lln.nl| '>'lir |iuha. lotthlih attoiilion I'ltrtnriof ni-tl 1 tnnrnlnx'it, ", nrih-r I', In.

I O..rrnl lItitoiy.I L il t.F: AliVI.ltri I : hMI..NTS.: t: j Mullll.l: AllVr.ltll.-I.MKM: "' : I'*. I. .1. W. Uooll'olk, I liit, < IN-CII rnllnl '"' '.. willionlat ,lru Itin'Ir |irnmit| .1.I.n"h.! | "II"k. 11'f I. nnMill.

I I rr ,JIf Cado E. Sbackolford ail. 1'1.1,11'.1 U jn.t on the .. ilK.-nl nil II..' nlxht train.iTtliillK .
/ "t.Cf.'t!: :' "tt.,,: : Inttli-Ji .1. I' Join". i that' l'Alh rnii< ilfaponalljr .II I nn IVn.itiiilit ant. AllanllcItiillnntil
:
|
\_-\Vni.", I I'. Itliivlntin.' Tiill.tliiKNi'e.Hinun I J.; PflllOCi: IL CO.: Hut. II.Jolin...xitsl'rlri.Mialimii lint.I, ilitra. ami 1111 I. only it few feet A..r.fntni nrp fur I"II"' |.n.wnt pnnri'jrpil nnlr
Ifa-llnl, ',, (
,. Jt-t" U. '- I. W. i, I illi Zadel- & Cl. "" I It. Ii. Iliikrt.pniijfu. .a rur' I.H.I ili-r'iMilnk, rl.oinir rlnlly .1
fr....lUsSfI'#."!. I tinhliti'M ii I.. nml' In |i'u..uI I li)' "' "II'r., .
MturmrnI-l.... 1' lIm": >y. TilM.: ;: II. M. :II"'III I M. 1 |I' nt ant Irhl liu itl !it MI
.."....."' ''''''''. Importers and Jobbers !COMMISSION' :lifllANT: i.t'inl";: ....nlliRin, %I I. P.. .;" 111&11" til all 10"",,, ..I I 11' .I"y ami nifihl-nta- ,---
I DlllllllA': -.1"'.. I.. nll\\f..I. Til. I it I'fllii'in I .1 lraiinr.| -.-ami ) i't It IK lilloNii. Arrival
, I .l. tI "... .(\"II"II.lm"| | ", I II.I I Ili I ati'tlt.r **4 Dtpirliirt of Traint.
Wit IliU rrlmlnal P
lir-V 11. I*. II ii IK-. Tiill.tliiimmIliiii -. .\ ,SII UKU.Ht: : IS l 55.'c'.I",, nil) t'oriii, mi I,nt nilliril'p | na'gflgettec
'" ,.Ti. "r .'. i l.'r:ii.liI'M I )II.ill,,... P. MOBlL'ErALAii ; Mho I. ''|Nini.iliil't| llipon :I"'r., IA."I.*llli.anal :.h"lllr tUllnuxl.IIHTII. .
|. lai Ing uml' li In flip tulliiw
Ti, AqusI4II.sw.rdl I ft Vtn.ni.. 1.llIlu.IM.IP.4 i I .

.. Jnl =."'II""m-' Until A..d.l'I.) ,| : : ,: 1\I.t.! '1'111: ATTKMinx I Dry Good=; ad !HaU Uan DI: Staple:\ and Fancy: Stat KS'S:. ,| Pistil I. : or.tall|ilnii an> !I.'rilrnl'i-tiMHtl oi'a'ulr.situ I 1"1'111.. "II'scr1nts' tuauta' TI UU.: A' !Au No.rtLi.4)W J. .: no. 4.

<< aa- l.a'upY Pi.n.kiiiln. .
.1.1). I Ii,: P. M. \ :' ) M.Arrltp
$up'* Pith. ,- ""- K.: k. Fn-.li, TilakaMCA )- "I lulls' '' lit"'. 1 \11.
: oriTiiTIii: : xr.\iiior.: : "THEKIUHU (1t ( )C:1':: <: it i iwCHIChKN'S ; All IS'nwti-iilii.liiirt. tiA: A. H. II::.HI P. H.IOI1II .
|I4 HUMtli, ink MATOR.
,V. A. 11,1.101..11.1 NEWB.
('nM..llIIhlh'IIIII.ofl- Wit til. SO. *. I.
, TMIih. l M.-II.MH: : I IX "PKXsAHH.A: : ; ; AMVIC1XITV. II) ,U; ami H MUTII' WA'I KU: : :si, ItI.I-.I. : :;, HitisAM : ; ::1u[' ''. rut tint: .ntr\HTtiK> r tn"j1 '; IA'"'''Jiim-ilim ilalljr, 2:1: ) A. V. *I'Vi 1"p. M.
.I'IHPft.' KNTKKKM.Ahril : : : .
tI'ItVMIC lltritT III. l" l-TtN'H.ItMt .
('b1i'1.kqMIct'-I C.: M t. I H! mil) ill.! l''"'( "lit HI.'. : TMTIIiilL.\i, : :< ;iK: ,\XI.1111'.11 Mfiliili''. Alu.III : A couimci.1.I'l ) IIIIK: lllVftNt n.I.t.MA 'ua' I \h" 1"1.11..1. 4 RIO: A.M. O.IMP. M.Trnln. .

A.imijit,,,"iitiiKli". !I', Mi-Mi-nti. 'I.l.'l-. I !C' )li-. I.tik: t i.nlU( It.io-r., .171, In II. nn 1".1.111 .ml inlmil H.ilroinl.
, IlIh.ft'. B. \ 1111 > nlkiIrII.) .1 1>'k"mii l'OI'S1111'1:11111'1': 'I-: : ,,, 11.11th: IMVI-AN-I. "..: I..h I.' 1.1.
."-iJullra -* \ .\ .VHifK or' lil.\MM( ) 1I1" ,, a Iflltl", : "tat.i'a' ".,111'i I ,'kr'i.' I I.r ''A'" '''' that I.r. Jt < ii.Mtiil. I Ixmrr I'hl.ln.) will li-to ."..* ..InncInn -
,"" ; i. I lap .. Tennessee :::> '''' I. ti>iim 'nmi't' '> S ,... I. lump, k .'..I"h', ..'". ", HH1, Ixm. II Mnitiln ., kiul ",hi. .
I'lml. Jitilli-l.il,, I In-nll -.\. K.: Mn\ I in ciin' 1.1.iiui'il In nilirino .- 111:111.1.: Ruflera Specialty. .YM| Inn, I" II. llMn I'll.Am. Wi-itm-mUyii t
.II. PnuacoIi.LtWIet.r: ..t"l'm: FtNIsI'tL.f.1-rv:" ; : liClI.I; i \ :2-i! :III,, ... Mint rnif ii-MrtNt. '..". 2. "'I""IH" Iliii. I I.. Itrkkii, P rrN, IU, :3t6P.I.., .rhh.IC.' Hi.4im| lit I:Vi P. ..

: \ -. I I'. I.. Mi'Million, MinliinunNI i ir --- --- --- ---- I itt:I 'l-lll II -' \tI' tttKkl. ..\ -'- .Vn.ii't.. iiii-t rotii-ANT' !NO. 1 I lKltrNtion.lnll.il. Ik.II.ni U-nvo Hi.ilnn| at II:'nt A. M.krrUlnit kl IVn-

i ...sh.qWt. ..... .... Oil It. 1111,1'1.1.\ ..I....1..' ...I.IIH.., .\ X n IJ.\'Iot: : \\\1'11.)01 (IF.M .::1:. LOUIS TOUART IIH-\\ ill ill.\I""I"'I"'H iiUi. rill ",-" ILmlii{ .rd. |I'.h'..| I", 11".1, 1 iaa., |iup.la.' Slat. HMMiHtHV ,.> IIP'... I.,.\Idl, ,*...li. 10.'tl.I. t 'lli.liu_,t.t. '.-,,.'ru,, .....1. "llltI..h., nl' ".:'HI, p. M.

.WHirl.. .ll (.nunK.. K.; iliIn Itll ,. Pi-hi.: Rt TIHIi'"M | i I' l'i iHTHxiilll will I "Hint C IVulll, tin-lire A IINor.
p ICAX ,
AXIi nt IVnukiiil Jnni-llim
M..I
JintgnufPrnliiiti-' < -Inn, .ki.Iliwil.Ta I. .ttTt'IL COTTON .ilc ""ltiS'Uo.:: ra "I II I IU.Is I liHikMnrlii.. lUriwin, 7.U: l.ltrr. \llr.I".I.III.
Vnfc>Ptiir.. M.nniil.. I I'lilim-n.. FACTOR niiiti.. I 11 in 'iNiitM Ciittrtxr, S.i It'"J". ""in',,' i.. A nInvl ; Mtutli$ lum .no..* ; |Nml ,,|I'l. K. "iilli all. Hllll 41 lull* mil. a ltd Irkln. Nnrtli *nat !Month on ),.1.. kMlMinitinmii..ry 1

Til* AanpiiMirihHirirt- Ilitw. jffttN'IIAi! ( :; ? .AMtlMCAX. : .. I 1I..1".llh I |1.1.| "r ".,", iul!.,, tI.( .......... ... .. !:ruttu\ ,,.% 10'11 ; 'itatil Hi I III (iatt I'I''II'1 :. ? "%sI.IuNIY'lw..' Mmirtln!" !2' //.1"1..0. I mllntitt'.
... ... ...... ., .
TrrMlrIr.-J. ".1..1., \\1 'ii nitt.ii-r, T: in-Ki'll "IIIIIIK' 2"i I t"UItr. .
8urT yol.-" II. .itl-kin.. ( 'I.OEi' sfl JlWi: '' VIPN.t: txinr IxtHlMT .-- -- r..: 1'"I.li.IInl'lh; (to Koiiiaiia, ; likrk. I. .'.""', Mm'kk-r, 714, 1.'h........ I'ridiitk E. I'. !VLTMAK.il| !11.'I.I' .

"''COCXTV limttlK-'lllttltN.: J z.I t.j i -..... d.I : (! IMMMsIuIS) I : I I i I MI.Lt'IINi I : Chas. B. Yetter Kit Ii-,,i ; inn'Hi I I. OiTi. | '>rt { pint In Am.Itt,r "".Miniiitrlyiin. J..H, (Iklti-Nton, _. ii-n'l PiiMi-iiKi-r Aitfnt.PMtacof

J P. lunu. S. i>. llnu'i. ., Allnrt I'.iiri. Illiihkrdant -'. ititfi: <*i II1XI': I Fiirit.1I xnvir.-: 'l'III .: ':C ) .. .:. lifot ; Noiiih In 'Itontatin: ; i-a-l to I I.. ,.. hril. and Atlantic RailrMMl.Vm.nWi .
t.V.. 11 .m. Mnlill' t U I .A. timlMvllr.
,
.. Notilli I '
ri ; I lo IntPinli'iiliaj. ttvliisfcVJ 1' \prll I.;, IHH.I.:
..iimu.. nntiin. F.: I'oI'ECI.\.\ SKLH-ICM: : : KOI! Main Siren hi West of S sIb\ I .o".h. tll ....IWi. { Nfl nhli.|.K.St'rtlsaI snllivKii.llr. ,, |. .Nllrpttiu., II7J (Ininotkliilt. ('mil fnrtlii-r untlii-mitim will ran itNfolliKtittl.tNTIf
Paiaiw.'
J.b..iiuJ.W"lr.1.1.. hI W 1\. I H.tM I --- .. I.XI'Rt.iS.:
..
.
Link b Miiliki-, M.- nlli-y, lINt ltui
C. Atvry, 0..... U......-, I K.: W lilliniii8riMtlntpniliiit .. TIIHIIJ: 'II.tIE.'IP1I.IX! | | : ; (; :-Itti lt"ntv* fun tiiMii. I'"I'h', it I Is |IMltIilsrlsi.lspla.t ', ..(.)IIN41I4ftO, ; <<\' t, C' \>ri' li .IMI IMI. ".. "'./:

| % PiiMh'' 1'.1.. -I.M I. !SIMIrMt. "- .ilii-l.ll: .t.lV'tlirp: ., III..lilt- nil .'liiiiiiriiNo| patDI'I | I'l.NSACOI.A.: .'I..\. \A. ('fll,.' ,"" fc ........"Ii...... I .. .hll'c|. kitiili-, I lI,.,,ll<., Ill Itkhla, InI. l I.sa ri'nmiiiilii. .. .. N N'OAA.M.ArrltiMlllnn ::/.; .

;' '. \ : : AVAItKIN: : I II.\ I. o n: I'E I.. 't -r--t 10 II I. II.,..Jt C'n.ii. I ll.' rinilnk I 11141MirlKimit I ..
( II 'I' 'I' II X u lark M.-holt., A.lasira.up, >, Ilktana
JUHTK K' UK 1 UK I I'M t(K. 1 .It. : 1 :'HI p. M.ll" .
N..V.'ftkackiir ... .1. i:. 'I'1'Ii.i ia aiipu! .iml Siihhr; i 1 IKONStiii.il t ? :; \r>"llll-. .Xirt'lH"IU-| I," II. ll.i. ..* "'... r.liini'tnii' :' 'i'b
,. "iiii', .1. u. riiiii tii, OI'EI\' : : ; t.\-: I';.. 01- 11I--1'1/1'\1.1.: :: / ( 11\ 'II'IUN'NH It. I'Kik I kulmrl HrnHklKkkn. IV77. Monti- I .
K.narWlV) ., :'tllarlmr .I.'i at.| -li Ir a mi anivil 1 I I I : inunlrinl" 'lu-lil I ",, I. "... In tthn'li hl. iiniii.. I r,. i\'C"\ '1".1 ....... *.. U.u-u_- Al__ ), ""..... lu: .

tor-.Mm. Wilil.. 'I'.1 I : I EW Ef.Jt\ )1.\l1.: '1'(1( I IIPW..I I :. liuvJvlj! 1 11thnitri& "orkor.: : lit (NttaiiiiInn" 'UN'INN'UN, ,1 Isr'aii; I .;im. lln-rlli-k, k77 i rliii'iiimmaklrr '.1' "'.k it'l-in-iA.tl.Ira "

6 ..!(,' t CITY lltMl, "''''. tin, t tin- milt .litoiiiiiiiiK. i.r.N'iiki < 1.1.1"11., Illn 1.1"
;
3ar-uen. II. "Will! M 1-I1'.h'II-II"'h.11: ..I IU. '\XH WA1ICIIfll.l'\lliKI: : I > I IXMosi -Adam ; ( ; or. TIIK: rooit.IMiKI'KMiKNT | atklllilln. gi itt-n to i Ill'l't'Ia 1\ lituta. a .Ii i.nni| I.Iu..uaaq--lts| | |hi. but. 'I.t\: Uti I. J..c. I II. t.M'lltSN..
nrt> Oft-*. 1'. I I1"TntiMiivr.l.!' ..I.tk'hisd I'. Glass : IIIIII-N-. 11.1. HMdrnoi-,
; Cnltnrtnr II. W UllnllI AH*..mil 'iTIHHJorfil7jANNKir.{ r.t.1 nlniik Ila.I.tsuI.| | Miulmm liii. l.'auJua'lupaHs, N: 1I'. '.
I MO, lu'nudsa, i.
: | :I: A ing ill' l I.4th 1..1111I.1 ( :Ni
> \ I .
(I. rarwm; Bnnril\ ..r Alili rnii'iiK., I\"t.h *. fuiiN, sal IIII.1'I1'IW.II WNlM-k. rtrh ,,mi f.. r..< fctftn ArrltiIlklilttln tt:tn .
(:. ('dbh, .....>. Fo""",,. Ml:i; .'..1,1-iou. Kil. MiMmem -. I It.Sn'I."ITII J"".\ "., hvlMHw llmlHir' ami :3l.tr.ii' lltnOiik. 1:1.1: : A. 31.
J.U.Uiln.in. It. II. :I\"lh.... ., UntulPutnam ,IMlKlfs) : .. WI 1.1. liM'KIVKI'IfOMITVTTKXT10X. : : : : -.\ : : 01'AMI .-- :" : : IX AM. TIIIXUS ..... :-.1.. ..I ttlllk. lIllllV Ml I (III-. l A5SS,Put $ IniHr.Wl'irk. 'luallnlsu'iaiu .. 1:::11 .
;1nA.ituuIty.|' 1 Ihult'.. Kir. JiiMi'llmi 'tat: .1 .

: 10.00|liSX'I': OX AMIMfiKAi. AUiklln fttt IJklkM, tItsrIaana, . 11.5) P.M.
'Clmn-li IIIrt i I. .I". ,. ,
I.iry.IlTII.tk iiiig. : II V JOHM-II Ml IIIAttAS" .,. I.,, AlllloMof III HlllllfkH. r, M-t MHH I.. ,h .".." I: flMillian .
-
) : > II. M I. Itnhir./ iiI" iUerki : ix M( II I HIM; -- -. -- i I.I Itimlwr tl-ni .
.\ I'I'WI\\I.: i "I-IV.A "vI"It ..S.tUM.: Ia liKTAII.: : I hKAIIX : UII : : III..H Tltl'I.! HMItV, k-Tl'. '.1.lr'h .
kill A- M. sisI 7 I'. M., i til I) "iiml, i>'. i-iMH-Ki: m.: I .', I iKiilli-k., : Alt Dunkirk, IVniwiiila 1: 11 .
IH I1HT UliHt l-nliiliix,, .tui'I. Vincent j. Vihl lint Mliitaw, .I'h' '.1''. ft-rt kkHittlmKii.xi '.' ltlrr Jtini'llim I. ,..-.tintlllaifp >4I
.. UESf'I' -I : ; riN.I h" ..-,. .
: ( :. Wrtla'a Fir Niii-litllli.lUnni-r.! liallaliu..a'Iua"
,,, ". I'UII.) .
l: .1 "
'
riuwBrTBun- I
iii. |I" IlI" .
lHNiii-r fklnm til.'ua. k..1, tlllTUN AI IHMMlllltTHlX.
tor. "Hi-rtk-viiiit \.M.iuul T IM.. MDbiiHilur t j- A'i-i'i| | 'hilinii' I'I., I I.. I I Unit Iii- ( lisa "'1" 111ll.niiMM'H (I..ATII'. I Tu Mil. "|>NT HnlMlk., I'III\.- ,. .
M t'biinli |I..iit.I l mi.i t Inii. ,,mil, 'u< i.itUrcvr : ..,.,. ( 'h.iiiiiiii'li'i| | i li-tuii'il? I'lpltrasI| :. Li' tJ UN i 'I' ir .itA -\Ii'\I' HUI/ UfllA" H.11.1 \. hyr. ".*.1 r.i'l 1".1.- 1..1.,1.. '
) t larIa' .
;bu.tWvii 'I iirnr"nri. nml, .\I.-tiIi... / |1 ', nl.ilii' iiuni| (uililiiimliiiiniii.thi.. IK JU"I.I '. IatIaa'y, :11 ." ,'" ",'nl. .f' .\ I', 31.
I iiml irrnrnli-lv$ rat"-,I. ItNli-n itici'I1iiataajlay ..
; I .ImlIm. I i-rinu, '". .|itlnK, 1.1..1"0'',,, nltlii ArrltiMlllon. 1.10
.:P'JMOP"L.-"hll-I'1 s I "",,'h. 1 KM.: .1.I .I..1cuU. ,, '1'1':0-11: Oli.i) "i\iiliiin<, novas:! t It, --11.1. ) -- |iiiinl.| (I.Pal,< 1.1 Kimnlinli.-' I qaill' '" rrmiinhiiiii rillllsllAN' MOKHI.KINIIIIKU'IXU : : M .lint .* |.r.lt HiliiK I. lttpi, 11I. :' IinaiI.'r.
.1"|
.$ 11.1), l..l..l. liii'l"! $I.tI |I.-. ,nt I II I i 1"11'IA.
.. .u4I 4 P. M. ->. \llli- -illli-| : A'I' ,itn |I"S.., K|>rliii"i. iiml ,.1,aaitPaa',, : I COMI'ANV'.S: I Just IM-IU tin 'IIIIK'kliin ,lilnl kiul.1J .",.......', I lull-- H. tt llhiy, %tbllaty. Mil IViiHiiil. M.I.I 7ViA.: M.Arrlti .
F. A. HODGES& CO. N-li-i li-il. :-hll'l. a'I KimBod n..k Its alt" .|IIK |'''''' 'hh'If.lhI"lC. ,' by 1*. H M.IM| olili' 4ntiiHiSuacila : .
) II.I .
'rlTHoJ.lC.-"I. Mli-llill-r. ; I I'hlll. <. l It., II.., 'II" SIP I.. I. tri) Ph hr. ini-i' nhr| |, IIH, IH-I.n 11.\ 11m! :,. llfKIJAM !, !I,.,. I tin- HullIniliirllli' '. iiikkiIliillir .\Ilupiutk' kiul 11,1 t:.1'.. .. rim ilnlly,
J. II" U. .. .
falht-rJokn J It l.u'I''' rOlintMf A"I"\"I." .1" $uita.ly'
nwlxt. "ml. -s.\ln* Km: I Iv MixT ,. Room & Parlor Suits r.H..nl in Hii'lr i."ili-iiinr' ,.,. |1."I.II.h|| n ialIa'n. tiiilti, .1 II |

M.| lflfc I Mi.i l I"I... < hiMiiiliiI'& :s -liHIHm: '' IV- ltI.tI.: I HI IN .. Iliinnllint' h..".,. '.,,"..r. tir .(mintllnili ; .. II 111:0.: I n\'. ( -..(111'1.1',1.11"1.1.|
M.t TMfKn fl'I M. M I I"IHH 1-1'IJ I.''IIIMJ III Uckt ui Hut Co.tIUapu.ppppI _Ti'' .
1 A. U.. Ami ol, .-\ ,-, I tiahag! IiaIa'itgIta-; ( In-.. "11"- I'ATKir: : WHICH I I si I i.\ 1.1. UK: r, miiliiy I nmicr.Nt ,_R.. "
l IVmlMa
"tTi.-.tI'' 'li-i ,. I'M..tlIlhl.lI. ill I II I IN. ,. i ./ .niliiiilim, 1 nii,>,t.iiilly.. nil Jiiiiiil., General Merchandise. > ilii'lititi-I lninililii.Ktinnkr. .. | l HH- i-iwdrtn-lHin nf .." .1 It'L

., aud II P. H. Mlll.llVII..I. III til, .\. Fine : Carnages; \\nIIII\'IS..n: : ( '.:; Iliiinlili-. niilih.. linliil.li-, IIHMK uf '.."I.. lor 110,' "1,1"llh. n lull v T.."..
lny...liMtliiu i-vtT)' W.In., -lsi) m I-. )1'1 t Olill'l' I...III1.h..1| | | |I..' Hill d.lt: I- I'.,,,, \ltll\UON\: \ A 1.11\ KIINNKM: : \' O, .5. Ihi', vats Ii. I liniihli-"' .. .. -iiil.ldI .I|j eau iiiHulrni'lInu ttlll i I.. ..I.I krrlvikl 1"''..'.''" li'MlllM. .9:Ml' A M.,

... .......I K"j".$ -..r-.\"-..--,..I..*--_-_-' I'liillll'l, ,lllul. Cmrl'lll, "Hlli'lilimi. lIlt I'MlltlllKI: : flY IIAI.V.NiiU l'K.N"\i: a sI., .\, H.\. 'I'III" r<''-''>.lH'lK VII) I I- I Illllllilll.H.'ll ?? I nnnili'li'il kk mi4.ll, *. I.lhla'. Ia..s. ... r., Mills 10'11 10:'III A I

M.r1isIy .1 -s.Uegaui Suw. 1I.dl.UIt". trciciKs: : riiAKio.v.s: .snix: ( ; ft li :tl: .Iliu", 'till-, Illllv I .IIII.N||It kllllllklll' |11II. Im"I'.r| ik-clriNi lu lay 1 lnkmilkM rill- .Arrlii- all: P M

.cm Znrrmxnoi'i' sya--\.ry' Hi,'t l iiml. I HnnlKllM 40...DAUPHINE STREET...46lirt. ..".')., llOIII, ) I e' k.lt.kiii.v. I.. I. diTltrMl fnimlknK IA"1:aur MFeiucola

.t tu-Mlrh ,,,...nl h. WACOXS) IAKMVAIiOS: 1 YONGE" riilntiN-.liiiyii', ,.atlIu.. ..; -UKPIIIIIH I.Kk li* IIJ.Ullla.kWl, kt'kllkir.lilt .
'. .'UA"'I"" :>!itl!!, 1'n.n'l.KBtXCIM c. c. & Co. .
oiL' WAI.iuI. 1 N.IMimM -'l. ,. Itut: nl ,nml a ,. M'nlrr, Ililt.I I II I \It. 'IilhlllMlllllr.ltul : I tir> IIIIIIIT, l. .ilaiiKnr. ",,'I.I.11 tIm, sot.lgaa. fkileule. lanetC..I..I
SAIHH.KKY I I : : IIAKXOv: : AXI) ,.a,. .
-- ------ ."
,... .. NKtliii liii I" .1'up,".' I.IIIK; ,innililK
Jlu,I.." II. A. ( luiiii-r.| ::0.... VIMrvO'tvttnltir MO n :II. .B3 Ar.A.: \I "h. I ..4)1. r'nr a',1a1al| l Ilikl II I I. IIM "'"1_'.
\ \\ 1-" 'in bET JllllllllllHII'll' |/ rttllllT. ....uia.Ituti f"I..I"I) >"'YUIII.AMI l.isw IA HKAM WInl.
'
C ul.
(InMmmil M'uuIi". In ini'lMoMk. 'IIIMHtKNS: CAItltlAliCSm : ,nut IsliniHUI. 1 COMMcnCAL: :: :: "I.i, ,. lint. tka't, II.,. U", ..", llrnwr.tas. .
.. -- .- -- --- -- .. a ''', ) | 'I urnU. mi MM || MHukv ur 1"1"| |.

"v- ,|P. II. ,liollKIM-: : II. I I'. _t- II. I II.! ,'., truik. I. HIM.hii TlIK: IJKST I'APKKrrin : { AUI> |IA'. .t" II rlK-| lay Jim I 111s'tak4. I. liuruluu.1.K>. "I liii. kln.i In"friliini "I t'itataiNrl'l'IIl, MinI| l 114, -.
WD. MAI-H* .MIMlUl' -. .1,, k t. II..... ll.inrll' I ....-,, .hi i- I llllliiKlott-HiiiiiiN' 'iimkliiK _
I. Irama.qalg.
:, I'II.\1 ,..i \v M:IMM'KU: \\ i.Ik. FANCY STATIONERY I.loH, ).-., ac'''''' '11.| Ml, K.I, lab ..11. PANt P. 17'}'u MI.
M". I. t>. U. I'.. I 11"Si .C.-
Jips U. .i-iun I 1 INNVKST "
WM. H. ROSS & CO. A sail) 'liii'' 10"'" .111.11 lilnU nmklkKniitt I r.i.lis'aI. Pni.il ami Ill httllulllw
I
'I 1', hht. nt 71- ..I..k .. .. iujkl iif lIght .rn.I Piitkimilk Ir..I'o
"""ap.4.""" K$I"Y >" <> 4.1 ll iAi.'IV .1 IkrIUwil $'
I %a.i. IlS .f. Ua., .. .. HUi/tt. ) ri-I t vti l.iw. M ,_ iUkrl nun Knur 1 I
..11. l$1t .1 |..ll'i s'll ill., liil.iiMiriii niTIMV' r'AITOI.'Sft : nXHilDA. K_I-1 Innidi' !rMI.I: :::: : r. HniklugHiniii. .|la.r .. "'Isdaw nhilaa "'. at .
J? t'. C'.1 \IIo.ht.JM.: : >.C;. ,_ I'INM; ,.'lI..\. atKrtirliKM PkHillii |kiH r, wlUtkilU- Ci-nlririiKiil 1 d Nl'asrIM.l
I ,lot.lv I vuliliiiilitiinH' .
II.H.WMI1K. ($hPrutu,1) 'i I INHI nilKrti'r i-rkl |k-r hour ft'l>n*H4ilin.ul II It''
JeS.Iil4.. .. It.ripiry. r. 1..1'----- -1 I'- KI-I>|> rniiiii'lii| | halt' .,1' I 1''lull'l"I'N, II Ami I I In' Ill lip' NihlliNt. in.il.liiKNllntxlyii .. MKklkx that Met |I.(". fur Vialr .. III II II ,,
: AfiK.MS; i: KOU: t'llllJis I.ilikivkl. pie knur nr Knal MIMU.I I
: \yil.sil.V rlnn, l.milNi.llyiK I" .
.- Illiuik ltH.k. l, 'lli-r IbHikii. Int, 'nil'" 'r M. A kiwriiK'ii vkwIlM I IMHMlin'Lirt I I III
Klllllll pit Il-Mllll. ( IMM! I I I4ItIN I M I KUCHA: I NTNo '-, lllul |" 1111 aPlrs: taiaa'y ii I ;.i
w.fF; "1 .. I"!, ..,......." 101 ".', .. CO'.S.:: AM II .Mll.llfliX \' ( 'IHIWl nt xl IINI lililliiN.in. HunkAil.. .AM) 'IIN 1 Mini|1'a 1Mph luki lirlKliI, Juynllkhirniiit I'lir.I nrillkM)' ki IIM-IHI "(1"1'" | Hiiiinil a..i a I* *

t- X.. I R!: KKH.IV: Ij!:l 111I'.II..r.. \iIlS..1 : Jl I NIIIIIII: li.tlMtl.itiktrr.: : ...- Wir II ,mlthe I Cij.'ji I'>, 'I'liUirru. ami Snmkrr, ArIa |. .my tt tnif, KHIkvlMI.al hualailly. ,.t .ae ..
I I .1..11.S Mllll Illlli .aaatIuat aaau III Illll Mt Hklrte Kk. pan I I"IH'| Many Pe4.'tsar .. at lL't: "!
A. ... "ULIbMI; lit.> un.. No. 12. ST. FRANCIS St. l l\ Mi.iilli. :luiIhivi. ( It-.. llwiini'r liinlilinir i. .".1. Ih-kkknl llufcllkr It ... ...-.. <'1 lour hal' ..l.. allsasaalI'r. 11'.
Mnlill, U: sIt, I
,,, ,, .
II.', .
,Alit "-Ju': f.rlhi' 'ha'itl.| (awl Hill allah HatsilI. It ISttrylau.lI
t-----I------------ MnliiliAl.i.. I Mall' I lw r nun, I Hint .""".-1"'" .iinrtiiriiiii, I Tlw-n.HMkUftM-k Ikwlly kkklKiHIIIMI !Sl _) p. I..S..I.: .. i..n.I'. All t I < p.1 i.u", ...".1".1| | ,In ut IN i-ntiriil't| | _--- la'up this. rn-nl k-r "lay k-r l liry Hull MuiiiliUTNMmciMill "
11_*iv 't 1 hllr..I.II',, ,,1.hl..1. .::3.: ..'tt.1' ,,"voj.I'1II:! ', our HM| .n I'nlii, ) LI, I ia.iii, .1,"-". 11. MNIII, UN nn M .1I.1.h'I.| : )i' I\1111.1..11111.| I'"th, "I..f| ".. i-iiikl|lo Ikal kVik| \* :IliiuwU : ,u'S: : :<
.tOlN b'eIIo"i.Hill.I I'uhilov. Mm I. 1.:11.1..1: INIII, unit's, nidi i tt i. |I"r.'t 1..1). J. MARTINI If liu'y 'Ir) lu kill II UN'I nl Hut ..1.,1'l the ... ..|..'.lliHi. Kniillil Hn.kU.I HitiuuTurk II" l4'.
,\, ,iIi.tAYA.l : :. '. '> .Ii. iai.I rii'I.I.. laOMaes |I.I"'I'' 1111% |HHk 'Ibllllf' .. trim ltoia.ullaar,.l.n.llbiatt. I o. 17 M ntt MM
-I." tjs3-n.I ..... : "DEORNELLASThe -- -. .. .-- -_.-- I &1'\.1.10....* nil iiiiiiiiiiiiiii'iitiuii,, (It Iii, tat I llni) I'liniit t IIII') api Ills.I ., Muiklii I kn> iiprAimMNl with:: i. : l.iatss Iti'lllHil. Ill I..'..*. II1U '
-- 1 N.. \v ,.*|h.... ,Hl ar... (SinipHNiir .loSiinoii I limiilniil, ) I I..". utah, ; ).'.. I mil .1..111.| | il'Inn knil mil liklf Ikii .*.|.- .. .' -'1",1. IH II-HN 1:1: .
'
IzlP.N&.UMII.aIiIIt.WPP: 4. 1.0..1'.1 p aaI \ll \1.1'1'1111'111\11 I 11. mki. u.... Kn-kl ktltknlkuv .. llM1 I' .I nuli'IIHM olilullran it TJ1u
I 1\1111 ,,.-.s'r, II.HIH \ kl IN, ,,It" [
., fur. thai II i-kil IM Ilpthtaaliuuhiguil.l.l 4)IA aj'Za )
. nl"M :
'o'III.If
:IMiMilaWprv 1'0".111".1 l.uM I -1\- .
tMCkcliKMiiiiiii I 7-.fcio'iloil.: I ..1'1.1 rilliin.- : JewelerAT l'i ...... hl.i. rlmliU.. CONDUCTION. : Kit: { A (I".IN in nn .|irlinc KUUIII.IIIK | | | .1..11.| In.uiiilly, llwmliy r-..Ull" I "i
..., 1..lbi1a-1. hay .I IA
,01' KMl.Siltiil
IIat IJIa
,
., nilr'.r.... \ONI.K. :, .,Ir., t. I.MlA$4 P.Mcctomery JOHN J.DAMIMCII I'.iJulnv/ :; ., Adjoining I'uMnllinlir. ,\.-p. I 5 t rsrL l'irtUHl "'...I.h! }'.I>ri.if. kiul. I! .I sWsupicauiv
|
I I. rit.i
," tlii- I'mule. I.. aMiMId .,' ot "ar.
I 1..1 ." ,., "I I IMl
- -- -- :,tl.Ml\ IV r. 4hi ).. ,, 1.1.110. .1
1----L. 1..lu', S... :3. k..tgliii itl litl III 1 IN130OT3 \\ullMml .Ni,,,.. .i ... nf 1. .lu axilAi autI
.. . mja.r4
Cor. Water and Danphlne Street "I. >U.ml I'l'm-U I llr.inlyHtHrAiiXK I Ma is a.i'
| |
'YN I.)I'titil-. 'I 1 In-ullirr nlylil" k thai. ,'Iaiiuul, III il vll- Mil\I,. b-.k Ih..J.*" |kr Iaoa'siu Illla.altIHa! tai asS AUlh.aawichi'IhiN
M..,ml.i,. niBhi III' T.: IlI'iuM-,. .1. : AJST.D f311Ol:; 3, I Fancy Candies, Fruits III III.. WkKillwnxiTt'illll. IllK.liiIttNl ."|.'1 knur. Tkv aNgINa la utarti'il lw .1 ut .I.I '
$1 r.Mollh' I ll.ill.I $I'.ilil.'V' fli..l.TTfcilT MnliiliAI.I.' : IRjl" ..1-1'> I.V kllllllti HvkllMII I IIaa.ja'I, klHl 4 knit A I' ..,
K.:.11. MKI1I.-I: I r, I'.C'. l Ci; ; DM'nilN'ChlCI.Kr": : :: : ; Fancy Artic.t.I'I! !mltl I I mi iiiiimiiull' lain, 1 liiuir, uml, lit rviljr| a ''t ..ita'ta4asia'adu:! ImiMT. ; kllHit -..,,,: : H.... ".'1'. tttf HIM t.1

ut.svni: : I,.i-l. I!. A .>. .. 'I!lIin t'lieaM-V|. pi.CM' III tliu" 1'i.ri to ( .. ,I.. 11I'llIill..III.! Mtiil : ls.t:1.wt: -r ('A..1I..IIH.
-- --- >irin, :-11"i -'I I In"IT I tiMiiNulHiti' > I:In)'nl.MOI'.ll.i I. "'" .. boils | hi au.ta'r..lL.I .. I till
All Other | "
"i>. )1.........'. '- "My iiiiiliiliiiillkl, rli-rk. l I. iHI..iatg.| ( .t u.. IsrNfll4laN. l-i.IM-k.-i. I t M
......::;. I4.I" ," ,.>. I t-:, F. iiit", I .\. I. lm) > :pV.iti' TIP I *; riHk; ;, 'Ilci.il|' li-i. ..imlliw'ilfyTff -I ': -; .\ I.1.lli'MNI. .\. ,. "Ami ttii.Hirirr"W lIs,1 .o IMI".I..I."I.k4M.till >krr '... .. I W .I a Al)

.. lit usi.I, | II I \,IsiI.ii III .... Ii "I.'h nil, biiil't. MM hnl.l; IUIIlih''I' to !IN, J"Ulilici( in Iliii, l..Ml. |||M .. rUIIUlMtfli.il IifI TuD.."". "' i ni at I hitIjal..4sa'upIL
/ lit I I'm liN.linK i.mr 1 rkilMnlMMi all.I uSiApaal.a..asIL
.1 S er& r. >t. tjlM' riirmri :irrsg..s.i liU l I. a KmM IM |in-t -
...!i ..iit.iii-ti.' Itr.t.. All! ;"11'10.1.1/.1. : | lint I II hr)' Mi'tii .In Im. nilMjiiiiii', I ." t ... .\.1 I I t.I.U\ W..11. !- t.lkl'11 j ill .',. lIa: Sage; filliixuli( III -A- laP. Ifflilrk, &ahUl1aa ik'nlrlny. ...Imukl Hurillm-ii: iiukrl'rk, AmHkriluMk a 7 flit
L.- ,.; Hllll' 81 lUllllltll: I'l i il PN. "I 11.I .t" ) slit iiiiinli'il. jour i k-li ? ., a.sa.-, IMMW lb-IMMlk titiaN : piritlKa attAiNupisk.31llbi I

; i'kzi i UMUO! No. I. loii.r. IHllljI.L at lliu'ii-l: '. "ri'ii'i'. ImV, :'JS-ly/ "ll'lf :Jt! ,,lilllItAI'IIC.M. ;, ..\.>.>, uml I 11 I IN \1..1', I 'In i ilollki'," .n| vtnrktt. .. ._-. '||M- I"'...". .. 1*>

T.JI..J.X.........,.t,",' Tin t U.r..1 I l it U i ll.l.lM i.i.sai.' In, .W.I Hill:.T.A. t.of .--. --.'M -u-II- 1. I.T: ---- -- -. -- M.(11( ....."...\1.... SSllbl. 00 ti.M..p4l.rit ImT-CWS:: __y. "Ijiiki'il, otfr ) inir .Imiik I Inoik ?" ......'11.yr"ally J..IIII.I.'.' liy nnkral7U.. SAUnas V .kkl l'Milk.. P.AMMukUnl .. .. I I f I .i..* All*

M. IIIIA..11". JOS. J-'ELRATH, 4 I Illltl': Mini It U .ji I.sai.aa'. )> Tlllll'k oil I \. >I. I 6 .. f
.
,1. 1 I',n Inn lit tv- .us- ,,ai.lii. I liii. Ii IHIII'fIUII''I'rs--lIti.: ; : : UH .In'itam ill/, ..I.J., T"klll-* I' .I
hi

Illlt ll//lr ui'I I II,, sL& kllll.1I ... .1')1-
I > asp HklbH'll "
|
| ) : .1. 1..1".1
.1IIIIM1a'1( Hllll IrflUM .%4lMKiallllll.inn BOILERSheet ( W.\ 11'11 M.MvKU: l' Li'iiion :'-lll.I'rt. &\'., Mill roll:; ". ... \ at,
WrfuiiaII lily tin,'. Iti....l \\'..lm.>...l.i) 1411'I 1111.1.,- 0,1 w Iml. lur. O'ION I IAIlalviN
I" U'I, ,,'''''''' h.* M-rvi-il Ciisioini-rii lllarts'fS
.. ..... _Ch. ''III" t. \V.M-i.\" .\pal I h-.I.-t lit llirniiflioutIn ;: Ib'VII .Illlllll t-Illl. ......,, (" haM 41.I IIIaluu
t." I';": .s.* 1'. t iry. _.\SI'- :Suiiiin; :-.1"; "", ill llii-ir A I II. "No.ri'ilnii." "1I | PmiktlkI .

-. -'iHlliui-!N-... IIt -. 1.111.1'SI' MIAI.i: : 1\\11'11.-I ::;. I.iiCM-Jin (i.irilfii whit li.ia! I .." 1"_ HTM Mkri'kMMW. 7'. a C
%
'iirvoliil
IsI- IIi MM JOB OFFICEtMlAI.'l. *-I | .hat Iu4 'i'lnrf-i| | ti lilt ) our a.LaepliiIAIy 44ia 1"
4wV44iwe .. .. ... S... M-I-II lilli-il bUr loflliiIUfXIM" atlasaa.Matet. .
*"in \ li HI \ Litimi I IMUIt up |I" I rkilANULU Ipra ltshs'rsqas.
< fTfrj,. $.tIN .M.in.Ut' ill I'm li hiulill', Iron I'll AIX1.1C': ., I w id- lotaED .. ...11.-1..1| ,"_ I'. t
j yw J.MI. IIKK.Ms.: !*,.,.. "|...,,1. ali,,"! Iml It nut IMMI. | Ir OF' HEALTHy l' .. .. 1 In
,, I II AI' AI.I. 1IMIIII I g.Ala. kaapstcanst.iidly. on ; -atriai.Ha'Yatisilly .
Nn ;.71 I I' rinnitr, I II.HI1H > u .. ......L .. "u. 111..11"11"1..1"I ,,1111... wiltril.! ._l. _U..1..I... .1 a. ii..
I. Klill-KMKNTS.: : : :. i.inti in t.lttili fcuiiy| | in iiiilini HI- .Ii Imriliil.Imnii1, mul il Uk. "'Mi. knil. ..., I.A-R; -- ; .
CKM.JBAIJO1IN M.iMliAU.) IHI ANtlillW. hit\ |II| AH ('Itt itViIb4!. n'lIb M-r -
ork. -jO( | lie 1.11" a.'l autii-l) nit liUiiiimlKMIUUAI.K IH' L.kAL-
:
; HlwiiHwk II
iolllr.We. [ ,
\| CHAIN Wnl.....'.., i I.,* i I, ni.-l .1's'! .,'lr> |....in.ilf.| r''- Itll.l.: IICADS: u1.AJIA. fk.4 :
: Solicit Public Pat resag.. :: : 1E4'ilIl4': "uf ''AirHtft ,unt.nuUMru Mk Imi .
.llrltl.) All W oil. w ;jilt 1 \iiuiiil ..n.lw.ir., .
JH VHILTON s..v ti.Jaia. \'aa$ Hill 'lap. II..,,,, In iluiuli. imriiMt .-11." 1..1 aH
( ) ia .
JP1JEIthll6Yl: f! 'I jiatt.-.t. ,,po t-baai'" I.K'ITMt IIKAIts: |I' ... I a.iUit.4
.. 1-1.OIIIIIA. --------. --- -- | | In kkl..niiiiiiour it>iliii|$., UilikHir |Ill .111.I liil pair ul. (sic U
..
-1-1- 14twrkl
..""r-. I PETER BURKE .SOJK: IIKAItS: Strictly first.Class IIETCTJ Respect ) "iir rlmiMk-lirr. lo |I'SaI iluwuyour Hi UI j' >w.t rris.Maa.., I M ;at
.
ATTORNEY-AT-LAW QX: & 83 COMMERCE B'I'. I ,'rkrN-U| ., .tu nkir| ) .ur fiiruilure, IIL' Va.Misisrrlti'at ."a4s4 $ "n.I'.,.. I I II.
$'IAI! i.MINI: : aurevu.n.a.truup wbi.$1wr .
C. II
1'1', Cfiiiiiurrip, Mitt I li.m|>lilii "' K -- .wl.. tu r.11I .. .11." I
.""' I .MMI'.II.K: :, .\ 1.h' ..\. lo yimr $(uiii' sour I.yi 1._.. aid .a.alaIly th..i. ... .. l1a. 14

L iNpEallil: IJ'f.tRV 1'1'ULlr.PliSical IILANhS. .|...>T., In rk.liioit. )<>ur \s ."1..1..-.. Ibis I. |WMWU. Mi :ll -ITIOT T.ast.i'Isanluic a a w
cOVXTTJ Mor.ll.K.!: : AI.AUAMA. il. wr trims | uilwr ISiMhAiaal : 7>i
_.It0 UIM I lUulfr. uiul ,vlitN. |I".inV ..rk. ..f kll City Hotel nut iiuiuix ili..,.. ti ln> lu-vcr ..., > .ytUiiiK > I..ioupslgith.a&. :.r repaurta-al Tni.-.lmp'rI4 :aft .
Jassj4.1Y.bp's.. KaiiUt4<.lu In 'rh-r. lt> |.uirmA |iri.i|.LIiii4rnt.it kiwi WMI'l. that" .. <*rUMM l4Ulullo.il I f.
In.Mar mi' \\'ink k *|I.'I.I ill, ). Wholesale Jobber in all Grade INlltliU!!>!. n "I's l I.> 'haul f-iull. If k job lwir ""- l.I.-isii 31 I.. 1..1.". 4'1'1 ., :

'! HOFF -2'. It. I II..i! Lit: IHI 9>-IL | -- 1'I.iTU: Ed. Sexauer Proprietor "hitagab I..u.Isaia.r .. kl kiijr IkU'rkMNiMMt' LIs.ksrvl-iu.IlUat is I i"
ii/nl/e ll.r tail. Hay right out, .
Tcfbacco "* .. .
and Porter mtuint r H't kl I.iu.r..aI&his.elsaI Nu. aluM>
i Watchmaker English 1I'-ISt.: S ( '.tIl 1.I :"". i) mi-Hi 'III* U-anllfully. "tlir ruoui I isa. Iii./#> S4. UM. ".. Iwllkul iMul ... lUlf Iwrn-lk No. I. auUlJUl

Oi o E J. COOKE Clerk *iiii.inly| |1''I|*rttI.II.\ book. It well air pa.htdi.isa.'al MlUltUU tu k ". i_. llK .lluK lk- lUrri-lk .No. | -

't. 'J.tiefi; ..-AI! ...... MAXl'rMCTUCKIf: : OKCtfiifoet \.I I'I..Si. "AII': .'. .bouiulIke\ "I&ou.. I.. uriutlljr. liiil..li- "1'_ lhs.M'tm.a.'I. "u'U'r.4_*.AisltaAlaiC--4.: a l.I
try
... 11 J'I' ......1..1.0.1o."D" WU'IIXII'(; : uovsrr lruilklljr| ) .1 Hillrili e tat ,pst.raaitsaa.. l 1:1'h. uiraltnsiup 11. II'aaat'AppI.as
JE'W'ELER. ..1 I fcAVI: i-llir.: lay l-l'HIli' ...,1'AK.:, ''llin t-ni'luyer4| lwt never 1 k) ., ,' at. lit
.. ... ., .., -
; ( i inn vricK.i j ...,ahr...t.rti.4 SM IMP I Tot'...k>!".._Mu.l. ', l.tIIIlI.rIt.1 : rt.Nf-At (nl.A .1..lJJIW.\. ..u) 11.1,11' lu tln-lr twp1ia. ) ... ''''''('' Iii o, i ...,.I4ds,4a4.s5a4Itaja.I1ei.X .."'N. IIMi.IIMa.llrk.I .. 17) aS at33i in>

GoJrrjit. ,.... Strahit i I IIVI..1I11 Caih..1I.PALLA Ih 26ivOTTO .*fkr kl t tin-in w linn 'lIIu_.. |{o wruug.Ihtiuit 1 .,.. .l l kllk.! ,< HU aa.k lirutin Juu
1. $" Chllr. b. _i A>l> I'"AL.".. IX 1.tOfil.UUI.: : -;. .41. fi'.r tint umU-r jour *|iiruviilll.r .i. i1, 'irMiSN. lIat(4.ruCa) 1 Ml atAU

-._.. :,. GOLDSTUKER ."". 1'.1 by thai lur, tt kkk nr MoatM.K. I ills I4ab h.- Hill .IMWUIIM. krn>"Kkiil, or .aslt ,dl l .'.L ,.) "I r* .::.. M &
L4iUI1)-t. .
I-I iu: w ( )RK: $. M-M-IU-IMO: ACIH I KTC: ILCI.'I: ( .. thhi.. II I luWhJt. I f. -
... loo |.n>uil I ever nt\u"' \ in .be MWU iuwoikiu t" .
Maritime
.IIII.uWATCHE8 -
MAlUU-t!: l srwr LKH'OU C'OI.j .- WHOLESALE DEALER IN FINE 1" |( k.iou ami Lilt .I"n.. JW.furv r. Surveys.TIIK .

JEWELRY < jniaxc IN A ramNLIKK MiNKIB E. TOAL & CO.Foreign Ilie I nijrlit' uf Im mornIng nu w liii liou ., JOHNSON'S ukoVriuitiml, tta'.sl.mt kur *) Air

't_ "4, _ASI'- : t'lu"IIIIXI:! ; K.V.: ) aluI.lilat{ | | li.- ill l.ave ........ ou, the A LILMIAAM 1.UlIMAWLM'is .
nl\ II :,AI" : IIIESLIQUORSIJ I flux. .illyi.. r-t-nnuiil .\.. lu I ..
.i..1.pECTA.CLES: : 1111.\l'' ; OnI"F*. EtC i "... .u.tFAIR ..- I Lrh'lf law-null .briauMi li. iII uol. vO1t3bor Hall Ik lAucAnkkHAl Huxmu...
..".. I ... .\1...""' n t imtrkiik mkilt fculmturimi ,
..;. ...,. ..........., J..tlr: .aIiI (.... h....... .Uul.li. the H oik oil that iUy noiulMnl, 'I ,. ut M*. eMkU. .I

.1pppir.4. .iiiiil ".... %hor uiA.ii- tiMes hfL-r.'. .\ (A .J.-:*Mi'tuist. i i : II rfJf. -,, "' I II RATES: and American "'ariny m4 for that (vi I..tiki .bU wife I..kl. I. -IUkUMl S. 4.. X'U., a.'v.v.l'e.as'ula. ..-

-.. '... Ir. Mnl.iliAU.. I k ami Dial U l.urU-l IHO c It..1II. .. 4MMMIIVCMl.0r Psswila. I..II Il

r., lialY 21-111; : : I S.I .',, ANT! 'T\I'I'IUIr."T' 1 IN 11111I ll>. ,arli-l fever aol Lc. Laj Mum. on I' .-.t..dgI.a.tabia.-'

O'Haia & firo --.-. -,- MARBLE and STONE the Gugir of bl. right|( luutd. Or Iw .
l' ULSATIOVTIU(1'LV!
:
hi.L.iivI, I' 1 HIPI-i.C.Mb.. I pplEja: .' ill 111t: "l'J111\ rtWt4aIJ*$ PI-,
i 1. f IIfuit.aIrt, O okil I"I'IU IJtaiIdiu.Crjhiitciteal ill .be dew/uitral "bwauMi tbe .lnt l. ,
>
...4. ........... \ .. 1.1 .. II......: | | H |P I' ,
of too faiul a color: t-an-le of be fadIbat :: (U.S. AND l'UL\US.
,. jtIi II... W"ukHal" Jip.,

*. )1ri rft''! mb I t It I 1 C CRAW ORD COOK & Ctl '. lartiu ut u ill lie fouiul a MONUMENTS, sic".1! (I lie ouoil X'."11 rlwaleil out It.u 1..1.U.. Or Intrrnlkuli lie will _llli.. 4LJ44L4L.V.fIkkiLOWI.44 bR tab''I.a -tUST CLASS.

!. Sample & Reading Room, .Ut Mwliltxl. for UiuiuK\ Uw borne, by uukillful "_ h U .

aIMISS1ON MERCHANTS.ftiisignments MANTLES, SLABS, aboeitiK _..... that SkinuU .ha. 1rrel VE.11

COTTON" FACTORS Iii w liu Ii ".,,."...r.. will fiivl Ike l.t.-ttUlOUIC'AI batch _uti.. bei-ouiiuy tp.irlu 4 orriur.L. tat,. kn iJi-Ml S Ukik 1w reiN-b ( ;

r.YfFOOT".u.AFO. 1I4kF. : .> ami tbe .. u....lIM AtII1ALLKILMSUVMarble ......il. or KlrluK-ball.. Sia 'JaugCf i j v.ifat.... Wie Lquor Cg
t.llif... r. i\ .*& !tI.- -I$: Uw .. .
". M.iIIrL4.. and.toneWork. of In'IUK tM>ile4 1.1) uue "llIb'.W.... .I
ttT>t.UPi'"i'; ; Jf. .. w! 23II.LI.A.IaI: TM3LES cialiou.-1'aliuatw. I ...,. 'UIUW3: -
.1 '"
IbrJMi3IMt1 ( bkl 11. itluks ,... : 01U If AMOKUHI.UI.NU. -
&:) UiAjr lI.ta, Vt-SeACOLA; f LA.f '.a
Solicited. 1II1Ld0l : Mr...f OolJ ...d btlvcrur MulilaUduiui .
lwur.
Co.lthwahit.
uu 'Hi'n'Hlw.I. I o"", Atu-klioM Mkl (his .* .ufukuul
.. box 7it. *-..i bougbl' by J. 1. "TUIIUI. ; I
,: ...16 tLt 1W" m I't.a -J1. u. AJja.Oihiig A".J.., I'...b.. i k4 ...11i.r".4 l4
? ,.. ., .- --- -

.. -. .
k'


.
'
-
t. : aR-, ......... ---- -
L J I.'
--
_
-

-
-rr .


-
-
- --

MURK r1r"IMI''' :y. 1.1:0.\1: ; t., \I Ittt1tP.MIST': : : Sin .- -- --- .-'-. ltr-HOM-TIO' : >'' :AlKHTKH 11%'. THK:1 -- C.8: : &&Cal-0.-JA 2A. .MBit. E. *U.ail( .- ., --- ;

CHAS: IS. John : F .jnola '

J :s.1I.1.h..I.,1II..ral, i Escambia, CountyCircuH- ,Court- : I Ii I II' QUI1TA, B: jat1iiii1u:, I At I 1.11 lIlt etiihi"I"UI"n of the !io.nd.,, of1'ilotCoinmi.sMonirsliilil .Ovorma Hannan & Michael ) ..(.
1 IIIII'IIIIC; 1101' I'a" .10"11"' Ihl'II' lit I ;,, in lliii I Mt'' < :. til* I IN fc+Jff*)
,
'it'cI, it \Ift't tfv ninl. t'Mr.iiiiiliniiiJ'I : ) lit- I "'I'! MI i : tin ht.t"tlhh.: \ \. ,, FAMILY GROCER. lett\ KliN.MI.M' "I .11'1'. l.t'III"" 'll'\li. city on tin-jtli cl.i) of A Ps ii. I II. s), \ %U.USHED. SEMI-WEEKLY

,. ,j nrVtIn' ilic\ niiiiilii'' l' of """11'11 %wni'k' I I i\ tttiHt." I II 'tts I liii 1"- (tinfolloxxing t Rc.suhilioii.s \\ ,'tt' PLANED LUMBER Wholesale Grocers, tIN 1.t.: 1'\\' : .\:11' IIII\\: ,

:1 Ml I III I tills t "111111'.w Ii-, ) lutXeIIJJTII 1 I IA I u-l.it, I'liMIlilm"t'M!, '' 111'' I j
ahd thtCmniiii
1 .1.\l.n; \ \ t I. Kim to Inprinlitl. Dr' ,
lln); ,. uiiiii.ttlnnirfilthvrlr j full '. |pp.1w| | i-rvtm ii. s14i'| ;-nl P.-li.. InflimiM .Jse's'vi'lt'y. adoptotf .td.,1 I
.
In %
. nprui'.l in :am' | I Ax. f Hill.M No. 35 ar mid( 89 N. CoM3iKRCKPEKSACOLA : : Snnu.OEILE { : ) .' -
I ,, .- Mil,...Ul.r! \VAI.It.KII I II II lo-\i I -.\ .x'! ttIhCh' ,
;: I .J\o\ i t tintti'uki r M < uu- | Imlil S'lM.'I.IVIt: MI.VI.ilitAMOXh l : ':, \. fl'phituuinSIha
iilnnt unit ,1"| uu IH.1| IH :: lias come to the tPitPs.I ., I
I\\I.K''I..1 F
,. ,,, ,,, nml '
,. 11.1liU.lIlIh. ,! !1I11''<7"). tlit-rr, I I Inili fi inliiiil < u..piutui.l| l In 'l'I""r|'| .
vxnnit-li. I, :.uu.iuul i. iliHlnll' HI nl.l mi. intiM mi, "I, 'tire I '-.. attimiuii.uflhi.s Itoanl that .1 xessi1 : : : AL-A. ( .. I II., "C
.?-k1tI.; "ert' \lIlf IvUViVi: :! ti-iimle-; |I'..iir" 'nnx! | 'luh'ml., 1':1.:! mill.. rt',iMtln. "lull, -.hull, ,hi.lii' ,. I CHEAP as the CHEAPEST : I drawing; <'lxofrrtxxas. ; MOULDING hu'OF !." I lures m..ARlAUI.Y IN ADVANCK
,, .., .. .
II't\ II'III in I Iliii. iHiiiiiliIn ', t/ : h i .M."r. i (.01.1)), MIAMI AM* NIT( KM, \ ,
--1-
//01 II ''i-irliinliuii|' '. half-bram.1".III-1'. I
I I.it.' In III \ I ed I outside! ha_ t ; $ - -
--
tt-tl! ).. .r I I 1-tHO'< I, I Hii-ir i inunlii-r hail! "gr.' .''itt n In. < li'iM. Ilr'ulI'I mill.Mmli "I. I,[ Stem Winding; WatchesII.M.Il :anilva.s ilibM'tlPhflt'( SAMI. -- .- ," I I H u'l'l'. tst. \
.
!_q"_ t' :,2 2.M7lfi7. tntii-ti hlirlx-r! riti' ef 'In- I !tt..I"MIn :! I : ; Oe..tl
full-branch ,and, that afterxtiuds.
? Till llllllllll'IIKlSHIP pilot 1..1i1
a :
t I :
"; .roa-i-tluui t ?ili.il,1 i.rtln't ,, riitintiiopnla' : ; 1'I.. Shill XV.MIK: HIINK u : 1 1 1I 1nir 1--1 1 ; I i POUTRY YADS. 'Jf'
r. .J i | Escambia; County--Circuit, ; Court: ..&uid vevsel 1 I hadatiihorcd : o' .I ut' 11111". I
liLt'M. I t .
.f t tinii Oj' 'tiiim1'fMif' xu>lk>tiiim'". \ \11 ;, IlIhitul, .. .
( 1 1. | .! $ IA'l IK l 01'' rLOIilliA.li ) MASTERS 1Il. 11' at In-rlli in tin- |I.rt 1 1j iVrotmiAMM; \.,. I I'. 11.\1.% ,". '1,11i.

1 .\iiI iintt lii'ie IIIK:, tin" 'ic IHI-II "...icalii1Inipliivi'inint I. .1.\1,\ In; lilt :nuMiiluiiiii t i nf Muiex, I Ilili "I \ I IUI"r siiiifnriliinlllvr I of. IVn-i.u'tila t t i in fiesher \.Ih'r: I than I ; WIXIHW% I I' ) r'ltAMKS: PIT GAMES BROWN LEGHORNS I.c L.nl-I'I."r' ."i 1 11"1. J
,,
; ,
in nll'ii" ' I I ff-iii'H ""'r 'I", HA. | that in the Jji.lf. anil, xxlth\ an anilior :'I'\It ..-liti'-. : '_ .I4I.Ii.i' 1..1 I 1'I 1. I.." 1.\,1 I Ilr
IlKI.Nti/ .\ il'lt'lAl.lYi. IS MV : I.IHH* I tin hll-HllltKiall .tlltllltltlll|! .c .
.. I: )
tin :
In this' .
I 1111.11\ oik' l fur xx'uni'li I Inn' ,", 1 ..I'IIi.,' )J'h'u.' Kill III. anil, WI'I.II'I'i. !
fathom"; .
t P..N.l'Wtxem : chail i ut it..hsi' I IMIAItMAM. I. I MWfiml.
I : 1.1.
Xrxv .Ori| : !
t I frli-nili t tInliii ; I ,.., -. \xas Ii'11 I to In-. tin inch or t t\\ adetiit'r M'lJOI.I.( : hAVVIXO.iruxiMr.I _rt- : .. ,......
In lhir-
1" .. "I'.t liii't:: ; : t nnik' I. I'. II sl. 'I
luii' kixunt I, a xi'ixluvvnlt'nl l lI : '. suuh lll.U; lilt' 1111 IIIK. .1111. u.u. .1.,10. N
'. ,' t I'.I1I1IlIIl'I', 'l-einjf' ; Hi.tl' xto-" M. I I IMlllnli -- Muliiln' |irniii.tu,| I t-XM-titi-il" m Ni wr >orl -lll.\il.l(; >. -, t11.11 I. .1. I. 'a "'. I ..!liluio.se. -
feel litiIt4I..tit'
aiuilVsii.tti.it
llillnlMlll.. : still I ll:
I ,\ Illi'li" l-liiiiilil ..IIJlIIrr'| : : hi 1n Illnir' i-l- l ,milnj ,. I Inid, 'fi ml "ml li ri-iinriil| .. .inniHnr\ | | liPid t L i &Ayfliv? : I'l,I(hit.; muMis uml !h Hi 4 l.-nnliirtil-iinil K't: In::',nil ,ili'::..lrul.i.tltli'ii.:ttliiniiiiiiliiil.in : .|': 5 t \ ; It has fuilhrr.. tome 1.\'Ii, nt"( ., -- III\S tU i I) '54111.1.."I I"tIS. hAll' I I.XIIIult.Vr-:, S A.W.'I. II.UI.. A. "-.il..j.. I'M.Hlrn.tl..n I..
|, ini-iit I I,1, \, lixp, liuii.i(" iii-rl <.n <. mill.\ mii-.i i p'h,' tull,, I In ,uI.i' ,.- ,u'uuu.i.,,,, nn' nr 'IN f..nI : nr.l.T. Inmi !! InK-ilnr udh-ltnl, nmlnfiiiiplh I *;. .I.IiI. "".111
I*-..--I 11. II ""' ""' 1.lIt'.$ lill ,il I. I" I t to the attention of the I lloant. I that Cor.Sarragossa a"t Railroad Street, III.At K Kill hllltlfl: labsasec.ttiti'I I II.: l K. Kl.rTil.SHTiT ,, -
Mli\ !iiiis.Our' |IM. .lilki., II ,iif">i..*..ii.f ft J..... BAXER XX uli'lii'; ,, ,,pi.I .1"1..1 nmTnlly, ri'|>"lr"tlnml tI it' fnll-liriini'h pilot, on nscett.iin'iiijjthr I'l.S'AI? 5 nl.A. H.HUIIIA.I ItUtKt I IMI AN iIi| ,M'AMil-K: I'lT (IIA.MK": ...I HAI.Kl:; ; hi. I" I'KKI"
I xxntiirii. ".,,, "'"II. ImxiIriunril, .. .:. ''i.ii.iir: .*. I ; n iirrnnlia.l'riniiit; A. .\. i.W.In.n: ,
,.
latter claimed l-c-it In I UM'-
nadir l-n-il strnliisnr' t Ilii. I tnitiii.l
Hint I trout
fuct
?1.
< Ink I In'inl" l nurl.M.inhJ.1. ,. llnrfiiihlim nlull -1"1- All ii | IrI'r. t" Ir:
I "rr..IIIn Ih..r"ohhr..1
.. I ) .hlO" il I IIdu.1' Llti.) J"IIIj.t"' "II | 11.1." 1",1.11" | : .., xf.ir-irtiiliiir, P IIIK I' or t TaItbsW'I.
1.,1' i |
"List
:! I. I l"it.l it hi(2IIFliufl"S ._ _._: o u'I.rtIi.ltlGeneral 'H ItIlil.,, !. iIlll' the law, that* hc.\al. entitled to I'l.ins.pn'IlM, iitinni nml I'.l: l"uur.uul'.tu.ih sii" I tuit' ,, AlI Ilt.nl"\ .
.
1":1" nit <
I
I M'liliini-nt" l Is ,lur,. In tillrlili' I .liioi W". I IIIUlMIMUkKK 5 |5' |1".1.,1 mllllttltli 'f.ir I p nxtc I'liniiF u III ti'k lit Us. iirniii' I'il S lt.nil'itml: II. Irt. lr, xi rvMm 0 i i t'i.ihil Ii P ,""lr I i I PlOPt'tk4JuNth..s.
both the imxaid and nwlih-nn- It f fAM"I"
outlaid pilot Ilillll I 4lu'ris4.'I|'| ill mv .I..uiP.uut
I.1
Ilii- Wiiiimti'iIiii1nslil.il ( ( NUt lit'( I tin" irri.iiii"t ran- Uiili'ituirltiltiiil l.jtr \li. Ciilliiutis: I finiil-hiil. fin. I run IinIII In'"t J. .III. l \S I i. I.,1 ,1. .,
iiniu's I\1'1"/1": '/ .1111.1 I nimt, nlt-Ntt' itinni.i age on 1 said xessel. ami after st; Iii i. II.IHMis, w..1 1-i.tiHiti-nlii." ,, .1"tl.r, ) I.Mi', |1..1. :)1. 11.14'v. .is.uh..s, .. \.1., .
.
I ASIII'liUtvn.." 'I l 11".* fditniil'i I'. Confectioner. | ) I IIIIMalv i ) u Hun., X urn' ntllioiKli II 5 II.% C upuu \ ,,,1 '.I..lrlh... ." \\
l-i-l.
.\1.1. l I'MIHIN* .lulllHItl 1111".. H.'IIIXlt' till, vessel \a.1 11.11.1* rleait-il :andrrady -- rl 1 It
,'inn. its hr-t inniiilily, i-Hi'iiiiiK'" ..I'll dxtilollar i'uii,1it.. nf ..* "i>\\' I I'oiinN. ,... hit 1-i'rrlpU' lit' .imlillHl, ,In, iirmilit, III'' iiiiiiii'. .1'iHio uuii I.
rttuniil, ,,, nillilu,,* u liiiui, |iriMrlUil !5.> ln\%. ..\ ltI": iiatilPOCKET i against t her ; andWinUK I ..1.1..1.i.! .1.. M Intuit'' .MirlMMTnMttnr l ":"
lI..m'lInI.-ln.. I I",,:! riitl, IIIJC .1\I:\.""I, Kri'sli llri'iiil" I 1'11)' : 1'1; HIM! Iftl-m I milmitlt ; issilim ;, I I' "'
I nrI'M' .Uu tniiH1' *!II!) Imrnil.' The It.lllIur
.Ij.; ii ,, mi liniiil,,, llnlir.lit u : As, ,r sO'saul March & Co.Monuments P n .. II slut.
31,1111 mM McDonald
I. HIiiN.l'ur lir .tl,1 .
II Ml
mul,, I l.i.lxi'mJ l !li.I < .
M..ir. h., J7.; t"t.' n,.".itw \.II.I.I I in ijriinraiKv I his I lighu !Q: nm.Ii '' .'
., II 1..h'
\ I IT. IIU|. nf this HI-BIN'lalinii luiuml Inini'ixiiiii'il '51'I'.\\SS llflllHSO.iinMiiiurvr {h.P.. II anil xxithotit II of iii o.! \ ,, ". t:. ,I,,' I.. I"a.: 1C.If. .
I..J\ : any purpose |jiuri ( \. "h,,, ,
'II.
..' ,\ I hy "tni'iu'' I wit Ic.' ""I"'all llnMlfilinxinn Ksramlila ,,: "5 I'r-vMrin.A, Hi -- i inn hail II half .I.r 1',11'. '",
Circuit, Court- : County :: ; one. ahe.uly: paid; I I.\ : m'- usuui'l:: '::I t.I: :
Hotel t.e.ITml :
I lalinn, lif t tinNnilliit'i" rVli. H'.h-! blanch bit for 7.5 .: ,Pt lIls
'1 1IIt'tt: : i It' Kri.iin' : Merchant' pilot : biinjj .
Alt I'liinn, h lie nt nil "icin- nd'il\ dy |I"I.ii |. --- lilotaJ" 1 ir.tnn, ttmil In .1.1.,1. rl.'
|" .1..",... II. I Ihllihiilll.W I |j"ii hI' I'. l Kiiuiili,: ., \\ i'n I II.S I. ,,:; in"; the xe.ssel 1 in ; Tombs Mm- W. ll.l'ivl"wa I' "". I '
ii: I '\\11''''. IViinilit'laf, I I'iII8t4- -Imli'iil.Imtr ilhHin, K. Ilin,,'kli**ce.i .1 s iv eiiMMissiittits.B.WMII .
II tfalhrretl. .t Mln i the said }
ItL atttti" tna.ster( '
,I'li'iim,,,,,t"llr.. ,mull,,,,\, i I I -.- sit ) xxa.sadxi.sid 1'1'1:
,, ,. W.
'!If III i ii'iilrrs mul'Ilii'lr,, VlIl'i tnli'iit': Plus ..I ulinl.. L I Mil that xx'otild cost l his KXMI. BUY YOUR SHOES .1. \ TilTil
lifl 1 I lllll'l'l'-jll'll. ItaiihiliTlnral 1'"h.III.IIU, ,,; 't \ <' GRAVESTONES MANTLES AC. .V: : oris.N,II. IllnIilViilfi ..
; nf
l.lhIg .
| ,
.1"1'1:1"1',1-" ; |' MIIIIC$ $ levs the. .
to
: .. ers ioinproniiMxxith( .
.
..
,.. I '''''''' In.I" BINE! IIIK "'. -. l-i.-ilil. lit< t W- !h. 1..1.
t \. ili'-i, niii)!, nil iniinliiiuami ". M"., ,H. uiui.l. I II..r"I1' IM. 11' fnll-brani. pilot Ii, both iiuxard! \ \5.1. UliliK P t.f.MlAMKH." : : KI 1.1.1' I'l I4slilX: AMI sI'KI:. If I Al|nv. ti."Xmy.litinuitt"is.\, ,.-..-, I I'w: hut', "tutu, ,"'.
. xxnirr-i'nli'i'fil.. ,, : nlliIT .\ ". Jr., Uli. ''.i* I ,], ?I 1.V1."
\ xxlilli T.
; in1iitliir.; ts..l' ]
f' | ) ; lniiliiiiKiniili?' ..'', .tin', Mid' I" itnd ontxxard pi"taW' than it xxould SHOE PALACE. r.ntii'-nill t ,1.l"1 5 lin'iinTir it Ills tip Isfori* innklii'X' mir. ronlrni'ln. fur, .IUIIII"hl. I '\ l'.utIu' 5 .
\ \ ,. hnX'i' INTII I alp|gut., l"'iMikki'riintiilintf. | !!. ..r .. Alun-iiK .V p.li.l .J i iMM OF PENSACOLA, IN AM. IIS AITOlXTMKJTm) : to resist the '! h i 1 he had tnlli'H,, ,u.it,k l.I..ll... .1.\.1". VI

c II I ,lonkiiijr, ,: "I'lnliMitili-ry. ) l.nixtolk. l ',ill li..,,,inliinl,,,. nml,,,,I nil ulliirn, ,iHli. ..*....*.1. frond of all.1Vm.IHAI ----- -- 11 I ,'.\I. :'1'1.:1.: : II".rl ST. UH'l.S ,mul, $1. AXTIIO.W, dl 'iii. t.: ,. I III. ii.I I. ,
\ 01'F.1
.. .. ,. .. l.I.iiti' 11.1.1.OAh 1.\, -0- yround.s 5"'Iiltan'c ; .1. <> r.itiii, 1.' I.
. ,, 'inn liifi'lit 'iMililhfl' nf IH'llliltkin i.f Mil' If \llll''' Hlllll iiPrntty1 MOIIM.K( AI.A.J .C.WniVi'ir.Hii.: I.
nml 2M-l.I.J
1 cli1 bitxn t Ilili'' Sully
Bli'tn-vraliy'
\ !
.,isut! lit Ruul.tluuu.lut.: ,iiinl,, tlH-v .Art' l..puuti.uI| unNnr i i : u if said full-braiuh pilot :
t ,1 )In-i'ii,I |irri.iiTtl' | foi'ni|, .>ttiiiii| XX In'nIlic'n I ", i p', ) | .,1, i.li'Mil'' "In tli i ilti'lArniliiii. ul,hut csiito: ,. $50.0. It.t1ls-Ttuii: ...1," Pie Slay.k.hi. hal brought his su'iLt a Stylish Shoo, 31.u.I.ir .1"1,,CCut.. 'I n
.
In ,
hi'it I fun' tin' .1 Mm I. .
,, in mi nr' r.I.ol"r .
,i'\,11111"111.., i inn Inniililnlily|' "rmAi %% rii-i'lti, || > | 14 I..I.! u \ H' s.5u.atu41'I
reasonable ,
.t .\. 1 I' I'N'I. K. 1.. ,iii'.. I 1,1 III \. I |1./1- -1"-.I.I."r..I. ; lime, anil not wailed I 1"1" "". $ A :>
i: ,.1..1." ...lit.lin; 1 I'1 .H. I tin ._, 'lifiill. : I l"hurl"! 111"" I thrnuiui, ,' .:t""'"'"!,'. t(1 5 P ,1.I until the X'es.selXii.s: !loatletl: lear- I..l.., CC ,.11.,: \h "..'.h,1 1".I".1:.
I "" '
II) I IIP, utility\ nf f li-uinlu 1111...,. ill hiP..h...,slut, ,I.. .( .I t li'tli. C.Kupfrian eil :and. for the, said ..;,,vat I' /.1.11\ \ ames McDonnell Qa,;I 5 ,1.1. 1 .I..r.,. ,''elr'
; 1.1 I.tt..l W"I",
ready inas-
: Not iCC of At f.twlmu'ut.,I I Inttili11tt haul h." I 1'a. ;jOxocex .; .1 I. ,,'", I t.11.1, :. \
; t'I'Ij nlllri." x\nik\ \I'll i ran' (1',1111 xtitli |l1sip..tuiiitnil > LI 1".1".0. ter have had an oppoiluni- ------ --- .' ''I: 1..1I.'r, : .. 5.-.
I ,, trinlnf t'1-/lii, KM-AMitiA: .\ (rorxrv( ('lIlf"'IT \11' Ir limit ''' : .I.hl'.,'..'. .. 5 I I:
|iriili'"> to I lln> ) 'al"I pi t IV his ves.st-l aiii.st )Jnii n St. II. M I:stiuti I""t

\ i'' huh. ii.. "1111,10'' )) I'd" lit. t Hie I t'ri'M.-i'iil I liinrain't I rnritT. H.OUIHA.. I 1 BELL'S' l'II.IU:1'1: ) .. lilt defending. 1 aid) lull-brain ii Shoe Xr.o1ec1o 0-.1.11..11._, t: "- -- 01.VI
.:.'.J..II.I''.Juiffr.t.. ; : : II Oumf"r.Mu Pitting 11 I
I i ('niiiiaiit.; I II.t I'rnilih'iil, ., Mi p.h p. .. W. "GLOBE HOUSE/ ('" li S
| .1 iitii-i' Mli'ki'r I' *' '" pilot, ::111Olt not bate h"1 I .. in tln AND) ') : IV :: .1 .. .; "
inni' "
h.1) I 1'" l.\'iipiti' ii'i-hliit| ;') to. 111,1111 Ililn. uinxi'incut. llmli' '''lli'hl'' slut, .1., It. P. |r I Mil 1 ( in- f\n ,.. s '! .,. l.' .% Il"1"1'! AII I'
.
XX iMilrnlt,, imittH'ri. N*> Xjrrni/n-iit Stn-rt '1V-ii'm-<011, Hnrliln. unjustly "hlgI'II I 1.1tI"hle I'M.AI'K.II .I'I.I'I.. ..I1..UI-. <.. ') .'..I.t.,' ,
T! t ihlnHlmiil llioii" nnlili-il. txniiii'iiiriiiiiiil.ini. : t.:... J-iltriit.. <'.... fnnrn .In. .,l l4."" 1 bin SIU, NORTHERN AND WESTERN PRODUCE I. .'II.,ill. I'.I.I'"t' .1." I 'I.l's I.

t ; inloJiU$ 'III1II IIJC fiHiniUu \ SaloAl ,Imported ;and the "ll of this ---- -- .luu.' ,, '. l'll' l"I' I 11 I:
j ". Xlnri'ii I br uuui.Iii. l Wlne.Llquor. nWII.'rl n.III' I n I illstl t i.i NORTH COMMKRCK STREET, lists is. Il.
; ,nnxxilali'i, Hint' t lln'} liaxifully .suit. .1I '. Xl.iii-iiH." Jr.' "imrtniriu.s. port. Therefore, be it I.IHI Ittllll,, InOarn 9 uur. $u'fi I" '" 01'' I I I ,. \ ,iii..t, i I'. \. .iriituu.iay ,

I I f I liii "''l." 'lnllnii' ,', n'ml, liiivi'' In "I'h'I i 'I 'III-. )M.iri-ii,lli'l-'lHllllll-i" .' *,M.<....mill .11. lillHT' |.T"ill. 'In.U'liMi'il. -A\ ,> -A"ItCIGARS KKSDIAKII: My the Hoard of Pilot (CorM uml Bunions, I13III. ,it.14A. lictnii ii I n hl., ,1 ,"i" '1..1<",.'I."t,' ,'".l'1'111"I"' "",.h. u.il' RunpuPcflu.tu. I,

' piioliinii iioi..iguui.il' ( lln In, jirnxril" '' i.ipn' .iin- .nt|"1.,1', In' IIIK' 'nr mill. '1 .iihwlmiIhn ; Cotninis.sioiu-rs: for' the.t ,. 1'ort 1 t ofI'ens.uola kit, :L'.ltHenry, .. iliii-lV I Innili., !!",. 'I-. .J.' I lii,.'

lili', niTiirale 'ami ttlirnlivii1i' .. ""I1;inti I:till;:.:'ll 1':III u:I:s.hsi.,IllNIII-:. :'|.IIN M.iItxI.| *:., 'in u"11.' ,ili I ...1111.... That hereafter,I I\1"1 Hut >nin sin| i ii ni Uu.MIOK ': D.1'.. 'I..1.1'! I 51.!"'.'h..r' s.u Mli'--'H' I I'' t.N .

all I llirlr tn'ks: fnillitiilly, : nml., In'Ir,, 'I 1 1.f.l! t. K.: .l.t.. l I... Itr.W .aniiinlliit I ,shall i t 1 belxxeelipiliit.s ; I'AI.ArK.: S |.. M. N Illli', |1"'"''' F-

( f'l1I1I"I'\ ',>jiiic;, iiiiiulii'l. of niilili'ilinali ( ID)..Iin i I.'I.ik l ...", limrl.Cin .Iarmna! S1ab1 I l'OSS1AS''I.\. II., ;, of this bar ar1. xxhiih, ol -- -- HOIslclCo. ('ATlIPsull.i't. .- 'I uutil'4, I I''"".h-, t''lh.lIt! '
*
| (4' XniA'iliI|" fur' 'lln r< InlirnlMl I hr J..hu .1. ltis.iiu' lii-l-r." lii? '
ili'ik, "5.5"iuph 1,1,1, Inivi- tnt hr u ili I i. nil .Csuurt-It..uiubi>l ii;, C'ountv : them i.s entitled to pilot a ve.s.sel in Il. tnll ,,,,,11,,,* ., I.....0".1.up '"', .'rt|I.'. I-'-nliMi,t .i t.
.
.
: M.nrl 'In flu"'"hut! I ln'u "N A I ION l .\I. KV: < Puri5i.ulultt ::1 1 "'.
.iluip'il/ llii'lr, '\\111\\, Ilian' InitrI I lien" \ s'iu: is I -'Tt.' "V,'LiiIIlh.I. r or p out II I the ptirt, and either. of, Worth If Yonr Money, ..j tlt."nit .in" \ I\, \. I ,"uurIutiu' '! :"I
I 11' ,
xvnini'ii.Hi' lrr-iiiiil\ ,, ,, ., 1 1411, Ili'i-l., them -DEALERS IN.- N4 I :
lorMiwn, '' itpiurilrn I JI. rlllnll .XX rmilii'-A AltHi'liimiil: Al.l. .OK.' IICAVV:: .tNIu) 1.'I\I. propo.se.s 1 tts using .siiil ;against l 14....

: Imti'lHTii, i'\iemi'ly| liilplnl,, '. \hiuitiui, \ .. s'.. nml, 1 |.lfM IIShl IIAfl.lM.; i HONK: Ki-li. I II I !tui4.5.Drove! I. the VI-SM-I t'.uct'rthilg) ; xxhiih the 1'1..1. .Apyt"' u. ..iiil'-i u ,.. t'"..u -,,u,1,I.'. II' i 1 I iw. .
I I f I 'IliO' lol'H'Upiilnlt'lirii' '' ( uf his ulliii': I Il I- 1''. Miiii-in., .li,, lullHi.,, ) r 1.lill" u.nlr.Inrll', it Nhall, I tin- :MIOK) : I'AI.At'K( ; Shill aid rosious .. MH.M." u'ulil l >ut "I"1'. '""' I""". Miu .-

l 11I1'1I1t(! anilmnlil\ Im, liiinli'ii-uimn''' ,, iou. t in .|.r..,,,'Iuu.r.. \Isr.'usu, "iinili'r, ,, A "'site'11.'". I h' I'.n' .'",,'.'C'I.ill' W 1'1 I'UO.\I'TS Esi"; "Wells.I duty II the pilot or pilots nndertakiny - -- -- ChaMol Irl Icl' 'J ui(1)t ..,,:.I'I> .ulti': 15.

1,1111'1\11', hour lie is al'lii, lln-niijli/' I, I 1//InI'lllikiit Tin-' ,I.I.'M., .mid. .11 u.thsr.. I 1..1..1. ,I ..,. 1'"I.lloll' | W..ll. .l.uill ,-\. .< the \es.sel heroxMifr'n Ifnil) limit. '." Huitilii"' <.t' Anii-il"'..
or
.
llnllliiil. Ihn. j..h f" 1..1.. u Onlti. I mil, pi.'luipil' lo tint ,iliittn ftrnt Ht-llw 1. MAMI.IIKMI'I : Itt' I : \S V A". HAINT4.HII.N S VAKMMIKMAK: ; G"I. Ituit.luuua' I I'.l S
tinhnrnliy nl Issuitftpiliu..p UilMill M.lht.1111New !
M'l'xlie. nf_hln lyninli'in-'i-l.iiit'-j" \ ,li ( humuS', ,,, .. ur hnr will I !P.' r-tri'iitnl, I \' >nh, uuuutuMt.istuli |>N ci'It ill h ..t h It I. uml ttilh iliimli'lilinliiN : ''n till 1.0 ;at least ten II.IV"p.ilr Sarah Bornhardt Uigb-cut : '.$. AMI I'l'.Ml-I II.UII.I"11 : ., Il)at I liiMiiinl,, ;I ,Phi.1
> iiil.ii( mul I p tin y nn ""I"lro.ll.| _. : :,t. : i .M UII" Kii.it.iti-n t t .
I mul, i-niiiiiiiiiin-iiliiiiis unit Uh n Ml I : iso .. ,
\ lo ill. t.ltr tu :J tljiis15 1I1o'.1-r iimir u unit, 1,10..1' I In II"I ,iliH'liirutlnn. Illiil, to the time I'n said I I\'I' IUII'I. .
U'pUcn' milllli | .| | .. Is. "'.10"0. i "I,' ,In li.I"I"'I.h" ,, 5 llii't'iiiiitiiiTi'liliilHii-,,, .. Hlih l I'I.:Iliiliiir.ml \\ 1 vessel 1 .shall; for LaJius Misaciauj .. II.dl uuoii P. ,
\ xvlili ar4 It'hii" m-il, |10 UiMi hlV'flmii 1".I".h".\. It 1-w.l." nl"5 twfifi. tin* Hril V.' \S.1"I.: ,|Ii." I Pus Ull"uit.' mil., ,I Tr. .. |I'r "."Y. .I.I". IpJ.jpuuss, nl in"' ll-lni ..1.\I Kit;, E.: XX" .";. he, lirsided ; and should any pilot Sb"8, ZAIJAGOSSA STRET ..;;1.111 '.l"tN.ieM ici..IS 1.11. l'un't.

time, II ..It"'n ,nnl., 'I.. ..j i t lifk, I In,.iilltunrl.Iin l 1..11. inn hIt."Little 1- fail or refuse locomplx' xxith'the. re Children, "I. .

Will 'out1'lilinl-tviuktil,;..,! ,1 tni'i-ilimiN' |1.'r..h"'I"- .Hun. I hi.|i. I'lk.iinnir quirement.I!of this r"lulill:; ,. t'nilllIn 5 5 Hit* I...., ...ol.. : 'lo..ldl. 1.I.h I. "b. I huIuu| r, Nu. Ul I"
.
: limikun' : ami,", liiiiiiiinir' ;nlllu.'iv" In-ill. \' I.M I.ixritxir: $(S.g, ,hull l l.1t ALL'B villah"*its prox-isioti.s, he shua|,; II alt| SIIOK PALACK. ...(!"l.ir' I IliiN.. ,,1 I Mniiili' ". < li

I'j j I Hill leixuiir1. Tbeip. weir'' "iii'!"""III..II..I, | | .1 ,, usit.: f !".. I'lIrllll", V 'fjuilty tletri- AGENTS FOR }. .:.. J. II. s WHMMS:' : I II. I'.
'u.'''':\, etble Sc c..m'.1 "I 'II.lul __ ___ _ ..
lips psi hull', lit- I tic/ Wnin.inV' I Im1ulil.ilAiiwlaI to the i u. N'i. ; & I'AINT. : MILLS l I k W.D3I 1..1. sIC . ,
Ill 'lii'iii' ,nf 'mi''mik-f' i* .alu.l In., I hi' "I.| \. J. K..JbHNSOt""I 11ltal Itt'r'lt! II foin- |-\ll ASH'lM, (111'I.t1 )11'1'1''IISIS 1..rl.I'ISal'l I _
,I ion, !Ixt'till, 'x-.t|tvn twins. ..1..11."jC".I.I..i .5,,,uIul, .'::11''..., III."". ul I Inlllllii-ril nil Ihn Mud. Iln'fnd : ; Inlia .>..it mil 1 1AI1tbiug "'.11' .'I.t: :Ill: |,,,' ; ;lmTninuf; >". ". '. 45. I.'., .
iii "nl liniur l I' I lit 11,, H R nn'illill. Ilt ..1. .. .,,1 i'. 'I. '
"it ) A. l t""l'l. Ih A "
:
I l lHHlk-kl'l'H'' | |imil1, Iiuup I hi- .tiulii, .,. 1\"' lu the, Shoo Lint), 1ta ian 1 I I ci'\s ...' I
I: M.i"it i ill, nf Ih Vlrnl .1,",111'1,1 t Ir.cult :, )) r' ok.t on lAli\\I.I..V! I.IH'I >: HOCK I IliON STItAITKI: I MKTAI.I.VK: : 111.1 II'he' ,i"i .,.11.."" ." 1',1"" "
mils, Imt 1"1"I' txlinui, have lii-ru, .it isle ..r t tinl.tli.. "- nf Vliirklu,, I In, uiul. fir. .llw that ground. He it \ Uri' ."r.' 'III ,IN- 'lll'IIMllll V.P.1 1 II 1 l lv4hluis.: : .... ,'1.,1.. )'':. .1".S. .;.
.. 111 |
1' nf .. .1\1101,1., nl lIt|| HVK XXlNr.-I : I IIuS' l OIl-i.jAMi I tli.vlfi .
lillhly) mi Hater i' hair la IU iittwnl color, rsl5l' '"
iml ,
0111 o Hill'
Uiul ntlivrnirivliniiu this I ,
to Will .
finploxnii'iii.' resohition 'ttt.C .
.1/,1,,.. He rowtk. yoBlWuJ ". n U.Iu4 KfIO.\'IW. Tha .. 'h,' '. sur '
KifiiHilJMy, u / "I'/.u'/ AI.VX AUS HA MI. ( mj >nll limn-In kill' "" > ,\'
tcil", I like I Mr.h I I. mini:.a,, i lint. i i.s inl to N..I. ---- -
) lk pilots against -
/IMI < t* III.t .
... ,
itnrlntf tip"' 1.1-jil tu.isur.u> nf nulr.. l lrnn' tln ..101.1 a war .A, M. : WNILIPuI.K.Avery ..
... nf ami 'lluinK'i .. l ,| MTU.I tie I In Mill- < ulinnI'U.U'oV l UwtawM ShoE PALACK. \.tI'V. kuulgl.ut' .I' IS.ou'. ,
liLillur: I'cinali'cnipli'U' I .l.u.r nl thii I i.iirl Mnii.*> In thi><'lit .11't.linn.inlii. \,1 ... .,. lVfl 0 a hi'IiCtitiPIIf| comhict xxhirhthis t ''1."
I III..mirtliiii, In I Ihr hi....... "hl..l'H"n U.tl bait HALL' Iliu Rmnwn II nine. "I i ilF ..1'.1'' M "' V $
null .
Hoard.
\ > I imri-ani.il,, to I Ilivxtnik l t thai .. regards detrimental '.h
g; rllliin-y" us to ------ -- ---
,
(III.fiillun Inu h..uu i il..il 1 1 Ml i'liib''nllHulttl HII 'lt..r IS _. pi4 1st. oolfol .
n
thi'lr wixui I ,, iliivi,' spit, '. : ,:: ::: : .1._ the intert-iit.ioi'commerce It & W ]{ t s. n.IIfU\i.IIII."r.
in ton it inuimnci.nftlnMi I up hi' III) nf ri'liMH win, Imillly uf k..asuIis, I iii'itwrii: \I i.. ..'- IC.mb. Ii.isi' and n.iviHiilitMi lull It 151GREAT I 1', :.
\ ,, vai'linis: ( Hi-w-i'l'iliiiiiH, lo xx'hlihxvo ,Miili.nl'''... H.iml.i. Is-ui. .IS:. llliH-k, IMII ((4k luH.i' 4 ,1I 'II ,ur '.h". |i>w.lluM' .ucc_ cm b. UlrllHiiwI t but OM :and that for their I information :.), II ii nt.II U"I"'r.u
I l'i. I Pun ii I lili(' i p IIIMVU iHi it r,t. ii.ni-' tkt BARGAINS, -
: iiuS.rwf.tfii.s..f t\f uiipssthu.Tb. -
114%4' Itlhll\I! \, IIn' ,iii)"ii silt 1'".: thu, t\o. iiimilt;,;,I MIIIWII, : ;m Shy I Kiul: hluu'lrui'l.ul I SCIMI,, -- .. \ this r\'lllutilll"'p"hlill",1,, Iil. I :
proptiHon! of nrprlwtf.11" White's Building Palafox Street. 1 ', '
I 0.1" ; .
u .. 1
riiNl' '
iu 'III'I..tl. .
mail xt'iiikoH. nl'llii-41, in.Thuiu '. 1''h'V, 1&. lIhILit.\ Dtotoliitloii of Co-partnership. nw lB< CrEsts nm*. MaMilM. .. a I'ensarola; pajn-r 11\ xxeekfor i 'I huulIttu ii. "1 P i. .1. h hat
; iiiiinlii'i:.:.nf: otlit-r; ': lin-iiii'M, Uwy 0 M'"nuil. effort lor M luuoduclto, lour .','mi f'M.At'K.s ) ,"h'l.uI.,. "I,,d.
I Hit' K i J. l I' UII""S.\II.\1&&. 'Ill I I: |llirllll r.III', | hi'ri .Infniv "-\|P.1 liii 1.II' \l.- III1$ % ( xxeeks. SIU, ". 1..1. I'. N.1.( .
JNi, UK .l. lil'A: '.' l II.; l skiinr .inl, P ... win 111. lur ibort UHI* llAI it further 1"1 13 R W.A. 0. .\. hl.'l : -
; lion-ie-i I hi N.'\v (lilrnn I Unit hnrr> t h';'h.ii' .. .11.rlt. I. o B.L' '" .
M.lli ,
.IJ 'll I. |ivi.l..UI. | t'l.uuuuusuu..4ousr.. .Itiilnli 'tin'KI "I l \'h |1..1.1.: KmtwH vuBaVrfullj, tniiran. lh. : B ".., .\I.I rlt. .
this, uml, all. of Ilium) ,,,, rak .. p- Itt. "sl.\ Th.it from .
I expi'rihii'iil.' \ *|> "_ "1".1" | I Ij.k.iilfilin| )t'.t.i am 5 ) ;alter .
It oluMitc. UM I'
.
W:Tin' nlMiti'' .ulc .I l 1. IIIOII.\i| lillM.iy .11" alipisettis.| IIKK.T: : AMI flAIl MtO.V, AND 3PI K : : ANlu.IItlvll.sitt' I. ) f.
: : "
| | ;; ; ..
III "! t.uusu "nf .llifir. Inn.ili'ktrllii"lUilirr ,"ill tNY ili'lili. timl I ,uhiiiii' IMII in. ara all htuaori, I Ihil dale; boat that, i.s ii: '....1.. : .
Iho'iHj.'lii'; '' ': "I II. ilrfMM any I ; ,
,, ..1. .. : 3llI.I..tXl'I'K.tlluA't'sI'l'ItI(1tsl'uI'Fi.tsIb : ) : : I I. .bl.1
I Till. .
) h.I.DUNN'S: il ilililmlur HIM tilt!1''linn lllll I '5. 'ui.nli.' .N.iiirnuiifliT 1101 I : : ; ". "",1.,1 \.1 .'
h ; |' .., urrniitilanls" p ami, ililk.who ") '-1 nf 1011'10, ii Itt I. t uhlil..uuul..i. Mk.ucd.ilaiuU|.v iiU antl IwUiiM. UMM It 01..1.to piuk.U 1..t'rl, psi'tutith, it boats; -m-n- s JIUiI) CO.PROPRIETORS. i''irnri'MC(; ; 1'1'l: WKI.I.: I'UIS':; sill I' I... ".r, ,,uP' i::1'l I ,, ..' I t. lI.os.
. (mill In mill r*iNihusu.t.| lit _ubl |till''I"I. ".\ f leclin" to in ( :. ,
r tliry ili'i Ill an-Inlly i nn (/01'0.1! ninin I 1.1-III XI t.. ward a *m ami. Tk..B. ; hall or 1 send in to the I'III'UI": : : 1'\S'I'' IISI W.SIMIWSI; j4psI.f.u. lr"\! ,". \ ,.s'eiI..li.. I'. I'
m llirlr nnik'1 i nml nun' h I ilimiliwr.lint' ". EICHAIIGE.! I.! XV. XIIUltiltt .\- Chili at Ito sot *. thoM of altohollo COlmi"ir''rl iheir repoil t as to "SII I 'I '.\'IU( :1'11))., IZ7"|! | : AND nmAl'l: rI., -.
1 '\ liw. .|.iaUoii>,but a IfiUf Uu,hkk the GUNS. 0. r..1.I.: --
.
their
alllniii:li Mils I U 5 furnrftlili' ._ Iiloa working on respective I'S.
.
main IU OM a matter '. S. l. 1.,1:1"
5uuIg.
.111\1 iuig' at linlli'iiliiii i ; (jrral,: inipriiviiinent o 0 boat, nml. xxilh it a inonthlxrcpoii \ and Etc ..I" -.

'4 Over niirnlil >t> "'111. \t u'lire! ullll -,-' C. Forcheimer of the bar .soundings shall Cooking Heating Stve Grts ,, .. 'I".1.,1.'r li.hl. St' ; a.I ui"I" I.

; far liohiinl,, ntliirVntirn' \ Illi'x., t In BUOKNOI'S DY be dealt with acioidinto the law. -v $.sla".,,. ,' II ... 1'.1.,1'I.. ...
1 I John Dunn SAIUU.KS.* : 11:1.SIIIIS.S: ;: : : : Wttl.S( ) : I'WII.HVWAm) :, ..U 1.. .: : : I I, P. 4'.
: I.IiI.ItK"\"sigi fion,,'" t'lnplot, uvirlX' ( ) Proprietor.WIVrX IlKAlUt: l\- WHI8KBRB TInPilot Cominissiiiners for the .:I."SSI ('IO'K : \; ( : : (..UI'SI : .II.lt.II\I'. '
of I'ensacola R. M. McDavid : .\' t: 1":0: W_ : I ; "rt1'n'lttn.I1 -- --
hiixe ; ,
,
) WOUIKII"' cutils III xuii.nn"1 111"11" III i.'-, ami Will raan U. Want I* a pallid brown w port ; liter' to C'I I. \tt .

I. III |1..11"! 'ils| ,lb.il mi-. (iHiiully( UllrtI lieioliy -- DRY GOODS and bunk, I 41.. liirodin>naMriiiaiMiilxiotthai | | make stich. ,"11'1 or i emulations :as MHiK.s, "I"| OO)IS: KTT.Tluir : (t .I."h'.. "". t ti.: t.. .*uil,, t. 31. I II

""-11.:' 'Ihi-ni, hit. IM'I-II \jrri'iil: I linpn I \ t'4iH1Pttir:: CROCIBI sill., ...*.,. wltbuM L'omiKlM ofl.reparatlu.1 i: 1". they may .1'1'1 proper or nec.ssa-: KtMILt.Mlir, isis: brUIIIU.B'UTCHEE. Stinkill he louiul CII'U'T in .M the above Branches, and 1 list I I.ius 1.1 I.I si.5I,I ::11 31.ilu,. I S,Pus it'll ,11,0551., ,\,
| ,. /u m': '
f j >'eiulcu4' ( hi'iv, huts' I thi'i'u",, I* jfi'cnl: JinJiroxeniPiit IIYRNK'S i I I 1.,1' 8W 1'' ry for tfie overntnent II pilots. I'rict'.s as Low as :any 1 House in Florida. .,1.. I'. ). _'!.". ,it"" .r p '

't. t ''' )il 1 tu In- Illinlc 1..1.hn\ |.lg'nlM., ('U3JHN. Kit" UTIXC B. P. HALL l'k&4.ID li CO., M.H. and any pilot or [pilots: refusing tl : \10ifl1. .jAU .&" .1.1." ..I.:.\. l'I.III.$.

xvnuii'ii' : uf New 4 thlraiM" Rue |iluuui1",. uumi (OITOMTK) J'lI.u! SWAU -; x. ne lei-tinjj to comply with :all orders : IR -t- I. "u't.
-4- .n l--Itt'1 I Nl.u.
Ild' o\ .. are liable; to have their 1 lii'tn.es rMV.isr.i I ., ill "I
i-iuulil'| ) with I Ihi'iuhl "'I' flwfxxInreIn I I"
iitili'iH'iiihiuii-. ul.llilt I tu: woikTluU : TUi/ sill .mill. ri'lulih', |Spilt.> I. mitt. ...4i.lii Pensacola, revoked. And "it further I'ln. lUIMUM., I'\LU'"x M'ltKKT: MfllllAICn IIAKKIMVKI.I.S: : :' & .'n'X.S.: SAWS AMI SIIOVKLS.AMKKU'AN () I".,'\ f 'ru\\ I'.1..1.v 1.1.1..il\:) ..'.1
l ''''IO' II....... F : SAW t I'O'S t i .. I INsKKTKI: : ) TOOTH) SAWS IIAI.I.'S .
u .
..
That from p'ks: ttsul.t' ; .
pupil .. *J.y.| K..II.\.IW. and alter Fi.tuItID.t.
I !. J nl'I.1 I h'.III..I1111. \ ,"..".'" I m.I.' I ''."" .I Yluti i u ::l "JVi'li.-.JH --- : S>ArK I: .\XII MM'K I CO. : I ICON) Kl\i. ( AMK'AIIOOSKsOV ) : ALI.I.It. .

Imli'ln'iiilfm-e will iiul III ,'l/iil tin iiimniin'iiii.. ,. J. this d.ut. in case: nl| any wilful I.? K.iinlli, .'"''l'h.l"| | .| nilh I lUir ami 1 \ ..\ | ( :> ; JOHNSON'S) ) SAI>O.MINK; ; JIw: .l5liuu&null I P01.,,. .\1.1.I .". ;.
t tin- "'.-l Ktlut'l tin- ... I.BAf neglect or disobedience! of'the laxxful lili'n. mul I l.ioU ,, # "' ,' 1.i Orti 1.1" .1.1t
"'""""h' ) ami pttImitry \* A I'" l.iin.li |I.H i.in il ""Ih. mul. Hud.it H POl I U (II in .1....r I ." -llr .II'v. t. ,
,, 'I I'I"oS
I 1 .It.." II t llii-ni hat IHTU" iKmliloiiioii ,1 1t > cUr.,,".1 ul''h, V 11'1'liruliil. lirmuU. ,,' n..I| .Innuriiti.iiiiliiiilt ibs_ orders of the Hoaitl* of PilotCommisMimers Kill. I I IIs.2-1511.: NORTHAMPTON EMERY WHEELS. "e. .. 11' .., y.

I : .lr...U'i1.' .\ ti.niiiiii. worker. 'IIITC "..',.I lul mi II ilrmit.'tit.h'II''1 inn iriri'H" to t'hO, s a ; : (. lor the port ol --- Kill. I M I |.vii| | .-. -\.1..1". .,. S.

n I lit r>.n'4>iiil/uil{ iu "Ouiiiit ''''iLlttJ..tu all 1 Iliuri ., S llii-lr .i.I. > Unml.. "| ..t.lu.ul. lak : 1\'IMal'"la.: by the pilots ist'ths'is A. C. 11..A /1. '.....i..1'; 5" I I

\ ).|K.'rt, to lilt tiniouili.it, ",, kliulrnmmul H'ltoMBMfvr *niMli jt At! I -IMI MAM. HI II Itl'I.UUIU'I Ayer Sarsaparllla.'lMUI.U the Hoard txill enfoicethese Watkins I J. P. HENNEBERG ..1.ei.rY. P.1'1 I Ihus'i. \"I.II .) Iii "'i' Ii iu,5i1.. I'.
.
.
I ivutluriii'M. .. uhsu". I hit wraki-r MIX. liWkiii.| | .. rrrtt ).litlnliiil. ,. Illiuk.. -' iauUUi i f I,at*buuki,. resolutions and. rexoke" the .. ."". 11:1': '.'I \S. .
Kili.ltJ. If..I). $, wlxii ,li! (t'OT'() liieiiMof the ollenderii.aiuoaxt '... ; riilt John's Hotel -

} t..rul..I.jU"h.-Ik-rot..lb.. ... : \\. l the, Ki.H. .StII.111' UKALkU IX,- \I.nlrn.I.. : IN'tJOIIN : ..
( t.llniluluinuiiiirrilul 'l'AI'\'IS" TEXTS J J. C. 1'F1ullSlN.; qb Kit: AI. i

,.. Aihiriixr. P/B/ { AXO < AI.U .\'IOSS | Piesd't. S. C. TALLMAN & CO. St 1, WATCHES JEWELRY -

::1 After the war, >&ayi a "111'1'11011,1'111.' .t f H. PFEIFFER & CO. -- ..ill M,. iii| |.HIU' I'vlluilu'. I .. CHAIN.
I wl"lbl', ( uiimln'r, nf out' crvunl wa -AMI l'" ..IA liOotton. .. ( Al lIt UN, 1..J -.\"1'fl..ECr.'ACI.I
U. .CKILT"

q t lIIu'I'I'tJ.h".I.II\'O, tii-pra)! jflrN! IIrc'.1 -1"1J. .iDnols. .ti.i1.fa I il.IIIiKi.l' LEIKUF, Elegant Portraits C.A. FLIt. .. . 41.1.1:1* : I 'A-
4 H aiulJH: ), WMIII lutk ",arv>l viiaie .tu. \

I' : hire out." "'1.... luII11 uboiu' I Ilii' J. & WALT l080 Frtfrietir -- I%I 'n.. (KttSMK.\T
) Lion .u. MAHK: 4 | | llmldiuif.
) : IX \ '. t.I'
Mm .
111 ( l-ri-Mi-rl ilTOBNBYATLAW.Watchmakci
Shill Butcher 1'1"111. 1.u.t.IS Pr'.ith.'trcto, .
ail I u'i'i.4| | l Mikml If tile) ixiul.l i-.iik."Xo'oiu II O IO V M "'

we ntu'l. lIl.h."ill| ,, i-tHiL mini'" NEX' TO. CITY HAL I I I Ship CluuiiUcn) Etc. Fay } .|n trN.VUtUiAl'IMiU Tliiii. l'l-.>-rl.', (...ra. SI.'UL 'tA. '
J'AUVrOX) Mil tin: iaisrauii..h! MiilU. II tVuWhiiu.JewtIry suit tkaa n. .stI'.tU It II.ll.Jesue .
IHT fllluk-U. .
Itt I ': ('au )'uu wu-.li11'! -\u'.iu, WI. al iu'i -a- S.tt.tt; : .:(' ) p'ahre.l, mn| NVw Work luuUu liiUnk-r.fffll) rSTJIII.EII,1 :

a,,1. dill wa.li nouc ni-illu-i' ; Annt'Sully': tlieu -l|i.4Lt Its IC- \,\ I r ."1".1,o'r hi I I'. is. |Iti* ::.1. 111. U 'hitw.'isus.J41YIM. .
:
!L'' aili." "4'1111 t.uu. i Iran. IIOIIM" then '(" I INK: \M.\r: LI'lr..l.)1'' 1\&I.& ji 1""A'I tL.I. \ rmc>\rJr:r\.lll.r.o: AI.XX A\. ii.N ".XI U:. l.t.S-.\' HI. *,, KI.V. J Boorduii&LodiDbyDaorfee.iJuly | [' ; IS..I'- -

"Mo'oui, ., 1va.t wi- ,,11I'111I'1'r lOut iltau. -;. Western I 1 1'1 2ln. I-3I1it.U. '.OHAS. HOFFr'
all|
Lupili, I I'. KIIOH li'ii KiioKnowlesBros.. Puce4" .i..II.lh.li".II' JJHnf t i.u't'hiy
-
,
II"UII.11.1 .
MIAunt ili-oujli| ['' lli- \ I. 'uu: "t' UlI.tltE.: -I.KXKHAICommiaaion; \
wkulili.l niulilkiitUiin.., irii'ivluiialxvay "'.IIII1. fnnii' 10.\'; to 1 uVlixk) I' Philip Brown UI.:.
.,. .. 1'11' "ONAI14.: '.
.
C rl
the n and Conenmeni Sir**!*
I xututiu'|;.aliv uituwrr. 1'AMII.V iiUOCKUIIX.VlXrS illy.Pensacola I Jrht 'Pctcl

-'V"IIl11"t In. llrax-iV IMIIIU. ,," .,,1011 ..I 101r. l.tSS.U'UL\: I'LA. I -.Ci) ..
at hail., -Uuvt-xuu, Uxu' uc>.u.uiinul. in REAL ESTATE \ I UI l'USSI'l'OI.lTU.) ( |, -hikALib "- I ,

t I tin t" I.ui iml.'..111.1.)' I'm'u: lirilil'iir.l.(: JOSEPH i J. GRM,, .\iiir Sl'U( :> .r .'1'JIt.hz.Tr. STAPLE & FANCY E3wEIJE3EJ.: : :
"Sukf-r hentin liuut, I'n Foudr.
, r nuns| -(- \'I' All Kinds of GROCIRII
lIu\1\ 1 i.et-i Hici nil'uli- nil, .." '. .... .- S'jI II.I, ,
| I iJ''eAr.I tsll"d! .11.1Y .1'.1.l I. HOTEL Furntu. slug,' STORES "I. I"*1'1..il"'
NCK AJKMS.VIILIMI.U. ( : "IUul I! : dje.ruu'uI' :1..1
-- -- :: OlmmU h\'n' ULUtI''OX
I -_" ..u.101..1..1 .- ....'..... .hll' EUOPEA -0 lL"nh.i
, ., rKN-SAl'OUV: 1. J. -4.1
,.. "" t -.It l'Wku.una t1' SPYI'Z( IUILDIM* ; I-AI.AIOX JT.nintiliiliuu .. Cosgrove pla.hhlu:
l: l'UU, U: iI 1'IJfiM;I ,. -v, Krk..1 l-J-lv. 1. 1 Q U c I. H ; It1.\I.L.\ .
iMnmnwM Mntt.tvur u.WATCHE8o -
-.utu.a
" ( l'lduul! "M-curr tpn| Ix-okoul MuuuUiu G 8\nfo. liiur kitkt n4 fululix. TIN COPPER SstUt o r A LAI-OX I | MjlM lIE1: .1
Skip' and 'f.I'.kl.tJLI' JEWELRY
tUl t-TCbtuf ruots1jg.: ts. .
.
\ in -rt mir atiuk
| mul in.tr _
driving with bUweclh( lu Imgf!! ; SJITI. : ,r..OJI ,11..1..1... "..Ius.uivuuuuesu.t.4.m rvtl ..!.1)1tth kiiuw 1 lti.ttr W... H.I", ..lTK: Ol.lt f.I.IT.: >lll.Mtl' |Ia li-t,. U.VkU,..'1.1 l 1 lit lUl>lK-. Gnerl Blacbt ..t.'I.. I ltn. Florldu. _,11'l

the ItorM): kLtcd lit t (l.hut "ton uf thu luutiu- r ehtlua.M4 itniti Otl'l ....111".1'.1.. I.. ..I.iuuiurFox SAOO:r. IMi. 14 l-w._>l\. .((I' IIII ) : '. I .lh a ", .SPEC'ACLES.
-- --
lain mul .pluuvui., ever I ,1'"d1.lc. :Itii. -*MI fllOMKj 1.1..lr. .. ... tTriwlrt 110h 4..lis. ,
S Slie Ibwnl liy .Ia)' < "r nuuiili.WM. ,I M. F. GONZALEZ -- _.tw 1 a. J.t.lrt .
eel : \ ; 1'- t ,.. & CO. POa rE. .1..1. ..,1 ,I". e.lC ." ', ii
Forging Done
1 fFAMILY GROS.falafox See m.uMiou. to Order. '-f.jti.HI1j *-!!
hllhnIU\.un.Hd 5.VWJDt'.I.irtlll1'f -I>.AtOu "'lit-

I !"I'tIL"rr ,01 Street' Wharf :: '1 lt. l )1'L&.sui' :}In: UI4.I A ri1 2s.-Gut I.r..h.lur.F. iu. liny. 1'1..r. Frrd4 Irou reiMfs Fi-oiit..au.1 ami ullM-r Itailiujn OmauiiMilal) Grave Yard A.' .\ 0,LAMl KJ.OWS, \ Mara' & BnJLKTEO

j
/ JUrlC.& "ENS (COLA 'j. .Mi1 ,.. ct\ Work nralljr Eiieeiutcd.PALu -
IHUUIUUI! tuij at
') mJA A .r.t1iMI.IIAMMrNN-t.LIM: : | >T\HLt:. u. ) 1..1.... C. BRENT J
-- ----- lull..1. lt.ty. PLACE 'Jos
"hll ulu \iW'UI1).a! ) s,I'' fcl'vrlulua: COM run cis aytU\ ""AIIIIL.U Large, tl''l llujr hut,r-M'twifl UM ISho \H.tkF', );u.vr sibi:: InERTS Aoctioneerst t

t i-ttiH-t UIJltul'l'e.ltlclltrthur.| He w nil Dr. R. EANKER. Bdtufs 1'K.Ns.AroL.V; aba. t J
S HARilS ,I- 'I'U UAHlU I.t. a..w. 1 ..uutbia.tler' I' f
to church: Ibroe tiuttw hit Sunday .1 i B tt U aid UPRCSS OFFKC.I.OVILHKMRNT .'. T (..Itlr34l1La'opi "L h. .
.. ".1.1.:0
( -,1
bL _\UlIati'T J Jle awu\t'l:\ the:.K;'.J ikiiyil CIiip *> Cii.ils ( 8TIIEET, PALAVOX ST. J'L\l.\l'UI"\\. .. .." Tarnaosu 4 "I'' "JNCHa: I irsuse U.on .1 (lull ...1_1.iDI -. 'I

|\ ckunli Iu >ba'< ;. : .tI} UHsi.tuUb PHYSICIAN 1.1.15 aid liV ear liwd at tin -.," 3a .
| |' i-atbudral, lu Ibe itfti'iuuuu, uilthu A aCO WiuiU aUu Miaouiu*.Ui-oaiitiXiii. ...wilk all !kstic Kicinje m.rhi 1 1'1. .? sn\ltUU: : .tun TO 1'
I hi.bikt > bUklut'M % 'li .'ro. : LET I
4 ON | i L I
colored MrtlioUi.l ..buri'b Hi 'night.Of ,id' .itUoa..irrLoEi1cai1t.I1t.e1AlI' A'LICA1'IS TO THIS au.'nikiu.ti I'M\ t % \|!\ ;:' !&ISO : SulJ. ami |irouiityivru | alteutiols' ).ALiklT. anilluut'. aJwat. treb. 1 a-'I.'a-..1..a.eu. f :

4 toui'ie: be xvcul li.hlug! next t day.Tuues. .- : 11..i"1 tt .1'II M. to rull fliuu. i tUi. city luj *- *.''I iinluomirni ndrrtj Iu. round Iota i ...It I"Hr.W .
OFI""IO" *; 'INO. 8. TOUART 6 CO.
vu luilr. EF'uaIuy i< ill Ostu4.\ ;

,I J_l r.OjI ..,.-f Colllwllllai l'Ii1-r'' mu4t Del lio ),b. iU lti.iy.I r".14 .' "lf.) .ul.t&I If : *.. Lr.'n"..t".I.."I'.L 1taz., :'., nunr. and a"I; .at.er.tiyi:1- --- I

\ _,________. m' -- ,
v --i -.- --I-: -
"--
.-. r .* ,-
.
_.. wi A, 1' 7- .
"-":ua ._. ... ,t. o u. .n.. : .." _. .