<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00016
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: April 17, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00016
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
I -
-'
T.-r


'r 1 I S \ .

"" -
-
'
un. "- -- -- --" ----
r ... .OHIII'\ SI\: \ !'1.-- I

f !i 1to14 'Dnn ttiin1. 'M I. i Special Notice.- -

. / : '- l"a iiv.l) I oiinnlv, I l.nililin 1. i aag, n tiriiiiiiiii ,IC

: ILlSHU-UMI'W. -. --. v: ien$4cn'14 1t.d f UIml in: I || >(- ( no |I. l.;,.imnl'l.i, : 1 RII.I l I I.i,'4. val and Deparur! of Mails.

U.Ly.
2 I /. $ i ,,,I Ij 'NCI'p il p iiif.| .
1'1(111.\\ --- -
"l'UIJ'1): ( ,
, \ air -1'1,,,' .lm-lMiiiviMi.iii, ,. mi-' Ki.iirllnirliill | II !OITltIV WAIR.)
.
j! t' I > fli" < "iiiniii-n;i'il' 1'iil.ll-hliu' '! riiniHiin.I ; :: ),M lo.ul-i,,. )liy pilvnlo"' ) sat-I Ilion. .1 jcIcoI4,% (commnci1: .." liny Train 9:4)at A.:: ni I I' M M ,

.
: I IUl., .__ .vrr I
; .- Sl kIt Irnln fli I: )IA M
I h. tMJ.f ; ., 00 _u -- s----- o 4 -
tOO H"l' 1'1 IIP, \\'I' .tIo'htl I U lost, lo sl'M| '" i 1 l Pipi.Ur.nl .

1'.11"I '\ .MtMiiih'.Y' '"" VOL.( ',> PKNSACOLA.;: FLORIDA 'I Ice' a i i,1t I ill t II,,- U II.N) a'I) I till'. l\l I a.lllliivor a aI ;IIII THI COMMtMCUL. ..JOIU O''CI :
ADVANCE IIr. I tlm, kill nilh I | | .. initnl,' ..r (<.|IlaianariaI | .; 1 |.'jara'a-l-a mut litur ire (0 ,
1; IN_ _ -- --. ---IIIli:1 I i ; ho lii' < p-nlo.l: I willi. 'hin |tit,'> II. i 1.11.,. 1.....11I.1.i ,t t't i-vi'in.i.nli' 'r 5 lo I.> ia.liiil.tI. l In Iii"> .' licfuro, ,ill'-I
-
: ,.. -- .- -- ---- --- -- 1I\.Wn; IC'I't. ) I.." .11'\\1'10",: ii uI \\ III .n.il.., )Uho: 'Iii 'the Un(' fr lr m.iriiliiK'n, ., luau",11'1 In null .
MOtill.t.) .\ i KMr.\T":. ': ( 11"1 "r In
I.hn.. Ml ))1III. : .\"nITI.I : : 'II: ici.Zadek :: : II.
t t fleiteiai1Mdl .. from, pok.Km ( .1 itt" : : I : ''. Ir ,,
I r I .. fur n n --. -....-- --- -- ":1:1 I.h" Il. 1.\ 11 | if>ni|I.t> .1"1.,1"11.|| | ( I OH 1''r.| |I. ?.
: ". -- -- -- .
-
-
-- 'I. '- 'IMT I *. -i-nl lh, > infill;, .
on '
111 > train.I
_ 'I l >.nlp 'II.| aii' wntilitinInilroitil 'ill' .1
I |HI | a aI
KtMf' .... .tI..It4. irpfliiflcf & tM" MKHIIKM ,Salt lAt ,. itLaa.. .ill* nn the IN,nnnii.lit, soil .
'I": t ii.44 ret"Iinpoi'tors II t- I Mii\i-\or' < nilli I I 1l1'1'1I'h"'I. I I,: NO. .i.it. 11)Vlio ). 11'1 \I'nll'
I I'. i i.f 1I1"h'III., .Eiithtlnis4'. O nl nn fur I Ih,' ..
"i -.nr-W ti.... I t"h. lIi4ia-i. .iiul, ) mi in.. r'h'. h"'n' ,.. |In''ait nmtoJiM nnly"
1 I .H"I." I.. \\ IhI" Is,, I. 1',11., t CL c Tinmr,, I lillhnfi I ,'..i .1",1'
Lflhlt.' 'II & : jn-l :a ___ ___ f. Lake .KiniliiV, .., II..lnf, ilmlv. .
I hauIvij .. I'I lailbi.l hi.II". I lln-t in.it do li.((1 .Ia, I ho ,loll orllfiil. .. i i",inl, IIlh hunt. A
I ;I *ipy.li.iwfliL. P. Ituini and Jobbers '' "'INS'SU.' ]i. lit'Mr' KITS:' 111/.1 IILD. 1" a
.. I
.. ,: "
"l -.-...-" .. I"01-"n. ,I.. ri 1\11..1. .liii.. ..101III' \ .. run r\.l| ln $tho, nmjjic :!l, Tin'. M trhnni. Coniior, I In'. .
: \ 'a"
.-. .9' i liat' llfn In a k t. ? More' Mr. ,,,
oliMjiiuiiljilimi liiintfVIt .
Iiil \ "H Ilinioii. '19 IIiI.t' : wmtiy ricrllrnttlo'ii 1.,1.anil Mn lirlll .
I- : ALA !I A \\ rllill 'II.1 uill "l.o In I II '1..1.TI
'<) TrnKri"- ""lIn.\. I r.iiUo. III.IIIIMIIS35aiH4 '| '| -. MOBILE .II'. nontn II IH'SW-HO\O| | frianiItuI1i| a'It of Mi'unil iiMint,. -, AM npiltlit"
,' .(. J. K. > i'--" "1 I.UI..IM-: ,, on-rntion| from, I'limat .lo tho. dial: I ) m-x A* tin i own:
I : -) 1III'h| ailinlralion' 'rriiilmiop.| I IIa I..mr.t. Inil ,InInn, .
t ) ,
CC. IIIHII -
; nnlV.itiinati'
'
,. IIIMM lion &1.1 of Ma 'I "I no. J. NIL, 4.i .
Ilio .
' M UU Mm.fi liy IIIH V a IIt.
.
.;'I, 4. "'. "o1.IIn'hll./Ih' A.t.'I.I. '. .IiII. ,a-iI.t.c"111'.I.\: I ( I.\I.I.! T'm' AT.riLIi Dry : : ''IC hft\ fin .1.| |.. traikn. mul) an onliIKHI.O "", '1" .Inki-n, of afl'i-t( 'lion ",".1 ("-("'I'III. ain l'iiliiif.) HP \\ OIIl'II.. .I.m liniiliiiliiTa.l nnni-iilil, .I.lr.ln:"" p. M. 1(1( :01) A. MI .

1,1 ,.It_...,h. III.m..II"h., : i I*..*.*>.., 1 i .iI. 'iTfTiu T-flt1: r..r >f iilioiiiliiKi, itsial' | alt",|,it|ia1I. it ill. I liononlil ,.. out, (if a a iunit| t .. ,. ., ciriyllnu I V. ...|., nn't I :M A. M. I J I.Pa: ,. M,
".p" : ') or. .. : NfMKuorIV : : ] R..I..h'. ih-Nil| RIIIII''I.| | '''' 'In i iIlio ''II lii\rn '
,
uml, :
.: Ill n awl nnl wlllnnil. I t IlioM I < In' mine In I KIMT', nn.l) ji i't t .illll.! "<(. (.
.IT "oST..hC I linnilulilMi-A.' A. II..W.Iiiin' I mnt !8.I soiTII WATKIJ"Mol.ilo : 'I'IIU:1': : i-ua.l nl I tin- into i.f III tniknhour i II OO| sMmirp of Hie hit P linn-linn, .it.. i' ... ,J..I.
; T.............., I'tIIPNtI,: : 4 I l-KNMAl-yr.A': AMI" > 'Ill'lill;, Knm, l'I.h rthlain' III""i"" ,s nml MiniumIn nljr, M) A. .1 I >p. M.t'l .
.
: 5ii'ltiiE i1I1it .11" .."" '. ; .; ? IelL: coHiiiaei.1.! :) I Illil 111""IIIIIt..u" | | '. ,iloiKmlii1iN iiiicir| I iMM'iiiiiiii, )!)Iy' lirlnro, Mr. 'll' .lrnu, 8INI: ) A. ... 6'I r. M.mi .

I I'hk.IJti.d. ..I.'"' K-M-u""Vil\\: ... ......k4l4iIl, I... VK'I.Vll'Yl'OTIIKIUI.AUlJKAMlvAnii.n ( .. : : ; : I ) AI.I.. 'I 'I'lio. ,in,.,illpux i-i still in ..lnikMtlllo "|1"11.. 'iiiiml' |".'oifnliillj.' \\ tan :Nniii'J Usa III,Ii..I. Ai tn '"'' haul lacy r\- S "I'i'niniiil.I unit M.him ItnllrmiilPit .

I -AIiit'' .1 ti..t I .i' I"I. Ii' I.B. 1. ; I tlio. "t ra Iigi'r4, li.no jii'iuholoN I I h Aiinot li'aluIh, I tlio.. ktw nfa ; l' j lon .
" .J,, ....,. -TociTTir Wn 1111'1111'11, ( our 1'1'1. ,i'.. I"to biWl ,I. 1..II..r. I that I'rIU'lil, luixliniiil haiti iloin, In'funliliii, ) 111"1 ''n.l.ol.III''
*
"ifJStt nlkiulmyln \niAMovt)
'"" ""- W- 'r. ; ( ) than taIl l I.o iilt.iiiii.3), In ntlirr' ,ii.iiLeI.Iin' IIIr aiv' 1'1"1'11. mul) ","' I limn I Iioiiio"lo .a. IOPIIH, nlnioil, t liko I 1 lioiioillcllun,, or I tliokliH 1".1..rvi'i \111I.1.I .In I lie mil 1 nf t Ilinr I it 11111)). n, U ..liit,Mliiyn mul Frliliijrn M

, Jiiie, .1t.1 .1.11"\,. .\ Iii-Hll A--':. %I I..i I tho ,Imiikit,,, lin-ii.,, I On "hnllo ,. .f" fHthor ., nl 'U<-.l..n| Rt. II'&', r. ..
I OK) 1'UK: INF.ST'FTt.tI.l-I? 1'Y I MSOI.Il I :l l41II; I\ S nn a haiti k 01 ii|1"'IIlll'| wm Mi.I lltoil) I lo H-t "rrhlll
.
., : i' I I '" ': I II III'"I-III I II JK.MII'IKIIIIIMI\\ H'\' l'III'i'I' 111"1 | .l u""'KI A. M., rrl\ nl "I'mliinrtliin -
l"I'I.n ))
lnrl'lon" I.t..1 h
\ (0'-.1:11\$ \'"t.r .... ".:". Ilr: II' I-:, ill "i |t.i| '| .Ilili I. n |1..lIy ','IIIIII..r I ,, (-","'1'.1"111'1 P I the' I.hat ol N'fiirp l I.e la 11,1".1, I"IIIl', I lit uno otuatiaiu '> I nl ,..tip. M. h'l

I.Ji 9 tin irr ..H" in*. .\SIl, .' I'\"m' : "VA1'CilI4FAMiJ.rA4 .' /. LO U I S T 0U.. ,.AAXi.TOTTOM ......... ::a1''f.... ""CII. ..t of lhiiin.Snrpon. | I.Iniitlu-ror ,, v\iromliiK| inmo" nlijnnwln.li )110 xtmtiil' ) pnrl.v I,I lit' "n.I.' ..

*;", .' '-- .,II., IliiI ''Iiiii..Il.,, \ I 'Am'WTWiVAtVAC.. .4. ., (ipiiPinl I II I inilU.m \t ui J l.no. t tliminnilil, IKronlalniil,' Kin,) mho 1'1".1) ..hl'o"lh an nlil) I'HllmvH 'Al,,. a'iaina't-t t .t 1..1. .Jaa-I,,, hi.ti
"
I. !. $ ',-', ,"",,,:"tr.II.:, S. ""''I" ""lr""I. FACTOR I''''' ''p'liii \I.I I <'iaiia\,',' ta* .UikionOlloon' I I tin12th.I:!t 1( III HiliuiK-s of nmil-i' ? (Ian klii of I Ilio tin! i-onlinjj/ do Irlt nroil of K".l.Im linn, Ninth itiat| S.HIIII' lin M..I.IUmul.

.1 I T..C"I1ur., M.,linn,,,, IiI. i,,, .. 1Itmt }'ItINCIIANII nmIlW.\S( p lIthe on,', 'lull I) ofliitK I ami ronllili-nop, )II' I iiiirjr rn'h"y.'
: ; : A-lll on I U. S. \Vnlkoi.Ir.' ., ami I 101.1'f .1 a I l. inony mul, .livi| ntul. ,gristly ocr h K.:
; ai.t3:1. ;: ;;'J.\II\; :jr 1JIlUl'J[ I .-( ,. rnr ivTlnk'tnrrrmo I'll. .tIt.t, Its,iiI.ht "-i.ii, at' .1.tnoknoinlllolliolillli '.1.euign ka* .)'1'called nimnaway iU nrmlitl, !..,' mul.,) iliwcd dU .Hint !: (li'ii'l I'mmniof: ."I.|

::: trrot 1 M: :U1I.; ; !, ,. ll ) (I ('I.flf'Ii, !' .\:M, to1fSS.: : .\. e () M MISSION' I M I k; I II! ( >"II I A N l' 11'c I I ..April, \\nlki-i-inllio t i"hif .I.. t.J1. Iho 1'1111| rl'l "l.inUilanil )'M. A ""111"1' of liiimnnU.nvr ..illlll acola and Atlantic Railroad.
: 114)1'I4I :
., ,I;. U. Pill. ". ... ll-irxiv. Mln-rl Ri.. .ril. rnhh .. '"U'I'oII.S: : AN''; ;'IIt.:NTH, XI vt.:' ,ta.r. i Ilio I lniloN-inlonln" | mnl Il.iin1ill, "' I II ,.. ", 'bin-mil,, linger ? What 1 ritiilil, iimki1, ''I.hllll,a nut nf I r. /'tiKiiru/n I.i. IHXI.irlhrr .
At I I.A.
v.imt/ ,
''r
;ii,I HI.limn., ,l".Mil', 1'Ul'I.I'o"U'I.I.U"I''I"'OI: : : ; :' flt ---f\ I I II ri-innmil, of .Ihu ohl Idnln-al, |hiiiIIY. .lot.lion or frl<'inMili, ', | "play I"l'(- 'y ,nni1' """ 1""I lhll..III I 4 Cll-ttllll, ".tl)' *Xl'KIs.nI .
1.1 -
.JtlMuilnUi.lKl'n-.l.l.i'l'' : \\. r.. H\&". II.')Ill"I trin* "'''nil, "I'mll Ilin II I In |.KM'UlliirlfllA.MIMOISIMCA > 'hiiale 1, Inn. doom "'"I') .I)' llfnl I Klnnt-i SIC rei-fliihst. In lstiti'ha'iI" .) I In "h'll, ,, |>iixt>i.!111 allah' ''flat 1'., .,",, 1. ",nit .\. V(
,,, STKIil.lNM, (! 1"11.-l IIIK a Iolll ,
'Ii t*. XS-rjr, II.' ". II"1.; i:. "" %I' ,'mm11': t ': :. : 1111.1, onliiiiiii, nUi'l, ,I MllluiiI .. 1
l.ilII'I'clll.h-IIII'R) f
hi. H.-.J
'
: t bate
| bi-eii M .
MUiMiISt. ,.""i11It,,' 1'lIhll..i _k., k., .,t.":" .>l*. \I. '4.It. il.I4iI.tIi' "l.a 'j'I',1 I ho. himl, Kiilo .Ii.11.111.,. ), ... I In Sonlli, I, Kloiliot hl"I') fur I trowu* r. ISninlt'll i, ilivw l, ilovr, lnxH't| li'd I I.nkuil.. .rnnliikMiiilnnii I lll'i I :: "

::1 1 )' ritl > Kit: W AUK: I.N:' II.\Ii1: I-: > )MKiA.sh.sAM : \ Jrj'OT| I ) '1' fI IN jtor i \Va Unil.l.-i" In raialats| ,,> (Ti'llinn I liHihiiiiin guest nr I w011 thrown', ana Ktri.lino : suit 1 ilcti'riniiii'.l, .) I tlml I lu t\ ,"1..10, In i Hiokn ,! *::3': ') p.t.t.4.1A I.

_ .T(441( IIV.. iI I III""F"" '". nl .. IN ninininr, nan lint, liii rat in t Ilio > | 'iwi', mul) i iia' '' ,nlilMlmilil ., Itm-r ","""loll "
"I'
I .to lnko luiii.l) in t tlml I.,, 1'i'R"I' I
,.. .1tIi-'MI.ICI.\! \ 4\.ll.' f'. "AU'.I..I' : ; IWE''='\ li'\-; : >: :MoI' IiPs'rrAi.l.: sit I., on :nrrttnl or ouloioil. ,Inhlm IIn', Kaiiloni I bv Mirt-ltitMltiK Cinlnm,", .ban. II' I "n cnt t'nr huh s noli," mulnotlirr ,, 'iillnhnnnitl.l.lank 74,1 I Ia'L:'' A..
....... 111" "ll-nn." )
:j : II".rmr I.I"r, :,.I" 'u '\,1.". I n. ; .TPvit.itY,: : I.\ ,\1.: 1H Hill' "m: iv ivljAdam. I ho. Minor l I I'. JOIIPI, linn a-iiiiini-il,' t II I 1,11..1.1. |hIalH.i| |IC lit| ,part in ,the ,1.11,) gitc n |H>'.. .I! mi. ri, Mr.' Jia-ka'ias Until.,, will,, Ill. ..,' 55 7.: .a|IA. >..
.
,. 11 11'I ...i .liPJt.I.i'I .. -- -- -- ------ uoms OK.. n IF.: ""UOH.Ih.(. iiiithnin.; Jiui-in, havn, ever luoLetlilmll nnili'll, "|1"11I..1| nun \) P, mul I Him, Mr.llllllV'll I, .1'1.'ln.II...

> I..... H. \\olli: MitmhnlllMliiril, I : ; ) \VA1( 'IIKS: I&KP.tI& : REtI 1MOTTHOIJOl \ I I hpto, c..II..I"I.IIII"I. ) of I Iho I Imlimi. liNawf. .\a )' IIMIII, Ihn |hirilil 11..(.. (i littiti Queen, ( llH>llfll I Ml) Cfl4, Hllll took .ml,:
Glass .
.. .1. I.Ichiiit I. I : .liikMimllh': ,,1.\ "p.i )I.
Q..II"'I.r.l .. i. rnnn. : .I lri'ii-.uror' ''"" I t' i.. HUM, wan mil. a "h It lh' OMiilalurynaliilalioii I II ) of I Hint I'diiMK-nlliin, nl'uliM h, .
.r t'C1I'"I''l,1
J.I II.,1''-'""' ;TTTMAXXI.l 1..1\1
CI.I." .,;*"t,"II..I"r.: "nlltl..rII'r": I .. II' r.V.-,ni-I' ". : I ) : ( : ";':', AU.! ofHit T.T", nii-rbt., "tan IIC'I ,', .111".1".11, ) right heartiinin !- biaauJ., \ lug, M h,' wnhuil HID ink, ... I'HI: '. .\. M.
,
C., (iib1 Jti.. : ., I .I .L.4iiiiii.' kI; \ )10'i .._. : W.---.. NKKrKNDK.Sr: : : : IN ALL TUINlis) 1'11I1111)' ,Io' 'I.I ...IIIIIo'I... I ', favoiiil MiUor .' ii'I, "
t/ MANITAirlj! rUtl.eA'Ii' ; 1 hy | s-lsag.heI'r' ; You from itla'r Jiliirtlini,
ktasJ U. /. .JII )UIIIII..I1"1. $ ( )flIlIt&": wILL UWUVK:( : : PIIOMIT < A. I 01 fn away 'lab: HIXurlunii "

''I,'''... J.II". "", ...1.1\ .1" ilKXT i AIl IIII'' There It I railniml rai. ,.u nn tlliiinr.ln.1 ) ,narkahli kiiniii, I iii-iinli-il, a* 111 l IaIIlIH'li ). tare ; ) ul'rl C li'i'llu, too il t-I shut"st" ; I l.nko ili't"*nnliik,.'. I-L4u, I'. .II.

: ,.. I'''"rd. ."...'C.,....,. .\'\\'fl'l; liS. tit Ie illS :; ::' OX '>- tt'TII.\I.: I IV XOTIII.VO, '", II: II I Iit I"_ Vllliin 16:117-2A'::( .".

1I VII1IOflIT..l-II.' I U.; M 1. i H"I": | ". |iii. I im." \I'riu"\1. :; ; "pcorrit,: 'IIK: '. WIIOI'.' AI.K: AMI" Itr.l'AII.: I I iKA'': 1.1:11: : ian X' 1 K. "'. .HIV, nnli'ri'il, ,, ttllh Tainia| i iIho ban four hiimhvil, 3 "lr.0.. Ilo wan, niuiiiilii, 7:H A

1C4ft''". n' I HAM I *miil'i-.Jt.-wrv I ....hll'\ ) ri-ox' : 1l",1,,) s".111"I ralliiunl, hnnl. ) irranl III i iIn a |nn'l, hIt, 1'111.1111' th, whole h 11.kcila. '.i.h..hll.I.| <">H .051'.) t llm,.i> ,.\'r...h..lulu.',. -linn 5 IK iitur II,. .1111" if

1 In !'... Hull& I'nliilot Him" 'I. --- INI'TTit : )us",11)1 men lur .-li' of ,.,
)
.l/t\t;: I:. |.iii/c 1 In do non.MM. aar .'rall'c., I IIIK' I IIrolllo. hn on- Il"I' 1,1.| MM:PIN AIIIIMMulltlKlN.nl' .
|..Ba. Tlcni ,N.-lliv.Jiin.' ".I l-otk. im*.. .\|.|ilii, 'iillnil, Ilio rail, haul. Iii' I rH.IIIII.HI ,,ati Milill.1I 'oun-M'l I'm,' ails,' of Ilio ili-ti'inlmil4, ':
'
.?. M. SliUrr\ "Sli\pr cil wninlrrfnl, ., but
: or aI jl) a reputation, after
mill i P. )1.. < ,
I I tor.Muwlar Mrvloontit., lit Ilinnli I II I .A.M.lyouliil\ "u I InUiulini( .<-.*' ( 'liiiiniinioli'K. ;; ;.: ilininoil I 1"'I'Ih"1'1 l -i'i'ir III'; I ,,,| | ..I"''l.a. "I"| "ii" IIIII.H" (MtrMiiNKP, 6k.I .' "II I ii-oi-n-liiii-o, .\l6., i I. I III M'linh" of hini.liiml .. Uib-alb, lin wm *mn I'lirgutli'ii. I Ho Inluw ilit) cat! liar' I noiHiilt, on tinHioinnl" I II I I 1".11',1)11". 1"1 4::'A I h'..W.Mill. .

.ln.fr'l" '''..ii Iniriiv'iiiiK"' ( '! AlumlKnaCUPU. /. 1111.111"\11(01)i '( I "1110''it. i I"h': s :"i.rrIa1iiiitby I Ih ml nlll* W lln, IIHI >,' | 'lliMIK., 'I Ill- .
I |ir.inMnrn| ni I.IHIU IaI-.ai I II lie wmioo finnilinn ... ha, : ; ho uannl, \ 1"11".1..1'" I in 1", ", .h.k'Ily ri'inrmln'ie.1. taut ari-unnl, of | .. ..1:

.: ..JU'' '.. I.'I..I..I.. <'lirl-fn. 110'1:10." : I..hll..h.. '..r> I.i ll-v., 11111.1.I I .1.A.,.J.s.I 'I r.uiMt I OliM'rtnlioiK.) i ( no2N- y ---fl-- I II I ,, v Itn |'.iurr .1"| |h.lIM. .1101 iinnnlx1notor "II ilit. I In hiin I I IViiHHoola ? Any mi" hi1 kiwi "huh, I ll' 111''" liretni'il IHIII eUI.t ,M'l'iniil. ili i.|"MMvil, Ia, K'''*' llmiiillnii I 'IN'niniiil,.11 .,* !'I TiHA.M.'::ill, .

M. -4 1')1. ,P4., III". ..qiIlII, ('. F. A. HODGES & CO. .\ :N-loi) ,''toil Mm k of Finn'", I ." ,I'i iHlinv I Ilio' triinl, ) 1,1.-Ia, nun. lni n ,..J." ,aii I'llnil I limntadont' thin) 'llill" ) as' lilt '''.11111, I lim|' mililn)', an nbn fiji,nat wlii'rpiiMiii| tin', (laIlil utilE. ..ats.ka'al, hisait. 5.' saa.I I Unit r.M'ri': .rim ilnllr

{'.rfrlKH.IO.-"I., Mlitllil'n t \ linri-h.h., It.. V- I n IIh'', "nilln-r, klmrl. an.l, ) homily, l.nill, hll. !|, ,.},, na) IIIK l.. her inahl an nbi, "J..lihiC) iliil.) )'nil over, x"( iln< k sliiinl-, 0'1,1111' MM |il HiiiMlny
Pit'MrJi>liiil I I IIn.i>. ''.'Ii, ,iinntur.' ll-v. ,,'h..r Bed Room & Parlor Suits loiiiMiil ,In Ilivlr'' i lnU-nirn. lo ,imlilUh m 'III:l"nl \igr' ,Hit linniir'i, i'o Hxlilml. up wlililu 55I l. I II I II-I.M" : tla.uh| *"I" .
liaritlT. 11-H.i-Anlir( "tr% 1..4' Karlv M 1..7'. 1i.1I". tamo in ono lag, il.uk, hair aiI Ilil NO ; "I kin.lint (lii' man, ; I k has thai t 11'1.'n"I l Taa'k't Axl.ui. .
.,. i h,1-11'.1111..'' 3 ''. ,-"I.\I..II$ I 1\1- ml) that nliin." .. II < ,prliloof '|MIII', .IIIIIII its lie niHuri-
M.; HH'"* M.i.i n III v' ; Mil I i'joi, will Illl Ilio ,dill ami' noinloil |( K: -
,i 1 1.1.: r,4 1 V. ),. )111.* air h''rlllll| ; ,ill,, Ami.. ) ,,1"1"1') Ililn,) ( '.In.i''l| ..;: '( I tin- Knrliiliii'it I Al'r.U: Wlliril !'III UI; PK |:, ; "- a laa, I 11111 ullo I .d) iiiiiimnnloHn hal l, "Wi'll, I iliiiiilil,, p.") 5 Hj; 111'')''. t lii- ..I* uml IVrtlkli lUllroail.Kill .

; : \ lino iiiiiKlniill. ,, .. ). on liiin,,)1.OnliM 1. tiiwf.AWKI TurnlHf 1,.,.'. Kolili'iirr.tknn : t I I'vt- liriuixlil' iluwn linlf A iln/i'ii, .V IMtlNH,
I ulth hoironiillr.. 11"
llArtlKI.ri.., M'ii'-l"I I.-< .\ i-u.r\-"in.l: "'.', "ii'i\' "'lit. I,II.I "k.M .. Fine Carriages .:,> IIY I 'l.rKNCi: : ; oMj ( | | .\ '.>.Trati'lh .t it "lint.. "I 1 kni-w, "II," i'UX I ly mlilinltv Hi' ,IN.n-.nii.lu li ""hl',,,'.. .!II lalal;' A M.
.. MNlNlW' .! ontin-loil.. t Ii.. mo uitl) h:1R..I : \ i 'loin' A iu-ro in l lon IV<'Ilt how litN .
V I""' "U,'.on 'In-ah, Ptrlalmisl a liepri; ,' l! lr |1,1"1II'i j "lhll'N JIIH Iini IRHIIwild 111,1-it.. 'IIIIKU:' Ii.
utA l'niiii.t. I ',,m'flllllll.1, .. i"lI. OIL NitiiniKO: 11II.IN; f iiiniti IC woik dk hit 1-adln, awl) ftmi. aasai:' M
;4 .rj9y.wfl '' | ol'r'R'> fur M naiblle" "M.ihin I mi, JM<|KP. A .Ilix, k nf Iliimu "I.l
\\1. 'q'1.. \ 11101 ",,1'' Hiimoom- huh hot, bin ull'o ai' h'llhll a.kll': ...
J.iv4. rigiihii, ,I)' ,lIt' :"iI 1''S'' .." Itt" hut1" in.tilKS.( :: "HIAKTOXS; 1'1'IUlIW.fiIlS : ..46Hit. rula.ilo. : ( ",'.h, J..IKIfor. I .01'lime, .li-r turn own U'lirt'i'il mo mul' I I liifi'il) I Hiiro ;- c.llcola. -- -
STREET
-DAUPHINE the tI''II.r bin ,
nfl r..ri(!..,..i lnn, ,I. i-''i-r) t'h"" I n".1 l IiirIiisii$7 ill ilannhlor.Tho !'Hatrrlihnre" "f I hint.In for : -
!' I" "II..h; ; iiiiinili.,. ,I.I ( ) >, .KAKM WAflO.NS: rilh Ih..I, Tdn a 1II.li Wkoleiale Liket
Mailminaaiv I Inn
, I HIIM. ."IK MIII.. I'ion" 't.t4il I. .. |U"{ > iil) ami.. Wiiln, :uu M nip: ruin I : 'in !MI IIM KIIIF: u. iiI,( |HHIIO" of) l ",laity i'.1) lall I Inrn Sliiln'n ivlilenirwhen ".. aliail.aI.htnaaikh. ) s n lsgle.1111W : .

: .. ,; V ti.i.ii. ,...... ) S4L S.\lIIJ.IJoln'l I ; llAIsFs: .\:Nfl. laliiiK 'all nholl rrai'kor ll.)li ; lln-y an )'nn an* I II, only HIMcoiir"rniil, t"
.. --..-- ----.-.-- -- I 1,1) I ri-iMiUrly: liy 'l.nwin HKAN Hh.ilo.IM ,. .
. >)>I.... M., I.".,.. A. (,liM.4r.. k.v.Ui, Mo.utLE.: ALA. \1'' W-i" 4iI. 'ru UE:.,$ Iii \iiry its mil m a inilonily. 'IiJaa'a *.kit! the Jn.lxi', THK) HI NSHINK: : t'AMK.: tIisi'i.fijI. .

>ltii. .. r.'!iriil.n. tlu1 'HS'MI.I::\, )I..ii.Liy In m, ..)li (' III I T.IUE, >J S' C.\! U n I Al. .KS: .-.- ----- ,nor iMJ.inMm. ; ynr Oil.. .<-4 ,ml (.lr'I..I'I .-.I l *<''mUolM 'ikat't make Ito ilitlnrnt-c., |'MI, arwlne A 'boy of lwi'l\it KO
I )I....... II. li."s rnii.k I.p. I. II....., 'I'll I I E: HKSTNVKST : IArEH I ; "Iai ..Oliid l 'M.I Vl. ""II. jal II In hii Main'' evlilnniirltbl, | f"IIIO"" h 11I11.1, Klii-vl Y".. .. "J t'.usaaarrriI" .'IrI11., tact.
.1. ii. 1:1111I.111': n "r.WC I II. I II. I IM., 'lii4'iii4y5tIl', ItT'in' 01
: II. .M "'I.\\ H' < .1. k P HIM nr) ont-rl l I liil.Io I In'l Ion of almomlVraikpi, ) 1".h.III' ilnan ) er. -lf rommi-ni'n,, li-r nUv, hut (inlli'il ,Iaa\I, trot i n>Hwil,

.HUM: .4 I.p.., V. ..IUtSIU'IIIIK.I I'rrn.IIII.I) II TI.. isv", of Jaikwni. i-ounly a I.f; I an' ml) hilt tight Imnil. K"I"K, "p IHI union'. *H|I. ISiwil .unit llraiil'i, 10 nN 1ai
lit I.I""I

......:..'.''<'.1'1'\t'rY. Ti 1.1.K.n,,\S.V ".."I.ulrn 41. I. 4 I.r1"7 u. t'ii'.....1'I s4.p .. -.-,.11AfJKXTS''''''' ) M.bH.JfLi !. 0- -.i--- --.- ) I. :" "UiniW' plnnlnir In alti-not Klionllon r IH.oioun how'orRII.) I'r '",'Uy I.rl whiai 1, ilulu'. ilo .11.1.11 ally ,. HMI!| |,IN "'....', wlif I, 1.'.. rnnia n..IntlHiil kllu W'4a n I itiIiug.i5 "\

....., iiII P'I.II.."*1lfc. 1I,1t. "SI Piil.iI., .4r. ii." (''I )'Ii'( IN r'AlToitS 1 rr/mnu.( 11111) I Iho Mill nlioii, I lao)' will .rlii rr'll 'low mu. I" go aUnit my I,". .., ndllior uiiHlnni)' ,IIMIII| | dl. f.|isu mill ,, 7 1 n at.
,. 1'.1'. \ ct.IH; : ,, x. ... l- I huli-n 11IU I ii ,
Ca. "Iu' ) '" .koil. rhlkl .
Jinlire
"fl" yer,
II
.. \\VnirK, "" i" "aiIr. I

", ............1 I I, .Iortlllry -. I""J. :: rOil( WILsOV I ; f'llll.li-i I S -AMICO ,,.t. I ('aal''",11'111.'' > am" 'it'll|||araiaIk .. ...rl.h., |sir' ; I you tan InrnHlafc't r -...t\lra.: rawjril .H Ail V a I II 7.t II

....._. KlilltliM. of Honor.i MM I ,l.s: > ,ION: M, KIM I: (I''II A NTs: <>'P i-i )Km iiirri'isno l. I eh.leitii, ami I'l. in eiai llyKraul "S., alas' a t* L'bp

.. e.li.-l| I..y. V" ."IK ul i ; n'i '"0 l kiti k e'II'>. ASH .MII.III'ICN' WAIMINS.( : tit-.ejln.-.t "A Iy f.mily ilo.iir 4U il A inii .
.. i Nil. ?l :Nl.lllll( I.UUHIIIMIH.: a \"-..ui .U ,9sl Now n ,lii-ri> It W .iil.li'11'n" IIill7 II'' '.t.1 "No." II-., hll..-nItlllKllllW I II'','
.,(....pb S. I&. hII.LII.: 1'I"r.'A. luUmil il uliih lu Jai .knoll mini ) your 1..1'1.' n I V*
... :. No. 12. ST. FRANCIS St. I iMniilliH,. ,4 'iX'lhoIII .lo If" tars n
II. I"I. 'IIIUII't.1' i 1.II "All rlKbl fur ilo Iitc's i'vl.JHJI. "liolnir run mviiy
\11111"1.\ : I. \ Wniiftiiiia' |"I\'r.| |ih'ani* nnnwi-r I In a Inl ; all SMlin.nil "l&a" II'
"q. i irlrr.' .. I .Wt'1.1"ou' "I I iln) ,.i. I' J jll.t IN" '," I II. I. 11." ., ?
; I 11..1"a .! ." ". I stub iln .* ,niM-ir, nKIMII "' "I hti.Hilili'r* M44iiiia II "
." ..iMii..Ii" IsMiall'. S... ... I. n. n. t'. M.il.ili., Ala. .\ I i.il... .u r...11-1. //.1,. I" lln.. )It O'lli.r"illlillr I., Mi'iiinilal, ) iU 1, ) Mill I In- ,nliM'iti-il' I I.Ul | .' .1.1" ,hi walkml.nit "Wliiiiliinii' II ?" Iliiiunulu I", lit,
.. 'll.ilr-.ln nl"ht"l T'M"'i: '!I.NL 'in.v :2.fiiiDEORNELLAS! <; HIM. II 1''h'y..1 lurmi II... 'il' MN.II. .i- nil. lloil) .1 -kmill a'aui Ii1'. 'I(117( lltlk, ,,)' M.1-lll I IIIiiH a.I 'a.lc..I. .1.1 $llri-nkrunl I" ..," I I III!]
try i ) : ; -- - I..ur.I nf 'I.'"I, iinloio. i.lh.-rwlJ-I | -< l"ii"lj nf I ," la.tiais I ottl.-ara "I' tail., .
t''I1")"I'' I 11.,11.I .1'.1' ,., : ---- >. (i. y'Whllt'h'r. nf "h.lllla: KIMlonnl I.. 110 nfloJ11
""- "l'riV: ;; 1".1'.1.l inivSHHni. In tli'ra'cs '
\\ .\. s. ... IM. ,. iaastU.I..sutly 'lfiuai I 1'1.1 I )n.r inn nik 110.1..1. .
I
'1 it .. .. --- -- --- I "'AIoIl".1t iiiluliiillil, .* ""I..iii. .lo I il .a* nralitr' ar. thai il'" .NulMtluhClinlliin .1.1 I..r. 1.lr hll'1'h. '. I. .'KnI I 1.1IH.v.1 :' '
\ )ld\.I"'ITa, \ :. ) ... I.I .tliiMUl ) > "\ .. ) I ) .
.. .. N a'- .Hllltt 1 >l <* .'II.I..I'I.i"| him. / .' Ihl 111.11"'III.h.I'.r < uh'"* wlill*' 7-i'.
-.- -- --'. .III I Ml. I-I) HI"'l-IIIMUll' : ,1(1.( ,.. lonhl,, .' IM) 11I11''..'. n. IIJiJ
suskI.r Isiiusui:i |. v". I..1.' Osnviaiil HIT i i inoiu 1'1' I ",1111 _
..1.10'' --.. I'aaa."i'.hI. M.. I"u..1.I. )''r. W. K. AlUiiiiin, ami .1..J.I t'j't .. ill
..\("jy: uml I LS.4i rriilm 'I lUtbi-r ".I.rl.141a. >l) .1.1| | Ilio .'' 11.11.1.I >ou a I I.)

t,. n..u." ...%. bll''i"ii.M ,. ,, ..'. I.. .I'hlol p. ii..ii .' The Jeweler .ilncylo\! I KI-IIIH-, roiiliniilulilinitiiiK| In I''II.N''i A Ill I .''N'y a.L..1| "inaiiiina" tin ful'. 1"1" I In lin'k, I I'm IrjIiiK I / my "I.a'.I .nit \n Umla .nn4 aisaat .I I 0.1
11"'I.
". "" .l4'l. 1):>0...:..1,. I'. I JOHN .1. HAM) HICII ) i-ula .') is) s I Iso I'uiiili-r, U'liliinii. VIM lug| 'laa.56 hills, I.. u hh..all uf" ""so- .11.11.fl hat,) I",. I.1 K'VI' lil'ly milt. I If ,|I' sac.iioIs.al I 'mi) .I :

LA. I I A4 i i. ". .rS.I '. '-AT- .....,* it-. oolllhill, .|4>ml 1 nf I In' $jiarlliiK' t'lnlirruiil I" '.," aiiHi-l> am lutl ) rl lrii.rilr.ll"Alaiiiina t ,.,'.1 lnnno.1 I mil, I Idli.niMiii, uml)li WKH all anal, u *.K.' a ,I .4 '
.. : i saul I'iitt'k 'trssaly I > ui
.--.1.,, 1..11;'-. No. ::1. I4isigIiI. ulc. Cor. Water and Dauphin Streets, "L.II": '-' . OH *. if a ,hs'",. hi.nl.I" iwallnw IIHI I ,iroiilili hurt. hg' ml III. 3 0' il ;*iI

.,. 1.11".' r' '('-": III. The. "rfciulh H..rlj4. ...., ililll I 2" .II.W" I ,w I I .111'
t c.iM.4: .. BOOTO AN n niroiuf, T "J M-M ; |"IM'u| I ,.1.1111.1.1.| -, .1""I.h.'t I I'( "Y'ait, iliar.", "W"y iiiMui-kriui, A "' aM Ml
..;. ,'otorv ::11. .'Il 'I.iY ;' 1 "' T-;."' 0.vI' )i4 Mohilo. Ala. .. A'I I of ,,' .Inu rarin-nlly I I Iii, ii iLI I llnvpu't I ii:l sat-cil i imy K; I ui, H
.' Y.II.w." "."VI'l'/'MMMV,1" "/', I. I i\n'iiiNr.siirir I : : : ,: nn / |nu(> ) u 'Ami) alasa hI" gt, In 'Is, 'eli \ '., Why got ui| I. Ire .I..lfry .1 AU

: ': :, ;I r, .t'. ,-; i . .:k. ... _.. A.. .. . I I .Ih t I.lill/C'I / I lie HUli'. "'. ," ",\.1) I h In-ar I hate lu |mi a si.I iiimm 4 ::1"1.11118 |.",. rs.IP.Mat's- ul tilu
"III.
.K.i.r I 1C. .V .I.ln' i'i' I lll' I'"'" lo 1" U
.
I.KivPII: TIo
:! C'I.llM'.1; 'J''. p ii|1'\\ I Imlit *'* t IM
: i Nil' 111 I i' I 1II..I'III..r..c.. | i It": ) .1. 'Ihu, "Horl.U llvrtthl" 11'0111111I'' gab l", ? ".1. .1.11 i an jot "'" lo H miMfumCdiUlman
______ I Iii'
'" '71 *......1. "(Ii ""Ih''Iii'.. ( 'I'N' k., Silaili-| ami, 'iK( ..r. nctv ilalljr about In ,IM1 ulailnl' li.lai I o'I I >|n-iiil I'Vriy I 1'1,1.,... 2 it. .1 I Hm '> .111.
)N". l'.. K. ami. A. ilItM. ) MUI'.II.K) :' : .\ 1.I I..\. .. "I Uif In Hi wild lIst, Jews, .
'''mliin Unluo. re'I! hay '..1 'viilnfllial, on llotrnutli rIt ii5L l
....1 h .. .. .1" 'I."t, III". Thn, '' T.-l'! will im. loiigrimlilii iiKinoy myM'If.
11 Uii4 l-l M.m.la> lu i HI H ."'w"h.1'1I1I I kimli. I H.I) 4,"I.1 amitiLin ..t.IUIIIIIIHIIII.U Alheiilau rblnf-w Mobaniiuuilan I R. au17'bI '
,
.1...e'."-.- r. ". IJ"--' ";".... /,,".ir4ii.iAa s I All <"ii''HI. M.lll.llllo.l' .a.1ami .11.1.11..1 I: ,, a a i.. )'ou K"' ,-*, ahiarIrs. Aus ii 7 40
.. iIIIIiiiI.huIieai: '' .'I.1t..I I liiPxihmirpforlJoiMlsImllilhl ) ( ii -A- llaliaiM, Aunlrlann sisal HulMiiiilan, ; atnurlMi "TwoilolUi h '. ion, livi-lxll ali I i ma
.;.,.\, J..t.L)1. iI\'I'I' I : .... ,
Itotloin "I'ii. Milk
uPs ut 1 Ionian. '
with lli PIth 111
> Syrian*
) I 011"0hil
You I \
"Iliillyt am right Milk, .
:Js-4'! lII la .1 tiLlI".wikra.
w ....... .... ; .. I (M.I.i.vi.ir.T III lll-'hl-| .IVicc-) UOV :ai-')' in.v T awl. iHmli-rii, lirwoki al .11
,4 ,..:. .Kin.-v. : ___ !. -- -_. -- -I wllklko lIp*'|1'.l..rI. nuTTInT.: "h'crtiase ; suN'" 11.-Lath., ; ami they won't,, ciMrl I'M I .I M
... ....... u -- --- -- M H ....., I IL) ut
'
... I "'I'SJ'U".1,1"! with l heist P ilian utah tumlem <
*- n. o
e.
\ I. I': am *) ( eves, a sI lli k of n'in I tliolr "uiiuloilo
M11I
I 1-...".. ," II.I.IAMi, JOS. FELRATH vu r.1 | I"",.. .. lit, .1'1'
\\Al"L. ..r........"". W.It.... ,I'I"U| I inn-in' ti.- a..- iiiiilui. .. I Hint) aJOB It..M"tIIIII..N'rli-Such) an. In.laC.UR. ,,,...,.. ami al "1"llh' wllh .IhnKHKlinh ". I I'll (iou 'liomi- mul uluni' I Ilio Imhyroil 5' "I'.. Inlaill... lt ,.,.")

; i, Ix-mon Shi-ilwrt.; A, ., will' : r'rrmb, "riiiaii.,Huaulanl I ami) uli-al ami kit.k I llm ,atml bill a Hia
'....1...'... ..>! l.wn .\1..11. BOILERSheet )IJAIIICAI.V.VII'll( ( \IAKHii.ilk 'L' 'hlrl. sugar i 'irhr oft
'"lKSiilirni.inllitTiiM-.IIii! *. Itrsl W..1' %1 ."" I... ..........(1 I...' ...... tic SIT\ iil CiiUiiniTH: throughout ''M. PnrluK" all) AuM-rU-au. ) *a.. ".llr. ami I I ran yet wol.IUIN..I VI'* u I hi
"
.Iih. uinmh.: "HI"' *. i. WM.MTI I I':'irj.inlrt'j -.\N I II--' p .\ I id riu .ilit iSiiiuiiiri' St-jMiii, in tin'ir A I |. .| 101,111, "IIICI',, & )'ou ligro to. ,U.lnnuri.li 7Su" 11

: .. --- ..... : UAII'llrv I : |,'" I'rt-rfin (iunU'il. \tlii\h IIO.H A Mr" to Ik* KOUM. .,". He | <>l In anil "buy a* In iimlliyrr | 4'.2 u 7>.
AMIll.U.l"
(1.01.1'I IIIIIrr. ,111"
..N4..ri...1".1..IiI .\.1 Ion s... .. I OFFICE twi'tI lilt.il upHMH| tally tIC tt..10purl' ,'. al "bri'akfa | H kvnIIWHAlllHI. *
,rl' haousekccprr| : IIOIT |iil.UiIs sisal ..II'I"I' knlri'n ami n'*, Muli'liur-|..' KtiiM il t M.II .
.... ...
: .I II..Iii...-""'..'u-.i'.I,lit ."' m "mh S..I tii..iiIi') Iron CHAIN.KM': ( .. ''''.''' ( 1'1 "hIt.hg.l, llrl.lfl' hurt U a thy In l.f raukau'hy, au,11111.) ," rallnthan Wsiinuat'S'giuaIy.- ",... utah' ta II''i;

,. ?_.. JJ.IJ. "I'lJl.M I \... !..'s.rENEILtI. ,. AMI .\IIK: ,l'iU'Htll,: Al I A II.' 'IIMt. > ,. 4tIi) kri'p-t i inHtmitly: otis 'C"",,." "Vl' IwUiln) ma'am ; I 'know )'ou ever mw I.furl.11"| t l'a--I 1 w k Mutlliil 'I
.. :'n I DM lIa.r, : t
X. i "rin\ of (J411
l..ulll fxtt-lli-ni nujiply& 'I.,-,." In. I X"' In Mil Mornin' wlMinHI .'...1. iloar f.llior ; "Imuu I" liMu ou I. ,,; .
,
: AUtlrrlE3oI t\1'-:: :;. .' 4 ;..'.'It; :. :'. in IHI AtlMiKk" 1'111..11 AMItll nine i CUrrl. Wni.1.-30 ceut.. pel I I.. 1,1 liai I wit lurnml.1' l.e frm, e, ili-ar Ic..I"r ) it..I..AI, ttMnt
,
,
1V'ork. BIJrl : i iW luIlliuk

CHAIN \v.ili. .Iw, l I." aiulJ'M.li) ) |I.r..iii'H| .I> r. I. IIKAH-:', SolIcit Public Palrwui 1 We oM you .;i- that MuiinrelUte a.hacet, b lhrgini Ha).-* (;"ul: Tune.liirllniil.iu .hi'i.. ."i.'...aMw'... I t.I l
JOHN > :
3: .. Jil ..,..iiU.1 t .''HI.| ..... .
iwinil. Ml \\ lk l > .v U.Iia,. I IcU New, I Liii _.util .lh. ihaitt- H*,k4.>y I I.'" "l tlul
.
"It1I1LTUX.- P. J Gi ihllO rniil.il.. a"., tf-tl<" i.r.rin: hEAl: ':':. | ..' Ik Hulliiil, I luuiUuatiiMi l.'u. I The great trouble with" the detain.critic < Ill 130 |n.r t-I. kl. t MW
.Iu. will. 6-si II

M.OHIUA. 'JJ : I,,., T -. ETERBURKBT: rr JiItU, : 11.\1.1': J Ji .Class ill'ei1 'B_ i -'. r..rk*l,lu Law like |>arly wcinn to |be that I U like a I S..i.biii<*v i-ri-aiwrf.. Ill .t :IM HItti.uru

_, 1 c64Ara&) I a&etiUtect. aids ,1.W.." river with a Julia-it ".more. moullnbau .
l l-Wi-M.-ru 'lluiHtir IIfncklnmiu
131.-hk *
tTTORNEY4ATLAW a < :B ST., >'1"\ EiP.N'I.: .,..- ueatKUow ,. .
: I'nrtirr I'nninifric ami) I iHnjiblii, "W*", ...11. U'f.i .
"" li--AttowiflI. ; a
l
) ''OIIlU1.: I..t. '" --

aMJ t; 'n J lllCaallll.r.u1'1:111.11'; \: : .IOHI( U1.: LA HAM, A.Wholesale'Jubder m.\S t\f;. Hotel; TIrrjs.i4' "r I" .Illlu\p-1 law wllh lie lN's4he41. .IIIK luiurj| | | .I. .>i j

"U'illl') K ..I"r.| .ami HIM. I lr"U \Viuki4 nil .. City I III Ylr%lula ban hail ,10 .1..t of l.... tutk Jturulun. J..uru.'l. ...'f. u
.. I) ..lr. I-' anliu .r"iii.tl| ) IIfll If at: : . .5., MA
ias'ii 1:1-1): '. I Km.! MJ.U- r ( | ,.. U -
) .. J in all GradeiiToTocicco uumbitr uf reailiuiibir It U iloublful wUctlior the law to |>roilbil *
Milo........ .... .II... ,"". \\vd. .c..II) 1M..lt'ti ..nlllnb III luiviit '

QHAS. HOFF I.. II. ,lt,,,x Ml.English: ..... 'l I, tSU".Jt-l.: I Ed. Scxauer Proprietor,\ \ !,. of hl""I..l& the couuly the IMUV of free p... ou nUroail rlulkiu. .l'sI l Ala
,
111. to l lelsleor. will In hajM. If ,
4' J ,,1 |. uy ".sa-n-Is I N'l. I II. Anljuu
>>i4Vs and Porter lttNEst.tJt': :! \ f' w. I iulrl bojtrvwnl.Y h.Nu.l I .I
: *** we
,
: Mctical Watchmaker E.' J COOKE Clerk .-AAT I Ass .:1,11.. "rUII', ).iIat1. \ ti- u."u.; 1 diN INS AJII...'..._
\.1 I ;
Oi. tubthAt "'I..a ..
c I. ., C2.i t
:.r:: ; \i>IHN(, CAlllt: irc'uuAci. \ fl,11 .' L.oa'o't wita t"I. V. iu4 !.. .- 11..,I 6

-"" M.tNt'FrtC'fUIIERS: : : : OKC GOVEHNMENT: 13T.. it. ), ,Irk'st' a\.tral\I'. ,. .Ivo Iu.I.\do. or ** SIYL5
rr ,
... :Jot I 10' ,,.1 1, "'I\ the r.lt"I. .
NtTJ.'iiii4 1'IL'I Wt."INO, (JAUKn, I III
.
I ""IJAIU: itt.. "C. t14" .
IUIIIJCliI.A tl
.: stilE: ur "I.\ .., etccl't _
It lau
I.EWtEDtHtEi: : f t'j i i K i..r iupr. :<- i Wiii i ifr-, l.t..A4h4ftjp&v... ........ )pu..41a .- ,, ""A''III.t'I: =-. : < 'UHU.f ..I wibt" ". I Ih \ hlel"ituyrbl other "werNi. l. | 71itine .j iut
<> n c! c o n o r o t i. .. IN ... ... ,rVVA:; M- ..f .. .1.Ie.tuclu"l ( ..". noui

ftrIiiIiQllt; I"1'irl'JO' }II( ealIi.! : ...I. K IvWHOLESALE I It I i'i.um:4Jo1: i" -- Vr Ir 1 1lIo..r" AiIaiifi h.".!al:::_ --- ""h't'a My0rI ..... Itt at. i w"
.
') I wo''
.to 'E41-.M
Ti-4 .
'
4ib. l'hun ho- { i l.p lb.. IsV. Wititit f* MII.ITU.E. '" % .,... '" ttie 7' The '..\.dlllla'\ EII'1'N

...\t..L. -. '5 t'1."IUI.A. El 1 i UK WOUKs.)\ '!('tiII t'UIO!: Arll'>, Tp) 'K1C4I -. UC.. E'fl.. .tIX t..IIIOfOtJ-f. ) .It I. v"uI".rll... .\ll', ttibartW' ,I I tll.belo o. '1 1".1.. '

.
... ft"
na.I "el"blu" Surveys.
-
_... .... I. I ire yoU I"I!' b tkut 4 II\\.
;flf .L. DEALER $IN FINE \
MAI.T.I.K: lU'nT. I.K/fOIJ ( ( II. I' o ". .UI"lfe.\ wsLiucal.
"ATCHESJIWELRY43 A WURKIAILI1 Idlll : E .TOAL &: CO.:: C ,ul.I.I' .1.. 'I a. .. 1601 p'roIlA \ r"ceo o ",,,IUa ;'AN MItII'Li.t.I'bh'ittitnUtI S4UIN2'Uf '

.. '0"\ s.tt I.I.ly W re> IVrnuual AlU-ulKHi
Nb. In
oinxi: ; n-\voii.\j K.Mi.l.ilo :\ l.\ ,. ire
'. bir 14.
:MS t LilgioRs'A i SIt 111. WetI awl r < ". ..
.r .. -1Ir- ::.1 ... .. T J p .f A* t. they JI'' "I. Ni-I. \.I. I.im>.Wurk,
i I IILA1I-K 1 & r. '
.
.a.. :E1rV.hwIr: _:KS... i II (I tIC r S !Vi45l. ift'II'y ,,,,ye. I I ... .-. ", _.
1'n.1'yi11i111{
/c'' ... ....,... I t } JI. I. .1..1 .. ...
!} \\ tW... .. aiu4 1'I''k ; %. ... FAIR.EATES'Ii and American a "II %. ,hi. leW C ( 1. ( ..
...1...'..... AI4 w .4 ......10: I.. ir4. f. Foreign ; ,, it iSit1l'"t 1t00w11 do'I"w.pi M. .Il-lw
r". .. I4I'4S14 d..... '.it44 u.i.J I .. yitw Isi'f. '. L )' '
.
oul"'lc
; .
: AUA. 'oL" .s': 1
\I."Ia "" aw
% ,
.1' : .t ANT .: IABIMIIC1T IN'. 'tUI.fU'IIf Is .tler.1) 0UsWIIhLIIke .'w.1." een""a '.
1i0v214-4m MARBLE and STO tiC & \ b .. \ ,
.
r. e P
f
& Bro ( III' TIlE: I "I J ,It, ;j ,,11.t \u taUt .u."W
.... .... I Io I ,.
88 .e ., ....L..syki4.. har"- S II. ,e' II. lIaIIor." ?s1aI" MrttI. (.,pu.1M; |hIs Iuihliua: I ..LS4'tcl Y tj i_ J ... .. by ..1. pr- I'I I I a...Iu.- .- "u -_ A r"1 fin-IK'1'1t 11"1 .1. ", ,

C45$1M--wa; ill It the Wbbloal lit:. W itt\ I Ui w uml. rnlijitul umil" Ibu
11i.rT"ip'l ,
Auctioneers |iartuwul" will I IM: f..u u.ll& .MONUMFSNIMANTLkS C .' flf, b I'wenllcih of ILLs Year
COOl "- CO : tjiiiarIO Mlt.ST cay orI.rl
JRAIORD
: : Sample & Beading Room ; SLABS j t1'.L, CLASS."I Lf .Ui k hwy *lll IMI oprui-J by .('..

OM -.t.lIsI; 6.ass.lE'ki1iXNT. ,. \I I .nlt.-. 'C 21cUIAH +8 : Nil" .*, .kkk .n..t It-wIt Ibo right luJT.I

9OXTOW FACTORS, In whirh) \ ) ru-U.nier. will ...llbit! UuOu -.l .4-P .'.L. .'S''" uP ,"." \ .b't" ; any u* a Wlhviu.r.'pasaadewi Imitisd.&irtb.thokorr.ststh
11,1iiieb' ) Cigars
saiL ,Me 'MtIe'aILLAUn :"J: Wine
''fOOT r..u.\fo",., WI! W. .t'* ''I ;;U I \ oj I:' 1: J. 1& I'ZIUOIJUALIt and Stone Work1flACOLA. 1 II, job '..II'.. Louot V' .. t, t* L,..
Marble
_"_CUIA. .* .' JWlIJlI4. ),)umLk:, AL.. : or A tz.sr .,& ( a.are teller IL.t.re4 .err |l_ ( '( MAKE. SI.,linn cello.$at.l Itraiti'.i,' :'I. *.Uou.* arC iidy (* In1. -

I'U/II. $0' SIfl I whUU Lay Wtila awar the : H.1' .\. to cla job all irtyUlroui dl LIIIKti. liserroiry'L4W -
may .
I'.1..Pi L 4k-I ILj50iI I IAflaicea ,"'ly aol al ,..la.1 .below. I I tfewttiltet.KiuiKvl .
lt, $ SelietCed I ..,. wad vu oi.sIgumtizt. boar u. bu. U: a..>.. baliaAteUau rrut AItcaIi.upiik( lu lk.. Kaau ativsw.IUiatiliucI.saIpILLiu. ( ('ll"114
'
IlQT.414 Feb 2-Iy. lt Ml *, .Marvb Ski, I. lflr t

.. S
- 5.- .
--4. -"\ .. --. ."
; _
-
-
-
'
-
i'S

I

k!

.
.
.
.-- --- -
-
.
--- --- --- -
-
-
------ -- ----- -- -

\. im.M: .\1iMUII-IMI.M-' : ; \, -N; io Ei .L. jIti i iIISt.I" = i .I I:

- vcrCtIc. ; t.. s5lt'sl.I1': : III-. ; : : ; tola
? ;"' IhIlIlsl.
-- \tVthr it. : ; (Dnm11i
r n v r : i 11'1"1 : :
,,. ; In Escambla County-Circuit' Couit.I : lit. ; 1 t.1', '
.Ii, l I. lii'ril.v. irHi ill I Iiml,I I t1l.ittllt; .| I I I I. ...M at' 1 ; f I ( ? ; -
til I' I It""': \ tu'I 1 .lr"'II.II.lt"l- S h 11"1 *Ii lot h hit W III'I..I.1\-i""r.1! EO.
lt 1"I VII.; e"I"1,1 \ 'C &I i Ij ::1 ::31, sli;
SIMI'WUIL'V'o..h'I."A
.. ..\tc"'JUN.! ? 2, litli :1 "..11 I I I I I :P, :, ll .i I 21 I 11,1 :. 2 2 t: ILSH
< 21! : ) r.2. ,
I.
(1, ;l\ i 11\\' H\l: Iota I. 2. :t. I. I 1 :. 'Ii .;,0) ,i (I I;, nl"f, : :0 : lit'" \ .ANI l n I'HII.r
\ : ;
I On Monday., the 7th day of ( 1883 till nr ,, : ) 1 1al ::1 1I.al !9 H; -'"' I'liMlshiintri I sutiit 1''
.1. 14. 'i\ ..IIH I I: ; May fra.\.lal :i : ll7' .131' I I; r
: till :1 :11 :

.:.'_;' }r&*.". \ 1 Rt.: MJrf'w: .MIH.: IIi!' s Bm':::: : l:: :E to: M! 1 In Front nf thr *1.111.' |kMir. In I his lumit I). of Kuramlil: *. 1,1 nr I I.fr..I.1: ::11:1 .. ::4::11, 2l.l;: .' .;.il..i, I :M I: r Ii.it.'t I 1, ''I T I I :I, 3II.79:cIs I!!' .47 : 3.Ishio'i ; I 1' 1' .UMYtMne >.-<,

;' 1 1h.I'f.1, l .' !I' n.iiir.il. .L. l "i .",,! I. 2 atisl a I'I' ::1, ;1"t 11. r 15WilllhlWlIP' h 11'I 1 Ii.; .. _f .
1111. ni 1'1' _
.
| I li n'll.nk. I )
nt : I" : !H''
: I Ii 11451swtIi'
Ill, in im nun li i \\lll I. ;1 .
'
n I inii" sui .tt aninnnl* h II
III.r..r |I' "
: ,. ---0.- > 15
. > ni' Oil m, I i'l I f'l 101' I. $1551, : ::41, I'l ..s I .4 I : II' ''I : : .
.. tt'tIic: iut| ...|tI.I.,,| |1'ssj tMiH-rwisp' Ih.' Ull, Mull I,. i- \ "ii. II.A//X. / i/: ) / / ''lf.I1} fil; .IIr( liir, t.i t\i" 1111.11 si.st t n|>|.,.ilp |In tlir nninr. tngi.l; 'Isur \ : 1"1 :4 :L; :.11), ttJ 11 h.lnlai.f I I I I J.' 3:$. .59 : ; i5. .o.I' IN ADVANCE:

'!Io*' III ""I'' ,.........",:.., F Iii'. ,r/.A.i I f\' "\ .L Ill. posts, "I| SHP| nml n.lrpitl-inj.. .'. fur i ll.f. 'i i'iii I' |I'":! lIst lot I I.1::1 : :Ii ; 11: :, I Itt ''I i II3Ii.19 I I 2 zii MaTtrAUlABl.Y
"' \ .. _
t1 h .I.I ..1. l I.. 1:1.\: <., "rht'M! l lUIIiS.u MAM'KK: I:4:: (ri.lln-tor of lv'itiii. :.1.1 :11 \ 1:1 \. s.3..ItIiiII. Ii; I I ::117.2., 23:1,:
..w: If IM..II 1'1: lots I 1,2 .1. ,, : l : .411, ::10 1 );. 1112.3.: : I "
i ,
i /li"id l Iri-iiil MIII :7 :1' .s, ." .
.
:
". r/. Mnr.li .d. "'-:1-1."II" -it1 -- i, -- .- -- F.si: ainliln, _( 1111) Morlilii., 1,1 : ::1'P 41 :I 1 lirt, .; I t49jiita 1.14, I :. ;1 1. I. 3. i I; :::I .;I"" ..I:.7;' :: MllitI "I :.' Oenori.l 1)Isi'i.tot.
-- -
: i; .i I 0:1 I .1 rr $I" ,
I :
.' 2 II "r.h .
\
; : I : M. .ill.'in. Ilium, ,. un.l ".lit IluI : : :1 i, .,
i ; 'm : I
|
Escambla .Circuit Court I I:;, t : 21.i: I I ill "r 2:1 sis* \ .
I
County : .. lsst2,3 ; I "
|Itli 11 ; t1
!: .
"Il
hr> r I' :1 ,
I us. N \

"Ji,'. ?f M.t r.\ii.I; or i MIHIMA.' {1Tli,, \|,. |,10\|"..II..t.)I .',,,.I.!, 1.1..t"111"i.I I'.I'\\,'|1,1".t.. ,|1"" '. I' 1'qt. UI'nIS. f : 2 ; .51.lots'1 :'I anl:1, I :! I I :: : :i II itt I I li: 1I"n.t 1..1. I. ..I h 2.,'hrr. h 111", 1 I., : .1 I!II I 1:1 i" I 1:1( .j1: ; I 113;',j .. .sit.tu.,..t""A I', IthuihiuiiI.I.. \,'i Ill"1ihhiilL4gSnhilI ui-I,

_.; I | \\ iikn.' *"i\i. \ I.i'.i. N" ri.lul. ','i. *."|>hilii.l M W 1 4 nt.fl .i UI 'I I I'inr I 1 I i::; 4 j .- '
\ I, I 1\\'lI.II\:, l lulls, .mil. ...'..1. i .t." I I. III. ntl.'i' 'tin III ifIh. I I I nkmm, n nn lilt 1..1. I. .'. ::1.l I I. :>. "il. i I I I ,_
.tl 4", ;l22 :; i :11.I' :11
i I
III .,,' Vrntik tI.....111. .t.iliii.1.II" \,,, \I..I-.MI.: I 1..o. .in.I Ii.tt; iii i.I..rtntn iiiiI uhii jilt ilm.llixnsl N nni .IH*'lni.III,' till. tin.lt.H nliint'lnt. | .l. r II. I ."r.1<|tinii" ''p Inl ri'f.11'iiw i 'Im jilmb:. ...IJ.r. w hol i<. .n,, ''I.'th.t..' W 1 lot Ii:; ;- ::1.1, : : ;s6listi i ll 1 : ::1. I. h ','1 .i 11.1, I. I., !, I I.;. i ;1.il.\:1: : MI I II ..r"'nl.ln..I.' I l'r""r.1, .
"
I li'lni'litinil''' I'lnlipl'l .. .. iitit,I in'' >i '. ii :.11 1. :. I I : I I ;. ssjI.it.2t.sT. )
10.c1; I 10,. ,, "'iii.iit. nil I I'. r r. r.'iii'"' Li in". ir, ""y 'I".r'| L" :, I 111.1 ; ; i4) ;.1 : \ : : I.
J .'nh"II1I1,,, ; hi-r niiil'ni'xt, t.1 fih. '.iiil I I. PHI/MI; i i.f I I'..us i. .til., H". i.l.i,. ton IIIiiht n- ...1, h..III.| .r *HS.11"1 I 1 I. 4.A 1H I :1. !hL'i' '"ii 11011 :, ii 1 : 2 /iiil11W I .. ..ri. nr $5 r ''I 1 W h .. ''I I It. I1nisis., tnlliiji, ,
l'liihl./4 1' : I ,
I1
| | 13 I ,1" "I-WI. I -
| l I.\ ,tiniil, 1 r....'. Ml i.f.. r.:ni. Hill IN- SH |I.r"'r > 71.7 H4XJ :U i; .1st ::1 .'i. 'I.r.'" ,
i \ < LiI..I' | .iiml' I Imp. i.1I.t|. |I""ot., | ..f IN..II.II.H.U.|, : I nulls|. l.-r ..r IIH iii| n .1.1,* I 4 JII MMti; 'I 1"''I 2" Ill ;I: .11,1 1'I 1 I 1; N'I" i;. "lin* ""
"Ull.lll" |'siiliuti.Ihi. : .. ::1"1 I;.!, -I3I I iii." w h i,. "r '1 .A"'U"I.t.I-,
I .r
| n ittlii-tS| r i r IIP 'I"'h.t. si* < .511| .r.hr y 'I 1 l 1. .111 "I
| | 11
tlH' 'ls t ) III.t
lh'lr I. it
I ,. ,fi'ii.liint, l I. niiiiini,,, l lniivnirlli. I." "'nuCiiruit ,,1 I :: .'; .; > I:: ;: 11101' ,1 i" V.NN : unit I 11 I I I IWI ., : I : ) .i 21 .\.1'ml.l .'"
"|1'1" 'ni II \ : ; TtnlirVt, ,nni rtnll.il\.s., | | I If mi,*; a. 'iii .iii.Ti.f in-iimrt'r| 0. I.'I 4 I tIC '1 nr lIlt I allil S 11q l or 11\ 'I '\'I 1 'il' 'I. 1'I :1 21) : to.4._. $.istii. unit' 'lust*It sitt
1 .' I.,ill In ntrii\i I) "iniiv. 1.11 i 1.1 rIS ,"' |I."rspi, 1 .-.. ti h tin ..In ,t..i, unl ui.I I ..I mulJ. '.. :ai. I I. r '14 ..11I. 1 :, I I'I" lot 4 1 It\\ 1 : I h. W h 5'I$ 21 1 : : :i iIsslo I II. .' .
I "MH'HT, .Ii.ii. !> 1.1 t, "llu rn !I- t Ill"I. 1,11..h..11, 1 i | .. I.IMH n, "' 'n.i. .III..... I I...is |I. L ;:1. I. A. Si. ;, AtI. I I ::, i74..1"| 11* : I 111lli .::11, II I, 1 .I I : Ill' 1.ap" listriiptl.m-r.,, ;. h.l-...i-'
i ;
.1..t"III"'I" nf I 2 : !I .h2; 1
I i
,,, .. 1111' S :11,1 :1 :1 iI iI'w
!I. IiiIaIi iH | | I : *) 'II .
I 1. I 1.;. in: i 1:1:i \. I.ll.IIV.I .. 1""III" \II au 'I""tl.r| ,mnt, I li ilf ..f .,. '1""'"'r : : $4S1, .. $II* I 1 q 1 1 j. ai I (11 I 'II 1 .(.1.\' :7 :1I.: :i 1." $ ...- '. A.I 1.1).'
< I"k'" i I I In'nil,, I ..MillV t tI I nsk ..11".I'I"'I'III."I"I'I"I 1 | .' I .IiI. H h 'iir ut' HP tjiiiir' nnil, 'I""r.r." .iptiir, I : I I 1".11 IA iso 'I 7. le q 1 8 I ::121 I I .J: i ie all i.f I : :I :: I ::l i;; ,.C'.".I"n.I"I.I..I '
t ir.li J.I. liii|"ntil' : : hrul. n "iinir' nml, I p hr ,, H hut. (ii i :tl. I : : : Ill' :a i I .
: __ I''I..liik'' )\ ". 1".1 iIli UIII..I. | "r. 'I"If.,1| : '*1 I ;1:1: ;tit: : j i iI or 1 :1 .K -) iiii'Ilt,
11 '
I I, ,tl-mfl, f .. i Inilrws' I 17 nml, H I' : Htn A ti I : : ,""I'ln'l .110'
At I" 1 4 s I / titsil '
,4I"h lltii'llj 1"1 : ;, ;I 4 Iii n.' 'I. 'si 1"1" 'II. '55 1 ltsiiil-'lI.. .h.1skiii.
Curator' Notice.i ,' I Mill iniarnlitis-'li tit** fillflvr., ..!!" Inn.. i hull in1 "IlitIrtir| ittmtir| 1 I1" 51 INA7 I 1 ut'I 21 : 71.11 II 1"1 111' ,'IiisttJflttE.' :. M, .
/ I'
", ) ( ,, I : O i I ,' i
"
\ I; \ .1'
I 71'iliitt.HI h II ; : .Ii : i 550 s 'r s I I''i
tin' .ilili'i" tiinis, I ui.iil'l' I'st, r...111i| H| i h ill sisI'l.I l. .Jii I, n hr tin |lil .trt.-r i4 : :1 S n I lllj. I ,'I 11' 't e I\'t 1 : : .. 55 1 11.1 I.. 1 ; : :1 ". .11.1. "
I lll.lt., I tll"'l I Irl. III I.IISI-S ..."."h,1:11 IIS.lll l |. phiirsis-, n ,lull' .kl. : 01: Nt A li 'I "'1. .'il 1 ow 'I I I 11! .!1 II; 11", : : ::1 lid j-11 I ::1 'v I. "" 'i itli j ul.!.!".I llt, .II.
$ AM. l Pi.l:".iiluKiiiu' I I.111h4. "u'h.,, l .' ". | .| I \* I o h.,1, IIP, 'iii. .r un.l p h i''r..|IIlltlr' .1 : I II'I I 11"DM Ill) 'I l I" Itt, :I Inv I.t I. :\.1) iiSl'tillIlIl 1 r'hl: .I 1. 6.5.sI ,
rvtiiii. ..r II1..ri..1. "\ 1I'Ir.i ,h",1' i| ..11"I"'h k "II"I'.1", ', III.it .Piiiiin.t. ., I U ,I.HIM.I. in ton ,. ., "' .|',...t I :tl ..91i.f ) UII :, : is' :a I: lush' I 1 I I : :ut .1 2 ;.1 jSiure.Mist.lii.l..t. S"lsiiiht'i, '
;
; ,, \ ".."h..I''In.. |j.ii "lit t 11110' MMII,,"' > |In (II" mi.i .iliii.M.'ri ,in,tin 1 't.ItiiI. -t t.sti. nr tti.< 1 I'1, tin.liii.ii. ;. nliHll I nn' .|" .,hI r ..r. .|iinrpr.| IIP llil.h .i.rawiiiiiiit'r 'I \'I 1 1:1 .1: : l'h'I" &I :1 .o.tl ..11.1:1l' I
i
.;! |l..raUii.itliiu,(, ,' I HM, t"lieu". |.n,.....riln.l I,* lnriri'l \. II I iilniil l ul i lit.' Illilll" Ihuilrilu'l'lslii, ,",11" ipiurti, .. 4 4 : $1 .t. S StI ** I I.1.1. e Is IW i 1 :Ii, I :Ps* -; :, ''I 'Ii ''I or ." '1 I; 1:1: -.. :t'lush ."' ,I{ ".. I''"
,' .5 I.t' I Hi.' '''11I', lit )t. .I...", ....1. :.i.llfirtr. ; : ;:Itiut:::, :nfl: |p.t ni il.'v-KIs; 1lt.il;:,: :i.nl.r' I: ,in:) I Iniirnn,,,I .| >'r.I.r.. ." hull i sir .. h."lr .i. HUIII) I ,i fr.cllo..1 (frail I sir river) :- ::1" I.11 1:1: .1 81111. : I I : \O* ) .43)' I W* 1 .'h.II'r.'lrY "t."T".

U. II. Ill 'H IIIN-MlV.I I I ,llt.llnl. 1 1".1.1", I tt ill nil\pitiM' Ih"t "'" .mil '|iinirtir an .(iimlpr' Wxn 4 8a :' .159 Mil swq h IIWII 1 'lor 'I W tilt I 1:1:; ::1 :aI:111: : m; t
1" I :
; Mun, 'h 2:I7. lnl. n.iv.xnBJ 1 1.I.| us.. KI I InittiiipsH' 'tn I tin1 snini. l .,,"' *ilth I .'|1"r'r..r.,, >|imrt.r, HU .|'"ol..r.r IIP 'iiiur.ti | : I :ils; ShOt. ;. 1 : ) : ;su ''C W.lhll..hll..I., ,il,, p i.J i.
...--- ..- .. I[ nit nihiitls4in.nl I In "' *,,'r''Illh' t ,..t.' HP 'iiimr mul M. '1"1' ,.r... iilnr| III 4 11 im .' I IWIHi 11'1 :1 : 11 : ::1 : ./ ; ''I".t-s." 1. .: .tstskiii.scITaz "
I" ill" 115" s or I I III! $ ; Ii ls't' ::1 1 ;:43 I ,
11 r1
) ,I nnini.. t.t .\ zu. h"". us .iintis1. Is- t 11 I 11 M'l7A I 1'I 1 1J q 1 H 1 wi.. "I : : lio :1 1:1 ,.
| \1 I. .
Couit-11HMinlii.iMil. :" ; l'\llilll.\t tI : I."/ t I ill sis' I II nn .|1liilrti.l i1 M-P ij. IIP" .|imrti.r. ufsi. I II'1 H'V '1 0" ..'I I h "I 1J 1 : I I" I 1rl! .jl, "I IW l 1 .r ""' ''I. "' .51. .f.w '1 !, ,; ::1 Hi t .ii I r.i n."r )111.11'11"*

.I : "I'.\IK I t i iij. HiiKIHV, ., "" .1 uitiit' 'tins" tli,>. u..niiin.. .\iI l..lnlnp h' 'I"|ii .irti.r. mul, I s h.iir. *.I l sw .(inirtpr iJI. 4 ..i.1MI4W: 'N 9 :tl i. It, :I 15 h 1: ;.i ::1 ::21 .i;: : Il I Tal A ;: r IJ\;;: \;" .:
I. .. ,. .. ... Iniir .iimrl.'r ...- 2 I. s IniIf 'itinrli nail : I : : *.; l :
.ut y. Iii .11I" Illlll |1.1| lit .I 1 t.llsllll tV | \ | lot 1 I. ', :; ::11 121 .4I I 11W q of.1 ii 1 :1 II. ::42 l Illf I
r .1""",4 II. Illllllllllll, ;; I" lilt II"'II."u iiuhuiiuiti, i tsutlr ." ututili' lit : 4 .1.1 ,ills' -.151 1(M hull ; 97.Th 79lsst list ::1. I : 2:11: .: 1 I''.l2allot' 1 ,+ j!, i"
J ,. .. tf*. plinlt si IH amii" 2. ; :1 :1 ,
Wllllinii K. llnikli't. in.l \ t it 1111 ,tilt .r thiiv U4tt tuurli ul' un' |5i1trtir mi : ,
Ilh .I. I I.t hitlf" ..... ,hnir. II l lHP 4 41 4 : }' .;;i 1 I :I S I''. '. .UM"| ""
1'I"rh. I II.I \\ i-Mi. Vllm" 'l.niinltin i I".. lit tl.I''ti S tip, Kli' '. spiiI tr. I HP 'inirti| r ti. a IIP iii n ti-r :1 : J" 4 I. ; 'Il Il : i B B. till \!
"*-HII| .'"..I..iiit.ki, i I hiruw' ..t "."'t h."t.' I"liii., iifir t..k", I"YI '|iiiiirpr| .n n .IIIUI-I.T., p hnir an '|iintrlpr, HWimrlpr loll 1 :I: i; :I..I I W h .I lsi 'I nlII', 55 1 \'I 1 W h sit.r.r'l Rk..I.W..t.' .
tintil.I.. i..1| I "1..Mliiitiliiiui. hi.hu, "' ,.' i.il ito 11,1, ."., ..1 iiu..t..t". "iii' :!,.."rh"I'h. <|, .if Hpiiinrlir"| anil sn .|ihirl.-r I 14 4 :'II lilt; s I : 11111 1 alli, 2 :ta\ I'' I I I 1 :. I I a :IM.H; I I ltit' I r ''.
I. ,, Itii.hI,,; k-t .\ I n. / I I t.. ,Iui.I, .ul.h ,,ltiiutiiih, ,. I .. h.,1, i>r it hilt r. n\ .'I""r| unit ni' <|ii"ri.f HP.iiiurMn I :8 IB: 4Sl!! .M II W II I a: : t :l .s'IlsNit." 1'1'. .
{ m, n lit, Mi.I'in j hiii. ,, \1" ,I.i.lthi, .iii Ih'1" ,,suit,,.I II" sn <|iiiir' stIr..r a" iiiur|' hits, ::5 t mul' 4 Xi Ii :.1 I* Ill: .11" I I ''I nr."'I I : !: : I- \\ iill l'rpsi., | I'1'. W I k.
'4 ., : I .. \I.h., I .. ,,, ..1 4 lot I or w I of 55W. ''I I II 4 :s, 1 : 1.1 hint 2.1.1. I In 1\ ::11 t i"il$ I ;., .C AEE .. ". 'tihttisis''
Mnrfii mnl ] 1IZ.ili ..lISi" ti III I Isiiit iii Is'it' HP. 'qii' olrrp h ilf.'l sn |""t"'r. lnls.1 tilM. I" .1-J $255 .1. 2 Ill : :.: \ ; : C. ." 'I.' \ : :
.>. Muri-u I *. .Ir.t lull' >... ". ihihi4tilSi' bSII IVlii' .tt'1, I .|'tnirl.'r' nf sis 4. tn' iii| 'url.'r SPP r.. IIP .1llitrlr I : I 4H>i.Ai i II lot : t i.: : II' 1'I --- -- --- i )"..i.4.i. )1 i

|1."tll""I.h t r 'tln> Ht,} I I.lit" I. t'' "1.",..1 thAt' ." .uu.4 ,. ,.. "v" I ,, .. h ilMiu. .(,,,r. nw iimr| ut tin '|iimr mul\ ,111 I : 4MI I .NlIJ I A I I I Ir., 'I I: I ;\ 1111'1; I Ii; Ii Amli'ison., Sinitli. lot I I. 1 l.l.M. 'k !'Kl':I. 1'Hiit I ll.lot .li; 1.11. X. lilh'l.w. :1 :31 :I. !1t.I"111 1'1. :
'
.
)1..1. .t *"". '1.,1, I i ... lilt usiiiitt. SlitS" I "" r '51i"i1r. I h.Ml "pr. .'It. .f. ''It n.'It II / : t'tl' J.1J I I.' : : I I II I Mk, 4 rut 'um i 0 K.
,1." I'silsi I" "V
., I I iii| ...H.I.H| : nii.l. li. I linn i.ff Ill : : ::1 : 11Iw'l ,0 Kin. I 7' ""II 111. \11' .1'.1'' ItS .
1 1'Iii.il.r.. ii.li.nti.. ,"..1 nil ..ti"'I iiilcr.1, .t!. .1., .1. 11.1 'tii I It "h.SI I.itiit' ," 111" 1,511 | | ill / I I.M: .1I" !' 11"1. : t !'.,. 1lA5tI114Ki.snI5sI11s :
,; 'i.. hr ... > nnil hlnw, bull II 1 lot I :31 i I t tr x pixlitv-two, II. I'nlafox M,34: liiiilgIsy .Hl IU.I.\.I
nri' h.' In n...till., '.I i.l., tin' hiMtilulH.ii' ...I, ,tin* Ir""h'II".I"I"" h"'Irh"" '. .1. 10" in' 5i.| ip- Slit ir n "nr l ::1 1 I III.' llni-ns. I Di'iinN, I. -IT : I '
unit' .l.\. nii.l. I nrt> t..iiiir.I. 1 1iiMHr I. ,Ii4iillilii1I. 'liii'1..01..1 .. """. ""I.h). tii| I I.T. mul MM .|iinri."r I I :I 411' .it I 3 hIIt IW 'I ufl.1 : I :I: : I w, 21 I iii-ii'" 11 S 'm ( Ill r. !\C( ( lIlt I li Mk I Hillli'i'n -. :

| 111"1., ,1 1,1.,1, tn tin. ..iii."'I ir.ili.tii,,i| ii."|iiiII.Pt11 ..1.0 "h" 111"r: i I IlbI! .IiiirhI.i"iiuiuiliuhi h.ilri s-lli.l,/ ,, 2. illl'nr ..''1..1 4. I..IH. I Ulli,,1) I I 4 tit4i.irj 1IMJli .'I 111::i 1 I J I h lIlt '1 I II'' .!''I : :1, linnills, Cot' Inl 2IS I 1.11 I 17, : Hilol i* I I'I III I Ir, !Jl. 65, u.,) .....r.t'." W&4s. "
,
,. 't 111,11 .ilii. I .h""I,1 'l. Iuliiiii.iI illiliiIt .1 Hi 4511l.25! I or Iso C Is or 1.1" .
xii"
\1.
I" 'I
.n in i.l MII I 1 f I 'I 1 1W 1 3II Iil.uk 21. :i < l | ) | I I Int Mk 85 s, cut 5 1 '
Ih"I.1,1.. 1 : : > t'
I.
I.itu )" I !S. ,17t iM : i 11..ll'.11" 1'\1
"" is In-u.
.
A.I..I.1 .t. I I l.i; lit \. "v .1"1' Ilr'rll. .1 1111111 ::1 279 .51: 21 I "".hI-I:
1011 I it ill i .... U ,t. i .ta tAil Iwq : : 27 II lot .I. Mm k : I Itnin.i Ilrl".lr" |tWi'III.I'iui| | IIau.iiuin.I \1'1
.. HUiii |t.i.. I Ink, < iiimiliiutlNotice t, "' ifiiuliiiilti" .lr. .1. I 1..1 I '1 ,' \
I list I 11MM i:1Ilq : I : -. : '
1" "I".I"u" ,I.i .".. I": .U 419.51S : : im Hlioi't, :3 lilllol.iMiirsl.llii Mk l IICII.I'I' list 1 1IIIk'l Qa""t; ( iss'k ; "v "i''Tii!.
.1. 0 :1
of 5 I'' I IF I h.. lull I 1..llr- j.rJltn.w.li.ttjf.istP1.U4u Is", '|iiuii, '.r .iiw .(Hurtpr inii :. 4 I .o lUti sr .. 'I I Ill .45:i; a: $ : : hall lot ..Vl. Mmktl Intu |; h'l I.ll. inn hll' I; C..n'.I.r.1.. I. .'\.i.I'I t. \\
..1lllllt.: .. hi <\ .."" ....|,,ol't mul, 1 .'sir sit. sin .,,,rl., in.' :4ML 3t ts, js aft .j 11"1 I 2:1: ::1"1 : t-.1:1: :I I ,ilri'ilund 1 I ft..1"": Inlr.1 \ I' ,
rr'I'lolII :1 !II! ti iiiis
\ : ... FES
lit ,
st'illlstin.iri l : t
f.Ii.. L. ( sit .1) hi rli" : < Iwrll\.J"r. l'. "" .lrh".I.
I' t ti'.ti hvl.: ill IltIfI IN .::( .\ 11 I ( I I\.o'h" i liiiiiihis, _'. Ziirilr.i.i.iil, .5' ,." h. HW .,""t.r HP 'iinirli| ""r mnl, ,i. ball ., niiartpfin l 111 'o S \I ( I''I :5 I I. A, .1, lot 271 I I Mmk Hi; !10 I Ilh'h'.1, ( Ik !', 111" I Ihlr.h'1 ..4&.ftuisi4n&1JII&

I ( '1 )I 1', i iK. 1111..I.I.I.II.l..II" : \. \S ., .,... Nti..It.. is..tpiii.hs.\ Is.ilill .' I Minn"li'r 14 I I lax I I rr..lol.1 I I 17 1"0\1.I .irs'"st, il; $1.1; I II .hh'l( Mk !.IX, lotstws'ssty.iis.s' I'll'ta. J.Iii" 'Miiiiln, ,
.*>..l Mlii. .Iii Isist, Lots I UIHl t Xt I 1 I Ill 7:1II : 11"1.1'1111 Mk .' .
: .
] ; 1.. ,1"1,11. I"'t. .1 : A. is. I I'l.!' Mk2d. Hvi'iily-two' : luuvh lMn.t.sr.III1IOfhI4T. l '
I.. .1:", t .. I... )1".I"'u'I ."111. t.\.1, I. I I'I. I L'" 'l: I 40M I otsw q II -.40, a l2 11" )) In'\'h\ IfI.I. siftIltt,1s'i' !! nun hiinilii'd, ali I Ihlrljtwon ,.t. .
.p ,, i 1'1. ,,1 \'. n hnir Sir lit I 7 a I : i I, .' U. s:. M OIiluil.
| | | llil J. : '' .' lt 1'.IIII.lh'I11",1 .iilII ,\ 1115151( I lot 1:1 ::12Isil I :
,1 .t II iilnt'ltH'ii .
.1 1,1,1.' ., ,''rl".t.KI'. I!, l; J, I II", T5iltiil' .: iu' '' ') I I "', .. un niiuripri.f, HP Miiuitirp I 4 :Hi *M 01 14 .I : k 15! I : i.i: Ill J linn's. HW' sir| it. nw qt$ H :; ttuo.I M I thirty I !$t5U$ M I 1 .\. M. l 11".1 i' '1..M..v..rv p
.. h,ill\r .. I J : :: i'l I'lri: S I 111!' w, Inli si lIn 1,1. k linn- I'lllillo.. iiis'i't." t
I K.: *. '' ,t IL, I"'','i '. I ." ". ,\'l.KlIMiitt' 'I"K $ liVII 4 Hi 41* .l lAllI oraw i 5; :I : .97!' :I I ni-ios, 1"1 ole 1.1..JI.n.
r\.
i *..k. 1..iH.i uilillit thli, ,, .. : Vil. I tU":, : I 'q : ; :11 : 11r,-) nrt, \\ II. w qrof" "- 0 1"" ..I.IIIIllHI'II'.I. Mk twen- J.II". ".I!I'atur. "

l*. Mitri'iM,. : "r., ,unit 14 i.. M >."".. .1. .1. III; Ill| "| .1.1| -i IN.l. .r .1. ; 4 .U 1..1 joM' list .1 1. :i: I::.7.i 71; I 5 r ::1:1.: "ii I'I"I" is'o, 11" !1102ItVnnoll I 5 I I 1\1h.cltill two r .1..TTKII..v.. SWVSH I I .. mill, 7 ''; M..
i. Iit.ii Ig ., iniitmrsus .( \MIJI'. A.ihM I fun 1.1 I .1.: i II: : hstvsifawq 25) 1 al 1..11. thirty 'I isiuiisl' .." I sih-i,
'J M
; : ) ltnir.1.
\1.\\1 : I.l'( H mnl !II MIH. Nl' nt l !
: : ; lots *
1.1.1 .1 7
'
.Mnn-iiH, 1 ( I.M ,
A .n. I Ill' lists 1,5 i IIi; I ::41' 21 I : 11" iiiit AIP.IIII"
'
'
I. .1 I I. .It |HiK' ; I HiNtm'. t *,' S.iruh hit tiliioli'on,I Mk itit lnrn(.>ii.i
.. : : :h ,
1..11 I B I"'I
Tin'ih, uiIiiit.l mul, I nil iilln'r' IN 'isi.us. hi.tin. I 'f I lIst I 11..7.' 114HJ W now" i I.) 121:1 f; 'n r. .
,l ,....1.1..ur.. "1"1'.1 .tii. i.sisr, 1,11.1 .I.I.is.I liii .,.\:Itil. .\.s.tti? ,lull lul' 'INI tit; I hut. :: II : 4 XJHI 41 l a Is : : Iii : I I I ) qr 010 lol't OIK to I Iwriily. Mk thirl, ) .:., i'lnlsi-N" I kiil5Il.". 'ti' ,
r nu III" .n .i.r 4 .li 411 I .VI, of"1 1111 \ Nl 1."III.I.I.I..fl..rll. : I'I.. u"'' .ertluii4to. <
ilul tln-rr
lit )1..1..1. |t.,iln> hs'linili..ii' )1. \ IliiMKI.. lt I : I II 1 1:1ttt'o : t loltwrnly.Nlx I ) lnlni'ii t "* I.1., '
Illisl In i.Iiti.t ,." .. Lilt, 4 mnl .. I 11 I :.1 4 4J 7I7A.Vi7 l .w 'IIC 'I. i u I I\ I; ::1 I !II.I : I. I "S. 31. -"III"-'
.".' II.I. ii..|.1,1| | I IU!) .\. U 'I. I i: hi l'iti4iiiiuIi Ii.lE'l.:; : i'. .fll: j ,5. .\I i.rHP :i I :.il;i 4.' .r 1 II*; ::1 :t: ii: .7. ;I: ( K: .1, |Hirliiiii,, lot I "1.,1. I 1'.IjII, lll."I liltii 11".1.111,1, M" I tinriliF4W ,
.
It.I'1 mlI'ltl.ilnx, mnl. M tin ,. I I; :37 i t .
X s .1 11.1 "
.J.I"
: Pl-liit' I "hrk t lioiut" I innlCitTiiil ,. .\ M. t'I.;|'-",. """. I"1 <'I"r.| r tin 'I"'h.t| / \ 41 -JA i '" 'Itot.'
)1. HiMl 1'ASIllIA .I ', "
'
HU 1'I"r| HP '| U I JiiHI i3 t 1 lik I l'al.il'n\. I I II oni liniidii'il mul I Ihlrl.lw., .I"1:1"1: : ,
I I I : 17.1
M \ llnMI I I' \\iiinn"i..ii' I t I.. 1IIr'r. :1'' .32 I I 1"111 '... in 6itrhr; \
t Ci utt.-.ls .i nibi., Ci.iuitINKl t t\ : 1\)1 II. Mii\v\l.\' i i ... ,> l u.. ,I. h..I',IIP <|1''iiuiti' i I; .I MlM : I : t il241: I II I I: 4 'hil'los. 1'1" ) lot I m-H'iit| I :I: InU ,'Ii'i\1 lo ,.llhh'.I. Mkoni' "l. Mlh.Hhra M.'tss"lr.I" .\. v-< lii I-tilIili
4 AI.I :1'
ir| u hull itt sir| 1".1." .r| HP irn : hiss I u : linnilri'it mul. .Ih'e n ; .
: ".MKi.l; M'llllliV.II. k., \.\ ."J. t .In., \\.t. 1 .11Jl, S2i ... ." I : t ; I :h".k..lr..llrl.; 3itIlIlsIssl I. 1.1 I : .*. < !1', M. M.. seury "'>'".t.I
:1 :1' 1.711 '
\. i I l\ E\: \ l u. I I' i .Inn.,, linn, hl I Jl.u : I ,nliii'ly. 1
3.1.tli Inl Irtrnlj-nni' "
.1..1. AlI..1'11 ( I 2H 21!I. :31 I I, : .
ii
,
rnniii' M r..tiku, .\tl t Is., l.m., nl, : \. > "till. 7 .'M..I.II., I1"'"'' Hi I : IIUI.-.A' I I'" :I I : t I ; I | I.lc\ ,
''' i' 'i. II. l,,Ilt.I-S: A l .u. 1.ll. 'i, I II". \ ul..3" I ., .\v.. iitllIi$ f i ". r I'l', ./ :31,. hlMt.' : 1 IIi. IS"I I ::1'' :):; -7 I mJ : i his, ." I Ii; /'"lhigisrl; : sliwl t 1 1:1 I : i'llhlII'.ln"1. to I tWOIllV-) : .I.. 'st" 1"1"'"'1 ..",1.1 II

M. :.. ., 's.".mul |I''I.'. | |, I I | ( I ..11". Its.1,' '' 'i51lll.r,, HI 1 .11Hviuuil. hut' I xii : I : Iii t.i !:. :;ll; ( -1is1kiit., ", lot Mk, is Miiitiow, :: : lil"" 111 ,! I.I..I.. 8 1'J, t .,. .1" "I' 1. 11,11.h.1, It' "

s,. )a".I'.I.h.( ,. r I : T t '[l 1 11..1111.I .i.is IJ''". ,' ,. .hr .. ., L Ill. i.llnpnr Hki.-, .:. 1 : i. : I :1 71 .I;; 1 ;iit I .t'.inl.\-iila' > s hr I |iiinir, ; ft. ::* ,ONri.iiln.nii' two, Ihllh', I .iiiiiiilmlmul l' '.' ntb ''LI
| |I.t| I ". 'I'I.11'HI t II 'Ir. u IsiS Ir 'Ir ,IIII.IH hulfun 'iimrlir| IH / :,11l Sis J r. : II :
1".1" ) .nn' I "I..lt\a't. : li'is, I Iwo ,Sill ss'sI. nnd,
r 4 1
"
l ? ;; l Itil. 11 I ,In ,,2d) Jl I : I "
Miri-iH 1,1.1
t ,
1. HIIII. '. .11, 'J"' I : 1'\.I.I:7 ; .
n HIP. .iIir.iiIssit., ,nml i.lli. s is inl.'rpst' ,..1,.1nru \ r. I "InIMI. 1.1.1s I 11",1, :t -'. / .1
In..rpl.jr 11.11.11'. "I In-lilnllini" KI I lln.Niiit 'I.'II.lh'' u. \"-.". nu 5511155( h'r"' iiurlpr.| w uhf ..iiurlpr|, J7 / II :.IMI" ." I*i : ;l .I I I 11 1' ( 'ligIsIsIhI.' nti-.tr: w.1 7 nil I I I r30: I. I I HIir. :. tssI, nnd.I ..l\l ty.iil l\, -w qr Mk N Jarriif! ragsuthi"..s,t)ntr.s' .t"n.\-t. ) Hr'l' "Iii'I Iillsllay
.l.t ''' '. ,mul, 'Iii HP 'I"'r.r'r( / iiHU : :'0\ : .. ,.. "' i I lut'iily.lwo I nn .
UII"'I' tl1".1'| : II 4'.. a 2. 1 I Is" : Hi I livl I. \11"\1 .
h. "
I' 131 I Ir
I
nH'iir|.| |' I.. ," 11..1 tt) ,VlllllIKH, I I.. I II.,ll.! (. .VI.i 'I"h.t| ,. .1 .,,.. .r, I..I in ?--I,I1.1.1s / : .WI l "ll.i. 11gM.. I I :II.ln.1 111Iliiiin. two r IIiilv, IIIHIIlini'r I $ "I..h 1.0111.t''I S (455. I I't
lipri'in.iiti ..r 'IN.t.ip t|Ii.> 'lirst1.1 ",n.luof 1 !iisiut.lii, i I I 1'11' J IIH I lii I I .32 1 I : ';.:-,1 t :; 1'111'1' 4 .
i A. I 11. ISH.I.'. )t.. K.: .ih.i 11. l.'l \\I. 111.SOROFUnA I hull M" '1)11.111.) 'gil I l 1.ls A III.I H, lilt I. 'tnt '|1"1' ,h"I r : 1'1 .I ,lirI.II;: :, :; 1 I I.I I l K: "l .11"111"1: |' t s .V.i, '.Hi; li''I"1 : lIsillis| e liulf Inl 81, &. (tEl: t 1.1..1; %'i th.rll.. --

t fL.t ".1) (li'tk its-lull,,i,m"t ..;.; 4L, ..4 ."" '1I'Ir"r' r aw iiinrlprtit | :'I .'i lii 455, .N4 01 .I: : ;j.I' ;.i l'II.lru J' : I in ,ili-.lli.| .VI I ill! I 1:553: ''', I 1:1'1. hit t cnty-HPVrn, '.".It. ,: 3uqs4&l. J

11.11 I..t. ,I.hl. ,I.I" I""'itt, 1"1"" II'. I I p ""If.. 'I". .. hut' iss..,,," .. I. h I ill I I.VI M' I -Ill. 'l: .! I .111;i iII I IIw..lr..I.I.. t l 2'5. i7.til 4, l.k .''I"11|' WI'I:1 flri'i'l., A Iii. su..h I. x-i-Stnl, l
--a iiinii' li r 'IIP ir Hiul Its 'nr .ir. t"Half Ill : :al hisi XlliH* II ; \ :3IS l IsIsw'k. Mnela tin. Muussiiiy
w iii-r '. l.S IiI Xiinis hit r'lh.
*l II" I | \. 41 f ll/. i* h.ill/, lit. .iii| ,.irti'r mnl' ,' I p 'I"rh.t| :.11n : I.VI.Ml i t i: .1.i ;" I : Irul' /.II'1 lr MlMltt'
"K".I.\ | ''II'! I ,. ,, | h.I'"III. /1 :1 I -. :.i .. .; I!9' I 11'1"111.11,, l II, lol 5* 10) 1.1.1 is .1 IIwlr"I. (01\11111; Hln-i'l l, :20' I j. n. I'intI;lll. ,

.1.:"IKl.I.INl, I ...r 1'1'' "" and lilt Kroluluu idwMM, Nnr,., fjlirlBt.MMIIUI nit. .,1,1|iiiui,,, >|5iliI' "I'I'.rh.|' | .'I".th"( 1 /t II. ;\.7Hlimm 1 1 .4''i; :tl ..1: S 1..11'. I .12.1, /itl ,, II, lot I 11.11 .I/IsIucii, "_wi*. M I it i I.*\ .<;'
( Illirtrhra lllu.wi>... I iiiiiri .r. u iiiurii r. ." iiuilir, IIP > "" 'r s' : 'i | W. of 13 .
I Itt xliliiv' ur mi i.nli'i" 'i,f *>.,tl*. in lillY iilrf.v. ,. C | | | | 4\ U 275.945 Il l'i..1 aw ir| nn 'ii-| in 'ira | I Khlj Ile. : I. 0. 0.uut5acslrv .
.
I t.Nll. Holla* ami Knip4l iik Nkla.' "".1.' <|ii irlpr 'IIP ilIlill| 'ili"r I6 II i : 2o I : ) I 15iic.i. >|H'in"i .Ie, k scvi'iily-twn ._.J4iIlhl lissillIC Nil. I
** ', 1 : .
: HlHtnl u
I'miNi iniiili' ut l '" i.ti Ih.* "iiI j rl. .1111.. \ .
: .
,"'V..I. ri-lTiniM, .V. 1 I'. 11.1"''''. I l.Hi.. .. II.ni, .\. 'LhoL rn li dtrati' V laaull' &H.I 'ul MI I.buiHif..a ..lb I..IH 10..1'1'. I I I.'i 4',"u I I J.nn.l.11.1 A I I Iim I 1 II II 4n;...vi.IUI., ::11'' :1:7 I :: ::il'.1:r1 :I' ..ii, ( ,, ... i lit i ii :r.i 1 I 12 I r :to. ,W Kintf Irm-t, fillli 1 ") Ills hll.In'III.llln 4, ,itsl., K-..'""i.v lI.uil."wllaJ..11'lh.r"Jf;
_
i k.: Mmwpll., JiiilKi.nl' I HIM I hM .1"iiilii'IiiI l IrIMIII I !'HI I : r..I. Hihinllh P. t-'I.
5 iton-, / ;
iinnli| "r | r. unit MI .iiiiMrli r HU iiim| i I : 7'I.HHnil I '1.4 : ; :r.t : j .II t'.1.. 'issSlsK.Iw..
JY illanuwa thiS bluwl t 'I".ll. 1:1 : \ ; :
.
: .r.I Ilii. "I''' 1,1 Mm $ul" i. Iii mul" i d.r 'Hi.I'f. I uira 1.- III I.purl HII..I' 7; : : : Klijili./i'linl.iii.) 17I I Anlhnny, nc ror 5Miixnnt SturuStirY' .
.null.' i'l. (.M 'uiiiliiii.. .\ mil$ l LII f nml.ami ,..,.11 a beallby anil nataral oouili .ill M I. hill. |I.. I hits. i I IHP I .. /I :1 ; :11 Ill 1.1'1'1.II.d. .lri''I. MOl 44\VlllrK. '
\ I '. HI Is | I. ",11 lo i4n' 5 1'' II' I :3 s "i.in ::11. I I t. 7 !.I.l' 1 I : 5 H; 0 ..1.. t'.hrllt. I.J.
At I'
.1'1 Hal -*> emiil 1I"II"r// .!lj.i /Ii/ in j/. 1". '" gAUHAfAUlLLA.., bM fi u onr tony itimli| r mul tt hulr li 4 .. :1..711,i 41 1 -S I I I .1151! I Kuniin. nirs. M I .1.1 I 95;I. 23. I.k 2.1 2t:! M I II Mill Ii Is, 'f''I".I.t' t HtoMiMkoilPfit ..
111
.
lijr auilkal 1 .
J. .
.II.1.1 I.al its (1'.nut.'l sit IIP ilort.r. n l1iliirlr| sir in* : Iurni.r.eisi
.
.lln'. li-u.it. II.IIIINI r .11. I IH l I.'i., 'ill. I \ | |1"1 : & I In I lint' mo, I U Int I'U hk, i7 I! !I7 \\ lr.nl: (UsThnnni" .ssiaS. knh.I'.r
: : '
; Muat bknd I. Kllt
,. Ih..il.. |powerful imilttar nn iit.itIir|' n sir, nml 5' | I'l 4 41 44M.47U4II.7 4111 .' : : 1'1-:1 1"1:11.7 I : ItS' 7 ui
lllH.ri.1 Illl I Ollll' 'III I 4 itl III' I' 11. h.1 flni '" mtir ""
.In. I..,. I. IIMII.is. n.!..|". .. It ,._ >)>Uni f>,." all lual nil ul. il I 4 Jl. > Ali I : : 1 : 1 21'' I ;. .1111.1 |II.> r..t".1. | | t I.".ul i'In.'rn Mix '85rut .'" '\ )
nt t i |i..tr < : I 1'1''
r e till' I..II..W. 1.1..1.. il.U. .lll-M'1' .iI'. ,ll."h.I..III.t 1 1 ,,' > -'" & 'itilIti' I.h,ll I IIItin. liHira' uutKbaa...U.I'b.L..wwo.. .I..IH, I. 2.4..I.> n.hulMi.l.'l! :. J7 4 :. ..I.f .14.. ; .. :I 279.PI! : : 21' t I' :.Ino.l.l, .I II"7: :! I 1 ilj"'11. {U I 1 l j.s3PL- J. 16 I i..iI.l.ISU; .

; "U v ..r l'1'HNiii'.il.i.' l ...unit, nl' I-...1.1,1.1.. I kll. irmea ul, ..'.?.. ...... .| .... i> .h...". nu 'Ir.| h.1 a t* ir| IIM ir| uf NW ir| V-l I ,II :a; 4 *> \ :' ''iI.:11: ; 32 Inl, .1 i I ;I i' :2 iti.l i IVin; : '1'I ''I 'a, lot,', ::4) I I|litre tol. )inijr s n lif .AM.' I" \U.1 .II":. .
t p. i.i.. t l.bUII : IlIlN. 'k I l\\ll t ktl( a I. 'nuutliir ur all illarkMa.I M |ii"h'r 1,1 |""I..t i "I''i : .. ."la .. huh" ".. ti.r : ttN4 I :I :;1 .11 : ti'hUI. .I.hl! I It.! ui.i.ii| | |Issi| sii I: Ij 1 MM' "Illr"I, t OiiP, r : Irl.r. _-
1 i t4,." ll.h'I'!| .4. !.. ,.''''' .f \.* | ".llmirtiljr > A KPMI Cunl >Mrruli>ka Mora*, f) lilt' J, ,1 1, I 1".1. :.. .. 1\ ..11.1.| !. t "7-I'! I Ui Wlluhlli.it, |II| SIIimtfii'.t ,.tS I Ihiilj;', Hill) III-IPH" 1 pj 2XThnniuni -.5 I.S. -I, 1.1. 5

I,+' I i'I.I..r kn.mn. I HN tin. I l.nsl; i\I'1' Irmt. |I" i.Uat t laid l"l. tl..m.. ,....".SSr.i.i'i'' '. ufv, *.I.$*|f._|.'a>.1.'l4ja with IUiiU.....!. li |liii's.. I I. i. I l'i. .: .:. '". I'I' I :I 261. .3l: : I ( S 11 I I' :in, in r-1 Isisil) .it IllnllUlljf .\.Il.. % lot, I 110,1.11. I I. "its.It)."'I'litr44-it' nl.lilnl 7.:1: ,
.
I"r'h"\\1. tl'IU H.: 'lS.ti}.,.ilI., Kuil' li.llaia.4rslal flu, wire iKvto | M (5iIll' Sir sit im (IiiisrIsr J'l : :. .111 njHJ 1 29275., :151 I I "| | Jll; I "il.5. :,11;i, I l.S i I ll.illn. : I"..ii't" t II( 'eliiti hill. I4ilsts' '' 'Ii.. .t.I .
I i .. 1 I' : .inutiIbt, .5 1'. i si' '|iiim'sir Jl ll* 411 : ; I Van Klik, "" lust llsrsis. : I 0I.It'5t.iyA,1)lu.tI.I.If6I2.
IW"\I\M, $ lti j l.i" IMnJuiuCI, ;\ 92577.I li11; tiiio. I 1:11.: "i.i. i..t ii! I.I.H l k 17. I7Io7 \ ; .1. hl''I. :" \\.I
,' .1\1., .: l. \. > i'W4: 1 .I,4..L\k :. -I.UII: 1 -.11 \ O I.i 72.1 $t 75.', t IM',i. -in-i si t 7 'I7. I two, u noir : .. )
Sllirill I, 'Jil | | | | I It ..l"lil, i4AuatuhIIi..iVluii4i I -: HP '|1".1"l "r sif ni'ijiluil.' '!' 'l'i 4 :ill : ..MIin : : : : 'ol'.Inl i I I Ihiily-iiiii', -- .
'IMIIII -
.1.,1. rTill1 tM.tlluN.: I u tilt: Iliirwnill::\: lust: ,:.:.. : HU 'I"'t"| "..ml. IIH '|1.11..t. i :>111 ::1 Jl'hull HIJim Ii :' II: .: I I: 4 I..l.s.t, .1,..k. s hll I.ll' .Vl 1 'Mm, .k'II..i..iii' '!' 5|, II jr ii t Iwi, I rtliiil -. -..i""l"'N". I. .1t
.. '
t! 1 uIiii kllll' | | I BUil lu> |55eiior.t( | hi'Hltll uirHjlly |luve \ J |1..II'vl.1|| till 1 very grali.rnl" 1...'tin .oiI yuur dli'liii', bjo:1 iiiiitl| J.IJVI a :I m.* .7.i :; :. Mist" IlIs "I""t. ::1 lit" ) -i.ni' \; I nw .jr. M.TPJ .. .' I rut'

: May 7ili., 1SS.1.: Ui1 llaNuia. "..' lw.lsN.ir.illy>,il.Ni.inrk, Mua., Jiiua/ ftk 'I""U. p i tiull h.ill IIP i.l' .'"|1""I'r(1'".nil I."r, nn >|imrli'r,, sir .UP .itiarli| .r. Hi :. .\ "I. ., 1' "' ::! .: 11 I : /. inrs I I. I Ii, w lit t.lot t ;1.11 I t tun. r tliiity-oni', 8 t!a....,')" "iL i.,lIl.11'11' u.s Isis I"L II.hhl 5 ,
.I"J. I Ett: .' I 11 .1 Ili-lniont : 1 hit 1 I. Ihlilecn,( ,
: 1"1. Ill :31lirili : [15:11 "PC t
,
,
,, : '
I h. J .11
up.jriin .1"| >|iiuil. r ul $ I Hi >Jl : : : 1111.
IMTaoua :. .. |S.li.4| <. p II sir hit 1i.srlsr5| ,uu., <|,, ., ntt ',|1"1''I""rl.t'I.. ,,.i IKiuui ; 1 > .. 7 $2.17 31 I'' un., II"" I"i .sisi I-, |liii.| 1 111.11) I Iami two, r llilily-nno-JTI, : arri'M 111 1 $ .' ,:. \ );".:..
M .t. 1 '
J ECIIANE. .r" uf l.'llrlan 7H >. 4lh i ul>'' .Ik 1d.w* 1k.turk t. < ,"n r -.' .|iim. |tsr. M' >|iiurii'r ".. MIIIIII.
..will' iNk. SiI..uut.5sNfhi.S.tk. | I r .of IIP >|iiurli'r. HI_ Ml' :1 '.1 .. : : I ... ,I I .
Uol' 1 251I I .17 i-s. I i f :*I. ytiu I |I. |Is I 111,1.lllllc.III w"'lrl' |I".r.
| ..... rrul fMitHf ul .%yi.r'a uuraatiiartl.I HU | ,.tl"'r. i iiim| iir IIM .|". .1-aL: $11.1.1.\ I 1.J 'J ; 4 IH.lo.$ '. J. : 1111
DU'S I 1 .. I r..11
; I l..l\\in .
14 I lit
*. U4I4 uuly lu rur if lbS <>, but to ,1..1 I I IS1IMI : ; Itvy, 1'1 i, : I l.ir :! I.I t.i I. tinnof 11).1"1.1.1.11) rihslts':
.
hla uiau im a iu uthrra ollblu kuTl. : II Ihl. .i b : ; .641 I la I lViti.li-i HIP luy : ItlHiiinilt.il .. .
4 ., :niuaiy > <|iiuil.-r sit l HP iiininr) n (imitir' sir uniiiui : ::1 : > JIM! : 'llh II' t;$-
4k la. '"'. | nn iitur| .. ussr i* 1"11.1.l iiiur) H I .\ I'mir.. I Iit ,; 7 4' :I I.;.1 7 I II hI .null'/. 'isle I II. .. Stilt' list l.l-J.; notIh l Ii>y ,thuMjxmitliarl \ EslIssW15 i'wn' )1",1.I I : 1'11.,1'.If'II, %ft.1." ,

....n know truurim (*. A..I.HI MrmM, U. ')1"'''r ..||".IUII"r in 1 :' .a.i .114 XJa !9, I 1 1 .:!: 3 11 I Mmk, I Ill-lit.I 7 '17n I on I tho Pii-t liy llnjnii at" 1.,1 t;. It. \1:1; : : I I''
k W. .AU..4 Jii.er. Jui.T. IMt I .111 in >|'I".t. N hull tin '1".11."r, lIe" .(lslisrtr lip : ; I' -,. .
John Dunn Proprietor. ..V.I.'II' :I ::17.i Il II' 11 I.H I I I I.l lily., I iOi *, Airnnd.1' Oi) thu WPst l.y :Aciniiii'N :
: 111.1..1
Hariw UIIFSt! .I".lht.| u <|iiui l.r HP )gis.ri.r Its I al :.k.7. -
Krumui.WH|Itnvtui iNlUtl tunu.t ivln.1 M* ilil| u |Sir un '| unit I HH iiiurti| .r ." iiiurun.l | ::11 5- I!. ::I 11r1 :I Ifsit :i II.'iitft-. ," M I. I It: 1.I/i.! 1<,:l. I 11 rat-I I, ulHMit t I ti rli.sits" 10 s I -: I. .

; "1"'*!, 1 h.v* u.wl.4 ,IIM. during tb.1.| : nu .|"'11.1"1'|,,"...t IH I al I"Ill 5 I.I..I..t I. : I :I I !1.71 7'I 1 .. lil," It. 2J.2H"I:! I 1.1..1.1".. .i.ij .Vi Wil.ll i t I U! K.I.I. t throe and four ; ;; ; )1. >.'.
: N". 'ti: A""
: !rl 1.1.,1.it! .t .Au.o H..U'LL\. I > \ aI .'. ) in .|iiuiu' 'r mnt ,IIP >|uuili'r' un "IIIUIH| | I HUIS|.I.! ul I Mi'i"11"' 'Iii '''1

I *iilRBi lyuriillbbH .>' hull HP iiiuiii| '' "i, M ')iii'o tpr uu iii|" .ut. r IIP ijutirHU :*I :*I 3.151 t.l... tt.ilir:, In.nt.. 111| | \ (it'll, Inl I two, Mk t IWPIl-. .. rt"1. .* """'' /

t I IIIIIIUI.ILtlY i iWINI'.H |10"", I I.'ilslrl.s i.l;1. I l :i-J j.I.'IS .-. I I .:I :.ll'l' s ..71.1.4UM l :1 .' :. ::11 :. .1 1I1I .1.lii.n., |I:| \\V. I I.1.1 Mk 7, 'iKl.lililnll $ I.hlll"1)" 4 :: ."..".."... Mr"'l'. '

i I tU.\t. 11"('. I Ayer's Sarsaparilla I .141 '1 1, 1 :.I ;,".. 4 45. ::'; ;tl i.ii .111' ; ;1 I '"|..iiiv, : '!I:; Wa.. 11'\1( Mk 31', "* '6.'i. i!:.:I.MM I-!! '.
1 i .I'U'U' 'Irui-tiuu, i.l, I :*t 611 3 .InliiiMin" | | ,.. '. I rait
I i .. I 14 :/ :al'.I. 1.1 s l 7 Ilul..I..I 4 5S -w--
timul.l. ,1 iii. .I.
1 -4I t ytaillf. suit.1.f ..; .."""li0011 ull$, ul. It.,". ....,.il. -M, I .11 I.Ii.4, inM : ;11, 1m ..il I "::11; lilllll rsiniiiy.' 1.1..1 I 1,1.1 WIhlIII, l'.111'rilu', Inls I ,.r ..... ..:... ....IMx.i '-.il' "

... U .lull. M 'i.imrii r : I II Ml.jNUll$ ,. .- : : t : s* : 1 : 'I. ..; | Miv.inl und thill > 5 85.5!y { .
. I ..1. .I' 4oIsI.. "I. I I .11 I .45! Ali '. \ :11 :ll.I:1 II I .II.lili..I .1.:aiH.il| | < "l Illl'I'.1 i I) 'Y.MJ'.* \'i.b'. I lI.l.IAM'
I 'IhU .."I nml ,.."... hmis. ,..*. lu ui.u tint.t Itb--. -.H. ).. .. .1.. ill I II I ii m4"i, : 1:: :.I !9 N 4 I 1 'Ir, < I:t ila: i ;.tin !1111( ; M'\PII, 1,1 1"1, I ciglsly.iI| to. ". ...1. W\'.K..

I t 0",1. j".I|> .nb t I" NIMI In I lli.nl I. mulliupslu ('... Ururrmi ... "'. cod .1 I i 1,1 un iii| ,n I.r, p ..t." i1iI$5 lur \iniurli'i &: ::11, :3i i ::I ..I.hl"11., his I 1.1..1 I ..1 .Ii Int I PI!' blk HI), rr.iPtioi.4l Mk ., .. -

I t rpuiurk WIIIH* ...."", ,,.1 .II"INW .u tmiMifi.rUliisi. or.ii.."|.... ("., h"r .1 i; I 41 IH.I 4IS 4 114| .; :*I :I.I Id.lr'I.: I 1 II oni liiinilrvil nnd lour, M nlni l' .. MIMI l.sstos .easM4l

\ S 11.111. 1.SHIN 'in iilnii' nl.' hIlt, Isis, i"ti o i'h.II.IP. I tl'WQf til. IflMHl. Hud a .0 '..." /. n ."n.iiiarli| ui' ii.irl..r| '.. an .|'I"'h". hull \-.5 -I; ;\s ::137.11, I ": .i.sh. ,'si.sts. .\1.1. ., Inl I Ihioo, ; I t r thiil), I tliir. '\' ". 11I",111' us's ''h.,. I..' "
1""llv.
Iis.lislsg.IiII'lit., .. M> tjtiuiii r uml a hull il.is sir .11nu I I \ I put lot \ I
thu > '
t 1.4.11... I.". U .|.....,1 ..1.lil. .".1 Iii.II ; I 0"It .I.ml.hl'| r ,1..>D''.. .|iiurliriil. '|ilisi|Sir.a ..I.w unurl.' "r .ai I 01: %,.I. I IMHI .' 11: :.: : :I 77:1./: II :I >.f I >..iiiliii'i.. 11.1., ..iliiiitiino 1 Lull S lh,! I)'.jfl5' !I I ono .t.staaii. "," \ \""

I I. ."I.! r uu I mluf is.h.liniti1.' .., i.f "liiar I ." .'_1..lr..1 to ;1 ;.. 7.i .. 11 rn.liii| I ll.ii. It tt. I Iii.; hiiiidri'il, al.1 f""I.fllr." Mk ; : : -- -

I I isuiiit milt' mi .ilruuuht. vr.. 1'I".t. | .i.rsv. .(1ils-ti ruinl i.> hulr I IH. I .. 7:> -ID,s I Ito f I ::1'' :rt7' .iII! :: .lining .1 I K:, M-I-NI 4 .in', .. r lluil I) t'iifhttinio 11.1 I one hnndiud ..". .\-...,

t "1.\11".1.1.1\ !j\II |Iii thllM'wishin I 0 rwrABui* a v .. ii| ..1, .iii ii, u 1"1.IIP .|inu' n r un nr. ii. uuur 4 I : 1 dl4 1 : oi; ::1 711 .26 i; : I ono. ..I h 11 a..i..... li; !HKi and ) MCIwcntifijilil .f..I..,".'.. itt ."' .. .

I. | I thrir i iiu| luiunls iipli'ni>ht>d. Dr. J. C. & Mil. .. 5iiI| t I dl I : 679' I .i : I s-I II l J. I Iil"l1th. v-i
J Aye C. LI. .. iiiiirti| run iii.u' lit I : .. .-' I S.' :> :1 .1 I I I ) me' I-i; list I ri> I.llt"I ( ; t I I II'lv.I -\-1'J' N. ".)1..L.y
1 i..ir.iNu.M':u: ; I t.'In'I : t bf UrmuliU, "w. .. hull UP *|11".I t IIM .|..rh'r ,, i5ui.rlir| n :1 : I I :I hIll .i I r tliiil") ono ., So I ;" .-, ; .Is 1.1..1 101(cit Mk OtIs & J150. lslt.)1'''
lb .1& 1,1 .
t &)|UHMII| | Klr.l Nuiloiiul. ll.iiik.% a NM iiuuiu-f' "1,1 ku< .jiiIlif|"$ "|"0.1. r ii I :I 23s .J 1 11 l "4)' I :I ll.1'. I I 12II K II"I, M.ny ,1, hit ttt'ilslj tilL il9: : 11" IIh'I-hvo. lot 4 and 5 I

; ,. ":''1.. II |I.l..h.! | Ik'l'. 2.II. w bull UP bull"|4uurli. 45 I I' ".i I' I ::1 : :* ..*I : 7:1S :\ liiti'U'VtntoIIMk, I I US: list 17 I.Ik 0 ,,. and fOlrlel.. -'GENlItAI.-: AI>VBUTI: R1:)
: .h.ll" .4iiuil4'r| "** 9MliItJ. I : 7:1: lot llovt'll I lot's
ol -i- : UII It'll 10 liflOI'll.' h\'Clly.lx in thlilv, Mk
(lsl.Sr NU .1"| uu.l n bull iiuuiull tI'1'i I .". 1 li* : 11 -
.
i : iPHlTNIX .4 1 I al ftv7 : l : :I I; :I II .1..llul.II.. Hi. ami. I 1 nun hll.l.clll.II\CII.II't '
l liulf hulr, I' 1'" 3.1 l :* :t .1 Is lit MM- JO1INdiAl
1FEIFFER & co. .. 1".1. .) '.iiuurlt I :I a .s..p 8255' : : :111J 1.11"I" 11.1,1..1 ," I H.i r'IIhlr 19 ci -
". 'in41,, !h"r f hulr .IIIIHI, |pr ..,1., .|iul, I."r 17il I II .. :1' ; : ::1 r""i ... I 1 I tola I.i dlii! H.; i I.Ik lo. lolIliioehlk \ '*sIiiiigti.' lU't-t-y, I, lot lirt) .. -

"b. u.slOutit| r. ,' 1.1..1.. NW uuurlrrnil ilil I I S.s, ;li; : :I : i :11 I :: 111, "'C I I'l!', I II. two .ix, i-or IS.i) 1"1 and,
I -t"I-" 1 .11 I HJA.U7nma ftiaiAH' ;* l ; : thuS V lot tliiiioriiMk! I I klieeU Zal.tgo. MILTON. '. n'J
1 : 771.111 111 soqrMk'77 !)
Al.l! ( KI' I ''IUH''' 11..1 2? I $1 < ) 1 : I (-I
.ill,4r1.r| 1.4 4 I all .. ; : :.75 1:1 1\ 1.11 Jl. Mk .15, M'uhlio.H'% I lave, clll.l ai" icsljinl,!

4 ': J. RWiL2,000 Proprietor' S .5 laS I 1..1 S, 4, i. u bull b4 I a LaIr b4 li, I..I 1 I I ian >1 I..&J I I: I. : ::'. ; Ii l\c'iil> -i-i; I\u r thirty I 1 I.1 11..0 I"'CI'IY.lu'I'' t 1, r
t4ki 114':4'ry.S11111 ATTORNEYATI'Poetical
: 4uurlpr|. .aM. suarlir, .bull .UM 'I.h'r UMin 5 :I Kuiylil', Ja. It, Inloni'Mm .llni'oohlim lllrty 13 .
n or ca )':= r 7 I In 31 Hitl l I. I 111) I 143IT trail. \Vuinn" A. fo li.u' 6 and, .
i bull : not .u
I II) NEXT TO CITY H.i.i.I CliWestern Eh' qn.u-l.' <| 'h.to uv .I.t.., nriiiiirkr I ; :* -: :l li Ijiw K K I I.lk"4 : U hkli '
: ( ) ..(uail'T.. v b.1.. .'1"" .bull. : li : :1 iim li'r, :1 k now 'il" !' I'ulafuXhaif, M 2O cOvrY; : I'I\

! I : -!....- ..I..rl) r.ai. .|.... ..i5IItSlI.f.| .1,1.' i Ii :: f.'.45)., ; I!' U-uis JtSliisr4. J ami, I II I Mmk, : Jl"alJt
.
_
I \titliSt Ilagr b-. .sim 15 I LI 'IL-I .CI :* .; ..aI three. I .J JShs0 I
.
: .
.1.' ih.ill(;. 'I".."l.'rn 0'i i jii : le'i .1 Ih.
nt.ar. : : Monroe ,
"
272UALLR(4A1
vlsvtl, Harri'MIra.
tnTuts : -
VINE W1M ;
K A u> : :1:1 .
1'li" u iu* half '
; tjuuiivr ai ball
r
h.a .tl. v Utt HO
( .
.
I, t tlirou Hurt '. W. QEL1s.
f Produce '|1..II..t. v IIU.. ruurh r. T I 40 SIn .'I i.MiS4 I I. LANIts.J1 I 11\1 r } L. BELL'S :
; i -i"j- uu ijuurur .."I.,|Uarl. r "".1 an ,|Uurt.-r tun > 1:1 25s1| J..lJii ur OIlS. $Id ., I; hi
:11) ::4 I hi .t3 1 I
.1 iiuuiur 0 I lul.i'. 1 2. : ; Uoriantilu. .tieiiisjis. lot two ,
k5 l.nm.li r..1 lU'j l I.' 1 oMnrk -." II I HullMNKis (- u bull, VIsit. .. iiuurtvr luun I 4,1, hr.l .1.\ 4H4 I I t" 'I$ I I at 1.7 l; hUI.lr.II"o. vlg\i\ Mm, .k lliii. :; Watchi
.1UUItr I l Ml .25 SIN ur i W q i" alai
? ) ... ." IItiIII..i a balhii11Jk4Iuh.sllt.44. : MI.kl I I ofae 11.t .I'' 11. .: ty-4ini' .II.II'.I. hi J Li Sal .5.1
lli :I. : : : MW .t$ q .1 MW q I 1 al* 19.! 1 I tSW 'fiheI.It. W J i7er t Abii _
;% au 4iiitrli>r i>l ap iiuurtrr, kn qil.ut.r"I s.Uurfruutl J.I"L ., ,
.b..I.I l .i.I.I __ ______ \\ : .\ ( uu 4U| .rUs7 u4 uu iiuurtur | $1 1au 1 :1 1:1.1 allot 44 or t.a..1& ...W '1 1 I :I 1"1 .52 h .".11.111)-1".I"III"'le Hi; *(i EW
1.IlUS I'OI.\.t.U. iuuru'r uu IIUM-M M talf un : 27.15: 1al.r lots 1 f Ei.luiell
: iUurttr| and 2 I i
JOSEPH J. GRANT : : 1\ i Is now i hji i Ii; u AsroB
.1
,
'' sisitiltir.| I'I".n.t.| ap ,," ,', ',.4is15r1r| : I 17. I MoAllt-tor .
;
..qiji 'II.J I .PViI.t, I.TY.) :1 : : I J. ., $ lot;
niiurtt I' |
ap r 01'1"11
Li imarivr I 5 s.r5 .
4 I Is : ,
i.4ai.2.3 :! I :s s4sto.1 74M. al a ; : : ; : : 77. I .rcory chest, 10 IMi; fI') :: I''
,
) Ytbtih.re ull.sl 1..1.1)| ". '..NU I Is-- b4al.i.a.4ft,T M I .. 10 I : al. f McKII., John., I l.i! blot i-i $ 1.1i'
I.I. .
'i1.4 IIi' t III .. I'lt II .., Isotu.q 1 al 1"1 I B b.
% Hliip JIiIisalttbs.. 1,1 \ I.111144 I. J M:.14 I 31 6 47 I : : W 7J.1 .l lI..i. Ik'liuont, 1'11 t : 77 Slable.I ; t'huf
J>
1 l 1 Jalju
rf l.. I..Ft >\ 11. 1'XS.l'IIt: \. uvliuu _. jjOaaHaaij 2 auan I Ii I. j, 3, 7 ) 362; .1.. sis McMihoii,, .t. (,tti. IMO, Iln'l 5AUiI..,. 'eti5It.i.

r.b. llN| .| i i I njanM 7 illof :I 1 : Iii : Mm .Hill, teen. e 1\lug t \ 99!. irma : .
I : : : tSfJ -
1
.AiurnAI.Iupi 1 Snot Y..K. blkj. ,
y i"I .. .1 < )15j : $1\ I 2II-IdI J..I.II""IO"I',
f.
TIN COPPER .. 4Hlr.li.tt.iu 1 0 1474W .1.r : 1 : .- : I "lh'r r..I', i 44)) .%LL
1 .5 : A
. Liii I Al 2554 tM411XI $111 1 al o : J1 I -Ii!: ] M.'rrtlt K: 1 U, InU Ptfnicou to HEAVY Ash l TC.t.1
.
HIIIPII J -4Mtc .1..Im *l>.. 14w 1 111.110. 54 1'1; ..1! .l I n.t vrtver I I I :a. :. .7 b tWitit) -tour|; Mk I'ijjhnom.Int ( IMIXE) ,
I
."I, 1 M. .|" e bull' ".iuurti :i 1 ai ,"-it I all we.1 ur rIver I I ;1.. :I : .! I tu.Uut'ii 1.1.'llh W1Tl 10) : $. .8. ; F > J
) a :41 151 uIS all .. sit 11I I three, iu l.k :

-i"U IIK.M.K" Hal 1.41 I 13 I 41, IKJl | I all ...1 orlvcr rh.r : 1 : I : .I :I I Ili.IY'lill.IOe.u Iid.h.rl! .""III'' ". I kutv a I Urcc *>|.o.a/> Wan n built .". "'. J."I" .81 5
It > I.UJO 1 : 1- ,. .I" 1..11' ..' .1.1 B<..1.| niikrHu..iallb" 'I .,
Li. l .w \ ,.
lot W..I or I .11. u.rl.v.en > .1
f ... XJ 41 I iua Ju I I 5 rU'fr .I .u7 1'el.y.lx.1 .'I' 'x"1 .1""
iU care
1
,
FAMILY GROCERIES t k n : W I..2, : f"or rhn 1 I j n I.l.I"irll..h.i ..illl.'l, ta .11 lu :f hI4lIW; ;

2 :o.. "."eII.t..r. .quancr .. all east river :, lU: ..1. I"; "" ""1"1"0 b. ''i) |ou Al.nhi... ar. M.luiksl'. by u-per.b| | to
|liirtrr ap (. : : : : ""'1 '"'"" ,,
.t. *
*
Tl
lot I. a 4 : 11 I.enl.I! tueulthree > |( ul In,
a iUurtpf| ap quaru at.eofrnr : 51.7. UJO'. ..
Palafox
8treet Wharf : .
.; : '
;
? 44 ICu
._ ,
U D .
,tt \1(\ aw iiuanx t 6 .. 4i wbol..A"qor.,' : au U'.l' 9.. loL Iwentyflaht I ,

|u tWluuiuiuuuy "".1 tuv I I'ul.lui "h."I.| .r a 6 i 101 "'o a. I 1 40.12 39wbtawqwhornqwtoriwq thrty| one QlaJ
,
: :( | I.IMHrKXSAt'OIV ) : ) \. "Ii. NUttrtir )1"1', .iuarbT| aw ... ....r u. : : ; .'""')'.I. U, lusts 1.1..lr.
1I' I !
til. ImiJ !,;. Uiui butv .uwl llu.ir qi nu qUark A IMVl.71 allot I : : oni. liuwlrcil I 1.1. Forcheimer
hwy rv-i.u I : SItu
bull 4 : 64! l fS'
l :
I I bull 1.4 I a ball k4 4. b4 a a Lair : : : I i4 wu hjICI\.II jI
*-41 q. w l I :*
K 6 i > J14 I l i' : : :1 3194i1 hi 1"'I'Iy..n'l

Dr. R. B. S. HARGIS, Shop in old EXPRESS OFfCE.GU"JI auiuarurun huUb4A I 6. h all UNI" l..SIC q :J : ::1. 5:11: .3s. .I 91 I two' "u.lral.II..tlly-l.l 28 I A' -
,
ijuurtprav...n.'I", ) | I' l .I o .I :5 ;. siu .I ;; lull) [
quut.r ouaru-r an uuartur, : Ii
.
twcheor
: {;. : a* .luarUT ututrtrr ifcl I ) tI :, l12.sis Aluuu .ut, Go.
11 PHYSICIAN SURGEON if' fat- Urtl.t,4.4. <.., ."." I I A5I4.5, 47IM S. al o : : : 376.23 : I eruiiu-iit .1'1. f
1 : :
auu.4iup. lib L41S.3.4A I :U 1.11 111 I 1 0 .ATED
\.1.1. .. 11111. .... I ..t al o : I" .1"1. t
i :
,..1. t I II.! ei\e eees.siait.iiti..u l.43.1i4 j I JJ4 : : W M II one Q '
al 437.49 aud MUT'l
ff Ke.kleui.c ou I'omaim .Irllt.OCElhloUJ.4' .I )11:. .\rllll\liaiil all .4 I I ; o 3 : ; ''i 7 It ..I.e. t.o
: 4.41VI. al I 04.liij one and, 1
\ I alltaf o I hUI.I.1 6
I | I'lltu \tw : 43trailwu I : : : 1 7 ft lot I. 0
bTI."jprU JNO. 6. I *% .lb".ql" : :: : : l ole blu.I..1 aud I ,
TOUART CO. I :J-
I I I .' 0.
IO.i.gIMI -
1
I $ .
t i .
a al' 31'a ( bay 4 .
:
I-I. I HOT Ij"l ( ball U.nr, 4 U
Il HU. I f\b-l I,-. nUUaVIC.


_. ,
-- -

,. .- _
\ uo.a------ .z -

W. .

,.f __ t ',._ : :-
,.


i\\ \ -
I -- -' -' : -
-: . : '
: Notices.
.n Special
4. ___ --- ---- "T" 1 .\ ( \ .
'
_ ..::. -- ..ClHIIHHI.:
... --
.. --
-
----
-- --- '-- --- -- - .. ..
.\ --- : of Malls
I : 'llmnl ronntv" ,. l. l>iiiK1iiii) it hew al and Departure

S '.d sat la 4tDnnUtfnlt1. 'I ;:: ",,,... 10. l-i I l.M-nmM: :l am) I .wit.il .,. _

f. ( : ;, I tORTIIHIX MAILH.lM .

S W t--: .! ---- n .t I' S,,! I"'i'I'' Ruing.. .. ,. '" ... .. ., Tr lnMirht
,!, '" ,." '! ... .'.W.'T\ I 'I 1 lie .IM..I..IIVilli.llI. niliv 1)) w A Mfl

:\\11 r.2.II:! If'' oIt.'l'J.\IJ.\!\ .\i\\ I \ .. 1J", :,. "...,,,,...,, ,,"... 1" '"'' ...... J'dftZIiOt4QarnntacLi;: ( ll! Trnln' ooAI'llini

: :MI J:1: I I4 : !"; 1 ;; 'inl riil.ll-lilnit ( nmt'iiiix" '. .. lion
I n
'inniii
"
__
:$Ii :\\11 '7 .I I ,; '. .J .. 1'1..1'1..1,1"11", |
t -' _.- .. : : (' iiiinili niul liturn ire exn
jj I : I:' 1 : :, '" .0.-- !
. i I .. .,I!! ./!, .:. Iii Ii ,--, .) I.II'!, i -- --- : -- -- )PKXSACOLA.( ) I FI LO) It I II hiA) 'V I {II >{; In Ilio wiliN of tin1' l\l<.inn THE COMMtRCIAL JO, OFPICEU !..h.on.h.I''In II..H..I... .( ,In.("." ill
I too : ,hi I tut I tilLISHCO ,. 41m kill' nilli n i.niiil"' | | ""IIII..r .Hil'l'in'ninti ''' ,, ,
11 I" : 114 .!"' :JII':! 'u* !MIMIIIII.-! :..._ 100 \. ( \, ,.I.., ..1.II III( Kitirs; hi 'tiH4 |I''iitliit I uilti I ) 'rlnl. niul, ,Ii MI. .III'N.II" ...%.*.i."..".* ". ...5,...i- .r.III..r..hlll'.. .. innil Inoiili. "r In. in* .
4 ;4 111; ; .!f.I ::1 ';!I i c V imiinnTntVAlUABl.Y IN AUVAHCK I s S. -- -- I I.11 .ti5lt'lti.', mill, Mill Hot ll' lie: In tht* lini* ofVIID" t.i |,t-nmpt ,ilKl'nti l l l Ii, !.tin ru 1 It nil,

::11 I 1m; .II! I __ -- -- -- -- 7 : ,', I HTHl ll>: ,". (i" nil Ilio IliL'lll, II iii,,
1 I from fur n Hill. HV: U> ,
u .
:lI! I :uT-2: .; ::1 ;..1 I",',, ": : ( I : .\1 ) IllIl: .IM: ENTS.Zadek : : \I\ \ XMdiliirIn -- -.--- ----------..- --. \ tall nn 'Ilio IV, .,"".1,1, nml Atlinlli
::1:1: I I" 12:! .7;; ::1 I r. .<.QI.. .1' G eiu'rsi$ lh..to" ----- .-. --. foil l\II.: |n aiv lli.IMISA1H .il nro r.r II"" |>.ri'.tit ri.n\r.1> ), only
I ::, h IU .:11'' I:, I! .... ;, ...- -- I nin'M.1. -niM'MiM ullh gs'iaI 1 I Iili'iv.1. ,i NO.IU.i ') M kHI.I'KM tl'M'lX n. I>I.*1K.. t.nVo .I'FinibtI'slisc) ..h,11 ntlu.I.nhl""tl"

::1 Ii U 211:! I NIl .. .,..;,.. ..s. BTMrni "HIl.W"I. .:"! J. Follock & ; | I Tlirt tii- jn-l( n iii I h.' nr".li i :M_ _I.!..' ,10"11'.1 111'Iii, .iiiil. 1 ,... SOuls! t nil" ". MIII.' !!! in
9 1 :; :21)7' ) : I ., I. I., 1)',,)llii1iii,, 'ii4>' II ---- .
-
-
I 1)5. I Illnvliiiiii; Co. InMl i In Ihi- or I ----- '. of Trains.I .
.. C I Ills ui.it". I.f II and Departure
; ij IMIiil 1.11.1baIlIsv l k &
.11 ;;; 113-M: : ..,.....II'.CI.t\crll..t.' i U MsslMt.Who ]H. lUMm.rs: !

11 :i"i iiI: -4 nI .. '*' ', i's55sItQiqT3' l \. [: Ili.I. ., 111.\W. I || anil' Itallmail.AIHIIIOW .
Uitm Hm
.
I;;, :, ::17I.HI; ::111:1II. : ttiipy.i.iwr.il .45.'si. I' ) I'hi' M I.ni::tun,,t dun, sier M> S lliii. "Rlr111"11( iiinj-lo i>owpr 'Is5t5' '" Ills Iliiiiini 1..1' :A..m.

Ii Ii ::1.1.11:1: :l I .. .. "U'I".I..I., .. l nvivf.icl.. ,lalllMMlfMK 11V. ('. .Si \\\ Mil l-o.l.l. ,1 IH- III IIIi I}list lit II t 1P P More piiiioiitl|' { ) Mr. Itiiiufi'lt nni a trij cxiTllont tail". Irl .:

::13! (1\\ 2:1.'I : ..21l. :/ ) hsuii' from, Clmiat I i to t tlio dullIIIMH ; I han, 1..11. ll P11.I.l..I.\|. 5', fu'h.ssiluhmt1u. | i sit hasps of Mi'wnit lonnti. ) 1.1 tl. Xn. t. ) Ii .

' 'lM\IU'oIl-W"\ ", .A.I.I II lliiiim.hiii.li,, \I tiillnliiiwii..iiLiluiKMi: .. .. MOBILE ALA. 4 i spiral, ,,tiro. Ilio ,11 of MA) 'I'liehso \ Ii; III|lint'1131" sit n.j. rt liii", ip|>riilaiiop. II l : hut t In Inn, .! 111 OIK*nll'IIII.h'le"IIII'I' 1111"1". 'Ilim'nlll. llilllf, ,10: I, r. M. KI:'HI A. MIVmnoiiliiJiiii'tlOTiA .
l. :LI 1.11)\ ) 17;; ::1 i'll, Tmumrorlli'iirv l j liy ( M. I1.Ss: p. M.HoLlll. .
I ill ilniH.fffn
.MtUW4l<."'<.rnl-.l. h:. 1 IIIIKI-. iili' Irm k. nml an 1'lli, '1" 1"\1'1\ nf aflii it lion ami, r.'I., amif t I I I I Ho. wonlil, Cut too 'nun, h
: ii'M'ii 111,1"illl'
"I' uflOHS ,. ,. 1.
Ii :11 2.E l ;; ..rK*' .\.linli i "'lulI 1.I. 1. : ( ': AT. .. I 1 1'1 1, ii sii4| sIiy a< AI.II. P lion .t 0 Iliklor, III 1. :0
1 : : 2 21II ,>MH.L iiil4iinit lm lliuli > U.I..IITI.I.\1.\1.1' I ; liou.. ,.i' nt llu Ii' ,1"I .I.III"II'I"I."i'I.| ] ..1".111".1 1'"rlh..1 "lt ,11 iimrl| t.t Icy ,lniioil.il,, "!.ill), 1'411, A. M. :l:S. r. mi.

: 1 :n I :r.III .::1.:; :t I I I.|.IMM.. ; h. ..,....lur, lul, \ VI Mr:III ) : Dr tin1,, runil, nt I II lie,, into nf. IU I IliI i ihour. "" ," ami% nml Ailhniit. t HIP I llI hi. rniuc, ,to I liotoi', nml (jotoiillroli nini-oln Sims i A. M. H"mi P. M.
::17 I ::11.11 ,.. '" fnp'l mil. tis.siiiii'tSi'IiL\ '1'X1I'\S: ( ) inu\o' uti itt nisUUmi'' nf kl i'tiI ? Knimlino limO. hniiiiouioni" nml hilniiiMiHlo
: : 11'
:\ 1 ::11 41:1/ : ,; :\ Inhume.NMK'M. A. ll\<'M.liim>.n.. .Ol'11) : I I ; on rmimiili. sal HI,him Itnllniinl.
( I"Inbl..I1-A.< : : IS i'KV-'Al: .H.A ANtI I i-llll I III. .IrtiksO 1 ) 1111"11I.11111.1111'| *) .1"1".1..1| iiin'ir| | |Istismum| :MM.Nnui .. .
I 2:l 21: I iI:1:1 I / : : I :lIjI r1USII' : :. '1 111' ., | 1-1 1"111111) 1II".i) li-mo I'i-ttiiurs4t .linn.niilii '"
I 18:' :2 ::11 1'i' :i iII S TatMhMM'C.i\ > .IIKIK ftX'Rf. .It" t'l I
' r M liii .KM: 1. Kiiii.lill, .5 liiKouMiUioMii.ll ... I : ,tlootil nml "II Hum I Iii '\.11..111".1.I t of a inollior, l Hint ,','1"1111..111.1 Isis hosts' hpfoii him, ., ."hhll'. ''|.l.n nt 'II 11' M.

I;; 2 :n :!..I.HI; I I I II. -Ehk4JnsI Auiw1iiii .5 11.51 1I.-.I": .. I' \\ '' iAMo\i- Wn JIIU.II'" olr | air ) 'I'llm "" 1111".1, I 1\I I 1""I.lcIOI, or I II 111,1"1'1' n III ih,) lo. t Itu* rinl of I HIIIP I ilm .Hi" ptnn at' H:'ill A. M., arrl Ing nt "Via.linithus .

::11 :1: ::11 1m; ; .Ol! II ::1.\\ 1..1\lr-. \ II. \ "" \ "1 ,,)h".'. ,"?1 '."I ""."1'1 ; -1'0lKI Ilinii ran % "', i : oiui', In tlio luiiiki" III"" I Ou I Ii .In .!I!\tllr. ni I 11I ot II'I'I..I"| | !,- Ii M r'. ltumli'ir't tI \itt to i'i't .' nt i';.till*. M.

.. ,, ;: ,, .A. I:. M.iB. \ 2ls.; ; "-. !|' IliU !11 n |11> luii. 1111.1 .
,
,11'J'II ,In'iill nov 1.III.'I'I. I cin ? I tho kii4 ( .
.1'I I I ::11;i ::11111 -I1;; 2 ;.1.1jj Eli..itt, .liiilii. \In) < ?1 (IK1IIK: rlNK.sr: (JI'Al.HY'dOI.I; I Ihlll'. "I innaifPinrnl 01 N'fon ho s's .Iiiil l"II'. Ou inn' o< paint iininii, "t nt, I'itt'qsslI. JIU"U.II
.p\t. .""" \I.r: ..L t. ,, t. 01.,1.( | l.I ln'r nr ititoi', |' moip nlllllitltlli ,'n.I,,," In* tin iiiil cit I inlhonflrinoon, .
( I
Itr\Ol't eis
1; I 1:1110: .11 :S \' ...." "' : \1'1..111 slit, "rlh mul H-mtU Mnlnlo nmliimry
1j".h'\II.r.'\ .lit ANt I Si I Z I.1m: ''!I."Mr1AMKIlSWISS I ). LOUIS T ; ; Stirjii'ou. I CIII..I'IIIIIIIII"; I I it m.taikioiitillixin / 1 lot i' t Ihilli, I'nlitnlluil. .
ami
II 1 ::11 2w, .I I W III1Y ....\1111.' 'Y. 111.1 l. a. be pnsiinl' throiiRh an nIsi. fallow i-.tl tray.

1:1: .1 ::11 t ::1:1:1l7: : ::1 ,;!, II. )tiiI.'titu.'Ii. ; l ;. I In-,, I I2lh. I I IIl hi i VoliiliiP' .) of ti olii| ? I HIP klii of I Iholilllc 111"0 S loalinKS. hd I nonl (, ivl.lUrniouy K. Ii. itt.T'sl \it-5II. ""1.1..
::1;, I ::11;i Ito/ .5:1: I W.; ,. .", "I V. ..h' ,. !:""I.Tu II I ,,4 I "A'' AU"r.l 'OTTON I nml, Cliiif.1i" li.1 I (kIit "'. Auml.ucola ,.
'r.'t: ''I''1.,' :17 I 1:11: :r.I i .!II I :I III .. '-:i. ,
: .j:1I: Kli) -.4E1ii 1 r.1 J ('ssI1ui5'r, %I::01l1l..II'"Iull'". lititE; : FltlN'Il'tI: ; ) AMKItR'AX'UWK tin' Unnil.ill w i'ii' at ..lnikvinillollii'UliofA.iil. .. I AMHutawr .not IMVU. ""fl iimn| lilt nrniliil frlll' ami. chwsc'il| | hU I Ilinl. and Atlantic$ Railroad.

:: .; :11: :Il14i: ;:! 2Il :! i j jI. (j'J\;; \';" ((10 I)1 vir.NXAUltKMiKN 1 I! ) ( | \\Nlkorlitlir idof "U In awny> Iliu jialii' from )l-ttil-Hil ..) A iiiiinlM'i of hnHnnlt, nailing, /'clH.lc-.J.I, ,, .\I.rl| I l">, .IXM.I.:
iiijfftjzrs ;
1i:1I: $II4WI/ :\:! HV .r : t1'lir' III n J fI ', -* 'ASH' _'1' ': ; COM .MISSION I u: : : t tin* I mil. iH-mlriili.5 nml,,, / II.I1 hpl.I.II.1. ,, Inn mil 'llngi'M ? What a \t. i-onhl sisal,' 111,1111, out,I nf ill.i.. lirlhir, nittm, '1p.m.' 11,1 nulnlliinii
>>:U; K\I'HK
2" ;1 ::11 2l7-II: : 1 II II:! ,tnU ...1.J.r. F'. ) : AMI* MIF.N'CM M\KI) : 'Momi.r 1'1'.1".11"1'" ami. hiiiii!) u 'MI.MI,1\ (tail Hic".1"III.II.II'allnlu( of lotp nfhi ( I hut,I a inipM'. '1,)' si iitlmt.,1 .,,' \tl.\MII

1 ::12 I:! 8.21:! i 1'1".1'1. llirti\ ..Mlnk \ .' 1I".r. .- ,lie l'i'IIIIII.r,., I Ih'I.I.IIII.li'MIIIII'I. ) .lion., or frli'iiilsliliilav, | |. In. riry nnt>'. I mnl m t ; ih'1I111.111 rn.IN.'nwiiiilnM s: ''IS .\. sf.
.. : "i'"IIIII" 11,11' CI'"IIVI .
W. run.' Mlll.MIl.nk.'il ':
.1.'
.I'I '"''*''' : : s.uCn:1: : : Foil : I ",voi (18)' lifts I K Itse. aiv! rn'onlnl I Inlililoi ,, I aroiiml.Mr. ; S I ,i1. .5
I I :32 I:! oI4.i 1 w "or 14 "...1. ;lui.i.iVtwdi "lll'1'. 1H 1.t'\.1. I l | [ Thr)' mi-" 1 lint lug n lug" | 1..1 I "I"11I u proicioiloii' I t'I"I.k, .

1 :, :I:2! :f r.I! .!I2 :I:! W .sIIw. l'rrl. .ill't \\i' H. I Htii. i, IKAItK.: : STKI1MV1 si I.- R.h'R'i'R, .. | I' (In1 I Inml,, .". lnn.iiii'11 1 Iu Smith t Hoi. ) for \IsIs h. tiuwut hi\ iIx'on' I 1111I1',1. iliTW chimer, III-IK-I." liilami \'iIUU,1' esss I:: : 1' :
.tlsi'il .1111'1"
1 III :2! ::111 t,4 Iii$ -$2\: I. ; .I C.J4 Awvy <1I..n. II......', F.. \\ lilnulr.. M 1. s'.irrHI. '1:1: : | l \\_<".| rhuiil.i. I IK "nt'lilljTllinji| I nl 'on or IIVII Ihmmi ."'lr.. ) Koi: I ili'ti'iniiiu'it I II.MIII' tt isis Psi. ilo lo lioIn I nllnliaiwi i'1 :, ''

;....' Hllreri.'I'. I'ul.n. 3.: "I..i.t'-T. M.ItAUKIN: : (11\IlMtIMIS: : *I'1' ( ior | I titkv it liau lf
'l.lnl I! lilk 8. MllhioW :II I iI ..11in 5' E5.fp ', 1",111.. In. iaifl' -"",Inn Cmlroii hat I Imulrl itt ilit lisp. hit noli, nml. liii' .1:11"J..k.nl. i.I.
II. ,lol, """. Mk, 4, 1 won. 4KHIII" KHIIf 111"1 I (OK m111'A.I.: ( arrUil \ I .
' I '
:
I' I ; nli< ( Eiuts.ts.Dint
( on (
\ riitlitv-t\u! > II, I'alnfnx MIM' : Ml ,..1 ./tIIh..IcIo\. \ .' .,! 1'MIls4idi.1.l.E..iiioeilr 01.:1.'i.s: :1 > ; Minor I S. .liini'i" li.it: minimi. t't) '.1 an linNiitaiit'| |hart I In the ill'olll) I another gs\1 poik al an is i*. Mr. ,: ll'l.r

, HIM SIC.I : Inlli l! !Mk Dili : .IMVr) : :i.UYH77lVV.: T" I OKIiF.lf, uov 21-1 1)Adam) { ( : ) ,1'ililoitalioiitnil" of I lust I Imliuii Its'nwI.1 ofiiatloiM.' C"I41 liatn ever $Uwkcilklmll Rum motelS oN'niil ono, 1))c, aiul I III'l :Mr.Itunifult "i>..I..,.KomtllloIn. .: Ii 1'. :.
\VUIl. I ; ,
I '- tim
:
.. -- itsluiis
u, ,MiilC( If, !II l 65. U.r, I.'r-', I )' IIHIII I Hm Irllll. i*. I ItaxllJiiM'nIhtM iiM'neil| t two 1)1) said liHikIn : 'il.utIih 1.l I l'l! A. M.

, .Illi' ) I II.I lilt "'11'\11 Illk 81; I 1 IM' itii'it.. MiiilitilKulunlt ': I AXIS> WAlfllKti; UM'AIIIKO: IXMftvr tonl I ,I' *ai mil .'1" lli) o.nluloi-)' Hm. 1'11 I h"1'1I1f" I thai, vtusst'irat humbimuarili nl' TallabaWrtli 7:.i5itlt.r .
hVI'III"II', l rnt-tun u, MMSCH, \NI'H|| : : ,' .1.I I'. .1:0": TalHir: ilI'rlnll: Imi' I Jlllli'tlnllWnrlnnnn .III: ,HI n
. I*.*,'only! -ono, lot I IS lilk. tin >nimutlliik' | ) ".. '.1.I'. 5 1'11'II.. \\:.iliim'I Inioiiui, \ I.A>>i>.f : 'IIIOUOlTTiTMAN.XI.i) ( :. AM.ORIH'.UH 1 1.I 1. I: formnll! ilii laiiil lalulalion, 111,11..1".1' llrllith|| arllI oliM'rIIIK.. .. ho "thc.1 I Iilssg.IisiIu'r Iho ... hill "I'. M.a .
i In, It'll till, inn.. hull' "Hlirxli. ; fnll.it.ir I V.V. nUhC.CnlitsJjiii. ". ., : : I I)' IINIII| II.r 1'1..11..1 110, A ivinarkalili sill; "You* RI" away 11, '."k., .">'iiiilukWlllnn it: .
- MX Itnnr.I..1hl"'I 5 ._ : ;
Nr1.At'' ; "
.. l-nmcm-: .Mi'lmrnsyl i ,-lA: ,,' I it sill rustut case" on Nitt:
.. ,, LU .luliii-mu! Ul: IMIOMITl I 'Ihirt'l a Lit, l I. rii'onliil, ulu-ii h hciv loollo., too it I 1
iluml l wontfour) lot inn1" .. Eistsi: I I : WIU.U.f'.I\'J I : : I ) ; ) satin" I -II muail I j 7.IH S .
Itlll IX t."I\M.Un'" it'ista. : .UH .1' 1..u..I,1'
, I Iii rt'ii" Mk 111" ,tutu," I'hlr.II U. ftIIs.IIIJ.,i, i, .' -A "I il: .'uiiU.TM S.: r. A W. ami > (juiHiii' Marnmol" lo AlainCliaillur! liinii slut ih'ail. ) lll" Hlvir Jinn',tlini Ii ninr tin* vlllnm', ifnlliini ,
lit .intod! lilk !9>/8, InH ... Jllll. ,111,1" MNIIis' hM: (lS : ; '. Tauii.J| ,
.nJ l |) 'I'lfS.| : .t K. nit' Ilh.n'.I. "lIl Ihau four linmliiil, 1 )i'nr || list wan 'llii>
rillono. I wentInn! lilkh hunts. IIn'.iiy.MN1IoVitst.4 : : ':,: 110. A I llukoln;;. ; ; MM I 'KIN M ( IIMMHIIMHIX.Mill .
" :;i: i I ,I : A' i. : Ih,' KIIII! 'ami I Ilin till ussusl IlnIII'11LI ) a I 1"1.I hit I iiglli".! Hm wlioli* ,'h.IIIII..11"1't "
. Wlll..I.t
unit roil niul.. I birty.tvo 5 I. U"KI. |I'ni 'ii''>i iI : UKFK : 1.1 ,
ilnoloon! t lw'". H I' thirty iii.\. unit. (o.7 r>. w.,i.vi-rv|. MiiulntIl1m' ,, .\1'110'I'IOS 1'\01":1 lit' |l'lllc>i In 1,10iin.. .I.'('"'1'. I IhniiiK hU llfolluic hn rn- )nil isg) pistil lor I hri'aih, of piiuntii'I it,, !I....n."..,, f\: : I t' W.rlvp .
I U I t V
lull, Klo| lull! lilk. I one tin n- 1'tt I ,jiill I; I'sd.iI.i. ." MII\ .U.I'UWmVTKllllN.U. : :: : I \I. .1. ,I. "hI'ri. or !ii'rr., .| ill) \II'rllll'IIIIIII.I., | I'uilni'r l.uull..1 .foi oin- of I Hie, ili'li'liilunl-i. ,Wlliiiti I.f i .

.,il nnil LIoII'II'b.: (ilk twell. ..V.J n""*. .'Mt.. IIIKtur. 1:1':4 .;. KIT II : r : | | I s'.ussiisisn,. | | Al In., I.* I ii M'llllll. ofliiiiliiml ii. ,-. iso wai forgottoii. I Ho I.l luuw 11I".1 'Stir 1 iniiiHiiit I tin. ,i ins.s sS ml lio s'tinS MlM.: .MI 7: '0 A. )

lour.. H IrtonU-oliiht! t two rrly Mr,l<... nt II *. u. suit I uu, I'I".,,its M iiliia.I, i't5Iiiislay Ii' ..s'' ( 'lil.iliiilni'lrl-' Ifyls' sisil, ti'lllil',1, t |, I .I. ; IK* n a.. last lii-aiil. ol. III I IMa. I ,,, hlorty iTiiioiulH'ri'il, .11 ou aiTouul of S Dial ho Mai. IIMI 1'1'11111-1'1.' 'Iln1,, rl'" I'i-ii.sti'slut, I:: '"'

.
U m) nt thirst lyialiil..II..IIII.11.,1'. mill in" i'u l"'id I)' Ih',1, J1'1'1:1".1:, |' | In IVtmaiiila ? Aunt > etsisil .' 11".1 iliipomil In Allniiili* nml. Unlf t:\1.| ', .run ilnllyliiiiimliiUiiinliilly
I In liv hue '
'f".rl''' I I kl Hllil II its" *" giant I.lulIh"I'II. .
sill 1.1 | ,
11
rwbot : 1111'.11..1 |
lilnolwii 1I k i\n.l
lI'II".I1I1 A.i. 1"1 I XiuulnyM "
' : hI' 'll'1111-.if, I Oli-i 10\ | |
\'lllll .
.. .1. .1 I. .1. iiiuo.. Iho .
.IOIIP 10 I ic.iI3)' Illk, I Illlll- KriiiCOIMI: .., flu' '!1.!'.....liiirih.... _. .Hi. "L 11 A,. .. -. '; I Iliiil iitinc! alioiit thirl) ) I din .11'11111 UM| O'I' iIi)', ass .ln' foil mlliliu | '" ( Ihlilltlir 1.1..1."JI.I"I' II I'llt'I.\.I'I.I I : l | .
.rvl.w, .M | i |,
"el-, liiiii t t\\'mlKX| 10 t V.lII.gt.t i"vntkU-l. *., 1..1.1....1'., u.i"u iiuin'. HODGES CO. A.:..1"\0..1( \ s 'nlil, i Ltllirr kliorl ami Ims *t Iii )' Inn na) hug| In linr. inalil, a.I HUI| iiiil ) mi ,ovrr, 1 go il m,'k NlinolHi .'IN I.\ | 'I.'I"'k." .
..I Mk. nun liumlitil niul. ". MM)&-)1. i\iHii' | F. A. |, "* il.uk' I hair,: I I.IIII. P' I. liouor'iii> with
I
iu oiiiII'K )
l Inini
Hi % I lillli i > I kin Ilio h'l .
Inin'It | ; man ; Ilhl..111
lolill nml. 7 lilk ftIoI.\I'-"I. M''h..I'>i l Bed Room & "I I.1.11 1. ullll. ; ; 1..1.1. .1..7
rly-lhriT. 'hid ,, .
ri\rilin.l.I, Uin-uH. i.nMnr., U. I'siti.'rIInt.tk dim* <') fi, will till! I Indill 111.1 ''msstsl I tlmlfcliiK". -K:.. I I" pi' 11'1 HNiitiniian| hI III'W"'"* :
i> liumlioil, anil I Jiiriy.1 wn, 'Mii" 7\; \: \ IHll.' I ;MUSK..
..., nw-imr( i.sIi.S\ i Kurlt; I'KMKKK! ,, :/ ( ,.. lug liloiiiiiiini. ,.I. I say) to ; limsuss)'it t Hm I,
\
Iitiiui, Mki' A I' r. S ) I .lli"'III." 111. "Wul .11 .
4 rlotoii'' In iIj M.!.. in .i. M I.; l lii t-tiIiIiiWi Ami I'M' t 'i'"A' ,. ii nl, ,." .11" rlh.II. \:ml' A M.i
M.II5; "'" imiriihil, '. in, nl 'luruliikNlali'n. Kvlili'iifiArkaii : $ ''. I I'vi' ilown half a iloouat
, liiinilii'il. niul, I Iwrnlv-lhc' *. II'. M. Mm ivir 1 : 1 \\tll. 1"1'1'1"11I1.1 t tlC 1''llh .. r I \i'i.iity.iiiii'! .Mk. Illlll'h- 1 A:*1.. t" liiluiit i line ''' '" > : : )_ III_ A In 1 Ij'inivinl,. I Ii >*.Trun .lisp., a 1.1ml." I now II," ougoily" ails. ::'Hi' f M'i
'
''lil.' Itili'tlflooM. \ to tnrnlf-''- llArtlKI.-, -ir\lu, .< I''ir-.':\ll,..il innli\, .S.11,, P1 III', I II\J I *i.Mi .. Fine Carnages! I 1.1'1',. ruliii-,< .. I : from hi. "''JI'.iit.' :hit,sum" ami, "Hull' nn Imiuh,5 oirlalmnl' a l"Aro. hut f.lr 1.1111111'; "lh.I'1 jit-l tin- intuwild '.. l :.ti I HPemcola .
lilk' > Ii luiiiilii'il 19. t psiu.s.i) l\ I : -
8 :
ir OIH suit. | 5' I'/'si. ( hU. on 'trial for nloalinK i-mlillo.. nu', jmlgp. Allmk of tlii'Mi f |. .-- :=
.1, r thlil)\', Mklti n linmlrpil,. I' "' ru 'J JliJLiiLa l'iouiit| nml ( 'uu' '' lint I noun il' 1..1 hliol' Ili. %
| I 111'11 luiiiilioil' niul i ,, Ilimat thug: )(hitir.< on lii-ali, Jiili|( >, for 1"01" IIII t tic lurnMUti' town. U'lloKoil me ami I wlngoil S Ihioonf Wolmle Market
i ten ... ,, .1'iI "'! It $ M'UIXti "ILlhe I .1'1,1.
\ : '
", IIT'liCUX: : "11\'I'OS .. I'Tlili'in" t Hirin." Tliu motion, for noiiniiit
i-nly-loiir' .. liflilk 1111..11111I' ;\.;i'Uihliinij;, 40 ilo; I rll' a
':iilliMiirM I of :Minimum HIT
.il.I'"III.h.I.W, ; lilk hlf"hllh..1 t Mrolnml 1 'IlilnlfuiMUjr .' 1 Itii' |1"1.1''| "How 1.11 nup lurn Slain'* >vlilitni* ilonii'il llriHikl. Kngli: ,lijr; ....1.. Whnlf.A *.
rjr /.nmu"ps-.i, iii''r. "I i\ir) ) I-AKM t WAflONS; ): I : : i : ,,| ll-li. t tin'" ) i 'Ira. \- !im! 11'nil ri'iiiilnrly l'uI
)
W.\l OSS. shill ;
(
"l'lllWM'II,, 4 t 111"111).111'0 t In i .sos'S' Ii "iii'inlli.I' 1.. ,. Itn.Mit italiiiKon 1"1.1 ,1,11, )'on I tin' only oust cl'erll"1 f" atim' linsup.ill .
111.1..1. Ir.
" r Ilility 11 I I .I'll.I-IM 15V'.) .|4 )N i _i >AI >hl4iUY, IIAIINKsSAM? I) 1 : '') hl\II')' I.' 1\1 m a 11"\) ankmt tin, MOW TIIK .i NSIII.NKA : C.UU:. .., &s'.iss.-i'tiil. n. tsst.:
riulli|', P halt' ii.t. SI, 5 0.1r K: II"I''I 1 \ l _. [ 'fr lshm4. j."III."fll" ( 1.1 '\1.1$
t ; .1)i" of Iwolti, | | ,
I jl\I. JI h..1 IraiiitiKitinKla
_
t- ililtrrriiLi boy) n1'
81' .
" I IMu'l: l, lot. l cnlyoon +-' ,\. :; ". .ib'o.4a :. 0! K: S & 1. 1111 no a ssSltlisitMINi5' I
to ,hiikI'i i N's' (O /I'' Ill I A .
.,
'' ItK: A i
JIMl1f ( II1 I ,1.1)) -- I Iiivtst lld r.I.I'tI. 11 I llultlohl 'nlnt'l i- AllriHlnil.
A -- :I ; In linn 1"1.I y
MiX rlnht
ill. Witil't '! -
'"lfl' i< < 'Iiil.mlli. ( 1111'1 .yl.I""I .
hi
:: | 31iiiliiy\ I'm ..4' I I : I < 1"11 1'.1111 t"I'.1 HI') n Jsmt'u'iI.iw
: Xiinoi, lit 1"1 I :HIS t Mixk, n .ifiiliir llivian. 1I.,.. II. 5i._... I i I iI0.:11,1., I lu "ui.1 ,.' .1"11 ) .'r..lf roininomv I li-r linlav hit pnlh'il.I ilown, lost i nwtml. OH isshopsi' .
(Jo\i'iiiini'lil, \. 'JOII \ UIIIIIIt1': -. II. t I'. .5 k I .I. Jai'kioii' (."ml1.tllllnJ 'llrll.t. iII'. ml tli
it'lpi'lii' t olrcrl t, I J. II. Tho lavivi .I r.'rKII It. Kfl: 1 turn ,stat rvlilrmn, an* SPlit lilt right 111,11,111. up on'unionally .hlh.

.I.IN II, lot I 11.11.. Cljlllll'l'll, '.W; U. MxtAt ..ti'. Mil"'I' I I.\\ \V.ylilt\\IMi I WIIK. tit allrwt nl lout Ion ;IIC."I"I khnw )I'r '.." whoilulu' slit umlilli1, ) to H hiss|| |h..| niiho. \1",110"1( isis niiltlfiiiiiilma" I hnloK II 7 ..1 I I'H |

vlnjr; liiu-l, :3IiM.Ic J 15r l.NlC'! S... II, I. II. O. .'.. \ ; { I > : \L> :) I list itt Ii isthmus I IIY tvIu i 'low 11, aUmt huoliiriui Iisit lisp s imittiiiumy nlMinl. $hl-4 t-Uc nml. airIHIIIIIIIII III it II
' hl'k sc" rnl')'-twoKlnjf _-.1.1.| | | 'iiiaiar"rr} ; .nMiKk. ._ ._4 ..''Tt.r n .- corrov 1 I ) : ni ,.r'l inn ,go my I a in
Irni, r1u) l 10))' onn liniiil .mtartirvli KMMV".' luil mi I riihitnv.inn, an. I..IVI. won't y"ir, juiliro ?" ..kill i H''N' I1:\1'" .'tnioyN1lllli4 I ,ss T*

. nml, \lin> rit t, 4 hiAntlioii : P.5-_. ...*.11 ili1 IttIi(".'. ('. \I lt.IK.: N. Ii( .-1- I __ 1.,1. I C'sit Isiiiiism lit, am" MNittt "tVrtaluly. |sir ; If you tan '"rl .Hii k ?" I nil' 1 I*#1

)', no i or block: e.W..Wilne.. SfiTl ,," .. '5s4J. (' I >* ,.. I Hlal' ''f"> rilsisimit, ami 1 till, u. fiaitly" "Xo." Mil ainlly thur l HliliInir '. i.11 'Iii
ix"nl Nlri'i'l! ,5 M'I''IIII.I"t .1 i. .I"ry"l AmST: : I mi: WII.MIV, 111 : : I ,, : 1'.Ii.I lImit Hliliubniilili Ui I '.
:\'' *IHO MlM'k OMOI I'OM) : lIit4 \hers! \1.\"IM\ milluimill .4."I .i-t.; 'h.11 "Any family iloail. r"No. 'r. I 1 I
. ;;..,;*.! "nhch'x of llmior.t MII.IU'ltNVAMls' ; ), I5t. ,j
-I, Klujr lr.nl. :2 I ONisltolit innn; ul j I" Iii I. & : Noiuii : it A Iliiil III .lsmt ..ul IIMtilniina Kraut your *) Hull Hllll H I'
iiu".lii mi C'O':1 N.i. VI I l
' / loMlioii. 1 l.lmk 85! ? ,?" % | KKH.IMi: I, t'I".I..r.'A. ',,1' 1'"I'r"|' | l.h'I'(. 11.\'r I Ii, 5A II rlK>il ; h'III'! fur, ilu $'tiIu".m evliini. "lining .inn away ?" 'II ..I.'....I.r.' ,Mt..1 5 ,

-t ,Kiiir i ( t liuc-l t, i 9I. 11-1 'j4L. N. II. No. 12. ST. FRANCIS St. 11.'I': I I UoliM'ilai .' I shun ,iln naiMIti iii'siil '.I .1 iOu '' I rveju l I'i'ou lit knl"Vlioiloim t."nh. 11" ." I7IXI"S!
: I 11),1' 1..U..N 1.1"
mitHllf. .r hu""I.
. ; lif .. D'M I lCII"'lnlll) .
ft I', M |IiI.t' ol lie! /Ir| II .. 1 i l
.. lti | irii.rMhiinfiilnil'Nlxi.N" ,\1 ls. Mii-l 1 | \ 'I hoy I lilk nl NVICPU. | ilay ami. hit walknl' \ il ? -'IK III Ii'r.i's I Ill 1 si I ".
'I, HIT 'i'i' i nlri'ii, I our, i ri'I r. Mnlnlo, .\11 ull.ili || ,j k.in ..llt I. Irll..II.II. HI ut 1".11..1.
, )., 1m> in'KM: 19' :iH.HI 4,1.0. 4 5. 5 I":. iio v 2SDEORNELLAS.fil I.|.'II 1'.I..v.1 I I I ( 1..1 (:i. Mi ibiimnfrr, of SIII: mil I nf I Hm. In'foitliui,1"'r.i iHil.l Iiml." ".,. 'Ill..... fUN 1 'II:!'
lilli' <
.
. lot Mk I THiuM-Kk: i ia ,Imunl' i.f IHIIII nnl' "I"liii. n.r inn n k htm ?" t .' I ;
', \.1.1111. t Inn, I. M rtaiit. ) 'llnirwliv. ui.lii nl -.- S ,, '\1:1. an orator nf Iliu ila) Nu "' nD.( 'li'iilly m iiiovrr fium I Ihilriii ) lilt: n UJul "
ill:n 1"ml t (II U:! ). : -mil.' II.ll..I. -- t on 'IllIly il is' ( '\ n. l Shu' liliu j I 11.,11"1 ni..hliig mnl
.I\a.I..II..I."I.'I.\ :s.d.' "
111
H i '."' :>i r, i"III. iiiuilo | I.,11111 1.11.
; .. CPIOII| || 1.. I liH
Ilk U' I tllli'l' HlWfhP
I .1.1. I ".. N.' I ) ". Inr I 11I"1'0 I inonHi.I l Isp .
ln, M !I' I IliiiU-imi'. u nono .743lil.lu'l; lu.: N" > ,. I )Ir. W. K.1.11..1 ami., I I.MII 'nlliHi (vtil \ nlliixnav I .
-
; S.-. r.. __ I lUlfci-r isIs> 5. his|.| I Hm 'now HI m 5 iiml I ") nnam .\111.| .rf ami sits.t.itmiIst .
I Is .
jr M t I HIH" I'II'ly."C Kieaiah.r;J"Uj.I.: roiiloniitulo|. In I I'I 1..rl.I. ) 1 Iii') I1..It..y i
w : II hrI.I n w
t ', i r I Iliiily-oni', R 11( |JI tDJIIIIIIIIld** \IH:' stLisIo'i:: .I.. k"HI I hill, I.'i5Ioiss. '' The Jeweler ,, I JOHN .1. ) yloat ,lulu no 11) a She: C'Ilr"r, [low'IIIK 'ijiionll'ini., In 'h all of"isa asssitssiiis tu % bib" I.'. I I'll "li' fifty milt I If |!, n.l i IVwhllrjwIjrllullUllll : I it Ul:
11 All
:I U
4il nf list | .1 1 V
it lul 1 I. ,<>u I Ilifilreii. I tu klaikialiit.oi Pti''t.ii4 .''.-i:. IOM.V..II': i'. r. cllHI | 1'lh.1 I. 511.1. ...... .,...toil )et r.'ur.I.1. 1".1 *tIIU".IIII.I !it.issits'. ," u11, was isP.l'ImsIMII IkiiinnlloOlnlAUfAIINHKrilll I ttlll t :I I :liP!
r IIii&tyiio t :l"!!>II:I ai-H's KM I IIit -* rCor. itA tsP
.l.ilin \ 5. I":)iAs'4 "I. ""i'siis. ...t ;: : I 1'1. 11.1. "Mamma. if hoai' nhniilil ..11... looI Inn'ling. *. lu. .
" u "l'rll'llll"'I'IOllllf1II.illll1".1 ( I : IwyIHKllllOlM HUMIU u
Horlj4, uMir arilluiioInK Wornor r.' .'
III \\pNlern |1rr > .5 lila-- IisIii.i'. .1. KniKliI' .. Water and Dauphine Street, J : '1.1 The .Kixilh | | I ulninlil. illo, hbuiililii'l' I ?" Y"i, jour" "Wh' ) ?" '1

>ll I.U)', Illllllllllll, Mllllll |11'lIMV l\ Man, 1" hi..: I HOOTS ;: I ,1.1' i'ariii'il ly I lust |' ''('' k'A,smul nhoulil I KU 111'11?P" "You, "Why)I llnvru't | got f::1 I catiil up 10I"y (Kab-r. I Ib. .I III II I 1 I Ml iiii'i.utii.i

,<. : .,,"Ih fi.'(nil ol"r :/OH I I '' 'i., W..iilit. ) iil/M "l t:.I, ,>'l''Vftii.mrfiiiiiii'sf'M.XTiki.r'. M.ilnl" Ala.ihso I I.1; I '.\ I ; I : : 1.lh I hl"J I Ihe Hlali. iloul ," ".\.lu.1 Monlil S lh. hoar bit. 10I" pap" ami,,, 11111 Chilxlinaii ('nownU I'lniIIUIMUM.4, .. ,. I III 13 Ml
"",,1..111111'111 liy t lie .I(i Xiiiit : '. Merull-U I Iliulof .1 Hi' Hi Hnl
., iii 1 Pijilmiitm.
: llni"HoilJa I I Vm In' hnhi
ill, on I lie i't liy Itnxnii t:. I. ,:\:111': I |1.1.1"| III.III I! I'lilt I toiii)1 -iii, I l[ ) I I ;: 'IM,1"I'IY __ __ 11.1 i' 1..1 gel|( ti mo I ItinlniiHi I : >
!'ii,..ilti" ou tliu! ttOkt I liy Ac I 1"' 'IuyEIIt.: _K. l.t.al.t I Mil. 111 :III* '11.11 1 a IIrI ilally almiit to In .Inll I.flrn I'hililinux ..I't I Kj"ii'l fvriyi I I', ul I 71ul

'""'.1..1'1,111"1(s.. I I lirjli'llU'; .. 10) i iI OJin :! L )t.oiili. .. WuUlii'S" Clotkx. S4'il.nli| ', am') :\ : : rig, ., i J"'I."lle.. 1'1m T..C." ".ill mi I ( Uif iii4 al miuMil with Ihfi Jw out of lint iiionoy un Iii) "'11'. HIIMTiiiuili mrillui'ii: ., iiiiart'rn, Ant: uaulAim:

"' U I t K. Lit* I lliriT nml. four : ..*. \". I Ci.: V. nml .*>. M. ) amivihu 5 "'IliPiilmni, ChlnfM', MubaiuiiiDilaMii, )'ou got ?" 'nrillnm..:nub* Milk tori IKH . I" $1

k M'\l>llli'l'll, Ill-llltollt I 9 :20niS r1.li1..1..LU: M.IM.H.,,! m i m .'.in.u.lli. | .lowiliyof l I 11. I I.h"l. I Ilia' ( ::11.1 ( ;iiuxl* 1\ I! ( -A- U.I.I. Ansirhais.' awl llolMimiaiM ; atUnurliw 'l'tt u .' .. I rimn Milktoimtl'iiwibni .. .. C : n to
.1.
.
KII
"' 1.1., Mk .. ... .1'.r. \1 I'MMiimaril I I
101111'0. (1111..IIIIIII"W \ 11
; k. r. M. "'..Ii. tiLiu I In cxi i liinj'C: f foi i' I nKxl' "I'I.III' Mfllh t.1111.) 1,1.,*, Hrlann. "Unity I\01" all right I I'ul'e luml. H. I u WMl
- I illy -1:1:1: : I .U .
U CMI".I.I11 W..Vi 1 I 11.1 JI"1 ;,.. BITKIMl . 1 iiiIt.I.'im
1'HIIO: :: lircsik. .
at
:M.ilk. hut ....I."II..lIloIk.. *'>!9 I. .... I..A. -- -... uov 2H-1))' 1" : I'tirniaii* .11..1.,1 ; noon liln Hi kill ; situ. 1..y Whl'l l'i'njit| li I'lNir Hmimi Y I'., viMinl In i'.L| M- I
'
.
"...l.i.lli..11. Iruit 4. L 58Hilton / :. I. _IT. s-- ., liI..II.I.k'! --- ---- rT- I ,111..Unl >::> |iliM. spit, wnloru .iuIsMiNIi'U von a kill k of K n ni from Iholr |Niniulrilwm. Kluhllioijnurb: it 445

.! ., t'ntlioriiii1. ,, 1.11"', 1 5 .;,. .. .| .'"... Uiiinmif.. iu II.'itt' nl -- MIII.l.: JOS.. I | i ( -Such) aw .,.. al inhlulKbl, with tim.. I I'll 1 I go homo a ml ulam' I Iho halijr 'r* u Vul HIIJ ">
.
k ono (11111,11',111111,, / Ihiil' .. .1 5'. V 1 It 1-I I.I VMM ,1' | &i.pss're4 .. n.h.'.
Iy. \> \ t:.V.un: I'nml SII.tl.r. ':SgiIsla, r'rctMl I. |Miilanto 'CII"I.II."I.II. .rolllIII.1 .li'.l sUg sir ami kli. k u Hm i atami I ." is 111'
\1'11. lot \li'ii s lilkci|:lil.li\c' t&MM.piciIiMiii.. \.1.' ,- .- ( '.\ : : I | CUIIIOl'f saul ... t I
( M; Ihrufl. Pimrtugstee Arl" sumiss .. I ran got wol- t nru 1'.1 I
I I'l!' "Mk 1 ,111'
I : 10, riiirllon.il\ \Mkiu aiul IHIMII .\_"'l. .". BOILERSIa 1.\1 II Si-iiMiii, in lul.. II |,1111 '4 t'4
liiinilrcil I shut lour, M ntn. laNekliUE niixlliiir. Itr-t >\ i->",,.IJ l: .\ .| I I hI'IIUf Gtiti&51s hidl I It",1 |111"1'| | to'IIII", Ill mvi't )nil 'liufo IIHinorruH I Ik..kvrii ttrt, i1ui4sikmi.lIjIshiss .

" ii I I two, r llilil)', lot. lliirn i.Untt-h"KiyrtiliriiiimllilT, >s. 4'. Itt'4iirr'tir| '\, I .\ I I"I l'r..m A rif t !I. ,Ik* H4WM.Careful ,\W 110.1| | In anil. 1 hiiyIIIUIT 1"II.h"r-I.| |or 'K'.".. "u IaaiS.uss54iisr I.I '
11"lh. .I. : .r' 10'
" In Iliiilnine Mk : ) ''Iw j ial y .
) : ono : :r- I.lllSI Jtf.1 "r ,liouMtk Nrr| It linsuilfiusttililgut l ; plulnln ami M .'1.1111 knlvi' sail 4>Ar. MiiKlHiiiiM'kiMuily. $ ami
niilri'il -
ami Mk'littlni'O -
foil\.foiir .\Aux-tnllon\o.t. J 111"1 llrMrcl, tlii'nt U. I i iroom" tauily .. ., 1 rul-lim than Hark Muitkit.7AU 'I J sIt
, mul lilk one linnul ,lh-nrtoli'iil I I kitM : I) II tll IIH al.ll"t. II .'5i$ 4!

unJ liini'licnlji'ljilil ) -eljht. .icc: .f".." I Ik.'iu't.l Mmiil* iii. ..\1..1", iiisiiihi.S.i.ly Sheet Iron ; : l .iiuUn4-xttll Bw-AU 'ni| $"uIqI tnolttlty| | ly C CIi" "" 1., Imlailii. II'.I, ; I know )iiut'vvriiaw Ixforv.l| t I'itl iu0 ill'" A,.11..6"-I NIti..L
I : t two r Ililllv, JMir'niJ I |, tin. It., Rot In Hit Morniu' wlwumit ilown iloar father hdlu ISumm 4
outhe
I No :fl' i \ .. I ; I : u I IuM
I'U.
,N. i.i x to leu. "Mk nun linn'ilnl 5 JM> \j. ._ : ,,, ,' CI.n.t NViiM-.-joteutHotrii Ii.k il.Mw "ll ) Mint
l wan lurii frau' t>, Jour inothtr. '.u. 5'mrw lt.
. '
lliiillwo lotI aiul 5k L'rIM..I. : a
ffmfffffff t Hm mW 1"1'1. :11 :
ouu 'liii ..Irc.laml fourteen. \ 'GtS.UA.: A 1U'St:1USIS.: : we. Solicit Public I I luM- ,ul".U..t; -uwuKral uliwlIlio Ai Organ) fUy.* '* 'I'oiulr' Tuno.HiirUiiKl IrIL"\ll.pll" '"i I M
i PatrMMf I ,llu i-i. tuI .t.
U\iMilix ID I hilly, "bit.is.Ircil .. I Im l 5 | | lii.- < .111. i u.r 1
ork 5 ,
HI ami I u cut)..lite. ChAIN \.h I..\ '. l N,,I u bil. Mawa, ka vtmtu mil .lbs thaw* ..u IU""" ).. IU IH 1'. liwlHi u II 111 Iti'rra.4'L'Ms

iI'J: 1 1 war 'siiiity 19 (COin 'JO1LN :I..J. I I I : : : I |"Iu.. ,.Hulliul Cuwhiuatiuii ('u. IIi The greal Ir.uM. with Ike .1110. l litMus It i.iasrus i-rt-miM. ''I" li l

' !!idii. Ih'tM-y. lif lot lift)'. .. P. J. GHmey rsiii..I. : I I1 )S,. R oiiM'wIial rmiiataLsiIlu l Iww Ilk* nub4aMM e.tic parly, nocmu to L thai I U. like ariver sIpmi.miWtstirU. w.. ,, IJ'Cu I
\, i or 11.1! U ami ie NOM VortIrt-alu 14Ml
) n Za''I'II''Ooi' i.Cl i
lri-i'U (6I i ') iriivrox( .' t.oml'A.ATRNEY.ATL t tt3l.c '. h" .,." t 1 i .I arL .'.-Kny Wtwtl with a delli-i hu more uiuulhnIbau futsactt-4. Uuwlng I a I.
lil
iiiisski' .1
01.l*', l"avo, fiKlily: as'is.ii,1tWeiitytlii't.e" )l 03 COMlyCOajKMOUII.r.1 ST., I | : | >iu urat.: _- 1".1. '.AM-I..I.I' u ittiuuqsnsth.I

we: I 1 I I'nriirr I 4 W
. r ; C
''rtv' 13 C5 .\1.\. City Hot Ts.irjssJ$ | l .t.Uj.lvi.I| .i..1| | law 055wI with the .Iksuiti4. -. U K'

u X ('0 lou (6> ami 7 eattilit : II )1:: : ; I In' 'I, lul. hai .I Hm .011" 11..t o ifucjrea : S..tuik )..lll"l Jouriiitl. Kl U"lhul. 'iM.Ii lu 5s.ii. 55 I it.T'J.
S
, Talafox; nlimf !M :2!<) JLlalu": u'( I1'I1' M<'inn b.Iir., iiivl ilu. I hiss. M m k>''U...I : *! tutu unmlx'r rcailjuntur, It U wut'ther ,the law to prohibit ,.34k'psI... tlUlflmrnU- su.thtlt.I a I ist'
|T l
aH! I Ih', klllllj. ... ).isIs .1.1.1:1.." i .Ilu.. .ll,. \ Wholesale j :? Ed. Sexaiier, ProprilIL .Il l u uuuilnir- jf iuiuatca U'tta countyJl3UT.Jl the Issue uf free jiannca uu raUruaJ i55. %I II'll ,,. I I.n.Iii II
'" '
.I.. : ., II.n'I.
.v.l J UrJ.Uu.Urv.M. iu
' Iu will uluj,* .
HI i pa auy
x >
it I A
I' letl..o I uf" 1.1"-

i Li BELL'S'!Sf -.Oli-A-S..i** HOFF. Englsh I. and Porter, '0" :" : ': Jt COOKE: CeGOV Au ftis tl \..s4iust.,11rt\ -!1.le... lii I\.ItI"I"r ,,1, tJ.ler'.',.:Lv."--r.. we 1,I.. ,I.....U..'XkAN.I |. Oiiiuu I !I:'i luat s I i fin l I

,, w.
.
.Mctical' Watchmaker ( (. i4utAi;" trust' U I. \ ..," r u&il. U e"55.plcli'is\ ..WUI".\PPLMit M S l IM
: NKKT ) \.t.t\ Iii .I lioVS 1' It Urml t'cailw.
: : :< .or .", ,,1 pallyto \ .shouts1 (hit r.Ut 1 73 uapms.'simiM.54flsWM ::
.uf i. .
i."V"s Sale -AI- YSl.\C.r.II ".' IT, 'A" .I..: nr KIHUO" \4'' iW5.t .?",,, .IM.J.% I .\. i 1 V. %Uetc, frl puwsr Ulel.t tb'fIIU '" an JUUIb. N3ts1.111
; IJuIIJIIA. "ruttu
\ 'oIOI"
p
t ;\ ; .1"o 1u3fpa otler I.I
Hi 4 .j,; t'tt.. % Jlt
-\SI>- 4uwJL. f t i e r i e |, .4TH % .1..1 .. ..
C o 1 o ( o n r ...1, i -.. \ : "I.." 11'. '- __ r. .
,0I
iimciit; trni.j' I C.tb'.iii'! I"Day, Wusa or )11 ,bJ \. -. ,,.. ,. tbe ,0 (jol'U; t1 Ilrer iiYLclvst '., Surveys.
.*'&Lt.it. is- 1..01. 1. W I r' sI 1111 lanthl
TI
-TI'-4P t
) .
i < | lif 11 uWhIr's b.a 01 t \ ..
Ohunh.ATCNCAUVWCLRY' t. "ta1115t114. "' .. Huwlwut fur
Sta'lt ; .I.IW, ; 11' II K NWVwyuV

larmna "<. IitAt'4II.A.2: .. '. tI&IRAiiLU HUVVOUK) >, Il'J'I'mu l AII: t Tl $ \ ; : & :'b.rt"'fI'.1 y.U% \!, h i i'n la_'I 5n'il5UUl '.u, wcll1\ \ U,., C ''I lUrre,11\\" .isAM. .:"tr illri; ASMIII'M>" t..1, .tilLlfnAfeiOtlA.IS. AI'"I l''>' lla-.

D t"o .
i1- MAIIHI.K: Iil&T, I lJlOI I ( 0. .'- a 1.54, .. 'tl\.I. I.lt 'I. I I"a'bY rac. 'VI.. 'jf mil* 4,.u.."1.1...-uiiuk\NIM-W&N f.1.u 1..11,.,Wutk,

f" tt'IIl "" \. "tsii. 1"t _I ,\ Ir L&r'uitOY5 _t.ls.s I'. V_l I" 41.1. .
tX.:
KINDS\ 1W HEAVY AXHIf.llT -- ocisc.-: ILVIIIUN4.: ; tiILit.I.UI. 1: k. We1l''I MVHI .kL --- 'bey 61.1..11 .. : C.....

IIAVUXO( IXIXEWITH .T- -\3 .- a.. T .:tc 1 1I I Ala
I'uom"r t: 1U": .a" ;: :S'V It"t...1 6I'fllr,'t Foreign and Ameri "1'u' ." d.... OWiI4sapluutasstlC-- --'' like ,bl. le. e..
:
'
>... a Urci W. Jiu..Lr, ..t r"' Y'' t.il" It welt II v )
h.riiitf l.uill ( ,
| 0-on n- w'. "I'U'a
) ,
.., ..... .. i.I II' .Ll, s .Iui' I Sa P
\iP" .. .. liol.l "...1.l orikr.. '..I.i..I, "1 w "A''II ,0' s 1U t. ; oilier .bY r ( (ait,
Ia.liw ,"111"l s'ul..1, uu rare and .,; ,U I; I.t".a; Ll.. Y"li.1". c. ad'MN ptsr .1 el. .. l My' $ 01115',5'.01 I .1.i. \
MAL I u .
. 11 : II.t I ,* t III .y
ink r. are M>|U iu-,1 1 bT 'I'1fI'.b. toor i .Ii.l.I istil. I I Vr. ( i .rllU
I."a r. qtAt.; .. Ts1rswo .., tuj '. >| : t ,." ) i' ty tU10uIlu.h Iut.. -. IU".".r..until ,.
". .", /13tJ.Forcheimer. : O OllaBro1' i..L4111.q.s. l li.A.1tat.4 X. Ka.. I ,1 you' I I" .. Twentieth. Jay) orI.ri of Stills "tr.

( .. : FMAN'1LES.8Jj, ,,siittrII : 'llt4T CPA!BS mill U uucU| by tin iniuluiiuw -
I d., "D(Ilo" \ alur Ukh tbry
".. PL"P'I4) lUtlf. Uu rkhl Iuif
I to
U..lt Uli b nwrtiw
,
: &w4inr$ I..r \ .. ."
ABS 2IUHAHra i r: .
I COOK i CO. fr"- i-t any wr all tt&isw.B
>
CRAfOBD
1 I 4j5 I .
'
M : Sample I -: ,.1". r.'isiussds may I t.it. fur the wat'Ui at 'tluuW
4 .
.. -- lbS Wines L10u9rSthUi
.U'r : .s. 5. .sAsIdlruictI4 .. 51114)1 ly ,O" '.- lw Uxuir 5tsueiud.|
In \ I I J uisWb 'J kiwi r1O1ikuttUUX A MAJ aid xui uou" ruuly ta i Iii'
: 90T."O: FAC'ORSJ .I.b '. ? J: : AMI ,"un1T'; M'"t.: n a
t ""JKl) i Marble and Stone. % are "t. 0" .at Vcvm'i Bank. .
w .11.. .
LTED .'f I IU ,) % utle J. 1. LU: >MAUDKMretiU7.fatln4l
In -
\" I iisml Job prlatmg iI i .
.
\ ; ., t a huU.tie.t'u5iltlS4.riss'i4a '
MUTt ; rWaDA MOBILE, ALA.M \ iUCU. U. :.'I roui-Hy| I auJ a ratM .saws<* Iuw.l' trMruit Allnuiua |u.U Iu ihi. ."... : .( burva i'l I. "uti.t
11
Ai I l (la wLUk : : *' *', I Jest. tatll l ,l lPt 4 llUlUHiet.UAtt HUUuUt awl p sUits a !
4k-S Vnltniportors, .
i SdicKed.MOllIl.r. ladl.l od C-SuVl tour*. .u J5

N feb -
_. 11I ( ______ iio4iAMstIt.l
'
- 1.t ---
: :
!

-. -. -.- I ,
-
I.
tr

-,. :
.. -
_: :---v Q' '


t.


S
o e
-'---. .
-
.
T------- -
I.l; ': --- -
)"IW.TIII f\" I lip: S4I : 11-N w'AdYertls nt- _

_. h4JhfiJ'sM' MIST JI'I'I1'; ; .. ; ;
--, -- -- - - :

t din II'| 'I i t nl l to,.iiiniinr, |' ) liiu nl. -- ---- -- --- r- 1'iI.In.' ojf.r_ -
ll BE
iHO'' Q ,"I.II"rl"H'I', '%. ON HANI:) .
(
f '
1.01' l l.t' b bib! n.jr mil i ,1< t .
UO.I.111:1:1: : : 1'1I l lla ) ommrca\ dl',1 I.llll 1"1lllllrl."tl'r TIC.l1ntIuii II\\ t.II". \ \\11.1,1"11"i ".cellil 01'iI,, 101 ; i I
: "
I '
n f "I nn ,,' liC I : '
nryin | 'OI"'lerJt'oiII.
llr I.III. ,
tl "J) 'J' i4t 11.1, -I'ujt THI ,... -. '
Cscambta; Coui>tyCi; <: I I ttiniii .I li, half n hM.l4)| ,,1.1 t M..ifan.r, Amn.; i4r'tli
|I' ) | \ ile-Hllli] l..iiut', will lio at7th 1
< ".I u 1 %-tirn" M IIIH" i itiut ( ,
tt f '
t.iki.cw. I the' ronic.1' lit, sV"ke,7
I, T.\'I! ,. Ml I Mill III "f (his'. into. Mm. |I."il'f, nil "|1"1'' inoiilli IYI'IU. I > nic.r. I. I tI'I, I )
l.enr !
. 1//1"/ 1"11/1 ) *! |11|,".. ,1,1! titot I.H I I
III I .
| | mid, 1 Spring Races
1,1
_.
| P trliiiV" 01,1111., till .
i - 1.1. 1.t\1 11\11' : : ,
: I' i ll\Vi H\\\ -.-- --- 'ft'Ir'I"'lillll .,'.1 1,1,1, i I
Ie 1 I ;n, i jp4l'i. *ii'i I ihu Cu mliT, oh I'hI livi'lci: ,t' I HIP, day& of May, 1883 11.'I"l'h4''II..I." \ :. II, I : | : ,

. .1.\1.11'1' 11..II111. 1 11 li iinl\, .| III tritilo I'Iliilr It..lillg 1..11. 'lion'. 1111,11\,' (.,.
I I"II W .p ." \ '"""ii' I"""",t tilt ,
110 'c. I I lImp III tin* until' of K; ramlila. ; 10 'lie :
1I.'ldIi"1l .
J g.khi..r M \ 1111tI: : I w AI Ii I I H I: t tJ" ;: I! rll.hr. In I tin" xinlliprii |iw'|ilo. ) "..l i '-""'! 111111/ t.l.i. j,
.-. < ; ( !: : 0111-: .' T.'iiiiiuli'./ ,' of Inter, Mill IN tint, anintiutil "'' ton l-oiul 1 liii, >, 111.1 j, |, l -'I (
'i :::1n I 1Ior.I.I"! % ):nil' i niiiilT.I| :1\1'\l Ir Tit \11 : I lllil11'1"| "' if at 'iicccviai 1' tn |I''''it> rrom.ii.ilon, .
'' ? tuIii, l i
? nut ,I. ., ,
.. "
,
II. Ih:1I
ihe t tiI, In :"il e u l lib I : l
. nn ni r 'i nits
In
\1. 'I i4W.s. il l 1..>im>s 'li 'rt-lilrl* Thnmjtlttiiilinll >|'| ii' mine, \ iili'ilp4Ii ,10 rAnII *
tt tl' 1"/1'.1 MINi 1M
,
r' tinI'taken t.t'rI' .
. ., lnl I 'Jiiil'. I M MII) r''l t. M % 1'I.) ,10115 '
.. ,.,."(,* .. o' "IIr I I 1'.1.1'1'IIIIII'lr, : I I wi.licilIn \ I I tin* 1 Iillr I hil"'nol .111 H'KI.S1.tTl.iII'I ,: 1'Al.MM, /. the: I'ollrelnrnf< "*1"" UeVfiiin, of II.,, r.Vu'Vr1'1; Kor) t"lt''" '1.1.1' r"MI I : ,I l "' "' \
,
.1..1.I I 4 I, ;
!..., f'.'. I' > |I.ikt *jl i.it i ,'If i. .\,TI,!'I.ITII t".tOITO\intuit* 111.1".ct'!t lie Ibli'al, 1"II..t., g JI.lcI Koauibln: I',m lit.! : Florida.III'IHIV | MM'" N"" i III '"i'' .''Y. t'IIII.r| "f I"lie, I"'I.J!'',' l | | | ) .". 1

.t, Slur I ,'hM I. 1'-I.t:! l>M'l, I Innml, itwii'.tl I 1'111 lrlf1 I ilrtl' I c..h "Patti; I I"IIl, 1"'C"'Ic.|' ; of an ln.,nllrl ; > '- '- -- ). -. bin; i Hi.'lr 'lrp.ilMlr.{ ihjl5Ilmi| i "fiM., n'r",'>,,;: ttOOONiif SIDE !! 1 1 ."'

.: ) I Cscambia; Counly'Ci.r.m : if lie ohil!,! niilhntiyi.' (In. I l.n.I't"% ; I \ 'nnil., oiilr.'ljjej |1"1,1.; |, "''rt'.I" tablej'llini.ill'in i: S! I, .il! rp I .ad ''II"I., '| At ?' ,III"'it", ("I""lillll,'iiILlts", < ,; I : I /t I.", _

stopi'iiii/; itli, IliO nniil", hi? t'I'PIIRi'flTflI.liII j I !t"' Our ni'ljibbor ,docn I not : 1l't'r.. I II"' 1""t"" it
/
,11 2. -1.,1.11- ;
; '
;; )
"' 1\ : nr i MMIS ) lHl' ( Mi'r I ) l'l UlM \ lfn ten I, ; ''I fur let ('1111 ; I'll"" ] | ."i,
: t'I"'I'1 tint "
; | ,1.jM1 t iiriniiuy III"I.II: II..I. W II," 'I TROTPING ,
" ) \.1 liCt.l liij' rn'., ,,, '.1 ,, MATCH I I ': | ''""'!_ .
/,. .' .II.I.lh Heeleir mlexinlinrl, jjivrn N'nw, ( fiI |11'1"1'| | of tbi! I'rli..1.1; ,,. ii. I,,. wnletl'iN. 111', I IIi15 Iti iii. i I" .101, IIII"tl\I., !r rtl ( | I |j ll1'1.' _..
1I'01'II
S / wo wonM liki* to kii'iw )I.)y wlint) li'irnliinllioilir 'I 1111 \, iliU In I. J. U' t itit' ssns .III' 11. i '
'
I. >'rntik" ll.iiilll., .tolni l.'iiill .I olirr' vt ..I.'li"l." ,. r.'v. half ut un 'I""r"| Ifnii al II,". ,r.1.1 i .r..i,". .N'mitM, l I.KHH THIN 'Ill, il | r
3 I,' 'iilinii' t'liilii'1M or Isv: tlii1'n'nlilunt, l ilif lIlt\ ,; ; (In I .\ .14 4i 8 .I II % ", ".h'' Iu.i.. P \Ht'| I, 'j
I :
nn "I 10.1 : 1."lcr', '111,1' (
) | 11lc.1 I "I1" 'lilt r.t'liIlSl'.1, \ I"u .
11"t"fl i. mikif.
tML'rt ,
'I. .. .tif 1 | ItlIlNtI'.f( fIKI ;
I 1
:
I tipi
r'j j J. fit i ml I- lot I .
her next ,
lollll It'itelil ,nnil .1. *. Philipmum sutii'.I billet I "nl Int.tt.I" with t tli'," I It t I U ill nue II"t' I mini I Ille I glY lugliefli' I I H I "I.n .. or nix","* '"aol lIe, '""':11"II'"r"'"111',.. H"'AU"$ tf 5t i ) l, ,,, / '

., .. .ICIILIy nf I dm mail, tn "i'1 r\o lil. own P I \ I :'I. lo IdDMI'I I' Inlejrilly u" 1)VliIit.l'ClIti "t..l" I. XI Ji; a.S.C. I rt!I'. RII'I'nlll' ',' i I. t"list, I,it| k t ,
", I liiiuinm, .. 'I""tl..r.r fit iiur| 1IIlIifif: I.' i"'ius'i,"' 1111>'. 'IMI in. I In 'I'Il'II.\U'o.; : llF.ir, 'limnIN: i l ) ''*- 4
: :
iilvnln I wlilm I s \ l orHiillioitty whnl I : ; H'I. he, u\ ...
7 | 1111'lp'I| ; | \ | | InjrliilolhcdamN'of iiurler I II I I XI I ut IMII I ahlllirr'il i I their $ ,
|" '
.11"1. ij.I" in | "I "' '
'' '
'I'h.I ik'feinliiiil' I U ritjtilmVnimnirthc lie hips t tn j It,, 'iniiKelrriiiii .''ntis, liu'ibest -of C : ..11HI 1 $1 ::1' tl; I I* lIlt lhiti,iI 111.1 joIII' k, I liii, 1'1."II .\ ; l I I ,
hill, ,in nl m, inni, .t"I| t Ihe \'ll..I'ur t 1"1'" for; I I. o tl t no.sut Ii! hlitti 'dWrtM .ltikp'f 11..1.(1 in ,

I IKin N.r.;$tnl.,.t* .k. ,..'fl.lh, rniMbe 'tnnn < In 1 I 1 of t )l.r"r",11"'II'e ,, I ;MIIJHI-|.< : u ltd' 1i1 rt, t hl'lln',: *,of men: .w I. 'Ct I'i .at I4tIW '1iew, ,"L.J"iIo'U\" 41.Uil, ,,".1 .lit,' ( *. _'

liikcn i / rn .*"* I 'I.:. ,ill ] ptidln i I'I'E.i.iIlt >| .1Icn.| ainiMcrI'lu'cl < I ..I I .Irll"11.iii. 1'ue3u1 April Z4 83. "
I lei k IMirih 1 liii. I PIt unit t iiiiar 1.1 Nfl |ii.irof'qnnr I II.I tA I.'r 'Inlll'1' Is. ,",1 tllIir .
I 'nIP I iin.'vi if t I 11" 4III : I tonediiril, 1,11,1! I' .- :U | ,
tll'I'I:11 1
t,1 ) | .IIIIIIh.r"
t 1.11111 f.Ir ,1..lr 15 I i ,
e..lIlrl' !
I isM hiCurator's ,
J-l. s H M itt,. I 1\ lii 1.11 lii,.t- *
|
;
,
] : ( I 'i .h.fh. ; iib. t I ami. onl r obey lI.dr -
.
I 1'1/1,1. t.1 Ih"'ii/elle \e 1:1I': mitliliiif Ill' ) | ill sm.'l IMAM ttIIi. Nell. Mitigui1t' ousi'I, .I'I..J \' ;
NoMnie lelttf I 11.1. |.! | 1'V) line 'rnlir.'' I ;' ; f." t llm' ''clientiiiiiluiiipt .W'I""h.t' I'l X.I 71'i.li; ': lIc, I..IIIY'Vilh, ( A filMMi: .WATCH IIKTIVKK.VJ
)) irt ) : LOBEi1
11.1 01 j iL'it Ti "' |1.'llul" al"\A' n hr nn 'iii| ..t I Irani to I n," ( ,, : r,'; ; \

..1 1 I I In. .* I Itilerleieit.. .. ,. I. u..illi. I .nrcleby ,-.s v".I uf "Hie'. "bo. _t< -,;I'el"' I \\itbi i : ;.11.HI I 1. .M.11 ($IIIi *.m II"am i:I II .1.\\'olll.llu\'e- (,(11"1.1,, Ie NIIIILfl.h, '' 1I..le, IlI'hr' II. Mntr I J"1..,;ti., for 'hi.II.t1.|,, | 1,1. I J -

.\.1.1'.1:0"\' : Io'h**, Iig 'Iii, I the ihlcf ulvi'nlifi I t'V'iMi'Wer' lil> Ihe t siit1i1ttlotiiriln'si't, I liii f' ". "o"v., 'I'.hl.r..I'.t|' 4 :II: I ITI .*l'i ij. I I Iillie I .a"lIbl,1, ,,. ..1 I hr, host '' .k'l'J; 1)' ""'.* ni* II. !. sl""l'I, "I"M. ; CO '

of Hn'rui*, .> \\ilr. %, while, on li"nr ? ; ( \ ,5u.srt. ..r. lie quarter ofof o. lie IIuilUIrl I lIe result woiiii, I.. .,i Tn-iinrj ,,.,, |lorw ,. 1'1
,licrehl llolltle,! It. I l. w lit,llh. ,1 I jl"klllll| l.Iitt luii/i'; .i\\'ol.! 'Wo'TmVc"gnne I | I I 11r.l U""IIIII., hut ? \\'
4 4M
iIi-rIsi..t' ilhill! III** time prliiri'l sIuifi l { n '|iiiurter 4 a1 .! I M hll.I"Urlll ... .all. .11.1. Il.' "''I".t I' n..i.'nl!?, |',,.,..r.HIK .
we ; ', \ ; \ ., .
jug ht awl I
"to $4 .IIIIIl..f
,
'$ ..* the """ n III' l I.. Ii itr. WIlhcl'lu'e iU" .5" Cl', 1,1(; fang .",Unlit. rh.e half lift* half sis ''Mill., f'II.IoI, It I Ii"II' a
", I Hie, l.nv ? hi :siflcr lie I i In- Her 4 3: l *! Slii t' I 11. cOII'oIL 1 .is 'hill -I : 1I.\n: will. UK ,
.11.1111' HIMMurch hl"11 n"lv" CII Jll'icfii I I., ( rl"'r. !,! : II ii" 1'1 : tKNHi| : i -N
j H7. l...l..l.Cirnut ItlU I lint be Mill M-vtla't I !' liiwn "I"0. / ,ri r. 4,0 ''I""rh.t.r| lie,'qmirinr I tWIIH 5 IIIIIIIIIL, 'lIlt It nitji net r 11/1'11111 ,"! 11"10' A''I' 'IIttI: I r.\i." iii ,II.,
"\IIIII Inly'Ixl"'III,1 ii'Hic'. 1111 1"lc'vll"e.i 11.1/"II" i ,*tit **e qunr 1.1 f ne |iiar H> 4 X-l 1'''.e tlliI.o : b
.
._ 1'lell.I' !
;
ot ,
.h" X.1 l44'T.it a I lie 1Ioul.. .. '
11,1"111 i i ii.'il "nl. kP't'II| hi* onth fl : { (. : I' 10111' 'ou J. TIIKltACK: ( : Wll.i.Yo\lio\! 41ii MI
L'.url-E"'aIl11 I lI4 ) ll."I""I .nllT'Im'1r ) i Mi,i1 ..<. 11 ,in* '|1.I"t ofilf r fOII.. ..a n... IIIUh''IJ III' : AT, i ( S
mill I Intel .lin w I lib t t Iliulr uxuvntlon byirroiiiil h IIII-H 1".llh' I..lc. I".t.nl I llo i'l'tl' ) ,it 'w ,,,iinrter, U 4 MIt A.451. 4 l Ml. 1"1111"% 1'.111:. :eIl. )*IliIgllll" ,,1i.1. ".1 2 O'Cloct in ; n N

I HIK: "I".m.: '.' I H..lllll.l ,I.' | 1 otileM. EIII iigi iiin IIi, lawn nmlmtilltiiiK i 'niili\coi|, unit, .' rII"II; 'lclI"11 I 1".1 nn. ,|1".I..t iiml I's 4 xx !t Ilul oY ,1,0, hI I".f.I..1, fir 1'1"\1'. 1'1 the Afternoon. ,

4 II. Illllllllllll' ) ; 'Ihi Allll:nil K. 'llm Mel. ,111,1. ,( 1? I he not ,I nbjoel ilutVnrk-r 1.ilI..tllIru' | AJMIrli at'inXAJ Isot ''It Cit slpih' tuliP"',.,, hr 00 t : I
I hnrh II. WiMi.im t ) umli'i1 t 1.1' 1I'II'lr.' kiliii\n; |,pitv"lo ), ;:'mor>l!. I.I.t I .h,"r. i. iin'I".ll.t| r, nnI 1":1 hsi.ignui I(1IIIeIf '10 '"n\.o It I II'I '11,1., ut Ill I. lit. t'''I'll I, II

eiKpiirllloln.. .ii4.mf I J to I Ito law t \bat' lit hm, ,ilone' In I II 1 ; HintliT, ,. ntxiiit "111I.heI i '4 I I,.r .,",h,1 1 I1glulrI.r| .'Ih" I II 4 :'II t I inlinirnnil 5 I I I 1I11t"II A' I" c""tlIIIIC I tIc, I' 1'11111. i,r t II". St,,..,. ,Iu.p.t'1 IlIlrlllj5.I.t''n'.10' $ ,. 01.1 I l : /
iL
TI, tl J t' "I'l, 1"0.11111,10 .1 I 1ijI,1 t h'I' II l w-st iiti 'lIt. 'lii,' : .
.11 .
I Ililn ,' wOII.IIH| | lor the ((!Viirodtiii tin, > | of Iliin, ,; lieiiiiiri'fw, ',1"1 t.4 revl.11I1I of I lilt Inrill: rci. i. u'i.t .lh.I' ,Ill '1' "
M KHIIiniinity us "
I "
Illllllllllll. Oil' kr\| \ n 1.0 1'1.1' l | '|1,11 fnf ,|1'1.' 11. .. I :li '1.11 I 7Ji ". Mrt I'r.uiiutl.' '. I. alilt' ; iJ
U ':1\\ >ii" 'but U n {frulinil, for l lI I hell. no imr I ,: \ I 'n ,| ,. .bl 4- in I !M 1 .114. l la r..I""I1I1"* .11'1'11''' IInllllllll. i'lilsil.I.l i ,; ?

A H. Miireu MnreiK I .mill.Ir..' % ,hit' ., I | 1"11" I bK I l'ii"'iilcnl I t hut' p tinCo i t.t i. ni'iil\ nl'li"'I'iL', iiiirli'r|1".I.t.; .,. :,. ne.'\\"I..t,. I A at 4*It ..11 l II: ."ror"111 I lIlt,, Ite Ct'gIlnis I II". I'ill', '" .il 111",1 I lt.l hiIlIrnui.ls, ut III .. II.5 lb.\IIIIIIIi.I I.UII, '. tilul' Ih,' I. 0S.. Li> '
T S. ,. f I IUIlh "I MM MM 1.111 blur, ol un ,|inir' nml .1 I ;.U I 4*i .1'! .j I lIe IIrU lull ) ClaN. 1111.1. ..r Ii".. .. ,. i Iu .11411, ::.I. iis.i.I I. :
T"'.t."". r I Ihe .I ttliof ., Mule"( 'I Ihist! nl' |inl' of IbemiilNcmrinl :J4 :.1 Il Kill .HIIK. \ II uu 1 I'I' I I' ill ill, .l.IN' r..r ,,",.11.11' .
.1.1 54C ir "
)loss nt ir rr..i1i =
ir
4 -. ) ;. A T """. ,1,1 j jury or II'h'I''rUn"' "U) IT- S or...lion..4| | :Hi I W tIll: .I\ ,., lttI4.t.I.: oa.,,. out UOI': loin, II. i I. i ll lit-kit 1 LII', ,I' ,.. Tho. .h'III".t I 544, 45 % I Sft, .
In.,1" by* lIe, I liellaryou, Hint tilt holn ; ; iltTuiiiallon( ofluo.iilir. I rlutiar I Se.i., )( c n.'ut.'url.iu, .lIh', .. ill t
flowing inure I..r/lllll' IO.iii (4 ,, ,
'tIi "' Illtil I Kll III r nml n | 1.0. 'h'l, uuloit. 'list, 11 ,111'. Io"n "54 Iii III"x. I lo i t
I
Ir hiizi ) '
lire h'.I' notiheil nl. the, ,, trip ninjr, hiivn In, ..terloti' *. Fortune' (- N rier .--------------I I I JJ 411 .IIwKiioii XM tIll It""nl illIsiMs ( lii" 'lutilIg """ '10',1, r u.I. IIhrt U. 5.41 Ih,' ,iil.t IIIt" IIr1.11 \. .
null ) mini. 'him, 'nt. nml llu 'hit.e l list henrtx, r 4. ,, ,,, 4 :ll |I''IM)'. .Prj| $4 a. ,rl"'II\.CI'. ..1I' II. II. lHIiril4Ii4- .I 11.10., ,. .iit. .hIlt '. \ re
in.iv 1"1 'I hrlr, 1 UvoV( \ ; ( 1 I l list
(1 IIII| | >'nr iinl% nleinl In ,the |r 1"\01 I' 11011.* I' Ix-foie 1,1 14 Ii 1; !t tIN anIM' 'Mr..1f u ,
i herein:!:: on in 1 l 1.1 f..in::: i tin: .I HIM" T T'S I' :: liven lost' mill. tliu lin-inem humliiilHfilloil >fiiili* I ',, I Ilirill.'v .I At alI.1 CITlI 'fIlMnrlr -- \ it I
.\. |i.lol.. I F. 1 | | ; /If' I'Re' 'ar .11 I 41 .1 I a MiIhI 'r lnr.I' The Ftiwla Ctl ; .: '
mn1 tic I '
I II' I' ,.1 lv iiijnietl' i nilel I tiplcil. tiKi i ulit? ; ihciT1 I I inure' I | \ .ft TII.I,". uI Iwk. llili ui Heal Co
I'1".'!.' !. _L iE!1'* I I"I.rlllt'v'lrl i MIJO\\ it* ,. Icr U!
has hut HIIIIIV tight,. lo KOI| Ih..I' 'Ii'1'' i 1'11'a J I'. ,ili), mill! life N Ion; rl"r I lo jiinilfy r in' I :il 41 ,. at I III Ills 11.0 111,1k, lilt, C' ... \

Notice ol' Alia t t ni1..liin to Newiiri.. tiP}'-nin)' ito ft I I in iii"Vi'Khyliif!, | hi llnn\ >|nitv'c| ,,niil.1 ,.hi
IN KM'AM: JII'II '1 any ilny) : wlmt xvonbl* bit. IlKiii I :lit nf llfTllk work of n>tliii'<-.re*iiM-ii out of r .uml.i* ball .""all'r 'i M l tat .. I'he l'IlStrijCjl 1 11,0. "11.1'I lIu'I' 1111111' I II" II... .j'lofl lIiSiIstl! .U"\I,", TI 111 t .I r ,. \ti. .(
lnlll ... tt HM l the tJtutj" : or ",1'....,. lull 1111,1 1 hiriN'ii'lsJ I I pilot ;
( ( : I -- .I : I 'IlIClIM I 1'1 l'iitlipititiI" ;
.11 tin .tii, (rt i'nilj- I i" us t"IIoII
: > 11I1"r. iii 1..11.10'. I
? K.: .liinrii\' .. ll. ...liiilin.%. Nunhvillo, J la liner$ (gil! out a RI.I'wl.llIlclll.l IIIA' 11 ,. I 110 111I.1 Ct'.1( I 11 liii, ill'I ""iIii5luIlr' d'ol" In 'Tv-u 1'.J
: ; I lily
nmtflX- '' 1.1..1111. .
hit vti'\v. IUII.oII I '
pl .
-L'' ,| Mi-Vhk, ,. .I,.IlliMlctlfhlainl wirk lior"I 21 .r "'IIII"IlIlI..tlllt, 'slitkI.I. ..". /II, hit I. '. til
IIMM > r liianiinolli eililionof i f-l\lieii h ) pni/e ( n I 11.1 il.M I III 'II,I. ii.is Huiltt', I" ,li. .Ii,.tl'., ) I.
J. U. I I'. ; 'oiniiienri; ,. In, | t1n\\ l Inll rt't'll. MlO Irlho) lruiii 11I..r ,
I I
III'v'r \ : '
,4 II I r t I lilt'.1'1'' ; : '. .
tin lOlli I Innt. 'I 1 hit I l'.miiiernlwn> < Ilu1.rlll.ll l'el.I."II ..1' 10. IIU'' n III. 1..110 r", Iblol','iu', ,'stist 0\\11 lip \ .' _']
\.I.'r.' (Irtfl.r.* I 4 ;ill XI' : : 1l I. 111I..1 ,.., al 10'11', : : "
lit < IH ( : ICH..iIj 10' 'j '
n .t.f
> Sits
I.I
:. p. Ir .\l II.iH. i I Is birlh, il i iv with nn, c'c I itt cl/iil, | rl'lovllr .1.Ilr.\.1 ;. IlL: HI I I I rkIs. I'llt, '. Itg.i .IIrll 11111;. r s"silt.oI.l, TI Ills Ih., II.' port I I" "
I .
SII ) I .r .
1 \V1ili hIllClill" 1'h'"III"' ,' "
I 111"11111"| IllIiJi'it Ifl.1 .1 $411; tt-li I I.l'r, .u. I 114' "r"II. '1 .'
traili .Illlnt wllli I I bii'iiie-i imllupi "ill"i. WI wiht' ult .
.. ;
Mareii' *, *r., nn.1 ; 1.'i"41to.11I11I.' .
t.Iilll lm< rnlli'il, mil nit I IliU .I'lerli,' :.1x 1:1: 7.i I '1'.1'1' I I., .'I' .11" '- l'oy l-,""""I hi.tui,"II"I..
,, | lot
$. 'I". n'. Ti ."I''''TII''t taN : I I |hittwc J ,| of I the. 1..I..I'lt. i .IM II'I'I a lIII\I'CI""I. 1,11111. 1III, .h..Ii""II. v 1"''' ) Ii 115
*>. Mmi'iiH, A '..iIsI'I'iIisI' !: Iltl. 111111'1 liavo pa)1 I; that ttn,II! int.. t ,,.' 1"IIIur.I I ( ,
"" q bSlt. I "I l
ItliI'stIlrIiu.' "
'tin' ,, nml "I'I I | elly nml ,' ,. .tnl. of 1.,111 I InItttu'r 1.C 01"10 .. nj 41411VI, t.1 rtsi t'ftfcroil It his hIlt 1 I Ihe I situ"I 11"1'1"' .rn, N l.,?.,n, .?,'?.,,. lto
of ItO of : SOUl ,
sIll ( 1111111.
,. : nn' lHl| ; < 1111,1
ri'Mli-,1 lire r |"I"ioI In' | | 1..1 iili,. hutivhtig 111 cm .111"1" | 'I''I' 10 I : :u! 1I".t, ,I. hut lIe lilt ill, Iii I riSks1 J1l.iti.rlt,1i ll. 'IoUt"ill an\' ,
the 7lh' ilut ii l .'1.". IKII. I" 111"1'lnl. 11",1111"I ( l''I..III.lollrll I vuiHllil. \ nivn II 11 .4 4 1. il.il 1 i tIlli'tt, TI III "hul.1. 'Io l I.. 'lHlii3i Iii I Is' 1U1I""rII'h..II, ill I ::.. kloMI' .Ie. pif.I/l; I o
I In, Iho%. i\e emivI l 1",1' .. .'. III teast I UH |P wr 4ILXI 'KIII, .1..1 Oil' IllllI,I j 4'
I !. t tPMni win l nnnlvrrn.iry' : nti'l HIMK .II..Ilru'.h.r&rt 1 ,11ii .- : 1 $111, ? ill itili''Iit lillip I I I il-s l.ll-MIIMi( Ih..rlll, .,
( I I.rl. Jt .IIhlh, lid wlioin' I : 1.1 mill in Ihu.r.ro 1 ::1 U.. .1 theIr 1..1. all ''Iou .IOIVII III UII I .'I 1'1" l'H.it .r 10)11011..1..11..11..11.' .'. or i
way ii. .
1 JIY lIlt 44111
thin | "U" 1 put' 1 iri'tn.Tllh u I alll I .Iolh' I 'Ilui' ii"liii nil" iltii li-i I.
Ifl"'I' will MM li\ .( .II.lltl'r| | thirst I U MIIIIUIlitnif I II tfl'ft'cIIVI1,1f! 'K1I1r1l1 I, Io.h, .r Cstirtu ,.$ huts l I' I' 'Iilulr" r"t" Iht'm
Circuit CmiitKSI.IIII' ill >n qr "''II." 'i' 54' sir 4 1 .11 lOll .455 I I f 10 lIe, IV.IIIII r"\'I'I'I 1111,11, 5.c" C. IT II
11.
;;; ; ie \\' ; Inlo lo In ulil bolli ulilvii. 'I.I;1 Ul .l-UJ.l I I tit I 1'/0" 111"\0 In i'Iilli .Iiii", 'lillrIl-r: .11.
iIIFI'II'III'IIri.isi : : ; h'III'I ( :ii ) hty I') i"I, I on 1I"1UII.'I'UL 1 II "IVllll ts$11111. "'11.10$ (1'tlt" 1. r Io"t r... the \
tsIiiuli.t
III ;.11 UUI ..' II"I 1'ru'II/III' / the l'ut' ""'111. "",UIII,,
cllIl'ltl liii' .
ninke 1 Korl I I L : I (t'lki-H iii> piirt In the PIll I. 1 I ID toll 'I'II'' Ii lI.h' "" 1 i.rI'' rll' '
\r'iik.n n iu 1,11111 liainci 11.1 ,. ? 1,1, 41 I'M'' -2. I 25i I I"ell a H""r.1\ IIlIhIt''ul1,1., 15110, 11111 341. 'tI'ilir hr I '1"1, .II lsiI'
% I ''hl'.I l.iy l"i'I..k i, l H nin-l P III ler i In ili-Hile| ; lint UH un linluiviiiliMitjoiiinal | I II, XI1,"HI0.3A.m I 'i Irrflill '.!"weet. I'rr.rllll, lit' 41.111" isr .\. .\ "'iiri'til 11,11., .. h.1 Lull dill
I I.
$. Maretm, 4i.!.mnl / 11 xi 11414:1 I I liii' "t 'lultJ. IIII"," .'li..t1 ,
!". Vareu.*. ...lr..luleiniinrtinir. ., .. I Ilhlj'II,1' .link.'I'lilileen', of I Ibe, I I reeoKiil/.en" tin right or lie |iooriil ir iiul 0 lIst quailir( I is 1 .11 .MH, .24 12'I> I Iiirry ,'I'Vt.lIItg! Will 11,1, I Ii\.o I Ttiw4qii' ''.'KJSII.IirIINIllrrtI" 'IItIiiiit.. Ing

.. niMlirlln'Hlii I | Is 4 4J *, l 1. I'lilnier. tliu, muni of morlal.I tou h.a XI l illS-AC ttl /h.'UIIII li'Ii,1C luck IVII" 0"1' 'h., '
of. MnrennA M.ii. 111.Ii"I" 11..1. ulyt., ilejfunluil : 1 i1M.li.\ JOII..I. l'wwaluc"I..1 rUllllh lIMO lit 5',..1"10I.. lill I., ers, t "
1"IIII'r
Ill ,
anilVr.. I'wonil, i leik, I Mole the jiiJtiiiM-nt U |>io- I 1 ..kJIIiI11/ iii' flitI 'i ui Ist., 1I"hh. """''h'.. iltlltiy (to ,
1" .1 Ir.u.Iisut. itisil) "I nlaru \'e 1"'lr,1 44 Inilf 5* '| 47 I :5N1| .iu: 1111,11'-hl. 111"110 'I.iullI 1 Iv fir ,, II iliui 'l'sfl Ihc
1".I. nt II
t In.reliy iioitii.' ,1 I ul his tlrowiiixl. Ilia ( .Our( Kini'l colenii<> : M: .11n Iii' Xltt .! its .I"lIr 111'11111"'. ... 1 ll.'iiO'sl' f1 "II" ."I.1ooIt be
I ; I Kleiiiner 'hlll"\1! I 1',1. | I | riiry ir I .. X""I.l. 0011111' 1t Ii itt ".Ll'' '. 'l'h"t'iillklilt lu '
ius ,
hi ', VNIIH11T IV I 1,1"1 r'r
Mint nl "I ti ;
r."uy huts ..
:t 7HJHIill "
.11
|'| .11'h"., pi.nil' ..11111.I' ,il; 1..111 I lew &I Ibu NILIlvcrx, 'n "ic 1 IIKM heel iijuliily) .IU"'t'f!): .i!'*nj I lot IH.t II I I: :\ :..; .,,1 I .11,0., 1"1' .jr IllS 111'11,1, IV jib the, 111154''"ilIIle.'ll sir.I", I l r"I"1'',ail "I I"llli..I a Mie"r"i'a"imlal'iY' \ .10"' 'I..t' h rolilor I :

lierelll.l.ll,. l>r IM |I. |,l|Ti.* lili.1" .'. I Lh.r. I1RIII ilnw'n I tin,* liver ,'lllill'L .hi.hol)', mill txi'ii elmrltulilc I. ".1..1"I I p. un iiiiiiit, ,'rinirler \t--I", IleloI ill's. IIOot 1111'1/' 'hut lint. I l 1..1| ,liere. |.\II:11...!.,' ",""''I H'>- (' : : !
J A. l> )1"1. .II A XI 41\ ..HIf it.IWIH It 1'111 or ice hail, .. lli.rs4tils
sLhiiit.
11.. ..J) .. t lerk I IIH.lin tl 111'1'(1 .I \. ol.I'1"1, I JI'I 1'1'. ; whcl ho l>ci.oiiH'i.,,,,1 i"1 lie! mouth h 'I(,.'IIlliI Iii I XI 1 rIO .IU.It I I .1I1'I'l'IIfoot'cI, Serraut.111.1.1",1.. XIII11I11'' 1 l"lt 511111( I'llIul4 II.: 11'11.i1Fi ht..lIllIll. is.itiii. r.)isf.. liolale

I |K._r.liihnil"_ In serveror mijtlilnif, ) I I t they rotibl |1,1..u, nfl i 1111) rlieinlv of hi 4 (1..1'1. ,HIII) ii" ir" 'list .,1r N hoif XI WHI..IH .1 I 'Ialr !! 111111 r'.1 1)14 11,11, 4 %I..IIII"11 '111111 111'1 .tr"1''IIIlr ,IIw "ilh I TT lie I IIII' I I u ll" '
0 1"1 :III S A XI 1. .: t ifti1IIIiotll.riiot: III ( "' I"'I1..r ,.
lie iiiiirter, 'I t'isl ''r'4o 15.1,1.
\11'.1./' I ,, )h.t of, Mill, I I ,111.1 ll'hnic. tho 'ineilUini. '|1.ler"l.t'fuIAllu" (hll U luII",1 :ill :. I 1 0Ii. : :. ,liVtO$4 .. i'i. Sf5111 flhl'sNtitNst" III n.. I m"_entalI $
\ "'or ) :
.
'
1aJ.I..1JI. .
S. I'Ulllillllil, to lllU sileut glTCII I lOlfio ler w* ,_" r :.11 : I 7i' :: "rj'i ,<
) pun
| 1\
IItr "OIWIII ,
> '"
IkNMK I.IIHI1 ( > ; ; 278an, a i '" !i :
' |JIIMIuppeiiiii I I I to bo lull, .ofponileraiulil .. I I. | r. ****> 'Iurtir lie ,1iiarliluiisl.r .i I" !
wkli whom hut auwwetash-|
I ,1,""' iii. mi "."t.r nlMH c .. X.> XI Ills \ L7'-j1 "\ ,,.e
|. .1. ..flllw, lllnili. nf I hillitlililt ,, ) iiiiiiille. .. -. ..1 1 r, XI 4.4 IHI' ::1 :' IS (,.iAtwa.ni NtilllroNSi'll') i "' a imi i'ii11011r.i141i; : l llwlailtly, tlierih). S'If''Io'1' 11 2s1I'L
nl I'elirllill ) .\. I 11. l I.-.l, TIIB: LAW OK "nAIL I 4 XI itut.i, :: I hiuw) ; Ii4)) hiu| ilMt k Ibo' x-uinil xtutrii : it Kreut mivlnv of .hINt.Ilii' 'i le lo !' I
k.: Muui5a'II. .linliienl, ,! & Ihu I lit ''nl('raiMl; ;'oill| 't V.,',Ii nl$ N.ibvtlle |buotlo I'ron'i llhe r. ,mnl .n imurti. "r 'its quai t' 4 :III. '"> :then ltl he ant shIll'n on I tin* ne\t t KCI, I but, I'llUI.K.: I tl lIlt ,il
Tlioic rflut't P
rcmilllnir I $
AIJ.4 .. .
.
Hm nl I Ig
cull uiL l III" Mini* nl l \ .
I 14
will ,
*
ho lliIt hIll
I
eonnni-iiit .Moiiilay Mny'1tami l' I |It ol up 8111111j1''nllll iilainalioN \ 111.551 (5,1,4(11)1111, 11I"\1" ", 151 ( :
limit') ..1 fr.Kciiiiiliin.'1 wi I mil, large xrmit of luuiN'inmlc, I, lolH 1 1 ami I o II Ill :: 11"11 ,
iiititliitiu, hit ila\ .. !. '. by(1.11' I t 17 4 .11 ,VtUler. 4S.I 4 (HiiiiU' lifter it mine leiirlnir I $ I I iisIir I. 1st III.' uiis for I Ill' 11,10 A'utqiutt'. jill' is 1 | .
i .1,1"1. tint ...'c".II/I'\ .hII i'riiiiienU lo ia II. il quarli..r ueqimrrr. .i' Ill) In thawroodihrn't.: Tho: hoyt. 'stitist| | I, t.t is, .111i'f .L I 1I".lr. ,' 151' 11515 ''"\\1 )| : | ( ..
4 : 1"1., I ,mil' ""s l.I IllN hiniilivil- bIll /"IIIIIII., Ilial i>|Miarn Inliuve M. qr. ,ami i* linlf sit .,,,, I'l! 4 XI ...47 Is SII 1 "back, lo fhe Toininv;'; I-IHHII in.10 k.Tboii II I I iiri. ts ,Ii II i I.. I.... 111111 I"' 8'l Ills I."r a ,! < i4 : ta
.r ol III.* null 1 1"1", tllii.la. ,> ''w. iiiri Cllh.r. WIIII 111.1. i.n.'rlllll| 4 JI 11'' ."; All 8 .. l.."Sr isir h.or. 1'1. Ilt3lii.' I. .1".1 I" l lIl,5lilIli'i Hoard ... .
mraiiibliiifr ami' !
Hhouilii/'
,' liven ;o\erl''nki'il. (Our rcvoliillmi.11) 2 17 4 : .1 lauie a I., ..ililu'l', littittisul lii. lit. na/l'' ritiiii
nl nn' Hon. t ''l lHit (:'ii si l KailV; plin'u ', 1 43 1 X4. u 1 .
| | l
I Inv il'---i' ,e..1. | nI Ihl 1.ol it11nlver .It ". .,t n '1' .r *ir i 11.1 t"l uf heavy- ) word*, ii lull, Tom |n'oniillpnred | II "i'1I1' "11..1,..'.. ?lI I.llir. 11,1 .h'''. II" the i, |
I Ilii 4.I" or I*,."..",.t.... I onniMule C'omniUiloti.ltM'i ))luie-faLliuu, lu all tliu SLlh.."IJ.1 .il Her ol.KI '11.ulc.' :.t l :x :.u flit .lit' ft'III | all.. a ked" In n VII(/,'r fie.b, ,lii'1. ,(hlo'( '.r .""'(" iii, ilItICIC. "'I" it l.i..I"" ,.r \ i l Ration sue
r.
! of tr.|ui Ml.I. I ti-n I II I Ill'tTAM' 11'.I.h'I.I'' ,1J1 cutviliut l'4l, x ;1:1 MI.IU 1 rt"IIIII'all", nfXinl I' "%V hruit MTIIIM l Ii" ; I*
I 4 Il", ti.niiHlii$ ,, 1. 1. '.tJ" Jubi'i lIiCeiI'ihillC: ; I.. the ( "inrlnuutl I. mill fiiiilliifil thus |xjwcr Mitliut II coiilil I. .I II. am .14 1 .. to .IH Ibo niltltur ?" "'i llIlIrr 'Iheboi 1'110'1' II V I"nIIIII": 'l'IIIS. I tl () 41I | .U $
kuonii I 1.1: I r.
Ihe l 1
IM "iiiT. W.Ja
niouly ,. (: will I ir. IO| MI i"il Thn deinoiist, I (.'oiifniiml I ilW 1'10.. ....1.'I. I"It.h"lh" I.il'" \ ill S il.y i in ;a .l
al "".1..1 ,pur, $hn ei. : "CIl Ilvl > mil "ivuili .|ii'oml, tIle ."..1.1lllr.ra llr I, r .I :: .nJI ;III -in '4 i "rl'I' I
'! here I !'.' nml hi iilxmliul i I r'r.ull 1,11 I. 1111.11. t"l' ".h'I".1" t tIt for un)
1 1 WM.H- ', \ 'h 'uIM I ".ilMiilini' ,trler .U 411 I | Ililp -hin.I. .
0',1. nl'\ .1",11 1 II : linn' .I'Ii.l.11..e, | of llilii to |I'e I .I 'I 1 his, ,Is LI etclt' tcIItitiiilI ill I'.ttt "iI. iil l iin-
1 .1.1'.11 I! | \a li JI IIIIIIK( lollic" railing uml hied lo it ,,
| .. ,
I.I I 1152 ." .,1111 i. 111.,11 11o"'h'' I | !||
mnl of I'
: ,
ni'iy : laii, l hi4i4hiM of 1 17 X :III : : '
.lol-"x. .
t any 1' f.1 land I .
I \11 | hi. :1 ItX ou' ills knees. Tom brought alljlil.aiiil ftC 1115.0 $..10..1.1.' .10..1.111" 55.0 i.tiiiiliiiuii.R ( | | U
e I'lI -
$ i :
Miin I 'h-Jl. l 1.1..1.1.'| 'r Iii' .1 JI I i : ::
) ,' I .11. I lie, i the \ itiu'sI id iSli' '''. 115 I'e 1.10..1. Ii 15i.iI U.'
i IMII iMiyneairled I Oil '
; loinlnu ,
U I i .11
nnotbi ie\ululioti, I lu I ll.ii. I r.I.lo J.HVIMI inlit : :
r I tv lulIII'I" this ,
S The alHi\r ..alr I.L I. .1..1. to bin oll'eieil, iiimlliv uiiioiulit 1St %O I k 'I', I.hush', 'I b" I liii r..iiishioil ; "
| tiut| of i .11im 4 tIll room > |gut
to .
ut tIte1 I.ll I ,,..lhl".lloy "r.Io'r.l"lt .
(i. Ofcoune; (buy' nilnlil :n uelhgall "cl. .I : 1,1 1.11. TI 1II1.\n'"II"( t in'.thtcf; *
ila -bumnier nml dren out tbelatkn. I ;
May 7ib.. IS:I.DU'S I. I I 'I".rl.t| .r lie 'Iua"t.| i \ sl-U. ; ) .
I It iii' '
also "I"
thn obi 0"1 piobinK" 'Ibora U no : 111"1"1') I O'I ihihe, (I'\IIII .M ,|11"rl. nl' un 'I"n.h.t I' .' :.11 I'I.5 >;J The rrofehiuir it "'uirS Hlipni| .* ; l 'l'lillJ.t <

malarial. I 11"'rIclw"1' t Hit rovnlulloun : I II j1'IIIllal foriiiulioii of mi rl.loraJ,, 'lie, '*.''I"nth.t|iuurter ne in .,IllIlfIi" "II',,. lie il 1 xi iiHj i s i ml, hit* on n cushion., Tom. nil. 0011 ,iitts I- lt lC | it
l ., ouch at. tu.uLiy .-, |.. lien, for kCVruliTii>\ know the ) -
I .nijiti I
11,1 r 1. .
EIC of Ihu itegto| |geis tItuittIiIs.* Itevoliillon 11"11' .1" -' -- II C. F. Quina the
I U I Iliulr norniiil enn.lltion. i h.:llla.ll| | | 1.1.1tt/ llitti, uritluvrii*! ti8liulllrr' | -j.L.' ft Hccrcl, and' 1I1 is *>|>icadiilike! | >.iiiiill|><>% I live; | l uui

___________________________________________ I bul cloM>ly Hlllixl to Ilium i ii I 1t 1 : ill an Indhn: tamp.Hiauy ". I ; | -
? |l.rulor.| iinulir' *>n quuilir$ nf nnqrnir __ r rexnt| .!.
I HI -.- '11 ( heIIifltflIjIICUII'.Cltt luis alAlUiil.i i t Ii.iupls&l.Iil auil iMtlitiuttl |mriiMi, i i'I"I"I.l n qiiiir in it 1:1: '1101:111 .JI.JUi I li 4 l \ Lan Jnurmil .-..I.I.IUa.-' I I 1 be ( ,' ; ; lisT

I :ia.( noiiiliiutiit, I tutu ri I It.MiDjnifl Now Uruo itrmiUof litiiili lo ijvrortliini lull un 111111 P.r. lie .,ilisrtr II I Them is more I Irnlh' tli.in Isuut't rlr I inho I The | l ami

lit John Dunn, Pro Ito "l10C.lt.: : i.iiuliilale' for I U iu raL. yrkul .i |wrwluUj| !y iirnuil SIr M*.1Icrl.r|" qimrl .I III! I .'.His :t..7.. :I't following bixloi)" of a IIIIMUIII lj IV'alt > 111.1'.1'1' '1'ISAUII'II IS II1K 1 tll'1. I poit ; nun

: (iovt'ruor. f Ho) Ion iSis. lUiou lioihJfol I with all Util ollix. of the| KuglUh: utoil. "n quarter, 411111 I Ji I 11..49'L I '. : make 1 | U -
.
,. -.- ( left .* 1'ullcal'* ba 'e ileililt'i ,. Kor itllbwuuk Ilia MrM>u. M>IUDm r 101,1 ti'* '14101 I.t un qmiils, I ,1 i I.\ I it )1..1. k Ul .1'.10. ) i $ nn-
.I" '""I'r ,\ .1"'f..I"|, | I tUlCi"; rniir; iii.iu( Mtore' ; A II Iili44 .I '1'. n"II''I'IO'.1, | Kvecuteilwilli : t they I .
| not lo put out u uimUil.ile, uml MeI I 1..1" H ,. din, u' .. S a 4 1 "for I
; tulCl": tUhl".I mini 111..1| | .
l in: iTliU e"r.li. ; | : l'rIil1.tllii.| ry
,. In roferi-iiiv lo our.lluilwr
I UI'III I >aiicl|, will haw, I walk o\ir. i n h,11 ui'llM | | U lrlmnll j Hit liillowln, Inter4Iiw1't" \Uli\\ ...tt.; wvkifciiiirtM\ ; and | >>- t
found I
bo
I I __ _. I ..e..urc"I r
> wii:: i.itji ous. ciiU : I t 11.11.in "IH orttoo | relaln, l.uMi r nwpn" : jury .1!11"| ; 1.< ,
eleeti'il mv
) hh henry 1. '
\ I.L i A.L. I oiiu KciMiinlioii "QpJIbtbcr lu J>re4 I..t M"' Juitau vharx; ""'y lariitM; 'UN IIIII'USII ders I | >mr
-- It. Hart, illy inarMm!. mnl Me.>.rH. 11'1 .. ,1"_"> Jury lKill.-r.; .>. IIOI| ,."IM| Uwiff '
u.111aUII vonJiliou M I u j L liitI ...' ::s,I ) .0. I II '''1. ..\ .. | ) iinl
Aklut, lx\u ami White, Hillfcnian. .'t"ll\ I': I'hi'I.-.
( In iulel Hie ( .. will *-
{I 1 ; olil mnl, ri liulile bntiilueleil l'I.I'lillU' illJurii.i tucil | Wit ul..of'. NIIIjily ; UK< | |
1! Jiiiiil I *nli ih.,..* Tho rill/etui tb'inuml that tin now livcuuui '",.I'1'1'' l (thus hull ( ,tlnilii.r for, IxHitbiu I lJi\v TimoH, kaH, Aihief 'IINUAIth: | I.) a
"ilrol lhv u vurjiwratlftuii ''llt't {. '
KUtni mil, riuirirk 'the Mtwtniiili "oftlcer shall iln' their iluly' Ithottl fear I" ll a \ jiiKt to "iii(lit to 1.0 in" uml, I thatalonu thi>> lit
'. i .ulK tntilui.. nli I,tell 1 r "c.a'I>' >.*..5. lcw r "ii. 11110'. 'Th-AjJ"".'1'1 ISt. u h'"IJrt"111, of .u"I"( t l'a\ln. .. of kll Ihejmljjo Ira haS a eon Huanml A. SPEOXALTY..j: 1I'uIL" | I
an arrcaKO
11111
I S %...\ .Ii'i'U! it.I.lll.lllll/ellll""" U .'ut.I'll ,ml ,ilWrlxr 'or (ror. ..JiTllfc 1 I I.." of I llieo.,1.11"| M-liiuiiluu ,uJ.ul.-r( Iml h lu::tn nlxnil 7.Jrllj,| Ih.lfr' hrrterillory.atmll. I. afler bimsvlf all.l." robe unlike "10"1"11111..1'11.:1'| I : | I.IM lilt A''I:0.11. il l ful.01 l U u

uulnllH-r I i'IiI! I'l utillare plutlItIlIl into the ..wl k few I La-' 4 liiiilwr laii.lt' Ihk4 of II"olbor jinln lii\nilba, .. ? iti.
New OrleaiiVTinielK'iuix; rat of ,, ?, ,, r 111,1) ,e rVe.,1. all be Jkiltfe have lon hlkm btiii 4'\ IIIII.\IIII.\1..S.\:. ( |
.
,I ennui uuu mi hiTilillIlit. ami' l ,UWk<:.r(* U U t Mill that (, ;: ,,
u *r"u now, AIM or" one "
1,1111111mmf )
\ I of Itrv. rmanrlinle l from Ihl. .I.\ I.h rii-lmn, 'n'' ( I llr*
It .t1"\"IIII'I"1" ) lerilay' e"IIIIIO I ,'I'lul 'f, I l.ii.lue'.s of Maine ami' Mbblj-au l Hill | 1':0.1'1.UJ'IIII': .\

wl.hh'l' 11.1 .l DoWltt Tuluujfo, whbh lbat* t ilhluadelhrcrutl I |iniiilli.II.T own lira whole HI. T Ultiiuatil I )' I)' trun-ltuivsl (o._!lql.l.lan,1 Cahill| Ibu 'jml.re( nf the t'nitcil Mali )1.' I 18-It, _ _ bar J?,, fair, |in
linn MIMI k of rallrowl shock ill hu ( ami tluy still the --- --
"\ Mi.NMI.NI':I: : bl IwiiueM ,lilIllIr lit A |lull it |>reiue ourl. wear these
in N. Y. llie 1.1.11" &&iI yrttt .
.} j 'it.1 Njiloiial, tl.n, '5 IroU'I, .:.l.iybefore. : all ia**. whmlliu, raUmwl U k UryvISIH .llIlt.'C Nut, 'Irvllhrii acrOM, Georgia cud rolw*, karriuVo romforl for tliunitv l : itr
"llhlrl
II'I.l" t. The fcurmoi 1011. up twouinlh kAUbkius to. lhiuu rIvers (" flow iuto |>t-r ,
owm'r U k |triiicl I *kUiilmi f
a If ooluiinu uts1'ace ami ?lll"I tIIttllr I( .. llgt,4, Motile Ilay. T'be |>iuu (Ofl9iII of Ocutahum tom for lawtr lu lbi. eonrl, to wearblaik itt
: ; Iliu 'luiulutl, e-Ule. "'hl $ > W 1" ansi truck "11'11'' l.IIIIt, a ; .
: PHEN let IUd 4.I& 1ut(4bl by vf.'a pit. l\.I' tIlt cover$ a 11' .4 C4 .I' ,1101I1 I 11 I. a ,
I 1IIe".I,' Ioi"oi.TI.-ton.1 roy 44I,4IWICr >,'de1 IiiuO 4W U saul 10 be I Ibo only man w bo has, t'\'t'r A TIU4T I'K I.1NU" H.MittN ALAMUElirS --
to the '.l..JII\r. .Maf. cuter( ''ii.; : \ "jl tin 115 8 I' maile, a "|ieucb U.lure, tbu uiteil' MulenSuiirviue : | a
iorjit
,
lut _. _. I form, \j'I., ) lio.tox>'lir..te| I, _Mr. U ;'rllluru told a lunch l party lu court iu a liu.lue.. suit.CbU'aito .- : : : lull .1
--- -- l"nlal'u"I' New
-folt4 Alentf .lra .. Legal PLACE '
..ItotMH of Ukflf-Mi e Mmtrarhm .
!
TUehuulS' r\he.i ) I eVil M Wo do lo Ibo <
'11.11..llaI Ili aowO lot liMklmMed ...*..r tarnl not object. jl'O"0

J. B. f ii- 2,000 "j few Ct'4IIlO iopro.eiil.iivt'' \ | pio ( I' <. t I'|l i.ca, and how be made her bu frequent a niktlvr of (ai t they may bu m.lemorv 4,4, llSltllu/I nl",! .:.I1uIi1l, I" 'LOilIIWlL'sIL'T. t
'.hl..I.'ll' l r1>.fte.l Savauiitih, (Ibo nnolultoul&titffZZnZl.! theme iu "."\'e..tlu". liaM Ali-ott coiuforlablo Ibaii tbu ..t.'iI.antin 1\. frimi |lit. Jim, h1r..i.II3bllli'il iS I. hiulcit' ; <
Wkllo tt hv "reu. vviiiinuiilialinii n hiWuffclt 15 1 au ''HI! I ) NEXT TO orr"dail torlbr |I10Ptr. antu IJ"fl.IIIJle. ( fiVXiauv'" of the' State 'as a fliI'rrIral. lit ami ,ab>UoaU, ami klill |lIrecrIuta ?

\ .. ktte.; hik1.w'o. ct. ",,'i',". dravlba, I to tlielr, |) "|>orlty r..rJ..u..II1a'I.IJl..Z ttootlly ouUblc.-Albany Law .lour J1t13:1. ItI.41si.tI'ui r.u-liu | (
.. .
-1 .-!' iIa.hh.I." I',...'"fil 7 the 1ltPIhIitthit'r "0 I and (.no' rvMi/tbal( I"'Me Irm-lil I of laud Ihl't l'ullll" will IhI..oy.' said 1&i I 111&1. _ .',. .11' ( ular, U
11w tt.ii
"t I. I' Sl.ih5I.lui.I
;: CIII
.( l PINE WIM. I.I' 'U*: sscthsitl ab or I1 the i. ,tll.h lit... I :4ix: \l"h'r.11: ai tiul. ,ltler< or held i law.,4.ako.1...Iay.yertl"L., "I_.."Ih"" .''Tw lrani- |>M, very- lliirnl)'. are walcillu .\tuiik, l(4iU.uuLVitTMiiy TIti'! I i I I : lt
\ .
-5 'Hi 11.1.
; II a. cywcuVW !b> I. i.t. nilhout | ,. k lager beer ..1.". ImoliiuUr J. ..
.
-joj rLurbu\ work" iu tbewboi 'I.I I I"Il 1"Juirlll| f"'h..r. 11. IJ'ermnre a.I.I..I."a siulIiiu ) 1 < iufiirui.iti& "i.I) | ) ,l'sj41L.&l I.I, s
.r, I\ >cnuiiiie.l 'four tillr, inU'rleilm \ili''hI,'- .' lI..IC" ut llit flit auiJ '11w.1. hy li.l"ucn lit an arxuim-ul .U'lweeu two .
klu ,
olke, W'' well "bimibsl" legal, 1I't'IUf'lIIall 1 A.ill.VUIUiNUK.: lat | |
1 ( l.llllell flOHl, 10>j Il' the riTrJ. .h.* nf J"vl. "r F'rrI.'r'f rt J, J t.u |pretty j
dayst .tutekl ott thl' .h..I..lolIIIIO.\ __ ou Ibe ubjtst of free .bi|'>. Hr.l list.
t )'. aboul two rOiVi'4t'l'tr r..I.j. I opm.'iit .f ,It"Ullt), .1.1") whvi* u lralnl' (liHi.>-"That ain't no inlorot to \l.,s

: ,. Yetn': ., w. Ilul,1,frl"""llhl tliu laud; U o* nuJiu. fiuall IieI4bY liny llorareCreely lok 'otusgJeurlillIlcl once gave eoleriuk the follow.; Ibobirofeulon : U it. RlhI.* If K vii.l' iramio, P ns cola Foundry. amis ( | '
"hll "u ) &
J.I 'eJ salle. tLtP( faimet.aud .iuuichauk.. Saw ; what wewauuio Var about l Uus .
, \ Ie" I" tand l.c",1 l llot'
:: JOSEPH G 3kl illtUrougU." .ul.\Ij WiI ... it bu now at tbe I frve cboonrr.. .,, ';.
U'U. I a r- ---- -'-- I the ladder In hi. jimfoklon iu >ework .
"iii i14 .tburU ,{ FloiMi La.'probkbly1" I. re U I .uiUi1uig,' for lieu farmer 1 \ ; WNetuiwrltutalitte wbUb willbring -
: i i jjr. 'auollur Ilo ''I IVIVN hI.think alwut.bitiuiatiemi No matter what I IHi' the blu.b of modely to the: > .& the Ourml Thinif. .i. |' | $ till

.p4! Hliip Cbn* 1 '} ilvf'tUe' I .lo\nient a tIny may beesigageul beck of a 'woraau. lie j''Iw are curl I A .'IVWu4.'U'00....'.journal tabs :; Cosgrovfe 1 isI.

tj .' ,UU. liotaiSAkAiiuub ti> JI'IuVI1. 1 I in fur a Viviui ic ,If be U t.l.ul.1ami awl truthful. Never |>arade in |
517 ". t r t tUle.: [..i'cal >'u i i fur ole .10f ha. tbe Inn grIt\ lie may ,' I Itilb .M oecurrcure lie inauly InOue I to Kun: >|N>, Niagara or the West ou k .. W .

I I> ALKU be c&u -Jut. u.1 Ou it lor' a .Ibtf *-1* of WKWii* .hI Walls I Ilo. r--.Prall.l. Mt la Ir .' .....'. Thi eayiItws It b'iuiI'

J 4 id i .u. ou., ,.. li"'I'u'r; IllvclalI 11J'' 00..-l U.,I4-14JoIrt...: .JJ. : MIl Tn iM .awa all adll'. .'rLor S ''i $ I GmralForging. i#
i or y I''l'ri. ( K..hu\1 I jibc. iu .llb the balmy atiu"> |ibrrr,, : :

: HI1II HI'Cl $,.rInu* 4.qirti'r. O\l': The, ( ovcrtlor of wa | of the: -tln>l leuou that ought Ifbo 1 the onllrlei aixl the |>lai.-bl water t'OVSI'UI, : lAlI tUOI'.1 '

t1'1'ILUU.1'1.| s"Kt.JXiar I Chili a bottler. Tbeirvwnl 4>.,enMr ( taught at the 'many fa.biouabUitKiklnv I Ibotoutb. ami the honey luoou UA St.. n'

CO.llr-l.lt i. tUo IVulauoU .U'.I.U"i.*.one a NIIIL kwtl M-booU i t "Never >llr lit p }iuon>jW4flJ.caiii| ; ibau "".1.1 l uUUrjbikhirHa >.. 0 I 1!
I l"'II..d.1 < "* tbauV ol r 1 ,1,1 "' out k Stall al OrvilU 1 1I ''I 1'IlL Witt ena hitsIi4l:4rIlihi4 pp p lau.1.1 tin- (..iialioulba4

3 ll IIIUM.K- our iicoiilu for tlui tood luiiiii 1>I hid I I lor t>i< .... A. T. Stewart Uuybli hair w ilh the other." : kiuru, of Ml hagar; *. tbe fl... of a lrl|" Done to Order. ,
_. UU o* Mars l \Ituol l.ol.l tcIfltywoith.I Ib ilutKer of iu ,
our uyH \>*\"' T'tt t. :smI4 (tr k tour ....
abut -,-"'\""-" ( ,. -*- Jti I Iron TYonli'aml Crarp $
FAMILY ('hers at-u u t\J y .. usf 1 njW1 Y.'hlc.ro the We -Sociely ba M-tlle.1' UM>IItlorkUk TtatTliipt VaMKeuies I

I OB 4\J' ole* %Va1tou In I..I. r' 'a1i9. "TM li I. .-''- 'M.",, .'\"ny. .. j&hfli 1 ; Tnt .I Ibo iiru|>.r |" te; ami lo and other I )Ii uame4il.il, I

._ Palafox Street theta "e LIIII ILl< Il"GOJ l'lall M I .L hut _'.' 't.. that Jie iu.i.tcd Uiou| tbrowiutj' he rtLOVI t'lorUa every boil KOC*." (.ur.., amiw I Work ucaily EicruuIsil.I'.tLAFIIH.UVEA.'IT .
j 1 h. al,1 ..I..IInr. e need only I add, it U rorret'I, la .(aib.gM )' --
l"lr after luarrkxl
; "t (lOT 4)t4I J a new ly euuil| <%
:
; u-h it r wul II H":.
Lilli .1.1..1 auntilLUflIMIflc4kI
I PENSACOI.A) ; 'tt I.f \ ".. ,,1'h. ur.- tltawpy.Cbr b..iJt; Apr
: .r
Kib. 14 I2.I'ly., 'II I er itat1roa' tbl.KIY')"l car. *t.. rfc" \r.0' W4W'--r.very 'I bit i 111.110.1 M' a14ji4iCaitt Llaej I'KNSACOLA: .' )'1\. w..

cOII.I"I"I ) '1'1'b .L'.big "I.r. I $ lo j I (room' warn w lib ditBetilty dug out from T...
gul
the IUof ther Made. 'NdH-EB.

Dr.R.B.S.Ht I I NUtu.1Ly irtuti u" IU I''' Ild lt.tle II 1g1er Jb'f.thue ,Ia. 'f"i r w4 the .111 Ril.I"but \\fuIAI\ ). hiM quu:,!"H" tItpslua4.l.I- -: -I M- FI- |IF \10'. WI )- : 0

; 1>"wUL wave gusict I. .votte .". ou the ll.I..b"-. A .bra>ivr iu i-riutiuy offira k>kt4Ibe I A lekder I II..rtr| U 1101 an

81 ( !tat"10 JUI l l liem -- ., ldep1tiIIi a )ouuMt a|>|irf ullc* what bIt rulr article to according It) oral STEnrIlUtEIS' IJEAR IX > LIT ,1 %
t PHYSICIAN ,.i thata '
"
RCEON1 woutut1tl .ut 'uneo .. r
the .'..,..I'I.l'"tl..I'rSt''i'IU IJIuuur l\r''r 1.11k 1),.",'.eve.1UT1LTE" .111".. k. '." tnm : < r..i tier than, M al|*my r he IbU future tiiue of le I a N 1.Ia.ft OrUet-I-11.a.rUId .si aIIs'IS.4. .

ou ails iett.uttoM I. a
.I.ed. Al. javelt embroideredbe
i Ie.1luce &UI.IJ.JlCEDlo.UI4. 1St.. a. When I C.I.I ikwrl k I party be tts .
j I)1\ bTUK* \UJI'UI TOI' ,and w'uou I w IllS a i hew of row lav* ufU I' real leader r "ld aud silrrror UuiCoiua .. ..;II

Ii JIO. G. 1\ aLII a loararr.l'1a." tbe uuu 1\ bo'' I ",hiLT J.I. *jrirui.i. July
1-lf. I ';
$ April II "1

1 1J 1r1 \ 1I__ _'
iM
.- ,. .
'. ;;W1 -

-" ..- ,at\ ,.' "
:
"' .. tk'' -I p
___

; h_i : __ _- .. -- _.. --.- ---. -----.--.-..-- .-- .--. .-- ---- :: ; --

nvi.ta.sr I :- hLu'Iut4t.lIil.gi.: IIL; I.I\.I' t IN in''1-------- ('tflhi'4)ltr$. T'-1 I'ttIIthl> \ MS.I ;: i----! '. I' The Street" li.itlnmit;i % ehemc,; pro. Special Notlceg.

: ,P1t1 KoVa t (Conwwfal 111 Tin- fnii.ini-iiM, In t111I'X iii-riil" i 1.iieo of\tli.l ,. : ( .\1".;" 1 "I..l many romfoilii I p jlll I W tush. : I I'l M 44iI'l| t, lp I \ t'iet" Mill, l' xInllii !- 11 tot-o fl lilt, tluo-eI hit h\ 1 rig beei
I mi; ,IN\ : I '- lIteral 1 i-oni.ty.I is 1."i1t1i III 1\ tievponrlhi.il.P pnt-rhnsiil, nml partially ..1i.h'iIII".1I !
l q te iMMi.icMl.I irlnlivi-I'I I lie, iU.|'io-tllul I I \H' (hue.,I ""lt MMII MI rnjoy.ililo, I i eljeli' rIle ill I I ,ISSIIP til, I I i.-"i i.i.iiin" ri-l.il, IMI.II-, Arrival and Departure of Mails.
.
: : : nn.l,
l.donKeep
t.- .V o Is KM-ninbia, be I but,
HIP ami, il nil! '
;
I. I Ijrinnpany III line It
?ti lonn
ofli.ill.t I lie vi'irnviikfil, I little i I ltt l Sun lay imiriunjr >'nl. : ., ns I that nf "' >r il.itii.r I h.' mil) 'h I"IH", l-isi', I h'hl, | n i-nr.
t1'111.1' no t".h'
t 1.:1. | 1,111 IIIJ"I.
EAL 4i i : I I ;> II.il nllirr il p'ioK-: l "lnMlimp| I I 'tiutv when WP will I I.P .
"ri'in. 'OiiiP, iittrUrvc: ) ni'h half) A .1"1 Jjrlilllinipli. |I'II: |41'. I III.I l l.h'I. .,.Ihli.I |I""I.It.h..II"' ICIlY| In hih..t.I trbin I'sr pro.vliliil XORTIIItllV UAILfl,

'! 11,111 | :1'1.11' ; I ilutti It-ri II a .|IH"JI ami, ni.i.li-raUp. ] i hii., I icnme iliLilig ) .II.h' Arrl\i- iMy Trnln 5 (SI I' III
\'OCAr., ::DZ5. II v\y iilnleiMt r< \ til. Our luIIInlll'.I""I I r"l tin:, ', .e1.i\II I liii.' "l.n.r. I Loud.! ,it.i-lii/' ] ulirl.l.iIHI'MI I '" ".1 1'i.r In-.M MKUI' Itl' ,. ami IM. 'toll' Ihrlr, vhrll "llmlil'i Ire, pi' It nto unlistiiplinn. ( I "I... ?'I...-,. fur tin. .',rh, ",1".1 1 lees ulu le', a Nii-kel milo! .lust thinkof h.ets-o 0:011:: ) A MtOilA

$ ,""- l.r"1 t I. II ) lull ,ib-li-rinint-il? In '|H-ml, HIP il.11n. 43 I Iliat Mr. fcmiihii' l'l..I. l, ,. I Iri-nil." I it This U nut c"'I'II iy' III nrroiilnmp Arrhn Muhllrnin (it: Hf
.t '; u1.hl"I' ,
( -- 11"1 I In Ihi* pl.isnu' (I'itri ;""I.h..1| Unit e'ieiuiuul.t'iut !
."I..t'fI ,'ic e111.JilA4,4. (U, I ''IIIIFICI 1'lihll\11'1 n io 1"I"nl 4 r-iliil, illII''IPI''IIII'I"I" Ifl'l,' i plea'-anlly* n< |lOitliuli-| % iih ,I 1 iroi.1 f..r. I.t loan:, of it. Mr p 1,1', u. "II.r TliP I'resl.b'nl. l U ln-l lo sij'bl nmhpniinjr I uill, I in i.l.' r..fri.'n.i1.t..1. "snil.ir mill'nliirh i ills -I/l'l'' l.iw but street rnilminis I I i'i-e q: Ad) I' ,

f kf tAe Niiniiilliflirf! / nltftyiliii,; ( "I'IOIHfT I in I Ih.III"IC: \"-"(. nIt.1 in Iliiil hii.iieeie! lt. I 11'11' wiilaii.nil: / altIig 'nipirlly, l OM I. .-...11'.11'I'' '""'* I the' 1'1"| '"I nf I In Ih,' ih.ls of HIP MsstiiniIlitrr "' I L",'" to hue h. ,."..-".. in llm cuI)4, were not eontptilplnlpil' in ill All ri'KiliTiil pun-ili slid liltiri are c

: HIP wnirferini: : ,lvr, Ninlai'Jtijl.lainl. eluml, nothlni IIP IrH "'.1 wild his lit I'lllowlrsM'lels Mj tiMsmts f.'f ,not plni-ln( I ih.i 1111"let innn," lilts Isiuns.II |pot-I..| to li.imliHl In tlit ( *inhii iKfurKI'niliirr el,
,, )
" 1'oIi ; tit g trci-c n.' Mlmr! *; hue" (Hilt I Fi ,:<0 i'(I";: ." "' "'.'' I Ilii' "i-finlronipnl' cit liii' I ] menai tti I IIIIII..1 a} 0 ; 1':11: <
I .1" 'Itil! | On $ WMiinf' : be 1"111..1, ftillj i i I., ,,"' I tin1 |le.ulele'| ,,li.' I lliil' II.11.|.- I. : nmt, will not
""ill, ,, ':ijirrflfi'rc.. v./>* if I'linit ,)m.fil(' / A'ifre / law t-flalhp lliM-i-l"! Sinifiglvfiif( llnMitijiMt 1I"IIII'I, hlrli. 1.II | of ii.nr'''. hit fiiiellj| 1lioIIII.1 II..,l" iifilii"-.mivrii) ,Il ill) l I. n liirn.'.| f..iil I S I-i wilh n-Kiil S I Hint I WP "l-pporil," I Hnlilenlh 5-,, theIr. |IMIIII.I| iIIq.et-Is| on list-re!, .' l I-i nor.ilitf

,-'IJ" ilvrnitlftgi;; }>ei: 7in1, ffuhiriilini/ I 1'1' l, iT'II"r'I rlli,", liow; | $ lilra: 1 preM-nli'il" i-.I: 1.,1,1,; I tho pxii-lkiirju.I ul I he ininy' 4 I II"' 1'1".'' for atirk.. Int.' (In.linn, en. 1I"III.'r. ,- it .is ni.ir, Ilu Ill i iinili II of I III,1.h. (I'. \\ hilin/, I I whleh or- n ri nl nn tho niirlil train.

. "h.fV"1'11, "' t C/(n't,' .',..'It,,,,,.,,,,." ,,,, viPtr, 4>rl>r,
", $1'" .,._'. .' ,' iiW th iM- whnfIII'IW1, '! Ihmrtliirinl ,' 44 i i'het. : \I Colic 1,1.,1, .In <$loiin |ihutleuhl'l'iluull' ''II.... ThU h is art, \i. t I. Nn. : Is I Ill l'. I 11"11,1, snnptors' with grill: In- f..n III-PIIIIIIII.| ..-..1..11| ..I I lli., I ,mtitl M' .ill- j ,',,1.,1. ) .li-i-ila.lb rtcninjf., I IM-, Will- II iilni.i.1 nrifur ihi' |in" >iil r.ins'e'.i imlyii

, ,,!\ '"" In hue, *....|"hl1.| nfipr, naniinatoil i tain si-ptip, nml! It I 1-4 th I little I nfnl.llnt I iniit, I, ( )":",'h, ISO, lli.-nl r.n. I ,shill.) luuI .id, fir IK t.ftVi ilrKiiiilnV, rliwlni IIIIT, | ntII
I. Jtjfi The ti'111/H.riilnrf' 11Ic Stijnnl;: / Si r... ,I .11.1.I IIIWP, 8,, RI'I not '1"1 : R-IIIIil! |k'I.-t." Thr) niv Jill a j I liny; nl (the, lime of his, ,1"111"11.. nhonl I
"'Ei '. : i1i-.<-u .!nii with, oni.iilio) hIs .h''I."II'II"I.I | \> 5I5I4llhcultlul- 9 II in
,. \\ilh i ill.- rlituinTcniiiii !| pl.tt-iililt ili-i'l.neil,' ) ,) l.y Smith ,1"1 mat ho h-fl I 1.' HIP 1..1'1111', 14' tritisof < less IK. In I" _
h"" ... .lIrnIlOft. "nfiuinl_ riltitl t/ii* innrii: I ll.u .1'1 "I \\\liiih\MMimli-Klooi1, notuoiil Tin- .-..i.III ,.r MIL, t '"11I1 I ttio, is. I.I. : ihi a,r< tins i n lampion

'" ''I",. itn ii ,.f//.,;., : .1 Iiu/.;, .*.?.- .I! I t"'h..I.I"' ,il., Tliat: I WIt more I thai, Ina-lrr: a. ears are ivjisliil with I I I the ,'I .11 Ian- "I-hg iii. lsiil.I l inn' l''I liii. ,nm", ft i n ,,,,1..,-i ".h.II.I.sliott \1., nml (r ,IIIIIIo..I..1) Willilllllllll,1 Arrival and Departure of Trains!
""" !that IIP aiil. nml tliink IIP
I :"i
". j, I in ,i-i-l'i-rfiirfl, IhU lliiiP:1 of hu ut't : Tin', chtlilleli'rallI. oh ihe'r\ I HIP SK. tin hoIst nf Ms .. "I. tie.. I '.II,- ihp follownt, I HIP ilm
"'/11.10ol I :: Inft. ;JKntrnlint; / 11!.'.' tniliiinnlii? till: ,; f"lli.1 lUllmnil.r.i .
lilt in I .
'*.", t) .Jtel Wilt t'l: Moliilr. 5.;,' .11'?iI:,}."-,'..di ) lion/ U.WtiC.iit liy HIP, letter of .I. (', II 'n'll'I'I'lk"I.,1 1'nl'II"! : "I lit, ,1111 hny n Jinipr| tnskiiil ..VV.. railroml, will I InIn full I Ioppralioii rensiiiis.iiiiilly| kimttn ,liiliitscirniiillinnsiliillil business I in Mobilpfor mmip ) rnr, butwpnt
; our" ii-iiinik*. \' Mni-ppiloil, boil ] oft iullIliig i \ out of 2'I5 n..I .if.m-I In Inti'siiitnti!. IRtIs. AH niu.ow.:
f'I ., r/f"lIt/ It I 1'"n.I.'lIc (ZIl I IVIIfi--.cn. 1'iviilfiil'I of ,the Itoitnl m."I. 'll : I' emti I tin1 "I" .rs' I l'iloll'"III..I'II'I '' \\hlcli apl>o io.In 1"11".111 : ) limn hen, Icy he l 1. of MI'I1'L'' 4' ill IIP KI'a..lu:"lnl run 1113,tin-Inn, nl thet'iilVp I
IIl.f 11 laikiitf ," a. rok. i II"|, 'onmt Inso ltrt*,'iii> aiipilit.irlnl ,lunlprtliplii'aitlni,,; tili.lilnir U-Htc I'l-iMui-nln ilnily, 10: Hr, M. 10iii: A, M.Arrl .
, -- "= I l.i-l I !Kriilax'M, nlilinli.i t TC liclplv"xilnation )! lamlril! al \it tliaifiifront :ami n,1 that,: olil i.iiclPgt'| ( lo limp sptpii.i.li1. I Iritt-ks nml' an ealinij I I ,.111"'.," I nm 'i-.ili|.'ll..l f\rn nl I I tinHsk |>ilt of IVniisf I It aids ilnep,. whlth IVitKniiihi .lun'l I M A. M. I IItu: r. M.IHIHU .
"
i'WAR' 1 IrKI'AKTMK.NT) ;I: : MiSSAl.I;; & KHfi I : of Hint rorHirnlr| Imilj. ill \'IIIII"lll'lii'\\f, ni'al( looKliiif I I Imll-r 01") I IA'\ l'' /Innl 'HIP lie')' J'appr tot 1",",,' nt tliplr P .1"1".1.| | | nml proni-pn| | nil i..,11",1"| | | ( ,,1,10,1| | | ,| h ll I c.. "".,,.1 I'.nlnli", I.ilirntt IiI h limp h IIP hm llI'st'I; li'ti his pvofpsslon.hr. MIL III. No. .1. MI. 1.
n /
t\ VKK I( : I'. S. AKMV. "hll il \ "-""I'IIInl',1, I li\, I Ihc' l\\\: .. ; nlmnt' 1'1 Ilill.. ; ami tell him' I'll\) the, "ivnil..1ll 1 HIP "late of In miles aihour. I 1.\tn hIs,< it..in nili P, I I. ,innl army m,> .-". I \Vhllintf hns IIPPII a ttliten of ( cHtt'-lnni'tluti il.nlv 1:40: A. Cl. :l'i: t. M.

l.t.,141ttei ; ,II"lll. ".Ict, full jl'I-Illol an. HIP 1.IIII.h', : to liml lhil: I l.;> :I ,"i.- (1.1"1 I.. lake, ( no hit'\ I \. ..,.1.11,1",! stit I In' C.s.,. .. ...I.1".1. in.irnl, toll', vmsl.I.H.IH ... 1'i'iiiarola sim-p I the war, SOul has oeeupip.1 \rrlvc IViKni-nla SItS: ) A. M. (t-nir.) M.TruiiK .
.' PlTiniOM nv TKI.KUKttls,, AMI liKI'olll lake tnln HIP < < "
:
we run ,
11II.IIil'.1..lill. him, mi mm. The mifamily i-lnisiliiii' ''. W. W. Wlmrli.n, ( InNitt ,
j Poll T1IK II.' "I' IIV I """'..R"IIIlC" (Minor lo iT 1,111.lint I'\ lie ciiinplainrilnf ,' ) : --- The sin.illpoi, Is I still' III ..tarksoii.lle \ it |pmllnii" posiiionas man SOul n on I'i'lHii.-ol i KHil N-lniit ltHilmii.1I
.\ IIK. HIP, { : InmoM, 1"ill.1 I? Is I i t : I I' I t1 1..IH'I..r l Kiinttn IlI'hill, ) nn II |
AMI 1.11' ten yrt
U '. In Hint, luI'I. ) mwpajnI'ieml an.l, his, ileatlt! In -
ilo-irly .nldl': 1'I.il. hate, tin %pht.lilnn, n siMnblow t I hse IT I>I\I l'sI'ell| I VI III |li'ud%C' l'i-n'cas'ecta .1.llllM.Him -.
I the I )
out HIP ,' ju-l arroHx I lie rankalio \ : stranger. (rone ; I ss) le his mini' I."n.I"I I, !"J.'iiU-, ,heel, i
1 COTTON-BELT But.LtTIN.v' eutllilii'hlt 11)11. ami I hue ratinou I. "I-J are" not '""I",1 I. hionr l'sslpultsiiisils'VIse ('isiaiun. I Mntiitit *, \Vtiliii-inliit4, neil Frliliiyt
GLOBE "lull 9 < iniiuil.-/ ; holi'ls" HIV' 1,1".1. nml "..h I limn leits5mitsuI" ; Is. Is mil, ,Silt n -ninr.il Pariah" hut n ) nt
.JJU.U..L.; Ki.t.i., '1'1'1' 'I".1".11'l l 'I', M. "it'l'| AIIII a I'rw "I'1.,1 i'Hn I'. Then. ,lire Miitllm on on riitt 1.Vi: IM.., urrlvInK ill nt U-IVi .
I'HiltHl' ft mpnthy the tnreavitl Whiten| p. M.l
Usitithlie It Will llw Y'liile' 'II,1o.II. In
"I.t In (HIP. Ininko, IIH-II. (On "hnslii" "l'h--i-! | It It's |'iilil-.lii-s| ns lid tthnl' Pus' I \l. (" a) -
-- - - a< il 1 lii-i \> liai r ami, inn- pallyun, I In"t.I'1 l 15145'
: )
who ) several ilatin ) P .. ll.l"it| HI Ui:ui A. M., arria 11l4( cit Pi ntniiilit -
n4 I In ) ( Is. I eIclt.chI | ) |. I fitniilt.TliP, .
\illtll"th,1
t ... ,).J 3)11i4TR111' \'un. .I fti"I1IJ,1! pni I a-hoiT. >s piineiplen"" I h this is n pivllt" I hail Juni'liim nl :di r, M.
''CO, t11111.\\--A.I ,,11"1 Illilc !"I.I!" \Ilh., "lllc\ \ I HIP ) enr II",. .I 1"1' <.itiare| ,will ,I."II"I' lhiiis., I 11-I, ,1 liiilili'slili| P llu linn, ttnnU Ivn.l fisne'rillh! Inkrlilai-c" lo-morrow
Hrrr ini'l bHit t I Unroll!: win" their snliM-i I I liem-e | Is'ln-t. I Hint' IIP wnri-i'ly know tills le,. I
\I I i ittilrtl'niMliirUioit
iplion
J )
i ,
I-u ; iitl'vr Iti 1./1'/ IIelIuCtl51c1l4ISi4li : 1.tnnl.l 'I I".11I I Hie family reslilem-i'. All hretshsc i-ininiK-t Ct l'tqsuclaIeish, l'ui
_ I L-Hiitulnlpt| ( alolii'r mitt "hirllr.l Ill I.lake I.." krefrtemllil Sit"-11"1"1'11111:1",111"" ( I I in.taiksonvillc \1.11". (lii-f.iri* lin'rllint lilin 111 Vlintihl, ; 10..11 _
; I Ihel1e 5% Ills I Iritln Ninili nml iiinlli im Molnl.nml
IN. t1ttjpt1.: : ,| | .tI ni IH.I ,,1.1 IItf pot-tfu-imi.. lhi ai ,nl ofihwilt .1: I I on I HIP I I''lli.!t Ilic .|"|."I' ." Is, 'I|,..s his Jinliti'shii, '| ll.ilinii.t 1 .
i. gifloilli' K'int in (Id ":iy {III' whilo i I tin. l In I tl' wilh family: in /ll. ramitivalinn "U-nrllt' r'lh.( | fi-nin, thu.iielPi I In plare cut I list piun/rixr/y Id-nl, mil Mult5liPu5t37 rnilttA;

.,, I rt In Cirininn ID i-aplnrp" our party nmn I -, nml I-hi, In tax ,ofthem (ill -II.I \Vnlkpr, Jr., ami' I Chief, .Ins-, |iii.llinni-i-riii.ii|( leellnir.. Ater's Nnrsnp,rilla will gIbe h. I', Ii--Cll, (illet,
In Hilli .
A. ..1'A"'a 1:1v mil "' Ieltre'u'IfSs' ten'l "II' mill 'iiivl iuuulu-ac
4 .'iiiaiiniiIi '' : liKiy: ) It wire s n.In. !
I 0 111".1 ,a. a let I Site Lei I In rnltl I In;,' I tin. ton lriiiiKlli ft"I"II"'II"' ('h'MlsuitK, (ll-ll'l t'ase-us-r AltHll.Penucola .
I |1"1 thee lm-k Ille
HIP Is.i.kh ( nml Knml.tll nt oiit on
S tiP use < rn were
n 1 I It I 'l> I here I tine liMmirif.illinf \I"tlt1 tP4 .1 ,hn1 iN'Init' in imss.-ssi.iti, nr .11!) tin 1'1 -

r r1.1 0'' M..t.nuer. ) :. n I ..0 ); iniitfr our (iliMrvnlionliiil' Iicitiaieit'l In./ nweloiiml) MHIIO HIIPI' or 1'11 jot) injjeM-i't-) h'ilimapeiiinfoiTheii) | | Hie I Ulh of April.Vnlktr, is 1 HIP ehlelof Ii tel. h I nm mm r.nvislt.i, t |>nl.ii.li| ninl, The ,II tot number" of I HIP r'lorlilnlli'inhl and Atlantic Railroad.

e ",. T l 1.4 U'' 0miaIv14't' I tel.II'I-.11 I'art. llio "t'\ tl't'itt l lppniilty "llh'III'1 1',1 nnoHniparly" : win. nn> ollnifamiliis, \. I lakp! IIIOI-P, inli'iisliil ,-. I Hie I lmli-H'iiiens| !0 nml Itanit.ill' l I. whn Ii pan I Is* hnis'iirlnsl' ', ttmilit iml' ri'lion, I I ," a tl.iilt cvi'iilim paper' juslstnrtpil /'tHt.n-iif.i, April l IS. iwi.ntll .

-.. I II ..! \ hail prrrrtl". tis Very I> ,ili-i "", sin Ii n in in Ittpiilt ('itt 'hums In ,.111..', inin-h InrthiT n.itliTlnilin will run iKf.illoHATI.
: lt.i. )I'c ln I 'heIsiIli-hllt' ami high, '. etx-kaliinm ol(
; ; :" ," \\'I.irl'i".1 I liy I tl ii.' law. M tt' IT- t "11.11 Ibl.WII cpl.iiiieif \ ., sit! .Inrksuntillp 1 I I has rvm-heit, us.tl \STIr KXI'Kk-t.
inji I tiec .lilriil "'I.i.. ionn Itu.kinin lti: >s "I..I| l I.' lu I Mm (inlie 1""IIi\II') latlll'I'II'"III'I.h.II""II' '\
n .,1"1 >
I. 1 | the lir-l. the remnant of I iso llIoIUIi"IIIIIIII'I I ,. IuluSueOlflI
\ I nn h : ,
..1. iL: h'lto I In- liall.isl' wlili Ii "1"1 |1.,111', illott-roveiPil, nrranp-ini'iil 'lule, 1vtiNiil 1 he, | | '" iitii.n.anil UHt"arflinn.liitl.iliilii.il I I Is I lnipM'nipiil| | | Hnl mHtr:
f.. ...Li -- I Ihorliy.Svc) 1"1"1" \\u* t'ii'I ,11,1 1111 1 I 4'tlJieIPT4U They. nrp" lint hug> n leg! hooni in S i.r Ian aniliiiinmonil.rwwy, I Hen. Wo I likp I HIP lonp of In citl cs I Shut)' MUles) 4A: ; p
Al IVBi.nfstlti, I.-> -: )liiiln'-t' | liMni.i'rn- on HIP lal.lt1. "" "..la: ** \ >
-. taMtMnfl.l nn.lHin luntut.'Kl.u.. lately iU-Hmit| % iK-nralli tin- \vi.f. .I'.I".lly I I I HIP laml; willIniKiiiPss I in i, ""Ih I r'lorliln.' Soi.n, Id cPulsete I |I0l,\IS ilitltiaMrrmnal, nml wish il mii'epsn. Liikoili KiinlnkMurlnnnii I 11:4.I : '
'rin1 : !
." 1"1. P. niul! >n gor I an.l : A.-it. man'5 has h"1 t'ceiluieii, ): *> p. M.
M. MUiAl\N.! IHIII-W (Ill % 'Mill lmil.1- Ilh.lly.1 '1011 I U'p-t r Im lila: I is "rapiill) "'lIilll Into Hi. 'inlir has IHS'II In, sniMi-ssriil i>|H'inliiin ; Se Its's el lulls-lull 4 4,1P "
:311. ,.I'''!*''K'.r' | .r ?*. \1) I'/ifli 'h"I'I.. pilflu'r" of wnfr-r" (Iunkt rA".t. Af I I/.lilll.1 11"11',1.! nml) this l.t-l at that I HIP I..IIIM, linlm.nivi.i mor* I''..' II... l"p-s 51,5, I llm I lir-inii ly manner In whii-h -P ,slhiuliis'oe-c' 7 4 '5
unip hid i vtoiiil I : I ll'v: ', li-pl kitioii lo lake n ham) in I I..i'i
i )
eaSt!, -=c=-_= Illi ,1.\1 (Ill 1'1 | :' : thai,: ilinmrii, aiinoiiniiil 1.1: \1'i ',"! ) ) of n spilmiH lulnrrI'm .,'"" il.inliti.. ; h'lu. t-llo niippnni. nn nn 'Iso p lie elialn KHIIK mini's about the ktreets, lit', 'nkHill. test A. N.

< ,", I.4I.; I.. i'itui', ami 1'ruui DM (iele' ol' '- Ml JI"I" ,- it fitim I Hut ai1iiiKthnt I I I Hn' IH'nn. ..1.1t.1011'1' iLsTinlicr, I..'. Hut, \ 10.- l In II: |'i "
D.t.II 'ht 1III !, '. II lice iliniiifr" .nl wr wen" npirnrs'| | ) with klnnils: situ Inn's at xiiirr| l-liiiiil .Iuii-hu'ceelsl III,' 7 ; .ill iitIli
Ontr i.vfut M'srrtaiiW. Chili ilv 1.h"CI'"hN(''e nl' iuiMil I ', 'l Minor. .(ones has nssnmpil, HIP I 'iuiiiil fur Mtpwlrit .nml Nnrwn ,(Iliiymm, ) '
lalkpil )
l I I
P I
1.\. ml' tni'l :'"11 \"lu.1 b l ) )1",11'1; Si'\ IKHHffllotv I tt ".1111.1 ..h.Ilh. 0155,11 icIer, one wouhl Kiiem boy weir \P'IhbM-i.
WP :Ill C ,nf>! In KHJ Intf llmt ul U'HH) .-.til"'I"I'u"II pesi of I the I linlian hUt ii .IP n|1'1.11"11'1"| tec I lets I I'nil'il' / .'$Ctt' a Clesilhjset '."- lips?,ei.iIsSC
/ who with, I I IIP l ami Iii's-I l I HP, ,'I. I in "ore! now nnilllipii I IKis whleh | |
.fridl. aner ( hit ItMikliiK for work they hiojseichpsel'i' ,bt5IL5eP5'e Ills
Ii."I'-1 I | 5' ': hI I', N .
lilt .
".I L ___. halt ilo.fiiliip's I-HI-CIIPD" | liatc nliTii.lvIPPII I News R )if.r ttrlls I.11'1..10.11'| | nit'
InlptitiiinH, I'aiiiP MI' ) neai 1' I soon .1..1 ,11 ami hi", t.I'II'I. ,, r .l.. ,,' | lo fiml.flip Arrhi' Ilililnlnl.l IS- en) "
i. ( I" fttitlntri'ftt, 1''Iilal" 'p.rsriniii| | ksi.siniili.r let's Jlltl..II"'I",
"II,11 ChI A Inallrr. ol I >i)0ikTnllillliliiMi l Il ISA.
: 4 : ) M.
ilnnipril Ill 'I. I II ; IK I.. i-ominil Hiiii-iilp, in oni tI|1"11 III-P I likp i iii-i-iiniolinl, I olrenkn olillll Tlio' Talior"mirrlni| tint IlI'f'ilf"I'III1" ,inili-r HIP lipnly ,let. Tin. it nIt. ."-t' ni.irillnul *. 4- -L--.. 1:0I **
l.nkiIK J :
- ) age 9! for'tlic 1"11:1'1: i HI "'(Ill lOt? I Ihl,-.;.I i nlonp are lo b", sppn.Xo ,"III.il/' In ,she jl.li..1 In I HIP I nlnjr I "oni) 011'\ I \. I tin' ') ileelaiiol. III ii'll. "-. I) lM.ii.sl Ii,) I Ih.. siibl.I Hilly, "".1..1.1( lug timnlpr ests' of(hp Slnlp vs. Klvi-r JiinilliiiiMurliinii4 .10): Hi "

I. I r.I.k, 11.tr "111l ".I. or pin-lnKnri" nf nny kimlia 'I'n"1 I .. ; \pal: ,111.lel'III'Ililll.r ami I"iu'''ussie p'. i UP N' ,-(III'l..1) nlKI'lvRle! |11.1| by (tin1 There 11I rail i'tlthel rare on thvhonnln. I. HIP hainUnr |IIo'I"y.| I t.. ,. .Mnuhnl i ."".. Henry Winmons, nml Win. Isaaen wan l.nlii ili-Kiinliik. .14.-tl": 411 I I'. N.

.
"1.1 n.'ivu. '. Win. I 1\11,111: llie MiIIIlvli.I'I, hC"1 )""il, lii'iu-u, i I. but tea: .onailc li..ini'-ri\\" n "I.I'na.1, "I'IIIll", of :alnio.-l! Ct er I ) lh',1, of I Iho Itoanl of I Health, ami il :' '1..# K': f; A W.; Si..1! dot .'. 'I'. M Illiiuns, fir. ..is.4li. ", ,- T T V ealleit! lIsts moriiliiK ami I hit itefeintniilnarraliiiieil. Mlllim Kli7: "
In 'that tho HUH.I ha-i Meinlli t..' Aiikirli-nii, Irk Thvrlrlulnr IVnuiiiiln 7-OA: "
*Ay : 1"1 They ph-n.l "not Kiilllv
". the (. ',111'1'1:1'' nn Hie' i\n-\ ,uh(,.11, ,'ll'I, It pu. sunnUUP" tliH'H not lnlerNihe| the man & K, \'. lire entereil with Tampn' as .
.
. I .. awar by waltr., ami1i Vtk'id-'MIo.I"lntc.|' mll, '.'. ",'r .' nml ib'inamlr.l t Irlnl HUi si Jiiiirilini l ic ni'iir tin' vlll.im' i.r
"i..i iii.in q'' ) / !Ii'< I I .A.II Uie.lIJi' 1 itch (1'1:Hi'" f.ill.ivu'.l. ilinni'i-" ami, Ih"I..I"" ttill fare \\1: the KUII! 1011.111",.! I rail oetcil, 1'111.111'1'11111 MS 1.10.1111110' ,. 501,1', s't I.10.' I '"estl' Sinlfi' fk,,,. n by jury t'ptoHIP 4'ImMllll.HM'll.H..
I 'linlNrl-iinlniili'ly lie
lrlbnfil(
i.1 tin --. ;. I hour of onr xolnnto presn the jniy Mil TUN A( t IIMX.IHAIKIN.
oI.i, : (lenial ho-l iiiiii..iiin-r.l' 1,11."II' remitID the, pi' l/.c to I'e1111.' ".in./ '."."!,.*",.-, (\11.11) ntnn) ikiiilrnl| l.isliii .
HVIm A SIPI TownnlN ItfC.ini. #satsmitsI
Is nnlhoHypil .
.'Mr. n. ; (lo C IPIrearnt | (Ii f HIP b.t: j least not IIPPII eomph'leil.
( .liow, n- 'llin.iili! HIP p-ouii'l) nml Jim. .|.'M.( ShlyerV or Mi'trm\ ofirriiiliiiro nl\ SIll tn |,r.s.ssl In n>.n tlisiie.lleils-ly. U-iitii I'l'iiini-t.lit, 4M: r.l M.
I ) in Milton) It H lint M'lii.li ifrpal, ,\ hirh 1hac, It'll "|M--i.il' ,.1:11.: ,., r-Min. I'ln .I.I'r nr HIP .-Kleti-lii-r" l "w.I.tie reIn AriliMill..,HI MMAntii : >
?" "It.j'Hii I '\"l'I'II' wellM'ri' wu by HIP ln-pri'li..n ( .\lie., I. I In "'111..1 h, of her I Our t's'-c'pel,I 4 'u-Kiiite we arp uln.l loMI
flndita. .:/U I 'IJ.Vd 1 iI1lChlttllaibit' i on.lncl.'un.l. 'lli.1 I Cnn AI.O, .\IIIII.-I Ma> or, llanisoiiU'ltcidny I kl" ?oertt ',iiiii' .1."-,,', p.iiihl' IN* nl.laln-' I. eufutIci:
" .:, I to that llniulin ,,,1'1 I Hii* -\ h'ul ,' ( .,'., I poiLm i "Li thM hio.haiiil ; I he u an e hisl heanl of In 1"."- .-.1. /1",1.,e Inr.iiiiiril, Hill) *, hnn a bl|( lot of work on hnml. I Hein l Milt.m 7: IS A. .M.

1 '. l> l"or HIP IM-.I ,ami "':'11'1 j.t) ]niiilMinn '. WI\ II'e IIIIVG 11/1".111,1 brpn"| guilty nf nny tin1 ollViiM1! MI'uriiH Though, rallcil I the "l-lan.l; Inlll.. itefIIUIIKI] ol cvjl ''|>ulpt I! ah.1 1 httI") It III. I Is hu III I IVusni-oln, ? Any man Al I lIsts slu-u i.r HIP list Hill l) nh..vtnl I biiililiiiK I Iwo Iron K lli'rli-s for Mr.llaner Arrive lYnnarnln 'I. tie *

,ml .i ..1 0tlI4'$1 I "'1111 11cm ." '''lfU'I II ,' I liinslblc! pi-ojii-rly U roiirpriipitire ; this ln-anll.nl, plarp I- t"'II1111".1 aloiitm I llill.iu: on n!(Uiiranu'iiinli MaliMini: I dl-'jltltel) )' ."lhal II.-IIIIP ahonl 11,111), -psipeti ) iliso' l.-ni, ly liml IM Inns) HiMII, ."MIII OWMiill, al tin nay t ) nnl!, OIIP for Urenlllron. AiNsiniiniHliitlnn. Allnnllp, nn.l itully Itiiir t
I on I HIP pi'iiin nla; w khorl nn.l! l.nilljalitlln li.a.-nilil' (slier ,lima .Ik. 11. X, ('s4pil,
.u ThN I I. ; 1'1'1"1 ( 'ln k street Nonth ohl, rallipr heavily ; | ami OIIP for Mrs. K. Pd-llh'-r nmlIwu \\ I II 4 P Illl'l.hV.lll-ll'ICllhl.P I ; I
m.illi ( nt :
"" 1,1. .- ii"l 1"11..1(1.1' 11'111, Hay, ami! r-vinla l-.i: oiiml. 11",11,1 w hirh, Is 'neaily, I n ,f." .11'smith ,I. lamp in OIIP lex, ilark. hnir am) .1..e..I"r.| asciI, 1 ai-rhiywl, lo ".."... I tt'isiseess4 I till CC mill pnnlm-s for W. I. WilHell. K. H lutNIPAVlleii'lTli'ki't Anl.r.iiMiiiiU .
'. < : -:. ilr.nilanynayp( : up nrn well awn IV, 1.11. .1 ,Is' Iii .. *. hi ..., ci |nlltii an Cull ael, 1111.. -
Tin' 111.i.l..lo.I; I, rnintiiiir) .onHi,, I 111' wnlur" nurllon pi.veieil lilneeies, will till HIP hill ami emi I ThPsp i'iiiliii's arn lit Iso of onn anti IVnlltlu IUIIr.mil.lltll.V .
hil.' I I I.i but -""" $ "f 'il| tlm, lirnpiu'liioi I' l'l"i l'I'h ..lniil In I 1"IIi I HIP hnrnn nl. n .II"ltll', '''. This' )
t
.
I. tinl l h, li\p h I the, onler" I HIP iliulmIeh.tiee&esu. ;
tii' I.r. on ; 1"1 ,loll lot Inn wife hy isiPiilS5lIltsectlug -lite hor
spit
,hil e II Isis ssch us'el I tttenlt u
; : : "Rli.J. ll IIiWIt! (t ,; ff itte .I,1 11"I"'Ir jiUl-tLieM 'ii.in' Hill) i.l ttkinn Ihl.II"'II.I ,; khi'Sn'tiTinih a power. 1H1INS.
1,1.1 .
(' c'lilik1uuz. HIP '"', i. )laugs', 1"1. .lol'eILI.II. with her .
'11 Iflr "'1'. I N hiuli, 1 111111'1 hp1hitiqierelloil 0.1. 1' } I'tel ||".,. | ; | wh.ill,) piiitnplly.A I' >nl t4 ,elSe nnilm P Ihli-ti's," kiinl, .Poet nl..iiiinu A rio u's nt I'msni-ola I. tisulisutcu .lliin: A M.

3 o''I'wk.I'' in., \\'t'iI, iii-silay I 1 11 I nliiniM Till fianip vlrnrhu-p "uil in I",'1""' .,111'1'I irlmf,..1" tn' I".rHtnlnnN( (Iml tl.lol' .liPfm. i I ill I 1",11 well,! liouieI'KHII | I 1I..I.r. riiiiin-l rrlnii' unit til.nn .' % lUhthIt ILFKNIK'Ike : LAWS. 1'itti's rue Mlllth-H i Puul5l: a is.

IO''I *lttMil. iliu I roimil I nf lil'ol. | hI 'l'II,1 pro- IP i-lamU four "f. 1 1..1." liml not mil I Icii'il him, :
t Whl. of I'en'ai'ola, .It' or, i-houM btmvinuxioLiiiiw < i on pillar II"1' I pi-art" I Il. din wot k li>. his eal'lrt a,,1 I Annul. ) $IHU tt Ills l.nl l'rei e t'onrl iN-rlarpn Tkem Arrlti-n .l.im iM

''I'Id { ,. All ""-('Iht'ci II'Q1'I"i..1 i In iiiveli "II : : R.' "' thuwil 1 JM'tC.liltf.lilllViLii'i. fi'i-l abnip. I HIP (giieiuisii.! ami, Is ,iulmir.i-. \Vp wonhl, like, lo HM. Ills I Honor I lhal: MIIIIPOIIP Innl. khol his, wife ami 1 eEls', '' him mil,,,,' let I Hi. I''. ''.1 $5 lIsa Milp.lnu| Null ml Volil.Snslnl I JIllt''M 1:1sip': M.tacola .
5 ,515555110.iSe'Pli"ihl- P.h. | nilli-h-si.l
01011'1,1"11 '
i lIce nml | |
it vil innit'orl loiurniIIMI
*11 bly ail-an for '
.f Met Wulls tin fur IViiMiitila.
1)5' as ""
ti i1 ) put h Hie, lliroal of his tlaiiujilir.Tin' ,.
fcut. ; I Is s.i tsP Idle. I. Tluiiinis, .",'h'III'I',11t ..,1. r Inintp '
.. .1"'if i i '"fll"l I"""' I 1.r"I., '. wi.luhall runs I Ihrongh I HIV I ..t'lil J ;ohl 'i-p-.Mt.nl I: ami, i'onl.1' ,I.; list HIII"I..1| | ,uml inl.r.l 1hi.-.ni ninlrr, |1.5 llmiiilrnr HUH.) Wkoluale Market
%% t'i.il) pnblii; : I In man} pnople of Muiliinnn" NIII pp. I | | |
lytit'iIci') .r %\ M. "I.II'I'II, ri'iiliT. 111'11 :ami, 1 t-onili/ ,, wild I luorooiiH 'nun h I. HIP wink of" lum-i-n oli'til 1' "-nt.'r nr iliiikni'i.H I HIP. ",""' i.f HII.M.I kl% MON rssssesc ill i..l April l'i.-TimnnpniiliP
It. .1. .iiiiiL. Son'yi'l ..JI It: ,.t'II'I"iiri' { : tic that "I .1"1 riutiiiK I on shell prnekpr ll-h ; I Hipy aipa i-ollli lo-iluy tleeliletl tint retniuie i'ueirs'Ils'eh n-Kiilurly, luyIPtWP4 HKAN Whnlnniilnllnn.pr.
.tcll'jo\m Lli\-Jl!(I ffi-t on parti i-i.lr withwimh ami, 1 vi'pnlubU' S.\\.IIIII"lh.'r.I 'rs let uhi.in In. ",eel |..ri'tlmsly I -
.r1; lave .- "' % juii-lray' flU iul IIP 1"111 \1,1)rj"IliII11 I hl\lIl'p )' an well I IIi It eniluslly.5 The lawn, pa>MK| bv Hut late li'KInlaliim .
e ri-ai-hin, /; ) I'M.in "', ..lloor, I.i ; I nmt 'saliktiM. 'Issmsl wills nr niir.| In ie.hu., Tin.IiM'ili'is .
Mlf.
SiKNKilirH ami, iiile! snllilinl 'ill lil.n ami wlr-ilami' null ami vul.l. Thu ilpelniun
-
(IF | Jatts ( 1.1) ,
,
11n. 11.1"11,1111'1' lIce ,room, ami kll. lieu '"-'- tt.-ri' ohll'I..1| | In I"In' kiluhiw nr i llm iNi-e t'mnnn-rriiif IT, I IllS.'.
.! 11' ; to il.i HIP' mi sip rpaehs.1 from llm faet I Ihat HIP I'll- April
I I" tin', I pMflii'n nut I .1lill W.I.III' tl 11'1"' 11 pit, o11 wonlil Mil V1 Wink. al'the Iii I llniM P nii.1 Class, wan
IK'MiMiiln'1K) of Hay l.h.p..\ Nil. 2.V>\ hUI !lit) (I a 1'1'11,1,I ijlrry|;: "Ah'II.l, ( ,' I'lliTinaly If 110 mi ilittrrinliirn. Try C klunnliims In ik >lil|' rolleil' bill I iliil nut ponlalil K ei'llalnnniemlminl Msssassiuessyptui' llVsi.' 51iceisa
11"11. I inlieil IIhll..II'I..II".I... ,., ,
', I HIIIKHiir n. ilusvil I ill I of .Ink- eel Its-Is-c Ihi. Fli-ii-hcr it oil. wliiniisiiln I ii
( tn
Jlih.) | in M.itor.Mill. | will thank .. uKreisI uinni liy a 1011lirimp I'nish.-il. I'nwil nml I llrnnl'il Hi n Idea's'lPsW
1 '' .e ( |H.iipn ) \I. li> mi l. n nn ""'1.1 I Ihnl ties II ii ie'l'e amemlmenl
11'11' Die I |jnltr I-IHIIII"' II.I"I'.11.1,1) .''\ Hip i.-nr. '1",1"",. \\f newly built' amil .1I. e 'h.e ." of Jn.kson i-iitnily are ..... 1SeP51 uslh liic'. 'I liii claslitsot nI" H'

I: 'i''lt | _nl'luriuMiii. ut '.'..1. \\l. It SPPIIIH a>" If our !h"I.II... lilllp nn.liprifltirilrnliXIrTitllt'at l lie linUhnl I III ) niit.klanlliilinanniraml HHINAI.K. I.gIising I" attract trillion ; they w'e' iugrs'c'el! tiC by Inith hunnen Sits! HIP rhnbttbllti, 'inI tssI
: up I PIMM An u |irts-iinlliiiiuiy, '110""', Imnrtrr, hill but thu inirolleil l'seirlfslgleh a is
purpose, ol' alti'iiiTfirjrfiiw t'linrrnlStCV %' thee flpoi'Alou ; Its whllo., 11.'IIII \\ tilNInakfa (''"|1'."., sif 'fly ll.ni.l.i. (new I...) ilen-i-M) all I llio nllinliiiii I they will rurvlvv. Hill, ) P Ihi. P I'nltisl "t... Cniuiul..h"'r. ( imllilH.liiK bill,|I"approvi'il|l'ilY iinksi-.l by HIP, Koveriiur II huh mil 'IIH/KK I SpicIer II uHi Iilf

\ : i lintlrr.r.: I .intl I' I lilril, HIP I liu'lc'. |1,1"uII"llllol.| | l "ih (It is I liiliHiiriolimlin .I'llcII nh.hs. for HIP litu mill, initial hit, I'nninilsklnni'r' 'Ihln "".., ) nil Is miIn rinilnlii I he aniemlmi-nl. Tho I'onrtunaiiliiiunsly I rnlr itII II HIIH

",,, \rI11.lr"I"t, t".i,1,; man' ; il ya-iiM>U wiitlenvilli l illiu-onnt I 1"1..1'I 14. Mnmlml ninl nsks |ilm |In r." hel.l llm hilurelianseil miniiiiiiPiot'K a
I) I "' ) s 'p, ant fiir alial :n i-litrhl at -- l I..I s I in I ,"11515515, lii arn wlllni; | I Ihat h'Kl r\lrn: r'liinyHn II Ail ii H 7JtiSsteseelu
4 I I iii ."., lnlrrTllniiiAl 11. i 1,1'11 i (lee 1 r"ll |tin.sr'x IU\K 'urn him 5 llm wrils Let those ml.irs., nn peel mill bill ami I llm ( on-rnor ap- II nil n It *>
.4.,. I.I A vitabp| iiinlpti I.OIIIP thrrporI'.MII rnpiilly.
l.llr )j. )'. in. In pull ,1."" iiI. e.l.| .\ for ( "I 0 1.'hull""I.'II| | I> ninili.. mil.Vllllnliin, ilnl no, .rovnl[ an.ilher, eonsiiiiipiil| IIHIH Ihunnimiloii. hiesstly I c'S slit
'a.-n-x In n high i,tab: > "lllh'lllll -- Now where' Is \iet.Ishl'iie, mill ? wemissttl HII.I lid', The work of revision (lie UN I l.nr hlib-n. ii I'-
Illi-ll Hl-lii
III. l-mis.-illrllljr Ii.i.5is'lts'iss '
" ',I. ho ( Biiri t L "i lijiii"u!| | | liole-ale" Trade Issue of tho Commercial. | | l hilt Itilihlili'H is Ill.l'lususIls .
"I ,14 .:'C.U' \ U tilleil, \ii hilts" IIPIIIK, |I.italoi-K, inbbajjp il tthiln lu Jaikkuii roiinly.Marlanna l-.illi'l|1. nil liitnHlmi Pp' HIP I Hum in-ii-i*. law wns romlin leil' by a nMieial| eonrtluriiiK II ic

I.miLI'll''.... ',l;! (.i. II. I Diiy, r/.>uli\illo 1 I I I N Illh"dl"I : Voin' 1",1'1,101,11', (or. any roliiiniiHC 11, ) tini.inIrllmp" "-1".1'1'1', Ionia- On or, al"'lt."I tlrsl u(. May tin- heft iwr5 plensp anstvrr' I In full.Meiiiorlal ..o') lh rpeunn, ansi Krnal, earn wan Dry Mull Mfcb-n ,' j lPlI

\ y,: M. K. Ih'u'I, ll.i--il.iil, I li I In i Hi.illy.. \:1" will i In1
I :: ( the Ui'U.U .i.iiiJabiiiri| | ) I \ : ovrramnbol'Vils | -- ilay 4.- I a 1111".1 ..." .Ih.5 iiiii.iiint' |iuiil pepi air Inilnlloii I nml! I Ihn iipelnloii erentesinnrh MnKiiiilln Hri-nkra Hiiism II 141}

, r.I.Irla lft.i.'wi' 01 .,I il"Il.; 111 IIhi.f .\.tcl'.**ol,l' hut\ h *pappi-i* Iclll",1 iS', ; 1.1"1 iipi'ib'il, for' 1..11. use at HIPCily "iIIII"\"eiristar i-.lillon. This, will ,IK Illhiltvilli .lai-kxin "lIIt .. They I 11111. .I' t-i-iii lii|( i Mii> rmiiii'il, |I..r "".1"11 such I N..IMII, > Inti'iesl I from the fm-l Hint Iho,ohlalu l'e's h 17 Ail cell 551I

., : ,* II. HI.Ill ami, 111'11.1.! > it ,lull nij.ply.A 1110. I will I I I remain III furep, iiiih-nn I HIM I I.tun Ili-lltusl In ll.-r.t-n it iJllIsIlueel
of Hoiaeonnty ,, ,
..1, ?. "". ronrnu wonM' I IIP, i-onlrary to tin' iiili-ri'Mln rca.llnjr, mallpr ",'II. (:'0. (!; 1'WI".It'r. Sanla: Mill), Hnfailf. Sit i ess \ Iml 'h.l til.e
,1 I ,. m kri' I.In :
lon of Ihu u
"'. Ilnwai-il. nf 'IV\.i I U II" \ mn "1'.I'' I'.I.r ppai-h,, poar' amiiipplp ; of Ihn No IN'tlui' 111..1101 P 1 n.inl/> 1..1..11.110., hill, ninmilil 1 nlnlilrnil {otiirnor tallsak) e'SIrs m'
Ib nlV. an orator ilay. | linli-p
1 Ill|ie"e ami InlcitM, uj I Iliu (Jon yrm i IAL. as 1111 ami uml leeisj ues..s" nntii-cii, .' l lulnre. Tim new Inw nnlui-til I Iso I OHM I a 1,1k' II 'LAS'icisla
' '. : I Ir..I"rlrilj"''I..III, "1'1"1| .d..I'I. .11II,1I.UIII,11141, luinle, I l-Tij; lint 1.111".1 In .'i |"i"In I ll.r, iw>J Ju
mi.m 1"I'hlll. ni'i-L t rcuI.r.iI, ; fivf nml half millions. J. II. I'.
( ) 1 Ian to a
II h'oI innnnfarInnrs
i rle.lfllllil Urn I
, Ill-to, aUo ,ni'ttly I planli-il' tinryanl" lin, 1111' 1'11. 1'dllt. uml llniili. nil si sic |;'lil. I HhuilM nnl IM nn
" nt \ ; Jai rvliablu attoimnut'!! local,! I AlkliiNon ami .1. K.Krlioe II I l lI I.Ia
(" AVIiot-lins, of l.oIHIUe, : li.ip-! j JK-t xMilli iii' the honniVjM'H., I llm, eic-l i li, I mi-n, hin.l owners, h"lrlkeepirs .Mr. W. .ililsliisl, nt b. arlliit s
,.!. Illhe( (.I) Kjninifi., Itviiiii ur gi'iiPrul new, ami in- ,liml "t>tof th.ivlit; >ine Ihu.Teiipralili- ami oihi'is ih..lrous of I Inkln I ); l ronlemplale moving In I'l-m-n-, fssehC.I'h.' ,luhlillmiiil IV rn-iitl .riiow. An m |>r *f ami axllH .

,h".*. ) !.. ) "'"I'dnai,; l"III1' of,,rcailinK; iaallrr, (( n.lfanlaKD I ,I:i of I Ills I lain opportunity tonilM'ilispHicirliii'iineiH. eolil, no ''y. Ihu I 'levi.10'1" Wnh'omeooiniiiK l's,e'ses, I llm |s.i.i.iiun| tu lies l ti.| ''. S 1'inl.slMnl - llMlllll'll I INI U I SI t ttIelhratusu
II. ; ftI1ilL.1itji lilt Ufl. their] HIP .
i.f a
1r pike lioktytlVf.l> I an In nii- m se 4 no
| ,
: l l emi- Mn4kli.il Inrlmlinir led) mitss-s' set'' used.1Ih
nnrIII' "d, kiri < 1IIIUII"I'III.I.IIOI ) 'idyll thinneil, tint ami, hit 1'arlli-nhir at. MI"| of llm |l.a11111| \\.l | ( :NTMKH.Aiirll Aii.b| ninl 1'i-ni-U Hruiuly I An a I no
,, re'seiecu lolho liuaottp lea I Ilii.- 1..l..llu.e I ..''tI..1I likii I.. |.mlnkii nl HIP *kiiil.irillmli. IW- t : v ll..lliin.ll.in .1 un Ii tMUmiusillelilii
!. .i. \. S. ('1411011, (I Mi f..."", 'i'ea4, II nt ,'illon. iiii.l.-rl.rn-li all!! ili-aml aua> "! ,' "trillion will IIP paiil; 'I"II.II nrtvnami jlnu'Tlte' I I.p i-C.. mm. nf I II l.i 1.1cc-s IlL. |h.nill.-n| tillb rk INano, 4 4Sic.tl.', I"">V hist-ipuuel, uII I I in n I :inI

. .,!:., i \liTc-lianU1. iU i'A. fc>' : I I HIP ipsonii'iof our Slain phd HIP Suulli KlorIJa .paHtr| am stIll It.".. .h'lIllo..r."I.' ( ; .. cP-s.ti.s, p a.-,, Mmln Her llnnrn iMiikli-nr' I ... Ui'ii.ll, l*. hnnlH.ru, 47l! I I UAMrAiixKKruit 55.ttriecr'a Ail

.inHU'), { K. lie iml oilier artiilut tix luleileci (ills lo men- I lln-ouuli I, I the yrove, bii-ini'.s I'.n-ilitips sued lw'I",1, ofIYn 5 I li I.u n-lnX( ('arlll'.II ly' 11111 I pruoiUrl! uf HIP Kh Select, |I.|inie'|is| ."""I'IIIto.ly. l M. hi lull, In iimMli'r. ('ASK IiNIw-V.\i hey H un u K Au

I HUMS H"R U"l\.llI11', I.>. : s I : 1'1'1'111) ':arolu.: 1,1i"1l11t"I I MIsS"'. ainrnnl Hilly ,ol. ...) (n. :' Ililljurils .rlt.I" Ill' Him luirk Hninmn, Hyslrmii, f'IC> I'-nln, tiS45fse, I L. i liA u I IUI

:Intnl. .t Iho A" !m'' S\h\t} Tlie (j," itiq( "i'l ilt'l" l-i'iilt: in. \ i" I"'j 11"1' trasegu |I"roM''I. '':1\1> 1"1 \\'P u.k onr liitsini.KH hii-n eonip Innl, IH--II 'Issm-il, tiPs e-uel.) ; 'Iml nnim. $isui4iehahJ hJeav.b's.,'Jl.-wll-, i i j lin.binI'liiiniii.le I i is) u 1 Ml)
114t.ut
,. up' llernhl" U the 4l '
,1) Thu "HurlcU nanipof A 4&1A AO
l out sd Illusion i ii ji.U. ; | .110 a
' Illl :I .ll 1. ffjn% K; "hi1 ':llllrlr; \ hi \ !I.t'may' be. I HIP Ide''Ill jiii'tof Hip ,1 II"IIII'I"u'llM', ..Iatls I I ami a--1-l u. by !! In alxnit lo |I. oluh,1| l In.latkwnivllle. .11,10 I ly slIer llw pour e-r-s.l rullm HiurlH'i..nl uI %lit l.urk l-'n.l.lu A Will.y, W llli.i.| An;, Ti.nmtues, 'J n.lj.Ui.rs I $IU c ii I lj'
li.lt. Is Ik.wn atltiuexIreiMd i 10,11')1 1'1"/1"1) hu"liul a ni'tv chilly I '>'. ili-.mliire P Hill Ihv r-lili.ni4 1 mmiii l l.iiminl.'r.N..r .
i nt Iii"' ('fly, 'iinloin: I HOIIMI, ami tied Sfi-ii-lai, ofhe | | ) | | ki lid rIsc I ttHulllllHI u I 1A
} .
''Il' k of 'hi I. laml, Mr, Stunner i- tiulseiuluig; mil I I' 'c ,iti-i'im-iiU.I ( Id' > HIP rffnlar Th T.-l'I w ill no longer .sionitr, wiuU a 01'1,1| | Ntmuoa Hr. bi Uii.ihillirlnl lent I'll" Pk-r-e, Kncli HIM, ll.itmm, I 9.HnrUluen ii I 71.
,- l >r. M. U' ItoMl i, Ml-, wiuS.VH. I I liuanl of I ll.-allli, ami |gi ivp only' will! p Alunibi"'ililk"ri 7 40u
J.I'I..I ghvs' nnart'rn, U
the ,nmlpi-prowHi. I ami! I ll.rmokt 1.1".II".0 have dll.ivtl voutrol saul IU |wliliviiwill 4 P I lIr..I"1C I him ) that such "ll'lnli'k
I prepnrin P Hui-h-lm llvvs'llsu| HnlJ.1, 51441 l, HileiMM
lii minnv
its 111- 2 I the 1..f.III.I. >..L'.n'YI FiK-h (>-iliiir( tM-vtn iu tlicHii parlitiili' ili-lijihlfnl plaip iniatilnabln, lornpark '. leupI lei'i leech less ..any l'I"ll d... l.m to IIU W""" auoiht-i ihann ll'inll ) .h.nl .-. Inmlii,, lull n.llux llMt' tl Atn-n, lu II. lluirs l u.Am '; *" .' .' \

1 F | : lla-iB, of )' Ma., 01t ;->lri'(In put forth, In I tin.Ir ow I I..hlif.o.II'I.III"r"'J nil.i-i| | I I HIP .( '""- t" r. win. -111 ilnm't-r" .1.-"., IM *milil r.. hnrk Hurrwmbn, PMuhcciI, 4M7, Curl t ruwn Milk - W15 iii 00
:1"111. \11 llm. I i t..I..IIRi..r :
, ,' or jiii--iiie I HMoak ,1 'I'lic'cokireil Rt-piihllrans, of .Ala
II* i-i (111.1- "','hul.I, itiillrr.Tlin Hpuin. 1 In lull Philceauh leant I'tmib-rn, I'.AM I fl U I K.
i.r : M-rIcaab. )4tenlar.. : "" wlj"I purKiMly magnolia 1" I M. will raiivni.ii HIP, shy, for ail' lieu" beKomiiiK ) l.uk IM..I iiliisn, Amk-rnt-u, .VM, llnnim. Munlnril. ){ uml ), *' I AU U All
: "The are
.t- lieu, CI.MMKIH. IALlilll1pr"I"'I'.IJ'1 i.1-ove II' ill'I"I"'I..1| "il ihn: touuty nay* r.iri'Kiilmr. In n.4 Hi* nnly liiklnm-M, nl I ISiis.s khullltnu.Hr .
lIlY fr"1' : I nu.1 wUI give' chaIns l ljiifonuiilioa lull lupu'r ruueeae--------- iii n I nu
"> j .Uu"'L I4lgie, 1\111'11.& holl..IL] l "hlle,1 (' bully Mnljiiot! eniin;h <.1 oilier I Irian lo verti-4'inciilii. *o itoUy! awl olmlrt-Mtroui' | lhal klml ; Hn ru nri-nlln-rs fully a. tlik'riuful Imrk I'lln.I'nlilik, NnllH'rlninl, $InM, lbu.mii V I'.,u.iml lu I'.AM"
!
,urmi ; pplng I at Hie I Mert-haiiln, tie .JI\.I.L variety to I the fciene, he an c') C : In ".Jt lu'lho'tliatji, their white lea.ler t-aii no 'longer innn- uml lIeu fa.'Is w'I r."lit rape lee rulljr .nalunllni.sl. *edss'tiu.u.eh| l, t'i II lisa,. A I n.Hr Klichlhn 'I 10u
. iropo.f" to pllI.1 hue I rulli, I tIC 4' 1.1.Irlih l'l I linn, ns wi-ll tin! \'itihoiisbit.i shi|> MMUI HnrrlH, I nln, 1 1"6, IIUMIIIIIItiwin | | Ileelerts-ra IMul
,mlml.1'I' f )tl. 14. fnllher. )lil"l, IlL, It inMh ami, mil h but tln> Irnth, wi far Ill lee-IpeeIllih ami lii: < Sluse' I-.tllelhy I. up Ago them. ThU U eh.rlldcll.llc: of tint lu Merrill Urun, PhisI'u. HIHi
;
; cIssl.almS.s hIss
' n > city on u I II) vUit. ) situ, ,not mar nalnre.T I,..i."I"I".I .r ; ISainbo tribe wheruvi two or LI."., of( i lt"'eeltlstiwA.44. ml 4 I.KAItKU.A lmililnCnru itt
; littl ,,111 14 It tail L olituinuil by htinoiablvneamf ..ljlllo i''lr.\ i I I'artil t plMtflitrij 1 ..oetirrmatlsin of't45l'. 11.,1.1"' I.. 1./ I lest lie I. I.. lit 11111'1"-'' l'ilutk Slsrcli 'Lle V
. I II. &f. f. K.- / ('leIi'ago U J u 7'I
. tghy. I"I"II! "-''"'CI'III all I iii pug. ; if it (tii. L,0.t'II.I"1 : III .'jv pominiiniratp. "Ir''lh, us I lliluKrif.il. IVie't|, | ->, iiiuu, luuk Nisiililiii, l'.*l.-r, l5Cic,4leeta.4Isn, rn.-k.-rn nn |.
in IhU i llsitt'i'e1Ui4lkeiseNahIs
ell. liwkli' HlrO Scxaner for a \hiltf.ijj la geL thu iuforiuutlou uhlUi 1eiliiwiicl 'c""I'I. our laml ol I mail.A. ( 'utlar I\tJ.ha"I".r.utllle.llI.i.| I *. : hI-hues bell, .In ,ser ci, U In ulninnl Iuiiumi'r4lij r Ply Mi-mil linn. sIll, sia'l ds-l mtwa uuiln-r -., "uP1hiir..1es'r| xrunn is 2s'AOlsllue'iuer ft

k;. L' :-- Ilow" em RII U tlolinuil al no iliUnlJuf by The I 'ea.n.-lii., | L, I llu ttl..i Is ... SIM dl| i>f *."rilirt' WM| MM It-el iHWIn-r 14 tie |l'1.'
"I'."" F ,' '\\'allm-e. a l'I'Ol.il"llli'n,1 I 1..lull'| to the publif, I Hit! publiu I WI' hat, r Iml I -hurt I limp i lo work t ilhi IMTUII-P 0111111'11'.0.111"' I kiiims, Hiili.nil .-.- .- lit ihi Hr l.nik Hilnlln. M IU.li, \\Tt llrisu.sk. I l.y 4r--MniilniiliMi'k'niuily nn.l- -
Ihi' I of M us* ri WHII
.ijuj-oini: ii-iit mirciiii
'Y '. A1 alia! iu a, U at the fit') hall LI"w (leo rea'uii 'I '. I If ever nl {' ami visitor.With "prhiilar. ( : a c lnis.' | onr fiirii.U will ilenlilp al .|..\. laf Ices cows, 'tl. aditot Ihl.I..IIII.I" scuds...".,. ,'n. I lo ,."..-,.. aid II k-ullltan ttmt l.n-1, luuilwr.S..r wIlls' IfKi. if.sl cetu. tliuln-r hart Mulll.. .'.! .. ,u 'i i

.ilrU :."] 'lcIL'.al', ) )IIeie''A.. | ,t'y.A any tiwu wu >honlilby any lithe' .. i: lliankl.ionr. kin.I Inn-l om >-, ami I have, all I I the .lnl.l leaily w hen of Ibe year. Ye ,. ,this ri-llnw Himl.1 ''/' ..,t sicIly wrl l.mk MltNv. Iliiim-ii, 414 tnrwuuib, s Pll.rtu.il, ABO I.KAIIhui >- 4a; 4itt ;

.(I.' ',l''+$.$.I"'f llioManii unrtkfiii' -: original PuP ,ilnwiii gt tin; .man. ) die I' reprpM-n.-alttr, tall.Jl I. -,- Thu, xohl e ili-mi-nt abtiui gohl I Iniaine a 5s, I.., ,-' .'htl'| In 14..1, nil Kntriiiiuriiin cli' l.y M I. M iiiu-b, a luuilnr.'T'1 lilt HUM. o f.s.1 nawu liinU Hhm 4 a
lio for their lilacS llJiu ks'l
lis I r
Sued welllU .
,I'trlt 1 ia'itlthat: I ili-cun-.l uorlli 'lrl..j" .. ti--l ,liml tiriuJl.'! )HHI.Unn.1' NvCM.Kinu. Hllt-k Mint IUM
be!. ( ( mi Iil ) I (. ville! U iiifreasiux in JI4kMulstI.Z | ) r* -fr-irc lC,
"". : iliullilip .t fl<.MiHJtU this uaiiiijiy, hiiwi-tei'", ( (iii, .. ; 'l.c"l.i"JI..r u 1.I"'lile ( liu-- itlonu Hill, ) luck. .1 |I') llm li-.ly nllmu.Knill '-" ass ?o.'a hi, i *4LrUtvrinn.1, nutrw u I W
eta iliuii in the 'UUIIKIUIAI. UP. lIualee haIJb ecad cajefsII xrlfiuIH.Mk 'i t l 51 tll
. ... > flNidV I 4'I'J r ja'a' ( thtt we .1'\"l' aC mif" Mir) ;l pss.h o'c.llI.e I p oilier I iu the Wf Ii,t-tn-ri-v lull, ,nnhlnl ttiHili.A TT" .%PlLlst.t. i'i 91 n tt
.t. : trnlii.TUeycll.jw 'f.-it t,pinK/ wt day ineiillt I- hr"1f..llt
a peel \ I -"I"'r| | I.1 I. e.i "I'J II'H Mm, to, lake piijs f Am 'V r.'llii'Hker. ri).
tryiiij to learu liro.) t'uokc a i jlp'Ihc 0J. dale liKl.hnK tin. I>IUI-K "I Idled ,..-. .- 4 wl till, |.V> |vr el. test is the
... -a a'iy A I're, .'--. tin l'olnmbn. tII'I"in'r..IIlIlIt: | lu Its sls( k lu he new RuM! mine ; Ihcyto cee4ns r.iiiiinUsimii-r who ,,.1.1. .I... HH mUor l'.rlUii.l.. l.y r. V Mlnwr, .IIH smnl r.s I utA IIUn-rM-ul.| list ii I.lliuiti1lc.ets'ii IIm

...1.c rl. -! .P. ----1 f .;U.-ffU; .. Emils.Ii .nnini.try of r'lot lila .New* of thirteen Im far eonit-rneil alxml liar Isessel. p. l'te'aHeery a :
more I II
014II. ; ofjT'cIi.' ldhdlVlfleee. t4sciei..euue.f.pls.s4s4frlu.) 'err |>ill I buum W i'.u-ru 1(1 es I ISd'uvaue.Wt'atlrie
ht. fctcr uarc al ( U tInI4 jMIlcHt, tfll.ndl,; II", I IIsiu f I.teie ert'sLe'. .1"1 ,.tri.. breaking of the auger Iu boring Ihuarriai wus .,t 1 'wont'emuiuuu il.i-.iK >, ...1.'an 5r l.nrk II. fbl. Jiust.le.ssi, SIC, iseeuI', iy ieestU cc II

.b1LI I.( .ill Ile. IH)' lirlll "l.--4Storey t ,lpui .u.ileJ) ] lIltMl) h at U,1'I.llc.lul lillll! it Kite I Jvpai I I J'\'Ia"I'1: will tm'; 'n,," ,dsp ,I'ikllel:"rl'.1 h,." Ekru ,. | weli } J I 1''M., / .-. 'inniul.kit.HH-r n%'ij bli f V iMlllltM.% f.u lia gM.V.likiI.m.s.IWiOl fueL Iuusl.q.isb. | I n.;. tree i'uaetccss-d N.Vnrkl'n.aw.hewIng. .. lA't a ., we IIKlui.klun

hi.ra" : als> a rei-t-nt number of HIP Tropical ")11.1"11"10. mini uinnliiunllnirn. vp-sw., \If Nll.< *IKI- MIUllM f 4 UUIHUI) li liii15jul11
limaieu") V< Imuotiia apanitr, l 44'thlOllitiet hate four .lil'r"II! lire or : I laulatlebet liiitu4Is.W.sft", .<. SIll ks-I lululnr.lNio.b .
t T..K Cunier| ,' ,Sue XalioBil Ikiar.1! if I cal 1 lots I.> ('inl' on I Iho. (M-ra-ioii ,.1 I hair "-,'h'- IalMl'uetsjsi4u luttel, lttwu1tIAilurietlipucis III l lw' My' Mr. ,llutirtK ... hut Hnrx4, l>t>ll. IIKU Hull, l.y II P' rntn-luiixrl.il is AS ci 45Seucsi.ussI 74a
1ml iiilmif, I Mill ri* u
't"\ i n .1.11 -
.l out, J. l. alauehier! of Mont- gt; iu tout Into il. ."Fright alit! panic ttlii-U h taken !ehNee| <,II |hilt|, |1,1 t Kkt.V4iA> i-rtili ii4; parartry) InI lheri-J I his WM-k, a" f7.::> I cue let's lu thee ll.-u.l i.f Hun.ny lIlly AlliuliiIkm | -.', Millinu, mllli tHit.. su hi-I ku Iliuln-r aiulI.MI S1sl.ee II,) s'i
Inuilnr.Hr
Ala. are the Mer.iZ. j"Mliol. Ihie. CoMut. Tli4t' all worth use! letasi l MIIIIU left lu cat ami l.-ui KinH -< islll.li lu IniimMn.k.r.lNu. is I'J
i I" the actual of ilan of Vi2 iruin I in i ti. right,
I .r ot"III.t |I'M'liec er are ; J..I"'I. l'ur.l., I.) .Inr.'rinniM los,. lIe it itchy llu- l.rU I'n-l. 51. 4 blluu.OJI. MmiU-tkusi, I, kn.. Is I *.
ilivi.lu! with his 111_ -
ulal ( Sleet from lhue Ieal-rt ili-i.liy gu.i.1 cecil upiphhof. aseuseius 1'in.iu.inNl.HM-r, I". .. .1 In IsIs by I-UKJW IWu., with iissol ksrt luwlwl.A W Ul Ul
alivu.l 4 wiyl, ( h.re. \ one r..II luII/.ur onn : taje 1 I' i v.rnmuiH itt i -
hi. .
fcl Ihat
r"tll" l Uouar1ciw
were lartttt Ihry |tJ rll n.Aiu
S. A. llorwmv'for thw' '. ,"It.1! '..It..I th1A I..J, .1.Jrrtll ( t ,'.11 U fain ..II. .".1. bIas, uiuU-r tthM-tl ll'. |> lId ? luirn-ln %.s. I Ilurrtln II C W
i rHli'n *
fast' with
j 1\ Rmiie'lew f the F""all." the Naval Ue-rrve.: '1." onrlite I >| f tie. took.-(.., of H' Wr l'rsg Un>uun, Iut1srse'u, *4Jhicpuii. Nu. I alloW

" (, .uiilui'|{ at )1.luu .'11 elabl.| ) l ta 1..o' Iheiuii-lva-i by home tllllI4IlWS will ninkp ajil- |.>ik for .in-tt- ;; cuter essiuiipigs'.e en-n athnirifl txtmliliou of seCt Is fr.iu Hrillli %. i-ln "." .1 IM tM ifviuu.mly by H..U.IU..HI l.uiuln ilu. wilb JT.Tf* n Innils h'uisros.e 4tiiiSiIlS*
: 1.,1. 'tseeIsarotir u .lay
irr.tis cciiitecree.d mi tnnuti at 6U
i .!. week lu ieC14 .liU family lean are IIMM .,.I.II.ah.l"r.! I 1..i'' SiiiiIJ4ticll. "I.. .. .I I: a. well as el1anJlII..I mtikrroploune hIll heat of two year II'> au.III.,. va_tUiuir .ktesestr,4s4tIei.hl.iq twusl 11I1 i, t.use II. r. hulhtnu. l'n-s'l M. II. kullmnu, VUHr.nl -. iePleM.liIsWiulIlilIliASIs P.Suek.sd. IMMPU Xt4
;
. -v Mbi frleuitt.oi tete avert the tlaiijfer. Iu > \of hue. In (1'Vn.aiola, ami! I tht A .u Mill I lee tlicmeaiiiof 'I ,I lra'from| our rolninns, Icicle! e tf pf.U.* rv..a van im rr.Uly wwii.Th. Ml.*iuiMk.. .tax a lull .."_I aeuIsiet.-s- W. A, a. W Us-b-r, 1'iului-r. SI 54tiassiu

'. ; iI C- '>. lluwe, representing the ""I'I.IJ It beruinpa theiluty of the authoiilie* atlrai-liiiK to Ihi- i ill a va.l are xUil. lo ve IIi II .liot thai( a ere J .n we were In a ..1'I,or), I..n..ly an.l. ,", ." II. t HriUuui M.t.- iy, a IM IH I-KMI ff ; &ers.4 ArrLko('sees iceus a 54 lee IIIPtsusisitcs

t'&ttte: Itiikne! .Ilircrtory)', t I" topping, ami! of the riti/.nu lo tie|. all in Hifir : roiniiiirrl |H-itilu.| W. I'al fiom llu".lillll l.n'IItIlly| | Ui our u..it. klinitat forKtHIm' owls cut olT from lies a Knt ii-lnunu Umfuibd nisfcn |n4 '.(mlllril h'LS U35eeilcsiIaahle'cewss
I .. rtwlof, mankiml llfly mi If. from anitlii 1 etb dM5Ilelitsrcoiu
City. ) I will !power to put the thy iu IM tfouj *.ni.Ury 1 riir-r: ( lice %jiurgeu 'Ihut abrought Irk wiru ami known .lu. nni* luHiriihl un-t l UiS-Uw-Uly. InkkI.I. Sea) IICdIIa.ieus
Ilulll..r only lo
.Ulo Ir.lole caln.t.e To oar .. lu HM in .... .
0L4 -A liU.-r |ik. i 'o
: the iutereat or ihe iie<'Uir) con.iitiuii an |K>..ible, ami la 1.1'ir" lit) t t't''hi'I'iJI i11euetlus lit fri -Itt-s ; .how tliflereul, ..). I lu one orIwu ,. IU..TV Ijf National Bank 151 se ,ud
( i-nrr HJ| .HM nl.Mulslu.lt .
t7lu
fflp5p,5 Ea.. ) '
ILII ; ( 1!. U l'eler4 tnHjfctrfiiiwtct : f'l I -


" ine i mint Itnxifbu know that > l 1.-.tJ.iJ J sJ'M$ \I..I..h.r) an.l calL( kith 1'e.u- (II. PIIIrnAYoiu Maritime Surveys.
r-.with Iho (jot triuuenl M-r\u' an iu<- \re., unea< *> cr alec .11. It..I"n. 1.I.e.I saoojj, New Orluuini, 'likttgis5 Ne. : ir Plus .eule reel t .. I ouiwuln nl
I. .iup>* tel. 'o'a voi.lril, I\'Ul iounli" u ill I tern) to your wanU iu my IIIK of MoiL.al lisle MJI | tklMlIU I4k Ibu fc'Ileieiea.g asusece
money may |
at thin .liiL l'I. awl
Ii" Iul' >.lo. \\-nrl ban 11i"lla u. York even l I.'H; now Ihul ill E ieeeutt'rateiut'uI. Hi.tuk.ut fcuMoTur for
.jilsnetl from duly, at Ike iu-nairt wellVUilersUiiJ .ililv uvv>l.liou't l. ''r..r..t. .. Tintoiiiioillif. luving ., I Il'i"l .nt): jour vIes. ks, ali-he' a..1t' ..._ uuhear.l uf eiijfine rveral llnienaliuu.1 lUern ttimlil tie ice, usw>iijr iu itniuK nu) aid Dnestic4lil Eithw1BJLght the,' A fll1sJtlsA siIIi' .t.rit'a .tdWuth A.

oftrrUin' truly l ami! b'un. |1'"I..lrkl'" but LtceM'IttITt'lt I I lheiIc-i>UIn I halul! are 1..1111 I l.it'' .I"n'WIIrt: 1sal'je .d-d.l..11: !i ttsT1lt4s: 4f .rl... III"t.I'JalJiIt.jI HiinK iiton.TIWI.I>IU. llutr ...s-t U I'.1// ri.iS. aell tu I'cr.su.eiat Altmli.ni lu llanitt.nli.ui -
loyal U lb klli.r, its lie Ike ".tNMlctu** Uno.lili."
TJ. w lit
t I. ami I liive I raIl.d'esas.E. .1
e-aee.'eiuicui., tI Illicit |l'ru\U wad KubuutrliMi Wutk,
: JHoi Ii.1j4.cIi1cy .Ilr tirnlt\ llw alec culls .. I tf" 5.Mhrese-Ie
w r every ijnnili-r of ii.. gluhc tinnuericy I r" uin.l'-f .1
(' Urm-kk ; vtMMM-ln ilinlrvMi.
Mln4nii.ni lo la
fl..ri.la.f. tli4e-i'Lit4 'I"ttl.'l -.i 1.11t 11.1.1 '", rae .Idy 1".rauleJI llalhns lain dormant in uttrof ..bsr. lu nuy klkf II.'... iun.ln sa .,. ur
l \Ue III IT.: r'urmerl ill..J. IV Ueeeei'rl.eeejt.'JI.rr i' .nuul nib utwm ytti-u lu Hbs-ti4ln loIkulU a. I;. osaa. ssw. *.
: -r urUEnL4. & I tIle of I lii. I.eL lurnuuu. 'I 1 I.1.\ ) .L-. -34 1.. pi lUll", eiW. b. ,-.. alec 1'iii.l1scuuei' ) mulbluily.. 1'iu.m-uU. Mitn-h II ly

.iu 6 1 The tlrst iuehilieHi $flplP, ( Slim rwiiiri..' ? varice. r.ini.iintture! lrste4 0 41 1' .se.l. .,. cIi-iiIitui ,C., |. 1.41 llt, lira u4lr *fe, CAM l_
Inornl Ir.-lurc-n ,
>mmuuiiy | .t r'.b.ll$ ileSS.PV. .
I. ; : ws. .a'I'r) l'I. st-ur.lne _
Ih. t 11441,115 ILWli $ ) %, ) I I $ I'U: I I Vi ... sleet 4u4'. ph'mlel4 clIdCi. itl t"f fitfJTli. ."..) in-'Hfr.fr tj. |r l tHftjUArMT _
/M..l( < iJ tjUlor "J'I" t, till I'. A. .\. remit| la-l humUy alluaO'l .
Me ;4r ,| '1-'r)| of .I have tlemoiii.trate.1 that lie IUMU on '*.if. rt lei' sUpiassUied.et4 cut the $Uf IstuslU e-lecite1 *".." bUvilil'MWltl Sca1o&PrpicdI

that wiilo-awale steel | the virrulatiou but ".are uuable tu ..er. Wih I[ ,.1.1..1\, it4vaula' ofiU uttlhebrmh.g "i.aade W 1W4IV ftUKlbrr .*..l.ltt cut .EElilEOHSE.hTHICTLV

!*8"4 I"wIYlal"r ari hil what hca.l. way ha luctu ina.bby' Ia.ie lo,11112fYl.-.all.l" cutariet I i ; .ta..*,' "i"4'"IIi'r.. I. A short' hall Howern," |uur future in an hrlxhl anllw.hiuiiinu Why sIn lies y "4 yn iu II i>r* tr Uttii.Miii THE UriLl'IN.t 4J> TIIH MWrAfll.il

Tiue.pW 1" oi frdt1titbe hMiMM U kliu*b. ; "' peel 4u'. ttuiaui1eiitk cure of ('cllursih'e! toil. _H' rlll'lu'll will! U r >x-itt-U l.y
I.: ut The U i tI } "f' w*. ""J'r",1 at M r nolia! I:10" on tit* A.vnttu.V'littb HiU ','if ;. "U.. I
i.l. la bltnL, au.l the i I'< that I: .. t lit rnilfttan raiilalistn| ,'ullli.". their ..k. vs-ms-bid ",sam i.(iriu.liiu uutbr iMlbH lIce uwb P.1111154 uulll the
!.I". glv.II"il iloiug much im- I I.g 111"i1U '| thesis 'onr lion*., ..1. ...1..1.'..;I I r"'JiI'4ifJ" f"'' I wethe (on'raliuun) lu our bordprn ami relaril. "" b I way .VIMMMU W b4l rtKuJiMK man, WIUUM Twentieth of of hula Year

J"raut al.. Titti".I'Uut WOJI.) Ill the a.l- : 11e I I i' e. \i your "I... by rubbiiy* them n jib I III" i "'j',1"3'JI t.a.oIlII, held, taut.-Mu, hauiu* (tsirhsr n.-"U.-.." al a future tUy, ) HU.ST ClJBS.Wines. Jay April
: l Uw i'muiuillt'
U -
( or the luati-ri.r t>f :. ;. -' t j,' ; c4aoureiersile ( hill, hit.tiestizeic, l>u- kurruu.in] |, S. I'MAiit'u Waiau.S. slur silekk they silt ui.-les.aI| bjr
lanJ I.i. uu-b rrnertim lo ttnt-lf tIc> rlfbl tu
ami the < h..r.t( t hayiu:; iu hatnl! th. j i lauil U.&U11 lr. pulling three I four muutry a l'luwJ4iu"" U i |'Uu of !lie L. .. h.c.. r.ies4ct4sVreusbL'cUieply We have Ju.t reu-v .l al- the COM! 2UJRAHta r.sH ,any ur all ol Uuiu.fo.VM.siun .

!' iecttisi iuiutuM reura. aikl the e.. a tliurih for tliii kueu of )ii"r untltr U.-. t Com I nt'&lu, wJj 1& : 1 101, ...... rusn! vest of Ma&Mtllj Xtw lltiLkwht-at. C'rauber uu-uu udiee.a larye *ui.ply jut ,lie Liquors Cigars uny I* miub Sw ik. *buliior 6 rMUUr4lui

.ru$1c aiul alii eHori of the Time. the tatJl of thin commuuity, Lave to tlie od.* of tint '''oimiu.r<.la 1 1 1'1' The. l'I"u.a.y IriiiiorerowiiiK; iuiu -- ,--. lab.t 'ami Uiu.nl1 )ot t JAI a..1! oileriualerl.il 4O1ttbiA-,) -f isi, | btUcc pt44CrIIII.Vjuiuiis .

I l &L fully alVI &the esigewieaIelatL I' '" I r4Jj.ae I"U t 1'ipcccti I.LIH:( 10"( ")aid gtt ) esur lal4r t .1' I& 'I .. .t 1r'1:!11!. fof _. i ... eat KI.W..I.' .. 5t5O4LbsI.s awl are better than ever pr. I.Ip.ml (Jr KittEUlX AXII IHiNt TIC MAKE. ansi nytxiikauuun, Bnuk. are n-ndy t seC lii'a.'t4uet
Hrul'
( ,. ..hcl. 1ideli1. to at OIK-. lu making. .. l"urb.1[ Jo ;iJ ctruu 4 | .Uve &II\ _toe -.L. heat ilo al
t.t \' I. ," \\IJ for the "\rtl.. +fl l It toaU elusciersief to Job printing lu all nlyb J. a. Lrn5AlU, ilst'netiery.
fur iu helping otlurn will '<. prejMral *itucuela.1Pa. with half thruw u iu for >lUuvut. aw rluuiitl lu IVu iJa ]
for
L )t LiWiu ti .beta ji >l 1rrrgtiler'c1jeaa's a.nlu ei'er am l>"uiptly au4 al raUn an low a. the lowcat. l- tu.Jk'CburtUHull'l'IO ) tsseuiltlc*.

t bert 0 Cell", il. > S j I .. nil lua1. cclsL". A .r r.au..u. )* tiou gtaretttt.4 kse.40I4o.Irsitilse hs,4b Atu-uli.41 paId lu fUWH.thee CaSie Vl.J unubwulaiMi res.eteuIc1 Ncrvlt l34 10041. tpil (

itIC


-" fr .. jr. > : --

..- .-......- ., .
=4 --......

-I-
-----
.

-- -. .- -- -


.''n"jl Mt nv \1'1' : "1\-.n: :... I.I.Is.I. AliMMI: I \ "KMKV: 1'o.| : I &cO'' 1'. C. HAKKAK. "OB. E. MICHAEL

.._ I CHAS. IT' ( DR. BOSSO' H. Oraan
._ JTOTA John 6. Guttmann C. r O
r"1 h'r.' *..'', t.t i.In IHi .ll.n I. 1",1111" .i" a ,u'' ltl' In Cscambi'a County--Circuit Court I : ; :Hannan & Michael

L lo. ninVi'TMii jiiiltfiii-hl, ;i.t -! ,1.! '. .,I.,. Ia.. ?I."I' I. :-IAH.I I : 111'11.01:11'\I : FAMILY M\M IA rt uni AMI IIKAI.MJ, is ,
GROCER. .
j lilt l ; I ITALIAN: I'lUMUAN. | 'lilt 1.i.: \H\.1'.II.I..I.llIl; hIP.1I.tll.I.ss.sI.aN
| nmn: I Ir I'I

," lit I h.r1h'.1.' f. ii-ll M..I h.." !j.." ..III II ; 1\11".11'I I IA I -- "Fl1'III4 i Wholesale Grocers
I. lVi.... I PLANED LUMBER ,
ol.
'
riiw. m IIM \\ j ,
.1. ii M.IH: .
. ..... Sifl! ..I..IItt .",1011. ..n" I", "," ..1..11.11 Ir-. \ '. itiii.ic suit .u't'U| .*{ ii '* 'l-iialn I "". f, f1 1 .J. .I. .

", J.'bt! : ; 0".'" ''tIi.II, Ih ... I.." "" tcn" ,.,." ..11.1(110 .\;" ," 4. \1.\1: \iil.i" \v' M.IH I: \i i i'I I :-TA1K: lo.\iliOr': : llr.At.TM.; J No. 35 37 ninl!)( :8'J!) N COMMKKCK" ': STUKKT: "
! --.4-
I'n.IlU nll.VHMV.W.; : : !
.''ul' nti.H\ : !UIIIM faitM' n la nlMfUA MH .1. ii.h! t. !
III' 'i" ." hip il' fi iiilmil i i. riiiitnil| I In i ti|1'1"| 'nr
( ( ,01 tli. ,...11 I In n''. '... '... mi .4 'IM firf
mmi.t i "
: ;;:** lit .1. JI.IMV Ini'-l. II, liM.lv) ni" IIH *' mi'. '' : |ilA\IOVt: ALA.
: :
MOBILE:
] I,,1:1' I !. i.tlii-ini-r llii Sill hlmll I l li I. CHEAP the CHEAPESTi --- ,
;: :v 101111" .. ...! '14t&i. .... ...IIoI ,. .. I as MOULDING not. *'( Ir
,
I iOl.lt SlI.VKl: AM I' NI'l( El.:
.r.r..1(1rr--' :( i I : ,
I ni'\ft j':'I.t ,o' 1.1| | | it I "".1.t I.'iii"( ill' '! Irk I''Ircnlt I niirt. Thefcrtat/ l'liil.iiilnoiM. !, | will' I. -. -

f'J I "iI Minliftl.5 : l I4.iist.IThEscam6aCountp.Cfrcuit. ''nut h,' iln\Mi h Stem Winding Watches SAMf.IK! .
: I !117* .1.. |Ilss.,|, ;fft ,, h., .. ,I..) iiiitii1 ftiiiiniiihti; tiMi....* -- ---- i'I 5 h. "' i'niiiii, i..ti ki''l|' ) iMg-lii'utlfd | I MUSS.I : II FENSACOLA POULTRY YARDS.
:: '#4 ,, li.nl..I, ,", ; I, Court: I] |I Ii..4 I tiiniin i; :>, and t }h.\'O i in.titutnl: ( '11.\ ..11 I'l.UHi I \\'.tftI.': 01-' 1 .. 11..1' l mI\I': I I ,

Frt ., *. : !suit :M .iiii.-t t tin- I'.o.trd of I llrahh'fur !' liI.\ool.: :
l"lwtit.itn ,
i I hli ki-n an In) I.u.I n purlin'' :TAIK' : rUMMIlA.) : j j SHIP MASTERS fcrrljCALITY.-( **. --, -
i i j. .rItvI.I.4ii I i :.itti-tnptin In inUTii'H'. in lii* IHiSIL llIAII.$. I

5i' :1f.. j ,11"\... '""',' ..11. ..I..". ..,. i.it.d.. .Ii" I IS' 'MAN' ( ( lit' 1 II. ilini.. .|!..I| to mi ........'.'...101 "i.f _.Lin1'hi ':'gooilnrk.. I I mi 1 '.1'I II mv:, nf,, "iii"-il"r, 1".11I., WI SIll )\\' r'KAMM.: : I PIT GAMES, BROWN LEGHORNS 1
: ,
:: r ii-iii .Ii 4.1.n! "- I liNks. Ala. 45|A :''1'.\lI I \51,4.:
11<; J I 1 rtlilf kktt 'Hill : ntfi. Im > .til. .t.4.t.c I III.I IlKIMi; A *I'M 'IAI/M I IN MMXK I\ kl.'" i |I'ifc C (I.r .uinli"nii. mul' ."ill,," ", -
J.1. l' ltfkillIn. / .-, lilt t)I. 'nllll", r. Iii, >l-lui.lilli''r, ili, j Kr ink. Ifc.n | : I ...*< I Ii I.. EWt.r.I'Io'l': : .f. .
l.l .*" I I 1i I.ii.'IdihN Ilihlil.. '.. : Ml lirIM.sMr. : : I Ii I II -i.l5i; I .. i l.k. i ii'.11\1 ; M.LAM 'i" i'lilit IL.\ 1.5 SI I KKS: : I IU')' I.: UltA.IMAH.HIKMI .
Iii I In ii.l
lift -sn---:
i : .II. "in M iit.,, itn.l' nil lii'tt "..,\ I In,, fcIUir* M'l.'OLI.: :SAW I SII.
An """ 'tin.li tliMiinlli.. .' ih .I..I.H II in-Ill\ mtil .5. ". I1ilhil., '| | I lute',1:1.:11I: :: I II ,I --
|I.f..ulIII up iMiTV.V .
.
I a in.Jat litil.'in\ : f.ir ifc.liil'I sail iriSXI.MS.MIIMiMX\ : : I ;.
\ h.llinili : 1.1.114 t.l'WIllll. IIIMIIMyj ?
J Uttitl tIn, -*'! -.J. .\. Mm-'in. t I liniulnni.\ I -- )l..l ,Is. |>riiiiiiv| || ''unliil ntiu; \I ",I. -
: I / I I'll, I'.'". .,".11'1 I ,* S Ill 'liirnt_liiil win' n ri *|iih.ilI'l ; : \ llin\\.N' I.H.IHH1X; nnillxil' '(ll.\H-l '
1 1 1n. id iiilmil' I In rciiiiml| '' I In \'I.'Hr| | iniilnn toy Sttr | DR. BOSSO MOTTOES. LATIH. KIT.,
I : '\1.1..11.' I hi ill I.-aIiisll.| 5 u len.
: ;ilti ..... .. ... l I 111.1' ''tlll.l.I I'AII t LAIIInllNK, ;, VSHWJ I IIII.
i j p IN liKH! : \\ I III\ A .:. .t Hi'1 lull In kl rt'n i..11 t.iiw'f.tq. iitili-r. I.-HI II.. I Inicil.ir, '.xilliliMl\: nnil,
i I iN.-'in,' .KT :",1.1..1.1 "tin I "ixiiM', tliv/ 1.1111".11' 1 t ft'iH |.,.."ntlr| | nll'tl., Co,. Sarragoami RailroAd Stroot, | ..VI' '1 h It Eli:, I"ii::1:11\I: .
hi/ /.rI1.1.u ii II M i
'I ._.. ... ,
In- tiiki'ti ft I .
.r '. ,
,
W.HIIHin..1) l.-mlrt "'.11' ri lit n (.ulrisl' .. <. IIs' 1:11'\. IiWIIIII:11": ( : M'lMll.K; : I'll' IIAMM: Knit BALK:
:
... .i. i. II'.'. BAKER I' \"I.\ 'hits
A Jnkr. nil H \\.11 t\li.i, ,H i 6 IlItk., flip : ':11.110'1'\ \ ",' 111..11.7! .irnX/n. t tI 1 UK! mill nuriMtit.. .1. .
llnrklinill.We I I'II li'lk I Imii" I "UN.Curator's 'l'n.iiii.. illI, lit lii 11.1''" the 0pieirtiit. '.1, -;..:- All wnrninliil. inin,,, > 1I."n". !Io.I., mill I'nil ..11. Mrslin' nf-Ilii' l 1..1 l lin.Mi'M I I.. t tin- I I'mMsiiiiiH. ,
-. _\I!,,rd.Is, .I I. l'ct.Iist.i' I 'I.ItAI'' '' l.n\u.UI\Hkliltk, I I'//. II ,'$ ... \l> nil lkliMl. < <4 11 I.. \... I'l."., '|ii'i'iili'ittii.in tn.l., 1-t: ",,ill', rtir- I litti alas r.or "ili% nf 1st l >onr', r""u.II", K |h'i'K SIP I si-N (I IRKYIIIII. |
.
'111I"IIlU": '" r"I'RI".1| l nnil, rnlnl nNlt.f.ii) liii tilts, ''. i INK I' ''iii in III. it H Knit, '"iuil.' 1'llIfI", "''. "",.1 H>i- "r.I'II. trim' nf MM 1'
I:! take tli. f'tllun \II.f, .In.in n < orri'.* ) Notice. ,'.I\ 'Mi-nit. H ii.\ /1'('UK! a lih I It,.' ci"'../.'"! "lIro'. II",... it*'i'il, 'nit .1.ll.itrHn. . II",. lii..." ii '..f''h"1'1,1, '1111" r.ils', .
.Mnn, 1u: ilmut.f. I m tilslti! r.ir I IriiitV,4k I ti'ijHI
I General .!! nltH. ":it.".".. 1 1',11.,1,.. .Isii.rY, ..,. ."..1. .1. I'\oi:: : 1" WII"I I
Jioiiili'iip, In l I''In* I linily; I t I'.vi-nliiir: I liiMiin.rrnl Confectionery. I lT'1 I |IIVIMI.|., ii I. "flu. \ ini.-ll, nf I ll.i\i.-| '| 1 ,
) .\'1.'1. 1'KIMiN' It". IlItI sluice .,tei5a.I l IMtvtnl MM .ill'INK: \\ 11.1 rnK: : Mi U t-wj-1
V'll'll-l.i'il' Hi I -I"l>i I"l.> \i!III't I t 111.1, : | ,. .. .
W-it i..14 .I
"f Iti-'irifi1 W. -
*' Mr1 I .. ... ...I.o..lh.1C ......... -
---.0I -- LOT OF PINEWood
Tx ,. 1'MII"f.I'III": ;i1i\i'! ll.c!. ,iliiiin-' Is.t.i't I lu.tiliiil, In I'ti'M ii I tlif Hitiii' I., Itei1 nl"- !I HAVING A LARGE

.. "lir.iuniil, nlilnn, I tin- linn, |1"111..1''l.j U... .... ,, -fI- -Anil 1tist'POCKET; ,' "-
: 1flPFI 'Inn, ill' (i IiiL.IIb.\ \ 1'.11111. (c. I IToininy 1 ,,r 'i-l I..<- tli* niniii' n 111\ l I.. 'Ieiin.i.! .10 tin ill ISis! : l I'd. iin.l"I lush. I .10.
.
g inliflil), IH. H I'n'iirliinnii, 1nl I W. II. HIM IIIM"$ i.N, I imlnr.Cirmit Stilt" "iv nil hiinl unit )t",1.' to I i,uSsr. I lilt.,I: |!Oh': :>O> uniiili'lful, InnliriiH. KNIVES.
........ .... ,_.._ Working Machinery
"i..t
th" I liiilifaliitii' nn* I Hint, i tf I In, nn lri>in I I - lil.miANN; )\ III\ IIIHMl. \4 ill I rllir I I lie 1'illitttllltf, I ili-CA-P* Withmil Ii_ H. .14 t 1....t.ly.CONFECTIONERY". mi nm.tiTIf .

. In Hie luinl ,.f .finjMliii't" ; .1'III"IIIf.IIIII"1 t! .Iill, if S Inkrti,\ iiirnr.liii/) t tho ill I* -
: Court-Kxinmli.i: Couuly it.ivpKeMyf "nun Iait' 'it i H.'. .
I tor', ItU'imfi'l i 'I* )liiilU-i.I) n I li-n .1 J.t,.- t Inuliill P,.,I.. S"I 15SMM! iI.oI. 1 ni'sI' limn "its t tin1 (hot"l Ir : I RUNNING: : ,
I IIIK-IA1K; : UK rl.iiIIHA..lunif | __ ._ _
1'1'.111| \ I OnMlii' i.rT'iik I nuiti- h "
I in
; : IHI Muni t.iSAVE t 1.\)1 l'III.\U..1'10! HI ll.ll To ",:I'U1'; LOW IlSiIliE:$,
to thiiVlmitirj'n.ni, vnti t'I1/'I.,1'% / I I II.I I Ihiiiliinn' I'. it"."\ .t.'.. \\ ii..11.t I "u"(,, 'II .. -M.U.I.liiXYrM.OWrrVKH.: : j }
: : ;
-AMSTAPLE IS-
Vi. Illlilln I. Ilili-lil.-t anil l 1',101"11''. \ I li'" $I'rit'l. I
41. 11 of '1''IIIII'I\' i I. wi1.il_n< II.... wont ) I ,,",It.'O II. Ui'lil.. I$I Alliii'lintiHl'un I t. W. 'I. in r.*', < 'a.tisrCAT MONEY Kitchen or Dining 'Tables. Desks, Cases (of i

H .il.rr KIM.'.-ami' Iti'linliinii'I tn *n .l.tnll.IIU '(- .<.itiu' r*. "mill" I I 1 ) |IIi,1, :?,.',,11"1, flint Mil.nlul: 1 rV- ARTICLES.
.
tip" >iti|I.> i.l 5 I I' M I
BUY YOUR SHOES
:
, 1 ?' ,'I'lluintiiiii -ii "Iii n< I 1.11111 l; ami'IJivik !' I'',''I".lh... ln A ( 'n.. ., ci! ". Cliillami,I I I KPUT. I ''PI"'I.III.| |> !i Pigeon Holes, Book Cases, ,
: i.. """II. ti, ....". IER BAHE!! t
I \ unit, I tin1 ilriul, : \ l.'in: iiii i'ii i' iidi.rcrni'il ". :Miirrtin i unit -} (iliiili'i, ninl ill ,11..1'. shi.ea.eut: till NEBI] Al IIIK

-;. 'lni< \In"fii Mxhljy! ni'iili'tli'il.Yit ?i.. M.iri'im. Jr.' lulf c i I I 01! (rilKAl': M'li.VMTIJK: : OK ,\ SIiISI'I' : AI>..ft. rorXTERS.. : :'SUM: \VIMi. .

". InU, .,..III..il"l1ynlf \1'-1',1,! in (illl' |.uitiiir, >",e.d.t I Hi"I .t> l Ii MiMi.l, or" .,tnfllHrll., -t\--- SHOE PALACE. : ;. WlIN'Slt: IHHIlt KIIAMKS.: MAXTI.ES; OU 111 II1.1: r
"' ''. M.ir.-lK X Ann.Ilii OF PENSACOLA I N,4I IlK: .11 II S ElI; \Vl 111K.
I
,
.
.
I i la.fi."* ,mul, .&.11t""I'1I11I" l/el..IIII'. iliti'R. I ...1.. .f..niliiiilnml,. I nil mini.I .,,,".TKl'.l. .' ONE OOLLAR PER BOTTLE. WiMtl.l" I infill'in' the" "I'111,11. ii. I Hint' hiiStitrn -- - -- I

a: j |11..1| tfiini ol' iniilc* n'< lot( rmn"i']" I"In'"lri'll ,.lit nil'. hui l.v ri.v Hllw niilinul..liHiclil., "all r HIM tltt-v'1.1 urc 5ti5IuU,"' 111..1...f ihl.u.ul'I. I I'I "I. t. 1.Oh 1.\ ; I I. "1'1.1| iiiiiliini.illy,' I I \killiiih II )J.MI "ii)m uPrettj .WOO3DKIIOM : 'r-c-eNING: : :

; :i t I< if < '|hI;llKi I >( II I.', ,llil )"('"! limiliiltluil .. .''nr' 'nml' |.|..".1 .S.. I Hi.- .|.'.'lnrnli"ii. Ill.-.l' Capital: . lf.5O.COO.!! l April, lulf.C.Kupfrian. a Varli'ty' I liiMNlt I in iln I > nlm\p I lim'I ,
h"! tin mi "r "I I.* tin- HH'hr1.n.uv| | ..r Unr I __ Styliali Shun 1 m\: \'\" roiH'll,: I niM'MX.S TO TIIK: SMALLEST\ : ItOSETTr.' :. -<
i iis"" U'lirn"' llii' I tijjiilnr 111"" \ ,. IIi!! ICE l'ltM.If.III" with!.
\ ill rich 1" I" nn
A. r>. !"!. l.k. id'. III Itl'A.! |1..11. llil' ) Illlll 1..11 t" I llMliiiiil .
': IIIli'l pill hIP| IIi I.ncHgI: : .' r.iivnln' IIHlrciitu II III lu-'lni: 1 1..".I I I. ik i inch I iniri. I Mm .'ln' t)1.: .,I.e." I .1. eoct'1I.'nt 11.\'" "It\. c'liiiii'Lti'il I, art- 1 1."" M tillIf Grave Yard or any Ornamental Fences. '

I'ai'li. '"I,', Tummy 'Illel t Intnty, 1"11".01",1 ,t.. ii 'lrlo-"y"! "."It- ''''11'''': .II..tf.I:.
,'. Notice of Attachment. liinili' Steel Ilii-li.., .... to-il.iy tin- great iittraitiiiix. : nflln I HA\K: A VEIIY: KINK: ftll'olA{:' ltSl'AI.: PA1XTEU: AXI WILL! t!
4 ? llvi i" 'nti i'] wnt thIHtIgiI mid I Ihv Im} nil I ii.4 ---- -. -

4 rullliil, to Mi Mii.nif|'| t, mul," Tniiiiny' nml,, 101:' }:i'fJ.IIU' ,tlJl'S'I'l'IIIfTI'r: NJ, .- lies : l'IIIII'III.rUII' or ..11:1.\:111": : ; beiiig UlIsllllassl"1. )uii nniil ItOomfort"Lle -ft. r

4r1 (lIP ilrpuii',, ,"- .h'II.III,': liiinit., :Sliinilil, toi; iri KMIUIIlA. "GLOBE HOUSE --
i g. r.."..I.Hlrin. Il. "..l ltiin' )( nmkp a *p 'i'Inliy of ,Itr"S., .: fitting Shoe, MAKIAI1> AIMT ijOUNAMKNTAL
I ill.? inn' nl'tlir hither ili'Mir In full mi II .I;,",.'. M..Vll-klTf... .1. W L. BELL'S 111,1 C in A Its. .

:_ ;; I'Oiinlry i il'lninor' 'I. f'nl". I. ithinoirmly llmli Mi..lil, null, .1., It. I'. IK'M ZurMII'.lIl'ltl't'I.: ) IViiHumlii, )'Iol'i,'". -.,. I iii.,! Ill III. I Oil PLAIN SIGNSfi

4 .ami k"..", whi'H'i-vi-ry' i-iu'.. \\iHnlrulf.:. ". .ImTriiv|.Hrtni'rn A'r...., UNK. I nniirn "in. IS I :.im. AIMIIIMXII) I 1'111'It! II"" stint: i'\l.\ .If '/:. "' 1,:" CIII.-. fij

roiul' '.1." 'd'I' I In the, i-nmitry' I. |./ 'ntril." ) <- Imported Wine, Liquors I'AI."X ,
i-1lL1.1: : t', l1:1s.I: il.A.. H.HKM.KIlIS .1to. l..\ -- --- -- -- In

Not I.HIH, uliiir, I ln'n I II lie INI-. \\ in'" : nnluni'kln "".. Miiri'it"Miit.ii" >.: .1 1',,..,, apeS.t.itrtii'-iii, '_ L1 O7., Scilo I -u_ I-i H lae1.t.FRATER! l If (."1 A.1Hl 't" s. s. :IVPVYI : : M*

\ i-iiliix| I lrii.1i:, ,n 'I II'. (,'- inlli'il, j u. .. )1 Iii, ..". A "*"". -- .'
Th" ili-lrihlnnls. IIH! nil .iillinr MiiMiimlH11'rf.ti'il. us '5 ,IaBoarding Oure Corns uutl Bunions,
nn.I hiP. I", iII Mnili-il, I'm | CIO--A.K/S I .liiiii I'l!' I IxSII.: lm
Oil lummy 1 iin ri'iiinritl' in HM Mr mul i.l* ml I mlHi. IVn-arnl.i "ry / tt
| | MONROE *
the rural ili-Uiili I III I lln> l.l.i.k: ....,.,.Il.I :I i;.' Till:i uSsr of Mnr, I"M. m ilin. :ilii'litrnllnn I: ': : & llur", jiiur "h.. .ill IliiMIOK ____ __ ___ __ _____ __ M,,

rnrry-iill! known!!I. !In CVITV Irnvi'lt-r 111.,1. | MU-.I( IIIniv|\ I is iI.i.i..I .... .'. K: il" In Itr.X.puini (ruXSTAXTI.Y HAXh. = : 1'\1.\: ( 'E.: \\.M.M.Mtlll. \V.Vclio.NAI.il', ,
B
vcr tniH'it| | (I\'1'r '1,1101101, | I III (,'l.lt I k..\ I 111'I '. I! iti'ikl'IrmilM, nnrtCiiiuii r Sm 1 1AI.l. l I if ::01.ile i;(i ill fur lbs I i.,l.'l.r.il.I'. lir. : I --- liM.fili

_ _ Tin* hhnili', nl'pvi'iilnji' '., hint 1"11"II In1tt Csiurt-I.i.1au11)iiCisuhIty:; ; : MiK-rli'ln llri'Wliiirii'H., "NAIIn.N .'i I. .:\. GmNmR.ALMERCHANDISE: Iftnil. Mithl Hit.
,ilhi'r I Vft'ilii'tr'1. 'i i1i"-iiii.-itl..ii" : wn'i I ii'iu I h1nl. McDonald March & Co
I .
p Till l MAU.5 nr H.HIIIHA.Jli / l'r lit.liii. Worth of Your KUIIPY, [i iMAXfKAlITlTltKIJS
Tiri'il Hint. II ,'/1'-' nil I t nml' iul.1from 1 j mum Winnk.it\ i AIIMI linn' 'nl : ,
I I KIXI I I I-> OK IIKAVV: AM" 14 'l"Jh.Drove'. i "11I1., i Ill' .
I Iliflr Inn )jniirnry I lin.k II'| '" ,
tinpulr
i :, :u
". V.iri'ii., "r., .nil, ,, [ lilt. I.KillT MAI'M.Ntl IXt.NK: tt.- *
few "limp, '* In \\.11"1| : Inun' eiili liln", rnlil," h. Mitii-n..Ir..lull'iii' I "Wells. :.IluE, : I'.f..U'1.. -
I
Mli.ir''IoVl'r pHrliH-iH iiihli'rlrii. ..1 UH| |I ftwnrn Ki.ll.n'il.W. WITH rilMMITXKxS.: .
a1 tliu lIlUlT 1\1.1",1| I''. | | YMKioTltA: lUII.DIXi;, --- -'-- -
.1 i f. Aliiii'iiKA I Nin I IIh"
5
Tiiiiuiiy mil ,iluun -dy, i HID! "I>|n'ii.graft 1 it..finihinti.,, >ami ill!| lit'I. ,. liit.'ii..l.il, I hut" II I.IUC !>|1"4llU U'ttJI.II. 'hIlt I'X- I inn' |in.tsr..i t.i pit iluun |Is'''\'' \1',11. If )IMI Ullllllaritli Monumciits Tombs I'
ii.n' In n d.l r niitilliol, ., nf tin- .".1111111,," nr thin I |Ill s.ss.l l" Sin 'iu.i\liiif I |h".h..l.t| | | | "viI iitiliriin UNllulil I wrri|' L: nml with itl.inii.hfirili'rt ,, PENSACOLA FLORIDA.
j
10 r""" i ItI U>1 MWII IH'KMU.. tu iiAnmiAl -. I nil, h) iittiHtuisiIui.' mill tin'* .... niilnil|,,' taui Hint,,, .Iii, ii illln't I'Xi'riiliil ullli ear mill' uml, 1 .iieisiisuseiietiiuig'' niuIM, in Hitlii'i'Liiniiiri'liliillli'i' BuruhnrJt High-cut ,
indi-r \ .. lanillunl: I "||"|'.|.'ll. jn I I ly
nwlillo'liy hh.1 .
4 ) lhi |*'itr Mini |SchusS. too nVi-lumliiiu '' .r a ItS 10 l I':liuliiii.nii.ii.iin
In ".'In.i.ii nr. I I.. ".ru I the tlr.t M..II.I.IV$ i.r Mu. ,, A I""rol. r. isle ..ilus SI. .1 hvI..tr'"Ih/ | ,In f.1.)1 t:1I: >.. UHI.M:, Shol1's, for Lidieii: If tunes GRAVESTONES MANTLES ac.
-
lie W*H ii illi'ii'li-il I In u IIHHII 1 01",1" I inIlia I' 1'1'' I 'I' niiisi.1. 1'iij/uui', 1.'If". "in* i.l' ,in) .. -- ---- ,
\ 'I'M. F. K.: ill'' lit III' \ i II
,rlglit, ii' I Im, 1"11"1.1, I 11,1' 1"1'| of i Ihr I II.I .1, 1'1 lit Ir.-nlll I i.nHIIUHII ...'. nut 171) A. ... II. In..:'. .'. and UliilJrcu, ALLMHK: 1.1'\lC.\ %""pll.lI: .'1'1.1.t'I' 'in I IIMIII.N: AM I'I'U''I.\'II'o.' : ,.
r Jiilm ,illIn "",.. I* I ,Ik. j 1- )I,
| .j
'I"|
t .! A ."' U.iliii Iliul SCROFULA"M '
MIt'WIIY. 1111111'1') i isis.,, In Hit .. MM.iiii'nnik
r I'ltrlii-H" ill ii' will t. "'",""'r' mill tu U'l.m' umklit't uuy rolilrn.H fur )t""IIIIII''I.' lit <
M'lll.ill U fl'W llll> "liLl'iifll, Illlll,, ,llil'll !; S U I..IH. I I.siai. 5l..x. tl ul..t lists, ;' "little Daisy VETERINARY SURGEON. slUm PALACK. ,. i ".'IIh"r.'.

} .1 h".I' '' Iy itiuintf i!tin', shy! uml, tin'rnri ; .I ipia':5.i.i\,: % .'I. j c .'", L'ariflssU.' :, I Ml erofulou'diMU.., i.... a.,..,..... I IJOYAI.: S S'lChkl': : Its.t\\ s'aII !ST.' IA lt'It nml ST. AXTIIOXY, _

'.i', lyliift,, mi II niiillriH, n |I'h' i a'nhi.4'1' --...-..SaI-_-Ia.b.atI. .- -( :'E )_ .... \Il 1111 I.E:, Ai.*. 1111\' :1I.h'!
|lIy ill" 11'.1III| iinu nf null' In II..' MMIII| | J. K. .. ... \ tr IsilAaything ..
JOHNSON 11
'
.
.
MM) si Ik *klu )
Bnwttoa *
! : OVIT! II, wIt.. In ihiriMiin In Hit. It'll III u.s tiiti il PIIUM. *'. tnii'li'' I'liiilnlM-r.' ltrs ,AM .
,
\ : i .. .
I I iluv "I KH.lllnrr A. II. l-fll. bv (hi. Iliw.:: :A. 'I UK dliMt m lt ol ta \ 'v. MtM of tktMonti. -
Ihn hviiil nf, I tin'laii, rw U)', Ti.iumjklarli'il \14''II.Ju.I .... in this Shoe Line ''
Ml.N' un.lI1'111.: l
r. l .I I he. Ii.1.11'11,1'5 Ir. (rhiserhhi' 'rresli.'' ) .
tor hl 4- "B I mini') '.r KM-iinililut ".. is Ill nit i lISlE)\ ; \MNKI.Hlnll I ; .\ sIh I ls..tItAI.yAt $ hid. reo"" ..' lu a .......Ib'wd uiutl **&. -( :o: )- James McDonnell
ami 1 wilha 10..11111"I iiiu (Ino iluur l'i.mi' I -
.
.
.) Ihr tlnn. A y".'. IAuAualLU tau toe eaw tort, ) ni ""' |.i Hi.'
'liiiliiff \ 'H nut
( firrninltiiy nffn $ UN: II\M, ;
.tt I : hIP Miiii- .. .
itolnllniH. 'tlll"I'lilljlIlJt J rt 'barn r coguj ed 'by mlMBI nxllolllmrlUiM a. '
I .. I( -K.II "sirs I'\H rt.-n.-i' In thu 11".1." l
II .1"rlnOllh..I""I".r I bill' IN rita ttitioi.r >
:SIIOK PA LACK
hi' till ,11,1,, Ihr .1 ,, Ami, 1'.1'111'1'| I an"'.1 I'.v Ii i, iii Ii. tiili'iir'. u Iii. mwl |.' .erlal blood y ,rlr l IIItMenor. "
l'f ; : way wroiiK uiiy "" i5| 'Hi.1 i.nrt. |lt..ssia| lu l In1 11"I l'i iiuiiiln. .... lit ... It".. .." .ii m .lukn null-. ''. in'7ll. \ 7Tri.olcca lo O-xocox
from k !
I'l.l.l.'tf'.riH-l.. It Icon UM" "I Ml I _. .. 't'tAXU
Inln ,Ilir, ., I Hi- nlii'i.'li'.ii' l.i ihrliiL-l. "I -- -- '- ,
i-F ", t wrnl riN.in' nn Ihr k-ll. ilii- r.illiiwltf/. ....rol.,1 nat I'kluli',. mtuitliil. In ,,I Ii.m'iu :.n- .mi.....'1,.... Mul....."""l M U*blood. ..minmkll

I ..RII 1.1'' ''''" I Ijilitf) I I ill I III' 1.1. Imtl I Ilif I ..1. .., ,I'l'iiwii, ..l.. !. I'iiimir i.f .:,,'.....101... nl'I'iiMIr: ll\| II UI.ideal. I I'..... ol uiwcwlitl' uunuuit, awl |>rotM ,ll> 1 THE FINE TROTTING .STALLION Ii 1. \..11! ,,,Kill. 1' -:,\I.tU: IX _
: 'J'mlllll .. ."..11\l 'lil I bail nml, I Ilir "III''"- ..1 .1 I irl.lt.. I..." II 1110.I"" (It. SN'iu. !I I Mil. al.u luuui ol all Krolulou du...... .
HU
j 11 ) \ : l'i: i.."ii.10'1''| J, ". runiii'. &.I "...1. i ,.'11II""h '' $ii.ImDi.iolutlon A HMMil C... of -...lf>.. ..** I :Hilotill =:aa1o GREAT BARGAINS, O RTHERN AND WESTERN
I I I llKlit wamliin. Ijnii?'' klv p.hi1iIiig| | ( liimM'lf kn.inn, IIP. I Iii' iu:, .t i kmii", "'Tnu I. l>, sIs.1.ftt I' ".HMM niaiiUu audi I ... ironttol. I 5
...
j ami. ,. iI.i tlii i .t, nf .i.nti liusar. ; t..I...... .... Irn. The lln.bi mmbxlly all
Mi\ Ic aiiriM ( *
throwing mi of niy .
Copartner.hip.'INK \ anti MiUTII I I I ;
U' M. H-IIHt ...nll... will InlUuot, .is.i| Uw MM HclutrMit \ 'I uml ut I III. IVIIMII i.l.i |545)' ll" o, I ii I I 13 COMMKKCK.STKKKT I : ; I ,
r )back of fliair.. "I. I I'IIIM' |1'1"1".1| | ,tn 4. II. IU''""> .\If.\ V. : iurliH'ii.lili. I biivliiMv' r\l'5.5 lntx >I... Urtiu qiuiililu. i4 iilfuiuiv. nifttter.Knrn )..iiiriiii.l i-is I.. tI sri. st I llii'l.iu I nil. ..I.Ii"...., : I'M.M'K.PROFRIETORt
II: .1 l.ui. I'M 1..111'014" A. | ..|.. r.iu.-.fr I *.4.5. hilnl. aiilll I unl Tin In II..."," II M.inIn, t.lli I. "Uli I, riMl........ ,In :\ .
Ji I woo I lim ilrntvy 1 ) HIM!. 1\\,' ,1.1.: | -nilI, li'" u 1. I.* 'Ikunf .111.I \\ \rrim.u ill* HAH .M I Ii il. |t..i.i| |> l .niii.iKRHiiM. r. ...h'.I.... lIps., I.si lorINtI.h A. l>. l-oil. HIM.I.! .. rIUIIlIlIol'I "* m'M w'u-rfiii' "if |iinii'ii IH.I In IK .
I the roruis IliM ll hiii4 l.l.-.l
boltlM 111s It
tant *r*
I ; Tommy, "1 "Iiiii!CII, I In' \kivrr I wu" |>nr- ,. .. I...... will!I.' rinilliiili'il. .l.. I "Ij'ikiinr haHlllHiiji : luyv .ae.ru.l health tiii: : ln.paoi..t I oh. In .Iniil. "J
i I ty .llni\ ,In lie niiri', mi' t Ilir. mnki' "'n- -... JI.a&ss.vss.h.:; "' I.I. HUlay .11.ili'lil.. ninl 'l.t it !U..in nil I |I'Hum' 'lit'* .rytrBU.rn1 l'i'lli*. t'nifl y.>urinrql..ln.bu4m ... I'lL.I l-Uttili-: ll Miili'i-'iin, : ,, lull, .. $II ii'",. I. ,
7lh., ISbll.: (.1 il..liU. ilui I Ilii. ...10111111I \tlllU' minli'.. Nn *. Y..unsr'issiiiisstfiiliy Mu. An* IUMAJI.IW ." I"I'l.' ,H'1, ll.ill'. !', litltll HIIOI) n 'I"rlii-l. 11".10.1 I nl ii
:i laklu'. Inn mm It 1"11I.111,1, I iimlx"! F1st Cilia ullir lil lortill"t "I. Mill' !I.. 4 ulnl.nnl Hulllr.u I rfli, New Vuck. Jim. ii. t H.VIT .t') ll_li tr..i. ttisO I".'.,'. I II I... lilil.li', ll rinil 5 S.m A l CO.
) him : 'WJ\ IIVI'I'. l.ul .Iillt'II' lilt \li.l i *''.!! imlil In unit I" 1111'(0'.1"| *>".iil \Ikmif., ,, All ....... I"......... mn I....... M JJ.1: ; i I. Silly. ili.waa.I| | | uiil I |4il.'illi I Ir.i.-li.' Henry Horsler&'Co.] -
tl' > I'. 1..1" >'. ......'..,_i .l.o .. Milk. ........ liltr 4 .Iii. move at all. S; i I Hilled; ) up j' "..< EICHiM II. \4 Alt lit.ti.s114 -. \\1.vka.. of will 1...ICul/:... pl.s.ar..4lk 11I M!. tMtilyta. ..- Work*.. III UIIJ siiis' ,10'.1111' .It.ll.unl.ikiii .. :II I ,
.
'i lo )lilt Loiuir. ninl lay u. .tiIi! n. a IIIOU.. ithlnktn' 1IIJNN'SU I llil. .=rful rmnt -'AJ 'ff Nsr..i.ri1- .\ In 5 I.M-I.-III, isiil.lieta. I l.nlMu ). 1
I : ; In Uw wo : Io4*, kM tmkU llul.lliiir ..IiiiId| I am IMIMIIA I'uri''Iul -DEALERS
t. III) I'liinf |'iiillrmiiii; w".I,1j ....... wllala .
o ii cttMi ftftd IWMIII kblhunrfcMbj lIr..iiiI ulv\n\ii fit itlt. ml\ nil**'. I Ml

(. : turn (>icr tunii ami I i llini | ,,"ltl.IJI'| C.Forcheimer .. I I i'"' A(lap il ili* ."'OU' 11 if in) 'I''li*'''"''11''' .. :
...... .... .ici V ;
Th..II-" om. U M ShiU Cbaoillery Provisions! &
I over a lililiin I!! ,i th." l.i'.l. (tut, 1"1(11'01'1'11( John Dunn W. B l-u of "....ut.r. .Y.il..WnlI.I."...T, IM: levi Ki'Kl-i'-riil Jt.ltHKV: : III I.lGolden ., i

)'irU'iitly IHIIIIKliiimlit, \ !I'ulk. kiml.i1aiiy Proprietor. HKAI.FII, ,IV- HMIOI aVvml tfnnlj Iii aIi wUkt 'fMI
C. : R. M. McDavid .
I 'I' ninl.i'i J t Imru u taIled 1 lr 1ss4 r'1'1 "ITki Horn .\1 I I \ :MI.II ".411. Ill'lll\! It'll. I$41l1! i 1.J 1VM
Inlki\ ramu u I tliriiln'| | Into' I tin' ........11... t ..... .J.. tu.. am ii.g it.. ..or4 tho.i.c.4kI fANVAM'AIMX. 1'fiii-iiMUMLiV'' I" 'i' TU,
) : lI..1i. HUM ts 1.Ii5.t: \ >. \VII ...
"
.
1 "... roum wM n lijtlitt'il, I'umllu: uuj '"I1le"JI" -- DRY GOODS and GROCERIES ;1 k at rtNMJJ/Jr Axil1./ cur lUMArAklLU.*. I ouiukler 1 UMM vffw.U ."tkA.uoi-'" I IIVUnAM h* MAsI' Ulll....., ..,
IhlniiiUvcii coiilintcil in rlmii. umiiii.lnml 1 1I nmaitfn all blunt. d IMKM ." Will ..nl' S siN. tit tin- ran- ..f *"I.' I.'r| ,AMILV HHIP AND tlTICAJII"'I"BUTCHER." ...
liIsllL
$$1.14 iSVwlis. """'11. .
I J the "' 1i1l. Nuw, Oil" I to ,")'.UI', nVRNK'S HUIUHNCJ.oriosiTK J. W. GINGLES ZARAGOSSA STI2/IEJET,

: tlilt, U a rato ifinlffl.' i.'Mr. 4'- In I I.* : .....,..0..... i it<.%IIM. HTITIH -. Ayer's Sarsaparilla ,
: ( : rnu.ic s. i'AiiK: :, I4iiuUla kwl. ......'"'.. the krUou of the dkfoMIra inur i-1)I lYuiaiiriilii, I In. -I 'l'111414V011S. .. lorlc1n.r.:
f ; tllltr ..' ..lill. Ihi'Mi. follio l.tilil'. lo ,>il -<- kud. kMluilUUM orfmM ..... aid

Jli 1 f 1 up w\tl'I'u"IIIy-I1\ I flmrn. I'll J ji-l ti'llIlium !I ., "' ...1'ftMe Ik* vItal lotoM ud nmiUly WHtIMMWy. U. LEIKAUF ITITi-\ Ht'll.lilMI\ I'AI.AHlV -'l 1111.1, AGENTS FOR 5

i I'iii lied 'Je! L .ut ..II. nt nil-iiu.l | | i.l.l. mill n linl.li. .UmiKf |I. heW wnk.ueU'4 Pensacola? Fla. .-- ...... .......... 15M.M11 aiaUS, ,
>"4ntlT willi II,. Nr.. I lly Ilidul. alit .4.rrb. .-... >M Ill d4.wI l'K\-Vl: I'I.| \. .. I LI ilti|l.\. T \I I: AMVOMii% l iifl'Kli: : I'AINT.:! )t"I's'r'Ut""' "" !
!'t d lrl.lllul{ luiylit ul.jurl! In Iliflr. "'011I1"111)| 1555.1.'' l Hill, rica"" L I Iless. MIMI, lU. .'.*Um MIMliril.HiiiH I. I.. "oAJ-Iy. UWnf I imt M IminmrUbMl onmoMdtiokiot ...... \\ .\.I..".. t'Ar1 r.il. r.M."rrTrMi| : """" 'lfl-ru.s.I'\'I "

kliwilil. 1 khu. mil. tlii n n) AuJ ttlirn I. : :Iri'iilniiiil.I it lek.li. LtiMi-irr' ""hinge.i..nsi.l Ik* Wood aid a e'a.haii.d att1,. AX I/T'Kaiiiili.- ."|1'1.1/1..1| | | Kith I Ibifmiil' \ liCe 1.10. III

f I I e I limicil uvvr I" .ay "', ,IiIII't.till'. l,. iiIrty.I Is.IU.. 1..1.ssesisaersis..st.A l I. .1..1 I| iluilr, mul lluitrr JH.POR'i'ER: : H to ln.onn..fmblj>k..tbntm, ktood kHiMtlB*, 5mB Family Bntcbor l.il.lm saul II..t.. I Iklixnil ( tee i.fl linrui'. IIAfiS.I.I.I.O'I"S: \ io: |%: IIMIX: STKAI'I'EU: & 1IETALIXE: IIUK.'K\,.. _
.
Ii turn Ilio iluur wo..r.r .".1 tol..r. ssk4.tstsd. I......,'.. .of '....r Oa 1010111 lii Ii.Uktditniitkka4nu j 11 lii.. 14 ,l-wj ;$iui. I..Io.III.-I.; ...
] u-u) near "I"'M .....-_.
- -
r nuiklJiHIIir nil ilr>il/lil.' ______
I "_ .. t'niimiiiIm \le hid It' "ar: lieN'jh mill, ", M. invSH'rlii, | | uiii'iitliiii riven In those. C ,11X.Oa1 o :r p 0 ....Hkk. IVD.J.C.Ayw&CLLow.UMSsI. su'la1'1.n.I'I'' :: : '\'. : > "*fj!

t out nlltujiiiii'| lu .Iy cund-by, 01KM! Ulilullnlr, stile iMiuiiU. trl'III.Io..1. i A. Watkins A. v. .A\M l: .."U. w, 'st54SLlIsI.k..
,.
.
rllK.U \ :t."u.I.W. A\ ll\ l.A I.1.:
"\. 4 t I Ulun, )'t', Tummy, gut' slow/ I tinhti'i. | l.ii\:IIMIKSIh : "1'Iu. 'r. '4MII "s14.u HI II HMI ..r $oU by kU VncgtoUi! ; HM. II.M bSSMI .

; four tit a jis 1111.| Ami uliuii 1 ..iit ii|i' lu >u>...ltv .'..r.t. NIIII| .*..k...<..; ii 1..1,. IIAMUIM.'KS: SWlXCilNIi ('IYI'>, / .iMHl. Itilivi'itil I.. all I'alU' nf I HIP Itt t.II.\I. Al.KM; lilt Avery & Woolfolk '

i--:; .ay '(;uisl fvciiln" LnlivK' ilUln't I the I he. :22.!: Ciiy r'KkEOKCUAUtiK.Oor. : :; ) :. ,


'".; l, li the 101& >u'.mn them iMily|lim{ manner.ut ugiec .iiuil Tiiiuliig Imvu in tnmy PRENIXt1"1: ANn TAUPAI'MNS KI..M.S, ; UI '.\1., TKN'TS". : .\*110SSA"I' H: PFEIFFER? '&' CO. .:tirton and,Government. Struots1EXS.tt'lLA rr..A1.rlt ..\. S. C TALLMAN & CO., White's Building. Palafox Street. I I


. l |rtucr to us liim "hallo.llI"I/I"| '>- MUlkK. IXOotrton. I Ii ;:1,". \ Al 111 UN:! N. t. I
..'\6t |.lu livixl, III Ibis huohil, ilivfl a woulilklLB | !:a.ARDWARE.:
-
1.i i .* -Bud luokiu' ovlr-IIIII'.lh.. ZDiaols. AIoUi" I' LUIKa.IlUJ.4lon : Elegant 1'ortraits .
y J. P. HENNEBERGT
,
(: Ii MIX! I, tu uiyiiir the 1111&111. ilcaul" -amiby % :Shi EVT.tNH: : flARIRUN. IIM" Axn 8PIK8 ;jAXES, HI'ADKft! ANH! 1"ult'
H" J. B. IiH 0 0 Pturittir t ; A" U1nwunry.Ship MAI'r': Ills SMh I .\II. HO lila: 5 IN ALL'MII \ :o<1JI1 t.v I! H.\*V Nl! I I.I* A X |) ST.\MlltA1': tiAS **
;, IL I .-, I .tell\ yv> I wu iu that |*rlnrboluw -I..u..a'WATCHES. 'ls-' : "l'I'I'J. 1':0

I, 4 1 tliu .Uir, wl.l nil lUi- fuliudreiwoil NEXT TO CITY: 'XX ALL.I"I XT .,, in i> O ii, ii v ILM. Chandlers Ktc. JEWELRY )lIII'.II:! ..'n L18. t lllSIU.U1'S;,.! fIS.s.I ; I Mt !II't: tfSNIWlf,1; : '" W

' I t 1 'luliii. IM.IOIV they hail lime tu TALAl'OX STUKfcT: ...1..1..'.. |.""' .11..1 or j.t*.. f Ut,Illlllkdrif ', I I ; '\lIU;l'IS'WI..ll'ZZU'AXI: > IU/E/ ;:\vuV

I L ,1,11\I the ilixr, ami I .bail. loiyot Uuuakf .. -AMI- A.l.lr.--i .li.i.t.r| ...1'. u. |t.i31.,. .ff :: OTJITS &o. ji.;

,, lily MUt., liivll a miuli.. l had' I viitutUui riNkVINM:! $.)44 1IK AM! > I "Ub.1"1 1'0.at.CII.". "'&'4.JIIII -UkAlLU.IXWestern ,I'lN-AlliLV' H.\ and SSAhlU.K.S.

\' .hurl ,thai Hi. iil"i'l muili lur luc 'laM :III-I)' Produce HPI or.rAOI..l':"' i...b :r.-\iu. Cooking Heating Stve Eta
Grt
L'hrlituia.. "i>kfi'rvilt: I-.m.t awiiik -. ItIMLI I' KUUH leuVi". II. Know K'.. : .. : |,|| | .: AXII llAltt-tort: I
!' ...1.11 ulilai for t U\UU.I: : $|. -4-y .hmiiu. BuilJiuif. Philip Brown : II.UII. : 'OOlES WAlE: !
t aHukv. "CKniHrthi'r L. I I.I.A=- '
J.UII' Ii fruin. 10 I.>j lu i o.Nklally | -AkDVAMII. 11"11-: .1.1.flt lt.if''AXlt.lti; 1.AI' ASU
but the liu) ihvu u is. 00111.11"| Knowles Bros. 1' SIi.\t ut..A. H.A. lIUI:.. J; : ; K
: ." a lIoc.nu.JI.WiS. .
I K in aJmo.t imHHi] .iblc tu |td Tuuiui. Krl. U l_>*Jly.JOSEPH. w.... ...... ... ..'Iry.ud. leus' .n.full ,.. .0CKS. M1KJX!J. ) \Ct SI'.s :;i

J i lo .kfi| away Irtiiu' hume nuw, amiwUuuovvr .;..... J.lQl'4)Rt. AND TI lIlM'4). (>*iru>l. ami. Ni m Wart "....'".' l.. I".... r.i -nk.ii.iu i\- Tlicir St.* k found! CUMI-LFTE j in all 'IJ'f't1
the 5%
I' it C- lu C'laik.tilleTommy J. GRANT REAL ESTATE .... U IHKJ3M.EUROPEAN. "il.b above Hracbt, and .
It:' [ A lumu : 1I1l' XlVJiKH; A.t "//.tLTj". as Low as any House in Co
I 1..IiIlI".I''IIIIlulua, '' } -AMI:! All Kinds of Furniture. llorita.

f f A4 wa. ........ -. lwwJ >lrI ; 8InnOl1nlll 1JT1 infer, klkii I'luwuljr; au4 la"1. 1)- HOTEL I t-o-t I
; INSURANCE: AUKNTS..nir : h vtvil I Ukii:: > lllAUAL.fAUVIilX ;. -0- .
HUip 01l8'UUO' .GI
I t t 01 --+-- __-+0 ; M T
fJ L "aU tier:' DeiuiM-ratlr' VoU. 8T, 1'KXSACOUV. -a"oaestauran- SPOTIiriMUXti., 1'AI.AKOX "T. I IIU I ) :.+I AXL" WS
tV". IAJFI" 'f' "* ASO : ;
.
..". ,4 iusalv.TIN I "O\L"
I X
I. i' :
/ tJ. TI
AllauU Coii.tituliim.Wheu UTt "A WS'
.
'aaL&K'
Jt"
-UD w'KI..n'. II\:1LtI': .. .suteriiiiselil sstril. : : t -0- s.\H 1 l'". : IAJIS .
1C
a Chitigu!; |Iealr use a ,
| |I'iaragraph ANIHAJWNt.
.'.'"r |I...ir. K:".t i.f $l'o s1iua, COPPER 110tJ; J'II4N) ;.\ ) ,-
aililre.Mil tn "huni'M i-lti/riik," A a luvttaliuii to iitH ....t "N" /
| injr nail
his.VrsdIit.Ia
it U Ki'ucrally an ailrm.l in UIMII ailII.tilrI'OR1': :" Will muuiU'. ilu. luur".... unit, ib'u K:.luUrarrml -daDSkeel ---- OI'IttITE OMllloinl I1EI'O'I', l1i'a lit elk n.lnl. la tlui luSiw.Isb. 5FHAMPTON .
r | gri "U..N .........." .... an It, kuu !". ?? ? EMERY WHEELS.
ocraiicTbe yet.- 11"1. "..".t ...iiMiu |mMl l !.. alt iu.iurkrt PT5.A.CO4%., r'd.A.. It t4ly: .
Ulru...... 5.51 tIlls *. till U 'isU l> .

-.n.p "utiwa-, tInn Work ..- ,. ...... -
by .toAY mouth.HTM.
or M. F. GONZALEZ & CO.DUUIUX \
4u.':>U tv fJnii \M tai-aWil" a Fox' Sale li..l'YI' I311t.Ii4.L

WlllMriIIti\ Vd.is Ji. j jw W_>'.*rjlucoudiKtor. : : III.U34L1t Hotel

.. A. 11'0 IIlItI".tuIII, jl the). !?DL --( Ir--- l>ro|.rlt>iur. -. !E14.tL-; Merht' ,

kJrciuly I....*.,:.. ....b (KIHVI. It U Ihe :.); Mini|' Si-Cm ON la. I1ia,.. (Tluiir.Breadstufik. ........ Commlaaion .
'iU1.II"IU .
TUK l'MlK-lliJMJ\ : : l'EXSA'OI. .
duty ota traiu LuuiluuUir lu roiive)' auUf UU.tinuamultj. aail. .... ) IIuLMI" si -a MehtAIP nJUW. .
t jioojil to the .Utii>...-K.. PEXSroi.A, ,KUMtlDAK. A b14INI4.Ht.l5J14N14lE; :! : LI TABLK:. F. C. BRENT ". 01i'IelsitcIIIwl4- j.
,I.. 14 '1101.-1,. Largv, that they bar* rMiifWj" | Ikvlr.
*_ -- tOMi141E: I lb., tu; ,' I'AUTU I'LAUOlion .
f.-1Q tin KaMaff. I'uldl II e SI. :B.AER1. &

I VO.HMI Hi'fuia ) Dr. R. B. S. HARGIS 'S J1"'m: U.\II. .ta tU UtrittSS 8Ff ICC. 'I'm"' ......,. ("'LA3ttltllI.IIT: : (-ElT STAL lACY GROCIU La
,
PALA XX 8T, M1M8ACOLA FLFvtipa.4DwtleKick.iie-\. MlLL.., oa lUilr..d, Tarn. '
t Oim by outthe oU utalwart. have fo'Cn..a iiOVCUXMEXT; : TUEET. curavr > w.. IX ALL .
HY8IA ITS
> APFUlXTMEXTsp. -
4 1 irojnd away from the prr.Iileu t C.IJ | '.aA'x sat. Hv iu car luui ...... at ri.. -a)_ i
WmiU akd ial "Uimkki .ubtav
.1E There Ii thin tuuMjlatlou. fur Mr.I ArUkur THIS IA %. lHl aMouaui>lurm weIM. sill *I.o ei ositolaltt.tiiS.tsi martis .IOUdr. IIqU -0LtAflT1ie. .

''iet t -the tart her Le get.. from the ol.crowil N" 1t".I..uee. tilt Itomaua Hrvot. ON PL1CAT1ON TO 'Pt.I'attI41a-Lis1lFT1S.U agjI4L1S14tt4a Bought aaAttoUL'aiMl prouiiit attvutuuifirfii HitL..KIt.niult.J uumalwi. tre.eb.bge4..l .- I

.the' ut'tttr: lie M ill be to the U..ICE-DKQiUU. Daru STURB 10 eoltortiou U IbIs' city amvuiuilv. | Acsluurq.ij i.'<'ftd u rouaU |..... .U..uux .r, JMhi| I'l BUC wjLAkt P ./. i_'
6 v'f" i c i: S. TMJARTtCt.OUT KTVialuir i"< )(1I1..ruduc..luai bVhi.I4$591.ly.
\ pe01d.l April 1-tf. | Be.t. RiUaiuI0IM. S.
.
UlfcMi 17-MU. Jeht. H 4d.17. fclt. U 4e.4y" J'loi-IdM. "
; I tIe. 13 laei-ly. I "rctrleg .PrI. .'IUI au.:
buS l
L B"I' li'_

--- "\ '>"" ... ,
:
\ -VJ -
,... - _
.
'" ..... _..;,.L"... L v -. -