<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00015
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: April 13, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00015
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
,..,.
"
-

"
.., r


,+ .. ... -

.
-- --- --- --
-- - -- -- -- -
f I

,mmt: il'IOliltUcrrilll\ (; ; 1. .I 'I vr SpeCTal-- Not R CN Fe( QuinajCHAS/lT.r-- .
I.

. a ... ::} :. -.: 1. -1 : r' (, : i Arrival and NI }
'I
I& PUBLISHED SEMI" WEEKLY, t en5lt, I i I,1 I I t'I I i I i u DepartnreUntts 0 (, Ay 11''

O111i'I'l'I IMU-:: :. AMI I.Ih I.\ ; ," +' I ) \ I runnlrrr Jnisat
) ''iiiniiii r.'i,it {'ill 'll-hiiiit'' nm|I'nut I 5 Km I nilu

rT ; 1 I'-. "

11e1 y1hr1 ,. .., t _. ._ _- .- -. -. .AII. .triltis s \ithl| I I'nun M *v :v lfnll.nphl'| 'f ,vtrb.nnld' .11(1( Ii- fat

) Tint! mnntli-** mnnlhs ton.Im. 1'OI///| I'liNSACOLA.'. F 1.0 lIt11.1 I { 1 ) I'KIIAY: ) a11'IZIII.1: :; 1 I-, s +mIh,, 11,1 rl.tl.e111!i.VM'n', I 1"I.. IrrU'' .I.. r tlnl I.tiLl 1 n+, nlxtll-4 ,II %lll It' null) A4

1ADt.YtN'ADVAHCF.
__ I 111 tt ttl'uI Itd Iut1 rl. m Its lau "
-- '"I i |.i .tul to In. linitiliil' .. 'llJ I'1v11" I:+. CHEAP' as the CHEAPEST

.111 1)11...1't.I ,.. : .\ j MOItlll : .\i\| I 1:1111: 'UII l :M-. I I pin Inn' ifinl' nun ulng's, ,) I Inri' Hhht| "lit iif-i ntl'1111\.I in t>Ki.

.nlrn/a. .-, ., !1 iade E. ShacKelford .' !, Hull I |1'.11I1'1. | | ill-lull] .\titi. i In" iti-+. ltrh, .mil "u uutl,. |,'rutM'i""',

t -I r.Mii.nri.' 'm I ,"n /tin- nit-hl I, 1 1i --
; ,a r'MttE1111u! : .. ".. .;. ... II '!' '- llr. t I' Illi ,'...""" .
: : Pollock Co'Importers 'i i It ""II. nn tin I'.'iisn.LH .. 1.F.hEB.u! :': ill't t
III. n
lim insii.jfir
|I' '
I 1111.1 I
11 e1 N mint. ..HIM 'in ,] I. tt 11..11..1. Zadek .Ce. I .n4 ns I I.skiiliriinink., .Mi. h..h.. .. nil SHIP I MASTERS
". I I'II\I 11"tf1MI11'II.11': : : ', 1'.1.,,, .. I' ,rnrll'.p1111| |. 01 I
tilbtrIN 1111' nt
r. 1soonlrj, -UvnrnltSHlw. \ I'. Hunt and Jobbers., .' I'| in n.I..hlo'. l / '* i nt'I "1 I 11'1'1'1'' I /Is ,.llrr'Ii..l11llrl. .' ,, .is-orlnn' tit, ,f itnr, i Inls
.
lllll-l
of <
tVI' '
1111'| UIII)1'rt| :| \1.
V ill') 'lit 1, lllii| |"| |
.. .,liii. I I. 1 tint f mlj .Inlninrumfitt Arrival
"I. '
: and !
: 1It.\II.\
Dgartlr inks ,
'
Yi tNIt hitl I.I\\: IN 10.1 Ii.it i. in.nil-. ,|\\nli' n Hunt 1"110..1. I .t.I'I.\I.I'Y I INi \

- ., .. -II"rr'nl..\1 II. I.;Itllllis Euar'I'nllulnrwp : t I ".ill.'ill..issieiiwirvr -,i, ; MOBILE ALA -1'- I..NI.Iih..Nd JN htll lln'iiiint, I "nt I' nr.'fi/mtion/ I 'I 1'1""mils" 11 I MNI,.: 01' hI''I\F" : ;:,-..

O. t'4 IiNRt.u..r..I-.I.. I I-:. Vni.fiI' I .nil.ih.is. Staple: and Fancy: I hue: tin I lin'iK! '., it 'tii"Ili'l; lit.' 'Mf", I ",hl&.It"i
i' ... .," I IKIIMS HI :1 I.lal"I >!illltl i --- -- -
.-\-...,"..,.. I..n. ,'. and\ lui llu.li\ .\.i l \IIo'.1'.I., |' 1 I It:F.:"1'L/'II'Ii.1.1" \ 1'\f.1'ln! : .\1'. Dry Goods a s ad K Notion: mil MI. :Vila'< :>... f. I II ;;Urlouu111n, ,,, It'-|1"1.| tl'Illll\ llittl M.
F
1 IIMSSis.. -I 1".1.11..11.' Ik: 1 Ihr ..till'hhnssis ..1 --- I li IIC )(:' I': i < I I-.M : I 1.1.IIM'.I'l ,ll-ltl',,U. ,ll.llll', Itl.l k'lltriiu |I"| ) III ll"H IIIHlll- 111-rolu'tllulrlurl't'I : ttpIn GONZALEZ & CO.
'IIiT '*i "I.t| t .Pllli, ,in I :\ !'loX IIF"1'111':11: I: :M'MUMHI t T J-T Tn "I'uwuwlnlml't. 11 I 1115 i 1"\|\ ttln'li Inl lin:uto nttnit.: nl ln rttnt

.\. .\. I 1,1,1ns.n", I UIltl. 'IrlX-.IGIw 1 : I:' ; Intt ill klnitt |Io..II"I| \ ; {it I lull I'tl HHIS4il .
: itViiu. nf """I I".II (' 11111111 it I it. :Nolinti In"ti1 in !
i \ I.; and,) x -ill, {'TII1'1:1:II: :-'I\t-.EI'\: I: I I II' .
'1 TWInlinsst: ; i F'INFN'I : : >- !IX: PK\; >*.\( ..\ ASMM ANIi I'' ,"linn'Inu ilult, .N1 A. itirlti "i 1.11 I1 loll I In.ullit i'inn'I 11 t -lull tin tilsIn < ,lii riIii 1. I.''''III. I.'.-...1

KI''I''IIIMllilt' : ,'.III II ,IH.r-s. MiiMItMi! nmm A CQA MMEACIAL l'i''tisiimlii' ,, flI .to. 1. .linnli| In, in.nil- In mil,'I' |IIIIt| | >" )It.
."|.Ii.,.- r.M: I. ItlinliiH. ,, ,. .1... ksi.utilli' 1( 't\n'1'.To > 1'lI1.IU1..tlaF.l\h: : :: | /,I .\ \,.-..
Ill.lfi t 1III'XI'1:1': I 1'1:11'11": l I.:: IIIIIIIIM-I 1m\ ,"' '
.IllililMliss. .Ins. ll. ttiMnll 1. I IIIILII I rums nn 1 Is tuniInml 1 I N1 'She (Hililn. |\1""'" -lull .
t ill\ \ ,nlki.,lilnil, jll. .1 I ,n.knnil. \\ n 1111.ii.inli"r nor I'm r..l.1.1 1 1..1.,1\.1/, I .1". ,. ll'l III, OWII. '
=:-.Iml \AlilKh I $: 111OF lilAMl\i| ' than ;in l-i ,,1.1 t IIMI...il ill rlhrr t ltlnLelLOUIS Innt I- u'ria//r .. In lull\ .
11n11.1ur\
> )l tt isllli ,,. t tiling
ItII o Flirt ..Imlti'iit, f Irvuil" \ ,.. in.rail SMIUS il 1"11'1".1.t i j.i illht'nl 'm' t
i ittlll
1.1..1..i. ,,. Till.:: 11X811"lJlr.ll.l'I'1: : 1.111.| | iAMMIIA I :JS-din -"- .1\I: I'I.., nrrlt Imi nl. 11"1'1" nl nllii .. mki. I I'Y It .1 ."iii. u Ints "Kn 11.11| "
'.e MinimiM, I ni ll non II RI' I l-lim srtltTHM' \I. I I I ,linn.. n"l ili-m, (j.iin/i'l" in tiM'ilMM I 1.1,1-1'
h-Miiti"Hi" 'Itnr -I'l I 1Mi' will'lit'o.ItII. - \ .nlsn. Im' "lil-h IliiNln 1',1'h, mil. I Illl |.'II 1..1\.11..1.1"!! | ,ill,' III':' \. \1,, 'Hiiinll ullul llu.\li- lulu,, )lull Kline. \111'I H, mi liniiinn. .I slur, 'I liirnriHit. ,: >tsi. ,
N ,;. : M.I.: : l ., i rl i InIn
HVJiU'n.Kiis ,
I"n TOUART lim u I \I."III.'r'- I I I u"i s. Inlii'llnn' HI ",/10"I I1 .
M.itff, v.il. Dm, Iji.d'J.%, ( ; i ; .1|I.'jr fllu. | ,1I\\IIto.I": vol I1|, |1111r| I'' -nkill'i. \ ..lull, "'. Mill it mil mill. .1"| 11> .mix .in.,,1 I II t1lu.rl I lout l"l t- nt .lionHi -
lirKi r'Irl'nit l nurtf K; .1..\id" Itnn, ( '.1N' AVI//I MM-..:- M\\tl'AC- "in 111InunIulu,1't\ I HI ISn.nrl\ 6611 ttriln\ iml' kimn .I.. iririll tiilr,,ul, -,,
... Nl -h .ki,r ll-nil. 1 l'nWrCTClR( ( 1 I.Ot t II\rIFll''IUhl I '' : I tlinnun. I I.. ,\ hail I i-nni -"
u
.1. "'II 4Tnrl'ollwlnr"> 1.11'.1.1.1 M. .I I'llmi s. (1'.1\1.' : l I'l "III l I-IIIMI I'lltllANt ,, \. I U: iilm.iii |t'l| l I'. "-.,,',1.| Mi I IS j I ttlih/ linnis'" \ rlh ninl"iilli,I miti ,, In, 1111'1'I I I.,.'" 111.1/Ilnl', .dxlluln'.h,
I.'r mm.r/i. U ititTri .. IfUK/ : ; t'mx11II! : .1111:1II'.1'L1l'hs.lh :: : \ I :/. I. Hi Im. f r. .....1 n W11M: .-. .. "..".i-11 a1 1' ,. .. .. _
Tutssissnr .1 "Illll, Ailtnilllin rII( rilluttiltulrut.otrlI' ,
'II"1. ,
t\n a I limit, ill : hPnuuIUlr.' I .
.tsun .1.I *.IAwuud.I ) ltun i-n i itHoiI'll -S k.: '4 \ .1
II. | IMMII
Hnrtitnr. .tt II. liitlsnti.ml IIIIIXZt: *: ; \'I UNN: : .\. ', -n ,ninln., :and" \ tin, n I!m"s nn. tn *.nv /til itIlii | ir'llndur. lit Mill, pmdnrl.'g11111|' l | totlu Ih\ ..L
I COM, I M I II I .lUS| : Ml. I.M'II A :N T.I Chas. B. Yetter I' \IMIIHK, Ik'u'I I t I'll** IlllijPtniacola "lilt ill 11\7'| ': (..h.III l Its.'.It .
i xtv r,1\\1'--:0.' : III' 101.111"\1'/,1|' | tt its \I "
I.. II. 1'iil,,;". .. Ilirtitliml tin rot. t-'. "1It( :: HhN: .\ :' 01....h".I.. .". .1.t 1\. l rni t: \ 1
lxNd'ut'
, "., S M mill. Im. inn. : :4I'I1.11.1.1'< : i-F:1.1I"Ii'II: : :: lol(: Main Street! Isl West of Pnl.ifuv / ., ,. Mini, ,, ,. klmtt tt Inl our runr-| lit ,
? ", I mil' rui. 'llu. r iiiiin. i iriiliisnillritil .. / iiinl\ "I lit, ilr- \lit lint mil dun, -.II tl 11'1/\1 I '
.
tt h llur.yAttr I I' '
;i- J. 1,1., tt .11..1..101.1..... : .. It..in. iiit. .IMHII.. "l'nl, II ti.N II IH |I"" "II..slit. \Ni| | r M'lHAiMrfiii.f -" 'I In- lln.its: I In' |I. mi.Illil
), Ili-n. lt-s I':. tt liiliulii IIIMI1: I 'I'I.lil..I.| |: : | I.'I.IM.; : ; :-11.- I nun, ,,' nt inn i- ftiwluoN
I l.llil I nl .lilt "lll'|, ,nilnil Nhlplnrllltul' | 1'1-\,: \1'111.\' 11 1..1. / 1: ; WATCHES JEWELRY
,
<' IAMg.iiultutuull'11.ur4IIOUIr. \ I I'.4.arn1 .. ) I I:inti. :: l'i..imii.silii, '" ll. n \\ rw'rl.rr. ll Ih,' Hill I knntts Ilii. 'It v"
I. ... .' rtM.jg 1'I'I:11'.liFIN I: : : : I II .\\I| ".:-O\IC\N| !: ( : |'::s ,111.10.1 i| t"tI'II.lI'IU .\ It 1\,' Millin' ; Im mile-'minli, .nt Is.
I | "O\; mil'
(
t f11'1"I' "oil ,
: II sin tmilIlll: 'It-tlr:. 1'1CIII'I" I( .iinl) Sin' l 1.1 l IKON.ittuiliiiti I 1.HII-, ill I .luiink k lit null t\I'
"" I'. "h'rkl'llntI., .4. l t.. I I'HIIUm. J. UICMMIXHM IIl't.lI.\| ( ILA'-.E$111': | : : I I'.I.;Z'I'IJI'.t1.1.I \ Ioo..4: .. \111,1., I..",il I 11",1" lit, url i..ill linn" l I.) ti,inn* "
1//'. (-q. .. I'( HI' -II It. nil .unit I ill nl. ,1..1..1. In."M \ II IIN'"orlor. .Itlti'r .IIIHI lun.. 4 -h" linn in InUrn .."1,1..110.1',, """ I.I''I'\vc j i ? I'c""" .
itt lilt;
-.! n.I.'r l M:ir.ir liilm' tt i."lih. T'. ; .ll.\\: 1:1.1)1.:: : .\ 11//'. IO OKhUI': !:. lint :JslAdam! \ IHKinins : : : llyuiiiik lull/< .llnl.'....ii' 7 i I IIlililnlii n tni-i rulblydrllnlguglt I \ i Nn.. I Ilii* tt Imln. '.

Jf nit. UI'1, U. lii.i. ; I <01TIM< ':; I'm tU. :: Mlinkmilt / \ 1 Is, Illlll' ttlllllltltimtt .. IiIIIIIINE1'Iluthnl'ILrIlt.Iurl : I >I l.-l In.lnunnlhllldallt.. .

r .IDrnur) -Ilrn. I N.'. \tillt., | 1..h"II..hll..1Q'I AMI:'; / W.\ 1'.1It.om.I'IUt.11( ( : l\I SIlri.1I ",i\l'1I ,tit, (IIII' lil. '. i. ,ill\ .MII'H I-NSM l in,.. .
; IS; I 1..ikN.'I, I 1'. 1'iuis t 'lin-nir, .1.I I'. Glass .ii'l t In s ii u pri'| -i ulattlr" i in in \ 1 11.1 1

tr*...1| t',.I1.r| J.I II, tt\',.ill..n. ,,I-: .t-si\tnl-h sni. s. 11(1.:1"1'III11:111'liiF' : | | |' |: | i | | 11.1XXF:1l: : : ; .\1.1. U'pa| ;III l ill;; nl' I I.", ks .llul I ;illtl-. II r+'It..1! '.1 I I"I'IH+-. 'miIHII iinml, \ imi\ iliiinninimi):-, 1YNtrhr./rnrht'undl., / 1 l..kr'.mi fullt ro
Iliiimli lorIoI..r"/ "u
". U.C'.l'nlili} nr..I, .luo. r::ijun' 1. '.11 .I,iliiHi-u. til 11..44ogrnl.Iu116wnaIt.II |.'. ISI)>M'K\l: II"\1' I l\ Al II. TIIINi.S\ 'PI"1011': N'lI, k dour, III IIi I.IIUI-.I .I\rr".II.II..11I,illtl" .1..H k-iiitllli., | K, -U.tilIttun| III: l I- |/1|| llll" II ttllll till pnunlundS,, ) .'u ll "'Ikmadr5.ul.lrr, '" .
Iii'I:11'F:11:11M1: '' -\i\M\\\1 i 'I 1 \t' I in: EI:i: 1"---"' | H' S ,
) Millntts. KMInlllnnlil. OltlH: :ltMI.I: :. : :\ : : I I11i'EX'IUIX I I.llr' link. I i .'I. nllni- -tikit" \\liiintil,, tin .h.III"' -! :!lui"" __

... .lun. syinlntp \ ... \I.I.1.l'TII. Ital1./ 'ItnaIIa.MY\ i: "It .. I.... ......... .1....... ..1'p'upir .... .. .
-- --- -- iiiniiiimi .m. I.u.IIH ituiitt.. "
.,'i If iiiiniiir} i li s ttin' .11. Kin itls.
-AMI- ;
| >
: M I' 'oAI'I'ltOVM. lung Ihrir \ '
(linn li Illii i tin')'. : (.ooliI': \ _. -minium' 'I": Iisinin Ill-lit,'" "I'll Illll. .III
Illl'
t 1,1
I IN: ;. >>.' \ ttlu n tin') ii t
; M : \OIIII\i( \' Unki : .. rI""I.
1 I t
: 1111 ,
;
: iriiinninJinvt. l/M. 'lnn!. | '>j in-Ill, .. I.'I'IIX| runi'Mf: : : tillI : rLv4 11111.,1.| I: \'11 1:1'1'\11.1'1'\1.1:1: : : I:1I I: !. ,ill llllliili 4' 'U 1',1.\,1,, 1 .l-l\ -.inn-, .,1' inimi ,t Intixii .. '11'' t li-. i '- I
IIar11.t"lit, II t. u .", ,111'. M i til 11 -nn Inll's Vincent J. Vidal Mill' "n ; IN |
I. .... :II.III, I I'lllliKCMnsI. ,. l\'ii-iii'ulii, *: -ij tiijr .luhuy tt Im; .li trill lilt. ,' In In'. tiliv I '

''''.J; P8.\"u.-II.... ..,".. N.I'x11. .pl .. I EIII'\( 'I.. -1.-II'ITISI'1'IJI. .\1'1; I II..1'l.l1113111r i. Illlllllt, Ihr11.tltll111I1/I 1 i I 11I1II,1t'.' lliti, ,,..r .1,lll'I, linn I. Huiir, ihv < |1'\\'\ \ ) il uti.,llu. I.."""..,,:; lnIlll "I'I C A"T TSB S B I vr
'""- ti.rNI Mil! Ins',
II iiinl 1 7 ix 4 MMmilHllIt .
tar. N.'IIh K n ii \' M III ring, \ ,Illiilllli I AI1
: : : IHIXMII..III, : < hrluulurtrr. ininiliiul \ tl .: .. NIT Illl' 111-1'It I S )
nt I Illirrli tmnl.il mi + rlimill: n |" > Iiiniii, 1M'. nl'.nl.nl4116hrl| ''' I |iiiln, ',ii i in'. IliiI I NII1UN tl I IIMttnlltlluillifillil t ,.
.. lnl n'I'al I ,ninl, .Vh-milf'lltllittl /. J : ,. dultlld.\ ., 6)| ll(ll-l,IlltlHII"
Mrur, x i< m: nu : 'n.ru.Isi' 'It Mini' I.'ill-n-i. \ 11" linn: .I| : Illl- I Illllll )
t' lu'qu.tor'I : t III ItllHUll. .ll!-I- Ih.( nun, IMIIIItthi I'IIHI-: 11.\\ IIII-II.FJ\:: : \\A'. ,, .,....1.1. OF PENSACOLA
: .. halI')'. I II,III'II., I:."\'. .1.I .I.I I I IMIlt. Ly'I'r'unh, Olii, i tiilmii". lim :is! It I --II-- ( | Htl- I'J" It I II ililiiiiin-liiilitr. ,{ Imilirs, in, tin- 'lull ,

11.1'.. .I. 'I..1'.. K.ii.ir, s....tH,..,,! II AM. --- _. I ,, in i IN |I..u. r '|"tiui-'. niiil i Itlrll'INI11111'.1\1': I: I I; I | : :s \nititun.n ii: :tlli.Mvir ..li.. im ,il nt inns. ,null 'lit Inlull i.I. \".\' III. \,. Ihi I
.ki Imi |
Rut"" ) I I..r. M. -H > iHi :" |1""in". l'I"'j >< .
.
I A. CA.' IWI.It." "I. Mli Inn, I I's I linn.li. \Iii: .t F. A. HODGES & CO., Al.1.1, I :vtlM .k III I I 1'1" mm I.. In Hit. tin' (IIH-I, Nlll'h. |i IIVI.'IM: : I. 1111.1 I C.: .l I.tirltil'i, ntii\ tlllluii I 'ti-mi.l,. h. HI' ', "..\\' ['III. I) UMl, till.. I HM-nl.' (III. Illllllitik ...:.oah. C-a:1tAl.t50.000.: ;!!

....."l'Jiilm .I. |Iluw, n. |il-lnr. Lit rnllnlOnrilni'r. I I i II: :m I 'uilt, tin-" IN.linn lilt" it, ) nut
r. Bed Room & Parlor Suit 1'p11w d In, llu,ir < n'.Ii. utiiiH ti (puI.lrh 11 ;' tllimlliniiil, Hull | 'Illinilvi, ,
.R..i-iini, sri |I. hunt: M.i.s ; t.M rtn.s tin nut I'| IMI M- I U", ninl I..III"r'I"I I ii
.\\i| in" \1.1.11 I I IN A,'isniiiiiiMliilloii" it.tilt stluilnttt 1 "I 1"Ii.: : ,ul'' '1II,1.1".H"I"IIi.-.I. |
.;1u11:11)I.1i. ,l'i A. ti i hrisiiHiln'" 1 imtis ''-Ill Al I 11I:1: .I I I l\uil|' ,unlltnu.l 'iii t" ,'hll''*' M iki I j.1 l ll.s
. \ |.. H. I 11 I )I.' )I... i.tuiy, iin,"Ill" { iitT ,\ 11,1, III I.tl eltlhiltgIii.) ; |nll'lllf! ) till. Fur" 1'\1'1'.11 WIIII'I011.1.1.\ : tt I: : II (111'L'/ \ .11."i I limn linn'! llnlli "il..i it Unit I tin- new t inns ninl, ilu 1 ntilt 1 ill I I...It.
*. ". 'I' General Merchandise.i !t. II II'i11 \\11'1'. 'I In .kit \vtIVnmiisiU .Imliii\ I Inn, -n nt. .lliilil.ii
| Illlllll' Illll-. "ll-lllllll, III! Il,.,111,1!. __ in>truu i nl Illn' anal' II llll.lt; 'ItllSllll' 'MS
.. \I u
lltin-r. -.11 l.t'v'u'r1 -11.1.,. nt tl t. : 'I.l 1".1. tinul, ,
,,
M. AI, N I 1':11.: Mlllll. -Sllll.il III. t"i,| .. tl. Fine Carriages, I I'I\WUIIIY: ; : IXII.I'I\I'I.I I : I:. .mt IVnIMi.. Hall 'u' tun, l 1,1 I tin- Mill
'I I tlilitl.llN
lull I t I \ nut
A 111 V1'I -
I',.},'r Misiiindtirt,. \\ ...111..11"I', M. 1I.1t'1'| ''uh11.1.d. 'In mi- ill IlltlI ; liilln, ; ;.il 1 nlpinnl luilli 1'illln, '|1"n-" I
I __ .--._ -- S .. : I'l S-.\. nl t r rt hAIIY IN11Inh1.Nllh.rndwhuultinr"., : Ill tin",In,
t 11.1 tin \ < limn
od nil
+ 1'.IhIk.. Jiftlglit< .ifmiilin rIINI I I'nnupt, .I | I I'urlul: ullrulun' 01: i M.IMI.MI: : in i. .MSMIU IInn (Inli iuli i > : RATER & MONROE
1y \ \
II
( t 4641.! '", IC. \ ki"I. to ln->
..el'o't"I"rh-," JlillK.mV \."n lUnl.li'n.;; : nu.r.iM. PIIAEIOSA I : .j l.i'mi\ Cm tlilltiit Hitnlns nil,, I |III lin 'In' i' in .'llu- tl-li m ll J
nNRarrlti.i.n.lr.r't.. Mil.r) rll-lnnt Ililiilniiil | 40...UAUPHINE STREET..46 11\1"" I II In. llu.n' mlllni, .tiitilui -,

", ,i) m i ih'li iiiniii, li. .." \\AMI.Nss:.;:; IAU\I: 1'iOo.III'Ua.II.I :/ \--, I C. YONGE JR. & Co. HI.1IIIUS nun-. | liisiitiiiimis' nn In ilithK I' !* 1,1:1LI: 'IL'' I II IN
I t'1o."I.: V t-u: ln I. tPeisacola .\111"1
.. .' I:, I I. 1 Until: ) ,llll-l U\ Illi.'r I.Jvt i I' I 1111 ntu iii NI 1 INI 111111.: i II Kiilislilm.
Fit tt tlkll i-< ittl1111, us GHmVIDn.A.3L.CEECHANDISE:;
I Is >
'M ) 1 tl i
i
--. -- :- : : : \ E--;: : .\\ 11C' ,mini:- M I 11 .limn im uniin In\ .

Minim Nol'h/1I K .\. ( 'hupun'| \11..1.:: I C J H T: T, 13: A LA. \ 'III. \\ I'll III ..11'I ] (' | ; ll '\niiilnin lilnitv

M.i !. uuliir llu. NM.ninl M I."I.I it. hi i.,...Ii 'III I.IUiK/ : :: : ( ..IIIIIAII : I ( l.rllil l.: > ml l I.>-l.:inttin I corsrx: :c n cIal.e: : Wleleiale lark i:. I\I: :I : ;|.n,:<' n\tnt; \\1" ill I"- .."lilt'I'IIIo..1 \

Mnnlli'' .1.I II. ItilllHtl-i, II. I-. Ml.-I: H..,,,1, I I.I:.". 'I'll. E ItKST 1'AI'KHll : twl,. I I ''II'"Ir..I l l ,I) lit Ikttismill1 IIK411 lit. II tl.II.ll\ |I'II.'.. ll .II Illllll, (ililtl1 ,IlllllII Ilii- ,

I j1.)1 l \1'1.I tt -.M.. .1 11", I. 1..1 I.:? M'. 11, < II. I I. .. m /Inm-i, r. ... II It h.,1 In tin-, |prop| |(', nl iiiui-
FANCY STATION( ) IHY I- : hint, mil, \':MrsHIII'
---" ----. ,' I I. \> > tt 11111\I1I: I I' ttnl.knl ., !1\ I It''huiurJ ttlili \'IV| :: II.IUNt ,,
,....o Jlllllt INluru. O, |. O O t ., WM H. ROSS & CO. UI.I l-lll' ,II I1 l lVKST I' lift III < 'IIMMIItlll// |I.tlll.1..1 I 1.1 I I'm' lilti. I i- hum lh I "

", ....Is i.tirt 'I II .>ntti.IIIIIL' lit T' n'i.r IIH.k II -I I'It I 111.11.t :N.I'0; II \iillli. I'.ilil.ix. furl/I.111. |I. tM \| I--.s IM, * /. :w.. nl thlil r.ll"'. >'.II'"ill. MM "lilhilux.tl.ltf -I I.tilirillinl" nlla knl .llii,\ |1"niil\l .. ,
: lo' 1ir\I. ..,..1"i.:\ II f41r'lIr.1I'1'ul) I :.\ \ : ; I riXIJIIA.IM'tl ) ) .NStl \. I'.."ii. mill l.rnnl' 'HI ,c : nl' .tinIH. -.., Imi in pltliiK I She'' I I lyhilip

ill.,i...\tini. .. (f. ii taunt, irjJ." .. U. *. 1 f iKniulilM l't r7T i I i H t till.m. Inrinnl' ui iiiniii\ | uliitll I ,tlm I |,ynilo| limo -. __ ._
...Ifk-iik li .1. .. .. -" II-- |1.1'| 1'....11.1.1."| | Ij". ill I lliliti. .. "IIH''k liol. i tt Int.- Ii't' ii IUI-.H 'In iiiniii\
-- --- A.1.N1(: : ':, Fill!! II.SON: (llll.lix 11 .nlillimiil. : T ii Ii....< uilil. .ul. (1.111. I lit
III ink IliHiks IA'II"I'I I II.1l! |lltt.n.r, 'I I' llo..It./ \\r Brown
\ i.l l llniiui iirt-tK l kli'I'l II
R7Fr t: !'...,.ell I. ."liii-li< iniilDmt I ; n'. I 4N L. .t CII'1':( : : Mil.l.l:\' i\: \\AI.H\-; .. : 1 n. -I I 'It-I I 1:11' l 11-IV l|!..,I-, ,1. Al-.ii, 1 hair.,.. ,... in arsnnlv (' llllllU t 'I''"' ,li lll. ,I" llu' |>.H ". to I ninl I ,

.\5 o \.11. I It ..' I IIt( i. lintit.irA. Si.. "-I I \. II1IIIM"I I: IIM. 1111 \i. ii 41 ,im 4'iu.u'1 '1 1'.1.1 .i,.in im, ,I "-III..I.II"1' I. I1;;u;1 u .\Iris l'n11. ..) II""o1'N :qi. "I, ,.1'., -li.ill I. H' Im 1, nllntt '.11.. Imll lin/u

II I"I l r.'' ''.1111.! No. 12. ST. FRANCIS St. I ....,"Ir1I. U II 'INS II !'''Lure.brut( .' Illl ttllll lllll I-\ (-""US all _
,, .' Illl'
MM"Hill' in" r III'h' ''l HI IN 1"I'
f-* 14ir111.r| Miilill 1.11..1: IR in' linings! nl '
.J _-+ --.--- -- i ,111:". M-:Illl '" 'l 'h iir ..... ', n|>iinmi tin-
11.. i'i.ii-ii.i; .i I.MII/..'. ,... I, I. o it'Mis .1'. '1\1.11"\ .\11.i .Mil rt..It." ..ii-i, is..1 I II.. n. I. .w51'r.l |I4>-i l Hint M. ill llr, I 11. I II r J h nr Mil-iI. ,.s It iIII i il- .' ':.Kindsof Furnituro.
..
l-i'ti'it 'I'lull-Mint. nl.lit 'ill 7::311 I i:linkMOIil i IIUV :J! I IIIDEORNELLAS 1'''illlipul'"I4t'I| I t III. '111un.' a.wroii..111. -.i.ii. It.
ri. Inn, .' Hill "lulili.tin. .. I. In. aid ,.I loilll ,"...I. s- nlllll\tv" .. | |I'II tlt.ll-.lt J. MARTINI rETER/NARY SIJRCE.tJN. F:1'II:11111LIS.< : .
!:
tv'.1 I!' |I"I Nl.r. N. I.. I iin.li in.,ii il. n.>t !. iliu IVMI :: .. _._
#.A. 11rI.t.I l I I-I IF1.;: -.-'> : I I' .1dhlw|,!. nil ii.iiiiiiuiili."itiiiiMi.' "Si im \tnlilil ""lilY I I I.1111., "I If" ill
--- \I. I..... '. n ) iin' u."MM.' .
-- vt ''' I ttlli'llnlS' r\i.\io\ -.r
IJaus'.A.i I l. -(f"I1"1" : In-
.KM..|-I tni. I.uulmlaurul.\u. .. 1.1). O.I. ,. 'I'ItU"\I..ItIl'III"tI.I I I 'IMHIIHMIIIii: SUM' ill ) I--- 1\11.1,1, this. Illlnl''' ', Hi .

3lv'I 6 i.ti." won..md I I.n.t t 1', i.11.ld,1. I -.1-- s. III- \ Mill I.-: .11'I HaaliIHI': <, '' muni tn I I.u t' Hit- 1"'II.I.Ii (lotii- _..5.1 -
IN e.11 iivntlt. in ;:.ii' li.'I In. k ,,1..1.\| r'' lions' The jeweler I 1 I'% IIM"II I.Ill 1 t 10..1, ,.1. ( tONI"l'I'IONI, En "
.. I' i UN I lI\tll\ -I\I't'I "., .ii'.
,
,iinl k-tri .1.j
U.141' "v lily6161 : ) In 1.1111"-1"\\ lit Illllll. ..II. In Ill-.l.1i| I III, nil. k and I III
t 1. llln.l.I11N.p .c Ydn.11rl a. r': ri I $ i7 JOHN .1. ] AM HUHI I" I If'f "** ) I,.' \ fIIII.UM I I'.ililuN'; '' M I. Ailj'Hiiiii"; I'.tJnllil. t .-- lo; 1 "Ami, I ynu bolo iiiniii ItHkit.) 11ria..1. l III-. |-l It-sis, I Vti.,mini In) Iliu I'lllilllII -. *
.uy
'-\r- K| .
.1..It.--I.II.II" ..
--- ---- ----- 4111: .
.. ..dn.. IANIN/, :S"I: "lIllloho ul -in. ti in" tin: is I .
r/ I. i MI INi3Oorra intli1" --- --- -
Cor. Wafer and Dauphine Streets r. s, t'II \ .ir- \M| 1.i / n." In lit I'm. I I'' i.l I I-I I Im
,.... : tti'ik
... 1'.101 : ; lint I linn 11)1)
S < II."Irs* mi u"i til.' iinili. ? iii'i. : It 'N ,mi, nli ; QUINCY HERALD
ri Mile.. .v utV Nowll) lllul.L III' ; '11.i.Iuo'.IN AND HHOE.H, ;, !\({, t.I, } ; Fancy C'smdics" I'I'IlllI'iul'y .. ttlii .ir..
.tIol.I".III1\'II..II.1 | ( "CukillVMi.y ". ,1. 'r, )h I! M-.I..I.AI.. I IMMIH.I in
'. + ; H.I:. : I1'11'1C: I : I Iw i i.\i I 'I CIIIM l I I.o-1IUI': 1 : 1 i ; r It' 1""IIt.I..1' i.'
i.n Aii 14.l4'nnilAll THE FINE TROTTING STALLION
f'\". \ruTH-n:!, it. .ri I: ". lln- < 1"1..1: | |1,1.l inIn 'I ill.- fail. i la il i << PI *"" ii "111"1"I .. ,'. ull" ,1'11'' ( '\li.\I.o-I'-'oC'II..I..II:10.\: !;:'; :
------ II ,
...... .. E-I>IMHIIM: -llni-e iavl.ov.1..y I : il Other ( ; | lull, IUIIIUI .
2'i1ot ..1'
< MMSto .
.r..io. lo" t "
IIc\
l . link. ,lr. and I 1.11..1'1 :; : '
111I \\ alr11 ( la'
lt
!&-It--: uiiil.i. i l-.L-i N.I I:,. r. out \. M I. 1 |IrIruiIi ,I Q I 1 1' ( 1..'1 r NII 1 II 'Y' w. w. :Izrnx: : "
wili. Hi.' l-l iiii-l, .41 l MMII.Lit ni i..M h muiiili I 1'1rIU.1.: ..\. he round inA .11I1I Co; 1"1' > 'ltI' 1:111':
11.11..1..? L ... M \\nt.i. iiriuirin.i .N.. i nl. all ..i"J.. 1).1) I I,-il.l. \ .mil ) 11dl.laud.1.1", ,siUUN., I"'II. ,r\\vHs.t.n.o..uui-.M-;: ,: ; I ) 1, .M, ,0o PEA "...?..--
....1'0..1111'1..1:0. .i -Init... .\llli..I.| w.iri.inlnl. I .1 Ifi: .....ninl I ill / l"!; \lyd I 1Lulunn
: .n [ .
| .. .. U.J' |1/1" .
I' 1 tl.r. lul I il d.' 614" I" "Hum. I: IIHI tl I. Insu l.m 11.nlilinIlllllll
,
sir'Ii'.I.|
4s I: 1.1'11:1.I : tgpr \ M .ill..I.I.I I II III I ;: | l.| 1 1I .
'. ,....! \.I'I ( ISiilliilii I'1'h'r-. I n III, In \l .1/.11 'II.| l.Ml II Iinl I.I I I. 'tllV Illll..I I I-11.1111-\1'1)' '! 411. II.IIIIK. .1. III, ooh III'U./lnlsr III
.. .
1'
..1.\\' '111.11I. .. .. ... .
1,1,1 'N.t
1lulhl.uu
I" ul loud I.
niiil I.\-vmHiali-iu.. Ili; 'lifl I'M, !"' .I| lint :JS4.niIOS. :,. i. > nn in.i.1-in.j, iiiniii.I'll
at >
luiiivlil :
i nut \ 1"01"
: :: .
I ., InttlIs ,, tl ,lo ,nut. hat >l .,"n. MIMM! i.-l' HUM"l"'l';.c Mtilul "oinill It..r1"lolh' rl ud/s .
It.'irill.n lii'inllih' iiiKluu.l l'f41' \I.nliilUU -- I I I. .It..11. Wllllllll-"' ..M-1'1..1'| -rmU-CLAU C4CTIDlp1 I'.' .linulslni. I .b .mil,, 111.. i.list '.....1. I .l i n .. .11.:. 1.1 ill-mi. till' 's "r*> m.." MIIunit,
i.till ,"",,11.. III'1"1.' .. '1 11 ii I. 1 : FELRATH 1..1.1 I lr 1 lit, ,''.lim .lior- IlaunNunr. .uJ"I I 1.1 C" Iluull..3 I "' 11,41'1' .
i, i ri I n&Mlklll .. ,,10'1.1'0! in __ _
> ,
'M I .. .... I % '" 11".111 I ili y.'wd| .mlHili.lli( / I In." ,li | li.ltl-till :
..
.
-- - -q d| | llthii III ttf urn "ltll..I" 1 III'It1iIlf1.VI'I wilt .I' ((11- I IulfaluNld' *
1 1e i.l. I'.ih.in uuphou..blr loud mil i I. 11I1II"1t) II
Warrdalltlku.id.vll.i. i.i.i. 1..1.in %... S. BOILER i vciic\i.; \\".MCII" 111.1 1.I I.I i: I II L'n..1111, .li''limn' $I lu ilu 11\, .. will! .1..Mill.. III, ..I. ,I. -. | It ", ? t.II..I", Illl 'I. rnu.Nluldil'u.| /Mlle. Daasy' "

'. ... I...>.U t) S III*.."IM oi111otita v.I ol.il .\w.) III. '..Ii ul t.u..II. Nil:.....lIlh.1 I IMtl I \.11'| ill'riu 1..U..4. I.JOBfOF.FICEI..%. ... :I III- ..llfl'll. 1 ('11 11I'1I"I"' tllMllllllllll. I 11..1.10,1111.1" n'. I Jai'.....,,1.1.I.. ''v/r.nM'. l .:,. lid.\. "', tin.,. '11111 in' UN ii..l NOllllla'INtlvul'r l II.i.i,:,';| |;,.Ii1I/N.;, !! ". .1I."IIIIt., I 1

.1)I Ml. I I'HiiM 1.\\. ,...immma -. : -- 11X6- .r I llu Stain"aunt $...I""", u in their .\ l II I '., it. ,,, ..M.. ....I..... \ '-.I I--'."'.'. '' 'Go; hl' l-i"1"1: 7

m m mm mm I I titlf.lANII':' u.'i I; \\\.11'11.. .*.. In I C'rt.iin" ( ;Jlllrn \\lutli Ii.iIII > I I.' vu.Hiii., -.,".,. ,iii un'UuI...-.-"-.-, I1"1. '" .;,. ... .. 11lill..\. p'" Liw i .. 1.-S. .. JOHNSON- -- ,
: : : ;-. I .I.f;ill. II.. i.u. .. ...I II It.1,1 III 1'.11.1.. ) t'r1Y. 111'"
; "::\ tII.I.nlllItmX'I': : : "I'It Illll,ll( lll| l"ll"I I,ill-) IlllllllllltMIM IK rut In Malt' 1
Sheet Iron > 'ii .\I\N: i. ic" ., I 1.111.. bull nu.1 gilt(\ her 01 ) (i'inn'wt r.ui.iINI
,
.
.. | | .. Golden Horn ".,1. aau' gel( "1'1" I hrr tril'l'. 'Ibrn I I.-. I | I'l.s ,
NJI .1\U| I h. tU-1.10.
lil rfCJJA1. I jf. ANn. !kit i s i .." ,1.11'11)' iiiill rod\ I'll I"L (
Ni, .ft 11,1| 111' 1"11111 r, \ \IU| Ml.: l II.II'Mlrli: Ml. 'I IIWI-I |I' :. /u, .huu.lAll, '
Ii 1' I I ,;Illll, 'III |-\l.I ll,III "-MJ-Jil}' I't'| ( ;Jill. I ,. r..III' .\ .11.1 lC'{ oj ) ntl11'he..IIi ,;r'1..tt .\ \ UN ,II VNI: "U,
JIM/HIV: H.UUI |1'11"1 tN\ \\I'"h. hi I'II.Ar \t\''ill i I .t II. il. 'I I Ik:i IMI /.1 III I.......111" )1111' Ii"U 1.
uJ..It.11.. Cl'tfi'f Winn.-S/rtut. ) buu.lr ...... .. .
iTorl: s. nun' :\ |1N rIhllii .. ou uuug: rlru, "'lIlh\! r. n"1 l ii) IN u.I 4 jlitin
: I I ,.. ) ..
ATTORNEY':AT-LAW; IS.tl.k. I !I.. tuiul .I. ... Ii. |"i.nll.| to. HI:II!.!I. Ill':.\ I", j jI I J. W. OINOLES, Iii .Fu.Iii I MI.ul ...I".li\1I l il, .. rtl.AH.N N lli:' rTlnIO :

r' |I' '''.''|' .\ll\\-.ikiHilt' .vnu.lawln.u. .. I We Solicit: Public: Patronage. ..,... .1 I r.'n. ...,In. rU ill ) II.1I.L1t.lduu'eglrru
., ..
N- 'illi.City
"'III k'rr.JI 'Iwk/iI111\/Q'.4k11'l I hi I.1( ,P. J: Gibfiey r"1) 'I unit. -.'-in MIU I .: : in:AII, I ) In Nmlli 1'.101iua uiur u..iu:
!U. LEIKAUF >.1.\.1\ ---- -V-- -
10"
-" -- "

t Jnni Ii: ..If.. ... PETER BURKE, SOU.: II.\JI. I' &trittlJ:& FIm"CJas. iR Everr Rupect I tin I .nt-In.I.I In, r, infill Iwn! ,llll-lx.l unit :mm. IHU Inttl 1..us.- 'oYeY B 11 S
- -- ---- 81 Ac A3 COMMERCE ST., ', null '" .

CHAS HOFF, ( 'unll''' ( 'nlllllll"1.11 Jill Ii.urldtilt11nRILI. -IM-T;. ., M. .\n:MI-MI: A (i ILIUlr11a/1e\ u omit ii .lil nn i'11'I
MOIUI:\ :. AI.A. I I Ship Family Butcher I r* |IanrlII t."t. ,4.wu luwr NNllr.
i I I Iii1 '"II' .ant, Wllll lll.lml.. .I.
Watchmaker .. ; : AI.\i\M\: II\Ih: ); !(. ii S'.ulr.la.n.Irld.uflhsYrN| | Ylotl nuu. NI I.NwrUli.. IIMHIlni., 1"I\ ,
-j Practical KI*.nut .Itul. r. a..I.II. 1 1 Is I nt 11',1. I ill Hotel ..,... .. I
: II r '
i KihiUl i.1".1.t | I It, t'inu' (pnaapU| ) .. I >.1t 11.,1'1'.. I Vl.n, ur. ili-i usxiui. ; Iliu 'l'It..ti'II.|' "c/Cuu a ,mmi .11..1 til i''II"i"j"t.: \ : '
'
luuJNl.l' :: -
.
Grades
.1".10.1. )!ltlll* \\ HL :I "' till." I Wholesale Jobber in all '
I I |i ""ltl' KI, llua|l| Hllk ill 14111101 \

; _I'I_ :... rH"uU.1IIIP'IIN I I it-n\ tlrl tlii-xiil .Is ." "I' he, ifPORTER
I.JEW lvlll.t I: I Ed. Sexauer 10'" miiuiint (II' I I.i.Iniuini
ER and Porter TCboocp/:r: t .1 Proprietor, -. ,
English II'-J\:! : I : 10.1'.11:1: u4. 'I'I'y 1 ,....I l- Iklitrri'l. t U. all 1'.111. UI l' tin _

G..I'IIIII"II' .hi..ml, C )1.1.N| | .it1. C'."...Iii. Ci 'C\.Jo"\ ,. ; ,. I I. 1'ARId 1 R J. COOKE Clerk I 'in. H.rMll.. l'II; tl'l.r: : 'I 1.lie iniiiKitnr. | < mi Ilii; Muulrviil; 'UrImi i1m So, k Er
llltl u
S fliiiuliWATCHES' 31.1X1'F.11'III: ; :' lit' \ i I Co,. Bayltin mid Cov..rnm nl SI'U.l" .' .Innk Ixmii-e II I In- |'''|''-' ,...

....:O'\"L.\. Fh.nllil.. : I.+> 1',1' PI'O! Wl.l "r<.IM} .r/ll.'h-: : I ( }O v T3 f 41-T M E NT HT., I n.\-\< 'ill,.\, H.V. >i 1.1..1 j | t.'imili* |>iiiilvrn. UNtIL/u515i. .K'.1

...\i | 'I ll-r. "1- 1 1'.1:1.1 I I) "w 11\It.l : ... '. I '
'. .I1Ww'1, aW4 IiqM 'I''' JIM K P WI I\IJXI..
/
Con feet 'p 1 : rOT-.
-.LU IM- iUJII..it's'l 1'/u.1'' .... ....... r\Mi 11111-. .\ Iliuu. 4l''I hntil I till II.e whale I
.:.:.. . ,, J : / .I'c I ;' tu1F4bIt\ '1aU6II .
JEWELRY I r r1 ''h nytli "I. 4 eight utliir.. ., '.\Ir'\I".I: .. II-.NT-::
11 tvf> I.".I Uli- l\ -- i 'r:IJIIUIU: ;,,. I I i I i : itU ..4I.. EUROPEAN HOTEL '
_\ ZIt-- M I ...Iinl to, |.li .k. 1.1.11 "I'| 1'hry "."tIol l lInui 'L.tl| 'li01: .\/.I. NA'UOVsttoxx
!' OTTO GOLDSTUKER + M0r111.la .. .'
I .u.1I. tr. 1111 Nr14'w I ill.! > 4IIHII. % .. lie r..lio-.l.
FILE; \\"OIK11"1.1'111'1:11': : .\'III. I ; |
SPECTACLES.rsr I.II, 1 Ml. C'.. I II'1 'I'''st5' i -4"r urll.r.lY-. .
,
IK-T lint iit all. I Ml u-c.Ilu ilnttnllul
. ..*. J'milri .....1) I "Ix .k. raM iniuiiix)
)1.\lWU'; : r. inn01:1.01.' |I. WHOLESALE DEALER IN. FINE I I I'ul lily. "
t iii'-urauit
'II '
*
,.. VIN y. iigtul.: ; ; DUCk
.. Wk luu.k' ur.k'
full, ri"pAlf<11. al lrr 1. I Ihlo.
: A WORKMANLIKE( MANNEHAM ItoctcLTOxajn.OI'll.IH:: : : .t. I
It 1 ':'Jh R. E. TOAL & CO. II
1\
l.trul If V-
. ,f fllf\! fr f I .
--- I .1. I Ii. Mp LIQUORS j AIJUI .It.i"j: ....I..t) will taillo lie.
Ol.lt .
I lP.l1III'E2Ttis.CGZNA
C.Kupfrian -lJI": ::% x/11111\..!. "'11Arl I Ito 11 I. \ i>'..tin.IN I sl.ull: "\\1.i.l. 14. lire llll -t Illll- tUI' Ilt |> O II II \ II. M. ,.

I : I : : rr..A.; .. N nun try IK tlin.4-1 it nic-.llw air 4 j .

.. '' It 1'1'iI'JJ 1 1) JV' !: .01'I FAIR:;& I Hl'IIUM try /ll. lllltu It Illlll* 'r\ian I 1\ :-iisn-i .
1Stnl.ilr .
TESI' Foreign and American .. .
;l1I'I'klr1' rR'V I . 110 Ifamnl: I. 'In N> i k nr p N.111.11'JI ,
.\1... I '.. <'!.., Kt4
GLOBE HOUSE I nor :iv4.niCRAWORD'COOK'&CO ; I Ie :t J oe: s I 1v ._-l.1RLI IMIJH: .\ r IN IIIUH iti.i iiit.l'0il'l.. UK: I HI IHVIoi :< "IIIfI.t: : ;. "h
---- and
I ..' .. ., J.:: MARBLE STONE. .. I \' | >4y .Ibttl ,logy ttlllpitv' use tmil
lo. .. ..... .. t.. ... l...... ,
-! Zarnga-a; ,.In.'t.t. 1'eiiMcnU, H<>ri. 1111.I| / +l ll: (IIn( .\I.ril :!-'.-*.iu ..IUr. n. Mrrk. In .1.. ) tiirIUt Iwu''rwurl'1' 0 flan & Bra

imi It If.) 18
-.. I COIIIM.I'Ii1 with tin- \\lii.lt.ale | h. C.BRENT33ANKER.. [J 'J,

l .: Imported WinesLlquors I.u.t."t, Hill he I f'MHtll 1 4. MONUMRNTStMANT.LKH:' ; F. 11N. ) 'hilolt"u'

: .; \.. Auctioneers t.I

-Aflr- I Sample & Reading Iloom, I U ill tau |I.'| iiie Lays in) genthwruI

SLABS,, ." Itllb"I'Uo"u: \ _
CIGARS l'.\ Lt1OX141''; % I'K X4.11v1LAIL. mnjnut ____
COTTON FACTORS lu ."|'W'" /v,4'Url. ttlll liwl! the. '.It-.t t 1 ( ___ .IMISION; ;
:
-X JUNO ... l I I I J.t.Jl""l1\l: 5 aud the ti...... AMI All. hlN|.. u.' [ .\.II."L"| mi' |1./. ol uk r MERCHANTS.
t'OX" TANTGT 1 For ita aid Domestic Ilcbane: e /111. yrrt. 4/ 1(105' r.u.uoC 'WWUtf ,

Iz' d..Jt .......t (..t' Ibc. t-iKUatul" i InJlutrklu 1',rILK, ALA. EILrJARP TABLES, Marble and Stone Work .\adwUIouuia/rru/ .41" ,
'It.uac'' ....1 I t...1.1. ...ti prowl) Nlt.ullwghru "" ",:. TLIt"..&tI.t .. tWIU"'oI
.
Itreulltea. ) 4T1v 4L ".1'1) llu ki.-ti They Tray. wluU away Ihr n: ,Al'OIL..\. to wild tmU4 Iu ,w. lily. auvld..i.v I :x. 11, :

J'Ui't" Lot ter hat 1.t: haute. II..J.: bu ColuJgklueut.aoT Lour. l u % H-... iiConsifnments. Solicited.IIIIIIIIIII .

Ftb. 1"11.: ;:-.114. fib.. :Z'j-lj: .... 1r.au..a ./1. 1wl h..UI". .11.IIII r i\ lIole .4.IIk'VJ --w


1.14 }

.' .
-
IIIIiI I 11 l -- -{t s4
'
.. : '.. '. .,
"
-

,I :.

.....

.
,: /

r 1/t)1 ".- -- 1. __ ___ __ _._ n._ __ .---- ---..-.- .- _-- ------- '

AUKICl'l/lVRI.' I'OhUMN. ) l EKN1HS I t kHli.l| haul I'ttl.a! itiu,. tl, ; ;.New 1 rC. ;. RANXAN. 'OHM.: t. MICHAEL !J ,. :

\J t h'1"',:'an* rVayuncof, I.tilll- FHOCLAHATIOITBV C. H. O OVafman & CO. *

. lm-iiitvT'vM ivtIllili -. f I Hannan & Michael ':
"" inr
''1 "fl Ml I'pnii) the arrltnl i>f Iti H* Hamilton. MAMTAOTI: KMI AMI IS .
1 |n>l.iln,I. and. ante ..inCT)' run the Itonnl luvinir Ix-fii i-nllci! 1"" 1't.\I..n' I \

!>;'. .; >'cnluiilr'<'I"|i>. lull. on liili, lanii tin-, y ,ales ;It IIM.I him, Intu.iitr I the 1.1."I..rl) BOARD OF HLT Grocers t.Xu.

ff give linml-oiiin 1,iI liuii"* fur t tlif, 1 lulxirtii- : ; ,/W ,|prnM| ,>lti
w 1.11'<"iiI, tijioti Ili-1t. HI-IP, In the :NmtlilTni | '""I .IIII' ..rt-iiirv, Ih-iniiliin-nt. wnnlilralifv IHKCITY
k 10.(a MA It : ; 37 anti at) X. COMMKUCK: STHKKT[: j
a :
II.I |' ran l>waste 1l l tlii'inilVPIiii'llil1. I Thean.a' 'llie" IriH-iii-v, |Ih.pailmi.t" | will n">I OF PKNSAC'OLA.: -AM I.-' .

. "''T; 1 It tin i.uiiii-r, ',. -|>ii'Mip| ; and' iVitili/iMli"" '1111"' 'tin; l iianinliliP/ '

.-." l\-.J..1I111.1: well. and -Jtv tinMiil, mi) linn-" I Ld'u Inlt, j tv'NnNlnud"bllhl"Wi..,. |nililMi'I (innniiltf.I \, I II., )'IVivmii'-nliiniii, tin'.. St II J l e. al I11i4! (,Itll..r, manner' il \ ,"1111.' -.B- MOULDING MOBILE, ALA.xns. ,' ,

-110;.' t'NX'I N .N'h i !*irpt| tidbit. I ami I.I.I.II'"III..1 I, |.|.f.i| ,', n (to ,,1"'II'"Ii.,! '., A', rvid'lllh: | |? '' 'will'I..n.| i-ninlinl P. 'I'Mln l it, nn.li-r eitv of ."IVii'nn-ta.own rciriila'li'in Il- !n |I. \ ,*.l k ni rit lit* n| t 1h' I'dil td |I'%,.- J j I : I.
', _
.r' ....flalxir' In 'liinUnjr the, iii'| 1 I. lit mi tads .. a janpitl.1. iiiKirnfM'ltM'litli Ma) I l I'.c6 .In-tin rN| u -
M.I I liy-mini' IIIi"B,1\ K* at m-fiit exl-llui sine nmlinihlilomtl anA thufrnni ** ', SAMf.:
,:. : ili" | --011111 'linn II ithUruar,11,1 ( t nfi'luti i>r h'tiM'Hl4. r.pr! inlh
," t'rnilliiiu null liimlinu, I Imir nr. llviiviii -. "I i I ilnE ;, : 16'nld'tr, llVtiK 'I uPS a' '-\iiprli-mT) mayliliMiionlrnlr htfiH.hrlprrh I ( IN .bi 1'h f HUM' ftr l I! f I Ii ii:", I PE1TSACOLA YAEDS.
n d''tru nrtv .'l nat." taki'n ilii liy HEAVY, .; :A.Mwoiil.l : I I tintprpklty, or. and in lien du |I"n"1 ail. or fnHrt |I. "* Hliffi, Mlii r Iti.INlt' I +. I

.. little linn1. "''1,1., Walk. minr" nil" 1'11'1 f Ilsr|, IH-I.I\ 'tnmv' -''II.i.I'"I.i | .\1'I.I-ill: "IMIXEl I : limnionv 1 illi. Mirli' w ni/a'.i-l'nin. a' Hunk In..I"6naAlr.r1.". 'i'1,1e.arhmlw.rl Utlt.il w'ii lint an-"rc i
"ff5'' :l i .linn', In "i''i'nii I'm1 MMM-I" 1 |iiiliitiii' i In ln I I' l l'I1'IH'I'| ,null, | 'I'raI/rr. | |Itnllfllu| .., -1-tk I, I nfllnl'IIUMI'1, / ':N too:: S. IN- :!lr..III: |X'II lit 1 11'IIftt.l..r 1 Hi'nltli.; Hit'* \ I..n.hal: N.t I l.ulilu.l.. | )MHAMKS.rllAMK! : .
I' lloni-ilnf, Ili-nlll, : |hnd l:,,| In,'ni-lii-il" the" iti I I M..1'th1'rrpre.i9d:11iYt, -uf that' id-part* ."1.*' -"lh 1..1".1"11 I'r11.NMdn.| nhrl, toff.1 WiNININ' < PIT GAMES, BROWN LEGHORNS J.
: |planted l< l nil 'tlil sillnc plnlllnl.\ II' the rt'N lin-iit.I Hill hair !ii-lrnrll. h.. III I N I In.'I".hxlr ;
'. IH.INT.. v, lilt, , .. f/hSSwfl'-.ii1".1! |H"im.il| : inrehilivp 1"1"1".1 .N .
II t.,1" d' t lhi.'uulra''t." I.,, I :
; I 11\11.11.11..1 I ,. II. ...ltiiliii/ len-t : .11.1 I art x+Inin.l I al Ifu.rmlUUP I. AM- ,
< nt "I..t
4 t IM.| arc .10"1, to i tin' iniNle of fumigation amiili"itifiiliiiii I..r. .. .NKUKL: : I I'f HIS .
Hrudul' |ntiiiiliiii : ""'"-ulyd Huh i-nrt- | ('" autos'I /nx/MT/Af, 'hpr11 I j
r':i. ."i d< l ili.ln'11111'nIi| ; ninl I I'm, Im-lii' .l< nlMVPet Hint I 11,1..1| I, "'11' < "I te*.el-, ili-rharaenf "hal* rata,. tut.I."h".I.l A i'li-mi-.in.' ?h..I.lh'1 .j jhif I II. It.t LI'S'T I.l:$, \VIIITi.: IIIIAIIMAH.HtK .
' 4t J in fran .1,1' I.. |>niH-r| J.lI"mll..I".I.. : .- nn rprrinl|' i I I" ,. ..,.I II'Itiit I In l"t"irnili' | .I" S l.i-i. and I.. in-l-ci.li.ui am.1) )!Piirral Initf | iiMi-.Iftl-t'iihil' ,..,' "\I., 1hM 1 WI li. \h I'1d'
o Indill"e.': n ) rnr mi inn. :1"11 ,1. : -n--
| lliC.NVn. : I" |.. , lMlrXI" t' 'r.L'rram., it nn'. all .II| '.h.nr. .4n. 1 .
.11"1':1') ; '?'|' 11,1,, | |"|,"'|1..1'.1, | auilary.trll'111tonxf VP> < I'III.r. Ilnersuunr. I r uxlc.lllS'ii.E': ll : <.
: :
..: An nilinl' lli III |Indd'II jriiniinliloepl.v INrY I 1.1'I . In thrCUliI1(14ILPii' \ r-** |. nrritinlniti, "itti 1".I.r| 0"-1.t UI"ln II\nl.\ ..
i1nvi'itnil' i-ll nihctl. ninlroiuililily ti-lii/) LI .lIIdl1|:,,| ,I".ill",! ? ,la ,pot' ;II, Intf lln-'poH.) tir|o |I",|"1. Wit) Ire IH l Ill"l 'I'lXMlltllHIni'iiti ', ,?'>, : : ... oU' andlati'11L't'N ,i
I i. | 1.M ,,,, ,, |1'.1'11'1,1' | iiiu>t n il< nun 11I'lhOl"C' .1..1 I LATHS, I El;lC., II"U.
,"runhduhl, ,, II, ,,,,'ki-l. ,, tt"' dal. At liM-l. nr IIPII/I r .r :.
| .IIII.I..I'I' it. / TiiIil..WYiILNI
|, liI"ilill',1: ) l vvilli, In1101xrdLlaidul' IM ., | me Surveys. I \il".III./ 1,." r\t.lll..tl"1"111| with HIP ittHi fl.iri fioui iliiit* itfiHwIiJirjniiif Ni bnllut.. InultIIII.
'"J. tlN'nNell \ uwrl'but !1.,1 I Ihn 11111 Ihr per .1'101.,! "1II rile of an (item,, '" ", |IM' | \ ( II ha no rb*.lu.lut' will. ) rtiiHf I""". Cor.farrago*** arid Railroad Street III..\li u...1'.1\, '.
I't.uiti-il. "
\ or IIP \'. in "JojdII., ..-" wiiiin.n' '''' ,."" .'.""' ll'-.IoI.nl ''urn-tor" l.(t I Iiiil.,1 J ilr-ir" I'Monrtii-l tl IIIt. III. 1.I.'r..1. 'UM> I ll-.Hnl nr ll-.iKh., i'I.5'.\' "1.\. > U.liiH\|: | | -l'AM.I.K: 1'1 Ii.1M.:+ roll !!AI.K::
tWAg'Knlpl'nsIng' | '> Hint inn Ltsdng) to t : | | I .lill\Itht I 1'1 I\1\.W 11.'IWI:1:1' .
( I i III /inlvnini'i, ot' nil J I ,.tI"'I"||| .. .)1'11(, |-II'II.'I\.n\-.I.\.1 I 1, ".\1 will I K> rxli-mliil to thw lloanlj' I 1'.11.,.. _!::0:_ .\ niiiriiiliil" ) "nnri' Ih.t..h'.I.' 1",1 hurl l frnni otmhinnl elm: ,li-nt l.nmlcr In the" I'nilnl
lain d) itMmilke J
make tin- (Clmiie li
I-H-II." <> Hpik nflliP" 1\1'.1: | | nl.l',:11'.1!,, |11,1.|, tlllxtr:' '." Rini.0"I. I I':or 1..1 IViioarola in onliT topffiit 11.'kl' K.lad. 11', ..mlxrr. lhoi-., "i"irtiiitioti" unit ...1"",ili-n tnr* I I_iiiti-". I lnite .nlw't ir"r ill'-" nrtiHi I ji'ir'ir.ilHiii'!, OIK I'jtiK or 111-11.1\; Tnud 1
t' .. I'IIIHI' I'm l I.> ::!'PI, Im-lieN In IhrHrl Inlillurxl'ht'1n1''b; Writ" I ,.i"'I.h: | | ,,..,, ,nilVlink, 1 ,) I"ailiaill tin* 'tlinroujdi, .."IR'1! | .\1'' 'I u. iii-hi"l' f-ir Itiiililin-r-i.: l\r I'0.o 1 111.as K 111 lx.riiii"| I'll U.iin.. ami Hie or .1'1,1. ten
||"| |pa !iliunnod| |, ) II'I ltl-KMl'llllll>.lr">.. 'l of ihi' eily. "' HIMHmwii -l'l'ly at mjr retlihnec.r. .
I In li"l |I' ) 1.1 i iof l.-lllil.ll-' fllllil 1.,1 f.il linll Nit 1."h"'I.
| the Ni-llli the -ollirlilnK1ll.lkp.llKI 'i'I.I" 1"1 M*> ""I .
) (.
.. nil i-liiilni-r| nl'n :oorl'CI":!| || ,iM...Il.| 8. I. C'iBB. Bnrrayor.TlniKik I'ilN' tor lily, 1''III"v,1 iritrliaiin bare 'I: iimURE. GLOBES III ILMIVi- ) .xt./i.nnnrlw i '' / I 1-w.i. UI:J:1. WIlt.,.

; lill-lieN. 'Hi. liiiili-il 111,1! ". uf tI"111111',1,, || ,| ?.I', Ilrnllh||| |...,..-,; Ii".__ I lilt IIIemouth', of II'. dune lulv, I (hi.! I.1.\ I -
.
foil) In tin-/ "liiijfi when" the) emilii't Inw ,, ,, / Aii''ii-l. Si.iti.inlii.- I Oi-l li-r. The, - ---r -- -
0111.1'1', |had ,,,r, I 1.1.1, ,, ,tilt. '., ,, FMlllllt | | HAVING A LARGE LOT OF FINE
r : ? ? ,I"? blur: | JAS. H. AITKEN & CO. I
I M Nt n ifiiml( |prim.>| < iii.irjit-li,," |' I Inlmji" I ) I" K.II'liaui"hull .U' .y ".lali..I) rnllnt.vil i
m Ht N ci'oii n 1 hen, ll.inff<\ n lillh- rte tot"p., n'urr |11"|,i. Illfi.llHMli-' ,, ,,,! !r I ami ri'inoM-il, maul CVIMV lioii-B ami) I
h,ul1nrigld. |, t.i.,',,,1'ii i I" :xv ll1'n S H 0 t 1 nr iuro| 'orp, under a rontrsrl. I

z t 1' Ira. f..lillll. .\ i t"I'I'I"\.. {Ilns "f \I'liililiirorii .' ,IPKIM 1'111"1'| :,| | In ,ailvain-P' : "f |11|. |1'111,11,, ,||,It./| 'lil.lill. \ tin1 ll ninl 1.1'111.1..1.nr ,
.j'll .
ori! < em-u" \ n ;! lion 'ill"tI"' II! ,. tr.n-li-i, l to girt IHIIIInlUlm! tiirv' lo
1l .
( ; I'IIIH'I'! 1"4I"'I..I: |L
lii'riunii millet.. m.i. Wi>llijw tin'1 |mtlliM4. the IHI.IH! for tin faithful,
> Ililt |
(''.IHIP hlrl'SirN'", | "I'| lie1r1.1; ,,, f,t.tuP1Mnnr, !! ,'nlbolu') .' Imril I,, I 1..rr.r"II' UNNING
Ibr :
1 nnil I I" WIT" / (Gas
mouth*, nr lr.. lime I'lunf the .ii,,,it.'i. il.FnnmM I.I I. \.1V I KMir, : '''' "tI". r-: ';;:.,' ; ?,\(1I.A. 1,'1\ bill .1111"11'r.U vvni-k. tliitic.r innlpilln'ic, The, i P'trti'ii I uiiui' 1-1 'i t .\\I'Itt.l'Alli.u'I'11: HI ILII'f11 I 11:11': : t.ow KK.I 1..1. .tKltelll'll !I

I ... should cluily Loss I.ukelhelx r l'OI'h.II.'I",) I ,,"- 1"//'': .nliai-t, to ,Inii'llilii'il liv Ih" '
1'1"11! :,, ,n?h'?r ,, T'h.l'(, ,, ri" } SAVE MONEY.
SIN 1111" 'NIII
r ..1 l ) |iced, i.r pltnalfro| ,| | wii" tin-! -iii.tHi1nere 1 1'1'' '''. ,,,f |rrnYa1'11la|, i' > ., A*>i>t.int lInl"1 1r tin, ) 1'1\.1: IN )II or Dining 'J'nhl.'s Desks, Cases of 'J.
: 11"1101|| | |111V( ,I", i Rrrlr! | r |irl<-immiitimti '
..llipH| 'wllh II"1, lea-l t tt I iii.il' "i-nln1 Ml l Ilii- >lalii-n, alit tin-
)fi' |io .llIt "".-, |' ( I IIIIOX BUY YOUR SHOl'.SII :
)iaMrautIctpruw) | ::KAitKII ;\' 6 ,,.1 ,Inbnwali"i1, : "I'II( |"II| 'tiro e > 1'h.rk. I'is-drat| or' NI'rrlnri'.1 the I lt I '
vn.tr.in.1,1,1, ) III I' ,II'I"I, '; fnn, 1tI |Ihr|1 lli'.iltli.: '111 til:l. IHmnilo r.r I i i1111"'I'II'r IKK
t II.TI'1 lit' ;/'- rillII till' .f.1t -\PW Orh-nn.1 / ., .. ,1111.1,| .I re'u,'KI hull.rl, the ilrnn- ] AM I ; 1 :. .
)j- |, | IOI.t1 11.1
1111.| xhilr,, niKAi'; : I-iPTI.I": : : t.X KI\I! : AIXI.! 'II'xnU"! : :' ff.'J':: .
'I'lie ngrlrultliial the, Pliil.i- f
\ :
; p.ijiinl; : "f/ !"(-11"1., I 'liil,,' I I INti.: \ II'i" 0111..1!
t \
}" Lod Weel ,
t delphla1Tvt.latrlr, : euliliilneil the M ,II 'five 'trp.'' I'l.nil ||/oc| ,1"1"( "f tir, (iaQby[ Day or .llln.tin-' ,toIM-OJI in-il.the Butter City,Eiiriin-rr*:1110.1| '"I\.r alit j ': Cor. 'Jeferion and Zarragoita Sis., i : :".: .11"II :NEK; WOltK.TvT001D ) .

a lowing/ whli'li (linnrr; '. tutu, t |nill.lrtiin' lilli-ivnt" 1'-ity 1 |.M-r.1 |, I.. II ll1lu| |It, UIH' |'/| '.1.IIII..1! ) ,,1 llo.inl" of, I"h'uhltvuirn. i. 'the' I I Vnll itiltil.. '

1t..1I1.11".II""I''l'II"I'r. : Lkdnh, .' I.i ittnxiiii."t''"' 1:1.1.: ul'/ Iti- I I' I'i |'II|'uvldr ""Illhe work i.hilll ....:N. (,.( I\ I '1.A.Al I ? TTJ.ESiTI3.TO- ;

"# 'H v "\\ one I le.tiKiil'. Die I VH-t t Mini* i i1"11 b rent 1 I,till II" 1'0.11".1'' / '}'. W" Ne..... 11.A.. <)NAHI .b: lii'iililv 11rniiiiiirtn linn-'fil" and tvilhtii, "-,"tin-'".. "nl'I.II.tl'1" | .s lit i limp.' Mm 1 I. Si-tt iirli'ioiH, I.1.,1 I.*,. Prutty Styliil Shoe, I r'lt: >\l I HEAVY: l'UI'1 roU'MNS 7 'THE: s.MALLEM';: tldSKTl: E.; I

mink. eveiy, )" ';1W-1bf""UIljI4'( and I III'1. Rr"jl'llilc.1; 1 1. ," I. ("lint' *'iiiu. .l i Hi- .
16ri--- thirty il.it from atherui,161'uullyu .\ I a, Grave or Fences. ,
: / | any
.Irlll/l. |
,i State*, In wofffiiiil I III., I Lhb'JOHNSON'S I : :' ,, {lor* to lie! ""lllijn to a ktiHI|' -- ----- .S7OA1M.lf'A: :.
epil| ti, till) tlieHnkel. | .. I. of |1",1111..1.111- Ihe'"I'I""II': gaud. 'e1n' "1.llumilton. lilted, dvonn'rogr. In a-e of ,default ,1- I HAVE; A VEKY:: UNE; OUNAMEXTAL; I'AIXTEII; +AXI: WILL ?,

like (lint' ".|*mjn'.i-rlr! +*. |1101i11.1 l inViHllKiitluli" ), wmble..| tx( /1",1./li"I"I'lo. I'', jut 11800I' Hall '1... vvoikto IH- |pull for under hkrr : f DR. BOSSO If J JL
Irlellau. ini mint' n
1.. i iimV in I Ihnoi-eelliin" of. iiinnntn "r"" 1 "alc"II,1, "I' I'url. ''hnt u 4hat umlt-r otht-r ron )

.lintiiitlike, the Xeu WikSlnlc hll'I 1.,1, rnrul.hr'llo' .11111.1 I Hi UK i 11'11, to.Tno. : rittiug Shoe, t tI 11f1'; : ANn I'AIPUTORNAMENTAL '
.1 'ii' II. (and) i. { oaiiitar. Kilii-eini'ii ,lilt (ol'ur.le
.t. in. ) ( Hie ai* I INK; ITALIAN I'll\-ICI.\\.
ti. 14 (l'ii.ilnl.| ..u.1 Iug I ; |i1"-ttitgdclr'| RI I.. tin' xI Ollunii.|ilnp'rN| | I lit' "tinli, : k "I' enderow i In Pensacola I (Hiinti'il for tintaiin, and four f.w. I'nme in tin- OU PLAIN

( l I. Iiiinulla1ilir,, to think. limtKniiljilnyly lli.it Ito.inl., mnl, Ilii",) 'I JMitKiy 11I'IH"'I"t. liI'e,1| | SIGNS
/ lMltppl-II, | IM'Iiin-i' Ilir. ( ) | 1'1'Ih"I".tl..1 .
114 ,M kill,, I Huh' lit" I I.'rt'ftit 'lIoi'Ir11,1N11111h. : :
11.11. nf I 1'.1.1 VKHVl'iiiin cl l l': u'.
'l.iy .
n few lhoii"and, ,,1..1111I" BITvoleil in i VI. u IM !tinli,1'.1 t ( "1"1'1"11",1 l ( nl't-r, 1 | INruly .
All lriiii-irnin-I Hi" Ikianl ofHi'llllll -- -- -
, to pnilnnte tin- lnleni,.l. of .:rI'I* tin' iirinn i-iiiViil I | .
UV
lie foitvanleil
1'1111'EL'I'N thrnllitll" I lie -TA'IK: ) IIKAI.TII.; S.
Y 'nlnut'iii.IIluu.tunwhrtlhuI.lk1lalt link tin ttiri-liil' ( liivor: luroiir I. : |} ... 10.1.0" S. I:
: |'i.in-r| : "Init, 1 l'fl.\I 'rrPrt' |' illative' II I the Minimllnilnl" | :AR VEY.I
the l the wi'liHl.n, ttptni,,, ,, ,lit... | ,Mulnat ,'I.1 Cure Ourni aDd BuuiuiiH, .
11".I'llIli.II"\ ugrlt'nlulralrommuuhy. (
; | ( .1j11.j | ((f lit|| "prr'rl .1( : ,.A//M/W., I .1.11'1.ll li.rl _0_ i.l.i, .lannai. ) 111.! I Ksi.: : '
Ol'mni-e\ they me lnp.nlto : I and ihe" 1"1'1.|',| fl ,Ihr| s,. ,: l "fr\ ** "/I/.r/ ,,: mi: 'I iih.i ,li.illl''li"l ami 11111,11,1111, "II hei Hut )our .b.1,1, tin
Ihll '' '. i! ,, "I'II' .\11.\.1. /1' "* i 1'lli.h.1 IIMl'c'llIl.ii.I'| | | | tin-, I
1,1111111''lIt\ tln-lr. ) ili-munil in HII.. I 11"111111",1. I" 110" ,
1 Tin 1 ( I AlitI'.11..11'I; :. I)1
//" \ ofinh 1LiLudhropint t II
: Ild- .1 '1 \' 1': : .1. : I .I' | ;;"at \il \IU II. r. VV..VIitniN.\l.|
1IIIIII'r',11111,1, I IIP i-|M ,' Ill.s' lireileil. nIt :yturn.hr.lldla.t.hlhe"|| | -prl (1' I |"i-'ni4 ,\err nnalili'1 to (pros, I idr or pay' tint I"- kept dusts I

they lu l Iniiiinln In a wny h, I iinlinile I lldr It"-l .t/ N'IMV Oili-iino I ninl,I III" Ilu','il l'I llhliih"ri.inlin, I I | I ll.Hltr.ii'lit" : I !1i.r "' 1I.1I''-.. IMIIIInf 111.) mall rialOH. 1 dottriiiiiiirs; :ami) pi".IIII..1. 1 I It r yon, unnl Hi"Worth
,1'I'I'lIlh.llIlIillll. oCellm-l .. 1 I">rf\itu\ |iii.ri: |" n, tlit-lr | ,. w I", mv ahle' I to : till'flIlit
l IIII'II..III"
nllII'"I'I" f"iilni |
1 l.il" 'I.t''l "IHIIII"|
| | |'i-i 1..1111 1 1 llit* McDonald March & Co.
lint.. In the |iretpnt i-t.ile of. HJTI''li'iilliu.i |,ii.vi-n ninl, it-liitf 'lilH, .'tlin. > (tutII/,",. ,liliHliini: ;;'|ir"inl nl, 'U' Hi"ilnllt.tn t>\i'i. Hi nl Lilil i |i.ifor. heariutami-IIIIIP., | attfinptino l ail ;; to JI.I.1 ilh"Ii.tr!.- 1'all, of Your Money, .

know 1 It-il IIL"'1 and, ll. \vnnt, of\ IIpP1rru| |' ) laillUli'llI .I Inlin1luttint, "lint. l ",,,",", I |1.1''IM.lill| \I'r| | nf (II I,, 11'1/11 loll""II"i"II"'III. IMIllMllk.! I I 1".1., *
linn of hut' l I. lic-l for it. IhN 1'11".11.the piper.1l'' I' () 1' .\ It < 1':, / '
w eiuinclit 110. 1'1.' /111'11 11".1; + "III'llIllhllll.ly aiefileil| ami 1 >III K; I'AI.At'K.; -MANTKACTUIIKUS; Or'-

tlJI"'lo'l.| lint iiitvllijeiit ""'11 Irk. xlNnu'.'I' II 1 I. .Iruu'r''d, "Lr. t6r, Itnm'd rued' '''''11\N 1.1: 1"i, i I 111"II I I" the "ani". ___--__ _. I i
1'II"II \ ".1')1"" I 1, Ileahhur thl-' .
tlni-f 'iiii|')>o eil In ieirei|' >ent I lie |1,1. | | w/n11 "II"' pot' III hi',I. pins nhu,, late __. : iimler, IlIlIt.I.1 "- etili-n-il. tilt luio, -:0-: : If)nll moil Monuments' Tombs

III |i-i|.lili)> p IxHliri) hhonlil) I lemeiiilii' 111"'IIII"H.(" 111I.1.11./ I .11
"' .111"111'" to' I--- I with iii .Marine lloiilal| S-rtire, Millhavi 1 ,
Sarah
that 11111'11"1'1'1'1...n In r\t 10'11.1, ngi:;llt'il 1"1..11" r1 rnlbll; ',' Lim '1t tin 'h'r 1! duinaKM ; tin- .I..li," of all) Hie ..auilartrvtoikilom DR. BOSSO MOTTOES. Boinbardt Bigh-cut


III till liifin-nutliiii III..IIIIIIII'.II.III.'V l i imtioiml IeitlJortllr/ ] Ihi '''I'r I wil''ii liN'till ""lt I the-iayiueiit|' 1..11. Slioen, for Ladies, Min-es GRAVESTONES MANTLES AC.

In the |1"'IIt.| lit liirpe litM 1 COII""I'II.I.) The Uuu; "d ul'llrn/il'hlt1,61)/ '. will .he 11".0.1'' the Tu-a-ury f 'I'I\I.t. 1.\I.t ,
!/ ." MI/ < I"'l /gk. and Children, .
cllhrrlti4rotht! -, In11YVI\I-lu-' ..'III. / 1.1 \1 WiiHK I.r.VItfr.r.H: KU.IA I IT" Tu Hr.MltN: ANI $lfir.\ri"N1.:
114111 iinlirlilnuN. ; thill vveii It n I'll ulnlprnlti'r." : 1 ,.. .
( furmem nifivx Mm. Vi-w-i-n- "I' 1' X. ijii.iranline lrc for .1'I.ll'lli'l' lfUlU.iu'l1A.IL1l111111I/ '/ /! i ",ill" ,lu Ih.SIO. Piittii'n I ,."hfT u. IK.ririniaklii'4' nor iiintrni-lH" fur. )lox0uu'utl' ,r"ti'iii.nnik
them 'II' I I- lieemiM-Inre ,, .,1.1".II" .lh
"|pwa| I liiiii'i', 11.,1 t f.I''I'III. f.>'l TIV "'"I't 1 'I UK I m. ,1'1,1111.1" fur riunl alinii '.1..1.| .
lilllu nllVrli'il | <>ril will, li'rion! will IN* etarleil L1.U1.11'I1UA1111A'17A11'\.11/, PALACE
1'e..rlI'utcrhlg
IIMI liy 'liriiiliu MHffi'iin" ;
II li"III' l 11'111 .; :'!, Ili'twei-u ST. Ull'lS ami ST.
VroKI'i'M, to Hi|>.ieelitle' the g'Nnl\ th 111i/1"1I111I.1/ III. Ihlnuugll, nI. |, _._ Ihii IM'I.t' .llIrllll I.. '|11"11'11110Ihl" "'.i 11'//I.' n ni r'U:1UIIU'IS. -- -- 11'II.I Mf'< IIIILE: ,U.a. ,X1IOXY.nov -IrJ ,
nitrt-vt ill I M.ax.n. I din ..tIH'"lil : :
.' tin1 illtiro. prove {irr !
an.K* I ninl I'I>I>I> || )|! I..nl rv".iI..iy 1 t N.I ixiui: <.i "I If)IMI wniitAajtbing
t'nl'lit',(' ulllrruud. ,, 'li" "III..t'e 111.1 au 11.II"foI : .: \VII.I. ;!
' ,ii '''minx' 'i.iurl' r1.1I ml.\ I r\i'nn.\ ; | !! HIM r".I.: |, 111 Pnruilnu'r., meiil \Iilr'hii'P1Ogto1'11111| ) |I.. 1"1'\00: tTI:0 In tho Shoe Line,
|rality ,
W lure iteenilyIrilvnl.. \ mijiliMoiire "I'll" ,1'1', malls, ,b,.lllill./' /. .. l1.
.
\ MM 1 tinhurt* In! I. lira| .d
111111'" uoN' rte 1"111'' .. the iiiaiiiilue' linen of -: ;- | J
'h"' I /.I'.II. | J McDonnell]
Trout the K-niMit "t'II II
i | mini | I ames
Iln'III/,l'...''I'f, ,..1) I"' : 1".1:1. I per| ton on Imllit.t amt for il you ruin,. .In tin*
of ugrrlllIurul' ) 1"11"1"| | fiom "1Y I 1111\ Ih" ,. ..1 l ''ITMIIMI. examination ,and fiiuiialioii| will, Ihvrnl I 111.: IIOSHI'S n.llelrll mediilue ,.
I +
I ilnwnln l'i\le," mnl,) M ,miiiit Ma)' I 1013'1". n"u 1I I I bin. 11 (II (h//.. nwunrr" ,,-, PII'"\ K I'M'K" 11tlhu lilulell.il IIM-il aihleil Iherelo. Hill i lire I he lollnu, 1 intf diMHMHtiih. IIOI': l'1I.ACE.

!1 we werp HKn-eiilily. miiiil-eil| l ul l II| h.ll"" "'ml) 1 ,,110,1, ,.?..1, ,?.,', ,hr ni'"11",1, i ,| IINWAKKW : I inml" iipiinili-' I hrll')' tat nllhl.1. out fail, if taken arrinilintf tu Ihe d'nrliau \elssae oor.

t .. 11..1 1'1'1') ''r 1.111'(11"! ( 1..1..11. ttfxl'rIiiriiiP! | w. the bottle ,
eleun mnlvlriiiniliiiiii I ) .11111.' "1'111 .1 COlo | on ; If)t U Hjlllt
ASP
IhPdnti' xruorpurilion. E or A L'Y.11. tin.- of nxi'lt-m autl :. : -
L well\ the. hiilijert] mutter all)I IIIIalll\llI pan M\
they Itahl.I. | "'il.1 lint, l I think'):' ||,,,| i ||li innKiiMANA-lllrrrr' I 'IN IN Iwo AUt! HI'II'II"lill.1! Ihe ')" "'11. \\ho GREAT BARGAINS,
.
Ihr( K S11ALL INtx1'ILIdIK'FIYEu'Iphoi.i < I : : :
Agrli'iiltum mnl hue I lulu nlit..,. 111 II. (|('' p1t. i-N r 1..11' "IIII' lo l','ii-tt,'ula" .1 | O RTHERN AND WESTERN PRODUCE
; ? ( 'kmnlTAIII' !,\1.",. MCI I IIII I nunIn Ilii- ,
111..1'11 ? "'? ?, ,, \ MX ,
7 HIlH'liee niini-r N li haul Pear of but
Illtel'e.lr l ) uiu to lie the e .. .. I. .. . 'I''I''illl I. unv
l'a.t"I'.11I her, lllliln.lte ieileinitluli|, rruderrl tr ,1. .,..,. 111111'11,'. luau '11..r iI'Uit.'ill.Iuurv 111 I. .\ X. I. IL i 111' .major. (1.r.III. or Ihi prolll of their Si"II"'I., ami M.il.uinl' Kevers Slllll., : l'.I l..l f'/:. 9, I n anil 1.1 onl I COMMKRCKSTRKKT,
w he
4 voiiui I
'a our mlinl... )It I it u j Ifl"'lIt I minlukrthink 1.1..,1r Ih41} thin,11.h'" I. 1'11"" it lt 1'1'1 1.1"(1111''' I bib. ."I''lIilljC ". II. brdu." ; "IIII'I"li| | .w.llw.,1, n..i.. uu.|, ., .ninl 1111'1111'they "i /CliilU ami Keter, I I'it! .|H'I..i", ,! IciIII.1a.. ,nr.nr.

i, Hint I the Nnilluin, Mute I work.hnnldbrn.rll' III rra.uu \1."I"'r XI''II' nlwi. 1:1t'1: h u 1"11' IHmillji'i, ,lm| nlily to -ilrli '\'IIII 1\ hull, luud .11..1111 diw.u.-. of the .. ur.ll.

I' \vli ile, ile, .ire in any \\11" hhaju' I.. nllrnurrdlLuI.kN.; I. 1.11.1. "lllllllt 11"11. inimiiiline 10.1".1"11..1 by blotxl >loiuai.b. I. .
or
form ou-r-ihle .. ...'. Iltl III' 1""uIIIII h'11'' UI' hll. 101"11' the ..hrI"11 in t-hurKi'. Till" tvfll, .f
to or .
iiic| | .
J Jfwiillhern
iriml } t'I' 11III.t'IIIII..J
I )l'I'h'll.' ",. .""r..I' lclll'llh.,1 by Ihe londillouof
I', Inelhren. It\ l I I Oi I" ,',". ""'".1 1" "'1"111"111. ..111' 1'111'_ iHCIIHOl.slel.. & Co.
I nut 111,1 1 tidy theirrw .1,1111 1.lIlhl or laliludeof ONE OOLIAR PER BOTTLE S.mIC ,
it muuy enrH'l-liiin'i'l| / ( ". ami, ) uu11tk4J, / 1".1, 1'1 .1'lil'I, u0lcrgx 11..lr. 1111 wlrr UI 1"1') l"III"", thu poll 11'1' \l.i.1 the ve. tl ,
I
{ Lave)i fnnv 111"1111,1, in that. |.'nul ofeoiinlry 1",1) l'illIlI".1' : 1"1 )''.luy' Ilu'y mr f0rgtIltn. ... ioineK.Tn' '\I'I'IIII.tr.
It 11".1 .
1"1' ,
r 'III.I --
... 111 ... t r t -DEALERS INS -
and .11'1"111"
iin.ic' ,
1"1"111 01'11. )
| or l Ir' Ihlltn' 1,11, : III .11".I.II't 11.111 .I.IH'I.llil.
1i,, tltI' S"lIlh"I'IIIIIIII.IIIIIIIII") ..\', mnl ) Iw \h.lt 111111"1'. i n LLIu III 1'1"' Sae

II Nluuervlor.rulIhr| ulioleorlli w1 Ilt+ our ni" j"'I'")y .I' 11', Ih.1 'I'hi', 'ibal .,.sN IL are ""..II, I IN'uuudtLr' >. I'! !n. llepiirlmeiil ban i"liPil au Pp."tl..r N. M... S Sbin> C> and Pro X1510115 1

liltlu olmervalion: will '"".1 eeetshow 0111 .... III.Icl""I.llg; : tl I Il. 11'13 gale'rulliilg N 1..1.. xt l1 I 11'11111,11"1", ) order reiiiiilinr| that.11''r..1 tvlibbpOKtue 11111,1 I'K\.4IO,.*. Cbandlar. ,
ti ,
111,1) I" III | I h,"> ... forward A|I.rl, title,. I-.NI. R. M.McDavid ,
them thut 1 I"1) tar the grcaItjority 1.1'"PObJ'1. I. I IIIIIIIU .. ed without 1..II'IIII..u.IIH.fnnlier until tbu -,-ul.li'ni..tl.| | will l I.' rr.v'Irt l l.> HiH"anl .. W." ". \ III VI'. Ill' I .' : "\ .\", I Pt15'1'IullJi.l'ttt\Is111ITtlt| : .

.1'! tllO Wl-ll-lVl-pllM-ll. ) p| .upuorthlure111tul.Nbn.y ') ; vu ptiint.ed.In)1.u lo 111"1111' 1..1".1." 'I'ur''UI' I. neuleuiug 111,1"1' t'l I Iparl ,iddre.i-ed l rhlltll nf I 1..lh ,I'llla-t H.t ul. Pi iii.i'-iilii, nilu > I tItL1. .1111 sax YI Aa111w.1rBUTCHER \\tit.iit-, \ I M.1P'I'-. \M K11PLP I I-I-MI-,. <'1.\)1..1. .

\ I lsilir ) 11111311.,.. uui' rlt "il"and III' Illrenls or Ilipi4ill.. ,4 ; II I. 1011' ,b ; ), < red.I. ",.," nl I In.iiili .1.| ., nl .\pnl.1, l I.":

r loom-, tlu-lr Imtuilen. I their: >>lio|> in Pzplahiiig\\u tit"1''t Illn'; hIC..I,1, U-l-lnllll'il) t lo )IUI-IIHIIII) lilt- i-aiuliulli'll. | |1'ruta\ulttl' 14 out anmiiy the many til. l-'i.r llie n-niiitiil. .nMinrliu. fur III* ,lanunlt6rrwhuKlx Z.A.R.A.C3-OSS.A.: STREET
1 lulu' !l t, I Lxh:1d.
t: their. f.ii'init lo ..>v''r inleifere, I In )I.iioll" I.. C.". \ "' 11111".1. \ rf f .t
Lr 1"1 AL, "II .il "hl.1' .111,1 11'1'1'II"I [ candidate a a winter rc..t for norlbeiu l. For 1.1 eli UIIIIIK it"rl.iuiimlmiil I'fiiMtK'olii. .
:' way with their :J t'I"'IIIII, |'iolitii woo ruts iia llo / ilalfl.h N" Aunt I I" II t.t xildli.t l. llu-ir ol-ji-i t iuu l I*: ii'. i iIttnlril : traveler*. Ile.1'1111111 '.1.1. m'II.IHM t. I.t i..%L"'\ .nt .KT: J..lo..ldn. 1

} ,. any other. lilHrl.that. .. they khoii",, ,1'1/11 "ill favor. ,\1 llauk i Uaj liifiHiuulliiu .ii'iMfrunm lbi wtiik. I-MU l I.. KUHilliV. .
I :
5 I l Ilii- nf IliiItudnl "fll 1'SS.\l.I.\
lullu.d| fnnil
': J JO-W.II. W.. fll X..Iota..u. FI I..'.I""III" of HRI'niltil' ,'. trw rrhr1'uh .> 1'.1.1"11 AGENT
| 1 n lake .I.tlll"III.'rllll"I. "I"! II New Advertisement > ilruiu will t U- i
'alh.I.I'
hm jfuno I 1.'II..I."I.r. '" nt >livuiiun. JiV .'. 'ji"|>)ili"il. lli I lUi fuii'l Vrxt* 1'\1 AMI. "t'-I".tl'I. K
!1 A iirrtu .niu.. 111"11 mi I tin' flotillaTlir ii.\ .. all.I.II" a |I't' n, ami HII-MI 1'111.1. of lhu I ,I -- --- IUII.I..1 lvh..r 1" | .11" .. \ : 'tISIS MIU..l.U..us.tn .
L : .luitN ii. 1,1 rmvNV 'tiilili-., mnl 1.1-i.U I \ Irw111I l ..-, t .., ,. I.I.t. .OA I-TIu.. .:t.. : TMI.
.\, Kn: lUh trureler il Itt. of uli'i't'il, |n'o'lu| Ilu' t'/ar will i-tfiiluitllv .\11".1| ,'rwldrBt.,1K.K ..s., :
,, hub I a IH'I To tie Public.It .h. II glut. '
B
1I urn us'rath'r.| ...|f..v n'hbur". j tutu Iti' ) '.IIII ruin't'lli'. |I Mint .; It.' last I'. I "' U.MJXA1.LA. { : Lli Il' Ilr.Jox i:'I'U.I./.t:1/ : A MKTALIXE; : BLOCKS.t. -
ii' farm iivnr lluurlviu, uml I llieworking on u .till.. I i U a Irrul| I I P.rrltr, ) lUl ---- I. .. I I I+'+ :
lliejf
It It. lie de. late. that InMW ilu not .Inns( / pity .VMM* lint.Ill' Till: "|'KVN..'l.lt: --- 1 }U.

I .u> lhlii(! MI eMiii.ilily| elewpretty !; Tliu South I.I X"I'IIII.I May thi-iei: i-Mitit. ..I Hit* ..,tl11'rn' limning, ai* I Iln,lul'Yw from '1'. r'. .t.... ..I', liirmfiir alltntlirf"r FOR >INAL33I.IJ.1' A. C. Watkins

lti mnl \\ellal'llllll.I; ) ; the I I., IIIT .1":..,1.1.; we 101'I"art' (In I","'. .than //'all.J inin'I, ext'i'i.l ,il 1 alioul, lhu. color Ii"". Ml III irlir. (.11..I.. ,f.ir.II l Ian*.Mir 1..1.1.111', r* |nr IHKXJ UIICUlUt l .K'l 1'.A\l U\, I., 1.1ml :I. .... : )Avna. J.\o. W, ttooLl'ol.k.

1 / furor an i-tcnj" I I. not \' ruler lu I Ilunorlli ,l I'l. 'Itllphnur M4liiI | .. troll HIIU | nt, In- .hl| | .. .
1 situ kitiliuu'' alum n |I"'L' | |.iiul;l il/viili' im tu 14'>| '' rolnrul 'I'\'M "I1 | .II" lU'Hl'-rilK- Irllllw.TliiMIdiliiitiK 111..um.. \1 f..S.I.\: : \1. :t. H'U -
tliliuul.TIII 1 I I J. II. IK'IIIKT: wIN
I,, 1.01i.lu"I.II."IIII,1 Kioth-i.| .lmj| make a {it-rttpiilik' limof -.111' >I frniiii.t-ni :.I 'Yet AI.I.I AveryVoolfolk ,
f'lorMiau'n. rolor. Tinl l IH''II"| llie koutli onlt 1 i ,h..I..o, I1A l hr'I. urn In.- ,.1 iii.ioiilirtiiM.-M,
f(' ... i thepril.pahlted| | a light: bin]) Ilio/ ktoji-iliiff cry ulioiiij Iliti, I hail Wanted to Rein I II | [0ur.ulwrl.' S. C. TALLMAN & CO. ,

IUM>IM ul'u ..lInl'1'1\ :.:UI II".* tf'- ....... 1 c'.IIICllu"I "I tinU'alkei' /linli-/ ,1.1 101'lh more ; i. tluytill. 1 .111ulPl:urluurlNtltrn.wl.nlutrui.atIx "i r"ri l""I." cx141| '''' u-i| >U b. I White's
I .h HIM M II tI1. Building Palafox
"
'
a "w'ellu vf rod tile* and nlvmiiirJinn ." "11> will Iliv Ji.nliijN, I I. cudwuthalhlhllN11n111'1'elUYl'llllak| .i liUteiiM'... Annlvl'. .\. .. : |- ll.ii'i\11 .\lnIS. .N. 1. Street.HARDWARE.
'ri"liimnl \1'\ [heir liin' lhu koulh will\ l.". inn.-li !I u')II.IL1'x.11I.iti: J.I1'10 :..:. -. .lt1. I. ,
"*", |ilmt iuK lu crery.Iiuwf] I Iuiojf /" .1j i .iiviIK- .\ :
like). ubini-l\ ..k thin -&l"'i'Il' '. i.11".1'\ : of Co-parturOlp. Klopint l.c.tluis
\\oi ca | 'liuu.l' wail' T Oilol.ti
.
,m' The railing tu the outer kUll luijii" uian .I. bl.' I. Tilt.; |1.1..hi.| tit M t"i.'. "-\i...; U. : M.VI'K UtiiVI ll.. l\ All.VuliolJi .
lu bourn
tt I y Mrd lluw r ktv therewerUMibl .)\.I. 1.1 : ; A II.OX.XAIlJ
1.1..1 I.; Vt AXII
loeni f. ll li. .1 Vru .likoltctl IIU1 / SPIKES
I AXES;
; I .
>Sl'AHKS
..'" the Imy-lol1 III'IIIIU.I..III eno lung wi it take the t'lu.I.I..1 iu thai loiiuly iliniim tinluoutb OP HOts I mi II Hi" l-l: ,: Mnr:1 k A. l U. l. t..I,. : I Muullt 1 '1.U.. .. I II"( t.: S.\ MII.I.ANTiNTEXMHOATM'ITLIKKitiAKl'ir l : : ; : AXi

any iuau.tou i the la.1 I'. l> | .uf .1..1' SiS ; rr\ir I-II-K: .\" : IH ; ): .
.
lal.l. I\TKSIIU'
IuJt-H-u-1| i l / Ullll l Ulu'lll nil IInl ;
r 't t.1 I ; | |1'1' IMHI r IIYf4N1n,1 t 'M )1..t. > Itt riiinUtl.
.1.1./.1.
' ifl.. tiuUlieJ. ; the b alc. Iiiihly| orua donl |1'1"1.11.1| an liiiK'I'i'inli'Ul ua1,7Tltuu-Ilylakru. 1 by Inuk. < i I.U 4lil aria l .1. CIIAXDLKI.YM'AIN'IX: 111., .\ Nl W lil.ASS
J' I' tltr- .II. ;
,I f; the teui-e. nrv all elegant\ ;; und I It' |Iwivrr) lli. hit .k 1 i. ..'..1011..11 b l |).'Ike-1 ilj ilenen, .....1 faimei, "*, ami :iinlinlintf !I Wd..y. APRIL itib..l.illntnd1r.ipxrl|.'>) '' t"all.r l-l nf |,,| t>v .dl.inl.'Ir41,11.l 14'ILuut.I.IL.Iktl'1 .. 1 1'" .\.1,1'.1 iT.U .. I.. I'. II. I 110\ :.1.) .jTJ KlAlllMiTArh, I.E..: )I'l l"'LSMl'//I.E; AXII um.u'l;

l Tbvra I U no later un> w Iierv ; Ih ''II'I.f lUu |early K.UI|', thai) li Ini. ( wow daily) Nod "'l f.t".. ThU I U .1|j i I 1 l'.:\-.\niLH.A.. c3'QU2TS&C.
Thursday.Frl4ay.Hia.XO. i.-i.i-4n.
}1 1 110 ueglectctl curlier* ; no IOt.1 i 1.>a ut toe tin" f l I.. W. VIIIIVIfIlk ?. and
iuf4uiii Iu
1t'| prarlicalmule the liitht' Ian.taut. Cooking Stoves
I'.Wvr\ gra.; uu Wato frro.luuiandludrNndewr.| Heating Etc.
jUc4 .
I .111.I) giH,l re.ulU 111..1 1'1"1.1"1 I i --- --- Grt ,

( grow with wecj. ; aud thU I IK Iuot 1''cl..I" the enhanced. |I'. 'KIIOM le.. Win. II. kll..I,... J. Pfeiffer >.\IIUh| ; ItLIl/LF.4: ; ASIH.IX."SOOIIJX: ; .\
1.1 u| l lu I Im .I. WAKE:
, 1.1..at. all li-ht ,
AMI
a i'U'U man' 1la l Iliv uuiii .: ;
i > tUiug;, >uffarm far .. reatf.late ami the I : "I.\fl"/:/: ASh
a a* now 11..I.I.I.I..4".rl'.1 .:M.. : OKI UK: ( I..UI-
Vt.KMINf UltMIMi ;
ain"jn, but- !I. Knowles Bros. e/UISt\.s ; : : ; .
.n woikvil ihitftlr! \by the\ ua11d I a litiln uf ihu '. II.\I.I'\nI \o\et ; ,
bl. ...u. auddLtI litei funny iii-tt-rtlitloi) >.. C loiiul) I I MM-\l-r| i'''.:I'IS.M': I I.KAIUMi; ; ; :
); H .. .. .
l \ :
)1. rive tivm It their whole 10.1 t '""U""r the Mjiiui' H"" >ii4l ll .11"ul.. I Tlu-ir Siock. will Ix- I' .und in the
tin-it- I.
: it veui l:t-rvln'i-onlil | lo I Lr a hi* REAL ESTATE lm"'uTt .1 alxjvtItraiuhes aud
) "ltll"1 ,
s J nut fi\f )lVu'.ti-ula) a dine,lUr J.1 h, I'rii'fs as I in Floriil.i.
the iar al any >o
f."IIU.UIf1.: ''\ry iu \ Ili, ""It tax- ;
111"11'), au Baker t ti04
A. J. IV-ihaiu. KQuitmau ::-|., editor a )jiouinl uf |/'l'u'I.lulI.' UIIII"t"I'11"llih.) ..nor awl niutiuutil i lection |I.ix>+eciiti<>ii4, L I Katie Putnam -- \t' -1-0-F-- --

I free 1'reM ami will...I lilt. < urtloii will nut )I.e ui-io'try If Ifdu..t the Conactonaf : I: rl"
: t w a in I ties viiluxift- Praia i IXSUHAXt'K: ; 's. A. roIt "
'
rontrnl Ata
sl t t>f In III ami lawn. .
rt-rriiue Thellrtts '
Itivi .1
'!1 lSal .lIIf-t *J.UII'hb: J"", Ntljir. ,..111..1 I IIL IIIt.1Rrt ItAKEUWEIJJ:: : it CO' AXES.; .
) nab, tloriJa au.lVr.it-rn al.II"\\lIloll. "ll .allilllil PE'I'it'a.urv .1 I.lldlllllr < | | PuppMhJ "Y -,, r u 1N'YMY1'a ;- .AMEIill'AX: : l' C .. :.( ; SAWS AXi SIKIYEI.S:

bout\ ttc lr ajKXillo i ut lttcropvt "ln'II.I. 1"11""WI, > .1....nik tint uiu.rht. 1\by\ (6e ,..1..1. Nu.) uteau. 10I.1 I. 1.:1: u"x l'l1UF.111'11111'.1x1'1: BI/LMta. u..1 ,.rl.F >ArE; iffii'I.(' IXtI.I,1'llrll; : \I'I'\IIIII.; .; .:'- :: .

' llrook. iiwinle*, .'\\1' 'lIu.I"al euu1gb. to '-, II\ wN- "llratlol. *Mir Itutif* I*!*** .r I..f'*( i : ; JIIStIS'/,\-USti; '
"'jollllllil ton III I ici. 'I.hi. dNlwuti. 'llw |.1"1"1| | r I f 1 Dy
eUeuraia all thai a jrital ileal l I.-, 8T Tu( ( Milh torllie I W.'I'U'.I'\ \ViUttkitliuut.'llM> |IY.ul.ww.wl| it ii! |l4.tbuMut THAMPTON EMERY
lI\t..III.II. l'IIII.I. V I/'t.1111E11.11r'AI': .. AwN4.aItn WHEELS
r i.etl l an iiuuieuw c wui.ltiI1tteIceu ). ..I" >iritlH'n>refiu'iaf4l .bjr ... 111.h.
i iIlll
ln-iiftiiial. I
bi k
11'e\ .wl..I.. lt ) Innu Ihe 'UI. | til Mrul Itu'x1Pw |taiit tu nil ....
year \but tbU )car it I. v\\\+-e ailtU'l: that -
I r kb H xt-l
InUtt i. .. iu .. ,. : iY1rU.Ml lutlit'tr >
ottyinal
.1 h a.
\ not l pa< KM1 J 1. Il-Miw U4 b.rw Lu .
it M ill I u ice N.lurgi. M r.aay TeNdby141.Bureaulhfuii j

(there will IM a.10. : irK>. |>air of'|itlaiUauJ: / ) that&I "the'a}.ll"'ul M-U lhu pIININLII'd| touip,/ "..nle U-aiu., prv.um.thl that ...I' ,Ihe.I therailiuatl I.. ;' .\11 I > -MI I...: |V /A\11111\halt i111II1:r Fox Sole O I. I IJ AV A TT IKK.. I.I'w'I f 1 .I. .t n. Merchants' -


]>cil tbU ncaxin'-havaunali' Xili rtnrlrur 1'.1).1 I.IU"luo!...II..lr. I..hl i>i| & X, I U m..ul arrantceiiieuu, to put) 1 j! Hl't: t lllltlAla' d I'U4M4._. \.11-1. |xciurvi>f -.S..I.\L Hot, <

Yaat1 1.lIf."II u..y ) JOIN; | ttilhouil' 01 a line vv.. from I'eu.ai! uU. tokrtuuJa J, .child -I -- :- -.1 TUIXHUF JI.U''T."_ i Commission ""rEx; "ACni..1. .
lrencLtug1ubsulrigLl ;
')'be ('uuulr) (icutleman .a) sr / *, of Mjle lau ..l fur Ibo i>urio c ,.t lr>u')p<"to 4kU IHk >' *' 1 hriToNb1rrabiet. iuluuuy .Jiawr Ian Kel'ht FUCWA.

fatuous Jer.ey ""III'e.b" I. at ttkinx tin- roiiM'Ul ol (lit i lali| w IWrrlwl. sill n-iiupoit. A ...:\M..1J..I.ISUTAbIY. l'Whwlrrf -' I I
Nu1Ltritir.,
D'laly
wed tor 10WJO. \ tar' ihelulu lilo. ) tt ',11 il I I. mill |irojM-i I] ..INI I <;) to Ihe ('"ie Mute. I The Youth /nenr $00.a WCI ..X..I. .ni i \ un r.iHIUl l tL.\1 A MKUItV CIIKISTMAS STAPLE & ; p

The bull calf ol Iu.ua.; drC.'VJanuary : ilo vi iltiuiil thai/ rou-t-ulj ...Huiic tYo OirMtiM rf i CROCE1 ./+1-Clneaq
1'J, JM-I.; >, iie Itlw..k l'riurc.:? '1. The Gulrluut ( iii. t xjie 1 ITALY, An.tria std (;ierumu}' ba\e U.te l> 10 UK HAH -.aMA ( : : I t,1
'h"I : IIATI'1'F. II' / I.
becu "wed for 1:.ail. ibe kame Ju'I] .u ij ,vni liou auy : : uruudaIri.ie alllauoe, iu>|4i\'d auJ Prof. Handel. >V YE.1R: t IN ALL "S
cba croudur.rl4U4ialufur. I Itomua." but miravfiiiiou) of Ihinjflha \ Clst'las''for Clatala at.Itl kr. "'a..hD It alai. lu'1cibnUww.rl.i.Mi.I.rei.4IIr1K ," | AI'I'US1'YL'I3
Mrtr f txb lady I
i m.luanW" .awi4b.a 11
It .. ckvliiied. The\ prllr.| site f 111\1. elgutlo 1 1.1" .au4 > AN*
nicutioaeil
wa | .
> '
A HI It I Kku k .
a. authentic, auJ will iuuuviItreeUfH v ;: : 'f f I. 8i (aur, TuJ.-'I.i. ; l.. I..W".. prr.t' .1.. ON AH'UCATION TO THIS ii.p.+* 1.1..Di..w itn !>aw.ai.JWl i.IQUhItpi -
)
utJer.r.a. b..tult lu rat,.. I .nwl .. r.- w'IlIutbutI Yolk ...
JoKncEAurll s MO there out what Ira "It be 1', a "' 1t.TEti lh.Um|
,hu. far bct-u' Utvel- WfU' I latea4rllrla "LUI"T.fl.| .II fl BUC: Mjt AKt:, r IM1Mr -
l
oofaauuythaiLYro that Ilioxbalu w at trlug I '. orr.o : Sireel Year liaiiroad. .d1 pay
t l-tt -, .+ adK, .little saute & tTanat.wyIeatctuatalC.CYwy.. l'!'''".' .
.i.- T.'.f. t twr. LhM3 ii Nw Ii 1 lu.ld. For frulure
II'y" Awlyg U r. t. .1.y. fancy Grxeria W..rl ie L h a*&, flour awl
t a

M.'Y ": t1r.,. ':., -.- .. ,
aI.' -- ". -
a' orlnc "
r t ,
.": tW .. --
,I
; .

I' ,

\\L___________ -- -., --- -. -- .- --- -- --- .----. '. -
I ---------- ----- --- -

I Tin: I'KoirriUM-:' T'U' it1 r--------1 one l"tl.1 i ( of ." \ ariil .. II'UI1\ \I\ r---I C'.Vllll..i Special Notioftf. C.F. Quina

fll$ tCoht
"t. 11'1' I'U.',"" *. Ilio )!io\Mh. ,lhll/111 I lily .. 111.3..1". nn Iliat "'piiiikllli, | Kilitin' f'liiiiiHrri'iiit iOIIP Arrival and of ,
Maili
: Tlicdmnil t-oil-ro t.d.O, I ,. vf, Hmil.i ) I.el h-r( aiM. lo < olll'III'- 01 11'III'C Ih"I,111 ...HIP ailiniitr ..flh""IIj111 Depanire ,
c | I Mol'iraii" "-111",1'I Knni "Mini M iM'i." it.i -
iiii'li, tlii.ipoil Inloh' | FAMILY
t"IIII' I" I" who I GBOCER.i
up 01'1' -
HlI': \, .\I'UII.1I.: 1":1.: "Ilil"I'I 1111 hl. .
111 tin ,tin', loilxc "fwiii of t'I.a|' i iln-i 11.1 ,l II' "II [ .nfely liomp nn Wi'iliifHlav. Illhlil uliat i i. tprnieil llm, ""'1"11 vai|,. .. .
.
'f ... -- l.iuljjc Nu. Ii. at 1 12 ,',1..1. M 1 'lno.il.i, |11'11' illi, f.t.1,."I.,1 11.I.i.ripiilili.: 111 l i il Ihiiiilplinilioii" ; .11 Hi.il" tionr \1.1 ..1,1, I lloaitlinir J"I.. vl/i: .Hie S. lhiJ.! Vrrnei Hat!II1''l.'( rain" ihiml!, "I-K.I; 'flIII i is lilt, i inI'l .

I 'OOA %.. AE"E"'AnS:: :: I Ih.IOI" ill" hr., .Wrpli. V. 111.II. III.' "if" a-''., -"I""ltil, '.''nun. '1' I eil io.r '1"1111'1., .tin* l'II'1' liorroll. | |Iil|, (01"1.1"11'' 11/4, .In aI"" ilepi-mlolit n eon '
Ih llpnn II.rhu.. I
It. 'It. M. pri-iitiir.! Hi" liielmlint, tin* Sy Nivlil .
Tin I. iti'
luting ) '
: 1 Ill.i.lilJ.. ulleli iltleile.l, l I" ili'itimUnelllalinli paiM.' 1'11'' olHcial.' RII) bn' ilrnnii limit i".len.iM'ly 1.1 \ .\n 1",1., I lin tii.l.1''r| | \\nik Ii'm ,., ,
/ Mgini/i'il: ,' mill, appninli'il, llif, 'o\' ; ; nil ilelcK'iiion' niiiulipri-il" 'more IOUPIof almiu t Ii. liit" !H: .Ml' \1 :ii n nliv iinil n.
iltnintlitriri'i/ >n'lili'iiiiii/ / it (tintedMe I"hl in tlio ,in.nkil I Now :I. 1111'.. on lii< | ttilli I'iiiln. | tne' i4.1IN .

Siymil/ f'//I/ '- nl/ ill'tl/ii.i iiinm' < till "ri.llllllilll'O.' 1111,1 ",I"I'II.II"| "Illl-l.., tin* limp. l I..r IVn'.ieol, i In "roneli' "01Ijip "' one, liiimlieil., Hml wm eoiiipoieil i,/ 1 hoin-llt of the "".I r.ill| I\'hl""r I IIMInilllMltlll'll hi, .\1 itKitti-U'l' lutuilt. uml, |pteM|
',tug H-I-I e 'u! fiill'itf/ Iliiroiiu' t< i. f!> ''''<: HIP, "II.I"r at 101...: \ 1'o"Vh,| | /, \\e't ami Mi.dllP Ihi.. 1"1' thOM nlni I, iiiiilelilanil ex.lcllv 1.,1 t ttret 10, Of A ,," I'll' !1, Ii., III IK-' "dl"I.' In tin l-tenlllit lii.fiiri'iliitnnnf '' as the CHE APES'SHIP

'In 'tin1 iitKTiinoii" thn, \local) loiluP, ANtill' Ne" OiliMii* ami Moliilo, m" 1 inorooliil nhl "olll.i ioner. t. ni'M ,'" 1.I'r In I IHMiU.Ml.'
Temjniutiiit r/.J./'nr, I'"i,1.,/ .. : 1.// .M\el\ in tin* in ""III I !h'.1 lilI NunHit '' "tatonieiit of fitiNa I., 11'111 II.
< ,. lil.lllil, I l.llil 'fl"'Ih' n. 1"1,1.1111'1'' lti 'AII 'lire thili prnmi't" h., < Hi,'r.Niruiilt 1 ., tit i H >,
llll'llllll'l tllO .
,rent. Siitnriilimitool ,f II 1,1 iilc mi) OIIP cUc. 'II \ire" Mititr Wlmitoii Hie "i" 1'1'11 : 11"
afire II,,1/"Miltl. fur '''0 tlin iu 111'' II point .I..Ihll. ''in''H | : ] annt nn the Irnin.'

: Km; ,,..i'h, "'"' .'/' '' "< ; I II'il mi tin- .ti'aim-r' *ill.\1 .to ,lli. "i ili.lanee, ami, ..lnniM, ) impio\p .,thi' 1,1. 1"1 all *-1,11'IhAI l f tiioto\ ,1111 l lilJ, ) (Ci'mml'*>ioner. on ornlHut Hip. 111: I i Miilln nn the IViitniiibi lul Allanlll.illron.l ",. "liiNK: ""I.t> ". :
Yaril. nnliP, lij \ljroinii-nilrlplix, .- I of llit* ) of April. 'ent for nml lnlHntl <. \1.
: FI."I. Tlip,
f \ .1.1. H"II"'I"RO 1111 < parmle Inhil. I. 1 ,Die ,
fHff' ,"r '\II.! ; \. h.\ \ annt | ..'lil" eiin'r) ,
.1 .. nml ntlii'i'., of inlrrc'l | ilian. h IIinamiel In' \U' apMinlivl| lr Rllhl1 I Fir like ,| e }
t / .". li'.I.I. |I..ill' 'fin* 1"1':1'11111.11' \' At nt i rinilali ilnilt i i'I .A EC1ALTy.1h"l'
'he /, ''' .Sif/W i ( Iu porl \ | ")" .1.1 :
."" 1.'e lit .Iln< < iram1 ,l.-iitiie atlemliiltniTliiijinf Tint" \\ lli'it" tinpiopli1" nil .I""I. I tli.it atliiielpit, people I", 11.11. nl"-RIII |I' m nn,I aii-hiiiit' "I"| M "ii .. ., Uilin-i tul In tin n.mirliiiril! .f t..n I II
'+ Hit .lli "II' en- Hii-ir *>liippiiiK | mi \ .1' I. A I.:11 I.
StiititiHi 11':1'! / inin'H'IlK.r.UlTVKM ) la.llr. UI\\ : 11. "
.
: ,the line. I look. | ,ieoli.. 1.\ \ -- I
to 'en
Ilir .loppa 1 lx.I l'i. nml ,' \1'| lil/' llnii- ( wa-iini n IIP unnbl POIIIMllo| \.' ul-o I ,' .. I 1IMM > A "1'I.ClAl.n IV
\'II' 1811ill"111 | \ Muilil \
frainiami .
!"' "'11.' .i. ,..1//...". : .11/1'/ ;; .I II' .O.I. 'il. / '. Arrival and .. R"II'111' \ 111. .
,
lIll'lll.U'l', liel' lo lakv ol I II he In.' infaillilie him lie wouhl' him ttniovetl. D.rtr.
MCI I'l : lh"IIII" : HIP "linn onl I. or I
1"1 'onler. I">r ipni-iiir' tl'i npoiiil| hl'.1 .
:
!;-.tll fIUII"C" ,,'"'' ;'.1: /"./i'I"1'4/ : 1,11IIII' 111'1 oll'eleil lier, inen-l-e:' I lie:,. Hit "it'nl il ue l>oixl.irl "'MMi|. \ .' : \ M: I K ir; .iM><.
''"' l"II.hI, 'Im, mlii'l'. uric in nllrliil.imi' "e\i" i.il pir\ioii. ) Wo lake.. \ IA..lnl. >.Mhtl lUllnwil.IHtlXtRIM 1:1' UNI
.. i
:.;iXei trt' I1'II: ..1f"71/ : .1//! !, pio-pi-lil' '} an.l I I1,1, loher" Ini-ini'" i 1:1. la.. I .allur I iMianlinjr h"h" \. t.'tlA ''-- -
;J 1',1r'.li,, ,,; s. imlii alini' : a "t-p\i i.1 lofi 1III.lfl' 11 1/1.1101 only,I |u'event sn> bmly el-e I II .t tollottlt: -
,-r.(11' !"/c/n./ ; III lni iin- ill in 1
: '
Wfilm-il.ij iiii'iiiinif wa< 'priit II il.itk,1. < \ "li 1.111'1" i \lih, li weei'iimalnlitkoniIcntitilitent \ ",'llhl.'I'. .hI 1"1,1., ,i\iloi''' but uonll ,' IIOIMI :I"I. jni, 1, No. I.U'nve M. F. GONZALEZ & CO

,8 ""/I'1t 1'1/. "rniitim' liii-ini-o. I I I.IIL", "' nniuiititnliiili II| iti'l" ,Inlent ami Li'inn "a Mr.-ul} 'ItP.linoi : elementof" w lio.. .1111. al.l i bai,.k ".ohl""h,1" 1"< snl, In,hi ni14.. "rilisiihtilallj, III: I I.MM.. In.'"n t.riite \ peR ,

." --- -- --- uii" "II.\' In tin* nfii'iIIIM.II .. i weallh Into outeotli, 'i-, ; II illi I 11.11"1'1 liolt* "Oiileilihei.il it'll ri-on-ihlp| .for pa) inenl ,''I 1,1.,! \ "I'tiitiiiiilu.luirt' I .ii', t. ) |1.In ,.. I.
I nil i-iiiiailplipofHipiiio-l: K tit KM*
.'! :: ', MilSAl. KUM : -1..11"* .liillne an.l inai ) \ "- l iinnii'iliali \b' ntdrlipiy \
"
WAit | <
cli'i "" "I"g"l. .
I ho fiilloniii) iilVn'cn 11'e 1..1 I" 1'.1' hiMiitPil, iiiiilorCiitl': 1'4 iiinin *oi in !I. .1. I.lante 'HIM, l.\M
ipopli : 1 II KSii\\S
AS
: "-K:, r.s. AIIMY.lhl.HIN tin1 : ) : lixitj. I I. nne, In'nin I li ol" 1,1,. i i. -l.n., ]I | .. 111' ni"li on 1.1.1.' R."II\'I.. .1'1"' -""" ilmlt, ', '.' A. M, HJiiirlte -. 1'1. III .> I'liiiiiIV,-.1
; ,. 1,1 II'lil} 1"1'11 lieallli j i We "ill aiM ai 'iiiiielhiiif( ilipplt for 'Hie'ptttHise| of 1'1"\1'1111111'' | ) poihle .\ IN'ii.iienhi II ,I', .,. II'nn ,-. I. '
IIITHH.IIIM >M"> H."I .loi'pli S. 1'iiitcr' II. M.I. thenw, ill 1",1, "< to' kei p up a ;) ,' ,ilelit I "in "m'I" \ IliuliH \
,,,, 1 to our eoininellH oil )
F"II TIIK: IlKNfHr: IIK I lit ") } I / ",. LAM HURT'S
-.; M> Al.lllll" 'I.I I '1.1.COTTOHBKI.T '. I .1.\. lloiiioii. |II. l'i. M.JMinni'l 1 How II".nle, ,thai, \\ 'JPI'I t'nniel ," "IIle. eil I lo I'l) ineli Minoiinl, 1. oM-r In nnillioiil / on Pi'ii.nii,la am,) N, him ItailiiuiiI PLACIvtleiulim' I'

''1 BULLETIN.I'UMinl : I'll"" !'". C Ii. \\ The 1 lillnlier" Irinh' I-i :.llie.l.\|. pt.ililil.nl pai. li lli/' mi' ilelitu hal-oetpr.' I bitter 111.1, ," ), n |11|| 1-iitp 1..u.I.I, ; ","'. Breadstuffs.ivi.ii. .
> > .
will ) \I.nt 11} w I' .oil,1) 1.111 '1'11 HmliiiK tliat lii" oll'et wn< it'' linn .. iilm. ,li\t I itlmer f.iriimliln: Huv' |
'. ,. M.t.ml| II. 'If* II ,IM. W. if. li. ali .lllail i-t. on'" ., .\lnl"lie MINI \1., \ n I*. "Ir. I .Inn., HiiiHiiiilinni'ii"II".t., .
1 1,11-1. piili. n, "'I,111 j.d.1|, | IIP niaili* .lliienl* to "'1.1 111"1' .1\:: IM.., itrrlt iini HI :' : |>. t|. I.. ,. | iiir inn.t MHII il \\r (..iiiirMll.l
| .
,
ile-liiie.t !
-- \\lmloali- 1 r.nle i tiriiin'e
-- -- ,' H. Ii. 'I'. w i. 1"11'\\ Unit HI' "mil I'limt, i-iinliiinliit
1..u 1111"1 la 1 I. Laililei t. Ilii" -tinii for" 'inoiu ) | | .. ; *, nn CiiHtnuil i nriii'i 'l.nrniriiini l ,
:0. I\ 1' "I'III'I"I"I"I' l'III -iu' Ueplnn 'iii Ui"; \ M 'unit IIIK ul'
1 I'\ 1"1'
..
mil K.I- : hull I .lo "I.II'i| I hii i- \el 1 'lo lii \\1.
: 'In1 ult'iri, 1\.t., III"I.,1 al tiiuliamlllii' 111.1. |, intoii ,. .,. loemrt on I liN ,' | ,"ilnn ..::1"1'|,l ,, .,, ,, ,, ,, .
D..TIIII. T. t'l.ll.m inrf ,', li1'iu i Imill up, 11lllo. eaii, In,* pa-il} .1"11'. l >''1,1 .IIII.lilllll. 1''I."c.I.111111 'Mil liie'.llh be li-llt'il a ,1.111"" HI MMl "3: A. ..". i.n iin.l II. u I | ,,,| | |H Bl | ,,
.. : ,. ,i7"u.;; ;; "ll 1111..ilh',1 ,,* mat ii'-l ".11..1 Ir1,111 "RI. niiirirln lutr.iil. .
; : :w..1. Mm.' 11" I"Iill. ifp-o 'In nf .
_. |1.\ "eotioii in.nkel" nil) hp more" I vp-. ItilillM nl IS IIHllenhl Jinn. III .
( In TI' inX. .liH'III. ", 'I'I" ..11'.1 .1.1nllli Ilitv l-nml' IIIIIK lln< "l'i .
-- -- ---- i 1 \I f"'I'u'liuI ; {\ that ,HIP eiimpliliieiit i' | al the | "* -"| .\1",11.. 1..1.1 M > >c itiai.in,| i H.u nl tilir.h
,
port *
II"Ilr I "
,
J ,
"t Nnrlh K.iilriiml.
t WI""" "'" .t I i i but Ihl-i, ai-ti In* "" 111. "II"li"lll liiinit nmlinh' \,1.' mil "
C. IVltil. li. IMMI 1
I.I'"I. 11 ""II.I".1 "il ei.ite.lVi. '. I", Ilii-pp, of tint ( Ihiiinoii' .'.lull'K' .* I hit Ill'lur. ,. ,
t. "" :: : ei- /,1.1 "" '| 1' M'iiiii' 'linlnjo. |||| | |4 mil ri'il hi I..llli.l I I .
a: .\,:"",:,;,.h ;' ...nI ,ilk. Ii. CluipUiii' .1",1 111. IiCwmliii ilie"i| ,ami" .ileti"I' "lh 1'1'-' ." I'li trutli" .1'11.1.1., tlmt n I for "I'In* nliit. of the I'. H, Xilppln' ; ) H:, II. iVI.I, siir. (11.| )>'iir nn) liif'irui.iiliiii' "|"I.I| | to ITT'iJuiililv nf Mill |..ri>liii'l i'iinillnllii| It.IVIi. .-.!.
01111. 111"1.
'", "'" '.<,, .... .'". I It' ( lorV." I', >) lti 'nr" 'li. ( "::1"1|Illnllf""III\" ) I.I'nly, 1.1. -lioiilil, 4ii)" HIP.V lai I "'1..1 I;, .nl"I."I.r. nml for Ibe 1III.\hll, | \ | P. .\ U'"k.I''I'1| 1.,1".1 AiPtnticola ." j-':I-H 1 .\. II .til in iN | Ml.Pensacola N IHIJH.J .
1II"'r.". ""'" I ..., A.! .1. W ll.Cliitiiii-y." i illi 111"111"1.11" a.h. 'anlaai". 111 OIk.f HIV, Viic-Coii-lt.itp| *> | .
I I. 1",1,1 1\ "II her" iiiu-ii' aloi'iraiii atioli-'i Tbe 1 1' "', ami "lit I --
({,1'i'iifI P HENNEBEMrI'l'
N '" II "" H'li'i. our "l.ii-ines* 'men" Ihitiialion .. 'II.n""I I.I".hfl and Atlantic Railroad.I'mnlii ,
lrWi" l tin- j
I M n' a' plii: i 'Wil "
"n :; : I I 11'1-1 "aioli.lii". li"'llh.IIII I I Inn lire mulct" "Inilliobli I cr) \ \ '' < h,>' in) orilei', Foundry
.f. : : | ,
.. ,
wliile il ilmiI '
i'II Mill.' IlinkV' .:. :., .'" .11''llill' ..fIlI ( illlil.I \I ,!.' 111' ilnrvl .- now' aliiiiii to ,Hit I olliu-r-i of l 1111" | 'W'WH'lMNM*. M.n-eli 1-4, 'It*.I.I I. M IIt IV
'1.1 ; li itliont. ili Ilii" nli\ or, ill ihe\ wail nntil 11'11) [ '\I. *, .lniliul' i. I I nin rmilier" iiniiet,' triiliHttlllrmi ".1.1., .
)1"11I1.1" annual : I i iIh.oI.II" \1.111'11| 1 "' for, the' .1,1..1, .! ,.i' tin* I 4. ( shhniimr/ | .. -1-
'
: tliet h t.i. li-ihr-nilli, 'I"II" 1Ihill..1 .1 II" Ul .
"i\e WATCHES JEWELRY
"i.III.d.1 111' "I'1
t
Init 1,1"1 ., ,
11'1 ,IJ'II'I.1il I Ixilh \ Ihj : : fr | \ "11.-| ", ., ,
11.\ t.
.' \ .\ ; I'oll.itioii un. -.pirait in HIiiiiii'j po-,ilili, rlimiep" of lo-in- I lial.' i I. now,' .1..11 11'1" 11'1.1 >. "l-luriii.l:! I I.,into',, .li.linaeiilil, II-1), A, U.4mto J.
I'' I ) I'l'lhi-/ \ Ml. Cosgrove
,
I j poll .
I h"1 7
: : in tin-it- 'r : .
\.1'1
: wliii, li, t'l.i-p
..
._ .: : .. ": | > 11,1 1 a' 11..1"1" nlij *. --.. We 1.1 .eiini'l, ) "n-pl) to llu* .lerm' I l'l." II: 10Minimum ', ,

II. :s. lMiin., h;" |1". I" th,' uiilli"' !'ImlKht a 1.11'itr niiinlii, r : .|..t"'I, II :, '1 IIP llli..1. oil tin. I lur" 'ImieN, an* ,1".1 full ami "tunninu "NI..I, 'lbltC," "I'lllinel .," I 111'.,.' 1:1"1'\.: |

': lor tinCuMvuii, i it.. at \ ; unliT, amiil ami, liinnnr lu'lit 0111 111"1.,1..11, : : o\i" "f, ami lin\i, 1"1 ,11,11.,1..I.., llr hmh' ".li.. I If Hie uriler IM* expinpfioui 1 Illtirlinn iill.ilin' .,inn 7,
A. I! I li.: li.l- 1"1'1 elianei* lo "C.il'V' : > 4.1: Ship aid General
; .I, Flnri.l.l.. 1"1'i"II.I' iinlil a I .no" 1'11'' 'I In,* liiaihl" M.i-li' 'rin. 11'.1\ille. Tlii I. >UH: ilonp .In UMn.l. "eonlii, turn! nun) ('iie.u I'',f waul "I 1'1. all (.I"J" Hint, Hie hlllll, tins) |avf Hiili' Iin" A. U.llalilttlii Bactsit1 not KIINMKS I' M.-riislniuin llnlliliiii;.
,
.. It bell In, ut. I dill ) I. DMthee f.I IAJin .
,'
.
I liraml iHi'iii.nIn II ilul liH.I Ilwl
(
,111' N'riclarx." took I 'I'ln-l'llj o" 1'1,1',1,1' :mI.I l'h\\< in \, n.Wlllili \
l.i.l. il' Iheip i- po-l olliie 1111',1 1 lerini, lint uo ) liu' '"I'hl. : : .
M". IK C.lulliKH, l I. Hit* inilliiili/ril; I IIU 111'1'lh" t.t.'III I\/ III'
'i;, ; lln In1 ; -i\l il.theli I .lenla, ,
; "n'linn > 11..11. of I 1'11,1 ,, I> fine" "!* i e M' > am Hint niinleriin II' l\l'MI'->. I
: in 1'1'.11"' | .li>ui>llTllllil| Im lit i-Ali full -
11' tiliinil
Kent! I'm-tin', CKMMMI. I Ii.. tit l.akrVlii !II. ili/ciK 11.\11 1",1. .* IIIH In lil. -- )
1,1I"; l 11" i It''I'"II.! 111 -- 11 "e\aiii-l'" jioni' 1-111,1 w"IIII lx< ninrPHppU 'nLle In him' 1./. .k-nlitllle N mill Mmi.ik m.i.li-1., ui-, ,

i 1'.111....... "Ia. 'I"II) In tin1 '. '' ","h"1" I'm,' \\pealleil" liion\h'| \r. T Mi"Cor' I li-inie |1"11'11 llianee, toleep.. "pf.| .. Hilt i\rmplai" ) MiippinjMaler Arrlti* Hlil,'" 'ln 1',11,: 1.I' >\ Forging Done to Order ill. II IwJlm.jnil .

'l ; ,\. ,. : 'mil, ,jp-lenl.i" ) for 1I""llIlli,1" in IPIIM ** un ihall ta.v no mine, of binial I.HeUuk l_: .V, n, ,
.. lll'l.' \ > llaiiilliili, lillir milliin' 'i/i'il 1".I""I.i..I'II"111111,1.,1111 I I M. T. *. ( '. Htl.1.. "piT-enl. kiiowinif Dial In aittlilionlo "._'" : *' | I'. Kniini'| U HI. II Kiii>ntm,
\ In Ihe I Tit "nl. run Kronl-1" ami Hallln, "., (iruvenit, .
i.ftln' eeiliiiyj
A iiiriiilici' left '
fni <
1"lli"u pun II 111' II'lhl JtllielliiN in.-1i> -' I'l. .hill. \ In |'i. |.
|
tin1 'bl I. olhrr -
( uii n 'iH. i- .1
'J gent 1'11,1' .. '"II"'IIII'. In'ir lioinrK' } ,..,..11) Inn' 111,111: '}' ,ni.n -linkhnlilel-i'l'tllP" /, I'. \ .\.1:1. i Tlii'oiili, ) tin,* ,,'" nf tin* MiilnuTpiiipiiaiiip Intrit'-l' many In the .n..I"'IILI"I'( |, Umlitlimt.' U.ll "I-'M. KriiK-x, nml older < h nameiiialWuik I. \\ M.IM f.-i'. I iishli'l ,
,; 1'.I.'' "I :11. 4-nj, iii-allt r'.ti-enliil.:
"I e.Blr. "linril, HUM', ami j i'li'i'.l.iufivriKnn' hill, WpeelnM. Ilial. tliu Hnni'il, ol (tiree., ., Swliil Clnli uo 11"1,1.1i il.i\ ", 11.1111| "i'iuiili|' uf nl her' ||, e..1 t"II.k 7.iijIViiaenia .

.'. hlnjri* miilmil/i-il, 'li" "nptin ,III.M'. llnoiiL'li, .tin1 flit \ie\niiu'i linu .linha.l., ,ilei'i.le.l. "lull, In \\t\\i'\ ,tin* '"'1.i iIn ,i 1"h' lit -I annual' ball, ul llm, Sl', ) LII' H" '"Java" ''U.llhl. 'lh'I..I' i. .\j --, HAST NlUK:,

) 'uijtlit, more' pujouihlt;, \Veil"' SH-lonai'|| ') ." ".' Illtir .' |I. llt'lir 11ltllliue, i.lI .U.UtX "HUtt.
11,1"
.( ''11'1'111'' in Mlliiin."Ful1 hale ami' pulilii, ,* the' p.iper< lor" while.Ve h.m' ,1.,1,1,1 l.n. .hl'h'l 'ldl. .
nll I I 'liillliiliiHH .
Ililli"I" | KNSAI'OI.A: M.AW .
1.1 aiollehhnn In 11,01.1 I | of } i 'H"'I. .1'1" ,
-- -- anolliel.oiini
tioin 1 fiI. .
)101'1.11. I h"\"I'I"'I.1 : tl I. O'lHI \. "" 1 \" "" ., 1."
Tin* :.Iill'I', ln.ei| h""II,1 Ninilan, lli.it, II. "liiilli wa-ileKtii' 1'n-lileiit,. ,,1"111 rroinpll) nl 7 p. 'in, \\ 1"1".1 1:1" """" I *T O Tt TOB4ii OF PENSACOLA,

.till- lii-t' ,illlil l .llil'-l| juli |ilhlIng | ".I,'"' "iniiiini' 'ni'i'il tin.ir "I'diimlifti' .,r.: ,I toxieeipil" r Ml.' ill* rilliink, "'. I *. ( ,: at l.i<\' '*> wh"1, 1\11 there, Ion; ml lin ATriATluN: rMtHUIA NO. J.A I Ij'itte |Vii.ai-"la' A' ui I I'. )1.|

.,' in till ihli'v. ,.,all ,nl (In1: CuMMHii i tiUII. liuunl 'many pla..o. Unit : 'Iol. l.alllnll III uniting loennvey mto meet of Imllilbp. Knitiniami : Aril\e Mill-Hi, il--, >i I'h NA( u\| I lCapital. l\
,11).111,11.11 : |I"r \'in* I'lP-iilenl ami lit neial "iipeiInlemleiil. !1'11 ii-iinliii Inn II r.fminfIXUM : : : : TO I.KT: I

...,.. iiM'it" iitii'iilion' nml, liati1 jh"1 nnlei-, ; 'ami 1 ,.,' "eiiel.inuinl ': :' the M'.rue .. IneiT" ) niaklnu. phninuiiiii'ihei ': HO-.P C 'Compmilpi' of Khnlilii. No. 'i. .Mill',11, hin: A. M. :nn'MlltK'1 - *5O.COO.Ulllueili .

--.. -- ('nr, tin1, Iniineilhili', ( .. liniiii C'1,1'1 nmler' llu* enrt* of ( (I'll--, liou-e, Atrlti- I 'I..I"" I: :.kl.11,11' 4 |-ll4-M Molll'lti'll.M .
,.
In-Ill -
will U al
hMH..t. ; '' 'all. 1..11 111/1 on > | i. | |U llm anil II I "i-"l.tn
,
: 1.11'1'
.; \'I''I1' I \ nml lluir K\1'| tun' ":uueWi1 liopt onr iltl/en- I il' ---. -py 11.1I') >. II. ,'lai| II 1""rI,1 ) ne\l', at 7'a ..11.1.1 I ., ) rxnMmilay),!' -- h.1 -- 1111,1 I Mil, -II, | \ehiiliui M iki I .1

:'.n.. II. S. ILirirU: uinl, K.: llmuiiT" <\\ r In.,nl to all "iinli.iM ,uml. iinirnriiiiii A 'I'". 1"'II.il, 1'1) (11,* iiallanl, Inili" boat, 'ami al'ter a plem., "tI.11)I_ puili.iiluil.v iblinhliHntl, a full \.111.,1.1\ II I Mll'1,1 \'.lln'l-iil.| I'. k. -lillltaii. fi...! ; M.ll. Hiillltini, \ |I.. lei 1 1,,11-ini,1.1.nl | | ||t |iult.Illiuli .

OM' (II. lliiiii'il, ',', Mulille I K I'M.1 1 W .\. IHI .li.r, 4 m.hbr. .
1111"1'1. .I : l"11ESllil" '.I Ilie-i' I'lliiialnot only in lin1enioMil llivl.ler.lir. mil run Hi ro-. 'HIP bawein, 11,1.,111, ) altemlmiep I"'IIIII", I l'I'1 \.1.1..1 \11. \ Mioikil'i |lll*>ihi H.n
.
1.., .:." ''llIli.,. nml ili-piiHiiion all fornlentmil Wilill Horn." M. H.' V, .. IP.Inn .1, Hit1 w nl' HIP" N.iv): \ anl. "'.u.I. .-. "I 1.11.1.- ---- -. .- I i.iuliKM.Hl
l ( "iiiilv (C.tnii. ((4 iiliiu. ami, 111'1 I'l-motiiiU .ml .. lUllrmul.Itil I r '
"A. : .I IHM :" ; "i : .Ikl. '
)11.11. oliii'i'tionalili' 'inallcr, Imt nl-o in t" -ilII.1 il ut om'"p to" .HIP tl.t 1.\1 1'lt J. J uerr
,. 1 H.! M.'l.rnil" ( (Cli'. \' 1111"1lil/ 'I 11 he llh ; 'I.I''lli,1,1. .
al, RIII'1. 'h',1 lil 1"1.111" ol'llii! pitmix'Hill' i learn" ,il I'nlU ,luI'I"I.,1| 11'II\ all ,leppilnInallli In- wt.1".1".1.1| | | | one' "ft he (Ir"I".1, 11 IIMf.To.nl .v IMtlMn.nlti"t National Bank

,:i Con'H, fur. AViillnii ( 'mini' ) ""' \ 11.11' lilit'iul I.>' uf ili-in- I ) a-iile l'i' "in Hi" inair.n, 'in.Hi.illhill. 1 1,1, 1 1.,inI", .I he, 1'11,111, HIP Man" ; I"* htKriiU( ) > l I. ''Ii, ... ".( ; ."" I. a\i '" II''ml Mulie
'ollly I I'Mleniitii--'lei" I : hea-l nml In-i r.r,11"
l'I'I. ami 'IMM| | haii.l.iinielt. ileeoraleil illillafj
..J'I'I').. .. 1''I.I. .I.I.I'iI\ ({ 'III'I'.1 ,: "r.i.'inl at \ Kn''T'' .:"U".lt NI, ami the .\ :'I l "nn' ujiiite tt' : : A.Fireiii ISHEECHAITDI3E
|>pli'i| ''I I ; Hum- ; 1 1'SS.t'.tll.
11.1"lil"I"II'il
|
'111' ,
I. / liint' I lie .. in (ml n-ilvi" "| .
11'11 1111 rlirap l-il. 'nl |I'I'I''I.I wa" 11'1"1'.111"' "a | | u ;m l M
l.iiie lieail n-iinial wl.be. In HIP ill. :
Jtiini1* K.: County' Ti"< \ ) : : nopleeii '" h.I'I"1" i I
t 1"11'1. 'I'.I''rlor 11,11"h, l In): oni* "it liulfponmliifinpi'i'iiiin or ill mi* : two.lioiihler, hl.iilc* I el 1,1,1 I "I binning i ,tin* 11:iof tin* >"pi','e. "III"'lt ._--- aid Doiestic Kuhnle
.' ami 'L Hint ,llio ) ','
will
11'1 0111, Wi. I. a )!iilli.ii of I IIh" ', to lieprinkU'il lint nut n iisiyli OOI-PI-|' | | > ; |111)' n|" llm N.uenl .1"1| '| for I Ihl.))! 'inn 1 Coiiipmiy no Ila"tl.n.11 \

Wy' II II, .\.01..1' 11,1'"le. "0111, \\lieie\erunyiilleii-iM' 'Ml i pi,uinl'I. In 1 Hi-lie 1",1,1, ; IdII'1 Kpei' 'i.il, 01" 1 1.1"1. helliji' ill-iplu) pit al the, 1"11 Hnlunliiy" uiornin' W. Pmacola fkiletale larht.in and Sold
Bought
J. ,' .M.U.t:. III in hi" ma) I In, likely" ID uil.i' .\liilei.iliuv MeAiiilrpw. Ml Thnp. Mili'i leek. I'lnIIH 1 lieinl, tin* ball. Tin,* ilaneliifspan- herel'ore, tin* enlirn l'rlll'"II' will ,
,1 I ,lor., laileil' lo' I liml' an') Inii'-, ,1 ,, nili'il reiiiilitily, In I.KUIH \linleniilt ,
.. I'm ni-lie, llit> llp' .| .neeiipieil' HIP eeiilial I.1 Anil ir. inil In I"
.10"1 1".11 pen nl I ili'iiiv! .1.11'111111'1 \ I porllon .filI 1"; failhfiill)' ,'I"I.I..1" "/I. 1".II'hllll. llrmi r."j' | | II"II..III"1 ..I.U.' 11A! III II.IHNli,

Htl fiiur' lii'iM.:l oiila-n I'oil (jnill .lm, |' "I.l') ('II'II. HiiMi\er" tlin .I iiiiniiiinii. aleilt.'tlilitt' hnil'lin while, in Hie 1.lh1,1., tliUtliy, RIH| Mi'lnlijr.Ml. .
) '
'Cun !
'" of u Ii.Ij 11.1..1. ill |iitv >pi'iial Ill-Inn liniiKil (, 'itiiniii.uml: M'paiuleil: 1 ) puitilion of wna :Iill') 11'11" n ot riir 1..1I. "l ..... ." .\,.,,11.'. ..1. I iMHMy. PENSACOLA FLORIDA.
P"" ; into I"llll" | W'I.I" Ilian oiiu.ion "ol lair I Ili.ne 1) I 111' Mill M 1.UI ,
I
.
lump" oiip M ,liml tlm' r'mee of rn w H .ll'jil
. "I 1"\1" 4'I'I
r<..al,111 ., \'\tfAlni'.. Vi'l" "poi lal i'ii'p<, anil iti\ tin* ,111)".all : notiepil "riiii.uk' inoni- paperiompininir I I.il, ') lnai.ileein.|' lolimlml, by a hil'; *>l l.

4:: Ir ",1.11 ill In1 Milil,' ""IlWall ..1 lu (tivl llii'tn' I'M'ry, 1..1'11''" I il tlii'ir ; (ilumpiiiH' ol halla-i intoHIP ,i-.1 t ..I P\I I--II-PIIS uml nllli/eil. u.. a \ \H lt A. \. i Vlliitt'rii-lil., I Pi.lirlnl,.",l .,I iirinil'il. HI"N ,.i I''NI'';, -.ar .Surveys.

In .uhl anitai' ,., ilniiniilinel .I ) .. >.|.| In
to tliu ril' > without' 'tin* pallie" .
.
.. time to cure I'ur'Ilieui only .a..1 fur cli put ) I } ll) "refeilmy.'I .. I Imli' e ttlille 1I'4' il III', .
Art "
I hiXKIIIi'S I \ > I MI'H <- N |A
,omliiion., U ilie\in ine ini I | piuireinent-ol| the law I ICII''I.il.lihl ',, I i iilrllnual' 7 "u H Brown
.1. KFSMI AVni.it.'ll'lll } ( ; h.h'I.lnl. !II. hi* 1.11 I'pem il 111 IIH k u illi .Ibelii.iml Kl\. mil K!>I- TiTHuiulll.nll.in |,. i I,,* Philip
,
-"Ij. : liiilkluinl- i n.iniiie.Vi \ 'I In* Item HiH-tiiiii|'| <( III tin- IVnsaeoluAilalieelial'll 10>m i Imlei* II ""l', ,
In thi- ,
IKmiliiu "Auklili- llmiiNU
---- -- 1 'I",1 thrir 11 I pieml-i'-i 'uml 1'ltr'.1' .. ,' imlii.ililahle. Man' h, in I hl.1>ikl\ or.eenltriiile. fair 'Hi u III
| nl'ehtelll I l NnliiniirliiKVnrk
.llh'II'"h" i | I it' Hiilrxrlt UIHII> t
fttlintllllllltllttl Hilt \111' ) | |
"pllllf 11'1,1 I 11;all iiiil!>miiTlliiil mat mini* totlii Ir a. "- II the lea-l oh. : | 1..1. pail.' Tin* piuinamiiie, I 1'111"1.II" minium' I n 'HIHOIK r n l luiin' In uiiwln In (li tri' .
| ill Kiiin' ,1117.
Hill ivr II vlrn"
fitnii Mm 1 11) r )
In I'oiiit inn" I
SI'.alll'ilhl (
llll.r'r'uinl' I tlnll.I e.e| lieie. \al""II"11 'iln-iii in.IN ..'.: uml, HIP I'. hI.,1, on ,neai, lt-t) t-unU wilh c..I. Ih. I Mi-mill. i 111 u h AiiHlllllV I O<>M, vrveyor.iivi'iiinii'iil IN-
oniT I ; I'rei* ,I'll', II J. xlalril. Dial in
Ic" I -* I ,'vill"III. In* 1"'Ilei, ,t-liiiialei| nllei, : Ainl, itllto beil, unnonmiMl HIPunit ".1 hl..11 ) ,il tfllli

t :. 'I InItiiunl,' .. pnlilie in-trintiiiii forliUrnnlilt ) e"" if the polii't innlinne**, .\\.1. meilnimi tta H.eil in Hnil |ilanIH 11rennil ii U',
;t 4.,' I 1 y .tin- I ) X'1'dint' 111..1.f : I of ,ilu* ilamei, lut-nly-foiir In 0 I leiir Kih "lih ii Hi', All Kinds of Furniture.ror .
li.lt pun' |ia-eil,' nml, "pl.n" eilII i! nla. tiki* Mohile. will hi* ) for "iiiitll-Ki\| (nil" |MMH' ; ii
% l.i l li.iic lit'i' ill "ili .h..II. .
I to
nri> I. u mul ill fnlhiweillliioii'lioiit .
1,1 lii-eil wa-i a"
,llilllllHTof the 'liiHilnini.e ,; "- e Inr h.ulwir iii or-" 111,111 ) 1"1 full lilf" u IM',
piineiplll' >i "II'I.1 I will IM- 'lull ul "u I'n- I.
I.
al-w"I',1 ) ,
llTtl'.v. 'li'ni\ nvu "In "", uml il wmitii' I' I ; | I \ c..I111' lit* enahle.l, lomoor | 'Ihelailie. in I,"larjiu lillln-' Ili. l>rt hall .1"'I"'r. ii HI',
v.ilnal'le' 11'1'111'' that' uilllloi'il I lure ,ill I liy HIM, nmler.lifiieil, Alininl ".iL-in.lia MIIIIIH II ii MI',
.
a 'id'alilo nrnnif \\cii- tiur.f ,HIP I ,iHlllnioU, I b \
Tory 1"1' 1",1. .
b I 'I' 111111'Wil 1..1! ) 11..ir ... > / in ii.niMi. t'Ai.Ar'ox vr.lllllVMilllnli
1"1,1 ll.ienn II'
.
'till tin- ii
I" I tnipoit' ml to 1"1"11"111, li..I.I Ie : I 1- I .1'.lll|' | pieKPiiU | I liave (nil at'. Hint Hit* 1..lh, IhlU. I.
1.1.1'11 amieie ino-l ) I 17 alittlI.
le-ene am
I'KltMiX: .. I Ill-Inn' .linn. I'm' lioolin. 1not' t | (1"10" fal-l* ami falnlilileil, mil ,
,
1.1' 11'' t .. I.i' i 11"1. .lalelnent ii ) I." o II'' ".... In In r "i u U1',
OlllMTl ". of Mnliilo. ii in tindly. 1.1'1",1.1 l, one'! 1".ln.. inrli (KI.I' .I'll htill* ..tdil., who me" "-" 1- iin-et--lnl" in 1".i. "-1. ,lo 1.,1.1 inirlhlelillC I It" injure' my I".h... ; in) mallrenieilv -|.n 1'II..1. In k'-xt H, 1.1I HI., I ii| | .liii I ullnihii I linn liMra
11.11 pnarili.llK" .to look niter" """ 'III* eiilll-' 1 I I liolep. ttlille >l 7/i', .
"neri>rlit iin'li 1'1'1.1 l 11111 1'lhl'hll. :'' I !1,11 I I I"'lr : ,never 1"1 11'1.1.,1i mil,* u HI', \ In lie.ieel| III) tm k uinl III.iHttfjaln
,inallerir 1 In* IIvill
| | nn>uiI |
: | ollii Ilu* Nat
| .
j-Ialin I'litiiaiuX 1'11 me "I'lil|'| : '"m> .el 1 of.'nl.' .," }riniloiillinr| 1 i map.. i 11.-, illl..III'", tinlloanl, of I'ljul. CominlsloiiIT4 .\ "i..i".1\anl" ami I'oil 1.Iliiam-n.1.1 weie :) 'i lulu Mnijjaiirily." I"I. II. I/. -", llrmi. il"I I I liI .11lluv Kill. II iniaU INMJ-U. i-vli iii| il I" Ihu I'lililie'

; : .i I 1"lcl '':'elliel'ilhil ,el of (I.L. ilei.i:ne.1il lia\P, uo |MiH I''Ito, inlel |".-... 'hl-tl- ami \\itli HIP 11.'j', 1..1..11, .'.,., '\1.,11:1.|', : I IK1 i,II,,11 !...1 I \.1| il I :.1., .
juim-il "
t'.tfMivtlv, lri rltrrw.
) lUiiiimi .MiMuliilc. till' leilL-hel- (heir I i- law on thenheil| I. Inn : I'liiM-nl ill-kkt iiriK'f anil, iiP.lleill.lllliil >|>
", 111. pli-nlt .I I \ t
.I < lit WI"t .. THE QUINCY HERALD
i& 1".1.1 \,1"1"1"1,1" ,* ol' il'In' InienUr.inn.l I.I >) K :IIIII.h' iili/i>nneU in HIP I IKI I tlMI
It in ilii-iilr.' 1"1'1"1 tin1 x.IIII..I. "I llut, M ) ,, ; siTir N 'S. Itrati un .. U4i' ::1'' if I ..
'al. e Ihe I'lllllv' | allie" 'IPII-IIIP| *> Ihe \i>u r"'Ii..I1'I" | 11' \il'l mill I'l Hell 'llMllilt I 'ill il IKIlliliiliill.in
..U. A. 'uull.I. ..Hi"'I.1"' .. ami8.T. '. %i liniili NnJ 1.,1 :HI (, ,,1',1)), ,' 1111,1.II.h l .II'"II..r.I."II.'II.1. : Kinoolbeil. hi., "j'i". lionl.,.: ---- |: :; .1 ill II ii H ..VIl N i-nt.li-l..t til

'I'l.i., 1..1.,1.. .' twelve imli Inlie ,: 1.I \ : : l""iii'liellii' | mi ii | :|iiliittirtoNK
( "I..1 1'10 ).. H.niMDA
< <
"lc\\1 .1 ll, lill'r.llelllhe.i \h'l.il'II inilil.nt' tliiuette| WIK fur I II: lime- !, tsn/.I. KmA I /YjiAM.MH.Nri ,
.i'l 1 .l.ihnvnr/ raiiil I 1111 I..I BflBrdin&LodiikfDaorfeekJuly
"llil"1 Ili\.III.I"1 A.ill 'HI ,
il.11 no [ [
eu .I e""I'111 l in l *. 'ami betille., HIP | \V i riter'* >'.I ru I n) M ui u ml'4k
: ami tin* Minilo: .''lnn, >l No. 1.1 ,|*ni-i-. .1 1".1\ 111, I. ; 1.i.ll.i.I. "I \I k liAik Muiliililp, I'IU. 'um', llutaiiii.' I I.) li,4 |
.. 1'. N. Witliiou .1.,.I.lal,1 1110 aI,1, 11.1 cnreami I li.liuili*. 'h" .. I Inin.nle !>"i-.inx h-nii-all "ltl'I.,1| HIP, lijtnl J '. I.n"111 I.!'I I iiu; fit I 1".1. I ni > .I *. ik'i ii I 'Inpi

-,! ".e.I"I'.II.l fuiuilv, .I }1"II"", l'a.*. lo Xo. : I'oui'llnn, .No. 27 I no pun i'\"I.\ or, proxiileil ammeaiiM tint.l-lie, lot-, i\en e Ut loeal ua* ..in\ ., '1,II Jl. I\..'1111' il", .NtII i, HI'''-. I u 1 IH aOO PCM ANNUM.VHU .
u.
I ,ami' No. 31' ,'
"jMd Mri. I Dilliin ami ..liil.l tr".. "' 1''I'I.I. 1.1. 1 to 'II WI.hill lul, tin- -uip| | | | Hi | IIMt\l.l> hutii l.tr-'i -lit'tiluli.'U
: I li.l, liri-n .li-ll-ihnU'il' In : ( II.h'II'I.I., | -,.. exei' 11'1'1' ,I.j1111" / ) mi, ,.'U.. r.Aiiril .1..1. II. I Hi u I 1% SfcVly.JOHNSON'S. III 4 lilll-Mll M *t lllt| | It til** *Mllt IM'W MlllM'r III'lull
v'tMri-U aru ul lli<- C CitK. \ 'I"I "I.I"I' ; Ihe. an.l, lull'ii ate figure.il ll. I U. u I ;.1 I'llflil.lolinn
.h'l.ilj hi.nl in UKUMiiitx of ilittlk I !l.ili' wliiK-i* liointi i- l"il'.1 il 1"'I"i,1 IIItu i .. I ". 7. tNiiiul), uinl |i.i<* Mil turlt nnllirf
'. 1.11'1,1)| | .. ami I. Ihe ] ilxinia itrl. "l.k Nenlor' "I'lirelilimn, lll.'i, I lall'lll, .11" .. Il :, In M i t>\\ fiiiiiilti i* nf luMI** Mnrlili.
MrC'orinii )11. li-tjnt Irom \ 11.1 iirilnii H, iiuarirMiu n 7 c.
all'lfc..1 '' II' !in i ., with Iliul.u I 1.1. ,|..ilir'Millit.oi..4lii 1 1* U
""o.Mill., ale .1| '",|lll) n lew 'I", ,.a..I.I.r'k 1".1.: I he I In.le. ,11..'.1"1 ) )I. ; M-.ion"ie mil) I 1'1 | iii.li I"", Cinnliin' ". anhloil 'I .\II.I,. I '111" lao a" Inleiiniyion \. I lanktt, 1'nllitieu, It", I'ltru. I'. \ .itrilme.' .Milk. Inrilbii u H"IIIIIl.anl. |H f,
.II.j.:7IU ,
a'l' : I. Uiniili.
1.1
tfceCity. 111 \ 1'1". l 1.>,r u'lii-hhinenu, HIP i mwil. rei.iiieil I run Milk I ti n U 'M Tivoli Beer Hall
k'ilh Pillier \ .
ht, ilit-t an* iia-hel
II..I 1..Illllli"'IC.lh "II | : ( : len. /l-im.lir., |' I <
l
(
: ami, llieie, lonmlhe
lefei 'I.tI.I.rll
tli.it lh'.1., ,C. ,Ini.lakt- HIP illawin : [ lo ,1,1 / .I It"
8pWc aiv |1."iul.llo 'eal'l lln t \1' IIIIh -oinu' .1,1) .\ MiinUnl., >, mill i, I u 1 iuI'l I. IIIKtnrinvoyt
i VITV ., ami llut lii. H'- II'II"'I''I''cl''li\) : \ 1".1-1|; | I 1". I.I\ ileil.ueil 11"i.'i.I': ,' ,|, ,"hh.1.,1.1 I I u ino-l "'I'Iill''| | ', | ..Io" ." liml', Ik.lK./n. NIM L. .| |M.r KJIIi.t- IM II | HIH.

(W"iilli.. I"'I.I' ,1.. pupilIIIIMW -. '1 C .III'I..ill.,1' I," tll'- : tir.it. of '''.'' ma-l' pi/ .111".1 "ih''' lit Muwiwir J.I.I".r I niii.uii| >, ttiili .I'k'i.l'Ktfe ..l.iil .leiiiu| | in |I....AMI Ptmacola,
eo\t-ry I I'T I' ii| III IM if 411tjmiri
.
pallie. .I..1 t-M-if ilaj .. I. litbitmi, -t Illllllier.Aiiiwhr" J. K. JOHNSON
I
I .
UIMilu. Miiiiniii'ii, "It "1.1..'" i ifftrom : : intorci itrtiv. : .t""lill In 'loin a ./.lu.liit- 'onil.i I "i\il., i "' 'lIlhl I AlliD* "' "M""! 0.1..1. .'.. *."r if IL'I HI.II knl, us II l Kllb HID ,
1'11'.1 ,' e ami' I ,. eake ami In* i'reamMier : l.y" 1.. h.I.. t-i4 1.h.- 'I |I
Wa-.liiiituii| Cuiinty. ..1.111. |: Till* iMMIlliflll lll'Op I ellllllill lit lilt* : ) ini-ffii. un not "pin' .I' .1..1 ,,1..11'. ., f.>H 11..r..I rMi "I | l>. .4 ,IHII
In M.iliami it i. I to heLxpPi'leil it'ftp. I-. il.lining I "IIIIm. 7'i u IIItlie.
Julinson uf saut.1 pKiil our ...mrlUlll llon-f a< ili-pluinl \li.h'il Ihe not \ .I IIII \ 1'.1 k lii Mmiillile, Cmlii, '.1.1. l.> JIII. ..
It".I. II'I'| \ .1.1"11 ( lliut llif.l .hall 11"1 Ihe-e eoniinmil nniil 'nearila\- : I. HMIi' .1'.M11' 1".1. tto .'|1".111' 4/f il "i KH. ugroKH AND < 'KAI; :> ,\\i|
\'i.hlhi.. l"I..i. Ulliill', 1 HMM a/ii lor ,tin* hr-l 'linn; laVeilne t .lay, : lioant i. .lleil loLeipan I 11".1111 \,Iunl' I rt4ekl. ri I. .',,' .,..1.!.!.!!!!)
; : "II|JHe'I 11. : i-oinpi Ii. 'l.l.I. .111II -... Wlilu-. l.>, IMl-r- \ill ,It,**, | |I. r A\h .1 Hill.t.UH.ttWIil Al.U UN
III 11.
lily appii" cdal..I. II 1 the, yeneinl" t N that "i' i.il.1 i. ulliie, lor, all piinlin ; 1. 11 I. \111. .111.llr-. I" ., .
v".l,1 pa> 11"I ilnbili IH- .I'II II I onli 4 f II IU-KM """ 1 k. |: o !. / ll|{ tut.
.1.
"'. K. William, ri'tui'iii-il, yi->lnli4ftroiu \ : ; l'Xt.HII-1 1'1 411) lll'lllj;"-VXKptnr it.illoiu, ry 1111.111 lo lint t tlit-M* .Ild'"I..1 .. 'iiu.i.r.Iy \'.:l\1......'.. 1', n lumi.r.TIIK "U' ,"1.1'. .I.II' \ !// > .I/. .S| U !/>' **M'| I IIII.IH. r*> rt'l ('
bit It uill Ionjla ,
.tie. p. ol HIP nU >
uli.it II i-
ihe ii-l ulomt 11 \ )
I..I
l'an OjH-ia llon-r. Wt-lia\i.j: i-xn-ii| ) > 1"1 '
MdiiljTiiinery." liciv I lie a. iii'iii 4'', u I' nCuuif
1 11 I from u lew iai "'n. ol ** "'11111"1..1 .h> all pit-M-nl lor il.I I .... I ;
I.) tliu liiaml 'l.ixl:e ,"ol inien," iewiil tliu arti-t ai I II he i .'livll.l" ami lIall.Hit* I'. K. ..rl ait* ellinx "ituwnnn ,in r tn I kAiiUri.ii t IIIV HAIL.
'a-ional l
,1'1""ol'i\1 oei .aioi> -,1. I'li. I Ullali enn nl. ami linalhuetlile.lnre. Kin* n IIHmk U f I'liwnl alililiillwri'iu U uf ull.Hllrui'lltif .
t. 1'1" Kuivk4:' 'lx>.l nl ll.i.eiiy. ,, e.ijjn, (nil tv onr ,mml! I lie, ieinto 'al.aiin-4' piloU" \hi li .rely .nlli.it : 1 I : llm IMIKUII ,m.lnl.Ilial HIM iiltli lul.tl lMJ u HI. mar u.iu
: "I fiulur if.| nliu
I INMUIM
I" 4ilmii4lilv' in a ,. ,tin- Ii llnMtuuiU lotve In HIM MU t | l I uuro
.m- .u'cl.t Ihl. 'nt' to tllul' 1.11..1" I. 1..1 h"I.1 .1"1..1. .r. I o *- lMlillHlll 'Ml IN IJtl* lll'lll l.lllll lli
;! :; II !1- .1|niuliiilime 'llu- "COUMMII" tl. lelnnii' II."L. I.II. fc I. l'i |1'1"| "r 'JI n tlAIH.1'1
in ma\ nt luauiiff eoniej
) .11"1 l Mt'iH \'li"-\\ ,111 al.d.t. 11. ; lurliiK. 1.1'.1 VI Drove Wells.I
u
( u-lmi.iu ijiuirii'r, MiXvlliv' mler.U I In- (i'l nb" fur il. ami.in I .
I" olfi man '
J i al.IIII") .; ) '"I.I. .'thr i ..ul. i Hi.. IMrei, ., .
: lint uc'iian- a> hail an ; in ila)', I but are IbaukfulM | I. iion
{ C. I Ciiii, l li.I"L"II. HIV lonrtto lieui I S".t .1.t n.\ : "I l.ul. 'lint- in I ui-lipn ; w.1'" nmler' Hip 'I pti "I"| "rnni.' IIM M n
I ,lea ilial a gonilola ">Hati-r n.,flMiAiiitilv ,, .. I am |ir itimil i 4 IMIUW
mv at IU> 1..Iauh. inniHi-nl.'. a"II.l I..i.ta. our eiiin- h.ir. ... Ihe nhiinilion.lit'jne| -, umlAiiliont ''11 I. li u.. M rri-aiw. ri an Ill r 'IIINMlVH III II.IMMi.iHIll i\ IHiltl1 Milhf. jii.l wiili ituiMitil*
.. "I. -| !' ti. In- -,'' i>u n** ,11.1 -n.jlion, i ni' .. : uinl. .* i->.m Iu HlM Ailjirtuiun Ail. turn Mm)
< 1.I'e
: Ijnr ami il'i', ami (lieu.. Manjiii, .1 | ulI. ui-liin-/ lo apit-4r| imiilimi.nnl uitiivillt. will WMIII iuk .We l.'rii .". u |I' iinlir uml i tmiiiiumi'.iiM'-U'' may IN* li n rttIhu
\ '. .reel, .ail- 11,1 \.li. I Ilitr ) wiluilaih.. I eonlinnami* 1 h..1..1 >>.. turkln-HHi \It', IIloau I out in* ntil Mh 4 wiili t*. 4.uiit ru.i.i

., of Miliin-- arf .''''l.ill at tjii* l .aj'-liuufvt-r, I lh.il ail I 11"11"1,1'pi '.11 lii. nt .tlnnipin-j; liall.i-1 : 11111 'I..j"lll.a"L-| him.'I '\>1'1| ami lin >>lx>p. 4 Iwwiuir; 4.> o. .1MU..kll > ..iii nu it im ir
.h"l 10 I
Iil. i ,1)
'l.li
----I' In- dm
i ile trot inx 111'' ." K '
.
1.1".1. 'I 1
:' l.a) II. .rne !I. a |"\ilyoii. ami il. I 1.1 i. ilii" to IN'"III I.) Mireoii, I l\\t.n-t ui-ru n\i\ irr) kiml' HItil Kiixli.U: ,I" ', liku Ihu I'ulliuau '1 44 |UI-UI .. .
.ilo 'H'I 'l. J.'H.
KflYto ,.I. ..1 h >. N< < i.1 PORTER
civilit the Mr iluliono. li.l. | iHiirr .i t't
lo arti-l mlin >
,
: .Le'llill.11. of 1"dll,. tei') one "1."i. liK.pil.ilileilit \ (_r., llu-y nay the)' are t<*i .riu.Jt .IUI. 41 rAllll lor Sale.A ,

)', ,. / :II I b'll..r..o" '.... W..1.,.. Two lal.I. iiie pa, .j jIle 1..1 wilfi .HIP 1II.il' kimwin full Wfll '" 114* _1..1. rt-rtmnl) -tppl al nu ililanlla .IK'I.HIK I..1..1.U .I 71.
I .
li' Bail4v.f "" KU I- atMtnljini. Ilitt uuil tint' led.PHI i I"1" | |nrimlliai' 'lUerni. no \ alihilny ) I. .I I "I, kilt I
:lor.il. ui rilhl "no mi 111 ul ,iiiakinIlieiu mnenahlo | .. > KMiktil.1 1 wllllia
.u '. ,. lo IM) /promt of I heir U-k, lhat i>loMinx nml 1 ,pnni'lnil ,-lhe, > .1.1..1| I I. KalU- I'liliiani. aifl, .lionj 1. ,.1".1 atIn .It.livery aller llw 1.1 uf May neil.'ln I Half I.n''U Su. | M.It blKrn M lliHiSMt, miiul'kP.r llw I.IIIIK| 1M4tmi

< Cfl)1..1 X"\I..II.ami Iii* t..: )"111 U.t Hi li fi>Mi of i.tlu-; .I lalnlewhi'h' OH.Mouw| U.I liijjbl ami Hit) >l.* iiu.411 I tlVlilS- ul'inlI'il4llk < lr ** uwl i4IM 4>K U Sll M It UHt otH.VM1KX

ilrnliaiiU' 'la.l TurwU.). ml I ili.lo-injf a linking ami iliaiatlirlie Hut .iliinii.iii'f, ul hulla-l ek.ipl i.. "tight ..r*, tu it-*.! Loti.*. Her 4-1** > supreme Cuurl, .lia* .n.r..111'I J.-.il._ I ... .1. .. .VIIIHHMI K fU'lM.IM. IOTTAIJI'AfMNS -.

.e : Tin* |'.it>' I.n neat muiiiingA vi'w.r llie "uali-r-pMtcil. 1 .trrrUf Iii llip pre trib il f"rl) atiini". l,-liijiuiimiileiMl j.1 .. to-iilxhl, b) ...1.,1 I .lei i-iuu of Ihe luwtr i nrl ami r..ru-. H .UIU4 l
.lj.I. uiia tin
iim .'lilnlioiial anil 1 intliilneul I. \ M*wl U I IIIIIM iMinlfN, IUM| lull 7l <
the. lily Ille .: it will Iw.it Ibt of* luamlaiuu* Hi 'IK.TAXI
> New Uileau- "r.ul 11' a
1."ra.h..il.u"I"II. ill r"l"iriul ; .. .
j
I rfailily '
.
o -. rj" -- .--- iiifinlM-r |1".1 .,' I ,u 'lhat. Ihe ,play ha. I."" i luujinlor .heiiljr uf New Origan* tu ,..y 1..11' /. I"I'h" l, Mtlb IM-M Mu4Ii > Kl Vliof AU. NATION'SKU
'fa A. a l'lnlI 74 :
'" |
: 11.1'r. .\Ilhe of I he Comii .I l.al.I. ?
I 1'0.' ''rf'" ,, 11&'lil; County. ([ 4immi-.i<.iier-, led ..y ilnly' I" |.-"il: 1f"'fb.I 'hil-l' of ,Ihe tlfgiitnl" \- .r .iiM'0< Iu ,pay tb. intrrt-i.1 on the ...'.* laruttn ..... i*. kU* uwl M|*|>ur* I.Alw I. IJ
fge & ioliel. I he nal -* UktlkK* -
Jail
c..h ll roiinu I
,' 1..I'u : 'Inefclay, HiewfaiU i.1).I"r loih-ar ami "'('ht bu net >. aIVl.llMII. ; ) boml'. *. lirutati 411 .3 ;*i
I"lt' .
; c...." ,,i. at (.11..t C lnii-ne.. Ha. giine .Iliruiigh wiih ; I maL. .., 1,ll-ianl 1111.< "I.lle amiihur. .'' t.I. \ I lit Il MW < llbkfi ll.iill It-mi, It fci-l knii( Cotton

,. h a ujmmiHer ua. M poiutetl Wu lia\t oath ,.iluin ,Itraiualie Cluh 1011itiuplaU -
-- '
---- -- .ri.ul.
I..i..i .. 11 } u>l i !>< I U iu, m i 11 41 Mdii-r U'l lulljr
OililliTnl ni ,llie the I lain IliiiV*, hnl can luM-..IIOIM : 4> l>
Uiiimt-ul
1 1( luJdwiu1 rcpreaeulalivi plan lor i UtUt1 ) \ ] au rniei inHit I :
.
aU'Ve .,. that onr /hl,1 IMil I Uti.H mrrAi.Ki*, a .lvI.KI.I .I
al I"I emirtlioiiMami .u.1 l Jlfa. ,11.; ..II..I .I.ra .M Ihe rf'i'b m of llie In i-le'. inuiber !I near ,. .
.I.U : ... j.il .1.cl luil tiiilv liililf. but' I hey wenimxkiil. ruh.. | iwur U llfuul. ui| I.4IlllNl4IMf 11 u p O 11 11 v i Mltr.KT

.tl..ul: 0.1. > lnt.>.-li..Ir.amif.. iniily .arran-jp.l I. ..hiMi. fur i 1.,1 tiHIP 1 Inu ami HUIMJnitiht ... ill ...lhi. ..Airil| 12lb, b) IU-V. w.1 I | >" I.>UIM| I MMrt, ll* |...I.l >.
.
tl. Cliaiwy. laJL. ".ha... : J, \ IVilrr "i iiU 1,1 the buililiu-ft 4eujriliuj ; ..1.| -- lo I.rilj lojii-liif. I. Aiiihon) of IVii-iaeoU, Mr, r"4" Tu. li'Juortle l4f My thai they I.//.1.A'.I.'U.IC K. .. .1\.1.. ,

tie Ixtmi ami (*. ) < ....muiiilee ilu .1. C. !' i Mili. t..1 ,lo tarry llm I>" .I 1 Oj.lion. Uw .. -
) ..1..1.| K.) \ ilii i. ; > apuiiilnl > I.l'r'1 t K.: KI.K: ii, uf M4iii. l MU bo l" .I II :
.
'
,
J.\'e-I ; II. J. Meu art, J.r| 1.I'r. i 1I'.y.1' II.. fonii.Ulinii., fur -:.-, -. ." ,1..,-(-" "-".i.j'r. .h lt l.i: ., of'I )hlv .'\. ib. ("UpreinP ( 'lIrl ul Ihe l'uiie.| I l 01.4, Kit.

Uuuli. ell.i ; \\'. .\. --liiiie. lu.ll K.: II-I.CHT Iuil.'il' ami 'pru<.ei-J ,date t"l itir.Thr.f .. .tn, uu ap|_'l.

t Juiwk, 1h.bi.; I:. William* 1".11'. Ihe nee --r trxulvatiuiu 11..11 lirfuretv ui .Collate* of f-.nr ami live helirt'J lvpilmeut". Inn Mr lvue.1 ComHy Inlitaliou -r 'prelly wliuolmariiiiof, IULuta Sa P mmoTUICTLV '
tl -
..ru. ) ; ami ( S.iJloluiaiL but ."a'Uer It upiu.jiiofihe Ui .rru'I.' has tiwxl fur : James O'Hara & Bio.
lou'lom"rr ;,0 .tlu 1 tlM runni*, Iliv I'uiou" I: I II.I,> pot ; ll. Uliaui't 'hrtt ) UUI lucu
,'a < of ,", n. : I Alllnl.lr I I III ..
Warriljlou i lloanl at pi- nt tlit m.l iar4K lut M ampU-, 1 1.1 ml. \ith uiallutbuurf | \nri.it 1".1 llm .\ Urt-i..U i>f .roui. | O .-I' trunlceii Uw. uul> riixunl l| I IMTwfutUlli .1 .f .) ,
I .ir C. Uliu Fur her .. uuw kite ..II
) llian half of the ol l"r..I.
1The \ alfuul II.i. Dili' 1
( h. lo\h l"rl hu"t \p.lr'o, e orr
,Mt> ...ir : ._(" illiil fur will Ut tictcary, .LMII t. U'oin.tcf lluukauil' Ij'l.lir.' Co..of J.a".lyle. my iiKW>|*a|* I of .
h..u I K: t'. ClarU .1.t M. Harelat 1 lie C"mu.i.1"l alx> tdia | <1f J _.. tut lb. Ixiuai ruC.i.. of ..ui. ) "r.-t niter oliti U ILey _UI Uo|. unl by IM> I omuinu -
.
I owrry, .\1.. to l I. 'pre-rnl au.l like } .I nm-rtn ilu-ir. ll/Ll tureMt 4JflH
iKHavillej 4 f, f. I'varee., Juliu. liall, W'j .II.ul.' <- the llolejr daiui by I III:a I... ju.t ni-tiveil a Kie.hsupply : .' .
f Vew, I I'.u. ku hc t, CrauUrrie. l.aC[ ill lii Hiemi-u'k Ctlfbraliuuiu. .; ui .u.I.. COM M JSS1OX M ERCII ANTS.
ami W. Y.lluLtr, the ilaim lli.ieutly .
III. T.I.L..1 OI.I.Nli. rtsliH-iug mi ; Tte ( 'In the Wines
!L. uit cutin.Lrjr (u. | .w ur lurllau Liquors Cigars
( Mat Wie 'dlk I"at t.
; .
Sau.a I hi. h OH Cr-l. tl4f "
urn ,
,
a; S. I'a-cu. J. C. Turner aii't i I to pay, "I aurueii tw-t< amittorn I ti. ba LI eI.1 Iu )i.I..I. .". rOOT rALA>Ot WH.U**,

UtiaUIey, MuBtkfllo ; S. C, Hit, Wai'Jofami .)'< f .. I nll.i ..;; I k. a.'rl.1I I He"lr..i| f.r. ami OrauJ Jury Minn. auriuouut >l ". kwl .'Jt.I. arv rratlf "o uv.V !> H.BMl.S A H I MI>1U MAkt.ir .
lljftu It, wilU {,UM candle. n.-U. al
IT.ilio .. .t. Br..i.
W.hue J.kwuie. at Cre U-u ifuu li. iu MIUU | iltM-ri art LUliuKIMII
ut
Kur IliM tureuf all female Liu. 1:1 a.I..1 "hi I,I.u.ligbt, ".11. tu tuable' J. _. LMiUH, BMrvUry.
l..I..
a irl.ul.rii". ) 'f" S"r I i*- .arvuut uf j.i > .. \ilt1,a ,. a luiUs I aikulu:I "k buibumf Consifiments Solicited.cl. .
GuJ i.tr }Uli.I l'ill. | ui.l Ali.uuHt iwkl in llw aauvuuvulaiut
1- 'UfiUJ, bou )J.1:uJu" ta" 'I 11 .lie by J.1. nI'UU', 1t1 ..riuiiu4lJut. krt I i"M tiw kU l tt t. liiu. by Ui. w Ub.al 111".. J.t..1uI tad, ItM. Uj.rU Uuu> ** U taO-U.


I;
li llf' 1I :i 1"'j' ::->: .. .. .}: ,; .. -
/ 1\.J'


t

--- ----.- .- '--- --_'._-_. -- ---- -----. -. -- --- ----- -- ---- ---- .. -
-

: ) AliMiril-I.Mr.VI-' : ; : V NCTZCE. l I i # /
i '
ij'UII.t.-- \, nQ Cease I I 1111'$611". 1'.._'. 11' n"s. s / "II' '.U.! I";" IWI": : i ?

." 'R'r In Cscambfa County-.Circuit Couit.: r rn: v ver r e Snlln' I I. hrr.I.n', Mini Ibr"fnllnNlna) ,dru't'llx'd at I I' -p-; :- ,-t f s 1 N'nllor .. .

] "-I'Vli I: I MI I 11 I'nilliis \ 1.,1. .1 I. 0.1 i l'xk 11051 I oil N. \h 0 q..111111. Inl I 1" h lit : ILII/Juslr L1\U1'n0linnl. Ij :1: ::11, 1.441

l'l'lll.tC ..i1c7'1'1U11! I hnl'ro. :, 1.1. ::115115, I I I At: 3:/l; ; I 121 I 22
c. :. il \\i"t'C1: -1pailltl --"" .: I : III" 0))
i ,
lots I, 3 1 ,I.r 1; :ali1 I; III.r : :11 12-I

.. Ii. .Lu w u.n\ i: 1 i, On Monday( ") the 7th day, of May, 1883, nil orrt: .il..i; I :1' ::II' I'PI' ,4 l.i u I .I f.! ; :::1 ". ::rl' :iLl. ; I 111!H;

t hlil.'j =' to M& .,. ".. !, :oil I : .,ill :I 11.!
. r.I..J'It i14O-. \mtit: i'q.ll.lihi' : > YYYMIII WIWAg: E & I In Iris' of ih. I."tllln. l mnIn thiI I utility of f .::8....*. .1, I 2 ::11; :i// :: ..ii I Ii: ., N J" I 4 :GI, :s19 .N7 : 141rhun
.141 3119 I I
!
11n ib-li .'I.Hil '. "I' .nilmiMitiMh" I a1N1 :II, ; ,:, 'I nrgifnn' '1' b I, 1,' y 1 I I Ili Utl
n .
t'l ll : "I'lllin-il npr| | _. ..
t nl 12 u'llmk 1 in., ui' I I.. ill I IK- : ) : :r14NI!
Lill, in .
, ,.. .t' ilr .Illlt 'I"I. .1 I"'4. MlM-rlAI-H* til". I'll) tMll .I.s I'tnkin Illh.luhldt.ll, ) /,,.'" 'rhin: f'lIll/ tor t.lM- lll'l'l'lll" 'I"J'I".I| | il,| |1.\ the ".HIP, tli;,lrll"r11{ I list. 1 I.I:II II' :: :f, 117.2'4 4.i. Y 1 s I 4715x51, ill "e, )111 :lN: ; .11: : ,Ii::h

1!<... '" /nru..niiA-**. I nit.! ri.t.\\ .\ ""'.\ .t.1 U "LIo'f: "1lr.l.15r'nle| | mill, ti'lvprll-lii. '. fur Hainr, lot : :Ii :.1 I till I I 1m/ !' 1
",. I., id", I.. I.I': .V.i alull: :11 11 "I/ I 1 q. \ 1 \'I : .. :
,, r. I i 11,1 1'II.: 1'.11,111'ullr ot Itpvoniip.ount : :
# :1.1.1111 1'k't'A/ : Inr IInh .
f,1 :
/ ::1. 3. lost 2 :
.N \1 I' "Ink' i In'tllll'a11.' : I lots I' 2, 3. 1 I,j : ;II ::11-{ -U :: I:. I. : I 1 C ; :11 .:;
:;G,.: ;dS'. ,\1.1'1.1'! ;( ''' --I- .. J.I.Ila: ( ) Mnriila.nuKll lot( : :MIi/ 2litl! al, 11/ .. I. :. :I, I. : Ii ::::1 I I" 3 NI I

..... _. -- -- 7- ; 1 lists I :H II; 125.21 I 15:1ha : lot I n ., IIr u rr I ::. IU will I 1I:, '.y

I I In Cscambia County..Circuit Court: I I I 1111-| || .Sett I l 1.I/f'I".IN.. "ll/l11.11n,' nml II | r" lentlll"fllll1llllVlllll : .. |Iii-l,: I.'M'IIKN. e a .j!! r II 1 .111 I : I: :;\ 2Ci: .:al, I N7 ni"r :i 9 ::1. I Ml .( "

\ :sTAli I.: Mr,i I l.tHMIiA.: i "Mil"* ruirnull l'Ilillmii., ttur.: :! u3 "-' lob:: ::1,1, t : 1 ::1 211 I t I 1114W lots I I. I h, 2. h l'R.I, I I lot : !1 I.J .' :'1 ::1 I !,12 I

0:' i. iTt, |,lulil ""+" 1'. i Imliri. 1', ''" 1,111. l.Sihli"Mull \ 'f ll 1 I I I : : Ill :I ttlra.Inl'lllrr. .1 :i" 1.11 !!i iI

'ft J I is i ll .\\, 1.1 K:> IIu1Aw, ... '...r. L1 ', ','r..r"llI..hIt.I .. t nUinnn ii | ... < T N' I lit) allof! 1 I :11 Hlo; .j; 31 nil \r.l it" i'inr l 1 l ; t iI.: -i '
ll m M 1..t.I. J, il. .ISI ;. N. 1 i. I I.1. itnli-r MN' I I'I"
,, n. : .
l. ( J mil Ki'ii-i. '.t1"-I. I' I-ITIL.'' in ttt iftli. I .. I I. 2. 3. hlit1uhlot7 I, I : .II!
l h I'. ::112.12 : 1 :1' !
1.14 o.1) 1.1 15 ', dn b :U 4 Nil : ; : u
lUiitflN. nml 111..1.I"
nil iliNfii'in nl 'Hie : I
.d V'mMi, I Ii INr.'lk'Jul, .. Ibis'" III., lfi" ''it. ., ; 5' : nL11112.1,1:\ I. Ul3uul' 1 GInlI! : : 1Nu
1xn 'N'ritnn itlln il". nut., I IN lii'lf th" nlNilt* t *|'iim' 'Mot niMiurn| r. .half" nl ,tiiiirlirmill | whlot2 Ii : ::119.7.! : : 1 Lil.I:1 : !
4> li.nieiitin.i I'lnlii'i'l' tttl"in > ', 1111'I f'' | :I 1 HIrlniir /s Ur' KMll'l 1 .11112 I I2 : : : :tl.I IO" 2.i ..i" : :r
J 1i; InIIIT' next 1 .10.,1.. < '< tii r t"nIn I"" rf i miyiiln I. 'I..r.t .. 111.1 : :11. n 111 : :; lit
<' u I. Int| t I I. 1. S t :iltt 411.15 .
14111'' .r I''rwu OIl In \ | .
IlNlulx "III .
n n. "r
or
liilin IIl;, um WI I Ill rr 'I
dpi nod' .1. llr + I. 'I 'I
S riilil.j| | i lull II ,tr.;; M 'I 'I llq 0q. : \ I
.. NII :
i'i mini' r. 'II" fi 1':'''''' mil, IN- (1".III.r f. :U Ii :N173, :
1 t. it h't .. litei", Kl. 4 X-' Ito I II ::12 1",1 ow 'I :111) 1
'
,
lllli.llM.,, i. H'tl' 'nut' Inu', \"ij.l, I li.iel'.tN nt I'i i"tit"tilii : ,51:11| fl. 1\1 \ :
l1lloM' l : .fcj ii.ut' r i.f r. | 'NW iilarl'r :{ 131.111!I 12s.rh sir q nr" q 1. "r q 1 01' '+
( | | | 1 1
UN tfllHIHA rw154 Tc' d I I' .1 1IIrh.t. 'I".t.r| I\ 11 : 1"1 \I I\
'1'N,* (.k'r..i" .mil' l I. 'ItN-iiln-il. .I l I.i I\I"\*,nrHniilnntnir I :tlnteltn't: : : Nnd, I.t"t:1..rt::. : .:;: in**.l lie*. If nntr i ii ,.".1. iii.irl"rnf| ,ne iiiarl"r| I ItIjm I 1 Kl I Ib1445 'mn re/1nr15111YxdSowgnr 1 I Iw'I''l"I.', C I Wq ; 1 ::1 20)4:1! : 221 I .

the. l 10,11, in nUttf" miiM. sin "or l Ul'itf' 1.'rvrl. .rmu't' .... "h1 II" ,1.1". r31i, 1 "mi, i. I I mnl 1 N f..,. |111, r :I4 .-H f 1:1: ; I I* list 31 i .11,1 II I 2:151: I I h. 0 2 I 1 : 3:r : :a 211,
iKivntVr,, ilnl. I1 .c''. ''itl-trm, ,** tli.- >ulltmtl I, i .1. rttnii'l.' ,tlii'iitN,.,In.., |I't"it| 't /,11,1, l l ,,t ills nille". ,I| I.nlRl.ix' h.n, 7.N *l I .ItXI 11.1 inI4t ofr11NIIt22 Ii ::1 1 :. .III I a I I I I 'I I ::1 :; I
IHI talon pn'-rnnrlr.. ". ..,. N "I ., ':11.01!I 7 ..1I 1,1. 1,1 :1 :1 H' Ii., t
I. l::
J ,, t It'ik, irt-nil\ ( .."''I. I n.k nf .ties Tin .i"linNniil" 'iilonl' Ir'n,d.r'I,, 'a .1"lr."I'| | ''' iiiarnfNit| '|plat X .14ci( "' .11 t. 1 I" ::121.1:1\ ( : 2:11': all of I : :I I :aii
-:M trvli' :!2.1. |I" .Mw l "I. _._ t" .Ink", nit ttii, .illi:Im mnl, 1111 it I it III' ,I. 'Ilpri v nl 1" qiiiir n.r.r., \ w iftntr' mnl' tt Imlf In A :/. iR I x '1 : : : 3U ,sill, of 1:1: ::1 Ill.i' :a t 25)'q J IT,
-i I ONh Nndlx'1' ".."I, ,...nIs ,ISA d51A1"11, ,, rhuirwr* t 17 mnl N IN AImlf tit n siHI 311 el. : :11 :1:1 : :
5 .1 3 I (5f and .
: Iii .r '
.r/ Ill
CiInItOI.$ (r.. 'I q 1. q 11' qul'
,
I" A SHI.7J 1'1'J.
Notice.A alNlll'rnArnnh' r'nd' P 51/1' 1'1. .1,1, a in'|1'1' n gn'u (5q IC : : .11 .
tin 'I".....""'.. I itnlllil, owl\ l-l-illl reijlli Nl I,I IUnit 1- loll N.NI'i.. ...31', n hr tin ipnrter 34 A xx 7 I'l .I 11I Ail I I negrhar g 1 owqellltyq : :II.''i?: 2SWgseq :"1 1\ q 1,1,1., ... .r q 1 I lA, : ::1 2251-lMi I I 511alliu _

III") Ifs II in i.11..-.. "niiitnh,,, nil UN \titb-j I isII ilf too :RIN' h.lr,| AI i : ..llf '' .'' MtII 'wq .wq I'' 1\1.1\ GIlie'I : : ( :I.i : ::1 11151/9; I ::1 I
( I.I. lr.i':-' '::0-- ,Inn, Inn, I.inn." aYnlrtl'Ih't nut. |"|"|.>, -** h.ilf ii" 'I".ol| r iml r6l'1 1 NO inartt| 'r .11 > >! U' I' I 1 I" ::1 11 1.1 1 I. :and, fra4linxal' Mlt I RIIrit1'r
rNtrtlt.' nf l,.. '
iinttlnil In I'll NI tit' I lit") *mm> tn tin nn.ili .t"ii. in I tin. I'nllril I I liti, nr tin-I. ,* in.i: I hulla" N I I Hiiiirtt nf N" '|1"1" "'. h.* iimrtef| "f ." I''I ''I : I".i :1 ,
rNljii"tl) itithin tli" thn" |n"rilN'i' | lt, I.",. ttiiin 111 .in.iil, i 1551 |.tr' 'i nl. "mini' ,, 'liuilinifi.'lNi| .. I' ,l .. nl. NH | 4 4 :1 MIiii| M e h nu,1 1 l I I I\ 1.. ::11 1 :C.ll, .il I Ifracliousil ::1 '1 I "P q' ( 1'H 1 : In.I1 a: o
I .' It mill. j elxnnlifungmlrtlr, lunlfnflholfsI .. .r a" IiN I 151551, : 2/41.111/ I I Y
h'I i linMf.'rltl' "-tli.lnn tli, UU'L'I'I'* 111.11, nI.ili r Inr i i me rn"d.r (11.t 'h''r) : .1: J.I{ : :1
H lll\-n\.i 1 I nrni.n., '1 m./ .lii-iiii.,. I will, nl\eitlN". their" iiiiiin, nh"t'I. iiiurtt| .r Ntt igiiiirlerw In 4 11 SNH4KIIHI, tti iWgwIt11wgncq 1 "r 'I h of.,' I I:1: 1 :: 't:1:1.91: : m{!) ..
llmrh'IL I I""+1" oau.'N pl l".N-* nl ItiiNineNN ,in 'tin* Nmii" iNtliinill' / ttllhl I iimrt"rnf| Nf | mmrti'ri.f no ninir.ti .. 111 i t : : -
| | 'I"'h.t. ni ::MI' 1 :'M1/' "r kl I' i
.- ,1115 .iiln 1 rlluuuul in 'tht* |pgwlr., | I "r. n iimr| nl M' iinnr mnl 1 ... iinnr, nf ... iilnr| HI 4 al 1 Gn.rl 1 111'4 : !I 01 : .1 In '
All 11 I UIsitw'1 N45 'I q. 11" q lor.'I .1 1"' !IH lost. ::1 :1 I : : I !/ :I 512
\\/.I'h' limnt.t :t. ,.1. UN ,ininliil' "INN -- ;I 1 "I' \ : II.I: 1 :1 .1
Circuit Cmirt-K-wMtnt'i.i" (duinlj ,. Inn tt h ,ill in.11.I I ntt '|1"1''"'off ti, ,in rplortrr| nfN"III o I h II 11 4W 'I of IM 'I I. fr'I : I 1PI! ) .il) 1. II q 1"1 NN q 1. .'I l .r I' 'I) !I : ::1 !N, I fI'l }
' I ,, nttr. mnl' hnir: NW li 1 .M 151st.N1 lot \\1 :. 1:1: : 321 I ; ;
M'tlu'lii" N
<> ih n. 'til h.i* Hi" Krumnu mi* | tiunrter ::1 I .II .i i.i
1| |IK: r\IK Ill M.IIIJmniN || | | \ : II :2r :1 : :
I b NN you, N".. IIIN ".111//" nut' |1'1 i"i '.I "I'liNini' NNin li" hNlf.r iMNil"r| wo SI. ,hiilf nw ipmrliT, I.,, lot I I. :.1 : .:1h 1 !t .wgnf.wq' t :{l In ; ;a} ",
II. hn51li, '"xis., mt n,'lirtlNinit ,iniiinn| j jMl i* iimirier, 4. I : A : ll a :1 .l. : "
"'IIU.,,, K. .Ilin. klet. ,.iti.lI ,IN rwniN mllni"il tilth niu ,.f tin'.k" ,hi.- .....I""rh..1|hrtl. nit, quark tee- N.ehalf ..<* I H 0,0 :11.1 It list n : 5" -Ti !I IIL ::1. 4 : 1, ::1 2:11:: .::1 1 !1 5: I

/hnrhw II. Ui-Mi. .Vttiie.nii.ilUN | |'' '1 ..11..,* nrv n'4' ''-I') 'Ithr MIKI' and 'Iff nfii r S i> halfu. iimrt"r| .rrs'S/.halfYU'g51vN, | 'r art :. 341 ,Mltl 1.11 f :/ 11.11' 11 11 of 1 I ::: M : I

ft-nirlii"rN.| 'niiih i llir '|iiiiiliT, nit iniiirti-r. half NW 'iniirtiT, NW lot ::: Ci"; .' ..1 I hii' "" ''I ni.' I! 'I II'I \ hot n.r'l '
Nit |t.' 1.1| I lh ht t i 'I"h.';"" ti-ii .1.| nut bud" 'I 'it 'Ingnrunuynu/ r'' ,|iiirl-r: nf w'gnsrtrrNUdNgn| | .,,.1' II :AI. I lt. lulu 1 alI, 2 : ; /II" I:I I I :1.I .s I. I 1 atl/ .J.i I 1111 I '
"""h.'.... .llni., Airy A I n.. '| ll'-nllh 14111 I ti ,Inti'l.,. I, ,il'inlih. ,, hiss ,.ininlint' intl 1 11151111n half. mt iimr( nml li" 1"1'| ,fP'u1u1tit| ; /*'1.4 xDi :11 ". II 1 5 ::I: :'tl, .12- :a
Y( \" **'' ''IIIIo'' **if,!''M i hall "plod, .! 'Inr n l.,111. ..r 11n M"li"lii"' mnli 1 nhdf.Ngnnc| ,' N 'hnir nf .w iiiir|" l"l. X ami I XI I :t! lI:1. I 7i '1'I (5i.Iw 'I : :
i ,**, ,. nti'Mhnlf, ,. il mnl, I :.HI I lot I or h of IIW q 1 II :M142.23/ Islut 1 h I"I I lost. I .In ; : :511N2; 1 :
d I Mnr"ii nml i tun II.P nl nl-n ,1I.\ IM liiHtrni' If-iT'ttlii rifiinlI "1 NO iti| nf NII |'irler |nt 1 R! ::.I.| |N II \ : .. N ; II : :1' ro C.AI'I.I..I. .
*. Man-UN. .Ir.. Inlf "o.I I I I"up.Hi" f "ii I ,in .liJ..if MNI 1 1 ft* if "niuiM, >4)ii"iil) py ''i w'gnnrtrrofwrJ.nyn5rlrr| | ..PDurSnnra"r I HI..1; / f : In" .Ml 1' _. _
|nirtii.r.nn, ,li'r tin Nttlinf ", I Uu \Ndt11,15' ..... !N'II \1/IrY/I/I'1, .. .fI1 1 i. h ill ,nit iiinr.| ".iiinr|, ILn1t '|Inn r ami l N hnlf, 1 Anit : I 16. ubeh4fscq I al 1I..1 Ii l 1; :{ : ''
II : Ii 1 .
liiH-U)3!): : 'tl
r' '. .1 I Man-UN iii'in, ,.r hf A : 141.tl : Inl | l'I\II'.lnl 1111 1 lilh'I.:1:1 ,
'qtssL it. slut I iviil" P.II' flow niin'li 'h. I Iill' )r "I'| n ijr .nr Nt ijr nr 'ijr, < : list : : 1 I.iIw'l :"lul. 1 ,
.. : 211.: 72lliiriH. I'nlilinmi II. ,
lint nltt:, 'I'N.lnr ILII1MN'I II wr-u'nalnwlrrN.llNx.: Hi n.iuru.M1l : 1 1Ik.11'
llii'ili'limlmitN\ ,,, rind nil iili"r. 1I1."j..I!, i III" k tnll II rA o 1" !' 11II } ,
lire ,IN9,,.hl. li"lill"il', III" inttlllitinn, ,, Hit* ,Iniiifil, ,"IIII.n.| ii'tinei. il I Hi<.nrnlile.,; iln rail lie I I I nnir| NO igr 'nit ii| nml, it ntt nr e half w HimM I Ih'tini-i. lot; I I. -IT :al II 1 : ly X ciuhtv-tito, fl. I'nlitfiix, k,3l( : !H;
HIIII" lit. mini'luni'iit.' nod, tint sin r"inir"il| IiiiN'itr I- ,I iliiinritf"tl.. I ,INlt.anll.! lint) -* in". t-T" |..lilI 'I" ,lood. 1 'W '1"1'1' I l 3l Il .iI I y 1 "fli : : -NI, a! slN 21 nrl-i" 1 m!' (>ni"ii-v, UN,-. Mr!, lot I li; Mk I.h'h"I'IIII.r !:>
"f ,4't | and iih'iul, to! lh" 11.' ..|Iant: ''um !Iy I I Niel.iim' uliii. linn* en.i.. nf tlim .ili-Ai' .rl'init| ;, i I x h.I. r tMn 2 151115/u.1.." 1,1511Ns., .11,11 1':1 '.11 NMHi "'IIIII.lhlw'l I! 119.11! 221 t Rulr,1'hnwx, i-l. 21s l 1,111, 1: !I7Inl il <>
('I Ii"i,."In nil in IN f..it', lh" Iliol' 'I'xit91, nl 11 1"1 I llll'IlT'' tlll'll "lire, I -ll'llll.l,, >4' |1"1\.1- | \ I .\ I 31 1 .: ohorisosswgofuCgrhof15W Ill ,.. ulevi'ii blk 85 ;
A.I'.I 1 l-o-l. I .1.,10'1..111.\I I .. "h| ,' IIM, n 'Irlil.' ..h" int Mi'lii'lii" it InrImil. I h..1 I :t 11".1 21 23: !' .N:1:I :Ell, Ills. k :I. ::111; ,
j Hi-Ilin: l.jt. I I \li.,ik l llrxtlnun' ,. mnl' I I it ill iiiiiini"t| | n worn> eni". I ifInki'it I a :.I 1 : .S 1"13 q 1 :1. : :. u 27 II lol ;2i r;i. liliM.k 'I'l:I l.'oinaiiii lot' tWPIltV-olIP, iMPIlly-ttto,
!...!.
l nienrlinu IN' din.'4nu., ,, ishuh .: all' I : '' Miivfi.t l 3: Itlllnlip Ill hveiilt-oin', list I" Ilk ten u,
\ Purr fI.'"' tit iNiitle.. |I..n I I.illnr4. J iN.r ,. Ion y1lnilrt, 1 5554 ynNrtry. I 41. & Neq(5fu'I 1 I NI-ul' :::12 I sir! to N'
: iVl I'I'H'k OIIP *
Notice of Attiicliiiicnf.IN d...,.,t. "Wn+/ q,1 i/ui...tlll. .tUM, 'rt '* ." 'I.h", : .g55nrl.t,, 1517.1 w' ld1 I" gnsrlsr, I" ..dlU.o I' trxl'Ikulsil .q 1 list I Y:1: ::1" :rs I .1:1: .I.12wIIawq tnr Kllii' I 11,1' lot shod, 1'1 1.11
,: '' ,I'll'lleNil, ." 'IIIL'1'Ili'Lf In" Will\ lillil; ,III" ht t I 11.grd, rue ynxurr" 111.1 ,.h rat I" 1"1'. '0.1 I / .' ChofSW Ill II" 1 1rr.'UoI.1 !I l :otilli' squid|| 9! IM' 1.11\rll.fllr. lot ono' C
KM'AMiiiA: I' n lucnrt'oriir II. 'I 1
\\intitiNtli ., "r : ( I. A 271 Hi iltolhlrtppii. Mk III. huh, IIslr
linllilin /.nritt'iiMNii" Hlri'i'l.' 555s 1".1" r yhnrlnr, 111.1 r 1.lr..yuarWI II x 1 .. 11'11, PI.I, lot 1".1 I
17k14
I : i i.tii.'iiiA.' : \\.1 ir I'lilninx' ..''n"?,. iKiionlii.' i lit.I .' I xvqum' I.'r .. I a .1 I I .. : ( h. Mrii'l., 27 13Itimioy : teen lo hivlppn" blkIH! 'lolilti'iilyonp
I:+ .Inxnn.IL' ..dnlhm' '' 'I'/n,-. mil alili' ImienI, { INTXHI ean bntfIII" I 1..1' lanly a : / I, Y I I I II iu Y.1IIOyllfSW44 : IntN 17. IM. ll.! Ilk. MkOIIP { -
.iVni'ii-N, Mi-\'l"kir'i .I,.IlliwIelleManil "'..I..h"1. by ....1..1..1'| I L'" . II 41M 1 -.NI, ; ::12uhlitY !} JO"\'h.\' i Iniinlri'il mnl"I\o.1 '
.1. "U, I'. 1 |It IYn k' I'h'iiM'' Nfinl, nr 'nil: fir rnniililelN" '| Vi.nIIIII I e bolt .w gnnrlry nl. I 15M L+YI : 3:I: 2o ', : RItnilrbunr 'lrt.tIo
W "Irtl"If. |1.lItll.t'I- f'I' hush, Hie renitnll lif KI "Illlllll'.hoistaKlnu..llnvl'I'li'u 'lilt'f., 'Isis qusirh4.0' N' 1"1''/ 1 A4 > r5u14 inj S I :3'I (I: InSwgoflwq : ., MI qrof. n w qr" f :: R ,1'I'I, t I own, .
- I .:. ". .':"111'01 .Ylny: I ...,.'''".'. ....'. IIIK 'nil": or .. hl I I a 4 Nlv.rr2151. 1.1 Ii I: I t'l 1 ,isri. ariVN" M l m!/ I, Inl..1 to ten blk one "11- I
: :15/.97
:t itit"\ l I'mnii'i .tMi "I'Win.it: 1.1, 1 a-t :u1 n I tll i 1 : : :I: HitHiNV II. qrof qr N 15 11,1 ll'irty-six' MktMOiitvl'onr I
Man' : uud, | i 1 h. .111 ,.r' .1 :311:u I lilt 4 3 I .7.i il; \ \ "
II. Nr. .. .,
; I. "; .1. .1. IllIM nlll" A -UN.Itl. 2.1 jnM' : :: I 1-3.1.: : loin-re.' !IIr 2 I ; t two
H. Mnri'iiN, .h. + I : I.U. "r.w 1 1 : : .1\'I.c111 w
(imlnerNUN Al.k.M I. 1 'I 32 .
M-lljil. ''' :
:I
AlAIIIMII II :
; thirty
; I II.1 I.I l' 8 1515511!l bark r Kl m
$. .tlareiiN' ,\ +*in. j; t tat .1 151:2 1M i71 lists .5, CI 1 :.1 1 7:1: 1"11'1, 1.10 I I
Tint ih"fi'liilnnlN,,,, and' ,nil, .nh1'1 "r |INI,...", ,In,,* .I..I .II |INI.r.9rx11..1"rlr:. I, I. ." ".. ; 11..1' t Ii 1 N'uhufucq : II\flit 1 I 1203llotiinmi.il I) { 1'iHlnet ;Sarah: lot niiiplppti Mk 85, Y)

I n rt-Mt"fl. hrs nrpurnl| l In iiiN-nr| | mnl |1"11.1| nnIII" ,Hill loss Irllrl| ; 1,1 1 II /a N f' 4l 4l l/iwl : /; I' urlva 1'.1'11 I qr N 10t lull ll. lo twenty)' Mk Ihh1yI .
..
Till llni nl, M.ll.. I,N.1, (.. "lh" ,ihl'hllnlinllllhil M..1.Ihr\II.IN "". ." I" ,'' : :1 Ij IllrrolulINwnlyitl51twlu I -
I f. t 2 :a? ID" II 1 13Cnrn :I '
.W IIi; I :: I notes" !
Inl.4 : II 11 1 I
1111 iilmtt. "" iII..N. 1,1 d 1 il.il11 II q I 'q :1 :' Ilk.
.. Nl II.II.I.MN .\ of : 's .. all of ; : :I ; .75 .i I t: .1. N iHirlinii Ins 1 I Ienr tl-elfjht our ""Iln III.1 i
k t. I. il |I,1 i III 1. \\' M. lift"' MKI,!. \' ""-"hi11., :1 al r.i 4 Ii : : ii: : 1,1.1 ddrpvIhnrlntv. n nod 7 MkOIIP
P'-hn' I lirk I liniill., nnrl.' ,. \. )I 1. lill II Ul'-nV; Mi.linn. Pit". w'glwrlll" I 'nu gnultrr' I 1.1 4) .\ Xtan al',1J1 ISddl'nnod M I.h: / III :37It
11..1. ItiiNIr" .'I.. 11\ ,mrini'l, "". Hi.W I 1. /N qunr., '1"1'1'1' r I 1 li/ llin S1 l 1 :u 11J .a 1 :35 f"111 1 lik I I'ItlsI., nt. 11 I I II I I1'hnrl. IC .hiiinlrvil and lh..I"I.. 1'bl

Circuit. Ciiurt-} ;. alllhi.1 l Cuiinl) : .M. II. .Mu.\v\l.i: I' F. .' l 11.. "h..lr"'I'. l 1 I JI NI K4 .. : 1 ; ,:' : 1:1 II: ( .., ) lot I iirn-nl| :I 1"1- eh'ten to ,.I/I'h"'I.' Ilk ,
'' ." gr. qr 11,1.N 4r 'qr 1 i 31 1"" I5Ntut .4"' : al 1r .ll 1 : nod,
K< t Ui+.I. iI I.1 u55w \\.1' I 111. '. 5 Olr hIUln',1 :
I \
T'III-I; M'l.: nl MnlilUV.llernimi '"' 1 : 341 I :It :, N3: Ih"rl'lf".llrl" c.
.
:7 '
\. I1. I 11:1': \ I n.. .I'.n.x1- ,11 I .1/lnm tlnll, A,11". : :1 : Inl blk
>* 11151511, In. : I'M'' I :M12,1 | | || I.IC", 2M, :!/I. :31. :t5. Itti'iily-onc 111'1'7
i rniiknn All n 'him "I'' \. .1'I'' 11. :N'l liniiilI: ',, .Mul.il"' Aln, 1'1' r < 1 IWIS :1 I e"III..I. .
.
.tN. V. II. ,I..Ut.) '.' k' u., |1II'|,...k'tnlel. ', I 1'In.I r I.1 .w,1111Yrhr' 4 .( r' In r :31Iwl. .11 I :I/' 113.72 1411 I I .. li'.xruglw! >n ."'l''I. 11:1: rghl,111{ < n t it nily-
,
!%. Marv. u.' "I'" "x51' Ie4t''j' j I"I low' l I Itl f t I" Mil'..". rln.I'lisliillliv.. 'I"'" 1'1' In" I "IwI.Tl2 l : I 31 1113.11I! I Irs 1'ns( .kr1/Jun, Ill Ilk IS Milltlotv; :1 ::I four blk ono ""I.ln'.I. N ID, t r
$. .M.ri91x. .Il.lgtrr.| .. (I : r'i, {, i t's I i Yu '1"1' .11. 1:1 his .2. 1 laxKN 1 r.i 'illilovnl.l .! I 1
|iiirtninnnflirlli) ,'.I|>'I.| I in non.l.l.ll.'M.J'infi .H lf'I"( 'I'' 1 't.tJ I 1 1 Ii\. rqY lr yrYkan ,,. 'I' .INI, 1.k545111N.11INrtr'y" I I : ;wa.24 : I I" 71 .Ii: ds, 1. heI:1 !11111| ft. : I 11 ,I\II.I'I"h'I"III\IIIIII'C 1'
I d. *4rrii4i"nil." . IIUll Inl.llan, 31 .all l ::1 :UI I Kv 1 'II..rll' 1'111'" 1.1 :;I k i: 1"1, \' IUI -

I'll" d\"r.Ydnolsxul\ nil 515 bit, iiil"rtMti. .l. ,1 I linllin" r'ln, I .hair I nod f : b1 ..02" 31! : I 1151 .41! :I 11'' "I reel., :3 t 51 tttpnly-fonr' e lifhlkoiipliiin.iliiil ,, .

/0..10,11.11".1/ nl' ih", liixilnlinti nf tin.NIIII I 101. I II.! Illicit.ttl "W. .1"1.1' '1"1'10" N halt .''I""t"I i i 1 111 1515/.N; 31it 'Lillu: ; I I" I CiitditnnHrMV.lt: 7 Kill I lrui.: I 11 IIIIliiicr mnlslxly.klx, .'qr Mk
I ,Iif niiii"hinent, ,nn.l, tin t ,lire r"iini"il|' nnH.iir w ',1"lull' 1'1' 'f N' "lunnur, tl 6:11: f... :. 12Ir2.25 :' *, MII-I".. Inl 23: Hi lte|. ipvpnlyetpii, l "
|,| HHI.1| |1.1.,, ml. t., //I 'IIis. ,'".|.|.inUini, nlu,it I A'1'lni.M' I',. "..Hi*. ,V.|1. .n 'I"t..t. .n '1"' '"' ,h. t. ,lost, .III "1 D 31 ." I A4 : ... I 1 111' 1 II ; ; II..1 thirty 1""II.I'n' !l I.I
hrr.lxauortNt, l.'ie 'tin* llr-l, Mmnliiv. M I.n 1,1.. ),.. IIK.SCROFULA Id.lnud' i II I : 1i34.29, 17Il ', ".lIllml.' I li; .1 1r
A. l II. 1><<1. K. t.. ,lie 11 Itl' \: 1 U h+.ll s.,. yuurhn. Ids, :4151,, n. bid, .1. 1115 1"1" ., : : 1'1 lir'.11;: .i wiI I In tin. : T.. :1"111"1 5ti, {IHi foot 1 on Wlcr, | e half 1,11$1' I 1x1Cnyxlrrllaiil : .

I L. ..J J rh'rAI'rrutl.mne''" ; 1" ""'h" .agnxrl' '''r :.I J II 113.Yla, / -I .. 1'nl.il'iiY, |. in ilpplli., :M1. I 111! I: lot ", CI'\"I.'

IK-llll p, t.I"It"_U". .I III.,. Itiet.ll'i.' 1 1 l.ll. .,. I In i S .'! gnul(5' .r rxul I ,,.. '1''''"' ..., I: M1 LW.1t I tt* III, 0. /1 .li: : 1'1; Ik'll'ulf. ; Jule, tub |1I!'.:2.l. 27 At likII Mpinrp i!1. W'II.t, .1Irl.| I I lili i 1'
.. x n sin' 11".1". \ /built 3'' Waal IIli IiI
-- '" 1'1' 'It 'It 'I'h : : Xft : .Nill'i-n Ac N'linpi 3IS: blixkhlneleen
/ I wilor: Irnnl. liS; l 15iVIIanlol.iliiii I 1.1 1
5.11'1"15' l'. I.r I IMn/.fa/l so h. '1"1'' nssd' I hll sit",lus. qudrt.r ::1 :I ,1v1 t.1 ttiljn -I 7: !.i ,1 D
"''II' I ll Inl. lo iiiveriiinriil" Klrei'lI I 2OSlall.ini
a. N ,5r, 3 4:1 la I Il I/!' I 1,1..1
.
.".::0",0'I, \'I I.R.INIY .: \ t'.t 1'1111'1. pad nil .cr<,iliuiiu tllMMM' "Han*, *",-.....|.l. .15 Ifll"111511tH'rri.'gnn1soY.sognnnrrw' 1"1'1' :1:: /.1 ..I.i. -l; I' I : .1: :1'4 I 'now ,.11', :1... 25 .1|:.IM II, lot' I 11,11 ,'lcllcI.

! S 1 lly ,1 irtin., nl, nuhrt if silos in UHP |, Icwnllg: rllrrhn..ItlnxworwTYl.s ,..C.Mn.ln .- 1 gnnrh4.nx,, .gnurl.q .4 '1""I.' Nr. quunrr .. .. II:.1' 1 1.4 ; IIIMIII. W. Ntv qr of in* qr, in qr, e King "'Ic. 313 l -
nn nnvi* > I
klattil. fitiiNt*, ...."10. ... i innnlN'rN, nn tin* ***!'nil" M..11., awl l F."pll_. III1M NYI... ,5u.lwgoart.. ru0, '1"'"' 1" / 1 AI I", ., W : 5 :71.: : I 20 t 2 r :31, MO' :teie. (f i 1 15lil >IN'urrrIr| .il., ...k ''sevpiily-twn' ,

yN tar nl ri-Lriiiiii, .\. l I'. lx-,1. 'In Hi. Il,nl..1 "lira"..L'Ika UltoU'f'. ...1.1.uiI ul Ml h.I lntlH. .L.* ............. UN lobs Inl I I I. "..11:1, Y 4,,n.I/' 4 : I i H'' I;/ 1M'. ft* :1 1 :::1"il.:r1 : I' | in, lien.V. |I.' I I.n.: I 21'. :30 I, I KIII Irxrt:11' 1.11" hun U
sy K.: .Maxitell. liiiliH-nl, .tin I I' li.t .""Udlll I i ir'I I j 11. II : : !HI l lill fii'l: 11M ) I i
1555 1"1'1'" "r NN .Slut xs 1115x1 y I i'I., hluhhN 3 5 : I : I aero., : w ,1.,1 11 ) i
I Toyin dare iltouet tin blood' l Is. 11.rh.t. 'I""tl' O r1 : : .
I oinl ulfleit : : "
.. i ... 6 : sin AUIM : : : I I tad.: I IiI lih.111,01) nc eor block
iiDil riMtiirwl Z..III..I. / a:
I iiniilt Kwnnilni. HI nlll nn i to a .1110,ud utivrftl oouUi' : :11 \' Eljh. 1.1'.1..
"Mil Int I I. I 'IIN I" .
< a h"II..1: I. i ,.II II ff. I I : : I .-. 7 !/I5Kiniiin. : .I"'cl. 5 I MiMnilh i

M"mill.if, Hit Siein'nl; Ililii \if .1"( ,) / /ul', r Him.non ,lawn AIa1r/tlAWAY/LILWhr fMuuulwil bMiliutul mllutl Orrt forty M- w'.1. 1"1'" 1 111 Y .,MINI., / ,.I 1 ./ "I.'," 4ilam:YI I I I 1n1 .!II/ !IHi; I .1'I'nilM I:1..I. I 12rilh;. l.k :'.I 2:1:/ Mliiii.ire Mnri'tto, lot two Moek OIIP .
oI15I' /hurlrt o :
iliu.r Nfll, tliirlnu nl 11'u11Y1, the l"Unl 11..1"holism Hi") .nl i ,*m>. |Ixl nl,|,I-,nrhIM'., '| I llii llli... iu tk. luwt |M>w.rlul likiul. inlrlHfM.. la .111 1" .p"tnnr' ,tlto1s1s151rh N Stilt"' '1'. ,sash r ..II, YN 1IIrl''1"1' 1'i I al 115.17 : :I I II I .::11 I I I 1 r ( : I. I Int I'U lik 27 I!'"u.wa. 7 1 ::17 1 rr.ll1'hu hart I : (IM

*Ids.ntNnrliulInlh.hlhr.llnddrll"tons, 1 ..101.'" .. H ItwM Uw lyilolil truss all furl. .Ii*. 11,1.. :I 4 dl i* 5. I 1.1 1 : .j; : USwNId; 111.1 |II. iruolinn.il, N 1 | | .In 'I'hium. '. I..hl. Int t'1"'CI Moek 83 ,
t; } :llw'l..I11111111a.h: :::'w'ntN: ;il: ri al i!..tiile: : wu1"lull l ,;': InIliel h:, lnnniiutlt' .aiitl..tfMjcUiiNwlh| .bUM>itU'liio"a I I. 5.1.:1.11 1"1 1..1 ::1 i; 131: 11'.iI 41. :. .. :I .: / ll,i r :iOe., ".1 -1'iD aeri-. I 7J i rust: II") "'11. i I ivl;

a 'lu nl I'""..Indn, '. l "'"11', nl r.Nemnlil.i. nil It.. ... fl inurvurUI IrealuMiil, tt.4. 1 ut.It- s .,..1. '''Ir. h .qr Xs 'I' ...N qr '. I ro .141. 4tt& II ii :' bitS .::15 I ::1 :1 : ,lost, 5-21 5 I rftp., IVl; -n i-i-., : N, Tatlnr., : I', |iiiilnf nn qr, n lif

.._ t. Mnti'iif. r'l"ihlii., '" l'itHi lll'Nk. ."" tt in.' Iraatu51lfklo ma.rnrWYllrr"/Ni.uu4Uvsrlr. .w gnarrrn51turgnntt5rul.uquurrr,is., N :"I :. : ttHI N ii :I ; .:, !Utiilliii; .l.ilui II. urj.oiil' Inl N> .,. q, MMit eiilreii, t our, r
1155555I r t
"iI.ll
it *", '..Ill,kniitin.tiiKiiNlni', nNilin' t., -(hasp.; r.111.1,1, hi\u\':,1""Innt.nrvt. MmUat emumniily I.. A. I.t "'."*l IK rtfuli*. sots, f 1..1. : I. ;.. N I"I'I ,1'.11. '* U I ::I :"7.1'! :t il|. WilvlilIml, 1. I II I N r.lliiklfiet I II ihin'y, Hai alias I :1
t .0' nNN.1,2. ..
.. 'M'tsyr' '|>Iblli l l wllh : I l .: \ 1 f 11wMI15, h1lI I Mk, I
ts t'UNi nf niiri'hn<*i'iP !1.1s1151515, if %> UuiUtri. I' als.aa.. inn' I : : II } II 1 I1. 20 I 1"1'.1.1 I ) .It 1l1l 111' \,1111. MO, ,
\1 N I. "-IIII U:. 1 Ip.I'I..r. I Ie. Y.i INI 1 is"is... Wlas.7 e. "gnnn.l, Ill "" '1"ltl I 71, :. : .ll HIX I: I 275 .: I I "in-iii'.'. N Jti,. t : I 11.y':'1 1,1:0 1"1" 111

,4it .1. I' lln.! ( '\ .\ll\\l, Hv .. *b q .I "li 1110511*. -:.J4...i1 I..D''t', .'1"1"lx 1 2 01 al.l w'.' quulhq a :21'11 I I al f'.; t : ::I :''i .il; : ':;1'1.i I 11.C .tie. K: II. r-I. Int 2l!' I 1,1.| N k 17. li\ j I I Van \V .1.1.1 ', nlMclvp, : I
''''. Ul < w-u .11'11. 1
MarellJtl.:: I+'...1..1.' in I I: ,'l.i mnmNI'xlrl.| |\ | i I HAM ..f wliirti 1 ItiAfkbutruhimImlllm ylbu h'r or w, ''lil''.... f; 8, :al 7M ..1 I .: :I 7.1.:' r i.., IsITt-r4'ItsrrIuiu/-Init' 7 5((7litre ', t ttvo, N (r iliiiiy-oup, w, no
I 1 ,Ills. inn rt.llll: Ibal Ilia kiilvfl bj.: ." '1"lrl..t.) of Isn 15"411.' :115 31 la XISMI S S.r i; I 5.12 .: ,1:1 I ( ) .Ink, ,lull Inl :"ill I Ilink'l! ;IIliiinaleii. I ijr IIP qr 1 Is, l bur! I r
1! .,, The, nlMite Mile I I- | Jill mewl| my |.| |iariil hi-Nllh arvally iul : ," ..r ".. I 1 .II .. : I I I
| : hf
|J.1"JII.t| Vrrf grNlt-ful .lint UIMM! Jrnuf ..\\10'' ,., .1 1"1" aIJ Y// 1 :I 1 h:1.7.1; : :r101r.quur.'. ::1 I'', Ihitly-oiip I: I \ qr ceo
'I I
May 7th.. 1HS:1.: mr.unit' nNii.<|iiilly, MHN. AUK "hll., I""I .quxl. a :. .I i.l i I 7.21, 7 J list> I I. (Ii.i III Iu13 lI.! t I two, r thirlv-oiip, Rnut
1' s I
119 HulHvNtt Kl ,1'. IIN of 111' : 1..1
I i.rknrIxSJuuMIrMJ.II | ,. 1115115. '1 1'"I'r.',,, ." 1"1'1.1"'I.r III, Ills 1""r..t.I I; :. & J 12 : ::rI.11! :'1 5 11"1".1 '11 Slit. Ill ::1 I I ( oil 1, XPC Ihl.I"clI. t tttto

ration t MrN.fl-lrUni' Wr.nn. 1son.Ld u.. v 1 salt, lI N nurr 1 1gn ,. 'I".rl.t ws 'rW 1 1"1'1'1'lhr' .. 1' >; 7":1 1.17 :,1'''lirilt''". 11'. ",1..1..1.-: i | I and I Imnl r Ihiity-nne 2il! : aeivi 111

S N G GF GI I .WIliU t.f IN fokl: a"h NMI". :.L.:,>_ i '.+nb"r .gmu4'rw'. 'I"rl" 1115 yu.rlrr H 1 ::1 11. 1 "i :I :11.: 1 !li I |i.itl-nf' I fi.n 1 s,,11.51 -eo. .hi;, ViiiPPiil', .I..hl. I,'rI'III"I'I0'| 1
Dnmr'Q I ,
EXCHANGE. : ...l>.kilHlakf> ,lt-MiuilB I""h', 111' six ""I' '. wvaull' L,. > 5. + I Imnl 1
thk woutlt-rrul' rmiuM| jr of ,1I.r'. ." g4nrh" 1'. r 'I""r..t. 'xw, 1".11 lit .Jj .L{ }.IIis' :1 ,I I" 'I I I 1 :.17, ": I 1 r :s.1'. 21 di in re-. In 1 .illnlcllu ". |I"rI. .

U. .o4 nnlr lu lh. rink of IkU r.a.rxnl I 1 fi I loll! I ISINI" 1 ;, I. : ii, l, ...,1\1.; Urr. Inl 5, : I i5riii.: linn of lily' hoiinileil Milith, In

hlk basis own Irtlav.Tbk bur. anil uik.)r othrro, ,1 M. iiiaiter| nl M. iinmier, kit iiiailtr| nf intiiiui .i I :I :a:1; "111 I 21/; .. I I.i i; I" I's.., l1' !l/l n:I IIII Hit, hay' : ....11. front of S.'ili It

nw iiiar kii iiinr| e'I"lr..I.| 11 -,,"r N i :I l I"! .1.5 { 7 :I I .;I '1'1.111".11". II. hull'Inl 1.12.: : I hoiunli'il Irl'll by iheMaxantIr.iel

well kunvn irril..Ikt Ik'lltM H."J. K, w'quurhKw'gnul. | ift In I :,dip Xi \ I 7: \ 7''; | bil'skllsNr, 71,.17 nn "I.L by
W. IUIJ. uf Ha >*ttrr. it.M.wilu 1. '| ball nw quarry| no quatU'r : : 11"0111".10.11
.1011. |
John 1"1' .
Dunn poi \
"
Proprietor. I :: i HI( Illi1 13rs1, '. I 2O the' UPNI .
1 "M.dn,i a4r l kkwrolr lur MMk TMn vKki .iii.n| iiiai| "ler M* .I""r.r II 1 .ill :ik.7.N4 alt 1 : : I 111.1..1 )
Grow,old tiavliia tallttl In Uiul r.51-l l Iriiiii mli r w, .|1"'nier nit tiniirti uiul' ." 'I"r"| r nn. niiui 11! :, I .:!I II:ii llu-fi.. nil- M. I L'! 1.1:1., nut l. "il. Il''t, ulioiit I Ilrll'll"| 10 11

?* no..d.rr,1. I ban* uiailf. iwti, tluilni' Ibk 54.4| Ihrk* '1.111 "I'II.t.' N ,|iiurler IN I :I ll'i-'i 'I :U :I !I.7" 11 1 I ii lit" ll. 22,2S, : 1.11": .1,22 55loini WiiUI: It K. lot* Im' anil four :

.. ',.Plh.0,1'+ ./ / run niax.aN11.L I rtNifliltir .
aw4 nawdy(: silt blwwl'1wrMa" sAyer's shall NI> iiiin| ', M suns| l.ra nw tiii ill h nor anal| :I :.1 .7.141 3 .link 2 water front. ', 7 I II I Willl.o.. (;MI, 111111. loll Inen-
.S lAl'uIIIiJ:151'I mi iiiuri"i| '' I al I :tli .
... J 'l :MI, 2.i-1.1 II I!!/l.lnliiiMin.! IIV.. 7 '
I. I I. J. :a. 4 I 1151 "IIM .71 : Inl : Ilk UI\ L' ) .h'"I"\) 4 :

1 WI.NI-M: i.iytoiiH. IK;.\ us, UK'. I Sarsaparilla I 1..1.| I ti, m j; I ::11 :till aA ". :. :tl Ii. .!Ni .l LInll'prin1| ., :!il.1:, \I.I,*, lot "' 'lIh'1 Ill 5l!I. :

1 .w 51aa1114tfw rl U,. ,. .Iritotiini. nf u 4 31 it.1741 I : ::1'' 11; :: 1 Ji'lill-'ll. XIT4,. lost oleleli 1 bi1.aI.' 711"11..II !d"uLrltnr/l 'hart 408

-i- 15..tm..I..5115 ". IWI"'. _ot' .. wi "II .I nl ItuilMMlill. :" I .11 H.UI41l' USA : I : I ..iI !!:1 | -., |I4.1| %Ya.hbl' -.'pnh'Llheriu1'lutsllo' 1
& & '' :
I ... >..Ik* .U.I /_, .** ...( .1..1. w IIIMn.I, .:.I I I .31 mi' -4iS4N.il! M ISI :u :.1 :.1, .&: 1 I I'l .II.'ialli..1' ..'|11"1",11':1'| ., : Idle' ""I hiinilreil, all I IhiilyM'len

M TUiN old, mill .n-lialili\ hniiM> IN nuninn. -5-m. ... MI allot IUe I A.) I I: :.1 !'I I :; pro ,121 t I 21.: : I w. 117 /IiI: 'Int 1"1 blk riiihlt.live,

[i .1ururll.NnU". wuhlhr\rw111y. : llmil. mnlyurii ,I C... llriirnl ..m'! due hull mi iii.nt| .r, v \ball ." ,|il.iili"r ,inv '|",' '' 'Ui" : : I 3i :: dnhuwm.luu,1.1, I hhNL'iJ Hilla. lot I'l! Mk 10, fiurlifinal Mk
FFF, ttill ivuitfrk. lh" ...."w* .tUNmriiin" mnltMiiuiiMiiiM lng hulls au tniNivrUli'. ourrupUMt .dl. ." qii.nl I.t ;.1; 1 xl owl 511. 4 II n : : : "lr.iol: 1 'I one hiinilreil nine
,, IrII1115.111.Nht. .ti baneti ehurue11nri I w .1 I OI.lli'"r.
r .
4 'NwoIb.LWuJa.d. + ,. M .....11,1 Bails, unl' llml1wrUr / .I.t. ;11 I :.1 : II l "fl11iuluugraul,/ lllilll-; 'In Ihillt-llillP blk'
( AInrI.nmb/ i IN | '1 ona< <>liUwnnutriii<>d>lr<: ., iinailer+ .uw '|1"ltl., r ..I( ".iiurl<'r .15 1 :1 it-K/ 1 77:1./ : l { MX ono
HM uulMlH-r, f<.|\0.10.1| l "l.r.ni.U. nf 'Im I Irv "UI u.,.. tliH. ... M 51 ;1. 7:. 7. ..III* I'll.llin. |la.... |. lliilll N'', | 1I Ili.lenniii'j linnilri'il ami I'I'-fllr.; Mk

jj'| { etiiiat milt nn ilranirht. lures uNquml|' ,'rxl NW 'I"|, ." I, r and' c h.1 I 1II 74--III A. l ::11 :t11 .!U .: I .1. l t -.i.h I niio, ,lliiili.lino. lh11'.,,11 one lian
j "WTHi "' |Sa'oiil: Hllenliiin' jiiti-n. In. Iliietheir I I ..au.." "V ', k" >|1' ni l ue sir| w hull ne iiiai| ler I' tr, .your :4ull.I 1 :I ail -W 44NAM :.i : 711I ''i :) Ion: 11"1'l e>, toH! .ld ninel) -eiicht, net;

I. wl.hil'l' ( Mu iHiiiuU t 11'1.1t'lIi.IIl"| | Dr. J. C. Ay.r .C. LI MIM.HuU kit iiiurt| | r uw iinarlt r A. l 1 :"I MlIAI,01H.l 'J I :1 131: 1:7: !' .7 S :I I ".Ill.J.uiL'l.il I: | I I.".. ,'ln'l I I" ., Itvenly-eijiht t btu r 'Ihlitv.

UiiIrUN.MKXf:a: : Nl'lirl: I'. In/ < \ ; &. l, Iw I .hall uvtuarlir| nw tiiarlir| uw iiiarler ball :1 :li 1 a1 GIII 31ly I r lh'l, 0(5N) "" : IuIM six to (1.1 blk oiii 111111151Lod
ll :
I) j Iygswite Kir.l Nuihnial,, I ll.ink, alI. t ." tiiai| u i slosh NC tiinrl"r NWluart,.r N I :1 .7 .1 NII I al 31hi/ I 1 Ksil ; ,) J, lot, tut'1114 132Inl : : .1 ihirt'>-iivo. lot" and
1.1
rel.. II I I..h.PHENIX) M22.' .u ....I we. ball tiiaru.r I1.1.7: Y l 1 1:1: atl..1: :7:: elevin In I II I 111 ):.. 1..11 Ilk oin> 11..In.I.I,1 (olrlel/ :,

..1. .. '1"'I.t "sir yUMlpif .1" : : :t Mk' Iris, lost ..1"1 '; lut-luetily+ix In thirty, blk
'I"k :1 1
NW T5 Nis "
| w
allnl I' 1".1 | .. t' I I +i.l : I I:.:1 1 mnl, I'r4i.liuiiiil' lot. IIi.; am) nun lui in I roil, and tu

H. & CO. u bull and. s ..I.'I""tl.t| II I 1 ;.1 1.I.: I Ii.. : :: 31 :li ., ::1 IIC I.a:1 l Mk one. hnmlieil ami Illicit.i 1 "e1'191 two r Ihiily I lIlr.II'l.19 C5

ue tii.o.it'r r .IIIIHI ., ami no 'iiiai tt r I I II f"l.. /_ I ; : 31 i.-. ', I IIli 1 .h. I..1:ami, lit 1 'Mk lo, lot Wa..liiiilon. Ik..r. J list fifty.
b
PFEIFER' tU w iU4ttt| r, t- ball nl >w utiarlrrHlll4 1 II" 44. : : ::1 .:.i ., ;. iia7 1 Mute 111 t, kov I'l!I. I two I .is, rot 10lel! ., 1 Xaim"n.-

-1"1- |. |> ull ,. 2J.. I 1 11 SO136> .6IV.ill ::1 77.1; !!I : 1 L r Iliiily Int tliirleen Ilk I 111.0 I I .a 111'1. (619;
b 2 :l : -7 1'1"3l J qrML'77, Mk. Us Mk. 55 l\raltlroMt Have
.iiiarlt r 4 1 : M. : : t | eighty aerenlaml
.
.
; J. B. Ill- 2,000 Proprietor 1'1. .t' YI 1 I H141al 1 .|I. |N 3, 4, i. u ball bit I. ".11 1,4 U, 1,4 I .I 2 :1 II 151.115IY 311 Iwrutyeildllaurlhirly;; !9/k/ } lu MC twenly-iliiep. t 1, r
.
: )'r .sluslh'r,4.54 ...'h'r. .ball uw iiiailt| "r uw 5 31 111 N Knitlit: Ji. I 1C:, Intniif Mm three e 13
t tin .u-r nf ..'.1"I.r 1111' 11..1 I al 1 L kinIraet.. \\aireu ) loi li 6
2 Oi
i I 111 7
:
; eat
: NEXT lui MII.IM. t1 iiarlt of (0 all
b TO CITY HAL: .b.,1 | >r u yusrbWgnubr o
: I'Uc. : .
n Il/i M
Ship Cliiiiullcrs a 1 Laamaarrl'IIablLhurw.in I '
| uu iuailer, .ball .tiuarler, ball 1 .l9 I'al.rol w ..( hat
Q -i"-: .M, '|uarl4 r 95555155,1( kw.'I".tl'r. w ...I.o j 3YIs. ..1 ; III U-tti.. Jame., list 1 ami lIMixkthree : 21_
1 '11' WIll.t| ..t."> uilar Y 1 5)l UH71M I :: .74.44i, laJ now oil) |

FIYG 11'131J" 1.1,,"' J.c'il'. t 141.\11", -it. Ai.m.i>-- ..half ... yuarYT I 1 1.r t t : ::1U: 7 Monroe, Win, lot dot.en ItarrinIra h1
4' f tt ball ne '|1".1"t, w MMurtrr balliiuilor : : : '
.. ..1. '
Western Produce | v "1.. .. I :In JI'1-.VI, tp nAILCfAI LAUS.w k, 11't'lIlllm'e r Ihir'')'. W L BELL'S S

B -''..'.- uw .'I..rl'r| TA ..I.gaxl'lrt.wl kW tilarleruw | I 1 ::11 SII' w5 y all Dr ) ;kl hi I 1 L 7 one, HI n u|
IUN'r ,
+
1 air Iwi l.+t ; : lot Iwo
.
I .r'"lit.1"11..
y r I In N" Lrirh from luy 1" 1 oMnrk' -AM, I IlllllINKlN J- r bail awl ." <|liult'rr 455 1 yl 4M.7A : : rhrwy& a1 717 GuehoflMgrlwltlwySWy I h"lr.1 ..,1 fight,Muck .
I uw tiuaia 4'r 1 Ml3ft 1 a 1 : Ilr.CY"
daily. L'.1 111.S' ( ball I'M a, 1.4 t, N baM 1.4 1 1 In. :1 = 11N''I'nfraIllla/1flY't, I3k I Irivery
1 I of Sale
"UU1lnl' : : m IW 'I .t .w y 1 : 1rJ! t 1
11iu'
I LrI1. W J
:1 Int.
ieb.14I..h. tiuarler ..tiuaru-r, kw HUorlt-r kv tUai| I'rauil : Iwr"I'.11 and 1 ,
1 .wyotr+ .w 1 : !"t .
.
"
.1 1 HI
I W : LIt11'IIU .lNli1'llll.ll'I' sow .. .tM quarter I :I IttilAl M' :1 : .",1 I"N'I"-I"' n'I'';
JOSEPH J. GRANT ...,"r"', ..Y.quarlt-r. w hall iu nuarli-j, uw: t 1114sf :1 : : .:: 1\I tub 1 And 2 I IIhN Is ,", oil /li; 2 -" I-

''// /' ST"':. .1 l ."/'".'("/.1'.1' I 1111114.4 ke| l kw,|, .... tf .11.x1tor, ./tiuarit-. all : 31 1.i; .:1 1 I I !r\lIi.t-r.! nir. J, w I NrlNut( \ ]1111}
quarh'l .1" tr 1 : Ito .151 4 IN all or 3 : : a I 1.1
69.1.2,3 Mliat I : :1 :' : : 7T- li"IIr>' .irtul' lOOli, .
It. .nMIVht ulh..l rri4ii.iljr| uiul (H>.|. IAri ". I. 1'0.lrl 1 J.! lui.a4 f 7a4M 11 a I 1 I : 1' 0 1iFrun, Julu.l.i l i tau him .
't 9" : '.. II.' ''l'.If, I .lnak4Nl. : :.1 .1' tuniM I of I q : TJ1 l .1.1111. B
Hliip Ch.uullt-. a I. tIt I I : I II : :1 Id."ulll..i't, Sta'I'

51'.1 {. 1Fl/C ""'. l.tS.\l'ol.\: ..\. aellnuIrwuitu. a7a J I .Jn I'I. 1 6: 41151,2, S 7 U ) :L2L. McM M.I.I. oiu>. Iwo, three : 7 !

','b. It I w.Sly I --rrr. .u.. 41 I / V.| JnW4H 7 sill "f tl 1 : I 11 ; h Wwk Ibrle'I. t Kiss;( ira,'|. j f; :.I Um YI
axU pnlAar IASiiIP VUtl'I .ll551 : : Mi'hee, lot Itifuio-oiip Ilk
< > '1 rr 1 .MI ,
fit TIN COPPER .1' 4 y : J4-74. a -' .II(5t a II 1 :J :: ; I 3, .'11.1..1.., | 40 1 ALL
t7
t. :
11
:. 'S allot iEA'AX"
It4lall YI I M'rut C """It1 t )
ilrrrrt1'aau : :': -A" '_ n4 ..Ir.l.l 611. \\tjut\ 1I 51 wyoflel 1 .. I elht "hlfu 1 I : : .! aal b IWt'll) ./ Ill. ...i"I.n.01. ( MIXE) :
W ball Ys ""..r.'f' wet or I Jt. / .9 .hll'I'" UL "
1113. 1 Y rl".r 1 I :) I 1 N t. iU'iily.three W11 : &S.I .
I a ai ,
tJ I west .f rln'r a llftceii to veiitpeu. u'u "
M I : : .ll
,-Uv.-. I. t 1: a al I .u eat "f rl"r 1 ::l l : :I Ihi1y.uil. ri I.I. It .1 lime a Untv.., "I..AI1( fns l.uilt; ftiu -
.. a ai .I! Juat 14 1 : Ii"e prr..lr NM .\ .
11 .yto'W .NR = : 11.. Itt1MT4 r k a. WI.1 or rinr 1 1 ::l h..157.1 f! ,'e''y..h.7 u. eler.en Ilial lute.w ui ,'1.el.i-uuM. ouVrarv.amiAlat.tritirk fY

FAMILY GROCERIES t k aI11rfy h11, !i W lull 4aat of rsler 1 J dlk. "'" to ..1., .
.|4ur" rft .. rwgaxnrrrW :: ; 7. :1 t .; ...
tiioru| .r ke ( r Y aU .. rlv.r 5 :I : l : : : tttruty.ttto Ill fifty two, lou A.. '.I'ik"; br leleyrai'b t
| I : :
Palafox .It4 I, .. quarter 'I"quarter I / 1 al..of doe : : .: : 1.-.i twi'tity-onc tu tueut) -three 05.115FEYSoif. *******. Tl'IriTaiuk kl "
Street rijM
Whar"J'L'lSAl'UI ; I : : : :7 .
ICI1f l.1
ldwk44
I ii lou mu' || |
TTIT. 1. I/r 5w.uarllr 54 .yustN r JV o IW", DW 'of .w I : ;; ll.i: \ Iwmy-elisut jrt
.ball .tUaru r us.a; sow .W l.a ( bio. k one kuutlretl
f _\. y'I.IlII: ,.\ u.4kti lu Ill Cimnuuinl)anil INN I'ul'lu,allllul ,I u* iUArU-r| .tjuarler aw ,"A'r .qaarUt MW I. wbo.w.whor.'whor..1.0 l t a. .J .l. l2:{ .Ihjrly' luu one to li,au ML
i'eb.lIw wly.k .. ;i Larar. Uv)LNIr rnJt. .tbuir .ball quaru-l.. bit a, I iiuarU.".I..4 hall 1.4 4 b4 i a balf" I 1 *,11x.04. 1 II 1 : ::: GI l..II.; .:I I :. nun lot luIIt,1> and hinely-iite' ForcheimerUK

l"H It 6 'Ii3 1 .w'.95y4WA. : l : tHt ilyien to 32 Mk

Dr. R. B. S. HARGIS, Shop in old EXPRESS .tau ...A I a ..: 41p a1WJ0 l'of aq YJ :: :::) \t1 Iwobuudred.udtweulyuw'il, | -"S IV_ 1
OfFCE. tl' II
.
k .r..r.| art.r kl w V of sow : fiuiiey Joy lot ore hun.lretl
t
: } 'r A1 'IEFJ'; "."w"..r.you., .quarry .. uuarlrr, allot : : :t l 11.. ti'1 lt\clve, i ror AlcAuii rod I',1 dot
GU"Il' quarter .qtwrb-r JU t oil t : : .a 5 1 DRY an. I
PHYSICIAN & SURGEON I .1 1,1,1.4. N ..11.! 0 II 1 -.al 47". allot : : :t :1G. 3a' :YI I crunieut .Ie.l lI1(,-' GDS
11'IwWYNrINUmNiwrWalinla'nwr rYw vtitbtil I, x '. M 1 .i a .1155( : : lot 111 A I I. GROCx
.lMt% It-UnilM-M' r UI nJ.iA rtHI., I too b41. I : :1. t. ti
I iLt IM7i allot ; : W li
I Jk lte.iJeULe ou 1'oinaun lrwU atowtuwwl'LIAUIG,4.bNCIID4V I .1 I kill a I I I.a i allot 3 ; ; : l one Luu.lre.1 auj two \'RXf'S '
.1 I 7 1111'
"e '
I'IH 1\4, kJluf 1111U ami
i 41Iraftiuu 5 I h"I'n'
1 .1
a.
: : ,.
OP11CE-UYoDau.1r.IIru bT\I"tC I 7 fll/llmie :o Ori"OjlTE
JNO. G. TOUART &CO. lul.r auJ I I I ridtl" I wUao..q.h : : :J. : :I 1 1 b".e1 aiul ten, C. rrpc 6 l'.nE l
1 1 al Ilel-r assisting
o .
1, J-tf. bay, I
April our 11 c kali tjr R baU .. bf no nw u 1 1..U : W1.l : F o
I lu qr ijr nr iIrlr1.S ; a lt \ O i :; 51 1\& eke uu 11t11 bay.,ereul 51 144 Pensaoola 1'550.-1'4' '+ r t tL...r .
; T' 1= ; ; ':; 'L-Wl -..
.I. : .- .
. s.0r t._ -J