<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00014
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: April 10, 1883
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00014
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
.


I- .
.- '
r __ _. .
,I.. -- ---- . _,_u"- ___.___.__ ____._


en5 cch\ (tl'omuimial!:: --- ?'(c ato1a <' 11I (i'I!!IT U8L.IIHID IK; MAYtM aEMI I''WEEKIY HJlliAYS.' i i : f enSIc.[ l iU 'I raaoiai.1'Ol ?THE. COMMERCIAL.I ""h n rn50gd.trsitu, .JOB mmrr OfHCt

letJJ.d.l.tnr
j| fcy !!". 'i.iiiiiii-rHnl( ,,, I'liMHiini,, ; ( i>"itiuin.i| 'In 15.rlnl. xt"i' 11. l 'I'"n.1 In earute urlh, "r .
I
I p .rOrir tl'Ihr' hh" er1'.t1:1,4 .

'I'IHI: : .. ( : IILAl/L
.. ... H.. -- ----- 1..IIII11.: : :
-- -- -
t "'H month-* mnnlli' t I ,"ffiTkrr a, PKXSACOLA. 1 FLOUTTPESU.) ? \ \% APKIL 10. 1 188J.: ;- "r1 t
K J if tHVAHlABI.Y IN ADVANCE.ivn ,. 2. N-() If,. A\a. 1" tR' b Itn'llur l.r f....... .

__ I ---- ------ -- Atlll| 'l.i| | t..t| IIhlr.( .. and ?? n,,,|.,?". '
------ -- ''I
..... -.- -- .
t (3I'."'. lIrr'r'fot;' MOIUt.K( \ ; Al 1\, EITI: : K.MKXTS.: : I 'MOIill.K: ; AMVlllllI.MIXTS., : : : A TUk.llHlIT - --
'nl. _. __ Cado Shackolford HOMK.I :. .\
E.COMMISSION John Cflttmai I talk abotil humor "kl'U.I nl.::1: KMil.NKKIt.Anollii'i : ; : a .
,
hpratisp
'
N.j TArx ',-m: t Alii I ,- man. h.H, (I'e, fount! "ho"

I i ,r LIr4d-.mn'-W"' 'unnt'' 'linu'rv.'. 1 I''".'1l'Illnxli-iin.- I U W, IMIn-1 TIIIIIIiP4N.. Inlhi Z k & Co1 j J. Pollock & Co., ,,"\ ..UIt:\'.... ,0-M'| 1'1| Illli "'lI'\1I1) k: of"I'.m-h n "1111111'th.rr,1nd I ) knoit iiifii h-as like lalanll.1'1.11',(In.talk 1U1I.1. Ilii'know All, nil, 111.11 tlp, li..I"il,1, ,,,,,! at.1d"f..I ( '

,J. Ia.aer.Alu.. ..t.H.n''III' .... I'. llimi'\. ..I'alluViii. ,, ( : : MMtrllANT:': -. IHtllMt, II i' Im I'l.lrplikt, IUIIIIP.( (.vcl: | 1111... "I ho, ;:)II n. anti, .1" Cl M 1 I, :
nx ,
" Illlaaa Importers and Jobbers ,lilt1 III boa, ). riling I 1.1I1I..I..lIdI"I"I. i, 1\\ 1.,1' III.I'r I IgI.t I", ,t'r)' few. Ill-,
w'nr
It I { ; '! .1laiI.-J'"". "rll\\r,""Il.'I'xiI I''h. .. .T. .. ..,". I'll'. that, .'")[. Hi.mr, U IIIIVIP Ina nlf.. Thi. great engineer| l I. I'ol. J. P.

I I' .i.E",....,_\ ,. It. II.IIIH,., TiilliilinHmP.II. ,, ... ".. \:0.1': lir'.tl.rll: IN STKIII.INO' ; : : ; 1I.nUW.\llt: : : man Ihan Inn man.: .\ man, ivlm e h.ino II'< Mile., of II.1.'unNlsnlu, HIP, Slenq.h', |,| j
'1f; ,.,..is."n.r ."" 1.1 I.'K"'"I". 'In iilinwKl -. : MOBILE ALAI IIIIIIIP i i. \1'1"11| | |..i-oiioniiir< f man of l
lane-YMnrYl l K.: > ..nw. I InlUlm 1.. .. and a MM l.il: tranii.|', \\iili a ili'\\'iui,| I II .
Staple IHAMtlMts/ MI-BJ. ( 01.
.... f. Fancy nomaii it N iiia,'n'nl,, ; ,|he 841514 Milir, -''I'illr .
_ awl Imn"Il".1'", ,,-), TH|. D U aai N Notions U &lI.1'KU a Inn iii-w ., ion, .. and 'J"
.1MI.I.a".I. i'Krii-Tt.t.Y: : : HAMTIII I : A'I"i Dry liltl.M l : : AMI: MCKKI: limnr, but. .1.| .N.. n,111| alwaji haip a -.Insular assess, nltlmnuli -

o 1.till.._,," .1,10.. ,, Initrii.-ilim-r' ,: k.Ki...l...., '1',1. ( ,J II ( )C Iit 111S : .'mix'' In KOI U. Woman fail I s Its-) ilu nut nifrcr paiti' ,'nlmlyn
t UNUIlion.
.1' iPEPSACOLA E
'I'I1'111IP"flittU SI'MKIIOI: Stem | .
: ( :
"1 Winding Watches xli''} ... MM' N ith lliiLpnf (I... p-nttfiiirii, iilin/ II.IIPinvi..Hmtl
"aTof II..M.Inm, alter 10111'1"' until
A. | |
Immli.-tiiil-n-A. I'llU'KKNS:
Ktilis-: ; ;
T41bAina.w KlilKMtS: : ; IX i-KXSAntLA; ANTI I 111111.111! :MH'TIIVATI.I! 'III"J': "1I.\t.1I 1'1.1'/1' w.\IK; : UK INK: ni..>'r -hi-, |!i>tii her, i.h-al I man, ami huts. aliu), I. Dili (|iii.kjoti| ho Inn no

-, ,* M r-itKMK mi ttf Ji iHiita.Cklrf ,.151)i)1'N'I'It1' .. 11.1 iltmn In tin.,) lu-xit.1lion. ..1'I./' them 'ImMly andS |
A CPMM CIAb1 IM: I II'.\ I MTV. anoihcr wa11alit .
: Ju-.ll.-p' K.: M. 1 H.I, .' 'H- .' "'k""" III.'. \' VICINITY.: TIM-IK) : I.AIMJKAXMVAIIIKII ): : : : Mnl..ill-. Ah.! .a.W ..1....,....__. i ,''AI...KiiiK; lr ,.." idea..| of H-i-iotn'
_.'i.ii.. ."i..t'.1.t, .. I I'. H':,"T"i '1'111.' ( rcoiitTri!: : ; I'tiiiKi lilli' ..r MIII,,, I'IIIIIIIIIY( '"Hini'n nn.i HIMiiiicr in )Li,; "| ..r. I 11nra.,111'garding" Ilie
latiaMpp, ; I II.! II. \111I III" H'1'' .' """"" : ; :STOcTTln-.. DtAMONhSOK ,: ,. "; ilivonr" INiiTilnln1, l i\\.II '.11. II unl .tall, I Iran I mi kM. .\I.J |. fiml INK 1.1.| liyili-nnlic." uf

,r 'I *! r-h-dJiiiUVI'il,, ( Imiit-A. i:. .\1.1, i, Hi.;,,Ml run l.p. ulit.iini'il, in olhrr" nillkrl: <. Tennessee Butter a Specialty.M ; "KINK......1.iitHki.., t I..r in-null' 1.1. and ...iI''" Mill N man KI-H Ms, h"lIIr-IIII.l l bon'
t.It Ii.tia8t.1 '....1,'. 1IIK:: I 'IM-xniJi-AMTYMiO:: tiiiL'Sl'.in, ; -0- "MM MI I I tci mill Kir: .111 is-<.Ma .i>ifliliT.. IIIlIlltI"II". site.luui's, lion al,1 .11. Ile II 1:1. (( 'on15ni/-ds.n.
I
.. nnr--11.1.. M II Kliuinn.Miirliiinifl, I'l "Ml' IIIHIlll tl I I hl.\ ii .5551. Mi.KH, 11,1,1111", "Why" ', I'.ipl. KmlV: |1.1:111|: i i. ,| ,, .
- -- -
$ I --- --- -- nml In HHnp.larr lim, il'II| | rc.ni.nn
,ill nUi furnish li-..lh. I'll, h ami |'III-H' ..., nil lint Iliii 11I111, IKK! and| u,,, ,,,,lltUHK )
n '
"
....* tin xiv. nun. m". INII$1t.YIU: : ; : WATI'lll-NOKAMKI'' : : !. hip M.iiiultii'liui ,'.. | \\.10) ll.nU" fur N.iIrtI.|, || ,. stud,, ) | .. I lp, (lull. the|, AiHMl'|' IIMIIiiillia
LOUIS I TOUART |
r 1C'O'I"I'ON ,nTO'", (irii-pH. ll.sllls, |lr""I'I'.1| |' | H| V.n trot "' 1 liMm., All uf III""'* IUV, ,.,'
I ."IT.W. 11.11"1"0"11.' Ii'Iii. '''luS\I.:, I'+ !\I'\lII'I'.I' \ I I', ""'.. 1111,11(Art.u.. 111111/.h..1 n hen ri'iiuliisl 1 Im 6,11511 ""'IIIi..I..1, | ,HIM
nail K. K.: .1..1"! I"* Ruji.iutltfi" ICAX: \ 'K'l'l' N hilt 'lii! "1"11,1..1 the !
UwV 1 1"1111' AXMVI a .MAXfKACTl'l.'l ., I Mine
|
'" "| + |R..1IntellIs ; | | | |, ,
ti,1L.ItI| h. 11,10. ,
55/'RMI.Nrrrur
prul.arN, ' I K ACTORIM : \.II..IIIIII 1..I I.1 .V "11155 n.lat iilniii i.fnii. hi t
"f |
.
'...II'I' Miinui'l- .l'iilnn- ( 'll I\.II.III.. i'1'Itl' I-IIIMI) ( .",r".,"'. N..I\\ illruml. (Ik'|"-l, ,IV'II.MI-I. oln|, I'In.ChasB. 11,1,-, lii.m' is.. lnn-n.,1, adbllr.l) .), ,and,. ( minis', MKV or |prutr mlini.| I I. ,, t"1
Tax { ': 'lIt\I'1i .AXI AMIMMCAN; : I |.r.iilh,| lllli.il \\ I till i on I lint, I would du.! .tI.l,,
+ Tal .\..iw>r -((1-oruT II'TnAKiinr ""- ; I.'h" I 1"1;ln1 null-In, 'It'iit In lili Iniini'. )lass U Kraut hi Ito
I I'-- nml .1\\10)' ) 545' 'full!) ''- .,In.1| nrn Hut liii'ronl
| I '
.lananl.narreyor. tlu
l <
Alt
la.lira
.1. --
Ir iii A Irraa rl .. -
I'AII.I nnrrniilHl, n I. ". i |bis I U ,,, "II.
I ; i i | )hit,
\ x uKi j 1. "I '
W. ll.lml-x'ii. (1'1,010:01SII( ( : BIIIIXl.oo: ;: YIKNXAliKOMKX ; 111 .
: Tli.ll., U ,,
< 4)MSfiS\I11N I I I MFI'II.tX1'I : : : .lnpl'.lnpl| | iiiti-iitiiiii |Fxti| ti' ii,, ngtih| hla niHIM li-n-l Ilio nlv <"h'.I'nl' ; fr
I Vetter I t "rl.
"
Ives n l'l/MN1..N'\klla. Ills .I..r' ba I.. 1 .IIIC. Many mv like
I6s .
|
. B. U.I'Ilta. ". HintA Hi'11 ISntn., K. ,, ;: : \XI'rII: ;N11 XOVKI.TIKH : .- 1" 10 1' l :( )1'I.IC. -' 'lllli\.MHHiit ii-imlnnl' 11.1,1) rnliil. UK' nmn, n hl. mi U-liiK iiuiiiinnli-il Cm li.I..I""II\| | "- ami Ihr ,i-onntiy"
mctan\\ ., J. "'.1 'nir< Mullll, f .\1.I .\. with tinuipiiti"si" mi p. Ii.t11... iiMM-Hiiinnl" I"t"l.linnill I l.ii'iili'imiiHniU-limr ""11111'". il. III.i |l.-r.; ,: III' 1-lltlHC,
..I... l Miliniii.. ; Ald1, i | : "Vim linviiiiiniliiNlcil '
"> t : : i'F:1'L1II.YaELI:1"I'Ii: : : : : I-IH: Main Ihr, tin- |,ruilf| S\\' nll.n15.ln', IH-
d 'II''I.I"I\II"' Street, 1st Wait of Palafox.I'KX.s.VCOl.A. I it I hI"I., a ruin.. \ mil'' nfAm (llivilitlil, nmn. fur the ,. II
I'n.rh-IIt 1\,1\ lljir\ 'llhl ," ,nnilciliili .mil, allt-in.iiivt.' ,
BumUtti.ll"
J. ... III.IK: TiAHI-r "II.VKIt .. linn'im 'limn I'm''I Iv ln-i It .U |altIlFRadnpb. .....is'h. |||"I""u'. I 11,1\1', 'IH''' liiMili'imiil I, '
C. .. ). n.NrIt1N4.kE.11'whuhN! j: : I : :>TKil.lXli: ; : .lIlulinar (ianl. 111 ,ptver iiul, will ji ,
litilil
|I. HIP
I.iln-iill,, tnlrtulrra: 01111'''' mss s6ip11u'u1450fxrrv1'1)T | : F'I..t.'I'i ) i .il.
)I. .im 1'111
8up.I"I..11II1 I (I'li'-lli-\' -lua.I'I' iiFit ;j jJf liar HUT I IV.H iimirit-il.,
... | .) I"I IliviinlPOCKET :' Int il Uiiiii'i-f HIII.I. imninlali. | ,1-
: : KAItKIX: II.\XII.O\lI) >1 lTY.liVii.ltY l-;> ll I U
,. im 1,1 I I lionip |
.tIU''' ''' Plel.I1tll .. I ) I I' :.N *. '' Corrru ,and SIIM.T IUH.N I tlll ctrl ) ll)4 I n-l-i, Illiith Ilill-l' In- 1..1.|, unit HIPiiiiiir .

_'fI'"J:I'. ...ho.-Arlluul..1... u. ,I'ntUa.u..1., E.: 1't"I" '111'1-:1\: : ''il.\ "I-o::; II 1II-'I'llI'\I.I.: ( 'II A %I I'.U% ITi(3S ;; KNIVES. ki-lrimi" (but I ,111'1 Iwliovo II It l I'j it U ,1"",. the IM' 'iimfin.- .
'. I'nrml.mi" :an, hit I monliivil. liilillinv Kill. II .l-wj.ii.. mill ..llhhlo ul Ilio liiimiliinilnii. 11111"1'| i

"Ir: Ilgba'M4ahj" J I..,i 4lI., Vl .ddA : : : .MAMKTO: I OHIiKKAMI : :. Ss-y| S IIIK I! -v'Vorkor.: : --. -_----- _._-- .. r"III.r; ,.I'UI"-' '* -a' kplrlim;:.;;;; ; iri"AlMivr ruin' "1-1 HIP nt'il. "

:. I. inl'uirnllw'' : .- --- --- 11""lh nf H..IIHr. I-,
KKilllS (OK. IMF: J'""It. I CONFECTIONERYM '" I* No man I I. fur
'. ya14t.lth.t.: .. W\\ ;Nrr, ..hnlltx4nudQxItMtIi ; \\'.\'M( *.1'.1.. "": 1"I Adam Glass ; i .1't h"I.I.| .11.11.I ''u Is .
: 'ti'rk \IIUtl..1 M- ( i"I.In .
: 1.'awirl'. -iy 1111"|'| r. llil.nvti'il
,. "-tlr' -I. II. WnlMiii' : ol'LiKk.ntul inns 'M_ ) u nnr iniMtth/ lltnm.it \
: : | ) am .
Ii.IMr.iu -. llnnnlM ',1151.11r.. WiiWi.( ". ; III.'I' TIIIIIII"fillSXtlI.: /" : .\ 1.1.,11.I.1I.I'I'I't "rllh'r situ" and' along HIP ,run.I' iimntiTt "

... V.LWbhlrtn.Eaxnu, : Ml .l"hii'. .."ii.. Kil\lt"M'Oawtn.il.u.ltliiMiii. iilPutnam. -. --.MAXi'KArrntMt" ; : OK.. -- IXMIll'KXMKNT: : IX AM. TIIIXli; > Mr :slitp work dour, ,nl I II ho I.O\M'S| ARTICLES. ,Null In-ili-r 1".1 1)117), tisi-il to |b HOur 1 nlll IIP tn.itt-i; 'tally tin'rriiwil.' nud11've..4 :
II. II. Miitlitw-s .< IIIi': .:u- \\ : : : I'llomyl''I"I1X'I'IIIX. Ufa make o. Whon wife
Jim."iinilii.il Ihistl .. UII'II I n lll hole |to.IMluiilt limn,',,

llmn-fi Him.turjr.Mirii.il.ir. -- .\ : TIoiiiH: :KXT; II'PPUI \ i\i,>- AM'Nr.t'TKAI. .1I1t. :4:1.IL- aNERI bola. I bar linnbaml. ill a mom I pin| for i1 1'r 1..1\.... |I| 1,1111".1.11| hll..r lo Inainlin t

"r g :, : I IX :XOTIIINIi.Aiilptlilllll ;. ------- -- 1..1,111I". Il Lrlgldr11. hove, I and .h. Hut 1.1. for
,,. ) .. llvi. ". M. Rux, -r. .iiiioim.. WIlOI.UI.II':1'AII.I'I'I.I:11) : : : : :: 1,111..1 I lonjiir
'\\1.I .1'111'lol.t:1I' !: : : IKK.: IoI.h.II. 11I..11 happy| | by
,. 1IPn....+ ntIIA.N.Intd7k.i' : .,'\1 r) "Muulii.tarou'K : Vincent J. Vidal -,,. I,111 ii-iiml) Hum. "'11 year*, iiilh Iho' pn-H-nl
H.ill. rabifnt i Him. 'I. II.. bill, Ira ila) hvfor C ,
li .. ,
.I.IIIIA" ,
INI"LTItI'I'IJIi1 Alihalalayn: ami lu
I-m: ; n:. Wniilil, iiil'.irin\'. lliii I'nlilliUmi( |hi| lluhauil. liikp n.III'n ;
I'ulk 4Slulii wllii Inln
.Inn. imi
'' U *
;IIIN
'I 1..IIVT..III.\1.t ) our ionIl.liMir skill
|'| ' ..... ?tit it-p. iii l II l i. w. tnul. "I'. M. punNiMlai. AllKNT: Millrllltl.vil.VN I. L."II'IIIIIIIIIIlIlh'| |. sliHki'illlli' || Mill hi'Ip) .. .1.1 II'.nl'
(, lit liuri-li I.H-.niil i.n I 11111'11.\.1 l : i I e!. I '"10"II"II'h', + ,10'.111..1. 1"eplirrd: : ... i-lli'M. ltllll IINI| |91,61| ||, lllrilttlltft'| | till. II Yiirli-li, ol. !.i."I.| In ( In- III"| ,,,. line, ; I | ) uis lo IIITI'I. nn. A* I IMIP nlii-iulr' hlulnl. it will
Nra'r. ,'Iatarl'll'Isrrltl tf"iiii nod Aliiinlx.Knmi'i'il. ( I| 'nml' 'MI'i'in'.id''l\' "lh'.I.: ) IalrrmerPLdurd! ,, hat hll. iilihiMit .1"1 P It 1.a11ug1'Ihtr It nutlo, .I". shot| (. .. ,ami) 'HIP
: :MOKItl.KIN: : I II lit lill.I) nooiiirIIP
. "' : l In'lit'" Ihimli." \Ilii.I.. J.lrtttl .. ,by'I'rai, Oh.lTMUlulH.) IMiVjM-l\:!: -11-- l.n'l.lt.'t"rv Inunl.lxi'. II" 0nr, r r."I". Il'11'N 1.\'I s \I.", "'I. N ill, ;m( tar 1111"1. I lii-lli'i-. \\liilp.Ni-ii: .
,1111 OiliaiKtiotil.lnllrr
I' l>.. I..I.I' lt.il"i... '. .-r-r\l-i"iiil.II. ,. I I------- wliiiti" II. |.i\\.r .|1'1'111"| e, mill |,IIIIH'ni'iir | IlKKWIXli: (:'OMI'AXY'sIIAItltK.I \ t Mi'llciil) liXKI-KV (,iniiiu-ttril. ato 1'1 I'rhllatlpihlit|| llurlliiKfnii .
M. ami I H. :M.. .-t ilk !'> |imi". I1 ,.Iril. ,, l-'inn .11..1. ti-ri artlelY, live' ,.-IMI-I niiiniiyonlil
'li'i k
A :> Mm: ul'
('.TII..It....: M. .)tI11uI4'r luirUi.' 1 Ui. .1 i 1 F. A. HODGES & CO., > |t.i t.'15.' ") ilu IIIIH! nhlih IIUH lni'iirt..iiHitl : IIKKK.M : : 111-.1.1) tlio Jn'al:' atlr.u-liiiiM: ol) end, nt..r. Ihan, Irj))ll "1.11 t uonhllakii \\ I..IIII! lim i.:ilt'1 ,.1 Ilil-i, runt-!

ratbt'r.li.lni.l. 1111... II. (I'.i-lnr.' It.! -., Kalli.i.I 1"11..11.,1.1. brio ., a i.|ialr of twin h..I.I. tl Pan Kraiiilw'i. ''rut, firi-il I'mnil. liver, .
UaNnrr.a.ddnnl.wI. vI--, n l.m) Ii .Mji i r. Bod Room & Parlor Suits '| III 'tlii-lr i-iiiltIIIIIIH' In Mililmli| ar.u'FIt ;; 55nel: 1.lM.1.: "11'I.I.'\
'I hat
I. M.Illlul'U.I.' ) 'I" ,. ".- liil-ti-iilii--H, :l "IM.rVi'niiii1' I-. -I't.'I.II,. ,,- .\: iu\l.lli: ix. -11-. Jag t..lu..11) nil fool, 1.11, ml i I''IIP oti-rtttiivdl. tli-lriiN 4lMii

( ; I l'. M. .M.i I '" t-ii-iy iiiiiritniir+ nt7A.M. .\I"I..I'! i'\i..I )t I hung lndonpii l | III" .'111"- : ; WHICH HUM.! UKI'N'AHKM : Hi' tnnki< ,ii. KH.I'lull') of Unit 1VI I :N .:4x11.1 in.MUM" ) my li'1' ,Nod. arouml Ihu IPR" ol' "',".1.11111'11 In- in.nliMM; .11. by i-oniiiir-.|' ,

u liliin-, liin-: ,riiii-t.inllv: ,,ii (mini.,: General Merchandise. .I'll:I.\ Its.: her nifii, .iia.Mt Unit W""I nnap* liit-li) Iitl'I"'III" nliilu HIP rlipr
riNrl 1"I. .NI\I.l s'l rrl !'>undo "I II' ii.nnliil.li-' .
.
..., ami 1. !.. M. "iniihi, "..h'al aim, l. ". Floe Carriages lit IXH.rK.NVr: :, .., ii :11nu' huh an- r..II.llr) ilojci. 11'1 hl; I'II.' Hip .5- until .Im innllil .-
Prayer .M.illniriirv. N'nh"-.In' .nt aI I'. Mttf OriliTiiiliiitnl, ,I 'In mi' will |11:1\1': 1".1.1'\1111\1. \ A ,.11\ MlIK.N: .mIK.XSAI AIMIMMMI: 1'111' A 'HI., 'l'l..y. Hill pay| f 'Im, f.ia Ionian: ,"llrrNsidustrraLu'sl4uIhl.igbutlhn 1 nlitiili'ii'

I. -,it'"-lholl'-<. .Knlulilw.-. of AniPriiitouXurriiKiixi -- ,- Mynah)' nn.l..! "CiirH'ul, ( nllimiiiii.40DAUPHIHE OK r.MIUIItKM" : 11IIAIS.( : ,u\| 1'I.\. '.\Kill I.KUxoiKn'. tllwj |it I' :\:\1111.1.1, MLA N..1!1. iii Iby )l'll il'I.! inili-i, ami I"! HIP.1.1..I'iluiiiii'l IH-I-.

Nla'tn'eUI"rl, "I "ullhaiiI, .N Itan.Rll'L.. "nniiK" ;. ; ;>, CIIAKTOXS" : si'inxi; _. h'h_alu.:_ 1I _. l.-r. lists nr501Iv ilii'H-m-il| ami, 1 renderIras. (
"lrii-1." mr) rn,.1 t .,"-,1 l 1 llnnl STREET-46 .L UMKP| artiiMful, ( but IIMI .
Cumin> liit-ni-li. niunih.V' WAliOXS, I4IIMVAIiOS I C. C. YONGE JR. & Co.imitlKkit Nri.1IrJ khni do ; many, .I .I"J. tint I IIP niiililpii/ i IniiiKi', to ,'.il.

'- '.,HIM. I I-" N i.n. I Pn'a'1' li! .I, Until! millVnlii', :NIIII' is IIII'I'INI'i'u: : M I MSI 'unit: I IKii I tll not niakii 1..11 Lapp|'|') A I t I I.< IIOIV addirltd| | ,"
In Ion
Fit "i'.iH\Viij.n. '.p-i. man a ) MI that
j..II.1
:' .1UIIIERY,11,1hN1' : : -:, AXM IM many I II-it- l I. 1 man ulio' know nininIHIII

_ -I JUIMI iKHllIP- ::00... <>, I. <>. H. I'.. .MOUJLE: : ALA. \ | \IIHI ''III ,I.IT BAKER look him ami. "I. w llp all nlKhlloiniinlHitIll. ., lint, Mi-.l..iiil| | tlmn' Iln| PiillroIIIT '
'. I'llllhnFN 1 : (r H111AJ1: I"Mini; C02.da1 :Z3: 3%C Z A. 3UiA ( HP
mtiiIa fM'll i Tl KnlU. \ Mi'lllllH 111 1'''t l ba'l t I \ $ IIHV *hl| In 1"1,11., ; rallt-.l hl"wli' III I'ouussl".loss-mlure
HIUIIrniiili'ii
I. III ".M. Ki-ll.>".' Hull. "ii r",l.i\|; "n e1., .S", "aat1.NN' IN, rim
P. y" .
r. r.I>%I.Y: .In.. '. it. -11- 151., ii.. i 1/:..... tin,!. 1. 1.1. 1/!..-. TIIK I l IJKST: PAPKK{ Mil W..r.I.II..1| Ma |pr, ali hi* ton 1'nph| | ( h -.If. Wnulil it not
. II. I. W,,'''':. *.*!< 'liirjflVnM'nl / Jat1. II... II.'mt I' ,l4'..-....-. Junior: VVanh'ii. |list| .|"-ut a gruel "|palof I" (ilm-n Hin iln-r ,'",11"1 In

,. > i, F'r4r1'li' ) ''Ito1.1 tj nil"1.\ 1.\-.* WAItlltMt.ltMHih.: FANCY STATIONERY General Confectionery. hi. In lirwewlona ami \\1.11.
.... 1(4( .
-rL -.-. ----- j I I'l) 111.1- '.1' I IS 111II11..rd.hll liiniili, uml M 1 him' i-hanup' nml nltprVw
,I ,e, I Nii....... ul .......... WM. H. ROSS & CO., I Mo. II Nullli I'nUl.iX. .. ."11.\1"\ { II. t-.I.I"I"II"|| 1..11..01! .
"I'll Hl-i: HI,' 0'1111"1. ,, .. OilYmi:1 :. i
IV. ,
.
,. .....5.h 11 .hll-III) ii'iiiim at 7 ..'i I.N I.. *. 1 ) .I. itl>olUi hut Jill 1.1, |1.|IUH|
. I 'HI""S V.ubits: \MST; nxwiDA.lriiu.il ) I r.IoIl":: a...... .. laki-n .1 lik hiniM.lf assist. Im ,l.lli-il ami ,
'' N. It. KKI: :I.I"II. l l'i..I..r, | Kl.'Hl I. ItH'llll' I uatlt 1'1 ." ,1' .". I .'.III.lull ". sill Southern 11111"'rl| lx.iii<-

I, .I.;it. I I''VI.KMHHIK.xBB :. -a-ENT' -'a I- I\"''I'| riiinii-li'| | Hun of I'l" liilrr' I>|l.".klllllllk ) mi liniiil, uml Minln |In.ilhl., r. by ..man. )' riMiimilliwH that hi* wifu 11114, MUPt'inuay| hnmlrpil-i of isihh, loss

,. --_11"1..11"| -_ -- -_ -_ : ', rilll.Ms': \ IbNiLH, 'ln-lll-r II.HL, I 1"\111" iii 1' 1'\i\s\: 11111.1'111.1I."ul..r wax libul' In gel blur wvll. "f ilnlliirn. hit nhiil N till .lhl n.upnrrd |' -

-w IViKiniiilii I !M n-i, mil IONHill 110".1., AnA I I.11., Kill )oar homo Hllh ...1'( 1"1,1.| I willillip oioilniiilr| | Y of |.rovinr)

1 .M". t. ..,11V, 'Iliir.I.s nlshl ill 7..liiiiVliiik:; | JfcTOS.( \ AXM ml.m'us \\-\tiONs.: I I ? 1t.IIU", I I.>SH.MII .. III.Kill. onghl|I| .HIP I.'ry nmni Ihu tow inn. Ii .I'ol. Mi I leu knoti\\ almnt'
.1tM.I .. Nil, it' N./'ClII'I litltltKI K "IKIt.I.Mnllll.K I. \ i-ill' >l III "Cl:'ur"' Tiiliiniii, Mini :Miiukri'' Arii I 1I1".h.I
f Ki""m'-"V.tiil"vrs.o.; :, ; ; I 11'I.I bunI.mil 1 In.at I..lYI iviliiiiiliiami 1'15| lssrri15g.-N., U.
No. 12. ST. FRANCIS St.IuLlle lr.. ,
:11. .....\. M.-AI.I.I'-l'Klt.. ".N" ...') :, .M.V.1.I MM.Mills) ) Ulline. A "I!'. H-ini: 4 V. 1.. lt MVETERINARY I.Fi1'e'i.. I IIOIIM'on |niH'r, ami "11& I) i-l. I Iw..I,1 'illll'N. "
- - --- I .- 11'alia, I I'M' is" i"riIIHIIII.. I It 'It mill)
I ): Al.l.: .i.lll. |
N 1..1. u l'NM.laival
ItalrLlur 11"11111"111. '> \11. ..tSust5"50.h'.vlln. I il") t..uN4..lihtn'Ir --- -- -
'. .Mi'i.ii.l. .11..1! I 1.1, ,.,1,1\, "bl.1I.'h .,1111, :'JS-lilil! : I ",*'ii I'I.IM y ..r liimiiiili.1... Ira .....1111. IatI.Ilyd.5 ami. il.ini. 'I Ill-IB I I. nolhliiln, | a HIHII- XPIIOili'iiii, -, I. 50rl't" p15.ly 11'Ir'I'n'|'| d.
"tumuli,. .::A1, ..','b. k 1II' Kl.l !Y.'l.iu'| .' .-- -- ln.lt.. iii, I'aa lillii'l, H |I.*' |er.11"li.1)t J. MARTINI SURCEON. "room Ihal, will Lm u. I bam ol'lruliiiil lruslvelhul' HIP' P'Ythtriii'. WI"'r.IIY

I hall.1"-0 I'.a"r, ilr1.'I.r. r. \ "",.. ... DEORNELLASIThe llll.-l.-ll. Illll JfHHlll' I it\ililniiHiill. riillillllllili' tit.. sour InI !1 lo iiarm I IM-I! lit tt "|'.IP "HM.IO, HIP of tin-Hi- il.iy lukp HID All :hafala, ) a

aItti"iu. 1"'rol... ::1t. a, Whin. "a1s1v (Snrr' .K<''ir lilSlniidl' iMlnlillii; ) -( aK; : )- 11'1.'Iwaa 1.1..1. If yon ham any "5.555 (lo HIP ,.-5. A Timi'ii-lMIKX rut
uNNI I11.1'INIJHII\I "i ts
-....?-....1.. l-Mltf'. '... :I. knini.i ..r ., IIKIIii/l/ IIIOIIs M 11..111111'01'.1'.| i ibiiihl' alMiut hut "|1"1'1 ""'1. a.k ) oor rnrlr.lau.6'ul| | |, n I Im hat IN-I-II out on anilniiu

r,i!Idea.! Jeweler -- l I'% ".,,,,-"111. N"u.l.it.l4S..iiiir | .. CONFKCTIONKIU I -. .V.i I 11\ I in 11\\111\ |pa.lur, i hit know* .all .1",", il.Vi ...| |" etiarlili"u| I. very -.i-i'lmi-ly,

Y.t,4 rr.ryYre.IW'aldstnl iiWli'eat. \ lira in bilyliliImmr| now and | wish HIP |irolniliilily ..I' .",'h
: i ;j: : : ;:: : JOHN J. HAM) lellI. 1"lIil't i..1
1'1I
'atlMII'.N..ua' Il.iti.I K.:.11.I'.ilit.ixti.il.I 'nltltl: "I-1'I.. I.. t'. -AT- I'.il.ifnx. !; tit Ailjiiinin: .--([ ::lit: >) -- livu In Ix-tlrr linilM. Ihun Lh'I' fur- nn i event ; ami HIP jIV""I.II.I.h..t." |

."t 'JlO. I'KKIH'' F'11. h. ".1 I I\! ; >. -I11: \I.t:.K IN 11'IIln.II". I 1..1 >ay, wl" Talmaiii' ,'rat Helium., ( '...1. .!jinc. I. II. ,, ea.I' *
-h1.1LI 1t l-
-+ .- -- -- --- -.-- Cor. Water and Dauphine Streets II' x1.1i| )raiN p';IM-IIi. "'IH-P III IlK' MusiIIINM. %Ihal I w l 1 liun.llihili I rs-''' lust, o.inoii| Ihul I IIP rlirr ,llltavu
._itilr 1".10. II.,.'.' HUH r. .l.iki' ....".-r in j? if "|11:1.11" ..
.. blambw U.I..'. N.I. 1t'; nml .\. )J. XJOOTOA.JSTI3 SHOKFJ' .' l'iiue)" Candies"" I'Vuiln. : Ihl l |plus,| caiiHi aluUK.{. Our iU ,11111.,11.I I'nlliiw lu Ad ha<
:.Miil.Hi. >. .\1... ... ., .. .
.b.' 1 l'IIIII.I.' .11* I..hll. III 11"1.' ua.o IIK (il.iH. 'Ihi-i ,ihtrorbtt50u iliiiiilC'i .
,. .... CM MM'rillNKSIIM.r.r, . . /.11..1 w..n'.IIt ut'W'aIYwaga. I'lolheilIn 1.\
Vi-l.il 1'. )/. !I".I I.- ri.imr.itruii,. i . ) mnt-fonilli of Ilia ualt-rof I I""
."",.""*..U t..Vl-KISUV. 'I'IIP, C ei814't'| I'l.iuin I lie I'lHt, In, lin( MINI uli-ul use')' "....IK.> lulu .a

,..N.. .-: ---I: : W.J. 5.ii III 1I.-111"1" I Inol-" ..1'\1':11)&: al. All Other ( ,'cH.cI(| Pilot :Eog-lo ,"'III.I.'r'o| ...1.( ami' ,......1 .1""". :\1.1.11'1,1..i | | i 1"1.h n< the, ili
*'t Iol4ii. .\-iMM'lnii.iii. i lniy Wall' .In", .'1... .l+. Sly 1 ).itaii| > andJtw1L''it.all now IhiHK ass "1. manM '..'.a.. J..' ralr ..I'| "... Im set .'", "..0IIII

1 rryiutir" ,iiHinlhl, HUN. tin.". n,.. \V.-.lniH-Ht. I Mdllll.U; : .\ 1.II I.A. to ho Found in \\ ill' .|.II.1| MI IM-( IVn..u.tilt. ...,.., ....1. .M aiiiilhrr an) Ihintf' I.. uanln, ll eau Im but fi-iv yi-ar,. *uy.
.
.;., I .klmli.. OMtiuM' an..1) .
111..1.1\\1.
_'b..b. I niitl' 'n.I ,11".1.l .1..1 '
IN fill w ir HI av 4tTi
,'n I .r .\ limnU ii.irimili-il: if Ihy11i.'nl..lxud | | | .) 1.1 niakpa deal ullh him In .." l .m, in C"I. Mlliw"I"Ihi'tlltilV! I iHr Milliiloiin
) N.5 Htlll I.
: r M I II til II" Ik ** III lust |pritst.xr
..t _____.____ .: ilirr liiki-n in iMiiiK for. ( ;iiwxli! iniMiniilil .. ... .. thntNu to lim Tim
: < : ; .. "liuu ill Ii** i (\I 1. ii ii if |.rm u 4" In IM* .- or M hat ami hi' KI>U the I' ) 1111.
I'li-- .1.r .t.lI.
B1 rwlw'a lllii->.>..l.'lilKWII..iiili Nu. 1. 1 1ti.l'.ri' :al Ib.llom: is fitiil. ,
'ti 1 I'M''lel"n41t. .\ .-<-i.lU-'il/ '''. I al Ili 1:..r'l 1'iiioi. tun2.vl:!: lp I HOV :J!,-<;.III -A-T-CA t'tlttt. Fish.! | It 4 Mutmifiiuf l I...> U bran |iroil| 'but Im Uiio'l tliiU,uin IhuftiriM inlmiiiUlliii initi-, ivhlluby imiluiir
....it-i'-M *'r-.."INI' 1 M.miliv in. i-uili. liLinlli.'' '! --- -- --- -I".1 Hitlitliiin, '''1'.,'-ril.iiiiinii C _T. ",.1.l III', b. null, ln/li .....1" |I. rl.-'l .III'MI t I sir N >. Oul) I I'd ).4r..gu Ihu ..lH iti-i-J7:|:! l'ail.| KaiU: 'a.i >nl>-
ii JMi. !>HitM'OKXKUAI. :: \\. >,,. .Vi ( ) ii 1 I': JOSfFELRATH I ...t li.h iri.iiiii'f hurt*. II ,. iiMilit I ntoitl" lit Ii wa bin, m-il iu S4-wllaiHl for K lliutf .llnllll) HIP .aiiio thinit. >. Ht.n.lirHI .

__ t I | ill "<' -in- ii.ii.liii-iln. n l Kl-.l-HI'hIIUFNTH- -Sui&Iia Its 1,10 t't.; IH I'ltlli.'ffV kiiMlly .h..1 MW| |.a.wrta.subla|| asal' ) |I..rka. l "..lly., II Irn ill I.-IN' iii| a ","I.I'ul.rll' .. |pulling| ufbir ( rrt-Mfiii l'iii: | i I. ",...111..1.! '1.1

: : I. -\ >\ KimKSIKXI1CHAIN: : : -. BOILER.1N1) ie.M"iu'Ai.v.virii AiAhniil !: Crt'.IIII. I.t'anllll111'1111.: \) | | |, '&" ? will ..HfUM ,.. sans IIIC lk'. illlll( II. >|IH'kinx; ; now a I....) won't gel ,..|H'it of l I'd-inf| 'nni'ii'in.'iiii.iuli 1.\

..' eti Ciisloiiifru thl'lIlI.h""III" All fiirt' lal.' n t., I'irviiil ...*lid'iili. I titd. I 6 ri..ab' -ulalcd' In .tartin'
(11.AWW h. HIP -
I'iIJ'1I' sirs /; is Iliiliiltii' ni'HiM| .a.vr A *.wri ,list lint If hill push( ol lira. (aloha! iu a jiarlor ij%( uii-iil \
r JOliN -. \ IN uli r 'm .l I (), Summer Sri; .ni, in tlinr A I K.laiii.5Na5:: :: :| JM MilttuMiM'iGolden i. '. tar, What 11I1.1.I.* Ihi-iu who wouhl I. Inluil.iljiiN.' l It.will al.. IwMr

\ I : r. I I.OI.M)" AMI 1I.n:1I'IC'II.: ..-* lie C'n-.ini UanK'ii \\liiili II.IMMrii d' ."....0111... .9)555' ids. a Nll T""I1' 1,44liii'd, 17711 ? Kihl; biiil* inn .lir.J I 6sg >I's .. Myr ClarkFIQiiw

11.1'0X. . n.onll'ATTORNEY.AT.LAW .\ JOB OFFICE tilted UJ ,t.'kH-tially| I'uf tlrrIuriNiar ,i...... liI.ttl..I..r.... JFIINEY: Still.. lwli-r| II.a.on."ty-.lt. Th..world i t. li.i lii> a Uiin tu aliont. 'half, of

Sheet Iron t ,IIAIiir.: ., *. New /bhe.us uml 1 U. now niiix fur ..-
'! i | iM-Mrr luau it u-il lu Ixt-an.1 l it i I. |p

;, S.r: "Irn'I' $nt11T. AMiltl.l I'L'1.i'.tlPIiEt.itui-: : : fVANo krrM| fiiislinlly: nil Horn : going lit Ii'.4111! twllerwhew )ou gut .,...lnn-Cul nubu., Mm.

Lund cmi-lli'iit supply| | "( Ju- oust r II.Ever '
iH.KamlMirAUV: |I" (I' .\ xMilK.. : -1'111 A* \\ III wrtviuHi ul lli- rain. iif $>! <.> \tar "\ trunk)', I m-vrr .km-w ) ou
COr.rrV.ll. l'l'fLlr.i i iJIIIIU M-il.ilp.( AU.l4li I uiiiiCl.in t Wine.- .ju ttnts'" |1"1'lulIl. .. ...".. : ) wan khiuihl )hair a ""IIa \)
Worl s.P. I ask lor iutrve* a siinijlinn
I\ !.'. l.rf"I' |
la--h. I J. W. GINGLES.II. or Id.. IIOUM, aw'rs.I l to
| \ 111.**. I .l.. k 411-1 l J. ". Il I |>rilll-lll. | !.. 1111.: I IIKAMSI I : room .I..t-I. ." rrjnty oh lnlii'l-u)' inii.li, but
i We Solicit Public Patron|.. .' >> I r.'a..I 1. ii.. .. Idauwll whit wifo
CHAS. --HOPF | |.mrril. All\ W..ik utaili v.-iilnl .u-A." j, .. sly uw, no a hits lilile .broilu-r who wa iuniMtiituf -
I II Nut U-
Ul.StriefliFintClaBiilTenBeipect .lly.
r i j. p. J. (Shir '.111..1.. l .."iJiiu. I.TIKIi I 11.\; II.., -. -- ilidil ''n u ie ring 1.1..1-.1. full ol' |II|,. way of 1.11., l rye, .1.| .il.>.
U. LEIKAUF .
{ 'hlluv, phs4ugrlph./1Yss.a15d
- 1".1.
---- -- --- -- -
tip, iiilh guilt-It.* 'milo on 1.1" pure,
Practical
WatchmakerIi. PETER BURKE MIIK: IIKAMS; l I mutt 1
'j I | u your 1..11. you
111..ill.i. lilllu t, .. ami .aM : "'that'.* .ImciiMiKrauk
& 83 COMMEr >3T. lniul. lr ll I. trouble that .
B1 |
i erplaI| > >-
% ",1.\11\,1/0.I : : -.* )' l I..t In' kry ho 111,1t In nM'iiInaiiliy
A Cor15.r4'u55unt/se. ;jn-1 | MIIIIII| >.1.i umkii homn Trouble make
IJEW .MiHlll.K: AI.A. Ship family Bother r sappy| | ( ( 'Ili4t', wh) lit- users tisttllo

ER. I I.t IOJI: LK..11..11S.11L1: II: ..1\l". liner ""'" aril w..... Enjoy your want mm Ii |,'rr4<-r\p. at iht, uq.Iwr|.
Mviiui 1 Itmli-r .itinl rla.4. I 1..... V.I, ,if nil City Hotel t.I.I,-. .. limy' IOIIID' atomr'lllyour l.ililtHe ",( list vianlulItluio '
"i iu.l". "..H'tiiili-r." I U '|,.jii-iiu" |..,.....1.1)| 1IfIMit.Ie... t I''+.1L'.11F.1'; : ; ; "1.... 'I.It' :"'\". I ; -' II |1"1; 11
!"ii\i>riiUM>iit Sli.-i-t. '11'1".ill'|>| ( 'uth'.IIe1'LurrL. 'I .alt.'Iabstln. XUrilll-. \TlHk "I.! lal',. Wholesale Jobber in all Grades homo wills IIII.k. liuy )''Il boy aAiMlv.oiru .11'1"1.| | but "" CI', o\"'"

::s _.1'.u. Iba LH.:. $N4 Ti ly ,.., "",, \ )4.I1.t tI.F..tI.W.l1t1sN: a.I.R.: if you I.u. to >4oi| your Ito i-aniry. Aln-r Frank'a f.lcr1..III.hli.i.II.III.u .
-- -- II 'I UC". Ed. Sexauer |
Proprietor | | t..llh. ,
1:111.1.1aIluIli I Tobacco: : Mr. Um I |iUu.i for Iba |(Uuieu if 1''lor
.NNSt1s11. IIJ' English and Porter I.N.u.lhikit.4; 1 l" all I'ail ut t....- ami lim .I..j kt-u )'outh ,.hell iiloutiu
: 11'rl\1.s: : ''' 1.\1:1.:) I you IMVO a tloxcu" uf UMUI, soul yon ih rca, 'ut of hi. fuse, Tuuimy .

r Jor; E J. COOKE Clerk illy|| 1'IIF.F.5r: (II.\llIit; :. hai. ouu, Iwo, Ihrrr-.,nv, Iwo, thr"e'' ..1..1 rt-maikvil) lo hinisi-lf i 11, a* "he -

{., WATCHE8.JIWELHYBF MAxrKAfrrisMis} : : OF C1r.o.rC., I I \1..I1I I10' /I'AltMS: : Co: ". ..,1... and Ce..rnmanl Slr_l. all 1.t day lung.allowd41)uuetsrrwlww. IIIM I 'In (Imly lilt sutiiUy *.hoot kin ..-

,.,.\i IrI ..t, P ..,... butt I'I ,. ..;.... I i ito :i; WU'XiIIt.: ... QOVEUNVENT OT. ri-.xs.\roi4\: ....A. I.-icilulu't: '1 .rill'|K'tl uiv|.oor ome rraiiky of tlii-iu i I" sorry|I'irufrvn -

CT'A CL"EB. '.A'r ell'Its' : I'41n.isqi.'.',UE;' *|...llli l us. l ruu fur fur Ito
BF E .
: ..1'.. IIw I. x.4 Tal. rn aver Nar t. w 1..I..kCl.iw IJ"I.
CoiiIUettIiLt i I'll'J s press "a'w. .. ea I.'asst.take.I 1'\ \11'111 KTS.. .IJ.Utlt". lli | gi i.lYlurr auyhuMr'* ..1."" '
I iT' \\'..iUi--. .-..tlry alai, 44nrk..att ',. rirOTTO r1)A11s/.1/ 1" ( .il 1.1.. Illl'r 111. lnt

lljr niain-U, and. Nevr Work uu.l l,, ..nI.r.F.y oIuwnl EUROPEAN HOTELRCJrtallri I liuiliO'lUar Ucyrr lluiljtiuv, a.rut
i nla' 'Slyr; .' f" if .\klMltK > I.......... In -- I I'WM.Ie.HUnJo: >. I) .-|i.lr '
..Ji ..:. GOLDSTUKER !.. UHIUV M unit. ur H.IHIM. Mole' wilt in.I" i-ttwt 1. I 1,1SKJ.Irt'ilu .
aixl itliul
vUliuK f,
..1 \I.ti. ; go '
IEl/ : c En'IN : ,
WOliKrt. SfM'lll'IMf: (! .AUM ': ".IU"oIJ.l __ ,
"' : -AU tar hi. 111. .! ili.1 U .. Uiu|( di. !.* .letter |1".1":1 tu tuu tcul.
-- -
IJO.Kupfrian 1 MAiaii.K: nivr, i.i' rou coi.- WHOLESALE DEALER IN FINE X raid tut ..W. lla treated mu 'I la- law .l-i |I.rl\"i.ll'for the i..uliig of

fllIIX'i.111:1. : :-;.; KX.: : A WORKMANLIKE '!HUB a. ETroAi: & co. tst, ..lly Miii-tt | .*. a l 1">y ..l I t"L a x..tj.| "..t.. by mom-y-orilt-r) olUrr iuIvnomliialioiHwf
'ruiET.tf''V I I umhr able
'j mi MS i-aiful vow I Iml I ttiMiM Iuwlal. fiaml psi)
LIQUORS fll'I'U"" .; Ol.li MKI1M.
"GLOBE HOUSE 'TIC.VL1, NOTION, Etc: 1%. ,1 4.5 I"u It.. INForeign itiu awl I l.4i.IUUM il." .W .. ... I.lwarrpuithoutUrrc., | iuliu: silt )I.

a I'Zr2T3ACOLA. rtuv. !><... i y our urn U> viixayixl iujf" **lle -i'-, for w likli a leI of three' ..11. I.i w

.\ IA. i; i>.n'fit ix '11LL'J'. .u.- FAIR RATES i" .lwiiiu I Uf llhiu lliUllliury. : .. Iw "lo' ". 'llfare |I'') alu al any
1.'II'ng'Ta 1.\t'I: .;a..I.. t'1IUjJ" and American }d 1.II.y: day mil ..r uwmlli..u 1I..L.r. | niMiy.irilrrnm.e "ill.illh.nioulh
41* M.il.il.. Ala. of date i>f l..uu i but after that lime

[import ( i *;Liquor* ....vl.; -f.1I1 CIG: : :eS .\. A.Nl \Hl.lxllMKNr. IN Illlnrli W5. >. .:11. -, .', .I.10Mc.1 obtain' the par| Tune OIL

MARBLE and STONE.MONUMENTS I'rurrluurApril .. uhs.crvwl uses of I'liker;, | | l<> (II,) I'o't.'tHc e .|..rlutt'Ut .

-Ali- I..L.Itaa4arl, tut- -. ,_>' l'a1ao.trrrl, "iiiMiKitrl'ill ItmlUiuir.Couiu.i.li.il Ilu1sF lilt. IIH MKI. 2-E,5!! : itV...iultuu. Auothcr imimr.
>.troo* lu aitolhcr the Jay, .
.. A. lUnrU.CBAVQBD. k. ymM4a. lUl' | ..r taut rpalura I.that It allowmmuyoriltr <

CIGARS, uiili tlirlMjlv.aIv; !IkIi FcBRENTBANKER.: ."il ) ea r.1 .II.. peeVILla war.is'hat oiH.f tu 1.11 inouejr
rlauulsill1.bwu.l.I ; the luul "' urdrraluIb0.uwul(1tsis* ; al |>r **-iit
( 1."i.II"
i;& 'jrU (
('0 S fooT ASTL" W AXM. COOl & CQ | >iiu-ytlu? .w ..."a... the limit: i it !>> Thv .'.. fur kauiuguwtwy
onb-r riilncptl, HIP"
111' ..,... Ixrul tog tin. *.<.Mirk. ..! I br.IJJO Sample & Reading: Room MANTLES: SLABS by tillouruiu Miu
I l'AI.At.OX hT, r.:' !",\('fU'U.. I.,. rr.iMMlwl ilkk.y, "it'* ...I uol mvfUiu i lid fl. ; tnuullOl.illj
N.rtls 1"l, J r4aly Lot'} .ul'i + 'lsta'I OOTTON FACTORS In w hL. b ruoluiHrr. will Gw116.1 Ulr.l AKI ALL KIMMCkMarble ttalrau i|>Uiit. il.illcyanlly. l..ur. ID tU-illi; lu H'i.lJ it'.

I+ .a 1' Lail..IIrt'1 I 1.11:101'1'I.: ; fiur.l Imp. ui nDiestic IIeUlt.II"JIlI' "r.u'l they LM-II niuuia' aloair, fJI lu I UK *l .'... : IHIIo tr"! .S, d.<
I a .u
F'r4I4. Pi'Sly. | i I to 'Jiltl ; "oUlu 4714 it. ;
I and atone Work.FENJACOI they IMI jil tad situ .. :
*
MukiLt ALA. TAF3tSE 3
:I3IT.T.TARPon : I a. c. .1)10lssl, eta
,. 47') 151451, Is) e1. ; 4
''' and FG4! I.I. *iwl l.ruu'I.1| | | $lleutlonU .
; |ib4: < of Htoct )I u.io-, aa.urtcJKILL. 11'1.10tb 'wbTlt swat thr culleultuiM iu Ifau awl -"aI'ud' ; & M*, o hit 1'I'utrot (i.ioii. ar.liugis'ld| u"'' nand
shy
.. allin tlt4 lea ,4,uu eat Y. u....Ia.onwru <7' ulay : : LA, tXA. vkluit .. but law.l.I a great UsLuobtu mou* wnli-r* jju lulu rllitl the btuJuiy

Fie by ever ia-1'tN.alrla J.I.. 1'U'w.n., Iwr. fur I BJ AJTwcea wa" vu Coulglweuauotw Laura.Ftb.Y-11.. I r.u.N u:7K Hut I 5411. II) 1147. ."llleQ "Lt"f.7". _'

-


---
--
'
.. 7 .
-. t.,. F i'.J J .t -- ..... .. .'.;' itt -

-
-- 4


.


.


a

-.- -- ---------- --- -- .- .', ._ ____ ___.__ ______ H _. -- ----- -. ------

$. 1wi'h It all the li-ielio, ,) that fro.I 1111| I SINK: WKKK: HBlt.moM.YOM-: : :I I :? JtIALISTS.() Sealed Proposals. ]PROCLAMATION
" if HItJ.11'l'n
gacnla
,5 lnr ll1m i\tl\ \Vi- 1..11.h In AI.fl.t, .i-.1111, an I a IxHly. WI tviinl I titw I'.itty' r 'tint I | 11 1 L K.M-.inoiiMK() THINKII :-;. I Na-li' HI" UIIH.WI.ii,1 IIH""hiP '4 tn, Hmnno*' lIe '.111.

r tlii''r! t 'nit I IntUji' 1 'lull-ill" .1 OtIt ital li islil'" I Iilrn not a )>.iily I i.l RI.I., ami pntrlie., ,I, !!. \V liidorf. ', of Santa HUM. '',111. I "it totniiati-n t I ), a lone-pon-. i t.n iO l-KtKtllil 1.\. .-.M- TUN-

h rr.itti I tl.r. Ni'-liilli'| l lIt inner I Iihl'h rotten all, ni-ithk", 1 I' I 1, I I I I f 1.I,"situ, niiiniir' | I Ihe, Icjililiilor*) "I hn, '* ,l It.iliimi-iie.: | ):ny 'nt i "TheiicMrvf April'nh.' I'M.
1' l I Ilil 1011 ill I It hac nn I linlnfU'CMtwrl 111 I I. r-nhiil !I'v tho' BOARD OF HEALTH
< iri.i*:irn lit rnr. I |'l -"'"II.ro.I."I.| | I IMtiMt
I inn-Mil, anti loentorrc, thl-, ami jtlion, ,llmt ne [ ). ( I rriti-d i'it IWIroid run and
ii i-onitni'ti? I" the a Ulid llie, Hol'lcme '
(:.tOI"/. :' I 'i i" m/ 1'I1", 1" II i | 1.'C forcit-d or Ct II, ( Iti .""51 .r I 1I lc.tis 01 'Ih.- ( 117 "t rtimnt iia, titiiiii '
$I.n l ,'111 I ( ,",.iI""RU"1" ,.r I tl.c. t'fj inn" :it.1H atonIn, t, Iur M>P.I.|lt|IVI of lIlt evidence thai he H ,M,1.e, 'J'I.' t'jCI i dPI!Itleti lut hafl I that' l''t' wielded' I >.iiiftli
1'1111, .t.lwkHoii\ilr! i <|1"\,1. \ ) 1 In, J! I I',, .condition II F"IIII"lli.r I I II I | I a* ii.t igc, i.u" and, "1'1'11'1' i tug. Vt'i 1111.11 (food mid 1.1 lie tnifiilenmne, ,I l 1.1. Fur 1101' rN"o.1 of ll.irl'iimfur; tin1 at l ltn i

Pi'" t:1. 11.1'1:11 1 I : "I", l ocl. ,h.it l I. '..I|itt| about bn 4 ini'" a ut1 l |lo.t"I., | a"ii 0111. an ill'lit.It- 1',1, I I),, :"- \ ", 1 I,, | ; 11'lollll"li| I ici", f.f. our tutu n rrinaiktheutteieine (.111'111' "II.IIII"11. | *. Itiihltil I 1 I .aKlKi-inlmir' S)..tla'ri 1.1. l> n.Jinl. 5. CITY (OF) PEXSACOLA.loll .
'. l, a but' lit itralnln acllcaniti, 1 ( PI Hum
.r Fr-; "f'1J1) a rv liiloiT, <.t. 'ln-lng tin* lontrolliiijj' 'Mill.i The |>f4iplc' unlit lake ld.I 111\.1, t !. of I the Ft'iiioiiii-l: on, I the .mitt Idiot;, I'd' II hr II il(I'al 1.1.h.l.'.- 1.1'hl (j.I..I"II"'*. .

.. .,tj < r. .\1.t n P..IH'aililllC tondlt fur. ,, 1''lh..I."tl't' | I in Hi, .ln-tn.ifrlni'iit, ( ', nf an, 'liiiln i tlii'irnttn. hiiml'. 1 lInt i.1s I I. ''".. I I I, I I IPT : I I Itp. ,'0111..11.11 lall"1, l t. lietniIu-nih. I ui.rtuustl.t. iiiiiii, .riniiKllie, i u''t k ran b.il.lnliKtl .. -

.r ',""T'lC l i-p.iilnieiit." I I ,ii.b'|H.,thli lit ,HfU-.ir.|. | An all iItt ( i'l ratio ami a Ito nin, *>l lint |"*tniil 1".I..lf I !|I | ,, l PlY I i'P ,I. t HH 1
r' ''r. : :.Hh.l, "' I lo be "old out ht 'the. H.ili.| lan.. I nibliihiil, tali'It from., I MiltonXrn i- I belter or more eoniprclieii.iti | nmln. onornni-rthul'illi I May lcl.1 nliithironlirn
.. ,, itionmnlr it ii the, ,, nf Minli | | I I | : WI| tll 1.1 r"r".I".I", "- C II v I 'i-Ii'i'r "il'l5' filth'F" t"sa"nhailv
1 Tn. Alibama l'ij 1II'IIII" IMnptle* nml lhnt
; ; I t therefore or ] *
( We .rlllt 11.111 TrS >i,
\ In',' Tin- NunYork Sun 'l.a-i. I infoi, tuition t ] ) n in.tr, of thank' 'In imhlt, \.1"1. e atlu-il.! ; ,
|
mui t \ ,
i iti' | : which
'. in Vet inn III Mit'. g I li-i'nli.ir 1..111| |>iiiix''i".v I ( ( of ., inly, I lull-mi, It.* npi.hi.itiiin. I IV*'.iili.'III.liKolii.K ,,. friiin lnfli-l.il i'.rl. In yellow riti-r
I II.V. I Ih.P.it prnitlcnl
: ,Jn h Hi-it "Icaillnjr '," oflhplt.o i rol'I..tll.nll."rh..r min :"I" : iri trail* or rnmi |1.1(1M when* ntlnr
,nil l.ili'ii 011'1 !il.t' I IA.I iiMinlly |
I h ri-nurk' f.1 I 1,1 llaiini-r.t a f lava' riit'ii- | .. I 1 hilt tip ihi'i itt' a a I I I I In, t HIP' Ii rut pl.ice, rII.'r.| H I' 11AIHIITKO jiir.t-tii.ii" ort'tiltCloulNuli't'ut'seN are ri'I..rt.ull'.t |
I'loriill t
|
4l' KiTK 1IMI .tMi I t'hii, 'nnn l'Ei.k, I:i) i rare i I mniimllon, with I ll.o. hot, !hair,,it'" 11.1 I t tl Mi. I.hiking, Ii an '' |> ( | ".111.1.1.,_ Ilruill' I OVII common, SihnoN.Nott '' tt hu \rile for lic".t' 'pii-r| trnltenlic ,, ia'srlary __ Ui-\l l, ant wt'atl'.tiat, "hull have trc..,'
| p
.';," .' on a <'ti'ike for 1,11.1, \nj.". 'I'bet 'ti'lf.I l ,tv', "r ft 'IIIIIJ f iirtt .1'1'1| | nn I j jn I II lni1eM-mb-nl 1"II"llal"1| ,, tsst,",,"..,, ttith .|'M, 'hij I II I': I i I, i | i tiihi'i, rc, (in I'al o..rhII l.itti :. '. 'l' the 1"\111 and liifliieinO of Ihe, Ii n.OI.'TI'14 : lit .THK: Mlniilli'i-wnn'Hi Smith Ijtlilinli'i.'lw.-u-tl I" imiicoln ft* N., Lntltuilunml n In'thiT

; .' ilc.nnnil |l jIP per il.n lt,,.l tt'a" irl' Im,,ll'lon tta l they ..1,11,1, anil I j j I i n fell-mi-In! I | M 1'1' R 1.11'1) I i.il 1 M:lie* ) : ',tki'ra '1''*'III. |lo r 110111' ,sIjlai'i'I l ,, Ii .1 mu titi'iut I Hipyttlcld, flllllr. nre I'IIA Fit'C1 Wl-e4lt'sKIth.' lintlini louthiit or iMit at any Intertniilmtt
'tsatt.r. Th,,' I ,' I I P t At i1l.h. In omiiifr : : 1111 I Ion apt, like ptnrly' lti"lm"men, to niiuinil In rt'rt 51 thu QinirHnilnuItation
N M.rt lire |
in II In-, or .I..illl..I'I.I. 1.1Y"lr. l t 111h" of the IJo.trd of [
t L'nileil Oi.li-r, 11 nil I" I'I.I.y I 1lj"rl; 11.1.I" iiimeineiH, lila' I lain 1.. I, | | : p n'l liiinlnliilhilr" I I hOlp ) f \hit i iippinpii.itid i. r.l"w the, I ay their, |la'ststilar 1" inlir* At a meeting ; ninl'a / *>;>n'fi(, ilim-harinlmlli>tnrinrini
Tit Ir I.II< .ljp) ".1 l'" toP' II, .ho, \. I t.1 "rlflhlllml -!". jr'.1 g Ilt, ",H'HII.II.".Li' il ,Inoro I Ilioioniili.' , I ; ; I for the, put mi-lit' of I the. 1.1.' t l'IIt I In'olhir t ttnnl-i, tler me I Pilot Commissioners held in thiscity mui mil.iiilinil. to a cli-nnnInK ansi di*.

? of tlnml TC'IIII"r4.flal..III"' : lint 1 111 I it ntlrr t want II rilhor I n>n,.lsli>nry 1 -aiil nlH.nl" tin prenMi'tilial. l : I | (M\,,snkisIris I ehhisit, cx'eit.e.| I Inol.l l"M' Ila", |l"'l it kal ulipvls, HIP ..11"1"1 I on the Slh il.ty) of April 1883, onnranllne Inf.ftlnit |inv I'Ii's**itt-tan.< trilieniilHct-c*
Monlyniiioit!" to-il.it. i nti-jrrily ,,"Ilr.,1', bt. I IhU, iln.. of r 'S"lhilII|1".111.l .\11:1.1 I fitl I'. I.hi I lion there I : | ; (i I tiiin-K I \1"1111'1. .II I lip I'gI's- uhith 1'11ncr |11'1"111 l.itnr; II 'II'h the following Resolutions wereadopted \ <**MInrrltlnK| fn.nl an Infi-etnl nr asa'spl.|

'4 itII ,, AloKloriil.i 11 : ') ttherrht. ,'.rlail ; l : i"5' ic Inil: I" .11.to, nml, 1'1'1) 1',1, th IIP, pennip' of lunatic", "0 | and ordered to be printed .l t Si.p.pi'| ".V.' 1 rl"IRli".lrl,)| ,l i bt ,the ntt <|iliirr I".ll" Illrrl.rl.| 11I"I.lalh'j 1 ,,' I '."'II::1. 1 Ill I their ntt n Iu ini |' nieii they NM Their oi.lnlon t wt'nuy.llvc il*;* al lenl, or luan-r if iliiimiliiticBHiirr
itcelilon; of HIP tarHern i |mlltl"lea" I lie "TlniM-t'nlon', '.I'.ra., : RIII'I'IH.rt|, |! .rlail r"I.ul.lell| | i, I !': l I I btlaue; ,convIct., nt I huh ui'ol'I'n'II.tiush|, HIM, mo never (lair own, bil alwa)4iliitntcd to." itVIIF.IUAS: foini situ u* i-fillM-barRliiKiif lialla t,

; ninl I (' a' 0111"' i t tn ,Ihifnllot i 1 ta.. iii| lolhr- 'lime, that' It wa< onnbloilit I cal.I.II'.c.rl.II.lcn.I.I.( 1"I"hl'II'. ;'1 .,,.11"1'1",1'I : "I uI n.i.'ttill t'iss.tt ghi. I lint I In I thc-M. ,dat a, 1.1 I 1111 I liileiprplnllon nf public, \ It has come to the i-I li-nimlnK nrik-rol. unit' tin riiiiiik'iilli.ii.lly lloanl of. Mi- lili.JIUIMM.tTTMAN.S.

' I'Xlrnt.TIIK 1"II'II.i.le. 1"1 II at flow its .Innah, ", a | I nhereter! I the nrianji-mi-nt" tta< made.Onl : I I 1 I I In Kloiidn.' ; at ls'n 4, n' I I. \cl I knottn, 'cat I '' Cnn-M-iinpntly'\ they are forever ;attention of this Hoard: that a teasel ,


: -. ',i'' | | run In 'Ihr-) 1"'IIt.I., n..IIlh..1 l fl.I ril ) of I lilt I the, Imli'iiomh'iil inntimpntha I Ihi* I 11'1\.1 to I large| 1"11., I I. onHlealn dallilflil, tlulh'l,', Into I Hiexmi draw ing twelve feet, was boarded l'rcu'hth'iit.5iulttsIt .
t II. I.oiss,
"IRI'r. Ixiat mid liter willis t joinnnll (t livttu'taFy.AIuI'il
llttill
I that ;
Tli'io : I.I.IClcl.
: K:jy.tlal| I/\.1 I I In now .11,111, I Ihe l 1"1111 of thai jmrlr, ami, tta< the I(Irm\l. the al ii In.,11'li'I'o! I,", nf n t i ",' out any coit, whatever, ,ral".I.ligUlalor l 1.1.l an- Ifl'I"1111"1", e l out.iide liy a half-branch pilot 6 (1.Irpiaa.

1"-"IIM..1| | "I t JI'ali.I. ."11 t 11 line unit It n-t i-llii Icnl In-lriiini-nl' In MnirliiKhr n-piiblii-an I t'nlliil,, Mnle !,m-nalorl, 1 I. nutlmHHil.i '! I | ||| I tI *. In,, oIlier ttorils thpt, ,. me" ika.lliendiil nml, (heir pn'H-r' | ., I tt ii.I l x*. ai subsequently spoken by a IhiARti or URALTII, *

then eelni'iileil". 1"1..11".1 nirilu i I by, f I h ,tb-fi-iil I .I Klnli-t' ami I Ihc ..I'rllol ofnu r h hI | | -, for the, Mm .,ii.,IIH, lo IN* I'I: | ', : | I l, : a. i it t I i's' ,-.I, I. rut I'm I tla'-i- I line I t linn "I rlIIJ,111!! lilcralnre.. Wh"1 a full-branch pilot ; and that afterwards 1VNSAM.LA. April tills, 1583 <

eoiniosltitni; | ot bilnnien Hint,i htilianlii, I I li.I".,.1 ti ri,t Ilif last ( 'oiin'i"liiliiilOn ., ) I Hint a' a (1.:111111, HIP "'"II'LI"1111' I ..f lian-M.itntiiin.| Nou ttlien 1,11, I,.I'I Mtlhhue' I ( :nn| legitimate i l"t huollitig, ( hut't when said vessel hail The Hoanl of Ili-alth will rmltre Mil furtinliullilliitforilHi
: ; a haiP, V ( I"lsesu'si-l' (ins II""," il 101111 with in the HAM.T 1 Kill,,
II"I".10 her ( ill
cement.TIIK I .,tttti, I". "" | | amiihiln t I | I 'I ln> oilier editor* I lopve anchored at port tletr.
ie are
: .ill..Irl"'III' I Ihe tli-niiH-r.iti I Inko the ntnle i |-ay (|la'uiPa' 1t or 11"II'rI..lhc.r, l iiniliip, nuthm unlit 11 uVltn-k in, A|>rll lilt,,
thodbl, ""liol \ff |l.rrCR"'I>' .1'e.. : '. tncmi, nothiiiff ttnniK tic, fiT.lie't and fnlluit, ncw-i mid, of I'ensacola in fresher water than Is-s's. .

t'. !$. ti'jtiimiH'iit; ; I;( alter protei Iing I- I "i-inorritlii-I at,I Ii rule' .omejliipnlliy ;,I I | : : | ii i It.lr.ti' I in ti rail iisg ; liel-crI 1\0'11, I ihcfiiirp-itmid l I ino.t I Impartial, eOlmel' that in the gulf, and with an anchor riiin, ami ,Mavlflpatlmia can IMJ aucus at the
for the I 1".1 t .. I'I : 1'"" ;! ), Iliinkn, Hint i lint, ,i llator, of'. i-llliii i 11 (Niliiical I I |>ailii-i nml,, chain iilHi-e nr lint Hoanl nf HiMllh.rin .
liell1 t Iwo ) eur atlast a ii I tin- I 11.1I1HIIII,1, | Itt'l 'llrl.lalo.I'"lh' 1 I : I I a vcny) MiNpicion' I 1".1 111"rc. and lilteen fathoms out, > Hiuiril rmvrvea lIst rlttht In n-Jwl (J'
111. h'l" liini K"11"" I Illinoi-I I ; "" ,'anti'III a jny at I tin1, Imsonhnl l HIPIP I I. "' IMlh II lug, for niU, s I l inoney tindorfabc,, pieteii'n. ; iniilcimaiior but II.ir, Jl'el'' |H-Linilary)' 11111'.I.AI'e she was found tu be an inch or two all liliU. anynml
it "I"RII. ml.1 .1.1.| | jMillllrn. f,1, ) | I lulrr, the Klotldi, ;. i-littnten, ", .i.l.II jnninnli-ini, 11,1 I t". A. ','. ntmiM, t
caIH..hal| king nf I the t i int-i.in.i, : I t.nI. I I i Wf.l I lIR."I\IIIII., ",""eeI .I I"I"I. IM'I.I'nl I i, i ami (inni-'hablo flIt cmh., lilting: re I 1.11 p"|lNi"s are often its,II st'pts'ctI, deeper in the water than twelve StiltS II, tiLl Fit l'iii.iMlltie.IIUIHOK .

wlIIOhal'c t to take IiI" linm-p, \lib t 10 I the. 1"Ah'l, ) of I tI"'rll., I ,, : parly, ilcnlli a" I HIP 1'"I.1' |IH..illo ,'ul.Ii, I, \ I eel ted money from I the, underlhee .clll.1 II.lh..IIII I I the, field II trnde foot ; and .*. W' INII.j
i itt ll unnlil,, In, ,,, li In I HIP Klml 11'a'"rl' tiVIIK1IIAM II. Un n,
'. rent .I thn t.ir mnlithitto.,, II! I I liatr C.IRII"J, The, 11,1,1 11 | | ? I (-lrrntiilmiiii,, ". ;1 I Ilnl jOI"IIII.i HmlioiiM'iiieiitly| !.t I IhelrlmMiiliincc \ ; : It lias further cometo April'I.as. ftt-n-iary.
I',,iitti 1111"In rliiiiinnli'il-, wiliil men, ilinn 1 Tnr il Its. 11lifu I ",11.ilo.r, |IM.lil. w hat I better hlu.y, i'an do \illi It Ihl. : | nndtl igsir at lcw.I"IIM'r., | : the attention of the Hoard that:
::1: TIIK h'iraTrl, nce in l tha t'nii, II.la'k"I' ml ,') flII"I'II'| | | | MlfInli either I I return It \h"1 Diet took I il I, or i'iioper. I'li\.ill-Inlerp'-tn M often pome, GAS FIXTURES. GLOBES'
.1 nml tlif Ih'j. il.I'c'\C'I.1 the full-branch pilot on ascertaining
,j. Slate* .' fl.V .Vll I, nml,. I "IRII arc "II.t I,, 'IP"I nml, 11.! ,, I : .. I i t1.0 dctoip It to the COIU"1, ; ..ch'H.I"rl.ir I 5 1..lli.t, ,, ttilli l'III.lio'M, ) >d 1 that no'
up I.
1.1 : 1"1'1, a oil-"I'reahu"l t the hjlihonalnl, 11111. 1"111" I r<-|,i-i-ti\f ronntli-H, or to. mime jll'IIII| \lilt'h i l's niiilurli'd, ,!, by 11.1, i the latter fact, claimed; under

tle acirrcifale< 1'1 HIP 1".1, t elf-lit ) ,'a\l.l :J. r.ial. bi-rmneii, on,1 "bn,,e. We Hiir' I Ihan at,nut tsietli hueS's of the |irofe ,, the law, that he was entitled to l lots JAS. H. AITKEN & CO.

,\ $.Vit,427'iO!': l. Thllt I iii.niy: time I I"I.'hal | nt I iiinii, not only I I fimof .O'IIIIIIII..lili".III'I'III! | }'" 1111| ,, I fore Imppd to the. |1.llf..I. nf an* I 1111 and only jnurnaliiU, cal longmeet b the inward and outward pilot ,
I HIP, n.*p**<,..| \ i tliit inn of nil t the 11'1.. 1"'n"K.tllh'Iut.rlal Mm "lrle.I', "I I rai'n,|>pl-liiiK' : : ,iinmn-liitf Hint |irplty 1,11011 nIl I"IIP IP- I, I Hie, hut,huh It' neeilIf J 11011.11., said vessel and after sail

projiPrty I In i, t HIP t Inl.' nl' Hoil.lii., Il IIP that vnli-pH HIP I iiiillry' of t the l thii'\i'.,_ ami l I. .il.>' nil,Mug I ) 1 ilplul. had; ,iliiiKwp'd of I 11.11'milPHtpin i Intereil !I. 1'11'1'11',11., ). a |1'"lor| any age on :i 'I..IJMflIUM
= t urrupt .I.nla"a.I th,1t,| ..1 |IMttl.III.lhal ,. ,I I I P (tiI litt, Mr. sindorf, or In wine oiliirP'iniilly roniM| 'lini I ) | | Inlerecli, nremoit vessel was: loaded, cleared ant ,
I lit\1: look-plm.h ol;1 ',\i.i"11, ,Minllrcicntly ) Ia, ,',', ,ulniP, I IMIM, ; nn-ratiil| lhat, s.tiPiirllipn) list' > 111., \\ ill ,huh, l> In 1 liEs | I tni-rilnriniH maiinvr. And, UP' i, naturally'i iiiiMTprccnlnl.Xii l. ready for sea, brought suit in ;admiralty

. 1. ; ) nml ].io-.to, t the, ',\ it t1* II.II'IY I in, ifiiijiim-lion, with rnrrtt.lnf | I alI'7llt:< Ixinnil, HIP I Id'IIMH, 'rulii- 1'1'1"| I | :' c'II".i dinilil I Hint Mich big is 'Iniird,' new p.|M-r I Hull, l's i puhlihhp.1, fur against hcr.; allliVIIKKK.S.
f a "II.lh'l| ilinlniil, 'lo I I Ilio J!..li-1 I (; npiillt-niPii a. N'liNlnM, |H'pr, I the ('eneral, I 111'11,11'1, ,, I in-triu, ,, lionnml \ The of'sittl SteaiD S and Gas Fillers
Tlnicn-ltiiiim, 1..rcr hrl.l"u master
Miec/c.1 1".lllrcI I nnl 1 a itg, that { |. : ,, (inrly, | S iK-m-tllof :
1C1.1"1"1 h"I.1lo
rIt IlnR: t4 dirty, 11.k) ma-n i-nlli-il. "KliiiMn poli- loliip that if t/I/ I ,lihb-n'ii.li'nt| ,, I"I : I'IMHI.| ) I | I | I alll. h lie itt hsi'r Spnatnr. 'nlr'I. A.xmI.MIKII I made, In sertn private 1"llle. A. our Vessel, in ignorance: of his rights ,
.
lie*," \lib,'h I tbo, I'll.i'nil:in,' at OIHII" piolipoVil ,.nf al'l"",|1'1"1'1"1| / 'the lti-.nbll-|. .1,1.11,11 tutu" i tsg |11'1'1111.,1 i \"II.J,I I i I i 1 ,, I | |. Colili, :1"1111.I \ 1"\.k\el: u\1111 f) a : "The |lN'ciihtt,| are piititliilto I and without any purpose of injuring IlKALkR IX

,. lo npu-nit nn hi* politiriil I pl.ilp. oc aim Hint I HIP ohl I lj 11,'III'llk'I"b.| I I liliixli to ute I 1".1, .-. iinliliuictlii'lr by ,!' t I I l Malirj', l "'miK II. I" u I Il"f I hut |Hiuer nl the pipit \it Idiil, I i one, had already paid the half- -
.rcLlr' ami :.vot.ny.: ) iaenniifi ,', l too ,, lia. o cillitralready ril "M"I| and) for Hie niainleiianicof : i branch hiii for .
Halt I I"h-ant ttill nnlln,, lIst 10 I 11"11. V 1111111. pilot pilotage bringing
I I : l I "
|
,111 ."I.IH.I their, I IKON ril'E PITTINOH VALVESAMI :
ThN I I ,
right's. ,
wolf I It an. Innnrviit uniluinb Iuanislvaa, d"le no ; hiI Inn 111.1 'to "II.lilllillll
in
vessel andWHKKKAS
; I II-IIIIH'rat. ami HUM ili-fi-at, Ibp move- ,, i,I ,i I l lot I il he k If I /have Iii only accmnpli-dicd' I Ilimunh ,lie Indc i the ;
noun or lint
i they I
TII Moi-iillan I I. remiihl'il, 1 of lint I), failthat t l doit onimTil| wilh thc IMII| ,.II, lI ; On ItOIIJCK TUIK.S.Cor. .
L ,,111., 1 ( only iN-i-aiiM, ll linn not umurpilto,, l I join',nalUI ; tint journalist, who I, ; : consultation will
the animal hn I I "al"blteI : 1".I.11
'nl. I "I) I .We. in a |.NMOII| lo know Dial I of hrJil'I.yII"t ,1",1; titlt'u j.III.III" | I I hem In do II. II)' WP 'Hicn-fnro, rp i I 1111, nil I exlraneoiii I I Inll"II''o an attorney, the said master was
the, 1'1'111., nnl, t "I I-'inh-y, ni-ai Iv ,. I. I I' HIM) : l Hint HIP, In l usisl liie' !I ho Jaffertoi and Sti.
tl n.iny .11"1'I iK'llfr thiwM-a /1"1.( | :1111 lil 1"10' ,Il : / : 'l"c.1| |iira: | 1.11 ri"-|>prlite fllll.III"III| 1 11"1" I" adtisodthat it would cost his owners ZtrrafMU ,
npvet I" "jId1111 aiul tthi-n I "I'IIIII I I I
time eoine, nt HIP ni'xl, I eleitlon" \ill i ti< ilu, iiml tlii ,, H4 I lo HID, C..II.1IIIIH.ill.r In |1M! ilipintiil II".1, an "IM'I| IIM' I I 1"'cUy nine iin1" not tmli-i-iilH-r, to I thejiuiiillllit l input Itt wl'll! \I "h.I..1 1,1"fl.IIIIIlc" vs'ni'} full-hr.mth pilot for both inward lI':iNHAOOV nnr arlhlp. Ihn I isle I hush,, r I HIP. ,",.j"1 In S n-t hit molto. Mirli., n joust
fon-c I the, ILtrI,1II, lo or I I 'I IIP lilipw., HIP il ,
I I Mnlin'I-| Mni Ma
Il.lj'I'e 111".rlIO i I Ihp)' |M-r>ii.t I in I the lonripli.ll 'h.111 I | t 11111,1"lllol..III""I'I'J., ( innni-t i not liet-ome \1.111)I a. t and outward; pilotage than it would Alit,, Iii I'aniu Mm-t, New Ortt-auis I.A.
IH'I\'I t I Ihi! I'-)!, of t I. ni'cio1'arty. I h.H. ti|l.ItrttIIY| hat,,", tisititicti| | nut, h 111"n-cljiynrriil I I IliiIhiiKM I slut: 1'1'1)) ;' |\,',: :;: :: ; for 01111 | | Ii', |u-r- t HIP' eililoi-'of 1 a I trade: Jail \I. to resist the suit, although he hail AlsIi 11-310.

( _ Itl ni: )' nil'ry "\1 1 1111.I'II'lt., ami,i l lia\i* '''' 11'11, I HIP Iri'.n liriiHK 11..1.1.l lof l lI hap' ., il ml. lie eUI"II ir ninor I IHIIpnpiIN the ti'inH.iai-\,| '. pphemeral' Mil.poll I 11: good grounds of resistance ; :amVniHhs
I li-tt" inoru of ", i |H-OJ.I'| I Ilipir 1".1,1..1. wli t it ore'mill. ". InMirrt I i ,, I I In cash nf I HIP M.ileunnld : i him, who inn/HiP, I lampaljrii' iieel, \ if said full-branch -
Sn'IIITANl; t'I"I..I.II""i", loFlorMa I / rats i-iitanyh-il, 11..r'"II 1' dn ll-.uy I IhiCOMMHII, s 11. 01| l IIP \1'111 I nv's make, a |11., | ,ul..tanlial : pilot Sealed Proposals

"i I fi-el like ,1'..1".111, | 'P'I 1','I I"ho hraMM. ; Io but, ,, 1 I" Ilh"'I'hll nlllinrp' uilh, I HIPPIIPIIM" ''' I I I I IVni.ii-nl.i' : I HIP I ',"1'1'1. i.this, 'Is"lIlt,, 1 Ii I sug. will ))5iou .. 5 l'I..I"'rl.| l had brought his suit within ;a

,'I.111| IIi 1'I,1 "I I I. II'ill.f'lil"'I"I' IS I"l'I"I.i|.| 'I oir, 1111 Wl"III"1 I 11, i ,-.1'1,1 |""rt'l lr, I II \ I HIP Thll..I.ul.1, I ,. of ,\ I 1 I ,., I MM. 'and t'insl lhll I IIIHII( au,lh"'IU a.11., reasonable time, and not waitet Full Tap: II.DIMI OP 1IIK NMV:

01 lathi-r' liktn IlililiointiiK I"ni-M-iilcil its '\ ttt arc .-.islhiltts,,i .;\.Iiv.; I hill, '* lutiiiiiil'-li.ill.iii, ttii' I! I I l : I i ICpu| >llvr 111'111111, I HIP I lall'I'.II'nl| l honi"-l' hslt'iit, 4 ""-"" follow until the vessel was loaded, cleared CA1lliil.il' (tlll'IK uill l i.e nccivctl ly
lli'iilblraiH| Ill IM ttnn II'r iiiililalilr nne" ami, it i' innM' : I of C halts I I i tire lsa'l her Liu'ti II. In hit Indp- )
\ 11,1 l'ljhl and for the
| ,1, said
: 1.
111111
1,31k HIP hi 11"11'11 I ready sea; : master Illllll till'Ttvenlielh
UlllllTl-lKIHll
I HI n< t foiini'irobborii'ii. i
him bin, k I IIml I
tin ( I alone
II I I IK niiH-i.il4, It roniii-n-nlo| "' I. i-npilo) n* ; lo Iclssta'nttl "I I\P\ \Vi-l. | jouriinN I lheK-oplc| (
Tin, I rn-i'lt-nl) ttonhl I h.tte, r iilly lor t nil. brnurlm, In .t HIP r.int.: < nfhu r I (I'tiii-f .;'I'llr"I tviili ( i-iiniiii' pli'i-nip.; ? our.. 1 ho ,adtiH'atp. 1'",1.1 is. | .lii-le4 MIP- would have had nn opportunity da)- nf April of thin Year,

ini-t,, 1 a 1 ai''' tt eli nine, ir I he, hail,: i 1.1.1 I Itti tel' I hut I Ihu h 11.I"IM'I.I"I11| | ,'.1. Wllli I tie| I 111,1.1 the I 11'""- j l l llllnlllPHN lU-fnre tllP, II. U. I I''IIUI..III. I) for I HIP public' ., I'HHI. mid, 1 n>en I the' of defending his vessel again.s lifter ttllieli liny Mill lie iuist'lssli| l I t.y till Cumluillii -

liellpr .. ,,| ",'. on Isis lii iIi| to I'loiiili.TIIK i Ii'ike. I iliilitliikel.I ttilh I I 'all."II'y.I "" I I ) r. |Ntl ('I' hi-uii-hN ". II the maintPiinf the i-lain: ) of the said full-brancl *, ulili-li s's"ss-rsu-us In ItM-lf Hie rkhl Inr

.111" Tin' vi-iv lil>i lilnMhl of Kiinblii"intiuiiio | I i .lllh lii snitla., or I "-. I 1"1'.1 s W.I lulllu".ry.I"r.1 'suiis.,., I Ihi'iriou.lillllii.lialNew rlglshs. pilot, &and would not ha\e In-ei -->i-l any or all i.f tluiii.rr .

rn-iheil,;, NM g.,.IIram1' 'allnl '-bi-' :, {* a "lilih lo lo.tliiion \itt. lhii.iHinlintH a I"liti'hiIs. it unniil 11111. Ilall ill 'Hi, I I u i 11'Iii.1 '-. t .i..I"IIIIlal.a'III I I unjustly obliged to pay double inward |NmilH limy Ut iniulii fur Ibis V.hale air f'r
: I | ,, ,, | ,, [ I : I t hn".IM"1 C'I 11 )
ttnnhlml I '
|
a... I* now hrhi,ig| niiiib% piiNtin-it,, nllbrt | "'ll |l'I"Mh IIIIII"/"IIlh'II.IIII'c''IIIIIUal',/ : :l t HIP |,mt 1'1. ) M in iimrp in ". .1 : I Advertisements. pilotage. to the injury of his |h.urlN-tin! taller |.rt'fcrnil.

;. "11111".,: I Unit .I jnle ",1.1 nl |,IM tl"l nt' I'l lo IIIHIX Ili.II"'IIII",1, 111,1; I 11'0'1.I" it IIt' IN i I h Ili'liibl." 111.-tlll"I' I i | : h I l IIII".IIHII.u, nl I II" 1"1"1, 11.lu"'Ijh"I -- owners and the good nannof this I I'lini situ H|>'-MIuLoiiH) an ri-mlj fi.r Infli.flli.il -
1'1'1.1' I"L nl llrviil'a Hunk.
CXIM'II", \bile the 1".11.N I..nn.I, 'InIM l it IM-H.IIIMIX' t "-, H h Ihl. 11111)I' I lint *-IIIMI.P|'| MUI liaMi In toiilioiit, 'a : : I a lu. of HIP |"pinipmi-nl ni-llnn| in ""nf, in Ail 1.1', ,' OPEB:1IOUEI port. Therefore, IH it J. r>. l.r.nNAUlt, S.n- 5
lary.I
a ,'allll, ,"- r"r.il''I'. 'hl.I"'I"'I', ,'.."',,I Ihu! I li-nil.lli[ | ',"itt 'an:. llllr.lhll!, I ItriiHHraliiliiib'Hmh'nt, I | I Ilikt-t 11.01 i'I I ,, ) l HIP.late: I. 'II.I"II'I( |" :and' I HIP nil<| ,,'.||,.I Ki.bnivi.nt: l.y the l.oaul of I'i' 'ailKilk-1 linn b HiillitliiK ('...mniltlitINnnaiola -. 5

_ Iiroinim-,, $* lo bu? nn h"lo'I'la"lt: tlrit: nf h Ihe KIIIIIO i.3'iii1tltiiiia.-T..I'| | There, ii a It rtt |Is ii|ly. ol' I 11.1'1",0111 / i I ; i U mm II 111'1",1, and,, I I|1"11;al.'" Inlnnilii' lot Commissioners for the I'ort of! l : Mareb !lsI l, I-MI. U.rl7|
I "\Vu arc in |M>I.IOII! to ItiHiw" that t' I I I : I l :,1Wednesay : -
, C'ol"l mi'tl "I 111'" tth.lt.ti ,'11.J. .IN I '' anti* hI'"' : el..I'1.,1 imllif lailii.iiU.Tlip : I'onsacola: That hereafter, when
I Klnrlilitui, t-lthcr wrolv or I liHilrtil 1 | '' ,1. 11 1"I"II"11 | | I : (' ,. inJonkinif
Milereil thn, I ll.o I. tiliiioxt', 111 li.-n. lotimiov. lI II. | ulllilalion ami tvlni HIP tin i ... II.5 iit'nl : APRIL an) tunllitt .shall arise between
J. I,! In ami, that Ihijourney ,- 1.,1 bt ; r h Into Hie : I.he i'n-i'linn (
T.-f.
111. 1111'lp 'hI -..... .. not IMIHI,} Of t'I"Jlil''r"II.| I ,; liljlt.I Jl,t' .r In.. t '' ,' : I : I :: : : >r .,1.1 it ltssi.l I'IM 1"1'1.. .| ,',. .1.1'h Thuridav, p'iisuls of this bar as to which oh 'IATOI.STIIIC'l'LY !
i < III..ti'mir I, u v lint 1'11".110 pnr l 1".11., ami, thai il hm IIOIIIPinltnHin I 1 une, 1 .11".i"III., | : J l I | I 1 4 MM! r"'IIlr.| I 1 ",11,11'1'd.r, t Ihp I tin-in i ii fiiUtl.-il to pilot n vrssi'l iuil : ,

.!I Ion, liittM'iiriisoii& | ) 11, ,1'lilIII', ,,,"$ "I | "lu.hI', |1.linll'I.| | ... The i IHIII Whul."tl"' I ,l'I Iti-niin'i, "'.iu," I'urry,,' "I, t ,. :t 11'I""llrIle l l HIP. ;ri.ii.lrmlii.il,,, 1.1,. have,of Friday, > lJLk. H2 > lO q out of the |[hut I t, and either otlirm

tax reii'ifcr of 1 Ix.ni.villiThU, I I. Hie i iII ...lintMillry( I 14 IH.IIIK, ) rarrh-il, out, rl.etinre. e'hll' In.w. /"IIlry. I I 111"'I.I .,1"11"|| | t nl I'liinnlnu uliaiM'UKir -1"-: proposes to bring suit again

, 1 rI I 1".1:11'nn i,"r'.i.l' | of hi k ii'lniliiftpuitlon i I In Km-ambla: i-onnly muno,. of, any rei-onl. 1.1, 1111 I *11.11"11111'1 roiiiM-in | their 13101&I, ,I ( ) other m.illt-n t nf 1.111111"cll.hl'rlll I >>Iinilur the \t-s.-iil font-fining which tin p MUST CLASS.

i a ; IIP h.n nbiiH-tl, l I hi,Ii (xittrr, tI hu, inoM litter Mutt nnrii.iiloii, ,| 4' i I Inn 11.1"11"1" r'r'I..c'II" I.'I | l r.M.ti.KtlKNI'; nr' -I IIIK I; CII\I\I)1 I control't-rny ;aro.se, it shall IN.- tin

slIlullerlI fly, ami,, ttu onr oun 1 I | 1'1'1.1 i | | thug nf'lullaliikoi-u (1..1.! I It I li plP.lllllPil t lint nlhl-l, will I.I' sir- MM 'Al.IM' "1.\U'IS: MKatie I' I 1 -
| art I '
' 11111 "I 1I"III'.I'I.fl. 11IH'III 11.1 tii'lani : I
tin ,, .. .
built .. \
uhrlt-u :
11.11'' .11..11"1. tI' 5 HID HPie i- I. a n
: knottlt-il! >i- hi, h 1 1""lllllli.l.t'I' I l .11 :11' \tll ; i to site the \esst-I or her iou Wines Liquors
r\. IMronnl ) .t I.II""IIII j ,s;l"I.IIII| | II 111'1'1:1'| |1.,01111" : lion. Them 'are no I | l.'ipnblkaN -. : ) I 1.1 I HIP I",'I"I'lil I piil.h., in.i} a- Cigars,
.. "c'rlllll'"I'U. ,- 1\1 I 1,1.,'a! I.) tteie I hat i arp I in t the :-rift 1 I Ih'I.1 1".1'1.1'1 ( : I I I : i 1Ihl.li'l"ll : ers, (to ilo so at least ton dayspiiorto
aifclai ,
\ 'al. } i-l mi or K.I iilr ill | ,mbmb'iit '" ) % S
r 11 leil or roiivhteil.Till Minliiliotrrnor I ami, a telephoniconiniiiniratinn I 1ti ) the time when said \essel shalbe : [ OF rliltLION AM> IMIMkNTIC' MAkK.
I m-iiiui'r.ili I liii, : I
tl | : lumvn It-it ill It. | I
I ., lint 1"1, eHlablUht-tl, I I ( % ..i) N Ih,'' In .malli'ii, : :ii it ihi Putnam i loaded ; and should any pilot --
: tthilu/ '; 11.1 I the I.Iiol. 11..t',1 "hll ol."cl.I' Mikini I ; lonnilu l. hit, ... .iitlmi. .: fail refuse, .
II" IIII'r I 1"11"1, I Ilu* I II.rt.oltlilaliwlioiumiii.il.ID .. |irn | innliipthere | ) or to comply with the rejuiroinonts
negro Ia/H'\| Key \V nt jiltc imlnatioiu u 1,11..1\.1. tin-,, la..r, I tht I t I.. 1 II 1 i I" perhaps .PIIIIII| | it ,.Ih ( of this lo'sulutinu, ruStrict Allentloii |hail to hut waIsts ititslsulstu'F.
l* tinl.lnikt ".1.1, MOIIIO of I Ihe t, I, I "11'1..1.1 I, amMul.ito ; 4 ., Ullll ttillMMIl Mini H Illllll. l'l'l
, or follow hit thu teal. ol the '.11.) \1,1l 11'1"th'al paily 11,11 111\11'11, ills anting hit IIC'I I.II."I"'II', ,. t' ) ; its he shall
I provi.sions, In.tleoined .
I"'H'IIII. tvhn In IN Hid h-ail-1 I ,
at-iimo id ,
nine" that
Inalnu
ami Flm iiliun In an I I I hull tir t tin-iliiK I h'sisa'rats I. ,; : MI ii ii's I im.texii'llpiit I KK: I1( : I of conduct .
j.il Hnl\ guilty detrimental
ILIII.t 'O\I'\
erN of t thi-lr parly. h rUI'1 | I It Mhh.inmake
'I'hl lull I I Ihcml", I, (hi I l.n..r..u'"I. 1'11
utile iua""of Ihu, Kailicnl paity to .altl'"llo ) s 11"11"11 I, but I lie ha, lust to the interests uf
1.1 iit a lIe commurce -
I II I H |
true In
I" 1"1'1,111 1.1,10".1 IntlmlH am, all I nf I Hie IH.I.\.1 1 1"1'Ill \n.I'> .:
official nf tho& / 10\.1"11 | | ,. It "II.\ :
10.1.llal. tail aid and be .
I rump Ioelle.lul' 11111 ) ; I In .: navi-ntiow Hable
Schooner for
a Nillry, .k. to llxt'lfami 'II"Ile I ; 'ttlt; Mthi'Ai'. Sale.
UVu
| '
I erallo paily at .11111"->..i-t'. The J"li.r luII 11"IM"'I.11 hauII.I iH'fli I LikPII I inlii I HID I | ba1 HIM I uluilu I iriilh I ', at",I, hIss, 1 Arulibil "s. to have his license revoked
J I on
I leKtsml Ciauo or Ihu ( ami /I.U'ltttlu s |M'iielnalo| II |M>wer not, I, 1 ait-nil nl 1"1 liu\o (Itt-I ir I liil.iiU IMCIIMLUiiMilrixtl l i Hit-ID are I llm0vhoip lute .1,,ets it IN t pelIulisate that ground. Be it futtherl
\
illl
l
"""rae ilit-talpil by pnrlly, .,, the rI"'II'H"1 and, hmip l 11'1'1'\
r duiky colleague zoo utlilenlly tvatth-. .II'rllrllle| by tin |1aihitltaI| i-ul.-nU- : 1 | : > : KN< lisuN 1''ll Ins u ."1'hI l IEsl.VFti, That this resolution A 84.-lliMm.il; iiitalil, f.ir UW
I III (Hililii-al. ai-llon, but by torrnptullianie I Il ''on. itht errorii |nomptiil' by overrPiiliMi 4 1051 ks''. .%iiitii"'ii I .. 1 'M>inii>rrna.iinK
1 Ihulr fliain, I into,, Ihe etmlilioucamp. ( "' ., : i is intended
I
get |
h.1 .( : l I frmliilent 11111 in-i man f.ilU hut k IIMIItnaliiti | t to warn pilots againsa I tratli., ami t'uithl.iu.k| in .
I tutu | ami.ilen .' | try | .nrurnlar -
, I :
_ _ 1'1:11" I behind I the him 1 1:1.\ I repetition of conduct which this
.. I ,, 1&111.1 .
with Jlurare
I|1.1rl..r U"I"I'IIIl'uI1) i J.ItrtlpUua Itdl) | l in''I.1, of srI iiij| ii4.u| I lII jl.lle, nl i. .% f IH.II t'III"I\ Mini-. Hoard doliiinental Ui.Uirulfiir ate| ou n-ainalik tt-nim.
TIIKUK: : i I. onni.nil /phiM, : ) In ho MM.tat I I II In all thin, the |*nophthat pay the 'It'ii'laiul U iil.r.Itartb' | t | | I l hi' i.BUMhe U n'"(1)' ..a 11 :11' pmlof 1 11111.i3: the intt'rectsofcomnwrt'e regards as and ti: Tint vein*) b 15 UIIK hunlcu, sasS Mil T axmlb*

lIre of I Ihu prcHCiit IIa)' ; our )'0111114 1"1,I t Iu., that nur>|Nirt 'the Kovernnii-iit .', M afterlhe I'itissst of thn fourletnth I h" ,.llr.-'III'hlll,,, : Nest I MilAn ,. ..Music Under the Direction of.. navigation
and that for their ultl, with ami
inlormation a new
aimiHilnifnt, ii.ni4cle| i.tiiui ,4 uiHl
alul to a liinltetl l cUi-nl our ) onn r h t'ft out of lisa '|11..11"! ami are not 1 u inotement Inw f Xr

women ire homo ami, into ;. t',"..I.II111, HIP ofhew hltlt )h. Ureeluy hail taken i-oii-nli-r- ,n | L Ohio) editor It .luwl I his Prof. Handel. this resolution IK puhli&hoiiu I t isnItiat sad aiwrtl.| |
lrllh'l 11'11 sTile flll'll.
.I'uIIIOI" hI any intere, large tiat-ke hu hail, IVnsacola&
tt
1 ) ind a once a vtet-l
: ho I paper
nub life, lieu f.iu'Illation of I purlieu eating oranges \I'ile. I t'his it I. ,
their iiilvreit
nor am Uuly
"h"I'e called auteral lime lal tlt- i
I nl Hie Tlibnne,. MII"111 iiN.iutIi| isl'u'turIssssu'
.
I for four
'l "apH-lilp| M-t-iiuil 1 In I IIMIII I consecutive weeks, lit Ali, iMieflliiii-r-Kiiilt H.WI,
II' IN ru-ct \
blllld".1./ 'uiul iliatvpokerpiepmethem 11.1 11:111. to Iho kliKhlpst vxleni ri. ul''al', into, M Ir. I lini'li-t'I private I l l | ) I e ahii Ii.1 hue sit hi,1>'. 11.1 1".1 I tin) nucrtmirpnleiiicof ii 111.' pnMiiiiultli. | it further hog
to become thu 'I'olk. 11,111, aiiliil., Tho I Ih-niiM-ralh, parly run luhe r"ll w he \a* bnoily clg. hI I I I HID jtnlden huh"< .cpniti-il I aisiii\4iiir I'n'};r"",",( .." .. ,,',' I RFsol.vEo That from awlfi fi-itl.mil, In |>eir,<4-t nnli-r and fully
cciit'nof the future, ami ,, wrhlll.. Mow, if there wa-i any, tuliP h hi l'I"'rll.1| | nl Ml1l'INt.M.I and after ,
i I" I l s
Ihll'o lulu apjws.csl| | 1I'.n..t' of tbal very .hlllI| aiuraa Irl Ir.ill lila| this 's5tlljsut

or no clfort In anv iii.uU-r| : to >avo them,,, a 1:1 ami Iniixniliiant ,nrrtion of the Ihll, Iha was "ellllertM"1 LhlL 'aionml. tirtiiev IHlllg \ILls pulpy, :rll"c. Jjr ii.st niiiy IM &.."r..al c'. (.. t'.., ..'a date of, any such pilot pilot boat boats--that ism.i.stt'rs '
Miiri' ,
from the utter ruin I to wl.ith many of SI.I., i-alhsl 1 "the blark 1..I." allit-* a* not .. I" hlh'rrll'Il111 lIst --- !I "'\' lot- hand in m-g' > w | rliputani airily ik THIH 5'Vt K'C.g .
ting to or stud in to tin
''el"'1/I he led I by the tile ,ami example ilxi-lfttilh the moNt t-oi'nipt wvtion of.he tsr hi* thoiiKht. When he l ., I IVr oii. traveling on, IhrllI'i.ItI., : to Commitisioiivrs 5u1i27Ifwcri

1 I tin tlub I room.TIIK t IC"lk"II'&lr. ami tUfi'aU 111.t, IM buy tt lib Iii face loM-ilott I l I 0\1 the rauruuU lino .tWI..1 JH"I. Wat Rnt- their report an tithe S
( .
1"1'11 ansi tilts a s nuvillo ami IViiiaroU arc A live r pilots working on tln-ir. resHclite
I __ ___ __ h. |1'.1.1| |1"1 rnuiiini rHI.I.| I' Ir
' ; I'%' : III 'ovcriiini'iit ami every 1..lr or ., dly h-fl, lotihl{; atrust lilt&.1".1. Hop( 0\11 at. II1.1.0 and, .1.11, a"lOl& I. ."..I".1)| | hi4t51tltA' lxi.it.and with it a montlih
l'I"1 Ilellel' J..kllyll r"I'1 ami, retreni-hinenl., The I sisla I. I loune around hut ollhtu had lint hanliUHH b A the) % In. '|'isa tirki-N are t. AL C'I"S I"I', of the bar sloth | % T
report soundings .17TT
t are iu wlIIL of au or an. l -t tl.cl, c l \ as1 time, and I "I.rli ( ,
I ; I 1"1.1"11" liikteail of t | out ou a i lo apeak IB him. hut Hit iolonileiiUelnau I UIIUlle pa-i - IHdtall with
I I upou Ute T.-L .i.d pni it in the hhiail "III"I I huil I at klali-m "II"\' according (ii the law ijvrs tti'It Axis Vh'E, 1.0's-I
1 ( luai-i to Jilts I II etery il. WisheS'ntt
i litllorni of I nui-h ); up 1\11 01
f
h I h :
pure II'I'' ) 11.1a1 Tin l l'itOt C'ointiii.sijanors astit tiiit'siiisas'at.s
''
& if for atit
wuh-kiru. lust
or a "b""llu"IraiiNaition$ ami they I Voitwl I In thu of that I el"wi ta4 ltha ola-h 4 be aiulliloxbmn I lalol.II.I.II"11 C.I" UI..1 hU .1'1. and, 1. line IruI\I. I ( of IVnsacola hate power to 5 'l'lss' 1.4's kits' st (Otutusjsj si 555 hci sails
.al .ceollll.l.I,1/ ,. nlo lul.li.ln-il.I h".arty', 11,111 all risltutlljjtjt.| ) ,. I.)aCe k. '. Ulh; I Lullantil 1 dose Ilul\l 1" I I PAH'S \ll'l) $ kNlIlttu I make such rules or regulations astluy s ki-hO s.f 5t (u''i. arc (c's's. ti tusrutuhruuset-.u,
/ule aluuily s usI StUn
l 111 lo I'omlui t. "" ou purely, lral be broke rllil|( In : "'r.'tui hilt's Jtiuruul i.f IIIK: ITALIAN deem ytsttrsutsu.4.
11.111 lI'siltU. may proper or siecs.
bulue bsitI..rtts'Islsiu-.sail
,
"OII'I'U"II", 11,1 T.-L' I I.I I. I Mr.UrwIey, I llu.n-hll ( : I'I\'SI\S Osisslsij4h
4 Ilu I; ( iu onlc'l lo enablo "ollicl That lush and% l for the hits II
lit' ILlS
now fHiliML-ratif but i iue 1.'r""llllnlll.l" aol .ah "I arc <|111 I.t "l ry government of pit-Ms, ItI.i&'gi.'cy,
I .111.11) 111 1".1. t 1111, wlll.ut a ilnlaralion of prlm-f.Ith.s5 1.11 "ih ) ott, about ,1 1..hel.ll.y conking il I I'tMIM anti pilot A .4i. ami Eapri.s| ., tO5y it.
do 1 11 any or pilots refusing
>4 way ami until, belli r trade i ioflureil. I. ]{ .luIII..I.I.| tudy de i- 411negletting
I 1 |-nniie the That cold rain aud ttill
lll'I.cly..o 1."rIh elsi.tJi& T wah'l o.tp: to comply with all or. Oluolutho.
Tbo I tho etliloii.il. 1; ,' 1"I"II""I.ry, ami HUM, neiunhv l r. H""t" ibwll M iiraicr b | remove. mui-bine |IrClo(roiii wathabhfabrUn. I- :'%. IUIAHMOK: ) I I I E.: % 1.111. alert are liable to have their liten.sesrevoked. si COPIIIRIIIhIp
ii t
..1'11.1 "I"h t ullhoul [ I the : I he ,' -
.IHi. ) forftitlnynil.lir l'n'llli th.II't1 10'.1| And be i it further rciUlM;
of Ihe .. "KloriiU MIit! I- ut'rl I That thIs 1 IM l -* U. U-lkauf.Ll II. W. diHJ
? on ( alttrtelliiiK "Ii on" lilt baud wahil I nun ,. ;* sa
'I t, l rv"l.u.II..I." their OWl velf.ecpnrl. la l"l.t )jl 5 by may .i1 KF.SDLVKI, That. from and after wl sis list M .* Man-b A. ft. 5i.c Z BuST
$ fruits i left il
r bint w hat I, aaty. '1.1 n.11 I t.. Ila| .1' lu will I dl.I.III.ill l.emllluIMil"g; H ala' thi.tlate in UVM will 1 tsr n tiuunl by I U-ikauf stltsi
E i dl.1 alwyu keep on I.ami, lot onioukeya ', IhalfTtiT beloie. for vast ol any will'uneglect Iu tuil l isusy all lU-U, awl b. wOos. all
r 10 hi* hoi 1 out I 110 U"I"I.lk'll parly 1'.1"1 I I. lot rhm-ky/ fr r"o .I.II"t I in 1..1.. Murlila |I".JI.. nu iu ethll luthi* .y. ihi-refoiv .I.| .kt) si 'I"I il.platel' .nl nl il.Mii i.. nut IH | .1. l I ful orders of the Hoard of Pilot 5 IsCuassntinsioattrs 1usi'Is(4t. lit .4U.rth will l(ii alU
list
of the Seu
. IJ'u. :III'li..rI'I'i" :1.'J' l. i I. 1.1. .1.1 iu a kli"hlly lomlcr lomot | i ciMil air jillaI,1 I. rsvvs1's'sI 5.5 susl l.'ikau?
V 0".11,1. I a 111'1,11'| .pikliiK to lhau : t 0\1 lijl.t.11.al ilix.'triii.iiii's, anil has for the port oh h-. I.E.IKAI fiAfriloim. aU

f 'r' roinii-in .'I"'i.I. ami Uhoilu I I.. t Irop I" into' rorrupt excrc P. I ..I thouk'hl 1.1..1 I ttonl.l a.k ) on." he i oii- u | Stay be.tteelrneil tit tit tt hills remitted hint s I hsttisga'u lor 1 suit ajjaiiist; tlio. ISoanl of I 1.'all Peusacola, by the pilots of this .V.AKBAS.I" .
.iimioVtrihtppil. lu Ihe lluiietl. write l. l ; "I lit fur atifiiiptin to interfere l lgisasil that the Hoard
1. laud aro beii.iulni, ; I.a.IIy! mixiwl. IuIthoite hotly 1"1.1" Io 11 editorial udtUiiiK I u aiuiii I b)' alit iu lillht( ssssI4. : air, will enforce
lilaml, the liittIer.4LI nWtIU ullianro ami l.. irow with aiul% IIM>U Ih11 aol r. de ,'ul"IIH''I.II, | lo kludy da .1".1.e... t *That I ulan rill i I I uotL. ihe e resolutions and revoke the h U I'. Knott' lea, Wiu. II. Know its

.it rnplion, 11.1 Ihu lh I'lnl be || (l"I'at .1.,1 wrote "". Ou ..ilj, hl.lld.l"l.r"I'\1 license of the ollenderti.J
dOCIl not fcali.f}' the 1 k'lltoi ItIs I. .uh.t. third ihe rt-maik, )l ratovi by the of .11'\1 j .11. or .
... tuU'tl iu heir I'U.-t'. hey holol.hid ir tirreltlahl" lx.Ui, or a lilllu KUiuarabh-, C. rETTERSEN KnoarlesBros.REAL
uy bl'r thll t.. .llli.1 .t l I.) keami ul.i.I"| '", 1".I.I..II"gUI' .1.h.I -10 :_ .
arm MI.I put lotluyly .u-b niuu .. Thai a I of .
.t \t'I Jones "lh, ( ratio .1.1! Hit' InilulgKer h.Lly. eiit.tinud. : i 111..II.ul hlll'I..i"| >, aio-oawjt I5reast't.iiiituiy .
ami% Mi-Kinnou, lu "4 l l.o to I lio > Ixiilivtilh) }our ttill
| W.II.I wl.ll. eou- ) Ihit. d"I.e. '
IIMtho ; of rloii.hiTbuT.L' h..1 0".1 ESTATE
'/; think,, 1..M..lt."11," thanit'k a< niuu'I Ii j um lion ut lilt lIt other 1\\ug uf Hut I Iatueati into New .Jersey, and J& t".rai.i."J: .JK>-, | I I..ty aid Ihi-, "hiclill prm-ei-*. DR. BOSSO MOTTOES.l IitIi'a.Iststis -

Jt .,'.j art: "tor of $Ihu ling,".11 1111'1'1'' part). luI.1 l.al.thus lomlttt klmlol'a Au4biut i,....I .. .I i".t ;tsbI.I sod .I.IM-" \that' lne I..\. bard.-n.il us.tt'a'ui l-x.i.I.) .\OMMUlitilApril -AtIt- -
| |M>iuluii'Ut* eklvmU fatortu '
a* ,"wat.I'( I.u.h...,.he i I" In fat orof bile a..1 b. wtkauMu ", I t. U vau-r.aud ,11"1..1 Hum pliable a J'IjLa Vti l l.'ai.'" < *4/ Iatssaeaiaa, 3nl, IssJ. < IN8UUANC7KI'tlKk: AoEN1s.
w I'I. K uHUiaU 14Iti.lO :
Ibe i'loiitla ami U 11'1"lhl".1 su llk'.I Tu (Itt t'lliirua uf rVuaoruU,
-c., ring plajiu- uvw.That 1IIU4 II Ti Wr ( UK! :
; .' ( ) t*N of the l'% K. tlariue llavpilalt t Juuruuliiuu lViSauiUryA-.iaik,
kOUOUtl : dear ,, .
)
& lu thu it atI. a I ( water will remoteliaxaiii Luvs-g'jjuaj.g'jL ka> -'-
1' eye Ut 11MI.|,iliking> t'uri.lal roininjj H.OM >eiti.. The true ..I"I.I".t| l'I'Utlt.l. 'I'holuitty now li.ii. .alh. | ; I".r lo.ill aster through Iht .'A.tI'.t J.mid_.llw 4 MTU-ail t uy ku auiUr(.|.4lO.J Ju.. k. ku rr"w -

I "who t-oiiiinainl t : 1..1". the wbolu liuth ami viable the i Ma* by the throathpnll.nnralher. ktaiit'aiul Shies Ire\.t k. kpreadiuvter -/ 111 L J 1.' 11\ I C't'1J1 t WIMIHW thIs day, a>liu.u.v Ia.I.-rt.urw.-tiss'y f.!15551555' li.,nil,,. I I assist ,1. Hi n i'tNil, 4to.efB.MMn Km, '
eMI any 'lul..1aOouu' uian mwuilio' tunny. man IIP al Ihe labric. isa, slid 55.5,r IK.,.
I .MM tb.11 lUu ,'", autl the I Il.y aa \ I it i. llu>CMaa.II wial. u4jhu, A.a is. i.t.t a fmMuX,
of iuuiicy.. 1..11. u > > : -"'. Chili." "! |ltsthiIa| ,. i"- I That salt Isuas 50 haw his, fisil usis.l ts-isrt,
iltUH'INKVII.I.. W
t.1..10.lo ih-ft-.i all rtrul"| ami phithe fuuuy inaiuaud the ", iu ,1'ur.l. new milk.I'CI"I l'1Et fatS (tie cutlss.tut st J'cis.saajsi, s'tss.la-r4tssss so itusit ts sitss.iIlaitisis this, Ia.u.s,. aas4 Its-el Estate J

Ittuu. Juurual.Tbe x.'ltii-h i-onitiiuatiou.( foruiisl ou bu.I.1 .1"" *. 0'1' atut ( Itt's hmi,.'lf. 'at'r % tc l.n'Iall: l.it |1..rl.I l. ;i-, (..-!ntibe's unlii ti i.plt 54 l.-1V lis.&y tsc ti 5'hN'-.I,. in a si's.I .aittiary .MirlIHli.. It o at is sswt It.'f.4..5 sara.4 s lao. k's*
.t t-5 Ia .55
Autopboue. company rontluit 11 uexpiiuriule* fur m-lll.h ami w>rru4| : ...dullliutrtil..| | | -:0---- .55. Iis' .rivi'----: ii t'ktru.4.J ,ti-ir_rape, i.it s s 'itt.ut1s-f.I'

Of their Lorre.|">iitlviit4> by nu-au uf tit.l. I If Ihe I I'I'I.II.parly tauuolIhiougb : No mau litiuK ualk. in a ..lr.i"ItI I Thai kt-ruM.'iio make ) our tea I lilt. |III!OH "'.S woihlerlul meduiuewillturvthe I-iuIaN14uts"s, tM.1 ,.rstsu' ).auuM Le,, .iis.ui.i Iutaa.ai l.ui..sa -
I
1
\ sisal sit li
sp aIrS
type-ti riu-r. Jl.u euutlauy| haul ixiklou t. the maxf of unit |*rty kbakell.vuiirf.Ite Hue. Ttw aiiiarekl fu ttil walkt-r 1 aiL* kelUe a. bridil| IM.-W, Saturate a loUuwiui dueaMM whIt 'a. uhs't' tiLiI iisiOls'IIs.t%. tsl. ss,4 bursoI : Sole !
,
tu kvutl four or live K-iU-i* lu augeut | \ ., atay att tIss
lo ihe of $ fniu. ThIs
ripbturlortaditlanre thirty soil rub ,
clear of tbe audcoiru 1.1..1 rag JL ll will I out fail if Islets .tasss.s'i4isua, that a
,11 act-unliuir lu the dirtt sty S'sthu.rtsti.
& 'way uul iu Wb.cuu.w, and Ihe rorrupUoiii .1 ix feet ,itut lib* Uisrd -
) a tle. I caiithcrotIit'r | > < lln.Hk aLiShaT.tiL1
N v leau ar In
I.'I
11.11. uussuss 1st ,
.alluni-v I \.1. rrl. t .r.liho
luto hicb ah. hat & ttsj
i wen&tuu'te4 a low iU) ago lo reseive | 1..101 ou the w'ay be diurtu e'a. furuilure. I. lion* ou the bottle : maIn r, aissi at tru.t lbs-ru, silt l .s ,' .
:Mit
oue (l'II.iw 'tltwiux uilu thixwordI bteudiaviu ; tliea tl.1 kbouU bo the s.jJ .. .I".i IIV z'I i | | That blue oiulmcnl l sit, S4tIui,5uNutaa a4u.. lttI5sii) 544.iak4 -
.1. ( audtailed LCriss.itit'. 5Yil5eijtt5a'.Ia$5 Sw
"You .v.II'II.rillll)' uiurtlellentbatyouM.i.il p urgsuuirittioit ota new built .at I > i ; r.asaa ssski t
party SVIAI.LIIIM.LUIHT s N I5sa
uI" - nU l |irx.rli.iu| 1 KKVKK.Narlol : : i-'l s4 sit, cttss-5 to ci'suI A %
it
tilt
t nulor I wan ".Ti. & .1.1.1.1.1. t iks utluuuiias' ; (tsr : ,
ou the Jrterauu1 auilutkiug 1"Iw lo bul tvail i
> >
I you to hl..t.I.! thai I "MI l'a.1yriWg. rouIJ.tl. 0 t'ur L lug eatl." d ajtuufailiu-j I.II .lle. 'rut. t. t ia.s silt ,. I l'ulI'-l-&: iu >
uo alliaurc or uui. but .I"a. 1..1 r: ) ami thai a cunt tf jj hit* i i. .; 1.1..101 aud Malarial! K.. s ad I.y a r5kt tCtatsist'at HJVABrit ILAUIs
there uu lu that ofUMilaaa. u4 (Ia 4 .
(' _ .il'lt. equal $ slog ii; .d&
S
from has ru ... SISts.5ftrrjai tothIa 11>
IbO resulting Loa.4 adhekiou : .1"1 al.r l t 11'1', (t'hill and feter, l'v al'CI.ia| ii1 Its' t'ui1hu.tsh laaIh. ji hu15.j BL IIAIIor
,
I th That bee.it-aa uti
Thu 'n"a- I- CUutiUuikttiriu -'a of liulivUlual autiii will ta ruIJ stt 5., .
other
youu ihy is guerl iu the liny laL nti-ti dursa i-ri'
be.ou
hllht. It"l your flat-iv I )phiIlbi aud all other dUcMk ttwe'sittusSa g5..iVLILV.
.ktit at ) ruly a* of thebloo.1
beiug a autIk. uh
W..lljtot. w hIt other parties I II rot ut wiuduw auil It, t Tie a lump of "S' JIscI1) < CliNk
a. would tu. breath frozoso tout thai sties ( *ulnxoueeudofitto ws ami ku-u it j 1 or ktoiuatb. hi'stsls-utt ui b4a5iy
Or 'auio unjust ttilb
whatever for '
I, ouaortwoluiujMtol'mi hi* | I | the bed *o.he klM that imrtxM. .e I... are I'flI II,

j ..wer"Xo .ul. uu t1Iw(11.ole 1tubedtetL brings w IU in it that tit* og.ul.anti.IU-I.r'l. toll ou the uiaiu kleiu lu| I Slit gnmud Ibeu wour th.-ui dr''.k- 1\ __ wa\or tlolU rag, ONE DOLlAR PCI BOTTLE.April I_ ILt'sr'UI'I.Iy O N Al'i'LICATIUN TO THIS

,,
party It
a : e.I. .VriitLletl ,jib It.l s's'J. : 10-lf. tuf !'w tratsbo,

a n e. auul auaages. atP4J () I't'ztJL. ; ,.
,_, .
ti:?" I \ -", .J n -
f4" .. u.1 .. iU-l. .,::=:. f. r -
"a ., *.


-. _._ .-.
___.__ ___ _n __ __ --- -------- .- ---"- -'-- .- -- -- - -- -'- -- -'- --
-- -- --- -- ---- -- ---- -- ------ -- ---- ------- n I 8TIU, ANOTIIKR.lint : I .on.\ >KWS.Iho .
HISIIKII: 10 DI\TII. his Itt I: I:' r.II'I.I: : '.if: ti>'I tU\ us TI": Mlt.\i Ihclkturd of ils'alulslutts utiihiuIlttCuI" Special Notices.

f.ob Couwcwial. I phyiji-lant\ an uNtiitiify iotpri'totHhotodul .\tith'' Iho 11'11 Ito mot stem 1 h.Rlh
.P11! ( M (e P1 ie ag.I lin calliil to i tcixnin ] \Ve |'aiil n \ I.it I.. tin neat hitiht IS. f.tl'i i .nntrtianoth"r -' M..'s.ctigci. M) Fort h-ido' I.
1\1 II wilt l ho tit m.ikp llio without I "molllelll'o 1x111111117 '
a
I Iteiitint I Iliinillon I pnnl otnilnc I i Arrival
) aDd
: nuiiduiit I .5 t t.h .e: ',lutes' ".1 itiuh". n a i'iiis! t. !111 hillilIisltigThus', Departire of Mails.MAIM. .
falllll""I. 1I.I :
Ilf'lc.l \i-il an titghi I lii'lx'i'lioii to boutindmi ,', viillin I f'l'lIIlhl'I full h I rujoMinof

3 H C I'AI'IIiI.. 1".1..1. 'I In,' IIK iili'nt ,,,'II..l tin the, I liiliuii? ',,11 llirini.li I Ihr- I".h..nl..the t'imi". .ins n ,\ c.III.II11.11.xrlntitfilon. hI"I'1 : / examination 1"1 of HiPMoitm 1nl'l ) Cslhu. III','. liealth, and ) Oil t hi. On I ) e-ti, 5 st a ti us IsleS; I 'stsi rids' Imt puchned r.

niul ll I.e. Mr. .tun' V inilh, 1.1\, gtht.l, < % >i.ito A .hh" Ns'nrhi4Iss' .
( '
1.1-1 l "aiiiiil; hint 11111g.)! .
ij 11'1'
-- ,1.1'1 nt tliu nbjitl lntxl kit" loon 7 dition of the house* mnl, I ground withi ,las "bile Joseph' Knbx 6ml Joh I il I i-ovvir I'I'.1.11"1" ''
-- Nil' U'loml 1 : i> (\' of HIP. bunt ainiai.liinei men II Virlvt l ht iv I mm n. III, p N|
Inn n< /.t ppnilniiil'\
111 1111.l"I'nll"l"II'14 t'al.luil/ sIR' ot his and inlenlioii; s i Iii the shy limit. t lirs.> %'hsIts'. FonllianIfonant. | Vni!. *1 n tvxn loloiptl ) sIll I 11u'n, -. plu. tin tell at thirty .n nit, n >It." '
rrAtnS. .
: iualih al.I" plant 0 It) \ M
:
wllli' W, riti'eil .
-. to.-I- .\, iii uiinpwi' .lh"l. } \\C I HIl iiiril) to HIP sltulrutiitiiIts'/ ,1,1, HIP a.i ii .. I :, mnl, Cremv hnxp 'IIPPII, nts-| llthin I u nl' t.llllo i llioii, Ihp, lio.it 1 1titine let nail, at J".I.'III'ill'ollr) I I Is', \rrlvn Nialit I nun, MiNi i i ,x MI
\e-il
( 'tiniiicf.-.tinlifi KMiiomlc, t''nniKti ; l li'iin.' t Iliat I llii 1 wInnll I' :
IIi
I M ts. i (sin'p I.. ,In ittntentt" tii I HIP t iitIi" HiMuiin I |Hiiiitid, lnt I |>tPtoM. and nvilinipd' ('utop.nbof : meint earpcned a sit, tilled xxi I -. vp..rl" aip, inside HIP, bar i nl I lo* on |. xi
TAe a'III""pIIC"" C"'o", iti rt pi'l'" i I Ut I. I itn 45\\a-ionllic( I ''I few out 011 I mil nt 11' I'"ill
| \hlt .I t I I, .' h Hitvpiul I I "miip. 1 HP h slut ts*.t : the four TvariN of HIP litx water )'ountf Kubx .lumped Oveilmanml .' .'..1..1..11Ille I I and "il et't gel out VII rrfflstiinl Inrols stiusi| |itt..rt arcn-l
bg its t>, ,*"ti ';/'' "' <69"! ,..,!. tiiiiiulc' nttir (lie ordiiitliic. Wrtiiiiul C i C.II.I.: i d,siiht.s 1'li.111' ) tlie 11, mi.iliin. .; i
I : ; 'that it ua-t | In Thc stusrk' 'nn sinrtcit, to i\x I isis a.hullI but I hii. |l'ssts .1 to Ii Ii oui, .1| in tin. vs Mini I Is fr,<
< ii.-
(; r' .J I"I"'In"I1" nisI Mi I ', t tin' 1'. 1101..1| 1II\hl.1 'ylf'o'1I'n'd a HIP "Oungn I County 1.ll'f"eOIll. !
l'' k *c ( f.illntr*.' 4 the, I hi lug,> a Ion Inlii s :lilh. I'lifiinnpntlinti |
0 '1.11111 ; 11 eonii-nile, eliuiif to Ibe Ixiat ad callilo (lure i.fui tit I .
"ni'I. imi
hi.mini sni.ill |
iimilnip '( tonip 'tnorp eoi flint sp'thth) I. a nn| |It (liu In.SHIP I
HIP boat"l I. <|ii; 1.liol II RIIIlnl .' to "thin I \\"s't'k on |he half .Ius'l| |I
J.I el.nun .iisrstIi' in the, i (
Tempci nliii-i bti, t'i. /'HIM? ';/ ( .itii tin.1, r.ilal: pnl, "liilo], hits l'I'hill'' ) tlnlr,, ,
i 1 I i ii t tlic lotntioi. tenementt' in Hbiili I here nosy h.\, I.lm.I to IIIIIP bm'.. >('ti lug| \'I\IIMhll.|| | r JIUHlilp('". lrIf', iS"/ ii,/ioM lixiil '""11111'1,1\' ,\,' f. I..ul/l: ,Hi ; ? Il-Pl, Is.uug.)! I II I foot I'111 1lnl, '111-; :i HII..t h I.illll ptptpnt ; 11I". l'l.t HIP linitmnlinin -The hotplt ni .lai P kwitivillp nrp 111.1Iy .jw.nl mi t tin hk'lit train.lifMailt .
< it ('I ,ipp'i Klll.l: ItiwNlintl. < ilnrlnjr hi4 t ( sass Jdihy near '
> Vt; ii'ni'l, cnil tsJreatherrknri in.nth'. fait ( ,1to'h' wn< I llxii' iniiUt.llolll 1. feet ill i all : tin011>i tiC i i. an i 11'I'il.1, i) : WOI.I.1 ''I.III'o "I.r. t any meant row d.d. The( RII"e, I I. h nn t tin l'ihtnii, ,|, soil AtlnntlpHillr
1"lt all \ ffloninv \. I N HIP suite of Hipitp I.h) tit tnnkapei *1 | water about nalt| dee '
a .ldAI" ,
tin' l'\ l.l"I"1 tlic. jlllj 1 1ippi II with 10\12 hush ,' pjlimlu, stS9i| II'I.t] flitllnu t I and HIP Kmncsfptt of that I'itre h I ure for the |I.Pssst esili S C)"hI| only
t : : I.rfl' '' in mnl rpipiirr Ihll to ,ill., onnl I hl'Plcllol1'1'| I tin'intthri nt tItle time I'I.IIMI'II.( .) wa .11'11/1' nt fir s's Ink il.riinlak, l.mlnif il.illv .t
i. ,
ofVMMV
ii 1 11 In* .!iiituhu, i. built :
lIst', Aiuli'r'on at \\oik ii- | II'lh despondent.
'ni' I n' in I
Tkt leiiijii ,"III'clw' Siffiinl! fit"itick u I ItuthI.itt thi'ie Hlid Ulnlprfi and to | sh;ill bitoiip. <. jiliMjr I In t the nntuipm'mulcted. wit hi '' P in mil arrltliiit nt ''I n in
lili; hulk ot. jii:mo, \\ III n ,| ntnl ImrMjlc, I .tint (hni-li its) e.ll I'"I'j'lllil' 'Ijot1.1 -Our) friend, mid nmnetakp
tI ) (
(I'i
mil
iiiiniiil ill II..IJ
8nl( : IH'iining \\'I'II'II\ hit mid I tho scat ,
i>n* I I tn-ipt, '.5 1'\' ""ll ltlollln! fact I" I If their I'I'I'r| niirp) tomt ar (run Pinipmenl| nn
Ii, .1 ni.<>,. ( | I (ton', 'IHM': (10 1".1 builders mnt" slto) nhntitonc ( 11 li. Phillip, of Mm'( I l's Arrival and Departure of Trains.
\ < o"lllw" anna, .1..tl..1 th.
futlmr'ttnalii. bv t
:111
wai in : 'ihill iMi.inl. oui"' -" .t limit and N hieve the city' (not at outdo i-arriPtl out b)' on IIPI" mntpnnntt rulliiid ox PI" ".. that ll st ass with |rreiililtbiilly | )

ftitd !,1<.; ft'"It'c.I"14! : Imtinnulii? 14\ : ,I'la.( ]1.111,1 fill iiHin' liini', iinliintiiin here If tlip t l'i"ll. s.iuh".IninlMi'1' 111.1.u | : vmi e of nil I trouble and on thAt I the niaihlnpr)' of the ill*, I lau'. I t that he kept hit, bend abox Cs'ut tier tohaxp I tho "phainplon, pmden, l iultxlllp nml .Nitxhtlllo ItnllnmtlIIIVIvs .

A'ejf M ci< *A; .Vo'n'i I:": J"I"IIIC"! q to HIP, tour( lio! \IH" linniptlinti, : !, Ilform."llhlt tin( un.tie. ""OKrinilii'i I ', lo bt-ar 1"1"1 all ciiicnM1iinniipil andanlborilif, will at onec IH* put I ItoHiation the x aler" when. IIP looked again lila of I list' hurry little tow is.
riloi-M.l l lii- knesi hut' '4 licrc* than *>hi* ton.I) : m ts lotlovxtIHII1U
M;*;JVew ihleiiM M ; /'"?".,,, i;7. I) 1.10' si money ulirir cl-r. 1111,suit In tin' ntno\al of garbage | In enforce proppr' ,Ilnl..II.'n"iliion. .. filend had ,11'1'1'1\1..1| mid he "np|>OHrw -The wild turkey arc frnhhlitiir hIho Mililll Nt,. i. .vi. 4hi .
built
8"4" :',. ; 1 i '. 1\ \ in ,0"'llol.l. I tsjn rest' I that IIP I lnroiil <, 1'1 for a tty 1'1 I the iilfor I I HIP punning nlnnnillit. In all (f.... "I'I I HIP |"'\" us di,'owned III living) to go to bin ss.- h.III lor"., the 'llnhttliios| are |rnhblinu lite I*. llMi-tila ilillt, $ HI MlM III:t'sl l A. MVrrlve .
; li.ne doubt (lint 'h it I Hit iur.'I the
: )\' 1"1'linllc.I Mr.t no > ehiikent" nnd the festive
racorbaik '
11.'lt .; 1IIIUo mnl, 1 I Im (HIP iliainln nn. of the Inniateaia .1.h HIP)' annnnl'le ..1.tRII.1I1I1l"" via rMeiiril n y l'i mniii, | Imi 1 st t I:its AM U I 1 hi r M
city It _
.. 1,1
gll\c liini tl15ICIy" mnl iti. >) nil lint( In' o npr, tt-i." I l'i.ljjl. lt. sniintf| In Ida sweet |HIntn >
WAR l 1EtAIi'MIN'PtftN.1.' : ( : M01I: ) 1111 \ ( I ) ofsinh six| I ImWiNon .
I tip ilonp. ( (lie woiuiil.'il 1"1 I liiitnnilt* tn .111 i ) ) /u e .h'"lill
I"'I\C man. dl' ilj 1'.1. .(tin, Hull ,itnlv J4"A i M .litr 1 M
tlonpbv .
tin
1.1'1"; AliMY.1I : ilirt'i'l I HIP Hoik be I *
.. inn mu( .
> :
Jt.t'Il'Jo. \\iiliiuit I I t .. 'Iliojiirj' ipiiiU'Uitpri1ntufiiiililciilal 'us IH her "11'1,1"' ', hein I. fII'I.1""lh "I U"ml -la*is., Hit k*, of Klarida notoriety, hit \rrho i'ssusn.iIas I n; mi \, M ((1:mi |p.55,

)ivim<> UMIIKIro : ? \' .1..e.( kllinij I In t111. pi on ml nl his, t nbo ithi' htliit alto toi an) ,1.111'IIII.t t that sissy; .At Ihl.l.r\II"II ia liki 1}' 1010 Ihl" The '1.0.1)I of ) "II"I Itnhy \11.'C.. Ifono I Into,, I Ihu business, of Nil lug ito ttIiflhSml "

1 IlK liKNKnr ot 'm''I01111'1 HMI 1,11' ni'ipttmv., I I ill it), up ndvite, thtt the ".tixeted and, 'l\rl.it..1 to I the t resitit'lies' o' 'I Ii niins 1,11 piiiim-tli nn,| "linn ttiillnmilliwtr .
11 ,
hl'"I'
.\ .\ Lit UK." i '1-o no' nll.ii.ln'" to it HI' boiiNur, tin \IUIIIK lutliPt"ith 10. .IIII/lhl. 1""llllmllhl.I".ill | for tlmnlrr. It In tho most Iii,' ,
I Hivl.mn Itnvp June.
Ihlll nlr ) will I t'lntni-nlii
nil II In' ) bibiin I It t lilt 1'11"1''lIlel' Huh 1h fniieia
I tpiiiinil" I Hut I | | ua just ; ) )
|
OOTTOM-BBLT BULLETIN.r -ini\| |\' m unl.Kiki'il I I'lM boMi I'. :inith pi" ,i'hit'" in I ll. "I'.hli I..II IrlllI"'I.I'I'I.lnl 1'.III.lho.lIlioll, I (itt the L'silicilStaIns. I Ion M ,Ins, Ueihntilat, ninl trhliit 1,11lA'
101' 1..II'"I. bv mid I that I root ras'l I In I HIP | will i Inki plan thlt nfiprnnon ntiMmk. 4
..nl.t, H.tpril t d..I.III'> l 51. --.. | mnl huts nt o n 1,1,1, It 1.1111. Iht .rnlll.nl I: iM nsrt's lug nt lit"i'|iti" ,at H.M f Mlanti
tnt 1'ljt,1 1..1 liill Im ivuii to tin wbnniaki'. I II lit' Honnl bit, ass enhlier I ai is Josiph Knby wat IUenit sit rR
Tlip nninlpivi", iininoii"
llpnrj) : a 1,11'11.,111 (tlui* dmlt pait Ilnl 11'11.1".1 ) "Ml I'. M. C. JoiiUn vionl In lo tet'nrt U, |,|.,n ill it mil M usrrls tug nl liniini.li -

." .s .\\ ru: \11.: '\'I.IIuc', liail: n piLliiiiinni')' hel thug lll/. HIP t lo\ve bid I on. tin t Hoik after Hi t "|1"1111) by wbtfh nimiy, -able to pit)' ;.. and a promising )'OIIIIK man, nmIIP Die, noininalion' of hit bnti.ne .Illinium,, ul .,W i MMl

WTHIl.T, 1..e hire .1 IlilgI'! l K:'iiinnilu I l'I.t' Kilil.n: nl.I'' \\ I lissi 'li.iin. thin.ii.dluri'l, i 1..I..t "ann it 'pioM| ,,ilj' ilp-M-iilH'il! and ailvcrl. 11.1! nil I lair ,,1"1111.1'-1'11".111| t only, ton of hit I pnrtnitt' | IsIs| dead/ party on
:. .,. .' .M.n,'Ii, Hit.. I l-vllliat% ,hulll'll. ,t piintiple I *, but hit biisliiPHt innita- I trmn mieel nt I'is. i.s.ln .1 iuutI his)
I I 41 \In. ''' .1'oon. 1t."H.II.. \\ilcfoniinitlfi1" ( to jail! !ithu.tit liail. Ir" 'tt.I tl..sitl. I Hit gIvIng retNitisihlily| ,| and Ihrvw ho I bnnlen on I. a s.d blow In the family.Ailtiitlmil .
I
1---- -- \ i Mairli t Hun' hiXiilnH.ii. nt '. |>,ui7i ,I 1"\1) 'At11111 .. fur (I." 1'11-.1 t Iho money and the ad- i's lth ti slips Ni.rtli ami, ti.nlli on Mol.ili mnlMuntifiini.
I I i WIintnittoi' n' ft ./. to nn'\M'i' ('nit It to "."tl.r. ., / ., fiithfnl: |lies tin pnblle. !1,1 raeli eat. bo patvfnlUpxmnlmit -- .
1'I'1 Clr(11 ,ills :ullssi Hlt11 1.1' I i) I tailwiy.K
t.1
E.rIrton 74 .flAistN .1. i 11"1.1. n 1"1"1'" 1.TT"It.4lIIITIMIoU.: : ; ; %'uist lIre panned mil poorly.Thp .
xiJ'' : I tI: 1 I''7a llio I of III.I.I. linn., 7iH; il I. ,iii.il,t. t.itiiihti.ill i'iMtonIllll '. nine.of ilnh I : nl'ti'i1 tlio Hoik It dotn mnl lei I hero In no |Jlori. ;, > >5. < \l.rM \lt-ll. "up'I.C I.

I MtknnithMnnliinntrt TI irn ..41I luI'11 .Ih" t-i IIP 1 h t tin* I Imi In all wliPit* IhrIT 1 In, I'osl inUiV, Pi'iinai nla, ).'1 Imla Im-lness, of Irnxk (rnrdeninn P. \IMOIIK i lviii I Passtmttr Anfiit.Peniacola .
AtIattil, HI i. i 'i A larjfp iininlirr, ol npgrop" ftC ibis 111.,11.,11"1( | I II, .11 t.iIMII". lit t 11'1 I I I lo i-ppi'hpd 1) II'R.1 >m, t eases ne
fur \' k tiHtniK, Mareh 7ib, INH.I..
1 : : lii t'J g I l'l.c.nt' Hint iniii.li cviik'i j.timl' toiii' : nlto t III it' I Ilii-n l i, art. :,1.1 I tent,.,. I I I HIP \om lier-i approved mn, nal and |I..lh'l I |n>veilv let I the xvotkH mil gmipial farming' ,,I at oppoiipd lo
nbII. "i' 51 WIC'I'y 1.1"lh. .Vmlerxni ( It Ato.u"I'r"
a New tlrlnaimVI i U I :.4 I.N ivi'i' I Ilic. matter, p\prp.toin| of I Imli ig. n lilt .tniitiiiKu, "I 'l'J."i.: it huh. Ii nrc nun IHIUII' these t HIP! '1111') "i I I In 1,1111.1: nountil done, al I publle.: t'stst.l'hiss .1.I (11.,1II".,,.. N ".111111/1'11011 ithuuis l U looking up inlindtdpn and Atlantic Railroad.

I 44u1I..Iufl. f.4 r4 ,04IA ir iiitin-oln, I his' follnnlin' ..1..1 i inrn>.". Hoard It hp.Mp this liiivt n \ llnin II K(: 1IiuHlsui I I'ntl"IY.IIIIIIIIn t praelienl tesNut ss'i Nssj ii, M irih IS I I1'**'.
.,,,.. Ill r..J .fll 1llnl \\'CI C Insist mnl. Irish|'"'nt, 1.1",111 | HIPII.I u 111 or" II
taW 7:1 1.1 H "in'nln" in livin. llu> sIriulsr, tn-mt,I : I t 1I"'If .\ in ( ntil finth. r lii>lniruln will run is t'lls.s| 5
1I'k : .k"II 1IIIRrl.ly favor of Iho toisiss'u'.
1 II* Mmilin. |, '. II' r., ..' }' from HIPOIIIPII, unit, 1 it .. Aft.Ill! / '/,J: .\ii'S tik Til"1 ". Ml I tnllit. I'. WI 111'1'.111,111'1, In Hilt initlpiHIP umii/ptt at I .Sanllury Commlllee. mid 11.,11ro'. ') "d', || il,.,,rulIssuil All \Mll K\l'Ht-

\ ; -. \; Ihou)(lII"I'1, \\ huilsi that IU atlrnipvonM K iii i l minium', in, "H tlI l : Xtn \hr< inn h' iilnp llo<.|iital Nr\liP ,I..'. noi inli' meniU'r "i I peiionallv, n.I.IIII,1 lnil.ivrJK I ." (P llnlilnt lln, 'IN'r.Vlimit. II II -A m w |1"1.1'| the M larllllllll1'111I", ', .',s.tsis'II

y"--I--. .1".fflI I h In1 in,iilc to 1 ly'II Ii I hue .4litI(17'l., .t., :ou.Ir"I this,",.4'1'ii.Miiiiit;: 1 titus' ,mnl 155,1 Ih, .\lii Ntnoik.MI'br I l.i,.s.i ft 1,1, '. tttsui liii' any innli-ol" I, in' proHHe| to I Interfere Ili.111 HIP Wil.11"1111 )tiiinnd (II, .* l o < huilivlik. M ::1 I I. aiinoiineed lo innko ll' apieninme| .5115)I .iss s', )',hultiui, ,' is 7 Si: 4 Ist 5 5.Isuti .It.

1'r.I..II iIinI" 4 "I I I'llP 1, cots ii..sh I tor, I tll'IVIIM' ai.l( "'1'1 II lilluili'. l| lmi. $iIlillimnie! ft, '' in mix' ,manner' \hIs Ihc loon!' nil be IRlkit' 1111 ( S ,itisl lit"'t hit S I sCulls hit.I vteik I III Mmlanna' The C Com ilet' ii, I ,itstsk 115: 4st "
: : I'I':7.Ih'X )t: M t Ji.h
'-- --- llc ; \lnni,,,:: ;;\!iilnnt;I : :, ; I t. t h at: :I'M, his1k 1 ilitNlertriii 11'1'1"fI'I'II. IKiktl I'Hitilllll| kill I I I hn\i tn tniNlif, I lit bend line SIso 5tlS, ,, I l's I'. 'st.ISSor .
1I.lo
\ 1'ily In ai\ lug! :in rxatninalion( inihonlipt, bill Ninipl' plopo.et! I. pioraiiv / \ lunle for I ); 11,1 1"1.1"1'11h.llh' ) 5 .uiitrJ I linn' I 1..1 P 955sllssish.s5
Lkbln.. .:p1.i I. $ \ 1.1 I | l.lllrt I h. soul 1 4 liii//11'11 / ustst'tiu I
t.1 :t".1 II.I tin: p\ Ilsisie liiul,I I IHTII. lii work whichIIP I t HiPitppOhittmndp. I 5 / I then'. C in ni, .x I II I .\ 1 Itkiinl I' II H'liiKHie only pnjH-r In Ihn .".h'fll 7 iahIss'
h Hut
k I Ikatlin
fur I lIP. C U".'lu I lit M.tilauWt I, l ; \ X\ Isak ISO A. it.ItiI.tt .
Ik, fi'ij! |hI' K.4i 1 I
"n' ,\ \ I ('011111111" .1 liu\', il It tHOSe iiinknk! .1.(titus."" ill .''1'11.: Ir. .lk \11.1.|. At i.. h II,Mini I of I llenhh I" ma) I.\.o ilonp 'I'IIP uholt* plan kppnitlo I Im I lust uttsghs tlllaul:: I. IIUimllKkiiilinnltll :: I II 5'lthl Pat Its of went Morldn." 5,5 51: IA "

jYIoridn. t Inn likt I I .Iv I llial HIP I ro\til uonlil Inivixpcnlnl ""'. IIiilllulliX", in, Ik, .I"I.) 11! i,.,,,.. ,",'il": I HIP loiiiinjj'I, ; Hinnniel" on itnn- ,ml .eoniprehnnxite' .., mnl UP lonfjrntn* I.. K: \\ I liavvtiiHl'llii.ll t.I|. n II -Mr.t 4'. I I. h Howe, i prptrnlhiK I I HIP ,lsuhsuiuii Ills' I h5 "

h'stt." I 'lill. :' \ssi situ l-iixlini. 15 I illainpilh. tin nUixc Ihu iii'is's of I IVntneohi I HIP, imlkit Iu: .', K stale I inn'tli'er ami llnsines I huetlory I.I l II KXI'HkKt
,L. Clwthul ii tlic ntitliiui/pil Mininiuiy" iigciinoo ( I tin, ".MIMm..IIK.ID.I ,mil.. ,an or 's.giuuu.. $5 Si.ll u: : I ) nuMTinenl.Thp nip on .h'r It : rltlftlfil

'f.rthl CUMMMII I ti. nt '.:"k.* 5rcti hI 11'nnt. AJJ ti>iH. xlt,n.i* -.lt, nr hluiini, l I COM 5 h vii /I ll.t bat: 1..1 n.keil I"lh.II' 1'1'1'1'1..1'' | I the i't.cstl.il'h"1.11 ltititt II so,1'III"I"t I I"I Hi".I ItI ll.iwl.r urn. n, V I.: II eavetby I thlt inornltiK't Klorid, Cen- l.1sso' ,Ishussiitlti, ,' N: IA I'. II.trrSS .
lii'S. li ** 4 l4 i7 'titles, M ral train f.ir 1"1..1. bftwr *n Ihit city
Hi |
l 1"i. 'l1 5'Itsu
155 | : I""I' ,' hIsisis lii II lull
I.t 1,1., /1. Ni h, I lit I "ntsitnin" nnd Niip'|.nl/ tn in the of our thly, ilus.* XI I l.lnlm; h tal.kiy
.. f": m'ht| III,'nj. I. ,1.1'. tutu. | II'llhfllll' .iinl IViikW-iiln. lIe will aln vi I.lt New ituli I tA A. It.IaiIIs'sss .
--.. If h ) "I \\ IS sIt lie I l.ik'sl, 1.,1..1 t mnl .. ?*;:i: liru I Isnuly, I\ .Isuliiiits. 4'I S ,".. Ni,, ." nn'.ttiiipH ; now, H hile. HO do not us ml 111\ lie I HIP '' 'I\"I ...|>pralioii stiCCCI I II> ',| hi Ilimlrr J,lilnliiiiiir.luli IIliillblavT I>i'leans and Mobiln brfore hit r'I urn.II .- ''I'::555 5'Itlssr
I *
Win., I II I,inillcin ;lillir t ittit Iii II l4'tI st'l jittile nil I klmN I 'I ink' ft ",:>, iinni| |'; II"iHli.n, vi, :'; ,,'hr., .1 5 5Ils'ss. M 11..1.1) .5 sssielt.ilu ('I .155 %''
C.p niwl '1\,1 )t nn M. It l.k VJ' .. 'lind, 11..lv, I in ailv.imnlo/ lull ) tn the nhl, and nnpNilofIIP $ | '| Mitnik-r II I'ils'ltstiu I Imes-l I nion.Middlj ,.
I 818''I Its.. .ii.iitotihI.Otj| : .1 'IIlel :::: 'sIstissuiutt, it. SI P. II.I.uk. .
HID. .1 .
.K DID C"II"I'III"; on nvT ..IIJIII'c.llllw.1111.. \Vi in. :'* lout unit' Nnr l his lit "ion :H7 IHIIN" Initli It lid ,ileletnl, I I HIP' ulut. I-t ol, HIIV limn in' ,tsl| I plbnlt. of tho Iroaitl .I I Health. l-Kilini, II I IIh.I'ilhuIsusssI$ .. \> I )I. and east r'lorid |noplo are .' sI' l"sisIsak 4 5th '5'si

l _n" '. ,. tin 'hpfil.il" : to (Itt r rpinliiii) I 1.,1.. I l h.. Mi: In iI r I'k M' irlioni.tin 1 liihis. ., free lu thai this \\' eamiot | lIsts huslef ususi hiss with- lliKinii I. I. MililM, Kltiut ; illisus 71 III ''
mi a p i inxiont
II.'llnl 11'III* .111.." ii 'Illlllt'r, t KM ill. fa; Nil, ,1 11'1.0 ) 1'" In MI Iuuu'suts'sItt, and. Iho I'. AV.It l's ,' 8: A

,. KIHtlfMraitni-lird'. ;i; .S '. .li.illpr(( nilfiiiiil an.t &:1.,1. ass In ..IIM- ,tutu (.iIshili. us Si Hunt, I'. h, l>r Innnint.tiinn ,, hi.lIul' i-lull: olb'i' 'nni-aplioiit "11".1111| suit nn) I uig that UP |ptoiii/e)| In all I thltirMilnill 11,11", ) !'.11I..10. Iliitnlllnii llnlin' % KIniitirM lTHHimtlnK| lo I their with by .'hl- ... Illvir .Innilliin P l is miir the \ II lit."' if
7t. ill'I. | '
I in, i fisu
; nililv: '| )' amiaiiil, ) \Vf 1'10'i li. 1'.1. / 1.. HIP imitini out of HIP ,,1.\ Inflneiii-p mid >Herof (hitreieme II .1.",., .In, k 5 Istltuhaii'u.Itss.,
0 I *
.
: i.( VnniM'iTliI", \ ; In .Mlltoii., 1. 'l"III ( I hk l '" .* S \." I'. h. <.IIMI Iliiilur. "; aureent | |I" UK '|1",111111,11I.1, S lilp. Ilikett from t the
.
Ir ,1.I
U ItMMVUtfti 11'11""I'' i (III1! 111,111) '"".I.lllallll"I. 7tUl I I. Irk I llnllti .Mllunii'I H7n. 'l.moitiiiliiii. ,>. 'nl I it HP nmlei.tmid, It, on HIP wit- nml l.ll'oilt 5 I o st.| 1''ICill"'I"II .1 I"louis."nun."l l.l//if It sultuhul IsIsasu J II; hills In t Ibu Kill, /1..1! fur ten .'day. The Mil.IONl I IIMMHUAIIONt

; .I I'I'.li'I'I\I'' I: \huh, Ii (lie Co MM MM IAIt (( in, lurti..UIIIH. nnil Ii, Innlm llr wlni u ,'|5 IkHi U//IH( Iii.l.uut Hn'l., Niti t'lf)' >,o IOIIK nt' 'p t>eu thai it Jin tan lest I Ilimlllon.: HIM' |H'i.ple oup him uebt I.i.in.y I. II 1"'r'I'' fits, .,, I mm Ja..ksomllle U only $12. WeitHi Aisls'ur'l\ -sl w I'titsissIss n im I I'. M.rgtirtml .

I"., ..&;11.1',.".'jlt j Joli) |;lni. "sert1shtig.) mnl tliill; 'II\'C no p'lin-i, \I ,N-ilntit' (Miili, t I. K.. !* i\tn,u '1 Iniiliii., L. ., null in |.ool l.iiih mnl Hint 11.lllel..t. II Irlllll.ln I I Hut will not noon I..,>mnl s.u II II t' M.mre 1 l.nnniiip, I. K K; A | 't n el 1'nml.llobl I. .\nhi> Milton' SI: Pu "
.t unli M l i-k. ll.4tilim. (l-lnli I ltju:
'I} ">', iaH>r "IP.H, )1alle: anil, 1 Inti'r- $,t lir '5 ti II.' .I. 14iuuii,, | |'.ti, | :i"; .\,,si "1.HID ,.I) 'usussi) tin' iniiiiliy' are xnl, -eiilvie'liill i. .n'gotten. I I I.IIIII.lmlvl I ami ex- %mill, (K: .5,5i5s5,ilil( J ha* lnpn ditenvprntl In Alahnaetinnl I,Ijiui', Mill,.n,, y 10 A, M.Airv .

01.' c.III '. "hue, titIilIitiluts, N I ltigti'' \ Iv\l, t t vi fin": New I-\; s 7niwlir -,: ,. : jiiveil "'/ "" "'intive I a Ish, I I tis's, IIIIXP done nun' h to \I"n J M.tini M.iKlnltiH.rv J <> I'i'uu'.ssssslss| n mtlnnllii
I \ \ U s N in
di well and
.\ A h. M"iitai.iiiiM.hHil.int' I I'oiU' 111. ) IggI usg( II i an-
"PUINUU-Sf.MMI.K..: I'lTlMtNH.: I i.in mi\ pippr "nI' ha.1 1 in t his city 1"lh., \it nt lull i>n l .,$1.' I f. lion cil\\ptpp Hi I :it it It lit-iii), 1..1I. ritual oritmii/nlion ami us)"otemalie: cf- III'. I' MllbrMlit ...1 sisal and, keioHemi oil are at rssihghyhail ,*.'.\ Mini dully Ituir i tkiriH: |it niilii inn ilmljr.iiiiiiiniiiliitlitii .
\ M I Minllii II ts'hI| )
1.1".1,1, / I l-i continn i illy ItiPicnsiiij ; I'll.. h.I.I..,. iliirnu tin' i IIl.n.'iiN H ii I tY mea-nie" or iHililita! nialiine I and I lieeib, It' honest" mnlnttlilh '
n put
IP | |
A MM'iinrii i niilnliilnillumine,' 1'1'1".1 I 11. 1111tll. II..I 'I'I lil5U.ksii J J ls'utlrsl. In mnno of I Ihn 455555 itS he ot W I'l I hI l'lKY, | 1..1. 5' \\ouMlike in .iliinlilo it, nnil 11'1 ,' .'in. I h'llo'r. *iVI t I,'.uijit Ait .n\ti Ii I i"si' it txaipml" and manipulated laihnnip II u its \on I Iliepiirt' of t IIP llomd" \ ilium II Mutton I, II Ut test, l.,|oiIda.Ve should I II |UIM t I P V 5 li.is't Hi kit Ant
tlonn If I I not IsIs nt all
( Hpilntf nl.1 .lllu'r f.lhl"I', el.il\' Ill -o Il I four tiii'inli willl >' us'i'II tiis.tiii i,4;: u. 1'kiiulMi' tt.l 1 In, n 11,1.. i 'JHi',' thu iiitcrs.sts( 01' tush. t tin* I HIP ol :0., Iili. Ill- Niltfle* )
llllbllnlioil It}' I IK- 111111, 111.Ihilj) ) in .l ,.ls Iii ,lit. 1 1 IniiiiK''!' U In ,ill."in'mil.( nm 1 prlvalu 11) 'n"'I'rll"llr| .lll" (I.abt' C ri.-rtiint. J .II'I'IIII..I"'RI'I of I lid u dlmiivery iindeiIIP I'cilNNIIllll Mllll IVrtltlttl Itallissest
hull'!" lloit our 1111' : in' up I Vm-ni olu to enable mil' sit> In rentlitoiy "lllllIS| I llllllM| MiiHimi I
Coniiany of Ni'\ "$1'1 111 I I III.., I.I10i' 1'I"III"1 t.I.N an' ill tier" .I tniinnii nib, nil l<.'|..kli 1"1 i'III''I"1! .1..1. promtppenk | ,. |It l'siss sr Hiibtitnn I ', Ihll.I"lInl"III"d, of .l'II'kIOIl"OIlIlI( )',
.
I
II I I Illll' lI'.Jlf'I IelhlII'I""I.) llnlltont lii \ liotn iam ol ileleul" mid iMILt Iii thiS.
fiiiiiiiiniiihi'' tniinp, lieuliii II 1111"11.1 n ) ,& .f I It KnlHrl, J Wlt.ssu's4
oxIilMUott, ul I ilin cloit( of )I I"kin" \\i I. nn, r -Tim, '' eoiiiplell, of llm I'. t A and
: IJ. t11"lil, ( tlin COM \IHII i :' i.\l.' mill, jrit IIIIII.M' Stilt' Itll I Itltlll' IttlU, t\HH |1".1|| '.liovv up i ,I ills lolieniiptt or, ,sI live 1..1. t HIP imi)' "I"II, )' I Ihnl "iii isstlnsti 'I' |ltisIs(|l J .5 irIs s's ut l'i iKiiiiiln l> rniiiiii* U uses> A MID
): 'lIsBsUrN4'I. P4III.I Miliii. ilip.WP W"III, Instill, k K ll.t.l |u.s.,. Its wmkliixt .* K post-roiile, unable nvoliii Milhl.niiltK ill AM
'' ) Sits fdell. t. i 1"1 k. \ Hi'it mat: bo aUemptetl. mu' h to | | I ..
,' 14lIkl4I. 'it I --- .I"ili ,' 111 I.I..I".I.iy. 1"1'. i I l> It" in'lilt, XII, Vntaiolii ti> (itkn n bund In sinln sft ,1 mil' Mi
in II. n< It 11.11' It mi*). II t. K
Nnno i tn unr 5
s in 11 ( |
oliji'ct |
HIP I 111111'.II1al I ; I |,,',U ,ls,suit Iml- 1 1C451 is' Pus i sulusu.' 1 hun f t. iM'ilio.li'I 'sfi..s'lls. I."tll llusst, K K.IINM > N U. Isis, and put her Inlo slsisesuttul is kit Istis (.nm Hi r MFeasacola
Iliiililiiii mill 1. : A.4IIliI. hit ( I limp,.but IsIs 'Die 1 U. I l.OO.h'., ol.I'Ih.
W.lr"I"IIA"I f N
11.II""I'IIIi. lt'siut| nu.wnrl
III la-1 '"''I.11.Is ) ,ilninpiilllO | '. l bn piinl < "" : will, lint ivsl of the Slate. KonnerlvI
on I' 3tt I ) Ob.I., i 1111 I"'II 111'rc.1 0"( ) I..0 bu .1 hI'itisl.II h)' nniler-iliind" [ HP iii-t Iii" I IP :11" of !.'I..rlII., met I In thin i'Ity In. ."".'r II MiHil.lilllH.Hl |,
"V till' tIt\ Hit 1"I"fn: ( \ \11"1! rl| i till' 1.1' PHKiiiiininl' al ,. i N ,\ Hlnilli .X I I' It I look neatly, it wiek (I'm new lo renihier Maria
lilKhl, Iniini'il nut f.IMIII' 'ii ('noil |lIle; i hlilp lilllkculoi e.II".C. "lh i'hunt 1"11| tin 1"llcl"1 H lio 'a\vvlh! I lai" !' .pn' senlalion rl'nl iiltli Mi'nil hush 111 Ia I 1..1.l Wholesale
I'-l llollM, ll In tit twelve and
; ld.1111.111' wil. j now WP (get *
\ 01"1 I..I.lilhl. .
niluptKlorlili.in p- h.I\ this ,niitlei,i' In liiunl, but, believein I hiilHiiilinalP, I ( I lxHliPM| The followIK jilt' .1 I A t15a55555. >
p4GttIHhI''I11ThIfII. I' .I any Iliiw i II' Ihl kinil to pit-" thu.' hillY ol "1"1.1 l 'I hel, ''.ip'l' bill'-" ...""/ PS "..I..t.I 1 I' wenty-fonr hoiir. S uiu'lul rpunliuly liy IKWIH Its s Ii \\ lsi'hsi.<
vv ,ill ilo, mnl Hint I It I h i'i l of t thu ( ; I tlrtliei-n, IteptpnlatltpH "-
} 1"11"I"lo duly 1.1,11 is'sussl't" I I' Iliiiinu \> ..11'I't
but I I
In iiitT. waifiixl lulu the IM I '
Ill In ,
', cut ) shuts isigtst, Hi* pi ix "FII"I"1 of null llriMt
I''I'\h1l 1 -'l'Ise eoatt Klorlda U have
\ \t Ill I In, 'I Im! [N'ople lsitusteuhs, i iiuu "' nnd | i ip I Io'r 1 I'V ".III" I"" |II to
l. '1.3 I tinin lion d( tlc Imvu hpt'inki't mnl I ,iih\! nielli' e 111,1 11 \\11 ,1 vl.II"II.II".1 55'lilt-mi. I K: r \ttllt IIWI".h..C' t hreti new llhHioiisu. One It In be
>
I4Pl'i |') \\CJI.L\\: IWI i'IIlt'H I' ) \1W.. 1 not' ","" lout Humilvvdve p I'sss lie, Ki.) I. .'1. ) I'm. ../ I 'isssstsr inA|h'rli in, lm.1.ol .
\.1. .
Ii incaclf 1,1, ( rininii, tnKH4l. ol tlii. 41414 l Ida I Ir.urlpp ." Thu I "I.lcllh'II" I hil .1.,1' i Wlille III milt at Ihn( month of Miwtinltn Inli'I,
or tlicso! "vi'fjil.il'li'V' 11.ut' ( Il) | I liliotilthop. .1..1 llli. .. the 1.. '", I*, intaetila, II.WN StIlls i M 55 101 nil. r Uam tsitKlt A > li m I' 'I7'' d M
t
"It s'ushiisiity II 10.4 ut tlallUUt, OM.I Hi &
Ihnr. i- that hln I. lino tu 1"1 I" \ .. 1555.51.5.I.nry SC .nut" I I' iv.titi) N a OH .p.| Ms 5,45I -
Ji 1 IUIia ,
nth rJ Wits M MtlnloKh tf
i iilnann tuij
ji-alo > ; l"ruro.-nlIIIII'kl ; in
!'I.1 > lika'I,1 1 : 5 I llx I win mu" ,I- I Ihu meant to finnanlhu tan III**, til eoBl l-LVMt), whllo HIP riiHhi.l. I'ntt.l niul Oranr.l In n !<>*{
cthrcIy'L'llllll.., tlioy \\ PiO' selling Mfli I 11'.111101;| iC I lu innllrr I nnil .ilnIP' 1Illhi.I., I ( ..t \'iulsust (thai, llio.i, blotimlt inlMJIi- ( IMulianl Mimtlet 'lln., |It.W.4i.h.I .i P..1'. HUM I'u.i.I'll KbVH Wssuslsr., I hint la In Iw built winiewhero nn I Hieoast \i'Him < Im i55.sI H u NI,

l 'incs III ,'cII.. give inn ipiulcr" Ihl 11."I.hlc we I., PO 'InJl' onip mi1uii'lo, w!ihi Ii. "I 1111'i.II,1 I (sins. I'. 1't art., lallulntHttH. (traml IUire-| I Instead of one blow 14 slsiw II. 1 hen Ihnl.' n 5) IsIs,' 7'"( n N S
.Uah| : I Hi, HIP .. .sf I < lilririnrul u
I FlI l a, it I In C llranil I L.sluuu.Sissu. '.
sIn .,1 I \\i-li lo l'OIII..t wili(llu I Intel4li '- 5.10 r an.UU. J'"ni' nl.ill)"" IVOI1-, I 1..1 .I-Ir" t..II"lh. I.n'hll > at Ca|>uSiiii Ilia I h's lo lio built ofIOH I cit I PS I h Ut ho the poi-tr-tlnn of aMile i.s Iliillniark, SI warrlnut, I1W.ili.I OIIII'KNTKKKII NEWB. ereetml thai ll hat taken M M II
l
The ulr7)\\ "IIII"lyih situ HO can Psltr
.t' of : 01 linn, wo think I"iku HIP l"l-
I.t Plioliub\!
jlll."L'CWJIf. 1' nny Illh'I.llal piPiii' \\P y.k.Slirii.iir, HU: llle, U.\\ ,1 -- --- -" f* o inin
VIM) : I II \ Itt" I Iul.l'IIlnl" ..Ilnll.n. low ii suit moved In unit any ehaiiKO of I iininiini
In..il> ( i"olt) I tat the. 1.titI hI: gosh .leisuui 11.14 I that/ this 11 I usg) hi) t tlni'-llinbiii I i,)' .Nrvn Man." of. I IIII"'it'I'C" -.* I HIP 1".1$tH"'. I'. .\. \\lh'f, Mimllis lln, K.W.I I list shI. : : : I ho euast.-Madlon ICeeonlor. P M r.xlni Kiniiy M An ,i it 7"i
'
( niul II Ktiul) ul' I tliu I li.ltof II.h" l'III,1 'su.su'l. 55 555< n HI hii.ssstsly
.1(11) tluitig, IhlbtIii1hIC4tOMuti5h.'thee I I lit I '" lv uillioui l Iauslgsi No
\u Mil' I i 11.1| "'
A
.I.lly inllioiiliet I t to i onion" 1" ..HI"I.e.-.I.III \(1",1111t..1 -The ) | elreulatvd that 7t u
I limll11011. I. Ii rs'Isutrt HIIIK
1.I.u'"I
Ulul ..1.1 11 1 l.utfi ..1) ]1"1) .- .' | ""I'I'') "I"i." .I I HIP ar- I\ Illr. I I'lillip. Waller. I lik' lisils,1.1s55 tnrln.i: ':1I 11, liinoa luI. II Unix I I Iusr Miln .5 i iC
{( 1.lw liko 11:11: IIVC 1110'( '" I nnlp 11'lh'l I heM at tho t I ruoi "jl..1." Mi .. 1'11"11. I Iln.I., ,,1."tllllh., I i'it) and, 1 HIP Ilieinit St I. W nm hU mall poi U provalliiiK I In Jac'konvllle I I Imr lull-1,1, sHn.nhlirt .5 (li't

T euuiii 'le mill! Ux lillcM;: mutiupe PIKC c-f Mi I ,N. Wills! 1 la-I: ," ". li.1,.1\., Htil in. M" 5 \ i.hsIut' ,lo itli. Hull I"" I Ian \iltii-l'I pill': I piiiHtM'4 5 | by t tbos" 1'li.1 ;.. 2, N. C. l'I.tl.. i l.k \ in.,11' ,., Minimi, "1st. htsrbnsl.assu| tnI. I ho I'I utsuss't'uiluis dc'iilet It-hut put* 1 II
"i ) \ I. Mltil.li. I "nil >>lilIHV aiI U1;
:3 t S. ltiy >
| uinliT tlioin, will IIPI flay n filing, nuts; \n:II I ulli luluil, 11.1we .r artinK I" IIIliilh..11: bi
'p.e.lol glint Iu that It as ; It'In hususug olluii' kisl at theii i.iluniiv.: 'I'Itu.'su 1'"c.l., ;. I, l I. >1. .1..I.II.J"II"S..I I I' P ,.tults'sssuu Its Ibe I onUklrt of till illy have been Miiuii.'lin' II nut II HII Ill
I nl.olllo) In iniii} Cl.CH.a4y1ItIM II'\ ell \ Ilwl .Ive M htlllii'lit.illlliolll. 11,1 Li-It. 1'11I C. C. h tie lik M.IIU', Pull. r..nii, Ml: Mi.Uxa tnlirlllltHII MiiiMinll.1 IlitHkritl.H II'MIIAiut I .1 I II',
I! ) l ipiito I Mini g little I I 11--, me ,IK.le )vet 11.1.I ,iklu n \.I.I! nu Yn'jI'.lr. Hlb Imi wllh avinplomt( of I Ihn malady l'uk 7.; l ,,ts,

\ ; I'N: T\KK M >IICK.: ..11'11111..1)u1 mi helll I'Clllct. The oljt"1 uf I'IC."Oif1' ,It 0\1., ; 1111,11 nalnii' ', I ituthuts'utss. \I.i. h it ..h'II"I"II.'y, , 1"'la.I., West, IJ.H, (A....tit. .,I.ono.tolm.rl. Am,,to l.k II.i.llm III' Hi",II.'Ni'III, I 1".1..., "Hit, .\*|Iilas.tuuI aught by having had direct umtait I., Itulitisi II.. iltsttI.In k''g's In 5 airs. ..1il i2'O II

There \\ill lio :a 11'lil 1 ;: nt the Hi s I Ihc.e ineitinf.I ."' to rut he I 11/1110/ lilhfnl to xm tlsttil t ,,111 : Into I nlUL-t ol.'mu' |i'ople.anil. it i I. ful. the I. ) ;. :,sr bk Vim*, 't'iinnv>* n, I Iti., Hall.a l 7 I lit hue ( ( I tin: ( iilia, No. 16, IX M. (Js'sia.hu5as| 'lit II lit II. it hi',
AMOclHlinll tliio < M'liini; 0.,1..1 htinlio toe. tho I'm-tor nt I tliuiipti plpicvllb. :.1.1 c.IW"I.tll h''i55's'l''" toiniti l I iihsg Hi:it inllneine' "iss i We tluis'&wisel tu bu "allllt.UMl with Hie
111.1. rxiitnn I' .Xin lir I'olinu' 1 Ut Ke SS'.ssl. II t tSI
I lsaluss'Is,: slut hnw IH V, Clark.Klfiisik .i isSshaais..5ss| > Ill an
t..1 of tlc licini.ini.i Kin- ('". i(hi tilnin.li.I Tliit, i I.n ino.t L>nii-c- ainl. ,-.\,111..Ipniarkabli* mn:' t hit. UP real, I I llm, lai u. a net :n. 1 \IIo.t.,, ty litIhIOSSlius"JiisiiIhhp Hiivtvift- II I III

i.aniu time *ami |'ilm'e n inci I- ethos un I HID pint/ of tho lashes I"" : :. I j think I HIP of HiU, So IT, usury J. Hti'WMl. I ll.il' l.k IU rl.,1. ll.i I'U''I', KOMI", .'tJ. | nlil. total| N.ssi! I ,M
northuy
tlc cli-.. \1 1''I".lk'l 11,55, l.i 1'inirul.i llrott.l.tll 'stIll||I kerp in the lead 't iths.aL-tlu lu |liusi ami 5sis.

!.( Of till jnlllt efl"ilh.t., ..riled"I' anti khunM wilts a iibcial res.iotuso. 1111" .1"I".la'I'I'! ol l.illli' Neil i.utlhlsisstI" I li""III..a V"I'Y ..I in. I I'oilVlIliulklll .1"1"-- .\ 7 sit far M twInilllnK name are loneeind ll>H.ii,iTl.slMi t 55l il 1 JA

..i Ice I \liiiluoiiihp,, ill-it Struuslsiergsr, W. I ; HI''" lit stills hii.iliiirn'I.H.kir, Ilifi I Ui.ri>sl, Hi ni. n, n* In HIII.i.ln 4 ill n 4 "lvi
llOI4)) I uf thorojiUori 1111 II. ,lei d to bu of ,
the 111'11'11
iniiiujr
: With \ nni! "
f'1' \ Wa)4 a"I' 11"11.,1.1 aussi Ihu 1 nnfl
\r'al Ito.. now, Inspired by tJiimeclamplu I
sIte Itt, Inlo' tin, In"*! 's's'ihhiussssus, IMi.M. It. .:.J..I..I %l.'h'lsats. I. 1.5 lOin iii \| ION! lt HI h llrinly ii
} ,.III'I'Illn,PS ltr"I ami mn'h sit light nih enti'r- illi 111 |1..li'i. ruil hosts lit, It.stilt' i'ity and HIU, laiiuili ) ulii4e. ; ; ; Sue, 1st ..11.|| HII.I )I.sllsilhs') iilMii, 11.1.| of Iho 'I'-1'. unn .laiiib I Is. ll'.llninl. Isis 111I II Wii
5.
ili Ui-i' lironI ; ,
lillY, .1.1-11. S. I huirsuuu, I I'. II, ; W. A. Mhlel.U, 'dai.uaua.s., I.i It I km iieinnlltUI I un i ,muOi
.. of I liv I ITHIIClrcuil -- nn* "/ I Mm. '
111'11| Isle tai isuietut. u. I Iliu one 'I..lel| .I time i Id Ihl'I hssr I ('PIUIHlif. $ tilt! Ili )lllfct l.llbl.KxtitluNly \ I | We belipxi* lh.it; (le, provision' tai 0. 4se. .".1". llep.; tu i4userchgus i l>. I. I lll.k it %n r.anim.| Is..., Slits, MiMill.tltti. >|Mirry, of that city, lusts wcured from S KINK KrilK A: I il VI

ICW ito tear of failure. llapp)" pallor, luau.I' pllmk. "- ; in I 11.II'llv, \\ hiss lW1..I..I"'l hilu'sI out I I lo I lint Ic.1. and with tlie I ,.. |I' ft Hnllltau. tlsu Patent Olflofl llm "f>elnslvo prlvlK' 'uSurusuris Ptlrs Hiy il ill a H VI
al tin* I I llotisp Wu': S. AI"ill' 5.5 St'susi's4
$ Cutest 1, Hun.I .\. t )' ills l : In i'. 4.1,1 1"1111'Ily111'. 1"1"1 'Ii i'', "itt in-ill" iMUKaiie-t an)' O- 1 or ( p cIa. has l.k (halts, Haul (.'!., )NHiilania. In > "f u.sssssiifisstuirl uig and tush|IIK "|:i itsSaN, I ItiI'IUH if u I inH
)14-\.1
: 1..lbl. i iSiI'htssas1..h'
C him Pol ,in pidelnie. iu', 1.,1 Uu hopuIi .IIIJ ilisis r. In I nil
| | Hint ln-al |
ptIs lug, ki tn MOM> ,". Tim iriiiiin.il DIP Mi.Jno. hii'hi hrnko tokiiitl fninitidl", hsu.r 1'"' I knou .. ,shut fil 11111"0 \hal,.he ..1 s ( |IIIHM- N..r... AlII.".:., llulmrs.. .., 44 4,1 1 llnnu.itill ovel |gaissu.hast.rsh |lsstl, | | | | I hit il II MlUl
:1.11. hiss hurts thtue I alululioii t ,it I mi .1.101 for univoiabh l.ind lublu thru lard inonlu I t'l ItUl
Im dinl win lie ,1'10 ai HIM n tii\i-n > "I.1111"lc Isis Its own inenilM' i's r miiiinun.llrtblnHiiiulni Bimy 1 liiliialiii-4, t Vl >
st
dr 'Iel.tlel up 11.01.her uioinint4! tlniiiiK, A l"ini inoniuMcfi and, ).I"4I'U.i Mita I I'nlnatiinl t ", is 1 nln i imn.' 1411 I 1,\.1') I Itisg| Iso "II "Ilur. 1.11 I | '|, i'mm, I lttllauiliurK, In KiilelU and all oilier valuing devhei.lurraht l h.1i-tr's, I It. I 714sthiiuiI
I lie ihllI In thu null 'brought < alii-.t |Or.hhios's II i 14Kssrllisaw
tliionyli ulifii' ,not, t-imcnni] IKI"r. a< \I.mil linn. $ I I B (
"lh. I.l pott 11"1 on In.r il.illifiiVonir loin f.lir, K.JII'un and alxnH 1.a.I. then 'him withIwlbliiK A,sit l.k S'III. lln'It, ..till. '11II1. x sea ('nu, I for kouvllle, | iiiiHrt'r, .%its U 7 Sit
I l iiiuiul" ju into. I thin I In Tlc ii .
"t" il'llkel Il. nit |I. ,l .iu."I\ I In I HI I I. Cs stat a-t- t'l Its> I ll I,i-r II' ulrsIihi'e, fs.reluult
work 1"1 unilfr, ,' >ltiiil: II.IHniMiiit linhcj 1 ity Mr. K.: 1.ev)', of thi< ( ity, M l HMO *, \hut' f illl'I'tOVI $ ins'shluhis.i| | .llhult a I lupiiirfiIr. nwil l.k i It''I'I.| l, IUr.lt.ni, titt,I Aa.luwall| -"Die liiliny I Herald carried with r.HKln Milk ilk i'liruttHMilk
a .i.l. but nt MP '1111)' |; ..1..1'.11.-.. s Stifi uttiiil.
I coSslileralilo. uf oiL .tin.Tk lilli inn lior-, hnlii", fir., at tin' satiluun's' .5.- nnili' I""'ii .' Itfitly "bad bti.t.I"'lal"I.I elal.I llerrii, Secretary of tin) J"al.1..III..1 I Islssi I Ihn uiH"l wlshi**, 51541 oine veryulwtanllal .- .l |l'uastir'a| I- 4 .1 M 14 t KtMu.ur.l.
tin mH fro. CI.KAUKIl.: :
:- S. that wrrn l New Or. ..s man) ol..nl' pi oplu 1. ""I that I IIP, 1..11..11 had never token uf this kind regirsis l, uml !t d. Iff Ml'HI
.Iuj".lll for kf Hull'I. .\1,11 0ASs ( ., SCi a I 11II..II.II
: ibaiyn ) t,, I'u'I.lsir P'stsuiS
lrlll' 'cWnllo.ll. till lUItiIs.' Wu are glut. 111110 (Ilii-J' at ole .1111111. I.Iili"al 'Ihas' at I llm! quarantine iado Ihu alHdavit rttiiiritl| )1.1. II.r hoIst A4>.lk....1.'. tI.,.. "*!. 11. sash K'io.1 u III uf IVnsa. ollan* wbeu In) \ I*., tiial| In I I'.l. M -

N Uiu !": ]"' Jlhc apfentlid of the i'\i'loiuc_ I that our whit h l!Isc'sisg; ''la.l" I.) thin. I'o-l )ilfi.IlF i il II.t'II. "i el nil n i-rrtlfbale, r.1 t.I JolI, Nuts' I Man( .u, "111 x\ lTii.ni, t's ills )iahl555II len after IsIs it'ienl viill lo our cIty P5tttIs.t >l 5a"
wvenil Lu.ile.IIllre ii the <.1'! IHIX lent (for tinim .1"li"l me luidinijly fatoral.le. t.iIn 1. ,luiul, r.Am Oinirlil, ii U.%
eOI'IIlic.f. ( till ..t'I'1 lav ui'aide .1"11.1 [ I lln* pb. .isI.sit's ...1.1. that when' phb Uiu .I"U Ir. Mbr I b4. > II.,..., I..I lan.l. ;.1.17. i'IIPMI vIsIts by Ihu edllurtuf west and lUlt.-s il I HI
ilitlame' hue .."llle.llhol' 1'1'111..110. I nt ijii,u 'i ue I"lli-I.II, ,' 1,1"\1. "il'li"rf. ) I..u.lll Iluhiyilss and.roliiply' wIlls thust law IM I.1.cr'I.nl.la. ri.lxili.iil. It l.y" liV lliliino.il, a lilt r.tl.mn Itlu..I. iilddle Hoi Ida, whist are now broUKbliiar Tumult n i no

t.iI1. uf l"ilA ).rC149lt ali td.il/ 1"1'' ... hug i cut' ,llial! lioiu Iliu Ilt.ailiitiiil.| I Hul \ 4"II4L." ILL, thu iua<. ; tilt' llo.ml$ of llekllh In i.ar. lUllioad livnni.ir.li *'( 9
-- I the I I. A.
-- together by
l Asiss ,
sh lile-i anil, I HID, ". fussstlgisl hut ui.1 1.1 'lialHiajlu, Ikitia. t. IH, by Uu t*, HH niiU.illly| 4 u 1iirwkut
part In the 10r.le. All sight, ">} i H, .' Use I ICI"\I.f.I/It'IQ'I / I] / 1 loruiinr h .' Tootl| ...H I Mli 54.I's551 .lul'I' ..I di II ra hut S or rsfsussssa i lln* ap-" Ilu..I|h5.'st islutsf lit, 2.tit. tllll I .lumlH Is dolnx muih lu enlarge butnen tonleitions IUkti s' .|Uirtnli ii*

oowc nl.in eq -- ,tlo.f |i. [/.e/"I"'t tie IM ,ind 1.h liialioni.k'riini w Iasisss' shst'i| I dp. .h..I1.| by r W U,>llu. ..., with A,7W It eulul.ll.li guoul will, and iniitiit 445(0 lot -hiur (n u 153>;
Aur'. .. f'fm ) I oil t I. Hill till mil paid by IbrMiimc .
I IH \'j.r. fW I"[
UI 1".I"I'h.1 Ibi. ; rite ( ? (" Hittlaw .Iu.nnli., r.Hi the tbui InIOM SIAIMHiflnniiMi'}aunt) Hint
"11"I U. --- '0 "'(.< l>. C h'ati. \iii, l 1.1 i H.k-piliI: 14'srs I r. a. 'flth.I. sir U. 1M.a"l.utl) Certainly bk lt.U .X I 4 I.."... in., Itiillw ,'...1. 'Iwt, ffPthir |'oplu plaieil li.uk M.KtltsI ulttl
.HI I :: '.1.'I.t.' Nlr..r ; shot' w:u U i'ws'r iu.en. U..r.I.y' XV I. Willnli. HIIU Ai1 l u cuniii huts yvllh fm.lt olluir.Mr 4-!, a 4'j
\lnil |
W. W. WcM of the Wi Our licit lainpx liku Ztllg4l'! '* I I irrnlar S. 'iit.h.| If "nllo.I ijiiile -in I iinlii.enn lit fasru.'s.ehs luili>
'.lied in'' .led 151550. HiPfntlre int-dli fralt;r. seas II tll.ll HIKl. ...Hi4 '11..no'.r.| 111.14 iki. I mi is-
IIM
ami wlululUi' | not >(.. |l( WWvd.' Vi-e PrPildrnll
Ukp.iiil our "11'11110) $pliai.inlUt are fir l.hUtl. 1..I'II.I..I.II. \ hero dining i thu .11.- AstiiU| : Uti.i. Mu.l a urwu
Mr. \Vt_i U abler t\h",1' ; Shueruhhseyare I I io\ t-i 'Hint ,, ,:. "il irm| |, Ihr eO'1 Ily of I In i1.II allie I nil'r<'y of I this up. .in bi li.si l.iiiinn.., Ju H.li..r, to'.. SIs* >'l >ri.rt h'lisn'stI Pt.' II Informed lossi SItsit Sa I"
: .t r ft jowl % I vvolild I not ib> M> wiletiling
( nier ""
111'.I'IY > Pll. I 011 ulssssitsisi| | u llh I ( h lor kt) I. ,11.1..11 tirt l llrriii L lalinei>|Ki I. N. l.ikl. 'Is) ll > Millivun, st IsIs .....
or )1 rd. t'.all M.Smiili, ..1 knaJ"l tU') .l h.o II: ., the ilaik.nt 1".1 iithtn U.,e-. "I.iI i I. lilly mnl. II iii.'i 5.nt J Jo..t II. uMausur1 to I I 5'. tin:ir land lo purchaser bout two '95' 15ISle.. k l's t'i I 45 Il S5.tlti'

city ; lie lift fur 1 his 1,01."laI huii- ,.n 111"11 "1'1'11'1' iluhpiu.- (Can'l I.01. lai. I Ii kiT, I in 1..1.'JIllrl; I anoilutin We Uiukt 1115.15 ..*,I"c.jiir kind!) |. 155511 a 1,11.: prowu'tiie'lIou.'sut what hulinisilfliail 4I week aifo and uu Iho ttrlday Ihuir 4 ,..il.*'4551, ISO ps sf. t.I 'hi '55 5 1,1usc 'stIssi

I ) IiAM I nuinlMT, I I.e im.ria-c.l ? A mil, fli: 1.,11' I f'll.f.' : 11,1 tin n-- and for II prmlwl) sals. amuunti-d |oXtlk TbUcompanywa ISIt.
dayl!: pilIlttl ; ; I .r lump Kar.lt fur the toiirlesy kindnc-M, olIbu I r. '. SII.NAI. itrrlf K.lt :. h' i a
t.t ollkp lNa tuna ff I Ihu keys Ibi-t. Hill ii-lnnd |hainonnl h.f undone. When hiiujc- P |$5Ietl5lJUth.n1I5 the IMaaton pur. r 5 sa 4 hisS.'., s Oaaa.'ry ss 5)I
_
in lieneral. In
.JI.\.I& ",".1.11"1",1| inolu .11.1 ""UI I th.I..I.1 1..1..<, Inl.luJ. tu.o.. ."yt.ilj.c .ii't' against' others, b) dor he nut ibatn, and nblallied WIHI of the bent ts.sti's, 555,4, hat lit 55 155

IM b it Iclh'r. \fcll lvcII'n .* tr whit hare I a .. .il'l I""111,, ptuly I (to "h.l. lia\i-nanl or may I".t.lcr 0) ill al time blm tlf?- .\ 'ialuu .SyntlkalB I Iii ltlcH| 5 51515 W.-tssu lts.if5u 0 ii IIi'.Hai
'"
"". T l '1'. Wi i: t li-ugoni': to tier bii.!np'. Uii-re,, after .i/l.lf.ll. I t f.u, I 1.i.l.) .Hid 11 h,mn ilf.lit on tin ac *.p.ak <.( S hiss I I'. >. oil), ill ...IIII 11.1..1 Matiot.Ur.t.. 1' l'r..118 t.J" M." lihftMrtsoii.i.4. \. Ihi Il.arish4 Mud I Inipruvviuent Company 14.0. 50 14s5 5 is'issa.g rusls. lIfi 12'lu'1 55tiisi4.sissi

.w houif !! AU, Hiui ir (sit MalkiHj the ..liik.Wo ,.I"e." all.i. Inn/ I lie rutipt at u t HIP law a<* it is, 11,1 I 1.llrllu.lirel'II.1, I 'I 1htsir laiul run ibrouKh a do/ .tr, us 7')
.Jir.II'u. ----.5.----- 1 1 s .\1| i| M, !1.51. 117. Is5.tt5t.5S'li
ss
isiusI.tr. Iiu. sIsi
i* with her the tl" \\ hues ol' flsanyMCl4l41I1i4lMMMibM ,'al n|1011 |.'ilinl\-Se( on-that.- """C. I Niitai) n pail to 1""i IM, : ...Ihl I Its,t e'utss- II.I.I"I'A".I"I .. I the J. ri. \t...11.1. our i-IHt. ii lit (:"II' .l.y4*. I.MII.UM lf. t.IT UMHlIb. JU ..* en isis.resale islisS|Ison or iu more re, ,and io-l are Ihrui now tuenlllvK held )alt Isa. C 4a aIPsl.sst

\ I .' 'I I 1 in i ilrni, IU nf I r p "I'uiled MU/I Mniht.iiiui*. JVrs Mially Ik T".r. In bit kUleiuent for the II..kr. HI Ml aalu he.lux ( 1St usfrtsui
We hare rcrilti'il I HIP initial sits stulwr iu'h.I.1 ''' : h..s at 5S 4I2t t al M lijals Iaria,5 larve are I sitisb lu hi'a 55 1'O'alsuhpjvl
.Jr. Irha.t&li,4 l4 r..; iMWiiH.lijlalii .11..1. Knt\k HAII.INrii : I the hnr/ioii 0 e'ltll.' OI'I.t.o. r11..1. .iI' ::1,1. Ilj"I..rI4 lUuif. w M M It *.! liiadp.tort Oasis' .M.nrnjer.Tho 25..hIti. sit
of the J -
a .
Uill"I'ril"' 1..1". t-lr$ ; fl" ,55. i*** ITH.M rlHtM tt "i.lb 555t
t 1.1. I he
I
i 1kw (h ilnssis ) e.ter.bs. 'I'o! II..el..rj.I"'t 1.1 pnblit f.v"r.Tim 'linifi I.fulI.I"II i I. -\.i.14ut- .. line! ami upH| xranie ; I. lbs ... ..,x, la wit II Ii I'rnlral r Isst hIs Mill, at A pala. unIt i..2 h.srr.t. N's. I 'I 55 Sit

Lsiit.. wi'' l'I'i".r I i and klaniliii' ;; al I Ibe beadof htusha it. a un baud of i and I. < hill Iii)
tui.hiski. lianlnrr Itl lf. luilli"l \ '* ** 41 4ttrv4 ) lIssrrsIs, Nit. I
ft hui.iiit.L .
I (((4 bl oU burned lo lIeu ifrunnd last
) Halu"r. .sii'iustt ) > ,
to I1CCTS, Ill? It's'. 1'I.fc..i'1' ilnvi* It I..r".u. him a 'briil flax "UJ Couuly Tax for .. ".ll'> Vrl........ U..*4illf* M4 l.'i ss"isss 51' ltStsiSSI"4.st's. -
.
Im.r t Is'Kr4Ile a shs.t"ui
l>rv" : | | | Itttii F-.l.list' -- Ivttk. ,
New a"l I I..t< r ot list ia.- anil honor uf tt IsIs I all l.'i.iVl.TS. 1 l I "-. ti 559) sessassasiMs II. us 154.1 545)'itsIilSItisaiS
', : 1.1. .lcle. II 01 511.1 Is welt tilitutl. JI.lgilI Ir"l the Notlu.lug of II..U ,I inli'n-I It41-"ir.|< I | lake full adantnt .I.I pnrtxM 'r"I.I.I.H.U.I. .assM.un .. IV U pl'lL* Ulx.and it* I.MJ U a 55 54Iutsiios.ts'rIps
in 1'1.'u'| .li.I..I| lit and I tsutitaiishipg ilfbl ..
niinilipr Ixfoie. tS Hiatitu ,., ol, thu ( 'in nit 10 .01' ls,1isous 5511 | intolfet lorn ultbuu4iid Ii 51 10
f IK say i-d si'su I lug I Ihi* l la t is .1 IIMof OM.I-rssuans, ., **rHw.rt .1., IS II 9 1.5h.hi55tS15i1ty. | a

-. IOI flltral, 114iilt.ui. .I the ill In one ..tl. inort readable ( t 1'ollai.l.I 'I In. i ni'ln' PiVOtS"- I \ by 111 ...Ig.i. t.1 14 asssucb liurilaslaig lo."o nd tll"- .. .. -. ...M 44 .; of dollar, and a large bud) ((55.4 I'sssuItsse I H us S 5415tiiliSkSS I'll1Ksuisl4
I 1'0"1'Ihe 011111 tthnh belt bklatu latiu u afalr .11. !I. a 'h.p..6. SIll
|I"'r- ,
.I.I.iili. 1
..rl" I 11."lal" N'n t I" 'r.'lil in Mattv i |lieu rdilly s luim.it h) Ilieii4liil jut Y ajain thei..Ulorot \ t ; ,.lu 4 ". -. 'a 5) of men arcs t thrown out uf rmplu mint. SaruSuiIsltr'oSa
< .sihsetsihs, it.hn tsl 'J 1 I lie Cu1,1. inimt tory bi u II imbtil ; u ben I.... M's; Ass' asSAIl
.*L c., anh'U II the ril)' I"., t'rib illi the l"I".llu| m luiiyp. and |hn.h.e| iiu \ tiiu I'.il.i'I W.4 *.;l xurc'ili.poM.tl andtunlull .Ii.r. .teiai5.5u5555517p5r5s'Ml,5M'(54555. | MM. U I The mill *ivahsse.l al *7Xi, ", and wa Ks.us I'S e usw1
thanks bun lor bu kindly vi.i the prcMut I".r"( of C"I1IIItI..iu'r.i .. se555054..., M |
fiilU I .tiippluj at it.Mt'rtlmuU'. ptiUixl.it.! 14)' iiwct uitUM't..sbstu.haiit of b)' "ol.I.i.,h I but I lie, *- ...4 ** at tr.4 insured for IVVIKI, haul large 'jitautitisss.f '
stls.ls.hsliu .
M'aL.e. I .".I.c" rt-turnetl! huiuo! .. l i.t: t i,.!.Ue4el..' I''lo.li-| nnu-t inti c.ic.I l | sI i.t .l sst51tinhi1ss'.e.I ) .5i4ssM.s.- took o barge( t.ll,,myU U.y) round agaiiitl an the hus'ltst.to.l.tap's it.nty| l -'4*.-...01 ntail t>. 1,54-sib I .*-.. Inr'.s' IS m lumlxT aud liniUr were tli.-troye( l, tIPL'.

-- --- tlie morbid rin-tiy 'r.-V.l>l>tf 4.9VCIIUI. : ..| tM.b and hat nhii h there In
llo w i. no *
:rMI fff.til.Xbrll. r : .;' (Iali'y! We tulti It 55 itt alleiidamc. ui.n I tin.. and, I brr krrip l'UJauN twa'rnlnou 1,41 MW .MM-|.| Itt HllMIMtllll, UllUl ttUWln UJHIU
,
jU 'lj'.u.lurt f, !. ion- I : l ...... .nl ftuM 'lln-re I 14 litllu prul. il.llil u1 i.Aunt lorrvi.t-; s.f .1.iui.ti \ ss.i
5. H
| ML\\ liortorof Milton, ami Col i. ;. t of .i"l.j.i| \ ..I.j. | ('irs-tilt ...u it t I. now $iu ..11 here !: ll'mc'*; this ba all tissue paid and! ,...U.I I. kU s5s.tj- IIIMtiH suriSiiC. ) rn.Huvut.ar lUt* UiiU.Hui. nn.| a .ln.rt

t. I l..l'ruduis; sf \lsu N.(., Jf.- ; 4i il-' '11..1 I "w t..uir..l. ; and..I.of 1"Ii 1.1 ly, I 1.ni!1,1 I ul.iili gel ..1.1".1.1. 15 4.1..1.1 (Jeo. c M.Wborlrr, .;|.. t>( Milton I I III.I sihial l e tepl U.t".I.I known a* Il.eJU.le X vi lisa tui.. .._.irl.>_" |is rest M, ul*.* ttrAluiii. luu, ?u the mill Iwluii r tnuli. ld4IMUUll IJT A.ly|!| lit llwHiMMklti Iii,: t HI"" .Isis5.Itt 551 P15K

.1, are tl.oiiiv. mtrii.lintliviourt.I ,) Irrni" b) "protettlin//: \\1' t HiPlalil, t "Lid. it l I. ...,.I 54 '-II 'lai,p essis 3.55 I Prc.I'tss.tsrihsur lw.ss.I through UV' tCtiL* L.
I ii I ifighisuit, ',ih| st ill! hit il 111'i'I* ,' I IA ) ..1.I.il..II.le..r't| t ) M rip, tUnne.1 ua* .55f II | "ii iluirtim i tu

K. I'rjni.; iniiiiiioriiul evas4ihit! oliu ill'.N.. A I".rn"i '. .. ( I..t ra"jtil. net W IIialtmi, of !lrl',,",, ''' lib'gaily .... IIH llili lIrr..I.i t proiit r.eo : .HlM-r .4 4 v' tot "'II : Jai kionvilln u. UM Mli ot April uu al.hluK Ap ltseCircuit
lil. ".'r 411,1,I is low >it iU.nl |lilt.pluhusssstrs > 55 so.. '4tsse I
) UiUau-1. .t tile %lcrdllI., iIell4uidiyj j 114 OI. 'l \ i '| ilirtmtiy t,V W..1.'a. I'kil- 1 I|>.>- .4i. to compfuiiuM* wlii.Jt it i. aud Jnt 1I.I"r -
.1.| 'h tttrv dr5phTsI t5.SaraY
t -- alf 41qiiiiiip.l.th41 t..ir<4u' ssul' .. >' i.lu. I.a. adtlplna Ije'lit and heal Cumpaii Uprog h thought will be jutrplud, but the lounty ,,eIaa.M1. L 1'rotMenl dnHMil lone euou/ti to hear
lou'l At the j| o the t uf Ibu tuiiut 1 lilt .Tiik <'r'H.olui'V
furgLt tiiugtais.t ) htsii.tisssI
f up| r 1 pai | ,It.oitl
.1,1 I faiutlic>,1lie "pai.fnn gnmiuli ami fine .r..111 1 retain? and 1srettts "It rare, ".101".) It all dollar fur dollar, \ttude A' t.. w.I.. m p. sa un as .J* a short apeuch| ansi iiiak a.hsad rep -

[JJlVjr V. '. '1huron. MtfbL .1 lie I tiaJe trees make It one of the mont at. : .. :I., 1-1 1 ...1.1 I.ri Jl. live ri. It aivl my tlc-vtlupiueut WidthS w 4 < hied aiul sot feel I aoy lai k of fund*. Mi lMt UesSfMtugu" 54M.* ** .91 .'.> .711".. I fe*> wI I > *e. 1'he apecch wa iua.tt* by Hit, illuiu''HUMr4 II k IHIUll., Itu. kleji set S.

$" ." i 1.4r" 1 |trartivP pla-e* in the cuT 1'11 I."> day later, they xtirv .1',1"1.1 triiii'to will |jiresci.tts.thueous.isiersliolt of Ibislia'Itlu I All honor ay wo Iw the mea who i.s..s.l .-t .s'S1 e)54j1 Si ;tsrsIsSisI&tive* of the Lity I'ouucil. I $bark II Mtliu, I I Ia All.ubiii.ul
at 7.V4btkpZiu4kuar! vital llu YaMS *, [ i get marriage 54s-j..titttsrs
lion |I. ineiiient to the depot and the1iliilauit II" .il. | in our next ISSUe have plated car "lIuly ou thUaubkUutiJ sq5.t s4s-s *.r' The uegruo. M usual, matin asses of .- tb? t,| Is-cit

Jl* ou ba,1 with your lair. partner, aud if : the |1.1 udl.su and l>n iuf.i iituti; | "r.-I'el 10..I.<"'ul _-..__ footing, we wl.h ourcily WIN Iu lln'ia.uM.....liesi's..'. .vet.$-.t5iv aS II ? tbemtclve by **uuiiug that their race Itiub iu, Uuiklfjr Iu, r

yon have n.ipjrwtrltrtU) and t U wit ha .niiiR isu.tssristy a* I"' et 1, The work r anti r<.uiovmd lbs han-U of and tru. TMUI ,_,.. .tuiiZUJ Ml > 1111* aud cs405) ji>aj4 a1l apwUI rci& jfuitiuwikvcial \* ;
portion "I t'l city only a 1.te,30twalk j I tlio, ( di""RIIIJ uses a* capabla _, .4 oIOIJ' Ie SI I 5M > 5, 4artu* au.t .
|) oull bo .ure t get (le. 1'Ie manager J auioiit; the .ufur .e*, tti tu a* he of this new iia'I AfriLav totetPLt M4tt.li Jr, tale ea.Mtiiu .
U>. bouMi .! groui> < ae"fl1 ..1.111" Itc wom,. .. .Vll.ul. a speech by an a.
hi1 K.n.1
ba\c lu their ar ludllatur aud w ruiMkr still .tyk
: auc""lco l"tfCtia rrlQ .hu uol. bu,.tle suit Ju.tof I C'u.lumliuu. Lo. L. yfitutcnepsI iu 4. 't. *. C*. f.'. A w b l're.l.h'sluiI vyr ( ;>ru cily -. pf's.szvuoSola. 1

\ raugetueHU .a 1 llaute t41 couifoit \ a more crow.dtsd ,tLoroiijjLfareV'" tin ut built oil'in thc .;aiue L"ll\ ) 'I god C4titIS.t, pUsh| iu a shod time the The unkki-BiuK |>ulMs* of reviriug : ip6fee.: TU future wove flit skkusinsal-, 5.54 all utIssrui t5iairs'skst,

:i and 1lenueoaU.. I understand that the proprietor will U .:1.\*... ground will lilt.. au4 Vtvtjr ",r trade way \uA only be area but are fill II'.. piece of bisect Matte, tmrtedkiiul iMa.t$ lreai4eis$ arsyot uudcUr .ala tu ru>>> u*>uu, .t ul awl ib. iiu.uiuu.at aniiuvJ ul law wa
b
TIM lower Mu .i*>ippl i U ailing rap- I I make arrwle.ue.l.for backs, buggies \\ mil vv, .\U.---e A-ITI! 11M$i. ''il.e. (|<.. uf biMldiujf th new over the thy ant every braurh of bu.l. *, at live and leu rruu eai b. 11I.' is.l, byud the fact Hut U desires uil(>|aar) ttltsitMt5l.anJ l kl Iu lk.Jul'31 t J.slar.IsoS Hkvbiirtu

i "' a"d iiq ( Jler II4UgCI. ? I1'11'.,.41aj..I| 0 t fl .qOII0"lloI"I the fr-b&sb& C..1 a.1 Mlwrur MutilatedC'oiu Wir b"pe t 0 it 541154' UBM. Our rlly hu sever luoki-d M.r*I aortiiurul ever lu |Vu. . lvl.MI ut. Uluc the aru*'. MuwL fc. *> to> HI 4.1 A.MayA

io1cij.tjitUt t ".HI I< !"uc.".' t .iuSIr J, .. i iT1YHLs. I t It'u.t.l.lit.) tar. lively than at the .rtoeu I l1Ie. 1.5151 Ly J. I..J) riruu. 55lw i..j Clerk tiniut$ $541.o .


-., -

--r-o ,
r- -
- _ S ,-v.-i::::: : _;__ ::_; ;; i .
-----
-
-
im-. :- .rz- :: 'rT;; ------ -
Vw41


,
., j
_- --
-- --
_. ,. -- ------
-- -- -- ---- '
-' --- '

'olAIN) I I 1.1:0.\1.I: .\II\' ..II'tmtI1' !\ : t. C. HAHWAN. .t OMJf. E. 1t EL-l, CHAS. N.FAMILY QtTh'A

I fi AlH1Cl1Jt\'IH IRI'I t0ItT.. ,,I. ,. \1'. ;-Escambia i u-"ty.ci* ';;t Court mIn : W L BELL'S;, C.u.finan, C : ; & Michael Mrs W r: n oner v r Gnn.n. .GROCER. j i


-IAII: on 'MHiiHA.\ 31 I VNftt'II' I lHli! ANII" : I ? .
c) a 11 t'l I..Ii |*nliliir": Hint mill ::11'"' Mit ii'iiAcnlenl .

. ttiii| >. uinl\ (in i liili lutnl tIi, 'r IN: IIM: Kin. :::z.1: ex7., Sale I Grocers I

'\' !give limnlintnc' iiliitli I I"'I' t Hif. l.tlnif InI .. .I.II.\\\I."u! i PLANED Wholesale | A fiillHiiiitilt' t.ftteit" ,il.'Hlrul.li mtlile.t f r .
IBM' Iii
>-.f" ; ''"3.. yt(('tI\I IIH>II tin'Ih. I Ili'tc 1 in I lie :"viilllit ) I t.. 11111. -.\"-- I : <
|
I h.I"f "flip mn In-iiiiiili'Hl" llii'iinitriiitiiiritiiii'l1 ''I )lA .,\ U./,/' W AM n.lI.) mnlnniwi ]! .-thI.--. (Jo l :37 and :3D N. COMMKIU.'K( ) .: STHKKT: \ 1. h"I..I..IIII.. sIn at)S ".Hitle, anil,, m Ju
1. 1'1"" ,ul'fuiIuuuit) It 1"'I"ln.1'| In IIM|' 'ir
'. II". Ia, ,. |J.tI'p.iip iitnl tlili/i'lli', I .r tlw 1,111111 nlKi, .iimit,. nn ..r l I. t.in-i\ ,' ) I the CHEAPEST "
lfI ; I Inlt t .ust. ,..-\. iifliirni". <- tin- lull, ftlmll 1"1| OEILE: ALA. 4 .l'I"I'Af 1.//I:11 fl/ CHEAP as :
r.. 1a { rt|""HII'1\ \ Hlnl .OV' tllf "II'1'' mit liH"' :i I I Ink"; ii, /."......,..ft ..".. B Boarding l' Slalile.l ; I nu'If. 1\ lI..11< l'1U 1

., .';.., ,iptwi-i-n" i.tcuii.i' ) i' :iinl. 1.IIh.III"III"1, i V .<.i:hrk: *' t'iu:lruuaut Itt: ''..i.nml.Mn ,. lint :'f! Ij. I )i kI./.V .' / -

-.f lilnuin) IHIII.lIjI! ; Hit* i \tni| i I. ill an 1'11'1.! ,,nil, ..I. losulwlilj SAMI.IMIOltS." I. -4- -

ty '1..11111111111,1, liiinlinu; Intti ,.i,. 111! ,'. inixciitt -.- .. .._-- ) : POULTRY YAEDS. Till I I" :Ni.tt h..h'I".* ttlll run* nml 11.\1.1| t il'h., .1'IU," lr

il.i/t\ 'n "U ti'. ,.1' ml": taken I IHI, |j I. Escambia County--Circuit Court: A 1.1. KINII' OK IIKAVN .\\11': 111.1 N II .III' f.lllmt hil,t..'".H, \ I/.: SHIP MASTERS
:xiinill,, I l'ItlMinin K.'tir .
l.llntt
.
1
little linn, '. 'I lil. tti'tk 'ii'iin'i nil in i i.Inin ilATK; Or1., \ H.OIIIHA.: I.MillT; 'IIA1 I.INtiWITH : I Itll' SN t: t.l.A1- I'. lalilaill' ri'tt-r. ., I lsalii l. |I'I.'I.'I.I| | t."nl.

Int'.unn 1'i.r ittci'l f. l lIll IT I'W''M II'T?' to.:: 1'011 t1I.Bn': \iVi'ikneHH.', .."tI' Et: I'll. '.,imfiiin., .* |,10'1.' I. iliri-rtiil.. In til) niwirtini'iit nf iatnn.a. ThUTtKIXU 1
: J
p..tittiii '
; | 1 ,
\\1XIHI\V' : I ,
f 1\11\\1.11\' PIT GAMES, BROWN LEGHORNS # IWIIII'I InlN I ,"...1 r< \.. i.r.I. I 1.'r.II"I,
: I'lftllti'il, I tin* aulni' / i..iiii1." I IT tin t 10..",- I"J' "iiriiiir,, U numi I.lull, i-v- r !c'l'\ III". I he, HnttilH.' nah,, nil ili''IIWH .r I |,,,.|. : A sII'latl.i'vh1':( :
/ l.tllil I I" 11.1 II., it" *in.llnlllll'. :'IK I sit) ll'Nt.V 1' I-rink I l.nlli.! .Inliii7liiilll.' l lI I tit'.p.a.aly. rm mm, ,IIIK h'inti. .hnlil, .\ 11..1.l i'i,>lirIn I, XKWKI.: :; I I'., ita'", (MTHIItl ttlllMl.HHII.lt, iH'li.'Tt till. itt",%u. t
| ini'iitlnti, I'liilli'i'l, ( I Hint Illn- will .rt'iiil'il'' I wltli Pnn mulilltinti 11.\ : : l'I'1AII3I.t.a. .1't"I'"I.,, enll fur ri ft r* in**' tu nit', nr, 'nnvIllin LIXK: UI' ltt :slNl.S5.Ilulll.l.tIii ; : .
: ) 'lIIi.It.4 i.l. 11,1)4) unit.,, I'm' "".1",1. nltvptt I lit tsar' IK"M I 'tin' 'n lt I I.Inliii | 'It.Altn I| ': nf, IN.IIHIII: .nla. Plan\ iiSi, : .' hI ill ri. .
,,, llui;, III' saul .1 1. ", 1'101111'1'1.$ I|, : :nnli: rt ....' tnlnitiil) I lit ..',.'.tll,10| I.. "IIIII.f. M.S'lX( ',i'ltiIn mini, UHMl n.f.'",: .1, n Ill \I"
. J. |>nlittii: !' III a t P.II-IVntn t all 'inn.I .. ,"...1 .rrnlii", r.... '-"!!"!.ui-. '1 1' .h.vrmim. it mt'''1 icitMNO. Hlr-ll( Kl.ll", nr.. \\lllll.; I'.IIIIMIIIIHUN \'. V ) Mini. nml I Inn' ., p\ee.l| I P.turn, nf,HHiti'iilii\, 1
:. Alt Hiltnl 1 I Ill-It |' il.tliMKlnnn' , : IPPIJ! | | )1,1"" nl, -ml II ill inixt-il, nml, J' r.'iiilnnl. IH Hipiiiiil, .I., "1'1".t HMilniiMAirtln I | I.ATI.V, .: ( : : i.IA.ISIiftuuuai: |INuIlI'a4| ,. :Iii'). i-nn't nmlir-lanil' S ihrniHi'ltt'H.. I I any. i.
"III'I I 'In "litti'raii, *.t'. nn nr I".r"pI. Maritime Surveys. I ll! .II 1(1( II.1. I Ithi' I I.MItiiliXr: :. !I'i'n i-nn't 1 *i* tthv Ih,' ,11"| t .,1 nnlirHlainl
rllllllh''I) f.II\i,1. !\ l willi li.iiii-.anl' I INI-,..III'N, .r :.Inl. 'I'M.. nI .'"' law' tindillhull, I Co,. ..rr."..t. and .." II | Itl.tl .i K 1:1.111'1.1111\: i. \ I ,,.''"-\ as, |.leu.a> ..,11111 nit titlliiir ,'. .
., ..., j wnd, In IululuSlull. I itS "'11,1, fillItnrvr 1,1
I'til, InI I I""ikl II ii'it-rtmri. | | .
S "' "11111"1" \ Jil.tnlril. tivnU r.r.' : ill* .In. III \, IIIKiirnli-rtl''iHil: ,, '. Ili-oliliiit, .. i.irrptnr, f..>il
, two gntI| |'l-i\t iii-"| .tinl", tun' Inning" / In I li'ik I ir.'iill I 'inirt atai..ha \ ,1t.UII'1111'1.: I .\- |iI.It'a| "n| "\. I unk nf tin.-,, I'lit.ii,.laiiHiinlHiili'iifl'tiiHiuiiUIn ,\ j.
1 -j.-: ,,, ,, nn.l,, l.ri'l I .. all,. aaf tli, !t.at! ..'.10. In tin'" I ,mintMnifH. ,
frnin '
M t-ltttll I IIIN.. 'ill vl".I..r.... .Mli'iitli.n I" I Int I irrml'il |iiinth'irninililiinl. .11 ,, : It n 1.1.11.'h', .
\ : "'" tiikf
l l'\t | t mv
i ,11.:1.1 '
L. 111111.1 tin,* t.i 1"t'| l' '1.1, Milliniilil, J)! !. ---I mrli-ntl.in' 'In tin. ".\ 'II' ,lull,. I.. l:.iiuin" IMmiH, :"leH'lHi'nlninn 'nml ..' I liatt III... f<., **tli'. ..rlII.1 ,.' .r'. r.I.5ir,, tttth I I'tinttK. I litt-tt' ItKfr. ,mnl.. niL'li S trial. f.ir" the ** .".II'"" 5.1,1,1. ..,.,.. -ANt>- -
111111.1 ft tint I IVl' In SHI! t liii-lifl"I In t tintlrii ,- CU.-utC..P4 Notice. 111 l .u.",11' iiinili. l.ir otiiiniiiiiiii.. I Umk 1 1 "1.1.1 lot ," INK: 1'\1".11.\1. K 1I.'tll"I '' l I'll, ".uui,''',-'. ,uuI' ) tinin, Htil"| ... *. i f ti rtHi unit, I ttill irintrnniit'n. Hurt ''''Iifnlliittlnhi'
,. .. \ () .ntHlHiaini-. l It in iliHtri'tt.. l fnriiNhnl ".' Itrmtn l 1".1""h'' nl' nu .ri ill n-i*. .. I ttnnlil\, t
I m tptM I 'a ln, )Kotliii: :Hi" fur ilmi-tinn I *! e"IM"'II' 1"1"1| t
*. I Ill ,tinX Htli I Hit' 'uilirliint" I .. ".: >1\1": 11".1.! ..
i } 8. I C'iBB Sarritror. III 1 11.1'1 1 Mi I nHn nln. .linnirt" :.m. I-* -I. ; Hull I thrvlrv. II". a'ia.u.a .",.11..1, 1\. with Breadstufis.ilil'T
lll.tke .u t lin-lii'l-i. 'Ilii-i-I linilili Mini At 1.1. l'HnNlint! huh, lainiH, sinai,, I.h tin'tan :! IViiHjtnila. Mnri'li I II I 1 Ir I II IWJ.I II :lllt ll'iH''| ',
",' nf II...""* W W sir, tli-M...itl "re .. :. .___ ._ : -I A .Miilli'lin'lhnl I i'iinnnl I In* I Innnil III SliT 1.1'11.1.. ;
: t foil In I II Iii, )liny, \\lnlt I llirt, fniitinl In- ,huatul.l-t. "..I'h.ll"' I.H.*N.lit,' Stat nn'mi- til tinnil- I HAVING A LARCE LOT OF FINE ,I IniEHl.iri-u : ::: ;tin-, t'mtiil:;: Niitf,, :nr tin1 I iiu.aI.. )I"! mi Illh""ol., mriii-r, ,,, Tarrnpnin. !MI.ORttt ,
f- will! 11111 1 }giliHi'| ('illi't-\ in.iJil, |> Iln', li"'jrHi ili.rilKinil' within tin """. tin'Mtllnill.t' luti .iilnn Ill-nnailu, nt |m.tent, tint'" II thi-,tlrinrirlHlinllf'irlt .
nr i.1.| *.. I Hi--nun" tt ill Ii*. (.limit. nml. 11111 ilriiiriilHtH Hint nriliT lunnilii \' nml, HAY In car (unit at rlnwtmarirln
1 H Hl'ttlllll. ,Ill'll t hi. $' lir-Ptljl I lillll't t I I'V- Itt 's'l 1 ".t.I f. t i ,; inlti-rtiHi', tin. .ir' .,,,1 .
\\.1I.III It .t inU..r." SLJ John's n' H t l 'hit' I ttill I nnnin tnlrmli' .
tm i ft-i-iliim. .\ t I lxii'| ol |>ri4 or l Iml'li'l'" .I I.n'h J7, l..*vl. ..".....'" ICiltllit I HoleLa3lI I Wood Working Machinery|, .' ... ,.r,t 'liiiHini'tiH, In tin .",". minimi lt' ,

,. I rnrn, nr |I''II mnl,I ni-ii ...,1II I 101 11.!,,,I''I.t.or l. Il'"ull-EII\\luhi._ h_ _t __ C..unly_ I: SIDE rALA inv ",h..I.1 t II),,,, "r,1.in ,I lie, S piiera.ll.'iiil I.| |'irinti. > :; ; I
1 t lii-flntii, : tmlli-t. ni.ijWilli'W, : ; I Ilii1' IMI- .
; .i iliionllii i\ i 1111.:0:> 1'\1': UKtMlliiiin .1.1111.\. I 'a'. llliIlsh'' ",., ( ll.l5.aSl| | | I nllinlii-. iiuiaa, I 10. RUNNING, Intt.No ,ilrinndit h..,. 'tin* in iinimi .Mitlii'lnt'" hIll.ta. ""Ijiinlitt, nf M 1II1..hl.I..II"I| | Inthi llcnt .1'! :
I latinmnl., t I" nblniut-il I fit
es"t-iipi .tuuusi.a Ii. I.,",,,aIuauu.. \ '.. tun Hit> |IH| n.inn'nml, I iilni'i.'' '. nflinHiniHin Kill. U lMHj.lt. :
"1'1!P" linn' lvniit; t tin* .mini1, -nil.Kiriiiiti .'. .llni-kliV... nmlI \ N\.A. I-'I.A. l (T If tent wnnt In I AM 1-IIH'MtH'{ III III' II.H in iiltHr.Ut I I.HM' I' ,11.1 lIPs ,,, nit nilttriininir, rnliiinn.All .
InnliII.\ I I. \\ -10", II,aialauusaah', ,, I I I |I.. r.,,. nlllii-ttil "ll liltu'S thiHtilitIMIHI ,, J P. HENNEBERa
a : .
hliniililluily ,Imn. in kf ("In .
lull ,., ,
,, I 1.\ H Iii a' n f. ri.il 'In t "', unit' IS. nftillini ,
mi.iitrtiii ninli ) Tables (Desks) Cases ofI'igcon
r i
] '
SAVE Dining
.. oJ! or : InmrH, S tlnn* nflrr Inkintf fit.Miilh'im. '
Ix-.t t li'l.l nf |iunlif' (. e tii I t tin' in.illi"l Illl* Hit I.' I'lI'linlmm. 1.1' I "r fiinr ) 11
.. Ilm''' V a.... Mr.. ( > I'lVfli-rlr.. l'r.'|.Hrirt'wsThtHi. .. .. >nn ,i..nnt, Hint,, II lniirntiim| >',lr' lihMKII ,IN-
wllh I Hit' I"'11-1 t kl'.t I
a."IIlfl.I..i"'r'1ftlut( | I I ., limit, ,il.nililitinninnnnt, '
ta 5taifl" I.'. '' lulMir nml, r\n-ii| *.-y-\: : '. \1,1,, ,,, Pli-fti'llV.. ( ...tll. i ( \\1'' (uilil t u I iHiiih'h I I nf I tin* Miilii'hn'. snalauly I WATCHES JEWELRY 4
**. Mnri. .,nt.. ."'., kit. ao. I .% t IIIK nifi'in iiltii. ill iiiHirm-ti'il. M rtfnmimiiti't ,
4 .'"flII i '.1111.I ;it nil n ti K ->..ti.. 'liiirtiit.rAiiiiili-r,,, tin nit I.- '111-\: KI'ltMTI'liK: : ot' .\XY KIXH : .AI.M! I rorXTKIt. : : 1 \ : ..1:0:'. .Mlli'll; ,V uilu.ISsI.ruaaIuu.ls. WISI"IWSII IHHII: .'II.\ IEo.: \\II.K-. :-*. ( IK: OIIIKI: ,iilitnlclnti I Unit,, }im, iln nnt rwnlto mit I.a'liehiI'. -AIi- '
1t; Tin1 niili'iiltiii.il(" \ |'i.iir) nl. tin I'liil.i- ; I SHOE nmii II. Ami'I I HUT. .till" uiiuuihi. Hint I -f'
I ,. ., nml, nil nlli.'r. 'nil.' '''-'.,1. BoordiDK&LoilpiilijrDayorWee.TKIOIH[ [ 1' I IN-I: : i I UK: .ii' ii siu: WIIIIK.KIIOM iln mil innl.t. 0.II) .I.,a't..r t ., liatpkMIn I
,
), I l'lc lulf'h 'onl" lII.t ("In |I. | I 'I
nlow
ilrliii.l > \ .IIII"I..r .
| anhinl't llii> liiHtitntli.il. nr I llii" .ntiil .mnl. |ininiiiimil' h"'II"hh', il". tint, Ii" f1..1CJ'AC. .
"hl'h lai' 11,1,1,, i.1.\\lmilinlllil .,,11t\ ) iii ll.huiuutlut." "1,1, tint" .nn niinlr.il Inn 1' .
Itiff mot"\ lull nun-nml HIHinc. Ih,
\ NO- || i | ]
.. .It 'all '"..11..1Pretty. 0 :t' "t7 :e N :J: '11..1.
nml \ In il.ilnrntlnii tlltil .
.
|11.111|
thin
|j.\t..1 HlrlniH ttlm knti'I inwH nf ili'Mrlplliimiller (KU.NMK.NT: : $t..I'IliSIllaII. IhalilshIiI.
"fi'llil" mnl inrliilirrs I lii'trin nn,, ni ... I thi,,tlr-t' Mntiilnt I nf liir l. F
if the
I Hlninlil IKiihuwd
: 41 Will-It. ntll ll'.tilHnl', t tin* Ml"IIIII 4 I' .\. |'I. !1'1.;! .'. r.:. ill\ l taa III 'A.iniin ..II'UN111 .. : Sty)iili I I IIKAVY: l-OIM'll) I COl.I'MNi) '|1Ii :'I'II K: .s.MAU.I.s\ ; | |HII( >KTI: :. vlt,,' me Ih..1, a i-nn.S trial. ',. lute ,nit. Mttlu' ) 'ine n Ill" l'E\I'ul.\.\.

,. J t: link ctcij )Ji'iu, lf"f'IIIIjI"4' nml I lln'Slale : ,,, II.K.I" l I Ii u ik l < Ill-till, ,,, I nun.- -Jill)' :.!;...Ir.- -- I'lillll. In. 51,1sIlqi., I i Grave Yard or any Ornamental Fences. I trial 'slut".,,. I .i I tiMlini irunranne. .timiH..' I ""n' enre_, f ftnken I Wali-hra, Ji'WilrymnI' (I.M-VH pun.fully reluilnil.

<, I in tvntjl jjiiil.t .1 "', no punt i-\. Notice of Attachment.IV ) JOHNSON'S & I'rn-e $1,.tlll"l' | r 1.1 I la. 1'1 I'.I". |HrartleHilcHiilintln $ mill s,' >Vnrl tiiiulp' In Order.ill. ,1
Illl .. I \ .. .: /.. 1 MAVK: A VK.HV: IIXK: IIIIS.BI.S.I.lS"II.: : A\l: WIM .Iaa,, ,. llutauIalia'''Ii //11.10, 1.,11'. I It l-WJ Illl.lml .. I
i'l<|1,1 I'l tli(_, I I".I.'I. nl )1".1111.\-I .
III .
MV me
tPi: ( tMhhlA I I'm'S1'1Ir<(<'I'I'r "lllhll.
"
like Unit '1'.tri'I.. : \ .,.. |mlilliiil In.tc.IIlIti"n'r Tivoli :Beer Hall \\entwnrtli. linililini, ... sinaI ,.
:
.
I OI'HT KLOItlliA.K. I'
knnw I li'
.If )nii ,auitutComfort.bIs ,nr rnl.it'iv\ Hint'I. nxnenln, r lu. ", Win. II. Knnw 'In, :;
sir. t ,, ;in .llir-rroi''linn. "I'"I", '"- :.*'..liiHrut., ll. "..lnlliiit' .. IAIii': \NU '.. .N'I'onNAMI. 1.Tin"I'M lint nl.U' In ntti'iiil, ,,. In. iM'txtin i-nn .hat,, rri'Hlili'iil. \ liv l-n'B't.' r
p MlrilllIlllrlllll-*) I Ilkltill I I N't'rtnlk, .Ii 5 au,,..,.. \li-\li-kir I'. -'P. ,' I Illit.l. IttllKI < Fitting I the, Mwlli,."... Mitt !h. r.Min-aH.: \, c. I I. H.I'hiiw K.: W. Mmts I'"hl'r.MBRCBAIT'S'BAIE. -

I Stall- t Cllpil.il. ",,,.lilili. ill<'nttlili'lr] + I 11 I.. \\',a.a.ali. |Ill,1111.''I.I| mnl 1'| niliM, 4.
(.()OI"-II( | l I. "IIIIIJIi," lug In tlilnk liuttKrtnliiiily I:. **. .1.uii,al. ) I ".. '.. innrii In, .4 ..Km.t -. IIH It I., \\illl I, I II iua' ,).: /.1/.1\ \ V ..:u \- "?III'\: I'. .1111111111' .\.. :>Ito rilll rilK :!
Ill ) I ) I i a few I llinn,,miil, ,ilnllme a rs' ". 'Sauriui.. "1'., anil "I I II t>n.10'1'; :
voli'il In I Inlt-rnol nf rl- '. Mini''''. Jr.' I'uarl lIar, i -(ciloirix-: ,;- : TT'TP'V MI.H-IIH: .1. .1. 11.'IUII k !MIV.i.r.Mitti .
iiniiiintttin1 n ;; ; I ,
.., SGCIT: : \ :
.. a. ". Manim' *>..". I I ) "' wnnt' l I' ci.JlC i JL "K"rL.IU"l
rnltiiif, mul tlml. """. tt lit'n Iliv Inilk nl r I '( I In' ..lttiilaiiti., '' mnl,.. nil Ill"hip |et ..*ni> \\WINK:? 1.1111'11'l .\ Nhl < 'M.AU-S' ; : ,'. .. .Hlla:. OF PEN8ACOLA,

. nil tin1, l Iiti'< Ipitiil lit' Htrrli'itlinnil" I II .ti'ri'Mli'il I Ih, ,' Till.1 tint",iiii" nl ri'iiini'il|'Mit, l In.-.l IIM. .| I.| .'nr I iliilartitliiii',nml. i.li'inl. .,, 1"1,, I' .1.1I' .1 11111. in-ntiniu / \I. Ours Ourun Iud I -".." .. .1.l.iniiiiI'l't 1 I ', lss'I.| .Im I.\"I'L: .\.t"t trim l.iill-n.v't.! l rt.NrtVi:: ..\, H.A.Capital. a r

,'"11I11I,,njl '. I Ill' i ,iiii,, '.,* Ilii-y mi \in II.IHtu t 111..1111, lllmtu IIIIIM'. '01..1."I'| 1fI.fll'! .'lilt.nllM. : I lint tuiir. 'Iiaau nt Ih,' I Icllllt M 1.\. IU INI KU;' .
.\ \ ."IS I/ 'lI'IYIi ,_ . SBO.OOO.
:
.
In
I 11.5.1 K: ItCA. IIWII4 Oa.1
)Mann', kpr their, ik'iiiainU III Ii, I 1
>n.,1 "auill I I Ii rk l Imnlt, $ l nnrt.Ciruiit : 1'\ .. ( : MVIIi I \\' .MdiiiN .M.li. \V.\I Illl:Vl.lt. .,.' ; ," -
: limllt'r \tnn1il lip *.|ii'i' '.i1ily, lircili'it, tti'li' ._. :!! I n (1N'I'poI .I,.II \\1. II .t. M.i IH! \iin.N.I ::| Mnlinn.i :: II. Will rii'i'lfi-' |.|mst4| Hut n"I..11I1 .
1 I 'I. .\. I: I I.. W an ", .I.I ". la.i. ,, ,, .
r mnl I IMnptttlp I Kxi'liuii''iMnki'lnl.:
tin') In In ln.nlo: in a 11'11I" linliutli it Court-KsLnmliu: :.: County : 'unit, l I. mo I'lnriit within, ,, ,ihiTi'm, ,, 'h, nl ull.Ainilhi'r II tnll Wlllll till..,. \ \I. 11II.. ..\ \ .tiii i .: :, 1'1., pIia'iiiitic

.111111111',111111,11; ul'rlli.11. : mnl |1'11"1'.1' | ,illlll Till: :< 1'\ n: u. I. I uullIIl.\. I nllrn""litifuilnii:, "'aalaIlIla' II with McDonald March & Co. I. hap,1.1. KllVr. l mnl. iln n "l'iIT.1.,II. (
.. Ill.rinmi,, ., AUmiiknw' .\ttni linn" lit.tit. has"> -tiil'h-linn' nt l Is Ihi. i.\..i Hi" nt, I.inn h Worth of Tour )( I 1 I\M: .t I il,., rellHiieniil, .h"'I, ,,", All" linntillmikhiif. .| .,,. :
III till' ,
|lll'iPtll hliltn; III 1I1"'nlllll''I! '' i I Io. '|1'1.,1,,,| ililh., I .\. | .\' tiMt II. .Nit...1 ""YII"I., I"hll., ..tiit.A .: llil' q qFRATER
kin, i.ilgi''! anil, Ih wnnt.. nt "|1'1'1"1.1'| Mait:, 'lit, -I.l mnl. |1'.101, | l niiip In. I tin* 1..ltt"' ; : \ t 'u..lh..k""I'r. .
i o. 'Io""-"". ,''t..I lull1,' i',i. !.' II lOi.: <> !"' (' 11.U U I-: I, I I.t'\I''TII: : :' OK- I III'' ITI". II" ,.
linn nl'. tt lint It lic-l I'm; il, Iliit rminiilIM '' 5.ulullua'r.a.i ,iiinliTthi. mill'' $"..rn. inl...iml.'ii' 1 ::0-11111: i'.t .. i: I\ 1"lt.lft.U.I".n: 11. MONROE
(' |IicrtCiI." Hit I I Inli'lli.. I {nit unit I likt i "r". M 1.11..lit A Nlll.. 1II'1c.It'MlfI'Ii'-M III'II.IHMi. -. ,, I'0\11)', MiA &
--- --- --
Th.I IlIlllSialihli.. nml nil nllicrt intcri'tldl. il'i.ll" .\.liilninj| .'.hall'.,", Mnrt.l lt..lii.NI"' >, \Naltnn. ,
t tltiiKi* rtiiiiNi,a nl, lit I I'IIIel.Iit|' I Un* 1"1'/| '| /.' unliuii'lit.. ,iiiiiilti'ilof, s thi' > liixlllutliin, nf till. I Irt.in", umit I [ () ] Tombs rimtnllliM', I 1"111. Plus I
III Irfjl-l.llitO: ,txiilii'shnnlil, Irini'lnlirl'tli.lt tint' .l.t. iitlin I ,hini'iil,, ,,I. mill tin.t air ri'iiinil| Initii IHt. II. tin-Mi. i IIKAI.KItolNMEECEMCISE: : I I
| |.'iir mnl,, I t.Il. -il.I t.i I iliflnrntlnii. II Saul, 'F.-Quina;; 3aMli Buruliardt )( ; ., .
,
1' llnx MI.
cMrlnl hail. h'" U.
nllf'IIII'I'I'I'I. In
| c lagi: ;
Li,1
h..t'h..IOII nr In 'lull' ISis Ih.11..1..1 I | ,, nf "y..1'.1' lIua.
tUI'ullllf''III"I11I1I1I', '' iiiuiiii'ii-iiii-i'iln.i .\. I <<:1.,1.; \ hi. llfA. Shoes, for Lnilins. )( GRAVESTONES, MANTLES, &C. 1.1.11.,111. QmmAL

I '&&t'jlllllll lo I HK |K'I.II'nt|,| Ini-jji'/ no urllu I I _t I'.".."..5.. |t.r.lulin' ,1"kll"'I1'iln..In linn.' |1"1'rmirtIn | ..I Ik.. ( "_lNll'.llI' IN. |o'l.| I I und (Oliildruu, ,. \MHK: ,i.l''aIl" \ :\" HI I HIM I I l t lI'l ai IIKH.AM: : > 'i't.; iniUHN I : >

< iinlitI'limN. ; t thai (" 'iua I II I 1Ihv I --- --- --- ', will, .1,. will I .,. ,
\ Ii loll I I.KIHUHN< rl "ul.Plcallc / l iiii I In thriSIIOK ,I" i." "nl.rwnliiH .r. II.t h" nutiiintr n-l-t" rot' Mmiuini'IIH| "r AYER'S
i I'arini'r" laluINaP|'| llii'in, It !I. lii'i'iin-i ( hay .t i 11111 .,,,,Wl.lk, I.IHI'whlTI',, ,
I 111./.1./ | 1'1"11111 I I' 5 IIIK; i I in.All I .
an Inn liillit ulli'ilril, .lit. a'ili'iiiliiiiil| .' : l lclut SN: I lar 1a.rtItiuau.itt : ; IIOVAI. !xTIMT.I'. : : : ",'11"1 $1 1'. It II n ls :ami :'1'. ANTIIOXV, YNIESTRA G.PENSACOL ,

)'iniii-. ) .. III iini'i'i.ili-| | .' tinjr.Hnl tiny,, tli.511.... ut an niik.rnf 51,, In, UK' ulmtfHtiit..l -.- -- 1111 U:, .\ I. ,. ,in.v, N.I). Hair Vigor 'ILD

rtii.--r.HIH .*.' ..r "I.".."..".11.',.tnnilf. ..,..i nl. I 5.f'h i-nnlM>..i.,nt"re I,Ill.aI.,,, tin II....":tf.'nilUn .! ..t. I.a..I.a.I 'I'll, ,,,,.ll I ..rM' '. 1\'.., h I.:.... nla.l! If JHII lal.tAtythiug : FLORIDA.

'iilniN .1"1'111 l hat. tM'nrU'ti -. h.: Mn\ttill, Jinltiti, <.( UN. Hr.l .''''11..1. t ',ir- t. .mill l'riuii.lni'ON.. | .. in the Bhov r..io..llb Ilie (low Mid rn.ki .of ,.>lb. J :' I ly
1. A i uu.iI. auf alit Mittuitf' tr'IniliU, IM anil Inr. .. tin/ rn or Mmv bali to a iMlural,rh'Ii brown color,
I liut-e ifti'tiilt" iliiltfil' nniili,, I..II"y..r, r.M-uailiia; ttt* Mill nn. ..:;..;--.-- ---- .. \ IMI,,,, ",.' MUM' ,to t U' |I| | Jiiiues or dan.p bliu,M limy. |"d..lr. Hy It.IIM llgkt.
.11",1"/1./ the fttivniilrry nf .I/'jl! t McDonnell. or r-a h.lr may be .' .. hull thtekf Mil,
nrj ..
llama tin 'ui.uil nl'u iiiiiiilii'i' :
I' jiliM-nrt''' (pt'i 'UN: IHHiHMi:
IN .. II ilm, In- I .liiHirenf 'It >.Mt, ,'...''M.I"| I 111,* uiil, talilnoM,, ultoli, though not .Iw.l y.. cured.It Philip Brown
.
It Slug I li'fal Milt' 'IH liiru UM* I I ;
It of amirnlinral, |1'1"| "< Imni. "i' \\'ua\ ,1,.>i. nf. I II is,,, l nun,.,,, II.."...' In I Hid. 'lit ..r I...."...*. III IIHIIMi. bJr'p. 7 I ckcikt falling. 0 th. hair, and .I.U'.I.' a ,
,11! iluuwis Iii | ll\Ii>," mnl (' IIMMI' ally Dialt : .....1.... ", 11,1.1 1.1", |55.. I tin'hluln.l. |.|iklirfnri'H I >li. .. ld\ I.. l-ll-ro. SIIOK) : .\ : i 7:1c1oior w"l and,, ilikly' growth. to" 1"'. \.nl Id
I tinliillntt, Inn' ili'M-rllii. it 1 ri'nl iMnti" *>ilnnliil In S II \ \\ AUK: : i cures wnrf .,..I.I.lot..1. .,.1 uearljr eTerydiMaM
iiKi-i'i'ulilt' .ninl-i'il, ul their --- -- -
\ were | tin lilt, nI. 1'inninnlii.i, nniilt. ..r KM; 'uniliiu. i peculiar &. jlti Mire'.' HallIHvMlai PEAI.CR
: Iran ua iii t'Miiniiiliniil I i I ) nralln'i'., it< 'Mii-nf' .'I tlI", .ti.." II Itlmk I I"... { it. In', IPA SPEO'XALTY.1I'h"I" ir ,.." tt.nit" 1 I -.xII' : : IX I llui yin". U.Ip_ ; .II euolalolneither IV-
110
i 4 4 iii. Ill. tiiu. n.liii| i, i*. rntiM' :'ft "'...,. ,."... | It\.1 oil nor ilyu nndcn Ik* mil, ,Inaq.
Urll tlir Hllinn- i
u Mil'in' t inalli'i bl
llii-y .
.t. iiniih kiinnii tin* Kn-l Kin;: lrit-t. I Ih..I" | a.l" HUMS .\ SIUHT I I I lulwiin A 1..1 GREAT RTHERN AND WESTERN PRODUCE und alike, In a| '.'.','',and liu aatfrwablii d.. All Kinds of
tllll'' .\ill-It\ iillurn 111"1'1'\ liniiliirlntoi'c Ia it s'ua.aS! t'f (II.ralaua.r.. .
; ( Funtur.
>rfuniv.MH
1 \\'M. I'IIlI'lt. I CAMmnl: r.\lll\l.ns( \ ..nn.l.: ... I "uui',' In Ilii. : 0,0 anting |$
!
S .'N, uo )In I In '. t', aiu ti> In* I tin* i'liii.f .1.p. !II. Itllim.N: .\IIAM, 9. I n .t.i.l. 13 NORTH( ) I CO.MMKRCKSTRKKT) 'I : : : : V. "*. Hun lllll w.I.'n.tirtf. o, Jl, -
:, Iatur4 III In-r a nlliinaltt, ii-ili-niitluii) | mnl .IMI. nut I. I III.\. PI.'ata: u.A U.nKIVMn | ..NOA'M /.. i I 3, I"U.l fall usy: : .' f.lllugnut ..
Murili I ..I. ."...1..1.1.| | nuiniU..... ., I IJ-if < 11'4' ami lu a .hort tie I : Paid.nasal 1 ) '
1. tt) (ill I' tail It III It I It u i!ii'iil ,inloliiki* In rn > __ I, ) .A. IHUt.bf a bt'ltlA.. : 1.1 .. .klAuS \ IIMIM.litcb -I-OTX l'I.IIXl.I It LA I'(IX ST.An .
., .l l tli Ullliig i4 the hair audMartodauvwgniwih
'h. <>| |v<
In* nlnit it I
'I( ali .
>o- 1"11"11..1| | III) .I\
think Dial UIP, X"llhl'l'lI1Ih'/ | ,, II. ItAlKili | | I kav now full htMbd of hair
Mat' Till.. lMiti.IIUNN'S:I. POn. SALE. I gruwlug vignniiuly. and am ...1..1 that but -'
\ *, tli'aifp ill liny nil) lilin! nl fur thv u...C your |prr5..ratl.iii I hoalil ka..Pastavialirely
C'II'III to ntri'-iiili', 01 iiiic>>* '>. llu'lr I s.mBa!! bald." hit, urn Inn in h'.I..I.Iy. .1,.-. an.1| |In.
I Horsier .1.W.BOWEX iiMprlrtor of the V.-.JrtH.r(Otis) ( .In f li'tulisl 1 ,
U l iUt.IIO.Itl .
a Siinilii'in litPtlitfii.' i Il I i ill, I Iriin unit Homy & () Kiuintrrr tat. i:v A run H\ia 'arm.,. It a 'I"h'I"I \.lb
mm. .\ 'II\C"I'! hi' I.\\I'I\\III\'S: \ .'aLAMHEIt'I"S ., .. 1"01"1.fur. the hair. I.|wak uf U ". I'lhInJ.ly.THE .
.
rnrn'l-l.ax'i'i- mnl .u
luialiaeulgrhi.l'
niauy | ) | from my .1. .iw |>nm 'iue tbn '- ---
)Illv" ul.iua.l I ill t hat > i I air t lieconaitra growth of new baa, .* II 1P..y and asia.
guile |1'111 PROPRIETORS.ll..ta -DEALERS IN- The Viimk U also a lure cure for tlantlrufl I >hot QUINCY HERALD
t anil sat"'1"11, In iiiiitc|' ..i IIHHI| -I- PLACE within any .1. .tk. p.1 cnifflailed

th,. So"II"'I'lllIIi'IIIIIIIII"; i llirt mnl, I llirtalnnr i "give entire tU.I.10. I. .
| sit
.. *, ,, .... .. ...., Ship ChM1efy and Provisions )a.t. Aln r>IKli4lllx li.a.ler nTtk 1"II.h.1
Jot ; uilimr nliHitf M'mnliln: llnv .11" brated" Fatrbalrn Family ''.'I Hxtli.b ,
llntrln.li'
| ''i..elit I Xmtli, 10'1'' John Dunn, Proprietor. It, Ii.nni" I Hr, .1 ha.. Ii'''.uinliaiiia" '. rililiruliilor ..11.froui ..!"*, .W.i..., I'." e, IKK. : 111'1 X\ I..\PSI SEX: (0., .
lilllu iilincrt\ ':ali.in: tt ill lnn.t i.'i'il.iinlt, I' .111,2. ; .' a.t...C nl "nil 111'1.I ......imniiiirAkinullu .Hire luy hair' hogan loglveeilvvry eslahurech 'J 1CIM,
.lintv I 1III'IIIIIIuI lay. I.I .r I tin* rauahar R. M. I '1.IUI'. 111 liCIMtiil: I'Knl'l: .i .\ \ 'at.. l I'IN l ". Oil.... \ : : change, wbit'b Hovling' .nine |iru uretb,1 bare natlAtkKe 2y -w. -w.TIRMS ucifr.
III.' \1\1"lt'r.\t \ hare keen able to
lltlM :
-lI \- .
si 4. ... .,.... I |lIs.Itlulls| | i.n -llr\\l !". \ \ I'l" Mll"II" : '' ..1.
11.:1" maintain youtbhah.s.Dial.-
j"I.ity et l I lIlV wit ll-'li-H) M'll 4e| Ol till' n\lt-&. .\\i| M an aMiearaucie -
| |H'I|> IS'ltt.I.IalI' .Si I 'a-S|I' 1"I.t.| lr of e.itiijeral.le ta5ss5UshS| e 11 tnlnletere, .2.0 P.. ... ".-
Noilli lime IHH-II IIHI I ttlth Ilirii'lonllH I \l1'tlll U.it a uPwIIM ; oraton, auton, ..II" every *ko liv .Imtke
.
IHI-J' t I ll.itrniilrini. HIP i l'i n.j..i '. ul : : lots ,
r I llii'ir | I lln-ir; HlnlIlirlr .ml .Mliinli.. Itmlnnnl.Knrmit BUTCII ZARAGOSSA STREET, eyre v the .. Ii,ylllKIIHUI.li i .?? .I. : ,..LirKn clrculiaiitas
Il.tt.sha. fliupi )
.
: I.iQIiIIt riti\uN, "' 1'( .Mite. O.A. l-KEMOTT,wrltuu '"i" 1' flmt / .W. ihulwiiiMt I. "I.I""I..r" Lu
l.iniM titxr inii-ili-i'i',,' I in tint liiliirin.itii.il, "Il'| | \ I Injil'l. 11'1'/1' ... .,.... .01. 1"IrIlII. *. ./:. : I4l off my w.tiM nyTwo. oune off. mill in Mttral'h iauaS|iinmu|lisa. ,.. ,h".h,1( b'l'irlai.a.iIra'uilap.

". way II\ Ills their '1'j.I..IIIII.' |1'"lill"III. 01' -0- .. / s IttllUINIi.I.A I | ; : J.."In.... very.l ra.u.l1 I waa hat gruwlug I. mlti.rti.iiiK rca,. uirs ,'.k.run' mul'
.
:!; ) 'a. VlllloNUU.. At a VIIMW falling IVIIulllllt.ll"little. -.
i' Mily' 41t liar I lilM'il.V'lhat I I Ilii't' .iiuai'hut" "'11- Thin' nlil ..,,1 .n.lIn...... Inniitw, la now. imi.ilm I |>rNMol.:: ..\, I I AGENTS FOR .kl, 1..1....0.. new .n'.ll. I. tioiiiiii tu*., and In ,"h1, ,!
-
-- ao.acrsd
-
; Jny.->V. II. \\'.. In 1.IoI'a1.11 ruiiiK-r. fed joIntly. with Ih,- NVM III> llnU'l. .uu.tgtl..Ita .my voaibletely '
It bia I
I VI! VNI: %tIl'aMla "" p'aIvr. rniitluuud to grow.aud la
Mnl'NI'HtNnN Mil U> I | I k, :
will ii-iiimk. lh ifctniuiii. .muli'iirliiii "I.tt '
> uuiv '" C. Forcheimer I iT" > unilliii|>| luil vtilli 11'.1'1 It fell. I regnlarlywedbulone
'li. ,A IT1I II a .'.\ li4l..u ": >i ilatal mallS. ,hli-li. linn i-trr i'10",..'. lul.Ue, anil llntMla. lit'littrtil. WUIrti'.\" l-IHI.. HM.r: Ii IMI|I.n. .. ..II..1..tnoM, but lass ue U _,.aluu- .
1..tIA..1 it-* ilMsataStuu.NI.' t tall, a dreealng.- Da
.\ KnjjIUhlruviliTili: :*.! I lil.f.I a I llnlili .V ..n.... I.IIIH.h la '|iriiiil i ilml, )', mnl Ilinl-., -U,.AI.l IN- I .14 I'V'J'h": .. .(;.(.\.I. k i.orns; Koi'K: :, I iiou: :.\ 1'1':1: .. MKTAI.IXK: i : I-.I.OCK*.. W..have buiid.nt.lmiIa, to theemeary

t farm, ni'.r I tiuii'leiii. ,"tail lliu iiiauhieI "t4.i...1.1'.....'."III.. iiitU I ,lal h...,."apkS.uul.4 ilrmi.hl.HMiinl I l "Ii,.",1. .., Intr Kill.A. ...h.'II.S h". of U.'. lUm, VI...IIDll. a J. K. J 0 N

woikinjil.I I Hi-iK'il.iie.I t lint hu III'H'I. ..,. | 1I11I'UII"lIlIh"1I ti> IhiiM I DRY GOODS and GROCERIES! : C. trial to oimvluie. the uiuet .I.II'.uf II.. ,

t law untiblii)! M'I' 'l'li.ild|' I'I'all. neat, tt l.liliijr I hair kiitu Stain rat. fl'lIltI.IaaMI.| A.M.lin. .INK.': W \lHatIalli| MUt-AMU n (ralairinETIlsa.)
i I' uinl, ttell the kiliht'ii lloVKIIN) : )KSr: urilKM1:: : I I Dr. J. C. A't.Co., Low.l. M.I. ,
i prrlly aiianyi'.l" ; I IIYKNK'S; IIUILDINtJ l. \rU\L At.i.s& J 1. \\I iS1.: |.I'/I'ul.' | ANH IKtAIM(
I. a..1. kill.hell stove a |1"1'\1 piiluie ..1' "I"'U,' t.1 Nmlniinl llmik.PHENIX. .ky alll AI.AON'
.. IUNI",
t. l.olI.ho.l.I'cI the aiU UIII, .1"'IIt... 1,1"'lue.dim ; ull!i .h. It IMsL.Iy. I I OI'lltxITK' : rritl.ll' !MJI'AKK:, rs.c. TATILMAN Avei'yToo1ifolk, I.... :;. .\iu.5 iLiiiuu-n .t",1) |111 j ..,'| lstrra'ic
|> |iainti-il a lijiht II lila j -- --

.. IIIXIJIK of a iltirt l 1)\1 I "lfII''' ; tin tlair. ) Pensacola Fla. l .\l\ HI UN: Ia.Elegant \ White's Building, Palafox Street. H. CO. I1.\ \KilV. "iistp.'r: _

, a "at.CUD "t'I'e.IIIII'. Uinl. (.li'Ulliitl Illilk P'cla.- i'I' \). I PFEttTEB & "1'1'1.: II I t\ LI.IlL.lalS.
.
I 1'1111.,, |ll"..iU)( to I'ti'l: ) IH'IIM'i I till' 1HSIlaia -!1"1J. !- -Pensacola -- "' II A. :a W A. :a __ tf-Jm

11101'\' like "I&MII"I011.k I ihan. laiji'tiln. Foundry.J. : E A..I' .11 4 ..l.Pialu4I'J.,
I M I II'.: ivMII.. hut' :' .
k 'I ho railing(* to tho uuli-r laii\a" to I :KT: A\l| ItAU IW''.. .AXI *nk.:"; A\K: '. | : Drove

4'' the hay-lull art Ilau.I.......' enough!, .Inr B.WAL2,000, FwrieUr, --<'-- MOIIMIV( \. !IOV.::1." : ".\ W MIM. AMI VI K:.Hll'\.I.' "t'I'I'I.U:": 4.ti.I |lhlPs| | : 410" U.'." ,'. .')'. ell.

ally. inau.iuu ; the luil.U'r. are iiieiy 'I ".ai..5.i.ia.hI.. | tu.*fJiil.iil I..r ) .\XI KITIIM.I'l'MI': ril'K: .0)1)0:1.: i 11IIVIX ; s|"| |1'l1SIIUIt. | uS I caii"' I.1..untl( 1 I. ,tt, ....ta
NEXT TO CITY HTA-LZ. 1'\1 S' (4111.5> Itl.As--1.I 1'11 aaIIIt I:. anut sltb aIltapa.
W1SIIIW ;
a % 7 tluUliftl ; the gatr hiylily, umuinlal: ; Cosgrove, ti"' .\.1.1".11. -...I..t. t> I' | : | I 1 i .\t.1 I.K: I'lII 'H > \SI : ItltK.U: Ship Chandlers* } h' It.\t.t.\a ..1"i's.ulaiaiaial.uLi..un. .. inlay l I. 1 tat
,,, the leu-".> art' all t-lt'gaut: anil ta.U'lul.' -1"1- 1'ZU\ ., 1aausia.r'Iial 11". .ta"b I'. laiiacr.,
LOADING) GUNS
I l-IN-Vtul-'V &.C.
: P "II.d P.LlILt L.
I'i WILt.
TUvrw U uu littt'i lu-rv there )
iv unt w : un .
! T IIIItglo.,1. tutucra ; nu 1II.1."I.t| KINKMNrN. ; : 1.lIll'\lU" ANI IliAKi.. Skip. and General Blacksmitli and Heating Stves Etc. -I''UII'I ;

e j |ialclituf tftu. ; nu tt'a.U-: {ilan-a: otfi- ..}- J. F. Grts Western J--PORT

growu witli wttiU.; ami Ihi. luiui 1 i.liwt l i. .' )tlllu'> .t1.l'1II: i St: slll II P. \)U.11IUSI.II.St: : : .>..: _\ \ WI.IJIWlt: Pouc

1 i I tliU man'. iiUttUiut;, hut a nalf : MflJin.li t'11IUI., to 1 o'l..... k,; 'i : ti 1.:111SIIU.t:1: : ; : : 1.\\1' -.tNii (
tiuhly.I'5'i --<'- l'IIDISt\; :; :l.n/.I'I.\UI: : : 1\:1\1:0-::: %
.. winked thivrt :
l' rui, by ibt tKinjiant f.E.tl'INU: :I.OIS. I4tIII.S (J3OtItII
011"
... Jrl. :
II hM..l
ly.JOSEPH
;I: suit UU MIU*) ami ilan:;lilrr. *>. M Im ill- Forging Done to Order. -* > Htm lai-ri MPh in_
.'if Sunk \vill IK fuuiul L'uI'u'rt in all the altovo BroUdlls. atulIVitCk WIXK:*. ) : 1'0 ; .

; t rive truni It their hole n'venue.-t::*. J. GRANT, Iron J'l.utl. anl.. KuiltniCirmf: : V.nl .i. Low ..S any I IIuu--. Florida. 1.lllloSXI I..0. IIAMMOCKVI.I.( ..i\i 11 COTS,

a ',"')11"11oIfL"'.. teiiaa.. nasal nlhrr I It'natiMVilalVink Baker f :../l. .s 1.0/.1 .SVI'I.l LTY.
' 'I \ .. iii'aily .:\" nli'il.. -}1.-1)- TAKi'Al.l.1KXTS|
'ti; ill A. J. 1'i'tUiiii: K::"|., editor vt Slut, 1'L'P .1 < j'tlr.b-yu till.-! I 1'1.1'| | niull..U 'II,". (,! .
\XI .tLZ..tTIOXs
T ___ Cluuulh' A r Ut i.; nr' < :: n.u'
J Ii Quitiuaii Free I'tcx., wut iu the altyiuJ \ hilt 1''uU'UX'ii.\ KIM1, MUK.: )1" 1..1 t.\u. .
'
"
::;1"1I.1I&tv II.I'-3'h" 11.0 t -'- .\ H.\ltUWU..S.: t'SS .\X.: ".tWS AXII iIt I'It.s: I'.tI..I'OX -t\D liULkk. .
: a.1! : ;u I& : ; l'PNi4.tiLt: ILt.I.b |>-
, & n.h. Hoiij* auil Wolvin -liuilttur rtl'OI.( ...\. .tMI.l4: .C. .. txsrIrIlliINiIl: : : ...\ W.: II .VI.I.SxAKK U 'IIMJ.IV.1. *
4kD l>I<&U.. : AMI .
IXM IXK'K t Il IUON hl.Nt. AMU'AiilH :-U Ootton.Ilomp
about the tftpo.tAhkala.l d".'" int-lo VoTINOnEB: : .
.
1ONORTHAMPTON\ : JuilNuuN'S .
!I'mA IftU Pia ,; ; Duck
\I.U\ISt
I TIN
't crojtul: liruuk>, Ijitvn.lc Clinih muluuiiitli'i. & ,- COPPERUtllwluiuiuuiuiy -- '&)> --

17 .tjOlllhllJ' 'lUU M.'Uiiui ofu ---III.. ---"1ItI: .. .' EMERY WHEELS. ,
8TKVKIMlKr: :) ) ( : I.KAK: Til' I.KT: 1 I -"" IiShee1IrLor1- Cttui'n..t.P.tLtIo's
rai..tt iuinipu --<- Ft l>. U l-wl-lt .
Geo1lli. a roj la-l <>|-<...|-... H..lt -lt..... ,

jreur but IliU j car il U vviUil| Dal -* ) tUuttKFAMILY Kill.. .11 |M;>')'. 1 ku \t...... .. U"Auil .. ..1... KlUfcKT; I

_ it will be t" k" a. huge: :Mr i IVihaui I ) .:" .. "':4 )1.I S
I'. P. ..ulh..... fr...'1. M. II. ..ull..u. U u)"u Hit-re. will Iw :a,jm( cmlusuU i>liiijKjil ,. GROCERIES: I Merchant' 1. "' .
; WA. s. 'at .... .. ,. 1..1''. II ... --ii.; Jai :Ii.Iy 14
_ : tlii. ..lIoou-cI&.ulul! Nt-t >. I |.rmut.iki> |> :'U.Cmmhlsion \ .

Palafox Street Wharf I -.1 Tlll" lUktl 111( t 1"IIIaIlH' III'''''" THE FIRB'rNational ) '

._ The C'uuutr) ii'tiUi-nmii .. &t thuS Shut I'KXSVrOI.A: ? KI-ORIDA. '1..I." llnfrk-liir ..*!. ..l. .. -.,..UI' llkK IN- -' il.tluv TilE: r "ltI"\U': tl.UUI tl' ,J O'Hara& :

faiuou 'or..y 1011111'.011'" I.i ul"">ui o I In* visa I .14 '....1.'v. Bank IUUUJ t U.tHuilA : t! .. I. ,at aOS Br

oUfur U LI"."UI. MKltUV L'IIU1 & FANCY Vl. 1it-CIs,5, w". hit th..y laos ",..
OK 1'KXsACOl.A; HOIUHA.Forein SALI GROCERIE ..I'I.. Auctioneers ta.
'I'bl' 1..11 t ..It.I'\ tII""I.: ... h"'I'I,1 Dr. R. B. S. HARGIS -ns.---- I I
MOIiKS: )
January ID ls' >'-I..!iic lll.i. k I'liuw, ha.Itevu ami Dmestic A HAll'XKW: : I IN ALL ITS AWUXTMKATS.U Shot !is old EXPRESS .

MjlJ for I li:!....il.) 'lliu mill! imrcbaMr Mm .lutl lake aalim .V ... -& .- OFFCE..ioruxUXT .
tw a .; '
I'llcreil: 41<"M"'i |..r llumlja' but PHYaICIAN.auRC.O" III" .............. vartHy <4 lt>t I : : : "TIJKET.: : : (:O UISS10X MERCHANTS.FOOTPAL.UOX

It WM "' '''11111'<1. The jjri.-r. use IIHIItloneit Bought and Sold All I I. LV.., .. nk ...<. ....... I I 1 1 c i U <> n !! .... .
.
.
I u autbeulic anil Hill lattsan.tbreetkr l N" n..I.1ftM! 'lr"wa"{ shit'tt.. :. lutiktltaritll.rfc: link'. folk I lulmrtuuUr"" I\ :_ hI.dS.r I. ,. a a." .. .1.1..1..1., wisii; ,., 1-

of Ji-r ctm. In-iujt lu u...... OkTICE-IJuk&uA: '. IMtIi Auil. (.nniU't atu.Utfc4i thru.. lu auLkvtb4ta lit .\.t..lUI: ":|'.VLt: ttk. l 1 lv.J-1)I la ,. l".I..L)11:1"ht'rrl"lll. ,'tsAa &.LA. .
Tuhi$1 .... \ "" '
of aiiy thai line lhu lar .Utu Uttl.: I.t.. .,.. Mrwt' aUf I \ r\"UU.
thin auU
I t Sty \UiuliT .
'I"'hl". .
J ... .. *> .r W
KiuursuJ
1
*!. Aj.ril 1-tt .ll'rll'rl".y. G. (:
oJ 'cll. It t..I de. i-JlU. i
I\ -. _". It 1".11. t'II> (rll'i..MX L. DEAlt S I 1 I J ,'wJNO.I TOUAT" CO. OfSignMent' Solicited. ::1r S'
.
*- _.- J '.
_
-3 d ".
._ s-
& -
{ .
.
j. \\t.- "' ....'" Tw.mlnwnrvVaaff- i h1uL ; '. .u'I.. > .