<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFSt. Augustine examiner
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048642/00124
 Material Information
Title: St. Augustine examiner
Alternate title: Saint Augustine examiner
Examiner
Physical Description: v. : ; 46-68 cm.
Language: English
Publisher: Matthias R. Andreu
Place of Publication: St. Augustine St. John's County Fla
Creation Date: January 16, 1869
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Saint Augustine (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Saint Johns County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Saint Johns -- Saint Augustine
Coordinates: 29.894264 x -81.313208 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1858; ceased in 1876?
General Note: Editor: M.R. Cooper, <1874>.
General Note: Publishers: M.R. Andreu, <1859-1861>; Fourth N.H. Regt., <Apr. 9-May 8, 1862>; M.R. Andreu, <1866-1874>.
General Note: "The Union must and shall be preserved" <1862>.
General Note: "An independent press, the palladium of liberty" <1867>.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 23 (Apr. 28, 1860).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002057499
oclc - 08790001
notis - AKP5525
lccn - sn 82014307
System ID: UF00048642:00124

Full Text
'. '
.."

i .
.

I e. I

.
o .. ....
l e. r ....... ""raw'. .,. '. t !1'#"
r d+ rv erWWMyk'N rk
My.
I spir .
I .. .
+ ; J'
-.1 f& .I1 Ut.
.
..
.
',. '
-
11 .
,, It' .,' ;it" H"t

: I 'W a 'tr h i


tl o" W1r iA+ Y i A
ya
' # ..
.'. ",, '411fll1t
J' "
'illb.u ,'t' ..... ., .' .,
D ,, '.'.... 1itJj'' a! .- .. .H.. ":"I oRl, I"
!I'f'1If\ fo
r t"--, : : ; l .....,..u p :. r. : ::=
-:: r..L.1.
L.
i.' } 1 "I '1 ; \ 1' fh'''" -.l.., .. ,., ." :: : "; : "'T'r, .;. I <;\b. >' -. '
ri/ D" '. II. t. 9/.I'.r"A"; -' EHeifqENTipJMig.TWffALUiUNlAoy; : ) Urtrritf1 .

t ; ::L r'i > F=-i ni4; :.: :

,. "I TI n Q s.t 8es; jc&it.
ti. ., Hlf .
...' .. 4'flJ. ,ILaA.. I .: '
I". r' '" .. &_..':tJM. iflMW. ilwi I'.j. '- . .- .. .. f IS. oc .:- '
:11I" '
"' M ; !II M y
h C ; r .._.... -"J.. ... .l.r-: _n: v....s....__ ____.,..,. .-..... 1V'4 I \ r
flY \W u f l i f b,futl ip'to:, o .fuaadLQ4 ; tF .M iea:; w.rr..e.s i i t Ii caclimltlTatormayplifiaof'ly -J i Ltd 1 'si- ; 'l,!uA1i, i i13g !la,Ji etrrl kelauor h, blch taitltr:'i 1 'ltoiafalIiblttin, t ,' .

r "" 4 iij c1wt tier, otutj a tibia f:< ; eottiog' 'off A fourth triad Vcsi made y.}.. pcr aattay dare the PQovcwtntat 'JJ- i\j

*-. .. ; *'* ...I'i I \1uf8W 1 >> go1Deat II p.,Ft a I 'I&pG4'.b t, Mitt tbocllno out.or'b.rth;:.tttltitt+' :tbsl'uggards I hd eU! oat ft standing :

xekr 4&k if.tt,,:4i uttr i, ..011I.I'hM ; h.fJM itt fuuobt !1'b1awodd berQ wco, fata' }htr! dUO ind '':i f t&m.or a 1&i k.rat&f,. of ,sao. y.cold I

r' I (V* ''i -S'Htr-.' WJJli.V4 11 itC00oeir3 10 U.8laQ Oft!, 1;'ht 3 f Wd ".tio'.oth rlto 4dat !len:a s. .i( conrico s, hut r rtrsaxetl4 'tit :t4 awl oab rtbq; ould Jaepror aa4coa \

o .IGtJ..lt;'"lw! { c1 Jit.Q ,' .?I .b Iwtiprroua porpeta;. $ ". 1'&Hid' Ipp1'ol'.. ;.. ; .ticte o i. firlorj: art of ,t '.I

n 4.. ,nero t \ todltog (18 *.*: .. and eelsge' .. .1 .!JfI. L8ind"'," :tomt6t" or.. ...a..a,

0 } t..-,.I'"r"'lI. ., 4'r" '..L.h.,..,... ..... rt.ZfIIIIt.,. ':' : 1 "-' I II br ',.,...... ..I,' 'X. .. ; wt .i yutsi. .... .1M i W : ,
V '
,1<1. '" ""-' .
""

d t. rsts,__ ...ialJo s 1hcr : ..,..,I..,: .. II,t "'.. e D"i itmY. i ftf ':o vih..b.'J .bJiii" i .. $

r V : is g, areal y k..,...U''I llWl.wt \\ t1 sllittt o l'f{'a r:=er da d&4i t tafes ill rtirta\ xasl' "tewrct ; weather d! U tray sot take place

>*" ty ( :. ",. 1'Wil ex bi41 t'aor; 1i1ed! :. 'lf dot tomo-.e.1L)1! "etlmf! .: :3':; scnchioeiwere la aua| weskj:: rid to .!"Jw$,.tfaabcdy .

d .' ... .dfrotttatin : ''tboi' ,::4 aotlj3 tursp.G il"etI'lt; '!rhtiikL\i'. ., \ .11. 'Iflid, 11 tolicg= trot&J la it9eo rra: teat'

i,; ''K io,., 1 tItqg pOi'ia"'Pff,1J ,i4p.l ,;tbM"a the bucro l1 gcnt1'14t.G I&k iajredleuts ii tttepct'S' tr ass: or wd objec-iioM.cla! oa ceteral aecoBati. *
eJh 4( .iWJt$ stopefoaleemis; tsi, slgsspeRi k3A:cf biten'tbcse'b! "" tijf4'.t j aaeth l b a 'reagktly beep gRea;

? I t r "gyp (" '11'\l 11mr and il 44,tltrttxdUhdhtar4 taetbcId ; .10fhrnS'aid! .nb:.ioteet"ct .119 .fp Use? Frencn Gprerunent, "Mch.

:dues ..,".............t.. .t.._.,..0 T,ca ,.u!I",',.eta Jif' doctrine Io 1i td. u to h .tb cd+tt3iti : btxt1iofy;ail, $ill'probably take the tiro. ITold'ji& J

'+. t4k... .do t.oRJl; '+t. 4stbiag trocadsor: 1.lOg00a nnts lira npoawltard"f.ib, dot n 1i tCS1V carsdla to aopbrtkMsT' of .

e a iJ, t he,1; t :l j uDlt'. :qot. spdatttGfiml'r! tmcat. Wbo* Fig.bim. 1.'b c t'atfure&aad sit: I Iwe,body aa i a Miter rill soon itaei', ,

'''. H Miiig>a .41 i ;'"i ,& Qa1tt.h1a I arc: taa 'cuscd, trtcen' 'niicd, teibb rei t tare;th't ecics'-of-' ire: i it, oa pasctart, it ghee cut a hid

4 _4e .' ,\JtfLll,1 ,.'J sit IlaCuk1 .Atttt : w&agci, ..ppJ if&; pcacliw cannot. iaeawho arQ ota! ritlaasfcffly t ; for- rt.ibaco,,/AeeAh U0:Lot tales f!Uee i' *

u r ,". e riu f.ro ?ao nl( 'd.'Wiat' IR'is. ST> taoiili! urrcni;:'1% taidag grapes w&rdr ttniihbl:citcro, and' ii *-, I isfit: 'eaiu' ti? '''oiltt", 'b-1' petfwOy: ;:' .>sCteftatc -' _
.t9. isprttt; liartb cVaa |to thwrbtgluaiag! ; and then,if pug W1& to l.b. oScra 'ofiraca '1o'4tt ," l' that life bat 1-weoao catsrel, A

I tegwcre '!".11.", fi I I'I' c utls i!-Ac.d b.JPt'fJ" 'ice? tlicy are cr f111i: tbb; Pave b'tbelZ' t..d : e 1 tia' t j for5rliick'!" L wo o&r bpso' r

% .'. :,Pesctlce, aata,J ni!?'1 no.. ,Iy vqw .would: ..' Ipaalitthtstwin.: raaaoa zuuoag cth4a osso o 'ssc-! I

4* _I I 4rrp ,r ., h'1 pY fd "alas: itJ I artcWQy4P1d.A"1h, oar tree, jugal; cndearxa nt*. Tula) :r atxixtsta .,tfecl;:: (J tU! tka, .blood l k ieepiJirti' ,, ..... ..
t M e s t ct} 1JiM ,JiUS ,,,A bCAitotu& ,dgj] | ifp"f ftad; c.rt.qo. that; ar** .oxise UbjcctUfern& for Iit& :s.,aeasvtbero ie IN',J dth: :: ,to, '-''11." ///. V

Qrft .:ftj\!
+ Tfffl, ..t.4hdAh : 'Jrihi t'\ ';!.nqtcjrpp!! 9t; c Wcits3gre : ;itC .r.r.k.e:1':: out .ofcsssira I IH,1'GIM....., ="_,-I? e.1 l f lttcadaattro ': >.,
Jt in.l.wcw Mrl.t 'h luo are li.u:1''''' -- ..... '..' ,
ttJii
} aut jcb
y .q ; + 1.9J.15\'folJOi.o !e spec y waa '
irV"Ir'te ku k I 'e.I : V* .t 't Oft", f) :J. : #a to isr, 4 ,W' Dtad.ottr; Lotli,u y.Mil illfcotUpg ; f to., cdab4 ihoc elritscd ". t
I i< 'f'f
t !!\b ..w.fu&tt#*' tXUt CraUOVncAetplfit't &I .ba; tstaioalt ,litlsr larger ; f/ciulii'ul- tiati fa imt4 'tnat"Ia1' tQcro r rear' .
g i 1ue ; J Ira darirwbSo asrdcavarr to r1di.c I dad cf Flir"hiis.! aa' hle ",,. ,
,0 l't..t.: ). : < t frcit t WQ'. dr.rfc'.trai a I ..1
s w. ; Mad thr 10 hrw tea tarts usbttyv'taeruj'stltogtt h1 asks, th, W I>rbtLcr1w : .1 sat tin! ia'fa t oa that skia .
ate ; yenta fe/ .n. ; ; "' "t, lt : 1J1)W'1! I' '" '
I it,Clr".. 411''. <<- ludiul1 ,i caictar.!; .. 1:; '9GttJ n 'tUf!),t,1, c..,4aN tf "hip Gftic ,; tfio ruarc! witk;a dgxiug rise lnabUH/t$ feel! the ptsjee' '

v, fta"lJi" i 4 iir'rl' o "J.craauuaJ #t., :. +j'" ,;i'" il.t. tai; II tae: ,:.vijU-U, 1idf <4<;?er brvksa; to '.'4:\ heart.beaMfold. 4 s, .nodtr>> Va ....

+ ,, y Id-.ti' 4 arslt.lv."1Sv r: f.'Itrc4! vrcrvc. # t t; WtS+ tirsp :aittilt couiattici iJ'' :'jKlftipr, m''CJ l, s tit cfgTO, none. qt! these ire eba...* .

l r 4 dry sr : .ert4"; J"lmq..It! 4ugxaxed r ttu j l/Ofiutl, ::.i: r IUrp' W ,by bQari? iu ;,., 3 :of..QtLI.n; beae ere qtuive: A hera brt been lifewheai ': "".
thou
tk tdl{ .711Af '"7n 'sdr, { tf.tJi ttlsclr ba4. I' b tbatt *agl!t ttOO gp! *', !ar'7 thtywrbs..fcua little toy W L r tbarhu4saatli s3oR "r + i wee i8cmd.is.r.-- ,:. '
: i. .
----- j
; k .. t t R! N dtRud I'J 'jR.l 4 !Pt 4i!1Ut, n -. Iistfu raiSJI. uto' (, t+cuoDj, ;., w. .1 dtOCq u' :antrtOu4 't "fha Etta JL riu tLoir' time. UijS810N Iff TllJi EYE. i'L

tUte lea drt t "; tndui 1 ;: t r"l\fiW: i,..tIJ -t1.;.. : note sire daring '.heir"nAt i.J id 'dress'Bg, bathlcj : utirhniF;, t" i BOWL ... v) """'k. "

II"r" 1",""tbro',.. .. ( 3ij, rt6tuiW4 a lt.1 jnriu ? of ay." #4ykP4'4zj: 444 9Q.: rtl t i eti oE'fliu i4 t 3tt'" ; t.1f.t 1 qs."' aJ e Q3 trh.f **,t row* half: ,into thai: nSu _t. si $ r L.-, ..... l'ch" Ms; i''paNyr, t> 1ttiMit4b '

;!"" \ -t.-1d'.iA# : J44. j".P: ?P ; .JI'1i, y,; .. 'i ;ttfl\ ( t ; tutht1Jq31i. +: ft4t.r a.ii n.ln''r.WJ' hQaecii *odi grad'j.4i W:. U up.into .the f.!re i V I \w. : hle:2 "' ,; "i i ih
:
.;i; t4 .f r i; 'jt ')4*. : Allo'cd w Eu-r, wd gr4 fTh4nc t 1\# Pl: }o. paw.pc qts &n4 irUads., A; jropjiq cfthUit4c"SCf "' 11; diIobIttii..s ..1Itl1iMl-

t : . fOJ jeer i secs < ls'tsedr",tba lL (J!I Iorbo (; t;}c tr cs ?ci' trt.tb? !rb E aCs is arrf; ft urd Di. for ;Ott :ofth. aiM .,oely & ask... /-
1..I 'W... t : :L..I I I' I b." I tib & J' pt u .UCf.TriJ:1HA ," ; W; ..pay eovcralQainasfor ; ta took tljwbto ctril'joat yl' et foat-ari frf Uw Juw t"'..: eeaelileace iMetVlw

'p tI ,,_ .J \ o." } atadFt.t. ., Ior.-t, ,IU.'" \ ;Uacli,.'.. :I elt u a guinea for a, lao owaV,,no'I 3 i h- be a:1z1! ..cr: c 't 1a-. .9N ptdtattmslo ..v.

,... 1 I'1' J 't'I'I. u '(1 ro,1 t'.JI"WAU.. atJ i pjut l o igrtja e JBO,?oranuak'msloa a. .prtscCj. Vhjmkw.a'.' } .f-iacy, to. ffttchjU ; 1nl)6u OB 'itar'.
I .MAtfO-. %,, :J iA,yl A lj .ua, and .w .ipcciea cI1rt'n' outputs; l id rain the t\rid to coapoie ihr

*11"1, J.9 ,a. .#y"t lt 1"f'iltt t;: tap. I ,\ !. i cltlsl 1!i I poI s-i'doaa 't by' ;"utcl4s m *: *f pcr atrJ'. \ cro}uade* ,T cUt t" > cf "!hc.b ; ;&ca.: 'wd her PIes;, a iagle.';M,
r *
s
t1 t..,Irit't ,, DIAl.t if !tQ'I 'rc' ealsi' f' lc1t'E\alliit;' 1ti\rt > 1.c"b,1 rut 1 o9r! t) re gantry 4 ,, )Let. b*. London an (1pp;; ii' the eta: nho gels t aac '.tic; ossantt of the fJcbto I&HtJl'' Ny

If:' \ .-, >.. JIf j.lJ.e o..rG.' 'iit.fopt 4t; ttig "tlr dlit 1lttrro4l I ,..guatc a, wly 1, undtuticd: how to i tp-, ,one for: a wifj.'; the u ftltegetjH ; ,?' 'abat blp*(tg i is hcj so.L;' t i'
t : Mil .. tJ.. r. JM)I towt. pit;", : dcrt.Jt.\I..t.! l' tmli] J. I.p"l !b ,tg.Rts pf'n tujri Ini pkiP&tat f4Uh11 u ti 'uabl4r a' crjumlv ""l"liaiprwtM i&ctd 1 upcn tl o.tkii, and '&UaekeiWltf.S'

,. ; W' "' ;___tlll., \\.ti. tiUletnaar> '1tf. r ttionf"i.btb ; : art' *! t oa qu. l cqd' ; air EoutlJlfeJ! eat : .b.1rrowaatsgcsutz A t ; Kbictr mina then Iecwt1'

', A tit!J' tbY ...w auvl noith..t4Wts; ,ost'1'g= t ral' ,tin'r ,p..p'I?+ ; I .. which het' *p.H >r* StMI''L 10...'. | direction, .thoicycbo-" are 8titietlicnt

I ; ....$ "''j < e f ttet' L l1 toW ate D Var thi. n l t' tridt tt' Jlk:',, bp.tC duV" ... & asv bc iLcubanu sad i, ioTcd, hy I\ in eoa cq caci' of their '

'. ..._.:....1......r.1'.. t-1:"J' .. ''' tA ttaro (III Ill I tag"tof: nXtn j 'erphluJDcautca \.en, f ,.' ',' I B be t brln:;i Urn' a rsea of 'be'wVVii'!l :extreme -mobiUty; 'to; the slighteste.va&hyttverky'

.., :..... ar-"f osc v,.riM1ousa i and' tire; .& 'd' that tho JQitwally Vip., ..f. :?;,, and virtuous chDJrcleM 1 t. i,.,. s.. .Terss, .....1.;. .

y r 1 ',. '' tttituraFtl JUt "l'x>;.tn tclcat' to i v )\1UJ: o .:?frtt.N : tin uisHeauexfclf .among! her_ net, _. t ; : kl4aeM, the :
4k 'I..u .. ( hlioh' GEOliQK t J .1'. 0Ljin'tB'. She ia rjtriiaadcd ] ,
i' MAtm" they opt' I bjjf ;grace, e 11 aatl 8100.1.' 'pa o.tt; ... .the'
: H .. K 4M .. ..!rh.'a1ett ,'tllatth\f.\a y Tlberiprhk "f.I tluAt1d' "f 'ncfir siUamoog I ,HV the' I loose* :.mki' *"* el' : .toea! lOA ... Pli alteroioly ;
'"i 1 :
i : t ,... ...,. ,... i AdI" l u H"' .lo ;, Jii.d: .. thcai.in1.w&nt9a! loar9e3,,, .$)& **,.: Maid LiecahirtMetsc .. .
,. .
= ,
/ \' "" 4-/ 'JtW .. \ tI" c of; tB otlicr fruit+phat-*u..ii-.ia! HiV'l' '"Kt t" I 't ---: ; I full'i t et:TJtlua% and proilcnef.rr' aril ia: eit ... '.. peek,," .ei. :: ..
.J .": '" Sjmohiiks i ,* goat Ift maw%, id feb i' V"the .
I', '.. "..,,rtt ut t + 4'(.' tens J.rt grow J 'I bcata"k"nha Jupiter j afar! jf- Ia ittn oft4eea.r>....'?' '"P" b!1,f :; f
+ .', f "" w_ uaUsa1J do nyt kaow, tat .ttoj/ ,kxfadi Ui ge.q4rat.. a,hUo uw.dl', *..bouti tiowoaciia", :t ., c the foul/1 Mfi PHay 4tf diet,'M')&." '
\ .," -.edi ] curt. iim\J aitur the ttieg% tfl A .. f" ...i- .
: \1J 'w' '
'Miih..DQtpt! ntJirtghtf) site i in the wltioh "
cckoity awve'
," { "+
DtIRYLJ.
u' 4y ALtVl1.
,
ti6'E. I, r"., .. fl Ij'. .' '.RC iR4 I:: 1 Iii !rta.!!;a ijt11J': ; 'JCfJ&dJJcr : ?J11'11s; ra a ate"t t>i Ftbat '' : M the coaMMftJ lofbe '.MfL""Less',13aaD ;

,o": JI"." ". "" "' aWe{=ii4>, Jip"i '35trAi c; rssrtrl l t4q! q' ormed:,ilia l uJt'ot'fftm Dq1t ieif; t WashR4oatidolbcreore I ,let W trotbe, """' : '
..... (. t' _'t' ''e..4' pnwpteJ incacc!, lufiertd': through life .
'" ;}!,'. ., ,.... ..AllI' the! atePtrd b ,goo3ortiotsft ; -, .'!iitrt 'ttlte ilu-'uni '1M
,\= '}**c '''' 'III .., i .Apt J& .. he"ostt }it, ;!qIlM'C ", N..l kWc r.i&b1. withk a "Mt "rl Iaag t,- r d'i&r.d: :: 1Mkl, taireea le ey hrlistsioee tip'' the'uuPtf.3 f" \
.I fl, waa.i ..', : ttcStsis.tel M| -tkA. their 1'6a\\ 's tsEtrasslu! t ,9 o rratiCti' hve r !
: ,,; ....... .tl foa4tstn ;N, ., joining ktw ; of tbtt bearer:Vt\.i' of tbeV4at: ;{
.\\fi.) 1 'dhtW ',..:- "-': "" 1. that left &t cacli time ,a.""' pA dt A ..d..c1 itiou .rlao ia bt nErtiu 'rtop'ti s o,4t o- btou;; feo4iouesof9.4 _".. .. ,';( .....
: /
.; it-- .. I........ step .... .M, fear Jf : Jjflfpfc' 11"o. ;., \henl. = M woli -aai' sach dcid t.odt 'bate. Jciuii: tut:. a t&
}! J ''I'kI I :..L."tI..ta4to. thetrclr 2twb! thtittstlal'hatots > io..I .. h. I ;:
'" r..I1dlliai. A iq : .
.: 'It ) Hodl l'catW'O' .ot. Ulj' t. byAaaor .
1!' 141; ai ;:::'F:; t '
"
J.
1 iI ; 'j ... dhIe'tts, 1'110 kasr liC bttti tta ter fti-G tt/ 'N'.y .W>/kUat19q .
y 4n II' ttthtt.tat. e 101'.c'. 'rlsC 't-Ii ei oco: t ; i = = .. r4 ; oo ,
r
V 1t.flt1Mr. -' its
I I "!' ... '
l li !'l" .' !.J bl' _ei : Tkc. It t lj kouTro. tijat in 1oe& .Set .... NIo"
IIIIIII. !i .. tt"ipso. r.1.:!..'t..D4r"M!'i' ...ertAerI''tiob nU.J.1 "ero cc 'lose ., .oa., .
'.' I""""""'" 111 1" i '.t, ; .o .. 'it. .I.!
1."a.
'YO"1. 1am4 ...., .,... .,.. .. .. .
wO. ..
N't. Off iali tt itib'e pafjtjofEajopflih3'cots.ii: pla .' / ."
k4.f o. ..ad : 1Jo .
.. b...... LLtkl tottg' 1. .. .0 "'
gst w .:: --1.......... .o.td tQo t.atiwitb*&dab : ere ,1 tbUki* .
.. ..... ::1_ i i" 4t'01 sea .akBUrilit J:., ".1 I
tk ; ": a r1 II l t ''IHt t.w.Ie. A to4c1ie.1' 3 'hxgd and tbo tiara "ektWb eW !
. '.,. J.o. t gkiMci : fic .Jt. .
.r 1IIIr. .,... Ji C i
!., .... .... ...... fl.."" laid .k itti'' ; t it' i...tto r '.O&d 1cl\t.\ t r h l.tGk+ M t..bcUI coiU4:1ii: 1 1t to' the lrbc1 '.....! a.a.. to'Ot4 .w'. ;II -, ;f' _.. ..." ..j .
'
'It '..\ '. ,.. ligJ1 .JMdf r lorhoui 1 g ':',Ktncjrcd" y' :I k "' ....t..r iiJM li :
+
Tefjtttttli pt. w Mftaid'Boi
: ,
'f-.t....,.. JUl.... ... .i [ittw.ti h*+ it *!..i : i1pjg 'lhi i +irti 1k:
... ..... .1 i--. j 1 iltNf.tom' of'' U 'CliW'! ';Weicioujf ooC utthJ.f oi oK 'J hC : se'triertigrt 1: 1.
.t..I..L'::';' .. .. M11ear ; : ? .
.ll', ''IIfJIIIIIIII'-- lt, ers$; kh W1a ..." _.r.lf....
riL ,; !;", I M Mr1 f "': ,ts ',"'- est a siMe..''IUlq1WaHse' ; 'ad'r Wft+ ; M. '':A'.w'Wi1fot bad bcca ruD|I I'i aiaglffl.tic l ?. 8,*. $ .. ; tMAss. t... uK I.J,

, .r I ,-.r.. \'! :... I 111II 11>' Iutcudtfvt : r eJ wt, lliese, .1NIIIiob' xxt3e'reP:of: tear.Ucet' :- ;tent efo ru lar' bra tcUe ., sstu.. .aisg .* Ikiti&iA .
:iih
'' lioj tbu tlcdlf1j almyi talk- .eicatifloplfa to discover to.&:, rte 'Kyt ''I
If "'t',4, 4 l., .n. ra..IMI. ad t1 lt- U tusoya"&I IIJf ; ,. .

t r .
J \
\
qi .. I I ,
)i I l"'jjjdl'di I t flMtl1l.L. ; !'t I'I'I .1 ". .I /., :.t..J"'f _t k f! = i "' ...,._I jtAJ.jW "- '" .:."''' ._.__.. (.."-, ';"tiiIII' ... "::._l_-

oM ,. T" ,--, ....R.' r' '-. -'- 111-"" ._ .
Irpl''vJs I f wT1is
I I a
,
.
'f,
,, 4 : )Ie. .'
A
.. ..r --=.. -.t- ':: .,h,__,9---------. -----;--- ---_.....-... c-I--T: '
,
-;-lowa'Mear"R title wavtt tofearhelkof. to ww, k per* and gold. : ,, : ,I .CI'.. F"1r11; ", 4F

it. boa. sew '...., wlbiterihet.i &MtoeUe* he* r 'Ae Uaifted The insects of thia coaatryjteca: ..rutndu'.N liT;II, "i isss.rosa :J4 ; Vsoaaehataa .z

iatixnoatha; Bwtlwt..aiyk : ; t htee.' It hias... ...'.. to bo a great bog-bear to penoaa 4ttaagtojauaiiratohert *- mat ........ '''' .
*" Itwak of the r s,......t y I,(:" :La1btaales
A AL but
wi- tie fltfwCy 6 ; BWpT g.... .....11. ; ieJor iay. .A tr.''hE4ub1ia ... till .
''ii, !. fo)r '' wiibaitr'aety rerygoodrasoa* Ttk t .... t... ..W. .
098.If. asa''werk ... steel
,. Qria-. W.. : In the
r } .,. ."' P P.... number aft W't.I ,otiti- sop.. :r ,
b :
AJ& fe tfll T .k not Infested aa uaa .
teD it fkrgsiae..tie.irklertaafgr } coay the ticket .Mc1t4 ;Vy. Tit .a4 fa
boar to e;_ se 4 ta j..... ,k nit ;k a Fraaek faktioai of the sail dcgw'by, ,,reptiles or {meet*. d tag s. Ikeibovr 1 tbetr crtr".J: I fi c
of*u sptlng to nukt a ncn Ettadtlyaproi|
there
when
may be rottad, or aaIfl ecsrtiaetaaat. Kama CatoKe' Ck.rtk.; Aboat j Upon warm afleraooaf, tloa tarn oa poliiita" ,r. >
A LAflliBlAWAAg' AA thew.w : i Ii BO breeze we bare; sans flies, bat abore
otf M C Tni B p W W pile tutee te..r pip.istks are The i k: from the \'feel1 .. tisauAeveruos

$1. ?L M.M are aei giver ta blaioakg R.etesae CJ,' ....;..". .S the .lust they are Boft pakfo),leariag no mark Floridian (Dcaotrat) and vshsofll*. '

.1'0. .e .. l.=.=.=. ttnjl'feisg'" The beat etorei. fro aaaaalTkitofto Mkeieaafka 700 of their bite aad causing little Irri. i1 "don" I'Oiitisl l biti of.het

hate here, pyre BO o.i4e kaleaitou. p r.M... $e se.kaisk.. tfttioa. ,A little tuokl- of learet, or ever kind,should fiara p Vdowith .'... .:

i that they A AA fl&AflHBft i ... ... ...Tkk Ohwrok oy Mile k to Egkeep4 treh--a Kiadgo: wtoaatry peo.pl. muei, p4eleesie Bit to, -

>n +lil we hare 41 4r3r ge k aad P1 .. a....,....* TtktyCharch.WewiUwrior.M .cull I k,made,to wijulwm1 drives. beet men,!thwewohaa !otabiji_..,. ,rSDoe& ss

! JAMIX .'. floret, tkora are s aet tk lip keatiiJlowerer H k .,...' Thebai&agk aHa Iw8y 1a mediately.Otitu& 'pubno spirit, read, the w.v.i to-. tinmoat

t i... II Iis tbetaL taailetul, .eat fi.. the uitues we luro DO more we wake that ability tad' p. Ue, fpait. to I
"
I i
f I ( t I'' I rtoypai. k la abort fctetifeg,wkfek theagti ......w.. e, thiak a t ao oaoy,aa t oNe..Jcfceya4 available thoaU.1* atketed, ta4 |aa*. .,;i tion newThe

i. .'''' .... ....... ..... Sa Ton,tlitxo aahaalto, hafcL that INMI Si eeekriathk oKeMte AM. M apeaflgareet Long kod people safer from prcwr erity of flee oklet over whoa> [ lieu

......i. .... YladoLever ... aa. .wwe'09 tease. MT '. .,'7.9.'a ., MOt.N, M. fte.$ use.erW pearly, sad take aa the natural eoa govern etaioh aaeaare"ei, "." to TALUBch

,. j ir4> ,,ii er. .two. .t_,....... Mafirf: ,aoe ef wiaj.naN lad.eel, ,...tiIW. TN elm of tiles.Boblaoa. pry ..ill..ieaham....F toftI.We. ..; .;, to
..We. .
.- .
_.,_,,. ;".....:;....iW.ity"ii1 those .'-.1..11111 .... yes Rfck, k* to. M XN ... la 4 JeHee to the bin party.took to* s woA.. Mieaa< "

.' VMp .. ".tI.. iN"", .. ....Ir'- Iisaaiii.d I her.Iu x w.York w4 p.Trifcttoe, VMJB WM.asi .ha Lea ,._.IIL, ... '.", J1' .. .'.,.
: Ltj4 ir iiiDL x .
,.. .hkks ..... I a-J..s Ie' ....BM" ,rtof wesee. In* aevicluky

i '.pr.t. Ifko lakfon.. fttN., BO ....... reaiaedwbNe; ad wr'lean et .. of New York. It Ere'l be. se .

'x'-, ..t'W'ish of rase. p6ejr 1"' .."..... a.st:laIa..ti el eilkeiw J" k Rowtdtfttifcd Aa4 toagk down k to, Sfer- from the eseraetetlag t rr eel gdWAttt
I Tooth ache kow that rr"an
to, wt *
t M.eet.spiieMk fI'fIl1t I.....,.. It ii set,well it jeiigsof with.. MIT Uaiwmtf of glades there may bo veaheee *soske4 ,
t' plnea eC tsaswt ..-. N.e.hCrto the air.........,eft cheese peep..; to8oBtkB toCaJherktd mom we rarely 'er..any aoi la a old aU rcHaJe Daawt is I"1

:'.' ,'or .ac! ..taerc froa ....fcot tot.OBT tBame awe I talaa, wkkk k BMdelaa1 after Oaford lie tine I have sot knows hatfa qty,who tkcugh belts ratM fwWto Wede se

..... ..p.r'u de.ss. ..of Iron to. bite fir, .k Btttt alter :,
to IftiMi vyBJlbi &f ere ILAAJ U| a 1. .... tie "fawn aa4 iajarjr _
.r p JTMBTW jB P HRPw -I ;
J aal aad ttiH oeeatkaaiy cJbwklaferricea. .. let
: fttiMI as okaaw, who} ._ r......._ is 4BBBflkT N RaJa years etHMII ; saJ than were eareJ bjiateaioniag operator >
: : It to ...... From : to wish whisk, w..atads to Dc: Ye eifromL
patieai
: -sw!. vat .sprite. $ber et hll sppesrs.eeof nil CAotek was aeaeetratea1 kf V
IrWa bier __., at that. to DeTtiabe BAIAUC.. Me fkrotea kk fiiaa alwtomAJftV : The rel
ble 191 "shwkg
: over b fkg bsd :seat et p..tM BkkaeBoweBof i. C. k & ojr;
'I '.rr .,, to"tealei.,oa 'a1I )' Ie tile .... or totvoMaa tooUBoetortoft wl IhiAAjAwilNttM BTww?'** fittiH BlPWi, 'SAjpu VVwWtwPfJH kl uijgl*|b doe
: ; upon toa| 4Aal 'tea! *, what ,MO Tbey M.a swell -,oarotIes VItkoir .pIt alP
,:. ...01. none flee Let a ie.bsv: h ,flU called, "woti4oHton poepfc 1 Jw k fairy rested. aWN";" peeplo. ... aAaiiaateree k waa ..... of wortaBaaaktp of ntkartlo ,

! : t: .. ..t 1,. aM apleie_., isost tbaoMee fweke. kId.g Jaoiisge. patter k a gamieninn aad: aseheiesr. .tatohabkofaijiag.Maajr ldiie, ...981.... ths., on1.8.f

..tiir. .. 'M JIM""' who Nortoraera 'that we bare .ka fefaa.ga...eftooiaafi .r a TE J
: V." WW T MW wv* y WWW wTPWJII U .
.... : lIiN,.. a t bow tot there aetaaFkae -..j a.w$*,ao TkitorpheaM. /J
>. ss I" for ",1."" TNthoch.tiierthegreateor That oU pile of 'yellow ''' Kaaa; sag are setteesewaes
.b.ie aaiseptri.1&, piD' 1 pr.r&et.: to yoar healthy aadpkajaai was fenaerly> 1 a (akoa; UkaovtoUailedStatefOeaH'Hevee sassy aaskawitkas.its 1n view Rs.glasL kaTo t.AagBiliiiwMnal 'I.TIll"< 'i.

-. ..lpkM if :Merit, at b.e, or I..... whkk woCeetooachea hate aasaae.tiee_ kgk .. a weas

," tb '...oil., ibo't.J.aM'.nlsdsr' .'' 1.1.. wewitoaruBiiit TIM here baea i& of .oaaMa ate we ka e)...&Bade petttioa le bare ftl..J>, bat bl i h.ft, Thaagak )T"WNa .... ... ah. .

,;', i ..,., .. ... rk aatt....af..1'GIMIt. warm aaoagk at, seal lime et toye gives to the. eery; II she U.L (east ..... Of J"'," or..ahiaan/' chiaaai, .', aa4 ini |a>; 11.".; s rat'tpit

:: ; gn.itwt k tU.fliaaa .tfhibtt.. of _I..taeia, that e4ttle he except, from those, who Oear .I.i,; '
'" .1' oaaecoaatof darn..;..., k wiLe eIt & -hie;. r i ,
. :.. 'r : owIa; ou.wa easel of reaawui i tree, if to'ooqaiai, Bad tkeW wlkk the lowers are oaftiog ww4 ia the ...1IfL A aid,**to. bt.tt Ie' .I'Sieiei.'\M:'" era sof
'.! How ... .itkora ,
lIP ...,.. iijiii' J. after bokf;%aarrkd k eapeaed to. where f i IVTCn ukAMBfl {f VH* -J WWUP IA In fJf chop of Olive Oil, cpoo-the spot, i w... Ietbien, rob"'ar reliailg "t the
...1 -'y..iLf kin ..eves i
:". ." a'pwpearlew ot action of lain water, 1$ sever dr k* ; .high degree perforae heir sooty wVerethey bore ia the Ich, will or not, wo it!ss,, tot tile prime k

: '.' .>1Itt".i; .' eel "I'M. tbdMk ooatiantly. afeorliog ao s. coartcsin (ia the olden time when bring them out at once paid was NOW., !s -. Tha ,4 sea.Lt .

_' ; S.lIud f .etriier. +iMtii., k re- toro from lit ".8If tc>o and keep- dIG tiiinao court wa hold: IUTO and At wo fcaro talked sroand the fur.isbinglsw sgeatom, ie rep
? / Istietiaag. Ie ohaoeoe the Lido of Pluat.with a ccr jry tnbw at mire of ." AI'" r.. liar. ,
> < IDs t .,. 1 He M4,kik of ,...itaie. Royal) Adejdotadu ot the
.; 11J '''.I ... M..'., soit aot, im sarrouadingi, and I goed many, Ts+O5flO5X IJ ft'.arJM"fI'I.1L. -;.
of bat the Florldtt of .
oo rw unhcafehy, wat a aawo reuoiro.U : ', .
: /M kjaf** ta tkoBMeivea.a Iotno.'I dfrcwions by the wr tho Cathedral .. -' adrjsea ftata SftTa.ahrgtTf.toarraata Tbse
woh eogio II rawly, w.J1. aad MM jrboouilyjktoetei. >keaa, good deal 1 or 1-0- *
1peiiaed aad
!
WIt'.WI. kapvltt
lkaee : Beaty
clock tl; ta that the time for rorabfAt
I / wo lease bs.ptai.ll, .. our Thk tkmpnaaify Mon :to ototo thk old( Vmrt home thedicttiioaofa different kind htnmred k taat city, of 88, of to eegrotfaoaceraed ;'
: fa .W eeiaae tineiiaeue etailleJ rues.: lilaersl
to ; wish,iN are'eat gloat os of tower,
.. aaHJkay to tota kaaightedoar ., ia to lto iatatfeetln, ,;
.
: dJo.en.V.: ., bid .
/ ; .. Mif." -oar you. Ol
'I .......=...... ftEkJd.lrtl a1K16e.rre4a aad batee.f-"ot whlekltkaabeoatkoraaadto'eover : good morning aad t tatheOgteehoa .aoaa y. Ha xi,. be pub
/ a Tory epos p
f ) .... .I....ll1..1Tnl'f.'t.'' HnB fti mo wo has aiffvov epee .. : it ease went walk will to Lana aaaAerod atfoial knafewii the 1 1t
W
try ctoro*
I tl lsllt bsI '1..JIt I'_ .., .......t.v the .Fkaa. Cro.aeti! pl!. OM were Bwro' wkh'to. sat reef wetin4edby greoa'bio. garter part W A/1tvkAAm VBBWW ... .T V 1

;: nett wvrid sweater .ta. fnnilnMlrl swiiwwrww, *ww- -**-*''vw a.ghJ k leokieg fv palUfef: where .... kalgktaew .. ....e.,bat u meaafie>led by the. 14* gL:

I ..... M v." .,.....: .ab II.,.. Ia. And. ... TheMbaBBiiBtahoaa aM1e. dauaes. wboae brig W eyM 1i- By letter from SevaBBaa, others to j4IiII.....Is their sariestt.. ;. p'1
i'.;". 'thibM -.hitt I Ita ... strrala'i.wtic. Ibseagia lint. ..... ... we lai-that la aU proNb lily to .
",;; ... writa aa4.fcr to kaaail af .... .'...'P..iIteJ1" ..re...!.. 4 The
Leek:....M ; 'f.i.. ... yet fiftoi Foot tad.Ofaiof r Father &1'. t i.1*
.;:: y BW B... -;,.- .fll"U.:1iMt ..... .t wsa or.ei.J, r ( > aisulfls JTb. i' :
.. V/iay tee tines. JOG lee,Ita 1111-11 l9."8. .i.. WON, HNHHrtOB. .tone Bt. u,wIll aayaa BTM4 dark this M...., bars Ia4avoiiiaa k tie,., tbe2soshot.

The A w H dH|pPBHfl vJjiJUirfUgh| WPPWpla HflhA WTWWP HB wufli p1!* I! the aiopUea el.i i .1 Cowtita- This old balUiag hie pert t Iok ...... lie will, bo, welcomed too .. adalnwt .... .; ths :
ly' ok teriag. skeet k.'oBtoeuitieaa'of r city by all.dmtrott of tree Civil a ...
atottafUrterfkei: .. ilk anda..y lion In gjttkj,whoa tui was a Spa. *:( gee mete ''' 'if1it. J.w t
;
'' '' '
akt;.I..lli'.r k fatkor a feh preriaoa. After' to Coast ha.tiisn a f sat rise,the. any oiirr lease th$ M of whaterer clwn or aect toy ayae k will gogHifiy.ia huJwiet... wins saeal r

: cheat i aa ij jaewajoai at aoipaioaeej; a ken wpealaJ. .... was arose i. au ........ 1.keb k k ant A. ... .. to .
.M ....a1 talk ftf ; lke oI4ett keiteoC'wkkk we beartowel. st tik :
: : ..... 11 V* iueteyirg tie aoasiseat, Aa pablio censor JBO OM f

.'1 Je .. laser. Mal veith aI batk.; ieeaiiei' a'(.aly toopofl mare Tkatktk rwavpoatkeaai { thing ao oft_ oftlh forth .oar kg bsjrgeng. i, a.j ..Nett ,!IA,m ait* i w
riser. mite ths'loagi. 'aer of 6 rota aa4 lay let aeto... aMioi. Thetfoopa, wpa. ata aaii Mil. oAlu : ";
.w. .
l Iw Pw irl NrWV. g Mgla.ton; IMeript-iee ,aM,there k. oo" set we ... asee.Ii.e.,._ 'MMK AcXur vnior haa 1 p
.
;' vsss bk, : to int ii.e see aawr .It: It waa' arVerwarde restatedat was erseeel oeeaptedky to gaajkkAUoraey afeaooAe&eaHed .by the ladkalofokako bees aee rely n.rlll. ;

i 7'r .. a it k sew. It beer; stead ..U tasktlmoaa GoaeraL It it.with pretty aa to. dagwtl ......, ., 1_ 'a ', M 1'1' dal
.
ti-. Oar( Wresa UII1ITiJyveq ] a aikat, gWly wkae, .?....., she ese koaaa k aaptetoraliiig Tobaeeo i Jake, 'apse ..,. .. :JL. ....It. ..,. kw'JaiSys

awd s.aeia I..ler.i agataat i.. .... iiiat 4e tlseCoaeiitMiey the ifsted. .... Iat wire lIIt"W" TSaaail..
,w & to... of to Charok Boaiwa to Il.g "at'l .V J hesprl /IL. ..(.. .
...... ,M ikeas, tote fIl .... .a .. isq, .04 ae.s.Jesaarer. has date port;fa Dr. :_. great irN ..... toy HIM, wheatkomie.ii MktXL lladittBltmAixae ........ Irui
I .
f. .... .....'ji_ suiiii; ., .' to pty,t'om'. it hal soy 'yard we.....# :very trapkalkokiag. : ... ..... l I ai.r..vii.waai.wa.k.14o& ,. bsiial pulp. IlIA..>Ai. .....' tam ooh

.. i "Pt sus iLr'rh..... eWseeieall orator ,!JiM: "',daily, iliaagaw "Me.afrmat, sm ',.. ( ogforthe error.NtNmr lit St. Aigaitki We ass by see star;

,.. ,. : tewludtr'yesai.i; ,tit srisit. gsii!' IM,'...s.MStItss ....j""iq I1M& fns:.. :kyaS.si' II ...Mai
.IA.- ...... --.r- a..I! :... JIIr,fo" thas aet'Aa nt ".'. i
iI.--" .
k Taffy SSk
$, .C, .,\,..-. .J. :taw .to lMMI- tee Jesaae\tertbe.psthssiro iMh We Loa laM A..i J.au.. Oie"it... fill direst tea""" .I''

_','., w tasii'rsrs'.rII Host of th..; (_. af.iko. $bw fe, ... to. traaiaehiaafa steer. *i ....of TaHahaawo .. ftttjodapartaoiakpa9 J.as .J'., \ -
,
P SSK k' iho. Itll.-tlea Ia togool ... tkaaa, tail: pleea of .'very jib* .... J IAW.ih tat. fibtA
Attoraey .
I # .had assay nuigi 'teMi,JaM' tore thew, .......... IS,...o1. .. 'CIl.W.-.I.-..ilssstwlt j lit
Boa. D. .
PAFT. ,
> Mr.1 CaroKaa trrlIUi
& :9t2wM for
jpaU
,
Os .;, ..." are of to" oM ijofriii who kooaingiiliiaa ad( < .j
JlPWv HPkr iWBv vaW *Wto mini ; ahjeet of k
M k oaa of to most briJ&wt ; H8W fir beer orpkaaa $ '"
Iigbya.teen
lik, '40 a."to way to* eta can tell of.. Mokaitaaa) Lain ,tlut ."' ;'1"I e Stale.. TkoagkayowagBMaho for hoe, Mdr ;*iWB (.ar. J III P- j

eepuseiei ups' sin sari.bee yieMeluses""sees 1tMSeiesgsa .. bas akaady takes aak.tQ her .u"',assd,99; !dicpe sa. : 1
.I
of bnialitg ei.ssU Tlaatanrlr.9irssia.p.-tlbs.t' .Time seirg h same lee Tears" 4
pIW
i L ,! tMkr wwdd.slwly .test W8I& and Boat ,,
bfgfely.Wo 1ao. .. '
j
14W .exec Ialseas, eslrtterea. uIaeale boaeofoBrleit oklataa karaMoa4 ",.," .Their m ;[ptiptgelid, byawkffaC.ka ars.saw CNMUMK CMtaga bar .....,.. 1), hokas

w. 1t'snlr we 'vtt leap. So bin 'IT rtiaendt oMBted ftoai .kwtr.Ifakk ......., r .. two fAL*U By of M..J Bj, dram. pajBBBBjBBBBrtwoBOMkal :j

new. a. Ms.piiM, Yosty oie .;...... is iiissr ......,.... .p ok "'I k latt shiMs er ....., .. were lighted to ..., iilBiu.. TI.are frahaa4roA v

,.- ..... tWi c Wk,. t 116". lebrited I There wetT tfeaa .... tfcoi.,..... aal. vla iag tkeai dBMt a ftet waep.fkt A.M. Rise).q.[ fensor Gtakier; of red tkdf+ ....... awfet'. of .
kris tilt itZ card sreaes1iwi.' ... tluaawogotoaMiaaMof be.a J 1'*- MiL .WIN fpJak wkjai faaMkappar k ....eW Bek of St.JoHa-i, k this aids...; ore kBa4rai and am "
miles !
of aai bale.al'and '
", ... t1ro hier iewMN/* M ,iLI tka .... itiimitifo Cftj Tk war femerly ore of oar aawonv: two
est. Tory: Baa' i... ,.. .. ariiai ef IN .. ? .. : '
I J'. koalkJ .aWkMUiTerypnttr, .- lido to tew, ifioB ,net Baa* walk ha!. "." ... aid ..... Meii/d Mttki, aatkJ ad poplar fir L___ y :;

tattoiyl kaM;. .baakeat," BM. 'koics.1' wo will .kafoa hs $tc OB fhtNaV. that.t the ........ .w..... Ko k now a ro&eai of .. n.R, "' Ir DID ot t

11 I Yea. iilkiia{ .fktW, r wae ''late a eeftoftHofaagia.[ .. aM aka,,waa owiag ( risk ,..., ,I.aeitsearlte.ssi. o, to aU,BOW tt fAat awky o'se4; : VMM le ofa x.
&' ii ij., af to ... T1aeN to CatJitol ... IB M U MuL tiMA* d1 ., ,
T TS In.hll AM. A We: art ia4ebted to tope. Chuck u- lames, i H 2
saaad ''ark lIu"JthlVNo '" 179 ..&. -*;.. seuisai as k ap.plea. W*"A0fMmAwJb B T' W A" the M A BM L ;it ..... .... Clso S. Oa* jof who leas beset .kHB4 two yecw, rtoea -

II t.., "" :" ry .,...,...,t"'''sot Y,tl : ;:N+ridattees:. WI is 7.1,. 4 art ......., aa4.4rwlBfi ate '' ftmttaiimfcr t%! ,. Cow, fore %: W WI'.u.. porftetlf. faatore4kytotfiiiifal -

12. :fJl ,t gfil HiFW..|..|......,......rasa .... IN M ...'.,.. iiMei k 111 ai ioitha M atba .. ..... of Legi t1'o pto eM. The of a et*..et. IN st
geatoaY walks sheet
I r' .. ltk-el'e' itM 10 reaMMaa.. .at_iL. Tie b.gsrbSl *oc ,_ araitagi. af Link' aad BOW r
1..' : .!, .-* | j ezpecta... ..praaak again> ?
-' .J>
1
A .
r. '(4' '

) : '
f:

-.< 1f'";.;.. .#
.iq, V
!rr -0; ,nu
V"" 4

u : -r- ': .

tll e
.
I .
., re ,
.
A 1 ;YFr
i h 't j

d .2i> eer ,y.nFy :.' A\ 4A l Sk i".i 1/:1
'' ram 1\\[ .- III 1 I I 1 .t

I p ,,*,\If 1 ri_AP 1'- .Q'AID.: Ov."... .... &"'-Ie. .. &;"' }

,r ,, I11b11.
a th 4t "i-
., 'm
'
,, .414.
ti
iri=Tb+izJ \ !e YM.L r WIU .wWM ___ I Bnporiaut 1'14
It"
**& oyM 'nr n. .
"
>1\\ 1H ..ra 1.4- 1r.. JOBS..., '*e ,feeW, toV .MAT UtNtttlMt OPBALBWIX ..0
'Jilt. ..ot 'f' 01121 tho oLMma m, 'Jew's GeBtyV JA KMAixrouiwuM L'l .....'
,11 .? .It..: dn vr. ,"'
':.J' .i" ........, >**4 it.A ftietie !. | rttofe Till?. -JM ..t'1 .
c... .. M here.
od idElelar ,
= kit. Lot he... .M uorjiuM1oltat. "
11f111.. .... \ w...
.." FKS6H MTPPLIM ..111.,. ef =q5g ..
1 1t IM' ..
k. UF1 oe0t w1bo.eiw to...we ntn.thtj1CN.ta o root,,"" rt4.iiiner' ,. geefc. True.ot' ... !_ a'"A"a

: I1 sot ihetrlter ... ....tWith t-. ..M ."" Z. &0.. : r-1:. ..,......ben .ihl ,..'.,<<

,.... >lpejr.s .... "'IIMIII > M ALSO;; ....... 1M PuI'-..... .....' :
: Rim ....... bat...1M Mk.ik ftFIB. foil .
,>: sodA Wodb iW ash eo WI'IIII" mjrtnihifL Cora, Net'.ow, HTM, nA ..tnI 1. L I *f 1u.e.ib. l .thi fees & \' I
> ,
of lbrsfM eVBBflll l- triwnMJ. 1M ItA.. .... Ph>mi r o be., ueortmtet of "Li".... ;rrMeh fce taN Fbrbia c,...... L J.. sad Rewsit's IJMtit.

,, httl.t" !R i CAR.J.,18. .eta of|>it6eBt.Mtt the wines, M* '..* ltlne..... ,1 'wlitk l" .... tsMt
1 kl. ..wt ink PMHMBMurLeani eiwyJI5ita.i ....... torte w 1Wd ..
.i. weturjr MI ... .... .\arts pt vim. JMkmvilte M4 Ml tkeAti -..:.. 4
,I WorWlc aMhors ... Foil + .8tMtlMMteMeMto HA P Cj=ittt'.....r4. .. j
Sate.ANDBJTCTr ec Botwi/f.dj.. I i13awn Ah MM jiilihut Ml ..lM.9.t( Iocr:' .
Free uLonpoblwr hits '''''''''' rjr OMh par eM Wall el....." fir,so,krybt, o.r nli IN ;bat .,
Ru Ia'4o. $54 $Ito ... local MN II ...... alts. Wes. ,
.w.c. : t .r rid'.IlMit.- .....e.' yr' 'IJ. .
j riiI. 1'1, ("........ ) ,
ji viMs e N.stye WeitiaM Iar oelllapohwel V btetwa \bleb aw. de., d. ) I.*aw. Mm ttwwri MCI 1tCOD.
etitlttoi v ....., .. Decent*SB, I***-** .
.. ... ... a'
"
,N ae.t 1..wo, s. eM1eA1ed ... a* tHO,trrtiUi Oft.LJe.,1I sodtea4sr. py '
soXvWttrri .IIIAU... ... JM te.'I'.e
J &TN ........ .t1t JU jac 'ID.' ...... Ti tide adrb.tl ebeep
::1"I .NU M 11s-r'T $ : GUt W +"ra. >
"' NEW. 1O..tOOK ..aim betho...... .... .:
I *. KIM ifet......rM carp pus, M. B4 .. ..viuk Ie ....11 ..... .... 8

c.tbp..........benriMaLltety "'( ,AUCTIONEER.MT .. ;. 4 j,.., 1t.. st M 9WIMI IWMMMI aA Ih
1 j lit IU..*. -w.. ... tf ll'j l$1itX* holol ; -4 tile to W MM Ite Ie-. .
.
.J ....Ij ," ..JlIfJ'M: '. /--Mi." -X'-Ie... tser lErt.n i'+ --II '
-
." ; !f' 4
f : I"t. ,. r" f i.f iMe.. M. ash" ..Me -We *11 'oe. ...._.

'i "" iw/ J' BeW! r- ..... rillA.. ... a..bL ... ........ by ,
'' $_p$' tMOes .or.II....'w..,o.d..... ,ALL C ildlGTMUT1WiLLi1TRP' _1'1 act dui thk'es/o/ eM:.. ....litbN w.... .

gas..,......,.... ...........' .?T AYTATbnC. ,EGG cvihNtt., 1.d dCraoksny ......' ,
8..h sad dl aro....... .1 tr. R+Mlsre wltns.eIIII f..." The NMms... .......... at' 4
: P F. A. JKUKKAY,, 6n.ham. ........ Ne. : T..ru .......: !II lsSs sees: W. .... ,
,I ** Mr flvWMHr vVmHWRr WByAH < : ,.r ATTOf 11' LAW oehw Arfird A.....laW rirwre. W with. .,.........l5N1 etewle=d,. -

JO 1 toe.,fifeTawl fern t AT. >riteS Pssehes, ... ........, Pe. hiW ipso.... ......,, .latw A Kt&
V yB II"+ #,hs'$. sera ...... "' ....... Apple;JtWa ,........0..... VltiWco. bars ".' oie.pi.1<<*.... Two ,.
jC lfetM'otw. ..Darter Niee i.b .horse. Ktc ... vsta.=. wM bore JashssaiIii :or
AlwlftUftA ...'." !a..., t r .Oha- Tierce Lisa, 'ows. Miss.. ... ... ,... M iii ,INNlsnttoltbbsI .

I_pbidlsdeer.y erMTMtet aisorit .... ..... :t, .... '....- .,,.. ..,. .ssJwk.i..i .

1"* _"' .,,..,,..... iee.r1et. 1a1,.. .love;.ooh 18..... 'JIMItrltrt..IM
*ii ... rem Ia' .
IIa ay .1 etotsd.i'a.lt rM...' .1.1F M*..... =:-1Cta wsotNett wIaIa....r.... ipso ...... .
'
TAN tho ehi .u ijkt rwai toss.c. R.sL "t".L, .1 wMkNeIk ....*e.o be ,.,......
1M I..... ....., 1ncKI1Y: .t .L t .i..If! t.....l..... ..
} 4TTO NIT At LAW i \ l'=;f::: OW lit I .... !oeMr

rs .. ., .du.... sou. ... i dep.r.la=. ...w. ROM, +w,\ Meet. !.. .; ,......'...
,... Mie. 1.tia beia.t : Jon.oB.e. Rio otfM.' .1.1I1T. M.. llew on.-...... .
so f ., .". $' 001II1111111.8. I! Tee. ow. ... ... W.,. It_.... ......1 1* bedrissM :
Tk1i $ & $e7 fhfe VA&AJBFkl nU 1w tattw >p t :f.f. foist A !uWte;;l ioe' K ... ....... It.wOtdOw ....... ..

11 ........17 I""._' 'w ., "..... ,,;, ', 1*". ....'..........+N... tii ,k... MIWs i50w4

1 tQ1io .... ..re #tetoo, .... I .w0.'P... kJss..osorstisPs... ....IN ..... ..ittMioepw ... ....,. *.. .. ...'. .
.....,.,:...... < II ..., .suuths .
0a"y .'1'- '" ...... ,-. ...,"- ... '," .dolor's C.d=. ... "$h ... siww .... oest.pNrMwey .(

I' ..z } JIOVM..ft, ... .. W... wesn wn N eetief.M_.
,, '* knee UIL bw, $wihtu. .AMh.ne, ..dwij Mir IhN. Itgr to ,*. wVMK
" 1if \ a"y t Xr ris1 1I..ro -., B..A. 'PVIKA" Coadeawi' *!*, MMM M!, Ver- ..........- 1&....-lie.... II.... .

, l JI: "' : 1DloeW. ....., ..... ......... BMV.pPttPV'MMkliw AlMrAWv IPvMttwMrf i ie
'
H. W :rsL 'W ll .dBoi1o.rt 1 In' AT LAWe. .at..u....... ..... .... k.fc.M *er' Msdf *"JW t... sop. .....
.. s,1i pstis'D at_&_" !,', -.w.Ira f' .- "" \ .... skis 'A >ML IMA !.....A A ,J
IftC1' '
JIB EinN. &&, t m' CMWIOIIY. r..........Ytdet ......k sot_this tie1 br e
hl. ."rel. $5........ N Je.II.IMII( aid 'M HMK UW ,
I'It tebie Ms Egte id t torI K" I'illM.vo;.. Ix Yea.N. : .... g g4; 'II! .r...as.I e.tt, ) ?. Nib'rrm _tis 1&; .'. JUter, eps tfcifckT.
A. PitiatweE :," \ .We. kilo1 1M. IatNnt .. K\

.. ,, W P"Q1, : Jaeiti +trle r ........ Ivee u tx- \ ,
a II 1i1itt1suU : etrlR.'fc :. \Jedr ta8,1 Cbe "tai.v. ; the. .r L A..moose r > A.M \
Nv .o. '. .. HI.. e Scotch AJt. ...... J......,... tie. iilnsa.VI M saw
; 8 W. nowELA'1y(5 : ......; -
f Qe't Old Wbtetdep" .eIolealhes; 1M ........ \ T
,II w.#"'' ', :i I---r ':. ,.v, ,."t." 7tUJt.. : ti>i :COUNMLW' 'AT claret CorOfc*. Kw. ..MSM. For HRrtH LaA fti...1.trnuti.a...aLMI ,

$ tt# )II'ISlt'U' 'r' t LAW ,. I ceagme W.ir. Port Wise, a.n, BOW.HaaIalna !AGK KI. ... I11 ;; \

" .jto ttw$ere.tetac Mi part f. 11 8 Jatouban, 1La.kbk.. ...' .r'A If IliiFIG418th .., Wlae.AlcboUol It Bvttlct, kiss 1tNtt.e. VvwWVrltWflV'Jnr> V 4L. .jt*> d W. JJ V5 1 a., ,...
.. 6''A1 OnaakteU .nerP.wd.rid t...?,' K .
rtto ffr J'G'G.
A + t.IIgIti
CtMt...... : '
rr
IttK.
Net
Wltfk" ) '8a..iM': embed wfw. eeffteMfW. N1K. & HAL $ '
ttt e1s11 i te ,e1 JIh4 ,0. ...'e All 4
1 'lat.ATTR : 1Uow: s4.s$.
,
t '
" so... 1 W-' : O. .. ItO.M. L ""I"J
"
II S a viii, u,I! $sagprt 1iWu",. .'ILUAbgr'Orw1' Y'hiAA :-r

: We. 1.. A.'iO'.JL.u.iiL' .
v 0ri0 .,
It t W... K ,Ts1IeI'' : fte. aMJa E'Y SA T LA'f' o. J.L.KOMEULATTyi irstii.g'
.wller \ I..........
rI I IIt l fp ftffif w M( :.r,.ft.ldlltflt.. A I t WWtlSI, PfcAf Flow. AJIiM. HtfMMB.. : c t

, ..,0 W"' "' Y, 71118 fDMa. ... ......ftl... T X. BUCKMAK, 'If.it.ri.ied.aIT .

.... I *! J1 A ekN1. '. .. R.....J ...... Ja itootr.... s '
\- 4f JHDarkw, If It JO G. L MG. citron Fnriu Pe.Vote*puss 8. A. p..C'", llAge.t!

3$ t O* 111w1 cif, i A 0 CfeefctffV plaint.issg' ARf& ....t 4T LAW.AR8 Nuts ,Hlgitoty reM WihMlli, ANt IFV. *BBV'mvV*vflf. : ,
Reek '
,
rifled etaitie. MMitfai
IT grope o: 'as .' .., .
It Xi K ,,... ,& he41... .wadr, ormJtiey.. alee Letter, : ,
. L 'KMw F&eHi; WI6 '1W _A :YaO: .... State, u4 T..... P=pe"bleak B.1'ap1. Ooiierl Yv.ip t sod

milHii rise, l '.Jl.lt... Mt. ) t. DooU. PMC '..... 1M, TH Iwt Aaeat* ,TaIe.u.eei .....1..

Ii" is w.Mh.r er Tf x. Holler, ,; u .tam Aw ._... .... O.to&er Sf. 1.-118 i .

Bc.N. U I ..b.rflA .' : ", ,Jar''" e.". 1 .
f wi piwiJWBfwt
ItI. ywpip t .. ....
i.uk __ a| !II! ... ., boWl. ''OARDi :
\\I. j j H.1...... !wlaaAL. 'A;
.. r o J..lte\i.. 3....,.. A'TO II 0R1 LLeiti AT .. J.

' oo, II K Left, JJJ,::t ""' 'LAW.PA s onod.crssq..sM*_; o&.sd "' STRAW WORK. : .,''.

A r ;t ...- Tfl, ILL Tin Wore. te.wu; Keswsse flit fu. "MAfteAftftY- .C4NUR.48.
LL ao m. ." NNSS lotto,.MM e U ,
: Jill S ItII. .Tis ess Lop Wish.,Ll.Nei .. ,
* ..sod S.... .AMIeM
I IDr" Oil; WM*. loses 6iyi: '
'; .... .'IJ. u.i of.Torytottoe.MM4ft ...., ....... ....1M k......... to....,ad des M '

1i MIMi WtIt. KM... Poeie .. .. head o...Marmot SC IsIs aM .....
I. x"' >> ...h .f, ."..... ItN, r. ,..... fNiMr Werk, wkMi..f ......ei keri
1ko
wtO0 .. 6 A7 1'.1. .. ..... .fr....
.. ; Kite Mrtlw .., G, .II q r *" .... ,. s bK !
VIA LKRBIKDBY ] Z AJtnuU7 .. I_
. B A '... I
... .II.''AP I :t.H ,,; GOOD& a.tees. \ THE AMOUNT CITY J j

MI trrta NOM'. "f cs. rip: r

'mm Jtn A 1 8.,1" oJ1t x. e.XIII For' 'Ohria 4on mnd 'f.iV-. '\

... r's I II. 8 Y 1....," 'a u '. .,...... I \' '

I. .. Db1cepi 'J} OIIt.\alie. l 1M..II..J.. ". ; ANDo T.. .TlMM. .N m.....kosws..,boos aN.....4r aid t.. .

3y I .1'1' C'.lkit PM1N 4MMM.... .. .. ... ... .
w A.eta..h,. u DICYTOROITY ..rho ..:z=., fro :..wNO'owpP

ilk 1 M.R. v.a us .wtse PanHs.Iow tsr.,

I. GftftfA JI CIi...... ; ttp ....... _. ,
A
Mu,: 1tiqT POINT; ,TWCMOWWP W *|, .. .
Smith Ifew'YMIr.* tljho Said
A ( ALIIe.. .... at ,
I frUHf WWf M9V 18 1: .i..L1 "A2D. ,TberuEaief Stth. M.*e etoMM. e, IB -- p -- ---- --,.-- f\
$. pNMk. .>Nai .
..... via be 1eMsse
M t
' 111 W ..' .
'III DtHllft lu. .... .
,dn-lW M Mr
.. .sksdat s
alAi
.. hews
.. .
v SDI ,4 111 Mtwe1! )fw,T.. Or: iMeii EhriN Pslrtts TIle orot7 ,....1'C.M .. .+t"7 'IMI".... s9rrtint .... at .
e hilt Poker ... ,
: s wwM ODc.o u ? h a.,1t s fl. ., "soli
ball== -o- ,tip Mr/ .'eis=kt J iMiwMto,emjrAV'DAY "'
*4 J B A1'I Ik .,. : ..... X T. MOlStKO ftt- .'... l.lmiNa, -- .
1 Ilk, W _.,.-.J.. LAMMIMPEOVW .' V. M 9NOW.HWh ,
, I lit.. B a .WWftI, ,Ifi' vrd de".ot 11 .dtt.'towUw NMnwreb ft "" .
Pf neso G.Y Jax0 \ ** If dOM N SENSE kk *4 JMMiiih. ,0IWPft AT110uI8d J BB TP""PBPTP1 BB BBBAi, 1 B"J'JIll.. .-
I ,} \ f ....' -
'. l .Y M snhK .l.tMrtekoo '
; Ifrir. Ifafc.MRS .. .. .
ears .
9TBHHOU8Z :
fill o+P1ie \w Sh1 ew<< .. .. T 118,00. I :! ...... 1I.OO'lt. ,

. 4 z2wiek., i'J'Iii. t $' hi.hi&lk_ ,.P7 lIODly" Lisast I..,. U.AniKAriur. E t., .

III ,00000, U'h"Jf *'. I' 7 0'*JWP.it Jgi.etss. N.erfa CDAIi M.w+ L C.j ;"
Mli .
TOMDAT ktl ..
---.1) .i ... WOMOW e' etki PerjR .. ,. ;

, ., 1o ; sqe YO'La I 3p.'u"t, ::1 :s0:: : ;osrJ,, __ ....ei, '.1ailt, .

Ifl' 'J'.X a' ...fl ta.J'1' D'.-JIOUtIt W ...oo'1.itt .. ....,..... .le a.us. ks, IAA: ..
lie C..L u. .L 011...... ...._1ft.nH1rt D. .. hates" 'w prwMetes. h4.ro.a.ataed tt I

,- i lei. Joni. .... "'......It L tt" 'alit. "' 19,1-' .. .. tI... .. '> .... ,
ttkbi I ,, I ""1f' e ...yio. __' t ...:
.. .. CHo43Enos. f
1/"MI/. .... .
.. j I =tl.J-\L AK ....k eYer, ..... : j;!. ;
F ,.,.. it.... --.. ..= '>
'... ell .. ,. .; .A.... .Sacwt ". :aiM
. UILU@tt1. .... ,M .....,... <. ,1. '. 44t" tt. .
w ; $ *e .....1111ek.'t! j. i-SBr .... .' ., .' 1 &0.11&.A n)

yY il"' "I\\ $. C.lRlt. 12, I8G8.I If.:1' 1L 1a.... ,
"

... .

.
.
,
I F

a < jet I I1 I Ir Jr i,,, ......JI.l_ ...i... '.".." h .-'>II "lII.l"J.i<< j.J... '','" '_ bt 4
1 ,1iI
ud Iffl>,,__,, .... ........ ... .-- "v ''." ..
.,' ; c' "'I' ,
.
." --r.-" ':, : : ''1'I 1\"'ur "'f'<."f r"'t. .
'. : i' ,
{
} ,
v
e
: I :F
<
,, I ... \ i iV if .

j j jI .. ,

.. i I 1hY' -. .-.-- ._- --........: ::- '. ."'.....
.j.3. :$:& Vu. C. i. It. ."'. M-""U--'A R.;n-= ", 1 IIII1i I I rD iii:...: t! :
.
.. 'iII.J': .11 } ...; .u.A -.1.1.-:1 WIIiESALE Jt
"
vn ,
"iI>. "..;. p r t'1. r
I !jr ,
AJt. .. u' 1NJiJ' R. .
11 ((1.: .ra *I!
r .1t,; 11 rJil'TO ST.AOOViMMXB,FLA. ; 'VJ : ."-," M*:* v ti' '
:
d QI"- \ or l:reQb .Groei.'le"* .
t. .I1ttW! WWJ1::'" ':AND :WILL ATIENDtoftH bafaefefa hia. TRITE f'f1CiAL. PAPER, I ITjt& ,
r entrusted| to fib .. .. ,.. .. .. j '
M1 II'"' YHii ST.Arruifenieais. JOHK'S .cart! < I \ (: .QJ: 'f. <. ,
y I. t" 1v ;
\ *ma m+ ;
&' .
(1'
t-.' ., ; \ *, .Att' CbfJSIGNMENT3jblLLIAKD i iltEIV .'kur T ix..A11 4SSEEt > "
f. ... ttit. ngb tm.eeq : ."1 SCHOONER .I ,
A' .MI stud JaeksartlieI"urdd: 1t :Drt Q3trx ., ,, :F\'S NTINELi r
ATTtl'lj1'lQN .
',,. .!, gmlctt 4IIiIp 'ich 'and teeoatruo. -t". ;. : ...... .

.'II. 4 ....(.. $w, .Iwlb tLo. Tr.ntr rton. .of SALOON 'cn *'L Is the sr.s."i official pa Tor; tf :.

,r,. .. t.!I V tiP_.ynbare j.m",bcrnAlUttlo .. PIT; Is Mblifthed ""Wy.itfTalluaM ee' ; i1ivah. $fr4 --

: i 4ed W.ffB the & Calf ANDBAR IM Pf al.r s e'lat.sh.' ', f! :

,u t. L1 K. IIf,''M">ta)*; the 1.,(eo. &. I
IIt.I'r1f. The Lar ill r
: : gf1rntlaCeatr.l.IR.andfrsek'ty tine ROOM. get Pair .

., : : tf,ivtr 2 oata by *kk& we taatcd tbl! fplli;IuhsCribn'; take tbirtaetLod. W .. : 'J'lorlda'J.bd : DIREOT; .jPEOM t I
t9' fiatd. 'M"- 1Itfi1
.
LA'h cbstforf tad(juiciest routtta'lo t' 'VOL
_
-, I Il
roturait 'h
.....,... aD' tilt ''WZdta Jlj >| atyil&ttr to tbociiiieni hat W ..If
.. & tal the u : apt { .
tisUort
..' until of A$ Cfcjv if '
,_ I wpoa th e gt.Jftba'a Hirer.fyoarffvifbj. .. fof.lie liberal niintsr in y thehtf /' Th : inrRCst Circulation 'ofwHy t JEW YO.R-K. "
,; L r&Uf. .
; I .11, k.&h quleieet.ted ebespeM .
! ,.. .1' f) ., thirst 'i are agar but patrooixcd bin} during! 0 ho.buy? ''t"JlV > Y"' eta tk..Mle JlUJ.huu'alarge \ s tt;

hatt. Ui. .awBBt charged by 'Uie f )"Nf. '' amount etrreeetttgiuttter 1 4
cae f wUlea
w'i
ul
''J- ": -: \........ Jros .aaab.a4 i Cbaricstim.. ft'4 bU toners} 1pa'tiende"ti frach week,coml'ruID Ol'f'p I : 1 offering; ta tho Trado aht1 Ors 0
\ Happy New6.4 sal WMkarttoiuty CitaVralNtwa it'
tad Home Yews Poliilwl rind .
I JI\I', .:. lselu*kr sal olresaostaneeetoil.. p'JUtI } -\1. .1 ,...> r
that at fuuadaniunl'dottng'the
1 f ,tlul tit. r t WAti fct lea.. thaa by>> any wilLtaj \ aU carefully ttlectf( MUcclfiuj. i *"'* t'; _' rQ bl
I' ,"., '. 4V.he. fJiatTo this adrantsgg of obeaptai -. coming t'at biitalooa lit Agriitiitiral Ileptttmcnt will reeejrtipecltl Packages.FAMILIES i. '
., iaut lit added the entire tbivne of teAdto acconuuoJLUt &U who intention. It will be found a welcome : .. f!

I I; i 'j t feet risk to" Ch drston; CaUlra rt, Pbila- 'blr fiwoV him with a tilt ( t tMt win. cieryfyutJji, Ikiafc tat ." CAN n'E' ASP i P1 X ..IEn, 'J: J' r
'' 'ik? lttt:itt ltthu': htsII V..m Bute ogjchl '. tAll j I. .
; rd.rlp1aIa.' 2ew York ';and Boston: tbd ffipny Jr.- i.St.J.U;
{ awayt be .furuUb-J,. with, bt choicest '.v SMALL, i }igE : :: "
t.' 1. .il t IMI"isasunt to bt paid tbf ',1a.Ioi. Liquors fend Cirarn.. YUiiori '-We. prte8.1If1l\1.-! : *: ; { ,, ; ..
ard -
L. I '$ureino', oir y of ttwi i t'l tbfoi';.. _ter. 1ti ricedtdstt.I rut1 f.i 5 ; : 1' ... ')1" ', 4:." '
fiartm -t4
QOOiU from
ribippod "'T'ItI"Lt.i.
.,' J'II1." .z t. I"''" ; 1 /I : 1. ,
1
r w: ;gMhdt .IJ.illr1 wig n-sch J elibajyilttliHi. > $ II; titt.ot. .. : I 1jf'Hi I k *
(tA, I .. t sr1 p-.W1i'J+Tl' flrf 1.' H*:eitften*.11t khtdi7trntiabi tjr .
4f. .RJ-5e c
; Ja1Q
t'S, ,
Pfill t .;JMM .#) ..- No ioiaraoct, ,by4ife .' *Wt Bd" I Y to t fU wi. wiia 'to keep ... ,
.
i |route..4 all cldmt for Ion*r" slam' ..,.. .' ''- .. -. pe t w lip' wt41ed : w
"'fill" '. .
'
L .O'le PfMCEj 7KR5H DOLLARS PER .t BY TUB '' '"
.'Ttto*tgii.tii. toiiini for patteegtM ure ): l ...
trftJ. Ko eb6D i3t 'of cart. tW. %oai. \ ANNUM.Ai 3S r.I .-

'- \ Lim with RfMw4 fttat' Increase 6tcoffifcrt, TO Pilekage o i. Re' I w

"ari,g ujioa Hcla train l' 1I11ao" Kin:- ,
.t tail' I mspimlAeent' flee i>feg. <*r. Two, FAMIUES and HOUSEKEEPERS .an'a'itfrtirhj beJInp it is. unit f .. flIa'. ::-

( .. 'r.iQJ. dally.," ietrd ;Jack% & tf s for ,rilE.SU FAMILY tf1UAt1?' rtreh-a:; U nuns -cf '))tOepl..JJerc.yW I' .
', : I' SALES A jb SMAI *
: &4V aaali sash Fiats la the 1 'fri 1".-- ? {fn. and busiacw "QUJ rLPR3 P1101T1i' !. ........."

: iaxi, fey part- ;er.- ,betlrlHn Jaek* :ti rocerlesl men gt irally: lts;;U3r ark :a .low at +.p. it. 0 ( .! utn'IJ"!!!! .
Lard, a a15Ilbia Por 'r'lai i flaa.., .
oaTiilf>itd fianiuttb. '1 t bows 'the thcs > dr.a.ey oiler pspot of equal.sup .

..' SlcthpHW !ItMiaftofi cad .llftiift ,run iao l : 1ltt1cS'D., and. it petrsiu are 1 Bbt-. Reef, t0');e JtD tl4r.. :Ji 2 16. ouJdtn.> ..........

; f tiMiwillitbMro*!&. opoa'eltter. ed. tLaukrul for tie: ,Suroto, et the. Worth 150 fop Floor, j J. .200 ucta i 11idoi,.: : 1OQ" hi'. i.

,. : of wbich tteoMB seta can bt piwxhaa-.. 'illiberal .tona"te.t1eutled; ; ta him, ._ 50 kea..Ua11'! 10 caft kd U1i j .1/1. t:; bbl.. o '1
ash, :B..w..fltbwfettlTtrcusW,0r. would reipftrtfully bfrtrmlh puWIe tbU il.orthI. ;Moxjey r' l I .
.
:80 lex' Ieea0. 40
t ..QMteiioM ',t '8U Harlci' for kin Rook of OnoCF.niTS' b &ov' couplete 15: bbtslJrqad, ; V ;

Xaraa,'Kt".WCtl\T&1D! ItnskcoU; ; -it! frteh,ta4 tho, glut Ictulltj- LEGAL BI ANUS r5 bol" Starch 20 bbht tt- OU, 'lQ bIJf r p4tZ
,,
AfpalMy & ittfeart.Kiliai :141(1rqr bq braid Est 100 ll-s I' )'otltoef, '. 50l 'Naas! ate feeni5a Y
: ; jMMUfM per monta I'll between nzkus& of all kin t t. fcr Ciretde! County, and Jua- i t W. 'Iad40 bcfx"i Cabdt'! 1 5'f sI ....

,. / '.K.w (MM sad Haraaa,.'touching< at kll .LOJJ&S1'C.dSH: tictt'.iCoartJi:: bantVor printed;locv* I 'hi". 'w1G itla ai i ......,..
t { *40 ,.... f h*a4r ipoiata. OIes J tJII I Amotrg''r lo""HId < de r4 tb*|bort at.notice.. .- :10 Ce ee; 6gYd1 ; 401t5bi'&ij ; ......

.. e1J).., ,.... thtae' Jiria: CI a ;tteas, Cott ,:'$dw'CiIrs. Tobaccos, 'Bet 1'riea List la Ssrt>[ixir.. 5 C skt.M 5.eubl'CIter,; 1?I csikaY'bb r. .'........

I '.1MtWe.t1oa.: ... "y. J Sotp e f; itsalM" << Ttitt l'owdcrp, r.aA.! sample'' copy Mot tree ( lo any ;' s Ui1 1ncJl' ; 200 std Uem;r. 'B :QSC !5.\. *. =

n : WIMI...erNlages which tHt toaio ejropi, ViDftU': ptncb ;.dJMI'L Jft' v : All tio Ja of Shelf OooJa,.U f ocwt traorlwcst in unatU'c; *'"a<3 .j

11"tae tart to pir wtUfc<5oo;! 4 Oafons.,. ,BacJfc.. .. >,,&c. :HIJlAX'P8'rl'ER.' Jr., AH of trhlch if Eigrcil at a lault: adfiricd,Wcg "USb& at a .."'
'#. sid 1s Mk. that uer ability t* +I, 'io : rropddol"" Etrntial: .. .' ,
'i' 't.
-.I' k wHi" boors ia'rtthd T.lUlamfct t'LvGopolal aQdadfaDU+ ,ei.. uatW oY"b. .... .
I. at. ; 4orn. Flour, Bacon,"ofk. pl.ttr.! Lay J, i ,, \ "{ .:a.. ',"t' 1't ,
tetwe: : "thelprr Cheese; Jlw'; ,;: Mealy: 1 Decemehlttill. ). ''r YJ .. .. B"f EL' A .
.boIIa far,, roJ.WU. 'thu anyoibrteprsrsi lIaV1i DeaAsz:.ktlcct 1 t .. s. arm.
.
Hart the amoun' I :r.f'U: : ,foniteDtel t : p rrricn'Uvor, '. -, ., .. ':* ,* .. ....wl
""t'raMrt d i*.ftot."""t-Nnth ch r ged hy 'f \ No,. ,ss/rcs. i ; .

I r ,. r Iiha etctrs.n &o.hclM6a.m. anit5jttta; t 1m1t Suckrbcs 1 r1 our. Ap .Yt.J Cmnmrz', I t iQU, ., "'.. '" It };: a
....;r .ast the tltttPJe'iu'a! Hk! *, upon tie foil Flee Jt .ta'O\'IQDons.; Pty:1tIi.: I 1\r: i'Olmnt t AtlNo97 t -

'" beigRrttttt+te. r.I'OAftbt. T.' E.llucxttat Canned :f said 1'egltaLerktnas -. Vi9 i '
,\ &prritttse4tntaf TrIuspBth., Srj Strt. (oti'ei' G OS:1! a1 xhibifld ti t..lllti'etR4r.t1

.
: tl4.... r.8. ,nA.erssat ;rmlJh1raht ,1GItb3&CO.) .;: t. .' .' '
,'
1.4oMoIwM. .. '
I ,. |sins, Salt, Lard.: OH, c r+irea' on: i. ..
1.&rtNtiiadtl' .. .J t ) Choice fH iiM/.uJ' (,sl.Ivcct .
v-urt.
; whin It."rtt.-J '
I I lit." fFor.f.1Dfomt.ttGe: arp11 to I. f.tOQa.rlrre.t"tr.niilM.CiOU f I'l s j '..[ AHItlri :( N FRE'
;
'' "Lb 18t4.
i ,
tl
1 WALKER, ticuuratl $::1. A .
.
: i"I.ltOUr. ,. .. ; ..... ,
;. >
'
R "
t
lactl''i1; ;jt m t U6. :

:;''" .. ,,1. ;i ; '.. Tplh.1'- ifl*.*'*HEprboai u4. .j41Tttr; a3sup..er. ARC? F. 1:iic f o: Fw ttdl' ., j.. noo1ts QI'EMFRQM '. ..JiM."

.I,, .' lli'2.Httiii. '" OeD 1 ; t t ; I'orser1'tttet'Lewoi --. 'i' : I. ,
.
: j SUl J i FURNISHSDi I .
.
---\i -
ifc.X v
I : ;. lLENQfl.Jnur : :trtMl
., t \. ,lt. tt $arapualt. 2ls,9, t 4.eirattiti rdhnre ta : iiOr44tMORNSaIfl1d4: .
ttt wi'Int.
O/I WILLlA? $. Uenl f-Ett 1.- i t DttL\1r. t. .
t. Y '* r I -.
/ QNE
I'
-5ltor44tan .
| ,
'.( VX, A- 0. Kai, wonahlf T, j lilt
fca l
; STElSfHOUSB &! C e., I t tiff *%plslfnesta Otte -11 '1'
.X.ttBOWfctJLATT; Forw l\dtus. situated' imfuciliRtcl/ ou the Iisy..VieiNrua ( ail
,10d 110& 112Jlfr'll.'t aunt
... ..laiitfftAiir7Ticket I th.. t- .
I. .
/ ..
rlyd.'lna 1iute .m be .
..Jteop cur-md. &J!! ?. dd",
.- JlfiMI'CI.\N.. Eui+eriatcuTr Ctw )1, S. C., sold tow. /Jf! not ,'tl id wiU U rent .t
; \ AJtllM turnehcd: ; : ) 1J 161M1 d.tt
YiUo: ; ll" !
I Bey
3l.lt..t
Sbt aAMh "
Sft Ga. : Dttt1YY. i
: ZCuCxi,1reb ; .. a 'tkt'aailk
: \.M b Age'1 f* *
; : ; ri\HBrutHcrib" ta
r codu oti a with /CII'W. R''A1rCSS, E"r
II J..e ilIef ., J[ ibUr in ,Chtrle h ,b. ","U.: i i I- 4Jtr' 'J.\t
i >4!>(use toD > T* I .. SCAiiaa.Ua* \ "
,. .!. iC. :t. OW'JIk! 'NewTork. "pfDc4 .ODt\\ to'Hftvan&alt, ftb.| tame 5I!May 2$. ,BCQ J. I'. ,I. ,I': /VT THE. OJjiD HANJD! OF .:
t Salaad ,where they wil ''Ittoo.laud 1 .h ,* .'<. '4' s rtssil.
f r. I'. B. t'hrt fCUe1LI iGen H' ,A rent; TaMARQJlttUT llaha tko: 1fJtda. qn luwl a tuU mutt otF)t1Cttl. LODA BODS ;, ( B.w" EL. I'ct i 'III: \ lNar Jiiliirec
:
fJ1cON.ct tih.wAKUP1tODCCE (11N.IiALLYiefof
j ; ti1!: ' .. ..... ... -A. : I ,1\1. .. ,.d .' I r 'd"'I'' uutbe;
I I UUB moat r& onw.IetD1.< f nilE Uoostf been
,r"J" boH haring 'tLvr.. .
A .O..A n.D'.
.i "". ,. .........,.. >. i 1. i :t1t1ii.-. QT1.NIloUbk4CO.lemtY : X eJgUVenP4lnI throat,Wnitf i*new r.'I't CH"\-.1L-ib EET; .w.-.
open forth-. .ttefption t>f (janti. The ; ..
"f ; STRAWHW.OR i srR p
r 1. \
1.1'tJcrt.or.\f1.If\A.. "
DO pins to teak it
rt c'y 1\.rns 1' CAKUEHAS., I t pltauuat rOfJnf&1Jdt. U vtll as otbtr* : .* : ?nlfq ,.M.PJ. t STOCK: OF / ........ ;
; : 11.1 wont rew""""c'UrJror"f_ Cilt o1.iet
Tie Hotuett.. Southern ,
and
lt a
j sea$!*u4 iilshor a(tltg bqha', itt tofaota
: pLiznt tuanltg! ka&tb.
bat iituf!l ta'paaka, wad bps I. !:O ii i ji
: pre jiirol, n TACTO in a good bunting tad fiihiag in H Qi E : E .rim
band m vat""wrt w,nt of Ia 4 *.aoflle", : Rlffa'STORE I the itamcdiAia ticiaity.A la the
t tL4'
8tn 1 irk, Which rasy4iq atJr : i t
sea .ooun Lilts.or COACIM:* it soy ttctr. !'1 day. ,

"" I't'Iht 13ce in't PlwmUh7Mf i ...setters. ,, : r 1 J. 11. MACt.AY, silo rtoH wcotAix,3HO Ynia uj .. I_ '8a' 1VE1'.EI: thBtteh rl ix l .

.. .1., Deetinbet. 1 t J.,I '. I; )ILL epee rf'Drug Steve 6..[| llo ptalJ i scat Horn be had lot at,}Jlat... bo t4 for- ttafieg ; ; .., .0: 11, ,1 :'1 .2..ST.'; t:& '1 I I'1IIJid

: XWCIINTOITY ,.rN asrekt |J I.| of Uw btatt Court llputo P1 tDrJ! :wV t' : < ,:" I
S"I ,
DJt : : r '
N :e' .:
: on 20 l) cctrib, ; 8" 0 t
BBHR >! '.P. Imtt'r ( : Ij. .
I. l' AT' 1'reeerlptl4nssceur.tely'rt'paret':. .. : 7JMA':! 1- .14 : "., ..j;, ,. -" "
.. AH UIjTU of .s sc 'a II..er1 rl.,1t.tArt1cle.: .' 4. : c"ianusry ., : { 1" ." .. a '.t'wr"j t( ': 1' : '. 3 .. :"" ....
.,1" :.
t .
.. / .
'. iI 'Mu1ai Iletr. t. .f .- n.'.! 1. ,. '
..1' :: ::!] !o. ut4.ad o"' I ? l i : J'!'., :- ... ..1
-'n-: .,. r. F.e. ,, ) ....... u .
'- 'd ht: ,J 2ud lsno" 1 r '-,,, .. ft.' -:, .I't.-,. 1trtlis1cttci
; .
for IM' {It its lIumtr''II ..;:t. OPKJ.1.: W b ; e I..w;'=. Stn&t, itr4iifedtG.grri.-,. t. l t'"
t 'JJi. i I ...... ." lh L.. ... ,- ;
ratroeTM thtp\xlrltoo ator ,M .1 EJIT' AX.t tMTZ ;' tA'l1 .t( fi. t""P. +
I. 1 t- T
r.e .
t'
U J' 1.- '!'1L'.A f' 1" I Alt : j ., ... '!-" ,. ,4 ..,
.T Eft' tel' ai; I 1. t ..'.1.41. i if ) ; '."!"f.: ,t4 4a pat about. ), i :::AP et" .1' ,
e' .
&i ......... .' ,i.4'u.c
ti.4bar.. baW' Sn..at C1"& kcn ; i i,4.
i a l. ..Dr1AU8'1'11' r ii : U..tttil ;.fttatrts t 'JI1 Si.John's c At_ ,AOats: V.,

L Tb..lroJ.rJf;(or. geto *t QP.h,,Ubir$ :nQi.n.... &! ri8r: e .Qty. It has 20 ncrw aa-' I i.' :i .l aktl, <<, t. *NI iti rrga, T r.J, : xw.tnoerwltap :.'I"?::" .i.[- ,..aI :

.
patroepea'b t otaret alt tQJGd .1o bhi I ; >> 'd'et tratt1 iup'hgc 11 '. t ,...? -:.. f) ..,
r" MILL till** to, seRlns: bLt1t'lia: i: r > i .a. ,t 1" t .ha".d .t
rcpts by altestieA. J the. w* tti 9t ...." swell' : a. "
.t.o1HCS" Tet fet' .
.
t' locating kadi tbroajfaoot tit mate eursnge .... '1.\ EeVncbnt. 'I '. li"CaD 'r
.bl.r* ; ,t.. 9t. I .Oifiw M Ft G< ne '!8irtiiltt4'doer. "II'*"' ;Li Mai'leu I.I : ', A 4. ,eplster'Cc otr It+ t"." ... l'e-u..... t=

""'7. ,1. r&1D\,! .,1.'f"JI.. )t' ( .!19M. of t4LJ.habte4J* t8...... .k..tr..RrtjE. per' I .. .". ff.. ...., L, k
Q : ''\7t.ttt"tIt r. ) t "._ WJ_, .ho w.wt.1iIit ; I 1'1,, I ..' I.1dII. el't" J.. .Ib'l... ....
hit' i 1IIiI ie4iiottrPi I .J' I'
..
.' JJeOOBMeI' II, f G8. ; .. 't r "i.J' :;,'3-.t' >I1 ; .u !'C fl.. ,
Ap.1 -.1... ,. i I 'r I '.;: tf' -" '"_ + set: .w I t1 f4 bud; ,.. J L: :... '. .'..'.....-...v..""""",' tl" 1' I&. 1. .. "!!-'i:,,....q 9 j I ...
.... .'I'! ..... ., .. JMi\; .. deb 1itiHs.: : 11 t "D'fUIIVr 1' .to.
"" m I ''t'. .. 44) trttieit Uo .: t. ... \. ( 'J c.r',1 ..\.. : .....

..X. : t I'z"av' J1ln ,&loxj t.t.Y; c W b itl6tii.in li I ..' ,1'> J 'It f' i' "" I"J1; iI"'h ..'i..';'u-:;' ,\I' 1f"'IaI

1J.'mrTa. 4 r ".1 ire I r' 't 3 1'.1'\. .
-
: : ; :
Jt Ii .
"er .
FACTORSACCCMMODATION ..
i > r I .. fat tt. .1t.ff_. 8'1hQ.rITnf ANp ARJOUSt OTHER! ARTICLED
: I'T' 1r ... d: rt.1.J'i.1! ; ,, TOO., _. .,. .
.
WHAIT 9(! K| !! .*? < ,
1 jtf MCIfDOMl i
toQTillt tad St..4 ,...,.'t l.7.0 .' 4: ; > ; ,., .,. f .
.
e t3nltr .
; x' tara5laf '1"ATIl.'r.aMMlCIi..l ,: $;' tl t ecetrtag tnaluQ1'IpU... Asd P 5. ... .
aawriH JSffATintiraiBgr .
trer3rF it .
ti.
I \ 1'itIN P YiMm14.4L ; 1 : 'J I __ .' i ..
) on 0itmlay, ta time tokett the tWo !1 '" I t6
: t
o '. rare. .iV.la L.* ,. ...t JL% ..t.,1"t r"1 'At 1ieAtr't. .lwItoL b ntJ"j, :0-- &-' .' to .j' .-. 'I I ; : # ....
: ,
f ..."? t ,_ a .:L.McKay, ?rieidebt' ort it M. t hWa : JJr 1 'C'hap- #
I I e' &t1claa1 Dank :IJ j L.UDlEUk ...tieL : .
$ Cb e ,
r I I \. 11' heo4 $ :, 'w
:
"" oJ
y ,
';,,. 'OHOCK'JJQUQIUJ "; 'I .crept! lS. lam'r..dm.Gc4 . O4l". .. ....., .. t:J ,r.w.. S Ai.....1.I'" af.."Ct I j I ,=I'; "i- t1. _, ..... \ .I : ,,'. 1..11

cGM... .n'w. 'oorterrNtr.. 'ji\ "' .. I ... I-.. ... .r,, .
':'I' : '1n iP'" t Gnt.IIM'.. .t _: JPc < :nJ tW; :
"': '.'. '. ,
.
'., ;"" ., .'. ., :...i'J N''Jr' ;v'' > .. -J1Ji*' )f"-... u c ,.... es.Mitt'f ;per. Asst. .tJ ltIl'! ''t e.il.. ." ....
." A .1. .. '
.
.i. : 4iTteg flffijiniMr ,
.. .. ,
Fiy BJ ... t CMiMt hf> ; ...
.
"" ... :
.t. >> "S; t ,.l gL u.'rf.: .JII. :.t ,if' ,
/tfc. .J' 1 to E. CAlK. he. 109;1M i" I/IJ'"& B.: C&H fill ..)"i O .t P't" M .
,,<6' ..! Of. _.: 1'0'0' 1 ...
.
.t J.
F i.1 If .. .f' .,. .," r \T> ': : 1 1C. r : r .' ) **[* 1 'J(,
,. .. i.'"* t. .. -. .
". .. .
:\r; "
: _
-
't .
t i

,AI r .

,tw r ... q:'c_, t rH 4*..* iL'

..