<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFSt. Augustine examiner
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048642/00083
 Material Information
Title: St. Augustine examiner
Alternate title: Saint Augustine examiner
Examiner
Physical Description: v. : ; 46-68 cm.
Language: English
Publisher: Matthias R. Andreu
Place of Publication: St. Augustine St. John's County Fla
Creation Date: March 14, 1868
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Saint Augustine (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Saint Johns County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Saint Johns -- Saint Augustine
Coordinates: 29.894264 x -81.313208 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1858; ceased in 1876?
General Note: Editor: M.R. Cooper, <1874>.
General Note: Publishers: M.R. Andreu, <1859-1861>; Fourth N.H. Regt., <Apr. 9-May 8, 1862>; M.R. Andreu, <1866-1874>.
General Note: "The Union must and shall be preserved" <1862>.
General Note: "An independent press, the palladium of liberty" <1867>.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 23 (Apr. 28, 1860).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002057499
oclc - 08790001
notis - AKP5525
lccn - sn 82014307
System ID: UF00048642:00083

Full Text
TT T-fl.. fF- T ';' ;'"
ftrvf
"': -
.... #
.
f i
d
A K ... M
t

+ 't .. .... ., .'. .t ...... -. ._ ....,,,_. -. ..... { . .... -- ._.
,
,, ywrlMww.wri'. wit- __-.t _s. '\ ,
'It't ... I: fill !.t : 'j $ ., .
"
:
4 w ; : ", -. If. r. 4 ., .. ., ."" >
atlu.Iw _
! s 'EI

, 'I ... ) ,. .
.. JJO .. -' .... .
"I' I' lr & :1' I 'IIi'.. ," *t' ., ,,. ,'" .. ., .t \ .,\>
I \
.,ill It\"\w dr! a'I y 9'w "+' Yy A It .,Iit.! IJ..f '' "Ny' n irfr t rr r d''1'1'' ''. i t. r t J'" .,E't, ; '

:' W- i i.4f i _. -, .; -.. 1\\ \. \\ :\ .\!. ,}"
I If., r '.kfi" j :.. 4t "t ;t : Hi. ;. r \ r..... : ANJNDIPEWDM t : P i., '. e V. ;..&tLAD vM rv o-1J$ ;TY po"' .141 .' '.. \ .. f' .... .
.I lit,.1"' 'q ..Ii'1I :" ,;fN' J' ,1<:" ',1.' .j 1 :oJ',:. d'':' '" .- .. f,' "' <:,'fl f' .' '.1. r A MG I' I \1'U\,


I {",I 'P'.I' :; j : """"' ,!.", . *t.a : 'Ii.'t ''':i.ib.iwi: '' !.' .1' ''. .1 Ii . i .in .

,. ... j '' '' I ", .a.IfI. :! ,. .. .. r,1h l' .. I ? .
'
.
,\ij"i]: \ ; h.tf'.1" .. IT';.; '.... '0'-" ;. A. .. .. 'I4.1LJ. t. .1+ d .. ... .. hi .'...," \\\'I't: t' \..". '..\ 4i
I

si* Tax ..\ta-2.. ..:
t OoUooioar'sIII .....
i ir c 'Ii
rtxa Y e 4 re sb.lit' ..r*$ Mi+.= .,
: r 1 hrlrna bra sell Mtrl l n tf4e.,aurell&g ........ .'
16d+ r, li'W Tb16l iu ti 1. R 111I

N m&AJ tie c.. _1 .....f.Ii1..J.Jr' -.!

&. ,'
.. M
m ,8M; e.i'iII': "M eg'puuI ""IJ ill J Of1ie 1aIR AM t +
ri f1L f""" "k lr ;1'j'-'N *
pf" I art 'd 'tl! ': 1 It .. ......... .. w.
;i u Ijr.... ,.eo ...... !,.. t t6 ;- .. JIII'IetllllW1 ..tIt. .'l

"' iiea 1'1 1..I ; ""' '' ,
4! 1lZiti spa s4pN "' .. t. h' ... .

mod, ,I D. U "eedk w.; ; 'i-a Cre4i.* : ti.;. ,,... ... 1. i
1l q qrrtt'it r tol $ t ... M4C '
"tu +" e to1lapryerJ 'If s s't
== t.1tead 7.
.
ra es td'' isfe63 jwfc .N b thetttf dr1 etfr7" .
,, .) Pet" J"'JO"II1..' ,xdr tities a alleali
+ eS.. .. 1 J :
fc t1** t S $' : 01 .! .U. rellea ,ptW.1t ..... .
.
: I Ii itdU"t 'Ir++y q.1i iJI :juab: i '1. 'xttillilt fitl. \ ;
.
..... .'OIW..4p 1 I llaellltel lrlbu 'ir ;
; ; .qt I r t 2 IISib JfilL
I Ir' d +e a t I .iI,'A"-, I.................ud. I m&inse&Bi o. ; !
: 'k'J ;. eUMr. ,
'liIjJ."If.- /st. -....; ..........'ff

W '.- ,t. . L ,.J.y..I f ..;., .'r.III.:.. 4 -,...-...'...1.'".. I ,

,, -" aI fia 11..1...wed.ttMlrtr1RN,"" .1 ,

I IIr d I : tfM "cOLT1EbIri. ., 1 : w,,,,"",;'irieleleeileltr I. :,: i ifo
.
PowoO d tb Io h"1"""' p"'etldtieiit : : I, .
11 fleq .... 'MotWa"fM& it: = 6if i' ,

1 ,"otNC aliereee'Milk Citf'; IM: c4I. .q9 26 Mrla14 ..eM ...+fal lJrN',11I1' ..
;X il tt'tJo1R 1 C FSror4 : AI lietiety
/ $ iiSsDefotl
; eptroportloa
% 1r$ I' &iigt ... ......file tlla .,of Mee ..... t*.M.!...' lee 81'"
i } 1 11.j ....11t.t&retl 1 it! PANel 10., ......... 'r slr i u. z ;

Onrt 1J! JI tl,....'...&> ...N'1 .,-IT I
I # t 'I g"f7ai M task ntawe4'!IIe, :. :& :.. V 't :

tl *CTi/!; | kii
1 ,*il! )w*i IM V Uirf E.'UnJr..l' ;,(+_MEelrlet" !/II1 Wt".1.'a' [ .tl.tJlt 0." WilMa..].. I'

1 a s Y", ,r r l Wfcbrtlij i k 9e hirI T '*ft.la ;l l-r, :JI "' ,-.'" ., 't" 1"" .I (JI. A. x 44 t .... i""f.'IL'" Jlililltarlll I1e.
K s ? 1* ad t1or ,,"*i..t.i1:: I".. ; -II I tatY1 I 1'1 t
hwgijjflJNSsft iilNlef "bP I F"' """' ''l''''.I1'I'
g ell lalriilltyi1NmtrolhrL.N '" It ..........,...iII.,., .. 1Mi' d. .uf" !
w 'A' &'$+eta'Trsu l"etbeppa,Ar"rtrlt ,' .
1.
i9W _> ,..gaieM. .tree ,.aw.atr etttl P J! .
,tttw tit, p 1tQed e+it! t11* I y ; M'11X'
t/hiW i MM W trot l lleq:n.e f114 bet ikiefret'v1 I Z Il: "JlI

I L111 ii'cp wok'ttA ', I"I 7t-rMBUtfet'k 8tl ; f;.,,k \h:It i. .' dr. .,, n.1} ,,r :>c.t. .. ./ IIlfA..d N r: ..,'

tt pM1 tl r e r 1 r =rs '. J 'A. t' JIOO..I-r;:. A ,,""" ....... ...... .
? 1t rft$;t u b tr t,, id $ yS ',f l.fJ', .1htfUr end EI ', f" ... t'' firel e .A,\,.\. to. t 3,

". 1 Y t t, w hem MiM t Y 4u bieV+ t. d 1t ieesl,1 dtroJtl 6 relaiieyt.tina. r': \J nArftA.J..ile..o.: /
j4t1 t lk. ha'if
; 1.t>>1'" S .-
ia" '
"
.
'''
s rii ( Chu" ; I
Flt M 7' ( Y I 'Pttt1 1 arts r' ; tAn +t .ttaa, Pccrinlxr fp) tj."Sr! ; 8N ...., Ii11.DAY pt a e,.. \ (
,' 4. r d""r r M i l" r 4( (,,1 ttd 1t aly 1E Tror, ib i reh 11iv Beat : .tor. ......*k..t.!..... "Pu .....--: .
A m t Ib she Tszaem t"JZtFWr J dt :,Q'.t; :;: A111eYrANl y.......tWi.Jt.a.1 "' ..,IMlt r.-, 1
+ e t twmaltdt : .., Ji' e. IrtdieWlw ohM'1ell.er IwiJ. '
t rear"s; fir, tla;, t1 rytsna"Wch re 1 1-... .., ,I' 1'1'"I 'te''eleie' .........".' t4' U'; oCeIINktecl I

# s> MiJr i A r "t % 41i ;, ; ELah1 i j ..1 ,I' Mun firtNir ;Teebblw.erl...,r r,.?. :
r 1 t t r' '*1t Joux'.CovJw; OJ. .. ,.' .- ..
# L1 'I 1. ; f Y ral
'ltt4 1 N +t I+w, 4i h2 ,*e rt W tad t or, : J$ .. .A 4 Neearryt9t 1_. : r'M! iinM', It' : ;

i la" tfuhY 1112t r '' Dlrileebbu'tt t'auatr.AtL$4t4 ,. L Peter"rn p ge4 fA ba t bE::-rid le.ea pl,rrh.Belly '*" .... to. t .

; I g 1 tq u ..aelttlt r..'h t ,btit1'" bitty't = I"iNd9u !" ;
1 4'1be ...\<<: "tN "titn ....... I
> 01 1 11 ., :,- :t l L ti" .,ta grf rG I
iw1p or&n Wt' ghk'I.M 'leatleiee' aet be .
etib, 1d *eTtsfed turf 'tlsrot+ ralf..th.'l3i.{ .. f1t.fitti e;. m,.",'.... .. ....f"'t'; ",,,,a II.

: D Li p., .'a( 1..Pirt1.Yt teq"Wthe:, ''Peetr.. liwerMiattliellrbii' M't;' iu :
vs3cdta11' A std; nupgf tt t t..fI+ot1tet61t+bdt rtb4: i..t"iIt.. .. !
....
y >. .fAlf.. a
1 W sa a the '(tj { rolll'HtUOD'18M et4lt ; br Ifiw J' ..: ;r'r"'I I ,1'N t it. i
O t 4 rflrt ; $ t ttni T4ti ofie' I! e+ t '$r gailq 'b:*t4 9kft JlW.1 laej I 1e4, xs I J\AIIII.'t ,W1dt a j.EvT ',,

a 'dqs tttt 1 *s7it 'Jane "iff .' I au>> '
i11 ieAbi.b'k'pn1Y eii 'f f, ,leiltle, er
s y p, rw ttyniibd e ti/krtftM' ur T s d, hine'af*)er dt :aIL F, lBLN :I..TiIt.
41
rur4a kj I re? 11dd' .,ttfen'1, 'tNS erryddlji .. .c..tw the .111.oYroitfa.4alo D.r.:9I41l16< 11.' (1' : :' I ....1,
I IlPk t 'tetii matte 41u1a oet I r.ttrMe eeelkiillgb ,dndas
.
I4t tlal r t ?wtt>t'e Il 1 ; o"Ut'
tltt 'wi b 1"r4 u'"tsne bt1t4sntl 11" .t\.de4'1.: P UIoted iH.'M rJC.1R"n I

wYs 'r Nt6 1444 limn i1 J1 wt1J ....... .',Hrilbur' "" Pl :' : l f I
;1 r '. tAU hria;tom o ;lardPg tLt,* MAch:' *a /w r 'f IiC'eu.., ,. .ft. t i
trtoraaalrr ltilild bj ...6 e4t1rtbc'Glwmy- tCeaaeetlrlaere.1Ttro .Y .. f 1 r:......... c.nw; } Y !

< TW.wf0" r=. tya If ( ; ,dip; dtr eeaiifdl _I COI!' eempf; .,$b'tbeet Lfa '1..r.s'J'' .1.:1: a t.iie1lf11r/11b1, w lr :n 'T'rl .1 ; t.
IeletO itfie bot8i "" I
t Atl seta pew' Jq.t
m1ffiW zTff $tti tai '{ .V.f r .l= lN t
1 tF Tir11! ,! do1 can' .. fbiEy .,... .. .
.
=
I, *J : ; ':. .......,.. u. ., tiUI
d r 1 l *mnwrvifai4r tl l t + b1A. ;"I..t lletitwwe1* .leatfb4t'raA'. ,'a".hI #i 11ttlrlatii1Uerli ...; ,:= fla' ==: r.ts1ib'
*J e hMidf 1Wtr''gtetr % .t
t JSWifw 4s J. thai[ llw Bootli. firm lie jraUicmUoa ofUJi. "'; .,.........................' tl '" !
:" 1I 4 r tl.a"+p tt BAtUfeJfMfetBd & _| :'otllbMOM # a.wrt lr Mir tiM 4014.k" I
t 4V Ailelei ft Cotlbctor & 4'i su 'I
l '1it ; ,ft isr "" 'ld\r\ rrair ; 1 ...t'ttedele'bV' u\.....;. Ytbe

i 'w +ttl foilk I n =" "" ;qt\!iwtl =
sitr t W _.tt..k. IMik >;. Sa 1M. Ai 1. 1tltcitM4WwrbaAi11TdyNl !
ryt .r I."IooLr.6 ......:: $ q nett'! BMtaru.srffil III t1Nis: I. +
? r b7.lite= .Ctittd.1s udt ...._... ... .t..'ttldt
,' I4ti 1 M tb1 towerlti t 0"" --- .caW .w' t
1 1Ilia
'
.
h '
:: i r Ju.i.1 '.
;: .., ie'H.wr... Jf.i tli

P Y' r I.hCt It I ..or ,...4. I atJi eMahrtCi J vt'et .;0.... .
( ) ? U. .'(T Ifwint 1 1" Ot I. 1 \". LU =,. a.rr.'M01111r. : rF
,,. j t t, tr "' r'i .
i v1 rlrtwr'tt ; a'f1Htk v"1.. bl W .h4'eI.Ui.4 "'- b1IAw. .nu'; 1Id"'jl, I IJ.

l lflfciW ,ln/altt ........... .,. t,. ,....., iaiiOth11.4I ; ,
T* !ik Mill&pbhJ* $lin.r)'ys 4 ", A*, ttl fr'h+iiilisleilthrtorl oaf JOIII'ImT l' J.ur. ..' ., -eb ;: fit Na sm"eraud A. ""
*rQ'Iy" lAO ". A3wt;:J' ,.....'., A' t '." ,, t 'C'

Mod? t mtS4 rir ..t'....111 M Wi'Jfcni(...>MyCMii__'_". I IJ08I 1 '. u 1r f .
II **" 4 C Qwnr.f \ 'f1M1.Ct.fl :
? : ".r. '
r. '
I I Nt 1 iU i.Wi JkF<.(. ..... .f:: ..r{ 1 ''' ;'''''trfa: \, :
;
; TM S'.ffW AA V... aIfIiI01'H ,tlu"'.itii.. .ii .1. kij.Id1 .-,....' "ua f., I rat,1 r .j .;
13f, Torwhlp W, llMg* 80; 8, ft"ki .
.- el tfonfim !t fh UsiiiaetitM notlefrew beweset tirpllleb. .orI ii.ie' d"ray",-..
: to i [
t ii .r I fl....,M ....,tw.r. 'tld. ."t .----1.. tt,t Il, d' 113 P'res I a
7Credv t ry4M 1 'is'1 1 '.I1ut '''-'' ,
0. 7.s Pt S$ 1tMyi *nd*ri T\o' 2 ::1 "t7..'P.. ....... ''J7t "'Ih,'.. .
iBi. "*1e11 j$:r W 1* IOW .,, f!. }. 1 I", .... 0I 6 .,11&LJoa'"... 1tJ.1 .. .
t twae.t a ... St: .t fret ,u 1'ieliMa i
: t tll.I f: I. : iMttoNCttkltftlwWfellMec1, ;; '.''T i, I
'rk *
M ....,.il

i one Co etorf >,."ni.8'fIA.lI.1, i ,. "'..l:!. t. ..! _, 1thk.Jrbt'l

: 'i' ", : ,._ (r3y1'
O..r.I" ..
rayiMtti&wwl :tr.y .. C&AIln' &. .. .. \ .. .
1 x Rfill I > .
leaveCberlueoa. 'rery Tucwkrt A'1J 'AIJot t.: d
t tR1t Tom 'ket C M 9 o'etoc ,.""avrr-L...., A IT41 :et,J. ; .....".. a
>t m i r t : '10 ; 'O..ieiO a m., fttt ;r""AI ..t: ol.S.:; ,"" '"
I ti C*".PaW.a. aM.I ..... .... 1t1l f .. .
f *fe I Iud!.011 tie t3f, Jeb+ ', ...,t;. >. North't.Pi..1da; et.. .... h' eta
.
i Uiwr t .. UTVB"I : lot teiel. air lit"ti+tet bF N1111'j,: 'I' \: *'
NfnMiihkiie netr tbt' r ',jut*n PIM4k.,.", r..w.r. _Fal.,. MJ oft *.Wfftr *. JPC.Wi .JIM''tl1..Teti; ,.
*wiuII, 4 Nb. tariT4e" ttEter 1 & 7 !o'tiMk' ;fkokte; rt 11 dcledc;; y or tiltlilr A to ..- '
'For1lgie w lnea e. :area a;l"""" ,tni"i..e. at a 'Xirftt :Pi..C, wkteb ..
,
,41X:1,4. o'clock.. Ferawdina sane r. t, "I Q. nallllUr It.a._\ .. .
&,L'", 186?. I M8f.-H.. "

i .
d ti rI

'
"
,
<
,
I
..
k i '*. .. if

..k ..J.. ,,= ;,: ...;., : '!T91 .: : ; .-.J' '-''''- '.",,b ; +5..
NI ., :r..;:" ;;', + :;
4 I II' 1

,,
... / .
r 1 .. !I'
J ft ft.i ,. .:t .,'.

., w5 ...._ C.T M..W,, rwr" ....._. .. ttmtur, ''t4. .. J. .. ..,, '
_........,!....... J! !.. ----- I'WI : .-. .i -. ._---..IL..----. -" .;.. [ I..I.:_ d'
r"" r. li..iI,. ,,...lItr 2'1." .,. $er 'II" ? peWill&tJte IoJ"'i8iutctu, the question,anl hare reccitcJ," r In( A'l' a. lire .. 1'" '" : ;

3beateot.. ,Uti fi'iMiiesa: ,,:. a letter of Dr. yr, t ,atot, rPWkJ reply, tlio followlog.RntJr.* Tfc We clip the fiwiiti? ..' ..i.t .

: ': ;i iiA DA, ,, .. -Wtelfiirtaa'Qi* ... p iIIK TLt.. ,rlieaatedsLo'; ,hot tumB aft w.dcbiiiiftting Seeee. +t 'ekogti. and ...,.etW. .. '"

1 3 1.... i tbMa/=| jiHpL K "' .yii If fiflto x .i*. /6 '......t 71G. _.r Tlrewbkeman; prefer Vcof*W Juot.r.;I. DCne3' I gtC.I I ..,...., .ka' .

I", ,"('tw.t .,.. t k,nri;tIt. ......".... "W'.' att. ', leert fguse.and: filL f eklatott.. '$ of :;'

+.... ,.IBUlI.. .A .Tara _L.-.I:_. aitriI. feoitj,tbii sot..l i st aM deem loiter +caa,f*got.- fwpt! al aek M U.: .......JMGt1.! .I..Ior'talk. ,. 't .
,
_1IiGiII .j t, .skean uiaeidI' ...ptar, aidease..+eiseae.rledg.Iibyt coarwaBdatriflgT, tko>. feFoei: waach &Ita'' ,,
>>
{
a.1ithii thdrk steal and kill all that arc fit 'late a < ,
tl, ge WcMFridny.tW.. 1'et 3tueh.r .! sits .dPMilhror.laa4 let 'Tbk b. o' ", ... too I *<*...,*?'*tisuy3BSSK vFT i

"AIIW....-...lrfliril1i i 'i..ii' I or..dll ....,.; .. iasy M t .d and .00&, Ie tWt w iSSf *,

k ....h 1t.| ..|.wf TtWWPt JTPMMPpHv Wt UVPL Hiu we':'.d..l._: .,.'1 ..I"' ."I'., ,........t\ '.......i 'glu'e! and gvo calc. flab t njt r' Inaked .'aag 4efe aJii2i;s ".ISrS. i ,i, <<

(a i I _.L >>VAA WvHI HPFPHMMnPl* MA4J *Ajfc'W kIN tie a..MJ.d bra 'tr% to d4' wbitoml -iJce.8 8 .iMeC .,. ,.liek..; ., t.I" ... .." '

; ME Ai s those .... wsokc tJmmsftlfW iw rff If)itfttk "'t: ;
.llMt *
essk,Md bwe.ere a p.Itsttie Q.e sL'I"lwr arr Asii.1 i Citf,: W. : ... .
said talk boHiW sal lilo avaf Hwir.H aaltcbsawt o sal. .... / '
rise bash. tleti.iaagiri.a. .. ,tapsske e tr.-...ibe'atilt', Jretes'+3ee ...... thatrereers. .
flar dra'u there. t B ee. .... Mtoad 'ac.: ;, ..,
.
awn eta o-ttllttlIaJlf..airwiaisaiwetr Ida''''')M.' iia} 10 ow$anta ra1riseeot. gee-Rbrab.. ..: l

u..... : ...s..l..a--. ...fasstlaIM" J. ..7edIItihhIkatL .. ....
w .:"" .1.; l tell and rider alb...,r. lUl MIRe '
b A P u # ". IMt. ;:lrf At BiPitliii. for tie or fiklie.! as tha pefttitB fl.W+ tea itinR bweatirga .a..w..& firIM ,
die LWIc 'Iaa.i.L 1IIM"1" ,...- ...L be'' << fd .i' .
tria.to ,
,(r',.. i_ ski .r Ye. srreaa the ....,
tJiekk.itaJfYo
.,fm." r .
kaie+rthat; dada 8.t.i.I* ; ... ... } ...t .\
I.t...., pa-b...Nrsaisi, iti owr_wstb; stlaai'' el i
Ia dfefed every I te4iee n.< II ..... (W'l : '
fret' a ey Ir0ea1, triearab.Cetrek -,iILMa said ,1M II P' are'- ... .A. "eiIeri; ,"' ''' ;r .

e tit.k l briaaiis,i flies' w (U 'a; at1ecterittt .t-LiPI bar;sat .......,. butt kee I..atary,....d (u 1\,

1' ..,.:. ...' ... ... fIr !- ... ...... ..... :ftt tee k the ... ,,.ill":uirJIIC) 1" ': I, '
iI..JJ. ... Jlli"... ', a.easMtTe :'
.i.'r.h.
said. ice! .. ,
'sale .
b"11 "I .-,. II M"... ...... __kiWI'Jt l1ta ...... ttaiav.'\.JL.-" :.. .
'
t 1rIJlliI "r
6 a -: : 1 T 1r' IIIK' a R. ,W.:J..PPfaok = "
.. .. i .
.
., n w t ).. .__l. ,: I .at 1 weA*,'.I ....... ............ I
.. ".' ''''''' sb'tttlerrilie .. ., .... ....... ptfj' Dr.---.r N..... .

a .. ..... .. ., .. J..I-.." I I...,...., .'\, .,. ', ,. .. ,tho ', .:.. rMjrrilnl.,1& ., wr '

.. 4....t ; ,., \\M I ..Ja die;e'.W;, rePie rtatetr ewti ale a fcra L J-I r "* tlieaad Mrd. iWWr..} ...I. a.. sir_ iwess LJ..J....... :
.
k 1 It..Me P1 l"MBje.|temiiiemIfAeee '.... ;pJ4t.1 *; -a, wkbed'iesebiu. 'airiaa ; atbkae'tka ..Ie.red: tt aeetltti.saie 1Ir.:1r' :

...lIh.. .... .E ... $_. Ia. .. vtaay ,
r If. "' table., TURwtef ftl 1, -waatar..t. tri... 'MiI ,4t ,

e1e .otj ter ..... lie e...,." ,.._.. M i ...;::8IMti a.eiieata ilat = Me ,.&. .--1.. .... hid k'I'l.'fnt i k areas set <'

r '! 1v 1 ...,.... :.;willi..,."..... 1:=....! ." -..raaakr' .sBnN'E. .. a...: gt asd iltaeai/aai MHNfc Vnll. b. ...... i :.tfitii el u1 I '

If .W ei'adsIr& I..i.i..ttl 1..It. !MaJ... .- II" Meat aPsira"tiNra: *ittIoaarraa : :: ai..aet...hSa NyeaaltrillI ...n.., 'J' :

** .... "' 'f'' ....'fliI.-:i *,. '.
1l ... llIL .,.l, fleet.. % .
o 1Mj tae tMl li ....... "IN i .' lI"" .. .. tai 8mly orange.Wife ,." Ufe" .'Ii/iJi. IL

'. r.t= .::=. reriweheeiate ,I. A aiia .ra...er.. ...;.et.lrtale.. ...W.'H11.;'._ ,se. sk I. aay I I ''W' .'i"""" .,1I..t .':.

q" u" tbu ........1_..... +, 'i ., wheresMt line ...,.... a ** t I *- I .....ee..h&fJ.HM .) _", .,

u ,.' l ie mat 3 Lb.M ir1 tt1wM the........ ,1 t = ,..I'ut, tbsy set..it M. a'. Iii L''''. ;tea k l.ea1llJttfIi *. eets, i ej J L-ar *teti.. ei fee P; Ie' ..
Mllbere ... .aed that. '#
.. ? = 1iiIII..= 1.' I BOVI .. OT 'Ie. the 9L Joia','rice, teere the+iaioae ... aaaJor15t .ul.is'lifl'
.....'II- fit ..... -- PeIit. Mr* -*m.i' *M *I A ? .
? ;:CI" ..... braaed BiUoi. a1mi8 "i. ..
.
... .. Jelreou....r rfist' ... .. :1 .
/' .} ,.. eR... Iker,1s...lwrti,'..... IftI"'! Brie"th.&j. ; JI, "KIl' .' n..Iaid, oil roaay jt pi.ftgpf .h. T.wW" ietbeaear;. viIwiH -.1f.tti' t .Mo/!

i 'j I; a "'I "" ''II 'PI" ,aeiJln thwwrwt;o .par" Ceiaei X4rt, VepM, niaaw .... ..
I/ 'r..1 Iaatra, tlt+a .... :Jl.I" "'" -., s. ..r- kI almeatliMa "" ... tt.e,'aell n. Ywaf' .ed dregM.Mlpr' bye .y4Wi. ""J awa -fttf!
baree wiOifeiliIkftvebeHi l .
( 'n16,'lIIII tiNt,. .; awaberr+ aa I.
,I '. 7 sari: Piway .....dart SUMbasebMl" esieir eigt t-ballads .. .fIi&01... ta. 1.bsi a ..18J!....,.... bias w,
start
,
I weft Mf Mej
11 iefcMaM 4 avwHtw aad el
4 o( fcfy'" f WiMJayy p I"aettrbesl....11.,1.1

k ...: ,'. I ,. trwr Ewa t 'reeansuu1 1lIUt.I .......1esatorre b'ird'f!. TiIt rrM t..Ie....trr a. haw Mu aend4snbalaislrretyd''eiit ....11: ial fis: The ...... hay. loge'awply brick$aaltrdL_..__.i-1M....,. JiM... l.treirstal aid' ,.............. .. "!!;.I

; ..... ..,.,.r ....rimts. .. the..... n, "e rerr,wIt is ftiflM VWHWki :'eeira:ardrii ;::' therrtb.ply } shah,....\errwiwera, sl'sue: '
tI' aaat tbae .JI, t ahMrt.tiey/1/iiit, hi. i, .HiebeeeMMtkitttkmyeata titelrahisM wade Ctrpesk It.1Lk
; :
iJr ..-.c. ..... .........,...., l Mkee y ,a'het' i-tI..die; fit .Past betweea H ,aMCWrkstoa .SetH' ... ... *''sb.biebe aaadi synsaa as4
M r .
....- tW Thao Fjht a ea
.
: Me ? .... 4 tare
r "080. *
i bt."i"a ..... 1M.,.....,.... lao .... if tbia"tt II id ioiw alreat. w t ketb*'a Belter' pJ.i; .fW\'... t. w nebguf
raee '. ,... iota ,,k-jf, end, ihuoiiM
.
filii ,.......... ,;ae 4 is i tM \iI1Ieutic6! t lime s+ei'. ay
: I It' HI mfse enj :ik bees. heakJuft '
very
y
may frstaeeN
lJL.ll AtfttHMMUH 1 itfAeJ VWrlOVv WK >*OV0flnloottftf Basel cosccrei.gibod. 'rr.M.I
; ee!
: .. ,8R ; { Vlunati( fairoraWo ttt l,Jimgevtty
t' wfcw. tbirtv
1
Hke ieavl'eiaishale ,
..' 'I. .. It calty hope and believe .i1f., \ "
*
i t17< 0 .8 1 ) aM o *of'' of coM WcLwW 1"'ld1ic i awfaatl i), or wit.IfAg .
,
award. wilt ieff oA ,aastbate .. removed, or ta oon a4 saeeweat_ la feu4 tie rcsina ut tl darst -
rt.l.. aadMvwkloi KU ey
anBofip ,bin; man bill .\IetI, .....1Wlhtuaulr ,
: .1.,W'MI lj.rgawa.,.,. .witlt wJ g=k. The Nort hrereew .itltadctctTinM1+ui toilWtl beN ; I Ga U..aw.J i,'toay Wi
1 ... .. K ta( tnti. afti 'they r coeeinl ait; \-lA. can write tf : "
II "1Ij. I.. fi"I- stall the sick nod fctlplc, SIi Unlid I cuaa fori.
...... .... "" kaea to like toeusta iji thlgfteMlifal; ; l re-Jen-: and food,prorlj\ o kctl.an4"wftcd J.MI'ud! .pIe J.\t. rtauaar ,Jtt'.1"

......,......... tI I tai i. for *m. yaw, their )rounja .:0 bU c iiiiitio, All U L .hT, sad change.
tt'' t tare', toaM:wBi sea. MM. .... I..eo 'xM .| f sil fcnfcrt i |a ,il ltc,cad, !teeact every other flace; fa ,i1or Ja I, here ThcrffNa Hi** in bare f'QUatl'1' ,
; t.. ..I' .. >ia.rers wilt jNe1xbh oil' t ii.. i p1ump ,who wimld 46 bred hew,-and a uNIJ!,
aoa wrapI tk Vnnsanu a the ? roc' cansGcdraekcn'rY jN 1 think be 4 with thd
: bat tlrwr i : j--'c** ctmatry. ,
w f Mftky ar
x 'fI. ... aerpdeesud hopeiewly etUeratlff Dr. iM&ei
r .fM..A. --r- ; x
4 .
.
: 1 ihce tithe ta.
51. mite ) slat; awsin t LardJteaJ'1l. *
',i. .. w ... e WhlWHr trarb, a ,ether IntcWwiebet i
.. ; th. ) e ifl iearPee. ,'. )S"'frtII' ...' aasbat egroee all*6,...........l rue to vtfit! U ." aid smart by bail...,and who mra .:
V"II1I. ,1u pr..isbjtota" vith ... ........ .'ad very tiuk J fer aeef .yjliere I Hqp ceVfWe "
: I 01 1 = =1. : o "W'pd_ before+ 'leftvieg! .fMh.wa 1..a.r '
the tlrtMwrerede at arwtatbosaes ."...... 21M1na.1 J. .. iNt alrrbrk aM : B. ay :vMWUBXr MHBJffit
:: ''Ir. '.. $ areettwa+rwaihray An 1...'., .........,:Ja 1M j" a bail cbarf'M1 iatc ettaaMid, .[ ....ti.esail it ...dolie.LI r '
........ .hfut Nt...... lik.. sara4obrr" N' .Jt&"W; s ...JII-UI. .seat bailthatwhet.aoeb' eaoeeaq V
4a b tthi .
.aiks etaaw eat ",e tar. jl.1a" ..u tfcd te Id iM... ... __ to tny t,to...t seeaeoeaateic a.. ., .. ;b. -
ebl. it ill t 'hiss 'blew,......,-geieeisn. heaaa.. kyl Forth*.....otl'iNWa,i'- tbojoannhj tie alasMeisbtag Ih.
and AaiWay 1M brit Osri""' ..W. ... M I rittr....... riM, ,, lilt .H W.H. if It".. wtait Me setae ...WRHB*;JfiHniM
:xhf.... It MM ft fimhtiiiii. ft 0 treaty e % .. .laaa
Iri-0- iw ataib wee ....W wl ,K t. i.wlWHi W m \p HI .. 'I wy iMtiy !. |
'I : .l a'hate 4PMPIVIMMV|( wC .oiiWI PWPNMtt -M r_ v liar e.4grta ,nwo. a ew.. td'
t Ir i.tirdrd .l1e div tlw 01 :mj ,
e ir11 .sstatt ahc "(wi---I I Mill c.ar- ...... ..- Na Pllatb roe the t aty Uw
i' k........blur,.elawhM ...,..--: ,u...6a se trial, seN .Wcfeftla tho S4e t sad 8t rt r-, ...- ., t''P*.MP ... bsL yr. ..retNrhi.glbst. FMtdireIINItaueM ...... sail are of...... '...,

; t i \ t ., ,slur. ,. M tzse wt ias"ae.It MtZ =.......+rate the kaiy kaee baiua a ep.ri... ......'i"whicaVftk.Itit"iei*. ..-;); o4 _t ..i aril mN _
to! leJMM9 k a. egaMsie' ,are ?a 4" t hib tom..
or wIjWritbpedsisiws
] the o hu ar4 fie .. .. ; ,......JOt.. toet : s Ito. '
Ate'
1II.tlfl .
f. .1" ..."e( .. J._.._. .....
\ I.(.... ......: ... ... I L\1.. aaipaiiar.. ...itla etskii M Nee!or otitis J '.
t albs l lI -r.. but W.',M1awlsra r f. klaiM. +y ,.li or iedsge O, M IkaLNMo.a it...... +CMteia I .La Rose;; aM Id pweer, ibiaraeia. '11.... .. "ti4 t
; L ... ... ksem ....wy;... .. --
+ / 7. tears tW t1eN,1I t beuseclae.wbeMe Mr.; HuRartt' whose t1eiletit p .11& ,
I ,. wil k T"r.1I1. kith WWt salsa II slime lb.Ml ash tba egiaijl of By Mhi ...... frMiuli"EM i&t
'. ......... ."", .
II \ '
.. f
.- jl eta atti sad 'Btirflfe MM IIAI 1of = .u.i. : S.boar tbaa r It. ?e tbw....
If _, ..tJ. ,
I -: ;:Ih '" ..., .II III'IMU'I, .. ...... ..... Te MM&WK"' :;':ft' ..... ..:.,;,, -"I'tl..... atW ..' )1
I .. ... '
It NitIjiE "iu lll'wJi : t"r' r'iL Aee4iM ft.tfc.. p t Lat DMwi *-'- Ul j '1CIIe 'huh" .... _.. ._.

: ptI'w ..,.. .. .. .. ieda A. Uif with>Ui' k''a ft RO. MHkf IrMK'"WWvBnWMH M'OTre .T_ .. ... ....I n ..... iiin.$0 =. i r.7..' ... M4 a .," .

f .. = = .Ii'" 11..e setbMtt hSjtb.) u..t .: :........ .... --...... .. a atr
.. ....... ._.. rkW _. .M ...... .. ... ... '
'
: ..
...
Mwtt eat .. .....'sat .... .
7 .J ...: e.e' ''trwiIstt. ... k'allyAt. :
4 yfw BMI ..... iF'= EJ. jsasarte .. I eeeid s'tare'' I'J
:
I Wgja *; M "A ijt t' 'n 1 bah.. iaMNrMialaul! .... ....'
iw WWWHWJ M m wewp.w VOK JP( vom ._w.."w+r 1rrrs'erarnati .-... a+ .7. '
; ., team. ,J :>g 1I.1Ihl.. .... .let 'EM. ... tiMBi 11laM. .M." baaE ,
4N '. I.t...._ "... t J..1JIDft.-. .... 4 -'fill''
..whe.r" .1t..w-m.. .,!.W,, .. .. .'M'" "' ., ........ .... .. .. .. ... lit... "11._*.,.., t'Y".Jt"r' .( 1"
:. I I'tLc f ...,..._N-'.......... toll .,e;.
L1 ,.. ww.
.xdtattbsk 'j).. .I. ,C'..,. I. : .. l..llp>liJ'-.I' ,.:Ia ': ;: ...4a.
..i1t .1,.. ... .. tilt *irteeraa std \V' l l j' 1ft HIe ;
)t Ir C-d! hh withal pie bs..r IiuIIM. .pai. ;.aei kstia'f tsje eta k.,.... tread. :- ; ; .. ; r.Fil.tI. Jt.C.II ....'

1.: r ...: 1e ..iaai- ., ...b.... Aas 1t,,a.d ." ........ ,taiasrtrthtisre fit "- If. = 4

s i k.atarta$ I s ba a'tiep tadnttNaII .. =-s II .die. add ar4 1. GMiIpi. Ma sttray ....;. -."...,.........,. bIe1r 1

....',..... _-a.I >r.... ia"s "tilrt .I-.fll. 1M=a I Hi ei z o'oIc t ,. 11: Nrehsdt fl. UH h A. Mu |:JJIJi jv ,E!'JujL it. ,4'Kopf '
Iea be .
s. It
,
.
,'t tFerasie iNT;a bl' t ,rl I",far_ a"MNN* v.; f _. ..'t, f J.MM"1t -." .11..,:...:'1 ... .(,. .iqIletrit
.. .. Nut
i We
In ; .......i
aNk : .;..e.r .. .Ii..we tlat. at"lie Pelt' *..... fa'.. j
", .. 'It 111 I l1e'yts..e ,,ti'iatrt,' 'wia .. .. f iodrteyj to4chl a* leewuMH
:. .#. ,_s trl taII tlr' terII ._". .. _1 ,, ..ft.ll ltI .lash* ft t:.J B.J B L B A .flr LA rVJRe>, .... :% Dofeoy,S rflo, eM wttttewdtlaatytaly'tirrrr t tt

.. II, t4*. iM riM r... J ..... M Itt'tbo, 43bWt'rweseeti ........." ';1 'cl iho:ck r Si r IeMeiBtaMftektthleb ,. "IIIj..atJ"I.kr.. : .

., it., sr1'lid + ,wide, the asaati'the I ttaS aek4eilerNs "" *4.'VkcIrkdls --
: ( I III + ;" WRI --.1.-: imaWrbh. kfttf la i fl r cttocam.leta ..
IMHTHMC Pnii t.r.1faW it. .
I liil ...
.
11M lasadsei''j d ... ..T wiidkJ -
: ? so.MV vicl aXiJ. Wl.Fa&er .
;f I s i.r' 1 t4.te ,, i. ...t ,.. .. VHlB f_ft- Jjflt-a" J-i* ,'.&MVRM&| .r'PB ,M W_ M...ZA r r pJt* sbkra.1 hi. and byweib Thetarate! ;( ..tit!IJa,.. fc. t'
1r" : VOi**Ak. .BJB. f;tbm'"1' teed wVoryVO'PvB 4. II" -- Zi..l t. .
# Mar,.tbk.... .. ,.,Ibe Frio.W : Coe"l; = .aBeatsMit
|enfieBaeref ,..r. P,riOB'to Sril.H Air Ue ae tSeM. lea.o tM 1. d
t Ii th rt fir! { ... .... \ at;...... rweaa.'rte.11, lied ka ortfe3y ad la'! a C h rasa lilts .d ..Hti..slaCe.. .11'. '

." *;- Bolt, k trey be akad. 'ear Baasoer: presided over tho Catholic --of each Btate soda. the "" '
: \ 'A te I...7.'aal ,nita. ... ...Jilil. ba *e 1IiWIt; : e(.*ales Churthof tldt city, has L i jfflc&t. i
.
: I. \ ',., .i1ob., ,. 1& A...... tf w........raid; says Gieacte/, .fWI 'pointed another charge, ad ta left. ,.StatoutBTlicdto, sm addcI! :- .. /Jaccordi

,. yl4.!;tIa. _I'etWr".. A.J.JaPe. : w.'W t'Ktgf.tfcot ., life IUwieerlg, Mi, she hotels oar eky lit"hL The 1UT.Father a-m.t_,, .giy.... .. .- :

.. bderiog ira Mm' + MM |ti 4eii ail iHy gyhto aad! ..diRi'M, _7 &ohe Clavcral! ,who is a UlccUd and gifted Mi: dance', I i1i'hars rraad 1' ae'ptobberd .
paleaw axheeJalad. hsl&as1h1 .sets ettbeir. r t'I yooflg divine has.been'appoialed ia tltYewaarP' tbebl .
yWt -H
ati to E
dI. r.i! :t' : .. I I''i' bays ft'W t.thS ;
.a
USh" :: .. regcstcdly. his steakava r.Jfowy 3d: ia tit ..terior.t
tltr .tf \ "'! Ii.- .. ", -
te: .
I II
tr I ,. '
e U1estujpL"a

ar 1r t j. It\


1

... $
..,..
}' uw'' a n ......,...--1IIIi, !!",,........-._. ..'' ''II...,. N .A. a. hwR Nun .a
4 id :....-. '.----",...-" .
'. ,,', -,. ", .... "' 'i
0
.. "
.
i irY N "
.
I if

.

i 'f SsepL1' t
J"
i41 ". ...._. --...!: '"!'t.t. -"_. L .
< ... rElAtii : i

HHi1" i I '. n.. h-'..: -'[.*

..v';' # .1 I ; vlJ... lt\; Ji ttalaf UMUII..UJ.-TtIl, 'J fi.
1'" "J.AW-i:' : f43 .
I. )!. .; If. !"ll
L. .'MA'.IiP" f-' ", / -: I1 :! K i.w ... JcNM1..''4wIN ';..

'* W 1 ?= cl. f' < ..I III", ..... ,. .... .. .':!'J.......,.\ Iill. ,...-."....-..., t "f1 oaM' e..e.. 'i.........I, 1\. .,).'1 1.t.tI...

.+.i. 4A'Co THII'IItu.". ... 'T1'" ..... .. ,
f 'F' 1'J !tF; t rl Y7lF 1l
| ,0ft iiIBAAAttM I&L tip "Be.._ ...... .....'a.maw. ... ; qr
.
i1ii1J1 1" T'' ?N ML t ..... /wfmmi* 1' ; i'- ilrkb OtGILLIretftiP'A4I "

........ t "LJr J. f eilIiq..b. Al : .; '''. r. ', I
j .
s A O B'BVV 'J .....-t': HehsuMs. .".'. ( JA 4.1"ft ,I.\t"4''.lIt,
"
io. :......IIJI.\ ........-C".II..Wfr.; I .. t,n J' .:& .,. .

BTULWWOWL* : ,fa' or.... ., '" .J..: $1--...rnl.f.t t : : .
I ll:
|||m .MAMABRT. 'u CAI MK tt.Mwtr!':t bf !t "" .II J L; i .

Ka2n & 9' ... .U.1C''.... "V t BN.YfA.DA'YftUf'" ,

Mr ni wy :....... :..... '::0,.... r z,,,,,>,I.. 1L1. :nr! 4) ->tlsAGOLWRo

Tfffffa fir, rent ertOeMrM Mr1e .. j\......wiI.t.j.J Iw ft* .,.,.. ..!. Jr' '''. "fe.<:..l,
",-- ; 'tl' .\.. .L. 'f i .

11 e 'fJJ_ t j, .K."' ;:. ., : ;a ...w..t .atM .
"T
''i u ,", ."' .
I J 'tf f U.W ,- ..' \
M ..: '" i' "
'!& J "Jt"' .
J ...... "I.I. i IU. ,I WT'JI4l : j.t.i .
Wlf'*. E y a,a. "'P4I"' i ../te .. '
t ,T. *;Z l :..... ..... "t\: I j .
1 1 Nr, ... ,q x ara t. iDiM ,c. ri1 .......c" .0.
r
tlpi '.A I '., .. 'U T..f'Mf._ t"TV"' A\\"..,",. :. ,' L. :.;'<;,e...................., '. .
ftH'wifrCb -.f, 111 1' ",...... ... '
1 flitYOOTh8 S
: .
,, ioS*,
tuI ,
,us ee : ( .

I Fz"'III .,..' '...,., ,., ,-. r t :A__ l: II1'

+ enfl tJte Rwtt ei't -- ", ,. ..', ":1.. 4.I .' ...... .....'....,l ..
4 tMY .. ...Ii. w
\ MD a.S''r "."1O"'Ioa-: :
\ '
.1':>etMpieit 1t taR
Ms .II,,*,N !MtMlit4 jIMti
,. ,. ) ..1M.. rEP'i....... "
Nras ',
;
....11. ..

1 !'i- 4 H. ,I )>; I'Jo ;.01.-.. ; .A.. ": t'_
-1is *J1I1 Aj 1 I.OUI1Arohitaol AD ;" 4' 11
H NI ; A"N/I!Mi4. ..1fU..it..IMI.NMM.tit I ,
$ = t r rI' d X11, eri eittlt :,, .t1 .'. O.",, :.. ..... n..UIIII,I"- 'i!
N Mx :, .....".. ....... ,-i, t To................1fM'lilt j '.
tTII'WX,; ". w .......,............. it' i" .J ',::1J"ILaoo. :)\# .
.. .. ,
I .. IJ J. IJ .... .
:yiarirnLt R. 1 J 'I ,. .jJ'T"
Notice. J'. tft' l r'- "
:
,#y| ;-H \ .
N p .J
r !
*; *.J .(.... ItM&L' "
..
...
:: *. "
& tC ,,,,, '(\ .
; ii.s; ,. :. .1. ,I '?": < .Ie I
MA 9
S .
N tl a : It w"j'

Ii.$ R'r Ihb d *...;- ,1 5- -.z:.:"."."' ..... "'<. ., fMoMt

r 1 I tttNi.tltiMt. .ela:: : (on.o..a..OI_ f.f tiJ
ahs totitlrer :
''';' ;'' '' ....: : '1n.r RwIMM Astir'a
i ....,
( Ms tIk :MA1aL.' ., .I' ,J ,'\rl. : L....tl...... ..,..fj' \.

a M J* Hint IMMt a ... Ott ;:.ieOd
Wrt/ N
.Wt N) i** *1jj A. A 9 "ttttl rMi lL. ... .....j ....,_I.,: >

.1t ew '1 \:..! Y UII.' t. I.... i
,
I
saM M, (L.a] '.4.'...... MM1I... ....Mt ; =t ;
twinrwutby oP iM ,Ma I !( .Iv.W. tttui 9fel.... t I. :---7. .

**i $4.(1 1r t.r *. 4creaiber11,1/K.. t ....., ...... ..... I .....\I.i
tl Sr1, eM JNttr eiMiee eN......,.. ilt ..
riAIfl|IHHl HWl vviMpmw* 4. i1e1& pNIMM t11Nk n Ni"e ...11.. ......... ....... .... ...... '
I w \ .-.... -.a... ... ....... ...Lan
J, I "- -- ....
't : rrE .
tl" .1 f
ttatdt kis ti ,ttetwtMryr, >w $ 'to ...z&pw,...it .; fIr': .
i itJ arx> to l mn MI AiUft frf! lad MhIkNr +irtice it 4'LI4 '" ,1._. t .,'-T-- ,-, ", I IF C i Si*. ......... ,t.f.i' I I
fjtf.u.4irkftir Jt '+t*+I ++ 1 iLitient' $h.ii ; 1llMtt b' /ralu .". -. *"*T5 ip T* .' 10,".L-Ilt"
II 1..'''' S
fie, po11 Iff 1R S). ilM tafMM iIMImiineittii .....1 law.DW Al MnaoI ... atN ':!
t J tA W |mt bIf| K pmw| m&Mm'i j | iy|1s4 K uAfeka i pIPS t l M YM i4, G". j 'J.t It.,111111I)"..I....'ti.."6' IIt.
A mMmm
ipiii fMpp mmpw wpinBnii *1 .w srwiririroier or fti t eMas. ....Melt 1M ..w."t '".
wk .MtitGt ,bN Ndt ..W" .... "t1o tfitgii, F I
rJrffitAtmu ST, rsau nl"hSN..S TN..Ipij fretniq .......tl'tr ...
i lr rN !.... ._itttit4MM. ia.f11Mr. nIM$1 17". ,... 4 .,
H :, II M'1tA;Gaw4NirO' Ells.... W 1,.... of'

, T trt fc 1 IftMl. P'N .k.g'NtIce.r .:," mI/bt/.. ,..TIN. n".J.i.9'I'i I
( 5M6 nil wopi* ...::ft, ). k,r.. l.tJ. ..M.jI"' 'I" .Itttt.( ".'

if( t.I'. ,,. NMMMMM ,JUWCW: 't. : I w.....1........t .."J"_'1" ,4..'.1.t..' \.1......':: aid II.'J

dI '. 1. (5. : .au. ......1.... f11.111.1; ,,,
I4* Mk iN1I1 itM tt i # BeHIIr.. ..' --.a.-. diet..;. '-1'a ..... .
.th.
1bisuLMM. re "
w .I L
uN ,...,1 .... \ '
nix :1L: 4i ua.-.a.181f.-1.. ...... it.....
't } .
*,t w.at re Xfilto: .- ,
? # :'.... bt'.n:"

ertiheM i : ..rpMlrlYre rkserOIMIi11 ........ tlw J I i' ,11'
.. .
M hi "'
e ..: ..... .. 17"VII ..,'I
Sraw ,; .. .:=
: tpiu1W"
--. 1I "fI 'ii 3 '.
I A .tr' .E;.. .
f.
I AIM 'IIINAN.a
ran''liwSKipppf JtNi; ims.ma4s11M3IN / ... lit: tile ,
,IN "' ...... yjr.llit1, ,' la4i.... If SS.1tJ
N
.. ......_......,. =. -
ffW t. ... ...:a .......-ii: =- I.L :.J il1. 4S
M---. .. ......
....... -- "1"t':.
> t ( ''' 4" "" I .....I..II.'d ..t i<',*, '
| 880': ".en...00. .. 1 ". .ttI; \H'* .. o4
| ifswMOwj ..... '
I .die t1Wr .
rM1II M1 10 -- .. l.Ji. .'- ...0.. .
.. .lj.' ... -., t{ ":1""" '
.""fIIl" I. I. r'. d t'J -- '

et ; lrI t .... ,3 \"I.. 4 i--.fL

wP jl lPplip M JIp i -f art '.i '1;_ ... .......-bi# ... ".

1' I pj yiilr'W"'..!!*,. w Mete .tftla UI..w I Iht

(MN WTf 9N41 IMN ;v.ill'Y'Inwt.'jWl'' :. ,.:, ;... t.. 11111 III..' :i- '11 (LU Bt .

;. A) 'J.XJIC"* str.t .
I !)- '- iw't) 11 1 !iitrlt.Nlli1 :
lMfa\t '>;It ;

II ....- .. ._ ....... 'wr: t : I. .t...MR,,e'..; .* w ....,
i i Ml| ......r ,. '
AriMiipMl .II YI f { ...q..u.'tA...) .. '

fWWkli iii > i ; .'_ .lr...S S .. rtrt ,. Pgv1!. It"' { ..ttl....4rf3! f7

LOOT*MM '." ,.......,..... .... .It..... ('....,.. tfr._",'IU "'; ')--i.tJ 4 '

i .....',. "' .f ... t, 'tlf ... .. ., ,,.' j ')V.." .,
'' .... .. ... fiJlrbln .... ... .
3 q t .. !..'......., I .. .. 0 ::...: ,; '.l.. (t. f."" .:"L"f. ",
....e.M \ J'" "t f J: t:4 ...: ."
+ f r" ..,..! t..a.t. "
.. W.a.,
: ..
1 \ 'AM.aMi, '/ .riMM: I,I. .,> .,.-..- .... ..,.. h .. ,' ...,........&..:. ..
; 'NnI'
g||. + I r i 1 tllttwrtq a 9 _.! ,.I U.ulNwt .... 'f rt{ : ,t tI ,'!II. r!, .dj W
\ I 'V". "nMr___. I
LY'-J fOiri."T .
J
ii Y .; Nr. ,,",,, ; .'ad
to r .. 'JIII .
!
/itt tI11,11r = '4'r
:
f1 i tai.1 N'ttttr fl tfilf Ul.... .
W ;Y1IItN ofG18.. ........., "1M i rites 1$4h ... *tr 1f' T:.

... ..
IIJA I,
H .A' rT f J". ,I',.', : _.".. .
.Is)1rri . .... it.. : 'ou '" Idj bid .
.. 'c..r. aiNliei
=n = : J
'II1"JIJf.... 1t' = 4f
A ..
r'ft. -. -, !LA4 At --4. ... .
:' .L.I '.t1 lu l t>...IJl/lr* M 4.*" d "
: .' 1,1xr t1Jaoq *1 "A!fl'JlirA:4 ..7 I 1'' o'doct. YereefIlestiuut,4 '. 'I{
tF .. .__i; 9,1SGT, e June[1867'iII' Ftp.. 2'.1 T. S .
-... ....... 7, & I Iot

I
: !,
a i \ .

,

hIi9I iii L a ; .* .. ., i .
,, .. ,, ... .b.,,: 4 ..." < .
a.ql oL" ...l ......*, ., ; -- -::. .
-
,)t, :: -- c. --