<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00558
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: December 27, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00558
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
I
-
;-
\

-- -- -- -. .
-
-- --
.-. ----- --- -
--
.. -- _-- ..t -- --- -- -
-
I
-
a 0 T

4: .
.
.,r

.
fro t.

.
;

PEJ\TS1'VCOLA 1 : '\ I \ 11
'
"


__

_
.
sJ3S2SgiPKNSACOLA __
_.. ___ __ _
- -1& u. :.T- -- --- _
\ .

DKCKMHKK) '27. I I8&S NO. 2GO.
'"OJ. i. ( KLOKIIM( { TlirHS.DAY. .

__ -- -.- h. .
-. --_ ._------- .u -- --

r MVST4): ( ) : I'. JI i. TU-UA) I j Snrl.il tiff .Amlrnl '::1'1'| ".'' i CHINA AND ITS PROG HESS. I I (ninl Ti.sl..l| i vnilo| | II 1.-. A' MODEL' ( ) ) : I TEXKMEXT.TirN : .
I
( :illesH, "h"1.I, .' bit itid t > ::% pllklltOhoik limiting my wet'i! : rojnurn nt Vnin.il'i

,-*.' I..'.. I thither I I:1: .thi'il tIiIjt'tu." or" ill LECTURE I 1'.III% the"count. ? did t. ,tmutttsal, toll.
NOT ClOS r G OUT Inter" Sun ins. I ,.,1,1, i'li, iii .. u-ti-it'.l;, i btlnii, I Neruiniand : -, INTERESTING DKSCRIPTIVE I I I : ,I tu"1 I m.ide any shoos for mini I nr"C :' : OF A BIO APARTMENT

hk.1 llii'.1' now 11".1 i'l midlU'Uli.ir. DY GEN. JAMES H. WILSON. I time, 1'1.11111"1' ,:h II'I'II"N..IIII\1% ( ijIhii '.
glint 11.1 !H''USOT (,CnEENPOIMT L. I.Mn I.
( 'lilt ti.o. ""'. :;. .\ till' wlntli I t I Iftti.-d.n. was I hot, <'baint C lit Id I of a |>ea.-ulil: woman: \I ho .' hn i- .

f,,1 I h"1" I I. -I ul 1. lilt''menu .Hill\ i ip| to lll.il- I t i'l 4. ,i.fd.ini I li.in i- n.i-i: %t. nn j jirnhi'i I 1'iiiid was in j.nl' fni, bom- stealiMji: he -. -- -
SI fi ill tSpliiiVs'l' 1 Our( ) r ';tlal ,. fil 11.1..1il Tin* SiM-lnl, nmt rollttral of Ilin ('<*. ) between. the ,'tillilit ,
n' lit. w.ii l '' to e. ,I I hllll. il il ill Hill I 1 lIt! I..* I 1,1(1( "IT t ,1" An |I fa.1 .II"1 1111:11): ) | rrit! I'ufil niiil, tr.rll.lln 1:1f.-.. J Jlout

,1'1'i e. 11:1'h: .1,1"1"I ..,I) ill I Itiilt-tix i I lU'P'l": ::1! '-.li1'11 in, ofti'littroxobistmnfli.ill 5% It-it lut, I.nlll.N",* 1,1.',from I lIst' tttntI a'all: :. seem to him Hiltioli" It .It." ... ,ninl h a,I srt'r .\l'1'IlIIlIrmrllt.I I

null, < m, Iniiir ', \ 'IIII..1 ill L II t 'I. ".11 !1.1'.1': iittend.'d him, l I. 'I|I Nut llorfltrtl ut lIlt I lhllnr'III'nglh, to tlon! I l.'ii u u d.i\k I hnid: I I
REDUCED PRICES 111"1, II., 1111, ll 'help Iii'ii to ..Ii,:,, ....II., ; ofhh C..t."IJ-\.rlry \ I I. \.11 i ,inline. and, n.< Itt ,p.ii.1 I ltitln ""10 11'11 I t'.irlnnt- Ixrl'iro Kim.. -
I l
; 111
I Unit? ,111 i ) .1.I'g. I of RrlcnttNMrtj.
IIill 111'111011.,1 1',1"I In the ciousnov-4 (hat, c\i rd.iv \ .'. .
I I !u u I, t I rejolfln;: C'Ol : < lilttli% l.t.l ijproiiinl.Am
t'S' .. ""I .1. 'I 1 lie "il I w.is "" ".111",11,,% }, 8%% C:1 in..: li.,1.1,. 11111''h'lll Hi.t.,1. .ti 'dinner\1", : (Jen. .' I It. \Vilm shhiVtrs'l hri'iloht: bun: 11'1'I lo di'alll.Ve, ;
till nee,1.,11.11 llmik' 11 I II.'In "tI.1' '1"1. II t niiiM' ,' wi': 1'1.,11.1. and lIlt" "piim'yial i, u Ui'turo Ivfore:I llio(! 1uIts'u (l lssarth'lt-: wen i' all tiun-li t ,'II'II'II..IIC the I et 1.1"l I -it, ; I tn! I bml'liiun i !u rrorfoxl 1 for timj

I.s--k. nmt.liirin l I. In pni' ; rest tin-" foitiiits: of( 1.u. were" I'nl ''mily.r Idsctinli'iilion' 1 he pioioin' pnrp MI i.f i i.ii|Ii|il\ I i'u* I'nintiiitablo.iletTntAli1 I ,

tni'i niii,!.'. to ( I": iu t\itti! Us,l"III'I"l,:0.,11:1', Iunl l su.s'kty. in C"kL'rll hull Now 3-s'ilr, 'nl ho, loIIII'l, Ids fool IIgall"tI ','.,ui?:; ">"i.,1! ;tlwi tihittu' : < ,'.tI Vi ry Illoil-
/1.1.11,1. York fityi' ilurinj tfi coursoofliiih ho had boon laid (I't'iit ...1. tint pdt, ifle( :irwnpoint; by
SHOES I'H I \Pt il.'lit"< I but.i. nulli.rn I I Illlniiitninl 11'1ll""II'a; I t tlu'in I to ii I I tt'yus.I eait 11,1. up f.1 up
1'.1 Imi" lioiuiU Cliall.'t l I t'ritt I h worth I It is t.t
uiw, c tviilly| ,. an v .' nliown) to : tnonthi. TI. ) ''flilurt tta.s f.o from r noting.I
I
M i-0'.ii-iiii il t i llio s :
h.I 111'"h'lh."r" I them.I ,: I If I tlslbns'iloslroil t to tta
fte\cl '' "ti'l'tn. f.H't or Itl.l1 Lifoii> dinner I n mints ut- unit, ninl if oiu inoinlicr,, n nstray tlii, /.l.s-h'r. story tflnit t tun"* of such ma iivo (propnrliiins .

1\ At \\, il. I 1,1\1. ill iniilnii.lil, 'il I'.ml.. nlsinm I 1"10.1111, them nud, in put,looHthowliterpltt whole family 1111 1 luronui'oxlinet, if thocnijienir l'li\sii'mid, ( he Iwaln"'l S bo held in I : in to :at'r.iet nlteiumii from thu

Iinl ral"1, ninl, il II.I ri'i, mile 10. .11 I 111,1, I'.i-ri:: Were of. (II.H'I", plensen.; No l Issi a KO\- profound; iliid.ifn "n'nn atlt mpttomvnro I lierhMi' it (.mcI 5. It pxtemls &noI ) )

lulu, lniri tblfl-\ .. 1"h".I.11, III it i ,, ,iints also, ;t.it sigt nof web ,' ''" pi iu% ,I in hi I' l"all'll ninl tho ndiiei- of (the' llrst phy.irian i. ftv.t on I 'rllllldilll'l.I.'t.. t t-: feet nu Imti.i
N; trimi i own i protinro, no '
lnel.il, I jjov i In whleli I the htrn-t" nmt 7): f et t on ..JavlRtr'l't.; Tho
I i"i'i ki.llv. 1,1.| Kill I Int Ir.iiiiMele nl.iUi.l'r: hohwccl" :III"I\ t i
1'111 1 is nllnueil 1 I 11'llitat,1 I
I I >.t.'I' nilmil'M, I il Ili .., I ..IIIII'lllll, | 'n chI h"lo""f I r thotisilorsnn / t'liinr t t.> Hiirrniiinl S Idl1 u I IiiL'i'lm.v.c"i I : fll'l 1i Ii""-" I nala chief m.i'eiial' : ,nsiit II. brown' -tone, brick

I n) \ ,11.11, ) \I'lkl ,.I bron.'l't, :irt!' CI.I"I"., To with olldal.] who mo liUownNr l'Iall". I I''. tu't| hiiJ|; of I this ualiIis' "".II'n'.l e tl.i.: '1 h.... nn1' b.iy' wlrntow-H,
ie'I| '' (1,11"l 1 11"1 KiiinioitHliiir: 10 the I' e.iell, Kllist 't.'". a1.',. irixi I a 1..111111\1', | 11 unknown.Tho "1/.1:1/ : inn rl.ghl"1 wld""Iu, liiisadiiptt' dWH.S I 1"1 I It tic cortiiivt fltl'I gal It'! en that Its

," I j I'll'' 'III ll"' I is III) ,|\I'" :l'o 1'.1 I'l ktltiw which? I be .Id I'l hi. hal.1; while ho re- treat liMMH of I'lilna 11,1 cifit (to .I"ill%. I him 1"1.1.s I wiiMNtcadilyl ,( I'lTi-el" h ii i t. ,it iiioiiiitiiMoiiH.,! Thin are

I '111' IIII:' llelslnil s '; ,,'..1 I'llifllH 'IW' I'l' m.iined in tie! I.. (',. honso., \\ l hie win: thu I'neitlt', niiil tho |iopiilatloni fallirr l> \ \ (Ihi nsei-lio Jiatli. 'rt't: flvi's': : ttts.it 'bnil.linpi I I I uhioliwonl

//.t\,, :-1\ in.lii'mill, : ," ,'u"l l i fr I Ih, ,'.1ll\ tu 111 bi.'U'hl:' r.IIIII.1, both,( l.thh,ami, In .thi'tlelt.il: In t's its uinl \ ill.irH.| Aptvnli.uily V"lill.t I ear In rnjojivl. tin eljnutte, ; ; I hnt* I1)) thin when ttiitu| full

BOOTS ilh" MissH4.l'i' | | |11uh',1" 1\1 Illi, III N. 11'1 il u' in;; inpsof :;i>l'l.llti : 5 of t HIP emit cltii'rt 1 Ntlml I I I Ihoy now tobacco, like \ittu', and flesh meat, ulKi'it, 11111'l I'-o-i% I II "",'h.

I l'\\ ine'ie 'I'l' sni\t, f,,II ut 4 MI..' .II.III\1,& I 5 1 r 1:1.I., I II.I, 'I 1 lie pool'" colllelileil nri miliiiiiinliil 1 with ..l l> u.ill,I I-s. I laUHHil.. 'I I 'he Mm Hlin.Ke.s, but, Hot Hiefather. I On i Hi1 I'i, ml. IHI ,tiri'it <:il|.? there nro
I "I I. ililf.ln- lhll., h.I .4 w its, t IIIH; ..r ,'alh'u\nr", orof gs. l'I'kl : Meat I fi Hcm-d I lt dinner, and 5,I twento.io, rlllllii.1 1 11." 1., ono entrance.
; .mil llf' \ii'il' I I'hl: ) M'liu1 L ,I. I \Itli i ,l hld'll' |SI,rut|Is-I.ninl I K.itff), thus.I the I s supper but he contented. hlniM I If withcuids I ;. nin teen I unilii i \isn seeoiitlpiitriiM

Wo rospodfully)( ( I I in\i tt' lIP I public) lo I (call I ;:lid| I \.111,11':111", ;% : : WI".ill.'I""C,, I I While, ,. h1 pie. ( .I were I'II';? cl>l\ rt.iined .id'H( mo ii'tiilaily I 01"11.1| l innl (,1..1| | I Nliinaeh' I'1' terrtal'len.' I Ho tllll I : \>, an I neveiilct:s n fimllnM:! n thinleiilr.un
.
I ::l \ ineli fill, i f sinixv wliieli IMS:' ilinlileli- : with mil'ii, ninl d.im iiii:. dinner ".1''inniniiij;;, ns 'they I,'1'.' OiK jenrsinj.o. allowed 1/fiimst I .If f lea, idmtK.t tin* only I luxury : .i*. (On (tin1 linli.k, bin-it i.iiloleni

"",11 I ,i.' lie III < i'f III.1 lili.'t' .ij... win bt'iin,, ; prelmreil (II'III'"C": i mi, hiding llio lu-w capil.il: of 1 VH'ino;-.. I lias loft. 111.(1'1. 1 I'KNithC'oimtT\'Kloi ;j" 1'.""II i.'s n.1" one entraneo

oxiiniiiio) (our) tO'k.PIiN4AV)1jat At t.t ''US Kills, I ii'IJ. tin1 liixt 111hI' Ixi'f. H"iil' t I liu\" .h al.1 "Ii..Illi.; hl'h 5 1 all, after tho I uhiti tier of a (thtmiilillo < I Is not }'et 11..1 flll' t tea.: I Hut that: ,I anil I t\\eiit\-o'n'!. r I tumult. ft nnother. Ontli'.li.i

,lIt ., .il. is .ill, ) I N thli-K'l' (.HH'.si1, "'al. :and biitlswuo I ,I also will probably Hpeedilv, I; ( t..t, dol. cloM'ii falllili'1l1t1O
mi' 11.\i line inn' nee.,'imp' 'ini '| .tl "t..1 5 t t 0Tho; l'I') > l.illi/i'I ( ( ) SHOEL.tE") i,',: I l\ ali'"it\: \|11.\, \ whit li I is piling up limiib > aim piokiiletl., !II"& WI"% not ; : I 11 *",,'n in (Iliewi grt'iit walh of. lest of I tho I Mi|>ci.Unities w I hit s h I IU1" I 1"(1 I idihearded i 0'1' i ni! I"I i"iv.! I I'.t'-b!. hon .. "a"'I. C.Il.llIllli..I'r: | : |IMI, nnd te g- ; In tin t I 'Juts rsuit or Ihebimphlioik-I I j jI 'I :11! tli" .,tI" .. All tin balls are
-- III Tin | iNliiiM'imt,, tin1 wnll I of
I' I I the iiatinnth.it
HIT.i"iil
\' 11i % i > s v i : < > ii .: ii i. ,1:1, ) .111"1 el.ibles ,I'll ,I".n.I.! til' "'w.1, |I. |l'l(; 111' i jf'at;' I I lion If Jifi*.-\\ T.( fjtoad! in fc>t. IxniU I lil''r.u .'". The UI 1.111'0\ '''\1 I bluo
\ mil,, ,'1"1.1| nidi.'I exeeedmly:: |11'11 illl..1 llio, ,IUI'I "h':.%rust.'s '', 01111 I I, I intf provini'ej I s ninlI 1t1Il.,', btono '.I ,ilit, Inserfeil, in brick walls. Tho

1.11.1; I ," ._.____ _____ __- -- --- Mn.IIIOIIM.. n.us I'lneed' intho I I"I > 11':11":11 I 'I Itt'y SIN's ti every } oar r.Uiiu.i I < .110 t I iricoly ploimrtiolicil' I low

1 \\i-nl')' Itiixi-H, uI' ( ''111 Sl.iri... center'
I IIII.M.H I I'll U. I.'.... 'J7! I llii'l.rl'.intlni'.I'lrlj dip' |>el! piit.es of biead: into it. Wh"1 Vit it 11:. I iniuKiii.it| '-ly) mippllisl with nv Tho problom' of 1 lifo Mixing dresswhklihhall 11111.1!,. on H'IIII-| 5 ,' j'I.iti(I'"mi with ample

A of \\liiihiirii\iil I 1,0111, .M'liili'-I the host nu\e' tin1 M -us. it uas 1'1",1. s4-It U hlllieil of Wlh'I'. : I 'lHiwh.it It.i naiiio: I is I light t l.ll'lIdi I I'laUol'la.:t I I ; 'tI ""' ttairca.sosKcjit
Glimpse Fairyland ', 1'1..1':) and, "1.1"1 inliodin ,d. Tho, |ioot'eoiildIinl I llu 1',1.0, of tho of ono I that I ban .f"1 I 1..1 1IIIi"( I I nro bent.it, 1iIt.1, lilt pas, ami
l'.i\ .l.iniiiii* 8)1"1 11..II..I.llt /
} Ui I I ,' llio .Insi'l.iii I 1\11.1'1.
1'11 I.l I coiir.it1, hi'dt5tI i i iii'h ahimd.mee, tut Cliin.i ( that I In one wii itt II .11., I is. 1 0 I5'it: Its" I without t I I etp-'iisi1 1 to tin tenant.
> I- i/ ,illi.I >|"i.i'iivi| H mul (his but llxed ,' lal.li R I t"I'rtlo I.IICIUOI. ( / ,
11. Ullh"lh' 1,1'11.;; nn \i'ii; M, A Ml lii iitl ili\cr (el.iims: liowe\er, to iiMMs: ANI I) Turin: KIXT.:
,1,11., .1 I,' l"l I. 11414' ,lt\illl\ |ill'kllKlH| "I' milkchit, ...) 1,111111., At t u I,itor pctiodHie gate: rvt'iy 111 u 1,1'1''"""' )h.'ixo tliseo\eretl u holntion.'I ., Tin! r..nl.i r.inj'o:%, fioin $1M to $20 ,*'\'

IMW) ACOIO'S C ) 7F6l'II( ) '! AY liAZAAI.I { '.,nil' s.nrh| uliii'li uiie, in'" I..i nil I II h.- \.i>- \\'i\: ; pli.m'i. lo\f. i Il,, ,t.ililoKOom lo I cijiial I I.u %th.it of hli Il.l.h'.lrl' 11".11 I 1 ht< .1"111 i n "Clllllll""l'f. n ilucl'-t 11II1"t I II. I 1'nr t".M I tlicrr I arc -si lIes of seven
; ,, no) h 1 I t I I of wiem
ll.lM' t
i -. .11:111..1': situ'.11.' lie ("iiml., The" ni.i: h.t".I.I": I i Ih"1.r' llio iiol'ihty ty (1111 niitiH'rnry< lHlill.1 cll | "lllli". It rus ttiI4's'S iiniinlthn window In It

-. -.-- ,_-_. .;;, Ii.I- inI .-A '.illl., mini, 'nil iinl Kiut.es.'( .\ II |f.I .fli.. hl, >',lii I t I II.s .'.i win: .1..i".III.1' o', Tho, last 1"llllallll Cut5si.rLI44'siIs. ililfcin t from (ho )lit tt'r I in I Hint I it li not I In- UIM'ltlr| ( on n iv lilt* air njincp, fixing two
w.I ,'II\li""III.1, "i-ien 1'1111"-\' ( ,' 01111101| 1 .f IIO.IMK) ( ) HtinleliUof Mill- ll.iii'ii IsIs.I reKomhlesthefmnn 5 5 I I til I (bat I it I p S u I Im s 'i, --iitiiiK I I 'Mm, two I iHHlrcNjini n
( I I Il ie .is' | iiul.'li HUH' I: KI| tk1I4'.4" '%i lr lnl.elt.le> I II : ,' / 1.lit'iith I.I 1''l'lg.' ; tlilt-tyiittett'sIa'st., )linet wilh coiili 1 ivanccH ,, tlinin loom Utchnti ninl,
( 1'igmnJ TOYS) :So illl II.i. \hllll"I' I fol net lug II,1 I { %1. n n pcullery.
I I ( ) Chcjij ), I I."M.il "''Ii IHI ".111.|| KUI! | .(P''i|1""Mis "Ij| I 1, u .__. 'I he ,', / ) t'liinemi, hlhlolyninl biealhini f"rlO pint of tlni i 'lit., Tin1plimiimt 'Hie t : cutlery I K'"ii with I s itch s 5ot ofnjmrtmeiils -

l.n | I t.i .'Lin t | I I 4'. "IIMIH I 1 In Nir I; Jut' ipnnleni'iami tho phikwnpliy, ol.iC ninl
Novel I liOOKSj I So I1 .1 11 i :11th| 111.11 .s :15441,1,1., $ g.timcnt 1'wlll.1 -t'-i !iiM'nnixlil'IrcHs. 5 I iu cm t u i| li' ''/13 iJ II great
( Coniplch'WILLS ) ( wliii-li, I I'.e |1"1 'i'a!i.'i I li.nl, 1 en' ..1| I \.1',1| I lyiniil.ik' \/111"11,0/ "'0.1,1, l nt tho, t'u11- C t'mil in lit,u, hnt linn' 1..hll'. to lo with I'ili ,l.l.u in.1:i I ,.l thomi 1",1,1'1' Ilii liiiil.lui/, :. It t'ontaina ana

Nc\v '. llieni.nl I "i \\ ,..t'S |11lil'' ,111, I tin. li," "1 ., .|. \ :I.I.II.I..lal"IIII.: : iiimli" ,in -i,1"1'11 11"1 1: a(511.go in .k CI tastily m.'l |I'. 'i.in" "- i-I I lien wnro suva .hi I it lu, with I tu-1 ninl I coM

I j AM J) I "lh"li I.. lint I 1'\i I ,\ I I.i lln, > th.it U'loiv" 111.11, nd ol | : I l'hlnl pre.l.lnl" I ', I ) nn AII'i'II., 11'11111.11",1.|, '1101\11,1\' I li I I : will( I', u I.u,1; i.inlt ami, nn a-.li chute. inxliici

IIHIII, ,I. 1'.11'\ ..llf tin'' ne\l c.'iituiv, ',:llll"",. I ,' 11.1 1'an.k- I IhV.. .\. 1 1. J1111.( hut t Its" k-mei nnienl \ I l'IIII''IUI' la'.I."l// \ nil ",'\11'.0 "I.I.I". "''''i 1/10',1., liiitli.U .

i'n.ft.O'ELTI. i l EN.I J ,, di ins in lIt, New-I 1/ ndi.l.ttes'; ,,'>will outniiuili It M'rv | \ .1.1111 I new iileiiH. It tl.iimoil 1 that bv 111"/11 uI f I nil 5 it--. "I a:t I" t th" cell.ir. 1 Uicli: family: I huts n
1 I .
1,1111,1,1 I hah ,1.1 \\ illi I 1.'I:1, 'I' tho ,\ I'; ;'a'1: l ? only i i l.il I, I ly 'I ss'guhit to I imeHlinato elistili1il salts, In C Iso 1111 I.ml"l;, I -., ''1 I :I' 't.it. water cli 'iet, with a window In

-- = -- Itijiinl s ,tiiiil i will 1..11..1. I Iiml Hie umkhiis 1 I \\Vli\I, ', we I Into, i.i tli"'.i :'. ...". 1.'I"I'II.a" > I,U not Ni.t for (Iso natlio ('liinn- "H'II"llhll' ''11.1 tho I loner; i.-irim; 'nt II I ii i i'.1 "inx; Into' the 1.1'iillcr; I 1.1: pculI -
rna DRESSED A SPECIALTY."I I l.i| .UM, | \ null', t.li.ill Ii, .. I l.'i, li.I'% (1' I know' t'R' ninth of Ss.I i .
| 'I' ".1'1.,1 t'5 bly 11.1' Ih.11 ,111,1 I "'",i'"is-ll in 11"1'1 (1"111"1..1 cull breathe I In '.1'1"1.111,0 I I.'I'J'I i \eiilil.ileil: I I I by an u 'nhitg Into nilnit

.,: : 7"ill' I'lilliine tin, ir 4'I UI'S' |II l'i,i in KM: ii. uiiilKIIIIIIII I C 'l/aol.: with tli.'ii.' lad: | i comm, :; xeiiilvliom I cin'i'' ,\ I \vaiht I It 11.d.II"\ : entiBtriietnl ,, : ,1'1 t i lortho I [inrimw, U'.nlm to tlior.
iin.r In Hi1 i'hliai' It i < 111111\11- I I iJiirKi' : to 's I iheiii.I Uithf.mli C Ui-n. VVilnon MHiko, of, the II"'lh" t I I lifo I I h, ., .. !b l
s Kitchen ,
inly ill'in III I I nili'i'NS lul Hie | i.Illlll i. jm) : preserverariil.I( : i t-n|I" aa u i I I ii.u ft ran onml I hot
dual l.illH1. 1 Im:, and Sin.' :ill." '"'II"M| till .'. .11.I I. i,1. L.lr'.llar'. pi-o/i..i, 1 ",I'I0 1/,1.1, ,1'"I'clll. of (10"11 ilvnanlieH' asI l'| itiiiKtcn i times tho weight ol' a Ii s-go w.itii; I I. 'I'.T.: Ilich; trn.int hns n Hep.irato

-. ------- .. ::11. .1.ahll., : :.... 111 al."o| .01i I I iiiM'IMIahlo: tlll CII ClilneHii/ NH.tein. 111.11.1 nf flail r"ll i.ri' 1.:1..1 .us.I..a.... I lint.!.. i'i",' I ".' l I' h'' I I I Ii ill In tI 1,&.) rlLsr..aa'n.. ,.,
--- ,hi.I isuit I IN Ir, 111 '. AH lilt itS It ('u111115'LLltt. objirt" of which ( : I ltru-: -, '. .: i <.f tho "1'.1! to l I.e> .n.1I".lrur n'
IMinili i Lei::11! all.I..III.'I'i i iI 01'111" I,' '' ,' ,' '" 'I4 J I \ \line c '1115 < lllllll/e. 'I 1 Int iHK'i J'liil'i 'II'll1.I.I"' "I Alili'llt'ilii hercver thero' Is I Cliinnnifii, inollifi (, l"Iii"lllh 111""lhl"illl""II'I'11111Ihl .nl'r. slit j i'i: : I '" ;ntnl "ha-t is u','.'.4:3: to ltn t'lcm '

I 1..1..1. II' i. i ll-l f I l.i al ,ami, elln'i' 9'1 iI. q q I Illi toti, ( )lie.. -'7.A iliat'U|>; 1.01 lilt si.l. ,' can: I.ml ,aliiunl, ;ml' 'I'M..,1 I |/1', HHS'II.ili'Hi Tint), >, t'hero l.i n Tin tar townUh him., dlll' \ tllt U |1..1..1| can 5 I ; liinn.ilforlurntlf ati wl:::0 s !10 t lilt "(X)) jHjuniU at n
in I lio I l.t ,." uig.siui-.t I I Ilin \ aiskuuI.utsttly it '10111'1 l 1 is |IHIIHilnriaf | | tho I till.
: IVii't : thoL'I'I".rhl.11 piunent I ii lit d I )
111 ml 1 I. 1 I"1 III -I" I. .iinl I'"' ",.iI 'u l''i"I'' 'Irtil' "hi. M.IS: : I'.a I ml., ,11.1' women _

I lice, witli' \\h' |I'rh",| |1" I' Inn, il "I fin Ilieilil- ".\C h "' pi ll I.tli." II.UlU'HI, 5 4411111)' Hill III 14.1-' I nl'HID, Kii'inili"".tun C dlldl'I., will ainl nlteniii'in1 lielil,I in stil ajs"-4-1"I i"l l Ii y tho 1'lllin'I ,i I I I I / as Mill nml I that I' menIn..Mo, ., I twoluiniite T'.eri'i' ,, i ; ,! 1I I 'i"t: t.-iblu III each lit. ing
count II'IY 1
: ineii'ttlflnkini I "ron I'I"-.t I
onco" I. d'
I ,'.iL .it"". III":IN infill. Hie U h I'1 C..M| kitileil j I'l. ,1'ilm, 1,1 of I IP 'all.I.11 1'ln1 I' s.-ror (Ii only I 17 I 11'1 > to ne.iily: every I ssIttm. ;
1..1..1' prexuit iuusj
I'i mi' ilo/en t'') an \\111., h ,
; 'II1'1 I : :
s i
t Ialt II'hlltO 'ii fits. sIiisii'o
I | ; : ti visII-
L
X.mn nf, l II, '1'1.' I'I'iI"| r |I'IIItI. i.'. P- I I'.n kl.ill'. n li'.nliiiv, | IIVKII-I.III. ,uinl, KJIV Imn it ,1.1 iiii'l, :a liall' Aii'l' tinAn' ) lull r" (.1.I. I Ilo I Is llio ncpnow of I tho lad' I iinciilor lalll that I ( 111.jihl I ) 11' i cut. i f Vh, : ,. I n '. .1! imn' : I lo! ) thou .

.\ .I I' iii. \ttii-I$ 1 1111' nl ( .ll.. > I '."ktt'ril 1' V 1 f'i' '.. It'l. .' 5 I 1 il.l" lIps''; .liinHM iir.unl I ,, In*} lin.l |I''a'ol; \i ilniilitli'iid conllnimto "III.tII| for (tlio 'llri.t host In many |M-oilo| 'hI aro Hiipixwcil tn I.'UO I Isejitlrowii'il ,1111.1i i i:: I .- iljvvi'ri ricturo'u'" on moltl-
,
1'11'1'11 I ill ,Ml.ielinn I ."' .III'lul 111'I.ise.IM' "I I i" 'l I. "i'1 11:1\: ii. ileil mil ( In1, \\ liile' C.ipH "I' "go v.,.L" to I larco o\li'nt, 11'1'0' 11 di..d tin 111.1.10 tlral I flil.,1 I'm, an1 in inilily killr-l bve'ilIlist-| i'i-i.". KM". n-: -. .1 t.1 r.1I! ill" t> ills, and! tho

Mil,I ,iiii' in, 1.10: | ,till i I II. $$1i < 1.,01< I u'' kli I i I..111.111;| ; liiui, thul Itt |ch]n', I I- ii"'.1, ( "I"lhl u ::'u I will proUil.lyinainl.ii.i I hy two jear.s I.t. wifo: I hwiiy I ', '' h"1,I iire. 'I..lnl,' this dileull\( inli- 1 li'.i., .. it I'' f' ":.pplio'l: with h.-ok.s, bo that

I I.-, .1.1 .1'., II ml 2 ,> 1 lli.e< 5 ..,silh-' u ","'I'h"1 illl in Hit-) : :aii'l' il. n .t i '' tint' tItst(1t45itt' to I tho I.I'K' \1. ,t. 11.1 1.1'.C'r tta-r visit I 1.1.11,1'1..11h, I vn w to I.1l.iiniui Ih i 'it-ition, to i-i.ir: : tho walla
; Hi''' i diiilii'ii.' (. Ho v shall lino ciiiK'ior| I Isi I iK'ently onn ofIlirlii I I
.. ( ,
liislnry t I i ift '
i \
l-i'-ti" ; Unh
ll-.i.il ul I Iat i i
| | l-n: Itt'ilok.iil .s' s '"" 'j.I,1'] I le iil:itmx Imn ui'oimlnl" two I illiil, ninl I I Ir 11111 an i- rom! ;erase: 111'i
'liiim A ll.lilU'i I II I'.> : : ; UM. \\V" ; tlio, Nor- thocnipiobrt I ) itt" '114411 ItS thai 5 Hanmtuno I I .
J. ,, f'I.'alll II. .hll'o \ to protect I it (rut,'s tin1 I |I" i 1" i :: : tilt lotcl, lun "hclvena
.!
III Hit In "li.l h I II in Heal "
M I I
ni' I 5 In li-beve rust-I
'' ., I le.l-nn Weil1 I pi I"
Stephens thuliuM nn'1, unpiriiiaey.
l.ilni I II) 'lul > ow-i 1 rll.IU'1& LlldlI./; pntifMilonof %vuts-r-( 'hicuirTi' |; '. 'i :
i"IIL' 1 i the
.t
to 51t1-t
".''-1.11'. a mi ,'"1,11 in. III In I'.- nall'oi.i I ,nilN'iM, -I I ilionri.IIII"I""I': i il II., "-""'1".1) iiiiotln, t. I ,: I.y (llio, woitliy 1 unit Mm, ( iiiotir set us hy rurlII"I' Win -- --- I.:' I.el.i: wanu of the
| n\, .' II111.1,11111 4 |11| .t..I! | I I" in il' .i*" mik ili'lii"iisliiili"ll, I I IM'lifliri'iiliuts t I of |""e'<', tun) lliu jiell- I f a leiiiaikahlo' woln.in. Hll tho I '!1"'I.- .1' ,. -ipin; 11IltI'OIl.:;I
I I I (lul, i 'illllilli; | < ".I'M I tl i 0' finii-4 when I ninl IIIIH I I'm'iillar I. tin Trl.I". ( n i1' wink of tho bnilJin Is
11"1'1'1 hy
j I \.I. 'in II.I ; ; | lulu, I Iliele. I li.i -\. "IIIII|' > nn ut .r I'UII" uinl j jMi'uIi 1"1"1 i II \ t :.
,. al''I 1/ : of
:'11"l 'nn III' riiiiln.il i .1-1 x I .1\\' .111"1 1 ., 11 I.i "".l" Ito I I Mono I thine/ ]>eeiiliir t to I tho I I.-it j.ijK-s. Tho heiiviobtm
i II \ I Ullil ll ll.lM' | 110'1'0"
: i' I $: } I I llI'l.ITi | "-ssusIh.l 1 'tljl llOIIIiiiininiii :
I Is.u1u15's ,
nth uiitI| I'M-\\ .11111 ,
: in' ri 5 | Ioth' 5 1 ; !: I
111''llinetllf. U'11 III" 4 I I.U 1111'1' \ hili-i'iii'i l 111'1'| '' "hutsjj.rsihiI.-it&" / "" ,ttik-r\ immt II Ii,., linjs" 'ri.il, 11in (.' 11'1./1111 j ,isus thus"I that i li. suts: tilts I in I : nml I lion !pijio was iiKctl.
; nnaTi'l I I .
IN tta I lie I 1',10'1 ,
iii 1',11"lIitl.lllt! $ M i lu'l'iiiii, )
kJ :.jDi)
: .1.1) nhout < gallons sfvta
I ;
I n- 1,1"0 mo
| linlu
: II tahItI
liy
IVllff WIIIIIIIt I '141 lI 1.1 I .. ft oral"uIi I iseonraglni|| ; ,,,; ilrriiin- ill, Iro".1 loiic- % '
I.. ."... IIU41, I UlI a'I 11.11 iw, I lu 1.lil.1 I "a"sat '1 iS"l oils .lat. in Hi.'Iiii'lIlo I of tin city 1111'f I'l'kln.I -1|1.,11"1' i wo ur.' \1/1/ I lr'nlt in.iiiul'actiu'rioil : I 11'1"; ron,, Zu 1.1",11 I I''I.or., bo,iiieil Mijiply/ tho threo ui'pt'i'

< ..Iti4til' 114.141' im IV.ii" Wan nut; I '111i IttoldlelH.Mielnnl Nortli Aniriii.t i ciiitnry' IhohiKliollicialii will I not 1.,1'1"1 I,I ft slits on 1 will I 1,1' alio for tho tiine
Y \Illil I III I'ourij' with Ct mist I Hn I 1 Ir rcprcHciit.itivcti. I (11'1'1111'f u tin- ''"- sure II lush
.. sr-lgut-rsl. Nu "
\ it I." tl.i | a
1'1''ar.: .mlA TE1YEIJR I : I KciliiK |. I Uli'll.l.r| u I.( illplmnat( 1.11 ,1"z"1 ,
!Hi.I I.\ It ,Wlllllt 2 Ililll [Sailor* I 1 1'.1 1,1 hall'C I MI ) Ilillollallou IIIIM ever "''1 thocinjiriiiiHl'iwneror| tho coiiii'.inii-H\ ; fur In.nice! turn Hiillieli'lit" fiotn tho c ity ]Ills'( .
., limn nf Hie, uuril> ..n I Inn-ill lnuMiii" I..C.I'II..I1 1.III1il.| t.imllir I "'""I.C.l1XU
.
\111'11111'1111111! iiii'l Uiillei/ I I : r"II | einjfior.) Not' "-"U tho ,incut men of < liuiH of (;ta(.I'I| Wo ,1"I't want 1\S.-:31EXT:
.tili.liul l.iiri--iiy 4 It 1:11"1: In WH .I.II,,! .n ) i i>1'"IIY. 'Hie I fill, WHS in A Nt'i%- 113 |iinillit riii'lHinii'iifiii.M. ( 'Inn.lean)t s uppin.it; Ii HID I I, llironu withoutH It') r gu.1..lIU.1: *, LIlt ,,'h.f tho I f.ictoi ioa: I Tho (.eilriMiin nit'! \iiirloi-.s are trimmotl

\ .iriiinl (JIM 11) IpI I 1.11. I ..s- "". e tIll in lu\ie it oil in.in w UN kill.1. I I.ie 'oii I imi.i.-'iiiii s ninl I then they nuiht lo tunl I wi1 iiini'innt I') *. lull ono al.I'I 'buy with, v, lulu' v:noil. lil.'oil!' vnniisli.il 1 uml
WATCHES t I I tu ;proH-
I :; ik
I\Kici'lttl"Vair.iiiiMunition: !. 4 '1M' I..i. iiiiiiiUr' i>t' 'ti tu"III'IIII"J! I I I f''nl' ( rote. 'I 1 her is no sot I liiiu) > nx ioj.iil.ireiliicallull. thus'ru. NI ilher .ilo wu wnnt to his'. ti "imj 1111.1..1.I ( I lie.'it I l'aill'II.tlc I. I U' -a taken toas'vsir
amI
: ". I' Jf'I.II.11 : Tho haxo \ isgsqst : on in ono wecli' ) j n |K'i fi'etly:( thy ell.ir ami! Uiscincut. -
I I'l Niiplo lintliili nnriihiranolher
"lu 4 I' .nil.DIAMONDS 1. A till llltil'l'l 5 I lli'M.'lil'lllr' | to I'nl
$ in i 'I.i -I I Ai'linn I HII ilipiteli fiiiiu, I Ininwii il, 1.1 ; U I I Tho tutu IrtI
hiil.it.iin 1111. i nil .\I"'I I I'" li"IIJRI il titus lit.I'l' iif n ) il.iuilh tho, ioel; nun lit. Thof'oMinnienl : w..k. ami I on. I Hinco I Ihoarr.niLeiin'iii I a 'It au. \.alf.I I n-t, out a lrv
\ 11I.1,4' iI I 1111;:11'1110.1"11"111 11M' : Hl.tit-Mlli.it: HIM I 111111,1! iniiii in 4.1$ ,f u.u5..h; I It'lt 1"1101"1111.. 'I 1 Iii i term "jICI' l.i alwlult,ly Itolutixl I ami lioItUnoconiinumcnlion : for' tho nKciils' of compit-' J r.lld Ixitloni., Thcv am ''\.Toil ttilli

. -ti''lIi'' h u..-nt I Mla Snriis. mum, .I. I u.I."I.| ),....1.11| }' Hlatu' in \:. Iui Ii I tin' mi eMion,1..11.I tli.it I : art. 5 with I thu {. oplo., Itleasne'.ir I in t i;; hoii'. i 11i mist IIM nt t tint RIUJIO time, ri.-pli.-ilt I mi.l I h.kve.tbitiim I i '11.1.11111'.mriIC.

Wllrr .III} 1i..I. .MI:I In I' aHOO', I 1'in'----:, ; nlj'in '1" I I ir I.JIIH ni'mill.,5 ', .in I 111 'hl ill I''J Ine 1.1 li kl.inip. laill"r".I. n i < it till oljjii I in llio "I rein: li tint (thriiiiu, from liiu |I' 'II, ,'. thu 1"HIIII'I""I'lty" U'my 8IIL.fal"r>' In, tho Uihcment then ain eomnioilioiia:
I ,"I.' I", h'l. I IJ :4.M..ctg.t II li..1 b.ilh: looliu lor ( hn.
0 d. ? 'I In lire i I. lliinilil II I Ie ussIr oi'iiIfl. ofisit>n, i.-iii.iHM' HUM <'iif luu 1 Thu 1.111"11 tutu coiilinetl I tu n very l'1 l'II. ). us) of Ih, ti-'Il.UlU.
;; I" i'i. I in il I Hi'I I ..i\ .11.I |'mi-.i.\ l'll''ii', 1"1 I I They! aio heatetl \I lilt
i | ; lao I hteatu nml
; AIT'-"' is( oU'Mtl. Tlie ht-ite H expl.iiiiLiI I I "all'll| cxci |I.t lh.it II 1'.11.1 ijuito miti to half n h.i\o
X'it>M'MAl.mli' . . . 3 Ml piniiji, iniinil.'$ A I irjji it 11111' .I"olo. j. II ta u I I lhtt Itiwir nml I
I I 1.1.! ". iw I Oil I I i I'." .:,.'.1. : Ihlll"r'.f".LI"'I. "Ill"* 1.1 III ill si.tliI! nilnl.it HIM, of I llio" '''I'.li'"I'| | 5 I it ri''ulieu: 1,111"111.-i tire Io% .I w t.tho In .1"/A'I'.r iinuu iiameH: \ni test cu n bolt I I woo..11'1 I i wnin.-i'otin' a Tho
,M< ,'h.IIII.:'. (.It'll I tiC iliin.i'e. con'ui ; II'" f'-p.m--il. -, ,I I ,1"11" Ills tho ) haul :New York, I t |I., t tohl I t ilriimUK I Thorn i ii u le.'Klinroom/ or lot-turn
n KM 2 'Ia ( L 'Ili'i- \\ 4'. l-h tin MiniiM I'lll 'hI. 1.11 kn'I"I. Hating I a tliinlpfirtv t 1:1" I Ird iin < tly, they -
< h ..110'1t.'rc.' -;.!;.' III \ ) t', ""';!;! "! looncilif l bust I Ilrullh ..rv".l. I" | 'rn for ono 5%' liii... Tho liottl I, cjtrkwitlirobably ro ini, on .','\'\ ,.tn.1 1'.1 'tlio freo uso of

I 'r"|. l..i. "ii mi :iiki! i 1' iiiiini u.tii'i.. 1 c.'r.ii.I: 'I i hi-j' i'in-, \liile I I '.i|I'l'ikrH ( Viiiilniiril.l.ktk I .1.I. tliat In- will li'in.i'.il.lilulu, Il, i Hulijet'td I. Ott .. I Vi II ll 'I.ruH'II'"lo.n [ tell you they are li.it: Iln. I Iho li-ll.illt.-i.: : It ii IlKhtetl heatoil 1 and

Mil"l..iii i i iri'iiit f'liirtMllti 1 !IN' I I nil.. | ks-. ;. U lilt. I hat ,sin) .1.s.t n .t In I ..r Mm I, .o f"II.1 rOII.IJ"ILU'II., c.n"l% culhI'.U,'" uinl I "h"I. of "-i atsr-.a', I if jou aro "u.,I.I","' Hiipphoil I WWI Ito IO.I.JIMnuwitpapera
I buiii'i'i ill".1" I tN""UII. 1.lllr 0\1 1 ) .
all' ) .
i n i ) I III > \iSIIL : r..1) of Udell 111. "" you linnieilutoly Is.'giss to form 1-'ri"Iil-al';
I.
I I.V. eiil'I '|,' "illt I'UIIM-I| .liiikelrf'i 55 4 ""ll".1 until/ M.in 1 C"S :wlilt I pi :. iinrinally. u j I'lll; ,to ull 1.0....I.LI" tin'pin Thu '11.lnl I j r-ts-Ih I lion |,iul I |thus| origin turk Itt .1 I Iniht ",1 ut litut / "-/ ritutmu 'fho IoU ill'; a .f four roonn rent for 818
mill !i.I..ill..I.( KHii t t'M' : (nu\i'iK' ; Ji.lii. l I 1'11.1| sill. 101..1 |1,1' einiiiK'* <>' I |IM'r. with I t 1''ii 'riau'n. I "II.i" Ittoust is. Ihey 1 '
: ulustill| ll"1 ( ()!
|> I.4I: 1) lor .M. s n,1.,11', 4 M. I 'I.1 I If, J liimcur, M. IJi'tum callii out I [ btinleut. 'llio anti "piesumo" t lal 5 I ( 1'1'1 uiLI.rsa parlor bed
I IttktWht M.kllift..t- 4 Ml S tiiiin* lii'iu .lii'l-. I 1'.1"I".1" si U" 't'i.in'f'1tlnriU i 1111.1'1,1'| I I ".4< 'uit, ii It> fis.l.i tliirhty, |"tthy I. C Ihn relxls to fun I"'r.let! to only brain: of I biiriniux i'l tsu 'Ii"jilt this I Ii room. ilinin;: loom: LiutInt&uih isculicry.

"11'orl I I.. d11 M 1 ,111', .. I I HII MI in Itt 'I. M' -.1'I'np i ?sI|I.rrlii.|: | "I', i.f. C,.. | in ci'1111114UIIIHS. ( .. \,' ilrink 1 Kl-i. "'f thu ...II.I.h'II..1' if thu "es-r tit to- hL"ly .i "liii'i'ieii" : It I u j s.wssi lulul I in ours ioiiii'of tin ., four rl.uIIlIl.1I. aro rented

Ohll'I"| | r'V I uulikl I II.' .. el.iiins 5 tuut U (I. I'jji 'trl"'ss.IN lieal.iainl .,1..1") tliu CUIIIIIII"al'r."I,11 I; i iniri" urmy, slut-I-r I thu c"'k-hriitfil t'II'1 mainly for. ll.1 t" leason t that ni i-t).lob iota I I its low a.i t.JI.lIlo'r!:;) | innnlli. Tho three

.. -- I 11/1/ I i .t.st ted, .lit", Mnnil, ,it.' "'. Ily t.I,1! t., u taut, tt Idi unl.. bli". hli. U'aril., ,lui'l tlm utatt-Iu.sasuii'tt of Olli.li.ij. .1 r.. oi.i.ln nu'iiv !I" .I. ..... ,.t I I loom. uiti-H lent lor li'.m I i'l.- >.r-> .fti'i.:-.!-ii-\
Ili& MI; .I I MI on (1.1' T.t, 'r/ liraineil; I I Ilui ;e\ins, \I ln; .io ;amhltion; ; ; ; evenHoaretl : tl".W,54. lor 1 lseI'lance. I Iliiiuxninti; ; ; ;:r II.| r" 1.10..Ih.(

D. N. REACKE. -..-. --- ln) II...not be.ir:i I him u I Mio\"1"11"tll to (limt hl.II'l.111 tho n"In'11 ami (,,.ta his. .r.ll,1 I iiiuiilli.1 agO, thai not l ''iil.ha are not jvrrmitti, to play on

.I.E: "I n IN $ Toys Toys liall. really can 'heur I usiji., 'llnio) liaiioit I t 'I.? 1"1 taking \ .f thu empiie., m >tt, 0.0 tutU now I r'hI istg for f pi* II 11;; I tho lot! .u.-rin': or in tin1 hiiIi: ways, but

CHOICE-- FAMILYGROCERIES .\1.1.0., -01 in AI' 'mtiit, 11 12.;. dual |I" iiiahly, s.lu- hsdt ,.f wlikhuhej I.It-hilll wait I hat lifter Im Iota I ala..tteil I all IUUII'r. nml bun 1.,1 for two they I 1,1II: : Ki.ind; romping. ;, n in Hnl

i : A .sis.t tit lukt was I l'ir" Hi i "' guts .) hii whilu the tohoth, 11.11 wM-ral tiinea hat OIIIICM 'H''ki-I.1 I I lousIer In (Jl.uhuu-Ikuuaierat' liLf J.'fd: win 'licotvrs.ihiii.it. .< I d
otipi |111).1 |I\la'Q
AMU III s i :\ riiii: i Ifi \1-. IIEl. I I: \\\\r\ UKI 1.,1 l.II"I. | foi f .
I..t Mm t .
.1 I <
H'l'A'' i ". I" \I.I 1"\\i I ut-: ilikl I I.. tti 1 .\ ills-s, 1t.t it h I1 : .. Ki-Milt: I kt.im otlii I I if nnt'Miinlieally:s I r"- llal.l.; I andobe I "I. night, whllocri ninu MM i '1'. i'j, -i 1 < |1'''' '. Although tht. build-

"u1:1': i.. I. I \ tMi fll: | K- I l 1,1,1:1| I |: l.t l.: .\ \\ Aliu.'tleil. l''; 1..1"1 ',:1"I 11.Trfo I. )II Ills) Hiijy:)-. 1'1 p not tly I.con- (jill.VllHoli 'IUI.I| l olio ..1 I I"L' im<- A I rrnrhtiiitii'* C HUli iif ", i'li; ", :a".\ ii"-tlull.illy liri-prout, therunrp
I l r. )'l"l III I I li.li'l: II,'I I .1 1 II I II I I Ir 1. I ; Hiit with I I pii .I'.! f.". 'Iho furthirilevel.'i'iiieiit I nioij.il. II rts.i'ntly bent lo tho einp<'rorl/y I.a 'Jho 1 1 Aim Sins ''iptoimotlin' ; e.icli' tUxirtkith!
"> .' !I.Itll !> t.tt :\ ." ''I'I --- i,f Hit I' i Mudy l pr'jinUid la.toriliny hi/h I 'luiusiituanut lal. "rill'l. lUll it' tIn "Iuill 1 <> "-I kan, e> 1"1/11< Hit1 |)Ti>und. '1 ho huildmt' *! \'. art, erecttxl

I. .. ... ln|> tu I I'liineaocUi.toiiiH: on II. I tinny c-rcat.ire, uinl ti., thonghtof', for II lII. and I nro now nruMfrod by
." 1,4 ;<" ;.1 rise. l.i>'I .\ s;reiiii I lfore a
.0" I
1..1. ;; of I
-- I |I''Y. tln-pl.ini
tN' i.lI4b. ", wcro
I K .Kti tliI.I'U; \lW I. 1.1"111 ." '5 boHetcr" to tho I I
l'I"luJJIIII. ,
fll..r Ch"lrick. nroetir.v ,,'rrunn,1 I.3 I 4..s ...r. tmm,il. lltiiill.ir;, ininin, thai l'II.tru..tll of nhlM| cojiht \ \ in x tIll, whomn compl i .1 i | th' re wain thorough' -.tudyof
Art .IN Muil.ii! rs. I ,.11. t.r. h."I", Kt'iti '. \ I JII; KU'r ) ou met t; olhorua.iiiitiru" Tho -. ilefiriM-H in pioxdl.i.iJIil'ivv: trav the i.f d. I 11I1 'rll'l nt In.u.-- .
|I'b MM 4 K'-l'Ki: 'I |In IIASUII.M I. ; i | ulind I in I ordinary doi rt.ill.iiil .1.1 I tlaissgs, uIu-r nn iiio tli .f Ixiudon
t lit
.r., '..r. r*, I"....., s. Hun' i -, I.| ,s.s. n. of il n 111 44"I.lli"l| nature, and, l I.>r- ,- : i ; 1.t.I" ii4i to tl.oihniiKi'hunter .1 /butt I Iul.s ami Mhir "" ... nu-nioilal'i mo .ioiu 111..1 1 that the built l.y ( i., -i-Ki1 IVuhod I !I'. .tho Maronobii

.1| iUr-., Killluiii.& '-, i.:1.> )"T-. M ii. liun.., '| > > B\ I t\; ""\. WII."II.I.I
 • crur i I. ipuiircan I Ilo bus imt. run in in'iiil roll' ls-neuh UKI hii tongue., I luinl.! l. tout:IKir .Sidney V.'uteil.m-

  Sj\ i: .. i .11.1..ioll1'.1.I r.ii.lir., AI.I.iiiI. I I.'l.tI U'tond ih i ip.i'il. .. 11 f.rdinary |I"'rr"rll'r. U ,.. I i i. sa, ilifft' rent, v. 'till", the a/pl/ l.y tho Cast. lluit In.iny, Mulime-% thi..t tli.ii.iibii': I Unetli !Anuin'a.'i ui.'iil! and I o'' ;., i i, i It: i v.i II iu I hto-r': ..met urea in
  MMiltiAT .
  ( f 11.'n.o : nlonj the
  I i h.triu aro hIts and havo been ; i tone Niw 'I' .'1. ,.,1 ,
  Ih : .
  I l.rsiig.tII ity uu'< hlniiev| > of thi'1 in tho Iiiontl.wi. lie Him
  ? I 1''I' printe.1 Clll. tv til ami i of tvas
  4.111 t.'I. lall Miiall
  .
  I suo. but bin, ,
  ..1"I'.r.r.. 'I UK: 'rkl I" t.o I..ral'rl.I k I If. aflir mi:i|s. I I Hi" < nUltiition of r/itltforent I".11"1', Il" lvn "bruthtrth.it) eiiitic; l. .--eit, Ci".. i n 'um: i f 'nuftii (UI<1
  nl'oiiiiil.i
  i 'IIIV '- I,. i .. I \ l.ul".1 in -
  r. ci rt.iin
  "'1..1.. "I'hl ,, tl I..c. f..rr.r"1 k".1 I /lr.I"I 11. v. The I Ius.tst I'lvd"| |It k '.l ((155) i''lrl. not ilaily I > I 1'raiKo nii'l I |1IId..lttl: (lrt" (.1 Kit' ,' I I .I I I I",11,1: ; i ,"I. It lukfl
  \ !i.I-! in hrti.id d.n 1\1' ami I
  Xt : "' hC. U cf ftctLiolT Itu i
  II now ainl I at" .
  I I.
  .. l'hII"n..1 l tu and tt I Ilin inuoh d tho of --I I
  140" I .11 ( lint
  na i.in- It [itti:1 caaful
  !
  tI' \. tltt lu.' f.utut i ... B'i. that, it "'1,un .I.ti,.% >1. la.iirn borl"i .1 I- lo I..a C. .1..1(enbb.ii; |11"lt. 'I 1 hi' pus'cnj' thut to.: 1 I. '.idin .
  IW" "i'.l.. by llit" 1.1'.1 I' IOIIK tuft of haIr I rai'ut the I Uu'kof w'rmu.rl' iirogrewi ) 1 ho ecuvortiaiocoiiHcriutituatnl It- ,
 • Ji I.I' '". turnout w, 1.' : |' 'erof llw, tlii' I l.iMo I iij'it"ji'stir" I Cull: 'i ,i.I'i i :
  1.'ri '
  11.1 if tin klow I i J
  ..I i II U. "I..rat.r. "h'l'r (nit ) i hartU'Li: to moxe I 1,4; up api '.\ Itlipro-
  il.! ,-'.: U'iB, |1".h.I..r n.1111, ..'. ill.. bl.1/:'. / l't'// /: vi..t'l /. '' 1 mil 'nay tlio ability I".iJ I "nln"| '1:1 of Irvii Iu..IH. rc I .11 MUipiUoiui of furcl nerH, Is.JI lusshi brnt lid1( an.bo I |I. "I'liluily i ii I'li-iicli. III llio l I' i .1 .-. i .:-.uii. .j :,'hlrtI 11\
  on ultoliitij (( ( ininurbtsl .
  a.a .'itl-fwlk*. |us l > lil... 1 Ij.'L.-, .I| I., tin. mnMtry ottr e, njid n courio that I llwy' luivu U'Jinitt'il that this furt1-r j! .unl "-, ul.Is-s1' thtii 1 I i ii tvultr the ii "I.K-MI U i.i \. nit '1.'hl'lI the
  I boil I
  .. &, .1. % i 14 no I l. ot'I.i.l.i t '.1L-t In- tint not co\irc : i"p.irtd' to fuu (lit 5111514. ap WII
  1 | IL..llly halt the-i.-tvootuu-i.t
  I > I I" d' ) \ .inn' until ,
  ; l 1" titan i.ll! bu tlnno
  I l
  t"rtb. I ii
  1' thoatiiikl
  Ja. r,1 JaIl w.ol.ll. II.| rf..rsiuute f il it.4, to 1 tho ituiiKer cf hat ilmLaaroniak-, witlulrav.n i ; wl.i'i, ', t i. .:l li, lit r.J.OoO) will!
  ... ...< I ,, .1.| ,.nl.'r I. "!-. I 1'.1 Stephens '| an apparently hlI."I.I"| fi at. ( I ,. 1".11 tt (ft Aw..rla'"ld.. .. 11 iii-it b", ii L Uithi.i| nj'ai'i in' uJtwutcr, m .1 i lilt loaf, ufter
  a. |I f" t h \ .1Ihul prot-reta In Cliin.'t.) 1 ho only thin I : i i| *v. aliout Sptrcent.
  .,. II'IIk4 U44t t sit..":. i.t 'l.i.-: ,I | TI..m .t iiotn < ..tI.l.f'utur&, in till s.r- I \ "ta.tIIU|I"jv.erof hut- I I11.1 ilruub.ic-k li tho that taI I Iw-tl forbOmo I Hue itt a bolutiun Tl I : i .. <.f ,1"11. "lIilr, is (
  \ fat nunlc- ail endow.
  : ;
  wul.II'"a '.. iMlf.I- Ju i 1'!'. .'. i- i j ,. ,' u if tlio I in I nu i inirglt r U the tijn. pruullm. it uII.'rl.lnl ut- tnnlo lu.trLs uro count*.rfeitett AilcrlII "1.lltL rom'II ha' the ap|< Ii. jug hcrUiani II: '.. : '.. l'ri.lt u-f t'e; i'rull Inslitutt
  Jeweler "tif a""h. of on)' Iiml of ap4tratiw.| to "ll I TltoC'liineHoiituik'iitji wliu cooking it tho ln'il I't.'", Th! .1 ir> I I.1..11
  and Stationer. HH JtII.tlu. lOCI an 'I in thin U-giin heir .ami u ith iue / e.isu1iii4 tho .. .
  w .
  - -- -- thln wI ami! ono .r thobu'
  < ,
  I kranty wforl. course < f ui hit rioii4nuucen I P: 'II. .
  n,1 I ; ) t l
  oppor cum of I'
  tunity fur r/lrt/ 110" ry tliuriDH of |I .tudyl"'r!, tutI lao wero recalbsl Lnuwit < > oiiT.ituo l t>t:>rc3 "lrnil.lfW
  ststeu-uiuiu-ut, tutu) every feat IUjI"I"; lies Ih" | by tho only to tIlts t tat 1'r.iu- tin-ill I 5 11.1 1 I Hie uoctid, ..
  { knowli-dio, I CI'I"UI. bitterly cuixbu |I. th: t'jixtli .
  O..IOI4. i"I.'r'or".1 l 14'ittsl.
  | i-iiiiply I.)) ,niutsial .1ettrtty i h-1 !i (.t their 'I'Itt1'tr&- Wit lirtt id "
  Iu'tt
  < aimot obtain his aii-l i. I.--.
  'UX'l' by tT d.f. slesgstir of tiewitlui iiot>tt iidc.i.U.'pt.-tL I
  tuiy
  iii
  : l I I' or I..dilu-aoii i r.-I..J: bv UHIIU riu in- Luidi" % prn reuM of U. 'ii I l-it iragIv5 am'| th"I1.:1h. -.., I. ,
  i r i .-.. Ncitlu j l (Lie : ; :: -i.lUHinl'k .
  .UIl.tI.4rtyi.o.I..I", fIusterijlau' "f Eurugtutul : r.I/.iti"laI"Ulla: r ( ,1.i. 'i"-.sat id.4; (tho dull t > bit bpii. bo I,..
  4 .1 I II I'll. .. : I f'l14 ,'Imro ",:," .; to 1'1-111 ..Ltl ( bi4
  ...' .r. $:.:..1 l.1)1) l',.n. i' >t a. f, I. I 1. ''I, I ; ; M tai .! AI"r -""rv '.'AI.il" itIui.uh II" I I.: ":1. ujiy, IuIui&s.If" l'im'l' 1',111: IIIM tin 1"-:1 101,1 I ;, --itlyiiiawi'! into li; < luoutli
  J 1\/111.1 capital. The .
  ;
  '.u-l+.i ill 1 1 t IINII! :i'i: "il I. if til .. |-iratus, ami a (:ri-til duel t>f tlw Ifitt of I /lrdYI) with l>-Kt.ratu\ of '' 10111! kiiciiilu.t; morul' liuvin; llio ihtll Itulr fur ttrlliT*.
  a.. ..Ilii.u( mul I ..1:1.| IVu. ii'U.' tiieiri\ rfirrtius.ss4aa51U4, ottM-ir .1..J I liii'iKt, or otl'l.IrU or[)! a dn'a1 of i,' "l.juthl. rutoon tho :) is-r| cent 'J ho 1, t mpt) In tlio not list tho i'lca i-t revolt !Ir. I II) vmt tsurutstmtttsk'sueut nUa
  |-i., i I.44- to>t 'flt >! fii'.i "iUr ..Hi'fit aii'I I'ftlf ]Hriutlia., L4' >ut or cr.vame, or iiv'5sr I.t favorabllouju ing. I ut tutu r Um 'hits; tiLl -.Ji whi fi itut: tv ttmatantly tept, in
  b ucla
  cent. in !
  .1'1- ; -
  .. .f b o. .. | > .li".1'. ho Utttrlliy I | ic-ry man i I. lutlo tu ) thi'x1)
  |tii. .u." I.! b L i b b fc'I'liHtU IlillliallUlClH iUWI cI'rt| UHhj.t- l li4 i it bin.1.1'lay 1h suIs.uht.i.| I Allu/.y Ar1uu. by who' ""ul 1 I vkiiilhily follow ttto
  J.i l'KrU.H; JN, unU .l 1 f iuu'. In 111 '
  ".ro : .lu".I'\ vrat ulultt I IljrllL tn'olry' I ait of ilL'Uo.i. .. fKvi.ii
  44. 1$. l.r..1! i t. t. I l _I tluj I 'Irirt t liikiuoi-i bunting' ii | w < limb-I I coiu.tanl iUU) rulca----tho
  kuiKirfi of thi-ir
  ..w ,, ..11oi. AM All I Ni' ('''1".. ul cnuk'i-.th.igiti'. as one mibtall' tliom
  ) '.IO-U -- -- Ikmof I d IIIUr. I i.i ; plu "forl Hat it h I link l lui'l hu 10'( prew f.1 Ill owu juilxrueiit. anJ Iho io..Iou". tlto s-f ; of
  art 'lit
  .- the! As I lio.i- are tu I ol lows
  -.hl I.Llmul..llin tt'l A.kr..1 I"i"t Lii. gtie.t.tt )isa "I.'s-ts. Uui trav11 .now (I R"I iii u vaiu tlfurt' tu ttu5o.oiii| ,i; tho dour" ,.1 the ilinI 1. IVoctitc ;
  4iSWLil II1:U.J""II : ., i\ui IM.S.Ill : : way, .d 110 . out n iiiiianl v.iitiii; bomitliiiy ori.inil
  !*, HHI '">! .>'.'Vill l.1) ua.\ (. i II ;I"'hl' l. 1&1'.11 uri r aw, CII.I'rl"o LLt rcj/u- 111.ldr< trcobury U filial I to {..<.u.lusl lLtI l l'a I Ln. up evt r> tliy.S. .
  ", {(.Ml < 'iu., :;: ; tatuxi-ru.i/1',' outh I I1 I"t UI wt 1lor.!I )\ lag tho prciit t'Ullit at.' the! habit! of
  I
  iffl4 tenatIoi
  ..W ,U.aL L., I 1'.1" IUH.n..u IfII i liankrviiy uxirt that litu \ i'ry iiit'i: toilmittid I U tlm I Tho 1.1' of llio 0 h 'LI" c..Urt..I". loo. uml MI lu-M ri--nLii at iX'rtaiu Ituura.
  5d. '
  1 : il'..troy *I Ly Uui ul 1.111 oiwn I '. l'OtIUUI country t i Mill ts| .1..1(or 4. I liil I no iuLbb.ii.i .
  . '..till ..1 ni Ub4.,. .I.I. ls.prtu. rtIe-n Lli.g a-r i 'U < ,l M,'lit, Hut ii to forciM-e t4'tOj4% IU I.rll. tue*, (articulurl/ ti I pu-wotil lintt uhkli bo tiki alUkObt (/I ,ti ill tho formation
  ,.1. .t.' I. I I 1 It I t.t. lMVMHlt k L4 di a. hit l> thotxitM '.f Hut UixanUr it- Jew..II') U 4t-ht -rab1u. I imcoiimiuualy.; then of btylo
  ti i n" .. worth ovr fio/ .). that ) T"o' Iou.J.J.'olyli/lti.( !- U. i'.i: I.. "r to lu
  1 1I $ 1" tUtlforl lt''II .. bo Uiii that do I.U'I I drauiatio.
  Tin.' ,
  U tUlit
  .1
  -Ikf ikixbtxl
  a that <
  .1- l .J' L u vsut the ol.lll1 .e ldofl out lforo me, 7 A .
  I cf bu 11ILe il !
  .I. rl''L" ." auwjuiit of caws lnw.1-- i mull J.. .. a.I' tl. r 'aii CT lro" i ix
  ixmrao .
  iilu'le'l ,
  U 'I etag" atvl "jit :- tl ii, <>f I IUII mll.ru; t I toi"nttx\ u Ul (L JIUt.1 "'. .1IO\JJu..H.J.. ;; to mo uxij rcpeaUsJIy ,'J. ,I thy Bli
  .. II her r I..rtl.| cnrYl1'1 .1* '' .t- I i a lliir'lmary niuu "'i,1 'Jio eni-ror| fuu- l bu GN.t. of writing olwut a
  I
  I I' ) IwJfal character.
  1u1" its,. a 1Hi' ?). < I. ran 'u1Iw. te I hull
  ao'1 ikct
  I 441 rnwn) .11 boon forget ILl
  L there
  I..ij iiH k itilht41uJy tn\upi> rt'ho logiC nor U. I". .
  > & '
  i II tile ( to tlescrihu
  i Ly t.c.a'.Illn'.I.- ulur ii .f" avi ;ihi. Ahkli they i little boj' lr tJ ( reiM. fttlin.f: of cunccra wlJ.h.IU bliowu attempt any Lin>]
  of hit-
  K :,. IQ :all tlu. I III ,lib vv|>t lUat aitUuhkli
  '
  -- ; Iu.u | that U tueiluutlu tounti'iuuicti Of too artl
  UMrtifu'l "liturrty'irtfk 4.f1 vourut 1
  , bM 5 j4I)4U11 gate 1a.iitiIi.irIt .
  l'w ) ILUUI
  ____1 a'I..- _."' ... $ $ i I foctuna hij -r liutu-rflie I. W'U'I gr.it4LUs.IM4.. III t i"r*>u ,lu> U to du L A curious botloo, In l taUa docoratLjn U tho pr-jpi-r lusiuuicin u btut I .) Ixvru
  1 i ,"I .!! ,ij* u_ .I I l>f mbij laiuII. iUu f t Lye t center of UM Utla maJo eoulJ; owl lU-ii. to vuaa lib miiuL I AkkeJ ad jnucUud you can about
  iiu-n and.
  &
  ; il" It I ,kiiu, <|U Htloa wul!.lt I tU nomvn.
  whcb ( a lot. L I n ,.il thJ'ute uA oeul ta J I. 1'ur the pake of forming a C\1QII

  1 W ,,l_.naF.ir-ii ti' i.l n'm'l -.. lrin ,'lIIm\lt. tJ  -.- .- :- -- -...,.-. ':t.W'-a; .. _
  r: : r" 12r 1':, : ------T-i : ,. -----,--. -- -- -r.-
  I


  I _ _ _ .. .. .


  ', ) ,1iJit. \ifommrrcinJDll [ 'I-I Ml" I '-I j 1"'. i ,I.'l i 'I''I'I ,I NATIONAL HOTEL MERCIIATS HOTEL CAt. :}. .r .JO -

  ;' ,if..1 1 |p. I ii"I l j.y I tn"'!] XX I l. oj.' .'I f tU\\ WE/GHr .. -
  \ J ) \ .NMi' \\ I 1.1.I '' :<" II, r t I'I i I al I. "- r. t ., _
  I i-rinrjii. rl .'toi-. thn !l.'. -ji ;i/ J1U R E ,. '. .... '. I'' c ,
  :. I i "it.,,1'111"i > nx i :iriMMMKIJi n. I "tu-znsrta.I ,
  I I 11..1., -ii'.iptin' I HIP iil.ir: r,' irn-'iii-,, ;: I i 11 I-" II ... I ,
  ;! p | | I' ; "c. ; a I. : f. -1.41
  : I IM. I" fi-HMMl.! | 0'1'11" t' 111" ;:'tII.A! :. .' ,.. h .: ,r. .

  \ -1'. 1 1 i ,. i I '' .i. i. i I Ii in .) >Kiii tor the! |XotlfHI| i. .t 'foo.i, Mr& C. Pfefferle. Ptopr.'etrcss.itnr ILI.AM': :( KOO.MSAi (( )( ) .

  II.iVPHitllPIl! or I he .' |iin'| "|' :: ,

  ,, 111.-I I : INMSI: \ 1-i-! : IS Al '\ A"iI'i. r':. Il"\\ > ,It PRICECREAM :* Iu to *2.iii> iui -t ni) I. 1 I r .t., : ,

  I"AI'"t I t I 1"II.I 1 .1 :xli. l'i '-N >! i i l t .1 i i i't-, n. i.
  ,h M Ill". a t "Ur 'tItiIatt* I ( i t I I.rt..r.i Uotauraiit and I JJsir.
  i iI
  J ,.' .r. M.intln, ?' 1 1Mi :at Mtriltirc Hilh, the: |iraMi i> ii,1 .il i. r (
  tin-. .M ConU :,1, TheoPfefferc(
  ,
  ....ip. .... tt t't' ami rnnMitiitlunil, : .rum, ,,,. Miami
  %
  \ niWi'ii! r iiri' r .1 t xm r r | i" or pm-i R.PRICEIJ .v: \\lt.I'- I I'f.i-IU i I I illi. t I. I- I t tI'. i il"li' 1
  I I\1. ..I l'U4:1i. *t :, .I1t. \\--r In..llh.. : iintnii nl In t the i-i-inri)| l>! "I t tlt, ", -, \

  I /II.. 11'1>,.Jt I. r '. 1/.11 ,tf/. /:f /.1/!.1I. life ',\III.tl."lolwrl i } a" r\i.iin'to I ;, fVIUt I u".1" \ Mtrn, : 1 .1-l i iI'M

  ; I. I'. 'hh'I,!. | i-\t> f t.itla, ; "rv i.In.M. ,ilnx: n- .tnt'il lit tTiM-ini| $ >\ hi.< xx Imi : .- i x i, -'"" *
  Ml! I.i''' 1\ Iar. l'.tl\P I't't'f'. *: i*>i mi ni L. SCHILLER .
  I i ,n > rr e. H.nton I.atl.n. i i., a'..'ni-si. i,lift tn I "hatu ,.I tot' Kt-nt. t. "I nof ,it. DELICIOUS : ___

  .. Ilii') liiu'l |iiil'i-"iihii| .al :nnl. Iii;' ol Tin: CKXTHAL. i.
  J A l 1)\ K::111'1'.1.S.< $:.\ I PS ; : .
  -"" RnHur""I.1, (110 "N.Ii..Unh.; forciini isIi'eir. of Ainrih, in i null, I AKIN" :.:REST AURAN T.;:-: \ .
  <' I Ih., i .illation ..t, UMt iiM', iII'r.I.1 lni l 1J tnlii'li. FLAYOWNEIWDEA p-
  .it-' I ha; M .1..11'.1.! l I Unit..r mi) )",,,,,'r Inlhl* BOARDING
  tutu n'n.I'rln < 't .. ,iliJl'l HthtrtK All hips"- a.lfalitazi 't.. I I..it.ihnnvn PRIVATE HOUSE .

  111.: "....\\ium. nwax', all.llhc( iinlix i liul II ill OYSTERS IN EVERY STYLE,

  uir" ...,iiiwriptimi, -, II-*>.k.. "1'r' nmom ..milMi ami n"ii* ..it'In o i j. tna.lr (II"I, t in':, ,Im, (c'"IIMI' I 'if (,cVcrlitlls-Ilt .111,1\ ( :/ .

  t in., : I.It a,,.. :tl%":itH ''I.1i| tO (tIP In--! "r 1\\\ i..II'.1.. "t'II I Ii.Isatti' ,.' EXTRACTS I'l tn'. .
  ii I I ,i |1.lIr..r. "t i, r*. win artinvii.il\ \ I" tlii $I'C' ') : I BOARD SI PER WEEK. I .'i:' U 01. II.OUIU I t .1.U %" )
  ." i 1.4| ... .. r.r th'iix- !h. <. .. I- I..1I. I tinniMiratinii.| :1111.1 l i 11.. tfDsr .n- o
  > '. ." '..It. i-. inil ...>..innini, 1 ftllon10 PlRFECr rUDE West Side City Hottl.l.lltiaine .
  1"Mh'1'11 In-ill IliP '
  t; iM.MMU.IAJ: rLT.IMUMXi ; / :' II'\S\ [ ; ..i .'1: ti. KOIIK OK M %

  i ami iM I."tii'.vtrniiH'iii \ cU-c'. .. "" .ippointi, arc runiiini"tilt I : : nil ( '.-I'III.I' l'jI": c i'.
  .. ;.VJJ Mil\ ill "1'. .1 SHOE
  -- 1\1.\11\ $3 CENlLCE"E.
  lining flIts. that they xxonl.l iis'\ i-i ilaipixatf1 ,
  i .\ ; MUD I.I n.: i ) 1t'-t'r.it.4 tat... flnrttt.nt f'n"n.. to y n." hft' the (:"" ftlID4.-tt\ ... PENSACOLA. FLA. :\"-eniiiinnilalliini 1 Im .lin-l Is-ut I. inIt The onlr rill!( .1 vfM t'.1 -', .,.-... .
  ." '....rll..r. 1\1'1 I 1.1 l, am- iv'tiw II.." itiiivi.titt. !. or a thi'i t.Ii s "i- $ I I' .tfr ft,. .4 Anqv.4. 4Ih4 'ti.t, ,: I"u.... and ",...t n..Ub' 1.,. \frlf\. .. ,(", "'" __ n' '.''I .11. MkTICHU \ \ TmIII II.- .
  .or | l:, ; 1 ...' ... n.' VIHI MIT I lnl. : -
  1 ki'i.-l' Ie. Itot' .ntIa Am. .i. l.ln..r AI? 'n fir T'rlov' r1tcu Hml 1. I ii t ti.t -l.n -- !
  '
  .,lit. t t" wliiIi th > l>.ixii"l; nll.l". hi. II 1"I..I..n I II. Ii .1 rplrl"'nllli\f'\| fif. lin! |'ioiiami| 1.1..1..1! n..A:- *o h fe ,, t. ,i contnu P ,i I. (1114 st (". '" ,\ :. nol: rii.t-i: ml 'utiluI : .
  : xari'ix' f Irun :ml I I'n" i I .I I II Ihr. ', '
  I ''r tI"'I' ri iti* Out tot I l' Jl L
  i-xi I MANN t.r r
  i | ralt y 1"1'| nth inn-i tlnl if tliiii > tln-ir atliiiliiii-ati'ili i i I I lirri.nifnut u i onlxnntx PRICE BAKING POWDER CO.. Mew Vork. Chicogo. SI. Louie.lxl. GEO EGG I I .., -''iui.ii; : t,. : in-, inn it l. i II 1: .>; 11- ,.t"..'',. ,c.. t' S .
  I. i.ir"
  1 1 p ; rm UK: Mim.f .
  ,, i.. .unl aliI 1 I- I I.- i *. n'Vui -, n. I.. .11.1. \ .1.1" ., ,
  ,, nut, ilin for ",' .Ih'r > mr i li'"t |1i.1 jtti1iijl'itiibitt|' 1'.1'1'111,1 I:I. .l M I I ." / '
  i I inn'") ::ir, auinilt'-t,, innli.-r Ii..- *.i'....ri|> 'I 1 I.. tinruni ( ; I. :s ? M .rl'.I. -- >. ::1 t Ii, I I- .1 I II "i ,,1, .--. '. I I" N I 11 I
  rr... ottnxajMiil. licy mnir I r \ I : Mllll i 'I IHi : 1 ll.1 1. ..1 1 1 "t .c it, *"
  Utri -ki
  i .o i .I.f'| !". the n.ini will < II ; is' &' 'I'( ) l I': ; : \\\.l.tMtll.l\4HJ.MIVIHH: IU' '
  MI l .,, ",""lU-I. lii-inii I hat I tli', >y 'I 1\, II t tliix st i-firaliini| -I .. ..,i.lx ruin., : .tI,1, I '.". In I r"' I' '*' jnjol! I. hIK Xit1 : \l.iiI si.i I .11' .I' *t..rO.. r. .l",V .l\\ lli.K'l I': ''I'>. ,..M. 1 N..
  : \\ii.i.. oi'i:' UI: : : I.Wing i": i i. i .n, i'i'i i-. \ ,n,,,-i. .".r \V.: PHIl ( $ ,
  aii'l tlirii'fi.io, 'I i .
  ,
  that: llii'ir. vxilli- I I.i', H. .rl'l i" Io""- HI' tin" r"-.iii-' S.! l I'KXrti <'I'ltl:1 I I. UH' l t. cit Ir S. i".1 i i.
  I.. I I'' i i.l- li |'.m,' f I 1111.
  .
  1 mi I it-n\I *'. I'i.;' i i: : \ I!.<.... I tiil lf'3'.1) iii rei lIllIli.t I I I..: tt i,,I "I'rl'llin g I it I I 111.11.1011I"1.nl A' iixixn ,.I'u I Hi' in.. mi.l.iii.i ,iur"unl xt. I'riiitin.-rk unl. '. haxi. -,-. I, V 0.. "II, j FLORIDA SAIL LINE V,-"-.,I.. :.."I-).,i.tF., :. ..r'(I'.J. : 1m 105i I'

  -- -"' :-- = ':-:: in th''inli-rr-tiiifllin i \\ |tssii,|,> |I""))' 11ft it.I I..- II lliill" Illtiri't111-- -" I.. 11,1 I II'' i n 14 i hi. I.I Inii ,1. '. i \tl'-4 !I..wi
  ,i -' ... .Vil kni'li .i.r Uiilin :. ilIHIti' at,,.I I IIn nung guI I.' ..IItt.I.\, U ,; I I .. dr .. I. '1

  \\'t: ought; lo IIHMwiilliti: nil arlii'IPnliout |,n.ilr| I lln-v inilil/o: ) I IIP, I'lililn; .1 'i <\nik t il'itn mil 'in mix 1.1111. ..r.nni-. | ; I in C .CIY RC.SPCd I Xt'W Vork 1 tu, IViisirolu.( f\' ,.c.', : ., ':1" 'I.; .. Hi"'' null. Ut.. t- I II
  .... ratifui .|,- .Ifil. 1'ilri.niih'.HM. in In "In -. ,',
  I : < 'liri-lrn.i-lint ,\ f. iliil not :In.1. loll.| !; ,( of | |lit-, sori. :tt! < I llll'V lii-< ( c glrc'ly fll.clm tl-U..iL----c-,

  ! a E'' 1.I'PI.on',1| I tu jzUn jjoml: I ,'a'nit lln-ic 1.1| i\ah': "i'-l'Ui 1IIII".jr." ouiiln MUM" r.-: I Chinese and Japa'ueiChriHtmaN e B3z3r. N. A. BENNER & CO., W. L. DOUCLAS. \Brockton- i Mass., ,. ic
  i Ikic-1 .1 t: -
  ( lien. .foiv In mi xx Im i.I li'H..i> In 1 iiiiiiiic" | t li'ii'tt' nnil thi' ilirort. ir.nH iiiir-imliHin. 111. '-.11 'ii I IIi ,1'1'| i irtiiuir i.f I tin'i'.MMKIM i'.1 I, 1 ,
  f.ivnriliHii, aint thi-fxi.lii.lon r-l :all not : I \l I'l III t-IHSli I "Ml'A NX' Ilil- !it 'ii I Goods antI TOY 1 9 Old Slip, NEW YORK.UUM .
  at tin-Ciiwxtn''m r I I. riftii "r. |1. in. I s in, tin i li.,. :.. ...iJIr..ltilIis 'I \N ''ilfi City.tel
  in lIclr"\\1I' fi't nilipH'i| >H-itin| I Its-it i i 1' ;anil\ .,ill |"iit "iii<'nl-i lit iniini'X I... .mil" < iinlr.'u n 1i'jii4N 'I'4'ZI.t. 1:14' : nK HUHilll': 1 11\I S U! .\ h--'. l -
  m..t.- xvilli' tin"i vxl.l:. Inil'ih,\ Ii'.li', ,t'il lit. A I huNiii
  As .v iik'til in ilin -li IbIIe; ir. a 1m,1rulliinii : .Iw| l-i ial I ilutinin.U'p I Ih'. i utiMi i.ri tl. l'i, 111.1'111"fl./ *,c-.b-Ii I I Ea.l: ( ..\ ninoiil, Miiit, Ed. Sexauer Proprietc 1'11. Ii.I. ,. -
  hi"
  A lt'.4.h4 i Lamli'il I l-i c nInnir.iiKi
  I i i ((("i until I on I the f I.. X N. :at nri* \x111 nxxarc! of tho. jiirloxtninlil |"iin-ito|, < IIK'I'.lloll.p| I litnl,lin.. I Iii '
  : I ililul uiiil < I' -In "f
  i :
  -
  i si. Wild and Tai
  xx hit-li Ihli, ,1:111': ..f lliinu'i:( l.a- If* Vnil"1'' "J"J) y..cr, tI Iiiir., r amiII : ;II: I.::' Cherry
  1 ml-tnrm!:, Kolilin % on$ I"t (-( :2 Itt. lull IU--JIII! E. J Clerk tins 1.1'1' Ht '4''I iiml,, i I I. .in' I i ci i ,
  ... ln'i'ii I liionj/M i :! I al"sip t, I it i I.> of. u ll.i-1 -..unrrl.iji .. .sr.- (l.r..1. h. il" "|w |1..1., IIHISi. --- COOKE, il'.k.I'.lit. I .
  Two 1 i.i: i'iigriikfri- killril i I I onlriffht I I 'lln 1 > 'liilili-ln.
  I
  | ; .r. |Iit..I..l.ps.i|' ) "ii aIMM.HIXI .
  |
  ,
  aii'l i i i'i Icxi-n, iiijiin I I il.I Vnhnilx In !lilainn) aii.l ",ara'r' .n (hit,: xvhidi in: rut.?"' t Iir I"t -*|.4-.Is.| I llitl. ':l'.tinll., W. S. IWWX.Ckeapest ) \ i GO VXJIil:TaM'ElsrT.: ST., .nfuii. Httl'llllKII kilici-s' .|I'.i lllil'i.I I tlllln iiuniim : I-III- II -I- Illltltii I ,.lll-" I I ,in,. I A c I II'I \ : -

  ii-nal liirhtHIIII tin"I, i'j'f-i of t.use jn-lili'il J i I III'. ti-i unlIrii rhitnli." x' 1111'H I ,.n.I'. t..lIs..iI.| XX KII.ir_in.In r.1 l lIHfc.; i'i" I-, 111: .ic "( : .M : i n'. 111.,1.\ i
  ) t I.. & N' \xill fll.I' \ I".ll"I't"I
  nn.I IH." ax t Ih. Hs'. J.. mill :.l 1 1 mtiM I I.) .l"tin Rule House in tkeSovtk.Si. 1.:1 ._
  I fur' il I tin:i -. I 1.1 aii'l xi i"'I"p, ilniiti'4 I hr in i'nliU'i -1"'I.lr.l.: l 1'i ii-'i-l.,.lt .. tl ii' ..'-As..I nl' A,. _".1.1 till 1.\. -i-| ; \ : | -- I

  lion mi'l ill. n-in':iiknl.lilint\ tin- --- -- ... t 117 t Ka-t: l.i'i. ..1. 'ii,'-1 I "I u -
  ( )
  : \\ IIMN's! 111..01.1t\'. \.arlt.!.x the lUtx XKK nr MOS11.I. I)11AI ( ) : I ( .
  TIn i: \l I liopdli-;:, ii i-oriU a'I,''c tl<':itli I in Him w !tin "' '''' \\lhl uliniil 1"1'1,1" | .. i'i\su: 'oi.t. I'I.UUIH. | ... :: 1-;. |.. -
  iliii-iX.rt IH-I-II
  .1 fill li
  \ Xii'illii' .5 i is .
  .h.. cntxillr!, tin) ui: !not rjti-i.l I.)' tits: of all'iir-. In t sli' iniinii ipalilyiif ': until", ninl Hi'il' I ton liy. .. I li'lx\ in llni uniiilx-. I'lllllil" Iliilll *J-Z"l I 1'1.1.1 IIIUHIIHOIHII .. - -- I 1.I'i.I..1: I ISM.
  :
  i.1I t'I'" I'ltnuH anilliru.inH' Bar aMBilliardl'rniiielor.
  |
  vi-lloxv fi'icr., 'I Iii.i'", l I. IliefilM, )Mili-, \vf ti.' < 'Ii''I1'4| iliilorn I amii I 'I..s-t-'i': f till mil iii liiti'liis 11)1.111) lii'i ami, 1 .1..1. S. E. Robinson,
  IIIIIM \ Slid" I h .j -
  |I' )
  li-lifil" i'a'nf rnn) il"illi rinin" ,, :anv, oilur.IIMC .,,"11..11"1'. III \tlif" 11,11,1111'1, I i if t tlii. |Hi1iliidl f.ir-ixi'ii > ::ir< hln, \\iili-t ..1| its .cx.n'.II. "I.I 11.11 Practical Watch Repairer Hall, nEO( I. TURTON

  in hlmiila, : nnlIlia t I.'H|I., lint, li. r \11..1. riant xxir. .|..riniii.il I ( 4) ( '
  :
  I limn: ji lOW I ft"> i ci i Inc I, Aiix'H-l:( I i :'itn |' ixii; ,
  i ,iinl,, .1lIh: N i.tn, .1 iiiiniiii., 'nt. i Kr' C. R. OGLESBY M. D. : .\ 'I' 1
  l.i-l. 4 juri>r j.J| l.i-'n (Iii I .l.d$; .-t.si> illf I it u : ) t tlnv, in-lily u ts.I sisIcissilistli' ,
  I Iliri iiiniit, ..*. sin- i-uu.'lii', I s nii'i---s.tntlx Hint :) .: \ 'Il.I. .' | Portrait and View Photographer
  in Hi"' jH'riili.ir: I linn-, i fi-nni: ti.r ninlf ni .limn I ISV idoinn'' ; ica .nil I .hutIii'IL In- liiiifl.l( nf IM a IHIIII OKAIiCAIi; : ( ': OF) l : Mil l" \tII: l ,- : .
  1It1i1: <.f It. ili-i,.n-c*. ll-rl li)' Ilii'ln" Inr ,'-. ..iii ill;/ the i or-. ..fli'. Ixiti-'i ;Ni-xx lu-t. im'rx r.i r l i'HMiiii|>- --1.' ( 4 I\: I IM. us .11. tJ: ::. I UK: rl"-Itr I J''il I I.U I'.il.iL.x v-iu.'l., |
  I ICAI.rOl.l.l..l( I ) i | I I.AOr) M."
  |".|" id' "lijfliUol: l tlir-iilv' \t of IVii'ilfnH: : 1\\'," .11,1 I "- HI luili-ll.. .li-lf. X'il. '.11 liklllitint / : I I |ii. I I'.il I .i' s -- i i" I I I' IIHIII.11: I la. .ik. I MiI .
  Wines and II 'c'' i ic-i t "i 'in i l.t n i
  ...
  hr.I'I. I 'l.s- .1 .l all tiL'ht sliP l ttith ( ( )
  ('M'\III\i i i :tnl I-t'-.iiiIjnii' IMII: :iinl. a ui.1 I tin1 I I lakin t i ;:: ,uvi\:,, I limn In'r ii ilifiiiI I inn. l l 1..1..I :10..- h .. .1i n | i.iirui'iili.iitlx' i-nr.il. "IDlt.HI."I'I.E"I: 'InI \1"11 t | : LicltO':, I I 1 i .,ink, 1.11,1., i ,Li. lId.. .I I I I I I. t. I Im c I. '. I .ilii,' l I" I II I- -
  -I .Ml.I u: Ilii-I'll" u.i_ I I II | I l I' I I.. 'II,.ik. llll
  iII'.-IIy tllin* M'lllll-. l-VI'lllllll' 'iii.t'" .. I lie i-I li s. h live i fl.UH, 1 Ilif.Il i I II Ili-r sines.ii" Mr.I I lulls r l.nl/. UIIIHwill. 'I'5 I olh, ,, .,X 0" I'.l-t, I Iii
  and TOBACCOS I I U- III.
  ll.v St .. IMPORTED CIGARS I I'0." c | I I.
  I .XX. I I lliiini.kAi I .l-ln | ,, So, :., Dr. A. Riser 1".1
  \ 'Hinsl; tin* :gii:" ':\.1 -niri| "i im ilr df I win: iii'Ver" iiilemli'il, or >"PI''I'I| | '. Ii. I II' i'C.--. liial ',111.,1' I n.HI.i.lit ImuInn l.h'II.. | .1 nil, l'.nr.ui-. xi rid' .iili 'm tin"r alIt' -

  |1"\\ (.I. :1111.111.0111.1, "I.it,- '.1 'li'>iliiin- 11.\111.: ... t I.I H""'n( -I! .itc s.f( .Ililn/i, Klunilil.iitiiiiii '. S lull. '.Ilhl.111.11.I. .,'|'li.. .. 1 CiHiin-: ....It .''.-.ic.hI I t :, '.\.\ FI\ ASH MIN -1.i .. :, ..I Hi'..1 i,-i< ----- -- -- -- - 11.1.,
  < 'iinliini. u jilt, (In1 i iulliK i- //11.11"\\, | ...... ( -_ I II I un: Inili.ilcilnk'ly: furllie 11,11' "r. ''ri',"".'. I "'II.iI. 1.1,n-1 ; RESIDENT DENTIST l'I'U'OI.\.I'I. I. .p.il..II"| .int. ;iI 1 ri., '--iliini' ?.".'.im.

  ir nCliiitcrniiil, \',, -' lni'.. 'I I h<- ; pin. |t"'i' i'f ,'"11 ill:! men in i onliollniuonliliiiiie B aleS..r I"IoI.lwllh, ." I \\M.I| | I lull.I' ..- J: BIEBIGHAUSER : -. \s : .n, I'alal 't ml I ,i, ".1. n'iatniMntritni' ___ __ h ,11': I I 1". S .t'lin., l i. .1 II.-- I-ni.-t 1'.1't"l ill viI -
  u t'liii' I'.iin-. -)'III.I'h 11"1.1" 1 I->. i a 1 II I l I- .1- ila- 11.1.11'1"".
  "I iinl \11.l .ihnokl f.lio' In'lien .llie'i'nn : .u '
  In, WIit. "I 1 I
  all ) : < $ :a t .
  I I..e ri-hi-tul .,it n.n.. i l.y IIMIUXi .k. i'n I':il,> > .:!'t \V .1 I Inn" 'n'|1"1'i > i.ftrift.IM1. tLJlxPHOTOGRAPHER I
  KII, i- In win. mi'.. I .\\niM in, iii 1 in. niili-. t.' t,- 'lln n ill |1..1\" s-lU" has iis:' maula : :-.Ih'r., II "nt HUH im ii|1",11111' nr XI..ri Plnmbio[ GJS and t3w FHtin Corona Coal l.Etn 1 1i
  I'l, .., :. ul-. ..i.h.t! I a o
  .It.I ,
  l In ii' .Inn. > n 1 1
  m-i'to' -
  hi
  n,:trfiilx) l I"i \\,1.1 l liiiTi'ii limn .. .1..1 ,iI.- i-i-tusti' ;; ilinii :t1l.11"q.| i | 1J4'iIi'S'
  I. .Mm 'ln' .,11'.1.I I lirn.'iHi.ini.sM.iiirsi: : I IUI..I.
  ) | -- A .i.lsKNKI1t I I )t .1 I ricrpont( ) ;
  : lion :iiti'f: >. .'. (,. In.tti'. tin, ii- I inli'! :ami |Mierlinliollin > HaIi.
  IIA1H \ II lIt-c.: HUM "Ixl I h. '
  ; u ; .1.1 is.l 1.\ i..in- Kii.iiii'iii riit-iiiin. I 4 M iiiiiii | .-
  ,',, I ;.( I tin* liilli'l' :ami ""IIIIII !; \\ -.111..111111 l |l I 1 I !1. I KII : ) i iSlovo and Firewood( ,

  11I"101: <;OMINI-AI.I.\: :. .diiu'lM--in., il I.s'iisg. a 1'.111 I Iliil, ,, uu .\l I 11'1.1'. \ '\ Iit.: *, UN'I.In ."" t.I'! '|.1 1 \\ .X I IK: i I.tI. tin iiiii'inii., \ ..1III I
  : Mil .\ It II trthK.: Ii ir ir It I'll'hSI; : | HI, II IISI.H.x'ii ; I ''H.t I : .11.I I I 1"\,1.1',0"" I II I l TIIK -
  IT.A'IMI-l.l.r.: i : inli. >. ilis -I uf I tin-in ueie. i; iii.i-.iiiL ;:h.. III" |1..II.lIr..|. .. In n 'v 1111II I liati l.-nniiiif 111.tl '1.' \ ( )ll : n.d : I 'ifl4 \ -
  tnnr, \:1) .iH-i'4 Inr -'''11'' III.,"- |l"l \\ hits' 1.11 ( IMS: iti-iuoN7ii: : : >. 1 I -. lit II I I Id, 1 I' ".i I. ill-, I 1 "I Little House! around Ilin
  I UK* iil) iiml tii. >,ip.-ii,>iilli'il ami liii'nniii-l., nt. uinl! man: of (lies-ui .1 COI.e
  Aiming' ; / u <"i | | | < ) .. ,, '
  IIIIK ll .aii.t.s.l' li, ". r. rl..si. ii. N, m.rinioaii.l I'nUf.iX 'nI In (i. F",i. lii'lin. r, (III., I It: I lo", I,1"I '"i I.I l llil I. I
  I I : WIMP" nlinli-ln'il\. In.' irvi'liitimi i inu. -li'--l\ iminil" | 1111.1,1"1'1',1.) |' :: fur.ill i"iu' |1'"i > i 'mi 11.1. il. Hi.. t tin iml ll..I.i l.ts..A.! H.N. I I--- ,lui I d.I -I I it,., :Im C.Y.Tlofflpsoll's! IM'i.MH.S., I IA -11:1 I : It hi S

  ,, tli'il: i. \ |,llil,, .( .lines,, iln-, I II I iinl |..l.ui'iVilli.ini : | Kill, :n i it n-inl. tint \\ liiiliwaniitin ..",ml|1.11..1"II:,I ,. ,i|IIIIMIII.inx.it.I d Ih.III'I.r Hi. 'in I l'i,' tih: xtliu".s..rol..0.1 II I Itv Iliv |r.->.h| Yan1, t l'i... I IIAI Ii i AMI, .Vn_. S I '\ -... .\1..1.1 i : i

  \ It....I MIIX I on. tinI I 11'.1".1 ',, ,- ,.\M'ilieni| >'. It inili. .linili.'Uliilllilllleil s-ill| S.d'.1"1' c' ..-.. I ,nil t.ix i r. '|1."..Unlittuini H'7 i I':. /;"! lii. .,....i I I. i I--- ltv

  I l.n: ljnil. uit: 111.4'i l-i'i I:liniiiv lo .tin* fi.l u tin KlUlit 1 I I'll'' (1.\1"1' .1.I."\-i I nit.I hill.1.I t\n Ii""\..tMl -. -llll I II1I1T I' L. W 't .;i' 'lln-1 !I. Hi. s .ml -". "' \ ti. ." 1-".. 1L i iDAV1SON 1.1I -

  nii'liiiiii' hi :iinl, ,."...IH.I ..1' 11111 IIi, i.1I1| : mi.I |.n.Ill', .in.l Ili'-n'" !i. no \llIr; mileyrejil "-t.4 lilt.I I ,.HI. ,,1 I iiml, .lit. -II.or i .5. .. I 11"W. Tilos. atoi'REAL t (,."..It.,..-i.',.t il'.nil"< n.il" !>.'.-'in .X. I II'1.)I. lIst'- S ii 1 I. "'. ii' .It: I II 1 1..UIVH : EB'IJ\J I.
  coi |l.III'ilInhi.! 'I In1 .SirunilH' Imliii-. l IiV ::1 "i.1 11111, tn t I.-, I'dlll'i|' iilr| < 'nl 'Iir H' .11 ::1".. Iti n 1 It-i.,1 ''11.) .. I ,
  J : rnit I.- 'lilt "i, -I I i -. :inIllh
  i ID.II:. lii'il, niiii llii'ir I iigItI i::' < nl' Im..ilHilli."ivri ilrilion. ami: Imil: .i'f'I( ( n"1-1111111'nl luilln 'i: 'in :>n i MM.-:! *. -<: JOB : ;; 1"I I ( ) j i. i l-n iii i < >< M*.<-.
  - :
  : 'iiIitt-iiI', 1 1 Ii"I.rid"| | '!.'!-' ul''I.i., I 1I1I1Iid"|. llit )- nf )I'l'ii-:irnl.i., An. ;t.i,.110\.i ehi.i:II"url-i.i, i-k i":il"'',in.1.1111.,111'.'lit/, inn i ) lirnken nnliixIn ., 5.1 l lniir -: 0 I"" 1 ." 1C ? I': : ESTATE .: : -- I AMI -

  "h,.iili( 'u ninl. II... I li-'lil! I |Ii 4Ii.. IIst'r. 'I 1 IIP I In i ,its.i, i"if llie n:11 ion:11 uiIminN- ) ,- willi n I'"in.' r i num." I.-, Ihr It -". ...-".1 \VI1 --- City and County Surveyors.

  Iniiiiii,'inl| : nlli'i'i-,/ : unlit, ; I II ln> u hull', I1':3tii.5i, is in Ilii-, ill i.ri I li n,". II i U I tight i ( at """-,. ,an,,.111'I "t iNiltl.'I s.r XI m. Wi".II'j |. 'H AN.M'I M, IS: I lutti I II, lit- II -I U.I.. I S t Commercial! Job Printing Office, dllli-O) al 1 IUi NlA ( .'Illltt' I ..1'I llnllHi

  ; |p. I%% IT of I Ilio', ,iniitiii, ijulitv ui: \ fliillike lli.it it -Ifiilil. I I.f' kii :nii'l .lln' intelllem "iMilhnini IH III' .,lll.llill'\> l..r.I lillili.. I II n"III lutlnn.o .1"1Ih.,: litXllllli' HOOK) ItlNDKKY! I COIIECI'I i 1\ (O AliKNT( ..,, ."s '", It-

  III,:it in 1'.a.I", tn-tl.i. in Ilii', \/ 'P ninl |iMli"li. ,ln ,,1'11,.. |,riilr| nl IKHII" I.til,- ..iol-'i., ,\ i hlliI, s. 1)1) 'id, li. |1.1.11.1. |, I lIlt I .., /II'I.t"\ i'uiMM.. xvnl.
  iheii. it. ulMiiili' NEXTTO! CITY HOTEL J. EMMET
  it. 11:1.: I im llil.t.ti ,
  or ( inkinu uinl uilliiisIII' the unlllti :aii'l ol \\.11.\.1:1: klionlil, njniii i .. lu S nt I Irll I 1. .\SH I I- ",\\ riU.: WOLF
  aiiiiinli'fH| | "' Il i tiri n ilx s hi, n itiul, 1 ill"ti i iI"'II. i uu I' 4.\i-iII. lull I.IH' IIS
  ('HM'I'IKll'lil ( In-.. <'llll<>. :ami wit lieliev$ "ill! Iiml i u :ly suit, olllie I.h" It.. .1"1II..h. .,n,.1| li.ttiN, i.unit. "....1 I Iiiilie I'XCHIi: ItlU'i' Al I.h I. KlSh- ill\ \\'I'XS.\CO.\: < ) r ."III'I : .\ \..'T HIIIMIH.I : HI I I' ) i. .

  1'1,1', not |I"u ic a< innllii limiMe, uilhiint. mucmli', jug ...n. in* .tI.. .' .::"11I., rnliiii'H. .11111.1"11.1'. I ___ linlef iimlti I 1'I'o" : I 11cc, "It I I ill, -I II' II I i..I.I t llll. I .1:Iil -
  'I :nil
  "II'JI"I'II''I'! | | Hun' iiii'l i.'iti: I., ".1 i-in rtfx I. lln xxliilixitiiu. Job) Prialios[ MMm[ Roliog[ ii IK I'lniiijil Itffiiiti'h ,.,
  I I .1 it.c 1 1. \ "cc." ,1 \, e I .-
  'r iilii>, ; I lie \, It..h inly I ,.r 11t', I lui ji- I livlil-i ami. fiam'lil-i"i lo II"icnlrtl '. Mr-I *. \\ iiiHli.tx'it *"IMIIIIII|| ; -) rUI' Cllt I'n'iM-nv. r.iniul.i' iiml !'SiilI.. / -tn., 'it.All I | h.In ,., ,
  f"r iiclIcIr.is l.iilnii'1 M |.liuml I.. tin \: 'ni4 -.i | .-I, t .I.IIr"I'.II"llhly, i ) l i'f t' mlI l'-l. .110"1"1 '
  l-
  l lIAV 1' .1 .
  MHii :
  i- \ .ti .
  xi I-iiour .r"1I" ,
  ]1'1'1'1,10'| tilling: Ih"oll:11" : MM ir, iiu': iit-" :jinU'i ,iiini'iil, uln'lliei. htjti'iiin i Illnt. ,,,..I ,14 Ih,' |l.i.--'.1 1 11.04.51| ..r 'llll' nl, I llllulili \ \ I o-Icjrlcq niili' : 'I .s- II-'I.' . ., .. |,| .il.l.| I... lawtirs' I'ri.: 'I-, I'-ill:. II..1 '1-. -In-I 110. i: -i.'"i "n, -.i,1'1! i i .,1I I i-sc, -t
  In i..I.ItIl.1 I iliioi' iliini, it. -.1 .mil In..t ii-iii tl.. iiiir-m ami, 1 plix *)l- I'III(1. I i. "0.,1', t In. I'.ll\hl.!! rmnl. I Ii IMH.tI'l "I'|
  1'1"1".1 fur I .i lljIn : ill..I'.I.I.1 ali l .lb. .11 .
  > n ill t 'I I.h
  |I" I u"-h- i i
  i- .tin. in thisI I I' ".,,1..1 I "Mali.., ami 14 fur siliIii i \ t i-"|I..rt. el i I" i il in ,int h '.n.I.!" (d.r *.MI\\i- i intuit, 1".1.1.: I '.'. thi 1.0
  *'t'.jittii'|' .tttt'! ( I II."' 1 "1'1'pli'! :Mini iiiilijri" I Ilo S.) I liillun., in Iii, \\oik on nniiiiri-, 1I11.1'. '' .: .hl.lh.II. ,.I..IIIIIII.I.I., i I'ur I'-Ii li! .m.li.r' u il.-liinl.: 1"'i."I.i ,lt I.. .\lt.r, ll' xti .t .unl ,I.-.i l I"1 |I.', l lit.1"tlle.I I L.1\1 .. I

  I i Ii'in gi. l I'r I II In' i,Ii.i I lion i <.I'! ""W im n ; |iil: i 01'[mi .iliniii, : 'l.itltN it 1.\11.I \ | vr-i.: | -.'III: .'ilt.-utlMl. ..1.1 I.. > r.ilMillnii'ii | r. < I l ,liHt.h h | : tit < -HAitt. M in:l."ri'f Inl 'I muni.I.IH. Hi,,-.; itlnur Maritime Surveys
  I 'Paus-i.' I Hill l't.l| I > |I. | ill-'T 1111: 'll IMr.h..l; 1 I'.niii I 1'u-i-
  I.ul(, :u lun i"n..l".I'.lli"| i.i""!|JH.I'.r "'I-he t'i'iii i rt: I li I h:101: I of siillia! '' ge' amillie I Can't 9lponv'-'lU' |H 'II... ...." ,. I It.ii.i.I! isnilttli I -I I ,1, \. I. I.II1.1'.1 1.11 t-I I Ih"1.".1'.1,1", ssI" |'l.f'l- -.ciit.' IIIHijr I ,ii, m tIll M.| .11...U"I'I.Itch.ni'l III.--imiiiii I. i. i.I. I.' -lilt: 'illi 111.I I *' :1'c 0.1.t: -iili 'tic| ?'tcI-ti-tsI" -,

  1'I11t'1' ) OIUCJJ ;, Hum.m, ir.'i-. .. l in Inn.unl I .1. \ x.inns: 1 -I.It- ..
  "vrn im II \\ illi |I''ii\, ir |.i.n I'n-,ill\ In i ','thin i f iN ov\n s "lIl\hllr\ | | | i .I| .In.II.I': '' nit I. tin 111 \ \ .
  ssssit.i I III; trolls .\.tI.i.si.|| | I 'MIHllllll'llllll' ( : :. i'i IIM .IIIII.: THUS. C. WATSON.4irTTlf in_' "mk limit' nri'i-_|1" i.uillx unit. ill I .ill II I \ I 1." Xtlll, I, "II | .\| "I.l I)
  ill! "ti'i.piihii' I Im '.lull' amiv, 1 ln> li.ill lein: ill :.1- e\li'ii-i\e' In (1110 intiniriialtly | ,. I I
  \ ..",.h.. < I.I I M' xnii i xi-r lr) Aiktr'i |' at tliel iIilitiitAi. i nut ) "ic-I I i \ linn iuir 1 1.1:1" IN i'i!: i "
  lint.. IK-. ailinillril ,tu-iii, I..i'| .lit1.| 'I'ln. > I ly ain I I tin' .1.1"tt" ', :t 11.11111.1 I all I I NI i licmriof ..:iuli-li: II,'ni'ilt h v I ll ,m lln. In-l |irtmalinn ill-. It .--- .- -- fu'Hun N .'1; ,l"tx |It in i H i I..i, In.mil lui 'all I.nil.: I lr"lll'li-i' ., ...,,1.1| | "1111I".illl" I 11""hl'r.| fl 'III 1 111 |I"'I, I "mkSim.. : I 1 I ,itnil I UI I.' I t in i iu "r ll-l--L.cc., i l I.ixi--.. T t- '115 diti., '.
  1'.11'1. in ,n.Iriiiii' '.' In I I'm-'nl.i an.1. niiinii-HiiliU!, irloini, luril in' ni istiitliisg .Illll, Ill-It'. ll. i TO ADVERTISERS ,. ... .
  f | ::1111111I'' "' .ll, I" Hill :'I I'Ill-it') '-1.1'.11" II :1 t il llll"" I Mill' t. '''III It Jiimitt'l Ilii I IIHI| >III lli.lI'l H. c.' .nR Surv. virTill
  1..I.I..III..i.| ." i f Ih". -.' i. \i-liii4. in tin- It an1 ..inu'ly iniiiai, |' -liiable.; .Inli, u "III'I..I.I'r"\.I.| \ I \ 1.1'I' | u..i... l n. .u-i| '|, i I.- .h, "" .1 .Him, .119..nla.t\ U. ii .1.I i I.I ''i. I S 1 I' '-I
  I i -I I vii-- .\sh i I.c g i t.- -mi u
  liUloi\nl I tin'in u nil'1 1,all bit "I'.II !'l.unlIli'lf \Vlieu-\er I llu'p\ipinlilnie| uinl juj-': -IUThl.IItU'- ; : \ SU.\I ;; I .11'11.| ( .Ill'-HI I l lit .I.ll'.1..

  .. 'Iiml I il I I itlillt PENS.COL .lln H.' ttlin mi' Hi, ir ,,nl h I. rl .- l liit .>
  I ili il W... llnlf" II In1 onliiv i /11. 11I"lIl..f 1111111"I.l I. ( 5.ii.-t-i | UK IIKar "'>.! x K iii tinxtniM f.irriitii I ,,.\ ,
  .. and NURSERIL I | I i 'in nil i 1. IIr I.M CONSTANTINE APOSTLE
  GREENHOUSES
  clinlll'lli.le IInl'''''''' p..ie. $ I I.', r-i "It I I 1:111'1111I.: 'II'r. \ I. ".lll'
  : .
  | I 'iilii-y '
  .illIcIII.li\'i.lu"| Hie ni- '
  1..11.. tUklfit, ill .1 :: | jll-t (lilt.: I.j..l | liiiM|,|
  u |H>, :M .1 in'illi'C, ..1' Ilii, ili-li.I'iiMlir$ *I ,: t lln'. Mliiint| | of :lnioiily| (sI I' .- krui'lli'ii"' ami' .,,...,11\1'1)' run 1'ilm. l'l.M'iSI| Uli-K": : lltiM h: |I'IIslutI | 1..1,
  l IH"I .uinl I all Ii.i uiu.iut l : tin r\ien," nr ,nn 1..1)' .ii'iuii'.l.. Il \IH )(11.111"1..1 |I. i : .\ 'II ,. ,, ,
  Hio4i "II
  wlm -Ii:ill i ""''IH'| "' tin ly |11\) ..ili-lu. -.l, 1'11.11111" \-j pI- | i \.t 0 I 1 Ill-c 1 liu.! tnI
  h"' iii'ini-y
  ilmiu licic all nlHie :: |1"1"1 l.n..r r""I.il : h'iiilEr.rSHl: ; I I 1'S |II : I I"' -i i -Ic.l' Si ci V.lk.BUTLER&OLLIPHANT. LEADING CONFECTIONER.
  niiiiiilin. thits.unl Im u ... 1..11
  r i jii-l-oiu. cnlritaiiilii, t ;; .nllii r" | -'I ami : IVli-t' .11. |I""r .r l" ti) Inn t
  ami ol. :.1 iniiniialil ,', *. ) :: '1 IKI: -
  ,,>l in i niiil'iiiniH uilli lln- i inlineJMHMT I sit Mi IT 11 : U'j-i-latolt:: i4'nl l'iiu-l"H' 'It'\ I\.I. "
  | \ :lIe :' 1'I.illll'.1| | | 111.11':1.101' l icsiuig: 1(1.( M Iv \II.M I 1I'M1 1-, i _

  UI'U f\l dll.lu.l.| | sIs'ii, In.1.)II ri 1 \0. 'ol H\I.I.; lilt IU.M.:: .IN". AKornoys-at-Law. -ALSO, A I ri.l, MM.: I OF) _

  t I mliT i tin-i.j.tiat| iiiit ,,( Ilii- IIIIN-' ol -I 1 Hit-I "tuijjit I :: I I lill..I.II"i I I ,' .llIll'h'.1 I 1..1 -..,.'r..1 MI- iiiil li in"..1 I "'|i'i in .unl ui'ii.liiI'l.Hini .Mt-ASt-K, : : rn-iM.Miis: : h -. ixn.--! j

  1 pun. .riluii'I tin, ".*its' ir-itll I I ha In.i.iiI .unl I the. wa)' In <:'ct tight I lo sis l l'iniikeil ihl.:: -. .1 .HI.I li-. nnli. r mil. l Ii.- ..'" 'lii Oil .1 M'A.S" l'lUM-i.I I ". 'US I ItAMI : :, 4I rl t.- i .-i i I 1',1 \ .ml,. /irri "naI '
  I uaUIP: ilan,::eii'iM.xpi'iln \\t: ., In-ai| I I., i ,..h or r nl. il. KI nl "|1'I.h.\|, \ .' I : i-t:.Mi-I t. ,,., IMPORTED CIGARS(# aid TOBACCO.G 0 0'I'II'U"I'I
  I.HtFr.UI .
  i'tt'liiM I I ill I 1'1'11.:1".1.: I dial I U.IMIIIIul I i ,s'---I il |1.11'' ..1i.i5. ...11"('Liu i u id..1'. .I. i -I' ''I-' I I'I| 1114 5 I K: .1 II .11| ii.
  I : m. \ ami. I nijiPiit u ,I Ist-i t) .1.I.. IVrfi'li. ) .., |.-.. .\
  Es: I "1"'1, 1'11110. | | |g.r
  .iIi
  lnlii.lrrJ )111. f.
  I lit l.iixl-iii-l; l I"' M-.II \I\I 1'1:'" U (II. ; .
  ; I"'ig' 'Ir.i'l iliiei t Ih to ilaliifeiiiiii, : |utiill I'p'l'in !..r li.'r'l;| I I.| ,.. MiiHit t :MIT-. ...-t.i. iiii-larnii l .. l iiu. i-_. I "" ."* I IMt \ 1'1.011 I
  :':o 'I.. Iliilrliin-'in, \11'.1:11111.! : ,amiMr. ,. "-ut-I iiml I I llrit: uli'nliw.i-i: I Intemleil.. .-- -- --- f\'r\ 'ni'i| .ttl. nn." .n i. xi n ,i.ii .11. "li"in> UIU: "UI'IUI'II'I'UUUI'---:
  boil, 'i, Hmiil i III fil'l ll )Is. .. '
  I I \iilnallv 3 i i-\'i-ll-I '. 1 I.... iCIirlll.ll' : ; L a!, i
  : I I I'lii-iil:. liiviturn |' I.. InleinlHii il V iillli"* .1 | .1
  "It' "" .. .1' """ ".' lcfl' ariMiir.ittfiillt
  Cut Flower
  iil i| I'll I limn II.I .- i.in I 11.ra't1' i'i in:.4 I ITI. .uni'tliij I l\ I.IlliiV: ,ami :iliil-i-. Man y I als.usssssl; .11.i" I .Our DepartmentI I.h. I. it.-' ijinii ..1..r il 11'1.11.i. A.nt.

  I in.i ii'I Ii''I tI I .in in i I,'|i.i-".I,*ss.s. mil 101'11.1. :--1'E\III: li 'u IIII.M: : Ul'l.l: :NI HI-H| | |I..l.l. .\.k.-r'H I I'| lxn4-| |lD.I.I i 1."Ull h .,'l.i.-t I,. I % ill|ini-lt-i|-."|iii' nie\tr lutt.rutiU> r..1..1.11'| with iinv I I. xn HI t Hunkx its i.. |.1.I.' ..in hut ill -I-' I.,,I-H...,'iii.iin| ,... \nirn BOSSC'SBlessing
  .
  11.,. i an.I. t nri'XH| |.I".I..I"\| h .. ci us.t I mi ..'dIItltrd '. ". shall iii...... 1| | nr *. .. )'ie e..I "it ,111 l... 11."r.1. -
  *In lolciatf'l<< j I I'X t i inlliijj I !: a |1" I': I IDi\IU: HSU.Ati.ii .\l. .irtnt.f u .': \ 1"1' Ila. I"'I
  M.I.I..n i.ilit.KII ,
  t | in ,i .'"'-. .1 I luUr uinl' \ in I tist t u' | in inn." i a MankindWIIOl.l
  1.tiiIitiIl.C iwix111,11".1 1 Iwt'iiiiM, In ..nii"* i'oininilli-tt I mnl ;.1... n 1. ix .1... .1..1.| t liiiu.ui.t.ti fit kifil xti..|
  ; I: u I ti S li-'in i-\"-" nliM' uinl I p u k lu i 'itrr) in : ,Icin '"O ,

  I '. \U-lll. Ihl't t ,\I',,' III KVIIiiUlhv|. \\ jib uolk I in Pat 1.\.. illsI Tillll..I..i..lI.I' .. -- --- l I".\,., ... Ni all tt tilin'un.l .i.ri.in ,l' ,I.s'i-u' .i .rI hi I I, At Night ,. ,,, ,151, |I III\'k..t01l.y, I "I. li

  : uinl" It' llri ,Ifl I I ll li txi.lic'n ..t. tint |>-'i'.lr| I .-i.J:!:I iI : rut 1..111..t.. mill .. .1..1.0.'| .. *iii.in.t nit sii: 1 i I. .1 0, n, i i i I., i t \'ill -- ( : : .\ : : : : : IX. -
  "
  I litiiii Iii.' ,*\l'I'I'f'.1 I Im< .al! jut' i... |1'1'. .l.'lm 4'. l.'inili':: :; klatnl that, II'Hroinliilllie mnl KII' 'III'.M. ,... .|g.. rt :.1:IKH H I in m >.':., i | atl'-nliiHi. 'I"t in"t. ill i ,i i I. i ..t i ,- i -. .I. .ui':IIIIH' \ \XIItT.\H.It.\
  r t.ir w ) i I I uuiilil |"Hlliie| i a i llie I, --i'l\i s i- .5,I. .1. 'I.II"| | % "J'I.h.I" r ..mil mm. rIliiw All/ ..!t---k .urilnllt 1".1| mnl ,:uru"lo u.. ,,. ., ....1. ; .1 t -.". ,.lit
  tliciiin.iilii "I I aluiiil li' .l u.s.-le $In lini-li Hivwmklli'i'llll \ .. ii ii.. li-a .ui.I .iiisi.-r .tl 1. Ji, |iit'iiuin .. : p5-5,4, (m llliinli.it.il. atal' ..inJ.t I.i, I', . -SI-" .. ,, ..

  4S.. I htt n..1..t ..ail"I'I h"lrlim; : Itnu'" I .., I ln.. iflliill*! )' .hdl I I nail.t I Hilliiiikiiii In'ail r itni WII i l I.I mil.I! .in millUnitirt k4, L"l.l IrmlilH,I 4,..l.i'",'"'I O.-It '. I'KIU.K-I-S 1'i-imii.ili.: .h In .li. 'I-11. .,0 1 I.i .. -i.1h D MESTI AND IMP? RTBD FfluliuiUK

  t'fnr it i U ii>'l 4 l-ixv III tili)' .\ ;1"1'1'- I :; nl. I'.s us iiii-iilal-In-elainl' .. tini .Illl', Illlr MillI.I ".1) Ulllllll-4 t.-i > I'b.\IS | -
  I i.liin llnu.nU, 1":1111: ut u Irv ollii-r vll l line |g.si.h' _t i i tin* li' I h.i I'll* : :
  llu' Unit # .
  .. ... ..hllw" I ii .
  : ii :an >.1. ) i It'ail.x l-Uii-k unllii'i. Ii in i'ni.1"| ) uUnit '..Mmiii.u vi Hi im n, 'inn' I Inn I..I.| -. nn. ri.n-l I SCIENTIFICAMERICANARCHITECTS I
  longer uiiv ht'i-k us|1"sit Iii..Is .i-lmin-I 1 Illll l h" I ''1.. ttll, I I.. I I 1'" ,. Illll -".Ii.t.i| '
  ; Inml ss.tiig.IsiisL OPI'UM.c.n
  until 1. in : l | I
  ci ll flit itlin-I -tsl.ti.,' '. l..I. '. ..
  I
  I i.ll'lllhll; *14.1 al'I.III'. .') iii4) "'' ." <' I III. .l.ilm( '. |I.'Iuigis: II a> :': "lanleil a I. t.11 111. I :
  '
  -.1 I.I' IC. u
  1"\\. I. .iil unl\ t' 'ilnnl.li.| .' |.i"i li'ixi'nl: ali-i-mi I tiii't t x t :1. anllioiii'ilIn I I I Nali txi.I:. .nwini.n- i 11. .".Hi.. |1,1 I i... .I.I. M 1 |'./-. ,i.. ..lljI ) D I ..h..t.I.ice. '.M'' "..pui.ls.ln-d.4t ac.t. gc."pulsnI.sl...' ..b.th.I.".,.JcJ.t..1c7 at.' vIt t is 1: tne Cnk r ing n w Brthcr r 1

  I'lIX l t'in:: xxtsli-il: :aii'l ili i.|ms.'il I nf In ieirM'iit| t llii i riininnllee. i I I ill -. li I'll |\h. i rni I '"u......f.H. ,..l.r.. -I ts.o4II. .,... ,
  i iii 'l.ni in munitin'I |..a..g1-:: ..I' (hieb.iII I's.s p.-l.-l Ii $ cc-.d.cta
  :{ : :
  1 .. .
  I.H..ill..l'vl. lliiirtal I mi'l tlitulimitu '- Pru --,: p i .i.t S ric.tIlLaN
  f' li.r ili---uig-thiusg:,: ami. Hi.iiliniiuin | :':: If You Arc Sick "d- .. .lltua..b.\. : w.x-jixi.I. ii : 'Ii'iI11 \ : t : I llie l illllr.-...- "I'l lUu t titlt-f. in |mtvi'f.Nutiiiily xrll-nv/ lV\i-r Ull i.h ln -, ,'1.'. I } 'XI11 I Til.
  | l\li.AI\s! : |; l lllhYl: | h JO
  :
  : i ii I'NI"'II| l> ws-ltil. bit! t-v- \l u-- I IVui I .h...ui.-'c .a-keil I I'M I iii-lill.--i II. ttiilu 0.11.114. Uh< utuiili;.:u !IN >> ( p & BUILDER t 1:1'1

  Umaeli'ii/fil I It"* i-\ "-H'li- liom :a* In i 'iiIiliuljssg' : Hie kui-i.pin:,' nlHie ;. ",1..,". 11.I"./ .""" ..b.) I... ,.I Edition, of Scienlile America. O
  ; I liat a;:"iis4. | I..IIII.I.. $ ill- I .k4C&4UMdII t .,, I 1'.1..1.. .r .eJt A5tMt'l. ; A : c-
  in c-c-Nt *
  "inI' 'I-. Idxx i- 0' .,
  ..,... ;au.1 I I lixt- ""nl.I"u I I'rtr I h ... &nil nit rc-.Rk.s.' -MERIWETHER"S-I
  Inrt- i.l hut i-itblii- x lln> ,'...111.1 I uoxkullt (I' Min K ) >i .t 1' ". "f' :
  I :
  tiMilinni-I \ %
  I .allll'.I1- t-e T tt-f u* 4tg1flV11.ia
  .. .. ., ,. .h'n.t"'n
  I | fur lust! t'41 ili "t I 1'11.1., ti4i. IIM I I.nu i <.| -iiiii.1 .1 i : .. ft>r itie; UM > g
  anfii4'liH o tl.
  'ml Its I II In* ilia''h"r. It ... its. Lituiul '" '' o. tcc .
  stat-I 441 ol I UM u> tt .1. al.
  :: j.ci Ial: |I"'i U Urge; 'ami "'i-tuI.I| liuun' Irnui '(IIii- |.iilIir I s Ihiloiine.I .) tliat lloe I 1I'I.I."I..t.. rk \.ui\ul 0 ,t'iui| ..r. iuuUut.%, a.-t-i .' 'I'1, ;: ..... .

  lna'luu: ni' l..v..1! iu'livi-liiul-. -I .l4i !k-inullle .\II\iliJ.I'-alliU\\: :; \ Ao- Ilwtt..i.tshcIc, in 1.1 ut.itii tUt iwrv.4t< .). .. \111/,1\ : ill; f i 1\ /-i /i.' I is/. i 1\ ii u i M. / \ I" /. I' \ /: II

  ,,' |u ilw ,ialinn I i- :4 |.i'iiiMiifiil 1'I alli'ali"lI.I I iii. ,. ', ,iuitm ci l lUiw JIM "i-< Utu.. PATENTSt ; : ;N-
  Ikeii! rkn-H 1 u'
  ii'waril fur |l.a.1 4lnl III...... II III I Illi I ug:: ''ili I i/s.ii- U lltl lillan lUi t it -11 Ih, tUol k.-r. a t.' T,'iii. ttUt u Parlor Sets flodrooffi

  : juititi lititjhtuu IUIVM. inli u'-I in ,Hie umk, nf hue a.ej.t-. lIT. .'I.it.-ui I.|.-. .' -* "Itc-IlVflC.. &Z4' hvc iu.< ..t.. Sets 11jj Sets

  1 ill III- hs.':ihi-.' llll I'I'I'I4In | | I Hull ate i lux Hoi I I lo I I..-, sit s so Ilirlllt.iT-.iilet I 14015c.on .I'r'.I. --n.-.lt f.r r tli.dtcu..Ntirc Ao.r..n .45,4 .. ,
  Paine's
  I illll"U": I IIJ.&I I Itt4' \1..1111..1$ ; daill' its IIa 'I :aniiu il lee \i. oul> tl 1 aii'l lit" .e.- .' Celery Compound ...4is-tc-4.4.c-. t I" ono. .,$i. IU: .IUI xii-: *. \\IMMMI vii\m:., oi i .r: 11 HMI-I ir.:
  0 IH'MI-II at Hie (It'UnI: : nl ,. \".w.,.o ". "nl iavty.tic4) TRADE MARKS.
  ,, iitjn i ni JAN L 110.4111. ". Mg .
  atlnlrifcMnl i i1e '" u.1 inttc.ci .1 I
  h-s. Illf .on..t. "
  f 1.0\11 flrutitiit; 1 I Jile; 15.4,1,1Hb.ul.t -. "faiur, '.s.i< IO i .., ....U \. 4.Ma 4ur.tI..tt4.. lot...4'-as.J. ....", lii-u.. jrui aI w* rHti.i..r.la t .. I In- Inu"l ii-i. :. Icig'| lc.i lit-i.
  .I .I
  i 1'01ti. li'UI'iil I ,4H'Illf. !St!
  : I"hl..i'| ) !! | jl| Itii., tinllnkfof 1 :Millit I- unHH-'hi H k'ffai, 4 b.u.. M i> 'IH.ru ti.", utin.1) tic?uhl I t.M.4.-31.4w ST. 11..B. b tu U.t.u ,

  k <. lixe. rrU'eJ nllh ii iml: lu muni- iaii.1 lia; "Jim"i in .IIi. ....,>n> ille, aiulIn .. ".|'{irart .! ..l .till I.. lhliMillUi*., itdt< U HIiU A Dress Dyed FOR 4'lll'HIl.llTHi, f.. 1..t. ,.. chart.iu4. :-o"se Furn1sb 1ti GoodS
  tl I.
  tart iui'1 ,
  1
  til..IO5 i lit ut >u "I. 1411.1 k > .r uttfO. ttMINN
  dJal"'J".ra'h.| I .. !by aU'li-l'iug lit.....' ( 'I intii I nii'it .11" !hie i n.1'1) imiiiinih (-giL Of li I L. N' .. ..l.fic1t) r"... A Coat Colored } JO & ill I'llrtl A...llrll. .' -ottnln: : : | : IU'IIX: 111.111 i'Fiiv -
  .
  ... i i fluualk. .. iliixtami l |'inin' I UUiu> c..." I i I. ; it,. t *>t .. .ut iitikkAi 'titsbt Ita.aa.av.N. T
  I .
  .1U1l1
  i aiw.iiilf'l| I a 11I1 i -H-t-lwlu i I .. i'n.i.lt- I.uill xxiili HietluiilaMe tlatialimit. Iekr) tauj. w..1Wil Garments Renewed ) CENTS. -- .1 lily or Mont lil.v 1 *;" .1.-.1)

  : hlomr of irnlial l'fI"| CE iinl I In ". |I'"|. onllt-riu;: jtlluxv levrl. Cure You A Chid can use them ,'.It'' .-1 'dt in tii. tIlt.-. II.1 4 .!. M IhXl'fI1I: : : 10 :1 ir .\ 1.1. ( 1.\ -"KS: I or TLth'l ) \ | ON t

  1 &: UiLiIs.!{ list' I 'I'I".lali"u.| UM II$ a iiniui I.JIHIH-, I II':' of u "IIIII..lie.1 in lout .. 'I. t' t $.. I' tr-.I utJjI a 14 Ft net ami An WO, '"" I.II.d! 'UI_ ...."-.'.-1..")I'. aLl. ttcullutt .o T.I. \

  I'.it' !iiuvivl 5 -I iI li-lilus I : I lie "i'l 1 I ilil il'l'' 10.5511 Isis .\ Ih. nl ) ilUxv, KUI' i it Hit I t I J y '" S IKultUKIuU M.For I A' 10 "twiu lic hOok !. .n tic .' il-i., In., IK Inc, I.\XII
  iit ,
  1361':. liil -
  iiU4uiiurEN. >.\, OLA. JLA
  tbI 1I1l..c. IV'1"&It. 'uUlIIII..ioll' (' <' r"looh, M.e. UUl the Aged Nervous, Debilitated. \ ILLS. SKHAIDSON; ) 1 CO. PtslctBlsit.m V >\ -I'Jtt I:. ,liili-itUeiM I


  "" .. .., '" 1'. -_._w* .-
  I .....,..-.. ",,"- --, ..,,,," :' -'.--,, : ..-::;--_...:.._,* ,. .; J. .' "-  t ti ti


  01__ .. _1

  i ...
  -- -- I 1.0DtSL\XA'S lonoor :ass \,1 1is1.1r.U.OJ: xt
  \ GLOKli:&,  t lilo' iiii! Ciiii ll H aiiiIiiaiiei'i[ 1 I I I THE! 3t:DY tJTIE'-ONE:' ;, CF OF ITS THE. RESIDENTS.8r STATE A3GCCN HENRY HORSLER <& CO. ,  --- ,-Jl ;,\U\i;\:: I IN,- -
  .. 1 h.it Sun. Ilio Soul rf Iho I'wt
  nrr.'
  SA' /11A\" JJ ()w \\roitTirs KoniHiitlo Spot| hjr .IjiUfl unit IU.rn, SHIP CHANDLERY SHIP STORES, J

  llm iMil and lntrrr tln I'rupto On*

  -.-----.
  '---- G R 1i A 'r III1lYIo.< --- MANILLA: COPE: :,

  5 10 IS i AND 25c. STOREAND I In: Now 0,1"9YO: Imry In o\'rnsnbovgrnunl whichiniroiH AGENTS FOR IIKMI1: '\\ IIIt.1.1:01:1': : : 1 KOPP.:( 1 :, i AGENTS FOR
  to rslnl'c|' tit waters en I nt.t.o1r.1' r,
  r.1JTO I : :
  .- ,- -- lliwts. i In; St.: Mnitins\ili: > then tTXITKn: S'l'ATKS: I'OAls\ ( 01''I'tlXX) II) mMP:: i it v'i'' \,

  Ire ilmwoni; )'f uniU-rgU'tiiiil iTll.u-.i: : A"I'I(ihani/i'il i : :awl I'.i.i-: : 111..1"111''I. ,
  :MAMMOTH: : I IJA1U3AIN: I 13AXAAK: And I In nut' |/lr i h.h t hot-now tiro oranm'MisMnins. COPPFU/ : COMPANY. ;
  nnl. In iiiolliiTtlio>' fall: flan (JKODKl'IC: \ SUUVKY: A>( 'Ii' ( ))1:4::; AND j (CHAIN.N'iiiN -,
  .
  "II:> \M': IM HI*. I' UI,,[ IO7 Vl'aliilox. StMIH .
  I0)s. iMIi.x-i.: .- V.'II'I 1 hiMM'ii iNi'll In the Arnili.initHinlr: ) ,
  : SpikeMII'ft :ami Hoop Iron I.ciul N. I I1.-111d! Mfinl taken; \ in Kx;
  nhluuiadlltt1 I I 1'1',1\ rouiii-r 1 r.miitin Ain
  nil the t-hoiit- J'il'l'. Phrtt: lolil; :Sliei: t/\w\ ", C"II1"Chen! \vc Finnlli ..NewII"HOIAI'IIW

  \ : ) MII'IIV\I I J': -m r.M 1 101: I ii.: i-iiris: : TALK I'tI'I'IIId.1l ) : : i- tug Ilk iiiul out i liVi'ii iilos inor town crier country Inthool.lon\ !: !: ( OKKICK:, iti.ll'h, .:, Si !..,,\. fM I v-r hunts, 1\I.d, "I'i.it shi I!|'" Potlotn: ..
  : )
  :* :]. I: i.: : ;( ) : :
  .NI)1.Llli'> i 1 1: / : : : :: I ( ) il.ijstho summoiH lo tho fete In Oreolitloni IJIIAUTS AND( ) rtmi.HJATIONS! PAINTS, (OILS: VAINL-IIIX: :; ': '1'I'i''l'IIL'ISiN'I't'h1'RN'IINI ,11:. CLD M-i.LO\V: MKTAL:

  I / ..' 1'.1 I /.' 1'/ / .Vr.'I' 1'/:If I'!* .' n j o11ng irl.J..IIII. U "Ivruo to her" ( :: : : : I :, P.on.HTSAJA'ANIKD:( : ,
  .;'.'''' l by white U'lUil I "JiMth innKloiw FOKr.HJX: I'll' A UTS, ...
  nt Tricos nn.I in Aoiuli I tin- cry lioiHOHurnriunnl.'ttnil. ( UhIy. AniiiiiinUion ( : WIIJK t : UOPK:
  Our Popular) ( :Sootls()( I'oiuilar. .. i.n II\\'..itlio 'g1I i ,,1'1." Thiiooiv SHIP AND WAT) ,

  cut of tinwny lulls Inns in Uiuisiiuw Niokrl, IIr.i4M: null, Papor''' I'aidiiliro'' Slippli, i PD: >ON'SDIAPHI.'A.M: :;

  MIX 'iitt: urutisM: > TIIIIII: or ti.i.! \Lore.. Iho im'Kliii; N an noml; 11I9 ilL ''Mnioiiii C',03111 l) I A hSHS: KKMINO'ION.: ) \VINCIIKSTKI{ \::: : : ( : PUMPS,

  ,fr I'Mv i ii riff 7s; /I/ i i' /:'J.'I) 1'/:11'1.1/1'/1'- -..'" n.i\ I i.litC.1'ho I woulil not ANIU'OLT'S IMI'LI: \ ::', KtT.IKiI: :<, I II
  p> n'h\\uiiiin: |' :, i if only the \\ uywiuKlumii \III.ISS\ TAKKUAIILOiS) / ( ( l.'P.PAIIJh: : ( : AND S'lKKnKKS: : ;
  *''..' > II. W. .lOIIN.v: : : ,
  lo Iil.
  : In
  I Ita, l I Chin' i I. \\ ". '|') -ll'ulil linn' lti, tourist t would
  I liil.li.) .1'- Til ''mo' l'k! l U; (I.)M :> :i. II'' '. l'. :!*,. .!"> :\11.1 l ;"il'i 1 1l. ..1. I In' |I".HHif 11 \:"lin. t \a\ iinny liny: lit SMillii-.il, lake 1'O'I'ATOKS.: AHic.lowl':4kbug' : lliiIIu.iii: III\1' Liniiit.'! NATHAN: IMCIIAIJDSON.s'IKKt.'KIJS:( :
  -
  : .-I; I nn'\ I l'n'\: l'.iiei: | In. |I:1. :!"11.J:! i :.nnl :;i'n: '. tho Atih.i- gIi'I'l'CI\1'! :; : : : : : ,
  Krliinc
  I'iiie. lo\! r.iimlilni" :: :"ir.-:V" Id. I I.;,. aand!"/ : .',d-. :i I ii\:, 01 n nUht''' : < iilliiMti'r/! hunt on 1.00)( LINKS: '11AKOMKTKKS, : ': : :::;, : .
  f.il.i\i': ? \Vlut I luii.Ii.iii\ ivitiiiy clue lloiiii\ ] 1'uthtriau: i: (iutii :atnl, Tin kn I'KVOKIIil: )(: : ) PAINTS,
  '' !. .
  t tI 2"i
  i/o :
  w.II.\l1) t'llnnel tl
  :?
  I'lioin Alhtini- i I IV ::11 :atiil }<; : : \ :i' I : I'llKONOMHTKUS:( : : :: ,
  I
  Then IsnPtmtin tI
  .1 I onrTi !blunt Iif
  iij'i : : P.Al.NALI.: ( & LOfD'SPali
  .' inil :.11'' I'nrking.
  \ll'iiin InV!
  lun4rl1'll i| : > : :
  11\101
  l\ r1 I'.ix k to
  linl'lm I lontf
  I 01. :" \\ :
  I .
  Niiih'iik: ''.lu :nnl' .':>,'.- I'.oM-il: 'ln"i :anil 1 MKnliiii .-. I lit lli.i tu.i'-t stus. In Iho ucil.l mill MAKIN'i: ': (JI.ASSKS; ; ; ;, "'til DIM. k ;null.. :Suatdi' links: ,

  :' i. i I' .v V I; Id/ :ninl :'J'i I =Tin :nut, \\V'o" /ill Tox", .-.'I. Iii'\ I Ii nll' :'J.'ii1.lnio ilmo h n titer in 1."hlulIOil': '" ;tlntlgddo : 1- l.t'inf DiMiiriti I I. : Ship) Stoves() Oil I ami I llcaliuS'l'OVKS. I !.; (II.tIi'I'up' :ail (Clotl 1 : I Iloom IlnroPPKU : 1.' ,

  :yl (tl; ft t .I'h., C Ono, l.nifo. ono, ii (tlllp---rid. i heap: :al( f;Jd.I'lirwi'M : Cm t n hlllo way that for I In-mity, fur 1'AKAi.in. I : ( 1 : : I'AINTS:%
  i i-I I I'ntdlpInrkrl: ; .|.-1; ..ulnd| | IIIIM-, *, tor,, .-It/, l'd.!' .'. iiinlfl "U box tul.ir of iiiMioninVnt. I it luoro flmlyU SllirPIN( AKTICI.ES: ,
  Iegnuu'm: : ..1.1.1..1"1'. .) Pa1LI.p-i': : !! I..i-.h., luiwiiio 1\11.11.1\..Iv than (hilt'!d of thoinniirt h'Ii1'ti'A: C'OMPLKTK): : ASSOKTMJ: :::N'I* (OF( 'TAI.'i: ; .Vo V.'ONSO.N'SLAPK
  ;
  I I'I I I ij..I I 1111.-. \ in.i. ( 'iiiilh.". lloins rli.-'fioin) 'u'. up. tho Khlno. (tho Aikuiuuaor JI Al :: : Snapjicr: Ltnpn, Hool.M and: Sinkers" I'MiLIuoM I : ANN,

  II Jj'.1. /, innn I liiii'-..' in "'ll1lltl'I'dlr'" "II"" Ii '1111 ii'tr.iiiM I! \ ', hull \\i :aio niti-rlng our Million.. Lon(; HOOKS::; AND SLATFa: NKW\ "KNIiLAND,
  i inmii'iisN' .i./U ;.u |I"';n .'4 all"1>' i-t :'J.V'! ,, lnxM'i. it not, iinn'i', lli.in: ;all olhi'i NMlltn AITKM.S 10 Till; AUTHT.Niiluio Hook ami. (Crab Nel,
  in l.oiii.ii.in.1; apin'nlrt to tho nitlif NAlTTICAli( AI.MANA :'S.t:; WOOLSKY'S.niriVHI )( ) .
  I.I-,. ro I iii.: t 1\\\ : \ I IM' in.: i OMI: .\ II :-1.:1: : roi( I: Mru) ::>:ii.vis-\: : I t, t., tIll pout I to lulu |I'liotoirni lii'r, to ANCIIOULKJIITSAND) ( tI.r.tIIIT( ) : ( : _ _ _ _ _ _

  "Our I'ttiitil.ir' I.. I... :u''Cuur'1'rodt. \\ .iuupt... !" tlio lourUt, w I lu u > Niiciio (>f thifio in I Jirnrliic ----1.---

  'r\ll.lflil.1 .yet all lluio nn.I inoro!1:1 nn III Know liiiliwillwililorliiiini ] ith tho ShfInIn, \M1et-N! Will Notice( 'lo their Interest' our .\lrel( lize111eitt.


  in ilivp tlioKoftmw U-iiiity 1 <,if of,our our Kmuirt I lukm, UioriK'iiilopf tlioBOUIII' Everybody Lnrgo 1 nncl> Small, Cordially Invited I lo give Hta\ Cull

  (B'/'t\<< IU'I': '' 1'i'ACOSTA |" "I' our furvhl-t. tho n.ijrty mulL'r.nviiMil )

  { Ihd.lif. ,. "r our" plant.# ( iona. -

  & ROURKE'SMAMMOTH l\nx/: ull.i'o hi: ) ill inn its Iriulitiona. and. rrtl.ilili'Miilli'lni'i, HM tinIH'M!
  its. urtr't"i130; gtNtJi: || ill |H.>viillir 1 IIKMItii'tiuiH : Old I A. G. MORENO & CO.
  III iml r.llvir :
  'ki-l'ii
  (tun 'uu0uu(1'.1! to tho In ill pi'lnl' ui.ttt.| > Ai ,
  pt
  rm'iifio{ .
  .
  lull' INVni I'li'Hi'lilM'il' '' fur U'ltru'lnr/ all!
  1111.1..1.. limKu. \\ill Ilinl
  lli'H'jdii
  on. inpuritirsutlir I'-llHKl., III1'1" I"rlll Of N( ). IOVJ !:( ) -' ",,TlSI-il-rr
  |'| 'I'11 I'1 O1 f
  lima Lig t'l.' :mt itlun. limo lino lit ntsit 0\" "- )"" ditru.rt. ,
  : h'"r
  1'1'1.,1111"11.. "hiltl "
  ,l I 0 T FURNITURE E HOUSE 0 inn atilt, ['Hi'Lininnloi, tie' rojnlcl- it IH Itl\ 11111"Ny"">i Kur Klii'iiiiiiillHin: lluu.tips' 1 *<1'11.4fll'/Iii< 11'" h. .,
  riiini1, tinHiMr filling' 'lini.i'it.ility.'I '''IIIIII| ::0.11101")' .liiliu MM luiii"PISO'S \llrugt.t.;:
  In. .i 10 inn will (1111,1.I tho, nd.do. 'III. Ito, .
  Ikplall.lalttalr, ( -ttn.iKir. IIrruu till lied\ I REAL
  '| ESTATE AND COLLECTING} AGENTS
  Furniture of All Kinds :at Bottom Prices. I hooiiilini. \\ ill, \\mklnKi. 'Inn mtj; !hero CURE FOR
  .loll will find 1111): IK Hit cH-nli) mill) lug II CURLS WHlHt All USt (AllS.
  (muni.. I IN f..I.'r., Mint I mill'\ |1'1'01); lug fur. Koitti'i'iiiihHiriiu.Miilit I'.HUH IM.I.I. U.n t II'\ iMiui'i'iii: : : ini: '(.ur AM I' -IILII.' i
  I In h purl
  rim-.Medium' and (Common I'imiitmviii( Kndlcvs! Variofy, liiii.Uiiiil. 'ihuunu will\ mitt npu i II limn. 11.41. Itt'Hls jind4rniinl,* I ti"III. f.nin l.iU'iiiit, fihr .'r hear
  Iho ihrm'lil.O ih.llil: of tho I'litnliiUtl TA\I: :>, IN"fiNI: I K.: Ao.t .1.SIII'1'111 I .: / ,
  '
  \I.I..II"I'- i 1-1.\11.\I i ,,1.1'1'1' .\ ii-r-i;: t..1"4I 11 I'hNl'I'I ICllul: : :i.1 i{: 11'll.l.l'i' i : :
  ('.nan'Ihto., i,uin. Ono I diy Jon may I I 1..1110I'llftl'" Curt (<< '('OUIUM'O: ,::\('I: !""IOU<< 'I"U.: << O.1DII..U. ):\ ... :'fIHlun.\Tr.: .
  I 1"1"1'< l 11'1'111lI.Ir1'.11(1.'II,11i.\I') : :: ( ( t.t.ui.l. niiilor' nn oniiico; trco frt'I.htl'\1 l for fiinHiimptlon! 1111\.1!
  with lO.IHH' ) K"lilon, tliilx'!i of" ft nil; anI'lInT | mr lll'o..-A. II. IIOWKI.I., nn 11.-.1 ,
  \vi\ : 11'1:1'1.I.LY: :( CALL ,1'I"1'1X1'1(1\'I':: ( ( ) rni.n: : 'I'OC'IIII'!! / i "'AI.I.I'I'EH il.iyjini iiinv I ihinli'!' u ladder ;;\\Itnr Kiniulror:" 1 .Kilont..ii : -

  inln Iho 'I'h of .ilown N. t'., April SI, lHh7.!
  I I
  : : IN: TIM : Lx'ir-r: I I':>: K.NS( : :; ; 1 thobwiiiuKror.. | n COME; ami SEE US
  shaft into u Mil mine far IH low tho mr- ( !

  .\1.-i"I I in nn 1'.11: I'IM: : !sn\v\ \ii'ii.: : \\ nn, I 11 I 1 H IMMI:: I : u l nil I / iUK.\r: 11)11.
  (1111',1.: | n pfutoi.il: ;: .country, an ixiHtoriilin
  '161 I..11u1.1\lt\ : : r.K.AI.I.: ; : .<. lii'l.in.l.:!, ; i All !i. triilli' iiiul\ wicno. .-- -- ,

  IFrt mid) iniiliiiiil and. full i'f .(NN., IPIS0)Tin ) -
  t 1'A1'I'll:4I'Clll'I'lllt': ::; : ) : xruv: : WII."I'IlI1'i \ 1'((1 '1'111:11INI1I: : I : :. 'I lloUiMiuiil! <-M'n !1i.I lit,it. limnhtitl I.t.for- I ===

  I.::' I"IM| 'ALL ANIHii': : 1'1:11'1m.I'IIII: :: : : 1'1'1-: Intel 1, lit "a\"I0' I'.IMIIH lIlO til ll ITOIWninl : I _
  '( tlio It" tug Mno; nil iii'( D. REACHE. I 'II.\SI INi I ; II: .:-. 1:1viiirl: :: : :. liiuni' hiilo nf I'a'' 1/1'/ ''. Tin, j11I..I.;; grtrnett'i I I -
  \ 1"1hl"III1II"at.I..II,w Kaof p'cuiwiulillo 'I.1 t, I -- -

  i. "i.in: I'i: C\\ ,\1.\11.1\ u.i. .\II i.r: \ I mi'r the ,:1..11 1 I.'Min mill flip I IIKST Cough! Miillelnn c=s
  AI \ 1111 : '
  Y I"O t I""U A1.1' 1 I/ 1'it ll1': : I'L'u111'I'.11'1'I'lliib'I11'111:1 :: :\;. .. \ Is I'IMO'H Pone: mil I '==
  paw In tho nianvoi.n hiiiid. I 00
  I'llNHI'MPTION. l'1111ii I('n
  U. "iileiii-e... 'jut!,' S. vri' ini:; :Mn "i-l. 1111: HIM''IIA\l' MInWMIV. Ijlkll It %tIt It1ml OlijOftloil.lly = --s
  =--ulipi. I.itll I. I' 11I
  .
  ; <(< Out iii tIll' w'.k,1, 111..1 l Iv I (thn liver' nil ilruKKlit". 7p-'
  1 UKALKSTATKAMI: ::" '.II l 1'1 l nn, lit,. i hui.. |> la c.ir.iiaiin ,r l'i k'O' |'.iincil!" 1 Uir' .;cj .&Ey +
  : .- tliiiv. dy !tiny tag) ., ir. il their tcnln; CURE FOR 1' ,
  I N'ti'tl''i'i i Ilt| nliniil in ho.txy: hluo. had.! ..; CUBS WHIRl All llSt 1118. a yim
  (J ( ) :\ I :1I I =-- =Si.1. II gy I'.y' fnriiino. idler., list I h.il,y ntt"uuI; Ik U'iiuuli Hyrilli.. '|'(+tw p'.I.|. t1. ==-
  In Hiihl ,
  llnii' ,,
  liyilrmfKl+ln.rsttirrra a -
  1)/ > IT :" u "I "n. nn liir bark, Mciiltliily ,Ytr.t III'| mufwhi .. : --
  ; II., II :?: ,. YI
  llll.l'U II. Ill IH I'.ul |icirtiiwi I'll lo II.IM'I hit lm"I",1, ;,

  mull ..',.11..1.. Cnllei, .liniw" :and. 1'r.j; 3BC II u itli ,liter i :nn 1t il Ai.ili >>lii.l>.H liy luulcr) I' I'd
  k Intui11n111p-'U: | '''IiIly.| ... R, T :IE: L L ho( ChiiiiKiu 11.1 Ill'd>;" loinliiijt. .; a t"C o
  ! il.tin'hi); I. ar. I Mo |;:' LH nut ol Iho way {FOR i MEN ONLY :
  .'on X11.1. :. I. f.n' llui'iilKinan' |.l.uiU'r' trnttlnir,, l-y in -3
  f Some 01'111",1, t niiiniiri| >vril, lnN, in -- IIAs'llll: I 1-.1.1.l: ; : / : : :-,'I O'ii OlParlorJIedrooiii -'- I 101., .I"I| t .11 I. "I'mlcr Ilio |irut. roof In (ItoI'Il'h0tountV A POSITIVE ....Lo8T..YAILIIIO ."tnrOOtj!: \ ry HItd
  (. III Iho lillY lint luailixui O..al ad( MERVOOI DIo.UITI'II | O
  .
  Ilio Lily illlpfnvril '\ ik'il'ulilo -
  ; 1'\1"1'1) I
  < w..kmu .f Boay.d Hind' xirrr4 =
  I I tlll'Mlll inl.lllllilir, w "HI''kOllhllill'HlllllU'ril. t I i' D U Xfi.El.rlrrgr.orll.. : .
  Y'.t.,
  slew t
  ilimiH I'i
  } lue at nMiun: :ililn H iei n :uml '
  | .. .
  : ill Iho' lilt ill ruutly, iiiaiiiiiuM, |i'il.iro I N.t.,.. :: 1. N.I.ry WMInw11 I
  IIA'ItpuN11t1N:: :
  | Kitclien .
  nil and Office Pilit NtIII,1.
  g"'H1'111. w/I.111Np
  Furniture Inlh(1ubldaHthluc. lutnatin'u _.... .
  tiiii .
  \ i 1..1. 00..11. Mil"... u.-,.... ... .,M.....4p-.... o lEI jxJ:
  .. ..
  111I1"11\.11'1"1"1'1)| | | | | "Millief" I iii'linl'| < pui'.La6ip1"1)( |. h .if i.cni.il bop. [,ill.'Illy. | i. ., M. T.' L.i w. ii." I
  nnienl and. I'lmiili. I'.l.ine.u: : I I l.il.f' Ilio SI|>.inihh limn, hoiiiui' nw. in r |,nvtuthn 'Lr.r.t-.r-.HI.ma.N.h.tt. Ae.n.Nw..h11..Ilww..S.. 1111 MIIIIAl. CI., IKHAll,i.lIiMiuiliiH ,' II ,I( 1)Gt9

  IOU ..u1 ::\..'. Cook Slav: Teilet t Sets;, Dell! Lwits. \Window Skate s. &c., iicxv iiiul mill pars r: him wilh nut, hint only gnu Ito iitl11t1 I iniidwunnlh I :=.oJ :l,, ,./j I't..or..'f l---

  'I'wrlrrl'tunuyuir.Ulirrallhr\ I: : C'IIII"'I' I, Im..I.llt. 11111 lin, li.u." ,. -C.itlinrino. / C'olo ., .' .;. (::::
  In :Ncu, Oilcani l'i"I a N.w I'lujr. = "-=
  :
  .. mi" I
  "I' AliMiii.nn I ioMjrnnient.( !M.iiislinliii ty .t
  : I:1-t'1: ftl'ou;;; |lit HI lli' < iit :uul. I. ICrrit is.r1) i<< to.I.. Uail> Ili.1'Ii. At lUveily'rt tlieatro. now oho Coliuu- I "
  -- -
  :, ;' mi I'lmn Ale n.iKlinl.. :iil ulimn :; THE CRACEFUL.
  Nanl.V.iter I : and i1.:if. ''Iliiil' r.ur lilt i.i" l.%. all" "1'ri'ul.lhr' 11....i It.i..uuttblr.tolhitiit An I.i.l".t"| ,.,Ulnj. : f'ro.y* tin a few )"II'tllltI'hl wail u rciUilnattnirtioii ( '

  ,1111:11'.1"1':: | inun Hi I ironi-je'ii'iir: iimie. I 1101 M. : i'ricMKiii ><<; 4ooiissiioiiL'cisy .. 1 1'iinixr < 'iou'.ill'r hail linlHhivl. |ilaiitlii(" ulilili. wiw UMIIIICS. In. many 132 East P c
  cuiloiiiiajn. A <>iiiif r inunrecclMil fntcndoncia'Street.l
  )
  {
  hN, loin. / (ml lin In'in t IIH heavy./ Ito written\
  non day a note In a
  lno\v ihn luuhcltin.
  their hitlit'l
  ': : Weekly(! ; : or) : Monthly/ : Payments.People's ( pull lllthl'| I nnis IOIII HI U-.MHHI IIH;It; HJiMUIIi'| | l.iity'u; hninl t<.lUn;; Mm Unit ,1io) wnutilj : ;

  ul..,c tint.. mil" f.ii.o. < <:i-upy' tlio d llt liuiul nt "I 11011 you Low to p t nu.iy will thotinAM tluit liiglit rurr> liiK A liircn': fanoillINlulnrtandlhntnhowouid ,
  ," "'Ii.1.iglol.I ; .ir MolicH, | liko# to -
  Tile Furniture' Bazaar "I law r' ; HfO liini tin'10 u ith a rid I cnrimtliin in .MMliiiltonlirilo. 1'11"4A
  !
  Miit; jnii n I all"n i.r. iiHMinuhlhUy. Dud I Ito thought lit flrbt that itiun 0 4cL
  \\ trlik. but ilrojuHnl\ In ot Un"IIY'II \'-
  Milk .hninororii.. in It till it K< Infill! nf tho :
  that IIIi.,'ht, uiul, uiinlliit 161,111 tea .
  htnlf, mil tin n wultcr it hroailriiht. (In tlif {
  108 and 101 S: Palafox Street.McBrine 11..1.1. 'I'ho I Jerk. .. raw'aU w III oat it andgttdrunkun'I eiu.t wall wlti) cjee ll fletl Ui JO (Ito (, .. : ( N
  I Dun MHI callculih'rruII right. Hlngo! U c, wero twenty or thirty ... .lA' K" 'f.f"f -. ..,,
  1'/11 :1/ .(III. _a ."Iu'idn. SIP, pull( tin ir.. III'a.l.lUn./ Ihut ht'uliiii/| dub men. and toumlern, wlio Iiiul, o\l- \ .- '-;, ; "" *
  f ;
  ur 11111..1) !in'." ilently r.It.f'101! l oIul.I"'ult1l" (if tea iiuwaI F 9i' -

  In /u ft.w sin)H I'artN'rCruwdrr 1 hut' hid, tapir| miui'ii note.. A .IrJy with a bug 'k ___" iPai'r. -11! .
  fill'l 1.,1 l "Slokc, .!. full amt l/4iilitiet'| Bat In tin I..s.. but l pun) '"
  "\V,11, hi.w'ii. rr uptr'r| ttiivrlril tolu"i.; : Uf'I.'n.1| l 'I.I..t.ly| <.('fuitil| | ) with tlio G<
  Durham & Co. "Ilyrunshdneuu. "I rutnt"rt'IdirJ J:!urn limn Ku .'rd no return ; mIDTI1rf t.d 1
  (',"".It'r, ilnli lull,.. "{ Iri.1 that '\8 1 iliuiiift.; ()nly ono unions them, un [
  ,El hi.ini n" jniir'n. and It'.. n luunliui" I elderly l.iuitr, "oro tho rod Clli'liutlon.thll'oIIJ } -

  fIi MiiLti. | tlu> <.in n m..I''IIIt..r..1 It IHID' ,il.iy : 1k) 'roLL '. ",. .
  ..... j\ { J"S-
  Real Estate uml; grunt ni'M nioiiuii'I toniK.'li'ivv I I ui it'll'nt iloun uorLiil In lluHIV. > 14Iy- ,,1 .....11..... : .' '. rrt \ :' )f r '..tJy.lllm -
  anil Loan A
  ( Agents.U'I "I'uun.l't in ill unk 111.?" I Tlio iiihtom nix; mi;? "I'|' Ii of r "roiiml I lliin': I icurnudi'vllof. ll } _
  iii> nfno Will' '''0.11 iul.i-UJ| l.y tea rutl.ility / -1. II ll! t
  ezti
  Butt n nigh. tin., |!iiuii I h, soul ui'iit touluil oml) llun l toy IIIMIIIU' %\ Ito uUheil. -r. 1 M .le:;.:==;; :/--x.%..
  / Ito U \\,.,; I Inn' ttui adud F LIIII.It.1 lu travel I in r< K"l; 'I'leinlnr. Tljm wtroircfauiiiii _..:!J .....,tJ "" :'
  II l:> .> -
  M l< mil.in, >| |fc%.. and IViiMiiola' I'lii.. ,' 1 rl '
  ;
  .1,1..ow. nl"at" "' tall'r..1 l IIl'ull| thn : | ; | III rl'.n'hl'lIt( (Ito kind ..f con- '" '
  wliiiky com. ""' IuH1 ktunin, nn' elili-ratli.n situ to IK rwiiw in tluiInwtnlwalks ,, ;. ''' .jj
  11.11u.11: i : i : i ; | "I "Mo, ( I I-INI.I $: I.\SII"'IS MIS!:>LS-; lo w;.ii nt.iilin'+ it out to tint h.u. of llfofrruii tluiMiof nol lt1,1' tilth or

  01 i LOIl0.1..1NI: > ui.hiiILI. ; : : ;: I'IOI'I-II'Y: : : IN ,:"Kin 1 '/ in one j raino' that w! >rt fur tlireflKrainu (N'CUp' |')InJ( .sull..1 l Blatluim.. Tho f>t ciiiu .1. II. Mill.I.IVAN, w. A. wn..r..R
  com: i I.ITII i .>. (i my (1Iu.I.1' ain; umltlw.y dillgP.I) tf i>t ('ivniK loin 'U tiitlrtljr out of 1.1I..I..ul.. I, II. 'f it' huG;, A'l, u.li...' ahuier.The .
  hailn't 11 l ui I tlkit kill I ploco in '
  hy I'+'C'tlulU. tlitiinuiitry Hi-ru"iiiry | ('rwin
  r .'oi.1.11I\1'p-: : foil ."AtLinl.i Juuruui.rl In |1..ulI".1| to l I",> tfjuul in runk. \Vo
  ___ I liuvono |I" ""'(,-l'l1 cliuM amt no iwrlloom First National Bank

  The Pensacola Gulf Land Development: Company. ,,' .... ... '. f:'rurly curry flllt works for ray
  anti milvm'
  ACN..lInjC to a 1n\1lknl contI'l111'OflUY. UIIRMI!: for Ida lahor. l>o- _

  << U'UU"I'U"'I'I: : : ,",ol.lll'1'III.<< : lJ,. (:)11111IH'UF l 1. Smith, lit :;\\V York uuuuliii|{ Kratuitioit or ehrinliig rttM-tit- -I'll
  nii'iit If they aro not voluntarily citcn III PFNSACOLA.
  hail. joel KIM: 'n iiomo int n-htiuif anti FLORIDA.
  LNSArol.A: ; ( I'It I i i.: :i\!\I. J'.M.AI-OV Ltartllll fart in \ nn inixviiuin cr en hlbult.-M..ugo
  I'i''JIIT'ICO) : : : (: : H FLOOI:. : I -ppT: < t'> pin'tuiioi:ill.Dr. 'I'lllll-H.
  ) Kinilh |".Inta out that tho li.rf.-nbu: UUxomtni Foreign & Domestic
  Ir.b" .I' Exchange Bought & Sold
  ; woiw \( iyi-nr, Ira rl.tIIIIIIK ,'hllad"'p..I.. QuKkrr.TtN ..
  __
  rat In tluin U'th in thu
  r ilti-rc-ahiriK/ iiunvUr At1 0'
  ''f (.UM-uatul, limo jn-ituitagocf UIOTlallt -ro 'U btill a v;tNI\ Supply|>| of Quakers PROMPT ATTENTION GIVEN: TO COLLECTIONS

  y. Iho. MutlnticH l.f tho I'uiliii-!I. In l11i1a.cll.ltlu1lhnulh! a contrary 1m- IN THIS CITY .\ \
  .
  ,oiiu, howjiilal iliuw that. Ito luortiJity pnxhItII| prcuik| 'Iwenty-lho' ycori \.IO'l'n.
  ATT IsTTIOHST from I'liiumoini' thcro n-hmicol l train ago Uio. Paine. iu.rciloii[ itrovuiUsJ, but

  CJ |I" r tu.L in II7. ( tl t |<'ritnl. in tuluy tho U IH'luti in tho mt-tlnjf' lioum Louu.3ihule. fill SiwrlHcatlors: of Tfmlur! ( it ntl! oilier)' (
  loo;. un.l :aj IK rrat.ill' It:! ;4l. hnuiLuly.: are iu full iu Uu-n. Tim jJunation U
  i III the Ni ur )'vrk hr |iUl.| l the iulk ofluort Uint uric cixiui Hug' with uorMly uaj'. ( :ooll l Sifiirily nt' S pcrccnl.( ( lilt!' li-nimi' mill IIIIN111'x51S(
  ;iHOUSEKEEPiERS.iU :ihty lout lie. iL! .:(IoIJ U Inoro than unit '..UOI.It'"M fur a wtwon' tho }uunt tfenpruilou Solicilcd
  : ilouLlo that it wtuln 1W.: Thirty or of liluiiU. ). undergo a reACtion III IVnsicola and \Vlchiiiariiuuiuii,,' .

  I 13lnve forty ><.irn a;;o it uoj rq.a"l.t J u'rloiw awl p-raJiiiilly full Into tho wanes vovsami .
  tut It ilij aid 4-xcity unj thin' ( Ilka I tlto VUIIM uiuiliro lifeuven to Iho --- --- -
  S V.J O E ., the iiUrnt it tloij t.liy. III. Smith Ielath. I.JaJ" g1ul: <.! their (rrandfuthrrn and

  .. r iirflinul\ tJ, UIw-xo tliut the 1orlW.lmwhcrJ-Nuw \orkHuulT Td&'",am. E.lubli.hl'd:" u. \\' :; lli., I ''''G3: .
  'I'irno, Sa"Vo Trouhlotl1 1Qjj1lIIIt.: iitsUitil of l'P4riiiJK; ui it\ljtriut'iiiiit ,
  lit l''UIIlfJflo'1,0', ''' uctuailfli l>l|>|iliiy !. Main.
  11 1111E ).;t'Zlll/ .", Keno!: _' un hol'U that Iho luithuiljtluj Hnt-ff dil'I''itg/ .It on IliO (incrcfiBO at McKENZIE OEB TIM'S' CO. "
  of 'ecattug diifu nt limn. lin.o it ,
  : btll I
  uiafor IX'M n fu 1 ho flea U ,
  I =-- I' I : 1': ( : ( ) C I ) pray grow.
  : ) : "V ( ) IvHOW .b w ,l&-4t117 t.1I\0. IA'I14t.IN.ult.I uw> Ing 'juito limo fashion., Ilia aotut -- DKALKIt IN ,
  I i- \l\ ,til:t -.I '' Iltr.l.nor, ""j.1 Lot. .|I.-H< rflirtN'LNaa.11tU1'IIiNSTOrtt'lll'nllNNi iluu't i/iluilo it111 did
  .INI10 1'.1111COFFEEII I:( _4_ ..... our grandfutlu ; SHIP CHANDLERY
  tlu.-y niuLo u hut Utulleti "u IIW"4I"" M Ith
  hUt'tIN : caMllloMuip, and what and -
  Del apply> 'It -
  M < ><'K. klk-uttly: ,olu.tu'Hii.l7; to the noBtrlli ( .11': 1': ll..t r. Astl1IAIt1) '
  ; AcifH of 101! ; -: 1t1rGUS
  .
  : 11- ,. vviiiv firum l Stet l I..n a.l.li'il' Intil IU Uitoilcatiunrmulu .W mould to
  I l.1 i III" l.l.lUkkl Jl IIItlK It Illl.lllUtl.. 1'..""ty.lh'o toiuiJd of mull U : uud I.U.1 .... I'ala'i" !' Irrrt ..
  mil j ml, ( I'i. i-n t:glints _I Otto tobru.xx.nUr. {.,d.-, for a vtotit. It
  I 1t: ( ) 'SV 'I'I ) 0 Irl\ -111. i-"('. Jl.iuif; ".r. come in OK LLulltr aa big .M Tour -
  \:" .11 n ixitt sad 01".1' blJiAw.il. hcail 1 anti arwILI111a) Dutch 4 n 1U1'Itrl'1'r1'
  itirf cL.t.w ..,
  SII.L: n i-Ai.i;, in l i/. \n\\t' M I\\ in:\ \ JTc.IH'SI.IU'Uou:( i ;. .. ..111 in) I I..luiu".- .1)111.,1111., '. YV.. Lbu b Journal. : .- 1'opprr <1'0.<

  SS Goxnts Per 3Po-u.aa.ca. ru Nisi" !.:/,,I I.h'. "li.t fti rt eat It 1101 II )IMI UiiU'l. '.ca" .. "' 1"11' Ingiur: ('...
  d'i Lau I !iiati.I w.iui HH O\.I'rlllt .>
  'rui: INlit'111'I.tIL \O'i.Il 1:. ..1..t',it Ill I .- i Aa luprofltmU .....lel_ II. IlirIlr I'rUrul "' tura.111<< Ua&:",.

  <4< ..11.1 I.M.e i>ff cm of Ho %triliiin: .1'arlhing 1i'1'I1'E.: :: -- --- -- "You willfiiul UCLA mulklna juet the IAu.d' l'alrnl
  >. Mil )I' I 1 ,. .. thing for klckly. thiljrcn. ol trIO xhip' Paulpr.
  IK : n'i i r"i |I. .1 I ml quark) '"r tr u 'mire YNrtn.nutu : .. drug
  '. 'I- : : U. 1up'ain' ""II. 'iut. Jo..lIu..hli,,;:' !Sou. (<< 'n'.. <(<
  .It. the
  t to. I I I i i I. i r' i u i I.'S pl4' .ml im Y iouu4. it S Ntrnul' coiikl.'ut 'IUM:.t UuUo ma- e, and JiiltjniUrU U'irc 1 hope|
  I" i-" i.r lb
  ,,' I' .. 'I :.' 1 .' >t'' >!trxul.k 44 \. .. M Ul Im'mum brig a Ntie 110 cent" -
  i' ,j'\"u. II II tat- .: ( irIf
  <<
  r. 'hit It' t will /'e (11111" '
  1'0.I" .
  .. (
  II I .1 I I.I I "II I. I -I .1 thitI. UNa the )r liiBiI'aiuu.. 'M.L.RQCH. ,-li.N. '.| 4r14)cl4r14)1Lir14\ |4t.U> i any r>-.. .iM.U.1 rake. i ti ui(...-. -I don t want any cMo.cl reollwi It. I 1"0"rout'''''. :\ !.'...r'"...'..... <(< hail's .11tII1)rr.'lu.iuc.

  .. r )I luarsu. Alatrr.
  111. o" ..I.r.t "" iut. l'uo.ttrta\; iJott41 thew.-.w rrt' MeKruzi: .rliug lulltHti.. >.. A,. ul ).n liir I I'll! t |1It/t eio'iutM... UlU: ( wul'' Irily J
  ,
  -- '
  "' ., -
  --
  --- -  -
  u.-. ... .. .. ... .
  I II

  I ;
  _.- ._ -. -- __ a a L -- -- .--- ---- -
  1
  : (; 1N: tIt \t. Till : sui.nliq r.o\mii ; THKKIMMV.U!.\HTP.\t llltlsTMXs
  7 t1\\ uuto\ ;\ i.aonuuwintrr !: "Itsn'SI I JOl; MAIUN.K NK\\S.
  !: M 1..I.i.' I I..I| :, I I.U.I.I.! ni t.a llnrii tI.SIKIN.: 1 1IU E

  ,i.ti..i. 'm tin 'ir In I 1 1'r' 1 Inf..rinat huh '.n 1..11"I. ufllte t."" I t.kIt ( llMM'HCtAIIllt Tin' < vtt ::1 MI: t ..: ; '. ..f t 1
  : v ,' ,' i 'it Ul" .: ;'I'" I't 0" ;1I 'rl.y BAKING
  I\., I 1 11,i.. BI .. .. i ..1. .. ..- Ir. i 1 ,'. t, :.' 'ul,11, .. h "I %viII, :1" I lil' th' nl I .r )I.. .rI."c h n-'4'..1.( i i'n ink'l..l., .. I I"t ttnni', ,. a* tu i'tip... ,1'1 I 1" I i I'. in V.. '!a 1 T. i : 0I."r," : rbA

  1 "Mi i"h* ill .Vim' ,;.n II ill.l r,- ,'IY..' .',""r' iml i r."I..tlll| tt :"t IC sir] I Hi.. I liri.lnia. \..r".r l Mr<. tb ml| ',in I .1 tis', ..t">in h 1'" if, ru,M I i' I.,.tr m I n I

  11111'\I > IM i f MID} it a ,i4"- r"li t ttuI .1't I' iu.' ,.tin' : r.' r .1 I ill n..\iii| > I Il.tTIhl I-
  k 'p'i.| tn itti'r. ml'T-'urcn. I |I" "tillt i I Iiiw t
  "h.1
  l I' \\ : :iml t'l" nll! hint 1.111 %L
  H
  Ill,. iu..1 I 1'' i V lit t :,1' h"UK a \'rOI.I.) '.1 I lit, : .m thi' I' ip''' MI mi I nM PO\\'ER
  T\M; onl'I :. ,in '''' -i' I .111 i, \tinh".11'atin: M,.h.. j I : i it IM ii i I .
  t ts io -hu'| 11,Iu u luik'rr t > fitiittmrj,.ri tIur: buck i.rtlf ,1 l,.il I h i iklniiiitrp \ 11. ,
  1 In I liilnri,\ "itnpl,' ,in,irrHifi> iiI; 1 il.) 'nth II'" il I r''I 1
  :M t I'.*i I io'i'r: li" II''in IIi fnl--
  1.11'1" 1..1 tva niIluinil i ) thai tailor b'i.l tih| ,. I.t' \v istti ''ct 1 1 INI Witt riurilaanl
  .., o"Ilh"'htr1|!| i 1 r.r..1 this ratt> ...rtirl"I'h. .\ 1 in I"n' 11.1"1 Kim tn nl Hilitt, .| .u.I I I .2.
  tl. '"I""fl1.Uh> in th" imrth .turn- ilf 1.-I ,'lIa. Ibo .4 IAII.1lt fiir suI.h.r. win I Ia mliw p .t.I rIy.
  .11 n n 111t"c' Minr li'lirnn" imll'iM I if O.eh"t, r4 l.dlllr.'I, h,: I. I 01 ABSOLUTELY PURE

  IUlrI..4, :iiI 1 r\'. \"h'{) m:1'ul.c.. ne>o ..11 i hiisln 111 ilai1h t 10 I.1 I-a'l"t) Arotif.lpr.|111 n known for Hit.irpmiiiU nml! fiieniU, \ It-* ttiltnulfti I .
  t willi lnl In rt..,' nt i ne haIr lb.' MllnlI. I
  > In11' I Intlni ihk'i Will trim l :ri tnii.trxl (. ..(.",..'4lsssI"" ) ninl) who ",'It on tin oO'r null O''A'' I v Into til" rivim 111ilocif
  1 -' il I tittt. .
  .t N..tlrr. .nfinli-rtoiuni"; t r"II\"I.. ftlr... | '' '"' ",'tt VNoiInci-tln ienlift 1..I't. h.1'1 I In its 1"U"1 'I 11"" .n how. i fJ"I."I.| lb,. um.n I.,1 .iml. the hit <. Is: noi 1:1:

  'I.'., ntnl, *)*..<.11 tir>tin.. ill,,iint i.b'I m'h." fir,. nt I th I I '..rl I II t 'liv.Dr. ctir .n'lli"I.III'' | B. milurU n.1 I u I lib,nigh onei m tub il m luu ami In .j, "itul) 1..1 Nor liknriii." oi"'\. '*o''. rrll I I io ,I,t. o Lighfreet t Wholesome |
  t I .\\.1. IlIt..r"'I t I tt.iI Breac
  .1 I "l11ln\lI..n.i it .
  t: I i'.11,i'lif I' "nt Hr.i: : lnt\ :<.r.. .linil| nffiii, fur (.e.Ii' ttr.KTiali tin, while i. .ylll, |H,.itloni h nl I lit I i fit'nil Hit.111 tin> nuiil.lnut lhtlrft..at. oll'II'b| nn .nr.in iiil in i tlulfu I "In iiilllttn TitnhiM. n.lltt .

  I, i ,ii-iint' inoncj. ni"'M I u-juiil,I tomt Ii.n. nu I lull I \1f! lila i lnl.1,cti in l'ht''lln'' | ilat ; I i' 1.I p'. ril". uiul. r hiii I nriiinl ::1.l t ni. .\ win .\ \ lt.tsst.utt.rs. \ .11.| 'Ii. S I.I; fr. Ill

  I Ilr: T'tvrtl'ili/" ". MIII'') iittikc hi* .hou!.ii r. I I hio|p|huah itlotih I .iisi.'Iii i.ht li'itt'thin I at ,.,r \tI.1.itt., fol',"",', a sit I i iln. ,t'.,' t i-h.1,1 klituiiiiiliil.tltlii'iiitini Mont. tiilfnt I lnr! A < .nHut'li .

  imr ciiiifvh ul lirii i ''<.ry I ,1111.I i:> n nln"Ho..* Min l I I.titMu1asnt. Ilb.. mi u s. nut kiiinr i .. I I'uth: I>'r.ll i 1..1. ,, tti I I' IIIIH.I.tit 1 \x.. .i" I lik I ,.nr UiUnmnm. Hurt., ",7'. ; Delicious Pastry
  r,r i u"t i nif ;mil, '!'ui| (.rt.int for ttu- T.> 111.fl1 ;11 i '.hfl. .
  ill.istii'11 aul ii 1.1 I I tin i iv" ml 1.1 I ", i.I. 11f 1.1. ll.'fti.ulib I I .hainr Uxinmir." Nitlnati I liinlfriut ,
  ; ,. ,I... t I.' kn'n.<-, i ill ilw tiwriruI) n' .Iiur.. to ,.) t..nticr. "' Itt ('lt.r: I). only l"II | Smuts ; I.I.lhll'/ > '

  |1".n- wltU'UllAllnl! ..hMIl" mint In their s1ural. 1 rwtu' 1.1".1 nw pt *n* t Itnan'i'i *. I I'lrll'' Halitii< Hint Inrr.lll.li.li l.lttlt'' liPUttA.w ill !..I| ill III||. I o niii.. < t U\JII: : :|
  d ------- Ion.r "'I I fan'11 rl.lit I I a rnl, i hit it.
  11111
  I, \t il- :. In. fir 1 i*.Kbit ..0,1 I lUlit k JIII be on'utnr .1.JIO'lull'.t| I t." It I tmk, I liaipirf. Ijinro. : I ii. 't 41 liitnlitrr. I REPORTS OF GOVERNMENT CHEMISTSAs

  > i.' tin"n: i.r\H\t Bml "'pp ("''i f,11.mui ".t'l itt his r i mrnptj S r 1 ltlull.sa!' .\vr 'I.i \ 1:0111'1.r: i ".
  i- .1 I "t.U..n c'liitmt mil,, I ".'.<.. in 'lit.I imI thl"1 1I'r.1 1% .,* nu S 11 I nth m I Hi mcrliuii S I lint'
  mii-r 8.1! iiim-ll I He *niri tl Ik I'.Hiin.i. i ;il I.'nlt-rr.1. :.4; .<.mi .:inn to and Wholesomeness of the
  : I Ifci ?'I I ntnl) SO. nt til' 'l| 5.tiauFsi"t' "r : Parity Royal Powder,
  I \ \.1.\ | in :uultiuu'\ .' <>r uu. n t 1. ,ir up" > r.n ) 1'lot'l h tnrnitl) 11"14.| Bang
  .. "iitli. |iii.r.: | lil, .. 'fi' nr.<..it I > i ot t tMl I II I '".... I Iliori, ,. tu "I I ro.I:1 I, viiili mmIn thin :twav > i iAituk'iirt ,| I'h'.I..h...' \\i ih: gI..r) I .t.II'tH I. o I nilwr niiil "I.'I' i n. Munil-or fn S II.'U"*
  '' .I.* 'I" .mlnr l nulinil, : \ "itl-\ in nti 10I' t I. ) '".In: ,)l.I seul r..rah. \ (.f 10 Ii..trl"u\! Ihp ittta.; I tty Mf iiflif I '. i I t t hft\titOtthi> ln: 'l\llhlhl: I'o" ,ulu'r l ami) flrsl 1 it rl'lln.t of pun-itn.l) sst.l., ,|.

  i 1I"1111'.t| ".."n i. Iitrut.* >-u.t'I'I I Ii pVr ''ill a it vt tniM ik'.. 'I he liprnMm'Inn Itct I IIT. nMYf, .01. wlMr I! l'rlir ...\. *!}'. Inn* ,'mil. fn I llit.iti.1 I I nmo hle".li"II'. I It t is a i ,, uf t.irtur |>
  h i .'tu.. t r."rll l 1"1 lull I I I t.t Iiiikt tutu tiilw.twliti'l ) b nl lipr t'leiv nu l..trl fir Inn kiI l.I..r'1 I j' Cs,"\ t.ll. r alum ur plni-'pliaU<, or Ut tier injuriousiilHiutui *.
  t------- I *. 1 houvu5, a .nll I n- huna lit 1) I <.i. .ft: I H. ix.tr. n tI .
  b, tin, uttltiitili I. 1..I"1 1'1 |
  I : I l.v M. .
  .11..11 ,
  "n" 1 I he .\rln 11 at tie nil ami, ) hi .
  __ ui:4: t I. 'U 1'14 i.v: |I"t ., M Ir. tt. J. I :, ; Y'III".I..1 .r. r"\ Hi. IH-P. l.ntilioli I ppt i.h M / nlihiim.I'll'f'.t I.I !Pun tier) i* tln.;iiurot t and meet reliable) )la:ikiti'I'"'''1.r u'N' .!i i jI i
  lrt. i iur.I :
  .\.lN.lli-.lll, III- III tu." i. I null will, IMtn / | "I"I"I I I w'I' wi tint. 'I 1 th.' : iicit-r i f. I nml wlllins Inn l.i. ,url I 1,1,1"I frtl |Ia I I 1.1 Nit I HtR l'E.o01: \. I to the )I'lllilic, .\. I"r.I'll.I HThf I).

  <' it, il lit i Mil ( li il i,'nl I < ..n ti HI*,.rti.nl. I 111 itt .it lln ilnll.lln p .ra.1: ) Hint. -In Y.I mti-il, :, tm n, 1'11 t I lint ..r Ih, I Ir I I..t..r. t.il'.p I ", .\iani.u ut 1 I I <'ii'i.m ru N I J",,.rili I .' \iinriaiiiihrnliirI I lu\M: Iliklni) '.,\51sF l Iiu I.Iurs't In qirililj' til. lilchft 111 ut tr'nlh u'I, tiny

  > .. 'j', i LII 1 \. .t t ,.u. 11_' rti .11 I I tit.l t lun ?'> clllI"'I lit' HIP, I'iMiino '.',ml I ilii'i-nitin \lii>n mkiil vi.-nliv if his tit', ,aisI,I fiit'inU, 'I..I! I I*,wii I h. I 01. iu'th "". t ,1,1 lli., 'ir Mr.' W. Vir : ).alhl!r piiHiliruf' f \hid, I line 111.\, I!!'. \\ I. ili MiRTRiK, I'll. !D.

  1 1 nti. ( lull, ,it .\ rillall.I I l.it t niib' tiaifullin.il tl I .Hil.re br tvoiil I like to I ,
  .u i Iii' \,1 HIII 5'I| 01'.1.| '
  1.lwe ( ;tti
  \hit n in-tin In-t | 11 mil ; (I tnt I tin-trilt* I Il UI' ItlJ Vfll Mintl .,1 I If
  flu I In tin. I tlnwi, who ,iii lik'bt i t""trlp hivt: a.. unplf, iiml tvm t'lliltlnt the 1114t ntti I 111 I III S Imttt hIts. Itt1.'ua.
  ) ; wi : Ilm lln nm, (lu l I' i I. :it t
  ;MIM I 1.1.1.I \ :rii M. 1.II"'I.I'htl'I"I'$ C 1.1. i'i".ns p'fnII 'n |I.r"i TlIKSinjTINCi.! ( .
  ,
  I Hit li.lit: fmt.iHn n> in tiait'tiir ._ .\ti 11 7

  c p 'i"T7* -\-.7(-wi HIM k i-lt i 1..1'1..1.1\i,':i'!1.1't'i i t ;\uf 1 III n '.rk tfr 'mli tiil. ii: |.ro|<.riv along 'I h,, vt-nw.I.| 1 nl 1,1,t Im. .n ild itpil. I fur until .f Sft 1.1. I'l r lb"lsu.a..1.til.,1 no ., t. I i, ilii(. 'I'! 'U.KNI I )IS I'IHI I I I'llint.Nut 17UP ;I'.ibr i (iu>r; Umlil. HIHIIUI .'iu < -

  ini", r h".I.I.. $1 I 1 I.r 'Hi.' 1.1 : : lln I.lif or th" I 1'. .'M I.. :1.llhill tin- \ :tlucthriut fir ,.,loi. C lull from ntbi() r i.ti sl..i..4. ..lust I" .itlln *unir ui ''"i.IIIII"I t nt,.rlniniinnt, ttmn I I.ml I M t it ht I !inltii. M l, I. until II, fr"\11 I Ml IU.hrlii I jtsF. PIikin-ti HI ISM ( ii KI.N ,

  I I. < i, t>. |I..r .111..' I I, t 1. .iinl .h.II. I i-uinini'ii S...1..1 I ,.' "I IIP jut t tni't at I re "nO.I'IIt;s ,., 11 ,loin In I'snauii'sult >ir.I Il |", Mini. )I'.ntil. lit,I. ri \>>5l. fruIts intt .
  MJ.: I : .
  itu I'.ntrut. I tuuti. : .
  it
  1 II 1 ,'.ir .ni I I' I .!_< i ?iiM, i. l 1'1,1 I It hail 1"1 miik.nn, vtlnii I I I tinhnilM i I'. : >, \irii u in/ I t.i I Hi.I .i'i lr! ,". Is. Knt-ili ( I'r .. Vi i IniiiM, ijin: ,ui It:,
  I i t I" U'fin Ilii-, tali I .111 I .
  :. r .1111 .ttuI,I .<. II. ''. ''I u .oliln .1..1.1 til. i "I.| '. "sat' 'n to mnl I |.i M.tl.ll.for 1.1 ttishi'tb vino. hirol' lulls. thitlf.. s illnPflnu.M'4 'i.in. n n, .:\4; (ii) HI mi I I M"'runn i hsy I..1 I Ir: slip '1 Inn 5 Itiitmi, 'I .ri' tmi. I IL'u.: fuoni .5 min, Nut l'.

  I,..\ ::0';i .. P. "-:'{''.ii.i I i1 1 1. .\ ..i.. rhu.li) I 'tirit iii." trie at M I r. .1. 'I uj. ntihl. hit I Iiiti Ih ri'. iinl 'tenIhi'lutilt It5s'Stuua" .\\\.1..1'\1 i I'tKKl.lll .

  .u'.t.| | 1.11 .1. \.I'U'll\'. \ !111"0"" '* i....1"11'l r' tt .,.ilmr >Uihln- IIIl."r.. I nml ui fill ih n-i: U.,.II Hi. t .\ I.r .IiI' i :i, ,,11110. l.T., rr..". -I. .% tuuSrul u It: s.l.I lb. tu .


  1 I. nnni: .oi.1 j r.i n nl. ttini, \lh. 11'.1. 11,1. &mi mnl, intliiiklt im-.l h I.b ..".,.( tinootrUni I t > riofu, Mul.ilf, Ntitti.ljn, lurk .\ itii5.4 I Ir: I I.k .tl..I. -""th. 1117 I 11, n n .Urn \ktiit, -'in .iit'in ((11.51) .".;i s.I|,i I'n. -
  I'rompl i-fiil I nl)
  I iI.tiuil.iiar. i C m itun
  tturkKttti hut' I in "t. ,
  rir if .
  ,HI 1'"II..r"' .\utuIr, u. M it* .\n ',it. 1'111.I' hum*, iniiiir4 mil I :itt .11'1.. I ( ')'l" II, .Nii..I.| "n. m I.tll.I" !15.u :). I".rp'l' .\i n.V.r ,\ srs'e N 'in
  _i i \\ u-i i i II.:.,.I u. iiu, :: .1. '1 Iln' itMtiniiU'1 I: I Ynrrmul i 'itr4.. in.l | tInt ."..114| il t |1.II.I.: ..; tl.. .. in. n f.tt ( nun' It-mi.' .'',1 II. I: link I HimMttiini. I .hi\ .\ "01:1: l 1lll5.. I i.it'eius' I IJ-t. tidinM .\iinunii.riilil l I' lt.il) 417 nM -,,n,.,-1'' i

  1/ /. 1:.:'I .\ inn,1.i flr.l.h., (runt;1 (ton.It,nt s'ti'i u 5 full ar. 'uuntui Lt.i- ...1..u. .IJ"jh.I""i. 1'.1'1'1.1'1'I ..' '; { tt 11 a "r tl luti I) fiinIh < '. IIii: .. ui' I l.ssu rl1 rl"4u1| l 1 Is. t'. Jl.si I. I 1 iI. .ti Hi in A. IBtltkP 24 "
  i.( rin ail ..
  ,' "- It int,, 111 11 m Itn 51.5i5115..II' uui. / t. I '1 Hit- ,.r Hi ir Ju.I"1' it lb nw ,.f \ilin.'iin II,n.i.n (Nur) "i sll) 3I.'u. iilt
  1'"I. : I' 1 I i liuiih, t ('lulsiut \Iili'h I ip-nllnl I 1I" .In.n I l,1ii. iIt 1 1 llu. I i'A i tiF ri't'ly: to tfucallHi ---. -- I Illk t I sr.s'IIu.. |I. .1.!. 7''J' I I. U'.IMIIM.IIV : *< |IS's' I I.lnlf

  ? (1.1 I :i..;-App' 't i.In r','h. it iJTll.11..1. t I" nil! ill-rt III n ".1 I hriktm.li,, .ilnt.V !: rtqs.hure 1\1..1'hsuurliiut.I. uustl, kin, t tin. 1.1, ibln.H. 11.1",1 1..llh,' lit-ui: llmr tinin 1AHl. \ tls|1:1:| \ II I : Illl\l': l u. .\. ,V M'.in.: ,lur.i HHt'ii ( 'i..t ) S it.i .
  .Itft.'t. pi ; .
  | | 1 ri, I tint,, 4 i in I |h., i.nfkiil I Isis i. iIf 5Ih.ursi t'o S iiiti '". 1k. jr.. lt. .\lllll.k I, I It .Illiili :I II. 'sltu'.ss,' I ii'... '.55.', ; I.I I'n m t \ ir'M''ul(
  |:{ ;' I 1.1 I .\ .1".1, o" ; ."i Hi m- I 11 I Iv lumn, I, I ; Ncnltulhr I I-It". tint chill, lit. fill' l'i urilmiun, Inn 1.1 ( _
  un"
  -"i.I. : .
  1"1 I ;' 1'lh"tI. |I5dll50liIY| iv ..Il ,,1 II III, 1.1"l r.. M I. .. I//r.. nltlk .\UH i liltdm') -- Ml Hit in
  .'- in tin' I', ". % I 1.i"... :.iml mil t ,i. 1.1.lit i "'''1'1)! .r 11 "I.In: In. I I )bi, infilnKt, in,'nl HHIII| tun. I n.-liti .t..II"l i it ,i.L'i i. i | .nii.m.| | tinromi kbf .j, != I I.: i i =: jI i ii iniilii t I t.lln. F |lb. 1"1. -Ifi, t t.> I I'n' 1 I.1Xn't'ln .
  \ 'IvuIii.- 1"11" "
  \tnklii .ml"\al i i j.I : tthii ,. 111' I ; I :. r. 11usliIut ( It t'i l 5'M; u I lu 'I
  ll-hf 1.1..11..1.11.1".1..1.I tuffilcm: .,".1 Hi ,it I it ttill nut it:IIH) LI.' 5 1 t '1' p M
  nil I iln-fnrnilur. |1.1- ... ".tM.\inn| : .,".1 \11" 5 ii| i-iinai. 'lust n. ni, (dfitui, \hl!, I" I he I ,, : NHI I.,u",ik I..,!, in. |H.: lstas5| i 1,0'1., '| In 11. II. ( ''it I
  rlil ul ,Hi.. uli. lb, t .. ti.ilIu. i .111"1 I I.i i hi'i" i'11'rt at.fly. 'tin let! .filn 5 hn.h"i' I il ,111,1|, rO 5 : .
  it.! "IIrl ZZ
  | I ill.il ) ,
  in 1.,1'1.1 5 Iinl ) ninilil' a .u I"- (..I t I.t sub. tl : I ? ihuiui I lltilll. Aril,'rn liiutnnnl, Mn'olii'liiii.Ml( s

  r. t Inlp in ,iln in m,..i.'i. '''II",1 1..1., M I t. ...ni.r. I 11 it.ii. Ronufi.\.i' nnr'titnnm.Im :I'irlutrirt urn-.n.lillli.II., I nt.Ilif ,. I I : i_ I ''I,1''...:/ I llu: .uuIls i, M I.u". n.liili. .-'i, I 11.in'it hi I I.ul.L i. 17

  I' t. Ill I riphll. 'in I. :" .inn. ,pi"p, .. I ;. 1'atii uf Iriri, ml U in '1 i'lit' ninilii. ;i-lnin.rtimilutihtnllf, I.npIh. il ". I. ; : ; i :' I 1' : I'| Hi, .'in .\ i ". .\ I tli', I nun'an ( Its ) l.'lfi i 1.1 I I.:. .
  ,1.| ''"h.11 ilitlm,n ut |I'i' 11"1; I lnt i..r l.ilmr 1 .1,1. AN I Isit-Htilkii I "|1'1'1 itn.K. -.' I : : ; It S Imi, k I'. :mo, 1 'li':11.1, -t'l l I.I..r., I'.tI' PI.Htrktlfi.
  uf || 11'I! ". tin/ 'liar suit, Ititikl.nifiilt. .' I ti 11 I inilin" un'"i N tvhiili nil .. !L. 1"\ ,
  I I.nu it.uu'uttI.I: I paiti 1"'rII.tl"| I'lr. I. ) 1"1.| III .1111 \.1 *. "i It.. I : : ". i mile. '* mi|.h r ( Ir) I IP*, -l I II'ltinunih
  I.',11. nn.l 1..I.r.hIJ. "I) ) ( '(. \1.1' ibie it n liittiri.r hkh ill tuii.' nit pimi-bin, nt fur irlnn Kuaiimtp : \ I .. -: I 1I 1- Hi. .: Ii 1 >..,mini..n I: .,1.111,1. I .VIip Nm *i.
  : .
  "
  1'11) I lit It.t t'r. 'uiniii, .n nil "I pi.rtt ami 1 p r.>n ; hut t tni>r um I nut. \ HHIIII'I'I.tI" -i1- I = : I' link Mm I, 1 I. .In).ni i I l.n: s I \\e.l": :1 1 II ,rr.iNui -. Hinifitiun. \ ;tlrj,1u ( tsi.) .1 elI| | M. ,,i iHun -
  ( .1.11.I I. 11 I Ohll.Ir. UnKklMlluN I I he .II ""<. i iiti .

  A I 11 ill| | :4"i 14 j'II'r|l; lip ll.IlM HIpltt I;'I .tn ti ) N.. \ mi 1ru:11 : W" 11 1 i.:" 1".r m hue. i, 1.1.1 it,.,\in* .Im l. .HX l.t ani a I cnnip lln wll. h hi llnIriiiiirniiitir uslust :i nl. lu I"lo'I".1 lir, I ,".',", .. \.11.1.iifnrnuiiiritv :. i ;" :: ;f-; -r--r; 1 :;! I'I'Ir A* I.' k \ i it i.. .I.t.'t". i n. H'i.i til.I .1.11'"' sselu'ss ini I.lul( Nir I ), IisuiuI.s..st- -k| I I Iuuu n .
  I I
  I J lunik. I lilln. i .itlI! t> tMlit lit inn-.li Hut ,,1'I'.t M I. II'r.I..r. 1 01" n |l'Iltoh I ar.illfif tin, : )', h"'n l'i.in r..r. Hi.iu '. Hr.l.k 10". r..k. I I"i in.-.V': t" 1.4"I': ... .\tn,t Nut H,.
  :111".111 f'lll 1 1 lint I i. Slut n.I b. I I' :m s in; :vt. i i.: i I.i | .'MI, < I I" 1'1 III I. "i.1.1 h.,, tui! '1 IK.nml I Up. t li ''''.' t r.ni .h it' in nitrly il: .. :ami .Inn ti.ml m. Iris: In rt.. I I. 'nm.l r ( uusI.Ss, -. -- :1 '-' -i t.r hI'I"I iiiirin .s.' l Inn I'ix.u'l'inn ( ) s 177; til I'.u. n
  'I iif.ii Ih ir l prut in. ,mnl Hi'1) ill .nil. 'm.i.lr: "lil. I .\ I uIt ,\t i ili i tII .n
  I.;" I.I I 'I r. K" itl.l.v |I'r"\t or on ,liii r.liipNI. *& I tl ? rt.I fruin, I I-1it Mailiiuim l 1 lb rniunnti'i.i.l; 1.I 1. .
  .Jhc is H 1.'trlll'I'lllll\M.ninlu I hk I U'lirli, Inillin., 41., ; I 1''j )1..11.I In Anll.k urS's. ( Nu ) SusFI.us'it, :M1, iiliiriin( | ,
  ) : IT- :: I Iti I II.I.: ?. 1I..i limb, 'ritnml IliU in 5l5.5lulY, ii-uuitl 1.'. I M I In I ..i 'in.nm, r. 4i. '
  I"il'1
  1 lion.i I t.tu K. Ii' fin.lt'! tu fcmut I' r. ".r Im. Nj| ('nkiHi /1 Um \irul issits esIi.Iss.: I l.iu.n. ( Ml I I.I I.
  ", (.r til .r r i'I 01 t ttti I Ih 'ill ufibi, thi .1 I. tn itt.'r ,. tb.it it ikmi 1"0'1 I I"I" in nml ili mlunm m,h> .,l..i true .\ A.. hill., 1\ .'.'45 1 M I,5.l, ,- I ,in hi i r It I'usur.clI.s, i'.l I lh.:,.iI
  ,. '.r ml i..it i pli"i ,it I i.i., .nr ".1.. 1 .' i MM "kl tl I. iiurli| 'r i II." 'nil InHimkttuHip uiifi1tsissirt,, ui'.ii tint i...".1.11.1..11.1 I \ (> ll \. ." I r. .. .ttr thf ,,,,Illll if I tin- I I'" ,'illl.I..1. tutu .ss.ilI f. Its.5ettri'5isi" 'nt., tl lIses In. I 1.i: IIH A t l 11.1..II'h.' .1 I s flsh'iss l Not Jt.Inilln. i S

  ..' .1. )11,111.\: i I I' tttK.lnt. |I.o.\| mnl I L iIUI rl.bii whit 1"11'1| 1 tu5Ii Hit- |:'iri) .if.nil It, 'ni4.'. IIIK I funnlnl' I.r I I5.lilIuIr.ittsln. II..I"1,1', |ii.i .mi, "7- 1..hl.n"I "itu i\. :, 5 i.. $$5pp n H.,'r ,i --71 nil l'i ,'m.'n
  Ih'lr ,
  I' it.it I.I I. I t .itiun I nil '. ,
  'an
  1'.1..1. .h' .r'I..il".I. I 1. ) -I
  .. 1",1 tiling rut \ "II"I.lrll.t. t I M I '% :Nut
  innpint' lr V.srriiittiii, f r an intititiiii .i.ry ; r-us unt nui .u i '"1"11 11"1. J7I 5'
  I i'!'l-ltt.' ails" r.r iln-lUliit, ulisul |1..i, ,' ;oi wlnclilullutt : AMKI l I m limit" I k I I'ilsIr.lftusiJ.iSui: 111. 'AI: I. fi 11111 I I'm-: I l.I.rusla'tls. Nur I II s'I.sis.t I SI.) all| | |lttititu.:,,
  --- | > tran I lull; itbl:i ttill l-f Livfti us I.,,! nut. lb. I r"ip i ttnt aNuit, itSOIIIHOI u sI.'t i ". \I.II. ( ) '>ti ,
  J 1..1",1 "I"| ." tbn. nnlt| if i r.r1""I" 1' I ."inii' .11'.1| n 11 .\ tn s In I.i.ir. A l n.Nur .\ tnttp7I.n -a
  \\ \ I I 1:11: I I'lt-l"I IIMNs. I Imtlit in.hi .'Ian. Mli. 'UK. ['I..rl| II. i trill |nni; I lit ::15' iuu I I.I..v 114"q.* 5 Hiu 'in I ttimti-l I I li, turn tutu'I. 111 lik :\I.hr'.I'| lli.n n. 7- '.1 li, "'ni I'mii'.i : "- :i. .\iiib 1.1 nN..r( > t'(5 slut 1 Hiu'n. s .\n-
  )
  I I I... I n...nl ,if |1.u-iil.li. 1..1'1' I. Wf,. i.ten nlf I I.) I Hit. .h.". .".11,... nt.It At n.1 t', Okiinii, r.\ :Mi 1 I' it lilllll S iiil :Ini.mi II
  \\r\Sllli It ,it |1.-1'In. id'tirTx i iT Hun I init'llrtv, ami, HIP pin i.i uf ", I.an i'IMC invr: I Ilk 'I II ltl I I. :l'W:' lilllinn .,
  : tup t ,il to silslt, r. .1 usat ?II."r..' tnt, i. : 1141 s.t, tl" .IMU, ,u-i I. i'i, h .\iii-i"t) it l i tt not 11I
  > ,p-il"li| uInn' tlnpl.ti. .." 1 I InHr S :ilur i" 1I' I I I.-t mtrlit, nn,I uriliunmt. i 5. iu ,ifilitt, Ilif i ,n,.ni. n ..rl .. .\ I rue 'irii I uiiiil| .inn A i 'i. I o ib ml in. I'liisn I, I IM, h ) .u 'iKI Intlini

  thu" ir ii.lili't-, I Hi ,t "tinrVNIllt '. I itiia'tuI' 1.11""I.itf Ilm, ila-i( kimelinaInttrni I1'iml ,uml llin.ttt "|1.," ill I.,,unl, 'inInnitiH' ii...> iTki' a\i' int tnrn.il lln. lni.it |lr. I 1 im .s'tit.s' i I li Pii, r.1, t t.tl.1 .,r l.niiilini' Itst lik t.'itittui-i' i 1..1..1.l, .i-'J -;:"I'M tu :Not 7.iu .

  fin'nub., I "r.1 I '.. thu nn n iiitu Hiu tt .it\ ,i. '1 11.t i. I UI5IISI.'| | .51, iPi \ i S M l nlrf. lilt H. nil 7Jii.
  \ I I I I'nlK, ul in ui ; ,i in if.: U'1 lint | r> .fiit '\1 1I f v. ,'pt I 5 4 Is,riun huisli I.1 drI.I"I ru.stiuuss ( rl" aiHII.
  ,\ *uii4 I "iinl'irnl-' il Ie.ui.t ,,|ii'tt '" I t.n "nniK ttln.n h,' i|I. mriM tu 1.1.,.ith lnt bliss t.c \'r'.I.tnni. /anI, I'unnrot lljiunnanl\ I i.uil.sp.| ,, bunt.uppnii" I'i., n/.I i I Ii' |I' .1.I Al| |' )' I It.ll I I II k Nfl I "lil'Ml I,!l. r IK'illl I I, *<'''< .III I' 'I 'itt. 1 : .',not, Air -. sIt J7.

  r..r. 1 ili.. nl." "?...r.0,1.,itt '1 I. luninnr. I"t.. /I ,1.1" .1.u"J hut Uilull rrifulnfil, 'Ili-i Inint' mui, ('Im' n. tilM l t tt 1.1',1! \|iIc'.sI. lit liliim, lull ikt, n, i .suri---.s.I.I) |.| Ilm miII.
  11.... ,, ., ,illi inn.
  i ,I .. ,< | n Hi "tin-; ". It ""11' I.11"1,1 'rait'il. I. ,1..1 .11.lr .. .." .llh"r.1h..I. 7; i Til' !.u'Iinl, .i iIn .% VuuN bu.V I',
  .1r rIs.. ira.it MumI Inn ttirc ""MIII to rtHi 'h t I. l 1..1: I:,iu .bcrti .. .5 I 'I Uliitmifiirlk .
  .' KINl"It f, t.' iv i ti 111111; .--- --------- I u.n,5 l.rinifi ( Ituts )II'7 kll If'nilun Nm I.I. I.
  \\ .\ \ IH'" \\ .IHII .\M 1 n ". nt "'h' I umt, aitn-rmm' III'| hml. : --- I I, I I' ti'h"il., 1.ilniiiilt.i, :: > > 1 ,,",. nun itn.nl? I Ii.I..r r 1 1 h. r.li.n I.esIflIllili.) .iiliny It kit'i < 'IIY ( '01 ur.In ,
  "I I i c.'nn. t.i Ih' >ss' lit lIt 5.II. I.I I.
  -\.l.li. .. .1 I'. I : -I, i....1"1 l 'tr.iI. )" 'HI ,.1.it i.ti.luiu.i' nnmlfil th" l (*MtiKlt .1 s .. .\1.1 l I'. ilnn,k : ). linnlf'. flit 11'1Ia mnl' sug itt : ul.iII vnss HW in I II I.. i. .lnt* \\ 11'1001' \.\ \"ifIn Itil l>. 'liuiri l :,,11" "00"0": ': .i. .:,. I Oil It .'oil sit rA, ( I Mill ll |I. ,I l'luaitsu H, kill

  \ .\ u TIP-: -fi" .ill' 1.n 1 It a thuiuni.'liljT I.ill, njHil" r lint' Ih,. %a-lnniin I Howlump g.I I III|1" ''ttn lu iin| :m 'I iinl.i' 'rl l u. r iii-lnii).'. li I 'i. ..
  \ .. .'r. i sp I ii j. i, il mil 1 r.illi, ,: nil Ikt 1 .H"'hll.I IKn. ilrnnk', gnillt, linnl'i i 'up ,Hit t.ir.llll I ami n:u'r ,Shill' In. \HI t nnn I Millim, 'n. \\i\ n"11111114 ami l.nlmri'rN I r I Lk '\1'1"| iiui. 1"1.1 :i7! Hut mis .\ rue I ll-lll ('us ) I'l IKiull' 'I*) Kill IllXhlt.llHi .

  ...,n.'in, .m .iu.. ..in, ,I.mi > .,rr -|1.,1.|, ,nl,t mnnyuili 1 shy it lt. I i'I.t.M"'I.ol" mnlbup 'Knux" tt :ilki. ilit j ..1 s lit I t. uilinl" gIl oh I) ,lOuis, i'. I l.s.ir 1 h.1 In. f ,uiss.j| In-1'< il m I tu, viiiiiin| A i u. ',. I II.M I.l I.
  .. 'in Hn. r... It Illt M i nn Nt.tt 'ui\ iI r (I''in* i i.i t i ,"u.r I I.k I a""r. Lieu; ., .' ':I I'.in. .\ ,
  tt.il-, lit i?In-t n l n I in i-. .il irtniml .dl'll" Ainiury) Ii 1.1 i. rfiihlhelii.it' I tTll.l, fl I u l l.i h h,ippun I "illl"1 11. X"I : II.M t n l .nth MIIIII \'l.'isuI| ( I ll I ) S's.I l rll 1,1,1
  .ri'>" .\ 'I.ii i H. I I 'I r.i.uiu" i'.inM. \fiiriitt.. I It t nil l I. | I 0"1' mi) .h'r. il> CII .,.111 1 i.iiii ,.l.lI t.< l:.,>,IIIHIHI, .\ I I n.Il Hit Nut I I.
  r. builtII" III.I.,1 I. II tln.lt; "IT. t 11 ..... 01.1| I "ar "nl ant I, 1.I""I.otll.II. it ill rrlilil i (I I..knni r. ilm, inl'il, 'Iy ciimlin, t 1 ',il 1111, > lit, ..m mi.1./.1 I | ) r. r t'i. kin r.', I iiiiH' ''ii Mr: *, liim'kft"|. 5c. ,u.., ui."i hut Hart. li. 1 I'I. lit itliiiiii; ", i mi Cm' imAll. .Mm.. I iN.r ; "iiiuif, ik'itt khl HIM in *

  tl' ) II. yrtir. Kiiiliy -li'1! 1''. b'II.'f"'I, hi hi.l rr.:1.. I l.t.\ '..ist| .i lid ui ,iln, ir .:ail 1.. I tin I i .Ssli s 1.I' : fit I. Mtsuu, I 1.\i I ". .\trit .Nut' IJSi .

  A r''n i 'iniiliiu.'ir Muth.fir 1 i ,ih. nnljnth '1 In. t 1'1,- ilil,alb ii.h..1| II.11 u ( hint. I:. .\ i '.nil lb shieuuruls.rly i itiiliiil; nniltylinttl 1.1".1..1 I Hinl,I ht tv '1.1".a iu l..''''. I. 'n/t* ,I"I -\I 1"11". i in i. lu.r.! .'in, tin jl\.mil 11 It I'k S ulIu'rltlI.: ( .1"1''i". "i'hi.illhi'i, Ym. M V.Ik < I ll I ) M, .5.155:5: Una 1.1,1 (I in. n,.
  / I '| | 1\: i r i I''. I""I'| A i K, .\iit No II.
  : Mi r'h 11.1 .Unit I H,r. .1. Kltti.m.imt ,1. Infill I.1,1. S m.n'i HI'hl'.lr..II1".II.hl. $ i. win this In'ii HMimnifr in I 5 > (nil I Iut MI ,. .
  Kiiiit nil nil | I I.I 11, ki It .
  ._ .. .i I.il'in r"ill i S Ik Mil il.ii, ::|I'nun. .: J, in. inn 'It lulls North M ir, *'.tu.'siu, ( N. r)7li) I kl.l Hiiino-
  .\ tfintLOOK r I. I Il tt .uliri nlli inl..lanil, ttai S --..-- .
  ::"" ; ) iliil him nu K'kHl. Vi. I:. I H: suII.u' u inn tt it 'l..4tielt| ra. IMIII lu r-. A. .. ,,,1,1 ., nuil.1kmi .1': uIt .\r.N slct t 11nl.'ii

  tin nnnl' ..i.j, j >t slits 111..'....1 I... I I'1I.I.h '1 h..Irl..1 I Inn ," tout I ifitint-n Anise )inin; in in mnl II nilm uf Ailanti' l.a.Itliialil n I lln.ir want*. ." Mar.i Ui l II, 1.;.//. ::. M u'i tn'ill ( Itusc ) hlil Hull iKf

  ;Ot.''I'i i I.I'I i.o\\' I'uiri: iltl't, h.f .iniant ill'r iitlrnil.tl 'I InllrfnoikM :mnl ,nn l.."b t su t IMIII tl l.A'5 i JIM MIrfiirt. that hf h 5'. llnrs .l.l.LI .1.ilt"u.1'iiiiiiinj' ml. tiinli, i' u.uss..uiilsa| IIcu Hr... lu.Ililun.
  5..I..li. ili | i iuilm| ::1 "' I 1..I..r..r. Hrlki I; II'l ni> n ,.r t'i. Hutt, :"i ,., :s
  .1'1. "II.'r.r iy ttillnlmmi l't.h
  MI 1.1 iuisihIy t.nnl.| %l'r. I 1. r ltro.s., I l.HI ..ui.I |IJ: K:.nl iiotiinuifiittin I'' : ---( > J7n s.u.I I Ir
  NVi. arc |ri'i'iucil\ Iii I Il I I .rh.| rj "i.' "n I \.I. | n/i it I< >.'rman.Iliiriitalvt "11 ...lli sir us :siil. '', |I.luil I \I.\ 1"1' t.i l It .1",",.." A l ,i. Itn'ilnNot! 7.ii'iii" .

  I"W W.III"III"1."i .....,.1|ttilh n $>>II.hl 11.t '.ii I) 5..5) klrjn,' t.ik run kiiimn tli, ttlst.t .siuul i .si usu lii 1.1 i |I. | | It lik Ii"ii|,an.. I..uiru, t7:i Km...... .\t n>. to Ilu: ts'ss-s'ls ( Nur. ) l.l I klI Ilm nutAtntiitt.li
  Ml.irll i ill li.I.i |I.- _
  Illll-i1 f : .|H, .1'1..1.| t 1111'| I I II.-HIU n.oHi.| n.dl.i",1.r + sirust.l.iltiic. 1 iliinuiii: Aii.
  : | |
  here* the '
  1",1.1 iluml tb /IMI isa .
  hull rich ;iinil IUHII.Ui. tmi, ".I.11..1." |.IK"| tl.l.Ir. M\V: :\tNi I INIHS.Mr. unu 1..II"'I..i/ I 1)1) tairiii'4 r i"in] :I,..114 L"M'nn-"".*, liul l.k H.uin i, ,1"I I I7i.il'; Iil', 1-litnl/: -I 1ifls: ) 1.1 I I'r), ('Sy. trI. it l.tniio- \tr.-,
  /1 1'\11' if tin* two mel I IilnlUil '
  I" ni n hof. |lr.I.I.I. IINikHII \ Illiiv' ,lll.lllU, HI i.11101111 I llll. I- 1.1 )1.11'1'\ ( .s. 555'121.

  ,'nl ni 1.,.il "1'1li"I I 1 1 'nir xtiu.. m, Mi tt.ni, h""I'IM.'r'| in Hn. "Ma-ki.l' 1 I J: v. I oil. 'Knliiri, 11' mil l 1..11h.r tjJtsuus' I I'llllllll 1 ,its..I.. ;:i'I 111 I HI lll'' .l.iilMi'ii l.. : I'.rlk: M Him li.ili... I H'I!". I I< 7J; I l.n: .I Mil- -iuJ.u'ti..r.| ( I Ih:. ) I'likim, --- hl.l l.'iu: .1,m' 5

  ,.,","t ,' .r"II"I"'r.1' | .. I.if.. ." tti khl 1 h K npp 'uml s U.f.. 1"1 l I hut russ \ilt.ui. uf ls\as 1'.11', I.v.. I lii. |MKII. lint I lift bail' i.i.t .11.I i u II I in.i|I.eurtu.u.' ? |$5 I..i. .. : I I' .,, I iiniK r i n. sirs Nuv It.
  If"I..I.I.II I r".1 I l.isIuu.u. M.'HIIIIIi.u, .i.. :i. 1.1 h 'H. > Kmi: ,.in, ,'" ni, .'I.srs.I Suu'ultss.ssiu.| .\v r aiitaii.i I It ,
  \ 'ul, iiinln" ,, tin I < > th.' hint r.sss.ub iii lu Um I ill ( Hi 5 i .' ifi il" ,i l I5r'lu.ltl'u, all l ,n| Hiniirc
  t Iii nikblul u
  ''lit I I IH, Kiini't, i.laihttaii' .. \ ui.ti. iliIn 1 i. tin l in 'in |I.tl ) |1.11 iir4t| \llh"'I".t( k.lir. I II. -"I."t I ; li.nis ki [>to. 5' .iilin: in.iuh.| ..r u 'k". u in .1 ili I uiuur. .A I ". A tu. _i')

  \ :'' It, ,Its.:., lf n|'pt'ami iiHlu| ,ih,, itagi 1 il.liklinijf aln. I "I.h,1, fioluitlr. ... i ;ait 111".1( itii, tli' u ,nlt.u. ill 1 ",,il I.I ll-IUl III ir I llll..' .sis.l I M'l.lll'hilli \I I I.k i 'in., in. i I'lliiii !MJI 1.1"11" 1".1. r. -IJ,'rin n.l.iinj ( Si'r ) 8!rJ! tlill'lvino uli Svs.
  I I'llililIIH, Inito X'itI .
  -.
  'r'II"I. iu, l.i. tily .,1 Hni |1'1'1"1 i| I""r in"l'llikl.11,1 't I \i...5..lu"t'it..1 l t.'I.I.I' ,I.u'.1| \ on r I Int. Ilugu n. I:mi .n.I :'1' l.kHtnnlii.. riltfmii.. ;.:; I I.ii.: n... .

  I 1- ruin, .I. $ti4.I. I Ir-ort.ii. I lain,} i 'mult : l ." I llll' fullllttllU, IHIIC ir I IHit. Ih r.I'llh..I'I 'Init ut'vuuiuI.isiu.ut|. II.y Im ,ff eq I uli 'TI.i i.f tint I. 'h.I"I h.. \|I.Is| ""|1.1.| \ .\ 1. 1* ,ii.lint A I "i.N -I.s'Iai'.iu.t. Kulkir ( Hi: lull t il Hut'nun'-
  I.\
  S nt iln- 1".1 ilimiiil: |I"l id n. t I li kiiu.ui lit LIsle "r I I..I k (. .ill Ii. I I.. Jin 55. :.55 I .1 1 I Not 'i
  ., .iki-i, 1.1.'-i r. t t. m, i' I h'"II. Iliir:: I I i utitii 111 I ,I. Kn>akt l.i'lilv, ullbfir" |" 11,1. IiI ,it i tl I.b...'.. .ul'I"t I I., whi.,\Iml W..lh..I'I..i.I.| l .. \s.t" | r. i at t.t i.llu.>.. \liihinr.N Il" -, I ,\iniii I',) I'r.utt.luto IH.S kl.l lttusssu. ,

  f.n, '>'. l"r tin' mil"Mi hi nn'ant .Imm' 1.1IIh..I"I.)1 1'.I''Jo'.lr kt irf.litv. llll' Illli I Illlfl III'.' I'.II I. 'llll is illll..Illnl t'. l.k : 1 -M I'.ti,
  1'1"11) I |lii... mill "Ih. i I I. |t..o n u inli in":im' ,,I.il..1 'n In' it : a. < "T r:1,111" \I.lr/'I.: ,noit.il .rhss Nut It.I .
  '.. Ill I ,u. lt'ti'n-, :it 1..1. '. klitf: |I. 'IIn'' I.sl..Iut'. h' ut ,I in t infii-in 'i. |ikmt I .Mb. asi.i haurs4a) at sit 1 hl'1' r. rtftnk 111" in i In.. "11"111"11..11' nig I In u.r .\ I ;. sun A au. I r.Iu-.Iuttu.s.( : Mur ,1-liini tul.| ) i 171 Kil
  ii. t., ni jut j. ; ". ) I .JK. .\ I ssuuul inhull J'I.I'I. : I In.'t :
  t'un ilrtK I 1 I"II us All I hi mnl U .1..1'I 1.,1. 1'1.1. I. I I 11 :,. 1:1,10.1. ., 1:1"10. Lot: nut \niiiMI .'7
  a-Ilif I Int.
  I .
  0"rlht uf t .hi I.l.r.I'| I II. ar I tbi n til.I l'II'illl 1t"I."rill; II I I -i I .. ,. r..r s .
  | .
  V :
  .1 I I In, 'in i \ .\ i'.u i baud tl.ett Ibtnl ill. I In-ilr at : n ii las ilinimlilitiu. I .1 1'I"h'.II. .t. 11".lr.I" | I M 1:01.1.\ I. I..1.1. llik..fl.| II .1,1,11 I S.r ----k|.| In-
  11 1 l.i" ."l. ,111.. I. .ni.hi. uml i I r,'| .s b ...),.n 4 ('ul.rul".I'"i.I .: il | .l-l 'I I I.1'1.111"" 10"1'1'' |, r I.1'11.') | 1)1 .. N.ir li: \n-Uiti'5. rind.,ii j., )ki,'n. IJ.M fr nn' ill,.III I M lus f4

  I i i I ,li '. i n I 'I u 'n.i -" ,M I. -- I I.". I..1'. HI.KNI I. ,I''In- m .il, .11." .I. -I '.si n,uli Ii:I.itr 1".1.I. a inX 5 ili..n.Hi I Unit. Ink ( Kii-Hi! aIl i:.niil.int.alitr .
  .. I U. U. > .irpl.,". I "I-in, ill 5... .s ill Uii I Ibis,. ,
  Ii" I. I I' .t Mil S .i.ui VIIIMI I ) fur I UCulilt 1 III.-1 11 III I U. w' Iioissu.us tin-m. II In. l "HI lIt r, I.1. ..111 :iti..n. i ,77i.finiii; Hiit-n I s' .' I
  ,,1"1.I ImNo I' .ui '" ,\ I il ,' :. J S H'. niiiillll >' :u. il : I .iu ..fu| ii.Ihui.g. \) f'. t., illn jn 'I 15515 1 r in. \' ,'. lick IK,'n Nm Ul I'll ,
  )---- nmV
  sits. 'r) .mil iikki llu. i it'/t uiul 1 : : :. S 11.1..in r. I nn il i i. l .
  1'1.1'11. ) 'i, arc 11..1".1| Il I'k I.,/< 1 Im s.. I'ml a' a, : ;.t, In'm I'.u l in 5 Hi't ::"i:;
  I t\N I'i'r.nl.'i' 'him, "'.* r4l7! i.ne in, i.nrai., .. ---- -- i'ur .1. in". .\ t n .&. Jl I "'n.t '. Via ni, I Sulnis N'.ti) II'i all I ICio Nu.illi.ini .

  1f111\11\ \\'IU. in,.nt I.. him i.tin r in "."r""I"r. 10' i OMMKKI I ui I. N ili.. r iin nl ahuin. I ik l.anriH 5 .. It.uiutt.' '..I.$ fruin, (tin.Inn lt.:
  '1 lln. II tli.iii l :|'ik .\iciin-il 1'i.lr.M I. 1.I.1 ila .' iiitrii-i-, '1111.I luli.mi.:111.-i, 4 .,tittl| Atr,.t i u. \\ ,

  Ittiiuhu.|' in ...1. ". ills I 4'iJ>'. I'll,I. ill U I ill mli M'ilk "bl'h I 5i5i55. I 11 lb' t lit 'mil lb.. hunt uj.er.i| i ]JI.! ....t f. m f.'aup ".. kuiiu. :-. Inn) ,, i .t ." a ..r, liii It l.k .\ir' .|I.I.r"'I.1, ."i ila.i.l..fruiii, >.mtui |t" I kill I'ull iiiilimt N :siutl| -,,.|,I 11'n|utt ) (! M, | .71 .

  Will r. I. Ill |h ". Hi III III i.i W.llll III I "llll lush| ..' ,
  ) ) I | \ I
  .1. l. 1'it'kj hi lllllk| II uI'.rlk '
  r I '
  ) n in M
  i linn:ili. t i Hi
  t .1 I I.i Hi slits!" nUn I. IjnuiMinni tl \ .11. nm, ( ) ji s k il ln.it I _
  .\55 v .f Ihs.- I't.VMHn l n't frii .l a vthar 1 hut.. lint. Ii..i ..I .'.incur .it u I 5 "t '* mi.n i'111'1.)' } nn in oiiitilii |"rtli "ir |Kn>itiiin u In \il.li iusl.' It ikt-r, M I"r".r. '|I.'. ftum' Atr,'t Nut C..5.11. .
  '.1 I IU.il. ,nil, ) I H-.ii.l un Hi t.-i I I. Co' 10,1rl > run' ",.1. mini an I ltui .. ,.u..r> "III I ,- li.. I.f '. ",'" t .\ .. .N In \ la. 155St t it.., /i .. i tiliaI.ulbtulr. n, Nur til n'll l'ttttu ... ,'.:
  ,' m S tin |>.iin.,. ,,f .m 11"1\ I n h. ) Wtiii 1.1 Uli.it t ilot" .n 55 ik.. it kn.iMiiulmi Ik ( ) :,:
  i hi. I Is. I'lti.i.pi, / ..ut "I''k esi.' at 1.1 kt. .II| I.ran hit sir lb .11'I. i 1.\ SsttSluIu.sauuuu, ".' (Ir"II Mir AIrusSbu'l.e i

  U il... ..:'t Ii shill t u nml.N lLf |l.u .f in pi 'mt silI. ) lonfi, .lubber l I.t kit )I.'. tlllfkulll ,l.l.| llllilll,' tt.. llll.l| 5. lit u.l.lr I .-.",. I Is...n.Hurt,. ..,U. w., II( .1"1. l o.

  .\ --- -- 1''hl'1 It u.i.uisuuu.' ..t. 'lb' dtln.t.. Ililpimikf t Mr 'l"i' .ulil Vt-ti I i Innkin 1 Iili, k I.1.' .' ir 5 iiwwn.1 I: I ui. 1.1..1'. hIt.Ill I Iii* tu:ia.ni. .. 1"1"1.. '.!>-, fn.in Hut nmttrt M \lli si 'III Iti I l.1 I IHi.in

  .\ INMIt .\ IIUN.Im BI tirl5l4iS, lint'r rtn' htlm' .k, urnrr.. in"h ---- -- -- -- --- .\ tn U il.iiikun A l u.
  Mercury, ) uin |'ui.t' l Itruhl "".llh''s) ibiini" If l asl. tint'I I I.u. fin ,. flnl, til. .' "1..IU (.I.,ni".urn. l'iIn t'u Ml, r"1 M I'.iu.t .
  '1 I IusI I ,f", lti|"Uti Miinli' ) f-i hiisl.l.I .11 -- ttr, 'infiti ,- .uilt' I"i;ffr I ..innttfl.lin. '.' : \ I lillK: I 1\\\1.H.W vi.lfoiol' M \((..on.V.rbk't sul| ,\ int.ll.North. .

  f10 Potash ''h"1 hit! l.tirittiu...14.I""OI$ 14-t inirht I' \lll.l I III' lilt \ M.ISlln ; .' | ru H"ftl.. I I'I. LLi II. I l'rl.'.i.l. l'l: |'pIlH I 111.1.\.h"'I.') ; rim.. H'M.TiTlron "".'nn .\. r..kI1 .',Hi mil Mm',il.t in:nli 'it |It ,, |Is'S.

  m.l\ ..it film i mini.,linn'i' l hm mrniUr: Hit* |1.1...i.. .1.I )1 L ((141'jf4tlrtkt ti>-.: "I I 1.:1 r, es.uusiuiuIiI, ) h.!"<'n he \.11.'". nHi. > inf /A i "ili p. in.M .
  'hll.ll I "Iill ,1'.1 I.h I'"lu ant tier I II I in-n, .. lisP .. l.k nl..f' ITI: fimio, I ttut.M I'st.5 .
  ..11 on i .rot r. I I' | !
  it in tin u .i i) '.1.il Iii jatulitbe | >"1 11nm.mi.P. >sri. UH| r.'in.-h. K\r) Is l it I 1u .:.l if I i.t..im t :nl, tt'kt.rn 5 millil: 'i'I IP <

  .' Or any other Mineral Poison. I Hit. Infttttik 1..tlrlly t i il. n.ra I.ii 1 ttithit t .ul I'l.ljt. \ tth i. f. il.M h irj.ui' "11 brg.u| iufurm Hihi'n flu, f in u. u.r) i. i.<.. S inn'' nun .r *I Ik\I su u I s'ulruu., '. .1, h.mm..n. ;'*; fr .inHn I in. ami 1 :J'i .1. inM.il.il. .

  f,< n.iili. t.fi t. lit, mil tta4tttlllHt.illun.'U < luu.ifciu' .1 I I. I it* in.i.Irr, I al.l.| I I'I" 'I. ,. .. .U.II.i.1 :I.1 I Uitilrii I uiul' v\ .t.. Ilr,- I..f I Ulu...",- ..IIM, \jrik |.iiittlul \ M.ltttiil." ::1111| S, 1% ml,':m. m.nli :it it:11p. S
  I ,Ii N ,. U ., I'. nle ,luilxlr 't. \thuii., Can't Sleep'i li Nor .. l .,. \ 'aSS .
  Iruiulliu
  f.mft..i.nI I tl. .rut t 'Im i I Hn.i.\.[ .. einiiiii.iist.l.) .\fl 'ri -- ,.r ??,? ,...1 li>iii if hi \" ai s .1 t I'i .I|lusii .Xl.ruliuiii .i. .tl.. lami' ut" I in. uml 1 :i' i. 151.IIsius .

  fiuniklbni4. t un.imipiiu.i. I I ., ii rus4sI; lUIUill.I I ,. I aitj riu, :'llhll'l i.I 'r Lu. | S 'l.s.Isu.
  :
  1.i. u
  H il ilatium mnl 1 lu tutu Hn I. .
  11'1"1| II4rr't.. it i" r i k..n: : i h5)\s III-' IIIK: llll 1 'Nril\ .111.dlo Nor I 'I I.M"'I"I '. I l.s:ir-M ". 1..1.
  I ,. I. ; re n. '"i kt.Mti t" ll.. wirllIdit lull, .. r. kt hauL "I. pail, lln-1, iirlain. H..IJ I.'. I 11.1 tun i tti irt. 'Vtktr''ntlih \:. S..at Iliii 1.I"lh.. I Ia.sst. c.rliinlli rn.nii tho..11 ., r u. .Ml m ul I.-,,. it IS,'* | u'S. |'. Ill uml Ni .tI
  ... mItlhsu: : | \ I ; lit .: I t I I 'It it 1""llhlll'I"
  lai ,", "a.I .(.iki... 11'..! < 1.:1. \ Itnmlj I i. pri-.uri-" ..I in Ill Jii iai .. Ncr I Ik ) ". l.ium.l I iili' Mohilt, .
  I s riii.n. 111.1) In-1
  I /ulut ,.. all I". .t,. a t "', .1,,"'. ii uit ,.nl.l I I I."',. prital- mutt: 1110 ir:. u." .1..1. fur ,11.111'I I Ir n'.I. .. ..1,1| I 1.. '. ) > |. i. irs In.," 'I ,mil. r I" 'rol,. am. | tit H. In tlun u : :
  mnlin '' m.l .ti unit lit .HftriHilt.: I Hi.,u. I ,"itc i.r utliru "ill11 .1. Itl. Mnli.fr hIs' Nm'ih ami \\tkt itII
  hi. I I. a.lttl tl.iitn ttith ki-nlt. '
  I ll ) ,1.1! HUmmatl anrr, |Ir \\ Ilii. |1..111. 1"r.I" -p hk () ," I, ;:1 III; t tioui I lUtaii4IO I .
  .Q. In
  I & r rulit.ail I inprttltill-. "..* I,.rr, I..ftiraemuncnl '. :til.nn.' in I,1.1 alirl I I.I.a.1. un huigit .r< 'u<, \i | .u i. rr.'III.. .i nun Julm Clsu.1.ultt.| I Sru.a I-I. Invi' ....11..1 tPi.tlitl.ll.' >.. tl.llb.. n.Jill llobllikull .\I.u. I I .1. ni, 5",

  IIM> tit ili ..inIt i\.ni.i iu u ..-ill, I'.fill -- -- -- I U mini lli it M-ilm- I ,Ik 1 Ijtkri" I I-n ( !!, '
  lucunll. I iur ati A %in .iiiitnl limn. >|i.i. tly .it a..1 I l .IM I Itttom iluur. I 1.1 II lu. li t H:ii'ii. i, 4'r. Ltnn. I ruin kirn.I I H r Uitit In

  rauxtl trout lni| O'. \,..b.ir_',. h.: i ar-'" im.l initk.' lluli ,'lir 1st.:tu ii|l.1r. .5.ill.ui m *..... .1..1111.) UlTkl.t'\H\U.\ \1\1| I :. I .' nil .11 i-i. t.. ..r Hi. l.n.r. I stti.-' ) ".ru from )I sunit'S Id"s I tu' tt hum.-. n.rrit'r. uiniii. flue a'l'iu, lust k as. sus. ink s

  .rlboil tjr ..u-anJ. "f lh U .1 i h..u.. .u I 5 u-r' :1.1. linn. f. MI. J.1 I 11.1 5 his n-cr.'t 14rt 'THK |"Kir *i \ m the HO. IJ 1.1 I .it- : I suit h ,' i u at In. N.ir I I.k Mu.iii, "iIss'rs.'su. TJIIrom Hue- :'tin lit i'S. in,
  p.
  : .
  la a* a'.iii. tt ai b4tb u | l'.i pirkiiiti' su.I4. \.1 I I "I 1 1..11. not At to Sirs''tt A i o.Irlkn -
  IJ 1..l..t la.r. .I.I..I.I.I' \I.r .I. i.fHiit I .lash l I. all I its sI t > 5 m.iril 1.1.' f.lluuiiie Uruimk. **tirvii Itt-ra.. "alt I Ib, inn I.'lur.t : .. 11. r. '
  .t4trnit-u. nf ',. all il sI lriliili'.l. I It ii'.ln t H..II u I..U.| nnitiltiilllii t ,. In 11.111k| | d 1 llanU, i b.ll.Uin. I .. ami i lit I: t .r '.0111.. Matf, al|!, fn.m 1'0111.,1,. I'. I. \ su.V, .1st.! .
  L "I havIn .iu.n4 0" ItifliI roi.tL .1.. r .. al I 1'ilre toOnt-n .1 C"
  .. .. .. I Iml I i hii-ini' ik "llhl.li'II..1 i | I Ilii. hil. km t.rIllti..iA.| mnl i-okiutvit ..nr, 1t.attiu lets r.
  .1 I ) a .
  m.i.t f.rt u. u.. h' 1.1. '
  .111 I h Hi. ,,.. ,
  tl
  ui :
  1.hll. ma tui \Il(1.:
  1 I ,.1.0 J N. ( Hurt. "l .. I I I iliunh I. i 4iii. "l Hi : .r I'llpa.l.'. f..11 1..1' sir .. 1Y rt-tUirttl.| It i" 11.1 l I II IIW, .
  .
  1 1U ii.. .. hii. I IiluI, tt.' .1. ... 11 iii.mk I In- .Ii"'lo 1,1, ,- | rffil 4U.l4. 'U. : I I hi' ,.s.lv : .. M\\: )ILk ( I4 I ill I 4s SI 0I11. tItICS)1.III
  1'1 1111 r" '" l.nnlii'inttr.t bi l'iaji-ma lbii"
  < Ulllle Wlilln' s,. uftllrl'twim I > h .it .r,1 I.' '1"1 11.1 I a, lit, Cinipjiutu
  liplia U Ibll.h .
  I. ..rulilla Mum irw s I 1"1 ..m. Iv a.k. 11..h. \ 1'1.1.,1. ..i '>i K. nt n.iliH ant I h.'.. I'l i...>"i. .'11 i ir ask. .) i r'l H I 1.11.ui l\1 S tin. rUt. uf Hit I 1't.Not- UuhlUkOU. .1 (..11.fw 1L.tI'ts.

  F .. .l>aiud.l k*,, tat ."1 '.l"'ll ,S.... iiiilit I "i-1. u nl h.t. ... ) .1.5 list I .'.malluilt I IIII. inliitiU t-ul' ri until 1 u. fi.. i.f ,'har ., Juring ,.III'n I.n. I..I 11 I.MUI-I.I in I .1.,1 JI.I rrmtiiitfik' ha." Jfiit.. Ami, 4'kt, fiotu lUclus'a

  I. '.W.t.1K.I pRTHII1 .tklnp\ l.til i. it'Ib oiif lunutiit-il tttlliu ; I li.liiui.iii 1'la' ; !, \"',r n"' ban- At re.. I.. tt bitm, .1'11. I Mm I s m .t,<-k :i |jr,." >|Until) i.f i l.'lli.n.
  llu f --- 1 '
  .t T4IV. I 11. I" I 110'" ..1.. ih n.1 .huttfil I, ...i'l" I .1"\Ii h in Si 1.1,I at I I. us 1.,1 I ai' "Uo. I It :lb ,
  < 4
  tn II"'I' l.riiiiuttrfi .r : .
  ,
  r t. if Illv*.1 MM Ifl .b|'IIIC f Iv fI i-lain .11 I ) I'l 1 XNII- : IIIN: 0 111.1. .ta. JJT, from I K mil (Its fir I.Ui .
  I Isitial I. rs'saSl' In
  .|....,.I 5..4..ofl. U ic ",.. h 1""h."I..|. lUwliiil I bat. ts. vt.-b 111.1| t'I Uirnui.m. "HUH mi-.. .VII I I km 11. ( Ituil\ .'. | 4111! koriot.i l.jtiiuMin' .V i ton i .iiiliiini I
  ib l I h..at m.ht 41 \.111
  \ r i-t tt.au
  H .... .O" I.t..t. ,I iI.ui Sr ... ;.. U.'i; I.. "i iu, It.!i ",Si. tb. l at"b.I u ttnba hi., IdI..i ..fitt.i4liUi .HUM 'ml Hi tiki' i-rllf Mt. ,|nl haul I >.ji I.. "..1 In"pi I i !1,1i4uu ,I 11.1...... d..issI.is," k ,1,i"sass..1 I 'n :.m)km |,1"11'. I It l-ri., Mar .' a, run.-lla, :147. to I It ri.U'11 4U'> a full luu- i'S's'lst' ruruihliiut: i 551 l, ,
  1''lr"ui .
  ..o'.I''I.. Ta.luR. 1" .unlit. a. .U"ttii "' il ti ulit this > iu li .1 .1 1 ii. rilr. i mi U l t.ouhL 1"11 ( I i'r "r'i Huztllu Muilu, (.r ','u,', ,i uis
  .. i5t'i.t, I, : I us is.I 4 il ,i.-riuntil | sirtesan.| ,1'1,1 f m.b .. l. d - --. 10 0.AUg ,
  J.. F. J U.tr thi ..".. cut' it.aiU n., ltd in hsttureosu. heap r r .. nl plutl\ Iu.uiibnul t..I.\I li.iu 1ml nut rtttar i.f itir> cI l wri|>t.un.
  .Utjwi. f h..h.tui.*. ..i,. 1..1 I t
  a..II'h. I.. ,1. 0e | muii if .,1. 011: 1 I 1'lldl. M I lulu, J3I .
  AS ritpI "11a.Sl I flh..I. asia in HI.,". rt IIIIIHin lISP lust tuttHIM, to .
  .;. i'. 'r|, lit". 4.u.Is.5. WIIcr Un>k.I I Ills lit ail it Ur (. I > kif
  bI t $. a. H I* r n l 1 ibn *> Mjt 4'tlll'I.MI: : ttitKkMl lilt C'll.tti.rii tk'l t i-1 I ( ii r ult 5l1555"ia >tk
  .e*. ...I It .* the ,.,,..-!, f rub I kiln ... ,-..liIII5 isI.I t'i: m it Iht.> rn'bitil. w.rtr. f.trh" I 1n.I.i lPLs.r ti4i4 I.... )1 u. I- ".u". 1t .I..III..I\ IM.Mtltiiil I AlI l I.|{ 11 ll 41..at ii. "char! ,,.,,, ;u'
  .te_.1 M.*lt.f4lU*.I .lj ltl.W UitlMUtJ( tttu". km It i.f i'lrl..h'( r ".k. pt-m-ral .. tt 'jtwbubili __ 1.I'UI'1. ,, nvil Abit' 1..1. t P."Io"1, .t 4 us.hr : ibililrtn., I auto i* iiml uu-ii'i sub a -,
  un iifltntlH-ih-ti. f \1 J. >. ttoil
  <. z.1 a"II.I..1 | p r. uinil 5. ,
  Sri l ft.I
  ryof 1..1
  U v a I- k clttnii ft ,
  I I. >
  won.l.if.., f 'tiwiy' ."., u. ".r>.. ti.nt k.tofrlb I I',i r.u. .,..1.1..1.' .'( II.I.I ".k ul mrk lirou.-bt liUiul\ kii-lirallt, ..kiuwami i.i.l. S illp4tiu I I nlkulm.iifi t", 'it.il.intrtftkm 1 ryg.as, ifSul, .t. fiuiu4.uili, it ,
  < i li.-JH '
  WtHii' ai.iCl. Mill *"h" r >. u ,IS.aI SI ,III.. U" .hu, It.l .IJ)' irl't. "'11111.. il Man t I Ib.J.ullbID l tf l.io lusi irs t.lt. MI.b tnui ttill I I ilnlk 5 u..uortil lvl itramlu tu.1.t'r.U | trr i lli r.' 1.Hr 1. S
  ftll W. 1< ti ur. .b.u t i.!h... Is.aI .1 t Iiil (bu IIM] t*|1..1| Y Ig M srss.t ui b : )
  " fr** io..1.1.'* ...n.. N" fimny .!...,iM I '11..1.. t sits 1:54 iruutriJ" I.) tIns .." F.i4itiaI. II'b.tl"nuu ..rw"fu1. $lt'lit un H.M mm li.l S ''''\111 Tl HI\I.IIIM. ( II. It. I'inrpio. .t..III.H 1, J""I. m, U i-t'irr' ul .u u l' ul I Jini.iij jn'I IliOtirtiinrni.
  : without .II \\* ,.. a *"...*.u l-4.alw.t "... .1'11) .|.1.1".r.| l I'i.i.ii| | I lat.Ul.Hlllilir. j II.
  I bs.4 Vohs'D... t..ri..sa / ma) t I. lift, sit ik al : I bf| Lliut ,s"i, t Hirli.il..k S _-t
  : ti
  't.r.
  .1'. .. ,1 'b.lllr.. 1..h.l. 1 lb tb- a u I lib. fi/i, flugrid |ltk|''I'.I'. I 1".I..u". ia.5 lull.ktipuliun i ; ;; ;: /.aa
  -
  Write Sit tikiory ..f %.**, r.*.*. hutfut.k cmr i this...11 i. I.it? ll'i E.: I I. lul.'r.l. I Ib.ll. k."i.l ,u g |...|iti' cu tr4iit t' ai' Ilf I Vnii"1'' "IJ 1 Iui.r. Ia.riCt.t r.illy iliu- 1.1 k 6 ,
  "ia *til alt! a uu f.. 1 tInt .
  ! .onlukics.. .ul aol .. r:. K:. tve. ( lilt Iu.1 :1..b.. ty J.bu bt-parl |II, u "'it.tbal I Ull .. ,. ttuaN5) I.
  \ I ;r. ,1.11".1'' / A iiik.h Itt I 14.1m.I .
  I ml. dull I u. Joo Ini Iu'r.
  , pou&a.wui.ij.tsieaitIISdrlzI44.' vnrrgt iit'in.t nlinhbt uianlIt 1 .\.- ri 'i I I' | I a i.. I v I' Un ,un lullt.il, VtiI" riOl'KUA -
  -------- ---- ---- a
  . { ,1..1.1.| .. 'I' li. Minj"oii \ i o.
  \U riVivi. .ill sib
  'iu | t -.I. lb' i .nn |> i itt' | |ISaIuu-a.| ,
  | ".
  I TUB l t.virr.. Prrrtrw 3. .11511.1.TA NlllMMIMi.. -; I) t4. II. Im>ktK. Bab'S tr, frrlful |I"I..t. .....1 I rialI... ". )1.mil I 'I.: |. it i.su. 1".1'.1 i. t'Uar,II.I I I Asia Ubt.511 I\/ (1M"!; '.' ..1Ul1'' 'I.. *'. HOL'SMNr !

  ".. ... lr.4a.0. IIMII .\' truiil.lf! l i.lnTn I Itt I.. :i. am) .''b.. ,.4i| I.) J,9il1 101.101.1. .
  I I b4iriuan. i Aui '
  , "ilb'I.h '
  ta k< n ttill I:
  NH.III r I'NI
  LUl. ttilli-t. : \ .
  '1.. I II, ..,. I ) .4
  inteifkteUmkuuttiu. .jt
  r I L. .U.&IL at UIHJkw>il"iittu \.11. 1.lbl I'ams "r 11'b I ussr *I. n 14l .. I'' JL
  f --SeA -- : TIisIrauI.l
  .' lb it t .\ II. *. l* uuir .. ; Ask. r. ala ). Ih'aissssla. t..75 ti.
  "1,1. 11.r.lu. ; .1..1.1 .I Bru.tiarr.. 11, 1 i .iII'e, : ,
  ) fr I.. I It.s.
  . I t.. lu.ttauts t inun I i ur )1.I .. t...tbir. Ii ."U''" im itpiuiu ur 11,.r"rivii ;"I
  ,i is U'I I I. alnliu 4 b .nuj i.nit.l. lb I '\I'"t"r. Unuijrr M.-4 nn. II I I.t. It!,. .,. ,
  i l
  ;. .. hiu.. lirU. i.SAIr. .ml.4.1.1 .\ \5)55 tNVb'.ili. : \ .s. r l.i uU..IHI.
  -'- -- ...41En .
  t. Icm.\.I .JI. u liwlitt.I.r.l. fur t4ib. lun. :3n I Ial..r..h by J.'Ln isbsi.sr.l| I5rugiat. \1.W,. It'll' .I"Itr., .1..4 .. in ,' i. i., m ni. riln'
  -l.n, Nu. 'r rf.it .I..r' Kin 1..I. I'l-lin.-i.i u' .1| \iiti,.
  I tint' .: tin .I. aril ) ibiti 'II..rl ..u. b. r
  t'U. I Q.1 :! ) .tu sell 3darv A
  "uuI.I
  f \ > lIKl 15115.1. t II loltlkil r. I laml, 47: T,.rt
  ( -- UI4'I i thaI t. I. l4.ll .. % u
  r Z"'I .1 fl.urt4iai." ktl 1'1 1. U lltt lll'-L' Htik \ \\ I'.atilU: i.f mimuatt U.>,4rMI ] 11 "I"| nl lsl t 1. 4U. > ) III |b k .Ulll.ur I ri.." .Hjr l.rAm : .,.. l ri

  fl Lou. uI. 1.1$ uu |larr..t.U4 I. K" .1.45" | U>ib ,1..1. l 11 um<..au.lM-.ri-ii'4,1 Ias\" J. l UK\kV flukes t.JtblIaJtbsi' .'Unt'' TO MOIIIEIIic: I I'i.. .. h .t.Iapul' its plsst.tsra ssassi b.u ansI ..b J"IUic .. IbrUr>', I''t. | :MI i II.! .1X0.'A.J ( ) STKVKXS.:

  I' rr4..2tN4ir4iu>. .. llll .. iu ....1 i, i s urui. ,.f r.J Are ) i "i.urt.1! at uUbi ami On. .., ( tt. "i ) .3(. .b.. 'tlln.i ..1) wtrt-il I.. Uld.T.Am ,
  i rm. 1 kiW Ibl'i" l4tlUjulllk| lU' I IUI" ril. .I ( Its Iii. '. s-lI K,.
  .uu
  li.imi.
  : 1..1..1. & 1'11. IWI tU U' mm u
  IIJ" t IlkVItt A 1.5.. illl: I..j..b lbs t lit )our !I. mt, k ihid!' ufltiiu, i ii v. U-.lt. 1.111 Is r ) M, iiutU. ." K. S m.h ilu IN 'lacu.l I'7
  .1 1i. Ik. > : rt.o I .. 111. rfali. r. rluiinti '
  .4."" c". lInt nitiutiil l"u.I... IU tot".I. l lnm .I I lot il .. uuul) as) I Ma'r' kf ..r4 d, anj .b lull .f eUttiI" kuetti I'' so. acu4 Iroui lU u4tu ColxUM.u \ s ?
  ami lluMumUrful ktiiri- ..fl't turns thus ; Un.ViuiU, 4utJ ilt4iu. Mrm il iminm.nt ...rlb. Alu iw'i I Kurtff \. I .ti u, Mnj. M "
  5 lu 11"1.,1 .1 I") kUiuufuNI. al .ui- slat I ir. II".II..f | r fr U1
  ._ ___ _u .(, ;-bl. ttai.suut.st ut.i al 1'"...1'" I 1'1" vl.o I f.r-a baikjit.rti'4t !v.limi ,) rul' ,. .. li lb'bl. It4lui -. ... iu'.isIS.s.. .1. sVuu1t.. I 1.1) siuI 1 i Inttti4iu l'> U4> tr.I'utiL "MAK OP LIFE

  II\\\". I.I 'I". ii. 4 b'h'' bU. .ut ul l .4i4rmt lull i' it.iml t*. i.UI.l.y i* in nUuUl.lo. It Hill .1.'" tIc' ..II I n..1 .1..1.( tulle 1.1 (4 lit a Uitlh*
  )
  .1. I lm.Kllt' I I.. little .lid.'nr ,w'I.I.a".I l,. Iki.-ul Lial 5SF VE--LL', tl' ,
  I taA- .1..11' tf. .t |II' kink- Nrtt |1.\ ttr I LI.It ftisILElb
  .liurl till" pUIUi..li uiiktiiujt.llu
  ( u | -- -
  \ lil I.t .I I uCSJ.i III \t.Mt.T.it. "|.,n it. .. -i.. I thcrv ,.uu uii.ukf aUul i 4111 I 4k. uiniii ivli)ttil in takmrvl.l
  tintttk- (4kiiE. UIMl"t ttt l'. "ti.psr nun :i. \ ltItS: \ \ I.'.. I 1.b5 torn Ill tiul I kii'o.." .. mtpr. I'. Il iur<.",_a'n aoj ilia4rb.t4.. .1'tru4U ..>.. SL 4| -ia| .I. t nil bull au I: wubu < Fault tl.a.As ISLt.aHIP. ttli, rl. I u I' .\ u mil

  1 % : krmv. lbs. sushi dai. I f.imUr, .t. It .. IU. loni4cb ,u4 butki-la. cusrsIsilail i .* .. h ,. UM | nml .. coil I' S oritn 'is.
  4 H\ hl.it U.- K:. \,4Ui, |'ruiiliil \ \. S.LI.frjI5. ,4jg, .MlfU-U tllV .. mllllt. IUd4UllU*. II. r 1..11. ,. I I Iulb w.r'ulll.h stalls Jau JlHrrD K's'n, ..1,1rluvb'jij
  inn Uuur li wm .ui iiruiunibtuiltuti | U" I J. 4.iul. lb ,> Ul.| l. its. ,
  I ti N
  : ...I.5r Iia'tu' I II IK.il. a u.l 5i%. i,. 1 us \ k < l '
  in (1...-"in 5 .",.. *' M..ii.. I. \\t-Jille. (i ivurr ; ?. ) \\ ..1..rnulb.lb.1 "I' \. i II .t 1. t .. .( ,! .ll.i S 4riijk, 5 iNir il.rimn I | I'S
  kj
  I j :'M" r.uui .
  .I .. 1.- It I I4l 'I.. .
  ) 11104 lj& 411 in .
  I Il..b.- I II Ij ni.. \ ik : J K4UIH: ). I Hall. I laki. .. ror I. \ :1' lll"liunIVIU Ai i.. Ik7
  ill TctlMa/l
  l "i S.I i* n tat. ) I. '
  tar' UI.lh'l .I" .I.rl.r. n.I.Ih1 ...all t. 4 1 .. Jubu JnlbtM ik ''fl. I Mr n \, ... '
  t
  4 uli I t.iIR.u. iir.iui.rtotal 't.hi.I 1 .r. r', nmban..'.., i'biuu: J .I" ii-i.iln. I) iiu| tbt l>l.aul| iuu. ". 4.U-. lu.I.I"1""III.I .. ,' .lbs ;; uu Brj 1 ZI .IiI| | I'b l4..utt,
  ( in. .b.,1 ii I m 1 ) autlittii ( u I Ialttu I luls. .1.' '! Ill, -' 'sII.. .I | l4\ f I .||
  iiu 5' shill -
  ,.U 1'1.1 \\ ." yiiilruu fu U.nuiuu.UU 5 .1 lb" (11.1..l. a.4 l'b.s. 'nm ..uac m tn N. .
  ( | : u, ; t I. t |. 'I4utIa.
  B '
  lu.11 ti A."In'', ia.I.I.hl hi 5 I sea tth uiUtl .l. i f IiuiisIl I. 1V'1 'Ir) "1- H41 .54 Itt.' 11IW .40 '. 4 \llilll' U-lllUll .
  .MlM u i..'IK t. t.ol..l.t I M UU" M, nibi| ."r.. .Mill. r.Ciu.iuu k'. J. nus.\: : A iui..Tuk-4u.ss. L t &SldrsiIat.tbruaagbuuL. al worl.i, lbIU ftftjt .1 t si. 4. | it It w A S

  Hi I l4\w t> .t.) 1.11 OrtK '.I. 75vitl.. 4loi '-rut. .ulo S 11 1 II n Imiul. M.U IS j kj| >jar .
  I'-f .I.u.I..I. no.r o I 0 M, tl ',I M u j*) Ui 'im d,4,
  -

  ._.. C :.. -J.. -. -- :" .p. -- .-
  ._. -
  A '." ,- I : '.
  4 + H -