<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00527
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: November 17, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00527
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
-.--. .. ---.- .-.. ___ . _--- .
-. _
z -
=- --- -- --- -- .- ..-. -.., -- -- .., _. = rG1Eror : -- -----
c'
; ', ; l.: .1 "\ d..1.; ..
.
.
j. ": : I II. :.. U -.# Ie

,:. ; \ .,, : i \'' .. Nttl 4' l. U. .Iot'i-'t: f

,4A :. "' '. :.''' '/' t..4' ;;t" t ;'. i'-.i
'
.' .: ; $ .J _
I'8:11'.Io, A..Ii U1i.t I.,. .il'
\ t.\ .i.r o1f \ ;.1'."'" I./It.... .... J i.i.o
'. '...". r.t;<. "_:.t"l t '' ..4-. .& :-l' '.? l\- ,. ,
.
'. .
.J } r :: .tl 't"1 ; I..L 'r, '
.
.PEN 1 I .XCO 1 I ( I' () -L A .'. :... .''it';<'<."'.vI't..'I' ; ; W"., ,l'l ",1)J't,,tH IE .4' ...1 -' .1.,1",.tt' .\>.wi-;'...-;.,'.:...-;to.'i.-1'h...' .;""..f"".\ .'.,.., .t q'. ..'..'.- .. .. ". CMtE() I ', I I[ J .1 II 0"1" I L. 'I I f
; : .,
.
\ .. ._ : M ,h.'ilst fE ,
.t
: ? l. .H .. : ;J..I"S 'Z( .
.
.. $ .. \ I '
'iJ".n.. f Qj '-" ". 1 -f ., -. !.
,, ,.' ". ." )., .. f..c'H 4.'I'I'i'.1i.-'r-: !
', t' : "' '.f t
.. .1'ICJ--'t. '' : 1 ; :
( '
: -r
:.: "i
--.L. ,
; .' .... .: '
.I";= : :.tj'l -'t--to .
c. ._ .. -_ -. y ,
'
4r ". <. '' ,
1 N "., -- ''

= '- 1
-

\7L.) SATrUDAY; ) NOVKMJK1M7 I ; I :
( 7, PKNSACOLA FLOUL1) \ 1SISS 2Lt :

___ j
_. ._ ______
- ---- --------------_ -

iiEVIS TO 2 P. M. TO- DAY, ANGRY- ABORIGINES.1- j I PAnNEUL. OF OZOilUA. HAGHR(; CANADIANS.\ ) A FAMILIAR TALLIf I i.\, \ Ijl: \ EX: lCti. ,1. ,;

,
Hi. tin .1 ut r":,.r I'm K. rrnin I.-i.d.ei It ('..1.. Only Iwt I miii'. llmv l.lnil MrUiniM I

-- lilt Iti.'t: e > LIt: lilul.NEW : I liftNi'.w I S'IUTH'i i 4

I 11 : s\nj\ NXY V \UJl. :1 The Trouble in the Chickasaw : Y 'iK.: Nov. HI. V.r: .1) 11. 1.1, Annexation Dcing; Agitated by : Yoiik, :'n .-. 11.-! .\ .1) oial to the A PIC WCSttRN(URCSOUt SHEEP FCATURE RAISING.Sl'iarliitf OF .

1 ._. Nation Reaching a Crisis. 1,1.:11.111'1: I I of Clrirl-: .''ll\1 I I I'ai: the Press amt Pt'or.c.MON'rrlr.AL'O U'oild I f.10:11: I ut, I.,htts: ; 'I,ut -ai.i :
r lUTci l'o'i.lill.iir.f tlie --
tl' M'lrt.4 hell the me.it lll-ll 1h'l.\ I 1:1'1: Ivisl I | ".\ hIt,; i'l. ri.ms "':' grunt: I uroivod toJaj .
I'l.nt* tlir I I'lin fc im '. !Mni I t-ji !iIllllM ,
,
|
I' ''on (ho Atii.inii. Mr. I'nin-'il I ILMM .\ Hti.t.iij th.it criti.ii in llio c '"11' li id ,
W.\HII'.I'II.S .\ : "I'| iaf ,! COV. GUY SAYS HE WILL DIV, MAYOR TM1MICO .V.1W III ii'llMllltl.. ,\11 I:IIIITI .
:1. I ti< I nH I 10.i ('I'.lllll' I i hi.itih'iiiKtiislicdbrotlur. 'i I bvon ,:"',\ "'1'1'.1111 New \.1., \ hit Il, i.I i.
l'Iu''t', t ( w i.tlini-; '*. :ii.i ro i"' BUT NOT SURRENDER. THE TIME IUAn turn ':",1"0' -1-"IlI"/l, (..almi.lnnl.i .
Jl I I' \ \ I .
he, h\s
1 but !.ilen
: 11.\11 : :iiyattitt' i I 1':1,1\\1..1111', woul I IUI'II Ih. >1 Iii' .11'1'1
1lh"II't tn.inl% I I." '.a.v j.Cil.: \\eip .i'l!I 1'- ,
( pait, i'l p.ibli' aITI.I.( Ito 1.1; lofloM''niil.! create-1 I &&ri-t'It: t'.teitonn'iit.'l't % :.4 title Loin, ;? safely past I thoiprin. '
I ell irijfil,I cu the 12l'\\ ills)., uiii 'h IIIVO-RI .
il..1 .\ M.ullr.g I nporl rl'l llii !<-.t of War,i I'e.ic'i' grnw er in llco' i tl i i al.1 I h t 14 h>s 1 liitrnlcw M."III! g I Hie It-nil,. ncjr ul i, lugi ii iii cf in \iniry C'IIIH''llIi,1t I tli' .*. MI..II.hIJ; follow ut tmia Tlio.Viviu
!I tlii el. siMtfcif I ill 1'1 t II .ite..lliontii'i| I I in thi', : n '. : : !, "l-nt taut
: Ill'IWI.I. (1.111. gt' 1.11 jiitrn. tlie I' ('iHtaillnM tr iii-im l*,.nll."t I t.ii-ir fiii.'p n )-ur. u
| Net 'iI.) .\1 hlll.lh| I;". \ ,,1'.1 >.,'Ih! <*. l'r..np ro.I.II.'utII. .M I\I 11 t 'Li.i: ClT.l I I i- "''y. .,n.loi:!. tt! same ri, nun ( :111i'* finui io.no o |arts o! ''ll'IIII ly iili:. other lii'rp owner In'Ice'-I In

I li" Li'roil:.h tio! vt'stu.it. ,'. 'llio' c.II'| 1'er.ti.e.litr'% Itrud CI- :i iI.on of \i"II: ." Kiilliv. I sj:" ,n1 ( \MII.IM.| \\iiiilfil.-ll-i" I 11 I nun. inn. i rttinill j ihe slate: t It Icaoim". ; ",'III'M'rall late: \laf nnil SoplumlHr The1"'I'III Is tho

t'tht ff Ih 1.11( has t 1'1 r. dilO'd,1to. I Inr. In ( hnrrh. i iKASst.sOTV \ih Inui. ..ml* he 1:1.,1'1\: : it lhec: r.tiInHI, I.lie. i K is stated( Ikiitovrali*.* National: '(''' ino-.t | IL'* ''If.'I'IIIU1| live of MonthwfiUriihetp
i, nsnnt I th" len-,1 f n1 of nu a I heiso I 10- | / It woi.l.l fall I
I/ pnrnlioail
i MI-lug:
'utiilHin l: t HiDiltvi I i \ II I Sheeiin went t to Newik, I in nn
I. 11,11Ull"II" 1 : ; Mo-I Ni'V. Ill.-[Special.] |x rt. You 1 llio' I I." ii.I '/' \i lite ll. I Mi'NTuT.U.. ;;' & : <,>1l"'" Ni;\'. III. (ti.t'eltt.I ) !i Lily .'.i>t.Mii, wool I grower. i.ln>*M> moil lny
II.ih\ I (to I Ihe I At I li'tt: u.tlti'!l It waim '
: lotti-ri"( taid Mi I Minply; | swer icpoil. labh.*, anil shear
Ill-Mint' ..uvl I li In ill ,' ptrtItgt.t \ iii (ho C'liit-kusaw Nation .1'.11" : I 11 t would I MVIJI (lint I t KII Jtilm 1 i McllonaM'I I ': t Ihl'lrlIl j"l.tll ) > r.t"'ll..1" TI liow li'.it h ili'I f ir.i.d HI.II.1111II1 \\IL..O.III.r
I \'cr II can Iliey | I i'i-' < I : | ly (ouii fort j hou.l a ii l ly inr in:in, to watch! ',

c'IIlti"lI., % On fie' ",,"! 1.1'.1 fi.ia'' ill Ihi. I b 't(1\1'1 t 11"iIhiy I nil 1 II) rd tILt: I tiom f-r'' tli" I I-h |tilt, t> m ire "'Illt'l'.ti', I than) litti'iisl( I Iii" idle i't' i'lii't.y when; h" 'aid t lie U'I'II[ I i'(Si I In: N--IV Mexico I It l It I light'

Vii il lh! MI-" l I. nne wntehai: in. l'irllnli'ti : .\ they 1I'i \.1'.' li.'oie. 'I hey fet I thai .V Vitlonnl, .Im l k.) <'lull.I nlnjf thili-i I I lul'ili'iiled Knell man alieniM
co.it( o! ( hal now lit a l'iui'Uct' ? list iieok : "I.eadof Kmsia: ,
,f x.i'uo: in the t > vd e '11 I c.I' .I Ihl11'rnll."t tla, it' 't" fi.sht n i 1'.1 il ; 1 Hit-oiH: >fllc.m'I".i"l. | I Niw: I Olil :'., Nov. 111./ .-The ,\III1'I'jI (from 70 tu I 1,0, b.I.1 I n day. nllllt U of
1 1.1.1 l :, the 11'I, t t.oulile. 1 lli'T I readied : crisis i llotli nldi-s aro now i II.I11 I \1.1'11 i t of t the I t.llk of Tiukei. and pint. ""i-lu/e) IIMIII| 'j rerunl Unit In n i'sutiLi't.! it uliwjlo man IMS
,11onl Tiilf ) in
I. 11.\\1' le-nlt,I t ..i.f( I t : I t they (1 he of : I\ ( an l coitions. ininlsinn| lh i pi
., Tihotiiin.o. ) fl\rt.I. lr"I. :1 ( lI.alTaii Cilmimj t ut' l.trp/ Join ,1"'IIr.I"1 2i>0 fshor], 1..1\I''n minrlio
t tr. st 'I h lio'i-'i elu 1 o tn fie I boii h nhii) h diauniipin Uitlh: array nl ut .
tt h.ll" I 11"1111.1", i" t that: \ill ('.\1' / I C.umd.1 for who n ilcHtimil I l I'i itil wiKtini racing IU-WH lilt I.ilt4 nnd! Slid,I a''iiii 1'1 Tho fdiouring point U clioso'l
C'1&II'W 1 1 i nJiTiil hv till,'\etin..) tin I l'a..h his iiUiut ) tut! h.ive on i iitIilti : I (tIti' upon .
men. ft :, ,
II 11 1111 1.\11 Maitl'1 the III I I !I" i lepiiMinlathot: :i IIr Iho ',\" I'rll jin'Ucj I luuall in hear the railroad AS posidblo.
Him to ) I t "
eniili IIN nnd c..1 liIn talk in / I |
hh"1 tI\ny nio-'i < h..II.1.t \ I I it I b I, tell cheaperandoiiacr
1.\ o mi\u ruita.rn ii.j: ist(
I I ,
the ilnnent 1 hI inteii-.o. tov.! (4tt. 'H i lulu t held I .IC imforo'.ce! yostciday.it (tilt. ;
II |I" :II l.v li':11': r.,1 lie- I\c'I'1 e\i : I l'I..tlll., \\lio I m not ;at i.ll I I an "'titifl1'ittt.: The 'limitation% ; has alreinljcoiumenctsl& 'I j tu trni'sporl' % ool, on tint liiKif

I l'o.'t.t tli.it t:tor- *mo no pi' .r.I.'llil\' life l.i. 1..1 atenipo.l 1 te\ vial tiineB, i ijrt talks iu Ih,' --.irn, \i in. Iii t it I is to nay, it has I lal.'Mi t i'i".li iiuM t | 'lus, I 't. .JII""'" hotel, wi I h II".Il" v to tho than I In t llio dui:;. corral about I 10 font .
tt ''lit Itt : I ou..- |tii'i! ijt i ito o "- t tornmiii'ii of an..ti t hunt _,o"koy club t r
1:111 |II' 1I11.11I0."lh. I 'tilliutitI high I., built of r.tilr''iul "fun cedar
j t hero ti as in I n ifo ei'les \liatUIOHlipui'eiiiilia'y 1 : tla% i'I.4 alone, lo > Id'I\\iII1. its "' r which or
till t.ha'1 I t
11 !11 Jrl11inl I '.1'or M-r<. L 1'iie h.iro. I C ttiti'55 appoitimI ,
i fr,'in e I' tee; )'.' 1''lm"II"IIa t oimili-i! n\ ii' I lh IcaIs. of I the, I ii/"ii.t. of posts' llio uriiiy cf lirir" "'ri comes trtulj
mil: 1.1111 '' I to! &'.. of a lusty jjuard. I Heailing \ . 1 oallllll; lirhir Ih,' 8'"'i'!nr M'OIV liniis.'K! o 11' I"'III 1 than thiy 1,1I., bn-i, nitii n lit.. lo'olle the nliiv.. domi'in. : tt. if (tin* iiibl.orunesof : Its id' upon I'lioilumt' of in--nn- I ; I Inii, Mexican I'urbhii niid, fc.v cosnpa's- .

-until III .< ,'il.11 I'4'I| tlielitlirlliereiiri'Iiilf I H \ 11.'\\' for tilt li"" h'II the lion of, LIly 111I"I i > ir. 111 I 1 if t thoiil... i Iho li'iidoiH" Utili, piiitio-i I i can IK I I' I i him I tho (1"\\ ('t' to OXIM !I. HIIS|I" nd. (''I' roin.'t.Te hut llr.st flit. I U brought a down from Navajos(ito; !

.1 ,I'n:1: tilt. S in t'I':, I 11 llj.i-0 11"1 (Ii ) ield to expiio' whll) ho had homo. : in'e I1 ty would. I 1., tl.. ifiwlcontent. : ( lied I ", and I o.lwrwilln. I IM (IIIl I c'lIIlI'l I of ,. Mils mil (lit, fun conrarnre3. With
liion|
.'.! and : I'u j UI t foi O.SIIH iatiou.s; ( i Iii ii'tei" thin and jot'k
t iHined'd I %, tli' I II I HiiMn'-l-S.-u-' |II' ';> -ruin l'O'i' n
111nnj. i .tIek
.hcmU nad and
enrujoefl llyhof ". tho.
tl 110. -lei'l.ux'.i \\ill: kill all who I I'aih d I II I blinds, rusts 'i,bun' orI
i i'\
caplnio ,, iy '' .
1.1 '. flit tlti r.' uni I le > 'i'nitiii'titgi..wl I (. '
I.) littit -,.i( it HIV.in.'llieoiianiindi'.t j j.o liii 1. I. | t t Hark I I. tuinod hi toward tliu corral (Ito
11) i-t > liiniHvlf. 'I ) nutI h | iiitof" II,' |l'i'ii- [
1 i I tli"I nii.i: yinl e.nii.ni: : or ci. tI'h.I': I A \)'...". III uu'.li'i iii. littlo bund or -niti sorvinff n-i nn ndvunroguard i
It \lh ii ; t I. I t,1 Mr.: Ial plo.. 'I 1 h:s dro! lia: < 1::1..11 ,ru ilclinito.CTpioS'd nuil pilot (I'at rotund und woolly,
I tic I.Iitti .I. lie e'.n' I I liiat! deluok I
.I" lie
; 1 nellH iloNoli' i > !r-' ,'I",':a'! biothcr. IH-H-.U.H, N. Y., Nov. 111.IHIM'Cilll.J'I'nrly ( ] :!
'II"
<." <, ) NotIVMMIN. 11".1. firm i,.1 jtt b.it ''H 1'"hl..1Inll they J jatis: Into (tho coi-rnl. froui which they
: h.'i : nflnireiiuH inui ,'rl.r "I 1 afraid li j ii. .in;
loo
II ,
.1"1.111 :? .
1111 hall
,1.I. 1 I ( his innrder .
I Ir. shorn
morning a was ro ira to rmorfi hour tho I
(tub soer-1 1:1': of t III'i iuInn. .. In "ij I : Texas, Nt I'. lit.- report 11 lie Haul. H'lll Ittlllnlt. .ll 1 > p t I Illl II ) lIlt 1II.II'I"I.II.lin: : ,; that 1"11'1\1"1'' : 1 and, bliiido-.vuf

IIIIII'I! sli.ill! he d"iie or not. Hy nn ii.t. i- :a'I"I.I'1 l \ult'ly,! i ircuhilod tho;pant two great- deal rni i I In r 'I than I \ i bo 1
ill't foil' tl.i. d>>|<:arliiit lit hI'II'1::, | MB, .II! \' |11.t c-t ;oV. (his of the t'hicka- fore, and all t'ay' ..;IK and far il.I.the, I b,. I Ihe polilu. 11110111'11.01' I he,,. ', I, found sad 1--II'"illlrl.I'I') I' '- \'f ILltitt tholin.o.surofti-o!' ninny from fifty

Ii; hI I'o I ii. j I'a : 1"/1'" !linn slia t n. I hut- t If f.ictliiti tIiItiIiIL.I '. l-eii, htoiiui net ii'id: (loor t ot l"41 withl.looil. tu ..Iioas'vri each nlth hii\
lhl. I .1'' I woro ili-< li\-eil fioin' (lie ( 'ti. : ;atio.l. has :ascim-inated. 1'hl. ; eighty : own pur
'al Ic"1 for bm li.'iiUh Thn till I it elf i I. ,
,h'.1 t Mil Tlimslni; r1 I Ii i an'iotnltoii! piolallo.\ lliou 1 I isonlj On tin lloor lay Mrs. (Coughlm llculur station nt llio Infcido of the fcticn. 1
p-iitin
i" ; I
mii-take! luimlerur.iciiple ,
11'1'11'111.I I is I : ivs Mot iiltr.ii I iin m rat! in'oM'it.
1( I.u\ I I 1 gl I("''.I i fit itt wounds i in t hit 1 bend And! "tin slu In
I, t.,Ui ; nn.' 1' ilud i t'2'i' per ,ihii 1.1 i I hil i iu( (11a. in.iKbhoiliiKid" I of titi'I 1 Ili'-rohattl'i'. :.1 i h ,'.11 auv .hit, '(' t.i! c'11)' I I' i LI'( IIllh"I.II\I( | \>lic i Hciitimenton I Tho, liUHhnnd itg wni ma'ij nra-IC'! ,I.I I. cI" I'JIn.l now Ito' 2,500 bull 'i-ji ixro tho gap l U

r'!..",,, aiit! Ih,' othir :l.il.; I huki-siwvat-i: al I hiioUi'ind i t I I,1..110'1.1' testimony. 11.11., I Illfl!< I U.n 1IIIh.. thin """jl'I'1 I and I that ly n ton' CII'.II'cf | It I is I li'lioM'd I.. IIUHb) IIhlal'III.I.1\': I his i 'l'liruo-qulartctss of opnim.tic area of tlio corral
all II I limed to haio no ; loIgt' of eoiioie''invM, i i i.r ic tInt nioitot-, I.OI1H'.j'II.I...
I ; : fnrivnli 111 | |
'helllry.lhn wifu( iu whd'i
Ins wifo .
; I.I.I"n"I.1 I a Il\itlllIlI. wa< U I ono "!f'nso uins of huddled wool. It
i %\nlkiii"iieiiiili' |, i I I'l.iiH'M'i'li, ) f'r-'. I'li'fv: hi* atlair. .\I'I.I'llllr I lulll.t'l.! lily of the ,exidin Mv ln.lu'I' t"ldmo The 1':11I1111:111: ,i ,people" II'CI M'liiile, :no .drunk 1 1 ho huR'innd\, in nn industrloiiM norm Impnsblblo( thnt living rrrntnrei '

) .mo \\ I'l' he ,ul I I ulien Hie e ,111 (tie, itt' t 1111 followers I tli.it n ::,the 1"'I\wl Ihl \011,1\1..1,1.! | | : |.\ ,''"lil'IO' I..11'111.1.' loath to l I." out 'I i oken, itt nTraid, of I Hie sis'r man. tan bo packed 1 no tittht. A rat toiiacd
: of result .
; jot."You
j :
', lini/.sl: by e iturcss It I ti'ul 'I'I""I. 1"IIh. ) i "ittlM't'|It'tlcl'tt dc| "'"d"lIt'CIII't" t>. i I ll"h nn upon( tln'ir' backs would have to run on
.I.IIIII.I. IIi .u\>;X i'l I the death ; I Hen. I : il I.tll t no uui'. thing; .r Mr. \ '
t liMine. l It 0.CII. Ic'l .. t'oiliapn the) 1I..11 I itit, Inlinti"& A Mini DDK' lrlitlilfnlVolk.. wool to the othur, dido of tlio corral l-oforo
I 11'1'1' Ihll"rlh""II"r.| wl"ILc'l : :\'oj nold I I 11.1 I '111,1 I TIUI"U! i rliamlH'rlain, on (tI" I Itip, didouv. 'I
I iio'in up. or'. e illaps iil'nri:, Hi ; fur w her iniiii: i, atiKl t L i.ny Imio! I.1'111 hl"1 ihu tiiu'' 1 ilMn't! 1.111 In nas in the RamoeHtnl iilar: I'u'M'! ", I I'I"H"|, nii i igit tin' ,lillOI' lM>I\NAiiil.H, Nov. '(I..-A hunting Ito could reach! (Ito -mllll'! Unubla to
1 III for n i-.niioii of (the t I"C coniitii, i .
n "
s than their lioii.U with
inovo moro Inflations
'1,1 ni'i.T.itii'i 1lmlnl.1, ru' .i'l do.! 'I pt.t( Id,U' of ac.Moas:the; .. ilti ik ,:
rumor. not I
I i' I' it, '"' h i dlv? I..hhllllbllll"1 I. ci t.iinly hill'I I.I'H'II .
onii oxp'i'tn repuhli i I 11:111111,111111.1111\\11"11111": I I I to in jiMlordaj' und attacked Iho dau litcr of common fup. trembling und brouthlosi.
-- Oil ) ; i iOit '
;' t'i net r.l\ ii'' ilily' 11\0'.11. .I.'ll' toTi'lotinin IM.lld.h.111ou,1 lii'otiteitiiinodl g ii'inpli.li (lid ;. I Hit owifr, bilinx Ix'lh her nrniM. In at Ito timid crcuturcH. await their fato

Tlio hll.I' i IKU ;I t'ii> bit; I 11)11: i I. lieii'ie- ( 1111. IVm-i utiir'n 1,1, O.T. ]i iI'OMitir.iV hil Mr.: \Y( i I .: or { 't l' Ilor>llly. \I 'I!:Ii's'i/'ti r nnd I I I.n .1.lustice.I j (('lii tulitac to rl'*-I'\1I' hin (I.lth'r1111111| 'l'hel'o.1 a p-ruid tusli of tho shearersliifli

I"chc.I.11 whh, h wuk Hie n.uy Jiir.ll I Tex., Nov. IU.-I-ust nijh ]I ly 111/1..11. I Iho olln i 1,1, oians| of I 'i i'ittii't I"rl'.r. i was I sits fly I bittoii t on t hut hand. The d'Mi : man gruhi a rhvop by tlio )Mini, Ifg-j

l Il li'll" .lln- \.ilul'e: iitd.Mr. it <1,1"\1111. a nail town I 1. miles i i I eamo out wiihallisl of I trui'ips 111),11 i t Ilitiihtaitid "::1" mad: (light through the, or by tho wool-If be to ambitlaiis bu
l'r..II" 1.I.I..r' : I.1"1. I.III.I.| | lulls '."", 111.11111 i iostiiomini.cr > dl.1'110( bit takes In each band naJ lilt
doj to
; fully llfty tininmU. ono run
1 1. i I'II'.' of (
lint a nt wif niri\o e"I I'odon I
U"ur"
id111', I .1. c'"uII.Ilc'l) ATLANTA.' NoIfi.I :. -Hisi-id[ t ;.-.\tnt It I that I, tht I, ) d ts: ) ha.1 I alll'OI I I for an and. llnally; allAokod, a entaIl I lov. loaiiiirfi place dragging hit reluctant victim back-

I liereViilnewl i\, i.ft.-a imiiitliN 1"'l'II".11''IIII.lh ..h capitated( Ni h.1 0\,'UH. who wanIrjin / t mull I 'hiii.toj h n">', the .h.1 (I nit \oi-; : undi'istati'linx lo It pioinotul IM'tiveiti i out one ol tint Itt t 10 follow' .(iii ck.H dt- wan! behind him TLeu bo throws tbo

: I ir n iiholi: .'1,'. It I t ) kill hii.i \\ilh) u rn.nr. 'JI i ,li'r, wl.o \\IIB :" I : (I tlu. he.nl I Mm.lay '. the coun'iies' I 1111.1111'1111; | | it ru) 111,4 an fII'. (heat I exiitement wnwAtcnuHml IIh,.'! upon Hi clda pathcri Its four littlo
- t troul le gr.'sii&t& of Rudun'tt intimacy 111.11 tog ill. h ;li.'tltiIi'; I if hit ?tl.oiisandcm nnd not until it bad, In'enchased feet Into a bunch ami tica them with a

''h. :Miflilx.iii l.ti'iiliop i Soasiiii with OWUM* Ouoni I ni;ht .111'1 i I 11'. I 1.lllc I i i i 'ti jiilutie, C'II' of note. or, leu prominence two mlle.s wnx tlm ilo;; killed. loft courso cord or tbon 1'Lon bo I.

(I tt'A(1( ), N'"*. 17-: .\lspa'rh i! ft.out Jluke'on wl"4. camoiiritu.tr irtdiii,) .;, nnd \ I p'oU-ihly suit lht'tlii.oigli I tliiou;hoiil tlm pioini'c.' I 1'ioUiblj tlieliniNl rushed li.ick to tho buneti (or more and
riittin.i!* bin wife'n threat Thursday tli';, I, 'I hi )iiomnoiil' ii that of .1. C'. I C.: : A hilt 1'hlllt I.r.....-.. toon until ho has as big of
1 i M! ., "tty : Tlv t t ( *nulit.: i- l.mining, a IIIh'l a row captives
\11 t"III.rli i : \t I'n, ho found. how Ihil. eilK. ,maior of tlOlll1l nl. Mr. :,. bo
n'Kht wereMMi out without hitssitulghboriion
|; at can lay
D. REACHE. 1"1'11,prevailed I h,' ,. I 1.1 ni :111. Nn ye'- 1II.Iri"l i\ "' t 1II'li"I"I''o i'xt( ,'.iiii' l'lhlil' ,(' hi III' ,.Ir in nu iii'eriiew? as folI'lWH. Nr't''tiittc, Nov. 10. --;SK'ci.tl.J-| crowding
; cither hand
hut Than
.
i _e'i M-iitureil t ',11. Severn) Irno' itt r- nJt'. ); "itfl I 111 cmiso ho htayed I I". 1 tio! mi; IWI lay imc ncioux \\'IlI'lIlho t furnishing itoie of A it ton itt gnitplnfu /
bunch of li'ji I In hU left hand and tliokocu
I.-, I hH: I U'd..I.I ,
: pulling' her ho.ul I I.t'k nndnl.ic on
wl'I"r|,, '|,ii literh TO, 11'1.lar"r i "I .III'I') i.e V" 'I'"' 'll"it i Iho I.IIIIOIHdin ; t\.. I '
i : 1'11'1 1"llh. waso 4') "| I this hlu'ui-y III bU H lit ho wajosIn
> Itioadivny it morn- sheep .
,
ti throat., j i the I ed liatoi. ;
I When he 10.1 I to
IUSOU'I'IIU..' > IXSTKitT.iehllcnp : : L I I: .II Il'I/ 'Spinkrt Hilpo| : oin- o\aU.iii ,inaml-.to .
) ol I 1"1''U'
: : nnd will
i 1 I. 'lint !
1111'IJ : ; ilo.Mi iia: I.\ .. I in g "l.tlO. )( worth of ueul-kin i lapini'dlovPH It l it I r.rt.t etitt! to te an
I ( I i | >
11..palll ""IIII.at I iiVli i in tot la-t nijlita. ? :T" -alh. II' expertnbenivr
"jll'III. IIII"I.II"H I bo
I \ l I .
1' I ,1I1'"rc..1 lo Hi
11 111111I | e u n it oierimi
: 2il() X. Spring Nr"o': .11 ij '1.I I .' Illa..1 him ell! all: W"t in Moauh of lii'li' lIt' ; wero found' |I" 'k,1 I iiinndy; lo nt wOII l ii. With lthLuItg: rapidity
I Aelito: I : ilc, IL ; f ( 1)11".11' 1I1."i'I..1' (Ihald I lit* I'III'I ii.uI IIIIIY.. A man who I II\1' I hi'n and marvelous dexterity he ell'lt1u
j pr' |ariitimi( &arc ctnir in 'lui' tin* do1 ''''I.tr f I--. l ni..in"M| 44, )but ioon i i ll'iw IMIII .14 1.11.1.1.1'0.1.; I vu
M'
''II.t "' ii-iiis in III" n "si". I i bad let I. I lc! hi' I I orim: 'mi" in I'lulip Kleiner: wii4 fo ,lIllai,1 I in heavy ,' down tlntnigh) tho dense end
Indie Ii.iuti't iOlulll. 'le I ot t'\
REAL ESTATEOllil0 : TOCIKA l I K.i: Not. "It flaiL I ,
,1.1. WI\- I I'l. ) : < 1'iI'illl'
I 111'111'111" 0110'1111 II b
I re liar luiittli way of tho n'I'ojll"I ttudHlul.
uloro undaircMtid I ulI It
u'j'doiu, *, /I. I,'. I-CII I rolling dona frota tie
t in cn' to
that lliuei>:iilii HO 'I4ipti'ui |1,1' l nf |I"i," i. hit Iii'ill I 1111111'11,01111'( .
: 11 Id''piflj x. ( I ) illol'III..d"JI" '" 1 IHv.oith IIH tho woul I 10 t'lioi'. I Ill' vldes If it
-\SII- riailM' and I tot in \iiinlow i lHIHflll.l! .pt 1f.1 'U'Ii'h' en m \\ero a soIU faLrlo which!
Iii ( N: thai of I Li. lt 1111 ( w.'t'i.: ;' [ ; r..r. lui! I .
"II.r > :; am inr aliiontin
111 lom.\I1 'Iwild Illixo : l4'II"IIhrlllll-th a .ui. light, nn I bad 1 liocn one misfit pick rntlro tlia
,
laUnli
I'olc'H. llllo.'ll ;
to t t i.t (lliu' ,.st. uhen 1.1 : up
C <)i'Il\"I I ( Iir.' I 1.11..1"...:.' :::11 I lullt"I'.11 I hotlj- i pin I. i ,I'll li'lll-.i| 1..i"11' ',11 I "1",1'. uliirliiiivo t I 'i ir ,mim'i'innili' is. 1n ,.1,|:.,m HimI I will IIIMCI, i' iillowI'alKldl (5 lightened; ,II"f"rtl ho nan "I L b to curryoif mot ho! I.[::1.lllt! (It.tit'5ItiLttflity ovur tho
: '
----- III" I lli.nihheI :
.. i'lid I'mi: ly 101 net id on. theio not \t ir>|uiited. !put-i tit" I the I propi'ity. ,11lc" n'nl Into tho l.uIlOI1lol "l1 by
IIOUIH (\I III. III. tO !a 1 P. IU.J.nlilll' Yellow I'lttiat \c\v )''I'!. .o.'I j I Its.. i in \.1" 11,1.1,t his i bate ,, -'.11,111:11,0| '!.I>(III I I. i.iil.njc KaiHiis: lepnMi I llo I'II"C'I'I'I III I'"' "i'tt' I., (>::1\' ti.'liitig, ""I their thli'U, cj..t, but fccluin nicking the,

Moetireil. VlIlIl'cli.II'I1111 n'- XKVoii! ,. N'ii. i 17.; i" "1 "hll.I.II I ) l out .pil.l..i it it Mil Ila'.I'I Ui'l''tl Ju'eiri I. !,1 "I, ttI1. I n iiiblicnntal" if I the union, I I lluoiii t-iini'liiix" In I 'i r 'tin*' ;r.u-.i<:' < HI: n j"I' n ml IIH"in llu to IC'1I11 l Ii1|" .' .\. tiilli.li| M. I*. Itrnniieil.L L nliln. 'Mm c'r'nlIes: (:r k'.osiifrsare
.t; i
itt t'It1 11'.l' promptly.' 1[ \l lit)! \\H Illlll llll'l UIIS 1..1"11" I'-rlll'l, lll- :a'ovo' Bt-itid.: i 1.1"1: gnu* hiniM If up.a'l ''i.-i'tin.,' I reniih> lvan.a:; (.1'' (). I 141 !.J'III :ti'id' liatili, .< fill -).it. No, I haioHlmll I >Mx >.V, Nov. 10.-.\Vhilo ono of the two cents I'i'r head tor coiuioou shvcp,

: t I '1:1.11.1-1: | II :I.. .t'i sjnii'lom' I loeinhllll '- 1 v. ill i'iob )b'd"'I:' .\1 1'11 I .'it (tl.i I Hiili.r., "'/11"111:1\.11.1: li.ive 'liannel Hteauier'* was ('r"MIIII-I tno'iiIol %throorunt* for 100ltlI.I.IILu.aad. board.A .

Some of t the 1'01 bonl!U I 1:. loin in ';I Itho l : Jell:I \ f li '. ,1,1 I in t'i.;"it lil-lilutioi I ieilro "1.101"1. ; ,t Itljf I'\\ ( inui* !I', HIM ci..ic,it-.inn: '1 hu iliiiiiiiiiiinof I I ( ) In ad .and I Dtifi'in h 'I (it-day, n ici l'will I gotiul fur.kueiut-r this country, UIl'ro rut tu<, bo lunKei will ."oocJmUII"y .Lt"arI
unimproved ,
t i' III
& city ; Improveil )11'111'11); lo.ir- --- A y.II.'I'I:.. .it ( hur it. i:I aliiiaiKnoiat|' 'rmf (flu' ".;.,.I.li.II! 1.11 IJ I l.iUHljIi'if' in"rlu/ sns', ,. I Hi" jiil.onf! |land was' drowned U'foio lielp iiuliloach l I tilowly around tho corral paces Ito
able ut and .\ t4iroLii fir.'i.si ul.! !I.' .
.1.!
I '
l'c .111 "
tint
Io'allol", ; Irkc ,[; 1'1.1) C'I'lca"l.: O.. :I\ I'l.' -'! ti.'ri' IIIIH I ailed li-moiiiio'i! iiil'i| 1.11 la-st ninl't Wo I Livi' II.,. > bun. It in roitorttsl 1 that tin nnfurlunato scorer In bU right hand Is a pencil; In

on guotl 111'1.. : (OMAII' %CIi., XI\'. 17.II.V.. Kiii -. .'lr."ftlielinai'f .. I 1 1)1rlw in (!, itio>-. man wai Mr. Ja-n-r| liouyla- his left l.i a piece of curd board. with numbers -

I Improvcsl pioporty couior ofov-( I(! Mini'iK.I l K.n, { A i 0.nut, I but, U'lgrc'tilnal / 'I cell 1.1.11'II.r t the I ,"' 11.1.\,1: I ,American und iiie.iiU-n" of Hi i I'uyno. nationuliHt monitor of j.atlia. from ouo op to (Ito grc"ate of the
ch\'h. / it M-ttl.il 1 l.iht 'llhll iiii'.Ti'ri i (hi nti: .jniit nf
>
crnniciit and Flul'hlo lllanca. hot .1"lhll; )' his r"l1, r ul I Il' I1',Is inniniii i i. 1' "W and I tinHIII'i I..f I II..i"I'III'lv. !Most oflh tin* '
III:"T. I'll", hot,.u Midi \lii'I h h. in eoiineetd henin .111t, Il'J.. I 5errill! hat, 1"1 h"alor .1. al |oti'jciuni v.-i-iii pio'ent. 'I < p I. ,in i siit., .if .i1 II'. llnni I Hiiicly i ,. ill'' iiHl.illaii'iii.diKint intiolticc.l. -- i| toOt hm-k.lll;'> -lluM>. and each number commanding a lIne of
I'OI e'.t'ti car 1 lie toliucco, Its own across tho card few
1 a braiiiIi! of tin1 hie-igo' Uonry \V. ) UHJ ; (Ibisu 14' .,.IIlIut lli l..y-lln i\VA-IIIMHON Now 16. Tlie thief livery &OC'oula
Ir.I'I mil Ic ti..t! A I nlnl, ( .:. ... I top comes a from of
somo the
A nineteen room hilsI fronliiiir Seville Kin : r"il a wing I the fniihml 1".r'.III..J..I.l ,lu (liii n.l. I cry part
: : j .Co. i, ir of in'ore-.l in In I I' U corral "Vienlo ,"
Alcaniand id.-1. hot rii-rv.iii.I Noi. < 'I 1 I h"' iliploiuutic C -i thtslalcm.nt. uuv Cuaranto-BeU!
Iluar 101111' ov- ------ m I (ril tutu first by briiiKint 1 |SjMfial.-Tl.t.| (IJw'nl'''iii ti U'in I ; f l.it-dU!I Vililted

.( <. suitublo fUI' a hotel.Furittilied | 1:11I"h: i..I. ttiii, ti'it. .hariji's (I{ luistiim-liko} ('un.I"'I. i'ast fiei;ht i'ii I the C.: J H. ,,11 1 t. 10.11 I t ii! lu. re, a ,.1 l in-id' of li.i. nest tulle nr four ., 111.011| high( authority. I Ida. fell"Nuinero duhverud clncol"' Lit the cam mny bo, each

with( water I. I.I Th.1 i.'i'iea 1'/1 frini ( iifln.. lido I with \earx iitiiiiint \ i'l! lino: I I.o mint HO i 1 Ixird'iickiili' ) will be leaji.'o'ir.cd: : sumitem In with thnt emphatic unction
Ilrouholl. l.oMiivNo IrIIC..r.l. n I train;
{ 17 IlierUin'ri
-- "* : I | U.'lIh"r iar Downr's ,, which seems ludi hero
[ 111"1 an Iho us tiLt I tlii.K.n lil r.ivur.'l.ti'; t th.it hi- I 1 .unuui Each man
( : In place. flock ) ( "III""C'II"' i U I Ihi
'I } ( i ir.1.1.IIII > i tutu
iiaplpus 1'clallcal hccurcj I I. igl.t. Thu 1'11":11"1'111': country ujxin coming
111:1111't : t "i i'i'tt: l.iis l'I'cl'lu'I'I.c'II.) lir A'ouM lit | N' inad", itt. receives a number at the commencement
tai by (uriithing !. not LIl vo, lifter / thoruvh lit l'iiitIi on I lilt! a.oen-.er ".' tt ; H :ar-i'ly any "| |i ihitimi !j into | lt i'r i.f tho new adminK'ration., of tho
Jxhlc j l.', i "I'iltiO ). II i Ii.; 1 I by.-ui ts.vlonia". he enx winbadlj' Tim hniiii.' I'.iivi'riiiueiit: U ,,".1 idlt ; fcliearlni season, twtllt! nerves him

JIWKLMNO IIOUSRS (X>11 ttK.NT. ___ ___ ii: s tt' '|i.itte 1. and di-clded II.undJ. 1 In- mjiiied I, and will I i.:,itit'.Iy| ili I i.. slits i'it' ; ,llm tnni It ru"'">e,< that Minif The argument ill (it'iir of this move I as a name unlit Its clobo. Tlio yell thurofore. -

II tntl-tol' a'c< n t *H l.nn kit th. Ililuig ni'.ist: I In il-iiiit tia'll t lk,' totliccniintr. ilent is I Unit Iho, Hnti.sli miuistcrwa- muans merely that JCSIIA llomero-
( .tllfl 1'iro on Slii|>li.mr :. .<-t'u at Ilici-xi-n.c it ini i iIIC'I',1 I I Iliilshpa
| '.11 1 lo I
( : -. ,'.. Nov. 17.--'lliu SUI (;.o.u' t. ):. No- 111.! 'J h. l.al.ihtios. ol 1 tatii.t: I'. /'('/.'. r ii.ildrir.|:; ': aiiify jttlt La'tal t'ii:incy: I shearing a hip.! and. the uon.r til lieu

'1 lIb.uul:11: 13 out.l t nit >n In Ifitli ,',1: allIIIl"II.lilljlr..I. 1.1.0 HUH ll w. W. 1 I'' r..I"'I.I.III'I |1'1".1"111: of I tin National : Nir t 'h tzla' ''IIJIJIIT Iri i i 11"1\.1 udiie I lh.it Hit u maitmtudo of thU or-,".. wuKrially ,, ono to bU credit accordingly .

I I th ('nrifii* \1 l 1 I IK' liiliar'i WH'II\u.t'.I"l.I ., Nov. !ft.- Id'n- % Itanl of f.1; | lion. nri- nou > < lio.n {.iiiiinll M.-K>;e hug ''I''" ; oxiiKKCiatcs.1{ by na ion of I poiiti huwlng wood -.au oeciipiitloa hitch la

si, SI lil,| 1:1': ., Jiii'H'jul Alo1 I ; Iw.il Illit vii. i i- the Pet 1110 of I laiK'1iniiicaii .iltiti'ii! I to IK- >-VI.(.' I. It ii U'lu-K-d ti.ht fia
170) I'uK-n ir.' oijiir.' ,11. \ $ ,'".;K* captured. in this ('IUII '. 111111 I cieditoii will I U (II I lifate: 1 ii' they le lre.it) nf i Hiui'icM.! : I Inwicii I liii' I I''In, I tiniH I m.d I that; t lh' deliliera't i JI.tI'II j Ito New MusliM.i I a shnplo nap us companM

.d.,i hi l.a.: ; done! so. v:>o all raction i cover m ,rii I tlian'"Ji-i :its on 1!I.e dullarArmllicr I..I""II! of < V.md.ii/ s.I| Sjnin; Sirl 'Iiirli'I : ., i ir of t\III.ric'aIlIM"I! II fiuthlon of .h'c'I'] tlmur
j nfll'rlh.l1I'h' uhtch
-- t inj Li. vrliais
tho
IiI :
I <>|< Kii l in ( i.i. fo (Cm, ...Ijan: I | : nnut faliguin;
u'licun pro
|:lH.i'jiiini-iii ai I I /) ,.lil.iu a.;, or r.14:1101'1,| .': at It fIWI'rIU.IIIIH rr.lliohii I' Itriiilllnui (.mrtM.niiii.NKW ilii'-l t I''Li. ..id I itt t.i1'i' ,it 4 :.li.i: i 1111'1'1.I 1 -Ii.ll: hit II been disa.s.Innately| looLct': work In the world TLo ehx-p U on the

l.\'s ullain. piovtsl II li'-; <> Ih.ltf'ru fiuiiiito| tin- United !: nt, will bo (sit oialulii t to bis, ,, ground the Bhearer U on his foci bent
itut'ni.. Va X" 17. -1.1"h..I. ., V. bite, ( i th h.uidi cf itfc : Y'MtK No.-; I'l., \ 1'iaH"'IN'C Ill i rcnpjoint
'| States 1.liw t I In-lit.. I"' .ii 1"/111 I I JS<:. I till his hands aro within thrco Inches to a'
,> tlfK.oet-ry: Uitr'ss- .'. MOIIUdie in r, \.1.0. thio.ijh h th from San I'rM"il14'. i nu lit. ,
lil'I(1 ; i: iuiily comjiittm | ; n ".is, i UIB llrst: 4011Kio It '.1 in foot from the ground and In ILL altl
ltd itj.ni i thii *,' I I .J.
I 1 lieu ntiulcl
.lais' t r lay; .isl.llitii. i., *I2ihit" I: a..,. ha., *.io-<'nud it to thu pr.ni I lentI I >>i>ion.tl district i i. no longer 1 in doubt. l.v I'"M.MI| ittt.r "" ; A pioininoiit lepubliuan twild-to-day I I working twelve hourt. with lulf an hour'
.tl
'liii. t. ,It will be bhijin-d| Id him at lu-I I. J. 1)II favt'n i't. in 1"1..that i j 1 uni 11,t.illy opiHMcd as nu AmericHiii
;3'JI I t C'I.) I'I : it-publican! is licit-d b.ft .- fho il M' 't." 'K.I|,| ndinK duly I 11.1) ill' tl.o Intermission (or Jincer..
I i
; lull of I
'I'I mero imlitii.
|
-- --- 1"III'I'IIunuJru' majority.letrliui.r fin*, or v.-ifli i-1'.in u h did. i dutii-ri.ail usidito ) In an Incredibly bbort Limo the shear

I I I the hoi- : I r.ii I.- II hi.hvuiO th.- ,I,i*,I to lower' HID any Unit such',J con b SUte.s r.so. It will fjriti i bos dono with his sit or eight tirst victims

.\ Uliu" !:.)luirnt.it Writing M.bhlP. I|i ( M.iJurU: ) In *, Ireiiu;. 1'/II..lI.. / .'at ilnSpiiixii: IK!'-,, C.il.a; und I ion of lot'glI 0"'. besides in Ihu U i-slini ill I and unties them all '1 hey TO skipping! |

t.. Vn.lunlar.KAN o ...S0W. Ky., Noi. -V.'illie. i i iui : ICICIIMI IIi. 'N4i\. Ii;. ::ilut.1it o counties I .. l'|. .: :11..111.1'I t S nia hhi> ild cranrkiiinlir virtual udmirHtun! I thttlo'U. \; eve in !I Iitr.'Ie back to their rouipanlo'is looking and

1..1..Ibl 1.1 kiiu, I I l.nd: boy of Ihi.Lily, tan Uintsd an I titieH liar i fro.n "mdII! *. |Ilj. i ic'. out whoso
}, clothes
FB \MHI ". ffi tI., Nov. 10.-TlieCbi'ao I I in'1 11 Slati-i., 11u have been stolen while bown
ni'-nt.
and' All Ann'rions here a v. r.ting luiihine for the blind, 'i of 1 ll'j I inl Iho Mtate. git i c C 'I.IaPl,1 a 111:1joritv : It :H 1 t." i i I In t .1! 1 II 1 uj;! MI HUN imititrad. 11". aid, tlM-s|iri'ident rt'Iiricltts. llu j 1.0 uluimlns U Is a pretty cafe |'.ropositlou -
I"a\ iy \huh tli.' or.Jillr'lluradl'U UKsl 1 for I <,t :\'M1.: : thtr-i will proliably ru .) III :l.o "I..J.re'l In,lie for I limit L(( (, i np.o.4tllyt tot : that (lie world docs t Cbutnia
'I i biiustlf. 'I a
1 Ito
t -ii>3rrow lor b.. AUK I. ., hero thty \ riin.i. i If |lirb"u who haltlo.tthtii- duce thfi m.tjO.i'1 j' to I.UXlur( 1.:'lh '. 1 Uli-t: tutu n it &..- .. fiir-b) ) 1'1.tiiii" iiitu tho iu lion ut |Iht-li u'J.I-] '.0\\0\1' r tliny ion .', sorrier forlorner spociaon than a khorn-

will j>Liy rzl.ibit.on; KIUIM.: On their ixl-t < an le j l.rl ut iheetteis UK I'n.tiil, ':;.u.. it. i......,. \, ilh| HAeI .lain lu iliiiiu tt" utiiii, inuRt fcU.. sheep And at our New Mexican altitude!
I'IL f'f'lly wli f
< : a ("u'IItIlIlIl..I" I II Icli..t I
reltici ;.ero. !'r. II.al.lu. i'l Rive a up t, | writer. I i I l.indf.. ,' t..1I1 -from 5.OX) to tt.UUO feet above the IItU
11 :
kernel ut : t t' 'n. inl'l \ .4liudld .:.1... It ".,, .1. 'i, i U- I Iti..UI in Unt-yui 3. and any inou-i, I"vel-Ihe dwindled
il' ) many oil i....I..l :y.hiI.le., bfiii'j on IIi ( 'i, v. !hi' |,i.t'tn| -|>> incut I lii .1. ltt,4 toMnrl I 1.1" iiutojlati'iii( i: wool nearer are
irvuiinent ritizeiiij tiiid 11.1! |.reM. UnS.itui',1 YI"j a 111 ti" I-ITIIU I HHKiui.: -Oilriil: re' .11 I'i 1/1): ihti it.iic, ,,f u-rairs: i-.ill! loicor-iijmx ri I doubtlem anxious for that proverhbl tent

iy th.., will ji'uj' In.ro at 3 o'clock.uulusi ( ".-- tot Its {rII'Il..? 'IMS'',,1 toiler' Hnionnl iiiui. Htlluiitt-ltlli: ;; l-.i-: I'M. TII'I'I.III111..r 1 ,'Lit Ut' ndiLly., to C\ cry citisen Iu (lit parIng{ ul t tie win j : '

t wx.ti 'oa: 11'l Kau* iovt I the Thu Hub I ni-t. : Iii ,* ali.1 [P51t'l his slu-nrn pa a f( tsviJ.i.iiti
? VTelslwii 'i'i t ivu C. I IJ. 11!Li' kiiri, '- --
Uulw \(ill take the *teumfr for I (onolulu.Arranjjcfiwiits 1..00. g Ccaimjrit.4S i- .|,tui'r col/!Urn another

hasty l I..I ruadt to JEt STI'nN\'ILL, Ohio, Nov. I 10.-Mrs. : nullity; ou r JoJ:& !r. C'Uyti-u, renbluiin. I""t. r 1"/1" 4u :p .11..1. TO Or-fO-SE COLQUITT. IP.1i 10 i.( tI.1 I is: 'lIt YI'tb:1I! and c<'ii ou

th> ( l.i a {"s t. > [ L-iyliiB iniiiriK-t A .V. K. lingers: whw hu-Lai.d ;g CTIIJojol [ ( '/O.c' tI''rlil.: if lindoiiU-. with I h A h.rtt.Iistk: Job Ivsut''I&is! ,
o
&a 1'ioneor 1 (1IoA'tIc.ot'1t 1 I I. !:O1'1.! ). '1 lit' | llrury te. t.rifl.) *,.Ly lou for .
and Hit
h.Ill.ill ( I Satur-lay. 1 in the I'un-Handle < ar .ti in i- II 1elis: t d u er I. illi t r-tonc.. iiKla n .hll.I..1 i'I"'r gaLht'r 10.. to! ttvttt lu( a
A5t .1 Aui.:-uu.. |Il'y coutludim fourUUK ; jia'e.! 1 Las Ki\eu Ijirlh to the ips .!Un*, !Pi it' ij1.j .ublii'iii! ttupiWi. c noi. I li.> I" lil I ; ,;;..W 'UIII I :1II'llid o.ru'I..r.h'J"' I 1t,1". l.1 11I'Ja.; ami cs.-rie l.U tuudla

lug _.. J.1 f ver tumu (oSteuU-ntillo.' laij-i-r.t hut tim. olll.-ia' RKWH la'ili'.t jet I leXiun. Ult P .Cjajilg ti> 1 1 Ii .)/r..I. Aiut-r rait ininittr. ATM VTA, fov. IO.-lHI.I.iuI.J-11i[ | tht: 1 to the o.ual Ue.a upon| four till I. Ktronjr
1 -- hllt.lt l.'ilu-n frou ti'irti-thrio;otis l.uuioiu .. can firialy: in tht *TuunJ and framed
i'he in ie.cii to tttaiit Mr. tfcenty-luo
"cijh" |- uml". I llie'i* for.ith btae
tie lit
(
t'l'n-lrinl willi Nmriis
.jivo -
; uiajorit.-: ( 2'.1'17. at tht*
JI fur Murdin. .1.1 tht- wIthf'riIldJ* undoin:\t-ll. titaihs a IIfoe.\'I, vvhi'vu leci ivt d with that In bad (.Illl'l"! a rsdulutiou )'L..I..I' : burl :sp KU-U fM-i whosa top...Iritijs. project a hiuu the

W1- El.JI. N. Y..X'Jli.SIMJlaL( | ] .. ll *AtU uf M lmJut... \uulti, great Dittt.; <-. 'In I lie ronr.4 of hii lii- day that Jle-nri.. Oiady ond O.I! juitl: I. bea 1 1ind ioi.ld.n! of n pun. M bo U bn"y

Charles Jwh ison han l.J UtwtLtyminute ;"|.J with u IJrciuiwr.InoKTos Kfcvsi l'a 0., Nov. | r. ; that .n. the buardiIIJuFd
MLidOiiri li-t I tl.e |
: afttr U-I tlii* &l.rr.iUI for the .lalfl r. ; It'ur'y' iiihL, utter a '"- fct-nt tu ld- 'iiu'rv' I llti-dnon nentleinan (mitt :cmrUt. )had upon

murder, on JIJuary1th.} > .1 Turn1"Y t Iru'chs! wan of tulumIJ'I., Obiua> : |l1Ulll' all j"l'ir. ultJ.%. u LilY nui.tsl Kcott tu fur n. '..1;. i.m.-n' vieri- \infrit-n.I. uio\t'.l to taLl thy rfolutioi Iwai.vStiutor and. uUut tl.ihu.' tljccca Into froa tha gatherer
ciiti'raia-l .IIU|," m the ( \\
Jyliii) escaping f row h.m t<>-'! to MMI .urra"ull"r Ji-'J: Davis., Will J Dun eLi! ti ...Jot ill MX bet thus
1lri'J \nn.-tt
,
", ny s-.t ; ill llK-ir liin;ii fr..ni Maine t'uliu.tt| : wo-i out of Hat) rit). Itl! sack l I. I lull it I".oJ uptujrnllotl uaidu.
a ftJtowjncouur.'ill. HIJI.,1 ( a 1ear oU.1/ llin-ati tt'-.I| IM ti.iu.h to t'blifu.iiit. hail .
layette Virgin mu-e
'
WIt .f learniti !
l.tlle& that Seiifitor ( 'uo' III' It* jcaie .1:. u.- tinAU.iirf lact!
a. Tl JK .. sire. | i to let him I if liLrenalt| J t.ii tiuCIi.1'I' lirrii' w in till by aneiu
Cut tun t"roi of Ib hi-ir IUI.. bu-1 n/id..l-looiu Stott a ain i.urruhfd for Jelf H nil 111 I U.H elh' JJc. Ihoa111"\ ". |'ty uuu Ail day Ions two little! pah '
81 : .
JOatrar : ? i.titi "lsii.w. '!. ::0 rutuku tall riWuti.m.
t. ( up anon ant trottm tlxmt
iMifrrruir.ASMVTOV. ULsUlu the
MEMi'iiTenn.., Nuv. 16.-The daily .< nr(I he cn I1>.1 "I.J! en*..rd 1 Da n it la w aa | u'li/u off !1.1, .nit to cat rj J "ulI'r. tif Mi Into aroiixl with ; corral
'jt li.Mie nu-rt bill wed bii out bin thrt ,t. ". b< n )Kt-ott drew a n- All.$ Nov. I 10. -Tin Not't It iiroe, mi exi.laii.i Aisps of prej .eivuod. with
Ill tl t.tu that
&imia: pubiii-hes il* etwal"of 00 of knife nnd tabLi! I I'BMtli' t'i lh ilu| Al.iKiiuu 1 Henaior fol.juitt! Hit n.r.. 1 ti, hUh they sace;) Into t bit corners curb
i iV 'ait. ui n I. coi.li-iciicvuf this l.-uvt. tho
SI the leading coy ou firm* of McuinhUan kil'inK him ilJ .:...11.tt 1t'11i. rity. but I hit JK tj. 'a"1 hi d.- stray luck of wool which 'would otberulca
n now in C..lh.t k
a 'i Mojat i-hiiri'b' uituru until '
to tlu> yield of the cotton of l cmtoil -. uaotitbi. \\u I It'ulI I to- lit\ tie lost-
r'11) "-I. .rurr ) ):*7 |U. K.ajtNEW ; hero "r.! ( il."., of \hitbpid; t.l""Il.ltIlo.!
.lel
1.0 a\erab'e U 6,94i4I'aiuii.' :I.rl >i at"rsbty. 11 >, .i' II.rn'I"II. ", o'u, axun the sacks bsve I been weltl"

.----- VotK, Nov. 1iA Wa"tftoI I'iiiiy JIiMIII'. ,lu.r. ,,.r.. il eat ult'l....&tt'.i. nnd i: I. c I'j ict.,1 I llu-ir l II.(. rioolutiui iu im t'olul.tlt.1 o.tll and upon eat hhwbeenaia-kedit;lii-
denU rati.i, "'::11"111 c. In IIC"'d'll| (x l.tJi ut'\ U.udly applaud.sj. lie srumugng, 3 J 3 poundi with(
I CABLED NEWS. 'IM| ill to the Mad and Kij c.\\ \(*". SIJIII.Arrium'ut ; in lutia Lathe waits the Unlialiur
-- rt kay tl.r. w" 1""lin tluli.ti'it H (,f tl,.. tutu h. I lisa tWit. a Uibat.vu* unir.tdenteU. brand mark of (Lie owner and bhiuditr
The government l.a ju prorct of Hon. U'ainer Miller it J Jurnii heard to-day on the. ajipuul of t'Jnrli.j 'n,,... writ, mi IHIU--J.. Although ",Ito1.uJy!! Important a.ut Las bevit

thr1 ordfrl to then l Ie in pl .f* <-f Hriutor i Arbuvklo, the tuiffe ouithant tlttUIOl'tltClll"'l l butt U.u tight going on a little from the
tivoiKitt
to" (lUI-y corral
nay at
,
anothy < a
proceed to >u crbr I Ix-u. < ..'
; -
The that Z. .tr. Kvartj, who "II LnJJ| ntod to the I I Dunliui'. ff-'iu judgment of f VL'Kut .au ut'iu iiiuhaVen Ut their all I tout poII''l1e shearers bunt eat. and
i report on attempt Utntuadu liencli UJ.MJ.INov.. 10. lierriuu' to druiocratie
& Jtluti-h- obtaiiti-d Jll-i t'Ui I U h rt'IIt.rttd 111. faith I there U nothIng so
the lift of uvri. 1... by i I'AuijjU It ("fUJI., O.liuitt cheap u routtun. Ko
ou r'erdin&ni
tf bulxuria uj< U Hk-l-.g J'rimt ,'i retired. niu'l axiai h ill for bieacli proiirb.iJvcuiou .- that a t-tfHti.ei unk till( F-ldystone light 11.11.10 thus j diw '"04. 1 II.1 lu,J. rtuoJi bv ,hilo the multitudinous click of thus

i --- u.a* ru*i > *,d. ship Moiulay: night $MuttUy? ; unknown ;' udtuuiMtratiou; lie lud repie-eute'l I I1.11 shears fill, the rare bright air. two strapping -
t The Tai I .
Tlietntiretri '
Imt overflow'L<4 their tanktiCoiJdiu '" ( thu bii { iranit* WIU Iu&tkttt, of C"r.oll.
f tft'wd UrtMiuig fat "etLer Clusa
Itrar Ailuilral Holilwlu a4u uktituio by are thasujouldvrlnj
K laU
Nor 16. Mr and l he
Alex. tang
; the kurtouifluig country ana > ( wrl'C l'.i ueur the tiuit the ball of the tires
! doing extensive dg Roger., a gourUDcnt, ktoifket-per awl a NEW: .*JB.. Nov.. -{-']-iiiJ.--lCear] mouth of Tec.. Mou.lay womln&. ,.ff.',,. to )Itc'ir. Orally an fc-gUlaturo 1 Cut mitt.(te of the men;who camp eat like and ala greasy kettles

I Mi-CegDjerd ) rrlvia at Wady prominent welLt, ". locked ia aII'If4 Admiral Paid win, of the l'nite.1 State* for the purpOMi of a juint diM.-ui.iou. When the sun sinks behind the long

It" Haifa ffport tKil tt &xteriou ,bitepanlia 1 uU.t th! jail IhL wornioi Jlr Nary, v.ho bu.i l teen jorted in it ding )h. baMuuba tro, td.Ml it did Hot inu-rfers-jiithtli* mesas tb* shear* are instantly still and
of
U Baliort (alt du>trtct h I Roger; : maniac when condition for heteril tlaJ*,b.. bouww"hat I LOUi, Nov. Id ,-Mr. IJUd tou It the houau. I be men crowd to cupper. A little later
fought a killej 1 I Iderri ba learDcui wu iua |>robabl that lees them rolled ID their
& aJ many I youd db that llamaon wa. elected be- him hu proved torr, ami tilery WMUU prubpivt of 'I la bu Lent iu the lioiue uf coiuwous jet' tu Lo a oindUat, Grady and will will appeal coawtt the (round, snoring away blankets their fatigue upon

m '
rdal. joiot UIA-IUKIOU with Stiutc l1'jwU till jeep o dy again renew the buUU.

-- tu n. few ... -N.w UMlco tic QJobe.emoua"c
-.. -

_
-- TSw
-q- ",:


.


; 1': _
.lL ., .r 1 ___ ._aJ _:!' .. ....f.'I'' '... "!.! ._ : .- :- -. .-, -. T: -. -- _: ::: -__--- J
: -
.
AN OUtkV OL COIlMfiV( ( : ,, nnil booilwinkcd be-
I i .1 I linvt __ II. I
J nt.oln !tnnnurninlt. _- ____ AUTXON
;::; 1 tn A t'oi rc.pouit, 111..1'. ilir. H. .-IC. i 11'('iii l toil)I i i iM,! 111111'11111111 |i.iiiu'and t tU\\WE I G"o l i Ii. II I < I tu' t I' (1\'. I ,

. (< nnilri-l.i'iil. \ lln.. 'IIIIIPIIII.;' 111. i', linn-. .UK! nir III : ) in, I i 1 I'"r I i 'iv i vii .IN \> li"i- I I. I .I.'n.h' a> liiii HH. twliny' '. ii l"a i>rnliii! UK i nimir'!
\vi:iII.V.: \ I\l'l'cal'-11I II.ill \1' I .. I InfiM I .tiotl". P l h
DAILY ANM icY' '1In.t liluli prkin 'a i i < ulirollli ?
'
l RI\\\\'" ,'iJti) ('ci1itlt. !{ tli.it. Ilio I ll-ni" t' will avail tbi'iii'clvt", ''I| ,i "" < r a' I t I h, i ''M.I t S I. ;.linn "' V'lu W. .S.. Illllielft ll It a I IKlIK 'I,lath 'i
J rtWItsllKD BV Till gHfilK.iL:, .I'ltmwttl' ..ut n"i i iift "I tiiiuU'lUpvO|
.
i'i iucki-1., Hi'. lc.il to :nilv.u.i'p; int( i 1"--" s.fRIi I I I ill ;pi it' nl- .11 II': in" v I n il in I' o oa Liui uiot.! .is .. Ir.ui.'F. l.
Ihe
Ifltl 3 ( ()M M X.UriAll"itUMIINMO: : I ( ( ( I Iit i tiit be able 1 I. si"p) : 'hlil'livIe 1.11'h: '! .: ,1mL l I !I". '1,1h'.n.lt..,! >I"> Ib wU\w.I'UI a

; II.) .1\.1',1.-, : : r.usiinss' M.tim'tr.; ;; save! : Spi nri'ili-' 111111111"1' 11fI,1 'I''," I itviviriiri\t. I't iiLtsni-vo ( 'o.i I .

\! i. \ With\\ (hue incoming of Ccneial; Itar- iin ''Orxy( of ((1nu Mn"iMnls," it mluhljnsi -- ---' -
-INVAKI.VwT\' INI \ : 8 i ':ti\r" .US( i i ICI u.: a'-1
) MiM A\I\'AS'I'I ; | have been
? appioiriipy|
ofMitj- as |' ,
V.e.tr, )%Mnil i I' ii'oii \\ 'hall, hive carnival ,
,. I'AIL"I'sit M.ii.th". tiy. . :" ,")""p hunter- \',' (,1' invjolilm--. lieailnl, an' orgv lIt! iwlopi I d I<. \ 'a:'in' :.ii n't .il 1 lure! nf \r (tin. .t t t. < KI. '
*iily : I I. .1 I ,His III til., P H" hI. -nl-l'l' |I''l" tit
.
,, '), 'I 1 hue Mnnlhft' . 1 ;j'1 I ol I 11.1. 1 t ihii'Vi"I. It jtraml' en1mull I I 1\1' ; n'ii .'ii.. I 1'. ii' Imi, /,tlio il II'. 'linn :iiI .
l'k Ono Month' ;,0'' :IIIIII'ICY ll 1:1:1: : I.: roM hs'i; 1111-111; ( >( ) : \vinowAUAIV. I d.< i 11.1 I > -I 5 ..k. I CMC !
:r. I riirni-hml. i II'y earlier at votir rcMili, "< '' <>i ,. of (i.uI-.i 'HI, -h irk-i. ami a ironni.ililelitildi CREAM R'1 I I' "i",1,1 I ..n' ii 1,111 mint, will I.P.11111', .,
1'11\| > nl. t InisliitM .fl t M ct nH,t p.-r iinmlli. I", .V .
.. tiC! 1.\, iMtoi"' Inbliyi-H aid I 1! ml a' 5 I.a 1 l.s.! | .l.iennilli! -,
-- I ,. (p. ,', m'' :. l'| -. r
I, Will III" If l'lMIUMll li'tPII.I'pllsar'ili i v i .1
f'f ) / ///.v/.i//: :
7//K HKIKI.cow Ul.nr
: |I'' .1i11":11| : rorni.irallt", : The : lull "IIII I! IMII.'IN.,
f Is piilill-he.1' ovo': ).', riiil.it. ,I'I': .rvillnif.fp'eimnimpios nl i iI I with Its till.IIII.1I) ) ) H I luilie. In Iho& <"IiI'! : ,"I iprijiMpbii; ally inPioild.i r .\1' I .\'il 1.1.( I II'i ,1.\,1\ -
'
I $|I."J n > nir, P.i-lnuf .sh" is of HIP, south t i a u'i nT1IK 'y. .
t a I
fret1, cut on nl'l'lI'l\lInn. I I't :; nilh, will (jit I Iii& utigti with! whoop\ : p'ltl WI G DWtOS 1.1'1. !- -- -- ,,

.t A1)\' i.wrIi.L.'I:-----\: K4: (llic P-fiile! r.nlioi'l 1 ilelit '.1'.1 hllll.I",1IlIilli.otlilllllJI.,1 ,.1 Hie 'onih, : i t ARff1 CKNTKAL( ) "
1'1'11",11" 'I lit-N'-vv Yoik I Ili'tald, : Ii t. ,l-i''ivi 5 ,
tmoim.onn.rslie.li'n' : ) uhl' fur' :a ,conltiiv >
; Tinimilalii.il' nl'. tlio\ I '..'''11>:11'1.1. i Mnmio I IP I llh"I I I 111''r! pin' (lion of I the MI Hi \ .-
': than ilniUe tint\ nr 1111Y1"1'|' 'Iii I"'I" III. I Iscrlio.il. al I Iho IIl'hl'l I.of! r.slco: I'liiiislun an.I I : itYORI

f". : r"I1tI.'rln ? It ::1 valuable\ :nilveiln | t Civi'il I II t.iv_ I'lninl, ; 111! nurvlon" "' :i :, wel IMS. a lint l.l? ) \inter' dimalp Him PRIME BOARDING) LJWI. .

I. : Ing inivliiini. | : ')uit !units I'raiicp" :11111 "m'I.lh"c I whosi'i HOUSE
I II II
1 in
'J -- liill! the, jfi'i'tlfst, hi'ilu ever i ll'-ivtl : .OWDEI" "

1. Our, !hnWrlplion Ituoki., rrowimm .nut' .. ,| 1I11%' eniintrv, will exliinti tinsnr.liis" | I : In ,Iillt fur ,litter 1"1'[Is nn ideal: ) I ( ui.ioi. I lioviM; ,'nun';ill :.ind,. ( : i j jI
M.iilm Lints arc nlwnjnopi' In tho\ In-]" < I Ibis ;
( one. u sa\s on : 'EKRCS
Inil..II'. mul,! iilriilioii of war taxr: snbjpcl i I 1'1 .
tiOIi 0..1'1..1.. or iUi 'rq, "hI ate cxriinu a
mid, for theiintlvi's.. '1 'lit'. Mpilical i i : I Kor-nid riles t I ircciit" ;i iripoilut J Jr : "
t.1 ( ''"II! we in linir ur! | race, ; fniiriioi )ket 1 Irioiijths'vv : I IDI. .I'UOI.\ "I.OUIs\ OUCLAft'
ntif.tn toto I M. PRFEC 1.
''I A.l.lre nil\ U-tti-rs nml foimminli! I I IW.; Y.tlll II, I till! I ;
I I !ill!l lie 1'.In"1111111 "IVVst VIM KKClAl.rU: III..HIIIMIIOMI'ASN. I fI"I'II"1 In-iittli: odierr of I'.l I'.!- : :a j' FoilCENTLEMEN.

llijnml t ) ilWi'HtI: (
f' ____ .I )' In ulloriliii, sriialotships (to the i, \ (,I'I II I' coiintiy lInt "1 tonil tti. rnttM AnolTRM Ftitn, ithn O ,erlm'nt tn n''t. ,"7 th'-* bcuts tf tho Orcftt,. t'n"rr"I.: I --- 'Flue :. :S Sn.t'iu.
1'llln IT"iltMnt I> t Tr.l.h : ;
: irieal! :tlvaitueH: lo invalids ,1'lh'l '! r itona, nofnnt-Un. A?Str."c"Ot > ."r At.'.11 m. 'n"t Prlrn' In-l-l".i] Klmn'lnvt Iff ,vt .''11 1,1.110! I itii' ', a,-I.''' (; II,.I. .,: o:) 1 M'1 4 .'ar \,.I.r, Ttt It;'j: % i iiii' ,
.\TI'ml.\r. NOM..MIU.U i: I \ ; i IT, ii>rpii'ati.in( ) fierlm l-is vvh' > illit tale.) Ui* W, Vanlllt ,, (' Al-nnn.l 1.. I ri;I : I l ill ?.oii IIi:
J' 1 i': I I'i, ( i113 t lii "ciii( f In a l.m"n. .r.nt. do n it ,itula roLwnoua Vlltsnt ChcmicaiB.PAIGE I' ii.'\ :tf I vS.: 1. I 14 0 l..%'4 ;I ; Ii.; ii iCiuiul
ilu: .\Iulillllltlill i.oinlnalii. ; .'.IchnK nlillioii I \ ( -1111I1111: 1'asu (the total BAKING POWDER CO., Now York. Chicogo. bt. Louis. I "n, hu"I".1, .i.It Il_ ,.'ii't. t.'I"nl.1"OI'I"t..
II.J
---
---
-- -- ill I Ie hand In :: liist. Koivan 1 I' .iii.' I'mli'\ an.I. (" ",,':' :'h;:; ; : :a.r.o : .
j TO ouu I\CIIAN: I ; KS:: AND l ia< II'- -lie.es-iiii \\ on &: uitisi iiiliy( dt'iing: [tie lithe nionih'nl I : 111/11"11 lrt\ ; l.t.ln, "Ht.,
I' Tr i. "' "i' :tlilo 1"lhi-I dim >to. 'lm 1 n"li. it', )!>'. I < '" .I.tn
j :-\'1'1''I"I' ic'i.thililale. (the :nav v ninler, 11.. lib- !: the pri'si' nl > '.\ was! onlv S5, or a 5 5I r". i 'els.UN. xiii-ii\' .a' I ".Ill liflil. I ?' ',.I IM.IH. ..,' lark ur ..
,
:', I< :. Now jilni'-o, i iTint'inbrr i -t that I i Pcma- fi'.il: tli-pcns.ilion 1It'1 :>", ,'01' Cuhcion: ; :|I 1 death r.i'o of inII""I': Iholl-II.1 'J 1 bi1 J ) ( U TNo rrimlMAS I IIFLOnmrS1L VVvVli..r'lHlM''irVs"M.r.o: :': ; : snot: n tm, .I \
: ; 'j.i an! oMicutely 10111,11! \\ itug I -il o fir .KAVIffiViWi, : s :
j cola I Is hOt "Hoiiila thai it I is n uiil i IHK 1 I I.VNK t.llVM Il'lllllUM: \v I 1.1. :NOI..M.H 1 r l"I JV:: I'l-Vf; ( WJ5-.VAI VN'S ."
! il in : ; | w lion ')"riimpircd : 11 I r otheriiioi. SIIOI; ,H ". luI ,las. Hi' "<"r'l.' fur .r; vue
: or (lie Icirilory of Aliiliiin.1. l-iojicr' I: I M.I.. Vlt 'Mil'I : I HlunIII'ln) I i' i. 'I bu ,ihMtli\, ,. rate per Ihoiis.mdlof : : w E 1"o" W.\ ,.'."P" n "" I, : i OK 110\ .

\ I j nml that rcjioils' of fcviT III "rioml.ijni'o i: nl Iheir fclolt'ii piincipulitios : I/iml ..n Is2112ot; Nov. lllk. 2 I I i7i sf! I r.:> s.t0f:\ l'aii',20-'; Lll : '
> !"
% al imiiits( as fir: fioni IVnsarnl.i n* I i (lie& 'lioncM' sillier' will have" ; rl'"viIII ; ; l : LAKfiKhT; ; AM IH.ST: EUI'lm: : ) a i II""",1 I, ii 'I.ati'I" Il"l.e I lit
1 i |inf ;!.iJI.!) Tlipse Tit II : S'WCI01 .' '
; ( '
4 Jj inlcr-dccuiiie, ; 11t111, : liginea 'All, ,nIi.V"ln:: : rliimi;: '. Butt.iitiuid, l.uwe. \nut itt
l niis to "I ove 011 ;
Pillsluijili
"i \I" I.oui'iVillc, M. |', I pull) i } : Oi (the 'eiiiiis ot Isso, I ( ( ) I t jr >,nir il".li r. ''rlio
ami,! Cinciniiatl, ami that Kry \\1"11..1. ,eilliills: will hixilii' ; (lie. ovelllituinuthis : nI"IIII-l: >
Ij, $as far fiom i Poniarola, : as I Is ( 'liiragn I i :: !,I! .,' \- K"1! peo" ;,Ie will Illhwc.I"1! cille. ItutIhisisn.t I Parlor.BfidrooiKilctaauilOificeFitriiitiireCool II 0 o : N. A. BENNER & CO. I \ .\ htui" 'UI. Anils, 1.1.1)
I all. !III'. Vanck'li nllinnlli I ,,, n : t f
-
:!i h"III1'I'
: UN., whilu) .Taksonvillc I is >HS amiTuiiiin ) !iolil, uiifailin, :: l.v 'In ejfiy n I -- --- -- -
| :it( no "e.isrsof( conuuniition)| 01, initiate! :
ftW, iiiili' who shall :apHouh' : it "fur' I the IlclIl'l'al 19 Old Slip, NEW YORK.
|' over Klmly: jour I | |, at Kl: I'.is'i", and. if deaths : ,

, ':;*i< goD;. nipliios) ami von will not lo IVn- wclf.no" ; I iHiil-i t pui'fly piivato till'iiis I II i t IIP esccptml" ,( lioin' Iiitahle lJya"'iI'11 1IIlai Stoves Toilet Sets Bed Louies.[ WWoi Slafes s k 1\: I'I! C ,) Fll.II'; ( (oivi.x (ox> ,\.1 [

11111'01Ihiq: injustice.\( I with' which the rill/en has: nolhiii},' (toil I I mortality in the Iiy' Wlo onh" ,7.1:', or I'l.H, A I ION' : '10 S I I11

-- -- > e\c'<'pt, to in.unl'iin them I hy, an'in-\ ,1.;, :!hl l> per t HioiHiHid. I I would, lie hard All I nl- I..in.l.il: IT. i' of linek, .hlt.1, I III'. lJlvi Wild Cherry and Tai(

f : t'ST as the CmDIMIIIAI.i I I'I'rllit-lcl( ijicaso: of his labor: i-hall,: Iltiti li.hi ] to tutu .i I"WIIII (1t, (.onlinpiit with ivr: Hi'oilKliI lo fU.'1),114 I I. 1.t'llll "('\liosd'u nai v. lliKjisy I I 11111' nei" i t.'I. il nii'l.,rlipi'ii I 1'iiliey ofHi \ () Sill) of I
Jj a smaller: death I Severalenii i tine( "u ,',' .j; 11,1, nleek. tOil U'j'/o) onil ( 'nifHi'itl h-. I ,.1.! < I'rinel.itN :
i the Btoppagc offciipi'liei' '\ IIII'I'.1|' lie : mightily ; vvnges ..hail-hilI) why multiply age HIP, I llcnil,I iir cdupon, pbysiclaus, I'siqi'i ai'e Pie l.
1\- "CR CI"! nmn>i" IliO C/.IICP.-/-. :-\11111\; ,,, I the details\: (,I I'a iiietuie, MI enchanting HIP detirabilily: % "it t; (1Iall.hill111' ) Ihlll il > iri: ; I" "" hf oon"!lid 01 Idt. ..ittonuii" i |I il 1.1. (Hie tnreli.iHu nml j 'Iliioitt.V 1 lull .\1.!t u'ttaai'.: 'a ,BIIII'. I'l
.
knows which hub 5 .0 : j ji
U'I"I 1llrl"l !
ll anil, he acts ncmrtlingly.THK Ihn Hllthwc not surpiUed' .| \ "w 1'tIIt'I
on : I tliciefoiv( I that the .Mcdicitl, ..lournaltiinv : Weekly : or : :Tumi i lily) : I'ayineiiis. |
I /-OUNI: i ) \nun( )( KIM: I : .
"'- : "()tu r medical men should, im orvicoBar I t.i: ) I; I.1"
; ( : epidemic fi nil IH a curse \lathrr: I CcnrrnMiurdon; I ; i in his tnoss'igo" : III'' i infoiiii I Iliemsclves of itsadviiit.igr Ji -- ---

than a Messing. U l 1'10 th.uity fini'lami the ( Joorgia: !l.ogl-lalmo sat 10 : I I .>'." Tin! 11111'01'111)I I ti i- I, I i-lalilislieil; IHTD.(

cultivated! like nil TITO liimlf: 1 1diaiily I If there ho one \principle, of governiiient j m iii I Ii: 'advantages! for "ol'laillc'laOHCH! ofinvalids The! Peojle's Fnrniinre Bazaar aDdBiiliBi! HaIti
tinder ronlrul I I I i I suppitorto i i I those I of tjonlhern ,
f' j not ; Impruvhlpiice '' American (
CI.II"'I'lhl1l: ( : all other to I'l'.UKe. I would bo
surely a great
: a fplrlt of negligence, la.lnt"iNoinl freemen, It Is I lie 11Ilepl'lIII'II", '" 1'11' lo ( I many: thousands. pooplo ( ; 'u. fHi 1.P" JjLlUl III 1. UAL J, V/J.1J,

, unthrifl.I National t : I liikMfi'iTni'o I I equality ami l IVeetliim i of the :Malo.\ i(in tin-, sii.u.'tliti'ii parts of 'tho 01 country 108 and 101 S. Pnlafox St., I

I In Military I matter I I ill: liccn: failurecxrojil i i 'I his U. (the eenlral I llinuglit:: of onri: who have lo llic annually fiom our 1'1'01'11"1'( Portrait and View Photographer

-. in hegttliiif Irnuhlo III Ih'1 s.'veip. \. h inters and springs i s I to I I h.tvoIn B'( ii >-si; < 'oln 1."lol.idn.j mi': 1 : UK ,
-
1".lilk"II'.lilh., It is (till keystone III i i 1'SI I
( ihoiieof Soulliwcilern health j \
I :Soul:; I In i Iho North I i t they I have ncvrrInlcrvcni'il ilu anli of our wmsliluilon: ,, tindi I' 1".011. i--pf-i.illy; I( III } iMi's: like tlii-1, inwhicli :::1 1.:: I'.tl.lllIX SHIM( (5 I.lliinir I.

4 1 I ; I it t vvu ii lit iml, I lie I Itilcraloil.. when, that l Is ilesliojul Mm dooinifj: I I'll.i'nl.i has I eon infected by -- -- 'I 'ViHS( HHl1JilU018[ i -- --- .---

The franiors, of I Ilioroiislitiillnii I I t I i never l onstiiutional. frcctlom is eihcil.Vhitii ; i\ 11..v lover.Velnve I I ( .in.sl t.ll.el in my I III| !Iuy' Mr.
1 : ( fs.W. i !). .1 t. I Harris
I I r. IMcrponf)
'S\DI .
11''IIWW'l' POUTED CIGARS and TOBACCO
I I. Kr.mkn iii.ani i S I. \i i'l t in 1,11. I
II'
: roiilcinilatcil t [ such I nn aliMiiilit| 1..11 ol I \ in.leiemlence| anil Mii.llily| '.I, \ (buiMi" preaching tlii-. forveais P. Suit, I ills :ilit, ItipiniH, I Inil., texti.lies 1 5 I 1'1'1'1'111"l' il th.in e\t,"r I let.tii'. In miiKo.11111"1.III..
I 1 inn 'I' '
the local jtolioc, power of tic t-cvcrul (Iho billies. :al'.1' and lhIIII\IIIg( our tlaim : "I run ciitiinieiiil I I'leetilcllilli'rs HM I.il'I l'I\.ld ) 1..1'1."I !' lUI: I'\I.K> .\ Nl > I\IS ST! :., I "'- riii.t"i.rui.lis. | Nnui. I 1,11.| I'.lM.I Iami

, fctatcs.ItlAItANTINK. : lie fall-I.< (Old))u no ; Htiaijgnlullon. .. of, with fat< I is Illlll'C glad, I tin(, \riH'Nt, 1'1111'1 h. i K\cry; I Inillle,' \ K..Mlias .I. lid'l', mil.. Vn : ..' u.v. D.I .1'i.ilr.iils, ( Mr In.nk' in Ihn ur till)'
l'ICH. i
I: her '
_ II. 1'1 5 r: .1. P' MI'InVlte'l Pill": I nl w
----- :Males'( ( I hy I'eileial inlet' ntion will ( norihcin" ,. finally nlvi-ii .lilt. I in o\cry I''' Um- man. ] st.. \ ti .I'I.
vt IIallll' papers a. | ie M I v < r I IM>.i r..r MI !l.iul: (11111',1 lo
( MAIN! KXANCC.AH : :. Hxik Ml.dt'1.: H, \\1..11.,1.1! Klieillll.l- I .it.! 1 1 ilweis.. .. s at0's. | Ml 1'.1., > )
j ( | lesstlinn t'"I."I.'
Hover jie tnleiatcil! !hi)' Iho Ameiiean 5 iccogni/ing (he full met its of tin1Niiilhwosl rl"I..III"I'I""I"I. : u 1111",1111 am } ,'
I: I .
what IhoCoMMHit' : ,IAI. inlylit ioU)' |'ooplo.! \\ hal poK-ihle, rxcuso could'' : as a winter health lesoit.ltisiuiti I 1..1. i I to JCHIN' ( IIII.tl'lhllll,. !Ulii.i. } I lt"l! ,",('liee 1'11 I I-'J I I 1s'.l; M.r C ; ';-ury.! I.' :-liii! I tna it 11 It I". .N tl.iitL'li'.t. till-Kni'(. '' li.fW. I" tilIaui'. .
Il sri', Ih'l.ri l, IdlUill 11.1.: ] rDn I 11" IlilM': :Illl* Ills! III 1.1,1.PHOTOGRAPHER'.
,I"" in icfvrcncc to I the recent new proclamation I I I hole he for iiitcilVieiiiel.y. I he gem'ralIXovcinmcnt ,! evident fiom Ibo \'Icwo "TIl dent H' Ilia ; 111. ilieine. I I"VI, "-vie : g a ,1: .I)'

I of the Iloanl of' lleallli I: in Ihe uHaim:' ofticorgia( i e\prciisid by (the lleiahl and, other 't- liiinilli'il, In my I yea is' e\.eiieiiee| miieetri' TO ADVERTISERS .- ------- .

.. might ho niiscoiislnit'il,I ami I I imputed\,'' (that vvonlil not also justify Inttrfoienco I pelHiut( I the I picviit' I is : moit :aitspic-(, : 1.1.1.. ," 'Ititsu.i I in.In. nl'nth, Is I > |A,.,'rr INI:i.r ASP'i' .il I"l.i np.tp'iisi'|"; : 11 Mill( <(\I\\lie'ileit" isut(inli.li ) .' Slovc JUK! Firewood)( : I l"II.y" 11uu.pl ,

exist, li.t\o a.t.l.'il. .! S Ilielr |ti''sliiiion\ HO th.it: (III < t.. ,
to motives Unit do not we I'e111'0.1Ico vt'illi any Male: III I Iho I'liion. illl. I tinii' lor piosiiii'j, onr i tidvantagosinlliU "1.1"I'H"I" : :. j '
tliflHtalenientofDr., I Molt l.ile slut ii tsiiauiliuu .".. ilitt n.ellle: BI''I ,il.lemi'iill 11, th ii ii.l". H -ii., : t. ; ( ) iJ 1111.1 ill.e.V.'IJllllsmls !
: : :
\\'Ia.lll'\'iI'xhl( here that tines nut mailer. The foimation of aloininiitpp .
". n1i I I. ,
: (
: iii<( t'ie' Knln.'jH, ur pi I) I' cm' i in. 1111..111 lmiliifii '
1 of New (Oilcans) und I'lVhidunt or! I Ii its exist li-ewheie. 111,1111 I HO( lull of danger I I t (to advertise I I I'niiacola's: at* |tttcuit.|| | I I'a'"I> ,iilialfilollir: Ii'r.a 'linltliat u '1',... h.thuS i lliinert'.i.,. ..rt' 5 his --Ar rulE ---
p.t..i Huns 5 !-'- t I. it. I I |
i iloanl\ of Health. (that, lo" s iii'iict( I il llic I II'ali"lI. in I tbo Noitli( would bo 1'1'1III' M 11r.ItI'"o.,. (,1.\iiI: ). P. HI: ivv'iiu.: .11./.1..v u o,, YaiiIl:
"To I the I Introduction t of flllllLlIIII'lIlnl\ ----- --- -- --- .- Little Hnuso around the Corner.INI'KMiM.'IA .
Nt '
prevent \pestilence law must 1 he (ginned : \ I timely, and II' (Iho citi/ons will \\spi'1 1 r \h"II-II; Unrein. ,
: uiiiiiiiu., : .2-I I III :NeU V.'lk.'
: | I .
\ 1".111.In : :
while Imposing the 1"IIIItIIl' advi Ucmpiit with :nIE'I'
impel IMod. but up Ibis r Are ilUtuilH'.l at .' .
i -
l1cl'OIlIO to commerce, is the cstalilUli- I I Ibo iiiiprovciiienH. nccdod, heioin jour re-t ys l Iy", H.eU: c'hli.I""I".III':lo' hllllI'.r"I"'I.r" 1111"1)I I Maritime; Surveys : I I ; "I Ih.ll Ih,' :a 1'11: I iAI, A '' ii, \it,1'1'1.1.I t!' t Iti t rtItli.'J r\.t

ed maxim I of an I honcNlly conducted A piiriNi.NM\nA: : I ; : : ;T.Fiom II,' way' of ..1'1Il' to ill') ultil (i.tllinr Cllttll\4 teeth ? UHI, ".'111 II .1 tiiutl 5'a' .n _'_

8 beneficent ii) Mem of iiuaranline.Any : I I I nn aiidioss i of l te. I Moll t ul t thoIViisne iilliaet: Iho winter I (1011, I.1111( makethcirsltv ill iineoan.l KI"'t u hut I 1 ..1 :Mrs I VVinsIiiu'H TIIK, : 'niiileisi.'ni.l" K..M.lent Sin" nnni- l.i "1 1..5ilI 1 la" ..1111 Cii.it I. -i I I I .;-
this \.M : : -- ; I I- 1.Gormercal
: >
\ ,
Irom ( hit i iiielndi-! I !nlhiii ,' <)'rull|> fur ('tiUuhi T..lhll i ;. 11- II\\S 11'J.I : I ,1.,1: 'rutu, I .all
deparluro I $ /. il.i: Shipping\ (Convention, November : pli'a-ant I and agrecablo, 1'en.Ho'a I'1 !, I ., I ., ," I
11'1\11"\ \Il
!i ,'nll'lIl141'1'11111'11'.11111 I L whh 10111I111,111111 I l .. will its of bnst- \'.it ill. Is Ineitlcnlal.lc." I U "III I I ..I\I t llr. I IuH.r 11111"t | .-A MK .1C 0 \ N :'I: ''.'.L -- -- ---- -- I Jo,1j; Office.
: full
l'lli! Is U-Tin1 Mrdiglh;; of anadjiislmcnt : gel .1"11': ,
.
; ,
[ little\ 111'1'1';" Imiin'il.itlel) I peHni| | | : 5 I ts I'I'I'1"111' u Mni. ". Printng
\; lie tolerated. hctuccn quaranlino: and :! (iioss, vvhioli I i I has i provid' sn profitable I ii.i.n. it, unit, ... s Ib"I' I is no mlM.iko: itlHintU. "$ rJ'I"'I.II 1 It. \ 1 1,11.1. ile .s. i e !

'I ho revenues derUed\ from i iiiarantincHOiiircs | i commi'iee, III thin (linlf port'1' ( H'sl I I to I lori'ta. I I. I llciircstljueiitcry. iinililliiiilnfii, riiit I I1 I Ms i 1""la.. a.)M I i o..| O'inn. I II I n sU' Surveyor' leol'duds Mlclt nnrnt H)Dip./ AIL 1 ItMt uat,.""(.AILS...1. U.o I 1 : l.f'jl t'llll'I'/) > I I'l.lMIMl; I ANt

l' tihould never exceed' (the ,.11'1). I in t hue assumption of rrspoiiM-' mo; l i1. & INTII'KI: : I I':. I i lies I Ilio .ts.iiiitsli mul, (bnuils, cinos uimlinlio I __. ,Il i l\l\IM N. V. t. 1.11__ In" 111". s.l.l t.,.iruiaiviati.LL5 0, t INI:: I :II:A.I. Jill! ( "iii f JV

Ii expenditure I In 'i|iiuraiitiiio i i i t I m.tintcnancc I I'ilily I hy the -tales 1< Ih'IIId\'l'- ; noli i: 1 hiiltcns the Kiims, r.ilnees intl.iinnia- vu-r: .'1.01:11'\:
)uI I IS.; !I'. Stewart informs that lust\ ami,% uUoslnno lutlu'ttli'.leHtiMii. | DAVISON & LEE
us ,
economically I administered.I i I. :II'n"I' ) .
t pirling;: III II.,) I't'tleial ( ,..iv.rssiiieiitlilly | : I Lobcvo 1.0Itc. 1'I"ti find1IIK
\; this., (the I'eiirau.li V :Mempliis -.\ MrV In.ll\! !NHitlnnni| j 11.1 elI' lltt
The applicallun' of methods I ado- c'oldl'olill! 1"r for ( Cl'H
lolhocel, and, ihiorotihi (porog.ilive, or dividing i' l'uillnII'a.,1 do\\ii ItogilPthit: lie ('hlllr"1 Tiotliiuu( Is pleasant; In (the( I OiviJ lCnj ileel.1 inv 110.A.'I lmT't'11, 1. : ., All klinU til i.iniH. I iieiil.irs, I'lihtirs

t (1I ito \ ) (|ii'trantinu management< ; (for human< |* i 1"i xwampi( near his r.lnl Homo two I."., a iii:1 U 11""III.111| ( iii ono Iii I(honlitest AMI- I : I; '5 Ii I l 1'1.; rantplili Is. l.iivtvcm' llrii, I Is Boll Jle.nlH,

t tiibinfection and cleaiihing, of a vexsel, flesh I is weak' < ami I the !!leiir.Uiou| to.ilin 1..1. a g''>. The parties who ii!,111 I unit ., fl'I:' 111"1 U sit, I till) itI. |I. City and County Surveyors. I 1" ., N. ('., Apri:I. 1' : !!I'r.nlini.t5t'ttiiit'ii 1"I""II.ly mid nil m.rts, ioi id .lull nu.l.iili,mi.l. F.iiic tlio)'
I II .
the kcepiii of a station l'ul'llIl'cd.1 big t ts have In Ilio (Uniteil M.UCH, nml H ialeh
soem :
1. } .iiiiin.lle< against:: ll.e-oinH' 1'011' (; 1C'} l'cCI 11il aim fur UllleeiU llic Now ': I I. ,inn 1\\.11.11,1 .In..1 l | I Ilt-Hllil I ii'.'lgui.t.
t( ,'cq"c11! only, (tliog''iicrat Milcnance, ( in 1 Ii I N v\oi'i-e, I than, dangerous under t heI'si'.4..isiIi i -ilcnt a- tbo siuvewas ) I ,aII.liii. ;:l-.Ulhr..ii.-li.ni't I Hu'u.uM. I I'r.o 1'111II. -.7-11; : 1.lla'r. > t Knt: I it..lnmi'niH s tin hect.1.
| uhisisiughi (Ibo, community befoie. it vv.is .' eenu i I hit i lie. n"I tinup iemsi.inanl: I'jilie: 5 '. Ih,' llnsiinns I.

i abort, or syfclem of ellicienl I nrira-j: I (,iI I(he '", millions II| h.ussiiv 51. 'lnllll\'l')' ..1I1..II..Ihlho111'11' :vt.t vvt \' p \ 'rAttoy. < > .1 5 LJrJ 1.1 O ll : t" )1"1 nf the tit,,' % ami,. tlinsi,' inning. 1..u
..i: time iaiuit at iou nccesxaiily! I reiiiiieH| a gold U'piesenting' i I the hohlilv' Inti le-l- i' \ I ril 1.\'HI.I\\ i PI SO : lrlI.I.I, -, .II .nylim.' nn.l 11..1.Il'
h'.a..I.III.I.1 .111111"(1" vt i. A. Iv. I IUVhKI'rjr I : I : I mil W. 5. il.me iin't'spii' iallv (
cunsiilcralilo outlay of money, which I of 1':11"1111111:1, 1..il.1 11,1 asoii.tted t Iv, and if'JI 1.1,11\11 nniell I'leas'il" : ( \\llli( III | ( | :| i l.li-e I and Couns8IJoratLaw.I \ lt Uml. 'u"vIW"I. .UJHIK 11,11"111 1111 1''llile,
ledoundii to the Immediate waving; to .1 I I linen i I: t i I In'thociliex it will cut-*, ::hi'. :-\1'WIII\ : s.u.s: .;, aboutliflocn 1'"nl11. : iili i our I. I II. 0:1111.I ) |.i'ie,:s fur lining! nixi.tnk .|
. ICUIIhil j 1111'1',1 > .11 MI rfuotly 1''ill',1; eyis: 'u ) .> -.' -> I 11 alit I Went
I miles I of N Nenhoba: dirt.i WeIflto 'rl itE:--I | -tim .V.l 1.1',11'1 ia I \ liDVcrnmt'litkllllt '
tho hhip and to eommerce, of veryIIiaiIy ( Xoitl.ein Atlanlieaoahoaitl. t < il.l..,.ut! to rea.l, as In oiitl., llOllllN IpllUfilO tllO ,
never believed I that (Hie 1 I'. X M. 11'llnll I my r.iY an.l X.trra.i; -11'1-. In''lll JOIl 1
. ,: times the amount HO evpended.\, : i iCvcn would come centrally I I thiou. h,IheI'onnly Iho (Hit I HI! inint' w.tli tin1 Ir..1 cas". I l'I: U'OI.1 '. I'IAIID t. : Tho iir.sT C'Diijilt Moili-/ a 1'I."ul. I Kill.GREENHOUSES
I, A radical fault and (the ono which dll'( )' it'C'iitnnu'iiit, I to I III.! |i'nl.lieIVsiu'vifnlly. :! 'Ino is IIMIl''m: ton PEj
Ihl'l (
i: I it I ) UII 1IlIIi'I', mako no c ii'usc'-" anti snie enough It -eeinDial I'j.II : I,1.. TIIK: l (M i UIX iI (' (
1.I\I'nns '
: IntllcU upon eommercu even the tuiouIlerlect 1 a light which commits( III wo aielikclv to (jet on I 1\01.11.1"1'" K. II. (Hi iniAUi Ii.I \ K\-; I .. itkn, It:without l'hi.rl'1. a SAOOL.
.illllr you II"
obbtnictlon Ncshoha. i iK'inocrat.ltis I.I I. (nllV. II IfY.tx) Minister I..) .1.ip.tis.| Al .Ir Hy nil itrugglsts. i.V:
} quarantine 1 : asagiievous (j1'IIg I I IV put: I lo 511t15 hI's. I lie vv holt'. I I I <|niel likely (that the projcdoiuof 1 ) cs ,tlltc I .I mi,I tit ini.l'.iiiU'eil lij VV. .\. I PAlemli r A i ant!

l 1 In chargeable to I the action 1 IIIWill1 the power' ol'gold to ul.c I Iho I I 1 1"1"01.1.1 s )l" s I 1'111",1 I I it.', PciiHaenl.i. Hi.VOMVS TIONAllOTEL CURATOR NURSERI
of (lie State:; In imposing' I the entire < 'llIlht -- --. ----- l I'I.S'SII IMM I:
,1 11.11\11111 i 5 i t tho halls I of I the National I ,11'1111"I I I second I I lino I I hi .II) i 'suriticily 1 'l C ul CURES Whtnt AIL USE (Ullitt'ouifh l'II'. :

r. burden of inaintcnanec! upon i I lie ship. Capitol: as I id (gi'iieially: I believed and 1: I, I to obtain I lie 11"I'I'a"II.( I .\ \ 11'\'I.la.: : It.'telH.' a bvrup. instilffiMol.,. Vie l'OI'I'1; r.ri.uMI: urns .AMIKVKI I
Me (onto' t through I that county, but asi ''.\iiuuttiur \ouiutiit, .h.\.ry lia> l Ii.enin ( i illVCnillltMlt :f., ( )| | ( )I J lloll-C.I Inliiiiy. K. lll.ydnu.i.'lit ; : 1:< IIIKN: : ; ". FII'l: t I' loSt
ping. IIlt'I'a
cannot 1 ho I denied I .
I niecrsxfully I'UIII f that lino w ill pas Ih"llIh: this. oily it ,tilt\unit tlt.tl tun l hy a I III. )' in tins 11111) Mrs. C. Proprietress. I 'tNlo'l l\'L: 'tl. 'lltl.Ks:
I If (lie (j \ ucrionMy desire lo : I : :
II1"11'1'1 ,
| Kitch tiist t Iliis I to National I
.IJ at a will likely (hut 1I'I.III'1' 11'1 (IhcX"h,1 I 1'1.;:.' f.iNtemtl (Iii t tui tiit'4 ii|ii'Ii hei'mul _. 1.1.h! ( WAI.MTI'KCA.N -,
I Improve t their eommerce, t they should I nlla.II'I' I 11I1':11 i : of t few 111'11, aliens I I II. i I J : i 11.1 I I Daily 11''h'l \eio bho \ihI.1 (IN .'\ 1..1// KITIM: ."0'0 i.m. ) put' l>:> --- -TIM-:- -- -- -,

indiunlo It by doing ever) thing;: to in- j tit jour "II.ej; and Mill h"IIIIIII)' "Wt. 1".1.. lint .r ut.ilers.il-I > \\.ro. IIII'r'l \i'\l h .t uiuh iie: .uit'y ('i'i t h..1 '( 1,11\.1 I 1 JVl'AM-SK: 1'I"DDII; ; | >*, M-I':|

Tile, by l'clllo\'Iug every posniMu obEtiuctlon I,11110 man i in anj' depailment: t I of t the N.tt'tiiial niim.l uml ile.uli HU. in. il I i III III''. 11'1> Oils Mining It"1 nn )K.r-t Kin ir. : CCKMMEKCIALsJOB ) UU ..JI''U'I") | i In: 'HXIKAM

to thipping. With a high ; i-rrviee, lo hold I the pulsations ofjour .1...>"' Ii.! 1 1111IIIIII.I I Iirit' 1.llthl bile. ooiulie t iiuvk,aiill',I t) 111,11 Theo. Pfcfferlc, > KMmun-\i-s; ; : :

quarantine t I t tailll'mul ruinoiiH I (pint1( i-oinmeivial heart to I the 1 IVihapx. i t t Iho ,docMon of t Surgeonlionoial ,','"11 I nut .11"1'| PIlot I ln.iu'lit id us III..II' MANAiiKUnet : : PRJNTINO0 a 1"'Ieb"8. .1'!uisi.i, .VIullM.rie8 I '\1'1'11.' Apn(

: fciibject C ; ) I llamillonto I: accept t llc cllol'. "f".III l '* New 15(8.110( try lair I'uii<.iiniv ''7 i7-l}_______ ___ c.its, 1"Clurlll"llUil'i es, t'nil.ri. '!!
half- :
charges incluiling enormous : "
unlocratie hU thumb. Let I ( I uits HI tniicli t.tUin, .
preihiuoof t 1 1 "M <
I hip I s i (Ihu Journal t of I hue American: ni lell\.I"1 : 13 : i Iinus (li i. s ftc ,'
duos vessel* are kept as effectually ( 1'1 iir.til..su Unit kho .1"I't l" 11 I II UI I null i < invi': AMI 111:1.1iu.i: : MWS.III. : 111110 | j !!b.
ago away .
the State confide (this novveronly 10.
.
Imttlo liisl'.in
Medical Assoiiatlou has of one eiin.l. Our Cut Flower
heap 11.1'111".1)
as an enemy could aeeoni- 'I1111.b t I Her .Vlrs. I '1 h" .' I I (' i.il iK'ri'iilit'r j AN MM M .:"II\rll\1 I si AI.I'I'\: DepartmentIt
make
It r
its whom I. )
own mu l.ul '1'1 "il
) 11'11 1.111' 1.1\ I
.cl'alll" Ihe ) '
wNdom i in I it. After I publication | ( in exer '
) llilnl
,,
I HiiuU.C. I I | ||)% \ 111,1'1 r'.I"'III"1'
blockade. IMI'm in t h.- I iiix I'liies.fksii
4 by a | \'I. nnmako, according to it.11\'I'cgl' his i i.-poit I tbo I I -li"t! 1llril..0"-.etust I ttisgSure. ; 1 II.h.I 1'1\. I BOOK BiNDERY |I \\ \\iIC"IIIII\"III.I| ; ( lillY in id.
As a matter of tho best pajingciouomy : : "I lOt .J.lLI.III.ill "Ii. I rn''II.II Iullel' IN .AI>\ \M'K.Ut.i I I 1.1 u iaLiiuui
will.i 1! I I
i I I Himiltoi"I i I I -------I rail_o'ut List, i III
"I'I' itt. t I < year t.ll W.' ill liiUj a I : i,
) If' I Ih'I".I'III"
tho action of I ho I'rovince .ml.ld""I11111 : INOW I'UK-1:
i
.' "rn'lr.SI lacUil to
ix $ l.t" I 111.1 I | I '
I ) "
i which t ( I tioiieral Insurance A''ent IIUlb. "Irn' II1
)
loicply jinn i. 1
Quebec hi sudlaining all the cpenditn 1 ,\11.I banking;< ni'i' u Ccneral I llarit-I 1.i 1.1'0 Ill.al own in I :' but infir. '( .. tn. Ilb. l.'ul.Ullflll 1'\laWJIIIJ; ( MMislIK ,j |K.\, k. Xiv' :uiiii '.1'1"1"1 .1.I1n. hip,
!I.> his criticif ho should r'.I'I..nlll"UO. Ir.I."a."I'IIIIII'o ..o. iiishitl at all l mi'. Ttiia, ,| | ,.. ,u.
I is much ', M irine( \ I 'II |
01 I so nonsen -
res of quarantine iiuiiitcnaiiiv.cominencca "" ) ..
rut
"lhl'III'"II One \Vu iiL'l.. : !iJoliPfiiitiiii.BoGlliiiiSiiii.Rflliiis,1I 1".1.,1 ili-i.-i I ,,, tiK.. II,
u- H clf a* j robably' }' the wisest M-. I lie will carry out the will ot < haute to have auiy. -nice. iiiar.'lv-lj-- 1.1..1..11> I iln! .' u irriers Irec" i.l.. i ti.iit' \ [ [ pnimpl 11'',,". "

course In the long run. It l is perfect) 1 j bUpatty i t or I they will sau-ilK-e, him u J. EMMET WOLFE If You ttoll'tl' ,'no y YUil ibinir ami'I111"1 I III 1-, I :. I j I --.\. -II:1 NI situ t .\ 11.\1- 1 I II Ij 1.\1:...,ti.i.I ki.trtluli'I llliistr.it.) i.a I stul
.. certain( that, inasmuch as the :State; J they diil Andrew JI.hl-llIlI. are pnventiillit ilv iu u'.ja, u'.' v'; i I.( )",. l'flIcFsI :: i J. l l.I..ta.I El-E; ;<.
4. .\,' I'Y.l! [ : 'lul'leU.! 'III. Y me a : .
Iti audits niaiatinic: poit are, at !Icu-t!, !i ionehalf 'Iho party' of I hate I to (Ih.; south I and ut 11. -I hl. I pwllne eme i I 1,1' !>> iiiM'p..u, l.i.ll. 'i..linn, HHO"X.Cheapest i I --- I, fl'r'I 1'" .'

t bonelicianes uf commerce, 11 (Lie 1' 1'lIllIlcr.".all( xoctional. ali tin'lt 1 I'li.lunit morl;a.eHilruun: nota11 V'latuli'iiey' tiuit I I'"m-'t: ,.'"diii. vv'trn(' :ir"t.itflllelli. Music House in the South I j J'/1'"lie.'i.tl ;.(.tU'Dlnlv.il! t.i. "ir.lirsuf 15""cvssTMisTCONFECTIONER]
: "I'
I il w.nk i I ilh it.iltutaLisi 'i"> "I.I < eellts. r.otit ') [ I'
'
-. thc o bhouhtlthereforc. cut the ihargcs )' now have full control \I the gov' I lllxplltl'll.dlllt \h'I"( 'iepanl.' I'ui.-si.t... Joll .n. I I .:.a-i InUml, i na I .1 ii ".La, B.III"I11, S 'u,,1 1 >.s i|J M icb.inUI

down one-half. j eminent and I the southern people mavUivvtll : i t in tuT.li||. r ..ni unit /an '-" i -- -- -- -- -- -
; 1'1:'" I.
'-I ii i i-. up-siaiis ( b IHC'I Iii: Ii', Mail VV lil-U) i. kinnuUt- 'ni. l'I.4)UI) : : : I'Z ),
: Every: sciitiiucnt of equitable dealIng iindorxtaiid tho matter; ami IB 1'"II..tPI.'u. I 1'... i.JI-tv Iii' .'1st) iKi\iri,.lnu" in t llif( ..,,.111\Ut.| l'la".. liinti Si':i. l'\.1. Ur;...I I'UI'J C""II
brace for hut >lm 'k (thai nlil nml ( cl'le. I Il S i s IttMii .- I' l. ( -- -
ami principle' of progressive move- thcmoel\1 N 11'1 $ |iuar> UIII I al' .
.. 1r..llklJ 'I I T nl ,. .u .1 I. Candie3
i I.) :: .am )\' j..1 i I"i r'i: :l> .ita Fruits Nuts
incuts endorse proposition ; not to U urc to come, huicrcai.eohliurolcuuts I nil e 15) 'in uitlilt p.iunents. ,. ,, : ,
l\'III'al.l
,i" .Iil.I I '111 1 sin !r t t au nu u .m. ( li.a ,
allow which, I is simply a 1'111'101' that 01 the pt'oplo :and the dUtli- Tlio. C..W Va1oi't I I I 1- ._ _

narrow and shoit-sighled I policy, billion of Ibo lie.uiiry Mirplus vvhoic i Gt's Easy to Dye I R. OGLESBY M. D i Cigars and To ac'os.

which baa coiisistcnlly made ( j inlfi I, it will do the most good are on the I II II \11II I ,

,.' ports t their o\ n most founidablo|'i line of (the policy! of the 1'.11'1)( anl ( ; IUIJ.\t: O'1 LOn.) ; 1:1-1: | Stock always kept Fresh

cuicinles.i I I j next t1 1.1n h. Any "lhol'lI for REAL ESTATE I i iII 'aI.
IIII
, I D .\) C'OLI.r.tiK.ci.AS-OI'-Ti) ;( I: ; ;
Considered alone horn I ho 1"1,1.! 'j fc.ilo ,'aIIOW llnd a ready maiket. AsI DJI.H 111"-011:1'' rwus lI.txnIE.: : (
i. )- I. .tlI.m..tt''I' : :' : \ |M 1 |J|
tioii of a (state:; and of a seapoit and in I I tlio barofa domot-ralic h""., (has: lc"1 I : Itia-tlI'loL. .
'
, the Hue of a far seeing 1111,1.0111111 c'u.1 j j I removed W,' .oiipposo the 1. & N. I U.: li.U'ul COU.KCTINO: Afi KM'NEXT : i I II L, Superior ,1'I 1t1Ihaa! '. N' ',7. 19-S. PALAFOX ST.--.19Tho

: uoiilic shuu'.d I not be j: the little (ocltipu' get ti- J IN '
IlOlic'c.el. 'all.'W ,. aO' ;
I I nih' ( iin! I: 01 (pin" I 1.: iiiiV .. J ,u.j. A'' I -
charged quarantine due. uf any kind ,,, tie* lo tho land t they have .1,111 tiomIhe TO CITY HOTEL I l'ae..o wiiy lwuurtmnt AahluLa0it "if. .tItad1trirt.i.ftdiAh. .1I f-r: i 1 I Strength, I I'I 1 t In''. II-uM ii :. -.i"s..

except (or quarantine: maintenance ; I'nitel 1 Illh'l( goviinmeiit lindei I / .; '' Fastness I I.i
I'lCNSAC'OI.A: ( FUiil: J BIEBIGHAUSEflP1omiu
I these should bo sli icily pu>|>oitioiicd ,,i III t'ul'ius uf law. i BABIES CRY FOR IT. .i ; Toy the Child. lakes HcstL
Scauty
T11E-
to the services tendered, and one-half A delllmTdtlc Ilt>ls0 ha .t"ollnll Ihiuglut a".1 i INVALIDS RELISH II. i ;' "
1 I I .t.I. //1/. I AND Gas and Steam 'AMCHOR
CUVeollerutl Make* Laughing. Haaltn BabMn. FltttoiUA
;" the expense should be borne by the I fur (ultdlllll and the al'lIto: of (the (l. ttuij prompt. unosuiblylIurui llcttuiat Plm**: .* Stomacft and Bot* .l '{ J LA E=
m.i.k-i Tuw, tuuriuuoet \e., 'nleuileil 6pUcity.vy .
; t> *> I- .*.ou. / i -AO l
State. railroad when (they' went to Washing- 'I.. t. > 1'll I"'AIII -- Eta
In ban,l. fr Salt *EU$. ICH gOSOII I to.. IHtlll8TMtT. 'a uuii. i O:' uu.rv In.U." sny a4flrialyt. ) XT.t.Ih.T": 1ttL' :" StD' Thxe
All placed ttiv .
and dopc'inled l'i..pfrt> .Co
and the Hoard uf (Ion on t Hit* Liislncvi cllI.nl,1 : \ r a,1 t" KUI tlltaul .1IuI .
The Quarantine i J. \.1".1'\ I!- w.\l; -f.'a
or It'IIf"r delimtv tn'ri.Kl will UAUnr fur Ibe Md.m.MuJ. uail wk J.\TU I ,
ACtivi.hijs'.y
I e47D4aL
I, Health should bo a State 11I..lilllllulI'i|, on Phelp( >, Kdmnndi: and, tittI biL'}"l'lI.UUA'. 1-! Baby Portraits. : = 36 colon. to unt> cub I IWfLtS. tl.ul'.Etts; Ittil' I "LI WAlt % )'oeiThI
11hE; A \ .
/! $.rUeoa4
;
appointed and controlled by I hi' ( iovU 1'lul1. and gave the tlll'I'ali.ena lh.w'r.,1 or 1'nl wi >N*>lk ul u mtrtU bt inxtnuu, IIH.fRDSOlt. CO. Burlington. IH. :' lolLlIS I 'l ..ut
uj tuulau.e ( oaAnoblitU. .n.. 'IX'I'UHI .n" lat.
t'olbln"vlull II I ) iMtjr by 'lutaut I.' wetI llI.JItOij{ )
eruor ol the (slate, and khouU not l-c lor' the go by. They can now add KIT cliurgo.1 I ffleba M..4lut t4 & Hby .. I 1"1. ,I.'. ".i Gilu ... K ocy Aruclci. $ a '

local and therefore subject: to (focal influence (In (their lanieU (Ihe fail that they 1I have, I TIOS C. \V.TSON.ajr I ..Vf y''I'Ih.1w.. .; "e MoND PAINTS.OjiJ t I'lljf'-Di. htrtvt. Next tud Fnreucinirrl't.N j F. Ad. Richter & Co.,
0..01" .. 350
1 I \tOLA, 0DWAY., NEW VOKK.
KtA. .
, IwJ tlllel fereiLce.I' \01'Le
"1'.
1 .


'1 -.- -..- A. : .- -.- _

a..T. :;i. I =_ "- ('. .,t.- <_' c _t *"c'",'.'v i.- '- .-_.,_- i'_ .;: ;.- ---''._. _i i..iil llllf1i.


( .
-. .. .... --- ".:- __ _- : ':: .:.=-.r. _.. ..._ r ...,. .. .1P
-- -- ,...-- on - -r- -- :.' : T ._ :! : --. : : > .. ..
---


5 Directory, ,la oJ..eo : tC1iS111.C ) 11JI'; .

- BA1AINVR
.
c', "I; t. I I II. I" THE GlmATEST 0- -
CIVINQ TO :THC POOR.

( i I.!. l'imiil' (r ur -I' l..il: i 1 111\,1.1 :\ -- [f 1 1i 1i 1t
",,"rn.lIl1/t/ I m.t" i of ruN C liirllj'-l .
( loik ( inn I M,iM flit 1- .\. Mi Mllfttii.tiul ili.ti 1"I"Or lii-lli-l.

,\ ."' C.I'IIIII.II '. ,
T1.H90 who. nr,' Intcrt'sti-.l. to i-Mimmc:
,',mini Jil' lie-.(HIM., i.Ilnl'mnrt' 1 '! ,. i
t tliiTconnmli' lotultsof' //1\;t t'lIl)] t to I tliojiKirin I ---- UKl; ,Kl.s: ; I INSHIP --
iitit 'T I.e.nn.i( ', r.iiglniul.: N'l'tluiul, 11\11 lIt. tiulti., 111
!
OFFERED
Ti\ < ,lIc'wr-\l.l'lhu"'. ? !:ml 1 plenty of lumki on I ho Milijin-t" The

I iA".< ,".fI'U( in I 1\1': ) I 'l!pIi-d ill Itritnnnli-H t ,ivntuim Btfixnl CHANDLERYAND SHIP STORES

1'1"I u'ii' I rJ.. *. .l.o HI i it.lit I I 'iirtk-lo utiilrr the )hl'lI.llIor, |nvir ,
k;; I nil .l"'iii! W ilkliiii *. 1,1:0:t'I- nl.o otlior i'i-.ryi-lon'dius. [ --- -." _.. -.--.---.. MAMI.I.A l 1'OIT: ) --- .. .
; I'--
t.nt' Kilneiilli'M; Nt IM'mkmiiiiHsi : niul I
The Si-ok-li nro invtrrl'litlly thrifty
.' 'tvI i -II. II- l'iii!, iiitrmrtn, .\. AKCNTS( : FOR !1 i AGENTS FOR
ivoiunnii-iil., : nu.l }'t thi'Vhii>fl IHTII dorniUsl IH: IIIMPAMH.T:; : \ I'.OI.T: l.'OI'i: :, !
E; I I. Halo I I %I" I l'I'IIel''tl'
Uiilitnl-.nii., ijnl'n I .
t- uiiil .\. Illi'll.I ; :;IltI( ) :iilllt I Sutlii.l.inpil j I Ovrivott) <, wi-rtli ':lI.,) nl i* I ln.Uf. (). .jurU; i'f' by"SiHitlanJ the: :"potif", t tlipri law or l I.1'1. :'ten!$3.: tlmrs In porno t Iholovorts I'M tl I' 1.1)) ?AI.\ I'IS: I OA:>TAM i I ('( thUS AMI III.MP lU'CK, r.\t\ .vrox; ( \ ::1.J.0tI'J'A') : ', i

--- "I'MPI-I" ami' Clici'ml, ) umili fU> at t f". I thruli I In I Ireland''! Thnt Inn-
vu \ lit. I l KlltSlumW. : ; vy ( Ou'ivml'" 1 > t I i.il\iini/eil( iinl 1:1'\! : 'm II ,tnltviro.iANCIIOIIs AMI

} :>i ; :. >. < IIli'I 't'} IliiKlUh: 1 V.'ilJ: I U.'ivoi'; t Ofotvnit) t <, w,>i flli l !i f. *). at tl2.' I f\\\ (" 11101'1') relief han I'.iiLliuiiVi:uToii( ", niul t thu 1'11.1"U'I"I' : : f'O'tI'\ \,.
Li ivjfai-doil na ft "I ft. Thosn : AMI ( :
|1.1.-i i .K. i I'. I limit..M.usli monoy ( U''ipii' ; M'iVi-.Y l : i
:; : .il-.I..I!. Unln-lU.: Uliok. I li'njfiMill: ? I hi- I'.t..t (O.viWllworth 1 : I 1 tK 1 :al< t1'!' i i whll hail t-atin !) III bunk! triinsfcrrrilI I I '
j <\v,., sir 1'i '''. I'l'O"- hIt. to others. Careful, inxrsllgnUun? AI'I Null, Siikf'|, ', :-11101'1 i ami Hit .jI Iron,, "I.a.I'o.: ; I: O)i! i Mhlakpii. : in Kt'Mill'AM :

nil "i-lni 1'- M.um' .1! Palinri. ----- I Mid even) t lie l.tbor teat,t, ilul i not ijui-ll' I tin | I'il"'I't" t l.t'.til I :>lnilAw. .. I,i'i h. \\11. 1Ii.,11 X"W \
\
I .it t) .\11011'111'-\\ .\ lilllllllt..linil. '. I l-'ttiir} SUi..Tiiii'il.: ( Kivnrli. ) U*"n 1 ".1'11! (O.-i'iviul) ( : *. woitii t I $2 ), :nl 'tl I I.i. t I nppluntloiia In nny mieli inanrter an did iivin.'ociiAPiiic. :( )( : ( OPPICI-( ) ( :. : 11' II \\1' i
'I Hi nL"I' Iliini'i I
III K'I: K \ lUis, I IPAINTS I '
: .1, i I.'"- ,,11'11.-,1 I I II.I I 1.'i'i'' \h1'. !f1nr.' ttri) $I''alIh'll: I f2:Z .VI P I io$7 ;n. I I tlio IrKsliorUliouto.. Matters: rnnin\ toMich !-n Miiji-. I'.i.tit.in-. '.

i ,11"11I.1'1'W.' I I'. hinleI'r! n pns-i tint tho fishcrmon) of \VU-k ( 'It.\IT: AMI:; 1'1'111.1\'nX( ) : OILS, VAI.'M-sMKs.: : '; 'I'.n.: i i ( ''Mi Vt';I.LIIW111'1: : '1 1I
u. .i'. \\ HIL'IIIO I r.iucr :. .\ 11'uol\ lIil..III1-j.t; 1 1.1 1I
,,1.'lit ; .\. \ i iiiiiin. ( ('ln'\ini! :t t ooiild. not their tipta ineiuK-d, tlieir
v, \: ,1 imn" llilllir.1, t IE.: M. .MclMtM.mill. I I get } '11C'IIlaIX'II'In-'I'IXI'; ; : : : :. I P. ) fIIT( ;
.. I W. With 'I' I"' .n.i I A'l \\.1 t I 11I1'1'I'| ;l1 "IIl''ll :S\',lils& :il tl t I forini B- pet: n lit tug rasii r from" tho (>;:ii-lsh. 11.1:1'.f'(
i inmis-l; "1111,1", III"( 1"" tin- lliti'.llii" 10:1: \.v.\MXi\rr\viii-
---- (Ii i : .p.
\ : : : ) -:
: In Irelaiiil tln-ro U t t ry Irttlo out ilinirullof. I ,
ln ticli tmmlli. I, -
tl.ij < I I |!OATCO ) I
I II,'.l !I'.hek: rmk-elrv, \ :Mill-'. til I ."HI I I t tho 1-iMiKirtlou I''f /.Si-othind'; Mud' j'Mi I" kl I, 1 Itrii.v niul, I I Pioit'.d| : li ;iil I J:'i' Mn'rl". I }1I I;" ( ).h'" ", < ,

(ii it r<'It I tin'>'tuiy.MKliitMHsr Toil I J it.eu J5i js'ull \\"IHI'' (rnl-iiliiils.nl I ."ilivnN.HiMi'i'.i 5 ? I .nlinost' relt'riit'l-tl In \ e In of door li-t-hiud'a' I In one tint ) Ml P .\ ,* :S1.'S; :; IM-.MIMi'lO.V: ; \\1 t'III'-.1'I'I;: ('; : I lUAI'lll.'Ad'M: ; PPM{ ; IS.WWlUJS. :;. .
\ 1111 I in II.-- '.lIlh 1'nl.trus-it. door {iimper ppllo! unjust I 1
u!.'vV. M. to., pii .t.'t' '.-- vi, !'\ iI't'"; ill II I I II) ./..ti l.'% Ii,'-' U'liit" :ii'I, I Ki'l:, I All'n"l I'ml-niiiM, \ I tii 'II laud Fjitoni aiul* lug ii nuts I ho nfiolitluniilH AMCOI.'I I ( ) >; ; l.'IM.i.S: I : ; ::\.

-\1.1111I1$ 7.N: : ) I-.M. Nll'd.H' N-lliKil ,llll"ll l,:::.). \. : Dtt/eu) Mi'ii's 1 nil Wool Pum'" ) Ifji-iVnuiKxviiilli,, tl I al t ti t- .li'f her [lanpera' doc not amounttoonolinif HI.I'SV\ TAPPIJAll.: I.OS 1( : ;, II W. .'.10IIN'Ailu'slos1. ( ) .-.' IIKP.\IIS: : \ .\ NI t :STI-KII-.IS: ; : : ::;, -
M., A I. \( '3liIt':: '"nM.t J'niellilut- I I thoso of London ,nloiio.\ Thn 1 I "
1 Ii 111: % ( dLI'lIIy, lit 7 I'.'I. Seat* In e.Millii'Hist I : h'bll11I Ful'tmt (o every i ino-, Mm lti".ii-isin\i' ,) l.iniiii' : N.\I'Ii.X IMCIIAI.'DHI.V: : )

| 'MI I in:n. H'nii.ii.il: '11.1' ,-- \\i:< \' ruthor thnn lit.. friouil-i } to tho work l'niili1COMT, .I'i"Inn, 1':1.: :mm:4 :
: U'hlti"* ill* w-ii"li 'si. lit'l'illj '.lI I p: ;;, : ,
TI\l'lIly.lin'' 1117.'U i ..1"1' Allt\ 'I I \1' p4it : : : : \
I.AIOMP.MIS
I.( .C'; i I IMX; I :( : I
t\ 1\ I 1"111110.? I &t4t"I I l'I' I"hlll): &sI 'f' I 1, hon". \\liU-h it (Iho Io'gal tuiMtn of relief, t
I :'ill:. !' 'Illlltlll. 1 llVll't'k I II. III. Illlll, I ,,- ill' '. fJ.T'i'' lii'itii| I''iii'I 1." 1.111. ( inn) :'Hill I TtilSliip k I lilAOKMIXKD" I PAIN'TS I : ,
I 1st III III I l 11,7."tii M I t.| IY-II-II It f.Nli' .. I II.I j". '.\ 111! .ii'i' i .1 t iiinl U not. 11 rharlt.v. nuo\o\iinis; ) ; ( : : ;: ,, ( .
',+|, ,'k i 1'. iu. .Ml niv int it'll; anl< tnt!. i In I/mdon 11111ny'"eolo relief nhoroulil I..11"king 1 P.AdNAI.l.( ,\; 1 I.OfU'S .
J Ton I 111/" -n 1 H\s' | '|.I'lnel n ,11 IVii'iliV, : .i"l ,. f.ii.i, -VI,. ) ivn'i' li> $1Ti I II pet ; \
% 1'1.11\,1:11-1\: ; i : :" : II. f. \ei-R-r! .uitliout: i IJ. niul i-oiivlder It no MAIMNP.: : i ; < I.\4I P.S: l'at"III.I\, I ) i'I'k ''iinl\ :Snalrli I l'lni-k:! t
'Il-i4.lt I II I .Illllililll M. I'.iiitlY., ) r.-uU lo tlTIMI I J Sl( \\\\tn" ST' : I..V. : :. "I' I 'n I t/oii J I'.ixs: '\,1'I Knot' )ui .1 tlii.grn. ('c'. Iiuliistry 1 coouomy, triujirrnnor ; ,.
'iIflI.iy "! ..It'I! ,:t !1111; > .1: Ifl.. Cit. ,. keesc.Mipt. : I would 101., of PMMI.I Kt: i.ni; ItI\\II ''Uq, 1"1'"Pill| il Cli'iilliiiiiin: I i'.ulli-M,
.... __ I n mi self rrstriilut {Olin moat :. ,
1")1'1' M "1-iiiK' i\.r' )' \\i'iln\ I' STOVMS.A ''I' '(COPPI I: PAINTS J
them to tnUo of themselves If (
; il.ii at M j p i'i.' i linivli in i li.i'-'.0 in.'.ir ( I II).17011 Moil's t ,, ilu-k; l-'ino" Still' II.ti-. wni-lli, P.III tl .",11" > ram they MIIPI'IAIMICI.IS.' ( ; : ( ::;. : .f
uould I teliro ho il hililIlIl I N ','.
I I'lll.llHN: ( Rtl'lt'K.Kll.sLIII'U. I \\ ; n III" .. l'O II'I.I'n: : AS.-sO'l'Ml\l:; ) |: : : i' OKSIIIIIIHT \ TAI.'lt: ft WOSsO.N'S: ;( ) \
.. t 'lllisl's (Illlll-ll.t It'.1.: .1.I. t. '|Vn I li/i'ii) M-'iiV 1:1.1"1.: :in I I' i.ivii i\lri: I'm.' M IN :il f-J:! .-II) Hary .restraint iK-ln f tuioomfortalilo or ;M\ .\MI-'P: :> rS: -, ,I '
I:
:; ,i I. S i,. iLL' II..I" .-I..L.I!II., Iti-itm. $.-.th',' .iil 'Piii-.v-.K!. li lllil'l ( "'. '. I'.nV-'lis.: :'J! < i liifli,.. nl f'J:! oven disitraci'fiit. '1111')' I Ilierofuro. i-lniii AND Sl.nTKS I : ; I : | l.iiii-s. ilimks, :alll| Sinkoi4Vi| ( API I }1.: A\V, I'

II I A. M. n:ul ::8':;'n> P. M. Uiitiic-Hil.i, :! 1 1'1. III.: i, > It. If I they mil' '".It VtthoiitorK" ] in 1.0(4)( !P.OOKS:( )( ) : i I.Iiu>s, llotiUi iiinl dull! .VANCIIOU (-| ., ] :M.\V; : ,itiVOOI.SK'S.: :; ( ; 1.\ XII), 1\
:1! i li..1! I'liiu l.xii-i; 1'lIlhl'.II.L4WIIl'lh' t''>iiil' tAM fJ 11
: ( :111.1 ll.-i\y
1 1-IHl.l I : T a.I"I MillNll.lle.| ; : .(1110 \'it lit r way, they will; I If not, iniuij' N .\ 1IUII\I.\1.( : S. \ ( )( ) ; .
i \ I Its I.Ir.-t. Mil-Inn t I's < Mireh. < "'1'.1'I --- -- of I thorn w ill i titkV; hy nro t thrdo |I"'l'pl| :I ( I I.Kilirs( I : ; AM II SlIlKI.KilP-: I I:

11'1'1'.11:11.' ] : .\ un I II i !IM-U: "tri i'l \'<-i Iy. IKatlici H"\.I| In .piicli roiullllon' It I Is n duty wo iuto -.-_. .-_. ii --
I II! 1\:. :"'111 hi' t Horli-ty 1 nsceittiln I 0 hit 1 : nro tl.i'uthoUKht4 I : : I
.1'' .hili I. :niii-ii. ptislnr, i ,, : )- 'cth f
I'iniii'l-\ .1. I'uliln assist t.int. erM'-i I .4 i II t I lint I tho InnttviM I I tint hnvo irO.'i, Sliipinuslors) Will I I I Notice()t I( ( I ( h' I Inlorosl( \Cht'ltiMIIIl'II') .

Miiidivs, : I Kust .M I I.I'i s lit iln i :! ) .%.\I. : s-i-miii" lOll I tliiiu to Kiu-li h\iM If tho rrsult, 1 1thut t.i
M.tsHin-1: ;I 'liililn, '.. \1.i-n lit S A.M.: ; Huh I thu \li-i'a nnd iiijustU'ci" mid TOillgulity and Small I I :
| Hvorybody( ) ( Lnrjyc ( Cordially Invited I t (! 1 lo givo us; a Cull I I
;
Mainl 1 I'1 A. M. : i IiI "tiitizi at :8 i 1'I''U ." .: OTHER ARTICLES of t tho rleli h.no i In part I Induivd i :1:1Old
\" -- I 1'.M. \I.IH3l\el' ) 11I"I'uill.11:. 7. MANY fllldll'Rnlt"c let It bo ,., l'oll.II"IJly" \

IIAI-1 IT. -- -. !'ol'nl"t" I I feaile'sly.' I If InJ-isHu- tho HII<:O jetern

I-U-I\' Nlild.l: III I II I .\. M.. Illlil, N. I1. :Mlllll1.l nnJ! In land'tinino I.. I the oniiia'liilinrt 1111,11'1,11111,1., i .' Mi. ..1"1'\ ". tin,' lust!
>< : )' H'-linol' .; III !'I.JiiJ.V.I;::. ., -- I ( HKADQITAKTHHS VOB{
.\ '1'.JOiV --- \let this nl. o I h' |1'111111111"1.I Cutrle! < .
Sipt.)'" l'I'II'l'r1"1 n : ial 1"1'1' \\.III.la, I |I" ,|,'|,', ,,,| iipnii.' Aiki'i'i l 1:1:| nl iiiir : \ I
s 1 r. M. ( '!:rlll'h1'1 I:. Unl'lI'lIlII1I1) \V. fuiify: l-i: /IV'inilar) K-ii-uco JiontUly, liis l.i-iii I PII-HI' ill'iil lur' I u-aii lit I' all I

'ir ci /, ,..site NILMJII, !| .u >-. I inipiililirs' nl tliii 1'linnl. In 1'1"" > Imill III
1''FoX' :< I'II': : ::1'II\1'I I l.q"liI'lWII.( ::: .:- ::erOES: -s4-- s inln'iins, M I liilhirnr' .., 11'1I'1I1'1..1 i "Is .1.(-... SCHOOL BOOKS
TiltingIIIIIPII Hhn Slurry. ''I'M' liiMilil l'n-Klii'imiallsin| !: It HUH tiniial.
1 r. II. Mi-Mil 1'nstnr.
-- Ie\\- ('tl4 %111'1'1)'
.erUeo" '4 III I lIilllllr: Ilinlilui' \i "-\1"\ $iiitIi| \ I Ill Tanlikcml.. *''>'s n I Irarclor, tho Oilneso '( s" il l.,1 h.i 'IiI,' |1':11',1.': Pin li hii l.

at I II I II m. 'mil'\ 7.; p.in, Mind" ::n M-IHKI. .IlC! : :d I A'l' -- -- \ liii\ ii Imposed) u (,aon: all women flhlI .hCol I "4IlII)1il'9.4."
u.in.; W :\ .''| i itil"'lull-lit.$ 1'nitt-i, who Marry. All in ints who visit i iI
.Moi..tin,);.', \\iilin" ,'-il.ij al 7:10: ') 1'.111. Kaxhbur ,,"
nfl obllioil; i i" ..Uo u wife. As ?
I
..
.
I IIIUMUS. ''. lllltlltllllKl: t 'miiCKVIIIinll.Ki ; tiHili ni\ they leavo I tho woniiin' obtains\ I t [ Wjnn'IW"'O""S'' of par-$' IVV: c& :, COE
:..\'. A I I':. \1\1'1".1.!. I'.isl-.i. :-:eiMei-4 1\ "iiMiinl.n \ :3ESL .A.IE[ IKT 'S nuotlur huabnml\ niul\ thus tho I tax afford I OP ,

''' al II "i.in, "Inii'1 I 'i in:in. .mil 7 p.m.' MI" a ronsldonililo, 1'\'lIIUlllo Iho ......_Jtn.U\VMII.M-.V.MlX/ I "
1:1I: Ii"h. &.IIII':.Iy (Iniiil ut II .1.111. xalsliee. i i Chicugu! llei'uld. govermucut. .&.... ..... jfflm: Uii \VtdwlaLI bit Til 10 .11 ( ) ( ) 1 r II: iI .BOIJ .
- 'lmr-' linn :\nltll' \\'i--t "r.1.1riif I 1t.1"! -tO3
naniKi.ii-iU-ii ,II''IH., I 0 : South lililox. Sli-P 4 t I
: -- -- l'lef.'I"U'- ----I II 't l :t- --SOITIl! I' t I. t .'4Vt !'ro""II'I'---: : :

i ('01".1 ('hint'II.4. I Ir. I"'I 9.1 t tuI j IllaiiU l.rital:: mid ot lacy I's'sa. : lUau : 7 '.ililOPEN
-- ------ ---
< ]'.\ll. M I'. 1'111.111'11-1111' III. ""-1.1 MMnfs I Hi-n K, (
I MllMl.llMt: HAl I Illl} -.1 l.tti, |ss I II II | I'l'Kiu'' : ii z IH ii 11..1Of Liill ami 1111..1'I. ; -
:3 UMli l.ii-M.'Hii: ; 11111 I Al 'anN'II- I. I
fminII" : I I .ii.in., ::1:111.1; : iI":: p.'II., uiiilinx, : I g&"t'\-\' : : I'oi'Mi: .ITACtSTA I pun (the i lot'ninmi'Mil.ili.'ii' ''nl(t. I Ih. liiiiiiln, : HI ,ilik-.. I K pi', III In l, anil, I'n' nal-- III 'IliU nl-,( 11'ri i i DAYS
:) ) 1 IIIIII3I. I'miirMi-.- lleallli ,.f. Miiiiluiitii' i\' III hut 11' and. Inrotilaiiir Illl'llll-
1111'17:1111 fI.lI1. h ii-t'" \\ itt III, ( It..I." 1.1",1 t t fill
'>:';i'l') a.m.m,il.nt. I l'i-: .i 1:. I l-i; i nl,I. t II'.' 1',. & EOUHKE'SMAMMOTH iI.i vlilt I, th,' \I", '. i' \ hti'.l. in I"". I I. I
\ \\.1'1. I IJee.imatnli: : I I 110.- "-1'' .nl. Moiilanm.i'l ', I'l-lt-llt( lIi'i.Iliiii .
Ml ml.I> <.tI"I'IIIIII.II"I) ., Ii-\ 1 U. 1 1'1'.1. & 1'It.'| t .
1) ,id") IHI In: pin" 'I linn n, '|iiiiiiaiitlne, \ nl 1:1.11\: I K. I I'mpi'I- (11"1'1 I I -- -- -
.\. :)1. !E.: X.inv:" < Ml til'll -- l'ti'n IH-UVI-I II '
a)'j.iinst Pienhll'" Ala.. .1 11''ksnn\ Ille, I'hl.. I' \IIiII\I.11I) \11.10111111.1.\, fl I Hi'U ,
(i.nilin: 1111.1, I limn' tilt i hi I "I't'I m h ; ind I i-\ i IV tnnn mid e unit Mil'' i> ,IH| i.ltin lii 111.\ 11.\111110'111' iisn. I 'ml !
mill 7': !In \p., in) >:ll>"ili\"i. I'riMr i 1111'.11"-. : ,iil'.'lIiflCI, 1'1.| ii .11 |\'I".1t1.1| | I Inleil'd I III Mini, 'I in .Ml I I ii.'I,mi'nl I i'i-i :J nilMil. Q
r.IIIIII.II1.: "siii'l) .. t'hi-n 7 : .I' r I 0 11 FUR NIT U R E HOUSE 0 ,
.1)) miItiin';: 1'I'II"H.II'H. it'i \'ell"IIM! ( I'. ,ii tin' i'Hit t .Hint niilil 1 aniiliNinro I .I I' II i III 11'10',1.: I I I IHI I I
lii-v.: K. .\. I'luilini' i 1".1 'r.hmiilii if( tin, ilits hum.. .1..ii., kMiiuille, 1,1\: I .ii I'.i.nil '! Ii -
:,)' Miliiuil.! H) i.in., II. Kill) -up' I1"UHl.i" l'i-e.ilili.' Mi.I "'. uiiil. / 'l- |1,1 I lei* in.i :. I I"'i'i'lln-.il i ni; I ttii, .1111| 11)\! | ) n l H4i H '.' llu :' ===
A M.I I C.: 4111 lull: It -:III11n: 1'1\\ '" II .i-li-d(' II llh M>l'n: \\ li-M Ii. n"i peiii' i i-r p' i .1 I l.iiin .\ lila\l,$ I, I I in.i .
'luniKiiii. i mill I l'alal'iNIUIIS.\ viul I \I. is.II Furniture of All Kinds at Bottom Prices nil "lui'{. nui." mid,. ini iiiilni..nl. en i- III| i lii-n I' 1..1 I -J ni I II ,, ((0 n=c Ii-J
I I I a., III., ;U 1111,1 I 7n:::I) p.M. Mm ln\-". i.tnl) iI:: >I I'' In-l.-llt of. 1111} 1..1.,. iei''I"I-h" | |"..h| nil iel' IAI-I; .1 l lii." nil .1 nlMn nl I n IV H.iiiil, 1 4ZT>> :::
1111. 'iuIIr4IIy'4: i IHI:. im"li.i'' t i 7-'li: |>.in. I ,iiiiI:) In- flht'.\\ ..,d Iii ..' Ill". Ullillll tell III:\ll'SlljIho I I' ".", I 1'1 '.' "II 1 11'11..1 --s A
'luiHilitb 1 1 l'ia\irnu- /. :i-:Jo u.in. *'ti 1 d. I I i-ltv i f MnlilIII'U P\11'I| I (l"-III| pill \ I I I" .tlllI 11111 .'.IH"H I 'INI I ..... _II ItIrt
ll.l\M. II.: \ .1.P 4. lillllli"! l'.l-I"I. s,1'1..1.11,) Hue, :Mcuiminir.tl\ (Common riirniliiiviii Kndless.. Vjiriolyi.i. t p'isinl' IssllU ''h o'i I -ll l .oil I II.\llh. Ir.lllis. .'Illti'l, ,' till III (c''I I Illli I 'aua.i' H I .HI CI)
N' I MI ,il, \U u.in., I hi ii.' .A-irmi ? IIIII.I '. I i 'I n.lil., plll'linn'l' '! t e 'i.I| tin-il. si'" lit""hll"iII.i ii ,:"','/1:111/111".1, I VVillll'M" I a I"" .

.\11'I /ION I I'. M-u.-r I i III I II.1/ -- .\ '('mix, !1"'. \ t.i; ''oils r-i' \ 1.1.1.1:1"1': .\i 1'1" 1 > i'.ri.\ss I ii'KMirui: : :: HOI si i I': WII.I.1 this) ipiin'.ml n"-. \\.1'1.1:1-.1"1": I'. 111'1'I i. l'an' ,\ It'll' | II h It! I a I'1 mM:
luii-n \\ il.lit :iiitl\ I .r..ry iu', tH.. > i\- Major! ) nl llneilv,, i I I' M I't' ; lull l. 1"11"I'" ,u' nut I III
i-r- : I II I a.m. :; alit I 7-'op: ., in. Muni IiI -", i.11: i ip.m. i 1:1.:i: i 11'\1') i .I i I li'.i! i : i.sr.\iti.isiMt: | :: '. '.'11.... t r: i ni i iiiininitiiit'iit liii, > ==-

I, M 1 >,ml us. nuil \Wi-ilni "ItII! ij 1o! .'. ti n..1 I I MOO' ir\iiil : u i IV.ii-" W''I'.1I101' I II'' roO
1". \10' 1hll" \ i'.ift'I i t i I'. "111.1.. ,) -i'KuI" '$. a.in \Vi i : IMT.CIAI.IA; ; (CAM..I1'l': :\IEX'Iu' I I'IJI.II,01:1: !: : \ ( : \ OK) WAI. U'll'lll'i I "-II' i I' II I -J 1111 '
., \V. II >jrtji 1', -111'1. 1 11I1.\11 I .Aan I 1111:11101'1: i i., :
i.\n.vr: nusicxs; : \ MI.'H J I I'I, II, t, IMuMl mil t Itatlt-\ I "f11I1.1 ;:
Nr..l ltlS IIIK i : |It Ul'ls| |I' CIIIIl:1I: -? ? PAPKI: : IX IIIK: : ; .1.1 : | \.11'01111' VhH.i'il TJo
1".1
I ; .h.
lllll 111 VL | Ih
1'1 I "U<
i it t I.ani\
in iiiiain" i 1'111'\: :! .mil 7 : in I' fls II I
I
I 1111"11'1 Ilit '' d III i "n I Iliiiiilr.I ,i1
i ii.' a o
i 1" '
{'o ILl IIM.: ) I'mt nui-lln..', 7.lt:i p. III. M I n. AI.-O 'in t IIIKII!: I'lM1.: sni\\vc'\ii-ri': / : \\1111'11 I iMI:insn: u nil iui\r: t tt !P.IIlI'|| Im.. hiifriiti. u Hi.it \i 1111! |i-id" 'in lluir. .\ u."i mil l.m. i li)' I' III 1111'' '

il.l.:. H. 'Lrrlur H, 7li:: ) p. \Vnli.t-pili\H.I t I'AM'U: ASH l'.i: < ; -.\I.I.I" i.i.l, Hith I iv ill- e liii-iini I '. .-I i SillY p' I. r.M'i: 'iill l iis. '" I 1C'I>> 8
I lllS.: .1 I, I F'III HI, P.l-I'll." III.' 'j) 1"1.) ,;,,), 1\111'1'.11"i "I :
nil wlii> 111111' lii-i' nil r 'iiti-i I Hie 111\ nlMIIIIIIIIIIII Z c )
I
.< I 1.41alhiii iol/.I! 'HI.J
: inn nun 1111 I |\I I rllimulp +
'J 111111.11I) 1 11.lIIi I .liiliiixnii, -ii, t.
I'AIMIKM: : PKOM:( TIM'; COl'MIIYVII.I.: PINIUT:; 'lOTIIMl: INIT.IJ.nsr :. "i ) III \ in1! iii',. i III in. p p. ('Iil'I., i n i In I'IMI' \i i I II.'
Mr.I "' IAI"I-: 1 i in litiiAl.i iI mil/ I II" .1 ss4I flit .
'i.i' UK: I / linn nl" i|tti.IiiilulIli.i I Hid .lull 'nili | 1 I IHII j'ti
llMiml In II I 01 liiiihiililit
I"1., wi. rii UJni'iiil' an.I l.iUi'.i: |11".I.i MIM. ::; TO( ) CAM. AMI .ir; : PIMCI( ; P.IPOII: ) : : ITKCIIAS- 'I I he a'i"\e" H-vui'd .dn ... lint 1111)| l In.in. ;Hinhliini-iil,' ( I
I II : a alIt 7.li:; I p.m. -uii'l.i--' 1 I' ai-i% I 11 rni ni \\ tin I li IL I "ii-i-it' III' pi" III' -o :s(.m,11 1"II.It'1 il.ilhi | \11'1' I l'i ril4ii :2 inVI p EEd;
II' v
nililn.1, T: *"' III. \1 -" ,1.0. li'i'lmr-. : l ISSX.oil'.iill. l _
: p ixi; r.i.M.VIIKIM; : : I II-' linn )P. .1 -.' .Mi ...
J.: m, p I, III. Wriiii.: Kill I $. K.I. I II. Flulk.1: I I \V, t. UHM.Minor.: l I .
,
IIII
4
__ IJIII'lit.if, |jI l.tI. 1I''
t-i'iiuul ti'iO I ; li. I. I
I'.ihlnr. Mitnli a .
) : III. Al.l.t UIIPKII'A: : : !: \II.VIIH.. MM.: Wllll IMHIMIT: A'l tI : 'IIIIS. I .II..H . :!! ..VII ,
'
II! "lVNlt.| I II Illl-I I\IM Kill I \ l. hill tldl'lll I, I tl ,II I miI I g-

I MIIN itrri-ri: I IIt'I i:< II l'-rax"iii| : 'Mtut -. >> 4 I: ,"II,.... ii I nili r nil I li II Ii.i i-)' tii' III'I'! .. IIh .I"I'I M.'i.i li.mli i ii la-,!,:'I...to.I l.li-'i"'" I ,im, ) 1' ;'y' ,
... 1 HC .ulla :.:'<(< 1Iit(1. )ti .\l 1) till I ,
> 'n t Iia'' ami i.iiiln lm-l-' i"Mti I."IH: H 'i\m Nut| I'iiiip iii Hi 'il I i..t I .In :' III ,. '
,
;it mil "11'I IU. Suiul its ami s |\.11I. \Vitlnt- : 'IIII .i II II ellt 11111 I Ito ia.- lilt |'|l-iir., | lull. i Vtnlki I.I 1'1,11"1"1'I t :(iai':, :J I .UlIHI., ,. .
IIi: )$. jI'.I4 r initin..', ii.0::: ,i. in, Muni 314. I Ii I i "-1\. I' Iliiiii ,-\.'r iMf.ii.i. .\ II lin'ls' ni rill I i l.'l II :2 fit II THE GRACEFUL." !'
I 111K.: :. I I.. l" "141. I r.isin,, ., Mm lav ",'h.I.,I II : -- 1 In/: mill l I. iiilii.iis! .: ,1'11'| In., nnlir" "".ii1t'/ In ,ilbhl.111)1) ii i C ii-<-iiii' r''nui I 'miI
-
-
a.I 111..1.) l:<-ii.l) Mipi.l. I MIDI unik I t and.i we IU.II'II"" > ".Ii-.I: I II -nltpii. n l lI 1'1 lull, rt' \ I in'M '
'. Vi Sir in-H :, I"I.''Ii. I 1 1l 132 Easttlnfcndcncia Street
( ''l'I.: \ : $ l 111 iiru{ > : p.in. I..a. 1'1
Ki'k.I: J.l.futt., I. >.!. >., I..I.I I"I., UK'tm.liiionlriit 1'. I HENRY C. CUSHMAN --- I mill -r l'1 |,,i"'ill" 'ilioii4Slup I mi, .
: I hr.nU Hi,' i Im I Ii III, M.II. i In |'n-tt m/, : hull } nl" .\t. i rtiii, : ,,it ii.. 4 'noJIK' I Ia IMSIVNAXHOl-4.t\ J"Lt.
lOIIH'I';; I !Sue I li ili>' C' ..'I.r. 'i 0 ii.l.11I I t.t. )\ .iiul.'i.t'. ) .
-
- -

KMI.IIIS OK: IVIIIMiMinuii I -,. I ,
: I.'M! i-. NII. .I.', n'.1 "1s iviry iII"s WHOLESALE DRUGGIST.Only I r.1', ?ft r. I 4.. .

.1.1)', al s 1"". ,III.. 'm I I') ln.iii, l'.isili- Hull, I I.- .1_ ; I. '. i '
.Si U. I li; U 1 lull'iii, |" iii-i.t .i 1"1. A.TT E N'I"IO N \\"k 9 1 '
I'. \v. i'i" ii. r, I h in. < '"in.V. : 4'.. %; I ,
\ M I, Uiftin, KI-I-IU: I 1'1111.1 l: I misi.iu.| : (4

I'l-usu MI.11| i, No. a!, niiit-t IN rv Mmiili I ') I Wholesale Brjirj Establishment in West Florida. : .

ul H 1". 'in., III I Ijllilan (:.'.ilkll.ill; /!. Nn I I ; HOjUiS: EK.E: EIPERiS.1S !
1" Vl. I Illlt'lllU-IH'l.l Hi II''I.
.J. I-:. i ni,, C li ,in, I. > III. :\ r.vDB1IBS; uu...: t'4'. I'U:. "J'"U "IEICI: % I'lI'I.I4TID: <

J. G'fll'Wlil< :.-, -1"-,1"1"-
h.', pur' nl(' I llci: ... il mi'l N'al.! 'E-Z.
1'lif"rllllt1.. K.nl I I'. .iiii.'itNl anil. :.,,1 i S_ __ \7Lt7o :t-.AOJ:: : ,

I'I1IItsIt'I: i'i' ruli: inii-iili'. :at s p.m.. IIII I E S CHEMICALS C I C L S
r MEDlE l
I') tIii.III 1',11., II .ill. VL ,. \1\.1"1.11.1.1.. II H S 'I'liiiovo: :: : 'I'rcu.I1o
bin ,t. U |II. \\1'1(111.: sir' M.( ;"I[ /I. ,
I IH" ysf&k'
Kt. It ;
Ab ll.iiiii-U. Ml r. .A
4 II IIO.VII IMM' >
k' I', III"I lit II iMHt.illlllltv 'JOl I.I: .\ n'rui.t:". 1'nS'I"lU": : : ".: IU": tfn :Vfe '
(; I I.IM|,;. Ni). :ilN.I ;. lllllU I 1st, ;JII| I I jp'4 s IT 14 I': : ( ;; < > < > 1) : 'SS'4) U. Ii
mill., Mil .'. ....1\.1,1'.11..11, ninntli at ti ,p..11I. 'It, An Kndli'--; \'iii't'i j I Ini"' !l.i'np-1:" (Cliiluncj" liiif-j-Ciar: :! Klmi III .*$&

Hilil, ,t IflliiUH. t ll.ill, 4-..1..1'. I'.ilal '\ aniiitirnni ; \'. : MMvr: !oHtI'UI"'I': iTIII: (rrv. rr l I.' IISI.MSS'IO: :: ::; I i.IU'IICOFFEE1:
nl .t..I.. .1. .11. Illlll.u'I I, I l'i"t.Mmiiii ,
I'. ..!.>.. I', I U: |1''nt<'r. VICHY ,\ Na't) !': : ,VlI I : ;AIAVAYS: : ; OX I OCAI'd'IIT.: ( gtsrtr

Itat I. 'iL'i'S': '). ""r,. luiIK rxi'iy );".". 1 ill llio }'''Ilulal'nu"I"'II": ICrnii-ilh-s. lur !Vale.riliH'IMI'll'N.i ::; 8?"
'
il.n ni,lit, .it\ 7 : m.. In 'Ml. Ki-llmv:
.1..1I.IIIL.r I r.ilal'.x,I ami,I tuin-rimmil "u.I. : : : ; .\ 1: .I-I'I.f.Y (c'Cn"'OI'I ( ( IJoII: I ISOTIIt.:( \ .\ \
I.. M.I I IU' Piil. AMI NK.IH.I fer l

'lltoinas'lutiK.. lli': |"iil r. I II i I'V now rix > i ) ( > ri\ .ll. HfK.I.IVAN! ,
Ct-IIM\\ i-l!:! ,'!!.. ViKNH u: I.C I I NMt\T: AMlCl'sllMAX' Klll" .I IP, W. A. ". WlirFLFK
I H.I..T. 1'ri-Hlilviit. J. II. 'I'leK\Cllt.i t. a."I"" .
Kuri-ka: : I 1..1!-.'. Ni.. IL, ,nit1"'ts i'rvrj 1'iUli) rE': .. u 01. \ '.(11&1.. t.II M 1:1.1: ir PAKCIII.Ioi: : MAY jury riMtoi\ ( :( NO ou \VIIOM( :, >&>Ilcl'r.

lit ...11I 'in l' tin.in I u \v. I Iub-inkii-i4kli! '<'t.' I 26 Con.1a: ; Per PO'\t1c1.: .

In-. \I.n-.n'lI.! I'.T 1 'I'h.: 1.U.'u0'1'11'1: :. TheFirtNationa1Bank

J. t V. LI.i\ i.. 1 U.: -. iW* ..II.'.' l.osiH'jo |:cr 41-ni ..I Us UHijIii; in fanIAKK iImis.

Majno'ia' No.. :Ill, ,in it* i IiI') TbM>da l ..}' McBrine Durham & Co. ; N'lll'' I I. \01'1"' | ii ....i'. "t-I"I'I\I 1 I' iii| ,M,1| ,1"''' '. ,.| .>,".u'IiIi... ... r.iii-, !' --- III"
al s '.III., 1.1 1 I H.linui''I* liuikliiitf, DII .. ,
.
r' and > n him a pi. .ini 1.1 1 II' I"i i in 4 urn ; > | |I." .i i i. i 1"'ul.,1.lI (
I'alaf.ix .tricl.! II.I l" .f "K-I.tllI. T.I. .|. in...li.ili-nllii- .''i .-. ul,... ami. \ "" .1 |I M j n Ih.I ",I. j,ni ,I'. l i I" ,,,,, I t. ,"r ', iliisi| | : it. PENSACOLA. ri.ORIDA.:
I.. K.: :O>Muuii i It. t>. I lii-li Ins.'I1 i_, )nii I.01:1111\:t i mi''I1".j$> 1-1 l I.n., i ..U llu' "u /

I l.o. ('. K.Jorpi I Real Estate and( Loan Agents. t iIVJ. L. ROCHM Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold
.
TIIIti .
No. t;, MI tit.I'rf IIOT.: .
at "fl.| III.. in lJ iM h.I.II: >ll, i IIr$4 r I'.i .., A"" -
\ :J11 "is. fai.iCOHSTAITIHE
ktlltt'. o. >' .ts .1'S. .
RIIJll I tiO\lIIIIHl'llt" PROMPT ATTENTION GriT
: .OL
,'. I.. t. UIH..U, x, (a. .' ..... COLLECTIONS
OI'I'U 1-\1: :'ici i4tt ii. .i. nlltl I'.si'aota 11a. 1\:' 'i'liiM : .
CITY ,\ I
I..
H.s. \vbit>, i U.: s.lVn : I i .

..ii-oIt. NIL 4.. 1.IoOCIV.Hull. ry TbnrwlatHi rala- IIAVI: KOI l: :....\ ii: I.AIK.F.: : AMOI'is) OFI-IXK: I.AXH I ix !iI 1SI l l:11'1'1 :; \ APOSTLE
iiio-lill-i ll'Vt\ <> i i-tiu-r '
It aiN3IiHl,
fuunj p.m.d-m I hUlL littr-". t". :-: .\ N ) 1- I L' )ill: 0.\. A NI 1) I Iih:
I lnrl.... J"Ui. &. X.O. 1,01'11, < 1111.--.
.D. (: xl I
( < nt t S
SiTiirily iMTiriit."' sciAiiiJJim
:
\v. 1'. ut-!, u. *. | ; jiiil; I ISollcllnl Huohll'! is

I xi-i-Is: / nr Kin-ampul: \- "t. n-.ot-t tkl. !"4I..: \<; :: >TS lost : ; ) In IVnsiuola) mill! Virluih& : : .
i Mil t'ft.im.
ainll l KniUis, i m. ii LEADII CONFECTIONER. -
II I I.IU, i-'Tiur' I'llafi.v: a. 1 I i.mirumfM: 'l.. The Pensgcoid Gulf l Land and Deyelopment Company. -
.
C.t. \ 01141-, ,II'.. I UitllUiriirrb.t 4 1"ulltli"I.: .. HI ""II' ii: ': I .. .. I %G'I.:

\ A11.A. k(I. j jKMaml'ii i .
( () IUt5I'JIPl1I: : : !'.4J.s4slI:5.:
; : No. l 1.1: IIIL- I. Isl :.IIIU'! : l )1..... ---.- \1..11. A 1' 1 M. I.1K0F: McKEHZIES : '
< il.i\ Ii (.r. ui-b mmitli. in M I'. m.. III Mjmiclll I I'KNXACOI.A: 01 'TICKJl( : :! I'A (I-". 'OaTJJKl.r; : ; rSKCOMt: : j H.OOI!. OBB'rXlft1 & CO. .
.
I 1I.| cornu/airaa"i-t-."*n4 OIUUIIUUIH.I.Ibrottft. ii. I ,
A. M. AuriV.. ) -- -- l>KAH.It. .IS:

J. L.. lljrra 1M"<.. I MPORTEDCKJARS+ and TOBACCO. : : I P OHAt''J"DI.EBY:

met U. Ut Mud< I i\ '
Mmt M.IriJI4bII'tIr
Dr. S. M. Gonzalez 'MMM $\ly first.class! i
in i-ai-U uiiitiib al ,.w., in li.i..-o Hall.in. every RespW -- % l' -
Zjrrujit;; >u anl I 'imiu'-utl' n< .u ( ,; ..
.
ret uer i,. J. "'. I't'tlcrktu."" H. P.AgK11CA --'. ---- -.- ,s 'I'U i's'nssx: t 'u I'UOI'UII'UUUI': __ I rAT : : II -' I : I ) .. III

t.rGI"" "v 1111)0&. Pipciaii asd d SnrneoD.[ GO :
3
.
.....'ille t"iir: 'it, s'.,. !1111.! iu ,'f.> .:0.1..1 4 liM EtC S 1C> S Luau GUS ". aiuu\ "'CI.... ..
in.lj .. "t- aru iniilu. at p.m., i h ""'I, 01 ty Hotel !
.
> ii.l '11- ( r i r 1' i .il s i I / n i i .
.. \1 .
t..llt>t%:< Ilatl.iuiiifi! '' I'1''. .1I.11i.\I4.in- : : ;: .I. III. ; \ ( v. .
iu>.ui .tr "t tj;. II II. I'urii! n. Cwi.A. KIlt.I., iti inS'.. 'i/.i, Utf .M. Ilui i n.\ ... 1. e 'oj.iig I' ( ....

K. "tabnink. ': I & .I'::-' ::1' Ed. Sexauer Proprietc Blessing i' Mankind 'UI'' 'luli "' 1"11111 '::11.111", ( .it.

.P.&JioI.11 .!% Krt.Lf j'4iATJ4e. : __ 'I II. Uod;:.' l'n'1I1 "' 1U1l1l
U.I 5 .
(101 .
Mii-t./ i hI "llthr io "- f wmt'" ,, al lluco ;: .
ut Usltu .nd' ..", inu> 'ut n.ittu.M. .
u r E. J. COOKE Clerk 1.011. .
.11'111 !' iilt
MtiiUmt. J'rt.. Dr. A. Riser I w JIr ''I.} ,\ I.I"It; 1:11'\11.111'\: : : I.JJ: iN1.OMEfl Jull. Psaaa1.
-- : UII..lill.
.. "' .. .
.1. L U .lfa. j I GOVERNMENT! : ST. :a. So.. (,ai ulli,.'cI "'ire 11011'..
.
t month. ,
I. ( ). II. B. m(*i I. *l "ul"la'b I -
(infjiuuui ,.tltI 114fl N... /IJ W. I ttu. RESIDENT DENTIST 4Asr eWK' OK tJBLIC WiUAU (.UIlUI...., ( '''I'clIl&:.'. 1'lIi sit., Uil.lIl1lh'lIl ...

UoI1'i. ktrwt. "\'. It ,1\.1.\ ...'t:. I'tSsACOLA!; U>UIUA. :\ 11I..lrullu', ( 'hllrl... ..hu.hol... .
D AND ( ..111.( ..
: !IMP@RTBD .
.. ... ,"UK ruIv ', FnUIT : (.O..I..U...
L. A. t1. ". f 1 ii" Ii J b W. '. ir. r*UTMi ..ell tu4iieltI14i* IAt;:... \C'.
I'al.i/
II < ". ui.. lo K of t I.. Ihi' i-rii.ri.l B-iard. )I.T the |'* y. WCBII or MuiTM.l -

|. x iua/tr4j...,a i I'.1' 1 uy.wu R! 't. >' ."e< tt .1 I iBtrvft W uk-lrn-l. j, ..|It _,- |1-.1, t rr'. ))1"\ulctl''l J14r1..IJ; :: ""IWI'lIlIg. Att': i. Vt.4. ttr $'jL. h' It,.- 0'\0'11' \' IiOoI.11oa
I


4f

,
-
.... -
.
.. 'I1
*
f *-SPensacola -*
-
.. .1 4-- -
.. -. _. p_ -- -- -
--- --
-
-__ -"-- -- --- -- -- -- -- ----

r, -- I I.DfC.XTION,. Krnm-1* I H. ( "' ,t N pt IVrtliz i:
1'l ;ft4uS.\l .\N1) (.IIU.\: ; MARINE N E W S 1 I
'un, II u.: ft )lol'
tewla:1 ffowmmialI'litrri'.l \ 1,1'1" ,11 ,iln I'| "hut, Btpln; ; uT.n., A Jnlil Mi'iln! 1 'nr I thr- Hot U..I'r'ft. i iI t Vlllifl, ("I 1.'PI --.

:'I': : t Mi'.ori" <.il,lMllin'i) ut i""on. J"I'I KnMnu .\ Siriikrri-l IIhhitllMh Inxd .tuu. t, \VIATIUU: ; iMHU I..IOf. ( tllll I IP .id ) ( .1 -. I II i i; "
I I: ftl *\>!'. Pmtnlltot' ; in \li. i nar .1!1I .' Mmint Olivo) | I I asliinxton; :Nov.7..- The 11.1 catinni M't I I

t 1i.: A* ""ooniiiUert, 'm it1' 1 r. _ In iiieinliui! Ii c'hllll.1 A U'.iuilfnl .1111 I J.r'II'I, I) .lit. t". \: :: f-ir Wpt"Tii, .1"11,11 1 1: nail A Inl i\ma nnlold\- i CiiKiiO. !"eM'C| ,'It" All-) '.' .at i !: .I" 'i' 'nR'vA BAING ,
r I tinI'm I 'D ltttmi i lierliiirilni, Itnuni I li.-ii: .-. t i' :it-: "I.
.lnrl',1 I 'M-U'w 1 u enari fin : OIH .
. "is.\fl.IJI-\Y.-; MM' KMUMfi; I t; .I i" I.. itt, var4..1 |nnmltiitit" I Itt; Ilitlti-I : ? fro" ,!I. the !)ai-1"t'"'"iinililn" ,! .J ,.r 1'nli- Icrrllr; IIt.rI1 wlid.: N"v.7.
1.\.1 I fintpnri1; ', ( It ) t.'IIO.: 47-1; ;, nll'i--on I A.>
=: ---- MIIICI, .:. -- "IInll"U"1 I of Illutl, "III-HIRS, IM* )tIIl? up- lie "s-'liipil X: i, I I. ) e tinliy nf "inon ; 011'1 I IIlirfruiation II .)1 HKII.: nlit A nit I \ POWER
\ur.: : :
1m -i ,,,"rrl.llr"< on,I tlenl'i' notieesvvlll IM.III.,1 I', I III") (-Ot lit y 81,1', : I iKMml.oi; I IIr. I u fift'ii-t'! 1,1.| I II'n.. n. i-ii'tt ty' (tfiirVfV. Mt.OI, H,'tH-f I'.r ;---tltl: |tnnt t .
I In future simple A list K.iin'e K: Itl-i: Mi liiuno*
,
,; h4' |Li.C) ,- I r-rnl Hiite, 'I l tif.v. \I C.V: tmlre' ., tin..IR.f..1 I n< It-s ""ll""II.linl I, c/IIII.'I'| l \\ usu, Inton-st', 1,1 ih :) ""1 J. '
Are" to liter U. 's. Itlrnl I :- rl( o"rJ -' n.l I IS I. { pvr E
.I' ',,"I."h.If ) iitiil, HI I trnMKoir|| I hunJrut :'iutlliu.it i 111:1' l"II'i'I
k
L Two wli'.to: WfiT.en 1 li.l; | .ninl lug il il ) U111.
"rlll.tl 1.,1 -i-l-t\
tiiirrti.-- .liilim .
exttiul'il 'ir' la I
rI'n ASOLtTEI
iM\ 1' ,
liutrli'D 'ii % pupl!4, i '. .I thU I; > '< *tt,ttmi- lc1III.-R)8..lo IL Nui l l.'sn4r. si I It'i-/ '
tl-'M, \\1\\I..o\\I"'III.t I i \\ al HillIlllll.. i I 111 llsllUt ,illitMHtln.I t I "I"| '1'le 11 .1"l iipte i 1 i iIh I ; 'llri.lI S 'I i I o. <\ .. ( ) i. i i
k ,
clli\OI1III'r A
'. With their) rt li-il. t I ) t s.ep."i
html :
lue'il' rnlNi -- "tr, (' H. }'c toiilitv' iilli'lfto .n. Iliiyweii'i : .11,1.11111' InI I It I >iluolCiiiiriol3lcnoat'h : > lilnn 1'nl", ( I It I :<, !; 7-:) at II ;
: Ill"8..r cII.'II.1. illmclol., ftI! "It"h".I\ .,1". r.fair.I'Ii -\.iili.-ntl I>'.I (it Be. n I liv I lh"Kilier.it | : tin i h i 1'1'| cl\ .- ttitt' liir-i, in.irclu-tl !l' lItC', ,hlu I'n.I'.r | iblnt); .t'Illlil.> | : .f'I.H.. I l[ Wholesome Brcc
ivliwit .
t 1 1 -. 1111'I 'p"rlnl'' nut ice* tlio fiont d. of the mhoulIm .t .
Kr-\i" m I Ival.ii--. Nur l -uit ) l.\| '
nil ili\ iiDimimtl 'fl4. Ihll'l": u">l tnttr 1 t t'nJiulilir < ) nliiri'i-i.xii'ili.' ""! I l.j I III' CI''I t)' hIlt\)''t 1. rNI hk A I Ig; m Ill I 1 1'lil 1 I'.J-i', I'.iienrn Ales i : ; ) I. p tiv, 'li..J I l I
nmt fnniKtl M .I 1 of i l.Ir4' .IO'I It;
all .i I I'M 'lie I.
lit I 1.lr!,'. t-lit ::11'"' >lll.h] ] nt'illr 'etlni tity |,"lNuiu-ri! III .1 IVl l" (I'h' it tlJ't.c lo I'M(" ll-iwc. t
Ln.ira :
i H ntf.it I AtreAll.
,
nin
: ( ) ; ht"eet
'
,
tut! r.tlI.I.r tlii '
r il'nu: in"ii"i; )nin.t ii- |ui.l i I..r i ) : U |iiir'. htt 11:111): couiple'li'i;' ; prll.lr.| I I 1.1.117
| ,
I
t \
12|
,
| i fepiel'il'nfn
.11 I
a | U.'I.\III
.
n-lverll-Mii/ rill t > 1"11,1.1"\ .' iiilte| I u.uinttit oi ,,.Itr-l..stI.u, m' il I ('h.A ,htl.iI.l I I.I-IH.I I ,I I) I n, llinil.iirAtU 1 I '
J ,.uI.'r.IIII"I"M'I .n! ,",,1111I1) ott.tiit' fm I tin .I"III. t' 'l-k IVpnCiin DtlU Si.tto, J.l.imit I ft IJ
t or p. jllo to )kii'i\\ \\ ill j I IK> linc-ileil in lieietu.. 1 K.IIIH: otlLI I I ,tn.innirinut t I I'-f 'ii.irK. : I 1'r f. ..1lili I )I'. I'tttt( r.aiul I tlivn n4vilin.ileiiiitiiitiiil :i .. nittii tim'K-r' apiul 4 J.I"'a h Itlunib r l.y. 1 > I.lllrl.;) i ,S.'t) K:,nl'ier.. r.i !, nt !ni,':"" t

\\i i ": _. ____ __________ 11'I\\C'II"'I'IIC'II\.lnI.I I.1 lie. I Itjilioriiiiiifliii'tl u : : of tlic I It ''e ,in'iny. tlu-i'titl I u r I! I
1.relIhnllll'l"tIlI'0 rniR-'l I. h f r )1''lc\I Im.Itbk Laprnx.ltrownV:( Itr 7 'i.Vil I tt >1"11"'I". "
T! : [1C'v. ill r.II') 11111 thilIuI'ru-l'. )1..1'il,1 |'| t I Koineieliininai| u ) 1.1,1..lIM., ami I then i llarom1'olint.i, il I. I 4J ,mn) stl ", 1. REPORTS OF GOVERNMENT CHEMISTS
\(:
r All HilM-itiiM-tiieiiU, I rMit': | wlictv thcr. \.el'H, r".' Hie, h"I' ,'I'lh. niul \ f''Hut! i f rue'r: hi" \h..I" cr."tlmll.! it .iliil s jn.iru I n h limliermitl,, 4llo I '"
I lit n written eontr.H% t nml lIrC'I1I"nt.; I ii'i' nut 1.1 me, rlr rl.tli.-.Miili.l\ ". \\ ,illI.' I Ill'un.tL I itlitctl, I) lauln; ? Un \lHitiiH. I He I Iii n MI 1110\"r j As to Purity and WholesoruencBS of tho Royl l EaKnj; Powder
Ic >leln mlviiiicc ...r iimn i tin, 'ir api'iriine j ;: I ('III".lull'o.\or"r llm-noii A) rem. I M I >llt .\I.-I.', \\ II'II.lltI8)1) 3 ill I I in-- VI II
\ |' t) in' tlii'Mip" | T.I 'llilMiil>AuuEI. .1..." notnpplytn 'u It. di us.l'.i I 11..ll. Al)).mg tli n i ill w.it |Ir n'I'j Nor I II. 'Villll. 1111'.1; l"j r IIKHWIItimlier I 1.1 1 I.I.: .r ii.n t.uhs'd! ili< 1io.\al: Paklns: Towilor an.1 f".JII : .".l 1 of purl rr.il{ ttir'h') : .

I"c. ix-jjiilnr" h kt.l nd titig III\I'rtl"'II1"I.I "l'r)' IteV.-I.il.:lir'i'Vlle: '.f M'l'iile I l-tl-V. %ttuhum.; hut they > li I ,tilt I I o than huh that; I'l'ftc ft 11.1 limlM-r 'hull| MIIIIIh.tliit, I lo."t! I 1-1)7):, 01 I t t 0 .III'i., I float I rar.h: : ; I I'' in cni'nnm, of t aeftiaf jitiWiItT fr I 1.11.r.r":10, ,'"' ol I I'l t it!, 11 1 u- .
rti.-il wr.lten c-intra, tt hiiiniil' I !10> Jell .. ilio tu-xt i hit C"III' In not il\Hphiccil h u n ,irth-r .1,101I :i-i I I-'. I lt. ..
Ins upon 1'I..tl i r I ) ity I w.llllh1M I u : ) : I lumlierjby' l.'uli llilhis for Ci! r. MlriitllAii'f ;'i 1. "hI'1"tII.I'1'1 | Hot i-oiit.iii; d.1 I;I; r ulum or tiliocplitites, \otlicr Injurious I'\c" "
f ( : M.-p'i-rnlell: ,
''h' nrlli-i. "i.c I: ;. f).
.
1'hl"H_, ,a-lidlii-1 Imr-li ofllil* ell) Ih.I'1' \MIH not' I 1111.11', niul ti) ) Mtiondl be ) : : \ 1 1 Iul ; 11rh.,

\, !' VII.ti.: :M)'I'I4 l:>. I lie K''iitli in in '..n'IIII0I. : : ,| Miiilhir' r.i; ne I 11.lh'lllil,'i I fur th it, &t 4 t ht- li.i.l' 1 ti! -y ov- Iolr. I I, ( I I I I.\.'/ .la 711, -t (I 1",1 'I .The I'nv..l n.lln1 Tovvilerls tin imrcst' nnd uo-t: reliable II.1' A." 1'h.oilvrojtOtlii'iii :I D."
: MOl.
e.iliitnn will In I lulr' iiitlii'l.itt llil ily _
\ AitvertiiH'iiii'iil-\ l'I"ll'clll' 1 lout I'KN;:; ,., Wnlll. l-elt| iIlM'' 11,,,". t'Iit.i..e.i. ( I\'I""II) :,11:1.: < sl2'iNeirrsil | ; .Tit I l.'i-Mil: : jmrost il lit IIIH1 eli II I.r.imu nelt In I'KII I t Jrtlll "
III "I III nnttiic.HiiryN'ik n ng; Vi' MMt.rrnh111.I! ).
.t :,.. Sieeml| :N-it< eo u itiM.'iti'il 1"r lent I limn -'.' inlr..It..II.lhcl rr"r'' Uol.t.,' I.. i.'I irk", Alrl! sM, New \ irk .11 1 "(li I ) 1 I. .1.11.1.) S'iJII I i 'I nl.1-' |1'\' Jer: of whlcl I lia\u kumoalodge! M.
: Mr. I iMinli 3
: I : I tin-Mi-wiir.l ..r I the mnr Me I\ iri, R".htll.1 11.1} ,i-i !I., --
i f"'III. -.- -- -_-- -._-..uh I Itf Ih. 1 Cliri-i, ,'hlr'h. t.ui, I th- revert mlK'iitleianneouliI I :0U.. I I.I i n-iis-t 1 lib Imlnii; .- ( In li )--s| '
I'.I.I.II.11 34 i-.t-I'.l.iy ru euty'liii ; inhi) 1.11.40 II. \VI.1": Will-, ) ,,'.1 \Vlicai4, I rluililnv. .
:\jISCII1.\IAt4.: ; ,,, "; ( in.ike hl I)\\ n ijtefli.Mr.MMnliam :11i. I
tn. IpIt'Imitiiu. I 11,11of) thenitiiisite
it -i-ino ,
1 .11 So\.I: Jiiitt.-i Ir, | ,* .lilt' -VilllitiiiiS. !, I
t A I \ I V7t \iTAii'I.i! :>:"
; : plantH, tlist" eii.n, nt.Viinli usluil, u pi II !liv liiiKpit.il. piit'enli; l'i eji-el nn.ilittr ) ni.l tin" ptipilt. nn 1 nanl litliuil nn Hjieeelito I nfii if Ih. K.ei, s .\..iin'. i I IK r limnlrcil, $1 I |1"1' I limit mil ; ilium' ma''., hu luil 'lio-'ii u-..,. ,. MilK.v.llr : I Av re* N-l| ,!tmI l lt i
; .HIIIIIi.lt''I
t nml. MuuliIrtvn .. i,rniiA" 1,1\ 1.11,11011'| l tlio pic'in I 'ie* 1 : t -einn' ) Sd,\ li'ii' ', ,
l/K'omc |I""r" nil.I iillu-r fnnt I the "I'liuol, neil' Ii n'leilith/ g 8" Atiatio, fir I IIII.I I i I t pat,'.I I M 1,1 I. i.l.ll'ult.i i I' : ImAvrit I
rume iniw ileli toil ILtil'ulll \CII.III
fruiii In I to as! rents' t-i-'li! Ihll'HI.rll| ) I l'III1 1'I.I"1 I 'ItI2'| i. ,
I "" t"IIII1I&.1. nee h luhhl' or mlilix-it, ". U. Hie niiirkdl heir \ua-ent of (the 1'11.i.01 1'rawl I I'olnl XOv.J. 1:1' I- I I'I. i-ra'llii t ;a, ( I III i .- .I,1, I Cu: tin-

Jlox111.:\ reii-mcolii FI.I.Hc"I.I.1I 11'1 hll; I ea: li\ >it. Ih .md I aPI inmut.t' tier e&p: '| 'uro'in, I'l'ii-ueol.i for Oi'i-i-t _. lit2. ; But Still Seling :at Our Cual

l I .1. V.II\1\"II"-. Mr., .J. W. (.r.ir, ) i I f ItliilVpiiiiv'! : linoK to furl .,'r \\oik., l .t'II.hll".it htuily( on I lln-ir part. m. iinl'N pa-B. il I II,':why had :.\ 13. :I'li,1, ,\nsfel,i;i; 1 It ; Kifll'l"i-: !, 8'II.'H t l Miin i

AI.K-A: MSI: ': Jl'.U-in < flSt ten il, his L'onneitonithtlu' I'iiMfoIlin Itr I IIM, )l ', for Liverpool', lie All'' 20'
t- .1.VIII ,*,,'.1 In the ,eltv. I'nrtV It U1 1 In/,,: .'It, ) )I II'. I ril) 'us eititiitut'un' "., II'htl'' (iipei' 111Ilh\ a HIIlc mil In \i"VV-- s ntseil n l"r.III t Nov.1.,11 I.I. !''j.rlll-- ( Vi-l 1)) ---.-hll'l III.lhil, : \ I REDUCED PRICES
.\ lilt, L'-IIII. Innnv "' I inere.itt' (1 I u Ilio-ien.-y if I ll.e eoni-' I Jhl I.
I' lIuly Ire reiitini nl Ui it fur mil\ M-I-IIU.... I l.'i :aL .%I'ui' of, OR :alile elnrauti-r: iin-l of II 1".1 I.in ( of mill' amiumen In T.!I n'HUH I K 'f".I. TotlfJiino: (M'I: ) ----l I IItneiiiiH ,
that, PH.ml,, LIMITilh the p-i.einl" pnlln.I'lil" '. 1.'r.I'I"1 111 .\ : 1 1tUPJ'StLHA.IU Aj ret II.I I t.ii. I _or-
I H'll.MMlMl" l: : IHUK. :. ,, : \ : '.' Ciftll'-lr thnnirllK. : :I. ,' .
U KK.NT-A; ,it not lip ainUttii HI"tY, In all 11'11 1' \--1 i. .1..Cli'.1 Nor ; -.IuI),| M I .nt \ I II 1"1
1.1 I to ) .
Ntnla, loi: Turk .IILFrw"I.i | ia i'o.i.iy. ho K.iiil: Ih"1' arc in thy in-n 11'111 I n. I. O.'rlli'
I'tirtioiil.ii' I Inquire nl l.il, Imilion, I'lil.irnv I I mlialnlitv uliat fiiiHul,I I Iho )entli'iinurNr.'lireiiieiit \Miinnito" tire unalili-to; teal- HO tl.at 11 : I \ i.Tellert( it. No.I) liili Mil Ilin-n, ,
t.troet. nov 17.JVViMis \le\\-ttu-r--tivi I I popular' f..rmi Tli'! I'.riilsli: IIIITK .la.i"i : l.ul; 1"'I'U"IIII ) l.p .1i.';

: |' (; .. I.. TE: l IuuhPII4, l l ttlif I r ,ciAIII fr.11) IPI'["II-H!|II', I the | ( i-ple, li-ti'in-r, ma)' int'Ili ,ently e 'l'i'I..III,1' tli" for MniUiVlilo(' prcvlitlmly, reHiileil| )1'111 i \liii! tin:d.: :ih 1111. ((11)lil) 'in I I 1.7'-'(. SHOES.A
'
t : wonU if whl h the) ile'iertliiniii H'I!II| t'orl :Natal I SIp/ '
1 i
:No.11 {
to 11.11' .1111'
r"II"unlol' inletMortli -* .,1) I I ( .
I.ito I I ivan: i l.-nkiiu. : .
I Hinaj' )I" oIl f .1' J In loii.ein- / rlpfLir.III.II""Hc.'I. -
lli 1)1 leiiHtreilMr Ihl" i.lll i'. n.\rir l 1 .i'II'.11 IX-H, I I.' 'IHI-I I tli rifortodfleraml.l ,!
1'1'1 Nov.' haek, III tlistrp-N. w-lil CIOimt I
n. t't. I hurt' IIIIH In i"II no i ienio\il o put 111' 11L'
: I"'I'II.LI. ) neital ti, ) I I hi') t.im.tuI< :
| r.JU liTClaOT10;: ; 4.. i.uil; I) new, I''I'' ofthrfc.Ur.il, ofliv! lioil-ii! < uinl, that pup \ tan/as, vv 'IH run Uihoro 1,1,,, n'lan.lon' : INov. see Ih '. linn opf-r ul IMS from" f!.*>' '
nitli llvi,> r otnn inn) n I.IIL-I'.: luill \\ III, antinilirti III 111' fll'l i-f- ll.e yetr: IK lilnHtlrnlic "1.-.1. \I.I.j l hey t '1',' II i ,. .AN
,, .'ipi'lv \\nti-rrroiii" tit? > \\.i ""\\on\H, : .1.Iiiuti'il mint, now of pnlilie I It,in, < atnliil,I i I,Hi,t 'xhy ;- List il..le "Iil'or" iakin| ) ;. Tno pn.liN I 12. Her oar: {>i e"INiI.,1 nf l.iKUAO') 'I I bos line 1'1 111 I\..tll'r'tu-lt"llhl""I'nl I I.l"s ,en .
I tin-u'uh, III" i of .ri>'ni'int, inn) tiillo "" ; o it( Ininli r nilpH!, '| | h t den.W '.
on ili'tnocrali ma hIP in' to illut.tr.ite nn rooiii,, '! I eli-"t ",il toinnip 1111"111'11 ) r air' si' |I. IUI.|| ) 11 1 ivorv li.11) I .1 ln l-
tiiunl, Mlrl'.t'.III'.1I t ILL t nioii rllll"a.I.I"I"'I.t'ur i |. )of I I..litter t | iM. ul' Ir'I".1: .11..111 I'l llolilns 'ill A Co. I h I ad, % aik.h: : .Ii.- ..., Lull! | I r.ii'pht's, 1.1 ,
t' tcnin ahul I nlli'T' puilii'iil h irn iipp)}' n' .1111'1)Illh"I'I'1 1.1. te fur Ihu ,pr 'I'; an ;fllln""II""t..1Ih. : .-tvl-1 li-i-. snlid' ,'. %l'l ) eli, "n| .j D

I t.!III' ( UMSIEhtu'hAI.ittu'h'' .__ Ih. I''M'I' IiIChltIuIH'flt., I It nil) lu till).' .. > .1 r'im Mel"el ons "nut 1.1 ln made two ..Mr l lite |*olil, \:1111.1' for, ituh': ;fill| :1

"",,,1 DIt S.\ I.E-A;= -onr-liiilfor;j oii<'.|onrtli ill i-noiiKli fi ir ill"'iniH-inl-. l-ie\pn'Hna 1'1'( (.'r- \\ .i'kt. iM-fmu, .1 eoiiietili.iii| hlniul.l\ I 'e.il.i-: 'ii-ii, 1:1: ''lieloeks, l>ii| > -'r"I..t. 'ihiiiit ,

V .I 1 ti'iORl i In Ilio IVnsiii'ol I Hiuly" niul eneo \\ 1"1) :fL tinmiIH I lode lil'iil.: lakel.i" |- B, the.1""liC I t't' s ".Ih'u llioiepiipls TIIKSHJITJNS.' ., h. I HI--, 1'11111"0'' I r.II'. (II":.- Kuinil! '.
\\ I "Innirii-lal iiifliiilin.,, joliollic; ,' nml I ._ \itr.inftil ivervt'iin' ,.'; spittle ( r 111""
nil I'i'kly fiirinliin1, lr""H. l M i p", IIMuii't nn< 'I II 11, I I'euiI" liinhi r 11"I.I'.It me oil 1 > |iliniiiMii -. \\h-i slionKI' 1 u kelei-iiil! I In prep.ir t KiUaLII: IN--ltAitl.lilI: :. J \..v eddin, i se-'i':

mat",, !..i.il ol! ihi Mild-\ Tliv{, pioinli'tnrili'MUCH ai, I f) in at 'in.iiiinT, liy' tlue\i'.. i "H-IIIW'VIH: hr, th ir rpHpietixe I Kenn-mle': ; III-, ptai-e; 1. .M.l I Il Ii) j ji,' i hr.. I, BOOTS

help In ih'i inaniiu'i'iiii'iit' of tinlm,,,.l- the I litter, KO Int'i, tinbo'inis tit niljht.tieal ,liisk-i; thu CHia: ) 'Illicit IK i-ither Inil muni( I It mif I U. 1'I..L,,fl_I 1\\'OS I I In pi.Hslhlo vvhlelieiKi-4 I, IOIr'I'lr'vehiiel-t >lne on jhe eoriit-r.'

hlu'\ $". Hit n ili\i raplilly. .\lnn. dt,InrioiiHinx\, HIP l.r.iM-hiH':, lro'I''I'U11111111,1 '...r IlIh"r( ."- a few 101'" H oft I ntlivr, ami ne.tililiiloini I ) h I ,itu.i ti. II or rsc.HuI.I I( anil ""'n' Hi'i n pnrtu.l tit>"IINlgIICI'II' 'In tinlei, .) --------\wi-. c.I----\: \

'I 101111 uieuuIat'Ii. |" pin ty hlicral t>'l,'nn of purrli.iKii I ( III" \ivtiin of their posHi-snlun. of tnnlier ",I.J'cL in,lit Iii) i-li-th-il: in pro-e-tid I It lik, Areaiijjt'l-i I'.ulic i lIlit mail I, M-t, 1 Km, t In .t. ,1'iiiii: : : \ I i invite the I lo l I and
: nml imtniTililp" ulll\ |IH' K'i"'H.Apply lietilni thuir, ,IO.H| anil, inaiku, 1 lush pni-try In lie allnnel.' 'I ho nuaiiloiilil ur.lt" i "'t '-I "! tHt per I'onsiiiit, Irlhl' \( lpspetfuly ( L public ('al )
_oiniii"reiiilulllre. iii'iMtnnl A t'4 SnnliiH no -h, Aiifia., will, I It- rfiiji .
)I. II-IUT or at the ( It lik 10.; n
? > 111'(1
they hI""I.,1 '1 inifliant. In-in.ul", oa, a II.'I' !Y V it-iiftliree jiiil' -'* I llr j I lilt eonliael-,,
i.H'-ll. 1"lrif. KllH.I-4-lt 'H ': -I' 11.110'1'1.1".1 ; examine stock.
; -i--III\I, UI I'iI'_!_:K.-A:. u __Inly_ n'lnl .Mill, nopronft-f' Ihl Illf |iin I tinHi, I :cr-'.1) I Count}. Spi- ',rint. lnle.it, if 1II'"I"1; I Ital: l-k H.II.'lln. ('11"111"11." 47'ISIilp' Nltihl -- ,,11: tie eiewI' -...i.1 "'.',.1. ; ) otr

WANII niliMiien '-I'11 1 Hllek! f-ir the i iei-i\er> of hm propirt I'o ,il.. tin n. Oil .half: of I he Hh.ol 'imlanil 11 liisn! iii lln-B. I I .1. .\. IIII.1.IIT"I .

r, ilit ,iln iKi.irl, "on in I:.act" "nr Hill l III"In/p|,rl\nti< % runiiU.No lull )'. I tlinlni'l, 1..i..IL( I Ililtiiinik I ha\ini; ; lIt l.unrl..I. ', l'lr..w. I IIJj Uln" In K. |I n.s.t. : In \I.lr I'ENSACOLA SHOE PALACE,

elilhlri n.) Iteloreiii-iTi. '|iiirel.) K"rfiu., I I li, il, nliHcnl. ', lliiiiiki.il Mr. fur hit! \\11'o.l"wl' <11. I IiI
Tillan l n"v.! I U. 31 I. (;iny \ IIIIh.1 IN IMHIT. i .
| O.I.ln-----::
tln. : ., of. roY I t-iiiiL'I tt ith the I r.il.il'o\I uel'iioim) I ml KIIM'H. & :1Il.l'
iiriU I
::)))U Nnl./ w_ 'rl'14 i\'IIII' ':' : ; ii l .111..
___ Itr t-bip, ( i'ialiliniUalh, 1M7, nlE 11"1'\1.) <\1: -
.
Mai. mine! \0. "-Jl NII 11'
'A- iTto--i: : ,' up )")uIlh' |I''.'iw pleeeH olJ lire 'l I'.nplM I I..h I 1.1 nlhl.' / it it ; ) 1'1.1' 1"1 r"'IIH'Ilh An.to 31 (I'vsio; l.a at tier Co.HlltkB .- 1. :1'' ( hi' .
.t J". imiHli' nml l.lhlt| :| tii">>iu 1"lh.1 1 ; < 'OMMI-' \oiin (''. uius.tllt' "r11..11/ promise,., U'IIH ,IT'I' llor.il I olU'iliiii, ai'il fairly .1"IIIII.I I ."_\ lrilHI: : 1 Imrk; Ci.m'iay.: \\I I! I

ti ('I I I. iillHami IIIIM- them li'innil In I lip .i-leiuly. hlioun. Ii) hiM 'ui' imIPlil. I Ho I Uiln\nti-il, reur :ml, !. iitkinan, uil'i; I llielr p-elly" clltu.Mr I Il Kit-Hi li tirm t C"I1"r I ilu raeitliiie'| A p ZVd.L.. l-e- i n,,|""1-111., f-r tiny, .', 'I A. G. MORENO & CO.
.| lu'. IM-.MI.II)) I It. 7--).I"ill> K: \\ Menelee I o thIn! ii'i.-l I Ih" i-M-vv i..1
| I Piinli iilioul lo I on I.1
tIll. | ) ____ .__ __ tip 1.1.. WUII. unil, 1 In r.with I tin- l iii' w u Lltl'l Ih1 ,
t. -- \il 1'11I111 i Itr tik .%Aliimliieli li\j.-nell.: I 11:17: 1.1| "H".I.| .111' : ;" .
-- 11.1'111.1.
--
L --- :- -: ;r:: I'OhlTIONS.Alll.MrKILST : -. liureli for. """1 Ihl"'. The II'.i' lust nl.'liiIMIH I I,, \11, I rhi'.tur' 1.11'r.11 loppil' l him ulIl 1Inlrilni'i'il 1 AyiPK, tt ,"II\'nl I I I Tlmler I D". Ilc'l H. '1"1. :, I''I' r. N. 10'J SOlr'rlII I'. VI VKOX 'rul'a' 'r.
W.'f'U ; mo'tHt: little in ,,1,1,)!, n, I.L"llml t "I'H.i
-- himply S.\r.l,. ;' ;S.T I > i-nliTing, upon 01'1,1,1'a Heiieit ,.r lust thistsS I IhntpnniiHisKre.it I".L'I I 1.1. \\ hut. |I.,1,| I hlr-klt, t ot IIMH.ltO.II'rnii I 1. O.> \\. : :: --- I ] .. .UIuu"oln 1 ln..
I % ru a |I.IIHI I :Ns lik r",1 I :1"llc.1,11,0 t"
,, C'JrlI''I. .
iinevH I I) ) .".'*" I'onuner-) : r, ,.Idhi. in thlt "'"1111111,.. io 1,- prK.ntnl \\ ith Ih. eompliiiieiitsof to Chr.tiul.' kinner I ,V Mclinvnl I 'j'l .NEIII'ltrll'"il.I.: ; ,

:i -lal I .I"f'IlrlI"'II.tlln'NM._not I 1.111AI'IIIIH'I"t .\1 urn i "nil., illy inviti-. I to nllei il.mi In'r 1",11., 'l'h'1 )l II',. I liiiiihiini; ("llull|, I It lik i In.In-trie.! I iilivurl:i ir: Cape Town II- .JI'; lip,' lik AluinliaiKli, I I III| 1.1! rO.' REAL ESTATE AND (COLLECTING[ } AGENTS

IlIlTllllt1 "' the Ii I' ':1111.| rein.nkeil I Ih.U at 1.L C .M .
HIIW WI."I.Ir I li ilet.lt eon'
anv
| 11.11" 5 ---- "' '.JV ""ponilile "r '
.
I I I I. I llfil ol I ft fi-i u enei-t. ii.II ': foritrs. Ilioiluhl, (lie pnpil-t,; 1111.:1; : li.t\ eoiiHiili 1'" tI lik tlluy., Hiimphrevii I ; .M> I Km: I .;"-:"_ irai-te-l m h liv er, 1 of O'lii, I,
.
lieH I ') (('ohlh, ,.rel. .ii luIttu',.. liollilUTFlKlTMKN. I him a 111 .m, ami meant lo emer h,in I itItrsih H II 'IItiiitu.ti.Nor ken-'. tl. Ii.VtaVKLL.' ; tlTY I'ISHl'KltTV lol'tl' AND '
I l k 1.11')', Kloumun. 7-itl; 1:1"1101: A) n11 '" tll.
: 1 : Vliini'iliiruuiiliil I ; \ I liy n. I tIM'.ui-il tif Tr.tiisiirtl-iim I. I .> I 1111,1 I I hut the l.iht. II'cln! hail: t.huit% I that M l ln..nl"'I.III..r Co.lileh -I \IV' AS 1 mimiiI I Consign:..: ( :mi... 1"'I.lil.[ : l4'II'. "ldC'C'UII'" <'olC'Itd HIM! I>ronii| 1e1 I I'lt Iltde l .

1 S itisf.letion\\iiilerin riiiniiitoeil.; 'u holt, lor. ien.limnint. Aililiehii of .'.losilie.In I II .) Home he wa* lo. iketl 11'1' .a MU.HIMIIHhiili I 'lo" llaarn. V Awitrt c'o.Norbk I 117.1, linenus) Are> -----ttEiIJ.:_ TAX:>, IXsl'U.YM( K:, .\ ., AIVEN1).D:: 'II| ().

".uh'," tlinniiiereial' 11111.-')'. I tliut-riinliiiileonrtorreeoitle-ti'rl.iy! nlniulil, ; fiiielifv upon I the Kpot.Aft t.IIIIII.I.ILI..I. 7 r \l. nl"IO !
: "iU1I 'in dry "I,1 linn. .Ino. l'1'1)', jinln'i, pie-iilui, lln-, r I tint fnlloweil, n nun-ial" 1 1.li.s,1hiuh .lo II Ir.,. 1'1."r ( to, .l TIllltllcI'n"lajl., nf inNrvvelan ,, llJi-.lv

'VfJklli$ .'!..r'. R.reriiii'e 1".11\h"II., rullo\111""H"rhl.III.II"H', ts till traiiM:let- \\ l itidlnileil, ._ __.t lln-CiiMMKHlIil.. pc.rtor. ,.. Jnrl-n, I Hick, I t'-JI: !I, :t out,.\ milus' 1 I,. \j liaik 1.1" \ ---- .
A ihl ro. "iI."l''M M' ) I ,'"1-_' u Itiait.VCo.Il D. IMre.; ..0,1.1.1 for un'
1 'llf'IAI.II "t: F'I'IEII.'IS.'n. l-k .Astrt-l (ii//olu, 611 I, 1"I\iI"I, t III ) \\i.11..1'.11\; ,' "r'w i 1 I E--OPE
ilimlrcH
WANThliKt'ry permin ; It'. Tim follow I I IHL i t; C'I14'1': iink-ieil 00:1. ti'u, | > who-4- 1,11 r foinuilthe llilnr-4 ,\I.o.llr aidt8Ml., H.I.I.." 1 11": S.I ,
eniplojo tu ))) limn il' r''I"II"11 ., lik, % : !1'I !, Itlo lo I i .Ma .d' XNG-
r.
01'1'1 ;
N Illc'I'llr. Ml I
I their nililrcHd lit I HUH olllc.-. ._ "te\l I 1.1 II"c..II"rl"I".1. tor Cen n I t Im 1,1iIII10 : "'"I..t.t Il "tI'

' I : l / '' iS1. A inn: EI"II:1: i ,h'II'I. |'nlilie n*' o.r .1.1..1.,1., 'J," h.. ,laktn the! Ir.I"h' to IHI''rl:11 Unit I it-\ "t.I Co. Neretls. J.111'1. til-I Kio ln :lliilielV I mil.;.It_ mil; p-'t._ I
\
,VA't )' 1.1'1 .. iigti Mloney. I. {iiiiKe I) ; I llenr) I I'rjn, iiK-ra> nteil, ul.m.it mill ; his Illol.II"1 al: 'to the ili-ernninal on 1 III I I II\; ii.Nor I A.NV \\ _

._ nmlltwWAS I M<-111 Ine A huh, hII. ilmnt ljlnlniwil hlllL riiHn ii| fares r"1 l'hl.L.\.ll'hl.L\ lo Kkirl.l.tasioiriel bk 'rl.1 I. h'lllll.' 1'11111. 1:1.1 uf roll it'.' r.11 l.I.. tliiph'' aiid at the ('h hIM Kit -- -Ol1 11: .

\I 'I Ki| -ruiTitMilur-" luini.iri"il lieeimi-jt" ; lai' 1"1(,,11"11. il"iln.! |IIKIIIHi '|, | \\ ; 11,1., ulnuu 4 Ir. !h'I"r,1' lupiN 101011'1, ,,", i Jaeohti. 7-17: \ C AL'* ,loixiillo 11.1 I Ininli' ,iy.__ I

i t: iinfiiriilHheil liuiiHex, lo rent niul 1 "I'|i lion tilelit" ; 4. I'orner" \ l--l.il iniiii.iiMitlne | : )-. tail IIH ill ? ti I 1'hl"II'I'CIIII11'1 to" U-iliiiiHon' Cu.Niur I 1.1"11"0
I
J u-I for it KIII lhIIi't'. ', nl-ii.I mori H. A'liii"'NIt '., CoinniurWAM'KU'HIH riileHj; Klt.t; CtiiilHnn, lining liiioiiiehNitlioiil \ I itlioail,1.11)Lompany' t-i-i-nsul- r favoraid ; 1,1. l.I"I'II'r.' ,,I.'I.I' .*CI. Conservatory of : Music.,. New York Shoe Store !

_ .
I V-
I: "
i ., I
; :; : Xfi,: ItY MH'Mi, \\ lii' I."'; Liltleliin' J.iiiK'J *, iigh I.L ; lh' .liiitits; of I 1'inn.leola: to' th" NimmIt'u'luuihtt Ni-rl-k,, :I.I".C.I.i .I..r.sji, Montevlili-o. !,

or elrrk in Ill, IIHHIIIllt. nf rate m.nle; for 1.1 kiontilt.pirliin .', )!. ,1..11. l IO.

t r "I.L" '. I .".1 refTom: .H. AIIVH .VI,. SI n Ii' I H. Frail S'Xinonr' iln.njj; IIIIKIIIH I ,nil) I kit I lhtt: uiIiIil!! etireninimt.nival. SIr. :11 M IIIu.IIII.\I Hd'lh"II.' : iIII"I'r.." I
.
t'lniiiii', 'n-liil 'llli' no> Ii""r. I I
nillnnil lieeiMipKii'l; mull) llne-l If'i amivu .',! \\iih; Ih' ISalllinirOliio lia.lioul: 'It I 1..I"H.
I \\-r: b>. t I I. Kin M ,
TOMOM \1\\.0.1.1.. In. I'-imp.in) 11 the Ni' uti' ell'i-'l.I I'll- la'terralrai.x : I.ii.I'ii'im. U\.lr. II"III' I L.rl.\I m Z"

I J All |1'r.II'i UlllMO llllllll'H IH'r.lllj.. MaleH' (Vila I 1111'IH. 1""I.il'it (JinnI'lin ? I : li:n in invn ,......cl.U. Wit u h 11.1'1; I.I".L.I., Cnma.-li, 'itNi, S tutu.

: fu ly tlrlrken 11'llho I r<>Kii> : I I li-inw; nollu ,prH.. riitl.ul-'phi.i, mint, mi funs 111\1, I it uaai'liv. t it.r; I : < : "Pp :... ((? : (1I4.1't'h h.H"I
I'nih of K-i'imliJa; Pt |II lik I HerniDs I Iliilni. 475 IMo: to kinm i I
Hie iii'iK
: Cunnty ) > t4h pile % rl'i h Kil: '. -AIH !
: us .
ml. einopen IHIIIII) ; .' ,rival p f Ih,' 11 ii.mh.\ni.i t.'lmlp tim')
.
I' eoiinly r'I-lr.\11, rl.i.nll' ansi I.4'N'ihu.t wi' ,.ovro liolilinirci\M)I'niiioiitof I 'iiulnll' -> nollo, i ro.. I Last ) "lr. I,tim r.,mIll, 1".u,1 l e'xeti r..lnu I Nor A. Mel 1.1 Alert>,, I., I'ihu"II, :: Kin. ho .1 1'. Whit. I I II -i.,, ,, ?' t.H'I.!

,I; r. rl".1 I tghl Ui oto l lu y I Inipi'i't.irselrelliin .. A sIt't'tal| Vc'iilru for H juioii't 1'111,1' tiekt-lt In .J...I.H..II..' lor f I-1.,1.; while in-. .

,-
I Ir rIHI'r.)'in \i i.t 1,1' ration I list' UI.I 111"tt tutu ollemlloM.,1. Slutt' > .. \V. 1. 1\\101) niul 111.111'I I lilt tu'tl ""I.c to 11'11.1..1 I the I II.I .\I II I. rat- :Nor I 1 k Ailele, 1-a.n 11.1 \, ui.l. lliien.M Aiv.i .\ pupil 1 ol 1'rol. .1.11 \ Itt'mitt,.. I I'i'

.. 1"'I'III wire r fum-il' thn ri''hl: ( l'> \ iilil ''11'111,1', h\ Inlil. an 1-1.en state, .r t..Iuit.' \> as '9' .:n. I I t I it ii'ilte 1..111.(' llial! t thUidller lo s- I'rii'riIustt'uf' ips1., ', ;" 'imaiit : ...1.1. ;..G14

I l"y the iiiHieflnr'"* of eleelmn' micli, tel ; not ) \P noo iai : tlvo pronilttof: |.ilher: enn- Nor 1.1 11.01.\' akir: 70S Kin lobimp I'rol. .I"hl K.I C.r.L'.I a _1'1'.la. miiluI I II '
,. ) Iull > : -\VK: IIKIMM'.V: : : INIOUM TJIK: ri'llLU?, HAT FKOM) I X 'I'IIINew :-
leellonollii'er .
h.i Hinh tin- Co. W
to
I'rl urn 1\ I..I..lt' N""', I li "Oi.\ I Imp, u iinl'iV.ini..uh.. tii" 1 1'1''I. XOW
( \\ Ito du.iu Iu'uI Ih"1 tin' rliliU ufrltl.ensliip I.t I. eiHnnihll lilt Hiihjurl: 1-pnally Ire't.thttItI I Kmilo: M.i Mm l 1"la.. kIMCaiu| Town ItH \\ 'an-rli L'lliili-r. /1ol.IIllh.1, .| Koine, .

t / I uli I re Store
elileneuitlijnlui liU M; hUn lit 11. II. II i". .
pl.iro of rhiultkuUIuiiutl I i IS) 1 IttIA I. tlial th itKenlloin.in; eon ; tinNiuthirn l'uH"c'rjrll' Mir. lirnkjr I taller pint m NiivemUi.I'laiio "
t \:,, t'I.| II"rll.ul.III. I"'III \ i to :-i..r h u,'II.I"I.L. I.urcum lzi'hm, il I I Rio I. and
:.1 I.II. P git' mIll ii i In h'w tilt lIl'- At lation do Ullbll: or 11'i il{ ite 1.1 ) Ornanlupils
ld.llr | )
I..mllll .
_ _____ __ : 1. "hl"KI. : : 1.1,11.01.\I. ruic will k Shoos' at XK\V: VOIJK CITY 1'KICIN.'ts: : a.k jiolilelyto ,
I
t-onM! '
tb yi teN only you
llHhineiit I. hi"ill not of nlioiikt I < .II'.h[' IhiN. 1"'lbll'l| y llr 1 t-ulter, Iki7: ijn to I I I' a ,.1 I. i -miii :ui ins; ru 'In-n lithu 1.1
10"1,111 IIIlilC
1)11 .
I 1'u\l.rd'r.Illlll, OlKliNH f.ir Inning 1111.1, "| mill MCUIMi repaiilnxI'4NIIH M -, mitt tta.l n'IK| >rti'il. mill, IHIIIIII! 1.L.'I'lIf'rl", t till mul ti"ip winter It.ot.Ausi: tILl. itieury, llarinony ai il Hiklor\. h iiuiliW -. gil" us :II ,'al mnl (x\liIO: our pi let.-: \"lh"II"that I I the Stock \vispiinh :
10. .
; itiril
'
;! i I or e\ enfiom lik lii'iie 1'u-'iii in, r.:Iturnot; Are" I'l gute l.ms 114.rl'I"I\ )pi. s'-l{ tit iett the iiuiitifai-tonod al I II roi'Xr) l'l
flll.SKM HKO, at II'uWD'1 MIIHIU H.m.Icl.I ( 1 ('O'hIT. rate null IIll 1.I.t"rll"IIIIII. to I--I.I.M.II: | A ('a l'II'.of\I.: I, :. l'U "i-iay; Infnme>l. 'I'lii.. : r..1 : : : ICIS: ali wo

: j \ J 11(1. I>oolyt drunk ami ono (IH.II., a i y \'a.hi",I"", \\Ui.h Ilr| bk A rlo'll. ""ih. Itli lUii'im Afrentolri.'ii I tl v<.'l of in-t, II 11'111"i eni" h ,11 a I 1 give ii-triinei's Hit lifiiclitof cliraji [ItIVlu3's'mii: ; .
cOllllltl! I wi-nlil pi-'Kont Illu"c'11'"I'I f-ir I Ih"1) 11 .Iit VCo.It 'l'li.-ri'iilt |!. \\ .11 b.' hail. tat, :-nil ln.lrne.
t: GEO. EGGMANN iiuluaiice;'c..o eoiiliiiiiej from yi-i-terilaj ; .IIll: I hiS' KIonraphy; of I tint puit olKloiUI I 1,1 >fetutla, iieipIhlIti. :>->'> 1..11'1' lion iriVi'ii i in, 1 It t ii ( 11- ItDI I to jilva-u. ciutoiiior-i. !iim every rosju-ct.' The
-aku eontinuL-d intletliiltuly. ) i iiours <'i.\
,'. Ajre
II
''j < U 1 rr 11 Curt !Singer, YUKuney; gluhlty-IliutsI V>. l i I hinn wi-htof J.1'1' 011 "I.\IIIKKKMIMts.. of ehir'. e t-i 'u j.Js i u ur.'l.asin i:inn-i .

\I\ N1 Ulrl' tlmoll"II, CU rain: and iilnininv', : At Mr. ,lieparil; ilnn 1.'t r'llh'I''tM Ant I kill Jennie !> Morke, Ii Hildakton !. K pul-lislier'a, I'r. *, i-f tie! i 11".11'' ... I IJew York Shoe Store
; \.U? ICHl'lHH.O\ 14?. I ui.1( >) perhapit nonn thu I tt.il 1m huh \\I'II. For terms, :"I.hl.'. II. h.I'UI.I .' iN. ,' '
'tl :
" ''I. ifiiilly II mut'tI! $1:1.I > Same, euiitiiii 'mnl \> tu W. II WIIbt.\.
Arum lelt utt Itt 1 Ir, aV. in him till, {'IHI .
I'. !"II\hIOlldllII'I.t..I.| guilty--thitttl$12mt'I will; 111,11 I) 111,1 gently M'tltMINkllt, \t.11'UL. -hull be 1.\IWI :i' hut
day* will lie nolil to pay for r..I"li. 'hrl"I"ill; hit \\liiehln.' 1'ii'keriiilUiktll, --
SusanS.
I kt-h
in-w k h me ril 'h\il: ; Am : -1.\:0.: ; ; KIAI.vvontl .

I 'S. ite .l.itin Im hart kot-ailiesllv i .Uul. li-H'l |Kirl t., >lll..I.\ 1'.1 I uiul,. l,1' "
""
. np-i
I 1 1'1'\01.\1 IK\TI; urcoitn.tiill : Mxttuirr.I'Hll'K Amell Mi In.orili 11 r.1 h"I..OI. .14'sNitr I..hiiMH 1 iii I.L 0"1,1. tl I h.L t'i nli-r'IO" <. ii. l b- i.i.iu-u'. Iblost Popular and Choapost Shoo
Y"rl lire I i.t' H' ptieil tiillietl.le
111'I\IJEI Leap : i-r 1.111..1. ,
tliiM.llll.S i.itt I 11-i I.> I Ihi-ileitili r'c"hl| in' I Ihc ,.1 eof | \ '. IU.IC.I& I Am i-eli loonier.Am M. %Walls Muven-i. tIIJI'lo\O. "-11"11'I-I i. ,!1. Str

I'lllioinli I, ui flienltli; for III" II"'" t-iitlitl.1I "atllltlaNovemlnr I | i .l p.. (lHI. "i-.lHif,

l .1.1 A i .\f of.b.-" Ii, i t'A feel 1.r.I'.C'.1 koUlsunln eb, 1.11.. 1IIInI'II"I.; 411, Xeurk I I'r-.pi. let-.r t.;il| ,.t i |1'1.|' Jlun.f I Mine.' -- IN : THE : CITY.

-(.I : sTiTr.TlIK ;;
\I It.llry I > firl3'ae. \uitwrrarlllb"\ I U>F VKS-KLH: I'I', t U\III.\I': : I.t-\f'-I\
wmnohl lor I .,.. Tlu-lit'ir' 11111 : Inn lIlt'. mltWI': : MKNT10.V: SOMi: UAlMiAINS( :
7 ut |I..ii avirae, 1.1.\1 11 t"uM
Hut kli') Ul I ) earielin iiii- iliarrln-a. : ) ,'It I'KN-ACOLA.: iK'
: IliuiM-n, I Ti'tte.ha .
wh i- 1.\I.tU ; ', .It IIIIIL.
:: Arthur, 7 m-intm.! ilM'Ihtu'ry.ii ii .I haiiill-il: I ti) .III par.y; ) i> :.1. '
.
mill-- uii-l ,1 I
I il I :
WI\\'r. )' I4LII1t' at S"c. S5c. Sc.h
"
An Important Announcement '1'.1 I. .( ",1,11.! .11".IIIIILU.! ,I ilontl il-H'Hiri( reail: th' fiiMMKKCUl.t I Ineoiilil 1'1111. llahri. (Her ) "Mai Illli'nos) A) nil >km trll.I1I".III..III.tly 1.luI..1' hI.lam.'rl.| "" 1'ik'-, Ultol hot.s only ,. .

About.uI. $Ku.hItl.at_ .. l>u !nv Ph.I I ) liatc oina.iil th" ?4 fi.r .ua U Ii.l ir un | I / t I" '. *s 1 \ 1.50k
of tliulKiHt'U. I $1 worth I
I Hon n'"I 1/0.,1 $1 #
"I'.lta-h.-uI
w a u r ( :.i\e "iut-liati"t.i. li-.ui>rni< tIrie."mimu'.r >
la ku**>a end hand. ttn s.s lu'irtthI'anti'. |I" .
I .
iln-ui tl'hIC.Ji <
Uml 1 b. >k luy IMM Iuuinudt.uuy. ( .1 ;, 4' ) "lrH, ", ;t.t). !' | i--x. iurulu I.) t r.u' h hi > h "
spud lu llm<* ilttjr in* >ilitl* .rwolUn 'Itle iw II w at the em e here )e 'Ih..lh.t I' .!, Hut' ( $ $ I 1.50 $ I 1.0"() $2.00
|l4 wo> ktiDuct*i r d.*ubl, ibtfir uaiunUttM, ) '. I.. I'niu.-y') Jr., 17 )eai., iri.tr.il" p I ..111 AI'::.. 1..1.1', Milin-gor, 11.1, nun (ii li.': 't.ru. 1.:0
.. uTir.lua lenl.l mir t I.k', n pi iee t-'Iulah."t t aUi.itri1 .\ ri-* ( -- --- -- ---- li 4. "h .)
w s.l .1 i p .Urlvrn fivw t Afur "'1"11"l ') ) > I $ 00 $ oa) $2.01) : }
ibu mutt wirurlsuuf p.Ia) fur* .vkiicTtiH ut t't'rty I'a-ii. Hi, .\1'1'1'11., t'I.121'i., kd! Mmt.vid..i Qlnnns"tl'u i w the l'"!" .. .. &J.OO

t 10t.o..0,1.u. oihvr inmliea.' C "I UI t I'. '. ,. .. In hein.u A HIT li.iimivir. L an i U ,1.IIiIL, ,
IteJ lcM I
Ctin S hh.>,lltloa* a.l ion *lfl'l roclc and t'.mll"I'hi.l.r ami I tinto., i I. h.iu "'" 111"111'
Wb ) kit, ing '. II.I .
> 1.(111) .
' I :r' .. :CU1.. : ii \". 1 il--. I'nl von -\.r Ir'I'r'l or hlh Iw'I..oHlt. .. <*vrr)' I"'IU''I; iuu l
Ua.IL
.
.<" tb..... .. J'ur >,>u ". Iln'Ilr11'I. ilivrt av-il. There are n.> ..a"r.upnii whK bIL 1"111' n. I\"IIJ.: 1:', al Mi.uttideoAiiiiJ tp'.ItIt U- ,.i. 'It ? Il i* H.f |l.r"I! 1 \ulruii'd &iu'
I M oam* .H iir, lb" II. IL, a) It thug) -4)' )"lr inal.iiul.I fe\'r. $ p'eil 11'"' ir 1it'.t if | r.i'e-, but It Upral ; 11 i-m In'I\' far' '.cII Liiii-Tr iil'le. ..1 "n kaliliiflit>u. -4'a IU'" |air 1..t..i.I.:
nelntf II lh. f. d.,. bd aquU-l Ultfblau4l ['he pen <;n I U 'I 11 r Ilioii ainl IfIhll.uu.1 IIAKKS.Artire nl in nil 'o "',' > I I.J"iu I.)
wevk 1 fell 111: : : > Vork Stiiir and *
fri- ) la ft Krvatlfliu iit.I,' titit time titmrea oiillifkiiiaiUruverle .I.i. 1.111"1. or -v rait only bo bontilit timtNE'W
-?1 > In bra*w. rotuld ill up lud lof |K-pulatio-i |i" r tumitli.M.i) liiovanni l :h lculc"11) X'l at Uei'arj, l'rit -1.1. n
,' ..JI :, tb* "1m. ..aftnr u IU4 ala I : I ill| 1.1,. u khuht IhllCU' .lioith., li-\uli[ ( |<-17Al I -
|M .out and...bl'no la tutlnr -fl----- ; tu l-ruii its .-)\ II lluneailr-r) I UKi kll UH IH>1. iti:: II'r-:
:
. I ) l.* bv iof I I'.ig i will ci'iil-nue ; mil I.) I I", ( -t\"I'\II: .
:my fret I"f.: toWn ('H.\N: (iKS: OK.\Ntils-! ,1I uMe Ii.Aibilli. YOlli t { SHOE STOKEtitol
:: : am . I ).. sad uu(>l
I cliUu t will inni' I lorjii2tkfur .
i. ir ow Uiure.I'ltt
: 1.II 'I. h.\u Ut-M fu" tut u
4 lu Kill vl.a.rfullau..il' 1.r 0 10 let nl"" > 'I'| SJ. j ml at the COM I".ICUL'" jjb cUlei ,"i
ILervlisollhvrln% >M oaurtl s'OhitsiIttt'hIt' nt-xt MninUt Nu' riotAliiiail.. "S
| vale en h Tliorwn lX-r ) MJ Itneims '
.T".. Aibrn-'iti' .lnde .
14 la.ua..a MItuwg .1 I y. n ; 11)4'.
i iI. 11 W. 18tbuuevW ll. I'J, I.. i'all.'uiul tftt I "kiipply' at ehi-u-| A tini'.t & ('o'i itUotatiirii*, \ A r- .1. |I' :'. --

t HUBTIM a. T. --I ba,. wae ...- rtiit'.. il I | \,')'.1',11 I IktIU I .\I"'lir< ( It ) Ulaxlii. ,!J Table. Itaj "I'1":1' I ''r Ih .:"H| tbuusi'i u.ik 1.(, ..n.kiirronfulU : riiit: kill 1.j..O, "ICH:" VT IJ.Dlh: 1.1
M I
url 1'0,1.
.
I
of rlivulcatum r" a
*lu rv 8"'/t 11"d' ,,all ..*.In.v. arkkaiivat ---- ------ : >>MI Ikltl: I t. I. uul l; .a" n U 311' .Ul. \"!- F, v ( 617;. al lliuuikAjrekull ny M tt'one I,. P),-,'UpIl ('I I.I 11 U). '1.\1: !!'II'unc. It is: : I. UI"I'I'W.OU.'UC.. 1.1'
I r. "blhl' flue.Ik'hiu..unslfl.Ia4h :. I .1 t.\lrl ,\.Ltr'S |I'> | | I tullel-I !
: .f'II"I'.i.l.'
HI'
.. .I"'I..IL .
f a .lul.'II."... \ "S"1 A .- > uf.1 fiH-t rl'II''u. I \ : i-il II 1'lE'I! 'p .2-i $ 1..1
.rt 11,11'1 ill I .., lint ; I -milipu'on 11.
ul tlla- 5 u"2 Ill| tu-noa J7 \'I'I"i.| 11.liOI&
,
thai vltl i I 11'
Amuk'i. )
".
lI. ;
Ib..I' .. I \ t : 'li'"no ,
aao'1 U..i"w.; """tli.in>. Ill ('hi) anil ('..lhpiI) a-ati-'lt, ) Ilcto" r"h..III'.I. !'llIY. via *mtt'imu.2Jituipit' k" Id mi a |I..11'rlt'.1'

I K ftl,Trn .P. Uuusoi'l.pdIP., D. D |'l'tiHll) Ki-fiirl- | ',ir UKffL I rin- Lt.b.b for tiU'ited u.urt-aia not ;h'u. ,'" .:) C'i-anova, ( I I I ) (.. .aunvu. I sat, aUI'a'lf ,. .IIJII.'D'., 1)! J-.ii >4"I".rI.II.u.I.t.| l trU..hln..ou iiKiii ) hIi".IUC"itUU'.It.h"11 all.VEW .
TOKK. 'L-A'v' -- -- -
I r.i.Sd Of .I"U' 11 be b. linibur lin-ni-i II' rr b.ibl) lP', Hi) N.-JI JJI -- ,". oid at ln-
llu "'I h. I "ho
l'iltl.iNo\riiilM'r
.b '. ;" .1 fur ( 1
Nur-ory
l'ttIeru.cui'
) ilfat.rinn ) ) I.
a.up a r*. b.I'B 1.11 a crauml, >'i' SI 0 (et---K: l.lb.iii'lu I.;; !t I 'cii Iui. luuuuH-ii.iNnraii-) Lb ( .t Ii tOI"' 'olh
.urku4 a \mtfaI"... C. I." .. J bn I). irinin; ft ul to l.ull.lllt1; '-., .' Wt'itl 5. snuI.r.liienlo'i. !: t upurro. ( It ; """ \. :i '. kid 'iUn 1'
*! illan4 Kt: inj l" a '
11..0.IIU.. .. la lbvt ,. i'ity ( | I ,. >\ Itueuok Ai>-. "'I.t I li I ] YOUK{ ) SHOE STORE
>rat..rav.teU ubaph. Tbey ..."ubyanil orWI"f.tlrJ Ihlalt.I'.. iO\ Ut: 1'llMimIt )t SU aolU, 1'0', .1.III.t.1 Jul!; 01.11w
." Ta day It.a!. Mi'MiIUutl 1 al t..Jthu Miir ai. I 1.1' l'stit.st.ti I
$ .L.d'. TinarmaU viiin nf m a fro ; Llank kk m itlei
I It ears" k NUll
kU ilue O.uili.1 laklci $ H. \\ $:'li">. < aLl falle Hav .,.I.'UI.I. \ b
UJI
.. Jo m niT. |'G1.(1
; T. ( oL.. : : nui' Fr 'tut Mui'lt': b-la wilt > i kami aItwhiu.r | ; lial..i. : orler! th l'.utiiticiiitt.tijubu'17iu uil
.1
:1.h >
[eDT Ltir Bmrra Co fL-Tol& =III) >. MiriiitJuLii )hirrhlt-itut I :m uf U fm I \ill Ini'i |iir c'I'ul. 1"10\ IV iit.-u-olu l'i iittJ ,
1 S. a wobderful n noun* shiptiteItta ,'II I |i.in-iiv ( Sin ) (;ijiriM'u Til'!), at U.'ou.' -i IptIt.: .
I
|
W KTuutitiO.
fao duutl.ttuuld l.lkM
r uu luy bit lb- Mitt I U- I .'
itk.itte. ity \ -'
/.0 .. New \ u.t -
),. 11..d".lul hurrlrU.ma u4 to. .my ba nrav. ual.. J4j J, A. Uilmi-imto J. )" \. .' -tSel'U't; eurtjo.iif.vl;. u\trn.e:h-iittl".tu", re-iIUiMlu'.J. tUa:: Liui-.. ( ,,1)) .\0.1. r* 'n, 4I I", at II"''' ; M: : Ninht I .11\' ,) Il.tVeAtVhs. iJItI') ( 1 VIS : U : A. -: ,1'IIA.L.lcI. .
& B''' Pu.tma.t..r.Waco. { iat1ehtiurIl'ratt.! ('JtixlUJ ft) $ Ii |: 11 Ajie.al.l. AU2>. I Tl lily 1 I II Sootluralhaii.1. 1 It I. the : .
II .
TEXU. ) t, ISAa pirf* 'iaui I ihe 1ltell.IDII.ub ut1 l'.
4.\
Ti tb.tt.'r) u\.rul.
Atlanta. Ua. i \Vui. Kl.l-erlo J. U. K'l-erl.-1-iU d. ii. I t1..I. .t u.o. .Iii lar"IU.idl\ lua-le,' Ibal. will rnoveall -
.
.Ov. fo.il. ,'|i 7 ', r.k-ik.. It "--. .
th*t you apprat'lata '
"la1..V..piw.
011".0-.1. l auralalua mill t ui talL It, Itelmoiit Tiuet-JITS.lllt ( Seed| "-12 k'd i lufll'I' I.
taka > : .
|
a. 11'llrJ..u. .. It'll tiltIlilll
gtie.
11,1.'lb. Cohe
J I hi ITKU: rur.K'fbefiUiiil40f : : ttj.lMWUI
= :\IUU
euMomara DMlualihbf .i
ol lady .
UiaK on* our \vrkKi .
cit
", < uxUi. lu. 1 "ii(.r eeul ,
((4 b. .u. .t:. ii uilo.t: anjllmfiumUolhiK t. \ ( Il s 873, slit Uuenon .
tu your "rsai ".7. shutr t" .< ( .\ "" |'hllOK i IVIoml \ 1.1. L C John fcU<-t-arJ. I'rnaif'kl.' _
.
b..
0 .\ 1',-> tit 3
.M* l.lb ) -
-,. &d.IW.n.. by. S Nt \ turk Mu*> lul U ilelel luioeilio i f-ieuiUiiiveoitlially luI'j n le.to. i (1)) 5 jGM al Uueuo Alf "', IwrMo tin* in bu 'tJr.lrv t"t t ek-

CulUr TUra) *u)U her>ok. walJI tit (a. ru.igl4.4'jilUaUuiw' 1'11 MIMI Tt-ell\ t-tery III.' ej lu |-artke' of 1 cuiulki .11'lor| trl..I.. lrll'u.III .'.I.r..h. I I'tvan, ,it- Manager New York Shoe Store.r .
r "lllli.luL'\ ,
iI h. h Utat LUlant lu-uiitUl i II ('rotirl) &7X all : v I [ "' to bun Cui'
&.l& S. MUMlie I 1..lllu tb
l.t\
U .I" t'"II"I. l"c.t .1'4.
tll 1. fcvurr BrtrtWO COL. ,'ily. I U ail mine of tbeir bargain :'' 'I 11.1 i j' \ : f .v*. I 1
"1' "
DspiI.mtataOI i
"alunl.)
a. _t.w ,..i J".. \1'r. vu Ili jJt.I __
; -
5-
4 ";; A_; ;
_
*_ k '
; -
'. _. __ 3., a. i"a
[ S) : ; --
.. .
.%, '. S.. -- -