<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00525
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: November 15, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00525
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
-


.


._. __ ._ ., .o_ -_.__- .-_- _. p'I__ -lT.V_. 14-.U'A.t. .J. .J4.
,
,_ .
-_ ___ I .' '-.oP."N'y--- ,. .. .._.- ,-_ --.-_ _- ._ -.- -- -.---- --.... -4' ""I '. ':7- -

,v it. ) 't'\.4 -
.
,'' 1\ ,;.-. I I : .. ... .'
'
i" .rO : '.
.4
: C\1 tiltq. !: .
'
,: '1 .
.' .'. ., ; .
.
.
.. .J. .
,oo > 1t4r '
: ''L .' ..,,'..o .\ .. : ,- .._-. .. .h II. '. .. '; .. .. t
,.... '. .tl :.... ..\ .' r: : .... & ., O' ,'. '. .' .
I : .\I'
< .
II '\. ". ".
.: r ,. i::' 'J. .. .:.. .. ,.
.. ,i') !' > 44:4; : '., .'' 'r ';
.a .,; : I '. -'. .
". : : .: .I-.t .p '


I 1' d .A ;:i.>. .f.1-.f.v.;' f.m:. .VJ, ;' --.1); :tr:. ;..' t: .':. ,_', L'" .:;\ .'_" ... ,. ..' ..... :, .,. C, ( ) t. f I 1 1,[U.J 1; IICIkLrI 1 11 ]

r. '
1 .t'TI .
S "\ ( /' ) 'L.11- "'.-.iI'..''!". '' >: '' .J' :. t. i.- ..}"t "" . : 1.t.' .,. '" _- .. h.,"'.': .);':.- .1 J.J .


., \; tiX ir, ,";r 'T: ;:y :;1f i.

-Ii.i :4 1I .., .. ....... '. '
11.
} .
iEI! T u.t" iq ,
; ,. .t. S .. .f .
s. ,. .,..-. -", ...!, ..x. '.. < > . .
> ," ." ; t 'i'

.: o\, ,, :! : .. \ti ,-f .! 'J t:! .. 1's5 < :i.

.,' J. .ik. .1 .,i ,-; r '
-
: _, L .1 '
..f.,! ., ... ... . V.. l .I ,. r
,
-' -- =
'-. . .
__. .___. _. : -'. : : = :: .=::z. :

\ .-7. .- PKNSACOLA KUim) I > \ THURSDAY! I ) NOV E\I: BEI? 1l l ISSS. i\O. 2 ; j

------_--_J.._ .. ",. .-__ _-.-- __ __n._ ....._...- .. .
.. -
. -. -- \ .J
-- ,

NEWS TO 2 P. I \ llrIEYS) ) IU IB.{ j INTcrt3TINOODSEflVMiONS---, 1 KIIAKATOA'S\ I\ \ ( ._ : : ; 1' 1 I THE GIRLS'--,-PIN ?t.lO"C. I AMKII1CAN ClIIUMlliX.( ) : S|

Itio 1 r"'lo Prmlmril In I l.irtt.' .... Itin Allovvii-rrn lonulrfw: M-ilic TliiHIt fg

t'"ni.i I tliu l...vrr AnliuiiKIn ( .C.ICNTlFiC; INVC.S1IGATION' .tiiKliim-1 i lieit l.pi u.i-. ; I

I 1 : ; Ul : % DESCniQES SOME FEA I I tbo ht t i :-tti.' of t II"".' irttii.ut!ion iif NC'TCD' VOLCANIC "I l hnrnnnly un nl.1! i-vnn"i I-JlOi wr l I HOW MUCH DIFFER FfiOM?
IPIII..lt' LIFE. .' for t M ,1,1 I I ho diinghlcr t: I uf Piiilllnn.itrff PARIIAN LITTLE DAHLINQO.
,l Or MONGOLIAN the 1 ft'l. ::i I.Ii'l11 !F- loty: i-f .ip.i.i, pocki-t tiotiey
j 1.\1 .-i'V --, (P.ofesinr; liiio.I i! the \'. i ii I 1 I.':"w ii stndfit -- - I l-i 1\ er>n'i!; 'Initial I nomiiit tt.t I

I Oi.t..lli.1., .{ "f \-u.I,'.ttik' .h"II"I11.I. til.I -'nsio I ho i-f l-nllinlii.irj I I u IViniun.iiHK nt I HIP \ rthi-r d.iy I'.ipn: 1.,8 "nih I, nn Idnn of \
I M''IISO \h ;; S'a.i!! iztSiI, Mini IT"UIO a Slnto tlln fivtj of eu-tliipiaUei, IIl.il1l1111'10"' I 11')111'1.11) know nnd I lie t It i u.ke: I nm : i'rrnrli lillilron Tnn.?tit to liiluMC Ttirtu: *
\S \hi nIn' I iMiCnme- Nnlit'of I !
\\ I HII".It| I, 1..1.1 ll Io|i Mull im n .lotirr-tonil of n reeoidtt'f it.t tr.vt( ("lrlltII"I.; nfir rtlldly exttiiva, 'n:it I,) rjenj; Unit nmtilinioi.iit I. .I.1.h..lr Iolilniriu Towsitili, Mrri
,' Mi-Ill.11 DlJIHlK.' o (.r..Itt I:rti1! l ts of Ilio l'tptiKt'1i! .. ,'
| ciin.liell 1 )\ii nmeU r.1 I
I ( I In CoiiR June "Sam t I"is tho m.istfi'iuitli'li nf do,,.). horu'H. on lit Ihl.l I I (.nlr..t I.'n"n; Amcrln'rfViijn1
| l'i',1 i Cla,. \\-hiiit i I I .1.-1'.1 ..\ltlll and nlhei dit.io.tKnli'i, 'i i.dridi I t'i In miniiMM.Ill :.hi'itra ticket sl,itiut itt t order" all I mlothlng .\

,. : SKllttl ISI. Y>.. I l".. .t ( htnifti I ".ttttl,Itt lion. nNo nro fl..I"1J1le..1! I' In I\ho I I.,." )on know, alt,1 I ,,') (.1 coiir I rIn -. I I \ Iii Soiwl of Ihe RUIJrr.Speaking -

I iTillllUm,.iei.lt :'I,.1 .l.u-K-i; I I : I t r t ii ldl.U-''' I 11 '. i r %li 11 . roti. h i'11.1 s4 l..'' tho I ill;I I!t-,'riM*) I of hl''I Ilio' st o-o Mr.iltitf: "':I trt "'esko- I' nut"1 ..\ 5, tn buy niilhltth.it I 111':111)i l 5I 5 uf American children, I havo

-I I : t lull li, c.ifal, b'umn1' it ,.I'nl Kl.rui ofcnnfti lord I
i : t- < Illo t : n often wondered why It v.ait t hat they v.orogenerally
.Ii' Pi-r Ih..lr t t II' m 1".111': I up (i' I.t'1..I.'r.. lu.r..\.1"11 t tliiin \ .im und fii uh hl.t ii'id 1 soMiellrnosnfUr 1\"-.111'iton.-.ixoti' : > sIgn .f I I11 '' 1'011I.\11) n vonn: rlr'' f 't-)' "'I'.k11101 no t tn In1; to the world nt 'largoont.sl.lo ,
fl'' 1,1, t'lill' 1 1"f\ ,-i I- i I', \ I I'sh lUe III1"I M.IV: .'I''. I IUI. V I.OII" I thoi-OWUH\ tl <..s'llllt'li'iit i Itt poi-tet: iioiey: a n.h l In
1".I. ;!!. hit h.ul it ht.-n' "I Wiv-hlimton 'ui ,'caith-inti Mirfiuo I ui.I( ti.ieut,! bt hit hn I of heir I immotliato fanibetl'retuli S
I> liUlltllii r"rcll'l. nl : I t twnI. X, .1 t ilmir i t In MM ''t'r.tt I llnlluii t ,!,'a.ll\Il I'tlntfDnrltiirt I irnplio-t. thrown w <"-.1 how man) hiindiod-t nl' ,pntly I nml c.ItII'I"1II'C i t tivitid, with rpiito tm

'I I h.' Jim-ell};- M "'. I I I ,' I/i. I"..rlltuLulht.I.IIIII.h t v- th" T<.l.ii iiMth.j'iiko' : of !fl'-9"'I.rllt. I. I I5 t of of il..sl: and lui'e-i-b!ciiiti. tOll wro nf In t II n ;: level >:l Iris nixther I ,i who ens ii its.5 cart, mm-li I if i not moro I'ljtii'leloni'! Pid u III"II"I
I :
n.u.in:
\ ) nn I wto i nl( 1\\.1:0. : : : .:/', tt .: it moxt t tiett U Ill lad i. I Intiidi) 1IUIlI I'III"a iilmnt t tijlrjr t In ,t j I1 Ki-ti-u I r.rl\lfl, : ) u noio I Ih.IIIIII.1 I u'liiinnt! i-vcn t>y uoiklii I Iii ) I havo': known Trench pnretit-i: tu .tlpuliilo
I 11"r )hU 1,1111.1 fo\e 1.i' rku.l. I. I ti-lod I to kickilmiii d'IlwlI".II'III.II1" r und I .... sissy' nt tho ...1.1 Its, I tinlUMl.il .
\' r'n. hi' ) .Mnr.I: )". : \':t fr nninf l.'u-o: oi rw.ijv: ; ori.o.i lorn It .I.P''I..I' l .lothoonith t : 'I\hit I before urn ptil-( on 111ilatl..u I I I In u ditimrpmty.
: !i 1 | 'cnll..ii'j' !Ilo nied to sin-t.' .i.ot I Iho I bi'irdf: i-oliml-ic! : I thin I t-tllit-ir I / i : flKllt.ill.lb'o lotlely nil I his: Miiii tint: tiny filio'il I l-o 1:10"to
: p
,
'I I li 11"1.l \ ,
Unll11"
u
I' i 1,1: ty \.I.1'.1 Ii' hn.. \ TlKio, I ntvfi I IH '1""II1I',1: ) ): iUtn4ml' 1111 he) 'o tint if I II Oilr-
: t4t'; bill I.IMIn it i rt.il' -e, liable i .11I ru' t nodoitl't i > pin brliij with I them I their thirling, ditlthter.
litiuii.! 11III.il.' :) ,. '11.1..1!
.
: t lul-.lit \ i I : i tiv .I it. t :
I 1"1".11.1"011 I nnlkli'r nlni'i I I-.' .tr ot. llir.t. ntilni.il i knot nor: ;elhinjr tin nit (TO farItUsiiil ,
i \0113 !': : aged III t.11,1 I I thin was by no 1:1"1111nil
nf ilooi-i .
I 111:11'11"hi:
1111 fillo.v I I Iinn ho unit, Imrd, at wor'i' uimn 'miiiil ii'id tnrmhfi. : i;' U t.iMn: ) ;; planMiiro -. bnoini'ij! :: 'ills, : I \ : I tint Jny l Oonld -ery"cnei. l Isolated or r-.triuirdliu'ry inntaticu. list
lUitv-i tvtioill'il.on: fnieonf
Il.t'I! 1 KIRI: r-t. 4. .. !;iil' l I I nf 'I'UI1..f.H.t'r)' i-liilt) I Hint Intori, .itln.r. I I''::11I I t'n--: nro I ho, ob i' -iisly nlloNVi I I hN i ,pretty I .IIII imglu, I i't t'1',. and t no hut over SiSSY ,1 Trench ('hlll) I Bwlngl'ijjon
biV.i't 14111.1.\ n-i-1 Mieh I .
( II. Mr.in1." t I'. I II't I l bo It.,i.i-L, r.t I Iii In:Hi. nr, lit wrio ""I''nll"1' P!1 o*'. i.' I tli'tt i nlimili s sit it 'ppl 1 ,I soul .till' I. thl.< M hc, not .ItI lyipplli"" tier 01\1.i iit (tho 1 bnokof visitor's chulr r poking is
I I ut I It t at I Id.wotst Ip"110'.' t.ittd 1".1.l 1I'I"l1'lh.II.I" ro.il.; t > mi" "111111"11111: I Uni.' p.. nf I tho tun I. 1 1- W'IIIIIIIt: il\ca; to niOht of lu-i
A. rrnnj lu,.. :1.1 I i -.I"' I I : 1 j Jat ; | liltle iilteiiti.ui t..n: p.ii.l lo iI. 113 lingers Into% tho I'alltI r's nc--k or crawl-
1 I, u I li-iism.f ,..1'. etui when, CM'r ''! h.I1'1 knnwiitn; I 1.1t.'IILI'il'I '' tnill ohm'ilh's masher
I t i pniiitii I'lg I tho I tabln to I ii vest lgst a thorallor'.i
: : .1 1'1' "i .M I oxoi-.iNlim 1I.tI\1.1
rlrtllj h.t' ; t! l I the I.is iT 1:11110:11: ', but \vl.iilI. ":11:1.1. I plie.itiiut i , I .%I II I ; I I! I tlio II- .'hl"' rh.'o I '11'.1 1 ol'itiiiiod! "i\ | )
)
1$
'
,
f'k'II. allow h of tin-It' bit rbildien
I II 1"111.1. I I variued ixn.l iwiued I to liltlo; tltt'o! lo Sliep.uil: e.u m neitnlii
fnt up ; Mil-.i; l 11)I j I to tido c>irk I bur -o on I tor plali/: /;
P'oii'itnl.unit, then
I tie, ) Ml-n; .I..> 1 Iviiiuev: Mi i I (; .' IIgI.l "-r kiy it I \'. u.s |Is1ttIVt.IY foio n hlu'i-k, n-i I II I iiwto' nf i lti t <,imlir, :. pmp'it'f t t'tldillo, of, .Irno'' I.inthel-/!! ,' r.iiionnt! of piw Let money c'lId I irons round I hiss es-uit'-r table wiLls t. hoopa
11I tho
.1. II. Mill *. \\u. ILHim. I.. t I II ,!: :. !II\\' I ll. tiulionltmiten llio 1 Japanese MI) 11.! L1'I ''' nhnw, tlnlr" month, nnd they 'aro r".|iiliiHl t to hoop cnshueoiints and jells enough lodeafon iso b jlaudeishllj
.
IIPI'II"nu,1 t I'm .1.11:111 of \ )
I Pi tie., k. ,\ Ad.lllli. ,'arl | | t 1-iid two. f.tnod!I 1 it, I ll hcxotid limitation: I I.I )' l-iinnv, ::-I I,' (looso. [III\\tn n.-d, iI i h.d I It-oii l.nllIII'r I Iho (, : nml [jst-cts&-utt them% to their ;pnpn. \\ a si : rutl: : l 'IIII..I"'I'.I"II. I Ue's tniit< ,TtVI I Ii (jojuppi'ar mi-re : Il--5 Itltti 5 I I I.'t. I tl'll I repiI I I ,; : uyi i I ho fn.at of (itt, luotilh: 'Iho amount: I rxrv mi t.ov IN r.tim.Piuslii'f : .
.
lil"'I'' 11.,1. t I I 111I'I 'n..1CIt t .
< i i | I 1011.11.I-i 1I I l.i.t: Knew him l-o than nt'icr' 11111r'1U1tftr'r I: I I tho frre.it: i i |Mccilibly| I i r nut I.ii(,'<". and, aro il\cn mom lo miiUo tin alon tho I'm-i-j Btix-L-ts. I If onFPO
ut nil" 1 llilli! l! I Il0$ lil.uitl 1 lioi'iii'io I Iho }
C..I III | I .( ..t .It| -.,... to it. l'IIII'IIII:1, : h eurlli',pia.o' It I 1'11.11,1 I tlit.lt I hoi, : net) day I Itllo t I itt,I hlhoit ii roe underjitund,\ (tie. Milneoliiniiey willdroscod of 7orW8wngii! >
I b. ,'. 1 I I O-i An I II I I u boy ioiinil
lolc. .I i IIrh : : I \t 1alI1l nihiiraeter. nel hlm. nf 1I! t'' 1'11' IIC ..*. : Kroalir in tltlty ;; thin) Biiiht clio
: : yE.tt41l wii* :; ''t e. o ) big nit zu tho inni bard in front of (Ito ( win- S
I nnd eli't" sma'ler! ]
A '' t I'U.I4 t.lVl'll: bllll .-: l 1 I ItEM'ut :il!I) ) "II"S old, full ly g f.nnd: or I lie i'in'!U.- s.f n [g i i ti a.i Mtfflcioiit I 1.1 I tess' jnelp.il en \ Willlo K \ R .lprbill'lI throo rhlldrrrini down Into peoplo's n m'l
gottiii
"lh"'IIOI III'I *>.llll t It .'."'. t ; | jinl7i-d j t | I I.:; t tlio AIII"I'II..ul'tlnn.l. f.uiHit'io; : I' liiluJ.lt, t..-'(t-' t-i 1 ly! Iroin ( lullhoitMCfl I,' C.n-H: tKihld iipnn it I nllouoil plenty( of pocket innney lint. tisutttittg miliiiti'-i| of hlnnelf way g'isi-uutIIy.
u
: I ] : Iliientlv pi ..' 1(,ncVMan Will::s tin: ( iifl'i' "'tMt: (fined I' heavily I for nil misdemeanor* ); (
I l'Ir"IJ., nll I Ke.iwn lli) : : : "11'"l.o lnrIi.1t ipiite : u'\|( 'rlal( ':0 u : no ton may; his, Hiiro that tho youth la mi i ct.a.
::1.11,1111.111'1I'ha' livh; 'It | t : -t'.l tn 11.11 ttflt', nf IIi'i'b' 'alt. ? )' I Inls HIV :-i.id t I.-s ilinw: t their nna.ulm"M : Tl lulnm.I i ('ninoiM' tho'JTthnf A | they. dino In a pretty little room adjacont bryo rlllrcn of thn great I'nitod Stnt'M.

I '." i e.illi'il: him Mop for t-lioit. ( l llnrn tin e -t ''ou.ilui; bt 1.lolllq tllt t Iho afti'rn.inn In-fnro, It could 1 I I lo (itt' ) rivnt dlnliifl union and If a tin)- I lnn ill I/union
ilio l t. Oil bo.irdlo/
i I' n'.lu occi it
r'\.r.I' H.inpiotiiii l >MI.II.IMI L (...' Jl'lvt.ll' I Ilielr lii-ndi itiuUr h, ,:>jt mild bthiiv that n it 1.-tn:i t..'.i nppronohliitf) '1 Irop of any eofloo! milk or nlnoU pilod! hoiiMO of 10 nnd b /;

I" I"W I 1114 i t 1,1 t 'null t 1t I :i I ; ''".'. nnd! wlieii I had. cr.tisfiiil lug/ III un 'Shut u II ::> urnr: Attl'otn-.o al ".\.1 fi-ni.i, I Isis I"i." ..' MuloiiH 'n tho unowy cloths (Ito. oflender Is lined, I : to, two hoist IKIJ J bout h of cuslatd rospLctitelytiled fruit
I n
t( ,' ; l 1 Hil-nili' I-IIH "loiivl.l i I t I 1111111'1 liii ctt, lOll of pntrniiia! of titi'"('nIstsriztsI ::.1 h-, !k, littlo I fijh liLi'tundivlieiirl.illl : were I iu I tin ,in l::hborhond, .how I : 'enty tlvo centi for eiuh offonstt AliLSt ( ho boll tabhi up down -t.ilrt I to t tho third

A pivnliiti' toil,. 'ne < I t"" : J val e.iiM.-3' t tho htriot for u In,Jin ( I s i ). t huh' r.ro 111 1111."rlo'.1; 1 % i '1111'1ot1'1.,1] ," i th.'" oceurred' I I ; of water, linorlied over or a dish let floor hindlm by tnoani of a IKMISO of cord.tf S

>i\11111:"" m Ih' pit Ilt' | ; I: .\ ', n profntin I Irt )il'I Itg 1 in I th.t "mil: OIIMII: l t.i t ilfi top rnd wirerii'ipht I Ilio nlr t--a.-i hIss! with \iipni-' \ ,lull on Iho lloor Lirings a fine of lift) ) conrso tlio; "bunI I it its otertiiined nml
'
4oMi,) I. y4.t.I( '.ILy ,nit., 'nn,' ) : : .O tnl.1 mi< i.ouio of lil-t hlHt'oiy. 11 1'a1lin,1: 1 '. lot S.mth Attioi' dust, liliiiiiln.itod! by n {::1.frwl I ct'iils to the culprit, mid nil tI hit fines' go broken nnd the tablo nnd calpet went

I 110 d I ; I! I I.ttit tin joarn I In A,- tt Ia, luid iui cettui ',' ..drni! i ':, tilth in ''"I|; I i. rusts 1..llIw.I'hl. by cnnlitinnll' .l I to t tlm fort-itn .and! homo ml.iBlonlmldo (
'd 'rat" with hiss tsl. left
( i- ; deluged ( cttstu' Helnj nnpnitlihed -
|
I II i 11 "iK I. : i i ).-.u'.- In'l'.- ",J.I'II. I usked I I\tin cats ,und J.-ilHiiisi, 11 i- :Hi't-1 1-v the pm I IIgI I l ( iiinj fn"'lnl"'i'I": ".) Miiind' "\\ I do with itt; f CO s n trei-K

II I ,".I'K1 I I. iln> I I. I I.' )ar"1I11I '.(-f-I. all\e. I Ho ro I plo t In i'i\o \ :lIhll.: ; .-..,...111'; if.in cr I ly (|iiont I'X l15 p.1 I nit wat I earl: nl |-ii ,I."t. nn only daughter of Filth ,venue mid oven iiurebnkrd. by their!

II I I'liii 'II"'I'.I'U'" m 'lie I t ;, ; t i ho bei-\ed' !! hU Iwt I..r'nll.. t haIr I i-si "niist: '''-.. t.'iu:it I him '\: I Ir.imoiiM': t 1111\.11"1, \'. ,.N-;i :-i s.urn i.tart.-d t : ; iiiUllnnalro I when I asked tho '|iiieiillon puioiit.i hwy lo.veted ti"\t day u Kpungu S

(" 11,1111, <';at(,.1)11.1 r", | .1. 'Dd, i ii:IBM ili-nd! 1"111; I hal' I',' 11..I..f! t Io.a: I'lu't' I'y Ilall,1, li.'f.iu, nn fol' I hui.ilreiN of ia nlr i ::l u.vuv. \';"-II. 'not iihtayt tbo Bumo tiling li.nteeli into ( hiss soup tuieen and tho fumily tvcro

II I: w.i-: r.I"I.I'cl.I :in.it l I r. 4 ill) it I I 1'1IIh",1' : quito merrily r.fl I If I Iho I'! ealtliiplult: .. t i il ..'! ::ti:iu.h by tho intimeticemetit 'I Ito I liive.u i I do not vnndcr lh.it (hut landlords of Data
I l'.liHviel, | ennilii.-liil% ttt : I "'" Uoceaso Win a (;ood tlt.tI of (a i i f .>. i ..lib 1 0"111: t'iitiiil'! I hato pi-nu-d' mi.i' l'I.h..I: ly Unit 111":0.! !'' '"'". to rimy nt lust conchhiK .
'llieo'in, 1"111.1.; <.ft'he Ki.lni I ; I Vi.-it: t c) f'uiiJiiy Delnnd I re :uI anio IVfoi.tin1,,11, ,i1.: f Ub.1 In ('huh. tlm.-i nf, Iho iiftei.iini: nf \11"i ; ( I I,1!' piintdii and then after all my tronblo It or I luinlshud I hoifCH I In A mu?t-hu1 t. ftiso
tithe fimUiej i.-lth children.Vh
I .,111"1 I tl.ls oeioiintid I for hU, proll. all I I thn I il'-' i tri"- >-.n i I I lo Into" em.'pod from Hiniltttli'f: t'ii'! I land mil 1'III'j'lIjr' ) poured rain. I generally purclmso mvi often to
,
h'm,1 l i i'- ,ll I ( \ hcni" of set of funittiiro
V .1 n mm u cov-
| | '
r "laiI1 ; ; I tinl.tijllsh I ; l.uini.no; I 110 WinS tli" uhf) If T.ih-ih.n l KTho t. Kit'it f 111-:1.H iiU ftota It (.-inn t' i timer-\-yon know I I lIst f.aro n Inca
I |11.4W.lr', 4 Hei-iired, MI:no I S ,tt ijiut'i frii.ientltoo.] '. t milu' o\ilani.t''t n i .'( "-rd by. rinf.'sqor I I" 'luvol ('1' t Iho pp.i.: t>'rro I thn, .' ''( I Inriajjo cluster of violets e\'nryllay-uII.1 i-red wltli huts) btnn.pi-d huatlsuhsvh't I: ; Its

I ) .. | -" I li lu-n! I 1 I I tlilnl.) of I hun tei-tlliu is.ut' tstttt of I"hit covcrlnr cut Into siiipi uIho ( hiildi cit of
Ilhl .,1 wil. : mo 1:11011111.1.411) wai ::11I1:10: ..t thIn "i., "u ii-:it pies.'ielico Is I tat : ; 'they cnal it climlur
I nf ti,Ihitv 4,\,1 m nm 11 I I ;'. : I' I Ihipprnhiix' otto I.ft nrnt''ts to ..II..III1I"lal.: III',' : 1 isiiite to this small ,mornln? :;. by ivliiih,; I hits, I .Itt.1; : vvu- "'1 hen UmUius nodn. chocolate and un Amui'lenn tili.iut (thi I oecurrcd 11 nIiiu'on

I 'Ilio lio nil nf lie.ilt'i IIM | i: 'tli-d 14.."" Our JI"II1\' m.!.) "f ':. t Inttnri wllelin\ ih- "".:II'ly all I earth 11C"II"\.I'ltIIl; : t tlio, tit-t t ti'lul st its o :. : I thos little IrllloH come to about ?,">. and : hotel), ono ceases to marvel tt thunppnroiit

I, IDVMII I J.iokinntiU", Inl" ; ; : .\itI putt.in I I faittncd ta tho ijll.ll.iM.: Me hits; loLl. <"I ll i 1' felt t them fnlilitiniidi (hit (;" 1'1'\\ In-l.-'ir-il; nl!! I tho I ,hitti.h I I Ihiiiinied I" couple of mntlnec tUkelH let for tny ciuelty of tlioho proprii lora v.hoHoeU

(1 1..1 t g&ido! ot .it (.'hinc.it idniamw, 1 Ufiiv lh"I lid 1111 I (' tit huqlshtstlttlmn. : 1:11.III""t.. Tlir.>:" ;'! I j I old WUIIIKII ul tIt I Home "for time Aged to shut out biieh .stnit-tlvo ii .p-i
lind, It H si 1 I'l lli f. I I'tliu ,. If lo I'I.II Ittt lhn. I tot niilniii'' Itt,' !In-.i runIn I 1.1" : I I'i ittulljofllKiiru'ori from their premitoi. t.'or aro tin-so (Iron-!.
1-1:1 : wa a 'J l his' nUiia t i f I lh'IIIC..t: : ly M u explosion i IKVV: iniihlo amid pax-r' | list "I| tin nest I
cf tlio mine I : I K.Kt: i fl'me i .t I I u t )1'1'1,1 Miy t'lphiitli nlly. tool would I thin di 111:,u-" ,re,'nil of their nun I t las ois insluil) I I i ,un fearfully' bhoit. noii.elliueii und I drat fill jounj; ones Iho Bi-loiu of [K-oplo l-i tv

1.1 1 tniln-?
I dl) pr"ipir, I II.'. I KiiteM! ; wi ,t I Is I Ugh; 101.1.11 1 I Kiild I th.-.t Miiall I lieinot.i in. > protun'iilory nf UnitemeiiU 111".11'.1IN; IIKI-.II'! I 1..10 tho I Jou't you know I'upn UMHllo allow me10 export to Iliad l nrrauco nf tin liner in

I : llnii,ntit',,ii. It..' I ':: : <;tiit r tu Hud t u t'hiititl'.n I motto: l-mio" il.niu-f, :, : /-ol.f; idnil.i. :: p---| wilt. t to t'.i-! :-It-il tho l iiilen.o much each qnartur tot my wardrobe dUin-ts of life. 1 1 1.tvo: seen an AmcrU'r.u

. j j ill 1"ulll Inn unl ",.e.t nl 'i.il'rntd'! : : 'n placo i f I uilj.im: ho \\ Inked i dtyii: befnro it: i.ittiii;i I si'stln'| iirepi-ol.ul.lv h tr'iptl'i.i.: mid piodiii-o n ""::'. ''f/ (.I I I ind maid. but I WOK al .nys In deepwater boy belonging to ona of, Iho most urLto-

\ I.i ; iLls iiuit; ilehUration und! lu ui,','1,111, t.ll; 1 but sin' .io.i'iio-1; i i I in tnhatiKdl.tilelt I p.li-alito s h calll. 'lldi,I 1.1'11",1 I I lliin.t h I !', Now I order what I want and era tin f uiillo.i In I its, United States Hoate-1

', ItiKilUlrlcl: I11 -r I ,:. : J JlMII< ; l.lit I thiiuib, in Iho. duet- t i jr.'i s haH: oitinmttoil' froM. the ni'rl.t of I It-i i-'illli(: bustSt 1 I I i:l.ii- I I Iinnini'ilf .I"o110 bills Rent to htm; on (Ito Hoot' at n juvenile parly wltli a
,I
::1"/,1'1'1',1 I MX' I ," i'uni. .l.Vih. t tntdit; 'ten'thin-) :; "1'11'11 1 I jtlor t t'i i ...'ijUiiU-u mid hitolniinli.d (.r I tho 1I1..t 'ay. 1 Hiil: I lu I "I I do not think but tho wp.ilthleht plato piled hijhitith- tlc-Iicacles 1 ctwiHJii

D. REACHE. .t llo.Mti' I-IIH I. It '. J"II': ; !, l i'1 itai-.ily Vi!t.ni wirln" I lion nn iitii-ril, : In. olio r IMI bii'irn, i liltfl lliMiiory; : tint s 5.I1Ulh",1. wits ,|"-n l | !I, New \'itt lion arc mom than librnd In a! hit liVM and robbUn ilotvn tliodatntUa

i; ,; .: "nit ilio, I PI'. I'. .1.' fl.IrrtIi. :' l I lot 1.1111I'.1.,11, nf, ('Iorr.llt f t ..l.ii.'r: '"-.1..11 I I': ih wi ru l.iJl,11II l this t.ny in Iho "55-o.t.ntl: I irii t tli.io: I Hit"r'tintil,Itt: s .1 ( i im I lowing. |KM-l
at I iro.N I rofuund rnd: nptly upphed' I 1') 'tit-cr, und nt l'<.1:,:"iK-i: nti I tinriurnlti' ; nf thin until: I ) I'tnirtli: I th" I in.i'l. I I IIt'rll." wild! the principal( of a very fashiontiptnivn grcsdhuss-s.

) USOIT I'U ,u.IZ: 'I'IUI'I': : ".," ) I 1'1.i > ,.'1.1 ".t \'i is I ho pit mon' ni"tt'sq. nnd 1 I.l a April' G I I Ht'l l. "tl"- t..111 -t 1 i und ..a.IH'I': '1'III'ItI11.1' h up; I lit.- irilrr kIMISI ,!" utile, .cliool "My! pnolh I arc I thc-.o dre.'il.'ul small boj3 nut

, w.il. li-i"J milii.ul, I >r.-ilier.t 1 tl'ihhnfi: ) Iii."!!" .. .id 1 I s.ti' a ;-,i\. !1"1oilll j i1. :.'t i..ti and, M'IV. In fact Uio I I'II:..;"I'IL w ..." ('onjiiii'd: t huts ( i I; most ot I them duiiglitna( of iiilll I il"ni uti rots ghU almost huts :tihtilihy ITO\V up Into veil

t )Itctddotioo: X. !jrll':.r. ot. | : '. it mi :.s, -I III ir It l.i'.I.' riiiinl: rati. '' curo I l.i: piv.ir Al fi il, I ,', I I...:If I \i. md ).et the; 'lipvo Beldom inouli| (f.u l.-ohuvo 1 m-n nnd women. I'ut, thin great
I "f !
T.i"I I "
II.hii; 1"111.. ; l I ry 11 iH I ntti'iniKiii! I hv.t v.Inter\ ot-ly i'>.|'ih.liation if I tlm pin-in.1-; :!..11 win mornl: : .; (.11''"> I lId: 111 .L sii-r i:t .:1.! i heir many littlo wants It I li wlvlnm soureo of their i i.l i rmidmt I l.i chlldhooilarluc3

HEAL ESTATE 'ui-liid. .u i itpnr'' ) i-.i |1',1,I i) ; t I i ." lad IPI/.I :\.1.1'111.01 culled! S tInit t tin"" annual luul IKO:"i it',tin\i-il li l-\- I Will ii'tI- i io-.l'n.| ; tho t.u'.tr! ("' | nut UII'al1l1l''S. ou Ihr, pint of tho. 111.r'rot" friim tins tact that Ainerlciiii part

till p.i-i.enei-ll.l.111 ,many: ': ,,' 1.1 vt'h;t \: : \ui-l.1;n f ,.!.1,1,111A/ I -un. .ui't hoims ot' carbi.n'.i'e -.ii'k'! "---s-h: "'iitutiu fi.slcr: Ih-i'i thus f over I.,lot-/, u u'd!' I I I ihlnk."-New loil Ii Juuinal -nls d-ldoni cr iioior thInk It worth

ASII.- : |inpleii.i" ,. "dll. li- .11 ,'l.t| l li : I I .nn tie .II.dl. I h-I i:,i.nln KniiK-1 A met'ban.1i; it nut n::: 1 I t'i'!". fi-tveii f Cro: belt ,' i whilo to te.uli Ilu if i-li ltd rca n-ni:a',mrs. A1'rencU

i lllh'r.: lo tlii-elleel, ill t ;Ih. | ; I : '">ut tl-.i: t-ujp-('..tl-.iv St huh ----- ------- hold! 111 MihlifH! t 'ulythnpi I .l. '11-" Tim titus,.) itt TtiuniJrr.I boy or ft1--' I I.s Ir.iined from IU
JtEI rIP'4SEN. i' l H lo .sliii 11.11 l < :M.--i-.iini'i Ij-tn i.f IliumVho -. I another t I earliest lufuney ti rio from ill seat when
""-('" tin ( :i 11'1 .1.1'' > i.i." i t iIi" Mv.tlj i u \pr- : l.y mil mr ut (I'll I 'cn--lt! I-( ( I ttci ol the moxl ternc und ,nucilnct tie
entry i, ivtii l''i.i'!i: : ,:.u ,.H'l j>r<""eciU'il t to t tioH nf locality! nrti; tnytroi" : ;f tips, I thn. "'-1\ -,111, liit-st. .luIVtilt I I th" Iis u hlrauger o'ltei-t I tin i-oon, I lo i.lt [or-
I)IIl'i I HIIUIH t > :i .'. A if inttiiral
iii l'i" tr irlpllons H I It-
| 'n itsy. phencuifiion'
fl :1.1'1. ; 1.11" I -'!' \ ,;.o..i.' I Iv. Nutliui/r{ ll I.stI. ..ir.t-iiij t lm't Chliii-.io. iiu'il h.-ii. now fumiIn thn volcanu bi. I It n.i.o ri .i.-i|: II I| t ""Jt (seth; t.lill when' i tnaklrsg; a call, r.nJ not
I/iiins ( 'nlhviiit-iH I nil I if .ilt-4 ,nil illh.I.lf"l I l! ) did "' ; bi.K'tion.-'tly! : nf f .tlio : It recently pltnu by M 1. llir.i 1:1 vvl.lil.i toAjwalc! t till ;ok.- lo lo ren.itl.i '
hl'II""l : furL't I'tHin: n i 1:1IIf. i. iu llu-y HIM .tni'-l K> \ : I h rr'ltII'llII cuts itiOl 1-ern: I il m sss : tliut 1I11111ouIIII I HI n : ijui t
h"lIaYIi
111'li lal ? promptly. i i.i" l t.e 't 1',' .1.t II .1 id .',i.t. ::1\ : :' t 1; !ky neil t.itir which.\ I I. .1:1'1.:: )j 1st. ,, lifn I l.i; the h l.niueduti: vl.l hilt y i.f that fioia .S '!It.I.f.r! : .IM, :ally! (.).r liotn-ti I Iin Ihundei, H due Hi in lily to which i Iso fact knots that tin iii. t.hon tnkiin oit: ilri\11: ,;. nad it to :it

- >r 111) SOl. I P' I.L.I urn n no limit tin ) hprtnu Tli in "roinnionly, .V, oi' lush. it iinr.t out ,. ll.'i nil .ilr fur stutter nr to coi:iplain t.f Leing tired

I I'OI S \ 1.1:. I '.\ titlR: ( 'O\\'J ;' : 1 .o ttn'. I 11.1'! 'iliun't mind if he .;.01'cr.'iip..'. (sF heist -, ( t.ii'ilhe i /guI hensl i I tlnlollC'i.'. J1i'I'I'|(.;ir..; t ::1" ",'('all b.icli! ta F"I,I trnverncd hash of, by arm electric .sjiai-k. tIiuiItl to walk ulo'i-j tIns h'.uct lust u l Lily or n
a I cuddi'tily
I Is
lightning titiot.hiti '
8011 of tho I I I u |i t Ujn by the t runnier IM 0 huh I ho, j'nt: .Imilt tho I p.uvilt stn..I;. \,1..1.I1I1I.tj. : / i a huildieil, fill hli.; I Itisii. t II! 'd gs'sutlu-suais. tsuscr to i-jut-It I-Its, ta-l.ssgln-

the city ; i I bC'lllilll'O\'I'.llnl' I I .ir. l| N.illnn.il (;.-.Iq"I'" 11.11'. I. tilL i toi-Miii'!; Ix-veraco: I I'u ':11I1..1',1'1"11I101'I L i,I nlLiiotc-.i'liltlvi ly I tlioi: ..a.l, of l Iil: ,' i Ufnto' t Ihi-y [ volumo a very high lcuiterntnm.| end htut lit of any growus person. ct<' I Into Milat

able Jo'atiol", at rCR'Ula"l\\ ..(." ami | iro's silling at .| \"", I hat h HIi: ..t by ay .r perjniiiiif I lust t i.-ii-in 11.1..11'1'1 l lont.il-i i ii Hiibtii-hd. I 1'lie column iuoraoreucoiinldorubly of thim IncreiixcdI bi-ul. tho homo of n I'lonch lady v -- iyoungeat

': on {,'oo , tII .1Ij': ..( olTi-i i.i:tu(,' him s u limn win-n' I fumil lino boy of H;, In tl-o almenoo of LU father
: 'Iis! of 1 thi-i hut ,
) i I no in--it: rn-ih I and. the
l of < :OV. .01'111111111''. ; 11 duration of the muih IH
III 0111'1) 11'11' I ( lip "'ti&I, to find mil iti. and I "isiiiililiiill-"Jono..llli'I". nr, to trans i "nulli( I" to-us II tho foioej nf I 11.0 not (Lit young gentleman (which ho wuuio: t
I
inlllionthof
( I 1'airoits I even a stcoud. II follow
crnmuiit, ami, Ihll': lira-iK'-rs 11.1 .f s I I hilt 1..1''l.rll"1. lUll l-ito Morn oxm'tl)'. Ils', il.yt'! (' of I tin : and of tbs'! t.a'i: beard. over : that Its, empiiatioallvould) /ravely enuct thi! >
nit rivi ( nnlra burst
coin nn, if1 1 in Hii: > clt t !:" wui Miido tho duy In ('/tt.. I. ..- I forth at once from of
i (! I'OH llivr.A : 'lI.If.'h' i, Sttf family t .s I" i f i IhoVi I n.' ; inif/ I.lit I 1I:11'1""lItI.r I: : I lio ssmultici ( ho wliolo column. though for obitcrvei part boat offering hut Ids slender aimto
1 I !It .al.M: '* pri'HI' I rom I 111.HI'I fivllnjf tt fllmil '." 1 11!.i5 14 IViiillro ...i" til i11i ,f'lnlt". I 1'i-oplj n tJ"' iutet'isJ: iilhs I I I In It an talio mo ont to dinner and ta lead mo

nineteen room IKUIM> ft outing I a, Seville in 111"1."il.!. \\ 1>1 II h y : \ L t !1,0 v'.1 ,'101 rn.-.tlf, uti'l when :i tlo!,, toil fl<.dliir n.imri: if 11..ml"t.11 : lho.ihl; I. a ti':.ul I in .lttllr"311 t 0.1 : llffhlnlni any one, I In,place at the rommences least dlstancn whero the back to my neat and iilwr.ra leavIng mo

;. "'bijuare( eUI'III'I"lil ami ( :iov- |II. api I. i.r.U llt11: o 1",1'1' I i I got; t.fl()' .-. t:b l.li c.4tiirisr3ro : la/ei/ ansi ,.11"Ii iiro io I lniiii-nt|' thranili.l It.111 itt,, |1.1':11.1.1 11-,ul nil; n sib t In priM-Ixe term-t, M with the profound bsasreqnrcttby1'rsuchsetIquette.
itt urmnllng to (lint
..i-U I hat, 1 .
t suitable fur hotel. h'i( : unnt "r nuM i suit ( hliia t'l.L lluy fh s. 1I.li. I Irn" "Uoii ulil. S
in h Al
.rllc/l.llccI 1 i Ul "l'n i I i.iwire I II 1 I ; t l'i'jom.. i! CM( 'i-nli-.i: I the of HIM
i.i.i: )I-! s r-ml IOllh 'III'. N of nil I I Iso m iiu.n. i to plai i.i li.u iiv.ny | I beginning llitniuitn-lup gives ut
I "i iOLiTtI5I
Furnished U li I'lrpiro the VW.SIIDn ILDLKS.
w water thionghont.ias ee-is,' d I \\orlliy' M I hi! '1' I'- ) l t .Il ,j' llioiilil; 1.1,11'.1I'I'U pi.irti.-i.i-: ; Ibo minluiuiu distance, of tho lightning
llwt 1.00'0101.1111"
; |)llcll/Ilace.| 'cl:11..1: fcoi uivgasby \l,m "-.i I:; 1.1. wli.i ill.t I t in .1( "t ; 1111110* .' and airily h helped himn-lf) tot Idi" |''IIr.'l'h.IS called! -i p.nit of "ghh"| .,i.ulth t ti-ittira who, u-t truvi'l they: 'I ",'ir heavy finin Koi.im.hou lu I tin ,und (Ito IciiKlb of the thunderclap give* nearly Tho American boy I h or girl oven v. Lori
t hniliM.d 1 ) cal ( rrossn up. eutircly Ignorant (
lixtuiox.JIWKI.MNO ( c-ten tu .1r' 01 I.h: | 114 llm length of Ibo colnuin o
lul'/I.blll; "lauding oniiitii ttetw. r- t I :. 1U1\'a; lai tr ono thrai tho I around tho lnhu l .Ittsti' ; Ilu alio remarks
/ foria ,
/ i : font
(b; > ; u n :: 1.000() I. il's from I Umk-itn.i, a toini 1 lliut. when (hub of any or clei.-ioastraUun( of i>olitoneiu
: hOUSES rou itr.\r.: '1 h.i eijliln un mi ii 1 i nnti' tJ."t11. 1 no t&bloKpnonful. never' Hllh'.1 piizzlu !I..s I I.-: uln.l l nf Iho I :|i I, h..ftr.llIs. of lln> riser of iliitart: I III'I ; i .1 Tikes (hue ground. a It Is not iierensarilfrom lightning. towardt his or her elder ? ono of ny
KiirmetH' Cimgreii-i'.f I i. I : \ : tTIL'L.i .. ( ltita.itA (1'11'1't'r I l'l\v.'" hit j I I ?More I > luilosi
I lie'i tbii tit! al.-1 it'\in sIi | (hiss (dace Mrmk Hint Iho first nolnuis young country i I't't. educated in
met In, t,.. I II.: I Itnlli be c utilo.ilu\ : i.tru..lty l.n if llOllll) L'UCPpt: I IrnliJ', I u'"u""I'y.1:11..' ustj- 'cnmpatiled I 11l 1l1l.1 I ipiva-1 c ft hi'iml( Uuropo, cvir think of u-h- lt. when an
t.I. lie
c.i i I hit h i I.>., link Again 'point* out that s
el.rur. S f his .
u : cut i M-i-t l.-J..III'r iii r..du I hIm
elder
;; ini i nr porno Kniinil,. 1 enters tho
itulf
hud of
person
-loll I lecoino roonsu.
prenidt.il. A filii-l I i 1 i % bullet whistles In drawing:
the III,
traversing
15 1 Ikh. I I'.i! liunl 1 'Uf ulieady nthor part, i f I hiiu./n h eni.ntry. houlttuyM dvlleutu It-.I Crbt
trui'ioiil-: I lot sit m-i'ii-s .. thai u rurson >asa
: wo can lo a certain j
prc'ii'ed.
ft tLinlt! | extent follow Us
.
1
1 : rst-t l.howUoiiym luolis l.lmuilf I -.
111 II.
up 11:1: an i ljuluu.i: IhrouKli !
I i imcru totiej und UIIT itt em tssuuts I in' nil I ) | lIlKht. the same tiling also u dooinny, or relinquishing a
I
1.1lr.I"I.k w lib
I happening'
: : huhpluhty' other i-r Ir::1 hmui *h-k.! uml I |1.0: matter IhoVOI.ItJ seat thobofaurm
: t'M'M. li'curuid tho 1'IIHtollU;; nf : 1 fulliiiff meteorite on on an'i cliulr to an
foin loin-hint rhto: i.fter Iho I how dil'l mid I )uat before tlrlklug
\Sotln ; V 6'I'I.lIi.1 I i i. t.: It I\tillu/o/ ( elderly ,I.btotetc.. It U not their
"IIIII'lLI.ltliI"II.IIl..i' iii'pnl I 4 i, iiut SItu earth. TLo fault
Ln.-t cf \. Ml ky I.. tuoi! nthulr May l I",. Im I toki I )i-u ',rsj) I In I M I i iwtuiu to : but lliiunfii ) hobo actually heard IsoCusinhiured their have !
I i'i.I lll"'IlOIM JIi & 'r tivii uiitllitlin I i 5 Ut u parents novir traucd tbcia
!' : Lint i-'it lit I et-ls to the sound
l' up o'l the I\.n.t"II.I.1 uu fio chti f j J.y..t hu prstslucitsdts In v.-hll"
:> IilM-ouiiloii.tnor I>) ,.... 1 Ihv.. .i irniai-ucbly, fi<>il h(5'. I crlly 1I.I"'I'laiw,111iI11 l | rove-i: (.. t lint otto tears linen. It Is duo. rt-nlly. to I luid iiianaerj they we.-o httlo children.
:ir wiivo ttiir.i It..) ""pi'. inn I Slit fact that thus un exemplification of the ihdcruiro: ,
I'l.in nl < ""1..1::ii.I i.uil |>rou iiintu.Uu>uial. Kiid 'J-Iso 1.11111111111II 1 I just cu-1 v,ith-iiit uni t hits air rapidly punluxj onuo In
between
lincsiiroun 1 tlm muQiiers IWucti
,
,. world hefuro it > bide In front of tbo anti American
,
!, lir.- f v vt-k, i-nd lhnuhl; ntliu el'Uii.i,: nf I J. i ii.-tur, bo- iirojoctlle. wlictboi
I 11| in iv. I\.I l"i 1 1"lr..u t ; < ol.li'it 'no f iif>,it i a iti'i I pniliued u.i itTnl bullet childre.li tho other day whilst pajiiitf a
...u.1 I I' k to ( or meteorite quickly ruuliea back to
h iu (D u 'lima. ouo a i-oloni. I It1 i -utii I
reve.tul: I p.ipil i i I .u | I 1 ii.i ui lUll card-i tlu, I jll,1n.III'i: il 1 list n'c"r.1!sits-li till tIe left call at out of tho great TurWau I.otold.
In the .
UI',111
wuuid uurry und -lllu .1'\11 to i ful i.ii-ri.luiiit, a lOtii-.t.; f.-ltl.ful ,! ilill. i iint gap "' Uoston
DM
fw-iu tu ai-tit 1 I 1) i 1"1.11": i ". At thu eft rt.lieu itt mar (: lilxuir, IJllt. uljitt'i e--r\ll.liuel I I II At Kit a\ hi!. II).) i nli-t: dljlunt. n Uudgdu As I was wuitlii}? to tit Into (Ito elevator

I I Hindi I I.iiti. u"I t>> tin'm t lu il. ., lu-!-t 1 1:1.1 thumb1111"iih' nay ribs lilt hoitiB then ore ltr"at.'hilt.. l.o o, we.ro 11".11 in. /it 1.itt u'lt. a ; '. an American boy, about t> jearaof ugp.
I. / : wan- : Inlcd from it. will und t.alli Mruimt la pubhed past mo with all bin
i tnei Tblog tbTorlJ.. small
.
'.
U'Vi-o'iin titter t""I' .M.n..t
: AnUtira. di all tho .
ureulul"igll..1 ra over c-.j-lh uud i. ib I .illI to till! !
\
\ btnnttb.
Il aUourdeiK: tb 'm I I" & j uruho lo jo; 1 bjvluiidy hut lu sort. uf ,pmutlous. ujt..i' i .... i.iut haidbhipd, I l'rnd.IIIII't't'i'ILohi i .. \j. hut thutibrutiniMdf ( 'You want my opinion of what U thaieaneul look tliu jumped available tutu tho elevator and
:.t. ltsl only
out f'1 i ( In seat baying
'. lilt la-va ba of tlothes he tbliig tho worldf said lao
ho 1 I. vet
t loi'ie.ieU aiu : a | I ; uiilyuwiiiid ne LSl..' -s dut 't Uo- j a
/ i..t'1 jn ctm In ill I I i11-i \Inn i tii'i. i.nro sport "Well. I'll tell to Btand. My \Uit nice paid. I loft
to In-flc vrith
1,1111 and my
t biro i 1-1 fur homo ll
ctirry rr .101 yon.
> a 1j'li..t l' i with bin .,
take )part in l." ; I "C" troua if !I. .-i t fist re -, thou Uuti' friend's room and
ehthng. ( ( alit encountered la the
q 1111' ) Icpcd tdi/. Ito! *-at ed bin hat at family, ont ubovut.teritliiiiftr.Ni>. burial! I ; long to decide: It. The mean l.cil
|1.1"1 i'f t'llluUJ1 1m"-* $ I lilt tuo roori oud I Limd him m tho ton bs i.f I IL, fjlhi-rn.: -(' \. \V.liolcotubo tvatci 'll.ii-l Ih.io f.ilia froi.i, I !t thing Is a gambler. a profiuuiloiialL"imfjler :a croup of Trench children. bt-ati-U on a
I luu.t i''LI.t.u w i'U all the iu lil-.tlo t.i lie we&t Uov.u tl.o iu Votitu'a 'I cello $50555st' I lli.t, wai en r.vrn |:t Not ono of them has the bun sofa and evidently waiting for BOSJO ono.

IUw" of btuira t \ At thu hia-1 of tie -t'JII'I1.I'JII.' -- lil;li 'i'l.i.i.... S Hla'clt111.1 li;; (, dri-dlli) part of honor of a ratlhumake (>a teeing uio. one of tho number, a littlo

I .--- -- -- bu l-.tt LU! IttJer.'eJut! fell ADda' L 'a'" i--s (.".... trtrtii M"it( 1.1:0)j A n-ti.i if nit ',>,. und they know It and show ll by skulk fclloIn a collcfflau uniform, lu.star.tlyClipped
". thi1.ln11(1 et.ret r'oor \l.IIC I.f l'nrrk.1 Ii'; ('it 'j's :lolt J N l I..nt, ; viuly lug ond avoiding tbo company of decent ) oil of his Boat and raiiod hU cap
.-
tJMIV. It Is "my own h. uti"I1. uloiuj I Ui'l It. I.u.JII( ml .d .11111 1 ft i tobuhito I
: : mo
i.tn.iiili-d | 01
pKuplu" "An rpprouchod.
____ I slut out cf a u'tv| ut.! Ho was UMTS no exceptions? I'oasibly
uid .
ran rtcouimt :.1 I it ;': iurn theta cit >
fcbdt I" tho
K
-otn- l "iM .1 'nlu.0 Anioricfii
.. fl he I'l-.t'-ruU ami $I'fii at leit l.o did cot itpiv&r to bu tedioiuuuJ :i Ju/t enough to piovo 'Ito ruht As with boy May crovup A much
; : f .olt 'J'stn.i-tlvoof tLo Lapplnuj.iof fry i 14 "pliblo '.11" nil I''. user k .. l thi lu
: "; hJm clf cud LU bug /l.-jl 11 ": ') | anti out tltl." .. there Is what the .w s- Lon-ittt-r uoro
up.
if t." ""I..II. I : end froci tLo v.iudutv 1 iitxt uationi )Iy thissu3s, ulnno njoiniiaiiy tLo lu'liun or,.:.. tail: 1 :.t Ci-.1.| ,u. : l ,11 bonoi ai.ioiiir: iheiusclves. which) reallv ;, j | I i.:. f: .:, |hji I'irUIdU

M Iu.r. Nov. t3.-r :ku.1t. rather unsteadily duwu : uN> !"'iVl'" t'i I Uil I an hour iiiidtl.olpxi'! of Ci.cl llojxi il.! I I ,' till kill I and d'.no Is ollen diane, 0nt&i: : -s- t l.t u. ar.-hlK tl-o latter
iailur tL1"1101.' ,.'.-I thn I
I ;, |I'II,I I'W or Ib'J j-ieral, ieiiilili* ;I la the dut-elicn ot I.U lun:ii. faonllcs l I. if-Uivl! coiifort cf tLo t.."MUI'.OU inatUrcf recoid |hI u,:: i 'lU ,1 Sif liuiilHliotJ and. ontlaxxl I-i b> i..f I ha. mn t :vrivcUj hii-jjsthrtt l for
...Jit riny t.t thy IJHOLIpc3iltlo 5.51) ,'y: wuj 1.1,1'\. c.f tliot-h !o with no ofv, a:, cid.-"j I / tj CisoUter
a i-ut i-kuular: ft ibvjii'.in. : : ref-itiic. j Lu roiahop w /hi u (JKUie. f.n.tti.iUJ for ; I hop r n-piliilng a rood : c.iacn.lly.
bi" psrt jo tti. I I again\ i.utSlit! I foGY mi j lhln0' new liitrik-rtuil ofn pla) big thu 1 I .'1:1: Tit UI' ''It i-g i). ion !,! the p'ofefwloual I"'slllilJlJt Thisi it tf t'ro vLij! uatter ij that
.. I- .i:.o tit Mid o.lr.t
\ .
f.llll I'l
; ( Ilin H4.-Uiatu matmuns. UI-.o:
'
; !
;ot Ito inure wliUlcy I l"iiiity ( f i'iu | morcy or remors on the lin.eit public. foro'trlau ua os. bUouId
'bitf elf oitl iia irs: Each U
a tiu.i lcj jrotidexl
'.lul>il. ,I i in tl.o i-cw ).-. Lo etlle l one lilim-t of i I" .Ui'l : with 1 ttoi ITi-it cf the 1'11'I'II.ill"11; I hoiu lie. Ui 1 :iiilit stILl|| the niDie ofI bo t.iijl.t, tu cLil..rv-u ii tUiir aeshierl
I II I
t!!todewl awl pr-ri .-ivt-n ; % j I,I / beforu I tvua i'p, casrjint.nh 1'1' r p"tiril vrhlch it.'uur touch.hht. '; nsj .nliitf I t.o! I .\ i I sutker Uhmai.lltej. uhuxo bamU, >'csrj 1 |iai: o 1 te-.rtj: AiucrL-an pu-cata

1U 4J tint S n... /iriUi. ) J JfV2n'l ,, t l., ti i'i, ti Lmtio;) iut-s tbi.: loa I l., naUes a v.iil t.onvn\M' 'rhyme".I o-.d Ait::. tho dealer '!' !.,,l.at"41W.tI tl.! '. ul.utiMif: III..ij-h I' t..iitmt .U lots t I "'(''_IIJ IIIt1e are re Jk rf tl:i-liarm rf Uttin-'f' sldr.n.Trownpu

i' >e ruui.b |i 411 .. h | i,:! -l iu ( Lina u:.,1 I i-js, ('Lht/ ', i-ero irivi.i (a.- th, lu.jtriicti'j.j' i.f"- crl |Ii i i'luu'1 sll..JtsM u.ii.d 1 ..1 b'I, I. .11; i i |". t huts piniLlrini( fur. a gf-nlloinan who 'itrulr-d Enrrtcrict uo cnturtl

iib/uofa wiilteu I l.i.1.i of h S Ho riiii It '.rta tli:.e hil-1 .4 I-'' jjiatieiai.il. ,:' couutiy was larrtsncd Ly till U'VitUjti it iirncml. : biniMlf and treats Ibii-i clttlly aud i.,:. :.- la.-dii. o.. t.s' r...:: I.ttilti : I &n4
4wi.1ts
:,' xhUUl-1 : l piililif' I t : aiuotiL' lilt jx-.plc cr.! 1 1 \.I l-u! d : I !. .:.1 Vil. :a lJLiU'lv.auijl\ W bat a lofcury of tdauo: and miner y does -- i : !> el.UU l i n I'-te.t.Mo! hor.lii'j -
1.1 Turu
tsisnooodu.i. t's.s '
Uttftw.: lu ii'i-r mil '! a tfiare of l.o |;uxl Ihii.;n I|I Aitti '..stL..i5l3s.uSt I. .i. is i, to this tniira its f ircut-r tin ('/ |ir!i htivo lo hU childieiil A ; lull.jv. ;v. If lLoori.; BJ l lt the
I. J I'J'
W ; > lIg ti.i :II.TI; tu too rIvEt fur I",'re'tll.. lottuj\ 1.111' I laaastf: c.utttr uhh-U %ts,5 Lluivn % siuLh-r kh'iiil-1 not u allotted lo dais uf Jin.. l,ilJ oy! onj uairlcd pair
tb-ur
1 hi imirry
. n.oW"I. |J"r -1".a I II\I J -1 it on tu;. cf a ton I Cut ".I... U It" : *).., !n.i.u. }KraLuliu; bat ttiu .. : l 1 Newoik Mall und UJ-I-CHS.. and tluir i Jj;-unj. Mu.Uucat.ouf severely

' .,. Std t 1<'".' I barest in the L-trich Ifiuiy Tbki Ut bibkt Lean tit Top-Ato I ;'jO'.' U.WII.t.fJU -Mr: full. Cut. of lotth. ? > ::0 ltt1C3tj&uivf rhi5 aas

-.- -.rol-,. ----.I..U" It. I I'll} Uu tli.i-erely. Vbi- \\ h.-u iu) > <]>tftl< r buy e"':pcaed 111 gem cf nlLvutal oCt s ('J of ll.U C :1llIdul\! Sm Curloiu 81101 la Arltbmatlc. 'no t-I t .. uiun: ratr-i-la C huix.uuity
: ". ., I t'J1-*,: -Jcf t a 11 tanls-i-it !Inn would ujull
in Sonio
wirci.uitoar.ovilty liiidtuhui 'thUUnl LodnCHuot ,?"'.w It. but illirf- ; ( i da)'* ago the manager of moiyU. iuii.: lorn? ts
jf : lti.. S'\ : t 1 (ott. then tu bo quiLt I, inttett it by I1dr wi'JI. LliiUci i.-ciila'.ts Ulaisd i.eu-ly :},'X,0 fit-t 1.ij-h, run in tuw city aunt some scholars a panor t hero oro iwi.plo i.a cart!hho! iro Untie t j

,' .S V eliiau iii-.l t b r- '' In '*ra
Ib'4 ter, d| ><). Uv wa L-v"-!. LUla |I.lzatI l if laeut or lo maun a tioivrf-nM> rertHi ci this! J 1icUletitilluitiaUd t crater. ...\ ou pn.ulu.llUll, b the tho duty of Fart tate ti render their

lift"I \. .111 ) ) | *-'" / ntir. -li.btly Frri'd.l>-4 by tbo .'...td. '4 !"w tvore j.tu Tlio lion ruriou i j Ilift..r lliw ret up.la would boftdaiiiitd for l wetly flue dirlus us littlo cbuoxluu to Btitugera
'
W"'U ( I f!I Thtuji:v. klu.c. JLp n'i t the tl.atilivoua: tu Ito ij.lirul \ ill iwEeililo. cad not to briu-
(.. ai ... i>f b. stat t ra\? httttt1.t" 4nsii-rtI! t>n repeat acli. Instead tf fitly cciil*. IU ass ? then u.i
i ;|I I | infciTu-t! 1.,', \v. nt i in /Titt tc- t'to triMi niniuiJ!; 51k) ia". wi.l tlio! ctlj.i.iio tLct folloi.ctl tists t rUi'UIJ.Il. i Ii.ili.ij, : ('Tiia that v.j cir.y tvoudir If IScclxtab.! cfteVirestln

f IB J1: M iui nn.J'trV I, tli (-.. u t...JIIj.l"\ '"l:1t1-ILIJ : r .11..1.1 ,.' 1 \I.j tit, ijim l'i t' o to1V : n-is'nrkahl-s Cs.in. .. fcun tiii t ill ". explained) the cat.jro of thin oiTvr lo ;,- .1 uuacUut mr Ivrf (lcr for

1 II I l'lp a t-\K\.l\ \ vf i: la't tv.! >a iy taut tki--l:: 1 j bi icet| !.< ii: :r l-uud- i Mbit ft.1 li'. ,.tuih! .ni-u. 1:1..'n' tftrt bu W.\.II.- aay5 a prlnclpiU. "and ono ol tuo reislui Uio.lud Ltt kit over a

'1 { t lor !;;-.; joi-:. t JJa: iL vritmy, A lx\ ontami.i', 11,11 c..TIIuuj tLo I-AI.II f it 'Jl I K..II: t..Uu 1. (ll I rcfc-rtt to say h" ua* a (impil of au 'tau cuIrtuty: Of uni' ,cj n=t. n.-l \icli

(: r2tt i iMtdo pvckit of l..s Liik llou M j> rul I." Itr pla'';n.-; it. vitU 's ucil. ir rud Mr: U u!:'l..i AuhiUdd had < "ar '(- grade)! bating grajwd the Idsutisu4 mid .Uj"-:' torkJ t t'itu tho :h.tia' cr

Twenty cf tio icc4n Ar-eric ;! UP railed to I! irayons (I l l.s-J1.carJ| .5J., cutcrtt) %.). the -pan.U'i: of tLo 1,!rl.. of th ,, Ibo j A-te&jloo of a lu-ket rwluced t-.li.eu: Aucrioia elUUrou BW cociivsed
ca&a iu I'trU &1-0 V.iii 1 11: : $ .by. lu-d\: '.-.:d 14-1 "t-I;> I I b "t.tai,1II1I.,.. oTko r-f the cucitly uuy fur l lorn tlfvo'i I t.. thu kubjixt '1 lucy I' Lu trtce of adtuluijn one half Then li U Anerlea Society fur tU

t fany. I Its eafltil te T. ifa .i ahocU c" rr -tI1r" t t I-vu3Jjn. t j-rt'pajatu( tit Hvvttu.1 ..".-Long that ut t'I.u tli.i.- i.f Itiotxpl.! ,. ;iu uo ulldotl the fotloniii tatooUhlng pro I'revsutlja i-f IVuclty to Chlldroa. \VU

tuO f ra.-53 ta3.' 13.t1 .ts tot lI!e17. I world o'ts )liIulll'" uja, of iliut iin-1 taMir \.aj i'U_ sir. It.I Lad two of these tickuti query I Is scrcly ueedeJ In tUa fiUlsxl ftafes U a

to bo ( end ta tta f lli3 at j him Mitlt &y Cjt: "_ Into ibis air t-j I.r ifhtj ('"( :; .- nt I get H for nothlngr SOektyjorthiols-uveutjouef tha 'crs*.

iu l xLlyu! tcgleI.'ot I 1 Length of buUlcrtt EUpcI l3toWiudci.tUt for IC'J' tiilu "That Leo pul"1 dia sauL Intern to make -utiou of Groan l'i plo Ly CtUdjv-x:

A 3 Jartuwj | trailed ut niddav" !! K was Luey U. nooper'tf I'uU letter.la .
| proved
To& ftr tn1 c I I Among tLo Coutinobt.il tnulos the Ger. I ttU loattn I'll ty Lie anger at the
imltkly: to the ,'ral
'"
with (4 4usIlr.t to "cde. lausbter wlilcn LU
; & t man euuien Law the loc stupid
I t -t <. >
; "; ju'l'T- masses tf .. btouuro\ qac.
j II of green 1 U. tmiida it juu stand tw.cIJltLe lug by the leo .h of step. It U till< dutimelre.1. < tLlcLly fur.& "I'-ng isttuco 'lIl\t ( iou l'roy"J.eJ.--Nuw York Uoru101. llut tJUiS, Loot; Ago

; II I wiUeLi3ttsth. Ob. vitarl) tLo north. U to jour ngbt vr TIe tp .,t the French. Austrian. weru carriod by the ocean about, OJoIy U 4re.i (sad1y-e. JI,. Jimsen
cuircot
II I ( li-lgmu KMISS and BwwJiah U 73 parts of the oHJ. to thtt lu S Ii",,.. Muatl.tola my kcart (U Uad to ilia loader pnntiuza.

A real, lira {ricor* taep -I'd 'ure I don't know, ceutiiuetn liD': of IL* Itui Un 71 ceutlmetrm. III'. king witohtd tshoro cvtn lu Uc yet ',4111. ta Ulldert e.. Tm not This only mao I ever loved or could erer
store Ilfth Kew a ((4 tttes l< of a fighter, bat Love witS killed tt this battle
I on aTenus, struiger ports.I.farvla Thirty cectuuetre* nuke a foot i i remote frvu tho fctndta of bU5s&- when It cornea to off
JouruU. -fiew York :. Vurk 1 mu *. *. 1 can cud; U; out toy mtu."- Mr. Jinuea (
-. f '. Josws&4. Lsjn.fu kin hetr-LuirJy usAih.TIza.4 biSi.0


_
,- ... J .
.
.
I 'o. S. -:--:-- --,-- ; '. -

---g: 't\IIia_" "_ U ..- - -' e _-. -,-. zt- jtr *JMiTk ._. __ ___
..: r .
,
r : ;; . ..::: : --- T ml *m*
-- =
I ;:4.4- .... ,_ -- r ,
,

i 1

.. -- .
---- -
--
Hi' i ;I'' \ ,i. I I i I I.H I. ., '. d

rJfljfl! ( fl1fl1i11 I I" TJ.0NIt.
I KI l I. 1M( t 1"i '": i ) I Iinij twTh r
'
.
: I.
1)AILANI 11 WJ.I-.MA. ? :t n I } I.i | I i- u- .". :r ': ,' .' j I', ',, PURE I :

.'UIJ l I,HI Ml f.1 I UK .11"'i' ii 'ii', liul; ; rf( ih'1' iJimj'iali'p 1 :t'"j..f f :In' I-'J..1'I..1' t I I ,,s '1 "I't i :" -- ,\ : ::"\f:, ; I '. .t l'. a aU' .

(1)MMJ'lAL) ) I ) J"Jai! :/ >IIIMj f f).. ,n-alor" .nij puaWPu44tll5 to i>ilnr I "tr. ,. ..I... .pisuiIiis'U ,111"- iliei/. a I"t ,." "' i iPR&Cf : : 1. ". iii tr i 0 (,isupAu.'iM. .. L'IO't'w:,:_', A ::... l.h'.I..

U.K. ni, t\ liu-iiH'-i., MMnuyr. till-I IJPI4 f4utIi| : till lh"J" t I'1' : "!' '" 1' fafl'v H i-: ) 'I i h t-11 t..II! I ? .

ii.> in':' in'i', mi': Iis1fl'n! a u.
\ mry tnxaUon.\ 'I 1 '.' ,n t :Ii i ',' ,< (I..i'lIlr I & .. i
: -I \AI\IAISJ.\ I l.N AUVAM.1.1' a '1 tW'li( I lie i hidi I hiii, ,,. ioVi" lI -- -
''HLt', "tn' <- "'IIT l 11Iall.. E':: W i fillet, :" k"jif! t.'i tn fi'.n: In- I i1"IKtlW'Slli' I'i !hi 'ha'tnIe" organic, pfol'J'I'O i ) s : \ stilts' 1.:!

1\ "Is l 1>Month :3 W [''ai": > w i I" 11" i 'ri\i -'ir' t I"i ii 'i-i-aw.' ''Tin.' if"i lh I ''i'y' of'lii I ( q' "f the 't! ''k
lUlrt 1 Ml/litb., ", J'*! 1 r .,.
OniMonth., fiii I I'ii-, ii"fi u 'it.1 iint.;j I t tinh. '. n- I t ilr l H".'' 'Y' "In-, ",ill "pa'". nwm .' ','' l I 4. 1; .,,1 t I 'tia:, t., !-i'.1rI t .. |" .'.

I. 'uriilHtii-'J' l>y curriitr III )"lIIt ri-md'iiw 'i" j |1"1.1.. ;an r movril., ,! I in ioinii.ini' ; I t !I' """r." ,'iilar, th'oi( v ,if ti)< "hl', a-'me ','? ... \ q' r I u'.- .1 >

..I"("*i'iui iiu-in-. at t Ou i-i'iit" j'II" r ni"iiiti. j u"! IKJ! tu'usp.I'Lul'v| K atliil'tine! ; ''I, ,hue CREAM R.PICe ,Ii''d iIi's 'a, l,1. ,II
I that I,. llnU'i1:, i in > a I' -111.. 'Mviiilhhail :I I .. "I ..
--- "tu '' II ,miml in it. ellmit'i, .' <- I 'f") !I.; .> _' I I '
'J Ill: W 1:1/1 I. r ffJ." WhIf: I.iJ. I", !Ia'ill, ti..hic ''i'III,, :11"1 ,,... 1 iI"1I'! ) i.o.lJ", "ti-mpl"', of / ,." 11. ; '/,1- f V| ;1- ..
In ,1"\I"b\ ..",.' ,' l h Ih"I", .III'' .t.ttIIl. \1./,1 I fi!. I V HIM
u
.. ... j I II'II'IIK ( .,' I liy CI"I.I;! ,.l in hiiirt 1 m .
.'"' H ) l''&F, |I. ('.r I ll "'I'| ''' Ull'-l' I t pull" ltua. i iI \ A" 'inI I I f .''iftM' I I'

If"I', (lit.-'Ml ,(-(''pll'HUmi.AlJVKUTI."IN-i" in'itat"1, I ili(' n nltvnril' hnIBCII \ <.1 I TflK, ; lul'MtHA'i; 11 'J ll. 84Km G ]ECOUS a .. 'n .l't..

,! Hut ll." "! ( 'I I "ff -- --- -
; 'I 1AI M Iif! "' "' .In( mm'' :
1,1
i-KKOiiftlilH mi'l furnlkli'-'l, on, "|iill'|, ' ) (
Ilulftl.uI.
1.10' .
'11,1' lll''uUU'l'l It! Ill'' I 'JMMKIIII, A 1. !it. .liI I" TJiti" !i ijsi, IIJfk \hi"l(u tvn iifiile'm s I tlAVDRIHS

ni'iic lb I P n il'iul.liHint I ',I 8,uf imicr| in il.iiH't'Uun trtttu1 l will hIVI' mi .llicl 1 on (lln,1jiTjliiy fill !*:11118\' 1'1' l 'em'.i-rlii, 'I exi"lifttir \

), r"'iid<'iiiiX? )( it I Viluuiil'I m.U''it.. ol' tin), : party r,1 larllTijiics-. | < *, ," "II.) 11/1"- which', (IIiI,1,

103 medium.Our ___.. .__ a tioll.i 'Tilt, \il( b "', |''II''II l, (tilt/ I I( I II:9t'l|' >''l, Mltflct( : )0 kllOW I Ihu "prit: '>l llie BOARDING HOUSE
,l'riRnirim .. ,ItJ'14ilallll u up | (litrty: 1:11,1: It. H.'Vi-1: nmtnili'' ii 1 1in
PuM.rtJPtlIfltJSMI." .
.. "' 'taI)' ..1\81"' I It I la.t t Mci-k' 'J'lse( OWDEf ". uf I ," ,
I..IM, .n: v. ., ",, 'h viiw i in-i< i-> /'h'I'I. |iiiii'i I | eI l1 ''I..IJ'.1 t iml ( .11..
(pin Ill |Ibatr.tIA <>r j f.'li-vi'lamlV) jinJiiifal I carfrr: I lm'1,1"IIIIIJ' j I tr iiijrnltiiii 111; tat, itl"icloi, m, mACT 1')1) s a'. t

..."in.* mnl Me for lln'inmhn.A'Mri.'iii l mnan,*. IJi ,hni.: ( ; i il pifHally| noticeahli1' ami, i pMijt'ifltih ||\ '
... sl'i| k-iu-ri .mni 't4)WNIUflJPittlQhI' .t"i my I .II'OIU ri-: \t it I. \ 1".uaUH.Wesl : .
iJUMIIA. > V I I I liuhl' Utl I III,*! Blfi-rli'ill mi'l) II.n''I') I I"J. Al dlotijr (tl line, I IromIlli W. L. DOCLAS
<; 1)1 M .:neJ; A J.1/ ; 111.// II'-Ii' Ip l lu : ( ; ; f pit i, it ____ Side City Hotel
111 "II/
II}' &iiiI, '3 Yo I'j'n'tn/JIl"hht".t. ,r Ip l'fllr| ;, ami..) lio may po r'JI..t: i > ltsisifp'IstaI, | : ). rvKolnlliiini/ ( (I Ii FORGENTLEMEN.
.. ,.- I I'rr'HMi'iilial I j I! 1 iinaii'j i t.,.1'1 thai tnlt"fva-rm.t Pnl'iiawil iy h &d. t,' the fs-&t t'n'P"ttI'I I.i.i.-ai.i-e: 'i t l'I'/llal/, J'o"! < $3 SHOE. .
lolik'r t ; I Ihi; I li'-mricrali': I : I tmoiixly uil'ij'l'" l,y I the, I ; "hon>" 'I i4 I' P,4 "'. .!!", !, I' ,' t
; it' .
"
IJljia t" f TI"ttLftI! f '
Inn a
fl'
I I it.k1, .. J..t T1.i (In1 eihf M'S KAMi t'q Fb.'w pisaa'etl In-
.1 III't: I'." )MVh)tlSiit: 'IS, ''''''''. I 1(I"IIa/11, I I in I Itflg.I Oinlhln: I I i I. '-'r- nf I ii'pr'"U'iilHtiv, ( I ,:'n on f3 I is )i ",!'!"j'f -j I II, ""t. \la.Uaw'Ipr 1d-fltfli ala- n\. (lrfltr..A'A. '0..Un.t ..,. ..t, li, l'Hu.p ''ld.a Fhr"t 1".1. \. > "" nn'rial l"li' lr Irnti'lrtit CJni'-H I IIi rn,. sl T ICtee \,\ \\ TUPRItl'e.:
1 Ol" ., : ..r Uif < liwi.1L 't a,5! \V II L MIT 111 I1.
llx I 1. pa's
,lall I ( ;'levi'lati'l I if llm only I Ni-tv Yoik i I i iin | ilj; "parlv ho a "Ijl"p fealty ( | BAKING POWDEX Ci.).. New .:J'I'.ll.rl.b ."f rut'1 1I \\ IM,.J I ru.a f4uioi:. ti .. ,1 ,
p |, e: of ""I'in't"r""I" i fICJ YC.k. Chicago.' culs.Iili C a3-a.t t 14 it". I. ii'' i 'P ,',- ,, .
) an who". can l ii'uniiiali.'il/ I I ) hyllicl'llio I willJ -irr frorr. > in fL.
)< ilniilit hi up ills' niinilnf, ) I i I. .1. : .1 I \Ir"" i i-i I l ifi I nei! S3..1O 1'OI.ICK MIOI.a.i '.
f..lr\'cl IMUJiLAS
'I,10 OIH r ; J I\CHANiis: \ :/ j ; ; .\ I I )- ( < ratx: in IW! \n\jfr,\ O. MillIS -. tarali'iiix' ; ( evtry" \I lepii-n'iillitivo I -. i ',: : ,i- i :,1 l II', ,i'i It nt Hi! Mi-n u.1| lAivr .ra s'Ji's' ar 'IV'ixT'.nVi' ,. -.
; ]J' I'Ie llan4" a'J 'a .5, 'I a. a'
:K'lKAMihllS.Now ; NJ'I i! fI I l"IIII1'1Iil u ) I ho'ly% IIII t noilh I ami', : VIII: : '"K r i 1"\101. I" v. i-i. '. >T-ir. hh.i"f.Vi

M.I.MMV) ; CONI'A-j .' $ I I S' |titus: I iinlciil, I \V. It. I'rii/L'iNt.' I Itsp.i!" ". lini., /. t' -- -- \\ U llWOl.t* ft.HO. SHOE Im.u.. .' V:
1.1"11.!; i retiii'inlji'i'. I Iml i I ,,: I nn.1 1 'rhp11( anyilhcr JI | I i- Tlw I J'; ,; Il. ,.rIvV'' f> ". Ii.I I alt '. < T w- I TV. | .
filn "itt: )tutu it lioml of IlIi'J a* a flu'. : "I"ul I r connm'tnl I I.I. i't !I ll.tl 5' rtil' 5.'> L. W atsoi't \ L. JHirfiLtH %t.-i.- \ 5ilthlia.M.ttssihlaF.ih.V .
aI lu'4 In li 5'Tht I r t..Ci: n.iu : -
I41a In ii'il in I I'l'iii'la ; Ihtlll l*: l l III a |<:nljf / 1 I I l
I I iiilonil I I : iini'iy. U'itlt'int j t I I tlK.iirrhi.Tvri-: ver> ljil rs-uusi'l"
< III'." leiritoiy ,,1'' Alalmiiri: : |1'11'1"'| | I jI"I'IIIII.IIIII"; ; I 14 \ i Igosi sit a J 1'1",1, h hI lion, lull. ininif' ; "I' ( hiitoporalnl ills a trh"ii l n-lii r I In I:\ '',) c! iw. Um1 in.inImik FLORIDA SAIL LINE \V.f -t L."lMltliL\s!' '1 **' I'I H Hi- i"itII T SUL IU1\S IU -

Hint lhalll'I"/: IH of "ICWT. 'In I I'l'irnla" ;, I," j jmi' 'ij-iiimt t I.| >! I'limiKilinjf'. i I "r l hlll4 IV'itn u,1,I i i i'In i."I, \"II.1 iliifl\, hack, 0311 Into ,1",1,1' JI< ., anil! \h .iuiii.'l "I I llhi'iini.i-I I I I Shi W.>r 1.:'i. i'IMHI.l.ts tii iu,.ii ti.j> -I.-3 a il.lOtTII'K uj.i : t&r >tu t< hno t. -l|

I II ill niliiM, a' 1.11' I'ioni. I'l'iii-acola, II : |1,11I1111"rJ"I"I'hlllo"I' > -i"'i'11' I hickcrinx-; or, n men'" "'I'U''III- 'Inni) > f 10 )yi.-aiH': .ta'lwl." .\.lh.I'1' REAL ESTATE 1 sf. < ITlK r't'
( 'J.TilIutlUDUlJ 1.4.1. ltl'I"IJW.
j' 'ir l (' Ill F''I' l lI 1I'.r"'I'I| ) | of ,.. TIJ I the A'1.I M.I ,
IK I l oiiinvillc, ', "hi.1 ,1/niiiK, i 'jll"III"ld I l iiio'l;: |, I .,(! : awiik! r'-i-poii-ivi-(, -until, "' ''1i.. nieli olk I HartMrii.tt I 'IVIhl.l I a Hlii'>, alto lii'- I \I'WIIJ( ; to I'(511114U'41141a( : IT :. S
I1 s..J| ) u IP-

DOUGLAS Mass.
Brockton
mnl. (:'ill'linuli, ( mnl 'thai; Key\ (V'e-t I iui i- i i' .'ho,. II'lk.' in, II'I; mlinl" "I very" |; f fI' l.ijn-e will II iiiiprofitahio: ".llkal.: -TinIKHI, I' /'q: I' .111.: I IIIIMInuiilk'il : < t. I -A'I.- I. ,
.
(hip ,. 1/1.111. i In my 20) yuik'' I'sju'rit.-! in N. A. BENNER & CO. \ .v i : A : -. i' ', i '
' ,far fiiuii, I'ciirac'/ii, : ; : nx I It ( :'hica:(n | 'many wil 111"'lilS" 1I \' yiiroii"V'i 'ai l lie rr Torn" ,rr-JMeej I In llminilicuiioiii'ihnMhif I t C<) LUCTINJ Ao I r .' -
:
J.J.If I: ) r'. 'I hulls of < lli J EXT: I
'whlih 1 I s appear"( I ill 111,111"i u i ,. a : & will 'firmly" lh"'II'I'.I'; \e. < riian' ,.I __ __ ._
I IN. while' Jin, : kxinvilli; 'In :ii'-S'; ami, I | pruly .1 i
[ Slnre, ,Hili( work I U "ld..1: on lit I the h muintnin: I IIP !n.m' which, il tnaili; ; .1.1,0 t halt totiiii'iiiy, to thai Hi" \It i lOOltl Slip. NEW YORK.

I i 'l'u"I.t, ,,: .V/J) 'inile i *. /hlinly I yimrj i!, ,naini; (if nlf.'lino: : mnl kinci; w < '111111 l I II hat! H'lit| oflhin 1,11) (UIIIM .., '% jlsZ a,1"111 t iinaiiliinnis: I that; F"'II'I.t.. .. H tji NEXTTO CITY HOTEL, \ :
I | ,
it I'f W'"I"III"ti" | ,.I4 ami ) 'III will "liol il'i JVniiarolii i I, |iri p'dt; (Ihat( Iclliri mnl') "paper*' mat nutonvi'V 1 Ilk j I Integrity I % )01' : pi'e hy i'l "lIt'll'Jl- '::.. i,f tin-, /h"r. iiufus''j. MtIassI '" I iL: \ hi ". (III i::! |f' 't'' r.IM! I \ lS1'- '4 fJ

f his $ ,iliwH'C ( ; ) ; I IIMIII. place, ,I'i 1Ill: .. Only 5 R hall: il'ill-r a li'i'lln al i rnl -,. I'KNSAUOLA.: I'MJKIDA.(1ITV !: "ri.h .\'i III.N': t in s
injiiMire.I ( | ,
I ; I i I ulace: wewill I I 1 I"I'I'I., 11.1;.I I tin-( I luau"') 1.1"'i.I"oJI'\'il f\jl. a-I l's U 'tuurl-. I .\11 ".I- 'I.Hinliil, I hi": "t( l Ih.' k' i auI :'"-.:I f rK1:1: : ';? Wild
'mlit'lit 'i Iiuizlut", II' air art a'st, :
Chery
,
l involvi/il. but (Imply t tin lu 'il'l '' Proi|,-i-ly "" ft list' Si.l'l.( I In-nr t nici i il> et 1 ii t I i.i.i: .| 'J" I J'nlii i "f
.1''lill "II.t
! ( ;iFHMi II Iii I ilnt'lorii : | N'I null' cDinln, iu' "I i Unit' ai'iii" | II r ';:r." I I: nil ''Hill cti 1. thiI I II e .st *i <* ninl r d.'. k. I :; tft "n i < -i, 1 ,
t. I are I t ) fever flr'iiixliulil. p i S our I !. :
I. (:'nl tliOHi' 'away from" ,iitnler'''h 1 p' any l.Imr" Mi'-li I treafinMit: of the I[ W! .ml li.ui'l'I h'jii in us,tail upirztiiilainix "inlcil I'liirns" ) t"/. .tate ; ts.ll'', I litiiiriini.'c, A-q., 'Ji.! 1,1! I'.i'-t i ,k. 'I. Jr'. .. A'l Is., A-tlnn. t >.
II "ii i
: t''t' .ill t'i lii" unj. In "tiI i 1' s0m
u, or not, (lln. ; in.'tual:( : ii-nlls, ha\e: I A : il'j'n!" )hnnniti! ) in onu! ( 'I I ,tai 'inli-r, ciin li li'itiifliijiiap All ', '. ,;I' t'I.1 ''I' \ fllllll'
I I"Iii:PH ami I (II., whole' / niljii'mtniclllle J I I Illal.j jon |! 1"lt":1 / 1 H "I'rl'| :. iihienl in pius li.ln.'- J'r Suit? nli-i'l! all k'ii s f f 'ps t' : ,. ..
i | lamentable, ; In ?fiinliliilinx( mi'l' alit! !. of ,, \ Is oilifcit in Now Voik. ,. : ) f ir .tlI ..r f III.' I. l"iit! ". ujiplii-il! t't'iiicliawi'1 ''!' Ki'nl.f'.r ii ileliint'' Iierl'Hl.( will I..> Acb'-r i i ,lit: l.ltIM, .'.' < I Kill Cl. A ',.>:CIAI.TV.AVinc's I
which J (li i.y erect jianlcn i : ; M'arcfJ, laying, mail mailer, Jn cani-in: 'Jutti( "'"I'JIII'J lo (1"'h'P'1I (' (ilniin" Ir Iwil h-ISKKHPVUAIUiK. I ''a';.I.w, .

M"I'IICJII' | t (jiiarantiiieii an.! KCCUIC fiiinl\> "laIt) low to "M'l'.IKU I'i receive i h him-i'li' "hoist thi', :iiinoam'r.'* 'JfCI/'I! ,1.il..t.I ,. p OMin-ihiil 1 I I'rni'i'iti( f'Tulvr, flan! I \II I -- -

ami, (/Vliiiii'iil' ni'l aii'l 'Iiitcrvriillon, 'I j' [iaJTi'| 111,1>i (/111111 'from' Inlrrifl' '"'al.! 'I "jllil',! :ami wlI.lill hi lime, with iniliviillinlH I'ritj'j : h't', <01"| -' .t I ll'Hixi.1 I }.Mus"' doliol t: !tl",a'. ny nil fli.'rge.11..h"il' itdVasit.sttj t', |.|a'o .aiii> in j J! .;ij'( ) IC () i I fi ---- ;'' '-\: I -

1'0111.. Us II,,; tIIIIil.' if*, ami' .1":111111| : nil over, ; hi. ,1 \fist (Io M.'i'. Ill, ---. --- -,- .- -- .-. I I THOS. C. WATS.O: i l-tstl'li'.IhaI: Ii'". i

1 ''iiinlry what I f'I'( vi.ih>: cviii'tici' I has put4' Irf-fil I ilil,::I< ctivi.' |jilsas( ';u'i: jilt. in < KI.I.VH; ; SAI.VI :, t t'lii : ,

The r'JII'/wlr,1f., t .ranc" <;of I thi; NewVoik ,| f thn fi-vfi'V ,frightful" vlni-t, |I"1 st: iMm: (>ritaml: Ins it plu'-i-il./ riwly: opi r. flits \tJJ.\I In tin.1 wotM, fnrCtilx.llniiM I'r7-s.if' _._ B Bar ana( : t
ionili; I Ilinilourof liix, A."I GEO W. TURTON
UII" coiitaxl"ilnc$ ; it i iIn | / J. EMMET Bilard Hal,
,
I WorM) I in thai '. '"II 1.1,1' .. I t'li'iTM Suit I lin' ( WOLFE ,
i :
one wu thriiighJ 1""ilc, I / 't.", inn, ,
(IsIs connection, ', wi,: arc" leil" I to I j ; \i-itors i'iili'ri" (IsO !! 0 )" /) n 1..1
11I'/rH) ) : I "bright) (nil mi'l 1 ( ,,",1., I ItilaiiiH I Corna,. uml ul, I'nl i ( S (0. ,
| :111" xoniu reference i I lo a I paper, on, ucll-Ni'li'iolc'l" '( In hIs'0 'liI hHI".1 I 'i.l1IIV. li ( .
t Iriiiirjier traitor woulilkilviM li'Vi-r to lln Suillliirn I iiloiiiiii j of 'his I prol'cs-ioM, tnriit Hi' i EtllU"IIH|, mnl, 1 11,141 ilh"l cure* I'1 Ici. I |Iki', I I 1.
Only a or a \ .I'/w 1'" ellt'.1 : ) ? .,\ nir'ji! : "' ,11\11"1"( '" < 'tli'T' hulls' ,j list) 'j ito I.I ".
; th) i! Jjfriwrili': j parly t I"> alan-\ : Aotcali'I; ( ill) iU iceeitt" I I knob ami'" hikes mi init.intani'onn! pholux 'nr tao .'pay: re'I"IJ.| Il IH Kii.nniilei'il: .Ui II I ", J. \ I'lltl ,11 his I I"' "lit'" S | Portrait and View Photographer,

rIII: III Ihlli.\I" 1)1', \Vlll. I II. I ( "i'<'| li ..1 HID inlrmlcr.. This i U ,ilci I i ti l'i.'l,>< | |I"'l st: t i-tru' tl'ass, air in'Mii-y nu'ftu''ki.I !I II'' I
i'iH I fit attenijit! lo rc'lu'r: lli I ) war;I j jtxritf j jI /IJI'Ji'l; ; I\ Or".II".IIi.y-1! I i \clopcil., all, forms" om" of :: ,collucti'm I"rl'\a'c-i'iilH I pfr lii.I. Y'hale ,) l-f a I I ItH'1, : i m"M ."r .li,,1 l! i i.n. 1/llan'.I.>". S '-J'l l-'J ".1',1' Ii,\ sum.Ju.t J

U-.aiiK.: it Iii, (ailt.-) to rc'il'l:I 1 i j:1: 'hn,; ,. ""U(Ihl'I\-i I' ol l Isaiah, ,iralilc'! vl-ilorx, which it 'kept. "'"lIll'llI' !. I"t. I .11{el-<'' "III'ilfl a'slllli lulls' ,I M.f 'lit-, Ml ll((1'I. "J, .I!> and Liquors( ) .- '

j Jl 4 J'reipid'H,. A |p*rty whii.-li I : il*>';i' ;\eiitH t : ? in the'. yellow I 1"1"/ ,111' :a' i ill :a 'hook, 'lor I the bof's lIst-f' I"I'II'J: ill -- I ._ I !

not .IaIltJ< ('>r & [/riiiii|>le, iii'l' .Iall>I ''!'I""a"1',1' : \ Ihul on; I: t 11":1,1" :: ca-i" ollii-i'-I Hi'1,('iiiiuo.a l'uoilo. | who come I to wa-tii, .\\/'J: TO MOIIII.KM.Ar ) I li) *. .J.) Jul'I'i" IM'd'jioiil. IMPORTED? CIGARS and TOBACCO I II I I II Iill ZI'ldal..r; 'taken, nl'''l.I.li.l.in my)' i U.5 nil. I I'!nin>' 1'i't-Mr.
'of that I cillii fads mnli i (lini", "' Will, bilit
ol"'II'1'" : ,1"0' <> nl.'lit ami It I i I. r t Ii make tlitun ,
it .. i olymr .
(i DO eicuMj fir "X i imtetiit.: A s 11\ y. J.r""II"" .
jariy "I'IIII.111 1"1 1111"
i,11,1 i iI. "I.j"iolll| ., 11.li'al, ; i.'xpcrtN:' ( \\ hidieeiti tvi-h I' r.l. ami, ,' I Ihoiisan.l" ; ,ntnl rot, l lay a x.rk i MM I 1.11 H..I""I' >.id.I/ CilJ (".,- |..I.'ul. Mil) "I'VI.AKOX A.VII .MAIXMS.! ( I a 't I 'ti'it'.ss, '| \\0. Cra> "II, l'a.l1
an--
\II I.i' l la' h4 bi.ig a i">!i'.y an I H juirjioM' (lo J r )VI; Ihi, mill-cliiitii :lniisiliivi.I'd' ,. lisa ,n I ,: i hai'aclci'H: : :" known lo Hi'.1, "I".llIlll, ... )L I Ill"I.'n I luI'I Oil' I'miraitN, <'\ 1.1,|"' in tliii, miy'
; liU witll pain it enlllitu ti'i'lli)1) IfM'i, i'i-a.t4'oi.t.: I iI.alt"tr .
'\IIi"J" ) "e9i r'l( U tlifliidijcl) '' rf II.,I' : l ) pI1pV "'.'\1'. ho HIIVH : :"'I as (ilif :" "'""ag..I'I.i"IH"l 'man, firmth". hl.l"; .1,111"II"'I"I"lll.III.r I Ii' II-K: .'.1 .1., K.: |1"\1 s ,"sits'u t.'a I/niili ''lit, I Mi'ti'.ii.My .

1'Yf"II'"I t, fcliotil'l" iIir viIw tin1! our i I |J J lixht''I l Ihem" 111'1I"v, !al"111| ,uf t( I Ih,! iinnii', | <> collection.: I In "practice'", 'I | ( MlH.I \v'i"- ',,'KsiMiililn ,. .. ,- __ ____ 1 1l I < 1101'Ir, lit-at' I.'..,) oaiuiot; I \
alt "l'ir riiilili'Mi 'i'ia I.I' "!'lill Hill jatj! | ,
thiti It- | !
f-yinp ;; ] ; l| |Is| |1.d,1 t' lli-l'l--l'l' '| any city fur I I'than I
S mllK./ ;<:'aI I tli<; 1,thi r I In I tin lioi of| iontMiipli': '<|e t", ,, 1'"IItllill.1' \vnrksliki' a charm': r'or examph': ( I.' Ky: ,. I m 1.1 t 'finit.! 1Il".III. F.ll.
: | valm.1" is iii''ali.'iil.ilili'; I II I ulil rl i'a( ; IIIp'mr I'l .' ( I W, rL allow.
'nail: 'miller appeal/ : Ami,,' how, lit I HHMIU ne" r nf I lie" ll, ua.VH: :'.fnhii' anymnl I:. .:t I,I''.. I U.: a ., : ''r)'. ..1:1.1: : Dal tlln. ,'I"II.I..r
winning, wonlil! ) ii l';m.'rvu I to l III IP! )lusali-ii.t | .ri'ililalile: ( l I. ( Infull' ) mnl' 'cnwiinlic"ofllio" "':11",1: | thin( 'iii'iniiii// ?'' :mnl, thin lift lip) MiilliTiT iiiiin-'ilia'i-ly. ( iipin.: 1"1 gr rea 1 I .' I .1 I 1-111 ... I! .I

\\lni I, ni'llllil ''iiilhfnl', rcm.iiliH "y'cH, N'o 'il5Ii: lii' a.. t ts''i", I N lln ,inKtake IIIC'1j TO ADVER'siRS-- : )
I !) In \ "5' IHIV\ ; -| ; 1'11'1 : ; I _ __ _
II' I' ----- ---
<; OOIMVi I /! I; I J I L'AliAMINi I; ul'ls Ihi'ii, ,! 11I11'.al.: | 1IIloi.III"'I.'o, \.1'( I I ilro| ,peil in. I '"Ir| | 'him' (thu 1..11 i. i I I ruri'M ilVM'iilrry( :sisal ,lil"II"'I" I K"I. I .\ li-. nf itap' 1.1-i'| ''t' i riliviilul, Inioi ( I I1 I J'

\Vn lain (,fl/' our I lnil,: nii'l iii.iki, our.: li Iti'i'H 110Ial" A t 11"1.111,1.111( ; -tail's' nli'iuI ) 'iiiir" ,,' onl mil of (town I,iti'X tin' ft>im.ni:| .'siia 11( IHIWI I Is, ruri'S \110 -i( .'i'i.' ANH--I" (:.5' (iio.sin IH- >hit ..in.ipilieaimn ; '|. Stove and( Firewood : ILeiii y. :;iPHOTOCRAPHER el I

In-ill IMMV !Ii, .lln,. rlly ioinii'II.: 'In ills- .,liil'ii'... '. 11 "'11"'j, '1"1"I ,' I :am, he et Il'' ." .\ l.iment (ihoalhnnihow nil'', K'llleilH, this Klliiil' pil'lreinllallllllll' : ( | 1( 1';::. ,I. I

iii'iJiig' ,| ''ulI'allllll"|: "' In I IliD" ili'iiinlliuii I j peihllei1" ami his, 1'.11"' I the linniiet list ii :l ljxleiii. .' 0'In. 1\tin--> rin\, lin,'I 1 \i us''"' Iii li, ir nil."i It -ii i',tin t tpi a I! ( )al I : zi 11(1 : l.iIP i ,

'Imw-wiMVH', Cor (11,1.|, ni iI4liH! 1111":1.j : l, I Iho I.' ld (1\,, ,Ihn"' till uv in 'the "crate( j ; ,flu m, ami, "pi'o-ili' !! 'hU, name .Mrs' WII' !,\'" SiHilliinif; t itUI'1| 55 'rat liiui'leil( "'tIC'> '.\\ '1.11",1"11''I'"I\I'" i'ii-

tliey )Ir.iMi( KiiilVi'iril, u lutui'lll' on "rmn- 1 llm! mnl, I lie luiinlli'' (Ihi''! Ncenl-' I ,the hi
1I1l'1'I'OIlIlI".I.I I I 1111'1'\ \ I eil ,poi'kelli.inilLeichief, etc" eonve) In La;; I\'(' ;t mi! tolho I is5lslu' ." '111,111:1 t.ixle, lllhl, in Lisa! |its cisan' I hats nf one .. ((111 I (iiu.; t.. itou, II.I.C'O.: .,. u.y.lllUlllphUlio I Little House around the Corner.
1 Ailu'i-tlxiii''
Si-\VHp llui'i'.nl.
i-i'"
vli'it! \ (" !Monl {iiini'i'y.Tlio .- \\"II'It"'I'' )I' IhiipniNon, from' iilaco III plaee' areliromptly :all (in all! ils u gi's'at hleai: nlili'ht! :all li"xt IVinalu; ""'-"'" mnl lill') sIft '- "lu'I"1 ; ,,
\ .II t'iii| ii|' ''a "'"I. New" York.
'IX T K:
I : X11K N 5 I! I.KT.CoRTHAITt : .
I IIi'IIIIld.i t .. l'I.lil'\\ I)' I llelin.nl iniililmien aim in lisa; irnllfil, :Ial; ,''', mnl fur MIIliy !,' .- -- : 'HIT i :. /aiiuxo-Hii SI reel. I IA!

/ miillherii"' |iiiitiln|' HIo"III."W\ t 1\ I ". 1"111'1111111',1' ): evilelueof | ; I ii. KIH' ei., all ,ili,"u-/ !'IHtlirnn! ;II.II| \,1, ,, I I' "1'icTl 'j Maritime : a' Tin-:. is tli, S; ." ,,"i.l !.I'1 that tliIII :! ANIi" Vi vs. Al.l. StVLH
p Ihoil-amli, of ,Intelligent, ph > eenls" lintlle., Surveys I, I ''''''.II'la', ', ,- I I. I I II KeliJJ. -' 1 }
'Inillatu, Iho! P\UIIIIO|,| of Ili'ise in Iliii! il.ll- 1\1'. :' in .Inni"! 'liil: that E S. (Ilitf- a i I ,i- "!!' i ,,1- '". '", ii 1,1,1"11\.11.11 i ; ---- ----- _
j I s oll"'gl"ll' 11111)"connli ii'x.l'nr u I :'n., "' ) ( ... of '('ii I K; nmli ,IM.-MH '.1. I:' .Mi, nt Snn'c\, '. ,r 1 lilli.l: I i.. "c" ,
hail, Ih mnl, nioili'l llii'lr'" iranliiiesal'lcr I "I"'I .1.111"1..111'' > I lIsa kMinilli C'111.t -TIIK7IIK -
iii| u 1'.II..I' '"II'd. I tin. AMKIMl.N:' "llll'.MA-TKl:1-I "< .
I..I..II..llllo \eu i iirK ,) A1 .r> i ti r- ;
m j
.
,: Ihusia III New Vml, 11",11111" i :iinl I 'i5t5'ijlIl'i' 111g; '' ,1.111( ( / | II.il' "II.I Al.li TillVY: I'llOM \ \ \'I'I"N( ( : Wilurh'r: ""11 AKi-liIi'.n' 1 .
/ll.illluniie.. 1"1 11"1.1 IHWIIH 11"1,1',: Inree niic-lhii'ilhccail-c' it- -laleil: ( us-v slut .\ K. HtWkKs ("ii'iir Sir : I am j" etilsnlll''iiti"ii in lln ".\ 511 HKMN Ip't'uitL: : Commercial! Job Printing Office
.Mum" OHjierlally' : Nliuiililhiiiithern ,I FIIII'iI1 : I'eaicil I .
( lie re flection /I'/ I 'love-, inui'li Ji7 l "nl. .idinaili: l"r niiliiiini, tno \\ niI iWf .
,liel'-e.l ( he ili'Velopiny" ,, In II i !lileilftl' t\ ills III panlie: <'iiie| ;' j.hiex
: Holm
i, avail, 1'11' ; I Ilir of I 'ir llN-il 1 .111', e tn" les-i'ls III | "...
|'iairr| >t / Ihciusi'lvi"* of ri Illr I'' t'-'aI45': Mills! hill ami I' .111. CUkl' Wtittst ALL (
,ifler" /le.ivin'the; Stale: ( :unl% "coii-i.er-, | ) ," His" "i-cifeelly l.h',1|'' | Ui in) ey> h : \\illi' I S. i C'Uia mllAIS
Hut oiiurlunity|'|' now iiU'iirileil, 1.,111' I usg (II "it'u1.4'45'lsgu'u'M, ami I'rei, ; liU, ha\e,: s C'lli-eiplelil, ileprc-'l( ill II I'll-ilii'MH t th"11 I aai 1 ilil"il, ll.1''al. I 1'liii iiic the ,
calo' tin Miiitln'l, II |ieiiile|' of that, jit- (1"1 "I'i'.III', IIIII.IIJ"'I\'II: | !,' I "campaign; ( : ( elccllnn olllmriMiti the till HI (1'llllw.11 l the gr. llte-l )111eliei -'. I W. ll iMviso.N. W. "I' I.KM : : Jot 1 OFFU'K: IX
ilecl he
WIH IT.I (lo (tlio' only II
tul liii' iiinii| Ili'n, hiiliji'i'l. of yi'lluw 1'.t1.1\ ; poll willtl'III ? | ''""dillll ninli'i', whii h I the., liiisincscnnhl 1..1) I ici'iinmii'iiil, 1"1 In I Hi" |nl'lii'' I DAVISON a LEE \I::T11'I sI.

t f'v"I'III,1 Nhlji j 11..1' (tint j liaiily( atattiftc "- / ,' of 1'\1 II"( '-" | (lie eniililllieil. I :ami fjooil ii'sn'i'Uiiiiy.: | ) i IL: ii. lit i I I I'.iuitn" 1 1lii i 1\-: I !'II\O Piaaru'iu ('uiro fiOi/ Hitlct, J't'oniitJiffxiti'h ttmllitliniil .

I a.i' I ll HOW j IHISHI'HHI'H nil I I ai'i'Dllllt I I t I Il I ,j |I "tran-mi.t-ion Incaliiie'', I hy, II \ niiil, .1"11 il'urliuI : ( I P'tiil I the(, operatives" ; a.$. mnl" I Iho men vtsgs'i weloimliK'eil i ;.V. Ill s .1"I'1) .'Iil.l"r to ..1"1.1.1) I( I CJivil; 1' n fl, itI I I'.. U"I'lj"l. HIIIV : .
i.c 1101:1.lln All kimlH I .
\ tI'II nf .inlM,
a''i h .
I. ) KiiH'iinli'i'il: ( \ l lMi > I' ; ( I 1'iwitori,
(lo \\all in 11..111'\ \ "I..llar
I Harrisonpa.Mile } ,
: till! wll'l talk of lln.* ilocliiiH\ 111""I'III"III"llh"'I' "ii I 1 ihili}? I In* po-ikihle\ U I ,,1:111': all.ii'lliei' : tin lull' I'rnsarnl.l: (I'll. EJJliu'r.I I 1,1'11': ( I I'liini'lil.' (' I". ..is ) ir.' ( li: I I I ,
: Inn Il' : N. ( 1",1.
; rah fur "protection"" tutu'tss'5l5 \ l'tui5 '. ami nil
sirs( f
Inn .1"1'U :3 i1""III.t of Jnli
'
;; "
nuiiiali'iiiul 11 )
/: ( iri'ssiliilllllheH. .11llt.
| I linn.) "II.ld'I. I ;1111"11.1., ) I Harrison hivinx: .\ \ N's ( ( City and County Surveyors. ""tdlll )iaiiiN': "<,nn l ly \e.< uteil., with,11" )
: .
.
| I '. heen igglss A: (Co. now lnotices WCII 11"1nt. I 5 unl last, 'l'yi'i'( 11"1,1[ I "I'IM-IKIM."
( OIlli'C at Na' I llumio
I
I Il po
m.iy' I : I Iho Iatsalhug innlivenf Ut. 'wC"Ulle"1 ::1! .
1.11:11 Aimllicr"inl"ifnl ".r nl 'r.nl: i .
Tim, uhle mnl coli ervalive I Ini-liilii'i, sit'a reilnclinii I lka'itlisl's'U ili-i'"M ry has In inm. lull '.' .j.\l llla l t.iinini'iilrt' tin Kf ('otlina
as '
( (the mi ( iHie, ula| .al.; | "I I up KvcHrslniii in il "I'liitii'Hit1
1111 11 'liiihi
oj I jut, iiieilli'iil |ii'iil'i'Hhiiiii'. ,,", aro nilUKK'C'I s iiiK will 'the( lil.; U (In 1111111.'jlil ,' I' iilie-hall) ; 1"I'jf) iut) II Iho parallel': 1',1't".I'II. I IHsia.faxli'iiiil nli1" mnl Ihat: IIHI' I li) u, l.nly (Illhi""IIII} "4vi.u'ri ,10I 1'S"I: nf I I.i it) ami! I tlnM' ci'inint', i ; In to1I"rl'I'II"
JIII '. :at Ihn Iss'gissssiasg ; 1 itx I'lnli'hi'fi\ "| (is-u- anill'nr iIsoJTies
"' I in
nnvlino
on 'hu main: fin'14 IIal.IIIII.I I ,,,. i ) | )i r. I 11111"11.' .fwllll'I' 10'1 ii 51.1 nitul.
1 111"1'11.111. ::11.1 (II., I liinmpli 5 of I list.. high > '1"1 yi-arx' hlieilhxt.Hul' il. ."I"I'lh'.I. I il: "I ,," ) u ru "''I"'i.lly| 'ss' its, il
l ( : that h.t- llill t I'.nl
latiN. know. no iiiiiioiiliiiiit ll Ilittis: tat" ii'" 'I' | | 1,1.I"IHh( Ilf'al' ulea. < In (the ) I lite new pipo' II' )., l.iit hun 11.,1 i.rKuim wire ,",.1"1' Atto.i3yandCounsGloraiLawlrpSl.irHS.Vriierl'.il! at ilse iiMMFUi'Mi. Itl'K uml e"IIUIIO'Ir
Ill
1.val\.1
/jieujile. Tliut/ I they.. fII" I :
1
tap 1.1111: (li'I"sr : on"'I'; ifnx i- I I w"r"I" lu,1 : \\eht ( iiAcrnincnt
a when I he Broil U \ 1111. lainly h"'II"" l in) the I lliri'it 'iimiitliH HII| > eini'jlie( I ineexx.ihtl mnl ('I. '
) ahiiinlaiitly |'irnvcn 'l'i'uI' : lie ". IIIlt ) hl" nearly n| | Iloiisr
i I'i
1,1,1.1. \ myi) ami! Xarr.i.- -lie !1-, I "I"'Ili" (I.OI ,
11" 'i'i I tu Is I a allrmlin t t I I I Iho I 'mil 1'I ,In t Mm luiilh'.Isl rough !MiIt. I't'ilM.ia'aIil. fr'ia.GREENHOUSES.
Mi'1ess u -leei. I F'T
; |
(
lisp 51 j
their ,
hy icMiU(' III I'enHiicnla In IlIgl.1 I In ilnno Inr Iho imiralirealmenl ; 11.I" ,
| : Jshi:! Ilitl ,. nf I the : I l'eiiiiIvani.t I fl > '.1 ri: > su.. \; I'l.4hI UI. 'Inn I. I'ISO'H 'riiK: ron'llJJit'MITION. - --- ;
I.siag's New I
tutu .lackminvllh': IhU year. i 5 ofellnw( fe er" mnl I In-. policy, hhnl : liiniiiiil' I 'uaHI I'itrntery re'.ii'keil' f.,1 1".11.1111', | j i i < KS: l Al.l.'llli( ': I lll'KIS.( ( ("("1"1
; 1'iii hick of nil taking "ILTt :
liol hli'p' I li (lo khovv pei'l'le' fal-e( ,1"1'11 .wili .11.1 akn j wltlioiHy ( ( PENSAOOL.
I: atE \ l I.II nileth lirxtiluIliat I khe tell nil-lit( ,!' i .I.j\.I.
VCI'Y"lh"" klikne-14" mi'l I every 1| ainl Ihreo | | mnl' \sits II is'NATILJ1AL I I
liu\n IIITII 111.11'1',1111.1" ,
: : (11..11 enmepliiilii of 11,1,1I"I < line (1.111.I niiraeiiliiiiNlv, fiiri'il.( i I 11lru lj.I
ilealh In "reiiiile.| | at yelliivv lever. |,ia-ce| ,, (Ihclr( ,..11'1.; .. I lie lei) III- .1'1 InnUinx Inr wOII, il II hlII iheyhall I Her name 1..11, I 'l.nllnr ( : HOTEL and NURSERU

t Now I IhU. ltkiniily| alniinl. ami ,1,111., I.55* leaf: : 11..1 I cinilauiiiiii ,I."iiio, mnl i: : I I liI., ,\ In I I Her t ( ''it est 'ii Timlinslnn niilitV.u P 4 '. ll.omiek( .V I'ii., 111"h. "h. | N, S -I4IL51.k I I
: ( Snx ''I' II': nll'a.1: II I'tii'l, na-u Li, I.LI .
liinM'y a I'i'llliMil
; isliin.IV I !
J |1"1.1"| 'urn ,." |1'.1. | ,lo linlievo Hieiliiclur ( ,. 111 il" \\ u'lI 111111'1 |m\\er"it| hii '. ivwi-nl t PIIIIIon 1 Kuriiierly the St. .luhn'K' ami Cniiuuerciul' CuilitS WHLHL ALL ((1SF (AIlS. I'l.ANT-i .\ ? J J io-KS: CIlliM'K: IM ;
receheil ,
(ill nfilers
\ I lioin IhoIriil I II I ro.teaigIi 'Iisu'U'st0iisi. U.o
the I 14)11.1.
mnilily .
i hlninl
I ,1 1"1. ,. ,, ,_ 1'lnTEI IJl'USS. AXIKVKKlillKK.SS lb
( 1111'11. alt hiime, weeks I III-OK I 5,5 thau $ it :11"1
|I ill (lln net u ,",,, '" "hil"1( (Iho ti:ii, i "tempo" t.I.linh',i ijnin h I. I kisa'r.tI I lii-nr.imv A.TntreU'i'kiiiix ,, ( ioviM'iimeul St.. (OPI'>| (Opera) I louise 1/L I : : : : : ,
The' ( 'iivuiUdiM.. l cnlciH. j IU( irolexl, ,. ral: J liy I ami/ mmlher" \' 1"11\ win k- .. I )m.t.I
| j I'i "lust '
p.tial' / ni'i ', ami | mult' Iass ,
)
even |I'.i 11,1'.1. '| II I..(in i C. Ult.NAM: : : : : .
PWIIII.ll iIsI '101' IsiaIisiIi: .1.111,1"1', ofaith I'N I ,.1'1.11"| '" lleillh." Ho 'W'II. I'I\; IM : i I- j in nlle. The-e 'lire mil nuuuis'.isig! I t'I'II'il". ( ', ;'''ll uml .I'IU..1. I is.sSr- ;j Mrs Pfeffcrle Propr 'lress. ___ I :! IVI..ts.\VAI.XfT-' ; <
fidI.ill 1 ,
tutu coiiiiiiiinillei' anil l.iiUlvlhit. ( ( uciniccl / 5 ,.:I'l'lix citn-e/ nC( 1,1"1 .|,,|- ," < sIi'a | j1 j-. 1"1'( : ).' instructive, II.II"I ly I IC ri"is-M..to: lo ttZ.4)() per DayNi'V. : I JI.\'I rKt-AX-
,
.. mnl, id nmral. 'liealmeill: ,; at lii-lii,;:; i| liming tit| I Ih-! (1111. Vnii -";,;il'l -'III-I;; ; :; :,1 I l\ ., |:| l''tn, ittailti d Tlii"U j 1'11 :IJAI'ANKSK" ; ",
I rcciil'il I I lio kepi j' I liy I Iho I I 1"1111'1 I I '' I If 1 ; \ ".I"I.all) :u JI"DDJ: :, KKI.-:'
11 i I 1"1 plllinimpoil.lln'e.' 'the, ill'ifU(( o'lI :i I UU ?,,. ; | I. O'it.I I lining I 'I-.in mi Kir-l, Klonr. ( OiM II El'IAL: lU, !
11111 hili'll II'* ; Uli'l wile i I'll the. ihieliiik I .| irmi! of | | \ .1| i 'I"| ,,i.l. I. i J.j".I I". /I.KIOXI1-1 ;
pnlille tisslissis. Ilia'
sssul|
I | > :l | Ill : Itl.r.SIIKI; ). \rl.rr' l I') '|HH-iHiit| 'I, :allied., Tln-y( ant a 'hili'riu: : ,
usa, /Ixni'l'ant of I II.(sat j jHerUo.. I li'iline I, I n'I| .( lln1 pie--/ hu, ,"I.IIOH: i' ,11"I.1alil. I I lumllixe run I I.. l'I) *Jiri-iu| I Theo. Pfeffcrle, -< JOB : PRINTING 1''acb'K \I i'i.i: :..
(
) I
.. ili-pl'lliliy nf 1.,1' |I 11.1.' (I' latiileiicy' I rmi-t II".iu suit. \ uh\ll.. :It.'N'I J'lum, )111.rll.I.M8., %,pn.C'taS .
Ihi'illNi'UNi1, I hill (hey lit, niniinlli'i' | I loN I"lio ( 1'11' 1'1) III" | unarmI ; )1\ :A i .
| "' ,miml uml fnnii I. I 11 t wa-i: :JII i-hiii'ch f.tir lu M.I 'II- I nllirin. 'i"i mnl I :'ill'I"'II.. IIJ,1| h) ;: ..j.C'II.U'.')- 1I"Cllti""M, diihia. u'.w, I '
) m ami .mil. (,,111,1.! on ".ii'|iri.in"or I 1'10.11" 'JIIIII.rnf I'luiHi'illow(' n \> 1 h.tt, 1 -lii'li.iiit' ., I lini/sikt.' J..II l lami --- -- -: O 1"1"1 C5 13 : Im'rdllll'b"I fi
I IhoNh-k, itsuil t In I Hie, priiiimtlnii' ( of, 1..1 (111'1'111 X"V- '' : .\M> : : ; M\VS.: li, H anil 10) f'-eUi'-li.,')
yellow fever I lu mvor iii I theirf' I, \\, : hiciil I. In i.l'siasll's, I (In- ( am' ) -- ---- 1'IJII' Our
ii'lii. Cut
"illllllll.1 per.nii.ll '. 111..111\,111. \:11' KIII: ) \II 'lit-.II "'.1":0.\: Flower Department
noruncu.Tlio' I I Ho \\ ssuil.( h.ive penplo'* 5 I I iii slug I III, '"I..I.III'.I I s I 1I'lldl. for (in Tin* "II.lll( l'iiniiiiei-i-i.ll \ill In-real let Is

ciiilivnle| ) : of feM-r l Nay I llnclor' I a .111)1 i illolcomli ) 'li'il" 'lo Hie x'ulUlleal( 11"'I'i'J.li.1'111"1 .IlI( ( : tin, on one ..1 II'I ,: w as a /JsItehstIisuiul : _... III M e hue' iin'ri ('l-i"""I frmuup f 2tt | lie (I'lli-nl-li' .'il' nIl 5 Hie I l'nllni\, I g ,',.j'I'", HOOK JUNDK11Y I ITu : c'II'h| |::in ni-ry roopect.| \\ it anJ It )\\1 in think LU.
I >i kelllft 'Irom tin .1.l 'I. | i.i C.III" la\.rll'l ni
: lifil touaI ) .ji'nrlryI.TJ ""lh"I''II.t.I t" -II' tl>\ \\l-K. I I I- 'U I j II ile( 'iiitiuini, l
nf (riiiilh'ilon, .11.IIIIllllIlalll | ar
H. t1.. thai'hal i 101'1. ;lb 1"1'111111', 1' I ho ci'ijmen| ...1.1'1/ i.h .,..",111"- I'lnw li iv ti'ii ail I it iii liar, rU ill I My '< rmv I: 111' t'sr: IS nn., 'i iI ITulTKIT.' .\ \ I" Is MiVV 1'KE- r\"-I'.1 t.i-ti fnUy' tituS in the la-al lisLuisuu'r
)' jiroruile.l (IliU. ) ear III (the( kulllli- .1".III. I h 5 I I ha'.1.1.' I wht'ii hei ii'T an- ihliil,, : $ Isi '. anti (.11,1 to safely III'r/
1./.II..r |Ito| min.coiil.i, i inii 04. i.I'\II.1 IIIi 1:1.1' ails| an.l llni-c'' i\nrv an"I K"MIn'ail '- "I iI. t'\utwr.: Pi) Al.l.' ', UKJotFrintiniLBooUilDiluiLRDliDiL I carry .
ci'n klalcx I I I H I Icn-fiil'l I woi$>o 1l1I.11I1I'II'I I ill" e. i Ilt appioit( :.hi'tl 11) I I ss'v.us'. .( sltnl-' \nt"'II'I ist'Ii'iess, tiilil; .liraceli'lH m-w I I Itill ( "I.nl!. .. f I Jiiiiiflii'intli :.'ai,". I"S I"x'I.l : \t 11.1 "ti"inal .k.l i. n" I Inr

kciluiin. than lio nf mlvlni was In the '"','a.ill '-I. '. Ii'is_' .iiii.l tfiilil,' uaiclu-t I 1 ,"I.111.'11 Ttli-i'iii'linrik'r-, ( | )I.'
any u"'II..I"'I'I'C' ci'i.leiii-. .1'h. I'plnloni. 111111"11. [ 1.li"i vi'iy cln-ap.1.11 |'iin> tviek -'' I II. [ [ I uml ilfkii iK. He., f
.
'tin1 lii'. j r..iH
.
; \ mill\ 1I1I..lhllllt. IIIIjht( (o do ilnne .I..( phkii'iami( v\lnilta\o: II aie| Idl,1|| fe-1 1111.'' ''''Iall. i \ l ((5 5.i KI|'| \"'., i huiim tea la.li' H an.l. j i P.im-rxili'iivrr,, I ) c 5 irrii'i.livi' ..i-Iiara'illuilt ,iTiiini't. utt'ntinii.
\\t I that Ihinj (for ? S Ihu I vi -' i: All kliM'K(
I'I ,' | \,1 ; l lu-| .. \\ (Hit* ills 'tUr and
\1' a kliitly, &11.1 tI'.s'l 11. Unit 1 1'II' > 'i.tli'iinii. Hue Kri'ii 'lifliH.-kH" Kr,',Hrli "ll1 "ln'fllv'Ih'.1 warrauteSoiul -
LIsa mural iiuitlnicnt of )'1'110)H', 'I 1 I' I rlil (taking: holil of the" iilcnsilIlll'llllollllt. li" I I Ir. fur 111lrill" : >.
( nf I llni-c( ho i (lilna |Ps' 'I.tll""I"
i jrral III.j"lly w h.ive l M'li', line I iru f.ins, tint1 uiliil' : IA'r 1)flI C
(I trim fur ilaclor I I uml\ III.I .. for the .i. flSiitti'bLi''sI I It J. l. I'KTIKU-KX.:
you I..lii/ i''i ".' ills, ll.o ili-eu-e, ,Imili' ear, (iul'1'r( ) ltshis! kilita'ile' T us iul-a,' \ S. ItHOWX.CleapestMnsic ) uctiT-tf ..,
_IViik.iei.la.
moral L I Ircnlmcnt I 4f (llm. '1..1'1..1.,1"I $ I HI 111"( ( I'lilleil $'l.tl'.'. ami, II lutaIgit5u155l5'iIt "I I ln'lifvc I hut. is a putlifter ,Ihoi \1511' I ii "

I'lheltil( mnl) i "liu\o) : hi' ilerlaieiltltat Iciuv"i-iii, a'uwt'ivil. KnucniU'i' .r..II.thu House in i tie MX / in-I.al,; gi.'ui iii a rdt'r's s r I)
/ I'.Jieri.llly I III' Mainillonuml I il I. nut I'nntaylmu nliciimiiuly h'isui umih I 11'101',1 lil) I It ciirioii/ ii ly aliniment place, .1. M.t l 1'.1) j1'1'' ) Millim-n' lal..t- 111,1, ii"l" -il: M Ur.-'t anl' (}ASSIMIS
iluea-e: ftlalL'
lie .
(luau uriny of 'nimlno hm-piial' kiir1jreoin I i in t'iri' on ( rnrm-r. I II ,. 1ITK4InsitoM: I I ,
I "lcn.I'I.:1
hit __
.
.lah'l | : ) ,
(Ihat( urn ) early ilUlrihnleil nver :, I. $ dt.w luverpa-' ill \ ssuu kimlly 1.1 "1.III.al.l.: |, |h...". (Huili-y )101 l W lii-ky I- pat:uuu"s.is'i. : ri.oitiDi.iioi. I I'I.'J: : IU.: CONFECTIONER
'lhll'/'eIII.lllilh..IIII''I'I'-
: thai kdii'horn ktalus uml, xvlm-o |IIT/ .-jl.c I,' 'I.illl"ll( \ill .1111' 11.11- ul l l.'ii.S lh."", ""hott ) "1 (Ii ill l t "a j1.101 J ) t liiK Ulul uml I I-I. I'll-' .. I, |lu ri''isis'lii|I'h'.', liuI.lit ,.." IIUI S-:> l'|>v\ur.l.! O"'U' I ITII.n
wish: I IJllik .
cin'o Sushi' 1'1'1.1.|, (it haveiccileil IIh, 11) it 1"1". I, t.i lira; uml Iui; huh's.. llul "'\ ('lie i h-rii'ttl I" i.) c. "rt.uuv. ,iviiM.ici'1.1. ,illiti(I'js.) .I) t'l'li1. > 1 I I n"l ji.VT I'puaril., riaiiok aiui Cra"0 I: 5' ', .,1.1.| ir m ., '1.-Ins'-i.':is .:,ly .,.itml Candies
i 5 I Fruits
\iero" MI ailmiileil inln I thu Im-pilal-/ :" gaisu 11111!! 5 II.h.1 ( t tI "I' "' )' 'n iitlilj (p.tyiiients. Nuts
1'1' ,
| I i I' I ,
/ ) every 6 "bt 111111'j t.lam t I j" )I, :11111 I ) d.1 I III I ruVfl'i'lli'it .. t ,( .n ni-i KM "LU im mi 1 'iI|, ,
| 1'lol.JIIi: ( ( : in (lisa' epi'li-llllr) nf, ,Is.'il.: \ .III'I .huI .
low tuber 10"1\1'0111 I I llm ninth I ). I I 11'iih i I I I himst'lf, l.I -
.
i $ I lisp ili-ea-4' .111,111011.1.1.,1

\Vo mil 'Iho allcullidi of (II.(sat |IIi.i | il""I""IIIII.II"oIlil 1.1 i'II., (in lslis''u'$)'' to viilnrHi. ( In-.:I Iu.llset' '-.IIllh.ll I I,1 I Lll 11.1"1\11,111"t it's Easy to Dye I IDf jC.I E. OGLESBY, 11't.D! ,, I! Cigars: HUt Tobaccos.
!
1IIC.III.4.
,< 1'1111'1. lu I Iho kUlcincnt uf l 11a'> I llulrolnli'ri I I ; I:.. lie. of l'hlll'IIII.) un..I:; W ITII 0

'|ii'inlinx m1I:! :u ( ( Mml ,> fiKAin'ATK: : OF! ST.! ULIS MKD-I| Stock always t
I II ,po illtii| mi g I lIt'll I liy I Ihu, .l-lrk-J I 'I ellnw ll. II" / kept Fresh

lonvillo Tlmct-l'iiliiii' 1l1I.lloIll./i.III..1/ l lIn inclu-iiin) 1\'I"IlIH'.IIIII,11I1111, I )1"1' ItiKtkUr.Thv D | I.\I. f 'lu.l.ll:( ; I: : ( 'l.\SSOK7r.( :. ..
lliivo .
!
I tu-ilav'n ,paper j I to ( lit. uvclnnlon a ufotlmr t lliriin g I .mali'iijl t / al sjs'i"IIIII.llbI\I.I "' j, ,, .lal '" in I he l"I'I.tI'I.'"1111 anTr( \-:"., C lug! : KtntMi.uu: :' I ui.inT,: ,> 1,1'1 a"I ,ut. :j I'lJICES IE.0XAI.E :

liiatli'r, iH'caine. \\ e I think, I IhU I l iuni. ., 110'11.1"1'1"/.11"' | / Alter :..ml ( '"liC"III.. Thl"l assII'.. '.i 1.1.ali'. : : -I'.VIK I: "Hi.J'l'AI." .

thu ,luokt IniiHirUnl/ ktil.Jert i hut. can 5 i uiiiK Iht"I.llIi" uulluninr t- 1 in >\ lii. li,. ll any \\ 'hero/ nu' ",,- IIII"I IL q Superior 1.1. | Ii',., si' ;. 19-S. PALAFOX ST.--.19Tlio

I Iho |1'1. I.., iiinlio u'J.4. '-I I n, lint', i I.' |hiss' |Vlllhic4ll( | $ In i"' 11.1 I IN 'I'' ''' '""", I 1- '
I HOW cnjJUJJi I tttlcnliuii nf I Iho pruJ'lo &lill 111 ''i' ; 'I"; ""- ami 4 UI\.7
tin-/ ,
uf .
i.i'l .
'
lUi'ra lIl'IIIIH'ialll'ill-Ill '
I Il
"l.irllre( .1.1I"( .ililn" ,
1..111111. ItI,1 :r. n'; >
\ ,
) ol' (till' yiilf klale.. ami thul |1111'\ l m i) I ) $ iIho 1 H M.II mmiy liu;'wuui A'lwuuma Ih'r I ? -
1'1'11' "'" | ilie Strengh.Fastness.
4 1'11' 11.,11'1"1'1)111.1 "I.III (1,11.,1".1 "n hiss iiI Klii'l j n-i'iuvU 'uud&Wfi' & '
lifi'il tai 1 lio ciliiculcil) IsIs l.v' a (' Its.! J.
nn I kiilijoi'l ) I I'lllll' "lull'- 'I is'' Ictlll 'II- limn' : CRY BIEBIGHAUSER7
't, lir.I iioh I I niiiiit I ) t ii.iii-uii'4( I tin'% l'e\ii- FOR< IT. Toy the Child! Likes Best
( nnimuii
H$ml (all I hat "I nalluiial( liiicui'iilion.NO grunt I II :ant | lanl in am .MM'. I
I I'li'iii' of, Ihu/ "li Igiss of, trll ( INVALIDS 'i Beauty, -L rE
) su" | ( aLa'uiia'sus5j ssuaj.ii sIt, 'M ssig -u RELSH1. Plnmbia Gas
1'1.II II and SI
1.1 t Make .
Lauah.im. ,. ANDSimplicity. [ a .ANcHo "
( .STKI': ll.\ri\\VAiii.: hii-h lu 1"1 h puplll.ll' ( ( i/ril j I lui'll. I i tutu uic' ul pii'kcnl inkiillii lent' 'in I IM-I i I le..Plmp.,. .. 110 bWmtivli ./"ow.4.. FitiDAU

I Ilii' 1I1."I"'IW"i.5 I I'U' liiii'linu'opir, I II..li.a.I '' u romp ll i-nil llpnn ; hnl in I linn mnl I ,1.II 1".1- 4... ash..s... .I.\ I > pu kIt 'IN--- AfiL 2io8 : !
\\'o IllllIot t ("{it nil ttlllnml I a u "hall ll I lists. | li ,holili. |h U ,' .' ,
\ | lo ur| C'IIII'"I"I.: | ahitiults'' iii.il i '1 appeal( WIUS 'BI(1RDSG)( I co"I T I.n. urnuiu J to '4'IH' >Ihun my hi't UA' 1'(n ti-a; Ltl.t'hi"r.iAltuL5i.4; : c
I .
\Iii our 11I1..1011. 'lo riilucu 'larill. luxationml l i.,". ll.M'llilli'' i III I i.s I i il a'I''I1I.. U 5 '! l ; | I Ask t lb>- a muni, uuj take : AMI' -
rt'iuovv Iho "burili'iiiiof I ,. 'people.Wo ''Iii. I Ihul (HIM illM'i-i-( IHIT I U"1"41) |44iuciInlc-, InOliiii'Mr. Baby Portraits.wllbui uo ulur.' 36 color* 'J." \cu. UOII.KUS JII; 1'11.W".t A(tirom a,:PRE v*. >"h.'ul
; fi MI I ''on, \\hiih U'liif r |.| A (\ J'I'1 .
i->
} UK plnialily lour \ L b. (5'15risIa. (4Lnk.1 RICHARDSON CO.. ls'I
will ruiiltiiuo tl) ,Htfht 'lor Tm. I ill I rS 0 cmuu ulaw WELS Burlingta/i. Vt. l to.
i luaU l'll.t \U'li'-'iva.l| abim.n. t S :tl >< !.'. 'I 11,1.'U M I r. I IJ4iiis4m'iplni.iliix I eat srtsbs M'ebirggn pI.eieispis r I..1 1.1k-ti) ,"'. '.t ''J FlXTl/HIN/ : KtMilMWXKD.{ {( ) .fatjo sj sad t

Jtoforiu until ,Ilio next 1'1'1,0101"1111.,1'lwllt1 I lot I Ihw(s .1'llal.1$ ,',1 ( r I I-li. .- niana..tnill "I lu C'ut- tsi'r) N'.tbu'r .) ,, hunt ._,. Fo C -ding of BroniioFincy Article. USCDIAMOND < "I'H.lfirivj, ,'u toil, fort ..a14Aia&t..55 ,
', ."I. : Ucioit-r F. Ad.
,1.111'1'1,111 a a I Richter
&
t 111,111,1'11 I (OI'l'U I Iho U-n I I I li'llvlnrM -pajriuml : : this ssau W..II'! I'a" I2. ( Ua.11" *SMJ ., PAiNTS.Oot f'X-N.a: 0\| .'L.I. .\. Co..
IJI 1.'uralt. \ULs tINuptp" 4 CO P.. So.,1 "" ,,. Urouit Copp" Oo'y it CcaU.U .:. .h .10! ODWy. NEW YO...

.1;..


"
.
-
-a --- 1 1I I 1 1JL l

I IL -
--- .. -- ... -- I (

Pensacola Directory 1 t1'cI1ifqT! rErlnnlrVifr <. :Ecaoer; : b1:1ah.nLo: : it; I .

( \ ( (At breakrast-uIy ilonr will ynnhave .'
TilliiLs : BARGAINS : sonic more of tl\l' t dwrd, potnloos! ? -- n -- -
"< I "M' H -
I crniUrj thi-m myuwlt.ITubatid.Nt .

l ,I." ( n. mi C' 'ir '.' 1 l..d.: I i l U .' : 1Ld1iJiiUEVER; ) I'\ I' 1mI, 1'iioiicli. HENRY HORSLER & CO. 1.1
I VifoVliat is tho ln>t 'uy to kerppotntuoa
II|, I ik 3 i i until i Ii U mi -1. A. Mi-AI n'tr. JohnfIlubbau ) ,

.1 nil, :.. 'iinln.il: (' '\\1I'I-.I.c'. AU'ry, ,
,!-I think tho licit way for you'
l nun \ .In l.< di' >, "llal'in 'iru. I to keep potatovs U 1 to stow 'eui.-:ilarper8( --IIKAI.KKS: : : IN I : -- I I .

",,:i11 ''I'i .I.C'( \'on .:t'. Itazar.

'I ,i\ l'"II'lnl'I I' \I. I'llini., *, OFFERED '- ; SHIP CHANDLERY SHIP STORES t tI

.
.
TiA .-' "Hiii-Ho".I H.! ,
A Onrn I'nnrrfnt In<1lnn Tribe.Tiw
'I Ill-nsill j I l' -J. *. I I.. '!"!ni.' ll.lll'lllt I .
HI'l rnrl AfcCoj-: Baptist mtu- ---.....--- .
.I'l-l .I'll llkllli.) MANILLA I I 1 nori:< I -:,
"1I1.t. nl.i EIII"IIt1"n; : -V.: IM'iiokintmi slotmrjnbi> f 'ho" cil ho Mmmli, In FOR AGENTS FOR
->
Inillsnll.\ Cn'r.1.:, ,: I.:,I. ll.lll': Ijtllll I, I1.nnl l'rll'hlU Uhtncltillt PitKifhlnrtt' I Ovpri-o.il") north ;$20, :at flu.llonvy nnt; ,1'lirlntlan vho porformM innrringo!: tlio cvremony first l'roto north- t r.Mlii I : 1 ) 'IATI'':> I COAST( ) :; ( 'IIT'I'OX"u) : IIKMPWTK:: ( I TAt. :NTO.V) YELLOW I MKTAL I: !,

cm II'I'U. 1 ) t'l.tl'I'* ami, I Cheviot: ( "hvnniKoitli fill, at *.*,. of Trrro I Ilautomul foundoil ft jiorraRnentmUslon AMICI'.nUKfU' -( \ :anletl aiiit Irisi! : 11:11.,111.AX'IIOI : : ...,- ;I AM I' '.. .

:Minor t -\\' !*. < 'Mj-li'j.,.ni: l.'ujr'Mi: : Hill.* llj.uviOcereiiiN!: : worth. fJ*. al: 1 tti.P.nk t:!. tnl
l ]rr'K., : 'I'. limit. uoith fl K.111 $9!I rurionn I ; : : ,
!: hiirwitlsitin.l'Vi',1' (OviMv.nls) writer of thH sketch to nootho
.\I ,ii '.tial I. M. I ll >ln>rl.. olJ Imiuus who o rhlldhootl! lll.o 1.ls I Spikes :$li>'i't, ;ami I loop I Iron' f.l'aill'ijll' ( X.I I--01.1: Moial; inKru! in f Kx.:
: .. .... Ii". I:," AM I'IIYOI:0lilI'IIII'
A! --
\lallllII'II I ,, I own. wns Fpt'tit on tho \Vnlnwh liunlttl ; :'\ !II'I't 1.1',1..111'1'1: : /itn-, ( ''ui> flr.; whenVC, Flinii'li l Now I
I nil I, rim : f *
I Puiry SIi ut. lIIltl. livnrli"oi" u-il I I I IvinvniK: "'Mlh $2'i:! ::11 l t I .>. tip t the Minlr.". In tho Indian territory aniln OrTH'K' ( '
t .1. .\ \1"111'1'a"I." :( ( : I ( Iiiju-k' Si I F vf'", Mvr I HiMii'H, I Otn I :*. Pir Ships; liotlnni:
.ln<'ii .I.I I I' 'n,'. ,-.1. 'II ini: mli'. I f.I! 1) .u' OtviviaN) 1 I fiiiiii f'J:! Vl() In IT :.ViAll 1 : \\ : tIt thit they' now' I\lIml"I'\I no more 'I' '
C .iiiiiniHs u .,"..r.-\\' I 11. i I liiniiy I I I'r.'H.-i: I than fifty families; t their I tribnl orRnnl I ( 'IJ.\IT! I : .\\0: 1 l.tUI.Il\\TIOS: :; PAtVlf: i ', ( MLS, V.\i.MSllis: I : TA15.: ill'nt ; A. \.11111,10., .. \V. \\illiims' 1'.11'l.alI'r \Voil ( 'h.>\ lot Mills ::11 ,I.7..* ton l Is merffcil! anti they nro simply' C her! PITCH iK! ::<: iN'i rupr.Ni: : INI':, IIlItCillT:( ; t. ,

:- : : .1.urns ll.llhrl. I U.: M. .Mt-nll| ", All T1"1'"IWI'i.11\ I :coti'li :Sulls' :al H f I IP.p nUi-o, dtl/ens. Their names nto on our roiM'.iiCIIAUTS( : : ; : I
:nmlH., W. W iilir''|Mn.ii.' bright 1III'I'I\ntlll\II.1 forUlo 1ll1lns-'hl'n! (' ( Ammunition( ,
I' tuiuuui, .. -I me.. s I.I'i' I 1"" Ih,' lii lWciltli'S- ---- Ilt-O. \VivnVnl>vh, Iliicronn rreek (1'ish- II1Is. nTVANIliVItK: : UOPK: ) :, '

il I."M_ in i n<'II inntilii.: I ; l P.lark\: (CniWrew :Mill. II l II.I ."*) ewihMinml: 11prccani, l'11'b1lt or'' :sun1\ .\ 'i' r.o.vr I Nickel, HI-.KS: anil P.I (per 'uti ii illuC! Minrl'., KIROVSDIAPIIirACiM:: > ( ) : ;

('I"tI'I'h I'm, < tin v.MKiiioi '1'1'11111.1 I ) !II! )) .,' till U'ti.i' "I'll !"'! SKS I 1:1'! !: ''IXC,1CI( > VV INCH( IT: K11ANIl :: : [: PITMPS.irniKts : .
often rnnpo.1 I tho stuto. lint live' hllllllrt..1r'l'rC'II'IIInU"C'I ,
I >isr ( III M.-NIIHi" ':it.tFtiX.'t. :--hl"I.II"1.1I" I l.ilii': W"it"11: ,1 Ui'l: AHV<> -I\ I I'mli'i-uiis" i a'jo' : ;2! ( 1'11:1111.11'1 hUll of I IhowliltomnnV COLT'S( ) :: ItIl.lII. : >::: I : !! : : ,
Ut\\V. >i l. c'n\. i'uti"u. -vilri'. nl I I II I | I.I I. I.OtiS .
".\1.1\11,1, 7:10: ') I I'. t. !Suinl.u) :-N'lio.I iilHm!':::l A. ,Jo I II.VPII. Molt'-\ \\'u..II'.I'I"\'.\' t'I, ,I'I'"il'W'II1.( il I :al *-' i j>ropronn nuu3 l tlii-lr own ''II.JIcor IM.ISSTAI'TUAII.: ; : \\ ..IOIIN.HA'lWsios.Pat ) : : UKPAIU-i: : : AM/ ) STKKKKKS: ': : : ,

M.. .t. M l I. Io-. Iillall. Mit.| I'r.iyi'r nit'ti' 'j I ntl.iptnUon\ they nro goUt niul foncr.. :Mill rt1.I\'tI.! Sint't' NATHAN IMCHAI.'DSONMTKiMvus: : )
I ) :
kinjr Lining-
in ,' \\ i 'iliu'vl.i! : ) at 7 r.M.' "'Ii4 ti'i'i'. ____ Tho plow tt Iii\ turns np iHTn .lonally their 1 KOI'ATOI.'S.:( ,

.MKiiiniHsr.i 1 'in ,uii.VuiriutL-i.v: \ I! Tonlllvi) > I 11'1> MI M.H'All U'nil V.-v PHIliihS, I'HS \, ,'"i-lh f"i, :at t fl: i, Ptono linti-ucU nml flint arrow hernNj; lull* !LOIi( ? LINKS.: : liAKOMI'.TKKS: : : : IJoili'i- ('.\1'1'1' I I't Mini.!, : : : : : ,
Wisin I IS\ |II, "unit. l'a.I"I'.1'. ;, \ "" even tinsito <>f Wo aw-t a no I U In lis lllMMp\ t'tlttlutlliili, | |: (illlll :ami, Tlllk I IIE'O)11: / :: \ 1m: PAINTS I ,
l hI 1111'1 l :M u-.'iiili.iths) : nt I 11 I ,,','Iw'', n. in.' uml' I'irly> I ll./-n) MMM" PiviHi i Usb ''j ll t ,> .. w ,'ih; :Jt'f ,1"1 i '. 'i : $-. '' pnte, ninl Tipiei'iinoo Is heir iMilyl' ">nttUitrouml I : I 111 :( )I\CI: ( ) ''I': nI-: :: I I P.AONALL: ( ,j.
iY,1|, rk. All luvil d I Hi-nts: liw. I Hint I 1-tainn. pvin n tniooof I ; It.ioil'imil l.i, kIuiz. & LOt'll'SP.llilil
i p. 111. arc ; TIMI ll'VMi t ) ItiyV 1 Pl.i'incl I I Pi'iiMh.ii. .l ., 1'ioin, .VltvitlK! to U I tI'.ti | 1
1'1:10,1\:1\1.--1, ,: : lto\ II. :*I.I't'I !'. wtlilness .Iiulinnn! U-ltrr. I Illi'Kt I MA1MNK: : : Ii il.ASSP.S: i 1 I Hoi I kuul Simlrll: ( ) P.lork", \,
I ho/on I Ii! A "* tit'i I I 1,1" ) 1"1\1.\ 1 di 41 l | Ship; Sloven, (Oil' and lleafint( ; .
,. mnl7sr.il. y-
t I.I is'o" .N'i-i-I i :il I II I M. : I I. M.t..it.i ----' I (iiill; : Tni|' .:iil t ''teal h. liiioiii: P.iillci-: \
:v< inl.ij :*'' .it\ !| :''.|> .n. in.. tiHi! li'i{ >w.Mipt. ---- ,Slilrnnlk' for tIIOY111..1111: :. PAIIU.I n.' lri.ms: I >I\IIMS: t. I STOVKS.A \ ( )
.
IVnvir, Mi'i'ilu ; < MTVVmiii"" (C'OI'I'IIlXT) :! :
: Silil' III worth. n.:? ul + I..ill) I ITIMI It !l't' llollIlrht) I lid I tho iuutrrl.il, SlIIPPIMi I : AUTH'I.KS.MAMI'T.STS :: ,
il.i\5 i nl s |..liu.. ( Inn'ill 'in l h"i it1 ;ni'iii' 1'1'111111"1\1 \ :Men'P.liik" 1 :! I Fun' : i- nmy :: 1
COMI'Linr.:( ) I ; : ;( ) I TAKIi: : : ,t\ VONSO.N'SCAPH : ; ,'
wlili-h i\ IJ.wulll'I" constmi-toil' I U of noluiportiuuo I AS-Olrl'II.-T: : i :: ; I OfSiuij'l'i'r ) ; : '
1 r.i"lifn.sin I t 'i'tCrisfiiiMi. -<. I l > VIMI :Mi-n'i" li.!: .'k ::111111\I I!; \ i ,lAlri: Pin'II' I I 1'0 l at 1 j fJ.'nl: ,, i hlilouulk I Is Uioro. L : :: ,.
.. i IN-v.: .1.! fo lonjj nt n : /: ANN: ;
: iin-t'* < liiin-li l Linos Honks nil' SinKcr-i Pi.lil.inrs
.1. 'II. 1I.1t. I..I..M.. I Un-lnr.: : N'r\lri".il" TIr'I'.i"! ; ; I. ,11.11.,1,1 i t I ". Ik fniliiv'ltJ' < iiH'h, at $:J! I '1'1aI'I1. n pront; nilstaho Tho Inllnonco P.OOKS( ) .AM: / SI.tllt' :: | I.
M' LOn( NIU'; I KM::: t ; LAND/I
I It.
I I Hunks'
II A. M. niul 7. :::111(,' I'I.I. \\ i.,liu-il.i\, ;.. in. : ,It'l :111; ; linl.l; :iiul' PI itt l.v'i: t I I HiM\" \ 1',11",111', Unilli ji,l'i. :al f.l'AM : list tlio mil'fniv ,'f nMen ul li 1ms upon RII.ll'l'ah. Nrl, i
i u 1.,1\' ill.; .tui ..., I 1110' 'IIII"' "*', I tlio OIIMI with liUh I iv 111'.1"1111'11j'l'I"; \ N.l. 1'\\1.\ ..M.MANA: : :\. | ANCIlOltLKilllS( ) ; : AMI/ SIDK/ : LUiMTrt.( U'OOLSKY'S.( t( : ; : :; .
__ ___ '
I nbont h.' ,'aIIzetl rloso ..1'1' :
( AIIIIII I i-t.! Mii'li.ii'l's i Imri'li. i nr- run I'tily' ) I hy .. -- I -- ".
lit r 'I'.il.if.'V. nn t 11 I h.hJ"\ ." Is.'i 1 >. l!" x. I 1 vnllon nml expcrlmi't't. Tiiko n nuinlirr i ----,.-.- .-

Kiitlu'i' .1.'lui !II. li.i.i-i-n.: |,.''..1"1'| I!, \.Kalli: i :' : 1)I: of .Hltli'wnlks nil I slight ii nil ti mt hug, nml ,, Sliiiiiiaslcrs' \ |) 'M VIII Notice to (heir' I Interest! our AilviMtNcuu'iit.Kvorybody I .
,
Vimii'is. :. .1. ('''''III. !i-i-t nil., 'inlrisin'Siinil.ijH I experiment.. It will till foninl, hut npolinhpil '1)ir)' .
; '.. : First M-ismil: (Iu::!in .* .\'t. : :K-i-nni. 1I. ), I htono! sii| 'wnlk roqultvH fullyonolmlf II
M.issur; I'lnlilii, 'n'-t >l I.I" "t M A.M.: li.lJl.lss I h I more exertion to trnverso tliun ) ( Large; ; anil Small!! Cordially Invited( to give u.s: a Call
"11'1') .\.M.i ; 'I'hl'i..I"lIill ill .< I'.M. : MANY OTHER ARTICLES nu ixjunl dlstnni-o of prniilto( |1'1'11I1'111 _
\ cMpi'ls. I I'.M.Mass: I'M'iy iiiiiiiilnv u I s : :.it i I II 7. :
d lii'U'knllt:
I J: "'IIH't l \ h1' -e. \\ bib,. tln Iron ''trnlli C'.t11th
"'\"('t \' :-111111:1III 1 t I II I A, M I.. u IIM'l' I*. M!. I. 111110 l'rljl't'II"IHI, Is. liv fnr. thooaclest cf l"1 "'1I'11.' ''!'' M1"1"1"1' '""''' I"It', IM'HI IIKADQUAUTUItS FOR :.
\ : ;, !' :: I __ I Old : _
Miinl.iy' :Miuul "I ::8u \.M., ---- ATVV ( ,\ nlKlix.n : .
walk Aiki'i'sl'.l
nnv to tijuin. My nlll'l.tIwnll |it, ,|,'i ?,! iinii.|
!Slljlt.l't I'lllJIT: :M'l'tlt ,' I'MTy}1.: i I'lllH'SllMV\ rnlhil! to this ", hilInl1kh'lT'; n neili'icf Ins, I 10",11, pi.\'I'M.,ill'i'il' lnr, < "im-s" lii-i nilinii'iinlii'N
I :'imvli Unltl'IIUII'1I1
ill M P. %t. n't i
:MMi'Ai.AKoiiKirisp.HIM' 11.11,' 'I I"% III..' : I walking' 1'11"1'9l'ith n tnnn who Invnrmlil.vpoxRoil : '. nl the I'.lnnil.:\. lit i'\civ i Imm nl
oi'l 111:11' LO\N J? JOES: "i.t\111111,11". "IhUitl, Ii'in-Mrrrnrl.il, : ill' II-I'H,
: : : : I\ 'irii; \ : II. : :- ( mo III going'! 'home. I IVilmt I \ | ISIii'liiinillimlt II.IHIIO SCHOOL BOOKS
itiMiln.,il'l'-. I'r : "
it
is
-- lli; -%(', cud' K. I 11. Mi'liill. --111'1'1' "I'astiir.M'rUri's I eouM. I t'nlllllIot Keep paceltli hIm. ontho '''illal.: | :-11'"ll ti\ .1 ..IHI' i"I" plU'll. \I'lll\ ".:'lht.ltcurmlMhnniAntm I I. I
: in I liitm.ir llniMiii.M'M'1'y.! : !Mnitl.i, :,)' nmooth otonn. Ono til(:ht. luwncr. I II | -
nt! II n ui.,,itiI i."'' ".11I "'iiil.i\, *vlinn, ,| nt !Iil: rhanrnl: to tnko to the l..fllIl'nlll Hint wusinsido
ii.in.V.: )uI, !. .i. In"ui'i'iml "i"ill-lit.''' I'r.iji'i!' I tho Htono, nml,I I to my snrprliofniinj I
.i 1.". tint, \\ ( tlnc-iliij' at 7 : hi 1''i. in. I that e\collel, In Pioeil| with rtn4 WM'IaPY: 1..100 HIM! Ju phoo I '4IlII)1i4.iw .

//.lllJY.IIA'--IIIIII\IIIIJ.1 I : I t 'niiaieir.ilion.Ui : 1K .4. JEJr 1T S far less: fut I 'ui I to my I liiulis I' hall whin !' I .I j ""t I10"'k of J1"!' .*
I v. A i K.; Mii'licl i I I'aol.r.:l i. (-I'lMrM u ,n i I lieln/r/ lejfiiiiirly(: ill.liitui'il, eli, I tho mum. OPM ;.1 '\\'I\\n. '"1-Uf.E.,
:-IIIII"I: : I II I :ii.m., III ("I,'linn'i., niul, ".III. In, footlni' .?.- IV-destrlnn In Ulubn-IVmtN'rat, U. & ooIJ.ii.Y au..
I::114i1 (h. :-1I11LIY10",1: i al i !I a.II" :-, uti, I ;Twa<:u i i W WluluU t*. : : cI 0<>::8
lii'r. riiuri'li'm'.Nnithwi I st 1 r in i' nf" I.I Hit.. i.; | < > : ; Houtli: nlnlV > x S tl.C"C"t 1 o a I - ,

I I'u 1111,1, (; '11',1"11 stii'i'l-i.\ I'lt4l4'l.l.l: "I'la > I
I'i 1111' .1 III

Ciil.irt-il I ( 'linn, I lie... .. lid oilier I'oilllt '
Klllllli. I. gat ii
-- i
.M\ .IIII'M t I Hi i UK: ( FI"'III "l1 ( ) ( ) I': I' T 1 "I 'l ..
'I. 1'\11.( M I. I:. ( 'llfltiHInt' II 1 li, m''11 hitS ."'11-11\ .\1.l .lull ji'Ih. i I"-*' II | ('nliiiv; II' i Is n ll-l I i'l''. I.i." iii ninl" nlln'iIU I
!),'l\\t>'iii 'I'air i-"n.i mi I .Al'-nn si'i'1 't-. g1V"T\\: J'OI"1 ATACOSTA I IMIII' I till' l II','Ullllll ltd.llI.t: i I ill I III,' 1111111.1' | | III| I
nil. I I. ill -t"( .k 111,11'" .11'| 11111,1. "il3ST -
:\
N-i\i| 'ct: | |1.1:1.: .". nut 7 ::.II 1'.111.. -ii'i.lm-, I lli'iiilh "I' Mniil-'iiiii', i \ t ,.thus 111101 I in pi
nUll iItII'.II\1:; I \ I $.-. \ *. I'limrMr: Inr.'' :11'i'iinlaiiit', wlili i, :I li |1'1\ r \ ,,:"',1 ;in mi' I Iv. It,.i. \\ lilt Ih 1'i' It',' 1.11 iitti'ti, t.I .I.tt hheethif-( I :i---- sorin lilt I. i I4)' 'I'ltla'I'--: l IJ:
>;:'IH ii.in. ?"tinil.HN., 11.1: U.: I tilI? I'u: ,i. & ROUHKE'SIA1IOTH \ H. I 1-i'ixi': Ittut.: t'll' . Mnul.iy;v linn. :9' ii.il'.. 1 lcK.! I I nr.j, :Mipt.A.M. I iln hl.hi'., 1 i pi" ,", I.'inn i t ii iiiiinuititirUKiiiimt | : t.I'. III it.I.. 1'10', .. 1"\" \' 111,1.l1itl"I.11I ), Jul! :i7!; ''in
itt .1111'1', .\ 1,1., .I.tt'L.ttutsjllt., I'la.' .
I. I K.: /.ION' I till lint lin! lii'lwi'inti.uil.'ii \ t .\1111111': III 1u1 ut.t -.11:11.i :
;: % iui'1 K.iniin.i: : st I I'l'tmm( : 1 I' : .: ;, 11",1,I i'V, |I'>' I.I\MI" iiiiil "-"'"11h I IIIK r.iHt nf.. 1I'lt i III .\ I 1II".hllll'lIl I I ti'ti4" I ''N'11'1'10111"1111 -
i mul 7,10: ".In ;MiinlijH." I IV ,i)11HUM" I tin. FURNITURE HOUSE I tll"11"11I11'1': I llvir h t in FIIIlla I Illli'i-t? .I Ittti'I: hut .\ I ( I .i..l.1 :! III'
rI.III.III.:: :Sunli, ) !... liiss, mi"< 'I in-; 7in. : I.I |I. mill )'i'w| .IrM i. I In Ilif. 1 1 hItS.! I llial until uu \lhLl\iI, III Ib: l'hs't, III I 1.11. '
.I' I I'ui'iuli,) *. I i\; I I'. ,\. Clinlnn, I I'it: r. illihi'iire i>f It'll ti| tM II"m .l.ii KHIHIV ihIt'.. I.: I.I' ,"% iii' hltititi. ., 2! I Iii A. G. MORENO & CO.
Mimlay 1:>,'1011,1. II 11.11I., II. Kill) Mlpt.A. I I' l"I'iIt I ','culIlI'. M I II i in nllii'i' pl.iri' I"; j'' ''' '" I lilt 1I'"It'') ill H"I"\ ,11 I'II"'H 2! III' :
I itvtiil jilt M'lNiu IIM-I. mi nr i I'
|II'l4ttt |1" 1"1'
." 'I. K.: '1111:1'11 I IHnmii! 1o'lw""II, \'IIIhll .\ 11.111\ I
Furniture of All Kinds at Bottom Prices < iii.il liii:;ii.iui'' nml nn "iiiilni.nl. ciir of. :
.
.
)Iuiri niu' t aii1", I t .iIlox .tte.1 u". i 1'\ I : I IIIilll II '11"" 2 III
fiel''lit, nny klml. M'l'i-l" ( liexli, llnli nn li'c, j jI N ( ) l4).: t-IU'I'II 1'\.J'4'\ 1'X ""' 'I'UI-I''I': :
I
I ,,
II n. in., :'I .in I 7 :.!>''p.m. :silii'ln\ '. iiul7.iil.in. ::I \ Illllll 'I :""t'tuthtti" lOll ,ItiIlgiit iii I' ti 1'1'" ,1 ,
1.1111111" llllnVM'll" l.ll'llllll \\ II'II llllll'NOI
'Iliur-ilays.' l (huts ini'i liui', 7.ii.m.::; | I I ,I I Pttti.t .iii. 1111"
liiBiln i. 1 1'iiiuT i tin t-lillf.t .">:::111) n.in. :MIIIil.iii. !I Fine 3k'liiiin( \mill\ \\\\ (Coiiinion( runiidirc !Kndless VnrietyAl.l HID t'uiy .Mniitkfi'ini'rv.' \ "'"' '|1.11011' Hi"' 1'111"1' 1 I II .\lIi.I..11 I (itt 14 't hllillllll '11141'" tIll '
cli .
I'' '""' ol'' |"il! sln;: t Hi n nil I l'iii'Uni' ,, :1 < IIHJMM > lll 'Ic I
II.
Ui'.1.. c'i.! linini's i Iuit.ti r. :MinilayN'imnl '! I -11"1'" ItS III ( 'I.Itlli",1 1'11"1< ill ,
!II11.in.I I il I.111UI'IIU.. Mipt.' i iI I :I until | illill! 11011.1' llM' ,ilmri.iitiniianrt: : ; 01'1' H"C'IIIII I"".,' "I \\ II tll.44'4 1"1I'
I: (il ( lis I'srAI.IA M"T: : AT A FIOrfl.AM'KMIl'ltl: : : I : -: HOfviVII.I.\ : I HilHiinniMiit: in-' \V.S.: !hi11'i'K..: : II. .\ 11111:1\ I III't

tW"I'U11.Mr./ION I i :i.lut lUi'itsi::11111 ( .'rvrirs cut. 'iu< .u..11',1'1"1'- A'IMUU' : : !!101"% ,r.i:,.: nn\' M II .AI I mi.111! i i:1: '.\ itt.iiiiFN'i.: ; I 1:1)"r..1' Ilii'-. .-i'il-)' i r .M ntx"iiH;: ij. ,j j.MAHU'S ".'ute,',"' iii ii I null iiitt : till

<'(. : I II I n.m.i:; :mil",, :: III'. m. :tniiit.i\i, : 7tn:: I t 1"11" e 1:11",1: till REAL ESTATE AICOLLECTINPr AGENTSrm
$1110 us'dl: ,ttuittilittititt Ptuie. Wuit'i iiitt liiit
J'p.m.. Mi-Klnm1.M'Hiil.ixH, I'axtnr.mul Wfilm'sil.ixH., :uIIIIi.L\' ) M-liunl 1 J.'H.MMII.: 9.i n. .I I WK: i r.SPIX'IALLY:: : : i <'.\ 1.1.'I"II'X: I i ION) TO( ) TIIKIU; i STOCK( ) OIMV'ALLPAPI'.ll / : I 1'1"111'.111'' I' Itti II .itiI, IHII,

III., \V. I 11.I u N'Ivjir, Mipt.r 1 : I IN TIIK i ; l.\TiST: DKSICXS) ;:; ( ; : ; : in'MI l r:, I( \111,1.\\11 '- .\"" nttI, ht.itl(1V lit,4141) IMinrKUTY; Ilo\cill1'< ANU I 1I1.I1.
iii : JOHN 1 IIIK livriiCut' it-u-Mi'n- MilMI.OMI. 'IH'. .III!) :.Ilili! I hM'.l II | \\ a\'lIlIll. \ situittil' tiit.i hhihlsty ,I

!iii'iin'ii SIIII.I\M,| HliiirrUi'i'.S, 'I'lnyinn! ftiiK: :8!. ,mul::3': "' 7 I'':.Kl m.M"iiil.rd.'U'l'lnrvH I ".I in.. .\1..01111'111:11: : IMM' : STI: \ \v' I'\I itiii: ', WIIH '11 i HAiKKriNdurii: : CKKATKAVl'lt ; : | i,I,,,11.1-t ln>,i ii'li\Inr i inr.'i'iniili'in.11, I', II, I 11'\\' Itt, Hi ii|:it nf.U I line ill' It'.I Iliinilrnll iI. In III,1 I I I t\1IILlllt\ lIr1alll I I 1.11\1"11)I.ui t't"i'lly' I tIll IHI) : H.'MjS Hllll At'4'OlllllH' 4'
7u: IVitlni'mlito.J I : AMI: Kill $.tI.I':>: :.lll'1'Kt., \\ I1h I \ll'l, ',' Ill t titlt III. .4| nnv p"I'! ', 1'1.,11"1'; I INIWIII'I'IIIII ) '
: : I' m I :. Ii'I I TA\KS: I IN'sfKAM: ( I Ai';: .. .vu' i'usiiIi: l:l 10.
'nnlinm.i: It.'tt'nht'r' i nti'i t' tin I llj nlMiilllUiini" "
!>' .1. I. i hit,\ m. I a.t.ut. 'iin.l-i-: :-,-l. N.i. )
,j 11:111:: a.hi. I I.iiii\, I ...InhiiHnii !Siit..Mr. ] : 1.1:'III:4: ; PIIOM: 1 Till: (C'O"TIY11.1." : \ FIX11'/ TOTIIKII) : : 1 INTKKKST : /: tnni nl .| III.IIMIIIII! )' '\iol.ili.iiinr,", tI.tti'tI: i .P iii"in\aiili.ss.! J l''',cliliiii.' | ".111111111'11 II' S III ill C'IIII I 1101 ,AI'IIIIII tthhtt I I 'liltuut.ht.i .lilt' C'OIlUIM'OUUC'Itool.ic"'IU: : :: : : nt.1 ii' '''''IO\S: :'101)1:11.\: :.

IH.IVK,. : IHrrisr t IIt1ut11AIIIIIIRI.t i; TO( (CALL AiET: / ( PUHT.S: : P.KFOHi; : PIMICIIAS-: I 'I Ilii' ul'''.i\i> leHiinl. ,thiN mil iii; | ly liinn.i \ 11I,1.. iL 1IIII.\'III..hIlIl'IIt I I 'HI) I IIII' 11-.1)'
"
'lw"11 Iti Inmtil nml 1.'iUu.i htiu tM'l I u'IHIIISlin, |I. fi i I'l'i-atiirpi'\ I nrlifi'tti'inli"" 1 'II I ;ulrui,hlllt'III . . I"
\iri'h I4 : ::11111,1! ilI::! I p.m.' :-llIlIluI| | <. I'liivt'r 1 INU: ; r.isr.\viiiuK.: ; l.ltli 1 ISM'. UI'I'.IIII\ \' I 11,1.. h .,,,1
iMi'i-iiu., 1 :, 7 :*,1) p. m. .M 'inil.ijx.: l.ci'turi'-' : I 'H.t 'Ji-tf. \V. s. I UHK: :.K. MHUIi I i i '111111.1( I.diti; I i..t''iI.t' :h rIo, : ----
I:: MiIII'' "il I i ''i. i\'r.; /II. "Kmilk; .
:11I1'.111.
AI.I.I t I iiijniuin: : : : MAIL I wn.i.I MI .IT: \v tin rnoMi-r( ) A'ITKNTION.) :: .lIsrlg.I 'II.I. I IllI
Miinli, -11..1, | !'in:;' II. I I.I IJt..u'v.
I'lihlnr. : > : : II. III. 1'1 Tlii' I I'tI\I\IY.ltI I II. h.is, nilili'il. ti llij'ili I 1"11"1'11 . . . . 9 r I 1
:-1I1t. I "ll.ei, ,> ,n I Dili r uii'l' Inii'li, i i') i In;, HUT with t ills .'I 1'1\11,1 I :;' 1.1" II".' I lilt I Iihi (" ...... ..... 'r-ws.- 4 ,
I 1'\11"; I II.H'lt-1'! i'ii LIU: :( II -T.I n'a'inn'i: : In-, J :11 .'C"I""P ?" o1iit..c1. I in,1 H itrii'. A.I I'! I 'imp' 'iin 'Ih il ili'pinl- ,'h ttt't,4, l.i"l i I lIlt i ..... C '". "II -t .. .. ,-- '
Itvt'rnt liiH mul I Ii i.mli'u 011"1'1"1.-, u* : 2! ,.r. tc ... "
; inn'Jst< II 1'11"1111111.1\/' '' :.iri'iU'W |Il'i.itttrt'I| | I liiliunik'U'ltir I Ie 1-1 hi +, -
"> mil s.|.. III. :-111.1,1, ". Ill. \\i il.is... I'lavirni: ,' I IMI-i''l,::!' a. II''. !ill 1111 ,) '*. In. niul ImiiliiiKN, il I II' tn iinli'i', :-1'11"11I) i I I 'i'.tp 1.11 II111'1" :.i lilt ;:. "': !. : .
Itus.l: ':. I" i II"/ "I'. I'axln :Mm,1,1) :-1'11".1. tnnrnlk I II,hi, ,t. l.II.IIMliti'iIIH.I, I |'. II I I Ir"l1it I ,1111 I \MI'l1ltl' I l ; "' ''
1111. ,m.. .1.P 1:1\t"h: Snpt.sr. I linn.I'liiik. 'si II I I(11111....."' I 1111 ,. ;;l' 'r ..: r!. \ .
Cxi'UMs'w: : fin I.CII,1.: : '. p. 1 \l'i.i i ',1'1' : :111, i':: I."'' 7-11100.;., <. '' ; <. ... ... ...r.. .of'-... .
'iifl' in. .Ki'\: .I..I.' -run, H.H.( I..I li.. 1 U:, i |nr.KrnrM'Icnl HENRY C. CUSHMAH : ,; tinlnl,, liui; 'il 1." 1'I'I; 'I 1'riniiiK: I III" 1'I1111t'r l'I"'il1"I" ,i.ttt 4 1141S'hltht "I fJU.rt .. ''",
...' I : FluE)' eo'' .ht 1''hII"I: ,.it 4 III) < \: .; -., .
i' r.
uml;; Oilier Sniiilifs.k.Ml.HIH l I t I'.. Ihl \\ hil. ?..l.tlulft'ht'4 4 'tIll' ,( '-_ '. : : .l'.'_ ....( ....

<.I"| |'\' HIM-. WHOLESALE DRUGGIST.Only I I y-
I liamoii I I.lHIs. Nn. |.!. IIIIIMN f\i IiIy', nl f> ". in., ill 1''lhl.III'lhl l :,* Hall ( J&1iUilltI9 II1LIII
....,;. li lult'iiili'iiria I Hiri'i't.C. : ATTE N I I IT
.v. I'li'iil i", 1'1 liin.rnm..M. I # .
\\'. 1.1of111l.ul'I'r i "I 1 Kt'i'iinl I I iiinl I :M.il-t. I Wholesale Drag) Establishment in West Florida. .,,

1"'II''flll.S.I.I i !l units t -\ir' l >' Mmnliy' .
) ,
at K n. 'm., III I') hiIi.lu, Ci-tli/ II.ill. .NoI'i
\V. I inlciiei.i i-lr.-i-l. :M\V: OUI.I\oi: : : '.UHI-\I; : : ) 'l'IaUI'II.I..U.I: : ) ,

J. h.: 1..1,'. < li in,, ( "''II.* ; 1 1I
.1. lIullru'Ioil" -1Ir.AUI I: I i\- HOUiSEIKEEPEiRS.'I !

I'\ I 1 IvifpiT I K.nl"'if I I'Kri. niiftUt'mil a I iu.i, :N m iii.N.:..1.11'lnnH.hnH I I111'11I11,111" I I I I i I I .

nf. ri: <'!ii i ...""Ih. nl I N ,,.III., ill : DRUGS n S r MEDICINES I I S CHEMICALS G I C L S : .

I') till.III t"n- Bill''.t. \V. I'. U ll.'llt S.I' h 1."I) t. )l. II. HUM.IVA.N
Al"I I lUnii'U, :Mr, K I. I1 1 I-: :.. i>iiti'i: ,.MI> H uu\:: MII: )S W. A. S. WIIFUf'ft
rou.irr: I 1t..I.r.I : : 1'\. I'"lIt. J. u. TItKSlI.t.. A't, Clhlaler.
% Mi.II; IX UK IIIINI'il.I '&JIblC'r.
"t (illllCitl I IANI:; ', Nl. :o-.IXl.: nut tl 1..1. :"llunl.Mb I II An 1':11.111'Y: II ;.'I "IS| 1 lino I.: nip-" Cliiimicjs Iiii'-ii-Irar! KlirTIII : SVE :::t\/.tO E ,

I KrnlaMi nfi ai-li 11,011' h hat.s p.in in I It : I'IMST: MHH roi': :> TIII: crrv.VICHY The
"t iM 1-VUiANs I null, nil 1 m r !1',1:1"!: ,'\z :nlln\, yii First National Bank

I irmiiL'iit.Mouiit I |klrti'ts Jt.llllllldb..r...1.1.I U I.( nrt'r.IS.iy 'lnl 11.1',1.1'\1.. I { ,\M: MiMJAL\\\Tris: :!: : ,\ l.V'Vs ox ncArcur.All : Sa'Vo T:1rn.o: :: Sn'Vo Trou,b10n"

A I I (- E'<>|>ulif :> uus-c.sel ItriiM'ilii-s loi-Siilt! *. i
;: L nl.;i'. No. :i'lH"! ". nflu 1 i'\i-ry :Mnnilit -111' _
.. : ni. lil, .it 7:*>.. in 11,1' | rVlmx.:' PltiMPTI|: ; : >N.'i \HKKfLLY: ( 'flM IrNII) : ), UOTII:( IlA'V : PENSACOLA.
t .lall.i I .11 I 1111'"i 1'II'x,I I I mul < .,ni'rniiii nt M.. AND XHMIT.CfsllMAS I A"lIn 'u.- FLORIDA.
I.. .M.I I I'in in, liiri .
P, '; Tlinmiis'InullIt'pniLr.: :' I ( ;>U1!. J' ':' Cl.HM-lt: (i'l\ HtNMKNT: A '<::11 I L't: >IIMASfliKKT', i I !1 Foreign & Domestic

l.lMi.T.' B'IU:: UI.\ l'UHClI\ Exchange Bought & Sold
IvIT
I >'H LT K I':: : CJ 00 Ir.fl.
( Ell 1'''''II |IAltl|::.', Xn. I HI.11I'0'1., MT)' KiM. i I i)' I uatrh- '-I \
nt '"( II.IM, I in I I' Ihiall i 'atllu I Hall I I N'". 15: ,! I --Uo -
q; Illtfllilrllfi.l.l'ii I !1-.; M IIUSINKSSTO: :; : j PAIICII:
ti.' .. M.i\-.ull. ('. T.i : -I I PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS
.I..I'nl..I! > K. -. j jMa I

nu'la' .' o. x ', ID t t. air> TlnnuU) : Durham IN THIS CITY:, AND VICINITY.L4)1IIIS ( .
McBrine & Co. I
at H ".11I.. Ill llllllllll'li' I It iilihiiug, OTI !-. -- -
I'.il.if'ix _lr"-(>I. 1I.1\.c'"I I '...II.l.. I'. \ I 5COPPEE.s : Mnile
on Kjioclflcatloiis
I.. E:. ;Miulli I U. ::01. t ) 01" Timber nml other

l.o. CJ. r. Real Estat anl Loan A ents I (HHHI( Seciirily at S .
Joppa( No. t.. III (.t4 I'xriy Ttifulay. I ( per ('cllt.llt'|) Aiiniiiii, ami linsiness Is
at MIL i in., in mlI ri-il-.I >A k II 1 I ill, I'ninn r.il-1! t ,

iilnx uml (ioeu 1I1I1l'1I1 1'.1...tlt"'h.. r'ofHU, N. Ci. I In 'I'i ii'WT 1I'SV FI'( ) 'I ) ( ) rJ"'. j: Sollclteil Pcnsaroln unil) Vieliillv.McKEWZIE .

Wblt,. I:. s.lVn.uolJ 4HTI4T.S:" .i;" 'idiall .li..<... nml IVnoarola, I'lii.
::01. .
I :s ILL: IT l P.MCIIID.: 1 I :\ Yor MAY ISUY rriiioirxi I ': I ) ou) l: WIIOLK: 1 --- -.
No. 4, mi'i" eY.ry 1 111111'.111'It
/ I H' 1..m..11I II.\tI.JI.i t "ii' I Hull I ,1.1'1I"I'I'"I.i. IIAVK i: 1 FlUU) : : LAKI.L: ; : ..UIOI''TooOf: :\ I PINK.: LANDS: 1 IN: MISSIS-:\ : ,
H.OKIDA ANDIiKSIIJAULi I : : : ; PJJOPKUTY: : I IN 25 co12-t, Per Po'U.n.c1.: : IlzIbsaI,4I: '
f'l1111.1; (tio\tiuuK ktru! !' SIPl'I AND I UI ''rrllJ rc.t:. I'la.. I"'GJ." :
l i li irli'_ Jiilum Roth: t niKh.MII.I :: ;. '
1'1\1: rtitTii : II
AVM-.KoMl. I:. .>. l'IUteI'I'ln:.

x4.I..r: KiiiMini'iii'-nt.: X". "', 111'1'N Ut : .\4i :::>Ts loll tIlithIti. I.il.il... 91) I'C' ICISI of 11it "''iIH; In I.u..hill I
Rnl, aol KrM.iM: ,. .it "> p.m.. in' ull Fiilnvv.! OEB T
TG
&
II ill, coniiT I'alafov ::1 11 C"I\ ni.m'lit i"l_ The Pensacola Gulf Land and Development Company TAKK I : Sill II J "i "I. u 1'i..nNf..i" : 1 win nl.ii.l i --iini| "', ,.t :.'i. < n 1l.1111'I I'.III',, |, CO.
C. C. \ mi if, Jr C "'''II'II'rlll'cll.I I II" n, miilt.ii I l.n\ I |i-Mi.r| II.. 'ir.M. nl-' ( '''.III.' It. n,> |Iltl"| i ,. ,.t ,1. "I.ti, ., ,1"1/111.1' | ,
.. A.I' .\. !. j I"r.I..1, ,-,.\1...- Inr :i.- nl" anil" inn' '\llln' l I liii .' ..u'.."p i.nl'l,It, il,,' hlt.thl.h.'| | eoI' ,",11'1,11"11
1t'alUh"I. Nn. I 1":>, nn". IN I-.', uulli I 1301 C'UUIU.I'U'UJ\: ; : MtI.lC..IIJ.ACOl. : ll.lll U'Hiil'K, 3 tilt uillli inn ii>. i 1,1. rim: mil'lln-iHiil, !,. : -- hiKtLKI: i IN: --' .

''i ,il.tv ol i-ui-U I iuitiitI*, Ut "I'. ui.. III .%I. ...1..n'l (..;...:-; ..\ (OKKJCi' ( /E:: :il! )P.\L.MO\ STIiii'! : : fSKCOND I: : : / Fj.hOI.1( : ) : I i
... II .111. conn" Xairai'i "aaii'l I oniiuuu !U -
t. II
I." For the Next
30
.. .' .-r. 1. lljrras' >,,'. i
I ,
M lInt Mori.iU' ('b i ii''ttr mei t* Ul "I. sid sIn % C' uu: in- --\1' -

r. cnner.ur.i. ,-u-li iiinutli:, : :;at,!.>.t"P.IIl..nil,I in Cumiueml.Miikoo' f Hall nU, ,': Dr. s. M. Gonzalez, [ Icy y first.tIass in fiery RepecJRe1dBt <_I II 1 LI..J r.... : : 11 ,A. I : I ) \\t.I-: fl


Br"l>A\lI'.IU"\S. ,.,.lil"J. C'".. 1 nyvillu 'Lttei II""UI'.eII. H. 1*. I Physician and SUfeon.[ ----0- Fleischmann's GBIBbrate! GOIDJoun}' Yeast GUI: anil tio." Itoi. l'ula"; rl..t. I.

s>- tiiiiu 'il, NIL *'II.I ui -,'t.> M I y nl, I It
'I" \ .li in ,Iti Is. at s p.m.' |Itl i fciilK ,, City Hotel '
n .
'u\ty..r. A :
lit. r.-. dII, / ,II I \VIM. 11.: <1< .i\i\'io I j: ;; AM. H 1'Y
wuo/ (
now", II ,II. iit-i.t I'll IIIY ..lllllin\l'rn. -.I : : :: : : Will. ( .\1.1. 4TL'II--: .
:: ; :
:
uim tttr.", t-' I H II. liiiro; .n. Com. .' .'. : .. .IHI. V.. /.&! .a', U. !1' i I. i ILc-cr.* 4'0|)|M'- |'o.illiilon -

.\. U. M'alir"' ) <>k. *.. .'. xu.ii ttIt.'! 1' \\' !Sriiii I.IiI4.: .

."',' rfAMBll. I.t "Ulllll""HKMtVt.Lk.N> IU t. ii-ll Ai lUOIItlt.."*-[ \ ri HI<>X.tblcuju :i iMlit =:- __ __ 111 Ed. Sexauer, Proprietc Caucasian Coffee Saloon. ;; '! II lloilKi! l>aii.in 'iuiiis; C'o.Oil j lIa '"


'-' r .I BJ: ) !leu ami l>M..,ki-inui)Maitiutz'i.t .I'IOCI.*'rLli. ,'i Dr A Riser E. COOKE, Clerk, t'Oiiltr Ml ::111,0 Slii,,
'. John A. I&orbIIs,,'_ !lion.. C'o'... '
J. a.. li wra*. IN- I Allinli'iii. AH (i..I l* Dilivi'Mi I !. '; IuIIlIZtIlI lri ll iir.uUwtluS .
GOVERNMENT ST. -
iilSi3il4 I iRL'XltUtuia in't&uiii. - --
I. 0. It. II. mit > --
III .'yItiiaU: 1'-11.. lIill!, .o. l.a W I Iou...",. I: RESIDENT' DENTIST r-Asr lltK; oir rt'1U! bqUAU M. L. ROCH lSIIZIb. .. .'DI.diig! ;:. I'uhll'-o uit.u"c'nl ...

"Ir".t. '.I.'IJ.I\II..t'. ..et. ..t.: SAtCU. )'L'IIIJA. I I IIi I :\ I.'r.. iuenI'.. ('hi, rib. ,t ....h....... ('111' 'Ii'i.

1.. A.tI. K. ..f L.. ""* !inerjrTuliv w. ': *I ,I'. I.... III K. nf I.. 11311. .rw.-r ol I'aU i iI It.ar.l I., tbllll4Y. .KI or MuMTH.I -
i'C s ....I/'rn-. '1.1-' .utr;jnc. .iv, \\ <-.i 1"10'0,11'0"10 -trei-t. .... b. :i. 1'JIf .I) 1 I !. ."u _.. I'.h.ro ...r...... )lcli.rI..I"'rtlll\C (% Agl.U| for Uar $I'll' h''I1.j" t"ot'llt! ,\uo/'I.IIoII
|I' l ltaitttOn. K a J.II"rUe-i-I; .,'

...'"--" .
j. '1 .
-
-
.
;
1t : : -.-. _. .__ ,_u. _" '-.- t"-h: .- ., .-_
:r'
_. -
.--_. V t _V.t_
,
--.. 4-V'" V l V -


f) \\ I 1.j jI __ ._ n -. ,
II = _. .- L __ ---- ;

,I !\ : f'l t I rl.tiO.!-: \ .4Ni. I rl: I:11... WHAT'S IN Tllfi WI SUII. r:i I MAKINKM'\VS I B .tV tOIC IM>'-'- 12 Vt p ?. !,)!r. I 6,)) !t Ih' n> J

a ; Ink fi. !"llc 1N.11VCotr Kaf.i: : I I. l >. i, Ii ;i :V .
; i .... !IM lid. t 1\1 t -i Is i fir jUii'iliM'.li.H'i( >I, ni) i .rHr i ) V I
11 1.T1tLtZ !ijrt'K ATIOS ';
\ / Os.llita J'
< it .
r.mcrr.l: tl Uis Pa.i'-.l'oe In I'cnsico'ft 'It ;!:,-. I Kuilio.ul 'lo IIP 111.1 1 y. A list d I : I 'i; :11 I !". I BAItlHG a
: S : i. .f
; I I III"I.
V'nfviii-iiii! I | .i Tup
Xiv.
'. I it ,I'i uliitt 1 Io' h ? ( mer.tilio.i' > 111.caU.MI n : '
T
\ It" n- "t".I1IIOf1n.. "',111"\\ -_. l" i ; In-nniii, on (tip (II n it. \V. M I. Wal. vii iA nll Nitty 1 i Ilrl: A"I'I f .
-_--- .- -" It.Cnininifili'1llllonl. I ', !U 'it ll'.p .it I lutolrccm, r.I'.c..I'.1' I-In-1'n! nml .\ lii' ":.I are loenl !1.I.r.I ( \ 1)-) -. U 11. :. :, .
rl! t \1. I 1-- Itl
: m T'- I : ii- w I .
'EItt1ii ::, : \ I r Ri1 II followed, 1 | '
'."' :S (' I !r"im bv filr; "till! on-irv ptnprn| jt. rLA3OLVTE
tnii |r 1 nrotin I :M i 'e l it I. u' > ote. KSVI! POVfDER
-- ..--- --_-.- -- I I IeWI In |1.1 In.. 'i 11't vl-ef" id', 'ptttl inrlm' m lib i ,it I.IL i I!e; tntl ilile: nli'di s' tierdly? \1 1. tlrtn'Itll. T re.." l Ih: .re i, 11 To' Ii.uun:' i 11 I )--'l.!.' Ih :1t t
run; .sorici 1';. Coin ..lmi< Kll.: t.ti.
I 1 dontli pel. f IAI1I. i t.ro itfilli I, il t liv f;lil,l.ocn]ht l'ilist! <. : I V.f I'IH'I")1"" u Niir >-- .-..M: \ M I nt ti i en
mnrilfl.ro nn.
nn
r rI tit III eg future\I III I.!simple t'li.iriK", I firnl tin- rate nl I' lifitiiiitiiiirlenniiil ; : The rc|.til-lltnn' tofdilij.-lit, put.:(I'1 rtlil hilt I.. McNtll1)! !! win ." the Ilnt.tl\llln'',' t : t:I 11 I, I. s. : :. t
I 11 'I! t Viinhli-.t'iller i I II. lo ) ,;.1)1 i Id I'. i in t 1' .
i V t"\.u 1"
1".t"I'ill:11 k I *
rf 1'111I'n"h.. Illhl. ijer. ha. jn"l Iffl I lhi i Itt nft I MmIng in lir bk, Cninl.at.; ItilIijlr.e.| W llio t,) Atri"s 't.1121 n.;I.,11111 I : 5 t..iI

\ hl'l..t.1, "eUnd-d lit, mieliullih iniirnl'i'n" ,.,1.11. t to l lift /'nt In the contriii'tlnn I' I Th tilt. n.Sor \\ iiiiilnim.' ( Iti: ) At!, iij 'MI,, I 1.7'I.O 'I. I ,.

I t"v*) ttlll hI i t I I't: t1nilttIt, I wotlH' I Ii-Will IflHreV.XlP ; I. of t'.p'!. ii.tlVork t t m t il I.* com ( lk, July, Klonmtn. 7Tt I'lllion- Arc (l I't I_ ill I !' in"Vr'llllKt .
I tutH.. I _.__ __ .
N't tleemilentc-ititinmenK" I f'A, .tlt t .i iKf.mtie. I i i -.. V I it Innv>'. >4' Itnl" -.I' It' "'.ne, .1" I llol t fiivliliifi.t) I'l.i1. I tin'i, ', wlll 11 Miiitntf' ,l.umlier ti o.K : :. Icad !

f .il'iioininnti-'iis., iin.l; PIli"( illllI'Ii j,"('i !nlMint 1.,1. cli'itche Inli r .,,-t*tuepnblie ,nl I lie: id l'" i ftli'" "fll :III'"inn: ,.l h.:" >- c tnj'l 1..1 I. will Kite, ( '(HIM '* n new nhfiitroute I : ___ .V1.. ': OTII': t.icpni-tilii:" .11'. iicV Lighjveet'lhdesome
tint in i
nil. : nl l.irju; ,' bnl lire lmplt% .ifl il, H l-r 1 I iilnl t tnl.ntl'cth"I' t eolntilit" f':111.11hl: .h-d I I (to 01" (.1 I Ihi" fl""I'A') anil, 1 U'fit hailmiH '1'I11 : SI1PPIN.LS .: 1 1 1 CM nor (' 'IIIII':.III.-H it. t'".

1',111111011')', must I 10" 1'1,11111'1, l tlii-i, :11.1 I liMr.I l I'. I 1'n"I": -, ()., t tiillrit I n.Lofthinpi .llh.'jllf"f I !('I'o, 11,11\11 1"11"1'IIII'II'f' '-t1.\ Nrnilin,. lark MMWill ,

lir: advellisii'i't rnl-.. ., | : 1 eniii.iitiliir. I to (Liii' trunk linenforevpo .- Ii icd.i'it'lMe! 1,1 nutI'clilsuii'iln.
: r.Throc l1I.1l'II'1 ril tiotleofniitti V
Our) t-iinreli ,hr"'IIn' 'I tr.illl'frriliilln: ,. \\V HI mul, IdwiM ; 11'11Y. \ Delicious PaStI&
,, ,'r" 11I1o'r."IIII.i""IIrIlI''I'I\II1. f'f .I'1t. Ipls rf, t If ;.li fl-h fipnileil, I tI. O [ It \I. not nl \,n\ 8 | "",111.|| | to procuroii.iiin I M.i s .1.! (1.I.hl'I'\I\' .
I ai th" CiiflMhtbntkl. mul I Ohio -N.It.ruKI. Ml l t't i :",KI:r I.IMIIKIM '.
"I'I.1, I.in-Hi- '. \ of I In Ii < MSHCNre .
he I'', I.1I01W. ttlll I bu ill II" in'lining J erreiiilnnrL'l, 1 I in llipp.ilrhort'K1tniiik ; I 11 p-m- IIII'; < \I ( < \

'. j'lre V IIhlllll :________ __.____ '. ; lx ()linrnw, 11111.1: 1'11",1'' | I !111.1I)'. 11'0 ti- 111.clnHIII,11! onlcrIt -) 1,1.1 I Ciin I .1 l.m'B.SCI .-- -

L 1'I1I11't0 flC'I II. I"TH I'mHi"t. MnliUe I Idl 1.1 1,1.t I"II. I H I ,\nlwh I thitv I In tint I Item P 'Ihe hk, t In) ,ln-trlo 111, ,.fli'"I'I.l .Vi! IC'lpl TOWil'1 IIL..s : UI":. REPORTS OF GOVERNMENT CHEMISTS:
(teinht, l is Ri-neriilly a roliihlc h that IflCO O-
; paper, : IhlI:Ii tin-
1 All n-ltcili-icini I It.. eveepl i ttliin1' I hertinttritten Mr I t'. I'nnur, \\ \lii i wn: l-ihi-i-lnen: 1.11 ',it lii'-itil"( I in 1 1.49 aliHilntekiioulul I. Nit hk ( 'lir Htlan, Cliristmsi'ii, 6.M .Mir.u- liz;p nr eoiisl .till|tl'11w tun. m\ iim Nnr.1'iuk tho Powder
$ eonlr.iil nml nr("' 11III., me \t' n : 'h.1 '"tel) to u4 I, :uI.tt lit.I ; 1 I'I" A As to Purity Whclescmeness; of Eoyal Baking
1 I pit.iMc, I In, inltiiiii'i nr ii' (mil tlnlr npH'T; "fil l-'iilj thai# '1f11''to liein I"r.1 on '-e nf. I thec'rcnmstniicps, b..foic t "1lj"l I i I hk A angcli"IIII'.t') 1'11'\1.\ I lilnnili 1 I, ::144, HID I lo J, "l'h'l11! ) <. re.
1t IIf -'lli-ed'iet l.iitnpplyln t-nrilt d I tiinul;, I lyluipiii'l'tnt I l .".ilI), ; It n- I rind find, it compn-pd( r-f nn-1 liri|.'.
t nne in tin- p'lp: -r. 'I liK ( ''lie I II I ;i/i1 } :ly wat 'in mm t I I tic! nbnte.Illhestil or.lcr.Aust .Jf Nj \ .11'1. lutr tested i tln HoEnkliis\[ Powder PIIIP
i leifiilnr M.indinu inlteillsi, m-nl--- : IniliH"nt Ill(' kt.I ni'iinetil.IM. IIC'IIIIII" lilt K;, lle-li! 710 ihia his3l'fl ili-liil, I-J I tin'1 ir!' ,1 ii.ilCiit. come inirre Lent': U i H .I'ireniii of tartar jiowdi-r,( if n liijli) iburwot i.mit, ui.l! iljt-q
1i (It i-Unul )li I I 11"llhc" I 1 true, \ tii.ntl ,.nl\. I : | I; 'inn-!. rti;, I\ .
Ins I'ted tipnll wr lien e nill'iK ) nl.tcro A to \ 1 not. contain tilnr 1 alain! or i Itiwpliatc-a-!, or otu. injurious siilntatiti'H.
i th'inille< .. .nii '. I'.H.( li! nli tw 1 t' I the i' |1)' lant, ( >eli- l I... on ,1''IIllhallli' (trlI', IVnta'-o'uin.iy' It lik (liiii\annl A, lIp, ao, SO, Sanlim loCOIIMO I litAlli! & <'o, IC 17.: n. Tuit1'. rho I)."

I il'{ fur Monlffr t >nt-iy. \!I IP I Inin I amiheiKi I' 'lilt! iii'lultfr- n title' BO' t-I,iatnbitionIn : KrD.. I'll .IM.tll-. IIO\I" 11 1 IiI I The Hot',il D-iUin.'rodder b the iinrtst Mitt moot rcllaTiIc! t..II.lnlll'o,1' ',' olltiritl

f ,: 'I:' t I. : U'I'U'Ih"III"III"III. :'. \\ "I Iii wi I e"f-oit lif. .iito, Mr I *. 1 I imh.i I "- iII( 'mplaiion: I of I tie I ttit, for an iniiuh I llal I lik 1:110. 1'llltcl., 47U ,.III 1 Isl.iml --- - --:-- ---l :. to HIP, public.! U. A. linn, I'h. 1))."

\ .\ 4 In this cilnniii, : ttlllbemsi'ited Iii' Tl.ej. this if not lore thin, ilolih.thii4 city I N I. .011 1"Iii' llnyal: HnkitiS; Powder, In purest in qualify nnd, lilpbett In slreiintb, (.f tiny
nltiincm n u mil' ,iMi'lnn: *"'! turn.Nil "III "II'IIII' \H ml'I ier olnp; .1 J 'II 1Ih I I Ii,4, Mccircn: It,IMII. In to I.." : flIt 1.i Wu. MoJ'umiiK! I'll. D." ,
I i NllTilElt r.'III jaUn0' 11I\I.I"I'l.r ttiiii.li. i I hate knowledge.
.
'' i
\ uin.'ni t'i.iiiiiotnmniin| | inleri'-leil thin '" lion ami\ npiiationrtlns ( TimU-r C'o.tl ,I"\ .
I r
j-icel.il|. Nolcu. a iiiiii' t.d l I 1"1''' lus* I lli.ui i'.i il tOI'II" rUli'RI i\ : 1.1.1 II I.'l ___ -___ -
'. )i.I i. i (:'HIM 'IliepllVPiilirl 1 ? ,, do 'kit h:H I t'iIi rt illmn! I 10.11.I .I I 1 "hil C""III \ "I Ie..
f _- t ). Howe.Norlk I.IIH
; ,
; : li4i
1 -- piiM-fur chi P. The oiih& i vpl.inaimiof : ; I I I Is mi. "I"! '11 HOC 111 Hint th" Mobile I A I II Oh'oI : : ,OI.jl. ni. ) .
( 'I I...\\ .OI; H. I 1\1 ) \ Ma'uilaIikn. CiJO) \lim-m' A) res 1 I. )1)' Ih ,"itt. r A.do
1 1t _: ___ I l II. 1'11' ol'erclI''! I t li\ I hit.r I\ilf-riS, i I. lint I 1'ol.I.; \Ii' hatc'doi; hnsiin HH ri'latluniwil'ii : out) r. .) 1.4.-,. \EI: 'I,

( \-\\.\lTl.K-S: straw' 1.1-1\1 \ possililx' the. hr.'I! {h wll:. k.V ..llf'IIh.'k'U"1 ; ih" Illinois t tntril,I. Into lon hnl an lr! lI .\111" ithi, I> inell. I 1:1: Itm-nos" ittitlI I II.II"; f\mT P iT1tfl '
4() ( ) ) 111 : I
iliMti-'iiKM, i.t :; .
plnnlH, I ) 1 ("* tn llnilK" I'" ____ __ 1Vpq
t tliniiiiiiil. !a'NMI! I ,. ti I ,icl I lliein for n ,il I') fir, I II \1 l')'p Ipnll; 1'I'lcn11; as a l'l'o..el.lh.c1.1' :lIlh'll :
I
"-'ntsptr hundred 'I l | er % ; I F..II.h; l-rii; 111'1'1. I' iln 1'11"11'111'lIg'I|
1 liclnnto puiir nml ""lh'r! fiuit' nml HI.IIItriCH : | i-iiini' nclnTiiil| I -J. priiinttsiif? tin I ii-, I.) ,If'l. and not II f.w hc.l"I' on, ;::Ii I In.l'llll K, I I. I 110\ I ::01'1'1:. etJ W yUul U w
; l'II.'It'I"( lhat thin 'i1i.I K.I: t'ltElL HIP ii.i ;
mini Hi" to !i i 11111 l emu. 'i r. .\ U'IuL: llmA--- r ff I 1111,, l'('timci'iitnir prnjeuti-d' BilUilhnr, I IN ruur.HIIMs. <'j, N ::| \111.0". ,
mldro-H, I. < >. I IJtnx lP : M ; ''I t nor" 44ltiMI! Ii $ tin
. Niw .III11I1,1(I wi-" 1111'111.01' : I bile .V Nftty u I Cove ? I N b'i it nn oxti n. .
: '; IVnmiiMiU I- I.t. ? >e-' who went. In J.luXnnnvlllc) I I h""IH nfilviil I.I 1"lh'olll \ HI'; I Ik l ( nllivuie I. I'"..
illit V ion 11 I t I.,- Ohioijiot'lally( Miii o lr i-liip (li-inlilinc: \\nli-li. I 1107, .I nsilih-, I.wi, Still Selling nt Our t'suulREDUCEDPRICEE'
"II.I.U, J. \\JltisiliY. ,, I ,I Ir,inc. I Hit !,.rlIq; H itil"" 1,1'1'11110'' ; )1.11 .t 11flltA r tiny il- ( I-
'j leu loMil t '"'-i'i- l.iimln Co. I "I I
!I'linoiinecnii'iit ulu timu ) tl-HNL-l.
: I m "
'jI Ji. th. WI' H""I' I IIhc CI''Hli,1
MM.; If in .n\l.> "r'I' f'lhl' ml \\liiill (tIn leuli-H" i-l
iI.c mnJ which, Is h BA lIlt K. :si 1 I 111-I .u.
1 : 1140, continued' by t the
j 1111"11)
itt. : "I
i i I. Will lln.l tnti'lPHliliir. I It t "ill
o.ilv ri-.tiiiii: fur M'l.iit I, *. 1111. 111'1'1\'nn., I Ii.iilre ,.- "liI 411, liii I I I Itenihl, tint: I Illino I I :s capital;. I t i ID lktil! lit the 11'h; Ik..j' I t' A, Swart, I 1 ::. linenos] .Ajrcn lit I Vtiitl I.II. < 'UIIIII. I

i (| at t thin i-llli".. Ji'1'! i 1:1: I i 'l'.hI1,1)Iw 1.lhli-hlllIlh!11. rlw. n'erpil-p.' In .\: 1''..I n.Nor __ _1111'__ __ __ .1.1

1 1I FirucT I A 1i- ;:: ;" I I iil'w-"itiI., :, )11'.1"111.l ;! 11'1'1'.h' ; ,e I.1I,, \\I"I'p! if'or.ll IN '"1.1,11''I I.lr'I'1 t I ln4 I In the fact I Iiuiliii' I lik l>a.'Kiaiiklin.lliurilxcn' &;. I I'o.Norl.k I I 7iW .Mmileiil.oto I >onri:. f
: ) n lur.'c I. hi : iiillk-H,| Itldllpli IP, Ml\ III; I -orSHOES -
I "I.I. | 11'11.1.I"kh .1 tuti, I. 1-121\ .
'I'. -I. 11,iifnn oxlctibli of HIP I'.li iniii )h nil, n.I"I'I., 1, I"nll'hl. tillinrt.t I "VY 1.1 I Ifl Ilit' ".lt1; till, ownIN
Miplt| l I he tvnii-r" \1") : ) 1 hiviilipenie.1, i In 111" iMMi'lt-I Co.U 11 .
\II'rll'1 ( ; .
hl.-n-'is tinliMlch
M"ililiami, Navy ( rod I "j"3 i I'M I"
( ; ? ot : sinteyid
limed 1 I'elmiini' ) '\ hI lc'1 "I
.1 1'1 ,1 11'CIII', i" i lo Mil foili'ml I I k ANliea, I) I/"In.| l ll I, Mm.tcwu'co t<> \ b.uk .1. I I'. .\ .
"AI"IIIIM"III'Il'lin\ .
:
,
marl, "ll'eetl, 1'\I'lhe' : I t uikiii in |1'1 I to Hi Ahor.quf HiN hnl'l ir, 'ind th.it Itam"r-4 .' ( 'o.Hr \il
'nut --t lie toik in I tin-wh.ile Ni'iin i: ; le ''IIIiIII.| for any !'hll:
\ ( for f-riim 'fltII"I ntliiT pnilleiil' IIH npplt' I'I "I""R." it .I HUM" i.tidelit I hIL"lol I or I'". |rlijltnr' lik M'Iii llilamo I : !i ilel air, $! ', I'.lo to I .rein, I ; cniilriictril, litHie I pew olVVAKr. .
:
( ,. hm.i.. ml, I ,
rli-\i
>11
in HUH Impitmin
'j hI _l'H'1 ,1".11'11111: ttlnli'I I ,iy I lo Nut, t y I Cote, to & 1'1. Ii,1, \ .q'.I. C. t H. S .
l\nl huilln .
;i I 1 ti tni-Ht It :J\In I lie niie-li' riiiM.iuli; :ill" ."i t"in-I p"il\.)l"iiilli' nml i" i Th"I'll"II.r" 1 ;; Ih' ( 'I' I\'If.II: :'. (10 li..h" HIP H-ipirlof'. mil I mliliiio'ial, terminal I 1 lith A.: MclUxiil.Ni.r lik Nireni, Jnl"ll, Ui2, Kioto Skinner I I IAI' 1154 I ,.t I I Captain.nnlt; I" !

\\'eeklv l'III"'Illnllhll, :Juli tli<' nml :iiljlilj I ist 'cineil 111 I iiur.alile I, ,"inlilr: 1'miteinpornry icilitii-s, tth'cti ma)' I I." Iitut:' iitl'in-n- l"k I Herman I I..hmkuhl I 1'11"11.n'I, I 'I -__ : .A

r.r.I nil Ihl.fllllll'.M..M.. I) |>". 1\11"111"" pri"-" ntH n retnaik' I ili'j'! 11111I'1. tola.ImliHil. H'II.(11"11.\ ii. j AH'I: f''lhl( ->ti.in Mot i |liii i lhrctviig" ;

Ti mllrlil) or i 1" i.I'' .. i llio 1'lfII"I', .,,I"j I I-IH nIl| i 11111'"' on oil' II.I) A. I liii' (if it..I I :Mr, McNnlty, iif.-uc-t I I to I In I tholleialil :.1' l>1 'I'leciosa, .'Jauolmi" 7'7'!* .Mi.ntclili.'Oto ('0.4' lIter"
\ In 1 1"' : i ( Kol'iimon; V Co. N r
I : 11\1 II'"I-UII\'IL liu ,' par. I i'lin ami in'h'; I I 1 I clippinif i has M-CIi r't, a Klori.lui 1---. : ,
t' I I m-iillv' I Im-ruiiHiins, ) prop' '"' \i ill".ln.11 Nor lik I IIh.lif'"f.: AIleI8.n, 'i.'1,
I"H,1"11111"" il.tlnnine' ) tIt4' Ir8u4IICN' (.r 1.11"1'.1' 81 l.ltk'. nlnl" anniliiT IH 1IIhtihiII.1iII4I I.I i'hI'I r u in i tliin Cdnnet'tliin, and hal prmn'MeR' BI""M AtreH ..1.',. .V Co. I 111:1\:1: : ;III'S.; D : '

Ii 'In mi nrcr'I'| lnl">l-p.uty, libi-rul ti'I tiI4 uf pur. I Iniliirnl. 1"11 nllint..Mr. II I heral 'dmmth-ns (if I 1.1, 11'1 the l'f'"I.lu) :ol'II I.i'ir Kmlipii-n, I ), : ") Moiite\ Iileo t> \\ e hue now MI HI iut I'l"! (CIIr! ( I i')'

r i-li.iHe I'11,1) li-tlir(I' I,111'1'.hl. thu" 111 Cuminii'inl!I" clien.Apply 1. :I I II.I M AMI--S I willing I I I tho ti ''M'IW.i nf Italduln' county, .\hut" in Hiot it lint of lie! (.I,1 Min.i fn' XI, lirincitt I'o. n, iI\'IIH: ,.. Slal.lort, in .M-iliile, n line hit of I h .r.pm ,il .

nllli-e., _oli'-ll. (At. fri;";;" I'uuliliii', I HI.. MUM lie-' ,\ lit emiK-" I linu'rt I ,'xl".lul, to IN IIH.ic la.VlnifHu I I I Itcil.iH.I'.r "mules HII'al'l '' woik ill'tilt kln.lK. 'lie,

i unit \ I I ru\oiir, Hi y MIII, I I.-.fi! I, Kio to llaar-t, ni'iliM are henty; ilian.'ht, i-tOkmiil; lluh \
.' j lit : ; ;for nieki I ii,'-. Inn' k t i 1"11" I'rlllh I l emiiiii ttin'cr, tinwindf Torhnpn n fmlnl btv.l I "

.Ii' .r.\. T 'irmlie-.iii: ) I".rl.I.;* Apply uill "pi "',iOiy! Ihilil '.' < tin'ri to" iieennipmi.rhim. : \ 'hnv.i'liaken. : ( 0.FI'I'.' l.lhei I.ul, ClliIIntI. .,!N), S inliw, "ir-es 11..IIC .1,1,11., alit I.I.I..-. I,? oi'l.I I BOOTS
toV. I.. W Illicit, PL-nil nl'1 Iitt: f. n : / I. xvo .M I I.ko to loi-eiM-Himc" 1.lv. i I' ------ t.OI'tf'l >. (' < .I.F'"ID i w'

Altl >iUs: A I lnl> .iiiil iNinirl.l! '1 iiilitrpn'tfnrilin.; 1''I llnI.lhl! ; 1II I.- W. : > elnr-'i' ." fir llillllll. hIIR: l lureaill :.\,1! tr I lli'imui I I Iliilm I I IT.'i III-I ) I" 11 Iii lilt nl-J-.t I ": ( .ll'il'C.tl. iI 1,1'IH11'\ 'I. .All. ,-
inn of us. 31 I4MI": ,
< r tun 1..111"It.i I''I I : Mcliiniil.Sin -- --------- -
,.11.1"11111',1"1:1.11111'1\11: : | I:limit ': tlrii; h. inn: )' lltll"\: Ii mat'-I ,d noti: I I-t I : i K.; ,," .'nrla. hk Alert, (II.l'n, Vi.t!' Kio,. I lo .1. 'I'. \\ hit I. ( ( h-.Hti.iM; : 1'.rh.11 llr-wiit' (Vt. i I II I' :
I 'I. 1 Km, In IUK I- lie i JI\'H .iilvant, i"c.Smnn : -> S InN"rlk. Ti
/
XI H'f.'lc'II" | I Ciiici-i .null I, h'l'' :1'101'11",11.| l I I It I'.uir A I r.1 Wo 1 ivspoci: ) fully invite t tho public to call and .
I Inli Illsri .
r pailli-iilnrs': : iii>|iiinat meAI shn-wil; ,iti" in ..pintii'pol.tiPimiithii'k;( ) \an.\: \ 1,1.. II hit I' Tit'iibirskjahir, NOIH; | >, H.lTi: I ,tt'
::1. .' \\' \I (ii-i-en ..Co. their I'tu'uiviut: t ai" lit'.
111'1'11 IIla.1 hat III' I Ihi'enti-liUK nnoii' ) moils tiLl -IH i leI'heil J 11\11'010, u. ___._u_ -.--. '
ll.T.iitliel nf .1 h'J I' '' I il.. Don't < In I.h"- I .\,1111', I 1-1.11, Vl.l (iui'ii'iH ArtoH (."- :
> joinh 1 Mplri'i" H : '
J niiisic iintMii'| .">l up t tin-in' t-i tin1 ',""I.lt. '. 1 l,!v FI''I'' .Intue.. I h(' ;' .(.1 il liihpi-pli'.1'I 'I'lie Itcaxun: \\ II)', 1:1.;t '. mphon A' 1- ( II I'lUK'fnl' things of' thin life, Ill (lXIIjIIC) our stock ., .

1"A.ol V ,- ', nml, II.IMtin in In'nml, in LIIVV ;. ill I'r"' 'Im t :(i. Id, ilin' in:: llnWi 11.I..r.n" ?1"I.il..) I is a '.ruit 1.11 t'ltvn.I Nor bk, Nii('ii.I (I, Lii Ilgll1ir, 7'i1';'lUo' losimp.' a''y horrowfullv lit ii'one nn nee ..unil 'I

.__ ___ __ ---- (ii-jn I.I IIA _' _._ '."'C.t"l I worwritt I n I IVy .loin'" fi.eiiN; I he 1:111.11111: uHli.it lOWII'H hill clulmttniill I It mm bilk: I It i i nun Piil'f.tii.ite <;ii''m 1,7'i'ifant" ;|"i-pipsii.t ."Acker' I lijijipHli. 'I lull i 'let PE1VSACOLA :SHOE PALACE :
, --- --- ----- u ho IhiH, HIII.1! lo ere ..I. in ,ill" 'Iniliili, i ftinup I.I not "- Ill ii ho an oiler for the to I 'lIilbltiKl..tIii'iI .\Co. I will i'tll" |I) HIM' | psill. I 11.I. e.I"1 I. iil otl.Htiiti'ii'i : ,
-I'c l \1 n Oil ; -
:
\1.:1 1:11 ;: ih'nio l.iN wh"", Ini-li'.l.I I III it I.181i1.t'.iii'ii : h't t"... I Ii t u i ulil, not liun: ci'KtHiemacent II mIlk I'upa/ ( .l.illilti, cnUI l::.l I, Itililmon : | olc' ii'ii,; .10, .)'on.'"hl, I slifnrl/1111'111"11| |I I. I P.I I. :
to | i. >!
A ( '0)1'1:1, : ; rIIIJ":11 1 I \MII''" :at |1.-II.lrl'KII.1| II"H' in t'n. In ti i.iler 7ii'/c(I\ of' I Ih'I'I'"' IptB, 11' which lik Whnll t l'II.gl",:I II'HH.I.' (Ifll..il./ .I, to 1:1,1 "\ I J..T T S TJl ] I..I..l.r'I'I' .
:1'
: I'
""UcIl"'r. ) .AiUlriUH I I."il; ;( 1..1' ollimi! 1,I:ice, ti! <-' l.npu i>.li 1 I Ihlll'I' "emillji til" 1'.I..!tll"'" \| \|'ilHSIll II \1111' 144 lOCO, Ui'llas.It :ilonii, 11'1 lull) pi n he tinhr:
I'I"I I t't"illn'i-I III'II III. 111111'11111 :; nei- ., ''h,' 'mini win not I''I.I''I.I.!: tin- j but tin- Mobil"/ l Ie '11.dual: in a letter re. lik, Kmilo; ?M. Mot: Lout' O.W ('Il'u' Town : PI, I Iin r.iiuin ; c..;.', IK-IT 1'1'01 -- -

l'innpi-teiiL, _MIIlilrr \\1111.11; 1I"I.1, \Ill, I m hl V II: I 1 iissiir .il nil the liin-.i"- f.Iiins' "f'I\I'.I'.1' (! hi')' 11', r.ttliircnuie, tnl'on. Nor lilt ri bl.&I IgI<,'n.I'. h Krnha. M7 KiD, to I II.I 1 I ll'is.It I I It 11'.1 c i., IV.IH.II".II 11"lt1I...\1\i"l J ) o U ( "l hat- -

III ;u mill. It.'Hl. nl I.dl.. ..".I.ill'I! .J |o> alt)' to tinu pill,11'-.in p.nh.I : I.I ) x.irnl: nest Minila) on ..ii, lail cmnlillons, I I dark' I ilt liii'lilt: :*. Simoii' tli t I, i'.U ('ape I ______

dt' 1 ti? I"'IIII-rt il I illli-,. I I III'. K. ('. \\'Iilt' IUH nia II lien ,iln'cil' \hl'l I Hie i'asli.ii" M m n.:;:t'IIuriit. anvlmiH Tlwi, I I Itn:irs .V I'a, 'Hi- ('II'I- I:11: MiHll in Ur:wlnijCi. ,,. ,.

Udl iii.- : i IS.111'11; --, --1--u.inli.l- -I-, i I.--I I II pint lust' ) rluf. 'I 11' loillil ""t, ""I'I' have 1"1: Bailie' at any eo',1.111'1".1,1). tvillin! S.r KoliiiiHini,I'K Caleili'iihi.V (, 'n.I'.r ., 1. 1'II1I'I, ill to 1 ei.me lo t'clil"I1 to .1!II) .\.1 l for. tin ir I ISI .L R V"lI4i4 ELL

: I(11'1'1111,1" li"I'11" a Imli I nr i i- ".j I"" 1 ifu.cl'il lit I ntiinei; t nkln to ( K'M-. I"lw.; I lik, CallKino I Sniier I I l.l7: I KlotolljerI'.ioo. l I I IH-CI' I 1!lithe In i-t. I IAt
__ ___
t.iur.inl.'' ;; ".'.1' '' I'uliinirKMul:it !1:11, le.I. .\1'1> j Liml'M: ei\il it il'/ 111 Meiit, in the :ii-| I I. t iinhn'l','. I"liii 11'1'( tint Hie next -. TI1K I : LAKKs; : AND i IlKbT: SULKCTJII I : : ) .STOCK)( OF-
il I'M* Ansth I Irene, I I I MJ Hu;'mis .\ \ ITS ,
ll .
| ltt.ls I".ili.t
Ii if mi man' '-nine hi'lucon' I'iiii4 te and" Mobile' 1'11"11.1 &! f.lf' -> hoI.'I'I
-- ---- - -- p tin-til : th'r .II I
\ In r.iy: : ;/lnl.:; l t r.1| ,ih-H, rslii'jilo-i \hHl'I'' I.h)'.ii iainiMlio; wo.ihl, !It. plati id ;mi the I'thl-.uI".I.I .'r-inmls.; w,1 to U- hll.III.I I 1. rilyillontunit i j h.inl., Is Parlor ,
y..tIII'Hlh,1 -, "ril |1:1': h bAilila: sinilli, I 1117 I h I Ihll'IOS A> ICHtlllillll'll I tl Bo rOOIllKitcIlenalld! OffiooFllrllhuoGa !
\ UIt ,
r "" ; I i
m'ule
( & milt" bat medielne et "
I
'I I It in :ilsn I I ) Ih.1il
A ".M," t'llMMKUCIAI. .... l.'llf.WAN i :u" '| t ilily (.IIII'I; | option. 1'y WMIIMPI ) |l'I."II'I'IIIIIlIill'111": A alt inl.in'llp' : ilisi r.k'iH. "
_,1",1 ll lilt| 'i"% lug | ciipe! (. hi"I """" il I l 1, III ill NIVi4 |1,1',1\| 1ellw"l t lie dill 14 HUM'I t, Minil.i)' I It lk I', fellul, S'hl.lln.l, r> .C 11"II.f ,mote,'. or.l/nr//iiH'/ ', buti ites the tlntilI ,

,l'KI" "> r.\i:or"ry nn I peiHmi, emi-l\\,ijiIn'ttsI.i4rn,8 11'.1"- 1 I' \ oi I l Iii :ittillnitdl; I tihl-t iil.ji-timi.i-le ii'| and 11lhiIh.iV i (li,". .\) lint tO Mllktl'f.HAIIKKMIM I $ :". I I I1.,1 lanital,,,/ "if. jiniiii"iin.' Til' ::, "'" 111.. r< lit St vas Tiiltl( Sets EtJ ]mwi[ Window Mil k&
'I 1 Molil'-1, bv Jnlin, Mu-'i aol I 1'1'111':1..1.'
I llnir; nililreftt I ill I tlilMi-lllei-, I In l.i; w "I'k I'llv. i llii-tir i )' mar. Inli "il l.i-a i ,
1'11111'11. \dIIIII' t .1.1; SueenMOIHC l i t rlia|I) ). __ _
yAS'I fK: =ATi irnoN A-riTiTVs replit i.cr "Ii 1 HID.il'cr" Neali-'il, ; L.II ill' '11 NVu Oilcans 1'1"1): II 1f | 1 &'' \111,111.111 to 'iV ll.. I. \l'llhL.\('ii. I:\ f'' Ih'ulIlt. (o lIt;' Cily' tutu is Kci-cit' ; \f'W {.'(N l>ail). Hi-'.

(il jr<>L-i'r)' I lliiKh I Mil' 1.1. if tin'iv lie 111 .h''I'' I,,.kmit k'II.| l.Oiie'ftlK l 1.11..1, hiI: .1.11. \\tllsluileil 11 cat-li a ).CitIiI'i Eli'; : Mush
f.I 'Conservatory- : ; : I'it't'; llii" I. '
I ud
111'1' )\" si II 9Vrius ilic .tloni, li<'tt"o! hll'l .
Isivy.. 1'1' I 11.1y \ itliMcs' lhti'' cvientixiemmnsttiei -tamo in that i'i'y, next Mnol.iy.! Jaloil .\11 Mil !I 11 II N. I I'ickiiin;if; I 11'1,1.U1I.II. I ;
-- --- --- ---- .I 'olily '
,I"e n't :"" ul",ntit.'Ihe .> -III'"II.V: I.'ii. .\u ,' Ihltl in IIOI'SI: .'U'\ltolll' .. cunu :0111 un :
)
.\S n.II l I'mlienlait riniuih.ilmifuriiiilii'il IIIIW
II' I I l 1"1'1) nt! nn.ill Itll .
.t I. 'IIM'I'.I' I. I ,\""I M """, 1 ll\ .
1114.1 ; liiiiiM-H lo mil ainl hn-il puk '" w i'l'! bo III: 1.1.11"
"'. hy' iiiirhii'4\\i'.l: lIlt. r nppiirlimiiiieiiturthe .1.1.111'11 :11'1 .
fur >nI;., at-" HIII'H. .\'liii L'I4 'I., *'i iinii.uiriiil I ." ,i l h 'i., I f ui'lhoM'aH, I 'iii Newm'l 11"1'.1.1'1 Easy : Weekly : or : Monthly : Payments.TliB .
niliitAn -. | I rile enl-ili I m In count' conMii'H'iH. li'llll 1 dIMC' 'Ih ) .\ ili IIIU.M: \Viiltnwli! 'UIH, K-lisulown: ; r
; .. 11\111 ,,1.1.i i' II. 'I Iii. mm" Rl.mril; h li-In" 'tue Mito, driler.Am ,
-- -- -- -- ----- -- I I Ii i I Is noto! I.. ill ni il tlii: Ih. I
1 Kii'liMhiiianilli: I nl : n-li 11.u I Ic 411 I, ; 1
iri" n- '11.,1 tti'- tii.tiuli'4 and n nine" 1 Hie l'IIII'I'I. :ow
: I ri i.t I 11,1. tr IV.ti.i.| ni' :a !i-i-i i>-a 'Ie: 1.1"I.l"lll'll \mk, tour lit.
ll.I.i.'H ;11 |1.II1 ( .hlI.11'I 4 WII'k. ., ";.I" I (iii.111"1'1.11 \\1' rit, i f tin- line' nt a 1"1", r r.it ", iilul, 11,111... ii .. I i'tji' vi-vKi.s: ; ri'.i UAUKH: : ANN 1j' ,

.In. .. I "Ii"- I'c'II'I''II'IIII'III.. : n ...-"1,11, ,.. I..ar. l.tlKII. I II Hot'I.'il. A phI.I nine SAII.KII I ; I > : ,
1'1-\(01.\
: I mil i nil :'l.ty I the '. Fol I
rpnntthil" lia-l; HID' I 11t iiiinl|'|' oiinienttt 1.1. 1'.lllll..I" i
miir-t. Li4IISS
1(1VIIOM ITM VY4 ( >\( KIIN.; OG :nd IOI G, Palafox St.
III be m) nli Chairman I. mi.ml; h.IH no' nlM. I'\I"II"I! ) 'F.! II'.I.HIIS d"hll the eonliait I (1"1'1 I'fMat' i III"IOM A) I'C'i ,
All pcrmiHlniHi 1 uirorui, I I ', tinnsiiiitti' | UllilfiOtbit, 1 '. 1III"I.lll'l l4Ii-iZL)1fl
1111"1 : uiiiii ttnnlil ti.! (' lu lie.ir ftm the enmmittimen -. ml t i (to 13.Ill ld I I l'IIi(1I. 4,

tliu fully: (stili'ki'iijlimn'InI I lIt y l'lllhhIOlr: I Ih".II.111; i"l 1'-; ('I I.ll; I )' nml nlhirs,I I in' I hal 011"1 I 'n.If Ut4': 'l'nOIII.I 1 1.":. I II.IMC I HPlllcHlll.U.Atlelaiile, (1 niiulorM'ii;: ( :,1) !1:!,", Nhl :1111'1: ) L\OOU (C4)LKSO) i iI II. !il.CONSTANTI1TE I. -

II II"laClllt. I it t-lionM; 1 lumidu Mrietl! )' np'in' 'I Ii.' MISM-H h I'aI kr pxli-b; t at Lli.r! ojieninr. I 1:1..1'Ie: < il'(,-;II', Hill, hlil IIiienoH : :
Ha.. hIIM'I'I"IM hllll' ;.iIl liiii'atrs ,lciiur.ithn ,'ote (.C the! I I I', I h.Ihl..i. l--tlav the t lit. M kit I I. mul lincnl /lulls; .\)'re* k-t.7. 1 A pnpd nf I'rol. J"hn \\. M I' fain', the, i

II" _)t rejUtr.ill; ami wlovi>ru \I rigr.lly; ; I ur.iiId bo r''I".tl.I .I'.l in I Iheimijinit mid bill' Is itir I'loii''lit I., 1"111 icoa.! Iti il.hII'rl.ll, ..irk, 1 I.>li..1| .lontt.I. '. I IVi/i-liiaduiitenf 1 i 1.t i isicirim.uiN| ; .mil IiI : APOSTLE] i
I'rnr. .li.lin l I 1C. 1 mul.,rI
a jfrn.iute
0"1'\11.1111111) dray
I If r'fl".llho, rIght to l ly inKpcctm' (-( p HK ir ad mi thi I pS", .Al !- I
\ll : )', UIllo 11,11 I i l'l'o"nl' dip1ea i-- I lioiuliili, I:tOll Ill liii, I li'iii I, nt Mintililen l I "hopin and >Vi'is-iil-aeli: tin 1.1 I nf I 1'iiit. W. ,
iliettuii, mill I [ lueru' ilnl I)' I U 1:1 liuler III" med.ili-t I .1'I I tillilt .
111 IM'I'O.'II \ <,uronf lloeountr) proelncl ttith Mieli, } i in : 4 ( )citiN.Ui'ii.i.l : AugU I i I :uli : I r' (
r-lKt| ('red wlm I had heir '"II'1& i-t'ii, ken I, n ums.Artiere I j will npr-iia hchnul 01 iinihii I in lVusainl.il, I
f ii ease, it inny IM In | | '
tho 1..lillr.al"l lit-t, nml \Im dllenilto <.I"I'IIIIIII'III,11 1"1'1. I .I'| 'li'it 111.41(1 ii hut I. C tie I I ut Itt Ciovanni; I, I ( ) 5.11 mIpsuichlictT the Iii I tIll' pint' nf X i iiiititi. I
11'11 :.in nrbltrury: basin, the | | :1"'lllhUI I I. '
: >utj ami 1'1'1 1''f'I".llhu' "Ihl Innl.t. ) 1"1 "I.1 11'1"1' .* .'" I I Piano Voice and (Oi' LEADING CONFECTIONER.ALSO
Ill 1IIIIIIeliolil; liu likily to Hin<'ttliii .I..I. .\ i,MI"t I l.jle, Piliicau: ( III ) Ill bM lit 01. ? an-i
lii: I liy tho I 1111'1"1|' nf 1'1"1'1"1.IlIel "'| all I ty.I I In the cr1 isil hut con I it of record ) (..U'rilat 1 12 : I I .
whoN| || to ('110111; 1"lalel'A 811,1)IVlr1 AihilleK, 1'1'n.III"'I'I' : he thuruii-h' inn rm turn inI I
IM"'HOIII primei-utc tlo I"I"ti. .1.111".1'1') j julije, I.hlilg? the 1'lh'li'I1) 5K I Mil Mull.tehlM .
the Ilienr I I aril I Distort I nrmii-ie.
: t I U now leUeU'd' unit the repnbiieai I ) .lt 111011) .
who if oiti71'ii'hlp I- '>
,1"1'1 t'lIi.llh'IIII' rUhli-J f tta tiaiiHiict. S.\\ A iru. LIXI E: 01--
il' \\ i 1.1 hl"'I"i-HiiHirilelluutUicn : ,
.11 .1""l'il".II'I.II"bM I ; : pleiiirid.
will 1 I I nut i I indulge, In ton blight I Aphrolite I 'I tNor ) llueiiim
nro rl"II..l"llln" 11.vl their ii.iiin H, I 11"1'181"1 ,..1 : InK1 iJ1 1l'J.t..I..fI.: I, Tmrii l inn)' In-Im'iiKsi., ( '11.111'. I I'l
]ilneoi>rreHhlenuu uiul i \ IiIt'itii .1.11 I;I; in 1.1'lnll'l of iunernl 11Iri.. stiloe.. John Jack-on i \) 1 I Sip :' I 1 I '. .' i-o t nf iiixliu tienlma,'U
\lh gut In not' Aeliue, ( ) hilt Talilu Day Si
I '. 'Ilie t iiieliisioii tohvte mi ib'iuin- :; I 1.1'111. p I 'I'lmroiuli Hew: \\.Ii I! Ui' t.ui.hi, mul nnlriic..
: \ \1'4II8t.l8. 'f) ;
: ,
( ulltl'l .al.llw i V I
)1'1. KUilty.StatotK.i I
d III K.: 1'. SKINNKII.Thu t.!rat liut' df I tills eli.irncter; which: I ill is suit d.I l.iiiKson I lirice, Ae-iiat| r, ( Ccr; ) Ktt.llt SIT, al I'lielloxAnsiiht i i linn I ; '
III'l'glll1 Ans2tAin.nl : ( I.IVM:
--- -- I th I I' inbTH i.t t I the li.ite: ',::1 to, n i .
Un'I.I.1 31..1..11 i'.niiu i t (I''H. 1.1.llo: 1"'lh"I" a 1'11'1). ., I .it thi.' I the cnlluis. 1''maml.III await 'inttucc."tali >',), ( I It I ) ('a\II' : :, bM n'II'I: '.'7i fiii', i f c'lru t'II''l'illl | i iirel'iisiui'; iniisii,', I .

Ix-er r"rall .) \ l.iuU I'.i-.ir ,\ i i.IH'H! In I tin-, I line mi-lit I dn nr H.")' kiilik'tliiiuh tH. I.. C. Aplcy, l.oi'piiin a cuiubl\: ; \i\ Simular.ninei: ( :' ( ) Ca"'uun\a, S3-, uhlTnlile I at |I'IIIIIi.he\'II j prieni.,11, r the I lluei; .Irn.s. I -:i.t'IItCuI'1.IcIIc: VtI1 ."IClI"IIII1'OIC: 0.BOSSO'S.'- :l
I'D. I'eimnut-ln ll'III0. lions ; ,!iultreman 1 ,'. 10 utVutit Piitincp.Matots. "IHaIUVI I I orielms. nddiCss I" !II.! h.l''I.I'S'I : J:, i
I I II n little tin) IniH.iiitiUHS: Hay sop 2JCarlo. "
} ,
.
(
w.I..I/.III. it4KttUlfl!
---- --- I 1.1" I Cii" ttltlttttjind I liIaekR. I 11'nu I lie I I::1 Ho,i C"I0I! tl.iliiiilionl ; tlI.hlbH 'luiiuusfiM( Nor) riv2 sit Kiodi-l 10Cat.iiii.i j __u ___ _________
I.'I ol'II'I'M f"f tllil i mul rimul I; II .1 I. ,I i I |lileitbO; 11111 It' |'roi.M.I liipurro, ( I It ) Itarhierc I, : .un'l
; | : < tin- pitH1'Hi.liiiiliiiHlHeiii ,1 { I' "-'M-uli.ii: III hlii Nnrscrv' tin; ,( .
I'IANtI;1 niiiiiN-1 mulKVMM.I MACIIIMCK I :1'1,1.11'11 1..I .t ,. I Hit I I l'r> liii Luiihiii IIg; ( HII"II'P"' 1'1.1..UCiiuni ;' l 1'l'ullICill; uid.i il I IMH- r.iiicr--hcll; I I I'c'-an; I
; I I. d I'll' II..' )I. 'ollllll.t. i ir ;" ', ( ) ?su noui. PX.I, bl II I ItiisU-l
also, lit llro\\nV Murth" !l..r., ,. 1'pl'I.1 .I"l'i"\'II'I 111 o.v-o of tho "I"ii tt' t p.. I iiUkin :; i I Jut3'i!i tim-t ct'liIi in the tii ii. do to lum fm, I Ii
.. 11"h.l !
'I cmiunMidid I'll'' liixlil l I. r tt-iixirti- Mankind
) I .
i u 'I.I I; \. t.. .\\ hitch Ii in marked c''llr.1 I wiiht'e -; ""M"I'11 1.inirua;e, tta> sit for tomoi.rnw.th' Ilme1 'lU-ltl( )
11 i
loth.I
I Iil, li.is (,1"1,1'.1 I iliur' i. f. 'II""lt 1 iiij case t to In- : 11.111) ijII 'I Ci"I'I'UI tlioiihaiid'IkiiSleiin '
I. 111,1 W"I' OICUJJ
Ij ,,.trti- us in other( iilitut. linu) uf ihi-fi-l.-r-) bII'I Ii !| p|iiut nf
the 17th : Putt tJamiM ) ) I Klii.t: \I I. ). I I from ., lh\ll.I. ( iiiikiimpiion, V --AVIKiLI.SAI.K( : : AM :
d [tl. 11,1.,1'I, li"iit I Hit tttil 'r I knows to "I \1'1'1''' "'I, ( Sur1,1) I n, 4 Is, at HI..I !; mTAIJ.m\) : I.V- i
j .1"i'l' I.u,4| ti.i without IICCIIBC; Male v>. A \ icial.tnu :". I ini-'h-: i ti-" I I-ill lull etcr ny AekerV .
I 1111' .is hie I In" n |I'lhlkll 'inkl I ini-r.e Iu\e, thfimalioii t if till Ilvttrb; /alHth.Nur; ) ll'iuNm,!, Mr-; hlil Hneiio :,:, i'it.-li-li iti'imtl It' t It i lie i''hf' I-.'"' pie' |
|1' .I".1 1 ttllO.1'' ( pi-llli'.ll N ig&1i. .\) r. i, Wep7CliaUh. \ lin kiMttiifor all l.uiuTr nliU-n. Mild ura'i| I

I I Ini' *"l itfii l.iiu a high hilifO I I I' / slalo I t .. 1'rank t I 1.'lual, ft.111 I busimksvt ? : ttij\ nrI."II.'c i ) Mi kM! |isitit.t KU.HHiiUii "t I'l anil M ffiilb) D MBSTm A AND
I'I
l.f 1'ti' I !
lh"II I..u. ; -t Ito Is. t'al.ii tll" ('' .\t VV$ "< .Iuh. I'h"I.urcl, l"rn'itDR. MOT VIIOPENING
I 11101 ___ ___
.niineiU I of lux purl) it cittitled in tin- 'air, 1'1\ I/ \ ( I, \ .Hi-, 07J, bid HiiciiiKkU .I -- ---- --_- _- ___ I

An Important Announcement I \\'U..II"II i I the I in.irk lh.it, the! n I .\) r.i'ii4el 2

About ilK! wrrk o. whll.at t.w.Ii.p&t, i ."! '",,d d notng\ 11 11,11'1 I' the l.f'fc'I'II..1. firvfoi nr. tr"llt: I.... ), I i |II i ) :.Vis ut lUienoi .\) 1'..I W. J. JOLLY, -

Wi. uiid.iinIv ItaIJ. l1 .'.1rihMIlu. I -f II 'ir.Kon.ainl' i it nnnll I I l h. 4 pii'ii-of t In .1. 'I bir;. .v" '(' 'mi trans.tctious 1 in I the ciiy el ft. I IKiilnci.t I
|>aliu lu my l -*'. kIw. MtiM-KTi; ( ) u7'<, bill I T.ilo! laSl'p' > Physician and Surgeon
Ibo ftnd atuu two k tbMt t'r 1 lhrr look. du uiy>d.n InitiKstui.ijr j,.>lnl.I shnifs iiI' llitl part' bottftir urittii-ii$ court t Ii"" 'r.imninx.I I the itt, kit hating I 11"1I I : tl. Il.I.'Jrl I DAYSF.

IID lo aimtwt tl.-ul l, uilunJ'r., | t I lllIIlh.I I f'.ul nf t thu ib eli t 1. II inUlil bii ', without, I' 4-.O. 'fI"'i"n" U. ( I\--il.I"111,!, pt 1.1.lnu I ('ullk .\"""l'r1111I1' .f I lielI.iy :
t.uii..cp| *M ilrlvvn fniitt lutt. AI..u -- -- I s. tiiiitill.' ( "I IIII.I I 1
log Ik. most ri.ruil.iliitf 10 r. .rk. I I f': r itan i' iu 110 l'III"'III.li.' ufwhle'iib "mill liel---I..1 .r M& lir.
I'i'fl\UrIllllh: : I 1'I hut) I et.N 1-- _
_
'Tni llnluii-nu *o-I >krlou> r.n..Ikd. ; -- --- '- _
'. I ?I \\ .- tiiivi"-nment Mr-'it -n
frl.'Uil ') hI.llo: piriiiiiti: |' II. (liai:o, --cpccli Ails) ut I k-t 1 111liirli.ii.luit 'PUCK: "t
ft ( I
cvn.ntlua. .ftL'w:: : & "... )1.1 M II.I ii1 olckon.! Ih' I laic! .ted pJ4iii-t : :3 C''U.$ ". otsj-m! .I
.tv br "'. Eptvldo ant .V t I '| to Ilrl1I \ IIlel.1 u.hilgf" V
I will *, niKlKliaur* I ;"111'1"1.11.1.1'.1) 1".hl,1 tt hu ll.I..I.I i 0i| f.1 Hie r I'Tid 'I hail-. N v..7. rd

:1.cue BHMllClU.* vs-imsi. ..w she 11*H( JI-U B a ntllllll. mii H."ri r I \\M'II knnttiiul I) if l'.IUlh'l'ilI'I.1' tIu'lua: l C..r i illcnniiiix 1 "'IIj..U.! ftartctl 11..1 li.i.pare. ( It t 1.lr 47:1:I, at ItncnoM. .\)...' hu that the l..ti kIM kr Kites j"mi ibl j

j U Ib* I'.. day, Lad qUIPS blgM' ..nL \ lie kiibit'vl. HI)1 lU.it '.11'1." ttiltiuttr In'i' I Illnioisho i no )cl--riliy 1 r.r thin ill')'. -in .Il.II { : j 'li i-.ti.in MiM-rlein If.-\\: .11:; C' .'- I Iin I- r I '

ifrhln (.-. .. iltrL.ur41teO. : .iK-lin IH' the mil,'t'ti-r ,' ut I Ibu will I .. h' 1 liuutul, of ( .iori'iiton, n"ll, ( |---.11111"|! : - .- B'
rl' 1'1"1' mst
.1l- o.kj-I siijalk .1 i \ ia "":1 1..1' II: ) f.> (Vt. 4.ll.ii ., ( l'> |Vtt --r-i'ii'i vurstiy fur Ul'tuiU' I
-
,I .I.u' >!r.> buftiii'Mi.bloc ( '.IK"jolllM H'r' : ; lli-it. if. 1M 1'1 hit, be 'itiul I Iv 1..1.. r- iCiI iii'- the ttblltl. I I I 1!., ii iii.r, ( Xor ) I II, 11'1.1"1, I 1127, IVar ,
I A I" .00 (11"1 b"\I'f. 1..I.III :I'u- i
; _
_
It1t La'. .. reRiilarly I al my l.. .$ inint-it,. will iU't I : Sit rttptl\ t'i 14 ,
Ihlnl.hrla l|1""IIItr is" b'l' hat I c ted I i '
of duly .lau.l :n>y f.-. l from ;,1fl. ul \ 1111) 'It' frttf.I ... lhhl: R
'i ( Nor) l ; 111.11 ar \ er.r. t
:
ilu-t Zatiu! and the I loiidiT uf tlit- I 1.'uorJ. 1. ?
11.ln.
.n bvur . ana "m mitlrrly (rn, In." t part a'll I ili'r: i.i'irMin i m .I.* & u tihs i f .* Babies 1'I
ar. lli, ,.Iu'n' nnl .lui| ]. (.. : \ \1 1 .i'tIi > t.'h1 wuli Windy, t'"I. -s .
,
f.I' art I llt an.wkrailInquIrKarvUlU 'ut nn all lbiiis: plill- > ( auv Kind, I'l'C -i.h.in"'! mi-lit" I > r.. > 73.ut "I' \
I *!' cbccrfully :l'llh. \11. l.ii ( ) fl.lltIIO'1 .. I
I "II.llll" wacb! I Piw rj
llhi rlit 'It-I t'lius rain". or t'L. r tai ___ .____ E/.JR
l4- tiirwl.i TlloVU* 1UBKUXIX.1'rr.uuur I iu'.ilimm! k.t ti.iti"ii. mil,t s 1'1"t. 1\.1111; | )\.h 1',1"1 iniuiii with the 1 li,:>l,i'C\.I'I :,11I') o ..11.\11"1! oni e by iikimr Ai'k. r'.- t iiI ,I ro _
w U SV. 1b&reI.W \'; Clr.UloU. 'ui lit i u I tlm i- ;;r ,' ,; Hut: 1111.1.1 : I IlliiliIitI.iI JII. \ "!) .I"r;"" en. >|1i, i'tll r. It ei'litiilik no Op:mil fr )1.! ;
I p TriN -I bi oiT a'. h'I.,_,_ ___ ..lult U.iKal I .i bin,.. ill-lie. i i. 1'rlfc 'J.'i c '"Ii.I 'iiMi I II
wa. ., > In111 I I I. i nll.lj i'l lUli I M lt. I
..,.* of h'WU4U.'D ly ;a'I'lhl.u ''I"I.1 HI 1 : ivsru I li4ut. (i.i.; i Nor) 1.\.t ten, iUI: i, khl l.n.r- I I J.ill'i ;liriv lkt. 1
.b"I.ar.l. ;
.lam.$ MirrlOcIn.., nil thu ruiK. Il4I4l'lUI1'lli P "h.'"" L'"rnuudillulf -. huh h.- wll..UI.14,> uppniiitiiii'Ut \1..1-1 1..111'11 ) _ -
I. s'UsdI V V ------ --
---
i .a Ia r.ullull 'lj.l .'.."'"... .. t ri rlim.. 1 If, and tUar Ui' wi l I ., )I Kd: ti :.In I'au.-"r-I.< t If. V\til&-ti. -IUu 1.11'1 it, ( I I) tI..rti, tt7, ut liili V 3 ri..I S

IbM_ tbonjuttbly rrotluiitia tbtf atcUj ut ill. if Iii,' ..th.r -iiu, U t .. .1 i fun.K ui .l".tral.1" n" ib')' c"UlainiiiHum Alts I 13 Notice..rliMi i
.t J i-kli, ( it k'ell .1 ('!ahll ttii" UU. .U-, ttUl b 1'. Iti i. ilt-Mit d Iiit >uu4 filk! fmui Aui '12t.ibuirut. I
: KiwYowc Bl 7ra AM--4crr sienithi| "'T II I lICE: Lrtt.y that Mir rt ,-iiA.
I Jju 14 l e nllcveJ if lilui'l L'i4..u >tlll .,..| ul. T..IiI| Ili.lJ w'I) }. Al'ntlu'r'flLtli'Mill41.1 I i i iiI.L n> nit ill. I ItkC.iulub .Mrk aio uiu-iii ; i N-r) I.I1tM.ti!iK'i Ut KnuuokAvrk ., I.ir .\011"1. 'kU I lirs' uttiit I I''ii.-; I

auy Wnillt.a a lee a11.u blt'.i1l..ILI4utI44 C. I'ual!i 1 tU.'t! iM'lb: K4: ',un ui 4 VV ('III. h.itt' iiit"il| ) I Iall" :hU'1. 'writ r.fur )mill- f.III. I it 7lar'iuIlru ("| .' Ill s I IllUllf 1)10) |1"1111.\)1.. I'llll'I t 1.11I.1 OZ
I
.I"uw. & ,' l'ai.> Ni t cr.ul will. I 11 tiIr.iithu.t" | { \U t lIt! >..4..1 Itiitii.w VA) ItS :111.1 I I m-ii tl.ii| .ut (' ttitl I 'K lu'littll'uliue "i I 1-3
Vll' &. OL-My Illllo Jlrl. &e sit.5n4Loy. \ "II'l"I' t their '.al!. .) tar (Itt' tIll IUp. lluelteiraii4l rut Ihtl Ih' Wa mi oiupun) ( 4CCt ,
i tie l K-t 2.
)
a.rd four y am. bad lu lli I of ..,ioJ tinupjil) III IVllbjell'i Li! :
wuol .gira.ls4 ihapu Tuny b.a'lbacji.r I'ui.y. > .1. I nil ivUiuwash: ai-l( tt-1 I oi 1.1 l lpt I 1'1".1..t-oc bl.lIIt' hi r (",'.".u TIt I Msr.cII.III( ) IKxK-ro, Tlat ItoumM .Ayiv II Vit' tint Tn .|.;> iu i1.1tdllM| ... I I C/.Jt 13I .
and kk-kl To45yIIw7lf5 u': tii.it b.u.. IJ t IRtUv! I.igt'.I t f' M i I
bwl, uth44fieI4AI11g ullu h.i. 8. \ ) m. nl.II= ISA'I Ul* Auu.1 Mb. |Svi.
|'s T. IOUJ1L II I'lla! JillJli|. f tlie i Ilk", "I"'. UnI. I Mbr. ari't :101".1..a ir.al; si f cut l! M ..II'" \ 1,1.\ Ru.) G13 iitt lluu J. '. i"irrKi: : :>iti.ii. i-\: V t..rJ L.. J1
V t CT tAIL BrnTUE eflVYou, \ 8. I iliilUnl- .\ r b"> s. It i. 111 ofa J.t tM .:. lutu I'r-.il t ut.r..uii'tar 4
1 a. b iuuthriui bu41u14 In iiycaan. '' -I.. haj. t-n.:',r'; itnl ;t \Vutsbui.i.b4 t'i | 11.r'll'" 110 jnii'i I IK .i i Muni, I I. ilia, l'w.k: I (.", kl! K.o J"I..lr.I allI"'IIlI I jEt:; t
I c. .>li luy facti. liu duutl.Vwultl I I .\ u .... 'Ht I.'. ) a
.. huirkd n.. I** I i in t lal'l'l.I. j""uuIHiuu. .1.1.1. I x-p I $
du.. Ut WkUdrrful. uit.l ba..n.ua.J" -i" un HIB lijpnlU nflbat( : i .M 1 1.ille.I.1; hi.t" thclalikof M I.- t'l- h.u.t'( H"I'I"&' bIt, ;'I!, .l\| : r'
u 1.rtl ; .
I U. 14si.. .... 1,1"11:1 lii.I.. ( inn I i hi dif ali I i''luM \ u>' iu I hilt ihpart. MDliUM-l.si ).j p I HMarut'al" '1 ti- mutmul....."jii| l bulb !h in l 1..1.iiw.ej t I IA 11 _
Wco.7I1M Ma fll .II tb1'I'ol"Uu 1(1' IIM'1 11I'. I'- ,hl'o I urn r. I ( Ilj <'*/&"l4. 7'.J, hl.1 Inuoa to I lne .li ', Novi'Uils rS''I. HI
)
8. Vn AtlafliL 0. il I -I ,
if tUk uutet '
I 'ou CIIPI1IS i.' u.11I ri-.I..ta" I Ih' l.iiilc 1.1 1"llnJo. The jut or ii I 1 jMcitMa Ci.tI.II.\L1. /VjVfl
OpI.m.-K.wID.. tht I.. "I uw. ,I., Hld'h "f ..tiiuniuiiily in whiiti (lie al" 1 i i iumiu.t.utk -,,.:" iiii:i lu,1 I Cull\ \l I all I I > 1KU) .list r, .M Itw s-j t'I su .4,
51.111118 thaI "Ir. t1 ,I.. :i it"n, J. :iit.rbUVti| KiJ fublcij
i ,
o 1 (Itj
to nude i buttusliel tli-il ,1 liIUo. .Io Nolle :. t
.; .lo..afl& .. f..la. ar' Tin' I''ui-t. i'l unit One IMlur utvjr.. A | > t'l'i :iI'n'Uwk "THE CRACEFULS"
I._. Ljivs8d c.J"..a...Htruouti.Wa. "Carl b "I l-clbi'i.ext l.I''ll.r. f
...aLV.w, d..I.I,.c.'.ad.. .. Ii4te 4 baekiu. .| that bull 11,1 11.1.\1..1' \i,u in .-I t ) ,.uro\I .ubrll.lnl fneIn nuir.- mis.t'iin I u fuilb |44.I tucil| I. l-i i, 132
cull.1 hr..141 booki bf &m*ll il : :t: i i.uL: 1114. nui! i.-uoie. Hi ""1&11 at all .-'l4Ililg tn<" neIl .ub.r' tuuI ( iiuttrort"''h; l Okta I. -.:'il Umuruj cikxl 4i.il nil',-li'iii rias>iif uutil I'u. wU, .I EasttntendencjaStreetl'I'N'4A.CC)144t.
iJtUli.4Ul.*HI b.8 1 ,1..II.r"la) fit Mime \uuiuu.tn-uiit 14 ip. 2t1.' Ii i Iii< IIb.1 I 1"f |ltlflUtil-i, ls.t .
) .'Ipl( t> '"''- lUat tin t:. p. i- lift 1-itkiuu iu i i iilliu 0 .'11. tb.1ruUopCuM'i. j i 4VWttI f tu" Fli'.t, swavuf, kltl .'.,'Q.. I I.ji i it hu.. 4V ,

....51..0....' lwa.. I' : 1111'Wfl. I lwluI, .Ma'.. A) r", .1 J. t I', 1T.&.IoS. I'lI't' .,1 j 1 T.\.

.. ,


..