<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00521
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: November 10, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00521
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
_


"-::--'-':-:- } '.'-- :-- -::.- ----IlIIY.Yx. : -u.e".-.... ..... ......-..............-------.-.+,,- -- ,..._ .._._---*/eOJ.uda-4+.a.w ._- -------'" .

", I .


t.I.: ;{ r.\1 .rOrl1r..1 j'a'. ... .-..*1.11l \*..:4.:' ; V-_ ... .vHKJ -
.
:.." ,
\ : #(11.. "
.. .
,.. .. .<<1.. ,, ,l.. 'I.. $h.r : .... ... : ; ._
''f- "\ of'i.. '.", .-: :," 'l'," -

.,;;,. ;.' ,... > '* i
I -" ,. ,v---\i'Jw, i"r' .
...r'l.; ." .. : .
PENSACOU] ; i !i \ I, () .JJ. ,%. :-\ :, J..i L .,...... \; iifcyfe, $; f; .. B&.t.. ;"':--'%< '.ti r..", .;; ,,... .' ... ".)'v.- ...". -.."- C/ (OM) 'I I I'J1''Ihi..... ..;. y C' ;1 W l.m :f'\1' J i; ..
..
.t. 1 .
t ; ...... .: .
,t :! -... o'L' '-'. ._' ; s.1.: ...... .. : ;- Jo''!.. .. ... :.h.
p ,
J.) r.t: <" "' ;; ...,.. .... '"'t'' .: ;'' !'f .
V ; {
; ..it!. ... -1a..f.. .f!..... ..
....." ; : ..r. .! . I ,
""t'\It' III'm.; !. .r. 11'X "
:
'j't: :t'
iii 4i !! B'hf.
!{ ; .
.
,- : .. li;. ,, .... ..... -.4:<.:... ::. '-:\"' ::. ... .......r.,!: "" ';;:;" "; ;' 3.
..'.;.". ..... .,- ......_ : _.' .'/' ... -'-- ,,10< .:. I;.. '' .". ,. "....'.:.'.....: ':';"
,
a ..... ,. ,." .!..W.<.____.... .'';I'i! : !'i:r.t:_ "' :.iY.....,......... ; t, w.. ..\..;'t.",; ";ili1C..".;.

.

VOL. 7. PJ.COL.: .\ KI)1M1)SATriMHY) ; { ? \ <0') I-'MWW- ] : : 10. 1 ISSS NO I 22.-1.


.. -- -- -- &2I
--- - -

i lion I') '|iuit-' : i ir.i'iil.'f.: t t |'n>iiiiii'm! I hou.1' lioin Mr.: 1 Fal'I'I"( I', \\ Im unnldn UljI

i i IIClTf LEffiUTlOI.or; l hll.n! :: ,' 'IIII II. I lion, o i I Id'oeml'i'll'i' '); :\1.1 lio, 11.1.p191r1'P.1 '!PAifiiXhOAs :
THE GREATEST BARGAIN i 11'i 1 .
II IIT] On motion <> Mf." (Clnl'liorolu:- lilt iiinli'i: ial in1" p...ir> lo. 1

+ 'il h) Ml'I lliiill-.l! : Ilic [-fliliiiii I U'liiMlitril. -. "rrnplt'le, tin' 1\ itt k.

!11"1! ', '
Mr. (riiio| ----
| > 1'1111.1'( l'IIIIII""lllh"1 I
'I:' I'IIU: % '.. IR'I'I'U: : (t'. I lii.'M'ii .kt'il
REAL ESTATE a prrtni i..i.i II I l'' I'- lo ua+ iiilorinoil ll.at!. a > linni! |l'lIl1l|1 '
T\ rvi: V-OM: m: f..owr.
;
'.' 111: mi C ()]IMI' ''. i iintM-lYoui IN |I"io>enl I.-,- II 11111 lo nni 'i 'iMi'd. 1..' puiclia't, r"l.tl- ', nnd that:

EVER OFFERED AMI: i tliljiiiliin. ( I'I' lil. I lwtt I' ... i '
.. ; tl!1) liaiiif oini"idol;; the I'.')" II h:11'1': !! I'ltrootl I.p.ly loI Tiinr: 1,1I:> 1\\ in i\-
!. .I01)t t. I '
.
I 1'111' I.Ii ":'; '''I (lie itilliiMl! "ronii'i-i'l. I II : ( lor :an artii-lo d'that ,.
VOJJ.J.) ::( 'I'1N n; An filc( I tlr.rliptinll| > iarci.iti :\ u.
.-- I __ I liiii'iitlftilla! :\11111! ii Ion vinciInor' In- Ih""gltl it ad\i\ .:ahh! lull Hit* oil; 1) ini

.1"1'" Ihal In1, might ._. h
I n'lila.v i it \\itlia:i )hay DUO. ---
rn1"'rCaTY: : HOTEL 111101'1'11'1: i r.: or! 1I11'1 1\11 nm. !
'J'; I..hl.. I'liililin!i ;;. An nlro11lpaut1.' | '; 1:: Mi-.IJIulilm( innu'd Ilia': II"11'.i.| !idiiil i- I \ IIClIlItIIHIHHClIt"WHI; itoca.iNTt'.i !

('hilidlillL: :Satin-Lined: ((11'1'1"0.11.lwlh) $2i:!II' ), al 111. :; l'I: :!.\ I'ClI.1"1.01:10.! ( ) : .\ :>ii. .It\IIL: i IN vi.I.\ |>nvr| 1'iiMii tinIn I -at lii-'iifaiii-i: n <;:t'iii.> lio :iiillii.ri/i. d in 1'iiri' 'ha-oa ,.louniiuiiii ,; I

Heavy: (I'litei1;: \ ) and Cheviot Ovcri-naH/ worth. lit ," : : 'aiil l tinrUkt : : :. \ Y.I .
f al $ 1. t niIID. i to ailjart'iil) |'ri'vrl| > | | and Iho iniillnn, |I'n \ ailed.Mr. I

+ 1 lIgjh: ( Itlii lloaver Oiv.voaP: w u-Hi $J"i. .at $1 11 I' / '111'1'! La "'j"ity ItoiiKl.l, nud !Hnli' would nnl, In- iii'-lM'ilM-il' 1 1'1 n\'j.I.11 tlir I IMiiployalii' : :, that.: ii .-- -
/ lcli"i iup'ijro
V : : il"'11. n."ll'r"'I.1| | | inniitlil'liiriit -
lihck: l >ia: I, mini lo.Al 1I11'\| .\lil; I : OF TIII : ii.icniC'a : : iiiairitlian" I *+n loI, {rKi.'KKCT: : : : \
-- --- | In II' S..lt lluti, liioclin;.', ixon'il' "i-ooniiiiiiolnl I thai Iho/A .iiowi-i:: :: OK) III' f
I1' >
|pert.t.i i ( i-il hi )my) btu" f.-r< !o ; '
Satin-Lined: !, Fiviirli Wor-.ioil Ok-oivn.iK will'I II f!1Itt + !IA :; '" lii'iii.t', '.r ii',10.111111"1",1.| \\ |1111|| I o AilulUii I.IUIIT (OKMIXANCI-\ : \ :. ,: |MMII'! | > liiiil.lin"; on I Intci'il.'iili, i t s.ivi| 'i.i i. loner I'i'riion{ H I ilu-! rilv 1 ) ho si'iioicd., I.\X IhiXU"; : : \ TIIIISMslOUV { : )
/ /. /;* WI'Ii.IINn! .
I'.nj s' Ovcnoat: +, from |:!.;.O( Io.t7."n>I. I, 'ft''\ lTSll: Pl'l.j.1'1' { tit .'air "r I.nl\\: Ml,. i i Mr. (Cluli! < M i IH (I'ii-iiivo I lull: HP.' ,,1\ hilt. hi". though; l-.lllld I In-lloilO I IP,)

All Wool Chc'illllIiI: ; +. al :.t7.5iAll :;'> j nil it l-i Ili'-il. .i iviit.i'-c: to jijm-p: xtm:. >1 I In "IVimMilMMil.l,, I't'I i'i">nli.ll-\ lo Iii :jjivin: >; lli'1 1-iij' '. iiotc<4 /at lurlvo au.I () r: IVI\iSVS.( (

)1:11chlt": : ,, lIrlilllll" a
Wool lniH'i-ial| :S.nii-h\ : ;S.iiN, atfl: I Ii j 1'IIO* C. WATSON. TIII : !si l'1'i:4.: +FL ii iiiDitriis; : 41i \ riuliloi'ii' :: iiionili.I Ir I -- "'--

I ,i Mi. ( 'Ill-ill'-. } ill nielli; il inixlil. 1 l'iriiniraiy ( 'Ih lln'Oiin. lln'ii, adimirnod., ,
----- I I a T-NT.if 1'111 : ( 'ussriurio.! :\ or :? / 1 1.\ "
"
I IT i In DM' l.-iu.,r, l I.al n.il .to tin-, \I Siltll: : ( II-! Tlir.M: ( II"l : (11'111&C11t
Te'l Wad L'oiksprcw Suit", fl! !J.M) Tin i i i B"I'"hl"1I) V'li'ior. .
I I
'
I Tin : si-.v ( 'ii Y 'i'iiitiii| Iii, |1.111. ) & : t.N.it: itif.s: IMMII: : I-
TI'IIII'l..IIII.'o'tLIl| Woo1 t'u.Ici-shii-N.al: "iio.'nN./ ; J. EMMET WOLFED I'i .it 11111'.
: lit Ild)11N.dn .\ yiMioriil! .ill! i 11 "!lnn! l.illu.ii'.l :an. .\TI'I.: \ .
i Sixteen( Do/on) L-idio-t; Whin, ::1111 1 I l.'l:. 1 All Wool !1'u1L'I'suitsti: !/I! -' ,' UIUI. I .hlic.., I iheni.Iiuturt'sv.t., \ Tin1, 19.1nlbIIP) I> "n'" iiiioiir| | IK 1t:1\: ',' oar-:
: .._ .- | nn Inooil. N'nlliinli { ;I .
:2!,i Do/on Sire'ail Wlioll-.III..y) l'aili-riiiil t.worlh, II.Tweiilyllve .nIl! :?.! | I '. !. '- :'ir.il niorlvii.i; 1 ilr.iun >nl.l.1601'11, I i > airani: Mr. (Clil.1i-1 .' P rli-il. "'\ try \niiliorn, Slalo'" 1'I"| Set" ---- I'
.. '' | ii \\tts .1..1... .... 1 '.. .. .... .. ,... ... ....
---- | li.1 w '\' riili! il \\ Mh i i'.ilii'lin | lliili'l.iii in !nu> i-il t 'jl'I'! di; ". . .. ... .:. '''I .1.. .." '''' 1011': '
: I ili-, |pn/,li h. !' -rulrlr.l iii III-- i Iiu. Mr. Clnl'l-s II.-lni'iM 1'IVeiIho'/ ( ;-noi-il Ih'ellou'1:

I lI'l1I M'*:!** All Wo il ''..!.'Y Fm-i' Wail :S\ UNv..'.-III! ,i">, ni iFifty .! I Mill) : 'n. > I.'I I .'Ii(,11!l I .'II. .illltlill.. :15 "usI 1.r; Pi l i i imsi'i: :.iiv.i 'Vi-nti l.i Iliiti ;' ino.l fill Ih .' |"i-lllon lit l i!, irlVrii'! toI tout lrullive. : lv VOIIM ::1I"IIIH'I.'II"I'' !' .-'lilt'
I 1 i fi-I I Hi-I 'iii'; s.'i a-.I..lt'III./! /' .I Iliiilnnui' ''in tin olooloral, KopnliliiMiiH Silll U"lnIIlJe-
I I"I.-:II !M'n'-i Fivn :li L'Qa'1II.: + '. w n-ili ;i >c d >,:. $(! (I. ni: :}j::! i 'i, :; \ ( nii.f-i': I ii-. .f! i H ii I.. iijiiric'lySrstclaSsij : i'.iimi. I ( lie oMiiinit'fo! uil.'i!' |I' "I ">I- t I' :leI, a'- rnllrgr. Thoill"i I I.1
r : ._ I -- lAVi' ItivUim: I !111\ Ti'l-/ > T.ilKi'il i inul talc 11.1.11.1111\ Iho l.VI' :' i.f inllu'ri.. l'I".c al .lnrl.si.in' Ilic Tolorrow
Ton II-.tn lli\n' Fi.iniK'l oral 1'on-ilo Wai-t-i t !Von. : :j'I""III.'/ In !#! t Iii l' ; ln-\. Inl t I i-.iMulii'il" ili'-1. ':in.) :'iiii.i'-
> : \Vlint' I II In".. I'I I'.ic: DM-: I Kli:. Stai-M' in.ikiMr.. Cli-vol.iiid''* roliirnII.S 1.1..1... tll.: IIr:. I.: ..
Ton 1 I I)). 1 U: s'As-i'ii-ie.l Knei I'anN. IV.ini } ? "
>/11" >> t : ))1 '111 + III + 1 l
: .
-- -- y every( Rtspcf.t Jflli. .. .. __ iny.Mr.. lIilli.II.1'a. + ui' | !%I> it;iini'ul. Ili.-il t (, In :ll!: :! .(d'oiiuial( llarii'onih": ( -
-
i !i.ld"'II"" noxl sitl-lll:
Ton \D.I/.OII. :Mi'ii'4 !lu-k! !Finn Slid' Halworth ?::. :al f I..VI/' !I II Tin Lt'JtiI nl'il'y' nnn'n-liM, ''tin' I.mill. i-iiiili) i-niitiiii'i: tin- ",'.Ii. [prr ; I'l'I'iOllinhlii !

it( !
( ) -. I li'iH: :iiK,+ r):'h :N'ov. In. .\ |II M-n'-i Itt!! -k uill I I'.i-.ivvii: l'\li-i: / l''ini II !*=.' : na.ilna 11.11:1": i- .,tf.llh.! city atlor-
Ton I/MI; : IN .il f ") nu'l )) I>KI| >.III\:. i srIlo, i >io huporlItll" ; III in lli io: .!d.'iioy. :: : + the wor-tf 1 Ih:1ll'\'CI': no-,
; ( ( 1-:; I IX: I' n'nv'l' J.! City Hotel Id' llii"i' ini'Vi'il. \ :I .tlll .tilllll It1tLr.llrtllhulh I |
TliiriyMi'Mlliiidiil : < : i.i-i.1 :It.Jt''iold t li-ill", nf Ilir |I.'"; '!1t'! s -ion, uilj.iiiriit'il!: I 111ry '' i..CUIllI'l.... I II' iirroil. in lhi
', ; Iho D.-inoi-iai' -h .ill < i iiy.) At Irngt'l1vrs 1 :! !
s : '; ( ; :and I'lain: Kxlrt: II.VIM: 1'rohr' -I11"i-, \vorih: 1'1\1; : Ti .'t ,r iVniiiVriliuili, : } I ', C'lMiiiiiU'Iiiiii'i1') i I .' pC'iliuubiraulyd| l i I! : oitiillnir. }
to liol.l. ronlr.il, I'ih.-IImi 1101' \ MOI-P I.Irt f :and :i'i)"! ''H'I' oni injured. Theper't11iIr'
-- ;i'lii.li-y( (Clnlili.: llili'iaiil:' ( \Villi.iiiiSoMlllir -.. Mr. \\\'iliui-; ; llion'lil: Mr. Mnlrlilnl.ll : '
| L'prr"cnlalitr: : lots will'
Ed. Sexaucr Proprietr .1".111,11"i ', | x, that Lulls viilll'i- [ } amount to $2.10DM. ( ',-
,, :\ null, \4\'iIIIlI'1! It ,iviirj "IIII'lallt"1.
.ihhj. loi'io'-t I) '.
i '
-AM: )- :a liarrior':: to
any IcjjNI i-
1 1'l'i-n Mr. < 'Inli'iN nJ\- (pr. itivo that,: I Inor- ;;
E. J. pIC"rut.'I'h0| |i( ilinaiiii' lillll that may: lu siihvtT-ivo.! of the Tho :alit 1:1: wa-i: soiunloil, at i :::0! anti.
COOKE |
Clerk ruulrmpllyd' | lliu! 'ruliul'
i iiiiiiulc- i I I |''ii \ ii'iixvrcn < uttvIhig |pu't ni '
): 1igltl tin*
iho department,
I I lit autonomy) ol'llu, ,, :Smilliirii ; : wn-i mniionlhoi
an \II'II.i"I| i : .il tin. u ii'idrii ,Ii.llid( '
MANY OTHER ARTICLES GOV.f<37N'b7-: :: F'NTST. read\ iiiul aP1'Irtt.I.|'| | iJn'I, .Stalo-i ; lull it'. tin foiiihlioaiii '..III'. At that lima but little
>
|
,1 Ir.trding I: .\ Hi.- !hill' iflluIVn, "'11111 [ tin1 ;': ranting: :! "I'I in- '.' MI until j
; i
; ;; ,
shall llrn ooiihl!,
i hp
\"'TIIW: UK rill'.l.ll' QI'ltn.sC'nl. I In* In lit.,- I'.iI'"I IN ;Jjain! li'iisi'M.i(ion of hulh 1"11.1"" ni I"'II bolo, th0otltsidp.,
1 liar. 1Mi'1!' ;'ni !Irnl ;' i-.inliMiiil.ili; in. 1
liiliiinary!: | > !u'lilj I.ut't'ut. ( I Iiu { .
liiiildin(
):;I rt'<'< IIi w1111 was :1II'llIo\C'hlhlo i >
+ :; | | : :
: Mr. j'l-osldoncy.< }
\ H.nliA.: | | i ( 'iii |>li'} did nut Ihiol..u.
fil llhal"l .
Iad l il
\. ) ;ai.i.ol'r.i ILitlhing
| | }; ilnSmilli; ,
o'li'kido
nn
will IK ;and\ Ilio lirumon had
\vholly' at Ilio only
1'I I n.ir.i\ :I., i'ii'' lu\ \. KKK or .MONTH1C. < '|'iliiMiiiioiint. \\'.- III\ ; I I/. IItll'I..I! Ii, "I'l '{ Mr. (CluliLh cOIIII'I..t..1, Ilial I lln'IC- 'il'lho } lure .
i-y i-onililoaii! i unruly ulloy 'lo work in. Tho tJlliIl.,
I" | / '
h.
:!; I.h' t in.ix.il ol' llii I II I IM.VOI-\
4: j (I'M, liitu l Ic. scud Ihit: Mian In llc, htfrIony ; !! liiiil.lin( Ui.nl I I I'tita; '
,
LO\v -:- FeJCES: _._ u ___ I IrClIII.Ih 'I lick u l'i I'L'Ilirri'is, 1 innv IIU I'1" I! It !"I'I".II'| | + /nl Ihi-i u' riling Hi i 111l1( NIni'o 1 1l' inir'lood: nn I IIII c'tlyo: ot' tin itjipor
lnnllrr I
u
nl'cliailiy: I
|' <,ihlo. .1.' 1.1.1. iif '! I'alUol'll.iIUIIIMOO( (! i Ivor.. ThohcfalUa
cc1LEsi !
!. n. Y M. D.) j tu'dILItaeu'I' I ; e11n1.1,1'I.1Cthera.r j 'I do. rhair fin I In- siili-lilnli-( : u lii.liwan II-'III-IH) dc- ,
,I rl.u'elhn I coiiiio\ion| nl' Iln Iluu roll! tool: lii;!:li. Then the (iiomon
\ ili'iValfil: r. >
lliu would! l-i : \ -yi'ii, ( 'DiiiiiiN-iniK-f( i
J'l'I man: II'r:1,1" : ClI' 'i iIlilliard 1
U'hilo!
I .
llm \1'1'11'1'.11110
Ii; 1\: I rATi\ : or .vr. 1.01'1n( ) :; :11.E> { \HII runugh |1.> tiKM-.ii'i( cl'liiKi-rU' ; hu :< I I i ; any, ( 't u1.uui i+..ill 11"1">,. ( '1 III hI.., ;i>! rojiiihllt-ansrlaim a ni.ijori- win I.MVN on the (-\\t'l'cllol.!
; I ly) IH. high IH IWIMIV, ( In 111'1 I-' -idonf\. Iho IjiiihlilliT! \\'CI'ille,1/ With
K..L I-I N''S. I II'.11.1'OLII'llt'L.I I I :: i; I : : :-SII"i//:. | Mien-full' r.iiililn't. al'l'i'iM- |1I1l' l.lll. \Villirii.ini|" ', S'Vui'T: and'ililain,, \\ : -, :' I'lylirl't I 't'
(:'OII:: IVNS, Ihv I'oniiuT.ll aura& railing for 1..lp.. | There -.
.
9 I II 'II.* Tl'.Mill'lll. rlill h11pd. |' "for | were C>
i | lint .
I FtIIDIEI101'1:01:41') :! ( : \ To 11'ol'l:1| ( ) I: The lull\ .remain in tli i IiiuN I t'l'tlif Vlllill/ |
I I I 'I 1110 < a email mij'.i: iiy. ')'h.- Now" YmkNV'ulhl ini'ii ini i>lL'. 'I 1lio 1 lii-cint.'ii! amweroilihi'in. I
1'1'\1 I: I 11".1'11'\1.I lillJIHI' Pt( III 111lllr'! iltidll.II; ii.u ion was 1'11111.1|
1 ..toa South i 1'jilnlov SiliovUlm I''t c nr.5 ". : Il1'I I i...I. i laliiH( Kill;: drni'rllll 1 and, I I.'ii ,. Idling; (Lent! not to jump ; that
''' honr'honr :No. 'i7.Dili Tlii1 onliiiitiuv "filling: : (the: ofli c (.1
I( roiiihliouii-4.| : .. lioy ivonl.l MIOII ho ro-t-iicd.
I l-Miloiitly it Theintili
'n nnil '!< ci, piton' IZnnnis 1I..... 'J 'iiiul I IC ''Iiipj'in! : "ti iitix'I"I"'I\| Lich |la.IIII'I'II',; Slr.111111ardrlut.ukiu! : ;; 11..11111' ua.-i u ill I', -
i ''Hiiro I i rnliii'h'ln Il'I"r"i I..i. I.. liaid:. nn allontioii/ lo I ho -.
--- -- -- -- ------- -- C 'II"to"" Lttlllll'll! n-J.'V.s! : 11111'1111..1'I I. .! .. onroiniiici
ilk "I iii' -
J."I.I." ii "fiiiiii? rvu'iuv: I Tii in 1111'11. riiniinilli' lo vi hull ,
----- --- - --- -- --- 1 j Tin1/ rtjiiihliiMiH! lioivev-T ,1'.1 :.( ( and. OIIIIIIC I air Ii l
lieu
LrC'\ \ Id: fOI'.MT: ill l" tul't'lill .I'' I"I"'j" ,' ''' lliU I'Cliti) HI (ltd. !'l"11 Icl'cllrl' | |, K'lid, I i aro so was i
,
Dr. S. M. Gonzalez; 1 III" \\ nit Id IiI.,' (1'1 k ,, rntlli'Irul1.t'euthrI$ \ I'onln.! of lh" 1\1111 i
i it I mm the oil) Hour > ,, w""III"'lIlI\;, \, : tit lilt- ll.llllllH'l'' I f'oV-
, lliu, ildvloo, I lio, ( I I'nimonl that 1111')' iirn uliv.i! 'ly ilan- 6 i-\1.1.1\11 IlrIRunic.: :... t
ACOSTA & ROURKE'SMAMMOTH and: i n-iid', Iho |1'1..1' !oi. I n linj:{ nonm1nn .slimil.l ii'i-k 1 1'ioin: the [ |

Resident Plj&Ician' & aM! S11rgeOD[ tutu t-lijiijgeii+ \\'i-,,! ClI'::{h.' hill 'I .i.ill' nll.tIii'Slr } l ninjf h';.:l.laion! ( .to rin-.li( outll.o. .\1 I'-a-t 'J'!' > nipii jiiiiin'd| 'n.lllhe Hiiiitlory.

S ii.lu'i- I'li-inr, I'.i, ..i' \ .:ml, / 'irr.uiwh.i. l iVoin a snl'Kiilnle' ul.i'-h. I h'1, ir Id in \Vi|lii>i ,!'-ihorI: I } 111(111111et11( : ': |n >lilloal |> ,nvrr nl'\ Iho :South" All ol'lh"1II'C'I'" won" or 1C'1I4

FURNITURE HOUSE 0 .1I..I..II'I'.n.; l l -. S > /.i.. .M. -u. Koiiinr"fix his 1 hninl./ u* Iho 1 n-nd'nir |iKrrii-ii.il.\. I I'dlly| sly :a)+ hittbrlhrr Ilii', n nmMil nl |i Tin'will: ni 1 >:ili* Ihri-i nr" fiiitr i.jni-d.:. ( Thpy worn al unto taken I trIho

', .-".II : ,'lIil, .' till! hoiiiu ill In1 1 now Slat"", whi'li I will Im 1'." '
.i.i)1-1') ) 'I'hrlbonQlw' ; no nt nf nn iniiniilfl' rt'ii'liil) 1y lo I IK-. jiii' j i ii ho-iiital- ; four of thoin! died of
i \ iiuuit ill! tin i.t'di |htlbliraugis'im} ; .iv or tight;: ;.S.'iiaioi-i. their! .
--' --- nature, but the r4h' +li'lIlv: ivis: ud.ijiiji'd ,I : lt.l ore. injtirlo4\ Ill-lore HIPJ t-ouhl be reUI'IVl'il. -

'I the! rules! wore waived, it uair.nl -. i: C'. II. (Ovc) "I'm'I n a1.il.l11111111)"inn 1 | |to ii i and 1 Ihn-o' or l'.nr: ( '.ni;{rostiiaM loth.- I.i I. i
Furniture of All Kinds Bottom Dr. ,
at Price
a l\ Riser i I Th'-n '
I Ha third limn end |11.)"1.1. 'I 11"1" {1111.11 I II: inall Lnildiug. ; f IKI ltl .and i |iiirly. It il ln> '111'1' '-.+'I1'y1 l to ,dltiirm ':!'i Thrro 1 :aro :Jl! I tni. ;.io ; im'ii ; it is surijmsod -

} : RESIDENT ordinance. : |>roviile < a IVe i.f .to J! ln-| i j i "-'J\'I'II'II wild 11.11,1 i ni; Iii -i |iTiiiisi"'| | Ihn S'Hilhorii |I'io 1.1.| \Iiy [pl.ICiug: ': lilt all: the mi-t-dn.i :? nipn an: .
} DENTIST
Fine Medium$ and Common Furniture in KiMlIcss: I6rlr'ht.'Ibnlt'
( "m'il"\1 .
ifh mi in i' i.l'X I e411rP1y in tilt I h, i n.U. I ol' ''load
3 o man: rLP1ed( >| nnl I |l.n'I'C, + a :\ tl'II i o---a; :ai.d{ I II11'IIUUI;; : i: :and in Iho "ruin+.

' AM. (ictiiis) rsuAu.v IEIr1' A nuvr.ci.A :> )tl'i::>iII'I i : :. inn, :ft: W 11.1.\ ". W.'or.; r-ilufi'-. ,> l 11 I 1'i-iiil-iii-lnNtrrcU, lite I no'' ear:\ odinjr, |.',\\1 'lor ils'i,10,1:1.] |: ';| 01 Il'I'1Jr. ". l-'oiloral hIIPC'I'\'i( +II""'i. with pnvor to Il( )1.I'l'I' d,-(1",1,) :llloa.III.Hut) ill nnn, *
.
Kiilriini-c.-'i.'j::!' \\". n I Inli'ii Ii h'."l.iMrut.DR. I lion.. |i .\ ('lnllci\ Its -- "I" Hi": opinb4111nt| | I j di'claio: .rrlnnn nl I 11":it- jilr'a-nrc, I 1I1"r'' "".HIM\ l+:tee boon f.niii t in th" ruin'.
: .
UK: 'ol'XI'1' TIIKIl: : KSTAlll.l-ll.MKN: I.WK t | II (ill nnl' hl'.il.llo .
-- .\ nih-liliili) /loilln- .1!, Ilir light{:; j i iln- 1"1'I1lc'-I""II.1: not Lo ill..II..I'"I.. { lodo hO. Tim. |-i'I>tli.| | ---

: I KSI'KCIAI.LY: : CALI ATTKXTIO.V: 'I11Iu: : STUI'(110') \; U'AIJ W. J. JOLLY ,, ,idinaiiru' ;: ioliiodlho| ) original; !bill.(: | di'ltin1 ni-iliimni. lio iv:us m l.tiui-d |1 Ii.'Jus:11'11111'1.. : .i.iy| : U' tin! 11I1+"IIIj"I' j jI 1'I.t III .' ::1.... ""H III", Tu.llurt'usy.

I'Al'KU! : i IX TIIK: LATEST IiKSHiXS: ( ; 'I \ihirh silt ui I iii kit olid lovdin ; liv tin1 liair., (, I I I1. huts i-\croiii! of arhiiiMiy p ivn-r o-in I 11'.1"IlltitI' ,1\,, :N'ii\r.. 10. Tho indi-. \
I t
Physician and Surgeon. .. .... .. .... !1 :avail ihi-in. !
.' it 1".1 third. .\1. .1..1.1.1. I '-'1111111,, I I"- liatrre: .
; ; was l.o liino t.-''''" Florida arc much
AI. ,O 'io TIIKII: : I'IM: : srit\\v c.\itiT.T, n UK ii I is.Mi.KiiMi: 11I 11111111'1'1' .h ',
1 1IIIIilE.n 1 : : i << ill- 'i-oldi-r
;" \iihtvi-i-i-il Any 'linnol; IhrI'a :and |la"I.I.> 'I ;iio. ordinnri-i: slm- [ liliiii( :': tin pay|>( mi-lit lo Ilic, <-"1,11'011'1r'lI | : Inlo I- I ( ''.tlyrt'ss. ; !1'iir, |irooodoil! III III. pattern
.'.\\\It'!( AXI I'.Ki(; SAI.KS. i' .,' 1.rI: .
: "'
'
14'1 Il'K: .'.' \ti/-i I linvilinn; ;: nl ,' ply einjMiivi lliu lYi.narol.i. IIrrI ; lilt! Illll-tt I I : IIlm.lill,1\ hlal.lu..1! 'I iinoH-liriinh r..I. I Mini-lion!' li>-ilay) hv) rain, with li?htlViit

PAKTIKS:: FIJOM: ) 1 TIIK: COUVTKYVllJ.. n\l I TOTIIKIi\ : : IMMN/: : ,i/ 11.+i ::1'1 :Mnt I i J.lglillll..II'vwo' (Co. In. 1.11,11(1! :i: ': fi"r MII i.INI.. 1111, iiM.ru i 1.o. nu' I l I Ili' hJi| | The. Il.tilMl: Iif, Ihqrrrerdallsrr; | | I \i- : \t. in Iho interior ol' tin norlliprit

EST: TO) CALL! AXI CKT; ; I'UK'KS( : HKKOlii: ) : : rri.'CMAS.1XU /: / : '. --- -- -. -- iii' tlm l 1"1.1'11'1'$ ') )I' duiiil.niinloo! l :II.\: viilliin (Into iiiontlitf Id'I"I'II,., !1.1 inj.ri: ronsly olo-e. All Iho dislrlrU '| (Million ;Sunday; mni-niiif!,' ; llOllhl'I'I)' '

i KLSEWIIKKK..: l l : : : TIIK' (CKNTItAlj triill: :;ht( 1111111'11\1'| m.-r wii-t'4 which i i j'i 'iuulpl''li.onrtho|,| iiliildill .f, Ilillllll-: | aii' iml yet di'lorniini'il" ( )but the I lali'-l wind.. .

i lit,- i-oin' .hall I ('IT.I Hi R"I 4.
|>:aiiy : (1'111 iij-, oxailin; /, irlnI'llwould in 1i"Lh'lhalllll': : hoots -- --

Al.l (OKHKUS) :/ IIV MAIL WILL If.t11'11: ( rI: -t I I'l' the ; .\ .lands ,\ .I h"I' ll<-MiliIifitiil'iiiiKrus| .
1'1:0)11'1''lTt: |iU1.: ;I'livilr:'ii Iii 'n'.li 'It 11111 I j rnurul; IIi -:u.on: ..t' Ihillicn U4 hollow : I inan.

PRIVATE' BOARDING HOUSE. m.linlitiii.llre lull I ihrllii I : Ii{>ht !' I'IMIil-ll.: !II."III. I H-l.: 1 RI I I-'it: VNI i-i I-, Nov. 1O.-Hclul'O'l

1'li1V4IIZIL'" & () li'i'.cl.' ti!.I. (pltLlic.yuor.' | : : l Mr. Ililliuid(: ,IIII I il HuiiM I i Vlllltillliil. H |from tin1 lil'ih I ,'uIII.I'c..si"lIal; : it district
:: "+ tI I.eiiu-j AllulllH.'H'
jlll"' '
( ', I-IIITof' (Gut'niiK-nt and ('iishm.ui, 'I 11.0 ('()in mi i lei* onliril 1 and 'IIIJI'C'| j'lii.j 1f'IIII.c"! I |, |"i.i) ini'tilnn, ;; liiI | Ira lri.nii.i: ft a :3 nigh' tin\. oxi-pMiioii: a( I two |>reini -

I'M.-. .II '.IIIIIHJlllk.llh.H I Iho. p'-l' Ilioil fur II.u'' 'I I.I lie lii.idu., (On miiiiu "linildinx; *' by' j' i l lalllli'I/iilor.iil'i. ; .ul. ... I .- U ii: !s-tn Malrn ronnly, t\vf\ >

I'i\: '' t41)1.1. l'I.OICIIt\ "I'Cllli..r| : Ken t'1 I. ,'. ( bi-tuot 1:1..1: I I'llvalfi-onliiicl, |>.i} iiii-u's!" v. "oil' inudi' IllIllVIOU. . :j 4;j Chi-lM I | + ri-i-nldiian:jI1.1I11'<) ', ('Ulmo .It'InIWI'.IlI'I.71. -

i-jna| : and I ( aL"lIl'f'! f .iitir I inn, l-lnilil.i. . g .!,.
HENRY C. CUSHMAU West SiJ-J Cilylolef.. ;'; 11.,1.; -- /II lli.t i-i<;u-l) h>-lii.ii "I' llau I Iti-iireU; : . III.: .- ,
-
1:1111,11.1": |.|Iluiul' : I'laic. 1'1.0,110i"f/ : 1.11.I for the ) I'cu"l1l j I 1'niiiid.illoii' u lion I lu! lovt-r /Door ;, /ll inn r i; ii I \Viii -
1.u-I'u '.fa II'III1.c,1! Olid I I Iniliana' 1| U.ii-iiiti.i lijin; -: .
| .I"'I': + HHhujiiiJilfl | ;j j'1Lw'vr/ in, wli MI, I', n I '
: |Ibuu'| l-iivit I
' \.. ota rusla.i1.u.lot Tlao.Ii III (;.II'.h h'iiiitlot l l woniicd 'j' .|.ht.HI' nnjirf | I : . t I"I :; |liltns.IuuI; : r. L'< WHOLESALE | andJJ 1111 emu \\i| tn ilio Luillinl ll.IIIH 14 . . -
DRUGG ST. 1 :
11 _..trJOIINSON&FORRRS i ,'a.l! : is a. cpnlldch.1.: I I..I.Kculiii'dy: . . |I"''l I ,I ;: iam (IVoin l.inii: |1:10': -k: (:'onn., veiIvi'd -
I IIHl.-lllll
.
1.. i lii-iiiu-it: .A: I I1. al i> : lni..
:f1t.; : J Tlitnvii cute talk ulmiit. I Jin inM.tijUnl- . in., all.11'|i llnI'ily .
i: II.'I'nruor | 4 '
"
1'1111;:: \\ .:
| fi-rn I
-. s..I.+"IIUti ln'iii;: nnilili; I.. in.iki', l.ot.1 1 :. I 111'1 tuloxraii'i! Dlluv\ say
Only Wholesale : Establishment West IH5"lIU ili" ( I Mas..n" Im-ill' . . . t .
linn.V'm.
Drug : rlorHa.Oit1.1.t'ls I ,///10111111,1' I" '1 h"|" 1 HulSjiuc : I lilf-'llr.) Mii-iiij.Mii: . . ,. a:4( 1111.. .\. Hainuiii U ilyhi, :audI

httririMi| wall In \IIi '\'.'i" | ul ': \11'.IIi1.lu.1 ., ,. -I j Minii'-si.t i I imnn'1: |1"J>Aihlv live until))!
.
: i 1100,11.
.1
i I : t I t .1. .1.1.. a r
.; '" : :! "''UCL!y S .. 'TIUM: II1't.lt t'1'I'1) : I. tl r'II' Hi .\ 'H -.- .- -"- "U' )11.11'1.1. . . -
.
'ic alHiuv l I -
.. .1 \iI./;' / I.I I.. l' l.j.l.1U1U/ t:. II (Overj HI air nn lit tia J. \ ..... r----b
--.'....-' ... j| > "I" o.i U ps ij ini'iit I I II: ( lrpuhlu :8 \1.11"1'1I1t.. III .
A' '-- MEN-S YOUTHS' -iiii a ml \VillA; liil Mr.I ," .indil'Mr.\ 1.101.| > ,' !\d. .h" . .. . 3w 15't-.t \'lr.
AND 11.111111:1: \< Ii.iIi.;
BOW W"jul. V.lll.l'
Ilillianl\ i xj.iii'iitt' .'iiJJ.I.-ii/ < i 11111 I! i i: ....\u.I,1I ii' :;:'i' ,''II o it Cit-: i ? Hii"| hiu! ) ] .' ." I C'II '

DRAGS n MEDICINES! CHEMICALS is'fe[ Ufiilsivear. / .r aid hlico h e ; .il.':'It'. ''oj'" ::'i-iili.'iiaii| :; Ii.t4| lili(1;: |( (In 1 JUl', '' 14i l 1 |1 ./MfC'i wi: ", U'li'l" 'Iwin: u'-jinii-i-1'\H'il' l I !Ni-w m .Vok|..|, My ". .. .. .. .. ,":i :;!b.'J,1N .'I 1 1'h1 n111'II.!; -f I I'.1.I'U'.:; '\n"\ .' this Vl.: ,(Kn! X10.I"'aha._: )

I.' lII" 'Il, "n'i'.1| 1:..1 1Ii.1"1: 10 .!. .IIII' N"'tii car: puss 1 rlll"
TOII.I:'.' .. .. )I".ClItJ" (;! (, 'iii.-l Ui t 11J.1I1 Ii4-4vi.>t .> '" .iid. I !rlli''! T ji:: lp ;jj'v.-i 111)i'il'illr| 4 :H (..::10\/1 :,
'U"'JC'L'S.: 1) .
I'ICI"II: : c; uu: .a. .. .. \IJ": AM) < 1I1I.lun'.V"f"ll i-il.: i' t- tt4Gioll. (l' fo..' ( : .
i.II'1| )
arniil! i | utctp.1.r
:
All KinlU'; Vaiiely ut Kins LampChiliinc" ( : ) >, lh|!i :. -. -I'i, : I V (. | I ir'Vuic.l lieu/urlic, ilr. (Iuiplr: | > tir:o. Uli..U".1/ : | 'Oiat'li'! 14(11L .,,)'1\01..1. 7 Si I : I. yl I ,4.1111,1.( ) ( ') 1,111.
Ci -il .. lt lit'
the ah' l'oagre.l
[ ( !
L1
C'Eks. il
: (1 fit.f r" n'riunl tlllff 10 lerlu. I l -14 . *
'1II i: 1\11'" M>I) I I'UI'"I'I1'.1: < rtt. '" "l..t,; J city "lfl| i 1.1.| i h..It'r; Ilia u Mr (Clul.lu.iyitii 1 ......h < 'unil. ina . t li:., M 11'1/ '.a ((1'1') ..t11:1
ifllotu' 111'1.1, ... : 7 rcllalolThu '
> la-'i
v
i-t .ii "h'' i Twin.' .
VICIIAXI, MIXKIJAMtATKKS: : .\1.\\\ Yo; nMl! .011'1'. Jerseys aIwoof"om SOcfs to S3. II.... ;: |. II.Il-\il4. it-. . t ;9 I .
li\\i-l 1i.II".f!! : 11..- i.cxt tb )ImtMI .t': )J.... (;In'' IH I . II
1I11e !'4ttulr; 1ou.rrrrel U..lllt'tli. lir'IIN.' -'NI.R; MM: : :rLaclies' I II ; <. >,..."l1e.l.1 rIt-. > : n-i- "':)h' u- \ j. 1111 ll-ai I : \ t-riili.nt, .. :2)) rail:: ,'IoW 11t the ":1le: lid;.
\'II'h.I.1
Ho
J'HESCIU'TlO: \HEn'l.f.\' ( 'Om'Ol'XI'IP.) : iom: 11.\\ j thy khnul| /i4inL. ,in. |piunli.e.| \ SSr; k .: f't I. v" .,.,' ,.1- 1.t' if 1111 .::11'
\1 .
AXI \IIJHT.( ; ( r JItPJ.welI.] : \ Jlillirrd"u &I'd unit tYt.11)1111itS .1 t''r' 'I "U I Ii it ,...t.a1111.1: k' L'JI. I Li t-''I....it.IlyluI.e . 3 II j Ii I rap_ ,11 .
!
"tie
tin, -, bl-
) inMr.
Cl'SIlVAS: 3un.->! tii, (;'HI\tlt: Cuyrrtv'rASpCu-is; : ; \ \ 1I.r:: ,. .AI.-O 1 JN Mr.: Chll.I.y'| mill II". Ui> "llcdIIJ"I"- I ". .

.'I:\ oj U'OI.\111..1.... .I'lA.I. I1IU1. Dress Goods Dress<<: Goods. of jia), Wf/Clubbj.-'It-rfirdlu u ," cl.'. ; tie )Huw i!!! r 'W I lie money, II' ...< -t-n-ary, am,$ ] that ,1,1 --- .... -" .-_I I'H---_ -IIH I I f."unJ.\,. \.>v.'J.! trio .'..ru.-Ii Conh

;;;> .ui' b 'lii'' "I Finn'' II. .1' 1; < t ..' .>. [' TM UtoHoil iinoie liUrral hiuuln I :iM! Im III' I '. in* iioiniituii': I i, 11I1,,&1)'$ ,p{ 'til Ihn ivliotmliv! hearing

.lti; 1 Iir, b (.1 .y .1419'ssu'| >i KUii.il., tit, i iU' p: craIIettIie.t: : [ tutor "I, runted; I II Ighl. u liiii--.f'. r 1' Ilia i oi'ti-.i'ro'' l +. I I .
i ill tillionncc1 i'i la' I HIUMIM.IUM:, Hilling.ton
' (tli.t.
(
tin<-i I, and' Diovv. I 1I1111..r.I..1. 1 1C IK> uu 1.0.1.| i.l.j.vt-; t t" t'\'! ., |
ay t'lunm-l .
: uiLl J' ( )ITireri'rrp. riilThen ..,.IIf..t., ( \li>no wa not nlloi-led 1.lll'rp..rt.rJ.r.IIIII.IiIll
.. | tint by hi* l'>
111 I U." lily i-olM iiii1'ii'ih : I
McBrine, Durham & Co. ::'J-JU<:!!i nil II. '-. 1 > C'Ik.. Mr. L"nU/) > ""i.1 i 1 IM iu 111 I Iwv u i luaus}'. IJo.n'u'Ih"1 "I Ia.t C'Vt'idiiji and W8. 1 II i !,".,,1:l lroildllloll II: luloii tin Iriili wiluiii-ci+ ..u,1 lIiHti'Jtt

AI.MI- I| U-rj\ie >ed 1'1 >:ay llt*t if the" 00'11,1' 11 t' Mr. t, IhU 'uiorllin'(. Ill! Ut'l-IvC-d oinMoiiotl 1'.., 'lnlprt <
'ltlilO; > 111111f i -.1 ii. t n-ior. Tit11.:0
I }lull ... .* trduld. rviurcHn,- r. t: I Iii addiifront. the Iliriniii | (ofciitln.1 l I Iii II' a
uixl' > "lnll..a".tl'l'1.I1o
.
\\.n'.u. \
r)iial..vAr.:: | \\ :: taut aliuiiali.t -
iJI.w" Urifc .
fern
Real Estate! and Loan cll1S. .u: rtj 'tt | irtlf<.. ; 11 (:.-,- \'lla'' I In hi I roiy[ I"> wbii-li ho ald ill : iv.ii oriMlji't'l: I in |I' .>,loi-' .
HEALTH CORSETrt ujf.-0"-: air nit -4 tu.ulutiuu. ili.tt :: Uiyr iilcil:: and Ilirraloiit'd .
who Mm toil ut-
f would laU- '>tit a Uu. .c .C ti.nj 't W' dlrlt II l.is oaii ,- .. ..
.St: l .' wnItdnjito.l 1, lu |.lu- -- -- --
:t11J1I.1! % ;'Si; W"f1'.1' : \ ut > IJ.filj, fuIustlup i iidont -
0.11-\1: .llriidtaii, .tIU..., uud I'eururoa 111111.; i lit-:1 : 'l'hall.i : ) 1 U I'iitO.! trLrhlhr I on one I if.1. Tlo: l.ihciul j part ly )I...V L..)Uuri .'.O.ul.:
[ (
flu.HAVE I j'I Mr. CIJih'r.Ih"I1'. 'M tt.\I oi.j.'ot ofiw ; i...iHour J"i.I.U I 0 II', 4:::,1w hen he del 1011".1. bad taken/ lulu .<<<''mo rule, ; Unti.iv: Xov. y.-In udjiliou iho

FOIL SAI-i: 1.11.UJOrXTS:( : OF I'lSll) : LAM"' I.V mSI'lI i i (l'm'f tt.., Hugs; 3hilinss I ( ; tholflUllallcl1 w' 1h k4 UI "=trllI +.... j ilitnjj.ti[ .j .i.u uere in, :$i"'O) wl'Cii uud they never, yet e,i oiiei'd a ennui unhlildon 1 lolti-r. from the Ito .') .
tJI'J'JXU; F'1..)CII.1: from without. 11&
ANI rite tJlhC
;
> IKsIiAUU: : I'Kol'KIMV: IX UUni 1 wul lirCnie_ '| tickle, lug a .
M roof .lIc"hflll| IVetlerlck ,
I |pcrur
1. :\11 < ainl
j .u I Km uiiuimlor, foiunl in Itarou) You
; (
1111'11 Ma'ln-/ 1..lIc. liLl"tolio;
C'ITIt.soI.t.t.E1TS I" Uwd. at
II
"'
1 I- *.:,: c fit-. I li--.nu: .. d I IU.-ti-M-. 114| Vit-t Carp.hl t 1I I'I A itiik.,i fr.jiu t-'uult: f.:yau. wi- j t ;'e lu rutty lily Biter: do c-uniilc'lou| tsl.li ulra'u111q.kUrlC'l: Ho {L''lli Uruntihl ',; Itugtrbarhtif: 1101", :I.e huJice. .11"
!! : "OIC 11 1 1; lieu .r. acl. TI.e I Ki'-.u-:' ( wu heartily
| dll'j'\.l
II. ul'thi
l
) |I.rt.t IM :' Imii.iinj; / by Iho lugs cioud: which covered in a .e.'n.t draa'er'GI a dkk.

The Pensacola Gulf Land and J- .. hit : "1., "11. < ,.OJ1H, 1'rrecgli' I u, f.1 !1'! : ''Ir1! I A I' L I'l'-" :< ", rt-d-uytl to I lie had :;a\4Ir\llallJlIlC! I the ,"uut... I two biiuJ'i-4} of tl'\'grall&-l\ and letters

Development Company.MILIflTCII. ill Iliuun. ,,. i -- -- ...... (
i ruin J-'iv-U'rii-k
I'llUui'lOn /
"
I' I I"i'i' W' itieu by 'Ibo Crown
"

-' '" ('OUUEJ"O'DE'CE! ShadES! Felts: s, Curlaiiis n &c., aU'\OI.eIi'' 1' ,I., I ;.i J Jotfcrlu 'II- ( in i-k.i| (he i-lu. .Ir If&UJa t tu.Mtv X.Miner t'. AV.* Strike Nov., i 'llepre.{ "I'rluco to Jah wife. lll.&l't'1cturItt.,

FEXSACOLA OFFICE. SIS/ J'ALAFOX : :; to (p IaII.: .. rc.uui) ii'iu nl STiKET (isECOMl: FJ.OOIJ. nnn.: .: U'.
<- ja&AI Mil ,. : f for each I jierfyrinauc-o: hu gars: TLu. i L The chair' M ):* ;1..1110 'had: beeu re ruluen! hilt a coaf rvnea to-day but I teiiburg, J >'. MackeuzU., Duke of

I _,_ tot ill. pctltlou its n'unl lu h /ailed to come to an I
ri"-oiuiucuil4.:I-uiiudeJ- -tu that Cvuuc-Uioii: lie Lid the wen bare. lOUt ,on a agreement'strike._ aDd CumberlauJCouot WludlLoi.it and other You E&t I4orf Dr.

:. y _
..' .;j ._ .
.. .
... --- ,. .-- ....- ,
-
: - ..

,. .
.
-- 0


: <, .. -- 0
---- '
I ,

. I II

I '
I

I i ._

,-- --- ....,." ..,.... _-.._. .. .... -- p. ____-_.- __ -- ------... -- ---'- -:--- -: - 0 ---- ..' .


irt11! 1itr- ommrt ( tl! 5 10"1 i 111..1 i i .1 I ao.1 i I' i i .'. olliim I i : : ." \ I \. : : .d \ "'I 'Ii.j .r I I... ,- : ,' I : .twJvI'QirFw' .. '' ', .

': < I i 1. 1 al 1 I'vj-] thai 1.\\: fr,miini" t I. .i.'.1..1,1'; I I lo .i', : ..ii'>! I"I! 11, tU'EIGHT i i I I. .,ii i 11 r 11 i. IH I- -. C a.IN. "I tI'. a. ; I I : .i. ,
: ; .
5 11.. I r. ::. 1 I" ::1'' 'Ii'" "' I 1', '" o 0 0.
: .
II\II.Y ANIVII.M.V: : 'n liui! ,li"I.to.1] the! !trnniH'1' a-: 11.1ih' la"I.' TililinVit'i' i-mi ail' PU RE f .r > t l' ". '. ""'1 : i i ,o oC ....' ...-I: It j"4 ,. ,.i J

I-I:111.t'liril I rU tHRUI. l 'i i u !' ..1 t. M.I I :.i. I .ifI i- : W. .I., 1""I.Ia.. . t I'
-ciij rdp .1| i i i. . .. .
1 li .
i Ih. pann; "jf I'lhi'I i i iiiiiiitt! f..1 i IIHIi. '. ": >! .ll.5 i III I I'll1: *.ll ( 5. C 51. .i .'
nnnHlr I I. 1''. IUJ'HI' Ii rcU ii,,. I II. i. t 'I"l Ho i .1 1I. I Cu tttii.. ltu'I"'" ', 1..1 I
( : .
:
ily witli! ilif- ( iluF 'ct i I1.. ; hm, tm-i"' i p'im.: 'I not; "' In l"in"' 5 t-, tii', mil. i I. 'I In" n.1:11" I "rpi; all I u -I'1 Iii 1i .

Ii. < u i. n-ill', "' 1."I"gr.t., (h lit) rliThtt: i-apf-r' mn .5 I.*. I Innn "ii-'! -. If il .:II, | "4.. il at I hiIP! .i, >. I i ". U..KII aM. 1 t. I'. li .' I WI| ,,,:.':' f--
tl 1 it- 'II il f! ''I 1 '
2iCREAM |I' it Il' .i..1 -
IKIIMIIWAKIlil.V: : : INl ,\II\U.' ; l I'."!( IUIII trim I i il* ioii,' '' |iott. .'" i I'Hlil' | I'I H' i j. ll< ->ll IIIW III i'll.Ultfl! i !.'. (9 n ". i )in t o' I' !.. i. 1'' /"

l 1.II.Y."n. >r. 'Io}' Mall\ ,:' ". I i I II. I ill-I ll' ,'ii! ,.it t"" I 11 '. .l'ejMlnt--I if
.
""O
hit\ M .nth'. :S '_' .i I-IMS 1o"1! both Itu own si'lf. ) sn' ''. i'I.. it I i! IMII, ] il-ilf '1flll! ,. t I v .ml) lor ,oration I I1St I- 1

Tlirce Mnmln. I .. :t".II"1 1 if 1"'I.'t of /nl); //fond UK II.i ,li'I.1 I,.:. ,|: |I' | t ', Nail I
one. Mihlh. :" j jr i ,. .. II n: ', .. t";< 1\ 'i: tint) M' lie..r I

'nrn1.h...l 'i-.y i-.irrl' .r .. t \mr n'mln" > < i I 0. \ Ilt tJ .\ 1ii I : AXI ) A (].\ .ts'J1IllUil. -. 'DRPR e i '. I i M I .:n" I U ilnn. it-it I Pii -. !I". 1 I. ; z ii'
!
.
l4aP ft 'IIIHIIUM at -Vi nt |I'N-r nii.iiHi. "fit( IIlh'. tltn r.iM'IFttrtAI. l Iift :.liuiInftt i I. i i r"llir; t.-- t I-. ::1,1.0 I (
; "', il : t I. i
0 is- i r >U' I-!
.
for: h t I'sf', aiU iit-it'i'': oflVr.cilhv C 11
KiwTv'vt"
/ // f: U' : .\WATM /. .. .1 .1 i ii.I *.
I t.llMHM-tl\ "<- )' 1-ll'I.M ""'I III.. 'I! ll.i: i.oil I it ini t-ily of fVit'''lv'inlhi Til l >f-wi""ialir I ait h'.. ,"hi| ,t., t I II, I .ie iiitv I ui I i i r li l :. inl I.C I. :

SI."III ) <-..r. I'o-iHif I I" "'". "1.. >W! ) ,, I IlInllllfn"fllillli !l.a\1 1 11"1 ni *liiiigIv !ififr"i\! >. BBUOXHBSby i 1',1' i,1 l .11 t I. IDlO'll'-tl, l esi. fl'\ (
> hi'pinif 1ii. .
<.i..ien rr.i1, '''lIt on npill.| nti'in | } ra"j: ::1 i. I lv I,Ui in t.nil I r R"I.I''I'I, i j 'I i h ,ll I tin.l I I Hi'" tl. .
--. -- 0 coiliMif Ilii* S cull. ami N'Hlh., r fi, G I Malta l"lt'. It 'Iitijii' I. ,i-l. I I
i | il
Ii its" -I t ul I nil "leeriiil nml let 1' "I' ( If
.\I'\HI'I'I I : 1i 1'I I :! 1'1 .i-ti.! il.I of Iittt'' HI-, l-.-. ami'I .. f
edwinn ,I" :iii4 rlltlllot.,1 on "1'1.1I.lIlIn.| | ,1.1" III" fl) U r in.iili'ii" >il ski* 1111..1.l "I I lift: ; iit.h.a; ,li,. U-ile|, (lip nlhl'k .h.hI I 'Akffl' '} .1 I n ,111l) l tNt: ,11: "f .1' i- 1: '1'' '. II I

'1 h' ir.Milali..n. ; fIr II"' I It'tKI$2tAI.: I I- ':''ihn'-il> 11. |11Ui.ttflitIIIit I In all oihiT'. I Ij I t'l.-v; ,!,in.I |ia. tu jili I t'uoil, 1'ie-i.leiil AYDRIME( \ )lite litif .. <.! ml, ,'" |.' .. "i..C.' 0 I

m.re. thin .!<. tl>.-t ..r any l"'lr in ih.fttMKliMii. ; I llf I., .. tile ti-i lliiiakr' In I tlio" mlihiiiilinlioit t 0' 0 fl'l'liti'i 1 I ii"inlori! i' n )I' r "itnh'lii i-.
.. j .Iltt whit: II' ha OI-M" In Iho I'R" il' .
n.l iMt.mi
reti.lMiim. I it A > ulii.il.li.I $ t ii.lllo.ml,: d "'no -1'nll U1 I'ruli 151 ami iIi ,
'
; iii...1iIiIiI.I :' will r>nilf. *!'voi. In Imji'oVp on tii ih,- fitMtri .lier-fit fr"IIIII.R''I' nl1,11).110 r Vie 'i'it-Ni'I! nt. nnnllli) I t"d! ""I I I
I .
1'1' hllt M"ii ,
Kilst
r !MiWrl.tiwi| -1\.1.\ a. l'r..r'Ifm 11 id.1 '. :ftliil t IU (11.1. rlirl il nut .fll| -h5! i 10 111I> ;l niKitlir-r "-1'1. P.ut: : QWD p i\i., 1h.hl .1."-'ttifli.f .Iut.nut f i j'.S.l'i--'

"! \lhlllf, 1.1.1. PM' ..1.11 1'n. I. II lIP, In'I' .. 'I..k. for nll,111 1 >pr* to 1''-'''-' '''' I Iho I :t'tvi.tIirttuIitq I(I '('. \ (fit1))'*nll"1 Oily I n lI.t! lie( riconlami I ,. !1.1.1! 1 Ii3: .f 1 nl Oi, |tora C I I lV. l\' 'S! .'"1 )
nth r., wlif ""' I in> lt< iJ I. mRcrSItIDSr IS.
lion '.f tr .M f.r
|" piiiiciple"' of IK'1 wr-n II
nnil ...!. f'.r Ihl'l".IlII.A.lilre' an I 'iiU'riipiioii'i' nii'l I II parly II. A P. -.ut.t.r i '. '.V. "
i-oini. .. nIt ...inniiinl.I iitioin '" thrritt, H. ::11,1"1'1 ftrii. i I'4ln' iii i| j.leiiinii I&At. I :tt IIIIn.I 1.,1." l -.t.ti I L
nil I l i.tt'r ii r i I tft-iicril. I AiiiniH| oflhi I bii'liii", Ill 'Ini'l 1 r ""; W.-.I. W. DOUGLAS
U\DIEltI'l.\I.I'IIII'"I I ( ljl( OMI'AM I : Ijifilf" : iijMiiisl; S proci, I I'mi i i PRFEC ..tl.. I I. U. -.I! ai'. I 1,1. I I' -. W
(; int. I ""'11 of fill$* cli' > a"-ininjf:: Hum "haIho i itifl''. I !I. il. -. .1. I:. hi I. 1.\ ,1. _+_ #, eJi Fca

) I II IJi! ;.iii-l 1.1: W"otl'rllrnl'lIl -- ( '/\1\1.:11'1.\1.. will tin all in II. 1 1 IIP ,iv.iili |Is m |"rrn, n ,ilini'lf r, a Ill '. H... ..j;:. .I. II. II '!I..I ''I i I r .. .'., '.! i ; u CENTLEMEf.Ihei'nlyilf .
r.t tVtTrlt'"! r',tpq Cfnenni'tt Tn1or .- tV h'lldf'f 1 I, 05 1 t I. ; i s 1"l.l 1 ,
x'. I "",fl.tl. In I nii't nphol.l I lie 1I In- '''I'e from wliirlt VP 1,01{ P> 'lli"ruli| t ..i4 I'-jiilli- Pit tvtrn- I- r t -. ,t I'1-! "t'f!'". 1'- 'i 'i ) TtK'l 1 SKAMIF,.r .I TIP T IIplii. -
'VI,IM: 1:1.11: in, l I" 1.li.ll AnytI" ,1 Ni '
\1:11 \ \ ;
.I I : 1'1N"V
? \ 11 ill p.i'illl In ll.i' 1'1111'1.-1:1; 'Illilig.,, l-.i.l' pf ,Sri j ; .1' ntji \ I .' : H-' Prl'f K, r. i 'in i \ I I i lIE ami :Liil : r' j'! '
It rf4tM '/I I l'el*::1rl'n. .. \ .. '. '. ..f'ld- ', I 110":1, MlIiil- ,
------- .- --- --- 1.:111 I Ill.'lUlll., t" "il'l" tr -:11. fir-u. : \ i -. ,0 .:al'i- et I .. I I 1.1'! I I" it'll' !, I! 411))% *5t.l-"u.'el 1.* Ti.t'lI.t'M C'. It tt Iii' Kali o I. 0
*.* PRICE BAKING POV/BEK JO.. New yard. St. Loui*. 1 'I i .
1 i i *
n I'I.J
I CllcG i -M 'o tin: fr.tii f> to f
i') ': ; nml, ,! it \vlll |rolli by !il.i t.I '" ... .
L AM II Ir."i' -- A ut. Mill .. -lIIt r. --iiniIvillroa'l -.
'10 OL'i: 1 i\niAN; ; :> 'I 1 11w I I If tllP \\.1 t 'iiji- ,
"| ------- :'l.'ll iin'l i i .1 I r ,,
i
0\\11111\ I fiiiiig, ; 11r. Ml ill' in 'tiuh|",iii I I' I' II. I"U' I", .. 't., 1., I
I lUl" '
a* 1 i- u" .1
--TI\i : : t iI-: : thii ofI ) n.kllln'hl. 1.n.I.o111" :
: ii| I in I, =
: UM I ni'Wiapi-r| i ol'I'lill riisi: s \t. \ s\\| P.TIIK :. \ i 1 "",'I > .
\\n\ i't-nhc u i all traitor of I Ihooioitunity nlTIIES'0I'l. ., ,
1.ln | W. \. MIOK: I- n u.lf.r
Now .II.a-ft ifiiieinlii-r u i I llmt I l'I'I.a., i I Iii1i1i.| in, (LItli't'ttl ami In' :ilin'W" In" y IHI'.J.. -t < !':.11' I. i M. ;in.av .
11* | 1 1'It. t IK.Ill Vr.: ". nf M'.l.il.'. i I'.K.sr: ALVA In the wmU fnri.iit. i \
| | "f"RI' S.I .. hl.I.I..i' \ \ I.. IKIl'f.LiH *i.M \ ll(5l.it'M
; "(ha: b lI"l in rioiMi" : ; tliat ill li a pail: :. It lcaii :I ollii'fpiprr- (hi- > li'-ltlili r-. 'I 1 I III, IKI"rfl I juily i iii 'I ill. I 'Illke til |'l't l-lir II"| ifillllin'l I iU I:sni,isi.sores, :ts-s'r'. :11 t lin: inn, T-t it. r. t H MDA SAIL L L'cv LINE i IJ01. i I-1 UK IC '"-lln H" 'c' rIot I So, r I ntli,. ". nr. I ,
111 ,1"I"H"'llie ) '
of tin Irl'l'iI."f! AlalMiua: : |1.lfll"'I.| i.ami i','li.1 mill. I in in all irnlh, ami t ninl f' i'l iii I Ill. liinit't N..shut.| .- "' .I'r "l'ii f".1 i I h.iiMil| | II iml". ( h;)It'laiiHl l II I In, the \ li""l I -I'WVI. tli, ,." .
HiiU: M-li'iil "f f.' UT In riniHlM, I Ihl' h.1, ::I,1, "''/ 111\1 :1"1' '( /oilg 1I'ori tayIilbJ .'l'lil'I liii. had..c "->.1 fi.' ". ..111.1 .1 I I kin Frltttnu.: | all I "'itiM-'>' I-IIP- I'ii! tin l itl.:N IMUf.I.',.\5.1" .7.- \ aL TU' -ei'IiitI,

inl a' fir fiom" 1'lIoa",1.1, a' I: I Inlonml/ on \\'t-l< I/11",1 I irki, i in I. I iuA'. ; | o"I 1 ;il'1' ill I lie Ilalp' 111[ lirnnelntita. .,1/ nil ,ill. I 11.1"; "lii.- 1..1.1,1,? :. nr no 'pay: n-iiilrul.| I i* ifti.ij LSflI-C .1 I t In ) >; York) lo) IVnsiroIa.( ) ) sh"t"t Mm'In f\\t\Dif*' "tii.'ii.aLi''.h'Ii. 1t'.!. U Cl.._L I'I "'(ai IK I I. I

anat |"> 'ilistliIhIkIlt 'I 1 lii- otiejtii'i'r a s.i I I f sin I 11'u"1 I .e-'I I I liaxe lit l..' cRc ....tuati-fa.. ti'.n. fr in.nsi nfun !Sell.I I ., All niwl i> Itil, .. iim'.uulioiijuil. t. ", I Ifi ..1 I II I
I."i., IitIMI&siIIaiiI ) littna 'iii(1t( Mnni ami i, inviiy ) 1..1 I' dial. n rat.!
nniniy
1,1' r.
11 r"IIII\'III". ::0-1. i 'I1 I I \\ ill not IIP pci'inilleil loilcfentIln ; Hlllie'i'il:) -In I >- -. I ii''i 1"1 to tnlu' fiat: I Iliiil I'rtat.i."hl.. |1.r l 1i,'. For wle )l.y C r .. 1 N. A. 3ENNER & CO., ; hy ; .iir Qrockton Mars.
t \1 DOUGLAS
(Jiniiiiiiili: mul Hint Ky Vi"t i i'at I I .i.i'i- I III, fiiunn ol t ilii- 1 i"iph','. : lliul I .111" r lenii1 with iiti 'iolii.nil. I "cni lirii."t"r' I Ii W. L. ,
I > |"n-.ijlo\ "- jet I in 1 1S':' The 1"1 _. _'__ ___ S 1 A .
:1. 1.
LitfioiM, IVn-i: <-OJ:: m M (Cliiiaito \\\i\ nf %II I lliR homo', of ill" lah'iri" r. : I .., II.i\e a'''iiiI I Kit* Irl'-' r..tier-i? .ui'l I 19 Old Slip, NEW YORK. WI.iu.B.r 1. t .
I .i':.ipeiinn, iteti:01 ml air only a TIll iittttiisi': : i : ri t i-: 1' I ''a I. \ I
Ill.., while, ,li: l"iM\illo"' I I. :'I I';* :an'1TampaoUT I i"( tnt'i-h-lliii-, : ', I llii! l Ilw\Ir. I I'I' nPr- 'e,II'ii'ill>I.1t| r. anniil) ami arc nut in poilinn l 11. MII/'H I '\'I t Life t 1',1., IN III! nf wlilhlellll I 'l ; 111. i :; .\1I-> ".' KISSli.1: : (.I\IN US .\ 5a- --I. ----. -.- -

.VK' mill-, :Mti'ly > "ingi. : .111 ; in f.u-l, l let .lil; 1..11..11.1; ron-li- IU..II' ''hJ) I ).aw i.- arnit I.U.- til, f.ii" '. I ri.n' .\'iiu.in: m W
!
nilice jn-t iinu. Pi. |I'. 1".hl.I .
f.i
Ilci'l KiiS't S.\I' J: ig rniNic4| ami I jou will i I I 11"1.1,,i I IV nunroll |I'"s "I men.'i UIII' S'\'hII..alI.: | !|iLM't t4 nn,1 I Kie: .4.1 a ,IH-. .. I li"> I.,ht '1..I.| l.-iinl-il, I I"t'.5'i I l'"i). < liai';... < r
'11
'tinii, I't.u.li' mi' 'il.U. 14 unlit 111" I.I |1".1 i ilive .
I IliU I liilnMiuSTIMU'ILY\ '. I *.1 ii \r no I01' \\ .\M'! '''i-.l r I' linliii-i' tli- 1'iililii- 10 ).tur.-Iuia.: 55i.'I l Ill-lir meet ll> .'t t il IIII"I'!' l I a O.i| ,II 1'"I."r
: \ I i I liii)Lti.. fee at '
I .arlll.. .Tr.11 iaii.l 1 I.i.i.M 4. .M I"-.- t > liJ4 11 e .u i. > iiini r 111,1/ -1, \ I'l : ':?; Wild\! Cherry and Tai
\\ In'I, pel lan i., 'a Il nnoiiifh.I i 1.1 lillini, n, Mi n 'lianlH ami li.ili.iii'rnIf ll'Alimli! It ..I.,. "I'lniftori1.. -peels; rn. r11'1' \ I II' I"<-k. I] ; :

: : BI I'I'; !: ''S1... I .I.iiti I Hummer hai Iel Inn; ami tlnll, -- _. ._ -- IN hue 'IHID InI.1 to :ti.irant e I 111"1'1: : t p 'M to the) I iuixliir.e anil :, Its'' o.0 'Is- "* IIIJ"I"' '. I Ir '
;
; inn '.ft' I i |roftbi'v vl j I." .11,10,11.1. Iii '>" | r" f M("r' liaii'liMI'l.liHM. : II i llle.1 lt
lIlt I Ihi limes haul. .\ lillli-l.ilp I. jiiMn "lIIil"II" lo..lllt..r e'I'I" : ) .. r i 0 I )
olilc'l, i-i I \\iis s\i.r.: ui.s: \-Ihll
Tnr. CII\I'.II''I'\I.l it now lln: I all)' "tl:. i I. il .\. 11 .Ihll. ,. 'ol Ol il am 111' I I..", innnilH r'll w-ai' : I:, .5 I 'I I It itt SI. .5 -I ICi5LTY. ',111. I / \. I 1'I.. I

: MI lliU''i', RIII' '>('Ii"lI. I 11 I hawiliicnn.il nv III hiss w ,ly of ..".,-i I1tliuii| /ml-! I.la...r.ri s,\'i, rs. I tini"kMprVe.. ., \s Iii. Se. :'i.il "e 'iiil Ii.ui'l HIII| ire unit iini.'liI'iaii'.s | 1 1'I.'a'IM' mil ruin' .i>li tinI'lirelnitti. r c'1\i'h i ', '0 ';-I.I\ I I 11 1.\ IIIIL I i I 1,1 I. -

t |1'111"1'| .. fili-i ami! l nik, (lie ,ait *.Iul.a tit) II Il.Ir'Illili.. I" ti.e i n.Miim.'Mi in HI 111-4 ir-hr inn I h. i.r.tigii: --- -- ---- I
U'llj.aileiirij, ( unit. linalliiiil l iiii'iiU. jh w "1 | ] I I li ,, Id.i' "I"". e Hlr""I. Hi Ir n.ilili, eiin' 1 a i IeI I.a': f 11,1.{ *i K" }Kn-u "t ( Iiar:' A

amirivali. >f niir i hii'ino's n | rnfL--loiinl: e mi')111| I il..Mi I. lien|> I I'i' "'I'I fIt r ait,-.t. K nt a, plleil I. il'all rti lit t- .11"'i..m' |>.in'i"t: i iieli |i.nr.; l n I 111,11) I I ) ) I C :
11:1 I
li'M
'o of all lit C"II'CIIII'OIIlI'i' | J ,' 1,1., it I '.Ir .ii- 'f olilaliiiiiiirk| ., !>niui4! et f |nuii i if ilu-lntl. .. I i :, I 1 : < I.MI. ,
'alt. 'm.
ami '
home. of I UK-MI Mni 'uloon: uuilorthvoliliiiiiiis "- will l Ii'. ''nl.f.t,; i 11/.i\.1 1.Ill! |l.o.ikki.< |I' 'r., |iollei 1', At1. IS HiiiM, .Iii> make lift i .'.1'. '1. II.Wt' .
I Ii. 1a'ti. '
] : hut llieii-i.iiiit| itt'Itiiir |>prn. : 'i.ltC'l.: I 11 I Mill hi'lp. !ku" ,> n heir limits.Itililr I'r.ii| Ivti r "!|1"1u.I I ." Mil'* f Mure. \Inl' I B Bar : :.lnlU.h.1 tX.I.
,mining, am) tlnili. r ( s c
"I ,,\\1" ,I'.al. .al': S. e"'r." .\ I Pru.l
an1 1 I'h''I. -- ---------- 1111 .IIII..C
ami,. foiic .1.l nu I 'iiii'l'iiInK u miinler, of I. llH1
) ( IIC"" >f> .
1llwrr, 'I Mil: I'I': \ (: ) A.\l II MC.M-; !o. r..a.' iiilifla.hut 1rl.i It. eaiiiitiuii'- II BiliartHal.,

Il in an allein|>t t', fit OMO! inan'i: \ion < I.- THIS\III'I K.: i 1..: 1.1"11 I ,Ih"'I.lr\111. I I .I 111,1 I h Ii 111'1'I"'Il.] ,! I f')111.r makinifI } ilMO.I. .. I I'HOI :<1'Ott 1I I ti.: ,. )1'11.1'. .'a i- .1'It 11"" 1.1'' In-tir., I.I.t'ir. GEOI W. 1URTON 0
\ I '-It 'hilt."
:anothi. r 'linn': r"i'I ; In |tnl,, uhlino 1 1As I I'r'p 1 Ily ",1.1,1":1| MP : HIme IIlr t"l ( ;i

will litHien by an i ii.li.rvirwinblitln'l I 1.10h'. .'I.MIrj usc "ll'''" iiii. '') 1FIll'iM' ... a yre it IK.-IH lit :III tin ,.:,.... liiuX e. : ; : I ,
It is 'urli -at I aiit I
\\ Into now hoilli'M. Ion n: ,, : pNcwIn-iP, \!rl'. (t'ohh) :Mr., I.n ks | '.'idtIriiliiii.i \I I I .llh.. Inteli.i \- are ,< |te iaa. tiLt. fur, I llir'i-lilr/) : tu; -I. I I.,.I. I You1'; : ni r l'ion'i iI or. ;
ami hart'! all '""vl'"I' III': ; 1""hlll I ii iU| i iltit I elli'-i nt lin.li-' It i 1.1..11. it ) 1'-11. ii-
iiLrali. lln-y I "|,"lit.Itin ; I Iu.tiitt'iiil ki-| "ia. lull ant 'Ini",: Ir" .1I Portrait and View Photographer h f
.. Im! s ami I.t \al I'itt hI'1: tohl.nit I .t i il.! .1."lrll' :- |lit 'I I n. rl' \ I"'i"; 1 nll'ih.? 1 y ta''' .. -'I miHMI: : 5' ll"ril1tss r II ,
in Ilicagoiiiciol iliif-olulloii. : t I..u. ..,rilll -I. as tea li-is,.iIi \niir e.; >'' |t'rt)"..rl> H.l.'iist. with : | air nl I 1.111.1 h.. ,,. I ,.i. '%" i.l.Lit. "". i .a
.
*." their 11'1'1',! l in IIi ,'all"1'1 HIS ija.r.| .. w 1..1""ll. ..r iok-l win ill ... .-I ''i-l.ratfl |I'i'-. I lor sal" mil Sy 1>\ l-latiili 't." j tilt I r, li-t' )I' "SI f'. We :lllraC: '\ and I 1TJO l-'J I'al.ilox Siroit.ItiMii' 0

'I'hi'lr t wilh I II-.IM-; *, ImtI .1.I 'ti' I ,to :leaie tli..Ir '1111" :tilt a'Mru ni t'ts| ,V je* I.I'I tin. t elli m.i :i". uml "il "" 111.. -olil I ) .1.1!, | ( Liquors( ,
Fur ilMcir, Ibo lif". the. < "MMl-IK t I 1.\1.I.iIi t''I.Ie'II'1 iih' our lut hilt. II i* 1:1: ,': II.I I II n- -In! '|ianl. I I'i ii-- st.Dr. ,. I -. .
I an: i-iilllh-il lo I ifritilU'le. of .
-
lui-iciiti, hilinlimt, frulii 1.I'r) I. I nl. "I.i nf am Uii'l' nh > \I l-li "-'"II', 'I
) nought:: : ., ,I M POUT ED CIGARS and TOBACCO met taki'ii lily' I lIlt| I I' \ M, >
111.-. "nphof. 1"11'11",1" .., fur I hiplllfk! 1 its o let Ih. title I ki mill lit till- .
)
I hat ifany one pi-mmi mnv romirrti.il I I"the 'c \i : To lolllt.: .1. I frankirnlniiKr., ol 1'I 'M.I .m'.l'! >.i lam 'J IIi '1.

has hri'ii coiimIril uilii it, intin. 0 ml |.I>IK|.|I-IH-I-wlili l whit-hlln-v I Hjmtilhiir I In tt..IU.i.ii.< I I1:'man is itibiuta-h, ) t.in.MII Are" } '1' ilinrlHil ut i.l:*lit, an.I brnk.i .1.1nnr t lal'j" I'K'rpniit, ) ; I ill:. 1.\I..Fo' .\ sis MAIN fel.-., t r |trip| ur il tlnin: 111 I I'tmi. In 11-. 1 i'itlni't ':,

fll'lhal : iliupnii.I Iil.lu-)' in tOoil1! (lolin !1". i-'innnnnli-at.'i, i I ill" i m,.I..p.| ) Fe-I In '1" ... elii'il 4iitreiln., I anltihU I .> I.,.,- 1, .!' .' ..1.111, In) Il.iips-! I'IA: .H HI1'1. \ I I'h'it' :rI.h.| \ rent ( ra\I., Iu-t.' l t I
It liit iiillgIiI an Mi-al\ luLl.: ni.11M, i..utrllit4, Cr : \ linn ( .
|I'a i: 'l. ': : i "III'! li- \ I h. I. h"m 'IHS.MI | eli'| J I lu I IHHI :- 1.II
il i TIISiovk
il I !into ,l'l.lIiI1llIlIl. Ti.iCoMttnit ( : ,- 'I with pnl.' f entiiiij tet-tli > I II I Ho, 4 -nilat Iai 111. Inn.mil. 'n. !
I It i.
III., tliei forth
rti.pk.ii e .
di'.iil. .\111'11" 111' M1 >
w nilil live uncI'e aic :l ll.I. hopellul tlu'y h.mhfi'it,; I"oI. I,1 i Ilalll, ,,' 'ji tiliN r ".Ili.'Itr. oiii-f 'a 1.1 I i y't n 1 .t''I- '.f M I ri. WII''I"I ) I i \i .1. I I.:. i ir .\ :s. ml.'i,il.i ', I I'mt -- \t 1).rl".II..rI.I'. i i It.tNs: rinii't: I ui .

lily iliilinrl ffoni our (I .VII alii I ,llulwoulil l, I \\11. I..,. .,1 It will e isl t \< 111 .th iu I. "''.'hln.' -nni f'.ri Ilitlattit T" Ililittf. It '. '; il )) f'r I 1..11'1 I <.".d I.1Mi.(
11' ci
: li\- ami\ voi'l. nut. a 111'i i I I' "Il! l'ai,1 'I 1 hoy I an all Ihilikt! olt > ..f..I.II..rll".UII'| I I : I" IIIIII N 'Im itlfiiluMe. I II I 1 1 ii; .MIP I II"r I 111111.1 ti'N. l 1..I'hl'Fil'.1. t of \Vttk. :uIt''cc. l
iilnic ami II.i. I'M ihcir ,lime at.illoiiiv. t', 11 I Ic'.i"!: 'i i ii-- Iii: 1.0..11./: / ''r) 'isI-t:: l.Bln 1 I It tldll, ,.
t uo' I 111.IIC' 1.11"1.S __ etl to inn.PHOTOGRAPHER
)1 I i nuirerer \ I I r na lUl" ,11.11.111
1)4) own, imlcii'mli-nl| of. any ami tiIlIiF i.i nei r 'I| ilrr l nu I .il," Is n'. | I'tll hnl\\iI'I y. 11'1"1 .W.I f
I I oiht-M\ fpn--i"i-Lil of tin anI'M < ur ,I. Uphl"it, III'"' lie .. Ib,... I N no Iniotiiki., iiltnilI TO ADVERTISERS :
iial inlliiriiii-i, II j'Hinialthat '
(* |'M-iM' ; ,,1) crii, ; lake i-nliic foil J fi. i I Is ,|.-" r usol aliane.Inir I:. I It enritl.iM iitery nml t ilinrrlm-.i.; r- irnitti --- --- i
1'1\11111 .
C p\ | H'-P now' .\ is '-I : I. ihi',1.il, ill"
woulil hi alnoliili.y| imli-in'mlcnl" : I I sts i lalKi. Ins las-.' iiilIn 1"1':1'| Firewood --iii--1-; ; ;
( l ii jnid
S not, ami il I IUiKtPil' willputh the !, ti il'nv liar-1 t., eslaMI-'i I. | Die rtomacli .'nit| |IH,,1:14.| enrcluil I ? .I.\.I"\ I'I'TI" mil !I.. -i'hl'1, ( 1 1I aleJ /
fair lioiii-l nml ju-t l I" all |"u'IMHH, \ I 1111 tlnepilillainiiiu. ., t I :. I C CI I
Hie
,
; Inr !Iy liiiIi| liEN' 111.111 01 Ho' 'in i-.tn .II. nel" imiri, r ,11'1-.1'1.1
4
\'iiiIs 1111
iiri-iU" :ami, |liii: 1114. Tlii- (CIIMMHIriAi.'s l ..ol l'IIilly lof'iiiiph-ii'.ii. 111. I. 1'.1'I ) :..' nt S suitali 1 e f r Its o r'|1..il.1 i ill I llt/n ami gi!vi-. I n>. ml em rtnlli"! I wli .1 I I I, "hl',) nt Hi li, 1,1'! i nn I i : '( ) uJ : :111 : -iIP !
e.uol I. I IA
i in ilium$ SI l
,- I i- ,- iiit'-K'nlft of I pi) .1" "I r in" i I: ,
I lilcnirainililifj'iiiii.al: ,:: i ii I that iltliinit.l l 'ao: 1.II.lllllh$ Ihl 1'( .. .\ .t tm.. ,'Ir.. U'lii.'ow's i..,Ihhl: ") rup) I Hi r \ ha'iili'llin' : .w. t i '' '
1"lf.llh'I'
\\liat .1. i u wnn MaL il :it
0 nlf.I.inl$ f an.I l > --vi-loim) Co. ,,1. In"\1 ,. I I U to Hit -letlons il 1 I' nr-.1-ei I I.. -- 1IIK -
c I
:
riiM'i11, I.it- \\liuli-! 1'1'I'lall'' lil'iIn -, <-. li. ii.iilrsi.t ..- I Illc.I., ffl41 0 fur .i.t.1 "lhil1 )1.1.,1' (G.V. ,
"I .151;". t : I I T1iill11oii's
hiih .1. < '. I', IIPI.'lI \Ipn-.lilpnl. '. : .1 I. the I t1 nf fine of It \1\\ 111.\: ( 0.
Fa 1..1. :1 | | Little Hnuso tho Corner. r rI
liU. lioilily% iiii-iil.il iinil\ H'iiiUi.ilicl.illoni "Ir1)111' II.1.1.1. 1".r.II. \ 'I'I""r.h.) 11" linn" i i I. nrount
_. Yart,
I : $ will Nn l lie m I.II III ,thi- -- ---- Mit .",11 -t f"II'" ii I.r-> ci iuI |ibv-i- .!.II l li :1 ni I m. -in.i. Sin \"Ih.|
not iifiii.it\ Iluig. "'ii the' film ,111:1' I I 1 IVITMH: : : i --IUH-.T.; .
J : .
: 'r I' "; I '
0 Iniiixt piliiu, In 1'i'n- \i. :fll i.ii i i |, I'liit-l, -'.1".nl 1 I' f'-r "it.I I' "'
I .1
nit
lioifMtf the' |.iif"t, ami\ lln I'K-aihi'i. IIIlt ,i i inr ."rl. ,.. w, I |p1 l .. n'.II.| the I aU'l .' :tt..r i -i'1 'i i 'Ii.I I 1 I' i ; I I", ,i- l 1 I ; |'UITAIIAMI: Vi II'. Ar.L:1 n.: '
eola| I lln- m..nth.' 'I I hiI. I Pil'i-r., ; \ I t Maritime .5 5I i i- : [
IWI ilI'i -, hUl pai'l; ii i- ..,. Survey < .null it ""I I i I. 'S 1 i i I I""il i IU .i ,i
lint iut.iiliof Iliis li'iii IIi II ,' :1' Ill | || |
< ; "I'l'M I I
.
> Iriml in ham), aiiilIi. i -'n"I': } j"l \t> i'ix-r| th'-t nin. DH 'H.I' .: i,1 I 'i il-" 11.,1 i N' III i I II __ _
!I" ii.i s | !
CCly" I'll.:IM- Illiil roiulilinli' ,i'f liuill. lull 1'1"I" 1 lei Ill- jie.isli '. adrinciaii'l I If 1 Tillli .I l m.'in' il t. i iI-.l''i' -,il i.e ".irhf I i I ,.111! ". 1111111" I 'iii' |

:' I ,'. !1''I"nf'l, i ii chilli'il? II", 4.0 .inn.nut, ii- Inr u-ar ..h..t [ t.. .5 't 1'1 l.'liS .11'.11.I 'I Ifi \ I : \ .i i ... : I : I t. i I i ,-. ., -TJE-:
)' 111,1,1')' icliltoii:\ < iin.l iluly uf l lman's ll'1'! C- a 1r.I.r. alli-r ti,.- ..im' rip- i I I :1 I V inn.
; .il ; \IIh'I' n ,
ihcial! ami ; r,1 1 11 11\1' ,
( rliiI tt iA
11 5 ; ruy
lilV. 1'1' \'ld1 I '"ui I.'t''l.! Ih"I'"" "il I l-i-ntr eken froT Vlclderful Typ.Wli I I.M ,, .- |"" ill I it.! '-.Ml..Ull. iXl.Mn I: : l Commercial Job L -iting Office

I i :.'i-dm "'iil'i'rt''I" | the railroiil IIM,j' >" ....... .1..1. i ,11"'inIs mail't '.,r-i .' ,,' st, Wii'I 0 -
: ___. __ ___ i .\ .''|1,1.-III' :.1- .1 > l .<'I' 11I1'I ,I ii I Ul I ll : o <
: it I litnt-, 'ninl niiiliT i.I..III.IIII.\. I .1;.UuU :lath a ,.. !I.. "i-. ni- :"I nlll I 1 .' 11'"( t.i'l I- III i.-tl. I CUkf> Wntlll ALL LISt
1 1 .
Our iiii'it nl, join n ili-ii'$ o' ill'% ::"I'| ml' I.K'i ; .1 nili mill' ,1 ,- 'I'( .11,1 r |Ii,i I.nltli I. '. .0' ujt)4 MurvovorI1 ,.,i'-li l i""I'| '& tAils) Unin lit: 'ih-i: : :" ri.is:! i 1AS (,
111",1".1., ll. 1. I u 11.1' .1.1' ICI'I'I't
nil-I
n bailly I I.t.r .
'
.. 1..1.1. I II I II 1
i 11 Iliul: ol 1"11"1 Iii, ,idtii lit 1111' MykliuklfH. II. i1. mill a i e i lii n" 01 (" i jflass. from %IJM I b '1 \'r.. I III |Prtti< .. o"I'I in I I" t..p 'yo"U..I.. .
| : ,. (.1 M I :i VI. lull (sl'iiai' Ivpr
., .
I Oht-r! nni\', III HID liiury t ami 1'\>!> : up -.1'. M. Daj'sj 'et 'Ir) .ntli enrn ill t.u. \ .'.ir- \.eit-until., I Met + '" \1 l Hti\l ,'i.N. u i \vi :
,
.
.ili''i' 1'iiiiy! t.r |'i'i>" tl t'l ,lnflH.II-1.; -.i.l| t ol'C.I ,ir<-lll .-. w' \ :! \.
.
.i' in-w nii-ii ami .i IIPHIPf' rjj' : Iii i S I i Illlur, set III I 1'1\ u ,' I III'II.ntI.
.11
\ I II .\Mlt: 1.1.. I..i"'l l :5'.. DAVISON & LEES
"I'ralil"; II ,lliin r, In I In- .1"'I.i.c,1| l I. mini itil I ili'i--iii.r. an I "lth.\ \ ; II I lulievo. t9.s.,'" TurnInr Iost, >, J'l'niiifii Itiifiittch \ hut, tin-.' men hav-p: ,111" 'Ihol'nMui'iii 1 ( II rur 1.1.\ i ii.it ami .1. Teiini t '
,fumlfiiinul. 'I I li'J I iinh-.i, | mlt-iil J j1 .1 i iinil i- ". .nl Walk I It: -lii I i.I KM, l l.ranlelH \ : Oivil 1' I S 'alllt 11,1"| HIlM'il' :,' .
: I MI. iiexpr I IHI" tf.'i I I to ri-nilf-rhon. | niaH. iCily .- I ni\ lifeA.. IIOMI-I.I.: All kimla I "f I a' 'I.. nirnlarsrntt I rI'liniplilUs. ..
coiirrals! ,nil. 1.111: l Ir, fear: th.it t .t'l". IniHiilM.lil uiitelM'ei, ) "h.1. : \v ti' \ '. 1 .littir Kii'iuner. IMen-: J.. :,
.iami wht-rc j N JiMlv ln, i. 'iiiiv I : 11.1 ,5\t -- nis' liinU" Bil I llea.Niir.nnirami .
piai-io \ "I
1 :
will injiiii'. tin- j puH. fll' !I.. >|.i"tU he $ I ( xtnilie < I5aI| M-t < huh, fo.- Iu'l n ,.ml Mil.I A. K. IKwhK- |Il.-.'r -i I : I i>. I t'l. N. I'., .\Iri| :I. \'. ; ..Ii Mirts' ol' .Ini'l I 111 i K.im-i
mlhi-hipii i .irn'I'1 with a 'it,"; and County Surveyors \ hush, | ,
.' t line I'railiiu ni"l.vui. iiteil. \\ Ii Ii ''h1'.1.1,11
Until I f.-r ffiir of ,'''niimliiiiirf; p ily / 1"111. tn. f'.I.I".t, "rl..bhl'II"f inn ti |iki* ,1 I 1 illi S tii |iuiti-et I 'I.i| <- uli- c'-- I ..
\ 1 11
uti l |
0 ml I I i llort tii I h.- I il.n i.- "., t 11 e (ill', line ItI's! Ni. I )II"i ni s pi .1'.1' 11..r" i-
I'l-olll'.l" 111"1 : a' I Ui "i tit i 0 "t 5 kiw.
.

II"'a.IIli. 'I Iii' I C'flll\lllIIl\l.i I i li.i-. .hI l 11"'II.1 ",1.1.1. ) .u ..5 H-rl'-e I) 1 in' l.il I I 1.1) iy i: \ il. I I I llla:i.' r. "I| I 1:111: I 11. ." Ih, .. '. S
-i- i.f IVn-a--.il i. i r, ;1 1'r, ,.iilis Miiiui.lt. f r ani.eMI tlieiil I am i n 1.1' I II" 1..1. in mv )i.nt till lip ll\i: .-i-i"li-. 11111''II"'l'' II. ..
..
1l llt lh.. :all'\l .lIti.a.e..$ lull' ilift e ,
I .
lil) LIli u | the I ,Hi Is i I'<
I: I ir SIte lln print Ill t'r lc.1 ui I < > mr'B r i .iaa )11' ulIII" .11'' -
I : iml\ 111111'01'1111 '_ I ; I < i Im-u.i-s- Inn- I 'I.
lihcl'll.all, : ,jiarili-: I' '! 'iii'Mnl' i 'Hie" .iai'a., .1. M. I 111. je' i-lr) rpISOTh" il I' 111 iniu -
: .
"I| Hum ill' .
1\1 "1\'III'U ('HH.JS. 1 fie- r.II.; > 1"111 (tu i 1"1. "< H"I, I k iltiiii an' isp 11.ill i HIM t." .ill

III;; aii'l\ iiiifiaiijsi'alir.\\'. | : hriui-( ai il t t.v Alrraih I we i lirsir I III" |iiiin.f| hut I '-.I 1'1"- oil iin/' eon r. . l-evtlnlli.: | I. IS. I III I nil tills IA: 4l3i3yanJCoiins8lor-ai-Lav/! : :1 /. al tlii-l 't\J\ttll m-HCK alli 11.1 t eMimiin

Iieii-vt i I I Iou Mi'-I >-r.s Iff l IIK-II mIMllU'M fj..r 'lexaMill t.. ..1.11"1| II: 'in 'Iai s ..ni 1 I\"pin. Inr ,il.'liitfIKI''I i
.ii I the NVw Orleans Tniii'tltc,. I'hi"' '" 11'1 :. I Ill I I' I .- ---\V.I..in l I'al .- wi.rk, -NIIH. I II I ai. il\ l.i: \\-t t ( ..'ii'inn ,'lit.11,4't .
mlvuu.'i- tIts' i I 'Jj le.f .till.-Ian I I lit --'iia: initi-i I I b. W. .\. l lAll I' II/ .
can 'e plint > } .
: Tl.tpi.ll.. II il '.urt ""- nr t'l"11.1. ;' 4i.i. t. |i ,11 ", | | hit linnI'l ,
I I. ';gi.li! ) r ami l Ilie |li'llillI:11! : A'i' >, i 1' mli I I- la.rr.uir.rr I t I"\ an.I / ni .i "- .i I' Iii l I.. I', .1'1..1. ll"1
Th"' ( oiicta |
will \.I..la. nF"T:
C.MiMHiiiM .
tie! I 1',1.1. t'I.
> I. '
|I'"I'PU.I'| I'l I \ Ill-t b enI'liie :1..1. .
I I'l I.ii. I \ IILI'II)1' :' t4'4)I. t I'I.CU: -- -
0 itt I II I. | i JJIIUI'll i .Ill. : I. tI41)'i (
I li. IIIIIV( aiUo'Mt"' ut I'll .. .11..1.'h.. < 11"11' (1" I i .hill','. i.hi,i. .,. "f Mr.I I. '-: I %Viili.', I 11. i 1'11
.
III : MM i: iTil : I.i K-: is riiKunii i PENSAOOL
ho-!! jM.rlliitdilnl| t I i r.i I in A 1.1. : I''S'I'I'TI"S. 'lillr.. I
tvor IIK-II or |> uti': .. ur.) i-tuiuli :,i \ l'I'I.ull11| |1' ami nil p r m ii ."(ill' nev' 1"1, :iiiiKii.lruin 1 I--t < x-nli I,a-I's :,tit |ii.i'a'ii| I. a'IP ; I I ,ttt'i ... .." ol' L".t" .
lii-y i-oiilil urilariil lu Iu luilefia null titus Iw ilnh IHIII ,rt-il l Iir Ily all tlriifjilH.CUrttS .
; 1)1.11.!kl Id 111') II hiiii1di.' llf llutxlfijiki !I" '' i.e \1.1' iilien' |'nin.inii.-e: iii Tin-r at I Ih.,1, r-' : GREENHOUSES anJ flIIRSERRI
j i li-\elaii.l : "I I I'll.. ) \IUH, ,1 tl- I'liMUl liri II. t Pi i lll.kll\| | I'n. NATIONAL HOTEL
Ihi-y, will l I.i> a< l.uMly\ "1'1'| .1'1a II.jUI I 1".11'i it! -*, eel N. I l.i: t pah pn:irinte __ I

I ii.1 ili-nuiinn-l.I X nuttir I I 'Hi I l"r I Iii il' rin-> il > fit!' I nit"" fur 1"11 AI
|".- .inix in' paiiicuii't I I I lli ift tlnl I I) of I l"f .I ll'nl! |1'1' It-r! v.i t I r turn l I.. 1 1"11" .ol.imi tli.I .- m ;. .i m' 1..11.,1.1. IM. IM.I .. Lt I"h.I,jugiiSru,' .". l.'l"' i'y,l'i'r1ae. .. CII 0 I'IJH.I 111.lh.) I !ui it UAM is

''I hue jnninali-l: i i. 'In rrPii-Uu uilli, n, 1"' 1\1' lei I lie i'l-mi| I in I an (IIM-II| I 11h I 1.t. mil I r '''|1"1 IsIs at 'itt iii roimnio -- - -- -- -- I ( ;.t'4-l-llliiIil' : M.. I Oi|'i'| I Oj'ei.i) lloiiiI r. 1 I IKill.: 1.Is: N-. ..1llSI: I

>1> I,1.llr I tt an.l-ii'l. ; I I i I I llii-ir, i lliuu lui III It. in hil M-IIIII. will \\ li\IIIU' : 11' (i ins.V. : I Mrs. C. Proprietress. \ IHX.\VIM: : ); 'IIKK-i : .
, I lilo I, I'IIMInni I Ii.' 'I"'i i II lin-UMirc* : II I' Ih"I'III'I'r
j | > ii ftuM' uillt llai"l! W"U\II'f'IIII'' 'I I .,|.. i n, il I all ''h' time 11 In. mm')' |I'u- \ II. II.,) I ..I >., Ull .'i-.ali-.illl I I It tail P.efferle. ; T.I.M I ic \\' .\I.M I "'.
ll.,> imlivi'luil,,, : I li atloi "I lln* parlt 'nlilill > : to "i.O4* 1'1' Is
ytcst !
.
Itt K.'iii'.i.:
\Ve liaicI.
: ''lI'I.I'f u Kivui4 iti'l .mil r iiiU'-irt' ti.e Ii '1''. inn filI a; |I' III.I. > I n : I \'I'I-'l 1..l.\S'.
\\ I i mi\i i ni.vulnl, ".. :n\vti\ I u I I. iii K .Illnx'; I'r U li--' S. iv l.i.\.r.l. \ s anil I I.ml'v:| I'niiiiiilii i| Tnii) uliout. I .lAl'A.NrhK J ; I KIsl.MJli.\S.! ( KKI.-I':
< XII., I. I I i I rliam i-1"I i ;gsse lint" I 1"1' r-t'ii'n vur.ii) 11'1' 1"1''' YOUR EYES I' .
(tf'lll'l'al"up, |init.' I I Mil'- $ITI.I.T4$ ..r In 1:111) hl. i II', ,.1 'ii 1. t Llit: .1:11: ,a ail ltiifkli-n*.. .\i a "-: -a Is.' I, I 1'inin.I It" in on Kir-t Klonr. SIR JAl'AX 1'1.1'1I.'S"/ I E:
I tin- I Il I I lliev, :itl.-l) (jillP liIl.'l. will boar Iliii illll'l. 'ii-re ) 111111: i -- I r .r I In.i )eel: ". i llni-m-.ir i luiinl'eil, t r."!in-- Thea. Pfcfferlc ; AMI KKlKfKU; I'KVUs: : .

.. 0 \ : \vllllVtlll-V I Ul'H tlll-V' utliasts let ,\ T.tI'( |IlL hll* Ilililtil" t., Ito J..Iu ill, Hi:u ...-tl art IM II, nr unner-al \\RSCHBERGs 1''acll'l. ritiltlf, Jlulln'-rii' : .\ '1s, An
I\'f'II"oIl .i\.I.h M \ S MiKUm : )tI| |
I they! will i !J. aMi'l-t 1.l'I I I I I nnh4 "il i t .I t I'lin'i" ri' to.- tlu-r with I ili \.VfO '
avellii "till liie.l! out' 1'1 ,11111,1, I iat .t.i.I: 11.1. 'lilt-re hui.-, I 1"l'l minili'n. 'I I'.-7-l.> c itS, iU C'ii rS:ii'i, juiiui. I nil"II..iI
IM-I-II biM in IIID 1'1.1 l ;aii.l IIIHI; -\li ; in. H nl )Ir. \.K I; l 'lt'lllh it'I'pan. \ LtS/O
I | r.l I iiUiLlili I i . il I I list atil ci ellii-t il In. lit. lIi,' I li lii iii iIliinrii I \tCT.C ,.
i i'i rani u\ i-i lion it. I ni 'lit I ""- n-' ( repainl ,I.' .1 I ""I"I ljnia-i (>, and in f. i -ji1li..
!:t that: will nnil.niliii'illy\ l Iou fo.li.IIII I Ih I InI'l4Vi'ml ..II, r I I..all:. i'5"..t ,Ill-lore. All I.i,itii '.( rut.ii ) .'ei.i, iii a'ss-ei iif | nuii'iini-i-il l"n- ( in.xi'M: 111:1.: i\iii.i: M.UIlie : '-.. ;! t
I 'I 1 lie whl r.iIl.iUi-l 1 Our Cut Flower Department
J f'llIlI'l'. 11"1 .' .1"dl'I.III": ll"ll" l>l t'lii-r. :" u.l '1 ," I .iiliaielK-,'II alit r I is, enr.il IIM-I.I
| )
0, L iiolilu <11".1:1.111': 1.'lh"I 11'1, .nu \1' 1",1 ML- :..rII' tati-l.ie-: 'II't I 1'.11 C'.IUI'I.I..1 mil hs.i'-.ul't-r Ucniil| \<-ti! In cu-ri rest I n'et.nml, wetbink
," fit. I I I't.' Kiii.i'M I liMiiip.i. '
a ,
11 1 -ii. 1 1I.f l >h.t"clh."I.I'il.r"I .-*.. I II .. Hill e.'I"I""r: IUI"II: \,ill, .1 inm' tlciintri.
i iiiti-' iii tinlijlii. taken i I uit't S I IllntiiiI'itt.r:i I .. 11..I.ur. .
,
.
11..ln..II.n "I) ili
A MOW ,T IIHl'.t III SkIS. il t. UIITIvll. II.i'l. it 'IIIKIII
'\p.ll | I ( IN tl>\ INI K. .
FIsi' l Illl'l I I Illll I hllllk<>. i Ii .. > |!Sat, l.-i Malt \\ )iS.'i- is.iim I. It UIII-.1, fveu-Ui iU l'nin-li.it' | afun Ilullp"I. I ..11.ami hi.iir.nliini t In tino"uinpllie i Ihe : I iii', >'.-ll Ml"" !. ami ,
,
t-jir I I in vooil"i
U from lea r III' fa\'or a* I IIII' jisilgi: In- \vliuU> 1"111 i.1 I ii illi I ia iMiu'! (hat ..lil ii suet 1 I. I I'lv. I It;I.. al...ha'5.1)I I pi-ie. ,1,1! I I li'AlemUr c .\t u.ir 'I ''!nun Us ::u''. i I"> t\, .im-lvHl. Ni''w't ami 'ii.inal) I. )il, l.ni li. r

: iiieii" mi llii laiitl'vii'l tlio liu>l ", luluiili :.) I'. I'l lllIVllM.lLM''1.1, IU.. -- Hire. ,in '.- f I .:'('i. QeYEGLASSES. I "i.h,111. l all t nit.. 'Kitn-iu, |'Uori'i'S r- ,K.

ti." .it use l>fin'li, or, I In; ;:raml jlll".')' II 4t\"t' in : : ; II HIM in tills, :'in. rut Ciwiis' mil I .1]. -IM, (tic, ri'niirnmi't
0 I ;11111'1'111'i | iil.nl to-axiMliriii-I \ r.iii.sn I ni.i'xr.u: ui : (rM ITtS.Ti. i I Hie i.1. '-'"!. '
lint\ jury i .''isis. Thl I blamu I niu.l I !hi'"hl'lI 1 1" J/ 11'111//Cliii.
\ e'I 1 In-)' .1"'eh..t l>) Irau.l, 1 1iiluii l.>' \ I.. I Pill > ri.MMKKriAL Is Hie I III) |II" I'M I I .1.11 i r illii l e mir-lm I i.f. hiaia.lS.iii ." All I.'"..k "n rul. ,. -i-il ami arraultfIm -
'I \
0
tlt-M-i\ri| 'I he 1.111' I .
\
wht-ie it i I.
:
( 11,1 I l l'II'II.liCI i ; S tine- I IJK-.I; 'u I lor |I..ili.i *1'1,1. i I'r in \Vi-t t..rM i lakinj IU l lull I luststitFtN. .__ __ __ __ _. t'atd I ti il I t.pII.I.
ainl't hnnt- lepolt i.f lui...\Iri-iU I am. 1) 1'.W".1 ii'ev'r'! ipliiiniuk Mrtit1uiiil to tliiail.UU I p"nJUln 18'. J. 1.1'KllkRSKV: : ,
i iiu-.l I \i-iy : IJ.IIIIII' unit I iiittoii, taiti in.ul lor 11 | uiiiUkuutliin \'II.r S. BHOrX.I) '11.lr' 11 1,
ini-il'jing l-t I tl.u Halo {'luiil: : \ 11 1' I I.T. I 1'1..11:11.% linn'il in. I Hi a.( n .1IIto" (.riii"rii.n.ilipati h ,. the alien n'n'|H.rt I'l'iUV*-. 'I U. ii. IIU"'IIUIU.: - 1..1..01. -

nuc-aU ami\ nunncii of ( In- toinnninily. 111) Imii-ly} 11'11. '1".11' Mil ci| .. al i :'St ii. I.I -I.U'l I I I'r. .<, !'ubI I-lia'lj I it "hI willne I Hi.- Music tee i in the South 1 Tin- wi'l-ln' "n\n ii.lni n ..I tic X. KunitliMr ] ) CASSLMIS

Tlio in-.iiinjf| : r\ |le>uu-nf im-i.' mil I.,- .lld''III; ; (lit' |1icai1.k| ale lii-iiiy 1 N.'w \.irk .ht ma'l ul.l*: rl'i.*) at 0 p. iii.1 iit'iir of it* i.5i5siI i tliu jii ii.- Slit' IMr" Cheapest 1. teat. r i':ant a i- II i'IMM.. l.mn' ,

0 I Im-uU-il I ; I Urn I'lomU! "I.i.t h.t' l 1"1'1 I for 'ihekuu'.li: u itS wi kt ,;;w I'. l 5ia- rv.nU-i tun lutift inf-nna i.ii on a'l N I I 117 S K4-I: I t''' '" I I. i d.. -I l.aa. | p ml' I IME53.
who hate ic illation I lo I Ii.t- i I. M IIHtinic -- .1..1 'I'lll & .
| /i.uiicil ln.-iinul I IhUII'liollll,1 I : \t hlr' 'I1. ..ur..1 t.'pi-, tb" lati-ft uml ui"rt ,u'li .1.1|, 1'1: '' U'UI. t. I'I.OUI) i. DOW COE CON FECTIONERI
nci-L-a- to "a\I' the jmlilliiiioraU ,
aty I I I ('ail)' .1."II..full I I I ll'- Ni'.i. I :,-. '* ail I M.i'iil'-' until Will! arrive n-iurl "( all IIPU* b H'liiimami* making I'uiiiM lioniJ-"' lint\ it )u'.iat.. & I
!
l from uitcr I itiin.I I lii i xonuI -. t"111"1'11.. I I ib'- 4 \ Iui i IL .bl'l* i alit um-i. > -"I -
I. I .' l lo.t.I ty uml I % -" ',::u "p. m. ""onl :4. U'. t ) .irg > [i |I'- I1!..in S .' I |.u.iiil. I'l .... anil I raIN : ; Candies Fruits Nuts
,
I tillll'i ha.\IIII'I: \ ; cniuily an I aliiiuli.in ,1.i.1 i 111 al.I" New \11! iii-nU iiil I tan, lee ii ::' p. 14.West C tiUr n tt'5| 'ii r in tht- iiUoliitiiin.. ,\i. i-i i.i 'i-t'ili', p.inn.. tit- I'I'CH.I'MUU. .t ,
..1 :a kin>:lii I i il,. |II I i.t41c.(> i
may follow l bit I I he li"iu-t, I ju t.U r- ic"a. rllal will anlic* al :::*) |>. '1.tlurll" -- --- ; .\- .\ _- : ti 'ii-'i'j !, '.' atul' li;aiinnnl-i' | f-

M tiL! \, ill clii it all I lie- MIIIITlii. l 1'1...,- up ull! tilting llio Hut' uml mii ." lit "I rite at .:0'.1. ui.i THE OMJ .Y ,: la'I I ml ,K) : 'l'.. unl :'.. 'l-.r. i i.i. Cigars and Tobaccos( )
I .
: ,11 I it- nut I tIn- 11'11' III II for f" i. .IIHII I I N> t-a It n .01,1 I -p ,-t...' i- II i iI
IIIOh"I'.alle 111
i :
lnn.l bo oll'-rf-l !10) 1I100i-ill" the |1'"I'C'I'| lIiiu" ki tu ItlutIEI.Wurrtila'sz a f CELERY ;I I IP ili- .... l T.. -. ':1.. un-th --nil i 'Ill

t. will I uu the >,11' ;gl'oulI.l. 'lIsc I ulil! t4tJ .j .. Pu. S llt i, i '.11 11,1., 11 9>|I'iHtai-i! I l'a:. Stock
Ihl.fulllllit atliailhe I I lea I IIK-II always Fresh
MI ) 0 kept
." 0 \1 ih'. j.I"| P : I l 1 COMPOUND i I'r.q|'I' .' .-. ru': "I!l i.i 'tuItn! a |l.r"111"'r"1 i
I buy It although: I hey >\li<-t'iit' .I'IOMI llal.IIU1'ln'u" |t.'t. ':.JIi as. Il.i I B1.dtcti .--4: ::: l ii-in. "i I ai.r t"<.. SII i"'.j.i. .1.1.
M a'Uit-w t' ] '
r i .sUy t-v"< |I 111.) < ) __ I l.la i* i 'I. r i. e'l' :iti-if tlif I.l9 .e-
lliln it >iltti.. Thi. i Is tu.Ui 1 TRICES
: \riive lit.
many ; 1 m I .Ib id. ,
'IIXIMXlN.I I D'tibe} ICURES PROOFS 11'1 < i'k,4 i i'airiii-| : iii i-.il a IE.UX.H.E
of acuml.lihmelit by a'uin j j :: all tissRlIWi I I, IJ.IK- ltiina.iu.. > i --II.i .'11.I. K"i il. a ii 1)- ,1,1 I' !is..i' .

ami. all .iilenainl' all nu'ii II I I 11 a* the Ulk of *ui li J'llh \\at- Muilit I I. m .aUII .iw.i l I'ark, Mar) t:. "t''.' '' ivliig -
: \ i It r .1..llli"w| 4)lh. EC'-.Hou'u.\l Neuralgia ml t rv. I I. iiM...'r' II'I lu.u. kbtb ) PALAFOX ST.19J'hij:01
.
a flir IieaiIiig wi llut "1'11011I'1I1.IIU,' I !I' f.II a> lug. "I list- I I'II'c'Nt \.I.t. pn.I,,.d ," '" .. .1 i 'm'\ i I. j- .!. ..i Ir..o ..I I i-hirj will I c;

.I ty I i.alii-i- I 11'4.l. |1.:11ur hi"i illul I.. ItiII \\ .tlll' Ml" IJ. '. ;', o0 -- MII I A .t:"1 SISfH. i.1 s'..,,, l li ,"11',1'i -.. rim nt 4. ihnv' lu \I u.

tlilii I I ", ninli-r |\1'1'| iiimliliuuc.r I I'lill'!," I $ tnii-t inilu uiilijuilliy ousPrcatratlon ___i j"O 1 ,'.1 !! l. ..\ -4' !., '!.|\ |I,, |U. |h,.., | |Ille| _; ,II. ,

any nun III' suit puily: ran ;SMI 'li-M'ljU.r. ,.1.11. 'I lie .. 'I.. u.r 'I 0 I -n'1 i..f\ ", a--i., .iv ..r 01

a 1la"c| ill lieu 1'1'1' tor I heir III lii I If "-.lh'1 ill' I lK-lilm-ralir r. UI..I J. BIEBIGHAUSERFlGoiliiiiE I I ..' .1..1 I. .,,, .. ...._ i."t In'"'i l ..1'I tun- ,. .all aat| i ..llallll.. th' ; thf Child Like JkbtW

hmuii'l! .1 P Ti'ileu. I lnli L 0 f. THE-
.
i I' : .'1.' i"

j, *.t >III'UI'11"\Ill ( ) I m..U.al, ,Ul I I till' 1..1.. ; [ Gas and St8Jf Fittiogu nhcumatism.Xidroy ',...,,"'., a'J.' : '_.rsri'SI DOW &COE, ,-.'%: "ANCHOR"

j The toMMn! : 'nt. Luu\vi i il ItI1' iurriuiiiiimaml C 1.1\' tiling i I s l.' tl'ol.f11 i Ihi'III'j J'--- I r.\lluII: :. Stcis t: E E-Iiij BbdaThr
4 \ imti ,. ,
II I ruiuniL-iiU I on public IHI'nami .i. I Ili-ua l i. nun :' tiJ-i>i'l il. I i I'i *. .., > .." ." ," ..", I (1'11"'s.
!
\ I H\' 1 1 Ul -. |lSlS.a! rv: ) : Lai.'t Los .. Color*.
f iitia'i.'il l.ui'r a-In-livul. o. :
t lie Ituli1 a- 111'11W.II..I.I'II. \ I .'._ , n.' U'I..Ut'I' "I'I'U'UI '"
\ I
jiulilk1 iin-a uivii pruvoLc \ i KIi : I .
v ;
\ Dieenscs 1 1.1
i.iAMk .
"
iitf
11111"I 11.1(1 Ii"| uiinn J ISio
\11.11'\1' l. 1 1 : ', P .rnrrl
alit) I'lnphallo (II--, "it limn 1.11. 11.1:11 11'1r l I 0 1
ijui-iil 1..llli. |''n IliU \1.1' i.ili..1! *1".11" : J-'i i : I 'i. Iffi .- I I I' I -: I \ I (..I, I. I \

t. :f many: of il ii-a'k-r., ami m.inv ol ii 0 .Nun" i.1 i"II'" i. .. JU'IIh.IU' ". I- I .' t i II, r",1" ..ii) .. t. ., '._ SINS
FIVriULSlUMUtON'XCU.l.i t : : : ) ,. ,.
, I 1. I I I S l' p I .
.1 i j I
.. \altifl flitii'laii'l; '
"tjiat t ami iii< l .01".1,1'1 1
Ail tcr .
I-i. IIII' ll I Sill I. F. Ad. Ilichter &
I 1.1 I i. Ni'M tuli u.iiu.r.fl.X > I' I f 11th i, ti Co..
that it i 10 lunl. in a ..11I:111OIlIJlIUJjII.1: : \ 1 .in' < ,uiilili< i my I lillll) Sue .\i' OLA, KI.A. i I i .\MONl i AVTS.OuU Disordersm -. : \ -' I' 'il', si' I 1- I ;. ., I'alrui ""ill.Ik 3IO BROADWAY NEW YORK.l' .

l likclhi.taruu\ ,Ihe lhk&: "r .Jrh'ug! .11'' t-ail) 'i'lial' ollll 31"I- i>lajCilo> cr I) 1:11 Y .h Jc ". Om) 10 Ccoit, L OL., : I I S "" ''1.

i :

--.---. -.. -. '-.- ..r -, ... ---.- .

v1.

.P l1d1. ;ola Directory. ; !jt> ; s AN\ !n nt'KLISTS. i .In t. t.i">" ii Mit'rlinonliil. |41 .. :1 :J..J.C01r.s1tG b1.iF.j2l.1 2.C: t 1 !

i.., I i. ." I I iiiink: 'i,. i ,IP.' ,0 must, b. .

> a, n ". i. ,. Kin" t of iinkiiinin law, t IIit ro.fiilaVs r

I .. AN OLD MAOTCR AT MM COMMENT I ll J iii.itn1:: :! 'iiii>sion, oter tthhh iiiaii ,
i "I 1 1, ( In",;.1 ('it.riK.: : r..d: li ISmi.i I. '.' ',itl III'" im r"IHI"1. I I'! rr"'III"I1I\'I"'I"' \ HENRY HORSIER db ( 11

,,Mi. i ""I. i ( ,",,1-1'\! M"\llIir. ... Ol-i: BOULANGtS.Tli I', |I' '.< t .ii i i1., ., Inoiises on ii pulii'iil.ir; \ day

.1111 i.i. \ .' ui.il l' iurt -l.i Aioft ,rl' n 'nrly! nil bo taken 0111 1 ht' pifnmlit '

I ,,i ,it..f I -i-, -o: !. Jtnl wil !. rrriirli ConUfftl'i Tuliil Imiu'lniwlly.f'ltitl ,i-, KI u'p.iillonl.i.- sect i lull cf l bo i lit I __.. in \i.i:;;: I IN u -
nottlu soit hoi n, v esti i no.ion'.ri
( i'i t ho rn. : rabiorn ,
MM, i i -I.I "ii i'. trliii I "N r,: In ,'itiotis, the ciriiunst.inio.
h'lrr-.t. n.s .
T I \ i II ....iT--V. !I'Mlt.' :,">, ; ",. i' p dnts \It i { D SHIP STOrtBS
I \aflimt (''"llt'_ l.rMMinl f''l fin Tn.iv' 1 1. A f'tv n"" in at' etc' ) CHANDLERY
.' II! > 1 n! ,
j i.l. v M ir- i o- liion-i "''hll ihoio W..I' ijuite! n litiiubor
I''I- "1- i I -.I. -*. IA' 1 111' .tI.! I Imiurly lmlult.I'11: 1'.lr ,, "I.1hL" 1: t\i fi'.I"I'n "Ut by I 1.oi'sulis, losldiiiif, In thH ..- -. .. -- "_ .. -_.,*"""""" !

-.' .1. "i'|1" i\VilMiH I I : .. ,. : i |, tin man In d Im; iho Ins fought i nibvoMern I M* tloli. nl, I tl'i'iit). I l.tHJi M.I Ml LA ini'i: ) \ :. (.
-., I ,.Mmillill( :,\ ," \. It. c''M.I, : .. : AbtrilS FOR
... : ..... hard, to tho dontlt dtielt thin Lotioivl I th's' ocnliai'ity, to mcuriiitli con AliENTS FOR j
'mini-si' 'Horn' ..-1*. 1l< I'm. i li'itvinn-' : I .' \ i j i > mor"RI. ;I i | II 1o 1I' ,\ ir.--IA: J'.MU'I.'MI'K.: ( (: :
.
1.1i.a .,. tl tho titoran disciple: of the i -1.1"81011, "'Inllti1111.1 I h.ito lio'.erUon '
KI, in iin., I r.: i. finkn 1 1t1"'I. i I'. l''i'ht'.1' :uu 1IJ' ii\ Motistrry. ; TAt-vrox vrnn-.v:
.1 .\.11.1." : :::1.' 'I'f', J ("i f.f \i... I' art of niniunV ono'n follow in.in throtiflitnoFiiu iible ( noon:tut fo.. it..-MuiiiujiJ r.\iiii: STAIIfnvr: on ON AND 111./.1:1.t < 1\ .trl'\r.:

._._ 1'' 1. 1 ......DM: tj.! .. > I .ri' l'C\ Mounter: )' h.1'loitjrht duel\* Lt.'I1.. I'loi'i In nl.iih- K'uioirat- A'dl.
. ._ AXI.ti i -( inl. 'iiii/e-1. mil'' l 1:11'1:1: \ I.; "i'' i
Coiitn.lAt.ioina
CT"; fiFth i Fit' 'lIf 1\I: i'i:" t In I'nri'po. 1''lrt. South In. I -- .

M 1.,\v, > I 11.1: :lil"Iot: "t-'I'ln" ; .' ,. .;'tin. !".1':.'. :'I; .i Iud countries whore the i 1 1.1 Ini" rii'tiir.ii l.i I'uiiniiiii. sfi\: i Y.AXI ,\\rini{ : .1'1: I rim-: ' '>n-\NV
i I.1.1'i T. illlllt. In iinii i- 1 <' . i .. i k. i "r I lull.1 ml'. :.'r of tho I'intrrotTo \ tlio most riwtonw' tint I ; :< Muuc: .

', .11 'h.1I t. I'U I ''In.,il.. ; t'.ij' \. i ,1 i.n i i 1"'!''It'r ttl.o 1 eiijotod ti iluit ttith 1 tine of thr, nttontion ftirlot't of (.irmiei'M, 1.i J J"tlrnit i i iI'nn.ini.i i I Xnl! Spikes, .si h., ot .nut! Ili.o.i; !IIIMI!: t.--n.i :M. J--Olil Mi ,:,ilkclt.III' fit

A- -o1 I II; ". 11': ins ndtr [ '' .. .Ui-l < t (tn.itii.;, ; him tie other tho c'"lull.1 explainedIt t'.o' inillfo !!!: > 1',1", '11'1'1 1..1,1" : "'' Zinc" .,1. .
c.I' I Is to ioo tvonion ttiiIr '-.' I'. !:'n' Ili N't'M'
i ..11. i In. -'111'111 I I'.l'K <'. ; his : It1' !
rowtite
'rk' In
J I'i PI by "
I IilIJ""t.1
l'I\'j I "i'U !tl 111"\ (oU' I lonir, tlontU'i'il orrit'i'1.' .
i \it..iii, "i A. \ r.iM-,1111.: tnlniif? tho urttt htniiKltiK uYittiOd'itAi'iiK' Ul.llc'UI''r", o .\.r 11"1.,0.\1'". .. ..
\
his lloul ; ) .
t-. ..'p" < V..1: : M, p'1I.r lull \ inker's) p.11. lldl'rillin.KU.mV
v : ,1111".1 iniiih tho i-sliiuii thul moil
into I'l
I|
.J( .,', i '1' "i i' ", .1. II. i : in !un.
"IIIII'"II1'I"'W. l.. ( lilHejr| I'M". ': I''hll'n.' I i. i .h\) \ I 1'1< M\ |I"i < "I' rcp.'tuilon'! HI I Rtont "hl.I. ilo In''. III" tho ,'11..1"11"f tlm tioiiiili I I VII.\IT .\ \ l.t'tL1t'\TI\I' : 1'11'CtIL">. VAI..M.-'III.S. I ; '1'1 :, ( \1.1'! \ : MIM'AJ.'IK .

t'. u : .\ \ t I ,Mil's W. \Mlliimi.. f.iioi 1 Wider, m.1 tno p.1.-i,.. r-s .'iu" > .::!IIi'! i ,' "U.'ii Hoiilinp-r. "111 lit Ids b.-is'i! tho'ito jnll, rill tho pnblir 1,1I.I'1.d'IO'1 I I I'l'1 1 II.IM-.SIX TUN'KVM.VK: ; n It'WIT
y. \ .1, mi ,11,11111'.1., K. M. .MoH.itl'\ : t II'/Il.f' / I 1'. o i': ',' i. ..... i r a v i ,.'. i r : \n"from \hit t 1 \ ht \\11' p.ijiorbroujrlit -' omit: us HiittH o \to iiwilji i ninl Ulli "-..t' rOIJf.K.N: (CM.AIM'S.stur ,
,..I'1' : II 1'1'' ,II. In/rJ' 'i In} c .'C'' n.: :ain\ 'iii. '. ; ftboiit Id* definl I liy his, liok of .llT.iirs tthilo inr tholr inoitiln ( a ---
< "mmis .I'll1' !tin'i I oil tho Hisl'Ae.lin, nuritiHIiii! t ii'it r i .. "I.T t ':-o ; tbnitidutiikn \ oool-u'1: nnd eoiisoint|:! fury of ni.i: : !. fttl.l'1.0. As tllOI'O i'iiji',1 HIM f.'lt; I'l; ( tail!. .mm"UhWUI, fI"tIjI"11: \ !! : KO: I 'K:,

,1.,111'<. \li in.intli. i i I d I l.i till ..1.1f. : : i. ',,1 11: > I 'I. .> He' l'II"I"ll blindly on his 1,'. losing nil 1'iiiiiit.i.i.' ninl n jitppoitli'iuiioly lionIVJMTl\ ininJinnnibir AM It I.MATcoMi1 I I I\ Viekl'l I I, Hi'l-s .\' I "I'HIP' I riiliiiii.-' -Ilic'! >, J..IJ/"P.--

-- ) :. ",, u ..mi .t'". ,' .i ,-r.: -r i ilinntiis lr'lh.tl'o|, nnl: nUill in I tlio iliMtoto fonilirn, tho tn.ul.it I Is tlmI'hiiv .
('| li Iliinliiiji.' of sI E: s iK.Ml\ti'tO\; ( 'II'-'I',1t; 1It.\I'fllt.\mt TUMI'S.
{
uii'
i 111.! !., .j.) I \' ,oi ; '. .1'i inflict iMim't' I'of tin ox|>ott iitord.li..in tth.ro ''I". lit'tts of I tho I.\lll Ii to Lo I A I
}1I-1lI1" I.t'IIIIt'II. -until I'nllr"'I'! "111''. I t', i .' i'i .,di.! s 'I,.: ,o l" .. i I.. : ti 01'1" '''".' noh nn nllncU I" ii'i !ioat-noil Nrtw iuik KtinliiiVorhl.: j I AMX'-ll.i1': ( Ifjl'l >'.<::; I IPlJEII: i
I Kit.U., \. t os IMSMI',- vttlt'is ill Hi ; tl! ., I" .- 1 .'. wilier Ho Inn ttnit eoullt' ; TAITUAII. LMI.S,
d I \
'
: .t I t.: ; '
11".illr 11 111I" ISI.ISM' "
'
i r' C .
f.illl'l\ i. H I'1111.1'1' M'llO' 1 1111 ''::''I ,\. 1 l ,nt'e ; --- I II V, ..IMM.VViMlns1. I \\1'\11", \ .. .. ('. ,:. .
.,' ;
111' rill 1 I'I.! 01', I; i'i-, :-i'In\ ; i fot-'hU Mit.igoiii-- > .
M"1.. k 1 ilhlll1.1.' | l'I"IYt'11I"1\ ;, Hint tt Ixeirn i I"I '!' l rt.oi:' .1Ho 1111 s.dl In 1 lloiilati'roi'-: \'nl"lnl1 .\ iiouiiii! rokhitiiiii KOI'ATOK.x) ) ,\.I .!, Kin-:', Mill : >... '> Mi>\"' LiinM-r, .1.1'I'II.SAN IMt'MAUlJ.tMNl)5'.VMl : ft
: :
\S dti sil.it\ HI 7 I'.". o.tlsino.lKiii'ii
tliorlorks :
111' EIiI.1r-I "oo In Jry ffnoiUaiul
this InsUllico i I" tho lust I .
tit l"Ii".t" : t. : ',1' It I I. itli |11. illl'1"h'J' I'.oili i It 'ni ,or I lii.-/, ; ::1i 1',1'.1.1'1.:0
\ .i-i in' ''WII.\111'1' n.'t u. 'Hi t 1. :It'd to' 111.l.o 1 : Mi. )j' Hull"l dlttl.t to t tho \h'l of i-f I.I.I proiTiy Ktorin .iro forming nn rnrl.y LOn( I LINKS.: lAKiMiil'iS.M.MMN'K ) : : : : .
\\ (., II.1"11111... I'.istor. ri-onolil.u I i tort i :1I"I'.; iniki'i ilosiiij; niovt'tnriit.rilii nmirrlnjtiiU : "' '. \\"lh'all."I." (111; '|'I|'I| I'l.. I-, ) -:>' MI\"I'.I: ; ) PAINTS, .
In :
nil ,
dm- l.cli \). itl i UK' | ..it it !\\'I\ i-ot'il: ,1 ." I" i""'in
oVIni-k nllilT .hllj' 'I-'I'.
I II I In. .
Sibli.illis n.
I III n': IIIIII.I ,
I !
il-i for tho Ploi-ks ni-il tit \
,', I i-k m. .\I111I"'I\ll.I'II.III't.; 111 tho full po--i" ml yl his "'ll; PS u. .Jtfill 1 jj"' I'' I..11: ii. 'iiiitinrfuio, but noeotiil'i.iinior toiiul l11111lillflIlP I l'ld.ill" llAliNLI. .V l.t''ft( ) |
n.iuiirf oui I I
iiKsiiMKiMN.: I!"* II. ". 'c-' ,i.pain i. : : il.ASM'.S: | I I'N: l ; I f-1t'rI.II.It'J..I. ',
: s|11| :tllOil !
11.M. iimns'tti\ :! I*. M.I.11.111 11 Mould be An uir.ilralt'o'! 111'11'>oniont I' t > jtit.' IIIt-lc'\'r' I lull' iiilnilredbits' (1'IOJOISAii.sl.itnnt I | 1)) JUI< IliMlhliJ( .
-i-nii-i-s
it! I. '
!
: until nnd l f.T I notii'o ttmt R"lmll"rmo"CI" : I ( :' 1'1' :1'.j (. ," .11 '. I.',11I I..111 I !!
) "
-" i "" Ii "d I "I '!'! *" II. m.. Itu", U'0o.: tho poln'o 8111 H'1'I .1 test tl'i: 11'i ; n'.\ 1..1; (i'AUAU.M.iii.K: :: 1\l11I.': I STOVI-S.- j 1'1' '
II"I11111"' M'oliii' : inr. \\-iii--, :uc" i.i'i'M: tb. Ilt.lt'l; | '. JI".II tlnii": 'Ifoni him n" a g'II'I"I111\ nioiit luiH nl.so I boon ntnrt< il by tho i 1"01'1, I 'j ( 'Ol"-I! 1'\1- \;.
'h. ,'u"" I bi ii.fht ll.u ,.10"1 I ho no i | tnil'l) niul oti'titotlioil: l ii-ti'iii1iT9.: tIIl'l'ltIITlI'LJoS.: -
ilnis nt s ILIII. lim-iti i'II o > 1.1. "" \ lay jl.I"I'al 1111 : 11c"ntlllllhis I > *
'I' I
1 A ( 'MMI'LKrK AS 'IIII'\II\'I': ; "AIM
A VM.VSO.N'SMAMKKSTS
i l'.ililoMi'ioH.\ ,I t tliu, :.,.nl.! of \' '"Uli,il.oiliwlly' fin ,, dl.1 jll"Ihls, Ilio v'Ii'i :< ...1.I iI i- "Kb.1hu! -! liiionH on'ill'ottor write I OK ,

.::1"1"1'11.I ..c'hl'l"1'1111111., I III: f. J.l!| 1,1'11':' ,Hiti'IHM.S 8:,< : '.. I.\\ ,il t" Ilh'.' 1 111111 ,'i--.it .'ontliet. In "hl.i in "it on thotarill loJuy."Oninhu Woilil.llnici I -11.11'1"1'. | | l.nii 'I> !. ;u'! MiiK.'i' I :I I, i A (',': ANN.NKV .

.1, st. ill |.. |. .1..1.\1..1.1..1': -"ttloi sin j: ': liiu fvnllj' ph.fii; 'i i l: ttill ton t .,'it i i" 'los \\1 1'11 ho ",,11 I ..,'1 [(.0(5 111)(111"I( |/|IIM, |II| .";, ,i.i.lCiali.SV I ( .. I I. iiIANIooi.siv: ( (,
'
II A. ". ninl, -1111't.. \oilni Kihit,' t, p. in. j j jI fiii.iotii.1 fr.' tor 11 I tho ts' oiiuution of h"- I. 1 I' t> .-rltho' 1'110' tiny 1.1 ho .1,1111 his 1-luii fur \Viitf>r Nunpty,

! 1'I i iil.lt.* T Il.lll -otillo !vtlt'ro.| 'I \eit> I b-.n Irc'.lUjj,: ; ,:.-sti-d: b." \Ibo I!.: fijht 111 h 1'10'11"1. be it'onld\ bi/.iid, nil ilio st niH'ii Join plnii for Bupplylnttio N.t1'1'II'lr. t.\ .\ S. |! XXUli( | ) I.H.II; I'S AND MI K LKSII'I-i.; \\ ; >.

i 111111111-" .-, -i. MI'-hiuT* 1'lIlIr'h. i c..r. "h'i |' i i thai MAtto'ii tn' <"d lili'Hil! <1 i on one despemto' 'inoio, nnd ns I result- i-ity of I.ltirixnI h natcr Involve _: _'M-._
'. in r I'al.,il.\ nil I I'i I I'I'U1''" '.'Is, \oi > I U:< 1.1 iK.il'ni -., .'1 ii. i.I'UI.II.f I !i.nhfil: 11"h, : lose. This tntnd ion, I is tho ,11 i.f nil \tho rrniotul of a 'h..11.h.h Tllla;. Iniluilinr -
I .luliii I'I..I.KIII.;' pnslor. Hi.t'.Hiitlii i 1.1 i t tKi.inols ""1 of tno u-riy| of dutnUni'd' .: t.w...; old snhlior, nnd 1 1..1Ul It rant In' ttoiulrt, outtiiKos, rhnnhru etc., Slilpniaslors( Will Notice( \ to Ilivr Inlorts: our Ath.q! iisi>inMif.;
.1. "rolnii, 1I..i i l ml.' foitloos < n : mm.n :
Aiiiirti I hut lx ilovutcil
or 1'1 11.1,11'11. 11..IIlIt.'r. t his immonso upaoo to a rvfcroirfonr -

Hindu lJh"I'C'lI'lI", ; : l-'u-l, II"MiiHsut I'I..UII1.nt;: i A.M.. : -"loini; IliuliM bull l.o r"I'I'I"l"I i I \' ninl, PHIhutf ipllofl Ionic by lialf, n.inilo Lnrgo and Small Cordially Invitod! to Call
Cults n"it' '., I, Everybody, { give u Ii a
nol ((1111",1.r.lrl" n roininenlnry on to inilo broml, and ol
u I.c
lirlslOllilWS 111 .1 I'.'I.' | /.11'\ !
IIS lit I Ht.I liitoroli! wo rt lcnt enicrtMiii pnNt nnd t'ol MonitoryextinSod ( : : .I :_ : : : :: : !
ill 7. i Ilore. 11' dttelint; present .
\ispus4r.M. .Massi-UI ) linn'Mill);
-mil ,- '! in.i i.i :.t'. \ '.IK !.n: ilnii It i itinoio I I I tho keenest ooiitoinpt for I 1\1'\ nixly i :.oiKlit;';mill; ? i lon: ; ttith Cltctlutf I i.d'* ,

tui'ii-i.-rMiinl.it in-'-II-\-. -M.- -iiml s !'. ". ,' "I-'11.1.l t ''1.III"nlll Us 11" ;i'" nvof,'gf I'ri'tioli ,diiol uf tln' dav It I Is tinepliiit Hint M'oi'iuliirj'' H'fi'rt-olrfl, lint tho rout ofthn I.I, ," ''h..' l"'hl '
noi-i" II E
-nndii\ --hoi'il .it 'tt.:; > '. I. -. 111.1 .1'i'" 1\11. 1 1.111'0 "llil'luls (li.-,'.> 1"I"I'I.Illlr.: lie said' hat \ben niUiiinrt") nlono: U ('Htlwat t tt |1.\- Old .UIIII'C.I.IIo' I I .1 I..' A I ) } l ,\ H T E H S FOll

S'pt. '1'i.iyoi" MI" i'l' Hi rt'M't' Uiilnomliit, v 'Hi' ..lut.', 1" 1. tC', III.n.it I. tv.ii I'nri t'II (, of tmlny decide tofi clUOOIJ1 K.- c'w'ol'lt Hlln.I III ''1'11.1 "1''"' .\1.1' .' 111111II1'"l'ith'M"llh"
ill s |>. M < 'iin" "oh O'l I I':. l.iiM. liillionl' i I IS !|iuU' : i warm n tii! Uii.v 1.> sailed.I'.it olll n 'ijiintiol ttith tho rapier, the frst I "- II' h' ..', II "' ', till'1'1111'11" .11 I. I' '

>.1. itniosit.-M-tillu,, |. -11111.'|! .'il.KO.iI lliu i'l.U* I I'ltti'. Ilio Mill xvnrm. :. 1'f: "1,1. no in.ittir by itlnih, reoi.iti ""lIIlIlIlIIhllll.I'" (Joo
!'.\ liiHIM'! : : I"1 I'Coiciilid ''":' ". 'bt'it'Zo Ill ti mill t'll' I 111\1:1"I In tl.o o.w" i .1, Khnll uiul t tho ooniloit' lio" I lltoiifrhtistonro ThoJunior of Honiiiauibullsui la welt ",'r"I'IIIt IIM. ", 1'.hILi"r I':, \. Hh""I11'II" ,' '" 1t II.'" II" SCHOOL BOOKS
} It I'nsliif. Iririloot '. r.tnl !,.. ,il I I \ i'f this iin.U'i-ytiiiiilin' I" IIl\nlllllI. ;
K. 11. 11'1i1I.II"II| I 'Ihe ,;? 81.1 'i' tn.st'lolivnih Vnott. A" ritor in The ("entury tolla of h ,1.,10 10, 1"1\1. \II I I.I.OP _
Hilild -llnl.l I Ini liili iuliubitii.iia ', I (" 1"111.,1
in IntiiMI 'tUi-11 I ) > 1'111.11,1; u n : cvii'y ifOiei'tnnotit'N pivlcM for Its
II 11 111. i n, I i..,'" 1',111 -iiinl.it' i-oliooliil'i' !I:'! i, "1111"11'111"1'" tlioiv, nru bolli li.';> I" '':1111.\ uf ilnrlint{ as tiitionul n jilooo of fiooil foil, uno roiu Ing from tt*
: 1 Imhlt. A ( "onhlo.l anl,
\V.M.'il! ,".III.11111I1, -11110'1.1.1'1',1). ." jonng lailr tat-
ii.in. : |nly nbsoiit i.i Put,'is. 'I'lii'ti. tin1!, Btilllll
npilti.
\lo.Iiiijr.V\iilnod.i.i 17 : HI pin.l.ltltKlftN. t: .'.iiiiiir l.i'io U Ilf..I1. ; Mtprrlor. Ki.: : : 'I'icr\ .% nro, of course, frn lnlll"excep, \ I MIS IlI".ullll'l'll... | i foit.uiih till ftho wat of to"otniioto. lIMr"I'.n'.11:1iI r.n.\ ,- .Itv111'' ullel ( .hd :. uppli ( .
Invi'hltiH'
Imm.l'illi I 1'.IIIt e.III'II. |laEiil. is tuoro ipiTniuiiou: !<, tuui'u dl/fnilii/ .1.ami 1. t ions I to, this, rule," bo ml hit. "ninl Iheioli writlmr an out r I, ,,k 01 I'"'' ,
K l. \ I I.;. .Mn,'Iui. 1'i-t,. t. -oiiii-o < 11 r\> (t.n.ul"i: h .,,1"8. It "U''Mt".n |' tio.rlvnhinti: iri! except Ion one t tthe psfiiy, nrnso" from hot lieJ In sleep] and lit. I ruh. '''. ':0:1': I
-nml.u ,.it ,II I :.!. i-i II'iui.in. ni'l : i 1.111. m, Illt. ju. ind'HIn .I Ifiiv .' Is 11.1. tttoto n |1'1"1'I | iiNin Biibjwt upon which .. :. .n.A.'J( ..".V. .:;" '
as uyicut : n i "
I i.'t.sli.! -ii'iditchild' \ -I I ::1' .i.ni.' ,11'' |1.1 1".1 111.1 "t 'a"\II f..r".fllI' 1"'h riio I ail not intoiiiloil to wrlta whennttuko .. .' iUoclltioJ101.J..U: ::11. 'DO T OOE
: <. |P"" ( i I. f"',nll".1' ''J In.in Kill ) ''I..Ilh'r In I Iil \ { J
1111
of I IL 1I.1 11,1 11\ 1
Ino. < '!'in-' Ii un :' .11.\\.1.' n r mill this I'Nsity Kocui-oJ for her tha ,
i.i.it.t.' tL"I' mul im-slnu.I ho .' !.* 1 ) I
:: I' i-ir i" ; I I I.nn .
.1. 1."I.1
'n and li.nil' 'lioom.Clill'l'l rtllllt.'hk. o HjrrM.Ilio .
I. ph.tuU'.il'! i'ijonait; : in i:1: most S.IMI, I.I.'I'l l l,1< UlO,; 01,11 .ji": ; : fllllll'UHilii ,,;;';;: I

.ll < 'h"I'I lllM. tii'His'nwl" M"iiViitih furnuVhilont th .I l.i'tui'on: Mr. Dillon, KiiKlish: j.n.r I.- ..', -. unci cathn' 1'.II'n.. i I
'.Mi'lioimlu |,ot'tli-inoii ttuo "Jr".t1 t ,to liillit.nii.l tin. Di.Uo, ilu llriiii'iiunt ilotlci'tlVll.ot Detmji.Quibbli Klniik l.i'Kiil I A SO I ( ( ) 1"F E 2' :
i. I'll I. M. I F. 1111 liiiiInt. 111 I. tioi.i' i. ar ..1"-.. bI i'ti-1-.t' i Mllltii,; II I 'till'( V, lilih tool. |'l,Ii'" in 1'nlli -Aw, it.Stin.s liow arc yon Kid'on nh .i list I i f l.o( "IIII nnd, nllio" 1 1I I 1I _
la '., mil .\kllll.t xlittuilo !- '
i tti'" n* 1\.1\ 11 i."iii in. a.1I111' T1-1":; MIIII'II'" ". il i lii'l. and i < ,i-talls nt tintlieulro: nndIIII''IM ,tijjlili'i/ ::i i't 1\ \lly ) "lrll. '1 Tho ilul.i' j'l'llhllf) (,n ttith, .tho ttifo'a rumt head of, Von off Abbt.tulrhnl'lllll'l'II&i. ",,1..1.' pi Int" I. nnd fo fill\ .11, llll.O, I I

iiml, in.'Hi:it'll l.-. "I'l.itif.lio II'jr.' :, to j; i t. It'.out' liniii.i't', itiul' us u \.111! llnii-.ni'h" 111"h'I'.r I'm'! i.ijiii.-r, in 1 \ | | i.i,. 1IIIi. ,
il1I1' .. I ndroMill the : l.notv C'ol.o-I'm'ily' l',rlyl 1 I had Dnlihed arpnl Hoc. uilh III' pll'" 1"11.11',1",1" .11 :--- -- to i "i si I' \ I. \ 3.0. .a.lu: I'e'1:
'ii'M" rrti
'i.:':in" a.m. NII' ,1.111. I K.: h 1'I\ I ni'i' 1'. i ink. tu ilii- In 1lblull:{ lui'.liii];; uf tl" :&
:Miiut.it' h"111 l n.ii1,. It.I I KI'1': !" l< r-ilpl.' I i.r n (IL.>.."/1'j n ut "Iio th.ll i.ro ex 1',111'11, [ loiy litht at .unit I th- UK I tho M-triitn upiH'al yestordav when foiontidoH.Niinie I .I" .; t.III
A.M. I I':. /niN i in ui'ii It.ii l.'ttt"ii I"" '.' ; ij'.l.i'! \' u .1.mI'11 1,1.1. wnt his nilvor tt \lion tho nottx ivmho.1 mo that nchadihod of III.n k.Allldiili l'i,c 1'1'"IHO.| I II
u nutnrnl ilonth In jail. Ii', uflolesi In .\11"1,11lit C'I If I HII
(tL'\1I\. 1111,1 I limn"m.i.I ,i-l-. Nliios : .; 11 "i'.' :.to AwriMUS Ir't st thli li'i'olh bl'"H Nitonl Ittlti I r(1 1,1. hiuiil. Ilulfn.l
.uul 7:10: i-.ni -'inliti.. I"'I it i r Ih"'lhn'I I IJi tin' .i '01' but U Is ijt l!. spiiiij; ; IIKO on his for hx!l tulont to ronteud anlnat the eo- \\rii hi .\ 1I1I'hllll'lIll use I ('KI
In* 7 ; : :wlml'I'fll"l niiij 11111t 1: i'1'Utrlu furros of natuie.-Ufo.lliu lion I In .Ml.to iinonl" I I'dXllldiilt _' OI I
: 1.11'.1.' i ". c' .i-s mo ; : iiM1 pipe i.lii itititr.v' 'i.i 111' '' ,1-11110(1 n Ivoivaty 1,111 tliiotijliAt I INO.
wi II
liisdi) >. Hit.: K. .\. n nt'iii, I iiiti.lllnl 1'. in 1 -I'hl(1 I 'tin' r"lrat.n!! I Is M..tIIII'' fought tuihi.t.., h,ttuvi-r, tho !. in' h in I''.ll'iilciliiItopl'lin mlKi'rthc _I' I II' A. G. MORENO & CO.
,- .l\ -rll""l II .t.lll., II. Itolll', *ll|\:. 1I1.III1'I'CI"abl. gldo."Pon't .
tiMi'cai'li, tu I it-u: \'- 11,1, t In r'A1,1II'; ll I ttilli "\011.i h lIK'fH dil., .1 t.ntt II" ,,1111 liI'l! II''' II" It : '
.\, M. I K.: 1'1111 1:1 itU iii"iit I bltttdi of tli'lory liryl ninl; Tuo :, i. IIWI"I"llc.llllhll.t 11.111110 .ton find tlio life of a tramp 'Iuhll.11,11111., | I III ,

'I'm ,ni/ 'II''i.ind, I'.il.il-'s. "iri-o, ". u' l''' : |hi ,t> nrc- I'hlltI'\l' Ituv:! mid of i IU., clt..lil. 1111',1111 1"111.111' ilui-l Is very UlsiigrocnbluY"! naked tho firmer* 'Inlll I 11'11'1I''I.Ii..1I '\ : ,
il III. a .ml, I ; ::!'ilp.in., Mm',tilt'. imd7:3ii I : I IU'OOI'I'JI: v :
.1. 1.1.0'II'E'I'
If" ,
It.- i'i 11111
: .. o 1 hit Iwrd! 1"I wih pl-loln I |Kfoulwl > : on .iniij-iii'' n' i" '! "" .
r lil.I'I1111..1
1"11:111' : I
.
.111. liin.vilus.: i I.ISH im" lin-', ia: 1'.11I. .
i-oi-g thi.t la1.Ainerioali borrii'.s ( 1 r.ifi'ly, iro iiinioIliii'lt oil no, rojnlnod the wanden-r; "It PiO'l I I : II
., '\,111.IIhl
1I nl.1 Illlh
I 11..1| I'. .\ "' IIIITllll '. !:!111 11.111. Ml 1 mil
I
)
II.. ., III .1. I. ( .1 illl..I..IIII'. *M'. I.I 111';. I! I Im" 'fli- 1"' : iii'-: in In. ,i1.< ; J,1, tUI'I to llhll Tlu.to ""'..1f.nli..t nln't liulf ho ilihiiprooulilo as thopcoplo Iinoit. Mild. .ill t ,In I'l. un imll'asoHiiliin I nJl'ID
i':, '"t: I don't mind, I tho lifo much Ido | nn III' riniiii 11 UNI H I IIII"C''III' "ae' ( a. i la.
-. i o ,]I. !1111 i n... I il I I"111..'. Miil.l | ". from ul.., 1'.1! n I 1.1. : 'iy.j.l u.. in I'n.'is, u fotv w"I.1 HO as .
I! Aei'I/'io-' It I'-'" t'-o !r,. ', ,.' I i 'i lirtv 'ii, 'l p. 111.a lilt llili-t i-lllt ,1".1.1,1 tho, Ill-it. 1 1t I tho ,IIIgo'l mid tho things I git to eat." | / ,I'lol'Ol lIttlOH I 'H''' .I I
l it. U II ,
i.lc'II'! .1 I .:.t : .' 1:.. ,:: I h.ul ti'uli.. -llnri'i''t! lia/nr. I'i'lino a inn! .Mlul.ilI' I .
.j :
> or. i u )
""i III i.lit in" ,IC'I" ': >1'1' I'0 MI I I11..1,11"1'1' hi | ; :I. lily i ill I"'III'C'I'\ u unit I '10 I II '
i'i. : H .i.'M .. :1111 I 7'l: |':in. Mindii", Tttli::\ ( lift yo't, I'mit. : i'' '. ,I' I[ .i :i.J .' '. d.! .' I '.011I11 l uf hi.i |'i.'tuts a. -- -- I'l'iioo Ho ul' I ""II ': Mfi\lfFAW ANn {: I

p.in. >! ,1"1",1 \Vt.l.i' wlij *. !I.C: ; ". tr.n'v o'i" < t'. i:' o !H. .. i I r: ,1.1 i il S. ti .in i-V ''K':. a.tn ttlm i i cliullonir" I Ito ".M.lll 1I"1f 1'"I"'olly." i ('oniinitini'nl n i .IV. \\11,11111 i I I' i hbiiLiib iINnAnENTS

I1. 'hloII"I. r.ibt t. -111'111) : '111)0,1,11.1'.1 I I I.,! t 1 ,* '.".r I'il I I) .nt. u ilut'l "'!,1"1 | .1 -,!. II. thot Tl'o ('limit niiiUii) Iltoniry mid cciontlficdid. A I'l on i i n e It n I Itlliil :' I,

in U II 'I.. .. -1111.| .,j. I l '. t r" '. I'. i o-i"i, u in !i iy 1.11"I.1 I., iiii'nnt l.t 1 1t .', uliiih li "oinctmicH rnllod the nit As 1111'1 I 1""III.IIlt-r. I'"

-- 1. ..1"11III'i ': Itu nil' 1'.11'1:1111--11'11.1: i \ .:. 1 : I:. \. ,.," |: ,-i.-t.. : In 1 .ml..f htt orui out)' inc..u i uI. "iiinil hue' iinlti'r,," o\ot9| ( to have a :, 'III'I'UIII1111'' 11111 I I'.Illl'I .IAlliilat I n. i i tin 1,1'1'1\\: i J.IIIII': ANDm i '.

in in i 1.1' -i-i-tiu-" : II .'i.d iII': |II. in I' -I" '.'.' ,. .. ., ( .. : I. '! I t'!" Irk.I.I'j"; iy i i..I ito, ".,'t. .hi \i-ry h-nii'--.fill ...II "U. It IniMuioro than i it l.iuo..|,) I 'nI "
: in. i % 1 ,y'i "' i 'tin; '. 7li' I''. in M I n- ''i, !I' 1 \: I! I f I.., i.i:!" th .1 J "' r.ll.MHJ ropnlurhtuilotit.s, In et cry part oltlm \\ IIrllllll I l.nt. ('ll)' I nI I I nC'IIe. 1u,1c."f.! 4 'HUh'.1: iii:<: I'rci'.ij.l Urn;:.iis )lnciC'.
'.1' 1.1111 s, : :'111'| in imliotd't' ,. i Cteenll: l I.s I unj
'.' .. Uonlaiicur Now York
I B!, .1. l I'i M 'n. P.i-t'il.. '. inI:: ) >ol.oil. I' I : :\ I'lji'i't, I' 'i'r! mis wi.ui; .iII coiinliy Tribmui Wnriinil n'I TAX I i-: i\. i 11\i: ', ( I'. .'-i'.. v III I\DI: i\ '10,
In tini ., ..f .'[ i\.'I.1 ;:a j.t.l: ;;. r | i IP .nl tu :Uili,!I ,
i
.1
.i. : .i,'n' Hun .1 I .luliii''iii, -n I. c.o. ; i 'i'y 11.10) Miniiiiini III'( I. I i-tnni I IMI '
Mr. i'i' "t: llti'llsl i in. lit il-.M 'tiiii/i M'IIMVI' i.i. M "i ." .U. .. 11' '. '.'' > 'Il IfS I. it II' l.j. 111.! I I ".|1111"| MKv II.'rlln'n N.'UKiuirn.| | I I'rlIC'I.tI III,.,. III I In I'itil .\" iAllldiiiil I IHII nuuc..c'u: \ !PIO-.i'2: : .uUt 11'In.: .0.121U..10."I. .1u.nllC." .:.

l I. 111 li liiioni' ninl, l.iliii: :" "lio t-. *<.l i I l I., i i.i I .:1. l.i: 1! I t".L'l'" : :,. I I.> \\i"1." lint hit t.-n.i lit 1 Lan I. iliuiht hut Ih.tt uro t.i1 1 iii'V. /|\iii|>crrt |irlnted In I'lli.iinUliiin' lit. I 1111' 1111' II.: .1,.
ti'- : ;.i.inl; 1.1:;! > ".111. :1111I1.11I', ", I I< ri.ni
'nn.. 'in ; ::VI" p, in. M I "nl.its.. l.ooMi I -, 1 1"111(:. '1 !L > > !.' n t.f iiv' i-o.: -I.10"1 tt.II'hlrhil/ ;" M.IC'III ...t KM hut o to do / \111'1'11'P..I"' '.' .'"'. -------.re.r._. _
.
; : :'i' |1'. in., \\i in di\ -. I K. i.'r. n. l mill., i i tit- ti.ii'i I"" .i :UJ \\ iiM': I1'1! t''ollllh ii.iit 1:<\1'1}''11111 >,i'irii'-o ninl urtl17aro! oomaiuri'Ial and Onit-t' hilin I'o ,iU '.' I'll" r. __ _

I'.,'I.: MIiiililoiiiH.I, 1111' : II. III. U. I.It I. |pi.tty\ ftiv'l'-i; tli.'licit' .( lio i I"':'! i eur l...o. I (link I HI.I'! i.\.! > Ktr.it Ildl Ijii ulijjiuiH.-Nctv York Pun.Ilitf Morlx.ilPud. I II"
!, i.ui.i \ "' lln, l.i.'tii.'i lo iij! I eilHOH 3 ., '
; ll.i- ; !.-. .tin*; ; int
1'.I. .
.m.lllg i
I ""1111.II'I- I' i 1'1111:111: r.irru"tiii ,Ii I-.. j In '.. iiiutb to '.:'' :i'I,1,1.' .I .IMJ.Ilntt ; :,' !11'!. M.")uf ui'klllful I'.UI"III.1! uili "'lIt""III..I"| ". :11111'1'111'.I, ," nsiHi > I IKI ,. .,. -' .
1 1 l lVuti eh inln'i. I.IonKI H .
I
i I" ,' u i 'mis .mil, 11.uili n .tn"ot-. -nt I'i >>: ,., ,, !' ',. :lit' ': !!|.'. In nlnu I-IIM s .>ui. .r \ inii-loiis -. .. Q ". .
\ 1. ] from '' .
toliJKlity
.. lj hl"I'J 1'1 t 1 ttilghlng' fifty I Iu l lU II ( t .
Uiilmilits. ,
: 1,1" -mid' .mil l tu i-ixlu .
tio
l' in. UN p.m. i I'.t.fal-I! in othor ,'.aIo
do.--n libttroinptn Wil ronn .
.
u : iKiund-i often 1I..1.11r.l | ,
j.iottj ( oro the Oanrrutii .I.I".I'.I.\ .I' : "
n.i> i l'IIIt'IIII..fi:1: js.IS. | .1 1'.1.! Musisttoy i..ttmii.i"l! thut thoi. ( fo5 .'
nlio; 1",11 11).1 l i->i o nintliolH ntnl olio exhibited l last 1.1 "n IMI -.io' "
p _
J C.: I. Id/ii I'.i'.lu I'ulIlI:01".1.I, \ t. To. 'foe .
J
II' a.. ,".. .1. l'.o,11'. >'ill. '., ,t i>f III"I '!,. "ri rJ tJ-ny i"liii .:' i '.f :,,1":11',0'1, Hi i CV'nti.il "111..i',1 full ttel;l'i-d 1'1101111"! ", i II"I.'II'| I Ir-nit I' nut I I11".11111 IlllI l : .' ) .,. 'k;. ''

-. .', ", nit ri- :!" i1:; i :'i t 111 mllltur'>' loolilin!; J'ltl'1t'I.J' tit< fioir.iHt uiul. IIUwl -_.._- ; i I I I'll' e.'! >' I H I., JOt"1"
-I I'M I'll,1'111. l.ril 1'\1. : IM'HI. ,: :ni.i.1 i I.i i tii-. ., i irrjiii'fablj I .'a Iii-riv.illod thu fatuousil l.'n e ,.t' .',.I II 'I.j' : I _
Uf. yntiii .11. 'Ibeli I I I'i ruttlo .
H
ln.! .I..I.- "tl.II.I'.I..I.I'.I ti'i' > truiiKpoitlnif .
arroHti F" .
: liiii-ftii' d i 1'I' mid !! loi'r-i! I .1 1 <-f I., ..1 I/ J.'.1'! .. au; In tho City "..f.lei 'I'lIlIh'I'i"'ill..t.! '! | 'MMi I I'I ll1'r I .: ...'. ; ,; .
.lo Minn AUH li l'rt>'J :1 .1b.r .' .2f"f .
It '
.. V:. -. ), K.t.Kii: ( d.irri.i. 111'1'1'| cent. but hull; ) nl, Mi I ri'h-inl nt' I II' \ : tij'
p ,
; II : .
Iti-in-tiili .",1 l >iln-r t-.i ii lir: >. 1'11 I .1: II.". ; "IU' 111 1111. rudncci' M 1 ." ( .
j "Ib. i'ti 'IM-I "11. .
: ., I .'\, !b :t..!o jon -'I thru.if i .:.i, .' :,1 1 i' I rlj :, I i!'.:.J"I'I (Uii'i:I:'! .. I'lllHltt 1 I' Mlllllfl His 4 n "i 1b' J ;r'j .f.- :. '! )' \ .
.
'
I I11.111I" ; ,
.. 't.iJ" ,
hXI.HI-1.1"111"'. id' .'ho .ltll. I." !;III)! IlfulrillJy lt 0:.. .. q .. ''ni i ii| luui '14win -----1, 1'\\oo'k'li. .. .- '" ,.
11..1.t i., NO. I-', in 10 *" o.i.r; 'I'll... I ; 11.111.. !hI I j 1",1. : { l.t tho t .. .1.1'I ", oh 1 .< 4 to trnt; ,riUlnj ; li: 1 rlft-- .!i'4i1.1.) .\0\- r I' .0\1. \Yo..1. : ""I.r.r: i' .w'

dit.. tit > |1'. in., in 1'1 hi"!. t ., -ilt, lIall ''.IUbt.-l i,1.! 'i, < I' 1'irt"' "' ..1:1'. i : .- !:j l .IT lujo. ti'.H'i th\ il'Hir,
0.". I'I U I Ill" 111\1.! I Hll'lt.' ..j j--Uo.l! t :. "ti'.ir iJwii'. ".11 tidtliJ> Mi> I' .'' '. 1 r t tl! i": ".> tins ..h-u-t. un 1 tlii' AirTE NTIO l'1-Y 1 ijI j t i J :;jjl :IJ 'lt1Jt

i t\. I'li'iili, r, t'li, ::11.1"11I. I. ", (pi iuti.- .' to (.it iwl..lu, wit'i :, .1 .. 'i,'( l.i: i .1-.. I nt th lust luo. : tt ; t;
\. I.uflm ,11: 'JIl11.1 "1/11111. lb."I. .
M. KO-IM" I' '' C'.I li.: I ttm'.ln .'
1:1 :.!; : i.t lo.ji-oul.'i.'t: nW1I :! tiry 1I.i.; t.o r.on' .1'V1.J'A: '7.- .J .
IVn-.i "I.i, N". I:. nniH iv. ry M.iniliy! In rll wlll '! i > .! 1' u n, : :: wa'. on i. f T'r 1'i'1.-'ItOIft1''tr'1
iti "- p.' in. in I It'I.i' m tui-llo II ul. Nnli .I'I tl'" I"t. pnv.it'I 1 '1 p.! t'p'.I.ty.lrl" "JI. i im tt! !.. ,'"'i.ltoh.I"!.lno. tu i.\tiiiale ulII. ntni'il \ / J ; '
\. Inii inli-uoi.i sirl.I..J. l. )' t. 1011. l i iitij!! H-nr !Ifi'
.: ::11 i ::.; I sTIXICLO r ,
J1'
> ; I
< n 1.41
.J. 1.1: ulo, i h 111.1'11I.. ? f"11 QIt"1 tt
flu Landoil t h.' Mitirc' ( e'.i'-'i'i.i' m,; j.i-i-uli-amoi.t. ( > ill) .rj4& J. [ ;
: t" [
J. "ii" ,or.'c' Uliiti'. \ I.nll. inI,1 I. \W i l :t./I .\.
1.1"'" .I' I:.', It .11111,1, "..,.1.. I It I.I-h.t: i.nltli Iv tin 1 t';ulkiil ; r iut.ro t': .:'f i I. lii-. dlll'vi't :N't-tv Vnrli: .|:'l""i.ivt' HOU8EKEEPE: : '-.' ; i I" .11 J j" t./I r
_
,' l.i Iv.: I \. '!.. t ti L __)J < *
I nif tin limK It.ol, I', iniol. l.t mil : .1. thl\Hr! 'JI.-li'Ml'.iiK.'Mi.'i|; :' "illllynice. ; .alI. u Illr1!u 1"1\ I ,. .- "c" \iI\ .
I'hllt..1', K-li mo i Hi. at H |1.101.111' but .. / .
I'll mini .ullo II ill. No. ,l"i Vv'. lliloi..l'i,'i.ll" of t'otti'D'o1' '-. ii.(>
.I .1 \\ It. \\ .i'lhlif M.till| t. I *. ttt.l 01 ftiu' .tun.f duty, r .'. : <1 tit !'-' ji.1-!) '::. ..liu prutfl u.i i.-iinh-t.' to I I" on. \ .

.\ li |1'I"h., -.r lit. K f.Un :.;.'10 t"W'I" t r !I. u. : ,I ,"'.u'YI.t.1l'r : C-i I 1\,1 '.-i.-.l: uioldu :: if UK d.;. :, tfCri \1. II / 1.1,1 \ '. W. .
\ A. ti KI.I
I
lIt III! 1CItHl.l
h .111" "I ". .S..II. ',L ..- \ .. ; j'. .In, \11 i I: i!..r'Jut. I I.: hcj/m/; i"i; uiili. I 1'1' ",1'.111 .I, II.'I 1'\K' K i'I'' : A->- I'll I.'',. ;
t il\ I.",: No. :>"iii. luttll I I"', :.1'' ..". .. ,.! I t.ti: t.lo Ui .p.i/nt SfvE J.\I.IO E t.
--- --- I..n.
Nln,! 'lll I",101 1..1't ."" 11,011 II ill | .III 111 I u.l.i: nvi'.r.sit.: U "1.1"1.I t', .
n.1,1' I i 1"1\.11 |11..11 i ,.11, u'r 1',1..1 a uit-liii'). i I'! .rat; of i'. *tlV( > **"',' ". 11 ui
n, in. ntlr.it- ..1.1. I ::1! i r I t. 1'1"1. 1 prf.ra f.dl1; ; I IH\ 'I"'.(' i ', > \<,'r :. d'1'! \\:1, ;\ ''1 I .irdelli' r.l.i" n tri'.1 f,1: I The First National Bank

.11 i. !".inntixiv.it: IS | o. t11.1 ,.\,, .' ) !; .!,. I.* fur tr '' !l :,,! ';. II"I' v''r'Jir. C. >i.ia't: .niti, I.Ii'i' tvt > I. b-> Savo Sa"V'o TrO'1.I.l lo
'
I .1 1 .
t -1' ( 'i I ,
I I. d.'o No. iVii. n.o u otiy Mint t .turt I .i. tt.a f. .di.:: ';: :n a tuvcali.- : I r.r" .1.1 111\v.IIt
tl wrw'i'mi.. lattls ,, 1, n.c-li;I or Ihll'I, ; n..uV.: f -. '.'. .
ilu III nt, I 7 1' l., MI 'ill Koli'tt.tail. ,1 o 1111 t1" r.vfioml'J .'. 1'1 -
i 7 II \\ b i.ir-l-1. Io! O''dc 1 1i
u. I'.i.af Mind li"ki-rn i.ilil b. J( by gi1;, :: .' 'i 1. t, t'.1: -I iJc; PENSACOLA.
'i >"I l .1 I I. lh nu'l IWO bonr 1.11:1' nil i.o liJ: Sll .A1I" FLORIDA.I .
1. J.llllloi.llIl't.I I ,,, j ( : 1:1.: .' / '':rji '" of In"i > < ( 'nlle. .. '
,. uI'Illh. 'k 1 ''.i t<> !L>jri < iiou/li to .1.1.\ .
Ju.uiiint. ', 1"IulI. ; t tI. th"f.ulnm\! : L.: I \.1":11.: i .. ". l llfi''i
I. ll. to. T. iluaf t .f !. > j bli';>M' I two t''"IP1 tlio ooh.i., 1 II I Foreign & Domestic
i iKnr jAOjIo II i> 'I,j L; ; Im\ Exchange &
: l. I IJH!. .'. : IIIM-U-vor K. M I c. .. i li tw.i hin brii ," I UK < Bought Sold
;
& : > >' t ,t-tetity! tu il I fe: "-> iott t 1:11: It [ 11.I.i 1C : < > ( > > ; W < > If, IvIT :
lit | .III III rUllldll l ll-.l' II all: Nil 'I'' :; 'iwlr tjlh ; i't I., t 1.r'I, > "I t, :, 'I ,J '. Mi'ur: "IH! of ttliiih, ,c'dc.ly.! .
\\.1111",01'11"1., Uiuy ,1. t. ..IfuliUil 1 to tut, nff -
*
bit nil!I : r.
,1.C't.Ci..". )!"\\\'ell.l''J'! .II Ut it ttouW t4.'. I.II:1!\.11\\ ,:; i. I: ,.pU.n! I!.. tvui h"to.lii.ibl.ti' ,.., INMY IIUSINKSS'IO; I'AIM'JI

.<. K. II.LI-. I U. -. ai.cuutitf r.l1 fcpno.11 vi r 11 tulibind.'.,;;;1. I I .: ', "-'1 tin.cmnd. c'Ly' 1"fll' KOMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS

I"II".I." 'i ,. t', III 'h ,." .) 'fll.r.da) loiuy ktvu U-'Jl CiM.u.1 >''x- t'ulilllty ".11)) I j ." 1 ..Ii '. ("I't' t.tV't| wid i 111 CUt .1M. I.N TIMS CITY'. .xji VH'IMTV.
al ".11I., 11 li.tuui'. 1I11"II"f. un *. 1:1 1 I.t i.i j.'r .: '..nt i'ltitrl Uepartiilf
I'.il.if'iX .lt Jl.lv I C I.. ... c..I'. ; '. 1
u. '!
f l.i-e. tS'l Ml'j.vi"! out liu oidi
True, ttoil! f faV ffo r-? t'.o' ; r {.trier
J.. L. Muul, 1. *>. 1 ; Loans .Mum-on
!I i nmiiulphuh; 't ''u o; i.cf.iuu \. ill.I;,\. ,, Hi. 1 'f. After ttvo'itv Iluut".1 if i SjH'<'ilirati ;is! oj'Timber' :ami. oilier
l.o. ft. .. .
]Lit t'.o iftu-.o (lii-ii n.:!. r i.i ( .r It.-! ;; :-a': tll.! ;. d-irl v.UUfi .. 11(< it COFFTO

J.ippi, No U, ui, otc'ui}' Tuewl.iy i 'cartn'i; tbi-a i" tny ii-".' ,1'CI> lly .. ,., !Ui I l\.i .'Hv'fi: u'tvls-i, Lu i'! Uooil Smirily at S iicrrent. i It'l' ,\ ilIIHHI. atHl a* -p..III..llIltJ I I" !,'-> II. .11, (.r.tl' !'. .I Ic. j.artuf tl.o titbcn... 1 I.-juuI< .'. > 4' \t.o livrt' 1 on.of lib. two c.t\. ttli i..icb co.ii ,

nfii.in Kioto unionI. i.. *11'.U.u t*!i., s. <,. 'I'i ;"it| Li thu Ml oj'.! i K'r ti" deaf, t'.io! ,:.i.": I i b"I'UII"udI..t t > sJit (lr that t4 elbutv"':wnil'fc.vo.. J ) Ii > < > 1'1\ SolicileU. IViisncoln ami Vii-rs-! : : .

Il.o.Vut -, It. F. I'l' ;\bus 1 f..1' ; 1'1 1.( ttu-v-tLt c: \o \ : II t.uUt.

<'11.4' 01.u ,.. '. nrt'U vif 'ihnrwl.it 1 j jtt it.aavn"' nbai>luHi/*,,.rvtI.a! : )1"111,v.i t the.njpU-t.j, C! II.lt, tlUnl! him with '{1., jeti if ii.h: ir 1'1:1'111':0.01': MAY 11L'11' < jis:( ixu 01: \r1l1l1.1'; -. ...- --. -- -
1'.m. ini'l-l Kll''tt' 11.11. Clrlll'r J'.,.:- 'I'i i ;1ft, eioniii 2.'I."d! if. tra- < C.t'.hd( 1;' t
(uf and (i.n u n intit ->tre u. '1lUJ.d t!" ." i.i!! I It : s ,: i.t A h ('tUm.IT.Ur, a-4'4 Cuiut ivas r SO CJorits 3Poriiii

111 Ilk'* JliUllK.D, }i. ti.V. I 'l'c\:.. Hl 1', '" .,. ( t : 1.I' "f: t le .ajxUd! tto a bud I v.itb t;cf. Po'U.nc1.. 1.111: t.U..bc'cl inMcKEKTZIE '.... : ., :, ;'la., 6(;.

\ V. K<- .'.1 K.: '. \I 1 -J J i vrn/I; 1 1. if '.t .".'J v.t-.i .1 .-lut'-r f !i lattrtio;... ; I' \ U'I'it I"\lt \OTI< i:.
'..l' .! faas i '"." to i'J: : 1 9
Kstvl-: I no4inpiiiL'iit. N'o. >, uieol :(pr .
mi I IJoJ Ki i U", .it Iii IMU 11 U 4 Ki-i "* i i:3ilen.'c.-: 1. v':.. '1 -:- .Me it. .11ru1Ul 'oi..U" f Iuub.n tr.1.. I.... -20 in-? |.,.u. of itsVriulil in I'u"'hl" !.

11 'ill, o ,in i falnfuv' 4 nl *>." ru'1441.1 91' ;i iC t.;:-.' .-.1 of tU t. ..;.. t..f:.--!'o. ieI I I..* I lmptcl for fufttrl : Slilli OEBT JTj"( & CO
t- \
% ,
:
"
i '. 1 )11.' IT i itiel 1'u riVe). I II. t $ v. au-t If iiiniJ. 'foIt" f..r": iiiunl uul IMIIIIII.I/ : nl 't.u '? n Kirni- t
I Irt lr. ffe. .jidJ .1O.tc. 1M 1III'"I11 i'''II".II"'IIII..r| | .- ii,' furI i.uiti.iiniuiii> I'l.u.- ..ni "in. u ) r ,
Uie 1"1111..11
J .
)!
1 I. A\l \ ----- r a ..., U
1) I'.btcr. tbll'dl. .1 ln.llif f'T iii'i lilt, '
uiul
,
MM) ulll n I h.\ .lIl'UII" |h. tr".I".1, it'l!
IM auil'i i. O\t.I t&, n.il* !>>' an 81 fnCl.1' rorGn .S ...:;- .'. I.,I ,. l i4jrkM! t, I .., 1\1 l' t II.ill .U-nti'ii. )'iu ttill hut run un f.hi, ..f l.iiriiiii.tlif' inlli'JAM )". l al'I.\II'I \ I -.- .- III ,I :," I'. .
.1..1.t .i.-ii ,i.i'.nlli. at H i. n. ti) JJottaiifef'IU Tie 1'tJflJkil".7b.It : : : )"tu'M/ fine. bt-tUlhy LrK'.vn.: i ml if
I. inriifi/aira,uuJ 'md1 u nttK-n !1..llc"II' i 1 )I ut two Tr.art3 or tta u tei>'ijm-y tu 'to

"'I' et.. ,\. U. Attr.V. Jl. l I IM Jy \rt tieans I a 1 ljJK tu r. J t. i i''.. I Ilk *cl. uat<>t
,I. J_ 11 'r.a.. ,..... j t'i tea it 1"tt'l 1 1- ,;" ilr.-:' 'J i I. wa t LM \{fll t"I f tkrtce. SHIP OH :t fDLERY 3

nut M'-riali' ('4 |Ur me U I I.II4.\; 1 tWe7.-Wt U-: '{"JtJer Adr"rle i . .
,
In ,'a"I1"' ntli, :u '. ).'Il., iu W i-n c it .n4'3i.' s.-:. t a. la \ -.\ ('.IHI: or_ i -
iin' rarr.iju>-a ....1 t t :nni''ud I'"! '"." IU"'VU'I' ( l. '
-- -- I' l.J\.J
*.If.1 / turjjUisat .r..un, : ; Il.i' ,11i ) ,' .-I.l.
"
k ixvi*. J. f" IVtt' u. 1|. I 1,1 '
G.J
.r 1141. IV m* .. tin.' wui.'i'ii; Fleisclmianfl's Celfibralfifl
AtlKUl 'AS .CQIUV >t- 11')0, A I. v r I h. i i ic CompiiiKi least
..\iilft .ui ;. bf .1' bM ft, tb t :. >n 1 ', ..UtJ..on,!iii",' .. ,s 'Jite'. GOI: nut! UO.- |>:| |:iruhillel: ,
.
I n.t ..1".1 t .It Ii in- nth at p.i.., i I. .10 itK .
j'd.:1!
II nitr"' vt. li. .u.ill. 10 ... I'I:.1":0 11.1111': ".iiilu.tirnin .. < <> iA. -. i i rmi. ijf t i.,J.wl/t*- I i.' i. -\vii.i. i 11./,1\/ J101.1.: u'iiVJI.I.C.M< \1 i "jui: H I CYIh'a

IS.o.tlii.... i.ui .... .' > '
\.04( "j 5'-t'' f'ti.
",SI.II t It..uL'.JIor. .0.111.4. i 'j; wound.*. t.|lat. oJI", Caucasian Coffee \\ mi-noun K-aiii iu: uH' 4'n.
Saloon.
\I... "ul.1 .. 1 w .t.
I 'I' '" 111'1. at 1" : .'I. II l.u.Iot'
f
It ... u. / : ;"lll. ootl" ;! (ti| Hits*.
I "I( iiJtku. dUll "V UUt | ft--t 1 !
AI. :1.utl... .... tUiilvn, !
o ulr:uxuinit f liil'r* I M'l st i.f| Mmor ttilli ; l.ullcI'. I'lHriii ] _
J.I. U .Ir.. tl.i |HI i A.-i. i\ ill., i-ivc 1'1'111111'1Iu.lJlim ( Siit I'tiinpt.. '

I.IJ II. U. i4V'- ". "".. 1'1' tI..u., u. ,w. iU !iW. ,\ :. Ail 4.. '"!- l II ilivciiil. John .% iCui-biiii*. SUMS CoS
:n fit ii-llH .,.1" Hall. N'. 15 W ft j' | .
I .
I li.i, .,n ('.lIn,' Ucrvl New < .,11' !I.<
d n 'i.i -.in" 11- .1 i t-r m York M. L. ROCK '. ('or lat.s'. I'nliii. Oil.tulic'ul *.
: t lilill't i'.1 1 |1"1 ;.mw lltt > lutiruiiu'iit
I. A 'r. | ,. i ial" *. C'liirl>. urlioi-k.. Chiiius
u. It. it ''I l il. i >I. 1 1 iiiiuuil* (ti '( '.i4ii! > 4oi ui: ; MIMHi; i 4'win |>:i...., IMK*, At:

I x aiul i 'irr*. .i -
1* "ibu It a I \u. O" .. I'alll.u siirr.. t t' i '. Mi 1 KI-UZK i t. iii ., Cuiluvtiui A.m 101 ll.n I'll c. l' .n ul A"* 'tali<,c3T .
wlirU '11'F'r
.- ._
- -
--
_
-
"
:. _
; .- '. ." ," j .:" .:-
"." :;", .. ". .. .

'. .- .
: ,_.. V V V --- -a--- VV fl V
." r --- -- -." --- V 1
Vir15 ::1I LITI: .1 : '' .- .,
--.
.J.--- -- = '
______ A -. V -
I n --- --------- V -- _

: ,1 ': '. j V ; \ F "I E.1. : \\ TIIKSHIIM'TV I J ; ; .

: } ;i :: .on n i.1 .:!.... ...,. 1..1.1 V t r' el'I. Ii-Ei.p : RAILROAD 1Hf : : \ D A

I ::: : : .,:, ... V L. V Vt j V \.1.\I S 11t1: N : ti; \r. < i'- ". \' IV' I- x ,' t : V U 'INc'
I : .' . '. r rffL\ J
'
,
; t ti I ti. : i. !1'I 1-
:
.J. I 1.1- V I I tVi I'' S 1 II .
T. h.I"1' i.N ; :
( < V .
.
.. '
.
1., I... .t.' t r.t .J .r'I. "f' n.'t i\ .1" > ;
: t\ h. V. > i 1'n.( .!. I VV .. rl' I lit I ,
.
rW. .
: i V
n ri. to V rr I. i i .'" .n-" i V
i" E
1 t"IIH-a-I . V, t', I MJ.I '. i. 1L. P01Jf mJERABSOLUTELY
d .
t. lit ; .
:
tAli .tI' \ ) ; I i fr .r. tunis..1. t \' ttut I* K urnK:. If i .'V : i V S Slit r. !
t i : t.-ii,, I.. f .u '.Jiy: '1'" V n .i I ; r. \ Lt.I'J' (: ." i:.. \T via.: A r-* ..nKr.I ii

, : \ '' : NOtU *. .< PI I .r< lyi i. .n ,1.' :>,,1 1 I li- .t a c. i v. STMK": ; '. I I 11;. ,.1 "\inni A. l It ,i ". M t ahln4: ,.
j : VsV"l HIM ,von *. '
f thr_-> I f"l \ ,
In future aimpi* mimatv mn'i CKBIi. n. .1: wn4 iijw < .i l IH tlilk4l'A.Wart.. 1.1::l i I.U..h.I I;'nl l.. li an C o al 1 .-tti. tt. !lipi-n\ PU5Litc'eet
:I ..'<-* i 1\! fc. ivi I r'al UK tab <, i I.: o 't! I .: V 10' '": V.' t.r f fI r I ) 11 ....> Itf e.

j inte'h. I 1\'I.I."t.' li! i V i\.r t'> I'.aaMA.I o. C (}.'f Sh'"p J'.lllK. MlfK'1). M...!I '
.
!. OtiilntrlHi itml .xt"mJ'. d Hartal. '." <, I Ii:i'. f t. nl\ r 'f '-. 'I. | \ t Ihn'llm.t.t1':1" ; \ \ .\ lr 'hip n'lcI1' \,'V.h !1:1: :, !n Sino ) . I 1 H eI tt II' lft! tn. It'll Jtlit bal( hil < < ) Atr 10 ftI.Nsi' t.iufflh4tfl. I I .hlr. I tirnu'W 14H n t..
Ij ", *- K ut t : 't 1 Btl fI'1 1 I'. It 11 ... Bread :
I l""- r*VS I : $ ": ru \\olt.ti' nu.lit: V.r .'..flntIfl.fls9rt1sPlI. t > I. IIC.I. Wholesome
|
Hoc* of<-nt"I.i'llIIt r.t. r4IU..I.$ furtli' ,-. ,;,*j*. .*m V 'i' .11)I a*[il.' I t i it "I )Ite'.hl. -.r't k \I.. : i I.. akin. t.*' nll' it- \;t.. t [ { i
ttnl nl1 tti'P4 &l'tjt' ihtrcto.gill ,< illi 1U r: \ 'iiiI'ara&t. I|I'
01'| .nl "1.1 f n .11.1.I; I i > r < 'IM i i 11 0:1' \ .d r.
Jr.
.!\ .. Jo not iot'T. .l tIMiMte X"rl-k4 Riit-m 1 e
!i. itorninitl fi I'iit rl.n. ttd. I t\, )111.1. t"1 It tTfHft.. 'ItHftim. :. (
tli TI il.irtrf, "n i in "t 'i.ilu u !
.ti ii* f"rUint w i"
at lun. lut\ ifln pl> V .._ .- I II Co.Imi.tu. .\TtON 10 II.
-- 1'.11110.
iiiow-r. mit'l i t.. ,."hl i'f ;it t.* f :''. ,ii"( ,.r y h .nil. n\i\ .r.li) KtMi, : ..A -- lirbk am".) ..mrrpj f*. Ii. tnl .. Pastey

; tar "".-,U'lInt rat '. .,' ,lit.- In. 0. srnv:n.'a '5' '. fctrrlr. I :'iltl'i! 1 I'l I i- t '. I '.nrl\, < 'iiiiiniciiii.r risiPttI .\ AT -n\STNK.' :. !! '. rr Delicious
)
I Our church iI.ri4y ,11.1| --n tat notl'i V > 'I t :. 1 I; 1.1. iillivme. !'ul (.,. )3i:. I Ui: ti 1r
III. !'att'T I. 1KB H.! tt,> li I i 'if l I. Itt >'t! o .
( ,.' ;ut-.III"n, : .nol ,moFtiint, r.or I '. It.1'e! r n.tiiii-ii->I-1)s') I l hk.A, angel > I'ml f, H'sti,di. 4.i. Uio to j jor I. IVii.. ,
,II kno". nllH I" Ift".1 a. 1.l'to n : < > 5' :" .jw lilt r ml I : II "1' V" .. I Klo. man. t"S t n. .\)t'. '

J.reitlt"ul 'biro. 'lit t !<.*;' w ofUimt'.lit ,-fh't lIt.\f \ Pl-ojllt ( '.""l'lf.Mil .. I ,. \1..11.1 :t:'. \ '\n'I or 1111) II REPORTS OF GOVERNMENT CHEMISTS
*.'h: net h .V ritivmtlt I n" .. : II riAl'imtuch l U.ft: I5n. KAr
t \ .
-- orti f r, will' It. "it Mo idtr. ntiil fftt i i { \ Iln.1 .
IHin: : -.. I 11: .>. in IM-c _If ktnz6l 1.1' h rb .ur1l .
tin .r I 11 tutu. In ( | :s tn Mitlivrtti Tlm'f'o.II cf the Royal Bakiag; rowd 'r.
:0.0111'1 r.. him w IN l h*% t'.I l av, 1'1'110( nj u;*> i II. n Ui. As to Tcrity and Wholesomeness
.. l.r.r. t'rUawrUlin III. \r'it.'t| |I. !""ii>tl fr tit, l.o"I.lh| I .r ti. \r\oIA.\ !nilh.lt ,
All alurt'Vtiii-n', i-i'-i-pt \ ''hjcr'4 f f in nw'ifw'ilaii'llMy nn _._ .tv n At o.Ui I .l flnI i it ( mitod,I o'MI; mni o''V i imp .
PonUr | "
'CV tfl
.It,J"I ami arm nl. an :
I XI bU -
.'.. i'.1l ti ...1..1.10 n: V '1.1! "if t 'n. iMi'tali ..tlilr I -niI'a 'IU| io IIh' .
? 'ahl..I" aittance or f Ii'. lf "I". ... -- \ !:!:;:-iiii' 1.. I h i- .iri.im of tartuT |Hi, ilir of .i lnjli,, h'_nii. 1,1 I ri .4551 V V'n :<
|I' ) iln "Iri'ly 'k nftw 'f<>" I Un 'tt rhitil." W..!! Mf >, W. eb.< ( '.nI.. r "' I"' "tas; to i r li r. ill a- -ulir-t incoh"h .
an f In tti" pain I'. 1ni.. f <"trt i 11,111' 11' I IN nun. ', cutit-uli u I '. r -i UCO or | .>io!pliatf oi 555.list ) sri''" !
..1."III'rt.. in tit fit*"'. W r''/'I ar i I'N ';> t to It.. I'Hili-itM. A S Sit \10,1 'ini. r> nllhi.; ..1Ir ir I.I ', th'b $, (rein I vn- It t UK 6.
n4 '1..1 l U' r tt> n f ntra t' .. _"' '' '.} J it I I ; i'il ty for m" c-ck $fi. 'nfls.I..I'01. r.n Baking Tottilpri-i HIP I.nrelt i.ml, mo-'t rt'ii.iMi' li:ikln r poudi IIlt.1? ,
Up Tin!
tli srtIt',. \ I.rlus t 1'1": "U" I... f.rr.u V 1 \ .c 1.11 hi itat'i-4 i ru<(r o: panwil!l llth" SO,. 6. J I''tl 1.11! AM.ei. il ii/rola. M I. Mo:.UtiOeo 1,1Hni. >a 11. A. MUTT, J'h. Ui .
of V
i.
aimnccotn lltl the to tiC( -u'
Ni I 'lu-t It114 'u, h"'III"") it. ; |> puri- s .\ I 55 '
all --. i in ..!it. i hltli'r, yiiitcrdnjj aftenu .n utitc.- 1 11I0U,4 bk M I >llil lino. Sinclair, <4g. P. I to l..r,4nSt >, I; .\ .1 r isit C ..- PowiUr, i* r ntrost In quality anti !lilrhi,l it in 4tr'ntts' uf r urjV "
nn Ih :>. '!S rr f ,.1..1"! 11 I lu l 1.11011 iitigt'. tt JI. Mi MI 'Tua' I h. D.
> "rI.t. < 'C e
; : i'ii: i I. till1 II,'. In k" p r ,(t VV, t'. tl lii VI i. t4.l I 11"t'lr a r or the t'O'.R' .1 :"< ik : i I' i:
t N. ?. Ui" tur i n> i I
.p 1 l'I'b k
l l n-its -
,
bit Uraii t MI. .Ia.n.1 --
.\,| 'itaMiMnUin tin'* <'.il'imn will' 't. (1"1'1... rli.in Ur nn; : (' >.', I,. r I U.':) In I i lit hixl 111 j'i'l iio, in kw|1" anan a .J\ .

-1 J 1 inw.rt.il I at On" ,nt a ",11! '' ..11I4"1 I itlon..v S. i f.- I.":*: tin- .II1sIIC tilt r. av.n win be wsmi1 I, Iluana .31. V : vrti\1..I..Ii.l., I ,. II t. hnikuhl, t'.III..n.I )5: "
.
iMial >'.I C'- ,mat-rtnlf .r K-M ,ib-iii -:
1 |I. I | I I | ; "'. ;o 1'.le.I.l and the nturP (.( tli'noil Il"Ut.n.\, i I. ,
,1.4. 10c'\I. 1'0111'CO' W I: I k I'ni-i"- .I.iilui n, f7; M i :
111.-: JANK: l.\ lOt 1..lt.
-- --. .
'
.
--. -- -- n'.Id li b. baolonc thiN cit\ '
i .
1 t" 'llsIi'.i> A .
J Mlsl I.I.I: \Nr.OI: 'H.lOaOO ..111 lit lIsp < 'lol>. on IIi'- C utn-r ansI "I I .i t M-ntd-iwn\ .'." 13 d l Mr.I .lal"l.I 1b. Iritch: ba.' k J.incIjiw'. trxtlouMyl : : nut l>k I(i.f tIlts "..nn..r. .\Id. n. i iItn I. NOT CLOSiNG OUT !

--. '11.IJ'U. --. :,\ ;..;, In llicnilniii Itiiinu, n. l. ll'., "I"> |",n-iu" with a few ,' .-It" > (I, I:I .11 l u h.. I..g. pit into llntana loakin < p.. .\. h. to )I..n.r.\q'..
r ( ( ( ) ( ) l'rdliilil S'HIP..I.I II' ilir |"ii'in' lot ill. l lif.. Kn.ln>-<, ""hni.1-. : (
U reiiirinuiKl ni'l '10I. 1
I pianWnmtilaai., nt'"' ...n i. illl".1 in the I IVin i'.' ".\Mi'm- !i /, "i | iC'iiuafln. .t. ".
hiindri.il., "r th'.i ,, : : ,O'I 4 rnMiIVil'nl I iKlicc ll-.l I I ,l P'rN. ; I iinli litkU,| 1 the I I.in Mti.tljir; *bi' UMIII I fr >m tisli .rt.N .
i 11141|I- r 914\ ,I Ini ,., I 'Mil h-lil I I) I fw I : i | : 'S.r lit 'If 'fla. Hi-i: it t 14 n. l Humtr.

I l/i onlear| mid I i.tin."r fmit 1. .11.1 I l PIt ."'I'I t'ti "I I ilon't 'think Kiifpn; I w' nti ,it.t .hl iknow ('* I'll- I l'I'llnl lbs. |>.jiv-t arc '"' \l'I--| I I : :: to II Ik'llmr ; Hut Still Soiling nt Our Usual
t a tin' frmii I'l to i'i '. lilt i-a' n.V'W IMII .\ cH'UI\ca.ot. : ; .(j. IVft 1 our, : UU', Rh| to r i tr- .\
A Kami ant .., II t,fin, orl aI.I,.- 1". '1t 'I. ill. ys..I.Pltlu, f'i.irif. in frsi't "III.t. .I il'-l, p '.'it in tin t-,,.tnct..n tml 11""r 1'tldI"I I 'hI 1.1 .

t (-ix :Sit), I l'i'n'it",l4 Ma.fc. Mh;mt_ I'1.1 l i m,... m ".r..t... f to |tI h" '! .Ii| of tli", riilnnl I I. ''b-i they ,:11 to rmk i.lntanni In m t rerfitul the t'n o.,in h l..r. I 'ntn.iifli. 7m, -in"V .

? I.t-I.t .1. \.1'0'\. '' '.m.( (.".tIi.l c .1.J In,. fl.. b-:< II \I i irtthir .">t lli".r lin'M In tli,> |.Ie i n. d -"r.ly.< po'. I irtrc*', biK..t ami, txi Null 'of I.ti't'itiit t (.r. i-n \In"'II".I. REDUCEDPRICES

---- nnl iu<'n'b.imli. 5!\ t- I .ubtoili.c.ty. S .. : | '.. lltrinc.. llolin. 4:". I.i'i to -u.Itt: i f
I'IIf.11 WI"\I" 1" ui-.vf I". soil I l-i.v |irir't' i. "', which mowin i : tjlilc; V.Hh1trU wlll-n th.work fc.nstrue.1 I II..n li.} & t 1".1 .

l'I'II>... ly I luriiiihul, ,'.""m to r nt nt '-tt-u'lilt. nn I I would !I. ,,,1,." 'il'.;> l'ii i : im now ut nn I 1.1".II.I < sta l V55. > .1 I. _
'tlli. WI.t. -
-or-
: ,.,01,11"1,1|i- prloApply I&'. N'>. *) V) tli ,...in' utN r.r Ih.. line-,rtain \n'sr' r.ftfl iilti'Hit' ,,1 I .4 I :)I' lIly at pnit.ilj|" to ".11.unoB'cret |I"I.r4 |.< ",,... tt n nn i"jni.f itt |I"r 'r in!I111..
II", l'n.nr al Un ii MlK-p. '.'" I 2w I i I i--ejii iiotlutfuitiv "rl.k Unar 'In" 'nlufVjiihi r. titSs.' "'.-'.
ir.
i m'J ntn <.f nrhlrhcnnnot "|ual whit I ,:
-- ur'
-- ---- -- Mont % i.io I .rfl \ < .
-- -
1"JIt J INTiiiie.: nN" If iiw clt1Ii. ,.1. inco, I in ,-ftr <.r tint ,i "I ?IIV.kt. 'ft t-fi I (bit: Tih.-- !
,
; 11 I .\ .\i. AMI : "I' Sur I." ,\il.k-.l-ai "'cn.I1; n'A.\ r -
V with Ih.' r ".iti" and n lar;c l.all. "j I n. Anollior( I.IUI: n. |i( titc thil lh 1 i ,.,I..i"aln r thu "."I'r..-, only ,lb. I.'III.s.11.1'\rna in ,HI i'.ui A i o. $ HOES

. "'",',.ly of M at*.r from UK* wan r wori,3f tIi ofllc" w II .1.1.I r '. Mr. I Irof ,t; i-1>., II. V/rUht ant I : trir bk -'it.'i. ., UniiMk' r, "Ci I.i', ,.111"|
( ittll'mar Ian W.I '
11".1.) u ''b'I"'II.r ISv'inont! I ami "h"II' sit I r'"r "ln'i U' fl ii I'"n "." .
.
f h hint 'I'xt1k II i.f .M-ri'l' "II. 1'11 | I ii \1."
Ib.I'III'1II I ,a.I.II'I..I. i: or nun ho will h'lt- "II Ifjttit j f r ntt-r-cjf.:
I t neir I .1. '
l't'
I htrd'tt Iln :inn I H"n. ion. ansI in til! I"r ..II f..11554it5tiI, I.f !i..i ijlitt >!"iinl:, llidi''l I! ( n -
.., ttrnM .11.1 I otlur parii'nl I iri apply. II' with Mr. t'nann tnr it. )ts.. ::in I th fid) rstt uls.rv. of a"iy I,:.,. .\\r>"- to Itail't t '.. J\

th ( dttviritr:l A i. .n,.,.. Vhr. "II" ,' .. turn, fi.lit r' r it?. j itt In th i l'In.3la..M VIIuil5i4 railro.ul. an I uorib of H! '1'1,1"1 f"nn" rn 11 sli'j.a i bill It t : II'J".I'.I.tl.li'l'.f : : 'fi. 7J.". Vi'i it. '
1.1
4 1 "n1. I t-l 1 7-.H i .
---- M ii. m.N. JN
iNkI4! |i-r. "I! itSi.S.rinI 'that j "\ nn I'ranjf'. "wl".hll' lii 1Mn tran. \ |
{ F 11",111"\1.-\' : f,n. -lm'f: .,. .r.'lh in- I h..I'I ft. t f.iit iii.nl \I 1:11.: .." at 0 1 p. ni. I; lurk ivin t5" IIst I. i-ofo, :;. V. 1 i i iIji'.r
l-'htw'.li' liuljr' mill 'lajor Iliimi b,. v' nil) ,":!'* n-nlp, firr'dlu N.\ y.,1 cily, 1 arj: I I sri j s t \ .. I. I*. rin.i.i.n 1cx
Man (., tb II.b. iiorib aii'l t 7 10) .
\\ ,,kly (.i.iiuni'ti ial I |l.seIi.1iii.zJtIi "III'mi..1 ,, .n.1 l I i I. m ., thm, 1".1 t'uth" .tlf-x.| .1'' c iNl.d in urilnit a trint.fV.ro: l J'.I r \1.1 : I.iii. |I. \ > l.k 'I'I'tI t in. I.aiohi, i, U Mi nt. \ il, V D
till I ib.- rurnitiiripr.k4-... I IUM'. llxtiir.-( unltuaUTial : .
r rlino Init lilllp ,itidi-iil I' In :' lh I. .. '. '. 1II..11Iolohl ll."lla'
I of I llic i.llli-i Ill" pi out| ioli. .h.| 'Wnr .Ir. ., II'I" No it I ii n I M.i'.it.in.ul ""I jrri I Ul 1V1 U Kin: do Jl r. iu! loin. Kt* < ui| .. I .t t tr.ti t"" _
V V tire, 'In''Ip In I iiiann/i-iii'-iit( r tin1., 1...ilIntnl. |cmt iiffi..... !' i itt t f.In" I !'llni N nn.I r .1.1111 Ptu r* n ':1' 1'"M1 m. ..ih'lit l *' ". ,. .\. < n.S .

I Im i nplillv, I lniTi-i.iiii( prnprti' "< lit Tnrtilll'1 fi. it hm w i.tb" rp.I Iy. j 1 IIP t .*:c, hlll ,uiul i h ittnn, .gs. nhoi '. p.. II.S. ., 'i. 1.It. M7 Hi., t I. II. .ii ;.

il< niaml I K il.timon. m. tin" I.r.s 1'.r> ln'..'I. !,. ,t nlt n' in .,. ch.tnc tliinM'j."I I M I int p-t [ loi. Il'n..aI.\! 'letlltltlirnilro .V rkiiiiiN willirrlvitjmp.. inVoU.rn 1.,1 1. I '.iinrnt '. i'iitiou tti. i .11" i i ,
'|1" ,'i.i'.talil" paity lilM'rat ti HIM nt \IIr- : 1 \ \ mail al rsThs: in. I '
an a | |I. in |$1.t ir- % ( 0. BOOTS
i \
ilrlv '"
,
d frf Ihtjir rii im- I
will l I" > n. ik<- 'if i kr. In" V fl. lint": licfn I v [>
i liHM* ami I' In".I.il' i.'n r"t. > l-ori.nl/iii. 711: I:. t
I ,oi.la mil swill a riteal"uip: m.liit Sb r < nla "
Applr I lit Mur t '"r ut I Iii' l''I1'/' 'i / .\ hint,u '"I| tlon here c-im" fr.m rmn hr J JIml .1.I'Il': anti 1".1 I gly. 'i 'I 'luJ; pro 'I\U .km I.: .. :'."1,1"' .oil,nl.1. o.
"I'M'-
i.fliti.. un llt'tiinrlinnly, hut wh hwl for l hi* r .tnV.So tl.'I'. ,
: ---- -. wonl. '.}' be '* Mr. ..Hup. "I I nit at 111t ." !I'IS'utrr.iuziun. I'.II li \m MIin! .in rii. ., IU- .1 II
f.ir <'* < '
,
n "
I rt \..:: II': .' |->rt t i : < ".

JTVlIt..,. '.,.. .t'.., at.Vui.iitH |1-"r I l"inl. .\ p.l -.il tb ron'Ietnnn ; "It U n Inct Hint hi" } ii' -.n who 11 V ,en ;nn nowbnklnsr ( .> ni. ',;' I. inMiih .tl.i; ''h .' "III'\. 'I : n h- n. l I. '. 'rl' ct 1 invite the to call niul '
)>ty to Vi. I.. W I It I tli li, ....nll I 111 vthaif.t .11"\ .It out n Itli t p local Icii'lcru of lil. | nrtt. hut th": I I'. .;i"il.i I. 1 1.nl.II'i ,.lio 1.1. \01.1 s s t'\\'. (Mil C I) <'\ 1'\ 1'11.'I .) *...\ 'I r< 111"i.rd. r. : l'l (1R'c[ fully public (

I -- -. i-l Shin \r.-iv ii m. Kl'.i;1: M I Wat. Mmn i,. .i" r
h" | | tr> watt-r :itVa )liini- .r"lr.\'. .,.' that hikEs r I'Ji.o j jM \mld. ; \
'
2 '-'.-fctrayd Mt'.lMi n mill". dark* l'n'Iol.I"h' \\f';ix' 1.1:' ..1 unltr.m '
V 11 ci.lor, tip cn4 of tail isa Ii1'', ,1a..1 l nil I IV ton w'it r lit I i. hnl.l.ln.lo"! w I I'i I the lilit lmn, ....1, nrd I tint Mr.I A.M. .1"hl,1 .Mn 1i f"m ""iii'ii .,,,, I'.irk, I: .\ ."'h o I Ihli I I Ih.nn; I'.il.i: ,I. 411.I .\.- examine our stock.

rou mlctpt right f'-r., f- .t. l.ide'nl rwjnl. r'.ulii| ..nnH'nn'dti niul ".I..nlA; -'Vfl. ti' I rntntnciit 1 ll<'ltll rat ira4 11' Eli r unit l.l.l-.wif: > ork. 10 .

H t *4 A.V IJIMIS, I \t-... > s-. it pn--lik f-f the C'liipin) ; i'ti'1 I .'irsIinus 'Mond.it, .. i i i : :t.*- ri'.u.:'..\II.I: .txt I'
e t.hl.C'-r M Iu..c.::.,' IH:11 t'li' 'IS'.dt, \,1:1.
PKXSACOLA SHOE] PALACE
t "hnlr.n.." .II. 'If rnrlit" w>.r"to f. t th'-rffl In th" mi) fin' tint Mr. n. II. Kiml.all I..e'nll \IUIJ: Kui: i I': ..v. i 11.\. ,

_ _ _
'luf.>. ..f Ih" "I'I| i"..iti'-i 1 wi m-t-t with Jttiom" In a n-i." V i.niic.S.-w 'Ii.rL. I bi'-.t.o an I :t. '. .
: I.. 5 lfil\IIHKU I .\ I Ittlj I ami' I. i\ri: ISI: ",N 10 : I \ I\\; 111".1.:0,1..1.1" ( I: .'
\ QA v.ntli'iinn ", 1.11"11'1"11| ,5 m hue i' |i'' |Iuq': I arty xtmilil gtt I" Ill..i.; Ii,'itviK-knonn aathi :i<: .U-I'litte :llnll\'U \. : I,! .r, )1 -; Hi! "1.111.1'
oiti.i\\s: .
i.l.t iln I Ii...i'.I..II t..1 I Hill I I in | ritati' limiltoiblldrni railron'1 H dir.'i'ling all of in 55 prtl niiaar.r. ) l ,It I.S-Ii A Hot" 7."' ", Kink. l IK'7. sM! M"i.:. w1IA1iLs iC)111T4I41.

> It..ii.t '''llIi.I.| r.nfurHi ..-. .\" ,.Ih. r inlirniptlo-i I)' thchI I"'Ch .i..nl I 11..lnl", AIK-JCI'nr-ioii run for 'II 1 .)" It* nn-l S \ I tld.-o .M f I 12; 5' 1,V4.5 11'0 _

r paiticular: lit'iuiru HI I 11I".IIi..II':1. '. I I 1"lpn. \t.o naiil: -An I" tI,,- uc.ti.-rilut.. 'vu *. -. nM Mr. Oatlupfni'i :anwrr 'It i url") in-, ill !S. IM Hi! il |ioit' 7 : ':< |.. in.iiiinln. 1''lill'l.| Cowlan.l.: l:*>i, nt :M n", M < -. -

I Hi1resi'!: Ni> : ._ _____ noi.JWAMH i' '.I..IIJ tb> re al.aI1"n"l.|. 1'itt; smilOiiln.i } int ,'. i. H to win'tin"r wo: k '1 the -. '. 1.I'e.: (.,, ib<. 0.,1: 1 Iril.$ l to \0.i ? ". I ) () TJ 0 TIiziti

> riw n'f "i -"IIII.' liuris' I.\<. iii ti n It'n |l.N" with no lop.'''I rowl'itr: .",.I'I'I".II.1 atm' U1.,1. if.in "ill),Ii I, Mi.bilf $1 l : n New Orli- '" I. $<.!*. t "I. V .\. ''.111..bil. All*." i -- 'isS MM! !.
hartiikt fur UK- wini.r.Ad'lri' \I" 1
.'m-0iininr ami l.tUlitinjf .'11... (t'tS .it '>w"r I tit il'l"o. '"11.1 Vnovt ti'-t! ilori't 4 ni'/i.tb. "I'liat I...b. c ,nt'nuiil', "I 1 bi\I ."il I f r II\ ii\" rnr putiill unit i iniiiin| 11\,1..! :. : R w :E LL

.,I "'.1111 ..C. ilown I tn< t. "it !h "lr i i vi ry r<':ivn for Ihllll: MI; I hiIwen al 1''",,.'. 1s'Is; Iise. I tilth r rtliiicvan : .\ his, Fill Ito. 5 h"(1 S'.. ;--" I IIII I I: .' V ..

f AIUK I :;- iatls.r up )'our lu-w |.I..I.-"r I It- Dl.t.uiiiil ..' li'-Hti'I ..6..I. .\r ., |i''t.
: ,nil, > II"lhn\ will i vet i-orqc :"k. : tli- tVfl5t5flfl'it ni'Miev try frfly, i-n | it JuAN
J.J IHII.IC unil I "II.llI...in tu tin- I "\I\1t Ui "IOI.dil! : I <( I; UU. nl. -s'll'lil.l.! -'I']
I H. oiliiami lia\u lh<'in Ixjiiinl In tipt' fly i ho ii "1." .aid -..,nl.I.\! tln"I unI '; ne.'nrllng to M ctJt'on, f'f C"'ur. a',il 1i I -- \\.lll.- 1'1. Ji AV Till: J.\IraT; : .\ ) nEST .sci.ECTin: STOCK) or-

-|' 't 1) It. orJD-tf .rt>ta* 'it that 'r)) K\\: .irt, M7, ni' l;". 01'
.. ( .HlNM KNOCKS ( "T" 1114.11flllri.s. ; .,-nl.i -*
.\ Aiitf1.1Mil
-- ; r
-- --- )
---- .
-. -. > itiijonnrj ktuWiitho I llth ln'-t )Ir. wi-ri-
--- - -- --- '- --' ir < l. n 4 ,'Ilrl1m.rr'l li..b,1 ; ll"-. I t ) 1''I'UtI. JtJ, sl! I (I" |I'; ,| J'M : ParlorBeflrooraKilclieDaMOfflceFnrailttretai
\\ .\ ''UII-: 1'0"11111'.. : h.lh'II".s on the nl h MII'cte-llna, !lertIrn! '*nt wililh \'l njsnMtiinurrt itsI! malo C i -in-'iia i
--- I .. o aS .-.,-. "IV) bun. ,..1..1.1,1. : s.-, hl.l 'I l )
-- ---" --- lay anti ttntli'-l-iV! n.N |troPc IiI Ing him at S tli,r".',1 :5"''I..n'l..n' tb.pi|I"" |i'r li.n.I.ln"'I. ( It)- I i I

UOU.I.:! M IS.; V -liiMii-n' ''III' .. 1.)' n .h n.-\t .. .i of th L'ni"iJ" M.itc* courtin : lli I anJ .\ ..., | j S |*r ',,.r.l. A'i ....nl. I- r |I' i'kr ) ; :
,n.I1k', III .i h''us. I lor is K- 1..tl.II"b..I..lrJI.i. .. 1.I. TbI' .. "l-a k-li ,.rf".t '"". il. Sit .% i 1'.Iim, npurro, ( It -. :>'. ', tll : 3lv8s? Toilet Sets Bed Louies. Window Ma k
luurant. itl-f ii tl'.n lIa'I1..t.. ... AililM tu- cltt I w I !li' tvi in> .i'lr 1111 I.! > 1' two. lilt) 1"1". | I.111'IIO4 .Still u ?fpt I [ ,
:
"V"l, 'in mi r>'al! .Ill. i. i "V-.- : I h"nnl th:it toB" il i| .tnitIi".. I iiku' AMinipuu i t a Irnail ..1! urtl)) c>nt. |H r liitkit; -|-' -.. rut< on I. n or L'H.'I'! ( ItJuwjiu.. I 0'. .11 I I': i-t I .11, !:.

.. - -- -- -- -# "lint *>"'\ mu' ha I Is ina ,. tii r i"., t "lint1, .,ml. rjr I 'in ; th" ('nuttian) ) Lave IncIte t.i.I.et. ti > lu'I': Iti-onxlit Ii> tl<4> ('11) unci U Itoci-U III; : l.\\ <.IIO"" 1)1111)'. III.i
.MHirillon I 'Its sir 'KfUT( \ tult "ialli.ml 7: .ii 1 l hit
"r tr'.ir)' n ini>. Iif! r. It... :4.0iIrI.N irl\>-ti. itulfi-r. Hiixc ... ut'T tCI.III.) '.nit I,i i.. :i ",...n ''in.: MI I"" h iiion')' <>n tb' rin- I'rt'nets candi ;al" -i>V- rn bunt'ill I i 'n.-ii-('1' 'iliiiv ( 1.,11. )'1 ii'.'" me I liic; l.-tui-l anil TCI'ins tllo )(0' UI'.Ollllllh'..

.\ ":.1.1( ''''If-IlCIAL..m I. it'll. I 1111' ,"llulvc I \,tvt. te "' I |I.'ius's" .f i..ll, "i lu'n to ,no "puric| ; tityariu'ta ';. a'd t> m' "'lStuk <;tiANM.| l.I l. I ( Soij, ) 11II'n. fl.I at (hit. miAIU .5)5) lIliIll in IIOI'I: I't'UIIlG ( (OU"'oldn

- -- "1 I u-k .f on ,\ ,'I part- nI" I.mi of IIH-II." I ,\ ,: Ir I:

"r .\ .rFIh V K.rvIgnition I..'... wlo" ilium.11'II. r,4'.Iicst".. .1'm'J'1II.I".m, '" --.- . ----- ----I .; 1".11.1"S..t) .\I.kl I n. "$$4. 511 I I'u: II.' Easy: : Weekly : or : Monthly : Payments.People's .
t ( <>r nil <f to( If i' I M. Ill I >I 'III .( ". ) .nlu" :'.
lln-ir ",hI'.... ut lli.. nili'' .... "I li-nrl ': m id 11 1"ntl"II'1 I in it [p-'' I' II \ 11..11.1:1.f: : 'f -.1 t :al'lb.l ( ) \" l.rl.l..) .I',, -Id liucno,

_____ u u_ _ ',,nt "! ,'.ii ,eil" r. .m. t I' otiii.-r Isi) 'nt'lli l I At .i in "5 illiU'-f St.,. brunt I lor bCKlth, tiM \ .\) r 4jssinla' |t7

\\rAMH I I I' I I'.n i..ul"4 of. furi.i..liT :
Y ami unfiiriiiKtitil IIOIIM' to ".-11111,11 i : .'int. In .'Ior. 'II', .t t n', 1'1' :a '.
11I11"1.1 I IV a. .t tlii.- i' <,1'1 uitiin.-1'ir auh.111| .. r.le: 4 fi S.F a :r f r or t '.r t.t. '
fur -ali-, III.I .'.r.'". A'Mtt: nn I., < ': 1..1\ 1.1 r/ In 5' \ ( I, Vill-, 57!, klilltutnoAjr ,
I.I ill i.Iln... !I lint"t h.9r.1Ii''! |iriili |ti'i' .," tt.it the ; '' 5 '" 1,1" Ja"I. 1\.II"I.nu. "'.i f. |.U4 and I In:K-tf-i a'iiu ''- I all s4vtJttt'NI : ,

-1"'"' r"JI 111'' llu-r I KI situ / N. '-\\ lit'. l.nt-rir--: d'Silt C"vu Sj; riiitf*. C,.,,,. tram. i,3 |"'. ;i ., ". 1'.41..1. i I II i .V. ut l I .V HIMI".. : IOU and 101 S. Palafox St.

.Mi Kn.liiliiii: ", :ui s. ills !. m( it- ".II""eI ,-i, t /I.I hut pp'i.e I Iliim.ihn I )'. I lie will \ .inu' !;II.d".n.! l.i'i"jk. I ---- .'idii'ii i I I H'N\.t. :7">, I Tali': !II:.1; .
1" id-In "-ni"ii n* Iss. .is.- s1.rk orkinular I il..1. : ii<'
fit > "
V Mork.ililn| .** .:.>" Coinnii,,,'I..I! I .M.l.al.lt 1 t:>.t J irk I'Itsiit-) '" phuii .,I sjC'ialli Uiiip.i rinnl I Ily iiii.l tli; Maim -I livr.A 13.'.t' "."'hr" r l'i VNS'J rent at I'.ir.u'n, ; .r'?vji,'"''I ''I U:, I lit I .-.'.S inlfrtt -. pt I... I .'i'u-- npolu l'I01i(1U.

,.Iitt! I putt i olitur| ..( iintoiiik, im IcrV.. 'IS'. (K.rt iii.|..-tor' "I.nut appo'utol.Tu I 117 i i.a-t I 1111".1"11' I 11 kint. '"'. II '>".pon'.II( I I ) 1.lul. 171:J at I'.il.. ... .\t.i !ISV 'H.

''tu, r, ttlio will U-llio ro'lii'tor. M I iltbuw- ,' in i run1 iU| uitinu; d"v* IUi.ut i c- -- ----- ---- 1 11 I' : -- -
-------1 Iii inrnx> r, ( Norj ". n, 1,2:.
Ill 4 j 1'1:11.I.: ( I. AMI r.M.u\i.: .. i 11 I into I Hi" [..okt'i'liiat! a ki>tunt t"l".( t I.1. IiI It m.t. '1 hp hrikti u;,, Voirlun: I lir,'win-, I o. > li l I N.h,,111 ,.h'"" -ept II I 1"1\

I Tlu-ic wi r.' I ItT I sur>"-m' l It) tin- |,o'i-n:| nut'. .\Iii' ilo"H \\'ii IuItrs.Isni| : x 'l?"t aiki-il l Iw nU ill--V i-:brl-llin- -Mnriin- l'.r.inj. im'inn.ill. h. '|.|'Ili'nil il I I st I lk I I.'j 1"11"1.01). I ) l.olla.I.'n, i-l I t liii". o CONSTANTINE APOSTLE

.
.. .VI, III ftmavtint .,I..I..ly. / 'Ih'lr 1"'Ia.I:, i alit \I" ,
In f tli' iiioMli of Oi-lolM r; .1 I i',..' ,it. ( Sir --,.|.| Mir,
r. > : )
"li': ,,. lift," wui tinru.ly.. l | 1..1 u"lo''II. 1'
huI..I.I | - --- -- ---- i[ ti-t :4i.

. \I ,. uml Mi.. I II.I .ur). P.Iu',pisauiti: willlouvIliUciiy I U-i...111 IJI""II.aIV| kiii'tb' "* 0:1): ,..1..1 I Dim.I i.: < lf "''' -".1 U'in.-) ''f t.I' i" lire art III.Ju.ln.I.1 ( ) tiitar:' ait I .IIII\I : l .
I nn nl chiiiKul h,,null niul II'111'V Many 'I,
ou''Ilil..b'', f'irN'W OrLttimMlnro l \ iy No1 v>* nl p. '". ,.Ii"11 ..t.,1 C li.t" i uv "I''UIIIblll''lo..i. Uid", I lit ) :.i..dil. 7-la, at I i.-u.- .\vr. 0i
riki-l) lli it hc'UI. 1.lw"11 Iwo iir.after '.h..1 1 ,'. I i 'nI.hst, I
1'1"1,1. ,
I 'Me.I LEADING CONFECTIONER.
I llii-y will |1"11I'1111) t> I I' k-iii, n :'" inauguration" I ;i I) I "I.i VIVIIIIil.I4 I I'. t ruM-r, atsI I :11. of | t) N14'l..It.| i I 1111''gL'Nt!lOts N 1.1 i onvtilliur i, ,11.J.I". 'Nor:., ..l'.rinn, .i| at hut..

1"I 'lieriml' nf (lie CCMMKHI-UI. will tinil, ( 'lti|>|l'y Ml liku cam i'f liiin," ".,. I ,IIIH|. I ,iub "' .lIti:1"!. N">'.I '"''tin. .1s5tT| i,..1.'.I' ...CI ,i-...I".II.'III."II" : I ,. -.lull i'. .

kbtnuetjr inlir liiu -aliiix rt; "inliu.tliii .- > tli.-r. .1.1'1 V -- -- .i..1.Vi I ItI i.) J'.Isis -" I. | 1I..I. \! ; -, \nr) l ltll*<-.s,, !.'.I, vld 11 r-

I l'i'n H.icnla V M' us l.l&.n ,ail'OII.I.llIlo.I I M.\ < '< >M IIIN.Ml : --- -.-- 11..1.11-| | I Vt .. \ \ I't'I.L )
,p > *'< ill u > ra mo I the r *| Is'. .\\ In'n I" \11\11 \ 1! -. o. I.IXi: !
1',1 iri-l! M' rl in lirnMin: r '. ln\c ,,1..11.(1)( ) 1.li.11.atlllloo.\: | 1110'J
tla.I'.lo' '" I 1 nliiwi -,.' nr n an
t 11-of no 1"1 u Mtul b'i'j.i| | hli'i[ > tvilllii I I I | ir-iiii-i na inn 1. : r
.
A full r '|N.rl .,f .llioiii"< lii.g of tie lininl f ho tiNt, t.> I im. I ouk at tli' f Id,.",,1"\111''fl'ly tn 'ko,i Inini tin1 r'tfi.lMH'in li"t bytlii < uniti", 1"11.,1 I.1U>. .\.k f.r Ib..1. I.l na\1';i :t''I Ij I'. ra-.ti I'l. ml: t llaiiihtm i I

.. e"III"i..I..I..r., In.(III I 'i"n si ""'f. t lii futi.ii, I' I 'iii..l"iu"r* .( li'unli.iuiiiilv 10.'". 1 I i- tisi. I. "II t tAt I .Vtl< ; J.al.'ir
1 ill I ty ( jiuli > Iol I lsb. > p'ni-l 114 ci for )iurH* i 'silly "in .i, ?N'.f) Kailli'r, W., i a1 I IvPORTED r, p 0 CIGARS San TOBACCO.T 0

: 1"n.III\1 U fiuml, on Hit- dr-t |I'\u (it : ',I ; III ) .1,' &i'l I Lilt tH" ttlllht ifllitiioin : I1 1 It.. .ill |INr. >istuI Iii.;lUHULaUi. ".\.r. ."|1' 1.111.

: ::1'', t'Mla' |ui. r.l'M.alxm ..r ll.i'iu, |II'| (ilnliii: Krili'at: :' .f I ,.- :I-If in"." ami ulo I IL"r. ur .n.f.i'hi Minht I 0"' .... .\.Vk. lui.tr I. 'ir .., lks4si II i Ur V _VV ltl )\i.i'i. .\tn-. ,

I I ,..1 I i Hit' '...t, uni--llie I ilii-iimi, 'I ini <'II.-. it..t M ill'.rx n"\; bo iiu'iiii th.it : i iV fiiM-l I i In,* rigbt t., \ilc, I.) m.| .. W, sf I l l"iyiH J -1.; r NI i,1.,1.I i 11.1.. I. t :'.
I ; .iil" ".11 nuilii '' '. ma' .' ,I liar. ('H s. ( 1h4r'r.>,7!>j at ""' --.1 \IT.U".TIUU: i'U ."UOI'UII'OU: 01'_ ';
t't'I f -, hui kiil.ki'liil. itntirinH nil I Itt .1 iii'--t I ..1,11..1 I It.111. in 1'mir. 1'I"i.$ ", 111,1..11 |1..1" IN Iii s "f11 .1'1)1 I rni.1. .l in ,I i .l.t't I i '.I i u.I al.tUrf(1). 11'H I

hut i f I 1..UI..o I 's f''n l'i I .im.ii'la uiul Vi.lul-! .... I,ut hc'-i not L'"inIn$ iunk" u litlit iUii' 'rul I si li" but; tin.Ir n:mi H .l \ .1' I > .I/. .. i ::1.1 I.I.1"', W'ri.ltu.| l I a.,1! : lll! t..

I j j tI..u .rrow. li'> ilollirlor' Isle iluf ifs,,. r .1111.1 |I' ItIJ.VII U. Inn-'u, tIm l.nlk'r "'-u.i : d, 111, r.'; .Inlili t li.t. ,.,.1.1, ".I'r.d :, "II,V.V V l I'" _: I I' I II ': BOSSO'SBlessing
Ji. Mi ir.l IT 'linnli.l'ia I : liii I \I' f kid I lio.I.nilr.
will win.'I i n',,'il iiuiti| |10 i ri, .1 1 I 1'. \.ri'lr"4'l% In Mil- ai.il, I wi-rr r. film 5I! tinnslii i lutnl"l.v I I' i : /'B. ,
I..
t { hin1 1 III iiioru III'H N, Im':a I un.l :.."*,I. III'' i.,i'i r -, In lb- IKIIIM-. I tli- inj ivtiir. .( il..i-tiiii, .I. I 'I Ij.'tN 1. '1 i \1.-5'55 rii-li-. ( .\l..t >14'p.tlsD. i4'ti, j'l.1.1 I Iit Mankind
I |. a I'.ur ,. in, li-t i.i-lil; i l ; SIN ,itli t"I'fO'lt" tin-. .1.l i 'I n \ ItkV5IJtI ..1. I Ii s
U I 1'.1':111 \ "I.
llllllMMtld (*fV, 1.-day, 'III"HI IftIt I'HIll'l if V 111nuii' iI >| jiiilat| 4. .' : |Es -. -, .1.11. ,C"
II N .1110. I"I! 11"inn i Ini'tk-.toiil.1, I.-ihi'iiji- i Ills r- u its this"ust tin in lit" rUl t u > < i 11. > < I
in .uy tlirw iitiont: nf aisy i tin r |1'1" rI I 1'II.i
t t al.tutil' t \ tilt. ii.i-.r| in Shy 1 1'inu'i olllfiami /" ,i"- I 1"II..t| 1 II limllifir u.iinpi N. i tli I I"" K.en.'irr N11| Kin > t i's'.rMi ..
I I J"J'II"I".IIII \\ .-I ."" I la. 1 1 Iln* i ) N u .a. ) i-. '
V .I 1.IHIMr. -. Mat .iff)' liriu'lit toiinu ruli ,.'. )'I.IUI. .H-t- i.f i.'UtiHami v iiluiiciuitlijilni I 'I 1 1..41) l.i 4alta. -:!, kll I "I.' '. n MOM) :.\ UXi: I'l'AIrIIV:4'I.lI: : ) : :: I INOMTIQ _

i II" '/...lill Tiivklii! l JomV jol tt IttI an I[ I 1.14111; i E.j.: |. iitl.irn- \'it-l4vr: li.ut.ni'lnt I I*..<) .. !
.1.1.V.. iiallup I iluif i'II..lu'r..f I IV Ibi ..f tb- l".11 % "ta-ue, Kid Itn no.
i lIt ittiti i >i ainlui li (.'. il ibaii't'. i ( B I. :.1. "''US'.IU. I 'l'I'.1 & .
f IV'ii*.iilU! X )Mi'injihi riilriiml., Inn II.. 'esI 5tr..K 'Jt 1 .9!
I I t n; lb.''. I I: "I.H-B,-<. ,. olar.: I Itj t -- : : 'V HP.
. Ui-ii in I'lM' ilty rw-ttral wiik. |I..I.U'ii- ; e .- .W. I f ''h' I brikti.lll Mo .11' HI I Ii. W I 1- Ssr.a i i". V ) ; .11 D AND IMr RTED !FRUIT
\ \ p
! L .ti Ii It.IiIIItu'| B I lak'iij: Ui.ili'I'.n' tu,.- lln.ui, 'ulutf. 1\1:1\.1.I :I I 11..1.1..1.i I V- V IWIFITI EPECIXICti 1.1.1.I |II I. (.'..,*'! ''" ( ll;)--.ld I lti. Ii.. T T'CiP
% U-I .
, lor I mil 'li'. rolln'rUJulai N I rwsttoa ) r.b
I I.III.ulN| I ..
l'u-I..rtsu. < 1(14 l. .
ic.Tl I .
I \ !lIP ,' .1'it..lu\UIK.It:1 u. ''u )1 ,. Ik-inii Hum: I n.\I.tH.\TI :. D X.r.1 A1*t ottu* anUAll-i-l .,( It I'uts'ts. ,'dC. .:' I.'.im .
r 0 I aht "'* of iikarola. tin1'. J. Jlk
V I ;ilil in' II |..iil.iiiii| | .li, I in tb i |IVCS.|Iit' .' |III. v Mubilu, will ) a.a 'raII..t.ii,5I 1'--.1); ; n",1 I C, unt\ "....t. \k .11/ U1.1. ..--. V Nit. ) -- "|II i t.; .
t t >, i'f l.hlY" .f
1..I'U\ 11. swirrs r&ctnon A t n'- *. (' \ 'VfJO > .
r. lEiuJ tIn iilituii |1'u"" e."r lllyu1I.IIIII.u i'l.'IKl-lt H'-, I I.. I Its.I'si.Iu \\ ClUull .I.|
IM
a I : at the paik, lo.iiiorr'tlli :. I' \CS (.. dr .\ ; cf Music.
1..1,1 .nlln \\ .'tbUn15'u4j m ">f / Ilh. "iii..ui > 1"I. l I/ Ccnservatoiy :
, I will. if t mi iln not ""1\. tboroir :11'I.J.11.I o rplhrIkla.
i1 I I ) w .II I.u ,'ar..1 I | at :1 i.'i'likbnt.| .I..UII. "l C .,'. 15101. aaa .. = ., Nat.il "1' II V )t II1111'1' I' i

lily unili"ri"'taii: 'I lU., M'i'''1 of lU BIKC II.1 It':.il,' I anil W..I.will IHJ 111_' l.ittttr fitrtu i iltU 10't I ... '.-1 a.iMiimi ia.tI Itt ut.V. '..iSio..4 UU.t.or. .Ikll I', ._. -- ---- -- .-- XllJSl. OMVIi: i l .1 JV 'Ilo.5 V5..C. ,

V I 4 'a;; tun Uikhof I HiItr uNit "r" I ..'riII i.un t- turn.. IV.td! li ir i t.usl ii.' nrttsu I 'f I I,.. s.t .I. :nn I I'5V VitlK-rii I ft "I 1.-fl 1"". .I.1 ..i ,.'. f tb .Su.iSI.I i.f L ..." M rici:. : rl..I"| i Ji" r' ui 0111'. V .. i "I i ,ill liiiur.l

hi.'li rit.nl ..\t., fr m tin-'i' ''''- I I". Ia! ill'N.tlal..T.ILIWIF' !I"a.'b u; M'.nt !. .t i. .milt stIssi I uinoiila
din. \I n | 1.1,- (..b.i'ItV I K ( t. i-fn t"m.: IVtter" Itii
wiih) :10. V .
"Vr .: tt" iatun.| .mn,1t.iv l.l i t > i in Iii. j'I. I.
II... .UII n, 'hiNt 't'II.I., in ktrau.fit o rim I lttl>-rur. lUitb im'ii".ik of 34 MU' !"i'it.. ." ; nd :> u bus u (tt.it r r'1 l'I'n.to j- L A. :111:11 i' S N of .. ..lt. .;JV .... C .1": V .: ,1\101,111.i

Iii 1'111".111.11".1', na* nut .III'"l1ny" I a uil tb,' I I' ktitutit MIXt.,,' If il. cf tinlnr.il : "... C. r.I..y..b'SIaNnd..f e&' Lr.'a "3i .'* .I' :'" N *'' "oJII.'* WIll I. ,".,, C. ). ill III I" p'. V.I .I. 0..11..5 liitt
I
II hmrly Uunil, Bliaki-vtbill In' ktii,4t| ) a.lmrilbutsuuul -. .' i tur'' .Minnto K J T'Jlniaitwf or loS ILt J4ttVt.i'o atHa_'. 1..0 KWtt.u 5--. :151"* tt.IiI.. I SC ) 4 "I"'mlrl.t. ...,hl,1 >I. LV i' .1..1). ( k'," !i."I'. | i..
dlllil U. --*-- til I., tini V ,v r ..' i st'I 1.J" 1. 'IIMIt.I I : \ VC"n. i .' 'Cl|
. > r'IU'' inn,; ,".,,.1 mu I .-la) ; tiistsw. I ( l.i mi; ..i aud JU.* :"',1 l\4it f it |.H'' Itu- _'N. tin.- "11".t vi i i 1 > r 5 i 1 C I.1!! 011" t d ttLh

c.auva..II111,1.: .'. t"tllllU t'MMKHlUlif \illua S >,.ttlr'l.. T.' \\'.i "lIlu. HI..luul -\\ .. It.1:1. .1C" '; ..UA.U Jnuir.Sirft'atluniiji V l.iuatflt "l\\m .\ )1\! ii'. l'II"II.; \\(1)\0'1.. I t 5'. :M; V :',. I :"M 1111"1"| .e

'Ibiteailutail-ilitp: r. 1 I 'I be cituvlljr of ntik V I h 'ftVa ,. t rI IUVMBI ItNI, > t4 cw>i< otuvr*. IIoi'u'i VI' uc>' V f "Ii di '. :. .in !I.i ,VI i |I' .
; ', M.sntl.iy, .111; | tb| bal: L'JV' L11; 1 t IK Hxruiu, l.."fit..r. tl< in' ..t V ,. c
S. I"a' In ------ -- it 5 I' pi i
; '.1111' ,-iin\ :i*., ami II slid ri-it; urful ::! l len IB'-.-;' 4.. d.I t. J 'rl .1.1 t.II T..b4-IIistI 5.t I I II! ,. a I", biklK I.d4C I i nt tts t.t. >tt.sn*, ullitulu ftH'ttl| witI' lu'r.. u i 1' i' 'II i r r-

Hbal SLut tMtlim I .. b 4 .. i-.tus. ';t' ; roDlUu to Ja : ::. V 'Hal .
call.II..h' way IV DMU I 1. .I..o "crow w. wl'uo" .rit. k 10..1101 in tailii'Sl, .u |IV MISS JI.UUUI. t'OUISONiuuilofrn' (
i III''''I Janul'uru: lul r.iui.ll .\a. I IKT.U) NIL I Iu V Ii.i4 N KI 1 Til Ki: : Ibc ; t.itn. 0" U"'i In'ibt nt ktn.t.! f. .]! n ii ,
nut bawil ui n, it' | i'.ul.iiii'| ) l I. a U'lot i l'i: .nt' >t.w II ink si Krv tj, : itMrtcctcan. ", _.,. fit cat V anv. v-i-t > Vt i I. .
1 t>uc. iiuw.ni. .55 .i.r iin.i4n.ic.f tbeBQfJ tutu '.'' Ill *i-,i tu""Uo .,'ililll.i u m u .. .\ J W. U, t alt'l'i V
I VI
: tb< c->t. i II'iou. dilii-i.>\ ijJuktjirtti -. ,I '.1nr i." Iulb: Ja'e U'"SI.. Vh) I 'I t.lk i Wi .j.t.-. KiitU gc. l.aikktn4 will I ID f '"II
111 .b.If' M.-UUI utr I 110111' V ,
t } 'W"I'II. r \i I: / 1.1 ail i 1,1. ..I KI I.,'luiai.irrui. '
I. uittulkiUKtliu'( ff tbi b u Uofuit :I .111 th.v| .!K tnu III ibf t > vf Ntrjit.I Oii 1 u'i.4 1 J I'-flit t'. J I' tlvr\U ,:kit .... B. O. lair ?. INC n. "w>n ;-> k-illklll| | r.o' lIlt ikU. (1'1 I '*' "' l-r1>"1'UUI' d. "n 1.1t"I.b* Irai, J. 151 i li. C.I.I,1 pa i".
V '1 mtb liiUiujii'.iul V t > ( '(> loi. iro ur !k.-) f I P. ',i.ett. .. AL.uOa, SM.- Ga.a.' I % hC ira-1.-.1 l. ib cr.. of niitu, pulilii-.'l in-5i tind k., III xvU
l'i
) '" muiUii'U' r>, )i' t- riat mieiu'm' I : 11" f""I" J."I 1. \ 1 N t.ruat tuTrrk f ruui rb. 1" S, .biI.usi.I i bupm 11111 l ;.5's i 5' n' a. 11..1 V i I.
.
j. t Ctiul K'.U-rt.but tlui'ilit-I i r-uiira" uui ;| .\tw.i on. I' ,WI'MI| "t.. k I. ut lb \ imm muy tro. : A. I o.flan't -Ma.MirmtL I ... .
myphjiU .itjilM 'ut ,
,! in 11 in; lit the urr1Vurt'1itus: I il:) tal'.fui' lit i. o. ||.. In r il luriiit! and kt' wotthi UII, .. .. Ii.j 'ui- liar! > i'lM4 .t,v. t tnsi tr-tlf.i 4'\ 1 t motu.. a dONNa b,4tf 0 ..., I.., .bi.lte ". 'I > ; irt. V \\,11. i p ll 4Mbmi| ol II1IIM. 111 I'I 'tt atU V
>.ull I ...n4 ix w 1 kia u ..1 u I ...r U""U 1.'lc"' '"" t oi NotciuU .
I bt ,, '. : I.. ,. It ( K4t. Ib i| tU' UIU* I I./- I _.
}' f lain u. S '
i : lieu c'owmltt.t-l"lIu'lIl.roi'II.tI Uilliaits w. I 11 itinkiM> ut ) bowitir.I .i I r.i\M\ ) lS- M.rmrr.: e..o i M, ana t I .&SI1 t.-iwumnwaj I i. .mI'y.' the ( I I Pianu), Voice amI Organ
l tutu 9lpnnSul'u ,
uuj ,Milliard. I lIly ol.jt-ct! "r lb' iu-w<'ii nwa :I I ,II! I like iuf-ii ir I. ill i.fii r bntut; V 11 :114II), t. t., j ,
'I'b.' r .1 I'raiioliso, Eu r .t.b 14-1. r.i I II iI I ConJucuuC o ,1.1111 lrf I I pup.Nt .1 I ,. d,' tu run-'it iu. rn ti' '

i' : t'> lI.curt"ill "Lil'b ti. lit 1 ill.-ir" anUlHjjIlS : [ ...d I Ib" ,- "".. "/ -Iu: .ui'ti.i' worbl i w j'bi-k r) I II t.ight lobtvf uud I nhti \1'...'. Tutti.. I YNy .l-o'I..U.B.Til* el tilling fol Aktl.tua. i"- uni.lU[ .>"." 114.4:15! lmHIt'K.Iu'. ilTiru. ii'.. 4 4 uf> iU'b\.... llumlnd I-.VM I 11'-' ... ".'', I H I ,*1.15.11) ai, d I lli I it'sri .11\1"l .

V V klli4 or ,p.rti'f NUllS fill fiMu V4flI .. i i t '. NIt .1' l>; I. Wl -II I) -".- ",,, S.' till W.. I s.. S a I&IKN154d w, ..kl .'cr'o" l..u"b..,if. lt.tU'I (\.r II' A..cr... |I' .lUw-k t.ir i :f r.i: at,".n tUat will .,.1 to tin- o V'I\\ilII..I..IIII..I'"I", |"i" i V
.1 I I.'I I.I. I.
I U 0..1. .1;,.h.b Uinil ? It ; l.v ; '. Il.I".1 I IJ. ::. t j "riii'iat U li-ru .1.!
"54b.i 15.ut. |
ul'- b.1Y.
.
\nr. blxtuto uitutvie inwnl, tinouly j hl.I.\.I. '!'f cl tb it "'" < '" I tn\tt .. .. t".. ...8't' I' i airikl .5 tilt t'liutiutoiuutiui, ..| uut mri.u ill .
her >
V 'I' uu"a" l> 1 t..e fer f n 1tt( ttif.r all Luu ; ir r.-.iui iIB, ,'? ti.f iu'ktiit I.' u i '
I teiiltliBtiu, U.tu La|>taiu l'olu..r" 'I \ .WsulrtJN' 'am : t , f" j d aUvp fDjui a vli t uu; ". .:aul I MUI 10 i.uU i-xlra; .. .klB. dtMM li'liu i.'. I I" li"Uit,'u in
I II I Tbe <;ol 'rtj wall tiud >r tl.i r n> m t > ,1 !iH k-t ti I ". ..,. Ibo {Mint 1 its. l.5.I4tIDN The. u.54,4. Her kMCSII5 04 .."l.lrJ.IJru j; tiuatauUoi-.daUj :'f.itl.. JSHIbt -*.

. liiittt ivaluvJ Ibat llsnlkou .n.1 Ibu.. lie 'I I Ibklne.Eiabiss'. U u'lnUtllrilbNi, ; Ilkl *.', u.-<'' t.. t.i1145 fICta.5) ... baa wtf. b.ift. fctm-UU. I .lr v-rtwaid d.".. not ai't,Iy I. tiny i I 4''OIU'S cii'i:'
V
I.i >try uuiueio'ikly, 4)uIVn.gItt -a "ii ILe ,lowil'juu I -_ -- .. ;I I .. at K b1 aJvorlW-- .t > f I II I" .1. t4s15'&I a fr I.,*I5t.tJ'4N..Wu a..list.iuIt..Ip 1'h.IltIl'1 UL baa a.i.V-,1 ti it..J.Llib. f..r.. u I...w..jut I ft TIM'atur i r or to s-i (t'lIihjef1.'tb ,* if,'birif t., IuplN'lur''a.iu: uiu*.
;jVh. .
: lb.t partly eucl'-II' tbefuikralbuildlutf ": III "I. I I. Jit Vll1.. ll' :" a I d Til, it" "v -tr.< :. II ":a 1 1in I .I.iM k> BUI a hart .. I .' a Mil" r au 1 I'iiijii'i tui thee ss ith 'its V, ( 1.1 1..Ii...'. | ri "f the l>ir>......
II-UCTJ t' 00 I
I .U.t u. .
E !: ; l..t"''. wh" ** Wac i< Ue.K )(Uor.i VIV
..1. K: ,1.11I.11".11..11. K.t.tLisus: ,
II auj bo 'luuanui>ua tbe litter \I lib O'.0, \.Ih \lu.I i S ItI I'I .iisc, truly. t. .ertl V .)Ir \ l""I..inbdll"'l.art.W"D' : I :
V "r luau I MmI'aii.... i -1 I t in 1 H ,\ > V ii tt544iL )"IL ".1..... i.1 l < i.V n u i n-inin.l 1.01. w >rktu -- lUMMKRCUll'i .
bouie -
all tile &r. of a |iroi>ra-lor. 'i'| I II" > i i It..b .. V i i liaiin i. I ", 'i .IJ.I.Ii kin k ufrul- 4'uti, uri.tUu Mox.-rl.-in tu-rb4-iTu-.- in isle tlie', 4ateililuaUiliHi 'It
11 r
i, C" !I' 1.- Tmii w Blo"J aaa Bklnt Eilia.. ...,. Urvtklnj t o. Nurw.-1-y
U *u8t-uair Utbe V U.C C 01 V ni.d u ;" 'DII"
tblok tbeibmgelUatwill, i II ii' i V ''i,' \ 1 ( V'- I' Iii I Ulrl >*> TMI: ttwin Knew Ou "a"".'' >nail' work and w ujrauleti aaliIclull V, beIVI ..., ak 't i'p is|bl'll'. Uuu JJllIr.1 I'uiH'riell 1'wJ". "
'in luctl .u nf it iu'liuau| lulu' tb "I I.f i '',, -VSI Ii k i -" l 4 T j 11..1 I"| --ao m tbo wmh, ti. U> hi.tuI4ruuttFt.ei. 'v
I' : .a> U it -.1 "LI ..r.1'1 .0.1.a a I&I.!
t .
Ih. t JuLo V
V I4ANII4 1'of (Ih..u ItI"IJ .wllr.I'l'tI t tbl1'"rJ, llrUi".1 0 ., .

.