<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00517
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: November 6, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00517
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
-
-
-
-
.


.

.-. WOo. ._J16 .1: "f" .. t.. -_ ./.-..-. Wk... -- .
---c. :w"._ ..ii"_ .. 4. ..., r'- ,- u
__ ..__ ;.. .. .. -loi" .

,. \ ; a. [
to t'n
( '

j.\ /JO J.oL' vf. .
,
t t'l .J j 1o ".t-r'-. : .
.
- .. .rt, ... \. < .'. '
.
; ._ .' .. ; .__. fi \ i".i\'fW. ,
\' ... .. ", ".p < ... ;
"
."
'
-
::0 It' .; I \ .
I
/. \ ; '' .' : .. .. ... .' : . .
,. .. .! '. .. .
\ ..
.r. > ,. c "
,
.' .J. '

: -!; ; ;, :. : t *ii k. : < ) :1' i 1J ''I I ;


PENSACO1IA' \ ... ,'; ..I'..p. .,, ""...., "i.. .......;{'. ".' '.'- .. ..... ...- 1 .,.D:1"!. .:.,. .,..-, .'.. '.. ".0"-'. '. .'... ,.. .. .., UO I, ( 'i I tUl A,! LI

(. .' 1 -.- .. "l\ \ ." .

;; f. 10 1 't: 4. ; ; .JJ I.r7.fc. "i: 1t }, ; 1t}t,

5.t .
; .\ ) .: < r \.t. 'lAt. .. ; ''
'q. 1 .f
F .
.
't'1'. I'.if ., \ '. \f, ,! .{il ..r)
.
.
.
.. -, '.
'It.1"-' :. l1'',, w
:. ., t' J

"_ '. I. .
:0.
< _
-< .*Sa( 3&i ... .., N'. .. .
.
.. -
.- -. -- ---
-- : -" '

-- -P PEN ACFI.OIID \ TtTKSDAY IN'OYKMKKU I ISSN. NO--2:20: .

Ii! VOL. 7. .. .
.
._
---- --- ------- .-
a.- -- -------- --- -- ------ afl __ ._4 .
-

italr.plll. ill the liinliieip.il-{ --l Irsl! .' ton- ILLINOIS WROUGHT I DASTARDLY OUTRAGE. L 11\\ MISi.HADlMi\ ( ; 1AL1-\ ; I II wiTmnit nn tin, "Vi*.t 1 ii 11ii. IMAUINAlkY( DISEASE -

NEWS TO 2 P, M. TO-DAY lost.IVitsiiniutli. I I'.'trri. \I', I Inl I. Nan .1. [:|I.'i.II.I-|
,
\ I niinllii 111 Illilu tI'.I'"III.|| %" llraliu ttj,
.. wlneli kti\e :\-iii'i.t "1 nt, ) I .1 I Si'n.:it, n' Shi-iin.inlil'lii. ".."1 ;.1 1tn.- KII( | --

.- .- .-- -. '- ---- .- lll.iitietill IM 115111.14 1.1\ li) n s .1,111"\" : Red-hot Times Transpiring in ouiti-. I The Terminal Will Not Scoop! \ 5't, lIla "f lipnl.il-\ ills I"-,,' to-"| iy. Inui-h ILLS IN'ftNSIFIED AND MORBID FANCIES -
-
.("lily. 'Ihin-l.s 1 no nbstiuelion I .ul I h.' |1.1.| I SMtiiiiiil.n. (Ohio, N.\ :M.-[SiiH'inlCi'tin.il | I ill ,III tin. i I.-II... if tiniiiiiiiain.
H. ami O. oil
t1 mi': 1.I.IW'lLo.Iho :!. I' the i iI III| | HARD TO CURE.
the Lake I It'thni'llv.i. ,-
City.
-. -oldKlrapidh. I A S. < \ ITU'
a
mil I tin1 enloiixlo: ti
111 I I Of) Ih! ,. Mm In-..>itt Ui'M II is I I 5s't. I hi-mi.l _.
iloted: in-' I iui, I'. t in I the r iiil.lu'iiii. ili'ini'intni. -
CJ.ios In ( .1".1\111.,101. lalh..II": ; ft s (1'' : 11'.lllijo\lI. .| .
As l).i} Tn- Ifi'iilili-' in tli.it M" iiUtiiVi .u,
.
Inl SI 'tliNow ->. of Hi 1"1 llili 1"1'1 nlln> '\\1. "-1:1..1. MUCH ANXIETY ti'in If-iv, mi.I in In- uiiN it ifti thug liniiiiUil I THE ropc! AITOINVfl, A PAY OJJTIIANKHC1VINO : Snni.iiK| ,.t llm I imllriniMl llttxxlmnitrl -
I I MANlrCSTrD inil\| .tn.il ( Itruth., 'J'hulI.l i. n 'IOiIill ; "
1 "ttp.'ivi-or linl Pi" t t.d.;.- of "leeli"ii :II rt"dt'.i !1. I < .Itl.K I i 1.I.' I I l', lOll.iltH, 1 lilllH kill lioUn niiinirr' nml Ili-nrt 11I.'a. In I iso
AT W Mililitor \\ t'.tI't1.'r hut win''
Yolk.NRIV in
'
; 1,1 lllI.'% .,is",; ::i, "',1 I \ I'lillMi't-i' I t'i' i ASlJNOTOr' iiii'i I I ti't" i il.ly I lio.iU'ii. Tin' .i.ttu iistls! id-I, Ml ill l-- \ lt.i* ,Inn Not, lork llw.ilU| |
I
L \ol ht 10- I l-ini.' :,\. I; -'llu' t l,-oli.nt Mite. .InI I llu I h,' f Hie I 11111. I i : > !11\1,11.! "- ..111.111"1\ ri >inii'| I Mioth: i itu I".I "'"'a'\ in.ui. list' \. nito !It, I Inn- I C miI l lit I Illi-i-n Mliiulm.'I :;

'{ I .%I (' biy i wviy iiil| < tty l''h.I.III,t ilii"! I tk'oi: i.uiill, .I< lui'.il the 11 I tis'sjii.Iii' A Tinting I tiKtlslimiiii. .usis'uI'| M .ti 1..1 ''I"I"J.lIt" isit-i'liiiit i I IK- |;n\fiiini nl linnliliIn 4 lt..I., ." "-Hum. I I < Klln-i .1..11:1| (th.p..i.( .i ol (tin. II i Iin, .in' .

i-ly. Tliii"IiihMlnkiri I | w-'iv nl ih II :ami mil rml tli- ::1..1 o' tin.' I mis in I MIII| iMl .. :i 4 hit" Siii.i'). ii: [1'.MI.inn.' .'r tit'. .."I..j I I 1..1-.1. i man ISIS I lln- 'I .Lk itlo I I-HI"II! I- 'Ill I 11\111": I 1:11.1.1.:!! I. Ill I ho w i iti r mil.. d on number nf from-
nliuiof 1'1'I'n.| i.t ,IU<., I nil | :11.1111. Ii .1.11V. .
iri Ii .1!
ol'u l H 1'1.'
.' 1 I. i-illly; ly .\"II.y1) 1'.1.1 j ::1 dt'nin'( I'.itu- Htip< :' ro, i f-l .1.'II..t I I rlli b-.l..s- In' li.oMtlitn : r > u '
lr. IliinuiI loi/ Its.. 111111101-4. II" '
II.h.r. \.1 UU a II | itli" it's, t i ) h,.nl tIltS)' who l-niv-,
l Vlh' h 1.11"1' \-t Ih,' t.tit.g. n\iikiil I hi i-oninili>l 1 mil 1 I i'o 1 I Ui' i v ,.1'II it I lIt it : 11..1I"* 'it v> .a-

I ronnitly at (I oV-lm-k th"I"HII| |'l.u-'': iKitiad. him ov'i' t to :11"|'| ar h.'r' Ih' !, 'till "''11',1.".. \ I'lontl.,n ill Pi linn i nil. I'litlllnlnn, I'.sti'i.N'ss. I lii-H liii.l. I hit lIt,' li'iIst tiii'H iIt''i'.t; \\-\f tlnli .' 11",1lI"j lit\ ti Koine I h.nl sIt. "'Intrri-slliin 11'l1.kh I lh'y Inforniiktloti, ,11.11., t

Wl'' iIpI| -IIII. All butk* an I mi.I''nll.' |,irv. 'I Iit.q 11.1,1'11, I, i-, ir.-.tt.- I m"itieilt.mat \. J ( 'llir\ili l I >, i.I" r>. [tsl lI'jlt ll) Th"I"II.I".H \ (1&:1.1.. J.SHI| 'iul.| -Julnillnat Niwni.K: .Nni it.- | SH-i'ial.| ) I'lV-i I li'V"i w"I.hI! 0 I hitu-. Il I.,1 lsi'i l Ml.ll Ii.'V.-It', I'H'l-(.1 i i I" .111.1't ( |'ilm' 1':11.I'. l, wa iiht-ilni-il: vr-ry. hIt,, iliHtors 11..1.1 it ws nfiim.tl '

hniHi-i tO -tIir ith lui'-li-, otlli' ., tti-r.- uii'iii'tl.r: d\ i i.i .ti'i: I ri piT'lleaiiH I II lo Inn \ru a n trniiMo( rmltllilt.
'|' Itt. '
I. I .nut, ilpinoei.ituuindi l.i'o-i I : : 'h. .1 IIIDIII,in'til .h1tiii''IItii' : I uliti nli'Mt S.-iilt "i..i Mt. lint tli< to is no; u :nnli.I .-.iti' mini,,,; 1.I"" ti I 'is'a, Ii"
f'I l.isi'I. Toi'l Iliu ".r-i mil "'.tt I ly u imvi.-! 1111' Ir ml'le, i is n'II.h": idd.. 'I I i' ll '|I. -. "I'l.l I ;I' I.,l.im II Illip' t'c, I Ill"? I'l't i ili-i'.i' : Iliu MI |4-i['!!; inkiknilit" .

|,ihkiivit: :atliiptnl'\") t tin- d.'iii.taiuU ami nimblliMim. II \11"111. \ .t.. II. \ Ii".\ \ 'lot 1 /KIIMMIKII h.ivii, IM-CII 1""lill) I I'S I Ih" f'i.lII.i wan I thH\: fn, in :ICIO.MO| <|II'' '1,1 M'lllllll.t t ( titus III till Hilll. | I'l. 'HI U.lKl .1.11(0.I ; .mil ell ih.it 'insulin: f"iouti, ( : I lln-y hiixt- iito' iMiin-r" hrnrt ilLsi-a.-in

1:1'.'1.1'I) : I ILlI viiti, \ ivHlllt Mil I.I 1".11. p.ill.-1. I'ii.-w atli r l I. li.'ihlit .-I iHVI ho.i in I i I'., :; dining (Inttiv.k !I.-ion I li.iin. \"li I.- ii'tuiiiin fitiin, ( 'itt&Iwuit in"-' I'imli'.l, in II...' tin itiiim i |1"'I"'hl.| tothrilTirt I ,-iMi 111. lu.il i. U,,' .,. Is. *till t'-l: 'I;,Ill's! ill\' -r.-llll. Iii till, ) lllll' 'llil ;O l>ftin'
1'11' ,1.11.1.11I1," I'M, nt tittitilit, mi I | t.'li'u-l.ii.i I lo! roiiiiliiiit' I.. kuuuti I
'l..r. Ml Sli I Him iliirtiH .1.,1| at Itt', |
Ih' |Ir | Had.im., I n in
tiE.iugIi .\.tli 'Illi I 's 45 t Lt'ttl t III is ti..IlMtll' is at rl'\'r 1 Putt 1 Iniily \\ :1.. suit in I w", I Ih it I Ilni Iii. liiimti I 'I "i'l niin.ili l'II'lh; I ill' Mll'l I lull,!I tot I t II I.i'. lad ItT. IIII'I Ii) I'ln-lu'lltlllifl :
I ttllk.'l'll- Oliiit.Clri.N4li. .
the |lolls ol '|1.\, In 11'ill' II' I II t V, ftl'lll.l t hilt I UlOlllM\SO Iii llftCIIlt !
", Tin' closed iiy toil I .. ill ai'koti; .,itniK I iiI 1 tin' ariiusitii|' 'n '11' I'I'C. 1 1 I. -.1 h ts silt a-i! 1, |it">nl | 11I.\ lolh US
Th"I".I( "1 llns,-Y.IflI! ,.I.o.I"I'I-IIillr I I I. Nov. Ii. -The "'.Ilh,..m.l 'at i'iiiti( :titi win I III ii't 1 1.1- <'III"im.. Stillin I Ivlllnl I I .1.I II .,ii'i tn'i'i.. in In-half of 111'1', .ii Hum >lili-i'ii.-" At I I tin.I till I ,A nf ('l'M. OFitfl l'ij I

.I llslrii-t at N-). I I.1''II! V arl.-t. ISIS h nidi I "ontiol'C I InI I II.! \ II. pht'i. ., i uiil I il.-i'th! front of tlmtlirntkt. \
tlioAlb "fls "'inlily IH' ,'I'Hi.1' t.kiH Ihl'.1 'll -.ut \ lill. lIt.i niott-tci I arndiM. 1,1.1,1",1 0 I I'll 1C M 10, 111\ -I.-I: |SHVIltt.j-.Mlll' I ,lilt tlii lu r.Mil I'IMI htiiN- n-i k 111101. 'a' i-mu-rr

stii-it, ma op"ti"il up Li, Htlils u. m. CM'I' uli.'ie |i'it.l'I, -d .Hid lliri'.lteu. II Itt' t'it.tt 1 HI,in Dili h. in" 'nr.. I lii'lian.t in tin' I I'mli'il !. nnil ilnrniiT,s lists Ii I u'sw of tin) Into' i
W"t ) 1..1) p.llt. tY 151,1.Ii', "IT"\1\ tO h.11 gi' : : IoIII'.1I.1101.: .' stitUrr, '111"1,1| K.iiM't I 1'11 Is'iit Iris hiiiiilroilsof 111.10, nltlilintliliu' ,
This I Is ni', 'tI.Ig, .i"'I"'I'.II"' JiN Etc t. ilU., Il-Ht f II iM'f'le I II 1 III |"'t'| ll \pllllllt4| Ik I llilllk, glllMK.IdlMK St 1,1'11.: I .ilol |,IM'.lli.. | I
jut' ; 1'1' .h. 1'1 | | doiiiii-.lritii.n, in the ln.t.'iy sif{ i |Ioy tininlii, ( i.ifti r ihiouiii n tnu ;ttt't| s 1'"li nt nil llm tOOl Ia'r with
'Iliti-of, llivi-lortlnn I 11'1\1'1'1'| >'\.ks .\ 1'1.1, .'Illh", .k) ll ill kl 1)OU'HMS': Illtlilneity |1".1,1".1 : lUlinii Iy I Ihijiti tug ;i "id ii'i," :iilnl\ xulihliit ) :, N"v. ',. 'I'll- |1.1"| h.H til'I'.tiIit| | ( I tin-in i.illi'l't nju'ii I lip shri'ly\\lio: itt I t'tiit'\

t-siUilnml: nnotlii'i-Ialiwiilj:: j liu.i'ly ;u % nUrtiolitlo.l tin-. tilling ii pi'Ui' ..II;;. \er\ I IhiM." ity. M:my bimlm-Aslioii.-i-Hwt'iucloai'il,, I in tinIi 1 li I til. olii'i' 11I.111I.I lii 11"11"11I1..1'I I :111 fill a h'i" i it JIJI\OnC IN 1 EAI4I ivl\ lii't I lirinl.ikiiil, 1.lloilll' thry Im.l run.nri'f .

tin pol.ro; l'IIII."IlI'{ nml Hi'Im.irl I rlllily. lullron.-. ill .' Ih' ontliv nl l b't fed |its gi'( 11"1 I'niplojI'l' -I 1 al "IIMIIIIII| }' \.," ("'111.1 I 1.,1 1 n r in u' I.I Ills h, ss ilh I liii,, Hi'ixmin. all I Ih,' t'allioliiilinnhi'H 1 tlm IKi-iiit" "-"IHIIi11I111/ it Isl..1I.
-nt liiliM-ssioa It itiiiiniii, i.lil \ ,' .1..111..1'\.1) Itt It I tn'khil' f, It.
I 11.1II In-ill c.tsl bt'r..i I lnlll.nltifeeiiietn r
IIII..I.lt.r I "Ie ; > I It I'liilii'ti ul.i. < .tll' (,'\\'h.h..t..
1..I.'j. ,
Iifli. HIM i. ) i'f tin- "tI"I for
to '..litliito.! 'I 1 I I. l \\ ,
'ill, ? | 'Ills t') lill 1h|'l.l'-l'" Hfl,' tttii llnld l Ir the \ol" %% .IM e.tM, I | | 'II1"aIK| ,Inl 1 1,1- I i IIHI-. Hni u .II'I\II'.II.I.y..I.III: ht inmlii nK
111".1111 "";"II.MiIIo? for .'.' 1 1i i'i, ,-,1 silO lug); tl t \ nf I Ito ,tbti'U'sa H'llil, I tli-it it
gi i 'ri illlilj
demm
tat
l',1| :i'i: and tin' : < |
""",'"k. at (bat In"HI ". inrlii to''llllh lit V I h..I 141, !>-."lnlUiMi.i $ .,I Ii) Illi S.iii'.i.flilcMio. | I (Ii Ill I II '1"10', M I.I.I No't Mll\t I I'.t'l'
I III'- } s'.11 .1'11"1'.11..1'| | 11110\0.,\ .'. Till' 11.1)11') \\iii \.i-itliy 5 I if ,,to tmt In I nil) I hr.su, I'ILSIUItin
In tIi'ti'lilh I'li-rlioti ilmllii-l Hfth'll.% Col.t Ml'.I 1,11.. S\ I 0;. -i;. |.in Is lliiiH, t if, .,ll ii "|, ,'le| A |.KI| |1:1'1 HII Hit' III. Nov :. --SHvi.il| I. I ii>. Ills lriii\i"l) i'iii> inilliiiii, iln'l,us fioni' |'li\ a l.ti4lat( .lli.l\ itilt.t.I liutnl i if M |, ill I. lit rni'iolis C.'rr.'s't 13'-I hilt I Ii, hit

i-ntli iissciubly' ilMrloltli 'r,- wt" Ilin I i nil"- rlo'piH.II'"llh "I 1 I',. si I"|
L.I Tli" pull rli'ik-i:" l app-.ir .itit t Hi'- 'I Ih Mil", .,. "I.llfy I I I'l, %Illi' of 1 Rim,')Ix'tl Is'tt lilt
.1111.1 i art, in I Hi" ,11.1. pimu.lues nliii; IT, uai fut.,illy hli't hy his u il'o, ,n ,i ill I tin- l.ii .. ,f I 11.111.1 a Ciilrniin, Not 'null llm 11 ,
pulls '% npjliul I Ilnl) I J< o'llo-k. 'Illif 1 lohe iinpi-eci-d nled. I st I is -.I.I".II"il i'I 'I hi'h ,'., mi' f Him I lli' iiml"tin In I loii.iiuu ". ''I'I|,[ ". i-,|.11I1I I ..lC to l b.) plant, rrurtomilnil
I111 11'.111111' f.iinlly ijii.iiM: '1 nt I .- -ilif.Ht' tuMn! tlil-i ,.In-; ,'nl. on tin- -il.ni'1 ,in..1 I <\ilhi-ai,. |
matti'iwan ,illii' n'briiil t-i tin11 I "nil,1" "'"1') |t'i'i't|' t Ih' hiltand ill f.Miliiiai % "'11.1,1.,1.( l lined, ( HI I I', ,'. .'.1.I}'. Nl\\ llh N'I\I i jSj'i'i I : i 11.1--11| In- ) lv tt In ii ho inil-.trd nNin M\\t;
I'h'lks :ipniili-il| 1j"IIII.'r 11I'.l'Iaill111'I .hot: i \rutiuil, .m' > st'l I in"Mint: '.III.I i ,.1"1 \.! i il knounIllll SI "I'II.I, ) Mltli I t I Iho ro -I tof Lh"I'I..II''I'Y| '

II.AI"IIIIIIIIIW \ i-i- |, a | tersd .| u rh.me Ii r. 11'.1. .\1'11'1 'I 1 11,0 I'llllllliV' SUV'l (till H I 11.1 ,Illllst lit- i nl 'tug ni'.ii hi'" "'..' .iii.l coining, out alih I Clnni'-i' i oloia! I.III inunii 11',11, "\ t in : I ',1, Ill,.III Its I I I 1..11.1\011..1 U l lull il t)' I-i hi,,' in'iiini'i-' I tlm, l'n..II..nhl1|
Ills fi-nii-d, l.al! thU il li lay "il prt'M'iil '> liis: lll."I'I.o I n ni.i t le f il- tile.Milinu .- I Illi ini'hl. nf Hi >" n i in (till'. Ion Ii MIL 1 1 ivi'lv-- ulm ,. I lilui-H 1 1 if$ to Im 1"11'1".1111'\
! 1"11'1 iii.iiK.iM, > (tl ui' .inn ili ol 1)01 hii'H.>: "i '
fiiimrin'lii'' i t Mii'ir bill-it'i i.iiniiii( "II I UnU' nf I III.- lisa,). Ii linnIn, I I' ,1"1) Ih" l.i'lii's, in i mill I :"
t nuiiilii-rof lll'll { and tw" 11'1',1. fir [ eivtlini; .1,1 li-.k'lui ; I Mi n llllrll .kii- tin. ho I'll M Hi,.oltlirlri'f. ,. < \tllli I I tin) mine" i\nr'
n.ll nulling pl.n' 1 ll ivo l.ou', iv I... illlslH I I tlirlMinare, r'1111'1,' \ tli,' "" 1'' I I ". II' .1.. 1..1011.111..1.$ \ ..tOIl1....' .1... $ 'Ih,' 1..1' tinin I nr, mil'' tin "'I I.' if ii'. ('III III H, It I'll' I HUMI I to I. .11 I xtn-li'hiM MM In ily not I I limits nn Ito If.Ior

Ulllllt I t.lki'. pl'l'tiV: llM-I.V Willk ll I Citiiin-i' iii. 'n' I ) | .J1I.IIIOII'gllll'I 1111.\\111"; I ..liiuinkiiili't i u liom-il iiml if slum a llm htillm>R.i lAth1sIls'it'st
\il Nous I hum I lie I 'Ul'll.ll.VslllMirnN. ?MI ,I'oI.\I..I.t 5, > alN", !:1-11'1'l | "> of I tin In--
Illl-kl I | )I'"IM'| u 'niiiiui-l'iilil\| 'in .1 Iili. ,I
ii. list
not all I HUM ot I lii.i I by I I In HOIIHoftlii' lii-i I I-' tiiii"ii\' 'st.45 il I tuna < f n i num.

piT-i-ini'is' 'tinol, ,' 1..1..1.WITJ H--I I ln-il at IAI'I"'I.I', 'liu., N.iv. I li.; 1I"'li'll \ I 11.1' N. ."'. .", | Sji"iil I rial I.) M i::tlti'.l 'I.t .- ..1 I I uk'ilii hat: > I lii.n lion '..01'.-, 11..11. in-.nii- alol'iitin1 --,1. I It ."I l Ii 01\.01, In i llu I 11"' <\ ks hum 'Iho (- 'Ih'us ln I Ii fi-niii tlm rii'nnUnf.

( T\V": ilii' soltit! I ly 11. \e ( II I'.iln-e I to lop ill, .111 I llini.li, uidi, | lolnliili, 'ii i in'nl.UK fintl.i "i .-..1 .1'1..01| | | '> ilh tiM-hi | .,n.. I.'innlii itmt nf I hit Ni'tv Ymli I liohpitul it hiiimnhlllIO
tlio r"ll"I nile nilnuti' p. $1"11',1WI llieelo-tioil., .\ I e'it'" In ; < I |j- A unit* I I hut 11) -six lii ii' iis t null' I I Iv :.II."t.I 'I,h" I tun Illi'l" III III" Ulhli'lol .
In. ,. ni .t'y II' 111 I < h..IIII.11, nl' t'n' iiutii i nil: ( I'liiiii'ltiv uss 1.\.11"I I K ail III u u 111'1. in.,.- k.l, oltin ll"It
'' will 1.1( at pol.i- h..I'II"IL"I | (1".1..1. i.llii l tlt! add: ililHi'ine' tMiliU ill MIV nil i.itht'l, H.I! has1 li.in--.t-it, ,, I. | I I"r. i..11.1. 1I1I.1.'II'.I'.r! | ni.ni i i.-i- \uisnti li.lv (ft I that it man of tiinulli.l.ilni"
11'\
Ie'. in Vt-\v Yo! l I. ,"al.II'IPI' ,' isil fi >r f'l IIltil, ) ) ii-liii",itiaii'l In'.iiitifnl iil'ln.i'ion ...nil I h.
ni I I.IY. r"iilv I (I'"rpi-impt t *'I hal: ili I' l.alf Ilii'lf Iii elii I II I o'elnel, I ) |1'1| i o : I 1.1.| in ill IN 1'1"01! II. i III. tit" I. i wliii ts n-i f.niii'l) ufliTnnnlil to Ina

ItL'I.E.tI.u. N r. SIbv. I Ii. -Ihi-I lulu: b. BSIIItof.kllnt : ( in' repulili; : ',is ; 'jII'r| ni-ir Inl I I4t1'ilI list I'M ,Pt4' III" holll 'I II'|illlllllallslull I't iitvnli) ii'i iin-' Ih' I.I-.I '.I"I.C thni"UniiLn 1.,1. of I till' \lll"l i' .1I1I"'i"lI.' I 1,01, I., Ilr; III.it .1 lilllnl, U.I Imin in. I tl..I.III"' i itin I ''h'i-ii'iiK< r l.y I ti'.ulo, uliD it n.i n ppiiniIiL.

I 10) : iii ., iiit I'IIl [-.''H''III'I' | I Hil'ro.p > I \Mtli II''.Ml 1.lil.eli ". / Ml | IHII'V'H'| | li-llc-i III- .|.1.11..1.1h'l ( | I '| I. ilh an" ni'ty| (luikMiry.II : .11..1. (thr t." IM- HII'III'' .i'i .tof t In1 'liim ..1rnniu 1..111..1. I I '.liniiiu ol. I 'MS I .'oil-in." ly tail' ,t il I t''> joi'M "fiuo, i'rii-nnnl| from lsti
I. me.'s i
lo m-tlii". ;I"| e'I'll : .0.,1. i ..'.i".| In ,ill'V.it nn, 'an i l-i ,1" II.( .. tin Iuuiii'1 > iiml v. its itliit.ltug, ut l hsrs, In Ito
I ill
<"rt ""\$14 lli.il i tlii-ro usual I d..ii" 'r.itle, I in ij n 11 1.1.1 I. ..1 ami, 1 11"11.11,1 ot sulli'. nit" n h 1 1 a 'I.-1. ,it
'lIn-ill Aln'ny jilt I Ih' ) ,! o 11lnn.l. il'I''o Mill I INi-t |H. TIIII| 'r.AfoMiiKAi. Inl'l.( ..11.1'i' snlui-ini| nllv Imin Ii( I.''II 1I sin i-l i i of I Il'o i-lly, hii-or.klln/r: / hU llosli
nnne III in \;hl 'h"\'r..111 ni ) I uiii ititl. ilsi-w lii'io. Tlii'H* Illinois. uftladlll I to silt,,- i >,1' i ll.r.i- | mll.u Ii ,, .in, "I t- 1 lull I llu I tin' sal li'tlul| >t I'ul. | i inn". slOsh lii'.ttiuK I 1 1 lii'iul ri.-iiliiiit (Ito 'tiI.-ia of
> otr" I Is IM' u ( i-" .11'1 iii'itrlv" all llu 1111 /\0 I ., Nn !ll l. -Kir Jnlui !M.u'iloii- : Ii" tIll 1..1' Miiis IlIh".d'oI
; I S",' ii. Tin- d.lV I ur"lil"I. n.i tp'h| nil this> l ,, hi< mi'' I II IIn I I l'ioh| ) Ii >'.!s.,' i A iint'ilH-r "f i-itl/cita tiKinugisiIn
(''I'dill; distil.'Is aul I Hut" ripubll.ins anrry M'l.V. \.I. 1'1..1dlh III Now Yolk.Voin ..1011111.111.) iiI: oil lIr rnliinrl iuiiui.lt I mi, h.mil. i ..11 man' l..ul..II"l MH. in lii. IN I h ill aii'i. "" "-11".1. noil" | lo-. I i'ttl't.II'.u liim, iiml thi'V l.roiiL'ht lilin toIho
I 1\ h''h.
\ iMiinidenl t "I Ilr..i"l tint maj-uity 3 nlivl. i I ,1.1. ,1111.lail., nf all lit.II \ i' ri'itoH|"' .mil-lit i ii 0 ai""I'.II.; l ) a II"j .,,'il I I Miionjli tliH I'ity to .I.IY..II tin irvv.i nnl.K. kni', { of Inn. nun, |I'M.,.11.1 H k I |1"11"1..1'I | 'i- I thai' 'In-'\1111111111111 I I Ias't'isltitl. lollimril hy a big crutv.tlili .

1',111 IhlWi|| ii'i Ill 11"11'' 1 I.I U I ft ins Slu I, ihriNiKii, tn( Oltuw.i.liil" I (( ii-ii I Ii Yn lino, tinill. linni h,-" I I In- .IIII1I1.1 I I ',.1\ ilni-1: .ki" i- In Ih" family \\ l.l.i. nrr.is I Iliil lii-lifml lilin. nii'l, Inlli
Nk\\ni N. r. Nov.li.-Tla- uuillii-l, ,'"101 Mind\ lias: s"t In, m inhu I I.i ;all IIIniosl g."tlllll" flu: i' I. Ih,' II'' .i li'lti, t Ial, ) :.u u 1"III'"li) in who Mas lniii'il I I uith.I in uiiI | I.nl Ilii-i Ii" r.III.II.l ,lo. 'I ln> ,KM ). i i/nl I > irintht; lag.'5l'. his faro hrulmvl nml

1 lii-ll I I, i is IHnI ,1..II""I.; .! .1| IY "r Ih' ..1.1 llinslar. ', Intli It. .1"\I" \ Uiiinmt mi111 S 'toimi..) i ,'Ii \\' lit-rn Sir .1.." M.uil.iii.il'l: .( iii 1"1 I I \1"11.1.11. ,...IIIII"I"rlh., I ill'1 1101 1 1of "\ M ""lli..r.; i in i nniji' .kil *' "it 10 hi r 1111"1. owiilli'ii t, lk I lips turn (it pjis-t-.s and
I Is i-lear. Airy I iriot" 'lion. "Is I tin I linlli
now ; InlliNMirnhr' ; ii l.-' hI.14 ,.111."li' \ lab-lit lion 11 I i I>nlli-d in every clivllnii .1,1'11. Tinl.ili, ''I I in I ItO ii'i, .oil t I lilt Hn ( '1181 Il'H 'l'iij.'i-r| I iillan of I I.utli-I liin.i -nii. lit In i 1"1"1'1'. at' I h. Iliu Ii. Liii llinbu who Im.l llni In
a Ir'.uy "i-r u ill'v' t" I I. e.ist, ,ilnnlls roinfll.lii/( n I .i M.I .il'l-U.in, : ,I'iit' wit / I I tiniiuiiil. i"il| : I Into I i I .1411 dy I
/ | 1111 I.. .1 mini
I'lciiU'oli'i'liiiiv
Ihl\ tin '
> I I-i I 'an liero. I Hill Ht.Hruni .1'1" lil.cl) to 111'III"' \ It tilt's' II I I lo; Ii I .it nlli'nh !
/ .
\oti lirttily r"II,1; i anall 1111111,1011, ". 'lln. > i.inl I tin,1J 1 Inn-' \.11. ; i lmrji>. I nn't llii'iu I nt I iso itnor ami in.iiilri -
li t; 'e!! ik I lit III "
> Wel'e$ :-It p i on lliui-il.kts. Yiooi i i .il \\ iiiliinjt"ii Hi-I 'I'Ii.I,it'l ) ,
ahead ol' 1'1'111.1.I TliI'mliiM, I'l | 1'1.,1 ) Ila".I\.I. | J his. l.rv, I" unlink Ii, i 1 ti.aii.i 1 1 1 k aii'l nth" ,',it I 1'1.1| | | at 1.1. ilom ,m>. | l il I Into I tint I-IMI. Tlm limn win eik or

\ Oi,., will lio HIII:ill.-r lii iu, in '< ) ..irs. I ll.o'- .At nt'n-r' |11.-. 11..t. '. o'eto.-l: I. ,1the' IIK' ll. '.4' tii!:, "". 'I In' iUi| ..liiin Is ".I''C |,ininiv '"'" ,ll Iii') I ,"1.1. 110 I |Iii| I' a. ill. il I hllol i l"llli I 1111.1.I aionlin'; to l.ilK t.it'llhU unii htnry. but ttllli ilullcnltyrnll.ltttl
I la i Iii,- .... I ',.-i"1! nlii I ,lliirilll i. I tin in I tli,' ,:i""l1lk| > "0.111 ici'Hie ID ,
hour | il
llsonNill Inkto foiii-or (he liuiul e I ins .11 pi- '1 :1..11 .. 1"liiniiin uuiil'l till tlii'l | I i' i', oil) | 'ii v alii l Ins i niihnir| : n tn ; I. i on Wlll-.l-l III OliHViy It. IlU lulliiaiii -

'lul'j. ll.inison'H 0 "ird, |'mi\oliM' 1%'- r.' "'"ilil I tli NlW \1:'. 11"ljl.| | 'illl| -II Hi ,HID o'iiioinvaiiui.{, -,.,11"r I 1.1| )111"11 I foi a 'mo' n''ii I i U u alit In 1.1..1111.| lo nini s h"l, .Ilni'" (; ; w.is roi IIIHI. but lit I ugltrtllnii! tIll

ity. t Ih11',1 h't.ir, mil "rll"I:1 %''ot. / l-s| if| | |>!l- l-ll that hi I"' i'l irlS III .' c. II III 1.1 No onii u ill nii 1'11111 I'll'! 'li KWr.lk.IIII.I.i } II""llh'l lii almnhl I. 14 Iii'i-Unii Ail .f ik \|AIII.III.WASIIINilHI' ilhi 1'.1'1 tin-, i'' IK I'lnn un I 15.1 til", lii-inj lists rrnj'lcil by nuistuntot'
,4. III lug ; Hllion a ;
(nfui"st hie: It, i-n IIKI.I": lor \ 11'1 I'm 4 eaus.'< : "Thl I l.ar.re iL': t"I'[- ,1\'i.1/\0'1.1, nl all.l Mm.III ,It J nl.lw"nut's o.ill lin I'.l.iinn: rl.ftl ,..Ii II ,, | .h' i d.1I : '* KlIllMIH, ?r ov. I.--I.i.I |IS $ IMilhiii, (lli.il, tin. ih';a I in kn \' o.".11.\ r .\I Is t I'-ni'; out on'' ho-ii I 11 lit', .1"1) s-ii'i: : ,rl I lo ti-ikr lilt I Ilni I lit l-lis'pi. Tluibii
"
J-d.in-wrr-- wliiliolln-iii" ln-a\y. I IIII'I. Sl.uI.I I (hi1) 01 ri> iittilil to .iti'i-. I tlss'l. lili5ll j lhI < unit hit'i I. that
"f ) hut
.1"11"11.| > 1'1.II'' I'l I 1..1.1 I Itliimii mi Liiitg i-xri pi' ttry
1.111'11.11. .
.\ il"nl fell I, il- tk'i VI 1 1. ululijn.l ', 'rlll .
all Iho \oliuj d.l"is. Kir.it I'.Kii 'airi-il I' .
I'H.III. riiuniiif xtioii ly I.LI'III" I' : | I linn, In (II" "" '"'' ,allius' .-; if win. Ilh" I it" u ilh 1 tin-, 1 HIM lit, ol, II..' i oinl I 11.11.| hail ' lilfi fii'tii ).U-utlni out Iin
\'h.II. ; leHKilU I Is In-ill .dime' i \-r.t 111 is I I'M l'l..*ins In I ', I In iill.ii I k of t I'h, ..lii,| "-"-i rnlli-il" :
"..allt.i''I laroiinly ill'nioiiaIJ'H ; hit I. I. |'| in an } |IIIM II ,1.,1 I lli'iuHo I |I' .IIt.|, )I.uut'- I' ('III l-.1| ill" 1 ,1-1". nun bruin I I i. Al li-n lli lio r
ndlii-ri-nlN. 11.ilailiiallli'Uitt.th'ireanilid.ktu I ; I 1"ld., | 'the 11.11' ,''. ell,'. ts nl' til" I) |111 Ni-vv YIIIIK. r:U. ;'. MM l.inyi'.u- I hits ,.. ,: h. r, iiui'.l '''.. (to his IIHIIII I link lii'M inn l I.' Ir.ilmii: la'.1 h no" in I 'Jlh.1, I l nlii-i-i< lil.-i ilistre.MIS, uti-l

,'I.111 lids hum I,,1'1 i t,1, uppoiran. llii' lit Ii. \vt sit",, "I: i art niiHiii I HIM I hlhlur, onKMH'II.I lo" n, ,".1..1 tin1 I Ii Il'i if Ih. 1'11110 Ill :, mum nhli-h Mn itul'tl win dnluilisl. fuIllI
nl > : >
is ,..
a l.imirot' I Ili-v
for inllini; wiI'1 Ullli! HUli-ixi$
I 11.11111" : Hi
mijur | M', A ",' Irreli h.ive IHI .1. I nf I.I \ n 1 Hi u an' I 1 Ui |' nil. In s'l''i to1'itolil I II as[IltIr| I lijt 1 i he Mil. I tlii-ro %i n-i a worm
tinnx.lu
lioil.i, : lie \MIS i lei le.11 I two ) i-ar- : '1.14-\IIY 1 i i-.t i.f i Chi. ",',", aia.1 I'loln, ( lux nil l fit | ;; -1111" MHIII' aft"-r. v.rnt lo ,
( I.i N, I his lti"h) Into
,111 I 11.,1.1. / !! .
HUM NYou ICi'iuivlv. i\nl imfl'trutliii
IhII 111.id": Until, Hide. H\fl' out, \11':l HI"Is ui'l: I \\lii linriltii' l tn llml I lirr limlti I (tli>' a 'IH'j.II i i ;; K o i'nj'1., iliawinj I { ;
I ."" i.s. "' |lss., ; '"- I llll'n- Ill-oil I Ill- nl riitin-' liu.ii of alol.I.|.| ."" Ii i'I Ii ill I li'i'ly, mil I nnli'ss, Imi-oul'l ti-nr Itoiittlm
im- "
IIK0I.ONI. 'kllempt. I., ,' nit r..II.,! 'IllnliiiX ; I l'1'l I Ij .', Ilni HIM 'I iui>l. vv.'tli lirrlhio.it an ill. III-( .h'll'| Si n i.Ill., (tI I'nii i Isp" tt hl< hili''l I
I lt.iM I | >, City, No\ 1-\; lnmviiti vli.iruhu; .,1 I lilt ,iti In HI ..r ( hi! I ', tug '. Ai .- : I I..... niilcinl 'I 1 I...- l-iilt: "i 111111.1 1 a I ', follink I ui in vimlil mmu I Im I'l-vciiul his! ri'tu-li
.jal.I"II.'III. lo
\ \ ; ) iKeIIMItlili ilth I lIlt I lioiu nil er allts'ti'aI ; | lioiu M\null.l, "iiinilH| HI

1 IH lu'iii;; I".I.UI( 11'1"1.1''| rounty., tlii"ity .\ I ,, ,d ,i tstlIi I. .1.1".II' \ ''tie!: li.id 1..1.Ilhl"It i.if.tt'I 1111: I luli'ialinii. in \PIll \'II'lt I"IH. |I.Illh.r | llu 1.,1.1 mi S HIIII"II"1r"w; ik knifo ..-Tinfnn"iiil Slll'.il.lV. fi-ait; ill 'linnorol, 1.111 i 'I N iiinl ilia i-.iiiio Imltulily of IsIs tI..I lulu-ry.roy Llm.I Iin Mat TliU uHHimxlif HIM
ln' m.id-i in I
iil.'t. < ni''arE t"t has (-n .1110.hi tl.rll.t.llIll. VMlhniit, 'in
<| .', I.l... i.f '-'llu-I' 1:11'111): I.I."oi.-, I i. a ,1'1.,1"I'J.' OMII I litf'Mi lit .1"1i| I\\/tIl"HIo'III..It( I t 'j lit. "0" M,.|'.| II. lit !\in.i.,::', in Iii inn, tli Itt I : .,, | .s.sillllty i.f. n-U'f.: mul with a
: .
11 i.III" 1.I'aLi"l.Hlu Ni. h.' N.olli I C.irolln.i. : 1"III.'r.: f .r I"lit' |"iniii .- uf I ikilig piil' t inHi" L 1.t..1 Iv I l'itviL'i i lltiully SS\"-11",11"11I11..1",1 ; I 'Ilii-v 1 Iiml tin- in.i'li-il (l1.i,i N. tin Ikinlnami inl, ,I", wn Mj'lkli: il -.i;imli of iti .1 \'., s lljHi hlnilili i ); ii.'inli'iiuiii'o i I I'tttlgil I 1,1m (ilk tlmfiliniiMiT
i i.P: N I I' I.I I.I > d..h.1iM 11"1:11| .
,
.1.-1 si I. In hint Im
Il| nniiiny >
| >
ntlii-i C'M.1411.IL itt M. no
iii.. h. riA IH-IU HH.RI"I. N.I'. Xil> Ii. 'Ill"l ''.itls'r K i ( t .II.II'.r.11111, nl, tiii'lltlinf' I I Nit i" J. ,1II"I ." iinntili'iuil a it.'ii. 111..11| n H.U- I )! In- h 1'.1| I 1,1.- Ih" I'rili! h hiinli '| Imiyf
| sin.i'i'ir' \'ri <| tly ; I Illll i.III.I.I.I (In foiltil" IdI'l on I Dm ait IVof fur I woiilil. rut out tho worm. Iliarji'i I
1.I fair | : ; i- ,Lug niiiii : ,'"1.,1. till' :,111111.11 ,11".t I'l till* I lll'.l.nixiintinus. ln'l i-l-'hs iii.inia '. .\ ., ,- I h Ii h.nl I li'-n IU-HV ills
\ i
,. |1..1.,1. i'il hallols, having li-i I [1111.1":1'111"1:11.| ,. Ins fni.i-ial., I in- 11'1'1| | > ll1siInlls'st| | | |, nii'l In an Instant ho ro-

""IH'"it.1|. 'IIIM.I'II 1..11 IH'".. TilMiKail"' d'mKM '| liy and |I'<':aei.aldy tlIlttit4ii'iiit I tin-1.1.1:1: II Tun IIIt .t mil hug, at 1.,11 I 'I Ill I'lT'iliul 1'iilliliHl '.llriumit.Ki.hiiMn I"rii|; 'lioiif!, tin- in,in u ho |1'1"1".01| : ali'i!' I in ;i i i-lll ....11 \\ jilt I Ih" .lli"|> I'arlU'lllV : I'lK-'l. 'UK1 jmiy Do U then. IVt it.ijiinli. .

I uU are 1"lilq a htrai !lit repulilii! ;0.In tiektl Il Is prohalilitin, : Mile will Ua. Ic-aiy nur' of, whii-h If 0 ,11.1 -K>aki r. ii" In \1w'. I Iiml In,nil, nil Ih" li-.inlilnl,. li.il'li"anl I. TI..I.'lh'I I' M'Sl.l'l' .tllll., Illlllll' fur ( lo.l'a MiKi'. '
; 1.,1., Nov, !a. Aluii-r Milli-r. oil" faust lll.- "lj.I'! is hlniK.'lf 1..i,11I1'') "ll-i a au uurg.'si li"t t') ihvjmlifur I
--- -- -: Ii-mi th.it d.iv in I. 1 i l ; ; i :
I in-tend .1!
nml '
i-\i-.t for i-oiiiity < r 1.1.111" II..li.t ,lit I. iiiir tug ilmn HI vtiini'i| '"iiimlr. '
I. | 1'11.1 Hi- 0111"11'1 k in I lln< foil' iimui. 111 I I li.i. i"" ..1.1 I Hi.liliHi' .1',' I t"-". to il.iy fioiu lli,. HII k fioni tin- li-n il.|.\ rt' toil lorhii' t 'iKi ,. I b., lit>" i.ii.lim'r, a 'sis' "IIIIIIa'I i i wm now ri-ii.lv. to ri'jnnvo I tlio Inatt-t j-n-y.
tin.-usinilili'tii'i'T.ill'I '! m.ij.irity: !
t"\1"IUIIIlho.ly lldii' 1'ark tinartiiiiinii. I'-.'. II" "n | irly '111,111.11.,1 I I i-u n- lug HI"'!! IsIs ll.-iili. Arcnr'linglv, wuvkintto
I iuliNlllt Itvsl.inii'ii.ll.vl.li.niiK ,11".1 II in I i (Tii H of a ti-irilil"I l'i'Htlii' I: |{ HHiini.1Moniliy I JIK ilni'll'ii S 'I'lin I 1111'111.1'I Hi.- CallWi.iik :
f" ," nii.l Miller.Hill llml I In- .si.'t'I ) I tint. I 1II' tlio I'LSS uf tlm mikiiltii'H. \\ iten N'liitf
1'1 Idl'I" Siniiki al In- pit1'iit .it u"., inj: ( t lnM"l' | I ? .| -
i.beini; 1\.ly, t-ul un.l. will! run beli'lId\ I I : :.I. 5Tlm imli-.o, HOOJMary | > tn.ir. anaiMiisai) 11.111 i ,f ti.at I nlilil: liming thu "lu,11( iiiiiui.li-r, i'f Hi" t \ h .tI..I.1 I nii-ii ofliinatoivn : I 1"11' as 11.1"h'III..II'| | '.i'stt'st ho fiinl hliuai If I for tbo oM>ration.
| oil thai Aiiii-ni-.ii'li ,
tiiorehtcl' tho tit kit. I ? C'01\1"\ III I I I.4 ovi'reil I iil.oiit 4'K! ili,i. Mri. "lh..II/. \11 :al"'I'o II iIlv.ln-i--iii I u In- i-I|i' 1151,14| fni I II""I I I IMlt < otil, I I.i i-p \u-ll lot thn in-\t ,">'I' l'sd| :I lli"i, i-rilo.y. n",1 I lrsl olili-. | ami| I pnnul'-'l nix luMrots on Oio laMo bifurohim.
\\1"1 I- it'IsI ij'lint
KIM lIES: I Vl'., Nor I H;, U: m .-Tinwi 1111'.1 I II. h..III dn'liiu its tho oyi.l'i bar niirSwan ( itt' !" | .1..' all..I'| | '. In- 11''I'' .!., 'I'' mi.inn I II"I ''"., u y.'ini; niHii iiii; l li.'l six ","11111. al' I.' ,ml I.. to I'm-, linn Innr to I 1..1.1| il" 'in nt l'.n. .-"!lit' 'I it.' \ iil l.y nmlilii tk tllt-l'Iuy of thU kuitlI'liiir .

Al'the I Mio I wtileildown I. ,I I ,". Ilil'l ; I I : i u I.. :"..IIIIIt..1) l.uII.lIi lit t ,. t.III..1 I I'' 'III"'I'II"| ", us tin in I ii no .ll.'i I t'luti.i-. I i'1-i-pumtlotis aol Hciiduvt fur ivJfitit.un.t'
IK cloiidy and u.irm.tho I vt ng 1".1') 1'oinlViilncjl.iy.I \ i > .lh .11> I l 'OII'I.II' I in .il'l$ l Ii' MI i.iiu| nllv I auiviil ii ii 1 1n
I : .0,1..1.1) oun ", ufii.uli'lni ut .nt ill I Ills., i""I..1'i I th" ron ti (Iii. 10 l i-ai'ig 'l'Idj'ol14.I l. wultluK Hh
tin-' rniniilt'O.'ii of nil i i .1".1111 J't'l \i ; ii> in |j.ii' |
l 'I l Iin 1\.1/ NiAi-nlii; I Ui-llv il l nl I t.
wol kers ure :al Iliu ( mid.! wliiu within hnilnu di-t.iK'-I't ; "ill :tin iniii
,1'lu"I'i" 1..1' I : i I lii'iilth.. him Mint,I I tlial I tin I I /IIL"I. ll'ilxli'ii ti.L'llifliAtI Imina lit \\ It's )I.IIOIK4 ll ll* ll) .l-t lll II III 'Ii .1I tutii'iico thin result in i (lie witlum) I

pulilit-.iiisart-als'ilm.l, I Itt I 41 k. I IJ% cnti- thi-iri-ut, on I It'' ilii-l I Ij),'*' niiisl\ iki' itt I'ilH tsgsl illl.AI,'III t'i ,1.11.I ens .HIM ) OIM| i I..ii:ia I l'kw.liiltl ,1.11.i i I 'hiiM-' .Iniiui','. Irnl M.-iit lu Ki-riri h of I Ito worm. ThuI'ursnu

or Hill Ii tunning alu-.id. of hu I lj.-1. I allover I tho t-t.ite l 155.441 "Ui"l (''111,101[ I it.trii"l I IllllI I lill \> 101....' illIs. III I lili-.tl' .itt..ji.L.i 1 1,",., 01..1 I tl: I I.. mi list 0 11 *i I AI .i pir -. I M'lit U-lni iiuaut'Oi-ijifiil, utityittI

Hittily.. lIlt l.m ll.iini', ll.ily S.M/i I''iiul' I Ill,5 Iou' 'I I 4'Itiil I' I .....1. ,' loii uii'l I hurricil out tlio iloor ami
l Mini Kiilihril$ I Not.'Dm
tin-lii"e, mil I -t-.tial w I 1.1'1"1 \i' ilfhmnniiisl. Ii \ < ,111&)0" I i. $1'.1111 1 1111'/. /.is'

IHU'b.:, Nov.i I I, no..n 'I 1 hl \at In IIi l'it: I I lI'y. u-fiM-.l i II.Ii'I'I') 'i n.Hoinfoiiiil I ( :l'lk'lll5I. :Sfiain, iiml Ill li.'r EI"I..I'' .\1.1'111'1. OIiL.. Km.II. -SjNtLtl[ J TAD. IIII.H.: M: .h. N isv. ::1.-; | :|III'.I.I' | h. i' i. ..111'1111:11.| : lio .111". f'IIII"| r- |WITI.I.I 1.15 ktil nr front rtiti'riullurn llm i 14 rriuml lilili 01111 t Ivfoatt-J>f lists InrK't tlio1'itt'hir

I d I 'tiiily and 1.1'Th..luU..III'-'.I'II. A vet) Lirsje l.ik" \ (1.', li> Hi" M'inner Mi I I amt Iho I l rimiitniH..f Hill, I'lllt.-.l in ,\Sl.til'n II; us: ma Ml"I 111.1"i X |I'''ii I t..1 i I ii:l i.tin I J. |I.h) |Ili."Io"I', M-ii-nty ) i-ar ijil, I'or KI-IU rtli"iii.i: I luio I firm nnll'iri' o. i ol, In;" 11&.'") .Ill'l .\ .".l t it "Illl'l i'.t I tn-i-H nt that lliuouml hail fallen

i iInIll/ I"I.\ r- 1'.II.t.I) I.'ail; hi' t.wl" I t tli" ilnsl I.i': H. .tu.ii; U'li r' I ,.. 'tu.i! I ID t .hl.i ulillK'I'HI( : ; tiul'-ia.1ll Oil iinliuijiiiiiilinl I Nii'k Ui- '.Ij I oil lus In"i'n in i InIimui olHit ,1 1. nl < 'linn,!, 1..r 1 I 'r.iin ", r< ii,Lilnhiln, ,; Irum I tlio In-i-i by Ilia ilonr. Ono cwl of
i 'heoial: i I li'-ki-t. t 1111 ,
,11t t'i Hi" repiiblii-nni und' ll.e). p iivi" \\ ..IY.,1"', .1st .' Inoinin;' ,lici'lii l Itio rliililn, I iin- lit in,;. : uutof tl'ii'itv ', .n 'nult.il Iy l L..I I i-::\Iy tuiuil ly'. 'I 1 hut 4.u KITIII ration .1.,1. linn "I|.''IIoi. i i- i[.. in tin- int'lin list iuiu 1 l.ii-l bust trwlil 'u uj'iiu, aii'l UBUI
M I ill S\ E'raI ; ili'U'l. 'JhU I ami roliniih -
iii-aily on
pidir.illentllnx SfAt.
".1 1. a..t., lhi-y UKmi'I a 11"1 .0..1.I n I the IMI III fon. ", I..1.\1".1111'1 I l.. 'I-1 l's,il) of fr7./J:! ) IiI was nn .\ ,"": ,;> |blI: | |), vho,hi-. id. rfi uI lUlL S i .\ lull h hn 1 11.1111 in' I wiih on \$abtaIli, : I'jii'i.l j'utlout'tf UIIPHMIIUMiii
re 'ma I'- thin; no.>n f r,1 ilhx.il, tin/ (.ait.e. '. Itilllirr llv.ululiK I III IIIHVIII. I :,; my
'I 1.1 : I 1I.i ( oiiijiii' i oiii o mot ino Iou ;..1111 'Is \ III 'A'.
all lob II I ilhii' loii'lnnl' w.is u 1"1':1". : III 'I I i1 hike Ito
I tin ami un.111'itio1lot 1 itnintw \I : ; | 'Hii.ar; uifl ""It. W' nMI i-i..1 <-r < 1. 1'iit' Ux.ii| HIS lii| Ills
.
Nt.w } lINK < I.r"I"1 Tinlii.t! 1 I.: 'I! n'l\\I"j. I .
'tYI \llh..1 ( 'l. It' '. W NliV. r,. |.>( |..1.1| j jI'll I -I '.. Im fivul hluim. 'If In tLo rhalr
In I t. .ini'iit
tl.
..lin Inisl:: ihi-tiun$ di th.it ".: o i ; I lay.Olio jR. I UI..II.I'IIII.I.| | | .1| highs si a an ik iiiui I ,,|o i o .i I I.i ,1.1) 'tllll nnn-mj| ; i ii moIII
1"1'11) is 4.14| 1.,1 1.1:1 : : ., If. I lll') .,1.| ; Dllr.l/ il K .,... f lillilM r..r killIn lloif f MI ,. ,ui.h) slataKt.i, tLo ot 'Ukiu'j -
: II -ill, I hl.i r. 'Mk-bli-.l
my)
< ,.
,
.lIh u..I.1' Ihi- .
l-"iI..I".t llllll .
tl.iwho'i'ir- a > U'irii'it I a.luin I" 1.1
tll't"f i tli luibM inl'li. diKtliel I I art- -i-I I 111: ( of i 11 1 ; | 'III'0| ( ,11-1 a. Loll liuluiuJa .
iti- ,l ii-i, ulit.tii I. al ii ii-iriin It I T""FK.'III." No. I. ( S .y ,l.il J iiii'i list urtl"rly man, t'i
)" | i ., .
.'uL ('l''." ItlI I t for lir.uit. A inminiirtioiik :, .I. 1"1 a I"IA' .I i. u.oiO"I" l\i.H.I uii'l uin'n Ki'M a ;11)1' to an nn i mini 1 1 lt's''I4sIait.| l"ht ho nKiiulil) start wLllo uuiiiriiklu

I'.Lliuliou!' il I iK-iii nraliieuitiaiilte i \(-I I' ,1,1.0. pill (. IbM; 1..11. .. ;ttt:: ..1.11"01'1".1| | < 'Iriiu.iin < l.kil'\( II) "f I tinih I imx II.I IS, 1.1111'1) i n I I\.1.1|:. 1.1.1, L..I"II u ti.il "i 1 h".it I tn.il'-l I I II.', i .illii-.llal. win tiII. of tlio cuttiuK luilruniiut.Vii .
[
I
sir Mill-it lflli.ill.ll1.1' .. ill. riiiir'i 1..10.1. i kt-tti- 5. 1.11',1 oiiiuiiitiv' t Ii w M iMiI.tlnlII | I .1 l I I.S..I! ti.i-ntly In-full- i ilitliiktiiliii 1 1I ,' \ h Utii-i t tlio sjst'Z'fttlstt Iji'irun.
nuilnn. 1".1 niienft'iu I :' nii-li1. f.iiin, aii'l I K'jl"l; a ll ,l-oo ii'J I'lilnlion.Kvinti Alti-i I u i was
IV"UI.ll. Ijil.l ..1.1.'. I..I ...r. l.iii-l. lit'. I Illtint1 IIotl Uf II.. &\' illl'l I H.k: H tillIf..lilt I I Int'-ol li.i I l fin. 'luiii'linx a I 'I hi MlHi It nhlch mode him
i.l'tb i 1ft 1".1. ripnia-d lli.it: tic ell tu: I 11'.1.1..1 iii Uio Iill S.ut. | > I : 1.1.\.111..1: .\n..i 'it I I-oI"y| ".1,111", I I |I' v. I.'... ill t tl'-I "'1111111, IH- ii' .11"1.1 (hInt' ; i Ills ,
: wan..III. I.I Ill in 1 ilu tin I his i I hctio i I! Ii III tli-. Ii'i urcurJlutlyli Lt'unt.4
"; /
; I. nn ik
I ll Ic'tt.r
ilon.Mnli.il* In. I'l-
t.l I Not I iliiwil ( lie "'rl.ii HIIf I I '
.MMX I ; liin.i.
had l I.<--ii "_ .| .| "> : \ I of Jii'Un' Jolm iluitiii. tlmlillltlllllktl' .J..L\C.I moilf ill 'ii in in lilulionsiif Having bats' In J"II" v lo li.il/i ': liii In j.l lii i-ily against thuii 1's'rn
'
In UK-l-lban-H'niM.i .I.-'tril L iii., ,IIt(',I ; ) I lt.'Iii' ll I..I Un al'I..ld"I.,fit i'l' ItluiiiiHtir in v .I,1 if': ",'' '1 IIM .u I i-l tli.il' in, ,i I. f"l' KU.. i'p, l"l I slits si t |j'-.leif I II I,,' |I.ii. cut, il.iy, nml I .IL 55,5, st.l behind( taluh. ami. shut LIsa t't'CI

4-.MT) 1'.1.! Tli" T-iaiia my po'|ili' IMMjlm in t ".", nl' all airs ,it Wiixli-- niiU, in 'the. 'r"I..I'" "I tinSjniit-, in r.: ioIni'l) |'l.i''d 'I'n't I S-ici| : $ It mlii C.. S .llth..II.1 II 15151 I i ill, I Liiit li'. aid; (hut a lixuil In) borothoroitid -

<.I| I tlt 11,111)' ,j m u I>I-'B badirUil'llllNill in. l.in. .,1.* ..1":u "wi'. liyk'I Ii's n.ii I" ,1..it.';. II.>-. .(In: "I.j, i.i u',. ; \ 145 45,41151.sI'. I .phiulit.v IOIIIK in a ""'II. aii'l I Inrii'l H on bisarm. Ami1Nov.. .. -.Tim intimation |'rlc-lH of (list liiut rumen t v. Ilhi.liin

: 1.,1 Of til"O'lffc' I I 'It -I ..1 Ihipn' l o'd!' of .. | lii-iii t'til.iy 0 iLls 1.1 ,' -it uttt'l 1 fortitude. After j.lnrhinirbii
tOieM "
j 11(1( ( llly air t-shihliion n.w: 5 51451|
; 14.1.1 .! I.) Its.ait..l: ;in lii'a> ('I). Mr. I Ii. -I,-in Is*.. (tin "'I \ lii'l Nni:i ,\II iinkiionn j hand
1 U.i i asMrtclIlinl H..la "i uJ" AliA", lit .11..1 ik d Hn/ I : > itli It l \I| kinj i "i "ii.Up
I > f hy :
Uilim nti I of : i it-r iriuin'hlll'll I nun "'si. iiioliy \I.
,lularl.I.. I I i"a.li.ll'I 1)' nu a Il-"\ I. .il.tn-i-. I I Mmid. |1. i' II. MOIII.II-I Ih .1 Hltli'l.lt "lfl.< t, il.lO, Htrouiiiil liali'tonil I 1'.111".11"11' .l> li! |I"r Ih"tint tbo other, I i-ul oft ju portion cf thauj'pi
tli" ronnt, I'.iiiiiHr.lvuie 1"III i"Cit'vehti..l th.it the) nwriiiiK'nt will Mtl-l"l'll ,'ll-- I K-iiurll.ll' li!I. .,1 : I I I I.,,'. .1" I il .dU I ni.-iji-itly \ ;' Iia'I.'I.ltjslltit'.I| i | I.) I liin bit which hn bad. torn with tilstiEil.r.nii
I.--I..I ; iiiiin on tinV ..". i'HII I 4 tti )hit 1 ..C bit .1 i' n v n they < Ml'' r !
: ,r IIo ilt. Tmri uasioa.iruMo a'j I till! ll'l.'. It U'lll J'U.il; 111: |I..IIAI.. t ini-inli-'ii of Iliu lot ul family ami illsIi which I nowuii
I H.i'l h.I v. t.t jvmlulous.
lilt! <
;"
th
umil iifU-r I -
bit .11 l
.ret4liu! il.'lio Ill low i 1..1. n."s ( I. that Mr. I lin'iiit. lutiiKi'v ( Iniiif I" i, "' .,till HUM Tu'ilrf> t vi'itinic lioui un ,
fiit c ] nearly
< > ( lint tbo
'II'I.Wllr..II..t 1'1 l'l lu-nteli I'Ih" i.f Juattl ii-d otn-rulloit wa$
I II Ain-t "il-ly. > att. win u Ilgtl4. 'I Ki"' stia''t'uwt >
dt nil:J I'll rlioll. i lei bit I 1 U-kH I uii ." all 'ii"Linkl: : -.. n. i'litusuiar, i ('uMiL.ui r illy at I I'! ru. I I .. for thu brail of Iho rouldbo
I I nut S i-inoi ol I lni-1" J..1.n.'l I\ ainn rUk'ft.t hil"\I" I'' I I .'sJ I. ".s !4w tiiIltili.'l. cutui'ktr-l.' worm
atln-r Urloudy ami 111.' now' Miiiml hi-<-i.tary: of tl.1 HnUJi I Ig ,- 1 I "tural tt..'ti'i v. LI ".I LII" M-I .... i iLt'IiIIV i I o.i'i, who (nit nn faith in t.il" of bei n '1 In- btumlra cried out: "'ILatNIt
'UO11. illl' I$14', ., I..HIA; .tli thai I..'WI iuM.-rtlu I' uiti.AYA1.i4.li
tiouulVatiiu t I& J 1,1 I be Mitirtt'i IIUM-I'l'i'l": i : i I' It 1 I Hit 1-aixtl eyes tue,
A :" y \<-t<- Uliii (I' lied.IIl'DAUN. ). > ,. I b"n..I.II.LI.II.I | '
v'ry I I. tataL "a I, irwl. ( ..'. .1..1.
I 1." t"III.I isIr.' Nov. 1'1..0111$ r1.ty'it f (.1. 11.1 t.i..t il but. '.. .. t'ti.l'Ot.t It.ibuEtlll fur ono inluuto -
TUo vto 'I'r pIUdin $ I, I IUWll I''' Itt(shitI I to 'li I |; li liii, (is rtt. I Illson I 'i
l.irj-.t .
,
; 11,1,1." s r.ll' I.a :" I a' "tl.u i'.f41v1.' I .*. :, J. |I.-< ltiui'l 1U1IlHt"r Ioui.c'r. at \.I icit bu ii Uu bLut bUj.
A bit.; tlk.14.e.CIIIIASIQ : 'l\J 1..lh.' Mutt sit nu-IKOli'll, fl.lliwore I JiltS M. I I'd.I: ) lillln ,1 |I. I J'l'-l oltl- |PAilS. ;
.
lU.siiy: ii. 1M l ei-,1 wiili il.I.'I..I.cf bitt IIMlit |IMial.:1| |1.1.! ill I'..'., f'tts, i, I .
i1 l.lui
o" 1'in.i'l'in IIIII"Y'II'I. <- i I thi-i a Sevtro pinch,
t"ivo
Mile in hit "t.JII..L
a diii Mr.i'.iim.ij >rIty. I I"I'U: I IMMII t.. ;0" 5. Lit t1f"Lj Join "_ 1 s's'tt II I l'\-l'fl\ .i ll. |VlN'I'r'| '. 4llIt '1'I 5>.1' fn in (ItsI I l'iau-'l I'll- *, 01. I fj I I o. iiil. ili" I.i I inly f inn at Wi ,'IA'l't. amillii of roiuiin i. "-,. l.w iiifi.tuiwt I dii.v ul.s, i lU'J ('f the Umxt lu-rosa the

: iiuiihnalylurjo i'll.5) h4l&lliLi'LI'rslsl4s) ftui.i A. T. O d it "'11' i a (: .01(0.1111( on Dial tli" >- \ ; .niuf tlm i-llnl.itc lu 'I'vo
slimy ,
rouulry t-mn.i II.l uu and I'lil.I In nth. r. rjiuii 1.1.1 o\or : .1'.. nun lit 'antinto' hi -"" ".III I h-s. -rated lip. and Pii-lalmlnj LIIdi.i. >

'oUi i. Un.'ej.t all over I'i" fun ut.t the witling ni ..f tKilooii ;ltsr..lsIi. IIw| i'tOittkatl I >l N.wu. Tli Imli t. >I' .1 I I ulli/kvinX I I dinlioiu.. It" IAU">lilX <>' tin' *.&I"( ,II" ." ..{ DMUutll !I. I.
1.\ '
I""UI.. of w- rki-r at Hieuiliii I I .hoottng. I litg.Ttii ; It:.,; tin: I hash" "L 14,1.14 Miiu.k: I it'll I lust' 1. but Hiibnnl, RI II..M.. until tinv. ." >n UK i'i |"fil"ii i.I' IH.'M.; 'I Its' < it w 01 in.
AlILKS.-TII lit lu-f-ru.. Jl.mv I Iotti: dretv a r.".Iv. I alI "" I HMIL-I.I Nin'i.: ..1'.t.I."r iOiilitn i iI'"uu ibis tool sat Ilj', I.'" I." inn .irUi.sl tbooll llitf'l: I t... i i built III WIIIIIIII&.|. uitliliu "'Hi.1 ,, t.an nisi) ftoin hU n'ttt ami piuejht
( il gre .1 r sIt i\er Jiolli liiol; 1 w ild uiul 'ou. %. il 'vr, ',d.u". .. ,. will Uliniluil in Jan-
,111' luueut bcyotltlulUr
LI 1\1. .I I 1'tVl I : bi d'.nl.lm.il.. fi ", to.roriu! VItli Ubtom
.
II.,, kiii' ( tin NttlM-il.itt.i.i Li lion &" |{
t'Iu.lrl te ul < <' : R t. i
CMS' v. ( it) s. I
warl.I"I.1 or1'I. 'fiie l bull- iu. lii $;". ti'4 ly IOU Atbii tu bu 8iokt and nx
tt httJjyli-r. ii< > u I 'I 1 uiltibiindri I the i inn wi rit SI.| .inih i j. o. (
Hill! running'ihi. 1.1.( Harris ii. bU iWth.1'iUr vvi.t, ; 0.11 i ii 'l'lan-l (.lot ciili al. Austin It. il .'p. IV-j Ki< ri-ltry lilmit: ; ha obsorf
noon., rol that util (i.nMIIy! i aui ,: i 1,11... !U.irniK i mi I t!Iia' .bt 5'I sit I Ihu iii- i iput'.u :'..c turs.s.'at'rvo it, fiji

\il-inl4. J 11! iM|>jsl 1. t
t'tIUIUCii )!uII".1.. i., :n\ l>.-Tm' li14 havO llit-1 II. i hot I lh.it t-ti'uik 4 1. I'"U P141.1. ",tI.tllI'l iwlt' in! III'- liittlu 4 1 1. ,1,11.Mi.ri'n) f"l.".will.1 Ali I on tint,'\ rs", |11'.1'| ( '" el I Ind .It'M. Ci, ,n iii", 't44V. -i --111.--\( ; I Nt-vv win oraiy. but tl.Li %% uul>Ibu aa etUenca,

WiLief. Ufli1.: arrt>t. !l". ro. 'ii4t, (4'ia'l'Al: 1"- ,. 1':. I'. 'Ilienwin- ul o :Vi < iuiii 'S lo lie atailts'ry.
ln- \ ; .
1 .IUilf
H:. hjn-1 ial fioui ).i*. I"UW, wty.: TI. n-iuil of ILFi deceptive orwratlouK.t'
,) "Ul.llkM-l. "l lll XVI I l II. 'Lhi*'
-- --- ill 'tin' lii'tit iur (Jili4-r ti4iui.it Wiill till- "'I
In. eabt. \vIlsstu.: th-- l5iltl.Mi.tlll e." !'fl'| ( 'oin|<.nti r.ifunriU | (Uflhi'l In1 .
1 m IH-TH to ifict und ihU rernarkabio
U. rr i-t NJ Ia'1 'Ji aii'l I I" r"v"row't rwttU.li.ili"H, i j.I| < lire,
lidale, I Ii fcttingtry liflfniij.it uulllowliuj Aft Aualriai I4'slLll4' tlouvii. eul'\\1\ ., .()',0. -- < ::111&11'1' I nitir-iw.of tin-1 'miiil IIOIIK n domino I'l--ili'-tum I7>*?." 1
will einy lli-ili tii--t. fU.I.\Dt. Jtirr. .V -lJuI .t a torth- ; 6tJ'AMMY. l'IU..i.W(ll' > ;5',. f..llutV.: Tha..a' a iaij. l4t". I..t i I Ius't'u r\lO. Tuiitoy iloI. uitl I ot f.. minute alter tbo }mtiuu eutvm-4 tUoIbe

N" tL -'lUe wratbtrI- light j.rx'&I.n in this ll1t nl lit MVS it>'*|4" W.I IKMurilu uMtni'i bit! fun I I. III'.' I. IllVlil I l>- ..-.,t lo J.11M- <'*( i-lt Las.JgLtL '
lUI'ILLV.i tsti.I' .t 10. Zsir.) ( .J &" II t. .il.ii '1.h.
c'lIar.IJaIIY 4iiu-iku.! A Leuvy 1'1 wvr<' Ih .)wt iftbo I t-4m' t n<'il'I '"> J4..t I o'ail iiilti lliloaliinir .luiits4t't for I'l'-iililu' ation. Mi-. l-jiily bnt dix-tors gay that tlio causes of
.wn, LhIIHH'11 \ VJ 1 ind ii ii'i' .. tiln i.t ii'vuLit'': I. in .a I' IbudianiKo its iu cuuUitl'jui usually obfUIO. -
U.in.11U.I.. vlicj tVt4n &-J"n >uv jgivtuevi lat4I.Ii1t drstls..j I.'I'll." \ole" "'111 )ou < inn l il.r- ;.I!' jai'hnx > I. n i ii-t
i. ( '11 1.11 i art Au truiii Ration.jJuiutioiLi I Ul. .. l4.s.t- I.".. 'tlu \iunL-.li.. ir.ui. i.in-ti. T.huh isiwer tLo tullO of tha fUrrul -
>b>uiu ii; UM l'arn. U. a -. IlitVC, ttOAl V I II .111",1 0111 I ''|i' I.IXHU I .1..1.111.I :tt' 1I11 fl''J.IJI1f..1 i4i,5 .
solidly fur tLe .11.u.I..u'| 11.11'. '' ,111"> > air.-.ti )have Us-u ma-io inconnection TtnKsikviJ!., in i'llit iuiitiui. l.ifUJU.ill I < IU..UI cr':: ml l II. ,it I will 1 U- jili, ... I t'imii.i I i I.uut.l''JIJ! -, 1,1010.1 on lo fit m, an Ih.' Ii.ft ,'.l. i HIIrt' )l-4l-lij.. |i",r'l.lt lo, ,III bruit'tr' d. (.rtuM tho vltality'of thus

lur tin-, d'I""tr.t" 111.- vUIt re will b* with tlm ;im-i-ient.. Tl.o S>-itlan < tlltjjl.-l jut karhll l
ury too..e tu dil maj-iitv, | ,'ruol" go\ciniuiiit lo-s t -ndru.l up4ogias I I.. (lull itt i :iu.ll'U tin- wUilitil"' I (ali.|"i'i-iii-: II.l1Ir."iu l ; )Ir. Su.-- I S ntiii-. |i'-li- it | ii4 Ii. idi'-i t>% ih.miil'-. '(';" I lnij>iit.lutnut, bud iuliw.
tit" m t- I. tntrudu !" .f I'hn <, .. bill.il.mbt(. Uiat lisa Ir."Jr.I tuul lluii Iri-it'lM. lu l< t... it ;',iii._: v. ant ufr n-r mental cxvujmtloii, ,afti'Atm.t -
furtbediimx-rau.. M. a. 10 : Austrian ltiSit.tef fol Li.., !"I it''A' > U" n.iril the iiuitti-r iii,ku '. i> t.,' < ui count ioil' .1 I. | in ;
OI."JU.1.' No* I t.tw .11'r tclvar Ulba.I. : .. .c. ) .'t'a It"., ,'/-. 'I'II} rt"'{" $ QI hOd I I ;: IAll)' tuitluT IM \ ... N>- v Ji-i-/ an 1I : tl.t: tn.i'.bl.v: 1V> trvatlut-ut n-u-

ami .) U3.It. d I tUvuliu in Soifu( 1% lust UUUMUM) tlf .Ul .Iu& L"IIIj ru, it .rolt-I. I ''I.L( Kid I 'I 1 !... biiit "." fanv U n inV sit ttikl tifiuity. bruit, eapuLluUy it lull Jut. fircfuilykcltctcJ
-- lie .' .\ mi lit .cl ,
ami l'urt'IIssUtl i-itik-.iinl I Norfolk t-ouiit.- Itr.ulillrau "KloUnKew i. T"J- 1U.IU" VII- tlierepfUttn. massage.piuuu&tlcs. .
; hydro
i. (>rotniu:rll.i.Hy. mid more luUr.wUitwu ..: U YOUK Nov. 3 -A se.trI 1 t the Jin--! 'jIithrULUt| } VMl.u. lt1AtUUIi.4Itj 1. I SIt-st \% .rtl-Ull>MI( MUIUIO'. .%u .1..1.| r to"1_ Korbobat. rldiiw walking,
of I I. tI S.K tvillniKlin.relat No'. :. -uUh fl'ulI It.. l4ltll ('ukiu.lw.iliu
\
by U'tli, tiiiu iu any el cli"U ewliiunlc Ui"'JII. | kbiiuJmit anti aijrt'eb1ts xercUuLi
|Iulo. Tiuirj, float Waco, 4llu I Ku'lit'tn. lid l Nov. 'i. %""" !- rowing.
for y. ar.Tin' eooriii: (I' { It t. ill "rlr fUIhdr TtJi.I11' i< '\'.!;. Ult.it tit..ttY&U't ..) Ih it tULin, uf W UlIl' 1.l1".tJSuv., d. -Tin* 1'aiiull i-um- I ho 0111 air aul tlio Irianii 'emeut olUo

full .r.ntil I I I b'J1 an lulfU4 IJ" 1Ik; .' "Illui 3 It4)U) toL..I'i. t. \t'l1u" f'. >.ir bn..out in faiujiMiti'U- I (jI4g5' MlIIi'i'b? ((1411. tlirouli-nul tu its.bSLt l..i.,1\ ,,'aiwt'L l 4I .itt,544'rd.t.; ) M. (uult'-. iii-i'l: tiiiitylhiffeir j .tu'ut'* .aurr"umliutf to ligrituutUo

it-f-rut. 'Ibi. ( I repuLluan rutiorul I S u&Iin". u-a ill, iloaiui. >>ut th' tuu cuat-k ucitt : UZAII. I. -I. mi--i Mr \Vu, l.oik, uf uliil" ilrunk nilf' iti-l'| to t-utir Mrmuilelitr : > uiluil auj n-huvu fruRt worry, yi-tbik|>4by
ti of rtiilflii-.t,
J"llcu I.ml 'OUlrl' > b) s nut- ("(' ill thv WIt'7C tligrpiv ; oi"I'kl I i Ill' 'S '\ .MHimllMiIM. 1 hI lit'itl u." thujiul'i 1' rwul1'" 'hlirvJay ni;tat tra il ur4sil$ vujagu.Arbiiuii .
Iolr I lu- .\ J"
i"
""
buttJ.1..i>trietUlir I ely ri ubl.! au, .. .CvUI4.nl| --iay kiju. at Lit TIM. '.", .." .1 ....' at 4 (a't I.d k J', "I.II ls4A&1 us.4 r. jiuiU-r. 1110 IM Et.iIillt4ttj.. "twll KraukYalkrr liot uu I iintuutl.Wulkir 'u' 1vjuwutJy wona ban use

1 wJel tlir republican in-rettniitut ."JJt IUTB "e I et-n ..UtH. iu SiY"ii.. .4" tiitKUctKjn law in tunu f t.IU.IIII 1110 &s art..tf l. teaa. but ifcero thuuU be a tlocliW (us.l'rcGotDtA -

will be 11" lo-Jaj mxtUouiicd lw* Iw I** T.. ..-. L'lvi-u tlial tUa generally uiorbiJitato
rrurle. d.Wi Uh IC.iU'.fru.s Iluiuc tut II net ruin n> .1115,54 aii> risk in llunuttfr i I - -
U.ul4 A <',ilu la Jitalig.LtAIUN dad bIll bealth Tbu rUk ofkulciJd
uinjoriiy. : 1."M>- '% '..5J It u ajincuiu t-d thtt I t..ul.. U
Ii.
IJijhiox, Not J } I 1141' IlIllt4 liausL4)M.it" uuall that restriction of lib.
Norfolk ear; "ni 1.1. f"r buudrtdan lull SJI'1 iTt Of The( torv) ">( ..wIt Judge Ililu-n the Pt4 l I .1".c'> '4 tlf uiiii-il gt-iu-rol ufIxuriiiik SQ'Alhlcd from India I ;;, Nov.V I'ardiiial NestS \ '" JutctcU U10 to Its prevoatlou dued mara

I er rn uaajority, 1bl lUrtU'iu' I I Iuds'ptn&ot cuWJAMr'l grew rapidly nth "n.lf rll. .\. T Kew i iv tIt! t I. ..o..im.itl m tlttt Utrin I., thai m cyclmM ccoiut *iii*i by aLiistty S! condition 04 muu'v bat UUr Juriug erty liaru ttun good WOUwu lltliry Utswlq
diiLat.il .
uot wa will leading lulkam thi. ,'iu L an ., 1IILot ioutiuui-U 'lu court at NewVwV. be fuluie. ku ovet Ja.1t
majority niy, Le M 1"8 u IWUt uaj. rain, .1" 1.w& IaIiI4, tUftUKU ktlll KtaTU t&tUtiotsLhisbO.

I.tl! "IWea. o*iu( & a dl., fo Lt J.J .
-
-- -: r L- fjDL ,1 .. .";JuL: -" .1JIi- I ,L.J\o. -. t (::"f :': ;r.uI..Iuuuuuuuu -
'p ______ --- -_;.-_ ..- I -
-
'--

I .p-, -- _-. a_ ------ .- .. :: -- .-------L _.- -- ,- :- -- ---- -.
--- -- -- ----- -

i ,low fl rnrnjn'littvi1) 1.11:111.: li.lthe: ( .1- : in this 'onlh( : ran tuinnpp; t Io get alonif : 1 0'1 C l' O.TO T

,}Eti1Coll1\ ,onnnrrhil( ninliti ntnl Wc (l''in. anti' Ito.iiki \ without Mark "lervanls.' .-'iuI w EIii T I', HSU ..ti,: I' I.). O S ti'lKTI.r'l.. 1 I'I 1.. 1 ".".1.tire t
: "Wdl. h ,.) : c.tlen'ioiio.Kvery Jollfalll.1: 11\1: "''f' nnd do |I"n t Sr I i / ''I '< !'''' i ;,' nratn-t 'M.h I.'s"sn4 Inr"II.. .",.. !t i '.'r
) I the, s |1'1"c' 1"1'1' 'r
DAILY AND f ) WKKKlA, IJjl'OCth( ln : inI whie' I .1 i I 'l,m'IHK'"ti! ,iff'.cI. iocistials .a' a c't'crci' (55t, .
\ nnilci < i'iii ., ,
01.31'1.. ttCii'iiiii.ittuit I' ] | 1
) !, v I t I s on I I I IC ii I ? 111,1' l"tLilc. SNi L' i."I 1""n "I''hI'1 .11 11,1118'. .II"ltt .tun,0outlvt5uttOltihiti %
jplll !tIlt.' li.i-u t ii- "I I .
: t..I.
j I'C l.tMllm nv TIn : of I Hir-'O new I loads lia- "nlII T..IS \' I 111)) 11.1) I I. 'I i f1'- | ", .sit. ''li Mm I ," 11,1"b

etat'ti, i wIIIl"1 of I I tho pcitlc1 ..nl ', (,],,1! man f'nltiitn.! tli. "i, 11.1"1..1:u I"III' (1,1"!; 11\. I in: ,.HI.1.1 ." '
.' nHIm-ltl'I.H.: J't.BI.1SIlI: ( 0.. I lie t the I lIII'I'< : ) ( : l'il.1 ..II-I" : "
"I.him -h.ili I I.in I.
'
; \\ 1111.,1 to foinul n ,:,( ) PRIC 81: 1 I i 'i-ipul |/.1 I. :
has atldptl, to their 1aellitie: has 111'1"1. ; \ '
.' ; I II.I l I\.C""ool', : flU\ MI h\'M' .M.iniisjt-r.. his rncn in thin Al.thami!' ,, frnil-Rrow,, II.I u n' i 1 il' \'f"\1 HIT" ,," li. Flnlllil.I f.r I i ." hu'I"I'- l ll ', I ,
: Mrenylhi-itcd! \ I heist a- ('(111Ii'ellllol'1 *, i intf frriion. I lie nelctod Mountain : \ Intl.II'
nl,1 l't / M ,i 1 1'1', I'lMti'.n' N in
.ti j .. 1 FflMNvMttA;;: IS AHVANCK.); :and, rel.\l, U fly diminislipd,, 111I1'0"1" in Ill noitliPftslPin, ( part of thin I Iil.1 r, /1.-.1 1"/1"1:1.,1.1)/ | : I HIP
f DAILY one > oar: l Ioy Mull, p oU tance nf :Montgomery; us :a : stile' \\ i is the tinp't jicath, and .. I li 11)1)) "I1:1! I! 'Hint* Miiuiift 1 : '
4: '" MX lolllh ;. . :3 JI j '1)0) of Alahami. Tho hit ,' I Ih1'. imll'n I (I'tip 5 k.
.'-i 1-, alit .il I '" I
Noith( nnd! Ali' 1"illlll I'/II
.
t :>; (HIP South Ala
f-11 1 ,0"" liiMl 1..1; t lie ,
"inn Montli, mile, nf mad, t'X'cpt tin, l'xt"II.III", | nl \ S I lil\ I "f Illl.;'I'me :
.. )"Kurntslioil\ cnrrii-r at yfMir' r."It'II"w III'Z >\ I lalII'aimal., : J'alll.ll.il piivilegos GREAMDHIQOUS III 'I" I.lnl) .M I I. (n Illeil !..
,. jiluco of I.UHiiifsn. nl .V> i-i-iiU i pe. r iiiiniili. the :SmilliPin, h.i-... hflped, ( hitit1iuiti"i'1110 > 1",111,1', I .Iatl< Jlllllte.l.! large tract. III. 'Hie. HWinint i rh.'III.,1, I | :'nk, 'iIIiM.iuii.iii.iliU -I ; .
: I ii',| .l '" 0'! fl 1 R'' I.
Z \ I IIII.I"M' : .
t \\\"t! not ctmipl:linit.ff.'e:l iii I' d' I ind. '
ir.vai"Stl.OO ( OJ/.IUN.'V I" 1. .' 1 in,, i' eh.
TIIK : i .1 1",11".1| : I
81 all Imill. We\ uanl: Inseecxeiy "lie laid nil' a town : 1" ) atush .I. iNeXMMl I'
1"hll.hl.1 1'\1" Y I"'i, bty\ I'\'I.I'l't.' glad: lieare I : lalJ.II'11 I Mlllturp ir.ltlnll' I'C.'ilK ,
;: ft ear, 1'.I"ft" 1.1...e.k iivlini'IIftipled ahead, livery; (own (. nlliro ; Invit'-d (ill'lal'1 AK1NG 'Mi" till Mil illV of ""'1.1"1'" IV.. Illlil, Willml .
) 1111\111 > ; :
.p. freecnl on' nppln" iitinn.TiTlVI g' 1'nlhPi'linil, 110Ohio) anal I'enniylani.t ..' 1 i li III 1 Isl'tl.M. ., nf.l nun" 1'i-jii.: .
inn-1 look nut for, list-It. I Ma-: Montlooked *' ; :ami, land.! at a verylow kAYgIN6 \ '1 In' lill-ill' nsnfMiM ...II'llInl''i-. In I
: AIuTl\) ; UA I KS;!\ out (f"r ( Tn 11,111,1lill M'icp. .8.1,111111I towiiof I t. '-i-li'li"eleilM, 5 ,1"1,1,1"1"11!' | > < ,I-. I
IOIllI'I'y i..II /qNllIl1lll1lh"| ,
clqonllhlt'"I1.I"III'III.I".lolI 91.1II(4t' Ilfl ni Mi"" ; l ( it-< I
. -1.,,' ; 'I)'III! 1'11'1'111\111111): hI' till) t OM'IKHCIAI.: In while other (owns ansi new" "Cnllman" !1'1I'ap dl)'. It now .111., \ I"- .1'.1.1.al II. 1111.,1)1'1'.1,1'111.111. mitli '

%. more than ilmil.lo. th.it' <>II nny piipcr IlIlhlll t roads are cullinif us .down, mean has: 2.'HKnr) 2.:00( ) people of whom aWD l'irtl I, .1.111)! 't
,; : ......Iinll. reinlerlii, ) I It t a valimMu iul\citi I I vo.I hiii'ilts All1liel'III", I \' I I. 'I 1 h' nltfl.i-M al. 111 i r inilclili'/ Ini'Hvr -. '
c ; : I metliuiii. .lentil.Vo ,tsu (, ilahiitt" in cold, 1.1 "> li.ili I I'>) nl H .ItS (_'i'l' | !ittc'ui !I. livuliil, i ., "
: ing _ HOW' NM.IIOFM WHIK: : KKKTOt'T. RAG I- -
j t.1 $:.tltI5! 1,1" 45. -:- "rf.t
:1 t' 1 Ii "IirIIbMrIptiol i I'.oukx, rreSBnmni unit Montgomery Advrilier.The I I I Mow( did they keep the 1"11'1 ont e. )l. II. x.illhnn. -. Il. *.inr.ir.l.' W. A. ". I

c ,'.; hi\ all I ng 1.1...... aiu lwft>BOM'li| to I Ilio,! I lj'.l"'J'* (el'' \IIH'i ) I 1\ Ins" all 'of r'lllall1: n kpd tho i "Ol PRFEC JKTCHi \lu-i-li. r. U i I. 111'1,1"1.' \V.-.. /KI-.HIT. s. W. La DOUGLAS
I i\ tlon (if piitn.nii or ntln rio, wv\ > lire I 111\I Iti-il! tinlhs' '' "'III'\ II don't want) t lie neftropsIheip ( i ul.1i., i I.. II. 1111'.. I I. I', hiiottk"V.. }
to impress" upon
1 ('nIflh i> nnil, see fur tliemnelvi'8.. 1 sought 1".1 I nmt\ won't h t I them filny in It. l\ni,.li-. ,I. I!. ,"1-1 '. r. I.i. iilil ret "i I litters nntl enuit inn nhiflLlflflNi to the pcoplenf, thisctmid. : now that the, ) black fal'el I lle10wlI.II,1 \\Vnollnlk.. .1. I II.I li-kii'f" 'I'. K. .11",1.1"", P 3 WilV'Cl CELo EN. ;J
i ;:i nspnonnq n M'cl 1'itti 117 this UntM( Dt. rnIvrtdtisftntl stlt'l) .
th h"ftd. t iii
by the
.7 !i (;())DUItL\I\'UBLIIII\ ,; dIM; l'.NY. election" is over, lelnrns to (Iho ,"I, III I Ihe, I ii t lie rily IN pO"'I' ol'l is warned I'tililla) Piwid An, At., Ih.Otrm Mronl't Fndnrlrl nimit ncnlthfnl O"A. Ilr"8 CO'Jcaklngl'owlr RII.I. 1 FIII. nl.li"NO.'' raIl I: SKAMTTSS or: WAX TIIKKA Shopmonth t to' lf,,,In-,

.. I : !11;i Joel ngain- No i illy was c\I'I'IIli.. up' Ihil HIP fIII'IIiC, l I. (llwl I'In'8 nntrnntiln, .Imnor Alum lir 1'rlrA'a' Dpllcl'inn Kt- tv..1llo: i> nl rum ituil "ha'I ,
, 1 j II): IIIIcl13 WchtCJoMrnmcnthtrwl.IUKMIAY ( ,! he )wanted JII.all" itnon IrJI Almnml ,11 not Mitaiu l'ci.onou.OiiutChemLCl' 'Irs 11,1,11: (l'i this I lilll ,III', t t'H" title| lit U. I.MHIHI.A' N4 $SIIOK: tin-nrliMiml nr'.i
if" t i !N by one" "railroad: : especially one" I hut in llo 1111111" the next: train lot, if he can PRICE BAKING POWDER CO.. New York. Chicago. 61. LouH.CLOTHING I I'.' lluikitr"I :NIIISI' r\. nnlv.-'liitnil-M'Wt'.l r.ntlna, ''1' w.t tn f I$t''.lmtK.inUr'|, t UbtnliiM.I.Blin. ,,<
'J.Vi! !:M rw i I"'I'I' 01 - ---- S3.RO I'OLICK
-- : has ils 1\11 terminal points' : or XV. I. IIOI'tJI.AS 5054 SE.:
or walks out I town mid! county if he -- lustrouS. M.'n nu.l litt.r turrl. r. ull ui/ir (tt In in.hnt.H C
J f: 1 ; !} ;: :NOVK.MIIKU: (II I, I"iJ \.$' miles )away mi the Atlantic ami, (lilliI 01'. I I'; Ila: tli IM-.I.I.1 AM n llnnil-H. .nnl MiutN.I 'Fss k, "oiW '
.j I can 1'1'[ or Il'1) r4b. ,, i'Ic) fi YNOS 1.01 NAM: I ill Ht.:1: \'I ml t" hurt tin f.11.xv. .
u -- ---- .-- coasts: nnd, Uses' Ihli city Mtnply. nn "I'I 'a" toassy' of I ry to settle inCnllinan' !',..'ml so- mil, lal,1 'IIlr.: ninlIIJUIIIM ( iitrtg1it for 111,. i.::DotM.I.AH: l (mtt.na ott Mim-!IO: i.rl.--i i. i.n.. .,',na :

l d : ion. ( ( In IliNt, r nliT. can; !Is.' I'tiiIst LIE v.TI'ii.ul? .,\" tH.-M *.ulitK5Nli.3&i)
uuyIU FLORIDA SAIL .
TO OUU KXCIIAXCKS: ; ;:; ANDHTUANOKIW. ) "'Thevnsed, to lout the ( 'nlliuitiites STORE 1.11. S I I I) s l It.Iht-onrlil. l.ii t.,mill it".r HUDMtlr
i:1:
.
'f' ; .
: 1 One) '! ff (Ito restilUof wo |.J.,1, > lii-iiitn| "-''hl nr r ILI.', lii nt, II'I.I,1|'| tu ...hlln ni-nr n mini n }i T.XV. '
""f III l.ii have: Piillrdv( discourafrpd! mite iniiiii- I.. DOt'llLAS Hi MIOK: I<)U llt\S IdthtlHst

j I h: l ; up' ) 1.111'1)1)in leply I tu .1 sasilthoii-: I'atifl, nf iipgrnpi Into that vicinity." I 1.1)1 I fll"r.I : l'IE: I': 's !UI'I, AT |liii eli:| s.i I (1,111"" il ik-in-il.(H: illllllf, Xc\v Vork lo Foiisacola.) I..S.-li.. IIUKU.ASI..I MUMIII. tin-IV.n 91.71 MXV. lOITIfrt. SilmnlSI"

Now iilrn-o, rptiirnilirr llml IVnxa( : unl. .: : atlenipl (l'i Ml ) ( IV"". ( ) l *.** uni-4 UHKIIUIII, liiih u ttiuueu 1 to war IILui)
;i i j j. \'ill.I'all 1.\1"10 Prop i'tnr I!| t-rn I H Ittc'ss. Slusle l, Siort'orii ih". 4 In thin.irl'l..
l il : If rola is not III Floilil.t ; that It I N a |"RII> I our ma railroad from f clia.itfi': nl' I'.i- "Cnllman"::1'0! .Hiev r a l.ihoring whitocKusin : LOW PRICKSTO IEe': \ : KYIS.Pr.iHily : : N. A. BENNER & CO. All>.itiFs1t.sl.l""\"'.In r foliKrifM, wrili- llutUill luiU l.mv., I ll.il ...ldty .

.
: I I. I' of the tcrrilory of Al.il'.una |II.idirrand | \111.111.1 tutu ,ili-tri i limitation 1.lill'l -- M I Aid: IIOOM I Foil IHO W. L. DOUGLAS, Orockton Mass.
-- I
, \nllc (hat )yon could a Mai '| i inljiisUiilMHi-' | "')e rlahusin. I
I ; I ., that rejiorl"' of fever in l-'lorul., Ilic liii-iiicsH (if Iliis .ily. Till; fad nftin I li.'caii-e I i every family t I i cal( docs It. '.' u 11"ltl".IltIO tin-eit'H. 1.w' t 10' 19 Oltl Slip NEW YORK. \\ ilkiim .r \,1! ill,, Agents.. rn<:i..ilDr.

1; '. I are at i'ointi as far) fioni Ten-iacola Ilq I mailer i N 11'1.01) ami, \Ve-l ownork, t the w 0.111 ntlcndtoaU,! Fall and Winter Goods Il'c ..1(a' I Out's. fiirlliiHclilR'rithoM., I I ,) ( 11,1.,I I Ins: liK : (il\l-.X: I Its. j II 21-ti t'.Ll'Wild ,

i. I is "olllsvIlL1.: 1AIIIQ! I'iUsbnrtfl Kloiiil.i, lannot: (g1, alicml until \\ 0 I hiMischold i ,1 care*, I the children i woikahoiit i "1ldal| | j I liiuiiiinl; ;-[I" H. S'ishi I nnil lime .11:111'IM.U A'llON( 'III S I1

I ami Uincinnali, and that Kry Wu1- 1 II shake!i 1.1. I u't'eh sea dear s of Hie niilroail I !, ) I Hie I I house alit,I traiilen. 01'llcI18' WI1H" II WII.I.AUIllVKSOd.V.I; \finr I-; "-" |1'1'1'11)' | niljii, .t.'il uitli 1 ]piiI nfIn I I (i .| (.."cult'it,t-'ni', i'f' I lint-k l'II.!.'.'s.

i J'. as far fioni 1'clI acoa as I Is Cilleagil I lull ncnces I I that carry on,"r t ra<1 1eaml: IIegI"u:. clo I,, 1..1, while the,,11'11 J.COmiAXl'rop.()I ) si't-i :lelirnlwl! mn-e" *. Kor H.ilu. only I I liyHun .11..I.Iii'-iii'.iiiri'i-il.Tl'il. null'!"ropi-ii I 1'olii-y of $
: I"'I lit III the (tow' woikon
( or A. < 1 ,
all' ,
'
t : ;. : Ills., while .lackhonvillo:! Is :MS\ antI t t'I\'c11, New Oileniih) .I.ii'kt.onville, !I HIP. (:a i'iii'," I I.t.ly '- .11011t'OH di this,,tk.Iliht Lil'. II ,% nnil l'tl''I, mil ii.}, 111 nln.i.. Cherry and Tai

'. Tampa over dJO iiiiloi. SlId\ )' >'i 0111' :1\llal: and! oilier iut.itle 1.lu..q.. ( ( a, they no servants 11111"' : -------- -..-- ---- tiH: 1.SI.'t: : f(mi. ; rritI.IC. ntti'iiMnn I'' ill, to tin* piireli.iHQ unit, Sf1'Ult 4( l

'i ") do Ton Oh, ', coiiip times : see a li> 1 nil kln.lHi I'.Mi'rrlnili'llsi-, I' ('ccl e's 1 III"h., 1'011.. ('sicusluilIt, iocs, lr.tis: .
will not cntllleil to HID I je you A Wonderful > ,
I geographies' you ( ) iiicrclianl-i : :111 I ,
; ,
f;; 011' II'! vcrving i ) Type-Writer l it a''' .\I'o nro iitf UN fur I llir'lilnr I I I'.l.l.DlMI )l A MKC1AIIV. eliltlx, I r< lip, \\ liiHiifn| liniuh. Ahtlini.t: t
il )t sacolalhis' tijtitlco.i. name rale: as II'C gl\l'lIlo rOiitpltiiig Is 1111 1 hili'Ltte falilhoughIhll | : .| ant. KlOillSSIH.: (; Ill ,I'II I:: 5'\. II' 'I 1 hnmt ,. t 11111) .'tlttttlttcc's" fl i a Hnttlt'. fn .
(
;i''i 1'IOi; hllliley ielliall ,\1 i'0iiipli-tc. au SPm.Ol' ) ) I S""dOII/.II.III..I. !
I'. '. eilli-H: ollihe( {gulf, 'Ml111, !IS to IVelglili girls WI I"' I holds. They)' ('apltals mid "111 It'tliTx, \\11'hll',111) W"II. i I 11,111, lc hI iii lu i |inreli.iHi' > gu.il! l-i _
11 ,
: : \ )'.I.I.OW fever In Florida lias brongh anil passenger, ,. It i'O ns 10all"I') t ii", tidily I I mid bceomIn 11 liiinilte, 1111 liu (ipriiitiil ",'| ) :pL'i'lN' unit E)'.. (||.IHHPH, ?tl ....-.. I llnw) &. ; I= 1 ( ) NIC ( )

out iinincnio amount of lualingvrin ; I dY dressed, and wail t on you bet ten 1 los hit try) I littli-' pruotii-i', :;.1'1.,1.111 P | Co lime I"l 1 ltc'.t, intuit', to tiMi'ant, e ; wwsmIHTO.
,
III )
i' : tnoyoiirs.: )At'cntH ss'.a sit' sI I'i ii' $4.III) .
,. ,
waiters I have ) K'' '" u ] Hlnnilil, I t toy
I U"'h'
; oversriii .
I .h/l all1"0 I" l.lMI. Scml fur IMIVIll 11'1)1.1''or --
.
II-H.
/ and huintltnggcry.Ia MrCK-A-IIMilll(: ( I
ti? ; ( H'hen a family In the lOWI or KIRK I ( ) ,1''I'IIIVc' Aut'H, 1111' I ilm |1"11" unlit fur wutr, MOSHTS.I Bar and I, : i

It'; ( stIlt ler.ltniuiisI.:!! "cimnlry (ham; good, Mipily| of Ill ('mitt auuiatagit., 'IVnn. I>... .e I c..M' Mill liniiiHli, I Ito' (iiiiclniwrItli
BiUiardHal,
i; y" No sanitary law I likely to lie enactoil A liiisinu'ss; linn in 1ilI'II, more tial"/li he 1'11111")1'.1 nt ., 11 new pair i.f n\n-u\ ..Free nf C'lmrte.; Agittirsiitt

I : ( that will prevent a lot of |iionirKjieoplo )' some; hotels. : I' ,-iinip-ink, ciu-li GEO. W. TURTON
pair.'
: i : I IVnii.vi ii t sat a-ifnlli'wn to 1 iiisloiuerin i ii "I 1'1'111'0 11'1110 I'KUSONAI, 1'1'111\1 ( I .u. I I
\ in croHM'oads towns from Ins I Ii l I I g I tttrikcsyotins KM'. atuit('. DUW fllK:, I
>
}' ( i (Ijoniftvillc : "TIt Mr. N..II.I I KriililicliNli'ln I ,..r M tt i1iili', All.iilon ., ; ( .
: IIIR their heads on oiras-lons: W hCIi 1"'ellal', Is that when' )'01 got 01 \\ I t (lie I __ .____ hole I AilMlU._1'i'lislrul.l..! I l'III'I'il'III'.
P t.J:1 1 ; "(()cio "I our lal' 1 1..11.1, wonltlHiiolo Iho .! uhilo( hoys run I : 111110 I.I"'I' 'lr'III""I1I""III.c I
t I need them inoit.I I Ins'I I>r. MIIK'H Ni.\v.! I IiisroM-ry' lur CoiiHiiiniikin UK riNir Portrait and View ,
they 'i : orWinr.s
t in I satchelnr'gilp. -- -- Photographer
: I ___ ___ .\II'k.I'"I' for" tlclivery j 5 sIt ami.'want:s I Io CII'I'struck) ) 011' |' ,, li.nli.i. ; tc'st'tI! fur an 111"1, ''f The Toy (the ('IilldLlkes Kent t.
|i'cciuli( ,( f )r, if Clevcl.tiiil You II'e UIIII'O by M Tucaft. .
I 1', I'ltEHIIlKVr: (Jl.KVht.ANI. : I' has': 111" alll.alll .;M.) If I Iho politeness' of I Ilicsc III tIe fellowswh 11.hll'IIll'III'lh.I I I ai\\a use I limtant "ANCHOR" ) and( Lijuors( [ -M Ll t'lilafiix Si i'<-<'!.
attS.
!:9> TIlIlIIkgllllll ami Thniinan) 11'111'1.1, i their ,",,111'" I I..! flll I li.ne imtlii'tiiIllllirtl'll ( .
i ; }Inlllle.l Novemhe.r2': as .1"'IIIII-l M'I'vlcCI upon 1',1 Stons !
: I ll.urisou ami, Mm( ton eleilcil, ) % kllll'l'i I IttK'l ) 1 .
:
al'l on as the Atlanta. grip ; h.g t'l hhllO tll.lt: A Budg ck .
arcordanro with linn1honored ) hllatdlll'II IMPORTED CIGARS and TOBACCO
'I, I I;: day It in III : a .fi'J.riO. and I by t tho I (conspicuous u absence of f the (tail ti'ivil ntln I lt'itta.Iivs< | \Mtli no \? I Ii aiu4it'| eliccil, I I In'I-
t t1 '''. cuiloin. lint there one can- There i N 11111'1 .1 iijiillliMiic" : In IliN liiilo I s lajjgetl: (Ial"e}'.'' ," I l.i\u| also usiM l.lcrtilr; l'i; tli'I-* antI 'a ,APLKrilRl'RKHIiXTfi-rrJill.l" t SlIt 1'AI.AI-UV AXH MAIN H':., (111'., ZIIlml'r. : lefoie' to(1.,1111 maki tin-" fI'r ,

3 \ for tliankiylviiif:,: ,' ho fails to mention. I limn at ( I liisl lanre. I II'tll \V'ho blacks )'011'l I .h hoes I In Cnll |\r. I 111'1 I Nets 1.1 Ic 1'11.I I Imtli, of Ii lilt I 5' $1i8,''fl a'iili ga.i,1'ftiPFI'Uia.'rtctt.at l'l' (i.;t...r l'iSA40l.I'I.A.: I ,'1.'IUI..IIIIII.\.r I i&tt, s, <.'iii) icc, I'''I..I. ;
appears
t' Tho election will Ihcnm\ over and. WI' lie man ?" "III''III''I\' l'.ti.lngun ,a'ct dii-tr: Inll Oil', I'oilniilx, fur mini.' In this or nnv. -

I 'l j will be able to give tliankn fur that. is I III"I llm I nece"Miries_ oflife. Thepilcenfit 'Mtlle (11'1'11111'1:111.0'; : and 'Fran-, I II. l Klit4 I | Xi'\v h l'i"lul' ry ""rl'IIUIII| -- posit trv'va 55iiIcsttou; ii) --- - -- -- other HI'I'tioii.My '

1 1! I Is an 111I1'1'1 all 1 Iietctr III CCH( ,' i in I 5 5 ll'at t 111 i I HlflIllc i all Coughs 151st ('saIl's, lo ." 111 p F. Ad. Richter & Co., I Cr.inn Porir.iits at 'l.i.IMI) ) entui'it I l...

I I't| every Imsim-m, ( | Any involition iuiiily, faces. tell you l (he lilll\1 I lYe K'lanuiti'iTrial liiillk'H tit-u .a I 310 BROADWAY, NEW YORK. 11"11,111| ,', any Il)' lor I liss, Ihln $.MI.IHI..) (
'
: j* 1'\I It. Cit4MKIttALIt.pebthIY. dovdtcil fir'\.tiling I lint I lie l"I iit't't" ofVi(' allowed .
1 incliunlsmiIliing does UN er)'thing that: is done iu Cull- Co's I'" '. oi-ll.-Jin' T L. .
1 t to the lionio inlerCKlH of I tltl-t Stlt(: nny iinpr.\emenlof) man lie wants no black]: : hand to II'Ah'IIl'I'lo.- ______' __lima_ __;_Ilul"_. ._ __u.U'WI'"O ., -- --- -. -- t atsoi'' to li'a\u this I III -IIIIIII". 122-Iy!
Hint, Increases (the
i I county, and\ rity, and \vllli \, lULL: enrncstncsH \\ lalo\l' I wail: on him., I He and! his household ,\ : .Moniiits.Aro : TO ADVERTISERS .

1 vigor ami ubilily Ill'IIIII'OIlI. $55 huh' )tutu lowers Iho price: is euniileieil ,I. are as I 1.lel.IIILlii, tho piovcrbial )'oi'1 at tsi'ist'tl at nlnlit I suit hI'011'1 or .\ list .. list) tii-wsp.ipi( r. .ilhiilcil. IlloT..1.I
I licnelll.(I I h ,I do all their \ I t'.ls: ''i'lo I IIcUl.Y J 1 1PtOTOCRAPHER
: own
; : lIuuC
{ ceneral rest \ chllil Biillciln au.l : \ill" ;
i uiaiul\ will advance' thIoNehIIteret.to lK. .h "I Ilw'Il'kl,1 \\111'1:1\)1" )fnur hy a Nic1 frying ; l-.l-l:, REAL ESTATE
( don't I like i! theuuegu'o
f politics wo Hliall treat, all Milijfctconnected iron cheapens I Iho cost ot mi.I'OII nnyhow.t I s iel'IIIII"and! ho!i would get I I 11111111 i at eutllnx li'i'tlif" I If hn, Hciulat 'l "KI- a hoiuit tli.-li-, 1ln'rli..lll, t'p.iy. '. j"
j I lie of < """UI'"II.tl'( iKltlU'llf M 1H.| \VlllsloSiinlliiiiSynip \\'H HI- f.in! oll.-r no hitter loilli ,
i : -, clu-apens:
10,1 (
. therewith calmly allIliH. lI'I'.lllg I people I II I they I needed! I "r'iiljh ,and ellii'live i i thiinlhu Mirloni; -AN-) .
I III.jl'IWII .
hell rnrl'hllitionTVctliiiij I Itsvalim \.11
I passionately. To-day will ilocidc (Ito ollll'all'oall.! I lessens I llm expense "I don't, I there is one ; "",'IIII ofniirsi-li-i: l '.,! 1.1st. -AT TIIK-
I' I Is I Ini'iilonlalilu. I "ill I I I rilifto the
CH'O.: iMio\viii.Aico.; COLLECTING AGENT
national 'sHill'. So Tar in tho Stab\: i I.. Imihlinj 011'r tit ie or of eon-lrnct- the (Cnllman; Teuton insists, on It is I I ", Little House around tho Corner.INTK.NWCNC'IA \
I |U sIr' I lilllu hiillcriT iiiiini'ili.ilcly i ) | | | Xt-wspirr: | A.lu'i-tisini r liii l's'a Ic.j.5uiu
1 : his I \ tho onUiiloworld. 1"1,1 !
. .!. i ,'' 'I concerned, there in no (doubt. That be lug onr hmne.s, whetheru ImiMialacesor Independence. 01 upon It, l"tll'M. I IIll I Is no 11 II1U 11111I. C.. 1 lOSpiiii-u) tit I i'i't. Xi-w Yoik.Maritime STI1KKT.I'OKTKAITIJ ; .
NEXTTO CITY
1 law \ I (s's II"I a:gets.,: I c-nrcH lyHcnti'ry ci cut HOTEL,
:' l ; lug' ficttled by the wgUtriiliou A li.VllltKV: IN A HH.sHtr."Is : : 1 .I''hOI. rru"- { A Nil VlKWS: Al.LSfYMJril.'L'

1 I. I pHHHcd at the !attKcrt"ion of the 11'.1 ihla. I I has lieen d"IIIIIlllill ; this canvass I the town suit surrounding l.i tea tho ..l"ucl anil IntweN, ('ci re's w I nil Surveys lt; SACOL.\, l'OHIA) 1 IS-N-Iy

f that Hie tarill'w.is imt ainlIhut ,' ir, Holtt'im i Ito gcicils, ri-iliiecit I n iii us ccii- ,
1lx. ,
f (tire, which forever renders,\ inijioHsi' I. : : : : country i I pro 0 perous ? TII u I : 11III'Rkn.I. Kt'HldiMit! it ever
I the 1'lie I ierman, a lion, unit,! gi Kites tone is nil encrny to I tin1hoK! Iho A .i fllll'MAVrtlfrt S An -TIIKIIIK I :- '
ii blo negro domination in this :Stale hy lowerinfC 1111 we ,1llot in a dcx-il. hc11111111. garden ")' ll'lII. .'Ir". "' I"llw'I NxitMnijrup a I'I.'I| I I(IE1I.\, I I I !:1" I 1'.r""al.\II.nlll I : C l'l':\ riupoi-ly Ihauuglt and !,1.1,

II ] oJ t ; Now let in IIIIO work and adveili(' lower nolhln lie( talks taxes ; Imt inmiey' talks: all) "tiaiivl,! Mountain Is notoriously. l poor ; for Cit I htli'ecu, Ti-ethlii, ); I Is pleiiHant to the cla-Hiiicntloii ti:)" i'onlrai-tiinadelorhnlMn.it" in I ii I HII't luu! : Wolor 1. .ll'1181'0II.III.II.r'"I.I'lllllllyn'lUI'IM .; I 11."rlllec.., Correrc!al Job Printing Office.

f ourcity\ and coil itly. There l i-t wan ipiile MI ili-linrlly ns a one t't stupendous I I pile: or ridge of hand!, lll.l., acid Is (lie pri'Hi-ilption I nf one of I the assistaii.-L- \'H..ll In ill..lroHB.S. lllll..1'to., ,
I I 1 I In '
time but Iho work can bo accomplish( iiiu'i'shstist" ; 'a price. list. t'l ,I with i t il.li'ht ami, lieiit fenialo us is r'se''s ami, |/ihi) SI'Io C.; Oi'BB Surveyor / ( ..placed, m\ bUI.I.for llcnl'
; I 11'1111'loVl'I' 1I1'lIh-"O,1 .', I di-lnni.'prrlo.l. will I I I bo Adver
I 1 : Inrr:
UMiiMilu. ssri'It ||l.itiyv | 1"11.1.1' l'm"'I "; AM I)
I l Here we have n riitsl.iiry ( in 1 b ts Ii a t tll\l.1 I t their aim In tho( U"II..1! suitw t and Is for mli' -'- -- UI..I :,.: Itt'Ull.VmiK.Uwnprmif "JCI'I' :
I cd if set about it imintiVulely.TIIF. I lll
I ; i; j wo t the \ery hot-heilof( 151St('It bi iii. I in u u I I part of i it I into ole of t the i most prosperous lay alhsls'tutIst's Ilr".hl"ll, \\orlil, I' l'lt l.lIA-\'lsu LKK J'roiK'ity lor ".,Ic nr U.'iilwil t l'p Ki.:: \ o'J OKtUK: IS
110 regions of .\llhlllll.I : : II Kittlo.AM itt! I It l-j I tln-innivant.u-c, I') Ii.iftt'e Na lute lu Wh.-T FLOIIIUV.
i 1 I : who in oil'eai'i rob mi.1st thy, built up hy taxing ::1"111 DAVISON & LEE ebaryo.
: : ineii your l"la ''Cnllnian I I I has s I'.uloriCH I of all I kinds.t ti'Iio _.- --- my ltd/is J' JiKjKilch (nutIhlii'ci'ii
oiijt
r :. ; : j collai'H, ('lantrieM, wood ]'iilo and ehii:ken I ii lieu' oh!I it's, tj lit It'. two (pi ices (for I II'aII 1'.1"0) ships. annually: Til I-1.: W.'wnl( ..Jtl't"JIli. Civil 1I1giI1C1'fi THOS. C. WATSOX.apr rom / ,

I' 11 roosts, arc !'''tIlOW engaged/ in attending h\I II'II''I'' ,'0111' -r:!',:itl, ) I if i lie I I\).i'uito. (1"IJIO) i ) al"I's 01 I ci o u mado: (1101 .\. I.. Ii AwI.:4-l'swr: Mr: I mil j.";.1 r All klmlH. of, C.I.I.. t'II'llarl, Pohtrr.

t h ami I *'"ti'( :'I I In gi'.sit'4" glow' the vicinitv. -- > -- 1IIIphl"I111 I | Urn N. Hill I I HI-.KM I | ,
I I j Republican( meetings/ um crals are" I'1..I..S'IIiI.i i i case with t pantNeopiu gl.i.scKiruu ; -- --------- \'I''
M ,
1\'IIlo.I"U.1 li. Mirlit I.lli ami K.iiu-y
fl2iHX I ) to worth of strawbeiriesare and .
drinking in the promises of tlictr leailera. I the li-nililii-aii-! ] : .ru -nceessful, I fl.tO i I Ihe ) mi ptrffvlly ii'l.ipted' 1 ID my eye.: with City County Surveyors. Printing 111111 ,' )' t-\eititeil., willi' the
I town
shipped )
5 s WJySrst-classii
I : t I If they khoitid h.ii'peu' to 1011"1".1, ( ThislHii, t.ix ,lireilnf )fl I per ton mi )\eaily.) Veiiaion i III 111lllIlhe'mi store 1111"111:1"11"11'1.1.: im I In ,my )'occtl., (Jlli'-e at the New Cvunl'lolltl"u! e every Respet 1\11'111111",1 311111 L'I ri)I.". !Ecu;')I tt.iIninenlH'. C'titsand' ,I I De tlio.>ifiK.t- (gs't.!

:I in the state and national conies!, inorderiotiH 'J iii'k-I'ss i''to I he pai.l 1 I hy tho 1''"- like bacon, is here, Two stores there the tini'Ht jirint with the Jrcillo.t I-IIHI, 1 -- ------- ---- ,- :- 1..1) tin:: np i\evii-bloim: and Piirtiill.i- lUihiin 1.

ij. f ; biihincHH would bo I tlsis'isghuoiit t the i to do I bn-lness ,.f 1(10,01)0 I( ) ( ) each. There! clii'i rrliy I I I leroinniriiil, I 11" I lio (iiililiu.ItOHpeutlnlly w. O.Ation .i3u"ui41n. sMen" \thu Sit) mid HIOKIcoming. IHIt' ,
1 I! : inangurated. ;11111'1'1 eonntiy ( I hotcN i Ito Amcilcanand I I I K.t II. I Ill I t it cIA it is, I( I Kv.iov. : '" lrll"ellll.II'..'In ,any line 11,1 ni'i-il.
:ate i ono on s
with Use this l'it-lturg( ; thus (to r-ctlli the Millhcilplions 1111' City"Hotel inu' Wink im.'C-.pi'1-i.ifly I I I invitul I I I
.
.
I I I' They are being inspired t on riio : I pi l in. ( it t''I't'" ,.) )1111.1.1'l (tu .1"la": All y and ,1110 t'I"11
at thuCoMMKliCiAL
oiiitK and
hatred of the hlllllhcl'lI demo ho: mi.le: to the Kepnhli 1':111'0\11 I ,| I'' Counselor-at-Law. "XI I I"
I hottest : \
.
I .:I\IAS ""'' A"II\S'I"| 4)1's JII 111,11111rllllul',1 I) our i I.K: I ililii'H I 111.1 (low li'Is't'N' for doiiiL' jood I
j ; i I vrat, and if elected \\ ill demand: the call: ia I II 'iaig is flll1! I In oilier\h n'o sit., Another interenling about Alumb'II, 1'1'llle.I", 1. Oh r'lCi--: '|' ( \1111 anil, l'iVtht: (ioMrnint'iit
thlll .
I : overthrow of all e tabli licd goenincut Ill pi-uplo ol ("Ito' country aielohclaxeil Cnllman, is that Ilie I ( never fox /.irraoksn tiui-tH, Ed. Sexauer Proprietr elr"I IViin.ii.'ol.i, I Flu.GREENHOUSES.| posilttliu Custom lon si-,
tilt) enjoy thcnix'tvcx. Once) I'IS: t4)I. i; ,
( tl 1 ton on "Mink-liar" fur get olllo I.I.OIIH.l'ItTlcts
: :
and the reinstaleiueiit of "IU'I.tbag \' per : KYIISTlie : :
i I old and, meet in a l.lOTI.Wr'Ol.1 ; I.N ANATIONAL 1.1 I l: HT ----------
f rule! in the south,, and, means with iho 'xc'llI"h'c 1"'lIl'li" of I the Uepnhli-: \I"'J. and' )01111, (the ( 1".t""II I* and I'lijDieianiiuliiru ; i.\cry. 'll. cot E. J. COOKE Clerk
king )
party in __ __ __ __ J }_____ _, _
3 --ami this \ii. inillcil nn- faor of IIH-.J ,
all that tho (salt paity pci I ITOIUIUUCU 1111"11"1'1
I I 1 term Implies, 11I'1:1'010111'1'1'' \ ,1.11 I I derman; : songsas in the fatherland.I'.eerN t FENSACOL.

jj mac)'. Tho man who I'.iiU to vote tlermir laiill' laws.Can i fll'Ilylrnlik., but very little. liianioiul, |"llH'Ili.t Kviry: piir: truarunti-cil. HOTEL GOVERNMENT: ST.,
It's the Eyes; |1'.I"rly| isitjci.t.'l| | at how Coo'* and
,
balance 01' a voiki ass t that \\ hi-kr. mobt orderly, merriest \
against Skinner and the : : uglil MI>K; OK 1'UHI.IC
II i IViiH.u-ol.i. the ) NURSERI
IIII''O littln town leycmaw. Kvorvhndy: !.lo ii''ctit fur [ Formerly St. John'l oul Commercial bAS'I' SQUAI
ft t them on the republican state! and IKtional any' I henelit i to come to is i ) higher mo.lm Iiiutchts.J! ] .
j g-iod terms with Iti's! andhimself. l'J S.llL.n.lltIA. I'l.AXT-i AXI KOKS: : ;
f prices' In I iron Lust! hnihlin nutcrUl 1111 111ghLI' (;lovcriinipiit St., ) Opera l10.t. '.
ticket faiU in a patriotic' duty.ii i s tpp.j i Iou t. : I ASIKVKUDKKI.NS II
tho I' WKKK MONTH. 1'01'1'1':1 m'I.I. !lm'l.
i! I ( AY
,. tTISIS \n.tcll.v /1
or III raw materials of character :? WOSltlITr. C.
any S 11rIUI''IJ'"I'.S.: Mrs Pfeffer/e, Proprietress.ICi'l'I'.S 7-ly. : : : Klit'll1 AM)
ii; : !; I f THAT I SKWKK.in TIl moie cfpital pay' for raw malerinl I "J]' the way..aid Captain- Uilev.- W.II.I1)t.I ': fit., Whul'II! alllUd"i I : SI.. : OU.VAM KNTAI.: TKKKS.; ;
( lSuuii, (ll.l., : : \ 10 8 .O por Iluy
"I I to mention I I that lie I IlrlljJisJ .a ij \ ii ( (
t i J I ; Tho future health of this city dcjiendii I the k"'s capit.il hato: p.iy: forwages reciirdva f"-I"I << LI'.1"I1 om-e. Last 1 winterone |M--II ..I" ; l>r Kin, '1 New I is'.eas' %cry, Newly and Kloantly "'llIi"h..1! 'i'hunughInst. Dr. S. M. Gonzalez UL.\l1: WAIAUTNIMX'AN'S

t j }' upon the vpccdy' aceomplislincut Ic 111 bCl' this, wOI'1"II tif tliu, I hotel propiIftoi'i' Coil It!n't Kl.'tri.Hit: t. in ami Itiickl.-iiV AtniiUNiIvefurtuojearii. IMnin> (titian on Kir t r'l.xir. JAPANKSK: lKi-IMMo.\: lilOK |: .""

;1 of thU work. I It was tinarconnt men of IxmUville. wll'l you go to the gut a uiok. One) day ho was atlhe I 1.11( notvr 1:111\,1: l n-ntt' Theo. Pfefferle J.M'AX Pl.t'MS I I.Ki'li.MK

ably delayed and mismanaged 1.1-1 polU next Tiicmla}'. railway station and! saw a negro on ill.'* that sell an wl'I..r 11"11 unitir,al.ili .MANAdKllMt : ,- Resident Physician and Snrpn[ ANt KKIKHatl'KAUS: : : :
.. .
11\\ --------- -- I the t train i who was from Chicago, The( f.irtioti. Tlit-rt-"- Itt'; \t. 1..11 HOIIIL'oii. < ::Ts7-b .
; year, and the hot weather came 011 __ Ollieo ('insa I Palafux, and Z.IrrIgsstttI 1''ach's, rinmn, Mnllieriieg, A lilieS' ., Apr'
I
I propiietor' sci/ed t the op|"uliiiiity I and! sinful eure rllii-tnl( i
I! A CAT I A I IIAMM.H'IO; I ) : ) ITSXAMK. Iy Ih1 Il'.IlII1 II t.ti't't's,cot ran.-. No."i/aiuu u "ti'. ). Korm.'r cots, ( I'mbrt-lUt
( ( ,
and stopped' the woik. Wo! IIIIINplaco t tJ WITI hil'.llhc( negro for a few day*. Hut I lila, t-ilj. :'Xt'ralt'.tiitiiriirouiiiiitiiiUuii.iiinptioiiUiM'lH'cni (' l'II.:,"' AM> HIrt.\I.t: : MVS.Tli. : n'elnrilll. lull '

J .! thU city in the bebt i llO>.siblo tan it was n'I'}' nticomt'iiitable! for theiolorcd ntin J ly riirtil by UM of t'oiiiiiiiitliilillliriratler 1lall"I'\k"OIU. ,|Jt 1"1|y ('llln.l. l and 10rl'I.lllb.

I '. l i man I I and ho boon few ur tsr. KIIIK'M New' | 1,11) -- Our Cut Flower Department
condition next
tary by mimmcr\ am 1..111'1 l'ollllll'I.I. 'valo.c.i' b..lt"1 li..o\.I'}, I 111" 1"ulll IsI I.IIIII 5 isa' l'lll I.. I | I'lilTX.CAMI .
I : this work must bo done tins winter A cut with a lony tVont-haiulle: to ill 'I I He isn.ii.l to have hl'llIlhc 011)":1'0 tukt'ii in "'aici neetlitit with tI..1: s 1' Hun.r.. IN AD\ ANCK.,111 Dr. A. Riser Is LOtitiU|. in' i-vory rr"IIt.III i think
: c> er i-ta: ) is! 511)' time will I "- I I in tin
'wil >nld l h .II"la'hrl"l any
has beveral t J. K.:
pooistcntrai.U WI Ih"IIh )
name glrlnt'l \lh
"
mllc I I. ( .
Tho of tho contract ma.lo tie ) % ,. _
terms ( .
are I white! : tow ) 11 f1. "-"ii itt r' I isii tif all & ar
,
f ot' late on the ('hkll'l coop of K.II. h. 1:111' O..llml'rl t l'u.Ir &ii istesisilus . 5 I. t.IIilII".
allllr l is n.l.n"I'F .. rlllcc.llll. hWy aiul in r,
there SAM'
.
job
I very plain no am I I. Pejjues of tl Lomm"I'eal, hl. 'Ihretm '"I It's fl.M.I RESIDENT DENTISTS. iind '.11",1 '<) vairy kafi ly in 11'11\MM| '

L I there has been no unnecessary c&pciditurc s'et'ditig from to riiig -- -- ('.Nor 1m: IIKITI'Y: : I ''titni 'hlh '. !littt '. and' niUinul d..'.iim fur

I there is no reason why tho ,'IhIC1 little chick 1t'coiis'ttig tired lliikt.ni ('"terser.I tinei,kr.HNri n. W.tor. raUf.x." and, I itendi-uela SlrNI i.iahi-il 1 at all t'mt-: 'l'a'lt'gu'alh Ir.1 rs \I.,
I < < d! ) i- true n is'Iatirgt'wittilu
I.UL 11..1'
COM MK ltd A Li I" the t 11"1'1 cut i
'll dfkigim,
only
work fcliould not bo at once com of theM ileprenatious, M J I'. l'egiie. 'ct I II.h:111lpell I : ( ( 'hl-"Whr.) Nellie, in |uiit.It'n lust cit Kntrauee,3i: Wi-bt Intenikcit'ia: s'treet. 1OWlI ul,1 ell'I.I'
\Vi.t prompt
| tukltitf the full fniiwl 1 Itiou. l
a trap for tho cat and on Momlay do fjiend iniieli limo at the t'lorllll --- ---- All 1.1. can fully t.- lid and wurrautei
I H'I .
incuced and completed. Our owopinion had tho "varmint" fast The '' ( 1'1'1 11" "I'hlo' new NIT (Ice, a.lilu Iblll I ,
I
scud for
morning |iMikinggU'4 ? t'l'i> make iui'saIf as ws. Iluslr.t.II'ltll" I"
; I J is that, there has been a job alllllla\1 protest against It* cupttuo attractive llO.'ILll'." II.-"IMiaw i ill ail.lrtl the. niKin fl,'%% k rcx.rt| nf I the A.. BHOVX.Cheapest l.I' KILaKN: : .

and of awful oilor aititeverybody 01 : 1.1..1"11.1'. .s, iniblUlit-,1 ulniiikt uitliiti tkt* al.Btn C1. out27-tf IVmiacol.i.". KlJ.
and that tho mayor his nephe\ fchapo all You al',' vain. And what does I I Music louse In (the South orii r n

I will want some more money. in town on p'ttin tipMouiday all alll111 to i I ,1ul't admire }- Unnr of it* rt't-fption", thus gh 1114.tut* ja-' .I I) :

.. morning, with outraget no,- : any more.. W.-kllllwi.lca.Lut i |1'r'I rvuiler* thc latfkt itifi>ruiutluii on all N o. 5 117 K4: .t lntendi-ni-i.i St. I CASSIMIS .

J trils, thought, the were not currt-ut t. i., the latci.1 uiul mu>.t teli.ilil. : ( i4)I.i
COU.> FACTS. :: rcl.nblculIl you are 0111) 1:1 II I'ls I'I.OUIU'. Stove and !
having a grant rai II( l.ual) world." I Husband I on his thinkin .1.1'1| ,.r"l tutu h.ipiieuiiiKs ami laldllgI 1'11'"' jjt'JU.% ''|>uurtl.lloiii FirowoOl CONFECTIONER
Why do IIWI.I'I.ut money into rai fragrant nut! 1''sls't able I,' l..II.U.UL Ihl t.rg"l uiul n ".1 1"1" I.u" Orllut '
tlr. cap.IUTUI.KVS $ I'pwuril. INuiiiM anal i irgacia Ottlc) : Bud !
.i. :
I'f. i roads: ? Hceauso eouncction with the cat i ill nowrnliicly ,". the ul.ir 1'\\*>piit| la the \bolt 'st'ttilii. oni'.isy tcIOlstLt,I)' a} itit'iit's, 1"C.V.

world h. the lir-t cobcnlial of iity I otto of rose cling to the fragments of ..\ I, I I Candies, Fruits, Nuts,
f the bottle that contained II, a* Tom HSl..u..t;
building. That city head iti <'onjietitora Moore, not Luther ear" TIC ItK.srSALVK in the \0110 rur l'ut*, 3tTTTHE ONLYBcilliaut .

which most' ,people" can tear" ,. Itrulbt- fHiren, Vlt-er, S.ltl UUuini, T'll'r. Dame's CELERY Tlompson's Yart, Cigars and( Tobaccos.
I -
----
i without which\ distribute 5 ( all { l< : ,
changing cam, can 'holl.'IU.ItI. 'Iilailll COflI al.1 4
.
"NAKY XHUJKi(;( : : > I "
f f t good to the 1II0bt t people with : "lin tI'Ul.I.'III. atul f ititfly cure I'llIl COMPOUND ('ti''fll "a1Ia.l- n >"l 1.1 i th..II. al(1 I r Stock always kept Fresh

i out change of cans. tH'lil:J.urlal. nr no puy' re-julritl. It I III tuataute. to I 10'.11'1',1011.l .1\ Ilri.: "I. I''L'!, .
Think of a southern town ami a nl\e perfect sulUfai( .1.)or uiuney DurableEconomical CURES PROOFS .al.t ,
run"l. Ir.u.1 1111."i .
Within the pahi year or two, how whole county in a "\llhcrll ktate: Hut ""rh'l''nl.* l l-r U,,;. Fur l.tl b l.r... ,a)i' r'. 111..1 r.:1: IHCE mA; oxACLE.

many cities, which are competitor* of hasn't "nary nigger" in itt I seCt 'Iru1 Mure. ) I NeuralgIa "1' _'.1'1 tocas...

t Montgomery in a greater or I le e.s dc "I (have! inovu aronti.l a goo.l deal," -- -_ _ p<.I t.,.D DR. W. J. JOLLY I 19-S. PALAFOX
t-aid K.: S. Uilcy, who is traveling Notice. .. ... L A ".. .. ST.---19
grce, have added to their railroad fa- Captain i Ui.funt\ I' ec l I.ni .1 1 I alters buaJ4aaitu.Ca1.

duties: and connections ? agent for the lcl'r'lal Ferii- .> ...? .1..1,).iti.1 I I.., .\in- ,' !"I'4hl/ Nervous Physician and Surgeon. lOo
li/er company, of liallimore, "I ha\t I ( ; (I..bir.liy h"1 that IU rtii- .. Prostration 'l' '
oJ Selma baa been connected with Mobile moved aroul.I a good deal north and Nul'lLK .1.;b"I.I..rl ami, |1"/. r I I" I .1 l l I.> n. "I I" litII.: -Ih| .v '1 .. c-I. .\".\11""y lt

direct and Mobile with SeliuaJilrminghani south, but I have never IC'I but one turn in ,iliiijuf 5Ls., \1",".'I" iitir, l.au.. ,.III. i .1..1] .At 1 li. Lit'I lll.it II .!is '4Qiit {ow.... |Say it r .Ni Iohl."UCCK .

: ,; has the Kaunas City Ihcf tow n where there was IIIt a tingle! tic- ..1.1..I.I.I'wl'.n of skI ( | )' iuKta. will l't'n.at'ula.Ui'lil ttIlit'oltui I J I' .. .*LiltMHI. \ l's.jG Rheumatism !!.u&. !I.... .. !> W.kt t.u\ uiut-m Sir,ci. C. R. OGLESBY, D.,
1'niupuuy kl.N.Ih M
to bu found.! ) I .'WI" t."b _ b.lu'
;
gut "' tUe ur.t .U..I' iul i'ttusben, IO c.nt. .
t j Columbus and Wenteru, the We-tereitcuslou "What town it that ?" a.ked the "* 1 I 111. Au-U.t Mil, |l'.8S. I'i. ..i 1'. K 4 v ..,.1.! 1 .."I, ..liMcu.nar I a. d ,,. OKADUATE OF ST. .

f t' of tho Georgia i\uiiiran. Journal nun. j.c.NOIICK.. l'E1'IlIx.: : <...>i k 1 It.1 in* N' .I I.,. li.! < linil i it.k ttluinfvt Kidrey e... ,k J. EMMT WOLFE, LOUS lED.ICA.

J the Sheffield Birmingham.. Columbus "Vullu11. .\laL111." said the Cap II. II I. (tALL Z'nsad's't.autt)4tw ...., .ac >.*.I.) tfcu....r lyV Diseases SSoas..l Cay... _.,". L ( iii' l CLIJEGECL.SSOF76.k'uUsitUU') ; .
Wry. .
"un iS CO,. a nhl. hUUUtOX;
I Midland nut a nigger' iu that HICmtDSOVS Blrlngtol. n TO illssOfKI.SffATIk
I baa the Georgia : the o situ drawn .
town, or iu the county Ilparalysed Lao M.. l. \.1 lortj"t1 .n.lblltr( .
Southern and tho Coluu aroulldl. ., with 11 I'rAL
Columbus lirot I I "a. GUJ -( ec B'O""D Fucy t.ln. USE P.. \or!"X.Ult 11'IDI.
meat every Tb ) All LIver .. Tflt-j.bona Xo. 57.
bA pos.tiUL4 I.
bus and AVestern extension. Auui. i k winter, m"c'linj ao\"all 1 tciJi'V.a.m. II-I..t.h. ...
fro once every *I. DIAMOND PAINTS. Unl'trD'r
I .
.
tlI'e wh1 lo 11''Y. !U1I'r .u.lano' OtIke and Rm-
"
Disorders .. ,,, |>tiou lUioiu Noi. i and 4
ton baa the Gadsdeu road. Opclik, 110" see how white people U. haiL U.I". 6Jvn, Lirosiu, Cofptr. Only la Ctat U"au. ,. t U'ltI, upntailk.liciiii.' atttodid to. o "ly tlut5U's13isJta.. aJ:
'
$ .
ij
.1 .
"
-
-.'_---A- .n - ,, _-,..- ,--..-. __ Ir __-...... ___._._ ....


Pensacola:: ---Directory. I I.IW. i.uivnov CONSTANTINE: APOSTLE, -A. T 1? E3 1'-r. : T I OiHOU.SEKEEP.E.RiS....L.'to... T_

COt XT V WFKRH: ,.. Coffee Among tho .\tab.* 'I \ ': I I
( The prent' evnt of tlio visit Is tlsI \; "' 1< \ \ : ... -. ---..
i-rK I f K l..d |I' Itu.t: ,
< in-'i.1 i 'itr Tinho f '1,11' I' ,, : .
I cpfTi-t- t has! A kind of braztaI ,
I !I.k., .i.i' .11. (: '11 t tK. A. \\Ij''r.I:i Mioxt-l. : I! :
,
I I bfoujrlit. in which hd MAsts the :: : :: : ; : ; ; ; \
in.il I (' uI'I.I.I'1' ', \ "
.luiU" ( :.m ) .\ lie-ins, tli.-u l.o takoa! anti "
a Jostle wonnrof Smmm; ... ,I COIFECTIOIER I I
: I
I.' in, j .ti'.j( -'lt"i. \. It il in h. tlit< oak of linsbjiu, 1111.1 ..lib }hta\ oivu \ ; : : LEADING. : I ; ) .' .

"i";i.it''I' < '. CIIKO, | hands lie j 1"1101.> it to 11O"'Jer. tlo.klllg 'Ii : !
.
T it I ,11":01'-\1.: 1' .|IIHTi -.. I tho hard\ oak riiijr fori of w"r. i ..,.1" T\ tiinn t ml P ti"' > l> inv i"s' it ,
Come to tha ptiest Many cf tli\!snJt'Stlos the *iu\\ii'-'i" i> rl< er in Kloiula, lire t illl '.
tli". 1 is: MM C OP"
AHor- i' ---\1.\. I II U.I.\ ----
.
.I. ". Ui-ii-iiu, | nnl fiuirtiiri! nrv liou-loolui! and \ ,' I. w tVr.. in tiii't'lle 1 lilt until > '- \
| iviis'ir. r-
Mi nil' ,1")1" | !i XX'ilMiK.Mi.it nro ik-lily, onmiiii'titnl and Ix-aulifnllv! \ : 'n1 s n'e: > if tell ilij IV 'III:: :.I.i ksoimll:: M I
nl\ Kiluiviti;, -N.: ll.Onk Mack and! I'"i' .J.II1 .in nml, iiio fiuh KI:: '' :ita : Vii.i.i" :olliirp'iit ; : ,1 : : : I "" .., '"
.' au i 't"-1--
; : t 2"j"O. ,
inml.si.iiii". ''- 11. 1 K.l: I ill, i litlrmnir A "'n< tliioiu' \In ii'u-itii'ii.\ llntin { drnnk! I n.H ii! ,1111,1 'II": s, ,\: "II' "I IlPORTED I 1 P U CIGARS G I ( S aid a ((1 TOBACCO rr 0 ( () ,.;,1.V .. ..h.t; .,

uinl ii; > ii A..ncN'liirr.i.:"n, i Jo: I i. u!:iio ijuinii, r. PHttni-t; rill!,-\.'tliniliniosi., for tin1 lini'onil. (pii-st the clip llilliil t l-> 'I.th'"hl, . \.... I "" '. I J ,,

j-dii nn ijiiito Halo la s .ill IT ullowi d to'Hiii- u Itiun ti n in h s "

tinImliils (if tin- mint. muriliTonsSn 'tin.. ,'Ilr. r M nil In:;, nu-ne\eet| lor tli pin I Sr' Vo .1 t'10. Sn. 'Q Tro't.l: lo
cm in. i 111.11'. far do tln-i i-irrythii I Maim,'-W. l II. ( lilt-v.|.| u mail nl.ii. ; Imd 111111',1.1"IInot, \ h't' Iii pnlille tin!Incf the ,liis-, lit It ni n.II in, o. ul, |

I Ii-ik-I-.T.: Hunt.MatMill lii"l\ In tlio ili-.nl mnti',< f.itln. nmlbtforo this .ilM.ir.int, tu-. \\t! P.M.1: : i iMiUM I .::::::!! ,, Si\. < A II I C .' : I II C' .

AsHK.II. -I.iro.I It.: It"II'I'I.I KoiKinlln : l.i- Ki.oiv. ill.. t, li.ul Imi'iK'iii-il, drnlik colTeo.Pti'intly ) ni I tl.. : t> t .XI,-titon." .1 1\ I I '-' r;;=:JJ -=JI ""


I"H( .AUnriii'to\.: -Maiini I : -X*'I. P.ilinc.\ .'liln'int.Jus *. iM-n> ix-btln fn" u.ls t'n-iu'iK uiiniin to,tin-and, 1\'t"IWl',1 as tlioy, NJuOUI'\\a..I : i :> s< i o : I': : cU t ,; o < i > v < > Il, I

,, ,,I,-i-uf I'.'II-.r., II. i-m mlliimmiHHli.inri ,-. f.itl.i-r tmvjiiAil! tio iiiiiuUorliildi1 ,'I'1'llI'hltI ; Blessing E: : Mankindi ,
-\\' U. llilnli', ) Pr .'. Inlin.. 'I h..',. liuitnnMy tl"l1l1l1hl.\,\ ; ''I'.lIllId:. iun 11 i J.- \n it: |1'\1/,
ill-lit : ,\. \.11'11010.' XV. .I-'. \\illi.ims.\ i E.: '.l.IIj"I.: .'. "No. <:ill\ 110.- 11\lh'r. "It'' .in'i iii h. t-ss :1\1..1 | ; nci

tii-viiiu-r., .1 :intiM llillliM, I H.! M. Mct'.iilil: caiinnt\ bo, 1 l.o: Ins dnit.k iiifToi>. ninl, 1ms' I lli'.lliv nlli r ll 1i ,i i| nt llni IhllKii.ilii .
1'1,111.' '\'. \Vlih, r-i'iiin.\ thus binnii.' tu moun tny ....II." Hud ho | >llirs: fin inf r mi n tint villl li-i.| ... tliunM. -\\1101.10':0\1.1: : .\\11 JJ.T.\II.IIF.\: : : : ID iI i\: :
I' -InmlU'I'imtiiti! t nil llli' liif>1\\ i-ilnr, .- tuit. drilhl; ruffiithifntfior. Would' tuViTliuvi1iMwt I intli 11 ,ii i" 'iivt,' i ,inmi \ i C 0 F E E ;
iihn i'v -i iMi'ti
nil- I.ii-
il.iy, tin ui-li nun..tit. until/ IIP hud, dyi-vl his hntnlHli : in.ii i :
initi 11 ,11 i o ti ('hlll"h'all'II"MI"III"I'Pirn' 'tin'.v. : MMiHid., AM it WIM, It ii: said: hofutthi ; i.| ,|ii u'un in ,1 i'i .1 .lull .'" ,'. I' #
\ r CUMhim. his uiKhtrr to wife.Ui.t .- I III ll ,,1 I Iv I u \ AND IMP TED FRUIT ,
llli-'V It < I II s || I D MBSTI I .
\ i it. "1IIh I'III..f..1 I I C\ II f ) '
llov.: XX M. I'oinisi.n.' .- vrii". :.11 II Join-mil cf 1 ni."hoii llniiiniigtoii.ir ,I..Hi.I IS Us I'ss.in VV.II" I I, I 'I I | I ". II -* I II ( ) J ) ( ) 1'' .

A.v.nii'l 7 !il' P.M. MlniUv !SI-IHM.I III !'i'Ui::: A.
: ; "
t .IP II X' KM .Xlnv i \ "j,1 : i... M.Im. IM;
II 1'\:1'11' : : 01: WHOM:
M., A. M. McMillan" >iit.| Puijrr Hurtin. <:, .. ICoOI\11
\'i fnut : i hi.'i! : ; XXYilni'Hiliiy lit T r.M. :v-iits IMM-" "
; frii.-i I'.Lril-ili.! it :I.in/i nnd l.priihii, 1 2G CC1'
Por
:\1"'IIOII'I.\| ', <(< Hl'II.WniT.IIBt'll.Ki; : .VXX tho fvi t ,..i-'l: i .1, .. : ? Conservatory cf : Music., I I, ll 111"IM 01' '\11. v ,,1' I FI.O, ,ll I, .. "' "-- 1 's PO'c.
1'1 1\\. I Mlllls., P.lstiil'' Pli-llrlllll CM" n I I I", n -Llt'lisl' ill' I I lit i III.' l"t'I.: : .., f.i "hC: Pi Iflll 1
I.\U
mil 1 oVInt-k. 11I,1111,1,) ---- -- -- CUII IS W.UIIt: All UiL: '''$ ).
lit ;-III 1 ( Silili.itiH .it II ii. 'in u i,,. ,h, Hill. "\ I ,IM. .lilllld islthil sI .
7'4 ,n'l,1 ji < i .ml I i \I 'I".h"'lillim. "s.ii.1011.\1., in-\', ".,r.. -I.. .1. I 'iI. I ,t- ( ..til I' i.'c's'> ,1"1, ,.,-" ,
1
\;' \ i. ;iti I'TI t ,,f : .-ft...!,, jj.tk.THS .. f .C Ii 'IJh. I'al
1 IJt-x.: II. s. Wiiti-i, "' : r I I. 1 ll, I I ,I- ,I..I I 1'.1..1'| | OI| / 10\111. ..aVI'L ofo"1:' hlll.
|"in 'i.r. :fi'l'Xii'nnt, II ,I. )1. 'nilil i :.1l> I'. M. -- -- m. 't."h a..f..J; I \ : \ 'II'' 1 ,'I : 'I '.. ,. I 1'' ..1 ,...
:Mlllil.l". N-ll'M'l, .It. !>:"ll II. m.! U.! '. 1 1.11'M': PtvODIGAL. [OAUCHTtn.Vi. ,' I .1 I 1,1 ...I. 11. I", '' "',0"I" II ,, .. ,1"11.1." 1',11'1'or
Siipt... \IVujir M ,etui' CM.1'! .> W.-tln, ,1.1 1..I"III" ,' Ih,' 1".1 I (Ill-Ill: "I" I'll,.'.. "Clll' > h 0..1",1", 'I.. 1.1 'O I" 11 ".' '"I .,I ."111 .
''lid'' II : 1"1.,1 11',1
,
ilits: at .ji. m. i Iniivh, in I h"i ,iin tn! IID'.V i.f l.n fnthcr I tmnn.t' : Old fur 1.11I.1111 ii'tl-'ii! I s.i i imy : I \ "II ",,1:1 "" "I, I ,, \
,|,' ,i i's I n I d i J.lt\: 1
p.ii.u'ii\: t HI-IS. 11'1 Tin- 1'niilli-i.l, m>ary niiJ noil), 1" |h IIII"1"| li' X II. M '.. i t
liRivi'tnl I vvllli i hi.. I 10, n pnsi'iiliid' 'un 'i us .I.i" all ''II' t
:I'IMl''I'.U.II'I.\ '* flmrcli. I Krv. I -j-nml DiniikvK II.C. 1'.11''''i''1111" I I"
.1." .HC 'itt, I'.l'.. 'I.. !1..11! .. lii-i! ir." Tr li'i" nt A.. i ,\ :'''II..n lit t iliM. IIIt.IIIII.'r...: nu un.' s.. ,ul the 'Cloml.. In iv.MI", iniiii, "ns 1,,n, :'\.1'., Anil| .' :.1-.11 I J.t I For the Next SO Days
XIrii, il I ills
A r-l--"mil "iiix"liM, |i.rli. II.Th. 'i.'' '' M | hlliili'iH' nu' aseI -
11 A. M. anil. 7'H:: >. I'. M. XX i-ilnitul.i- (p. in.: 'i-rvn'i'1:! fu sujijill'ints: : 1.\.. I ,is in, "ilu ,01 I ,I. P.ir.' l.'lieiim.itistn: II .h.,,KII .*& && : .
-. i I
,
7 n.w' 'ixllkNIIUII: (
.. KiM.iy Ii' i'i I'livl In llnllniM nml 1'iiip!', MISS 3l ; COLKsON "|1",11. *.- d In" .li, lin 'h"I',1., I I'M, "'''st.I : C"hl:
I' !. MU'l.iul'H t Inmli t urnt [ CI'0
A 1'1101.\1'- h n-f urn fur liU i-oiiltviit ItI ,,\. I
r \P.il.il'A tin I < 'li.iiMriiii. Vi'iv 1 liv.Katlioi I Pi. 01.1 V' XI I > I
X 1 1 1 I .ill I I."oI'i
,. ,1'ilm I:. r..iis.'n.; |iastor( \Ccv.: Kill In I IKiain'is I' I Pit .ii fr thi. lio,II"II'.lIijlhl.1.| I ll-| ,'I, I In' i .nvivn: .' I vi h.is .01.,! '. ,I I- it'. i I'
\ .. I i ol'
/ol.i nl .I. ul s ''i i n ; .
i
| ,
.1., Ciiln'i nssi-i 'II!. *n vli-rH" iniiilul v.'li '.hul\.lnlI-r,1: nvvnj friii.i. In i li"MHO- I (Plot, .1. lin, I K.: i 'i..11. .1 .1,1,11.iv i 11.,1., I II '| II,ii 1' ::1111.1"I III"I 1 1 "n ,M ,1 t. tli" i ', llh, t li' } j 8-1 0 ( Gompound Yoast
IVN' l-'irst M.iHHiit !H-t::! ) A.M. : NimnlM.issiir 1 11 r f, < tmint 'till I'''''." tin* d.uk\ inlliyXn I an I XX i i n'' :i h. .nil, 1. l Pi 1'\\\1""- .01'\11'' 1 t I i. II) "i III III It ,10'1'| l' ; FllisclJumm's
; : I 1111'h 'nt .in' I VMiron vv 1...pun' I I.Mvoik| Gololr!
rhililn-n'-t JI.IHH' Ht N A.M.; lluli ,I tir-nii, tinvvil.l vvll.loinow IYW.MI; NX l.uiii| Iii' '.olil n oil,I ill, I I.-I 1 I!"inn. ;i i 1. I -
,
)1.1.1111'1 .\. M. ; .rliristi'iiln--s, \ al il .P.M.: Ainu Hi I in! > lil ,ih, 1>11.11".11I.1111.-, "' I M .II i p' 11.1.,1.. I "I I IIIH-I." in 1'.11'I, 1 i Hi.: in :"Vi'i "j"| All kin'Is oCm! !j I I ; I : | I : \ Ll I ALL
I
ml II 'I III.
li iiilinas. I" or.li' InMIIII ;
and II' r
. VuiK-i'| I I'.". Mii-nt'Xriy 1111'1' II i lilt ut 7.U Tin1 n.nntila'im: no iltv.iry nii.l iiillK I'll'. I.,I'I, | Mil ol :ViII, IM, 111' ; I \ \ -
,
. ,. .. I Ii, 11.11., ui.t. _tivteii'il!, In fniiil.., tltyTo ( vvoik, I .ail vv 'n"1'1111. -.11.1.1; li
Son IIMOM.IV
vi-ilsr. '-- vvrlLNimo lirr Ulrlt t..lh" f,'1,1.,\ j Piano Voice( :nnd OnranI Moll. Tlio HI'siI I 1"'III.h,.] Meiliino
,,
: 1I1I,1tIII, II A. M., 'iiinl M r. M.xiiim.ii ". Is Pisi << 'I'UI' 1",,11 Caucasian Coffee Saloon.

Si-lnm! nMiii\ ;: ) A.M., -- lint: Ih.i.il.n I.'h..t'/'Ih.'rl.' / vvlinsi) im-ivy. I Up !Is \\0'1 I IP I 111-'Ih lull :il, III- III, t loll IIII ( h ,lie's.II."I.,v M.ill; \\lil-kv KlIiiKt'al' 1... ..I' II'rl" riiti.in
Nipt... "PrujT-r Mi-ilni:? i-v-ry XVi'ilinwl.iiat :Still -il.iw 1/.1"/ li"i-i.| tlioimhth'-y MiTiy, I Iio. I ln-i\, \ III'' "mon, i ;a1 1 1 Ilistm' '"\ oi Hi'i-ii" ,n ; "11,111"11'. snin 'lotlie i onsiimptlvi'' tin.. tnktt It viltliimt ,'.1.1"1101". ,
I'. M. Clmirli on'1 K.:. (;iiivitnnirnlHlXTiI'lU '1 h.. '..-.:1.1: nml p'rn tho fi.rsikoii. ., XX i'i' :ti h. e|'is* i n si 1"1 iot ion u I,en |1'ii" i 1.1 'il.i 1. ; -ild, 11.,11, t Mi I I': 1"I' < ,(lull.,,Iv' (pen s ,1,1|,| Hy all\ IIIIIKMS|, | | .... r"JY oi.ii'fs" i,.1 ;:!| II111', : II ,xi if, |( II",,. \\ ,.,,1 ,
II"I'I nl'I".II,' :'.','ille hlll''"'. lit', lioarj in lil'i, lt"-' >!n nli.ny; 1.1--| .'. ,'., |, ,i r i, 'in.ix ,in,* 'to)"11.1, I Ihis I I"v C.: Pi.:ullt P, ns,i, "..l.i, I 1,1.1. I Iri\"I' ill" c 1'1'1'I'll',
J'I"WII X :' 1'J:E :'I' 11.\ \' ; i 1: 'II.11"1'1,1 Anl, In Ilio l'iltiHiii'iiviui( ..rul'.ry. Mill ,I"IOI'| till... 10 | ill Hist II ll. II ,to I ,I' llrii I .Mli'iilinii. .\1 Ci.n.lv; |II.i livi'i.,1: ,
-. : ,, III.. AMiill I Miiil| | >' Tailnr.Scrslcfn ,,'111"!! tinlilmivl,, c.f lit-i Mi'rliieo ivon, :" ion' hi:,is iv nil: 1.111 iii. .ii. ,..1 '111 .n in I'ilni.ir I\lIlhlllll\I'" ) IIIIII.| 1 lirn-11 tnma f"r tlio l'nI.If..II'"IIh".r( I :mil" 11111 I '" I M rt nin-iUlh.iwwim WM.k F I CUIUS WHIlit All Hit IAIUiiiiikli : M. L. ROCH
,
I. at 1111 in.mill" 7..ill in.and.! : irlnml at !tit.U, A.i ,...11 iu tinProilU'iil Sun.iixiiiin I IBOItl s 4'|. \ ..", |:>, 'if) ij"'Il "' |'RIIK', of BUI* Htrin*. rii.-! !. !.
11:11-1.: : \V.M ''xiiiii- |, :-iipi'iinti'iiiU'iit. I'r.iji'i-, I'i, i1,., ,... 'r.'o t" 1'1,1.' i m 'I'.isii'\ :' iniisi I O i'--tliit.n.'n\' : .- I Ill tilno. H.'ll l.y.lrili.-i.'l'lx. < IM si\ % oi ri i: : ro....
Ole 'till,),', VN 'Ihw-IIIY at Trin, ))1.111. mi tin) riiiiiH., ,it (pnlilishi'i. "'s |I'j", -s.t tl'n. I I'm','tii ss.I [ __..... .
I.LIIIKUAV. -- Inini.inml,
It -,'. A. K:, .Mirlii'l. I'.itlnr.tnii'i'i( i\cr> thr, fniiionM llilat train, wlili-li" was attaikoil ( 1\' UK I VI I -.-
!xiiihint II a.m. In DiMiii.in, anil. 7 ".III. InKnvliHli. -- "
l.y tlioii'iandj of 111. inn". Hunt
: :: 1'011I111.1I'hlllli ut \U n.in. * thi'ii ViilttM, \ Stiitt-H nmri'hal ntnl l.vtir
tnv. I'linn'' h "" "l'lhw..I"'III1"I'1' I5.IJ -- VOK
1 Ion ami i.iiilen ili'i'i'tM.Ctllol'Cll 1"l'n..r .,{ Colorado: was: rnn\rxhiir frlsiticrsi i 1 01100r ES'tet.1-311Sh1UOJ1.'t !
t.. j.11I11I Mu-hiuan.: At hU n-qiu-ht"

CIllll'I'llCM..M. nI.III.1, OI'I ''UlII.t'llhc, t'nill.IIIt.(111'1111:0: I .. --

'. l'I.I. M.[ \E. 1'111/11'11-11\1"11,10" liri.i ililTriont! ,,111':1:i tliry finil t Imliatis! Am I
3 '!111"11 'l'iir.i'-"M.l; 11111 I AlciuiiHtu" >,'ts.SmiiCH iiniiiilliiiiuis utior.t I irono, Illtth,- lust' SCHOOL, BOOKS
11 a.m., :it ami Ttfop.in.: Miinln' ) ", id/ht/ llu-y I.h'Ihl'r, \ \ only ('t'IIluill1lb HENRY HORSLER & CO. I

ami 7:.'>", p in. 'I hiiri.ila\H, 1'i.iji r .Me. I linir.'j'til trui-0 cluliis: to lie roaly for' the curly: ,
;: a.m. MIIH\\H.| .. Ki'v.K.1 l 1'i'1.1. rimti.iMiiiil.i -, itiiirnliiji; nttark' tlio Inillahs,, wero nuro to I

>, Srlniol. \II' a.m., 1 li.'V! 1 K.: F.'I'I., >npt. inaUIK I .llltl'l'lu..1 unny' sarkn Jo loud, -- l I"l, Al. iiiIN:: : I : lal 'hnnl liC .
A. I.I\\1. /ION tliliii'il .lint, lidMi'i'iii.inli'ii llip i-atiiiiin. Tinluxt' : niornin/r/ was ">) i IPI !

( mi.I U"im.ina ht i'i't-i. !-( nit"i< : ;t ih'ffs, Ix'luwPM, mid lit ' mill ';:'In<> p.' in :-IIIIIII}' l'r.i\ir ini-rtiii. !.'. \ tintrain.. H orrurfid to llnwIn SHIP .
ii:.Ha.m. :-"''III.ICh.. .* ini'i'tiiit 7ii: |>. inl, that tlio Hii.-ks would lie rl'l'7.'III1I1J 1 COB
J'1I,- tI') ... Ki'V. t'. A. L'l.iituii: l'n..l.l'. J.O
:.stiml.iy :M'liiM.l. !ti a.m., II. Kelly, :Mipt.A tho rntuion would" hurst.t 1'or tho incincntho r.\ I 1.1.J:01'1': :, ,
stppjipd" biu-k" and 11 "-1t1l1t'.1. On ratlinthp
M. I). Citciicii" --II 'liiiont li",'IrtciiiTaria .. Indians, nnd\ terrlfUM *onu'ti. andhllilMittcrp I AGENTS FOR IIKMI'; : ANIi IM: .-:> IA P.OLT I.'OI'K: : AGENTS FUKTAt'N'lON ,
nii.i ami, I'ululux Mii-i'lH, 1"1'1" .. : I'll 10 II ( ) ( ) I I' I .I .I ,; Il .
U ii. m., :III ninl, 7'l::!' p.m.. Miinliiv, ", nml, "tilli :: (') : huddling.. \ tip oloi-o to tho r.MI'KM I : :SI'AII:: COAST:' COT'ION AM II III-: II' "IH'OK YiiI.O\V: MK'IAI.:
,
WllgoO"Yh. .. I th.iso -
f-aw: tirmi.triiki'ii
ii' Thllr..Ioy.:i ( lass ini''tlnV, iI'II..III.:! |
I'UO''II.I\ ... 1"11\1'1' 1I1l' 111l''. "ulill::: ii.in.' 1'01111.tllI'H. -. \1'11'111\11.1 rhildrpn.1'tiuld\ llow- AM'liKoHKiic -Ciahalli",1( ; | 1111.1 I Hiass 11.11'.111'111'1'A'" '-- -'-- "'I'll r\i.\iov
:
Uev..l.i.'" (liInn's PiiHinr. Miinl.tyi.in. land 1, "I[ poiilil liphltato no longnr/ bn( I ,1'1&1---\1:1: : I

ti'liiHil !i a.m., Cdilie: < .Aarini 1'0111'1.' lac'rrI BH pl.iopd In a iMHltlou wlioi-o Ittuok t : ; c : :sriviv' I: : ANCIIOlIs: : AND: c CHAINS: [ :\, roi'lTIJ I: COMI'A.NV.X. '

.Mf./iux lUi'im' < 'HI HCH -Alonnl/- iimio n<.rvo thnu to tin- that <>!td) imiiion. 111 ''I
twci'ii WI.hl'"IIIt'I'l'llll'\, ; i-... N-I\I-" It wont oft, nll"llht.luu;:"." 'fI,.' ASH Xailx, Spikes Sluei :ami,, 11.,1', Iron, I Lea.I I II.! MM, Melnl lal.i'11 in K\: -

cH : II u.in., :iliuul, 7'Ji: I |",'m. 1'11I11I1LVh.: 7in: Indians ('III'I'll1wn' ,' tliPlr dvad.'ligt; I I'nlf' I'i'i-| /'slierl l.i.l'l' :-slii'it Zill""W!: :
\\,11I. :\1"111111) H illlilVrilii''Ml.l, )'s. Ie: t'. Iti'O; nduy.i'li ,1"11,1,111,1, il.lujf hrl"-i-s xvcivf"iuulThat 1 OFFICI': :
IIYIIIOIiI\I'III: : ( B"II'\I, :Si' VAX ( ", M Xsr I"IIM IPX 0\1111( ) A. G.
!i. I I'mMilis" I'.iiiloinH.H.l MOREBTO & CO.
J.. .MrKiinu') 1'ai.tnr. jMiml.iy' :M'liiHil a.m. was ttoo lust altnckof! tho Ijidi.iiifron! |

., XV. ll. .nVrrSilpt.' that iimpi! ,' Il'ulnD"'I'r: Cor.City J\/lIII<"<4 (MIAKTS: .\ III'FII.II'\1'10: :-; PALMS:\ :: OILS::, \AINISIIKS: : : TAI:, ( YELLoW: MIITAI.inn : ,
, .,. Jitnisr Cm ncu'-!*alainiiira -
sr. .IIS INK
Jounifll.
m ( n IK: [INTfiM-KN-iiNK' '( .ur
: > \
.
( hI... !>M-rxlivt! 'anil 7W: .p. in. I .MO. '
I 'i OI'TII
I'.V IA FO \ 1' I : E'I'
-- --- j i )KOKKKiN: : "
!! MIIIil.ivrt. .
Ii'J: in.l.ijH. Prayer' uu-Hiiii:;, : p. in. .
.. .
' I 1,1-rtur.: H, I'M:: I I'. m. XX'uliii'hil.i) ... I. n".tI'Glt a vleiiKr.rtlttrn -. (. Aiiiiiiiinilioii (IM.VAMXIIvni: ; -:' I.-OI-K\ ,
; It.-"u .1. .I't'liliin, 1'ahtiir. Minilay. 1'o'h..I.! "I'llt l"runm)' 1.\ a'itlmn Y!If )LnhIlR"Uvh i I :-:1111'.1'1,1:11.\1': : I. : : 1"lu.,
Unia.m.':; lnnK-1 Jnliiwun. >'II'I.I | t.Mr. t. / \ I /ft >cl .uce: ," intlbn( >mi I Nii-krl, Urn H 1111.11'.11"1'| Cailiiilf'iHIieiN: : K DION'SDIAI'MKAfiM: :

< >II\K I liAI'lHI' ( HLltcil -Aliratil/ unit ..111.1o."t <>f liunian tiallu'v tf'Q othri- I Mni i Pns! : ; II'; : II'CITOWI: >: \( 'III': i'l'Im 1 IM'MI'S,

" 'Itctwi'Cti Hi-Imont ami l.aKn.i: ..tre't., :MTxI'M's day, "nud. lliplofvro," ho Olilnu"1! 1 I .ANI (COLT'S( IMKLKS( 1:1: iniis: : : REAL Esrr A '
'E
I AND GOLLEGTINH AGEnTS
'. : ilmi'l' i:11::! ( .p. IM. Minil.i' > .. I'liiii-i" di'iiy tlmt t H"- i.\jiro-.sliii: yf (r.V'H"">'flf-iCr I.LU'.S1 TAI'TliAIL I ( I LOliS: ,
) liii'i'lln., 70: .p. m. .M ">III.I\K| I Ij'rlnri'x, 1 I.1 n illy nu Imd-x .f Mio, jfrsfln'n soul, IH :: II. \\'. .101 INS'A'llii'fcliM. : :; liici'Aius: : : A\I II :.vni.ii.is: : : ; ,

1:111'.11I.: \\ ciliii'nil, ''i;''. 1 Ki'V. I' II Kmilk, it H ('i-iior.illy ci'iuvdi-il!\ I lol/i>, itml'\ as tlioC'bjvrt KOTATOUS.LOJ : : ., !1',1.I.i l inj.r; Mill I l'i.n'ilSltvo! Lininj', NA'IIIAN iiCIIAii: J: ';si\(
,
II, I.
I'astm1. Miml iy N-uiMil in.lii:; a. in, of full I : : :
luiVjua o I It to K' tIll conloaliupnt -
/;
.vi\ i-iin; : > 'In .
It""l'\ :-111'1.' I'.iiileiI'ovil' Pi IIlii ', ,
: 1'lf"1II11'11011.1"11.
ut thought, so the' ('Xiirrtsioii <..fOIU'H ( LINKS: I'.AKOMLTKKS: : : : : ,
I'MD.N lUrn, r I'nt'iu: 'n-Tiirineonn: IlM"'ii I- I'siiiliirun ( DKVOIX; :;; "11.\ "'. I'AIM'S: ; :
roitnd-niini! ( '/ !1- 1"llIll' mahli to. run- : .. I "| iiini' :ami Tin klI'aekin .
I'hll..III1lli""Io.II.II'.I.: : .-, ,, : real ionii| n'CUII" .llnilc.'I .
il mil < ii', m. :MimlaxH, ami, i 1'.111. XVrilni'i.-, ; "
il.ii4.\ l'r.i\ir liiLvtin.iiM:; .a. m', Miml, ,IN. Thorp hntrndltlini\ ttatfurbuik' lI11001I1I8..r MAIMNI: : ': < JLASMS;: ; : Patent.. Ii an.l Siiali: I, I'.lm ks, I
ltoK:, 1.. I'.i/iiT. I'aitUc. Miiula)' "MMnnil, v Idi-h !lilMiVy. ti-lls UI: untiring Shill! :Moves; (Hil and HeatingSTOVIiS. 1.\ \ 1-; IN-l'liXSI I I. .X. Al IIIXIU'll: '10,
U n. II''., J. lloM'ly. Mi't.| t 11'1'(1l'nil noiirtoh of laujungo ninolignnn I'AKAI.LKI. KCI.KUN: : Dtx" infux: :: (nun Tni| iil (;'l..il", liiuiin: lnli'i's! i

M.0.1'UuV.. C\'I'I\I.\S'J. I. --volt.. l'III'IICII--.nho'N 11,11", J..I.: P., KiHtur: .'. p,', want,A but and ihrf vl-hcs nn-ii iu their road fares(foil}, and 9thi'r'ii" n'tho bllll'I'IMi i AIJTK'l.r.S: ( ) (roiTii: : (TAINTS I :. 4 OICKI:> I'O > I IM: i: SOI.K i j' : 4mi 01' '1'...'' ',". IIIITI: :.

wOI'l111"\ ptirp iiotldiifr; but 1>tlrilyuj'I'url'd A coMi-Lini-) : ,->.', ; \IF. T ( )Jo'1', ( .Vi VONMl.N'SATI : : II' ./
I "'E T
lont anil Oilier Smli-lir in I4ic, of tho luimiiulaio .J.\\: ( ': ANN\
lloiic\i> [ expivst-lun! I :;1I:1'i"'I': : Lines, HunKs, :nml )Sinkro, |'ihli ,
.' lint u l 'kcdiie <: crept lu and tacu HOOKS: \ ) ANIi: ; :SL.vTKSNAt'TICAL
Lon! M\V: :: ( :
1\il.\\II.
.hMi.nl- IK I'l I HUH.Pamoii s'lii;-ht to, IPOI: ))1 frnm! tin If f.u'fatliB" cyil Line'. "..kolll..1 < i-id :\ct\ Me Brine Durham & Co.
l HUf, .-i.... I.;'. tni'CiH' t'U>ry Tilestil that wa; lu tlirlr hc'irts: thu I'I''I'I1t1Ur' : ( AL.MANA! : :S. WOO 1.-:; 1'111'1'.7 :\":;, ,
; AM'IIOIt: ; LKJII; / IS .ANI: / hlUKLKillTS.: [
1'"laI.1I1 l'u"LI. Hall
in
at in., ;
) p. tho uitinton.mro. from !beromincr tho ludcXof I .. ,. ----
.:N'i, l.'i W. I"It'llIh"1I'1.1 klicit, ,. .
'
---- --- --
NPIV -- -
tlin nl 1. Yoik
Mul lltH ,
KsTl'Sft.

\\', M.\ Ijillui l', .hwjK-ml\\'.I"iIII'r.| Uui-i<"'h,1.lIhl111.,in. (':"in.... [ tH> --- --: I :-lTilma; : tc'I'S Will Xollro (10 ( heir Inlcirsl our Jlln.ti't'JUt'nt.E"CJ'yhofJy Hoal il Estate Loan

Pi'iiMiiil.i", No.. ::1.i im i'tn \iry :.Momliy, llreHIHM fif Dl'.kf (*i'siun4. aul AOltS.
at" in., la ryihiin Cn-tli' Hull :.No. I and Small Invitod ((0 Jail
J.'iV..p.I InUiHli'aci.i Htni't. \L.llnLlusUt: t ( lit tons f or thu blind and > LUl'g-e Cordially j gi0 \us: a

J. K:, t 'oUs ( Ii.in, (.'inn. thu di'.if I ravo nude Inquiry, and hqvoupvot U'1: .11.'I'ldlll. ,11..-., nml Mil.IIAVi .

J. (iforji;; White.Kcfi. t"I1I1.11111 Instartee\ cr a rx-rion porn -
| -' r of Utico.il: ::111,1.I Si' U.rnlfnriu .It'qt. or of a chllj who hn Ids litannij 1ahli..III'd; ) \\tiirlnmon, I'ln, ...(il.: ': 101! .s.M.L; LAIM.I.: AMOI M Ol I'lNK: I\M>> IN MISSIS-!
K.mk' 1\. nr 1'. ini'i'N Ixl :ami :.1 l lTliuibilaH In-fore I..' was four ycaruof ojjo, iTroflmln PROTECT YOUR EYES 11'1'1( I I.OlMliA ANIi IM.-nitAI'.l.l. Y \INHO
1'101'1'.1
nt' fach muiitli at H p.m..in of )hcorliiff.! Amoiitlio rciiiltj: of, rerpntinijulrlps : III ( Illl.- .
J') lllHUI laid": ll.ill, Nil, l.'iV.. Inu.'i.ilriu-i.i" I ,iiiOji'Ut folUmuiij frujii tho .

Mil-it. XX..11. \Vrl lilnir" Kt.lait, iirtiu'liial of tho 1-itato 'Iiistitittjrtfi fur thoUllnilkiiiirvaf ? ,,1RSCHBfRc7 McKEHZIE'\ '" OE" .TING & CO.I.KAIKII "'n.; ni; >'is roic
Ahl'II.lni.I( U, Mr Kt. UMk .-. \ at H A'lKU IIIl/l I'fl."I \ o.tD D'MO' i .

Ml.II IX OK IIDNIilI.iulM Lavp clo-flv niteitioiuil i tlio ( \ 'itv I I..I U-.', X... :itrxi I unit* Ut, : l (''JtlJl'tllllu'c aato whet her tlipy! huvocxurdrcuiiii" Qr & I IN: Development Company,
.
.iii'l.">tli ..rhla'.rl..h iuonih.it' '11.,11I. Iniiilit '
Ki'llnu' ll.ill, ,,"ru.'r "r.il.il"iiiuliinv., ) of beailnir:, and\ tin; iuvirUManbtr \ <> '' C ,=, :ill l Y 4 : : : "UUC''IU.;
U'IIIII"III"lr.'r-t.. ..1.1. llllii.ir.l, IT I. is i.j I IIUMa. 'deed tl.C t.anojnebttmi --- S _"- iSH I P Oa: AND L 'OII'UI'I

.MnliU. pannlitUi', It-jnlti-r.' ( of upwards of, fifty cVaf j ('nonitvlththft ., ..... I I1 .10.1'; 1'11'01.OIJIJ: :.J" .. 1'\\1( c.\ >'uKir: : II'CO\I: [ : )

'.. I am'i resnlt, i-vej/t \.liPro the) I .. .. I. FIOO
>) I. > !,>', N l.iv nUht, ut 7n.;: in 'MJ rVlu .. I r[ 'r.on Ilit'rN..rull.\\ lost hN hieHiiaftcr :: .: I. I'; i .: .c.\.. I : : II A If I >> ,\ .4 B : 10ot
.l.illri.in.-r I'.il.if.ix ami 1''I'II'"H'tz.' : >. learning: to talk ThcSo I Kmiiitl.inid ,t ] -

I.. M. linU, I 'int. ar" 11111'j i ""!h i-f sritrc cdijrit-\ I 0 i .
'1 lioiii.i.i 'I 1IItll. ,'. Ki poi t. r. t It'ii' who undi r.-t'Hid t Iniji' '!" >tonally! piidwiro Sd <; : i 11111 "0,; s.UK. 1'11111'11'II. .'. .. ..

J. II. Ii. T. i vpjy |po ltt jvi' that they lisO ucTcrilreanird ,.: : '

Kiir-l: '>ii l..iiliiNi>, |Iii, mitti <'ti'r)' Kiiil\ i) ''I'' of lieurin" ninri' than. it rumbling A.I4'O .,. ..
nt N p.m in r.Mlii.in t 'asikll.ill, :\... I.; sound."-IZt-v. l>i. J. M I. UucUlry: In thCentury. I '
\V. Intviuli' ncij ktict-t. 1&1'.1'1"1'| | 4 11.rITJ .
lil'I. 1\\\IlIJ.I'; .T) : __ ,.... LtI:. un. 1 "all'I'I.n, II "'Iraul Iu: i.... t....

f. K. P.i\i. It:, !". I : ii. III1C"'I'IIIUU.: I .'1. II. Uodc': I... ..... "' 101'11I Oil UU:'"

M.i-'iii.'i.i' X... :a u, in"t-lt IMIV '1 liur' ...l.ixHi : - 'flu-\vi ll-ln" .vvn II.,' i .n .,1 I '11-7 N.tr -'..,,, ,
> in I'ltiiiur't I' Milling, un -. I .., -I.I" mi' ... I'UIIIII"' I
p.m. ,Itlank !..' nl l ami oilierri'lluv 1'1111''' i u il I I I' P in' II so h I..u. I-all'ul 'hll.
I'.ilafox ,,"'''''1. II. Iv. 1'.1.'."", I'. '1'. I, .,ii:{ i Ihl;;: list I U' :ii and' 1 ntliirIII h.l- al'I"II"1" I i iMESS. .. .. .hll.U.hU..u.n"' < 'o'-. < .ll\.nl/'d \tiii4'iinti U"I' '''
1.. t.: :Muith I K.: S.
ink* .k, pi in stu k 1111.11." ..,1.' .it thu ol- II
I. II. (II. K.Jcppj DOW COE \ ... ..alu..... 4MU.k I
II.'C. w Ith 111j.rie pi i l.in.d ill! 1-n thuillllent s 4iuli OI'.IOIJ,: .
15 Till' I., .. '.. II .. ,\III.hul. < |IHII: ..,
No. 11I'I.t.1'1) '' ) f kl/.i -t.I :>: n. ln .liiiiiirnl-, 11111.. .
in t'il'1 l'I"\\: ,, ll.ill I'.ii- .Nanii of lllauk.' PriU" < r |IW. .
at up. in., riuiii'i 10 .u..n..c'.., '.e.I-. .. .
Ull>\ all,1 I iOVt'llllUCIIt. ktlM' t<. .Xtlid i\ll In Alt i-'lim" 1111'a-es 'I 1 >W .:" ... i.t. M. itm.j I r ?
( '.1 I.. t'. XXuxli, N. i.II i. WrlL .Mlai-liiiicnt am-* I >.< ., .. .' ',-rljr PI'" lto'l"I I I \ i 10', p.. I ->- *-\s-jr T \j .1 tr\
A.n
: < .. ,\.1 ru / \, : .1".I..II'.lIn",1; -I' .1, f r r. >|i-li. M/I .in-- '-lli-i !
:2 M I
(, 14. XVUitf, U. !1'1. Ibmliiittaeliiiuutt i-i-<
.
,.' I II I
"I! f'r
1.
I Ui-l'x "nl r.ii"; i : I' inn I .
Piiinacnl.i No. 4, mis't. 'IhiirMl.1 !! .\ 11101 I nil in Keplutin I ., I -
: t-vi-iy lumil'',li.l S 1.1.Ch.I", "| l.i'I' -
.
.
ul p.m., in ii.l.l'ill'. | ," II"II. ortWI' I 1'.l laJo I Itipli-tiii r.i.ii.l '. .. :20"KiTllioniiiii KV: ,'::|I.I SIM-S, |'ui'fi'i.iiii*>. hiiri'tlirii. it' "I! I
It .r.d. IU.lvm: t ."" Oil
; > in | -
,
V inul liuVulim' nt bll'I.K.i I .im-iiti' n t-nr iu.il'-in. !>|i t.n'I.-. !! .1 ,
I I.LiIll.IIoIu iL I < CTJSHMAF
: C
hiiU-v J"b'III.IIo.: (ji.W. i. HEITHY
i'Jin'rui-l' tin 01 l Iii' l ln* :-i I I" ""
l H..I .*. I (laini; ll'inl :3: 0) jirojM I II
P. lie. d. p-irrl usiu.-.i |I.alr..r t..! ... S. .. I 'i! ..in.lilusn .- !I. I
L.M--uUi: mi JII.IUI'1I1:; tr 1'i'iiiuualPiutuli
Kxi-i'l: n>r Kueaiupini'iit: S... TS HIM u l taiulilil .1. OiAlUJid't K n< v !MI'x'i' ii.-'i t "i iit.ifri.ni -- -
; I Fiiil.i: N atH "p.m., in 0.1,1 Jo.t'll..w. \ inCiiniiitall) UMit lift Hit, e> : iil er> | .111 (. IMI ;-I .i < <

Jl ill, form r P.ilaf.i\. nl. i.nruini. 'lit M,,. ,"U"lu| i n.'i in L'rnulii: ,',1 .'W- ,, 1 <*> 'uamultl.1, vi tUal il tin > -i I iv .i- ,"' WHOLESALE DRUGGIST.!
C.: I'. X i'ii-i'; .'r., < lik-i 1'utri inli.V. 1t''CfI''lIil hi''<- of XX itlli-a> II I.' i }e" ."ttlutI'rl\\'rll.I..I'I'" inmltii" i)
ASH .\. .V.KwiMull I I.U 1.,11.I ....s.II' I Ih.| V VVll'f'l' II -lit.I I' I > VVIIIla V. ll, -i I II.I''S I XT. A, 4. KIIFFI4KiThe
xvurruui Allidavit!
IVacu I l".w J, fl.Tl'' ; A s i I' a .
iii-w' imirnf. ..Uii.. ris-i: t U.u Pi" .n.' i K\\1 "uhi'r.
: ..i, Ni>, |I.">, mi'1. hI uinl :.til .Mnn- Peace Waiiaut 1 IMI & I'ufc ka> iu lull u.v rti.i' III... il .n. l<. .. 1 |, ,

1UI1.tI.U e odacb t'lIrllt't.ul'.a iu\ "'litkat! "au,1 p. 111 omnifii., in\ Jlasimn limiutrtfttf. ; I I'fllCf ominituu lUl.ld: i.i,I',,-..XVarUMt i I UAl'Kar.iin 110. r,1"'; ;;: !, ;,JI"ti....(.., .I'.".r.; .''i; :,"I.11',I'. .?: .v,1,, iQnly, Wholcale! "- Drag" Establishment in V7cst' Flonda.o.ur.u : I National Bank
: '
.\. M. .Au-rj XV, Jl. e 1 IJ< nil 3 .. .1111 .". I i
-imu."
J. L. HjrrttshiH'1 Ath,Uut-As.uult i 11.ul ItalUfV I iXVarranl _' (;':" .., -1":1111': 111"\1" : First
-.\""aili uul,, lUlluiy I 1M' "' :\ .: \\ .. ..cuI"U: : I

Monut iloriuh I'Laj.ti-r m('. H Ut M"in.iy| A IhI U\ it .Lurivny 1111/ DOW a COE I -- -
In lUi-U un.ntli at t p.m., iu Masonic/ IU11, XXariaol-Uiroiuy: I >' 1 ,
COIII.'r 1.arrllIo.; a 11111 I L'-numemli D14M / KKCIUI: i" I UUXX'arrmil I OJ'llt \\X ; PENSACOLA FLORIDA.
hT.\l
\1.4:111. J. IViw-r-A-ii. II. P.AMKUIC4X :'i "" CHEMICALS G j I G L S
LKilllS UK JIuMjIt.Ne : -umiiioii iu I 11.1.| Ai-lU.n I Oil 10'\1.\.ua.I..r: I'I'U: 01.TBIEBIGHAUSER. \ II R U G S IEDICIHES j

,UK-Cuiiii"lI .::0...,. !Ull, ui'-fl Jil ami t h sul-i' na in 'ivjl Ai-ti..I1 1Mli.UMt < .",,'. 111 I Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold
il'.ml.iy. if, ucli mi'iith. ut H p.m.' i'i ihitli.l.iw iu'ijruikliiuuiit 1 I*I ;,

>' | Hill.ciiriH-r I'.il.if.jv ..1I.IHOI".ru.( taruii-tiiueiit I "' ','fII UT: .\ 1t..I:.... 1.:11..111: :.... \lU": "'Ia: .."'. .
-- 4-;
uii-ut klritu. )IS I 1IlIl1rl'.II.l...-... XXarran'v' I.. .,... :2 :Vliiu4Uuii ,
.\. 1:. Mibrfm., S r. > !>... U. :i :\*, I .\11 : : I. rimiiiKil'x:I \;'a' I'.II :

....4'iII U ItKJOK''U.Joif 4.I.UTI..x. I llJl'la; 1" 1. .. -. :*3 'I.M' Plnmbin[ Ga and St Ha Fittin: 1111; riVivr: : M III i'4H vr i % TIII: c ITI. : PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS
ell"' ''' .
tbecoiutr CITY VICINITY.Loans .
Mot* l t suiuli> miMVli uioutli, ut IN THIS
of till) 1"11 auj tiveiumnt ..t..tll. J rllt" Li.'u"", . I iii) I -AM. l>r Al Kll Ik' : \'U'II'u MJNKUA: \\ATKUS' : :; AI.WA\ > ON DKAl'I.IIT.ll : SI
.
.
", 'II"l'.Lieu .. 1110
M. Mailniil'ri-.. rita . .. Si*' ji t'lX 1'1 Ittll.V: MTx -IIAI.t: I .% lli.* '.ultlalur :iii'rri>l ICrmcilifH lor "' :ilc. I -1 oilier
I of Timlin1
: "
L.iS on
J. II 14. W.\"II..r.\'I'.IA1U'flHt\ SjH'ciUratioiis
1 alt
tll.all.o.1lJrt I II . 3 ."' .. !: JIOIII: HANI \ \ 31.lh.
1. U. ". li. uitfU :!o1"ulI.I.1Y In -iii'U' month lroilJii: : . S 10' I'l.K-K: : llllf AM I U1JI XX A'& !..'......n.11.11U-t; C.JtooTI.I.'OI'OI'S'P.: :! ,

in I'ytbiauCa.tltf Hall: No. l.i XX'. luttuli ..ulii["i n i -- I'ircull C mrt . 110'' B<>llKi';'' PIPK: AM KIITIN C.". I Nllill. ( iixHl Security at S pcrcont.w" \ .\1111, anil Ju{ "Iuejis IsSolicitnl

< ai'14 .kUt. "tli'il I .l.lui: k< r. ..-c.U Mil\)|"' u.- ,:IIaue"-rf . .. . I"' FIXTDHIIS; JIK-HIUJN/KI( ) ; ), enuvu Uuu..IUJ, eOaHIt <;1I\.t'UIIt'f, 'i1J ( 'IIUIU.. tntt.1".
A. <**!. 1\. <.f I... iinet* e>'ery Tue....Uat 1.il.U.: r",
.. p. ui., Iu K. uf L. Hall roruvr ul I'jU- l wlJo-r *'1.IU".t..ltltl t "' 1' dK ill ir_i ),'a' 10 C.. fi.,. "clllAl r. i "I: U 01.l'I.Ollllt in IViKirnla. anil rtIU" .

('1& .ot! :l oil'r A.......1 tr.-c U. roll'l'' Kulr:: > or lit.riUiiiil.M.! 4CO '.> I'S\.OLA.: "'LA. I lII..rl:' lr
I' JUllOWD K. .. : i.111I1 )1 AU i./"L./ III I UiJI
j IIh"j
-
# .

; -.. '.. .,. "-

r ,t

\ -

-
--
__ _____ __ ___ -
-. ---- = n __ __ : -- -- --- ---- :
I -- -- -- -

iow n cornt'tiltvo|) | oint.imlnis Ia. Ihr C" : i tic' "onlh: ran nnnnjrp : ;OTJCl:. OA : T

iQtlU U.o1n .ommm ll Rtnl Wc-it'in, and. Koa- \ \Miliniii bl.uk el'vall.." >', n-,i ',1. 1 1'1" O t 11'1 I .iif'i., l ; "Will how Hint nonpfi''ic 1 nill! 4:i..i" li"i ns /l.iK'l tli "- l 'J
II
i'r\
'I'n ;
jI Ihl'l'p nil \ ,: { i; :
11"ko fAli'iisioiix. 1-:1I11\1I1l: has: th,' !I IOllI'l. I" t. 1 ;
tlicio ; how Ihl while : "c' I I"r I I'i |I" i 1 i > "" mi Ij ::}. J" : 'I a ,. (. f"i:
DAILY AND WIIKLY: : ( nlI r i | :;''I 1 M I'''I I"'L.I'I' .. :, In"II"' a.IIrlte,, \ ]
hll.t' (
: :\ICII'ioll.oI'Y get on without' them ,1111111 .11 ,,,, .to.\-
,
"i'li.
1'11,1. I n,h, |II' ? l '" -tit "I I 00 LI ""n v
( I.I. .Iul D.
nv -runCOMMKKriU : of Ilir-c loads, hat Illr III 11,1. I ( _lw.I '> '
I i-inttMiKn: \: OHO new .T"W"\- 'J UK.. ni in<""I Hi" i | .id 'I '" 'I
1",1" .
.. I soeold], a riih in* I"" ii Mm in' ; ( m.tiian !* \ ." .- .
:
of Iho'ritie i \ .
IlnuIII.II.
: 1'UltUsHlXUIU; \ : ncren-cd I tlio iinport.iiiip\ : \ ,\ of ,) | ,II'q'll[ |,li"I ','sini,'.' -n.il.I Iin I- :
t i liaiaiMf-d, to lliL'ir1.irlliti''., h.iihltcntillirMcd nel'mal.tlleI n colony ,d1 t.ii-i'l Kluii'lu.II. .
I *, & Alabntni pPRBCE_ i > i 't IV"i i.
11. K.ColKtoS: : Hutlni'1'i' M.inniri'r.: \ his, IACP. in thn fll''row.il I I. ,11', L" I II ',O lll> lllP I"
''I ; them a< rompcltitoisml \ !! Roction. HPelp< t'd al,1, > It Iral-.lu.tl Ilr.lllal.I'e'"j ,I Clr, nr.ul"ii, N ".I

; IKKJiH-lNVAUlAHt.Y IN ADVANCK.:. : U'hthHy] ilimlnislifil 11I1\"n'\\ lain, in HIP Illlltca,11'11 pn-t of the I li lilil, mil 1 1' rut": ; at N, } I"fe mi 1 1'11"1 .i ili ,
I (HI' \ wliith i i. U"I'liO't' and In ilit.i' 1:1 ''I'C"UIII. i I IH'
DAILY, CIne ('I\r. by Molt, If; .IIKO nf. Miiiil ''>mciy n< a state, f'aili" II> I
I'' Inn I-
1 ; MM.nitlm.:; : . a <4M) "I finit .prti'ii of : The "'.i 111. n M 11lh"' I linl. AH. 1"11 l i > '
HimMonths, 1 ;VI, \mint. A_ will fun. HIP 1.11.1"I 411I11: Ala"III., I ,, I IUI\\ h'l mit 1 1",1 ill I''
WKurnlslipd 1 1J I, N., or HIP Noilli nnd South Ala I 1111, '" ."I llll.'loM': K'iMl" ''_' ill' I Itil ,
duo Month mill- of rnail. I'xn'pl HIP ('X I'II-jol'( "IIn .
l" riirrli-r at )n\\r\\ r,' i.I"11I"'III' I hami 1'illa.l, Riantfd him pilvilrgpsand CRE1MMiaous .1 \ll-llt, 'Pi ;"H I i"-" ,
J 1.lace ot IniiliKM y nl M ('(nit \\HT inmilli.'JIIK iiiilhri'n, hiit hi-lpi'il( M'intj.'iiini'iyi"o i ( fiBntPi1 him (R largotiMflof Ill' '' In. niiiiiiint, i'I fh'. i I ('| IMI ii1"It'" "K'
\ nio nut "' "pl.lillit:jr.'P nn' lind. I I.C'liPVP"Ifpl.iidoir 1111' I.IHI"IIUI'.
WKlUnTvTinuvr.MIM' .1 li. .in.l pii\i\i.i| in i' ilil I
imiiliihi'd Hldiy\, ('own"' mdl.iN :/lad' the) n n- 1I111'lIill. U'pu-iMl( 1,1, : a town ; r In'" ovoiy > 'I nun ': otliio ; InvitPil, 'il'l'lal fl'ollltl' ( ( dit, nf I-"*, mill, '
1'iro. >'" ; < t"'I'.I
INmlitaf | ah'"nl.. IXr-l: l 101\
"
) II"ill
njoar Mre.I'r i touiiK'i'' : : V Nt'ilm .I'l.'n. \\11'1
I'ailiPil.uid, fioni Ohio nnd )IVnimlania l'f.1 I .r .11'11"1"
... itiiU| <'Rfrt-e' M-ntcin- -1I1.lklltillll.-|-| 11I11,11,01.t nut for il-rll.. II.H,, Muniiiiiipry \' : ; and, Hfild, HiPin land: nt n very \ I llll> "1-11''H4 III' "till, fill ||,r.Ill",I
.
UA I KSTill' : II,' "||.|., :, ,ll>\ .1 | Vti-ll" I I'd' It'' "l- I
i A IIItTI:I'lIrlll..h..1 1 sn 011 III..II"lIlInn... ,{ lonki'il, out lor il-ill To low 1.lk". As n ""IQCIIPlrllhl'| lowilrf .iruh'in' on- ., 1"11',111! ..1 I nl. mul" .1,- i
e'I Olll\hl"IIIII and. I "( 'nllmin" I'I'I' illy. It now ,, I'l .1,1 "II
llrrulmliill "f tl" IKMMKHCIAI.: \" .land 'Iill W hiliolIHT IHVMIS lirwomis III' I I \ 1C" -I'll-i'l lit. 11111,1'
In IlildHi'i'llnn. II.H 2.1'H HI lol' 2..VK) people( of whom OWD Hi I- list Mon in'i,| .
of ,1.11.
tlmt .
ilnubln\ \ nny
more than \\'Ip'r aio! ciitlinit! ii" il-ivv n, IIIIMIIliath. "- hl k .,
ids, ( ieimair" EXTRACTS \ I. 1 Hi lilirl.itt" 1 11,1'1.II'
vallill
rcmli-rlnK It a I1 w o-t hi nip I .
i 1 lilt; iiH'Jiuin. : UP! mi' ili'iilinif! im-iild, Tut'' ". MOW \ ',.10F." WFtlf: lFKT It'T. .$'rllibltt:, "I.. ,ld. (. < |". II'elllt f;

j j'J nut,, -:Monlgomi'ly Advi'ilicr.Tin I ''How did, they kppp HIP negro out J. II.'HII.M. II. illiv' in. \V A s.ln.l.r.U .
Ilunkn, I'n n room l 1. I. .If..r,1 .
I Mailing Our Subscription 1.I..ll4 iironlwntiioH'iitotliu. "' | in'|'irtloniif ( CO\l\u.H i:< it.i his all nlnnjmiiijilitId of Ciillnrin ?" nikpd, HIP I icpoiler."Ilipyiust I "OS PRFC \ I I. 'RlflI'I.,1 1 1 \. 1"11.1 \ W. L. DOUGLAS
It riitlnrHtlionn1 IntlUd wcoino don't want: I the JI JfM I nlib, I.. II, llms I. 11".1'W.. "
iiilruiim'" > tiulhs
I | impioHs t111' f1 upon I 11'11'0r II | I':. Kn'1-1 ', t.. I o.ln\\!! ,
fur tlii'mtihi'H.nil and\ won't I..t J1"'I' .1
Ihpip
nnd May
AIlre, "HIT MUT nml, connlXnnli-ntlnnii to HIP pei' ( ],ile ,if Iliiii, .',t:1I11.1I0\V: tliiit the ablaik Ihl'l farcishPcnin I \V II. 11'lllr I. .JIIIt.11 $3 SHOE* GENTLEMEN.
i !lowii.ln-t as Fionas l1n itW B.tttM "n 1"1"1*. Pndorwd hy f ho bonds of 'he 0"1 rnlundUM"n" mid.I. :M. rllnn. ,11./1'/ M SFAMTF.8H: Pimp mnoth In.
I I. COMMKUCIAU'UIIUMIIMIUIMPANYlUinnilMWoHtdotcrniiifntctri't't.: ; :' ; cli'cliuii !< OVPI', H'linns to" Ihoiil>- HIP little its pos-Kpssor is warnnl I'ul.ln ,y J And.t, t thn stronisniil, 1'unm" nml, JimPt H"allhfnl ITIcc C"om10klnll'owlor rlli'.The' fn\v NO TACK rait IT \\\X TIIIIJ:Al) In.I'r
1,1)
; 'iiiiNo eM-rliuili! I Ihil thp line I is sharply drawn .I"n Ammnnl Uninnr Alum lir Prlrn'n", npltclntm Fl.vorlng KM; r\ Mill.i"i PIIIII iiinl, i OI'ItII'lt,1Tr. tlii'fn-t, ,..... < h.I..1 nii'l II. XIT 111'.
: lilyvas
: "I'lor
.
; : lecta "Alla| lom"n. Oranifo, Almond. Itonn, i'tc., do tint CMituln 1'olminons Olid ot Cbemlc. .">, Hiil:nbli,: |II tillIlin iliI'M Hiilo nt U. I.1.11101."IU'': II" .
4 one" raihoii'l, r'prciallj)' '"I that I in Ctillinin allllllll" I is not Wllll1 PRICE BAKING POWDER CO.. New Vork. Chicogo. 61. Louis. \' t1 1'11'< NIII-I'rFLORIDA \ TIllV<'"" 111,1--1 w"1, l*> t>.," |11'|' I'IlKl'lllIIU'lunh

Irnnin.l1 ( has its luo : ] ---- .
: Inl"l of town and if he '> 'ar Hum.hiiHM'th
I-II-I'I wilks -
out ( -
1 ';;; IJ.r \ : : 0, 0111111' ami rotinly T I I' I In lidn..-* n lliiiitl-sti. MIIMNi> fuih urVriwrfrA
'i ; lie away I \tl\lil lllf"oal II" pay or bca'' his way. Xn". ,rC'I rivsos roit SAM: < >u IIIM.S' : '. : \,\ :I : ;:: \ f'AViio "" : ,', ,, '.

t 1 -------- ----- and II-TN this cily !IIII.ly ii- :a "I 111'man) of them try to settle in \ .'i.it sue, ,mil liai'd ''II.\r"- 11.1! iin ijilitiianos ..,rhi, .:i\y "
:Iii. :' : OtlU KXCIIANCKS: : ANI II ( ition. I CII'"III' ?" CLOTHING STORE |' In liiHt it.IM ( rdrr i an ).' I'"IIt SAIL LINE \\t I.'..!'IMM"UK;* ;! TO \\11) uiril ,to but the Cnllm inilps I '
j f ; C of tho ipsnllsof this un -lnnvclnpjplcnl.iy "TII' ; heap I In.ra-.li, or r Il.I. J"ll 11'IUl..I>| tn nor ntirflit lit M i nr n ""Nj'sllOr: I
III have Piiliiclv litiinigialion W. I. 1'11.\' 'I I JIIUI .
HTltA cnm .li-I'II'njI.1 1'"f,'111'" |1lalll ifiU'-irril.. -*I > in Iht* Until I
It : l' ) in to .1 M.II.hIO'I'1. of )'." I t IUI"r'IH: KNT: AT ,1 .I.I.. i.rnomi.VH *i.7i loiTii'rt siiimiSlini
1'1,1) IU-I
11'11'01'1 111" I'IE" ItI'1 I dm.; : .I".I. Xmr Vork 1 to< I'cn KMI! Qn'MiuUl;, liu>i u itiaucu' Iii .nar llic, ,lnnlilui
Now jiloa-o, rcnioiuliiM1 Unit )lVn arota and 1.\.f.o.l. ntl'lIll, to :! Ml 1.11011'1 ( Iwl"". li'tur (i IHIIHI| > :MIIHIC More.oiii a'ola. In 11' ..rll.
| | .
tj i li mil in Flnilila: ; llnil Ill I* n |1'1 t dinoiio iailro.nl: fl'OI a i hiiii': of l'i- "llavp llinv" a laboring.vliilocla.s LOW PRICES'IO.MAKI I- !_ ,ll''r \ r.vis.lYipuly .. N. A. BENNER a CO. L>All)iiurdialir! In (,"wrlliW. '', Inl""ld l.mt' I Inl..lo

of Iho tcnilory. of Al.il'.una: ; : I.IOJHIand ', and disriliiiinaliou( ii ain,lIho in Ciillinan( ? : UOII.M I'HIIEl' L. DOUGLAS, Drockton Mass.
\\.il 11 that could call -- I siii I i jc
None a ( i Fo1- niljii-li'd | 11,1
fa ;;,. thatrrioiti, ] of fever In Kloml., .. biKiiii'ss of this cly. TItI fai'I of brraii-e' IvI'y"fallli you there does.I.qG Its miu pp-nt IK-HI tit to tinfitit.. How"I-he.&i I' 19 Oltl Slip, NEW YORK.CSiiK I.' la.\\ i ill..f I''ir, lit., A.;i'hti, I'UMK'id- IW-l

i f are allolllh, as fur fiom renxacol.iis ; n- thc matter I is I'cnsaruhi: : /and Wc t : own \lk, (thoO.lel attend, to all Fall and Winter Goods aicM,IIMUI'nts f'irlliiHchU'ritlicM.-' ( : Ion i Is : KUI.KIItr I.IU.N I MX At'- Ji: : I

", I iiisvillc, hi. Ijimlo, )Pittsbllli?!11J cct alip.nd until \\ culiake I hoiiichold, (':I'IG, Ihc childicn, woik "11all ) I'l.iiiiMinl | i'iH. 1'11 and liaxpnur '.\'II I ION '1'All..li

; nml Ciiuliniall, alllllhall\I'Y West llI i ias Jln.I'llIlol iitnt'tUrs' ilear of the lailroudlnlliiriiiCHth.it ,about, I HP, liou-o and uaidpti. or Ilc\ asnpgiops Wllli II Wll.l. AIIIIIS.); ) < : > |'iniu'ilj' III'l.,1' with I jniir' rifIn lall',1 IL., l'rn, of I'.xk'. I'lull'i'i -.!."'".
J : ,do. IICIP, whili,! tho : si'ci : only' by .
111'11 :1.1.11",1 .IIl 1'iilicy I nf.lni'
I is CJiirng fIj oiirliMilcainlliavel "ur d'
fur fiom l'cnsnrou a* : : .J. COLK3IAN 1111'111' .I' 1111. C'I'I'I
I Mo\vraiiy after III busiiipxs in HIP town, or woikon 11'(1)). I How_ ,V,_( in-. j"i-II l. in t j Ills., while .latknonvillo' I is :WA amTain to Now (jiloiins, J.ickhoii\illr, the II'lI lyA ; l'I"'k. nS ? Wild Cherry and Taf
I lal'lo. __ ___._ ____ Fon : :: : OF .11'1'1. ,
i' pa o'orjO/ () inilci). Hludy >'nugcognniliies Suvannali: and othor' onNiile plarc, "IIIlll' no nervanU at all 1" n 1'1 1 n.n'I''. .t'I,1 1'1'11 .. nl"lloll'] ilit. to Hi" ('iircli.iHU mid

I ami. will not tlo )Pen. to IlioHaine } (. ) Illc01 can (too a Wonderful 1.1' """,,1 l 11 III i I I Mrp'limnlHr. I'lliriCon, ':IH, 1011., (fllnl.lon.| Urmi
\ > on Our Type-Writer I'hltli, I r i,
fur
I
a i 'nl
lel'Cllalll II'0rltill.,1 IIIW i ) AJ-TKCIAITV.: II1'H'lrl :
i \lo Ir. lir..rl.Hnl'.IIII'.IIIlf.t.
in family,)hough 1"111.
'erv Ing gll :1tmle JlI.I'I 1 I'I'1 I. 'I 1 hnmt I $1 I'HULS
siicola this injusticp. rates given to Kvo: ( \ .11'lon. I loUII.
i as are t'olllllll; thai is ; IIl } ha\o ( icininn AH ,rnniili'p| | nx 'u |' ) > : | nll itMti. II : ;
I 1 lilies on the Kiill, holh, as' II'cgLt gills as WIIII'I'. at tho hotels. They "I..III mid, Hmal lel'rh$1'HI.4llllhll', ) 1.r,11 (..rlr IIIC" "lhU'j to imuh.iHi'' good. ---- -----

I YKU.OW fever in 1"lol'ilb ha'l' LI'ollghlI and pa-isrii oic. ii I'd as neat as pin., tidily and brcomlugly > Ilnlle. 111,1, "niuMiitid' ,I I'I"II\| IIOCM' | and Cyi': (HaH i>', :MI'MHIS. l IIIW & 1) D' 1-:1 ( ) .I ceO) ,
I ) wait"on hit' >ry littli,> |irii ili'i', .1111) lou 'bun in.irant' o
(
I out an I Immense amount ofin" Ilia I.IlIgel' ilivMsui t, aiid jou belterthiiti In itMivcni-s. Auciitxw.int'd.' :.I'lliiv-<,(KIto hln. IIHIII.1 ..:4>;. \.ly
w.'ilors I have "' | I lhl' e lhS"H, mul Hhoillll, till'>'
anv C'I'Iel. ---
si>in| fur di'Hi'i'hiiivi- \1)J"I."r !
negro
I 'I ; anil hllmhll :.ccl')'. :MtCK-A-lllillt: ( U'hcn n family In tho town orlountry fll.il.1\lt, V (IAMItKI.1., lill'I.\cl'M."I't'III' I I I II) |H'IIIIIII! unlit 1> wuir :MOHIH.ii Bar ann 1'IIII".1: JMU. )

j I I i ( mil li'r-loninal.' ( haiagood, Mipply ofgiiis, 1'lmUlllln/ll. Trim.Mr. | \\ ,\Ciii'ill iiuniHli 1 tlii! 1'II'chHHI'r' \ith BiliardHallul.'t" ,

: No sanitary law 1 i-t1iJ..l'1)'lo l I/IJ rnactcd A liuiincfls; Iii til in 1.il-JII'gII, more: Ih,:\mean. lie etuplojed( nt home, anew' |i.iirii|' ulassiH"Ku'i! nf lhlrg.-" A

f I t that will til-event u lot of |>,icn!<'Kjieoplo )' I'l-nn., wi id's as follows to a iii. II'I' "011P of them arc Ili'I'llo, the hotel*." II'U'IS,U.. Ilamll, 'it .u cnnii:inluH "
.
from lot ."Tin1 lirtit lldng HIS' winii' nO'oE..
croHiroails l IlIwlI ,
J in IioiiiHville hldkcQ)1 : N. of :Mululi', ,\1.1.,
in
:
""i. IIIR their licails on (M:casflons: ulie wouldiHioln a'lI"'CIFal'' Is that when 01 ilti'H; .I.I 'I"hl'hMI'ln.tlio "' ,I :" II, ._ .'lol'l.i'/I'.
brokerM -- --
"Hlr.IIII""IIII"III. !
J : "I IIIC "t nil I' l.irRp the liain lillli' hoj o run a ( 1' 111\e ::
whil \ Ini I'r. Kind's .Niv l>isr" (' i UK: riM-r: nr Portrait and View Photographer
i they nccil tlicm I mini. "II'k.III'" lor ,11'1\'I'( InDrcciiilii j'on and, want .1' ) CI' satchelnr'giip. ; i\fiy "I 011- Tho Tor Likes Itt-nl -- -- ,
tUIHIl
J ____ -= | iiHi'd I'.iiitn
and latiuii\ IfCh'M l.tnd; ; You nro ctiuck at once I byIhe 111,111.1111.1 111"fr
1, ft 1'1tF.HIII1'r:: ('l.h\rl.ANI; llllS np.t [ and r rlcd.I.; ,. at t'JS.VK IlHaiiion politeness of Ihcsc lilllo fellows 11'lllhil. nll.llllI'rh.: It ;1\e inu liibt.int "ANCHOR" Wines and Liquors, _"_I t.V! I'uliiliix SI i cil.lluini .

Ioillic" Novemlic.il:!'.) as Tlmikyininday. :; 'hllllial 11'1' wit > don't, thrust their hl'l.\.i'CH upon 1'.1 (1Ifll'II.1 nil- :nil I h.I"' Inll"1 Siono B o.
t t ] and, Mmt'in arc cli'ilril.J'J.rii as Hie Atlanta ; ulllictid t-lni'i', I uliti li'j; to Ktiilu" tli it I IIlillUlelllh.I'I'IUI"1 Bug IMPORTED CIGARS and TOBACCO
Ill U acroriliinru: with u linn joii 11Ichll'l4 cs ; just taki'ii In my < 1111,11'1'| : .
t" \\illi iuiooliHiilt. : (- Beat
l absence of the
) and btho ( (
I. 'III-IiII01. Kiankiiiibanir' I I'' .
:\4 t' honorcil CtlMIIIIII. IJIIL llicrc I isonnciu: >l' Thoiels. I II'I'.i ; il thi-> litihs' iagic-d (1:1: 0) I|:\\u uKu nsuil, l.li'dil.ItitUI'n: and A II."O"R I'H'..' 'T(,' I II: ".\.\('X AM I> :MAIN hi'!*., tir I'li'i'iind' :Ilian CM 11''lal.l.'r 1''IIle' to 1..1111"1-Ilk ,
lio fails to incnlioi IIII"IIIOI blacks nhoes in Cull- Dr. Klti 'H Hlildi I "'n "rl. tiirflTViriwt <, N I'.ihti'I I,
for tliink; gviiitf at the (list lion \Vlio" el Ilro IIIH. l.lI II 'hl '.,",'".. 1.1\nu.\: ,.\ lil'-ll'II'I"III'h' e\l. UIJMI
\ )1111' ft ,
i\irninlo in this in- iinviilhir
ami, 'halllll'al'l llhlll'C. ? In,11 '
CUD
The election will tlicn' be o\er wo man: 1"1111111'1 Oa: la ill hll'rlrll
ThepiliTdfit frv uu >lu.uuuu to
{ I ( ncci'ssaiiiM ( Little (icniian'llanscM1 and 'Fran-, l | | -- HI'llol.
lor
111 lie 1'1. X..I ry I'misunijilion -
will bo ablo to give;: tliankn for Unit. 1\11'1 liI4CII' : at $ti.im canivit l,e1..llil..1
I .1 is an iinpoilanl: f.ulor inevery /es,' In neat ilotlf, with Htoutlegs and : nil.) I'11,1, <, I is Mild "n II |"ii'billvu F. Ad. Richter & Co., My l'f'ollnl'lr.lil4 li'iHthnn f.'ili.tK).
} t in ,I fates. I tell 'oii tho (icrman liolllt'H Cite 3IO BROADWAY NEW VORK. | illll .
huiini'ss opuralion. Any indily > Kil'iriintii'' Tlitil III'
1 (C.\UIItIWUI.tS Mlf'JI'iall.tlo'olcllo > : f 1T'Ni.lhll lint tho Fincht ofVi i
TUB .ul.\
( \'lliol, any inipi'.ncmculof method1)anthing ) does c\er)'thing thai i is done in CIII-I A"'IIwlle, Cu'n I'I'I !lol'H"WN'O "e':1' t L. Wat ml cd, to loa\u this\ lintilntion.PHOTOGRAPHER. I
Iho homo inlei'CRti) of tliis Stall: man. J llo wants no black, -- --- -- '
--- -- --- --- --- -- ---- I-I)
J I county, ami dIy, ami wit II what. innicstncsH : uhalcver Unit increasi's(!: IlieHiipply wait on him. He and his household i ,\ MOTII'H: !. TO ADVERTISERS .
I
and lowers Iho pi ico is cuniileied independent as tho pioveibialwoodsawyer. A list ut' IKKI ill\lilccl IntoM'ATKN
ami ability 111'11111'0111. are as Aro you" nl :ht and 1'\\-"al"| | .
I' vior) licnelll. Low-pih-cd, do all their ownwoik. (1.111"'Ilnt hl'O"I'lIlr, .\ lit' Milt nillliirnJ.ill I-Icll'Y 1lalCcl ,
llio8oIiilerofctH. A of general They} >'oiir ni"t by ( Hllh'III. ainl cry- I E"lu11. REAL ESTATE
ailvanro :
1 uiaml will don't like thenegro 1 : |'| | : t
I The (icimaiiH
Iho cost ot now laillouds : with In of ti'i'llil1, I Ifxo, | .
J alt \ Iron cheapens In;; IHI cutting "1'1,1 I'n tin I\ho mint th. ir ndxiriitdnir t'i'
to polities wo Hhall treat Miljivlconnected and 1 ho j
the. cod 1 of operating' iinyhow. woulll'l ut onco and Ki't u iHittliMif Mrs.I W 11 "\\'H .p.iyM- r.in nil,r no liittor iiii'dinin 'ImIiinriiiuli 1 -AS ,
I thcrowilli calmly and dipasaioimlfly. .11:11'1'1 then-own pcoplo if they und t-lli rli\i-\\mkth.iinliu i ; 1CJJJECTI
; t old railroads, lessens I the expense ofImililiiif'uur hut HIP don't. If there I Is ono hel Uniitliin.yiiii| fur flilldion Ti-t'tiling. Hiuiluo i'1'i.iir. M-Iri: .t l.in'.il I.Ut. -AT TIK-
i will ,decide Iho > "C..tII"
To-day It It lll rihi'tu tlivpiMir .
j I Teuton it I isItis hlll'IIII.I' \ 1:1.: : CU., G AGENT
iltien, of 'ollllu'lIIIK > Iho Cnllmau ilI.11 on 1'.tIWI'I.I. Little House around the Corner.
::1 national IHHIIO. :So far as tlio Slalo !I I' lilllu HiilKTcr Iniiiii'di.ilLly. l"i'| 'ii.l :el si i| .\.hl'rtHill! Iliniiui.ii'Min .
of outside
; 1.'II'f, whether we buildpalaces independence( : tho Is niUtaKu about IO Ni'voik.. INTKNDIiNCIA; STUKKl: *.
concerned there-U no doubt.( That bein 1111' no "II
. I woi'Id. 1,1111.mfllhl'r..llle I. NEXT TO CITY HOTEL .
;
I Lit' or roll:age I *. iljBfiili'ry r Kii' ANIi VlKWS: Al.LSrri.lTin ->
;; nettled by tho logiHtnitioii A I.MlllKN IN Ill'sHU': i. I eln'l4 nllIlnllh"'I. Maritime loltiAl'1
1 paHHCdat Iho la tHus .lon of the IcgUlatnrc J has been dilell.111'il this canvass "Is iho town and I MiiToundingcountrx l.itc'H tm..lllllilcb unit 1"11'1.' cureslnil Surveys I'K.NSACOLA; : FLOKIDA.CITY ,::. 1: .IY

not .1 1 l.i\um! < ?'' rolio, HIII'11'Ihu !11., rII..c 111.IUII'Unll. : : .
I I which forever renders Imponsi l. Ihlll.IlllwI' 11'1"1"1'11 unit, 1'1.. AN'M'llV.MA'slbV. .. ':
toni' iilidciicrKytotlinnli'ili'HjbtiMii. >lr.Ull: -
( is K\CS \1
,
that toweling the no did not "ni : ntul Sulil,
by 1
\ bio negro doininatiou in this .Stall. 1:11 IlIalh'I'I. 11:1'lclI Mrs.I Wiimlow'H .southing' !>> rni| LI ."iTIi'.VMllcivo( 1..r..llul.\l.nl"lI l'I'ul'I'ly! .Itllll.1 '
\\oik and adveilixourcity lower (he taxes ; but money talks al.l fur Clilldifn; is tu the climHiilciiiiiin 1111.IWICAS : '! tfturns Taxi-s' 11111 prompt Inlltlly, Commercial! Job Otfice
I 1. Now let us (,'D to ( ;lll 1 Mountain is nod.rioiinlv poor; TitlliliiK I'li'iixiint' JJJ'i'111 IHuh'IIr SU"I,1111 Win in.uloi. ; Jhl rl I I'e. \e., Printing ,
; 1 and COli Illy. Theio I is want nolhing 1lk/ 'iinilo MI dNlinrtl) us a ole stupendous p'.lo or lidgoof Hand, tiiHtt', IIIII Is tliu |'iii'Hrilitinn| of inn1 nf Hit* or ussistaliru. to \ 1'' l'I. toiiili'd I" ,. nn liamN for Salt
f pi ire! list.llctowehac 1. over with nldi'Ht nml h".t fi'inalu and, '>-luaimln 1- S. <\ OI>BB. Surveyor ,AII'I''I''rt., 1lw..111 .
I I '; time but tho woik can bearrompli-h- 11'1'111111'1 11111h',1 It'I'I"-\oo,1 nlr-I' 1,1) IV'llMlcclu. .Muri-h' 11.ss.y| or 1"111.1,1" I,1.hllh'I''rl"' ", will bo Ailui TIIK: r.fsr: tJI'I'I' :U AMINMII. >
Illj I : I'iiUliiirg in I im'lillli 111'0; lllc.I their Hie Unilid SI.'f'H. Hud 1 Is 1'1 Milo -- 11.,1I, ttt'Ull.MttlK. IU"'II
I I cd if wo set about It immididtety. I ll'I it into of the W. l.l'A\'I"N. W. K. LKK lor "alcnr Uintwil : JOII : IV
of most h I i'lhHtliriiiili"iit tinciil.t. I'mj u..n
one '
I hot-bed of in (he part : prosperous 111.11'1 I'I' l'r"\1 h
4 ____ __ ___ theeiy piotnlion.' ) nil \ ,
: c to [dai-o" kame Inmy K-T .
regions ol \ liottlo.AM. I l
: ( :"
i in llIllll.l.I 'I'lItl DAVISON & \ ..OUII.\
LEE
II ; ; THE invii who in oil' >'rar, >i roll \'uucollarx miil-t ol'a i ily t luiilt up hy' taxing has of all kinds, o. f.010
---- --- -- --- lftll. I'l'UMjll Jtlljilltfklirei'i (/11
t "l'lIllal lacll'lcl4
, I iiantrk'H, wood jillo, ami cliti-ken i/llirr rtirs! ijnoln I \C pi' ices for I grape: lalll' annnilly: Til I,! W.\\' I'KU.I\I'\N( Civil ] n 'ineel' 1105 C. WATSON. / /.

roostx, arc |III t now i-ii ago.lll1 attcinllug "M IIIJ.-lal''I'IO +:St If ihe iVmorrats |IOIMIIalllll) II wino IIIt 11'01 Mil. .\. K. JAw. ;i-I'lr Sir: I inn apr TTtfStric'Jy All kinds cif C.I.I.. Circulars, I'nhl'r ,
-AMI- I'liinphb ts, Ilinlx Itill ,
aroHiircenifnl, and t---i'i":' Incase gl'IWI the \'h.iliAllmi ilo.isod illi Ih. -- --------- 1.11)1''' Jea.I
nilU'b
>
Ki'imblicau inpctln s amilriiikinj ( \ l lall: "Iio gl.iiM'Huu Mii-nincis J.I, and
i i t2.! ) to floo i <) City and County Surveyors II 1'
in tlio proinlscHof tlictrleaiera. HIP Ki'pnhlieans 11'0 i>ncceshl'iil.This ) ) no |ii'rfi'olly ad.ii'li-d my i-ytH: \\illi Bnt-tiais in l'rIUI liaiiils.'iiicl' ).' 1''lll'.I. \\iih Ih\
j ; bellies arc shipped Irom tho town RespetlOity"2otelf ,
n In Ullii'C at Iho New Cuunty Ilonso every 1"t 11111.1 Cuts l ..
i h tax ,direi of f 1 on r'I.I. my )'oll. 'OU.t ) II'lll.I.
to hll'cel..l 11'1'I'l(1 Vciisinn i 11"1111111.111 .
ulionU stores
: 1 J If they liaiipcn ( : \ 1':11'1): il Hol,111110 till' 1cliii :1 bT-l> 1'"II'r"' : t'l.'
I in tho Btate and natiunal context, nun ". IIIIJ.-hal''I" be paid I tho con. is I heie. 110 Inl' there ) Ihl'll wih rlat"t tllHl' -- ---- ----- --- -- ; II' 1."t.11: and raitiot, iho, liusiin -
) Ial'ol rfnlly le'umm"111" llii'tu to tho |'nblio.UOHllOUllllll } l'II' and thoHi- coming
(ho do of fHH> ( ) There ,,r. O.J U" T I I II' 11'11
I I conntiy 101 lleht
I' : Hcfloiiitbu !iifrtitvouKllio Inaugural .111'1'0 tll'lIglwll hotels ( the Amcilcan )', II. II. Ill llllAltl", ( Kiov :\- t" Iran-ai: 't biiNini'hHiii.anyln.c" ainl mi'iUiiU

I i fit. They ai'o tidily IiiHi'liol with tlihottcht this I'itt.burg 11'111 to t-ettlo Iho subNciiplions aie::11111! flul'Ihrcoon Hio, ono Kuropeaii on pi:in. ( of 'IVx.iH) ilinit-t.T to .'.1",1. All and III tllUI woi, 'k CIMMKKCIAI.,1.lIe u KI chpi OIUCK i ially m\and,iti d t'.I'11

I it lias. mado: to tho ) llltound| IlL :I'lintw.l byV.. .\. |iAluintn Counselor.at-Law. C-Ulilt'
I ; hatrotl of the botilhcrn ilcnio ; HI'I"I.li.| 1I\A' II\II AM> llNk.S.Another i'u. tU uur ".ldll"1 111I.llu\pi.ii i'H for doini; KIHM!
fund. In 'i U', KI:i. i--: II and U Wct-t liourninuitilrc' ;
I' CI'IIIR. ami if elected will ilcinainl: lho can campaign lll'l' \1'1,1 interesting tiling about 1''I.ICIII. O..ICI 11'- w.-. .. .
r 1 nndarniobi t, no.iih: oijumitf tbo CUktoin J louse,
i .
I rt
lr\'I Ed.
I is lliat 1110 Sexauer
: f : ovci'throw of all establUlii'd jo\eii the pcoplo of tho 1111'1 aietobc Cullmaii, Cirl'lalll Ic'crget I \ ProprietcE I'cntiac'i'la, Kla.GREENHOUSES.
1'1: U'HI. -
tooold thcmselvcM. Once ;
I 1 incut' and tho rcinstatciucnt of 1'11'1'1ag : taxed: U 1 per ton on' "Mink-bar". fi>rilie toenjoy 1 I'HTI.t: -\uru IYIS'Iho : :' "I.HUIU.l'ILc'W'S
| --------
week old and meet in a : : ,

\\t rule in tlio fcoulli, and, moans witll c\i 1 1.1'1 I'l'lwll of thoUcpubli.canpaity : a village party lie and dunce) oung and sing Ihc,1,1Iil'I'lall \\ Ifst|'iriiiuiiure IK'iilihtri in mid r.i\nr riijulfi.iiishoro of l lPiainond I''r,. _ __ __ J\.L'I'I.l'orm'i,"1 S"I}_ ___ ____ J COOKE, Clerk,
: : --and this is in the falhei land.Iteer 111..II.r.1 FENSACOL.
all, that tho term Implies( tiojjn kiinn l'I'llih..lll1.11' songs.as: ti4i'U. K\iry:
laws. is fieely drunk, little | jmlr iriurantcod. NATIONAL HOTEL GOVERNMENT ST.
iliaC)'. Tho inati who fails 10010 .II' 'al'il whi If Iho most lll'CI')merriest .:)'Ol iTJiHTly udjiiiti'd ut l> I\ ,t l'I1 and NURSERIl
ky.
u aiast Skinner and the bat.inco 01' Can : woikingman xiippo o that litllo town I e\eraw. Kvervhodynn : soleii;"'nt fur I'CIH\.I.I. ( Formerly the bt. John'* ami C\iniinrcial) KAaT s-lDK; OK 1'(.11.1 SQUAK1'KNSACOLA

them oil Die republican state and national any benelit is i to come to him by high'er good teims with his neighbor anilhimself. ; 1-11 1 lloUU.JJovcriiniciit } ., 1.1 It iA. i-i.vxrs AXD- KO-K:". CIIO'.CK IM
'ices in iron and building matciialor ( St., Opi>. Opera e. -
i ticket I'aiU iu a patriotic' duly.THAT pi W : ri'KIX. 10u 1".III\'lhp PAY, \V KKK or MONTH. l'OinUI'J.U"; Sllltfl'.S AXUKVKKUIJKI.NS
-- in I'a\1lllal/: Ill>' dlul'llel': 'i 1r itriiiiiii nuiihrs."I'.y ( II.IITI.. Mrs, C. Pfefferle, Proprietress.ICVM 'e\i : : : : mnr AM I
W.II.l | (.' Wb'I"'llllu' I )
,f i! I SK>VKU.Tho : :. The nioio c pital pi': > for \material tho way, said Captain IJiley, 11)l.n"II. -l.<1OloS4.OOM'iDay ults.nTHUs.: ::' ; .

} I II I future health of this cily dcjicnds : Iho less capit"I has to pay for "I lorgot'w as to biokeu mention 01"1'that. I.a Iho'iiiifgerrecoid >t w inter 1"1 Url"I..li,.II l III Ivin,'. Now l 111 i-rn\iry, Newly ami Klosiintly KuiiiUhiil 1 'hll.ugl Dr. S. M. Gonzalez 11L.ACKJAPAN \\. t'l''.

wagesKemember 1: this, king-i Kloi: trie Dining Itimiii' .'irbt Moor.Theo. l'Jl\;"
upon tho t<|iecdy accompliolincut lI. \01J. one of tho hotel 111'l'I'il'lol'" couldn'tgelaiouk. IhlhrlllIUud.I"I'llh'Iilhl' out. on KMi :< hKlAll : "

of this woik. Il was unai-coiint, men of l.llls\'ii', \hl'l jou go to the Ole dav ho was at iho fur t\ >'ear. ll.i\ciK'\ir liuulliil: 1 r'll" Pfefferle, Resident Physician aniliihce > J.\\1.tI"UDIOX"1-I.U.M-, I.KiOMK
next '. railway station and Raw a on 1111 llalll'l Ul1'1., nr giW'Mirh uni\i'r Hl .MANAOKUoct ; Sneon[ ,
I ably delayed and mismanaged I.I-l. polls 'llcsl1> negro ., A II : : ,
.. larnlm"ts.
-- ---- the II'ail whoa from <:lIkao. Thopiopiietor It..fu'I"I. 1Irl' lunc I..HII Minnnon. ..'..I} Li ,
!
nn
and the hut weather camo 1111 : I 1'.lhr111 J'"aclj'h. 1111K. lllllrrlet.
AI'llt.I'r
year, I lelll ,Ihc oppoitnnity and d rfuti'iini* 'II 'lll I> ihHO iiit'difintHiii .
A ( WITH A IIAMH.K'IO: ITS tini> AMI KII.: \iu.i.: M.US.llin : Mnfvtitr.iiii'i S'' ZII"I.. I'oiuu'rMgll.ll C.I., lUclnrilll'', Quiuci's, l'al'I'I".
CAT '. '
and stopped thooik.. We IIIIIKplaco 1 hi led the 1.'gl.t for a lew da)'*. Hut thin 1'11) !N'H'ra'' t-iiM'tfof 1'"III''I''ll'llI111tll 1

th'u city In the bcbt ('loiisiblo iantary ; i. XAMK.IjHnl'iiig :. it waseiy niKomfoitable for theiol.ini' bu,"IN"'I"lIlirl)' cim-d by IIMI ofU 11.11)' ('''"1'1'111il licirnticrIM :el''I.' (Mil jtN-s| .I) Cbiiuis li, 'nl.1 10 fift,lilfb.

>l 11011,1111.1 ho soon '\'aloc.I' f1 1 Ix'ttlt'Sof l 1'1. IVIII 'H Nt<\\' UliM-OMT), ', Our Cut Flower Department
condition by next HUiiiiuer, am' l'OIII'f'lal.A l'ulli h..1111 lt' 1'oil in lii- | 'it ''
: I He Uk.iid to have oll taken in eonniftlonitli Kli'i-tnc: ltittirVi l" toinit>ti> in "ever rc-in'oUuml.
this woik inut-t be dono this winterTho cat with a long fl'olll-hal.lc toils Il'llho negro > (.-1 IN Al>\.ANCK.Oiiejiar Dr. A. Riser we lllul
name Immalic : who e\crst.icdany, tle in Cullman, \ > !U.rallt. \tut'in 111 aj ", t-d| l.j J, K.X :. i.' .. \il'II"e 1"111,1)' will any .
,}., persistent "' i
terms of tho cOlllra.tllla al'u I Iho while man'* i'u. .III'tiulll arranged '
raids oflato on | \11'111'rll' IX IIIOUlIlK .1.11. ta-i. r Hy ami in I InUt man in r,
1 very plain and if there U no job all.11 II, 1'cgucH, of lie dllJ..ll""ol Mirceediug S 1\IInl' : SAMS.Hocton Iliriiin" mb. f..I. RESIDENT DENTIST mid | iioki'd 1 10 i-airy safi.ly ini4ntf\ <

there Las been no unnecc i>aiy cxpeiditurc fl'ol 'lir'at to last indevoiiiingeightein -- n ().\ l"r U.: mrrA.TlielltlLV : 111"1'1,11 .. airaii'iKili ""XII. Niw und i,.| i filial. di loi;IH lurnisliitl
',. 'lt' \ s. XV.Cor. Talafox and 1 lUTidiwlaMrecUVntrauce.SJ at all t:lntTelfgiapli Irh'r l.rtut
J thcro is no reason why lhu little cliiiks. becoming tired ( .uri'r.HII.I:111lPCli tVMMKUCUUstui' onl 1)1"('it.I'trill 'lit-*'rulb} eirn. ritn-oipfi'li.irgcwithin lluvviik und, ., JV>MII',

I \\orkfchould' imt bo at unco com of lhe.t I1CII'elatious. .h'. 1\1"1'' .,ct hl-\\ly. Nellie, \\l.t 'lorllll Inking the full I I'll- ciU.W. '. : W..llnlCU"llla\t. 1 l>roniit| iiH.i.liiiii.All tC.IIIIl'
a trap ni" 1 do \on | ko; 1110 at thelooking lli".1 -- ----- ---- 1.1."- ( imi'ull.v 1..II.d and warraut tMkd
incuccd and completed.' Our ow III 'lel,1 l'f'I" It..u\Ic. and In tbll ( llliiMrat
1'lerr"I.lio
moi ning had tho'arllnL fai>t. TII 1 ? ''To make 1l'If as S. BHOWX. or < d i'utal, II.
I opinion that there has been a j Jo b captnip possible." 10 l.hl,1 tlo 111)1 UIr'I..rl uf Ihc A... J. c. J.tl.i.S.ocl21lt : : ,

. and that the mayor and liis nephe\, alllla\1' Khapo ,of an awful odor, andeverbody Ill'adi\'o You aiv too(I vain. And 11-"I'.haw i i hour' .' ofiu, "., 1'lbl hiil\ ulinont \\Ibin,' tl Cheapest Music House in the South r na al.Etna al la

1 will want Boinomore moncy.r in town on getting up all UIIUlIlloi 1 don't udintro >' r 'ivilunit| t"1 ti: il'Ib jaIHT'K D. CASSIMISrCONFECTIONER

t 1 :Monday mOI'lilih oul'aI'llI01' any 11111.. \\-1 know il, dear.but f'hll'rl tho 1.I\.t iiif'iriuutioii' 011111 :uo I Iii Ka-t liiloitili'iu-ia ?1., I .

r COLD FACTS.Why trils, were you aie not oll 111.1 in the cnrnut tuiie| Ibo lat. >' t and mot.1 Ili....- 1'1:'"U'HI. \. I'I.HUIH.l'la" Stove and Firewood i

[. hating I grand rally; in our lI.ual1' \\1'1" I Uahall.11'II-U on his thinkin l'I..rl..rll iiuwa kiii->|ioiuiik'k,- and makiii: ", 1'1' $:: "II\lrl. Or "." iI I
do people put money into &lairoids fragrant and re peciablc Ihe' t'nHMnrutlho larjj'bt and\ 1'I-ll.'I"' limn $i !, -
ltr. cap. .V ri\uril. I'iaiiiM all C Ir u"i ( )n Ii : d : IMno i :
; f : ? Itccatuo cmincction\ with Ihe c\111 i nowentiicly lcllaslll. the -- -- --- ular i Iww |lul"'r| di the \Imlr I"l.tul. on t'-lsy monthly painint.. I 1 J
-- -
world is the lirst csbcntuil! uf cilbuihllu )' tho otto Of'OICI dilgilo tie II'alIIII'III-, mrui.i'.vs: .\-tSl..U..\'': -- -- I I Candies, Fruits, Nuts,
lhall'ollllllt'l pn'sYai'dI
<,'. That cily heads it* cunjtetitors Moore, not Luther ta.NAKV \ TIIK IlKsrSALMe in tbo wurlt for I'ut. 1- THE ONLYBrilant

which most people, can n'arh Itrulst'., f-orctf, l'I'rl. > alt Ub'uI. 'l'lhr. D. CELERY C. Cigars Tobaccos.
hich di.. --- -- rhuj'iud H.iiuU' aud rame S { i7 I':, /.1.. ii..i street. ant
t i without changing cam, w can ( ( : l'bilhtllll'"nl' 11 4 ,
XliCaH COMPOUND 111. f i "wl .vai.ni" ilia1 Ih
t : nml > ..
t f i tribute good to tho moat people wllh .lu rul.tlll. |<'oitl'un'l l'III'I.II ..u.t.'lha.l. n >.III ill\li"'II\\ and I'Stock always kept Fresh
Ktt-uni: olrllul. no luln l. It U t'uurautiHtl to ,
j'.iy | '
;, 1 il nun : i n-'i -
out change of car. # .Ilr,1 01 i. Iwrit t"
Think of atiOuthcin l"wl and u ai\e (I..rf'et.at"Codl.'n.('1 mono) rvfundeil. CURES PROOFS Ir.h l JI" 11..I."il .al. t tI

Withiu Iho piuijcar or two, how 1 whole county in a Muitheru ktate that I'ri'\ ,'nl' 1"1"x. For alo b l'rl'l _' _\ rl'al' ,. 11 '1-. ...W THICKS mA:0XACLE: .

many cities, which aio competitor oMoutjjomcry hasn't "naiy iiitrger"in I I! 1''Ut l'rul"lln. ) Economical Ncuralpla 1'. od!.,y. I

iu a greater or less digree "1 have move around goo.l doal," pD I....: DR. W. J JOLLY 19-S. PALAFOX ST.-19It0v
taid Captain K.: S. Kilcy, who is tiaveling Notice.Nil ,. W" CM.n. I
have added to their railroad facilitiei i Pi iron.1 I I'yts | i \ t\i I .11
vl.cl1. S J..l 7
for tho Merrinan: l-'eiti- Nerous Physician and
Surgeon.
_
and connections ? Ig'ut '-1.' .1..1) aiul 1 in.is N.iiK ishrn
li/er coinpan)', of lialtiiuore, "I 1:11 IK .: h whin : re.-u- Prostration ."
lu..I) 11:4 111' r i .1 |I. "! .I i iii ih .\ 9
|I" y Tune
Sclma has l>ceu connected with :Mobile mo\ed around a good deal north '1.1 lar .\ "'rl all liivi>. & .1. I ". al. 11..111) .t tU
in l I' .d. 1 n K ih i t n .U lOp. aI "J u i tie.v.kt .
( m" iho ( i k j]' 1..1 > or
but I but one lillf 1'11"0.1" ilit. l.al,11
) never u.
and Mobile with Sl'IlIoia.f n
direct &ulh. lan l't.U and lkU'lii >uii'lit Ui-ld R "MuaL \ .. C. R. OGLESBY M. D.
,: Birmingham ha the Kansas City thColumbu tow n w he \ "! w as not a singlo uegio llioullu-i of| .11,1 t''WI'UI t'olul'an11"|| l'I'Poo".I.|ut .lt |I" M. .k, 4IH I \ "t I I.IlkjCv'lors helmntlsm -ILT.H'..N. "U ttlelJ CH'ti.llU t. "" IW"II "Ir.t. ,

ant! Western the Wetter : "What to bo found.town,is that ?" :a ked the l Ma.-".., im Ihu the Au ur.t Uat TuiMiiy Mb, .).in 1''w"r. sn'f' .1.i I I' c :t. in.I CCns:,u.lc rath t ,..1. Jiwctuntr .1._ _. filSAHUATE: OF ST. LOUIS 1IED-

csteualou of the Georgia Pacltle allll Jouinal mau. J. C. l'1lnlt"S.I. : : k>4 "! ? i 11..i,< n. .'H He IliiHi ink .i 1.,' Kldrey ..ky"I J. EMMT WOLFE, .
f f f ., ICALC'OLLEGEsCL.VSSOFTaKOKMtULV
I 1ULL. lit. .1'. t f.. 1"". ""'r Diseases 11a" ; __
the Sheffield and Ilirmlughaia.: Columbu i "<:ullial.IJbuul.: *ad! the ap.| I. .. > ,0 .. -
'm.lar (
taiu. in that ) auII.uUCr. ; CO. Burln3ton. .lr.l.a. l'uhlc- bUltliLUX: TO MlssOL'Kl.UfATK
Midland thc 'l'hcl'C'1 Ilt uiggcr' fCS. RIH.iDSOi. f Deed .
I haa the Georgia : I and mortuax'*"
". town or Iu the couuty around il. Il UD ..jl rial work fii-cuttd u ith lola. Uosl'U'U.
Columbus Southern and the Colun time Ito : *. QilJf ot Briumn t Focy, An.ln, USE D..UUc.1 .
:: I paralysed' meat lirataudevery Thn iu, [tag abovtM.'ullvd b Intii i-lNuteuiUr AU Lhler tb'.1 r aud Ui.patt-h. Ttl"l.boDi Xo. ST.

bus aud Western extension. A lIul.. lhel'c w hich i I once every winter, :Ull" I' ..). *.. DIAMOND PAINTS Disorder. h..a.. OrruKlorurr. J.dlr.* .1.Zar.'....4K7V 11"1 ad ROC>-UOQ lUiouiio i and 4
!. I to how white peoplein U.O. Hilt \. "' ollh. .
GaJsdeu 01JClika. .
too baa the roat lLut i' "!0. SU ti Urom", Cor..r Only a Cfcl>. u.A. lk>ctiuiif atundtd '0. o "11 \ut 111.11' F
.
.-I I -I'.. .. .... ._____ ____
.. a. 1
-. --- --- :-----'. --- _v. _ .
=
---
-
-- ------ - -- -
---

"Pensacola Directory. I ---1-"UO<-.-I.-Ul-: -VI'10---VM ----- CONST ANTIN'E: APosr.rL 13) ..jri' T EJ INT T I O IfcT !


---
COt"T111:\ FU'Kill. ('ot et' Anionj. the .\r.b l MII' i 1,1.i i .
-
.
The tho \; \ i \1'11\\.1"" i I IifUJUSEKEEPEiRiS.
ef
ov nf vl kt I Js thaI
1 (' nrV I" irr'i I II' Mil, K )I.. (1 I I I'i UnaMi : coffitTin pn-nj hcwt I ., ., '11111' .,' i .1. nit
has! A kind of l>rsz: asliotil '
1 I 1, ik i .u: .,ill! (: 'ut' I .-K. A. Mi, .\Ii-l'r.: : I (,iI'tflglut, in which! lift ttt\stl! ) \I.e II"" .tt'' i\:::\ :.t:; ,: r'.r.tin. ami, ,',1 'i-I. : :

..linl.,, : ,a xstW\ antI mortar in .. o \ li i> t i 1 .n in. CONFECTIONERM.O. I t I
!
( ]
\j ,, II. I l.i: .11I.i\ i .1 I : il I nl Vinil'iMt LEADING] :[] + I i '
1. l1.t tl! Hit.nltiit of tIll' oak nf liatbiia .lnith Ut ;
I ((1 111 t I'1. III au onu .In" hit-. lij' |I. !.IM .. 'l .ii 1" inii % :J : .
: 'i > '. 1111..'. II ImiuN lie l"iiml) It to ponder, CittklnJ I' i. i1n,-l I'. ,...111I. .\.i' .. irki.intl,, 11 I'I'a' .. ,

Ti\t "iMr-M.|| I I' ..11'11'4.T the bard oak riiijT fortfi n song of "' e1. i n.ilit. ) I it tiif.ii .ml i- unit I ItIIILr"-' "i'iI (
eimip tn the !::lIl.'st. Many of tlie,0lcstlos I l"nw'.ii'iKv" rltir' in "'Iori.I.1 innt I ilttlt I' A n l.i. MM; I : <111 /f--- .- ,
1\ A-"" -"i1--III". 1 U! i' I'llt'' t i'h\lIIIIoI'I\, --- i
tin* 'i
mill fanrtai-a!: iiru liclrlocluj., Ana t I I. f. .\il-.l":
**. .
I.f"\\
I.
'I 11":1 i : -'!r' r- 1 ,.

!!MI'III\.I, nil. .1.Klllll'.ltl:'MI\' .jiliViIMn:' 'II- V' -IL. ,'i't.k' nro k ililily iiml h'prtuuiu-iitiil!..ihut.iI, I lit, nj,' j nnJ mul! btui tiic at,Ifahi l nuiimtln vbhuu ': ; :: \ ; \: \t\ ; ;:' : .I } ;l'' ; 1,1, I: I I t I SV.. :OJ E-

inmMslinifi-\ I It.: I ill, Inirmnn : .\ \ i.in I In iUc]
Hii Ii liluli'in i; I. (Chle i l I Jin mi, lI'l.'Hi hot: rtilTMMfor( 1 tin.* liornriM: 1 j."ipst the clip( I i.lilliil i. : I

nii.l A. I liii-iM.: 1 t tlirpii, tttiu*). tun are ijuiti) safo I latlio i S 'all! In-alli'ttiil\ ((0 ''tllut"' IIlthl li n III Un* : Sn."O rIli.D.L.ll31o

liivtuU of t HIP iin i>..t nmnlrruimSo tin. ritt' if. M un I IUK'i J.i \(-1'1.1 l lurtli-.. |'in'. i| 111' 1St\VOrlo. .
"IIY"II1'I.II.i i t tar:: iln tlict h nnythii inpPMtitlon\ \ I I i.,'.. nll.I..III| | iliin iL-li) on! fin! indtrIii4., | __.*\M I' U"I'I'IUU: .t'4 1' I.IUU'III'I'UIC: I

N 1.1\lII'-W. I l. "hllI"I.| | I lint a niuii II !lio; Iiml" itutir; ,'),'>i nnnthorHi 'n til imlillr, ) !\ 'lii'1h In* of. lit,- ,ill1". i.timMtni'nlthl ,' I ? '" 4C .
I !li-il.-T.T. Hunt.i. -'1 I to tin1 ill-:ill, nmii' fntlii, nail Ix'foro < 'llar.III.lIt't.| : % ( Itl.l.1.Mntiii' : : : -'. npt'J: : x \I 10":1".4'
\i.I ,u'.itt---J: \ i. I r.: Uiiiiiit.. I t 1.p h Kiionnli. t 11111111111'1"11"\) vlruiiU! colTeo. nl tin-1:::it) i I M I,1I1'II"! ut.' I I I : ""--" -=:1' rJI

I Ai.I'll.' .. KMIII tn., -( li M.IIIIII,i4I. 1 Ui'i'i-c:I I'.ilnu'' *. PIP. ontlv fin' nils innii In, iitiil l n<* tlioytM'tx ; I :-S I f B C 10 : < I ) 0 1 ) : < > -IIIOAA' i
I'l.fhi"!I I'n'intK to I tin I, 1.1'1'11\1'1; SUM* U"\\lIltI | -
I i itt t .Utiillii'tV. .\ I 111..11111..III t. MankindWIIOl.FSAt.i
fatl.rr. itn I 1117. il t tV) iiiniilinrKvlili' "I' ,'U'IIVI I Blessing :IT I II
b.: <
:
; -.: \, -of 1 I' HIM ,1. II. Iin I! ml1. I
l I 1- MItlNI 1 I I':> 'II| f ) l-Aitt IICOFFEE1
''l\IlI1i..I''lwr.-\\' \II. t llilp'i''! I'I't'III *'. I In- tin 'I 1 In-y I ItiMnnt! ly dt'tiuuttidiI( I M Oi'U'-MlH: : : : Ii K. i I I "
,\ ; A. \ I'll.lii.. \\'. I I''*. \\illi.inn.: i I.:. M'tlp'tllUP/ : "Nn." -...III! till. 'll'IluT I "it I MllSU.OMMtt.; -I. itt -l it It. 1'ss.it
. N'X "uiT. .linn" ,* 1&11&' iI .l. 1 It.: M. Mel' '.Hi.. I'uiuioi. N, ]I..c II.IM. ilntt.k h I'utTii1. ntnl, )1mstlms i t In'.tlit ullrf, il It'.1 il nl i Hni' I InnIml
"nullV.I ) \\ lili, .r-"i| 'in. lii'i'iitiu, tu. tno IH 11I)' Mull." lliiil lie hIihlIu'uliirhiif) : | I r.i 111111111111 I : \\ lll huh,, i I" I IIi I ( I I.1 ': 4NI: UI.I'.I.\II.III..q.I'.I.I-O----l | : :-; : ;
C 'tHIItM .jiiii. tnt.. t mi tln lli l\\ ml in**. nut ilrnnk uilTip llii> hit hicr wunM, never ui-iM. tt jilt 11 ,i ut.i.| in. i "nit n* "n' :.un !I. I III"I
nil \t.hi'> niat: lii', :lilt I i lilt' I 1I1t"I'i;' 'I I I II Ithut :
II I.It ill' lull '""11111.
)lave I iivlnl until, I I lc luau iljnl lib lnn.UI'l : I II lr
llt.illltl I I t .11 t O !!! | I I'l' Una'' '
: lit., bliMnl.\ AIt was. it I ii suiil ho : : : : ; : ,,I'I':: : '
ul n u'aiinn, .I .Intv') J" i' I'---
<4 IT.I.I.I. .
I KttI4t1Ii" < MI( in I n.s"uiii r.ii.iri i I Journal, ,,
.. of 1'inhop: I 1I.lIIllllIg-tOIl) i IH i I""-ttli.i I .. I":1': 11 i.. n> Ii n.li f .
nW. M I ii>. iMsini" vrtiri'-i' ,.u I I II I
), l-Illi. I"-, I II' l \ 01'I MAY lit; IT ( !( (OIMVUOI.K) : ,
: A.\I.I\II'\\ ,:111' "I'.M. SMIiiil.lt vliiii.l lit \H.'lo: A. ml yi"tl \' IhiF"t.: :| Jl.u "' : 1.\1:111- \ IIO\XII
A. :M. )" -)111I1", I. l'iii.i'i', niutill. .
M. ; Mil.| .
- -
<;ii iZ! i.i'i) I fiNit, : i-)tI",1: i :TP iol! IviinjI'l : \\1'111'.
\" ('tlll,"M'lil IM-I-i 23 CC11
I ,: ttii.'i ill. rm'ti: \ : :.1 t :Mns, ,ixtul 1; '1'1,1111 CcnsratorcfLusic P01PO'c.
<
' ., >1I'11I"I'I.I'"IIIItt'II.\\'III'I'I. i ; .-t..". li'tV tinfji. h, tt 0.:1: < I Ie i iV1 L : : 11,, 1"111"1'" .\11':: "t ..fEII.H.II. ;\..
\ (.s l'\ It. |li.Hill's i I'ii'.i'I'. I 1'lrai'lllll I ; 1'\0'1"I I i i. n -i.il.li-.il il I In ", !' iilit.i; "nti 'I'\hl: 1'\WI'UTI.\C :.
I 1-111111'' :.Ul S ,...Imlil. nt I II I "Vliirk ti. in. iiinln'i I \\ 1"dlllllll'.II11",0111',1 I \ ,',Iih""". CUPS 11 IHt AllU:>l'hIS' 31 I
1 j' i 11[1. rk .p. in. .\1111I'.' In'*, it ,il I ; '''-111.. 1111. \ t ;fn-.i:: :!1.:,1, :,:;t | : t-:;':,\..)". .1 nit Ico :i.,1 III ili.llais" h.IM. in i n i II.i .ini'tlt' I iiiiil, linil. Ir-I! :::':', .!." r\I:::\: .n;' ;, ,. l: Irli'.' Ltii..e !?o |1'1'' inil I ol I" I il l > \.'IJhll.I I I.I''IJ.I.; '

.Ui't. II. :s. Wiifi-i" I \.0111.11.\\ i :itt i I'" t if tl,'':-.i.- fncJa\ ll-ik.: i In.M.. i-I.n. l'i'i.. I atiiiii/ lihn. : ., ..a1l1.1Io. Pf.1'1;
t \rnKMiYininx. : _ _
\ 1 It : : '
I i
I
S"'I' \ ,
111.1.1\ '' ] llt 'n i i 'Ills I In': I'| n I'II i ih| | "i nf Lli'l'll t'ilti'|l I'lllCl'
t !$i-lliri .4 at 1 II I *. M. tutu, 1 ::.1H "I'. M. ,. 1.11
(1'11"111' I i I' "I"< I l 1.1".1 i | "Iul nl. > I'I.| .M.I.' in' ". .i | I n'i> .0,1 i, l.iit. :a | nniul ofI
. 1"1111.1.1S'll'' '"'' .tl !\1,11': ) a. in.. tI i'i"'. Iti'i'M*. THE PRODIGAL' UAUGHTIin. vw k ; I lnlli'Nn Pliii'i C'III' r I n I il'I ",,1"1"1 i i ll l I'I t-". ,mil tun ii'" n t 11 I. it.' i ..n I nl In uf | ( It.
f t: Mipt. Pi'nt i 1 iM I i ctin t i-\ir t .' \\1111''- -1TI-T ( ami, ,n' ",I.' Miilii'lu, ,\: '- an'" hut 1..1. Ii" :"i hi il I t 'li ', I nt i mi n i I 'ii i.n tli.. i.ulli- 11. 11'11,101 1'11 'nlJ .
, Inr rniHiiiiilni'tii 11".1 \li
1 i .t
'
ilits til i |Ii in. lini'i'ii in' i h.1 i .. iii ..ur.ilalox 1'I ',"I Ih.' h.\!' "4 I It.l tnlh.'t 1'ltlrnlnli, : Old "
'51l% ? I"1., KI rr.i( uiriivt : inv lifA II. Pint ,i't
\
lnilKl'l.ici'iMI. Tin- I'niillKnl, iti'nt nitl floili, t
l !'': ) .
L .- 1"1'11 "'' ,I Ini'MMI" 'lif all k.lltot' Kll.lllll'l': I'.ll: I .,
I ultii it-lit\ It.t li.i'u 1"1' I | '
1 rnvli-il \ j < Iliniik ii .
'hl'l..l''hlll''h.. IVv.: 1. f vi\ \ : For the Next SO
:" I. 1 tinl'.l"i: ..l. In ,iti'it' "hiuiuul\ nt ; Days
S\ ill
.1. Siill.. li.li.. 1..1..1'! ., liirtur..i'1tiri'tiiit: $ 1 .% i \\11; on" till ili.t 111.1..1 iiirit ..: ..- ., 'mil mil: ii'i, Mil ilr or Jl:iiu' niniiiiuii| .i"t I t1I, N. t'., 'Apiil I. I' J.
niJnliini
"M
I
,
1 II,I A. M. mill, ::3":!.. I'.M.iiliuw1.i"} A \p. III.: 'I h''li. .l'",'''''II'q 11I,111,: .-..'i 1'.11'11I1.iti" l.I.j.'U"' 1 bdA h '", -_ .1 t ,it hiMlln ill'! I.!'..t!. IJIiriiln.ill-in: UIIIIH II' I _ .
:
. L'i Iiy.,! T R.III0": \ :NIIUII, *. I II 1 II cL.,1 I In ilntlniM| IImll"'I"\'(-. jiial. Ni'il l I't .1' liu -In juiril. I'ntii-! !. : : ---
(I'A \1101.1"-1. iI I i4Iiitt14 littti'li.\ < 'ntIK > Ii fur < \ )ISS) )1.\:11( ; ( : I 1 : ( 'HIEsU( ) .
i it-turn huh t pcalti nltn\r. -
,r I'.IIIC"I '\ 11111 I lii-r: 1"11'1'.I'' lrt.! \ | i Pi 'I i .1 U )111111.1'h i ( ''i' '
" Kiithi'i"r .li'lin I i:. II;.i i'iti-ii.' ,I'UHiuiUrv.hallu; I I t .r I Pit:, I ..t Ii (..r I'''' Pin 1I1i1l1..01l11h''I.$ | I IVi' iIn)h.o.l| ,i 'nl) 'i.iti nl I I.. |'Ii- I lu'i"in' i ii .n.11 I i nl I ) .. Mil' I ntltlKl.l, I l tt, 'Ills. i:"illitlll Ilii'i I.'tt lilt II" ,''liit l"l' PISO ttetei's} Coletaiei' Yeast '
11"110 I I"- Compoid
I'l'Mil!, .lilt. N "II-I-N t;'li liii .inihnI. 1 innfr.iln In li. II ir i n I inli I i I' ; n 'IY !
I FinmllI.% I UvtlM I \ i nMiiiilitM : \\ r 'iiu1- I I'l"i '. .1.I tin.. I I.!, ln.it a "'.", II.ill I "iii,t.I'I'I I Mr.. .\ I i in .th it id' nii' I
... n1 s iii' i iiut.t'| |1'
li:1:! II rl.it ilii> tit i
i Vir-,1 )1.1. lit ( : : A.M. : (vinnilMasHnr tutu 11111'.1'| ji talli-y
I h"I',1I| 111,1 1 'A i !i. n> 1. li, an I I I l'i I ,, ,. I tmlittoikI iI
; ; 1'111101"11'I"H\ ; I\t s A.M.; Huh' 1".1 I l'I""gh' UHnil.: .) nil.U-riiKHK \.ni; \\iui-iil.iii.l., .. .Un' '.i.M. .n 1',1.110 t I I H..IIII..1: infill, an I i'lr: n tt |i.roiiil'i.I| I
.M.MMil 1 I") \. M. : riulsU'iilir.-M, ul H I P.M. : ,\Iiit..i I I'IP!i lil-a'n. 'Imi-rcn' iii'iiiiiliiliKTil 1\.11 i. II 1'11",1..1, 1 inii-i III l'i n-ii'nl.i, I iMIi I-1 t linn :"t n 1' I..r.' All kinli, nriulin __ --\111 III'; i : .I'EX 10 I ALL WHO WILL I.\LL AT : J
| ,'11.1111 11'J
I'l.li'l' :>
il I In
nillnii-i '
!10 '
mul II'
.. I in
i 7. 'nnnt I'IH iln an.l fol.I.I.1'.1..1'.1 I .
Vi'ipi'ts. I I'.M. .M ti. I'M-iy mi'iiiiiii' t; nt 'n MO "try I fu 1,1 "li l pail I nl ;\11\.1. !,.' I ,' .uti.iIii9alU : i
ttmk l nirintii' : <
N : nun itt l tti i.
-luii'l I liiu.t III fond '
,pity'
. Htl'llsl.I -. -- '-- -. Si-ltli'iH, I ')'ho 1"'>lT ( 'ulIl1I! ::11\1.\
'1'.. ni'liMim' lu-r 1.1t'111"" tliu f,'I'l. i ) Voice()i am! (Oruani ) Iii"Ul, Caucasian Coffee
Saloon.
.
MI-IV Mm..lay nt I II I A. M., 'iiinl < I'. M.sinnl.it I. f'hlll I.. '

Silimil IIl.1Iall< ;: ) A.?.!.. -.--. lint I lliiinl.n t.i. I Ih,' 11I'I'h"I.I. III"...., im'ivy. i up !li \\,11'I i'iti< ill nut, !i In-- 111.tilllllll 'h..itr's ll.nl.'t' Malt: \\ hl-k\Is Milniinl.'! I ("*lS'.l'.lITIIN.' :4huhhihitit'i :::i' ::

t'ii1it.|> VrnyiT .Mi'itnit! c".iryVnlinHil.it, :llll i f 'il m : hut, .loh."I'| I Ihoiiph! th"y,, Mrty: l!In. I In "\ II .iiinuNt ii' ,il lliNtim III l 'niiilililulti ". ; tutu all.l. tuttle" shin I in, Ih,' "'"," ;'lIIl1l'lh.| II"' I' It tvhihuntit" I oI.'itlitti:$ !( .
! lit M I'. M. CliniHi mi )t.. dim I innriitMrti't 'Hi 1 .> ti.-..!.i-st. ninl. ,"'l'lIlh.. fofiaki'ii \\ I I'lasi !iiitiiiii'liiinvt! I t hi'ii, |.'ii-IMI.' I ,il. .il.l. 1111111'I. Lli, I ll I is niiM'iliili'lt, I'l'ii' ;H"l',I N'. all tirugglttit.I _..11.! ttvVOiiliT"( ) Ml nl I tin,' :1111' (it-" \ill tinIlihiMulll I ) "i-prrivo ri-nniit]
iii| |' n.lli'. ( !K'tillo j I I Hii| .Hi'. I 11", Im.irj' In Ills Ixvkim nh,.u'y; uh.i'I| | i -.', :::t. i, ;, rti mat: in. lniin. ,I. 'I I hits ', C.: 1'I.HIH )Pi'ii-.it-nl.l,, H.l. 1

J'AI.\FO.\IKITU\I( | : : : IHl'JiI'II'II.1:1'11 : ; : ,\h.111I tic lululia iii.'insinuli'f uloiy' M ill! i r'.iin.r tin' rn t nl In-t) n tn, n ii. IM.. h 1',1 _._ _ _ _ _._ _ _ .\ I I Il 111.1 ( :JiMiili, ilId.!
: K. J II. Mi'tilll!, Mil'i'ly' IiiI.r.., \\' .'! I lit' )l.l.xnl of hll i NicrfuVo '\'':1. I'll, I"h. 11.1.! : tt .1 lili: I, lall.hl. ,,,"llIhll II,'- "W1tI.1t... .,,,...
t Si'rtliT" I in I liitin.ir: lliilMini,I I 1'\0'1'\i Mnnlat lliiniiinom foA Ito 1'"IlIlllnlljhl, <'l' timi titi,'n In u.cn..dllln"mnwlII"" ) UUK13 WNIHt All tlbt IA US. M. L. ROCH,
at\ I II I n ,n.nnuI, 7.ini.ni.: | >* tliI.13' lo"'I.IIIIII.I' II 1 .i \.i.!111\:1 I th,' Pnullpil &on. 4 HOItl! 4'MS.. I> I ijM, ,... of PI"I- 1iOilht'itutilt 1'yiliilirulil'' UuioI

ll.ItI.V.. ; .b1. !i-nlilis-iii'i'iint'-mli'tit., Pi.i) IT I t'ir nl. i.li, '|1'| .'!, .I." |1'111"1.. | i nifl'.islii\',, :! iniiili,., Of l'ro.I""h\ 1JtE1t.: _ ,. Ill VKxt liiiin. Hiil'l .". < .\\11 \ % ( 01'1: IIro1': '
.Mu,'tiliL', \\ uliii'ln)' at 7:in' I p.m. llrflllllU "11 I lit, 31. ihit. :it |ni M i-hi'i'x |11'1,"i s i.i I II11! I Iii"n"''tn su.I I _-.. \\1K1I.1.II.Y.M.n.!

I I.LlilKltAX: I iii iii.t IItII 1 I''iiiiu'U'.ilii'M, : ( < 'ii,>s>.In,; tho i.lulim! I Iit hutii4 was with I in' ti I 1111'. .nlilii, .--, I II.I It. I t I'l 1 I'.Sii.S.i: :; 'mi- .. U'S'. Ou.J: W WI1lLul1aUt&o11 : ). o. %. I"nll"o,Slicel.
.
It\, A. i I.; Alll-lli'l I P.litnr. !-l'Hii-i-l" HIT> I hutS (itllltifl! $ Hunt train, \1Mi'lll'n- at I "\ ; t.11I I tl. __ __n_ __
In (i.'i ami i ----- --- -- -
htniilatit I II I a.m. m.tii. |Ii.iii.' in) tn'lll'lltv\ tlioit';inmlj nf In.liuni. I Hunt I I --
Ktr.'liHli.: !Tlincil at !I' -', iitifiri1.
MiaiUy II.III.
ul'. ll.it.; thi'ii\ I'liltM 1 tati'H nmislial ami, !all'r I II KADQUAllTKUS FOR
,
'hll?' Ii "" Nmtlitvi'sl" IMI in r .
I Icit ii lid (;f.inli'ii .hticclx.Jil. I Ir'i 'I'I'II"I' "t( ('t'nli'ttiilo 1 wu'i: ionvivitijj 1'i'lsclipr i Ii :L:1ciaeor: b1:1.s1:1.1n.0a: : :: ; .
? (tu j,11I11I :'lldai-\n.) : At his reqiiPbt

; <(<'uI.niI <(< 'h 111..111.... I 1\.1\\\ 1.11I,11'1'1111.1',1, the t ,'1\111.1111.\. ((Vrniro. : --- -

.. '. 1'\11. )[1. I':. 'Ill tu -Inli'ii" .l" luiiij'luc. 'II iTi eat liiyi: tliry fmi'l( ),t liiill.m.s Ammunition I SCHOOL
f.. I II ''I'IIIr.IIIII"! mil I AlitunHI| <*. Is.SII.IH ttas almut guile, Iltill' last' BO0KS-
l. |. : |11..11I.:11111,1| .. :! 7'Hi:\ |11.111.> Mi mini H, il/ht/ thpy tiintUtl, tln-ir only r.'iinon wltUliinp HENRY HORSLER & 00. _

4, inn) 7i-l:: t ".III. 'I'linrMl.it'; '.. l'ia\i r )1,". tinir. ,'laah10 liu rpaty fintho Illrly1II"1'1I1111oC ,
. ;:uiit.ni., Mnnl.it: l It.\: U. j l-inl" I I'lHti.i.Minil.iy '. } ntt.u-k: thn) J1II'I'l'1', \ nuro tu

-}: : Sfliiiol !II i a.ii'\ I tut: 1 U.: I' i'1-.l' Mipt. 11I11': '.... I Ill' J.nniicni'il' KUiiny 8iirkH (iu luiul, -- IH.AI; .iis: ; IN U 11(1 'u'ul .

A. M. 1;. ZIoN CIUHI.II Urn liittM'cnI. I hI' cat iluuiii. Tlip m-xt: innnilnj; it \tnt :i.V 'I : .1001 ppt.I.DO

( I.mini mill( Kniii.in.i: st tit 4. !NI\'IM 1 !' : :'I\ .1/, (;. below 7cro, mul at 'dii! ) lIght Inili.insuttail :
unit, 7'lfl::\ ) )1'.11I MiMili.tH.. IV.itir I ini-i'\tiiii:;. ) '
(,:a'U.III.IoIll\lI.l\o.I CI.IHH iiii'i'lini, 7n: : |I.' hunt tlio nn'ki, woplit\ ho fro7i-n and COE:
1'iiLHjijH. I Ki'v.: t'. ,\ Cl'iitmi I" I I'itt -r.tiiitl.iy I' ---- ----.------- c ,
the ,
would I
I vmiU'in' huisf1'w (hit nu'inpitt \t .tN I II.I.A KOPK: ;
$ .N-liiinl, ti 11.111.' I II. Ki'Mjiipt.' I ,
ho stepjipil hark niul hosltati'il. On eaton
A. M. I K.: ,< 'lll'i I'IIIIIC'I,11'1":< II .--1! 'liiiniit" 10"1'11 liihton 111li thn} Jn.liau mill\ ti'iTiflo.lvonu'ti mul AGENTS FOR 1\Io\ :MI' AND/ lIL's-jlA: ; : ISOLT KOPK:, AGENTS FUR 'I"II': 'II1L.I4fliI4
'J'III'IIIIIIIIIIIII i Is. : fl.J
1\11.11I.:11111,1\ : 7.JO::;' .p.m. Minilnj', ', tilt ::3):)') dlll.I..1I11'1'1'. ;: hil'MHii' I tip] ('ll' O to tho U-OI::-; 1'1':11: > STATIC* (COAST) ( '( )'I"IUX AND IIEm'IIUCI'l'At'NTON YIi.l.OMIITAI: ( ) \ : .
;I'.ItI. 'llittr.iIty.i.' I |III" IIH-.'tin).', :!l'i' ".11I. wagons.VhPti I IIth.'slI' ti'rmrtrli'tii'ti
I.11"0,1.1\11. Pi at i-r mi.elin.-: .".::ao a.m. Mm- ut 1 \ Momrn mul iliiMivn,1'ual.l}, Ilotv- AM: i.thuiii/nl( : 11111 I Itiais llanlwaiT, ASItiIIII'"W I :I-- ( Pt
1. \ I4l\ sTitiir-: :
ilat'H. I Uov.'t. t'i. Oilmi's P.iMor.. Munl.iy mail. "I roulj. I lipsltatu( no li')ngDr: but I H'I --'I 3

?, tI'hn.I'| | ,| a.m., l.'ililiiAarnn: Suit.I 1.1:1'l'rI: lit phiopil: !!" In h jiohlttoa wbero U ( : ) : :St'KVLY{' t: : ANCIIOU.AND( ) :: ; C CHAINS: IJOITFIS( ) : (COMPANY.N. ) .

Mr.ins I It tI.I tI" l'in itui-. -Aluani/! -. I took iiiuio in.rvo I unit to lint that olilun, hilt r? Cm:
twei'ii WiUlitmiiHiri'jriiry, : I :. ".li.oin. hiitiII i noti. It tvent oil. nil tight, though, 'n,,, AMI Nailn, :;|fciilkc-i, liiel\ :tint I limp. I Iron, Li-iul 1 Il. -- Ol.l :'It'hitI I i.iUn III I Kcunj'i : \ -

('(..-, I I a.m., :it ami 7 :.1l''I.III. SiitisliVs> : 7in::; inlinns[ ranlfil, nwnv their iiiH'1, hgt\ ImlfThutwn.1 Pipi', iSlii'i't! 1..1,1h'l'l, :; I Xiui', !: \ lu'II tvr l''uini XI'WIIYIIIOIiII'IIIC
".11I. .Mmiil.it\ N tutu Witlni'hiliitrt..v. \ >'. ( iio. R dll7.I'1I 111'1.,1, 1111.1 tJ Iu/ 1101'<, r"UlII\\ on-'icK;
<11 ( I
) /( WCI'I' > i;( > : 1 Itl.iir:. Si Msr I limit's
hi rAn:
l',1I'I\III''Y.l I I'ilst.ir. 1'0'111<1.1)' M'liinil) ', !9. a.in. the lust ntt/l\'JI/ or tho lJull\III'\111! OMttt lor i>: h1iH|' r.olliiin-t.: ( A. MOHEITO & CO.

., \\.l1.l'ollIVI'r.louIt.: | lint wut.n) trcln.:-Denver <'('ir. Kiintit: ClI.l'l'SNI: ; ; ) PtM'.I.HJATION'S PA 'I'OIl.S.: \' ,\ H'oISIII'1:: ::: ) :, ( tII" YKI.I.OW; MIITAh: ,
:>II'. .I"IIS '1 III t: JI \I''IIi1' Cm, iicn--.:xa'.i- ("ily Journal. ,
Iiltii"'iL I.)'i(1'. vrti It.,"(: a 'mill I 7:10:: ) .p. III. I ITICII, UKSIN: Tl'l.'PK.VIINK: & : :, !I'.OlllillTUIA'ANIKM & N. ll ( ) '
.5 tiilt, ''. l'I'II'el' inrt-tiii, !;, 7il:: ') p. in. M,lii. - I II }KOKKKiN) : ( 'IIAKTS: : 1'1'11 P.A r.A lox .1 1': ,

il.iyH. 'l 1.0'1111..0.l i 7::8);!> 1''. in. Wnlnrwl. i) II.1t4'V. KIII ItriuUiig NQ a :s<'Icnn"I'lijtloeuomy -. I ( inns. AiiiiiiiiiiUion(( ( \\'Im'I': \:( )/ :,
.1.) I'VliImi''' 1'uhtiii'\ Miniliiy, M-liniil, l.i r.rtUrr yujKiiiy.'jf J hl'Imnluulloh :Sllll'AM.I I I'.OAT) I ] ] "
Hm':: a.m., Ii.inUl .Jnliiisnn !>upt.Mr. / tliiih", a '--cU'iice," tipiMim\\ \ \ [' I Nieki'l I I, lira" s niul II P.ttcr| Cailiiili: } ) SlioelH, 111 (:SON'SDIAl'IIHAliM\ ) : JpUlut.lu 1.,

[ OIIXK: llAi'llsi' I III lu-il -AU-uni/ hint htiiilont, (if liumnn natTir ti9| otherfty (MMl) l P A MSIIS UKMINd'l: :: \\CII/1'oI: ( I /:: ): : 1 I'nll':4: ,
ltcttvi'1 lt.l linnni anil l.aUn.i I: niO'tir' "iiml. thripfuro: ," ho OII!fln.unl.\ '.'I ,
AND I (COLT'S) 1:1: FUS: 1 irnii-is: (; : :
\IITH: U aol,t ilI::! > P. Iii. /OIIIII"I% .. I'i ii) 11uii.i.tIiit li-iiy that Hu' ixiri"-liiii: [ vf 4'rnnuVtlarpi \ //1 I.Iii; ;' TAI-TKAIL: I.OiS)( : REAL ESTATE COLLECTING AGENTS
) : 7.:-VI 1 ". III. .M l II.II", | l. 'rlnii'H, I niilly/ nu liud-x if hho ffrsdnV> soul, ji-i :: II. \V .JOHNS') :: :; IJKPAIKS: AND KIT: MMUS: : : ,

ill 1'aslor.: i 1'.11I.Siiml W"IIII'I.lj", ly Si-iilKiI' i ., ti.Hl H\I'.II.' ) 1 II. i III I ,Kuulk II, I I.,. "It I H ("i-uc of rally\lun'fiin vumvdi'il o JH\ tlult.to,\ )V.,., Ui nrnl%th m, cone.ilmont thu'Ijjvit J KOTATOKS.:{ ) ) ( J :: A'IIP| >-|"' ., '. ('kln 1 .', Mill 1 Ilii.inl: :Stove; Lining, NATHAN I I IMCIIAUDMIX: I I I : (

It ,ct Sill) I. ISolIrr Cover I rviilnj;, STKI-IMUS l I :I :: : / : I : ( thY PUMpl.ui'Y: : ( AMI: M'l.Il.
of tlw th
'lIrht. mi oxpro&Kion i>f 1.0(5( I LINKS:-; : I HAKOMKTKiS: I:( : I I :I: lill'OII' .
,
I I'MON Itirriii' CiiL'iu: 'TiiriiiBoini''' '''ii, I litlti"n ('11"111'\11111\11111'/\( / i hut I tho iniuili! to eon- I Hi mil\ l-.uilulaii: ( iiini ami Tuiks I DKVOK.V) : ( : MIXKI l I I: I ) PAINTS I ; ,
IninL': anil luiiili'ii i >.11'1'0": inl'Ms I' : f.'III'.0.( ) .( ). 11'1'1'1'! .';
a 11..1". 1". III. Mnnla> ninl |"i. m. \\S'rilni', cal OUP'H I Inmr t i splf. I PaeklnShip 1 -.', l:1\NAI.11! ( ; 1 .,.'.., I 1.01'IC.S) : Il4-Ills Ii .. .\ <.tl.'4-4Ml| Illlll I>|-Olll| Itl'lUIIIS. hidc.
:
"Ther.I'I 1trlldlll.
*. I'r.m r inL, 11II.Htll I : t ;)! m, Miml, '''. hiia tlmt .flt baik: in
il.iji : u. )
ho, ftnys of v hlih hUtory, I ilntt.1ug) MA1MNK: : I 1C\.I'.I..II"/'I'.I'u t : | I :t'ti*:. Sit iilii)' :>11'1110,1.| | tell.s u:" Stoves (Hil and( HeatingSTOVKS.
I 1111. II.J., Iloti-l.t.Mipt. thl'ro W09 nf "-ju'i.1-h' }, uf IUIIg'URII';; IIUI\IIII PAIIAI.I.H.: Ill: : I.Kit.DiMiicCi I ) / : ::$, (d'all' T I "|niil Cli'alliiioiu 1 : I IIiili'iTh I TAXIi.CKNcr.: 1 :; :. io., .\'I'IJtl.tU.: ; .

*> !'. C\ I.UI.\.IIIIICIl-) : it \\-0 : ."( p.M. nu-n hut tlirt nw-n read eml> 9th'<'r'H () CO/'I'lm; ) / ,:, PAINTS"
Ui-v.: J. J. c.ltII.\I.I..I.II.\ Kiilor.llfiioiilcnl t.antnaiul ttl-hi-H In tlK-lr (an-i, fill n' HUII'I'IXeIITIC'UH.I I ; : : ( 'OIUC:"I"O\ lhI'I: : SOI.K 'ITII: O S loUEII.\'l:.
lio norM\ wa': pure, liuthln, but imritv A (COMPLKTI'I I I: I I : A.sMlUTMKNT: ; ) : I ; ( )Iii' TAI.'U! tt V/O.VhO.N'S: ) -I 'OJUISil ;
I ll-N
tnr .IyMcBrineflurham
- unit Illlu-r I Km'Ii.litx.t ai'I.'cr"lln[ l t4iv, vxiav' \lun tt the hUIIII& lf'I"I' MANII-TSTS: (CAPK I ANN
:Sna'tjiriLinec; : : ; 1 lliMikx/ ami :Slnkfrs; FlliLiuiM. ,
tllll" -\;<-dn" itt Ui find Inca ,
: cri'Jit AND I hl.A'l I -
( (
(.1( )(, P.OOKS) I i.i -- -
', "h'' 11111 OK |-\' IMI.tH. sought; ID Ueeji f n>m thitr f.ufitl.u evil Iliiok-i ninl, ( '!rid! :'Net l NKW; 1 i.NilANIVOOI.SKY'S.: ( :: ) ),

'I Iiainun lJ"I.,', .Si ti.. l.i.:: mii'lk. Cl cry TIII-H that, tviM iu thdr hrurts, thun L'VCfltlfli'! NATTICAI.( / I.\\\: S. ; \ : : >. & Co.
I at .. III., III I' ''lil.m l'a.lli' Hall { ANCIIOIt( ( ) Miirs/ ; | I : > AND 1"1111': 1.iIlT( ;
iliy, t I lull p. mli iii'i.i ,,11"1.) ho i,"l1l1t<'l.I, ce (rout !becoming the In.let;'; .. -... __________________________________________ ,
' Ni". liV. '' .
of thin lI"ul.] NV'tv Yoik! ,
Mail nn-t lii- -- -( --- -

\v. .t I. Ijillin c.I\OJ"I.'r\\.1'1"11\1'1'10.11I.1'011I.| I ...llw"OI..I.1I1I1\ "MaU.PniMi I.re it. __.__ .15.-7 SJTipmastci-s! ) Will \ollcc( (tu their Interest our 4tILVbI liMlIlViIt.! foal d Estate anti[ Loan A Bnts.

. ',,I.,, Nil. :a.i mi it* tt $1') Mmnliy, l>ltltlllll pf J),'. ( I'lTSOII.

I\t"liV.."i.liitiinli'm-i.i m.. In&\ :I'yiliini Html. Calkll.ill\ :''i. In > Lllniin-titutl.ini;! fur thu blind and Everybody, Lar gt niul( Small Cordially: Invited} to givo \\IA;; a Call I

I J. t K.I; okli.ui. ( "11I. ho dt-af I naro made Inquiry, and havo 01'1'1'1:1-\: .nri J. (h'urgWhit" 111'1'1' f.>111101 un Itibtarteo cf a persiin born( 1"'ul'olq. rin.
' of Kri-o.il: an.l. Si'iiN.riiirnnii th'4f1 of rhlld! \lio lost lila
K.ink KiTier'h 1 1\| or )'. mi'i tt-i: i I.L iiini ;.1! H-oro or i.i'! Max a four yoirucf UK" .drfxunincr hl'l1r1ng PROTECT YOUR EYES': IMil: Ihji.Isi'd l nl "'lurIIIUol, I'lii., 1"..:. I I 1n' : l'( lit t .iji.I! : I.> I VJK.A'MOI'N'IS l : ( I OIt >I'! NK; : LANDS I IN MISSIS-I

''I'hllr..III! it "I'l'II'h iniiatli. ut N p.m. III of heorltifrAwnJ( thin result:) of rcepiitncjulrU's hIPJ'l ,\ I / "!m I A N I" 1 ,1':11.11.1'; ; PKOPKKTY) : I IN
I I') lhi.11I Ca,tl" 1 II I.ill I I, NII..', II'. I iitijiiuhi'iit'l.t I incscnt tinfnllovtuii/; frojn tho I ISO( I'll C 1 I:
bt ri...t. \\' .11. WrUlit; :n.r Kt.fajl. irtnilnal) <'t tho.;:;tate Irstitutinn fur till u'MRCilBERG'ctLU 'I:

' AtK-lMiiiiU I Mr 1\t. \KM-. illnd hnd' 1'ea/at' ft: Ati 'U4tlni 1 I rfl(: : ) DIAM o" McKENZIE OEETING & CO. ) .: .%J\TS:: r<) ic

, KNIt"? lit OK llilNOII.( "1 L.I1'1o/ -"'v nie..lioiiiil tl(6( "\:jcafMMnu \.t ..CTACLt3tTGLASSS 'O ,
Hull; I'ity |IJ"I U'''. .No. ;;ir Hi i. iiiKti, hI.t :34. l lure- as Ira Lt.-tlierthpylmvo ti iir ) r ; The Pensacola Land and
, aiih .'tihi Kriil.itK nfi ai-li iiinii'li'' .1? s |1..11I. III & 0"KA.11 I.------ Gull, Development Company.
ircuini"! ) of heailii'r ant% thug inv rlabl'j I
I ll.ill ,
I
I P.il.il'uml
I hut I t".II'l\h tin m r imt' II
: ,
1"111'11'111 ..lr..f'I' ..1.1.1 I lIilll..rI.I'I i | ii i< t. annner U no. i liaru n: 'I11"6tlo"! of i> \1"11 I 1 I i..II.IlIllIo'.I.I.I It 'I( III hr.. I lrar jicnnns ,.,,( I

l 1.1)! L .41 U'i; ., X". i" I">, mi"'I* i'Vi'I Y )1 till-, with tI,, f Din result, i'\ecit: uh"ro the PKNSACOLA:. : OI'TICi; iMS'' .. PALAir-X J S'lEI':1: : : (isKCUNU: : )
.
d.lul.ht.; :.it ', :34l.: HI < hi II I n-lott-I..1.111.11..1' iTaon lrtl'rft'l.rut\1 1.0.IIJ .t his LeoHn! '.I.li .I It 1100
I. )" & : I'
)
,I Iui I.thiX aii'l I iKitt-riniKiit' '' \ !"I!t. after leartilnjj to tall: These Ut, )'r ; 'i' I. : -: I.All

, I.. :M. lia\i l'i-l.' nicntloniil ar" uil J 1'1"1.:1: -, ,.t gniro educa- ;} ) -- -
" liom.ii., '1 nt1 t Ii-. 1:1'\11.: \( r. ion who hiLt!. ri-tiMnitlicfji'i. ,ili>u fully phd ,; <4ut< : ninl -
I. II. Ii. 'I'. went "t'zy Cix.ht., lout they bd UCTITdreunird

', }:lIr..a. I.ath..N\ ii. \It'. mi"< t-. HUT)' 1.,1.1, i>. of healing mnn than: it ruuiilliiound. AG ( \' .

nt 10 |i.m. in 1') tlii.in i ''',lll! ll.illV; >. .I"W. > ."-IJev. 1U- J. M I. Uutkley; In th. ) I Ir ''I : .. : .o"
:
I IlltUlllUllC-IUktlfCt. ( It4-i-if 4 .
.
0.
't-nlury. 1'1'1'
____ riruLtnts73.M : '
IIL-I. 3lutvAthI.'i', ( .
\\ Irani : 4'...
,I. K. l 1..11 i... I R. :S.M.i1 : U. ii. IIIKM m: let.. | 11.'III\ > 1:1111. b.:: J. //V' ..
I '1. l
II. alu Oil
-r Il.t. ;
.__ HJI
__._ "11'11 .
:s... :I n I
iiii-t4
,. !, i\trr TlnirMl.it 'fluHI II-Vn .'\n Oti|,e i. i n 1.1 'tn' N. Kmiilli1tril. t

. *t > p.m., in Iltuliul, rit' It iililinun: Itlaiik l.funl;.: siinl ollirr. !' MIIIlollnti ... ui, il .r I*,,in': I. II s,. -1. I..n... i l.oiiil' rali-iil Ship Vistiij'| >. St
P.iUf'iX .trili< I 11.1\I l c.Io': ".1 1 ( \
1.. t;:. Muilb I II.: :S. .a j i I.. II li-t i I U'-:'il I .anil I i.Il.cr. Il4. .111| | t.tiit.' I | ,111.\ Itorliliiiu'x. Sons. ( '4>'s :1| \ ti illi/f l \\IM- 111)114. u
111 inki. 10.1< pt into !k ami I li. ...11, at tliu ol- .
). II. O.K. III-e. Ilk Ui 1.1I1..I"J tie (lie ihit. MESS. DOW& COE [ :
\t i
.
)inc |I' 'il ut ji*., ( onla :.-. rainlOils..
JOppJU.. 1 Ii, III l-t-l l-tl-iy, Tll'|, .". (it-lit, hlLij.Nutill4 .
at IS I'. m., ill lull\ ( .low; 11..11. i-iiiiu-i Pal. i-f lil.iuk.! Prim4r| IMI.tlld -- .Mililiitil I liiiiiiiii-iil.. 4 lull-Is. .\ \III-IKII 4 liains.. ,

DI.,,, ant, liott-iiiiiK-iit otiit I'>. \ ) ,\1111\ .\11.1"1011I III t'.1'>.- ft u1'11111. !) 1"1.U.tI.I'I.HUIIH.: 4 '.UII'""".'', IA.I_. & 4'.
: r. I.. IWIMNU. S. H.JI. \\' AUai'Liiiunt I ai loo .
*. Wtiitf. It. ri.! )tutu: I \tlat-limi-iitl IM-< :'JIMMli. I \li .\..-i.t fu l.i.i i :ie'inUil: IE.ttu'tnil: .I Ip h .i't.Mi'1\".itst. (. Lust: i 'iiliL'vtli.x I Airi-in for IJ.ir I'll1.' ll.' .. .-i.l, .\i... t i.ui","'.
.I nil iu Ui-pletin 1 i4s< ui-li-o. iiml 1y'i: a r-to. S.Ml 9 IH! 1 :S' 4. 'Iliurxliiut _
PciiK.iuol 1I11 .t.
: :
ivi-iy ) lUiml I . '.' ooVrtliui'lliit |iiiini''ii.l. >..tiU li i Hi-- .1 1.1 -i''. ttut .l s .nlKM I Ii ,
Upli-tiu,
I n 11111,1,1 Ki'll'itti. I Hall I I lornt-r P.ila- .
p.m. t limil: : Itvpk-tm < tfwu 2 Out : -;UOWI.. 'Ltt..i') I ,huii.. h iii'"- LIt *,i"I' .t'D ,
;: in
and luitiiiimi' nt btru .
JOK t< .
: \ ..-li. .. I lt: I
O..illl.11,1.11 1 i It) n'l\tllIlI\I'r m uli- in -p U .1priiKT .
I buKJili'u.H ? l.
W.I..lt..d. I It. .... t. (')laim U iiil :?' 0'tltu.n ; ] lami'rui-t' mi nt i..In-. l/-n a I IM r.i nl I HENRY C. CUSHMAN
}:\&" "u Jul-ui; ut fir IVinuual l p.I irl uxin. .1 punuf t'.i: .. :Nunl'i; 1..I".' I MI I ,
Kxi-iln: >r KiK-unipnicnt Ni. .i, mw''u UtaiiUil litiItlIt, ,i aillilijit (Cil.1It k ni'Vi r lii. li i-'i'l.iii-. t ii' i I.1.--. i
l : I Ktiilat' ", ut p.m.. III . I
ill, c'ru'r J'.iUf'ix u.ul <\iriiiiii'iit I>"i..1. t ," >|"' lilt illl'IIWil. .1 1 I' .iw i. 1 IHIIlCO0MIU :-u j' .inn, eil. ...i hunt H tin") > i :>..it )tl lt.' I II
.
I C. C. \ oite, .Jr, iI hicO''iri.\fI'b. ) Idll of W Km I'll' >!'* [no mutt: r l.uwru.1. I ri ri' 1 1 il 'iiiIi'ii I WHOLESALE DRUGGIST.Only /

I t\, 4S I> ,\. ;.V, 1-,'uw V. III runt A lliil.it I 1-0'' ) .<-. ap" i hit ttilVu' II -li iii |" .r ) ttnli .

}:*<'aw\h.\ l Nn. !.*>, mi'- 1. hi l umlIt, : )100 1 V.ueV an alit 1 UU a IH'tV pllir llf tt\A\ ...'*.fl.-.' I't' Ull.ll I lliitVA. I i MIt. I'Lf.IVAS. \t. A. *.
ll.\> k or i BCU iiioiitb at I'. ii)., iu :MiuniuuIU11. .'\! lutnil: I tilt I II'CIJ : l.'ou liati- full" axv. rtiu nt a.. il h m >.,l I" u 1AllO I Pll.-l.lll.VUt. J, n. TICKSU.t, A.nf aua-i.' WIEFLa.
I'liuiuiituunt: Iii )'... Warcattt I w VM jell! Ul H.llUfV til! *'III-, Itixuf "'. 4 I- it.uI.crhliril (
ci.ruit.u r.Ig'.u ah'l I (IIIlIIu'U'J"ciaII .c Wholesale Establishment in West Florida.
,% _trtc.ur.tute 1\oull :e 'ill' >) ..1' 110'.1.. uinut. i .11 t ....01..11 Drag
1 \ l. Atir W.SI.)
II
J. l L. ltrra\ SIM*. ) \ 1II.I.Ilt"II"lt! a."ul /Itatu-rt. I 'iii '.>!lii-r DIIU ni u... tu all ....1 I i ...UIIH ''uittiiii ,- The First National

WarrantM4uli owl lUtu-iy I Mount SJfiriab &.l.'b31'1. mei t* t 1.1 M"in.iy| A ihl.it, it-Lureoiiy 101' :1 '
In t-ai-U uinntli. at '.io., iu MJ"'UIC lljll U'jrianlLareviiy ) (*i DOW a COE, 1 1hT.'JlO'IH'o -DKM.nt IVMEDICINES- -
Xarra o"." 11111) 1.'UI..lellll'lId.. -0.'_
coiner ; l-.iei-utl: I" I (hut)
k ritt*. J. t'. VtLtr''u. II. P.AMKUICtX Warrant 2UII1U10 >UII> : a.1 01'.11'1 \ :\"t4. I

LUjIoN of Illtuit.teI11eCuuutI > |] lit 4 H ,'I i| Al-tlOU I (CM' 0'1..UH"I'Ii: lir l'TBIEBIGHAUSER 1ntl: \1 DRUGS S I S CHEMICALS G 1 I S PENSACOLA. FLORIDA.

l, Xu.tll.\ 111'1.I :Jit! uul I ll !!III"lo'"oilo" *ml At-tlui 1'.' .11.14. .. "lit
3tmnt1-iy ,,(, ui-b luoutb. ut it" %l.nl.. I'. iMilirr \1II,1.1\1t..in (ti.1r\lI.\.I1I"\ I I" &
)'t'Ihuwo 11..11. I'll.ifox .iul li.' ,'rll. iarui-buieiit, I fl.'lOrr.&II" Foreign Domestic Exchange Bought & Sold
luuut .treit IS II. )::111'1'.11.1'"'ii.. \\ )"'..<1. :'i !Mi ., '1'41 I.CT: A .un..I.I: riici-r.ms: : (; t UJI: '\ iii': : ..

.\ R.pt.4tjriM .. S t.. i >mt-l Ijliu 1>, .01.! : I
'J\i'l KinlU"V.iiot: ;. fif Fine La: nip", Cliliiincvlit: '.'-a-isi.|! jui ; --41
:.Mort.'Jjlltil, . .
.. ; Gas and StpaL1 .1
fISII 1jK.K\I.L'S: I' 4..Jl..UTI..Y. Plulllbin Fitlin4
))ht'tLi ht suiiil I) iui-u-ti uioutU at theCO&U'f I Ica.--t . :4 :WM ; [ in: ri.Mvr: Mint ixtr.vr i > TIII: dTt. PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS
.
: rri4U: < -uw I WVwbiul.
ut Ua'lto and fi.ruw..ut. Iallilll' ktutu.M. .. .:', Lk-a .. . I 110) --4 fcrti.ru: IK --- VICHY ANI MINKICALMATKUS: ; : AIWAr (ON DUAI'iHT. IN THIS CITY ANt VICINITY.
/, |'ri- Ella . . tinCu4tul (OA YhXh'tIhl\ _*.. Im.I.KJTIIAIKS: .
J. L. 1SMI4-H h etJ. ; IM I .% ll Ibe Popular Iiiiuli4s I'ui-Sali*. -- ---- ---
V.ortja; ; : .. S (till W.\-.IIr.\\tI'.IAlll'fi: WATKIl'l : .rr. -
: 1. 0. II. II. mit< :!.I SunI.&J III Cllt'h montli . lilt AM: I' < IILU\ UA'IK ) ) .
Crop Un II i :tjui'i l'm; '; : ( 'O M I : I U.\' Loal OIL S1k'cIlLeatJoIr'1'jIIJw, ) ) ami other
I.1JSB C.\HKH'I.Y lulo ,
: I'O.SIHm
to I''tuillo: 4.a.I"II1I1I1. No. li W. I IlliCit.di ) "im .- ireuit c: url I'myulj )B'llLklla fll'K AMJ KlfllM.s.FITUJliS 'UhiII'l.tbIlti.tN 11011

ni-ia .Lrit-t. '\. ol-Uuik! r.c, >.i u i-ttauc-L-ry: . .. . I II" ,
|
JIE-UUON/KI; ) ; )
L. A. tI.! K.fl...IIII1'1i every Tu..tu IttNClpK . rill : ( UUU..U10. COIHI GuvruNMRNr: M> ('l'.I.: vSi IIU.T"" (Joo4l l Si'ciu-Hy at Swr\ ('
at 'I" p. iu.. la K. of L. Hall t-oriu-r of J'aU, Tiiuu" iol'l'ilicdlO"| ) UOI 1'&oCl ii Irti %.-a' to O. YureheeIusi '. rui4: : .UIII >
(>x .itiI :Z1rria.4 "'irU.. >Uip tutrj: .., .w"n'h"lId 1M' 4 tiltQt.tbII4M4tilXvL. l ); LA.II cL"I.onlt. Pensacola '
. %I1 J..hD""D l It. Ii. ,- ''JI 'I.\UILA.U'h. : I Solth'lln all "f'IIIU) .

..
;-.J--- : -
:i -" -
;
'
;'J:
.A.WUJ. :
: .
.
: -
C -l'= ..-. ';: & "- .=' -- /::::- ." :;--4.- 1 ...-
F : i o .. .
= .
.
.
'
.. -7.;....::.....:;...;;;.;..= : .
--- '
-
-. ,:. "'- .
: -- -
: "- .
4 : : -- -a

.
--
-- -- -
._ .
---
.
Il


t I I' .. __ : :..i t : _. -J: -_'._ _. __ _- ;.'_ __.--.___ ". .J.l"t
t *-' A !' :. t .'' .,_._ '_ _- .._ : .! o }: .J. .4. .I "

"J.U%; t'J' M. l) t"I.1i) : tl'\: eotitl.V.ntuilM ) : !,IAJtINg NE\VS. ''fIIg S11TPP1fl.

.tt'' :.oln ommcuinl I 1'111\11 Kniiik I'. I M ':il! ,-i..,1 II.I il'rii t: J. : A II. M.i' ;> tluihk-: 1lr': ) : :--.

I lli') ) ) :" I.; I'.II.I i'gIuieLa: :in'.ut tM, i.sk.Ii I '
"
,\ I lio V ;.1" IIllIhll.>" ) ",1 iind rV. : 1 1 I BAKING f
; Kntowl at tin 1' 41qme': In l'ProC":t ;f ::1 I !I. lint nlnar* .mlbe. In ffncttfj,
..11l.I1'0IHI.I'II': : : '' niiitiir. "'11:; .in Mid.I1' l t"l'i.11! iiM" 1 Hi": inelur.i ) \ C'. ( n :uu; Iii, .llwl nail I. iWlik-rl) ; I i't lii.k S .r..I IJ.I.H"a.O: : (IJ.. .I'.I"I.I"irA ,\ name 4 of r nil.'rtcu, In|which ('.ti'1 umolrrc 1, I, VAI'

-. -- .---. -- :' t" J .I- lo.1I.I.. I 'iili\| \ : 1ItII nn olh.ir. \. ; (rmlty ; Mi-Ii\id.: I r pOlIO I I1H cOII.Ipe,11; oidu., .| 'wr'

-I 1171.::!c :\\'. N
-- .------------------- ----"' nirn who" nt '1) .!Tiii ksoimlli'. i I. lwl.1; Wiilt-r Jolin"iii. IntMferni'! j wltli hnifliiM 1:01001'0: : ,I .C In, 0.1\\1. j
-- -- \ r.POy'ER
Itjklu lluenon, A
G.O rt4 t1
T."": :NOTICmnrrlnifo ':. ilhi.ini. I He linng with him tioiiieuryLoinplimMiUry 1-1:le. : iruilt)' ; iiHianltlnK.; net guilt) II. { mil..r.It .Alguiia >

j In 1tttnr.. 'illl..ll. ant I id'nth no 1 t '.111\.1't I 11 lila ,kil I InC i I.:' ului.s' III Jill.' tUE\) l Ik> "I' ( tila, S tdltll. 50 Bueno,
'
j'! ict>*' will hcb..roJ! for" nl tini.lu of lifiiuirm > nrlnsr for f.'Mr piri: "n'n! 1I.II..lIdlr.I"I'f, : I. rut with Ati oil"H" Not 1k GI'r.. Aniuiiil- l u.tOI I j Hlua. Ans' to I). I'mifrflQ.It .

I .. crnt"111.() : nnil e'ct inl''il'' in.in.il.'i'I flt ". I lir. W,It en K.; And rs'.n, n Io4iI. diili.t t (u-I.-. : /llll) : M'"IIHI% ? : 1).1 guilty ; 47; t.) I U-rby U.iars.1\to. for Lncnn1i. I I, k .\IIUI, Ojzzulu, (1 I, Mo.iUMdu.f: too

11"1'"i will I loe Iu! 'ited nt nue hulflh" muniNi.lk'iiiofcnt In.1 k-inivi 1.- sItU lutt' II |Irtl. I of 11..1.tl."j' In j II. 1)11 II.r. J I' .\, wart, 1173. 1ueiiua: A) .&
j'i IotL' t.II". #l. nt h hntl'i, ruliuixd I J p .l.ii I. \\ I 1111\11., I Ill'l f"rillj wiihnn odkeitie. FOR : I-. Bread
inn l iin "C. .lIrt Wholesome
'itnlniiiont", fenthiiK,! i f.iii II'' .Iui nij.ilMinne I.l I\tol.. lit I hultr, I Alt, Ki> to 'tillrn LgL49veet I
t . : guilty' ; ) N CIIIIIIIIC I) !
i tininl. MI.'Hal. notli-i'H) nlMint f him .li,' "I'j > \ ml I imp, Ten ) .mil All nil l, stoppln. I'HIaIIII'i'h \ Hark J"II\: Psseeaty, ;I MJ | \(lalvcd- '".
j i1i-noinhiiittI.fl.\ ilo% not Inl-r I II Hi"iinlitic : l Snath, bliut wul.lll; mult) ; ton Nov. 2. .
1111. llul ; i |11.1"-'-. ItiI I l.k )1..1.1.11), &I MJ, lio! I toi.rder.lir .
I f 1 ni liir. *.'.', 1'iiliiru .linpl;' nil ii' r.ri ,MM/,it f":'. (.Iii I "-,llIc.llr.\Ihh.. I IK.;, lluiuo .
i r.iKlnH i inoiif)', fl list I In1 paid, lornlllion'iiHliir 1'1..1' II. ML', of Ni f'.1. iieIIK mmd .. -inith, t-tr. ; guilty ; lined Arilooid..-r.Noi .
i \11 \\11.hq Kilt Minll.1Ilirk ( I :.
mlvciiNlmf, mtiOurcUiirob -.. ,. at I inineol.i, \.i\y)' S ;1',1. Ii ,itt g t"1 '.. l I'l k J 141 bIt, liitk, lir'il, Monte I tilci inoi Delicious PastrYREPORTS
I J ilncrlorv I al"1lllI'n'r.11,1 iiolli-n' lIIlulilllI.I. t i llir\il', -nitr'H! ..ii"li".l ti) I'hnrlclI.I. ning. 'I'hl..tr', .. ., sld As ,ill,'r.N'ni .
itii'i IllIIt: lor HIM | hl Mailin Hut, fi-liiiiii) ; :LMiiltt ; lined, $'.
inli'ii'Bliimnnil ,
,
1, of 'nAttf-r iiiilniPi.f llum, wlmwiwinii.,11' ph"ul! (Oct 1i.e.o"lr bk I-'i a It.Ii n,l3iard-a-n, ill ; nleid.nlOII'lhr.
.j'.r!: 10 )know. \\ 111111I l I l liwili'il :mbirulofore It hiMle; 1'1'1 I 11'u.1'1..lln.: : llghtliiK; ; t'nid! .
j ( I I ha
uilY Inn lotto I
without rharw..NOIICI, d to. ,ditty nt I!. nan lltti l, xome I III : *:.. Jet! 24. 1 .\I.ill:1 Nor Ik Lin-jr, Kloumun, 7.H> liuuxm, A) rca OF GOVERNMENT CHEMISTSAs
-- ---
-
t.i oihi-r.
: ':. klnt-i- ill'uli,.4 Anders n, I hlll.'; i-uiltj ; 111..1 lir h\ A IUI" itt,, I hi gut-Il. I 1U7 I 1 Itu.nosAyii :

A II avi.i, tiR"IIIt'III", e'CelL: \, wlii-n1, tliorloiiwiltttn Mimic JournalMr.. .1. I I.:. l",11"1', tit *"'. B abies i (halt! 'lire ft'IC'II.' loCIHh., cross >4 10 SlIlh\11, I I i 'I'l III Id-h- CO. to Purity and Wholcsoinencss of tlio Rcy.\l BAking Powder.

(-()t trct and n (roi iii-nl, m'' l','lNi.-iit.! I 1'1.1., in.i.' Ii- II,'- \l :ItIu," Joiirli.il Ii.I:I laid I I,1 ( liixlin.iii' hg1II.i; nolfcuilty I ; ..r tnml.inl with Wln.lv. Colic Hr Iik Arl 'I'I.' Mnilli, 111J I Kit. nun A) rca to I,

inyaliluln iidMincc nr. upon' tin, .Ir HPIMHiimo '. .trail lhx! w..k. )l Ir. Kati-ir I in N',Hh I,urhahii ', or Mum u-li I "-11lo lnui' n ,,Co.Aiislhk I I IIIIVM tostpj HIP, Royal P..ililr IVm il-r 61,111111 roniliowl\ '1 cf pure ant' whnlp@l
I In HIP 'I'lil b4, iif, pinir-f, d'H4 1101III'I.ly In U./lrII. 1..t IhillInil lil.I.I i 111'11', 1'11"1111.| Kl'i ( ) It \\i n t of t'tri'I' of hunt, and iloci
rl.il of nil by ti 111")1'1'1 Int..lil'hl.
Hint- :
to 11I11'1't.I utandmK' fl4 v-t U." ni'iillimittod (- :) fh"II"I'" ", r.d.:, I..U"\I."I|, n""lult; guilt I ; tiin-.l $$5. ,t"lc\III i-LiitiitiH ol'e 1.111 'C..t'A n.>.l Im i-It r. contain! nlum or 1'1111. Inrtu'I"\, siitvt.inci'4.!
Injllriul
or- oUlr
iipiin writlun c intrm BUniil; hy 1til.llI) nnd, htlnu out ; irliiflitilrtn} I deii-'o IlIlhd.I eurtliiK and 11'I"illl"IHI :lull. Htl'r.. h"lnf' IK H.ile. I'rieu 11 Ipill.. i-enlH. bold, IN P1)1(1. 1,1 clt.r J. 11.: (!I. I-mr. Ph. D.I

thd ,'nI'l h'". I pnreli I.c,1,I a larje Hleiim' riiiHian| : from ,' to tho 131 Ii. BtHKB..Nor oiU'nnl
I I fi.nliMlid liy J.hl hll'lrl, 1)iitgglat.I "Tho Royal li.iKiti;; ro\irrit) < HIP purest niul most r.laJlt l"II.lnl: powdi-r
-- _" ,> .\ ttti'ili' in :1,11 WindlasH Co. Amanda: White, drunk and, lighting; I Ik I'roeloMi, Jne....hsui, 7i7! MuntctlileoIII to tliMjiulilli, ;. n1T, III. 1"

fIoIl'ln.\I.: :> on i-ol'iiiiii< it.AtlvoiliHMimnti :! W IIIloc'! Col. I'. i I.:. )IcrrIl. llIlr "-1'' ri "1..II"I..r. guIlt, ) ; Hind. f.'i. O'I'I:. Kol.il..', Him, t CO. 'liii Koynl Hakinir, Tott-lir i Ip \ In thN Nor Iik t igloiti 4 Antlcrm-ii M, "
McMiRTRifc I'll. D.
I II1R..ll'.llIl I ( Mil I .fill, II \\0lll c'h, I IllHI'ltlUll.No the Jaek>niiMtlu 'r.nn"-'nl-in( \\ ho han ('ailtat:: rii-r| ilrnnk and I;ghtnu; guilty ; N KI UI.J; t..' ,'nl'hil.I.' ,,. I Itiunos( Alien I I I\.III"r.I 1.1I..f.... it Co.N'orhk baking_ powdi-r \\tllllll\C. I kno.\le.lg., W*. ,

:.special! : I Not co insirlrd l""r loits than SfiI 1"1. ne. ihtliIitltt) ) itig ".'| tiiii U .\ ,"i HI.IHemil. ." Ilitiul i I f',. : "-1' ,:Il...'" of Ito Li-if l'tiilt, 1.11. I ") Monl > hll'I tnI

.I.lit*. t I II.e eni\l-B; Ii liii ,\ I.I t drunk nail liglititig ; iwcKlin bark 1..11' Hill I I'll: ItlMHI, .\I II.NUI .
--_ ___- IhldiiKli )111111" 11111111.
tf -. -.-__ _-_- n : bo, II.-|HIIIHIIII,| fi'r nn) ili'lnRonlrm ui 1' )l hits, Til lliii'iii A) '
Miscii-i.\Mors.! : : : : I his i-t\ 'Ihe l ('i nlli 'man, I lending I Ihe )1 itt) ; lined) |.i. 'Inl liv I H Ii.. c.'w ofKXHUK'KN. in 1.1 I I ItelliiH.llr ) .1..1".1..11. 1'

:j;; : Mrawhe' )' titti'ttttltt) iiflhu I < pidi' 'mie, \\ 1;:I Hpitnl, n (Ilelo I Lindsworlli", drunk and ilino; : : Iik l'Iollr., 1IYH'I.III.: \ I Rio to hints t

ti 4OOOitti \,, ':Iu...., nlc.ntH t 'i,1 .-\I l!,'"" III I Ills I'll' ,! III.IlllIII. .MlHslnHlppi.il'.i. I lei. I) ; iMiilly ; hut it ?".. ( & l'.. Captain.II, 10. NOT CLSkA OUT !
.
,
"
.rk i
iui4t b Llbei l > Sjntni
\ ComaKliKN
|..'r liundri-d.f, I pi'r thousand ; !a'.I l ll 1 1wia ti .| \"rA.: I n"i-I liiiiiini i I i I !; to I l.is. ..1'"rl..11111. I I' flint and 'letneH --- -- --- I
nnd ,
l-Cniita pea otin I', lo 11.1.1 k'onville.Ii : ee; |'tllit': ; lilll.I. bk i 1..tmcrlIollII.i I 4,b lila loSklnntrNnr
from P I") to 33: cents i-in-h. "III :.
New Kami. mil HOItin'm, or mldif-n, 1'. II. n-tiii'-il. Mi.-ii I ly' ''iI-; ittis.lIt" mo "lilt: Min."I| V.'iiuhn, .1\.111 nnd, nbuHiii.-. ; O'I'I. & ?.I 11\, ..

flux ::1111! IViiHiiciiln.; .'1.1. )!II'. and Alii. I. .1. Moiini and ,d.inlineINI ,r. iiiit gui il) ; ,diHeh.iiKed. _. N .:lll IIKIS I tin, cult ,III, ii\\ Ia I- I ni.Nrn )h".< I 01"111. fAl Ii) to .1/1'" Whit- IJut Still Soiling at Our Usual
,
Ki.lt.ltr. .. | \.IIH."II" \v ,. UobiiiHon ii. uttk and light Iitg not M r riint-L'ii..i" nf I he
) \l lyUIIIH.' .'")"'", !.I'.I.| .iti.iI) I'll'kill I I ; i\.II.I.! I S. it'ttui will I IM re- 1 Ik l.in.ir; .1.lt"h..hlJlln.r. N'oilm, uifi:

IJll I"lItI': ItoiOH' : '10 Itl.NI'-'liM; ( l'.iti.tiii.I! II. \V. A.-:. Win 11- 1'iiilt, ) ; 11"h.III': .1. blIhiltil fi.r nn)' id.l.n oriiitrai..tilliy Mont'ld.o C 1 .t .
i I' to nut III _,;__ Nor Iik Ail.lo.am( 'k :I -sIO
liiiniNliid" IIHIIIIH J I "I.IIIII"II,1
ni'iitly "- ( \ ieipiMid. lit I Flr..t. Na'ioii.il! ; the CI'W i.fhiinl \.1..1.J | PRICES
rnHimnlilo 11" -''. Apply at No. 21p"! NoithII 1 1.11'1 S 1'.kfl.' ClI, REDUCED
.ij'Ion, or pi nt I lhl hi olllor. im,> I 2! .V I'etM.ieol,) wit.-. and. i'h 1lrf'I, u, h.mn I "irn 1'1'1 MVS.Hi : 'KtNiP-.ll & )I'IIA\'I', AS-HiS.( tilt, .In. Nor lilt :t'aihiiit, 1.11I1t1l'.r.' il;;Hio toHmp: '"

1.1., ttf :III) lolli.-ili-lilil i : ,r 11:10): fiienilHif 1( u'u<.ipls of I, lit.li this ( Ill"'U.IL A.II.Co.Itr ,.
"ITVJIl' 11KN i::" i---.\ line, ,m'nil. I) new eoitaa.I' t" h'I..1 ripoilnl IIrll' 11"1''H. Olno t ,I 'it', IIU llm-noa -.1'-
lib\ this ('slimaldif.imil" MIHM I '' I ie.1 I l.y them )111,1. II'
iUtniliiai-.il i .
with llvo roonm ami u laritu hall w ) : 111" .lu..IH"8| | -- -- rI A i r"-s to .

mipply, or w liter fromlh/! water woikn; >i I'-, 111.t.. .M la.I"tlt1: 1111 I Waller IMt nl.il ...k J. I I'. .\h'l. unit, 1.1 HI red HII' ,ipn| rs If* \\Clhll'I||)" )'our 11'1.1' and Itt dk "ai\ 11.lr.. uk Iii II, lO-iii, Kin to urei-o I

limed t on I thuoiner of Itelmonl? and, liuileniiird liitl- (I. .(li..lit h i ivo 1'.1"1'1..1 Iroiii (/jiiinlette Ii I Hi ism,.nk for' :(:.i-indi: .'rsiVCo., I II Vnil ). hut .1. & CI.I .
) nro phi, use"
Htru-ls, near the \Union railioaddi'"'. 11./II..r. I ri'Viiliillij slit I 1.1. it-tat" M atlil 1 1 I.-iit,. 7.KI', 'I'tulilclit
.
SHOES
.
).'or'rlll"\ nml tutor, \lIlt, I Letilirti nppl)' at Ih. HiiiiuiKr iihidinMIH. 'ind I 11 I 0 I red fii:ippc-is' !ly I Iho Niiiaek Surah/ ,tck ru ui l PYHI"'I'I| 'lalil.'ls. 'I hry inn 11 }' tl I.O. 1"llo

till CUMMKUCIAI.: Olllee.IJ ._ _ _ \V m. I II nnd .il nmht'IH' Mi l I .KIM Annie I.[.ll.iiilin. I until' |I|cu' nit l.I iind' I lor Cnn-.t! I I) uii'1iilih1.itinii. 11,1"htilll._ I I link I l.t.lI I.I.\l .. .I.I.II I; ;iiil,7''i'iaii I '

and Maiy I h:Her.u limn." il Horn 1.lr.ll.: Flatitl.Iiey p Ilnl'lIl. tiN to | Ru" >.tl'o.I '
oni-hiilf one-foiiilh, InJu --- -- hi SS: niul 741 'OUSAI.K: A
l in, ( iii.ixi.. ). . I r.UIIIH.I".f Ilh"1 .1111 I < >I lillitti,, Kcnllo, 7::"I. Ililil
H J..IIIH
\ I teieHl" III the 1"'IIMIII'ol.1 Daily I and IIH'I" MUTCH.Tin :. Slii'pnrd. .. I it u:guit. I.lk1.1. I I I'i Kuio.Nor .A
L I Weekly CulIIlII'r'IIIIIIII'III.IiI1IlJoh ollie uinl' Went liie-iiiy i-I nit, lux'
\ i Iik IKI) Monti-Milco, |In
, IIlIlh.' fIlI'llIlIlI'I'.I'I"'H"' "-", lpi', littim-a. 'tutu l'dllll'I., mm'h linpiovi' .,d ill liealth.: !hll"C.t'1 piirtinent' of t.u': ('iif. II. "Wi.III.I..II..I.. N

inalerlal.. ol,In lliu Ihe ulllei'Iliu: 1"01'11..1"1'i.fthi'bilsi.ni'Hs. .| ,illHires -. 'Ihe 1 man)' h.ll.! ot Mr.I "III I i I... It. 1MIIIMIUIH 1-'. M u.u.ul.I.III.I.JIMI COMI-ANV, blll"1 I It I." tllI1 I M. )loi tola, UJt-4 ('tuc Ton ii tuI
niana''lIncut
help I UH rapidly,,, ini-iuiiHin lrlll"I'\I"II', \ an.I. .. ..n, Mjil'r t I lluxii I ..11"hal'I iaee! ,I |u the < hai'Kcnf Mr.I .J. Kninicl; Wolfi', JOIINSON & FORBES I Uir!: -u 1. D
Nor hilt r.47 I I \\
demand" u di\ INtuit ol the I.ram. ..IICH of lal/,.'. l | )' to Ui I l.i.nil-. (Inn \iilknt f.m- in.I ull I I p"iiiun In of mom-)' 11, and. contriteItSi'll R I It lil. k Otrlr,, 1''I.' II 1.111, ."I I(1.11.

'I 10 nn neceptiible purty I lilic.1'al I tOt IIIH of I''ti r. ullli will I.... ilul Ii,)' :111I11<
) I link I' if-anili, .Ml. hilt ) 111"1'.11 O.'Hll1': VERY: U\V I'llK'tS': AOK Town l lo Hit'irs X Co.N .
h.mn anil |'Hitneishli" | will IH'' )"iven. till I. ClIMMKUCMI. I'l Ilt.lHHI.NQ ClIIT < r 1 Iik I |l I lllo to.
Apply' by l'tteiot\ ul Ihe l"IIIIII"I..I,1; and \I r. 1. limit i itt" l tallied n. 1.I i: 'IlK) 1'11.,1"111. 11.1il

ntfiee!! nliMI.. lutrgi.vt.itiiitty| .,f "1.1 l.Iti,ui 11111 I.. 1..1.11111, MEN'S YOUTHS' AND BOYS' I.I.III "" '\ 4it.ICI."IKII .
:
'-T A S'f' ..u A nice I.T.ihiconli' K 1'T nir \ ,'II aid ".IIIHII;" 1.1"1! Miinlay, at tln.i'eoillili ;" l Hn01 WANT? Am nil fcilHin N. I'li'kirln/i I hI. II, BOOTS

'' ( 1 riHims with kitchen" ati.iih.ilirkn I). leildi-iiie. \ Hut-k hoit, I.III"MI.\: ill.IIM'OK .
I- Wnter and KIM irpoHsiMe. Apply' 1,1, I Illelnlsrg 1"111\11.1. (Mint Underwear and b hoes;
,
.
.1. Ki'hot' nnd' Mi-t K.tn-
Mm.
; 111'111:1:7: mid :'I'-::!'I' :"niilli I aliifo\ ,1.IIIhl.r. 'In ;1.11..1. )1"1..11111.niul liiil '' I : ( VI-:>>'KI.S Ul'. t U\Uo: ASh.
oimr.WANTKH nie, Ivehi, i.f.. :$'iint 11 Uo-a(, ; i on lily, hue: IM-I n : -\1-: : :
\
1'\t ___ the millineli i'l this tii Initv, x\ll I U: I TKNiAMlLA.SII1IM.: ( .
I lfuaol or
(
h the ('iiu-lt i.f )il tui. IM.: I Ilium, i.t N.th| I I'alafuxilitet. IAI>IIV: ANI <'IlIiflhtI': 'fIoI 1 )11
: III"A 1(1( I )K;Its: A I.lily tun iiii)' (1..1', .1..I.c. Ii. nl.lain the wrtIIIH of 'Ye mspcctiully) invite! I the public lo ( and
., t Mr'1 Kihoe" i iitiimd, ho timeki At-.. will 'nl
nr" ttociilli'iiii: n l taut I..t 111.11'1".1"1.I pen AdiMiidilluk'i i. 1 HIO h ( hlil I I iteiiuis
(.liliilnlHiiiiJi.il" 1'II"III1I1II1I'l'l\lIlu: I I r.iiiulx. '1 hill-.da, ) nn.l" Inn.-, hi'I' II %militi e\lin( 111 : h'IIIII.1, t\1I111\( t.Ihu l 'OMMKK- Fall Wraps Jackets Cloaks AI1H ( )i-(. ". )1.il'1"r.

:..i" clililti, II. ICifeienei'mjiiirMl.. Km. .liirIlier 111 lit u iVw. ilatH lonerCauls . I i I H.IaI'liI'II111111:. tin ir want* CUll 1.I'ihh11'1 I t ill-nil,. FII It I.. I IJII7. killI'l.lmtlh MUlh'h (examine; our stock.IMON8ACOLA t .
I Iiitilitiut Impilie at I uitulllguiuuullurottt :: lit
i'iit : 1'1,1. all-wool from SOcts to $3. 1 .
niivilJwClillln :\ ( me nllllllnlll.IIIK thrappio" lehiuv : d.-tdnniH f el.-ikH, Jerseys "I :
Nit ::1..I
\ .1.I..ilill\ I ,, II, l-J.-Hi;, III )li in(I \ lilCOA
UI"I.III.
-- -. nuptiili l f (p I.-. Holm" I ::111'1'1' ( NOII ol 1.11".1..1"1'\' ( i'., ,,111.111'111., ; (' A NEW; I.INi: (OKLadies' I!
tta!
.
AIlIt I l : 'r lip join IHH..I'I/.c.' ur the I.ilo |l-;. I. ) and, II.. I."milllljir 1.111\1 I hi-Ic wants.laili.ad I )'li-t-t | I
.I)_J. IIIIIHll' tutu .I'IIIU"'III, to Ih1 llMMKIt :111'1"1) ', mil.In-. 'mid timlM i. iM.ini.anli-H. Underwear.( I loliiHilU,( ) it-it, .hil|. mu.1.:"It|> I I SUOK PA LACE "
I 'Ilioiiiloii. All Uuf.iinlieK ,
them lionnd, I I're.wI".1 111"1
011100 tOut have i in lip
'tAt. lat.ort'is
( dekiious i ni.Io\| iiii! II numlH-r of .
Mil Mill
\1< li llt-K tAII"1\ --- .
toll btylO. _____!"'-II.tI in hit Hmlal i mil iireamoiiK fur. e.iu' 1 Ii m- 11",11 wants" Hiippliotl' by making I -Al.siJ IS. |11<\ hl.H i.1.'I..tili..

It'I 1EI':I 11 l 1'- -:oIk I lit' lI11al.. IIII'( itt' r eiini-'t' I moMl t ,pioiuliieiit I ,'111"11'. Mi.. known, Ih" kind and i li.iiiu' tpt' lit(laboidi'Mied. '\III.| !'tin:, '1'.in( fill 4_ N'ul.)) Mil lUii'iiiiH, "y I L4IIT't. 4.4Z I)1ILL1.

I.J HIIIIIU by ealliii':; at I tuttiuittilitI| tltii'\ I 1"111) lli.ihlei. and lamily have ,n I Ilti t.l: lolYii Dross Goods Dress Goods. .\ > r .Ni2vii.ii | <. lilihil.-1' tat .
.
mid lilY' lii.{ ,'h..rjt s. -_It... >ai-i, >l,l. ","III'C liearlliy' % i lenmed" Lacklieiel. eookh I.:" lii'M' l 'desnK wnitiiiK\\ nialilH i iinipaiiionH' \"II Iind 1'rl"H", (hit .'. ., ::11.111,1 'l'i 1 lout Klanni. I lit 47'.j lenlH. .\:\: ; >-, ( lt ) lll.i (ni, bill I T..I.II liiS. '|' -. -
i -
; = I.) tin" l.u tei'iiclei.l, fii I MiiU . li.'i-n.'i::" I 'oliinin. I iiiuk| ) i-llleiint inmh'nf IIIil. (Iriy :iind Itrowu 1'1.,111..1.I at :pi I Im'It. A;'iH.;| it"l', ( l Kiilt: u f.17, ill HiiciuiH
I \\MNTIIIIPOSHi: | I %s.HorCI. I Ihe I il i-liilliili. i.f and ,"' -11 in !'id Hirable 1'11 I. .. lh'l I ) BJ
.::::. I 1.lalll. I'il'.ll, l.adieH: HH leu" In'if", S2 I thick lit tiy nnd Il'oWI Fhlld, nt 21CPIIIH. I Ar'olhtII'I ( :( 1'1.ztt.i .
lieuof )l lr<. 11.11.. I liunnier" mid her kei ,1"illlIl positioini. lo.kwin. A Iii ,1 ', ( I I) C'III'I'I". :.s2, slit, 1"11111 :.
; TH, ;
:,. .I I MKN.Mill: : ill WlIIII..I.: l.y U I'III. IH w.lll .lli.l.fr \ l.lUMMIIl I
suit II. e wi'le iil.len.-.l: at I IniieMHi.f |I.' ir and addresMwith -III':" :Siilliiix-i, li eeritn. : .
umUrlii n holi I or IIKtaiirant. i my \\11 to I : ,
m in.' as a 1111..ha'lI. 111' Ali'll.ini:.I.I.h. ( ll I t) IhIiii.ltEi! alit) liio : : w ELL
:ilUr.ielion "I,III rII II 10,1., AdiliVHH Ihu .1llh: i, Hi- 1.11"1'( | uhii h o.- our I Inti lliKi-in'c P.meui. AUKI'.l 'i'

.. ".">.'," Coiniiierelnl jllli'e. ciind ill )Mobil "nn Monday' IIf"I'III'". 'I 11 In- 111'1\ | ol IIIIV 1.111,1", h I tt I-li lllploV.. -\1"0- : J.II.I.llll'Il ( ::1.,11\11. ( I II I)--Sihill: ''IIt
lei UK 1.111'1' at thisi.lh.v. lInn. mid Ih.. AViiriKM'HHEALTH
I 1)1.l'rj: TVANTMl-- fly. tiI-IIIIIIrII ,",-...1..1 was in the Iw. ni-hiHt } cur nf. his, ., kl.11 ; lIt iy Ni| 21C'.it.iin.i -. h hAs. 'II JIK I : Miii.vr: ; : AND itK.vr: : STOCMC) or-
l r l iso Cnpuiro ( It ) -, .Vi'i'1. .MlliU'lioH srrEVTIW
In u ptintliiKollii u. ) tarN of Mr.lli I I liiKraham Ihe I Hun'ail in t-i CORSETS
11.11.1 111.111' hilt" ) r 111"lil"lc'o 11Il11,1 An-rt 1 13
M'.t
Aildrt'HH teiniH Til I I. |
"XI"'II"II"" mutiny!; '
ttuMgKItt-i u. fnk,'. ....!I..HS'l'tllI and,, Kr.in.UoiM.I. tI'II"! : (Col. I III"hIIII.III| : : | I.I'hu In "llllIlh'III.I I hI. 111'1..1( ) Cniiii-| |"-, ( I It) :MIIBOIII. |lilki' ; hlllll| I(t Ihtnl 1 JulyCiinilii
.
._ __ Unll'IIII.I"YI'. hiA ""- i.emd| In At $1 I 111,1 11 I 'i; Wurnlll..II.tl'l. I'.ieik' ;
lir "i this uil)'. Thu H'ni: H itlili-H, of allheioure Ii
\\r A :I I'l.hitioii iii ) gut: p..I" Itgot.cry ) 11th upp'iealioiiH, either forlh.-pur- i Parlor.Beurooffl.KitcIifiiiaiflOlceFnrniiiire
I hUn
\\hlllli I slit
VV more.' li1er. iiee I I1'11.. 1"1'111. d I Lithe t I lirea\ed, w i.luuiilinolhir I.O-M | .,I.laillll; 1".lllll" I.I-, >, -AI 1.1- i ) ((11)) lIullIII Ital1ui, :1'1
A,1t roN "SI," COMMKIU: IAI. i.lli. '.... ..,inf.W 1\ b.. ree. .I I I i.ii "II'lo'I't.. J'Jl '
ui.d I'HH ad Ii the ili'iitliol! her .t ) ;;
HI 1'111,1"
I l II ','tIt'I"ti's ( I > (lalll.iul I, 7'JS t.lil linyN'i
!
.
ANI'r7l< : ) Kvi: i-i'I.|lr.'uuI whoileHlreM; ;; ipoHitlmi j 'mil)" I hll. )ti-. II. II. ,1"" ( "llhllllII'"II .It. .II.I't..II.I I mi-ei' hHlnlat-inall leu \11. (Carpets) Rugs, latUI!;s, &c.I !:1II.IIY. I
n-'lhiiiu'
,, nr an implijc, to I.MM" : Iui..ritl. l i ( Nit ) lijtrihcn( M'I. at ,
iiw-d IIIH aunt MM.L I I':. .1.) > 1.lrlll. bore;
; ) No is [ s
their, iiddri-HH, at tbm ...lIh','._ \l.ul. l.Mil.' ).r '1,11',11111 u |1..llIIIII HIeurid. )I itt titigs' l'i to 1 1I""It.1 I II.nii;i ( aiip 'I \iKli.ii ,

of .fimiixhii, ii, and .Mr-. Allieil ll\ir went lo )loiliilii) ait. l13', ui tt ts. 1 Ingrain ","llrll*",'M Iii) CI'lt. : Lliu B, ( Niu!) A 1,1 rst-n, 4 !I", ut liu! 'nosAjiiMiil.t
'I lii.- ( i advane
\VAS.J't.II-I''lir'"I"r...".'" lo rent amfor 1'1,111', fuii'-ral. ill ihe lti'iisi-ta iiMMKiti 11.1". IiI.iitttg.1".1111".1 lassi-H and. ti $1.2i.lt'i4. .\ II( :'H.A i:\ Ih'oUlhll" ll< il) :ulll.| lt(-iiUau 'Ni-u < : tI.I'III': "".( 5i. ') U"IHnll. )4-l'i, .Illhl llt
tale, alHlurcH.. AddieHH T., Commerrlilolllic. - Is wiikuiK haul. to tablisli I l btruiiiwher i>iti'(jin's; : ('IA lIt-I. <
tl ) i 8 :i'p7EllnUftli. h ,' tin- i'al | In.1loi; .
: 'tin': cuv ii.i: : 'tioIll '. hy the hllH'11111I or womuii' can Hud y. lii/MinlNcn, (>: \\eil) SIJ lll! | l'I'h'f''I' ,\ aut 'I'C'I'II. I KOI uililo.

An KiiL'liHhmaii: i with istil) 11"1'1.11'( '(11 i lei-ll.in ill Iliin 4-Il!)' IH ploeenlliixiiue'li. empoMm IH -. nt ,,"ilh:. I.r llu-ir 1""UIIIII Slaves Poles Curtains k ItlK'llim .A\lf" :Si'pll.r :| .n ) Illhlig In HOI '*..i; rrUMSH\<; fOIi old on

tion; duslrcH II poHilioii, n. I 111\ ..h'c'.| ,1,11.1 | lloih' hldiH divoii) wantf )I .tk., I ll known. at ; t". liit'iu! ,\ ( It ) Vullf, 6..h lint-no

...hlllrIr!. Aitdreik, ..Vi'1 C"II'' f'I.11 '"",. 'I hi1'\li nt to ut'I"lm1'1.1)Him'Ii ""llhl''; ir.fll I.... \1.lt, .' n.l.lr.. '.MHiiiL-, Itiltlltatit.Ittirtatu FIji.S41l(1. \'IlL: C'II11111' :.1 1-. .:t.UI.A ),1." I Cmlfhto> 3 II ll, ) IIi$ at II A I let 2i.IisIuiIi Easy : 'V eddy : or : Ji 3fioiiihly : ])U'uwuts.

II'e "".1'1..1 i. (ml known, l.ut thlllH.lh i'out.!)' ear.-1 nMMHit 1 IAI., IVtikaciila. : : ( I It) I'rov.ui, r;:", bIt To"ll liny

\S''I"--: --Ilia.P. tn kelnnre I.t.t inj; hl,11| I, -t. neiully uekniul.Mi.liili I a hi.plKiiiiidHin t) It. ( I ) -S.iutoHSi| pt, 1.1. '

-- III"\; :. I ilO\ ( I Hrh SltlltOM N''l"| 15Ollhllt. Tile fooplo's Fllrllhllro! Bazaar
I -Colou-d' hmiHe; Kill I, I I- I'. -- -_. 1111.I) 47.1: Bt ItllrllOH, A) Ilk
WANIKH nf. lip-. .MiiNlliu '1IIt'IIII IU"In.1..: .. I Mr, !: .,'r will I 1..lrl In I l'i'IIH,u-ol.1 (ill Ihc TILE CENTRAL, AlltfW 1.11U ,

(lc.ilt. Apply' ut :Jlo! Kast: tlrI'tsioi I htre.'lnovt't i I I ILls iiiNl., and, I<..."" bin d.-iil.il roonihlo' -.\-- llar.il.l llnurrutji, ( Stir) 1"'lrld..cl. ll'7 I ,

I ii. 1-i-iit.ui-iil.i Ni-\t Kiinil.iy (-pill.in-' -. .Itu'r (hit I:mi- his looms, will HliI;, Ilurduiinv :1'1I 108 and 101 S. Palafox St.,
Id I riimiin, ( Nor) ",' III| | llui-nui
In luimly mail to rix.k. ulIIII l bo upi'ned all III- lime lo lila m my |I'atnnlk. PRIVATE BOARDING .
prhat.t 1 I 111 I a now u'II..1 f.ut Dial I l'i'iih.ieotaand : .\> rt i>St-p :> 1'4IISZII3l
Ihu lioiiof and Apply' ull'lmcr'lulolll' i HOUSE ll"li31IliIlt.
work yard. I .
Ib"III '. : .utli, will plu, ) oi' that: Ilr.l\ Imltliat 111ht Ih\c.IIIII..I. (Sil' ) -,sld Jlar- '
( ----- '! :, I-I.:
Hie( next : '. I It I is Corner of (lovvriiinent and h'I".U'l -
pirk I pii.babkalso :
-- :01111.1 ) :NO tlOUK I'OOIilMi.: < I hllll ( I) BI\'III'I. wll I kM 'I tililo lay! 'I
ANNOUMT.MKNTH.Fordmnly :: : I Hut Ihu CIIII willpliy I 1 Kamion i tinMonday 1 l'lu'1: ,', N'[i Mloi.li' : .'UII:1.\-1'ACOSTA

( followin I ; I'i ii .. III" ('.rl'., Itut llaril .. Onlillll ::" 44L % ri.omu.4, ( I) Shl.lli. 73S, ut Iliiiiin A.) rca LC'a

'}' ',' ret. Till pin' k I I .* 'Ill-l'h. ulit AlI
111I11"I""I..hlllhlllll.Ii.II' West Side City Hotel Jill)"'. ) ut Ilu'iio4Ann &
lr .Jnrgi-itacti hl.'s HOUEKE'SMAMMOTH
To the Vutenti.r Ktu-niiiliU; Count) t'lolll: Iy hoo to tin .nit-bli'ia-hin-, .
1'1'1 At held by Jiilv 2.:>
; u m.-eling Ih. !
IhiT.'l.y I ott to to ni-v || 11II'r"IjlIc.1
a ,'ulIIhhil.ic'nH.uiriilly|for the Iml'l nf C'IIIII'1M boards an (Ito "Heating t-apieity ,!the jiaiul followingVlierciiM'H. nnd 111111.11.well- Elinulo on VI.hma", I'laro.: K llioMNoi. | !) 1.\.rl..IIII. Ild..h l.lvi rl.iiurit .

rcr1 ," iii.1 jolt th'j biipjult I ol ..111111" now nil ,.in.i.i-iiial| | ; II', 1..1 C. t \
'I'r"I .Illil 1111111,1)1,1"1\.1: .\i'iIIiiulIMIaI(' '. liir Transient (> nri.tkno.r.if ( I t) llnuli, 047, ut Biiino A) rt
'ulr .llr"ol..tll| nfpnly It 1m 111"1.1IIiY Jake \ilUluid lIft In.)'" out )efclid, .l) l InrH leas, 'hl Thupitlienuuof JubU 1"III'I' ; Aug I I Ji I FURNITURE HOUSE

JultIU.I. little piattit-u. The)' \\1 I keeplhiH I I Ihiii; In compiirlHon with I III.ilof i.nr kiibsi rlplion (""'l'd) I'i r.Will, 94)! bid Il.liublirj

Tu* ( i.IleiI.r. ';11111 all \Miil i >r \\".ii Is. ----- AI! 1:
I I U'lMi noiiunated h I 1111.1)1llllhc l'II..lur. ullWI".I. 1. II"ra. ( Ni.r) 1.1..1 liJal I''UOI'
avlag ) t piinulx.l.d." :
1"I'"IleUI 1 I He lii been heard to utter
tl .
lax party CIII'I.tlr of K .f aml.l ut the:i (.iinly CII..IIlg: 1.1 tleituni f II ir : .. l'ailnii I i"t will, I in ull L probalulty)., In |.uiiuuiuniiir. <) fu..j.I". than (1"lllt, there- ....}! 1'I.I'H.K.lru\1I) nt-it :rp 7 t Itr )).hl ItueiiOM AfresManelbi Furniture of All Kinds at Bottom Prices,

C 1 hereliy n-npectrullr I I .ne lit tho rtiuaeoU 11.)1.. next :1111.11) J. his ,-, !
'hl ul. ) chlu 111.1I..I 6
Ullkl'r. 1'1 11'1'0'1
mil I )n:uu.) tho Hiiilr.ir'os uf' t tie e I IK- I. at |.I ii-Hi-nt I in l hlllll. Cily I t but ma llill.lll"hllll, lo BIIIIlo with kbe, ( II) Ih"I'r. 791 ut 11'1I1'yn'*
1'1 I fount t I that olllec.V. ) III. .. 11.1 alit Aug :. Fiiie.MiilIiimaiiil( ( (COIIIIIKUI( Fiirnilurelii Endless; VarielyA ;
ZIIII II ) Im C. IlfMriili-\i: S> t Ii -re in, t.me, if noiih. d, as h,' will be. \Ii. it'as, 'Traiupiiu- Iso' kirotU\ is (tril I 'So S. S. Malts Angilkl., WIII.111)11.IIIIIl( ) :\

k, It' tilal.lv 1.ly'lrll I on the H.,1!,', and _..lc" eiist mini.e ''Ila. 01'01" ( : HIM-.CI.A-.S
M I'-o tiKT KmJai.uiofsp 'HIAI.I.ItI"I' \1.\ H'lr.M IfUK I : IIOIHK: WILL
n ,
: > I .1. tiilui.Ci I i ? >iiiilioienliil.Muliili 1111.bll.u. : .
p .Jllklill* III I IIIVll(-<>. .' Ui'Ii-ttr. )' 111,111"tilt )U hard to obluin, threfoie UU '- 1 I.. ; n: ; IOI-MI( AT 1111: i>rAii.iMi.Mi.vr.Wi : .

t I Hat I. 111 U'i n nominated, f..r J u.tt h-c of Hi- -' 4- II I.t Klulie, (Ailnl) 11'I'uII\I'h. 7VI 1. kMManilla

1",1('" tlio Itepiililiean 1'1111) 1"1 the !(..'. LlNt: nihl ul the H-bi.li-n.-i- )Ir. I I'. .1. That, in Ihe tiiturt', any' hub- swim SPECIFIC liih5k 'i 1,1 NI' II ': KSI'KCFAI.I.Y: ( '.\ : TO : (

OIIII.lr"t. I hen.liy wilu-lt the. Kiilli-.m-. h Inline)', I Itt, (i ibiii-y II.IM. Lll! I il lull pit-. 1.,1",1.. of pri.loiiiiMiul Ii, ( llj li..II- -- -, .-ldtiiU' \'TI.TOX 'JIEI :'OlK OK AIJ.1'.i'iI .
of r.r that nilietA. 11..il'r. t'arl..1 lI/ucll.r) II' la .U *"e pnpvailuo Uct : IN TIII: : JJKJ..S;
cll""I" Ibll tl'I'I. Moer.CJIOVANNl ..11.111 .Mr. U liibney a 1,1,1 h.I..III., ( -. .I on I tO., who willlnlly I 11.1 Lluwlul) talolBf '_.ar,.pu. u>oUufpubunoiM SI"" "tII.II If I ) l.'h'I'r. kid Itio itjtN"gr | 31 J.\TJS1 ;

I in let- .gull but i.this ''' ads dihjil'! IJKat In I I' bIt, h'r irUu ... ,,1.. It N'.' fid ALI I-IM: 'I'UW ('.
'Ily lllui.es or ne:. I. pa' ) ," ( ) lil"I.I., Talll 1''lIt.1 \Hl'II.: \\IIKII 3Il-II-Iti: : : '"
ull I liuieii I tovvuiiU I tho club und its mini,. .. 1 I'% WII 01
I ii hiil.ki-iiptiolis. within tin ,.t days nfih I 'WIl IICllOII. Hay M-p .\\ ANI lKiIAITIIS It.LK;$. .
KNOCKS Ol'T HUill I 'Ih.'t-ane hunt ( i Ilu'l.n j, ..C thu Kloit, hit a) no, kid llaor.iM ll
br. UIIIII't'I'I'Iuc| : il.I'I'II- e\.n-itl I-m llnrtsil.it, h'b'! h. r,or (hit-i r iitt.e cured raa.g of
| .I.
IMIICUS.Oiaiige' : 0 r"lh A) rt-a s"I.I ;t 1 : : KKOM:( Tin I-: (ntrTUYVII.L) :
the _
lion, domirklH'liiKduHi-iibtil as U.\ .hall. with uii.sIi.-e. a..rlh.ljht. Iii. itrul |''->! ttui o 0 I I'akin.1 "' Ituit.i.o i ItS i. Nilurii, It ) bM: nxnrr! TOTIIKIKINTKK.K.vr : : .

., fUt I 1"1 bllll l l.APIII' l. ateur I h.inipius. ..1 Mobile.I )il Ir. I Ili-nij)' Iht.- list. of EoJ Ibi.oundg Uumurt uiil. Kkln l>lw_' A > n M-p :i">. 11'110' 1 -10 I CAI.L AND (cT; : i-mrrs: nnroiti: : : iiruciiAs.ixu .

V-'r! | barn I, a7 ct nta II r lik IA .1..11 mado the a.Klre.a. 1'11 nbt'orlhe whob1.ioiuu bW .0.1. K.il.nl-I II. {i.nllg., ( li-klil t I'u U'h
hat .
l'r..lt.II.1I J..I.hl l. 'I 1 it, I.e. ) ImOluwl FuUua MtJ W luLiWIPTH ii.: > : :.
)'AIty l'U.11'1.. of line Concord niapck i ul chIt which wii* rt-konded| ( loin proptrf.nub) \) rt 1"1 V.unl WI'm
with theain't
iiiur Ilh..y( 1'.11 1""IIIlf| bftOlf" > .i A ui'i|In, t, 1 II > ntn'I. bid Cabti Hani arc
cent 11'1 bl..I.I ; tpet-i.il rate on \1 in' )l r. (.Uiuity, After tbi t'i't-elauitty, M Ir. I..l- ; I'. Itii>iUi" '>>tttl lo like the, pi I'" ul 1 I \\i-j-l* A.1.1. lllEl-t:| : \J1A1L WIIL 31 It.tr11: i 1'1:11": A'llKMJoN.:

more baskets.Kiuu ne), i lu It-half tb., du"I l'I."t'III.' llI Mr. uureHittor jiistuu.' uud (Lit n, if 1 ro'u.. .ol ".. \.IIC.I.! \ Nui ) Mil lluiu ) .
Kreiicb caudiok ul"a) o cm' hind It.Kiu .t-.ipUiuof the niuc, is gull mid 1.1 1..1 rl. all..4 .u \ n'" !iiJu..
S \ they "' "I"IIIy uitt ear (Ihe) will "tt car "Jw : .u..oln "OIi'iI'(1.
11 \\illuiii iiiuUuiii, ) AtkiUbini, 1.7U, :
; -
Cull "
alt..Ul' 'HUi.lI""ASII. alas I tribute to him a* an nlUci'r and a* noli'uinl)' IK.fore 1.1 timt') that. they i-ipti-t CAN4IflOIM, 3v: *I? iI4wiSl'liSAc 11.11'1'1 t Natal fHp(11) _ _ _ _ _ _ _- :-.. it4OOOTO
uovi if the of (Iso U-kt batting li-4I..I'tm.i ( ------ -
1..tll..r a".I.1Ibl to t' tIriothe IulIlh' i. 1'1 the utttttthly ,. a h _. _
t-lubduring thebuasoii. After )1 r. Mnh.ul -, \ur.Ia (lay b'"IIII.r.i ai\'lb..U -1 L... art. .U .S.(tail 1__ KWmhtal I jy.i"'vu.At-ket'i 1.1)' ': .NOIICI :.

;.- AIUU\\ AM DI'.l-AUTl'lli- at'kuow ledged the c.ittiilItnt.at. Iit-kh- u 7x0 t-omie. t hrtnuii.IUk .tU'I" ,o 0 ". r iL h..n.l.. ll U the U T 1OOO l.t Nt.llltIUI""I'lal.o\\'l.:

M.VI US. III'ul"l'ru ker>ttl, and u pleasant: hour I .itt-il--lb it .u""lill'r. should makt "J I"..i 'Ulv *afu iniiliriuuel," wale that It \\1 rriniiteull I ';( .A, .1 .1. I I.
.: t .r.lt'rl. ( .nUI" l"-
iurt'l" : lrl
: l
: oiuu Iftwefn wj "ptulb) thu gu .h ol the popular lor Ib ) of tht-ir ktibscrltu.iisl. iVs A-v'r \I.t1\1 1"1
Lalmlil for |> 1''ula.11ald 1'1'11.1"11 paynunt ( : u" "I.j.. .)-? but (ghoa! tin, iliililitntunil .. >_-> */., i-Ii.il.iiil' ', Is i (iii.
and 1.i. for all |...inu .oltl itiuueiluiaii. I l'y' lei. hug ,'1111111. y. .1..11.y.1 (lv k c.itcjr.iatatea., 1'rii-v, 2i vitt-i a-ild _.a ___ ---4tinitch. U.' thu ll crew. "I if .4 |

mid north of Klmuatou. (orlto.rltiltdii-jtttih' --- not Urok| <.ni, at its.. ..,a b.t.the paper Cfivmt. .a. tvlf 1. ItM-The Swift. I)Julu kbi-purd lruitikt.) *'..1.' A. l'. I'LsKN.' ; .
: \UKKT. Bim-lAc Cto. at -"V-'iiiinn t I : J.I \\IIII.M..
w ill clo.o all :::1 a.m. TI WI'Ulu.n 11.1<1"1".1. "t *t.uffkrwifroia miuoubrniiw. 'rht.taSI'lll.'rcle'1iliouu : c v MiD Ala.t.r.

: New 101'' fa.t mail w ill elosiut I I''. a''. l >Hlt I ''! 1> UL\'IWWJII'UI. i Ii'htlt'iL--hh.tt: Ihe.e "b.h.I..atl, I ru. "r'a: 1"\.IU' ImJ L.a I 1'"u.ilu' .

Mal for the uioth, uoilh and wibt atT.IUiu. : I'. 1 ut-uid.iyNoeliit.cr i>. t'.S.iWu ..lilt on* tike 1'lleolll: und tiiiititsiiou..lyIIa'rt4tt'r .r.i a.u> "., Su.l: <'ti i-\(: I'OI :UTHI:
I
.
IUlt'IU"'I.III' t-) .y erti'sUrdi moie.llipin I mi Isla. st-a ) ." IA'a\e fur trau Ctr of A HOOD) l \ 1 : : the captain, onu
< "or\'r rtuwd *. aa.i I woula fli-q4.a4 hi ? ('1.1.1'' a your bag. YES'nl '. .,. NtI'lItJ .
'I ttt.t bo parti ullribuud to tut In thu butt, atti.-u of <.1. on frumbMtruljf l ci.iiNi' ni h ..t iho
'
ew Ulleuu" ami MohiU mail unit ) for lulp .u4i1-tt4 .
\.1 I 111. ) ; ge' lliu stud ta;ga-'e nitjuu uuvt all ._ ,, .' _,. s"r Ilrk KIX:I A U TA M .
U.ao: p. m. and ut 3 I. ui. gont-iul lul..t'.1 which the tl..tul 1.,1. I n'lliu. trtiusi. Iw.Jo ) 2 : I.\tI.
0t -
: I wilt'v.i.i un < in 'u-ianl i! 'a. .1\\ \111" r..II.j.l.'
Scw01'IUlul" \\ ill arrive nt 'iJ'lp.: nWtfbUru il' C.'iiUuiplalmly Ihiut-, W4T.V TIIU. M* I. 1'1 al" ih' ''lr''I. I
in wit* \s JAM uf mtf AMUnp tefrUlielM ( '0 1.-titraeu. .'urMiy fur with ll.. LI ivluii" s :u.dun Oki-nrii .. !; c-ri-a of I ,l. J,
'lh( lit
) ii mar .11
mail Mill arrhe at5I&:! > p. m. t'I"I.t.\l| lIII) I" I Ibl 1.1.1..1, ltaSbataT1udi.i..ai.. D 1-uIII 1111' CIUI.
Ihe f.id nu) huiuti)1atttsir.I. et.ta3 h.IUi a ,. lV.I 11".'1_ _ _ _ _ tht1aril.iug. autt IIII.I.I; d"I.rll'I ill. the, L. IIlLioN (.IKKX ('., I.tr.
t'luridl uiil'M: ill arri\e ut 7 .Do p. m. ..I.IUJ.IIII"\IUI al'I.'lr. .o ..:- II-i"I,
J "
lb.b Iho %i.ibi ral I' a.
| > miu :
hi-uli I neuktutd.iifkuwu GOami 1.11 UI,1
havekluhll t"I'urt'ud'
) -
1,1
i..tuu
"1 kItilEul.1Warrlatoti .
.0 .
C .
Al -c ;
: iJ.11
I IhHCI llu.I
: hi.iauji
tht re Ik iruiu- a npl( ) ou hand. IboM fn'Ui \lh.rll"Iarl"II. > tI'.cp.irtimut n.ur./OI Agci.t
[ ltily.) ki. tiueot'rit gUkn.8 $ ,
u"u.Ioul
Arrhu .. 1:8t:: ) I'. in A li-pt t"II'f ",,'lll"C :a" p.sik t iiun.br- oi' it jou (1.'ll'l.I'U.ntf.: -'a Zak't.a.IuO yttiop ir.ai..l w m-. up J. )l. l>aj''ji. % ilry kt'irviiutUvruintr.I'll" .r. Ibo II.IMfib I .' |1'1 m"i' < .ui' I /'t.I'.II rin M.sri.tAi.. oi drt.I".1"uL cad eiiiliI.ttiiIt'a l.ifo lu.nr-!ha!
Leave 1 j'l' thu euul will of (U.' .tiilji-'iin) ihe' .
.. : a, mMilUiew Kerry $1.11..111.1 the re- \11:011.11111'1.: t'lh..tut., Ihl.t rs ": La & '" Hue If4 aol I iliuutr at li-lvur- lit, """" ,
( lUily 111'1'1.1 ;uttilArrive )') toilj 1"1""t aiaai.4. M Ia : N'Nt&$ .-' IItl whole > aluulat f 1-mo.i. :aunt i iiht I I II -- ulr'I.lyCan't
tiic lot will airiwilhiulho julia, Karnnrn, liiwt'ik, Ktmeu .I"I- .t
U. 0 :
.. \:<>iutm. loluI'ror l.tl'r. h".I'. ,(. .J l u 'r arc bpliudid, auj lliomimry JIll I gulii I Sle ia t." UtUI
h-s-IJ b.I !I e P'hhl"
nC th.it
) "
Ltave . lo;Kiu. 1,1. ii 1.(-. JoblK'r, al.'liu r".1 t)I'r.Men liau'k, WI Nii w I(slit!." ro"" bt-uj WitIkui< nil.'kn, j..1 t-r.tct-lt-tai ShOW thou.nu")

Math mid rr"1 S.Uti 1I.a 1'ark, ilar. )' !I.i.titer 1'1'1"; ou uiit U itiu.uu litui 1:",.' t'I S,i\ lall. tl'lilau", I'liolujrapbtristrai WOulaaaA, Lifttli O4. .tll. thou buliil u"l'l waiibeierycbuap'
ayArrUeon ( H.. 'l'a ihil > r. -u lit ltd l.> (Iht |'re di-ue of |11.101 e\el ..
tUe
.. Muu.Uts. : l".II.U. UI'I. l.rul.l'u.hrlllul. ?taMa.. I Mia r"n' ir XU4 HIM* "01 "il 'halul fur laJii and t ) EI.-: U.-IIM U) ii. l.',.t -
J.eavu) onMany W I. U"., Lei'o is little or no dt maud. f..r ht w u.KMTKMtiN \ iutcr, Wb..I"r.bh.; r Tiu I.. laV" !*. .. ,. ".'tlU'! u, line Krouibcloikk, Hue .'tIU'1 t'natt-ih't.stes. SI. L. 1WK. H. I Iu I IiI I ) known for ullL.uu! tll lt-., auld l.rul'lr.
11. .I I
) .---- \prik-uu-u, \ .cbl"Ilt'a. Z".I\I.tl. 4 u ul w-Iiva.Mltouaa.tj. ,blua If a .1., due Urt. fan. hue ..U.Yt 'l rroprieti. |ui.ltiv<- l'.rllW t pj : t-t-nU IJ

Of the thing i.| thu life ale : JO !'UBI.SI: S"lu.SS. :\ .Ib'rl are in\itml to %t 11( lhl r..t that ---- --- -- -- -- r, In fiu-t ,'er) IbiAI kuiublcfor.a.nice John > '| Ilru\ L_

.
go : ? : 2l'I'I'L.
: J t'Oihct-tuniiout W'.rk equal ta T.\U
our anrolhue OfC.

borrow AC"Ir1 fully I"luloul 1)sl.ilbUs">u u'cllUli laldtt Mobile. uudNtW m the St.He lu 1 poiut uf uouluokii, dl>- Our kiil'MTiuen will 1,1.| mHuv the weibliuj |t'LRcweistt.er the pliuv, J. 1>U)' .ivae try r NKITIIKKlh.captalo.: : 01111 Dr. J. lali. icrjMiit,
eID1IJPlla. \u.1u.ur.lrulu 1'1 daiv tl which they hate paid au.l which I. > (..f !
UUn .| -. had t'un Ir.uu.11(1\ the Uiputat 1-15 I p.m.bulurday. p.itch .ind katikfactiou.. 11 lutll. LetterlleaJs. ktaiuintlouvtiry. they rwtrite. Our .l oil jUe corner.Vtteraesi l'U.IU"1 Cuumr will le 11"1 Late llil..1 1'1) .I..n ('., lliM.pllal. .

lptoo. Bildouii lollnl$ guulu.- : llait-k( for tin ruuu.l trip, tu Kuvt-lt'l-e, Legal II.uL., Vt..ithug ltw. are ca.h in apr .uiv, aud I the Mla I. | .. fir aui dtbu e'n. Ilkliniuitil. V..
u ( & \ by Job b'j.Mt. "lu"gi.l. *. and, ltu.ini'k i'anU, Lauudry LII".I'.m. & due for another )ear U not pal hati hIl ?.uracry the Cola.br&ta'.t .. I.! ih; ..riof iai" ,
New Oi leant, f 4 O
Mubih-, $1: la 'loL..tl Ult-tn, lluund b'udetaraa, w It"lll r.'a..ouable lime al.r thu .al. tlUlalEluelIitt 'ui -r-sUfll l'u-e-an,.ibuDue.Lpe'oaiststtueui1J. La11. 'iIIiJ'i. liIisuS. > fn.U J. E. kUb'rlj l>ruj
IhtW..1 "..thI fur $\uili'i' rVrpartk-ul.uk in.juinut 1.b. lilU iipirtthe, uaiuo will I he .trickeu rrmour Ui> W luiu tin Mm e.
W.OO( ) monthly furfiaKurtutat Slt-iuoruuJuui I'll l U aud 1uteri. .
i. ,
l>uuuKvtuauge.. u \. ..11 w.Ilu! li t. ) our tree* : \.U I
tretI. (
f i u7&ij.wa4eJ1tia. IM'llw I. I l.ltenl't 1:Ear.1 G 'ilr1' ., SIw


t
. .
I/