<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00456
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 25, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00456
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
-. 1 1DifcoMM1c1.j' : ; :l.; ;/ : I 1) i11'\ :' J 4. { \ ] r \ Hi'! ,: eij ) \l '.I .. ;' l } 1 I 1 .. ADVERTISE

,
1 I I J l ) t J JLJAI i \' ( I. .., I '
CL J
iiI, 't
/ >, ,t : J : for A"" eoH"( |>innlitli. I ....J.......... 'i '--", __ .J..J \ ..-I i t ac..I. :.. .Ii. H I .\ I.\\ .\ ; i'ii.. I

.' _"-- .._.. ::. .: i: !:: :
VOL. T. PE AOLA 1 FLORIDA.> SA'l I I Ui A\ AUJl'ST; '2t) I LSSS. NO.( ) irs.HENRT I


.
__ ...
_
-- ---- n___ ,
.
a : s. .

P.10n.oor IisztIz11311111o11t: : : : :: ; > u lit J. I IIII MllltlU'-i. ) CUIIMi Itl'l.'il t In r.iirl..,.,is'....- -
......1.1 i :11'1 ', i.. apt: i 'II, .vii- I .\.1\ I It I i 1\ ki, li 11 gull.' I .I'i .tiiiiiiitl I;' : tlUMPINH JACK i
,, .r (1"'\ 1" ,"" ..i ii tinvrr |,,iltlllli\ II .!. ,II I"..i t' I Ti,. III I 'tllllll., .Illil. III- .\1' "I..1\, 'li'\ .\flIz':21!' :Mi. ItvcIt ):
I 4. ......Sl"' Ili. I. .1 ii., I. ." 11.11 ,','Inati'il" 'i I. J : ilin-n, 1t .
uiit ? "
>
1"1..1 s
.. | jutiiit I) '''inlin. l"I/I".1 i i-lit-I' I |.i-k) in the
.1 4- ; i ",'., .... I I to :..10''
HORSLER & CO. '" ''' ". '1111", ..' ... IIr i 6'IIS.ii"4; .. me' kn"'nii I tiirniiuliinii* I Hi.I :,run", I mil\ .nlli', n liH' mil limiting
.
I illicit .11.l .>". \I i ii f.' illliu lhi in :felt-
,111. '
\'I''a\'
I i ; U'in i'iili'ttt. iih "lid I
I : i rI..tI I.\'" nlih, M |mlr ,1 l MNIK" I t t\ lali//. .il I l.i u-ux. it IH'
I I. n. 11.11\1\> i \>!i t 1. io.u ,,1.1t nn.l I lhfniciti 1' t tntn i \1\hl i.s: \\oiiu: /.U'/iv : ili."II.III'"IIJ'i"1, I Ih1 Imtiu' n wife! ami ass
--MAI.IIS: : : 1 IN:' n n I |Mliviit" *it' Httll .
tt .I''i'' ..11111tlh) tin) In ,III' H'ii! "I t l'ltltl/'I', / I -I'U'II\ i I 1.1111"11" i

HI.:. 'I.Mi' ,:6> in ynlli.' 1.1011.: ( hI 1"11111111.. C fit l.u101l''C'1; \i! r/tll ixt 'l'iolll lyj 'I
SHIP CHANDLERY SHIP STORES :SKI: 1 I 1 Kit iin I ,' I .in., .'<> !II", K"V1. ,,... ,. i .
t .1. \\ 6,5.41, ", ii I in. ,
linlli
N j li-j" liy IliC! stliii1
.I:. IK i i.l I Hi. .1. I "Ill tl I'll \I''H' )'. unit'" t k. t'i 11th.; .
I -- .J l"'l' I ,"a'--'' .1! "ill IV.M All rM'i' lltlnl iitnl' III 1I11'II'.IIII."j,' i'\ W .. ;: 1'I.11I'1l1': u hi.-h, "klllisl, n.iliiiiMiii; ,
).L\ ILJ.CII'I!: ) :. ((' ,.. -."' I' M M I .11% I- II. I \ t II .\ IttiiIiiII, I1 ll-.lr In, )Hi.ci : ." 6'ii. _..5---- aI
".'r./'." ,,,, ,'I,h,? sr..? ? vn, ,| I .. i ----
.
AGENTS FORUX1f11) AGENTS FORlAl'NTOX "?" ---- ... ,';.111 I ..I"t".11I1 I A \\ ,issli.il Mill I I I I Itiiim-il I
IlKMP: AM ) 11/! ;:\!JIA IJOLI1: ) KOl'K) :, I "'Mi.'l.l I ,11 I. 'i .1 'IIStK I Il i It t
!STATES I. lll'WK:, I "HII 11. I 01> i 11: i i\: I isailiiKHil : .1'\t ""II1-I .\Iq.. :!;;i !?!h.; I"s" I l'llti\i'i-l./I'm \. ..\iII. :21..--I'Iii' (VMnr -
L'OTTOX) AND J IIP.MP J Kl'CK.'U.tlvanlml ( A ".'n* n.' I I.4) I. .1 ""r"I"| 6 II, '., SI.|n <'* unit !.} <' 1'111'1\i fMInn .
... lirii., iii .. ; I"'i'I I i IUII"1\ '1\ i'HM I ii.l":% It-it j Hill\ ; .MiH". I", :.iti-il( ni I '5i-b! x. I IM, iI i-
.INI I'I'III'I'EI --- u nival li Hi. i'\c> | i..1% A ,INj
AM --( ; : .rid! I i r.i.ii; ll.tiitviiiT, 'I'U I'UI'* j .III' nc'iij"HlV,| '1 IIjJ.I.'I \ IIM'14, !. I 55LI4, t 'Sll.ll-li. 'll t till' )s.si iiii| >. T't \\ 11111.1' "t.M'j i I Wi'tSs r<- i'.'itiilI'' \ "ri'i> luiniml, I lhi< aflor*

AXCIIOU-i( ) : AM II tII.ttN. f COMPANYI i tl !I't5 l.H ll.l; \h's>'11 I.M.ifl','', 1". fill itnof.( ,"' 'tlltnir) ) .. *"
4 ( ) ) : ( SUUVEY, | "I'llrlan'' )H'ninii'lul I "I"| -" '. "al TI: ,u,'il tn .5' 1 s'#- qi (iiiiiiii.' ( The.

1'4"I'I' ''jinn' ..' i'. irni''.ih :.n,!.nil\ .ilMlli t Mli' ul "i'"' \ I iK" (il'i-"', tlily f\V |i ini!,* u.io
Nalli: ), i'ike' ) l. SUfi't. uul lli'i'j.,. Imii\ LrRil''I :-< !I' .1< KI% I""I) I t.ik-n in "K \ |" n | \ t "SWll' ii U&ilty0'! '4il"; '> '

A'411 I'ilH. :Shci'l I.i'H.I.lui'l, : /In,*, "" wlirii.. Fuini N'I'H' \ ''b', "' tol'i'ilti-il; s|I"v 1m' il I. H', t.) : I ,' "I" ill"' .i'ltllll! \> :I'l'l'l" nil( A': 't' I in, I llic 1IIIIIIIt.t; ; lint' t'fttunion I'a
\V )
(
"IIIII' .
l III\\ \ I .
MYDKOUU.MMIIO I : )( I OFFICE l'...orhx." SIIKAXH.; MAT limit's; (II.UI) #, I'mMii',il'| < llolioin' ,*. Coffoo Saloon if ,li 7 Itlipp i i Ih'\\' I L "5's lIj ( IIIItL. The |1.11I"il"'I., : BMH'!.. Tit, lii'r Innki' out in

I 111"1'.' In tb. II .iItiiIirg: Ii. .'IlI'11$ III- t. ,1is6'I M "fill"" ) tl| !' lli-\ \ "!' I In lln'-, 41' 1! tin' ni.liim' ,: I ....6I. i 1. ::111,1,1,,, i ]',tni';'' :
I'll A UTS: ::; AN'I ) PUBLICATIONS:: PAI.M> OIL) VAlXlm-: : ', TAU-: oii) YI-ILO\V: ( ) >;jEI'\I.I i iunnnnI '
-. I'Oll niiriinri-, of It.iinlMiK. i '11,1.? liiil nilllttl \tl will I ..
iniii'.inj iniitlltliiv.ui1 I II] |1" litjiiiri' Mtllii-( jth"t ttr.'lxi'rin l IIi. 1 J
mcil. IJKSlN.TflM'EXMXE: ; I : : :, liOflillliALVANIM 4 ; '
,
l-'OUWCiX(; CHAUTS.I1IP (CollVc) IJ. I >!'It :"I. lt. I "s...'. in full |' '>tn|
., duns, Ammunition) (U : : ) \VlliK: KOPK.: ) ; Itii'tiirlii- ,inj 6'\Ii'i5il'| t i |IIl N. t n.:' 5 I i 6'Tt6i., fffl'\] Hit tIssli s Ist 'II 1,6.1,6'" .IIIII' in (inakiii!.' Iliclr"' i""''M'C| tin-
MIl) BOAT ( 'h 4'olalC'. IIIIIIH l a' a< rriniiinilili'' IIOH| n<< nn\! nli| | i ,
Xlrkfl ]1I1'! '' s Hinl P.tKT| ell.. h ith1' t'lu.dil.' KDhON'S; ::) '' t "''' |1'.111)I \l1.II.\I ?% '',ItKIIN Aklln., t Ih1111 1\ ,' not I 1"'UIII'kl'l1.l.Tin" hill'lllnl. "Mi'l'l' .Inllll, Krllllrilv)' /Illlil,

COM() PASSES IMIillNl.TO.X: : I U'lNt'lIE.sTJIU:: :: DIAPllKAliM: PUilPS.irrmis : 44 3IIIK (I""c -'::1! I h I Fitiinlirr i I ,nnw ,..t ,. I'.It'I"1.I. I) .'..tnii'AIn1, 1.1. tli nl \\ lii>ni \\ cii'" 'li.i.lly
I . .. .
AM:' III I ) rill.T'IMFLKS.) : :: I :: : ::;, I.., I' i
)l1.Ij': TAFl'TtAllj LOUS') ::' II. \V. .HMIXs': Itrj'All: I4: ". AND: :SlKI'.liLIJS.; :" : : J 'l4 .\ lull inoti ami 111% Hllit.ilo Ills s I'lniiiinli'. I Tin- .11I1I 1UII')' IM n"\\' :.1* fillow$ I I Th i :: lo- irnliilh, 1'nvrrt'il, \hr in-
,
H.; !
HOTATOU: :*. A
P.oili'111'nvir Fcllliit.! i I :viT'iiKi.H: :: ; : vet,, i | nnil. IIINIIII I .H "11 n* ni.ili.i'''| iIS i 'ititv"Hi. I I Is : iiiiili'i1 I iiviUim'iil I '' "tl I .. ---
J LJ( ( LIN'KK" IIAUOMK'IKKS:( : 1 ti.,". liii KriNkliiH: .
Soda "
(Cream
> 'r hiMtriMi'i' ..
tigius.\ .> in tin1 i'iti.. ...
IINIIr.UIJI'illll./ (Jinn :mil l"u.-k I DllVOIJh1: ) : MIXKD i I : ;i i PAIN I I'M, I -

CI I R:( )/NMMAULNI': ) ..:nIr: : ;. I'lll'kill P.AUNALI.; : & I.Ol'DS( ) : )IaflO. <, i'Z.I II Iy' .. I "n'IIII: :"' ... I'ull I (I''A I'Ht, \1\'. T.I .\ IIglI" :21.! _
-- -- -
.\ 'II'I.r!'litu I liiill'iiH.!
(i iIAS"EP-\\, ( Ship,. stOH'fHil( mnl HealingSTOVIJS. l'ull.,1, I Dm k aid\ Miiiti, k litii..k", Milk ::0.1111"4EL't.; \ .' I I'tti'iM'ti Inn 'In hi.11'.1): .Hi,1! i rli-. 1 11 1 minii'HIM. *, I ilth"" niiiviiiv: Il'w\loIll: : ,,' liivo lit!: limn licenli ,,,

PAItAUtl. Itl'l.rtiK, )D,,vll Hf<, I i a fl '1'1',0 I iI I tit'l:!II. I 11"11I I I:''lfli'I' "1:11",111"1.: ; inu|>r I' .|isi| It.'tI| | | IVi'.iu/, ilii1Ilm I, \\'' 'Ins (Oil 11I01 hIlt (II st II'. in ;
): "ih,1 .lil'l'dioli .
) 1 ; 'I l''l. .
( I'huiIiale. ld"I'IIIIO
(corn( :! : PAI.MS\ : : .: "-I I'i'iMM In th,' \\'lId.l. II. 'to him, tin )
i rn ILKS.: Kli.itiii! til'i I il'o'/lII.' ( Mr. (Cii-ji 1 nl'tJioi1g .
SHIPPING I I [ ( ; A I 11111' tut'*. ; I'liiTi1" mi1 i nn ,rliililiun I ( iih I llii'in IIlht
A (CO I"UTIornl; : : ) : EN'I' I OKSnapiirr ) TAUU I l WONXKI'CAI'E ( ) < ) 'S ) .
,
rliM'H'il. ,
\ 1\ illllilit .
\ -it (tI
"
1lI,1'1'i < i
Sandwiches _. | [1'1" fin ihi'Irtxt'i, .. ';
MANIFKSTi-i:::; a Specialty S-- : \tri; lin">i' lull,, lln'y nvoiil.' '
: I.IIIlIook I and Snki-rn>>, KuliLiiii'D : .D/X/ I '''( I Ilii' '1'111)01)' ;a ii'y "b-'!11I'.r, (tI't'' .. i} ..
( ILMI-'X Haili', \Vhi-k\ lIi' >
? ranrliian.I li.nr. .
Ktniinlut- .
f N
AXI I ) :SL.vTKS: \ I ) ; .H _M't, i'iIaiisI.ii ', "
HOOKS)( ) ,
hXliLAMIVOOL.sV / )
LOO :
NEW\ ; ;
I Hook"I Mini 'tub Xi'M, iiu ami, to tin' Is III,1 i"I|1'1.,1.1',l I .
; tioiii-.tiling: "III1OIIl"I'I| "s' I .t in. ili'j'i.,1/' Uimn.i, /l.iiMii. Itontiiii'

NAUTICAL ALMAXA $. ANCIIOICLKillTS: : AND M Ill) ': I.KiMTS: : ,, \ ( ) : |; )o Moad and So a\VatBrs\ .11,1) anil t.i,Ilt', Il I N al">.,'luli I h I'Uir. ,"IIh.c' 11"111'1 l l Ol s1| |".III-IH I'i I Mil till lil!,< iti'tir' ,, mil I II'nllt i I I'i Mi'KiMinrv" I, \5 lilt -

I'MCin' I'i.uis 1",1.,. I I' III.MU ,. I (Siiitntllii'i1, i"n .linliii.m, "'1"1'.1'( | ni'nt '
-- --- ---- --- I | a '' "' .'I iiii'ti, to inocl tlirln, ,

Shipmasters. Will' Xotiix; lo tlioir .IntcroM' our) AdvortiNoim i --:- --.:. I >nliitiiii :11'\: '"Io-..IIII'1'', 1',,"' 4.656', ,,1'. Mini: III-INII' 'i'i's. I lln'in, (In (Inni li.ii, ,''k. Tlicvitli' 4
I .1'16.rT \1 1 .\ :N i\ I I' I :. : \ .\I.\'I'ITI"'I'. ': ; 'Virili, \ ), ,
: : IJ-\: r SIr, | )ulini nl' lit sItu) ,I'sillitiji: ,
: :tn ".. .uSIi. l'u'lIlo"II' I / / ) -Ii: |P1''l|'' "| 'to I lir, I'll,, ,H'lllr lo II..'
lirorybody} Lm-gc and Small Cordially Invttcd( to) {.;'i ivo iw a Call ;! o. Ill.-tl s.s -- .HI II"",' .\ It6'rsI,'%' ( :ii'iii'inl' :\ \ For" 1111'1.1' :*>liwlnnif, ,, Atrciiri." Tin1! spllli'm q h m_"_'

'' [" I Hun, it- in I lit,. Ills itii.r,, r.fcom, in ion*
_. n.x.. 1 ": ., i, -. -I --S _. : '\'\ 01'1. '| II I It. "IiIt'.ItS.. Inil ( In1 tinny olllrtTnplnl'l' "
--- 'ih.il Ita\: ',' 1'1'1'11 tn.i.lifur, t, 4ln,. clti'iisrnl' ,
lo t'l'l'l,
sill :,l I.ii l | in.It .
CabinPassengertcanicr Willie C. CLOTHING STORE I t jii.h,, :srsiitiv' I ;iiiilii'i-\| :anil, iint.nrrnliiilialiitnlii'li ,.! I '" .. .- .

in I lull !mnl, I I.iln/, -.:ltn| u- .Hi i ii.n I'i llnti, Item II.iiiii.ii'iI.| l

.1'11"1| I s 'I' I IIK.I''I'1?'' MI"I I ''s! K \ 'ILr I j I in I tin-, IIIIMllll'l, III' 1".1'1"| | yl'llllll'li' l : An, ; :L'l! I Tin' ,i-iipl.iin/ ;

p iR"Jk! 1 E ( ) ., |I'II i.iitis'. -ii\ i'll6| \ ti'li'il I liiibiil",, *. 1\ hIt ul' lin'ir.ttni'r" M.IVIII ( ..XVi'iMiii, wliii. I h,
IMMCKSIn !
< "I..i IMI'I,: il I I liii' I'l'siiliil, "II. aiU'iii'iitri,! |tsa--'l' '' iliinn I llii< 1.II'"It.llll".I'i\.I.; |,| I

p s MAM I I I UiniM I I-"I I ; i(1"-" uli. )I'liuii' 'nnl, ,iliM-l% .liint'il,, HII.V, iiiii'tS .IIII' Ilj.; I II lir "loiin" of '1'11,1.1)l nllolin -

I I THE S hill' li\ $llii', III 'llIIll| ,ul'lln\ > "irsiiliittiinI % oil, |1"1'1'1.| | I lli.lt,: \\lirn' til1) sliuiiliaiiif ,

: i TR "TIrC'EE I Fall and( Winter Goods( )( i I I'lint t iiiul| |, l'f-iloiil| I li'Vi'l.inil'li"i. '/ % \ti'ii|> 11I"111"a! \!> : i-,.1. i n i ii| |''uiti-l|

,'" 1. III ?,'!6lIlItit: I :/ plllil.iliK' alllmllilliIM dIII'.'!. K.'ii- (gill )I" 5 II oJ :it ('ailri'n,
I\'IIU; : II4 IOK i > 1"\4: oi t 11.1 "1111 '\ 4U i o 11'1' \\ 111'1\' \ III i .\i'ii\; i -"usJ. .:
t, I i.' al.l.'" Ih,' I' \IM nnvi1' ,' l'iiiciiiM > \\\'llltll.I \ .1. W Illll"-'.IIIJJ: .III llllHICIklllll.,
I :> o riifii i > i
I 1 < OliMAPiop.; ) l M i in'' ''''lIlIiHjt1..lulloll".r, ( .1 1I ln| .> !.tll'. IIii'!. laillilmvi llirrr
..c:!! 1r- >IV I'u-i 'lii .1..01.. ainl., wliili tlify \\tru
..
_' I ....; .. r.t1 -...: -' 'I it \Is III iiI&, I I1'1, huijilli'il' ,' !iiijji'ini'i-" u i.nil ul'li I lilitiKI '

\I.. ss i", i III. Aii, ;!. !'.".. Tilt', ihil'il!, I -I II i ur!. Hut, 11111101 i ,II!,, IIIMri! nnil I Ini ,

.. Blessing E Mankind FOR SALE '1.1611- I' u ll- I Ii'lil iii'ir. t I'nlt'l'.liiv' 1..1( '" |" i i'-'lil! in',' II..' ini'l-t el llu/, now.I

n I III I In- I I''Ir I tnli-in, t 'l6IIIIfl.'l'II mnl killing lliirr, I"'f'' ''". :ami .iniiniii' ): (II...

,In-, I In.liaii-, I 1111' I hull.intin: ci\nl, "'11111'," ii' ''''''.1. A r;,,"Iih', '.. u lin \\'is.s
I I. .' 1"110"1 l l II) i lor Wnrrliifctoi'. "'"1.111 "...111.01.1.I'u. mil i I ,, \ ,
"'it Y4 % I II.iI.- it iii p in. : Anil \ I., | "all- it ,- t t. 1'1'01'' I 111.1, It.I 10. II MI in n. I.I'll-'
11'11\"- III| li )), iif. -HI' witli, Ho.1-! I'\.j.\! ,|h iu, I M nil. nl I, anil,. i III'i ". th.i-: ; h \10'.11'| i i. "M I U" a I Ilh ,il' IH-II {'i.ilnilv i ,, .limn", uinl 1 if 1\11" t'\- 1.1 i lilt I Ininirivril, I vvai (iii' ,' ol' I ll liii...
J.. ixi \\ ,ii I iltivti'ii, '" ii. i'i.! I I''. III. :,' i.. ,.J 11 1'11I..1 'tin it. In h..ii i- I ON LOW( ) ( ; TUN I l : ;I 'I ..'II 5 I 'Iliii" ,f ,MUMoiill, ( pin inI /.. IIlo,!.
1'rnsA' oln III 2! ,unit $ \'ii' tsi.t..ii' 1 nnil I
"IIII4IyI.-: l.ciiM i III., : p. Ifl tll'| 'in |i. in. i iOn
I thii; ni"iniii,1 mill i-v( nlim; till"i thf, htramiTil,' I I *tourli' ut t \\'I\'I'j"oll.i "'1111will Ii 1 I 1..1: | liniitui, :anI, lai Ililali'tin-limiti'--; ('' -- .
No Use for I >
make HID roninl, tilp. touching, ut Ih,' ;.Nm.Tit' Wiiiniii.!1' n "''''I'I ll.man-i: : i i ( ) ( ) a o.tor.i ( EASY INSTALLMENTS. Hilli'lin MIU HIII| |1.1s.I
to" I'ul.ilovilniir iiliont, '. "in. >'II It.llld :>|"'i'i''III'N tv( l'i'! iiliuli' onI
anil Kuil I'n-kriiH" rctiirnini iliii'ii
r$"', 1' :MAI
tin) II ill ItIlV" P .IlItUX Ii.irt 1..1' \\MIIIII.IOII 1 al li .. "Hli *iil'." lull I tlir .1.11'1.11\1'. UN 'Ia.:! ,\uj.!. :!'I.-- Kitx inili"4limn
tinM'i'loi'k s..turtl'N'iJlll. ht'Hin.r : i 1'.n-i |" lilly? tin-I'm-ni-' : |1'1'| '-I it- t A DELIGHTFUL SUBURBAN I <, i l | "> iilmlimnl -
CO T- .
0 Ill-trai" lit14.ItTO i M r ,'lifts L'Iln. M'-lriilay, tisiulsig I
aI
i"Ito. ui.nl>! "ti..1 l ,' ... !:
"| .111 I lo u
IT-
( lr nil fnlxlit'; or )Ia1ps11614r:: 4IIgtlgttII6II6.; 1 rnr I..I'IIIII'i"IIIII'I'I'. til.oiu.1 or to : IT XS .A. JT'. OLGT: ? I
In .\--n i .
J.N\I. JI'lIr.'I': Cu. iii.i\ : liiiritiiLvvi: :, I TAGE HOME. i I\i iiiuv.il.,; 'I 1 I In' I llnliaiH, (lir '"1.11'1 .flit' I li-l illt"'U"l'Iill:1' !: : ilct-iri'|
'IIII1, .!-H \1..1.! i r. 11'1 I I h..l.. \'i'iIti'i'i hll)', M li'' ii tin-. Iitt6it' ill, i i. M ,M ,I'loiniiii, .nt I.' i-..1I'h\ ) .n-an*, anli I toink'a iI -ili'lijilil tuTiii: tilt lu'liu'i'ti (tiltS T't !
l" K" i't .Mn: ",,'.. Illi'-sini, : In :M.u.kli, .. it I mil.. I h.,,. l Ii ., |I''i II. I I."' i'i. i In,' II U..1\' hi i ,inI i '1111 pi's'ion* I lull" all I In'. 'l.iint,, ,,' l.onulil ,of t t'I'
-- -- I ilo HO, |II"| 1'1'' nl. luni'liiir., ,, ililn I 16 i.".1.1." ; its >I li"illi-ii,, .puT, lit: .. ". issil. 4ii6Ii.I' | l IihSaving II I! UK, in UN ni'il .'itIi..i. I lit' N'nillirrn$ I If*. .nnl, .Mulonr: I'.iniilio-i' mnl llicir rriL'inU.. ,
i I ( ""-I'I.III!; of t -i 1\ I i.ii.in-. PintMift'l.M '! I hi'l' lv I html- \ ,'lf. li"II Iii ll_" lll.lllolll1
| t I'illll'-, HI. Ml'IIIIOIIN I TIll! I lllllllll., .illllI r.
Himself 1 I l Is, II I'H., X' ', Illillllll'/ .IlllllCn' M' lloilf Hllil :SlllllTvliT
llOWI'M'l',
I Ill-Ill I'll llil'lll I Ilillt I Nlll-ll 1
H.l'iol -
A I.IIJff :SIiih'.lijjiIj.) | < ( .' I ..1.',, l uiTi'tii.i.inil. killcil '
( I'M; '
\ I I. 1\11:\ I'm-ill.'l I I"t- 1' visil mnl, I I. I'.iil, !I.. 1 .lli", ra-r' atnI t $ii-kdl/ thou' to ) 1'1'
,1'1 "' t.i i unnlli'i I nui 110'i I'm' -i-i-' > in iin<>> :Snil', Alilllnl.lli'-i'' "I I'lll., //1'111' I I'inr
'I I IIIH j n but inn <'a-" III 1I1IIIY, mill, 11 ,tiIv III irl"ii< .111I tlin-ii: .ni" | ', i.I.-i Hi' 'inuHIT" "liiil 1 i I' it thought |I"I1'j, 5\ lIt 'inucMlIt* I I 1\ *iii lit li',I iiinlValkrr,I I
\\'nliT, .uiriiitiiili.I, | | I li.> w '"11liflll -- of. liriitiI .* ; M I ,,linn' .i-vinl I 6 I) I linn I 101111 Htm,'kI'l.ink
IPw PEOPLE 6 liial; "tin' I IntlmiM, will M"l rnli..-",1. .
I i li'nli': TirriIit ( I /
.
hiiiilil not Iiirfi't tin',, "iiiniii. i ..1' IwJ: iiii.I tin"ininii .oil".:. 'I'n" II l II111I1.111,1 .. MI'-Mi:! .-i '_ 'toAl 111,1(1< )1"1'1..1' in 'luu, n .'I Isis, i" li.-ll u III 'I'.. h('I kI. .Mnl'tlrliroi.k' iiti-li., tlinxav.,
;( iIiiItI'16 | | : I lii liliUMiiiair I .
my i tvnninlfil!
LiltIII' ,
; ,
,
I .1.1,1.1 Ilir l.lxi "I llninlirilrt "f I 1''r-"tru'Ki'n I'.il nlnuios.1 liiw: "I'| anil -
.. '1' "''1'1110 lo C. TIIOWrMiV 1.w 1.
,,11."It'I In \ .I4iis.. I mil "fll'CII,1t' til'tlii'lunil'. Fi'w

G K: ii" A VI' Al EI I ) I ICIN I Ki ,,, |07 K.: Xaia' ,,o- a :1. IIHUHU lianbi't'ii | .. .,11 I
,AM. INK: iaLt. I 1:1: I'., ,I'.II :! I > \s I its M is u, .\ lIg.') .;"i. --An <.), 111i'i'' All l.ttn-,,

-- .-. .- 2w.'t IijS- ,.,*I 55 6i$1' 211.f I ) 1"'IIUd, sit' 11<'1.11'1' II)' ll-llll' -i M- I till) I'llllM'asI Ol..11.I ,, I Ifllllllll', .

MITIiri'I'll" ill III' lll'> jug( ll'MIIO ill t IIIliliinl I ;'i" liii, .ii. i Uiiii.'iit' ri... .
( ) SP' ( )4: i"UO.'I.IA"II'. m iov
.
f riv iui-| I I'.1' l /llurlfi: I I
DI-H.IM, .\Ia. Aujrn-t :21! 1.'I'hlJI

\ OHI' i.li i. k1) vi'S,ii .iU> Tvto wlii'i'' 'nirii' amitill' I Illl.T.t.lli.. ( '. 11111'1'1$ il I\0 | ii IHllw..1'!| .
I } ,.:. 1101'\110:111: .\ "I., Jill ;-Mli),, 1 IX-M.I 6 ,',. ,'hIIlUIIWIJVI.I '- I' kiltl',1.I I Till', .
: I 1 II ( ..; r( ) :\ I \.. C I J ) I 1'1"| '" tin- ii''Oiiiiin'inl' u.n, i.I Ilii' 11..111'.1..1'$ S ; i {gssti.l'I ii'i'.. I l/i'i') "''II' Inin.liT.Iviitin ,
iv I. llf .n.i ii WIMI''; .1-] I l.i'.vii, i 6I ic I I'i.:
i "lIlIh! ol M'inlr"inr> ";", lilt isisil) In an I :.' "inilitai' ) Ii.IlsI' [,.siiic.i ui'in

iI .-r.litiir wllh 'III") .l. il 1.1 ( ', I ItuiMu. Tin" Ijiiililiiit,j I ; vvuxlituwnIII n-iiv-.i'nii. d.| 1'ln( .lril, : i, | tin,
|I's,5Ii i M in UKI I | | w i 111'1.1| tt t )
.
I. hut Hi. IIM.nunn'in, ,iMiookititr: ,li'i., I'' 111.1 t 1:111: n.,it.' : i, i iii.. .. i i. n ii .,.10 t I
:, SELLING OUT i 1"t.5. HiHI-. M.i) nl .I5i6 I Hi 'ii| Mniittriiin-1$ : 1 UliUII. I IIlioil 'I'air lii-onml, .
1.ltr..
1,1.11' i Hi il in.iki tin ,ir ,iiu| "' ''1'111 II. K\ t 'm In,1 IIIII ,in, I ,,;iu.ii i i, .1 I -i.ip'ilirullli i -'|11111": iliillin Vti
: ii'nl,I i u III.\M.' ii| Uor i 6 h. NUllLTlhi: pull'' ,, i i..1.t I' i ik') 1'1) ili I hl..I.y. I'UM-linni' ii '|""I"'hl1"$ I.iXituiHl I ---- -- VIMliiu'. 'I li" lollou- I .'
i MjiuiU
inji: 11-
I 1..1. .
I I >i flip I.'.Iiis-t r.i.ii 4. s-
; lampi, Man ill-' ', I'l.iut I I'll) lli.lt I
BOSSO'S IIUII'.I I f..ul"! .Irlli'l-titi, Volillllfff.. Unt:
I .1,j.u kmnitilli', 1'ini I.I.I, in 1(11) otU I (.Tii'i',. .11.. I'UIH" AUK.'I I (.01'1hll\. \'" 'liirnNstii'il I

i ; HLUSSINU( TO() JIAMC1M: B.pr1.CO ) .In.....'.IIII'1t I' )" .jJ.t\\. l 1"1 ir, .lo hiss i>i-| ,-l. (lit it I' j I liv Atliuiral i, I I KriinlMinilrr\ I I / III| l Ii" Kill.Alhtni.i" IJilli":' .. t'oliiMil.n-("

iiiitilmi I i iiIisiiti,. i.|(iii J.'IIbt I ini'iji tit) |(ruui < iMil l., I.I.I'II"; ; li|;lil l.'uuiN.I'l: : -
M.iriii 1 i I .>'. Hut I i-i I g lil I I li''iicltiilhi, I -
10,000 !v\ : !? 1OOOOBOOTS ) : oootsMM per Dot"tloi 1.5 IilI.| '. 'I .s liii I.", I I'I.ml, .
1111|I.' ,
I t I".i i""r ul I.r 1.1.. 1"1114'10..1% uidi All.uil.i I I. ; X ruuvi'; ..
-iii iill'iii I, I ii, I Iliii Mi-ililri I i-.ini'ii.! ,
i : in ) I'OS\ r'nl.I" |I"'l h''" III (H-IMIIIll. 1 Illlif4HK" |
I'.ii'I.I |H'I/-. Atl.inla/ : l.'ifli-: -ui oinl..
: 1 'i.'l. ,i.or.ulro.ili'iir fr ulii.in\( I, i
\1'1' fn .'. 'l..h.nil I"'.., "hill'.i/ alh.iM'l I I,. | O ( 'i...In.i \\ in.. UK. K.i<-,.. 1 i/| |'i/.-, 'I ifklri: I 1.1:111':: I InLtlitrt., t

AND SHOES iConstanti e Apostle f.mi vv.iliin, I i. n 11111.-" | tb 4 tv '4| Moul i| tIl' I ki.P.'i% I's's \ I /Ijil.. .\11::. :! I.I jI I.-- 1 l/iniav- iti ill."V';> Hull...

le'.nni I ,.n'i..III..r|> ilii* |..nrw| m- 'I! I til.,..II.| ,; I I'h I II" '.1 is&:""--"ril'|J' I is iii-i, 6Sf lion'" ii1 Ic.wilts ,. ,! Vl'ln.ii .!r'.1I.. 1. l/>. I 'oln.'ii.. of tint Jcllur-
:. fit IN ,' iimi, 'thr u li Ha ii". mil .sI.''" 1/.1 I Iiii ]I" .
(I" MU'I"I1I11I..cl'I t Ci'lniiibu .
i'l
: .I n tin n 1.. I liv i'ii i I' (, "ill ii"i-, liitM-" s rg: pri/v' !.
,
-\T"'nl--: I i I''ill.' ruhll.'ulI..tI..IHI.-.1 I ( 'i ti' Ji i'"" .MII'."..,1 UK 'I| ...' .ni.ii'ianri' W 1.1, -''h'. l IbY..Y.* '|'ii.iria-j!: '1"111'1'I ;\1..1 l U'i, .v, ttitri tutt'il, lirr ( .niinlI.I I II I 1"1 int.' I iri's< I'|m-

unit Ijv I / l iil.i'| \\1.1..1. : I I I.s t '.II.t.[ Mii.'fil I, u'liniirul.iinl. I I ::
i > o. II i: is'iatt iu: > .MI : > 'r s i nti: : r. 'M i > oi ol (': i I 1).1 \.1. n i s.s rMOO -. ,4'.11'1.1"1. tva xxoti 0'111111.11'.
I \\.II".." I hll"' wa III : J.S 1.'IIII'Hallt' < '. I'. 1 1'jikrr, I Ch. .

'II-II.'ull.: ; .. .. .. 1''lul.id" Kl-tlHKl. -. -0 _-- A., %'.-.&.. .liiiljii'' 'I In- shill. \t 4iaii'4

: Red Star Shoe Palace. UJ"I' ''''''II :M I \ "1('.. II"'t" t., i jI'.J V "Hill noil K..I.II.iy. ISt I ulI.1 >I *'.... A K.in.iu-t| wa. .given
\ > I..lltll.111'.1'. jtati. i I..-... ( !; I
\0,1' > ,\uy. :il.iiillii I. It 11.,. j..1 U', Millt.ii, I } ;al I lln- ( )|.cit Iwu.c Iht:
S I lb.l rliy iillfm !r'-WJul '''I i SILi' Hiimlr-l' I j
j '" i I"' I iiylit i: I III/ 'U u IryUli-lril I4''kIrmii $ : lI I.I.
I IMlurw for i infoi-iiui'i'' n I lli.it. will l.-4'l, to.I.>.tuuinfl &: (

J I. < .; Lf ( .; I' I I I'; I :\ I I, wl'li l I i'vii'iii-i'to| i-nntii I. nl 1(11)' | ';tfD ruth .6 U' ssg: .111.1-0 .I4p \\.4'I" .1,1"/11/ 1 It -- ... .. --

t .,iii 'lin in4V li ri'ilUr'' i-ni.r Hi". it)I"'J't $ I Ilii' n-u'-ii-it'l' mail |">in-li wtilrli j .\ UO"MN's |is '0\' I.UV.:

t iiiiK'jiui-t)' violation,, of my ',"--|" II i-ea'-lii-.l I I tin' Now V.ii'lk I: jinnt'iltii-i' mi'' .\,,'.'IFS uiitnli-rfnl' iliM-.'s i'ry ".1.. 'I.. i nI

H.II ol'l'ur.n.liii.' ', 'I"'t'.i| i July *ith l-. 'I ]taut, Kii' inylii: lY'iiu r.n'tUiul, I )1'1',1 I I in.nil1 a...1 I II..it I.". I.) .4 liul, in, I Isi. 1.1..unitilMa .

W .. 1:1'.1": : Major. : | I 11., I ISltli.
aIJ""u.1
uul6.IsuiIs : i lll.-.all" wu I. lists .
.
yarn .t\! < "' illi k-iil 'iu M-ti-ri--
__ __ I In (Cljtss.i.'st! ...,.l I 1I"k ol Vf \'rk
w ,
.
-- tisi l 1 Inn In I lilitl* ,tuu. Hit, ,nu.li'ininwl -
.
Ii'\ E. HARWELL11' .--- -
....tAMiiv; ii.r.sn 1.11:1: nl't I unit iliaili I wi-ninl 'inuiiininl., Fortli
\l\11"1" 411..11/01\1-; / ; .
< "I'UI ni.vir. sil' tJJlltl1I\. ii'i' 1",1' bini ....lint iu'r.....1111' 4inl

-" :- ar"I'.11111'; ..'I..*".., III.' l 11......lt.IOU* 111..1..1 I InI I .1,1- :,: i-ulll I IH4 .ll .'i'. : Ill "UlUlllt ul lilt U IsiS, us

U. f 1'. i'.r IV. j Nll'l III III! | III' I .1111.1.III.I' '..4..l. :': ..f..I\II1( ;.:'. N.5 I 1'iwon-t) l fur nii.iiiniI -
1..1'.1\.1)11 IN I.Y 1IZ iniirli n'K-tel: on. tikin.
'ar''",: to tlw 4 IIII' ..1",1' ..t" Otu. vw. ,\SIg.; :2t. -A lull
al'I| l.t"'I.| |
I 111'.1./-t '! tii.it 'l.siii, O l I all uigUl suit wilts"lets
i!
uuKINK lli.il I tU.. .|ti'-r.. i i.l.ti.t if.!iiU'. h..jo,..l liwjnrixli !iui'ili"il, IIIHIM-I. u i'i.'liluvin, l.ivvti ami( : I

H'CMII: 1 ia: :. r.WO !tJ 1\11'I1t': I'HI\\I'| M ,i.-MII: K. lnuii.'t" .' i ii.n'il... -l.it'ol lui.. "f Hi.iiila i" nil I .ami 1'iit"iil.iili wtbiu' SIp tilt-i. .1 1I ninth ili iiss.ijIi.ib| MII Hy'sswM$4Ul. Ti-ri-u-i;i i U.T tiottl.Ii4 uutuo M .Mr i"tn. 'I.uHsr lau-oculouitl(l.uit." riirnl'I lIs'St '"*. (

iiVMifN M t KNIll :. I l'\ICI."U.IIsrll t : it: hilt lit' MI.'MI'KK I : :, I uit..I Mult 6" ',.. "I" or4 -"'.i lu tint'uurl '.
< | I" u it 'l.i I Mi-1 'dlla Th.I..I.r.: ? .tv :, .- l'i' w. 4 llJinri'-l \ < "., olUi'l" | ,) :.S
HH! U4MI' rl'KMIl: IMMM. i f.'i.I! i I. i: iuiiV.MI : / Mi' : 4 i.ii.Uiti "!1'1"1'( ( 4iul .,u"'" r oij'I ,
,l ., .litiiiiuiiil, "' 1. Ii isKn-tiutl. U4lklll riMtut lists
: ,, :'sY > .1 I uir' t us' l.ill -oini'liiiul ...'r.-lis' '.> tlv arlvt'lrvinif anil
\ 1> \ JL hixi, or HI i 11: :xi 11'1 Il.; .\i" t II/.It.\/I i /> .. ., ..
Hl.lMo'll.lt I iU ( h-IOh. r. ."-, II' U,. MMWWill ,i-t.lhita- IM i! 'Ii'
11141; ); : I jiioiit- utc yi't u> |
( lUkl II..s CUIlll kM.I.It I. : .-----
urn .MOITO( (rICK( SAUs; ; AM SMALL! I IMMHI'IN.OUR .
: l\ Inrtlii i or'trif.l Ut tlf" t ourt Slisti'' 'lIt' s lit'ttnl li'.ltt. t.1'wu.t.: b.t \1'1' III! : \ lilUt'T i; r.NU .\\I: lClr...
..,.1." )I'l jiiililiolu-1 I 1111 I ...i..>-u'U.|...|vr |'U<> i 'l.ii ( ..H.Uc i&isii l i
TERMS TO SUIT OUR CUSTOMERS: li.li-,1: Ui, illfit) ul I...',.".-siI.e.. tl"rliiJ. I II Itavon H<>uiU4 4 li'- l U Suit |)m-,,i.t, Hij'.u| I 1ml.. Iss!t-

I. .!!.irili .. 1.. .. ,1"1' I j" .Ij'6 S nru itATI' .k I I'.r .1. |..-r.'..l ul tliriv w,ulU". Ul.riui tllilly Mill- 1 tjii 4 btis ,w"lli ,t B>.. 'I an, r< i-.niiimiiil' r.ktlrklt.lt,"r u*

c C. R. OGLESBY, M. D., |t'lIb, Mk.in ili") i.aj.n.uV L-U'J,1-: ":' i .., !..I II"r ,I.. .. I I..s. ,2. .." (Cash..,, or Small Weekly or Monthly: P.I'lHf'ut".1. I .\I S l4..luU-i>. tbi 4.July K. M4'4LI1AI.., 1-I .j '.,..., IUyou 'Ihilttrif uu.t 4flsI, ;' UI'.". It'I'1 I...., r&uw.ty. Esr; ) 1..111. s.d: /

I IlIn.. h'c-II "Is41'lI j ln m n re-Its! in ei try (MMS Hut-) tutu
trm. tis.t h".IIt. rhl'
i u..I.w ,IsLs- I.tI.I.Iul.&I' in nit "'tl'I rul4. 1111" '"
( JUADrATK OF :-;T. J.Ot'lIt) : :( ). --- -Se- I 1)J1: "i'.,iK a % l*>tiltittnl was ..lIn..I..I.IIIII.! .' .. ..
TbB i .
FurnihuB Bazaar :rulu I f" ulIl''IIi'lnu i i. uut cuu..i4 'I''d
leA t'OLLKI:( : t'LAs> < )H' 7ii. I! l <-i>iiiilili'. II uii..,'. initl S.SSI.. lorI I PaDPIs's I ,' < tUtu 'I IU >irs' .tmiiliui." ,\/.bUIiA/
s1jsthui- !, I....
Ut lUl. lit l14tllwrIsLil6
<",nit.. t -- - -- (Irus"'rty) ;
... l"IIIUI ttL: \ IR1. ..U'" Tit UltnlKlBJAIK l i I jlltij-f, 4rujs( kl, IttUUIt.', t'l"' lilli,,,,.
.
.. lirmrn' tu .11 ui4i. t -n 1\ I Ir..". f-1 : "i- I IU'II Hlll-t bHe bw !' ". ,..
: IW"'I'UL. K r i. 108 and 101 8. Palafox St. I IIVIIII li.t lliu:, imdlrniH I butu "X"fb.uI1
I ; ti4lIistsii&I) l l .
r 1.111..111" U"i let.. .
f Uiio i } : (.q lu .y 9i ycrs' cutpirluuset'" u
ii. & un.
j Udl Miku.t Ct.'Iti"lI| ; )Joining; an.1 I froiiMnu i.u I'aljtut uu l lutt-r ''
t lubU Uniiqiint. _ a'd-; .... I. -< tiuilrv.t... \.. lUwUeilbi-r IIUI"&:' IhI', I 'otlKIK'olfl .. I'IdiiIa.Jc24L6 : ikllisiiel.s' Ui-anl from Imt it i U n-H>riM '- (I. '"triilljitiT.." ''IU'ii-iiu.i. of i'ib. r*

4 '. Jl'UGt (4...ntl Ith.l.i |rtk-iiitl"r tu n-cli..n-olf' "in Resident Physician and Surca[ 5.,,111.01''r| ) liou-M-uiih tlie pCilf.. n i>i- U'l.U'.l" 1 tli>'u mtnunu) MJ tUjt tlutr" >
Dl'K S.:3J1.SS : |
four to "ix l LSt. 't'tif 'L hole i,. > '. MJU II V,. I sits, U iiujuau.'ii""* tiwt }- .. Irie ltitu-f dst
Iti aJmltti-J e\tu t b (tu ijitit-ri.t tuoluU I &1'U"1I1 tr.-l. au'l ) I li.i.'t I .1..111. )Ur fH i 1.4-wi in 1..1 I K-i. \irtru" t rmum i i s n",..i ,-1,1.11' III I V ii4' ., tk.., the CoMUtkcuL: i> tb. 11I.1lIu'.plllotr : I Wi At: .tali.'U rtl It. K. tUr V J.%'l'jobj.l.'vUII.; I"' lit. n., uitui t>o.iu..(M '>) ui* M .1,1'Li6I.I'. 1'| .rimi.>i>t> ." I". iiu ,|. ,n.i, -..h iiLLIWS | ,'1'.1.! ,iI.. .N" '> l4iia I ... ...u" .\ its .5\ ..,. Iii 4 ''l"/i I 'i n, /I.Vr- shuts .s (stilt .1..U"f" uotlU lit trsa.eut .

ever i.ukill.he4 up ffD. .;OI.. I itltUtf t4LL V 6 ,iM4It4iJUtL'' ; &DI 1..11' ".....I'JJ' .II1.JIU: I' It .IUei, -. I i\ .. Hill* ) 1..1. ,I'ttv.- (I.. u n (Hjito.1 i i t tit U.: 'Sic.-.p
.


:- _. ,- ... -- -.-%.- -. :::;-- ...;..... ;:
-
; ''''!--' 'A'J
-- -.. ;-.;L. ., -: -. .......). _.' != -
_. -
-..
-- -- -- -
.. ....:.. ---- Jf J -

p" ,t \ ': .
-- ---
.. l-_ :_ ts.- -J -.---- --- --- --.- --> --- .--- --- --- -- - -
-- -'- --- -- ,
,I -- 1 1I Ails' 'ii I ll h, ni...tbrilliiint .
) ", M.r. t\ al'" I
r
\ I. yellow fever liar lift

\ '; '11 'ii'' a '1'11.1 OLD PEOPLE I I II come IrI,II, ,tPi(.f. Ill I h i is naIlI i* Chatlp s *

\ ': I the u n ivt'r i "'i''" I FOR "til'h! '5..lIn.1 '!'tf-uu1. x'l'tcd' with! I viti.llil.agiinti'ili. tUtVEIGHr .

\ / ( ( ,, by .t, jf i n.I I hi1 il'n, ,i'! Ilt.0,1,\ : r .
-M-I 1 t'I, .pi III). r- -.i.ri' i "\ iMi'vlt pn.' I I'ml mil'' .;11..t'h
;i .- le\H'.. I It t i .4 tI. >m,'! pr m.t, t > m.lif .1 I n-ntr ft i.>t the dn in M4 nktri( "f tinpfvi- I "tcn'.I.111! imltilucd. HI 'ntm wi'd $
,, 11. Inr' 1 .f t .i "l. ,'1' 'i, "t.I"l am-Hirf' thi / 'a. 'I'.e' talk "I"" -"..tl".i | tIlt" i- ,
i have nomon' I 'irvu-pr' ,., .' ",i f .if
) ( : : '' !l ; "! 1 I'III, '. 24 nt 1, .iii.l .I'.irri' Omit riafly doturt. ..h"I. .in.f.. 'rl. dud. hr wa nriaigtipd, l iuu'luu i the M t ior s 1. PiU

I : < : c nil ib'1,' rii'' -t\ result from .I\\i,*<,T.I.i r nHTh rr 1.in n 111.111 who I HUM addressed\ him : 'I I will gl CESk

I I 1 \ -tli,>' me.'u"' {. I tills \'(uii lilt). dnir:! ., and' I'; yon aie p
'( : wlll.III\ i| l |Il0ph' are tsrl with cnst put ii n, ,Haitiktic nol n man: of n.eatis I will hold, np .
wilcr: el- sincw. ,\ indi,
l : \.h'rn. ,
'
jt.io".lhcu. foilt dollars ol it dining ) our tfontl' ,
|i| f $ i < )u | ; hll"w Hti'l' I, mntism nll1I.0I. 'Ilicic' Ol", Ie 1 havior., TliP reputation ofonrciufor t I R.PRICE
nervtm-iinyin.' Paie'! I Celery C Ollw'UI.I| l,
( ; I I,, health' i j. a" dclicaie( : a< the tepnt't. :
up 1"111 Hint ". il, nr"1 Ionic, I U nlmi) .t n 'i|K'>ilic
l ,' ? lion ..1' a ucman, "nd must I.e.
: I 1\11 in thf <>t ili-ii.f.li\ nn.Iy\ l its rc tilntitiQinflmno pro CRE
I I\IIIU\\ I ; t.n Uic ,, U.WI-IH. mil I''I"J, NOW sjo and riiiiilale tour
.
) I t ) : .. L / kuliKrvnmvrs' Ihe ih-nlirs l9r1.liar| fever stoie| IIi" 1111.,11"1.1 u ;
c f'I.w
: ) ) ; :p leaied. I ;ul-! a-: I., .1.1\ IV. ")ill |P"1lc| flill slimul.itinIi Ioh.III-. bis 'head. "I 1 won't, .do' I il t anmon1. \' DECOS

) .. ( ,' '"I'I'ill I llii. Mini' \ |m% TM, |.. i.f npnlitr[ ." "IIP siiid.. |I"| will 'n\p. nmm-.t 1
>t ,,: peoplp li\'il;:! -' mil protnoltr,r uf ih.i-sli'.n.. by .. id. l'I''lli11.1,. h'-! pxpe-, 11 .AKI

t \' i, I 11n-, wuli, 'r .. I-.e'q.il'" l lie a lesion In M>mp. ot' I FLAYDRINOrw
.nd for right with IM.lmnn..I.Im
hy Ir.sgsti5s "s >or "' pet piper many NI
'
I 1111"1'1111" Sld ntrv. "il'. <\mtitt..lt I. tint! nurd people, wh-i, hlpw I'amr't I'dcry Compounil the, tlilie which, infest Alabama.;

t man: WELLS RICHARDSON & CO. Burlington Vt. There. ate a few it!f lid-, "Ii 1".111 Nlero I'
) .. ;; ) ) '
l .. !' i I 11oYIIII'1 I or fellers I) ill 1.,1' aiotiml I'en- EXTRACTS

:. .| ': hn\P, Hitt li ug TIMvoisT: : or> $ ( ; 1l'lm 1.\ BOI( ) :: sicola, and, they ( tautly :aching forarhaticn ,
I Inlf:
% i i ) l \ I I l io up, 11.1 Phil'it, \ l i'sel. ID' !11nl"r, 111'1'ICIII ,ills "Dsr ,
All i 'I 1 linrtn I 5 s tiPs t"iK'H'li nl I T'lletlu.TinIP Iplila I MAD8
''
;
; l : i| )I. me p 11"1 nud.finna. ennng'i; '' lomiy Tin1 ''r-liuII\ Mr. I'owtloily. \inHiraiil lever t.tlk. They, nl'l fid performer" PeFEC M M

\ '( Hooded, icclion -men who HIT advocating. : highproteeti : 1( ;lclillfl of iiiiporlctl; \ and,I well I know n, :mid i ''ire not all I I of I 11111

1 1 t I l t h I from u u WN'III I l.il.orori, brniijrbl itilo IViin-y'* outside of i he doctor'. profession." It
tlnlip'or t I t : III
: '
;: \ ;( I I : I I. i eircninst.incec, I I >'I' 1I'iII''I'1' :1'n v.iiibi, coal:. ii'(riinis lo ,!.WI the l Is best 1 for lo kepp ijniet or they Twit, hy 'hI Uc1intt 1 Htilwi Oowrnmont fnitnrsrij r-y thft liAntoof, the itt flit rnl.PflUM
that, And fiilhn Str.rn.t-Kt, I'urivt oil mat Itonlthfnl 1'ler'M
I\I l't'llc Annlvli"
(lo a
1 1 ) : t I : IIICh. paitiru- 11':1 11.la'iol14 1'101jl ay tvture* paiil,: foiiiiininjr, Mi ikinyly corri'lmiitips : too.SL tu.iut' l'.Vw.t.'r'iIi, ," ."tiiito'nnt"ln Ammnnlii. tim.' .>r Al'iiViT. "iif"rViilVii'ni'llclon Fluvorlnsr Kttrwui.A'jnlllT '
t : I t-ra"on. 'he high prolerlhe t.llill: i I. for tlipbenelil) thin Invpstijr.itioim innle: I l.yTlie mat ;g't yanked: 1,'",",. fir-mi1.! ,\o"n.l.cw.. 'U'doni.t contain IVilnnnnuiiUlla<>( l'hrmlea.

: / : : : : ".ted what': or ,' labelling: man.Vh) in t the I 1'I'fl'.1 I 'llu1 1 s I teiiiloney oric g'"l.l, -- PRICK BAKING 1'OWDEH CO., Now ,\ Cnlcego. St. Lout*.

; on 1.1".1.. their natnnofit 11 !! that is common, srnsfandreaxni I lion : (" lo 1 nil.l up Mono'].olt' JOHN'S' COLLEGE I t I"iItlII!. \:( .
-
: % -- -- -
-- -- -- --
-- -
taxation 'lltiitllt'Ilii ---- -- --
I i liy ( - -
ill Il. 1111 pioterlivc tipnti --- -
( ) ; ; ; how, can n lahnclng: man be Tlilst iilleL'i' I lIeu n t'nlVi (.
I I u 111 uoik. or in it' .. A itt. the teinlelicy" of nioimpolyI i'iij..y 1"1.1Ir
I i : : I I in ,destitute lIi.ll'.ll.II lax that, begins' with I Ihe I lottanl. I lie coiiHtant ciilargeinent: of rs,ly, .nn.l I Il is I is, eiiiMlni'tul: l.y" 'I')I 1'ie' lii'iiiinfiil, ,'k'suitFallie'is. I 1.nhl.I.: nl "'11'(1J'01. I'la., I !fl3.

I I, t I i t I ci own. of: his bead and uxtends lo I lie, profit liy, sit itustiuig Ihl'31 labor, part' I! New jut Milll..111 I 1'1111) h.dt"I liar-. -- -- .- --

\ I ; I 1 | 1\1.11\ soulh- soles of his feel, 1\II.lll"l'. <> eHI} thing : \ill) still clicuper "l.ibor. ii" in h U. ,\ I.. I 1. Miinnil. ety 1..lhl.) !I.jlv"1 I.
: I \U'liat; virtuei\ tune in taxation 101".III"e ( f. tin! lust I ( lassie., :,'iuut. ti. .mill
t I t i I t I) 1 I 'III'lcl.o, Ih.tt Is between' III'II? that l.ixcs; laboring man: lie baa In ,',' KiliiD.itinii.; 1111.1111,1, 'I lull.'li. McKENZIE OEB TING & CO.

I I : \ > \ utter him on his 1'1':1. taxes. h'm' (ill hs! veal l, | ( with Ibf labor,1"1 of wlialovrr ii per.1\ ,>'eurA."It""lhl'r I <(K).Til h Minlles, |sss. l'l'.Clt'lI Wwliu ,

i I I : t I (. (O.lia) at the, I.I\PS him, on his hat, (la.I; him, tin his 'fl\II', coiinlry. lila, oinplnyci'clionnosloilnuv !"I. .lIul's I Hull u ,.1 it"tu'iut'' t'h"1'\!>l

I % : ; I I I is only I underclothing" laves" him on!, his pants, I I uponfor ueedeil i ( ,I mpjily ? lnrlloiHtr.ini' It) to I 12, is miller I tlie, atne' -___ --. I.KUK.ll |1"-- -
In Ih,' lihlof actual nt .11..t'U"" KOI l I nppl InUKt
\ I I : I I | l.i\es ', IIII his Minking". nml ta\c: l'IIIiIIII' ) .'1111"'I'lllllllur'II .J., I'ris.
I Ilie mines I I Ilie laclorie., the crytil'iilariueil
I !; I t : I I Ihe I 11"11I1'1'111.- ; him, on his i-hocs, ; 1I1.ll'vC'1. Ihe little I ,t 111,1111 I rroteetiotiis-t( t< 1 It-si t tvapMsli.nilil 1111 1 Ullllilt SHIP: OHANDLERY:
-- -- --- ---- -- -
l :i ; iiccktio. that; Is :around I his neck., itlevies lie l is u entiling -

': : ; laiily: man its la\: upon it. I low in I lie I'.ncc. Ilral'lll',1 l'I4 1'1:' "I'" .-.-- AI'lAT. -- --- -.
| 1 t I I I i me.ins u .._, -
I l.m''li\c name; )heiix' 'en, can: it bo' I that I the, l.i- -., --- -- -- .

( : \ f I ) hug;: I the par; ,bi. >ring 1'1 man: I is hcni-liitcd, by *mclin!. \Ve agree with the Atlanta: : (CII, 1' t. Stanislans Commercial Collep[ (4 JNiI : : I L.A'J I I )"VAJ1fl
I : Mmnjr : .
t 11'1':1 lax ? X" lends, of nil HIP humlint's 'I ll I l"n"' that '-11'1.1.' 11"1'" I'IMS made -
: i $ : |> I : it my nliml fever in 111:1 the factswarrant. ( i [ i mm: itt' 'rllK .lAlK' lKs.tsi.lt'ltKj I | .
1i1hu IIulc1 I'l\1 CiO:1; : ) S. l'uilahit
I Iv tunis :are attempted' lobi HIM .c.l.
.
: I ( rlhcr mid \ Ills I lobe on guard,
| : ( J ) o : \ .. .
> Ihishnmbiig of Ihe : I 1"SI. I, 11". Mississippi.This i 1. ---
I : t etiu' WI"IIII. tlll'.I\ 111'1"il alum! il, bnl one ,(.,1.1 think, from ..AI'N'YII'Cle .
man: II.Ilil..l I by a high what han"l'III'I'C'I." ( I thai every man '
i ( : thrill a < hanee \ II.I"J I which hits' l.i-rn tmeeesH.fully .
: ( ) '
; ihu and most Malp has' I liu' ) el- IIIoI'tlllll1. < 'l'I't'| | Co.
pioleeiive( : wII' ,1'1":11I1 fl'ulllll "- t.y i )Itnilliels tlieSnereil
: t I ,' and l I. I lalt1 t. I.11'1'1 I ut I hi'u I I Iai., .. 'Il 1'1'1' I hateonly i .II.t sillr" |sVi'II'.I U pleiiHantt"I xitnilleil "'u..to". .""IUI liusthiu': ('u.I. .

1 1 by men "hl I, Iranparent.VOUSK: ". rfl.II'II..1111 if I II"'I'u had: nn ties ..,. ; I, |> I i I I, .1I : "been four I h"IIIIII,1,, could. not el 1. 111,1 "J"II.: tlie, ,11.111..1):' .
: born YKT.Unv'l'F.VKi 11111"1'1'.1' :
: \ : THAN ; ) : : :. 11-1'0
I, ; I I I I XIcl"II"1 have,: been inure 11I coupleilwilh .I I sen ,'/.ilnrniK HIIIIII"I'II""lh." 1.au.r'. ."ult..t aIuiI> l'lluluuls.
:and I they, are. 'Ihe l.uililnr.'s, ..ht.1 sliml'il. .. .t IL4)rhsiiSl' 4''ta C "'h'" 'Uollr.C.u".u. .
HI"'I"I"
: I clamoious: tlemand //or : "I. .!on' lhUIIt.
\ tutu' the ft I sea .
I Ihesp \ I- lIVi.ia| |HUI'III| p \I" p IN fUOwixfnNMV 11:11'11lil" 1,1111'11" )
I pilnri- Al\ I '. ,
\, I : "( I t l.y 'Ilie dull. ,'
| The, mrs l IIKS.i kiiii\Mi the "II'lh. "-w.l. ... 4'oriliiuo. J'III'*. Oilv
i J {( ) public. -- -- milking 1111'1,1)P II il 1'11"t'- 11" II :::iulH'iil I liisiriiiiicniH. <'hiirl". .\ Ic.hu. *. C'Sin I..,
1 \ ( l ; lo t hula C\! : ", I 111., AII o.-A) ilveuslery I N.,noik I 11.'I'al.l.WI' : inlnihly I 11..I'cl"'lu,1111"1"1'11,1'' ."lhllll..II.II.I.I.llt. 1",11111, .'iilltHslasCuue, ....\. ats.
in lowti and Iah'aclte: : .
epidemic have 'been asked eiimrorl ( '
: : why many:
t I I I I i I I an 1111 uI lea, Wisconsin, is ",""I.\.I"g. I the of I hun colored people, of ('w I York 'I 111' Npeel.il ol.jeel nl tinInstitution I is toprepare !: TC. McKen/io i ) .iiei" .Mm.-I ri'llcctliii-. AUCIII fur I llnr )'1; !I.' I 1"IMI"1'II! I t ju''III.
: '
,: t t I I t : II"I "cannot adjunct,, be. i.liyslcians, III.111 nnabh: ) II cope with, Cival I DemoiralsVe, I rather MISpeel i.r I.Te.'I )'tiling men lot n 1'1111111"11 sink'' IIIIIIIISS.-' I )

I I I ,, I uvular: oriran-: II. Thi ii is malignant: dysentery ,,11 it is bceitisu (hey, 1 bite, :I II hi"sl, > in i'I f U'.M'i'linn-ill, Ihll' h htrli t tniul -- -- -

I ;: I !\e" or zealous' 1011\.1, I by "cerebral I Irlll."' ., i n-li of brains lo p lust, head.Mimieapiilis '"lloII'Y, re.pliui". e"|Mpliinee tutuliii' '1 1iNiN: Il'P'4FLORIDA
GEO. NEELYrOJ
I"'' hg '. According to reports t'-I.I.I.I".I, discipline' I is 11,1,111.1, I p i- ,
) I 1 I welted, ,: I hilly. ""Ilal.: 1 /" .11,1.( MIMIIILal all I lime-'

; I a I\11"1':1)" i,'. Hpveii fl..h, cases" ,'I'u1'111): \ nl I Dirlinglon Irulus. su. mull,\' I r i-npcitJMiou. nf, u 1'11"1.t ..i..1| l.\

: : Wll f upeak- and. many of I Ihu Nii-k me mil Kobeil, < iairciiis I lo bo inearceialcdin ; 15111 .111.r Ih..lr." sit I.-HI.IH.liu '.'' 1,111111"piocliu i .1.>,1 I lie "lust'still' SAIL LINEN :-

I i I I I I; i I i'l' i ly ,nml cx pt"'I..II" ii \'e. :an insino, asvlnm for Ihinking, thai. 'Ih"1 lelulnus anil' lunnil in lniel.iiii.I| (lii..
hllel Yet .lav. Could I is I'ol.liing him.' If IhN 1'1'11.1. with the <: ',';tutu kl solirilinle. -A NO- -
( I i I lit' satin' uih1 set 1 we 11"11'01' no stampedes, ipriranlines I be, recogni/ed( as a precedent 1111'11.1'.11" York 1 tu 1'eiiteola.(

: I 1"'al"I'" ; and, : and, shot gun cordons, There 1"li"II.III we, object, unless;. the asylniii aeeommod.it.ons .Nitstiiilenl. \\illlicr.tiiue.l P i \tunas. morals" GREEN GROCER

I, l ; I : confronted I .I I Ihe art" no '.11..111 C.nigteHs) or appeals: foiaid. are j'II'I'I""I.11'1' lui-lil aiekn.iun. pti.Mn 111.5 l | "jniliel 1'111.1. nr, wl'llIlhllI..t.I In, his l'ell.itstuilriils. N. A. BENNER & CO., ,

Thesn p.'opln. meet t their misfmtiines pupils | I ilen.iiniiiatlMiis. -INALPtt IN-,--
her I" ,' are
I I: ;' I : I by 11I- I "I,
'.', '" u ". titurtl '- 19 Old Slip, NEW YORK.
I I ,I I l I u t \'e i' nlnee i FIli'- likn 11'111'1: and do" not .\ i : TO .MOIIIDHS.Are ; n.IIII.l .1.,1., 1llh"I'I'II"II. cll"I" Beef Veal Mutton Pork
run li.\v 11114 over HIP country like! '1 : or KICKKIMT (IIVKN ON Al'- ,
I : : : to do iu Wilt I k 1 yon l itt ;hl aunt 11''t'I rl .11,1.1.:1': eoiiiineiieeH "its or.ilsinl It.\Tt1
,1.11.1.,111 .
; I | / and em- Net of ''wII'.I: }' :army 1'111I1111., .. Aworso ; ) nur fust, Iv a Hick ,'hi.1. Hiiileiln! :an I eiy.lie Ihe IMh 1 i.r.lulPupilsiliolrci,: ,h cr. 1"1'1111"1.11111.1.11111. l'IWi nox TOAll CAME AND VEGETABLES.HIITI.YIM .
I I I feter I s t-ti.tv in ills i'f If ,'n,1,! 'Iteil) lililcof (tnfxls) I.is itulul\ lice ii'( I tusk Cluirj.1's.liisiir.ineeelleetcil .
: ( I ," rallc: III all raging i : t I'lliil" cut II I \t.'etlif Ho I lit lint lii' ) 'lr MIIPS

"j' I ( ( I I I I I ) ., thn .n.lil. \\'IIII-h: I huh,Ii utia: Ihl ever visited ill mice nml) p a tall ii.nf Mrs.t iiisluu'H, "I'.he,."line teaiH.K.'r "f.1IIIi.I.I, Is hum m-ten In six. this I Mm. m" ..mil.nleck'\. r I'pen,' unit 1'iilicy:H'i'}' tr I..,tets ( due I to mi A)' purl'M'WIAI.TVilelhensl .:. I hue )',

: t i:i I I I ; i : ( hem a hearing any I tiulf tht rt.or city, or :any city on Miii tiling 'yi'up ril I 'h\.lr"1 Tet.hil; Its : his, I isur iiil''rinaiii: >ii In.inlroi.f I'.ii.llu. ili'ck.llesl. }, 2uui Pt. 1IIr.: !I.. 1'E::sAt 'C II.A. Ki.A.Il
I ) : the SOlllhIhllll..: for tho t tallte! I Is 1.1'II.III.! I I Mill .li.'vt list luliiis, :ut I E.: T.! I Iliniu's rcHiileiiee, I II I NnrlhPalifiv ntteiiliiin piiil lathe pureli.iM nmlsiiliMifnll slut I..IS-1 y
I I n,I, In'nbility 11"1111'11) PIHIIlittle' milliner, 111111.\111.1)'. )"'I'n.\.\ .lr.'. I I. "I' I I Kalhcr li.i.iseii, :lt lluPnrsiiiniLe kinds! >..f .Meicli.uiilise.lil'II.IHM .
U'a I I I I u ""ii', has i no .tears. Surgeon ieneral. Hamilton: upon it, llliilli.'l's, I Ilielu I Is IIlli.I""l lilniutII. ..r tlu' M, tl Imi'l's t hmvli" 1u1 I''II t \ A :I'YI'I\:1 Y.

t I : I I P I ticket. I Iheio I I N t takes: no ii",tics, : t there", is no l I'ms i made i u: I Il i cnreHilvHeiitery tutu' ..lllrhll.111 "."II.lw ;:: .I'J ) -:::\' _ '_

I ,, it xhould' be about It. The people' lake care olI I l.t.'u' tho kloinaeli inn) IXIHI.la, enres uinilmlie -- -- -- -- ) fl14IEN1C. ( ') P ETTER EN MARZ X'Cor.

I I I /:" I i I ii I the I clubor-I I tlieirutvui;, k.bnry I heir own dead'I andcontribtili ..11.11" the gut iii a, rs'si)luces in tlstttsiutaI -

I I ( : I i I I I I ,, their own cliai, ,'.. I'nlil I linn, niul, Kites II.MC ami energy' In the wholesjHtem. S ring Hill
are il and
Gregory Sis
Mrit.I W Niiitliiii' Sjriipfur Tarragona
t I I: I I i I I I I % but' t Ihe Ihu"lht'I'1: ; ( leiiu. I to do. likewise IlIollw' Bar and I
j 11'11 4'ii I\. rtiu 'I'eflliing I is pleasant to HieliiHli" II
il ill they will th, > 'mercy of the ..,.., BiliardH al, I _
I cairy; II ami Is list' .tIIIII nf one nl Ihc ..\. Its ''--

: (heir fnlnre fevet1k'i psi'4 it.tsi Ibtuis: i mongers.t' s p I'I"HIIII.I' I lust rCI"I! nurses niul plijsi.c <
NEAR : MOBILE : ALA. J eo. I
I I I < t : all I Di'mocralx" ; Mils In lust I'llitnl' Stiles, anil, Is fur ails Fancy and( Family
t 1 t :. S. I-'INANCKS.; l Il> :till .1"Id"h 11111:11111111\\inM., 1 ) I' ric .01'. Groceries
I I
I ( i u t WILL I.K; ol'KS: ,0"0I".I.
\.t'llIllll .. .
I ) t ( t 15 I Iho clt-rks the > 'III..1 liiitile.Mo .
0111:11 .I --TIIK: FIN KM1: OF- I
lI"I' .
I I 1111clIll: ; : CIIIIII't'.11I i i I t t A- -- -- ---- Produce and Willow Ware
*
I i i I I I a tutu t and
II y '
i.niiirt )liCenci-
urling
: I l'I'IIII'lallol., lug'I'I' 111.1 in n OfllieR'snl limits October 1st, 1888. Wines and
Liquors
( (
t IU't'llI : with mi 111 I lal l'U.tlll. Y 'Horrn l'iill) let ult'lit' nn aceiimil (
l'I''i''I' AI."O. A H'M. LINK: OK'
t I I:l I y i Iiet't'it I, II'CI"I't'.111 _t 1:111'11111.1: t theoxact I eon- ...r l I j-s'psi.i.| Acker's I"Y.I.'I..I.| | '| l.l.'l- 'I lie \ lc-e 1'\'Hi.I"III. 11\'. .iu. l \V lnlII. -
I : and, mode, ,111"11 (I : bills at t that w ill cure I l'\s'cpsi.i| I niul. ('.,". I. IMPORTED CIGARS and TOBACCO
; 1".ht.lilll >. .1.) lie at M.Mtt'ittt'h'a' French +
.) run Been Candies and Frui
3 I ('silts jut it itg I them p with i t i i iifgregatuxof I all. 1 nn ii |.o..tue al i'i
wil 111 an- I Ito '.3 llscal I year: and I I I licit- .lil"lilll.. t.t'II., I l.y .it liii 'h"'I'I.11I'lr1! I its'elussy. nulii: '; I list lOlt. I'AI.XKOX .A.M II MAIN Ss| ,.,
t I 11''il'
,
I '%i : I : produce' I Ihc I tutu V I I i (it a ti's.I revenues for I Iho I i>i: >si .'oi.ri.i. PRICES TO SUIT.
: i I I 1 ttt'es.I : The cuireiilllsealcar.I They make I the -- -- - tiii! ; -7tf

1 I I i: ii element ami I follow I ing bhowingof I t lie, l'ulIltllIll i I -'lii I--; Dr. A. Riser --- --- ALL
: I I I I I ihu lime 11\11.1: : AXV 1'AUT Ok' lilY.
haL Iherc, and
I \ I Commercial Job Office
The regular: i annual appropriation i I Printing hot. 11 :
1
: .
I 1 iii i it or I treat I bills I I ( I RESIDENT DENTIST T C.atsoi'' _
; 'JI''ln''lpplll.lilll"
t \ t / I i I I Dcmocr.tis u lI gl'gltl, ;::1qjC(; !,! ::! : 'ill V liEs: r .:lll'I'I' :II'U"'I'I .1 ANt t
) lihSKUtl: I. JOli '.'lt'K IN S. W.i.'nr. nml I us leiiui&'uss'is tieeu lIeILl'y ael
: I succeed I with i I II I 11")1..1:11. : i 1,1. I if I' !:!7ist! : ; 1 1'II"r"x lInu < ,
I i : Including public buildings WKHI' Kl.tlltlHA. Kntrantc,3Vikt: IntriuleniiiiMriit.I'OU. l )
i I pitt t'I'III'"lo. :
I I "I
I I practice" I I )'t thing I nol I Ilt'II.1 iusundry /'JI Jinte.1, J'/UI/.t /ft'ifiiitcti (10 PHOTOCRAPHER4rTIIH
t t
I REAL ESTATECOLLKCTING ,
I will I I I Olhll'OI"" I 1 I *.*>,(O;::,>.lK( >.ll 1 1 ; pcrmancnl: I !it'lircy.
tvi. All klmU I of ('.it"1", I'ireiilars.i PHENIX SALOON
1 t I and I l'Ihl.tM. -
l I 'lIllalllll miniial I I 1 lIt'ill III tolir 1 1 >,- .
111'1'1111111"11- I Is, )l.in\MTs' I Uriels i i i i -ASI-
i t I t .. i I'. |0,7'K: ; total of 1'lllhl. 1Im"I"
I I theru is now appropriation ..lulll1'1'1.\ ol J sit Ill'! .11. Little House around the Corner.INTKMM.M'IA .
I | I 2'gi( ,;;. I. This i i I 11111 I IT liainlsuiiicly: ,'xi'u.uteI. willi I I Ih) ) MAIN .ttI
I j I in thai : 1l111 ) i: :
: ii ma
yI II'\'IX !1tl.T: AOKNT :
e\cens. over i I last ) sIt I'M nppro|.ri.it I ionsof hits .thu U'sl ) |"'. C'II.II.IIII'.III.I ; ; XTKKKT.I'ORl ; .
I I I I ) ullert I Iho le- : ffl.ILilj; ( : *I. Thc 1"1111111".1 M.ui.U''rsi'f t ': )l l.t.lillllllIl.I those fellinx Pensacola Fla. BAITS AM ..WI.LL STYLI,

I : : I I I I I I .luvvnnesfor I Is*!, I including I I u ;: (".-t.ii receipts in...tip Mi I.C;"'lIr.ioll"thn City 11.inul).)I'urle.t coiiiiii. lust I 11.1. NEXTTO CITY HOTEL Auif I 1. )117-ly

: i ctmlrol I voters isO I ),.' i1.71.; which is | l-j- I" t ntis-slit liusiiu-sH I in any lino nml ;",',.. LOl'lC.. AI'LKV.: Prop.BILLIARD .
) I,2It: : moro" I shown by the I wnk il.nut II n' esci.ill| I liitl! ui l I.vat I I'': SACOI.A. FI.OKIHA. RIC G bugtvMi onlTtlal
I I I i I 'at I u I : 11'1 ) )
-'- '- -
I i I I ; I 1.1..1. al"\I' .lal'lell.f :appropriations.Of l.llbll''UI'll'U' IH.I'1 mill CXIIIIIIIIV C.,..,. lbacU..n In WitS
I om 1 "prl.'i fur lining KIKK!IWi' TO t 1'T. tiooutiiiast si41.uit.t.l
t t I t I Ihu :appropiiatiun bills which I.\il. .111110" ..r
goo I II I at,list 1:: West Cin'rl"I'lIt.In' CUV l'rol1'rl) Hou-iM ami ..1.1. ,
; : ( makeup..: i iho grand l"III.lhl'I\'II I v. neiiilt I "nppiwilu I lust (''HIUI I I.'.5,.5I'tiue.uuultt isi>, HALLAbove I III.t 101"1.1.111111111I1'\. Ieu'ipid.kflt'ousntneafr li.II.K.nl
< ; : ; MCSSAliK.; : I ,
in ) ; I rdubib.
i 11.1') 111.1,111111' 1' 'j "il. were Kl.l.) rt'llrll.) a, tog H lo all sum..,..
; | I 1 I Ihu ; t and' I .
|; -- -- : 4. t. .p.
1'11'1'11' ullil\IOI Phenix Saloon 1"III.tl'rll'ltly pi iceil I ill\ hall I,. furf: \ ca. .IOIm; :
'ti eistsu'y. i Ii I I I t
I I the t re. III D.OL. .
: .lIal. It'II"I'11 1'1'1 11 Ki-iit.f..r 5 t 5" iM'inwI, will I I lie Ailtt-t oa:3
I I I i I I I t: niMnr: : or THK: ri'u- rntrB.ai.oo.
( I I I I treaty I with i I a l'on'll Until I t'UKK tit /:, _
llu) dis.idvan-: Sinci. ) August l.', the foi I lillealion I.11', ittill O" ner i 1', ;. .tin llciil wil T..4. o 8.44 If Iruejisl&1il

I I I I i 1 lion lit,lt.i.. I the bill I I ha. I ht'I'1 pa-scd I iv. the I I tits""', I Hie I I"\4..*- are ii cnls fur I Ihr I *.lilierK'n --- -)- dilul) I t tissir :5,1: ":nit.i.e t lists's' unmo iu Ir Malt HI ItriiHiialmiii' I>.iujj Stora

I I I lli.it some "Ip'ol..illlll I i hit I ill;bemi h reduced! liy ..I..hI'.I.' ; ) Sl.fls; im.l I Kn: (.1 I !* *.". 1 In sit)cliurgc. J \111.4
: ..! l >,p I t I iho t whieliit 1Io C. W A'rsON"
t I I Ilhl.I'I'I'-I IUI'"lllt ""'.1. r I'' Illilllee tile )pill.lie III |..lirclia e pMxlp. I ). CASSIMIS

are ,'llall I i li"I'lll I t Iso al.ove hi 11"'I"II.I p.'.iMtiiul i Ke: ilahwk, Mt..'i I.I l .,\ \ apr 7.lttill: :
i I I | h.f tq]"'ii. There i I. als.i I al' i 11'11 i ."1' +:).lutlul t ,a' Insist I. i-it iiiktincUtl .;uuarant.. e PENSAOOL.

I I Ilic I lieat\ mW wliicli luilh in t the .. CONFECTIONER ( jou iiiTiri-: \i.i-n.\iurr.
IpIC.U'1 <' i) I'.sr' usr lUc* d... ami) li..uM the)
bill I I I I'm till, I inn I ) I GREENHOUSES and
i I I klead I, : I army a l.il| NURSERIl
j it :111 :and ill proliibly !I" lakcn at 1111.111'niiHt ""I wi ur Mt'scrM.l \rt..I., UII"r..l'U.r' 1 IXS-I.TS, Kiliu.rs ; .1.i -
iinpoii.ini
: I 4 "hiil" I 5.'I.\ fm-will, In I iii.Iu P 11".I.II..h..r wiluu I t i "lrl.'r., liiin-eis,
'llicicisu, I out I'l. I It I u iherefori" ) ; Candies Fruits Nuts 1.11..1. 1'11'1. IUIil':>, ) IM
Ilpt'III"Ih.11 new )pair, >.( n\\1. *.M ."r..r t'liar, e." A J.I.I"'I.| | I )K.ilM.iuiii. 1", ..1\: vcr, I'I.ANT.)1. (IClJ
tlii- \.lanl.
I Ihu I light I nl 1.1 1.1' I. In'lll. ; >, 51I lit' lIt ASH
l'OII'Illlt'LI
Naticator C
:ml I 'I ,
411:11. > tu4uulliptuiis.e ii 11.1 'U"I.m. iM..rupl.ers' .
1".1 I'UI.
ot ullimalo
ti-humcn ( it .
all 11111 C.&I lal.1 1'1"11, FUll Asl)
I results. that *'i.thnltKM .45. ."1" 1'OW H tilE:, ttuuahIu&it, lt'ir.'h., turvusm. Tml.li$ 'r- :t I UYIO'S. t

I i iatiiig bo In'alj.: I should bo addc.l |o I Hie 111"1+I 2,2t l-Ji| : I:! of S.,I lu .\.11..1..11.)1.) Cigars and Tobaccos.) : mistii. I'1,1. rtukirs. Vluur-, Wh.'dwrilhJ. IUX UI\1;: 1ISKI.H-! :
\ ( .(tl..I'I' \pr. .siiien. \ tVAL.MT',
)
cutist' I II. I.1.,'], .'.1 of csliniali'.l\ ? I t Ui ;t i t tin* prnl..ililc I lire IlIv&11.\ ..... Ilie l.n-1 SLat| ,
\ JAl'AM
; I light, thi. .IIIIII"'llhe' t ucxl fiiscaltear. There" BONIFAY & BLOUNT, Stock always kept Fresh i us ur J.I.I. iili.-e Its nus.i.iit w.rk 1'ijiial in ant"Iliee / iIiu.IMiINM: ) hEI.lt

! K a com- al'l a numU'rof .. building hillin III Hie Milt.-lli 5 |x.i.t i.- lisu uu.ss, J|I.. ou JAI-AN II.t').. I IEIsN'INtNtl (
p.il.-li uiul tf.ilisiuclii.li. l
I
:. I conference, action IIM>II "hid Ii in: .. 1..IIIU.I.&t., 1 tI'Ult: : I'KAIIi,
)
la..ll.al11"\ : Druggists and Prescriptionisls riMt-KS: : Ht\: : )\.\ lIk.: : 1"1.1. Ku\eli.-| t 'u,1: HI.III111) I "l'ael'I. .
| I I I either I 1..II..r aiiL'n.enl t t Ih..llgll.I |] i !>. alIt| |lii.ine..i '... ., LulIlr i 1'lulo. 11IUIr'L.I'I'I. Aura)
4 t I 1'rei.ident I )ln bi In, 1 Cniiiiil: 11!, ".k ''.1.1'. Tujj. u.'t., I.C 01'1..1'.11.{ -i-*, I( is-i-list

) h.lI..lcr in his .\ m: I\\\BII.: : MlOf.Mr. I %9. 'J IU South ralafut "ir-.'.. 19-5. PALAFOX ST.-19D'ic'.lf ?!. ".riiiiilii.ii I r.iU, J.aU.) U "u.II..r.I < 'lilim K, .unit II fit h'!".

| ; .10 ut. bl.1 tiui l) M 1'I'r"r.' 11'.1? Tlie %Vy5p5y ,'U\Uttl'l: L is rurlli"h Our Cut Flower Department

I .ll'ul" "I..... U*. I K.: Allen >hoi :a do.II'1 onI 1'1:''U'OI, I'I.UhIIt. --- -- -- sit }1.155' |hr year, mil' ...in jun I iirM llm, l. t uunitetulit i livery rn.MH-t.ai'.l| .I. we titus
Ihu Hcllaiuol I a-I r-atur.l.iy with a Tht'.alll'u..II.I.IIh I ha ill e.uustuiic) ts'uraiIy| "' ,r
ii i m tb.|
1'1'1"1'1 .
? first-class
i in ) luiicti
i i. ] every Hespec \it i.h.I. 11 a.t,;III-i ii '.iiiy nihTkly I .'Usttrs 11
\1'1 icason, I I I Ihe- sit is 1"1'. h hi'adand I tIcAialts IN I lu 1"11"" uu( sill ..II.I"u. nr
: I hcail. otfthi- .. 1'1"1 W.L HmM.i. rssss.td 1..1. fully saul) In tlif l ..
) I I I then on I Is run hi I Ihe I h kplinkwall : I ami I..t Inll"
\\t-roal- ot his IlaLII'. 11.1111; went ilearthrough I'Ul' is. MH: tl INKS: nnII.\: ., -- L.I u'i-wLfel).u' W 1.1 mill i-airy.rUiiial.hufrly il..Uu in I..I fur|<.

I ) I Ihe ...\.1'11 I ..f hind f' olof .1.011' 1' A I I I'U:. I 141John : I -|,";| ut ni I uir.. '1"1.1,1 i .r.li-r !I.
I that tho 1'reki- horxu and ( City Hotel nit llowei isss.I| ,u .
ivifiif
1" \ r..111 :11,1 it> olbiug )k. pi in ) s lrugattststti..u I .1\.. ttt'.
! ic'a 'iiie"liou a ju> almto th,' I lwauf. '|[lie hofsu I.uo i. Mure.Vs'ptsUI I lr.t.a. All.rolt'IIU"Ull.
i of il co-icl- Thompson Saddler 1.1'" ,iiinfiilly utl tu.l wurrantei
siUlciing I wilh Im'k-jut. and ba
\ / fi\vn Iu l'.mIM'"u.lill :'l" I' | |
l F iuu. to I have 11'1 tunu'd I"UI Ic die, a, IJU.I" J.ll'I\II"ul.. !:S
I l 1lullligl'II" been dc.paiicd of. 1'111'a. | -- l'u'.< riplious.Contiador --nun---1eIyU'-- Ed. Sexauer, Proprietr JI aDI'C".tUn.(ml kwp in M <'k a '''I: .I 1'V.t.flt', 11.1 .

k111 inU'ii;.U. of I --
[ ,' flng hi. p
f' must l I.e dune, lxi_immeu U'ader has: aa\.111: and llui liter. Harness, Saddlery( I i Surveys
U acted
: t
on I he Male of r'lor idi thirivcu million
K
..., of aov ERNMENT ST., I .Tt ul.I.In.l.! Ki-ki.Uot Surveyor
aciv land and has u..i.1'.11 ignal U.I.JUUUnU IMtOMri'LV. :
RUCS 1. AMa
WHIPS
ETC. HHIUL11'M.'nI'
MPK: OK ,
AaT rilHLU'
timely and ticloiy ovEr thc poliiical MJHAK
J ( : ) elp- TIMIII: : 0. .!! AntDU"D"d.
intcndt l a. t.ta.N lint for thu l-ca.lcr and Mr. I'tNSAt'OL.V, H.OUIDA. UOVKUNMKVritaiu: ; sritiir.: II..I.tln Ib..A.Xlucu'la..IL
but Hill .epii' I | ihu Sute woul.l have infernally 1_1? !

I 111..1111. au \ $. I 1"11tI !
capacity. j I hard time of it. .. .Kiktl' mid B..&r.i bY tint ii4 v, \t KKK or MoN ru. p.utlu.oln, sir "Ii..n., 1,1 VCMVU in ,t.ll 8.
817 a. .
I I lW" k L'uragtuua bt j2u-tt """b. ; laa.I t ....\ICI.$. Marb 5-. OIBB 1.11, or( 0

.
": '';'1 "'n -iJ 1' ..- -. -- _

-I
.
-
*


...... .. ---- ----. -
; r- __ .__ ._ b 17 _- -p HI
-- -
--- - --- -

f 1 l' \ < I I. '
: Ponsacola: Directory. i '1, T': '''''n. ;r i Iai \'I

j j I
1. ,
I ; '. ( ,i- ii ill i -'I,,1 .::11 | I 14 I

"11'' M ill. i.1 ):.,- .. '' I
1 t ;i'l-v. (i. .1 I .In ..1': i I ( '

( lerk (Clretiil, ,' "' -iii'' !I.' K.il-: I lilln.i., I inf.) '1:. ( )oIII1'I'I"' .i 11'' It v..1. -> I I" \ i it nfs 1'1. I;." ,I.. Itll": Cer'y! aiIrI r Liver.v :f te 11) ( ) '\ .' ( ( ) I'; "

t i ',," iall'll.t! ," I ..!' r II II ;
l ti-i-k Criminal: cit, 1'. .\. MeAlliiiil.imUi'l rnmf" il' > :ilinlt- : II I

tlmlinil\ i.im.1.1'; .\I'I'Y. ILK wi'ln" t Iris in.-; N-rti tr.iitl in t.si t... I

i it nuy' .In' 1iie--4e". S*. U.il'inrtHi.' .b.Ok| \V.mi* III.'.h'n lo..I.1" I ItI.1l'L; I'm I'M kIt'.
I ; ,
i", 1'6h'1
I
ii.iiny of. 1I. woiM'irriulost "i i ,iii' : -. ,1 '." '\ .: .t $ '
::001111<'11 T ..I.e.otue.( 1
VnK ntiil Wi-ll '
-f-l.ttesmr-Ii n* :ami'
I'.IX. ('"I1""lht-\1 t I I'Mllll"I r .
(ti I'm. i.
'J mo'n \\ hH'l' 11.\11I'11 .lall,1, )1I !h OIl Ilh' 1,11-L \11
l'.lA. (/ ". U I I ... I,
t< isur- I
nf nit nlul I !wit-lav, wfit* "I hO UIIItIltht!

.I'lTamiMJ.. f. I.I*
Miei' I ill' -J 04' vli, Wilkln, llu- Itll' ivlli'i. e\pre-il nr illlilllil| tli.i, i
.
Mil t I. or KdlH'lltl"ll-.V: : H. \ '. "k .u tIt' .all elanofatiim.i'.al: ,i : \ t tr..iniiu i i- "f J BlUBiaflAUSER I I'tn' liisital ..
1 U. I I'itt, I h ii nfl i fl : A. II-I"m"II.
''11I1111'0'1'0-11.' '' i
.Ioiit t flit "nloh'1 1if.t I In' Hot -itn) '
i II
|I'
I i.-h.%rd.nfl, )Kd.;. tali<' IIill.hlll'I I i ''o ill thetnt\ 'Kle fi>r -SHI'CIThis lioanlinj St? t" h Il'
) ( ( )
and A Illrra.: : ; .lilis,( llul"'' liii !
Kiiiil I L of talk, at l all tinu*,i -utliiientleoinmon I" Plumbin1[ Gas and Steam I'c' .

cirv intricKic.Mnvor i is i-s|14 rulh I nfi* nieh ve.u Iniiudmtoly Fit li liA'I' !'..\!, !I'i.'t'i > VIA, .
' --- ---"
l -\V.I I II. I'hlplej.\ I after the i-liiM> of t tinroll'" -.- t'KII l Kit t IN -- l"l' I i t. 1 \ I .I. I i 1'iti ItiHtUx, nl all I "hu''", ? ,

riefk-r:. 1. Hunt..Mnrtlntl ni"ii("iMM'iit son-inn. The \resotit> I linnfolo ".
J.'U. K"1erU.An4tHiM |1'\ ti IA- FIX 1 II.1 .lit -. l U.\i hH's "11\11a.: A l I I l\ci! { A I I,1't '
wonm t., N A:01..1/ otioitti-iit\| ( \ tOT 1,1:1 .J. I'tti 1'""' 1niliiu I liiii| r. <
>r--i'n.' IIi'i'Wj: W I'\II".I.\: n'I' \\ A I 1I;I A I I riJM( I.: .t I .\ \ *, i I'! up.Ol iHOUSEKEEPERSJX'lMLLO( !
stating a few |iiin| f.u-tn! lu n filiation; i i.f \I
('ul1'IIII'--II\III11'1 1 raliiurity -a. I ei.'Kr.' : I tl." \\ .\ i iIt' IK: ) -' \\t.\\ Oil, I ; M I : I III.' i
.
.\ltnrm'W.II"uIII.\ I tniM-hii'' votis utnl groundaileluioi I) 111:11 I'oi rirlincIIIIMS| ol nil i i 10.1 I .
.lumlif nf. r.-HCj -.1. II. K: miihli'. I Of roiiroe tin) (Itt,(> di-iiit*' that iti.1m.lu; Il I.I.114 I'll lE: AMI .'ITI I Stt.i1ix.'i'uius !:. .''\< i tat "tl'll "It (1..11 t !It<..:. i ,I I

OniiiiiMtionnr. I I'. I. hllIt.I'rl'.i.I !. itiMaiuvsof PI.Io'II.lilI111'1.11I1' Adi"'IIIII) ( ( : iu-iuuZii.: ) : I 1-I ;
.
I I -
.iU "l; .\. V. tlulilw. I K. Willfnmi, )Ittxixiior I-:. by IKTSOIIS! not. liberally. ", h"'l\toIIIUI" l leasily h.< ItI4 tnKi-it, tin, 1111 I ::i' LI ti .Hiil, I I"iII I'm- ririiiiinml rnui: IM I ssgs. "
Jiimi-H hull fl'gI!, U. M. \11'111\1 ill! ..lrll :101. Xi-\t 1.11. l-'on l helnn I r, I I'\
.nll U. W. \Viti'rpi'oii.C ) Mile. |1int..1, I nut ; hilt to u.sMimithat I I ( nil 11Ett.tt; HI.A. "'.\. I!, ,,11.. :IIIIhl.I ,? II.in III u, -1 t 11,1. Itt i V>. los. Iliiiiinint. I'.'.
tin-so men \\. re "iititiiui.lil"' 'I" t to .
: .
:,' ..loiH'r nii'eL on the HiRtWi>iliuliiy III I:. ... .
ifttuinit an uni-cimH, Mtnuli r.Vlnr __ .I _. __

Inrnrh montli.- OUT Uio \'1.111h'"", ant the world i I t.II t. AtVhlllKlit| 1 I Hill .tlnl il"\ learll: til,' 'Don't' Fernet[ the Place. I'or I ',-III| IlLS .'Is| S.t J\/10 :ErZ.SU.rc .

CliurchMKriionisrCiiLKCH.Itlrl"'I' : KlimrKp of tin- inner life nf one of then pul'lir in IhiK :ami ; % I I., t..I"! ".. :. I

I : .-SoutJi. I'al.tfnt-,, "di-iinoiidiiin.itii: I I > rnti'li i t): it i"L dU'ou'i-t>.I (.''.I.lilj by .itihciti-ine. \In tinaiul nIjilil'l Il'' ; I.<.!. '1'OIS| Illlll till MillIII sIS III.

)Ki'ir. Vf. M. Cox, \".I.'r"rvl. '" nt t IIA. Hint, lli' 1iiitii"i.l| '\1.j s iiirist a.--tiluou-l, I "I. h I I i Lv WKI-KI.Y CHMMM U': fcBilVO 'I'rcLL11o
.
1,17 ::10 r.:M. SumlAv srlimil at !t.lit: ) A. ,
'' :
:M., .\. M. Mi'Millmi I Sui'l.' 1'1'.1)1' mrctki |n'li.--lii-l. That the. I.>li-hitii: win in;4ttiti n.vl., Hint Ih.I'I"i otlur I iiiiilinntlilUIrl Louis A. And( () Ills-. 'l'oj .

(.' WfitiiOHilii' } nt 7 P.M. fn-nu tri.I -. l 1.v .profiivsii 'mil; "hipiiluitaT: in iuMIti'tnblihlkd ,. } U'hirll\ they run It) tin -linnextent .' lsol

)1 I K.lllol"I r, ('11 I'Ul'lI.W III'nl I-Jt.\,, 11I11"11 for( 1111'lII"I't.| I Li.fiUt .II 1"'II'i.. 1"1 fit. Tin' (I'""! City Poster 1'.I. .ink HooltH HIM! 11 ..II. ::U t' .\II IION l.t'P.

\ It 1 I ItiMinN I 1'iisfnr.I I'rcnrliln.I : r\i'i (I : lit minor I: iiu[" 'i-ano-' : \1 I. alwaj' ..1,1.1.l'II.,1, | | iiui.ike t Bil ,

Iht itii'l'\ ;M! iSaliliiith, .(I II I ,,','Ioll'k n. til. tun* A 1.' "'TILt.. liistniai. with the '\divrlor FII'I\ till-,\ .. 1'1"1'111.1' I' .. .,ni ', e'ittt '
I pio.l t "' ill 4 onsussIsi's S lul I <V ( ) Ie.I
7'i! ..' ick L J''. in. All tiiv 111\1\.1 I I ; .'..1. liTtriiK.iiT if i-nltiin* it I'littn-k Henry 1 )lint tli' _"I.tCI. CiiiMilain, ,ttitI! li'ilui i .11 -Inn,I' nil, I' : } : I .

II. S. VeriertmsKir. il i:.' IK I n I, ". I : | ns, I
-100.:1'
I K&.S.HY. anil I million. i io bii Ir '
I) most I Ill lit <'nn'hy:; "It IIIK: 11 III,1C.Hereafter I 41' HIl .
:-o..nll"lt; It A. M. aiiil7ao:: 1ftunil.ty '. M. tin fiini'iii'\ ? H'volulioiinry ornU-r t-lmw i mi Si-h'iiil, II t !>-.tO: 1\\. in.. nl" '. lf fwSiipt. I un |1'11| r will ,U1 1 ."I.II'1 I Ill H'JIniAMir. /
4 that I the. itii lit liini I is
... t 1.'I'"la.< | IInl'| nt.stiiii -- -- -
Prayer Mci-linj everyV.nlno Him I i-lllee, on Nitii'ttiI; |, lin'.nli\s". : ,n i-niii 1'11'l1:11I.IIIIh"II,1 : orAIII'.N $ !
iU nt N C'lnircli' en ll..1I'.. 111'111' nil\ wrong III so fur i iw .it colu-fluti( .1-.11 I II \1111". t -J
> x 1'.ln. I'or .llir ..nl" ii aid liu-
the nlto .
l .
I'arh, .In'c" 1 bury to I hlll..III't-,, nn nntrainiil I nioilt
I Kj'i."fi; >i'AL. Cllrl, I'.. I'''nrt'h. IU>v. J. of ,"'III"q. In lint. 'lir-t f'II"l': his Mlniniiit ,f \it : I IIIK: II""I"II I ,111 \ VMVS.IMItr I ., .
i
1. So itt. !11.11.! I..L.D.1 Hcrtur. SorUcegnII ": \I ns intirli mole' nini I than) : trailitioti 11..1,1.1. ::'iVh. II HlllU 1.1'! IIIVK: llIK, 'I I it', IA .11. 1.1. t1 .atI z zI
mill' M W''lllll Nhl -, 8 t |1'. in.Iriilay.T : ," .
A. M. 1'11.; ) liaf" mvounttsl it; anil' in the. BIToml AIIIK | : I IIIK '
n.ni. ....v 11I1' :'.|Ul rl. \ I'lai'O'\ in..li-inl I of loai'iri; lit 'a UHIIKinto I 1 .I Jiih lI I I) :-itii.Kcwitiuri k'ttt.. FIIII"- : I.U"I t" 1'11')11 I'.. nil I I "oil.itl I "liiliotu-i j is sash 1t'"S' 11V. 'I4) I ) C ) 1'1.

(:.A I rllllLlC.--OI. MU'luul'ii' 1 I'liuicli(I form I faun nii.l\ fort *. he cliiuUil l 1.\
inn ;
I'aUrnt un.l. (''Iiae Mri'flM, Very Ho\ ; _iI.L ai.il. riuinksi'.iiiu i I'l ny. ", IIOUK; : U>l>lilhs in M, *. ( toil-Jiinio) Insleail 1..11
of I
1o"'lh.'r.'oIhll t I U. I Ilimim., |>;n-.. lvI'or :

I' Kiu-ii J. I',,t.ii. :iH.Kinit.| ..n \tiTH inSiuiitiK lvtinjtliL't t I UBIS.| uinl I trusting, to t torrent. i IAKIoiui: :. -- 10 -- 11. it. '. 2G; Ooaj.tsi X: or: : : : :
SivuiuMitmirf nf i for tin* I Kir, I I'nl pO"lIc.
nt I
% I : 1'irt.t .Miiwt nt 0.l: i A.M. : i-lminrtiii1 Miicttv : -
;1 liililreiiN Mi-H at ** A.M.:' ; 1IUIHKHNitt rick Henry I ,, wits'' tlirmifth,* !:) all IHH I, earl; I till' Mll'Si-liti.M' I Will I'li'llHl- Ililtil-l till. I II,. I."\\ I'lici-K. I TIUI : i> .' i.\it .Aout i:.

", ID") A. M. ; I'tirlMriiiiiLM'' nt :.1 r.M.VicpdM ; cnri-cr, n palii nt. |lmliliii> I I i ); .sliiili-iit t ,, I U.tiof It ,ilate III It h1 the" ) Irive, pniil and\ \hit Ii i itaniieil I. I 1

I "'.;11. Man: cMi'V iniiiiunti .lit 7. law nml' g..llt'r..IIiI'ralllr' ,'. |" on "I'tery |>iiier'| Iliey n-i five.. I I'm Commercial Job Printing Office I'or n I'iiutttttoi innHi.rnmi .. '.-'ul.'.' I.u.... .ll u 1"1 s ...I ul Ifs .'Iliul. 1..lhl\.
.
ILAL' risT. --. -- --. Sl'Mli'l'lixy A Mill itiort. fainiliiir: iti-'taiut: I it thaof ) : 1"1'1' ni" ,-h In Hilvuiii-e. tutu If tin .'.. ,,, ,., ,
.
ml
nt II I \. >:' i.. ..ii'l' H I'. M. 111)2 I'Alvi i : Ni'lli' I \1"i I .1 .1 I pii.nl !?I"'I..I! | -iveii i-nlliv. I'lin-l.
ce MiiniUy. Iliiimt: riurim. CVitainly |ii.' nllonlit '"1"11111011"1"1' ninilliei UHIm .."I111| II and >., ... "| "l I .' t\\. 1.1 .. 1,1, i 'iiiinv ," tI I "l'in
-*.nilnv, f<.-nHil| I at 1'';:*(" A.M., -- it TIM: IIST: i:4iriri'iiIMII. : : u .- ._u .- --- ------ --- I < i u i\ i | ., I I i m fill .1 'a |I"IJII, ofnil.
l'r"'I.r Mort i-wry \\ nliii'Hil.oH Wnmli-ilul I (I\IIII'\ ''' i-f. eiiiii.s ll lIl1Il.h. nilliln v.'M-nn.iMi', t hub,' atler the, Hill nrii IIItI.it | I h.1. .1-1, lire" toi, .:, IM" nl-l .," tunt I I !! n tli.it I u |11111 tn the It.I..1' t I'llu-hlnC' It.

Hepl.M p. :M. fliiin-li ng; nu K.: (1101"1'111111'111Ii' ) ant o\,'r uitvciNrroiiilitlnlm.! ., I I, I IliMMh'x I ,1 1i t \ |I < n, II.r limn" ill! lie -1..1" II frinnnu <; : : .15tH 01 I'ltI; : 1':1 I'.itsirt or, mr.: 'iiit i I I lol t.s't,i. h .''I I II h lIlt, I lilt 0' I" I si. I 'I II" 1,. "..,1,..
.
II' 1 I-VV \ : : ,
v I't "|1'1.itc'| N'VilllSlJIIHH'I I I" i inn' was imli-i-il tuiti/ -r. Y 't it. I Is ilmiKtfill I list. i > \IM: ri.oitiitt. 1.1.1'11..111, > ; :1'.10. 1--''' III.|
1.111" I Ih i I I.ulinvi $I. I
1'\ J.A -I1'UIU'J'II.\I'II..I'llil'Ht.Il.: : I I t : ,. \ whither any j-Ti-t \t Its evi r 1 Intteitraimil -. -- --- 0.1.. litili' 1..lnl. "I II"I l'ulll.I'.II.1 level. I ,, | lliuli-i, IIIU'oel For tIle Next 30 Days
11,1.,1".1
Iti'Vori'tiil V. II.I Mi-tHII 1 Miii'|>ty I'liotiir .. o. .
: "-\ t'ii in thu tiThfii-alilies i f III- ll I |iillli'llilo' | of I I | ol' the,
N'fUciIn I l Ii ilniar llnlMinitrvcry i :4i inlay i I':-l ii bI I..I,1 IHTI*. i I I ,ilnxi'iith
ill t. It lIIO'Ia-a'III..ill: ,'" that thi> ,IH'I'" I foil-slant l'iUi-eiitl| | I hiiu-li. III

Ht 11 I n iii. a iiI, "*4\.11I.tLti iiuliy W rtliM-wlny: Srhixtl'' ut H H':::10111.11I. ni whit talk M" >..lit'Iy aUnit ItnniH I ax II ,lnelof 1 I'anl-1 i u < "1.1'.01"1.,1.-, | I", I. i- Ilillliiiidi 'itnd,\ oii'livM'st'' iti-ri the healtlil'-t, "UM' i < IKI : ofFlfiiscliiiiuiin's
Mo i p. .
I'myt-r Ki I l-'lici--ilnl\ Hie, I liesl' inhiinlm-, : Ill I, Iltoti .ti
iialiire: 111,1111 thin*; cUe ,I.) lint' reailiN *. I III, :eis. I II luii.-. -iieiiinei' .. "I'lisl.i ,
'.1.1'11 Kit A'I. I Iliiiiiaiiui'l' "' L l'Il.It"U''II.It. : GEO. W. TURTON iind edui'itllniitil\ ,, in I I" Iii .imitnii' > 'hniiunl
'
..*. A. K. M It-IIi, I'liHtiir. Servlwt scry I, itiit''I liintra-liy.%: | I lu t that I I too \t'tiil' e i"I l-linil 'II snrls" i I 11111$ 1IU' II '|'.|\1" 'l t In il- ( "ll.'uiiliand': The il.'uli-al' I'i. i

>
I"11.IIMII.OW I uiila)' :SoluHil, at II :11.11I. 1'0'IIIM I I lets IH fro tlin I'litt-css thnai) ;l lwhieh M.in 11:1 I Dnli'il: iil tc, il MIIUH.Vmi I'luver-i, 'v l r tiiitiinnme.' .ai: |-|'is' l I. i dun i
k..... f hurt h nu Nortliwi'ht I''II'II'r..e, \HnINi ,"' ln n-rnt in leniiiu.K, to ilo Iiiwork. 'o 1"1. I\I.I.oh it, I. 'I I\.1.1.\1"!. 11'il'iiMiN. I I

,mid( U"I"Jo'J KtrrelH. It wait n tirmt, ti oxnvtly tin Portrait and View Photographer, III-' ii.ie| ( .1"| ii'tiillt,.. ii\le\I \ ,In I'liMittlic'faellitlitt ...1 1",,,1., \"Ill 1'1"?- \\ 111 HIIMVK.V l ; TO. ) J.1'1: -- 'I
iitiI) I. I I. ITS I'i .1,1"111,1;' I
(\ilui-i-il ClinfrlK'M.Jr. atiii 111 l nil i-Ksentiiils; n>. that \\ liii-ii I Irrj Is .'

1'At'l. M.L K.: l'IIUIIC'IIJlllo'IIo'III'I,1IW..II I "-nteil year niter i jear ,Jiy, ei,J ciillriiiii( oltho JUil: t.- 1'iilal.n 41 It'll. \\' ol,.I lit Ill till'1:: \I ,II.MtlMil...1 H", riiini| II.| nl'11 ti I 1 1"I.IK..'I'ii -. I I'lircliiiMM1) ::' ( ol' One) IMiiiid) ( of ( \fU) >o.

"..II 'I'arr i 'imii' UII.I Alianimri'ilH" t I I'l ..-,'lit t tinio.I( I In thi ili'i'loteil" nlisiinv --' ---- ,it Itt I ti::. i ,,-I.. ii 1,". "t', ,I.i ,ii, REJOICE |

"III'i !. : II A IlI., :.liiiul i T.ft'' |1,111.' "iiui'lin", (.f livinji te.ii-li--i-, Ilntieit:: liiirn-I 1 i' 1.II I,lit. In the SpocdHollo fIMITAINI ,,
,
,. tiVtHlir jnM laken In my eni| I 'iv tlt.I K. 'Oiili'i- 1..1 :at t I InSlme' ni \\illi, Iii- | -i.i
'lluiri.il.iv" I'm* rA. : --- 1'lt. 1111''I.j"I'IIIII.1
.
'iHiil : l.II. i"(iiiKlit, inInnlion i ipKii, lH. |is. I 110llIoh''l1 111"1 S STitrr
II |iI IY fhl.Nil
1 nl l ( I.M-I imi.' ( I., I inn In Ini I. II.N
i '
| t Ui'V.; U. to. rh,1. : ".1'' flh.I"'I' '
,
l :-0111,1")11.
fi IIIIII. > ..1111.1 11'1.
: .11 i words. nijiili- ;'i-t. i-f t ili.Min-H' anM'ntelieeri ; eer lieloie tit .make I tin- \1 iii'" e \ 5"I" ,1111'I., I liitnil-4 I Ildi I ""IC"1
:> t t '
Sutnl.i s..IIIM.II! a.m., Hi'V. K. l-'ui'il, : %111'1.% I'l'i I Ih"l .
) LIII (1' ill uii.l! It|il (dmjiili l .1.! ji itnn-i I i"in' lilt* 0 Mrltit-r tirrlriii.Mil '
ZI j I'l-n-i \er-s--, | line-t | > nws. i rayi'ii' 1'.1..1.1 l'I'IIIIuo I
". M I. K.: /.nut 'III'lu'II---1ru! Itt WILl.I nillli'il I < > l'h"I"/'IOI.h.l In ilii- nutitllll'Mfll'lll. In nil its .1" 'in MM ill iii-ilei-i" I" NY M. L. ROCH
Sctilnt 1' 111'$ : a Hetitly; J HUM' I lutsl I t tuall' I the [ ill .1..111,1: I''rllu. c\i 1'111. n. I \ r T.o'"I' C. I
I t 11'11 ami Iti'inanii\ Nt eeti Ml, |,' | lull end .1. tIti114btIF.DYSPEPTICS. ;,
; 1 ::10 J p..lti :MiniliXH" 11I: )'(r inei.'tlnriHOa.lil. :':. ri'L-tioiiH, for tin (ci ,iiiitln, nf st 1 tli'1 1t'aiiii whirl" I .. ,\.1"lt tIt ,",'" -,lil l|>li"ii IS| I'llniiiii: deniieil, lll1..1,1 &. < \< ti t4, ui'1:1: : i>ii'4iTjo : ,
:/ /Silllil.ls. ClitHH I liioetini, 7: WI l |I'. I'liln! hi- I' arli nlisetvi-tl ali'l in- 31)l "II' tItlil l'I'.I'.lil.11 tl'i.1"' ""i'I,1' l'i I .It!.. -||| | ||' I .1 III.- I'llHMI li I U.I '.ltSM' nuJ'in'
__
Tin-Kit I)'14. Itl.\'. t.'. A. ('I 1111 Ifl, I "'.I"I'. vuitih-tteil i .I, with utt.wto iiMiiilinn 1 liki ."('nailed in ," 1) '_than $;(".1. New .1,,tIll, .Ip.' -"I\.I\ ', ,il I I i.. ,t..S'| i' :>.,. v I'n in lo\ Mn*<'r.

Stiiulay :Miluuil. U i.in., I II.I "Itch 1)', Miil.A. |' errors, t-M-'imeiis| of' I l-nl: I (I"UN-try t mul tmKI'iiruily 4-t' S"ill 1",111, iIii"-'.l I"1 W. ,rk 'ull.itvl'i ,ilei t t",, 1"1" | 'ip ,1.1 I I; .It. I in t 'I... I I'AitriKHii\\; : i ; iov\\ .

M I. K:. f iiuiirii I -.I Ililinimt I lil"ii'i'iliu'iatfiiiiailinl i-iltii-hol 1 liMuwn, I nrmlin-tlnn\, < ,>>.1| leine lila I ,. III "I 311111' "I I II I. 'it.I I lt. ill lllll-4l? |.
1 ( .l-i >.Itmm the h-ive I tin- I I'.lll.V I COM
), : I 1'nlHf.ix, H'.ri'tl-: *. ertlitHU I : III .. I 1"1' I sniniiii l ull) I
I tho I I.
In tin* IIC iumlci1tt>
a. in., 3 iiiul, i ::40 |P.111. :-OUII'"I' ) -, ainl7 ::1t1:> lifi'it .I Jlil"t I 1411 ill I''. '('lIf tn I iiii-iii, I iiMniro (uii'l, fin MIeiil I
Clam I nun UII II!!, 7Mi.iu: \ liy utuvc.iricil I'IT'Jrlo.-llton AdvtrPiisrntnllnn ,
|
p.In 'riiiir-iluys.i ) : < |I' r nii'iitli. I the mldi-i M will I heI
'ui'Ml.oH. I'liiycr iiii'Hin;;, itO:; ) a.ui. f un. II.r.( 1'111'; Philip Brown
.lien led.llliiiiK .
.. bnr.il.i ---- I "11'1 as ,
4;,)'... )U>> J. H. (lrhlll..1 14411411 ) 'hllll"II. I
!JMioiil. Un.ni.' KiMie .Annul Siiit.Mi'ntN | In the .'n...-. ---- -

; It \sP I 1141 Cm I ncu-Aifai i/ IHtfmu -. 1 ""11, 1411111141414| | olio Lilly! nr 1'11''I\1 wxI'liiluisi's Y MMtMIAL -IIK AI.KIi' I 1"-' l..*Kiil ml .,llir Ins IM<.
Wiiilitn'iiliinvury' sii'. ,-'". :rt.iv i ,, nut of .>, 11.1110"1"1 i.llni '
l.i' ul ami
Ki.llnvMiiL- II '
!.,.*: 11 1 a.in., a< mi I 7:J MiiliilavH' N iiMl. \ SVeiliii'tilay' ... I llt'V.d.ii( 1".1. All Kinds ( )Furniture l III l inks. ki |1'1, InI, 'i. I ami f f.'t i ai-| al this HIIne 'I
11.m.1
PI-UINO, ijnlli'(" III-OIHT to tlm III.I ,UIIO tn I,' i-KMtlld. li-allest. .111 .. Ill ,
I'. .MrKliiluy I t,t 1'w-t'ir. MHiila 1 ) :Nrlnml I'. II. ImlDwi" I I'.ilt$ it I is iilini'iest.iiSoino \. : \ .is tin- ji" opIi'V inteii'HtH .in in .ii.i.nriImld | ,| null lli 1'1"1'" | liiniilieil, ',\ ,lui tin-ill!
inV.. II. :P4114, ) irSiii't.' 'Iill and 'I' ,iiu it- ,110'1.110'1| ,- -- ..

:SI'. JlUIN IIIK llAI'll-l I fill: icu: N114.: |1".11'coint| Ihll11) *> liy" In i lug iiini'-l,, ) .0"11"'A.i 1'11.1"1 itinl. I.1,1,, I. ILA niX Si I Mr \ I I III I t -t ( 'ti' |I.o.| (P. 1..11.11.I Iii mil* I'III UN niiint .11. reiii', liankmi''j
ui'Uii-n xiri'iil.' ..TI tiit.t anil 7 : hi I'. inii "'IIIIllt they p't illll.I tn 1'1'1 'llllli-llilli.ili |1".1'1.| | 1.1": '1) I Il" ; .
%I1IL1Y. ,,. t'liiyi-r' mniliig::, 7:3-1 p.. III. M'nitnrn. I l-iills iiiul' roncert-t ninl, t to I-tt,"1 t.II II II it 1, hell KI I Mauls and, ..11,1| |, ". s. (Inniiiln| 1-- ..1"'kl.II" Ifili'-lieil l inn, Inl.ki II. ami \

'Lu-tur. H, 7:30:;) ) I'. in. Wnlin-ml.iyK' gi iii-n, by tin. I'rliiittiif \\',1.< 'I" illlei I Is lis ,All illVllillli.il '0 ii-'i-t| 1 'in > -.l.n-f. ,,|"|.l.len.Mii .11| lie- (iilee i, ll-l tt nl .io.,\ JIIHI' ttliiil, $the lol'

Ib'V J. Ir'eliliin, 1'axtiir. & UaIY: Sibnul'Juki 11 gi Out mistake I in fglrl I to thi.line 1 \ u-rl IS.it' tin |ajiel" ha- nri-iiiiil. I 'I (jiK-I -1.1 t ii iiit! I'lh' riiiip Mill 0-1. I A. G. MORENO & CO.
n.ni., 1 'isiiI. I JnliiiHiiii%. !-III| t. Iii' 4111' In Hi |h"ill.. .
I Is \h'rl the i rror I is No mu- ran t I. inriteil 1111'1'| "I"c'IIII..I1I111 fl '.I 1,1 "'- I IV KIT In-l.ilirr. -.'O Alll'l.niU in, .\ 1.1..11.,1.1,11011 I. ,
Mr. OLHK Hi'ii 11.1 < III 111'11-\".-"I1I.c il, honuKi men, situ, 1 that ihct I'M'k mil s i
\ to lit.' -.HI I I riinlii'il, I'II-IM, I I'l.Mliirli-'
&
L h''cl'Illl"llIIlIlIt:: ami Laltiu i4 nat" Is. :-0..1' -Iall l'III"rlaill'III ,.11.1 1 "I"11" '''" I' "Imuiiinin.'H nlI \
Trnu-r IIr .hI Im-i l 1111'r""II,1 nt ." fl. Vie it '""' nIIi' .' iiml, tiaiiil.' $ 161'I'l 3Io.i '-, ,", nl"
v1'i'.: ::t anil 7:; i I'. tn. Miiul.ir$ 1'.111..1 I. \V. O. IOl .1111..111. 'JIII" ,11'1 WII r\o. 'j oi-'i'ii t' \\1"'( I.'
II)4"'\l.1 IIi, T.Vi T : I'. lii. :.M'Hiila,, *. UftiinxT.Vi M'III.ltlllul U u Hin-" 'Ltt' iloti. I Hut it Uimtlie I "' hll, hits. li'...l l'flume, hiihlini.Nitioiih ..- will ivHl, uiie it'll 1 i' ,iiiul, Hie, list (may' Li I. : I'I'lrl.a. 'I.

:: |I'.. in. \\.111.,111), .. U. v. I K. II. Kaulk1'aNtor. 'tily Uiin I i t.;; nn-i-K-.a-j. Tlicro nreitficr I" lIt| I'lililctrust.' l Irie In-in all "II..i. 1011.11" l wli.it Is niiiiinl.
1'011'1' <10)' M-liiHil$, !. ::)o I II. ni I II.I 1 I.Ki I.. ifiiinlileratituin, wlneh lot\ to !I. .i." iiillin inimul '-iiutrlisii.I' | \till nolhiiivn Altoney and Counsellor-at Law.5)I thJii.i
( t. ,
: uv. '..IIIt.I linni.i-r'| 'It, eontriil, 'itn uitei-aneei., I lit : ('1'" inrhlilia! |u>Hlae! IIIIIH! e iniuilliilii I-PIII4.II. i' lll.,
aken into arx-ount. I ilnu't C"nIhal
I I'MIIIX ILA I-114 I' ('lIl'1I11l.-'I'lIrrlljlolll, i : )In-, : ,-| out nf IOU uliu j, ['AILT I'OMMKIU-IAI. Will 1" II ) FIt.i.. TI-M.IIS' \\ .1 .iiin-i.' l'l| ,. ni ili'i.
iinfe fin
liin f IIRJIIanil dm'ttll' ktnvt'I'niiiH( : tl.1"Il' | 1"1 Evil-doers I' andHI, I iiis I i, In .. The | ii-.l.iirr,, Kill Inuliiinl Ii I i i IK (MIliniiilnil

. ::.1 Aiul I H p. in. Minia I$ '| ) ti, mill !s p. in.ViilniK- 'I'Crs-iiti-J" at "Olit'r I Keli nu inxitntinti i, Terror to II'Ik: H H'. : mi lIla $1 1 | I I 'ij" HIInllli'll ... ; nmimn'
iliiy.. rrntcr inin tin,'. HHI:$ 1 it. in, Snml" iyKi'V. tu II .hlutu luill nr eniii-i it at I JIilglll) "ind! Ill,' liieiid,l In : in tlieiinteial I'U.II .1111 ,11, REAL AND GOLLEGTINH AGEN11S
,
'lh..I'I.tlhl .
,
t.
I'UAI: 'Hi 1 I;> I IN \l.l. I ,Ill: i I 'I.-i must I lie 111.1",1) Inall ,
M'hix'l rl'I
I K. L. liiinirr.. )J'.fiir. :Miii'lii' ) I' darf. or to II I'uisiv: of \\,1"1 JlrO1 .. i.llii'ita. 1111 l'uI.I.' I.I 1110\1'\ |>hireH 1 .
II. III., ./. Hc-u-lv. Snpt, 1>aty nt Marllmroii h Iii Ilill'. "'nirill'l and ehi"I.III, [14111t11'1141114, ImtmeHunl i n.,> '-- i ::'"aoill, any lil.iuk ii"l, tin-, list I., i I.. .1|

Hr. utAN'nfiM IICII---O.I'I": |t.i...: .1 I'. The i Jin I r ninetynine: nil f.t) have Ucunwnt'il ., ,% ..1..ul.I..I.| 011.|.|illn- 1.1.1.llllh" "*11.11'( It .uiie tliut in ""-11' slit lite > IM

in. Ui-\. .I. .P. I'o..u. H.U., I..!. II.. I It.! tin.llfiievnlriii 1.I -u far an 'IH-IIIJ n--ked to M.it. ,nililiiin'miiry' \11.,) t'tttI.' *, hale nstli.-y. t.1 IIIIIII.r.lim- ( )'I'I(1 ': w.III"t' 1 at the r.--.ul.ii':, itt',. f I Us si/,-. i ll'l I'U"I'I'.II*. 1'011,11 I AM -iil.M., ,1

j.. conit-rnisl I-'or Amerlsiti hl"111111 t1.11.1..11. iiiu' r ("lintvo \vill | ,lint at as |I."
nlh'rlail"nl. tin' I "iiIv./ ti.i Aaj
) us
ami Oilier .8i>i lilien.K i |. ') nIh'" y hlw. S
1.1.10' "I gl'lll"If1 to rut.li ovev to .1"[ .nnHie, \\'<-i lily and N mi-\N "'.:1.,, 1"1' in H{( IlnsiiK'NN.? I 1141.14 Its "-11,1", 1 lull III 'iill 1. Illst-ehtss' nlllitIII llriit iiml t I 4515 isIs 4 '
XII.II In lit lyilllAK.mui tII lal.1' and n.-ti.I I a lot i if iiiomynnnilll lie fn| liter lived nnd |>rnsii-ri'd| IIi" ... lllltUI oj I Hie MA'i>.

.....u. LmUe, No. III.:' nui-u. e ery TIICHHI ( ,h.'.., ill thc 11.11143| that' tin) day ")if all I ill if, HID.l'lll'llilil-lilll meiired r.l..r.ill tie innlidimeind 1.1 I havireleiis.il.11.Ii II. .1.| .1.|.HI.III r o ,II i Hie lilt |I..M l 'iH'4" il I .1' t' ''I m.i >.i'll.u inmule. T.V\K-I : 1 I.N-I "' I. .\II.llt.tl.
II. \
iatiiilini.'e
H I'l. III., I in 'Ylhl""l'.II". I Hull I iftt-r the ilrawintt 1"11 they will boiskeil I ,ii'\vn'ii|| "| .
W. InU'luleiii-la. W. I rfuiili-r Hirift.f. urniind to risl nn in "lielleUni' : thai snrljlwi lull ""'IllIll I ,"I,l my Inisiness, .tun I ,mils, I Ii.- hl.ulill' ," hlitlnl'. 4 uU"O: UI\C: 1: oi.n 1 1 in. 4 414 tl.'l tu-.sio. 'IIIIIATI: :.

M. Uiftin, 'lioi'pt r cil. llumiril' \ II iiI) NiiU.I'cnrH 1'111'11' with t lit, Plince I re,1..' l U li'oiully wili IK-thu history" ol thu I'l-.NiiAtoi.. .Vi.. All II)rdiiniM| tI |Ill|l In* p.i d I 'in In I IL1 ''ll..r \ink. "I'n IP.. |J'r l'i"' III"! II' .It ,
,. Ii'rt1i&J, ..
tleliiMoii from vilik-h
i I.ILOI.ll'UI. : SIll, Ml il ",1.1) I' mn ,I n I .,Il .
ii.Iii. No. !". tin CM i-Vfiy .Mniiiluy, 13' u. .\10,111' .11".1.1 I j.I.t'" HiI I -
..1II/ 'p. in., III 1') IltllUl fuxtlu lint!. .Xi II. till"II."'11\11"1 them. Ir'.II OUR NEWS DEPARTMENT lime, tju-y! :11, ilnw: mi lui ill si .1.. i i .iniiii"iints \ il. '.. .-. I 111.

JS\ \v. I lull'ndi'iiria .lr. ,. inri II irn\vn t>o C..001'1 III 111' "aJ" ti'C havu I'I') dill/t'iil I..r...." Ilit I!,, sought tiiiakemiHIf.it due Ilii-m." 1..1: in Aliiu'liiiirnl. 11-1.- '1' McBrine Durham &
Co.
J. 10.1 oli-. Chan,, Com.J lint it l i-i I 1.1..11 l mo that uny' Miii- | thai 1 willm| "entiniiui.nIveandit'iid.ililef 111".11. ltili-\ni| I in
N.H.I |II m ii I i | ;, ui"i" i .,.unlM ,
iiw4, '4U; While Jo |114'r' Keeper" of Ill" ''''II 1 knit, ,' ",i&ts. ildi ul., euro to ()t..Il I niru-Ui-n to it.Uter ,ml iini'inliint, current iM-nis I if 5 Hie day, III I hill t In I he nlli, e Ill| IK. l'> \minl 14lbtiI.i I rillln,11111.' Km, i II| in 1.I.I'.fl': uw 14 i >II'<
I l'IIII..rlllltllllll K. n( I1. ini't-tH IB! mul "M'flmmlavit 111'lit IS Illll, 1.lhll. lint in h"I..I. Hlld I'M.I | l I "' I' '1. I 1'1.1 I lilm :Alli'l.nll I miIHIIII '
of eneli iiionth lit .>. 1'.11I..111 nil, (1111.\ '1"l./ l.tlie Kauie worth lair.r.I1I..u..r.' We hits,link I u-e fur Ill Ii r m-.i--.in 1\11 II. 11'1 I I'. Ill .t' UK < It iii.l j IMKxeuiitinn I Real Estate and Loan Apnts.rri A

r) tliiaii' f iisilII I I t,ill. No, 1A: U I Inteinlfiieiakheit. tlit* filnHiIt: i isui-rettyM 1.I.t. lioilmilit; 1'\'\-1 U, I'livuu-di i Tilt I 13', illtniiii'ii' *- tiltli I : mi .','.111 in I'-ii, |1..: I" ..1 .

W. II, Writ-lit hir "I.l'.p.A..U.IIII.l" but it cinli"ity t I. the t"lhl' hit LsCOhI1ll. > :<.., an.I Un .fun,, liull I not indict lunre ,i,>t l'"OIt K I.J'Four :: I 1..1"| liy t tla'

t :Mr Kt. H'O.U ,. I f lie n"I JUft tolln- '11'lf I ful Ilh.I in iinnmr n-udii Ihll 1j.. ourJiUinent. tfflil.nl, I 11',11",11 I. "I I .I.'

MNI(111IY; IiI(4'ii.: luiti- iIit.I.| .- I to i. iIil.) I I m-eert-urt' tn m-i-nrc ltgit.I.i-| Milip.''nu in I'limiinil' I IISIH I I.I in, ) < "is: .,. .-. : :) 1.1..t. I'Hi for S tlu-lr. hiir-s, .i.iii H till! extuitrinii.U Ki-vmiii/iiiii i i- of U t ili.i-m. I ,KITiUie
; meetl.t I M |
I I air ( 1 Hir.miH
aii'lMb: KilitiijH nf eaeli imniihal 11".11I. inmkl nml li-n-i.- t"rIing \ r..t ..1"11 l 11. ..wiiliinit i iiieuirnnrilii I \ui miL ti 1,1..I \ Vh I ; ( VOl| 1 IX MIS.s-J.|
IUI14)I4 lull, em'iiir" I'.iliif"X mid liotvriiuiint nuns .I.I..I.| ,. lnii| rill I. "I'II'I "| I tlie i |PI14| r, Wjriunl I miIVare .el : \\1' It.11 11'1:1'.1.\:11.
Klrvi'U J. M. IlilUurd: lHit.MortiK I nun thing f.i th,, -1'11. .ofiailt. :nd HO I U 1..1.; nml pnti-nnnye imniis.,1shall I .-, / \ ..rUI"I..: -ill 11' I 1 II I'll \.M. I IV (tin .1| I tmi'i'Hiniilimii : I I I 101111' 11"-III\li.I'" 1'JOI't't10 : \ IN.
Uallllhd..r. llvnrtir.Hay | -- I 1.1 I to 1,1. ,h'I''fl..1 .1 ii the failiti.'s nit I I'euu.- NVaruinl: I to'' I I t ,
U'ul. cuuili.r Mttd IU (''I.U"I .. mil. H|III|, I: "' of 1"11 jnnrn.il., I Illll-\ 11''1,1 Hlll!ol| II .|s. 'iilll.| I'll II. 'to-| A I'i 1 1 "1 11'; iU ml, J ..' 1 \
>Ko.> '
J."II" iiii.'i. meu
t-very rhO r'svl St i (til I til At-un.t uml, Hiilliij I IPNItIII' MMV
to in.
yuitn :
ni'.iUjr,1 nili-i-rmr ni. ,:"ht 1'Blnf.ix, Ht i :(,:'M.lid( i (iii\eriimt-iit III.; Kld fuilowk 101... I1 only for iniiK-t, IWII".t j a II' "ul:11|"iaMi path* fix \Vu ...111,11|\'| the R.inif rnlu' In >|.viiji: )., .Iri"t to I'ltich.iM-i i "i.hl"I tho I ,- nliiul.irs \ ..rinr; an I Hii| | ) I I mi(IKIV. t 0'.1: L : ,'1'" I'UI
n* I a" |Mi.kihlu rnrrtMmul' 'IUI In I I 111' II I)
1..1 .C'le
L. M. UaviH, lu, t.'Ihouiaa miitlin in tin ) i'1'. Tl 'cu-tniu' I lon. for tti'l I'I leiiM' \ I II'K
ilii'iiifliKul I Ininiiiiiry tin.uriosi I I > *< ii i HHI I.al'"I)
Tullk-. lUjolUr.I.II.U.T.. of. *I.urnuul corru- 1.lt. I The Pensacola Gull Land and Development Company :
L Lit l-ino. 11'11 ofnriiu |I"'I.I I i-m'i'hf. nml I: >eeniiiis I IK) ,

in u front IVim.-) Ivai.i.i.. Tl. I ..rrtItt'.iIll., ..... .1 i t: ,11:I';'. \Vair.ii.l-,. : 45' .-

KurukA UnliiiN'n.I. Iii, nn-ets fcverjf I. 1101.i.nt ." Cua: ) iuajtuMiiltetiiner 'tt '"built! in I kilt l- (.ri tai i-f I ill- 3 I'll. iItem I nli-nt .\ "' SIIIHIIK-II," in ) i' I A""II" I i"tn1 4 lltICIklOha1E: : : .u.u 1'1' ii: >.
) 1 .
.s |,i.m.. Ui 1') Ihlom tastlu Hull No. 1.1Vf. Irufvii'turUtiaUiiiUil fret-h water Th )1"1 il'll .\. ... i I '"

Iiitemti-Ui-ia\ "Ii ...t.lieo. MaiwiJI, C.T, L toro.( brought twenty tailed ami;! |*ftldlid, In j Diy! 1.1..1. "I'. I.ie d I.. 1 I1 1 Uaiul-hinitit Aftlila\it ., ..I I I 'ISI niW l'I.;.' ,\l'OI\( ) (01'11'I ; JlK. t1 i 1-ALAII.\,ni/ '-i.( :'1\11 I i >JCOl1( i1.( ))1t1.4rb .)

The (iuit-t in tl I hI' II iilh.lU-I l | : ". lit. !., ",'clrol', r"I I Ili111'n'.UI'
J. V.I, JI' -- ---
-
Ha. :*>, imvl-t ivuy TburHliiyt \ )" from thii .country( ami t-s-1' & %l tilt, 1 urn, .j|nimltii, P.I IJIIji.4 t imi I I'MI! :. aHntiiu.i >

H I'.11I.' III I 1 tuiair'. II,i lllilini, ,'. Oil n. ((client hats nml 1.1'1..k1 the 1.1"11.iIIj 1111111 1..Ihl"and, lJ tn r fruin I ill (pen \. 11. ..UII. ;iV r I IK* \.1.,,, lit tl-s 4 UII .1I -' I .l .
'
:
:
J'uluf"*. ,tIt-I. 11. K. ry. ri4" |I"< d a 1.,1.| I ''IIstulI3 | I : :-

I K. Smith, II. ". .inailo in Gua"llui. .It u !I20 mile niti) |IIIHUM| Tilae.. DAVISON & LEE, 'l.ii'i'.. I I 11'1 .
1 Y
I
Oll ,
1.0. U.K.Jiiiiu (rom tliw er.IItc"Id lini'rluiit Xatnmal midlaii- :\.h11. 1. )

; |'| .OC,.. 6.t m;...U eterf 'fu"I.,)'. fl 1 i ir| ll' i, Qlit to nl.1!hi' wut UILJt | "ven will!.I lnl ".llt..11..r'.lll.m Iii.'siull\1,, uiul..r .1.1.1."'H Mute.0-, Oivil: Ill j iii.' 'riAMI I H I l .11.1, M-ll'/u*" J. \I. /\4 ? V14I

at MJI. ui., in i kid rellnv 11..11. iorm-i I'.il- I tulfiti: twenty-four uii-n in too diiuiu lit :i 1111' ... I I rui| .l.-ei : IHt' ?
,Huiel and :
I bKi !Utiiri tUk lu .
llf'IX .lli..I.OI..1 i htllits.U. e"I ) Kllllj.IIHl #
"" .iano I ) -tlil..i| Itit I ll'-l |II l ( .Mil I ;
1.. t.. 'tsIs l ., N. Ii. i"> to cany a | u( C\.rll.k', ."1) < liai.ri: I 1 < i'ji' '
I"
II. E4. White, U. K.at Ltucrican goo U, after tlu-y stt up and County Surveyor | ) :.MiI
City I lt.a: -
sJH
1"1&,4.1. No. 4. 14444 is vvry 1 14111'11) Quito( t-i.nijtLa) with tlie nuilvu' IW.ICa. :: rt;:::;:! 117 1 tmm: : !l .. TOIl I 'iot-t| .f<|It Hi'- .." J KIli w ?

H! |i.iu.. lu I i Kill I .''-''I.111111., .rn..r I'.tl.i- turtit. Nearly 11 the furniture In (Quito 011.& Iho >' < mil. i oml II" I 55 [I' KiillJi.r:. M I r"h.1: al 1 M- I inoismi r Jh-r .* \

fox and li'Hiiuui. ut .Hivtl U i bronchi the United fIat,' in ViU: ,. it I.al"r.r 11".1.| .., 'f I Ilii- -t* I "UIuily \\1.. Jrb. '. c.Mm.,if. '.|, I I.t.

i t ItttrU-a' JolttikwO, N ii.u.r. 'art*, civi 1 in un ,madi, ui .f "'"I..r nnr ituil n .- I l .MM HO I .1. I I I I'e Is l'h'| I 1..1
IL.14d I u. thlllIjI.t t Its. .f thaI M.M ami 4Utn other .
It.
in .\ ' : No. U I.., ml'li1'1 1"'I,11 11I111 r MM it 14 Uili-tHiie mid In .in I I '. hidII
N144.4.tO( lr'iifiii"l'Uii'iit, .Ii. nu-i 1111"I" "h"! i .
I Twehircweriii I..r. Ii
Mk-lt.
.ad ".Vt 1'il'Llts, ilt..14 ('.in., in Odd Krllntt.Hall Gr" :[ ( ) | stj-iietive family In Lila "t"t ) lee .if '1"I i ,.i! 11.1.I.I'. | ".in I !'. r M
in ( ini' .nt tlinr ln-j*. i I IU ..Hiiiiiwlsil in tht liuh, i'f vtiiyfiuuil I I mid I oninmml
eiau.-r )*&a'*f.* ami' ilo irniin nl "U. Quito [ ( Ulljlllinj. fl, .ill 1 -1'ii I I'I I s- r'-ifiii'il) lljiI.. J.I.I'H
c. C'. tuiikF, .II'., t'lturrairiitreli.k. ( liiclly, fr<>ni Aiarriut, atui the 8jr'u ) it. \\ e>i Ir'lu.ldd. Kvy WII. .141 rj :11'11"| | -i I Ul| .11.1 ik il < I ll.l I ,ll> .1111-t I I 11.. I.
.1'\. 11. tlicre l U uu'inly rdln.!.in | .\lull M'..Il eiii4i I I n au-l erny 10:1-1: .bUllo t5f.ilt.ilIur I' 1.1, it I .
'l(
A I'll Uti- iiirr'it hinlory j I Oi' < llnll-f
)
n I lilMI-nillll | |> 1'10'11|
I
Kvautl-it Nu.. 13. mis Is 1st 1I11.jo1! ; 1 Mun.Uof try. -u.'iilor ha I.OiO.OOO ii.hibituits.: j .f hi- I'linty m.l M ii,., l.ul tlir nn'l.lUll J

eaeli liioiilli alH |I'. lu., in JJasonie but only tlrt.f..lltllI.| | ; '. No Irt tin .i.d.| "c' | f\4jm\ Ill.OUt XV'o-k.v' II i: i MC.. Proprieties

Hall corner ;2m. ray;"-"s aunt. t ninuiuinli-ncluir.rla. triol[.RI. da/" rl'I"r I to -ul' I ibis, -riuull'iu' .1M ti Uiuki ui I 0 PI 1 U iM! .'" pI I P.'eftre.

.l A. M. AliriV.. il. any IU"'i'; tut tlu-rc M no 11 I 'r ['njK-r III lu>.di-I'"ltliii-nl '11".1. 111.110> I _. \ )1" IA' : It I'tl14'--: I ;,'u t .UU $aCl Il)
J. J.. 'rii. i.r. ntsiJo .. I lult.to) r..11 111. U4-h I..III''-) I hit Ol 5._l'.JILIV. > .
GIWjw ) $
u DuII"'in I G t 11 .'"U ii..AIIIIY t '1I111.1. 1Ilu,1,
", ..1I0t .LUr4btt.IIttt meit !Ul Moujuyiu Terms of Subscription. I. ,
out. t>n.in/ i;,,,.,111 41) SI r'io"i.Theo. .
i-iu'li nii'liUi, *l "I'U'u MUMIUIC I Hall I DAILY : 'leve.lolM II' netn till IKSIII lalluNo. \ I .1 W. A. *. WUJH.I'
4-.orif /Arriitfu anil, l'fmiineini-Di-i| II. Tl< l h--. 'it. % .. ; l a-liiei v'atHer.
I J.
I '
I Ily .t ,piud, or ,l..lnr.- Vi t itr niiuiriUr I PfefTerle,
J. 11.1' .11
., C. IVtu-rM-n( "
4 W. BUYEH6-GUIDE l. I) orri, f, 1 Ik ,iK-tolt ..1 \ .. i l.ilI..i 'n. MAN'Al.KltiPIli'Vli'I : -
.WWlIC.i 1111.IIi' UO.NUU. innatlOThe. Ifucb utd Sept.. I .)\K: .. '1: IMIIMITI1UKK "tY..r.v -e'omlml! m .a- .. .*.1ut I ; :

(. \ I"'C.'uIlU' il, 4U. !ail. iuift :11 nail 4 ..th'-ir. hall '.tcr I'l- .t.'II..n| I. I -..p.1, -- The National BankPENSACOLA.

Wouli) nfi'.ieb ""'utb. at H p.m., III Iklii of UMful 1c1r. MONTI-! .ltt4lti.XK II.DUTCHERS ..1. ) r,. I First
.'..11.."' 1111 roruer I'uliifiX, ulul (iiiteruluiMit got kU ibo pur. )11" Il r..h -- ---- ANll" *."" A1< KM': WAvr'uuEil
-
-- -
ktritU. II 11. J.un..... I'oiu. the lu&urte or UwDee.lu.e WtKKI.X.I : "II. n iu. 'u.i 1.4.,.-- ,,K

A. IL fif,,t>ri.t.k, I e. of Ul.. Wuo OSKKAU $1.5IR FLY KILLER II4flI4tI i ruphie> .riliil l ii ni" r ill .,.lid tu .. Iki I
you acd turnuh you with )!IIIN "ill'. 7sa II FLORIDA.
cot I. UK .
... I..I. ".JllII'U"". auCIait'1. l i 1.1,14 until niltitilinti l.ull.l. 11.\
ill Tannacew |
Ud ry 1IU..1 oMIs: .. ) J. A 'j' II.I ll.f.i I i'.lo. s-i. i it. '
t I : t .
(, | n..I (l' )
,
.
Ih.1 le
)I.'t'.I., auiulty lu ucii mouth at &ppii.tscee to nd. > p. Cash.Jld : .I
ViII er uf lUyli-u and iinwruuii'iit .'1..1 et iUh. hunt &a., go dce.& hu"b. I Terms Strictly .Ni I uuulioi: titu )P \.1 1 unl,.! *un atijuiritU.onlt I; 111,1 )1, i I ..101.' AND .tt- I'Ilrl..1' & Domestic Exchange Bought & Sold
il. Jijttiut1'rc.,.. 0 ", hoota, and 10 ".11 >.tiee..wl. I rtUlsil'ril't' tU ,lilt M-llll-Wet> Hll I ". .1"111, 'mi, N" I MMin. -" I ) ni.iUs" i II u -i.raila.. Foreign
1"1'
J. L. Htru.. hec. I l Id quuw. Jiut ttrfu/a out l .tij| pliivt wilii lite .1b..lull \'ti s'rL> ." d' ..IUat Ito l.-liiv |1'I r. I KM .Ion. .\a. I 1 tIll miutf llrid of 114' n hlie
.
vhal ,* thufMf ." xiiralmii ..r lutlr luiu-l llu "ltr.t. | drli kuU 'I.IIId1I 11 Krti'lt.,4 lt. si,. nil I u4Vi .p) nl -
ni'iiitU uollil. 54.
.ilt-uiulMl I iut-Ai I h I &d t )
1. u. H. H. u> *t I ie & .111 .
a hur urt.ui uiitxl .Ih U* I'ullj !1."ln., I !.. >' r.1.li II. ,ill
in 'jtU..aCj.lUf: t1i, >... U W UuutltOi BI&l. a C 0 I H" I.I."I'U( THURMAN
COLLECTIONS
of BI/YEK3' mask ": "") u"r.J I GIVEN TO
tK kUCrl. A. .444.IMekcr >H-.11. I 0 t,& I I '. t'ir 1 .. r"r l) I I ibiu.uuiliHwll I .4lhW' 'I- > I i ;n ..*y. ,i'u' 1144' 111 t: .1 PROMPT ATTENTION

L. A. ii*!. K. f L. "R t. every GUIDE" ,l upoa iiil I ..,.IIh lltu ,'n.. 1h'I Il ItU.1) 1r l1.." I' '. ilnuur.. '. uliw tin. .u.ul u 'M1 > -. J Tills IT' VNl \' 'IXI'I'V
PAT 'lr. .
) .1'\1) ... (
al..* p. W.. lu K. lit L II Ul, -- rni-r T..I' 0 1 onJ WARD& pta.e. (< &J" it- 1111. tad' uut Ui HXJMruiti th, ,-..4t't *...1 jUI'' Alw.4ul.. ,Ill HI II JIt 1 tiir *dd.. Maud.ir'i I'.isliiu. I, ; I
MONTGOMERY :. lot .!_ Ion 'H .l .If l(
( .s ..aJ .!oUr"", ... rtIo. "aulil> .ii'i.. I'or ..ilc I r> br I .A'l4U' '
lU-lli 4tc4iito.fl.
_a 11, JOhDaUU. It. Ii. J1.U4.enl.


I MASSMAN'S PAROLE -wHIsKELewis- Bear and Co. Sole Agents Pensacola, Florida.


-
lM lMaaMMB l MMiMBMMMM i M MIi B MBMMMBMIMMlMMaaMMai a'aMBl t1T'a.' j j--ar. i.i.MSI.A aL. i -_.r---. __._ S-J**_ ,,' -.- ..-n--'-' --- S,"
p -'

-.--- '- .. e'p.._ .- .. .___ T-r--- : _.. c .
1 '

.
====:-==-:==-' =:= p.CL
\ ..... _. 'H ___ .. .--- -- ---- --=-- ---- : --

to-mmrtcht PIltN.: .AM UIMH:: ; MI -. i'I"flarl', ': .tIlt,i t. I'. A ''oI P (. :
l ,
@. \ .. \ \ 1'I U11OJ.
; I
\\"\ hirlli' M 111' I ,'r ,HI" I 1 Hi WIL I 1!. i r' r a I I. 11\1" '\ the
. 1 u?,"i-' i 0""' -t I :at i i '.i t t' :. ... ., ,'I! ., ,, '
t'I
Tr'nlorid: lit$ tli 1'i lItOlllr,- m l'i' .I.I.\. lit aillil, 111! YWITlERSPOON ''I'I "
.
I '' "llhl"m I ""., i : .., tin I n a '"ii I1- ., i ,- < If1.1.. nn $">(<"",' ('II\ Iti IIV,,-r. '1 .Ikiiii nml, \\i, .: 1.1,4-' I Ii.! .> ""' Vd I 1 ..11. .
I. \ : i 1'111 '. itnk. fit i r"I'I! ', i it i iI flV4 ii I |. i .f ::1. "i.i'i t' :, "in,'* 1".1
:.::. =: : ::-: -= --:_:- -w-: ,i"I li, P I'm" I'll W.O) 'I 1"I I .'.. I III. 11 .' .i .1 nr '1! .. '. f''u 1.1' ,
'
M"1
-t t nilt I
'IATI'ItIl.r.1'11'( MA: :/ l I..... Ui HI( "'n IM.r.ix, x'l.'l, I f.i -t I' i- 'Hi: OLD1'OXIN A'R.'P..I i iiin I"'" f.li i L i Ifu.iji. .i- .,. IMM,1| pflu" '.
.. '" 1i thlo .I .Mi.inlnj$ "1.,1! 1 I "-li) |II.i iM .1 i -n-.il" ,' n.,i- ,ailolli I my n.imo 11.1
'
11..11 I
__ ti- 1 1i.k'; |iii, !t",1 ") .I' Irl* ) iniii itJ '
----- .H_-. -. --- i I'iMimii'DM' t I 1'1. 1 Ivlnlul Mill l lint" 'i i ii i .11't .. ii Iii.. | ut 111111 ""\II
,'.. ,
111,1,1' 1 ( Mill .tll"" '. lll n II.i il.I.y .
l I. li-r
.\ \ : ? () I'IC'I 12.In :. ,.I II'. C' I ITelif,.ia' ti..iili, II". Vu .>" tin' < I : .,t ii itt'i. \M I in: U 1 I limning Irs, 111C Illn tin ri.lt.u .
"
future lIimp1| 1 1' innrrlntrc 1111,1 I id-nth" notieen riifi'mi.l ifiyil I It'lniiflil II \i< i j ui.i:> iti '1' ui: < .\ \U I' I-: I 'I : "' hitinir' A\'t, ( tnt\ ront wit". 0 ui b*
xxlil\ lieUinnri-l I (..r n\\ tin rule i"r> tin, 1,1 MUin ""hO"I t Mi.I I rr-lflu'( 1.11111 1" ,
< ii'i: 'lUiidllipi'iirlvpnit nrtlih wetk 11,1
I Ill
cents wi"hiOliituirlm' 'I Iln. 1'11.11111| III "tiplin-. \1 i niiiKiinrnitiil'ir: 7.
,i t nnd \lMid.t ,II, nnir.llKi't nn..l \\ lili h, t'. Phi, lift, ,Ill. Inirnililili. ,."".. il, -; 111..1 rp.II. .
tirixxill I Inin* 'll t.t III t """' liiiiriln mini' n\or t till' rrl....' t tin' .11?t'oiNt, tn.J"nl., I )Momlil II"hl. liotuooi' "'1,1 .Mini for quirk' raMntr (tin. I KI:i xttl nalaf 1'ow.U-r.' '
'hl ui'i'iii"I. ( tuttlu mirioli' 's iro hr.t5,1s1
.
lotil I IN rnti I U. U. I will( i"t ." .' "( .H\IIII'III'C""I' I..j 1" I It I I h I Ij purlmnl ntnl.
iii
it,h..." "r.I''I'li""I-. f'''ftlxnK f.m''. \t- Illl"n I ii Itir kin-oii mnl, .' Hi nth I In III.' --hiiiilih n.'tliit. ,1.1'111, \h"I'porl
., tintlri' "* iilmtil) ( i'liiiriln'i, I "''l I ilnreilior, ilHiul, I Oi'tiiln, 1 In'! in I In- ntronrlh nut finality "- ( l
oilnnil i-pi-rliil i .IM Ihy nvi'tnloil ihol'i\ ', I "\ Y. uniform I 111,1 .' '
nil ,\.'",,11I11I0111..11., tli:it' do nut Int.'r<' 'II'( "> noonth "nooHlil| I l I" %I I.II'II.I' .. .n.llll /
f"lr.iiunu Ii ,111 ( if'.lir 11 Pie: ": of utnl nutritlxo Hn'ml, libruit '
(llllilX Ulllim I.
lit Iii r. I'lltllll- | n"'I"11 I'\ fool .
.*
Illllilll' % Imul
J i-lnip. In I I. 1'nnip nl.(lli" 1lot.I,11
1I111'I""nlI'"r I" 11111"- 1'1111. I I i i.ri < Kl'ile. I'll' wicrill neon-liillt' !
: inoui'X | mnl I t-l-cir, I IMI,' II I.iklii2; roxxdir, "lio ratin lift' txithout ill .,
i ulii-n % may
MI-.K I
Inr ivIvi-ilUitii, I ? ril-" 110' Sin I 11" t :, i-le-l 1 'l! Hi" I In-"I'm l.'i INS hail, 'l'p-lu lnii..eil ami tin "' d I, nl, .
our' Uurrli dm-i'lorx' unit") -''II' taimtici\ ,, I 1111.,11.1.1, I i t ,nlulit, (Irmn I ii k"' p.' I II .1.11 rti\p svliI in illmsito Vu ',)
mill nl.iiil( fur tinV II.ml' MilI..I; U In n,1 "/inumi ,limn I Inon.] A >-liiil'KIIII w n .ir lit' KI-I.1! inMi organs I kl1 uIY
nf 'tutti Mlnli'iim( Hi. 11111| lt h t'i'Iitisi." in New Oileilli, 111
1 : '
,. 'li(" I" 'know, ,,111100 I I hint-ill(,i.II, HI tui'Vii'' 1-11\ t III.nl, < 11.11111.,11.| I', lull ii l.iruiinn ',ml.i) hijhl! MI tit tn iM-ar mi MIU Ih'it, rof. it. A. Mott, I*. S. CoM-rnnntit: ( 'M'1

foro nil limit IiIrt': !('. rill' IV. ml.hi nil)'nipt, 10, n, o tat I ."' -.
---- ___ I!, \ II. ". Y. rt.'lt, \tn'( < l 14 I 1' In- ,' I Im'i'iip |i HIM ni|1".1 Ii,11 >""' M'Ila: t "Inn 1 II.. 1' 11,111."IIII.h lrlncroll"klnl: junrilors' i>if tV countrj rnportt-d ,

; :MHII( 'i r.:. 1 \ h" ( ,nl tin 1'1 sit, tiniiinl.' t"t "I he I I- )' Ih'llwiiiintlillll : I The Rojnl Hukina Timilcr, t U nbpolutoly)' v I '
xxlnro( I Ihcri-" 1"11.1 I I n'.niltdei' l I..I'l'ler I' M-l'j' '' lull I .
All itilxi'itlm'iinnl-i., ( i-xi'ipt nl 11If'" ,'III( Ii. 1.I'rO\, nt I M I n ,in. Xii -i iilhoi I lint | 'IT '. tnailn, I, lit for tlmt nut. 'tho fnitnl, : (
Inn i VMltliti t I'nntrnl nnil, nirm-nn! -- tin ( i I. hIlt
pixnlilrlii ,mlxiini'i- nmn| I II" (Ir n'lc'ir-|', nl U:"'lit.Am IH ak I 'i.l: t"-i\e htm I Mr. Milmiuilli I I "liraii"i'f;, >f tlm fuil.timth.it: tcrrj-miy' 'base : '
tin' '('his. ol c'.lIr.. tli-i i not n-il, (In i ii-ril'' '> '" '
nm-i-tn( piipi-r.' rn rni rni ) .
r.l.Til "I I ti II' tlrt-il:" i I" ti'ininno' '.
I P.'in* n "loilp" pnlntiriii in n I
nj.plx; (In ri'triilur' M.iinlnii!? 11\1"1'11.111'\ nl i.f"\ Iliiinliriil : I K-nil: nf f tartar, rnd ;fur other ronwin( ," ilt |u'md"tit upon 1 ('
("liMit' 'liii upim written, viiiiiriu' 'I* .1",110), I 1I'I.r" pin.iiiii-nlirl'io' .n'llipf'rrli.4 lr 1 10 lislnti"' I iln \V odm fcttiK Miij.I A. .1. i I'llAx' I I( u nml' ,
1. Ihi* purtk'-i.' iii-li'inl -f 'ri" en punt-tin I HIP ili-<" Ir, n lieeK InJ .IWi'lllc.. I hue inlouil 111. liirni; 1.1.1..111'I ponpi!,. "I i 1.1 .itillli \ nml, HIP hull'iuI of in. l.rC"ratnl. tin- Rojul S,11's'c I

-- .* -- I tinimr,| | ...|.1|,. iiri'liikuii" ? "lilo"nml,' (Ihn'll.' : nml' nt- :': 'tin- :mn U--I In purest uuil ItUL rU.iiMi) liukmg' po' \JIT, ofTt) 'n-il. to ; 4'

Special Notices. 11"I 1'uI.i'fi'' STKI: I llili-l I| I ( liii '" i < or I ilir, ,M"," I lileli, if nrrleil 1 Inti i'tin I I0111,1 mule' i-tei"III 111..1"11".1 i 111 it 'I'. (Ion. I I III .. '

AilxciliMi'tnitit In thin t'l.lmnn xxill l tsin.rtiI 1'11'.11.1' P Hi-Mliet( IIMIH.rmw. I onnw tho iiiluflrt'al'lif',. tno o Hi in .pii.eh WIIH tlimlmnl In hIs tiHii.il, i.tjl I', -t ,. "Du. lE

nl One- 'flit n wind iiiiti .Inset I turn.NoPlHflnl iitinim nf ,,.n'inn( nt. ,.Ih. "iMl i I I" ,link: I ) In lit IIM',n ir lo tinHUM( p'.ii",' I ti-tiii-al.' M i I'J"r UiiH-t: "1 tutal:1: I UMi-li..nrHpidhli ( (
Not cc-lnvrli-d 1 f..re\ I hail Vnctuln. L. 1) () lrGAS
i ( I IMlin' \ir tinililiiiK." tin- air. 1'I he point nl i iilniln itl"ii, of nil I lililuill'' I' .-itn nt itmt to inxiiiiii .

U. F. I.. *i'Ui r lll till thopiilpil, 'I "- \111 WIIH nt Iho .\ 'l 1. i K. I "Iiiirilluu'ri' nml 11.1 1.1.41 lil> li mi'r" ;.itnl win( fur him, 1'lt

A HNit AT A'-I II,\IfI.\IS.\: lintMnlliudnk M.! K.I: linnli fiiiinr. ""f ": pEita, 111.1, ( "I| r. Ira, ', t'fl iiKoliiiplrm I p IMIII In jji nor.il" ,I 'nliiiirall"ii." I 'ho. |I" I'pit, wi'10 at li I., : m :: )) 0 IIl :. C IN1'IIMI': : ::.
Ii; ) 1,1 inn' iin In hn,11'1'\ ilon, t "I "ni'lit.: :1,1.i iy mil, ,
n,1 ril f. r I ni ,polnloil in not 4101114 Hn i CLS1 i&U
lot on-ill iui r mi | iixnirntji.pl'l' } 'I. ,.II.ll, lwl..lnl..111 ill .1 Seiiinli-M hlnxlu
'h"1I1' 11.1.4. I liii' i $
)I I. I I'. toMMKUHi.: niiiiior r. I o. I'nx. (112.:! nttmil. :Nit 111"1'\011 "" 11 I Hi" "i'\nngi'I"L 1, 'liu'rtt'i'i1, I'linio to I'''pilu- 1"1"1.I I-i :-ct 111,1'r'I'I.ft.III", |' iinI, M U I I t.'tutu lil'nl\ xxiiluiiii. tak'a or nailt.

Aii. I'.,.tf.t M Ir. I.. M l 111.,% l Imt irntnl' the |. Hnme" tun or I Itul' Polio P II. ,n-rn, mnl, him In ii' lalliiha.Hiii' >. --- '1,110.I.h| ',ind, ilin.il-1.' a- th"4o a't'aIiuug :\

;: 1'',in 1'111,1), I '"" 'IIi in, ,it! IK' (tin-, :Ni-w "('Il nnlH|.nki I 'in In" II nun." "i:ill-Hi ,ill.ill : Nntloi'-t" wor-p.i ttrd. heiotlii I i* wookifan tu n, ind, '!'iixliiL II tli1stt> in" nniN I" wear
t 1 I'I.N: 'riDN'I'liP I I it Iti/on-mf t I IVnmirolHnro ii-nl, I I in n .. lino" I ". ek .n < 'i Ii' rt ,tin' I l-ol., nmki'S tin ini
thininn' "I -
,
1ATI 11"1"| Hti-d,' tn i-nll! 1 1 tli I'lilifnx 141 ru.t.I. ,tin-l, M.i. th' t,ini I iof ,'.11 ini-ri-hi-iiiuF.i' > In Hie IIP' .'ir fit' lit I H ""I Hie si i- I 1.1" ,It-. Pin I rt'ntnt th'. on in Milt I n \\eilneniln, o\i>nini\nmli I liii'k uid i'III"I..I.' .h....i. ",11'th' IH.HI. Ni'ii" L'innliiu"
As
A.IIl1plo.. ( .. rliitliiii ninti, I'lnl.v..t '" "imlitto 'I Ii.,' "III.IIII''il, I" rnpl.' tV. II "' .., 1) oil. I (Itialiil' I IIH', "ilinlii: loI'IIh"1'' Hinll"l",eiM of tilI.inln' H Aid, "el.t"I '\ aI' ;oilg' out of Bu .'*- sM-npi: ,111,\ ;.. I ".t"l "\S. t>. lioiul:

IViiH-iriitii,, : 'Iliiv 1 "Itrnxxniiii iirt'linnitiininiaktr, Ixlnu t I." ,. rPHiikin-o "-111" r of lirior; | )' nml i hiru..inl< ill (In-, ,,111.1' II' Ih. l \.. tin M.l K.: ( 'blur' 'Ii, fur hut, iul'lii" tit > I I hui'iauu' : -In"-. 1.11'111.t d."
I'lill ililpliiii ,inn, ) :, > I S slioil:
I ,
In ( n. I.. | ii\s
Au.'l I \II -troi t I., !I. t I jroil' liiiproxoinont I" | \VlilioiKpiiniil-i, I h 101 1111'1)
1 .. Niwnrk.' l h..rl"'h ( II.qlo"" 1IIIIur.olall'| : "mil' hind ', mil,I xxolt I ,
) (.rll.I". "rlh"hlllII"' Mi. 0.11. ',1.1'. .,ilil., "I I 1111 (hull Hi.-. I'r..I,1111(, 'lh'l' I Iln. 'nll' ,'I..I"! 11"1 In I hiiipi|| ,_. r >t h ''III":! eii-t"lii-liiailc' .linon oo'liii

.1{ I Tin: V-KKT: i I'll 'NIC( iiilu-rliiii-il, t"l 1 1"" I I. 'flhit rii't' I'ir.I ''''Ill Ih,' ilioutirliicli! l I. o.iiitinr loonr Hi-it-o'. upjio' -hll"| -) putt firnpniiH." Our 11'' *1 t.u *'i. < '
,1M' iI t Ii t Ih -li-XI-I
I 1I"'t'4 Ili-nrxnl-M.II\|, | ,, .l\-miH-l.il' \|Ill...n.x)'it* piiillii'li.ul I IIie' llHll 111 II' 'kl t III "I I ''I ll'llll" I 1'1"' "' I lino" mnl, if I u in Hie ll..li'i| | I\\fll,1, I I'i iii'Htiani r :alt..1 i I l"Hii! wont down to.layWith : \V. li,11'1| l l lii tl.B'! !: SIIOK: |itt Mil.i .

inilll ,ni'xl M'\ Iii .1 1,n ron pp' ninnoo I >-"lit, ,1"11.I ii'iit i: \\' .1",11'( '' I.r. .
t on iii'rniini" nf UKt 'riii h in ""! 'I taut r'lliti.l I Ittlil'ilt(4'lt'N II I"WInei '".11"-| : ; I II Itt. i.\s! :x'jsiioni-i: )h)
t ,I., ,. I HIP :2!;t III. .Anir-JWl! : InilJiNt' iiliirniil, fnin' tin-1 .wi. nt ) .I"'I' ulieli ,. \. h teliiHil, HlniL'WII'1 I lie
i ) '. nml tinI 11 '< : \\111r'll : ni 1'\111 t | 1,1 nh\ .th.) 'h"1I1 i \in. ) ., :" tl I i is tlio in

II.\ : (:AftItIIIItut'4" ': UK 'IIIK" ': i I'll t PM.i.MI.UUXI. Mlii. iii pi lulu! mi l'i''.::''.. list tih. 111",1 l to' \\ I I' lielHplHill" mill \Ir"' \1.1. lianfi-rl. I nr' I hod fi'mn 1.ac..I.; with( -orRegardless i hiV .
(
al L'fNiiN 111ih1 iii 'nnv.r.H- ,
U I 'Ii put a' .in-
T "itt loi in out hint' t th" | |> '
r. 1 ltIl "\\illnr-ipiHin .IIllhl.| im,| tui'r. of. 'lull n-h.indmiIm' I" : : In Ifmnl
tUI.ltTO II
AUK: =MH1' AIJ.u | \ : Ifirgo hall : t"'" lllil, l.llf.". :.111.1. If ll"t H.-ld, l.%- ) nllr
( Shl.l. I'M'KliS. : : ANItri!iu: II.t'I'AIu !: TinIlklimnml, '1',1..1 eto"ni' ( "., fa:tl Hi .at." tint ,in t ti'inl to '1194' :iHie al M I iltnn. I. r. will. \\.ti. IMH'.1.\. Ha'ai'klipli I ,

.: UKijn.-ll.l( ; ; ) Mil' I 10 Hilt HIOMIIIKM. ( nt Iho, "pink. ) ...1"111) ". W ,ilklii. I 11g.I tin Ui'ilm, ml, ") I \el.lnl I ; 1 .p.illt" eiiiMmt- .Patti.

; \ k'linliMH' t by I wiinof, t Hi; to I''. Ir, lii Iin-Mla" IIII. v\ Ken' the "iinnini.'iV I h ot' hI' N I. "-.!1.. I I.I \%'. i hl"l'o.| .1. i i.Mike.: ,: TRUNKS B BOOTS \VUklim I! I l"I'.li.IIII I I i', 111"ulnl.| ,

) KII.IS" IKAXIMI ;lOXXN ....11111 I'': ':\. 111:111.. tin-( innplio "oiiino ,in ir : nun-' fill' waul ,nml,, t ikeii tin, 'Ir |>".ltlniiH I..Moor! MIHiml.t I f hut MNn i! .It.nn i- .. jai: !
,
I huN AIM" M'MMKIt 'I IIIAXKIHUH: CAN III.IIIy, l t t".I.,1. h'.II.1 ) i iins-.fi! .' 1'4. the, '''11'', \itlu' -|"in In, trim n Hpeeeli, Amli'onH, h'l fni th.- ( 'ineinini'iipo i :tu'n. ll

hAS IC rilK IUII.Y l'II I\ltIICIAI.: .M Ut lCD t 11.11, ".'e''IIIIII'OII'lllf.\I ri'it nonnelni. "h.tI.I., Imt Ih,' "Ih.-'it of .M.H-IH. "Ink I 'mnl .M(II"I' will: \i.1 P.iltl-
IIIKM.': I'lmll'AID' l Hill All' IHNIft': 1 11(11Mil'1'Il. I'i'cii ithli'ii.i' % I Ix'tal hums nl' ni'iiie\_ .
( "olnitoli haiti fii"oil ami, k'l-t him quit teuh!. i 1111).'. )!II. ., mnl \\ hei'linv, W.n.. l.if"ie, CURLS WHIKE ALL LISt IAIIS.llc .
rilK. AiutiiKHH. ': MA UK LIIANIiKllAHUIMKN wmilil, I\ .t 1.1. .
If t
AH' liPMUkl: rrntiiinnt'1.! Ihl'r I In )' piiiHeil' on \\ulinHiliv wliliniil an)' H.l._\ M.till'II. OOI' .t tumuli hi run. 1 A II mro-Hl. CwIn
li tin' In Iii" tin". H..1 1 |.yiliunui-t
I f KKIIIII iniw ''onpnil > ( in' ," ii ililliei.lthut, He tin, 't wire I iii' Mr..1.I / K.: t"ruir)' unit nn.vid, !his I i'aluuit: ) nut

: I "imitiliIniHlin, -"", In I'\','r)' lni<'"'''' ,.) nml tinMiimilili, lin llmno-i <.f |11..1.1! t", thiti( siiiiinn' r h"I" at Arc'nl, a.Mr. .
A.NNOl'.MT.Mr.NTS.Tin: : :: : .
1', I over, the mli .wle i iifiiHoil., "oiiae siiiu ."ke filth" Thll.IIY I ni 'lit. A luniiln l 1 1'inia'il!', )1..1.1 li.u hei'i eoi.llmd i iIi !
I I H-llo\o Plwi's Curofhr
l.ii-lntm fulurc of i
\ f.utli' I in t tin' I I .
l'IIlh..tlll'. I hlle (h.III..11 iiiaiterotl| on Iln; nlui.1) ""I; heil flu irilil.iBwith: ; inil.iri.il' 1"\11. CVniNuiniitlon w> ''lmy l
I'ljlll.It (llni Nlnit fur enn : \ inil Ilio, -A. POWTM.)
remly any inii'Tiniiit. ,
'
J 'I 1 Iii' iiinlerHittiioil' ', minounoi'M Hint he will I 'r/" .1"1 I
,I ; fur tlm ,III',' I t IH "lillinileil Hint llji- Pit-t-hli-nt, hell -liar % 'WIll ntleinpteil, tn MI"'II"[ "lh.\ I IM", saturil.i, ) ,iiuhl Mt.I | A N. I'a.kit.h: olI K.litor; 111"11'1'1.I 1 Mon:
cmidiilnto for tlinn' .
IM- iinunn
,'f .- of Tux (''illoot"l. nf llHt-amlila: Cnuiity; hy .MiuiMpiilit' ) will ntU'iul'Hie' I tin-i.tii.ltrt("it-iivi, l Ik'l.iil | -|"''I"iii h Intel fire,I nnil,I -rud I Hint Mn'rwuKl I I.! ,II Pnllll, I I. J fill, Vllnlllil: Will'IXhill- Will Conio( ) Early W'lIilVe( ) hills' N. ., AIrl| 23, 1Si'T.PISO.

\ViitprliMiMnlinii.; hut i 1"1 klekeil, .nit nf a (Inirih ""rLh.II'( -i ,ml I I thii' Miimnii'i' with I ielltne: ,ui.il
4 I HID l>i "iin.eiiiile' I 1'j 'hilty." \ I. .
\\t
t' tinlit In i
I Hint( ly pii'H.
( ., In- mnl. on .mnl IIH 1',1...
T. K. Mitt" I II.AI.II.Tat n IIH I i \ proHlilini '
j : Win nth,. pnilu| of Dili, 11 ;uit 11 i t .1,1 I II MIIH lilH ( U hthul.liiIi'uuli'" | .) duty' tn" \11'h'\ I lIlt it aunt >|Iuit, Mil 'n-K .II 1.I'h' .IM. in Kvery .Dl'pmtn1n1:

3 ( '"Hi"'i nir. Into tin'Ir liouilH, I Unit the ( 'II ::111 | leM'iitnnHIU h in in pr'n.IIII III that 'urn, tu .\ ill 011'.1 .\ load t>i 11.1

J Tlm man)' friond, of .\iih thur II. li'Alt-ni- Hi.lklii-" ) iiMlfii I llnhit', 'It'HlH iifiin)' | \. If the ('ill-Ill-' |1"'I'IIU,1" III. .. ,i't'I latixoH I p1 tnt fiiendH.'

;, Ii.i" tti mill.ninee him 8IhIhl IlK n omnlidiile, "mini nr "'Itfili' | ii II t iuihi. Iml 1'",' I tin( .11,1 I ,-. OtuiPr| It (Ill hI rinnvo tIll pti-tn. .Mri.A.II\iti .-n, nmlfimilt, h.ixoutnin- PKXSACOLA )

fer Ihonlhoonf, 'Inx; Cnlhoinr for (Iho ('Iiuitlt3 ini'III' "f I Ilio oit\, the "Ill, t' : ili.npM uml ret-I,ilinln.iili'iiH. ( (lew! ""-')1. ,e,11"11 I tlieir II.I'ln (ll.-ni/iit.;

i nf hnoiinihin' Huhjiol to tinnellnn. of Hi- liniio" 'lull)' ii|'pled lie Its Iml"'|" ,, I mli.' \Idii r, p on t' :"!-. l'hllIl''i'h( t> lih. 'l 11.lt.I.I;. 1, al''I'| 'rt ''ltlllhct'II, III:. --u U "

I iH'iniH'ratiti I 1'111)' I 'nuvtiillnii.AltKIVAIi 'einire.I'lin' -- -_. ._-.- .') lie: i''11"| "'". i iho.'kili" i IIH'm., vliiiinc," i I \I wan lien" Ind i)'. "r I 1 .41IJ : ium; : Tlio nr..r 1':1, Modicum I. :

-- "- llii ; nml I'huiit.un.4.: JM-I n,, .llui i.i, Iho tin'alt'r, the I-IIOIIM 1 "uaiul, ,I II' Mm-.lonine.I a ni''htei" of .1. \. Amlre't Hol .,_,.H.I__,, P II..H tt'nt: ion
AMlm.I'lUII: : *III 4.'I".! u'ieo I r ("
; : '
11.1 tun S-ON \ .rmiiiKH. ,nitffi'i, "'III it, i''uutt n nl,::, I M (put, "M-itum, iii' Kiil'nliiolhii !"I''Tlot.st ''C'IUlrll I

'fl'1 M \lliS. .-- -.-- i 1"I'o'' : Hi il .1 large iii' .j".I' ) orilion'iill-: ', Mih.l .1.. I I'. I'(horn'is. PROTECT YOUR YES I .\ : tnklit)' nit lrtaitgi'att( .. ,111.H :",

,1I t'hailKe "fliiiill-4, "( 111'1'11'1111111,1 I OHHIIK| | of 1.1':: rs no MIMIIHIMI.: : ,' nee kMI.. with Ml. '%' |, Wi..I"II| tiuil't' ""r hilt penp D in- J"IIIj 1 1 ) ri..I.I.. ,' I I. I I :

t mail tiklnccKoi't. ) : Mind, : )', .1"lily 2l:', II 1.4MM: ". "' nml MI.I) : "\ iou Ion! II.'KI-IH' ilmi't gut t 11111 jail. i.'ISO; ki i M.I \". '
it 'I 1 III t'11MMKI' <'Ml. h. ill IiiiuI: I III," )( i I (
:
!ll J I I.ixal mail fur ,poiniH IHxxoi: n 1'em.iienl.inml "\\' 11)lhlll.1 h'l I 111.. Hluirji nii/:u'l'i .- ---. \\RSCHBERGs0'1 I 11"11" WHIKfc All tUt rAlU

I H.minimi, mnl nnil (Inrall pnintHNiinlli i-npii-H..
(JI I mill! ,iioilh, ( nf rllllll..IIIII fiirnn-riiiu, iUHp kit, 'hxx iliH-iMiienlH, t-lniuui!! tile ll'hlilil'\ .'!'. ( 1 IH I i.a'it.-nluli; '" h.I'1! Illnl, lit,\!>'. \\llltr.' .ijtIif"1 t I ) I': A'i". \\ .tCTAC Lt 'Oc II'''.". :,'.-. ,t i ili'"l. l : i.l tin .NIt'vdruiIIr

(ill IUHII", lit ::M, i. III. prei-iiliii i:hli, r nn I'm In'10 tlu -itv.: \',\\t I M.
|IM'lt.r 1'11'1 I. 'Tliiinish Mr I \ '. !i 'I I (In',in XM all i 'hull ihIiitti'l IHIIIH al the ('n.l"in' !
i New York fin-t mail I wlll'I"M I I I | > ilL 6 p.' m. 'n'lkmiw in.tiling nliinit thli pupil ("i-hel I llilllHt I .
:Mail\ for' xniiih,, imilh, nnil xxt ,,1111111'!> m. \It.I l Ii'\ ciing' ; iiinl ot list 11111 ii'", nlm ', ) iui nit* (Iiiniiir.nl.-' ; -- H.ihl, n wn- II.II.1 "htS." -4'.\ iti: i''i'n .t'i' -- -- --- -

Now Oi Io.ui4 mid, Mohlln mail will, arrixeut li-n\i-r, mlni, Hill IH- pli'si"I' lit (I"luui'i in In I tinmnlii( nee, "if I Ilm,1: u inno' 'ronn .
ifl. .\ put. I r:,. P.iHHid' I t latl.ihii'l'I' ,
i, II ::.. p. ni. and UttIhi: :: 11. ,in.Noxx \''"'", tin ir |'''i-er|' ili-ti',iliuil'in, ; mi.ih ,neek IM linii!; )nn uliii ill.."') 'I In'loin I-i.1'.1 1"mn 1 I'1 l-nl'11 1: Im, I'.il.'i, 11\. i ACOSTA & BrOTJKKFS

irk mnl Kloritl l hiii:tlln I' III nrilxo iiinii" nl'.1.l pri'iulnr lulu( foiiinl Hi" in, I
>
Ih,' 1"1"1", i-mi" InHI" "'111.,1. 1 I buy .\ul .-. :I. .\I.Ili'.' Cm lie t E.I': ki in"
.
nl 111:1111". ni. mil n mini "I limit* -JINN! rnnnm' s line fr m' ''. .... | i Pinx, id, net- l.at. :!i', I
l'\ |Ir''HH In Inn T-r Ilio I "iiM'
\\t-tun mail xtilt iinlxont ::.M' p. III. ,111 I 111.111,1"I M.'I, 'HIM. .1.11'( I 1,". 71.

I Day in.ill f.r" J.itkt'mxlllixxilUhmi I al : Thioimiill, lie IM, Ilhl.lll: i II lt list I hill) li t'n Hln\e" mm-' II \.iiv \ 1.- tI.: I IN Ijl' XIIXMIMlt -.. i IorrH' FURNITURE HOUSE

I'. ni. mid ,uirlxo all t): fiOi]i.hii. ,'IUI'I I I Ilili (hll U ,.Ihiti, utuiitu ..in. Iho nutnlil. ) 1'1 km,,1" fl''l I Ilio l'a'i,i- | lint IIMIUIH| | -||II- (In |n"...e.,ir.I 0:;

--.-..---- "IHO III- 4 ''\tt K'Ct I IAI. Will "i iii I I till- ., In th<- ( 'li:illiiliiM.t' 'lie. ( "r.i.iM |I| I 1"I t nnsi;'niH, in xx hihill linen Xt H.I I I.ire I-
mnl IMH-II) iipnittd iu 1-nni.i iiid, (II ,till 1'.1| I
'" Ii,'" tsl'iuiuhu, ) nn.iunit
"I'II'lna
I
I, 'V\S't1 put tin'in', ufir n" I iln> "iI'I.1'
fur AiMioultiiral p I mnl\ 1"lllllll.1 wife .,.I I ,uml her in.III'H" wile( mnl l-.il I I Inik .1 .me I 1.1.' MI \11"11. I IJ7.1, finniMmil I Furniture of All Kinds at Bottom Prices
llr 1'1
'lI.Maehini'iy hpot'lullim to. ...tI t., t ih" t Ihetr.tile. tlie mils "f Ilnnn'mli'fi ''I' Hie I. .1c. "t I t""'111 iniiih, I't-l.leH.. 'I 1 IhiHinanU' x ihu. ('i "1',1 I'. : I ,
1:11.: : I ) ', IllJt( I. ( PIll livluni
1 : Male ne: ru'hirtliev., U 1111111' lit u.,. :'HUM" "i",1 \\li.itv\ir U ilmi- I' .1' oli.irifi. mil ho can't |'re.ith, in IliU \1.11.1.11I.1,1.1'I Iln- % ',. I ) t Ii

4 1 l.ecLitt for "Hilary nml, 1 OXH-IIHI'H| '". AIIIOHH| | tiling, will lime I INilune, l>> ?. ..' until h,' ,'I'au; hll..lf.. ("Iho Niir ..1.0', I I '11"(I.I. .I U ",,1,1 Is.m, (u-:.' ffn" ":Ilu.t 111"1. ; 1",1., r 1 '. I'. I",. 'I I "1'1.' i, ', Medium) ami (Common Furniture in KiulUss:: V-iriety
:K 'iipniiite
I I l'i: Ihui4, |
I" ugh
iVUo. .Iuuhit4'/.IhhhllU.l.!
) J'jllmM"htH .11 i
I N
llo'y har .iniit Mm a- ax tin
I II'M'' ". 1 lirmuh I lliDi'iili'i-jniHi- '"lilt' ; 1 .hl'1 I Ilii"' link t'ilrtisust"u'iiihill'l'! I l.'n. In' I AM. (t.ronrt 4 AMA' .
ni
r.ri.\-
-- '' 11.4 nf -" oannlinin; I Iho !gist l'u, ) J' MESS. DOW & COE 1\.11 \'l' \ > H'liMirniinns I I : ,: tV 11.1.
P1 ,'
.
Sleep I : ) I. 11 I'i'iii' Npirit' sir Mr.t 'llilll,1I.i T..1. \\ \\ hi I'H the lililil.iN, hull tI.IIlIiPtt nf il,ill:irnIIIIHO \.IH Inwii, tu "1 IS,1,1'PIMM. | UK: I'uu'Nii( .\ 'I II MIS: lrl.\ILI.lllt: ::'. ii'I
( nf thiuiHainlH.lltleiini -OK I I
-
,plaint ,
in.Ill lie III IJIM xlniniiii'I 4; I lln"Iliului i ;H I a'sulluiti'uI. | | In III ill 1 tliH iliiuih ) In', Mills j 1
,' from .\.lhln.l, I niiHiimplloii III: M tlr.'Il., llexxt-nn. I! I I'I'i: oi.i, ri.oitiut ; I ; : !, ATI KXT1OX'l < > : '( C Ol'WALLI'AI'EK
,>i nun I nnil In (tinIn) h it. l I"i'I, |".)|"' I) )niiMilit'hHiu% lui ,.li. i s lal. I 1."rH.\: n.Id WI 1'lIlIAI.Y.I 0'11:1 : 01'1 .

CtiiivhH, ,'lo'. 11II1'r tr) Atkir'kKiiglikh I"'II\H.. Alter Minn-' till hiuu'r \\rini' lug III \\ hia'lu 'I 'iiaiIuih'ra'lI, U I ) .:! t' (> \. A 'I, nt f.ii ll-i .,1.!el., .11,11 I liiamiii.d: !p' iItiehi. .. I IX Till: 1.\1:1: DOICXS( ;
: Itu.tiu'uly, l r I II I IH t hi. IH-HI pit'|'malinn I l..w.-. and., Kxe'''pa.'i: I i's"' i-.i-" In, t
lull I nlu'l'ii, I tout its Imliiom-e, ,
.
knoxxii fur nil I l.iini 'rrmil.lt.H, xnld ui I -- 1)11.111 I HXUkb. | iiniiuiid Nnii-l( h in radit, $ si"| i'lai II'" .iml .\I-I 'l 'i ii HIE TIM 1 : : i ) :
\ : U' "'" I nf I the |iilrnliH t nl" i tin- tlllli-ii u 'nl i K.xo.'laiM1'ln: (1-la-M'-an I lln. ".-1 I TI.WC.U'I1"11" I"II:1TllljlU .
-e "
\ I I i(11 Wul I. hii'k( .1 1101 77'i! I I. I Plata "
'I K 1..Iho |1'1'1"1 i> ,.,; ,. ('"iiinn, .rcial.| hll II" w.re e.ill.il t.i 1". t nl I II I II. hO. I In..11) I U hit in-;. Iii"suit ji III ,'I t'r in nle in *-pet t.lele-.. l'pinpi \' \SI Ili.1: s .

ujliii bh"I'II.I.-. I I'II.t.'- -- WAIlKIMilON; A,IV. -I! 1 he him "hh.rIIJ( ) WI1'.plllll..IIII.| I nhli| hall; .\ II. c.lull".it II 10 I l".i I I.-ii, I 1,111., ril.'i, Insinii MHIV jinn,'ha-iii-''r ,''".1 rut-I| a'l mi"."I"I I".. NIIII.I I u'lhit'lian.'e.ilil I 1"1'1'1!,' I 1'AisiiK.N; FIO\I:( I TIM : corTiu) : \ FXII> 'WTIEI: : '

'| hiUli\oil"ll.trH' \ill 1 I'll) I I IIIt'l Silnlliil.l II..I .1.. 11". HI'rilil$ limn, ,.'mo! here, ,('I' Iheniiin-l.'r* pit-M'iil nml tin-, )' ii.v n- 1:1.10': '' hail.' I (Pi IMII. "'*', frnm' C ..111.' til:IHH i. m x. r i'luluiitis thi-x liliiiMkI KM1:: TO CALL AXI > ( al;: riMCI: ( :> J'J.rOI'i: : : ri'KC'IIASixc \ f t

I ( IIlhhitIli ; l1"1 t.'hii-s iiiiliiig .\ 1I1..I'11 I \,111"\I tornlily) itt lrl".II.111* I I.i I II t""I III.I 11.1 .'llnllH' In t')IlIKU I lie! ptllpltri I sill Ill .1 I' U hum.'i I mm Ihl' t'ya'ut, ainliirx (i.tirpiuih* .i-ul, are I .
; 1LiF'III.'il.i. :
:
411.11: : wi that if lilt tx.i u' I heOH : :.
'
( J. M I. I Mme.Onw I Ini.nen I | tl:1: i.1' '.I..r.| it I 'II'hl'l! ii.a'la.i Nut link Unl. lux. hIt n, 7Jfiom:! Itirliu P.Ii alll..il. 'IV" 1.1
Wlh'h. KIIII II.I.l'.ri'r rmiili mi III. W"t'f.; : '..lhllihil| .c4toll I \\' (Kill! innn.Itnt "') ,10 r him ni4iii| 'r ,,'r..I"h.llh. i I .
111.1 tar I l.nx' II iiiinne i AmUrMarf .iii until 'I I | ln'"'\"..1. U I. U. ''1'.111' I 111' t4t. Paul I M. ,, Ihox' : I I .\ (oltliKUt. : : M .Ul. WILL .MHr: U '
"il \ nun ( 1'.1 :Milunliy linik.lnpitti( ', l.'u: .li"l/kiT7. .; linm Pull I l.i'n- s .15' 111r".h! I Hi( 1"I'.ylh \ I III! I'II: )I'T'I.I: INN.
f 1'1. '1 hle.| 1'1 I ,' ,I irk nn'n .it Mi uUIMI! f'I.| 0 I I.h..t I I i \:. I linn" M.I-.IIHI prom' 'nt. "iniii: I 'In l I. 1..1''' ,V C'n.ltli.uili.uk ."m-x |..iirnl. !lii i.>t- .Ini"I' 11.11' i I .f"
l..t-t iiLhl the 'In e.ill.il \\ .ir"hii-| : I ,, l 'nl.i, I.. I. .1 I "no lout' .1 lu'l ." "1111I' lit' : ,inx ,itt' ) all I II
I "IV"III.lh"'II\" \il". a (Inn"iiminei l lI v< rv Inn, ) AlHiul two 1II.h.1 I 1I',11 1.li! : S I. 11111I1.1'IlNI"I. 'jit a'UIHa Iii ti1.
Ito '
t".t" xxn.li a..-.11 i.lI I tin'IIIK !Ixti-nf ih I : (
.
.
I xe-l ohniii. ( t ulilili ( (' lii I lln' \ M I. K.: linn'h. \ 1 n l'glt lila lit. I : l'll'i i-:.-
11.lul"; w".lil.III'III.: ( .1I1.tl'il, 1 1 t'-i' (..l.a'I I'1 i"in_ ::aliuI 1 1 ..t
:\III..llrl :mnl lifly( it'nU \il I 1 Ini)' n tit ii. "'111'1'1..11"1 IIV ltlio htnrin.Ihu r nl rl'l.ire.l |HIIIIweie| | re-slut. Ui\: .\11 liktn lUnrx :\111.1'1111'1..1" a 17, M.iI iIIltt'l'u mm inn- in rill .nil, \.innm, ''h.1 I .
I rlluutliii 'iNM'Il, told hat it i In- tu'tl l'iO/.i-. In. 1,11 I -.line '
i pirin 1,1
h :
1.
Nilid t-ilxtr Mi-iu-xxlniliiij lib piiar.xntiiil. nun, \\lniliriliirt' mi I tin- 1:1 I Morris
'iwtmtl to "'. It lu \\iinhl I" IIIH ,I Il'uiiSliL.. at'DOW Dannheisser ;
m-
: I. ut .i'l..fllil nn Hie is |Ii. rin.y pi \ p & COE
ill Illi\l hii.| \\ I:tit r.|_ tilt ht priH-ni in all Vm' -..t Kali i K: M-ir. Hull-IIIIIKIIII' IJ I", II.. ,
fldull
ir' xx Iiiy un oxlr l 111.11. |l'I'oll.tly| | I Mill ,iHi.inl the !I'. t. .
-11I1; | "'11.\ I i iHT \iioM.r.-H; ; ami '
(lib h.iliille.'Ixtu nliith |I" | lilt| in.ijii.iiitli; .t) uiul altli ih.h nun' I 01'11'1.\ :
II \111'1'1"1. \ .IIhll.hl Im, ) |lag | S..C"lk. \\h'f' ; 1111 -' I I \ III.I-' 'II Hill". I I. t"'IIrit.n'1 -, I l'UOI'UI'Oa
I 1,1.11'' \\11 I liii) 11.t I.IHH| al I inn Hill U .'\\.t f '1' li." .1.1) 'a "1:1",1 has as tlmt'aulli Illh. .ii,1'C.tl.'n tt tn I 0' II' .11; i'i. : '1 isis' II':' % t'flI. t. I
It( >ln rwiniil, anil nnil"te I tint I Ink --- I'
a n
' dm k.Fixe. ennnim "1'1' H"iil|,| I. Tn( t t'e' e 111" al.I""hl L A. OE T
1 t xxill 1 ( Intin .I .".1! .tui win, thir ho dmio tilt) I 111114 wiini' _. 1 S.LOO "
" ,1..1:11: lily II lo.i M .I KIHH|, lull I in tin l* ..1. 1 (in 11101 hl --- -- ,
r'-kiiltiil I alni'mt', h' in bU nnr .
piece '|1111"11111".1"% nu n hn hive nut Imlll..u.I mid rt'ItaatIt' .It'tlii'uipu' ti iht i lu-it t tIMIHIIII '

The original uudunl) 1 1'1.1111,111...'laelt.. wltliin tm. hll"lrl.llllc., ,, 1..1 1 J.ttI..i' '\itt lit Ieu.it U Itu'r.jiiM.uu bulldo/. n' Old | | |".". .\1, r'. t: ,d I Ui\: s o. $1'1> -')1'1'1) r.\i.\niv 4 lt.I.:

It J. M.I)iiV .ihia'e the IVii'i \al tlii're.I I.I/ gtu, I.IHI'I.> ....hl'l., I .IH .t nix '. II h i. Itt Ii priMrilnd IITM.II-I t I' i nil 'I'I t 1.11.il. / i i. .i tail "I| 1.1.,1'.1'< putt \\'in. 'a h I I.. |I" .ilxun.iiii-.iiH I k, iu lmntU.itnlW.ll

loui'ilu h.ixu )nur 111..h..I.I.."...and I Int.. M lal'1 Unli-w: ul M"ir4an ":. trunl'V .s "'I..t to (b.I.II'nl.'" .11?! 'III.III""IU lit', I.I.K: .I. In: ix. l i\, i 1'111",1 i I INti'a.4' :

]oxxi'Ir)' f.II"r.llulllt..I".... "I ix_ !I.. Hio ".inn' I.U., Hiinu the S.IY V.r I ut tint | ; (It'. d th.lt( ".\t finni the | ulpit. -.'r I lu'inii.: .) i l.ilnl.r Mi" "'ti 1/11.a u.. a-t ,. :' I .VIH'MS.: "ol.li 1,1 {'KrMIMMKU |: r'll.MKN ol.lI ) Kll: |'hK\: '

hux,' tin ni Iill J. 31 I. I"lit) P Iii. I Ilie' Ie\i\: ''') .: 11)' C""I'II' U "' I 11 I 1.4 rtpnitid (lb it U ltbi'r>((4Nin ami' ln' \ i.iUllhl.\.I.-. For m'llIIlli.1! I a t i..< II.4 4C I : lilSVIN, lli"irHnK.: :. 1\ 'I'II \I\.ln' \ :\ ,
t")1 .., e .' pared( l"i' wai. 'lnn.itiio '- I I I : las It :';" j' ii.: t : ITl h 'I "H I.IE'I'I'lt
JrwcOI. i-n (Ii.' t' fl'l' It ,at I I. "1"1llh.lt t I '. .la I '::1 Ml t'u,P .II..I I .hl h'I"lr,1.I |"irn--i a ..I. I\'II.IEI' : I.t. I ) WII.ln.I
:
I""I.ily
'
-------. i 1. I in null I .. "".Ifer t tao sulf I Hi:in .\ I l.aiitlu-d In .ind (fr-. bill the ilultr.i.-| 8.in ",1"111 M'a.(T. June AiUlti n.(l hi.a--T i si'lAthii'msiVoisMAL.I J\IaN M 1\ .tN&I '1\)t.: VliN\Mllt'iismANI':':! \ > f

Babies I1i.tar.-rrt-tfiI.\ (x I.h. t-ro'.i. 11.11 N I In 1 i "'1' r. hl..t| U' tel I .. .. i ; "f ni'Ki"I lui'ii.ii' tI ". ivIT bur,iin. (Uniei.uu-nMhiu' f niy an,ihll.liin I 1..1.' (... klK tnwtluiwith >ut iwu \ \-II l l li i I', ,i'I Nh\\; KM.I.XM.OU: V. 11'; Il':IC.1. v"i., I.*. V ut 1 'N HII\I.I
,
1' tr.ueIit.I! xx all \\ illiU inluI'.iini ( "Ikir 1-l.uv. It "lily lo : jriurXX tpi.'L lirr kln-Ui aI. 1IOLI.V.M. c.l. I JIlUrK.il : II Ht.\ I\ '
lily 1.lul but llh.iul | tiilii, Iwvmi l<> 4i I\IIIE II'1111
TecttiIiig! I nr II"lIIa1 l'il"I'"II.' t'u Ih,' Ethit. 'l'htt'rt' il a eh natal \ ( el li.rh.WIIo 1"1'Ulllch 11''h1'' ,' .ti ni.t : :.ut curliiK h rltiu hal H|Iit'i1d'kll I .no ttfr|.,'r-u,h,.but 1.sl kite u ,i I lu< 4 '."I'ld.I'. luilMir. Ituietiillu "lit-ll >' Wiitf. Imp- mil. ..,1 I., I Piiin, ,. .1"t '. l-nrlUin.j, i 1111"1'1.11111| | ,,iutii-'* l'I'alia'

nlit'Xvd lut out'ity uoiiitf %ckt r.' IUIihimUjer. In Ati'haf.ilaj.i Iliy: ..ltc.I'r\ :"'''' ll'l' rtilkkttl-l': ".I.IU.tll. .1111 rul hllliUu, ..lln-r* SIP 'tb-sp'J'.ir'tl.' l tiMVKIti. ': \L exer aiixt In th I'..i k.i'I 11).1,1; 1,11 h'fl.11"'. I !.I. I P II. 1.1' ..Ptluli.

It t' nu or MorJiUllle 11 'I.llbc I klilp, jnddi- ) In p.u Mil ciaii...U.-W. S lu-kh.Ml> wtlrl tu.'iIhu1 : i-l tin llu .'ii : '' 'I I .Zli.i.'. I ri-li W I hi, a ,,,ut h 10 I C ; .\ ,
pulili. .1'1"
.11.1111 tl.iul ).au u gO; it h in u.it tillitl 1 upui) ; no Ihi ali 'W.. j r.. t4u.lh.r| hu i I'a 1. n' '' ) oP. I; ', :l't'.t' \ .1' 1.1 il lute-I I. 31".ri..h 10.
.
Ja-l "K ftltlk tanl lh. .. II .1.1. 111,1: .sIait C
UIIII lo ftli.t I 111'1.
Illc.l" .ilf. I'rU'e'ia illiU. tltl ban ",,'n Uuui- nil I mui-e liibt t le th 1''l'ul. 1 ut. I IV) eeiiutetl 1 u. nut' luu uiltui Uw H & B. Spit uiittilnite ftaniw' _.l l'r"WIA I..e ni.vlt-"iniiuiiiiiMtniii u 1"1.1 'iitl.U.r11 111. I 1" 1.1'1.. _

j by JuLia t.hi'l.ar.I 1irut.0 ( Thi-re luli-niu- l II.t"t i'en Hn 1")1'i r.' I turn." SLut |n"ruuuivtil K. Cx .. ...' I. andi-inpliixi' ....,nml I it luiHth I r. f 1..1.' -..1|I. I Itt nwnriK.: ;\\ UIILVANiturn.K: IWI'I.: pnjr,7.i'v. : i

P1.ttS-|-'OUS\I.K- S : ( PIt KIAT.MiMiiil :: pn-Miil' ..1111 uti1 and Morgan tli)'. Annlbir,, ....:kllll."IK dtbhll Jll.l am do lu )'. alt.ill !. Islet* Ill-ll klrl II WI. ,AiUrtft.lC u. Jul,'i,>?,k' -T., IxH-Tha(Ieuh.i.mro BwlflinlHd Out d. ,t.....tal.li. .liit; I lubir nUI"11 f.r I th .. pur- ': ;!" ;.;u: 'I',1-.I;fli:I,.pu'.'.I.,.11!! ,"r.r"v, :,;I "' 'up S I 1. I.11.1 I ii".n--n., *'ai'r
lautl
t'hty'Ii 10 ('sot channel KiiJlhi.V4 f'Hil ll.HMI I oil )1 |I'ro ..ut telali, .. Xf uksl tht t>i..' ::' I..IO.I..IIIH! puMtioik, lor th i i tt h'wUIiwnrk '>
\CraIg hap lit "nu in-- ." ,, : : .ll'ti' ( AM U) ( It'XTItV
hut fn-iu < ral ant { )
.. 11I.IIII.righ nt I I. Tin- best l'i "'<> for Illl 1 the pri-.", ": .bll inlul I'eiut.4st. d.H-b-r's irksl M a B.", aul" and ttttiu.mu.ili'e ""f II ut" i! ( THADK; .1 SI'IX'IAI/l'r.
(in II i lmi.ir.kr IH ;
luI.i.o.i .I t-uu -1> in de I |I.si.> tit d 't
I e am ) .
I.ough S 1"'I. 1"1.1. HJI' hinit.m.u .s It'iat' hi'; best ItgA 'hit iho.wb "'.U cxmi'ln) Ubi ,
u lieap for" cab nr r' nt-il. lUul uiniln-d lu jual. and., llu llnii. .h, buT"luk"iTVbaa -
f I'lli Ulu week uitlidvlil' .. lb"' 'in nil ol tit ,hit! .
1'1'1'1
The ('o Job OitU-i- ,' II' Wi. u.it'lup'h'I.4l! tar..4 )i.uW nl"1111 .,
I I'"fcha".f' | (liano if tU.lnJ. ulm 'IL kt.ul: kaliMiu. I'lliint .1.1 bdl fur .le a full t Bn.l i.oj h.u.{of hair a r-.l .il'. HENRY CUSHMAN
11 I I.
n
n
J 1"C prlntii1' s.l I b.ii' '1,10 I foil It Split my iluly lit ll.ukl \1) II'h"1I.hiul |. .1
(i I'U.': llouav HUKUMure.. alldIS''ILu"rl tuniJ .. tIJII June l-
,t 1''I.lcl'r ijira- katUfuitionutul ahaVI t'xvit.IUTUI.I.VS icit will c(PIll u rllIII. I 1.\"j.11.(' AtUinlA. 1..al.2 _.k : .1 .HUM' fi-e, and' lh<' C fMXlhi.i. m xtill.n.,

a. I "B-l; ;: r ;4 )nt i-: : --- .. --- --- .\l'" tUinntill,; tie tuaiorily ..f I.ih-. I -lUilhlal' 1..1 lij>klau,ul who.>*1 tr.alr.1. .nu..fur n. I ttiniit 'u 'IIC lb enxrti.lu| 1 Ittll.'UYkl"11 WHOLESALE
( beat 'tiv 1 all tin, -nd. uf "In rwwit lielJ mm '- I 01,11, "'uiih. ii, tilt ativit'. 1 wrupa t.'i.b1.l fjilfc wilhlll i i .i- ,
Tliu CI'ul.loII,1 1tisI.I.ua.Pcry.; : .\ : dart Bl'rtn.i. Kv. "h.T bU <. ci
Hberu in fa>ur of I II&iiW. r' ISW.h..n : in a l.r.I.lc I iI'ktili'iuv. \hat "a. >l..11..1i1..t I II tA'u.tt'uI Matfoarifully "....1 ..n-cov i taut'. tn be .ur-. upon tvtx-iinii. ,in I IL. DRUGGIST
| .
t I'"UIII'C ItKsr SAL\K la the woilj, (or ul UM
'IK : ku.iwu. Mn niH4tlrt'-it hI -11..1. .. .
> ii 1'rt'.i'ii I hit' f. U .
hi-l*. Kx: uir fuarantt-.tl. II' | oo nil .t. .4|1'l| 1"1111. I' wil. II' 1"1 I I'-n
| | : : I
: 11111"111 n Itrulwii, SoroD, halt IMuum, Tlu> '
l.I..f. 'Ihu ," aul nil'r-ii-m cv tra> &* la .
Kv4: properly( )' 111)u\.I ul lt.w I Cutroleutrul .11'1 .r.r. nlnn ulf.r. I ; to lr, a .4. anil -'' -r", t. I'I" ti-I Ultl.: i"- I. ''I" Only Wholesale Drug
.' \ tbali.'d| | lluinU, {'bi""h" { os| II. ah', hl.e: i t n-k. Iwiiwduuly 1 ] euiuiucoorJ to I ,
It.\d nt not f I I :
p
ui.
., bin ill. |
(or I I't'n it..Ia. itixi-I I M a but rn.** nt|'I.Uy \I.b. ..1..i.1 il.
; and Hi i.I".o0.1
( :
1 Ilk 1-I lii "U.Kruptimm, | ) 'Uf'l lIlliI' fun uu) Uin Pit .tiling tel f 'I' i > .r- aiiua .. & ) tl'1 MI l b) ifpo! lUiix Uun| .,. I Ii. '

I or nu' 11')' miuirttl. I (4 ..ul tl'VH kH ".hi. ,tstl IH. ltiitt'iJ 10 11141. : hly.1 lip.leaumA. trouble SIlt ."y .)-I. :row f. .: 1'1.1.- kUkjtx'I I' li). JHR' ''nI. I I I I.. 1011: : ti''' IU"I:. \ I 'l'IU.11.: UI'\U: ,

A Night; ulway. "alc A'.lal) git.e 1".rf..1| ,"u.ru..tl"I,or' UIIII' ,' .hUt' Ily. '' '.(."..lui.'ur I.I 1.1 cue)..urnuMI'y 54NMN1I>.,lui ..<.111.. I .|I.io.' ... b""U',1 I.. ." P 1..1' ..t'I. il111 i -".

. MMitlnr II l band., I U tinouly .'rl,% :,.tIIIII'r| box. .1. I') t ul far. \\ Ub-1'I"' n bus iMiritd IIM i ,,".1 I, .Kl.. Ibis (tawui.1,1 .mbrrt. .bu boxuaervU I'I..il 11. "Lir. xx ill! U.' ii

,t iwfu 11..IeI' yet "lu lli.it xxill rtuiovuill ei-ut i lfl5g "\1'' m il-iin .1 In- b.ik l.iki hit tiripou IIII> H ai kt 1 ka'a nay$Lt noli. it Ui.rf win kUilhM.H'Wia. hi -." I I'aril'.. downus II\"UI lu t-uipt") !itlm l.ll,1', ."I ntj DBUBS( I MEDICINES S

t r f lufmilllu diM-rdira. I .-.I.tahl., .-- iu'iotit< I I bo boitivfnrtb "i rviu-r t-i i.. .' AiLuiU.. 1.. Ga.-1-utliiirii l* .-Tb* S'About in .'iwo'lite j klud i'u in* ibul'iLMMFHiltLnu: tit' -nn G CHEMICALS S

; no Opium or ..Vurf'biu, l-utyixi'* the tbild, : I If Ynil "oulj IJ"' )' ) istIr l.ul ".,tint itit't&t' it",f-t hil'lc) '* ,.. i i I a-'i I tun rourrnl.i-iPU1k4: h.'allh ,nov way nii .. I li'tl. j. .lt.I" Hie |litterer.i 4 nil amiliii.'li : ,

1''rl ei4aefrui4 palo. *1'11. .' ', c"'lh. ,.1" I LI ari, ,ri'veuleil In ,I"(>. -- I II i f.::. itS nl tivt f f...1 writ.4.4. .oi.AU ; (&i* r> Tui-I'uxiviuUi C Mt. Utr.Itkilf.i "14)1 i.i'i': .turn'i.i:>. iiui: MI:>, i{ iii iMII: : : >%,
\'; d .
; \\tj .Jobii t..I.an.1iruti.I.' .\"I'r'l |l.t"I"'I.:1| | : 'al.I11( ) l1 11.1.1:1.: I .I' ruuu...'l.b'.I..1. f.."*"t liultbxl uu Ui..S b. cu IHaul a UliHtlMIU. Tlkt 4jx II'I,'..- fit IIIf : .\1 Kii.lU: Vuk-tx' of JMHI.I Itiip, ,i.-, Ihuaiioi.i :
I trUdTallbniKk I I I | J--U
tnrtlor | 3 liul i |it' Mri'i>|>oiiik-iiiv I'oiimu'ri-UI. i .. a. ud'.ll'i- .. II"-I'II" .
i !
ptili\v | '" .I'd :
II'II'I..i' .. ) a {"" lion
In-Ukbl M.IU
,
; Ihr.mli4 iu.w "t'UII. in:
( >:.d.( li.ilo l uluuba I away :
I insurance )
The AgI" '. : 1.-- IU.U lb' .. takiiix tb.iruukb .. 1'111' "ul1'01"1' :
Haluli'iiey ,1.ll'ouHt I p.itmn. W. 1 .I'u'1' \ I. .Af. m '.iir my.. I' an i-lujil" -UK vuu' Lolhlli,'. 1 '11 C'I' .
betu. taUblUlit-d for ux l"lht"'I"i urn.] t-ftliHiu. 2> mul :41 i 11'nt*. full! I1)\ .411'I' nf )J t. \V Ultninf, it-ir Milinii, .'i 1I i .4,' .kloiiiitk.al ,u>Murno-l.iurr-1 u.':I muM dwanlvl(kal all I )4; ki- )our '.pi'tii-aii..t u.. W"i."b"lt.1 \ICI\ .\M > \1'1r.\,: { \VA1KUS; : AI.\VA\S: I )V UKAriillT: .
wbk-b tiuie.ovir h'.OI.I.WI.IIU.t | 1'u.iig..t. mu'jrlil f..'er, Mrv t riuaU-ih: ub..h..I"'L' h.rn..t til lh ..
dUl'lo. ) l > >.,, .
.hl'arl. .. || t n.'ral Jl.illt I .l...fblUlU"lUl.tllU. I "'Uha',1' ., r ., | Star atI.
UID .uid to ; .
base irnuir.il | U dollM --ep4. I >ttvn. 'Ih'' itt\ t. 'al-.t't* w ik b-ru S DKUK1U.J f.HuHut.
J.I""I. 'Itiui I lilmrer .
aD .
'
:
boltk'r fur lunat "alr""I-1 1.11.1. .. U. I kuow Mr. XT Urt.\um, tat j 11".r.1 1"1; .I""I" 1&C'I10SSaJTII: : : : \ I'4)hj'tt)
VoUc7 mil.lyGoto l. thtiu4uIu I. lst'iitr.al I lti>"I'al"'" 1:: and wal. lli-.il in W ,1'1 .1"" VIU My I kla.l>k.. .1 t c.mn.L ,I.fN. -..h..1' llet h. r. in I'IutLII I Ii') .itm 1 ; XIrl. Jaffl H.\\
but lli i la ,- ,"" I litI I mn 4U "' \ .1' wa* 'h.l' "f: .t J'utu'U fuauu""l. LtfwIat. .. : Xllil&
uu "" h I ) ,
I S -'-----:--- .. 1" .. 1.1 1a i 'Mil.I -mi i 1.1"1..1 ini I I. i i.l t i in (1 I ,
\ .
I II .IM.s r.HISM( La I.'Xt. .
''U''II'. >ur i .ur Loo,1 Kir, Jlariui-, .Ait-ul.. ut .iu.l l-ife. .- i'Ui 1.1I4H. IOu lit 0 1''l.t l.. pt.c" ... I 1..1.I UUulUUI.li....." Ibl "II. ,I t. i .ui..nt I" : : '1\1 ta, ('I'-tItd4! STltt.T".
,
.:
01.
I 1..1.'e. .40cC. uis&rl"ul') fsiturUuIlie. uauiir l.<'hi. 1..1 tli till VOXMIK'' HI .\w.rt3 '1'1.01"\.

.


tm y at.s-' :)Ir--J L"'l '- ..'-*.J-, a (- __-. _J__!.1 -'. -:- f __- t I : -