<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00453
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 22, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00453
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
., .
\


f

'
.'

.... Z I 'J <

If t > / I'NOT tMITUK ; -


DlfCOMJRCIAI r l, C&1MTM! I ,I ETtC 11\1J'I I., !

\' fl,) fur III tlnme'Ml liTlldh'TiJtlUfirl i out, Stll'l*',lonth.VOL. ?,::f'lT': I'") Ml'I : I PKNSACOLA, i DII I r Li & l : : 1


__
-.-.. ..-.. .. ... .. _.. .. -- -- .. .. ... .. ::. = :. -
-------- -
-'-- ..
..... .. n' _' *n.


7 PKNSACOLA FLORIDA \YK1\M'SKO: } AUGUST 2 1888. NO. 155. 1

.

.. ......-.. _. .. -'- ;;. .,,.
--- ----- ---- ,'
r. lli>rn Clniiili Mri'i'li'> ro.ti.liO'1) ( lie Ii III it. The low latul-f arc r -,'

1Qiaoor 3Z2stn.l3lli9l3.xuLoxi.t; : I Administrator's Not.ce.HElRY WAslllMnuN .\111}{. :i'!:!.-Thi< III ''flInjf !- OILY ONE iiiliinnpoil nnit honvy, loi _.... _
- All' | I. tis hilMn .int .ti I ,to l ili i.ialliN"Iwlllltsll Hit- lull Mini )lioiiiititiil tiisri ( 'I tin'now I 1 I the, ,,11'sI(II'UClloli of the cropH.N'nmoitiiH .
t : ; < \ Illtlllt' : ,lllt.ll';Sl; I'.I''. I Kilt iI| Chlll'l'h(1J'lhl'l"J\I'II'II1I) I'ov.: l Its.i.I l'I'I.lg-cs, tallies\ ansi, out-
M: t> l.fiiu.; :ili e u ,eil,, ill lii' i'l, HORSLER & CO. 1'1 I I' 111 tIt,'l.i, t t" 111"1.i i .1 liii.ut I 111\111111"11.1 1( 1'\t10l': I loll w I lIlt n licnii'iiil-. 1 \'. liou-o- """f' limiting' ( nway before the
,111101.I) | I'"."'Wit mi tI: i l'I\'I'HI'oI'I.K\\lI\U 1 : ; \ ) : Mo\\i< I
nl" 01 tit M la.I')torIt'H, '" II all"itif l.uui-i an I tlislr, Mil oxi 1I11..1'III..hllL"illlC'(I ) lilt i hlw( t'litirr I1I..hhllllll1C, >d III Conuli-ki.: l l1

-DKA1.KH&: IN-_. HK.IItltl/ llllll" I'KI I'I.> Wl'l' l I', till. "IV I, IIOl'pr \ fiont I | \ <'n>-n'eil: I". n-ttllliiit t "n y. in. 2r11I I heilaloMictct'l. I U liin.i'iMl, ,, : Iroin, H '.I.-Ilo" ) ( !Siiii| >,iii <1.'nrlill. llninllioii, Coinlntt' In hill l tutu !c.1| :and I hue" Ituott cnopt away !

SHIP CANDLERYAND: SHIP STORES, .\il: (;lulu': )>
II <> I.KM: V It Inn not jrt 't't'ti H
MANILLA -- llrsi.l" II I:$lK I. \\lial\MUtliec\iU-t fault: in the "ron- ('.1'.. h.-I DiliKralli.. it ravnl,\ I 111111111111VB" buried
not/ ..
\.IIIII"I tt'r.
AGENTS F AGENTS FJR .lH. 1II --. ------ .- : nidioii l or \\lioic Iho at'ti'iittIitIiiii'' .1 .M-K, ..s I\ \' I II.I.K$ |'U.' / Ailir.'J'l.!! -'J'lu'' by lo>n' of ilelulc.At .
HEMP: ANJJ KUStilA !HOLT lOON: --
: 1''Mls., l'i'\ir" l l's r..ln.illv: I "|ii-oailii;/', lull, it ( tircnburir, many \jipoplo wcictlri !
UNITED STATKOAST COTTON' ( AM I TAUNTON: ( Y'J.I.LOW: ( ) MKTAL! : < ) I HEMP I : IIU'h.: : .
-- I ii ilin". mil sI't'tii Id t 1./' viiy, \inlont III >-fii fl'ollllhl'lI's I I* I I son.ss a suit severaltlori'i

AXIlGEODETIC -(;ralvani/pil ami IUas: < ItRud8IE'I \.Il... :; 1 ( ) I T 'I." l'h' '1'1 niOHon thi'l'l-lu-n Tl-riil) ill rlilirirlt.; I" 'I 1 Ia' itfrtlll I I'.lto llHiH' ueto i xvrookod. .

SUEY, ANCHOJiS: AM) CHAINS( ; COPPKU' : COMPANY. 14b\IiI' An>{. :22.!:! -TinTiint"1) iloo I \, 11.1 ii 1111' Uinor. Tim litlinlirlnlIH'U '1' \iiliiiiti-4-r. VU'torliHiH.iu .

N iN Saloon not lake |mit& III tlll'lxl"II\'IIg'.IIll: :% ) nlariii' i ,l. "'IcpniU'il lllllllljt III'! \\iA: +l :21lionis I
ANDCJ1A11TB \ Si'Skms, tvhoot: and 1 Hoof) trim., Loml/ X. It.-(Mil Mclal Inkoii in Kx; Coffee NE': % l' \ U. 1., .\iig. :21.-In y of Ilic tlotnocinlic iiii'jioitfii' of tinflvhrry .w I tin'. Tlirrc ha4 Incn IMIC
IMpo Sheet I l.e \d. Sheet Zinc, change. whenc. PuriiUh NCSI1YIIGRAt'lt1FtLC11 : 'u yacht tlio Vvluntccr
) ( : JWj t 111'01) C'oniTiniiifj Ilio. I position i- "IIIIIMili'ath( ( ittikiuig II lnt.ll; of. oijjht.il.iy. ) rapp: won.
.,,
Nljo\ -1't'lI-
: I'm Ship* Hottoliut.OU hn.ai. I sig I tliu. 1 iiiilHii bit r or lire rnlnIlle -
I I of t tliu "conllii't I I lirl\\ion I KngUinlitiul I : Io'i" I'L'II'"I' I s w.I'c' .1i l IIII.1: } ,'..It'I''
AXD I PUJHATHMM l'Al'C'I'I'OtL:' \ $, VAiN I $JI"t $, TAK:, Y YKLLOW EFA I.Vi'f(211 I. !". I.
I'olTtHN : AinrrloK no\: p 1'I'i.i II1t I 1 t ol in I iclloo.lion Tin' IlItlllllllllll"'I' ul'I'II I''' up in ,
KKMN: TIM.TKNTINK' : :: 1<: !IMHM5IITtJAI.VAJUED ,
,
FOUEIUN(; CHTrt, (1I4Notalt: '. I t tin1 i olordon( (If'II now 'I'WII1 i'itt, il.ilo IIHS )l.t eit 11'1"1: I C lUll tl"\\ :'Jl'! \\'Itl'l' Wiinicil.I.OMMIN. .

SI HI' AND M'COMPASSS UIIILS, Ammunition, I :( W1IIK 1OI! /%: J'}, Milk, I Ilio Tina", SIC, will I I I l h" ti uomlorliilriliiiiii I I urtTiiinler. I ti'tatinoiit.Tin1 .. I :> A tig. :'il'! :-Tlia liMing" and I

Nieki'l' HIHIami; Pape4" CIl.ItI.I tgi' t-\hC'l'l", I RDHON'SIHArilltAtlM"" "' "" 'retlill : >r down nf jmilx.. ]ii4iion.: Thoic nt'izioos\ |'in\o ),N'II I Il'I'ol.I .,> othOf t \\ell-kllil\VII hoilsOD Will I Issue, f

( mm: ltTN'WI-Ct'JlI'Tlm( ) : : ; I1''I'H.! I ( ( ( ( I ISA'lirouil niv'iricn| c.\ivo| .xoil I I lli.il I lil'\.i, lli.il: (,' osgteHs luiil soul I''lHVdH:!! ) ) I in Ot'I lolior u I lln I t e StOck' of a company t

TAKk'UAlUUSSHOTATOI ) : ; ANIICOIr'I $ II! !i.I!>., HlTlIIJoIU! : tt .' I. I'M-ii I lIal'\'i( IHOII, If rlfolt'il, \I \ill lint) it lor lln-lr Mippoit I aint\ HI'C Ih'Il'l'lIIine.1I" with\ a o.tpltul of .c1llU'O.I"() ( )"), formed lowoika I

IlLlfci' It.V.. .IH( ) S' UWAllki: : AND STKKUF.IW: : 1 C./'p. I II i-onvt'iilont t lo oll'or n t.i liiilir!I: i (.i-lllo-I ( llllM' t llir sppOM|| l',1 l I'llllll. X"IIIIC"I : t cont'CKsJon( to supply Itucno4 t,

AkbohU) \ >M1I'ii'kiii&. :\\111111"1'11.110\! : '; J.ltoilo .,::, NATHAN mc A IIO ( lN) Civnni Sodn( .I b.. tnont of (lie i itCilil liii i (; 11.1'y .Iisltti tie, I tii'in I :Sanloiil: mut vai iotii oilier Ilisets'!. \ A.\' 101 with WIIII'I'. I

TAU) LINEts" HAUKTKIUSClIUONOMKtlS: : Com "I'Vliuifj, STF.KItKIUSUAJiNALL: : : ;$ with rnoHKh" I i roloralik-( > 1 lioralion t : I inlo an1 in, tlio 1'itv, oxpci'liii lo lnpoili < "liP- )

llotuji, L'siulaiitm, (Ii inin and)( Tucks H"OES }[ JXJoJI: 14 AI N'I I !:', 31 alto, dettihi iivo I Ilio I'riilo ol hi-i |'iuh.: I I ,"il 1 \1 illtiinl' % \\ciU.. I It UilllpllsMlllo 1111110.1111.1" .\ I llel'nui Miulmial I I bin k.

: Pat''killer, .t I.ODD'S( ) 3UIk I IUlI(', .1 -- ---- I |Ii O t lllll MO"I'IU'II 1)0liiM' I Di'iU'vfi-., Atijf. :21.-KeroircrVeller ,

MAlilXK: CUKS; : Ship. Stoves (HI )Hid HcntiugSTOYKS. ) Pad-lit. I Dork. a'ulilllltdl\ : I Itoeks: )' : PIH ltlU1f(', TIII: 1'U'lrIC.: ln" no nionoy. .. Is.is )'Itt'ii M'httoJnrU- \ of thin dtrti hit Conitncrcial ,

PAH LIJi'L 1'.11"'I *.'.$, (JI\IIIl",1% Clout; *, /ISooinCOPPKH \ HlllhH, ''rGO..lutlllia s tiI \ III"' )li> the pivi'i'mnom.WASHIMIION :Niitlonal; \ h Hank: now i'tlinatoA the a iMotfi -

.. Ul1'I'IN' Alm.J;t;I ) i ;. ( ) (: PAINTS: : Sandwiches, a Specialty. lose (Co. :'I A tig./ Ji.:! -:Surgeon; of t Iho. ,onnocatt at f2.r: >0l)0() ) andIliiblliliofAltUMKX :

A CUMPI.KTK: : -Oln'IJ'iN'I' ( ))40' TAItlt A WtN) O'l; S II'iH, Ili't'tt\ I'liHlpnni'il' on Aoi'riinl ''f l tin' I n- ( ionol.il ll.iinillon Kft WII-I.III"I"11( togo h I ) ( ). When tho blink

MAXIKKri'lLOO 1 VAl'NN, si"'tttttl, I'utiilllli'ii\ nf. |Ih.< \V.iitti.i.DUES '. \VnrtoM4 iiinl. :SuviiiiiKili:; % I for Iho fIilt.llh"I tiHst'ts I'
wero iM'onoiinccil
:SnniHi: |'| UnitIloi>K i !\..I1tNnkl'\ .'", Fi..h : bf
IXKMvH) AJClSNAUTICAL .. I'a'; Linen, lloirii. 11IIIl'auh, X'I N"I: I FNtANI: ( /), M oa d 11ll1 d S SOI1tO1S 0 a a t S NOTICE WILL BE GIVEN. 11111' """ sit' in
A4.MTA, :U WOOt AXCUOU) I.HHI1'S; AND :s Wt: J.uun"( : _ _ _ _ ii !j.'jt' ,i.: \\'. not' i.i.r. sci'. dcponl-
I.J I''iiir.': A. 1 Kiik. pi: ) nn,,,!lcr, hm, 1oIl7Oik). .
-- --- ---- "
-- U---- I Il
Is.sn or..If iril ( 1sttst. --+ .
on Icnipoi'iu1) tlnly
.I'47 ) YIILN(4ICCt t to their' IntiTCNt mr AdvcrtiM'ineiit. )1.1=1 AliEI( :. l It .Miiht lie iitciuuIe3. .C J
.\11.11I1:1.: ( ., in I'l'iiiifttlon. uith the .
FOR SALE
u.411': "u".h. 1'"Inlo "'I"'C" I' I omton, Atignit :21.! Tho I U ir,
Brcrybody 1 irge and I Small 1, Corditflly Invited I to gl'O1M n Cal II 1 111'-11' :-,11111111111'1'1111'1/1'; I I. -i .- -t..).'.. now gt'iior.illy' provnlont- baxed opinion on J' J

., _. 4_ ___ - l'4 >>,H 11'':'is. most relhibln I: ) ,'V I.he utst" "-, t Iliat: I Iho while I I ..It

Cabin Issenger Steamer Willie CI'J ON I LON) ( TIMK) Sfllllll'U'ASIIIM.IIIN man I in the !Ilahi-Uiuel 1 \ IJ'lct U ronlly j t.

Ail ig.} :-J.: -:SrnulorISi'ik ( I St tiileY." :Native; lI..h.iL1lit. / Suit-

EASY INSTALLMENTS.A 1: a l /JII'I..III. an nini'inliiirnt\ to .theHouse !Lists lopoil that* ,several white monacp.iny -- I ,

j l I inritr: )Mil an :iiililitionul. Hi'cliuii' I Ihe "lleai-Jed, white I'asha5' and( f.
DELIOHff'UL SUBURBAN? COf-
% I '" '(' ) IIIIIil I I 1'1I1111I'I'OI..lt'I'"fC'UII'( ) ( If ihN bo II ISO! thoii) rnn bo no doubt p t

TAGE HOME I ;yi'f"'i, "M l.uv rrlalinK (lo lln.! illklllJ ,,1'11,1', hleiilily of iho "loader, as Kinin t

I I I 1'111101.1"1 Inn) li'ltlTil to ooininillouon h u no while foiik I .
II : --.- -- I
TEE TR UTI-3 .
I I 1111/11"/ 'a'. __ fI
II of.Ix .. \\ liit-eiiillarlfN., .
I Ctiiixistiiii I'IIOIIIH) I'linltlr I !lli'rk nti.ii Inli'oilniOil' u bill In I'l'poiil: .
itiitv: : IMMTOH ix ITXHK: '01,1 "' ILL 'rui.i.or: rio MT ( 'I.ieIs. I II I afl.i, &* j ill ln\ 1t'llItill)! In I Ihu sinking:, Ininl, W\lI..S.I.| Minn.*l .\111 K. :21.! -A Ihv, *\

I I :.10 F1ITII l > A I.It:JTi* taM"., -|.lt'tnli.l I i itHilrh i i iI I nnl aAi"l\ that (II Ilk. oil Iho tll; ">hi, until.. tthlcvstt' l lo ha,. of tnoomtiary (origin I I ;

I I "spot' Ahiilnt.lliee. ,it' |''nii', |VI| lIil. Kile1Water I I' II.' fllllhl, nl'O VVll.lt: Ul'lllll lll'OIIIO" ..1'11\1 utaiti'd l hero J'l't-tefilay., ilia.1: : !. o'clock, I

B <> SSC); $ nrioimiloit' )I.v II ii'ii-i" .1'I lieiin' i| unit niiU'lit| '! ( 'lo tint (1.L1 ill'ldlII"\ I -ii.: .| 'ami, oxmf\ lanulllelcnt* water mpplyninitl ( Y
I
I iflll1,1': ; Ii'. Tit l i '... ., Ih,' luiir I't-l-l n'lil tltlil.t4 \vliii-Ii tint I ': ('jH-nl headway., III about anhonr'ri

I Mankind I to.I\ ''''iII.'II''I'I.! '| in lo" "u. llppl I ii'i'iiMliv M' m 1'111'.10".1"1-(, h.kil fionu tilt| .lime i eii'hteon" hnihtin, H wcruiloHlinfoil I.

,I Blessing E t'l'I.. 11.1 iii. lo 4 '. V. TIIO.'l I4I. ... I in tiM-iniiiiilH, from I I2.'i:!: In itt:!\ ami I ( ami, nine faiuillt'K/ reinleitil,

tTsl. IiJ. ''' \I',' /.HI' 'ilgiisi.il SI t '1 i tour 111..1.) nitiha'f" [1"1' font hniiilri from hlilMl'livH. The, h> *n will Illllolllit I., ittt'i.L 1
I.',IVU I'liimtcdlull.itit' IQI).. 1 p III. for Wnu it'iti" .. "m' '|1'1' vitiml-u nhnitll! Aiul, I ttlijr s tiit1t, !, I.IOIIIIM, II I-. t t.i. 'I 1 lielr. I Inti'ie.l$ ,." MI. i II i ,i in 11. .In. ) n. >' (.ml. :J" I I! < > t
\ |11)1() ; 10Io..jI) Tlioilnieiiiiinx; ol I thaI'' : fT'i.'Wi, not over h1 covered
I luuvi' at II ;J"". m.l. 'I"If ttilh\ HIM.IMI'H\ liliM.hu tn Mankiiiil'' niul u' i-n' i"i"i (hat ''h' M..li.'ine > i.I.! tin' II I Ilh, it 4. by
l..." \\ nirinuliMi S H. in.i. in ,IN elnlineil Im. it, In lei.. ---- _.. ::: "- :-- -:.. '.- : -::- :....: ..1 I I wits, C'oii;\ioxi 4 .* hint lo ::UT.IIIJU: :a I law I nun ni* nee.:(
yjunliijii, -Lcavo IViiMiii ,.1"I m.. 2 I'. .... mul', Ii i p III.; \iirrliitfi'Mi I uml, 4 .p. in.I'll --- I
mul I will I!I tnurli tit XV Hiii, ttii
*innrnliij i I I'Viy tilH| tin'/ htcniniT No Use for I Doctor.OIISO > Notico.NOllC'h .
( ) ; ) a L ,
,inuko tliu rnuml 'Irlmctiln ,Il11'/ ;.Nn> ) \1'.1.i .I M' Mirinitti'ii i t 1'it \Hnirnnin : 40 HM 10 plllVilll lilly III ill lUll" S.'iOsfl I5 'I/I".i. .
(' uiiil Korl 1'ickiiiH.\ nriiiou., dni'i-l 'h> riilar ix. 1\ till I f iihoiit. 2 |I'i. III. :NVOIIK; "
n/.U I.... I'M.. 0 ) ; Uliinli) gltii tlx'l Iii"' IU4II-! t ) tar lor the ..hinkin! fuiulVhllr Aiitf'( :H.1.'hoVol'I ;
.';ttui'k, liiMb'iii- 4. : '" Mm.; .klliilili. I ID 111.il I I'llri'- \ / the/" I lioiksury, hail'* nliriuly. IniiiKlil us ttl I Iho Now Vork l''rpo Trade Club I
....! HIT. I Ml I frHc4it; i'*' 1 IjiKKii' '.IIgtIgt'IIIiIth4. 1' ur' iiilnriiKiii'Ji ti\1),' ",,"'.t or In IT ISA.. :F'jfrCTllml. : lur inn I III/nt! Ilin. 1'i'liBaciila' I Hull' ( hit tho Now
t'h..lhlI"el York
I..IIJ Ikiw l''u. lIEN: \ < It 11I.\ "II., Mini |ii'U-n'iiH'iit| |' ( 'iiininny| \\ Ill i li.< hi. 1..11"1, Iiv..1. :jIIIN'.IMM'( ',' K) ul hoiiiU nioiu than 1'roteu- '
tiiiI.NSELLING: _MllHlll', Vl,'rv i 11. en' I tly I \> li. 1I,1o..1''U'1I1 I .ol "inn I I 1'"ilh'lIll"n't I I I'liV I le un, unnli'ltntnke I t I lit" "III, ,'" nl. lilt III. ( 'iinpani' in I"'II"" I lln' siiikliiK i. I I'ni'l' nooiloil I I Ihciuii4 I I ll\o( 1.:11.:11010: : a dubnto on 1
_4. __.___ ____ _ -_ -- a l l\ He nf HO-MI'H /Hle-.lnu, to M I ,inkiiul, mul t lln' I II, i't'I'' ICd'hl| ) il I ,to nllnu li in ,Inid Ma., iII lln. > llrsl 'I HI win) In. "
') SM, Ihl' 1'11"111 I liiKelnir.iiltln, 1' '.10.1..1..1.. I lit' Mttll.'lni'. mul, 1.1'1..1'\1.: | | I. I ly. IKHS'IIl, .. AIMIINHi.( I t ISSM. 1-o"I''II''I'I'j only it fnti-tloii turr .IMIIH'.tM":!i > ( ( (Hint 'I'llolK'5 I : i IION IIIl 1. Ii il.: TBADK:, Ih

.1. I i' : : : ;. ,,"lal possihlo I... Innght Ijc-fVuo 1H:)<))7, h Henry" ( ieor {'e to" repruNcnt the Frco 1
HimselfA II. II.> II "!.1M Jtttitttiit.' \'
Saving &tM1 tilir)'. ti"II'H'' cio'iii liy (pa; ) lug) an)' pU'iiiium (hut tin-" "holilois 1i otto, (CliiJ ami Col. lu ,:eiboll tho .
..I' tin h'finlv, !I'lutei'livu Luayue.: The dobalo will ;
.. .. t ) nii 'lit ask. 1 lioi'o ,
I. irii Hill for ,lilt I IliH'tin'ii > (sLt.|| unit minllnr I.zIrv \Hill I I Inr" I Hrii( isln' Meilielni'ii.,I ---- -
1 ItiU IH luit. nni' "II""' III many. Hull,| In .inly III 'ii'lnniil. In I lllii.>lraln, >ii. .\ :. 11'11' i'iiojli. | money" I 11 Inn itlltj in th'olioiisiiit hsi' ihstuhi tako: jilucti in September in

:N- tJ'J'U.I: I : : lln. I : I lo-iluy, in( oil (Isis! sit )' *
I TJEII3"Mlil : PEOPLE 111"111.0"|" 11"'"" pay "ovtry onoof .
II I i nf I<..IIIIHJIII. | IH til'.. t tin,* II'1\ .l.z. ihe, l I'J' .'('JII. IxiiitN, Miihoiii .
I'.n lh. "lIIlIlIlI'r..r I sill tlu of. : ln .NU'.. per
/ nut ::it( I..J --11111111 T .1.:1. II II. llli'.hlmf In h h \ Illlllllll'll t 1.11 Hill hi I't'.
'inkinil: Nrtli'il, tlin" l.hi's- "f ndliinitri" l.f ki-Mr 'lili-ken 1'iilu iih.. lin I no A UIM', ni| .anil NIitlIlI.Il.It.| || |" lur. anv. irla| .. ri.ntiiirtcil any i I "I'liih.inaihiui.-iit I : I I In t lliu (/"" onimi'iil. ( 'ai.iiiiUnit. / ) Oitlnniiit*. I
I') hit yi.t nl' Mini' XMV Vmiit, Aiifjiixt : 1.-Dr. 1 K.: J.
.AU.IHKGKJKAT .MEI] ( IN E ti'ssi'l' "IIJI.] %V LI i l-\\\ f'f'I
: IIIII ::-"' P 1. II. lIii IS:. Tin) rt'ipiliTiiiont of hits "I.. lug)[ I llllilll I : I Iso !inventor I Iho (iatliiig ,1 i:

.\.Wllt. "I tS.ltI'ItOi.tJ I'nnil 1 whith (fish) hccii /1'iiiiin'il* (on ) o.irnwiin !' Kim tin* uhsl.thiisil! |ialeiiU upon an invenlion !
--- -
"" .ijII..1 l niniply, to inainlain; IL: \- I i \\ hifh may voluliouize t I th'i'
: I ( ) <.) :--; "I'IU\
IM. lIe t'oiihl iiaiuu: !ten* lIi"1I" in, the cniiro K.vciein of maiiufitctitiliitf heavy ,

M I 4 ""IL' 0. I It 1\. I I I'mtcil :MntOD" who ,hy i-i.iihiiialiuii| miuilo piojoctorn now In vogue.: Dr.liatlinjj's ;
: 111'4INk 'L'( ) i'IA1IN1) .M' tt 1.ltA"I", A I.i., July :J'itli': l IH-N., iniiM! (pnrclMsu! Iho Innnls; ; ami liohl! I I I ( new I us \'etitioii h Is slslctl i Inhe
I 1'\|ii.iii tint i ii'rniuiiu'iiil.illnn. i.rilii'I Ituiir.l\ nlIKilltli I
i.f .MulitK"lili-ry' rnillily, suit, III UKLMnliini'u I tlit'ln.. ami* I hit :hrrrclai( y ,of Tioasiii'" )' tliu/ 0",1111/0(1,1'1111/ ( : liuuvie ordnanco 'I
woiihl In-,. (Ion.oil, (.-ii I the l.tw .looil III .holltl/ 11 kind round ueoutial coro. 'l'tio
i ul'li!' I lint i>'iwtr vi'HUil. ,I In I I.I now ;
N \ hilt tlii'linniHii Il MII 111 t iHliu'kinn f"r. Il will I'llnuiiHtc .I II nt III...... mis'n. ... mi'
nuU
OUT .l.ui'-'I''hllt Iiuiki'llic4r) UPIM'Hiiinei'in. tin'Vy.I.in, I in.Siiu.mi| |'| "I 'innini'i' ( '', 11..1.|n I _l..ro ; W.k.H.., Nil, ).Mayurnflliul'liviir .M'liitKiiinIT III pay |:i!
tulu'.iltli mul ioa-,, iil > iK;,.r IUt culli-ilni/ )l4it4iilt. Ifke ) sit lii'ii-liy. |iriK'.imi' a ijii.irai linlUilibkt < ) 1'011,1.110, ol.laiiieil.) 'lliD ..lul.- bclicrK'in' at a reduction 50Hrccnlin | )

BOSSO'SULESSINH 'Irtiniiii.. Miin.ilii'l I I I'laiit Cit anil injj Ininl wiK iiisiiiiuliioil,' nopiilpoi.ii IIlhl', fosi.(
.1 Jm kn'inUllr' Klmiila. .
,
or iiny' ,1111'1'1.1"| l "* in .
",,'lI'lwllh I y'I'Irev'\ r, I., HID \ limn) 10 Itt 11'1'1\ lliu lux u mlto I
"n"'I.lh.llIIl1l1lu I I
TO )JIANKIM) .\ 4'Vfl.O.M'; IV :\IH.'UIU.S.1t'.I. .
111'1' "'sit (lUst Uunlj t .la) fn.nir.ini ( put minify I in Iho (porki'U' $ of tin: 1

1oooos: 10,000 :rloo: OOota; per Bot11e; I |>tii. MiiniitiM'' I'laiit! (,'lt y 1111,1,I .1.ii-k...iii- lioml 1 h-'hlfn/ hy eimhlintf I u I them loiDinhint .. Illovvn I )iiIiIM4)4.5.. sal tiaNiliW
villc I \ HniMa, "'r oll"r iliii'u jiili/i-U'il/ "I l: li I I I i ; lo:,:L'thcr. They hail,I uliouily' I 'hIo"1'| II Ituhl
foil !I>.t i.i: nIConstantine,- )tl juw (,.v.'r, nu |I" r.."i is ,'r >i'rmnnil' Im (\\ithin live ,
| month) put tip ( huts pi iff! MAIK/I-I--I' IK, :Mich., .\111:. 21.-Yc i.
\gUgi.| :mul iiui.iilriiiilriii' fn. i lito! nut; Lln,I,
a lioinU I .. I.i lhi por i flit I, Mml, I I they wUllhlI totality' a (lerriiic eytlom) hsRss1' l orerIlio
.AI.I.I'Ilr..I| | iixli nil .In', .liil'i! alli'Ut'l I II l linn I..
BOOTSAND SHOES Apostle itiiiiln ,li n mil.'* I Ilh. i It ..I, Mom lint (II I up !<'J per ooiit \\ 1111111 u yearnull's I dl I}'. For lour III ill II (I".. I the glcuN .

::"'II"I,1"1,1 fur Ih,. |1'111'1.| .... '" |l'Ii'I<1I1$ ullir iho sinking 1'1111.1) I,in win re- u..1. h.ivot; (prevailetl.! The niormmovi'il
1'41"11 IX n'Il'11 i( 'Mir 'Hli Ira Ii.". nut piili'u'' ill.. I ualeil. in a'-in-le. Tho roof of
I' tiiuny
_.IT 'I'nl--: 1Olun rro hIH!C'O n..d IIUIH ) .. od < i ig.ZIp,4pI 1 llr 1"iir... nl' tin' Ui,..iit.iiiitinri'U uf. H.I lli'. 'jlllir| III. ;;-Illifl. : ,M-i' I'tMiU.I.M IillHll'4bhlfks. l HI'IU ("I'll a.it', 'ILl C.
libpsh.: I
: (,. III: \ ,,'1' << nr I'S l tIt t ty :'I"n. ": 'ini L'J. I I"", .\111{. :a.!.-Thn 1'all Mull; I laph, itml lolophoiiu, wires wcro 111'01.
tr.tttNl' plaie! :yl li.s: wlinlown( dcm'
wero
I"I4)11IH. '!! I I UH/I; '!He t /'I.IHi..IC/ .( lo tie 1"'JIc\i'J/I..r! \ / >li"'licd', shadt. > IrecH wcro* toni and-

Red Sta Shoe Palace. iiaJI .!I-1I"-bJlJ 1511)4)I lliti IVhei) tiealy$ .'.iy'' : It I II i' i ho '(toils bliH-kaded\' with dcbrU.up
% I lliviikful I I that :
iIIl5Klt'i1 Julyjiiili:L. 1t.i."' f 1.'IIIIIIIII'l'loill'IIIIII"\oll: \ K.iiu: ,ai.il ball fell lu '
lli.ft'h y olttT/ It ri'iv.ir.l nf innIlinnlruil I I hll.III..IIIH.I", .I "! I Ihu, ilillifiilly I I I ii'().It. ''''II. I toricnt and
I ullurn" |nr iiifiiriiiuii'iii. 'I I Mill I h'II.I"'lh"I ..II. I Ihuu, it WHI hifidu.. Senator Mor- piiiiieil Ilsiouglu the iinroofoil lioiike,
I. ( : U <..; 1N11flJM. uiruwl 1 \\ |iU f.|ii.in-i) to winirli, nf any |I.Hrwliu .. iniiiiiij thuiiasntU: of dollar* worth of
MlIi pii'tli, it .a) *, wa 1 buncombe.Tlic .
54111 may. h infer initr. t t.. I Ity ..! IUOI'dlahLthu.
&L. rl'j"I'Cjoll( of tin I iruaty: .imply rcloKalun -
""ilui'iiii'iy I m vlnluili l I/ n i'f my I'f/| |".ii.ut --. .
t Hull nl itti| sirs H..t litil.Hf.l\ July? :J-.lli. 1_. I lie wholu qnohtlou to an Aini- U'.llt AT HOO'I) :MtJl'NTAlM.

\\.10. IUr.K, .M4i-r.. I IILIIIIU'lua I'I1'.hjju scit. Ier.ueut alter the IVcuiilcnllal i
: I ('I'li'JII. \\''liilo .. SI',,"" .:,..&>1..,......


----F\ E. HARWELL Neither I Ainei" h'IBI..* nor KiiliftliJiieuarc : | lilKUIM.IUW. Alt., Aug. 21.A

IN I-P.s ..UIII.1"1"\ ::- \ 11111.1'11'( I I Innatiun and I I the tvorld will hot Hptxiiil t'* (JIlt ( iadideii .i iitr issues

-'i' iii:- tuinr: HIAIK: UK H.OUIHA.\ (sit plnutfi'il l into I a bath 1 of blood [bo north I h of (the city. l.tst night nays. : The .

Margslrai! A i-mi.41 opiuiom diiler over a keltloofj I I Captain( thu Kiowah;' Hitler. hat jut
IIIII'"fl.'I'r l>; .
J4I'A.1)111 .v< .rnBrl t
IN
IAWr IIIJ.4 IK-ury ) I ,li.h. Thu matter will LI) again ne Mint, i\V"lIly-.I" gun and one hundred!

.. .'lIL IT .Ui4'urini| | : I'' UK- < 'Mir.. "I.| '" ilm [1..1 !:oll..llJ.lllfI"r, I Iho ik'ftii'ii( ami in i lie round* of( eailiiil\ ;:eto round Mountain .

Kl-Vh; HMJJUII, ;. ".\Xt\: H'lr.trtII.' i III .AI HUN.:! I Hit.I .. juriMli lli.it<-IM.II il. (.f il'-l'uwlant IbIs.' fi'ilit ri'. "\ti anil|... "ul.l.lu Iwyii'itl, II.Iliv.. Inealll\\Iauui. ttu' ran cultivate: iudia... rub-' .\1.1., uheio a band ore- llCralO ..

ItUII,. ri li.MU'UK.: "' 1 J'AJL"Itr usnlll... hi :I. i.f s K UMII: I UK;, I hUlI,. f Un Mit.-i.f. I Iss hl.s, I.u I willilultif 'IMllk.t. rorl.IIJIt..u' a'lI", eo Ol l leiunr. whilo men h"vlI.t.wlart.1( ou (he
JJ'III.IOJtl'J\rrl'II; : : ;. I'ull.- 1 Mali-n.' I Il I i.. or..j.r.at l In tbtt I nnrt ,
I\IM. '
IIM: M I '
t < i-ni I i i 1:1..V.XH : lint I lIi gro employee. ami
Miu d 1..I.WI nunat'eri: of I Iho
.\C\: .\> 1> AkU ai| |" ur uuil .ui.Wi i.r
Kl.XI'f OK H11M1CI: /:!. \KI- I'' '. I" .\11| .!1. uinr' t Hit: 'Mil i.f iiiiiii'l.ilnt litrfin I li) tlii' I I Tho 1',1h", / 4ia/ttte: iho I! Uuil: ud Mounliiii (uru.I1.: .. ThbihlierilTi'l

OiU) ; 3KX1TO( : (QUICK! SAULS) AM U) SMALL .I'JIOFITS.(( 1""l'wcIl will 1 1 IssAt)is In... nuifc iKIolx'r...-..-.1., I"*", '"rll.' ..uuii' ino
It U .fni., llu r runliivil) Hi.. t'nuri 1 Itsst Mbni > yem. ami thru tiulltrb: : will _.11111(1,1 for N.lu' tjucll* 1 llit iti.t 1 U ul'baul'l'
a
|
_. OUR TERMS <.r.I.t-: "1.1 ilsaI III .
TO SUIT jail t'.IMlIII' 'M I
- --- OUR CUSTOMERS |'''|tr |1..1.| 1 1
'T V: .lUnuli b I!* 1.niJhcb .. W'14 Itt1M I : likbi'l in. ill'. ''H> "i, J't'iiBUtoIa, rl'iul4. dilteii-iil romplojioii. and he ha: gone to ld>iind Mountain
,..h .., .... Cash or Small) \ "UIUI4 Vtll k f'.l "IH| r.<.l .nf this ,- ,. -- with
C. R. OGLESBY I 14c *ai: >ti** Iii v '' ""y r Weekly or )Iullthl) )) Payment)( ) lli UIU- 1 iNrr lik) well aruiixl men. The \t him
Diii U *.1L11 |MIJ1 U'!", Ic* 11' '. 1':111": All bumtbU' Jul' 1. I.**. main/ : \'<(< MINI: :. i I
I
: I _UN. ",1I1 1ua J. > Mil "IH.IAN. j j i men who are "f'liC.u.tc.t :a* Ite l.rl&\Ol'i, \
UUAIit'ATK,: <>K s-T.' IOU'MKDlCALCOLLE ------- -- Tho PonnlD'ci Furniture Bazaar Jii'lzr:; r n --linliri.il I in'uit dl' I I. .101... 1 llruty l......,4'.t.- \\ lull 1.1.|-MH| uml'lxrIn :! ttiuljre.: (hue negro laborer hall not
.
llId 1M. lurir ioUlloh H III ... .
II .
IcIrl.bI uu' { '
: <; ; ; (.:Vs'5F"'i.! "I.I .. I II 11"0. hI I lit- .\" .ik i>! lit..liuulon. .'- 1 return woik. The (UIUICO ha bceu .
------- -- ----I
\ tUUMKIILY xl'lU.kO.N 1'uI.'l UI I I 1'0414"l > I out ot bUit a week on account of tha
| 4rloi5 m t tn-ur-r flU i eII. < I Ob and
:1 Arg UlJool'H.\L, jll': uiy l'f.I1( Ii4IIW'.LUtt IOIU Z"' I'tvM* 101 8. Palafox St.. Dr. S. M. Gonzalez (Su.rUIIJlIt:, Aug. :22! -Thu *t rm in''! disturbance which h.i beeu growing
0111.". IIoIIl.C't'J'4tI 1Lulth u.. ..114 i K4uioi, D"1 ''-''II''OIt '''I J'uUfui anil luurvi ]'> << 'Po ncoln. I II.ft 1Of"lherlll.lIll ot thu; title* vint J 1 :
J''nl'i' wry warmer
ln. I every day. The
t 11.111>00 I$4tJtU4. ,..OS'" ... M.ftlta. btIIbtliI4U.If M12Ug.U&Zid .. << inca hare
ill. 1. l-n.liinilj'ir til t.t LI..II.IIHJ'.ua Je.. u Mtrt-ru. Afi-Ioue: ctrtH-k the vllUge'vf *w ru lu kill
( ; : }:hllur
Resident number ot lietijrtuae
Ol'K )*iK.MiE;M ASIl JI'IUi. four 10 kix k.U. 'fb" b..i. i* ult iituar.jt4toLt "\, -- .. Fliysician and Surgeon btiilhanJ( / Kent! Ct>., with {artte.uiaily : If U (
... feiiuitu-d eves by ,iU bitulUtt.liie ''' tr'u" &IM1I.IJpi.IU. tblt wiitr..tiwp.tn 1LiIIJ $. Ib4l U.f.cllliaol.b| IWl.lKl j i in Jo.Yt'l'J; "IItoI : I'ompauy, take them ityear.
of
bruit Oltil. ti.sw
.... ly uuil thfi.lIleijt.iJ r 1'aluf" verity. M-4uy hou.e
.1"... 141 UJ.II1 .1. nu4jrr.I tf'_ were A bloody ilk-1
..it:... t'OJilW&KCUL UI& .bttI.f J. iIiniIa Wttt-g, lUe virnltuN bu.,._ 'bjr Li.tui4 n..Dllloh. !'l Tite*, .uiml.lt, .. eon with theheiill'
I t' Vj *bs '11I011.1-. Cn l f "4l. at i I In'll't." &J,4ii'5ii. Vruir 1 blovtu down Jlu.llfJ,
killed .
.... .Ul..J cvtr l>ul>U..hed U l'u.'Vla. I lit UaQ V4ILW'I'41a.kCI4&: UllIc. 'Dd Ulr. Utalin cf aublt-a1l1 i l''I *r''JIt'. !Sir'st IIjJrll61 tn"llJose.* 1.u.rlllltJt. pt-opla I |llOltbO It aluioet ci'llaiu to ocur. .
JI Jl 1 II .\uj(, 22-.4luu; ltt)04 heo .

.. v- -


'

I ...
1 :. ,. 'IPI
-- \: .
#
a Se. .

--. .
.. .
-----
--- 5'
-

-a .
(

S

-7-- lI


: .

Luinc.oln-


_.- -.--- J -- __u ____. __ __ _____ _

} Cawmmial l att.l't10 I Ihc white population. So I \ ALlliX LAND HOLDERS: IKFLORIDA.

tar these inslriuiicntaliUfn have been,. I

VOMMKHVJAI nll'nI'P( I')I nv HI.TITI 1111 Ml r.() t'IIIin'w""I'.fnl I i !' I I in etl'ivtintf i. ,thoirol'iei I I FOR OLD PEOPLE !II. 'flll"h.ii.oiin.Thn '

-- i, anti tin. in' .(ro I in I tin-South I : t i-ii i I'iiiladclpliU.Ti tu is of.111 l ly 2Sili 1UWEIDH
LiIIt-Nu. II ,im1 l.l W.*t (lO\Ofl\. I. people n.'v"" yttom u" nilnlt.and that .. .Hrrntjlhrnril. I
I. iillielsi
n't < ,, shows I the ninonnt ot I lands I a
IIIPIII !'I'r"t., l i olateil, nll.1I, ilh'int interenl, 1 in i ith (On .' ,h. m.t loo"u"(1' .Jlrl' .0 ll! day, in if*'fitting r th.jrevaof 0\11.,1 uti) 1

local "or niiti<".n.ll. que'tioiiH, ulthonxlilieinK : i ''I'" rlmtmnlK l"u\le\ anv nIDI: -N\AltlAltl.> I IN AI(I\ A''I. _.__4-itL Vfr"u', |I"mo. rheumatic i* otlut which old lirot'li1\ fin to :1)HI.rlj1"!) ; ; ( In it-
IH.tI.\.lIne \fnt, \by Mall\ fit\ mi nuinly; laboring!! men, I llivriiie 't\ complain. of, and whish unugerialydc'turh) their, I list i of F'lijrlish I t. I AIII"I'i".IIlill.lll.c I
Mi.M'tin. a | >-tioiia\ moot 1 all'ci 11 I heir I wcltjio.1 t \\'<. \ '% ."ul from disordered nrrvcs" 1 1 here it I in ft cfmfo.. following :

Three One )I.Month Moulin "" 1 50Vurnlttlu'd M) i do, not! think, there' Ill rcrliiam I \ --meibiine fOr old people must bt a ntrvt tonic SirKdwaidRcil.: ) K C It. in pRNCE' 0

rrlr at reMdenc wplace I t' Old people are beet with constipntion, taIUleny. r'lorida. 2,OX l.i MJKtiulKli
Whiilieti'i1
by c. > our 1 i'haii ( WRY t the ne, i"vote diarrh'ta, :
I: or busini"" nl! //'M'II'lIt11' 1 per< inoulli )he, will \ itu' i Iii i ma., and, "\ Ii Iit'tt'C I #- .loJe. Thes buliKotion diseases are rhcl'of Ltnd Coinpan(' ) in
--- : malam. neua\l. [,O./HI/
l KKKI/y/)' VMKHCIAL will bo individual Celery Compound, 1111111:1.:
TIIK tlicre,
nef'ou
: exception", no .-N) (
Klorid.t (
I_ published ('\'". )' .'IIIIIIIY '%( fltfli. nt thai Ktfn\ nerve tonic, almost A pitilicin A 'ntII) "jj ndicitte in .tMI CREAM
$'.("> ii jt'iir, '.....IRItf' KriHS Specimen' I net ion nnd i 1I111'1I11jlrl1\ll",1 de-1, ( thptc divr
.....I.leelh.o. M-nt on sppllnUlon.A 1'1'\1011111\ i tlin u rank cif black! \ot"'i'q. 'l'luu'IICftIOC5 influence nn the liver l.< --

-- tllbal III thai- ki*. rtmove the iLi>irdcr4 |-TnliiirIn 2.munJ( I
n v Kin:' ii: so IAIIMcaoti \ ''' III'o Ptitlallv\ : It .
tIe niul. rurnUlml, on npplicjitinn' actcr Bud will follow hi! leader and. ,, : .'. ', t.. ( \nga MIul Old people, f._ fn,111 uf slautuil.itunj Ju et t lllllIJ f of ::i, f 111:, ).INM'( acres oflandin :
-c powrn | '
Tho i-tr<>iil.uion: 1)1'l the ClM MICItCIAI. It nrplte. I NI'IIh tn" jrhneV'n' I pool-
chief who from. time to time te.tthri n i
III thin '
more than dim Mo that of nny l'ii.cr' | d4'l"n. family, IIlll'nlol.I.11I Sliiti1"
"..('11.11\. rendurltiK I Jt a vnliiuulu" nilvcitli, their! ]>ri\iitc( ncstA by Fell i II//# (hem. out I Sold P hy ilnittRwti ft T SiM Tut II 0 Stud fiir emhl.pug* paper, wIsh m nr trttlmniualifrom fIJ'I11'1'\'" each I u, for a home. 11', held \

log medium. to the l cmooratx, Williefpoon. ; did nervoui,iit-hiUutcit, .nd.o people, who Llr-M 1." '. Cel ry Compounrl by British latuul' hi'l.lei's. At the I rate q.KI.NYDRG

Our SuWrlption. ; llvxikw, rrcHRroom uiulMulling in. Jefferson OUllty: III this :-.ate;! II few WELLS. RICHARDSON & CO. Vt. these toreijfiicrs are ttt.ssiit'iutg real estate
\, \ LI,t4arcHlwANnpeiltnthi, > In-pee- ; Burllgon. in how fonif( will It bebefore
i h dotn( I --- --- F'lh.
lion of patron or otherv lie sire ins I ted to jean agoanda4hn )( no now by I s I I lenant t sylem 5>
foinc niul sue for thcinm hen.CoimnunknUon acting I a' Ilgurc.hea.ll\lI,1 lord of I thelittlo ( 'FL1.uF'Ivu: : : ATJACKSONVIMJ be t scho 'I l of J"II'111.1,. is t the nowti' that l is Olu FIII-l I ., nut of I the !

-t I lx> iiceonipanied' I Intended toy the for\\'l publicationiiiu it'r'4( nameami oetopiis in. (Iho city board ; but ';. :. paperofllce: I tact, kmnvledire sit rcr.'s I ii of whichjmlg j i natuie I -. people,I of 1 ''II.hlll) wil 11 I I I I In1 utd I'Ii,1! !, !
but an an 111'111. a hlllal here ? I
uddrvm. nut fur puMicalion' ortliutailly tho negroes! can bo bought! <
..evidence itood Inith. IIII.KIN PXI-IIK-ISh. : | ability h I I nnd. a fund of general I In* TIMKS i ha< not I I I I of
Address all letter niul communications to cheaper, and I in I larger" nntnliera 1' by the I .JIII1 I .. is I I.I'JS.KIS fOII.1111 aie i essential.t Unless he alien'll I landholders' I in jnll t1I11.1 I 111) _
)101.1.
V'K.SSACOLA I'II.l'O D"ltCIAL.: IIcpublicaiH t than they ran bo by flue 11. 4tAI"I''II'S I has i t these leiinisites.coMege I education man I in Canada. owns ( ) II

It 1111.11:1: West Goternnicnt Htrcet.WKHNKPAY DemocratVhcn, the Democratpuiehaolhcy ) : To the.IMitor:, of the 'iiuuues-t'ii liii.' will IVIIIII little, and he, bid, bet fycon County I and.. a I lai;e u..s IIclel tint inWaknlla. Tumi fr OtA tn".R nn.nm. Fr.dn r y t""o' th nllI"I"
.TAI:linos\II.I.K' I :, ) I lj.-II! II)' t f'I I ry lid'' Held, as disappointment I I have not doubt t that unit fnhlto Find I tl f.I.., '
have conceal AII"t
to lie fact I.Hnoor
(
> Alum. II ,
( :
I .b. !
Amm.nl. 'Ml'I""rtn" Kf
professional: rill, .11)I : g injotir will assuredly bo his portion.UKMAItKAIU.K mOle than JJiMXJ( acres of land: in tu lhl'I''r -' nt..nlnln, ringu', A..I. -, " ; Afflfsr( : 1'M.To and iesoi't to liickery an WH done in \'Iul" tN..n.'I'lk
: : ,
Hdveiti I I'i itic I there it ts' .
) ) 111111I11. Florida\ are owned by flll' "IICI M. PRICE BAKING POWDER CO., N w 61. Louis.nl .
--. .------.-- -' -- -- --------- Jellersoii county ; 1/iit t for. the, I Itepuhlieann 101t wnnlsliicli, I wHi Ilil"" : [ I MHillATIO.V OF Is not time a .stop was put to It ? 2 = _. = -YOrtIC..o ;
-
I
the bites at I the For reasons Y to myselfami FISH.JiekHi : --- = : :-
OUU KXCIIANMiKSSTIIANOKKS.: ( ::\ AM f) negro freely HRI"I.I!

naked hook. tJuuulct', t hose riicnnistances t have 1\11 through/ I twoprelt ty n\illu ) Eslit: Iii lslis'd "" I I
; i : : > "" "t13.:
I.
serious ) cI % vi i."i il.Uionn I hit lclr"I"I Tnmpii' .loin mil. 111,101.
Now i>leiiM' remember! that 1'cim- and conditions wo ran only! Imld of Ih.'it J? 1 in Savannah, nllII iH.'i In Jacksonville. : (Captain Totrey of the lclonlrr. A newspaper published in a littlo ------- -

roln I U nut III Kluriila ; that it in a part' our own and, wait until a t true knowledge I do] not believe! there i Is Morrln %V. Child from, l'IPA'oIA, town of about one thousand inhabitants

of the Iciritor' of Aliil>;unii proper! of the actual condition, forcos Itself now or has liri-n betel)' :nny yellow which 1111\1'1111 IRlhIlO'r Saturday or.h, In I Indian: says that thl'l'l wcic OEB TIN CO.
Nor with, the vlgou'- I iclatcHAii alOlllt this., "
into the miiidti of the noithcrnwhiten fever in thin eity. 1111'1'Olltl "Iui she deaths I last week and four I cKENE & ,
Florida ,
III observed
fever
of
ami that reports tills \01 k of I lie Citl/oiii AuMiciatiuii migration \ Iel'oollaly In Tampa' a town thousand
I and.I enables both ,sect,: ions tocotuluerate on t tho about I 01'I'Ijht
arc nt points in fur from I'emacola in now H'lliii g on, I kept up anil I followedby voyage. inhabitants: I Ihl'I'\; \\1'0 .deaths lasttveek
in the removal of the evil Is pimilaiuoik do 1N( ) mile (from I'CII.IICIII III the (Gulf -----IIKAIMl 1"SHIP --
I needed
<
is IxHiiivillc\ St.:\ LUll 10. 1'ittsbuigliami < as 111' and: jet the people II'C neailyscared
Cincinnati :ami. ( that Kry "IVot InHA connected: with I I the ncgroe domination i I : tidpiito,< one, '|111'IlIlllel! or no quarantine of Mexico[ n school of fish, none OVCI'pix Out 0111'1' w its. ]\1'1"0"1
Inches ,, following
long, t-een
t I ., Hi t to which u (..IOIILIIlgThollllII'Rt I as I \I'I OHANJLERY
far from I'eiii.ieo'.ii! as i III (;hlo'llgo111M. and the negroes presence (as an I nni ) I have no fiith, milem nt I tho rhOtIOI'. The day after they

I I ., while I i .J itek aOtI\1I\c I :li IIiM(; unit integral part! (it' the community: and seaboard.! towns and citicj! I the approach wile still I there, and several I were I'UO'PECI'I'stit.

Tampa over fi .) mile, :Study\( your the body politic. u : (In uliirh 11'01 I inteetcil pluci'S' caught with hook and line. They ro- -UIt .' '---

geographic and.. 'ou will not do IVn- --- -- lit alone )by vuisoln I 11,1! V It nun qiuran-! 1'lIIhledll appearance' : t>!!d tavor the t Stanislaus C Commercial C o11ce
> NONSKNSK.( : ; t tine'I I'l'KnlatiotiH I arc 5'ii fo i't'('.tblt'.I hi t III bonita, u lisli wul known anglers IijI :
MA'nla; this I I injustice.Lhvv I Will it' ai in deep sea tjohli; (;Captain Torrcy ( JJtJ : -: IIA: : ."p.A, I : E
tluirotij/h ptcvun-
)
Dr. Joseph I Holt of New Orloan) 'llllhl' I LEGISI.41t .
SHVS there wav about I three hundred [IIA1UK11KI: fly TI51C stAlK itEl\
Ics
-------- I lath'e I I e'I.i.lolII ,
J county a.It'l'lc.llhll' t primal) y haswiilten( a latter: to t the New Orleans 01 UIIIIIll'I'OI, lY In'the school. When the vessel' had fit> :l uiiil <>o.t S. '.lii Itit rcri.
f I in which I IIH faith ;Il1b.IIIII.\ flit) lt. LoulMIssiti.iIpst| ___
'
I 'I'I iiie. tiUfl't'ttt u _
( out of the (tnlf to CaptainTorres' - -- ---- -
uA.I
election! iI)' Ic'm of voting, und it wan 1'a l's I I witli I these getteil
of tho, .statements I II" 101' lIIell,1ill!
NVY
by means
traces '. lie fish still retained
eminently I sucii'Niful: I I in <|1lIil'lllIg(I all)I and 1 accounts t published... I in I the t Florida" hifh matters 111 layman: as I s'.irpnse' and 'Ills liistitntiiin. V.hilt him ITCH I MIICCCIHfally .
\ am, I have perhaps' ) no right .entertain their position a lc\l. ever) I eisjidiicted l 1>y I InItrotlius i of the ..II' ('opis'i'is..
dUatlrclion. I papers, t tho 4)11 igln. and growth t of the I much ICHH it. day thereafter until the Chesapeakewas I t sti since 1 KM, Is iilcitsantlt/ situ 1\ '
an opinion. !1..t"'IIIlIII. iil<'i-to\\ : (
--- existing yellow lever in that Mute, exproKH I Iho"I'r,! the ol nftlie. (I iiilf, ,i "h'n. IJhu' 4.
15. It. MII.K.V ICI.II,1 o1jll.t .1,111 t1' "IIIIII,1111 .'
IT appears' by t Ilio law publishedypHtcnhiy which he "ch.irgcd) : : duo to thn cupidity : his t tender solicitude.1 ( When I t I in vessel ,K 1101'1011'1. nnd, enjoj Inn tl lh.'lItll1, 1. II. IHMK Pan-lit_ ,lor._ 011J"! .
is fully I I accords: n I ith our own linn ot .Iu nil.i the sit ",' months.The u
( thai ContricK N n* s>troitnl)' I t of i 1'1I111'01\.1/11I1 I. / i t Hlcamshtp: companies f This had, gotten inside the cnpes se\eral tMiildiii''s tho well I slnnlnljilut I'lilvnt Miip 'MIIIIM.
I and others I I IntcroMcd I in t travel InFlorida und, Ml'. I I I Is Hniciniis| 1..11..
oppoNcd t to railroad I blacklUUng" I I I Lllcl I 11011'1 jlIIII'lIt m'Ii io were l'IIUII.i t after which! I the cnnnils, ,und,I this oppuitunhv ,of senimthiint John .,. KocMhiu'ii Mono <"4'" 44tMiirtltlic loi' ,
\ who suppressed, the t knowledge f north I i more than t that of I lIl i lislu : .hat: isiematkableis I I I u Ilotl.II'! and blackmailing I I mclhotU t ax I I" t the of the existence. of the fever in IC\'I'C" II'lll"I'C'1 followed the vessel knonn II ) )tliu I inmnkliitf 4'u .
and ijiiack i doctor, who never! i I Ii I I 111' I 1II'C-IIII.tllr ii i .. I'tsisIui gc, 1'iin, OH.'
COMMKUCIAI., TLu little octopus hall Tampa until I it had got biirh headway I perts h 1 I- I I tlu' I'olleu'v a I n.t""II.I lid .
: I tor) I twenty days over itiIilIt'liI IH"Il'flUIl'MfS, t'hiM'Kk. .. < rs. ('hflhis.
10: a nine fever of thin chutes and 11111fhc tel lr l ifly' uilnptcd' to pimni'tiIhc t health and .
escaped tlit linio by the skin of his that it u"'I'I".IIl..o1r as an overwhelmingly :t 01 : ) I IIH !_. Com|>..<.*, 145gb. t..
him destructive agency 'befoic anything would not know it if they did ace it. .omllrlll'Ihe sjM.cUl 1111"'rOI111'1|\, in to -- --. -.-
teeth. lint law. if it never! caught Nlli"I.'I'1 II.ltulll
I I could I I )bn. done (to uncut 1 its pro-' Tlio sit too iti: lute I that hits Lp"1 ,playedon : TO MTlliltH.: litlisrs'U' tug 1"1 fur I elulI"r111 mate 11"c'. Mclimrii', t tnt. lslC I'oHcctlne.Avnt for. line I'iMloiictiilcnt.,'lain. ,,
before, limy uutcli liim yet, und he may of lite., Inrl4 '1.lyFLORIDA
grenti.Men Jacksonville, was played; on t'ensa- Are yiOl illHtiiilied nt I niclit niul, ..'k..1 olimr : i f tlmiuli stilt .
not CHi-ape' no easily.VK : 1 I In t the habit exaggerating t I Til.I'm 11'11\11. - -- --
arc g, Hick littd : with
"colain: I ismt: and both attempts' eventually ) lust ) u MIII'rllIIlII"- r"'IIIII" '| "llill" "
whenever t they I talk about u lever III failed the The lug) a fLit 1 piiln nf Clitlinj teeth)1. ) I so" semi the vslulilisluil, discipline, 11,1, 1,1, parental. :1: N ltL I CD. NEELY
crNis I
\ : arc not facing a wn lire I 101' name: 1''lqll. / I'lic stndi'iits Is'ln nil tmi"s ,
lt
the South.; Kven: J Dr.) Holt judicious at once and u Imtrtc el. Mrs.I U In-Mmv'i
facing (-nrtooiH. Thi-ie arc plenty of( reports of the experts eeL> l t the post )1 iiinUr the '11"111.1| ," 1'ii .l'I..c.lhl,1' li>
and earctnl( I U>> he I is, hl111,1 e 'c.ipedthis I It Soc.tliiimyrutp. ""I I l'hlI'1, Trrtlilinr. It' ol."r I the l'i'"fes-sirs. i tnfi th"I'ul'M
them ami t they aie funny Oil 1 both Hideo.Cleveland 10111'11101)' butchers i was t met, andovercome valise Is I IniHleiil.ilile., It will rli.\t tli an1 u grout mwusiiroire\enied.I SAIL LINE 1 -z=
t I epidcmii, ,: of exaggeration.t ToMIIY t I 'I he rehiiliiiis i und moral 1,1st t the : :::
a, Jumbo and i I Harrison I I nil liy a distressingly j healthy little Null 1'i'sr ) h'I'I"II.r
1"1 1111..III" 1"1,1 ,
that I is "overwhelmingly """' hIs the t I-
t an epidemic u 1,1",111" lld.II"
lieh far below the it, nuillicis, titus In no IUI"loII 11"111 )
bin gramirathcr ninko MOMIO pic- HI111'I'III.ll.10111 11t nion| 11..tl"I'"IIIIII. AUGRN ---
t n ret.. HimUonvlll wUh Ins uc't'ritati I I destructive"" I when I, I the deaths t average. 11 Jacksonville pil-h, forward It cures dysenteiy I IIUI.1111 him, IrKUlutes -- No Hindi nl "I 1- tuined, hiiM morals >'o>v YO'k to I'cnstu'ola.N. ( I

f'i (lilt I it I in a Stale larger I t than t New I Clue ktoiinicli and ", "' ", emus wlmiMillo I lire known I In c"'rlll. or whosolnlliienceinUht I : GROCER
woik of sanitation ,
a grandfuther and Cleveland; that and keep up t the u : juove I I t I. and woiked Voik It ate not I in t the I"l: six; months t I and dismiss all expertsand .n"I" I tl J.MIIIIS. ruluci'4 I Inniiiiinni pupils' .1 nil ulsulliiiiiliuttlulitu, an,' ,
ho had exereised nmrn icit.linl i 1'I.i)1 lion, and. vet t' suet unit ener,.')' lit I lie a h,1 : I tin I h' s li'llyions opiniotm linrc- tI'IAI.II Jf. -
reached, lil'ly in I all I, is I i I (: I) u .11111",1. 11.11 19 Old Slip NEW YORK.
and to
off some of\ i Iho'I\ I. The campaign' ; I intcilopi'rs nl"I,1 Illltl) .) ..I"I.Ir.<. Wlnslow'H Slothing I !$) .Irl'l .
conclusion.Tho 'I'II. .... Beef all Mutton PoikGAMND
strained ,
I > '
s-i nr
bids fair to bo flood/ humored one her, own hll..III'. **. (nr Cliildrcn I is pliiisunt In n. Kchxl.isiic ) 11 111.11. mi UATKS: OK tilVKN; 0 AT- ,
fact U (hat no Stat I in I the! L I'liioncan .. T""lhlll ilioiit t tin1 l.'itli nf :"".11.., and ends ulionttho tltEIII' :
with plenty, of tun nnil a 1-(0011( I l-'i'l' Ilf' tasU1" unit. IN ( .< |1'11..111'111' | II' one II tin t.-itho.lnl;, | >'_ l'l.ICA'i ION TO I VEGETABLES.htMTLYI
Rcriona di cn hlon on important\ V I>K:A.S. oldest, and hi.kt i K'limlc nurses and |.bsl I I'tipiUincleechedutnny I timf Cite )"c'iur. .1(looiU Uuulcit Kru ..4' Poek l.InirRi'*' I .

made, the I I ln-mo Florida for t lie I 111.1 t six I month'i t :'ind 1 <. tins In flit liniled Males, nnd, Is for 0,1' Ihl llt.r.,udinlsslnn Is 1"1'1" seven to .si, I liiinriinei'i,lleetcil, tindir, Onsi Toiler "tthU I' 511 I I'S A '-ii.s.i ,tts r
I
Clevi-liiml I hat I years.Korftuthcrinfoiminion
Iho cupidity of New111 J", New wii.\r TIIK in IOIMAN IIKNS-ON .1. isll ."" lit iilldnwixtsthroiU'lioiitilu'VMiild., I' rlt! 1 isu'1ui Ire or I I'.rother l.inoutttndirdcik" und 3);%% uiideck. 1'Uodn. Uelfd ficclo /sty pml I U hit 11.1HIS. .

and so \far makox I the paco for I tinrace.': ami rival I I inlerohts M\siK IIIK IIKI'l'lll.ll J.'i. cents H liottle. Julius, ut K:. 'I'. I Ilium's residence, I 11 I sui.titt'uiIutt' l'uix 101., l'K.N!At I M.A. F.113'1.1) ..Amm
__ ----- I (Orleans I and California: I '. .. sI i.ji t. 5'1' 1'1 Katln I 1.1"1." ut the 1..lltll1". |".1,1|,| to 'the piirelniHe mul '"
The riillinlcliihU, Kecord say I Hint I I in other ijnarlers, have moieto t 1''II\ p. l'us rsuu' tiM>1 sC I lie Mli I hlll'I. ".i' .,lstrlisisidlsis', -'
or t the gtttl, | I tilings I this lite nn IIL'iLt.taslierulluiAt.. A ,
a great chllIllc had taken place as to do lith, I t I the I fever reports' from Flolida I X. 1. Wurhf.'l'hue Ma n y .J 11)I.I" sIll !.tl'UI.1Y.
latest de\'lee of the MI rout' fully let IJ"IIt on uec'nini"f ( 111)'IW' _ _ _
tho Matin nnd I'lreiilaion: of HIM penny t than any nl'lIl1lh"I'IIi1rolllll1l,1 I t ,,i MonniNI of the campaign' I IIIlia"I'I'k ( I.'. I npcp.ii, I'lt'tleti, P & mm-

in the :Smith:; and Went I ltnayiith.itduring ||>' COlli((11111 10ri. The Timcs-l'nioit. 1,11"11'.tcl"hli',1 )' of Hg'itatorii. w 11'hogo : "I 1'110'1,11.'k.I 'lrl' I ) 1"1.11, I iuttgs-.t! lost und Con. IJ I. I ( 1<

\ the I last :Jllriil': )'ear: tho i'liila-i says : about tho country disguised asoikingnien Htipiition, all on a |.onitivc 'nnrantce at 'J.:' S U11I al1cc

.1011hlllllllllt tdiippcdftl.diiO.OOO f ) ( pieces Koston's death rate! la-t week, a->:- I (1011111111.I t I doc.trilie ol I I and :"ni. ei'nts. _by_John_ ___Ih"llml._ __ I_ai;ggiwt_.i. _. pri ring i B Bar dllll B ard Cor. Gory and Tarraqona Sis
I changes: on _
uf Hinall: coin, whllu the yoarbefme cording\ ) to the olllelal sliilenient: %% 1.thilt'ty.oiuiu protection' -- --
III every thllll.all.llllh"IIlalll" loreign labor: into tin* eais of ili Hall, .
-TUB' '-UKALMlit lit -
CO.OOl.tXKI:; ) ) pioeu % 'Cl'&' scOt out. I'IIIICI' New
only
.lacknotivillf'it. was less thin a ..IIII Jack 1"I'lill. II
A &:oo.II'I'l't of went to tho local- third of one, person' (to the t thousand.And Yoik wind hummer, \: or t ivohineo Commercial Job Printing Office NEAR : MOBILE, : ALA., ( ; I.0. .. .( I Il'I'OI'I.i.

ities that hen-loforo 101'1.1.1 the ii.ii. yet I Ii ii.ti sit I han t It 4t1 lit) seure (ii'geutoral blurted out ,to a leportcr" of the Fane n( and Family Groceries
the entire WILL UK: ) : .0 I'Til ,
Jill'''. The order are paitieularly' noticeable ( exodus.Till News ol thin pUce: plan.He IIIK UK.sr H:sjl'll'l'l'.ll; l'UIS'l I%U AM\ O.S
I I said hll"llf I and i Iwll, othersweroemploved ,.Kx KIt? I. Jolt OrKICM IN l"I Ut' -
-- --- --- -----
\from :Sv:;: t'raui'Ueo ami! NVw : KFFKCT: ; OFTIIKTAUIFF\ I I : oWOUKINIiMKN. \ I by I the National I Ke-{ Wt11; KI.OIIIIIA. October 1st 1888.( E/\ Prodi? and Willow Ware

New Orleans, and largo shipuifiiU' ) ( : publican\ I I C'ampaign t'ommitteo I t( at |3 Linolutvn, I'rmiifti J Ji.I'(('/' anilIMivery. 'ViII( H; and( Liquors

have been made to both thoso pl.ice. a day (to go tbont the country, minglewith ,JM(", A ITI.L J.IJH or
:N I. \'. Maiulnrd.One tho ami ( t The nl, I Kcv.: J 1). \\ hit-
tho riiiUdcljdiU mint I Is t thu only WII'kIOI frjhlCIIIII'1 All\ kinds or C.II., Circulars, fosters,. \'CI Ir..II. 11.
A4
of (tile evidences of the loss n..I| as much as possible! i t II I I'ttinpliU' Is, 1.1\).." Uriels, Hill 1 1"1.1.. ,, ","', ". J., can lie I. nit ut M, .Michacl'nUioiory. l IMPORTED CIGARS and TOBACCO Fren
h I law to coin denominations i I. "I Candles and Fruit
.ono permitted ) proper( xef-respcct, among t woikmen, by :.streamers is suit all suits 1'1 Jolt und \ .

o11'\ ..* than live (,rents iho increase brought! about I by t tho dependent' I t ullitnde I Hl'llIhlh'.lnlk"l ,usui hllllll'. ",1111,, newest I rr.MlllK und liuiutsoiiiely U'st 1)H, ..x..II.I.I h'sIsus with II. : uimlii-lni l'OI\ 1'\\tu. .AM JIAI.X SIS.,

hai been' very nntlfoable I t I then't I in. which thev) are placed" bj the t I'rowr labor 11,1"lIill..IIII.,I LI"r." "r lit 1 |I ItiiiiiinonlH t 11.1' t Isisisgot.- I'I'U: tiLt', n.i. PICES TO SUIT.
l'I..ltJl'llolli'llhcor.( i )', U I to l I.., fcntnl. in Ilnolll".1'/1111'1' agitators d'i I not woik I i : up unit t'aitK-s, th,' Husl. -- sIia'5tlTilos. I
TIIK d liannel,- p.tut; ; I in t hoc ol their lack HciisltivcnchB" .. to what I but \ear t the'ilress of vnr k I ii guile ii, DOSS Men XI.lr..t".. mid, tin we coining hi re.' Dr. A. Riser ---- ---- ALL >uiu'. l,1liS iii'is: I HiH, I It Iua i

the American woikmen would OIiC I time I and hiuden I their i hmitU by roasting I : 1 1 tml"lct .linsineHH In nn.)' line 11,1 1..I.Ila TAUT Ok1 CUV.nuv .

l't'1I81011hUVI> )1'/.1..1 t through t have regaiiled as insult. Them, \ was a t them witii t COI'I,1. or I pitching,i t I rocks work lIMMIIIlillAL done lire especially"tW lets 111..1 to cal RESIDENT DENTIST _IS. h"_ _
f"I'lIle la ttenlvlivi 11,1 'xlllle --
the (!ulf ( lt -- I -
lIe\'cr"lIlIIIOl'I1.till time I within I I I iho jute inor) of men > etin for fun. I During III dinner hour and our fits-I, Ut k's and low l'r"1 for lug K'sxl\ L. a1soii

I ) ) ear, 1I11'al hl"1. The I the t prime of life I I when nil I I Amcii- at night I I they t I > isit t the t places wheie woik- ". 11. and U West Governmenttiwt 4. W.l'ur. 1'ulufox niultCn I uttetokuelut!Ir'll
.
ocean: 1111'1111I1'1'111111,1 I Die ocean Hailing I cans I instagtly I and I liu-tiiiciircly I I. rtt'it I- I Iho 11'1 congregate' ami glto I thempointers St heal I"t'In.Mi. opposite. Iliu ,'n.I.1 I I"IM I : trance,Sl< West I ntemlenclu' Street.PIIENIX 1ltrY j 1llu..I"j

vcK.ols. rodo nat'ely at anchor and I the. ,'.1 I the idea ..I caalcor classos *amon 1 on the tail II'. 1..1..11. _
the people lt this I Ucpnhlir.1 1 That I Iteiison 1. I Lossim t the I venerable REAL ESTATE OTOeRAPHER41 ,
tugs( plied, ) their \\oik i in the bay when] time has gone by, and I candidatefor : historian I for many. !} 'al'. a I 1..lII: I ''l 115'I)41'li: I'UIFI' SALOONtolt

the storm \\ itS at it- \\''''101. Some I public ofiico. who based hi I expectations I who of late has : '. A. K I 1.1I,'" hits xiilmst a uiii Lhusiil T1IHLittHouse -

damao| was done at the coa end olMIIIIC of .1"1'1 in I pait 01 t 110 uilslocratic HI'I"hl'al.I t ft tho Prohibition I I pally.was I I r"I'llu\'II.1 lo"'U"II'I.J," "", und bUe.lcln.iled :- around the Corner.

of tho I imperfectly j i'Oiii.t trncted claim I ol. high I 1"1101'1" "us one of I II speakers at the 111'ra.hnll.t'I'I.tl" ; ssis'eas'lisi| and patent "1'1101 MAIN AM r.VLAfilX nTKKKTx: COLLKCTING AGUNT TI.cDglA. xinkKr.urn .
with I I impunity, I IIII. I W"II. I I In 1 Ist'd 1 Mr.I I ..,e-gl.ii.scs kn"" II Mirniinhout hut
II.-IIII
wharves but thin even wllolilig-ht.IUlll, ingincn that ho consider Ihol its I 1:1.lc: t speech of t the lt e"II'Mutes." Ir.We isle ffit4hii Itiis' mticlcuilli Pensacola, Fla. l'OR1tT VIKWH .ALL Sni '

III a few da>'.., nut a truce of Ito class 1111'1. for which he Kii.l the t'la.s: tho. 1'II.illl jl''al III flue Hag on ('hl'i.t "I"ir..4 Ills New t i ysSulfit d Ll'O".. ? 5.'. Al'LKV.: J'rnp. NEXTTO CITY HOTEL, ,- Aug 1. 11..I, -
will be "" '11. (;'IIIII'a.t to lie longs I benevolently I ( .. of t the war. LIlIS
mighty ktorm Y propiikO hlll'h h"lillilll and tliry sicn.l I.i us utt t< '"llstil' ( lit us 1 luilut: PENSACOLA .1
FLUHIDA. g "
thin with the news fiom Mobile, NeuOrloaiK to .1'1 noun-thing.I I UK I I inny ,1'.11'1'1 thll IVpuhlican I ii I .
the jettiei-t ( !ulve..lon und )tl r. I lan'lollI.I I HCI"II"III"II.III"u.I I parly' is : 1101 the w heel ofA 1'1..1 ss In )''ti t Ii.-t\I.J: CII i i.II.11,1.- & i t AlL ../v u.t,.o
for l'rt I, I : t I the extreme Jloii ht ami K ,- ." .I
: : 1111 nun d"11 1'1'' hit \'" BILLIARD HALL C 11"1'1'1'< ) 11.t. ._s.i' .
Aran.a 1'ami und you \\ ill see that delegation of I miners I said I : "lluing I I I point I* which I the protective 'II'I.I' .1.1., mid (iroinpt immthly \-..-

IVunucoU it tho only -itt'c anil deepwater hole, I land, that t thrown nbnul I the ."st1 has: hl'cl carried has broughtrichon .\I '' lilted and, til I )1.1.111..1: !t)' ". 1'\Utl(is made. ; ln,ur.mci An., ",l. 'a .. .' a....
:1.
the Ito woikingmau I social I I leaf and gigantic: fortunes to I the \.11'\1'11'1. t..II'I.I. 1'"I..1 1.1. M" "
port on the (. tilt'i 'I\.l of ( 1IIIIoli Above Phenix 8aloon, J'rlpt'rly! I'luc'' d in mr h.ln.l.",r itisie! 0"
Stutcs; available for naval and conditions more t : are few and poverty, to the usually.I nr lii.ni.for I udcltnll<- |I.'rl.I111.1 \ I'niled It lou nil elsewhere, I if we call prestnealsit 'During t Ihc past I t"cll.aho tears: I'< ilL 1'11 lirMif: 1IIK l't'l tl-.t l'Uh'f Cf'ClolW '.5 ri'1.
l'OIIIllI'I'dall'"rl'o.clI. more favorable I industrial I "III.t- of high I I ,"," .aid, I t til hl.tMIIII., I.H\ unlly I Owner* of ''. Sile or Hinl wit u;..,4'

flouts we kliill secure' tho "thu t so i 11'111..t I ''e i&'r and t the artisan flnjltl') their ''hhu"Iule t" i'la'.uwe' loiu t 1 1'lt"11 I.Ilabll'.11 j" ,! "I
1 Ihm.Vt'ox are Hi4>iiln Ps MuwhUrK'sNoin ; thar o.
1)it. (ill 1I.ItP4! left Jacksonville, andattemptetl 'I icrc--t of our workIng classes.'n* have I 1"1" driven out I of the riot ii t r\ -_-_
liimni'iiH" K.t tit In WATSON. ,
to |(i" to \\11%"''I'n .. The t hula lordly tlll met I by t Hut I Indignantinquiry \\'c aie I "ati.11 of woikei without rtr t. ilidncc Uii'111.pnlillc..lu.II Wi in'.rt'Isusuissil IHM'D. | I). CASSIMIS liEn T- T-if" Tlo .
: arc you (that imagine an apprentice ul.I a generation PIISrSACOL.AOREEIOUSES
_
.y.h'l.
Ma of the dll'I'oIllPtl) sent himback til.u.s. Mcss.. I INI\V
or sI.a4|
) 111,11'
of HV the .I .
I the duty t .I""I\| on you without trade .
,
; to Juck-oiuille.; Theiie. tloctor'either arranging uutteu *f to necure pnwpeiilytouii hl'ld. of our establishments t 11101 Ku- Ilk' lime IHUI lush' Hi ttil tl ;1..I.t.. < CONFECTIONER 01'K JOII ().T'lCK: AM'HAIlKr.

do not believe their own whom ) ou desigimie as rnpo and teach our boy* to uutiksit r\,'r\ ,.os't tlicsc Klai..., :\II.nlII"Y,\ ( ArtutItom I.. iIulttsis. Cltittit.. 114(44, V't-I aD NURSERI

cIte they arc busily cii our class ? 011" hat meal rivet or last shoe, but nc\cr to make at any 1m.' Ixmii. italiC ..1 wcui Mcsn.. F.uu I
theories woiking ,
or \ I titer' tii.tis's' b, I I .
tiavelinj !. I late you new LVsaro fed that, III t Ithlteiuubl'tc an entire I 1\'llll or piece of| machinery.'I !tLw ,\Cs wHl fri"II"'I'lr.wilb' Candies Fruits Nuts KiiXui..iti.r 1."I.r. I'/.I. 1'1.4 4)I' WO"M. 'lol 1 4ittUtKllct.M.
.1I"UlI.e by Jobl.r. r.. 4
kpreading 5'4 0 s-tuauuuii
.
gab"f'.II11 "I'U' LIII lll'JWAXKSTAL tAt'.
d I.ISM .Ir'reo :. IWI'I.
Aii.iiiinU.
)'OU d&ro talk tl','h'! "I.II'! lie man tb a few hundred dollar! I I.I..r 10 Itiargc.. _, .. l'Olll !
I { from infected I placea like! Jacksonville assume that you, constituting by im 11'11 no longer enter into hu.im>... -' ""','oll''UI.|' ruclipiwi Cull I anils "t'L..I. 1..I..rll.h. )i'1 'L

all f over (he "'".ii utry. Make the plication a clas that doe" not tYlli i k. I I has placed the I indu-tiies,I ,. s.inc. Dl\V t I'IK.I. .l..llcl.. 1&"I.lrl. 'urv.s a. l'ulI.-, 'lLYI"(

L doctor .n allow heir own l.m.'hat are charged with thedut) I'l'patcrn.ii" I \r.111 t '. I ttie 1\\1.111 I I the It ii ui'I. .' AI"II. i't'sssuiu'.,Ii.. Cigars and Tobaccos.) iiiUt\ir> .,.Cii'li, ,rtakcrt. YlnlcrWi t-i'sra.iIs. 1M.ACK WAI.1.Pt"l'I'A

huw that iy cuing for that vast majonty of, the of I the wealth I ) and 111.1. I the um..e- | u/ 1.ee'tut..taui.ui4.514L4, Hint ;".
U theie about a .1.11'111I', all) .Ib"h. un iurii. l hM
l-i wlun-i.
hat call but benrticiaries.. tOrt ituilur I'L4III4iti5' "
people who \> you "( I u. JAlAJlI
prevent him carrying: ('crins., 'ol.lllllo, ... 'lIlibltlr. 11"'r BONIFAY & BLOUNT, Stock always kept Fresh JutiOilicf 4 lurn. uil.1&nst to itts.flIei' ? l-i-t'Wt, I lit 1.1t
your -- u.r.J
.1I1c1.00'"d. \.'., In I bU clothing, ii itt r. ( \'urllll no. such io"|u>n-c was TIIK: JOUAU{ |I.TnMCX A nutcti In uml thu.aM htut.fni.(.Iu K,1"11 n. Ilnud,...Hitl.HI1U. 9LtliCflsIiuiiti Illfr....W..

%\hi.kerr;; and 1'n his person ? I Dr. mate to Lori. llarrioou' eontemptn- JO'H .\.1:1 Druggists and Prescriptionists THICKS UKASON'AHUC.: .[11.1.. fl\.4.| 11.1 l 111".I...If; JhU..ul.. .. 4\.1", .1') "
benevolent protfer of aim to a ".. '
Jackconville he lu.Io.I.. Ijiuildrjr eSli
I Hlllllillull1'111 to ; ouoly lie .. 1'10' 1"8r..I.II.
the I. rica.jul11 .
freemcu. On the Il.u pot 1 IlItllrll hl'I.. 1.'I... I isl.teisi.| "
khonld have been there instead 1 of body oflcl'lcal I I! Hcinnr.induui' |'. l.ali"U I I.HI.I4 6. 5. aunt l I" f" I flituOtCat
kept l that the nontenif ( I lit) Anni.lou Hot I Ili-t agrees 19-S. PALAFOX ST.------ 19 an.t 1 I'nsssssi._
contrary, 1'111'10 nay l IO sonili ralalox "n ,'<'!. : Departaentt
:4.
b 'inj; allowed! to leave and piead' the we have quoteil was "received! with with thi. a* ,(e. the 1'hiladi-lphia novT The WrfkLT COMMKUCltL! Flower '1 .
fever through Florida and I other cheeis,"just a. a klmiUr i The former '. -- -- -- -- r"rhith '" .i.ie iu "'' ns.sjs'-tafl. I.
.1'011".11111.1 Ledger. : it fl. .
ni i scar anil ouiilalnn. tlircx Will .
ri:>suoia, uui"ID will missiut' tu..t, IIY .
tatcli. The whole tiling !I. the bald- benevolent interest in 110' The I which previtiU toolue I'I.OIIH.11411K Strictly Mete in every RespecJo mucb choivc uialli-i inatetkl nib-s e..ini. iv.nin u sic.'is"."'' .
r"\i'
cut humbug and an attempt' to take. robbed and I'"Up"l'llel. Itl1'.1 by 1 I "'1111.\11) I Urge ,'I... ufer IN ) I'un.-i' iu \,l (rnl".. I IJIAI risuutsiu.t.-isuiIy an.t m 531"tl U*| Fi5t'I" >5i5i'I""' '
\011.1 BDdtke.1 w cairy .
advantage of the fears and lolly of the : Eur"l'eIU lIohlclllI.a gathering of laLIII. 11.1JII""ll. *' >' worthy)' and intelligent is fairl i 1.1.1.1a I tlni: MEIIIt'INES, HIKUICALb: 1"1| S.w Bud ..tutua1 dI54i.rilsi b SiibsLtit
receh'etly that young nun, \Ijl ) I I .
people.TlIK _ _ bat. hitTer dreamed ol idnt-atrd t and. \ho can "I ite a smothentcnce \ 1'11 Lt"' A I tl'UI: City Hotel : :: ; V.ut lesi i all* &Bil.t>"r. ....ho"I.h.. I
frc
-- -- -- becoming can become ; i. I Ile.luu..lbll : .ind i \. ki iu bn t'nug |.'rujiiitt( .iilioii.lfUl4 '.
I IUIUII.I. n Cluing ""I'I a .- s .. I
Thin protective teru i Is altogetheraccursed .: i ti's-i'd stat\ .1.
: :treat tear of the Noithi-in lie- y I in a great i t sont.atttiutlsu. John in fully. ,
but ill not hint; 'Ii it'1 greater ;: II. I II Thompson Saddler ."'.,Ir 1111'11."It'il"l" "
publican and that of hU white all) of feeling Ill I which 1"1:1'1'1 t I fV::|HCiil gitcit to Com J. t W "
curse than iu iu maintenance cl'l I
in the south U I that I the negro upon of dependence that i I. .uppin I' the I the [I'jot to educate The )'onug 1"11 however \- I !':-uniting: I'ns.i'!ipiiuiis.wirc ll!".'c.ly Ed. Sexauer, Proprietc A"Ulra..tun'lln.IIVI i itiek a -iiruf-. "....In '

Whom suflragu: wa. uncomlitioiiall} ,'oura"l. the sflf-re.pect suit the very JOel U '. lie,. on hUll'e.iol ICI.Tis Y lull 1m. ofIIni'iies

conferred to keep; down tin \\ lute manhood of the tiiuei bait wotkingmaii. error it i i. IIU' that: I I nun 1111'"u'i. E. J. COOKE, Clerk, ?tritime Survey

JeinocraU of the South I \\ ill vole with I sound education and )I. picltx nrll Contractor and llnildcr.i Saddler)", ., '
I -- -- --- informed on the politicjl economical GOVERNMENT ST. Tn fnsIt'rsoed. ft.-.i4fllt 551 ;
,
the Democrat To prevent tlii, every J hi. i.i. jttnunu rito.Mi-ixv _*TTIMUI the ,II'4.1Iil1: ...
.l'liuu. social of and .
I.vi.1'lu and ) own WHIPS AWII'A: "
i reported to, and the pulpit! lltol' itAs T IJI OK rVKUC WjlUUKN RUGS ETC. l". 1 .
Iii ,
device \S'e ha"1 many .cionti.l. iu tlr other ,'oulltli hl a bitter chance "fur : : > TO.Kuroiturv ,-*' .t

the preu aud hiied "II1I.rlcllfI'OIll, city ; but have any yellow fever getit. a .ut-cessful career as a lournali.i tl411 ti"i.iilttc. iU'pair (ml I ACOLA, n.IIUltA. GO\'JnS "' i1eII4tt(5)1tI SfUKKT, I..I.. .Illb."ANI.IC4J I rl' '". W .
: "I.
North, are uu j>aringly: used to th"I been caught hero this keusou and one who enter the tield not so ,1 .nu...... !o\.H licit mul l.,. I, h\ tbs ---Witutut- Xu.t. ]' In. era.tlcs.Irl"u t. .... ." ,ho" ... .1
141.
K'"lo I iturVeT
dame the negro and keep alive caged for exhibition. oughly Clluil'I>,I. Hut alter all. the I 011. 417''. t. 'otrrllll" I. yJatt I.n: Il'it.i} ".,I-U t ;".1"1.' 8. .. ,CUIJ 1!l:-.
-
"
y I


. .
.
a5S.

,. ':
h

1w
t

.
L -
-----
--------- --- -- ----- --- -- "
.__ ._ __ ___4..L" -:- --" 0
---------- --
_. -nn TOV
--- $

pensacola Directory. I tn.tt.hln.III" of V"Hnn. *t.1 l,. l .A 1 1J- .

----- I Mil, n jjc fin,h) .-i tilts ni its <'nf't.1'11",1 u uula-l I, '
< Ot' CT\ OVK.I KHriiciili <. OOI'V!"
"its |p'I n.-lt-n.. It. on,.tiitrnthni, iUl'lril. Sale I ) ("r -
,'.'rk t
..tk frlmliiill( n t -F..1 Mi'MliVele 'llwrutny" .111 1 f t'I'l\'n. the I. nI'nc V-X"1: ;,; Wild Chary and Tar

111.1 t'riinlniilmi' ..1.1'1"\ ".'. ,.., ,i-,t.i-nc; .IT ,l-lunl. ,>f ilc, :, ..ir, a "MI < I'or '1."..Ule,

'nl1l1!} -tit Iii- 'too.lliliniiirk.:' !Ii< '11. "...tl It,". M!,. ?! .,,'lnl| i| |hf, n.1, ,I1'a I ii. ,. .\ '. "I'M"1 ;

Solicit, J.r. TUIUP. rlxlct1111111111r' .. 'u, ,ilU-nvfi ilif'I. tkntK 1 I hi, '1'011.1 ,111' ,.til 'I" II'HI. 1- 11x11 \ iilJ

T.it C 'Hector -V. I1 ,ilinen.r. 111.111'1.1111\11.w, ml .i'-I 1lII"n' dllliii 1'0' 1'111'1'

.%x .\tut "sor-U<> '. 1 It1'ren.nl p" 1.IIC..IliH..II'11.1,I e:me tlie 1 i ilJ .j
''l\lnn ttuUi ui bs..tt i 1.,1"hnd.. t
r-.J. +. I l.i"nnnl.MiorilV.lt '. 1I.n.,1.Ihl.t, .U' %* .
"w'h .t.llt' l. ii VMtuth} initetru tiWIII 4
>* I'1'ViIUii' -.
cold} :ul ?,'mpr, I t..d r. 1'1'II i I \ill tclmsd..1.M Tot.Mnoifiil 1list.'UII."I..
;"ult.OfducaU"t-l;, I!.t/Mik
.',nntnlmi|"ni>r -IIL I'HI" t liMrmnn: .\. of .u )I. tuhartiu: 1101 J".II" ., J. I a., I
I Uii I, hiud on, }..I. U.ile juliin' l r, I'lUdict Its tinhtVn .Mniln 'IJat atatr' I. nut, '1 I I BIEBIGHAUSET. for .ti-lists' ,:.Unto (. ATTENTION I

and A. Kii-ril.' nnIK t iinarliwry lun-', n.kl I. I..% i I tahh') 'l:;.

tkKmtrnjiliim, wlucli"ooul.i" (Ji i.k.iblUtoinl Gas and Steam Fittint I BOltllg' ; 1 t

CITV ormMiMnyor -*. \ t hj, tin.irutrr.l" pnl r. > 'tiling.unWl PIUlbic 1 I. l I':"!, 1 : II' \ I Irlt I-1.' I > I.* I'oi ."oh. ol u I( kliiil-, ---' { ;

-W.l t U. Chlplev. ', 6, our wliiA iii.?kiwtl l .I.\l 10,1"| --A I t HiAM' I MM' 'i 'A \ X11:1 I : I I. ..
I'lurk-K.: T. Hunt. tiuMit.' MUhMorljiK, thifommchliiHiKintthat I nl'K\kll- I I'or I'l inM mini! 111I111| ", l
.Mnntml 1 --J..H.1 : It iheru. ,n-uoiunilo k-no roin.irkuhli, HA" KIM'l UI.V Illi.11'1'I-li vII AlR:" FINK 1: 'I'1 t I UM't: t "i' -\ I 'II) 'I.- 1 ( K E E'piE'R'S
us I"
E
A..1.e wr-U'' o. I.ei-Ku the n I' !n l t lf:" WAI'KI: 0 AH'; nut: i > .1.\\ I n ." !; H'O U '
loll".tol-"lInll"ll'nhno', I .. iliiri-u-ju r'< tfio Mrrnl" sti.tt-- Eunn i \\ ll r.\M HA I'l ML( 1'. for ricliii-o I'liuiK-oorull klml i : I f
PAHi( i
OF)
I
w.rK:
Pity \UOIIIIY-\'V .Illoiint. tin' llni if miiin -.1 lit ""'I.t. Why fi.M-Krs.nui: A.M "11 I ,

.lumtiM'or,!. I'vHep-J. 11. K-m J .ml-, fn'tit Y'w Ft.gl.uwl! 111'k'\ n..(<' I n'IILIt1 III : AM) KHriNUJt.FIXTirUKSKIMMtONXKU.t ffF sl p, elnl otbvti n i."III I. i luau' i"1II..1 uml IIIL' "In :", -----1 :
t'llIIl11i".11I11I't.W.. 1 1) ililpi.\| IVii,.' /lias ililffU-lii .' II"M., I'm- I'UKin'K In r- !
''<'|i nolthtlli OO|,| )
:
I1nlA.V.Clubbs; \\'. F. WillUnis, K;. nnUicru tiMLinn i II { it lukin Ins ". t" I'mlH. (1''list. j
them Illiu. \\
tut k.. ipon /
su1auerJ11nu'IIiiILIrt, It. M. MoD.ui, .u Hii.l MmnoM'tn. 1'ltl.il'ix Ml', "I 1. Next h' U. I-'II'II'hll"'' "'1.I Tor Iliiniiiioi-Uii,
U. V.IV1LlI.,' (Or tuk" tkiualiet \ ,'I, -I >.
tapunit.CcwmIA4ollcrawetton "
and I I '1" hit:: .. .
'I'IIIIII.
thu iiLttYcducr, lit I! wul .v the illlTfieiKv t UtvM-eu I l l'S\UII.\) h F

day Iii(-nrh month.Clinrcli. MillltiUnOht, MUlliein. liiilLinu muth- II I l ____ __ __ 11cc.Daa't l'or f'I''IU.'' S.E OE

i IIltl"'I... .\1'1 Mil: ).U" rail: le tt: i 0'et
J r',Ill fich stub', with! itn .IIVIH.I JK-J'U- : 1\ in tl'l" iiiitl : ) '1 1"11.. : >I.! IVr 'I'dp" niKliill M.1.| oliii "UI'. l
II K I IIUnIa r 1'111.a"I1.lIl1t 1'III.r..I' Itttim, )h-u> n cerr-iin t Imu., lull I <'IIIulI. I.Ij.ituj Hot -. i
ItrT. \V. Mvt4m-k, -.ti.n-... tit' I r: .1... ,' fvmilf : "',II.I". hI : .h"II.ill in II. '.' ". L TO'Pr,0"bJO,
1. If cr
its 0'
A.V.BIld' 7W I'.H. hUlllUl S'I""I I III 'I. i in i .I. t "" 1(1,1111 1111'\.1' : l +ill, \ lUll'v: I \'UklC'"I: I' Sn'o1:0 \
11f
N., A. M. MiOlillHI: 1111| t. I'I.IJIT unitUij i i I| -Mud I litH bintliij.. (UT ,,n- .hlT"I'1 1'1 i and, iiion1 i"i no olhi' ,'r 1 11.01111'III'UIII Louis A. Aldm'8ouI! nilnil1. I
Wedni'MlHy III 7 r.M. >.-I 11't r fn'i 1 ,. I t iM'fuU elliimti. m \\)1"11 ,m, fci .I.KKIIItiiiiniiv I \ v\li.! h 'the) rat In the -.nil'- I I ,, Illuiik llooltk mid SILS'/ \IIUUIH..

AlH.lll'I I >l ti' 1v i-ilef DemiU., 1'iiifiir.. I'n.m-lnn.- 1 ,i \ *iM IIMHI.I, !( I., ". tcitally, null.. tlioI 1'1'11' I City ol f ''ou111cr1111 siniloiu l i ) .

Mmi'l' H I Mil'lwtlH ftt I II I iiYlnrk( ,n. in. (nut.1"i I I I tw< hKiUt' it.nt Clink it MI MI' iimn> i.( It.u : Ilwl <-tiinl-: < |1"'II..i| I inxnl I'M IIBI. ill 1,1 I'I, I il'H I': it, iii "inMiti'" : r4 Il 1 SO : ( J ( ) ( ) I ) : >V (.) K. 1C. i

ii'clnck p. in. All tilt1; IllY il'dvrt: IM ,Int.. .. i 1'UHHIITIKIIUS..lief.. II. t. Yl'iS-l, .t., Snl Hill g.iiHill' It" ml-, in '11"! < -' I I''"'"" I I'' H".
I < iKti-iii suit I. hl.uiilit.
II htvm iofciiij
lilWtor. :0.1'1.,1'.111.' M. Hllil 7.::HO I'. V. > inii; ri iti.uv snd5111d..tllam\. i l- .loinnl'li tulle. IT 1111'1 liLSIM-Xs'10: ) 1'AUCII{
,
1 Sitmliiyhoiil' ::t 11:11):: R. m.. iiI'. Kii.n. It utitr ,+>r elal' | Bplnt" KMI uiillli will lie iatm-il tnmiIlimnllleunil in. I''J I I. .. I'or ilio |jilr.l I'UII'I" uml 'In'-
MI'txe4' OnxrtntrruMsth1nsiihllh'twd I 111'f'ln r no l'II'r .I.r
I'tly'r, )'1..11111 tviry Wediii'* -- -- J
.
Snpt.I I ((( XntuMiiil 1 'IIN.11 I c'li.\\tii: 01VIIIHX .
l.rn RI1.111.. Ontreh nil I tiiM '"' irnlnltiK "ely4tul tilt tlnrin iilivnvn . strews. i II.hlm- i"i its Hfe tlint It ili ot iu>t A'py from I a nit nntlinri/0,1 I)' tlio neneinl (I'm' ""1.1.1 I I'llt'HIIM) t uII I ".J OK Al- 11.. f"COFFEEI rJ

.: 'I"'I'I.I'hrl, +I'* I'linrcli( Inc l. .1. NI,0.1:1"' I 111'1"1" Y.1lrII'h,.. 1 I"H : : "IHSKXH IIIK M' II-M-IIIIIH/ : III .IKWK-

J., Si- ,II l h.II.L.I.i1.etnr.l M-rtieeiHt t .-- ._ I, l IVV, Illller hall..I 1 tl-Ht 11'1 IIIK I I I.I l> As WHI.I IAt I'or nil .oilol Miillom-r) nld1'luc' 1" 'J'J J

11 A. M, 11:111": 1 r. M. 11 Irhaxddf I 6 p.) 111.; \\ Miilny., 7 a.m.vtlllo square'| I I ) :iH'th. ) <>0 "f\a I hdie, nn .i I.hvo.e .
} u 151(1 iuluu \ / )fh.hlI.I'I'. I-III1M II.
l'AIII..I.Ie.N.I.clllll'1'r hush', I ornir lull
1'n1ittsnitltla, -e ott"'lo."I.ty I Hd. I 1.\ 1.1!i nii.v nm-H1.' I I ''| ; ::.1 niiil I '111ankgulnn: \"),. 11""UI.1'1.| ."" 01 Ml ( "IMIIYUII :111 U l'\ltriii.| | : \0l( ) MAY IHIV(: IUUOUNIOU WIWI"" .
1M" I. tlv.. '
I'or '
It''ull 1'1.1 .
tni n roll l.1lr .
,
tirrli'l\ii! II. ltm: ""Mi. I'" I"I" Iti v. Kalhi r you ------ r.mi.v ) i I'MMKiu-i L 'II"a' Ir.

rJtiiin'N, .1. Foliin n: "tii. t "..1. tertli-r" "nnSnnili WhaI. ii-tOly du'I tt t'I' ilienKtMflt411 IAKI: NOIKI: \-.- in -r. u. -" QG OOL" i poi po"n4 .
> .: 'it.I Mima Ht 'b:1.: i *.".: .ivninl' Uil.i\ (, nj ti, tinthin.. tl,'j' null I'or I'h. AM'.'inn-ill. i
)tas. I'lilldrenN; .MIII.N nt M A.M.; (Huh I Jifi4't lfir .lnn" t Ihr) -, I1tlM( n4nhlrl, Om miliHriilr.r. alit pl'-il", ,"t..1 the : llll., I '.' \ : I''tiR'll/1'I.tIt \('I'UI:.

Xi.. lIt 10.. A. M.j; l'hristt-nln.5-1 m .< IViHpei -.*.: ilre.nmltir, I noirlix.k n.III'Ii, ilat"ti hl'h 'IlieJ hllepsid mid ulilfli ii I .II! ) _ _.__ ___ __ __ t tI

4 l'.M. Mns4vti-r; ) mi.
--' -- --- Mrili'i"i I iMtlniifllit) ; \ ..It l In'Ip me 10 grout! Innii "ire mill in udtHiiee, and, if Hieiiniiuiiit 1 IH InealiHl' lit ANKh.'l INS: ? "I'| '| .\l\i: .Nlllli t K: 1151< \pilf.fnIll" I'II. 1\1 mind and Hil "II.ul'I'.I'| porn 111... 1'nrrb
!*iimU, lit II A. M., itii'l( M r. M.MIIIIII.IT I 1"1' 'I
'. I liitemi 'J.'MI .
> l'IIIII' lainl' ,
iiy tkegp1.cg l hidussu, .of ci.lxr( Tin-1 line tinHliiitlier" IHIIH lint pniil, nil the and, n hate' a pound, of iId tm a' 11.l". flour. io my I'' '''' .Mid Imv | ofput'le .,
} I
: Srliool Mt ItI.; -- < .J 1. TIII: iu:> ItI'll'I'EIt1Il:1111 : : ,1,11(1Ihu s, n h'...1. '1 hit HI M1-111M,1. ) limlel, IIIHpeelill andIMI, lime the liinioi, | > of l'ut It. f t1'I'nl
d I eolli ii I i "
'Ini ei'iitu lit' put
i ,
:jpt. 1'rnjcT Meet n{ \.-\\'p.h..I| | I> I I I I1IfYhVrlilr4'lll t bI: hot, t I.. k. nit Inn n I. ii-oiiiililet.ini utter, tlio Subg' lipll. tin-. | nt tin \ I. 1. .. IR'
orrici: palloliaise .
ion Ini '
< : : I'Mh'I" In .1| ttlll hitinn no lui i : i"'( "unlit
lit M I'. M I''1111 till IMI K. liur.'UI"1I11, I I "M IJ' t<,iMH4, ,u uiu nn' .iHitinnrth, of i\iiK j .
hir.'i'l' oppiifclto Mill >iiiHr,'. I I i \.. 11I1'It, o'II'"lIt"(, 1 ;; ,ni-ktv. I IH Ill lllillv* li-t. M %* r:>'r ri.oiiim. "l inuliwi'tl i ||,IT. tic lenllhli-l I r. H' .
: : < lil'Kl:. II.It"I'fl'lhl il'-ln'e iiiul, Hie I 1".1 nilMllil.lUi", I.Ill inoiiilmnl ,
rAI.AKOX.-ritKKTHM'11-U .
f tfi( tIle Next 30
ieiti. ;
> For
I T*: t dot" this 4'\\ hit fur i irli -- -- \tlllk, I.O\V-lllll' I'1'aulpl Days "
.X
I I I'll .
elniomid
.
K. 11. Mcdill, soppy' l I'nttur.MTtivvA I iilm ul""I. in \I'n Irll""III' j ji
al I" l
in IHtnmr lluildiiiK retry minl.iv t 1' ,,1tl"II"I.t I";I. i Ih'lh"I') in IU 1"111' and I .IId
,
HI II I nnil, "1..11I. nuinlar, : 'h.III'' t'J.n': 111h'Io, 'sltlIt. ttn- ij\\1. 1"111."I.| u nil. IIH.'I xpe>'(ill 'latin- ol' Ili't' 4)1't't
a.m. l'r"YI'r Md'tinis.nlnuttiijrut H p.m : i Ik+iti+ -\V15, ''Til wiliiwl, to tnho Ilifw, (Caidi, ( irriil.iit\: runp'iKIt" I'.il.lv. 1 1U. \(,uittr.ilyurpnnu11ui J./' npplt f..r I", ntnelitx i 1't,41:

wihIn nil .t 'I' Mini heailt." ,1)), il/i,.... II mii -. MI",'nhiu'lI' ,.1. In Til" Kev 'IKl.lUil.: : lliiH|"I i'N.
,'. it" iII""IItt"lI
liiiuiitmu C'11 iiion, < 11- i
KIIA" nivv'
It,l.lllI.,. A. K.: Mli'hrl 1'11"1".IYII.S '.. <-MrMimla > ''I llhUh, ll<" Vllllllil, \II.| ImilllR Ifllrtl, GEO. \\V. TURTON e, ,and '.1 .I'.1 IH < I I'l, .in 1 u,u It- 10."in, f. Vlei'ClMiieill'iiiH'Uiin' ". 1'-nn.' I i I I I I i l

)' x' 1 II .ni.' in u'.rman. Mud, | j ".11I., In, in me It"IIIII1't1.I.'lf.( i"llK-jnlnu\ IM\ i Hint.M F1e1S s ann's O Geleiiraieil Coioiind p Yeast 1 '

'''"IIIh. Mlinl-iy ehiM.I nt 9 H.m. > ill- .. DYSPEPTICSREJOICE j
(11. uKioln l "
( nrf-L. nijenjwIitttT.w, I| I in*.ifi. i i* l-'uli:. ll- limn I,1, mil' 1'1"-' I clm
{ lt
,
1'IutrrhonyorlLresmlu/r' ".r.i
It-I ,I, stnrl4., ,It,,. km-wi-liiK, tin* I 1I"f.11tO1:. II""J | iiniiii. Irp. iiiiili iiitl-i',1' .. ctrninltnrillti. I I111
1 I", Mod 1 (JNi lI i Portrait and Photographer II" 10 the Relief : ": -
hlll'l1.1) eM'11... 8yeedp \ lI I"I'f'I
y4nnilbu i ipm n mid, l.oIT" it Fl ,I.dna" ,il""d I
t'olotril I'linii-lii-H, I ht'i--i' LAh. 11'11..i rmt.k> & II i iif o11TAIMFt': i 1'1 UHINllMnhf1r I

"i. l I'" ". M. i F:. ciii'ncn -inttihl'iM'i, I yin tr.C. tlmr 1 (tutu" 1 1 ml' lit' tins) I IA :-.III I-'J 1'nlitlox i SI reel.liming \\11"111"\1.. I.l\: \I I '',i i nun?i i. nl'''nil MI, i ,1.1..t '1'- T.n"",'. P1u't'llnsl of! hurl I'OII1111> ] of Cofleu.KhiV'OiilelH -

byllvel'll' Tiiir.iipniA" mi'l .Ali-Hii, Hiti'(iH. : i,rent .liil It'to 'totitlt ti ijlilim( 11.11..1 I I(I'"Hill" l'e' iiM'i-n It'Mi. ,d.n1MlMldll. Ito, "prrlrl'
: Ht>M I t> T' rrniil To N V t
tusl'r.' 11uuI..3ald7.Klp.ul.ItulMt.I" kiH'Kii |III' I Ii, I. r ;
| """' Htm t t\l I".I ;1- ,
M'l ttilll ho Dll\cl' hill squire
lii-ru. Ili
UlJ DriUlliltl ill ( Sloliill' I
ev.JM ,
niul I :.Vi' p.m. Thl1r..IIJ'III> I'.1 t .. ,,,,..\ : 1 .,. It..' '1(4 It l'n.I' i' jimt. liiken 'In ; impt"Ml' I l'I'olt|
fi.Jii, II in. Miniluyn., H'v.l. ti'i'il ii- i ) ; I'ninKinitimiei" off "''"', 'u., I inn liel 1 .11'11flrt. ; Ill '
I"Ill1.111..111, );\ "..II'.H\! hm..I.! >upl.A.M. '. !lIIuNla'N.11..1.t1I.Anll.ttu' tiraddtnuw'h .'. i |pr'. 1.114.1| thin I'll l IM.., I. iniike III"in 'k1-1 Alii, iilinii. .\1 (ioniU 1),1\1"1'"
.. 'H"'. L li iii i t'.1"I'i '' 111.11 iliil, M, i i.ttl i .,, .1 t riii'ii't.pii-' \io i ,'-. i niiiii., r.iHteimid ( din..loli l'II"111) d''-tnn'lul''i 1,1 I I l. imil.-IoIn 1'\ lll'11N1.1:11'1IC'I'1)11'rurlhnnmaurron; .v t tf'
LION I I Kill Itm{ 1111" "'ii" ,
,
K. ill nil ill mdeMnil M. L.
| | n inn
t lnvu/cle ti.. nil' 1'urlrnils,1-u in linn or ull""il 11'1'
li'\4"\11' \" mill. lii'liliui' htii'<'t.. :0..1'11'. .: Y u lining il tar i> 1.11 .my'tin .. h,"" tin (IIAI.I''M.( ROC
7'Y Mllnt' iv s. I'l'.ijtr HKK.''.. Him, litu eil,, flu iny ekj)" ihmv { l I' ''1"m.M .hlllI 1111. ,ili'rtiri.,1mi, 4 t
Mist : ) 1I\I''II'1.j -f ,
lain ( All) 1".1111: | | -l-lll """". I'mliimpli|,|, fill-: f' tP.Il : : IMI'O': .
;i->III.! '". MI1II duN.. Ui't. !I". A. t'linl'in,. I alt! ., '' | } city fm |i'sHlliiin* ,:'I.-' '. I I" III' nil-t p 'r '''"'h. 'Hie inhlri-fH, Mill Iih.lliKiil 70S{ ,
a" 1.l, tl.l'' 'liiinii4' (c 0".1"' ftj" 11.41I| 'IIIIIIII' II'' .lliilitM' II'' "iipi'lii .1. '' o.- :. 1.11.. & "... .
SitiuHy' 1','II1.I.II..III..II.I I Kfl.y, iipl. IsriinInd }issru i'mrk.1\ tin.Ir 1'1,110'1'LI1.4I I 1' \.tbltg but' the l'up'St| nl \\', 1'' tiee 'In kiep Up null. 'h, .li"i, .. I' I. .11'1 n t ileHHiil.Ill ;

A.I.. F.. 1.111'111'11-11..111I"11'' iMllM'lll" i nil tll murtrdhug.ts iti t.1 F'Iiy ": ,! Io learn I llii-t liiKtituilon. llrlllL':, u"1. MinivinK, 1.1M. \ ml, Im, I-011.|| _. _.. ____h

'l'tsraRn'rnnd I II I u. Ill., ;.t and.\ *I'aUfnx.incls.... 'p.m. "uiiil' )..,M-t\i-t,iiiul I I 7 .;Hii. :) 1 ii .I;i., IJNot ,111.1nllll': '' 1511 I ____ =- _: ._. :11"\1 in-.1_ 5.- ii ii It l.i-uul is ant oilirr' I'us ills I.
.." -4 tllftJu Cuw. Fx11ut IHII ll-l t i4 l.ejnl and nllii- -
,111. Tlinr'il'iyH. t Mss mis lui f, i i..tii.m.: 'I sins 0\1 'lulu
I'll" .'"' II. 11 HM'I uu, ,UIII. ">;::)<) n.lll. 1IIIIItov. -- -- ,- 'I'111C Philip Brown M,nkki I pi l In sin k mid 111,' Hal at lids! nl,.

'It1t.1-M.. J. t). Urlini'n, ruHtur., Miiiil.n, liuuIN. .. li'i1, with prieiper" linndied, 1 Ini J""h-, I II
iiMtft INwlru1/1.r 11'
>* biMd.( | 111.111.., Kil: ,llr .\111''", Mip. IM I I IIs. : I I

I'IoK. ItAi'llsrCin' ncii-Aif.n.i/: !I..>.. &to L.t till' 1\t1&1I11j Qle' .4U n utrue i rtN SACOLA DAILY y CI IAL L Lto --hhAl.su 1 IM 1"11 slit H.In .
,Ill \lie,'. iliil,,'mil' lilaiikxiiinIIHIIH .1 '
HVWII Wiluht, aiiiKnixiTt .tr.. fix. ""HiI'CH 1
: I II I ii.ni.,a:l nil l I7.iip.: in. Mimlmi', 7 ..1"I I 'tin.uibi, <<.t M LI)' tli' If eftKit unii'iil | u tn'iv It,. tux ,1".11111 I b1I I luktn' nmIn1 --C- '

ii.,.in. )JMIMH| '|: unit Urdu sil.ivs..! l>"i'V.ii,' nV x )huh tuitl, Un> Itilrli in UMI ituKiKW, "ten I l.. undid. '1'11.1.. l bur All Kinds < >f Furniture pllee lust Will Minn .Illtt wlnil the l 1"1 '
,,'I\IuUej'1'Nkt'ir.. .'.nI, ,') .TlllM.I Y 1 A. .1'1' inleretU. \ .
I IIII.W.II.1IIWr.l' uLsd.l' 1\ utvtviry 'A'nwiil. fur Ltsir I I' in niili. ? II"1 trnlnld) ,. /n.1.|
lIll.t I IIlunl.'n .1 ktrl't'uuuRVlrtl 'H.I.1Nltih h.Ui hold .\ilIL| cts'Sa, ,\' III lit ||lliii-k, n.lli| illllolletl -. --. -- -- "I Fun hslsilru.u.t111.1aIiiUI.llln.luucul, I.I I. 1
M. .ll'IIX IMH 11.1'1111'' IUil-'dli: ) e.,Illptioll 11.1'"lhl. \ ill tin, lidIlilllltllltl'ill I I .
hirt'i'i. sioli'i.,::1 hii'l' .l" !p. 114' I t 161 iriiL, ('em tray h..c ifs-Jr any tutu "I piople'. IHH.-.IH kM IA.AYUJ Sr.Ni.rT1'I | 1..1 f. II f.. J x l AllldiltlUln InmUhil,, C": lt'N, In Altai' h. -- ,

'5n 1111111'. Trayir iiuctlii;. T..H:: p. in } 1'14' rep' nad 5,51 Urn Ilako nr1mL'i HUM" t rtanlM I.. imploii, +, tin- piihlie --a- ment llniidH, A Mm I lai i't, mi,| 11.11'alnaUs. -.- .- -._-_.__ -

I ihiiH. 'Lu-lniVH" 7.10: I'. m. V "..''I"II'I niau'dUrtuislF tntimat, )I'jUiJ III' ill. .\1 illII.II" !n '',-1'1.111'1 "t.| sad in will e.mt IMIId.dlar, and Ilm UH| mil)' IK I .'
lu:,. J. 1.,101'11.' r.int'ir. Miiiiiny' :,. iJnii'. fltiiM t I" A/ri- O h tl.'iKfit .*'( \\ e 1.1. I tlolt llll | llprl t Ills, MVUIi'l" it u,' pull I H I it. 9.4)11.111.,1< l uniil I JubiiMin, Mii't.Mr. I 'to ruin wiro |prttl, t wtiiKfl *IM..U.I lilts holm' uml p' I 1,inenll'tl''inent' in tin hi.utnif '.1.1'.'! II..I'' v..I.1( t InHJntl s lust IH tt antt'il.,' A. G.MORENO & CO. I j' j jNf

ui.it n HAIII-I t in' HIM( -All-mil/ 1-t1I+ ttjV fU'Hii oil tic ;n.utlicif li'im-pil mi ', 11I.\lhlll"l.\ look Io.1 IIH 1 Il-I., ""'hlll,po-lii;,-, iinixt e Hi'- willrflHINllll. ,
.
ln.if| 'en i IMninnt! anil l.uKu.1: .In''I.t V'lriii' .. ..1\1.1 1..t \ Ilr1I"I'1' .1 I .
*: It: sod.I 7H: p.m. nnil.i ". I'r.iti'iiiniiliu' ; I |Oil' free, mil i-n'nliKtl, v taI ) > G ,". ,, duterr. and. r.I' < ip'iMinr '\III ,"1 ''lllli. "v. ( I I 'J .I': II I
I .-.YI I p. in. \1",111),| H. l.ivluri, .,1, I loin' tn. >tcs itf .4lir; fi"I..t* (nIIIMI 'f..t"c i xiurtl'iii" mid t falM hood Li ihiiHe hohliii- ) 'Hie I.II| "Il! I" 11"1| '| till M-lllH ,1"1Illhlr.,1 ) IU'. 01"l'II 1.\ L.F<> X 11'1'11:1:1',

7 11'1.11I.> Wi.ln, $ s.IAy. l IL!< t. r. II. hulk. I .) l tet' >!i-ti'i},1] hi ttitx, id ; 11151, I p"4 11"us ofpul'lie' lu..l.tr"'I'11 t mil.tide IHI 1 Inn Miiall ill p.l |lit' >) Hienwill' .

1'nnl'ir >IIIK|*> 'Inhil. !4:..i M. III. It. !1.. *",,,tii", Inn t.' iti, (Tjii .Aillrxidnrkft inlliieiiei- 11.11'11'.1. ( ., tine 'Ii must he 11.1.1.11". all i ,,|"rn, .
J> :au.5II I.I I. ii rfnnui',1 1 U I.'I lt> t 1I.I.* l" hiiinpi'r 01 'ontri'l ill .1..tlll.-,I'-, the ;1ioiilil, any Idank, hot ,on, Ihe list he iexl I. 1 -1"0)1.) 1''ln.. ..1 f Y
'' 'l rmiii '.. ,mst i, (AIII'' .I"UI. t Ill IH- u xin* 1 IIAI'TI Curiu II :;nu.k *i l I t I111s, ttwhimu "lh"'I.ttll to i I'.1 ono i rdIritIsnuxlhulls( ,in ) tti
l I"i. n Cli.iN" ml,! UaiM.'ii .in. ot t-. '! 'rifia N I tlihi i.g tin' rr.. std jlhftl4.htm.J\ Terror to Evildoers "l"ami /1111. I t lnl I ', wNllnwtllnlthcrrnLlriu'r" 1..1111..1.| HI/I-. 1

mill, s r.' III. >1I1I.1.h.I 1 "Ib,1111'.11I.'j( tit HM' .rlti niiil I foii't.t.r..tl.. TtMwitnir'iUnlli l'i:>" ,: I'l.oiiint. I. I 1
ihyn.I rratfr III.J 111I ::.m I M in MiiiiljiyIJir. '\ -. i I MIT t and' in"' 11'11'1,11" lit.>,<. thai d n. tithlil thentiternl \nt. .\1.) mini' bun 4 W1ti t11 |11 ilnl ,110 I,, REAL
I K.! I. 11)/.'r. 1'ul t.u r. 5nale' .1-h1, ,|, i(4 ..1.,1."I.. "" d. ru1* olheea mid I'liMiiInitlt 111.1\,1.\ ..r.. ritvi iirh- IS11 1 niK: i nriiit." Inl.H IIH I''III.t. loin: ,, nut IliHt-eliiKH ullli-i i L 1 ES11A; lAND COLLECTING AGENTS t

IIn.III..III..yt'I".illIl'". j II cry of 11'1 .rat! Iv1'I* nut 1 i.i wtsd'1. '' b, I Ollllpt Hill ",'1"1111 |p"Iltl|'! '-111111, ...srs I I ll'l! V- I I' ill the Male, .
I lh lib. tract 4 txpV- .iml .nlII'{' liunU( iiml. I tin ,
M 1 I'III.IC'"I'II'ICCI1'l'Ik.| ( .' :' p.m \ ( T1 f' < > 'alt i) < .1"'nlll"I"\ | : .
'I h" -. ,il I .
1.1.1 iiinli me Ini nne i.oll.ii "
ill. hate 1 |
H"I..1.: .1. 0"11.1'.11..1..1.. I !II. K. (in.Itcncvoli Into (" Is l nr ,iTih., n. "I'MI| NIH! thin It 111,11 iriuiruit pbublr,11Mth1) 11'1 .
.itlli'irtittf 4, t'li'Mirf n ,'kttn, 'lrk.OIVI' '1 ,I""IIIIII&thi, last' r.i\ )i nrt. lint,'. sl l.nidi' 'r, ( : 1."r'. I HI ordi IH II-H-I Ilian one. dnllnr I pie| ''III l'III'II'11': ( iiI)1' !OI.II.| f'
,
.til unit Oihrr l Smii'lii'N. I ", "IIII" )"-," Ih,111., ". the) huvii.in vtlll\ I." ,I hluli'l..Name .
It Is 1.II.of" Mjitruvtu.tii t)"ilIn. t'I"ly ,I'
; ti i- Wi-ekl \. kit., hut a*
Ut
) '
K.1.111'N .t ,I'T 111 L./r. U-l'i' 'n t r4rrr HI l>ir t ft t tide.v .tins" 'I Ihi-roini'-i' "a I Ii,\.i 11"111.!".I"\,1 in' thtae, lllltUI HI BI.'IU.. of nliink., 1'.1 pii 1111' 'i. Id-nit &ldC..IU... f..I..1 l and |"('oiii|>i ll<-iiuus Mode. .

I i-tnl ". ,II''I'' riUust' ntiy '"f.1 tom lt ill ihii., 111.. 1.1%lr. eoiilulinn .lfildsrh Allai'liiii' nt CatL- "I 1AIN'IIIl1.
,
4'amwll.4u.u.t.nln: 'tI etu > I lie* I (him nhat'il )I1. It. 1 Ju1'luu" I n |I'nn.Sl.11nut11114.1 1
Ulnii, )tie b t %utdu, it -null Iit
I
I'thldm(11-11s11!! iiil IHI TAXI.i.Ni; till i:. A'I'I'U-iNUltl1: ; IU.
diy, nt s p. 111.1li | 'it in W..I t > lultilu' Io tll. .nut 11 it, m- ,ium| .t In AltuHiliii" III I'a-et 'I 'I1IfildlvitluIutulrtin : \
lit tn.1, tlu. hirp *"I of it bid 'I..ll.
.oe". l.i \\ liilendeneiii Mlr-rl. n | .
bur -. '. Ih.'il HIIIIIulso fullrututrul' i : i I'll
"1'111,111 n 111 i in l .11' ; 'I| in) lll.i 1.s. I" | inU" )
i'. W. l'l..ilf'r.l'h.lI.1 MIII.V. Ian' 1l1U..l ''t 11. ytrdh: wlem.III .- .l l'., /'illJI1s1'/1g1/1\1'lIEFI.111'1:11.: : : : t U.
mil In- hltlm\'l| the 1''l'L' ,AI- Hilt < H Iii llll HI '' "1sIOtp+ Ii/IINIIAJ'1: :.
t. i ? poll| |r )
v-aU. |
\ M I. i.t ill.li..I. rof 1t.1 and l'f" ... \II',11. .ill. II't '. ,'
| II ]' I'lIU" 1'u.N I .UI""III ll>iid" I ill H.\1\ 11 HS.H 0.1 I II I I-1 >
1"11011",111.. 1, mm etir)' Mniuli) ---- OUR IIUI.DEPARTMENT nUldulull< u II iy" anil |II i ",0 u.' 11..1.| m |I. "I| l.huH | 'mi I lull 1 hy

at Hp. in., in I'IMII| tinHiHill.. No. .\ I ktlli In Its |n,ul M-n, lime, the eniiilrii, ".:.111. Hi -i lit I i I ihe laini It ,) 't 'ikiKli..jlilin
--
; --
BI 1V. Iuuudcueastr.c6J 'i ne 111"1., ilili.'enl L5''sutlulrltolls.nlrbl. Inl uii .liiilijiii'-ut, for l'eia.'iial, '
K..lul.1 i linn. LUIII. I .It\) \ i I.a iu i,- (.*. tt.'II'I III,.lketnM| "ifietthllt It ttlll pil-M-nt I lulttlliu'-) '11I"1111.,111" hi'iii.( l'iuu i" I In McBrine Durham '
| ly
'
N. I II. TlliU'H. |Ii .HIM i r I I ,.- ,- .thud) & Coil
.1. (n"r';U \VMlLKieixr, ium i|>iiiiiiui"i.l : i 'I' "m.\.IIIII'i""IIIII'I"\ -" I 110 .
of Hri'iiid' and .4<."'.. hi'..910I t 'Hatful' {.i-nlt.-ir, .<".."I Ilut .t I,I .und il'I".rl"1' enrrent itcntn the ':1)', ti ml lull to I Im nth' r "f h. l-i >- u "I" t 1.111".111'1"l "'" I I.t ;

iiH'"rin, Hunk f,. or 1*. 'hurts Nt :md VI'linulaT v''1 Hi viJ i r 1 ,a t's' rtdn that 1f'1'111', not' p"'rion.il.' and Iru-ul ini ((1 41LY I nyuFiu i \. I' n .1. "I 1 1 t i i.. I I.IIII.: .u inee \Viliiib. I Kl'

< t uf IHI-II nnnili, III i-ijH .1 I .'i Ht "uti ki. :, t".I. <.lIt'1.t.' ,\ e hati- 1 Illtli-.i- fin,. mar i i P. I 1:1UK I I I\\lIlllt.\t.I'llt 1 I liii llI il l I
1'Ihllllll'\I.. Hull+ >0. 15V.IllIntrudru', l1. N1a'tA .5 nxu. l. >",\' jii\ale d''I.r.lli' dituree I ,.1.' filth 1'i.l. \'UII' 1 Ml e Estate Hn d- Loan A Bnts. .
... I1. rust Ir4 '
i-N-.1 U.I n. \Vrluulblrht.lsll.. I UII' ( 1.' a.II.If r) '' \e, .r \ nut h.nll Uiolof I 1 0 it i v.I"I'- I'I-HI-U .. I I lullCunuulunrul J ,
Ab HanielH. sir Ivt. It'-... \)1 61111 ttx* di'T1,1b i t'(n"'a ,mUtMny' ,iln in upon inir ri-adeik' ( .": I'i in our, > ,. ; mi |I.,-. U'uriant I"'
,1.t.Ity J\f '".IIt. 1I.1.tJ I..t ". r** 'lid:.".til. .t CM ,ar> to iii-iirv li-uUl.i"' .11.1.'IIrulu.i', It-mi "

Iislffit' KJI'.IIII".I1..a.1.0,14' ,I SO. :.IJWj.: Illlfl4"I! I .It). lial ttr'k\ f.uu.1.J ..i a.. tlINI1Y1iiityI..su n"l\ for ii.. ir buprt-hHluii I. .| extlmtion.t i Four 1irst-Class Pilot Boats. .d\i .\".a u It and llnlliiy :I IM) UI"'U'I-; ii .1'Cldla., .'l.... and 1..al'.I. lln.
lutt' UK it i-an limnHiihont nieiiriinv
,ml,% Mb rrliUtaofraub( monibHt t p.in. !in I 1:11I.! l.-O titA' ,,,,- \ rtlIl--\1I1 and Iliilleiy 1111 J
I. hi, tin- eil.U'iiit. i.f the
odd' CwlUiUH hull. curiu-r l'.tlafi :n>d ""u. I..1.Ii'...., IIbl l (it i"itf 'UI.bt, '.,nit ,t 11'1".in|' i ill', ''IM ..11111"1"\ inin.iti p" iu r., \H-KH|: .Hl. I' III.II VM> IIIK .\m.1' lairiu.iiy 1 |IIMI uiKteeiiliniM 11' n:: rUI11') : : ''. ,"> l.Vl\AM01: ; ) NTs 11''I'lNK: LANDS IN UJI.

vrmueiit ktri-L-ti J. M l.niter llilli.ird I'n t. I Iluy mixing, t U-C iA u<- p. &.,.Ih') rM. i 4 ,,i mIni 11( iil'i I.. .pinnn ,lt ,ill Hit r.iMlitiit ( : ,' l.iui'iny | i i ,\iP i' / ;:>.v ,\MI' 11/.1111.1: ; ruurKurv I: I
Mulls
Mminhelnwr It'l i W"liN'tilay 'hue UI1LIo(+'u'.1 ,+!1,11 .Y.tL1 ,tslrnulsId and' .ijipli.ui 1' if I".h.. jouinul.! i nalt will ,in .oi! .ii ..h-. uii' b. I'.i'U, t .h- Wurruiil. f iutiiiiini.iit Horn 11'1.
L il" So. !:"iiVi, me I.: every .
o.
1-1 I Jlnmhrnri, in i h I At-iK'ii | Ui
nixhl, at .:t1.., Ill .mill IV lowll.illM.rmr a.II" hi.Wi tlull apt'ly lbs aaniu rule <'hl.> '
f\\1. | .
ifiiM-rnnii-nt -t \ .tnullnllurb| ",-"wikiiin funi. ,11 fill" i IMIU.I in 1111 Aeleii | ml HI.I: .".11:0I'OU:
1'ulnf.ii and nit l.ll I ,
at i.11 ) at potmlhlH' Mi-iiro' 11" inn. mtni, |
> liurutnliiiiiul' I <*'
I.. M.l'. 'i*, l'i'-t- .........4 rfhklul .I' :-"iiil1,1iln- '/ iiii'Mit' I hiloiintr) fur tin (1111's, a illpbv.tuilti'N' uarubluuI i nl i I'll

'a oIIInuI ''fulLl. It"l"rtli The Pensacota Gulf Land and Development
1,1.'r. .
Company r
I. U.i. Thnr i unrsl.nd. 1' .1.' K: n HIt"''. i; lt.1un.i t\4\ ,

..Xa 1 iiUe, So. \10, u.t, urery 11. iI'r I ,114 tl. lf; frl"l.t..I..IJ. tl.tln .. "l n pan lu Tytbian milkHall! >,. !.> ; tol .iiil, i il .1' OIn b.. ,U T>; c D kIy mmu: i'l .r'.LII.; l'll.t. I. 11.eiutiKii .1"l.f \ I Il"'N : ;I, H'"II'UI: :'< ii: SOI.K'rriu.K.N.NAIOLA : .

W liiMiiliu-ia Al rt'et. U.o"" .1 1.116 g.a.yatrl r.-n-'i- 1 ,
..n.1 I. i. 1 '
liuo. In..II.l' tts1t, ) U. ) ..Ir I." Grr'541lustiAtIM9'I mil l h.ite .il'le Hiltl'iiniU! \ HI-VII rati.full and .\'ort11".;111' 111). : I OHII i t I Ii *lSs, l'.U.AHMJttl/ I l trJtL'l/Al1: b'i.otU) :.)

I I. 1. I lnis.11.5. h trtysshua t. 01.,, i.it.tiirn t>M-jl 1 }Iat.r. i MIM-I I '! III IyM.I r___ H l-a 1-u' 1. liF
hi : I.I' ,0.
ii.i"'iii''i4' Xo. S'>, unit* ivry TUm' ,.,i*) 1 UN t.4,11 luu...,*. IU :"'\11 )tllll'(, < "' | 'leli' 'in ., I iiiltil Mi.liiii9' .
l -
*t 1 .m.I in llltilini't. ItiilJini, !;, ui| S. t04tiaMilt 11.alt.( ."e k\.I. wl.fc Irlrhnnml.kd l : < 1II1IIIi""I", mid Li, tUrt rr'.m .1 pf* W. II IUVIM-S." ,\ | I r.. I sup )l.-i-n :
J'nlafMi ,!tr.t't. II. 1 K fulikon, C. 1'. .01" .Ofl}' tinItJi I'1 I1' \I \,11-, in i-\i' t) r, .1') 1'1 :" niMii'l orl .uhpotia\ -I ii'i-nlt t'uiift: | illubsuls.4.Ilar.w .
J. R. Miiilli, K. I.I. 1..t.4 14 . .'. add1tm 1 j !<" <*".' uunrd. CGluu ki t'.r"loo. Sjti>nul cud "Iat\ last- Its : r1r r,+ : "/? '
!I. U. 1.
II. aurvtsl '', ',* tt.' pMJll |Irtrui.sud\ i-liai't>'.II I... uii'l il.Ma.tli"., I hate' r 1l,+.. /il.iMUuna 4 no' ,
loppl Xi). B, UKfW "''Y 'fuellA> .111I1l.I. II tille Oivil) Iugi111 451'1e I. M.1
!I". U- .111( fur '1\ .i"l lif our 'Ia\ ship, nlry of r'liuuiliM'o
a', s p.1.(., lu KiJ Fviluw: 11 'II, i-iiruitr J'al- .iM t lt 11\"i(lit'i' Wlt, ) llua-1)) ami i' t'Y..Iwl, I iVm.jf.. .I. in/ l
i .
a.l .s mil (:io etunifDl stiie4+. I wwy4 r. Jug" .11.t" .lotrttOl,1"rnJ cur) o'l 11. 151", -.- ._- .
C1. 1.. lVuuiU, :. b. Kasi -1 nrl
H '. Whif It. H.I' j tl -. --- L.\ r r FCBS&KI& =d City and County Saruyort.OIU'u NATIONAL HOTEL
1: &:: & Mj: j tmtm
..1-a Iw Mo. i, nuu tlV,'ra1 'lhui 1 Jx} '1Lb .I1w 1- I'. .
ill .' lli. Hdl. "<>iuiT 1'.1.l I .. at tin s i -i ti i t, i n", 11.". MMM.. .li. i:
'p.m 'lilt ( Kornii-ily tiu curl
tai mid Oi.iL-iuuii lit slr4cts. t b t..ii.4 v. r..1. 'uti.",*% c.4'lltr .11''IM ,i |pals" | r "' < |I'''' n.i.f' 'heU., i.luin jan -. I' l""I",1 ryLL ) .
'.. ( Irs1F, ), tiI.L4LaSJ 1.11.) inn-l.' \ y,1 i.f t i. i II.t.r i ,rII"'I ; H'''. IN.. r rr
N. i; ,
J"bll."u. 'llll-I J .III '
Lbnrlot nl 1..1 .. 1..t,1 iT nil Ilk Kl HI. i. |lil' |11 | \
ILut a. / .' ii "'' 1-> "
w. i- u.if n. N. U. II1"t1V. hIt!. II..ilI.iudl' ..U. l r .,k1it it >\>.| 'i'l. niul.1.It.In. ... u ',u 1I- die 111,1 i rlHi.... It bi jii.. ii-. lioTl-rilllielil et.(1pp.| | 01'11)| I", .-.
Pwrls.ur rnr.niimfjjt' Jiu. 6 t, fl..*' UtaUVUI Jc..... ... .. .lt, -. .i ut I.>. >'i 1111 In i-v.i rllll'.in 1.Hi.- tinU.llnplll i I 1. I a I I... .i.." t i. .1". ih .1.1

.. .., .t" |'.&., in LKld' Y..>"". .'. a'1 t.4 tNtt "II,,... ,! I -. 10,111'J.lu-! 1-11 III tillII il' ll ''if I' r) .nl I. lr ",.111.. ,I I. .1.1. |p |Iu1 ,1. Ui r Hi Mrs. C. Pfefferlc Proprietress. .
r. TI I UllUhlii rut' 'I., : VII .1,1, ., ..
Hjll. earlier I'aUfnK > (loniruniiulC "I. U. Ii.tx.lr I tt-M. l : i l l'' ?
IH tr.mrs14 lu w"p.,1.p
'hicll'etruvcb.V. 1M &.'y 1\1 r.m.l \.lt1.I.. I'Jp- in' I > oO '' I .. IC4'l'is-M: 4U !
,
lu 'J.tiu
C. ien Jr., / iiU |<.. r "tth I loll lisajxtW 1'.D : .n'l i) t..u.1 Ui>nul i. I ,I.I .0 'I. I IM-I Ilii)
..1' A. M. la..tlo.. tin if .r.IIIll, w.,. tin '"nut"I.1' ."I niiUf .
ehrtd U_ vwlt n.i| Kl.it.il' ) > mnitlH( ,. |rh'hU' ''
"A'' a..l"h, X II. 13, III.N u Ut awl. Sol! Moilf 1' '"'lu iT-oi ,I. awI \%- hit Minti ;u.rl'I 1 li., Knt "< ilir 'nm ri ."Pt. l. liiniii.- 11'm'
..I.k. on 4l Kn.l Kl'x'i.
lips! N1.rh|, mouth H14 p. in, In M. 'mii' .. pule' .1" elrulYIMuiwf .xmIIhrrnld.. | Nrpr quru11lualVu' .. t U."h.I'_.Vxll
1111. ''ll.f111. miK Mud. t ulllUlfllllfllU'H "r. I. (1"t.1 I" 6,111 'U "UI'II| 1..lr..u"u.' ld I.> uii" ,11I'liiii O P I U aj 'a,pettalM1 1.'1-.fp5. TheoPfefferle
-'r.'.,.. \. M. crv. W. M. t..1- 1M. f.rl".. tu.t 114417 t:1J1a'bytlcktt tln l dipaniiifiit 1.111al! \ >ln.hut ,
fau- Ni larkO 4tlc1.'Igil.Mill' to. ,.I i -- : :"
p. I. It.riu--..-. [* "Urul..rl. -rUI\.IJJt"JJ 11\\ i /
Terms of Subscription. I ,i.l;..;.I|)
Ut UuuJ .
I Iii
.uI11 Mkriitti I'ktplM w e SIf -- -- -- -- --

IB auk u.c.mu ale I'. in Mn.uu.e I lull, __ u UAILV.. ,1 "Ire wl .ra II. i>- ,. .-ino ,...d..I.. Nis' "CH') .
,
HITan.Kt<. uuJ' C'iunui-ii'1'' I"'It thy ".ull-.t p.itl, or di-lbi-rwt\' In I. it, ftulw I. S. I W A,
9. WIIINI
'It' J. 1. I'tlUTMII II. I'. The BUYERS'OUIDE i 'rtls, I h) I airur, I 1. ::1. ., .I' -I n 't'1, "\"IL. A*. i i a.,. lit- .lilt(1-r.
(" I. I' "
LI.IO.JflUull.. I j blued Me.rou.e: bapt >\y.: 1'6AU till/Ml \1" .
AMWKfA!) -. ,
i trrrv t4t i i t .1)
eaob OU It wk .n", Illlthh: W'MJI- WII MI I .t I. CLOTHING
al .uJ 4'1', r H"llA ,il i rbn. I STORE I
.
*'tlk-t 111..11. till, uil Clop utA. uf iu"fuj uilurfmakion -I Si )IISTJ" .. 1.,1' ,11 The
M'udnr"CP, i-li inniiili. a I'.'"., in IJ aU wbo pur.cM .\" bIAU h, I/\.. 1'1'.' National'Bank {
t '1-iwt Hall .II..r| 1'Als tri cud (i.4-rn | :
.. It U. ;urii>". l'm.>- I i iA n_$.il'a.luiu.. W. ,)NF. 16.11t *'.0 I

11K -i .'iiu k. H ". I IM as clB you a&4 "' n'a you .- ,IMurlt+ 11' DUTCHER'S FLY KILLER I V .NKA: :1) UKAI IIU'I. LINK til OK .
.. ,. uonewaiK Illllhk. e4Yl.l1, """.,01.1IH A .11.:0. I i-u Ut unj ty in luna _, boet. work, go \ ,.1| pl.iuU
MI t uf Karltu suit hll'It'LW"U'1'M j 1 / tub nUr tn lid- p\ wlii" HI "D' ,4
frv*. or a* boow. and in varioua aia. Mull.Veclly .1 liteU.'joly I"' n' S<, I II. I
tu.r
M. .rW'II'II. | > ;
; .upplu with thus \ U. Foreign & Domestic EJ d
UM aaJ quaotlUea. Jo i figure outr'bu4 s ; .i1hl..oll.\t'11U'bc OLOrXNG.'II Bought & Sold
1 I. 1. II rra<. ..-. M requuad to Ao all tbeaa thlaMCOMIOfTa1L1'1x' I I' l "aflrIIJ."f blr Ou.u old d.vtb I'.drink oil .ml Hi .t'.' 1. j.lit! i r. t I.- ;: tango

I u II. II. ...'.1.1IiuU. I) iu ".WI wl4tu.x. you can makaaliur | :; '. a1..UC .k tn 11)
1'IbIaaCM.tlellxll, Sf- '10 w- 1D"'u- ..olurrt (t.. valua cf UM DUYEKd''UUIDD I Uin.iua.lv.("' lon ad nuw JIJ.I.I'4U' OI"'IU.I'1' t'b" .'i.ht..IU.iti"U a"i Luw..t, -A K"-
'
'I I.a iU ui. A. "old.tii.ker, wbkdi b. t IULxuivVV<.11. U-riu furilw' Wuklyat I | 1.'. 'I'.h. I
I A Mils. K. ( LoO mieU "lOrY Tui-fcJa ra ruiif l'l- 0 i rod' 'i rwalml out tbo** "I .. ..u.I'IUI1h'( ., ( III "/' 1'itlitlutu.f ., ..
CO. t Ib !
m hl" a I Hail MONTGOMERY WARD 4 .- : { .'rar'ssle ltrrwbr.: .. 'I. 1.tII' 1. :1 : ... I I" THIS PITY ANU VICIXU'V.
>&ly
Iuu L ur,4n.4.'rttl.ii Juliucwii. it 8 (U.IU la.w A ., (' Co.w IU. .,11.\ 1.1( tul..T

-- -- -- ------------ -- ----- .
-- -- - --
-- -- --
--- -

MASSMAN'S- PAROLE WHISKEY I Lewis Bear and Co. Sole Agents, Pensacola- - ,-- -Florida.- -
..-- f j
- ---- -
-. --- :
". -

-.....

.
-" --J Ir .

_ 7' 0 .


S II

\I' III I


.
__ -
J -
------- ---- __ l ____ S.I I -------- -

; ftsn.01t) tflfldit!!: ) IMCItHONAti ,\l(1. SI.I\:! IifE ---scrip- had croitly InCrciteil.lln : CA UTi -

Mr. 1.: M. Cotton, l.nt .'Mol,)"** tfntk.) Iton FIRST GUN.hl''ISU Tho Major !! with on earnest
fcnlorrJ: ftt tu: roiloffiee II.1 ,' Ir r'runil as ,
in IVnaaooU' tlir, sick 1UI.Mi. | | 1 fop :ill to n"\lr flI ,
t In., M tlI'c ; = '. W. Wllkenion, ft luwjorof I'"IR'| 'I.ka. I I I'Clllh. St ii it. f nit I..I'IJnl.I BAKING Ire1' .h"f hit'I ii, I, .. ,

v In ttirclty 1"BI"r.II" )'. : (' Will freiUenll| lit'tr. up'i-1 I lij, np- ) ( a till' li prntix 'In ,':,. I' .
; : 22, ] *!!. 'a "'. price and tot, I lit -,. 'iI I_ I ;
Ml". Julia Mi I< Itiigb "' ) to % N.It : '. "L \\'. I h'uugtui'a alt .
01'
\ THIS: .
IO.lllh ( tM I'.I(1. rhairnniii'.fth'I 1 Kutivd on,. .
iclolhct In IJI) ion, or sun's hI' hum* themprici I i t
Oh'l.II' - at tht rfmicut of %I. .1. ("nlii. IW POWDER -ti\TiiiI| nn Its b 0"i I' II ,
;
T.UUOTlCI: : -:. M M I. I PniiheiM-r, >I'., nftir A t'r'lracl.' I the pronidin chair Am nt n Ir.u.d.. I'I '''I
Illncofi l l's tliedlrcel nln.Thr '1 Iso |jix( M lif.-r-A *> "lkl.
In
future simple marriage anti dealb no upon a lcllll ) some explanation, ol wh>' thu otht .

ticci w III lie charged for at the rate or tifiy County tcmoriilic Kt: .!"utv.' Com.inlttfo of llio I'r".r". | weru not present n, udvi, rtltcr. ABSOLUTELY PURE. .

cents rn."h.Ohltiiaries. will meet to-tilirht nt tin- Cit Ih.t'.I. which hu prcocnUd Ilou ". '!. )Ial.

nnd pxirnilnl"' marr.iUe Iii,. MM. ,'*. Nonoilcrwmvlviti In j...tctil.iv'n tho liett;
C. oilner tr.ni LulcriAla oiH-aker.
'
.. 'llrn.1 I
I tires, will rates.Notioesofcritoitainment Ix., Insetted I at one Imlfilie nsuallooal ., list nlK'it' t. hlr"ale l isis a b, en \ !hIt its" M K Its |A I. of h the, 11"'llo I In"l ,.IIII. ", Mnllory I wn rwelved. wlt'i' npplnim', rot onlck rnl! lng. the nn 'nl flaking rowIP I: upprlor to all other Inat'f'flmTlgagents. I f tAA
in (hit Its .
wn< "
I f'tIV14, fairs Ito mirp to npply' for R I : etc., and) i,>|wclal notices almut' churl) lies, ol 10 the inn I I II'?, Hint th re WIIIIII'! < I by the previous ss''I"H.IIIIIII"' I U ntII'II'llro' nnl> (
,. all that ilo not Intercut the work, this tsitgls tinIIMMKIK I 1"I. l.nlMir ) 111 fulU to nrnXp nwl nUt II
; denominations nn spiMkinir; to the! lih leinene, ,' In trench nml, q.iuhty nl'.r lgh.
uniform al,1
bus "willi .Pa lo 111ln", and; p the I chili, IIIKi nlwa f
, ,', 01 pnhlio at lar re, butnru si in ply alT.ilts for rultul.M "" I 1 I
I lie the 'llht. Illh. nlteriioon h mover i he stnleil I that ther" wat foo. llrea.1 nrnmn-s mkp, ('(C., raUo-l ,') liuiyailIcking '
rRI.llIlllllllnl' must ,
lit ) ,
\ I ,.1 ) I'RIlllIt roguInr 11' t'II rmlataulo 1liuli
I I mid Mr.I +"Il'r.IKlt \ \ alllll'rlh'e !
I r.
.
the
hud ?
: advrrtNuiK, rate. I. I. I.III"II 1'1'1' ( fine In l.r"M, a ,' In national or state ]>oiticft| resulu the most dollcutotllgoBtivo 1'b.l.
1 I' .:, Our chllrcb11'11"101'\ ) nn.llr"n'rAIIIIIU'W" ) of the )'. &A., of It ,|II'( stnt on. nrr 'in Ih' Rlitipe of, (loiln.," -giurul ti county I affalrn ho .;"Iel that Powder may be eaten hot without diitre"lnK \ tJ

L of nmttors IntcrcHtltitf' iuiortant| for the II ( ) elritiluliil. on tlin t I 111 In climate without tletprlonitlon.r.of. .
.I antioiiiK It "
I hln''I' i I nn the Or any
only piistloii of
<
public to know will I bo Inserted laR heretofore I | lli. k(11
I ;,. Without ('bAr ('. Mr. K ii l. I liniiifhmri tiirnul Intt iilnlitrnunAn I ) ""'lt:11: nl thus ouit I iisa'. I 1 'itiny tl) I Ihi ha (H'OpliThe I),'" 1.1'11",111I/41, : I11m. II. A. f. S. Co>'ornnient ChoinUt, after rxanilnln* oinciallr thus it. ,
rlll
t .. .. __ Mot
._ extendedlHllt frleliiN mid .II.ITOK I III iicc'"et' on the I the '
i re 1"1 Putt of m I in I ,' ,' hoiieit. I true "''5Ph5i i'i.rY si ,
Cfln':. 1"1" al 'linking of thin country, reisortt'4|> l :
prlncl,
\Vfilton ( notify the < IIMMKIK IAL I'ut nfier I l
nunty.Mr.
*. Opponed, to I ihexe an near usa low _
'
P i.. t'd'I i U All a written aitteitisements;contract, and except. igreoiuitit where' there nut 1 M""IIIII. I I'lilnienliiivliexn "iippnintoilan iitlr\| hud, I In's II made, nnd, ,an tiller IM, !b'liinoul I h' the nme old, put "Tho flo)'al flakIng Powtler \16 ahcnlutely pnre for I have so found It In man> u

: I mhaneo Ir Collet'tor to I! cuutwl Hit mi etliu i A lull 1"0. it an unto, ttiIMItuititss'.is'sI' maao both for tliut anti tho fnitpil StateS
:.J;t payable ? or upon thr p pe.iran | IIllhl' MiiMncy 1,3') "I'IC.I" f.1 year no our toots company Oo\tlfn.
,._ : ..W I In the paper. ThI". Of cour-o, does lint8ILIY p lie d"lIlh of his fill her.MifMtft. hliIit wai Intention, ] t I I. I(' iisuip'p \ and, wo o r'uuoi's.l. l fl'1 uf,, by" m I Bocniipocf the facilities that compuny hate for (,iMnlnlntf pertefUy' pttrpcronmof

; In regular utandliig iid crlUumnlInserted I.ul". anil\ Krnnk I I "r irtoflhe "1111)r''IIII'RIII, uu the leKiKlmuu" lie v.iid, a* a niciii; \' the ciime. S
upon written uontraita signed/ bj 11.1.11, lllh the "'list'': they can ha* hu had, ,! I tnhelptiiktI tartar and for othir r.'OIII def. wnlenl upon tho Irol'r Ir"lortoui c
the pnrtks.I Milton, lire In the ) The)' nre tlili.kiiif. ltll. 1111.I.I.lurc l leU, ,.t. L ,
; .. or tutalillHliln n RnliKiti It near th" depot. Ilul strut iihu t f011 the Msiu tutor\ I flu. I )111.rlllll'l'"lloflh..1' )h unit: ion. nml tilt 1l"oo of Itt preparaUon tho Royal Baking Powder. w \ulll ) toluL 'f ,
I Notices.Advertisements 4AM)K 5tCI.A I. I l's .1fnl"'I'IUc I In principle' I .. and .
Special I"'IMI' I'I glut, ire the >rn\ und lutMt rtliable baking ixwdor. offered to tlm .tv.
'I Tin $inIai. nt I tin- of Mr.mid Iublc
1'IIIIr r""II'Icf i ti.t., lint it will not mibniit '
CIIIl'1n11l 1"\1 5husI'th| the" hauilH of the \\'. I He8a\I "
In this will lie I
Mr t ". W. S. llrown \MI a iroiltubte ,! UEXllV Pup D.,.
am
inserted' at Ono COt a w mil each IIIHCI, tion. nnncct 1"""') slli.lit< aid' Jrfll II I"'tin '' .r'I'II.II\\.,kcd'npon the rest* at I h' ND A \1- .
e Nn Special( Not' ce inserted fur less than :I'd enterlninlii/,. Ih""l'M"cl..I."h.lle' I :. molt ItU I hoped I that III the future, Item ol : i ('11.. on the dollar and UICHO mini, ,j. ,is' OawrniHfiJlAs rtt

Cl'lIl11. 'I lamely ",\1.1, now a '.'ill I lot )\.lhh.I.1. 1 It I. you, I 'n lf. n', re the eau-e of i it t i!r' now ] ;.. }DOUGLAS

Al' A1 IIAUdAIN I I line Tito l"onlKh eXI'II'"IIII fur to-niKht !I. henr f"111" I I 5 SM A I. ilgiti, Ii and 1,111, to rule: Int, ipower on the Mioul' .

APIAXo I piano etui! lie had try I'I'I 1.I"nlll.I' I Oi'I|t'sitit'ui. The nm, K uPhill sic. Bound wilt I \ ,. nn uncertain one. I!, the, in lit.i. They ,\re A hlle I ; no iu' L'. ,) S1IOK. :: li5h1'

tin ap for cash win paiiienU. Apply toil. .11.y of HIII" I)' CondueloiR IsfthNI Major A. .1. 11"11. ol 1 '"IIhR ""I'. : m fd l apply' for ollice. CLOSING GUT! C'Ht.I'

I'. CuMMKIIflAI. I'llli-o' or AII P.!(O.. l"llOX.tf.OX 6:1.: ) |i'sMtIlIii'd.'I '| dnlittp, for :Mate Superintendent of ; "I'l..k"r'C. i to them "1'h siutuul I." I title. enlf ft Scninle ... 'I| J
the ut"' VTltliniit I I
ho \ )" 'I.t \1111 Bent to M. I.. Itoch' lon, II'hl'II"'C Momlanltlit.!, i .". Ids fH'eh nnd appented, to tin .\-> s'iln I 1'1,111.1..>h and! slut ruthi. if I P lli.iok. or.'nt.i.rtieiHily .

nccnnnt of (CUT excitement i theMiMuillht by I"hi'husi'inisnn .t I ...1111 I p<.tr''.. .d::iKy III i, I Hon. .link 1*. Klclnititf' I ; w m ut''tmih : 'us t thai they should" not allow' KH: r $4 l and, ":" Plug no t'I., : t

KtccuiHlon of I hot Piih.r of 'BtU I '. llnluli nnd iiiK'nranee.|'| l 1 l I" imel In uikHOtiNille" I by '|1IIIIIRlllnl h t u.u list" count' to be 'loot when the liatloi \ ''lie stsw'h hpig ,. hurt 11| ,.(I. i, ,", '|
Hallway L'tmductois.; : ail\citliid, f"r Thlll'MoIII1Y. ,ill' 1'Iiti'hiis'N mndeat! I Hon. ''sV. I I'. I ts,it'n''"H, ol 'lust iiuuiss's', ill 4' I the N'it: etssts'r dec a" I''lIIr.ttAII. and \.II'hlll" i- "I 4
AngUHt :2.1: lit I ImUllnitely puNtpnncil.MMIK \\ring t'III'II,111 .Ivl.111
.
III'-lt! : CIIT..I fctorc. ke|,t at hllll, I ly, mckneH', 111111 Thl ci ii, he lice HUM then .11.11I1..1 wo arc going out 1S wo will soil I "ittpis"iit VVttlHlliK'MIIII..II.| .Iuy t '. i. II. .

Milton lo-dii' ) (I Ion I U. A, Ititrford' ---- of.JHs fa:i Siu'w's| vvarrniilitl., I.IIIII"\ 'Lib
.t and u1 Ir. I
: CAUUIKU. : JtO\s OK) Tin: l'OI. lr.l"o.I'f"il'r ratnllf. .t
I.l'h 'ht't'pp in t th.,.i) lor '1.11)' n week t'is P t I ( : NE\ S. U. i.. 1)1 ona.I !illll| : |,
R.I"hh'r.. it! and. ""v. I
.MKKci.M. : ( Aln111': : : AU.O\\KI: IH"lllh. fur the tneitintf I'llf. nt the ln-t : ma! nnd only hand s w.il t >\ ,"
"' I
Ttl) HKM. PAPKIIH: : AN I'I'l'ICIIMEIto\:) \ iral iitlit'iH, II',I t fur l'I"III,1( h.lllhl. whli'li cijuivlit CI.tlll.m.II'. | I
ah impost, lie I.\'iltisi I home by 1,' ;, 1 '' weie I Our Entire Stock $tl to $11. .j
'
AUK: llKOUr.srtP; .NOT 10 IIUY UtoM I they are tnUmg I ndvmitiiKe of tlie cheap! ii\- 1011'11111'RllhIHII'1 11'11
1 11 KM.WAN. curHlon ratt-H. iusuiiIl: lit MickneHD I In lii l's famd)'. ThlM I ? I to-ilur." ;, l. li'na.,1 slim: i. "

:M.ijorlttiH*!.I.u! I hold the with IX:< IitAIIANIIMK. exi, ,'II.llhr heavy W'II.
I'KP-llnU:( will lie ree'd nut,I :nut\ The northern mall, from :New >'urk Rn.11"o4l'I he could. IIlh \.1./ i'. I.. lN>iji: iosiioii I : Jf
II I l-ondx, C I to In MIII"'I'I K'-t r"1" I l.ieiil [1 I IH Ilt nlnn\N p'M'llile' to ptoemv nil )'", and, U the htxt I ,i ;
:ly "I' III. for >H) lay i'f IWI aiii, hiil thin U. "lh'1 1u( ,
WI"'I" II" AI.ll ;.\Ver'H") Hand, hendeil I thu uf "II"II''M. I In which CIISOH \('"'1 I. -(>1'- world.All, .
l.t llio ll.me Hull Park. l
d.-livtred Apply "
moililllKiropelly, h fut usmhgis'50.1., \\ hat U t Ilu' "," ( H" eoiiHlirmil to
ssrhi'r.J]
.
1 I.. JACOB or 31 l>. Hot u.lKlf4IINH evmlon ,1.ll'h "'Ml'ml".1 at the City the ftl'"ft Komlmireiiiml, 11,1 i ,4 _
matter ull"rtl' I Hutu IIY the "chllh'k)' and, "' .escorted I the HM'akern 1,1 the 1 I.rll. 1.1111.t I Ian rho Marie 1 2<<, it I'.ill ton. and Inee. ami! if tint ,,10: ,M I .
I.KAV1MI: tOWN:< KlK hUt "ICA. wobbb H dlitphrainilu I colorumr" Sitgs'otm ". ( ,ls'iili'rwi'itc '\'.1.. iMU'UI.As, r.intki I',.

JL IIAtK liON 11111 AND: ) I. ii1"hs.
rilHII-AID, loll "4)) CK.XIIt 1'1(1'I ieK| rter noticed 1" denier r1, up tin' \1111'lIwd. 1 .and n large numhtr "Ik V A its I, 1111.1111. Iu2l: fioni I.U. all ; \ l..I'lli. jrtl. :'t-Jiv.- ,1
110111., : llllt AlinllNHH MAY UK CIIAMUKIAS :< I'. A. this to O .
/ 1"\,1. II biijiiiK l'l's'tlyfroi'iy ''' | to l iiI itu isis uiihii'r
UKTKN:< A* IIKMHKII.AllltlV.U. 11I"1'10 I. 11I1.,1. I 1111 I I Crnwn., I 1"\111"01. (Cfrfi, from San i. )
at the stir "f I II I, Mmon & Co. grin's'" were preseiu.At to I llnch I I lot .
rcii-npola IH runt I" the 1 hour M I J "' k Caroline. I IWi k1iIkI1ut.II:
AMI: I IIIOI'AIUlUi; .: Ofr I''nlnl"j"tfll 1"I.t. appointed r. 8. l.i> i'hlllh'r. fl11
and, I If nip r "llll only IIHIprintir'H ,.,,1",111', I inciting I. outer! and I n t' ''town, to oulei.IN AM. 4JOODS Ol> CURU SHIft ALL ILS& fAlls,,
::11.\11.4. DCtt.sss.fli4yriip. l'ss'i..pn.i'p ('isiii
Ink frtel) ft large ,holcHiik' 1'*1st. Ciuljiicy to come lorward, ami II POKt.MIII'H. ilium i4'lsI I' 5riw'tsi.c
ChaiiKUof! hour or arrival and cloning' o.rI ill*el ted to thin Hcnton tlm ) .
trlll'"II.II" II y. plalform. U'I".I' k ThaleaNii
IRjll P '
Jo&un "en, 77! Lit' l'lnll
I mail taklutfi'llccl rimulny, July !fl II, 1-: CHcortedti) the 1,1"lflll by Mr.1 E:. C. % t" T \biting. of Cost !

Local mall fur point liclweon 1'1'11"111'11111 MI'ICII'Ah c'uuii'r. \1 and nan Intro lueed 1 by the '" CI'llhI"' ,)" ', flail, I 111.1 I from (h ci t c.- Regardless I hc1tyt'b l"f8 (Urn

niiii \Klnnmtnn, and. mull t for Jill I huh ntis ""lIlhftllllIlIrlh Mr. J. M. t'xuiard.' Major lo J II ( in'en. Iil' Coew'sumItlna h'sn'r'l
Tuslny.Beslo ,1"'r. JI I March, I HeWMin, I 1141$I, I II I Itaarn' .V I'is. II"-A. H.
IIr H'vmiitnn' fi>rniornlnidiHpaUllll h II0nu.
1"11. .keeping, u ,ilNonleilj' host so; lnlc' In Hiibstanee an follotva: Maandereii I I II Il'y, 1:1.: : 1'Xlitcir ": | '
nl"lr '
I cltmu nt7Hi:: ... iii. lit). The .nmo old, tUht of truth BK'ultiHt 1 1 RA iK 8. Come Early] while we have a Full Line to,i, X. C, Apri 21,;I'"P.
New Turk CiiNl mull. will clone at 0 mMllll .
p u. -Dnwny, drunk ; JS.JOB. I U once more upon 11M. In the houth, u k I Isaac I Puishgt', S 1111111.I 1 I i.I;, II"hll'1
fur spin I III hut! Ill it nil WINt iut 9 ju. III. to the fact til.it the I
No Alolillc I mull I will anlve Jo'jh. drunk I and dUordoily, ; $'i. lie U"I"lh'RI purlj k Kail I PitM-ll 'Tsui;, Irom in
iv 0..11'1111" nnd
l. II I lit' "t'cro patt i )' ; it U alight nflnt.,'!! .- "llh' Kvery Department.PENSACOLA) .
i nn ollicer while In I the dlHeh.irKeo ,' to J 1' \V lshtiii r.
lit II :.Vi p. m. R.1I1111 3.'H::" n. III. ,1..1111-. ). ; ,.\. I Prnnk mid illKordeily, ; |1. nlnlll'l huisis',"ii nci'. k W..I."I., n, 7.'IJ: irs Ills hiss h,1
Nework: nml' Kloild.i. mmlit will iirilvi' 1 I ,. III Is' MOV I Uof.lnxon.
'sliest '"" I PISO
." 11'I..v 1'111"1. 1111
,
1'11"1 I llnmton I ; $ >. I Inteift-ilnK,
lit 10:10: p.m. hllll cut ". Yon .. .Inpiltr, 11.lr''/ )'.Uij.lrlll'I'' P
SHOE]
with I"hll' 1111.1 .I"lllt. PALACE
mi olllfcr while In hiss
IhcdiiHiiiriieof
ii to I II h liii sri 0.
Wchti'in mull h will h Hirhu put ::11'11.11I.: >i
,
5 "Ii's'' ncllon I
duly; $'.. .I.rlll' r"'IIII"III'I1 m Imik' iiilgh l. Cnnl". *MI.) 'to I I. linmiIMKKKNIINK. .
I liny lIIulI I I r.r .1.h""vlII, to will I rlime iittp. :2 .r Ihl will be .
rUI.II",111 ( -
Jas. Siuisti t. kit'i'liiK' .n diwiidcilj I Illil'I'III'I.t
III. Hml -iitrUi'. at. II..: (.pit I i'.11I.'- d ts.s'huisrgt'sl. h..IHl' eiiuwii)' nnd the ,mighty ""1"1'11'.11", 11'111 1J'dl. 'iilnuiy)', Vi7' Ma 'V.ll.TiT IIV M .V 310 J11C1 1 I. ,

: : Ti'"\.iiou, iim I.....". -- --- mil in ',.-II.I"t. oveniiin' nt a Iii tsqsI., '", I 1 I (in i s in.sC5 ,5UL'O.lii, Tlio 18 IDT PISO'H(Vittiili(tfiiK)!.15,11oNsl'Nr'i'Ioia. -
'V\'II'U : MUM I': : hurt lislhii, r> pnnlle foiewr undei ( : : ----- -- --- ------ 111
,..'" fur Arrlriillural, I I HIM.Mnclilmiy 1.1.1'01'1 1.\1' IOH1'1.HI'I"U' 1 ) 11":1" / Cbltdriii, ,

XpcolullleN. tn wll. I t'i I Hi" I IluInide. : \'A., .All ,. |1'1.., I"-" Ill In... ''"Kate,t I'I K": .MorM I IIldlil.'II.' 5,9", p li u PROTECT YOUR EYES "'.' 'lr H'I'O' : : tako By I w it bus sIt I .I uJu. ,'I".is,

I Mulo n.'e, relcn 11"04. iuiniiuu"lit, V'S. 'lii I Ilirlmr, sI 11..I'r of l'i'iiHinoln' Hn. 1 I he | 's'tis.'riilhs" p.illy I I hi lie! only, ; H n JIII", ,". II:illord', I t uif. 1JI.UU'1 1IIIrI'f. :
) ---.\ I.: 1'\. ioiii: : : ; .\.
jectiilfur Niilnry und l'sl"'I"e. '\uhihpcisu, Pear hi r:-A eoiriHHiiuent| | of' onr liVVnlcN whleli huts rttiH, d the ti'Ml of )'eusrs. :1. ---

)1 t""."YC.. .... M 11I1'\I.tll.II..lln.' I I J J-j4-tm: I writiH, us II/h.' him P tin,' d.'plli sit ''''','' \ 5 ihu'ii, and ...nijii red ,\\7 ,% : ;j""C I\ I.al\ \\RSCHBERG3O'D I IIMI i-il lot; uml \i). "<'Imol 1 li.rcaIIJ. I

----- ,"r In jour .r lt hl.li tide Cm a time. I hut it IIIIM linilll)' I"'vl,'ietist 11)u .. I tt "11.1. tful dUcnvtry ban; bei.I \ MM0 Thoioi,T'h 'I icut I "un. K\: 'client I adtnntilt.MlViil flout CUfFS n.uiugii WIILI1I .AU'fn.'i.'s.ftS fAll.,,.1 t'e
U3n' Sleep 1 :>OllhlM; lu U.: ..11.. you (IIh'l IH tss' Ilfl"'I"IIllr' IhisilulttI'IitlstI '1,111. are i.nw' n in 'lIIoty I mid! I lust too by a 1..1) in thIs eounty' \ ECTAC IO ll.irl'i' II.IM lia ji,' nl. I. e MIIIOM'nml. I ii tIust, Pi1rsip.55osII Isv Ir''ts.fi,
I j.Iiih, lit of thom.iindiunlterln < 11.111" IH | f.I..I".II'' diitelicH dor LE .Mi I .. I"' I inIK: I : .S ., It I'. P' in .
i wl oIlilliMi 1 1 rulyourH, pilsl. '| 1'11,11.1" |1..1.1. tllhlel" upon uni & j J".IIII
,, )
-
11'1111I.Ihlllll., ( ouialilil 'I ton. JOHN I.. WI tMt s" .1..1111111 I I 1 mid will I sum' he laid yuiiH she, 0 "h" ''..1 |its .f"H..t. -
LI \ : _
CougbH., I'L. Hid, )ou ever try Aeker'n' | sir list I '. but > llul eriMiw wire under p - ----- -
I'KM-tAI'UI.A, I' L11.. l l. IS-H. ,111. 1111.1 I..r.llie 11'1 I ( '.' Iti: .KMM .\TACOSTA
English!: Itemedf Phi.I l t lie Iu- .t Irl'l.lriuthin )1 r. J"hlll.\\ I llllatiM.t I I Son, Klcbmnml:' ', Vu. CICH.| | Hintiie, Iii man who liindleH, I mid" dcnlh. Hieiind lmmin nt. Ko Ir
know II for ull LiinnTrmildeit, ,,"|"|1"11 a l'I' I the monkey I I '"""lhN I hhe eoui.licil IncesMantlj I '
I IVnrMra:'-a'mint nf tho isi hi. I., haml. ,"llc ,1,1 tI "lt'M "" 111.1 I
|Hmltlvo Kimranteii at 10' iiiI.) :iO cm IK I li) \'IIIk fur Ilfll'lIlllII us bout I the depth. of nike the cisu'stsuuils' suit uf the Ilie, will | ''' .sleep.. Mie iMiimht of IIH I bottii. & ROURKE'SMAflMOTH
John Miepard I t'rtigel'.t.> : No .bth\ I'"l' I KiiiK'a I Pi hst'st" f's' '
bigl\inil of' to s's'y
)
;1'1 COIIHUIIIII-
-- --- water I In our trhor. Wu luau' ti :M; h lo $in del 1'1'.11"11.
'l'iuit tyji" u doll.krn will I l.tiy u (It nl'n 1'1111,1 high tide, in the 1,111..1' ,"ul"l 111' bur 11 I ItJo veepitiK multitude while 1,11'.1' I WAN "," miicli rs'ihu'vs.si on l
tutu ItunlliiKl'uneMeiii-wrlndliiK 1 $ : I l A met leanWatoli tt'..t. Miipa I ran loud tlownti :j.'li:I! f et :Morton. will lie Ih.III., ; bltt*'r teal IMI Hint she sU pi ..11111,1' mid will !
inouriurH' nt tin foot ol" the coilln 1 ,. h.,,, I bet euretl FURNITURE 11OUSE t
miraculously
from J. %I I. Pay's. "'ni tier" Mine.Unudollar 11'1&1.; tiit withHiifei, }'. >lili.| ha\e uumtu 1'111 tll 1 ,
Ihl.II..1! t reniuint I ,' IMr 1 *. l.suhlu''r l.ntx.' 'I'lin-
will liny II mnulne Amber ""I Ihlit laxt inonlh drawing -M'j: feel i.I.Iwnl'r. "f,11 r"I"II"III'"l'ly.'h '
,' UeplllilieuiiH' talk: ul>o\it ",' U'.C. IlAinrlck A Co., ol :Mulbt, X. 1875.Ilt. .
$ !hi' ins load
"Ill.r Pin new MI} i n{ ut w hart e" eun loaillo'JIV I
I the Aim I'lean lab ier. I s 'tisssi ..,rthe P I ( a Ii hi itt bottle at Cicsecot II .
Twenty-live e< nln will iel a Unu ..n minei : I. feft. I "h.III"'I.1 I I' irlVC \ nlinfoiniatiou when. the labour went to 1'1'1 IIIICM'llliiitU: Furitur of All I Kinds at Bottom Prices
) ,
VUHt chain.N.'Vuii itt 111I""r" reipt.JOHN 111.1111 '1\"II.I'IwI' Optician' of Wi.oi.: Fourth
ilollaiH and, Ph tty cent tu ,,1111011)t u WKKII, HurlHir M.mtn w lip K, when xieat r'III1llle... it p.1's' hits) '.' \it\ii'A MAl.11. :t I 1.llltl'.. lm"l'l, St. l.oui. I

Solid Mher tol"III." hlllllll U'at...h, giluiran.14t'd. )"i'm S ionndwlien, U,.. CIIIIHI i'I' ti 1111 i l tip> IPsur IALVI in the wuiU fur Cuts. hif' upHinted| | VI II('. JIlUUIlt I C'oiniiiun }'U'IIUIC in KnilltV; (- 'i', Ii4.t.t.1. fyA )
'ho lib i\e coiinuiiiiieatinnt iii t' publUhfiliifhow with the ol slit lieim built ,
m's horen
II.I : fleer, Milt Kin"'urn. To'II'r. MESS. DOW & COE
that .thu uutHldu world wndie* t., I Ivmocrutlu lisle. and whin 5 the cii ,. I lliiinU l.t. tiCOlH t'l' .\ i : A l 1\
Six I doll.irH, will buy an ,'slJ'illiIiOl I nilkumbrella j "IIII"h." CUil"; and al II.I IT1 HIr.CI.\tl 11'IXI I I 1'1 ttl': I'I 111
IIh .....I ill gold: lundle. know "lllhllj ,.r tbo iutyus Ii,tuii's" and fll."UI" H.UU' "thu.' ami}' am! nav. ) t forevei" I t I ::111'111", mul | osithely CII russ Piles. -or- |1:1! K: KOI'.NP AT TIIKIU: }:"1.\IIIII"l ; T.
.... .C l'l'II""I'III. I If l Ih" II a.h,' Imtui, ..f viiuul emphuxiH.' Let I them a -, I
Two tint huii"u will Iy" III I MI.. H aliumclock. .ina !pay' required. It IH 1'iiaiaiitced U I'I'ss.tcflI.t. I'LOILl ,
Mime 1'1:1: i'uil|u'i ui |,,1.1 isseii) ami and, \h"lIlhe \oiun 1'111'; I lie word i | | r"c sstlsuss'ts.ntir money' refunded As Agent foi, In4 (11"11",111'11.1' I >I"|icrlucli WI: JI'ElI.\.I\: : CALL A'rl'kN'l'uN; ) TO TIJI: JTOCIOf) ( \%'.\

Flue .1111"" will buy II China tea w! orAl Nh'I,". hl'llh'n.t 1..t only o>tr this I'lineil 1 i I" ,I kink to a whitptr. I remember A ,'1'1''" |"tr IHIjc. for aulM by ('!*. 'H und K:>'(' "M's 11,1, II... for his 1'\111 IX TIIK; LATKKT; DKSIOXH: :
Stales. hut III eouiitry where the : i Philip''lush ,
; ,"'r) Knglinh time, when umb r I Ivmoei.itlc' rule I tore. NOIIli.tiiKeiildf fpccluoles. is huh

IIuca.'the ol'liilll"IIIII.1 I Pmmond : 11\111.,,, laiix'tu U "1..1.'. it would 1'11 in 11In I u rlll..I.1 i land.I I"" 5"s'sh a rou.sig su. -S S I ii:) s'gIsuusie's.' I'hcHC dluHHcft. arc tin Kleute .tl.." 'l's 1' TIIKIK: I-I.M : STII \\\. G.Ull'I'I.11'1 ISMKKMINInin.hni: I
(111) -1"| ": : t'NAMMOl made in Ky
IIIHIII"n"\'r | u
II reat I IncrcuHc. h iu our I Intel mil and of of \'I'IUIPI "IN"n'I..t. .\\'
rljfhU mi A II ill Iit'ls ( SAL1: .
(11..111 tl proper ot I I.CIIH }
)1.1' 11'1 11
at J. a .ssp :
"
) 1'1111..111 II. 1"1 .
.. Milt, I I'niUki-l Ill I Ind. It-Hli l .
,
t'sii.u ,
I .
lii'iulr eomiiij "
Voucftii lia\e ollrt'h,..., clock. 1111.111Ilry 1.,1 'hl. ) r"l 1..1. lawfully impriMiniil.' I "'I"III.'r. aK t ]1"11''hl. ll pair thenu ,11.t""I.I.h' : : KIMI.M! ( 'f I II IK i;
) COUXTUY : :-
: I (,, .... 1.\ITnJ : AV'ILL KIND IT ( : : IN'II.KEST
rleetiiu
IIIIIII..I.dll."I. I.. I the lilt'diiy Ih,' ''''1'", "hl\ that I I." oiiiKide i. wot.Ill.. lew )"II"'I'h"IUI'I'II""II' I ts.ui I( t nn 1"'U'I11'11' flu"I ti'i* a" nevir IIIIN toeliautfe Ihl" ,. 'O'm\J
repaiietl ) H.I ,.... )' last. remedy. Kt''s: bottle I I Mild 'Irom I tl"')'. 5, umltveiyvuirpuicliiMil: me 1 TO I CALL AND I (;iKT
julep t's.t''ii 1 III our 11I"1'1111 r..JI I l I.<'t 'by a Phi thi.s lit'' |I'\\'r.r .;ur"IH', 14 ish I a Y I'HICKS: 11KKOUK: ; -
l'l''IIS.IXU
with J. I the '
leave I them M.Piiy, I Ibl'
)01* Klllllt..I. ..Ihlt ) ever the
I the fill*,'nn tu lie ..iiv of I Ii ,. .Ii.r in every eii""'. One man I h'lll
cit t
J JrWeler oil Iii,' ei.rnel .1. lier o|.our iLs'lss put to ..Ih.5 | | line s'ye'N [Lusts lulI r how r..II.I"r' sersi Phlt'ti I bss'I.s'iisi"s iusKwinuK.: :
-Os -, houi I', und make known I"ulr ussi'. 11111 5 i'. I. tisi l for an "s'x itst'ht, "S i hmiuu.utops." .'t h \ 1.1.| | is, :iiid win euiedof Hlieuimi- 11'. 'h..y11 I tiiu'uu SItu thep.iru,) with

tllIH "I'". frvICuai, i.t'v' l"b.I.I....." tbeont>ide world.PillMAK. :> f 10 y"'M' .""IIIIj'lrllhulII a II''I"lir.I.I.II.." free.of eh'ir.Ifciw AM. 5 OKPKKi; i: IlL: WILL 'l nJr'; WII l'IIWI'1 n: u iis.1'iiliOiiii .
u"l'llth'I.lllli.lraluhlhl.I.I .t I I .... ,
B ales I driu<..t, Ohio, still russ's: l'IO lll' : und invite all I
,.r troiiMiil witu U ind)' Culie 11 11 in 1"0 ,. .* lwgitug t 1'lvl. who \ II' .t..I. U"'h'll| of Hie grtui
101'S. thus. 'hi hilling initllilnu I hll.1 ever of (ihissit's 'f olh.i t ( '(1.iltiii.22.fYt.tt .
Tit tiling I I'IIIIIN, or Momiieli I Plwuili i ul Ilsu 011101'111'1) ti'e'r 'any' "1111!
: Hi., Au llit ::1.-- in my JO I yeam' eix-iience in line lo cull I .
l lot 1'1,111'.1111 l oiicv dy Uxltiji. Aekcr'H. IMhiMitliur. > II"'I'U"1'11)1. Thu lumi. brought | i. ami "XII'"lltll'i P _
1 iK-nuH'ratiit' Club on d.ck. 1"I"llkull"'Y : I "." 'I ut other HUIIIU ut .
1"1,1. i
I It fiiiitaiim; mi opiiini or I"or. u c""lr.lln, \l'll'h.' t piwciiul .1.1" -- -- ---- -
Thil11'111": .'.111111111;: enough. Uieir tchtimoiiy, MI that the ".1'. DOW
pUiin', licuci U mile.1 Price :M 111". holdby |iir.iUomi; uiiKht)' 1111111'1..*, ""111 & COE I ISl''fIIS Morris Dannheisser
Our s'ssu Pity tlcrk.. sh.iii h I new puirolerutuhe ( and sstlt UII.IIIIIIIII, 'that Hit-trie.: iii,p Iou se ilu ,
1 l ssu'uit''s rculmlUul I ,
John PbtIIIIrJ 'tugjIi't. 'tu-I. gu "" :
-- -. -_- '. I He I bit* ,1111,1.1 l bin old one lo inent. 'IbHkc 1 have or ul. d "'rikc., (' ,tllM'jiM-H 0 Nie, 1.hlr. 1\ldll>'" or mul UI'IlI.\\' j t'

t'lunv'n' Italic)' Mall \SkUky in kiimulal. the I P.llliK-l' title l'hiPs s tot 1 thst'ti'l.y| ll.lllfk| ululu. ssristu hi.11 I ion I'. lint t'i'tI.,". and led u Only I half ilnll.ir u bottle at ('... 0' 1.\ .ua: ."fur I'I.4'ftI.t: S t'IOI"IUI:''OIJL
inK mid noiiriHliiiiK. 1'itlw I ,11..1111I1.111'. >'e, thc ug store. 'li.il
.
the bilnk sit'etia : ,
I rs'luy. I'mlcr K
"
ulj unit fii'lile. II i I" ttlwoliitily! i puie. :>old. pr. llurk eul'l". biO 1.:1 in u .ltn''. Idea of protection the manufacturing I \by C.I'I'UHY.I"'III1."I.I. F1.i.I lliiebiMHi with hi. bo. \ t
-. A. O. *, nlker, tcrcU ft tliU coil lit i y hu* (1"1 ," d"II.IIII.'I.'r'l |blast l Klu. ij

I assure 111 tin. lUinljiirtf llH-inrii InKiirunuu IUI"| in bU time at his Hull.ilu I R.snohs! tiUHt. and monopolies.rreo lu-i-ti. I.'.nl'd r"l )t'uirs for sit i >0. Lull' I'."LA

('lIll'ulIl)', uMUmliuii I g:, lit 1'11I1111" while PiidiJoe linlil down the .ialdi,>. w.IIJ. one cry ol thIs n"I'Ih sit Ih" bliss! In every I.l rm ol' j IC'fl JuX S'c.-.

liouuukeit pu) lt* |I..MI.IIIII full promptly Our bijJII": I .beueon star while the u'rut. I" )'. The wool growt-r'i inertUM1. iu : ", 11.hlill nr Mercurial illiu UKCH, L1F )1111.1.,111C; Ih.1 Il.tof |.l.uoiumnviiie, |h.' kt. '1'. IhYI I )'-. liSt M I hi. i II'I i"I I' .- ,'I I

without im-mriiitf any "'3\1"11'"- t. its patruii le Hpreud away' out for bin wool' inu-t h.1111 I I.)' Ps ome' one. J',+ HIIlu"U"1 itlin.ii", tl'

., m' an r..II..u'"I'. r .te.> .u any olliciWALKKU Mr.m h Holt. i I" on l.t "':' lath bus Iitiimp IiMt'ttpitiiset. he ,,1111'1" I.. he pHtu' hut, hl. ,' SoM by JiJiii eq shepard PniK'tfl't.' I..(W, '11\I'Elt.: : M1'1.1 (it l'II'lnIIh1': lL'K. oJ.LIII.1 ith'h1 I

.11I1"111) .AMIKUMIJI. A;:. 111.ju liiK th.it In- luilxt pay double' pi' 'lee tor. Jllt.i ,1.J'.U.U l : ,
: I: '
ArkirUliabt ': '
.
l''I'J'.1 IJ 1-fllE
Italu di '. euidldlle 111"0) b'lv. 'II.I.EII 1:1)1'IO' ; ; ,
;21-ly: eveiy ) 1"- ,
N'lght I
.
.1.unlnK i I III. tnier. Pioleeliun '
h"lll' h'Ilot \ I I.: ; ': i:':
-- --- ----- J )( Ih'l' It I ii tb 1:11 .SI.I IJ..ChH.II1:11'1
(in the nbouk and r. bllll. spa ( '
ut' are nti-rl.iiiii'd a '
; JC. ,, Ult"IA'-. i
I'lANOS 'OH .S.\l..: tilt HUM.Siterul : principle Bfetlon i I. all! IL.\L\HtHI\ J.U1\IL\' '
.I..1 .1,1 l'ltl1.
wu'inil' "' and UI'IIht tli.ll I """I w ill toys I sh'r'sut.'I to "."'IIh "'\'1')111111 I but Die artiele ,ul. IIIl"' ) vt 11.'e' Ih.1 will 1 ..use, p'stSUtuC I : \ :: 1.\1 Hi11' :. \I),I'5. CISltH'J'IUIIIUvl.X' 1 .
blllII'JII.II' 1 he Cuttle King bo1 un .htm upput lit toli which Ilr.lllu di."r.I.' I contain. -.. .sutiy.. sk,.o c1 1; 'JHHEK Ill'\LIUt!; AU'Olnl.
ill unit elUMi order Iti tou;:litcheap I 1.11..t. 'hen ,
1.1110 1'11 lurone. '" O J//'o. l'UI"iv"1 the i lilld ".- > Wln.IIIN.rt,1 und 1)"I.lc. 1'nrt Whl. Imiork-d aud 11.1..1. ..1"' ""

for fanb or rt-nUul. Kent applied to M. .\. I jcl \ery ick.. :111' of. our wiulhern its lumU'nnen Mi? "JI j.". Price Vi eeiiU. i-ihl twtrr urecino I ImiHiiliil 11.III'n".li' ( 1.1.0.. 11'nt, JH I('ullon.
t.urcLaM' of 1.11.1111 if tle.intl. 1u'VI11II" 1(1'11 I I.. InmUT" will I'uil I tin'ir tIl. I iihChilimth1)p'uccist.i -. *.1.11111"- < ohim. I lrih \%'lust N..I'h| Aul h I I 'I-"" I"L "'
)t us. ullnl" i hsi *lowly I u* o\enn|.'. "fltia ; Wh'"kr.Tllllllu. )I"
.
: 1"'r.l I I .1 lluw ullku.il.ui ,
UKII. lioiMH ii"llt'I"h'rl' < e 1 M I.ill l" -- a.n'b.I. (._ I 1" that lli.mdj huebi. & !. .
.
to .Imture, U'alki tlrr
Our pditor wan ealliHt )
frisky bus KOIIU North :f">nuay you r <
I'moiss hs'I.'r lieru iluitlc Mole. I'un )ou > 1 here but Miulh of tt Mlod Ill : XKH; .
| .1..ut for 1'ou t.r)> I don't k 11.1111 ) '0 und b '".* bU s IWI.I'Jn. "IU'A) I'' IPEPlt: :
| tiuodfut Jrt
-- lu'' upon .aud Pivmi'it ii iii'!P Ihe lath|! will nut rs hl'.I'j' ,ml'oll. *'< tbnukwdt l'IUT."r'Ul'U: .:\. Uncle Jack is I.ainlu" Ib.I..t': ('isp.Luige. ,or: IU"J""l'IRI'II.UIII your l'r."II"lh. lirm", be bl' a line of gIlt ttl.i. .tSos4 1.MM! Muu4 .0 t ius'tls r l'l..r.,'tr'I'I"Ihlll cpu)1.11,11 isphu, rtl.m...Iull""lOA situ Ii.'' '11'0'' "r..IC itBi "
1 lie ...t ( ""h..l. 1''y.II'1' i "n"-1 ..und! m"ure'a. reaamiaMi u.
I If tho latH'nr 111' I
witntK 1"1! him tprn .fUn(
where nnoiiiii-e' In fu' >or of lllr clil"'rg'it KTeumUr were 'ut i.ist uiybt m.ikliitbe | u. use .Uepublleuii prote-ttou .... agt'ae-' iu the ,"Iy.l .lli's4 u ._ ANI'OUN'ffll'( TUADK{ A :

'- J liul""II pi iti-U. ik: < ry |>air, guuranteeil.udjiKbil I I1)'t" uigbl I bideuu 1'll'ly protect ... 1 _ ___- SPlI\Vf1
,, Utfuliitt' h'J' ;III'IIII'r' 111.,1.) "" 0 I
1'1'1'11)' | at how A C'oo' I bcUt'le plus town ua* an !gone our ,. Il itnporliition to Ihi* consuls ) I I'0i1D11M r ri HENRY C.
MuZCUI for 1t.i.uit'obi. .tbu old llarri-cnu. COLLEGE CUSHMA1T
111 ., .
1-1 m 'l.' iipeukej 'b"1 treated of .t it- ) s, v,,.. ,
m C. C. and, wife are et in liw.uuati. J
Banll > and read Mime *tatltie" lio'in' tin 1 enjoy the power. of a I. m-
Tlio In.urain-f AJJ! > ney of r:d. Uulv niua Mr. EVNII will haiti Jollllh"1 tLcic. 11.lt i
Lau U>en t.Ul.lii.>lii d ("I ovt r UUtivu >i'arit, Our Normal l'rofeur h.II both uirriss'st l iib I >rule I and of tbu gnat .".1..111 I i I" kitualed in, tory U-uuiiful .1 MD _u & I...F WHOLESALE
> Har- .
ilurhu wliicu time, over two Uundied lhou lu t'"n ready fur buiue t\\olkL'IIIIII"'I'dl the 'lf s-"iYa
lubt and 1"I'n.III"1| iind. "'"' '1) L. 1. ound. Kvirr lucilit} i- .
ali dollar liaie Uen |roiuptly> paid to 1 bear our popular landlady I of the JomV uf liemocralie domination.I I He a I.si r. 'J thu .it tla.riirulelentille: ansi DRUGGST

policy .bolder for !I">..*. l'utfnlll liiiu. house "I ci\e u* I bop in tlc new bon* '. ktatiklie "UI'rnlng the I'"'iU.', ... Kdueation. Hoard an J 'lt1, sIrv1aa, hi" I I W l.i. :

a 1 1.ly Tbut h"ul i II" dandy.lljou .iussa hug I large Iu'ut iu tlie uumlK \ $iuibt'r H K>.A1b5 Mudien I.' ,,OJM II W edm S sf555_iae.eiyaii C' ,, I I.i'C, "- "t_.". Only Wholesale Drug :

l'IUUUl': ".t'H' I'Y114.: want u* lala wh.th.-T, ,' 1'1' kch rrowrly. u.lju.I..I"IM l \ v" alit eye jl4; Mare >> MKUCIAL |>r
\r"t IA-III lit to tUe ,.),'*. |l>iw i. I ot WA.unu'uur. Ho made it 1,1,1 fir tlie ralln'I.I... M'I .U".Juls-nLL\.tJ.Kor lurther: pariicular., "1:1.1: .to t:..,..,,0:1 4_ ,= .'1.. -MUIKH Ik-

are ants.a;.i-nt for 111..1..;{ lue St. l.ouUoplii .t hut if I bad u.'t ti-tn fur II"". .' ... s.uat's& '1 I, ...
'ian ) Puiui'liil SJH.H-*. tall and liu\u IM lor M'U bus iu bus NurM-i: ') the I ,'I.'- would lift now klund where .he d".. .. : nutji r.. 'J 1

your i-je. pri'jM ily' it.Uuust"tl witb a pair, "rtl "ra"l CnaI"luul'| 1''I"r-'bl'l J'm't'uuus, I..... he > ikt rt'issss of northern r'loridt ".. liaJt'.c.WMTI..I'sI D RUGS

"....11.1.' *|x'urur' *. only l>). Uue"t itt-au iu Ibu \UI huh. tio to Mil lot its un unknown 11.1111. suet. month' "Iul ) AiTTi iiiutP, 1 .MUi'f'1) %Ps'N'&. .WW Ai.J. .< ...;MAT Iu&husic.51> i..iKluai-n UW-OMUtMuoa.4 *u. .. .UiS TV. MED iraESJHEMICAI.S'IOIMT .

&.l'O' jel-liuIf ) our tree r. ijnin to get fI i urn i't.it t. to |i.teu.llethiu 1iU,1i U ..lu."1 the U.i. 1'111- 'F.."** P'l8L>'wucoainv.1 4 s : .' : : : :
.
--0 e S S patda gina lay Ir,bute to II. t't this' li I u..rll. t.II.II"" .. I Ih.. 5.,' ) 5* ai suu'u,, : .

II* You \\uul.I.nJ")' your diniir suit Tb. ('I\\I'U'UL Job 1111. "11'1'1. I .',,"k I'. leiniutf, and each of thus 1"11I1" I tIA" 'lii I I,EL'' ,, ii .I,|,iiili'li-inrMiKof> KICIIl.t I I Sir 'S t.(.b6p 5 .'.. :..i 5um..iic.u,oo's,.1, An Kinlle-: \ ) ,/, 1.111.t t'timucy, Jln.---Itn." r"

urv 1'1'11..1', .1)111.1"I "'I.U..IL..I "t..-k of piinUr' kUtionerymlcxictiU r,., limo supreme? Court. iUtelitntt | )I. Ihuruinu. f.Its.jat.b trskI IL IC I.u; 1'11: i-i\ivr: lon I'I'VI' i\ -i' in: < irv.
Acker' | | 'tablet 'Ihry aro -* work \\ uamutuo. '.. ktaUikk AND b.h". i
? VICI1V
1'.1"1"11 I ) *% cuuie miui" putt AXI
IIUt hi. ,' portrait. 1 111.0 1 1 Irlt"I. 1..>IaTnnUM MIXKItAL WATKUS ALWAYH OX !)HtT'5.lt' "I
..
p.iht cure tor 1>)*{w'|>iiia, h.I.t"", .ati.tau&'tiou ..d shssui! give I it. leuioeratlc party' iu a".I.I.t had rul' I tutu I hut ltrl.1.' of bl. -"I. ..4. ..,. ._.55. .._ .
and t'.iu't'paliou.V'. r.\crt wlui litre II ( L.k4ui .,. site I ., .Ullle l'UIular rioia-c'rI (lor .
t'laluleuey guarau- -- lul count) debt from $ Hi.u'( t. 11.11". 1 I.. .h"ul cop I WL .,-7 1Pm. .Miotij. n..th .I.

etlu'iu. SJ lull 5O c il. xjld ) JO"1 r d. (idl' tjuiii., (>vh< rat I nhuraiicw .\ eut atu t.ixatU'U had l t.t.cuu r. Umt'd fruiu .') \01'"ul THURMAN w p. atm ees,, I'RESCJUP'I'IJNS'AIEFrLLY. : t''u lrOl'XlII, IMITHAXO 11.\\
""hitjsiUd )ru"i"t. rekfutuouf but dikMliu '.IUI.I..I. Ties valtitf! of ttiuuty prupeil) I | ". Only |i. 'siisl I : (;

Jo to l'vltcrseli" ss'urMrT r.,1 LcC'ouui "ire, ).rhi., .\"ci".., aud "I. lu.urnuce. 'ufJII.**,. .... fioiu ",:lu $Vi.inni. 1'. lor.. tul oiitilt'.". ,M..|K.H-ial udard. U'ltnii L'ubhisiuisi, ""'", h....I".i".. .-. l'1IIUI4S Rt'ti..tiu COBJ.SB GmuBkMMi AID.111"1 Sua ,1"E I -

J'11'ft. UaJb"l) uuuiUr ef bridge! In the cuuuty fruw t to C I.loull., Ii4. 1""Ilr ..link, ft Bnu4w r. a I Ii i : .U OLio I'IAflhI.h' .f.110 \.

.

,


:- d'. ,1 'L r -