<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00434
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: July 30, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00434
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
-.- -
-------
----


f J JIFI I
..

-----
___ '
.. ---- ".
I' i Not lAHIMi IIIK ( 1,1 I .
DA\' >II:if Aill(r ill'Home.4ll/In" I'l'lllc COMMKRCIAi ill; 'hv'Mil,:|i il*'!|ii nN'llllnil i : ninl|i.r'.*. |) in':I I I IEN' S- .A; lJ" ( ) L I D) Al L. J -'rJ'KNSACOLA OO 3 'I''[ 1(1\' ( J 1 II CIA, ] ; .L1 I.;:; I "' .t.tI '
-- ---- -- .n' ___ .. -- .. - I.,


: ; : I'i

VOL. 7 KLOHIDA. ;MONDAY) JULY 0. lSSS. NO. 1 : 5. .


__ _._ .-___ __ _. __ _ _ _ _ _ _ _ ::4i 1! I r
-- --- -' u. -- w

Toinitilii.KAIKMOIST t 'ON JIlss! : 1' Pt.onoor Es"tn 131t.511 no1.1."t Administrator's Notice. one yMom, px I'
I 1114., July' :3s\ >.-.\ loni.tfutliiiK : I Illlllsl* III' lI.'pie.vuitisl| I ll I 1\ a'... I opt I IT ol.l 11'1.1:1. :i K.iih'o.iil: : ami, ''I I

.\I II I 1 .., 'ii. I" Ii.. "i ii uIsIt. ', ....r0I .1"11I,14, 110 ( A iwalh) :ab.tit t tnnlmti- \\" '.ill\i.rnN, lilly ;1"-I"l'ha'lllI." : ,: N.t \ 1 ilioti, ,! ('oiii, |>..inami) the lVn monl .

HENRY HORSLER )1.,\ \'n'U'nn.i.it I' ..$. \ ,ii I..-iiiIIIi',. '9'' "ii'.,N.\. i-. t li-
& CO. '1'1| n-i, III 'tin'in I I 11.-, '"",''''111111'1.1' :t.4 I. ".11I,1.1 utli.'U Imifly inlJti',1 I I Ihi"I 'i.ts'e, 5t1.'l him''. liofori1, Ilif I Coiiiinillrion full, I i i-i now lii-injf;! inulo In Inilnoiho. ( '

..1'.! ,'ii.' ..''li. \,.vTI.--. I liii"I : :"rv.Ttj.in "; tim' yeslonisy) aI'Ll'I'lIllOlI. I It I |"ntt .'|1' liis lull In r."lIt\'illl' :ami: N.mhvii! : In pool' \\ his ;; '.\ I

-1'L\l.tWo: DI I .t -.iIiI. ,i.Iit.': 11111111""II I I 10.' t.ii"t.rn"u I ".."' licl'oic It. Irniluc,,/ down IOIH-O.. t's'tt'I.'i" Ilii', \\ 1t1I\\. of nidivlin, ,IIIM i ho, P..ml/ tj.ii'in( :an..1 I rnnlr.il, ( heIViit.iool.i J !
UII i .I i ut y- ,
SHIP il.uc-1 I i.n .'ll'Ol. 11'('"*. rtc.iiiiinovcr. Ihrir/. lit ca iii Ihi' !I.ill'.1:; \ jug 1'1'\'i..'" l ami Atl.lntic: outlet.I FUtf- : I'
CHANDLERY AND SHIP STORES .%%It.". II. I .1 11.10 I : tI.jll..11 ( I wliiohlt% 1':14..1..1: l w.i: litenOly ICI' 111..11'1.1111,. ( I ;
I .\, MfH r1I1ul k, "llh.t I I'nili'il, M .ilr. .. 'ai'o buhimtllioitcal\ ami '
I \ I I KAlit "'\'III'"t l isv I lliorooi' .. ( Vlin! ,-, of M.tttArhti'ictltkri: It l la >>::11llhllllho, touop" will )tic COlli' t '

MAMI.LA IIOPK.IlKMP : ) :. I 'IU.MI' > II. KM HI.o The ivniiU'iu-i'" of Ml I lU\i-. !IiiIea I" I' ... 1,11'11'. II L
,, .\.llIh..I.lrl\lnr.. 'iiii.iiiiniiMit '"".IIII.lIi.I. :a "ivtolutlciin.ikliijf I:

AGENTS FOR : A\l > I I't'SrJlA: ::: ::'I P.01.T: I50PK:( :, AGENTS FOR -' .!------. -..---.-- \ ,1i.lnnt wa< 'IIIIIIi.hl'I' anti, tin' "'")p> rljshl( ''III' a '|>''i''la I n" CliKffiiiuli: unil. I iml: ,. Isaq Hull.u !. i I! !

t'MTKIt: Sl'AIICS::: COAST( ) : c l'OTTO A xi II III.MPWCK: T.t.t..l'OS) YiiI.O\V: ) MI'r.l.AI : _<; TO TIII:- liii crcliMil iiproolotl mill rairirilo oiilrr\ for tilth of I >cii'inlivi' next it)'. '{..

a\\II) \ lot of life ha< ) i-t( |t.stuI I Uujji'i": ,of t Aik'intit I i. : iilijiTiciI.i I 1.\111:111': .1511' .%' IK-A ')
ASli' I
luh.ml/oil: ,I :ami, liia ll.n.lwaio I I : i j) reporteil. ,1'i.II'II'II'I'I I
1. ll.'r I Il.i'Mii., Non x'oik l I'h.iinii.iu,: I sal )tA4 Ill-oil I icroivi-il. )hoi'O fll'lll C.( I II.I.i.I I 1 i
OEOl1g'I'ICta'E':; : AXCIIOUS( ) I: .AM I > CIIAIN I (COPPKH( : l'I\II'\: N Y. f;"
.t I ii ii tt.i hasia. t'oiiiiuiltri'iMi',, Mtunf.irluors I'L"III.t.| t \ igiit.l! pi'L'.iileiil, of" the Kin (Ii ir.tmlo : \

ANDIIYDKOCUAPIIK Nails I :Spikes; HUT! :ami i Hoop I Iron, I."'a.l\ X. I It.-OH Mvl.0: \lakrn: III Kv l leiige : Coffee Saloon MA.lllNil-os, .1 siI' :<\O.-IIItilIi*) I : Uiti" vii llt.lt hitS\ "roiiiinilti'O I'O /ui'.ilitri, nml .Kijtlo; I'a.'I."c: : lnlilin.iitci'H : "

: I OKI 1CK:, I Pi. i|1'1', :'I I't I I.t'llll, Hll'llill i !i., )': \\ hI'li1' 1'u iiiIIi NowI'lT for Vli I i /gi lnlu siinl Noilh Cnrolin.i: I lor.it lrUi'ld; .11 ,IIII'IIIl'I'I'r"/ 1'i"C! | 1 | ale, Phil.uh-lphij), to the tf- "f

111 I'l .K-l, fell IA'. )..-. :MAtf I I.Hr", OAltt) :-hil'; I| !< ):"111'11I0.& -,''' It.- riling ,lalloUIU'lrlllll'I'IIIII'I'I | | : vail.iMr: \ : \\ ;4. !.liitril :iil'icc '1''Y'' fi "ill, .lonli'i" ','llhtl: tin' >tix'klioMort of Ihu, mail nll

(l'II.\HT ANU f I'LTJI.W.\TlII: ) PAINTS. Oll. VAISXISIIKS: I : TAK:, ILl YKLI.OXV) MKTAL e..I1'l't'. wliuN.I South t Cariiliiimin.l j ( ii>ortl.i.( I ,.1 Niiw Vmk t "An-wo jfoitiy..;.; 1 li> hut: \\ ula' poilVoiiiitf ;1I"II1: CIJ1I'I1t1Ij) Odin- 'f -ij I
I
KOliKUi.Y) : ; L'lUUTf, I PITCH nI: -::sIx.; 'TrupKXTiXK: :, P.lMilirISMA'ANIXKI( ) 0 lo'al'alII", followt-il Tiictd.iy lay t.iir I t''t's" ?f" a itI i'i|'I ly fiuin 'poiikcr"tin"rh.iir plod',' Ih,,' liii,' In Ivtjfli: 1".'.', IiMI) mill" I J;

Jims! Ainiiiiiiiitioii, !; 1. ( 'h'IC'lnh') glal lo italy toiupor.ilino I t rnilalilowinilt. : I I I I'liiiiii'l: lnfnriii Ilio 11'111, h.11I\: II.1' !\h"Mihlt" ('jt I)'. Xho roiiil: now rum
: : ) WII5K: I UOPli:( 'ii
SHIP AS I' P.OAT) l Jlilk, Kjtlrrn::: I'loflil.i \Vi'.lt't'tu1'Io'I.Ut C'ciilVli'in, .c wiit: onlci'i'il mi Soii.ili, ,: '"' I I", Iho Nin, '1'11"11I1' mine, thirty 1I1i11' ;! '
?
Xiikrl. I llratt ; t' :) J
I : I KMsOX'SDIAPHKAOM: :
1111.11'1'1' I'utriilp' Sliorl?I ,
/ I lee ('mini : Alaliani.1' ami. MlttNslppi, iiiiiiMiiliiii-iilt t ''I In iitvy: :ii'i t |'!>'I' 'P11| .t I ," nl'Dvo 1"11'.
UOM1'ASS1SItLLSS'() I KKMlNd'IOV: : I ( ) WI \ l'III'\'Im I ::; \ : : ( : PUMPS. J J:! !1.il I. .J ":c
fair I ttl.uk\lI,1r 111'1.11010' "
tcinporaltifollft'KM'.N'S \ ,
) ( '' '
.\ IIl'OJ.'l") ) $ IMKLKS: : l IM'P.P.KKS: I I i :I liran a'S l .V. V \1'11:1410\\\1.: ; \ HI'I; !'!. \
: ( iiniiiillru
: : TAPKKAlb: UMS)( : \\ h"I. ,1'iotn ( 01 ---
II. n*. .1I111 S' mI'IIXII: : :STKKKKKSATIIAXlMCIIAii; :% : : i i i'p.. i \ \f -.-- ;\' .51151 l'.t'i SI s't''m. '1lII/IIill.,1,/ .1 1"1'1'1| i "".i.I5tiO. .1 t. I :

I 1:1:( ))1'\1'01) :::.', Asl'MosParking I : i :Mill I I loarilSlo\o.\ :; I l.inuic.l lI \ : : >MNPAl.VIS) I I'I'Er'lIm (Creaim Soda( ( .I. b.Jlnltl. : .\ It:-tW.\, 54.\ I.\' I.: \\ h1t.1'; iinli'li',1. plilili-d. Winxiiiox:, -, July -JS.! -Tho), tuinlry ,

I 1'oili'i': (Cmcr IM, I II ; : Tim IUi.rH4i.VK: hi I tin', "oi. M fort'iiti.. \ 11 \ II appriipiliilion' Ioill:1.. ,
1.00( )( LINKS I:::, P.AKOMKTKKS:( : : llii'fr' I llntlSon'I.', Mult I Tin1 I lloii-i1. then, unit into' rointnitIff ( : : iho .'11.1. J't:
: 'IVltrl.'
I I l'iiil.iiian.I ; I Wn) : : II X Ell ( i' : IMiiMini; u ill '',,','lion. ,
Hi-nip.\ : (iiini :ami I TurkuPacking' ) 'i'| XllllliUltlll'"l'l'dll'uh. 41.
:
( "I( llu' whi'lo | :
ciiKON'OMKTKi I ) ): : ;Is:::: 7E '.h.I'I..I[ l IUnil I I I'luU'lHliit) I Ci'ihH, iiml nil I IP.k a !t|>iinurr! .1>)lllliii"tin : % .
I .I P.AIJNALI.: At LOUPSI'.ilfiil ( 31 ilk Shake Ii. impoilam" : o. I 11'1111':11'11"1.: ,
II Iii Kru| MAliINK: UL.1'AiiAt.i.n .\ :; ': I i I I I Dork} ami Smitoh I i I P;liuk, 1 ll I It .I" itii.aui .Ijiiiuig' llio, :aiiioinliiif, ivpoi'toil, i liy, ,
im ieiiilrt'il. K'luntiiti'nl' 1.111. ,
Ship. Slows, Oil and( Ili-itliiu; I ::.::g I'lw"'l.hnh'"' or |I'my | |lit ) A I'll'r liiiich, "'' ,ut5'ayvt'4St ) .
Kri.Kns: .. 0111..111 I I I l <. (li\II'T"I''tlill'h'1I14.! llooni liiitloii: .1 !gl'e: Ilf'rh't'I."U Ssfsi.Iaui 1 lOr 1II""y 1'1'1'11I1111',1.l'rllJ Iho,, ( \inuuiiloo on :.ipproprlatlont, ami !
I''tS% It tsit' itt 4 nrilti'il I usils'
STOVJIS.A ( <<' :2.\ I'.nl" Icr' .Itaa. ,,,1' aitla lay 1"1eu' \. gs'! wci'o t I al I n s' .I
coppr.i( ) : : I'IX'I'1: 1 II,'.'I'I'I'.II", I, w.it an iirm .offl.Iliii'! : !'; to
; Sandwiches 111'111 l it. rt' hlih.'t, ;
SIllPPIMS( AKTICLKS.MANIFESTS: ; ( a Specialty. .. : KiMicral; ilch.ilo on (II In1 dill, |I'ar I -
l'om'r.Jo'I'JoiOIn'm'XT( : : : ; ) : ( )fl'! I TATI: : A WONXI.N'S( -- -- will, the o\i'oili"n Iho,, :Stall; of l''loilil.i! (iho oxpoii-osof" I
: I :;:; w'oIIlIFII: ('I'HI':!&!. ] nl' tin, Krcnrl,
: Llnot.I I Hookami I \ Sinkor"; KlliLiiiis 1 1I CAPI I: AN.V, 8ioil.tiii'ii t.tklujf: (II I ho, :State; ': 1'11.\14\ of 1 IS-il\ II.)
-; Snappor : : I \V. H.II.I.\I 0.. ls.4s'sb' IIlhllt..1" | I t il.iiintM'ftitiii t i uat limiici I I 't \ I ..
LOO-P.OOKS AND) 1.1'1'N.UTWAr :: iXiLAM: ( ; ) Muad and SodaatorsChas. HoiiNi I i.r .
XKU':
I llnokt, ami Crabet t ', I. js tiggta.i, 'a lit ILusi,II', 14., an : \\ I' h"" ,,' to ono Ittiur. Tho Mil \\ III l h,. ,',," ..i.l.N'I"I ) Kopriwnlallt/i N.Tho 'I
ALMANA: ':S. I WOOLSKYHShipmasters ) : tfssion,. I t I I .
ooiiiparallvi'ly: iiilrt
INTII I IM. I Nt'W l 111.1 ai| ;
Ht'llInK ,
AXCIIOU) : LUillTS( AND bIDK) : LKillTS.Cabin ( :;. i Klllg'il: ) l It> 1'11I'1I/1'III'It1l1l1l1llho); :(| 1"1"1'\|'' \ :
Ktvi'trlu; IIU It's is .1,1,, I mel. "'II'M Al u ni lsis :>iil\r I \1"11 1 ho I'"lilil'all'! vnoccoiloil in oltiinf: in I : a
I U
,. '- VanMatra t4't't\ ivaihrilhciinino' I I lionr" ,
fur two I 11'11'1'1'I li.uiilli'il. onio' (11111' noik.Hillt .
ifiirt. li'lin- : !
Will Notice to their Interest Advertisement.Everybody ilch.ilo: uill lui, iillinvcil. f/
) our ( .
.rtr: MAXAiKI: ( !. tlll'K tllllt Hl-ll ,UK \ CII, "KI' KiM'MII, 'll nilUl'I'tal -- --- ,1'11', pa.ttci: | fin-( ( Imprinting\ of J 'i Ii ;

( Largo and( Small Cordially Invited to give us a Cull :\0, :Iot *,>..nlli I'tiliUok Nirrrl.ill ,,nlUru'linii., 'lliiTilin "* I'l'fli ",.uis 11', wnn. !'Ih.I.I.....'.. (''''',lill..... II grvit( liniiiboi- ..publio,' iloruiiicntt, 1
( .
'"'l'rllll'III1''' rlti'Cttil )I.y 111.-""! iiii> tt 'lisa's. In.
-if (bit thy :St'M'iulriMi'Hiil. \' ". '"'. ('siu.usIusnI.it. N n\ Ihr'I'1.' ': : ..."., "lylu.H"II. : .- :alining) Ihoni',, I",(MO) oniiot|' of Iho 1'1'hlo.f /- _

--- .- ,,ul tiis'\&" lMa'tI 1'11111\1) t'liiitl l 10> .II.M. nlfen .. ( 1'0111'1'1.1111, "',,"1111/11'1/ Iii punt,
Passenger Steamer Willie C. ::13 <> 55 <> 8 a llltttll'ltllf, I IM. KIllU-'M I :\"'\\' |IIN.\: 1".1 I'oi'llllih' ni).(hlt. Nn iiiliiirlillit| rlian,: i' Si .iti-iii'-i im Uio tiiliJL-ot ..I' \vooltaiiiluooltoiit I

luki'll. /In rniiiiwltiiti. \\ llli l.lK-lili'): u I'.lll'i'-, ill roliilillmi, ,, It noliri'il. ; :2s!II.I) s< lilcipii s ) >t of Iho I Sporlal: I :, .

\Vi Hiiuriinli'M thi'in stlss II) ". SiiM )li\\ ('s'. "- 1'opiirloflln: I ,
-- --- AKiionllnral\ I Moparlnu'iilmi : p

ii'iil I I'l UK-Slats>-. l'iiITI Mill I I I I Iii I ."',I. liiM'i'lo,, II II...... III\)\ Ihu Oraiitfoj: i :anil,. -.tt,

JfJ cI Blessing Mankind.iiiiiilliin. riiiso\\ii.: Pi n > 'iu'i' Itll.i P.i, July' :111).-Tin1 I li;>.surriili'iioil l'l' ), U I ."l',.. '01'11". ,',,1111 1':1: 1'1,1'I' 1'11111
Mr.l :N.' I II.I Krxliln-litli'lii. I ;nl, Mnl.iliAl.. .1 Is..
l Io y llio /Ininiiiij nl .',,1111 pil.ilfon of Iho o\ititi (tst'Ilt'111tv;
nrltri: I tnki1 ur.'ul I plniMiirr'' In .ii'i'i.in., .
I liii-liilniic', : l II,i'. h 11It'1\: Sow I I'ltonriy (fur. I 11"\1111'1'1\1'1'1'1'1'' mill, :tl )l.uli'il.ilo. I i. nilli :MiinimlinoiiU,I piopotiil' liy the

' N'OT CUB..EI tssut'atiuiI.uI.'Ii.|| | lni\lii, < nail it Sir a BI'MMI'uttnk non' ,'sliiiilli'il, : al f.'i.miO: : ; lnll\!!. in. I Millt l hill.. t d t1"

I of 1I1I'II"hlli'"III"lIlilll'h., ltitn\r iiri'il. Tinildi. '..,it" mi Iho :. oiiural ilolloirm-y, ,, } '
4 "" .iiiiiilliin.|' 'il \\ .1111..11'11'I ,' .\.11,111", i : In. l.iolilnill 111'1! .'uuuI ii n<. |IlIhll"II.I' ) rum '
I'hiinl nn:ilo, 11. I'll! inn limtiint ivlli'f mill, cnlh'ly Kiinil" nn'. Tinmill... rinployoil, ) oiii) "," 11'\1'1',1'\ bill Isi't'tt1dil! "1111 Mlilioil| ( : ilitonttionhiih '. .

mi'l' I liaM'iidl( 1'1"11 stl%Iet..t HUH', ". I nU.in"f I ll.llliU, M.I ll"ill,, \\ .loiik, in Iho laml I
: ; IoII.I/II'
I ; U44 ;{ 11 :/Ollil : grant: polii'vof
1 4)--i4) p. I II'P4P.I. uIL: \Iu..ldud: \ : .III K| tia l ,. lIstS I liiiil! I tl, Ii.il ut. III, !1'1' mi'il'CH. I. .:
tIll .. i Tintiro in i,;in.Unl. Iroiu HIIIM'IIII'| '| '''" (>IIiiiiiiliii bull, polilioa' partiot: aii'l' (Iho inoru j i, .
ll.l\i'
I IIOK'X'.I lsNI it.( itlsn 11..11'l: rill ,. .
1'1:. \\'II.I.OlIHI': I." Ililli'rt unil l>r. MIIK'H Ni'w l.il', .' I'lllt ,liiiii, In I llii'ilr) lu loll.Iliiinl rooonl I I laml I I''su fill I urn, polity: of t Iho ail- f J .
'
|1.,11.|| air \\ i hh'h I < 1"111111'11.1. iniiii-lr.il S t i \v it lilt I.i.t lol mil I II I !.rin't i : (
l'i >i-l."f ,11' l IL .i |" || it I llll' Iii -t-kl' .null )" < "II'III'.li'I"| I .1. .111111 II,,.' x'l'lllIh'.rinmliU itll ( I.J
o ) / Ilium,, uiuuu" I II.H-II i. ii ini.l.' iill 10'1"1| | i i.xln IH. I IIIISL'S ami .I.i.1\ M.I .n 1 k |I' I.I ""* I I'l. "11It': Nt'\\' 'I'lHi'iiMTV' l 1"1'' t 'I'li-iimp-, \ Ollrllillf.U'AIIISIIins .1... k. ami. ..1i.III..t loonr In (Ih..* poiul t
--,- -. ill iii.' ni.si;! .I. '''! IIII.I : iiI ::.i.'i. II.ri'1 tluli, I'niiKiii. ,unil,, ('...1,10|,| |i4 HI.i' | | 'null,1 |I..I.I |. July :JS. -Knml: oll'i'r. \hag; bill. 1
-
-
vi' un HIM,,lit,'.'. I lii g. I lo-ilay) :fiiy.lHK f :! I ) ; :a""I'I.II..1" | I fIII.I"1: .. I IS
|1"1\\1' \elViw.iooiul I ,! ,- wh11. "III ILJP'4A.: 1)-: TllHl Mltlll'. I ffUl'" .. Ht t 'si.l. HClMlIIK|,S I | s :it..r','. S IIII..i",..... 1..lll1uJ I I (
ly 10 a III. :3 ii p. ii. \Vimiimi"ii v\'i'l :.ittml.u. .- -. fiiiirauil u I half I! |Iit't'st'It5tt| 107( ..>. ;
-
.i'UTo ut ii i p. in.i I l| ll III I IIMIll'lllll. .tlll.II"II.II, X.'w ""''IKJllly :! ,
S.-1'l'Itn
,.ati> WmrlniMmi t a. HI., t 1".111. .. 111.,1| | | |, |t.> itt h I ll. I (Itt III'} 'I. (In In < 'liarlli1! ut I Iliw. r.iimniinl a S r.irlnin. : ) Inoroa-i- .

!ollnII'\-'II\U, I > JVntiiMil.i\ in l"i in.. :4 p..111.111,11\1',,,, \ | in. UnnlnL'liiii, millI,,, |". .m.On A FEBRIFUGE..1I".r..l'l'jh.III"I'I. Inr 1"11" rs _I '. ___ ___ A 'i'IKM ''s.IMII: 1.1 vis:! I.. n.ti'. inir at ,Iho iirotiii'i-ttafu'. still i/ooil.. ami, ii I J l lI
tin" mi'inliiL' mid rvriilnIHIH: | tin.tnuni'i/ will linn-h, III \\ aiiitL'tiiii." 1111,1 I Urn, I ilmr, 'IciiiililiM iiimiiixiiM| <
'Will uiuko. I Ilio ri'innl trill| t"iii-biiin,, at. tin.N. ;';11\'\ \ IIrl.\ \\iiirniLMi.ii.; I'urt ll.iir.in-\ .. TltnVifkl) t'oiiniii'i'i lul. 'IrlllliliIti'Miiltn I ol it \ i.lritiili! I ,sua )p r. ft1 1 ;
l'R., mill Korl rickciiH.' ri-liiriiliit ilin-i-t, In 1'al.ilnv wlimf I iil" inl :3 I'. in.IM 'I 1 I 1 I .; 1 M uiiilimn nl )1 I'.u"' 'I HI.III. II.ill llx' l'iii>i| .e I lir. i II ,. Hun In < 'Ii|IMI.SiMMiHM | Ikillin.iiltin: : ks. IU'11'011"1'! ;
TIll W"
Jl) IHCHM I i-i.: itpJI4b,4) II" Y I OHUKIUMI. III insist 1' l luil I.. I4.J
< fmtiml.iy uii-i'lii'( !!H tin' KtMiiiiirlllleai> 1 I' i.il"x li.nt': / l I"r W'III'IIIIIIII: ut Iliiiiii, nf nil .. I July 2.-\. ',aI.'titija'u'I 11"1'1| nl ildini'hlic icmlo uniformly ,
"o'|-lM-k| I lllklfHlit. t.OiM'ii 'i|> ) fiiiniiiliii| .1.| ii|uug; mnl mi) \ 'tj 1
for. oil! ,trItIit. / or IHI-M' 'nst-r 1""II'III1'IIIH.; ; Fill' 1,11.1, | |huh 1411 ""I.I| |>' nlmiiril I. ">.r !.> '''' IU.':""' ''li TO .i. I :\ h I SI). IMS; ; mnl, willi.| .> rvplrli1 u llll, Im'iil ,mnl gas(" ,. lit ll.llllllllnllll:: Illly llMfjIII't: I ciii'iiiira" ;.: i iii' ;''. Ihillnrx I ) HlIII 's't'. : .

....wiM 111'11"\: ('. I 101111,. I..4' II.S; l fllll.\\; > \1..1 K, r. I Ihni'llriU I nl' |.'\1 r-Ktlii'ki'li. pi "|''li' i'" "' th,,' |iii'..\alimi ..r u lln'Ir Iii .. ..1..1 lln u .1I1.| ...!. I .rnl ."',, nml "I'li'i\ ', Il.jPNitl.| |, | "'.1,1..1111, nlkll fioiunkiihaiiii' : Imt ilo-lrnjnl. hcv vii ili", "Inn 1111'O\'III"III.llleul', | [ ( atmany : f
,
li'ljmm .illh
ii lit il In tn IIHiMI1HI.K.IMl; : 'III MA.I SKI I MI. vnrri'iit. t'.Ia.| miiil t
l'I'ul'ill'I"M' ;:" nml kilh'il. IIMMI pi'i'ioiikliii'linlluX |
Tliu, WKKKI.V 'IIMVKIICUI.: will !I... '111.) '
1\I.Ias"tors:: Vosso1s IIN.1.11"' ,. at Thorn.i, ,, IllIp"l'l| | llll- .III HO IIVOI'lll-ll. ,
|1".ll.lcllll| | | any inlili, ,* .miln tlii'. I'nlli'il: -lnirnr .. 'xl".h
1I"l'1.110'1': J.IAM:: I I.: nutr winnn' 'I r A :'I i ni.KI-' -nil- ."."I'' I ". .. t'miiiit.i,, fi'r,, f I II"-u aiiiinin j i'i ,., laiN, Im .l\ "pllii;*". .\ fuvh s.i 1111"1'" lit furinoi' "4lsi'iiiiln- : all.1| .,.,- il.Hid hlll: ) 1':1 I'J '
SPECIAL NOTICE It iillii'' ,lH>..,l /iiii'M'iillk.' .. ,nf, .! '11'1"' i i' ii 'lii lit' ).I ,II.tI U i.iIiI 1 : jl u '\ ll! ...."... Imi lit I at suns,thai'e ami Iliioi" iiplloii 11..lilllll'lln'. .tli;I 1:1: ,:!:;"I. I''..t'ejgis c xd.a. isgo I.nv
nil tinii'H' mill r..ri'ti'f} tmlilili' IMI'I .t i I'uliin>iiiii\. ""' "T.. .. |kit| ) ..iir .M-i.i I ,.| "'III. II ,".I "lIl'1l) ,.5 NOT ll'l; TO .' ISV' iitlisiitM.Aihiitlti'rt ; ; --- .i a I,linini 1 ;. TIl Iulllt I I t'Hto I lorIliniii'y

1'1"11.1\ \\'llklllllllll,. rill!I j in I
riiiiiUliliiKi'iilt, 1111' n .111.,1| | nil |1'1'1' 11
Ilo i.t5-'P. 1 II.II.I. hg' U :4"\I iii Id lid. tn ,,'11,1 tm Ihimo lass ly with I niHiil. ,IHI.IH ... Wi. U'A-IMM.IMX' !I'. ( '., July :is! 4.-.St'su.) I liming thin p.iit \\'rk lint tic.isiiry

SELLING OUT .\ "till, IHIW .1 H i.iI ,5.. lllI'llMllMlllI" '. Illll! ./ll''ll'll "'..sIsI.'tIui..is| .ll .. IH-I'Itl'll I Illlll I 1.111 1,1.1 Mil rminiit. KtiuranUMi Ih"h'' aiilUi| nn'iilt, l I" ator I Call: '....Iay I iiili'ii" .liiroil... :a I..ili.| ii.i i .iiTfiviiil; I +Jr! ,; niixni, S 'in,"S'O money q I
11..' 1t..II. ,'IIUllH' 11.-...'.. M I, llll illl' Ill .. .|'|iMur! with tI'lr. rult ;iinliKit,' 'ihi.y, .tin.Wmnli'ii ..
r: .* ft. } Ill it II. irri I I'l "it* l'l>...1..1'| ...i |I' II'b I Stt lilll| >U !{'r.iMliiix: I Ihi' Pciit.icola: : ami Mi'inphitltall I 1111 I i I I I |pal.1 l Olll.I I Hl'Hi't" (4 "
l II. |lt.".". Ill llll -IM'll I ll.INi: I'lh.lJrni3"5 hi.allaN nil I I) nut, Htmnl" .,I Hi.- rut" "'I.lai'a'sl : | 11 .1
". tit n lilili, we irt s'luulai'Ils'aI,| IntniinniproHt ; %'a) (C""IIII| ; }' a lixhl;. "I'wa: ) I ui ta.i'jot' ((iiinl-i t rt'i'i'esi'iit' I,5(11 ti'y I Ini p

-- I11Entire ;-- ? JL.XH I., inri'l lliit iliniiiiiiU nf tin- 1'1I1".lIy|" In- ,llirinilil, |; ,, Ihi', inililiiry n'wl1111, ,,", lu 1111" "' i HIIII.I| | )for all I li'niliin.iii->i-

Tin1 I iniriiirl. I I I'l. 1'i.iHtu,, I Ii II Ihi' 'loi'innl.i. nl. hI.. f lirlfir.'i. In IIH H |".- ,",,1 lilt !. ....a; I i-rt'UnUiK s I'lroiiliitlnn linlb, fI... I IUll.mnl )r'loiiila." -Ic.nuhout' : in.iil Hor\loi', : I''.. ,
Stock |liii||li-llll" *' || llll' lul. 'nillhl I I., .In II.' 1..1.1 -ll'illh allrl, 1 III'. I IhHtMi'n .ill It.. ."..i II ,fi.llhrl,. I plm f W .''',J.Y I'uMMmtcm.. h.,* IK'on ,i'Htahli I >ilicil I from I a I 'Tampi: a Ii)' 'i 1 1153 liiiiinuH, I'jilui'urt I lhrosigliouat 'I I II
/ \\i IV ".illU'il. il lul tgl.t. S.' lurillHli. ,il'iu" th, l.lrl; ., .i''IIII"U''ii.', ,1"il .Klimt. I tail., a niHllirl S lln*. .- !
I'i'l. 1'1 |In.' -*, 'llill: I 1.11.,1"I: ) ., ", .Uul I iii"' In.til .1111,1 I \\ llr.liA lln I liiHunincii, A HI'iiry uf Kd.; ( i.ili.I l'l"i".., nut' ...1'1"1'I" >.-l, In, llivan.1 :ami,, "10- (II'J .ni: sit"')' .Iurllg I I 11'I,. wl'ek 1II'II' "I' :

pill Ii l In oi' II..mo. n \tcrk.A Itar. Ihe l I
-.k'- biu *'''11 t.llIt''oh''' ii In, nviri-lKlil. >'11 yi uiIUIUIK a Illit.,1 lllc.: lull rl1( I
.
:-; 1 JJ I. I : (_ .. .I- t
-
> wlili-u" I i silt'. ovsi tMuliiiiiilitsllliiiiiHml I I --- uil.i 22. u total ol :221:: I uintiiiit, 22S!:! 1.1" .
,
Colin "" .
1 < i HMK.; AMI' U'llll 'lln. III.' ") \11:1011: I.DM |l-It.:: t 'O.MK; MANn I 5| 'IIIK; |11.1| ). ,1,111ill", I.. "'i 11 |1''III"lIy' | |11.1> | Iniolfi'r ii5ls'liti'il \\d.
BOOTS AND SHOES t>i uhlrli" lli'.li |I.. If ii ; II.,- H "..I.. tin in.in ") ,ta in uuili-i, .1 ti,i-. u rliuiri: In t'I.{ niin. .."I I '.1'1'| | ",,1,10', ''' for I.......*.. l'ulniii/u lilni.m.'lly, Nm' YUIIK July :.'',. -Ai I loliirnoil ._ _. ._ ii''
lin-nf| IliiM: "ni. .;,irli Is iiulrlii: >, 1'11111,1"| ,, i.u'., I lie Kjllmv fiuiili .\ ii liiKiilxvl ,*.
"| | i ii u$ at |III' I'llll'.il.; liy Hit* Join ual, : oi'OiiiniiTK'.tlio. Ilk 1
motion
&
St. \\iuri l""k loiinul. h ,
iIus. J
I.rllll"I.tll.l
\ ilijn'lml .. .
"|1.1..lIr".1| ; s a.ui' ,1 .. alii... ---- --- |!
-.IT TIII:- .'...i'il Iii ir: .mil allnlili1. I ,".II'> i viili II,M .. nl ., il,>. I .111;. il., ili..irili-rul I .*) li'iu. I....".* I". I" H>lt 1'111IU'N.tl1: : : ;, or -'1 Iii: 1'1"1- movi-iiii-iit a I I lor I lot W"I'Iwilh. I I a roinMINon IhtIti.l \, July 2S.! -The Iuku, of ,:
at M> In mi)' n uhiup t.. uialikitiil In lukimi'' In IIK nr IH. HilMin. . MO.I ( uinu' |H'iioi| Itt l ) "'.11', l''IIII 4
... '"I1.\\1t 011".1, I i ii.rou' n I 1 I ; ,t.'cI luroslliat ;
5S4
New York Shoe Store IMw<Ht rr 11,1.; Inr Illr. lilur'4'iiN : lul/\II '.

::I I ( ) :-t-t1 : ; ( ) ':-; "nrliiin. >(i'l 1/0/ "I"-t.. unj E)i' < il.i...-... 'Ininli I'oci'ipti: at inloilor, lownt, I I.I :!;! I tin- i>roHi..il| ii mi il.lli 'In him' Ii .

'. r I', linliii'u. tin) |niliir| Id |I.siri'l.us'/ K"" iar.Shipimiilt ': u I I,|1"uiill.'C" %S i lOut 1 I "a ii' IMnovrr I I ainl I j

1'01.l f<''. .ml t'yx: IILithiii, I..I... |I.t\' A | | ( III,) "| lie 1-4
INTO HTJ3VE33XJC3-: : .. /: j ''I 7i4e: ; ; IIIII"N us: I us.I :lr7I..al. ; "xl..eO "I'| .t'"lhl'.1 ;
C 1..10: =--1 ( 'I'( ) 4'\ I4tNIIq1)I. (.'oil !bav 'Ia .'t, urti-il In :L-II' "u I'll us I' iuttf It... I In N"llho i 1\111"I nf I I''II..I. ::1 1..11..1..1 I | j I
The Entire Stock JInst t lie Sold( in 'lliiity 1 Ihijs |l.a' ruf tbiiiii nl.i"...-., nml Kiiinilii: I tit. ) Ii I. -
*I lilt IlliliU.M.IIIII." .. Uu III 'Inr M ..1'1 i 11.1.11 li. ..>|... MIM;l k. n'lII..illillUHi/i I : :i I /) i It.... Ca.us,' i 1'1111"1'| IC\'t.1 :

l I. Uliat. It.> I !;.|>l Will flllllivll .III I'll 'H'" Hllll p.irt'iUwilh: I I :iS.Wl! !' Ulen :al I lint .' Wih I I l'I"'rrlll, 11) I J'i ii sue IVrilliiainlI I I ,
of I-III.IIUII' > -11I Is .IlKlkllU' ..j. Il' Hill i II'',",,,,.,Id ll., i I ",....' U' ... |1'111" s.s is' !
Regardless Cost slam. i-s lb... uiniLa' 'II..i .11'| |M .u! .MI'in Ii",. s\ -l. 'in in -.riu| ';. am) 11.1..n. ti|I'> lii-uli4i>tli 111 jaI 1.11 If LI ',('W |..,.r f {l4.* 4 r'ni' "l i 'i"V ,lim., in I 1SH7. Ki-rc'iplt: at I lao. purUivci ( I I lit lii-cii .1..1..1| : | | I ht: he ,141 )1 ;'J

110.\1.,1 I "r I I.I.* ...110 S Iii 1'.II..nl.I S II"' I ;II""'",,t, u aai'a.auil.M|' '5.laN i ....Ii |i.tir i ,,'I a,i.l| : I' :MI! I l".,h'i, f..I'lho wi'i'k H.Ulnl I.. litil.iiii hit. |Mi>lliiii( Innoli I.

1tII14I1LI)4P tlaP (,, "PUI Ilu'ui.i ,... : .41' ....,..... |l'i\\' AiiC, :, : j.iiii.i Ihsilsi'j.i.:
BOSSO'SUIJESSIXH .,'SI! lullll I Iii' Htiiniv <;<'k la.l yuai.1'i'livoilt't '. ,
.
10.( ., l'ah ( 'liiM. Hliii.i-is.|' 1 in 7, AT I OM I.} ;J.'i! I I..-' l I.>, umili' 7o; MIIL.UJDPaim "In.-:! --:.V"unU. l' '" ml I l I from planlatioiit I S I I.CC.S;'; '1., I 1.1:,s III &(\\I'Ilrllt\ .1.1.1,1.I f

1..Jj'lo'I..i,1. l iii: iu.ii-, OM.l.1. wnli... I, *1 1..V 1 TO .ILliNKIM) I'HIt UV.ont tJ.; ;>,.. ,::..i".' J,2'J:! ; Ittit ) car. ami total ule.I 11'1 1\1 !.III.d;'.. .liiloinu.'y|' I :
:;4_$ll'alr. .\.II'II'.JI.a.IiI' 71.\1'( : 1111 I ;
Slil'l''I-' ''I I tl M.
OH tI.I; ItYConstantine 1"1"| fly ..1)11..1.1..1.) | .. ainl. I <') ,- u'l'iwiw I li\'l"i i it'.. Is"at ii pUn(4li', ( I >.tu. l II i ;.; will I 1..I."I..e I In I Cnl I :;:'tiiu.: The Mo*. i

'liiMiuKX's) ; SPJMN: < ; IMIL: : :-II ( JI-, I )J.'j'', ( I I..N'I :'. .u Rrujt U-iuItt lu tin1 ,') !_. !I-.w... IM'ru ".tl,., :lalll.1 11I1:! IJain 111.1 ..,\ I liu/iMii) :-ifi'l I Ihl! Svict( :UI 11 I I.
I'I'IfU .ui-a.e. lila r..., llir.i'lil-ix. ((11011 "I. IAssti.a .
) Pair fiell'' X'w OrloanIJaiul. Mi.li-. Sh.w>. C I XI.V :$1.75.:; worili' f2/i: i. ApostleI inlli.. -.lull i I lumuixnl. "I.|*' *. ( '..11!! mill Iii%V M'ar." a..II..lal. ( ) ilolivorion) fiumUtiun 1,1..11' ontft'C rdiitiMit vvilli .ilciiuinlin IhulijMihiiidii

A Jut ofdnnU'{; Kii'iu-li 'alt' 1eiitiig.c, lUiut s>.'wt.l >hu '", OXLYi.Ji: .*, worth )our "')c. |iri'I''II| |) uiljuiliil wltb a pulr ...1tln'acv.kt.rAt&4 I S .1,1 inn; SCI''III.r' I 101.1111011111111"I i.|" I I'niiru' i't'r'llisissist I from S'.'
tii. a pair.A I >K4L>.K | sJ' I'J ,j.I (hi- Iliroiiiof, liul aii.t .
1 1.10" u
.|a'u4. >'nr. v-il. l atalllt: : ;jI1tj,41:1: a "
lot Oi'III.'ColIrrc.: ,.. a..II.cl'. Sh...'-. CI)NI.V ,l.'"', wurlh tlJiHllur iiM 'l"ohll..u mid 1k. 4l.. nuy lay 'iiU-t, 1 I, ( :| faith /1..allt. \
I".pu.d CJF. to I Ihu < ilfiuuul :
\
1.argcIoLI! : ol tINt; I.AIUKh'hllnKsaiv I I : : mluivil: to Sauilkin;,' |Iri.t' .: ..t : Ji-7 |1" nuiiiu pulixl: la-l year, orin ieriiiiny'v : hit ;
'\U. II u: t ... .UlC\'II\: : : huitIi'I': : O'l''I;. liii'ii'Uiiii of :.T-i'1,111: g I I l 1IIIIe., unit a 10.l hat lliinarck: \be llr.l 1\.II..c,1 Thi
-I.KA&K: : l po NOT FOKliKT: ; : THAT Till: j.
.
I.
I 1o..II..U.. lalrrop in klhtlii J7lh niK'tiliuunt ut Illiistnitiinj, lillloliei'flictof
1.10..1.111. tt: I 11I..lt Ibv i'a.lall. It" n.-.. ) July :: aminut.ami
NEW YORK: SHOE STOKE '1i ,. .!r."J,," It, i-im..1 i'iii.< i.f tlio Hi.x '. iiig! 11.1 c'M'J;, :!t;;, .I/ai'h'/: ''j.J.jlll.'i; ; :', Ial.... Kiiijificr: WillUiu' vi.it '
.
I 4Ii H r.iwImUn. will ID r.'. -. liniu la-t year, or mi Iiinnu.i, uf lu Si. l'.'li'i'.liur nnxlllIoH antl-
|
-.11.11.1. far 1,1
SKLLIMJ:; : ; OL'T I al I j iniic-'i .'< I hat will 1 U'C pun ha-rr. :"i IIi .1 t- ..a:.ici > ilollai.! : E. HARWELL Ir""h1|" l I.) Ib"Ull i>'ri'.1..1.1." i'l I'DII-kiin..I| ; :1li.1V. ) bAlelu. lilrlll ho-tilily:.IK N"II lit tho ailiiftliol'an ,
.
.aa .1. ('''1,1. J. JK.NkIN; t -
Conic Farly J alul i l St'curc Your( ) Iirgaiiis.I jI. ftisai.ti 4 u. < 'mn'.i.i>. ur 15.11.14-S. )tailriaasI.. SI.I.t {.ircg>i.'Ihu -
-TIII:- t..lI.i.ina'.:... J21-It_ Moscow[ (ia/ettu ays th.it ( iffnan .

E1 Froin IIHWmi the !Sinic' will! I.,. 1.,1, .I fi |I' in. ,. '. "'1'' J ... I. ....% 1 ) 1 J l uj'tuin OH 'Ira r.
IN J.... ( ) \V' I. Il I < -' 1"-: ; lint i...n aiwsaa-a i nl I tbillr 1II1.1'ul.llhat Ilii /great railruail 1..1. l 1'M'UiHol l. )Kiiro4:' | >, auti
Remember, the Stock l Must be Sold in 30 Days. i t"I _ rc.-.n.lMi.n |i. "HAW. ,.., 'mi..y Mill ili'lt.. I I..* MOW U'illj. I "|"'|1111111I1111'.1| ,| I Will I I I bit all this way o Kiunia'. uliiiiiato iles-'

II\ ,\. H. I ll.M'll I Itt.. "\ V tl t I l\MI 5.1. a IU \ I' H 1'1 l..Nill: Isa. t".I"v" lIsa ,.w 5,6 ,.. ..1| mini-iiM mitt uii'l I M>iiicuhnt I ilillonnlrjiu I Ills)'. ,
S 'iMMI'! i-1(i\nrtiK.: :. rui."i: n' UMIM: 1 ;' '......1. '.\ WM. llfcUI-ii' >, ss 11.1tVai wiitil c'tei'iUy. .
York Shoe Store ; MH nts ) .
New ti iMi| ILK; fl. 11..11. ( i.., Mivr.uii.isti i \ lew"IaIN'r| | the Kc! >..kovuSluvu "
\ 1'1 StylI UiMitl: H \IMII! lr: .. III :MM.; I I'l'-'JI I t': IIM'11 Ut.. ( l <"'.. j ii.*';. (I Kvcr; i Hull In U'iu;: mail" by rail-) the ..rauII'111\lclr I .m'l'll; l IglIllldl; r

A. H. D'ALEMEBRTE, Manager. i iI \ A 1.1. MM O> HUMIIItl I I lAhl'Irlt: I '.'''I'U'H 1 % .hI A Mill.\ j M'Y1V!' 111.111u' 1'1I1I.lloc"II.I | to ,'ou.eall"C fii-t< in the aa'i I hat. Kiis.ii:. wi halls I' II'1 (theIjlk'xiik ;. .

I, ( ( .M01TO, ) ) ( : (! (t'H'li( S.J.I'Su: SMALL IMIOFI'IK ( UP, I.IAIK; tit' ".11 It! II|I \. aw.A. I I : I IIK, .ti.t i ii ('iiii-Unlinoiili's I (1I

M .jr. ;'airs-I Auu I arl..',,,. pruiiiiiifiit railruail man thi i-vi-u-: I Iicrinan Intrigue: i i"

-- h lid ''i 'I'i I 'I.. '1" "I OUR TERMS TO SUIT OUR CUSTOMERS: I t .. / Iii'..irnrl -. ."''IC jC4\ the fullmvliii,;* Jt'inlci; to 'I 1 he .1'.10 irciij'tli.. or military I

C. R. OGLESBY 11 D. Ui.llIU i 'i.. .., _'. II 'Ui'" ..l.i- > (Ca .li. Small t ll'Kirjr l'asrl.oti.pI. ) l'juiti'..l a t
> HP I llllI'Is'rat
.. n.L v |I',iv. i,ii u... V,. 11'I 1 -. I &;.t... Wirkly or Monthly I I'ayiiifiitM.People's I' ii.tairi,( ti. tbi' l i'Ur; waai. ilui" |1",1' L'vIrcaa.gital. it'e : Thu IScrliti iiiliciul) Ln'le. .trosIy,
L Hut. ,ib. J.. -.-....1.. .. The J ark t
Mil .1.t.1baEl UllllJIU. rv.i It. I Ujnn.j .III. "Mjnvlllc. Tampa anti" Kev i.trust.
UHAIU'ATK: OF "T. I.lns I MKU- ,, .-.- ... '-- .ri'..ll....".. i4 IbU r, .i | nm.I..l.I.I" hit.luLlS. titt Italian (Uuvel'II11 on 1_
ICAI. lOI.Uc.l: : : .ll.\ III' ,.i.: lIa"'" II "'h" usid .A... for ThB FnrDitiire Bazaar I r ,ihais. .tal.14 .1... M.. I.ul "IIIoJII Slat. \Vf.l I IUiiioa'1: tutu con useat lion., ;ainlhe ,I II oi'uuut 1st' (. ibUiion with Franrii.. ;
'i.Ic.Iie.ri I .lUnl !l1..1.... Il 1 I. <*.l.v )'UIUlttL\: I W.I) % rorAIK )I b.,1 Ul (list HIV d.tss.laiit .1'1"( .' ant, n.wtri.i 'I 1.! < u.VUWKi-1 II. bu> till iifi-tv .\uutsla"ii f
lloPITAL.l i ,.ir to ,i t &I..at,., tL., CiR I ..110,1 t .ti ....*ir !.. ll.' '..11101..1..1.| : .' bir.-iii I.f tb. > pliiivil( under out Iih5i,5etaci5Iwillijis : : .
I, ...... 'u) prtw a. I4W-H.,,tJ \S tII ;sI11..1I 108 and 101 8. Palafox St.. I,., Moudif. i III >rt..U..., I"" ', ...hit. .aiuiwiK few iU I, > ,. 'the Plait Iuv... U4iul. L'UbIw.sIL.1111v4. t Itiut'u, ItnunUf'r4.li'
UIthw su4 ..,.j.U,ILA I UI''h s..... :2! .1..... 4 i }iiiiu.'. *Birruuiiitfoii: t'..11&1.,,, ami JuUrUtugt >.' litkfu .. i-oub-vMxI. kliiient uii'l UU'J '''.',."!,'. cuu iiilvamtiU .
lulil utW:....;._a.aun -":1._ I v't'UH;; .U 'fU. Wi MJt..4Lbt.... tb't IIHft; < >oj | 11..1.1" I Ii I. faiMitroriltfi. /abj. llw- twirl. .1..111... Ompaiiy; i. 'lol I", the con: ti'oiling I. tU"ir UWB iuii.n..u m ilia of tliu city
: I 4ud thMiipMuufl..riu ..*,u..... ,,'r'.... J" "";III ..rdt.i t.... '.ulI..1 .. ....... ue.t'aia'r ..iaIi.. l-outrof: the uomliliuiioii. Slivnuaii 1'.."" by w.idiuj| ILiuauA.uu&Lis o
|:> KMII; >S .h JTIXilW.It r.liLr lo..h ti4.: 11s .10"... ..,. IOU bqlL4fl. liil ku rtin i-iif' itt Iasaat'sala. I I'.ruJ. .o .1. f
U JuiiUrU .. .... t b) lt. w\r1'p' "'0tht > 11d.. 14.& :&.U&J u4'ii.4I. IMLI .JIM'f-C.IiI.- ; Ii"r" 16 ....'. I'* a IM.riul ut lbr*.. ....."lIu. 1'unani: |l.rc..lIl.u&II.: .. er of (list KlorlU Uwirut.rcslau&sdeuIo au l ollu-rn, TbUAn.HUiil f.
I Slio:.. .lM roMWkMCUl. i* tU ... .1.11' '" *taLMIl 1M. &M'HJJ' < ..'... .D...1 I' :Nutbil- JI..u Itao ".4 I... .hii.I Y.t4ry ,a rfrI" ..I Print iiui.I I'ruau.riatgI Al t ...au""*-.., llii July 1. 1_. .1 "Southern' I. L.a l t.u i plaoiil; in charge: I U uu1era.ehIc. ttttuiiiti'd to l las Ilio heal
tit J.IUH.V .1..11''' IVbLIK, a .tie furuituri Uukiuby bi .. *l.lettiui. t I J. V. M la't tt-IM. &; "' "$ ', l4' .
> ri-u <* Tn4, nuu.il.It to tLls" 'Ib" *. Jiul ml.tl
...... fllmatr lor .. ,1.wl
.".''- I't'f "U t.lilIotJ ia 1..11. sti1w. t ....4'..(.... UOic. aU'J Lir "..uIut wbU..3w 1....u.. -.cu', "H'Cl. .c JudJ.11'.t Ju'lu-UI i iri'uil ol .1"1101... unite I FI6.s'1.IA .y.tsssi with ln-a>l'iiurt-| \"It"l.u<4l ha, rtr : ,:,

J Jl Uua fit al J. "'IIOuyilh,. 'lliU |>l ce. every t.ri. 10 v, ut* jn r '(.jr. l.uWh1.,J


-- -

/ .
..
_.- .
-- I --r------ _- -- -._ -_. -
-

/
., .
.
.
5-- ""-. -- -- .. ,.

... O' -. --....... -_ .__, ___ __ ___ _= I-" .., ,"!. .' ___ ,_ u __ __ ____ ---' - -- --- _._----- --- --, -- -- .
-- --
-' -
: -- -- --- --- -

.c t nc'u1t} (Cawmmfal, alt water of allY dcfth that mnly 'he WAVES A ot.T; IIANti: JH)1) THKN.l.Hn'iM. DLTiC1 '

: lv ES.
lesirod (N'lIny.fhips now )known tonllulll'llI'fal'O \VARIJ
l'I'III.IIItJ! II Y TlIK olllm'l *riw llicni ; b'.t yon can _pc Ie Irfp' ;
or thai In nil piu1jnbilii\ ','.
(C'OV' : I,1.1,1.11, i'l, fi.i.1'IO CO 1 I I i mill InnguM feeling that r<*ull from ilram- iUVfIIHr
vill WI' bo kll.n"II. nplt'litl. TI 1'c polieoiK' sfiolii; ( 1 u u -liii\v I
\ 'Iill:1 __
I or l-nlal exertion in turnUM _
om -1M.. 11 ll't urnl I'tV: Hi i ovcnt- I h."I. ic r"if that ol time ( .i'inagaui : -
mont :Mreel.TKWJH1NVAK1AHLV\ "I'lom, tho time of the :pLlli'h:; : oet( u- tiifr' t.rriil Hiy. The j > of Celery I one :1'1"111'1'|
r I.ine'l ,
't thin ,raihv: ay scas: :I' id d <'n "' in
mnry, of I lliuhoiriiof I III,! tutu I' (,II'x.I Ounf,muni, that prcitlniriiiii'l .,mR atol' '
I IX AVACC.I'iLv l'iiihiiutti'e 11"11.The 1 ( till i'r 'pill -
I Hie 'I'"f. l.y Mall. \, .tl (Oil leo to the pieicnl d.iv. the ample' rnjuvit ,11'111,1 ihic 1"\111 : ( system, anti forlil'y IL I} Ifll I the |,irNnii"i < hl'lll Vtlu n tin,

:,Oi ix :M mln. :3 IK) ) und I luc etipet' hoc aihantjgci' oflholaiboiandbi : III nltatk "fpr 1ri njmrncr debility. Ilii* tithe eanm amid) ;"il'lll. 1 illl"-" i ., PRICE'CRE

lluee Miinttm.I "" I WKurtiMiPtl "ill i, ,: }' ol lVii.jcnln lute licrn' I < | :laiul,i IK I tiimlistienlihr s )) cine not 1 drink. It is a The iicne liM-ouil \\101\1\ ;. It
(
"IIUIIlIth.: nmbinutinn of gi ing lastingIt .
i tlic.MollieM.i''
,bUonil I ice ilsilipiul I | l I. ol I 111 -
i h\; enriiir at voiirresMoneoorjilaee ecojfni/ed. I Ilhl( I leco/nition nf itiupeiior h
nil ; diaea
I tit; t. IKH! 'inl bruin cures .i, I', niisvlv.ini
of buiitum, tit iVl' cents |I'Cf month. ) I al in :I. an ol\lnlllllll;
mlvinl.iiro: I: I hat u conliniicilhrouph I 1 I life health IboimanJs wlione
-- Hiul IiHt brunglit\ new tl l>I\' u: tictectivi' joining! [it In

1IIK WKKhl.Y? CdVMKtlClAL I the, tniiic natal liiilor) olliUcountiy. 'eik.iiim1 ner\f were tin' eaU of their many ill" I I Islenxon IJ'I'I'/'y blJ.11' i / niul, 1 (11| o-iiisr It sn (./1\'. I R.PICE

I It piibllihnl I'\t" )' SiiMiiihiy, ", .evening..mien nt l) I I I lit.' Kc.'ltl'al'hi"AI I I poxiiiui ''J.rri"ly| vabmtile, at tliiim when feeble persons, are I) tint iniiiv t'f the '. \C. i I
$|.'") a I'IlM3ig4' I I'ti-o spwi I
jciir. dincfts which la )k limit ,
t. a nearly alwaysxiniiounil li.mirtil.V, 'i' tieS eu 1"1'1111:
.
tuples rn'o. Rent mi *|>|illviitlnii.AUVl.TTrMNH 11 to\vaiiis, theVet I Indiei and till Inl'le un.trlk. .ICI\
fill" I'nino'd, Xlery ( [ by relorinl perfect ; ,'. W i \' 1I1'PI'h.tl'llhll: ,
UAIMpasonnlilo ): oasis I of I ho filiI If of. Moxiro I l I. Mip, ('rior dread oflctlclclll'. nii-eil 'lur linn,
: ) nhnip-tfiilircly, re Dove the liability to ) :I | WI u : Daos
I""lh
n nil,1 rum IMhIl. on P|.1"
mote The than<'trtu ilniii.lt lilt 1(111 tli I nf:it t till of nny I OMMRKCIAI.1: I.HIHT: In t thin I\1 CsidcR l the natuial nd> nntage. ul uoupjily ,rl.el',!: .v another', day In'fnrB gnining the ,tltfihly hut only oltaiiioil by Ibo I lie Ii 11.1. 'itt! Illiiilll, I iii'., inlllliiiiillioii'; AK N

...;clloll. rPIHI"I'lIl it valuable mheitia af water I and an ample i' an<.ln>ianc "- ulp t>f tbU fireat meilitine. .SoM ty l>niyyi l*. flUO. flu far f1!.VO.H.n'1 \\01'11j11'1 1 ho I e..lit "IA I': V iltmn flAVORING

I lug medium. gl'OIIlIlgl'ClltCI'I \ t thafl I Is to I bn found u for tIght" imer.I with many twUnxmlnU :11I"" )..II'I'lhlWI"'I\\nlkniv I
RICHARDSON CO. BURLINGTON, VT. men ,1,1 ('IIIgh II 1"1'1'' -taitt I"!
Our 9ub.rrlition, Huokn, Pr' rooin and an)'\vhcic cl-c upon the :Soul I linn W1TU.S, & I\ v\iuea: no : sliniiltl l I. 'i\>: euto |
l.lnl BrpHlwavi<> >nt<> I'"U" ln Alntllnic -
tN --- - -- -
iittu liw in'o in\ Itttl to coasts of the United Stales: or of CCII.Iral Hint I he I tuil.
cnmo Lion of mill,patrons.MI for or Ibc'inm ICM. Amriica.In 'ui rpmtsseit\ by anv other hurt of I lie hay: unIt; soven-rilils| of, tho sugar wo use.while 'I lieic, ( :ue, mt her I Iliiny, 1"111"1', I OWOSI

rommunli'Miiins I lnt<.mlM. for 1'Ublientlou\ nnd I Itesh u WRI.1 I Islheio I I abiindanl and i of sal tsve I in poll but I olc.lhi't I I i I winch lnijlil In-- ..1'11\'I.t.II\, I mRAGT
of lie
.
I leoeiil 'arsthcconnection I I
must t lie iieeompiiniftl ,by HIP writer' nan ) "fIt \> liolesopiieiiialilj.Thtl | Of[ the tin fpil' ilL ul liniiii| u I'J I 11"1..1. I
tix
Hiul uiMiviH'' nut I for i.umli utioii, but ce anavIiItiee : loit (If I'ensacola by tail with the now 'id'j three of on' suigau'si.s Ilh.I"c,1I'f.cllltn .ld"'lhl' gun: ,
bv 1.1li.iolilli
l'epol'lwlu m
of irnoil) litltli.Atblies I t lie I tPmh"lut3. t ) \cl I
all Icturn Biul cfiinmunli-iillonft,, to apidl I) being developed I iron I Indus- he mo,t einiiii'iit I nnd'\ distingiilshod: I I I Oltlc :i 1'1110,11.1.1,1 l lila t.lCi1iii&t-, i _
on ,:1 I, Oil I)' ono-lhiid I i I poos I into I theTreasuiy. ,' _, ti'i i .
lies and\ tiled 1IIIIIIIIfadlll'l'I 'u of Ala-I o : i"hl ,11.1 il-la'"I'
I'KN-UCOL: : UAII.Y lOJIMKHClAL.It ; .)lllccis of Iha United, Stat i'm Navy at r,orl hy thn t'nltdil ( Endorsed by the hA rtn of
I It is I and I inineresar I !- lie coiilil. "\ !how lnilunilli- !'BIp MPrmpnl. the O.fl
I snd U \\PHt iiM4-iinicnt etret.IUNI.tV >ama, wilh I I I the ample nuppl' )' of I coal hat I hive hero letter wasteful anil I'uMI/Knnil) An'I. n ti Mrnl"I. I'urwl pn5 marl H.-illMnl I t'nt."ltN
a 1'111"P'H'lllg lals ioh while the uairest'ltaihv.i ''a
thil' taxation that ( K>t>\\ l.sklnal'iwli-riliionnotrnnt'ilri. Im'or Alum. l>r, Prlop'iinellcliMinil HL .
) oppiposrs III \nlmno. \"
(oint to the INI i'borof" i'etisai" ola' as (heitoprrphuc to cOlllan I ; u statement of Adniral i I ; I I a in,im'is uio kepi| I lou. tlivlilemli I I I- traits' "al'll I-, non or.innc, .\10"0,1., Hi.-, pk,donut coutiUa rolanbonalHIsutthpnikai*'
the Cov-
wllhout bcnotil
) JUIIII: !*>$!. : for the conntiucliun I I I ol I I'.urairu!, I in which I ho sa\s: I that tax-I: ) cr h :),. |'M heil alJ! bonilliuKli'i's ue PRICE BAKING POWER CO.. New York. Chicago. St. Louie.

--- ---._--- for I'tllcnl.-I HCl'nr1 I lie enuuhul. letlil the innoi' _' ._ _
------ -- -_- .,--_._-,_ -- hips of war nectsnaiy: the ileleic-e ho presofvatiiin of the hirlmr: at I I I'eu- .wllllc,1 = 7 -: = _
-- ----- if I litistt nntl consli'in rt h'iis.oiltiutitieui
TOUI iXCHANSES: ::: ANDSTUA of this countiy t or for I its t commi'icial m \I'I'kl i gm (
naval sl.uion worth "Xaoml ,! tie
saeol.i\ .I\ : was joutli, p.issionatuly ) '
I IIli : vvliit'h ahstub prolit.in.ik- iMiii: >li..lHl ni M airiiiuioii. I'lu., | si.:
Ii i Itself a Wil'. :as lilllCl'l'd fl'nlt I iug} t Iliu I ills uu a'get' ilth at t the I, owneisexpense .
Now please rcincMilMT, Hint Pcnsa- Wcf-l- Indies. What ate Iho \pi, ices ? lleic liTiim- Illhl"l her hand at pailIng I llceoiihl I :explain I t the lel.l- -- ---- -- ---

I'loiiila I thaI U is It be anxcited that in till I alit auneil husband I mnv' I louis lietvvecnl huts Jels,judges :ami tinpoiaUoiM "-
cola la not in ; a Pall may safely "
Uh '
smitli
hue lar
ptI: :ly to I w a depth, now claim the pilvl'egu! of.a ki- aunt. how the Itcnili I N so McKENZIE OEB TING & CO.
of Alabama eoiiilition I of the development' ,
proper, "
of the territory iiesenl
'it' water At sunll of I 5 said I the
a exponso capable "Wli a 1IIII'lIt, Alphens nflcti ici'iuileil I I ini'iiil bet mm of I II ,
1111
of fever In FlonJ.i of the steel and iron industries of Alaiam.1 Mio lot.ked) I hue
and thatrcpoils eing inado c.n ol f admission for vessels Ild, I at moon, lUr iip'in' I into toi porations( "ii ave
\
arc at poinU ai far from IVmacola in t the poll of I'eusieola, : furnUheshe of any 111)but MOIIIO "I he ('dip'e i I Is not quite l I total."-Chicago I- the pull." I Hi' inlylit obtain mlinissioiilo ----IstLEn.: 1.SHIP -

is Louisville, St. I/oui', Pittsburgh befit OI'I'OI.tUIlIt for the safe, illiclent ox Petlitil tIle to make i l'O'llllul, and Times, )) one of the Icl'\1 raiul jtil'ics amistutly :

and Cincinnati,, anti that Key West I isas and cheap[ construction of n:tv.ilvcNscU thoiccemary the piocesscs by vvhieh justice,
i.ubor bill of thIs of
: year: containing "What weio thin last words Iiig- wi, suet n to Joiinic the Whai list \ho CHANDLERY
far fi oni I'cnsaco'.a! U Chicago to be found any whcic upon( I the approptlalion. here is Ten- 1131 Young ?" a-kcfllho I trachei.( u "Ho I I stciiN a baum, liceoiac" as toll :as Juno

Ills :Study:; )'onr geogiaphies; and :oulherll I coast or tho roast ofthciuir, ( saeola wilh most uuiuguit: llct'iut harbor. never hail\ any loplicd, the situ"mu it bid: (to the robber of a 1'ilro.1. 'Iheio !is --ANti '----

you will not do lY'imcoU this injus of Mexico belonging to the United :ind a depth 1 of water now at low tide 1 boy ; "he was ,mauled lii sit,-Hurdclle. no mil to the "i I'o\'lc {f : hl..wll!

detect I se nine the, itch I" .IIII.i I
tice. __ _ _. States. of 21 1 feel, which has cost tho lioveinmetit the opens atiiat'ut JiiN: flhiA..L : 1 ,
i )
"
Whcl ( lame an < : -: 10
A BILL hall been introduced, in It therefore cntiiely uuueeesH.iry.hat : a small cxpcndituic of two 01 A Nt ltPl, (\ genllcmtn, \\itliina 10111I11111'I t \l'clol'l ti inlet.statul! I how ... IIA.l \Il

of to a cOlllllllllllloh IIhoulllbc :appointed three thousand dollats, and Mobile few days, when\ arc liretl of l'a'llIg Aineli lciiu l.iihv.iv credit bi'mines abyword CIOJ: ni" tO.' Patha fo' "nt'l.
Congress; by Springer, Illinois to select a sIte for a lIa"'III..1 in thoireseui'O and shame aunt vvh '
hI subset' have for- a : )
with only 17 feetafter nnexpenditurecommenting 00111 ) iptions, come hI. ----- ----- --- --
tax the products of all li'tint companies of the foitniipof I the ill
t :
of these tabhslivd fJl'\sl'l'1.\ gieat ) AGiiCYli's
I I in 18:11,1: I think, as showi ii waul and a year I' six imoiHln 1111)
40 cent in addition\ to all internal pal.1ll' fiinply, )' the ac1111111Ill' ::111.101.
per alive to the poshion of '
geographical of million of( dollar in Thid islhcpiopciLOUISO ( (
this elm'
and to abolish all drawbacks by paper over a fll Vlrc. soliilaliuiis,I t of successful I cit iii t'. mh'u'ml 0. .
revenue taxes, tIme country, i relative In the \\ell-known' .. and saves trouble both to them The tlelcetivc Mea U aurooil one, bu "'llrl"O\"'t11 1IJhl: C'o.

on goods exported by trtmU.. character of tho harboia upon the Yet the. natural advantage of thohal'Lol' and to w, and wo wonder that all out' I the lic'ltlofileleclivj1, opeiutions shoiilibe Ill. II. Dodyo. 1'ltc'll '1 Oi 11J'
The object to tax them out of existence and of I e t e tuuled. In I lime i vve in i:ly li.neiH: -
coast to the great development do this iniluadof
do not
:
f 1'ensauoU ate am h that even ) l.oucl' I siiii .
IIllsclbel's : '
tai 'I"'lt l'ulll'
of in the thieves
and the body lliopco- mudi Inteicst
gicat
the mining I Industries I of Alabama\ ) month knowing John .\. 'f S Co'
the wick
with lomparatively no expemliluio of pning or ItO4'hIIuug' on. 4uiI "
plo sanction and vuHtaiu the pilu- which In both iron and coal : I) who "tcalmllolislS vvo tlo in ).lImv. ___ __ __n _. 1111' "i f f"llt.|
are now .
iibinall amount compaiccl This course was poihups pindcntntflr
and of the bill. tulolucy, or only hug l'allll: ) supplies <.1..1.. ., PainlM.I OilsMiiilicnl .
ciples( policy within few horns' reach of I the harbor C'ol'IIJ.
a I
tlollai'3
with I t upwartU of a million I >t, but thin Iht.\Cl'ltrll'I11. 111\1 IlchIII'I'V. I ui'.l 'hll'I.ll'hl.... t'hit..

J"1II1IICI arc now eagerly deraandod of Pentacola ; they present ever)' at Mobile, commencing with I Il'el too long all, well established In Th"1 snliscl-'-iptlnn- -,ilopiu--'tint'lit t -fit'-I hI I 1.1 I I.\i ('oItlin'.scw. IAtJ". .'.

1 the South and Vet, whoro they facility that may bo icipuiicd' fur thuicpalriiiK ilrauglutofs feel of water, they have have any fears 4 if( lilt,lucy I I)' the unit bus '
by ,
1".IIg Wlnhl.l'I"1IIII.I. hl1111 i: )uI lel"'II7I. ( ill mig llll'Uul.nl I fur I tar 1'iti Is u ,t.'," ,
were onro despised, and the 3OOOIXJOof () ( ) ami coil II'IICLloli of I ships, been ablo to obtain: an average ofonl>' lailurc of I lie paper, and I the 1r0iuuictary usual: m.tU It). fur Ilie past, tiMiMtks.. I l'l'l /'l. '! i 'Iy 11'11"1 'ill.

penmen inado at I the Philadelphia' and for u safe icndo/voiis for the ships 15 insloail of 17 feet-17 feet 011 year Illcl'CRII is Ioll'h as lo make) Ill like to it.nl. iiWiiituli.il Is iiiiiu nn rUb -

mint lasl munth wore not equal to the umc.csmIIy: for the. defciinc of the (!iulr alld a mtaiI'OSV : of 12.:! fl d- thl'l lesponsible.. We lre w"llh moit' uri.iintl tlioni In .Ir nun n, I I.I"olI'H"1 niuIlie : iircnivsFLORIDA I
want. ch\lle like. II "' ,h.\t'l, tit I : G EO. NEELY
itilf in limuof ) I".I ) } 1111
Mexico (
of u 111
::11110111' coa: while I i i we have this t t in ago I Ilcetu L harbor than' the law allows 111leI! dm ,
1'onsarola tnci'(,hants had bet tcr scud Fast i luiiliiiK out I that I tiC)' can irrt It I in t tin
war. Wi'hlhlri\' I magnificent: II.ly of with all this naval ci'hit'cteuh] Ihi"" Out
fu
:
null us can:
and full supply, (ronln, at once, :\t.PeJicola, \ 11.1 nn (151. I In tin'
"IJI
get a \ l'I,1U'IUll. SAILMew LINE
before the block of cunts: is exhausted I'ensacola. and I ils t raihoad I connoi i i 'I tiom aulhoiily ami wilh the expt'iieiicu of : set I I c itleti t :iind one I I 11)11'1101'i I! the' urban itnil, Hiibuib, ,'"II"nl.I.. U".J.'I.1 | nu. :U'O:EE I

It tliUklinl) of ImslucHii cents or with thc I Intelior t I Ihi'lT can Im tin 'q 1IICs. nun'o I than half a century t t ss Itlu lie whole I yea r, or half! )'('11'I hel'I'lhll t I fast IIIIIIIMIII| | Hi.it flit \I:I hl.V t IIMMKI.:

iMJtiBt III want and I lion h llmt the c\[1'onditnie' t i t of money, t tseaich 10 certificate I of all 1 I the admirals I nllllIl'lI u i MX or twelve pa IICII It I Is bettci' 1.II.Islt.l. .hl..II\lhUI..I.IIIU\.1 l I tin' York) ] to I'cnsicolju -AtruGREEN : -- U

which they ate badly for itnuther harbor lit navu cit) ,niul toiint> li'biliih'! vuliiablr IuIm .
a all
of naval relubilty (if lingl.iiut for 'us and belter for our I'tmtt to us. I GROCER
mostly need, and now I U their chanitto llil'ltl\I in itlun, Im' 1'11 nn inln-r tif ftuiil ,
Y ;) N. A.
iso i BENNER & CO.
station I U tin IIlIwl expeiuliluio I 01 : suite the tlirtrovcry saves! t them u h titmblu I und 5:1:ivrn us in
HCCUIU a full supply' of cents ti |IUl Ul| III IIIMll. I 111"1, Illlll, "Iihl)' 1 itmi'L-1 1 1 ,
All the aching void.WE 1. 111(100)'. nenl, who have leportctl iu favor of : booking i and )keeping i 'U"CIlllll I m. Wthiijio ,i 5t''M, mid, limit I I"? '11"1"1111 Unit U natty' 19 Old Slip NEW YORK. --Julia.! Kim IN

Now, I lake it that Congress Is tint I tlc yie.it ualuittl II"'llIll&gell I of the I that I : our cily I .lhH"I'I""I'I ., ex- valmiHo hi llu) .lilv'i ibt-puje. stt'cktitm |,nU.llslll Beef Veal Motion, Poik

havo HOIIIU cnterpiUc In view going to be' inllucnccd, and ought noto it magniuVeiil liai bor of 1'eiiH.icol.l. I pot'iall)', will gi\u this "1I1.j'c t thoiiattention. ll OIIUllIu ,1 I til"Ml' IIIUIlt\ multi 'tmttc. UVTMOK: KIM.KIIIT: Ol'ts; : ON Al'- ,

for the benefit of [1'cnnacol: : and 8011I0hnpfO'CIIICllllllln bo influenced, In Its opinion' am l'I'.lh'"I, what tire you going I Thosn oulsido III I the cit)' I'lii' ('liMMI.11(1 UI.\\ lIt ablt.it luesl|" ( J'l.KAIION 'l GAME AND VEGETABLES.
dcterminntioii I in to this I nut )1' iiiM Hiine muss niul 'm fi.ntun. .\1(!lasts 1:111.1: Kiw of I liiKk (.'isuures.I ,.
u I icgaid i wilh its I .\ all I h Iltlr..I.'o
lo li.ivealieadyiie.nl u:
our III contemplation Investigate 171 ) 1.lll'lc.llle this '. '.. U A 1'M'I.\J;
paper l lohll' to |1'1"1'| .h"II) I OUt sii I II"nr.tc,' I 1'iilie 1 )' oFt SU"l'L\ JI'S "
ter by the opinions any three or an)' feet if water for few months amiIhon plan ol b the us have sunlit inns iti.'uiit'lil, 5, IUhl,I .ih\.nn Ii I nt l.nCl'L..IIIII"I'IIII'1 ., ,
that will bo put In Him ax ( a pa) lug ) 5 year, 11.1 ln' ? 11< 3' \'fc I'l (00"" tleli\tietl frwln u iUi) I"o'| ,11.1 I tilt'

noon as a number of debts duo in are 'lx, or any nuiuhei ot peuons outiidu IS1, feet average, according to also our foreign i subset, : 'ibers.I rtnicnilier I tint I 11''U"nuiii| |' "Just Kia: I Si. bus,"ullhn ilniiiiistlliiipiunliU iluk.Ili'sl, 201" :S. 1'1,f." St I.. I'KNs.VliH.A, r,i.A. ,

paid. These ale mostly small, but of CongiCSK, but Hint their J judgment h u t th,' lepoitof the Engineer: I Depattiiicnt : -- --- ---- UHI iiexvs 'mnl job {lrlll'I111 u "J"I'. ,'i nllio .11 nl"IIIIOI11.1 1111" : tntho 4. isu'riircliiHu. niulnliHil 1111 1:17-1))

and Ii to bu formed\ upon fuels ascei'tainciin for 18S7 New ) mile 'I I be I OMMKIU i (I. lias still u Cov Annuals ""tll"' '._ \ tVultAt. A
to Ui ; OI'lealll :1'Yl'UII\
foot laigo
a mm .I
they up : ) ,
on I I'liMie-siiirileit 1 tllltzeiiH, Itunrtlsof'lriulo :) Nl-l)'-2aw
mostly for job work, for tho matoiia a satisfactory m.imiei' .1 Ilvcl'lho access lo w huh id only hll.I uinl. ) t an Dr. S. M. Gonzalez
P nmm & mm
11.1 lee
lint tuat I is not till. Not only IKtheic 1"1.11'11"11'1 ,
ami Iho
of which we have paid' I, BO that not P1est'ietl by tho jellies constant |tail|)ii lair ott I i hll'r"II'' UI t UUllr, the el( ; i 1) I I.'IO NIC < )

only our 1roI1ts, but the cost t ot papoi' entire inulilily\ III this pioccnl-' care ami expeiulituie of money)' ; of lt'uusaeola I by It'IUII tbesonnil.ilsto Resident and

stock I U I in'ludod in wosl of these bill*. lug but II Is u fact that it hoI: In, 'en in- ( ialvi'slon, wilh its shallow water anil, tutu tlielru'irresiiunileiitri unit "lh"rK..Tins An- Tliysician SmpiOHIee Bar and Cor. Gregory and Tarraqona Sis

It IICOIII' tons tint: neatly all of those vcHtigaled time and time ugiin. I I IIi itsilillkult access lo bu 1 impioveil I I' mill I'. UIIII'I'III I }' iiiliultUtl I" bo the Injstrxlalut I ni'in r Piiluf mil Z.II'I'.llIoI' BilliarflHall
)
who )know IhiMMMolves to bo indebted :ave hue to I thu repoits' t t commi'iicing III I huge Hums of money ; or I'cnsaeola, of l'elisILoIits: cliiims i unit mlMUitmm .tret.N, enlr i pita' .N". .:Zll'i I sit. } inline ,, -I'KUFIIS IK

eouhl l a bin all 1l2:! I, when New ()i leansu- a nav'a its immeili.ile pioxlmily lo inexhaustible II..ul 110 i-lir !I"' 'I plllillalieil' : *iK I,.ilSt.rvii4'Oitli I_ : : __, __ jv.s.j| | < ,
to the OVIMKIICIVL.l by \Ih I'rko 10 cents |Hrcti|> .
station and\ when e\eibod'I)' comiirrcd ) stmes of coal mimi lion ) po"lt.
;
droll, pay these bllU and plait u* III --- ----- -- BONIFAY & BLOUNT Fancy and Family Grocerins
.
a position to pay: our debts and make) hue Na v \', I thu Knginoer: I Ihpiulmeiit with i I I the lost capaemus harbor upon mtws;(;II'uI\ IttsI'oiLs.tIIi'tt'sii : : : 1"'OI"'h"u.'. ,

t, und both bianchesot" (' uuigu&'s-*. I in l iiiimeiliulopioximity I nil ilu .llnest Ibiirou.bbritl.i rl 'I'UK: _
improvements> that uould hi'itelH all the coasl "I .ICha. e fioin I t -- KINK'S: K -

parties. This include both job work III the nlciohito neieinily of ofivmoxiii) I I to Cential anI huiith <rii SIK.. in tliu I't'tt.tI 1 .ta'uH' hjitiriimainl : Druggists and Prescriptionists Produce and Willow WareAI

and Mibsciiplioim, and weekly ami tho naval station I'I'Olllth,11, 1 I pUie'h ami kit suit the West Indict Whit: oIlier IIIU'I 'IIU'o, lily' at Ito I Wines( !; and JJquors,
\ .lei I'OVVIKKclAI.: luliteti'sr. ), A Kfl.L 1.IMK: l'k'
bubociiburx touKl aid materi- wla'l For facts which uio obvimisAnd N I there .lo in\estimate aboul I il.Mr. .
monthly ------- -'--

u Iy by coming fot'ward and paling who will\ piclcud to say lea-1 I tint I 1'ieshleiit I t, this I I U only A II'UIO- 1I.I1L4'L4Ir'(1oiitractor : I :0. 2 IO "olih I'ulltu, "sl s.-t. IMPORTED CIGARS and TOBACCO French Candies and Fmi
there (slho least lensonorlhu
by the year or halt) our. Our patronsafter sition lo nnselUc that vIuklu ILIIII'C ( OR. I'\.U'OX .AN'I :JlS| MS.,

eight ) tars oxpciienee' bhoiiltl 1 \plausibility h in I thu fctiggcstion\: I that I the) I has sctlleil I 11,1I hat I the I history alhleI"'I'lell'I.llo and 1111 I II1CI'. 1'1::" U'UI.\, ri.ouiiii. l'I:::!\01. \. 1'1.\ PRICES TO SUIT.

naval: Hlalion I for I hmo conjunction lit' t I u I hi I ( .11:: I
know tli.it dollar we can: nave 1011111')
c\ciy 11111 -- -- -
vi.i. joitiiix; l'UOII"I'I.\ --- ---
% Ii. ; ; : H.HANY I
bo built i I in i I .' I'KVI 4 lilOIIS l'tUtUtI
ships' can II 1'1\1'1',11. appioichio have uniiliniietl.in 1..1. |i'm
niter pa: ) I Ing I tho debts of the papci \11'11 '.'I'nuu:' : 1'0. .
huh ,1cpclllloI uiiilicial I- ____ l'Mt'l'4itit'llucy
will tlevotetj to \iUciiUigcinent umlinipioveiiieiil \I : upon u llLt'iS, M : :: ; .... '
\ nioaiiM$ of comiiinnii'alion I \I hi till I I I b: THAT ui it1'.Vi'E:$ i-s t jI'Iall I It'.: ""rulur' 11'11,11.1| l ami nlltISE-I. (1.)11 i > *.
'UUI.I.f: : -- --- ----
and I nit ye to (heir bone- 1:1. \ 1"%a -'I.I|| | UIII ,- \ IcUo Tlio. C1a1soi't '
for llio lIext11'ar'l may bu at any tune destiojcd\ in a What we wunt U a great atMubilti outlet: an,'.S. 11..flla, 11. juhtr
seaport .
lit. Wo ate clobinjj up olI..v r) Ibin t. |lI>l ina lir.I.I.I.1 l 1'm. II4.ii1" j'SIflh'U'l,
work and heltlemcnln moment t, I in an hour ? 1 ft I 1'II.a..II. A lovvir I 1.1111. i u ; M'if. )
piompt' '
and! III 1821:! I t lie naval: Malion \\'.a.etalilished ami I Halt ..llhlIll'lcl 6"'I..1! ) uttfiitliiii ii\cn to linnIMHiiiilins
now wiIlI'I'OI'U be.iiellcial to us huil.I I I Mtmt AtlvciliIT. I- PHENIX SALOON PHOTOGRAPHER,
i us omei
one. )
bother at IVusacola.!: 1 hal'u lade I 1111' 1 l'rti"iiiilliiiis.| hut: u.s-I', REAL ESTATE
our (patrons und save no cud of : .
I initiuelions I .lioiu. I tho Navy I Deputmunt : -Ar TItS-
and money both them and to our I If t their !III a It fl lt'i': soapuit: on theCiilf .
Kloction Districts.MllMIAV. -AN1>
of hcpiomber 15 I 1 S2:!,i. and I llu IOK. MAIN ANti I'AUVKUV Sl'lthKfs; : Little House around tho Corner.
selves. ; meeting I the want of the Atlverli .

------. icpoitofVilliam I I ISainbridgo I I.ewNWaningion I t I cr ami (lie wh.lI Southwcsl I I i ami Pensacola Fla. '. Jill) J. |it'"'. COLLECTING: AG EXT l.M'EMM.X; VIKrKrI'OHIilAlTS : ;
I'ou TIIK: 1'0n1' Ol- and .1 an ics I Itnldlo: captains 'I be I IdKinl l"i>u nli "11i..ill' p m in I IILU 1 yin
Jltm\11: : Not'ihw e.it, it will be at I'cnaaeola, ami lilt) n n,'ni: :M, .-rburin I, ;in. AM) "uw"1 :1
in the ITnitod Slates Natt. 1.01'IM. AI-LK: .I-iop. 1, 1 1V>;-1>
'I-X8.\lorA.: : NEXTTO
Ihl'll is no "on" in I ca.e. Theicisbut i \ liielianlM.il; HI r. 1'lil1 1lllnill.: CITY HOTEL Al' ---
,
1'IoII.\I'III.A: ))0'1.\, tin nn linn tin I l.naril '
All honor to Senator Call fur tin \o\cniuei' I, Ls:5.:! niie lal'ull"" I Ihu (iult't of Mexico iii>ilel Its ulsili-.fi! mid! slAtes| IIITI t) ,1.,1.1,I'r".1, 1'XS.\lOA.: FLOKIDA.C1I1V RljObMllv.rul inStile..is .

public and able tUfenso III /has matte The UJI'"f lVns.itoU: is t'Mciiiivoand with a harbor ami safe ,'' I by ,'111".lrc iniiiibir tsar ( I ) Ii. w. MU./ tn ,Urare IdI
8I'II''ach t', i Vb'u SiltiiiUr.,, TO S Dill ot Ounortltrad. I 'a'ss.,4..sa
in thc United Stales Hetiale of the capacious. ea.y III an-e-ii fitun haunt ainl wilhln easy coal BILLIAEDHALLAbove !..;. suit,tin II linxv"
liaiborand poit of IVneaeola. I It U sea, antl alh>rding i see in e anthoia, ::,* situ Iron or.IabarnalIasislppilaii.! i I it.|lu\1111; tiust Lust ili'.UU'U us nn i t I a it.|it'si s'I. a lid l.tllll'IIIIILhly '.ch"I.lu. .4
for any number vesselIho t largeslclais. I I (tl) anil, 1 'lll..1 i I !>). nlurim. mutle; '.Xl'M. I litturmuumit Ac., si. .. ar1ibia. hug .It to all "I'"
all the mom creditable to hh candor Tho dfplhof\\mliM,' out I IIII' .:.is aiulColoi'utlothat\ seapm t l is ut I'enariilu Phenix Saloon, };I"'li" .1llc nninUi' four ( I i, I II Iii' IfllllC'll, t", CaaksI L.J.STOtIU. I.P.

anil I hotsesty< I ', bocaiiiu lie I is (rein a far bar 1&.lahllowli by Major( Keatuisy. ami il I ii I the only port avail iinitli lialf" | ills" ( I) 0,.>,11. uuuuizt, AIIITi I I I >|iort> |>lit'.ilin. 'IIIY Iii:imU' for Salter Ctnian.U 0..,. IY.rRCE .
,,
.1'1 Ssi'.t. aunt lie nnitii balf ul t \1"1 lii|I' nut Keiil.rr J, linn.i t ,JMTHNI. will i I.h'r 0kb. .Ot.
distant section of (he Mate:: and bucut' of the Topogiaphical' Kngiiioein:; i.. :ilteet. !I bio for tutu uiitriial, uiavah aunt niiliui'I }' nully I i I I) Miiitb. ran; :! I 11 itt, ull itt IUliuluilion| haul J JUf I: (WiAIH.K.( 1""'

it i is the \lust plain and clear otatcmcnt; l Kiom llio !it-poll to us of Kieti- will MJDII bo IOU tuti to tillS il-lit II'| (I) ii"i in,, r I..',' :imi %i.-t, 11 urs itt i'luiKitt 1 lur. tie fr Ituilwa .Itriwiiabiun'bo I I"" t *.
1'"I'-CIIII1,1 For at
rinklum ol'the J"hll.IlII': slut ea-t lt l'h"III.IIIII'. Vlilltrek; uinl diitt It t. ,lace Iu all ,
tenant iume t
( I't bl I\urt.O | '
of the truth iu H-feieiico' to IViuacoU I IKI I illlli i.m both l lo I the gClIl'l'11O'I'IIIIOlt I tin villni 1 ; |1lae.. tifn.iul cl'I"1 ti lat&lei ttIn > sib, 1 lull'
\\liom wo iliietled to sound, and (untIl i II'II"blo .
-'-
that has ever L'veii; made on llio floor infoniiniu have bctn alll lo the Intelual situ\ D. CASSLMIS at.F'I.t I'sa Titos. WATSON. ---- -- -
all hue we enabled : Eli; flout tl.oil'it t iiiuuliM, il.bU.in ( !I") I.liii i.
of either house, although West FloiKla to collect, at least lhi dopth ol cJIOI'1 I ratio of the tiulf 1 I for Iho whole kiiiilb h,11 if usia slausits. on,' (I) "'lIb. '.;:Ir

has had both Cougietiaineii and water, vo Ielicwill alwas U- set ul' the I'tiileil Slate east of iall 'e :8'S ts t" anil tinwiiitu 1.11 I ul lu.ui- -I- PENSACOL.

Senator* to l'cl'r"lIelltbcr.' They hc continuance found on the I of bar northeily, even winds.after along'I lie time'tlll.\\,':heniis, west of the hc.tk- CONFECTIONER .hll..I uil.iii. Ill.'('I,)i Miiitb if I silt. rnnitt) mt' 'i'i inui 1'01 il.Birn; alit I in tin l lIt ot'l jolt 4.TUT; .\l.t'Il.\ ': GREENHOUSES and NURSERIL

all }been dumb dogs'. that cither would noilherly vviutU sensibly tlleil the ICM aunt > oml\ in AUska ainl Waah. .I:li..iu' n'iIniiii't| 'illnll.V llieiiiiniiti" ni ilu. I liuaitlnl ArtiolH, Kuililirs. Collt.ft" r", Ikatira, .:.

could not their months t' iiulI 'lun 1- >, 1"11. 1'arnnTii. Oitxery, !latlt>r., luluin IttE'; lt"I'' I III
4 not or open alert on IhU part of the coa"t ; they, leiiitoiies. 1.1111.1,11 r- :J % lL\\f.: \)11 :
of the onlypoit however seldom! continue bug '1'hevordinary illl'l Candies Fruits Nuts l.t i>i-: It l 1:1 u, Inlilk-rn, hal..liu..r., 1415ti \I.rl.aUII.: J'olrnt; 11.li"" l I' XN1|
l'i set forth the advantage Tbo .Ahcrtlslr. for the IirL lime, ( "unlit 'it iikr, .111,1, "'nui\ I t 1..1.: t't'tuItX.IEV&Ll.
l'I'twiaD", EKImlItEEN'{ ,
in their nvtion, \ and tho only tides do not IUc moie than hesitate l'ell.a""I" Mobile uilt.>-' .IH Iv :i.atll' | l'h.I'alh.r.| ; ; > tI'! .
3 feet but these lidos lun, with 1011gidcrable \1'11 ali _.- -- Ill..UUt.u. 1l.lr"f_, 'U'' '' 'lall.r. : \ "
nationally available commercial and l rapidity, thus allot' 'Jmg\ tacilitirs ; its .tto pr.lo is host I, aiul wiihoni Tobaccos. Uill.t'u.1 takers, \ iOI(-.... Wh'tl.ribb. ULACK W.\LSI'ra.

naval i>ort on ihoUulfof Mexico. The to TCsseU. vyoiking hi ou mil ul Ihl.I'I."jll.Hcllg the ease the vii- Cigars and Dr. A. Riser 'I'r..ull.| >..bt.l. n"t /..lughii., aunt I'tC.\: :',

debate wa.lot closed on the 25th the harbor against an unfavomMiwind. tory vv 111 bo won b>' 1"1.11"01"1 xupeuorattiauionii 'Ilier. uieiinii.sl to witiiu.( "fat.t that J.U'\t.-It: 1''I: IUI":"., .'I. Kl 'b*

when the Senate: adjourned. To-mor- mimi advantage 1'en9aeolac'ouiUiiivei RESIDENT DENTIST "n r JobOilieeiurtitoui wnkoiual to umilU'e OU VTAS 1'Llil". IN uIn
-
Fresh
,. elieied Stock always kept iu Hie Maliiu Hjiiitnt tli -
The position which we have < | n-iiue AM Itu'nu; : I.tl"a"II' ; \!
low, or during this week, wo will\ ic- u our judgment combining the 5. VV. i"-. 1'.IIII.\ .llllh'I"I.I t iii'iti: r'eto \ F.nili.in'. l 1.1 Iiiw.1"r. .. J'III"luU".ri.: ...\1"
produce what further beam on thisjue "reah''tlldvalllarl'1I' for a uatv ) multi, no eompniUin, of relive I II'I'111 t KKAMJ.VAr.I.K.) I I"lls|lu liif.-ii _1.,1. 1141. .uiDI .. I n. .
'
I'KICES I : \\ <'t-t I in i fstiti | 11.,1 .11 { I, .U, Cuts, in t':uriiu 4u I in i
< tion a.> dv>'elope! ,l in further Senate U in the vicinity of Iairanta! and |tit aiul claimlo bo Ilie only bonatitlewapoit -.C't''I':1. Ilh'U. lutist, CIIIIIM: ) I r;, ""., I.I' trk. 'la,'>. :
1I SI ; Ihuima.I U, O suit iU tiwi Hi.,
northwaid and eastvtaidof Tai- I Illh-: I'zi.I., I, Ia '. ..
and aIM tho tor l (he
.11t'cl'h
codings the (iull ami I".n.I
"
proi tar's I'oint. 1 Xll'lherl 19-S. PALAFOX ST.-19 a.II" Our Cut Flower Department

Senator I'ascu : that :Mobile anti New Oilcans are Commercial Job Office Ibe \\'JKkt.vCoMMi.Kcui. U furtirU I
llcie wo found thc IICI'C..III'"l'I'lh _UUVSj_ Printing Is ,ull'l,iu eCt'r, reiItl. II"
.
Mr. CALL. 1 am very much gratified of water IIl'arellt11"\ shoie! ; an inipor- river eitk'B and not eaitjft !! at t.ltJ' 111| )1'111 anti iNHitaliu thrum Stint Hill c-.> '|' 'Il isstmr.silt a, '. .,

hear the statement of the in tin' first-class in RespWo usa nun'b ouoier noilliij mutti-i, u, uulri. \ .Un.ur.ill I 1". .
to counuleialion 1.1..1 to Strictlj OIlier '
taut | HIV: lltsT: (Cjl" :UI'S' AM ) ,i .1 :
Senator fioiu Maine. Tho appropriation expense to l ho incurred iittairvin i ; I l IOCi lhi l'in.burl 10-1. tines the evei tY.i.tLtt. Ml. ""H't" I\ 'SetIti 1) jajHi' iu \\\.i Ilotitla.i1I1ss. r.1111,1"'-'('I.hl" lul1111 llI.,. o I 'I. '"
nival I'lalaililpliia : \, freeuatle ti I
thoVhlU''e required tot J\C\I'\ any U.VIK. .
by the House of rAts) M) f or a COlli- out t VV 5T ll.0l.lt.. S1111 .n.l.d .
>purpose 1 here too thevoik* crctted pajit-r hnt tht courage O to to uy uUbed at all fun.' i'tlt'I. i'I
h
mission look over the Gulf Mate to that .ugl.rl li III Low Hitter ] I ent anil il-.ii.in .-. I
for the deten.e ot the navy ) unl ) IIIOI'C11110,110 pio- Hotel J'fiiiujn andIkmcCsM. U""h
select a navy ) aid in the waters of the would give additional! .c"lIl'il\.IU ilie ted lout I lhau mall I ? I I a- CJhl1 tit'."- City J.I"f'h >mi't at.llll.twl'tl -
.ietl I 1.1..k 11"I
Cult, when already at 1'emaioUue harbor, while Its vicinity to the I'airanca ; "- paper' the courage to aiitHcr, tide .\\ klntl* of Lands, iiroulan. liH>t trs John Thompson Saddler JH.ua for'artul"1Iu.'U".11' itul j.i' ._ '
1,1."Ir (
vvonhl admit of as i-Uiue to it ijue tion ?ritt.butg IVople.Neither ti Latuirs' l hilt i'i
aid 1. is certainly a Hl'ld. .
have a navy ) veryuuwUeono. l'IUII't. Ild.11 ',
It Iou lung been established ill cast of need (I'uulthu trjl' stat kill- .1:1: nor call, nor U'e.- Ed. Sexauer, Proprietc aunt. .all sorts > uuu .iuefrinlmK \ )liiumm.tuns, t.ml Lej'| m Mtu-k a __I < "
Ueie we are.in our ousluubsue bai d"niu-l) xo-ulvl. nU timtflt'.t
ed tll'fe. was. 1101 nuinuie any other "11I' 1)1"'. ('uu uiiil ll.ltia. Inn .I!
1'01
fact iu the \history of this defense' .n.II"'II' | 111
susceptible "f complete .it I iiioilili I. t-iititleil tit ""pioliiliim" Clerk M.luaii'r.uf but: itaiBiucuU. tltiiM. _<'I.mtf I. Maritime Surveys
COOKE
country that Iheieuns but one haiboron lest expense lhau elsc-uheie \uilan E. J tif t'uhi'nll.1; Turtle.. ilu \ Harness

tho Gulf of icu.wbClber within the, bay. The position i> \hull)' l'I' WIII the government U.l il. taxing m'.. Mi 1.1 li. ) tbuw. clwlu:b..n Sadlcrr( Tilt. unutersIiIt'tl. 't __
tecled by Taitari'oiiit ugaiust time power lo utiu thepunluavr GOVERNMENT ST., It. l.an-iul bl u" iu clAim l u.. 1.II.nl 11'1.1'ltS.VIIahcl'.r..I..1 1- \
.
outside of them, that enhan"1 l'rllcI i ulll the P.Nti1t11; \: 111'.n
our domiiiion or Inue w irk ilmii irv cija i a il to.tall WHIPS I
swell of the ea whith Miulh- fi tho benefit of RUGS. ETC. : ;
strong
>r theproducer rUHLlC ,1d..lnea1o"
tbel Uil '
tl rilCK '
'
wa an appropriate place for a nav) It i "\f rlt "t' SUAK1'S .'InUHKl'U\ : ( ,
Wlll"
Cii) set 0\11 to h. j both eutitletl to its t.uaII'r. j our (4. I Iil II.U ; |lri'1 f.N'Unin.."taai! (toVEIMEN: I I' slItEEr In -,' '" ." P .
yard (or the repair und construction of 'avoi-ably for rCI.h'rllJlf"Dpt 'lLI.UIUPA. wlr"-S. t II I ai.il 1 1:1! W..I I."\, MI in.IrVlt. &: 1''ltra''I.u.I' ,
-t -
.. Ilulel ,- LCI lion. '11 leaaoii for prefeiriugauv U' ., | II, |I",.'I", |U,' | li-ln." n..1.i ., .1(. F'1t.' .il.nC.I"t.... .. I 545S1U' .
ship, easy: of access andegie!: aIllI.I) > vesselsappioath fd 1Ih..114 W'BH or UOKTB. .1 n.ol. 8. C"IH.
,
protected from klorms, w uh fl'eeb ant ug the harbor. Its he Ulnne" u nut "UJ II I' to a "alt ux i. tbat we tiu- "ll .:i tI1.11. 1."ul.I.I. no. k''I.l l l'eaaat .5*, )lr'h I.b. ,'.


---


iJj ;

,
.


-- ._ I ._._ . =
.
--- -- -- --- -- - -
"
Pensacola Directory. CAUGHT' D/ I -
SUN
FLASHES. I .t
_. 7 iithigtthijiil.t
-- S

(-Ot, :XTV OU-ll 1 Kits.C ,.... f I Is ,., i
thn
IIHlK .
.
; mi-li tn ( in. "111.Apmhp .-* -KO Ul ----
crkflrf nit (;.'111'. I-' I i.j: I 1 ln.1.1' :! CnnipnlDn.. I I

('t.. .. l'rlmin.11' f: --n.t t I I. A. )l.. \lli-n. "rJiula'C \t tt'U .! (.". .f tiir ,-.riir.-.1u": !: 'c, :. .:'vi'.vMldClisrryandTai 1' :: :: ) t -

('din ithtt r nirt t .l.t' .\.n.. Jll''Xilll'l.l.: 1 t f 1 llllkl-: II ,-i'f HIM. *, ,,. .t i > (" 'V- v cj < )1' i

County JililitcDe'!. .. !I.II111I1:1rL) : .14.'i 1 Ml'i.iinl I ,I t t.. tiii' cml nm1tIt'.utu] ,( t tl huu. I '_

Solli'it.U''-J.f. YoiUf.Tilt Chum,.! sifjnnl cllVrr\ to |imvMi.. him with ,, I. \I.\ \I- I .5

OlltH'lor--M.I r.ilmo" Ji'tnil: (.r iiii"i Iroin tlironim. t.," repu' .rt titln > I 1 1'1' T

TnA; .. s-.lIr-O.( '. IS "o* > ,'Ollllllall.linf'I'r,1/ .'f t tin,1,'I| tu Ifli'tt n.'h'l ." .

TreR5or'r1.1'11111111.' ; of Aii ii.".nt 1. r military Htriml, ,ilntv Ii '

::oherlll'> JO"'Ih, Vilkln.tIIt. I in Iii. I Ii. M I :'Afiuil:, MntliWvptvkii h III .1! I' Tor 11 1'11"1', -

mi the hih..t |.':ii. > almijt; lla,. li'i", ,f '
}< of JhRII'.IIJI.I"k: I 4 j
comniimiralidn., 1 Uwli: IIImIIrm.
M.ktion TwiWindow .
was
C ,niiinl"' .I"II"r.-II." It. Till t I I litiirimin:.I ; A. {1".1 I with from. tin to four, opci-utuix..oiiip.|, ,-- J. IBBIGIIAUSElt ,

Uli h.i-ilmui .:,,1. miiount (.C Vn-inost. |1,1t'1i,i ui.cxirdinit |, '
\\ I'. AT IrE NT: ION 7
nml A..JU.rll. tui1'...'.I lliroutih it. I In mUuion.\ to tlitwo I1Ill1lllllL! 'Gas and Steam Fittini 11.1'IIII.t'II"'lt.

'I|. rotors tliori- WITH ln.kout. iiion "I.!... i ,
CITY .
IIJTICKIH.Mnvor : Fur ln..I.h.l.
\I'I't tho nirn | onintry iunlVlnlo _5 \
-\V. l I. 'IipIvkri.1. \ AMI luFuui I : IS -
""khl.'rin 1"lk4: "ilh 't',, u,,ufu I Ii..ld I
,
I.: T.
Jlarslml( -.t.II.| Hunt.Ualii-it. I Iot.em.: \ on dtit> oni.ittir| ..,. iitulixi'ii I 1 \ t 11:1111'I .. IILh'' T<. "-II Vl .K- I'or Hook ol"I' till I I kiiMN I ,

AKstswr l too room- it men \vi'ii cn.inli l I." a li-t.ii'li- I W."IOoII'I!! I'.A tit I'l h ll" \ \ it l M

loll.lnr-\lIIIIII.II"IIIIII": I nu'iil t of Infantry. I the iniMnrii.al: : .t""IIIh" 1,11-Kl1, .. lldlANH' I' 'I.\ WAI I *. I'... I'h"WriliiiH I'ai |..*.-. iH HOU1SEKEEPEftS4'c

city .\\1/11'11"1'-\\IIfl\.iIC-.J.II.I''I1I." '. A.I\lilmiiit.Justice : : .11,1! .. cf, hhehi tI'I"1I11,1! |< L lipnti tln< Icvntioit h, oftho I nun.i.iis: I'II:1.: I m I I rl*. ; ,

('ollllllls.lol"ro-W. 1 I'. Ptci.i.titut station I luivingii'forolictoiulial.il I I.( FIXTIUIIISI.K-KKO.XXKI: { ) I'or rirlurr I'rann1.of nil klsids ,
.I'lilplov\ I --
.
ity to atturk l DOUGlLAS \
hy luvtilM :
; A. V. flulilK.V., I. Williiitiii.' K.: W. j L. I'
$,'x itln-r. Jami's I Milliard I i I : I H.! 1i1 I. :Md'.uM I I, '.i'.'iip's were trniiKiaittoil from 'm'nk l'ulai.Mroel 1. Next to (i. "IOK liolnii r, for PI time and : ". .. : ',

uniUl. W WIl.r..II.: .. to 1-onk nml ijmvii .int.i the viUleyH li> I'KS,: :'.Ai' 11.1.I..\. ) fm..iII(14' l. tlt :. II'U'I' & S : -E- -

Commlit: iii&'i 8 movt on the lit t i.t\\ "?,I11l' w hat: i is liiimvn M hcliographir' ,' ,} stein -" 1,1.1 I ,_ ,*;> .p p.jj, S J. tt1\1l.lMt'N.: : : \ _"E .
il \jr in each.. montli.Clniifli. ('f ignntH. TI,,' I'orI'oi .11110.... ., .
huihutugi
11111.| or run i\l,ti\ 1 1 I. Mil, ..111'.1.\ .) ivarli: I lh('
writer.. ''I'lIlIipfC nn urriuigoinei.t ofinoitntiil "O..t. Tlir, i"ll| liin I'ikll, fSiniiileNi. "Ii 1< r I II II : TJ"O'blo I'l' r
IMrrctiiry.MKTiiontsrOii i'ui.irt.rm teiiiiinx pul.lir in ,thii and niljoinini.ronntii's I lie ,, I ill "Hliont tikeks inii.ill. Croqnrl i.I. SC'O Ww.111o.SnVQ ,
I .
,. ,1
HCII.I -Si""I t h I l'alaiv>\--.tKov. on uliiji" cli) l hi\ Ilh''III-ill; ill the |I't.o \ 'S 'S". :M.l C'o\. |1':101"--1'\1': i ti'( a' t 11 I nljll.Io.1, n. to onnMe t II.I .'['i iiter I t') I "n"i x I ; Vp sttc.v I : -I' )ii, in.I h...11, j I' t oo''" i i'K nailt"t ('. &'4ZI'4 II'HI4' ', i'
A.". .lint 7'W: I'.M. SmnliSiliiml: .it, !IP l: 0 .,. III"\\, II Iliislinf, Itivtiit, Hiuillclit, on uilistant hll\ :1,1 '\1' 'I I i s ix-i, n. i'i I"' il hi'1', >-t. IIk.Ih..1 I'or 'Top n ml all <> trls ol ,nin- l
M., A. 31 ;McMillan...: I Siipt. IViijor, iii.vt- |.iititvuh inallii-uiationl: oA.ii'tIK'CH. i i I., Hint 1 there i hi' nn ollu-r" cult ihicutit ciillll.nl I.I'' le Hill' ii ll-lllli"- .!- ::1 h".1! I :''rai i t. Il BO : ( Jt ) OI ) : 'svItIi.: I

jug Wi'iliio-tda ill 7 i'.t. *onts in".'. 1 lu 111111.) hui.; sib,nals \Ion,; anil I u.J ii'rt thi-ongh, whiI the, ) :1 l I" the >.iiiu. M.-wiil, I .InnI'll" Hi' 'I. "i N II. ilullnunli'is ,' 1"1' '!'.) %. ,Ilj'1: I

;IlK I 111')1"i!> rCiiruri\\iirrtiit.| : : .<".-1 K:.'\ sun lights t.ili-, the |>lmum, ..t I thu "ilv-tit1. ,'\h'll "' 111 lienetll.' / The, COM siainpul mi"In" ., \ I.. I'muUt II1 l Is \I, IU'MM'.TM%
W(' '('" II. I HomiK I I'listur.' I'l-oiii-lilm, : ; oiorv1st t tI nml "ilrt-shes", cf I the ( \ .in .\ nlwayi! sttmId4: jifrinircil' Ii'" t:i -Miii-* n In, isuuti it. For Itlniik Hook nml till "11.t..I 1'\111 '
I 'u',1"' :\, :SilliliatlH' : at tl I nVIfiok' i II. in. itnl mumugnttc: niiituler$ make' c >ii >,,11 t Ilii-i ,s. i'itiini.io I \. t. 111(ili \.si slloi-;. its"" HI-IM
I lilt Mime\ call\ ln'inti uiiu I for I Ix'lh I inxtrti- ,. il I :! $ ''ax.ulilili .
7))1 j u'clix-k, |I'. in. All I I an' I in\ itod ; ii'iil Iroo.TKKCBYrKKUN '. : --- - -- till > Iniinl: *- 1 I II .
inenK tu u i-leiir\ uut mum*-[>hei'') dljjn.'Jso "'oiiu.il- o'i.t"iiinniiloHH' | -< eo>lun( 4'oilliiM'irlill "lltO"C'I') ; H
.
.-tl -\ II. S. ,t erm.tiator. ) '. 1 TIII; $ jECOFFEE1I.
It. 1.1' ml' ".
I !
thN from ? *
:Sonioosiit 1 11 1 A.M. niid7o, ::: I-. M. fy I fliHlniliient' euii& (ho. eu ,llrl I.
Sunday.. :SolitNil lit t !I l-tu::!! ii. ill.. U"" I low.Siipt. rl'ahI'\ l the imketl\ ivo at n ili tiinee o'fviglitr ;t lloh'tiflor ii" "pnpi r will ,IK- |1",1" I'roliIliitiilllccnn \\. Is,111 I lieaMo.ll.iii\s; $::..r.> such I : i in MI For Miiliom-rH1-1 u.l u 111-11 -.l l I'I

Mi- Wi'i1iular :niilrs aiul hr'iui, I i I : .m I Imituull a ricnitttlzoinml 0X1 .1,1 rt '
I'l'iiyer t'titm4 ovt-ry expett operator o hnlll.l\ Iii 't ( il..\s s sllOK: l I. wnm I 14 I ,{I
< at p.m.. U'tin r.h on ( Ii.uit. ncitrJ'nUfo.x nt tin) rate of Jifdru \\oiJs j 1"1 iniiuiti' atith'irixod I t li> Ih'I"1I'1'11In\"III..II.! : 1111.\.1) ., aHil, Is tlio It- -:Hi-lnml, Klnio, in tuft I'or llie IJilrnl l'iiM-i| tutu Mnu- 1'S"SY II ( ) "V rl"( ) IX ) lrl. ,
stret.IeIci.v. To mill fro ai roiv t the xalleji nml. to wit : I : M ;

: ., 1.-1 lirlst's CliiitTli,. Kov. J..1.j / \lower "")lIl1lalli i landed ttitted tiio me''- I All Illi- ,ul o\e ifoixU I lie Inndiin. Couiiri'HK, I :111; i I I IS2S3 :( 111.: \ot \ I hlUflINlTIRI.i') :. t "
:-ICIIl.II.II..I..L.II.t I I I I Koclnr. N-tkioosiit m sap/ which, ti,1.1| of II,,' r.xVntvhcpv' 1"11'1':111.: nuary 11111"1,1, l.aoi'. mnl If net N"ll !I." ..nllr I n/.lnro. 1'1(1 1Il' 11 r (
H A. M. amid 1 S I'. M.m Woilmtulti I ) ti 1'.111. : : ;mili.' r. 1'1. \\ .L Iii I.IH.\.1"'":... I
oU>llt of I tho hoMllt'M. iiinlclofieiilioii" thrtheels May ,1'11I JPoir : :
...in.sollle .
Friday. 7 NIU-U-O.' "! 00118
of thivo oiinnotliern/ ..InlyIlli.,. Vor nil aoi-uor Miaiioiii'iHIM' PO'c. I
.
CA rIlOI.lc.-OoIt. )I 11<'!II'I'o:, Cliiiri-li ( IT- ineiwnpii nr- loMliin33.1/ : and I I ,"'. \\ ilk( i. .\ I llnrelli, .\coot o, I's'uuatsiiulft1 1'I': "C'I'UT', tit 'O'I'U'.. hj'
''''I'rtUfox\ : Bin,! rimsu! Mroots t Very I K<-\ f.m tug': this trwuhi|. in ['intuit.I S 'IIII""IIIIIlI'.I. ,',ii. juu' '.t..iw.i4 .' ood.l '

leather John II. I 11.1.1.11.1'.1..1'. Uok.: :KiitliorKrHIH'i i I'D-suiiie it wonlil,I I N> n ilitlicnlt tiihkto rxur.Our : 7tI'lt'I. _. ---- -- ---- nuI.) <'olc'c' I.u.c'. 'n |M-i- ri'iil of II. M Hull In I'tsrnilileii. 1.
J. rolilll.. assistant.: t Sonl'-oK" I I'llSumU.Tt I try t to Imarltip t the MiriiMthat| \ t)".> -- I 111: j'j'f'
: Firtit :Man ut t:1.I: ::! > A.M. : S-omid, Iiulia'H fi, It It h. 1II.( lieymhl.K'lily witty thatthey iili i>ril)>.'f. will ph'nMp" notioe tin' For !..'* I'iIt's. I'Ali !I.: Sdl I h !I', tn \I'.ij' .:. .' 'Ilh, I.ii i i pound, and, i iiim| I (I.' i t. 1''I"'I','. is ti'I." j
Maim or Chililroii'M: :Macs nt H 4 A.M.; I IliuliMa I it ..,1"1 liako a piiuiid, "r''isillo' l-.r. :-.' .' nts. '' ; ,'"' And, I / loiind .
,
; 1'1'1\
cuiilil ,1111' wlili'li the whl. Ii i 14iii Commercial Of lice
In Job I
tim iiiuve without that .
Printing .
'' ) 11111 .
h.I"'I"Ill ,
lit 10 A. M.; riirl.tonhiM! at ;8 l P.M. : findiiiij' pal Indoolloo fur ; ocnts, and \ ." tklli n | hI., 'is-i put !In tin InMII'lo .nf !
"'"111"1'84" P.M.lnssocry' nn-riiln.'iit7." I\IIIII..t. iiniiii'ilialfly: I II" il' (rail \\I''iill,I l I. 'laiiipoilin; ,i'\er) paper I tlior 1..1... 4 Iii I'or u I'l lie .tt.msoi'stlcnl.I'IttI'L'Il".bi I rlion .' "IM. ) ass \\111111"1'111""' i link. r I'i, inn. tlio-iiiloi-. 1',1'1 4.Iri

11.11'1'111'1'. -. ---- ---. Son looscnrr rut l I.y M-ontiiift envalry. They saw the terms ar<' easli (In iiilvnnce, ,,11,1, 'If tin,' i TIII: IIIST: iiqiiriM: : ,

Sunday III I II I A. M.. 'nml H r. M.? high/ ,it of, I tho I I heliograph/ ,\ Ihuihin' { niTiWtithe t aim.nut ilno for nnntln'rciir in not Ill :: : .ion orrui: : :1 I "V ( ) UI.41) % ,.I ) YI&.I.lIiluu'im'h ( j

tUtu ii.ltty, :School nt \\Iftl:: A.M., \%'. :Lot'iiu.. \iii It',\ a, Imt t they ili i I not nt l first coin|>rp- ia Illill r .". ""111,' ilno' alter tie. sill ', ul\aC \ I.KAVINU: TOS 1 .
I'rnyor :Mootnu I rxoryV t'dnondijHi : \lieml ibm II .hIIIIII"II1"t 'rll U I'I': II.01111)5. ,
Siipt. tim List tin y lion l I'm. strioki n ( .>'u"in 1 't'pu'. S o I In link U11 pwreliiil" oollisulmlo.. Tlio imu ''uuiui M )I'li-Hoif i il liollor' in tli' : .j
1*. M. Cluiri'h nn K, ion ( Eiiiiii' 'litStreCt p 111'.1".111.11. lur I th,' mimiiior muf hut o I ho I 11t'1 I ; ,
In'l.'an/ : to ILSMieiate t tliom.I 11a.I'II" III it t its' > >enl \\ \\h.I\.II. 1IIIh.Ilor'"II""I.' Is nn 151,11'.tlI,2'i" C lAln: |>iui:| I'Ot'MiIKA ,
oppositeSok/ tilt s'liii.irt'. Tai't Hint tllO',1'. oonutantly Ivlnn 1.1111 1.1. .. ,1..1.4" Un..I'I.onll. it'Kuit'l A I. Mill to I llioin, pimlatio: paid,', fur 11'**
-- -- --- -
I.I'TIIKHAV. I iii iii titititi, ('un '(' .llloII.t 1'l[ tl 1 mind hnras.'Vil. tnt\ \\ithln two llllltlT) -1'1111 ,ptr imiiMli. The mldro-n it II 1 fo' I IChll .ttoiit1cii5: : .1 : f

1t.'v.A. )11'IIt'I.l'.I"I'r.: :Scnliv* CUT- wivk* from the, ilato f'f t thottifnhlii.limriitof I lMal'll-ln',1: INTO. Ca-iN. Cli'olil.ils. I'aniplih, !Is, Iii h.4s. lIlt.I dftim aiilosui'd.Hlniik "
t. inlay, at I It n.lii., In Irrinan.' tutu 7 p.m. inKntflUh. : .111 : \ i; 'Itl'lih'H: HH( 11 4 :.
: ) :Siimliiy M'hiM.I at !' a.m.MIH? the I. I hrll"p.i'h, |' t lli'y Iliil\ I omithunnlii'inKi ,.'1"1..11.1.1 I ..'s. I llan I i.-r'. 't''I..HI".I., I'm,. '1'1 .

froo. Chiiri-li; oll'SOl'lhw""I'ol'III'r, of M.IJ-' (tho :SoMi'r.i; I Umlrr' I tliero to iviimln 1 1 ,kiul ,ill -i",rlH, i f l'II"I"1, li.uiiUnin-li. citOOlltlll. l>Kiil mid oIlM-r I'.rm. 1 .A. :J t. O II 10 I ) ( i ( ) I." 14'I1 "I': .
1 Icii ami i.irdon! 11"111.. until ehiMil I I Imrk n).:'nlu tiy Cupt. lain toil IIEO. W. TURTON I. t ..
IMII I hot; of I.fifftl nml ,
to I'H'Ila.' | 'e of f Miiieiiilor. I :MIIII.I'-'I' n nf ; nml AUMHK., .1'w. : "
01..1. ( .hlll.cl.. 1.1"1.1. ; : ) )
( For neiirly I lunuiiUw.. C..III"'illlJ. tho 1"1. aniii". i huh' (linkiiil. In oKKMieiilaoililiiD ". lrai.il, lii htl, alI''use Smile tit Ilils, of'tie'i l.a'HI.:1 WICH -(HtUl flItUNI() ), !
: I 1'lIl"II'IIll1l"III"II..I"bul
S r. 1'.H'I. M. K. ,itlf-
limuliod fur hue
wltti "itl
f1i..J.t of I hostile trIed"
the! Into Mi-xkxi '
i\" "III 'Tnrr.ik'. .i mil,i .\leutmi bz HIHTH.i t not asoiiml Portrait and View ( mnl 1 1.01 1'1'''. fi.r ili'ln,' ""I i' in an> ipiaiitili and I \\11||| hn; It |.tire-iil' | I tn till Aln-| .. In tin- fit, :
ier' 1''"<: II I u.in.. :ilnnil I 7ilnp.iii.:: Mimlajn! eatic!: liarll' fmm' tin mjuuuhutn'u} of Photographer, at llio ( IIM. .,IKIUHI. Inn l Ib'li'U! twtciL ,4esi. I ..
mnl, 7IU:: II.III.1'hur-III" '. I I'IUM r .Mcitii'tr.6X : the :Sierra; M.c.ii'es., intouhiiw. ,]" ],11"1'111"' I :\.1't.. I I I 1:1:' \\ ..11"\.1'1111"11 Mjeel 1. 04ii.'Miio lu (,,I'rlil. HH nulllf dllli frill I IdikiikHiilnln4f I TII3I3ii'sr .i

: <> u III. Siniila, ) *. \Ri': t'. U. tinnl( I'nut I"I'. "HI,,11\1101| I'ur-un. ti lunl lI1""I.1'l At.tot U'Jd I..2 I'al.llox" SI reel.III' 110 I.,. t 11"1"1 I ". roiiHni'otiiKl.nLla. ,min likiij t I.. ,1.,11.11111'l t In- t.lk"I. mnlKw TB" :L.N.

gnndav! : ..XC-IIDO! t d a.n'<., H."\ I K.: Kurd. :Mipl.A.M. : I.- ,.It: n K'urrliiii; lu>t ti,..ruIng 11I'tlr tl.u I nrlco list w ill klioir just wluit tlio l.mIwhhtuosl. ( ) I 1 : : : < ) < I.--I.. : J. < ieii1. \ t'!
: l. K.: /los 'III nut 11.11 ,hit, %\,"'t'ii I'liHe ,.'Aitj.'tir-t, uMixvwui ooiirhr pallopcil : -- - -- < ''I'' !

Uiud''ii and Uniiiaini' st. ....1.. Nrkl'i-s :) | I into !IUhl-a I i.ii'ii'ix" town near '1111; just taki'ii m nil. omi'ln' ) )1 .\i'uIt'iu.: i .1 \ II: ECi11:( ; -: A IAIMI.:: : |': ( IK t ro\iKSM: ( { : m; : :

Kikd 7t'ln l'.in) Mind% IVH. 1'raur r HUM" t tinfinnil -., i: the Ixinler-uiih the) i'il.-llK! .... thai l'iankimliaiii'i'' ol'CloM'l.ni.l, l II., I am, I Our, lull printing' ili'iiarlinniit Ui'ism 111, Kiir II"tlll":1/hliihiiv it. MI .lhl'h"'It. \VATKU.': ALSO I CAKLSIIAD.M. I \SIWPI f .
!\.III.III.: III"I.I) .4. Ch.144: Im''IIII'' i.IIII': 'I I Ii I' prr' | Irllth.11t'I' !Lefuro In 'mako tin,' In all Ito ,',' mnl H i mi (III all ,oI, 't<) AllliUvltnliU'riuilniil I CHM-H, lu A t It I'noli- ft-
,
iy'*. Kov. .V. .\. Clintun, I n-t r. (1'.'I.'mulium'S mid I Itiml uetein ttn inoiintains linoi.t 1..1.. i I'a-U' nil 1111.. fi l I a

Sunday 1'0:111I01.l I II) ii.tn., I II. Kelly, Mipt.A. iil,>ut t\\ el\o lulloH from (IVonteraH :anil I 1'/I''I'h., Irlill, stir 11.I'. In 1'1'001.( or, an) Any.II'I'ln.II"ilosrrlptli'ii 00'| .ili'inroi, iudo I 1..11.11., dollar)1"1'.111,11"11'IlIt.mid, 1 tlio, list' L. ROCH : !
I ,1'1'h'l unst nun mar "
M.I K.: <.'ii c ittit- -Ihitimomit I.'h' (inTiwrasi'lia ).1..x."I f hilllt tn t treat nitli tho, niithoiitiii 11.1 I' ..".t hum, onpplinl; .it, Uu UI"U I it. uuIthi." wi
and, I I'lilnfnN: ': 41 stroel. SlklII h.-' : I of :Sononi.Tli :.Mi 1')11 I'm'raits at $1 I',.mWi' I oami 'it l tim. Now 1.1.nl ,1, ttpoaio" HiipplliHl to use ,o, rnrli'il,' KO| juitlnit In \It II 1',1 4.tI'4': isI t 4 oii'pi: : I'O'I'. t

...111., ::11111,1, :;'"uJ p.m. Mindsijs: 1111,1, j :..11'p.111. ," re WHM II helioirn: | Thu->diyn. ( lass nni.. till:."'. j ::lJ |'.iui. miuiir '> "ik ami H, ml fur ash.| Ijipnidor.Tim, 'o. !Il'ciI. !
I mill I tho iuK'iiiiiti. inn CllrnbhL'lIy\ l> N.' tlilii':: lint'' I tin .i..1 of VVi.ik u I :I II\ : :

tiity.1'1I1.8tlRU.: !lli-v.J'THvor J.lt. (1 ini'cilii'"i"ii nun'*, l'.i.::t'ir.11.111."I1.MindaySi'fio'il..i lilt! "Itienn'r" mm Ihulu l |-rcaiiily|,| to lit,I ,III U'lIkO lIlIK (Iuui.t 111"11.----_. --,_. -- pn, .liiu| will In' aliinil ton" oontH .prrlimulnd ,''t .1 '

a.m.. Kdillo, .Aanm: "iiil.111..IOX | IVnt l lionhi'! iw'veiitIUx. < lulliit uivny.Williln .- _- ii2.l'I'I ) nn tint Ninnll( ( ft I \p'' 1.11) JtU'll.tl I IIllIell.-AI\lIoIl.: IH-. two h.m o mrum I I omit the I tiiun of tlnailinl > - ---- Philip Brown it tutu must IH II..IIIII, }, I I uliliTs, ;

IviwiiVilulilund I l iroior> ktnt'tH.' s.-iki-1 t c I of I the I, Me\l( te"in ciNiiier nt I Ilih.U'o I II .: Sliinild any lilauk nutmi tliu, 1.1 l I">o II" .1. -

('ot'"i: II a.iii :i mi I 7-ii: | m. Siindiiks., : 7iu:: live t/1"| of tii: uilry. \\-om iindliiKforeeil ; ( olio, t Hint U In ii-li al I UNO, ) lie 't i
MniMliiM, and ilnohdii- -*. \Ui-k.li-n.: ; ,1(111. '
&i ili I 'I.. I \Vheniei'iiiiiiiui I.P'it I -
I.. 11. Iii 11111.. '. I'nst.'r.' Mindaj' 'mhiu..L| |. 'i. a. hullS 'um mi i s.mttt'ri.i. -11.1 will I piuit' it ul tlio regular\ into' fur I lu I xi/o.
!
) ( ; I h.i'l, ..1..1| (loin thti net that
t-'eji[ t ; M DAIL I Y MMtMIAL
III., W. I 1I.1''W.I.I'II,1.i .Any ".h,, 1"11',1 print' ul HI !I"< i )
tinITiiltiil Ktatit\ *1.0.1.; i>oiulit U> ueuvoarouihl l All Kinds of FurnitureSi. i
>r. .lull', IIIK Jl.kl'll (.'lit Iztii-uiIa- < > mli-s Us 1'111 liO, ll.lll III Ullk Iii, hl'I'II.1 Ullll'O
1 him nt I'i i.iit ran, upil' va'i/ tlylnxeiiHtu'nril ; 1[
:t 7 :
nmnoa ml''rti- SorUoo-: and ::1.1.h p. III. i
& 1111I14714. 1'niyor im-i-tliiir I : 7in 7: ) p. in. :Mmiin I |'ur.iuucl l \h.) till I I tliu I'livulrv. in //1'11"; l s (tn "'"'illl.. .. II .11 ll'S-l III-! !. Il --mm----. in tliu "I Ills', iI I
) WodiitwlarH.K I tutu lk'1'1 < I hue lino I pi'iipl"'s multi, .h! anm ..iinpnnltliolit TliL'l'iiooa' 'ijimlid anlur" 11',111'\ /.
\II. IjH'luri-M I iII:: I' in. ) \\'h"'I'r" | IKIM < iilon.r I''O 1'.uo'r 1
..V. x-liiHil.t.V ,ui.l l .11:1:11 -slii'' in ,its :"Iho'l., IIHIII|' ills.hui.iui.t. ) r., SKAT: HI ( >h (flC'llAil On 1 li'm. I tUau iiiivdnlliirpli. l,'i'
.1. Koldmi''' I 1'iiNliH. .ui 11.1.1) : Unit iii'gollati"in\ hii.l. I U"'it oneil| look- mult' in I. C \
: *"I *.IiI., I lunii I Jolninuii su|'I.Mr. 11110: In llie ,uui roucd''r of tlio Iw..til./t.' l ) "oiriiptniii' 1 i-l tlio 'hull i' |i'l''s(1"11,1) m iL.ili'Ms) the mlllllllisli'ati'lll lik -- will I I I \>v hlllI11 lililii-r. .;
-
.
I UI.\\ IC lui-ri i HI keIuAIeumnhlum.wst.ii / ('ouis..jtIu! 'iii ly all I I ijijiial; men \\ cro on tliotlptnu tin ir ".'ll hits anil ,) ,.i., the pnlillinllloials invltiill'in '.n "'"$",'d nn .,,. all.lln IIIU 11llIk., I'rloin\ \1'0'< > : -- '.
liilninnt and I.altua\ : slrectMr- 11111 \o-ll.lltl' "prli-04. I U 0\li'lllloil I Ih" I h
:
of i'.vu| m.I.iuiy.: : 1"1"10 in A t titelu,isis t 1'1.* M h i Ki 1 "
.
viooA: it and 7'M: p. III. Mindaiii.: J'rnjcrjnisiinx Onoevenlii,... "I.Mt llio I.t..tu"Ul,', Wo fi'i-l tli.it, tlie pnpi i r lias '''11',1 iIn.nil' r.II.I'.ly. Alll.lt v .\ I ('"II"'' . I 'm.Idind .
.
7'hi:\ .t aiuiIi
I l.ortiiri's .
: p. in. ) A. G. MORENO
& CO.
anil in I hi-.o
,p. 1'11"I'"I iiieni t tin tol'limii'iil - -- In A 2! 'm
\11J
7H: p. in.VIMin| 'mul I) .. It ,'. K..11.I I Fan!I.. I Ih''I'-'lIito.' .:. lit i> dall loll Ili t tin tUlMhrlui I I anil thud! Iliox I Imik toll tl'IIII.III'It"'
an n :us
)'". .<,1'. f unil.iy N-liiml, \tiw':: n. In. I II.I 1-. nit.iii. iutchiu: ucre lug. lilln! la/ily 'ei.tini'l, ,,a kiaii-liU'Woi', |tot kMiriiin.sitan .'' "sr. ( ) IJtT'I'I4Ii.-R; : : \1101"1 1"1'111, t I ,IKI in, \"

J14wV. !'oul'l.' under I Ito ii h.ii Her <>f their 4 tent fly, w him iihtu.hhrtlly I. anil f ir |'\P"SIL.. || uii.'u,: aiul, I tiaiiil, ,1.11 1"1,1".,,1 III Uoplovm' I'IIS.Kj i in' 1.\
t':'(UI lUrtltr llilia -TurraHonii( I"1- \ fiom 11.I.I..t.. ; III thuCliii I iXli.ninii mnl huitsilsituil| In IhiisiImlilni'' .thCllllll, 1 i" \0. lO'J I A .'I' : :
"'''''''11 I'tuut4"' mid litiidrn slrii'trvnlcr i '' : kall'l I r.tim.i' i-iiiii. I II.1.11. (if ahihoriiph. 'I'l.isilfins, iii' 1.,1,1,1, Ii ',l. Km- In-in. iillniitilll AtfoneyandCouiisellor-akaw. Illh"\"h.( AdlI"lt|| IKI' !0P'1 1.IOX. P'I'UI'a' ,

::1 iiid, M.... III. Miiiiitu I )%'
.1"| ,.. nu>iT mi. I tin.-iiUO. ;: a. in, 1I11.11)I u. It,1 1."h.I'1 I li.nnpoi- 1 i. tilt' riin-i-", <, 11'4IL' I ilClIMMKIIUAI. /Ii. I dXFIi I.- I |I".'I.IIH ...W.t "ulliei I'ulu'/ I J n
Jt.ir. K.: /. llj/.icr. I'.istiir. Siind.iv, M'lux'l.' \" rifelteil' : \" I'l'I" |I.', "',,0 / .' .1.' s II .1.! l isii A 1'1'' ( I'lliiiiuul c -.i..s I II"' 1.4..4.4 ) lu 1'IlL.. .

r !II .. ,Il.' J. I lioki-ly Supi.SI. t. ":S'lid I a I l'u'I.I'I vinl (. unit iu> lit : ti (II. Ii: ri.oumt "iiliMina| -in C'liinimit < iiHt-a 1 "
I ,

.. tem't'u hit.u iniieh. I i.liall, l lou In Terror to EvIldoers
rklro
Cn.Jtu'UI KCII : p. Wllin-s I l '
>
I < 1
m. F&\ .J. J. M.'iitt 1 1'. !>., li.li.P.. U'.. t.ur. Ilimo tu -miIhlit.' lUll. _1..1. hi hug, Koinoln- and Hit', IUI>M' Iliat d" ri-lil In thru THAI: 'I HI' i ls: IS.111' : > iii i I ii-; I It I 1'.JlltIIlCI.l A Ilidak/ I I Hi REAL AGENTS"
111'1I.11" t 1'" : EST A 1E
dial'stitliiixs" M'koral; .allI"\II'" trimu ami pla'i's.Cuiiupt l'euiu'm. Wan, Ilt' I I AND COLLECT!![+
Jloiiotoli. /m mutt Oiluihui .ii lli'" ... 'I hid i H tlm iiw, .|.-ht niniilK I Hk' wliieliOi'ii. i .iiI, I lulll pulitioians. II..HMI.j 1''II''o ItiMid I 'mJominllinonl
ami 1. -nlillo. lands ami tliopnlilio ( )' 1'1JJm on I'DIIOVmianl, I I*/
Mili-4' I "'U"'II",1 u m I lie-I Mlrr'II.I'r oCf"j"lt. j Hpeonlati'is |
,
JiMdllls UK I'l llllk.s.day ; UoiiNiii ) will, i.rolialily')', as tln-> hut,' 2 Appckriinou' llmid I 2m
11&11I"11 1..1IJ ,'. "". 1:1.: 11,44114, et'ry Iu1i. :; That Ih." enipIo.Miient "f tho ,il.iiioiliiriiiwrtli'-l.isi t "i 1i< team, "ll., ulamli, .mlnl-A.1111, and ll.illny I INI' tin rii'Tiim' ( H.M 1,111't': -HI.II., :,
at in 1''lblall'a: ; ..llt. Hall: I..i.11h;' UIMU liui-t I iiiijxirt.int' factor: aliiise anil I Iniyo'iit I tlio, as 1"1.1" UIJJttI|) ) of Uiisliicvs. 11'1 IIII-A, 11111111 mid llalloiy' I 'Is''
HI'|i. s. 1..il. <
., il ,,! ,f'' (' II"II.11| 1"1.,11| | andMui. ,ili'in t llio Wooklv lush Alfliiufit-lairoony, I 1
>: '". |l't: Inti-iidonui.k/ Hlritt.f. h'gi : ( 1111'11) I ,I It, .l.Juril, "" slut l.arci'iiy, I ,infiulktis Ic'lt. lintl tri-ouuls < 'i l mu iu.I I ,.. i I
\V. l'f'iII'I', hall.; 1'11I. i'u" i.u. I I;m III"-1 LillY e.111'1- Ilif 1"11"1' 11.111"111'1"| | I. I llio 1 I. I." in f.n tin .1..I..1 "I'ul..1 1"111'1. .1Inl .
\\'. )I. Luftiii KtvisTOl, lU-onrd: and :-oo'al.. Si rut. \Vliitm-y in I Ixxiii.,m! \Vairunt4 '0
.. Mm.diy' .You mil. palioni/i'' ; |ilii'iiniii"iial in lln liistnn nl ,nil i'nitr"l"l|. in "s'i4u "... .IS i iiinU. : T4KKISl'll: VM I I.
1"11",1.1. X. .1. lilt (I our) (]'.-.,"..|.. fs In Uohl I I'l'.rala, we haiti kla, ) n SinninoiM II'hl A'III I IHlllllHIIIJ at M I". in., in |-lliian fa-llo II.ill/ :Ni.> --- --- I Mor, i.n.l. I i.. i i' tin i ili, 1'olH'klni. : Iliat' iioh 11II ,V.: '. .\1111I) er iliiuri. ii ill '. pud i fullilbliii'4lili I I A""I I Illtldavlt 1''

I.iV.. I ndi'iii'la! Mtrirt.J.. K.: tu.b.. l1MII. 1 bill. 1 |M, 11"1 Hint' DM* I'curtunt.A ',.. Hill IH- 'liiiUUl'ii ) "I llll- l'r.M>4C'I.A 1 5)0. .limit I mi! JMI' li.'il.n unit ., In ( iurnishnii'iit I I I'0'III.I.IIWII lb, n""I: I'(' Il: <'1: %bII.If'I'I'lO.: < 0tJ.1IIsmmiI0li, 1'OUI-.I:. f tI

.1. li..iir'u Wl.iii. KliiK'/ \\ !IWI 1 i ihiiI I llimnelf! on liiiVinlxii H.lll.J CllMMKKI-MI.. tIlts,', "".y oau i.i| "oi nitul al l.l| I I'lie'| I 111 i II S I I.

KooH-r| i if KOI md and Main.fnifiiim \ II"noRty and Kindly, Kulo, K"t OUR NEWS DEPARTMENT 'I lilt iftusis ,ill I: tlu'la. tjuuht\'a""III(" Ullll} |lWl4" : '"*

:Sciur.itod" | 11.1 )Iii Htiiui HIM d.iy IKi-d-i I
| M'M-U"
Uuuk! 1\. nr I. moots Ut and 1 :M hI..I | "al'I"II ) I. in ST t pli-iiK. r"II| i 5 nnM < KU ID
TliuiMiaya of oifli" mmilL,. al N .p.m..m I 11111: 1lnf111..111 i ) uUuit for |,,'IIe'llh.I. H iutjl!]l )1.1..111 in alll.." 11,11.1, In thusmillie'.. 1 Uu. I'KNatcui.V I "I.el. .. ::i :IU McBrine Durham & Co.
,.,k. ti\t'.tll .stlihil. I. nil must iiniiniiiintuiiil "I ;II uurrliigs. l.li-i I nnVirbanlc'i. ,
1) thuan fiistlo I II I. II. :\.1!1m W. 1 lull-mil 'noi.i Iv"l "lo Upol; .I..r ., .11 L. .. l'oii. I oMMXIii'l kl I P. ".a. ula. Khkin leI ,
( the ,
Hi'i' Lint lit iliik l.tni .
,
| I in
Uwl. \\ 11. \VrlU, Mr, Kt.Capl. ill; I Hit'I'll 1,1. l'ulll I liiniM'II! oil iuk '
Abe." 11.."idI'lr Kt. Itie.iulfflty I Hunter tho ola'm.l ; .l II'MIUI'"I' | : ;, nn'. 1..1..1.111111..11. in -N.-::!"_ I >. I t\; II it.4.A,1414 Ufa ,ir ,
King' ( : :
-
-
Ihl1 eliuruuti Wo lit, I liilliuse I I toe til LII' Mis 'tgutsj : 'U, Roal
.Itm Ii Ia uV II.'uK. I ,\'III.H' I'Lintoil Lit u dnirill' Clop prikiiti ,....rt.ll. ml Ii'.1 CII' i "Ui' liltli J ( ) Il ?" ; 1""II"cl l'I.II.1| :451< Eslalo! and Loan Apnls.ajtfTM r

( I lj.I Ii;?... "in. g-1.;i. III'"''* I.', liH .'it 4.11. What i id I II. I.m..f.: At-., mid tin. hot inflict mun-' f j IU"I'III"-lreul( Court' I 10'> .
Dtl5tb t i I'rulut.* '.1' mtchu iiinnili al "< 1.11I.' t inIkM 'j.uui.t. Taxes ui.- MI rmiii' tilt I 'Ihuu'/ 111"1| ""I roudcrx 1m.; Iin nuriml |' )' I *' t
IcII.mui. llall rurnor I'IIIM.11111, ; 'Ii''- 1'.1 m-'"'' f.iii'l. ,. ini.'iit.' ni'i-esiuri lu rm- liiiUlatiiui Four First-Class Pilot Boats. Ih".II.t. .. Till, '
"III.t11 1.11 fur h Hiiprosslun and tlmi.AS 'llUlH-r is: .11 I ;.1"110111. .1 .*.. nml I'Ia ;,
MciUl--UUllllll IN
f riiiiient xtri'tlt, J. %I I. I Milliard I I"11'1. .I PAtS th.it your Culiiu ia out if lit Ih..i "J11 I | I > 1"1"11'011.
.' lust .5 !tue without : '
)tlllll..IIlllllllt.I..r.I( l : U' puittT.lUy d""I iiiouiniiKifolil hip Klitir <-f Mi-rcliiiliilisii I Ui 1
WiiliWMl j 1.,11'1", 1111111| iilt oxisU-noo, nftUi1'H" r, ( ) I* KKICAlii 1 ; -m ii I 1 I.1 |. A\i| TIIK (;1".1" I.L Manifests f 1 I 4 in, IIAVI-. l-'Oi( : S.M.II.AIMiK; : AMOI( N'l'- OM'IN'iNI: | II S IX MISSIS- :j
L'KI-, .N" :1"1"! .'. un'i'U t-vciy >, tlie Kill! HI l't' \ | hints I iiuU u. i and ,puiruiia Inon .iiiii' -----,- '
..jr nielli at '*>J., i tic I"dd ..11.-. \I"I..u. "I. U"'UI" ; !I. :1'1'1 AMI / ..IUAIll.l.; I'UOI'KUTV: I IX ;
Ih'culll"1 1..IJI I'Uf | Khali 'tin m ''ni. ili 1"1'111'111 all liio l's.iltitui's I..t. "i' Mi'il "ll !" "liaMi 1'.li. ilc.III L r iI')11.I' 1
and IIghIeuruuc.'r 1'ulifnv; ;tJ ) } ( ) : .
and ui.i-'s u,1| | ) ,vh. .
M. I"'av is I 111> 1. II.-UH "'!ll .J'ulli lijll\I. Islll. al'I.1 1'k.1 )"ur..I. '. |1"II"h.| | ill' wisliin.' fill, tin i p"r.11'II.u' H011.III ::1
"Vi'ur III'
.1..u..1'IIIII. Itmlm..rttl.j 1111..I,1 tll. i U u naniR riilo to s'lu-olalu, '
COIITIPTIONo .H.I: .un: 1 lOll
.h.IIIIII
Ve; il 1.1.11.I l! II t1. } and ) I. | ,, U III I I ll'IIW.' lllt.ll.. 0. .
1. 41.> Ii. 1. J\1 |1.I.I. t. cmr' ooritsl"rnl'ia 4&V. ,c 41. i 5 001' I

I'umni4: i.ndc, S".IIi.IUI.t.H\'r 1 ) i'll.larat" 1' ,rllu.Iull.' IWII.;IIIJ'' I '! .- tli,'ill-zhu.ui nniiiti) for tium.uirh.4 .1. i I.:. IHIK: ., '
The Pensacola
Hpi'sir'! /K.IVI- ;:| | 'I' oe> iiilu; l unit I Land and ,
1'..... in l'tUiau. : ''"Ile 11..11.oi !1-i \ 1"nll" "j'cl..II'I'I.ld."t Development. Company
,
\V.1 I utoikli-uria ntni't 1 li.ivi--. t Sir I J""t4 rluj''u 'I'iu'c j i ( orroapdiidiiK'i', ...f..I"lr ili. I'U"I'$ I 1i!, in.mii. nt A..". is. Jft.t1btcroIaf" tJ V.atsub Gul

A. It. N:1I1'rf., C'. T. ColLdor this, \u..lht I"ntiK :'n Pai.C8it.oJ -j i T M ial! r-n-.it' 1 LtssimI'4o siso4wi.sugo) < : : : m.4)Iu'i'I'II. : .'. I ,
\V. .L.liitnu4tII, 11. *. I 'I\I..o 1'uy i.ivr I'lunii'tly.* I, s ily? cmu: ..Uuu. 'I 1. Hi.h 11.al.lul (III I'O'IJ'I

a,1,/(imoii.8u. ;1t1.', uiwtcry Tburwl.iv "Aivl Hio(<.1 MviiU'l) till )imitlmtl ni.iy.iMr_. _._ - -- '- --' I'KXSACdl.A; ) OIKH'K 1 : :.iti. I'AI.Aro.VMMir 1 : : : (iMKCOM; :.) Ii'
I I I, ..lilc : I .0.
in 5' l'Iu''I"'I'I m-i-urat.-, In
'- -
at 1 a |1'.hI.. III ilinar'.. ISuiMiug, on mu tim,,, ICiu/, 'f (jiwrii-J tl.j W'.naixh. 'II (111"d'lt -- $100 f $300'0'11 .ll. I. t, .I r i iT
'
'
l'alf..x trtnt'f. tl K. Colowm, 4'. 1 lh"1 r stiu. t.uuul Molts, ( linioi- II" I.t sy. II. I'AtiimiN. Ill f... SI.. ---
wlrll'i
1 ill lt.iiiiiiAiili'r] ( erri !,;
kpniiileii-'f,
I. K. Maitb. It. !>i O. I
A i'iil. fifum it! .
'V414i / ."iuaiunu-.iili.ij., I I.ck'po (I. wli'n.1411 fiirnlsli I tin'in.HI.lorko ,:
|.1r.. that \oJ IDICIU. riy, ( isis ir .in I l.i- 1 I'' 5. I
I. ('. i>. V.Joupa iLivoittiKJy I I and! "ill IK- H uv. rk" IL"I| ., 11.1.| I it! DAViSON an4 iki! tln4r \I..I.. linn, t" Hi* '

Xo. II, uiiU \erj Tue.Uy! tu 1i.CII I iuu tUn.'u cf' what Ijttb- liavu lift!" j ..UI Ullll |.lltllll iioluuhcia. I II I & LEE t 1.,."".... apuix uimnviiU inujrn\ .pr-tlui-- / T4 J4 f

at Up. m.. III <*M .'"11..,, .* Hall ctnuur 4.il.iufn Tin' l'U 11..1 rtogant I I liilj-oit.ilil' KoroiKli' Xiii ii,111 midtatr i. i (:, I J' IUJ" 111 iinpli.yril olcu I A f vw f ik'-i'>ii io* ini S .
'' : liovfiuiiuiit, ..lr.fi-. 1"1.1 II. j, ftoiitu I in Uw uinl il> nii..li. >, )11 .
1,0 '
i1..1,1. \VoumtIuiN.a. liij. ', of fi.urtfC. juul ,i4., uuuy with awi I I. H.t 1"0. IM ..iun ul nur Mat-,. -' '..1) u* mil Utli .. It. ) JOIIt-'aOM .V Co.; '/ :'!

II. *, Wliito. It. K. ."n IH.-W I.I'i" iu( Il, 11..I.1 .i" .1t'I.I.III'i. uiuki- 'dallj lllutl) amliiv.I co.3ry. -- 1' dldu't t I II) enit u City and
Uurlayut ,
IVun4riil: Xo. 4, iiiw-U ifry tr."C County Surveyors. ,
111..11I.. In I 1.1(1 KL-I.W|| > Hall, i/irnir I'ul.i- und Iiuiiwni[ hint l''uctOlt.llo.' l l lami 1.0.1. :\\fn m NATIONAL HOTEL J
r Pt" } l ut t ill- >>." i inii i ..," I 11'
fux; liu.lli".III"t ..u>" to. 1.4.11144 ail I.11! I\lk.\ i :: Yi W. er 10iI iOu Jr.
.1 "l. .
( uarliJobn, *vu. N. U.W J ... ,Hi i ,lau .'is .; l i '
ivro tu !I.> tre'uwuI I" I'ott'ign '..- __ ___- _ J. r.
I I'. IConl, K. 1'0. 1[Vtrujt J'i'bu'a au'l Cmsaisr'uusiGtiveriiiuesut "
Jco I.1 iij.. tit' thi' u am of nur dull: i .ii J.J 'ii l ollituU Ui In kt t IliiteU.i
: No. S mwl Ht TI CUlunIC'4. )
,
.t'llIi..rUl'a81I'UII'lIt. ,, MU -ti.f .11 1 k. anil,, .,"- i tli r rt-iidli.x ( | |is kl4. 11 Im. t f
Itllds.l: t.,iLI.tti.. .t III tMd. VUowJU1I .. 11..1 1 "UI'J, ju.t r, SI. I Ij: .
pjun III fockrttiuuk.tuLoditl Uialti-r a* will I I inaki' it u ii. ".''111 and I ,- l'iriUMitill.it o I". J.lU'kt Ojiji.' OIH.TH JHlh' V } I lU -1 '
'"I.r. 8.,1 Uon'DW"Dt "to. 1'1 .
"toru'r :
I fetlUI'tilo,sout..u 111 L'ki I faillll) iU "I.. [! sijli-H 1, uf inali i ml iii-l' is iI'ormot
I | irinlin
tltv in | I
1'plu .
.
C. C. Jr., Ciuk'rIalnI.uCh.I. jour Mrs C. Pfefferle I
.
ou.'t \.I ii. Proprietress.
Ita ,
J rnpia'f' 'I in i-ii ti of v\- \ linn r"'I.i 1"1' ind, nvk- ,
Lvt uifalil itl\\" hail i t. .
ANt.t. M.( tr r..LII I you (I Tamil' III Wi .. M )1"! gone to U<1. Juhl. ditir. Now. -1 .4 :j, Ann, i !'. in i I' .. lili 1 1 i i'') 1 ,1I"",,i i :! I. ISIlES-VI: .10 So ,LO0 I'r 1M ) 1\
.. .10..1.l :& II. 13: nutt-U Ut mil >> / httio ? :, funiliiur I, .. .. .
wife wnki
thouutitful
1.11 III-IIL uieLii) I.- : .1) -
mifIUII. )
iUi of HM.-U iui.nili.at I'. nu III JU 1 rwly aiul' KurnUii'd Tliiiujout. $
Hu Uiml '"I" I.i"lunly anilt it'Lilt .1 Hir ua'i U.uU.
1.na.I :
I
-
curntr.4i r'a4oois, miil toumn.uitn.mirwt 'Il"a; .r.f.)0 j 1; si..yita. ) .11'.1 H'ur.Theo. .
A. 31. Ary, W. )l. arc thoughtful t 'ugh i'. > l I"| lIb' .i.r'l., Utpr" '| .PI ",. oavHA IKI ,
l tu...
t' | | 'HIM iiif uu.u .md 1'" lua- i | P I U .
.
J. JIt>rra., tin lui-j-l.irf' <)ul I ) 'ui. .i.A lrt'-r thlit I.1111"! 'i tliu. Ucpaitiuout, taliini.il-.I 0' O ,l Pfefferle, ,

Mount UurUb 'b.>|'k-r metU Ut MmulayID tb r" Wi. lioli! in lay t.,:r.j<*'krt? jl I Uitl.r I.ul) .1.,11.' 'ab. lucui' r u.. .' I Ii ; f MA.NAIJKU-

*",,-h tw.Ut..lit.. '" .,.w.until, iu'IUII'CJIlI'IIdlt Ukmuc Unlit -cw Voik Suit., I,i Terms of Subscription.UA1LV .c1- ; 'W ,,t;; ;.I v
<*.a --- -
coinerarr ;i' --- --- ----
..*'...*t tI.. J- '- ivtuTMru, u. P.4MIL1CAI --- -- : ..., ...1"". 11.-si-, .. ,\_ Y ,
01'1 d :l.i.rI1'
.1" W. .. i"i
A. WIIKH4.
I ij i/
ly mail i..i-t put ad. nr dliMn 'I II ;
F
I.&GI'JIII <>V IKJNutt.ekUI B8'OUIDEI'I ,i "-riU l Ii> ,'.Urir, I > I -.1 ir J.1 l TK-KM'K An. : i k-'ill' '..tt,.
.'.It1Joud.tllI"'b OZetI and .Vt t -I 1 kl I I" '! \ .' i l.itj.'o..
""" CoUBll, .4o.11. ini. Sd! and Iept. \t.\1 kli.lMI' .
DI..b..t .. p-ui.. in m utidut &is & : : ., 1 Ilu. l 1.l ,:0 | .nii-t i v* : i it >i o ,., ass uioaiit CLOTHING STORE
.110... JJ..lt t4r1Wt 1'"la"s uit.1 t lioQ..au"lIt I OTIDUT of tntot. -I lMU.NTIis.. It.llMiuNK tin .1.u l-ih. -I I i I1 i > .' r. The First National Bank r
.trwl.. J!1. U. Burn u. Cum.A all who pur- ;.).Mil SO.UWk.KKI.X I ".1' -i 'r... (

It. r.oabn.tk. trc.bPNIaH i laxortea or tb* 'I --- J. (COLKMAN() Prop.NKW ).
cf Ufa W. ,
... HSU: 't K.Mt: *l.Xli I'
1111)111'111.51' A..tI.1I" I IJ.ttl O clothe you an4 aruab you with .sl\ M'lSTlIn 7.x' I IIIMIKf DUTCHER'S FLY KILLER INII A : Al I1KAI; rl 1'1. LINK: ; "IItcliiu .> -
) Ut UbJi.) in e..i-a luoutli. al '10.- : tba oacaaaary an4 UUDMUJ : MtiNIIJ- PEH FLORIDA.
31. 31artiui2. J'l". I bunt work. go t pl.ilU
,
.... '. or'. tb bows, sail in atae*. '1-t .ut.-si-ri1 i.. r tn tiiv St-iu Weekly wil: !I lilililin. MIII." |I' ''Mi-r| mid jnii t ti.
J.L Itxrifi, aaG j
&
& Sold
\ Domestic E : ,
atrlaa aud q.uu. Jtt 1aW out ."u|il'4 t -1 h Kiln In- "r---lr..1'....is Mttklk.ilil'u "1,1, II II I I till I I I UJUtiii CLOTXNG. Foreign oaango Bought
I.O. IJ. B. niwU :!II l -uud> iucii hui'Uit.i.in d-at'i, .'I.. i i in- l'IisIi. l i kliik .
da all .r \ tiui" at I Innl.l r
>i' I 13: W. lut.nklrwt. .&t r..4 & th.WIC' |1.I.u..r It..r :
tIeUall. t I. : L'I'-
fTtliiaoi.4> i: iirn ii. i .1' "lut 1 1"11" .
make lair il- I iS
& juu can a i us'i";'i|1" L''ll;, 4lluw .u.
ILI l" i> --
iL. .
er. > CO.rOnAL.
.0W 1liis.t
4IuS1t. t. -'II' : .1
1"ttt.
ali
BUYlLHB' wl f. "
.elte.ot tba i > r .h..o" "- 1.u.'I..1 l lIll. '
A. *"!. K. "I L. iuiu .'ti % TLLu.iJ' : GUIDE. which will b .>$ upon -. ,i..i., tb kl l Th Uriu,, r-r ''h- W.. "I) I.'III.JI'. |. U"'I'UUel.U. ."I.I".Y.! h'ri.v.lu .lli. .(.ll>. PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS f
at e p. iu., la It.: ,ij/ I I. ll*li. IT "I. liciui. e'IP' ( 10 oot* & paJ poata .. i, i i- .' i t ,i.s' 1 1'- ri !ii.' n"- j' !I'_n ",.- "I'ri i i uI IN i tliitn... .ur. W''I lhu.e. fOu.. U... your lar""h... ..
,..a; amid arr.,...... .lr..cL. i MONTGOMERY WARD &. CO. t .. I I u '. ". nut U> I..'.- I lii* j.i.i. "..i! i .. i A!tts i k ,..|),"*'$-l- >4.. 414 .. rillllloi MIs *-''. IN THIS 4''UNI vu 'IXITY.

U J <'uoou.. U .. lU-lli Mactuguk A .uu.. C'ouaa UI 'UU '. >. .. iu: .'.. Malt: >-') -.. uMAoll.l Oct I' ,JJ'." ,o

.
- -
-


MASSMAN'SPAROLE WHISKEY Lewis Bear and Co. Sole Agents, Pensacola Florida.i.: :


,-- .
/r -- --- .---- -- ___ ,
1 _

-is.
----
-
-----------t., 0
----.S.-------- ----- -[ J .. JL : = ,. -_---- .. ------11 .
L.'i' c.. ,. .. -V -- "
I t

.
r _. -I . _._- .
-- -- -- -- --- ---
-
------ -- -- --- -- .

-' gfwsnroln {OnmminlKntorcd !; wOHu.ns.Tho : t'I1SO\\ ? h UI.IU.U; ; inint'TH: or mSI'If.: I F'.AUiTL.8- -

nl Ih" 1'rHtofllco In 1'tnmicola bllltl of h:1: I Ill I \ i'iklnicmnii' 01gusI. Moist mi nbi thnin I lhlek-i tt.t tltt' in out MALI.or KfRr{A t im"K. N o. tn.; l.nu.T. .

fl:i., m rwt'otnl-clniii! in ifor.: ____ l. lrl.cL:: .1 I. i-oiamon sinip II< I Uu. lii-ml, of Huh IrituI ,Inl2JI, !loss..

',, ------ -= fll Ilimbile nfl.llr |lnMtt'lsd of (ttulv limit Wllrn"A <},nl, in t I ( tif Livery Saleloart1iiig
i\!\> -- -- 1.1 I h" l.ur; U s. IUKun.iik'4: roprciinta '% lliedi"ppina.tln it iia BAKING ,

::- r MNI.t.I I \ .11 I"IY\ :u.' 1 IM.KK ) !iko, d'8-fafid I munkrj-n mil I pot-'nlllpl I lite, In th cit t"- !IilV. llss1s.i'i ri-ovidencc; lulu .'Inotid frl ininldnt Ii T

= vipHlnrtt that lia\i noilun In tlicin Km ntriit I In lh flowi, I "L
IM
-- ---- .- .. / I I II.: H.: i.IIII\: I hi\en: d'Mil, |i'itHime| I I 01 l her jouth. our RO
.i..\ UI'l'I.. .and ponipomly' it nlri'aily Mi UMI ,ty Ihclti'iihr ,' nil i \ iNIl lo\cl II.hr. i
hllltlnlllllh.h POWDER
I n oik, t hIlt lm,lisiti ,iui"- I I: "ul.Th" MIK :
|', In future t dimple mnirlafip nml ,ill'nlli notiet'i 1111rllnll,1 I or.liniinri'I, I 551.4 ssilmi, I a us- Nll .
"thlr "1..1. I bj Mnrnlinl ". II" r hnpil-m A\l> W HKRrA.t, Mil! Will II ( IrHHl 1 'Illpli i
,
: n III I l t" h.irucd, I T"r itl tI,., rate nl f lilt)' I I tint (-huii I 'h.Ih'tiiiM 1
"|
hit done I iiliont All that Ii' IH'I. dmip, im' 1.t.II.I"IIIYhI11Ih. I
is 1 iMaior ill truth, ft* well an nnme" ('\ ut rnuly I Iam I.

, it'nl 4 cn"h. I lluti I Iii ii ) l ii'slgiiMl.llun rm ,Is.-llI l I. not wh",n men :rifltc hiTntlf for the Hdv"iic,-inilit or the ABSOLUTELY PURE.
f( Uliitniriinml extend d irrnlne tin.
;1. tin will i:I I ln> limei ted ut one. 1.11'11"1811,1, i ar' 1 xi Ill.1 ii 7 dud. !, .it rot t r., .Vn., ,fill, t i tlusir .iiinoi. lut win'n they tak>! I ("nil DP; .-. '

locil raN ,'-. mid to if. n l'I'lctcII".lIlllull"lIllc' ml ml' "It" A.MHRHKA8, She bid cnd-iiiid, her --; .

(ticcnof ci.ti'i t ti'iiineiit-i .fllMiN. fairs, of I tinct, ). nllairs j and < I publicIIIISIHOIK; InIhi'M l.iihtii: l.ikf, I JII lu.li : A in'in nit)' liinkditin Mir to UK l liy her many dun IIH "I .-.nr For fjnlek rrd'lnp. the Royal Baking fowilor I U eiipcnor to oil other leavening AMI!
, lie. RII.1 I npeeliil liit h'('" nlionl t'h'lI'dll'' of
} all dinoiinniitlons, '" thai do nut, Iiitcr-Ht the iti> unit, ('01111)'. ,As I "II I) I h- w I-nts"Whit : .It hn in'fB.! und 1 >tt hH lid 111..11'l IIigl mind I und I-CIHOII ; nprnt 1 UnWIatily pnrpu..ilwnoli'M>mcnnt1 of I".llh"t lea\enlnffi. Stable
jiulillc nt Inr e. i-nt,u t me Mniplt, nrt!.ills lorraidtn I I Inrnli' loll,' nil lisit iisi-., nhat, "II slots. I 1'1 I lit-Milted.: Ht I IheotlirilH is tub 1'111'I I r.n10 fnnkn? light, tisotittInIataI ,
. ; mone)-, 1II11"11"'I"IIII"'nlllll', ? rciu-. -sofcoiistriK'tloii, lie In Unit Ihl'-I-? r..r Knrekit: l.us.lg.No, Ih.;, I l.o. I II.I I IHrol : 13 1.1\IP Ilrnrl In utrenuth 11.1 '"lllt, nail Hour \l. :
: '
HAS.
Wnltmi
;. jar aiUi'llUnnr, I rlt-: tonoik. I Him It lajsliold nt' th,' liii." mns: ii, \ J. II"rlllll.: .lie .I' c lll5t) .I but In theil I. lUll of our !Mt-i. ) foo.1. l 1'rin.l, ) ninlhns cake, ('\., r.iHo.l] \ltl K">al hr... I'FJI" I..llt.." I'\ ,
, Our i him h duct'loi y 1I11.11I"II'r.llInll I Iv. II h .I lmt I Innil't run n, l I. n' I.h'r",1 ul the r'annii-1\I '.nr l.-s.lia'! lui' |l's', 1 mIi'sie.lsi ) I\IIlllutrt\.o 1,1..1,11. Fox A :I' [ AIll\l! "' A l .h
- of in:lib ri Inti-K-tlinu iiiul lni| miaul for UK! 111101' a small I tr.t&t Imm cf hi iii. but I > f t tli b,. tI trIi;ml*. uuSsQir ill mnst de\oti d. nitinlN, ri, nml. I IhcniiHcof V linking! Ponder, may 1>P Paten hit witliout, ,1 lr'8 inJ result to this moil ilolii-ato la.
imlilio to know will i l ii o. b lim-ilid itthirctoloro wholi1) I ristieil d"in.< mil\ dirinaid i in It'niperanee lull 51111..1 nil I Im.. A FIX I E; Tn.-Norr: ) ATATK \l ( ) :
I l hxi til ',II gut nut "if Hiindn.ItMmilj ... It will ) In any cllmnto wIthout ,1'rior.ltoll. : IMMlhM II"I
, witho I ('hlqw.I ): during. man, I Ihcr.b} tn awake doim, .mlfatnltliH 11111'111 ) II 1'lrRhh'l h digestiforsati") kppp ; AT AM | |
.. .
I --- I in' lrIil the (.11.1. July n-i.l! the Socoixl I'lmI we will, urcl.enili. n iriil ( afltr ollkially the OK I >AYOKM-I: ( | | !
and, old rof. I It.! A. P. 'lllldl. 1:11111l | .
root out at
1-rrorn er GO\mmllt
MM in 1.:. ) fill I rciiii'inhranee or th, ..I|.II. Il. l.
i : Idi, of NII\, III'M! r ur"- nln, n.I.'Die I. a a 0.,1 >"i tin i";is .
All aIeI, Liweiintit'. oxcipt win. .re IhrreUnwritten ..1'. I llcthutliis I d .tit- nnthinpanimit I : lakt-n rr"IIS I In lust 11".r.f Isr, i iirlr I lift s '. principal. leaking pO\llr of the country,', r.j'orte4Ii : I n"W'l",",.". I'll l littl-litl.Hi l-nlil tO, I hat: ,. ?,

contract and nprvt! 'im lit, nroIH to ",t Hchi'inlnR I 1",11,1111 'lv d I )!. I Ion I id or I lloitllli I. but Hcaltcrtd I llmIIM '> 1I1II.r"\1 :11,1'11. lulls lo \III I ?o fonml It In many
< II''I.III ihi-L-nrlli, ,. hour n hen nh..ill In, 'bold Ur I Iii The Kojnl Hiking Towilor I I. nhpcIIII, purefor In"1 1'.1" t.iVvn; Tor liunsai-o to ,
yaII4.? I mhnnco t .r11.nll tliilr npiarmieln | I'p I and. he dlln" thy kiinuli-ik'i-bi-ri, I al, s-l I 1' I iliiK from t HID diahnuc I settri. WI I uiul\ Ii, ..
l
Ih,' l"ll"r.! 'llil.t'tc'iniric, ilmn I not I I I"lie ti'ininenilril.I.I "'111111" witb the 1 Uednmiil I llimlI I hII mailfl lioth for Hint ami tin1 t'nltwl St iti-s Co\i! "rnniont. \\,1.\
aj '
(
foilh from | | testa company
to I M.imlunt iidurtHinii. ; hut it UMItr.ipph; nith ir> 'hl.l.r.H"I1 Icl14 I Hi' i>en.Ihird I 'I\oust, I I.I.lit I Hun I ,I In.s, III Mi. I
apply n-tMilnr '
limei'led upon! \\ tun contrail signed; I"Y nllll I ; try thy t Ihcurli' Hit! 'n- mid RC.' houI MrUnliiird I Nnhhr 'nml nUtir 1 ? Minil.mili' Hint I We i-tltnd. lo' Ihe t 1 l's-ri.iss'-sI I r-rcanpo of HIP facilitie's that company haifor (,t.\lllnl prrfifH I>' pnrpcn'um ", '

tli pnrlli"t. I hi-jr. holdout. t Iso one tiling, for tin111'-I ( upe, lire In the I liy r""iIY'lf' I -ur lutu Kint I our' n net-re I) ill I's'-' mli-nt tin- ,,"* of the mine, "Don't'
\I.illlo 11.11 nnj other tli' I'rol'r] Iroll.rl the
th) in II. h"r., tlnlr sic I' *' rrn" point (If tartar for mwuns" pi 11'(1 Fonet[ Place.
I linn-I In th I life do '' The tla u MISL Can Is', and ''suili t .
I-UIH.IM "
) ntiutliiiif I nii'ii III tie the a r, iinloiwlihih umloubteilly tile
iii1Tcii; ;; !, 11' : 1.1111 |Irlimlilisset nml method of In the Royal Baking Towdor 'n .
; :
Hint arc nnU'd? nt Hi.Inad, of puli- -I-iliI-i.i," I CI:ml: I Ifuinea.\\ aim.I..will ", I..I' "'''I lluuloudH; nm. tll' Irl.rnloll. lull2I 1'.I'IlOI.

Aih'PI I MIIll11t4 In this column will I If biiHliui-rinrc. t lit' slot ktIs; nn'n whim hose iilli' nil,) In iiwn we Hill ho uliloIn Iu stall) 'hlllllI..r? I l.ss.. .. re...lulmnbe 5 purest w J most nlUtilo Ukiug powdiT offered to the l'I1JC --- -- _. .
1.IIe8. ,
,
Ill wilt {
lo ? ileceitHcd ti '
1llfIrtl.I llIt dim i cut WII..II'II.1t biiirtbon.2o In, I\WI as noil I brain I and nhoNi- nnisdi-H, \\lthuut or II. Ice. tlI'lullIll'; .. Ihl ih UUN'UV A. MUTT Tit. I).,.
slung un I 'Dft.
!r-pee.iul Nut co ititi-rti-il' for lei than 2fivents. f.t > "11I.\111 city |l8I'irl' |' for pnliliciilion" Vats-b I 14I'ru'I' | at Louis A. Anderson
I arc nut tnu>h ; men not I.hnlll.,1 lu, noikn lou go udon( tli : '"'"UleM.r Ihi. l/od.'e. /or-iinieJ
t' (
1'. iieut| Isli l'eiI' uittisilmit til the N ttiunaltumelci X. l.ti.
ith I heir 111001", I In tutu, I In foalurr and I Llllll t.tuiK, ,
It in llnll ami hi think -
) ) HIN .
iici: -1'IIOIP will I1 it inittiiixof i ) the I In fU1 on r |lil, I I lull hnlitntlH' ii re fuindH, City Poster
Nu Min'n 11'IIIOI'rlllll I.CIIKUU nttlie ( .imsgmt.s.s ,1 I Kl* e th"in the C. II. I.VCllMK, Bil ,
oinu bumlliB ol I iri'l 'liMinn oni-dt iilnl 1 hi- "l'I'ol'r.ltl.I IUNE NEWS.Tatili .
| ( ( loiiiinittev.rum i Trepan, to l' Ia mul, .
:"('IIIIII.'a' Kill', Arnmi' )' IhU I.cuing 1',1 the HIIII I tnnd.Ihe ilA PROTECT YOUR EYES ( l'i.trl
nl4! o''I"ck. K.: t. .MANKIJ.; ., 1',,-*. duel.! lie)'. V ( I rstuIa, '111,1111.. s-ra nt stint 1 I .
\". (;. ilo.MCt, :Jv-c'y It -. in in 55 Iso l's nillinx t 11I|.t-mltltliiHilo : I-1)II'lht'S: ;. IAI.t.I'I I 1 lias I' L-'xi.l, I Ill I h \011',1.111 I Hie !lut,-s.t t In I .m 5 ?,.
Ml'MCIIMti ('( )t'ltT. ilm\n tile lO\I"UI"1 111 lake |",HcrMlonand 'lt It.i) JulI.I I. I I baik, 11oil. for. I I'i.11. a tilt will 11 111 I II riMHfinuliit, r.it-.

rpiiK: CAhill; iii; /mm or1 'i IIIK IOM. hicuk it nji ut HI,.i n as lie 1,1.1..4 l Iy de :it Ir. A, I Iv I HawkcH I lint !iraim-il 1 n not'uiuunl is 111,1111.l'isl.I 1, \RSCHBERG ____mirJ-i___ .

JL MKIKtAI: AUK: AI.IOWKtl SatIlI'dISllillI 1n.II)'. |.iiii.tin I lln- 5 lssSill' I in thU nlhcc.Ci'lniliuiil rcpinnlloii' 1 nsn I.risti.-aI 5'ItIolOis.| nml Id. ;, Illy: .J,isIs 1.-It link: ? It.remi I Olln i i. \0'-itD DIAM0 clItNGI(31'h.
; 1. 1'( n ai ol.l
'1(1 t hKI.I.) : PATHUS: { A.NI.I-I.IM I ; I IIA-KIW! : : Oxpir MI I nilric'k"on, ilii'C.h:irk-lii4 tl real' mii.s iso clehllIl'l iputtiulcH und, paltnl npiln I ) ? cCTAC LEs'0 "llla .s.
; ( l'U :
AUK: IFtZtFTII;< : : \) NOT '10 llfl: MIO.M 1 within thy limiisift; .00.Alo '. | rllhlH UIJK"1LoO." (3 O-gItsis'.t-s. nrc known' the AIWI tI':l & thEN: tll'lr.ltlI A l'IASIV { All
throughout
'111 KM. limit (lie r.II1,. ; lit lh< ininer of Colliexiiinre l -Jl! I 1"-.Nor I bnk Hltl>:sH TIIK ill lUIIIHt A :\
I .k Moon-, atti inpting, 1 I to ktrikc. nilli I '| nciilt the nl"lIlolIlf, the uulhorlli Unitul H ,t'H. We are \\iitniK Him, nn isle I Iw 1.1II"lr..111)I .. ,i.Suffolk "n'I.f"1 1-tl l-lt Klllll" 1 t> II1MC IIIK 5 11('illAH .
WMLAS I
rock f'/iO,( lib a ptili'df hIss New I r slulUi d I l.t ,' I ,
; ) nsciiiml lul-J7! tier H. i
S tlllt IIIK "HA- It ilxs aoL I Imi-del 11'111I1"11. '
> 11,111.
: tKA1lI4)V* H, us .tijiiil i ly iiinn-| : NMV TIIK ,.
PIRlIIoIII: . M: .FISH CAN I I'.t'r I 1:111011 I <'urflii! { nmlnliiiniiu; $;i.ss( ', til "fulcr.. II thr., m em lo IIH. Oil tiaiihpnn, 'tit I liuliilHtilf I I siieolifoi" ,' l-ni'iei.. I '11",1 I. ". 11.IS' "IH'n.ll. limitHIIM
) I I I. Jnl\ I t "luii I rruitUto
IIAVK 'IIIK DAIlY CM.MMMCLUI.: MtllKIl Molly ImmgMtsim, 1 ; $2,1I. ; ansI ss ills tht m the lint HI pi hit U aclcinnt 1111'1\ i :1.Jlulll h.11
'llirM. 1."TI'AIiI. Hilt fi" IHNIrl IKK "ultn. VI l'\ui cliniri'nimlni I ntc-ltl/.eiiti I cissstI in from I ;' "L'II-IK A Mill mi OK V\ ((1.11.' ".
Ainiind.i While I cuising 11111 III jiMitb.-Kditur: i .11. hiIss-u tit, Jnl :n.-Not" bulk Iriiimph, iiiuuiiP&tutoIs. 1
11.'r'III (111,111 )
MUM: II. 1 IlK AI>l>itKs" II"'I'K IIIAM.HIArJ it |'UfilUtic incdiinlir' tl.I.,iy. ThuloMMi.it \EkKI.Y ) MMHi'IAI E51El -5' (i iPISO'S
$'.''H'. oc-ute. .

OEtYN: AS I'KflllHl.AMKI : I Ili-nry lloblnson, (1'lnk ; $:'ilt.Am tl. 1"1' tOiL h"ltlbleh ur I Ihu t 1lillI. All t'),'Is. tIed nml lit h)' \V. \HH-ls: IN Ijl" .UlMIr.:. 4 f' g --II -r., -0.- -. -"-- -

I'% >-'In ioU)' a 'I1,,ilr ol Hinallinarm. ..\\llllaniH, drunk and disordcily" IH gui sic loch" it-img 1 !*Ulli\AII.I I ItO CUIlfulKintlc'incn I A 1"11".1:1.glll'III,1. i ill is nut 1111.t) is piiHHlblo} In I'roui-. ;
)1 ,lit IHKdild1.. AiMie'' 'I IIt. *'' I I., dlki iruvd.Jno. nr lie ( 1 ill IIKIII.\;:)' Inf l'AlllIIhlrl. liimi', ors toiisim I Inhli-Ii "- ui-ti.I- ; : CURE TOR
MoltKL, Mi'ich HUH Hold. JrJ7--.it? : ? p p "are .IH i tonwUmd II I 1"1'r.J CullS WHIRI All HSl SAILS
,1..11..011.. 11,18hl.II.IK'( '. .I"II'IIIIIII""IIIIH. Uo to IVturHen for IACSilts., : r"I.rl,1 .r.1 ]3<*U nui>h riyr"l>. laMs.u'sno4. (TM
ellr.lllt .lIf..r .
,
Ilr !
) ltm.1( : I tnloii.( tosull5tr. PATJUWWII7I.IIt. Inllmn. rli'l.tl.j '
I I'EIJ-CIIIh': > | of tliu Aihanoi-da- 1 Itiiliard Ilii-kH 1 ,lel"'MIII| | | OI'el"I'e in it- 1'I'b''M11'' \ iniimlcd in Unuiaiioeamlmiilice I 'l'toe's.. I \.1..1.
WAX H,- from'" I Ihii-mii-r. Ii, ls-sl to I in otln :' usually I inhiilb. 'ho M. Anoint.lieNtwn I\'I p Nor" .. ; ii. IIIUM' mtiiKJ: .
tel a pi ico 'r tb.I tli it dcHiiiat| d I by : bulk IMii i Mini, -iin.lt.i. l". |::nbii.lolimbnk
IlIelll.h'l| !"lute tirniH.iiieloMMKlittAI.
l | |
January":31 1i "1"1.- .. 4IULlwtAlllllVAIi Hiinitiiry 11I"IIClorj| ; $7.r o.Ml U at wUl-vHlahlishcd- daily |'iiti>ur, .\\\' ''l's) MOrilKUS.Art Kurl 1'ith ill.7-1';. Hainlilimpe.Am TlnMM-ll-kno\\n. Oitii I | '7 N. Komlhvlril

AIIh e'i4 Iitbu I"IIIdlnkj; $'>.<(*>. ulil)- ,.,,11'1. ami, the' fuel U known to nil I InUllijjcniiind }'ou dlstuibcd I"t ni ht nml ".1'lk1 nnurre tan/a t.ktmm lien i ) Not ,\II, Sis.itir' ) ". ,i7, Ma- lias 1 1. : iindi r I'hll"1"I i --t. I.OIIIH, Air I Consumption hollpve Plto's ('lrl\

ANI: \) lll-.l'Aliri.: OF' I Ik Wllllnms? drunk ; .OJ. rtinlahlu| IIIlbe.ot (lie t-ill- )' .l hy 1 kick. ihlhl Hiillei hu ami er)'. I IN ruin. 11.111',1nIESS. mv llfo.-A. I 1.w.I.I.: (

;M\IKS. Willie 31 Ott hess n, drunk and atluinptuiKlo I his iiil fi nit rnlly I in ...1'.111. IIIK with piiln, t'f cutting U-i'tb ? If HO, HIIIInt Mlll-n DOW & COE, 1x11\ tor }; '" \.1-
UrMN-tulMlit I Ilindlc I I '>;'<, Ii I I.: Minifee (
l.Mnry soul( of 31 Ulnslow''is. \ ton, N. (I., | ai, I' .
ClmngiMif:; hoiirnof arilral mid rlimlni of I&IIIIi.r.l.; l. Mr. A. I I'. W Irn'lI mid Mm. l.iicj MuirmtuueeallLiI .1t gt-I n 1.'UIt' ro. A. t 'o.Iti -."sFI'I -- AI'rl
Ann I Diipont, iiMmuiHin $2"ii.Knto lust IIIht I.) (Iii, lidshlu cf Mr."lla Sooiliiiump! for., Chlltln Tti.tbiiu. It. ...
t-fluct Miinlay JUly:?!!i IKSH: ;; ::: hH I 1..llc( 1,1: l.iTil: I In l K: W )l"t'umsr.'e"
mull, t..III"; \ ,
Ietlhll. nHHinlliiiK. ; IJ.'iH.Lorciuu ). M"iiriiH who U )' 111 in Ash- valueN I inuuluulahlc, U will rdioe th. .\ ( o.lit :' '\nH..' I'I.OIIU.

local mail for lotnln' IH-IWI-I'n iiHnoiilu Kiiilnu, iiHHaiililii' 1 $:> ($l1' > lll'I'. Mr. Iil'r! junior memUl liMit lilt ho Hiilkrur I 101110,1 lotily: I HI'IHIU H M Milor. i 'liaiidleiIdo to M.iHlir.lri I: AH ,\"lIll I lot ''d 1.. i ,'1'/1.1111:1",1: I : "pcclaiiix -
mid !'loin ton, mul innll fur till point wmtli ilelrlllllK H 1'owb:Ulan, .1!,:ekin: ma-tui.. und ; hiHiinuiinl
and nurtli of Kloinittun i fnrniornln diNpatrh Win., Cat ta right .dmiidirly condiu-t; I "llhu Hnu ot is'asru-Is t Co., and U will UJUI It, iull"Isi'i", I them" I id no inlstaku 11"11 Ill
i know' II to I Ihu tit /eim nf I'unHituolu. I t cu i"en il)'muter)' Mini ,11h"I." I s.gii lo.I'.rtH. I.)t-tdis.s..is.' 'h.e I (i"ilatNi" arc jjicaiiMliiMnlinn "
will clone iil7i.li:: ') II. .in.New ss.U4s.Vtii.. lliwnnl' and "' ; : I Ii,toss tintomauh und lio\\tl, L-UIVH wimmile I I .\hc"". 1""I'llOIi.. 1 Ills)'!), l 11 I I I I Kaari 1'I r in:nl\ in S-pi-t I lie.. II)' I
IhIMI'11 .IUltll !' alur.lii I I HUHCI :.illm1Ii.l's whilnKi
Turk rust mall will 1'111"0 al G p. to. I ) 11I"11I11J : C... i' ul Ihe Jj'us
$7 Ut.ilury.. utl'is's the riduee-i I liillamini, ,. \ piopi cIII.lrl'I'11 I pernm
Mall I for .Month innlli nml w ml nt II p. in.Now -t ting. out ss sly nfanwluh engine nnTaiiiiifnn gllll. : u VttKfc.Nor ""II"'II"ill" u pu.r' of liicic .Nun tliunve.,ibleiila
OrlomiM and Muliilu mail will iirrivi Williams, awtiuUiiit, ; with I liii. I I :a Hlrt.C'1 wan .I.hOt..ked, ,do\\n\ run (Ih.lI. nnd i-'iM't tutu iiml, t-mlurgy tolbe wlmlHtein. ,- I linkUiid, 1.lr''I. l.itr: : ,. t 1'0. I "" H m 1\', I hat 5 lo t limiKilln..-->e (,|,IHNIHhum

nt II :) rll' S'III'I I i hlll..I', 111'11.11.' -ullivan V In-1-.,MH, \,,tit vt'11' .p,\r I'Ilh i''III'I, lit:IT Coupli! Mrillrino .

Xi'W ,ork and Fluildn. mails will I I ariUtnt I .him. WIhl.I ""KI'IIIIII i uilhn bikk, ; It'IIIIIH which bud IHCOIIIU liUhtined.t l ThinHhoiild for Children, TtithinK,.! Ii pleiiNint: lo Noi-bnkt: l'hr.IIII., '. I 11.11'II. iViii, lot inni till ii UII.I'I"I.I. HO Unit how 1111"1'- :, 'f.I"'II',1'nl' IIILi I'tlNsfMI'TION.In I'IHO'M CTnp '.n

10.10 I'. in.WiwUjrn .ll.si'liarg.-d.( he u naming I tn other, Ill u}is. 11..111111. t lie Jr""III.li'lI.f I one .,1 I Ih"1 ,."..1. .. 'III1II1U.I'nst-. .ne .) will hnniHh, : It without C'ilHdrCII
Mi I 'k \\lllliniH, "lIr.111; mid 111.111/; : oldchl mid hent fellllll 1111. nnd phje '-- I 1 ". riimi.lia, H, chin ill no, i"I.;: < In limn pail, ol til;I-.M.H rrs., ..1' JII"r'yih 1 I tko. all oljI'UII.I
mall will I '"i ri nl at 'J.: I'I p. in. 'Ihe deciiM-tl In-idsund ri'iniilni" ob'ilsisil 'I ilrujKlHt av.PISOVS .
$i.Vi.Kil.. aim I in U for sil: ho I""I\ \11. >. ( oc haii lull at-i"iiiii< nl : iliiuite all
Pay until fir .Hi .ks invilli-, will Uimu at :1p. lixh ijinle' iiuiiii'i-iniM )t"tdiy inoinlniiii 1m11",1 1"h'.llnl Sit bilk I Annie 'm'n ) ""Ih. 771 l, In who wish -all.rr Iii'mils.-Isii., Ii "I. tinifiii)

in. and nrrhe alii: fri, )p.m. : I. Jloru l cnn>inx and uliu-lni; disihirK.d. I I IH'II t lln- Iny: nciir 1 I'ulnf'ix wlmrr' The h)' till ill'ii/jl-lslhriiiuhoiil' Hit \\oihl. 1'rii"iitnU I 1..I'.r".II.. I 1'.il. I. '11"111, ol..1.0..1--. i '',...., .iiy nml' nil CURE FOR
,: ,I. ': bottle.flPDONT. : mini il.u : I.I.UK.V.: .
.1 \nl. 'ill ", II olliii unit in nsi I" nml examine the
) \
-
: "llo.Hi? ." (': in with, the tide. I ll It nilliuMnl Ill culls WHIKI ALL ELSE fAILS
,\ '.1)- Tnui'liiitf; nml Ux-ul I ll 1st.'ry \\illinnn I I I "iiullini I : f 7.Till l. IIIe p e--- 10.I 'IIT5IL ill MtViiiKhHyrnu.' IU I. ISo I
i --- .. -- /- I Tor liiliiiiiitnin, llxhd alcm to I throw" 111' 1.1.: 'la.Niio; !li, i lo Iliilli.V: (-iiI Intlmf. HT.II'vrtruuKMH.CONSUMPTION.
,
V ,Huli-hiiipii for Ajliciiltiinil. ami.Maclnniry 1 th' the In: ) 'Hie lIly' iiulhoiillcN, 1'1 t4)" ,un: 1 \ I Mii-lii-It.l-.ulnitllo.bl'M: I '!' i i.i: ;UN DOW & COE
ETEY BEST
lt\si; HIM,. 111,1111 ,
$I'riinHus to H.II|| tn t Hi'the ti..
IIII i lie I'.i'itiliTlli'iillh hliotild III iliiU inCH 4)R4Its'I-III: II MOHC.I, M.'Ilino.-;iIi;", I. t' M I tsb-uuii. SFVI Is l\Il114: : nmi
tr.idihiaiii' t II fl', rt.lreti.t. ii lilt'''lit ipri'tiil -\ 'I 1l h" '"III at tin I Ham I JII I I'ark, )'e'r.d'Iy.I'hv'lIlh. 1.11 II'lU'I\'S.
\ |II IIL: I the m ill't i.Oiiil '. It I :, > 'Iliioulu: ( -, li.uli tmu. loo' ', in t M 0' 1i : 'bill' I'ESs: U-Ui. t.
for Milaiy: and i-xpcimi-s. Aildn-ss, I t .- 1"'I. und, the Nubb \\a' I IJUY55Until \\' II.. >ll.III \.I'I'

\11"1;: (;11.. Monli'/iiiiiii.l'.i( JJIlmNOIICI aonclili'il Ins t e.i-',1111 t I ,-.nh'.I. '... ,'r.,1 5 ::1 Ki.u I 1.1.....4: HUM i hoi' I I'i.ir) d,suutt I 'ml I. 'ull.".-,', Vt! '''.' ii, hl.i.| ID *inli- 101' ':11I: I Sill
,
"I 1..1. .lu tin hit it ttanU oil.'ml for em 1,111., I niilici. -- -- ----- --- C'
-- -- .- -- WIIK, "I u.'I.! iiiiI'iy, hut !p.'il 1I.lu..I. Jon him le.nnt: 1'II\'I'. Niw Sinn 5 illS .< cutA

: \ :. 'h.n .IM., lisa cr, pri, sit d t lii. .h ,'I.hnN 1,111 I lu has" jiinl 11",11, r,-" ant or I'M;: 1 iner 'ItrniH and I I'lltes 5 on I'I IIIOH and 5 o 1 litl.lxKMINk.m I Pi thus st-i 1, h.14 III Ills .11'1' I hi' I she|( U ordIs ,

WanU'diilMidy wlnt' hinoktH tu I IrjJ.UOI'H of tint, 1IIrl: 'Ill-I inIn,, -uul by I the nci npaiilHof fin, I tii.. 11I1,1"1'.1 or n neKiu I In I Mallow, ami gill,-. .1' is 1, 1l-suI! .\ bl.lii (n-mV all.n'c. :.:1 to M.isli r. lil.ilni: 111,1.,1'1'? : l'iii--i'|, |, .|"l t I 1'11'' |
$.; HI rOt tht.mm,ih n'r ot nn KIIIINIIII: | | In .Mil tI Iii \ l I, 10 1'11.111' .
Achi "
| t'tk-l-riti'd: "l.a 1,1"11, all 1mm\ the 111111,1 Htaml.HIII 'I'niihi i" I .hh'II''I'II"III.I Illlal Inn'it | ii mi in. tiniull., Ii" II him f luu, "il

1 1 m'ana' llll-r I l..iil,lri-n I 1"I; |,, 'I.II'I| | l: IIr. II I I lorJ.'i Solil.H won tinIMS( and, H'nl (hit' 5 "Srmmigi.: r"IIIIY' ,11"111) $.',> : "ill nil tint H< lllliiMI.H.Am hut Ii,"IM.

:!: <'('111... Ii III' tb".11 u irlul and I"1 ,...11. : HIM'IIH lo Ihii b.it. No HiiircHiic! HindiIn I \\ iii .n'r,1, for I lodge, the usilss slilr nl" Mr.Mnlow I hell .Mulll u i. \ Unld, l"lle)', |I.7, to S .

tllK-lll.! jl' -l>VPnn't tinllr,1 inniiiK. 1 In Hedinil, HNubliS | : In thiri count) Mod nom T.1,: I'OIl: .ii'
... ..--- tl .\ lui, ,' toni,' I r.: I'leKinn., M",,'
latlicH
I.) I (.1 1 111111)1 I 111 and the : 'I I lie pally II' ) IHIII.[ nllII"III"IIIIi.Ih ( .hll,1

Qlnnn I :NlK'lltH: 'I" I"Ii.. ('""" 'ristt l.l' throwing of I ho KIM'lis, st as.4.-mb il '\nt \'r I in ('impt. \V m. : : .. h.lll. ( -fl it.ni' I lilll,(m A. to. .. .. .-.-- ACOSTA & EOUHKE'SMAMMOTH

Uall I | plaint, of tliuiiHiiiuh (the honiu, |'l.lie. I In tinthinl, by giwisI! Mills j .n'h "l-lriitu." yccti.nl.iy, r-tmh ruled '
.
"IIITellIjf from, A Kb 1511111. I'oiiMitiiptiun' balling I I and an eiroi 1 of tli" Nobh-M, I Ihitu oftbu horn. ,ill'lijjhl' t with their trip. Cnt.ISiiiiitikm | ''II'f.'I'_' ..an': .

.sigh'i. itiIMd I )oti cur try Aikir'i. Uuclm HI.... 1'hey Tmled. lo In I ill { In I!u'reil shut uf p.ilim liikhowin) V .\"I..alwa.\. : -

KliKlli.li: fish)' )7 I U I IN tin- ln-1 pr. piiralloii isiiittit'uimmilui until, the ninth Inning 1 win-n lie \oiinn I allis I IntlitTin-nt I' 'inl orinlirI. lloanlinuiiiiil 1 I.,) !, I hui.l, | 1.illt.S. FURNITURE HOUSE

know II for all I.IIIIL- 'I nmMi'N' Hold mi aMmltlvu unit man leichul IIIMIIU. Hut for I lit 1 nor of IlieC: i|.tainiiUii ret 151114 llmnk loHi CLEARANCESALE Illlllllll' ll I'11'i .,11". I Ii.. shout ;III V II.1111.1,111 .

] Kiiaranti'v ul l 1'1'> mid, 'W ii-nts I.)' tinUu -h< In tho "",",1 liniinir. the .nnenullld :il H'tiiiu! I.nit, wit i hi* I It, "-1 HI i .kind to I iii ..V \; II': lit,itoil I i .111 i nMII ,'

.. i mi ":w till I I 1'ini.j .
Jolm.Mupaid! | inuil-t.; ll.i\e ., one.I I 1'1"1'1' linn \t ills I h.III-"II.I"I." ; .1
.. .. 1"11111. \ Im
--- -- Furniture
I IA.I.II''II 1 und I lluirnimi I winIhebtlciy I i .. of All Kinds at Bottom Prices
,dollar will I I I In I a II, nfiInldlliiiiliiiKCasi'Mi < Si"Iitl! I 1..1 111'1'I"; : ,
'I'birl.lh. ,
) for Ilii' IVIH IH and Ihe 11) is lor UuSubli
1.1" |HI""I: "' 'Jlllr; "1it-o"|| |) l:1": "I'
'm-nnidiiiK Aiiiirli'ini, A Apbpr'c
\ :
( ..
AVatrh, from!J. )st. I II.,I'H Curni-r: MmiDIIU -. h "" 'nml.i 11111',1.\: | ,'.Ilr It vd. I I I ,I. I Fine, )Illl( ( anil Common I'liriilliitf in Endless( .
ui.I.rleiirr I 111.t1' til lu"I..1111 "lh" 11' < ': |,I. Kiiink, '.'.I IHHI IHIUII IH.It'll .. ,plMltlM- 5'555V, fur I 1'\''', I.UIili'HS:" |, IIIO.tpllllllll rUI'it.IICnl.
dollar II 111 I'IIY II gdiniiin A "
wilh hln tie 'IHIUIIH, i'L. to
rlllll".flllll,1 ) (Ii AI'I'UIS. I'i.uusiustr. l It I'lllllil tillUllllll- .\i.i '
1'111. nm\ HI! |li. L-' .\.1.111'1: .\ 1''I"I'.I.'S: I : lbs uIs1: \\ I \hi.
I In- the
) did fair
1"r"fll.h'rv'r. I Ihilll.1 I : ', I 1.INN'i'; .1.J 1 I' A I Hi n, till I; I. I I.. l>". -) ish.| III, uiul nnxlii'H' ;all Ih.IIIILI.{ iimlNini.lU'lr lIE: ..tll'm
'H I lino,. MilinmrM.lihaln. \11. Isst.Iu -llll:lit KirAHI.MIMKYI.Vi : .
.111.I giL a :
'I'W"lIly.II,1' i I Ills I huti-
ju IKIIICIII in 'y h111 r.'lIllu i m- 1..11.|| s, I; >.'1 KIIIIII, !IIIMI. ; I Inn new Ilinklc. )', OK Tit: I51hI.OVINIi Alilll: I...>: ; I"il-. \\ -llaiaulii': It. :.II| | \

"I l.o Inxtancci. but. Ihln Mionlil, be nolenwiii .MtNijM.nii'; .\ 111151 sit-tIc I 1.:01, U in. Smith, h) Jiilni Ih"Inr.l."I| ii|. \ : I :H.CIAUA CALL ATTlIXi'IOX: ( TO TIIKIK: I OPWAM.
IM-U-II d illam I mid lilly I I ( int- IS ill I I'll) arMiliilMUtr ? f,ir ..k I ; An) man hi thinksho I I t V STOCK .
.lh.I. tum.l' hiss I Mar IIOUIHC, 7."iO.AN
: Mi-m-ulndnu i ::: U ulIi, !cuaranIti'd. can dm'liln \cr) lIllY col net I by m"h tu ; isiplnnc ; ) Wool Fhuniols I llls.i''s I.III l Iu'j' Mall I : NVhlsk) i.Klinniliil- r.\rii: : ix TIIK i: I.ATIS.T: ni-:>KN.s! ;

b".n'I..I1' II t ike llin uinpni-'M'" plai, .., mul OI-.IN: 1.1:1: U.K.; Al ) 11I iiml iimniKliinx i i" I Urn <-OIIHIIIIII\I-| | I Ih,. .\ I.- 'flhEhI; : :
; I 'l sruCAIUT.T: IN MIEII\si I : : tt \ IIV'.5.
11:1 :
hit ilollarnill' 1 lily an i-xlra t hnu Hilk if heh .N luid no |'roIons t 11"| | Irln-c ben u illmobliixl I'KN-tAltll.A, ISA., 1111,1, r.II. I U t U aliHoluU-ly puni I ,|II I \I 1'1 IlldF.llt

iimlinllu, MilliMilid :olil( I liinillo.luo I I.. llo'f"I' tli,' itunii' ,'luIH.'h .'htily ::10.1"| >s.MIIJIII : KJcls.(; por yard. 1) I 1'1"II 5 1'11',1.1. h'1:1.Ifjini \ AM II 111 !' .\LKN

dullars \\ III I Ill) a liiHtnlaM\ alarm ,' Ii iik..I; dune )eNierday)' t.III.. as I llirimllaineH.Innuiu.I : 1 I I --- 1'\1 I'h1FS: : i'io\i;( TIn I: CO'ST\) FIND IT rnTiiniu I IMH:

luck. *UHiial I Iriitn, (tie 1'ibln Hnb>, nml I"nl. tuu. I 'is Oust tiiir hi'.iil, unit' h. aJsluhlili'liU i liST: [
I I I Inniuu.ste Iii (!KT: '
: :- uni riori) )1''ii I'UICKS; JIKJ: ( ) :
Klviil"llarn, will I I I billy at'lii lOt: I 1"11 mt of MJ ttfli r tho uat irrctilruiMv-. Once commitiih alum to the <'uMilKKt'IAL, All Wool li lli'.liU, fault, 1..III.hl' | I_ I" TO11. .:1 : l'l'I.'I.\S.

lnoe; t'lirdiopH, I:idiiMMUliaiim niKoldlimlHilvir. the 111"1 1 Ian.I ,' In'Ul, bill Lie gss..5I JII.11' ni'litof jour Unit I Infill m iliim I g\\f in refiTi-noe loIhewmknt Carpes, iu) kind s.l l joli 1.1 isstluig' .5' ""IIIle.] ,nu) I.VCJ EI.sI J: %'IlFu1; ;. "
.
I tin II barker wnl UWII bat'k t.ilinUh tl the Nj\y I'use tt.m incorrect. 5i5cs.( Is uris II iOV$ .11 I Hi. 4 "IKltJI..II.'' U- AI.LOKHKK-: I: I MMLUII.L! I I MhKFllll: I :
The otIg III.II mid lilly l>iamondpoclafli' yard.Ualf f.h ,, ., a.t( II''I"I' lIS.
ne. 1)1 i"Ilrrlel h'rl
go I .is .i.I" tI I r. J. E:. i li'r." a I I I Hungarian and
'
Itt J. M. I IllO'ri. | IIIWII .Kiilinnl I lu the dei'l. .f -S ..
) 11 iun i IIUH IzItI'
: ornolc it.
I U it
J"y. and ul tlIgl"'r l'I"lw.111 oII5I.4 pl.
You Ii..\.. our uatilii-H. elsisk. .is and i I liiMir111 tin- I I lit :01
ran ) the 111lr', ss ln'llur Ju l or ii iiJ' 11,4. 1.iimb& hit hotisl ty. I Me U ii"" enga 1llIllrl: s-isis-ut I In- iiiio, ,

J"ilry ri'pmrfd. lirbt-....las* "I lli- the mimtmy ll'IiN. I 1.1.1"1' $is.t. r.I.I, if not piuniptl I) 1"1"\,11",',,1 In luorsusg Ih at Nosy l'n\u fur thv purpiwe Wool Carpets, .Kur.iinoinnni' } II I 11llIlhlre.I: (nrmniHCHIMii > :-

)oil li'.m: tin. 'in, Hlth J. )sl I I'll) I lie tiht'i'kitill! pi"ex nt pcotli' at U inlineoiir I if iiHicit linint hiss i Inuai'tor of Ibo pi\ 11 I its I S-ISHI I fiI. |iriiinpthuitliuiit Morris

J ,Mik-r i.n tlj .irni-r...- g"I'.. I If >ou 11 ro 11'11.111 h) I Mi"iin 1..5 imus who r.ibe 31 II, h, Kallway und tfocts. ) I in, "1'111. ii'l' ii. I" ,5' > |I."- Dannheisser,

r or pi.iin,' of our orihedeiisiunstif I pCI 'arc1IIaIr inns, .i: a.- r. UK"n.iM. i iti .i-. | i iilpjn ,
l ) |
*"* lllt < llllj'1'' 'I 1"lie) 11 e "I'd.ltly 0\1.111'11" I I''uiis-t.k I'..iii'|l''Y( prupiMc to .III\.b their .1) "I.

OdVtJ | Iii ,11,1,111 l.i'lil. t ouxh", tin- tills l.lr5. ,"1111 grit 'I.r.lly. u I Ik-. .,.all il- uhii h i i'x".t!) Irile IlKNtr) ''' '-.i;: 'I I'> \AlhtltM: I'hK--ii:, .\_"I.I. .' I'UOI'III'OU:
111"11
Tilt r.'""It sit I HID inn is not a m 'I'r"r I Jf" I tlitl 'ouhi\e, it Cotton .Vi'
1 U IIUUIIIK| | 1'iitiKlii: lii. W"I""rl.I.I : / 1':1'1"1': not bI: ) ill ) ,
1'1111\ and death.: 'Ill "Iltill.lhl i unit I 1,1411 ho uedin si.lug .,'mo ex:tShtil hilt .IIHuilhth Carpes, E
Kntlihli: It"lIu.ly an I 1".il\ !I..isgo m L 0 O
A'l'r'l J.
has u ri lit to ijue-t ion I dec Ion, L.O
I nrc. 1 1 Bavin In-ill "f uii\iuiiM % utiliiiir.Hdd | I.1II'I.lr"I ,' I'lll.>. of |''11 hI|\or "'I'otlli I 2oets. S. .
ami HC Mute that: lie ..h mid IISK th it pnru'UliM' '. per) )
u.1
"
by John Hii-pinl, t'rugzi11I.! I"hlt.lllwa, in S.I y os 'alcl
I only under Ihe | |.urn-si ''\ ,\nreolinjilHlie. :: 'I stated it No. 4'>1 MM ('hi I'AI.ArOK! f-Tltl I. I hi.: I
-- \ Ih .1 I to- 1111'1,1'1 jlNI all

,,the,1.(.I.t.too'O\IIII.'UI.. .... of J"|irlut>" 4 ullii4Biii<'r,' kUtiumrywork .-y I ?.i-veial...liHlii'mjrariHl I'Il)11'.1,1 ..tl1 willi I liom I'"IY.niteof who intormi.l tju s.iut-khsutIs.rs in" ufter r..llui"of this 'om-bal HH} Linen Sheeting, "1 I .i.I ;i.,: ''II"! ..win. 1'.1 |Ii.t, Li.ii..rs| tml Wil"'. In ko.-j.'s( alatss .," .I".-. n, l.atnl. .siolSt

'
.
niutlt \\f .uaikiilis' I heir M'litc und, I if I i-pi"> : I
1,1lls''lh' | .
I'r :
: .
l'I'I'r "hl'r I that it WituSsurritt : 4.1,11 on .
M"d III" 11 It. 1.IIKI''I.Iil. 1.\II'tI : : : IU: ;. ; \
.0L.rad", I' jlvl nrM.il ,iheru U no "h'lh,' i-li 'u'd! I .1 : ; I ILSItDII 111 1I.TlttUI'It
n..1 ) und tb.inketl m.-, eun-rf he km I) obj S.H-ts. per yard.M I 'IIE" lt,1. lhsIZ-L I: :. 'l'IIS\ .
I \\I.U.\
'IIHtOMK.; nol a luigt' ) nl tile audieme.Ik : 111"11.1.tIII1: ; 1 tilE: : 1' .:
1'.1. ,
1"1i"1
Tlna.l\ 1',1 ,-< t inivins the IlIf"I'Inl", to the I tii;. An Important Announcement I" 'I'l'h' IHX WII'.K\ .
\ \11 10: h I. : .
Ah cit .K-HI'" ii nil, .1".1111.1.1.1'I : fall tinlUlLYUIld -I iu we (\\ the -.r.' ly Innll;": ..IU..1 ssiiuS lubate' It IJI>ttetd favurulil) Abonl a* wrrki aiio. .hl.. .i tu.iD.M.I 11.hHI.II s 1It.1 \. .11' Ic1:1')1.\llln.. J..l\UI\; : :\ I'\

WKkkf\ $iuro 1 % lu.gs. o :> s I. 1 I uii.l t.> ,'uciursgi. tb,' unit rpr no. .\ud ufu-- | u |jiiC'' A...I..IC... of .. BUdJMiljr liaika. vxeriiLiMiiii. i iItAlnA : t'li\\I'; "I \11t 1\ .I'n.1 1'111)\1..
Im siurbt Islss. Mill JL1 "i'; 'I I lu tuf fvvi. bitr ftlij hand ko kvv t i \It: :11 Ht\I"
I.I.II'"lallI.. ) r"1"". I \vitnls 1..I.ur. tnur "" : UHS I IUi k UIMI I ., k IUJF Uil liiitli list I
Hi 111'1" I I""I. 1111":1111 ., .. .ll\II't.
I ir onimorr "U\UI."UI t1 S1 ___ Soldi. I 5 O l' U I I I } ,
,
c. .111 J1 I :, I '' 1..i..I. ;another .t'H' .k..lder ge m,* tbe :aoU.u S., pim..l ,iuSlIihsIrhi'iiu.ii.igps.d 1. IUI'.I.111 I. btli., l'ri \\ll', |hUI"\.1| Jiiil I hililu'Il' 5 .iU,l i
riANoi: FOil "u.i: on KKM: Itc'h. U .II! I .I II I I AVhito Goods .. .5a drt'vn Irunt nuk Afur BurT. r. I I "in.! I i.."" s.l.? I''11..1. Si' list ",.
-- -- ---- k4iu111(01. inn Iou tii muki u.5r.ImIiug |HQ t.r..l. :III"
hovarul m-coud Uuiul fc-tiUH and upright' --- iiiiiiaua .., Oib.55 '. '.1'11" I "cl..II.!. ..
( "
t \ uu )' Miruu : O. I ..fur .0 ..1. \hi..1 Wbi.'ulhil.\I' elI"I
i 1'1uII "II IIlh nil wlib Uijr I ; : .1.
, c jiiauun in l.1. ,.1.1.. "I'I'I tan l III bought .\ ri.Ksr. .'.\1\'. ala informed thai tin Mm luiUiilMi: )' toinliml Ct :, 'o'l'b':1 '. .I, k I. I. ,11111.( ", Hi .1t l'Jtlo,
j '
. clu-up C"I<'llb or r'II\I. Ui nt 11,11"0 tupurch Lu.t bight' the haiulwiuii-Ktcuiin'r MiUin tn tH>n..tiUit 3lii sue lot,5) .. anil 00 .I.4..oU.lo :IciuIIots. ( 01.II'h'K DIL,JUb/. 1.1 . I 0.anil alt IsVll-El' : :. SI"HU'S: lu'IU: \Ult.: .:t.

*'*- nf pi anu If,1.ln"(. ,. gab, lOn i'ttlikfo* .Ir..t Wbll r. f.ra trip IluekOwJ.. Ilkt-tUiM, from )eur uumuniiii of sI 0505 1.: lAo. .A L" 11055101I 1 "V .'N ..I.II..I'.t.I\!. ., I iii .'iiI_ !I 'I 11.1..11.:111..011'11'\.1, !. ""'' is'5 1"'h'"l" '

. $14. liu.'I. lawn the I'aj, MitUit |.k-amul hollY| otyuuilg -to maki. a.l" I. u. b.d. qlJo"Ih".1
tOt ion. th"it vim 4iv till ployed only '" .k
l''Ilet'1 UI| era. 101"Mu.ii' MenJui.t -. ladien. mid guutleiiitu uu UiurU. .\ l'Uni|1,1 i.hmatt-Kiif Ilii ei>t o"I)uiiiiUiilw i 1% .'ol"l 10 1....'I .1 sIt ISVii.5I upi(.ilL, __.1) ((CXU) (oryriiv) "THADE A sPJel\Il:

trhu b aol wa* II"""ltll"l uiKiruiiuh0,1 .int N II') i."V.-u' .. tr .s.i5 I *n4 AtlU U> tfO lu lb lDv Aof ,

llfcfitttl 1.0: ll .IU lVal d'IIJhlflmu.lc' the )'ouuI..I'| \ I know. lulblulof Mr.! h,, ,' ', 10luI.I I La cc es an EmDroi eries : bs'i.iu. J l.m.a'guLutvilwys.p on aif., intuit 5..I irons(r.blov. (nut ta( HENRY C.

nt *|M-nt Ihi- lime in kinglnf laughing, talking' w lib tin t oinpuiibut it :1'I'ah' lo me (tJiuU. 'uTr.: to.. o. iii4. iliu5i. (pm CUSHMAN
rlllr mid nocliil rnj. tin tliu IHHIU' &4I.5I .11 ,
ijmenu. way what I 'ar Ciom Mmkbodeik, Ih.H. he Ise1'l.UIv I.qur."II .',vlth. r .rio's v*
J.1. HT.I'ltSS: : tbu bttaulerIsuibodthu )ouui curly at wuikiiij otter (Ihe dock. biikile 11 TUUHW MAfcMIU.b
tl
'lull .1' < u.riivrofi 11 W. l4th.irusl,11ia V"illIIIV4urviLfM. ,.
V IJfi- sating Matiuii a,0 other Ifiuh'il iu ... Tun I b ..w>ntk4 off b Mta WHOLESALE
iiiHiiniullun \\ nlkirAudiTHon headed l lMe I. i... ii_11 (t( yiutaju.ii..iU S ;tuii7 pp.g$ DRUGGIST.Only
want trttis. Who .
When ) '
youiii I'url .
you t l'bl ; NOW :III tu "ll'1.' t'oU..I"1 Ol the $l'I'.I. SLitS n* .a.. I., iii cuiiKUKIll 11iirr..r. .

1,0 1\.t'galo' bis liswi.4i11v11 ''r .liibu lura. Jiiuie. Kelly, Krauk ,"ilI!:' .hid, )"i13 'I) "1. 01"1 Ui ,'uifl..iul ,n' DI.Lies' ita..if'I Mllrl. U JII.Ul e'.uItuloe&t(b''. mi.1limi.lr.pin.ol' ixos.w.i41 -

and get U-rm; bv li"" .HUD of gilt tMlgtt'IiUIiaiiiel It'YIII.d"> .\ st-ry Del. KrantU ijuiiiu. and ll|1.1 Uiali) ..ul.j,. ,.I ilu mil liuderklaildvb sips tboiuiulily tit. Ill,* U _J. it 4
,
..lt iu.urt'" UK r..I..IIII.a.ll\ muD nlhtr wkOM uame* are uukiumu.lilt ) the pul-lic .hull Id be 1-oiiiUM-d' abonl I 'p.. .."if*."w p luuiuoi, n. ij.TOW. Wholesale Drug Establishment in West

ulb'r h.ur"lIco agiuo:; )' m tliu lit). ; youiis |ie'id| ) wil gIve;I nn.'lh 1"1'| '1on uiittei iu w bit b tlii ) huu-nu IlIh." .. Itsi.uiul Misses', fifth's and Youtls aiiti isip M t. n) *M* rrn A liiiiu,, -Afl.r PI v.a ii.adtri.i itboui Flord

je:ly _ 0 ._ board the Mcl/ingab. -III.ibe-near future.The ) the .iut...of tut. Marine. luiluj.) buy. WarAl.psft'1. l..ltic'vl B.1". POLTP.S|. .UVj : \ 41151.E: tsa I'Ii$4Is.: IMI : III' 1'1.1'1:1.: .

U.: dale IJUiuj, In'nir.il J lu-uram-t ,V gtmit 1..01.UILc upuu\ i.ci>uij.i .dof 1..11. ..e. UA.-Mr.H'H .' V .:11"
,' 11 ( 1S v.,. .. Ir..1 'a..0 -1 tit \1.KI! Ik-
H (irtwut* iioui- but llr .la."'""11.,1.111 Reason rs/ iiti"1U uuu uii > cau l I',uk ulU-r their oss u Iu..'" : w.fSs L.jffp.l3-u.5f ... .., .1._ .
.
Mariuf, Aii-id'iil' aud .. \\ V.IutiiiUI I IiU.lllllUr 1.lw. ul sail,. To.Ur,..if im ".'. u.

*F.r.ice. marJI ** .J) I Ut-aii-.. I u the IK .I Ih"o l'r..arlll..1| I If (b.' llloril4li"lU. 14 IcatelUci.nttieU I t'usns Kll'. 1 f 'OII.h'a4 IIIttl Gr.isl I ) HrdlntKkiiiuj IHKL bil the n,ull(4 uXlug J l T.a COLUU.PT 1.0.. DRUGS MEDICINES CHEMICALS

-V- .''I HI': %"&'. (5mti(5 I'.. H will 1isuitlItly I turn all I'dtHNl ,- uilb >our |ut..ll will tw M>rror 1'rict I- .. LIH.. 11iisYVR S 1.1..e0i tu.u.s.u.Tour. 5p a ,a ,

| ii .eaM ', I.urll"" thus wb'dc kkltm, andIhoieiuUly it, I 1011\011 I.is's5ot1 lUe (p...J Mmr Hr IIUM, nu dutiM ,
elian-J und umli-r ftu.t-. wl .ul
A farm 10 uirt I ioii.irit:
I ( I Ktuuinb. '- I .. burrlttl m t1 biy 11'.5'. < :, l'IUT'II:" IEI.: :
il tlu W..I IUlld.II'lhll'.tIUII"I. tin 41 ..I..t bCur you uiul wh4 jot I hbt uor u \una. !
:1 l I.JIIIU r"I.11:1' "u r. we Ii. "old I.) Jnhubepuid -< in all 1 "I'lio" ; to j-unhase .U"I..oJ HblU, fOkUuutrt.kr I I .ii ; ::1.
'I'1. A A. It. U., bM'uml'ia county. I. kU4ruuttti kin t k" your uiulcriakiu '1 EII.llnlliCI II uilii' 1411551 I'.. ('hisnsso-., Jr '.I.Jr J
11.. > liruu.'Ul. Vi.ji truly, t'. I.. I.kit Altos. tiling i" hue will 1111.1 Cit II.r5a I.' 'U II i 'I' HI) 1. : '
.
III.* from the tit) .f 1''ul"ull. Huiid-i., .- .---- :51). my i ..c .-&. th,.LpWUCI$14 '. Mini roir i\ TIII: < irv.u .
'
y mile from the "latn-n ol i'liuOn, 'bard: iII'II ta': Ks.'Ihe : B ah (Il4. sItu tn.t"\I..I. flith I to I iiiliTe.t" to rail uml gillI'iE.I ( : .J Ui I-f* :.. c I I \ \ .\XI I\1:1\: : UAIKUS: : AI.WAI ox I nii.irr.in'.
l-ulled Olive ilU C thriv a.\ulU' s \I r I -
)
(Dow b.I. ILl \.b .
.
0 -. lrosslsk-4 b (.4w' '- .. UIIH I'uimiar N o". ., ."'.
WiUly
ktllbUUUl } "f l fcpllll, 1 IK.1 5 h011.5to a.,1 )'b.I"lou" t .iuluiv "I "i j'Uiilm.iin; clw" Iier14.U. ... I &. 5-s .. .e lo54.5ipLSp.5it. M | Ic..lh lot !;
IXMlUlk 1.1'lt' ttlll 1",1 l InrtuUti; P'uuuuiutin r.c.r nf lltiuji-lib r-;'. 1", Ihi". laIu., sir "I"W"" lliut.14l's' 4.. I..rl I.dI4'iZit.).,.., t-, dip.... i,,. 1.1'IWJlXS: ( : ('(fOMi-ofxj (
Water, *-Xi-fll'-l.t IIM aliou, 5 I.. n-li t .. A lo..iruKtfUi4.b 1'\Itn'I.I.\ 1011 11\
it out > ti .w & .
)Nam.md i'U. Es: uur uurault . tu rebIMOisslilu party from I lu 3 |" I | ( taUkrinTu, .uu V'iru NIC,H r.
cL\1 : til |low A ( iiu11' ..'ilii i. I eusLus. no II.iul vr Mur- 41? o\ H. S .' .. ,.
uilju-Uil
pys. iT'txrly FOKCHHIMKH.IJT3 ) : Rraino O 11" Bil ssi" I I -
1&1. Ilw\.1 Adlr. |I..i"u)1 r. ti. 'U 1,1'.ln.!I ..k .. .ni furlulliu 1."u..a..I.. I'bil. In'uce: l U kaft: I'lKr .'.'. ,..(.. si.J| | 'EWi A' ,.o : .UlI'R.ll..T AVIs ( L'.llsfAM "1U.II'I'U'UI
'
I''u".ull. JU.. .) J..bl "b.'ar.l. tIruti.5I -lf ., ri.ouiiu.
j 1,1"11 umli wi4J >IirniuT

.. -
p


V _. '.. .b.: .1. J c.-- .
: .. -.-. "" ." : I ; ,,' f. "