<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00422
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: July 16, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00422
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
:
.
ir I' NOT TAKING IIIKDAI ADVERTISE !
.\' KV. .I.l r./ r llnuie./iiieentH! .C'OMMERClAi ill In.III''rll".f''rl'1"1'.',r .1 n.oii i'''.n,,*'..'.,ilil ,un.till j, 1 JJ'J J ( \ ".\,T s \A(:- /, ), LJL... L\ I 1)) I f\.J 1. I 11.4XT' C01P1 I I t I t I .E] 1.\1 (C- ,.j -.)!\-. I j DAILY:'If .t.AV iv'.OWiaERCAL- run- !- "'.\ %' I '1.I'.' ;i I
--- '. : --: ";'; =.J: .. _a_ .::: r

.


VOL. 7. PE 8AOLA 1 FLORIDA I } ) :MONDAY I ) JULY 1 I 1(5.( LSSS. NO.( ) l i2 :a. ,,...... ...
._ -- -- -<< -'" .
-- -- ------ -
----- -
-- --
.\ HOI'Ml:,, I tIXI\l.: OPINION.K. 1 MI KM .urn: lit' r:1': : 'SK '' j i'ioiiu\: \\\ir.iis.:

P:1oncor: :n-s"tl"\:> 11.s11nl.C\.1.: : t : Administrator's Motce. i:. U.ilnl.lliKiMnn' >l.i> r"I"11) ] i .>itnl\ II Imll.i \l-iniNiil ititit t'lt.iilili-I'' :' IMM-I

.. All ""lit liinln., "n"> ,ili'Mi ilri'iiiiiU" .\ '.. <'l)111"r,., .. .n -II .i\i< nvilKliMtili ) i-.l) !Si.l.ll."l" nn Ih.liIliliU' [ r:..lliiiillr, ol :Nr.-iN 1 h.Ih. m,* I Iliiitliieer: u. I

I..l' .h.I.| .' <. .i. 11.1 in. .i.-ai-l, ilii'ula:. ('IC| :I t i lIlt t&r4 with ni.>.I l lining) ri".iill |I In Ch.'llur.iiitNii .
I M I t> l..in.n- .,'..1. in, '. li..' ...i-v n.iireil. Ml I I'Hillur at IsO \\';K M'ly' .It'\\ \\llli I I .Mill I I'nliilCVMT u I M." 1'\1". Minn., .1111 iii,1"| "- \\' \ 'TON July I.K
HENRY: : : : HORSLER: :( & 0 0 ,, itb. -Caii.V| .
.
mull .
i M. lit llu-in' I I t. i-l:1.i'i: tick) .1 unnil" It. lint niKi ill ri..1) l l'\ I llnirIv I ol.il in I ilii1 I'iniM'i'i' I l'i-ri, from Vlr.loll I
M.l Ulark.
I .
out di Int. nuil ill I.linn"Ml 'I.1.1II.11I,1I.r < ..111-111'.1 I .. : nf! I lbr 1 m > rlijflnerl! i | n g eropi,
)t.. '
A I .Ii'i
iniHlli'liii' I
"I. ',.. $mi'l, \ >liilrnitiei Ii'I' fIr tlilx III I I. I It.: ( -.II) a : Tin-IP l I. fCIC.1l: I'X-
iirilitot-, i. lili< Ititicr MH..I| liNlif.'." ll.K 111.101, l Ihl'| follow itu cmutilnlIm'a" ; Olipl'fiipiiitiiin
__ ...inl 1 fit 1..t< ,, ll: 'I. '""lei, : 'r "* "iMhMiiPiil IHMC ovri "'iM troth I
IIK.W.KIIN: I I ; LAlfl .. Mr. 1 It. I. >\ IK"i\min, of |lnii> t tait'. \H \ ri'i
.
wllliin t I" "1'.1111111 l lbilitr :l i ( for ll\er nil
In lI' i ) 111'1.:11): a
pr'III..1
l iiUU tikr, inc II. '
IL It NtIhlOfly "m I ION' !:--ki'i'ii I ilu-i-. TlioItMJtliT: "I :\11 I
lirtiof.' I liM'lv, |.'||IiVp4 'In'' XM.nl.l. liim-ilinl, li.iil) II Itt i't.oi' I iniprnveinon.i" I ( nmleihl Itt
SHIP: : : CHANDLERY SHIP STORES, .Mil-.. II.i\" ;.0': l.tAi.tihnliiitilrit, r,x..l nut I I'wn: for Horlrli'. UilUT" 10.11\< ri"nuhi'il. 1 horo Ihii inoinin .. ,,1.:11'11'.: '' :

.l .\*t II IIIMANII..A I huiIUMI \ 'I'hU ijr.'Ht r.'imslv will I I I wnr.l sit, IN willa ) I lt I< otVu'or", ".i\' I tli.il I I \\ I hI'li I Ihn a t I'lIIIl'I':) $
t'III.1I I I Mill:\ilnl l>'mrn-.ri. nn.l Tor nil) I t'pper Si I. .lohn't ,livor, ria.: (to roin-
I : *. II. UMHI, Piw.nlor. tel I :o.l.t'I'II'I., II ""%. 1'111'1.,1. ,| I thoritli.tt ,
( : t KOI'i)I h.: "iIII""ht.r. I iin.l tonim-li I |
I .. .\,ItIl'IIt"I"'I'\ i l-lele' I tlir I xvoik' f.Us7n: ;% I
? 'i,, I ; totese:
KtinnlH. "nni"iuilli.l. 1'rloo. i"\- nn.l) $1 I nt I It
AGENTS FOR AGENTS FUR _ | ,: Mr.. Cliltord.\ III iliir"''' of I HiIliiiUon '
IIKMP: \ AMI: ll! >: SIA HOLT) UOPi: :. I ---- t I'lotrt'lil l l 111'111 g Mnir. >'rII'.fII.: > i IKKKSi. )

UNITKF) :STATES: (JOAST:: (:OTTO) L AND) lll'.MPDrck, ; ) I TAl'XTOX: YF.LI.OW MF.TAL I ': _W' ..... TIII:_ IMINT r.M-l.ltlMl'.Nl.: .: :: flit: ( 'oii'i.in\' | nl lln/clli'i. ,li.iin' iii el-, tiicninpli'tc. '' tT'il: ,.
nn.I of .iil riiival.li"
itCh I Iii' -|"''i' | ""'111
AM.IKODKI'IC -l( ;i.ihani/eil: .I iml 1:1': ., M.inlw.ivp: I oilf.uitint nlloiil to wiiMvlhiK'I In ruHinciilliiii "- l'i'"ill lll'lr If.l.l, In'l'll niliVill'CCil, I I'V I III. 'mm' ; rm ,IIIAIeir. f f ttWN),i 'i.'i i.

: COPl'KH! : 'I't) : ParlorsJMnllo 1 \\ hit, > nur liuiv* ar.' in il.iiiL'i-r \ Ici'.* bar.: I-'li.: for ne.\l, : ( ) eni': 1."I4tI."
( ) : SUUVKV: : AXCIIOiAND: ( ) : CHAIN.-: I ; ('<'uiKilinilnii. atI\\ ala N ,,','11I".111 lli-li mutuI> it ili.u. c.-. I In- I Iti.lhun: me I ihoioiintily,) t'.1 UeVel. li.irbor, FI.I.| ,In, complete'' ,
ri.lil.. I lli tut IHTIII'II. 1\11' .tli'iili" ,In IliiI..u| dII'i: .iinl lliiiMlrn' In I.\It'III.IIIIIII' ill
ANDIlYDKOdUArillU : .\II. Spikes Sli. t't ami, llmij!* Iron LemlPipe : X. !11.-Olil M.t.il) taken: in \E"; llpull. > i'llltll Nnliif. rln-itp' Imil.llloll i"r I I''i, ttiMUnni) ) ; 'IIH next )'1'111' t.li; ),(im. :

Sheet I Leail 1, :Sheetinr::; I ilrmjre) uhr-n \\ I' Fmni.I., Nov 'I -.UU- K 111I:'* Nr\\ l 'I.\I'I'i >' ,Cur riiii''ntiiitlinimicli" | I In, \\Iolh..llllhlll I )>;llt I nf I lii' i'i'"n InLn '. I 'aliio-aliHlelii'e: : I'l.l.. In rumpled. ;
I( OFr-'U'K." ( : C ) iiiul t'nliN, Inil Nin. .' MMI u-i'l I nli'i'anl It lli'jicrol: t tin1, rrnMiii'i.i \
I :
(
P.I.OI ,h *. 1-11 l..A \ I." M.\*4 r I",10 11''', tlMt.i, for! silp! )P.iiiioin-i.: < g n'. P" 1l'"l1l1u'I llci'iiuHi' hr I ,tl'.l\ <'. li. .I.U 1"1'! Mil' ''''''III'' <1'1'! the
.
l'IIAHl'NlIl'tII.HATlO: : : 1'AI.YIS.I OILS)I : V .\I"I: 1 I III-o I i :: TAK.PITCH :. t OLD Mi.LO\V: ) MF.TALr.oi I : 1 ln" > in ii.)' tollnu I Iir luna mnni'thlni. :.iii-t i- 'r.unp.i; la!: > Tin: ., to eoni'lrle| f lllI ,-
I limit t l.r ilrrrlMil.mit ).
.
< 1114,4.4,1311 ICIMMI. .r Just till'' N.imc.' I tlniilili', \\ Ilh ,| I'.ilri' 1,1'.1| rrii] pnlii'i,
I I I m--X.'lt'It'E\TIOI': :: : : : :. ) tilir \' I liinlst nMin .TtlliiL'I t I IM-. MiieN I Ni'" I I'11N., I 1'.1"1'> h(' ni'M yi-tm' tlll.lHI.' )a
KOUKKiX;) ( CIIA1T! :>, iMM'ij. '. \t hit Ii l"II''r''lIh tail 1"111.I .ri.)"i..t, In. inrii. Iii' I II I. >. Ctirolini1. ill II I 1\1'.1 ;
:>'lttain-e" I ilvei I l''l.i., I to .1 ete
( 0111
(HttlllIIl1ltllIUIOII, ti.L"ATZEPrllm; : KOPK.F.D.OVS :. i: all tin-out, Iiini)" iiinl i-ln'-l nllo''II I..i4. 1'rl.il. lii'ir Nitniil.i: ) iil<> lit. :nii.l ,,1111'1'\0:1'| \ :
;1II1'I 110ATMJILASKI2S( liotlli'ii I 1'1.1' ill t'''''.''1'1 I 111'111111'''ri'. *:HJI"iS hs i. '''I'III.\t' ) c.u H'1* I.I.MI.l'I.I" I.
ASO
:Xirki'l I lra!i : < ;i lln1 Paper' ('III.tl'lI/lI', / MietN, 1 ): lih fi'im.1 .1 I''II'|>., al! inl'inti\': ;iin"C Ke\- 1
hit
CH I U. nte ANOTIIKIl IMM: 'SlUY AIHII.H:) 'IUor .' : In eompled( f:5I l.
) I T'IIEsTlm: ( ; ) DtAPIIIiAliM: ITMPS ( liiillfi-: ) In I Ilio inoutli of HiNkoi .' :
<(1 ii cirv.llnmo 1.1'.1..1'' nexteir :fi.VlHiil.Pi :! .
AXDCOI/I'V) I !IJITLKS: I KmilKKS.KKPAIKS: :I <-I I 'n at river. I 1' \\ill I I I In' I in'I'I' )--i1.I 1 e
LOliS I. 4 I4II1II it"I.I. ,' \i'i 1\Ht Cnki-R en ii tin rt.'I lincill.y I I '.INi' I ii i\ "e', I'l.l.. I In e.iinplete, |:2.! ",.
III.ISS::; TAKFKAIL I : 11.v.. .IIIIIO.iA1ietol'aikin J ( ) :; ::, AXD :STKKKKI: : : : 14'I' husr lo "ii-i'i-inl :-;kooiri rivrr, on IIIIl
t n In.'tt ('it inir city ulni4liin' ,,iiilil.v. 11",10-1'- I ONI', for; next I ) t'.II', fII.1:! ( W.( ). ,
N A I'll AX \KH'llAiDH:) ; )XM'KKKKKS (1 "4(1 In h lnj\, \\iti'i: :'tn.t ra'iii.,|.. Tin', 1'111)! '
II. t
IIOTATOKS( )I =-, : Mill I li.i.iril.Move Linini/,;, 'p".n .IIIIIIM, liii' liii' .nii'H.. I KUiinint.'i'' tin'" ""- | M.in.ilec I : i iI her, Kl.i., 'lo romplclo' tl'

I'oili-r. Cover .Felling I : :\: : : I".t".r '1"11111)' ,It I Ih,'""' ) mONt ..II..M.. I lill I u' WIl)" I li'iiup-!, f.tii: (.MI up% !I. in .'.II'OI'M.'
LOU( LINKS I 1 IIAKOMKTK15S% 1 ) ': : 'lIklI'It.s and SnmhvirliCNA 1 K.'I.ISKI.' has. next I )ear, U 15NNI.: ( '
Hemp', t.-II. ::11'1:111.: ( iiini ami 'I'IIl"R I DKVOKS1) ( ) Mt\KD t t PA1XTS 1 : ( lI't'IIII1I1I1\I.) I.'. M.I \S ll.l I VK, :am) II i- nI ''IIIIII'.1: Iliry \\ III orrnpaliunt !'}' -- .. .. .. ,- "

CIIUONOMF.TKU.SMAUINK I : : :I::\ i Parking I / P.AIiNALL \. 1 LOfD'S I :-; ;(' .\ I .TY, Viiliiii I u I"'i't Sinn- Ilirri'" \M'I.ki HI ill. II ili-t.\nr" lilt iiilnuliain.IliiiMivniuM t
r
U II LAPSUS 1'11\111\ I 11..1. :ninl Snulrli, ) 1:10,1.: ., J.I|1)1 r _, dp.'-I'lil.\ II I 11"1| ol 1' nincl niiloi, Iii'. Tlifir. 111"11 III'III; .\1 ia.; .JIII)' 1 1.-Tlirrowai .
) Stovos Oil) and I HeatingSTOVMS. Chas VonMatro
( I
Kri.HJS |111\11'1'' .., Ship < iaH'Toinil. | CloutP.i.oni: P.ulli-r-:., ,' I'uro nlil. rainnlii, Mull i ll.M'wlilsk) ) )' 7i'iir'' many: I'm 'lu ( ui'M.' in 'till' hiittciy: \\vliir / a /urninl" ) r.illy' of Hie, I )henioiratlci r.H

1'ARALI.F.l. I'OPPKK) :I: PAINTS I : 1 MANAIiKU.ior ( ; ; :. ,,1,1., $1.11"1'' | IN.IIII lit I"I'IIM I I'liniili..' -",' I'M Mi.iKi'parking, -luw. 'I 1111' I In.ll.n i ),. in the, "eonnly at the eoiut hoitsn
AKTK'LF.S.MANIFIWTS ::.;. ; i
81IHTINC: A Clnll'I.ETI'S""lrDIET( : ( : OFSnapper ) I, TAliU I I \\ ( ) :NH\.S) :\... : "ollih .nlnlo& Sticci.' Jill'\\:! _ .. ._ wi" lire, ('flutalhig \tiunlilo .lie I In* \vtai'muI 1 | O-I.M 0 il.t a "imsilIst )' n4soei.ilion wni .

i i:: : : I LineHooks I nml :SinkerFNh; I I I'APK': ANN, 111'-11 (in t tut linrtli:! ', nt I tin ruriinioiif I )I'.nl.'i-I CM tI" t'ol\.I. :iiii'l in..r lai'"r: :; I 1"1\\1'1 fill toiineil. A nnniber of |>eeiliwere) I

[IXH JIOOIS11: :\ :SLATKS: .lne.. llfokn :IIII.ll"'a"Xel XK\V I KNIiLANDVOOI: ::( : ___ ___ ___. __ fur ) mlr IIC-)( lh""I.hlh'- -e, ..- IVIInw :ainl- nriiih S S. -.' .all-\t.1.11-- -:ainn'il.. tnaib: :ami, thereai miirh, ) eiillui.-i-

ALMAN'A 'S.:; \ ) > KY >. l'UOTI1': torn KIn : ':". 'I In1" CoMMHU'lAI: .Inli I Hiiro) runl.'H, .. II ia -tit.
NAUTICAL : lt.Ml.l.: II10INi.|
ANCIIOK( ) : I.Lliltl( ; AND: SI DK) : !I.WIITS.( I \t ill M'llTtl'll' HllH-k (.( I'tllltllV I Nt Itllinillluiul -. .- 11
_ |-| In'-l. I MviiliHlK, n I'll riiiMlrlnnx, ""U''')'.
_-.--_('__.____ i'\i'cntr \\ oik III'IIt1) W.> vii'imi'l., '" ; II.> \\ .III I... 1I"lIh'.II..II"\"III't'It..1! 'I I M.I Siilillrm !Slain.iiiNuniN .
I win' 'it1 i'''''''"""' 1111' ia. r nf llliwhli, II'R!;
mrfU7 'UmiJls'' eIN \\ III Nllil ttlllUHMil-i; LKyi Ml"I 11-1'1"11"111111111.' .a.\ N &:11.I ..It.. I'Ml.iili'll.hl.l.VAnisiniiv \\' \ ,lnl\ I II.-At 1\ reunion .
in1lii, "h r Itt 1 I'W' .V ('" < -- \ .7 III)' Iii.- I.mil.i!
Call I I : >s |>i.i.r't| < Tin ('laM\l IC lii'I I. Il.i. ..111111 nit AniiiniN i nl rnnleileiate: .nKliori\ ill I.CX- ,
Small I COJ'dwlh'Iu\1h'c I 1 1 to give us n [ I'\INI..It \.I'I., ,
Largo and( : ( :Mill-' '' I'onllinii'H' Iii IniproM', i.iplilly: :an.I I hiM
Everybody, ...1.1111 nil Iniliil.) 1.lIlolh.II.dill") | \ ''''', llniir.lt. lnjlnn::' eonnly, I Iwn brolher-i, 11:11111: il

nf Trmli' ,Unil. Inn..I (ninininli'H'. run inUiinrrliolli ) f.nnily! lit II alieaily: ili-rin.-iiit: 11liMiliihty ,,1' Ui'inh I'nieeil '|iiunel' tipnn M.innel

--- tlii'll'iinn, lull icHlH' 111'Ih I ,U nl,f lli.'rlU ,c..1') I ii'ini'iino:\ dim 1,1 aiitii('

Cabin Passener Steamer Willie C. I BCl SSC:> 'S ...r Pquist, 'i.I.a I h.I' Hi'inlhm tln'M'. .'i ,, Inthi'irri'irvHiiinii'iiti : ipiii'l, 1.II"t': In u -lii'it 'iiini' Iliirtiin ttho\Villi.iins, in-elf-ilelen-e, a I'tMeeabl/ )iii..ili-pn-eil.) 1\11111.111".1' man, .lJ I.lJI

.
.
| '| uml\ nlln i *. Thli, .'tiu- .
""'1' II.IIIH', nl \\IIli., ((4 Ihllll1hl'! 'In I I't of the brolhei-H
loin) U unUcrHiill. ;iiilinliii-il! in Iniln' l.i'j.1 rim Willlt: 1'1-11I4111hl
I'lntii. hIs 1111'.1 kill 11,1..
lit ill-t.int
Inn :
I'Xluli t i n f )I'l'im.irnlii'M liiiniN inn) amil.talluIIIZI'H -l.lbbril the oilier Ihl''lIgh (the henitu :

I IBlessingMankind : Iliad, hint it ir In-rn |.iil>lhlnil.I'rli'K XIMT'I alnnli', ami. il it pnihalilo" Ihlll; iih a piiekel. knife.,

( ''lii'Klnnt, hill! In tliu Milniilin,, ol') I'hil'I''
\III ri nlH )IHT' in.y.KM. | - -

..- lll'lplll.t, : will I 1 t'l'' I ]lllHI'll.Niilluiial .\ I tim llsa k Il'lh-glIt" Smui. !
; (inli' 1 1111111. tim''iireil I In-nuinri'. An.'i.l .e ._ -
3XTOT rrrtiiII : O.'al.i) : l-'la.: .Inly I 11.-'I) lie pie.intl
VfIJL.31. : l uaiikiilliu*.
r<'| .ri'M'iilin'iii; lull' Ih'I.I.III"O ""IIII'.IIh'| III i '

f.itFCTaZ I I Kir.Mm ",".', Ai'i-lili'ht, nn.l I.Hi-, I In.iir- \\' A'hilli ins.I IIII \' Iii.--'I'lio Matin niiclinj'I ; bere 1..1:1). eleeleit a ol itt

'''.||. '|.| |.." ; Mill I..I I 1.1V .\ hili": III ,.I 1..1. I. ,I Will I.., tat, .''III.' V .'Illlll.( '''!!!'!'' )' riMIIpi HIH1. 11I1I.I.| ....|".. I ..-" I Iluuieni n, i-1 n I'm'IIH',il of t lie at'. ISnlloi' ili'le :'ation. ( ii'iifial;" llnlloek
.nut) U iii' 1 1 HIii'
t Till : SIANIIAItll.llriuy ,cIvil 1 I nl liip l-l.ui'l '11 n ni'iii linotaiini(: ". 1\ ill nmliinl'ti'ill" fair) I the eonnly I byu

li'p.4)'p-, I U ,... i. 1 <> > I. IIld l n (l (i..It.:; ; :, I'lllioi-: I I \1i., ..OIf Dm -till \\I'lIi:1I1: li.uk t 1.1lInl.:: 1:11: i ye\ lusaj".|-uI'ily.'-- -._.

: I "' 11.1. CllUN rui.iiiiii'ii wickit' ni I r.'i'iiion! I -iimi.| i.t: IViitn Kin Jiini'co' \\ iti!! dl.\lIIillul: Ch'II'M\,.. (.11 .

Niwnik.. \ruil I) Hiil'Hi-rl.tl.ni'| f. HI; .1| \ lirallli nntwitliklilliilili. Iinl f.It'I. Ihal:
\rrs.if .till Ii. "< I '|I.ti" Hi : 1 I. tIm .". -I I'known )I.'. ..il.I iMilll, .II I .-I.t .ilium '111' ..) $'Ilfl ....IIlItt..., ll.'J'i; -tllult.1| l.-.i 1'niH.' ) (f'II" rn \II'\' Tenn., .' iihy I.'i.Within .-
111"1'1111:101.1'11", ;: """i.. ,in 11:1..: "I I .i :.in.I ,III.l v. | .|.|'inu' iii-ji-nusi--' ., uii.l, l.-itt. .. :Ii -,mI|" |I' mull .\1111.10'1111"111&. ,"IIH \\ 1mm. \\ I.Im III I II' 11'1, :.in lln e.ipliiiii ami linn' of lair" fiew tlieiI'nitn II il.iy or, nvo (fmiieonviitihaui
;.___ lit Ih. 11i';.&. IM'SM',1.1.; III': \1.111. Inll'.llKi'llI" "ri.lll'lnln'liion| | nl Uii'. I llni'lii's| | Yrlluw 'lever nller lea\in, ( Bill.
':-_- ",v..I".lllIlh C ,' ,IB-.III. nl tliu iMiinliiK I'uin- : i-eapeil, : Iroin Hie prl-on JUMH at

I'II ( )1J-: ; \. I ) p.il.n hh.niM' '. n'ml I I'lio I' r':> I. iii I'. It u.l-) 'l I'l't' \ei-el Mill! be ,tlelainei; ) :at '|1'1111'1111'' "' iitnrilawlnn ill I I MH'iiti.H ,- 1 Irail.iinl' ) Iii' |. mu 11.1 i r. inoMil tills. ,
:; for. VaiUnvt..ii, v 'I't
I :11' m. |
bllYe Aae Ut -LMiHaiiL-iliiiIlylOii.nl.. ( 1'1' I ,f"| I'.in I'*'|)- ..|-111..1"; 11.1) '" alti' -I 1 It.111.. iiri IIH cut 'u Irh'\I"II. iiuni| miiinii'ii'i.. Inil tinill'" ----0--- ill the inlet"vaU m nolle.. /* bnuami .

I.n.> 1J' III.WMrUiifAuii i !$ ii. in.. 1 I'.in. Hiiluti1. iiiiriiinllilon. il 1 wiit'i'lnif. in\in ..i|. Ili'alli i.(I'll I'ri.iiiliii'iii MiniAII.INII a 'eiv uetit "/lIIllh"I / ) I fisghl! Ivu'cm 'j
I nmlI 1 I'Vi rhliiliiini'| m tulln C I'M-'uui'u i'iil run-
U'livntViimiml. Kin in.. :S III. auiit |> m nrliifftun; .p. in.On A FEBRIFUGE
:MiuiliT u
*- | ( II'.. Col. Joh ,
i.l. ti'icil'ih
uilli bhioilhonnils., lint
HUH"lll tniii-h III \\nirliutmi unil 1111111 Ii li.'o ln-IWii'ii mull 11",11111I11. I li.'lvvii'ii) : .Inly \\ I'll'' '
.1% vcnhii trips, tin HI I
thn niurniiii. %Ja i :
will make %tlio rmmil trip.. I'Mirlilinr''''' nt I ho SlY) .'1..1. \\inrin" 'Ill Fort ll.iirnnmtil : 'I'InI I III'' u il I Ki.lili: Paul(.' ..l I-.1! nusn.| "i n u .ti' M"ii'' Tlmn" II.ill |II. .I', miI'V. 'a tiit.'iiihl. Mill.', ami, li.'lni1.\ ,II, '11''', unilnull. I I \. I Ilium, pie-lilent' ol HID Atlanta t .nn'ol'Ihi'in' UH: irriiphneil, ami bon'n 4\
ii-liiininit ihrc .t tim rtil.ifnwh.ul, I iiiH.nl' _' ;I'. III.Uu I 1"1.: I DKIIOVSO'S ) MI.Tint I
Fort rU'kMM. .1I'IIleltll.i-
"' *, Suturrtny fvoniiitr* (Ian -t"llItII'r1111 I I I len a r..iurnwli.uf( for W.irniuloii! at 11 SrANlMMM' In mult, I iiini| li mills. I FI.i.1a. tail ttatt' "'ntcmh puny' :ami 111 pioiiiIncut : J nil: on (ill) ) l.i; >ln'-i on tin* b.irub.i. : >II

o'clock. lufli-iu', nf t.tincti ltl.l:>!V.I >44 TO Mt.MilMI.lliiinlri'iN : ...rllli.o'lt.I Krt'iit HiKinni'iit ol | rnli-i'il' nIt I \rliolexali', : ;"rorer$ ilieil ,l"-il.i,> k.
IIlIlr..Iht. 1'1' | inniigciniiits./ : F..r inlnrm.ni, Hiv| |'| nlinniil. or In ..hll'u'hy Hii.-fH uri' liijln'r III I Mi.! I 1'1111. . _. I .
: l'II"'III'r '"
,
--
--
i .II'nr..IC'o. ; IIKS: ; IIM: 'jir.i.AX: i- I I .I' .tuvr..trukmie piiipli ovu-thi. |1'1'' H.-IMIIIHII" nf. tin It Ux. ml Ilirii, III.,.. I'll MiiIrM tliun In Dump:' mill Hull Ih.'ilillrr. "U\lil\I.:"\ .,.,,... -
linilJ' Must, 1'. 'I", nt riijin .t.'I| li< .ill!, I t". lins-ir- l.K! | :!'o"I\O:' < i TO M.\M\IM I I I'. t Ill""U IN III no \\11)' ,It... to th,' 1111'111.lhll". I iii'i.ii.ii. I 'lam.I ;t 4'I'
nnly) I'llitillM' In ,,',hll'" |II'| "> n.Hiinl. nf. I 1:01: ,," InliiiH 1111 I 'n',' \\'nuil.U'ASIII |II)M.\MI, .Inlv I.V) -At I'ICI-NOII, nn tj .
;i------- Ilii' 'uinliiif, i'uniialiiii IIM-I, t Imll
iMiflnK
:J.\I.Ins-tors:, or "Vossols 1'1'1"111"1' Will IK. culliil), ,I liuni| t..ili.I'-n.l tin' ... >IIII\ .1 IIII Iti.--Tin1\ 1 all! or I Ibe .1. '1. nml, K. W. I l.'iilronil: twenly- j
,
"T H'l'I'I.\< !.' THI.MTI'li' I : INI-: .rlni-i'li' nl frii- LI ululi' IIK.IILBI( I In pi 1 ,nn-l miluM noilli I ol here John '
:?llnl'l.l :MIT I.KAM11: : HI \\iniDl A | | Sill"" '" .inr JutioiliKlion. ol. liilU liavin one Spill'-
!
NOTICE III inlln' IM.WI pivtiiillvi-, M-nrM Kii.mnl., I li.1, .M.ilir.il' 'uS tIIl,1., It \> ill .-..111.. liu ily nt (1,10 nl |"irolrrllon.. 'I 1 IIIMI- nl.n maul 1 TnSrMiAiiienn t
SPECIAL / tliU ami liei'ii \ liii (tI.. lioii-e ) hill, .1 III :yio. HtTiinn li.im.: ), !killeit i KM: .t.i'Ol'uI t.
all tinii'K, aunt \t'"i ,-"tI I toul.fliul: | 11 |1'1t1l"1I.1I'\. .in." !>.-. III.:il .\IM.I 1' Mi'ilinii', lir-t roii.tUnr. : | il'| riiftlty iniaiiMTII ilinpeii.-eil t wen
IIK'XHl:' M1I1'1'1)| | uI'1( H\ lily.NANIIE' into ( 'i.in mil lee 111'11 I In-, whole (Spi, 'in jtrr I llouinlof; I ihiiHumo: color amiin
: ( ( I'IKHHKNI D1 Alli I H'411'iM.' '
IJot-to",... 1 lp'.ill, I \llIlIlducl. _--aa. in I 1101' ili.ili) ..1I11t.( In rill' Mil.Vonleii /. np.ilinn.': They iii| :irteleil ""'1'1'1111'I

l'III.\I'IlI'\IIIMI.: : \ n lii'ilnln l l'I'illj| ]H'li'lln:r. .1111 ,' nl. biinxin: I ;.( :1\ Inn-kt'l of \vuler.Tho .

SELLING OUT Ami. iinw< II wi.r.l I" tli.'il.uililliil." I liilfrr-lisl i'uullil.l.I! !Ii! !ja.li.! li is a- ,,'n.-il. Ih.il, I 1.1,. i...1..11 l || Tim llu'lilnif: I MI-I>|MIH, .J aim kx.onlllcI i I I K.: II. 'l\11) l"l'. ol' Ohio In oppii.inj' ; I I"'" inni-ili'aei-" i- alit) :at) l.irce: : but 4rii'vof 'I'
tillri'lll, PI'IIUIIII' I*.* buH* 1 I. till III. : 111' V hH) tll.lt IlllM't It.t 11 lln ..|"I.| "..it .u.u J. I l..lllllWllll 1 .'
I 1'.11., .....". 'i.I Illl Midi, I ll.lM-ll.M, ) la.U dill) ni"ileil' !Dial. "11,1', |Pf1s441c:: of III. | ne::rn liin.li :an; iifief Iiini,

I H ll.llly iut'\\'I'"IM'|' | '', )'ma 1.1 jalimI' I'tM)' bill \\111,1111,1, lieni'lil II.,' lonHiinieol'utiol. ami I they kwear t Hie) will tint )bnnjjhim

TIIIEntire : TI-IE'Y LIE. il.iy t'xri'i't Kuinl.1). rill r) lux Ila,. .%,i4.H'inii' .i .
I It I Ml.Ill' I Ill't I'll.Ill'' (II llll ;Ii'i: k nlivefliinial .
I'i tt. |III"I"tr'I"II"I.r| ., I ) I ll.i. ,-tI Cm', )politliul ) .
IIi' I lilllflltt" I Ml. I II"! !**" lit tin t h"'IIII.' ill I IIIf.. i.p .uruu.., |I" his Will' mill hit I' "....; I ""W., Huolal I'M-nU unil k".. .1 linilli Ill I'm. of uool ill I hiriMintrv I i ( ; ; I ll.nri*..." ,sit li.I .
J.liri'llUHi'll, tint!, Ilil'Illlllll holll till. I 1(1) -tl"I III .Illl I Ih..lhwl..I..Io I l i--i u|., ; il l I Cmliii I |'litfil
Stock HlTCWnliU.lllliilnlilli.-liil-iiii.il. 'I'l 'ill llh-, 1.1"1.I .'"11"11.1. | il Klnul C ulilli-' HIM III. I'. n'"Hcol. .ri-.nlini, ki-i.in| ( Hilly .illvf t"lh. ii!. IIII.II.IH il II rr I il\ lull I lieeii in "|.,'i.ilini( I \NAllnl.ls, Iinl., .Inly I II.$ -( Jellral .

Unit, I I'Cu', lt.. "., unlow ,111111.,1"1 1111.1 I wid.. .. ,
I |I'"Mil. in.in lift II. tliiii'4 ml U fiiinUlnil tu.icIu'l'i II. '11.ut Mil Iti ii'ii Ily I hicisg to ,1..1..11). linini! ,' I II I HiNim win ijullo kick all ni-jlit;

tlir (ilI.ui'. | I low ruli'. .
mmg 111.1.,11),1. I llj.l ).tI'il pl.lfl'il! lull' I I'min I I le'tiltof I fI'I'I'wo'k.Illh'lhll'.1 ,
.n .Il. ( 5 I I I I miir.ilKl.illin! : : t ,
("INK" MuM: 4'lt I KNI I" TllllKKMllNIIM. .
III.
; t Iho I "lift I li.t I si IIIII.I].|y I lii'eanii) I ll.e I 1041-! in.I him. ThU\
I HA; ** ( IMK, AMI %Illl 'IlIlIIl.t)4).IINti: :' ; l.dWKKt; ( .H.MI.MAN. .: \ 01" Till.. II.I.H ".2.'.; MX MUNI IIH, $J ".li Ii; Twfcl.XKMUNI I'by-iiri.iiiH)
uiul
ilnnt li.nl leeiiiniiieinleil it Ilii
BOOTS AND SHOES tu will''I li 'HCHI' | IN |h.lr: (Ilil. Him.I.- hum-ill N) -...in unil.IKHIHII iIe.iliVt'| HI 1-1"| iiii-:.. ..II" I- rniIIIMI > r"14. f,. I inoriiinjr I,, I lu in \\-t con-lilombly I l holler I ,

>> of tint. Skin Hiicli M m.\o'III. l'iintcM| '|' "ic.. %Iu... N HIIV|| riiirij.li-ti.iii i.l HM |iilli''ti',; AM I Ilil.* U .u ".'"111..11(11| YI'.r. I Ha- MUio.i.lliriiu'iit : | .. I I'lehl.lent l knew nw 'moreliy. Inlion.l iinl I I he receiveit I I ilrle" :,:allon I I Ihii I after.
thi Ui-iirv! |'Nik 10..11..1 i l Knlin' )' 'InntMi s., tli..<. il. jut tat l lj|.|Iu-ulj .slim',- t'mt ..li..su. il I .. .lto. .I ."
lueoiiiineinl it lli.in I Ii 1'1111'rill
|
III'M"1| tu ri'll.iMi: I
-AT TH i-: ...I.am ,ll liter, Illnl Illl ..r l lit| in uij ii hh..01.. "C.:. il.'lllll' ;:cil, D-u.nliT., it. H\-lilll IIIIIKlollU |' nHirluiiity| | nrl loon. III. phy-irl.iin h.iy (id.it hUill-
... -" inttii) \..n iiiii," ," niiiiit.ni., I liiki.. nu .ll< inc, 01 U" inlhcial.l., ) '. ll .wN iliiMi.|' J.MtrKIt'I KI'MSKI.I I : ) I")' knew wli) In \venl lokk'eiM| I"'--. will not bo M'lii.uif ho tuki'iiiopei

1'1 irnIi.r.m. III 11I'1t." | raieol' him-i'll.. .'
;
New York Shoe Store. IN tl'lI'.HIIII.11.1'1') ; \' ( ll:< 'I IICOI'lir I' At t I 11.(' '.ii:::.r"' .II"II, nf MilN.ol I T'xlI.| -- --
-I ( ) ?' "4 ( ) :su4'I' SI'A'IK l OK H-tilllMA. I '.\ll. or JIM I : iivsm.i! :
i il wi: iixieeil I I lli.it I 1vull' hnnlil m l I Inluken

)I.r.'lu.t Ann ( mrlsummiYe. im I lln \\ mil. i I.HIKe -il.iy ill 4'.-el,i al.-.1 l 'I I lirnn u limit l-'t'itin-i*-Sllll
:HTJ3VE33TJC3-: : )> IL."!. .
INTO I 1 4 I ; I ( ( ) .\ I..i I i' I 1 ) I'id-l) ll.-ny CiirlM.i, .1).1I me' 4l'I"N'k.' \1 S a I. lla.iIuimm.'r"l'tili.

The Kiitim Stock Must IK' :Sold in Thirty Days) I IT iiM'.ir| | n. t > till' .nr .iii.iii.i-| | \\i">mil \\'," $IIIM: ,'ins .1 iml' IH.; -Afiir M -, .Inl)' I II I -The (.ikiimg. ; uf tho
.. .
III II lui l.-.nllltll 1".1.| | I- >'uu.I I Ilil-
Iii. i.ti I''.... i.t Ilil.) <. lI.t .11..1.) -nl iut.lmuimu ,. UK* 1.1'11'1'I ni'<;II liii'II t liy I IlietkeiuiiljKenlin 1 I 1,'!-, tut I li.tilili: tvai'I'lelir.lleil I I I t throughout

of Cost 1."IIIIIIIt.ItIl.IIIIII".I"III..I'.l.lIIo'\'I.$ Il H 'ill liiniinili- ill i f Ihow |. N..in.it*. M.ilt.l.lll. f .ilif 't.il. '.1 ( In' |1.11.| I nl .l-l.iu: Hi. I ky, I in favor of I I II..: I live. woolanii. I"I'III..r.I..I. I h y. I In t IliM i rilvenelo I .
.
Regardless i-- til ''I link. Ih'" ..i.i.| | < ulahlu., i 11,11.' -.SI.!' in III "IIIII! ,', unil i. .l l..l" t.oIlIlIlI... il'ill 1Cnfttnl 1..11".1"1"| '. lIi.I..' l .I. I', I nun
'I' al \VilkiiM I. I Oliin I -I..i i 4-atmi' : l ly : ear-
Mi.i III. -iillirin..itnlil| ikiIILK8S1NCJ Plug II"h il .'l.-n.lu'li. u .1'1"( ( MI .,1..1| | n II lor .I' Ills CVI' toilrike ''I'lil..II IIIII.all

L1Il4'uhIur t laP <:; I4ZII 1 I.'U i II ,... : BOSSO'S l.-liii;3ta 1'1 .1.Inv, i 1110..1 in Oi-tnl..W.ln.'II", I l-h-I Is,..I.It.i i .. I.',...thflrnl I wool I'm' I n I lln' frei I li-l.. 'On (lie O\ I in:; ".I""I"' niarcheil I to :Sli.ihnrjf4t.ttne I ;

M'1111"I Uk.n p mu .-,,nf., ..Mul.Il .Ii V I"i,,", the voli muttuimut\ | ll.l t: III I liJ:!:!, amiIK nn.I I itopo-ileil I ":1111..111"I | >II it.
1011) 'aln Cliil.U': Slilulicis1| |' to 7. AT ONL\:! ( 'I'Ni':: *\ 'rtli 7;. untUUPklr -. ( TO .MANKIND.I ) I U fiirlln-r. "1'.1.,. ,..1 lay tliu I'onrl. I llml C I Ho-4 I aiinoiitn.. .emeiitm. I it'ieiveil' I uilli I I The. putriniie I t I league, hi-ailt-il, I l> I Do
Lailic.. Ki.l liiiilonONLY ;I. wi.rili' *l.5ii.; '4.!<>i l'' |uililiiilii'.1' hi ......... II.HII.IIH| r |ill I, )
600;( l'air A%.orli-il nlici' J-liiicr. | 75) C'KN:. l':>, ixnrih fl.I.CJ.IIIJoX' ( i'nit HIM: III'Constantine Uliml in 'Li. Hi. I) o r lmmuiti.u.Ii.| rl"inl.i.in :(ii-ut ii|j.|.1 l.in-e: on I Iho I is"III''l'lIli.I I in 1d1 I. I t S tsois'. I 1,11.111 I I at lIst :I..al.II I.

.'u 1 it witk. f... |I" r.nl, nf Cltr. mu nii.iitlii.Alllii .1.1 I.I i-. S..wI..II."J'. I lYniih) I Ivuiiiu i unil I. WI.* t'eu'eh yea I with i I niiiiyli'.l I I ,'rip'. or
[ [ : : =-- :SPUIXCJ:; ( IIKIILIIOKS: ; : ) ; OOI.j: ;, CJ'.XTS.; >iiiU-i" ., thIN July f. I-mu. "
.1. K. Vi (;IHl.N.Klr : "'axon, of Ohi., veiu (Iho only Jlrmoraln V"I\1'0 I I JJo'l'a.lc": .

1000/ Pairs ( eiiti.' New Orloaiu) I IlJtnl M jute, :>lnn- (ONLY: + 1.75. worth *:i..V! / Apostle .luIa, :m .l J n.l n'ml I Irruit'iorliU.| I "' tonin. lint Ullillllllllvl'lhlll! ami V Ito 11 I Id'pnl'lii-: ) "

A lot of lit'lits' FICIILI| Calf: ( iciiiiino' ., Ii .iis.1 :Sji-wnl ;0111'I I IS I.Y 4:1.-,11: i, \vmllitti ntll': : _ _ .\lnl.-l.ini, of i Iowa Tulfil III ( heMy4liv .
.It \1..11 1:- 'I.iI" 'ir..itul.. kit .4".1. .

A lot ;of a Cvntk'}iiair. COI1r'lI: *! ami Lve Shoe-. ONLY .fI.UI.1 ( > worHi *IJ"I. 1"1. <(< I uhl"'u ii IK I m porl IUI < 'ie rui.... BONIFAY & BLOUNT, :: I ... I I.s.. July II.-There. W8-

; HIOLS.tn) n-tlueul. tub* rillriiijj: I Prin- llnlli-i) wIIIII.. of'Ohio, wlihe.l lu -V.lm.s'I -
LADIK.V I
Our Stock of F1XK: : '
Large ,o. 1 .11eH.ln.'II: : : \ ""a'IJLES'I': : tin limulitI l SilnnUy contlict ldWlc'l
I an Ni i'alllIiit'iII )I. whkli a iuiii.l
NOT( FOIUiKT'lHAT) : i .: 1 Till': .. y ) (hi t lliti in '
; J'LKASE: DO 1 ( ..lIc.ulli. 1''lcu'lcln. 1.lkl limit pi'i'ple Trafalgar4.iimi :
nu> volt might Ui liikeii in I he
'lii r1' J.ut Druggists and Prescrlptionists | > o-ila) the ut.It'lrll.11 .
NEW YORK SHOE STOKE I km mm.i', lull I Mill I il(>i liin-.l I I lo comply. al'llll: Irl.
.I' IhllcuI.I"| lo u llii'Ciiiig

IS SELLING; (OUT at "ti.c. that: will -w pun'h.i-er, ;i41,iil.I on evenMlar.. -F. E. HARWELL 'I'dh'hc'e I 1I1t'/I onlt-'reil I. ami U'ilk- ami I I the .ICI"llllatol lo 'u"'\ ('lIt il.Suvtral .
III s iimiioii IAM ilffculeil by l l2< toU'AIIISOIo3
Mo. WIO "MultI.Hi .'"IuU'O' (ia\ .." .. ugly maile hy
Como Fairly and Scetit'eTotti' IJar -ains.on I 2'J.:!' 1'II.ll.'l we,1
11 i----: lh) peuph. ( )no aril'.t \\'Ii liiuilu.MenMir .
M-lmil.'.
bo I l.-.l. ull\\ 1:1.: a \. (jut S.1ll1l1la m ". ... .. l .. 1"I"Je. (_'ti ti ci I IuZhuaiIs amiiiuhani
t.a110W thu Sort% will : I' I4F44t1)ltdfl:: I 14W I. II I C) J ri:" \. "I.UI&I It \. / >, July! 1'i.' -Thu' I llollr.it
( ntr (irewnt.I'ill .
-t..1t till Muihorixlnj I the Uichmon.l um| ..
---
the Stock Must be Sold in 30 Days. 1,1I"11t1l. IV -- -
:Remember, HNKrrUMTI I : UI- FAM t HltMIUtK I :, cil'. \T H IM! rflli') ,V I Iliuvillo; iailro4.l, eoinpsiiy 10 la)' III I UllM'f.i .

i llMMuS H'ltM'll" IK.): 1''It"It'I" : ( liSlll: III. hlUHJN .11t lI'IIH;, IitI4.t. Wr.l'UI.Nr.I ; *., I ,IIKMl': / 'AUi. t'kv. In the dl.lrkt of Culiiinbi4 >vafpoileil rni-1; : .1 uly 1-I.ar"Cllill'o'o immetiu .

New York Shoe Store IH II I 1 is: : 1 II 1 IK: in '101 t.t.'I A It I I1L'1.t.II! -n.ilN! ut [LouUv.lli* biirmilyeniunlay.
l.iM.M; I1 SIM.I I I' .M P i livrii I ih.VM : ;. ( uiu. (iIi ,1 on Km (-ulfiiilInoilirr - .
AAMI; I ll.l. 'I.S| |Iu- ii(. |.> I lMillil!: I I I : I l\hl-; 'IHJI I KUl uud i v. r) tliiuif ki |1.1 in .. ur"t-<'l.i... I 'rug I'lol. -I.oeurllKil.NtniiAkA .\ Iige uniuU'r of lojf-i

A. H. D'ALEMEBRTE, Manager.C. f oru) 3iorro( ( ; SALES AMI S.MAM PJFI'IS.OUR {( ) ,.t..n. w"III..I.l ) 'lUe ttauisgo n ill roach
: ZilCh ";'IM.j,1, li'Io'"II"' Ihl'll i to C'".... ( 'I'rXtb.., July i ili 1-
fl'H).lu( Iiva. p-irlly l lniiruil.Jli .
) ;.'\iul.of the 1'111.11.1' .
..I I. '''' lain 11. lurlujlou "
< TERMS TO SUIT OUR CUSTOMERS: 1 J.I'I.--.r! : '__ .11' .
-- .
I- .11.$ .. .j, I.. I t..a .tur .h. n 1" I luini: In hvt! iiucurilK'tl, i |>,M In blow" "..II. hl..I. 1 w.uC-sii.l.

R. OGLESBY M. D. U. il 1 t 111'" i'h. I, .I L "" ". '.11' I.Caxli, or Small I I "Un'kly or) Jlulllhl Iy' I'aymcnN.People's COME ALONG ELI. "ill| lisp inv )1,1'1.1:0: over lift ilit {>uri I "I.". Jiilv 1",.-At, I IUrrborii4li 4
., I I.Lr I.LI.I'"
.I. > 1 } ..: :' I L ,
I I < L II..1i. UII I 5 IVIM u ilk il) naiiiiii hipjH.l here los 1..1.1) I he Kerry iiinunliiihloi iWI.
.
UU.iUUATK OKST.. I.Ol'1 nlI.leAL ; I --... -sad. I.ul" lot ThB FDraitiire! Bazaar \"CH' i\ .... eH:'. .. u: Il44.I'I: lul |>UI'|>OM*, it i i. Uiim-il. $ by ..Iril.ill"II"illt"'r. ; .,'.. -i-nlem-vil tu 1.tI1n'itll.o! for
It..hubll' II 4JSII II
CLLEEUl.t4'; ; : : '.- I I .. 'eriii. rillil from mueeu to tin./I
:
.'U1UllltLo1'UhtoUS fit 1I1..ulll I i illl ... U-o1CJ.IJ! ( ) ( .) I !; IlU Th l <* ,t\iiainii| it iaMilr lirkirln. to ..t lit. Jn I UK 1 I "U' I ttli and 101
S.
$108 Palafox St. --I
i.f.tIE: 1I1J,1'U'L.Odit" I .allin) .tlM Lit 'iuiuI- .44 ., :y i"t" ..iI l or .n: ( oi.ii iuiit: : 1"1'11 ln 4tiil ami sIt, iai; lieN in i>u.t15i4 .- \\illiuiu <>._ hi l.ssi.mu.flstii.i1 .
and Itittitiuu| K.IUNo*. iOLK ..DtJ j 'i...nun.ami. IP.UIHU; "ii I'.....!uv uwl. mi. i Il'JI-ZI4'O1ll. loritlit.i '
l.'Iuhh.: ",,,WID,,. a i '" tt. d'DIt: .Ui t.. III.tll'lIb..r *Ut..tt' tll& I'I '!i-II I .I' Ii IAr" uii.U-r iK-tt-etive .ur- July 1 KiiijH'rwr Wi.IMII' -
( n.J liil. U |>nlttiil I, r III w'U"U- ..t!lfi..iulour I I< At 1IIK veLl'.iui'4') The' ollii-er alwUim that x il ')uartuie from Kiel [pre'enliil
KNUMU: : .\S! Jl'IMJtM.It m-.lv l I..t.. 'Ili- h l I. i- .-inr| I...
... .linl -I I 'In. a'.l" '| I .1)'II&III.le'U Iipl..1| | | In I'laiuumuih' t -jt'..'C.i'l' -1IinttsiI 1"0'1111)I thing
t [1"1d.
III ,
1. -1. 'i' .
>
atiwitto'tleD *hi it* bitu-n- i.n"- > i 11",1" i l s .I llIu"'oI.* i iII t.'I. I- i.l\ Ki -in 'i .I' truii ....1 Orimiiuutiilu .
U ,. -UI "U .U.. lb'| .v .' PHENIX SALOON. ; in.I liuU f.ii. a.imiUi. IH-IHI.. n CI IleMst l on tins ( .
icriiuu
uviM
.. !
pinpniMny
I .
mitt, Ui.t till CuMUkKCUI. &. tli' > I Iuwitper U. : ... ..14a .i... .I I iiir> ...- \v.it I lltl' lull Cii it.1"- II'u Ti ii M iui.iliu.4l. C ar Mki. kl \
'aer 1.QjUaIiU" III J''D .' "I.. i U. IUI1 V .M4Hi' ..l.. Iti. I dill i lit tnii' Kuui* "I 'U 1' 14 S Wit) IUoU -flirt ilevi-lojinnfUir an" luok< il I.. iu .a* ,

,

}1,1\

-.
-----

... .. --1I _H ----. _-. r ---_
-
--------: ------- -


4--- -- -- -- _
-- - --- --- -- -- --- u
-- -- - --- ---

flUmUJl1t (CammmiaJUO.VVh to the colored man the \protection. of' 'il'; UCIi It' I J I )' .r.nl'iiT : ,,

the general public! !haw ilt'in.' .fuh I.V -The j gn'al .
l'cnll'IIE" nv TIIK1li ': Thi .pllci| (the foalhnrartcr: !and, A Summor Medicine iron lockout u 1:1.piMrt'lc.ilh 0\'"'' UIII,
HCIAL I1/ /:1.1./1/1/( CO of the rO"Ill'elllhlI"III"'lIt uWEIGlr
ncoiio lirtoie I the end of next i \\ pek. : UIII" .
and p\eept: that of fore, <':an .
{ l1tIl'p-M. 11 1 t < ami, II: V'4 (invc'rn.Iucitt no power. "cal ro iiiiiitipn| ( ol th" mil-i I. ,"pl'l-i
Mrei't.TKItMlXVAIllAuTv tl'plLli it 1Illrllf'lioll, of nn Ih,,* Invotid .J. -

( the limit, hprc l.iiil down by tin frwnmrr's cltlJIiutpfl both nerves and body, ant Headache .
: : I INI AbVAM'K.: hiKhctt court In tli" )l.injt.; 'I'lip' K let NcrroHS Prostration, ami an "all- ----- -

I>AILYOUPer. : 1'T Mull, ,.'H twU / publican 1 ; ? do Ill,It. nf I <''II I I'IC. accept I II thecb'clnion. eplp8ncsH, that PA HE'S CELERY CoMmi-nn A..V: C. LAM) (iiA.VTWAMfltllTOV. : : .
MX Month. j (IMI played-out" sensation I :
do they I openly f'Ollt..1 Im. I)P. { | PR.CE'.CREA
nor
I
'IhlelMoitll| ., 1 4J I should usM, This medicine rcntor licnlth' .1..JII 1' -ln-
\
Ono Month. 60 it. Bill by IliP-ilmv but Ublo: process b I lICE iii'lrni-tioiis. I u.iuIll t I'' uu'i'f ,
mind, N TTC", Kidneys Liver, and Itowels, and imparts ltp Mi.i'klairrr : .
.KurnlMiud! \ l carrier at jour reMdeiiee f.r of piliicnting the publir the' IIII! i ) I oli5lu1i.NiouI..u'
place or liusiiieM nt .VI) lent IcrI1olllh.. through) uch 'pppehe, < a1 that of CPIIutor and energy to the heat prostrated ltem VaolloN fr n vv 1':1.': ,dil-pelrd I OK) ..Mili.uiMClitlliinn ) u &

J.'JO..II-- M K 11 Cl A 1. 11'1:
l I. ptiMt-hiil J II K ptr tjr Snliiiil.iv' c\cnln'f! ntI. n.lllumrl'ou.. ('01 II Ill I(tees ol I InvrtiigAlion I- this soMon. I )is a soicntififl combination of the bcrt tnnira, ant .In\\, can-e' wl'h1' ; ,thirl' <.Ia11". I

$!! .(1 H' n )"ear, I'ltMlAico I.''...... Sportinc'liropH'8 surli\ M lint I |twoI"r,1) \h.\ those who begin the hot summer days with clear |IPU<|!, proePi'dilitf". -1'11' lint lie Ilkol,, 1.' .
free, Kent on ippllrnllnn.A (;lIduuulle\', they expect! loaRcnitom tin strong nerves u I and general good health. I'AtNK'a 1'n.niTCoMroniiD .rruii i the, l'I'-I"ll1li"l 1 to tin1 pnliliilriniain I 1,l i,
-- to believe in their' end :and. ;, ol' ; :! 1 ind
people : : -1111.'
IAI'KMI.4oI3R1e : Is sold by all druKKtutn, II bottle. Bit for $ > 2.1:11"of
l>V KHTIIMI make I the conMitiillonal I t gnaranlpn t ot nl t in (the, ,' of WillVallpv DEICS
o nml, furnished nn application.The WBLLB, RICIIAKDKON) : A CO., 1'8 lUirlinRtrm Vt. 111.lllil.
rirciilntioii of the CoMMKKCIAL IK the Slates' a dl'lIctle'lI'r. liiilway. 11Ialalil! HI' N
more than ilimlile tlint (if AllY piiier, | In thin I Ijot Senator: Chandler go on with I the Act i I nf June u : !:1..1.I I. :. 'is!i.' :'

Reetion mulmng itn1uulilu ailvcitls hi* committee and let Mroiri. liibinnand ; ,, And Hot Weather Invigorator made. a jii-tfil: "fl.llll11 l ( the, Will- Valley YDRIMG

Ing medium. White, continue t I to howl I for l.ouiioiana 1'ailuav: : B..t Illn'' 1,11', In ,lhe, X. l I'it

Hook. Prnwrooin dud' witnosM =No" citi/.en of tho Staleshould Soiiihupsirrn, .lal'III; : l ,ill'"II., '
(Our l SuWrlpllon ,
ailing; U.U are IIlwA j'.0..1110| the III.I"'C' rf"pond to either. No Lnnin- --- ------ - ,- I IIPSP' eonip.inie' were Ii|i it'ii i I; 1 rOWDEp
tion of patron': or other*, who arc Intit-'il to Ian laui iIhII Ill 1 ul obey a t'ti un Ill OIl ) I to appear 'rA'I-:;: ;\ -I Thr' |> | I I eoiisnlidateil, under the, name if) lliAl.iti.iina ...

cotnp niul .<*> f OinniunleatloiiM: I Intciulril I for |>ulilicnlinnliuiHt or Gibson and. White'litllf! : Tallahas fc nnil 4 : l'cltII: 111. 11. : .& EXRAC
IIP aeeninpanleil, liy the W rIter'u" nuinu iisnnl aelltlly .rihc, past tn" w, tks. I'." ; CnllIH'
II nil I mlilreHsnut. for \piili'lii.iUion i but a* mi eaiiriM.-N. O. State. lug from sixty to seventy)' pounds.Florida's pie .Ike In 11'1.1 itlHHit, ,, hl\llo I 1"lnl 1 > Out rl h -- tnUAfr

evidence nf irmxl faith.AiUlress ---- -- for this : tiui tlipin t In 1 nnIhet I Aeki; 'I's III o"'
all Icllor dint eommtinleallnn to TIUTAKIKFUKIOUM.( ; O'al C crop )'I'f a tutu th'lrn\I 1'I hlll'hO.I. The
will be HIP, largest: ever seen. I I likv, t"' sri It frc-hh" l'%('I')' ''I'y 1111 I iirf.ist ea"OII'I\lr,: I is \nrr."I.I.,
1'SoCACOL.UAtI.; /\ UMMKUClAL.. N. Y. :Maml.ml. Ii liiitlini on t tlint they ptl I in Ihl' Is h""nu..- l t r.1 hv th", URI'd fltntM OoTi-rnm Fnrtorocd hy lbs hn&di(,nf the On>'t
It unit U West invernniHit tttrett._ Tho aiuueavihle! (iiiards arc In f'RI I I I" 1..1 11"1111"1"OI' snd Piilillc! Fond .t>. m th.J-trnnwct, Jurist unit nwt H<- lthfnl! 1 Pr ,tnl.rrl\
It Is no with all great/ rcfoim" II ( 'Iu. C'ouIJIlUI.II,1 I no whiielsi., In I th., I, Ii I I njll pimltiMl l 1) euro ni 1 11.,1] IiNklniII'nr.Io' .1 lii'. nntrnnt'il mm"nlf, I.ln 'or .Mum Hr rt'p| Pollrlntu } Kj-
was so notably with the slavery question. / I le. To attend the encampment i i 111 urli in ,iiiul, snliin I Ii in ilislt ids the I"'"; le ..irf.isl ,' tlisuixei., .pin Illi"' Iho nil',ile "}'.lem, nintlioifUL'lilx trait., Vanllli, .n".n. Ornt, Altnnml, ..', I.,
MONDAY JlI.IfI.I'I: t >-". ( If anyone will turn to the utterance Magnolia lilnir, (hey will bo com 1,1.! tlnilliiiiiii) tlint tlie \htKl.t: : ( III'c'II.I.II'I ,. Imilili up (lit'I'tuiiulltuitiiuui. IUineni'i .. PRICE DAKINU. POWDER CO., New York. Chlcigo. St. Louli.

------- --------- of t lie men who formed, I the cd to pay Ihei'owi e'lel.o.llI.l.lr.. i "I..1 ttllli tlie lo"II.Ih.t r. 's c' iftuiiniiliv It. '"Ill I I')' .1"11 = -= -- -- --: :._-

1'AIULLEL: COLUMN. republican partylie' will lind them tilled render their city mid enmity nnil Illicit, with \"I'II"I'' % In.IUrlltOI h"I'II.l" I l'I'1Id'l.
THE DEADIA' with denunciations of abolitotiKm ; po.ilol I ':"' :
for 01.1 inciiilier "it I tin- r'llll' --- -- 'ahl.lrd \'nl'hlOI. I'ln. 114:1.

with protestation* that they meant no lelCr :. Knight is I to "11'cec,11", J. put up In I nent, "compnrt) nnd \eight puckHI'CS A"\'rn11 I I S tno can and I do loach: I tin( ____n _____. ____ ____

Kip. Item. attack upon the institution of slavery IOI'CIO. icsigned, as U. S. Mar.)ha! RI.I that U c m.lcnscMiill. I Unit I Is rcull I ) reading I : public I Iu I this nnd, adjuiniiijcounlii's $ I

T.x..n. tobict-o AlHillxli, iodufy.'r where it existed ; and vows that they for the Southern District of Florida. \nhl"hlplllhc I lili| |.| >itL'uw.klies. put. )'. : McKENZIE
OEB TING
I in the I &
would Maud by and enforce all it* / hy ndvrrli-in I i i g I'FNSA' CO.HKAI.KU
nnil
ali-olicil Itod nun or1I1..II.h. I shut ciiitHiili! i of their ciunity l tntt1 .
on constitutional, guarantees. Ail they The State I Democratic) Kxecutivi, roi.v Wn, t u ,
O.VOIIII.
Hctnln.Tux The CuMurliriALwIlt IHJ nlile, It l h"lo") tf JI.:1.1
Alioll k h. proposed, was! a measure that t to thc Committee mci-U: Wednesday)" In Tat. all nnil, I Interesting Coal is : hull I IhciP is no Ilhel'
on lIIil\f'rllll..IIt.tlllll.( I \ s"tile nun 1IA. Tf.llll
._ _
almlillonints: I \ seemed cowardly and, __ -- |N h __ _
ICutniii. Keduce. lahas.ce. I nlioitly. Semi I In ymir usuli which they can to hue
Tux on nppi'HHiirii'i 11'1\'lal-II..., rent fiction 01'.slavery from 1'1111'1'1' through 011(
T.IX I luxuries-. Uetuln.: Itotiiin.Ohjoetoftax tcrtitiiry. But iu advocating Kcces experiment by Uo | |\'ul.I ntlxrti-H'inenls, nml idwn)II pxlent, Hpi'iirn this, henelil. Tlip'i-
now .ro.elh
ItcVI'III1XllI'n.llll1rc. \'. renieiiiliur,, tlint Iliu i'iitiMKlii-1: il. h.is thImmltlinrnVUhly SHIP: :
PriMlflloll. OHANDLERY
this, their, fpceches worn\} micc ..arily blew, of Tampa, proves : MEIII' I IAL :aluuys: t:and. I prcpnrpd' t ti
,
Mlieral. Keonnnik-iil; OI'IIjC"l'lckt..lII11rr S dillppeil' juli nlHeu, 'nml I til"
I.; of the institution I. |
| tilled with denunciations ,
sand can bi* kept make good I Ihls I ns prtioii.Cnwn .
This IK the way (lr cxpcrtiing' the of IIla'C\')'. :So it is now. And mouths.Like bent. new N II nil Jut> 1,1111"11, III Lists "c'lol or _.-, AMI-- --
good 0
cannot who Is at familiar willi cO\liol fol thu -I"'.
mtu.ition: Hist:' HIP Kcjiiiblicans HO anyone Ihi'Chililren. 'lln-y ai"(> i> | ; '
the history of great reforms must county voters will try .1"1.11)
well answer.rUIMAUY 10-1101 ave I uni.jy' ,? rnlils, ( iii. Iis. i4
Ili'I'It'S: i-iti/.i .1,1,11
have known it would be. Yet justas row, for tho fourth time to decide tho TIN : t'i' ete.Ve : C'E : -: i11I'V'1. i ':
. the IIla\'o holdci were not deceived .111 Ir. A, K I H.inkeslniH I fiaiiu'il n nntlnnnlepntntlun ( II WI"'IIIjlIIh. Ktiaran .

V8. DELEGATE(; NOMI by the moderation: of the republicans, county scat 'iiichtion. it' n |'irnelii-nl' i>|1t'II, nnil hi I. I I.cII$ 1" 11,1.h; : I Iclu: (uly'a s I |1'.110 (>0:1: ami
NATIONS.In but Haw clearly enough! that I the The SI. Augustine News think lha ecii'iuateh .spuetueles mill pa tin I "I"lng" I II' cure. I I N:Ie8 h'"I.' .ut' anxious WIII'hll;;; ---------

many of our oxclmngcm the luau growth of a party pedged! the restriction "Iho scum: of thu colored \0111:11011of I: i \I'.dl".el II ru kni, > \ I lliroimlinut Hit'niteil I solil)11.)' .I"hl!'ti.'pii rut. l'HIHJ-'i-t.I ( NCY

of( making nomination for roiintyoffices slavery fl'OlllllelV territorymeant the Southern cities' have drifted to i !lies.. Wl'II'C \\I lug this. nrllc).! -SItiVN flctcs'e (' | | r l'o.

by primary: clertiom or masx the growth of a Hontiment t I t licit that city.Siouigo. u lih a pair' If, Ills .' I'I I 1> stall/I I il lou nennil -. I.IC; ,101:1.s; ; Kills.\ 1,1'; \\illfi'loMii 01'1"lilcillil Iiigliu': ('0.I. .

Instead' of I in ilelegate conventions miiMtdcxtroy slavery, AI) do protectionist thrr In us I" t I ., .
colIVCfltIoii4, H""I nll"I"I'II"'II 1.Ihl II. l>o l I'alciil I .
: "
democratic leaders Is Kn-cli ami, I the j !lo"1 01 lI"
hat tho
now fell I : new li..t II1r'"I.hl.rf.IA'h.'I'
disciiHHctl. The It 111 \
is lielng I'lt.ilg I luhlAlrr. (llsell'i, null with I them thin iii II pilntlsuelciri's '
prlnmry plan should by all means be ;, even though in many cases they ICO Urge cpongea at a ro"t lIot In yoiitu.-1.litoi'( ; Chi tMtllIuu Ail. I '.1's'' ). in thu I'nitol I :1\: .... l-.i.1 I.01111is riiK-i. !itulii '.I.llt.

adopted. Tho delegate nyMcm U I the may not rcall/.o It them ch'c., hare: u inorc than $15 Including interest 011Callallllve.lclll" ,',"ml.I""IIIII'clllll. "'1'1.1111 other, 1111'11'II'lr"' ii 1'1.1) nl III I '" .Iohl .\. ItiM'hlhr. !ou.( 0'" (iul \-1114 Mir<- ILtiiie.
entered u oii a contest which! LIllil'I I. i
>
t nation ( -- -
most artful of managing no iii the .\ III lIarnlt"1; l. W. IICI I'c. -
of few designing must end III the destruction of 1'1011 ) S S <'II ii\-ui'o.. ( Iii I
in the inlcrcht a A. I"0. l'eii'aeua.| Kin..Jllsl 'O'dllc' nt. Oi.
ttcliciiiorn, nnd defeating the voters the protective! ; and lie III'olrcl.c.lll1tctclIl" I Doc llutler ((10101'1'11)) was asaultei, \1'1111'1'1. S S :()11(1: TO AI isv'i iunriis.: : ::1111'11 I lIsli'uIuuii .. 'luI'I.I4lcI... ('liitiis.

which man has yet dcviHcd. It I III an are as much arotucd, and M and robbed, Thursday 11'11' (j iainvsvillc. llen-lteil 7.1 HIO Kulln Will A.h"I't.I ( rs fin li'.hill ;cuts are 1"'flll"'I',1| ('oluijiaisisK. LoJ". _'c'.
will make as elmmous a light ----- -
easy matter! for a tilirewtl wire worker Ho I received ten( gash In K'lul "Ihcwt only, u ilh metal! 1 Imilii'H.V, ,. '
frightful C. ld\"I I liar ,
detection ot'lleirga. though/: the formal proposition of thu I ( lIt f"I'III'lh'lll" (' Ill) I. ihi.'n.sot.uit AHMOI'ialinnFLORIDA .
the I'nper r
to manipulate : iota olprotection. but will eantint, Kiiaranlee' their inlterilsi, ;! incuts I In 1'1'11.I' I IinNi'q
abolNh probably( i'ccoer.Vvtci'tiius
"stick the cariU" in hi* own democrats was to every cs I
U tes ami j. I.SITIMIII.NS: ; uitli their nls nnliss ''h"" )' Iln. -
I If then -
know Unit I I
I 11'1".11
it I h not to tc They blun and lie
interest. Itut easy of thu ; \\iKHlcnliiiiliisttill. not ,- ritesill i.r

lua tot Ic the tIC I In aqst.constitution"ol'lhe I I t I ilrst, count time I I),,' line I is. Mills hl'oJ.clllhc may bo)' ale"11I01'0 lot.Mr. of. a politicIan :. have cll'ccled a temporary' )' mIIiz.: : Ilr, Bab I I.e S"r ttiutt ii r.. I In'lflll.I I 11"1 I..h.' 1'1'"->' ", it\\11"huh" \\e life eoinp.111.llh,11..1111'1111111' flJS GEO. NEELY,
under I new
1 than economist." Iftlutwcifnot llou at Tampa.DuSota Ir""I.1. wllh \VIuuily,| (.lue| <. pi' '" In niccl I I".I'III.I.IH of lhe i rap:, illy Iicrcii'uu .
to bo rlcrlcd. In tho trier- : : an
otlli'rs arc bo III 'I'... I'llnjj' i'ains, nrMi>iu.ieli linuinti I ru, en circiil.ition of tills' the lUH.v h nn,
ho would hardly '
congressHut : SAIL LINE
so.
tlwu. of county ofllcern all voters haveequal I county( is red licit. The ,'ol.(
ami his bill worrit and arouses the lie ri'lU'\eil ntonee )I) 1.11'1.,1.1 I liuli Wnkl.CoMMHHIAl.: I I. :U'CE:
rights. I.el HA begin( now I the ,i I neat iiielioooniiiig
on (county |
and a'lhcro to tim plan of 11I1111"; protectionists I more I than Mould a ,bill h I coming Sisitlier., It ('I'iit.uiuiM mi O..ill. or )I"I --- -e. -

conventions adopt or primary' electloiii. drawn by economist.! I Thi. > Mills I I I 1 bill 1 I i : about tho same as Iho 1'1111" phine, tiiuice Is s I'C' Pi.lee '.'." ccnln. I"I 1..\\: NOIMK.lnr :. 'ow York to ( -AII- -

Let aiplninln t for ulllce! a tu non uurr brings. nn I the light ; u (true free Irndi' convention, lets 1 tendency with (ththcrnmmetor liy .'"hllllllll. I 1.1:1.1 < snl'setlirs' |? will please. notice tl I'usalola. GREEN GROCER

themselves publicly" and let thu people bill I I I they could j jut now I treat will I t h ,u I Iu t the nineties, to lii 1klhiiiugs ,il.ile Inlilch, diet li.uc paiil, nml tthlch IHtanipfilnneieiy I N. A. BENNER & CO. ,
i\r.s.: ( ,
I'HO:1'1'01'1' Mllenns
a* a body, iloe'nlo upon llleh'1II.rltl. contempt. decidedly, warm. piji-r t'I'I"\C. -HP ALP It IX -
Wo hope C\'CI'Y Democraticand : ---- -- I'rnpi'll l"IJII.I..I.|.'" anil, ee LII-BC II'.' en-.li I In iiilvnnve, ami if the 1 9 Old Slip NEW YORK.
]Kepublican club I in the ronnlv TA.\INT( (IHOUND HEXTS: IN Two men f'lughl.I I in four hours, iii|' Silo il Ki'eal IH-III lit I In, the e%is. I 1'.1,I ( oaro ainniiiil ihllInt, 11,1.1 '1'1 .lint 1.11: I Beef Veal Mutton Pork

will diNciiHH\ t llii( matter: and 111'11I31111of I.mwos.'fho ) Iho Little! I Hauniblu Creek near: tin sole agents fur I llir.-elilicr'I '( ( 't. I mil I. \\illiiu I I ri'iuuuuiIt' e I tlc i alter the Hulisi-rii. II. It.VTKS; OK KltKUillT: ; (ilVKN: OX Al' ,

the cxccutivu coininittces the adoption I land <|uiesl llon I is forcing\ I ilscll t mouth of I tie St. .John's ,'h'OI'lifccl "I.ldaniulllol,1) | | > ,| S|I">I>,'', l'I.1 an.) Inn. t"lIl\tiiu. lhe ii.iiacttill lie .h.I..1 fr"l ri.lC'ATlOX 'ID GAME AND VEGETABLES.

of the primary: HyMein.Yo upon I tho attention t I of I tinppuplo. 01 yinir cespr.ipi'-ly' | Milju.-tril \\illi "a eIheseeileliraleil oil m.iiliim li-t. AlMiofHln' l.iimleil, n.-.u. of l nek char. "'-*.J I
the weighing thirty \111
in I \ I mannerTho 1.111, largest: l --. ._ I ..'it't'ttuI I 1 SU1TJ.Y1MI i-llll'rt A M'M'I.M.I'V
\ think it u on Id bo good policy to London II very practical: I xpeus. For s.ilo I.\ 1;, S uu'.n"''' iimhrOpeii I'liliey nl 1 "
number of people in I lilt 1 English live I pounds ; nine I cl'lIl, I the 1I'gl'Mt: l>nw ,I( ii.-. J..; !I ill TO )1i: i'ruos.Onr this Line it }V> Illh'I'd.'k. nti'l'I'i: )' on (inuiN, ilelivneil. I lieolnaii I } pail' oflh I "
submit tho work of our coining Jointly metropolis I who own t tie houses I they I weighing hlecl pounds, and, lit.: : __ ilecK.liest. 201 S. 1'iilaf.ix St., I'KX'-Al: 01.\.1'1.\1).
In
Convention to tho people, allllll.t them live in,, or (lie land on which thr Next C .ll'cl") "101'1 hl.' not 1 wlri. 11"'llluI .p ill In the l'UI'III.. ..." null iiul.'ISlymmm:
: Election Districts..M .\ xoottiuinv ., .
hhcl'lhel.l. log 1''lhl) \ I "III.la'"I.hllv. | "itlt.lit all kliuN i'1'.Mi-ii .
pass upon it by a primary election. houses stand: in comparatively I I veryhimill. DC Land, talks lionding/ t the i-ll1 .. I'"..n mail' '; most of I tutu \tr lit| 'n-. ,1 ir.. I'.l'll_HIM') .II.\ I ill \'. A M-KCIAI.'IV.: -- -
Let I the pl'oplo010 diiect and bhool I. AH a rulo houses\ aru built I I tip'on ) n .M .1 lnlv 8..I-l <. We (1II.I.IW;: ) ;
: well fnuinliil. liiis u' .iihi| alraiiKenu -
leased land, and become.the properly for |5VXK)) to build( a systelui of wale Tin- Cull ('Clilinlsilnhcis me 11'1,1'
where they look.Uefl'l'I'llIg 1"1,101 lily Ills "' will, tu' hn.i.| i-om n, all eirois 1' &mwCor.
of I tie I landlords when t thu I lease and Kcworage. this : Mi'M.I'. ( ti ilrnnniKivhiirilsnn JI l (_) IC ( )
that Miiullnumber 0111 Kicr.l, ; mil rn.iMc uN." "\"-ml tin! ,'irlll.lll1n :
(
expires; the result being a .- 1'111.11111111111.
Senator; Chandler': assertion of\ menlio have dour ,: ( ? : On inniliin iliilr .,. .llcl, priiceeiluil I I slut' -iti- p'iln-1 i -.itUl.n-iion i t..
to :
: : Ims'llsSO tn nlMilli.li ami il'H' heieliy nlmli-l I 1111111"
that': 'If tho liegrocn of thr nothing I but siinplv to permit i t oilier* t.I \ ANSWF ,'I''I..II.I.lricl iiiinilicr, )lilI( I) I wn. .uh"rl18,. li\ Iii. PI nipt mil, r. "11.1 11- Bar and i Cor. Gregory and Tarraqona Sis
work upon' "t hoe i' I land," aio gradually I.I I. 1''l'lhlhhl.111' l 11'<1'lil',' .oh'I"'r.:t llti-iy 1 (their pap'" I i-. ,
theirvotes
South could vote, and havu I absorbing an Immense t wealth I ol! In I tho I I railroad I articles I IolI I I.elligWIII'lIll ;. 111,1.11111.UI.II| tunl, .,..11\,11.h llu' -- -- BiliardHalU I'KAIKHS' INFancy -
cast (the elocllollllOXI I tin l" 'I io t; us ns suit uiiii.rs fllr i
counted ,
buildings I I of every kii'd.I (One peer I llhlel" > 11ja/II. ( I ) nnil ,' "'I.tlll.I.i'I.( ). I G pu.
fall would with hardly the form of a Clwllllalllhollll1if: and hnnsus III Tim- 1110\\11Ij I I intPresling I q a < Kleell.ni; (listilct inimlM-r' ('iii' ( I IjUlli't ',. .

contest, bo Urpublkau," the I'liiladcl- t leo and South\ t Cclgruvia: 1 ; anoili-i I u have already bl'l'l given : ".'I 111 half nf l", iifhip! 11"ll( I) ,''"Ih. i ininri. and Faiiiilj Groceries,
holds a Ijrgu part' of Cl.iikunwcll: :; I How many miles of railway: In Ihl iliitfNt., 11"llh.noi tli hlir ul t'Wlllhil' inn" I 1'1'01'1'1101'
plila Uceord makes thin rejoinder :: two others own both sides of .Strand ;; United Stales ? One hundred < ( I II) MIII th, l.uifjc U'l, is e.t. ami all lh.it 1..luli ,, :SrS1; Wild Cherry and Ta I -- TIIK; FISKiT: OK. -
Thin U l declaration that the Republican fifty thousand I kU hundred miles i ; ul iittMi-fiip. innI( I) inn th, ruuig.' Produce and Willow Ware
and estates with forty or lli'ty tlyui- a n.h ".ist of | l I I'l. I ; am, (11 rid t lull Cud, Coicls, ( lulillushulIt Ii SI,. UrnneliltU ; ,
Part unable to make HIICccxKful sand.1 I inhabitants I I ate by no means "nncommon. atolt hllfl: ,mileage of tho tt'otIuI. tliitetniii I .1'11"1"1'I ilmliicttiIMI ( ,. I mnp, \V.usiplu 4 I i. h. AxthniiTliroutA Wines and( Liquors
appeal to the I intelligence of the I Every year, a* tin city I 10'IlIch havu I they cost ? Nini 1 at Kerrr. I'uss.Klei .lt 1.'l'lll I.ii uu AlUelions, |I lal'.ntt|. I- ALSO A JTU. LINK; ..
would the election by .. tloii iliBtrict niiiiilH-i. I I.
>
country, early fresh thoiinands, of all PS arc .lllI' "hhl"1 'J)
the weight of an Ignorant mam of grow built I ,upon on tcrminabli i ,> I leiiseliol.l-I ., I How I many people I arc employed! l b)' the until hall>: niiillhi.of I\wniili II.II1111 hull'ul(I) >iinthran.'eilO ,.. IMPORTED CIGARS and TOBACCO French Candies and Frui*
Southern:) blacks' hurled' upon| the ballot lauithuruhiuuigrows thrm ? More lluu 1KNIIIHI.( ) '. \i .1. tmtnihipiiiul
and thus the yoke of ( I) hnlil. went; anil, tin COIL i ) AXO MAIN 'I ti5.li .,
box. heavier and t.troiifcr./ WIIIII.l the lUstcst timo made: by it n \ulillKpliiee' ,1111\:0,'" iliMlilet in Iial o 7. w.I' I.\/\.ox ,
It contains an assumption that the Fortunately l tho very magnitude I I ol.. t ti cal ii 't NI it't, )'-t\0 miles I I In !1(3( minute I : Howes' 1111111. ---.- -- ------ :::' ilitTttREAL oi.iri.A.: PRICES TO SUIT
whoio of Southern negroci: mile twadi. I in 10 i; seconds 01 A trnt'Cnpy I Ihuiiilnutesiif t the ._
body the evil tho manner oItll\ cliii''Jib ono : ( 11'11 1"11 ---- - I
point h.1I1 ';
) : :
iOOIto
nl 'iluuiiiusluior., 'I.InlyJ, |s." J. BIEBIGHAUSER .1. 1.ttI.tti .a.
obe) lug an imiiilrio|. of gratitude! or ground runts of London arc unmistakably (Ito I : and Heading: railroad. Cnnnty)
IhlIlllhll K t K.: 1>K I.A Itu A. ,
ANY ) or CITY
fear, or prejudice of race, or nomc ...c110 bo a tax levied upon : I''"11'( KseaAilii; iCniint) -' 1'-1:1
other emotion worthy of intelligent Londoners fOI'lho bencllt of privatepersons. What I U the cost of I high-class: .I..t IIPHENIX ll.hl.JIIa"al miv15PHOTOGRAPHER i.. -
and -- ----
FhuntlDi Gas Steam Btttm Thog C.Valsoii%
electors, would Hcparato: Ihumnelvcii The evident remedy is In eight-wheel passenger locomotive i? [, t

from their white fcllow-clli/eim and tax I tho ground !rents;, and I thcivlsakleadily I About *SoMI.) -ANIIDKAIKIIIN.-- ]-ICI"Y LZIJ1(1,
ncigliborg without regard to the living \ growing feeling! alit 11.1)' What is tho l"ngl'.IIIIII'age olel'al..
IHKIIUH demanding xolulion. I SALOONOlt HAS KIM'fliK1: : r.UAChf-TS HADKSWAlllSl'ANDS :
political finding expression I In pubiie' IlIeclllI I 1) u kiiiglo system Alell., 'ol.L.a :
I If I thin be h'lIo-II' tho colored and t tho I i press. I In ft: viu I' of i it I* :adoption. Santa Ke HyMcm \ l 1.1111:11:1: : ESTATE ,
men of the South be nothing more III ic CUl-KTS: HOT AM\ LOLIVATK);

than: (tie political I thralls, the "yoU uug AFTEU Ari'iTToFIJUr.YSl'EEl'H.: WhJll1 l Hie cost of a palace siceiiqear :; ( MAIN AND PAI.AKUX S'lt.a'I'I' IIIU\t; P1PK i ; "AN I' Fl t'ii.t'4. -AND- -A'r'llIl-

cattle" ot' tho Kepublican parly-the After I thu IIpl'edlcli1'1'\ all o\er. ? About U5IUI 1 ( or *17UK'ifvestibulcd. FiXTUKKS UI -HH() ZEU.) Little House around the Corner.

mischief* and danger involved In and t the chorus IlIlll1l1l1g' "Hail I I Columbia Pensacola' Fla. COLLECTING AGENT UiTKNIHCXCIA:
Much a condition of I tiling are not toss I ," 1 walked down the Ml\ eel What: h (the longckt railway bridge I'ilafox street, Next 10 l.; Koiclicinur, STKU1.POltTilAU
great than the violence by u hunk the madi III the United Slates UH'lc.' .\'U\: Pi op.BILLIARD PKNSAiOhA, 1.\. i AXI> VIKWH, AU.STTIHAUB
who
with (the ( i. A. It. veteran ; pan i CalilicV'r l, l
negro VOW of Iliu South u alleged to. I thoMi interruption I have .poken) .,1'. tpan: in roughkeepoiu --. ---- -- -- in> Ii.4-ly _ NEXTTO CITY HOTEL II'-Ir ___ -.

bo "uPI'I'(' .I..I. :Senator Chandler all.1eat4 The old fellow was .1i ,'ollh'UIc.llllllt feet. ; m unl.d'Sr
TRNSACOLA.: ) FUiiHA.CUV ) : I IO bu\.a
to the C""HIII'I'clallllll'I'Cht of the What I Is (lie railroad bridge '
] koiucu hat pro fun i'. "Such a kpecrhaa highest MUalKH'in in li
country to arouse tlifiiiM'lves' againxi that," ho Mild, "make me IVel tired.I I in I Iho I'iii tout Slates ? Kiiuuaiuducl I ,, HALL 1). CASSIMIS I ctirn ol OunoirLi I it ftolocl. "

a southern domination baied, ai hepretciKU. I fought to rave I lid* country and l',..t on the ICriu: load ; 3(1.i feet high 1'roHrtjr Iliuii-l.t nml Solil .._$II. Ipfivnl'tiiuii,. "

) upon| violation of the a It'g a.utoluig it ami that d -d Scotc'imau ::; Who built I the li..t locomotive I III Above Phenix Saloon returns i l''11'1',1., uh.ll.rull'l I ) monthly .:;;;; ,'..I..II..I.tII' itt *?
; I ill- ? hO .
eniuuiucrelalaluirit 1..1' II'u .
electoral franchise. The the United Slate? 11'.1 ;
I owns twenty million I I I time* un>ru I l'cel'Vu"ll. CONFECTIONER tt.luii.ul ti .3 iCU t..J.bTo'lIil.LtJ..
can be no less bcn.itivc concorn- of it than 1 .hl. t\lillI1Ukc" me pay: himkoinethiiig i What.road carries 1111. All I'mpertv placi in I nit bandl"i I u tai, 0,. .,. Ill.OIUCE .
lug (the existence of a solid and inert every month for tho privilege !i- her of 1':1.h"IIC.II: ? M lllhalal elite uutly nr Hf'II.r.r..1"1111"1"1..1.. tt ill l,' Ailtei, Cal.- 81.11.

mass \'oll'l'II'oa.l)' at an) time to !Ill' of living la it Talk about in\ .1 l I'ail'.I.: ; \.rk ; ,;:: a day', idol PHKK' rWe1 \'IU:. w. 1,1< bS l"U MI'
into I lie political t fccalo under the '; Candies Fruits Nuts (I n.rl.1 "II! It'iit: il ,1,.*
Hung country, indued ; why, if I died 1 tomorrow or : ) 'nl) -1 11 l-; dud it l-i thc-ir.ui\vantage t..place.1 'Iu 1.t''r 'ilu lit HrofcnuJmiirulM1 I -
direction of a patty niachino. 1 Cuhll' be docently buried What is the n\'I'I C daily earning-! my charge. baDe Jil.' HV 1

Stuposliig, therefore, by a klrelch of without paing some fellow lli.uo of an American locomotive I ? .\.11 Commercial Job Printing Office TIIOS. WATSON..

imaginatiou that Chandler xhould >\ in the cemetery for the pi-iUl.-gi-. um.Whall. Cigars and Tobaccos (
.
U lhe railway
longest
.Ions Jo.h:. AlIIl'lkal 211 PENSACOL.
make out hid ,'ah" I. be correct tunnel ? I lioosuc tunnel, on the 1IIK: IIKST: Hit'lITKO' 1'1:1.: 'TII AMUIU )

which ho certainly wonM bo uonu the "A kiuall oiirplu* of Iiuicliil.lovoul i"iichilutirg i ail way ; (four' and three- ..:, HI"" .. ..II.V, I IXHOUIIIA. 01 U .1011 uFilti: .\.11.\1':1.: GREENHOUSES and NURSERIl

lens likely to do (for all the /ui tt'excuit lal>or, a* all know, ha marvefou* quarter miles. \'I I Stock always kept F'csh Artist., \ulh'r, CnlliM-torx, II"d.r..I'I.' ,

*'"crUlie action of Me burn. Ii iilnon l>o\ver to crowd .llwl tho wagc ot a What i i. the average cost of conktructing I.Of/ Uflltl. I'i'Hiiifit !iu;3jft1(cit cfl itoro, Karnu-n, irnccm. lluturs h.'I"II. J'L \XT' .t )I KOSKi:'. CIiluI4i. HI I

White & Co.-the weight of thu argument far greater number, of worker \\ hoconlinue a mile of 1'Iillla.I't the JkliefM. rUH'KS:: m\: ( )NAIU.l.: : Jnhh 'r., lial..i..h.I.1>.1. :.rd.ollw. l'ounJ,1rll: ,, rUUl'\: A NI IInJi.I
employed pailicuUrly iu tiuiu about +IW.HU( )
))11'.Il Nati HlflT AOKSOIK.NTAl. I)
would Hill be againut him. lie manufacturing Just t a. a .11 What is the railroad in thr All) kiinU of ('iril, <'ircnl.irs IVmUTH, 11.(1" 11lcaIN. l'hol-i.-r-ipUL-r, : : ; ; : .
\ork& highest ,
would have to prove that the country llcicncy of only hlul ol t the stipplv, tuiiteit.tat.'s ? 1 Denver and UiflI lt.l'IIII'hl 1.* Lawyer all imrU'*' )rl.rl. Kill itiul I..I.). 19-S. PALAFOX U..tl", He.-istrar" 111',1'-, \\'h
to Kngliah: ccon-, I i Mar.lial I'asf, alt lints..! trll'rl""lrlkr
:
.
wouldfi bcnelitted by the change acc"I..ll1g thl il'.III\ W.11'1'1. tui lilting liuiiiUnntely exix-llU'il HilU tin V pn .
------------ -- n, /.nol"int, anti 1. ; \ .,
\.lblll"
a of omhundred What chance: "f.t ('ill. !><--i''iiii.Maiu. : )
an < are in TnM
1val.o f.lal acd.ll'ltIII Int 1..1 In.1
which he recommends. and the ollbl cent in tho 1'lihvllI'aHl ?>.01 killed il 71)),. .'<.r*..f Fut; 11.1111"1'1.' .. ircttnu li in.. W. 'ti 1 uin.v. 1 K.; N'. llottr.h" .Ib'r". arc 1.\ilcilt'i ss (ltiiu.' tue' flIt lli.it lAl'A.NhSK: : lKon UUIIJ::. IKI..t
jver l'I'll'u,1llal. .
Chandler intellect\ l ocarccly 1"1111110| few uneuiplocd % ", Ml.UiD. Stal'utics: >hoiv iiioie up h\enri.inii: ,11.1, 1'lrll". lu.ln. ; II.h.1 I l-;"i'. : I")1", our Jul.uitlre tnrusiiiit is" ''isiul| t., unv jAi-AS l'I.UiN Ix ,c.I"AH'nI.I'.U J |
a i.Ihee
.111glillg' II'eklc.lhy > .. Mt of the t it uml ilmw ,' ) ,' ill the Itall'lI u |uilul\ ot iieutmill : : .
) :
the teat.-N. U \iliclowI I Ian t.i I ItniiiDe m sissy tIm. ,1 uii-1 I, !nei.liu 1- \\'Ih ami ..ilisai|: tioii. I Haul I 1UU. Lei tor ; v,"\
to at reduced wagi*., hat.: c 1lllwa. iii'CluIiIitu. Irl'I.Ilt.,r! ".' a 1"- .tsisib nit il. 4 l t.i ,ill fURTOU & HOWE l., Knti-lopi--. .. I 11'u'uJ Ulaiiku, Vintiln., l'l'll'llo. I'liims 31 lnt..r.\I'I.I| "i.

THE following: U. the scope and ex- power to force down the waje oimanv Wlal line of railwaextrnd- far. .11 Ibil IIUUKKCIAL OKHCK suit t'Xailllll0111 .I l.>ii, .ii tlniind. s41 .nds, ljiun"n.. 1.1.1..I.u.) t-'ts, 'u.'r.arilu; *, f uiU', I d, lu' '
to Iho lowest jMiini utwhioh .l west ? Canadian 1'aciticrailway Ui still, s .iii.i IMU Irl.ud Inrilniiui""i hI. 1..11!i. !/ .r. ;;*, I" "
: alil $ and II) ?
tlicl: th aud lilh Amendment 111101. UVc. Ii inrn Memorandum l'4 1 and 116. ru'
tout of w.r.--S.. II anil t i i-nl Wit and View : (IVsliT (
the Constitution : \orcr ulll\o. running from Juebcc, to tl e ", 11 It opposite the l'u.loW llmut.IVus.icoU ,. Photographers Our Cut Flower DepartmentS
to would "hat th.it i. I'aciiiiocean.. .
You \ uc. Via. tlie WfKkUt I ovutKCML U f4riiibht '. M "
Every; real Democratic sUtomnou of taken (coin. It i I. part. nf an 1..hl.ri.11 I How Lung .c. a steel raill.I"l ilh ---------- --- Z'I to: r.ii.ii.ix sin.-i. at 11 1.50' p>T ji ar. and '.'11111". ihruo tiuuii < I. tlli I illipJrt-laVoralily' ill <'%41')' tf'fft il".51 I '.II",
1 .
the country has takeu thii view vl'lt ; in the Tiibune Tho ncM thing ve :\'cl'al wear ? .\ i in RespecJ -----. -- mm h i-UnK-t'" r. ailing olhfret eouutri., |1r.iiru. nf all) I' ." ''iraiisiU .'
and have before 1111 au excerpt' fioin shall be Ito expl.nn-! every IU.CI'rhaDY ami (I.. 'I. .1' ,
WU Tribull in :
,
.co ) > \ ) ,
wi l''I' trctj frt-class \\ Ii" pi i to t .lit liii'I | \ kit in \ < Horl.ld.John la."ul
a decision of thu :Supreme Court of log that tl.only 1'1 1I "h!illien- i. \Vliat road curries (the 1.c.1 ntimlurof I H' .' mid' \ .1'0.. to 1'1.. hut 1..llk'l dill) 1'"l'I..1. I eatr.t ".1. !). ,
t11. i. '
the L'nitrJ SUtct>, which wo elil' (jour allY "aurphu unemployed, labor" i i- eomniiitt-r> ? lllinoi.I l''III'II. 0- .'n.i 1 I l'.tu II up It.I \\ 4l>-1 inli.r. 1'. '. I iimlia U.x. .. \'W anU .1.11,1. 0'- ,.?
the very l itrft of I lie I'ieayuna from tha labor i ih tmbidden to go i" i lhe 1." .IS iu ls 7.U Ink., 41! 1'\.b I I.." a. .iii" I I. i-li'tn. ] J. :ll I uil.4uu.d llo ut .all tI"ami, "dv.l.1ui.. -1.1." :.,,
;
r which, wo take Senator (jil "ou'. and cmi.loy iuelf. Truly? lie hall III the laftcht. time made lm- City Hotel "u 1 Vitvrii KinUlie.lVnrk.In !"i", ...ml uv tin .r-tnln' IttlLI : cut "utteuliutt.i-i I"

'l>eecli, and which fully "iutaius our lump i 1.1 being! ea vOllr.\ ; l\l"1 Jcr t>> L"nand San. Francisco. Tn Unix' 55.lust i I'll" raphtte -.it" il.i .,//.r1II't "'aruj'ully t..I'11 .l.1) I
view of the real hcupo\ of thU DUICI..'. __ I 1'liree aL.ry., ..I'I.. Uro, thirty-nine IUI 1"10('t lomit J 1'.i:) ili-ur uiu II-.IHC lulu.' Thompson, Saddler Si'nil Mr I hIi.itr..ut.sI l ( .I'trU.I-ul,l '.1> I ,: \
went, as follow : A I'itlkburg iiian ha. invenicd a niniite al.I. S.heatiieal ; II.! tt.- iiaiautivu .1.lll' 4 Nt.:.itiv.. t>i,1'loiiii 1' J. I 1 *
uTile Supremo) Court held that the glak conduit which he lhink. .nh.... train June., 01'1.. 1"'il Ed. Sexauer, Proprietr ,> ) l 1'0' .i u. ..ii thv 1'11..1' -mi "luui Manufai lUre ..ml I"'n' Muck uu\r, if i1",' '

Act of Cougre" of IS15 wall in no i>en..e the pioblem ot underground! ,(',' riu' 11) il---l I) lull lini.f,
warrauie llJy either the thirteenth or wire I'lales of gla. are grooved ,'I TO 111: 1It1t.t. E. J. COOKE ClerklGOVERNMENT ------ -- .-- Maritime Survey

fourteenth amendment, and\ that the Iho ii[1'11'1 "ulal'I and the it ire art 1'n'IC.', Ii' |''p> I will 1 U., i-UrU linut Harness Saddlery( (
,
Mole right ought:;: to bo protected b)' hid In lhe r"o\11 and ct-mclited thereM ( on N.ili-uiol h"IJ'I* rifO.nUiiliml Dr. A. Riser 1: :
ilh other l1tale of gUo uultiuiueil lit iUi- aeIs'i : ST., 'VAWrftS5Sr? .
these amcnduiCnU! wero the enjoyment pitch. 1hel 1"\1'11. ; V-,
by the colored race of got&tialiiublic are laid ove tl. and viu ePut I. wit: IAb'r Wt UK l'UIL1' UAI1.t RESIDENT DENTIST WHIPS, RUCS, ETC. t.l'IAlIIS. HilliiUtIVrwIial*\'t'! >. a'a1""II.

rights ..audi u* a common upon them iu the .110 WII)'. \111 J"Dllln 1r..III.'rt.l. ) )'Lt'rLlLlA.Itouiuu i'1t5)igN'L': .riKir: ILI"" In1. t."m I., "I''' 'I k'tt\ .
travel land aud ill the wire ale laid the whole i il M :mtb.' \ 'ltr&eI4n ..
*
hchoui education, by ) -- ,"II
s. W Ialat' I I l4 ,. u'b10'l1 I" "
> >ii! \ .I i i "I".ttlitllc lf to \
IIKIKM> ) -In.1 r
ed iu box and I embedded mfluent. ,i Jill 111. MOMTH, .1 | 11"I.t'ln.4 CurvYo1
water IIllI the right: to kit UIHJII grand I : lo" a ; ( uv tii" 14' WIII n S. CURB
:
7.4.iudr.) 'Jil and I'l) .. .'.1 .1 ,i4IU I I I
;
Iud petit juries-iu a word, to give 1blhl.'lhf t. ;tu.2 l \ I"IU' I' tt"c ..1',11. xIi'I 1"


.I.- i.


a._ .. ... .
r _
: -
-- .- -- t._ ._ -- .

I turlu' ill Hie !
Pensacola! Directory TRAINING? IIT'V: SCH00L"? 1'1'0' I
.
vm. ) ,', lit.11 Owrldl of ll"> -tu. |j. '>

(-ca Mill""PI"! Hi'st : I 'I I iliimiri/ r.nt ilht' i u> -i;. .-Srnlnc tutu for Hi1;, I'n, t. 11'01 of (trl'l! tn Ceil' lit t It'ISV I II !

; erk t'lroint I 'u". 1 F. I.. il,I I I. l 11:1, : I IC C..kl\\ to. (.It ..- -lr, |,.i... .1"1. .' ..MI. i 111. !l.iudi\ '; d ". ( I .

'. Mimi'ltri. 111. < ?tl h, tIc .t.d" i.t.t.I.I:" u',' ., f' ill. I llll> 'I adl.I I I
link, I irimiiiill UtIi.. A Mi I Vliisi"" : n : jiUt ( !
< ;. Criminal I "irl' .1. i. .\i.i\. lii .,..m, i I.i t u .1 !101 t tn I ..1li'ii 1. ." ::11 I I. i1', n t i .l'l.i' .,'I'\ 1 ill 1 I. i I i 11 1)11 II

.hlll, : ,ttli.i' ,... :n,, nri! >-t .iminli'ilt" :inelioit tI.., 'It i- .1 i i"--1, .1'i. '.1 1. [I" i a'
.mint Jii'Ut! -it' <. I Iliil I t:iii.' kolidtri.U. ,
) .,
'nillxd uuihI'iI) l m.l .1 I
fmee| il mm. that IKU elajHetlit 8ITILC. s< w '(1".1n,1 .
\"OIlIC.r.x huitrutltuce.I. ,loped, to get it clean Thin 'it il i-
WM l In :KOMT to, 'I.. The Itl & .Ith-.
C"II"l'lorI.? I'"IIIII' ouid l that .tx'i'!I 1'41' 1'.h&l1U.
first : Blrong t.
trial
"a< mivle m P,-).ru 11) unit In I."oI'O .
Tax A.s< iwor-Ui> I..It eo'. four months) '''III.tl'<'II .liiTcrcnt tuChlil|_ not butt In ltyln/ >n.id. ." nl- ut .

1'reR.urtr-.J.I. I
'-Jowi'li' \ 'llklm.ii In thomr) htilt.tirg or 1<.nmc ili-.trict, tiintiod Swndlling napk.n.a. Ihl"."I

? |.t. of Kdwntii'iiN. I H.I'I okl f'o"w.lnA,. immtn M-licxil-i I t' 1 IC ii! It tindort'lotheand skiit-i nip I thci, f.-u\it I'oi M ."IU"hiUI.... ,

oininUsiomr: n.I'ilc. ( hnlrmfin\ "' : A.Hli hug: out tdc! (tninchi.t'.utah, .11.h li".t (foi tinImlustrinl ) .iri'imd It and puUVd n. tightly ..uilu \

11'11. ( I 1'. iTUcliPtlami "' ,11.. Tli. j idea nciimtiJ l t':ili N pullid! Tho lieul: I romlvd I ai ilcurrioil
tnmlson. IM.: '' :.Hiit.a: !\! ( in I P141 ATTENTION
-
: l'cl' 11.1.ul 1 Ilf'l : T
A. JUI.rl., KilKnln: nnil clinic (., 'h, fr.itun'onf it mid memixl with som.' sort >1I l
'' then llio little vulTeivi b
rnino from Un-lorK.irttn nipthcxl olOIM I ltlnt1,1

l'ITlit Iii. .It. ,iii.uiy Thin ri-iuiiuttop" << who first tot>1 1up < ''111.1 11 II W.I len 1111"| ntid lat.lnwny ..4I. .thIt8t4' IihiihtI.

)! Rot-W.II.I'IIII.I.I .., tlil new fc.itnic: of nlnrntinn' ".tiiiliixiwilltlir 11 t is so bound up nndwrappiil
lu'k-I'. '1'. Hunt. I lh.it) U em ,III .. I I'or Hook, ol nil ,
.
t dik, n- it \\".i> cnuinl! on in III 1'111.11'1'1',111' .V ..
\111..hlll--. '.111. It..h"o.. t I KI t I hienth' to 1 'in* pink ninlkicks I
tfil.nieiil ihiix. 14 in I ll-i und ollur oilii",t '1,1. I i&L. HOUSEKEEPERS.I \

(4N..t'flH' "'t r. --
'fty '\1I"rlll'-\\' .\ 1 111"111.JU [HiinLus ilioj \\"(.",. dK-mtiiil, mulpniiluco ,'lie nr.d 8.I.tlllll I UII' tailor 'ii. \ :

l lli'"' u or r.nei --.1. 11.1 I "i':,11I.1|,<. It sjsUm\ Ihllt1 ivs iirrior| If b'1 11.id I 1 U rubUil nndiixkid ., I'or lii'mil* l's 211I1C4 ol nil l IiiI ,
I I'. I '. trotted nnd nnd do e<1 ,,
"olllmi..lollt'r.-W. ( lilui>' t I'ITH': luwsiHo< to lilly oil It'r In cOtitm.Vlidliettlie.v .' I.'t. DOl'CiLAS.r.Mi.r.MKN. \ ;
ih! ; A. \'. lluM's 1\'. I V. \\"11I111 m.. i E.: \ ; hate ui.et.in.hushue.I' this, with ding Hull to euro suppom dcolic. ,
.knurr. JnmiK J I llilliir.l I IE. M MHMildnndO. I | 1'41' rii-niM'*. : I ,
tluti. t I" about .IIIIIII'U111"
N no cue '
ronnlno. to l ht' "s.n Ilo\, uo Tni trnil. I \ill -" tuilt -
)
S
; W. W IlIi.i.qjiui.li.C&.IfltutI4.I.IIIeI 0 u\,'&t nil till fiisI'dties, | .nit tutu I tin.-- me Mill h fur rrom I l.a,11I1I) ''nn.I consmoti tense. tfiu clal"1' giiiilCor ,-.' ; } ::J II (_) ] .. (. : : I'or Ilimiiiioi'ko.I'or _-E :cHctvo :Er- .
tin.Times. .
ditjr. III 'llI'h month.CIniK n c"IIII.ldl'| kiiituUtlgc' lhl'lI1h., >, .iml' I thild'a rul'.rl.-Thol < .
U hem I 1 Ill.' "' Illli' "-,1'1 f Nllllllllhs | ,. |III Svo vI1cn1J1o '
o'noin.i': | \tt at. huhtug ( Import.iiittlimptf __ I 11 "I r1.110, :
vvnil, .ill, \vllliinil ill ks t.iIItu. ;
the I
'
liMKTIIOI'lsr .111 rettot'y. 0" t'I'OCaIU"'l 44'4.I'us .
i'' t'ry ila.Tlioseluxjlsinro'' iip.u I IT .. .
Hit AnicMnin Wrltrr.lixngo '
(.'ii U IK'II.- M.until l.u.II'.1H \ t till! prlmtv II lmc; .mini {i. ) Olh.A .\.h. 1 .1,1.11..11.I ithuN ,.i $ II.at; ( '. M1MM > -
[ "' trnining
.
.
til .
( ut bS, hi ill ibhi'ul $1;. md? I, 1 1 11.ks ,i n ti w .\.. .
W. M ,'ov. ,"I""r.-M'nl: | IVt 4 nt I IIA.I.RU,17rMII' I 1.1011. ,
,'\ taiiclit. otitsl.tc of Nr\r Yotlt, but its tli"UnefiN :ii li i'I 'i', .n ni lir.lt' .Ii 1 1 n. "ut. s Un,. 1'01's uml ul "411. ol ..miiiiirr -
."i. >*iindiNlinol'\ .. ut t 'IHI: I .t.M hoisehuck< never gm-a titit( .
: Shl'l l'lt
I tlotiuvl nre lilt it will umloulifeilly .i ''..nil 1 ltI li'I, 111.ll-ilttin.! >i. a hmis I : &u4 I it I': : ( ( ) ( ) I ) : SVTt.
., A. :M. :MuMIII.ni.: I : II I't. 1'1':1)1': unit' toduuur I'urticx, ninl nutos a little ti I Ihistoiy HI.,d I -li'H' Mill III In si'i. i nine 'Ioy.liii -
Into 'I '
the .f 1
nt 7 P.M. !?'o"III." | lns" come \ common possession 1
IngVtIni"tIY ito ( .
,
graduated torn .
day. \\
C\'ry 'mil ] il' o t.iii I P..I.I.*
nil tie Institution of One .I..I 1 I I In HI-SIM.: I
I Ke'M'CV : learning 11
urii.\\ nrriiiL'l 'l \ cot' 'l I
:MmiH'T'isrrni I Ilanard slkty-ono t'ttoi wns > I siis' w t ii 1'\I:1
ag" hits k ami all Mol
i
\\.(. H. IVnnis. ]M, .it lnr.. l'I'.IIl'hill\I .' exei. i1st preut font cntiitamn u IIIM. I IMI.II tlmt in lot.tor of tho jHiit of IViKton .fifty ) : \. li. Din ili\s "11111; 11.,. is I.H'.. ,
mil I ;.Id\ Sililiaths .ni I 11 t ,.',.\\.1., n. in. nitil0C11)Ck lalollhil1l! it, time uonUI. lunc to l ltnl.tn 1'fJ 111 in, ,1 and ,Hill hind. s tt ,I t I .i"I'''.

7J, p. tit. Allure in\itul' : si" MS In*. from otlur.) studies Atu) thing inttuituuthf.iu'tort' i ego: societuiy iitul luiiilxttr of the navy to Ore.it C'r".thl'lirit.iin whiih "'inn's'! ",1"1.1111.1, ,h's.. >..<-i .nInill <'omnu'ri'lal stalloni'i') 5COFFEE.SIK .

l'IUIIIIY111I\UN.: ..1 l:i'\ II. :-0. Vi viiiei.rmMor. luui not I turn tho irmilt\ Pulls ago, f't i. t.> *'i.'i i. ; :

Senlees ill' I II I A. M. mill 7mi:: I'. :M.Siiinlny In.ste.ul of impeding In othirbtmlion foity-tivo ynusngo.Only I \,.1.111 i ii\v; .'j.-i I vuoi,; ii i- 'lii- I'or MiilioiiriIliinlumi1 I ,
| pixigrcps .
M'lio'd lit !iII:: ii. m.. Ii..". I Ili'ene.: tart jcur Mr Unncroft 11'llm.lh..h.1 \ I I ),,111 W < 111..1.11 ,
Mcctnuvr l \ \\i"hi'.. it helps them hy chancing, the Iho J to ) I II \. / l
0.1V lIl't. at 1'myer t II \p.m. luirrh >>n 'lliue nein order of ImlniiiR (or tho lntlerlneMrydrpiiitiniiit. I !ited jntuiuy Mf*. b.lt.NIuh'UI.II'r"el"fII, : 1111".\ .. 11,1, t 11, 1 si .,\ e .11 II" I'or llio Ijili1. '! rit |,ris anil .llacllllMK IiNC ) ) "V 'IX ) 1) ( ) n\ 'I' ,

I'M"f"" $tr.t4.ItMi.a.'I. mental I In t'rruMii iii,] huh Is t tho fund.t-\ I. I widow of liU old In ttitteus, l.Vilih 11 n'' me 1'ixi.ls inin .tI,. M I 'inn. ss. 111 I II I 1':11'1.c.; MAY ; I IMiUOl'Nh I ( OK \TIUH.K.':
I it I
: ..- Oirist's" (hiireli. I Ue\ .. ) Ktndy uist I training lie i is" not afraid of 1l'1. \ithln oJcur and l.iie... and II ii"l s.Id l I.< .ion 1'.i. 11'I _
J. !:Scull !H.H.! I..I..H.! Heetorer" \ lei ill the corner Mono' of tho entiio strui'turc ho bought| n 11) rtitiImud I .11"1 1 \ l tttti'i% .1.I ,,;kloiMuss. as Ooxxts
Por f
li.\.I"
11 A. M. anil, K I'. M. W"II1"I.I, > tl\ p. in.VricUy. ?. : of mil II 11/11 work ns taught III the commonechooln ? mounted, mid l'nlil coudikncc. : i, Ic" I'or all 401155 of ilaiioiiri' ) ami Po.-t.t11C.:
!
I 7 0.11I. N'Ulle !Niiure.CATHOLIC. It 1'11\1'11' lurcclj' into the t II'I.\ B' I"olci. ) ,. I withSumtor \HUns Itrit.:I ,Units" \I'm1". 'I'U.I: 1' \ 'I'14 II. t U % :. ii
>I lieli.ur-t tlnirrli, Imr or- tlloll Ig' ,1.1 i I U''I1
M. .
-
of ntid! th
ilepnrtment CiUpi'iitty, girls the his- i i. .i m'i.1 .tt I r
( iooil
of I'llitr <
: ,
/ /( )
I'ttUfJV ninl. ('linse "otl'I"'n' 1 Kei : Jlhlall" 1.4,444 70
t I""I'* of neivhig tint cooking 'Vf''lc'f' |H'inil ill M U Ii IhItSJllStf. NI
Father .Inlin' I'. ",,"...11. pustor. 1 Kei.: :KatlnrFinni'l I tol'lll"its thrown. I i in "/h"

.* J. I'nl'ln? 1 iissist.mt. Jvtxleisins.uinl.ni .. The gluts, if they do not know how tn .\1'0) ou hurt, ?" the senator nskod Intrmt Ills fM\\ 1'iiei-i., \ I Is I b: It I \ "I I .it ,'. III'," I... I"'hll'' .u'tltll''i" .uIht'... I 1;

": Kind )I .ii44 lit tl::iii) A.M.- ;.venndMAimnr \ draw tttrnfglit! linen, u ill hjully l Iii nMo. ol.uui ho ran to Iho old man. I II .,",1 i. 111..1. "I' '"I.I '.1 II.. I.'Ii.. ., Itt-" ( 'in..10 I" Itt) ,'II' ".1.1.r..I', II IllIflul' 1'.11'1.,..1'I"r.

Children's M.i-m' nt 1.1.:11.: : Hi-h to new M might! sunnis, or nuJe pioxr| was Q tho answer, ns Mr. Rm- Commercial Job Printing Office h. ,1",1., 1"1 ;. "'iIIt, nlhl ) "I u 1111 t lilt' .. 1 I III '. Iii' 11"111.". "t' liuuthlIlIg' .I At.

Muss at 10 A. N. ; Clnlsteniius nt :H I r.v-: hems, nnd I in cooking nlll not ho nhli to [:0. from tho till r. "D''I' I'C) a I'h.OI.tl..I... 1"Ii .. "I iii hilt 1'111 II'' r1, "C I 1'1111., 111' ...11...
!
4 :M.ISM mi'tidn. itt 7.MAPTIST. : ( For I ,
r.M. i'\cry
\ 08ii'rn| know I the uiluecf\' nicuisuu n.tnnL Diaw- till tho or (hey will! pity I II TIII: itivr: 1:4tl''I't.: \I"' ; ___
-- -. -.mires Icwllnl..f I "' ( ) [
-
Ins him nlready l 10 Sunday? nt 11 I A. M., unit, x i I'. 'I. | I have lurgolen low tide. Mr. Kmciolt fU'IU: : t I. PUtt nITlt'l: TI.II'I
every !'i.1i: ) \?\'. it I.I.I ..1',111.lIIIt. ) enra lit J the three liow fl'IIIlIr"IIIIJI.'1 (.l thug American toptibllo I II I'.\ Il:I.IVI\i: TOWNTor II.Misek..,. \
Similar -h",1 nt : t.v. in for I uthe 1 :" I'I.UUI.\. pi I is .to Inn their pan, 'I t..tt. ? ,,1,1.1, ?, I II I h. til' ''' I Is .uisu. t...1 1..1' J
II.I"IJII' lndnnd
Meut e \\vtlm-wlij tho \\oikshop of Ii*. Uoa lin Hie I" I III i" i ItiI ,. 1. ) i ll
) 1'rnjer HIT iry I lott\'J.-'IIoIIrlt'l Hie siiiniiur unit \ .AII.\ 1 1.1111,1 at K I*. M. ('Iiti iiIi on I K;. U"'I'IIII"'III I scuuig!: nnd cooking dqnrtmenUi for ton Olobo. 'c'll UI k. 1.0lnl.. I'I'UIII'IUr Mi'hitAt. suit In Un in. 1'nslaiie pnl.l f.u :,tt, 111I : '
Si,\'iIIi l"I"lr: ,' nnd I MI--IO I I U in them .
tr<'ctopiio8lto : pills, u promotion '
f'I' "ents innntli.. 'I'lie uddress, will I I" !
1,1'TlltRAN. I Imm.:mini (CoiiKiPV'.ill: in.1U just nil In nil the other, Ktudies.Naturally I'rollt 6hnrhit In I'.rl. i ) I 1"1' I 1'011 1011

-*'. A K.: )I\o'III'I.l'.lnr.\ cr\li'is nor*' II grl'Ut xnrkty of klll, and! I The Into SL Itord, tho i.Inno maker cl tiuiI. I lieiilais; 1..111'1.1..11''.. bill.' Oil II Ilgt.i: Mil I oflen. us di'Hlliil.Illaiik J ; I 1\I : 'i I.. \ i,(\1 .lIuhiFit-; .'tl: I t

)' nt 11 n.in. III (K-i'mini. ninl'\ 7 i.tii. In1HKlinli. mntcriale' HIT tut'nJ.d. und! uven now tho left to every ono In his. factory Im 111,1'.1' | ,HlurrM. I II I .uiunl' !'o1".I.r_, i.t.t., -0-- !
: !Miiul.iy:\ -elKx.l lit !9) 11.11I.o."lIf'; 1'11'1. \ I..I'? .ultti snriH i I h <. l.i'Biil ami oilieKulliiviinn 1'01'11" I'.it..I(1 II I 1) ( ( '
) .
free t:linn'Ii on N'oi'thw OKI 01'11..1'1' H i j. Hiipplni-i me not, all fiutiMiiHl! Tho ll-t : \orllttl1e for live )1'111' j-200; tncviiy Il ,11'I'hlll' ,11,1,11.1 I. II' 1fl ..

Ion uml iHrdcn .tntt8.II1IeIL l for the cu>iklng chihu is niiMimpltto
a f.uniU: 111111 up hanuskeeiuug., Tho ,'cars, ';GO. and so on, inr-UMslii: il'O I.II. ,. I ii lt| 1:11"11: 1 1 ilninviiiN,. and .\ I".... !'inks kept I In M'H It lilt tm ..". ill I this nlllee l.a'II.n: i : WIUI( :-HIC\X OH (IKOUiNl) ), \

( ('li n relief.St. IH In titud hug I tho for cnch year that tho rciiiiient lia hIlt | > lilt 1".1 I I.. i-.*inllil.nlliti'li ", '

I'AfL :M.[ t K.; (.iillicil-InUniltlii'libctwctn gloat l.c".t lll"III" thin ll.t of training.1'111"1 Of uorked. Tho tiietim of, prolit thaiingius / I ll 'II"1"1,1.and, ."., I i.tts I I itidlli; 1.,1! ,with sl/es.Ih"I'II',' pel 1\11,11.,1, 1 l.n IhI'- In mi) ,|jIlllillli. ,,nl,, I \m h.I., it I iNlmnd\ I I"1., % ..-. I Ill,, Ih,' ('U,, '
'l'III'rn-olll' 11111 I Ali'inrHtiiM'H.' I I .
: course, In easy enoinjh (to ,ngooil \\ IllrollcCI Into M. 11',18 fnctoiy in \\oikat I lie 1 IIM .11- I vl. ll.ilK. 1'1,1
1,1 ,
pt'lnr ,
: Miml.iiH, 11 ,hll lent 'i'rt'i'iii
:
I Ill
r\lci : H.ni.iiiiiil7.lnp.ni.: ii lug, im iniinr ; IIJ.irbJ.
cixili li-Oi) it ii cludid ti % itl, nud Nns. U .to si in 'ill -inil.I 1.11 h..II.,111
: ranpluut&r, or goml or a goodEunmstriKs t ; : fl iii t \i "i u mini "I"I. |
Mi1' In. I
anil 7::3t: 0 p.m. fIIurbt1tIy." 1'iH.ur jr.ftiln di'-lll'd lie t iltili. Illld
:;J( Ill !-iiiula> II. liet.l: I It:. P i'rl.' I list.i..i.II to hliow how to worli in Ihe \U.ri'"llul' |1'10r1.' iiniui.il I. sue tl III.MIII I 1,01"". 1"1', id.,. si/is '1'11I1) Iu UIU" v On l.v : :.. : ., < : :- .
| -
!* uidfl)' fttliool l IIII.H'? ., Ii.: '\' U. Kuril &ii it. depuitniLtiU I Lit tho t thing I Id to (Indoiino jut''! ; lOptr (i wax ln.-t wtrj I ItMii.Onrlnli-1 ---- -- ------ --.- ..b pllee I 1"II' show .Just wlnl (III I. .

A. M./ i 1.: XIO.N ( ill KI" II- II. ii !'iiltti.iiUanUn Olio who can teach these dilTeient =iJo to cover tho tilts of trmlo "".1"10" .\1"1 I II I\: 11"'. will c..I. ..l-s.-Km.lVKI" : ; : .\ 1.\:1:1; : : : III.' : ;$.. (JVSKK: sr.M.: U '*

nnil Iuiuuia: nil st i-et-. ;'iti.-" I I i branches caipLiitet fm hioUinco, uho Ido, intcrett on tho emploxrr'a, [, lal'ltl\ I i. "emu li I'm' instiinee, ''n" .Altld.iillsln .\11"1'11., \.\ ; : ) "I\iI'I l: \ I P. .
diviirhnenl,
prlnllii. 'EI.1:1
"I':"' I'MMiilijx.. 1'iitir itii'< li'' '.. the t'riniln, i' II) .% ihushi- \I :
mill : not (,"Iy101 now' tnmiw" a Ixxird tut I Thi.-i, was rl'onNlns wngl'; tf ( Its di'llllls, nnd .' lull till nil ,di-l-| I l Ailldiiillsln' uses,

(Tut-Mlt>::.l iii.iii.'.*.hiindiijH.Ui', '. I K.C'lrtJ-s.\ Clinton intH-tlnt, ,);.JMsl 7.: ::11 I'r. I' can e"IJ,11 I I Iho ruiuoin' foi 80 Ii lug it, tell t.>L The remainder of, tho proliw was I hut "111111 11 ,1"1'1111"" '. \ mi'nl Iliinds,!' ;> :.Mi.iU.iX', '.s, mid, pi \\ mr.intc' M. L. ROCH I

Sunday)txilimil I U a.m., 11.I Kull I)', supi." lint kind of wood he jl 1181111, nndw divided In tho rntio of I tho Wlb"" roiciud ..\11 ,dem'iipH.iti' "I'I'IIII&I disii'd "inn will t'st, mill. ,hlll. nnd,! tIll list in:ij lie t
I hero It from. 1 other. t tho of tho c.ip'ilal I l mgierkuncdiiiuoili.it I I., Mlppli'd .,it I I IM'. nllletiX f'\ If'1 t 0111:1: : '
wngM lilt Is IIIIin :
A. :?.I. Y.. ('ii c itt'uI-Ili-liiiont, iHtwiHiiTnrraisnnrt CHIII1 'sl.11 in.uiy | i t \ tv 1 pe .li'" sii|' the ol- tin I lid II. itit" 1 J'lut' SI I 1.1..1. .

anil l'ululnulii't'it.: >.T\ $lull pniclii-iil point! :i'oniiixte.I: nith it. !I; M. Horil ..1,1,1 I. nee I.to I",1.. up it ,nh' h.. ","1'1'11'.11", t'n.li. 11".lnl I"hl""., must ennie, with >n. ". rot "
) Minil, !, ninl", ::!.' And uf the oilier I t-haio of this pn.ond dlvWnn. "I 1'111 .i'cI.
ti. in., :a I niul 1 7:4i: 1I1'.1I" ) > no 1I.h t'I'It, Hi in., ) -"lk ,and nd, I'm rsllIllllll t 01 del.'Ilu .
1111. TburiuluyM. I its mui tin 7 ::31: t'..in.luoiwlnMi. mints. I lint uie.iiiH will! undouhti dend i." said to have nmoiinted on hcvt'ialocetulona : s, 11 11' l I" ..nls, '
will >e ulioiit hilt ei 'p rlillndli'd
; poking' '
1'rnver nii'i'tln.!. ft:3ii: a In Nil""* from. 20 to i nut. on
e.uh to
(' to meet want iw tiuio guts tilt [ptr -
.. )110 : .ill I'll' ., ,
day. Uov.J.t'I. lil'illl..I'.I.\.r., \ iindujHuliixil.U un Hie mil l $1 1"1 l ) '
children, tako t In tilt though (Ito lit ftiiv
n wngiii dining
? 'it.111., M.HiA.ti roil, NI)1) :. 'n. gu-nt Intl't. t Brown' huh li must.( Im udJi'd, nidi, 'rs,
mid thlri (lu InCeiituo the of foiiign coniixtltiounan t.,1
mnmial trnlning, n great vcnrs Philip
r'blt'
'
ill.t /ION HAl' 111ft 1111111 1I-\I< IIll IH- tlie list In* nrid-
lilnnk
I Minnlil un} imt on ::1
rWI'eli.I u IIit 11I..10n'"r\I ,' HIM-IH.? "...1\- to teuuiliers. 1 ho gu la (allowedto 1 rl'.hllCllt.Itnl1rno"1 it.I .
I i ( is hilt' thllll. In yeliviiil use, ) Stiscull
cm: I Iln.iii.iiiiinl7.ii I : |I'. III. :0<111"1.:1"::l haio n bumll nljiIst.| : made of tint tlilnps .I.llt
'-HI-A: I Ilk l -
V.111. MmiiluMi I mill,, \V.uI, uu.rnI,() o. Ut> (kI. II.> that they hiiMcool.m| or helji"/ l to coo ., '11'; : pi nit It ul Hie ii'Kiil'tr rule f'i i' Us sl/e.

'.XcKlniif I )', l'M..ti' r. -und.i' ) ""IIIHI.'I). 'i. .1. nnd I thl" I imreasi-tt their itiurt'iit hi the : .\ lIT oilier 'l.n"im we ivill, II lIlt nt us low
Iii, \V. II I, ,!,.i\\rnrMiit.: | PtN lA AIL!t Y MMtMIAt! ',.
All Kinds
lUrn-ii' t:1I1'UlOllhl.IIIl1l1ell : l>roll ruliH" us eiin \Im li id In ii 11* It'.I.I.I.O|' It.
Sr. JOHN inK
) they lire Ituipirod llrillnl, In I Hie Ms'n'
,
10.:1: uml 1 7 ::1 M' in. t t.y | I .... I ,
Htrt'et'. MT I : : )p. h i "!"' "' Ill. I ,1.i I. I I -
Miiidajn. I'mjci' miuliii,) 7in: :; p. in 'iI.ui.dtayN lit home, ....heL U, of 1'011'1, exactly ,1-1. It '-. ,III' I'-K I' in\' ,.. ,til.It| 1h,' I II I i"1 ipiot'd I 'iiin lor one ""I.1 in

1.t .'lur...., 7:10:: 1'. in. idiu'hd.i\H. ... wh.it ij dc.i.1 l y (tho founder of tlm I ulll, .:1111.1'I I I "I I III II I .,ltt.Hks 1 I I i' |1'"'ills" I "I'Ai.Ar'o.v. Si.i .si-j. i '111 I'IIMI (ttfl'P more. t 'm nrdi rs li...< Hi.in one .d'ilu| ; 1'11.I i .e .

Ui'.1.J. } ..IuI. "". ruHlor.ami.; .u.ix. :? eIuOi".1. work. Iliilli' -II.' i.', Illptli I .mil II Hid III tin lid i 4I ,- -' I likliu.Nil '. ..

V..W:: a.in., 1'1\1110.1.1111.1 J "". Sni t, Tho l.tlllelPnI[ (.f ono of tho U't-t puhllo Ilillli-tl Ill..1 I Ill,' ]MIII'S' | | !l.n.,in.s- lit. \111. hhl'Uy "I1"1.' -- .- -
'
An tn rl. im nd tn.iisti nr Illaiik.' |n "r
i $
ll.I|
.
1'1'1"1"
('Jllllell-Akolll, 11 1' ?' Illll I |"I'I'| .I. |ll I I In\I.lllul 0'1. j
ItAITMT luui nmdu
JIT/ Oll\K gliU II.il .II l'II'li.
: .
01"1.1Q j 1..1.1. tn the ul lIla .. .
hooLlor rCIJIUj .II., .. .II. pi"t H'I ,is .Mild ivlt I in I Atl.n linn, lit t I U I 10
UiUim I. Ml8 -
001 ,' IK'Iniont and tro.
\1 I,"(wc'4 : n: and 7:1): ') I.. Hi. ! but m und inU ,
.::.ID"? 1'. III. .MmnlujH" ) ', I I.IM'lun''', lending a Biiuplo IligentluniLuir. I h"I' and! p IlIll.lll".hl'II', lilt'' hi to Isnriiiinest I!" 111.1..11'1"'" .i'ItiAllidivit ,

7M: p. \Vodntwl.ij) ". I K.: v. F. II.I 'IIIIIIo., bho hcrbelf I reward (.( mi n, 11,1 .. foil ... IiI A>' ( ) l5Lrrn.lOIJAlioneyandCounsellorailaw ,\ \ I I' '
I'aHtor. Mind.i)' sebwil', '':;.M) n. III. It. I.. merit rwuks (to the girU om-ou wiik onIVIilay I -,'HII'I i.I I wiitelitnvier fur U.IIIIIIUH il H"I.I"'ln lli'iid K IiI t :

It..c', SUI.t.lSIOol| nfliiiuooiis-not SIII.bh.1 d in't i suit Im.exjKisiiii wr un; ,111111.1.\ I.''111'11'1' J"II, lit'llMUil; I n-usJ I'll' JNO. IO\S "OP'I'I I'A I.A loX

(' ItIui-Turnlig.uIia I Itwviiil I.,.. stories M-hool) ; books. I iMmll'li and 1"1",1.1! t ti 111. I"IIII! Illil t.I.1 I i noI J'I'UJ.a''I' ;
: Ittl'Tlnl II I. or Set ,pieo-s flO1 I .. I |It; 'III
.. Inixltiot"s it r. 111111 :
I'Uiixi' and (;tII 1'i'is.iiinlI'lOptllV
\\'urkl. way Ill,' 1111 idinil, 1 I I.; xi' 'nliiiii on .1' tuttgluu.ilt|{ "l"i' '
t unit Sp.' in. Siind.iji, 8, nil.1! s p.' in. \\ riliutay '" ) 11'1"1" 111 111,11111I" '' ( I'Ii.
| to Intou-bttheMholnriiin. ( I l.t"rll". : I .! ,." Its ,- UMItl-I I l-rlnss\\| l i in i |"ul.| I. ,
.. cr me". Ini-:. Oi.'ln:: 11. m, ,Kui.il, i) .. h"lj. I 1,1 IIlr" I. .. .. .
rt'
on
< to ubiih little time is In.. l < 'IMMKIIIIAI.' lie, j Its awl.11.. I I. III's I-, A tI."I.111, ( Clmil"II.lh. I
,1'11.\
lUiv. )0;. i. UiMli-r. Castor.. "Mnnlii :SUIIIM.I' at-ludy 1..1 I 1111 usi H 1 i .nltii '
ii llovi.1) Mipl.8f. the puhlic w:ItuoU I I Terror to Evil-doers' : i4lI. \ : ..U"I.\ hi "rl"I..I'
a.III..J. ) <*" I (>n I II. i
C'IIIAN'lIl'lIlIlCII"I'\ Ill'. : '. |I.. It hal ULII felt for ooino time thai, the 'and\ 'ie" iii> ml rims-iii.n iii main I in ilu I I lltAlhht i IN: IN M.I HI I ul' I Ul: 11' 1-. I'eaie II"I".111..I'i I I II H REAL

m. 15ev.: J.J.M-ott, lt.lt., 1 I..L.P., Kf. tor.lleiiivoloiit tencluiHul.no thU IOUIUUII him l lo'l i i ni v,'1.11 niln. H und' 1111.lk ti IISIH 'und phn, i i-. I 'm i -N. i I I'enilV s ru 11'1111 II lIt Ih.III I iiI COLLECTJNGAENTSI
adopU. I ought huro xomo loHIt' I Iii, I ill., |I" I'li.-l.ill-, I I. .. I I 1 I"'
M.M'irtMnhNli.IIH i \ Ililllng. I ill I i. iil.itnrii! on Ilu |1111. Unit :Hid 'I..' 1."e..I..I I Ii'nriinie .II.
aiuitII User 'i| < on I'eueiVniiunt
too. They nero f/'I.II' >by 1",1'0 I ,inn 1 .i. IP t .lit. w iII.j.rt.tul.I. as tin,l Itit. ,. N'l'J'l .: : \' II aid .' ." ES11A I I1..I'
I uf rduciiliou I In u ) tho h buildinglulouglng |ti| I :" '? in: hot 1,111 .\ slt> DI.II
IM rIIUM.Uninon | tl. 0 1 II dllllllf .' 1 sIV VI ais, h ill .1 I Illllll I. .tIUtsiI.A.ttIllt, und light. f) I I m>
to thl Imdy! to 114U 1 lu tuioIi I..lmd. I IniMotl II... |1'.11. 'is tlii i I.is.dniii' { or! i iI Itiisiiu-ss. HiiuntAss.inil t 1111.1 llutteir. I "" '
.
iMlji;; >o. 1:1. initiii u\rry 1m1"- ( tlo A x'ond mtitiugwuj'pnvModmn ,\ l I' V\ f'Uy lIlt, | | \. Uv tIll a. Ht..1 U ptll < .\ l.uii'i-ny, I i.
,' ik> I ll.ill.I u u"J.'t t.I.\ ) 11 | Idlilliio .Hinl.
day at I'i. Il?.. 'ln 1'jllii.ui I 114 Dr. 1'ivul the I .tin 'Im HUM 11.1,11'1'1'1,1, in tin t.iee U l.iuxiny I nnKuMMltlnllit f'.U.I.tIU" 4)111111
-
.< mitu't.r. by 10t1111, .. I have : (I.! I .l"idinl/ I .ii' :'fllt .
:>c..lr. W. InU'iiiluncla 1)1 i l ill, I Hi., """ ".1..1.\ :, i .Mi-Lin"\ 1',1'0\1..1 ; I IKl,
\\ 1'l'elllo'r.l'lI.III. < "111. aabhtti.nt, bUpLiitiUiul< nt, \ hl tho : i.nl | .ii'iint uitiii. to him, and. n i.ni'ilull f.
)I" ih'ina.i'I hl.t.I' 111 iiiNi i i ,
1A\I.l ) ..
i ; IN- U\\i .
| .
.. 1"1"111"1,1111' Wlrr.ll. \ AllKMillMU; 4
H""IIIIIIIIIII""III. nuiinial In Thut \
W. 31[, Ixiftln, Kwinrof Uitiiiing dlU1o gciitlo- ltitS..ht| M' 11' in t "h ivi. I ei'iltinl "I| in')' litiHines., i I. 'ti uiiditV. siiiuinon-t in I ( I ''N 4
.I cl14 1""cI., hua l"t'n a enploivr I'll' nnd, 11" nut In I.I "'Iun' ,' th.il MI,'li hi AI.tul
J'l.o.a Julll. Nit. I. III' cv.ry ) man 1.1) 41rlio .1 1' "n Mll.p.ili.l" I In I I I .' .
at H I'i. III., III rjtlilan CUhtlv hill N"; Id pronouni'' a tiinu of HI"o1 II', INIII.I .- hl.tiirv i/l, tile IVH-AC-l.il .\111) iridiloi" 111. |I'i d! i i till MluUMt,( In I imrnlstniiHiit, I '.. f'UIII"I'U'UI'f'l: : : UI.I'I'II.: f fitl '" ''IU'' MDflEIL'l'i: :. ii i
1.0 HAH \ i tiMMi-1:1 IAI: I iihin IX) iluyn, und not IH 1..1 I tinline > ,
ISV.: I lutiniliiiLUktr.it.J: geniua-thue light, uinu m tl.1 right plaoo.Ho I 4 liurilinlillllillt I Iii Ill II IV \
L.:: l.o..l. n.tn, Cum. galm; i IIIJ1 coiiAdonco of tho U'licherdut i OUR NEWS DEPARTMENT [ the)' .'111 or..w un In.a'' si .I.I t i 1u \"1.11"R"M.,,",, I. t.-... ll.. _1 .'*! i

J. (>uurn While, :.Ill m.I- ,d ie tin ni. '1111.' 1111 I hi its Jr. I
lleroul ami NMU.! ouro by its earnebtne In that lime I. diligent lerwiiijlell rt vuiulil toL ,
It'ehur of 11atuI ill ) I 5
uml MliiiiMla I he knew fiometldng tuoio Bubjett I "..! < .,1 1"'lt[ I' ''t Hint it Will pn111. Ill Illll.ielin : I I V "I. '11..11111".1 l :. im i | v mi's )1111110. 1"l..I. :i ;si McBrine Durham & Co !

I'liifunu Unnk K. or 1'.1111,1"ut I Ul n t in than) thpy did but Ilo mm h. Ho : I ..ut.t utu.ttiI.b-I, 1'11111 the mimt |I""iiiminentu | < 11.1 I Illll tl. III' lillln III ,dt.|| 1.1.4I' rnIi.' I 1..tl... I ..0. ,
rui-li month, \
\ ) i'f p.m. thorougidy iuU In it and d imnnilunt \rl iients M I t'n' da) ill \ I IMIMIIiri I I', ni: .I. I1 1 1 ....IIuuuIcs I lii111a
.iuihithincut. ,
I iutiiuihi 1.1,1
% W.
1 yttt hutli. CttHllo%V 111111.11..I II.) Wilrflit.hir: i 1 ht.tapt.Kt. \ \1 uoik' duty mid, nl t'lo"Lt If l.oll l btt lu liul[ .u n ptilille. l"t l.10111.,1.I nid, lo,> ,il i ""!;':.", I I' Iti .\ UK:. I : I
w011 Hun lIitlrtitu.I. \\o lime lull'I'i Im 'null I -- -_ l'h )1"rl Ill Roal Estate and Loan A onts.
Abeilauulebu. "ir! : Uic.HONOR.. to g.ilu kuowl<>dgu on tho lubJ.tt I .1.I r., I'lUaKlUprUVltl I lilt. ree i use IlllliVr. I r"II.i"1I 111.1 111'1 .4 '

KNIIIIII$ OF : On them aa well W liluieclf! dptndi : ., 11111..C"ire sliill lint llif.Kil hut.r,' ii'I Ic ( )_Il & \J .I': '1"1' lIltI Iriu tIlt c'"rt I ii'Sluhutsi 0'

lUll\ l'llI I IwI ..'... Xo. W, mutt N. a.1a $ l t'"tlle.'t' of the \olk. lie thoiigbt tho lit in upon .ur reuderx tli.in lin onind.un I 111.1 l'III..r' ). I .

1111! roth KriilavH} ;nf.-ucU. month ut .< |1'.m" inUd n-ny iumiii.il; training. \Ii to Uv ,' I 'tor nt tin Iii ii. "I"hlr\. : und meiue" ti iiliih l ii"ii -. I Four First-Class Pilot BoatsrKHis H..I." I .1,11 liii,, Oi''inu: ;lc''ldlll. .Hi*..., ami l'f'I"lf'oll. nil.
.11.t.I,1 II."I"I' .
I .'cllnwll11:1I1.I vonit-r l'iil.il"nii.llnrt gin In I hi. in<)t piliiutivc mamii.r andileinonxtruU1 .. I Thlb I .1..11.111''ui'i.s
\.1'11'1 I h il.
i un nriiiii'
iriiiueiit. hlrei-lrt J. M I llilli.ilil.I I I l'i' t. in the untirartlcol .1 .1'"I'11,1 \' 'It I' :.'try .I I i t"I.I..II.. I I IIO.l..IflI.i (
I'Virythin SAI.K
( ) (Ol ; I.AMi I IN I14ilS.
'Lit the ,
i p"'I|1" I. III 1.0
I I.I.E10'
.1,1. ) \ ; 11\1'
Mon 1IIII1IulIlll'l.tit.r. U'oit 'r. 'I'nll' IU'II' ; '' |It I HI |Ii v.Mi I UKloalntill : I.u.lr..t
| I l.IY Lie. jilted ehfld to ." is 11 II"i ; it. and putrnn.i/1' liii. .i- () \tl 11'1'1 .NI I I I"I.OI.II : ; IXJI

Hay Unlgo. So. :iWi imuta ev.ny Wcl.. know" Mint n r.Ui was I Cut.,. tint "l., ,.vi. h.ill, dd t I'' 'his ,"ii'I"lr'II"| "in .ill th. I l.illlli. I : hi. s.i'd .n.i.-.ni !I. I I"i I li I ..J. : < W.111'. 1'OI'I'J.\
t tlieu" I .
1.lay night, pt 7 ::u,l., Id iild' Kelow.Hall that U MUI I.e.uti. (. he was told h.In .lull iippliin i 1 ol' mod. in I'liiinul- SICK HEADACHE 111.
M
and I tiiArrnnunt' *
1'alaf
curlier i ii'. l.ut.lUoina Iho sine of living! iir.liIn puiebuw""I' \" Ill rm I i ..11I A/O MU.I; UH"J': "
I. M 1. l a' tIdiuo. cullt I 11'1.1 hull ,lIlY I II.) ill lilt' rule I.,-|I.("-i.il I., FOIL

')"uul,-. ICcpoit r. ., I into plr.y'. und Il" eII.1 md .n" r.ipiilh, a- i-n..)'.1!"! wrii." : i .r. i'.. I 1.11.1.... udi"( h.J O CONSTIPATIONt"TAU.
I tuu .t l I' tihlhlt 1, ion, t neu, not \\ut I"".nd.nl'h. l hni.t Si i" "iii.itii. ri, u im j..J.lh. l 1 .....nu. .
'. d.T.Kurtka The Pensacola
Gulf Land
1. and
: I mlN.(... H., iiii'it.mr) "11.1.1) rft. lie mu.it f.tl of I Clb. It lol:; 4.'iir'i-i. ..oinlen id-. nun; >jn .-..1 I 'Isi.ai.huu' .,n.lorre 1 1 I.; u lIlt A...1.... Development Company.

at H p.iu' in I') ..bilill ( iihiliIU1I.. .NIP. ii'iv. II.Ill.joint. 11.ll 1 find Ult h > I \ u icuL. | | ( ,irilai' ) '.1| Ih fit .Is' I. I .1| i" I- .. M .itl h.yT.ssI : N.V.
cnlLItlI'ou1I:
:
.1.4 VtuswIsI. : 'tf.it.I'K.N'MAI : .
liiU-nUi-uc'iautriMt. | n D ( uci1 l .C 1.1
,A. It. ,,,.., ', bo Raid "nro great tailtutoid l iy I 1 "1.'''', I','us .,. .1.1 Hi. iii.ir.ll.ini; ( ( l: 2l'j' l'M.HtIIIKI.T I : : ; ..( )Oht.)
-- .O'J""ll'
--
\V. L. llroadntll I. U. ". and liellevo what you ttli thcm If j \\1111.I i. .'tilt ., 1t..lr i.. Il', 1 1,1 III 'II "|"| MOM UII I.j. I.luuL. I. lilt. IIJ'C'OSI .
Magnolia o.01.1111': ('tH mry Tlmrnjat | ) you taken block of wool In )onr landanul lilt, n ,tlii )"IN ''lt"r. I linn i. ; i"'...j.I --- sioo to $300: I 'Iu'I
H p.m.' in lufinn"* llnildiii! im f. savIoou l this lump of from'; lui.iu.: Utiidini.I :ti thin. I ii r"'I""I..I r.1 V. II. IUVIHON 1LI.: wni k I.' foi in>

1'alafox. itrit. II. K. "lifcon, ". f. jad ciiild will 1"'I\cr'Yes, ,lust it I '*".in nil atinn-t t .110! l".t.i.. ti' 'in I II i |.< n A ii I. 1..I"I'ud! whin' in furiiuli tlmruwnUK e' (
L. K, MuitU, K. S.l.n.. 1 Ie lilt\ ill 'U' 11 .'h I '.1.1I < LEE ; ;
IB pluin f[Oritiulo that the lump of I ".' 11-1). 1'.; .1. n. I Iliu DAVISON & II' uud ;< ra tliHr Mli'iU tiiinj <" I Hi. r V
fnln .
.
-.111. in I'M1.1 Uw
U. Y. isatlkofwunL", i I I. min'.11. spin iii'iin".i. IllS l I.. pn dl 1.1. I t t r5L1it .
I runiirn, )
Joppn, )io. ti, niitU t-vcry Ttit.4.y. We would. have thu children taujht to "v.-ii'|."rl"ul out I iLahii. n, I..w."al..I..J",I.j 111. .' 'I'II./, / <:Ji i 1tiig.: i it'.r' "I I) liin|.,.d JIM / l.w tie oIl' I... HI

al ih I. iu., in IKH\ reall"l1: Hall mrnfi' Til- draw ith fro band not |iuifully! and iw 1 II! .is tie i'..Ul.his< .j.i ,.. i l ""I -,ut.X"lsluluri I ,1 l.." itS Sal, ilUi.s. It r JiiiikwiM At,11., t. t (( VII
\ 1 .
.
dos ,! lio nun-ill fctrctH.C. -
nut fi Tho niclhoilrf : llilt.i' I'lii) Uunlv! ..1.. : IrH 1 hi.. lti- iil. VII
I..V.Vond., X. <0. art fully by 1"'lrl't"nt. j 1"1, ....
1.
S. Whit., ft. 8. I u.llng. writing am) eb.tding the I lit City and County Surveyors.Offl't .
'
l'cn.a'ol.1., Xn. 4, mec-l every 'llmrMl, } tEn had cau the children to IIM- theniddki P: r:!: ,:, hy'y :fII': ''i I "NAfiONALHOTElT
r nt 111'- N' u .iiinli i nurt i ISP
l'al euth .
at II 1'/11.. III ..101! .-..II.'w.. I tall. '"rmi Ir'I..r la a wln.o way 1 .I..I I .... $

fox aad lio\i-inuii ktrt" l.. iti instances it IUI l I''I _. liii ) | Lit.t, .J.I. und l "inm-" uliovrrninrnl
us
fWQI .. -
-
many \ s i I.' 'orIOII)
c.'bllrh'lI Jol..II. 0. tat than tho mtll!) : \ll ii!; !I. i i I' |iruf | j..s t ti' .i irhtiult. )
longer "l..r 01 mud, iii"l i ihi* ii.tiunli.1 ,I t..1 u i iu.r .. ...
) I: 'Ilii 1 < l I. Ill. 1- Ih. l 1..1 l iItti.is.:
W. I'. Be*al\, 1:. I b. uf cbilIren .. I"1 )J
h-aid. TlioeyBd '
ho Idt luAI "I'.u I : :il 1 i* 1.. ind .llll ti. l .II..4 .,,1"1.,1, ,ltIi, W-i tl. u.t. I I' ht-ti-i. ii-
};14.I.ior: Korunipmi: X''>. 6, iiimt. !l.t are uldo being injured b> the wjfIJu illautr' us "il.! ".... it .. wiluun .mil, n' i ,I.' I | 1 'I I In- 1-'" I.1 1..1..1 l I I :I., ( )iilt. OIJ'j| Hou-r
M H '.th\ IH"", thrir .Intmlesiio v i k'.r futni'v! in 'i..' -t.it. ,.1..0 '
and 3t1 Jatu, lit 1'.11I., hey hold t, tlioir lonkn!or .11'11 -I" 1..1' .il. 'i..l. i. 1"1.1.I | nat Mrs C. .
anil lintuuiiu ul "\0. Its :' 111? th' 1"U I I. 'I iKilmini ., PIlule. Propritlrets.tl'IDH
Hill tiiriwr I'alarox warn the uliould bouou i pit [11"1 .1. | '1"' I I"un 1.1 l' rd t i i H.
C. C.: un.-e, Jr., C uicr I'alri.'rl'h. to' AholJ I If v in \\ uni.: r. l i";i"u".. n'i 1' I 1 III, I II"I I IIi t !t. -.1111
) 111 lud "0'1 .tO:bod'lv Io.l ,in, ii" .1 t.I 11 anil' vi'" iuii diilild. <. : -Wl aw ...4.0 IMI Ilii )
K. AM A. M.aniUa. I Ufoie wiy tlil-iit i.lb.! I.o. ,i1: iiUtt'i 'i ,
(3 "Uliri" ill II .
hyaily. mi "I't l K.1.| '. utl t HIIIUI.u lni < n '
II:: ,- >,). !'>, Illet U Ut un.? :.M )1"10 I f thIs tntclma IoUI aid ,. I hiul. ,.,.1! rtt'i' i Itt .ol Iw. i iml \t..l) ".o ," ) t
m.. In .Mix'iiM-I IlivcJ t\ .. n U t "4 Whisp ''lt. I I'miiill'an KII I un-i rl.ir.
ilit, oriarh iin.nth.at "I' I IIIln.'t'I. in thi.tt.New 1 YOlk I're. ? tin- -vi.I 1'1 Iiii1t84 III .I: h1erdgtlU.Ifl4WttC ( ,
,u.II'OIlIlIl"II.J1C'11t, thfw I I 'In .n.d t i r1 .
11.11. corni arra4 -11'1.1. inf..rllaU"l I. P I II .. n.ssoupvs4b.I. -
... I.\'H.W. )(. il '. id, O f. .1' TheoPfeffcrlc,
t.. ;-d;' I "I.] | in tuil. '| .11 lOl' : I l. i .. )'UF&
J. L. Uirran, jo...-. I GirLi are tln t.nculturo la l. liii LILa. ,in.l! und !., liL-Ulu'U,' I 'ti. .1 U i.Wlc' U ) :\ AU .I:'

lol1.I nark, Uii 0" 1.1 of furma rch ". 1 lit V.I)
Mount Slor!:ib Chapter met U 1 tIn ) ) Terms of Subscription.UAI1A. .--- -- --- -
t-at-h. 111f.nth. at P Ij p.m.. in :.Maonu-h I ll.ill.. I teU u"pii'iLi.' .. ii -I, I I I. W A.I. WIIl'Yt.I. .
comer4rr ii*.... and iuimtndiia' : ,.. ,',1"1" I I. ,1 I4. ,.I. : f" "70.1 f', ..1.I I' J | I Ii il h 'l' A. .. ." ,. I uichiher.
.'nl. J. C'. I'etti-rw. II. 1AMKKICAM I l> u..hh po-t psld.'jrdill$ inHtoi '" I I !. I. \

I 'rlu! RUER8'OUJDEi I. 'rI"h, I.) I 41117' ,. .. ,
t i I r.; i 1,11.
L"'C u' IIUS"II. &d 'Vt-, : Ml (Ml i ,
'iKsht ..
lucb .
i M I. at "
.*> \Ilk (CouiniI, S"i. ''II 11 I, m....U -'III\l1I I J",),! I I L "*ch u un oucylul 'rh ::U 1 i..Hf. it./I .a. 1 tw I.ir i .ltll -MI "rii- 't', M..rU > .1 CLOTHING STORE, TheFirst1NationalBankPENSACOLA
.. 11 ipt-.li of uneful l bOtgtLulr .. I'
(o.II ytl..II'.b inoulli. al 1',11'I. I" O ,,.tjOTii. ".1.1' J4Ns| \
1'111.
INLifox and Uuvirniniiiit I tt c all who pur- .NK }hu .'- 41MIb
;
rflla. 1111. tiInlur fU.
thn .J. ((4)II.tN) !
.
.tret4. It. II. Uuru-u, (011. olisU the luiunei or WEIKIAINK : 1 --- --- --- I'iolt.t :t
... ce..itie ol Ilia. \\ f"
: Ifc.VK 01
A. it. u.eaUrts.L 1.r4'iIlt % .W AM I/1 1K\I llr t. I.'S.' "I
i can oloiht you tad turnuh you WIt l\ ,1... : BUTCHER'S FLY KILLED FLORIDA.
.. "... II\.LIi: r .h"Jl'l4no% s.tl the DecemarT aoi uca_. rppbuuceii )1'1" ,
lue.l b UK-nth a' >I"Mcorurof 1 to ride walk dnc. tltttv. 'IU.1 :rUJ .. I. 13 IIt'I'.J N U 1\ 'I'l. ?' i ( oUt I.
Mel lot Mind 1 1)
t4 Cush.I
> .
Terms II
IUUn ;aud C .I'rOIU"U' .V U. eat, di )t. Jlaitim. 13'. I IJ. of at.7 &1 home "nJ in ..IOu$iww.Riyl H .UMM'riUIU. tlit. M-BU-W'-i-kl.! wit I '"c.I., "1,1'. -ni'tiv. I ,.in N In I IIIIJ ir CLOTXNG.
and quantitlea Juit l. .1.11. Hi -I "
"
L. It.rrn., I'eo' 'I'fI.I I |
what U required to do aU th*> i.f J'' ilu' .1,1, ,i ,1.I. "I r.. I t i hiii I.f 1- i> -
.ltna.COlfoaUll. ( 1"
1"lf !I.
: L .
"X.ir.llil in
tt'ib 111111, .tu
1. lI.n..t.. id I MIII Jar l In ; Wf1"-1 .
0.11. and you cn ink uli. > tuhy, .tthi.wj.tt .ki.df. iY 'n.. t'.1 :.1-1 1.1Pru'
I 1:1: W. lul.u- lr ,!\.11"1 .t I I "o .o .
iDDlkUaCi.tlelUll I S i. .. t .lm.te valat. of lhi> bl'Yl.Ub ,I. .H hi.u\! .>u.pivni.i ni f..r i tii. UIJ.I.IU OHI'UU.ITb in i i I. PROMPT GIVEN TO COLLECTIONS
dtnci ..trw.- A. {.II.I.IU') kr. M- Jfhich will ba sent uup'.iu .. -niHi.kl-.. tllr. TII..J-'r'I..W.tI.1 ...11|I' .,,,' \.1) I ll- s. ""Ii.. lliri-kf.ui 10r..I.. AT"ENTION '
OUUJI. 10 to : ..MOHV.MONTGOMERY 'I I'rfitfn', :'v Pn I I r' I..b. ii'... -.iun \'U Tills ( .
I.. A. 4ttll.! hr I... Hi' et> in I'O'fjl" | r""Pc 'I C..l. paj I -1 | .oj I.. Il "Ii4'cI. 'IAS" \'ISI\
,. .. '0. "
.
at Ink ..ft Hal'' ru i i 1'.11, WARD CO. I 4i I 1.1 l. tI.- 'I 1 11. I I' .I.l .'in > VI t 11..1\-, .1"111'oa I. 1.I -
m.
p. I i 'y
c : "ur H.ile > ") 54 .1"
r.t.5 .
.
Ju* auj/air ;:i* .. rwtII u.U'1 "..e1. 4tO. <'' .rt Iu II'. .
t. mmm***
lltllDMUll. imi limll millmmm
**mm
** l *ll
*** -
a*

I MASSMAN'SPAROLE l m m mi m WHISKEY m m m i Lewis Bear and Co.:, Sole Agents, Pensacola, Florida. Ij.. ; -._ _.- .- -.
_
.
--- -.i.I. .4/tirT'1IR/ _" .__ -. -_-- "J. r'- \ "' ',, -_ql .,-
_
j -
i .


,
--- -
----- -
-- -- -- -
--- -
-- -- ---
- -
-- ----- ---- --- --
---- --- -
--- --------

.\\ljHO\ \ l& nuufiiial I'JIoS.\ ft"tI\; ? 1.XICI.\i .Il. Hii'fniic.\\: Itt'3101M. MAKINKKVTI I ]. UIlY

The. H"h'l\ t 'i III little I \
run
pint E\\
ntin l'o.I"ncc! In 1'ciiajciiln ) a lo.It rumor renth.iv,' tIll lu
: \ t Tts.1a3'. ( tlt."lu'lhv Tie unltu\ .

1 !i'I., Iti :(" II.I.I'II\.I\,, ni.ititr.MoMUV '_, _' \ .1. !4. liiiuis-r, of Jfi.n, uiimr) i 11III ItlPhiinlwin.l:! drunk and, di 1 nrih'rly ; : oiH-'e tlmt the J"I"'hloal" : IH'! 'IO-1). Ii !

-- - -- lio tit 1Iy. ,.I") nure1 ul| oil K tick -t "fir count)oilk-irt. It lurk I R! ii d"i. t |iIil.tti '*.< Mon i OYAL Livery, SaleANt1

.; .11 I r Id, I 1"-. lie.,. I I..1 M I WiN.n.I! i
The, runtime. did! th" It.cir-i Ill|' .lvi line ) .' nnmiiKthoni \inHi nr) I llornlrr I. r tr"'H'-
_. .1..1" 'Ihl") "u..ln\, i.ill.'
---.------- --.- -' .--- ------- lit) iv, ),- -tdcrdiit., Kl'indii It \gilt, rnrsinj 'a ind 't| i : nor "'(0111! for .hlr.1 lillil .ihifl r.njtHu i M..\IDII: : '1.1'\' I

1'11ol1f'I: : ;. 3tr. .1. J, 1111".I.r, .Mullie, tpent !un- onp di) w-ofk. *11I8tn'lnj. for ('ol.t, a r< ]iuri.r win wnt out tn 11111\' I''rl. 1 llioinpvn. 1,1.; i>.". .-. I I II I
"run down", .- tiliul, i1tI, lii' 5 a hi' ''' 1.1\i .
In fuluir-Rlmple Iii arti'igi' n nil, ili'Hth mi day I 111'elllI'ol.I : Chiili-y I 'm HIll, ilrnnli nnd 0"I111: the rumm. M I \\\,ilt"ii lor it.irrow.KtfH '
A cull I nt 31 Ir. I llnr-ii'i'H I found that
IN-i the rate of lift "
tit-ei will lurked: f"t tit ) I.'I.DO. 1"r
Me*,. II. l Kin''and, .:,,1. l'oWOII..r Mobile ,' IS (jt'.\IMNIIM.I '. I
cent civli.OMtiiArlia.. Jim M .", wntloninn aW-nt III Moblb I ; hit br.>tliirknew
t drunk .'"'
illii-r $ '
ill the fit tt
WI'II ) ) lHttliLly. 1\1,111..I'le.11 i i. not .1.\1. polbc! to p-fx-ii
C > nnil i'\lciidid, mirralire" <'at" I In. Mirtlll, Cr11111 ulet. ill.. I"tolll of th > Ill Itier. Mr.I Kngan I.an.d' oreniivlL'iiif-x. in w hieli enitc .I.I..Irl |< I )

til\ 0* \\ ill I IKill"'.Mel! lit Ollf llHirtlie) IIA1l.llliKil I I \l r. J. I.. llolniet of Jitkotitllle, H u.gf.4.l ,:hlr\.!. ,1'1'1) an.,d .1not know of any 1"1'111 r r-ifirtiil| in oiml I ji-ed to ,.r.I!, r.. : .t
at the (.It ,
I inli" 'f.,1 ) I"le. R.> I Ci tIUlit. The ) li.id I Itbmk t liltllliuaI5fl. !' 3j Its 'is.iiiiii '
1'.11.,1 4.i. 10. :
Iii
:Notice-; ol rntoiHimiient'I: f"1\1 I h'III., fair Atnpliii' ) tor, tt l>Honlprly cotidud' ; dn "Olllt.O 1 1.1" \
"'te., ninl |i"".inl iiotlri'it iilmut dim cIa. ol' \lr.I'Rlrmlll.l I rifMuhlfe, Ittltitinji I I tin'liimily charKid.Sophimii.t,I. call f"m count) contention for next Mon' hal I'n"l.' AL'JJoarding:-;
** ,
nil nommatlont l thut tin nut Interest the' I of il I r. ,'hl'l"lr.Ir. I I In\\nfl.I di>oibrly, enndiicttpnl ; IllS y for lhr i'll riwise .| el''lt.I.I/I"R I to 1.1" ,] II"III..| | \\itiRpenn, I"r.: I 11.1. to )

pulitli rai-iini!!nt IIIflC.liirirp,rmist 1 hut lire lie! 1'I\itllll idniplt i,'r at IIn.11I1fOf tliiTOiiul.ir I i )l I II.I I II.I 1111.\ (,if I'iinIIn: i"'', ttnn to l'I'iI u i II ( Oil it.lilliii the MIlO aid l'"lre..IIIIII i "0"111"11\, 11'1\1"1"1'. F..* oil i. ""-"'I.ler. I loil()., London to Stnhll'.

mltertltliiir rntc i rpghili r'clt Merchant: ]nt-1 JiHlirda rail Jlowanl kccplnc dn.ordi>ry) an,1', I lo attend to such tither biif-inc' nttn II\ol.t. "KAST: i.iEsBti.s: IA iiKittn.FO .. I I'

our' church directory nml Lt'lII.rlll nntlci'd ) hOI. ", }f t. gist come l hi r.tl the 10IV.IIIIII., I IN I'OHI. \ AM TAIIAf."" > i \
18.
of hint trq Iiit't,'Nt fior mill importnnt lor t Ihciililic I IkASHtmd ui, hottetor that tn IhlHcloM MHI't G
] to kiinvv, \\II11Jl1 I 11I) ,'.rtl'tRM hereinlulu I Hon. lleiij. Loch, of )I III"I"mCr, )', wat 1 1 hen. l'almi'", nixnulting; IT.iVi. utd Ilr. _1,111. Inl.'I. il'ii toll Ii\r-Al"!' I A11N A rixi 1 J: TfiiNorr AT Mi( l .
without i t t ehnrjri1. 8halll\11,1.with Ills nmny lYicndt, lore Alf.I I l.nuHoh, "..""Ititi g; stiss'illrg.d. ) county the 1"'lhl'RII', : \v tn m Hrf-hip IlII> Irl\l, I ill'' (" I Iiitu!: I ATJ: I'lMCKH: ( : AT ANS 'I ill:
hli.
hate n full nnd would. pxpec-t to elect .\ i n.
--- -- I'uter I h of 11111
iiig, $10..Steve
) e.lcfl.) contempt e'.tll I ; )l "( ,
n \ UK B.Nnrlnik I 01 IAYOH
a portion If not nil ol It. Me altocafially IT'r
Special Notices.AdtortiHimetitt ? I I.IOHS i 5 U r..i Slit and threateiilnn t ; ,
.
l.nt I I"
ti
triinlnul court e"n\'II.1 thit iii'iinlntf, In lIen Nirild. eti. to \ I.'el"IIII'"l"l 1'1,1, II 1.1:
in tills cnliiiim Mill I !Ininterlcd visIt I lt rel"'kl.llh.\t )Jlr"I'r1 llrhuk ; )", "In "ulllv .in I JuliO I hut ic.. l III
""' : Friday Irl.e11'1'
ill Oiu> 1'1.111 tvoul i-nch I iiiHoillon.Jso t "Illllle 1.OI'II"III l.itl ( li.iidC.il.-I l lrll"lug| Itild 111'tl ng hOI.e 1.Iroll man nail would no Ilnuhle t IhcCHnilidatv l is r I.'o.Ntrlimk. S '. hItS taken for hinggsce: I'. .

f |H>ciiil :Not-; ce ln'e.rti-d for ICHH than sfl I In night time; dent f> Criminal (.011.J""I'r for tren-uur. )h'l'ollci. :-; 1\11 i.1'. Siti" "cn. I II --iillii.iiI POWDERAbsolutely i 1"1.I\ 14liI' ''D
('1'1111\t (K-ti. \\ tl in I r t I \
,
m. spunt Saturday ulghl altontf'Mil man and undoubtedly Tilh 1'1\ ) nndAfM Iliiulln. nl ,,
11"t. .
si I"
Kox \olie I
HuapidouH' (: < m- .
hlt'l"r; I It 1'olai-i. ( o ta. "M, to '
; ; iiuiiiiinif I lots for H.IIC, III the ell, and left )ei-ti.-iday for hit homu, nt ( h.irged.lIH'.fOL'NTY. 0. Imti a poHllion on Ihltc.hl. lh 1 .. t II'1I1111' ..I'"tl I. lII'I""t"lleo Pure. "Don't :

n.\t1TH'CI.'" t. of the ell ty. lull I onaIdIrN m' l'ullt'llhllI"". S can were I In no 111111 Y to iu"illS I II 1 to 'ticket" It l-nik! "Klorul.i, Marihehi, T.'l I, lo Uunpo- Fond the Place.

: J. C'. .l'eltll'h140 llu) nu !St. JC.W.PI: Honiu of the artillery hi) a pnHM-d through : ritlX'INf'l-S.: ; tIll they di-Nlnd its t b ki- IIIIIII" or any' .I"I\' : ( o.Sor TliHpowder never Sal Ic,. A martel ol '
:-; b.uk k, I Ui'i '1sillts all ', ,
the thlt errors nmdeby, the Hem r.itt, They tt antwl 11'1'111 .I.II'el. puritv.aironeth t is flIt 's.ioit'iuiit'flt.! ) s. MOICeconiiinlc.il 1'"l'h'l
"fTIOll 4AI.I-cIinev: ; 3 joiinir senile Mule. city IIIhrlll iu route lo llutittt ilie.Alnbnmit The .1..Illl\ the county cnnvi'ntloiifiom TimiH o. N not- 211j

JU I'rlco I $I2 '. A PPI) to I I'. K.:.1111111'8, to Iellil fewda.) I. country )lrle l'I..o far an In-iiii toiR'uh 'itt thu l eiMix-ralu ""II.hl'.1n. II buik' 'Andie.i l'ullii. CarlHUii' H't 'lo I h herlr oitinni lie sOil I man' liii'inpi'litlon!thi "iillnaiy ss Ilk)klniN the,mill and

.
i-orni r Aleniilnnd I InU-ndi nct.iHJH feet, tlie public' ''A tid further llilih I. .
f A party of )'<'uii gentlcim-n, fl'OII the from, nru in r,1"\I: I pulte." :Nor-; bin' kt 'iii. lIst 1111. llansiii. r.5)<) ill 11.II'r. titiiilenf his% te-i!. lIlt -rl Mci.'ht iliim 01l'ho Louis A. Anderson

_____ city Niuiltftlwdny| !timkr the I.hll ill ti it' sprin>;"-1!. W. llrookN, J. I..I lioiin. (J""ultn"lth not. :N.-; r t..uie. Ar ,titl. ', ) Ii\.11:\ 'Ils piiiiti| >ttili>r<. Si a' "ii'in C'IM. ,

-.\ tl.it; bar |,in, with I mf llti-rt-hicld I Hhndu thu bench Simla I : Sound.TIIU .111. K'-r. PiiiiVilkini. '". ""III'IIfthe. kl.\\ill) <.ni H uny Ih' olntc Itcompl i oirt-e l.nmlxr) I.o.,1'1111.11. KlIYAt. llAKIMl; )I'llW ro R II)..
LOM' lu.1 niarltL14 I It litl \allHtree, N. Y. City Poster
ug r"l it. on) I IlL' ion ttnt writtin'r.ui't .I Mi'lino-A.I. lo W.' J. tIll Ii I I tln-y eoiild linm" etcltUepublican It bark hmnlill.i $. "',11', '''I. to - ---- Bil ,
t'lub," on the mill-Ill, order for the at M ainoliu II.III. l.ll. ) leu .V <'o.I'.r .
i-ncnmpmuit '. The Iell
l'n
1'leM"lel ( Prepared .
nOlhl ) : : ) ,
,by A. > .M. l 1ke. 24th! 1 ItMj, Itlull' hut been changed, bid the tr.>op. Walker .Moriran.MW. .it \111.11111' bin k 'Ittillie llar, ,('IIhl"l. "ln' *. .K: \ PROTECT YOUR EYES' 4 ireiil.ii-d I II anil lmUein" Bnd 1)1- '
IV'in- nt
( ) fttroiiK the I ,
Mllllnllrl'w.I,1, bv Iciitintf I MI me I 31 I. I Cliflord.Mllhhw "lhHII\ t'ket nll 'h h'II"i'e. MIoI
,1e olllee. It It valuable only! to tinowner wll..t I go I lulu canip until I Align.! bth. I -"fnl 1'I.I'1111.11.llri'h 1 iisitly Collins oeriitio nomlneen I will I I I hute to "Ii ti.stli"' il It Imrk I U'cc.i.: II"IIUI. 7.Vi,!I. to Silllitiu II'and its,I C'Ht V. ill| Illulf,11: .In UK h. ,, 'I.

an n 1 pil/o' lewnul, merit. jJ.1'ril' : Till 'ututii, ii g5' I lily, hat put oil HH liii.fioarlh [lit, '. .tohiiMon. the) 011111 I Ihu. roveled i iMitltiont' und the ll'lllH'l' C-l. \RSCHBERGs9to ni\\11 mir2-l/, kil r'Mi-iiiiM) I
Hair
BIll to *
live 1111 I I "on 1'1 about !.III'IIII".I.' A. K.ilurt'H FililtIgIn. l'nl\"Itol I""111 row will i I I hate to I ill Very i\\.IIIII. .11.,11. ill. fli. .f tD / --- -- -

; CAItllIKU: 1NMH OK 'Illl; COM When tilts will be, the public ell I"IIIUI'lil lrlillt'.II"r, -A. ti. ,) 1 Ilurist.1 "Itrll I I II their HI.lei.tiont.On :-;"I"1 hn.1) (. !1111""I, Ill,. to .uihtl.! 5. DA"ON9 0 ('I.\fl:
IEHCAI. AIK; ; Nor( AI.IOn:1: for "hll.cr. 8.elll"hl S 5- \1\1 .11.1"1. tCTACLEs \tllRH lltllKIUNO: A IlAS.I "J Al

TO :.::1. IAI'II0.: ( AM:-; I> 1U IIIAEI4 rim.: AT imi\vTov: 11.:1.: Autt I 1'1"1" line. .\Hie. 'SiMt; !1. to lli.tr A I oIi I'ilKtAK: || hUl-fltllini Ii A
AUK: : : MlT 'l's( IU \' MIUM'Illh.M. I Two large .tttiti Mlii|IllS WI "I I into, iiiiirnnlinujiHlciilny. t'su: iliilt' 'I 11'1111111.: 7os, tat M I \sVil. at t w.
'n:1 I
I nt three I inn lei SIKH III (.I 5 KIIIK ,
Iunlhlorlllg., In past' I'AI''I \ Hill A' ,
.
; 1. I I Tin--) are mippovidto be flIP Ilulu Cll ill AKhfH. Hon.N \ 11AS
of tliu hnto, been exprct.ilheru ) l: f'I'hl'k. luly t l.t. I IMnlnl, Alieo h .I'I bulk Annie 1(10)', Kujxli, 771: I tl 1 lilt MKW AllMtKHI, HIM ItS: I kHHIM

EItUN. LKAVIITW. Hilt 'IIIKNKAMOM 1"1 lulL A tiry destructive lire >'iHited l'I tout 1"rll.,, cldi--t, tutu lilcr I or )1'i mid, .Mr*. I ratcrHcn.v I Fi: I.. II. 1 141!
P AND M'.MMMt I CAN i for 1 few dnyt.Mm. of I Itrewton, A | innrnlnj i I Kut I b ik .\1 in. \1,1111., "in, to It.iaiH.VCo.
IIA\ 1'.111 1.1'11.11..1,1) Jlhl Mcnrmi : lcl" ) ciir and I iiioiiilm.I t "I'I.\SOR AII>lt-HR| OP Mt ( DM/.1 '(
IIAVK filM IIAII.V ViMMhKCIAL Kll I C. (.. llow-nnd |flow, ship nil I thu littli Q6 .. 1
J"I.t I IIIII.lrm IIrO"111 1111 ItAlIC KNlltV.I .'
Tril CNN IN I'KU NI II" Itb.uK Htl: In.Hino, !ir.s, In H.i.im.V. ('n. \ .KI.'I I\IYnIL 1": ,1'
MONTH.11K.I'AI'I PIN 111 MAY UK Cll ANIiKIl oil t the old hl"'I. lift thlt 1111111 I forC'Intlon '- city In a-ln-M. .'r"l this icpoit the COM I henrthe whit wind I, Hl hinThrough IIAIIKIMIK.Am : -- Kt -I'. o. -''

J AM (IITKN At IHtMlthll.AI'I'IK I Alis., \\ Hue \ill t'IUIIII n c couple MKitciU.ha-t, tIll Irl Itllllle,111, (iso ft 5.5.)? bush ai.il II'IO. bkln I .ice. iVHi: to 31 usi'r.' --- -- --

or we k" tUltin'fin-ndt' and idnliteH., ker 11'iUNc' mid from Iheru "l'I'lt' I'"t'l \hen SlOW ,dear M ilx-l' lyini I ;, .\IIIIlln 11'1.,1., I 1111" .41, to :1111'nl -

'1T A "1JI- ell'II.I'I"IIIIUIII,1 \s hil'IIIIIII".I"1 Mercury" ran nt ) im lot-- in Nome, iiioHtoftliphiiKliipHtpnrtof, I tliut'iwii.leavinir I : A w )' from lot and mo. 1'11 I, r ('o.Ainlktn (YE C LASSCAIIJULYIt cults WHERE All USE (Alii.
| I h"II., \llk.II" hlll I I .linnle Swu-ne)'t .Mi.rte, bio tiM.it IVt ('(lOCh Hymn. 1 krtUt. innMl. Cue
1.\It. thin olll.-c.. 11.,1 JyUntANNot'Ncii.M ,"le 1,11"11111111)u "hl,- II 11'1"1"1, : IleHollllloll1 HH Inset The IOl"wlIl1 ort Tear. from my i>)oii are martin: I >H-. I 1679..tut. In tin, ,.. tilt I; iininrivM.NSUMPTlOhl t .

11'I'Mo It only renulmd l>4". elllll South, and ) ou hoiiM'x I that were btirtiud, claus lilitely to theground : AII.I I I I.IIIII'1 I Mieln I le. lkltIllhht tlo, III". I' I Ha.lls; U iniv('iiitiit: 11I'Iro\\'
: : I-NTS.; Nee I U the' loteliutl pln-c, to Ih ain : Parker llounu; 1'iukir'M "toreiColumn ; MllrO.hnlc"i .

The: Ir'IIII of W. I II.I I Iliileliinton I ni.l'Ol" \11 the world.Hut. t.Illt. I lloimu; Iiiilgettu's utore; lliiek ..VDatbi I tl, weary tvnn our parllni;- I I 1,1,"I I Motea: 31..1 ii Sill, Mil\', to C M WI-ol.'! hhis' w'I.III0\ S liptirlin of 1 liY 7 N. hI'olll I bcllove
u cnndidiile for I tho oillce (. I 111'1 no M I,1110\\) | CCMOO li Klta. : I'lll; r4 J.'I.I" >>t. 1111., rtai's euro
1 11 stoic )l A Co for
nr KHcnnibiii: count, Niibject to thu II. M. luiger lint I I.MI elected <'lI II" ; 1''II'" ; lcl'IYI Kcli I I K :llrlT ollhll nuM-raliu' liud I'oiiHervntivi' diy giKKU' ; Hill's I iii!ills'; Iltil rInd. I liepot, Mt I blurt itT)' ', .1 lifo.-A. II. l>ott 11.1: ..
I ) '
11 lain of 1"1 KtcninKln: (, liillet for tile encampment lonely sell I, A rdnmilt, '\111") tell I. tll i DOW & COE Kditor; Kmitilror FIes.tetit I
iiomiiiHtin) -ioiivuntiou.'I and ; on tile went Hide lit Mt I life i IH drear and HIll' M.iflci.Am '. -
and, "". lieu npHiinl"d' MnjirWilliam I 3 111.,11'1111.11111 N. ( April
'I Illner I In which .SI 11.1111'hhlMOI I I I linndltili.iiiiil | I) Ill 0 I hie oilslnated tI T'w i nu her HI-II I Nal I id I 11..1.I "I'lull.I SV:; l t.> 111.11.M'II.IC' 21,1\-C.
mirI. l1w tlo RI pruxcnce -- --
I : | hil diitU" II \'ry pom- *, permnnunt uliapluiii. "Il. Tilled a'II only ". -lt
'
Mon heiitoforr held Ii. him, I Imluei-H, midjiiHtillen I It.st tatluusi of Stale, Tr.of,4.Ciipt. not rcport-'d t the CI"KICI. J'rolill 'lllloac ill)' i-plrit Ihl.1. A in, 1 1. .111 I WINK. .111'1', HI! In Mil*. .. :'.\ oi.i. ri.oitmi.
our proBent' de"trito pluoe, him ub'itu it I I I hi Unit I lie 1.11" "" hurl .. I I, (
I in nomlnntioii' for the n.xt bhctllf I of thU U. I 1.I.xlo. U.S. Kiijiiiier: nrrltcd, uf the town,1 IH CollIjilt.m'l h'I)' den tin)'id., I lie tn in 101 Inl, until ceIiglIre A Ill,1..1.11'1.1... \V.t 'luld i T. rn ) 4+', II" AH, Au'eiit fur, hist .1'Illn"IIIIIIIII: ,I :|>iet.iet -
| and i E.: -.'! ( bit
-
( brow In,1 11.
COUII,. I here ) uHU-rdiir' ctenliiK nnd t'H'1' thu Willie bmU ititllithil' a' $.'i liXMi> ', with tiry llttllnnuninie 1..1. upon my ; Mon Sill l !: .| 'hiiif'-nbh> "iitSt15t1114| i vnd, PISOOne
MANY IKMICIIA1.. C. to the Nitty Yiud. and $h"1" Korc from mo to .- ( I I is, 3lsi sii.ill.. I Ul 10Ilm".oll 111111'1:1
I bl'I'I.111 1.1 Il'III .,
rl''III'I'1'111 : the amount of which conlk I Slot I11 t; :1" .. 11'.1' I HI. 'mire thu >f''I'.1I"H'III"1 '
r nr Slitiin.Thuniiuiy to Kurt )Mall-e where In- will tell few bu 1 \ Iii) III".1 niIYONY \\'. || \.1. CM c'r IIII. in &llIIllI'tlil| liy a
I lIHi'el" 1 I 11111.,1. mli *, >lo.
frienilHor.loHi-ili| W I llMim I HtIiPIit| l .1 (1'.I'I'1111. .. \111"\ ol" hit' Lent K-ron
) ". 1'11' will I I.* inteitlctt.d 1 I .. -- WHOM SDK WA.IIKAI 1 1". s' ( o, proptr ,011.1'11 I ]
tlllH IIHMIIIH Of | lllH II:HUH to tiltiicoiiliol t'I j.'Itlulll II:1111'1| \ fOIl lia, a pall "f tliene Noii-t'hiiiiiii! ?
.:""' l't"M.1111I1'
nllh-c ol, Mllrll. HiH>Ji-et to tin- II.tolllr 11"I.lllho I public.There 'Ihe 1 gii tile between t the Koch, mid 1 1'a-" f''I'II. in. l.cah K,ilui d i5llhItsr of Mit, :111'1 .\: Co. Irom tin-1 l.\iH. .inii-\el| ') 1," lllll.lll1. m"T ( olh Mi-ill'

t h" I Prill'""" < lily t'oim: toLl. In thu tinii-K i the Hall I Cliii>idi 1 Kiilin, ajeillii sIllS amiII Se--- KiLiinnlii'd.' .o I Unit ifllie I \ 11'th.: duo Iq Pisos ( volt(1INiuMv'rloN
I rumor on H'reett to the t nt I\N" 1'11'1. ) I ) ilIIIII } :IOllh. '1fIIhl'IIMCIII'III. i I.; 'I'nt
:\ [no mat1' r ( l'u.I..1) nr HI'mll'h.1 (
101 1111'1.'bl elleet Hint I newnational, I hunk ttlll be In 11\1 largel)' at ndrd" b)I unity, cnlhioiuttie : till) H. .\ .. e\-epl where there 1.)1.(-'.''. till. .lliet' I'W\iB! fill llttll til"' ISIrY \fIll. take It wIthout 'hl.lrl'l
fi loniU ol' T.I It. .tt ; i "
t-iiiiillil.ilo fur 1"CIII.h| > 11I1I1UI"6hll .In tin. operation, here by fall. I How much I truth Ill \ bch.ited: 'rl\l., ( iooil pln\t X.'w (leiinK pnpri plea-e ( up t Itn written eonii.ut nnd lIrl.1.1I1. mep.i.tiihlci a lieu /piiirni' 5 iil.H.i-t ireir f "h"I.'' I I'""' OI'JI'llnl.ly
L it Illrll. .V 4 ii..c hat lull ".., itm.>nt "n.I\( ,it.- nltt i 11 trugll.tH. :\
act lou of Ihu I t- "' lity I'lii.vuitii there, l It in (Its- rumor remnint. to buNeeii. wi'n-1'h'r.ll. und, nlthouili the Uoi-ht' It- Ill 11,1 Itnm' ''' SuIte a I .
( .\1'U.II.t. ; "I til i. appen. ho ss'Iu t tn tall l\ tin IIIHI' Iti-H ol" tin,' ical
i ". MANY I >KM H'HAII.Siipoiliilciiilcnt should have nnotlier'UIK. | n.itioii- came toniuwliat ''ru t(lest' \\ ,' sharppi.ijin (; 11'SI .
in .
1'1'1"1',11 11'1 1.11 IIIK-C: I Hie pii' |br. I'nli. ,1.t .1 I.., .1 not 'uMiioiit\| .!tiii-M i ..it>eNuti-i' any' .
I
of ScliiMito.TO ill bank, and, It it lo be lm|"ed Hint the bumniHt 541114 Ill 51111,1, I Iheru wat no "iuy. .!1'I.NW'.1 t., Jnl)' I II, !"' apply to regular: "Ialhllll 1 II.III" 111..11" III uti" in ,.all and '"lhl'1'1 Gulls WHItE ALL 1Sf IAILS.

till) \OltTHIlf :.,-,,1111II.IIIII.1 l .I). men of tho ell)'. who h.itu' this JI..111I, II:" ,I llenrt' Levy mnlditi, l"nUIIII1'1' 1'I'II"ll'l.: I 'ul Kil h 11." -h! .. h"IIII..III I 1",111"11'.11"1, I.I\'ol 1"11..11'.I"II bj ,,111' lt : :

'I III<11111/11',1111" hlll"I'I II I"nl,( \llw, will HI iku a 11"11" ol' the lindeil.ikinir. (" '. I ill,''batlil h I')' tor thu! l'I'h., nnd Buddy, Im t heiu purtu.int t"111" .11.1 t Hie I Iecu: the !p.ntict.' I_ :__ ,_ ____ ,____ DOW & COE
(hi Uf I ) IUI'I'IIII"Ih'11 .
live ('ilhiulhittuil, nt II.I.T. fr il-
lutehcnd mid 31 I lot lIt fur the Put. 1. Iii : ( >i ,
iirN-lKMiN. lit tin- I'k-cii'in I :-; \ ::1.ml \ituivi I I \1I"S.firm..I.j.
I I
1.,10111,1111. SI'\IH h >MKS: ,
lliiKinMit made main-lit hail' and mni
!I'u t man -- -
Pier 6th hi I 1''S1 .lllc..t 10 I IIUul.r I freHli lith tlinoH.lii.ihilny. 0"1"\
The rveciptt Sill'Ill.
1PeIIIiM'rItIC Comily) Contention. ."I'"I..llhl. Shut, VVhltehe.id'H) I'. M. rr.telii'lt.mviitnry.Tlie II-M ami I I I I I'riit ii.Ills -\hii hi'.i."' 0" ii .\(aM: > lou IuI..t44)L'.t: .
"ulllltll hut h)' ..f I'I". },. K.: "it II Iills'h'iS ..1"I., enibnie.eilaVI delitrry
following : ttire il'did toth Canli I'IHII'm' Single I olItiokrn llpllivlililIMIiT'in ( One
I In thu M.itiNi I".I 1 led l.y the Hiiiuekl I 41.) I I., 11111 Cult the 1.I., tin Ir I'tr.r. 1''IIIIII.1' .leII.
'ell..IO I'm h
II.lrlllllilg MIIIII"'r. ) .unity com i ntionU. knui-N HU.IIIIU.IIIM I t an- Ch.iiucilItniun I ,
,1 ,.iiliHi'iiicnl| C 1 fill h'II'111, ; 10"45 r, by till I I llodn't- the l'uHtllel I run up the Hcorc. 1 lie tentA
\,11
1 tciiclier,/itllinnuiiiillilt'iiiv, III lilt nlnlit) kills 1.11.1\till) red, .IIII'IJ'I'I" the inline' tills liiM.iis .uees's'.i.'sl" I III Kilting I I man IICIOKN \V. IliiHikt, 1. Wlklll.ol.l.I I I I lionni. en ""'., hlcnilt. la"1! i-Knr ril! I tills in hit Nnrteiy the I Tile- Wi.i.l
; HliapM-lt| ) *
tn iliHclnirKo lliu ilutli-Hof lliecllicu In ; and, I'V. '1.1) lor.Tli" sideMlle. I Iir)\:I.li Meiilt I- III'I ildi *4 Is i
iitUliicl''I')' miiniur.f I'I IKW) u led NiiapperH by thu tmark { 'am 1'lper; the 11"1 plntu in thu l\th Innlnir hlllhl, 1! .c:; Ih"IIJll.U!. '.I"l..l."II..e.II.II1; I I'lated. I liiiinl' .ll" 'riper--hill l'sesui, tilt> heap

\ >' ii'HMM| 'ct tfully I I Inl, .kK) red Hiiappem I by the, smauk ""lr"rlelII. teoiodid not i-olinl lit the batter, failed lo Inllowini; t'.1111 HID weacflered 1\U H. llni'-t i-ec.m In tin. well.: I (I. to him fin AdtHI '< rti..ill.

J. KMMKF: Wninr.flcik Albi-it I llalct I npuit'dton m.ikv limt ithie.i and curried im.uiinniimly.Uctoltcd k 'Miilel. MCMI I'm k if I 1ViO.ItiiHimt I. tour tr. ".".
1'1.MII'I\ That wu <-nd'in' i> 1..r t Ihe ,, --$l.i-;t:> lo $_'..'m, n do/ill.(
In.1
C'oiul.To bate-
I the lirit
)i I Mclioiinlil'
"
C'h'11 ) n-dBimppert' for thl New irIs aim' hill'"t'- llrll nlh' to" which InHHpliut t our loinn-r luUChll'l i 5 lilt, E.II"' "".h"1 1",1 -- -- ,----- -- -
the Totem of .:.ellhlllUlli I ; : kvl. man, broki' hit linger in the titus Inning mid t"WIM.II\I. I.. 31 llrookt. nt Wi k "r'ln\'1,11, ('tl'IIII'I ) I... '. I Iltry, I Ii"'. I fU" : I i'M> ATACOSTA

'Iliu iniiiiy rl'II.I. : to I Him will retired. I to be an liom-Ht, eontclentloim" upriiiht 11,1 (lOttei'ti.ail. 1"1"1 MOICCmiim !) I
fil Lila" hit Ilum' l'l.rllt. a nil, MlIJec to the lisa 1'\\U,KI(1 I. it tl bi. HI 1",111, : linn ilig done, : 1'11'1"1( und tvell iii.iliiled| to' I 1,1; ll Hi,1.-! t'I11.' b'. IT-' ,. i l I ,
NOIIIU l'IIII'I'
iicllon of I lie I 1"11"1'111; ul.lllll'rltn I I t Ihruiuli whiih the. ioi.i lie... men ot I Tint i- 1"1'1" 1,11) .. i I.'IIICI.II. (M Is". (. ho"',' l I'hl I t"
;omiiiiitliu, 1'11\011111 | tl cola' can i-omiiiiinicnte fill till public; I pecl.illy i tuft or t Ihu l'a"tinii'* tilt ti'ry. Il'ho)1"01111.rlrtll.r. Th.it wi* I bi-lietc hit alidlei. lit nml ->, liii. lo I He, f lii.iii &

'IO'IIIII"r I Clei&k. 11'I'ulll'1 I of hKciimMu lliuru lire vi'r) rel ""II."M where I Ihu pa i.sr The rll'J1111 It I the m-oie: 111111I.llul I ttlll I I I In'1 Ip t the Ucniouiac} of |h.: (' c... .-W.h.tl il"(,' I I 1 J.! : .Nework

) : It.ll. P.O. A. K.: CII"II county.)'. C'rciini .I 1 4i to llepir |1.111,1.,
ii>e" not KO nnd. the niiut who tioIdnlily l'a.III"I.1. .
an-' Kloiil III III. "c iiioti diat "loud 1 l"lr
Clcik ( ('fl"I.Tlio ( I : \ I I I Th re wnt mi sit Is' r biininenH trin.tncted | :
'h'I.,1 I I It lo bu)' I il bur, Mon'land., : i I \iiominal. \ \ nominal I. \ \ X HHi, LtrKiiney : FURNITURE
HOUSE E
nimiv frii'iuU ol I 1.. M. miIIHIIIICU lr.'ju.I.IIIIII.1 11.1 : I nut tinn I "H.!
1.,1" 1.7-1 Patent i.VI.: bun I
1\1.1111' ItJIIII'.I. ; *
ni-iinilitlalulor ,, olClilkol roltlI'r; 111/bl"I' iiipii-H' II ill, read" I 11 it "111"1'. !i 'ii IIthllkr. 1'1'1
hllilll ,
11' ) .'h ;i I ::1 i Laidti() W e iiiote| ( : In )bm-ki':
Cln-iill (1i111: I .r i i-iunl'lii: 1111)', I them. So you can readily I l nee I that is try \ I l'1"n. l lO : I tltu'( I 1111,1(1 '.
lib A i I A Ice < tlllr II lii ) '>iWi-! :"i si> p '"1.11 I tins I >iu4< milijeet to tinaction nf the 1"1"1111' man, \11 und child I f'I,11(11' CUMMKHtIAI. \11,1' 1 II i : : C guaranteed. I It !.aHwitite H Mi-. per illiul 1,1.
"II"I. ; I \ I
('IUII''C"I\11101.' ., und. there II ju-t a lIttle lur.fl.i.ttttiht .I.h..lu. I' I f I :: I I I rule 1"111.1)for M.ICkcIll I .tuuil. No. I I +1 17.00(1'i I IT.'O; Furniture of All Kinds at Bottom Prices
MANY l>KutHrtAm. 1 U.xhc e I : ID" I I I ( 11..t.1'11'1"1 'I' :Si-; ,. i, tl 1.IUv ', |tiilS; I: :l. : "I iI.sIilI I I.1..HI. ,
wii bu let out 1 tell.
: ttt 111\1"111. I p 4 I II 1) 1'11"11 I 111' |fillii | .ucurdini: I"I
TOTIIii: : IOf'n.'lt''f'tnS \ \
1' ),111111| t krut II"h'I'. .) lets m, and inUhi't' nil lUll uinatn-- 11111ltII'ItlglC weight uml iiialit| ) Fine awl .
KhGAMIllA f )UNTY. IC'H-ht' A.l'11.11.. P.O. .'s. K. Mul.iwiIn I Now'am( 4.'n'He )1(111( Common, Furniture in Endless )
) Variety
(.'apt. .'rllclll'. who 1\ I I I ,' ) ) paiim.'e' it. Sold 11'1'1.
The unJerHljiniil; hii\liiC I '( uniiuuneeil III 10. 'II'I'"I. 1't.I. IUnllll. 0.1 I 1 I ::1 !11t11. I ; t'Ii." b.' IN-,- I' I'ri lilt' ;;Un-ti aie.
olllrei.f ably be, Klin Id, I'l m ". to I I (I ,) Johnlicpard, |Iris ;gi.t. l Knit r2ih. JN-, Common .lie' to J"' t 1 l 1'> l I KKIT '
Melt .II ,'IIIlhlllo for the Colllitj) IIcllo\.I'.II.. I I : : .. II hoi i I' \1.1.1.(01. I.\I.IY Al' A Fl Ha I .CI.t.a 1 :-; I I : IKH'-K: \\ Il.h./
Ilovtlng I- Im uf I lie It Mcllolinld Hi I t; 1 'I'K lo.ni.-. .Ut-ITIH
I I ittIt nnceHli ) \ \ II> iup
JiuUt' I | y |firt rlll".1
llhUlllllh.1 t IK: KOI .
wlll.II"I" l'lrll t. :NI; I > \r TIIKII!:
) .
> M lN
iior I. a 1 '
,, : U) U. I Inture in tin I In. nitv.iiloll. JI'\B.lil
fi. ) o Ill ( ""hl'rIU"II; toCortetliuiioiiiiuoror of .t I"'", thnuih : ( : Hamburg' 11"111'1 -1.111"11.

Ul. 'h.111.11: 111.1111.111.,1 i, n |iem i- II I lit A ulgilIhi I sIts Colic, wlii I'\ inairiid: I ll "\,11., :I I (I 3 0 NIl nh 1104'" t'ISIS Ii.tIiY, of I I (nini.niiHtMiiHu )-, -all Litupool ll.n.1.I.f I.I.I. WK: 1'. I'E: : CALL "
to 1.'IIIf"r.I.M. I II Iolite 11111"rl. ATTKXTION TO TIIKIII .STOCK( ) OFWAIX
-r.it, mul 10tH tn I far up \ : :UI"-"I'I.h.: Kuir1Ke.('""}; I'rlll. : (1\ I.Y
tin1 iirem-iit limo\1""I.r etillrhe \ilMinlilhinmelf .'I""lnl; throiiijli hit Ir'Ullr'lllr.' ion.'. rf I I I I\ : It pain' itt |I..e., I II Cul. l'rllll'U!R .)!.I' loiiXe, el.lIlilo'l i.i., ,. to >>;c. II.\ IlI: IN mH1NS: .

I nuliJei-1 to. t .act full of I the Count)' "fIil P 1'11.1 hu, I It rl''ll..1 to II. doluel II'kl'r. ,e r I I \ wlllioiit iii'-iillin; nny ekH-iiHe| 1.,111, |1.1- bane) lellow, : II it,,.. 1111|| 'ITEST ) : ( ;

ConveiHioii.Jtul. < and her mother I the t ; ""rIII. I II I : I 1 I I) oNoie 1\1".1111 reasonable r:,los at nn)' other' WI"10"7."Cj',. e, "u"% \\lite7e to 74i! ., .\ h.'lh 10 : PINK: .
1.1"11 : \\ uu u IS.MKKIIMI: t'lhhh(4R1(1(
I'liul he. IIIIH once lilleil the ollleo X.'cl". lotku A 7( nnd iibnve nil I he in .le. by I ill'gs I :i si' i l I'o'lu. "' .\N II I- (. IN, .
( ) mul in willing I to iK-truxl liy the a "I'III'11 ol the : "II'"I.1.111 \11. I I'' |tiund.ujan( lire '|iinled,| in Li,.111 is. h r.V\HU ANIl 111(1( XALK4.iAiniKs : .
'le"III* lelt whenhlii ttliue'irul. Witithinitoii finilly.lind th-i I I I.I'I- I je ::-Iy Tobjceo-Mnikit !<'.nh. "i Hi nil
) Virginia 1.1.nl"I' I : ._ 111UII
I .
hlll.el. I'.latllilctUIH I \ I IU 4'
| Iki.I.4t. 't fully. i I It lh fll"Ulrlll'I' Maid. that C'apl.iin 'ht t III I: I I 10 I ('iili.s '.It.ii h')' Malt \\ hl-ky-nldHditfiHtionCll exlru Jle I to aTc.line.III.t'UI>;<, I 2'"H.1nmokliiu>- In,,I.14.. line'J;ri M1Ol' lo .l.'io-,, : "IO:( M I TIII I': CC'S'HWILT.. I-INIHT TOTIIKIIM.NTEIKST ( : :-

r'lcliiing I neter liriict almul hu w'ldoprcnd. : TO( CALL AND I ( JKT; I'KIUKS: : I'l'lJCIIAh-(
: :
M alt
:. C.: Ml.U'KKI H>IU>. '1 earlIest i IUIIK.riooi 1 Italic) \Iik1'1"1' and .ich 1"IIlrlll' to iiinlitt.| mlol'
(:iitlutt)' I iuK and toi-lolty| fnuill I I)' t true, but l it u 1151(1.| her"'rlll lh..lllllc' .M.iItU ItiLy-lu \\11111111". II.I-.I. t.i *I 1.i.II"'III..III. In pr' <.,f; INCr KLSKNVIIKKK.. : ;

lilt> unililiiisiu-il a ss.11.1\ that hi will I chi itnlwait t t ''11'111I.' stumU f'l Imown > UN 'iinviNj.: l."I"' .l.rll')Sla t \\ lii"k) -for i'UriI- \\ I' !Il) h I:!.

"u vuiiilnliitu for iiiiiiiliintloii to tutu ollieeof liidltidiial inciiu.soeluly I C. ', Solo .\gent fur rcn-acoU. 5.IIIN, JKHM> .MI'-\I.. ALL S OI8HKIJ-I : 10 .MAM.I WII.J.I MKKT: WITH 1'KOMIT: ATTK.N; I Niiin.i'vs.ti
r'l'MHlnot loHt or hurt. A letter I''r
I the I lieiuiM-riitic prltat" .
Jiiil igt. liy
1'oiinly 1'11'1) Ilinn- Me.il} NV. fIll' IUt., riir-
of, Kouiimliia: count) .-"rr""I"I"I'1| '1111,1 II-IHH* from It' c's\ ton to the I I1\.H.u i., d iteil.InI -- S 11.111111 nominal.Ualk I ). per I

(iKll. S. llALLMAKk.Tin I.tal Mr. II. II. Th-irnton hIl :one ) I Ilh. ")'. that d-'lood pained tbr"II/b I. OIK CITY SfllsCKUtKltS: -Meud)'. MiKi-d i 1 I lie. while I Ino toIN >a t I.OHn, :;(? P'ol i i t pd.

fiilletloiThulimny -. North. ihlef-liiHlieo .s. K. .Max-; I IIrc\t-iii on the t'l', h of Juh I) on S lie .;1 11111 th will Kit ,it ,cigar box and lake out mm end, -.
of II. ll'AU'iii- lately. male u to IViiHacola. : lh> n nail the l h.s\ to the Ixiht sItu the Meal I Half I I l and, one bii-iel| IMH ".IM-;
frl'llll \rlblll \\1.1 I'illtlt liiti 11.1 t Ir.lill. | III b /.II. \ ::
,
itlttu fur, I lie 1111wl. ..IIIUI.I.'II.1 ) n end tottatd I Ittu ihiM* till II.b.II.I ; 7J .
11111.1 '
ln'itu Ittilil ill u" It ill| is
.
hil .Mr. and M s.-anlit iIiri'I ..
Irl. M I'. John It. \ aiiilin, ttho \\ ih on the train. 111 iiMili. Wintum, tll l) *. Morris Dannheisser
olllce I ol TuColleetor for tin t-nunly)' nf I Kn-: I 111,1.I I Ihc) ttlll I I I bati it lhll.t C'IIII ) ,\iiN 'hill
Ill' his'.u return.d t their brld.il I tilp I and 11'lr mixed Mil; \V lull', ("" 70ll.ii .
saIls lila, till Ijuet to Hie I loll of the I 11'10 rr..1 'h.' nl I tiling that could IN- pit out of him pupcr still they will know jio.1 where to ", ti ,
crtitiv County)' LOIIM nlinn.I <. .ru now kivpln;; Ititus.. ('" Vest (ire:ortntrett at lu)id Htiii.ilion and pnriMnc illS th.it for it. Uu ss II tlll :11.Utl.,1 will vetjourpajfr '|1"1 I. \\ i -ti lit Ii ">ni.to' I'r.n-
\ ,
IKM4iCiIA P nlailv.Ilioil 11. |ll>(i'4l7. rimiiilnJ."O I ]1"1! ton C :
ls \ iKtweiii 1'alatox and 1.11)"n. ll" wilt "'u'j5lg; up the road., I lie M-I.nu iliitii ; S SI *hii.5Hl'(,. U t r 1M') 1\'r

I 'or Tux I ..II..r.'h" Mr.I and Mr.. II. K. Mm i &:IIOIH and win tut and not dinpo-i-tl locoinei.e (Ill Hutu I want letter be idi, II't. h iuU, Palaie anTSce

11 imler.,ill.tlll"r.hll.rl"! 1 cundi-. I I hugh ) I.f 'l'liurlay r.rel..1! lai Ilieirlotvly bjeet.Pa -IIIIII"lt.i: heiidt. enrdt, 1'"II'h..I..1' a [ B Saloon Barrel HOUSB
( ol K:
suite lor llio Ilil'l lr 'l" country re.idem-u at st. I'I.ii. S. 11) 111.1 fr job printing MI- 111 ,

clllhllll'"llly. .IIJ"clll t"lcIIII" .r the iriisg., ..tl&s.S )lr.l'IIII"1 llen>eof QloonNltfllU 1 '. the ''"M- h'"IIIr *'* ul the I U\\KII'I.\L oilie.: Ufole I No. .'
401
cnncrulie ) \ n't (; IIIK ) lir Older cUe here. :1'I J'AI.M-OX STKKKT: : ,
\v. U. PKXMH.. Molnlu' I" ill the Cit)'. Mr. 1"1 I U | ,,Uii,, Of tlioiiauiiiU t1 ---- ri

1oi' TiI* ,\..-HIHir.Tho Chandler ha* 1'1.m-ri.ni-ily ill with Irlil, .III'II.I from A.Illl. t'onminiplioii, ihii' I uillIl r55lut't' Au'iin-y of .:,1. ( i.ib I C"II. I Pcnsacola, Florida

'IneiuU ol C. K.; I llnlilw I uiiiioiim-t- him fever but I. inipnitln' lie ami I his wife i'll4hs, S k. Put ton ever try Aikir'x iiiitU-tn cktiibln.hiil for oviri-ixhti. "-1 y. urn, I hl.I.14 'IU: IiiUE41; .Ist( l 1 ..-

114 1 i-unilul.itu forTav. A,..-.,. Hiilijeet 10th"lelollll aro sIC) log; n iih .Mr. und Mm. U'ui. Ciinl.irptlrenlnol EI"I.1 Kiiiid) v I i" t the be"l preparation it liiiin,' which time, our tnohund .II".b.I \ Wiius jJraiMlios ( ( I
itiiu "\VliIskoys, ( Cordials
the r < eoiinty ,
..11111 and hiitilien HiS, Jkt'l'
.
roinptl paid t"
". ( .$i r. thilidler.) MIKHMaK t I.StillS I t for .1111.111)I 'r"III.I.I.I.1 a .111\1 (

WIU" II lltll'I HI; l'ul\. 'I'IU.,-. iri MuVo hiss relumed liom .n I.M> |H, .itite j i-u.iiniiU-o: I at M uml ;>'iS emit I) l.cl",1 1 lioldi'r fur IOMIH. 1'a'ron IZI' liim.ui An Important Announcement .MineralVatcrs :anil (Cisrais in Florida..
\.1' ... About bIg wwl K'l.vlillckl tu>lnr> .I
'I 1 he tiiiilei'Hic'ii'-l I I. uuiiiliil.itL-.r the wel'I.llil In 'ul".. Mri. Ii..It. ,'.hll.II"I'II.I..1 1'rl.-t. llyID d .intikrd mllb rvuruolnlln. rP: Hi. h I'm., .in. u Ill. i i .iH-ti.| and ia. .,".I.th Pill' 141 in ib :tau I \h" n 1 i iI ,
AIM In f kiiMi ti.und.
odlcl ol. Tax A>.M.MMir of KM-UIIII: ) |:I (101111) McVoyanl I M II.I Jo--phlue Cot.pcr t..1 a ---. S.: ri uric. [ill* MUrk my 5CM vl.1 kUll. iz anil) 11 liillii Hu dlsiSiy j. .I I .luii lh lc .n i br, ::5 t'I.I.II.II.i | I I"iiniin.,.,!. .

ubject M the aclum of tlu IKinotrutiuloiiuly I trip 10.111:1'1' \.11'111)' In 1,0 t"'I ItFAT. Tit iis.t s.oIi..n io&iuit.i so : I- "A : 1)uv-ll> ] I
coiiM-iiti'in. 3 I I I I. J'n.
Mini Ellis: i.i >nu IMP tirln fnttu l : :
r. M. I'IIII'U" I. I the w..I.IIJ 01| Iriint. IhepiUe' A la1' in IU ai-ret 1.1..11..1111.1II.r f.lco.r''r. till lr.llt.'h"rO.lh., 1.11.1 hil 11.1111111. I IMa- .o lit. ,D'..ttiirut Utiurf 1.8 All' .
In Mi.u Kuloher in I fits l Ii f lt l- 1'1.111"1 tarlaiiK 'r.'H' -\HE-:
won .
"lrrlll : fon-bt the tvcbtkiduotl I.: I. ulln't".d
fiiitiily 1ssis.iurer. ,pinu lilll.I..1 I'l 11.1".11'1| )C .. I Ht .I *
A large nuniliir sir the Mends of Mr. W.A. ry. Mr. AIIKUHIU l'hr.lt.1 h i" '. >V .\. 1C. U,, eanildl: iiiunty n 1..11.1 Ibll'III'I,1 I enlilluu'; :p 'c. k.lnr' ; D. Saul t' : :I.. na"* beljjlt'ttft nI.. .Mcii-a)4-r. i; Ann Dish, *...uu "'.'"' (.1iiIsl.

.. i>. NVhiil'T ha\i cOllclull.l. witlumt hlHuuoWtettt0 r""rn,1 from a biief vUitto M,>bile.Mr. . inilf trom the I'lty (.f I'I'II ac"l4, t lot \i, and .:)0 ial.t, 1'1'11)| I .ulju-.titl I ill Wb'. 1 don wlU"I 4llazaJilH, iSM* gun*. "I $1.dm and* llii per,. I .. ll.ou" ..

or coiiM-nt anil uilhuut 5' M. .'. (lonxaU-i and faimh aie itthlif'y.llg | iiilloH from tile atatiou of lu.11 to II'lr .! uu !isle .V B'.l lb oi.llt ln. >lii. >ll ut.l you noUili.t"at IOIM-.|II>I. Mliiokf' .ou" .
: J'lnl I'r'blr.I Ilhi lh ll efea wilh it pall of I van M-ur. | ibo A 8. ft, ainTafiorla ) ":
auction or ""II'rVb uini, tn pluce hUIiuiue their iiinmer ..idenee at ll.'lieiuia onK (now eall d ) with a b.u.,. it thltvroomt I hit 11..1"!) at fl"W A csinV It U>. 11151 1ay. ba'S uuUH iniThri &l1 rimliinln. U ) (01 1 's, huiske *>:.oo" .
.
Count UII', .
1..II.u.IIi. .. .
before l'em..I.III" ) fr'-.hlc | cltf *p. In .tk I 001tmunti.4. .r )
Contention 5tH u caiuli.l lie (or ties oilicc (if I :.o"mbiii Hay. Mr. K. \ Hivmw i .table alit plenl "I no.nl "I.rl -S. j.o.111 Jk about. ID ut ttttlI room WS, mu*
tialiHurir. ''Ij.'cl. ol sour.e, to the attionlit lib hi* family ba" moved to 1,11 kiunmeireldciiee \11'r. ex 'elicit hu ntloii, \Ill be rentedf.heup S 114---tIK.X-. uj out aual kliLti (o go to:' .
couveuii'in. liii." I b**. bofo rrHularlv -- -
that Ifrs'hitfludsl. four in i leu north to u nnpoiuibkpint I from I to ;a ,.... Sill (
.I ) the atone kUiil will un 01 .uuwliich hit ", .1 UiaJ QuaIl from 1..
piiiihaun
C'"uII11'r""r'r.I'bl the city. Mr ItoKrt Martiu. .I inililetltiite \ Ua d&y. tutd kin clirwlir tr*+ ln mpftln. HENRY C.WHOLESALE
)I'an. 10..llull.i..t. will itvuip4iLfatoral'ly' ss ISle .uKhirwild ,\ Th... fti* IL. |>liilo ftnj uini>if4.t ,, CUSHMA1T
uoiliTkltfiioJ" aiiiiouucc' that bl will Mobile, wut here for a few di UfttroMM*. &nt I vlllthkf.uayftu .
) I. .\ Jr".* rMrftit ,
)11.'Ur.4'A.y. III thi nty for twki that amount.It I
.
be for t.> the ulliivof loqulrl I ItcrHo, llht'(! |> roo v*
I cauld"ll l"uIIIII..u )Ir. Henry Un of Mobile, fii..td ihn'U hInUly l's.iiw..ela. it.Tltirty.tisc fcj "U. IttOllAM 1iNi51i.Lit I
lkiuuerstlui'arty : 1"11 I th' let of .
lkuuty lie route to j "IIIIill: following I s lit ) u>pk U II W. lath ui.vl. i.5 V.sk tlty.55u5Tn.LI .
of KMiamoiit uuuut) vu li"III.10. \l .1 1 sli- li.\o.! .:,' Miliklui, |)iapa.. T,... -. on a '
LKUN4U1 M( ajor lieu U"llllouo.bo It.i" IM-I n \sr) ill 1 dollar "m.U) u ieuf. ..rvaiifttk of hwae, r** DRUGGIST.Only
.It .
J.I. 1 blabs, Trt-blu I'ouphr la! -> loupkr' ... .. all 'r
feLtllu( ca. wber I
For ( County '1'1,1'1.'ro i U imi>ro> lijr! ,. A bjpjiy trovtd .I i Hold ii Ulltkllg ta..t' IlUIilhPI AIIII-I klu bellow.ill.ini. t. .f..JI'! .IlUuIIt I. thi. fli.il'hO. aoui-( .

of lake the Jewi.U Sooioly ol thee itty teutlertilMi Wllcl. from J. M. ILsy'. Corner *tiiiI'. I".III..U..tuuII I .ft atuslIttiskual fr ftimriilr
I
r many frl'II. /CIU'UII ,. ) r IboluMbl W4ltOMt IL* *tf U. Ol 4l*>
lug 10 the ]lul,11 that en r'li-xniir aud Kuicluimer ui' >ulightexeimion will Ivy> .- nuiue.' Amber f'r1 I.. :.!**. '>*teivIU
(
Ibll work .0), the uoiniuatiou of Mr.Juliu I III1:11 I lll'ra hIou..e )u.ic, u1r.uhtI.W ,', W. V. BAftftiMOB, D D : Wholesale Establishment West Florida.i.ii .
they Uautif'il. h Mmday tb.
"II f,1 ou our 54e.iu 11105 I Drug
,) '1'1'1. NEW Your U .. .
it. lousily' UKOUUK tiiilK'i. I'rupIII tI ASS4ti. L.n.liiu i
'rlll'r 'J'n.a.ur'I. uiiht. l'h' boat I.f th- wU-irl at xW: '" e ci ut.\ill ip-t H bIte kUlllim-r' ., !,. rtlle*. Wu..l Ful*(,D Nl5ilO5 I
.
fouuiy 'iK-aouii-r. i'eillsL 111 1 l'r..I.t' to lb I.if". >4MIU- tot ,' ut.11" ritl.KN'S: .\ISlt'.t;. t 4 otrlt fti,:q*f i'1"I'![< u I : ) : > i'Hni:> % I 'niYs: I'l.it..rrinMV : .
fiun.l. ot K.: J. Jordan uulionnuu -
'I'bt many wheiethey enjoyt-d "';ilbathint 1 and ",' will Sill Tint llkkf in tlie. ( ('ells. V. .O .-r Uiil (M, kx J .1. Nut '
olliet- "U41. titty ) uKiltii : ALVK lIT .
him u' I candidate. tor the otCouutv SIalol. CI..m..h. "Ut 4t. : \010 ,. k..1 f mf y ar." ru/ula in in* -III VI.III I IS-
- 'Ireuiuri-r, ulijei-t the action s.f| '. Alter ilu they .ti aiuud out I. .1' Mi-uutt ituUuii \alel. \UlrIU.t"4. 1rui..es. M>rc, t'hivr. 5slt Kheuui Te ttir. wurtl" ..$'.10 <. >F.,1.Ili.y ..,. I'Ui.iao4

fbi ..euuilii4.count) IK-uni-iatic' Couteutiou. the Uulf and ritiifueil b"lu" itt* eli onboard ( | ( and illi. t ..nil'.( b.'Ht5J544I.- it. 8 n
145413t .blllllull..rl.I. al : RUGS
'hll'I".tlhlll. D1 r
lil.bly I..o' With their tl'. 31 4 u) 40a. wW 1"1 $55 "XI'. SiDe .'11 ,1. trult"P", and poaititrl uun 1'ilen, t.aOV I-si.. KmTH k T OOLUk. !! $
lie l'IatO. a. !
J ill of ?
u.l I I It in .l .
to & ""r..1 ,
11.1.41..stUe l''I't.1' ,", wbodid all iuhU uuil.rhIo. with .I.\ul.Itk.( 1< cuaranic' 15is.es.4. a : EDGINES, GHEMIGA
Tlh! ,
e
\ annouueithai reunek'd.PTiee2.eent nvrc in
The | k'ttipirfiet <>r mom .
) .
.I.LI
Ul .. I '
ho uu er.I"I.'tr"I'I.tllh the ulht-u olJiiktitMi .|Ilwer. to make. the trip it 1le..III.U. Two dijlar buy al4imelork. lu.r..t..u.| b'x. Kor Iall 1)' Inknit wuM ha ISle*"M"a J hnrrl rul. ti,*I h L.>
,rlbe ru.iciin uml !I..r tin- 2ndJlUtrltt Mrui. Kutiuit: Ta) lor mtto Mobile Jrug a u. Bvku CCM10Mis. I : Yaiicu
"t.f.
-\1 :
( IViikiiuol.i) ot uauihiu: C4iUlity.eutsjee lately to attend the eouiuiuuttiiuuut iv. r- Kite o'Ual.w ill buy it I'biu* U-4 aut of .MIUUlkil 5 \a',. tlhlo.- ,, Lll', thl/le) !
I
; tu the m-lion ot the iKiii'KrulieCuuuty % \\ blu )jU want to ( Walki.VniUrtvu .8 e Ad..1.: ,1 TIII; ri\isr: .
Whore 1'"u" ,111
LiM.oftbd crsiit''o on1.0l. CITV.
; \.i.tIUc.I'I) 11".1; Ilie. n..t .IHai"tus4J. .Ilrr.-t" g thai 10 aptnx-laM \ i > TIII:
toleltul.JUIS II. kHJ.tIl.X.31iI.L. tLsuliter.,51ist', Lucil. and Marie lai- >er, and iutt-ktiijattf tiii nJiup.ui ih l N. rUkaur,. In YlIY AM Iih.ttl.hI I I'I
Uuui ( : our l*Jy oiukiur bt I .ALWAYS IX
'. I *u4 et-t he lia S hue ui silt itl i, liu>l b, IL,. ..11.11.AnJ5
S n."albur J. This I' aaias'h. tcrwl. I ( .
JUI1C 's'. I"r.lrl I'UII" 4rlhlolut) .ai"4 i UlU ol ,. tM'. ... I I I In- .
Kla. I | PiuIv.1'iI1IUVijtNS
\ lW. krral .1. ari r oiiHrr.> Iur
01'111 |
54i54l4atIf.
tu.f inHurl. "" .
ceflq'55a15s ) .... .
I'obiu uho ti.i< luva very ill lo week, i> itt J. ) ll I. l uiaalnralMf i 1..I.
I ,1)
Evi: oK I .UMM.K.ULJ.11110IU": .. :
lila a.I t-jiidldale fir the .JI. of Ju.tieeolUivlVuuulorthu I little .tLr. but will not tie out for 1..1 lao ctta lute our Ulnilui.". used ; .tl"r kurauvt 1&\11.)iu thv fit). cuil-. lrrn.lo fcrr-drbllllv.' tfliiu-u J>.a Iw= l'mtTIJt.I'J': ( ftP. DUTi J.t1)

*'ir t l>j>tik-t oti.HtfaiuUtiiuiiiittikUhjtfl I 54 !
.
Ju.Lk. % l- jem-lrjr :11 : J
( (vpairsi
to the gtUiu of .) Ub IJVrf\wllbO' "Ulr.kl.wtb"lu"I. A .I..1 I I I XWI'
tut i>viuoi-raliuCouuty tou\eltlou. ituu. I"bol' of Mobile iliix-ei-, 1 juxHtteilUen | 'U.) you leute "Ib 11'1) 11. Uo to 1\\.r..u.* >ur"r' for Lt-Coutr fiI I..I.8rr'ii'w Al ..(a l"1'4) lkIU",. CUI''I (;.\tUJVtf4DCCoIUUJ SUH. '

Jrwckr nu tin' i- mi I l'"u yrev. Ji.w Vuik. .u..s I au.:, .U'OL\. I'I.UUU,

10'11i


:

L