<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00418
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: July 11, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00418
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
( I

\.J '

1 i
_____________ -A ________
"
ir I i > NOT TsKIMll Illf ; ',/COMMERCIA\ i" 111111'('. "nit*,'nlHlor I I' anI1WUII 11N -' ACOJJ' L\ pjIy, C () )\\j'[ \ illC1 I \1' D Ai ADVEKTI8EIN COMMERCIAL I UK

.
l l.t..t"I llt'lI'MlVI\ |'I..rt'HI'll I ,I.M:' | '::011.| |vl o .1. I j IT At.UAV- PAYS. I '.

-

----- -- ;.. :-:;.-: ...a.:7: ........._ _...= :;VOL. 7 I'KNSACOLA. M.OIUIU.> \\" KDM) ES (DAV, JUM 1 11.1 1SSS. NO. 1 Ll 19.!)


.
_
po
-
-

1oorittt1,11,1iiiio-tit ;| Administrator's Notice. ,\"rtIC'rll; -i'ii- \ MII'I.4. I :'11./1 110 \ri-if ll.\Nil.li: :: ,tint HIO.P .p|'vinjf III Iho Mcxh-an, : : war

.. ,,-. At-tlon .\ L itt II.t tin,; Nnlloititl.Olltmit, I i','.itrtillnu I Init.ti rut itll in (In- ii'uul.ir, ,citiii'i, iniijlit l I"- -.till: i

-- ; AH |.<.i snn, Inn h"" ". n> .ill Mi'I' ilt'iiMiulii, Itt': .. ttc.UKUIIS : \\" | NultiN ::N. I'. ,I lu\! 11.-I in lit*'r .i-tvi'tl, out thrlr "regular/ tpitn :. I
OlM
Vitmiist Uit-i l.tt-
Ililllli'"
fwlllt i'l
HENRY HORSLiER II I I.t>lll\ ,,10"11.,1. UK lift''" .11.HUMI ) I July I II.I -Tho, XiHsosvlioXt ) Sli'iln'il" |, I'lTi' 'Ml:Ul' ("rnlnivil i r Mivlrliilnf ofciiffai'i'iHi-iil: I or I hixiticcn i t t \ honor. ;, :

& CO. ''t.nl I t '|.t1Mlll ill Int. 'IllOllt.tIb, nil 1 Lit-linns. milllIIUlMitll."" "I, tl I IIMII: .Ii. I <1 ttungilochuPI t : \ t th.it. I t HIP teport j |,ilot-t 1 lln< ti 1111I,' ol 11154'; | suit "'l \, hill' ably' ilUch\ iiv'Pil!! within! the nii'.inliik': I

..t iiiilittU'1 li-i| III.i i- ."'.1! ,"- II' ""11 I4 i-il yosioi-tlny! of I lie ( ioi\'in i.in I ph> n'i.ins I: Wl'lll.lll.l" IllttlL'Cil!! IllTO 1"\.1)\ t ol the IH-UIIOII' ;al'l. %lit'ii I II,,' war I

-lIt"I.t: :!:!:! Jo.--: ,an,.ilnslinil, mi' .tli,'Ihlo." I l'l'I It.. I'.uit'i: fli'lll\II l tint not wliOHtloiuloil ( I he I I.UP: Iin ','Itir I'rctl-" Th,' i-XiTiilinii" t I nil), !Jil.ni': I In | |1u1.> ,'it us.i" ,1.I Mr. I Itmxvn 1 I Ui-pri-svnU I :" t I I 4I
| 1. Illfll I I" IIS HVI y. lit.
II|1'1.lit" lll'lt'ill. : I'I'II'k. won-In I i in.in: }' vt's;potli I untiiio.ItN t lull' mil .K ultiii'iKi'* ln'liij, { :(limittiil I n\e, in.in the Kii-.t' Vii-jjini.i I DMrift) .. \

SHIP:: CHANDLERY AND SHIP STORES, 1I'A'A II.: \\'H";;' :l.ksllT.A ': r... I 1t sap i I It ittlt' -.tutuuul I that: t I ImloptMiilrut u I"tri'iiipil| !1sI}' |.t\\' MlUvl: on Spi-ii-iarj-VII.H' : S.iturtl.iy I In it l

> I i-Aiit. inpilioal\ atithoiity will .how l In :.1 :>"'\' ': |'|' "'. ', WI'IO III.lilt' tollu tvspe.-t to Ih,' tnattirnt \\'ttit toll, ;!,

MANILLA KOPK) I II" IIII'I\,11111111"11, I"I.U. .I at ciii -tit dastvl I on I tho I loioril, I u'\I' HIP, I .iM'iiiof li-i4 \pirl'in or rniMiniil.i-: Hut: protrpiling', in all mtch i uses :::4 j

AGENTS FORUNITKI HEMP:: AND I KUa-SIA: :: HOLT[ KOPK: AGENTS FORTATNTOX jti-u'' ---------- --- _.- late Etti: I'''''" )r'tt I-IIHO, t th.it: I I II,,' lonoliisROIH tillA III'. XIMlll'lll'l' III III'.111111'1.1' ,. 'IlKIIIIII'lll, WI\IIIIIIIII I I t I U' ii'-opi'in-d. I Urown t will I I I $ I

) STATES COAST: COTTON' AM I ) I HEMP I : 1HTK) ( ) n.r.r.oIt'Ar: : 1. -410 TO Tilt:_ aui\oil\ At hy the ( iorinan. phi' |l. \. I'llirllll,' i-itilslili'lMtlnii, ho .lo- intioitiicc :II ipmilutiriii. into tho HoiisftAsking ,

cUii* wi-ro niii-oiit-ct. I'llHl'tl\ (10 i illlCI I 'I'l'll1.I'Mrliun : n "'ut'rtI iniiiir| ) into Hu .,
AMiCEonunu -I( i ialvani/r-il: ami\ Inm 1 I 1.:ml wie-: ANICOPPiU I> Tho : I ) 1 I hilt. Iii. i
Mc-ori. I linn
iK'iki'rpnlilishiiis.' i ( i I |1'1".1' | lii. I ilUHM I'lirito .1 1
: ) ; SUIIVKY: .CIIOIS:: AM: I (CHAINS''. ( ) : COMPANYN. : ) Paramount" Parlors" 1 ; )lt Iavtt foinnipnortl at lion :luainst; I II.I ,' I lit,. I ll-l. -. :.
\ IlllOtt tstut: |MVii ', t,
NaiN) pi"C'II.h ,'1 ami\ )LoiiilPipe N'ltliotialiitntiii list pnMUIiinj\ au --- ---
:
: Hoop Iron K.--OM\ :Milal I tiiki-n in E\: / ;
ANIIIYWUMIUAPHIU) COMIIlf.NS: \ 1(014. (titi, .lul ;9 I -4It', L.4f .. II
}
\ Micvt l 1 I r"_'1\-I .1 licetI I in-, change HII!, .ti wo Iii inik 1 I. Nlor ('\\. I'j -roumrti.ST 11111'1(1":11.( \ \: .,' ri'pott' I of t HIP tlot-lois who I "','i.. ,
lliis
I! 1 ( I I (OI-TK'K) < :, )Hi.iH'ki, .IIK"nI..r: I lliMipd, (OAKS, Milrm )P.iittoincOLD aitriuK I I l 1 1,1',:, \ ,.iI', I l'It"'I'kl.t i i Thc\ !'S'tlult ,is. -itx aiiin lu-nr lninniliov j
: : < ( ) n.c.p.. \' iinl this
,
cM-iniiii t hih'" l luiih Iutttilitg:\
(CIlAUrSANl I 11) I PUP.LICATIONSOKIKIX : PAINTS, (OILS I ::;, VAi\ISIIr: i i:>: TAU. ( \'t..o111:1'1.:! : : I i-laitn: s1tite.\ \ 'I ho I I'oi' koit, \\ III j..- W\
rncn, IH: :>I IXTUPE.VIINE: : :, r.OUillTOALVAXIKI ( ; < "'..IUH.U I n.p.. 1110! oilioi.il' ri'i>iirli t.ftlll'I, ia;iso, I lo-uior-i t t it'l'qitit' I ii'Horl tin I Ii') |.... ..||I'ui..i' :appropllliu'ii lit.tt..t'Iii sinkitijf: Iho >, ,
"( i-oinl linnIn :
I< : : ciiAurs, ,row. i lull \\ II' pn-sriiti'il.
(duns Aiiiiiiiuiitioii ;\Inl.o. W.I'i I it'si-iu-il. In- \I""I"1"1'" I : I ,
HOPE( :
; ) WIRE: : ,
An i h'lIl for poiloilii'tt! loikt. inr
tutiMiiil '
1I11'I Atl\ no ATCO .\t'LN'l S or mi ; l'l.oou. lout ainl! .IssIitIalI's., : .
Nickel, )lira-is mill, Paper: Cattriilire Shod, *, EICON'SDIAPIIIAiM: I .. l">".il<><4 i. iKi',1 ,il f:'i.miil! I (,in.'ll.lil .1
( : 1TMPS.: : ()(I n n t 4'l ,. l'fOr"lhl.-.." ol l'roci\| | ,
) PASS I US KEMIXdTOXVl.Cllr: :: ; ) >rKK I ( "I ,II.IHI1 ) .V I I'lilKfl' < 'ill 1'111I( t-ul.

AND) (COLT'S! UIFLhri: : ; lU'llltKRS: : : PAKKMISIU' W. Va.lnl\I AM ill-tit 1
: .4"c. C..l1n !lit to foul', light' 111I'\'I fiii'l I Oii) II '.
TAl-TKAIL I I.OiS)( \. I .Jllly .--S. M.\ Koolin,
ILLS: II. H' JOHN) ( ) \ REPAIRS: ; : :ANI :STKERKRS: : :: I Tho Mm t 'in on :Monday i niyht I : I i w.u. t IhomostdisUitioiis in .ill thui', ,rli-it iiimtotrKM'", i I. ii'i.iln: l i. in J til hom" :nuaUiiifja: ioiiiisilion. i !:

HOTATOKS) ( ) : A.l I'"I'I> ,P.iokinjr': !:, Mill lloarilSlo\o Llniny, NATHAN I :' RICHARIHOX.sTEEKERS I ) OlMMIlll {"4.) 41 3 I. \ of a tty uhiili I i h.n Vi"1 I I'll with llio \jn .v 1 is.i lh.lt n,' tOut t'iit. I from I hIt,' ( i 0""I"III I' of Illinoi' .*. | Ivpnty" .J ,

l Itoiltr COT Felling l I : : : : : lint\ thin rt-glon situ lug Iho pa-t' )" : I to1! rout fur mil'h iinloin' ',,. .li:ill hi I
|" > .
UAUOMKTKUS I:( : lijskm of \\I.lni
USES i islmrtf III I ii heir1
LOO(; ,
Sttllcl\\'ft'hl' :
: I Hemp, I'sinl-u1' : !: (I.; urn ami Turk" I JU'.VOEiV) MIXED t ) PAINTS I ('III\l'''', I Pies mid and\ I the I losi' of \\,1'III''I'ly I I In I II I,ii' lan c l 1'Mf, liini| I hut, ouri'U.: '. yaw .

ClMONOMKTKKs:' :\ : : ::;, Pa.. HAtiXALL( ; \ I LOl'D'S( ) I of I" t'". ton it t Its horoahoiit) i i t, I N i',tlinatcil I An it,- .i-I I II ailing Iho nceoH-i.iiy" \piipci-s. ( )m'i
: klnjr, A :>pici.vin.Chos. :( t tit pis.iji''( ( on '.t'4.,4 Iii |I. vhi-i' '\Villiains, loninl Iho 'Isonor j
MAKIXK' or LASSES!' Patent DIM k Hiul\ :Snatch\ : I'.liM k., : at n ijtui'tor of million, ilollars.: l! \ril 10 ai lo "in' .11.,< : > oncri'Mlf I II. \pi .,jat
) I Stoves t Oil and 1 I I"HIIcJ; t ( 'oaiilnian.I I Ii I Iacaint I
Ship I )) Hooting V an M a t rat \ worth l-'oiji-r i ) lhrrhi it rje
.1'1"1'1". Hootll, ISnhYl AlnKlno flitNNi( \\m swept'
Cllll' "
PAIIAI.I.H. Kri-i-if, On-mum\ I / jr, r\'4'-i i')' I I\M.> iiiuii'i"' *. Ivorlin. '

STOVES.A ( ) COPPER PAIXTS I :' : MANACEU..ii.tr ; : :. IVotn: I ilK inoorlnif-t" hero yosloril.t)' I On)i .uiii'ii.lull-ill, kiiiiun II. llio sit1ahI ,- I .

SIIIPPINU! ; ARTICLES.MANIFESTS: (COMPLETE) \ : AS.sOK:'I'M K.IT: OF TAKU iV WONMhVSCAPE ( ) : ( ) 'n. tin? "bOIlIi 1'.lun." "' lI4Cl. All\ ilay\ lininenso ultialitil| : it's ofwheat \ i l.ni-ti1"' I Hit' rnnfriiiiii'i' "rmntiiillcohilirrii .\ 'I| IIIII'I-M-< ( iot-M :Mini I 1

I : : i NX: : :\1I,11111I1011'( h.n lloatoil | in ,\ 1 ,
:Stia'ptr: Lines I I II Hook anil\ Siiikora, KMi I t pis iintMr, to :iii'i'. .\ 1'1"1' anliy l'oisM.I.I., I'.i., July '.(I.-Si mm twooiilhs

[LOn. 11001A( ( : .! II :SLATES:; I Liiit' I \Hook ainl, Ciah Ni 1'1't NEW" EXIiLAXD: I :; _ _ ___ ._ tanglotl III".... AII1I"1'I'I'Y I ) | I lann In "'"I.IIII.I'| |: "|11 :Mr. I'llltllh Ih"I'I'I'"I'1WII "' Hji, III .Slicnamliiali il II'.. 4

NAUTICAL ALMANA 's. ANCHOR) I LICIITh( AXil11111: ) ,: LKMITS.( WOOL.-.EVS.( 1: :\ ntorrrr M C.I'I' 1.1''''. tho valley of I Iho comities. attji.|< ti iniiiIhhi [ < .i (n-ftl lo, :ainl Pliitnh movnl I Hi.Htin : I 110\111"1'1': \ tnnrilcri'il her hmliainl, \ I hyliisskull 'i

- --- fl__-_ I'lii l,'"I m-ull-U ,ni.il PlijuiHlun """ '....'.1. I liavo: beet .swept clean oi'lhoirpioiliiel I r SI-HUD" Inii-tt I mi Iii,' t-nhtlily. "1,1111111", hfttchi't.. :She; ,: I

Shipmasters)) : Will Notice; I t to t their) i I Interest t our AiherllMMiient.Everybody I ', |'iiiiiininri> in IIIIKI, nt II..hlo. ht'. I*. ::111"11.111I"111111111-1.) fur liiftln-r, 1\11- h :is .since, lii'cii" ronlinoil" I in I tin* con nl fpllion '.'. I

I IH.iiiiKiul, :." .-"tM.' !I..' ir |I'ii'' IlIIIII.,"! The :Miilillo I Islaiiil: t Tie Company: IVlTIU-L', .\ l lit Illl' 1',,'.11I111.1"1' I llCM- \ licic" .us alliiiK trill.Vlionlho
t .,.. I"'''''''''' H'\II"9'1' "I .Ih'w ,% ( lost fort II thoiiHainl. I I last ni I I
t ht
] Large and Small Cordially Invited(1 to give ns' a Call ,.t,. ,.. "" I"'K.I"' ) ye l : I !g; I 1'1",1., xl.Hlt-tm-nl': lh.it thn eP.iit.ilMM ,, ittg |Ililrll'I| I Allotnt-y ciillcil tin-cusp toil I ,
lit, -111I ,:\hl,11II! ""P L.1t4k: ). :Xinnhois' ol I tiosilosami i I
\ \
\ii't-t Mniitli) iiii'l .
\ 1"" : ( (C"1I11'1I1 IIY Iii Irinl il uiis iliscovi-n-il llmt !
1 _. \\.loljl"K iho Coluiiihns,, \
on "
-- -- -- -- A ,nun i 1",1 w.111"1'.1"1: | r. I th,' noiinii u.is: a ta\in<; mail),ic. Tht' *

Cabin: Passenger Steamer Willie C. I B <> SSC:> 'S Xoilhoin loail running hilts' I 11:11'111.111: I'liinil, -t till lh.it, \\ lIlt (tic.it l't"I'I.| Iri'il: uas thi-tvupoii" ) '" .pc"IlI.IIIII\, \ ; fl
on 'Ilii-i. ciilo an; waihoil; % nuay' :amiho
in lliat: nUiri.i! hi il'nl not lit-lii-vi1! 11 tin- \\oinati ill In MI-HI, (III nil ins.ino:

loailN tnivcl.. iullnilol 'usp-ml Wnl'il, 'of I'' It inlxlil I" n.Hisf.irloiv: :..) I 11111. ., j

,.,uI\. llii- .. .. ,-, ,. ._ -_ _. c
Mankind I 10 po | | "-\ t 111"1." lull' il' ,

c1 Blessing The l.onlsvillo. ainl (Ohio, I ii\or nuiijiint \\.ls" "ml .111..11'1..1.| | | )' In I Ihi- "".IIIl"-
I j put' ( into opoi'a lion lit- hiilh wa:
1'.1"1111111'\\ it \tlll ho' si-vci.il tl.it lit'
iiu-iulii-i, of PullainiMit,
I Minitii', ul. I kl'r"H\'tI'| 1 It I'H.SIHMI nirn-
\ WXIaT.aTr: CUR.E1 I'oi'i) travel U. reinmoil.' \ =No Irani.. h:.H ll.iiii'.l. \ dv C tl'lloiiiicll) '. in hi. lottor Intin
\\ .\ 1 1,\ .I lily II.- 111 .
,conn' I'loni I tho ,'.1 .t on I tho, llalllinorottOhloslinp.Monil.lv I I hi."I"'I1.1 '
I It. C'ii||-lllll|.llnl/ | : It \\ ill llnl i-illi A-Uillln, 111 I 1..1 I ,ill ""I\ tilt IIIIV |1.,11".1'' <'''lll 1 Iliu 1".11'1'1', this tnoi liln::, th,' nousatfinry" ;n having' iiilvl-M'il \
II II I l 1"l malu.h i, I'l i 1' lut I ( ) : $ inotuinv,, ;, Tin' li-tlinul, .illu.l-il tu Mr. l.'ninliir-i:, him .to I :iko, ( ho ooiiixo p-arsncil' liv him
)
I (IlIwllul' Silcm I.. ttttlirlv umloi, tt ::1"lIII.'I'h '" 111'1 in hi I
sint uifaitist .iho 1'1111.11"1' Sir
;.c I I Iu.u., "" I JlOHKl Illi' tu llllkilltl 'Ill's, :.llnl ,ill\iikl-il ill\ illi! I I.It'sitlttg i ,, ; ,
:\ havo Ictt 11..1.hlllll". -'. I .
1'1'1111"110"i upon ( In.1., inlli'iiT.A i (Clriilcs Uussolltml: \I : ::Mr.I I |-'niiik !l.ock-
I >v 1 1.1. ( 'IIC1 : ---- 11'11'1.) 'lhut't'\ ('ciilli'iiu'ii' hitstt ,'t'ur
,
,
S..1. i
H.IIIII. Iml liii|>roinu.WAIIII "I'onliTi-lirt' WII. uiili'l'l'il. on I lhi'

I 1-'i M'lci if ill I p. H.., ,,ptl'.ll-,' : it, l' "1'if' :i" Hl-kllii\MI, l'l"in| plll'll.'l.' .It I'll 1III-.I h thu." MnllDItlii.niiivlilt .tII Mi' ros July Il--K.imlil: '\ 1.111.1 Im leitiin-. \hill.\\ inul I 11..111I111.of. pronoiim-o' I O'lioniu-IlN -t.II..lIl'lIt. iolOIPI -
I i-liiniiriii", ': I..t. t i "i 1111.1 I all l t. \ < i Ii'i i ''.1'Ii.' 11141 ui .i'<, inul I".aH i .sI'I.I. |I' twiiin .. ) a ml ('\ .ii.rgertt.iI.:
L e tI" ilLS r.is-.iin.i" ; III\I/HI: restoil tiiiuily| last til, :.:hl, ami, as a ionHOiiuc'iiif 111.11.11/:1.: SlolI.,1, :Miisonii uml. l'ny-) .._ : _

-- %- wai icpoiloil Hiinic\t h:iImproMil -toti' ul' Illiiniitvi>appoinli-k'" COM-, If IfC'IIIIIIIIIIII
I Dat: h.k,'.
"I'II < ) U K.. V. 1)S!
.,-..e IVtutcola, I JlIIi il!)' 10 a. m., :ip. in. fin Wllrl'llI,.t'itt. except sntunhi I )', when" will I I I 1 III "ooinlition,, I Ihis iiiiirninn. tct't'ss KIM.IIUV Out. July !9.--A alight
,
31.11, ,o nt H n. m. I ''r| | l<"|1.1|,. III |I"'l'1'1 Mil'..111 -1.111,1, I. all,)) ,In .litll\, '.1 l its I .III. Ill) 114 II id'hot'. \ :Missouri Hiihniitli-il, ',,, u icpoll |
J.*",.. WiirrtiiKtiin' n. in.. I .t'. in.MI p.so uiv.uii.I : .I".k, of ,oarHiiiiuki|' : ,>, laslinjr: : ncaily, t '
inl urn-LraM) 1'4'tlMalIt (Iii) .. III.. :2! 1'. in. :ami I 8! p 111.: nnlnirtnn I am,) 4 p.m. A FEBRIFUGE. I tliit.iuri'i-iiiuni: on tiniiKiifiillu, : olio niiiiuto, ? was ftlt at Itcllcvillo! f
,
On tin) ni.>rntii',' Hint, iti-nliii: lriw.| tin- Monnier will touch nt WIIII'I/IIII./ inn) I will KIM1111: liiili' > lilual., .... ,iinlif. f 01//lihiliiriiniliiiii rat Hppiopii.ition, Iill. -tilling' : llut llio 1 1I
will muko ,tint, rinuiil, tilp. ti-ncliiiitf ul tiu,' :N- avY \ :"1',1.! \\'ut rltugt'ui.: I'mt' liniran-' : Moiloo,! TWI'.I. 1111.1 1\Voiku oi'lli ahoutII \
,
,
\1. h.IIII 11t""I..1
> u..t,111
'I I lir I Mir.t I (:,phli 'mil ,1'1./| 1 : un KII.III) "I 'I'linii. II ill) IIH' 'I I' rii.' 'u l Iy II point ol' ii jit.t roiiu-iil I,1..,' .;
i" xv.is
.
inul 1'1'1 I'lcki-mt. loturnlnu'! tlirit to l'iil.ifiiwli.ul I iilmnt' :i in. ;
"M', 1'
JI t "II I' -K: Hi'ii .
|PII'I' I I o'rloi k listN .
1I11t1l !
ostivktist uf Hi" tin Himnil
In
uf w -1'111"1
" Ill $Siitmdiv i-M'iiiii; the si.. inner It ill "'lilt' )I':..inliixlulil' I \ValillK-l"H. at Ho'clock 1'iiilj I-HI HlllflllllllOlll lll.lklli: | > illi '. '
wmiiitli-il Wlllliini, .., I
&
liihteao of I I. Murplit' eulnioil III
II'.I'I\C: : ; TO .n tIiIl.: '
dni'ii I''r IIlIln'l"ht fir MiHHcii'-cr 111111'11I",1", Knr Infnriiniil'in iipplv\ ) 111',1 I ,I "r tulwimioitr.Mlo. < sso' I'-lllll &i|-lilUH. III! I Iii ...1hl"1; I Illl/ Till l"sl, ol + |Ifali.NI' lot' Niii 11:1111111: iiihlPCI AII.II'I'\! \ .It \' < 'oiItilllloinl..

lIEN: lilM'IIIILVVh.SPECIAL : :. I IliiiiilroiU I "I ffii'1-i.li.fki'ii: in'niili" "i" ,' tin. |1'1''' n"11" iu f Ilii-li llvif. mill tin.ir nl..,.. .IllnKI'U U II.kl.Xs. I" ti iinrnls.i \\\' VMII\I.IO, >; l It.> I C., July s.-MI-U./ I
1:11I1.: uIuu.tu r. '|1"1,1" i-iilo)'iin.nl' rii.nltlit I.. Ill f .o'llll;>oMi| 'I II .MA.XMM! ; I I' _.
)t'1,1"1\ .. .. tilS K.IU.III-: :: : l\inni; ; h"l.t.IhBI\ ''Ioc lion, has :alio.nly: ln-i-n in'ulo' in IION| (' ,
-
avtixstors: or ossols t'II"I"I'1: ill.\.t\ t ,upon' ( hip..is. .ili-spaii( 'hos of Hitpioposiil lailioail: i : I
10 un : I'l I ni.ir.ill. .
iiiiri.n( :--11'1' I.KAM i: inuriiinn I 'r .\ cirrn" i i ,ni- TUIin. >n. i\i: '.:. '. .. ...III"- <.flhe l I ) Illllfllllllll'lil.' kno.vn > UK. :Navv I Covo Kallroatl:
Ilur..isIi.ig.' I thu Mfll-klnmii' "I. I
l.mjiNlllllclllll
NOTICE III..II..I"II"'I"I. | i.l.- "" lint, Kii'ixnli t I..' M I ,ili<'.11. \\ 111'101| | ; K.1tIll) "iini h.,. us'I III I II I Ut.h H.iiil: (.'nttgll'u.': hail, I n i iri- ,ippli.pl /Iroinluliili- to ili'i-p. wator at I'mtMoiiin.
nil .. ,, | IhH |'ltc ll Ills VM'll.. kll', ''' II | lliiiuiiil |
ttiiitt' tutu firfrt tinili"lnil' | ii |uiuIitii1i.t| t.Ii. :-i"l. Hi ituiii. Miil.i. in, i lif I MIIII.IIIIH '
II "...1| HIII'|iIy i>4 s-poi-H inul Kio: liliiisot, uilli I Idm.V i jIII.I""inony foi .llu i-i-\M'| > liiH'iil' '' .\ lull./ 1"1111111.,111",1, \

( "H'. tutu tliiHM III in' "-,1 ul i'ii') lilt III"-' '-ieci, :-liiilthit I ConiiiiMsliiiii-r, ,if .\ ('ili I' in
:IlO""U.: "" III .,.-. ,...i. lt:' .0 7VI 1111 i ItilKl.Ami i mid Kyo; lttnsfs, |-iiiH.\| inljiisii-it, tt |1.1 iillinili.i'l. si.ili-il ,ihiit, lhi)' hinl iti-tit of u ihrouijli! iho. I iovoi'iinii-ut IP-

SELLING OUT mm 'u wm.l I i It. tlii* ,mliltnl.! I lnl.'11"-li-il i"iiiiin'll'l| ",n Ii m itHM-itnl Iliul, I 1,111 ....I.. !II Hint" It I.. lliolr liili-ii, l In pull I mi |I'"w A ,,"du.I.I"y! h.III'clI| K"II"I''u'l| l) 1-rvntion aronml' Fort :Morjjau.:(' In-

I lilt t "'111. L',llllllll', r.. >.."',l 31 I, Ml' III' Ill V silt. that Illl, ",.'1"1 III, Its Illlll')1" ." ml, IHIIxllIXttllll I IK- ,unit, Ii,,,,, ."...lr"1.lIth ii' "lIhlll'"lr..r .11'1'1'111'1'1:111',1' : | ainl liiillii.-i :tnl MiotiliIn 1'1I1'1IH1 ion, h..I- .ju-l (icon l i'crici| InlitIroin
I II'r., 1'".u. .l'i> Illllli'h I IlilM,; I.. ...t) I IMiiiiiiiml lilHini ... For 111110' ,"ly nl' !1'<>"' A
c.'''.*... it-'i-lni ,: in Hit'. na'.ii ic "I'a l snlni'ly tooiii ( ionoial 1"\lIlla.!" :' ; at ( Clili'sij: ,

-TIII:- 'i'iiirs'i..ili.: ::: : :':. ._ .'ii .:;.ir-iii.ikiny: !: linn.II who I U ut (tho, hii'.st of the KymlicatiHwhii : I .

'I 1'1" illli'iili'l I I III'| Ibmmi lilt the tiiiiniil.i ul' 1'1'' fi I'lifil.'r. In M.. niic ,",.1 till I i. ill... ; !I III lliINOHCi.IIIIN.: I I. "1111'1' in.ikcr-t' ,'""JI not no vIIKlkr h pri'poso to hllilIU I lit' "0.\11, that
Entire Stock I'un li.ts.' | Hit. ri.iisuii.i, limn tlii. ,I.nit I oliniilt, I I al'"'1 III'. | im'tiii'o, tli i-. 110'I; \ '"llh'l I'UKil Tim'' iilumi HIIIII ill pnielniH.-, ,, int.01ubicli 'U;'.ir fllllll HOI ::)Illllll' it VV.Is: hut :ill Hit-ir' jilini' III'"- porfofli-tl' ami that
Hill' WtlllU-ll II IllUllt; )IH' tilt tiii.Iu.'it| ill til.' '01"1.I .iluit..uiiil( ...4I ., hlllill Uliill. II HIM, III.' I I' IINft.vnlu will riiinpiiro I 1'1'1I1,1)! t. lilt nut .
|1'/1'.'., I th.il l"i i. i fl': 'uiu i'-i tt,,III" "11I11 I I ar"III."IIII,1 ts .1"'. iitln-r wilil' In tliim' tit') Im I tultttlnil iininnnt.Il lii'iuiisi- they ,iliil hot Inur nil of tin as .nun as i 1111I i 1'i:1.1"1':: way Hlmvo Kliiroi --

-c.It'- I t-ontalIIH' Hit', MlnwIiiK' \'Iorlo'ly i.f t"i| .. : mini'inalion, that: tlio, ili-p.il'Inn'nl i'.null / ) lo I I-, :,{ranloil thry will )hi-gln
pu'I .Il.1 ( ;
\'I'll lie C I 1.1111 ''H', Kclui )I,.l''it iii, I tot utIull,, Ifitc.Kyitii. f'oll.IIII..Ii| | I,ttt.

IAS; i mixi: > 'nil Tilt; iti.ixi.Mi.Nd' tJlt\\'tU"'Ult' : ; M\ .\N\:' UK' iiuii.i.s: I lit linleliinii. Trolilo' (,IIUI.I'r.| | It.". limpid. '. : J: iiiovi it i u i inn ui'iitin-ulii I Iht'Sinil -- -
BOOTS ANDSHOES InV Ilifll llfsli i lit In II ; ( Iii. M Itnju lllllll.lll snit. III Ullil, 1 II'''I M ,II t'li.iltui. lllh'lill-| : till I lllioiisnr "|*- two I k nco well., tutu i.i... IH.II.I\\ ... \\' is 1'1 sulfur ,'. iliiinriiilnifiil. Hi ;Mii t '%i'S l'a I.1151 Aiipcitl.
llu' "kit,. .ilrli I.. liliitrlii'n, I' titjuti.| [ "li'., I tutillntv riiiii.li'\iini| ui III' I'II"IM: ; ttI leu rur. : 1"IIIII'.IIIIIII"c- Si.. 1.1""li, Mo., July U.-'l'o.ulav
tillNl'.lr.> I'Mik. Illl II Hi Killlll \ 'll'MI I ll, K, (II Ii.' lllj' I Illl, .liM itI.ltit't'| Kiit KIIIIIS 'I .1 .t'H.|| I ) III.l \\ I.klt .liJ'l I oi" "'1111.,1,| to ayi:: 1.ittilllll.ll I.
-.\'.' TIII:- I.,|.",111"1'. .....1 .,11.uI' lluIII. ;"III}" I I uiIItil.! I t 'III llllul' IIIIKI ll, lliMlllll-llll' I Kt-ll-lll fllllllIlirlll I i lijt-14' I II.."... )1 ,u.lo SIH.. w.i Hitlinn, as't l iipail I hv ( iovirnorMooiohoiinu
iliU-lr, 'N (.I| the Iroin,
rouiill'
us .4, mail} \\.iiiiiii.-Htiiiii.iiikiiiilli-iuk: '' I mi- Ii' Hit' ''1 ,IK.lnlsii.il p ; .K.I .. mllMu! (.niliiiK: lioiMii. 1'iiip. /i to hoar I HIP artininont ol
.
----- -- 1"1'11".1'111'1'1'1'1' i.ltiulH lori.0-rllllll| | | si:\ -
New York Shoe Store. IS KM: ::A .M HIV. IlK'Nn' ('IKiril: I, lull iiiiLntiami hi) i ""II'IIIllhl': Ihu the 41(01( 'III-)'" lit lllljll IIliHiLn' Illius

nil JIT, "TAIh; OK M.IHEIIIV. M.ivui-ll. 1'1':1: ci'iiiintilaiiiiii: ofi.tniciKiIni -
{ ( ) JK (. ) }Ia'l' .lillllllll.t'I'( :.ippionulii| l I thii inniilir I of I Pn-lli-r but
)I ariuit't Ann irU-ini ,
j in ttlll I'II"'I' "HT"c\ 'lii'Ii!
: X:<
\u. :>. l 11..r".-,-. I Iho. (4ill\'I"IIII' iciciM-,1\ Hiirh inIKIS
:UT31VE13ITO: nil -
: :
3STO
: ,'iirl llt-nry 4 urlwm.) III inn'\\.ui-t rid.I'l'oAIIIII.1I" I I
ipci I
I I .. ; I ( .; ( ) 4' -' I I ) nf ;appl' iciilimis' .. luVIihl..ttui' ami
Ml.lur| | nic 11 Iliii' i.iir np-ntli-I i ,t-n, .il liuiilul ami noluitlistaiitliii i ll.itih'sliiinn'iit .
The Entire: Stock() .Muvf( be :Sold in TlliI'f)' Days, II lit .1 till- ileftlilll.ini. t"'..I.It.. !I.. s .. .,11$ lii. ); lollcrhoiii\ i I t all I I p.iitu i of I llu SUIn I
JII'I.II' ii'-n nl 1 tlni it n'l mill ni.iiliMil, | thu runltaiy, htMI| | ni.ilili -
l I. V\llUtlli, itui.tiiutt ..t .lljll In 'l-i'iklllk', l t.t I It Hill I.I .uiutitt.: Illl .IU"... |1-.1"! ,IH ll. Hlllb ulitil I I I. I* h..III..I..I.I..II."I.'I.l | .lt'I I inlui'illation that: thu iK'piutmilit which hu I Ihoil/ht allornon t on g lll I totxuiniiip
Regardless of Cost sl.llll l"% t til It tiiiku1iuut: .II'J"] .11 UK t 'III I I .t..t..III III. "I''U| ,, .11111 I I' ..t'.l.. .blllt. lllMl, "'I.I.t It* I Illllll' %|.,!,'.. Il H .."1..1 I. 'Hi t iil.ll : 'In'line iH'xIiininj; : Iht'lr. aijfiiiiionl -
IIC'' ttl Xl-lll; lilt I.II 111 Illlputli 111. I' IktHLKSSINCI tlinI Hitil. I It-nil' un niMiu mill n n i '''r "I' :a ilt ulluif u.inti'il inoiuiioniy
lilt he
I piislponuil Ito :slgtllttitttti
tlcui'ir" I "'"" i III roitijiluini ts't"M i 'if ilo / :
lljii.
with I I whifh t I
J11I1I1L1)(1. tin <; I''U. Ilnl''ui. ,... : BOSSO"S tint )C.. .10! in tIi.l.r. |I.... MI, II'I' lo t'lpluM I II I I I to-iimiiou. Mr.*. I Itrooks allolldlllt'hl"1' I
will I I I tukrn .4 i-..nft-...s|. ,it'l.l.
IOU( l'al"IIChil,1-' Miu-is.| | 1107. AT IIXI..1'1! ::' >, wmili T.'i ii>4il., It I. furlhi ri'i'li'it-'l,I Ii) lli" < mil.' I I iliultli.. I s ---. ad -- -- 11.1.11\11 'iiili-i viow ullhlho\ ,
lwu xvuiih : TO 3IAMh\l) HI.I'S11 I |1.1I1.1i.1..111I l n'liiitII.K MI'1"1'| |. |mli I I i' .iml I I t'a".1 t I Isi
) Palm Lailio., Ivid HII Itoh.. (01..fl.: I. ti.t> ,\ LIU n III'HI'II'i iiUIINII s V"III"I'I : its gi ii all appeal
lUlit-il I lu t ik I 141 "f I'miKiicnlii. tl I
'ilil.i.
ly ,
:;IJJ 1.otlt'\.l'h.,1 LailiuliiU'i'i' '-, 7l'J.\T-;:' :,. \\ u't.lhi .l.:''. ion SIM; In'Constantine llit Ii wvik fit u |I"'ro..r: Ihivtin. -'ntli.At ., -'- I I hi I in I lo ivo I ihi-ir i huh all.1) lirothorloin
til I I'ltltHll'tl II'''I I I lllllllt'lIM*
)
( 'III1.IHJ-\'S! : ::' :SPKIXC:; : j H iL': :&-IIOJ-, : OXI..i C'KNTS.' ,hinuU-i *. Ilim' J..lull t'. L Mt. |I.< .IHI. IIA'i hlutt..a.gP llollt*. I Iho ;,:alU.w I llu li.tenc.l iitton-

.. 1 I I Ivtlv ami I ...i.lh"I I wonl.l I I i i\p Iho t.litho !
llul' > !I'slrn ( icllis' X'w Orloans) I Hainl[ Mule\ ln>o., ( )N.V j L.7.; wmlli, |J..'..,. Apostle .lu.I" .11'.1 -''Uh"III"" I Iri-nil ul 1 I- ii'ln Kvs-is' Cm t i Mo., July 'J.-The-' g>;

A lot.of ( ;ionic' Fri'tith t'dll'Cictiuino llaml I'WC"ho: | ,-., (OXLYfJ.M) $ : ), \\ ot Iii 1)1311I ----- --- IIK.| .11. itstltlthiu' "IDI 111I lh.it Itlh \l.ilid I I itnc lil I. t i IIilsI)4s t jiiil. niolit.' I.'I
I>K tLt.t. IX'M -- -
f'i a pair. ,. 1 Ii lill...- lit). toE ) 1Af1i ra;,:i-tl hull !9 I Iii ) lIt" I'.... liut: Ii Oilior.SiMiwini .
A lotufCrni' *' COMSI-O: .S :ami Lvo SIatw4, I ONLY):' 41 1 .hl' ', woitli II..V) MO .oh".c.u | ILI < l 1 IUI)4U' CHI < igxii.o BONIFAY & BLOUNT
Our, Large! Mock" u!' r'lNKLAIULV) : SMOK;* :aiv iriiunil lo ( Hiring' I.fit'. ... ..-,.i4; ..1.1,1.1 l niuht. until I U.:! Diuinj: I ILL. .Inly 'J.-IJnl,1 I
.
1.1: t .1. u .: In.'II'I': "' 'IILEE'I': : .
hi- h..tght. ill tutu (101111 I iMh lll'l-l for Olaik and his wile,. wi-ic t'onn-l In it
-J'LKASK; !1)0> :NOT' I'OKdKT: ; THAT Tilt; .
1f' "" 1''lol'i.lu. .t-vi u lil'i-'k-. )Ixirmut I IniljiiU-nt livtiMhli I oi'n ,nil Oil .\ I liaK-''. f 11'in near hoio

NEW YORK SHOE STORE III r.-- '- liii Druggists and Prescriptionisfs, I h 11.111,11111 Illl' ll'JlHCk 10 tjlltplli I List' uvoiiinx-I :; Th 1 ,')' It-ll :a pipi'r t.i. gtt.

ill' t iwu It-ft', stinl! ati.JI:!: I gust Vimlilitiii ,'.Ihy l t'utli *.I) lug\ that they, dio.il\ for
IS SKLLINU j I OUT I at jnno* that will s-ivc- |inii.lii-r>i'* ;,11> tl- "II iConic -\1'. ,1.,1111'; F. E. HARTSTELLTIII ,
/it tm>l uulreit wai ina-Ifniuti oach ollii-r. CUik I xva. :ISO > ear old
%o. 'i I 4) loulli Piihifot "II all, .
Farly; and SeeiirotlI JJarg-aills. :- I i> tin- t'"tiitt&itu (sit it 'iou sit'w a I us j 1I.llla.1 hi-en cinpluyitl\ hy ( iayo,; a

wlidll.dI'.IIII'I utfiryin: a w M y I Iwo low month-. I 1It1'alllt'f"olll Mroator:

gJtrVtom now on the :Store will IH- < losi.,il at r \I', III. t- \.'I'I.I| :-o1'"r.I.' ... r..I'AIITl IN 14'SV 1'IICLIPa4 1\\)1.:: ." .HUIII\ IDII..-., i Iltc ill ittittu of W Ikli nire 1111.11"11 nil rll'.II"'" yours.

"oily II'" in-.l whit the grl'athllillJ. ----- p -
Remember the Stock Must be Sold in 30 Days. IJMsI III. l'lIIl.'i i ult IUIOII".I'r..IoIII.'I'n., .."..
)
l-INfc tTIt. 1'I1 lit.: K\M:I \ tl 1Io.I1t: Kl, i IIUAT H IIMIt/ hit, \VASIIIM. ., July !>. .\ i-
)I ) :) I II t1; I' \l. 'll 1t"M ho iln ni\ |Ir"l'o.i111I1I |'
HII.t.IJiot)9. Hut
uMMuN tns./I. 1'\111.11 I-1 .. u aw turiii$ *uy
I UK. US HI UK h I'"K ll.t.;\; \1\111\ : UK:,
New York Shoe Store, lH: U HM H 1\ 111 la: ,. hi MM.:' KIM .}| H ItMIIIIK:, 'IOII.KTnil AILIIt u.o: it w umluubti'll) 4 cluml\ L'ur.l.| l.iri'poi'i. to .uljiiul. ,i lo the people! of the

1\ :,1\1\ AAMI A 1.1. MM:- "OK HHMMIII.t I :. l\kl". 'un. It.AIIJCYI'J'U f.ir> tbiUK' kt |1".l in it lir.t-,'lak. I"tlit I : of Uuili and tiemI.l i .HilionID 4D\t'ial t'.tgll. u ii>ii.iiuitioii4t: aniiiitliiiont -

A. H. D'ALEMEBRTE, Manager.C. Mit.. it I nuiiifi-oij. Iulilau.) (.*r no fataliiii-. to piohibit just liquor Urlllcinin
Ol'H) )( () (tL'I'Ji( SALES AM) S3IAU I'JUWJ'J'S.OUR .
: ,..- "1"1.1 miciitiKiiitfii> in i '"'" have U-i-n ...ltltI. (lit' I""hl.totllt.: -* wa Uvorahly re-

' --- TERMS TO SUIT OUR CUSTOMERS: ,,0'\llldl1l. I'r. w rlpii'in.. ...1'11--.1)I I 0 _. ._- purled li)' Si nati-r lilair 1..14)' fioniilte
.. .
t- .11..j. 1 L !It'.r."I.' ," |- II i "-- -- -- ....,4 1114' \ II"" IHI t ill" ;31.iisueu t Coin mil toe on rJliicalhiii.; Thf

R. OGLESBY M. D. I 111...11 IU In "!!1" -I. .ti., I I.1'-". .J I "1' ."> (Ciish, or Smull'l'C', I or .Moiitlily$ ) I'uyinciits.PflojlB's COME ALONGT ELI. \ illiiu IVn-ii'li ,%ll. lifoIi.IM.tt| miifiidiiipnt reAiIi .* fulKiction -
,. k V |I.II" irN" I 11' J ulal'il'
.tr..l." Iui.l4-i1 \\'.. .ltt \,. t'i'., Jut)' !9.- Aut grtt ,1.1 10\\'. :

GUAOUAIr: OF !ST. LOl'IS) MKU1CALCOLLE :" I ---- .. Tile Fiirnilure Bazaar \\'I..I.fa.III: UIl4I.I'P.iI1& : I i-tiiii i/Iuiul/ i I. iua-l: al Ihf |III'u.lolI I.-'J'hu UUIIlIr..dllrl'.
..
'LAs-OK ;T-j.i j.YUIUIYULY Ik."il" .... llou. r antl Ijut* fur
:( K:1: : situ al. ,tin- ii-ri..ion uf ilion
>\;ili-. lie r u& the I lu- nipoiutiun I oxpoitation. I ral'.IHJ.|
"n '.tIIS; .l's) )l 1..l J\:\ > ( ) =' J' Il .
u-rior I not lo u-1 ..4l. III' nil alcoholic ,u'tvimsi
JIUIMI.XL.Ol'U I Ih-.lri'-i' : to :itt; mart r tl. --.tt. I .tot I r 108 and 101 8. Palafox St. t'p4rlineiit grant JUMI.ion. & li-junr
"t'It; rf.ili nit Ir..." ut b'.,..\-.l*..-J itb ;J1': !".(- 1&.1 l .' IE: Kii.ii IIIIK4t : : in tUo... Icsi.'it, toMU-r, who I. ; .U.H UIwwUy foreveriwtiibitiii
0111.... stud Hu \I"&U. 'u' *. ait4 j i-.iiiinj. au'l inmKnis... I'ahif.'X uuilanil ,u&t'rI .
"I'CiftU 1'4IIsI dhza "
'I. .
( .
.
Iubt.tuetIdiug.: ; Iit> .. 'C1l1l1i ..Ii t... '' IU I ...11 t'1&1.I..r 1&11&"tCl'llt. t 1..1.1: l thi-lr (cuiuiuUklou) iu the .. in I!SitCuitiil Mate in

- JUtta. I I ( luU i I. {iivtfiiMl' ) 0* tu H..,ti"ii *,f fi."tu.. "' "' -; 'IUKPHENIX l'iiile1.tjtc* unity at this tst';:!lutiIitg very |1.llItJtI .ul% /jetl I lu thrlr jnil -c-
A* 4. .
UNKMIhJ 10,1.
L iur 'u .h "Ji41." 11111 II III u" b4ti4f -
.. I lit..,...."111'.1 aau.t't'ait./ Ibe w"W/-I'"IIU'". I' tI,.. ;, iUU. -.'lu l ,. .. lit tbe t'lvll! wir touijtcr iho ii'ryice I\f .
It ia IJUiU,'" KTen ty lu l"itU-rv tmi tD& 11 iii't N" UwtU Ui.- :j"l Kry u -', <-< > ruil .. ) IIr".II..taJ tluts.St
**, that 'hut &tjtdlkKttA&. i I.1.... beat. Ipg.\1'1.1110.I.. I<'II t., tol" 1U J...,L&uaio. W"u *. Ilit' IUIUIIUP .Ui.ln-... buy bi- it ......uWtilrrui I irs ...., uimbk, lit ttu elu.tiw.. lur ....W at SALOON. the Conft'4ercy. The t'niio.1 M"ti-.. >-Cusires.;: khull I'll force thIs

lI"w..l-r cu' 1uUb1j.bttt 1 IQ 1'"I1.wIl. I. "he J'4IL\ t vM..IUUL Udl(*. out,! tilt dt-aliog' U'Ll--Uui,' : .'tLtl.Ot',4. ur.sry.. III", 1U.L( Suprtmo Court, It I 14 lIaltl, ha. hsiIII itK-lu b) nil law leglulatlou


t.


.- ...... -- --. .

i::.. .iotGM'l17I: r ..... r '.. .","" f'....". .',;. 'Ii -- ., r .'. '."' -'" .. ."", .iO' '." ." .'.;st." ",.......I-. '< .:< :Y. h .

1.... .___-
-. .. -. .' _
-"- -- ,.
.
---- -
t
1---- -
: -------- ---
---- --- ---
--' -- --- -- ------ -"' ---- --

r1t \\OI}' 1nnnuc cin\\ i Perry' City baud. for tnvo,tigitlon TIlE -I ll.MOCIATlt: 1 : Pt ( ; 1;( -

and aii'uvr.There I that athl\. t

c.O.lf.l1l'I.JJ.II.,.t'IIII-IIF.P, I'lllUKItlfHt 1 nr, Tin: : t0t.imoNo. are tonic still harder! questions \ llb $ "coniKtiti'|holt ii: bet 1\1'1'11" '):' h\lll' 1',1 furiign ', jIEIGUT'rs

F, but it i I. deemed best and, morn j>roiliii-i-. I I- t ilio lic-t irnn$"i1 "1'Vuliieli PU R C._
11 IIt I :; mul 13 W'_l (lovcrnment ._ _
Street.TKHMSINVAUlMlTv humane to let the (L'ilV' ) l! Ilgllll i1 1 (Clh.li'nal I 11.11' 'A.-

I the eay onei ilixi.fs t. I )ttth' ioti.l! | I lie u.n high III our.
\: IN ADVANCE.UAILY : -

one U-iir" 1 II j Mull I t'1 (00 fit\'}: : IIOODI.K.( : KI.SIvr: : \ : DII, ';. .l Raved 017 Cbllil'. Urt. It flu Ke I! 10J .
a i
J !fix: )toitIi. .... lio I t t the frcisrn? in-oilni;'. 1 1ml t 1"I" t ohisrli !
Three\ Months I 1 ,11 Kj-om) t the I hpaibjiiarl i i: ofthoKcimblican I I I: .. I ,II .
,
I line .Month WKurnNlicd thi ".n nrd"rM nnn nf Uu < mnuinln forty Infnutii, ) a.II cllI"lr 11,1'1 in iI,1
) i Iov> carrier, at your iriMcnce nr League of New York.. May: ntlirr FooH Bh
|ilaii! O f bu.4ihL.I--, cents: irI month. 21th : I ,Ow-t.t( .., whn itlil. 11 1..1,. FOR INFANTS and IMALIDSr U fareul'l'rln'ln.ll..f.... iodnhlih I tHl'i.llr'i.J"' this, trailf, an-l rnirnliHe, |pu 1 i' ".

Tilt WLKK1.Y\ COMMKHCtALIn : ''I-I f.\II. I Imvn: I it from (he 1 u be"I1oMiIhlC i ; an" anl'ted THE PHrSJCIAN'S tlVORIr(. IUM bwn. .1 dnrlnxUK I
atL.II Iran lndljrr tlon |wt ln ).*.. Uul 1 liatobnib its I lucy |1,1"1",| I'o (tills evtciil :am .1 i pR.PICEl
)miMi-hod ev. y "III..Ily'I'lIlnC.: source. : that the nmnufactuicrf : : : thn fond chanted" LsIIAt.4 >MM ni tnani Important v'.nt.t. .. '
I $ itjrnr, INmlnnr KIT"*. IN'I'iIll'1IcUI"es Fnnd.. II MT d rnr rhidrn life, ortr all othrr pr1'sit.t looOn. TlllUii* 1""oId. IhoBMirr prot'clioni' I our (fovi-riiineni lullItICS CRE

free > :tit (ill ipjillvnlloii, I'lMiniylvanh.: who arc moie" bigliliroleclcd \ and t owe you manr llntikufor BABIES CRY FOR IT. of Umrlty Klui hamcbanm *. I Ihls line of, policy .i-l, | !' \ wi t
nf lho Inrtltiitlon sorII
---- than\ anbody,! else, ainl who It I.nvrard Fond taInvaliiihlx >
r <+ UATKSpinonnlile [ ynur INVALIDS RELISH IT. by enr: ; in 'I'enonily
II\EHTI"I-iU: : I tar nn rqnaL" ) eaT > .IPII"'h|
I and, fiirnitlnHl on nidlc| |' ..tlon.in I make \largo; fortune t every ye.ir whe \ oUrt-t( artiDrlsl' ', and. .fool"" ,,,for rio,t.In LS all. Perfectly"' Nourish", a Bnby with W. K I'. ('o"IIM.M. I>. -hll: to Ihe bt: .l. ol free" ,.. be-I,, .DWC0S
tliu COMMERCIAL: :
flub The I than circulation dnuMn Hint of of! nny IHIHT| I In this I time arc prosperous' practically' : give M... A. 3. !luPIn... Tit Of without.. Sue*the. file.addition 8Oo.of I.OO.mim. tll JOIII'I.h'.....un.lIlu.to>liuu. rmisovo. vbull i I I bo tote nearly ,il-| I I.rOlllcl ine Km.

,'II11u.r"III",11I1 it .1 Miliuililu ndvorliKlu nothing towards I the maintcnnncuofthe IM.tnu. Mam, (Clnc'lnnall oldn.
!
"" ? nutiiinmi
It IndUnt Mam. A "Tlxi olbf-r I : eijirilI 1 1r
_ __ Nolnlmn will f
v.t'i'I': : _
-, { medium. ; I ascendency. ( of (Ii.' Itcpublicanlarty : --- -- -- : ;: : ;. all I :nnil'.n-: piidoi-tion
"lulJllallllllll.l.I'"rc Of 1 shall not violate WELLS RICHARDSON & CO BURLINGTON, VT. 11'11.
PreRsriHitn
Our Subscription' Hunks(" course : I lo, uliiin.ilo (Yen ti.iile., I alI Inr
t wiinM.nlolliHln'.M'elion what I consider to bo ----- -- ------ -- --- -- -- ----- --- -. ----
of patrons: or c.ttier. .., who Arc Iniud to a proper' principle t lbt free" I Irn.le." which I t can: 1 be 'If-'li"I..l

I comu mul via for themselves.ComwunlrnUoin. of action ; but', if I had: my way it. We have in doubt that: every Th,' sit Isenl 1,1, ,"i 'clcpni'lincntdf u IM-| I U A I I.\ only thronuli prutre.li )ti.-.Jatne' A. EXRACTSD3

\ intended, ,I for mililicRtlon about it, I would put tho manufactntersof word of Ill is true" and that at IheIlI'i'c..hII'g",1 1\1,1" Ki-i.-: C't"'I.'; 11. .hOI\I lull
must im Hceimipnnlod l loy> tin* writer'* nnmo (Carlielil.Tho; ,I.
11I1IIIIlre., s, nut for puMiciilinn, loull\M' nnevidence l'eniislvania I I under, I the lire | : in I lilt city for gas: (tllC 1.1111111. I,% f.ir' I Hie l.u'.t tnn w"'k.. I I.,. PIRFEC tADe.

F nf (jood C"II.\ I If l I. to-day rrall/ing: t't |t.ie ilk, to I'l.'iul nlHiut \lull Is guiiu on lUhtnroiind H'O OCI.\- I
to and fry all Ilii* fat out of them. J.a:11111,811)( : \ :IlL.
Address, all m letters nnd communications t Ihmllil thelnm n n.ljhlHirhimd.I multlie _
lOMMKItflAUII I Ihe Mills tariff\ bill come to the :Senate PIT C'lIlp"r annum nn it.. watricdMock. \ like, 11 It fiwli ,d I I I iirrfn I Plu of l'IllItrh.1
: gu "
I 1'.: :,oIACIII.\( l>Ml"A I") 15 111 IIhlIlr 11. 1 t hy fM fVMf Omrmment Fndorwd hy tho", h
Oucit
-I I and 13 Went Uii\iirniiient( utret't. there will be some votes ca: ,there These. thing1! ought not MO to t Ilinlini, ; out Hint I Ih"11 l-'ft( it III tin' :; l "i"t he.itatu tn de-lroy iliopolitical I tuna I'ul.lto P.s ut UnItthn Mnnll. t'ur.'MI Oiirt Bmut ItciuMiil' l.r. rnl."IUN'! L LHiiklni
the of of J be. CoMMfliciu. and, 'I.... I In,i tin! 1inni.r|' ilooo nnUontntn ., or Ala" Dr. Prlrr'p' Ivilcl' .. h1'1_
which will come whicli, of '
open eyes llhlr 1 itlnl ,
Idi'll' 011' ItKlt,A'atillli( l.pninn, f Irsm.Almond, Hnmt ptc., U nut cnjitaln I'ol."nll.oils of L" "
i. W.JIitIIAJIJ.Y: :- :: : II. 1-. these people' who have, while gather ---- nrluiii unit .uhl butt ,dl.lrl<:i. tin' 'pen) le nr.' I tie iii I li i:i vi- .o lonu' I bowcil, the 1 knee.AX i PRICE BAKING POWER CO.. New York. Cnicago. 61.nt i.ouie.EiahhisIicu.I ,6.
1)l\11: (i TIII': (CiOAl'V1'; .
fast II uuuti it nulL Hint \\KKKI.V (HMMKIIlIAI. l -
hug their millions, t treated, the. "epub- = =
-- --- -- ---- -- = --- -- -- -
-- I tin- l l.x-ul of tin,' = : -- --
--- inlrelxlitednltli t I lif u. I =
(heir humble (), that mine u enemy mlj.ht'I'ill'( t n \ noxisxivs5PAPii: : m: Jt'I\W:
lican ser
ilon'i! want whl ky at party as '' city nnd county Ill : ulth Nulunlil"" in.lorinution .
THE peojilo book who
"illicit: sage philosopher\ 1'r
: : : AS on: : zii'ihuugItuui. I'la.. I 'tt.McEENZIE ;: .
vant.t '
three cents a KUss ; they'| want cheap had iloublless seen the unwary entangle fur every nivinlHT itt I tl fmnilj i ) 0
words 1 and hitler In iii'iit, nMKXD: IKMY : :- ----- ----
brcail! ami I butter, cnfleo tl'a. sugar These are strong themselves III printer's, ink. T hill they aro true ; and it now remains *t's the antic of HIP average wouulii-lie and that It e"II.I"I.c8 .1 : r"I I II 10111'

anti clothing.TiiKoigan. with you :and your associates\: to determine Republican: ) statesman: ( ot Florida: tuh ii'.ble )II the lug ,'flght-pu' w.I..I'ul.' I.I I IT. OED TING & CO.
uulolike with a U I h.'ii outNldu I nf tliuir and Mute.Tin .
lug county) ,
) newspaper
I
has fonml new subject I whether I P they I arc reiterated I I I B\III I I l. A.I u ','al.'.
f1III
: : equally] : as (gratilying/ to \hue I )..'uuio- ) ( ,)M : "I.\Ill li' ulik-.lt li.>|1""ien, 'tu ,
for holocanslliitf! ami, )has (lnCI'Clllllll'\\' after u till) campaign: I Is over and. protection cratlo'philoHophufN.i, The manageincut add, Hume mul fi.iitnri>" The 1 'lli'lol (Ala.) I Hot Ii.i-t! .ay .
leI
r Int'.I..11I1 I | )( > : ; -- ---- I K A LKU: l't -
whole burnt ollorlngoii its i ha through I apathy: been of > In I a 111'1.(1'01'011. to -u1, lhl Itln/'I'\lie: ,11' roll 101'11"111
S.'icliIll1\1 I a your a newspaper) ) tin'imper' "hort) :.. II ymir free t ; ,, '\ ,
lIa'I'ificlalllll.u' ; forltinately: this lime struck its death-blow. If you give (tician,,, I is what powder, and matthe.arn .-* H"I"/\'i' nnd lh'rl"II""I., nnd' nlwayn | )lelllicrlt-i 11".1; ;a' I'nllows : I.
: to (a tneddleaoinn, monkey, or a can that I the COMMKKCUI.I has I SHIP OHANDLERY)1'
- I it I Is not an Irishman.TIIK : us lie mcaiH to win the victory we r".tIcr II "Xo, foe C'\'rll,1 I ami, 'hll'lllllXe'I'I'IIIllhallllrOUIIIIIII'I'I.I
ofdynamilo is to a butting I billy goat; ; most t tlionnighly "' l j.ih and tlutnHlnews '
| .m'l ,1 I .
11111",1 i I I l I I :
will do it. Are willing ?
r you !give him, full Fcopo' and watch the re- and\ JoU 1'llnl'rM I In this I tin lu "r
? Couricr-.loiinml' the .1, t .----" ---
propersymbol
: Ihl fl'l 111le COIjIC""I'1I
Yours truly, JAVKS. 1 I-'OSTKII. .utuit.-1'ahlahiaaeeauu.:
Ma'e.
of the Kcpublioan, party' and Ilht scalps: we neeil t lo I : :at I'mbelts.I, t .
I President. \\'o arc watching the game, and it I is The lionil oh'c'i' h:111 Iraile I t'mi-

.1 all olfcllO the red i Imndana! III the This circular sent every where! 10lIlallnflcllll'el' good fun ; organs, whether I hi a''k or 'mi: l-lulf: (>K.s iitiH.Mr. :. Kirx'tiinii: itin-t fall.:; (One f..c) free( trailer. < J _I l. T. : -: JIAJll ) ,,' \lll'

coming campaign' wilt uo a Chinese A. K 1 llaukui t II.IH natiunarepiitalinii in can tin more I
: 'in confidence' wa while, are mire to ixiiue to grief. II gained :: COIII'C." h.II'1 I"al

lantorn and 1 a pack of lire crackers. made public h)' ono of them by way dues not need powder and niatelicspouttautrotit usit i>rnctieal "Ilh'ill., : and, liii 111 I v ralunlalril. '1.-. who .ot: mill <;O5 *. riilalox.. !l id.1G .
think the not bo N-ne -- -- ---- -
mutt I an
I" HiiC'ctucleH )patent xpiln la'I'il'1
CANNON, of Illinois, U: tiring hotshot of protest again the blackmailing combustion, will do the t.,h.lIIlU.t e. II..l' are )knonn ttinniKlioiit tinUnited iim-t( bo "I.! l':(

into free whiikey Kelly, and, spirit\ of the Republican\ party. While work, and t the material: i is inside. 1 Iheorgan. =1"lt'l. AVe I'C w.1111 I lliis artielt.' ---- --- - <'opMT ('0.

- hays that: if it comes to a choice betmt'ii many manufacturer: wllLe I I I manly i \ltd it pair of lilt 1"1 < ri olall/cil Lcn-cs, (;il'l'lal I'i't u tessitu'-I a t Iho, ohl IC'CI'I':ilcrlo\\n M.'iiin Eitgtuut': ('0.

: he enough to refuse to !submit tu blackmail : and, tluty tu us in tniiispiuvnt' us I liht! ('on itt i-y otto of our ('01 1"1 proverbsIs ?l. II. udl. I'ali-iil Monn Itm..
and fiuc MII.t
IVeo whiskey! Huaar': : 01
Mr. Ticker I"W"I
others wlI1'0\ hold nllJcl'lhe I WI1'In/ : \VK IIKIJK: FOU: ; and with I lie, II.Ht pi, lulls( aselenr 'If 1 I 11."t II'II: YOUIIJJ -- -
goes for free sugar. It It a llepubli-, 1"11 lll :, we have! 111':11: I I Ito nan.uIhlnjf IiuuiI'. I'll (cut Mii| I'Illiiit'I..Iohuui | .
I In t Kilitur;
youth.- -
; We commend( following us lhll.U.1 I-
cordially
can light. lire until tho fat flics:, out In millicicnt VIN'HtV. lu-ri'. "If I IIU"l Is I! A. nO&'hUII' Soutu ('ou (.ulnl.I/I't "In' nUl'",
: extract from the National American ,'eru'iou-.I, ,
quantities( \ to grcanu Iho Kcpublicaii: : .hnljje.nnd -- -- --
l .
All nnd lit I Iy W
Uepublicau victory U III ItO air.- mach tie. to the consideration of our city\, 'eyiw IU.I gl.I'all.ll. ------ ('it it vast.. ('ord a ic, "'11.1.I oh I'.
.
( A l I" IV iisue4ila.: Via.JiiHt
.1.tlt'l.t. ; \ reli.ilile .M.'dleines ; .' tlie Is'Ht :.Miiilinil liiMriMiu-iiiH, ('hiatt'.. A ( .
.
Gainesville Advocate, Itcp.] Yen, andit board. city attorney and city surveyor S. Old tl" ...0. 'min.
.
to ili pend iipcin. 'Ai-ki-r' ill( iu,,1 l l-iiv-; ('isnutImw..crt, .'.
will go tip( in smoke too, "ll
the baseless fabric of a dream, leave hopes! to win by buying vote with of I hn remarks to the city mayor, wt 1'11H'\ 11111..10"8.1. 1"1 i| tip liln.nl. I II' \i'iI.inn' 1,1 ol J ::::;:'c'. Mc-Keniili-OrilliiKl t MIII-II: I *'-)ly I itt itut\I lug Ap-nt fur I Kar I I'lli l In' lli
not a wreck behind. Such is the fttullU money contributed t by thc rings, pools : I mean (for him I especially h hue I'III'Ugllll'hlefel''IIt'ctojllllkolllllr.I'"lilical' .'. I. : : :' ,'r"rll," :) i hull'i'1.Mi-n uri.il ill-.. .1." -, ----- -- --

lit made of. and trust represented" I by the Thurs- in win snI'IIS' it 1..lllalla"... !i-.i HI'alna'1'; Ilii.isU"eilinl. '

pulling :and alto traveling tu. Washing* | oil! liy J.ilinliriirl.' | lru.i-l. J I! J':1'.9: I GEO. NEELY
: .
tonu, I Depcw, and. I llaymonds, who \ !!- <>J'U CITY srit>ciiiiiisillp't : ,

TIIK woods will Iuut\ullof Ucpubli- dictated( I the nominations 1 ul I Chicago. ton city whenever I t the i h land: steal( h q lieu.- \ I I cluar l lox> and I IA"'oI.II"llI. O'J lI'; TO' ADVIIIIISIKM.Adveitisi I: : .

: ('1\118011 tho day of tho next Presidential "J)10"111 he" can do iii tuelu. There are I 11111.1 up' I in either t I House I of CongressThu ; Ihlll1I; HIH )HIIn I the ( II'I".11h) tinopen rI'm -I,":. iit' in-- 1'' >'p.| 'ulu| 1 FLORIDA SAIL LINE C7TC I IA
,
election I l.iko I the Uev. Cuyler, I Is I .. tIWII',1 HIM h"I. tutu ii l.llUilll I il \Vleniitnit : :::
votes for sale: and boodle, can: 1 buy 10\1\11':1111.\1.': t not --ingnUr t 01alone. UKlid, they Mill h.I'. II ,placo |1"1' tlit'lipaper 10 ..1'111. till" M. 1"111 -

of Chicago, they are not prepared to them but t I there aro not enoughbondlegivcrx I In t i I its opinions( on these matter'a i I itnd, they will know JIIHI \here 1.II"1, K''ualall"' -,' 11"(1( inlv., rlis 'tin llM, t... :1)-

vote the Democratic, ticket! ', and I HO will 4 our e.xcliHngeA fully I I show. Tin Inr it. Uo will I I llii'ii tztttti Ill ICt' )tll \i nl'I"1| | : wih t'I' i-nti nnli!, ,0 tin ) dWood.'li >'IMV York) t to Ptl lola.
boodle-takers I in I lint I I
lull? rnlarly.
or
) 111"1'| boilii, H Ill lint, ftimd, III" I i.itiieid u.i GREEN GROCER
take to (he woods. 1'tCsRciiii'i- .\I.I1oalll111..0: HIOOH| theAmcricnn eq1'It -- \ .
United :States to eWct a President. N. A. BENNER & CO.
I l'I-C'I': YOl'lt I'lYIIS.I : ," | at \hi. li we are "eonii-IU'd| I.I till "I' ,
Ciioi.EitA!: infanltini is getting I to behard Kxtract: from speech of .lohn ( ;i. ami hays : |1'1.' ',H-4 In tncet tin ,din i n.Is ,0 tit,' rii: | ,illy in. -IiKAIicit :
i U usual Carlisle at the New York Academy: '\0 commend I I I t to t Ih"lonol'1I1 I I t lo In- Properly! inljn-iled SPICH" an I eje ulawnare creiiHini cuvi.l.it 0".11"11' Hi.' |" ULnin" 1 9 Old Slip, NEW YORK.
the Northern baby as
on Kii-al I ln>'ni, lit In ttic t>K>". !>u'K' \SKKtL: \ Beef Veal Mutton poik
during the numnicr months., Northern of Mu! .lc, .''IIIICl.: I"'11.1:11111111.1: u Councilineii l i I .it' I r.c.vseincl are nnluii'jviits 1 ', for I HuvchlH'rjtlieSI.I ( t 1./11. 10)1111\1. -- It.VTKS; OK nnwl': (In:: ON AfPI.ICATlOS I !
T.\KI: :
parents would do well and nave I t Ito pern.ul itt I tho following clipping' "1IId.l) I liiainoiid ""pecn., (11 and hayour \ :01"C'I' TO I GAME AND VEGETABLES.
O'.ir Httl.scrili.irs I 111 I tI|< us e notice t hi.ul.ute -
tu 1 Not that we would iiislnnalo( malleas-: ; adjiistod hUt pair if i iIII t ,MIoiHN(). l.nndrd Kriie uf I IVic'k Chlr.1:
their children's lives by coming PUIJUC OWNKUSIIIP: Of)\ (hI.S properly \ I .
to thev .u.l t undlmli' 1'wlaiiii'eil .
.. I. t.. : 1 \hiI h.I\ | huu-utriiui-u' eil.'ct.d, under !Mill's A )ti1,1,1! tioods
I leliraled > Ity 1'i'lii-y nlthis ln'L\l
mUfeasance regal: neglect 01 'M" NH.U- t'iutt "lily Open :
:ani-c or (
1euisactula during I tho I P hot, 111011 tius.I WOUKS.: V < Ju.; I liii ) "il .'M'i-\, /ju|.iMi- tli.rei'rhe.. I butt, I Mnu nl >, uuut,'r 'deck, mid,I 3;>, '.2 nndeck. ( ,h.II"'I'.1 In'elo .iii I |1'.1 i -iu,,.
I i'liperiat Itlo upon I their pa' r(. Oh, 1',1' Il' terms itt'i'uuthi in uiilt .'tlii'i und, il tiucituliuuuluut "
( Itt
-- Keal .:.tAle Uceord( and') (iiilde.There iinolher, :2\\))$ S. ral-ifox "!. 1l1: ;: u'J.\ l'i.nmm <
I ALL things 1:011I010 him that willIs, aro t three gas companies u III not P Itut that I there might 10(. ..1.IIII"I'ul'Ih.II' ; Election District Ilhll"diR.f.ir 1'lh.III, ,' time nltrr\11 tinMil.srrii is not I.i.1t | lii'st 11'llh'II,11 i t i t" tlie I'lircli.iciunil. IU t'j.I

nayflan old provcib.' %\'0 hopo HO fOI St. I.onis I HID charlci's of which tt null I I forgi'ttlng t I t that: there I were duties t I U"l'I'IM.|( IIWI.il lie Hlricki 111..1 "iiiu.ur 11.1'1": kl"l.,I A u 1"1..hul\. .' .

wo have waited long time, and arc expire 1111.111 I I proposed' thr.l t I hereafter Incumbent I I upon h lllem I in I tin t I ; intcrenf i ( >1 Moxinr, July a!, l>I s. our I".III -INt.-- --- .. ---- ,li:: .7.l.2.tuu'1)II4MNIC. :1'vr"Irv.
,
---- -
.Mill P wailing and I Intend to wait for a the people.' They! intiit not come t to The, I Hniird t of County t nmmUMoii"t t hut '10 (ITU I'ATIKIVS. -- P MAR rI
lie city shall: furnish\ ; ou II gas WIM| dar. I'r.MKiiit: .Mumr, *. I'h..rllll.m"h..I."II. <)
recognition of tho advantages: of thollOl't colt hlcl' that they :are of any speeiulljselect Kiura, and ifuimi.On I Putt I'hitt-u > .1"II (ha not l.inMHk' .
1 ; thousand I I'rlld.wl ., .
The rate now is only I 11.23 P : per I In;: "11""lhl.l| A u I in.itn i ''"|1,1.11"1'
.
1'cnsacol.i! that will hl'illU/ order amenable I to no one nave: I Iuut(loll ilnlv I ","II.t tho liu.inl I pni.et'U.le.l I nio-l ot .. (' ,
:
cubic I'cl'l. but at this liguro I then1is U '. I, 111..1..111'1. Ih.l. ear. ,
111,1.11 a.1 hereliy Cor. and S
1111 (.
.
i'ai I(\'). ,connections\ and commercial I a prollt of fully IIfly per cent ID Liiiget .. 1111'\ royal, sclvcx ; but that I llac\ anhiniplr olii'tion. .\oll"l,1 niinilier four t 1 I' MS WI. : raiiHi-ni.-nt'" \\Vlll.lM'i'ho'e.| III nn-i.e'.I -.11..1. i ir rrormind -. Bar dllll } I Gregory Tarraqona

prosperity. Wo think now we wills i servants t of the I \people ; re>pi' >nsiblo ". itlil ti '..111. nf Mt Septfinlier\ enal'le u II." .\/iiil! 1 n,I'; .u.'iii.iliMi' BiliardHaI I
Of III tbtalili-h
companies. course ( city HS;, hind .1.II"\ und tin INFancy
not have much longer to wait. for i to t the I peoplo' for a creditable; I: am, rllon'hiiu eltetion diMilulitim nuinlnnii four 'llh"lal| | I ,.1"I'" \ i t II.I .'I -.11141 Cll.lll I". -I'M'LKII
the ,
I t
would nut make I\lIlhl.1 t t prollt t 1 tli.' pi. titl.| t ",1 nii..I d.lii. -
I unit fcixhtctiii C it-1) (
I ) ) 4'0. ..
.
to have, I lair III politicians would do somo tttaliiitttin ;; I Intelligent I I I performance of ii ii ties Kleclioii: ulistu, itt miml>...r four (1'.1> iIhinurtli ( !t > .1'lln. n I' "|- "i- __ I and Groom
We ought a county Family
I placed upon Uicm.' That III :accept'ing : [' hall nf Km n.lii| mil', ( I ) wmth. iin'i- l'io.iietor.TIIK .
t I wo have ulIl'lIl"inh'll I I
then
l'clI I\I'ola Hits f.tiI.Ve have: abundant as :.11 u \\. tliu 11llh Iltll ul I \\nshipout. '
'
tIlt aMinicd I
i them selection
mil where politicians pilfer' dollar I ) res- ( I) wnith. iKnx'e -.i I : I;
,
malcl'lal.IlIl.1 Knptrian'n park Ii 11.11111:11" 11 : UNK-sr 1 : 01-( -
\ .. that cannot I be lightly mIrillingly ol' totMiilnp "ne' ( I) ituit ') welitnd Produce and Willow Ware
hold llt. W want an I the corporations(' I appropriate' hundredof l'oI8ilII'I. cant i't trick 'HI It '
just tho place to ( iifThonipMin'ii i ; fl Iu' *
not our dairymen, dollars.! According, to I Pie sttt:: I". t I regarded, t U' ,1.1'I'glll..lt.I : the 1.111.:. .nf .inl "'",)1.1'" dintiietuIH Sl'lli| of, Wild Cherry and Tai Wines: u1ll.iqlors(
,
r orgatuisatiuiuu.YlIl \c\v Jersey has ome remarkable! II r '.,... Al>0, A Ft!1.1. MM"r
gardeners and fruit grouers move in tin gathered I by I lie American economic !I iiiTiii'ii: diHtrict, 1111.. ,.I |I") i I" ('tires ( "U-lin I "Id- ( 'uii'.I Min"Iii'.i| l'nii'| .
lh..1
from Mr.Dansby I association gait (could I bo i manufactured : not lo 'II)antiijuated' : leila'L'huo \') Ihf notitli hull'cf |4i\MiNliip, (I) ,.untilran.'e 1'liltin, I r' ii|> \V'' ipln I J. Aflliin.i,,. IMPORTED CIGARS and TOBACCOI
1 lids matter ? hot us hear u I latest I I I of I Iho .Icrscy) tendency :'til' \\.1. and Ihu south .all ol (to\nnhiioin 'Hil-oat.tl.iin. AH '-lii'i alti'lll. I I'JAVA I- I French Candies and
I Mr.t l dingles; ( and oilier\ both, under thc present I u I improvedproccB.es [' 111.IIIioll do i lu Ihe indictment | > ( I) .lllh. ''"I'.1 ; and tin I I' \I.FI:1 t JIAIX bl.-I II : ., Fru
to Mitrlling: Ihings .
at from fifty to "eveli hy-II u'tu luitlig: tit: nf .hol.kl lo I
i and cll '. Mr. McMillanami Mail 1"111 : % .
III lie
( comity' ) t of t the I .Mayor and! i t lit HIIUCH' Station.A I "I'U'UI..I'I. PRICES TO SUIT
i C'apt. 1..h.I..elllll.lt"lh.t P intercxed I !- cents per thousand: cubic led. Thecost \111111"11 true copy I tout t the niiiinti'Hol tin Itoannl I ai t-r: ; '
to tho consumers in I II,,' of one. of the towns I in I that Male ol I t'1 Iti CumiiiiKHi '.H'I.i .1 ii I)' 2, |vw. tl '-n-i' A 1.1. (iOOIS i DKI.IVKIiKU: I
of
deeply.' I in I this I I matter.I I I.l'llili have gas,: ) !I-'. I'. IIK'I.A Ki-t: I .
and I bottled I I i
(t lightening toi n
nk'
tho county fal r. Them i* ability it iud 1 111I111" pa-t has varied' 1 from H.! -;} t tn :j'o::: ) nioKiiuitocn I ( 4'I' lit\ Clerk. KMciiml'ia: County' n., tilt. ,ANY 1''u tt' 1

tin' of tLc I thousand/ cubic I feet. It I is estimated i : I II failure h to I Keep tho municipality I P in a jul\IVPIIEMX J. BIEBIGHAUSER, thos. Wat ----iiov-- l.'i->7 -
for accomplishment
: cleanliness I I and I I ---- ------- c. 1
j condition'i
t :
All that is is to I dial uuue-hi ith I't of lie nominal I ,i I flock III ,\ Jlill') ]
work.
ncccbxttry perfect The notion IflhL.I,
f tho organi/ation" ( of the society. by t the gas. business i of I lids comitrj the rc- (prevails 1'1..111'1101.I Ihero t that I preposterous the I olliciaU have; SALOONlli. PIUibin[, Gas and Steam Fitin4"IDKI.KIIN IIell' ;

It stock securing prcicnu no original cxpcn-e to -
making a joint company\ PHOTOGRAPHER
nothing i I in do save I to look after tho I In REAL ESTATE ,
;, : articleof I incorporution' and utockholdcrs.Tho their IA-* KIM'l '!UKArKI-T-.MIAItrX: :
terestintrutcd I I to I JIA1S ASH SfllKKTs': :
estimated i' .
of III lS.v: was kl'elilig11Ihlca 1'\I.\oX -At' TIIK-
multiply output gas
work. W need not
goiuig to 0 it obtained, WAsnvr.vMK it.vnrn itv' ATKI:
which if -AS ICOLLECTING>-
very gcncrerally
r words or give reasons and arguments. at :!HIMM'IMMItjM', ',( ) cubic tect ; I the and was carried out in the Jersey Pensacola, Fla. I 1.1)-: .;'1':, ltt'I'I "I.l U ATK110II.KUS : I Little House around the Corner

The I importance\ t and value ofsuch capll ah hat I iou ul'l t I he various companies u\ nouMspeedily ; l'tti'u: :l" niTI\i.:-. AGENT ; ::1IOITi.tT
is within\ friction of f\lIlI.IIlMI.OO';:\ '. style nbove 11I111011..1. LOUIS C'. : IST V.l."T .
a movement is selfevident.THINCS" a ill of \'I.r.l.\ FlXTUllllS: 11K-1IKONXKI). AND VllWS Al... .n .UAUi
hi the
jaiU
: :
(ia. t the I san.-e auihoril I I i I) C"I'I11'1'1. 1 I. .
conmimcrs l -- --- Next 10 0. NEXTTO CITY I-S-7-IT,
i'oiii can; city \\illi 1 t ) (' and ah'I'IIICI.I 1,111.lr"'I. 'I'hlIH'r. HOTEL -- --- -
INt/ufuKI: ) INTO. Ila 1'1 -
: tells us, have \been paying at I Ihe ithu' : ..\, KI.A.
I lo the eQuirt.. New Jersey (' l'S.01. I'KNSACOLA.; FI.OUIDA.) : 2n11Gts.tft t"1
the H l.riOl/iKlN.Hl\ i nlllctiliou 1 \ BILLIAHDHALLAbove 11 I"h -
; hit true that tho privileges grantedto ,( of ten percent" ('Ii 'lce --- -- -- -- ._ ;_ .I .autilitct-

railroads: and other corporations' [' III \ stock. As I is ted 1-11" II. that: city olllllIl.aie going to l1t'i".Put'efly I TO 6 011. .",. ,,4 t ., .,..,'

; this city( have no comjien-aliiig value Philadelphia i I 1 Kli'hmond:" and a few t the,'(neglect' I hoCII.OIIII of other caies ( \ilutie ollice*, in tll Phenix Saloon, I ). UASSOIIS Clll'a'Ill'rcy u .),ll..nul.l;'1,111"1'1| ni.il inontblyletnni. Sitlil. ',1..1..'..1.... "'., ..
I
; to tho people' ? other ci t let I in t thi. country I. nianutac-: 11'"III: m.idf; ('it\.-., liisiuuneo. Ae.. ti. r4..iu7Ia. II' ,, _I .
(the shape' of 111 Mirepulling : JS"oI. MAnIA. l"iuli-d tu.. 6' Chi1oi1 ,.j. tT0flLtt1cautc.nMt .
It U true that the I.. .'t. X., and the their own gas to I lie great atlvant'iyi; and nahtrjdrawing 1"ltl? t theydo .\II'I"I'lrt| ;> |I.\II.IIII\: | u liaiiiUlm S.ltnr D...".", N

IF P. & A. Kailroads within the city of gas consnmen and the tax \paying: I an fly CONFECTIONER 1"1'1' I.1"i''I''I''I'.I.' | | stiLt In- vdvn' 05,10. i'1tTililui
they hi
"J
limits have exceeded, their special public. In the city of Nottingham. /11:1, IIFC'U.IJl1 ar S .
f1r -TIIK-: UI'I" II .
the Thu proudest' heritage I l'rlll'1 lle.r 1111(1 ,
i took. '' people. flml, I fi 'h,' ., Ft Sai: at
grants and hkvo, without authority ut Kngland: : 1, the municipality' t pi it :e t.pUee amo t' Ir'u

law or permission, proceed to build 1 c.-don t>f the ga. works. in 1>".">. The handed don promulgated through that )immortaldorumi'iu I ago Commercial Job Printing Office Candies, Fruits, Nuts, my ctturge. TMOS. C. W ---

aud rite extra tracks: and I to erect depots price' then \> as 8:1':\ cent per" thousand 'l'll'i ATO:
: :h that holding an of. _alIt 7lnt 7.tr FENSACOL
: _
: and other Blruclnres on the pub feet, und the con-umpiion\ was lo-montw. I tt TIIK BKST: FQI'IITHI IT.INT1MI AM
lice and for ..I.III.lh. and
iieatucctaoftlueciiy ? nearly 5litiCMJ( ( cubic feet. In eight lniWIIlI pay I.KNFIIAL Jolt OKU' I IVWI Cigars ( Tobaccos.) Jon oKi-it-i: Ai.ui.viinr.: NOBSERIl
fr ill hueiiefcuuileul and
lug, glorious privilege GREENHOUSES
Docs the railroad promote' the intercsUuf yearn the price was loweicd twelllIlfO )'- al.llhl. ,1 1.11\\ .\rl.-t.., lluil.l r,. t nllm-tivr., 1 Ikictoro, F.ditm .
I h the otevery
trade and commerce nt his |H-r cent, the consumption 11111'1), wi and he.I' 1,1,01 /v t' l:j>tit<-h mul Stock always kept Froshl'mel'S >, ...fl.-. II. < ,
'
Jvort, or U Ihe city dUcriminatodagainst doubled and tlie profit Im'I''a.cll1clIl'- preocut projpeclive( "le'holt'r lleil'c,' J.hh'r., lul"IIII' is. L")ITS, :1.r..aIL. : -HI"tYKUUUKKNv : :., I
in the New .Icr.cy i I. II.LI. ,
'both a. to freight l and travel, ly (COO( per cent. The Ijjiiilon companies IIl&tlol .\1 kiinK of l'aid, fircnl.irs. r...ti-r., : : UKASflXAW.K.: SI iac.r", (1.tICIII..., 1'liiutteratutut<> tKI :II! ""
: DcFnnUk sell at i l&; cenli the lliou-and :11111 entirely! too 1.Laul. intelligent ""ullhl.| | l.attvcr.' ItrirU. liill J ll..i.U, (lu.llln Ici"rlr "itt I.)or.. 'l\i.I'r- OUXAMEMAl) I"11ILACK ".
in favor of New Orleans, gas
anti of Joh aunt K.IUI- iul .
people, .0 a re.ldcncc- 11.ltu..r. ull.rll > 'u l1.1. rill.lUl'r. Wh"'I"'r"hll.; W \l I 1 -
Jacksonville\ and Fernandina InterClU feet aud fctill( mako nearly: Ihlrll'elller, fll.1 c\e.-ntisl I. iili the I
Printing \ ,
J within hel'J0.1\ ,.. m'HCBt .11.1.11)' ,'Itt' nnd IVxiL'tis..M.inaL'rrsof $$9-S. PALAFOX ST*-19 XIr''ltl. Y.iclitui' u, Zu'.ut.tst.. und l.tT.J.I'l \. -. ,
? I' cent dividend Knt 1 itiininenl, tliositi- ltut..; olln-r. arc im il.I to uitnei.it tUe f.u-t lliatnnr :- : :' ,
-- I'lm"III"
Should not the railroad bo prosecuted From these facts aud iigurc,;; it will Ci-'l- NEVu'Si'Al1Ett.- liu n|II Kx: <-urt.i..ns au.l, I'artkIhe I lliihi.m !. -- --- ----- ----- -- JfUoOi.f turns .mt work HitiHl ant J'Ll' -. \ b
Oil II
i. 111t lXCi .;.Mrii I ..r "lu> t') und th..' comini, ; ln.reto hiti.'ut .11 RIDi, E.: S.I"y.i. ..me, in the "tatui itt i-iul! .if uu.-at lit..t., Ut'. JAl'AX : "
4 and compelled to abate their bo seen that hue ga* companies in u this M. Au U.llueVikly.I Ila'hMcll'IlIHI'.t;in aniline UI.I I p 1..0.iUI i : ,I ;". \\"I"h| ;uul.ut'ldi."!. lUnd ttil!.. U-ltt-r ANt> KEIKKKU I1'' u .

.. and give 01ll1Il'U8ulolI; to country hare been monopolies of the ; w., Uoue a I'' ) null, d I., .'-i.illat I ( | \ ',.a'-lien, Mul1"I I 'I. ''
) tre paa c4 | $011114) 1 U.uc of the I'alatLa luil'Nt rt 'IH''lul and"I ; .... .J\al lol''' .iti"o I'IUI-
J Ihe \ l : ?ul! .
\ < UhU ,
"
1 : the city for their u"e* of the people' mo"t offensive klll<1. They have profited v> contained I u the announcement our tit. I llitii-tt t .111"! ii t..I.prici-i.!for.u..lllll.i.lii.-| _....' TURTON} & HOWE I Ul. i Iui., 1"1"I'\ "I"l.ul"I', \1 .,' '. ,'I'a.?iii- cut, nieiarim*.
Irallchlo ? UIIOI'IIIUII"I ly at the \I"'IIIe..t"" the that from llut: 11.1. the 'daily edition wu'rk-u'> 11 Ild 1-1: W.I| 1.1' cut "'I'' .. 1'11,11..| I. uict IV .sler. LLuii.t.. C, it nut 'I. "

c Should not tho railroad be compelled I gas using public.! Of course they me would bo discontinued.. The publication .11".t.IVns.ic-t.l.i nuarlv, Kla.Slrtcllf Ol.Io.i. iUtin' l'u.tul J"I.e, Portrait and View Photographers Our Cut Flower Department.

- to give compensation to the city for all honorable citizens, and are probably I of a dailr ne\\i paper -- I I'lu'. Wt.IIL'UVtIU.1 L I (IHII.he. 'l ooinplele I ( In nery n.'I" .

la..lll'hlali..c.. .. and, indemnity fur the th>>> most Indignant censor ol' the without IIIUIIIIIIg, dii-palche-' ilike i- first-class in every RespecJ iZM I.: l'.l.l.H MllI.Mi 1.1 i-$iti.i.'MII". c-lio I I)!.t 11'". qU".", .tnl.lil" I'bno tutu I eiiiintri.will C"W\.lr.1\or.II\| I iHiijiiof: .',''' '
t
tnlurcVMiould moraU of I the Ixxxlle" aldermen.\ Yetreally .-- \n= in.itt..rullny ot rweikly ri'--eil ta.l. fnllj-ii'.I' r- ,i
I lUmlet with flits ifI '
;! not the people of thU. city \ what dillerence 1.1 there between I Hamlet: pUing left out.. I Had I the Xl'l Ja.t l>cenfhanged tunund. :ii. IIMU}.i\r.j..j, | "| lo t..1'1..11 ::1 Mami 1 1.1'.1. ..\ -----I iaj--"-'i. iu--\.1--ito- Lb.John -.--- 11 Mild' lac"t't. 'Iu and"-.1.. .I '" v

: be protected again-t the gratuitoun the corrupt public' \ oflicial uho ..ell.liis ta an tvcnlng cr lieu It Knn.ii ;it ni. in I ull Water".1.. I'hl'i 1 .rIn.hi I I l ni-M-J at all t.ui.-. I '' ,
paj \ \l and il'-- -
Hotel at ltil'.t. I 1.11 u. .t! Kiitcinir : : nit llowem
.: gift and piivilcge that have \been vote to a ,'corporation<1 thn owti "11''IIIIIICllllo Utt of the dUpatchcs. City w..1 l. b,".. :iid. wt- I..ollu' Ii! |- l'I"ul'III' "I....

given; corruptly! or carelessly, or ers of a corporation .tock whUh\ exact have maintained at a minimum li-r Kii.i.luU Work.T" Thompson Saddler _0 I .( l.-<"lbeiiil \ .
,., 'I' I.' '
.
\u11 \\.niiiuv: 1.1.rll.b. wc .uy, di. Cur IUatlrjt'
stolen by tld &gra-ping:' monopoly i tribute from from the community( 1'0..1. itk 10..1 valued characirr- nut \.. i'"u." |".1 > 11"'iniiu-. J l J''

1' from lie city ? out of all proportion' to (be value of islicu and retained and iiu-re.i.t'd itspatronise. I Ed. Sexauer, Proprietc .. wi---n.iluil.l>: .;.... :\.:n .i. uti'r/ ,* ittI.' "'. )111.?.. tur.< nil\ k.. j,u, >toi-k a -_IK-IS; if_ -- -'

I* it ncces.ary fur the uuiayorto go: to the service rendered, And then it i I..* The evening uow-paj! illio I. Il'I..I'itt. ) ai" .111.1.1./.1".1 nii o:'hil.- tin: llu .1( .

R J. COOKE Clerk -- -- -- ---- --- Surveys
Washington:,: Oily in order, lo a,certainthe the..vllhlllllttl'illg corporationshkh couiilli(; .uccrti ill tlli. counU ) Harness Maritime

truth III rilcicncc to these thing. are the great bribe offerer that tk-' Dr. A. Riser Saddlory( ,
,- ttilUii .i i.il 1lt unihtr.iunit. K. -
; GOVERNMENT: ST. 'E'tht
; when ho i I... occupying: [' i I'OlltI''e i property IIIol'alour\ local ami stile politics. : F Uantl \ thu AWKliltAN: ,11il'"

fctolcii by the railroad, company: I All ot' which i i. 1'C.'OCII'UII'll.lkat'l[' l lV'.jMU.| ri"Aikci"" lul> .11 I,itli'110 1"|1"1| .nil ii IUV'iiti'Ictut "UUt.f IAS'r Ml't l'lILl t.LAUl'II.U'uL RESIDENT DENTIST WHIPS, RUCS, ETC. 4 IAT10X, inliflr in 1: tin "AMI", "'.

the domain of the 1101.leCJr ed to the ',' ,' u14)I4PA. Ci'' 1\ 11\t.s-lil.I'l: : lioitirktioii n .
from public ] % &U cur. l>).LcLuuilI| liuliv'fMiou' mul tUi ," t1'niilrnelsi' a I .
I'viisacoU ? tu the City Commissioners of \"ill&-1 >alinii"M' on o|uyiuu.iruuUt'. :i, "'. Hord by tb" UiV \VcKK or MOMTH. it. W. ,.u. I'aUi 'mil Inu-nil,\ i i.. 4i. 1.>...uu In I"Iit.I "r assUtam-t' m \....C'- M" .u.' '

make ,, t I.\ \ J,' )',b. ; Iiu7.1y. : 3Vi ..1 nii.-a.l' I I I, g. i .
; JtealtCcUull referred to Ciuvcruor !,;uli1, who will ,please a \ "It cv I" 1..l'o1 lIUe-.I. : tUIUl ''tfl' .''D'U' -U. )l.t -
i

--
__ I..

=--- +--- --. --'. __ uWI _ __u u -- I,

liln,. .. th, .n, KnmtVr! tfirllTi triMv. ,lul tl.lf, U tlc CJ.K; is clear it "ill not ,

.1.! .. '". i -t Tt. .' 'r ',' l '" Illtil- "' ,,1. ,
IN THE RING.(; 'ip "r > npl.' !ld'l't It "iDirii.d '.
.
'. ., .
lnni nnuiinl .
(It
,11 .
l t. a.lmfn- t--.l ic th' Mr cli.'itnr: *'r u>. it\ nie. *
Minn, tin. ifiniviit' lii.-k, ,"r I miriln I.... I.. .,1. I I ick to ilx' Iiii" 'iil'.i'or" f. nuliinc' tno 1 III -- .

|' ''iurt -.- Putt N n'it-n, In niiicli: ca"" 1 tlio\ J.IHtitm .
.
hl.i". nvi> licnx'ii In ..hfT..ut ., ... I\1,1.'h, .
.
j >t < \itt'n[ turntho Ilipi.1 throivhi "
\ ( ) I.
Improvements in Pugilism Since ( li'.itlitin'i 11" n dmifiikiilshKig' !: II""". H1 I Iiw i !'It -h. ll ,,itnl turiiJ it ) .11 .\ After 1' ( <
n cruw (X>uiitfiIn this iw llio "ho- <
lofty il.. tho Attention \I..
j rmtit-t must
Romans l"n.li )l.N
tbe Fought. nt oipomi.t with n rtrai.;ht lift
hniiil. U.iv Tho | 'I ld da) nnd iii \lit to \listi'ti lo Clio noicnl
"iifiit turns hH hMiilii'.M"
-' op| the rliK-k On Iho foil tlunl. .'0.' ruiilnu" Tin Me.Tor .
d.ij
) i
tI.
nlluwliiR IW to >]|1"y\ otM hlni
JHE .A fIIttlT01' 1CIXI: li. I i'Uht vhinililvr' The tirrtiiiiK' i>( th" Inxiil iliiiultutienui 1 stnull hole' thculil, 10<' m.uKin the-i'i!' IItirar .

-- with tho rnl'iiiK of the H"'ht" tin mr iumtr! which. h.i-.. nln ...drUvu It nil I'u |111'.

hii'iil "hlrh (:torn from the OItOl ulo< OMT thfoth'p mnrkixl \\ 1:1.. it poieiL Xoxt Jaytlda
.
'The Illnw* M Mrh T< II >llIot and M hlrlitlrtoitft man. s left 8nlll\l,1 l i-wlu-i. hint < l.uI' '
tn \jl"-I".tnhIA'II'.I'h..** I or nnr.CI j miy mmrmont in>idi\. \\ 11"11 tln io ..10.ludt. .

tnentplm' i>f Inn Mlddlrnrlghtlhllc "KSiiMintcr* aro mo. ,U'IIl'tr"II'! tither"ri !s It'n Iliotlii'll miL-t IIP lirokin, thr nn% utitiilio -

I" Untile. ivi.r, iw IIP not only sets tlir, forro i-f theo tuin in.ami. tho chlik fieod), lr .ll u..u I 1..I.u .". .. ATTENTION !

I.ngiW'l |';"iimti blow, tint ho p't it hnrl-r by, tiiMntf) cmo to u-to' tho groitet-t ilchc.icyIn

The orlK'ln "t |1.111(111011II"t. htumn !tmf. fthquito reason of tht for"ar.l iln .'tu' ot his own I. omy inovcniriiU 'Iho chick Mrnpiic I'or ., .I.t.' :lu.lul. \ .

prolmlile that Ito Mrtli tivk. |1.111'n nt tuxlvCilirr. "'
the Initinl quail-el Mttivn tho tli-vt two mmho : ,l-lon .. Hii'-li n. |I'noslllt| tho. m in If" ellill I /luniix, nhrn It Imi 1t'rr muli lot .'or llook ol till Klii
trod this "Klolnj ttlion mm told, tin- other hind.\ mil hn..j i., t.> | in<'!, the lit-a.l o( nn < ppomlit 1.1)) (inelj. i ln.ipH.'il\ | ( ciiinMulTith' n fontiriid i \

tlmt "thin lartli in not Hg enough fur tno ofu n ho lum ..JiukiJ. an-onlyfoi TnncyI4irrliiK I 1 uml..... On tho third ihj it get? I iHOU.SEK.EEPER.Sn-
At RllPU'iiNi'iiKlllsmdiitct: rl''lIIII y'buck. < anil( uouM! I*, foolbli. 111 1141.1... I'or I'liti* M tllliiK l'iiM-i .
,
u litllo, milk; ou thv fi.xth n liltU' prtvinvritli ; .
Iho (tmk* niul
in todny rnlktt "tlio nuinly nrt" IM .*- ( in "|1..ITln.);, but. thouut" | I'knoltyIliQ ,11'11,1.-\11, tho. Yont UvmnU.DlLLIAnDS. I'or IMi-liuc I'riimvk ol ull kltulo I
KMitlnl V) th education of their J out It ItIrwigtliMicd Cwt and lo,,-* iuu.-t lu.t li uiuUtrstim.iti,>'LTho I V AV.L. DOUGLAS
l liaiibhnl ('('I'm.t nttltii tho 1.,1) 1 tear nn>\ I'or IMi'lutr l l:iiuiiiv liiu".
tirdiijht oil |>liK'k ntul ilnrliitf. They i'ifrnnled left fixit for 'm\l niul,, ttio IInht t" tin- ."lIt.M .t .. S

tbo r wriso! much im did 8ir llulifrt" 1..1.1 tIt tho ,boil; ivt.i dully( iitul oan be hatnlilyjlven 1'- IIIO ) ... ( : II'\1'01: \ ':. VEOE .
--- -- ;
( it fonvniiliir n rctnatitij; motlim ncltvmnstninp I'or I.Iuuu"k.

mpitix'. Tim li!;)'it< r inn.-.t I.! Slovsui doing Rml noi k \from hln Mimmrr Ill "nltin. i. f. SeniiiK'.H i III Szve Tr0'b10
k IIIH. fii't .. retirtit! In |hlo]| < '1 quit to IIIlltll
on In .1 \ k
!tret or on 1"I'| I I!lie MiU'liI' .1lh..1\ tm ; .'01' ', i-l".
imnpnt uiul Ntlll kwp ht. fii't HIH..11\1! ln,,ib'Ll IIII'II11".III1'I1.1t Hie Mimmer .'<,.*.I\. I .\.llh .",1.11111' UIOHC CIII>K Wi 'otl".1 p n . \

a l'*'iti''n that thej'clvclilmlwi'kliiRiMioni:; ;!h 'omaiii ln> Sexton nitcratiT/ I I.I Imh.Mlengnto'liiy \ i In.' h.IN mi: im lai k or nniN to \*emI I"U .
I"
to hit ii full forco blow. IjtiurklirMi un thofret | ti""II'"r'11"' \ at n (xilnt l.nKnnyUtnivu I, Ih" .-,"''10 01 hurt i Ih.. 'livl 1. inaki' i I 111 I'or '.'01' iiu i- coinfHill' !. mil, wi, ll-iittini: HS n "" I Ir : ( < > < > I ) :
H n"ofssont' 'lal ne n 'lllkk r\"tf . : si \.1 slim-. |lnIII N M. : n .nnine 0"",
> 'iKTvitil'iii' !'} Inlt .kelelM' .are fn>in i'i- Newton, l IVton, I IHRIII.! to l h. ornml | Ht,.iinpiMl 'on n to n .\ I. |>"tiulitiI IU'I' i i > 'IV IUIM..S: in
-'"lItI/JC\II1"IJIl.t'II'RI; I".. Line rf tlw 11I"1.1. l'IJ. '
| | tourniiini nt. I ,,'. .irtaiiti d 1'1:1IrC
jnll | I \v ll ok nml nil oil, .
l'n..l\| >oiiiian, th. Ihipmiml chumpion ofAiftralla I I In III"wend Clinic nlth ..MillMouldnt I "'. I.. H ( \ /I' :. II"I if' Illinik .

"ho rccfutly: itirhcj In thi-f couniivsit.r 1 I'lnetlw inch lino nhich "IIH 111" il\ .ind mil)' hind s ." \1 $ sin., j
fi.nltii'n ,
SlllliOIIM
Ilk wlitih CIIIIIN cu-t"''Uimnilchoe, Ol" ('onln..1 ) .
1.10),1.11111 13 In tho '" new ChiciiKo | ,1111 0 FFEE.SIK .
.
fr"ll ft to $'i. : j jI
1'0'1. till latter 1 1'0.1 l \ ictoi iom by n Mornof \\ I 'lut li.:1 Mint' I. 'ini lluiilu iilr, :
.V MI to 2-:1.!) AH''nj" t'y ..hl.e, r, IS 1 UT; \ i.Hod Im, In, .n'' I'or "IUllo''I' :

Ut tunK\ \ by h"IIII.f.. \\ I.. not < \ss-j HI lot; in <.11 i'TallltiMn
Iho propiwd tourniiineiit which. won tooitne ,in,,1 11 t. th"" 1 st 1 s<'hI.h.. .* 111 Hie' I'or tli<. Ijilvfct. 1'iiiH'io uiul .MnulllllOK 1i C\ ) "V rIX > > < > IrlMI.I. '.

NT ,1\1'1 the c'I.ll.lllIlin."ootl, ".\llh..1..1.1 o> e OKxIs ,no nude" \ In rmiKn B., : ir I'.M.'ciii'.idt) Min N 1 ) NO' 01; :.
Pelt N''n onuii; t. 1If,10)1 WOL'
11 < 111',1 "" ,t I.in' i. :and II not Held, !I. our
thedilllcult, } Inl'\.IIJ' th"|1.11)...\h"h. di" al' ". nlo \\.li. I ) (il\S, Itnii:kliiit, 123 Oolite* Per
UIK inar.neern' \ The pi i*<.ollt ,red .Mils*. I'or nil oiUol MiilloiK-i'> nml Po"c.

,\r.lhn' In miinbcr, t'mi,, J.m; ) mid 1 t.im, .\ "\,1'\ 'riui: I.'U.I..I'I'U :.
with the ,rspelMiof the four )1,10), er., MVHMXSelmefi'i I' WI.II".1.. 0" jin 'l-iiw-il :U''I.

IX I1IH1TIOX.it Klt.oii, K-xtoii ulll"ly. nil pahL : U -- -- I'l 1('" Ho..I.. .. .011. 1.0"" '. I... ('(''101 If* ("wlll. I'u'hl.t.T .

ho mid" : "Itankamoro stoiidiiKVfl, mlf control --- --- I -.1.I I \ I'. Si I 1 1 Ii ,
I' \
j; .
I'or IM1'ilfi'M, 1 i :ij .t" l uf pound :and > |iim I'l<.' ,f ... I'ureh
n)% and munlycimrago, than miy other PUGILISTIC POINTEnS.IVtir It mid n it h,.IM .i pound infi" ,,'ti 1... 1"1 ,'.i ,' mil" ,in nit "'Ill..II'.I. omul
enrrci*" oye to (1)0, too to tm "1111111'11tn --- -- Commercial Job Printing Office 1.1' Indcoilei" Ioi .'.." ills, ,and, i"li ,,11111 .1| h.', .n put.,m phico Iho lloilhli-11, pun| 'hlnK" of

aL"ul"I .I"hn..IIL..I."t( ), tinchnniplmi\ of I'or I I'' '..oi innill.iMuriisir. \ 'I'es.il. Hnii \\ ill IIHM. mil no' rink .I| Ini,,1''nIh.Ihcl It

Nowndny.,how<>vpr, .Tho Snn I'i'nnclxrnI ho has match for : ,
my .\II.trnlll. ho xamlncr, rlliII'1II"\ ", to soiim exUnt, '.I.IMI' a .hl' \H Ii J'I Smith, of Ki:II> I.lhl. In 1.11'1'1' __! _____ __ I WOUI.il > I > VIS 10llniisckii I
.Ji: > iitn.: .ion : \
town lowered fniui' it Mph pliiiv, \'rlnctpiillyon In ..t1 HowiJB he ulll inii't anybody 01.1..1 : :.\\' IN U ioN N

..cumiit of luiro 111 lighting undi r Impm- in a lair I1tht; for imnuy K'toro hu I l''a\i-j. In 1 U I:>T 1".OIIH. \PI-IH tii lni> Ilh' pmclnd ,coili.\, .. .hn|, I the ,ai'ini'i, IH i ICHOIi d I hellir in ti". !
.
JUT nikii or no rulra at nlL In tin* |>iiliiilit"' >t UK l'h.oIO: TDK niunr.tr >t for. for the slimmer niitv' h \e the I\AII.\ I >MMKIiClil. \\iioiovi.iin: Hllllh,' 'im .1 1. Ih. i> n.i m.u.i .-, < ''IN; Is riu: MLttoixtloix
AIu Jlglnn.lJ..hll' .
The dhtr, l.'ner IH (:?um Mt/pntrlrli ','n' 01".1.\ :'ll. I'II'
day* i'f i>rl,. fighting, England nan j its home.lu > Clnrk traiik-d nml hnnilktl. 1'ut luh. M'llt tn thrill, pimtilifli, 1"1,1. fol ;

thobo Unit /1"1'\1111I1'1'0",1' methods ofatrikliiK 01..1 AiiMinhn.. 1'01.111'... mibjtvts (..mli| Killen fur Lin ll ht w ilk 1'aUy l'lr.llr. Kit Udh'r) ii'litu pir 1"'h. The ",1... \II lie
111\1'111)111" U .m-li. mi to illiislrnt> tho |< rfK'Ul'llof -
had not Ut> tll-tvovuiiiL TlioKnock
yet n liellltllHIIilNi leu now, wants to 111(1 un) num ill IhO 1''UU finds, i 1'lllr.. i'ainpid.U' 11''h. Kill. chunked H ofti..HH ileH.rcd.TAlii i : ; : u:
out Mow of tlio present, fur I inrtnnrp, .:urilttjlllli'll.y Jnlltl,! 1.1'1"11'111:1- 1'11
tiy-KullUmi not lul..lJ"hllu ,. I'.mt- --- -
Mol l4.t bwn seen and tins not tho Mow. tlmttbe tm'n through unitimioiiti rcNInii with thett h ild' lid "i"is, Hmu 'IK MrcHlllcrH

fi;;hU-is aimed fur in Mr tattlm, Theirwi'lonvors .n... > 11111 of Juw York' talks Lfinn ets' and 'itl-iil, IN ,.( I'linMlulliindiollH, \ ll onilld. : NOIIt 't I .VI ( ,1II 10 I > < 1 < > 14'1 J "" 10 10 ,
I'I Tholvw. taken "hjlo tlm boxirviv < ; to t.liuht \ MiUhclI1'liltKIHer ,
were entirely to ,'I II'| a man up, uiro '' 111t In futiiroHlmple maiilaiii. ; and .death notiectt
.
t<1'0811 hit tuwe, blind himcr lulllct mioli otherpiiliiHhmpiit I I \\ etini.1 l inn \hot n|I'nrl> hilt| wttonllhtlm 'I .M III.cl >> of Ell 1'1 .,,1111.1'" ami,I Am.... \\lll hu chiirgi-il f.ir nt tin uilcetlil'nCMI )IUTIIKK: ; < : OK UHOIIND
.
about the tody that In* "'onlII.! : (jtoMw, niul! neiy I.IIL..I.. In their Unlliiuv incnlM tire e .inllt liiTlHvl to ctavilne WluLI-OH.\X ,
.pi'i I'Roll.
obliged to throw up tho iipmign uiul dcclaivblmaulf I "",/11 to fi..t romu lu far a Mmro' of the. ftN M lA DA Y t MMtMIAL r.\II, H .Hid. 1 lrfi lt I r loon I'I .1"llIlli..1. f I It, III1.1.1,1 III.lllllUo II itici in 'nut '|.II.I"lt. ,mid I ulll lm\i' it P.h"I"I, ] i :mi) A...litresIn, (In-Ill...

van>ihH I. !u'., 11itlnllH. I. IIIHCI' .. ,'"' 1"lllh., 11..11.11

that two men pretty pveiilyinnU'lud in |.luck I lli.. ( iitulni' ; IUK"ltt at liillnmii III*. Si's. I.I; \\ i..'I"1111|.00.1.11'.11, .Mill I I. op- lOCIll IHtCH.XntiocKof. TF TX-E
'l' ltiulik, bight at the end Ii. ,I. I'MulllI' l nH 1111.I 0IK 1.,1' .11" fi.si mils, r.uii., PL.N.
> 1..1 iMileilmnmenl'
> '
tuuj 'neo wnro n | the Itoiisf, t'eiiKK nln.llurjoli .
tl.o Ml I"' (
irrlo\entli\ niitiual )
I
of the mill both being dUllguix-d lu a <.1.12<'11wn ii'piittnof tin. pmpio'M lnt>i| ""<' In tiopnrdjHII ', ,. l1.1'.1 .. "ice* 111 dlIl'd., .. oi : :- : < :c I. : p : I U d.
rctoltnu .1..11'11.| |[ ; 1 111 Ui roniil at llilliiuin Illn) July | ,! Niul luvn'.xtx' m "iN atlaekn ii|
.I"ht.) cut nllol..oll'n. prvticntliiRn ; 13ol..lll 1.Programme h"I.t"u i 11'\1| 'mid,,\ limid'. In tlie. mliiiiniKtiiitlon Ii .\ l'U"IIO: :. public"IOIIIIIIII.o lt t"III"HIV hlinplv ,ml 1.h| H tot ., 'ST IIEt'EI'o A 1.\1111':1: 1'li" tilHi Junior imvu l\nir th. | | liiiK.m '- ) al Iholouulur :1'lll
inoni'j Ioi
1'11. r.ilsliiK mnst In. paid \
It wnathnfiwiuiMit rv< uiivncui'f. Mich affair ili'i'tillmeol U lull) \ : ; i I\II.:
oorwl HhHlrt, iloublc scull vhi'llH, juilr '011..1 l lsholli their fin.ml-" and i | .H the pulilliutlllMlllM. 1'11111. CIHIII ; ruti'H. 11.1:1 I'\II
that drought. IIh In nil iln M tin IIII all onlel's 1lv"II.III
gradually lighting' 1,1 .
.1"1. I nnliciMof
-, thiRki' Mull nlulLi, citnnc Uxt| Kuv Our ( directoiy l.hlll'II"I'"
& Into Tin" I.UB. l 1"11 change \\ feol tlmt the > >cr hll. '. Ul'i'd on Hhoi t 'hl''h M. L. ROCH
U 1181'1'\\puto. re u I, CHtioo |JM! tiuMcivr, in tho | .
hoLoiul rI",1'\ "' '''._Four i u llilllllK 1111,11" elllee t. 111.v hl.'II'I\ .
at the ( IIMMIIIK UL I
th-it (ml to nninUiiil .
uml
nrt of M-lf ilofi'IIM> la in tl nHcoiulntit.Tills of 1( "" .111'1.1.,1 \ "" "I' f.U'I: : .U.u.. .
II flllRlo\ Nftlll bl'.C'llH, Iwiir 0 --
h. thmTlwflr \11'hl.t'I' :1" 11,1.11" -- .
nillxiit il'Mil't to < 1
IH onlng, o ; double n'lifl .1.1'I, ,' ,,,,,, H glff"*, friv for ullilttiiblo mul, 1 tn kt hh Ihe Him .
l S.
.... il.ui'er.! 'nml t IH too vnilitiil U> ilfoit. nuwlii to io TIII : 1'.I"fn
>> ihlblKh ,,'ull khell and hlxuinxi lml>i'". All ,, < mi.I 1..1..1..1, l "II mid. HI 11 I fm ""II.|| l.t'I".I
tho |1"'lCt..t ouly of *i Irolll iill Ill'III
I
riui M aro thixtimni tvn of u n, 1..11"' ."I |11111 Ii'\ Flee 11 H. llerenltiT im pupirlllbeUsuedtiom' '
irf flghtliiK[ w ith gli>"'"> iiuf tliuUiroIVt I' h h' him: -.- --
emt'I't" tlm bariu rmv, which I. thl.l..III"I'1"1'8.1 ) Ilnl"I" 11'.1.1111" Iliih N.ilional" 1 liolld.itH .'.(hll.,111.lllllh"I'i.1 |
; whllit thooOxT ivniHin It tlK> tliwoirjrof Two |II liainiioi "r "lt.1 1 I" nil. riilieen, thelUli.T .1'.1
mllo 811'01l\hl ormoluvtitrioHalo
tlio knock out Motv. J..hn U Sullivan wa.sUioiit.t it nxjulriil ti> rerynuvTito nuity. Ihe isoncrnl K'iMinnnnI, ,

( to Ihul it, uml fixnn lilmltlins t., :
muii |I..i./.... lhliiypiir will Im tho mot-li IIlI.rn..u Terror t Evil-doers \I .
Loon Icnnnnl 1 by o" pry lighter of this ngn.I ( IWcmhcr A.ili..liniiinr .
Mini ehil>11010t.r 11'1..11'' by Uiu iu>*telation. >
I'aeli wliuuT ulll recvivo a liuiutHOIIKI ami the 1"\" \ t. th'i-n'Uint, d I" |I'; In, Ih"1 -It K A I,Kit IN -- .' )' l 1,1.t.Miv
eial ,"1 puliHe mid I'liieesl'otril : :JUMIi.
11'11.1.
.... .
umlal: In leUIltUm to .1..1,11'1'1.| | | tlmtnru .

uri'iol, in follouH.: Ciiiento lnmr oftpulo I Hie.ilnli.r||>t |llV.1 I self. "ii mini the!|1,1.1"|I.III.1.1,1.I...uml II'.HNIand I Inptihlie '>': All Kinds (f Furniture July Ith.rukiiiary. :JM und I IninkH;nlnd\ | ii.) .

'ial tho trvu for ull *tnilti.. : tlwVuu
j.i ''r i pi ) n. tln \ lia\: < .
L: xi.til i uji\ to the "h"11'.r CluHH B |(tgrmt't "' .II\II.I""U'II"1.I 11..11" si\- j i.ins, li.iti 'hl"\l luhilM'aiid ', -..- I .
Tluj HernKl to tho ulnnirof liiuh.Ms ,, i It I ii ilk l.i'Uiil mul oilier I'lirniokvpt
ChlciiKO cup, liojeott the \ I'U.AKUX Sr., Np\l. I l'il. l I' o.
I
tho n-ulor four ouil iiw; tho A. G.SpuMltig ,1,",' theVirH.v miilneiiii-Uiikl") (ml u>. lut In stock, null, lor ""In III luiKi' and,I
tixiphy' t. tlio Inner of tlm fnv the fiirinur 1\i, ,mid | .1.1 I, the t.iciof -1-
for nil doiiMu, ; Tho Clitcago\ IlIt..r.O'.1IItroph I all thii, Ul'. kvound, onllilenei, "im 111,1 lo nit MI. K nml, In- .1"1'1"11111'| "" 1"1. "llu I 'IM M. 1'f I. u I

)', to tho u Inner of Iho rt-nlor i> .lri tlmChnrktelL nlII"I"I.h'I"I"11111I" \, tin hi'|oi \' nnev .r .1 I,11"'M, \ I IN Ils\,1.,.d tn thil "I'uhllnfo'lS.SS.y. (Jfllec. Wu have in mockStilp ,

(Ju'I'OI..tI.. t' tlm winner ofKouoixl .L-MIIIld siii(" rs\ lo loci 1"'oil 1 U"I'II.1'I..tllllhll, mhave .111 sulile I Ialsu ,; .] | | | r.utry id! MctchandiHO.Wairmitjr A. G. MORENO & CO.
tho tLo //'IL( .-- ---- -
plaeo In M-nior Hlnglo rwei will I'O tinhUt'T) I III I'K.ACtl A -- --- -- \.1". ,
John( KKi( ..lrii|>, to lhi n inner of tlw 1"1'0; IlAII.I'll.MMhltl'IAI." .: ItAtfoneyandGounselloratLaw M UI"I l"I'l.
'V'. < > If UTI I. AtliiHiment l'.."eH,
thu tOiiinionn ehnlion "IIIi> tho winner ,
raco; ;(o .
Writ Altachmviil < am *.
of tU< (U, iixv, uluM A; tho JiUTuri) ellvt OUR NEWS DEPARTMENT AflliUtll, in in AlUicUintiil I aMiiminoii '._ NC ) IUt. HOI'TII I\\F'X ..lu..a. ..I.t11"

>r trophy t ivlnm' 'r of tlio iinli,r fi'iirunnil In ( It II AI., .
we lime, I ) if 1 1 kunht I. >.I.
nnx>, thf Mml L'tip\ to tlio wluwr ofthoMnl | | ,11'11'.1\ .,..'.., ..I,I III" kiihpirnn |III I Ivll 1"1' ,,",. I

I .r doubk'\ iiinl tho llnoUregury I tv.111.1"01"1, .'' 11 al the 'ini'nl \|<.1"11II 'KIM-,: I'l-sius-w i .ri'nuln (iiiriiinhineol.AUldiitlt' .. .
1 cup\ to tU. ulnmr of Own nlor lugk. .u,1, iinioitint| nun" 11 \inlM' i I "lat \ .1.11111.i .1 .i -"M. is, In llei'lotln.lUplcTln .

1I 1I I KntrU: ..10..1 July 2, < for u'l: 1'"...., hl'< h .. lll d.....' July 10. F". then. i Inii.ielei., \\ e ii KI' Im, 'nun, \01. 1.1..e. Clall; AllldmMrirfomliiK
I i | .1|, [ ,11'H. Hliji, 1'1; M T. i.is AI.I i 111' ui KI -. "UcpI'Vtn Bleu.I'lmm .
11./III.II'y( eiu'h eiitiy\ lot tho follouiii{ | nme |I.r.l'h. -" 1",111 REAL ESTATE AND
"1CKINU UI.OH I A !bVUNOIV III'I\\I. I 1"II"t.. i'onr oninortncn*, 1)13; Jmlr, ournami 1,1"1. and lip 1.,1'1/, not infliel nmre "I' J Ill'l, s I liu id.K GOLLEGTINGAGENTS
.
Th. ivgiilar kn/vkoul I.lou\' ItMilly IW.t "' ... I I npDu' In.in' H, in noi', locution i 4 i .Ind"inent Im, I'erHonii
lu wul! Ineey ,
.loiihk") "-1111., illk, ulii;; -, M 1"/
a |1"1'1,1' ('1"II may !I.> only hull,1jI1..I..I | CUM' tin, IIHilleywin., "bo "'retllinc'll, lit 1.,1., \ t4i Hi.uie, "j1.11- ( )"I'I ( 'I' l'roM'itr.|
U'ni I'.- tholr "' | mid 1 ,. <' llnnd.I'ouuu .
uiintillccdabout AI'lllII'I
a.. ,nnotlu that lnl'lt| pami caw tinei">!Kn!:i inent u lilbil In i..vordiitiecHitli AH Ills) .Is It ean 1.1".1.1 Will run' AlllidaVlt.I'oaou f 1"\" "I'lli'l'l lil'\ l.uliilir' VM. > ..111.! !
.IM.ad tjli, l&iltiLf deliveredut \ih.11 111"1111111
ttwi doily
ni .
too lulwof thoaidocliiilivi. Anycompetitor III l I |{ lsillCNS. Wurrmil.IVace .
.I p ipi I |
i.I I"
III"'IIII /
tlie ,0.1.
in of !
tenfold t
lit Iint> it linn i *
till ri ul
> ,
.; | eiiteiiiig IM a unlor fiinnot ufNrnnrik j I"II'' ami pati"iniit.e' "" us<', Ut.llJtUI llnnd.ximmlluiiMit. '
tho other.Thukput. ""11111| .) ti!! a junior ito nuitter IfuuMiov .. .h..I'II,1' .11'' II"lls totlilH ,\1':111"1: t .ill the 1 II. I | I 11. | I. Ihe ( O4i, Peaec Wmiaiii', 11'.1. mul ,..o..c. 4 <>ilr< h'd mul 1"UI"It| i 1..1.1... .iiiiii>.
whfcli. kuch. men... John U HullV Wliiiui' I" : lol' .1.1"1,1.1" Allld.tTlt-AHiiaultund, Mullen..
tul 'In hit Senior uoubkU 'III 111 1'llnll"I" J.I..tll J"IIIIIII. to ,IIIM, until IVOH. .'HUM!
van. rl.IA'r Jiu'hNon, Jack l rVni| ey nmlotuoneikltiavoitonmil of jmiii r nutti ha. o tl.< option of cnteilnthowiitor 1.1.11"111.,1 W..t-A."III.'lllh.I' I : l I.MM HAV, I :. .t ATIKMH H 1'OIU'"I'U" It
.
,licltniTtn" the.. iii''tif ( OKI licit without uu \o nhall .ipiily' II.nine rtili* to s>1M ci.ilN, lull eolllK I I..r III) 11'"'' I"'I oiiiN..I1111) nJ fl-l.a"'I) 1\- \
uuy ;
mnM
left ,'f tin- lower Jnw, nil inch or" tHofmruthe I :: u< rai'tdly' ,\1 'POH.||11|,. M cut.nespoinl'iits .\ r.diims, I... pud I in 'lull W uull-I..r'.y. '
I .
A I'low ilelivcr..lttipro \ pcot.,Iu'" entry Hi' 'lUk'lioiil, tin I'oiiiilK 'l"l Hie \ 'til lleunNnliiaiiiti.HVlne| .n.K : .': > < i: "(H..I.I.: i o ,i UIS.IO\M .n<>i>in: ii'i:.
rhia. < .
j.ilnt of tlu> -- -- nitliin' iy mid il "in> f a* lied in' laat
Uiwichftn |>iiii|'' ol m II'' ill "p""i ml l 1"'I.i'h. s and : tuulitl I''.. mi 1 II 1 s |"
inra tholirninof tho rocrlit-r I 1 to.. .....Ik'I"t". I lindeI ,,,,. time, they umi di".tn' "..a. .il si.Ut | r ( W el'.II.
for tmurii it < L''l'r..1

roaiim citfiit,paraljbil, lu>thut wt,er fr.xpiently,and too tllI.IIIUII brain r<...unconvloiHDisually iin....>itM 'ix oU Th! New hon.jiri It iiulou'a..ronUt iiiu with xventha Yulu, whlili... jwir'suthictle Uftn.tMl i nl I ; : D My [ : mmu i l "ini'iimls N.I II. Tino d'ie, I lie I IMIIHT'm. .I |1,1.use mi, >. ,mid 41'ulllll',111111|'' '.. ('...._ McBrine Durham fc Co.

.
mlnut... uml tin ll .hur., I U 1.,11..11.1..111I11..11.1 tI", ..... Still\ .le! hilt to Iho nllii. r Ihe I'K.NH \llll.A I... ,
of
"n iunklu a Marrlax IJeeiiiHiMkoh ,
tlio.iurel.si.i| | not ull U the bluo. tbU.... I h.IH uf.J Kilitmlul, '1'11'.1.', rlli.1111 I Ilisa",III, rill .
able to rot Ire a VII"1ul!>h'll11D.n, but 0'10"hoW go I" l .enl Mult' r, il.o.n. \UI11111'1(1 .nii. |j..u.Illank .
..'nt ililrt In and UHM' thnv nr>n. llamn.l emi ..UMuk> .berM'lf with tlw liim-oiis.. ICiiidm, I II. K.\i: II K.; '
< appenrauiv( nn IHJII..IIII I 1..11.1.n
pn llt"r. HI..I"| .. _
ull ht <. !Mutt Haven cup tU. > token vt that ull roinultu ,. -- r'.. RoaI Estate and Loan
M n I :
ioX"r tho fray oxiv-ptiug u $ < l.I"I.I".II.' 11,1 1 1 1' "is In m |I"-o Agents.orriox
ntMiof thujiiwuivi" alni/7mg I In, tlm 'Iwnd.la [<'il.irity Ui Htliletlc training' nhlili"' tho Ij.I.I .Ulll U liIL.I 11"1' I."Hj.li' I 11..1"1.1| | 1"M > It S VI IO Hnliiuistia In l.ru..III.. .. .

ttuMj Ughtii" tlu-ro" w ..U u)i u luitnbk.uuauocMof crmixoii' him' MI knitf IM nml wblcb fehouiK .m.l i"I.' 1.0.d.-, AlUdafit tn (iuriil'liuiunt..M .

broken, UIIK... TU'"i'[""iiwuUdo .,l .Li.st year in n hloj;'"> 1..11 of u prol 1 111"rl..11| ''' ', \itimi.< and, "latroventx 1a1W, .1..Iil e.

goivam in it (....k forward "tu' clkipjilnjj\ '! on.. l..ni, .1 l rx-.r'l, now iiMinuil I'llweton, t<.i, aiul, <.\Ii,.in/i 'in s an". I iU "n.i 'In. .*, Four First-Class Pilot Boats 'I'u.""..\\.1. .oul I'omt. : -.4l .Mrmlimi Mi**., nml |*(-. IH.olii, I'lu.
\ III 'I' HM"II I r."r,; | Slll.I | Nt I I" .
wbl bhan plucked' tew uthtetto luuivlii of a. \ I IS lll.lli. HI' 10..1

uotUur Iji on mth up, U.t otlnrV sltnplydo jaw, wLiln thrlr at ljt UIOMIIIMtlmo roi-i't" i:I lute, at 1 K n n I III.K I .\.sn '1 IIIK: !l..1 hL''..ut\in. )I I.lr..t.".I' .. HANK roi: SAI.K: Iwa( ; %: AMOI \orrixK I.AXIK I i.v MISSIS.

I'olirnbi.tV, fmluikii g..Iru.'ljil.ut l frlory t>etlio '
Thin Ulng tlierosB : : : I IN
:
ttxtrown. I'KlirKKTV
:

(jrt.Uvtlim Irihtlns: U thorn" of ibunuit. utiUc.,dlnnTri combatLt'tvtieu HIM, ...uikl,',(',..w..tII.,,1.lw ,by uhili. their. < Uo.1\leU.ry"1'nuvisityumruunnuj C"'rH.I. ,! TMui P'u, ". 'r I 'e V 'tUtnr .1 ....1".t" IM su'd. I' I*"n.I l'.lltl M ,,1. SICK HEADACHE \ 1'1:1' JIIJI"II'ILIIE) 11 I'l Ii"

ablo fuatur>' und U mado a wj. 'Imm' "NOCONSTIPATION
.
,,11\11"') 1.-,111..1.. ul .i'''j "I
.kllll'd "1'l\OnoJiIlt. toi .,\'., tiHTiekiLr I I 111.i .1 |1"1'| r ..( i put-i ., I'MM- -IA."o ""l "01.1H2; ;: .u 0
'".1"" | Ui cii ini i i .'in' d.ill 14 1 I I I.-IIIH .idd s.i .. ... c".u 1'"au.
uf tu 11"1
ilubo Jo.t.-tlI < >01
<'rhm" tU' | < > >11 1..1. ul..I .., .

i: ou tlm iliinil'S} fulioaintt. Ui-t >iur'. ..KI.li I .III..1,| .,. und' it micli..,..1'.1.. n.Hid n.llli in.I ". .1 i K .'HIH % ","ur ".rl.... The Pensacoia Gull, Land and Development Company..OUII"I''I ,
111.1. I
11111. ,
liul
Vulk Hun tlm
.. .- MI)n TinNew ma> .
l wi fainl'rit.! the Miit "
I stiueluo ,1.1"1' r e. vlUl llo | It* in .uli :
> of I'U..I'
1'.1 .
wlietln nlrulu> I.'h" MI
n
tviKnl'T r .
"" .c.J. Itk lu the n-iten "I| \ :.
i prlc. "jiluie" I ijfitmilv ; : : .. ':
.
"<..1.11 gi1: U",> i..itinum uf >|.ul <'Utof ,IMTrljlit I in \\ e.t Hi. i'U.' KMI: > limn, eterj ,'i.llioll: I'ellH 1'.1.. r I Iin III.t\.lul: .

,, HiiuM' ..,* I'l-'tter tlum "" I'ttk'ullltMlOigettho : I| Anniiennill"i-u und i oi 1) tun'i nli'iuld drlaiuilnir - -- :,\roi.A ojuriiis C.I.AMIIM.1 .! :! M.CJXH )
tiuitiiuuiii of !eUum ui.l futufuu.Ve / wllu tlii. current hl.tO not onl) i1* t I M"VIM '. 1 HH | 111(11.
-- -- t .1'
' and .l.le, hut ol I.lt"ii sinn tn gOUU w.nkin Ioi 11I. .
1 ilclibirub. ., (- .,".I the I' "1'.1., W i- |II| i"I...e In "I. I : W. II. IU\HII.M. \ I 1.la /I.. u.
\ lo Iliis ilfi lllmll'itl .Hid l'i mitkeilii AI..itH pn' torrid wl,.> .1 fiiriimh, HiHi HH I

I tionif place, uil It.udulu tlmt. .. vululyUi"U i 1 "IIUJM ul'I.I., tin,..ill"rlll"11\j4hiHl'i! and use DAVISON LEE b..w. and I't; the ir ..h'di. I"10'. t" IhvI
luplil >
outdo it
uuru
by a
tj ,
,
&
I.I nl 11"1.' U nil. l1d 1"1"< IIIIK mi ii lie-no! I, 'iHinr... "I.a. 1"411./1 limy pi4nu'

Jatk MIUl nn U lit pnweut d. ,Jrfg tlw bwt Terms of Subscription. CJivil i I'. IC C'I' l h'1' i mplorrd, al>. A f.w Moni'le. .

W'.iL.'f. ui' > of fno A- ...>tli'U mU-htrn. town* and uillit.. I/! .'. JoimnoN A.(..,
P.I.\
imm' Main M \ .1
flaw (Htrlcli I ej|. AM llatcbwl.Tlm :I lly mail [."-I puid. or d'I J"II.l ll> ->.!| li''II'I''I.
--- -
dullcate\ and 1 1 11..r. i Cifj and County Surveyors.Ullli .
ofctrlcb egg 'b vary I) l I'' HOTEL"formerly
I 'o\K: VKAIl * "111 not kn-p Ita vitality more than thirty at tbe uw < '"
; "ltl.l.
;

day. Now, a* tho la.lnK UifrU a couf.IIIof Tlal.II'111., \USTI.. "ll.u ._ _. __ _."It___ .
I 'months, it 1 w oilJ
".!lCY TBITK.To comtw worUikK. for hitting and can set.vno .eI NVbhKIAii.NK ; 'Ihe I .\U'I' .L J"li '.Iliee I I" tin l>'.t .|
Sullivan! !In ato due that tb* I M ciulwltli* itbozara. | Il h.ljn: .
John U ** ex""I"| # 'IU".I..W'.lt"UI"I. ,
j.urpr \ KAU Itll (ioTCriililont ( 0 JIuiiH-
.
SI..O"I' H'II
hlW .. into I Ute tuniiMMcfIJjail I.o ... Lu",1 I tllv> lu1..t ] |
rouiflurra or B"inglnuMo: gor tt U tlum foru, -l\ MUM II-- 7.V ,. 1 ,: .. ..
,
almost unlTcruil.. fl .. l'uu.ll'lo.. ,ibM, I! to JtwM.lo acfilrut t iU lmicrvi.lciitrhfuroL'Ur III'.V)WX'IU" ".,, still. HI.,final. fiom'nul" Msiiinetri, ..1"1.,1.!. it '1 printitn.Mliin W. Mrs C. Pfefferle, Proprietress.
canUitruck. I
d"lI..t'I'O 1loi thfl. .'lUbt porM ttut I aiij utilize wltat lawuoUsl I ,, .
.
<
of nature Cash. j'"lj I < ..1 .II.'\ Ulilnc >0in 't .U Ulll-
& It Laa t.o tU 1..tI..t utrlOl.lot. I by tlmt furoa No; oct. lou to go Terms Strictly ; ,. U"'I'I.ao: lo'1.OO I'r ..,
it fi'U'K.n up LU im inl-Ui. .0 -- -- --- --
IJow .Uu oitj u"ua11y.1I ill.I- i rlUi .
the
Incubatura priori-
al Ull
detail jut ; ,
.... '* ltl--r. kUJk| : .. bUD into ,I" 111, the Newly I and Khy.ntly: r'nini-h.-d '1.1'.11'
1ILk' l
i .
punMil'out or !...'<'daM r'' or him tj ..ikb ualu ...t"pt tLiu on Kir.t Hi ,r.Theo. .
"
I loxuh iiuJi biHuig fifUH'n totwenty ., P I U .
UU' Ww t.o uQiuonub dUI."r-: (/ vUloJ ,141. ,i.r, | .j..1 'lie 1.,1 .I.!
1"11'1' I' 'li O
buoiu>*U givrn 1 1'1'0. l'Ut'rf It" "i> "ih I VK&; WH1 I"01"' 1'1 *** w-otcr, '....iii, ; i...i \I. 1 I' t" ..nlim .. ,pit mi. l fR rr:.. lI Pfefferle,
& tia\e tu Uinirraturb ronJilyuruli 'Ue n".-\.kl. ti "".1 I' i il.V" Ll\ >l\\AIJKIt
.l < vu.-h ulikli cun | "
deUveruL For ln tA"i.. U ln fc-u o | Il. . .
.
| I I. l ll< I' i' 11 i iI I. I .I,
Tl eggaan-Ukpna 1.\
uyiv 11' I.
tlw oppoiuiit. tUi. Utt.r. thr.u* uy 1 UtiIfAelbuw I r omittf.L 1,1. 0,
ing "I't f i wnU I to tli >" I '
I .1.11.1 1'0'rt ---- ----- -
!10:1& i'i
the mt.Eacli
.
at an HfUU> ai'''litlw HiitiAfurmrtn 1 Ui l, olio alwayM l< ing r-.W", |n_ .. s I .1" > ', A. H WllhKI.The .
f 1 1k I. U i.uiuU-re<\l ati'1 d.-itul. a..d aI "1" "'"''' n. I' .1 .I."N'I,"" C. "Yo.'I .1 \
ooju. la <(xitat ,,to thiotlw r > one .. I' : J. i Ii I" "I.. 0"' i ,ii- i i .
amid- Th DUVE 'QUIDEI. I 1 .1",1"
\
with it. \ i-igl>t :
.'.. elbow ami ulw Minn. r"II "' I liit uui>io out ,
> Tlu-y sr'' kept I6U8 Much and t8pt., -t. .t. J 1' i \ .. I.Ill'l '.. \,..
.
.. ttliulr. t tiki
; (
.. j > Kutaits
broiirn bonu In tl > fun rui btrlpti-ju
It l* an *ncjlelopedia 1 I ,
jr .
"b ]
I"
The ttJtlWa: ..,,,l Au.-trnlUiu Btfhu-i* *>.'u.oC.. in a dry room uli I U. 3 momary numUrid O .of u lul into/ I .I"1.llh'! I l.hl.. I "ll II' I .H.r.|t" .. ".1 CLOTHING STORE, First National Bank

....Ij"v.. h. tl... ...IJlIIr..: 1.1"..,. '1<0 ".ro.-. ) uUuiiuxl., wlifii d"YIU\t pljcfl in U* oailon lor aU who pur. :" -., .. ,
tbo.y d.. ,.." 4o\U14. IoU' U..')' J'ld..t tl", Ill- 1 box and tlit lieut U "1'ldS.-l T) > ttiu cha*. th* luiuriw or the I 1' 11'. )

uv..t > |ually |"".'''''till lralght from tie I i i ratoreU 40 J.1;" c.-nti0'ra.l.- ftnrf, iccMitiet bf Ul. Wo I -- J.lOI IP.'up.|i.A i. .u

&ooul.lfr. ..Mrh U lur l... d"'lIel'Om to thoTU l 89 d,'!>''I- ut 0*> ."ni) of d..IA.'CIl.ia.. iI. uiulI a O tbe cloth nouarr you au4 ami'lo..h aooaoeuartpplianr you with/ II I DUTCHER'S FLY KILLER I :"W :1. IH.\t 1.:1.: 1.0" ,l PENHACOLA.FLORIDA.Foreign .

&tn... I then B'1.3 di-go. to I IK; CnUt Durtnu ** to rid, done*, aleep, ,
...lii4ii) t.\oW ....* i'k .u ty U.* tlw utuki tiroii ou.li eg* uiunt Ut eat hunt, wak., 1 church ? iiCT A I : U IJA'I'II. tluoilU uud .
| l.h. I
Uiwlu wlwu..l II III Ule ti"htiiy ith thehMvbkii tururU upbl.L duwu\ vt-ry Jjy *t a rogu- or tay horn*, aad ia vartou* .".... Vj liimiin.-' mill ("' '; itud( ,111' for & Domestic Evtfiange Bought & Sold

...,.I41.-1L11O, lC' ,,",...1..10. >10"8. Ju t du)1Ihoo I La, \ Tbla W..t..luldy..oCdtoo&fy. .lyle* an I q.aotlo. Ja.t I.u. out .'IIII.,11| <.t t.ituiift, I... i I n/>-i- OLOTXNG.1tJItI.
.... t\LOO.
..
.
11. tt .
f""flll wtu l all Hutnl
l IOttlr... u..t. t. ... la i reuited 1 tl ..h. IU- pU.l i.
< the .J"'j
lilt uruioiuJned
I Aloul the fifUfnth egg can mak* > lur I.I I I"II -
! ttn> flthUr;" w... ..aJroo .. tI\Iooo.Itb\ CD.fOIU.l.at you I' > it. din k <"d. AI-
hich Ii"" iluJ'fI1"att..1an.1 tha IJTTU* iliM-.t .1. ."" auU I..t
to w" ot .
! tWo! ......1, ai J, u.o-.rtJ 1. tlmeu t.rrrlw.puuiab.,. w Wcli nut Thia I* done Ith alto.CUlit.uiD11.1 which b. Mat jHt'Ullll. UP'I HI'.I.I'O 0'1"1.11'1'i ; I'rUe. iu .llwlitr.U I PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS
U'. bee Ii .a I iiiwk! .
.uota.-Ii ,
Utf-y tiiflkUit mu .-..... .. I \ aj4. a tfAortv, In ''' ol lo Ma. 1 pay '. i n ._ | !I I.t, ,.i. lla.oll Heft'* tour l.t".I..
\'t'I'J' dUtutvut aw ,be UUr |01 '.11 <1awl' I I I'kV il be.I > "r.' .1.1'.11..1.. nMnrria IX THIS CITY AM VICIX1TV.K .
MONTGOMERY WARD CO. '
I
1)0". front of bleb baaopt-nlngHlakh Ouan 1 '., ..1U. ..o.IUk. Alwa) ru IH .1. o. N. 1'.IJlu ,...1. *-'*'> .
.,&,stokt from Ullt ..tn&tvi and Btralgtt egg wupjxirttxl on tiio uutoUo by a UtUu Ui-Ul Michitfia Aveoun. ; Ir.H: I. ..".I" K;"-.) .ri ju ut:II


.


..
'.
.

J .. -.- .. .
I '. ...< ,1' '\_ h "'I .. .., -
J- ; .
.
-.i .
: "LJ: _;: h :: :.. = '":J : A4'H.1 -= __ =__ w ---.--.

.. 4.,

___ _
r -- h -- --- --- -- ---- -
-- -- -- ---- -- --- -- --- -- ---- --- I -

?! 1colammffcint 1'lm:1 :'M SOCL\TIO\ 1'1IOS\'sn: (aSIH\L.: REPORT OF THEND ON-1 1-- \\ -E .q'rE\4; I I ] A l"I I.A. -


'-Kntorcil': III HIP I'oMollior- l'llIe"cn!", .\ii I IltiVNt InK ;Mit'lintf ln.l 'Igli I. I'alnfiT Mr, ,-i wa tinsusiiatly quiet tbl 'P.. -- I I I II I
mornlnx.Trntc1. Il" i:\r.ii.P:: ; : To.IH' II
!::!| ., n Hci'..'!)iil-vln_' liiuliiT.wr.PNKSPAV : Th t'gll\: iiinrl| < il\I in <,! nol t I 0",01'111 I YAL i Livery
---- ----- -- I .. I l I. rep, "HIM i ] tory tight on tin' rai! I II, I ,uk. Ml. 1.1. II Itoi.($to. "! ,. i ',i|> l lI f"1 Sale
I ti, | inciih \1 u 10
1 .
A''III"
lr
: :! .It'l.Y: II. IM-M. /1.1 Ii I I"h1 I In it>. flu II iu't; I ll.ill.Thr I ). : I '..,1. n..' r r1 t N M1un&1& BanK I in" \ I I II
I I.KACKP: : I lli.PA\ I .
-- -- ---' -- fnlNmlint: II Mc >"I.AIII..IIII.I..II| 1', run' of laxl nIght fiiine' r.tihir IIIK! .

Special Notices. tin- iK-pmtmctit I of (Ii'. Ciiy, wire ripitRititi'd. .. 1"1.,1'\'. SO lirk,! I Pi'lalnr. flu 111I.,... il.I..1 i i.f In, wtiinlir I' ,, ,

AdvertiHi-ments. In thlt I column Ill I,.. lint. I Ilt II |I-HIII Kir l .- oniintr|' ) 'I he ('IIMMKIU-IAL l lit vnlnltlff III poplll'iritiver ,. OF I'KNSAfJOl.A.) ; :( i ". |I.and r Middli, :il.ii!h '.)iwni.uiglu< .' it I."'.11.., l bi. I ItniilA. '. !

insprtod nl C'Hm cm t A word, ciu-h inwillniiNo No. I ; I I | I ll'X'k I mill) I.ii'M-r' I 'tpiii|'nfl.\ )' 'diiy.1'eliiuolii. .

special; Not ve iinc-rlod lr less than it(, Vo1, ; 1..lu' I llirtu .nniian\' | NKlmldii ->. I : At Pensacolajn the State of Flurid. % J.<- Ill IJt AKAMIMP.I v I
cent 0"1"1 I I U 'ii ill Null ugly !: > I
I Hone I C No ;, midatli. h'llhy" nol It i is not .ilnapmsllile to piw ir
A lit
!XKI.
sothid'H't IM h" : UK "
I isilare I.
-.\ fUt hiT pin, with i A ihr.r rhlo1i( infttmi llo-cC t iiiipany.Iho ) T.IKlI.'J' r.an.eiof onuiiriuos. In whichdies \ -
LtMT I writ Din K:" Uillen I : .' 'I.h.. 1ss tvpnited as <.r"h I II I.) 4
rll'lIIll. iinlhi' loin11.* ""IIII' ac t i : c'IRIII..IIO
{ uouRI routine lit;ui iieuu bi Inu (ii U It.OMOII <,1111.t)
tt II '-1'itt.y Chili I ," on tinRldeld. I, \, Tiwntei I ,.M'hhiff" on irdfii, xtiect. HKS.t IllKS.W.inn I I I bmk I ).I (' I'. 1 I'clti-Mlo, rJTail| \' .\ ,
l.yA.N.M.: j I I'",'. :1 24th 1"'fI. The 1I..t111 (. |. of, I the-, A. "f'I.tll tonk up I tinIn it 1 nnd discounts u,, m ::t tI i Itut, .in I II I l'.iaii: M ,Y (:o.It .
1 he milinlilv rewnrdiM, liv Iet, hit mini" tt-r of the i-lty'n liuk I >htiilni'R In the I Kir" A,RBiii" of bite, lull I lit plnml;, every nigh I 1"'I'lrMt-R""lIr""Illnll"I'I'" ". I I lark llpcmdsenionettl: ?'iii. .Mmilix JJoardiug StR1)Il.) (

lit tliI4 Ollile. It It 4 vnlunlilc only to thoutlet I IV'pnttnu-nt mid thnrnughly In Ii ont of the ('ll.tuuull lunne' ,,1. 1'_, ftt' doo.nllii' .t.It t. :,
', a1 I n pri/o icwnnl mi,.rlt. JIM! .1..IR..Il" *. llondto Hoemr :mo"O' I nOtlnr I 1 I ark, 111 H"I. (il.'i: M.itrna t in. ItulmilocH t.st' ISTEMIFM, : 'IA i"; : (. ,
RIIII"lnl..1|,| foln\\lng! 1 coin M Ir. W. I II. Itnolh., n live of Can 'lr"lIlatll 1
4'lbJI L'I 1I"I".r I HtnekK, J"II., ..101"0 buliast.It I I. AM I' TA i IlItAI. ,
mnw CAILUI Eli: im''s OK TIIK: COMJL In I(ten with I full )pnwi-rtoiict"t I In the, Ki-inl tllll""I. was In the city. this "i..k. Rii'/os, 4,670 I II II I I buk Mose.i, Moll flue i Kin, |JI lie" uitiit A\ ..it. G lOX I !j I.

AU.OWKI;( ,Hq: M if tin. I Hmlrlr-1, hM : I Pnc trol ei,1| ri( servenuenln balliisl t. it A11N A FXE 'ITH'.t"T AT
MKUC1AI; AKi!:;: NOT; lt.II..lil, ( fifth 11'lro' ri2.2j.1 f II \qllll') I

I'O. hKl.l. I'APKHS: ANPl'tJUfllASKlt! ; :-\ Jnmon WllkliiH, f'II.rIrp I!"I"rlml'nl, 1"11"I the city f')i the last fe, 'a tin) I. I Pile from other National Hanks '!"-' :81 IN I'OUI. :( III'EH( .\' 4\'t I

A.UH m..llU ;Sn:1I: C.r1)\ HIM FIlM I .1. S. Li-onard, V huh Itigtofl HO-M-! IIII'; '"y ;, '1 ho olamor, Wile 4'" tOOk 1 part)' icALursioniKti ''f I Pile, rml State It inks al\l'Ilk.\ I ItmsAint I hiti .1, Luulilul llKiniii 1 on, IH'7.I tnl! 141 I I > 01 Xldll
.1 ainnu \\ hll..h""I." 111 KM.PBHSONII. '. t \\ ilson. :1' I
t 1"1,1'
<> ) I HOIHCS.I I
|iAny ; Wm.ONpti, I llo I ipa| I Hook mid 1iddeCompany InrIIICI'II.II Iteal est-ite. fill nltnio nnd H\ Onlmli i. MX to ( "

; 1.KAVI.NO-: TOWN Volt T1IR UKA ; A. U. M<,rctio, Kluldn i I llnwt'i'inpiiny "' 'Iii Maine itt i \acnnt Int nn the clpiinln corner) of.I'i ittfo i Current lures I u''lull"itl and, taxes" paid r..\>.!.I '11 I Ill Mr; .11"| A II (0..11'Iulol.. lr; .wn, 11.1.1'\I Il., II '"'. POWDERAbsolutely I ii'lht.4), unit taken f." linuifaif" ,. t I. ,, ,, .
and
) M.MMKII IIIAMCMCIIM CAN ; I II.I IIAVH TIIK nAILY C'UMMKIICIAI.: : MAII.KI ('oml'I"I| TIl I'nitt Illicit and, I Itoelnnrp liofiked for i R 11,1, otlr i iish Hi ins -Ji; II:1i.itI lUltKB.Nor i tit-t' "i > .
I
bark I I n
1IIKV' roKII'AID )01' 'ill I t'KNIH: VEIL I IMUX1II. : .'. i Ikt 11"1.1.11.11. 1..1'\
InK AniWIC.su. MAY I1K CIIANfiKIAS I U to 1c hnH-d| that IhU, f-oininiltci'. game of hall ut the pitik next Sund ly. Ix'tfnl in-ele I tender 'notes, 8lal) 0' Nor, i ink 1.111 ii. Pure. 'Don't' Forget the

Vii tRN At KK.SIItKI. from thoKCcnmpaniuit ''tnt.,) II tiut tine" nil 'lilC nrfiee: dralmiku It IK'IIIR put ,dnwion H"'IIUII| | f.,I \\ith I'. S.I'reasuier htn Is I'r Ilk 4 n.1,", e. \IIICK1I,".'. II 1111.1! Inn .' wI'r, n'v,' titrIet. A marvel ol Place

inaku nn niticrinrnt with I lit' city, nbicl I'ulnfax htrett, not th of tnteinlencia. i il |1"'r.t."rt.u. Norliink Kalliope, "i\ell
AotSiV.I.S1'N.: : :; :: will I In DIG fiitm-u I )proud' ,* for the I Itrpart me litfuigtutted 111..1)) l.rnin:. .' '111'1"I i ii.I ,1\1'1"'colnlllh'.II I 1,1111 the ordlnniy I kinds I nnd Ii'-'-2 -;- -

!1'v.t.IIIChlll.II" I I.., :, I I I l'.i-irs ,\ V'linol, k In I'' .lth the mil -
&'bg friends of W. II. llulchlnson nniionnce mcnt'n inaintcnmice, and thervliy ".1 1.1); I In I rotind-house. Total ,1 II" t V.IOfl; rlllllllll" 1. 1.1,1 "IIII1tllol
him I HS a rnndldiito for tint olllre 01 tbc I limuranco, the imoplo, and tin. 1lllhl.thoo,1 1.rz It Lark 1'olarl, l \1. nni| otlonici I tiludeiif I l", n test .!ht.lit nluni or Louis A, Anderson
JMicritfof KHCttinliln; 1'0111I1) Hiihjcct to tin "IIII"nh'M. I 1'11,11'11111 l Herein mid t'ntiii k PanicMiUuiU' lllllI.lllloil. A < o. I'hnspii.it'' \ 1".I..t."I. only t intnnt.KOYAI. ,
ru-tinn of tin Pcinoemllc! mill ,OIIMrVtLIYCiintiihiii llroiiKn.NnlhintmureLninlii. 114 t the, lit>Ht ('tilitli inut ion in the l'nl.i"I.I"'k: | l "'." .fOM' 'n Iti I I It I 1'iuk' ,"1.1. 141 Iir'h'hl.! 'l 1 In Cnmpndonico II\KINO .rn\\IIKKI. ; tI.,
(log cnn"eil?loft. ) < up for a hearing tin fUIII 11,1,111 O.ooo' ,o, I '". nmrlO-vs) i_,_____lilt \\ al ft '.', N. Y. City Poster
Tlio manner In which" .M r. I Iliitclilimon I I lindUclmrKcd city. l'nnd.-l( prolit IM.l": ,II Nor Inn' k,;irvenmk. .1'.hl""II. 1 1'Ji"" SiilliMii Dil ,

liU dull- In o\ery iiuldio pout ldlll IIIJlurl".I.i E\'r: )' candidate i is getting n ndy 1 f r th, Natlnnal ItinkliotesontMtalnliMu'' :' (0 III' Tllh..r I'n.I PROTECT YOUR EYES Prepared to 10 ,?,.,: I', .
I 1 I'Carbon! I I; I IhiUris. I I -1' 1 Circular" PmUem' nt ,
lit Induce I -
Won IlI't\.Iro"llI'hl him, ant Individual | to 111' lI Papa I'II 1 "I
:. Hlibjeet I l'I
) : riuF
Till TKMI'I.K
jiimllicft our ;prow-ill desire to pl.tou Inn I AT Of.1'1 wind ineclliiKHhlch I taken place Frititiy; 1"1..1. 100.7.V) ,) 3Pi < llasiriHul. Hill |:o.uiH| in illundwllltlnall .: .

1ff of lUli f'h.'k, W Nor bnrk Christine. I In ,I woik, :at r, ,
In luiiinnittlim' fur Hit! next: tiei Urliiul runt Court.Crlmliuil nlKht. I .tllr'h'lI.r I i.1| |Ksit !luVi 1',1' II.h'r. i ,
count jr. .Mr I llnldtman an.) daunhti.r, I.f ) ('III.r. h Pn" to ; llill,1 Hanks (I I 7:. :,'r hatlr.h"l.,: ''h'I'' I'I. !';:I. II IIH"O \RSCHBERGs0' 0 Ill.1 ri.?t.
pR.Moriurn.I'or ] I I. [ ,
MANY Com I t ytuuttrln' v tnomiiiK 0---- Imlh'r fA"0
SlirillT. purrtnant, 111"j..U"III't I nmcnt, nnd t tr.in, "iutod ,day for No., 'I ark 4 li) InKpelidthuiuiiiimemonths. Total $11I2J! (11M i iXtntf It hulk .riimk-lia' H, Schlnlllnn, ''<"I.* II1.1..I. < vtCTACLts"O CM .\NJK: ( II' APDKKss: .

Knfinitlnn! 141 .' .. ( it. WIIKN : A "' ,
'(lie friends Jimcph W 11"10'11111"1'1' ,I.tinfollowim; *: nf Plnr-UI'I' of ss-: & "II-ISI 1"\ vMtKss ,
mmiy 1"111" lr! I Tiniplo ll.ir, (.lelulitnn.' "!" In i K
thin niPiinH. of prcHcnliiiK lil t* immo to tinjieoploof I Itl' ''u. William I J"\.I'I\ i'lia riniI will i t IIforgery Tin I IlilsHiiin hhlp i Vamirdls i wan Ih '!"11 I I. W. .A. is. VN I 1.tUI I : : : 1..ld..I.t t thalicnt'named SKlilee.1"1" \ 11IK ("tlsrUMKII |I" M .( .

Kucninldit: county lorrc-i-lecilnn liMm ; guhlt)'. tn-il.iy liy M I.... Ilemy I i 1'1' i lit mid K.: Ki.imiilcrs :. that tin 1111. II IIIIIIIII11'I Is title It b.ll-i, li'Ci-n I (lotll//o, 7.'l!I. t'. l.llniTlnboi c I'AI'Hl: 1101.1 I \' Y: INK I .1.1"| | ,'I',I
nlHi'U, dl ulicrill, Hiihjrrt! to this, notion o II' nl"\ .III'.n'ht II 1. .
nll,, Stale? u. I & Co. best nf lav "ll' 11,1 bi In ". I c', AS lllh; M.V AUI'lnM.: '1 11 ", ,tl"IIIiM ",
Cnini '
the I Innioci-Htlu II U Ii ty I Chil. HI'blnl.ll 1'11111.1 "lh .MMdhnrk I.Idem' ', V.niln' t'.l.-i, to la! is ..
I'l.rMi.'iin. mi iiHKnnlt Itli intent to nipi'j; ) Ituv. W. M.i ('n!, pnslor air the MI I. K:. W. A.S. AVIIKhl.KK.; : : c"I.hl..r.II.tl.,1 is:
1"11 and In hi lore ', hilt 11
suorll .
The Irionds dl '1'. It. McCnllU:,:h nnnolineihim Mato vn. llolu'll Sjioiicer! HinrK'tl "lh I I 'lu ii rail ret tirm.il home fl'ulllhll" )"H' lilt ) iii'', l I"'x. Slr )bmk, CnniplH'lt. $ilnl'I'I. WI!: to *ulliMm "l1SOR AIII"" OK MV MMII I ,

u cnndidiUu, \ for !Miurlil I) Nit hJti't, 10 tin' f.iiniilinii of ihariictcr) ; Lnntiiiind.Slnti I teid.iy: e\enini T. K.: .'Jnliiitv' Notmy Piitdic. TII".r1.11111, i ii. "Jo'KL'O) I\Knl'l I. KllilM |I'
clion nf. I tliv I "'III11'mu", ( 'cm lily CnnvcnI \ CiillHU'r Attest .\ 'l I'e. Ab l 'tI.. !PLI!, tl H""I"C'I.: --10 -r. o. -
lull. .M l I.AN y I PfMOCHArs.HllMrlllt : ) VH. t'rul.I. lul..t. charged, will ii 'I 1 ho S frlelllIl balk ( lain, anhcil I itt .1( Nil. PlUt-'IKU: : | I I p ::, I1 ,'h..I, )le A, '1"11"11. ,itt, lu C M W II. t -- -- -

<'llllrill Of "Si'lKMllM.Tn ,I.rlllllll ('hlrllllr; iinl piuHid.' I. 1-t'II.11, 11 .Inly tin7th, lioiind flll .1. I II.I "!i'i.k"I. > I/jrl'a'tnl'p,. snn : HEEGEEE
N> r l-aik" : Annie I'lirrey, ""Ih. il:!, In l
N I T 1CM. )
I't.ttuulei iii| for Peli.jl.'Iliipohtielniis I )i I. W. IIKKI ,)
llifl voters r.scuinldH I: \ ,'"ulIl y : : A.I. JoI.Don't I'ellirsen.V I li/iii. tEGlA culls WHfUt ALL USE IAIL ,
I'liu iimlcrsli'ned nllciit, hln..I'lflll I VII iitll. The jury, I Intln-ciiHci.f Itiuluuuiu, It.ulhlll, [ 1 arc lookinr; nronnd f"enatoriiil HI.I"I'ni.it. \\ ",1111. " trillewith 'lhro.it or : P U I .
I _
,I any 1.ln'
dnlu '"I tint utile utility :11"'II"\'IIIo'lt J UTiln-t of guilty I niul reeiiininetidi d hlnto No who Cn.
of :*chools Hi I th"C''II'1 j t.I", 111 XII".I' the mercy of I the court I I > tim liar. telling I tl I/1.11"'. I I)''1 tut u I Clinch or I I h.rl KH: |, Tin.sino' !H>, to Uphill Cn. ,1 It. il. II I : .iriaithir.
*-* tll tlio ii I tin "tllllll"Ullr IlLjhtnlnt ma ntrlke.'Ilio .
Midjift ; )
,)'rClh.I" t 1.111 r" .iniin that, In theIr opinion. ,1..f'IIIIII'' (,1, nr tlie" ('hllr"1 nIl l"r'ul'lul will lIt Ii It P.N'IJo:. The \\Hl-Kii'" n Optlciin? ol, 11)7 rllih
1
Uon. '101 Il ) XOUIIIIIIIIUII'I' WIIH 1111101' at the tnnii the 11'1 was nunmlttid. MchoniK-r, W. ?ui I. Ci a\ford, left I'aln Croup nr Wholllll .uh, nsi- Acker' ,\II. II I'h'l. \\ all. ,.. W'! ; to Master.A I.1" -ir. ,it. [ lluluI'l'\l'I."t. is I HntiHc hut. I.OIIIH, I liolir-vn' TMwVx ('un'hr
.
I Ills I trllllll I In I.11' .Tcnnessci SlittoNor l I t So thlH i'ndi the cn",' that him Lltei I fox \\ ii art tn-diiy, 11111111 .k I 111 ineri'hiunli Knu: Iish 1'n.I'lInllr""ll, ] linthcr I I linnlle. I,kin' 1,1'11"111111., All, MilixuiTnnl'i I hilt nptii'lnl'-1' 'nilifo.( nnulninptlh I 'II .A"I
mill ,,I MlI'Mi-quciil ,'\ |1.1 IflVO inteacher lor Milton I I merehints.K.pintHcome I Is a I \\ t' 'r I -A. II. 1.\.1_
1" 1111 .
no much lr"II"I. to thu II fnr (lii'iua4 I >lh"'nn' \I'"IIIIt..C MESS. DOW S COE J'.iuilor ': ,
,
In his nlulit lulholll Ilin; ,
a Kl\t. linn conlldoncu jtil ) \II. II Jenniewiemj .Mm-si." tarn I lpI'
dlHl'Imrpi llllt lIlllirHOf III1 "n"1 III INMllsliivltiry ( H\| tiiolillitu.'lUtiui In 1,1 the ,cnuntry)U> tinelTict II. 1'11.1, HI) ,and :1'('. !"J .\ J..hl "h..I Mnstir.Am toll. N. e., AI'rl 2.1. i"cI

iniuiniT.ury wi-ro Illiil 1 fourteen Ilitiul in.it ii,|hit. that vegetation (Inuit mi ttt'rtd" rll ll nrd, /11111101. 111 I,").:1'. -mtI" -

rc'|"-etfiilly. yesterday, and t..IIY| i li o\pei'led u to IK- (miof reel lit hot, dry w"III"r. sch 1 K t'tt'l'ullI. TniMk, JI7Am rr.:>s\roi.t. ri.ounti ,

J. KMMKT: \\1.'' much Int rent at the '1 ('Iil I'l.- Ill..1.hiiliceMAVOIfH 'I'h' Irl'itil llsh rcctlpts' thin mar11 log cm ONI10H': Tlli: <: U.\NI>K.S-.ll: >\' Kit. Kch, I. A KhMiiln, '\IIII"Y., 1 1111 1, In, ,\it A 'cnt fur, I
Clerk Circuit (tourt.Tn dodges of the is for .M.ii'ti'i-. .1I"C'.IIIIIIIIIIII'I.,
I day
tneles nnd : ,
-- -- thu Hinaelliloomer 1.ln" 11:1
braced, IOOO red by : .
lh.fitter.of Ksrainliia: count : t'OITItr. IIIII'lwrll. ti Home" I'rlnui Inl I '"",'lIleIL. AniHch: 1 Is.ij.ih 11.irt, 1'1'111.I "tl.I .. Kobin, I Piiiniond '1"hn'1" cJiii-h-M midI I PISO
Thu nmn.r rrlNII. or 1.'. i K.: du In Hun will I for SaundiiiH mid and, 1"111,1'nl.11 Himkp In Ix-fiiiu m" know it, am "I.\ I C.,'. I,ji'il'is-i's. Tin.se I lil.isn.I: .sine" tn.Bfen \
plnuo hi" liuinu' I I'l'Pini nnil Niilijmtt' t( .'1 Yt'Nteltlayllllul On the llrst o nf tn-diiy'H paper' in ynu ,> in tt'-Iu ,lno 1 S AVi,.|, Kixher, |I". Ill Mils' 'niion cxer in.nle In > ii-ctarh' .<. liy n
To-liiy. pit<
I ,
notion of tliu I>i'iiMM-rullo. 11II'IIMlrl,1, VI I 111 )on get iinijry to I think I )"on 1 w 1'1 si" "/'I.III"'I"'I.I I piopir ciinsiruct on nl the !1"110 |,'r--oii
>onilnntliiK I iinvDiitliiii, f"r ti IIeIecLi.uti ICoderli-k ll.idKer, Ill rllllg mid axsnultI special to the M l."I'gt.IPr, In regard litho badly f.iiled., Spi'iikin-/ this to a met1 Am .\1..1. \ liild. T'rris"i In !I jinr, 1II.i, ,. I 1.llr..f tin "e :1111-111:11 I : -
-
-
rtrl''I'1"'llt tlonrtof: ;""III"I'Iouuuty I '. Stu' y Cove ll.iihva-- h.oll'r.l. i hant, yimtcrd.ty, In N.iid: "N. MI-.' h'rl. Mnrcno.Am (.lass, s ni'r h". I 1'"n''I'' I
l'IlhlIU. II >,,'h, <;ieoi I I I Ann" H, LI .t''' I1 ,mil the IMS, I' : ,I .ne Thin
t'trhil. drunk, il.M. U, n.w li.nchiiruuol' 1"I 1\Nhll 11"I 1' '"II"- iirsT CoiiKh Modi
JIII.M 11I.hlw, plain a \. 111.11. whl tins It tho way I nih I ilisc, I put In tin. '
i so that it tln-y i \ e tint cine Is l'isn'8
11'11",1. 1"11 Cfiif.: "nut
Cli-rk (.I'I'11 t'inirl.Tboinnn.r .IiuiM'H" ILI.lrl.II..IIUlil: : ;, ,,1..hlrIOI. tho "l reel, ".II It iliilnif HOIIM Knnils nnd. tie, |,-Oplo cnino lieuto buy? Hi,"nInCIIIIKI' ," '1111'\ Aintiews, Andn-ns, 5IHto i.\es '["', Illl. r hnnut!' d i ''I' ..r.llhl.,1, tin I C'oNiUMrTlON. Clilldicn

frlMiilx nf I.. M. llro'ikn nnIifiunco 1"11 ItlHll-H" ""11111), lliHClllllClll.Kdward vciyredltnlih, I ; \\oik on 1'alifox I HI reel.Uev. I they C'II Ii lid the, nssoitmenl I am\ MinpMon ,. CI. I Lenses: al. )' w.IIIII1,1 tin |". iiiywiihi ( tnkn it ,
Ii tIll .nriiniliilalulur thn olllrv : f .
l I.iok fly .
I the pnecHtncnriOHpiilid.' uIII"t I '
oriliriillCoiuti'l i lul'tlll: hut iiinnljiilijoiU '. lIIih.II.H.IIIIII W.ll.I I 1\1) pastor for tin pas ;II. Pure, rid, I'anail, iMalt I ,\. Cue han/ lull) itin I nl und, invito I ml Rl drJ I.II. :
to Ilio leltl nf thu Ilunuiui-Htli I I 1.111. )t1 MontKomi( ,., diHchnriid.in it llhe I Kiist IU.tl-t| Church, took hidepm .. tar fir InMtance. Iny i ,''ull': '11 1'1'1.. n lye. whiskj Tyuii ,'hoihhtosiiist'leinschcH, | ol iieat"tll
County ('liliVili( r year this New York I Is III"ly.tll'.IIUIJI"1 I : I I.I'1, Inthiliinv. t ,' old, $1.'I..I"II"lt' ) I"II'. I 1.llIh. l-bI.t" "0M "'I'inrili iI tin"fe I II j ... It ''lii' ,:iv nin1! allo.hers V tmu&si_ xiams&
'
-; I'HOI'O"I.U.: 'tine for hU hll. t linn nIII '
MANY I : IIKMOCTIATH.TOTIII l"rtlrl I I'liiplo 'I' ii', lilt t' music will I I I come hen. Jil\ : nun in us. ,m.ali nut I'Miinine tlm S CIIHfS WHtHf All ft!>t lAlli

.: HI.\O\1:: XOIKUS I 01 ")il t 'hai lin 1'J'I'OMf'I'IHllhh'.t.I' !'. to it. Mill, how about) Ih,'"'' <,leKtnt ---- --- -- ---- _tliiiu' itt Ocet Ct'uitntti't.)ruii. l'hl- irii l. VIe
just try VKKKT < 1 ) .
Intitni* Hoi I
jl <> itniudm ')-!-*
"VH the d I ,' f-Ilo !' I of the nll'icm-H of I PamoiI.id.e 11S.
I' ..O.MII'OISI'; :: \ III'I i 'h'II.I"Itlnl" Icmonnde and w.'h'r sits? Soul PY DOW & COE

Tim uiuk-ritluiiiHl himiiK i niiiiniiiivi'il lilinwlf ,I "lell) me all I nlxmt it-dot I I I.I WII"JI.I l t XI 1.1. 1. fr I I'. will I I I take place al i t4. \u'r saw: I h..I.. I IdoleWei 11'1''' al,1 I 1"1.1-\\ I 1".I""II' ,
ellllhll"I Hi.- iilllfi! il (:olilul hit I HiippnHianddiain.itlu' I -" I I') t hi liii' Casllo Hall I I ne\t 1u..III) "V"II. \.1 11'1 ir.\'IIO'I I :hIt 11,1 11.JJ.I.\'.
,
1.1 11""rli. I, ) nil HOC ) ku-p ceiiiin.1. I K\cl: .i .1.1';. Cash ..i- Siny'.iin! '
.1. Ul.
Ju.liwoulil l'l's11ut'tftI| U)' |lr"II"lllhu r. "lml..I. h,' wu nf Ilin kind. Il III!.'. .. 1..i"'N-I' 11.J..1lIJ C., l.\ .U lA'l': "lirni' 1'1:' t'lii ti ,
loAini? fur jour rniiHliliTnlluii: IlthlllJ orsothoiols Min'tlti u n-\\ (H lonrii ilg's lli I i.i I ln-1- I H.a"'" JIM* I i i "N till
Int. Tliutlif wilt '."ru iiml rulti'il a I Irntt 1"11I". \\ itt almoHt f 1..I'III. h. 111,1 Ii' Hitch a iilnntnl I '1"I'Ilr"I'IIII", It. I'., lii \ me, t n-. the | e"I'le I Ini) Hum. tiny can't In tp' il. C'hll'I.1 __ ___.111._ ____ '
,' h
: hull IIIM lull, t ii iicioihi-r rii-nl up It hlnioclt. I could h\ lunclied, "utll'hl .:nl.irlyat I 1111 new hall 1111 will dull, itunl.uh -. cdIHII.S and, blilhdajs aniline thinni, Ilili-ini, lii! .t"II: lt.liui 1"11 rll I out
tin' |,-Hi-nt tiinu 111..1'I sun r.* will liulililiiiHi'irmil'jiut I ill Mid I he'd uiut r. ,and I i fmtliocilehrnt Kl..eslio.! Pi) M.I 14i'tit---ui.pl' 11 sld'i' '. Pettei-.cn A Wonl
th,- "I Hit' only II 11"1" in ordi'i, t to I IhllII.l.h'M lut ii.'r---s' iii'. wedm't ln\o to nil' ,'i t I't'. lOll I in Ids Nursery tin- 11'le.hl'lIle.IIII.II""I" .
tu ) Jr'J'.r.
ICU, l'"IIOIV"111 .honl.iers l.'t 'lvc.; C.in\a Kod limit
; ,< -
I".flln' I II.n.I"IIIII.I I l ; anni\cr"ariin ; I.h,' 1111",1
n.Jml. on of III Tl.eic, fr> hI ",I', are I 11. BC licaulifuwatehis i 11"1"1 1\1
\ Hint liu IIIIH IIIIILlitlril I Ilio 1110 "\\ I 'hll' In "hnll Imvn Hindi. AiiKUHlnt which I time I they wlll'NI."ly I I .IIII .lh. HIM| I r :nnd nickvl am I I''oU'J'fork I ,. MC-.S Pin k 4.1.iO.ItriHims '. I linc-t | ee'all' in the \\i. |1.1|. (i" tn him for ,|\. rti.niiti
<
,, |
"
to I" trlinl ( '"
illliii .
I1..lIly. 1111.'w ; 1 huh |hut| Hllch 11.1.. lr It Ilv,' II NIl u'it parade. I.I'r'lhll' in mdd, jou cimld think ..f.c -->I.::*, in $.'.:'ui n ilo/eii. I onr Inc..

eXIln'I.f.'nl. litfl IPJ hhl"'lf, 1'11 "fly no me nm. I If ho'il. I 1"11" ,"" "I.I.t"r ( are MOery nninerniis that I n i inly' two ,,111..1'. a Netr C'eitilnly: allil Ilt'rhl"'t' lull Kdife C "..111 an,

Ui-Kiui-trully|, |1.'rf"I'11 MhlUI 11"1 hlll""il Hii"pli-i"n h,1 fellow'II\III"M"hll I Is '|1lIIhlltll1 vote in the 1.\1: genuine 1"I.t: "|1"11., |;1.'r""h'1 I Mil!)' 11"/11"1/ ':1 ::h'.I1 1 11.11' "I ITc.loie C ..niliioiIS l t. t > : roi.M> A'i'ACOSTA
I.h'
N. C. !I ACK 1..011. 1..1 rdieantm) : with I 1111.iii.ltr ulrl. I In.tiuid and li t II ,111)1 set 1 nll.1 l how they !P 1'"I"- .'
,'I"CU.I" 114 .h'II..1' unH you sun pi 1 l!. l-air < (i< i IT'j.' l'lhll'li',
( uuInly .JIlLlgl'. or Ir"I..ill| in thu old w'I ty, In- minted > 111 by thorn HO much that pat.cnco; hanearly : >. Talk aliellt CO I low do ) nu ill"Vh ..,' tinIlKkford (u I IN'. I hnli-ll i I-I't I I'.e.C'Illlh'lli .

bn Tint I'I'liniliiliitu innli, >rxliiii.'il for 1111111 iinnoiiin-i-H I hilt II.II tmt$ I to II', ollhiifCoumy '% III. to go to" .I.h. 11'llIn'h"' I U tho I'I IIIt'"Iulrtnllll'1 / |'h"'I.t l'l.I.n. be a Irluo. 'lrh'c I 11."t i a Lull gut it i Ha i that \\atch IKIIIIIKII -. Cln'c"e--\V- s'ci'I"II n s,K'OCll1.IIHto I I .h II:I'. (.Ni i II.. |I. &EOURKE'SMAMMOTH

I lii-iiiiK-riitlc k"0\\.11,1 ;wet one othoMi to tho Kit: family I I tor I they nre 1''rl'lill. I \1'
( ( .luilno liy. I linrIYIf ) 1 I is the man who escapes 1111. Cream Me: ti, I III pi r pound.flmir .
( t.ellllbilenult% ) "> llnmhuri "l'aLI: \111.11111"" I to tintllocl I ly Ki'ttiiiK I tulle \ Cs, I the Ihitk; luriI4 iu r.' III Ill. }\e i 1IIL.111" ]load,' InN :
IlK". S. llAI.LMAKK. .think Charlio I 1-4 (tin deiuest little) fellow iii Thu nrUH uomeH r.1 .1..1' I 0" leading t-rthnu imw fir, I X 10111nl.: 'X ""11111. .. \u. 1'11;
1'11 Ciillrttor.TkDiimur the world.Thu th it InndiictmSam. Can-, .I thin I. & Imi hiI.' .I KOIHtime. Kline) f|.;:, Pateiil K'-'l'1', 1"1..11." 0 FURNITURE I HOUSE 0 U E
Well I the the
N
fa"III. ol Arthur I 1. I I'A mill. .3 S. 1'Ih'III. liii I a row with I Int ofdrunkci 1 I "Y ) ll'1 1'1.1 1 i.Il: -1".1),| Ul- '|iuluit' : I I hl"I,.' .

ln-itu 111111011 hil as ."-ui 1111 iil.itt' for thtiillir EH: negroes at I that place! the other. d:ly, mid 01' I lime I It III I lii'" CII 'et nne of tin-He l 11110"illanjos .>;(u r".. :: |.' .ut'l| tilt "){iiuMi4i', 111., h 'i'i.
( nl Tux; ('ti Ii'ntor loi tlm count "il K:. l'IITeoIIISiII: wastakei and some" or tin,HC line .LI'II:", nm IL't' l-ilc' pi I' 1"1111.I .
lie
knife
1411 I.JI'II to tliu nt-tlon of I Ilir)I 1"1.1 he'd! "r"I" )' hll> cut 1"111 h I down h aleoniolnre I M.iekciil I i I- stead I I. *l7iiOir' I I7..VI : Furniture
'
.IIIhl. (11II1II1."I"Ilr 111' r"I'I"r pull' on a hiring biiiuljo: ( i. ) ; cf All Kinds at Bottom Prices
1'I.t "
.IUU Lunnty) ,'till'.tiltIuuli. I') MontKntiK'r h wheio, h ".1,1.11.1. at ,,fl. 2. |ljHin( ( KI..VI I; S.'. ::i fi.'i.ov'i I."HI'. ,
I In tie-of ) .
monthly inivtlnx last evening for Ntrin.s. We
eveijthintin
MANY IKII'lu'r.. last account", %'ilit ,iloin< It rut rate. 1.1 ll.ihm. iiiaitcrs| : .iuilI I kits, I..I'blll .ti"
('ollt.alur. uf Ir. I.. M..Merrill.The .. Pi'us.lonla inn, Mfiety' und inalit| > 11'.1 ueuht and iinili\|' :\ .
Thn iiiuU-rHiKiii-iliiili-rM I..r 'iI lliliiu,:(nut II iuiullilolu 111 inoHt I inipoitant: iucxti'in|' I' t.u.uitght" npim -.-- only lu i-trin-s, but in \ :"Ill" and IIOUBCIIHOS Mol ,iK,,',- In l,.>riiNNew: Kan. \ !lUt. Fine, ){'IIII awl( (Coiiiiuoii) ( Furniture( In Endless "'l, I
olMi-ti of Tin Udllct-lur or h:*. .. hi!( Is a" lint i-f 1111.1\ olhei I 11 It'; Choice, :'IS- luluPrime t I :a"co; a;,'. I'h'I"
for (tin l it I.I.IIoIn
the '-"I..t.,1| 'i ) 'oln" and' i Uc sell a niceniiai i I .
oiiinliia oouiit Hiil>jcpt, t" ,union of tin \ l"r l'I.t'III ill Li In i.t.wk 'and sale at till.t ufIlie llllr" KailJin- I.) ::!S-. 1'1111' ', tn i"ie, ( huh ifjrup ti 1.1. (. t'- I' tI.I.| | : .
Count) tl" I 'I ii krpl f,1 c"llle., all I lit rh iig up ni'iuuly for biisuu-xH, I l.c to "Hi.-" : ''(' \ 11:1'1'1' .'t \:>' \..'-' H'liNliriil.: : Iliil -I IHK l 1

I k'lllrllile ) C..I' W."II. HKXNIH.Tho 'hl" ,"I''I'1 wimdiiivUHwdat, 1'I\th. ii nil with a Ih"I'l'h"'I'r huudied for thl.lr. .. $ .:. '. .\.for Hones, Tnmhnniints' ituiul I HI"--\"I""I. new :.V ,Iu II. I: : nits"1 THKIIS KTAItLlfIIMKNT.H'K ; .
ft.i tilt hl/.es. : 'l.n:, I" | t l.l-,.
p.r 'l 1 .\Mh.hHr. the apiended| reitolution mi.iiilmmuhadiipted. blanks anti ,'c"'rt"", ntver hll. I I.. 1"1 Hiich 11Hint :111' : .. K.iir "i.eiii'.e I : : : i iI'Al'KK
illileicnt
him I lii orderlnt;, as many Ilt'II'I.I' l'I'.IIt : TO TIIKII U: ( ( I or
: : llnlihH I 1I'ECI.rC.rr
frlniidu f. K. k ef these is ATTEXTJX STOI \\1
o '
If 1IIIIt"'I' : }; I.11 utut' l.ru "'11 :"'4e ,: l.'laiilic.l iii.-, tn 0>4c.
ita .(" "IIhl" fur Tux AiiNc-mor Billi.iiM-t. titlm 11'01\.1-111. <'iuiiuliuiuu'd|.'Iltrit J, .," si/en as may be .1.lr..lml" ho 1.11"1, umlthu a I l'lh'11 I'h,' uay liom f\M\ I', "In"in-) \ ..1..1 ('Jlrilol li'.c II I';,.. nil I IX TIIK LATEST 1 KKMCXS: ( ;
ho ""-11,111 count) I Vinaviitlu M uii.uui ,itiul list "iii xhow jllHt \\ hut t lie hot II'U.r
11.1.r l.) IoI'I; i.itiuIv 1'1"" ) tho babicK 'actually t'r) for W"lleIJ."I"W; \\htc le !. i'e,,
Nomlniitliix I \ntion.'I'll CIIIIII..r. r'nrk-iuou und. 4'itlit. \I. I llaI'll UIMI.Kor $1.1. 11"1., l'II)" A 7nijiNew \rk II I I ,rlss In !lp'tin .\1."" 'l 'ln:1: i l-INi: STU.YWOAKI'MT: WHICH H I i : I \Il' .iil:i v ,
"I Hut the fur I i I'm 1JIC
.\.r. / on tholl'lv,1 nfCiipt. lloxn-, t'. >. I I'. instiineo. A Ili,\lin'its in ) er) lolllent tll..I."ltrlll ''poiiml. "u"."".ln"II"I"IIII"'I'tI.| l-A\iil: ANP SAI.KS.1'AKTIK.s .
Thu ul"'r.I,1>l I N a cumlicliito, C. r tiniiflieonrTax on that 1'ILh'111 111.1 tender tl.1 \I.IIIIt. uoaruKi\in HnwUthalWell! ,. ,,1'11' -141 I 'a"'""'-\.I" iiiniiniinsound 1e
A""I".r.r KMi'iiiiiliiiicounlt.: 11.t 1'CII. I'llot I ommiHiiinners. ulllli'I" in ,\ 1.111 i'<. iuCrimlnil ( ''es, |ill ."ll'h. we hate I'. ;" 1\1)''' nn hand lioto thi'l'tu 3 I It- to 1.4'. mcd inn .iliI.:i|.V, line 117to I I.Vcvlra ', I : ( TIIK l: COUXTUY n\DIT TOTIIKII.1: I: I IM'KrKST : I
lilijet-t In tlio 1.t'1 uf thu I ll.lllonrlIllL.IOU ol l"'lhll"IIII.lv-ulerlll him ment HomU' "' )loitjttttit, ,11I.111) V iuir.uzitu line r>;,. I. !Hoc, snmkiu. t.' 'Wsaioiiidin -, 111 J.
'r I In the lino nf work mi ( lit cUII"tll.I', It!. 1'11 11" I'loL. tu tUit nil lln' will cuHl one d'dlar, and the lint may lit ) thl.: Wdl'b < to '1IlhiijI. \ : TO CAL AND (l jET: IMJICIN: J'.KI-'OKK: : 1'fKCIIA'-:
) )1. I'HIICUKIT.Cnuiitjr iiit, tIu, thu luty < chc him all I tiniiMHUlaniO lewelry work and h'I' maile 1, Bomlar.'v; ro. \\ uinko)'- mtnf I : ">. Ih"'I'liltlu| i | l l'r'l'f' ; ,
TrciiKiircr. in our |I"\'r IIlt in ex.nai,11114, .,iiI Milled t,) fKt JUktwh.it I Is w anted ,lu'UII.I"I the price of woik, hence .ui h ularso Wchlern !hit),'. tofl.i'i. : IX(( ELSEWIIKKK.: : : :

I liu. it Iii.'ru'nt pooilioiK iuiiitaliy u'ull. Cash, includint : must CHile will .
A liirpv oftliii filcmUof' Mr. W. f1 gil' 1".111 biikinoss. sn ,, ixuu 1'1'11' 'il\S. I FEll; ; .'SI IJo't". Al.l a ljh hiIiI h \
1111'r ment |iurHiM-ii, the order.Tlio IIlun' \ I1.1., MKKl'; : PltOMlT AITKMH'Iiti'oii :
A. M. \\ I.eler ,'ollluI.I. without hit. I.. .M I mn 11 r, Inn as l ,!II'tl) the ;,".I 1'1"1"1"1" \ HIHII--Mi-al I') VKper\ IIKI' HI*., curInad WIl
\no\lixl'i( or coiiMcnl, ami II itotit ion.aectlon I'remdent I'llul 1 '.inneri' |s ,.1 C'omvrt \till him, to placthi. l II. Ill IINM, M-Ct. l..II' hundred. on tI email ill p-r IIHI') .i/es And \11"I"IIII1",1| 4lc. white UKtn, i :.:- e Solicit pl.
uu\t I 'ounl) ,-ocs Inaxe'yoii." )I Ill ay jou .1"1'
liuinu 11..11I..1'11' IN- _
I.flf.lhe Iii, ollli-c ol A it iH-foiu kt.kted tbu hoard uliitu'utuuttui l I lineiK which must bo Id.l"o to all ur.\r., U iUIh.1 l _
AH 1 caniliilalo for ( think it woith while haidly: .:adu-rtUe > MealHalf I I and "lie lmhi-l II.IU'H ,iV;
.
\01\101 t..m' ul">ji>ct, ot Bourne, to thu act 11111 -<-tsl \ I lit nf Curt. I lloxlc' at K-llx'tli, anilduiidedlhit Mionld any blank not oil (lie list I,, n'wiled cause your-t unit 'him so many' alti, actions)' II-h..II.1: ::

ut that cunvc-iuliin. It '11 rltfht, II.II'r"llr I lhatIhi (II it is one that Is in 'I'oiivral lute, fr >Mu I I how ,do )cu ymir' name'P 1'1'1, -.h.: Wi .,ie n. ." i.I.|| \\' isc. mid Morris Dannheisser
10nl111 I"l mi\id, iiic.; i; i .70.II .
Trcuiircr.t'lmuiiilcrnl rate for ilk nl/e.
i'oiinly ill U at tb \ii".o-
\
print
klinw the lt'liuit I lin1ourlemeit regular ,
gout ii
Inidy 111111,1 11 J. )h I. I Pay, the Jewt-Ur 1 the coin.r.Ktciy t < "II nn _| ,
,:liuil, announi-i'H I Ili.-it: ho will ... tHhcr forms we will at as low ivI'M I .1. t. 1'1.'
: and further print ,,
dii'1 him, linpritiupini ,
Any ,,
tin olllctnf : one knows when-" It in. \ 1111 i luedn'tmi ill Hit'fl7" ;. I'mio.LvJJ |i i, n' i | :
lie I t'onnU cainliiliitii'n'II for'- 1.11111"1, l > to IVmiKrdlivllarty him I the II t."t'ititi I it'ii for I dr t ) d'H' .. at rates. HI ''I he h"tln any Hint-class i ....m.uII )' 111) tiling) iitsiut it. #1'.1"; t jo' 1\11- 1 IIOI'IUI'OU

ol K'wiiiiil.lii Cliii iii)'. till point.Tho tlio )Mute, jo.t'fU ;

J. S. I."u:AI'. l Iniaul lit''i iig no lurtlnr lu itiuii'itt tn Thn priooM' quoted are for oatiinltar 01more. -55 Palate a ( Saloon and Palace Barrel Hoiiso R Ri.

l-'or Count ) Ticamucr.Tim transact IlutjuIlLrlIOut to, meet atiuin at tin I'1 order 1cm than one dollar pilco* hen you want I..insure, ('11 I nn Walk, i

With ) frk-ntU of thu 1"lt"11I1 tukiIhU rcgul.ir timunf Illll!, nide.. "th..I" ,it <' will bu, klihtly| blglu-r. .\II'r.1 and I in\entiKilo' hi. .puiio : 4i'l' 'III 1 'l PAI.AKOV STHKKT.Pcnsacola : : .
htMl of mi hit to thai Name uf lilnuk. IVIce JKT' Ion .
IlIVI ) ; 11 11" liolitll-d. and terms; h,' 111. a line nf Kilt i d-I
U,,' work f<.>r llu- 1IIIIillllll Mr. --- t ihihut' Cases ( I nlWill I..t Florida
Juliu\.1. KIBUT u. Ltiunty I rt-iwuri-r. : in I.\\lll'hll.1,' to I ,) ('\llallIlul i insuuk I" r. I""IIII "II. an) I --- ; : UIK: ; : l -
lN'tlI.tti.l' Ildll.II'I. 1lI' lt'
IS (.OSsl.I..IOS r I Innranoi.iigcm ) in lie ). 11"1 loll
(""my 1 rcn-iirrr. Ilionl' I II'h :tI ulli.l.iit ) ,11 'i II
The many frlciuU It. J. Jonlol nn- Uead the following: Mr.l ('. I II.I M.ni.i .\ in ltfcun| | isiUel'letlll jo ill I) I Whiskeys, Wines, Jlranilles, Oil' Cordials, Ifirii.Mineral
linn a* uiimlhUtc fur tie ..11"\.1 : "'\' ,I." II will'Al liond . : \) S S I
C'uiintvTn-BHurc-r II'"IO I "ulgui.< to tin- ", \ "\'rl.1. .. it.I3it .. KnithU'imini; ""1.1 I i in Itcplcvm Cas, I V:! SOTII1 :. Waters ( 1'Isairs I in Florida.IT .
u-c.>ti>f l.unt., and fiiomU 'mid pli) '.1 i No mil
1 no
IKimHratui'tmtcu AltidiitU
Ilia uon.fcucauil'liicoiinly" I'iaiH pronoiinoid mu an I iiu'iir.tl'h' i cii- 1'111 l'lnhl I Ikuid OlKveculloii A nh"I'I"'II"lt., Itt "It when thensavtiltten Mercury, I Hi- I'll-, -.lie '|,,' i i I., "i..I., :and hi. (,o.nU th I ,,",.st in th -I.II. 1 ,
1 .
l> Kiti.a NuIHscntery : nn nn lit for contract and nl I. ,an ol anMliin .M\I 1"1.1..1 and i i ,"vin'.I.III .
J lINt III lll>< 1.11.*. kiimptUe. ltean| ,1"1 r. JI.I 1.t'.I.11 lJn"lII
The uudcrBiKluil ri-nn- animunrciiIlia ,' l'rnM| nv J in I 'ayalilti I in adtami) or Ilh'l (tat ir apicir- No Potash
1 for 'UIIII'IIII, 111111I' S'I'4qIflJ ) iJ.1)
; he tt ti, biu ramlulatu for thu Uli-t> olJunUcet'f u-nl tinwirk A thii.uth,I iii ti 111111', UM-II inn it n v in thcpajs.r. Ttii..I'f coiirxdiMs.. Ill'Ia. :
llui l lV.nIn IhuSudLIUtiiet Illnlllt., Ihll tl O'.I..f suliiMi na in l'rlnll.,1 I t hurt I 1.1
1.1 rlr : :
Io -
;), ol I i-nunti, tilt my farm. ItUtUutim-kt 1".llil" tcrnade. Itocn ;nuanconl; U itnnss Inn ""Ily n'luhlr .tlllhnl "lelh'III"II- Or other Mineral Poison.It -\J
ubjwt (1'1'1.11".1' 1"111.. IV&Uuriam Aliooil iwI'CACC teul ulul. rt1 .lItr.I'I. _.I'1| any \\ II. .ldCrl JIT, li \.1. 01". .f( I''r (.:lll.
t 1'11)11 tI" i \V rrnt I uuIVuce th" paita4.Tho I.V..
Cuuuty l'OIVIlln.JUIUI Juwiti MiiMlcwart II'lItlr. Ohio, say.' I mi, -- ---- !, Nftturv'l R'in._l,. niAit lllilmlVNl7 :'I'j'I'. I 1.00"

II. KlMuNII. 'Ilitut It not Itfiitor 11'. Kini;'* New I'is- L'liiumitinent it.uiutt PeaceVariunt I Oi h.nrll"\Agency ,.1 :,ui. Halo Ijiniu, from KIMIU and ".-,L IIta".titImtp.IiiitIti.')'. !! .O( .
Flu June *!, 'MS.KpITOKt'OMMKUllAI. "I U run' Uuin .
MlLI.VIKW: ,. : ailUOUlUt' fou-ry furCuniNuiuptlou I \IUI huvodinlf A'H'| raaec |it'lIl| | : lull b".I"1.ht.ibln.hed for U"l clll"1, ), ar., It."r'IlmII, ) ,, m iii. I.)( 'fn M liisKtk .ff"
-1'1"11' .CI f..I
lilt Ill a "III.lullt Inr the ulllot J u.tii'f ol 1.lbl TroubliWiWKUen up !"y d".- \1,1.11'II, and and, llatlcry 1 IW1rmlt.IUI IKIAthdatil I l ,liniac which tiulin, 0\1 lunhund iNllhniis- LINt liu ..., ft<| t'uri.i oMl.1,
thu '& JIulo lHntrli-1 olLiicaiuliliii'ouiity ,'IM. .\mlow la U"t nf health.! Tr> It.llul.I. latrciny 1.11,1) 1 ILl) and| dnlUK. hate Istu |'Minptly' puid In /bUcm ..at j,. Hwt.It ,

: nul'jccl to tli. lleti'.lt \l (rue at C'rvMi-ut I'I'\ "tore.The U sri hit h4irelily I IK) mile) holders for hll..ul. l'tui iillliiU Ii liii. r).reurlul lo.mB''m. Caiwwr,
the UuiniKrutloi'uuiity Convention. .1..Ill -. Kiucmiiins: 1 IMI) I.u.h.ly Borol ul.uil other blt".l dU,.> h..h,4osuntld.tr4 C. CUSHMAN
J. J. (140W. lucunhl. II .. dlu' .
New \'ol k hhKMure h'rt U ituhiiig) \\'urralitul 3 nosuminoiu --- .. ar ,
-.
from liupur* bl'wL i>c.
The IMuiK-ralln (''"IIY Kvivuihu I ('4JIlt- out their .1'..hil hurry. No wonder a" InCitil I 1 Action loo 110''' 4'lrl"'N| tiken up, inai tin.I I 1.11 1111.1 ..r1..0'..0 \h. 11..IL n.)..,_..

mitteo will mi-it at tim.l ity llnti-l in IVima- 1"001 art wlil there at ...riillJ I'''''.. \UI'I.lllll'\| i '1'101. .. 1 noLtarni.sliincnt k;hilt ,,f nphnlkttriiu .111l,1111 11t.. I. l h tul'eI. ",.. W. .i'i4

\1.WiHlnt-Mdtty July II I1-* ut U |v. in. billy two ww k.more mid tin ktou- will I IKliMud \ : I miU nanucr at John Schulioit's Is 'u's Inuuliiun Ins..1'.WO' .w. WHOLESALE DRUGGIST!
mViniII" lki..tis.I&U B
J. S. l.Klt.NiUK. '.1 ; thu Iwlilllll.\M'1 will liu x'td re. nrriinl) i>,., : AD ktroct. from ,...MI 2 (OOISLIt'iltitCont.t..it.Ing mill ... with iul'h
(jiut-l I.I f m Psds AilMuurtguge I S.I ., ]. it. UIIWil. M D,
: .11
\hollllll.. IIr.lh'MMOC\.t. Illh1 and ti\tun foi I kill* Ill Vnii would enjoy )imr duller amiI Lu.1011., &..
Thl mailc U|"iu r' nii/nt ol :." I it."._ Waite 't.4
l'al'lo tl I ugliul I I O.-WII. nl\
MII\ : dyi epia.: Us.Vcker's with .tcfttfula Only Wholesale FlsrikMV
ore ) |
l'I'\'lt.I" .. .. II.t..rl- Establishment in West
a 1trte iiumU-r of the 'ol.lll.lt pn- -- -- )1 uti.I:" Ijo'us.- IMIMechanic' ." it-dsp a fttt mI Drug
..
ciuft.ThU. IU.lr. in thtllamliuiK hit 111 Iniiranei Lieu I onh |>)'Hpcp.i4. 'al'b.\ ) ininsiiho a 0. w. ;.I'-K 0RWUV0UD

- --- I nf I I liirui.inj Fila h i 2 IMI'hitlel cure I P) >|H-psia, i ", Y. P11.. A-I ha ukMtM : : t :
""I'"Y. 10111111. 1.1 1.I".IO' t Ii,... ut Hwttft'i fiMH'HU OUI 'i l'Uln:. t u i'iut': .lil'l'l.U' ,'rU.
: ) looL'rop '
Ill r'II't (
.: : MorlKa .
Const We
Fi&tutt'uitaiuit blto4 iuo4'h
full, Luarjnelhtin. i'4.on. Il b..l
:1:1-1(0 IM>T il I in I'0I11.tlalihoul ) paliou. .
1..1" I
I .
': 1 Jen i tniubHiiii UU Uf n.f tnliw ? '
n-ioi ly U 1"10111 *> ,,1 known ineiiniiii: any rvptunu t-> hue ha.I1ui4ll | Cirviiit Court I mlub t. I iri and.i cents. >ild l I.) .''4\U O,.)oM:n lp.. 't I -IIALJI IN- -

u Uil i') jKipnUr lIlt to ui-t-il uo oitfial. nuu- at an rt-awitiahlc itit 1111) nthcr |"iu4-.-Chaiifeiy I unliuib 1111'ort. Prugsi ForuJcrif ot B\u tt ,.

tion. who h.ivtiiinil 1 Klis-lik: llittt-r nIlIjl3u1y. >V r\I' HI"'rt. d --.-- r.1.I)" "o.. lr Ks the.".1.. kno"l drUMUtB DRUGS D MEDICINES n I S CHEMICALS G ? I
-1 .u.aRI\KI''l''S ,
'I 1 'r hl|>..ld.Mt'OI. I I.t'S: .\ H:W.\ K\IM A/K vrliH4vlnf U.II''t
ol A Jl'K !
king thu minimats |1"11. |I.url.tU""I. je2L-ly : nf .Mi I 4 Hi'ui H i 8. li 8 U C.'Ui-S..I. I ,
anil it i I. KuaranUiUlodn -- --. _--- lnp tnt) .r'hjul'l TIIK ItHsT-SALVK in tin- woiUl fur riti'lOlhDtfl'l U .tb' r .. .. .al..U. ,
.d ,,not fki.t ( .l .. t mitloto \Itl.I'ruIM' .4S. a,. .1..1 ,. i.sj
ull that N rlillliifd. KUilrnIHtt, r. (Iii U Charlie, at the I'aiHiuont l'arlor -- ---. mm, rictra, halt lb'ul.: '&.I'r. w. I .. .bCa. L"tht TOM.IMmTH'i.iis.: : i>iitn: ni:>. <; IKI I-\ 11:1:11": : .

will curvalldiauaiiviiof tinL*vi-r ami Kiiliteyu ''I )our rI 0 |1''I.hal'. Crttcrx-ir* "ur.t-ry for 14 ('4'"t.' '.blll..llal.I. (Chilblain form, and 11 .:.or.) Vlu.Si 51.1.14:Yr..rf.,.".Ilinu..0)OVUC .\1 11.li"I, ,Iue,, '.all">., ( 'IiIUIf, ) ,. Hli.-(, i-i!: i
.11 ,..,
'S. .
"I l
hall kiu and positively *, .. &d .w "
will 1'iiuj.Ufc
remove 1.11. I''a Truts t 1rlltl.IM. C'UI' fr.* fm .p"". .hioui.l' I.. 11111: IIMST: son % rot.vr i\ -r'ni: t .
Ulit-uui auil tithcr tultoelI..list caiiMtl l 1) ini- 51 1It.: I. Ih' .oll (It no pay roipuired. I U guull: antci d t. .b.h h.'. ftmMtvr oaBluud C.it.la,. .

sur blood. \ViiI t.I,' )1.111'11 f"1 tluay ball I eep jdaiut .I thUI..lt. Night ula> |>au> Arkel'a iuiMl .>> 01 e l"rf'.t .:I i l.fa'Ululr inom-y' ,'ful..1 Wr.f..1 lii a "IIIittOVy.ro.Mun our Irrtuftuf emmm. mni\ \11I' :1'1:1.\1: \ .\1:1LWA: : \ ( IX liKAl I :

U-ui 11,11'1.1'11110 will u. ,'ur.all Mularial lUltviiuii Irolu.lhl: 't'l.uWI'IOI.I'"u kther at ".u. UUtlwnilv t.r..3,1 it-Bin 1"1 btn. for ul. .) l'f., txwItOcua will ..I'U W.*iu.,"But", letter_lD'p..kl ,f. .VII Ilio I'oiMiluroii.s( < r | ItiiiuilMlor !l.! .

b. 1.'. t>id ou Her tr Ai'kiT'k safe yet madv ll lirUI Muro. kujwiujlj.gat .1 ( \ \
feUTi. For cure or llruUhifun ( ) ) 110llln. Ibo 1. 1. fun l'nr 'Jt.r1xsJTII: ('(1)1 l'uLN1)I1l: ), IIHI J
IK-.I call ial'.iutlle dUnrdt-r. ,. : tmlt t>, mil drufil
no*
? I It
ludli-'fu-iou rlKtri liiiUi ) i fropura- 10
try 1 .t.ill
It1l,1101IU.1 11111'11' t lit Kit: Hale; ( uiu4lit-ntral; NMJIIT.I.lllIUN .
l.urlll.11 fcvirrUrtmrr itpsclrit' \
e.
.. Kutirv n ti.l.u-ttou ifuiirautuol, oruiouuy Ilul 110.1 f.r aUI.uu'ruul.I,', wild 1" a. Obtain in' tf'-Aji., hit gt'it the ,'Illo vprrKonU u..u..but HrktdUkkiiiuipiiiilckin'uv .) ....0U, l.'lIlIAN ,., I'.lllNkH ( "S .. ", I.

rtrul" J'riw Wwuu and '1.11 1..lcil KuarauUw lu uiul :*> tint I) utltiral ui lai .lou /"ii"'. Z'rt'i' :' "lt1.1.11 Marino, Accidout and Life, lii.nr- :J.Toni, ? ".EhiakT. "A't) Cl-U
.r..i
t 1. 1'1:
"
pr bottle at Cn.tut pruti Murt. JO"D. 'b"I'lrt, 1'tuti.t. b) John b"I'II.I. !'rur"I.t. I "D,', w.r h"l) huLl1 11141 I,', -y FIUUD.\,