<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00417
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: July 10, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00417
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
U .

\

1

S
,
-
It f f I UrUI\IS"III") -
/COMMERCIA\ ': for r'J Homo il'CI'l.tK U' ildlTfMl, tii'PIT:, rit'c'"r-Tnl.nl I 1111'for' fl. ii>'AHAill : lE' X SAC' ( (-) f j "t\I D\J\ 11-L Y .U, 0 31 1 II'' .IJ ]II CI'tl, L j -DAILY II ADVERTISE AIA\A\M I COMMERCIAL IM IHR I-1 vs. !
----- _u_ ___ -. _. __ ._ .a _' _'. __ -:.: =:-:::-. : ___ _" __ .'_ '_ "''''_ _=-.;VOL. 7. I'KNISACOLA: ) KLOK1DA) > Tl'KSDAY( TPL10. 1SS. NO. IH; i.
-- -
-- -
-
l H1-\:: .\'II'\! 1'10' MY 1'1,1'1'11"l I "hl1l'" or .M r.Misi ONmi : -- -
iiinl.
PJ.OD..oor ES1n.b11sh.l.110u.1: : : : |: Administrator's Notice. rnnueijut'nt| hy lnhrou rathermivoii.
"Ir I :IHn|
irriurr Tlinii tlic, I'l.HNl ol 1"6 to-iliv tic\irlhcleM( hi ,
oir
-- 11--------- i 'I'.
I|I All T II-ISIIIIH h.1I" IHI' ,ill-lit i tor iliiimnil', I P\itKKlMnl'iii: ;, \\". \'It.. .1.lnlId.').- .III:Itlllf. ..tlu..MI still Volet, I It.. "ill 11 I. .
'' ..I( v tiatsii: \ 1'\' 11 'itiiM .iKiinist ttii, ( s ati oM : ,
HENRY HORSLER I I' IXIirj. Pl'PPPISl. :.liv I I'M, !I.) ,H 'I"| 1..1 }FI.1IJ, 1'''"I hllll' ami i1e>liiirt'nni It.l'I't'I''rILIIIIIII'IIi I I) Man.j nil roiHlilioii i i j. ,| iiitc ,n favoral|.' nit t

& CO. 1.1..iil.I .ili'lm..'.. lit iItii ami" all!I"' I'll-."l.iinis iii'ileim.ni'..1\11\\ it%, 1:1",10\\th.: \ | | : I the line ot the K.I-: I j "Cilli" \..,>. .Inly 1(1.( -.( 'h.lillll, lloj-c) NI uhon ho left, (11111 onif of loln.

I "..I 1 t'i,icili'li'i-, U'ls.nnHIM! iliHliiniil't'i. 111111"1'| >ho! I i1\\ 1'1'\ i i41 gre.llev: : I li.tn I initnriii li.lil. tint 1 )Iii,ite\! to .n\ '}'' '. )( 11.\1.: l lH watp.iuiioial.

-I'KAI.KKS: i 1-:-' .iii.ililol III-IB "'11',1"ill.l.i IK e'Olott.l II IIh;.II. iwo i lit I !h..nr Ii.', ._,r.i tnun, ,it I $Ih"".'. 1101\1 I ); I the great: t llnoil.me !. >-1 i ol' Lncinecr; I !'si'.IIitig! !l.i-i; rvrtiiny! ( ; : I 1"'I'ii tI.III I \\ho'o p.x |>oolctlcomiiiif t. .

ilali- lioieof. I"ii t'itii llimileil utnl hit nil tt'ilM ofaelenof I'Xeepl' ll> leitOI'Hl'1' Ills. lOllller. '1I1It'. li.it. licon :a IcailiiijT. ihciucofomcrt.illoii i i
SHIP CHANDLERY SHIP STORES Mil": II. < illiCit, Hi.n I the 1:1'1": hl'I'h.II,1, would >
,
I'I"1111,1 limi'Meilirruin mete for \vcok
m'oinj :
Aihniiustin, .". / | |1'110'> ', ari -
I.,$ II "' 1.\1" X. a t'i.' ilclugeil.l : Million-I I I I 1 leet "I l ltimlier ptvli'et' MI) (gut itt) in,inVh.tt i 1'1\1.,1 i lrt-.lay. A Lirjir nuinlior, of '

V"J.AGENTS FOR ASILt..\ UOPK:( ) ,JI..-JIH:' tlK\l.\.\iiiii II.iiiI-t U-l rIior.I I.. are. nftonl in wltl enrrentgoiiik' \ l I. ther; lootir" :allejietlottietiiiMil ) MI-EIIIKOM" ; \% ('1.0 attr.ictoil t to Iho spot. 1i

1IKM1' ANI/ > lL: >sIA HOLT KOIT:( )) :, AGENTS FOR ._-- -. ..- -- lo itetnutiiMi.Lous t 1 : t lli.U: I there" m ly f tie' jroiier-- Tho :S \ntir.i: pa-mi'il I 1I1I11I1'1ill! | light;

UNITED STATES; COASTAM : COi"I OX: AM/ IIL.MI-mTK; / ) (; 'LUNFOEI.1.W: : ) M.TAL! : _4a0 '!'U "i'iiiParamount :- l.i. thlieinily \I ill be iinont I III strike ill. OUT tim, rotlnll' ,$ ) ?" ..iskcilllu'tepoilor. \ ainl, ilr..''|lIii.iI| ain-hor at more lli.ui a ij

I.I.IHK: ( ) ami in thiN nml 1I,11..illill "I 1 Mieiin" m.tliiiii fnr ,MI'I, | front (he qh.t'I. jmt l lioforo 2o'llmk
) -d(;: \":\. '.1 and I'.iast: I 1I.II'IIIIII'r.monETlV I AMI I '
,- eon'title t will I do nuirC thm.: UI I i )I.'IIII i ,'. I HUM! t I lli.ui ili.it,, if tiny "(1"1'1'III.hl\1I1.1 I HIM :attn nooii. AIHOOII ai Ihohip '

:: sUPiVKY: AXCIIOilS) :: 'AM: I CIIAINN (;'OITKU( ) : COMI'ANVN. ) Parlors E\er: ) MUM: m i_ out "f it liink: ; ..nr.tonio' ) nl-1 lie ISii'thetliooil Ica.l-: \I a. .i- hl.lllll' horo. ami I Iuicl.I .

AMI! Nib, Sl'ikes :Sheet: :anti I Hoop I Iron, Leail I 11.-0"1! ) Mrlal taken ii'' \I''- \" I niiinliers of t.iinilie: hl\ C h.ul.lo 111.1I' ..1""- C Ih"I'" iViMltil) l..' a eOlllpfele' lei"illil'll : I ill!g |lii|,ii-ei \\ 1'1'1' I Ihriiiiyc! icy cm'ion-l j

1'ipoiliri't t 1.1\,1.. Shoot /.in.'. chanjro, when we l''ntni. Xl'W1I'nUOlILI'IIIU -roitOollVo to hi g(her j giotimt. .'t l'unilv; i I nitinetl: III. \M'k.| \ I .port.itoiH. an \> oll as. |he,j rrioinN of hit,

( I I (OKI-'ICK) I L :, lti.'KK :SMIAVK; MASI 1I.1C'O.lu. Whitehall rrtiiTil i 11"11IIII \Ill' ) hat I* (tout"" till 1'11111..1'I our i jrcnoral.Alli'rnlinut I.
!<, : : >, I I' ( ) i fur Ship Itottoins.OLD { I I lii: 'it ni'eg lit I \ II"JlI"1t

l'IIAJl'S'1I1'UIII.1VATIOX I'AIXTS. OILS.! :; V A UN: I SI I IKS I:= TAK:, YELLOW: ) METAL I I 1100,1 1'1I11't..11I1I'1I'. I v .home e t t leiii-hinj I )g; olllieri than:: It.iiirM'i-rn, /inul 1 (hit'sf 1 I I: I anlioiir's I ilolay lovrr.jl I Ihunt.

PITCH, ISKHX; : Tl-KPEX-llXK: :: :, I\Ol"lillT( ) < (T Jhtu'uln. ncarl' to the top of (Iheir 1'1.11' eoverin f Ini' "III'lIgh.| l > lIft '.ho :rtu.it.ini" lor the shore.In .

l-'OKKHiN( ( CI1AKTS: : 4i >f them before they got l out. I It t .\rlliili liHil:, IK'en :arro-teil, when, I /Iho ''iI'., lioat; wii-j Mrs.t :Shori.lau\ :

SHIP AM HOATJ031PASSKS( Jims Aniiiiiuiitioniokol ILVANI.IDVIIJK: :. : I : I IUIPK:( ) :, ::\ nHu Nearly: all 1I.ll'I'Ill'hll1' eonimiiniiM'" hlllI'I'I'1: \ ..! u :ii< n ilII\I'I.\ it \MiuM :ainl I luoM tcMof. (.'hllI: it IY. who hll\t1 ,"

\ Hras nml )Paper' l'11I'1I'1I1j" ShoeU, EICON'SDIAPIIKACM( ) u.ln '''' ZII4'I" I lioii-i nro cut oil' aunt Mvalnnit... are Iii I''ji" Mopped' o "oiy wheel" I In Ihoe.iunlr bet' ec tdiihfnl, atloiiil.ints. : upon" tIne .j

C ) ItIlN'IX: : ( ( ) WIXCHKOTKI:: : PUMPS:;, iTportcil railroaiU.I )'. uoiirral.! ) .\ pnrt' :,' of sailor itS I III

AND COLTS( IMKLKS: \ItfltP.EKS: ; :!:: I (lid II I, il \\ ,,"1.1 l I'l'>, the icftltu' If I III1 f
TAI'TKAII.. I : LMiS) = I. '" OlMMIllls Two more (.ttaliI( it"c Hie .u.1.1.i ,. I >inl. limit. 'DUMP.., liunN: |uilodI'Ulii' ;;
DLltiS':: I I II.V.. JOHNS'( ) : IM'.PAIKS: : : AND STEKUKI.'S: : : : : A Mm Tiaec killeil l liv lightning :amiajlioy 'Iuctu||, | |lii I hue ,.IllOsleil.. I mi itch, tng \\liori-lhopaily I lamloilami 1 j

UOTATOKS: ) ) : 'tletosItekiiIr, : \ : ill !I'lMiil:. Stove Linuij/;, NATHAN I IMCIlAlilONSTEKKKUS:I I I I; I IIAl ( <; l4zIIII S ut1n. : 1 nanicil: Sumleri wa ilu i >u neil I :: i : -: --.ali'I'III'ul'c'l' \lIIIU"- -i Irl'lu :. I t tin'I,, UOIIICM> lit I unrp |uiioooiloil, to .1

LINKS: HAIMMKTKiS I ( ) : 1 B.ilt'I'l'\l'I' F..ltill .', : : : : : SamlwlrheA while 1' "I"lng| (cocci lice iloml. K.iin:: < ltrlllll.V I Ilic I tn'W I ci'ltnet' oroctnl, .I for (OononilShflhl I c l> I .
Pies anil | I I.'I'III" I.
uc.l|
Hemp. t'siiilai-ian: (tiiim .and Tiit-k I I DKVOES') : ( )l:: MINED I I I PAINTS I ( ( I4P.tIlI f.IIII1C.! ui.
CIIUONOMKTUJS: I I ( ) ( ) I : : -- -- \ "|i.e July' H(>.--Tim l oparimcnl -
)
l IJAIiNALL( ; : .V LOfD'M( I
l'a..I.IIIj.! :-; .l'tI.h't'V.Chas. { t'ONCHKHS.lloiiio ; ) : ui rhMiltuio' niikiM: tine .\IIItl t I sinifliiiKi I n i.iunoh: t.l'loli/ot., / j
MA1UNK I fl iLAS:; \KS: )'"h'lIlll.,1.. ami :Snutoli: |tlok., hug (In Iho
'
: Ship) ) Stoves, ( HI ami I Heating i I (Cloutlioom I'.nU'er.'i u VanMatra, ol' j&.Iuiiiciet OIl h.11I111' .'... .lulj jioneral: :uvfi.ifjt't:: u't' tint' ooinliti'Mi.i "hip, t"1III a I boat: III
( iail'Top-: i in 1Iii.ii- .
1'ARLLF1. lULKII.DlMI.MM: I C ii was a otivtchnr t fl hue neon I tin"I
'
1..11.111'. eollou 'cl.7; inter lipid. it
STOV11S.A : '; : w \> )
t'OPPEK) PAINTS: :;, MANAtiKK.( : : \\ .\" .'>, July 111.-Itnuieilialo- /:1'111"111..1 I
SllIPPINC. AUTH'LKS.JIAXIKESTS : ":.111;, .pi-ing wheat: I '.l.'i'.t) !I. corn'.I.I! I, ":II.III. / t 1t'a'IIl',111I', I I t"wl1l'.llho I t.
COM: '[' 'Arts.OKT.MKXT: ;;; : n' OK" TAKKVON!: !: ) >O.N'SCAPE :: :>o. :O7 *'onili l'ulll.i I "%I tcii.ii Ilr I after I Iho I roailiui I I of t the Jiiniual" i the I -ln>M', to 1 tint lull tic /anil. tionily: "
.Kulo i II| 1'1"0|
; :: t 'J. ) winter t \ c' :M.I' cprintfIM I
Linen I I llookt anti :Sinker. FUliLliiex : ANN, i -ti' Homo went into commitli'o, of t'no .iIt' flit' ooltaKO. At the l,
:Snapper *, I > !llli.S, ,tohaeoil, .in.tUUfai'IUlillT, \ : lent oat ramo>
|JO(; 1001A: :: I ) SLATES, cl'I.'.\ EN ( i I LAND[ whole ( piingor in Iho i hair) on Ihol.ulir | Into! shallow
\ I look\, and : Mnli-r do/on
C'lah, a .11110.I .
--
---
--- -- -- ---- S'.l! ; ootton, i-t In-Hoc, ( I Hum: tixiul ill e\cl!
\ OOr. I'.' --. Mil, I llu'. pomliiiK lUihMi'liiioiil' ho- ) t
NAUTltJAT* ALMANA .S. : IMtOIIXT0t: U i.iM.: : wailoil. not to II nml amitomlnih
ANCHOU: I.lfillTXII :MDK: LltiHTS.( i _ _ _ _ Male.I carefully
Ilig thal: oll'eleil hy XliII lug of :NowYork I
(1--- 1 MM. IK.-.I "'i" uliHl" lint riiHleniiit ,,very..vine > ; Their I-I generally 11I1..1 ill hint lilloil II,,' Mirl, lit',' up amilioro ,,, .,
:II III : '
;\
-. ".. Iii, 'i.,. i,,>l r Itnii lili 'l'\g'4i : .ie.loi-iiiK tho. exUliiiK! rale oIduly .
!iiIP! in II
t'l'li" lo t Ih,' .111' '.
Aiherliseinent.( '
Will >'olice '
ShIIHlln) tl'I'S lo their Interost" our MamN euliivatli'ii thiil h.n lieou ooitiowliil !- 4
wrtt.k? |)|;nni'nil, :-1.1.|. .. !E. s pun vnai'iiu'eeil. I) on Hlnreh.Keeit 'Iho
f) i-. j.."i'tr $ ''''.1'--1 pit l I l'P0w A <1'11\'. rotaiilo.l. .li.> loeal! lain neil, pail 1 1 iiuwtl fit t sppitatoriliom RIIl.tIj.C ,,' .

Everybody) Largo and Small, Cordially 1 Invited 1 to give us a Call l'Ii' 'tuiiii' P'V l'i IIHIII "'In.iii aiiieinlnient ot, ooimnomliil Mnl no mipporteil' (111l1111I'l'I.llIl'Ij I the( ) of tin1.. :aioii" I N in KraiK: linliilily) In !| huilisiii.l W noio" a nuinlior, of ,hnntogt-aihi.'
enBlessing' : .
wr-t of, :Ml! PlinM, rrs, 1'1'.1| loiuuiil III thohoponf
u -llppi.' J
ion of[ Iho ilnty nonlil i-niix' nsinpeinlon
-- -
-
-- ---

Cabin Passenger Steamer Willie C. BC> SS <> 'S '! itml eontriietion of liuneM4! ,, ol of I" I the other,. t l.iimer" I tnt.Intuit .. :nit' p'lii'l'all)proMing' )' rapiill In a *)lyol'om;.: Mate" lomlitiiiiiinul ntorajo-, ;' KPlliiiK' : Thoy.1 i Vit' \%\tl of tP' ilhi Iho|>i> |'}(;'t,":iii'r.il'i,.i1, how-lo.ilures. ; j1'1',1'0" .

.' \ Li I ntro! unilircllivhloh' walicI.l '\
1'1t"llh: Caiolina:. 1\
:mr : Virginia ,
for. hU, put ,ttO(4. The,, :nmemlniinl'
1..1. :S.mlli; I Carolina' 1'1; 1 licm'' :la: '.HI), I l-'lorl-I.I o\er him to nhlohl! him from Iho .

s Mankind wa- ---.-- .- 1.1.1 .MI, .\1.1.1111.\, !X'I: MiMvUiippI !,IJ!, -mi's r.usilsn) .11'toil as an, cH'ocliialli.u .
Unr/I Ih"' K"1"1 I lliliiL-i" Hii- lilt nn I I rii'r lo riu'io.ily.Oni'e .
'" I l."III-i.III.l !HI, Tex.n: 7i<'i.i Alkauin'.HI: -
**"jr Hni"row hill let, ali.ni! > nn, mviiiint
) Toiim-n'e, .Ml ; willll',111'111. "lint IHTII I ) :H 'Iii'''cut' I hut tailors carripil: Iho
fl'l ) -H''i.ia.| |' Aider's l II>) N.rHl.i| | 'l'il'lrlu <
11,11\\1.1 South\ mill iehlcillieluv HOIIOIM" tip in his enll.igi: :;: :ainl Into his
\ in tIne : .
ISTOT OXTHISi
I Wllji. III cm-''.' |Pyiij.c.il| I lint geiiI \lieu nml I inn. )

Hi IIjitueicn| .,,1.11111 I il I iiihitivr, nil.nillilee .it. !.", I lit evpoi" 'tiltliiil I III Iho Caiolin.lH: room. A-) ( Jnii'i-al" 1'l'Illalll'4'arh..1,

: "llllll'll'ill. it Mill II"! 'Ill''. A-llillM' ,ill I "rlltUlll 1 "00'' '.,lit 'iitin.n II ) nil 11 tint M" .". Situ. l liy .liilin! "|1"1",1.| |ij--'l-l." |\ C i""l'Id,1" ( liml Al.lh.lina., I Iho I> ,'olla'I1I'1 I :: 'rc was seen I toialsoonohainl I

I ,lllll \. ,ii, '!I..l I' I'll! I II I li.u ,I'll .lilil In IViuiS-! ,: as If in f-rootlni! nlll' when I ho
"."0 ILl.\\ .tu i>. ': inipin' > |; ) .
.1 .. 0 .. 1 1 .. i ;SI I li 11(1 v.tuiii ( I linli.iti.i nml, I llllnni "rcadioil: I hit I room c I heoxpirMcd, his I appiovnl '-
""' . ""' II !.:: I : iii I ill t'lMNil hllll\"IoII.II.'II.| | .1! f HI If",r Ohio

,- : I illrlll'lll.I11111, Unit ul'l' .I. nl. In I HIM iii htut t 011111 I Ici'lulrli'ill )M.ukril iiiiruvt'ini'iit| ] U imifil III u ilh all he "" \\' nll.IInlllif.. : It'.1 !
-
.fo \\.I1..1.. ( t1IZII. ': t nf th,,' |lull" I) in |.itl t tli. .'> 1\ |hll unit Mhhi;.iu.: I KcjHiit: t*. titus, Iho raclilf: \ :a i \\Uh ,In cxaminu: tIne romiH of Iho

,"fA, I."' M.IRI f.ill |Ii. HI" I"i'i'| 'h"iis' II i- ,II'I.< l I. K-UI| '''nun e I.' ,I |.iin' .., i : .il t ii. ipr. "lie sj ..lei; hind MiiniiileitVllll.ini, 11111"10"I.I.| .. ut ,''',1.11\1 t i n ccl No nuiio! I'liMU'iililo.: The (rriltajji'\ in tlolail-a Ililn;; ofioiirollnprarlir.ililo "
110001'11112111\| climin I'ln' liiieli.. 1'.a :aihl .1111 ti > ,rn| '''cu| 'ii"i'. >n-i> ., nml, |,IMt.. II'. i K |I' 1.11 Illnii l.riiUN, mi lu| ni;:lit i.r III'-. Till lust.Jp.itI'u t.! \ .
IlIlh.- 1I1 ."I' 1'-.1111.1: : 111\1.111.; \\' tc'tn.uinf I'liinlilioii h.n iiilvuin-iMl" I lintuit' I

Jill I I II I II hiss-licilll., //i: a| tu 7:, Ii.! Tit u.u.n.luis, nl' I the 1 Colon.' .il I it'h.wli11l'rllall.:' : ,, nf I Iho,
'J'l I. ( ) U4& I ) '4
I.pa\o lYnMrtoUl'nIty. Iu U. m.H i> m. tor'.Varriiiit. "n, <'V-pl, iiliiru'alieii will --- .. II |Iii iiin'iial|,:! tit.ilot\ : ill',' Xou'. '1'1 lk I h", mmoi.il's-tall! :aiTompinlotl,. llmpaityIroni ;
Kiive tll i II! Ii- ill I'ui-in.i.l.i "lalII'II,1I> I" nil.. .-I iI Illi He IM run' "1,1"1111.,11)11111 loenhi,..k ) ) i "ups I Ilic. hip In I lint .11"1'1'.111111
J' in.I. 1'11',1| ; i i ) '. IViin-, l\'.inli( !5M) i. I Ohio) i 6I )I. ni II. hlll\lI.. was ..Jill'nUlaht
I."me \\ aii-lnvton *' II. til., t 11'. III. nlil. fl.nnnrlKitili-|" !! ut )I.rl'" |I' uuieuliui.ut.i. >. ,
Ml inlay, .-!I4u\i. IVimni nl i in in., :j! |". in. 'anil tl! p in. ; Wunlii:':'tnii. 1 ami, 4 p. in A FEBKIFUGE. Juljr'Mw' :! 17.',, Imlhn.i: <;_', Illinoin (,iS. Mhouii I 7J!, :alioiiilam: n mi hit hrother.Thu .
(In llm inmini. ami ivcnln! tri'H| tin.temiier wi'l'! uureli ut W'nirliL'tmi. mnl" _- .._ 'Kaiii.:i<. !1.1( ), (Calif"I'lIl.l S't I pl'llIl l'nll.l I !gi! > I is I most t l.islclnlly t I I I I .1t .'..-
will maku llio rennd, Irlji, t'uieliiiiif' nl tho :N"* > ;",',1. \Viii rnu-lnii.: Kmt, i H.oianem : t '10 nn'; IM in,11 ic.Mr. ; | ;
) i I lit 111'11..1 I | 1 1 I'iili'inii', nl.11.:1:1: : .h"llI|| i.l I M..M'I'lian, I Hill I I IIH |1''HIMI'> I I.) :ii t I'Hti'.l> !. II. lPi' >tit \\imlowx look nutovi
nml Kurt I'l.-lu-n-i. imiriiini; diiert to I I'aliilnv wliuil n limit, :2! I'. in. .11 I Ultl'M: I -j!1': "K) ,, ,, \\ hii'iI hits | nii'ovi'| '>i| Icu hl'go: |Int'l> | hu.tis,
,i the i-ti \> ill leii I',.iir : wliailVanIIHIII f lit n ItiiHelilM IK, ill 11-kniiH II :-1. 1."innilleiHii 'f ln//.iri: .
llu Satnrilay evenings. unu-r vu 'X; ol'! hif.ulthfll Hii'ilnl unit. > mi-r- [ ti.ty: ami It i is in cI.)-.,
u'elnek.. I Insti'iiu' nl. 4. | hat 1'10',1'| | his s'lth II''III I pi.i. | n>
ItOe%() 111.1\: : <<0 l'4P ..U1": I ". .
ltn| 'n fur ull I licl'4lil I: or t'likneiiin'r I cnnajfeiiientn.:' Fur. inruniiiiii', I ni j.j|,1 Iv almanl, or tu I liininl $"iieeH IIlhl,I Ki: > ( II,IH-IM uilh. l",1\\.1.iCiv .1 l.ll''l'| ) Idol, Illililis'\ (MiHiihlo I'lllllll' proximlt' ) to several,! other' title. 'stimIIHT ,

I.swi llenr.fc l'i ,, HI:N' ii: H 'Jj IIL.\ VK.: I Iliniilroilx leki'i.hliii'kfii). |'''''|' ii'". Iin "I'M",'i nili'in" nf their li\i ., nml .llii'ii nliw- .dent Ihll"11I if'('.I .ifi-iny lilllii- :"permnl ilrawh.ii! I k". Thr I'.IIIYc"a&c" liaulviiii nMiili'm'eN., Tim! :jjcnoial: : asplaroil
&
"
1"" ;Mi..t.: r. "II"III"IoJ"I > in, nt ,.1| In .111 U In I 111 i. II'> ltl.K--IMl: i i 'Ml 1 .MA.MUMl.: i I
-- ty.: lilitKM'; *, |1'1 i'n>i'rly mljiinli'il) "I : :, 'cit'1 from !)j-S to !H.'-!). I I lu t I the front i pailor: I :as I It t I is t thnpli'iisaniost .

1\I.Ias"tors: of "VossolsMn Hint. .U |Iii| their iutcie-l, tn ,',,11 uii !>,>\\, .V : i.Iie, :'ivi'lMjiuitio;: : \Yis.oeu.iii !III i| aii'l" I. mold.l .

,ri.i I li :Nor\ I.EA'IIUT i: ) \\ iiinirTtrrt.v( III-- rinMH I ( ide> INK.: C '0,. mid .li.ite (Ih'h cri'' M lltliil u ills u t pair i..rI Miniifxita''l\ !' lo\v.i !.H. Nolinuk.t'.l.' : !I:), The l ci'it"t.Igc;:''! although I I I (.(lacioiis U, has I illvapii'ily I

SPECIAL NOTICE It l Nllir I U>>t |iri'U'lill\e,. nf S'tirv ) Knuun' 'lie .Mnliral. W.ulil.i ; it \\ ill .-MIIIIlim, ily lit I liiaiiiniiU llliiHHi'ii. t ui' Niilu mi!)' atli'.w.Vfin t D.iki.tu, US. I > I I uell I I I tohleil.
all tniii-H, ami, ("rt'ViT\ tiMiil'luliut, ptiluinnai.i. ,.. "iii. -,'t'Ih.lt > .mr, 1c1....Ic.'ui.. I Iit..t l .",,_ ;'*,. .ii'IMin -
taint a UIKM! ""I'Ily'| | nl' .\ i I'a of corn :a i "iv|.>H I UsflI'ti" III HIM I llninlinii, ; Iii iuuniep I Inl'miiuii -
1\1111'11, is only) u .hoi i ilisianvu' awuy.
ri-nl I milking liicuiltli I 7nspi< (
I3i-i-4'p4. ::1 < l4K. ... ill&:"* 1 < > 31lllllki: 11(1.Ami .lIrllll", I |' ) (ui f llaiiilnii /:. l.iiiiiaii' )'. iioaily 'lor t Ihtir unMN. Ml i's. :>luxliilan cainu: ,
I.'v.uuus.i It I IH lu |I.'H.r. III full, |''l"iiill| Iy; arloil.

SELLING OUT now \.r.II..II..I.II"IIIII.. hl"'r.I..I""IIIIIiII". I n h '''II.'I.llh.I. ) I 1.1" list Mill nilliinit ini'iiilin p ::' Buy .' |I"'II"i' I.. Hn pi' 'lln'lih.U" : hri'M, laiirli lc-ianthi|'| :,( III from. t Iho ititi .tgo( I.ilo I in t the ufturniHiii,

11.i.' ri'iil iii'inime II"' '..-.../" Mi ,ill Iin : Iii",.* H.II tii.il tin .ccri I "I it* <-,.'"|1'.1'' uu |I"< i IINIOill4 < 1mm., nt 8M n mumulile, mc liii n. mi) in'iUiilliailT. |) I Iho Miilillo ,ilUliii IH Iroin, nonj'iTiii.ilion oviili-nlly I vciy happy' at ho micron
\\ | Ii'. liim; i>. till oiivli, 1 liavl"ii.i}
I '| W AIIMII.\NI'klh..N. AKl'lll.Ji'S'Hy ; I. lion I'Miin, ilc-ili'iH'llon, hy .ml) fill I Ifrininaliun I t of what wm rc"'anh'.l:' I

-"1' in:- TEJE"'Y: LIE. :! ---.. e.--- woinir' *. The ..1111111.; n iiuu' t inoiKOOI u J'I'dd.Y Its :\eiy lia/anloiM; 1'1""(" illlt'lIl. All

The 111"111".11'1.* .! I Iliwiiii |lit the Ice caili nl,: )lii. I r 101. iIIt.I:: In ln. in 1111,1 l till' e e mn-fi; I 10 ....- )lt.t'e--1 1HIK.Tin' :( !, Mini, ciiltuii it Kl" 'iiiX I : tiliflv.Conililinii '-omlitioiin I I i t now "cc nil lo favor tho it1'"'.
I'liri'liaxi'il' : .luriiiilla I lioin tin lily, 'ln-illv' aim I llu. 1 1.'III'M ilcr.-iiM 1'11' ,ulw| nil's, 1IIIInt tho
Entire Stock I ; II 'lieu I JUIHIrrr \ a. minilll |>ilirlia <' uu int.ij: liv, |u incii| I Slale' miOhio : 1":11\1'1) no place on
\\ w''h'II\"I' lit' lie 1I11'1I., -II"II"| III.' 'l.li-l, lllll' riiiilHiMf.iMiliilil|' ) nllh mi Now I I.nylaml: I I "lIa.1 l rouhl I ho lie /anuivil >
)
"I.II''It.'hlll'r.II'n! I I "III"1"I I | ,I '". .if;, [n.liaiu; '" !I'Illinois' :ill.Ioii i I.
illn, r until In tlinii-lty fur l Iss |Ii'c. tli.il iiiininnl. ,
iiiiot.Coloni .
I 11'1. Mit...nirl !iiI' i KHIIS.K'; 9i! I, gi; titer |
) P"iI'Ji L' ( .. It einitiiiiiH tinI'.ll'iwInK > il.'ly, cit "iiii' ..
( .i.ai..| lhat litilleliuCivilly I
; Krllong, : I H
Nl'I'IM-k.l: !''J. I Ill IhltllMlth:\ \ilyilli.l!
-
\ ful id-lluinUi I li.-lio: 'utiliilii' l 1'1':1'| : 'uii,
i\; 1 MI:, AM' \vnii 'tin.; ui.tiuMivii Jii KitM'o.Mi: 3I.\ :\ < >I-"IIIKII.I-i ; I hilfluna, Trt'l'li-' ..ul'| |t'.., I I.i,ui I niipler, 'ii'I 1. \orlli (yai'ollnii: $.OJ. Sonlli I (:'iii-olin.i i : I I \ ilelalls, I I "r| t tho geia-ial': .. tomlilioii i.
BOOTS AND SHOES t" ulnrli hush K lii-ii. ; the uhnlu l Ini in in .t .t< ln IIlIlI.'. /:"u'k u eliiin :". in c.u| 1.1011. ..ml. I rill"| IIIII'l'ullIlI.ly 1 I I bo I isniioil lo I tliuPIOH
IHll Iklll't'lWllN, llolllil' tn'lt.cti s. U III I lit. < ; !' | Alah.uiut'ii.!' : I i
i ::17.1
""" .i'" Hiekm' iilrli .IH f.luli-lii'H. rnn|>fos., i.!"'.. tin-' 's.ill'HV riiinplfxinii' i.,1111"| lull,, .11.; : tuoigii9I" : : 'ntissi4uihiIii| |
I.litUeurt ItNiU IKUII ol Kiilm\ '1uiiiiliii| l tin- .Iij.ct..l| | | :"I'I"r.III1"| |, tiial I ".Iiii.. M, .1 .ili .... ..it rim.r ten )'fiir, !uj I I.lIlIi.llIlI.l j j !9';", 'I'll"'" !9'i. .\ l'I.all'l '' << h)' thin' : ullrmlin:: ph.i-iaineui Ii
-1"-: .1.,111".1', inul nil ii.l I lie luuii) \ "h.w..1 l .! "'" i ianr"; il, ilium ilm 4| N\-. ,|> III riiiiir' in 'tic 1'II.flll."II.| I. ... .MllNle j Mute.iilu.In evening,: at '.> o'lloi.
axu "1\11) u at iii,". to .1111,1.11,11111"1..' nn Ii' me i.i !I.. inlHi iiil>It-. .. !I7. ju',''up inessu' !.i 4.
irinii.K I c _
__ ..'I..I..I' --- .
I IVelimiiiirv t j : I invoMixatlun)( ol I tI IceaIcil
New York Shoe Store. IS KM'AMHI.v I'l'MV: 111:1 t : I I'll' cit in.innlai l.'iif tuliuvumiki'san c '''HKII Hxliiuul I I 1'ioitriiiiiiiiflor: tin'
: lining ; I .
\\ .ck.VAIIlic't .
l'II'UI''I\ ; OK U.OKIHX.ilirji.iri't .
1I'S ( ) =?"-
: I inriii.ii. >'of P 1 IS pur cent I otitrllu
) : Ann ( urUoni" \ July ".Senator'
l I. I : IMeally' I leilm-oil, rop of "1.1 ) "I.r.
is. f Vine." Cullom iniemU to ml)
1'.1'0. :HTJ3VI33TJO: : : JJ41S1 ( .. ':.r( ) J\IAN ( IN J ) Carl I II Ii.." ) f'tirlkiiii.l. 'I hero I 14 :an I inenni-'O, ; of fuur. f per out: thu 1.11110 1I'"CII.llllu' lliteIsIntO up lo-moilotv

In I II 1'1".11| | II--: too lUl 0111. llti/ >|in| il.i.I |jii..ii' | I in miiiof i (Hitalijon: ; omiitlon i I ;averiijfoi i & i-om-
The Entire; Stock Jlu( ,t IK Sold Thirty Days, llm i iliifi-iiiliint ri'nl'ii'. l Is \ "'"III.1t tneri'o In\v. Svnator j J Ilo.ir I will I I I xpoakon I
)urlmll II.i,. nl lln u nit mil) ..nl-nli'III'. :'
Is .\ \h..llh..III1'III.II( Ii ... ., Li uuii filii -I.'h.it' P l.ii tIn.,| ilin C I Hi"ulliil r.7.Tin I In ,,1.I.ellII! I I aly I Tui'Hilay.I .S.-nulorl'olph .
n< m i 1' If''I'.I. will ''liieite.uI. ill "III.| f 1 1 j. i. n ""I. > i.nl-!I u | I 1:11I'1'1al1"1"1: u I t fur July u t I iunt: Ices
Regardless of Cost tan. < 'Hi 'it j lu.iki, Iti"'u ipi'i n .nn i ,in 'tli* n.-t. 11.11 p -i| "m, atul. n ..t|I.ii .h> alili IIM.I t uiiirtul ". I 1 "t iiili'.. I Il t I.. ....1... fl l I.v I Hi. I ..ip. I I will ..l1t... an op|>oilimit l)'
elicit tt... fi-nI.IIH I Iho ului.it I lulu, uml I 1.1 lnfIhruujjliout
i l--.ii P in. fiiilirini; |>uti. in.I T.k'. il ul| |i.'iir .111,1 ISutS..i nrcinur ; eiop : unpioini |
.1 I .Itij. 1.111 ,>r i-i"iiiiiii.i| |I.. i. ii iHi ,1111 I ill:: I Iliu, uiekto hiintf, up I tho 'KCIIroul -
: t41I1JI1lP t1iu, ( itZLI Litrgai.i ... : BOSSO"SI Is rl MlH>tlJ ill Ifcl'llicl.. l'p1 t, I'f llu .11..... I /Euiope: i lin.iia: exvepteil.. I hillvhii. -h I U in all lililiui.heil
Mill I It. lukell .It I'Ollfi.HM'il.. 'I In- rye .T"p; will )114., hlioit llu (C.entrnl:
100 I'aimCliiUN' rtllH-rfc|.|' 1 I" 7, .\'1' OXI.t'EX'I: woilh. 7J I.t'UI.. ( Ill I. rid tin.r .ijitil l l ). lice t'utprl I 'iliutlliiK. //:111.1'1': lalo, 1111.11. likely to ho I ho onlyappropiiatton
ULESSLVCJ TO .MANKIM)
loX Pair Lailiex' Kill 1,11': >11-, (ONLV *l. worth fl..H I r.lm I le |iin Ilishu>.l i in nuiiie II.H "|I-II-I-I' |.,itiluutit'i - I bill I I ilcbatdl I iluiing I t the

:.luu; Pair* A''''rteit 'La-lie >lnn>ilr 75 CENI'ft: uoiili H.:.'. J'UIC"'UU'Constantine: %' Ii HPik lu pins. t"t. my' a I HIol..r r"'n|.biM uri.i. > ni.'iilli., l> luic.i.mui .| I .i.. .!'! ion..1.. "I ut.lii.. tvi'ek.ftlionl.l.

CIULl>KLL\"S: > SPUIXIJ: ( HEEL/ : SHOES) I;= OXLV 7:. tEN'IS.lOmj ; At I lliiuiiUi", ItiK, .J.July r. !Mi-i'lFiiAv.. !'.*. i'1.'It"/ "' s. July K).-A "preial. from' t I thi'iiomin.tllonof i \I I r. Fuller I

the i il nf \le\li-o, ..nv.V : !bu lieu ,'oll.j.lt.tlll.llifllll
Apostle .Inilil'lr.t .IIIIIt-I.l l t In nit 'it l l"rl.U > j li-a t 1 likely
I A worth ..V".
Pair* (Cit'lItll' New Oilcan! Jlaml Made MUMON) l.7.1. t )
A 11.11 Oftil'UIIt' Ktuneli.. CalMiciiuine: llaml Seuetl hPH-. l ):NLV3.0o: worth Jh'l!: -.- --- "-.Iui' i-.Uy the fleitoral college. niutIhriinxlio'it to livpent in nt-irft .o.kion..

$'j a pair. !I.t. Mfl. I* '. I Ihu''. ulllt.y I ami t \'ict, ,'.I fur TinUi 1 itt 1111,1 uppropiialion hills

A lot flf (iml. Congroi.:' ami La.',' SIIIM-. (OXLV: + t..I'" >. wurili I..VI.. 1'" i no 'ruluu..un..d 1 in poi'l UI l <)11.111'I P4 BONIFAY & BLOUNT I Prcihtf. I, iiU I I thleu 1I1t'IIIIer.r t tin: ulll eligut.:! the attention of t Iliu hou.oiluriny

Our Large block of FINE: LADIEVMIOL: ) :* an-. itdm-etl ftainlieinf: 1'iiuiLEASE >o. ii it; ,,.i. not ': '& '\11\: T VIHII: :.... ; -iiipn' ini' I'ouil t I, iiii-inIx-rnof. C'on: reii. ,. I i : t the \p cc..Ic. Tin- eouiinltleit I I 'auppropriaiioiu

.
; : 1)0 XOf) 1"'( MM.ET( : THAT THE; I'IflP.1I(4)lZI. I'1liiItII<< 'unl I line Si'iialur' I lioni t eufh: Sts: to. (U |Iii'ri. to ropoitthegciieial I I

'" ....11 Druggists and Prescripllonlsts1u 8" fir no opposition I )liii< lieen in.nlilo ilelii ieney ,,ncl lh! c tout ilitalitcu'
YOKK SHOE STOUE
NEW
I lo I ru....Ic-c !tlOII of PlCfclilent I Ii i/. 1 1I bilK (the la.l oft 1111 rr:'uUr apptopiialioa -

''IS SKLL1XO Ol"l'l1t) piieerf! that will ..tvC I.IIH.lia-i-r. .V, ilon t ('vtry .dollai F. E. HAR"W"ELL11' j I \l4iiv n.'W! inciulier luvo Itcen Mils )et li'i-oine hclul't'lho Icoulue)

> ttO Soulll I'lllllfltt ..'It..... ..I.\. \I. eaily in tho week; nml will!! ileinamlprompt :

Conic Early and( Seeurtb0111 Jlurgains. --I' ;- .so 'tar i< paitien: arc &known Key I :ac-tiou upon Ihviu ) [.*... than nl

L9'Froin now on the More: will be .-Uwd" air p. n ,e \ i pi' aturiU. 1.... ) .; .. \ MSIt I > I.( ) "\r JflJJ4Ei'U ,'i:, ..u tILt. 'AtlCl"J.IUI. t. ',d him !/ It. i lie 1I.IIII I lIJ.lrlltlu"I'IJI'ly.' Illilell l pa': :'; "- or lo1t) halt of the tliI,1'11 ,
To-il.iv
liumlrttl ol piN>ploaIIuil on "\ whii I -Ii li\e ilillien "'III Iii II lo IM

Hsmenibcr the Stock Must be Sold in 30 Days. 1 .! they 1111:111.101111I .

1-1'lot. H'llMII I lit:. "\ '< l UltMIM.I I I I II K \ I' tl I IIXTI I Ul a- 'Ihonyh) the iek< lieu olPivni'lviit wool ami uixiltn: : ,tIi,-4uIe. IIM IIwliifii
11,1UIIIt'III'I'1: : I lit:. 1'\IJ."ltl: !: I 11"11'I I I I 1:1: 1.1'1 t'III'IIIU"1 1 1 I lull: 'l.-i, MkllK.I.NK.-I : t ilKMK; .t11111.F.T .... l>ijnn' .
Shoe Store > a 1'oregono conclusion. : : minli tiubato. I 1. p.'iltsJ, it ii
York .
\ I.Kml :-
New lH: l 1:01111: H I\llt I I Ith lilM.Nt. I t'It.I i j II I l\lll' UK. 111';
thought unlikflv llut thw bill will betjt.isu..scI
1 \M> ANAM' ALL KIM'JIUMIIUI, IVhh- 1'tllI.|.hAi. | \:
.. Her) 11..111'U. .1 iii.ll4kvit.'i -. J Ii UtII..ft. I'is IIii. i..tCl'c.l c"IIII'li III
: CII/I/tult./ ; : ollhl.Iolck.: ,
D'ALEMEBRTE Manager.
.
A. H. I II urn) 310ITO( ) (CI'U'Ji( SAL11S: I| .
II I : AM H S.MALL rHOFI'l'S.) .r"I js 1..1 tinii'ivin I.. < "in -ionI, rl<-utiun. -----0.t
I --- 5 0.-- H..,,,I l.tiMiii-l lo list' .\ uiiIi. .i.n&tLor.o.
OUR TERMS TO SUIT OUR CUSTOMERS: I I "IIt.IIII'; I'" u fij.t' Ins-. ipii 1'-1) I MII.KU> tN.
KHJI.IS Juh $.
:
/ WiIll\lU
.. --- ---- -- Kinpi-rur
I. .11.\ L j. 1 1 01. aj" r
C. OGLESBY M. D. I lli.ui lUni ... i Ui .It.It! !. i'II U.'I I'II"m.) .'r ..u .,. (Cash' or SmallV<' ,. or Monthly Payments.People's COME ALONG ELI. !' I In- V ") UUK lln.l.il'lli: .. ..i'iiurultitt will bin.jiiet U.lllllul.lur.luul| l (or.
R. -' 'ki) j" Ui. II' _, :N I'alil'.i' I .tl hiiiii !NUUIUIII uu'l I.. Tokrukltmi .
t.ig&c iiiitn.h'r.it; rolwUni, oil Thur.by. "
.tr. tI. i lot.I.Jw; j .\ lit H".I Ui-lu'iJl < 'c.IlIi.
.
I.Ol"JHII.; : --- -- a or sa II.'. I. I.;.I.'I II i; RIt4.Iu4'4iI ; .
(iltADUATK( (OK 'ST. i Furniture r Bazaar i X.. "II' ii r, Mas, .IithyMialiosI. l .
IAl tar
ud
I1A C(OJ.Ulit:( i i; ; l'J.0"L- 7I.IuRMklLJ.i "t' 'rll bit' II u.,,"nit.". II ThoI bullolin '1'bu l'il\ at4ii'ani : loaiu.hoi. Tho) i-tliiur I Ut* provincialVitifii-

-I w.'l'u 111'-'" "ITA1K ,.*.., looN I"IIU oil lhi.. vilU at juVlui-k. bit-iv1 Krei-liialt 1.". /U.>eu M.uteiuftlu.
I '
.. llul'lfAL.anj I | i.1rat,,. in.. ui-uur" tin en f I 108 and 101 S. Palafox St.lIk't .. : u lUi'iiVvniiij;;
...1.. '", i.n.i ut ''l.mI..t. ad HH f: > l"l *l I 41'111011lb'* iuiprioonnii'ut in Ii
fll'otvml hour
or HI: : : : 4lUr II tun from Saw
,. Kwiu.i... j "11 3P "'" I'"h41.. ....| luuritio | 4oi.i itiiu
011I.
Kitv| tioii MIIIIIU. a. Ir..u."y' .-." 1''lu.'i.ln. : J.OU""II.llOul tort ri>_ fur it-piintin/ ait attack upon
1 luMH. Bu Iditi. a '''' ,- .tre. wll wtlr .ulluatwr: \ Uvo hours afterward
,. ,. ,.,... J" ;"
( : Victoria from tho Ireeitlcurr
ii.tl lh.I."n.I..I..I'.r! lu -:U t il IIIK KniprfMi'
I : ( iirii hcri'Uit
.
<>nil i w brought a,la'rewiiUtMjt .
Ol'U K.> K:)111':''' .,'" .H"JK.IPo. luur tu .U t*... '1 W 1 II..'": tit uu 11J..r. &\. \acli. U hteu.n .
II U aolluiLt..t vvu )I") Il. lritl&-n..t.. Urliiu-ul. ti --I PUPIl"1'1--1100: Ue 16 "Ler.I..1'- I' Nutlul lI.u""U"'h .-l Hi 1.-U.I I Iitiiwu .:\.... 'ltr"l, ii Jrml acal Ur..a".t.1 soy M[>i>arc'iit ilixcgiuforl vml i
UL-.UtUU: I'0) ll'" ..pbl. I .. I .. PHENIX SALOON. I. In htownsottage.I \ I ItcLauI..tlt.. .)d electric light auti
INbo. Wilt UM loilw -rou.14i. u tlw U.-.I "1'1'11'. ") J. .'IUII>I.'oUl&, U .LL: ti4dt.i bll I'I" I.y ji Mi rfti. .ciIe.I.I Ibh cu..c.-, t-.f .4Ic' tItpc.1c scow : .

......1'&'....., el 'IlU.II..t lu .. 10.1... I | 4i.1st 11411.' WM"II CI.U, uwce. 1 l..u o1".lwil' w$4..Jtu$ t1'dwr'lI4'6r.rl.' WoI) N.tt I 1111 wa' hOuLewtcIi r .tI ,. ''a.& vlI"'U : ill but .u oil for 1Ie""U.

.
.

."' -,. _t : -. :: -. f .,!,t '-:
-n
""'
"
1"L -- .... 1 ", '. ,",''''l'w."t3'; .. !''l".t.'!,, : : _. J.WI.'IIfA'' ."I --- ,-.-'- "- -- -.- -_' ; : : __,: -- .,.- _-. .
.

.
--- ----- -
-- ------------ ---- -- ---- ----
-- -

'flUmr.o1jt ; Ommtrcin1 AS OTlllm SEI J'; l':;. l'-' MOVMIF.M: is on foot tunoiif. I ; ---

1'1..1l:0I: r""n'nc', di'In"* tun HornM. "!>CI"* .,f New Vim k lo ,/,1 I 01'1') I linnu i
rtRIIWlCn nr Tur :
VO.VMKIH.iAL 1'1i/IJ.J'iJIJ.Yli ''(J I I'cnsacola i harbor sot 1111'11'11\11"1)111''I i: lJb I) wtI11 fhii'," Ilislu' '<( to << :II 1 :''M r CWITh'rner
j- l hll'1 that of :Now York :Mntii l'ii-! : ,\ J
fnitl' ,
lij ti SiLLS t tin
OlflooNns.. 11 II', nl,, 1.V:: *t Uotrrn mid !Sound arc he( f"luivalt'lIl, of L"1l (frcon jnoenrif", oj'. .PURE
inent Mioet.TEKMSINVAKIAUTY I'landand) :Smi'd.! Foul* 1'irki n's ainlMcKfo I 'lcad (,I hj)I l'i"'! I'I'C'"I' I I',,- :aril: inBeoiiijle -

IN AOVAMCKDAILY I! guarding: i the nuikt I oi the I>:"Marn iiicaMr rinrnt ('I bijt- 1 ln-\i,
: :: ,
('n!! War' l>jr Mall *'; W Mtiivnlenfo( of \Foils Wailsworiiinnd smut rrnfe*. The moxeihenl I i- < i e ml.,
8 i.i ) )Toil 1 1 nd .1 BoTxl 1' Clo.! lit* thin Pquui.
six I .Month t iMinilton. 1I:1I'1'all'a: 1 lioiifxf, tiade\ \ uil! )
Tine Month, ". 1 MiOlio It* groii| of )buildings for 1'1Ji""I" and .V 1,01 mr fhlld ..h 0 urn nrlnt in tin' .11'.lfl ft : 11"I"" < .
Month, !WKurnl > "..'" would 1 I do for ( ;iuvpiti'ir'-' I laml I I thr
1'laee i if.heit Imsine". c.irrli-r nt :KI, cuts at >onr per resilience month. or The IcdonbtlMck,, ot 15.il\ mttt'.s.. i- but ,r',. Rhf its Ihidthn lat HO. 1/nrtatM. 'noI. and Ami 1.1..I. ,11'11,11' a 11.1: to Jllhl u li "i' I I",'

-- utmiol hii' I'.rooklyii( I Height Tlio I Pen ilnrtim.II'h..r1oiN*hn Mid UioWTIM FOR INFANTS and miisjrlnr In all rthrt fnt<1 uas get I lilll I ,,.t'll i* mn t'y.Wo .
TIll U' 1-HJ. )' VrJ.II.IIIWCJAL aoola : Yard. i i's 1U"O' toh hai lm>n Ilivd, illlrtnif
Navy: riiiallv| Inrllinsttlnn, ansi ""I. THE PHYSICIAN'S pall the hl.i'u
I* "imlilislieil, r%piy: $,altInIny, e entnz. RIt.1I1) 11'51111 warfaioat )proxent MI that: of tho trrh> Impnrutrt, .ton yiara lint I have 11",11.11 ftl 1.\-1: i pR.PICE
$ n jour, l I'.stgr* I'IVP. !Sclmcnfief ) .I Lr" r man3 I. tlnltlnir i4ir.l<1au. lh cola! isroct'iN fruit iloalns and (s It., n
well It
111'(11.1.1\11:111.111"111'1): n< ("Jllipl"1. mr clilM'n P >)
Fo .
>('lIt Oil RI'IIi ratloli.A fruu"W ff Cbaritx, who IUTO CRA
m'I.II' ---|-| 1'oiiHAcola hurlior. l is ('\1' t iy> ,nil.. .n,1 1 tan fan many t.k. BABIES CR Y FOR IT ". proit-r to ld.' "iibji'pf., ) I Il I wi.ldsimplify 5

!i V E1t'IiiH': K A I KSMinnnlile lorelKii( sailing ve.sc-ls Iii I that of New for IL I.e. your. I.m. INVALIDS no o cnaaL1 t. In.lulu. thoir bu--iiio"", 11,11':11: .ih I
) ni I rnniNheil I on application.'I lacks I'lflnn.l. mii ( s York It only intloitm ': Iv".J" I Nourlehe bo DECOS
circulation cr, the) "'''''\IKIICUI. I* like XI'W1'I'k and other -. nl I" rlll I rnnrt tot UMnMM Pereet the addition I K 1..IOIR.M. t>., 1.1111111 prn (lie.
|1"1III
I N
moielliJiiilinil.lotb.it of nny paper In tM l's A). 1"'aD. r|.h'n t nundllnir A.t lun>. t-----
Rihcitm Ameiionn' : .hlipiug.| ; The (inll ..I! limtnn, Three SIze*. 810. BOo. l> '
Miliulde\ what
"" 11'\11. rciiilotini\; It n M. Owlnnntl, o von kllll : IlriI'linl':
ing medium. Mexico pounds at (Ito cuter (IKMI h :an., I ii. 1ruttns Is A"a t lr nu.t.M; nn "The (10. LAYORINGrvir
'* ,
--- nfnntji and InvaUfUi, tnrani ? I IIIIolilg. i
--- rolls up\ it* IIKHH of \\ hue MIII'on I lIst' I JIIIIII d
Our Subscript 1 Hooka, Pn-wtroom HIH! whito 1I1I1I.111'I'e..t.el. ) 1Ihe Allantlilicats WELLS, RICHARDSON & CX( BURLINGTON, VT. Ilchlil*} :aiid, (11.lllliIJI.f| ) > the \' il.i<- i,

Mailing 1,1st runl\vu>open I.olhe iniricftlonof lie diinos I of, Uockawa: '. of all .
on ( ( -- -- -- -- -- : his's'iitightli'i's
ln 1"1110 ) -- -- -'- jour proi'dly. 1 110:11'
istrI's nr 1lIl1't., whuaie >
-omi nnil owe for thenim-he, There arc' giants: and) |lpmyii> of eiiunldiitlm.lion Place.:New Vork! as Urge hips 1':1 ? cflli"I I tury rheiip I 11'I> i 'ttul :a I EXTRACTS
Coninuinlcnlloiifi IntcHilnl fur \puMlcntlonmust ; New York' City I N giant, I lie to it as lo dock. Ills equippedtvithan 111.11"111.111.11"1..11 j I".tI'I'11 i
I '
I '"IIIIt'.V:' COM.IKKI IAI tin. nIsos\ n nniisinil gm'ta.t iy I increased" f ciirarieh \
'DO iuwinpiiiiit.il l hy the writci'n inuncmnl IVncacola! a ; but New Yoikhaibor imiiisiiM pair': of ,'hell M foi 11..111 r'Dsr
pigmy I
nililrmi, imt, for publication! liut as anvlilencoofKOOil is \pigmy)' COIII'II'O,1h\\ I tlw lifting machinery nut of vessels nml i ncllvlty fur i 11"1.11"' it-u-k, S. 1"0 : ( thal \ "I, have to -ell. ihtel'ot'eg.'iisi MADS.
faith. 1 : pie Uko In rcml.' nlsnt .m ( I N ({""in.-1111 rl:ht PERte MtlUR1T
Address nil letter nml noiiiniunleaUon torjCNXAfOl.A gloat bay of I'eimsola: -one of the i instated to worth I million ,dollar lit r"IIIII i I leKuni.ikVcei.ly) f

.. grandest tl/.l.lel'I'e'l of the globe. Thc I Pcnsacola Navy \11'" bids. fail lu-nuinl lucia In their"mt 1I'hhmlo.1.I soul I,', -,ISis (he), Oil.inno, i 1:11"1'1.wil :
AILfOMMKIHJlAI: Vil
I : diet I likut' > K''l it rl'l'.h'er ill '
l'ci> I the foreign lo bo soon removed foot ol ) ) 111.1 ""lelust
Went ) bear pituise in< In the r.M tin fnttoil CJowmmort ) tlio hi ,
11 anil 13 tltnluiK : peeioli| hy !IQ Fndo"t.y .Idl/f the Orc t rnlrorflUw
of A ii iemlua.: It I I imports' I'alafox h'ecllll.l to become one .ol f'l1. Ihll. lliey 1'11 rM It in tlieCuMMKIiuUI. anil I'nMliPiil Ral this SI"' miwt ., TIT. Prirp (
1101 I t I Mea\ol'l i it be tobaceo, !111 I excels I the mo't I important I i u I as t tho opuniiitr' ol' I ml iii l nn where, ,,1 I In tin' "t'sstmhih|> coiiimiesionor-i o!I two 11'11"0 I li.kln"Powilnr iloen nntrnntaln; Amm"til L'1,, .Inie or 'hln. itt frlrp'n lv>llrbin! .' '' 'I'or.

: JULY 10, I"'''". all other (polls In its cxpoils (dllumber I the gioat iron and) coal Ik-Ids', at lies-, nrliiin ami Riilim ban illsti lots" the" |l's' 'M 5 lo. in.. 155 Itcu' "Ullllil I in l-'loiidt. trclA. Viinlll.L.ran. I irsinrc, Almoll, lto c", i'Ie.. contain 1',10"1018 Win or (b.IIa.,
) PRICE HAIIINO POWDER New York.
-----.- -- -- -- ---- --- and ll-h. Nor is it behind all.lhOI'IOI'1 \' -(ill ', Itmningham I i and, I iMoatiir, fits, tllllllll"lll| tll.lt: llie \tKKI.t' lOMMK'f1UI. ( -- ---. ChlCigo. St. Louis
--------- -- ----- ) I in i point of I military I I i t ami) I Alubamn, )1111. itery near I the bise I. Is li-einliteil "Illi I tlie I 1"II.\.r! i the hlt'Iioh' l.\n.n tip., ('1! 'II'\'I' l.'ivri": = -= =7 : -= =_ '_ _-_ __'-_-__= "_ _

WIIA1' IS IN A WOKI naval }Importance. Key West mav Inan of supplies (. war vessel buildIng. I- city nnil eoiinty uiul tilled with \nlunlili, .In.toniiiitliin I Ill"'C"" I '. jrned 5 I an order last t 'limes.).ty 4

lisa historian: IVctcotl,, Hays that : entrance I point to I lie gull I 1 hilt t I IVn- I Although I i much I m coal I I is cheaplysupplied rur l'\.ry nn mlior or the faniiij. suspeiiilinir, S lil Je-iitls from religions I.tlll.hc.d: ill U'ul'llnll n. 1'la., 114:1.:

I centnrios t LelclIll- .I t thco places, Welsh vet- put lip I In weighty .
made 11'01 1111. 'ull.11111 |i'.e- -- ---- -- -- ----- -
'It'OIfOI'lhrec
Urn word "reln-Ilion" )liai been niiiii-lralions in his dioce-is; The
flue dominion 0,1., tlr'iR I'etusaeola the
laf'I.I,1 I Key to at pay ( HKi-H, stud Unit I Unit Is re.illj
the !ni'ology for more atrocious crimes I in this con t I lien t. Other I duly and) freight and >ell it cheaper Vain idle, in lhplil elll'I..11 elght-jia'o wis-klii-n |1'111.> member) of I the Order)" \ own several McKENZIE OEB TING

robberies and oMireiwloim' than any foils' lay have MII.tlbello! I I ito Con till.. I I is not likely that fever llslii',1\ outslily ".l tliuir einint) ami) -listi'. ,'olletfci:I I there I i and I 1 i host seveial'I &CO. ,

other word in I Ito Iusgh: }: iSIs| language) rctlcl'aC'llIlho t hue war, but 1'lcl.cIO. will ," luterfele with ship construction Thpi'iiMMi inct: .t i.\\ III 'IK- Ih".1. I"'l' In dun m'u.'Iis's. liii', !l'a 111.111'la11alcl':1 ,. : k. ,-

always, however, wiving: and< CCehit.hug >U Ii Inc i'. Nor I is it i probable: I that any here us )perhaps' '! I lie 11, 1111"11.. mil,I M''III new mnl. I Ilt.'t.111 I routine's I ln\esiijjaiioii) "hi'h t I .
modern or poHsibleean nub- ant ftiarnnlinc station of (tho 1 WCIII. -- --- 1' IN -- -
navy | AI.t1
:oull lo tin' I Semi '
1\11' paper shuttly." In )unr sn'ineflpiliins -
word "religion. Tho Kopubliiaii : sho\\ listS .ilholics had\ inllii
the (
duo I Ibis I I Mi I hllelol, Santa Kosa Island. all 1"1'1 *
lul'I'eMM. 11'- nut
ill\I'ClIlhlc a 1 is, ami nhviiisrenienilier I
l paily, to-day, J justifies all il. roundcd) lt I I w\h I I unyielding) i Southern I interests are now' engaged I.hll.1I\rl."III"I I lie CIIMMKKI-IAI.: Ims its.' need on I their sittst li-lCs14, to chatifre, SHIP CHANDLERY.tll'

hatred and (11'1'1'1.1'"loll sands, and literally ly'lhclll in inilncneinglegislation tothiilcHoct I heir will- in favor the Je-uifs.
crimes prejudice, I Ius.rssi" hly I \ ,utneo, ami. Hie : ,!
of t tho Souih and all I it,* robberies. timex of battle. Only' I the susceptible I Iho I \11'.11.. I I likely i to 1 he removed up. liust I1MI tItian, 111111"jh| | .
this of -- -- --- -
lurid and frauds '. and lrre tlhlo inllncncc: of woman S the hIt 11.lllc.I I plant Mlh for an ordinary i i- the iimljoli "I..tlll Tin; Isiij-vihle C'otirier-.Ioimia. : "lh.li.hl.II.hh'll .--. --- -
exIOI'llolIwal' upon ami 111 (the ease of I the laIcal', : S ,is ) yard. 1 1lcl'I.) !t.ll' .
1"11'11- )
t the general government undercover unsurpassed I Southern women could well all'ord to, grant elen.Jul1 Iise'-sagc

of I that word reticlliim. have caused t Ihec"ltellllil'IIII1.1.1 ,peaceable "lhH 11'lll'uull( ) any people who would mu Ti.: 1'ITOI'Hlt: :. ii.te.iil u! the l >ei.laratioii: : of Indcleiidenieoii < Fi flflA.T1. : -: ..IITII )" A II I': ,

mil-render to the Confederates, of it ns 1 ship repair and building \ ard, .1 r. A. K I llnuken I hiisiiinnl| I n.itmnalrepniatloii i the tilt of .Jlly IJ.I. Th-!

"LKT: NO (lUII.1'IA ESCAPE." fort rcHHoti which would HC'CI to bo a* :as nothing g l is 101'0 needed around I the I asa praetieal' "iIIII.: nmlliiscelelirHtOil as both, i ni istivef (>oi: und! 6(5.s.. ralafov Mrrrl.vo .

tin) folding as Pickens. LYitalnlybut gulf I Tho on sH fatal results of the ditltculty on ICllllollllll1cpcollc ; the new : '
Tho for I the undetermined I I influence t i the army are i'3 t'.islitss&s nro kmmn I Iii'oiighuostt u III' I"lhlh 1 i(\

Sun lay lust between Cole and How- of waves tireless through yeaia couliMcltco. largely war t'CI"M.) Ioll white and UIlII.,1I.I : ( 'isS'e lire urltillK Ill's arlleleulih has 1'1111'1'1..1. Itnri-r '
4 Co.
<> ii 'r
the bo ra/i'd and let! In its black. They o.\i.l- I ,. ---- --- --- _.- |
1 ley, Is another argument against present 111 111111 scanty I a Inlr of his New < r) stall* il Lenses, : Co.
condition. I the fish which come "Tiir. 1 1luoI "' t lie lyo" looki jirel-t "nl'lloIC'JII Inahu'
by
elite : nail ,
habitual custom of carrying (leadlyvapoIl.s pitiful 11':1118 y .1,1"1." I. 1.1'IIMI'II'lt as I lltht I :: 1 iMHluc oil I Ba ,
thu )'CII, ,tcoll I is It natural seat of war to the wharves to act ns food ; 1111 foioandlo llsell'; anil with them hiss', 111' HI i'u list II a, I ier I Ilirrr" I h\1: it dues (ill I SIte eiel) (,I'II I. --- l'n"'I'. !.m'l ii.IssulIl "

M-cH-tly on pcmon.In ; I by land and Ron. Historically no port I Iglll.I I the I very )poor SI. iso eli-sr us In )jcutli.Kilitnr:, Ail- nan's HUMTlii* is not sims onjiinaltluil l'o I'u 14111 !huI in 1'111'4.

this CBMO, MO far ayet appcam, ..1880 I rich I in battles t nt rim ggle's for i national s: l knots, .} root." Many aro \'II'. l'III.lnl hut I is I mill por-tli-ul: aikltl'iic.) .Infill A. Itos'lsh I s'si 10..Co' (.tu I t si iii t's'si "'h'l ltiii4'nnvax |,

Cole wan unarmed, and tho continuance domain and ruins left h by flight pensioners( legless 0' armless. The All sycil IlL S ist minuS lit Kiinrnnleul' l.y W. _I ---- ,

of tho assault on him after thc fid I con II ci,*. Ilalll. 1"1'111'1. llliilll.: ; u I laboring clement Hud clploIClt:1I'11Iho A. I 1"\1'11"'I'II"'I.ll,II'I., Klu.fu nml, r'I.I,11 I M I.I'III"- I----. nn-> I lie ln'Hl *!, Coi-iliiK *. I.ull'I 01 his.
United \ ( forts and. 1'ctisacola. Old I '
aborigine) I yard, (
first fll'cIC thin 1 1M true, was totally II'OI S |II1"1(\ | l::| < il I Elx.: :lllh'll 1"11111. 4.111.lc'I04. 11"11.4.CIIIIIc.
the landing of Pumpilcdc XII'IIC All get free leases of Iho/ ground on 1'.1 I.ogui. .
without extenuation. We l ICoi-eheil 7,0 of \%'nl Sr has ht"1 I'I'c"1 ) I, all a\c.
n"l.
excuse or stand
abodes i",1
Iftf.Uo: I Ito supremacy( .')" OI'CUIIIOIIII"I I which their humble by 110 ( I --- -
have no disposition, however, to comment "C)' BI'owulll 18(12( fOlghlllc.o. .I.IIII: cci (alit naval restrictions. ".111'1' at inpulities nl tlie Ihsini., In ieiInim, .nt 1"l 5 MelveiixieCiitlnif l (t "lc'UISI"lt( for Itm- 1'II' I us' HuiiCMileiit! A..lnll"lI..
mile ? "r"ru, Sy| I or ,I i ., in.irl4ss.lvFLORIDA,
on the affair or to prejudice anyone 2'1yearn\ Spain and\ France fought Harm liens lies flume west on 1"1' hiil' 1'.I.\III..I-
alllli held 1''II lle.I:1: alternately before :an elevated plall1111.1( the I Itvdoubt I .,. i. sirrniiNs'IP : : It is imahi.il.lc.' ""11'1111'11' .isnneiiial.

in I hiM particular' caic.'fhie 1 Great 1 BI'llall 1 I look a hi a iii I. Foi one mile in Site 1'131'. Lieutenant St | "l,1' !.,| I 55 iy .I"hl Sliepanl. 11'1..i.1.t..Norici J I Nl...

frequency of homicides In (IsIs tout}'-ci'l it years I 11'101 I and Spanianwroktledon : Colonel! I. I I. 11111\01 I is militarycommandcrof i I I I oi'u firv st'US'HII.ns: -.:-Ttm.iuriMics.AiHeillsi :--- : GEO. NEELY,

community is douhtlcxH referable to the hl sands only tibe I of fortresses I hi I gut" n s-I_iii- tin'c ami I lako n-it suit' !
tho fuel that In the case of twoIOOI' lo1c.Jlcbml. 'i'lil- 111.111111) hero of the \Nvnr. HKIraurus ; -. Ih"II11" tin' Imv' to i Ihlll''O' I Ilh llie. rs fiiinlslunu'eiits, are n"iin| iltilIn SAILXIMV LINE
eceIL| ollllll.y (1111'11 with 11111 ('.\ntiS tlio hnl..,, ilnse 1I1I'\IIi\ a'iil! ns IheKe, inil\ \\ Itli nielal /till, s. ,. Z7TCI EE
Is
conntry t never P I 1111.01111111') (1IIal'II'I'8lltlt1 ] :
} aud demented ncgroo", the murderers hil WI.'l 1111\1',1 the ., hl\, a place"' ,
Ily11 i-aiuii't gumiti siits'"' their aitserils m< itS In
and that a village.
and t wiu tutu ,
jl) I'IIIIX. : papir 11,1 IIY know wlieiu to look
have in every 1'8.01wcli either! from each loyal I 1111111 I to i Ic 111"11)) <11 I is rather I I loo l'oll'llcluU i and lor It. \\ e will tin n. uuiiiaiiieeynitilluet Just, appear wil tin,'Ir eut nnliss, 5 i lln\ tin. York 1 It I'CiISitOlli. -,.i U--

clcal'ellol' have CHi-iipi'd tho punishiiirnt Hickory's I I II no (if ,(M*) for dilvlnj I <: on a too eomm.iiiding: ,I i bo I a )Oil r paper .'rus htti3-. W..I'1. 1",1.', ,.. I Ill not siaml the .,1.' 11 lspeul ( ( GREEN GROCER

I adequate! to the chat'actcr: of their foreigners au ay from PeiHacola.: 1 I ,1ltllcr. but there are oecuus" of,::1111) --- at will,-li it' are "11\1",111" run ourpriws N. A. BENNER & CO. ,
olleiice. I was not enough that other nations 11'1111 I t which can I ho' I bagged ami) I'WII.C'11'1: I.a; i'i.I'isspeily In im ,'llh.* .1"IIII,| .r II 1'.IIly ie- -I'KAI.KK IX

should settle dilUenllieii) at I this ,\ Ci' In attack I However, :iitj. Li,"',, Ii,4, ('M i ainl I e)u :l si.ss'u "'1'1011'i eireul.it t u nn 01 Inith the I DAILY I mitt --
l \ 1 0 Old NEW YORK.
thol' I .
There I U with such an enforcement\ point ; the States must 11',1. 111 ctll"ralca* h'I' been 'a lighting are u 1..11. ''tush lit is.the rM '. |inv\ sit \ t.I.\: I'u.M.MHItl. .\. Slip, Beef Veal Mutton Poik

I of tho law of murder no mfcty to life divide aunt light duels of loci(1-1"1.81'1'\- M\ollll,111 I ) doubt will i I I over ('olliuIC II'I sole .'""II ril I llirsohl I I >orjllio&l. tout Is : :-. KATKS OK FltKUilir: (1IVKX: OX AI'. ,

I in any community I t whero )prompt am lou on this historic i gl'OIIII.Jot) : ( I 1 a splendid, place: II llghla 0111 I 111)) |11111111; | specs I lull mnl lia, > (IlllsuKsi'l) 1':0'1(1''ili.isMll I pluasn notice the I'MC'ATIOX TO GAME AND VEGETABLES.

HOVCI-O punishment docn not overtake Nlled with I actualities I the demon o : land battle: as the ('lIvII'OIIHmtli of yinu ejesprnpeil. )' ailjilslnl" \\ltli I I 111, ofllnsooi I .il.ite to \thHi tliey bile pai'l, \ must whh'h Is A I I I Onnls I lms iiulssl, Krw of, I)sst-k t'liarpes.Illrnrillieei.Il'eet .'
war must order his "hal bat I scrub oaks and pines, in which an I tel"isituil NH>u', For s.il"I .only l"y I < ll ii miii r llplll' Policy or MUTI.YINU Slit I'S A :( '>
is \ I llie recrlvu. durlelins I 1'tC.\
the liomtcldv. Kvcry killing | ) p.iper )
here, and 01' navy must I ic.titsiilicicncy I enemy once I 11\'I'lul..L I would no\'e r l''"w oe._JeT; linKlcction 1111I'tl"'I'ai>" ". in ,ailMinee, ami the this l.inu at ?{',< II U lei' dei":k, ami :l iVt) > <>n S liootls ilelhereil rn.t In any pun "rl I i, -n
not murder, but there arc few homicides and I iso lll'hl of all SolutliemIlAtlantic get ./tit alive. hl'lghlL"YO sealuvel nn.omit ilnc fur 11I"lhll tear m not IJ puiil itiek.llesl. :204s-.ralnr.xst., MCSVU'OI.A: Ki.A.,

that ate jtistillahle.Wu \ and U )I (eonipolc lot' .while I imiak'u u g I I conspicuous Districts.MoMtAl \'lhll a reii-on.ililu tunu 1I1"I'lhc sul the sale i.r ( -, ..,..
name "
c
hopu that II salutary change supremacy.Peiisacola. object, also givo.i it flic choice ol UII II"'M.. wiI" 11"1'1 r.1 ni 11,1 ( 'h"III. .
MtlKUId. '
I Infused with i I the t \ shelling a licet at sea. lUr- our 11 i I J.t. ICI.I'III I Aov. 1.tUIrY.1:11
,
in the execution of the lawn will ho, AIII'I.I 11'0111'\. )' i, kisS. -. ---- / : .I-nw
cnterpiUe( which has 11'.1WI i 1'llra. I planted on I he ruins I of.severalancient I 'h. Itoaril of Count)' i''oiuu ii,isnussulura met TO (1'1 1'\THI'S.

made. The dead have families amilights : hundred thousand to K.ISFlorida : .5 (11'11 11.1111) 's outer base at ill Mils, slav I'Uk.'iit. : Messrs. (,.1'1111.. < >tirihli\eiy' s\st,.in has uis.I l I S., "-1 \\ik-' ] ) I J i C () ETTER EN !&4 MQ'
,
an WI'III1R thokO who kill, aniltho 1111'111 I the I i past season" I h.1 i the IHII'I\'ol I' t I I' Sun Carlos i.e. flhu..I.II. 1:1,1'.,,l'rill.1( ami 1110 sniotillil, ; A voml, '1.111) i "1'11.11111' .71
(Itself to t itown. I' 1'1.111 of IGWt i and Count Ariola.A 1111111111 ilnlv "I'nlll'I. hue liuiiul pro- ha\i ,,, I is inlcrehtcd\ III put ( .. ,
( wholocommunity \ 1'.1.1 I prestige 01 (" to "M alMilibhdiction ,
Ilhl We
Ihol herehy \\ell! mml il. li
tho prompt I trial and upci'dy punishment i During I Ito past several ) 1'0. mile I liirlhei'vf.t is I Ito aged Pen- u ul litu its isei'.four (\.4)) as I It S wasestjliUsheil iilmuau'iuis-iut. a- 111111.1'l''I', .su ut, all nr-errors Bar and Billiard Cor. Gregory and Tarraqona Sts.
iu hal leached nearly)' 'JO,. sacola light hoii'o, 70 feet above the suit at 11"1110 of /nth M'l\'llh''r.' .mil, en.ilile\11.U.II 1\1:1'1,1111',0. "
of all who guiltily Uko 1.0\)111101\ 150 abovit ISH I amisS il its anil .Ia\ 11.'ul.II"1, Hal
away (Ml; .) beautifulIriiclnre! and to\cdll \cl'hapi fret 101 I s of Ih | I amiIM: "' p' rl.t -"IMr" "," I. --I'KlLKUt IX .
I !ii I its t biilliant I follouini i ; e"'Uln t ili 5 iiiiii s an nninlMin, four .iulsu n 1") tli. .. idllciy .
human life.luuuitpitry. h\\1: replaced I the antique I ; new ut II'I'-! tho earth, \ Ia .1"1 suit, II pi mpi .11' 1 -
((4)) "1 ( 14)) ,
their G
i tho h"1 of i p.ip. iDr. m i- 4t 0. '
I allavl'ltC_ stretch hcl1"1 urrhcio ha-It I'vl':1) years. Itiiring;u 1'h..t""II.trll: 1111", ; ., four ((4 i I Is the __ \.dl.
hud tho courage( to appear giant H\coukN ami II'.I"I. sit rone- ; late war both forces were earilul: to 1"rlh lllr II" 1.lt1'111', ((1)1) sonlli, ran Fancy and Family Groceries' s
.-. it from I This's ) ] ,M ami I Ito / ol to it I "! 1''OI'I'it'Ior.
and make It ploa for the railroadii now railroads arc haHtening: to lill.Ilthch' rcser\c injurv. hplcndii 1'Ht. II" IIIU' 1II1il "I iiirniiiil ;
( I) .ssumt Ii, r nnv.si I' thu
lerminus and. I shaft is isiblo as the curve of'he earth: I.II,111
Dipping am :
: KI.VK-I1
; -- <>ii"
when the bill for forfeiture was III nl' l ime ((1)I) ". Tit -
up ; Produce and
hl\lI.hll lollh. r.III' Willow Ware
liavo enormously)' I increased' j will (permit.Korl) ami : ek \\.li l aiis'
cxpor1 ('f.
tho I House on the Gth of this month. new enterprises' have hCl'l put on f'uot Mcltoo ICI'OM. I Iho Ingoon fl'OI tli4 's.tll plaeuol'l'hl\I''I'|."i,1 11111 Il ilitiiittoln ; 111 ) i-Ui Wild Cherry and Tar Wines mHll

Davidson after In all the built I I the house in uiins at (llie > at I'..... Jjiquors:,
; voting \picliminary many churches I have I 1"11 5, nn- light 1IIIIIrf AI.-II. A Kl'LL LINK: UK
I'lllesl lllulis, ) lilts I I'-Mll.
ill*
; llnpLlnl
struggles with( tho haiti: ) Ill to-day lie city \011\to her moiuatmosphere weI ohio of .the l'I) 1111'1 was once a llie K'eitionit mini h "11"1 11111.IIM ,.I ,.I..I I .I") is chilis., ( r, up.V .. npini. CM, hi. Axllimi, ,, I IThro.it.V IMPORTED CIGARS and TOBACCO
I her uoith( iii fortilication I( similar)I i (Iho round 1011'If l.hi// "I' ( ) "llh. .
it
graliblug Intcrchts and bolngdefcatodat 8 nihc nil' \"c, 01111,1 lulfof isis Ii.. l.nni. All 'ti'ssu. >laloiilc! I'- French Candies and Frui
and! Is ircordoil her staple climate't ami I invites I l h'I't butt ii on I i ill\'I'IIIII"1 I.lalt, 1 case-! ship i one ( I) mush Si, raiiji tf'' we.t : ami lluMitnn lUt:, I'.U.UOV .\,st P MAIS' -.,
laM
dodged lo witness her prospoilty, am mated I'oitv'nh I thiuo I IIWA I'fcasu- ,s ; 1'1' of ."I.Il'h'cUil| ilibliict lo l lat Lu 1'

absent. Iioiigherty was M> far hone l land gll''t I Ilhale her eMiiUllo'| I ( oilors, whether ill ments I I the upper I l en \, i-h'' to. lil'III-; .\Hones'' :111", ,. I'I"U'HI.\.I'I; .sitTlio. :-Tll t. PRICES TO SUIT.
coniUtunt voted) winter I sincn I its climale i i ial i- ally the sea way to the base, Ii" copy rfullhl'ItIUI. of llu li-art .
: (hat( lie tile same: summer or heJll. ol (.i.nnty COIII..I, .P i 1) -J, |I.... s.i'l .swl.v. ------ --- ---- AM. (idons : : VKtt. I I.NY
doi'ks and) 1.:1.1.t1.:1
hhe j j.I jin j. i t the - -- .
-
the destroying -
same. .
us "
I-
throughout and did not resort to Icalli\II" 111Ij I> \,
way I .hc U 1tl'en'I'ly l l I In en- costly sea wall "uiltlll'llcc it. Thc Ci'lintl t'leik .:." .llhlll'ollll; .)1.11, i,in. .\ 1'AIIT: DK, l ry
a trick to jover his JUIoyulty to the 1'1'1.01 J. BIEBIGHAUSER ',
1wPIIEMX t
vavedlho nnv 87
vironment. Let I us take I lill,10:1' sea O\'Clllelll'ol.talll'- JII.I"IW .
)pciipli mid his devotion) to I ho laml) cr and t t'anIII'llllllhc I t huv. penditure 1 usi-t's of that style ant no ---------- --- C. atsoi'' ----- --

grabbing) corporations. We have filed As 01" passes I Ihloljh I Ile mils "I longer of value.l'ort Plnmbin[i Gas and Steam :II.III. IlIIllJ I ,
away for future iiso tho record and all foreign khippiug I I m 'rtMeu I \i I I'Iii Ikl.cu.lies across the channel SALOONl'ol Fitn"I'III.KIIN :

I the numeruiislong docks, I but mureparticulaily at tIme W.I'I'I extremity of Sint.iI'osa & u
.;.. the ("PC'ChCM-.IIIII..1) I them away u hero with I Iho metlu'd I of I oas 1- I : 1.Itll: I I I U 1 good, evidence! REAL ESTATE PHOTOCRAPHERAf'l'll ,

they will keep.\ I Ihmglicrty goes Into iimlK'r, I in which every vessel seems I that t a)I not reliable since :. J1AIX AM( 1'\X isrllFls'Pensacola ; : UA-' .'IX''UE".IIt\'kF'.SI/\ItS, :

tho )black list with eight Kcpubliuans bo engaged. There( aio m nhipsharks i I il. hii l'I'\'c\.II'c sands and to the W.\II.\P. 1.\T l'1'I lm:.. \\ .viiaKTS : I ,- -


as ho did with the sameitumisber barkanllni's brigs, briginlinei: alone it 0\1 ilspeiycltul safety Fla. t'.1" : imr I .AMI ( '1,1' \\ ATKItilll.KUS : i Little House around the CornetINTKNUKSCIA
and ol divert liom hundred-ton p ) guno anddoatnic.tive : PICK: AM I. KllllMis i ; ,
once bemoso This debate .110011.1'1 viriolli 1..1 bulls I I.Ot'l-5: {.'. Al'LKV: COLLECTING AGENT : S'KItl.POITHAIT ;
,. 11'1:111: at whan'cR. S I explosives. CII")1 only u I'mp. FiXTlflJIlS{ ItK-lIUOX/Kl{ ) )
on tho I hind ijucxlion !I. what All lIallM.Is \ loll his es I Iu I In I indi'iii sands and ml holls I I explodo en i ANt VUWI. ALL STUMAll.

e took the Mayor of this city to U'aliington bow, into which (tho"I"al lumber.; is hhoveilfrom I them I with 1 I harmlesspullers.l SintaKosa : S -- -- IVilnfnv Sheet, Suit 1.111 i. Kui-elicltmr, NEXTTO CITY HOTEL, ---- -- -- ;-1, ]-' --

from his sLut ics. I HeHiiccecdod rul'ik lull by I g. An cniiiirt| I : Island is a III.IIIO, in I the gulf I'KNSACiH.A: H.A.
away lug ) I .\ 1'1 FLOUIOA.OIT ) nlf G nnlviv-
BILLIAHDHALLAbove
II ::1.J _
44)) miles! long, I ilh I :S.COf\ lul\1
of hut w -
with : Senate into (lie clu'lui I I lumberliip- omc xpai-KC .lllb. -- -- --- sat In II"cvi
a Kopiiblicun
.; meiits heie i'\ ul'C" the folh>\ill 01.11.11I"111 and I a few i inlrihitanlsduring I t Ihf llsh I 5 ye l1t.s iiai. ..I"'D o O."r. I .*
ho failed III a Democratic I llou., ; 1 Hi i. I destined \- .
I : I mug season. 1\\11'111) (1'1'1) l.iu.t| suit S.ilil!, outs II'n.IL I.
) CASSLMIS I
There arc eight Republicans voting to have what are Phenix Saloon ,, 1'1"1..1. tilts! |''riinii.i m.intUlj ,. .In""lmll '
: : 1 1'01
IN tl-KI
: MIlPllKNTJl riturii ,..
with the little II('topus\ and his Uopublican \\1.I :!'.i:.' MI known as I II led *nap|>er bank* are JN I'. S. MAfUA.nu : ti'inleil 1111.. ; '11' -, lu iiranec. .Cc.. at. : : .|J.l tu 8TOUR.all .u o..D...

: (llt 1.1.1'1 oh'aumotlier' al,1 All Property: I pl-iceil I in I
colleague iu the United I'iUlOIi INl 1"1"1' 1h.no.5 furS.il.or D.c.l.iI
I
1 .ni.li IiiMtISM 1 I"11'II: I l Maud I ) v It I t forming.I lly CONFECTIONER 1'ent.ri.r ii sismi mu itt. "' || l, Aihei, Oltuo. l'ItlCJtm.Oa.T.id. .
:Senate ; hut I 111 I Congressmen says hi* ;Mi,7iii.vThcie S S SI -- -- -_ ---_ _ iiDi-ii mtt: 111 jsru's'sShl
'WtJI/If. s claim (Ito Unituil Stales l.imU on 1.: lii2suul'iui I t the bri-tlin I I TUK- S Its len ii|t 5 Ir Knit au
on 1'aoinx t 11111
the( lute of lie 1'. &'" A. railroad: is a 1"1 . :::-.WI.OI.:: .. baj: )uiiet* of I rickuu ll-ilo once mori1the Candies Fruits Nuts lily Ihl'llt.lh..il.\.llagc eh-irye.: t.i plaee "''tle I "Iy

fraud and that Uio land) bhonld I" are 0\1 mills of )U.IMNlf"1 I I little steamer com I I limes I Iu I Jou mmis'yaloiug Commercial Job Printing Office Tims. C.WATSON.

( ) feet; two of io.MI .- use llblllll I ihu lif sa\ lug

CIJI'CitC.1'hat\ our readers may ('jior 11(1), II".I'four of 1.IMI i.r (Kii) I, n\| of HMKN I .Iat t s". It /I gist h.i\e .1011..1 at tlio Tit I .8T .: : AM> apr 7..1Ut'l JENSACOL.

more fully understand thi.. matt feet, ole of. r:,UHI.feel ono of TOIHfi) I of I fort .us suit t Is a I, i I nut (H..l.II'I'I'I'I'T"U Jull Of 'II.: IS Cigars; and Tobaccos.) JOH

er aud comprehend the lull eu- feel, and lifiy .null milN ; a loial oi.III' isis\t the t'tii ii- SiI I itli the .ump l of Spain SVSm.T Kl.nlillH. u..le..IJ.I1.; : GREENHOUSES and NURSERIl

tent of (these nien'b rapacity) t1oubIicahiug n'I I) -klx mills, with a of early lu the ixteculh 1'lIluIll'I'! .\rU.I.III.I'r.| ts.jiiiI's, I ..t"h. KiU:

hjpocri.y and false (prolencen, ai.KVKO) ) feet >crdiiy. 11"111) \lu1 bo lu>' rt'eoitl "I 111"1) eonieriiinj toss litttet, ]'r KINKS: Clhlslt-K i II

the first \landing of iiiiporluuco is ; I it. 1 I! .lallll liothgulf Jbhl.o.I'I".miu'r..I."ft. Men hunt., : Hl'I.HS. MlKl'IM ANl I'

we shall, from timo to time, as wo (Ito Navy Yard, four mie.we-,1 of (\I I anlli.i>' i i-i 1 favorite resoi I .\1 klmU. nl l'.I,'", 1'lr"lIltM. 1"1"1." .,0Ialur. It.\11IW. Plint:raplir, -, l'UIn.1 KUl.UEr.NS: : } A.MOUXAMENTA1.

1 have opportunity) I and room publish city iu t-haigo of I'I ClllallhrW. lor'picnics" it its| sliell I I gal iiic i.. Ilull.h1.1| \)...' ilIln I 1".1"" ., : KKA: :(ONAr.l.K.: 'jue.tmi>n. I lUvi"'r.irur\'\ ",1'. TaxJ.lrr-. .'I'I'1KI.KULACK :.

' ; extracts from the speeches made C. UibHon.; The 11\'al \1'1', Further up tho i-ouml U limo big quarantine 111.1.I I ..,"I :all ",rt.. i 11"11'\ I ) 11'III'I.I"ltult.u.1..N\ % *. WALM'TJAl'ANKsK -,

'1 during this. debate In Congresn. We E4Hllit'i'st"s( about 1.101 acroi on \hiil.bl..11cl huh out station the view ami of Ihl'l I'en.iHoU a I'enin-ul.i Harbor. : III'I.1 1'.IUIS.. li.imUi'meljr 10ti type| )(-'(Its t"'u".I.asil |I.uilh the aid, arc some 2,5MM> Mannr.nf l Kni: I "tlur>. artmviUsl tu witi.ess
) tU .. thu
-e i-et- Unit >
1.511-mi
are not alone iu our judgment a* to mile theiieiiiiitiiU Ithlllll. tl.\ r.l\ : N.N,
For several alouj I .
I .
--- I'I\IUII
it .
)people( in Ito towns otWoolney Inn up K\eiirkliiin: sisal l'.utie. the llunli. --- turutoiit>ik
f the (contemplated! of the sa'siroail and vaid 1 I i 1-. a t'hleago i-i'lony whicliims .. Mi n of Iht'ih ami thuse.inin livno 'it. w. 'llrl:. K:. N.lluwK. "urJ..III'i Plate in |I.,iut of enti.il to uJ i JAPAN I'LLl". Ij'UD'

i lauk.> Iu uiu line ami, ;''-U K:-1..1-1.1|| | ;<'. >I I..'"|u-.i.s. ul I} .- must .MilNUolbm. U".III.,1".llhW.| | |! U 11. AMI KKUKKltlKAllNneliek : ; :
I. SlitS of I'nlicd State* N-in-, III w i, .ilone art> ..1..111)| l nit' I il il to rail I I-ails' F.it*u-I"ie.. I t.iii \' ) \lcwU ''
lion aud ill the 1'. & .\. respects to that at lErooklui. evceplthat ulrpl'llIl IllMI usl) \"ill' 1'111. Iull'rfl.1'1'1..
::1 *! adjuiat- tor otliers. haan .t '\lrIU'UL lt t1 Ulnl I uxailllliemr TURTON & HOWE I lu.I": 4 .I\ l.au a.ir- I.' I tis, uil'ro1 .
II 1'11 ciarinc Ijniin
railroad.AvrovE. it l. 101'1' exquisitely l'lallilul 111'1'.11'1 I.Idlll. ,in i inu |1.11..1| |tisr lining _'0.1) bld 1111'l ins. 11.1l'r. I.
The roldeiii-es are hidden iu ,"b'II'-| : allitu.le of TO feel alk'\ ..1111 ails I 11 I ami ..t li.nelnn" i-nlslntt h'III"fln.hl'"l'I..I.kl.| ) | Jmi | ,(>it.ra.44. China, I I. H n ml IU livi blti.
.'Ii i -- ----- lined ami i i. leautilully atiuhli'd 1\ lilt live 11111! opirilt the 111.turn lloii. ,
; who notices. carefully IheIJI'OCCt..1illg teal with foliage big w1110. an"III'which* Iritil oak and) 111'11..1 with 'I""';.,11.'. l.vuisut' '. la._ Portrait and View Photographers I Our Cut Flower Department *

of Congress cannot fail to long of Spanish 11011.. The vardlias I It t ( h'II.I 1111 omul lo bay; .. 1 thai The\\K>: \CuVUKUCItL: is flfl"b." l.impluti' il. \,'rf".I'| '-' ua.i, t'l'. ''
"I'I. ll" itt. will iu .oi
observe that! the Republican are continually l'O.t about *il, ttjmsm l ( i, limit oul>' I\IveH11 oiiu'e>tute. a water fioiil on ?Wcilyiiiit-cteinTeryRtspeci' iTJU. I : I'ul.il.tv Street. I'. miicli.UII|f-r i-liniif ycsir alliS '''nlw. .br' lois'' I "'"UIIt.o.iiup.iu I 1..I.n' (Ii all .1 l l'i'm ", ".
either kidc. l-ioiu ihl I tilt ba\: -- n-jilniu' uiafei 1 otli '"
have built there, tin joint umy I ru'iLtJ iii ) ami iu ISS.'S. .1 /
working to increase appio.priatlons Scminolo and 1"1'1 Pcnsstola. l'ulesl ii I.re'iioscsl i. extend I )" iii ill}' lonj g aim. .1"'I.llIlhe o IV ..iii' \ 1'1 |'.st nsl\ I.I I k.. .iso" bi,1! m kly |mpei. i In W.I tiot. isji, .. auU |I'a.c lul 1 Li' ?> mf, i 5) I 'td t
and "pemi the public monies. UI I the Lay to al'c Mate and ji'a>p* it j IUlullf I't.'iurssad Knlir.e: it to .ii.' /e amiK ---- ----- -- 1.\ .ml 1'ruiunl. iV-',' '' '
a *
1,1"i nisli it i ii i "silt \\ .itir tolnr\ I'.i-l' I Smisc'S.1"1.1.l 'I 1 -
ni "iiImli.i '
I II
increase and ] ,
'I'heyalwa'i never reduce All! bo useless lies Limit ( l.r.k1nl. ( l Ib"t.1 ''sJ'Cshi&iII
a.1 l\u mie. Hotel 1".111'.1. I 1.\\ uin K.i.ti: t I mint etc
except), III a few eases in the (1111 the deep) waCof the gull .ui Peiisscola i 1 in direct connection City I W..t iu h"I.. aul itt' hum; 'r.suit'u' I'.iltur : .1'- 1'01'alt-in..u. t.iIG.
Southern States where their of an 1111. Fort Pick- with Chic.gci, more tlmn with any KinislmluV John All I.kU ange
pre'Ju.dicei
Several onell"j of ohu Koach''I lifting oIlier city: by a ..I'kn.I.1"1. tlf| 'l''lllil.l t'ssiushlii.' 1'4.t'|..TIIptl Wt .u\' il.ln. Thompson, Saddler frcnil' lor lilu-4.1-Jl' latahI.\| : .
and hate overcame their otherwise ens. ino the J.ouille! ,1'sClikago .I !111 t loml 110) ,11. 'ui: Inime."Isihsu., 'J,' : :\:- v
>, Ed. Sexauer .
Sel \ll"l
'
Iockofkhuot iron lie theiiii Proprietc '
l | ) a. sit ,tU&rsiutt''Lu j. line II Ni.mon. )iitmiuiu-iitru-a LIU! 1 k. 1-1-7 If J'viik .I
l uniform praefieo. A return of llallroad and, Ihc |l.ouiui p. m a
., -
! .
The original dry dock was largely dot ullouil) P.ii : I tiN l> U.t -hi uo ". ---
the Uepublieaiu tu would inaugurate isis anti U Illlcnl) \ Nihviib. It ha a form r \" 'JJ"I t'is. : 11.1 J2S-U I l ,JHarness
power t roved during ( war 1.1
flutist to E J. COOKE Clerk u_ ____ _____ .
and era of extravagance, with debri. What remain i. 1uJs lur' Maritime Surveys

j jobbery and wasteful expenditure.TUK "|ual lo tho capacity of 1 l.- Tho gouilcmaii i i. tight t it i i(1'\' Dr. A. Riser Saddlery :
QOVMNT ST. uir'i'."
t -uu ton .hip I If 'he lii'iiuiilock lie' Illiltl'- ) TH iiiulrraiL-aiil.. Ke>iilnt "

were .link. Tho inaihine and) --- --- EAst MDK rUULIC WHIPS RUGS \nh'\J: MIIP.MA-Tl'K .
Wi'Jiam vUiU Hu SiJUAH
r Emjitror '- ,
1.I.f..t..1n..I.
RESIDENT ivc .
conslruetion .hop arc and THE runt I U klill luiininn up} the DENTIST ,
large 1*
: ala and the little oclopin\ visiuV"u.hJngtou l'tNS.VlIIK1.0U1DA.: U4IEIlENt' classilrnUou in lli."A"iKiilCk ""'.
ample (or wooilen war-vessel bui.IlIg \- Pike or ugar. Tho people this C.I a:.: !U' lor 305,0aruiii 's
! City. Jioth of them want wall i in will cl I.c in their -- 5. \\v oi 1'llul'l in Tho sea .equal 11,1 tiut something cup I".nl'' > tb' (Say, WK>K or MusiT.j"iv \' fir a..I.t"n. tu M'k fU In .li tr*"t
; more 'taut itore valuable thau that at Uatlery lt..i idcf ugar. I Isi7.1y. : i, v.st tUtviiuttflviittt--t. n.ol. 8. i. CuBBsjyWYOl
l't '.ola. ) '.1 U."1.

.
1.--- .. _. .
.
----- ------= -a _. -- --- --'- -- n -- ---'---------
= r------- --- ---- -- -- -- --- -- --- -----
- I

NOTES AND PARAGRAPHS. gnat oral In a hollow. Klnox-n two billt i 0. 1 .' ;" n".
-- rhig I ," 1""J t lie In"ldl." of'n"' I 1.111. ,, r11. I 1- ," o 1 h 1' lisi,j .\ 1,1 ,.1. I It' ., ,

rink I fi now tho i-olor In I'm I h. pied by n lotus I pot-.l., The j minnT'im I o"nil : -h i 1.1" '1. : '..11 ."'.''I, . J: tu lit 1 i

Tho flr-M. of runnnrkbtirn !> nbout to just' thi* ll-IlOj., ; up tl., It I ittvt ...Il"w I r.: I "f. '11.1./ \L l ... \, ; _
I blue 1 t t.'i, I .1.1 i 1 .11 ". i: I
.,
jrrioa Mihr i .it the III :
III (
ennteitoil 1 into tlio <=ito or n ooal nuno. t :0 .
ho I ,., n.'tll.1. t. i ',i .' '1' I h'I' I ,. -
poi.d< ? OW-M "'1' .nd,, acre of j II. 1) ( ) 'V' ".: < C ) I':
A tiow railway: line up llio Iii: frnui leavett.it rod 1 with i'\Ik..1, white, hl... i ti,. 'd.i o let, i ;'11. lu d. "I.i I ;. :' I ,
to tlioKuhn, I IR to 00' cOI1Elllld,1.A
W'g'b-i" A ,., ,
fcoim. fo\v uti-k a 't the ,1 I

new torpotlo boot built !hy Tliorny- tiees lining the track worn iiut.t.1"1I*:' I Jile, ? Thurruan'H dniigliUr wlu I,. -,., __ _
croft for Franco nrua!" In spooil,( unyjit t "if pink bliKim' nnd if the lat-es ttiuld nt 1 lVnlmu'ii.1, lliil. L.li I.I.! ,! .' .1 Tor riOilitU 'l' kit'. I .

built-twenty-six knot on hour. have I Invn ItI'loIlhl'lI it vuuH hate l 1"11'' her own 11"1 o and, ha.11 ln:>d. I to .t, It I
I
It ii I reporter! that nptnt, of thr Mnr- a mo-t u"t t hot t ic footnal" J'.y I tlu- otitlmsi.vtm : h her own nl .<. Thu ntr, i. t.i i ii 1'a' Mull VnI'tI. I p 1'

mull church have recently plll'pha.,11 l m.imli-.tod.I I 1 some of the ticktt \oopt the kilt 11'1. I is 11,1, ilMiiun-., n.

400,000 ncros of Inml in tho st.ito of {.'hi- holder", It IN 1-ov.iljo t that licit hit _I.II..I\' I tthiih I. .!I 1.1.1 into siuitll I "'i-' 1'itit fi.iItht .11.d'...
lotut nor, t tho like lit lilhg.. iI\ ,.
liunliu.v Mexico. f.iiry t try blow iIi" ;. "tI4 li.4 (" c0uoi' .

trproy IB Kilt,I to III' ppnwlmr lit MI ''c"II1.1aaw unit 11 attention'while Ih.1 lolled .isMo 1 or mod for | iiliti. n I 11.1', .'1 it'.ii'tsl I list lttiii4Ill' l 1ST T IOHOUSEKEEPERSJ NI

alarming rnte ill liii*ia. Tliiity tachave ; ,,1'l'rIlIoIJ'.liltle'Chilu( and I 1r..kl.al.I"I.ll| -. poses at tho wish of the rmiin I. I'' 1"a' A'TrrE
wore tl.tiniMound, I tincourse with dmiititituo h..ii. "" 'lal,11 high h nntl commands :"i in <
hvn officially in Daivalnlonr
>. reportotl J.ipimoHjockejs chiiRini, i to their \.iis of Ito \illap1 of .1"muIl'l nnd I the. Tor .\ I I"IsIs' II 14'l Iiit. '

bark .tit rntindifu eutitihty.lIt' a. ,
j
A New Orti\mi Hit: found a rnliwblcMchel. A fo.ituro of one ,la,'" oiif.-rtninnient: Piini-o I r orah'p tel ,'t"'r I idleof -' I'oilto k. ol till KliitU. / .
niul Uicn| lukit.K it tn tIlt owner, ,
wa the tiding of PI\' Japanese I.idusand oil.1 thof.ihion
: tlio pient nro Itiii"
'A"II"I \
.
who luul nilviM-tmrtl tim loss, was nuulrIinppy :
n.itircs i.nd.I r..n'ij.h( ( rs w'l'e equally of displaying! i 1 ilia l for l'nl"I'.
f.tll' (
trait 1 1'1'1 :
bill.
\ ith A now U 100 liitiited lit't ,
( III the
c|I'l'l'ta"01.1" I it lilt'itiit. I their pttsons I ,'1 exerx p.wFil.lo -
It i is *aM that enough unit 1I11.lf'I Jil'tl thr U'hind other niixUrit i.-itit III a I'n.r'r, .occasion.upon "It I t I i" ci urol\ iblmuUr.i "' fitiium I I klu I
city of IthacA, N. Y.. to supply tht '\( I1 rilling Bchoola and in addiUon to the NI>s nn Englu.h 'i il t-, I hat 0111 i w L. 1)01 (1LAS l'fl'I'I'I"I' 0111 1- S !i I

for n century, will that tI !ftndiejito has nllllll1 r If army oflicors and men who. (.''si;.nild!.I ha\e,: kit ht r count, let Iln- ,

l
lilt works In the frtoto of New York. (II1il'ial'I'l.I' to-do citi/en tiotv i.piu'ito K.oriticd pi't k pni'kei-t. ptrol.'Uin i ,, t, "I.IkJ I ... ;ii.Mi.r.Mr.v: : : JO .

There was exhibited In tin window ol I It'sfonn in .'etru'vtriunLsin. Th,.,- it a diiilt r". propiictot.t I of oi,'inorin I for IIlIliIultHks.

a toro In Clmrlotto, N. O., the other tint-' I ilouiifhmK.riiliHK. >l near SlnK-i' ,out ton. niul .n lur 1IIIIIniin v"e"< rll Iii, I I 111' ..I, Hue" i nil ft St.nintenx Hi 1 e III i1'10, Ezt-7o: Trou ,

the skull c.f R noted Setvunolo Indl.ih 1'ink. nl1lll\ iiiiul", of J-ipani-se lid les othoi' si i.\.f. the I, I Out ine.ltablu llu. "II! .11. 1,1 wfttiont? ,. 11.,1.. ,., ..'. "'01' C''c"III'1 ",'1.. .
chief of tho rally days. A collator of li-KniK to tin. cl.iwwH.: They \ear (tlie. ', m gnat ilenuind tm .\-1-1| | !l ',1,1"1"111, I" $ n /Viiii U". jim -
t.\ : .
r",11 I .1 1 I ll IX 'IIL i ( itt" '":11I.I.l tM Il5t
the firm had heroine pueKCfunl of it while foreign lUlitic' tlresH, and I I.' ..kI I II I in paste.. i'4''itty' was fdsi. nouch alrcatlt', ; !u. o.-I L i".. II'I, 11.1 1'1'I :i !' .'!. "Ii.n".o. Illi'lll, for Tops 1.111 1 1 voit> ol summer -

traveling in Florida. the AIIII\.-. m""III"'II.I although a Kn-i.tli ono \nlll hate il\aihl't: without, tin I I.I .I,u. < "111.1, II.I' ..10.I 1 .ltitiit.i'! UK n I :ll, ll I! : K l' It I': : ( ; 00 I ) : WO JfcliT.SCOFFEES '

A Imttlo on MM. \ lll' .dlnnet tailor \tould j.:1"1lit thu t.iit tines .-I iluix .," "- ( t bit. I lu.'li.I, '-I t .1.1 *I,.>o. tli I I.-. V ... i ',:inn, Tos, .
cntsim
I heir fipnios, that RIO lu geit at thewiift union,, ""li-ii, |. -il .mi ''n to n "\. I.. 1'iu.ltii I IS I\ I '. Ill -
ijuatlor' ."
Mieli. I
table, in MuskcKoii, exploded with .. ,1." : : 1''la'l f
)hut nrt bi, < und tlie I nio.-t *,1{ 'h. \.I'nll. I'oi- Illilllk Hooks uud nil I I situ Is
I' t slop 1"1
]' lur
prent force tho other d.iy' M..lt'rinl'i1'fI WIll Mi s Hhel II al'I'otl' \v. I.. not < ,.\> .t t .siKu: Ih""I'i.t,
of glass violently nro\ind the "(111I. lug hollhl tI. The Aini7ons wbnlonmi'd cent n'ld. alvut pntty itulWnhhirctun lit m in.il iiiiil,. .'nh, h".1, H '\ il w :.1 t $ 1 ..., t,

One hit (,f glass ruck a lady lit th,' in the fai
cheek 1'011I''' the other afutnoon inoiintttl omission. She I herself i Ia a" pn-tlv, if I .'' jwt.i( vi.
tablo on tho cutting n (doer gn !h. ant s-j.r.o snoi : I .
JIAS !
\\ iiiiiit
in tim> paddock alul the mountinp ii"tiniipjo. not of( I ttiost I cult inV 1hill 1'II. II "' .. lliii ilIIK-, ( .
I pit ,. I
A poor IMtsburg medinnic linn In- The oil "III ll r\ i IIe.1 f.>i In lit t noiit. "toltI. .
brttos or croutim.c 1,1"1| titn, and! !< :" rbe bia 11.1'rlnl,11. newsjminr I". I XI I (il\s M'J IIOIM t I I. l.y
ventod n wifcty rouplcr for freight cars \ ""I I lvXO; W '
of their luititls toKetbtr like a nulle. the 1 work i=ho !14 recnrdotl with inttrt all 1..111 I I N (Oi l I. st ,'h..1 l nlii'e. ill lluw I'or lli- iJilfKl lii it'is aiitl HOW 1'() I > O IT.SKI.i. .
hits Inl.
making for
that gives promise
AmnroiiH Fteptctl on wirh Kith (,' -t. and! \iheierer the Mm linK tI "MI i : 0
tune. "f-.pitalistfl Imvo taken bold of theinomuii i lii' bttlo t lowly raistd I them Il'IIhdt, up] *pn".li ..litly the I 1'I.'r.. itt All I 111. "'.",ITIKMU all* III .d..' 11, < 'l'\|,I'' 545.litittl ,. II't; : ( ) \" Y ui'v: l'l'tIlltPNI< : ) < > OK \rnoi.K.) :
: and are getting ready( to cni.t t in the air until they nmhed the le\i ii 1 ol girlish III'I "hl"1 I 111.11'I -.', mill,, ,if "."! l., your itI I IIttl' ... "

foundries and t-hops for manufacturing it. the Raddlo The) font w im etitirtlythe helKbt. all is I with.nirefiil.nwect Ilr'l ..t'II.11. I \.1..IH>t lil.VS, llroi MOD= SS3 CJoixts: 3F oir ,1

tho drill of piilor* ntxmrd the both untl who hold 100I s,1 1'11I.. a illo111 it.o.. .ca'I.of cilil (loud ') HIH pO'c.
tho the
fluting (
ninit her complexion I h I t mcwo "I '.
I'litwlun: hil \\MkiiHA, I'.i.ielli: Ap-itN' I'liiM-u-Mln. \ C: rtitTHTi.utFF ( :. J
Ftcnmer Forest City at Ikjhton rocently, I ound dumb 11.1or pin) ri with cannonball loaf, and, toother with, I thr coils: and 1'"a. isis .'I- ."-ir, ,

they ran from n point U-ttroon docks, -< hardly iunla tluui.-Tokio Cor. pretty fin! >:oof Rol lenliownliKir' mnl.m -- -- --- .--._-:- -.-- Ilihi4' tinf.istenod tho liMioatJ and lowered Globulkuitxral.Intrnitlliiit I
: an ''l'IIIMh''| hIt of ( I ww IIE '1 t: hs" u I I I..u: ,
'llulnl.1 !
111 .l.ts p t ''lutul.s ,
1"1 it I'srel'
the the 1"111 1.,1 "
them into waUr in remarkably: for '-s. ,
her i lecontly in /I hOl clI. of 1.1" 1..I. II .% 1'11.1. "c .iI.. I 'Z, 1 .' ,
i I
'I lt ) s3 'I
I.
quick time of one minute and fourtoinseconds. Tilpli-lt In AIih, .mH. ,I Into "III."i.lt.l nnu-hii, w illi. I{.'hin.i Commercial Job Printing Office 11111" h :'I..II,. .\1'\'\ .11 \ I II, .1 1 h." ,' "" lilt II t 11,1 ; I.IUIII, II. I

The rnwt ol Oio it-orpa tiiplet-4 I U itt t nlk sash tied lound her wni t, die proHonied for u I'ino AssorliiM'iil.I'AIUMISI.KAMN'I 1"1 \itll, Mill h"1111'1", link .'I 5 11'11.' I.1 ",'lit.I 1 I I''hlll

Tho English rnnke enemies more intoro8llnc than one mx'ii by thins lure of infantine lovebnoji I I < IIM'IaMicii. .
sparrow 11.1. .111.t i% : insr; : H '
whererc lie goes.' He baa tomi|;, not inCIte than < 1'11:: : .1011 (ill I4'I: _))1121 --- 'SV ( ) U141) .t\.I'I--ilc :

In Mobile, and bin tribe IB intna-t- Ala., JUll'\\ hut let-t tli.-in a year II!". I H ,' I Illtlh I) I ,' most, and I lelt, cebool i 1 only : : 'U>\\ \ r
ing no fact there that n rtntc tf warning I'lllinio a tlost ii'tioii| of them would I be, I.istjtar.1 past $lu.iVii wn her' lirst lM I:>T Kl.Oltllll. I II"II-"I"'I.! I |I",, ",", Ih.11', | l"III.ItI"I., | ."' tt Iu.1". I |hut,,o ai-Miini,,,, IH | MHI I.elttrin. tho, '

is mined that unlera the bird.-) nro cxlornilnated ( of pome !intirot. I wont to two them in KtH-iety. 11 I'nl h. I.ii Itit for tlio miiiiMu' I I unit Into tlio PAII.1'OMwnuui. \ ln,loiliiiii;" Itut! ihoiiwi, i i.iruiii Ilfl1'. .-I I. 11"111"1'1'5 AI.I.--5 I lV.N: Is ITII: 1'( 'I Ml 1
liht I hr. .. 1.1""I't M-nt tn ll., piiiil lorf it5'
they will soon croato ha\oc tn : Augiiht ((1"l aetximpaniotl t by : jiwtiiiro
Tho fill ,donth ,of Mnip. Pnvl.ihotT
\\* their aw Il'hI h 41. Tilt- ,'-' ttlll I IIIeli.tnu'eil ,' ..LttorLt1ci1: 3
the gardens and farinn of that I't.octinn. li. l'hnl'ln..n.h,'.l'i"n to all t-l'III- per 11"lh ."I
'
of t I''hi l.iit eli.iriiinii: ) union
mother Kiom him and the to- one / ; (' it,. 1 iii I, t I., I I olteii. iloHiioit,
pnronU it 111 I u" r-iiiipni. lkf..I.I. : at 1.1'I'i : \111'1( : I III'IU.0'1'1' :
I l.idiiH t
The building, that K the putting to- tluit, lucy of iji.inning 1:1.: ill
petlier t loin'nod tho follow log facto conttinimt I tlueiHun I I I .1.i "I 1"11..1'" ., I 1..1., ---- +--
locomotive AlUxin.i tho ninttnof 1111'.1
pother, of n at in who honielUiiiH ,. "
eighteen bourn f '( niinut.q N re- tin VIM:: The mother id the oil I'ail Is. luis 1'11,1,1.1.11 I tcrilllo shtxkamoti. I ,.,i. Illlll ,.1 -"II Is nt l'tlitiiiit, h.n.I"'I-, 'x. TAM: NIn tIiI'l.: I'.tt.I(1 II I': I ) < J C ) 14' II' fl I ;

jiorted 1 the quickest time on icconl. Hut e.riiij| of a genuine ingress and u \ lute, '.; tho etreli-s, KO lately' einbf, .lllsboilby ,".'iit' (I. I futiirtiHiiiiple, nuniliiKe I III.I"lll, I, ll'l" I

with u switch favoinbly misplaced. it father man, \\ill Inch too HOII unikee of a her mulatto a mulatto.on one nidi'Thfi I I In,",r pii-M'inv.'.. 'I 1 ho unhappy' Inly' loft :.Mull 1 tvtlit ol I 1:11'11111,111.: ; mill' 1.\11... hues Ce 111"'III.t t I'T lit the I'e' ,''I f hli',' ''I m'l'IIEH: : YIII4I-( ) ( lit iN oitm (ilt(11)() It

would not take eighttva minutes to send r I'aiw i l.iit n sioif) limn nio UI iiMiiiauir" nunlM, M'r.' e4|>" oIlily> Imlieil In ex uilnililrlllll.il Ct'lltH,( I'H'tll. II
and nil Indian on thu other, thux furnishing 'nii> .,1111111111.111,1, I 1111||| |h'IIf, |, |,11\1".1| .| ,, ,
the machine to everlasting Buiahh. to istiuo I tho blood of three tour I to Cn ni.iuy.; \\ liil" -1'l'liul from ,mil, I.." l'l.re I f,1 ,Iulul tiiHKl IhIWltl'. niul "- "'III.,1, m 'uriiUe tm t.' ".v \t.lr. I III Ite ('i5. !
onn tho ,l of her hotiI, I lit,t I I htrCiitli.lK' 'lull I .. itt 1 ill olio i Inlisii.i,1 I
Dr. Walter Chcathnm, of DHWMOII Oil., (iLilinet 1'1I1'('. In one of 11 it-no. triplets I I ,1,1 i H.rll 'lain \\.ilk lit flit 'OM 111.315 I \ 13 ItNIM. t IhI',1.I il""II h..1 TR."Y TIMIIS PL.A.N'
hart dog hick makeoa ,i-he Ut (all one "'r ellIdcloiM' II II I.IV\ .'-I ii.it. 1111''nk" Mm! I. ll1| 1".1. .
a young Fhephord \\ me Keen all! the! cardinal chiinictoiistiufetituresof .t I tin-, i I H.IIIIVnnii.nl I *. :Ni.tii-oMof,' fltiItlull'ltt4. fiSt. !Is >Ifs| liIK, i
of catching and eating tho 'lo the patomelit.. ytt'j'pm.'to: pickil I\pifcile 1-1"11 ( ) iaIy.I.11'iT --5 -:- O 'iiiM-- I ia
practice <
thai Xuith Atui-iu-nn Indian; -' I 1"11.11., i ,, :lll.l .|ll"'h\III"'" nlKitil t'hll hi i ifS oi--- I OUM | \
I i-ho l .tl.\
little Those up l.iugbiucly: Ihlt use \ .
.1"1..1 liilei.HMIipulillt
com moll grnca sparrow. in another are Seen the di.stinKui.sbinc ----- I I I ifs lint f f
thirds rarely ever fly high, \v hen Ixhtrnoiltip marks that indicate lu! mxro rucc \hue of I tlio I horses U-loncii'tf' tn I lie inxl ciir- .\1"[:: 11:. 1""III.I II <0' lot are |'llhIIM,| | I"rr.I,111 IJKCKIVKI: : : : .\ IIAiiii; : : OK (COM.I.'ISS( ) ( ; : : CJKYSKK: HI'ItDIi'(

\ ', IUd tliia dot bimply outiuns an.! in the third the nduiiral'li-, foaturit of the. I bl".1 kisied fat ." Next I d.iy I thoiinltituniite 0111 job ( llnlllU, .1"j''IIII'l t i I. "''''11110| m.met. must.Le |" | (tll' I.lul UAri-i: :. .\I.NO) (CAiisiAi; >.
cntchcM them bvloro they light, lie netonly C'aucat-iun Ilh'11 lalll'n ill with that lii (I'. ,h'II1,1/ t\i. ma till .!\l '11' 11 5Isuiu' ; I Into*
predoininatc. ilur eliuieli, ilirectury i 11'1.1 11,1 i letof p.
(1111 tho birds, but eM.-i.uis to tlij.iythe Their mother, at tlio time of their mot-t lieu' iii 1h' ..1i"I"11111.1. tutu m u nil Hhui t inn leo. nniltei-M, Iiitnii-Ntiiitfiiiiil, ., 1111'linpoitimt ,lui,. I Hipulilit '' M. L. ROCH, .
few d.i\s I ill spitoof All f f I'linllii-, .liMilert fill .
tpoiLIn 1 Hrth. wan 43 oltl. I tin not 10- 1"ll' 1"1111,111 ) ,1"1'11.1" : In II.11'0,. I 11''III., |11.1'| ..
jenrs lit !, (til" I II. "DietNi
hit 111111:11'" I h Ihl r. t I phjsieiiuiH .11'1,1..1') II 10\.0. .. wltliiiul C' 4.ttsI j C'OITII; : iroT.: .
ono apartment Windsor Ill".1 tuonilier the e\.iet age of the, father but |.ii trKnil'| .11'1'\1.11"| | | Hie olIteo f"11 dll 1' .
c..f I l'ilin and I t teiv rtsoince' to I IK- obtained -- --
called tho gold room, there b 1 ho IM .in old, man: bin hair I Uriy gray, t" ki 'op' 'up' n Illi .line *. \41. 2l)4 %. 1'/11/11'41\..." .
( I I. oil ti or I by tho loastlcM tl il.iinv i- II uu; rrm.ir.llertlllltr .
cvi .
) ; \ MII tuiir <\i.ik u l mill. M Ill| li.rrNll 4 .
way gold pinto in the vnlue of <;12)00-) ( nently tvluto.' The chiUicn are nownearly 11\11

000. One piece alone, a salver of gold, 3ai* tilt.!. They nro all will of flull". 1.1. I nut ,pBit| \\11 bo' iKsuetl 1,1, .,,
-
la worth 50,000, and there h U n gold formed and werw in txc-ellent bealtli --- .llllH 'ill,'"* 11 Nilll'ilutl' In.II.Ius,. 5 I' "-";111..1

candelabrum in tho room vuhied nt fully when I found.I t them. In l'OIllI\ll'lltlU on I lit 11 I 1 IIIHI 1."nl Oinriit.Stinio BrownAll and', lUilliiill/o.l, l h.y)' tlio 1..1"11"11..111.1. .
I Philip .
AH much. It ii HO heavy us to requite tho them the mother saul, : "1 tell you it'" u (141 mal Keiintlts ubo have ('I w ,
.
.combined ctrength of two men to hit it. bill tiibk to niiiso throe |KIOH. at out made a | trsonnl il'I'liJalol of I thntpiahty I '.'"it.III..liiiiuiii .
11.1.1
One of tiiu, brightest and luopt camct.t time. hut 1 litith piueiit-i" wem to l lery I., of. lutli.ina. ; 1111101' and day .Ii- .', ) I.t J.

ef the studonU at tho Ilnptist Theological % ['mud of tlll'lII.--J.. Itiayduii in Ruititl'le: 1m. (hit 111:1111.f: I''i Iliiiil: May :.tmli.
Detroit trio I'rerw. it |1.1 t ihnt (hit. ijiinlity Kiupa.s.M.9 July Ill,. I
c"I."I.
seminary in Loulll'ill 0 \vaa formerly" what their \'AI|,>'inlii.ii. Ihoir ti.,ts show thiilcenit All Kinds of> Furniture I el.niniyJJ.I: 'und TlnuikMi'itliiit, ,. |/.lr.Illiinli I
in known aa a "btrtt-t fakir lie timid .
that hid cxperiencu in l.iudint the \irtuua ('nui-i-ritliiK I tlu Niinlti '. .. nt 1:1111111I.1. 1101 m.il.. rust -,i--- S. -
lound Indi.in.ipolM Hiiioiior lu ami ol her form.
of patent 1I11..icl1ll'llJc..fore htrctt crowda If Homylllaid cariiim out his present 11'11' | L'A LA h'OX Sr.MM-iti 1'niT ( 1"Iul

ban been of great help in developing his intention of making a flip to the I that 1111"rm.t It..t in (<;111"IIn.1, now. OV'I P. k Illu Hluek, niul l.ir Halo, In liiiue' usull I ..
tlll II, will doubtless learn I.lively J illll'.I.tI111110| tliU, ununtiv. on aocount -(-
for the south IKIU wet
.l'uwrlca1l'Owcl"d pullit.n..d..mwg I I '. I ii t I tb i III'M .._ .
of KM 1'M.illi-nt iiiiihttI'tininl I ftt.iek I'.II -- ----- -- -- -
gome new f.ictti uliuut that Int..r..liu.f | An Ituvliuitiui t"i 1"1"1 nit ,111. 111'111'.1.1.
Counlrrfi.lt Nolc region. Sir Juiai" Rtxw has told us nil whiih i-i-Is I vl.-.M |I" r l>iiir' I tt.iindie;, inUormmiv. "l,1;nti' I', 1 lees In to lliu I'ill. 01. ''u\o.al In HlnekMili
A.
Tho holders of 600 franc notes of the that is known about the south polo. I Ho[ .1 IKmaii! II.huh.I'.1, for f,1 'Il'.s'.ly. \ | Kutrf l "nf owli.JlnitMiliH MoioliMiitlhli.Vnrrniilr I G. MORENO & CO.
tiirlilv-lhieo l4'slto's.t - ----- --
Bank of Franco h have been badly f\Ightoued tOIl/,1 I enormous IkKlH (if ice and I"L'tx'rgtl "" 111'1'1.111 l>
by the discovery that a nunjbcr of u mllo high' and he uLto found 1111ojM'ii --- 'v'. O. IU'I'I4J'I. in AtlHittimolil < ..i'H.Wilt .

counterfeit notes of thutdcnom- polar M-U. lie s.tw U'vond t Ito 1 liMiMntfi'Krnlilo liaittt-n.: I in Altueliiiiviit, C.IIHOII.Alllillflt .
forged or 'fhl', htt'io, Hn.' Ueioit-r ti-lli, ; I.I I Atliiehintlit I < MtehiiniiiiDiiii NO. 10'J HOIT'l'II I'AI-.AI'O.V "'J'I II''I'.
ination have lioen put in cireiibtion. I extreme southern limit of hIs voyngo tin ( ( ) | and .I. .
The difference between the Chtiiuation enormous' IIl'liv"uIl'II110., and this gives I I'r'; t-il'lc: ; iul'ii ounnl I y I Ilhl'$ Mer- Attoney Counselor-at-aw., In l. hl ,\ulhI,, >,. '
aiui t.IO- I l I Aull'I
liso to lie liclief that thu intone cold III on a (l.itin nl.-iu.il: III 1..! op.. ; l.iin | flIt ,
U hi Id tho I
in which pai<'r. money by oF I' Krp u i 1 .III.h.I.I., I.C II..ucoClu 14I1L.
of Framw and those of tIe United the vicinity of thu |mKi tony bo 1t'IIII"rl",1| wl.ich tl.ro ale t"III.' : OilS> 1 tIlt'. lit .'1111'111' '"> ,i -1".1'| ( I llopU'tlu.
Tll-luk. 111.1111
I by the I boat excnpin tWill tho 1111"1 ior of I sixt('ui l\ ; t if 3j 11'1,1. ono ot I ul(lliii,
the mado tho |
fJjoun on .
taleaH< liy run 1'1; ''U 01 I 1"1,1.11 1"11.
: the the, ejrth. Thin fictihaps| I li,l I'., to ,'h.I/.I.lr"I".I.,/ fr, ".ij j leiiilnl, (tm" 'mioo" I'I.OUIH.J'I.I : .
'' III of
Hulk of l l11* coiihwjucncu tender unto bis Wild and fanciful account of ut Itt l.i'ldll. l'II""II.'hll foot ,11, ,,1/1 ( TILK:> IS AI.I.TIII.. i: 01 I Ul: '1. Ki rtiiinln ll.'ii.l I In lI.'l.l lvln I i n .8.,
fitnU
JIIted legal I BEALESTATEAICOLLECTINGAGENTSIllins
discovery I Inok'S I half juliO' i '--.1 I Ulm llmjil.Kli'ilillini,!.
onioiM l
and'imtio.-4J' tJ/ SuttON "f >nriuti" tl.o luUi-iituu-s of Arthur ( loril,tu i r>'iii. '1;; 11.1 nMn' wise onare -. INI
countc'rfeite.1to I, Tinwuld, lit largo mil, i\ihh Mr, Villa,ida I among III pnxluctiout .1 I 1'1.'," nilirful I .11,1.11.11"1 1"1.1
L'ii
denomination ImvM: jM.au rf : Miect-ct-ful trip in the intoicbts of Nl- I j.I.III( te\.I'h j iiiUmt, tli-o i i' I..' 'i'I'IJJ'1U'iuIhll1IIiflhI ? |l'rll"'I| |' Y. .

Sfimi I'\k'nt, but ni-V-ne wr t'tii.'e.-ittkiiitt O>n-.t I it%lit ion. 11' :..""t U ltltItht'll: | .is i' i:.t-: ,1.1| J..nl.AI.I'.r..II'I""I.AIII"vl. I in 1.1tIi' .Hl 'I nm stIll AM l II vnn.iroiiiiilo .

a luu on tho treasury or onlilt. jmttiuu-' II t ,11'1 (llio \mp-.i| | (.'11 r { ol') Uiisim-ss. romVttrrmil., .

Lit bank froiu this caa-jt liitwoda}* 1 TI. I'nlk I. I iil.itoand u l I likely tngivu I the I i .1..1,11.I "r'. I J',.".'" 1I.C.I"llul"III. /Iud C'C1I1""I"| | | '
Uitrllil.lntini ml "
..1'1j lbt< ( ; n "U"'I llcliium .U/ld lc.
the Iknkof Franco runlnxi I by, Mr. l '' 1I.llP: i to it. 1 li.iti. releiixi, II. .1. .,,"tI I I. .I llio I'l'liett Wulinnl I 5 i
Wi'lof of the Oarfii Idy M'n'il 1..1. J. I.\I. ,, ,, .
countcifeitwl ,ili'iioiniiint, : Ttioinnriiagu i-oiticui |I >
of tho 1 11.,11 "II"I"'
Chicago, 'I.I!TIIIH|, ."nt ni.iil.: lo linn, tslul I ii '\' n.' <'niii' d I I
these only one proved. to Li. iiiuMirfeit. | | ui Illinium- .1 i.u i .miN, .
)
wholunumUr) of counteititidihcovired l is rich i md tho M 1 h"111\ have tiLt >'sliwl 'ul..II".I. Ihlnl-I.I"'I)
The j tllalrl i'i.'i liti.' ,,, I n-ilitiiii t lull, W "
1 A.All in') i > IM 1..1.1 in .rll'-Ilr"I' f.
WItS aU'Ut' wventy.Tiiorienchgovtrncunt iugcunl ftjl I.. Oi-n. Gartield's OK- IJ' ,11 KecoKlilnaiine\Mtiiitn*. ; ,' Itl:' ( 'i; SOI.K ini: < MIMIHMO> N 'IO.n.\'I'I: :
ad it bad the ate hdk'" the widow ul.-ut ll'JJOO(! ), aol I TM Nhi;i.ia l'I llwIY SIHJ"I.ion I.ri leI "HII wi il.iyn, and,j I nut n ti' li.il in I that: Kxivclitt .

l legal light to lit.1 in orduto allay tfio rxcitemcnt I fn iiddiiiun bhu rectivetl 25,000( inhUi.nr'V I IIILS UHII so I ljutt in i-uocifiifiil I oj;,t'ml ion lime, they ,..1 ,lr.I"I mo IIj.., I I .Hie \Vnrrni.u.AmtlitTlt'in.'. 'mi' 1 I'1 ">' i\ .

and the run (Ilk the bark, on hU hfo. CongroHs) it wiil itiriitnrH'ic.t Hint I is IhlCllt."OW! to rppnci: / .le I Ihl' ..1'U lit-. il'ietln'in. I lu ('ilmlnul 4'"..."

ttop voteil her tin annual "ItII.-I'h. ( fIl t jH l>ility of it-, N.l 'liiaiH | ii lit. OL mill ('IO|> I.li'l',*.
required tho latter to cash nil notes pro.ecntiil IH'IIMHIIof I I. I. mi 'I..t |1') McBrine Durham & Oo.
will her Uidod | nui'tttia ii" utiltvnjlridri< \lu-n it a .i> .. ,. : I.i.asot..
l, whether counterfeit or not. TinjiiKticoof fJ.OOO.( gave I'l.ooo / lit' hil I'h" iilln-; i'I| 1, J'M>rite"I.A LleigineMivim ,
Msirilisge
undoit..kon. I ploji-tiil I .ml I
HUM xocutfd
thin requirement i Ii foundid uhi.hvould "have l-een the Utl.tnco of I I l I' til.> tnMMnti; : u., J'i. n-ii'iil.i, Ma Hie*' Ij-ju
the that tho bank, cxeicit-iiiK I tho salary duo that prebidont at thin end of by llo, Litu John .\. ItoU'limr.. I mf..m: l : !! fl.: Its SIlk Itft-i.il.tii..
principle
olllou had ho Jivwl. The I I.:foit-it ts Os linihht t I lo; .ttct| I it / --_ 1. 11'II K Real
in /.I'I'11 Kl
the privilege, of ironing nutiti shuuld I hill last year 1- Estate and Loan Agents.orrn
either print them m a nuinner rendcrint amount of tht |poplll"r lIuhscrljlllou laUt-d I Wild I t.l.iin "If I >OIl C Iri.igt "i h..I., 1I I 1."Cll >< VI 10 M.i-iiium, la t'ruii sash, CatAUliUvll .
when in- 1.1"" (II. Yictuiia t'ri'hi.p nt liui ,1.huIUII.n.llo .
it imi-osHiblo to eountorfrit them. (>r tear I, directly aStir (Jarfiold's doath tll.lur M.O5tI.. :
lliiiith'n.itil'
I H
the 'low that surcrifcf eounterfeits II,flict \1'b1.',1 r"r1/ in government hontti, I Moiitn-aU 1 Ni.i.ra) l.i-hilgc 1 1"bll''Ut, JthnIkigirt Four First-Class Pilot Boats. .,, .(. ,-( 4,cult ("'" t. 'ix: --.\t 'IC'I'ldlllll
on WI m u>\[(>.ting publulii thnm.it'ter ng, i gat wl -2.0ou.( |It tvill !hi' ,ulMTved. I : : jI.itti I'M MaKa/iiu.1"1..i. '1 ,ltsibiltjii.s4IJe'5liiiu\ \ IlIud I'C'IIOoIU'C1'. 1'111.IL'I .

the hank and the' public. are equally 'I thl'rd.rc. that -h" la quite coiufortahlowhtn m s.. .. : h ub i,iii' in ( bum'i'1-y.
-- --- '. 1IH' ) : : i OK SAM; 1\11': ; I; AMOI) NTS ot HXK
innocent of the crime bat it U maxim :, it .'(11''-' to haul cash! and h" i I ( VrKHi'ltl. -HI U \i Tit : 1.tatsNlusltu.ts. LANDS I IN %hI'-I4./
7 ll- 1..11". 1iiiiMlijr.Tho -- Ml'i'l AMI I I 1.1)1:111.II'IJo'IIJI.I': : : : I'KOrKKI( ; IN
of law that whoru the lun.1 must fall tijiuii : ) it should Htr-ilii. i I.1 inutivv I".bll 1./1/ l.uyp; fjuuntltluHof .lln' ttlli u'il: lel..ti.i' I I' 'tt .1.| SICK HEADACHE 110 III nll'...
one or t\\0 innocent i-nrtk-H, whlih wove into 5
fall ;, iliHli, t'> fli-in K rnunU nutiloof It "01.4J; ];"I''
loll
111.1
rendered pubhiblo. Tlio l bank by. exon using Tlu* ..II..lIt.* t:n>11..0.ll""k .
throw ll.tin Intu the lire (ruin whoihiths'y tll,4litlit., | | >, Vt5L5
tho piivile nf itibuint notes-ulikkprivilege li-aining I- 1.1.l but natural .hll..tI. 1..0&11. ,.. .
out ilied. ,Ahn") from thitfuniltI "
is lor it. luUantage---nude it quicktief.nnd III>"I.UII,11 Miuutinus I i oamo pil'' wile J'Ul bbQ l'r..tOllh it.-- J. I I.:. .::11; I ." A'Her It BI, The Pensacola, Gulf, Land and Development Company.

jmhbiblo to impofie <>n tho, public by <'ouuterf t.tko tt-ipl.iio, ota pinch.Vhy m/iili/T r.. NY.
: C'hkagu lleral't : nlU! ) ''I I III'' I'll In It. 'u' I 1. Vi '
> citing lie notes, und bhould tneri-foro I .\ how, is thn lilY lar sir I inquneti -- Mill lll"' '.IIwii.iu. "ClII"I'O'ItI'C'I: : : 'ClUC ITII
I
h tm much doctor f'ut mo a letter niii.jii, iVim it- 'l.a.1 i I
>.- it the !. Thin principle the ; >ou Ono of the / Clftlaud t. n"II"1
111.lt N'U"11 --- -- -- k.\-\; < '( ''Z..\ ( H-TIt'' J 1; :lli) I'AJ.ATOX/ KHa1: :
!lo( Bight fit in this country,-Journal of I IlIanling. suiting that you luid Utn artui kini byinallpx ---'- ( SKCOM( ) n.OOl( ( )
I h.t.-,: ,i d"purtu.t, pint 1I.'y. _liii ._. ____ __ __ : -
I lind null,' film 1. I I" I i'f'lL I.
and
ring !
>x, you sioo 10 $3ooiv; : :
_ _ V. ;;;
.
I.IILIiUlatLI'J'ell ,I btrruftli a.* I C A iv. II n.n'Ius. %V i I.K. I I.Al" -

Tho Chlnr fa lluiu>lnln.Th "\\ you MX-, tl'jctr.r, it's like this," The hew Veer Itoc.k of lie Young ; "iU |.ni hurt il uliurtui furiu.li luin own # xI'"S V3b6c

ChineHe problem la coming to the said tlio ;patunttlieio; \\14 1I'S tkboul ill M?n'l3 ClirHiau iiMocUtioti gtros the DAVISON LEE I ...iHl.il X'ff i lUlir s Is .21.! tlmu II. I I.t.i "

front in tho Sondu it It IilaiuU will .adeUuuhcre. thu JIOUM* that kiu.'W Jiou- to ldl 1.11.IIlall"su. l
In Honolulu whole rtr tanro "-M<- I 'lhiu AJ .
work United fti-
1 by the Chinese. They Cau.l
occupied 5 jii'lciue*. II. t.. Jo.i blISS Iii, I
_ .I
thtialuMff .
and ail4tlori. real tttato to
at tho 1.u.ineH in Malnowaitcn can r-
part
luuiulry I 0\1 --4:1.- .
I
I'Hi M4iu i-l.. tllull.Isl. Va:
and rvanU. Many Hinall THE FAIt SCXP..wpap4'r I \ ((0,708,300 luut.1 of li('rly __ Jl .__ _

shops in all the ilan U ore run by ChineBe. 'I -.- II uni.u.itoh U.l00.00) durll the precious jeur City and County Surveyors. lONAlTHOf
AuiiObt all the U inadu by (opnfls..i.3 t OI.IrbilIS The ue cr so fctrojiK und NAT EL
i Mintlmi.Mmo. I' r\tl. > OWes kttbtNiw 4 -.ullt)
tier Murk-| <-rM>i. l I'.UIII""I"
them nti.1 th.II bite poi tUi u HCWIeveryuliere. I ad it U now.-Nt-w York
Mei-soni<'r. l tta.t. ifc-atli In 1'.Ifroul ._ _____ ___ -'Il '. ,
roj/-Oli, the tiro u a Konni-,1) tlit' -t. J..W'1 mid I .nun. n ml

vegetable, gray in color, anti about the announced, was "hi..t'r ,.Steii.bnl, the I Ii 'Hit I iMVHiltL j li "llle-. Ill !t.st! lluu-ln.l!
unfit fur lamUrf r-'hglrtus lIuhj..1sI.e was il il IM -' l r :1'. 1.1. I'' InkJU.I' |I'-
size of our bert lAw, it in [ i |> ! t nu ';iovernment
much given t.) work-t nf t liarity.Mrs. "i', 'l .t I 1.1-i "in- i I 'i ill- 11.OI'Ol"'rl
fixid but bake it fi.rins a large IrolMr.ion | actrew.is I uitu tat uooril. for :con '. ',ili.l. .' ,I.'I I- I l' .lOilli.. 1'"t,1.11\ / I
( of the fooil of the Uainii. It 1111 Kiiidul. the treat Kj.glkh I ,' O'l' I. ,itI tin C. Proprietress.
i kidorbUo upwaid, t'loco of fhl tiI'I I 'HI I .- ''I. II Win- Pclerle. I
1ittatoitj. a l.irnp d.wa I 1. ,
iron nuilliti. the ui\entnr 1I1I.11 .
4oo".IIII..lloOu"J.lith, is 1 I j 1' i i 'in "i> n.' .". t .1.t -a"i i
It ia tlit-u mixed with water until it oeumes and candle bli.'ule, from the alVs lIf l.ich fl4ti. *.frs lUul sruij'* IIK'<<' !' IC I'I"IIi: I .u Its ..UU $141' II" I

utout the cunubU'ncy of start'li. I ii||0 tlerivtj u liuiuUoint profit. It is bays> cuw.l. it crtcr 'ltI.hi.mi"ur -i I :Vt-ttlt I .mil K:|. .11'11, r'ul\ 5 I

1I11i it id put into barrtU and alloued 1 called the "f.f1w"-llC'r OWIII'arn.' re- culty, r.rerivya.1 walr. '1 10u"l jrtiier.tu u. *.*".J:b> 0"I. 11,11.1., lt'....iai b'is llt1"'I.1 I

to ferment for olmut t\\.nt-tour hour ,irrntil.A 'ulj"r for at nKlh of '
II.. uu the focv :
; 0"PIU'W."W
It
acid' and i) ...'lan.i"Ac.hnn reports I i. 'r TheoPfefferle,
It has then oc|uired an taxte manaxfr of :fi with thtsponge in, .L.-o. This
tl'iif! | l to
then to the native inlaiidir u hat lieu u, U that during the 1'U-t ). ur .h. ,.' the rioutluri t'tti1l'l l iij' MMtdliul Iirt-tlerg A i 6"W I a W'J.lI. UANAIiKli 1

tho Chinullan.-Clwrl' IL \Vetiuoru inJMrit &iv"l1 advice to :SH wom.-n. fnwit la\ ;I tnlw ei.iji.4.rd.a --I '. I;:; __

Ini 1'n.'IiR. i-n. l.aMnot U"n "it'te busy, and fret, f'lIUd IPI tJ111 II It I :1. W A, 8. WIlIlf.I.I' .
) .
td to ,,.jlvc C4t*., III 1 P atI. .1"" I. 11,1 1 \ ..1141111 :4SY 'Y iIcCLOTHING i .
Th MprliiK IU. LaThe Tuii". IIr"t..t.LI), .wenobli.; 'fbe So I t. .' ,i' J II TI'' Ii "' to As. .u .:..Ior.

spring races bave occupitd the itt '''.) ..*BUYERS'OUIDFI.Mucl .4 .. -i">nl" t I,. i WtvUll I No ,

tentwn of the capital'* upj.'r and ktvtcud. QIJACU Ykt"ria is vr ry fowl c-f 1ra .. '.U. u aa tiul'I I llotv } 1. "5.'' \1 ..1. II' 41, l-i.Ullall I STORE
.* for tho ruat three .loU', and tl* )... hue roco'lItl.nd a I lwX.'i-ap'! O I ulopedi ot uuttU tutor'matioa I .I b tb"l .1' r J'l. / '. Mi ri. I The First National Bank

" and faJ.ioii mo.U-U lavt? pura l 1'011. cbA the laau/ie or tl ,
the Uwn Ufc-ru the grand stand u. they ,.<.1.1 by her .au Jy. Ou her I. the ud c o.>iiitie. 0',1.*. W. I .- -- ---- -----1 J.lXllUIA.\l'n) >i>. i UK -

might at. any piij race tw LcU oourne tua-l ill uud wwurnrouutrica. t*>t I I intK-t was a atrikuig mot* r,&ot'j.t.tI'in.irUU.th straw piciurc.Tht hut. &C thi clothe. DO'uJ joa, sad &r funuih unoocecuytn you with FLY KILLEH | .4 > .\ l.M II \I'IH'L IISI ul i iIu."al PENSACOLA. FLORIDA.

dc4Ur fur the imwtow w>l jitkti' K 'b, the |I" t, Imw/ 4tht4u4uc.I; ride, wa dtacu. ilo p, c'jic'i'Ai I > IA-I : < .
1r..f tl b, hunt, \a d ur'h, : 'J.I
.t. I I
were uccu 'd of all the tritks tlwy caneverpluy. ,, in Madrid "jiain, UJ UI. s..l bt-alth. ur ../ a' hoa> .ad.gl10 1 ..ol. u<.i, No ..illlltjli-n.h. |p. ",J. i .u.il Kill ..- = uuc. Foreign & Domestic ET change Bought & Sold
favoritekport tu Horao rai'Uig' Wild a Sl i i-mpUniil in nil ultmpt *.jle sa4 qawititieti I .1"11'.1 I 1i |, I. k.l 111-/ OLOTXNG.\ \
of the Ouinii* in ancusit days and Uic Iiiilibh couU nf t luiixo-ry ulurtuik >t U r )uir.t do.ftU thiue Ili.ass 0 5 .. IiI.. ...: I I'U.I- I. ::1',1| :
I fr1 mk a l.ur I I1 o "I 1.11 C : "iii 1>-
the inodi-rn Jdianebe Ukt ruost nm-Uly i ) "bth Icking", it, her gitool. COfOIUU. v<asoL yon eu iUYL1Lb'MilLIE. nl.u. Urii'k d".I. 'lu. .1 !. ..1..1

to th. .ireign mfrtl**U of sUrtlng. um- I father.. SI* .'dt' .nUy la UM>TI npuiuwic "( which will at. upon I 111.1.1:1; OI'J'UIGI'rb "' Jrl.. .( III. 11"'UHt a.1 PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONSIN
and Sflung. ThiS her f U'jtiu r. I II > It .nD..I. 'r. Mutt. .. YuullM. ll.-rt '. jruuro. .
log, handicapping pool uud trtutl.1 .l rt0.ipt of 10 ent t pay p/iiaioI U"'III. '
the m.tUauUfuI I It fru l b l'rt r4..hl'L"" .t-nr 111t'I'I' .\ SII'J'IS1'1'\ .
Vjeno nee cuune ia une of I French VuI.irt- t..i4lStiflt. ( MONTOMERYWARD & CO. J tJIall.l. | 'J I 'II- lIJ 't. I'isIislui ilIr4rI.ucli.l7 .
I ;
i I 1".1 I' "
jlI.-
-61-1 setting track.the in tour" "aj ck.Knbing i* U' laud-a iluti L.'r riMla 1"u_ bI'nt1'lw Ui-iil .M.wUi,.:Av uu.. CUt".... IU 1:1': .. 1'or fcalw t'ry.: bn. u.'ilut. : .
_.
,.. ,, ,- .7 .; .- -- .< o ) -. .. ----
--1- 'L"'M- .J.J ) .:: :.:: '.: ; .. < ,: riY' 1fT' .. --r '.Xi"- 'i." -' -Fi--_ p :::_ .1-zE:::: : ow ::- -- -- --- -. -

L'U
-
._ -- -- --
--- ---- --- '-- '- -- ------ -- -- --- -- -- -
- -- --
-

w.c1\'s\ H.O};\ Lti1 mtfCiiir Y(>l'NO ItKMOCHU'Ylolilit : l'Elt"O"\\SI(ilSlPttf.; WOUK TIIK IITTIK: : : .\t-1; MAWNKNK\\S.I i iI I If I.\'s.

i <>muin9ioiior nu" etin.today nt.1ielnck.lepiiM ( uiiits.Tnr : .
l.ntori'il nl Ilio Postoflicp III l"HlucolI, an Ethiiu.Inttie: 1..tll In

Hii.i !n< m,"rnniljn\ I 'K 1I.'hlh'r._ __ __ .:"1'1)11: lun.tm.., ) n,1 > rc-neheri 'oar III tbn li.id": ) ct.Wr. .I..1 1tvhng I u .I ummHinf t I tb h, xror, ,'nHWII.\: i II Livery Sale

.- ---- -- .,. .all dnnaliy HIP b-tti i -f IVn-in 'lu fm t ,
------ (1'IInl,." I Voiinir ;1",. t,) I .1'1' It 1111. I.'i. I M f ir.: M""I!

Trr.: II\Y. ..Itl.10, '''. l-.lf. ; 111 fIrst l t" r.v(. montiiH of ilie, ii'a: i.m.iliniofthlvrnlpiprnK (. I.
,
ntllilifnuiif t l lhail h
I n'hliuh ,
l l i 1\ i-i H'ltild il I \
)
_. __
____ ._ ___ I.I I
,
d.. lunle' nre iriM n t-t ,
,', The ( I.KKK!" lo.tmNnrl.mk ( ,
-- -- The y nu' of tin-) ,i'llt I I 111.111 I r:>"AI- : il utltiIhia. ,
Notices.A1vertenitiit 111 1 CoMMrncl.iL by Mr.! I ban. I elt.ironwbn R YAIs.1JJJp-
Special "in Uillvn' Arinnry) ,U-t nUbt I ntnl ..rcnnl/ml' INhiTini'li. IIIMfnldid. I Ilii'lr I lcnt I < ni.tl ( i iirhicl, Knld" i-.f' 'r. J.i.o": .''' n'' ,
In tliU\. cnlninn will In.insirteil .- IVmiN'r.itiu l.< wiih in Superintendent, u,11'1.' ,1'1':11111110'Ih. "' n i ,
"n'A 'ititue Si ih litly e m -"loo Inil. .AWI Ihlll"I'Rm' al. 11'.1.
,\.lnl .111
1 .t One cut u nnl t"lI'b Inm-rlmn. .. } iwloflico : Mtuilit 111".1" f. r I'mnh, .
Nut Inverted f r II-M. ilian 2W.flt :SATTKNTION. ""IH 2 I N!ni.MiilH.'K' "nrol.I.Ir. 1 be null', nf rnndi'lilicd lit I ni ; .,.'H No SKTittl| cc ") gl Hi the" inInni A I'lirlnzlhe llrst iii,irter tlier- \\t-n 1-,1 rlclli'i1 Kill *lilp \ mi'iiln (\: I n, I
!,. M A. :. .Mjxwill I \HH ,-li'"'li'd. I l'r..' lliiilif I id., | : N-IWII iiinlM-i! anil, 'J7.il"' 1'11.' ', l h\ t I
I 'I'-iiic } e"uti( iy 11I",1 ionieililiiioxir < delivered, I I thai? tinf,.mil I r I
thi, > lit 'iii', mth I .t Ir. !I hi, |.li'Join..'*. whll I II 1,1. i I' fix H.rtAoml.k .
r;>L.\ M\ ILHit I hEM.--: I 'no n a. iunrl-r| wn" "toil. .1,011'1 nn Inerennpo. %t-a'4|1"11; OH: \ "' I Ituticln' Jon.-,"i. 1 1s-
.
i-uiiinmnled. III '''. III''le' al S'lfi 111') till blat n cli.nliIn. I .us' inv Mi,t wIIiti, nip>_ I II I.:.tat ha u.'u hut uuih, hi II l.y. tin.tMitn. for the all,, "n "t'I'I."t' 1 i .TIUKII II .' inIn I
.Mon.laiSeilnexliii. mid r'rldntat i nni the iii'i't ('iilhiinlt-' inn t.iiir. tlnil I lain I l lS k. '
Annnry ( I I i' In 1 ld',1 I II for \N I IJhaI'IiIIg I'
M o',.loi k and 'I 1 IilMd.v, mid. 1'liurid.i' y nlll bal I In tin.illy tlil-t koani ninl,I Ih.'r.> II"'llt'| "> ie\cr "'""1 11(11"10101')' | |i.ulli h\I '1IAl'lcI'A.'bA .n"I'.v

o'clock.; HyirdirnftheCapl.tin.inyl'j 1'l'lIld,1 n. H tn > h r kinwn.rrnhk prmul tnlnl of nil ,":,1 hnn.lleiilinln 1 .:.' ..t.s IX n Kint| | of linrniniiy tutu l >i iiiniinllilmi' )
J.' 'K II viit. lstMrtt.; Wilt fltRt-I r..ihi, that binliill In Un-. I Itimhllinnt "'1111'" h.I' ie-ii.111-il hula pn'lUnn I I ; tlio limt iU.irti-r| .' WIIH : ',:1.. \\hilt' I i i. nut nliMM |'.i..llilc! in p'f .1 I ( .

for Ibo, fnui til It .bed the tlluld's of i I which HMO M I. II I I- HAT: INTFMIF.M" .
the for, 1 Hn '| I li-ai I i nnrtiiuim "II"III'.11 IA .
police e. ri "U'li.ul.iiiint 1IIIrll'r
IIA L.Lt\i;:'> K.-l: will pull n I iLir .1 of ).:"" 1111"11, ,nml iiiljninliitiununtiCN I led Its eon.Uiied 1 In nr.h I I.It I. 1.\ .
C of the l nun! who I Inln elli-i-l this | II I 0' :I Klicmliii t nn, i iof hll' 1'011"1 roy AMI T\lini fISA;. > > I
with nnilnji '
scull one Ilfl '
{ l
fillY lid linUHil |
/ur Ilicy Inti In |I.h .1 K\I. .
) I ""AI k >1 It. I .. t lil'.i; :', 'Liih.ll 1
.
rll"I'lIl 11I,11111111, Hlnll.\\lthln MI.7W, wlileb of Ihlient I I 1""II. 1"11II"ln.
liullisl 1/Chl.11/ I In any 11I11111 h. 1'11.1 Inr $:"i in |J(I, or Inr %'luinrnu'* cmn! |,nliii I In tln-ir n" n trill ii?y, hit luau 1..tfIIII''bus are. I trnnliletl i eiin ider.iMy'! \ Ih i.f the ( nml the liimlnefiH I"I rugsof h ..1.0. I I a. A : Ak1N0 A II INK: TL'IJNOt'T( ATA1KIMMU 'Ii ) I

bun, any .iliHtaiiC'e. Then I will\ wprt| n pro I In 1.ih the lulp of the {inrty h Hi'oiiiilinuttin. now with tile ..h'uIlIllr' who niu trying to thor 'il' IN:> IMIUI.MIII'M I : ;E> AT l ANY'V.T1'OK i .

new to 1'11111111)' ,'n'lhili I IIIn) t Helfited' I, .- hol- Pt(1,1t, niul will I tniikc I I I win in fnr ",.1 full mid winter I'"HI hl.t.IMO thet b.11 h been MIOHII by any ntlnrIndustry. DAY. 01! Nil| ( |Y, .

any ilixtanee, w'lili tlirei' imlrv ofiirulln, InrK. I iMnnoiiitlc IV.i'.i.: '| | 1 lli">' ',' M eltl attention ,
With dni-B not under 1.,1111. I" "
ono Ir.II j. HIo I
,
any .
1
I will I I I Icincoutli "
.111 \
':2.toiO.: 4\. )UNtIAM: "nlltol"I" t111'III.,1'011 l >mlti|{ thin )year th, re hate, 1.,1, handiet "
ling with n t icil, Ijiimliiiiit (all tibia lint. AiiKnsl% tint lot wltb hit CAH| )>ltlon (h'r. tl7u. to II llanr-. 1 1IT > 1
.
total
nf .1n4t.-' 1 hicli ,
id
w
tnki-n
; III.II.
/l'ln,1 1 111.1. for Itiu-riir.. ,
: lore 011 cnrni-r of It iiindii l.uv of hit I 1"Miguutliat 11,1. \1"1 t t ,
1J-OIJ HtTh nan I tar for mnithcr, tour tlnnuiti; the Ninth and') t hunut nlMiill, N II" \ 'I'.Ar, III'.WI. Uln' n.uiiA. POWDER
Jt:; Wright 111,1'KlntiiU Illnncn\, Mttt'cIM, guI HcrioilHly "I''U) no nHIOH 1"1".1.
icrcnftrr I In i-iillod, Unit :
with L'oiinUT, "hl'lol'e' ; The 11\111,11111 g "h"1 f 11,111 roth. Wi kt.The. | I Inu for I,'oll"'ll\,1 new hiiHtncMHIblHrilem B IKK H. IIII; \ and, l.l.lit ll.iuliii .,<; \
4iliiHi-lf
will iii'rnniniix'nto. ? n HIM nil fiimtt}' i RI.o earli inemluT "hout get n It.iitu0 ,.1 I llrnnki. KHIMIII.bli to I bandied I by I tin' Nor h.I" I IHitit" 'r, IVIImi'l.' In 10.11.\ "". '
two .hvdlllll honseH, next, tn &;01. YOIIICO' and no ono will !II nllo% il tu 1"'Mtolll. Ili i Absolutely Pure. lice.Don't
I \ Nor i lItui "
blldRIII ink igi huh. I.ut ra. -II. to
miViMt I liiu'iiiluni-ln nnil DcN illivApply ..''rl'.tl. drink hue full strngtl> of n Dtiiincrutiuictnry count I), r'la.. ha* 1"1'1 changed to SaltMamli Kree \.clhiisti.ni. onl) mid does|. lint I II I. i 'sitlhl\ .Ill I Inn' Fonet[ Ik e Place.

t') 1'. Maloney. Jl.a"IUltSITIln lie mid KolilV., llimikH a i''ultut.d ]luost. elude any 1'0111.1 tinprnior| jiuKlnllice work, irh.l to.111'101"1).11 Tlil 1InWah1r h VIM" ".Ii lea.. A niarvi'l olI 1..' ,
\ nliu diH'' not' cinnply n I lib t -n'.ii
.
inHitUr.'lli.it. of I tin '. : In liii nil lit> 1 nil! who 'snini-nixii. >1 OtCIcututaInh '
$ iwc\erj ono He uuukuigata wiroileli> X<>riiiitk l\nl I ii'pctitnlHcii; il I in -11:1 tint 2 -;
:i : pin'ki'il. fir Milpplnii" anilj Ilw. t till .iriliimiy, kimU. ailal! -_ .
Timber n.
..a.: Trunknanil' hurnliure taken on Mnrni0 Tim meeting ,nd.inurnrd.. to inii-t (lit- lir,t \ uteatt lot nn tile connr nf 11111'1 I till by the earriera, of "hOI tlnr.me I t hllk.11,1:, <.', KlLMliilll: i In A l". pinni ''ii Null,: in I' miiietlll'inltlitlicnnil

at .J. Si'hulii'lfn! rplinlnti'llng: Ktttblisliini'iil : utter tile militiiryi I I >iiuiiniiimi'iitiinil, and Oarden Ktrcett 1"11"t !." In mind of anA only four lu number' IlIa..111. nn ttl'h 11g.' nf It 1111) I'lil-lll I, Ul il.l. "tJ, I" 11111""t"IIII 1,1,1. Illll.r, 1"" 1..1 t shi-if .""li-'lit I alum) ''I Louis A Anderson

1 H W .Intumli-ni'laHtrvPt.' junSliu' Iolll. :) still Tui-idu .it-nil jntiKlo lit ) bo I Inhabit. ,.d by over 7'>, (IIII'I'c' of mail I ilelneicd I I by each A. .. .r.'iwder .*>.,1 11,11 l'l'! 'il l'flS'AIIUdStl'uWII ,

Rf..r Ihl, they) 1II"'II'Rlh man fnr the } t-ir AtijitiNt 7th, lvsLncnt .. It link I t""I..II. Marches h !, 7.11, < ';impc- ,\ |.R ( it..
biimUnrpny.Ihu '
I'I'IIM' CUM I K.: -2il tniiHof Hay Jimt rr. aiulTtiurMli' ) 1'1,1111 ,1..1"1., i '. tnanlut.M: I Ij_ ;_ I"! ''..N. Y. City Bil Posterll1'1'Inr.1

). Must'I.e ttul.I.... A liurgii'"i to A cnnimlttiiWUH m'I'Olnkd tn m'lortmiitiiMi' Urt'ini'ii's A' ,"cIUol will meet In'. ". Sil baik lilccimik, Jolin-en, IJl'illlliMii '
tu I I I .
'lujitIt'
".Srrucejurtt. a. iui.1 I "
tuu purl, ) with iu'.nt'y.' fnr tli'He tunetingi, mid will nitilit I In (Jeiiii.inia's: 1 ll.ill I I n iud biiHinvHi orcmKIII'I'III'lrl".tlee Thnl'i r I'o, YOUR EYESRSCHBERGs 11- .
place PROTECT nml 1 I>inl.-ei, ,
i
SUf.MlK.K8 .t CO. Olmerver'noilne.July I It : '" 1'apik, C.irlioul. import' Hume hue lu than luturu.rtiilowiiH | 10 tutu Fire I 'outi' t. halk111", HUH L'niKl liBo".II In 11 i\ ., i v
C I-
T OSC-.\ llath.irpln, wih" other liifldAj loiiiu liltlu inlHtindi rntiuiditiKan I Incut will l hue trU"lh: l. Nor IIIIIK' I 'hrl.1 tlnc I I II I.'"'I'I. .VMi Ill ill ri,tor II liiiV tli 11!1 lt ."'111,1 I,; r .
.
hung fioin it. I 011 win wrll.t"I"l'III.I' inculln huNt nlKl.t. IM ItMIH .=. Nor link. > : in Mmcnirf. h \ tll' .I.CI.OI
"' to the 1 plni'U nf I i I thiHtbut) d.i3s. I'elluw t II Inks J l.j \1.,1,1.1. 1,1"III""II.I'jl
n'lli'lil I
t'lub, on HIP 1'rIMII..1 11(111) SI. .' Co. \0'.4ED
I 1H.1- 24lli H-fl. \ nnnnmii-id,' i liy rin-nlar I lint tile)' a. "l.iiiul tif Ktuwero" IH awful, I.ut 1 ; : (>1' AiiiMii.ss.ttllKM
by s t. I ; ll tl" : It Imik I !, c"lllt" ir: ti \ tCTACLCS"O ; .
will %Iw HiillnliU' ri-wariled, by leO'III' aniiiMnt would inoi.t I in tin! court liiiimu hit tmino nf : take wentbi-r report and )nu will ""0 tli.it to E E ,_ ;. i >Ittualati .1 111,10. ( III'IIM': A tlltVi.C o'' ,
thin oilloo. It I N > alnalilo, >nly tn the to llili C llr Int'h. Iou Croiuhton, tInt, !h' K \VMm & ,
,
)
.C'nniniiiHinni-ril here !. ,
reward nf merit I'AIH.I olj'loIK tcinpcralmc t I is luwtr than many pi ICCHIn = "- "IIII. Iulili's iK( ti 1'lJUI It In t 11.' ,
,
'
owner, us lIthe J'.t 'Z 1 "fee.ltli.uk .
mid It diflili-d to ripulr to Artiiauuy"liii. : ;
wax hit II1UII.WAhIIK'1. .; .: I IJiPi-o, < lotil/7i, '7.'il, >, Iniitlitai I'AI''I II'H'I.I'II' F IIIK 1.1, t- 1\I .

LHT: -A linn cnlil wati'h nml, I'hlil I ln- ( liepurttr: Iro. Mar)' :: iEt : I InilK-r < K.Swodbaik AM '1 hIlt M'\V. Al'h'igps.| | : IKK I 1\I .

J. V. Van 1'ill's nml )'I114aC41111.1ravelil Tint m'CBtlnii ni lionnri'd, )hy IIIlole I roil, (1'1., : t.ih.tl, Raul: ill, tl.\ to 11 tti' >V laM 14 :
on ilirt I' nmil nlKint 8J< taih't I I, nniltln'ii C. 11''n lot- nf rcimnenlii. }Il., IH Q In.Nnr .
tin 'kup : : :
liaud und I
crnsHcil thellinlirr h I t'' to Ii ri.oi.' 1'i tither W\"I cnini-t "lll y HIIII 11,1111 her sister 'il II'K. S. U. Mooieiht - I 11:11. k Uiu liiiilllt "('k.M.R AhMlH: or )' ( |H.1WkKKl. |

1'li'iiHii return In W. I.'. Miiiilnn'u Nil'ti. tin1 old strain nf lilxlo, tliu (-lu tillKitIi.tllVutq Knd.: Pun U i-pendlii I g couple, ol hut'!,this I "I a,1 1: 11 0 !\ a .tt .'lirK nit 1'1111,111.11'11.1, : .\) (tIMMKUCIAI." HtllMp. I I'

Flvo ilollari rewniil. l fl. I D. I"IUHI.A". \ I Iiiiuii"'IIHIAftrr -. with her I in thin Ali.t I lirk 'Ii,re. All,->ic, I-N'I, t.i ll.i u '.V I I'd. -- I-tI *t. --- .,
_
JyD-U ___ ( I riuttIl'tail ;till Ilio IHIHIIICKH pu4, >l- ell r'III.lle'llalul'IICI'I. | 1'1 :I Iii, KI 0 !\\' I 12 .0 ""lrrt" I iutt'k M l ,boh-. A, 'liiiiiinl 1 |. 7",*. lu C1 Nil. j.g --- -- -

P bCjilN t.KAVIMI tOWN FUR THK KA- lh.', thv nU'ltnl iidjnmnc-d with Ih',' In-st nffwllnii 1 In a ItCh tuit I ill be found nn i- tlm.ilo 11"11'I.rUII"I'r.; NUl; (I I, Nor Anl.lout k .\ niiiiI'nrri, ) t''II. 771 I, tIMterMii <
HON AND MIMMIMI 1IIA\KI.KI1H CAN 111 11111.1. CIIIIIII h tlIllll I 'l'hCI'lnlc'r. 7M II : Mln.. bunts nntnt$ All tlotllditi'iiuiihrJriii. (AILS,
1IAVK 1IIK DAILY C.M\.ICUL MAIIKO -. of MIL- I".k, Ilnlll for thu I lust t\veheniunlliH I II r.1 I 1"I I 1'(1111 I ImlifiituH I traciof Cut lurk .\ \in. N adman. 7a<(', to It.iaiH.V. nJUIYI lam.MU. : 1'anil* goo4.,. t'.o
f In
i-I-I I.
'111 KM. I'DHII'AII, Kill 4I CKNIH I'XI CIIIMINAIt COl'llT. I by the letter carriern ot Ibo ell) tlelivery l'I'"clllal"l( las MIII I I fiiriiieii'tiiriineiit.. Co. .thnn. ti.ITTtiSTlTST drnct'i.u

MONTH. 1 UK AIIIIKK.HH MAY DK ClIANIiK.IIAS systetit' Hlilch u lll lie t I 'orl'II. 1 fnr Tpinpernturp ii. iiiKs<'iiitiiu: *. I-
AM Tlio of htie'rd, fur !laantit.: Ilt"H'MII> Eht't ultioht and ,ruh, Urin I Ity.lAMm IIAItkkMI.XK.Alii
0lTI1 I'IIIIKO.ASSOUN'I'I.:1'M. l'rllhlll'lurl every one, tnt It glnnxii tbo tendy gruwlh (,if ( .. Hi-Hi. Viihlui'e.: fi'l'l:; In ) Tlw "'hh.ktuu.ttu" l''iL'l.ui| of H'l' 5. r'mntliMr
I. | 'IAW"IIII.Ih'r
conu'iii-d! in ..II 11.I.r.Al liollevo
: : Liu county, r"III'11 II'MHI"1 I I'eiiHaetil!. IlglIlll'"rl'M.: |> ui \ hikthtIitutuu'hi, :,1.t I In !llilll rt, [(1,1"1' riuiil, I'" HIIUW !l. ),uli., Tiro's OurpConsuinption
at Judiu Ihr nn\f\\
) fsti'rdiy 11I0 tuhtig IUo..o'.k, wih ; Tlllllior I'll. has .iiipiiintfil
ofV.. I II.I un- l.nst HOUIC unknnn n puny' my life.-A. H. IhFi.t..,
ibo UlIll'hlllMI J. C. AVery 8111.1)11'1111 l Jennie ) JlolHo, Ml' III
Irh'II. lrI'MI.II )
Irillcnltli 'Himat 1 l.iin
<
an) nr : A"I''II WI''I. MESS. DOW & COE llditor Kden-:
.
I for the nlMiiTllfof I the windnw nf Don't .
nu
iinnni'i hll 111'RI.lhlnl. oleo A M'liiru WHH etthhuil, mid inu_t of the jll' lrelllllll Hllt 'hrOIh 1':1'1111'1
.
ton N.
I iinet ,- | | I Unto, 23, I lss7.
hMcnnililii; riiiinl), Nil "' ti. Kiaiiklin'H i (our liifiirniiint knlilbo li..I"' Ifjdii I t'nilrli) II'Cul. i'CIIOii.M'ltB.Am _
1"'I"t _
rninaim crcd tn tluir It It lull K, mid com Itwtnt ) \ Ill''ls -
Mini oiiHiTViitlM'niiiiiliulint
\littI it lIe I" I
( tin I tlireateunl with
or nru \
j I i.ltJi.III..r"I.. regularly ti liy Ir) hug hi...- would nnt bi |niiili\u, IIH tn tutu ii.iiuc: ) Injuiitii 'hlhlr"1 sell I "K :1..t'"II. TniKk", 2l7.>
;
Ilhlll.1 lie- or W IIHO Aeker'HDniiliHh Am Brli I 1. A :. ., 'lnntiu'\1 ', llii, ti : KOI. ,.oUIH.1
Kurlher I'miip hOll'hl' "
Unit hliiihtl (
Tlio iniinnur' I in \\ ii kit %I r.lltl'hh'MOI I I IIIIH CitiIO ;. ', clmrt'uilllli, t ras.auuueilig. I IMTHHII ) l""lh. .
ii llHflinrRi'illiliilntii'H. ,I lu |inlMuu II 0..1\111) are expected, und It N tllnligbtliiht. : I 11'1, I'IIII'I"'VI'lIt| I lurther 1.11. Jli-li'i.I AH Airi'lil fIll, hl.I'"I.hrh'IIIIIIIIIII! I su| e. i
lucid try him, Inilurv'* Vilnpmciit-t to. I in II pn-itUe, cure, ami Am ascii Ixai:ih I tl.iil, !>|iuiill!, !:.II. Knliin InrliH ami ht: iIuii'.i'. 1111 11.. rIt' |IHl
\ IltlIrof lnini'f| alll u After hearing the ohlcncn thin jury In fill It tiler the ,1111. of jtisl lee, byHiippiehhiiinlher I W"llllllh'eI Mill A I 'n. l >iamiiml I Ninth 'hiuii;."II'lr') !|n.i.hirli'' amiI' PISOTh"
.
JI"IWI in nniiilnutlnii> olr jiroHont fnr tlio dl'"lrl lie I NhlCI ItT or bll tlilw lnouilitlii \irdict of not guilty und thin infurniatinn.Tho I'lli" itt nll :rI'e., SoIvl h) .lolin Sluji- .\ III 4.'h. .1 lull SViinil... hi.ln'l'. ,|IIi!I. tn Mils h .).',!!II'M.. 'Ili'M' h i I".., KIIIV fll. ll'IMl1
aril. 1)rttggiast. ( O''i'C I t nilIn '*. IU'
C'I. i I' in |
count jr. MANY DKMnruATA.TIII (| rl-tnni'r ti :u diasehuirgaaI. J. \V. \iuorraiu the Hinaek" that bud .\ 'it ",'h. 11111".1. \\ I 'hl.I I 'I'.lit. ) I H7, I In" |1'111"1"\1111"1'| I : ruu. t II" '| tin':1..1..1.I l/i.us I IHT-OII I

1'hl Ilf"rIR'lolI.wenlll"il, ) !.a.. I lieen K'>en 1111 liy, HIMIIII, as limt came I in }cslenliiy. I': Tin : : I' AII1:11: Mori 1 'IIM,u 1'"I''hl.il" ,i | ; "It I llii'M- Ncii.Ch.ui.'i'; .1 ill, .'
rol"wlll 1"1
HIirillT.Tlio : I When hho lett 'lie lure the O c. t n.SI'S ,\1ch ( linrgiII I I .\"'., M.llNli.lll. IJl Ii"illlllHIIII (tlii.H. s iti'r hits in ,'hlll'';i tin" ,... (IIHMI'Htrnin |
1".t.
of Jo"h, \V Ilkiim i ml'l'tIhlmnnniiH 1'r.l1Y I llshiH diKlh'eH, of I da Is for :
IrlcinlH .
) '
nmny | kheencoiiiilireil tll 111I11 \ I'I" I thin i')1 H, ,",,11'\1'1 1 | all |ntirli 'niil. anuiiaiutitci'il IIFXT (Viiixli MedicInn .
(if IriKlIthIItC Ills niiinu to tint Ji'sHoShacki-ny, c.I'r) I 111 t'ol"I'III.1. ur.iIIOIH. 1101 hhe A"I.llo: ) )101.11' bay, ,1"'I'e I. lead nil'1 nbnut. ttnnif irig.ti, flu I 'aiealLMit.and Am .,'h I lir.il'iAllilir I \\ <. AIIIHH| '*u iUtn | as. I .,-} i\ 'i Itati' tin I In Piso1* "('In urn

jH-npli'iir Kiti'niiililiiL-niinty: lor r'.I..IIII Intliu Unfo \V Ill Ieuut.a It 'I 1 .,,. \V hite Oi the MIII'1I"II"lllt'llh, I I ,' Ii:irImr Hiiaku. )'IMI In iKfnieon know il, nml >,|II'HII| |' A ('n. i )e 0 ilin 1111.1'1,11. ru 4)1) :it i II i "I: .11|1' (luau,il thuittisei ('. 't')lllol. (
'llhl'1
.III CO nl ftlici ill, Ntiliji'i'l to 'UIIIO' tin- mine charge.Kranci'H at that pi, ,ice mil III I I. bad wviitber bad lulL \ \i! rnili.xli, Hi, I' it }' uilha Uko tt ,, ,| .
I tlio II'III"'rRto lii Ill lity ('oil\ntlnn.1'ur I ,', alter I tthich, talia! : nut and Ih"1" JCMI |;et uiinr> tn I Ililnk } nii w'ro-n (n)l.I 1 1.\.1 /1'1, 1.ill"1: I 1'.1 ili.ii.- : Ihiw 'I'i iA lly nilCUKIS druggIsts.. 2.ue.,
Slioilll' Ilulw h'fllllJ C.III'I'I"I' 1.11.1. KI..11 liadly' fnnli'd. Sp..ikliu': of tliU tn a iner- 'ril'i: I' 'ltlh.l) : 11C.t C. 'I 1" I': I l. ( ". /, lu'l' "*-* 111..1.1111111, Ii, 1:1:

The fi loniU nl i T. it. Mi'Cnlluiliiiiiii"iinrPhim i i h Unlit. !-.i'ii.'i'i. Niinm charge; A.III"IIIIII I ('11 tIght I load of i lish mid eiiino lioine.lllialil I'li.inl yesterday, hn mild, "Now He'. hue" I 1 Nhh'l.ti.: AIM: M > r .\\'WEI'' nlni u.;.li I ti, .uli.t't: t'IIO'' l\t us II 1 h/-teal I I'IIIH'II"I i

a c'unilliliiti'! for Miurill, HiilJi'Ct In hue Kd.: l..wi.; 11I1.1"1"111"1| ( l.ttt. U .MontKonury \ H..III"" UIIH ill lleled HIIIIIO Iliis U the way I ail\', nine, I 11"t I in tin l'.Wll.> 1.111.SII'; h{ I l 111.lh: : ) "II I .1-1' IM-I '\.11)i 110111 j }.I..4JklJL.];

111101 or t Iliu HiMiinrnitic,,, .MANV, I'I'KMUCIUI'H.HlH "ii nt y i'nnvi'ii.tlnll. ; 1.'"I I 11.1 luiltfiy)' Ma.-Kli'I William tune last .1 111 thely I in the cnurls here,, fur I ar. K'HxU nml, the people ('a illiC lifielnlni.v HumlneaiiHi i .\Ho; 1.lll' :;'E": Snl< Il i-.i \ i HH.M' ...1.", ..'*II linIII' llr> In rail 11,1111' Vest Conch WHtHt tayrIW.ALL rwii.Hot i t.Ott.(rAiis. LIso

*; 11'''". 411) and, nn 'lieini arr.iivni'il. In- "howI.IUII.li"I.III"I ,. I > tliey) vnn Iiml I I ii-nniliiieiit amitliu : 'ml EM. In lltnn., H.Nil l>y ilruiritHtIII .,
>CI'lllll'lnllMll (if SflllMllrt.Tntlio 11, iMcn fnnliilcnt 'on\cr-il tl ---- ------ --- DOW & COE
Illhlll i < ( !,- e\ideneo of I liis.knlty,I mid wanM.'iit | rletH In coinvsit''uiih.' I l.n,'" at tliat: :ii I.I I. .i.ir1:5: IA
\nti'r of Iseuiiuul; "'itu itt) M \ HI. 1 : ( ( MATIONsiroi .
Tho C.IMI'. Sam Wnii/li llni Idnuiii.iii HL- bid thor .U
'I thue U lIlkINIglIlti onlr" itt uuimIr it" II citiuti I- 11 to I. iityliiin. hl'l'l I Mil for I liiNt.tni'e, lift)' ilolliri I ,. Inepuee, I in : Sl.\'OaH nn.1 Olft.I\'S.
i iIt whl\lu hill gad I w lib an uurant.| d 10. mil .1 sb 'nt lull" when lie bejjan uliowinjUn New Yoik I is MM I tau lii.
diilofnrtlin ilhii.t'ir t omitui't'ilnt.'iulriit ) ) Ihl'II"I.II.1 INt"1 I <*i'IIM anil I I'I..I i<*ioulmlt.valo I : 0' I.a"I's:: fh 1'1:' U'(1.,111t" ,
( M'li.Hiln, 1111 1'1"11"1 In Ini In-Ill .NnM'iiiiH'rlitli intuit' \, Ih 1111 51111 ol )ii Ir. :NO\H, I Ilitnimx .i < of beliitfim Milne' IIH tiny' 11I1 lit itug, 'tune 1'eopliMili' 'i | t nitlHli1 "il enim' henjilHtlnh I 'iish. 11 I ires I 'or Single in. liiiiki-n '.11 I. !,

1 I. I 1.1' NnminitUnK II I \ 'iirlliill(,'"nf""'I'.U.blJII"'mllo WI",1 prnHil 11.111 the .hllll..1 the ..1,111), cnlllt hewai J I"r} it. W.I.I how alniiit) I t"-".. ele.Kant I'..th Uii:'s I I Iglu i's' I Ha.I II"' ( Ito,.g.il ----- -"- -- tfllt

tlnll.lliitlriilninK. 1'1111) '1 |hI' C.IM- nfVllii| > \V il-tilt und Kriink tniniiit! Lack' rut' II lull ikHienud tint leliiniiinle and., water, Bits' N.iXi'l ? 11"11. in.\ 'I"I" ) l.n- I i'I'.I'i til A Wold u ,I II II
ch.irKul will III. ,..1 I I' I IIIing .|.! | lit- a ill Mi.it--'-li-iir NI.I.ohllhJ.1 1 1'.I.Il. IIHH, in ln" Nur' iit 1 Ih,,' lilt- .
I I I In lln'IVnnoHM'v! Stiitu NnrIlllll \1\1. ) '\lhll u IMtll ,1 I like,. I'! Hlllt, llOMlrMlH' I kiltllHIlf 'ia. Y"U iut.s"'r H.IW I .' Infori-y ) 111 I ..
hllllHI'lllflltt'\HMlt'linn UN I \ 11'11 J"I' Mlu. : '4 fly! I:' ('OIl I ". 1 I ( ; 'ill] 1', ." : the 111'11': '
a Culll'KO 11,1 rnliliili'iu'| In| lilt iilnlit)' plOHll.TIliTil : .111) its maui I n.the) got hlllll"ll" tin'enuithinise. \\ ill, \nu neo, the} kpl'l cumin !. |1'.1)J day 1 hb.'. !.. \ .11.11. HIM 111",111.1.1.' '-t 111'in in. 111,, n'M.1'1,1 tin tn 1":1.liim' lot .'sali I I i lnIIl_ ,
lI'II'r.I. ililtit'H ol tlionllH'U III arc l.i" on I the dnnklt' I luo CII-CN 'I'hl. Ini* hCI'1 lepeiiteil now nr MI tlieie U ""III'UIII, ii''11'. 1)1 ennrsethii I I'm )iillft.| MtH I 1'1)l U.I.
Li I' .
_.uUnhiflnr.. Iii liner. I that \\ert' 1"\IIII..1 11,1 tin-. lust IIMIII, "I the fnuilli t m' tilth I till\\illi I the H.IIIII- "I'HUI |"('i,I'll> buy I I tin')' eiin't help It. IIIUllh-fl.I: In .'.I I iln/i'li. t fill 1'11'I < I'.
: 11"1.
Jilt .:.1 ,' do.tifii mill, 1 .
tlio I tv\o CIIHCH arc on tin- ulisi Ii to illnsH tu
\iT) u-BiiiTtfiilly 1'011111111 .mil I lit' jiiilxo and jury arc at ui.dentand 'I.' Weddiuvn" and l'litlnl.i' ) N lie thine lul"r'hl"I' -- -- -
J.K.M.MHI'IHrK.; 11.1. 01 '.r.'II..rl I 0'. I II.ln I II 171'. tr-.t: l : 1'01' .ti'ACOSTA
dmkit. bin peculiar I 1'1""'. The' fellnw will III'r-\\t )', we don't hue tn huh "'I 1 t I I'. oileuica.h:' Fromlore i '..lIla lullult : :

fh'ik Circuit ( '"1'1. Thin terl \1 1 bf H pretty I Inni,. onn IIMI .lU.iln l.ai l l.rouilit' up for rid at the priBcnt Ilieie, fur liiHlanie, aiv lluxe 'beatltilnlwati'liuh i I I IS: i'f l6u'. hair H04'd(its I'' ,. 1'li..lj'' ,

To tint ,.ll'r.nf Kni'uinlii.l: unnnt) : I Ihuo connl.lcl.ilile; luiiiin-Hs (It 1 lie lrl.acl.l. term nf tlio criminal oourt. l'bKI'I.IIIIO., 'alit, r mid! nii'ki. I ti'iilveilhinj 1 (rt l IV-. I IIOHII'dtlHijt I ( I I -
& ROURKE'SMAMMOTH
1110| many 111 IIIH| of K.; .II'l.i Kim n ill i'IItl.-I., and. "a, Imto 1 lie >< fl,.
plui'o lil. h.r.,, uml Mibjrcl to tlionrtinn S. .\? i h t I in ('old )'oii lonlil think of Ih.-W N"I'I: II"'lit I I;, : Niw \ >'rI.
of tlio Di'inociatio Illhl I'liimfrtHthoniiiiiiutiiix : I a. OI.1 TllADiMlll :oIW.\\ \ 1\\1 11111 hits I HelP Certainly, and I:: II I llcpti;" pnund.Kl'iiii .

> (' '"V'llol fnr linniinatlnil to ;1"OH'M coricr.Almlrnct SWI'\: IN.; ..111) .|IIKMI., ghiarutut tOll. ( Mil)' 1110'I e iiinte| '',11 I.ml |I"I :

I'k'flHjn, i rlr'I'r"uliulh.i.i.' I Clr'llll'\ll't u nf KHi'iimMufutility 1'1''' YtutICt'lft'I. IIM '1'1. 'I 1 lie l'ill..win,' I 111'n'Ult,' it li itt lie.ol.S.'r'I the t>No 1I"I'lr.l.cl'10:11' 11,1.I ) "ni SOC line the} gI<"|V Kane X "")' f l.7i. ,\l'IIt'11r.X nominal: : 11'1\ 'inel.Laid N''t.. E'I':: 0 FURNITURE I HOIISE 0 U E

mid
"ltyill llI.I'I" etit t'el.IO"I.I '.111 l IIhllt en. How ill' Jim .11'1'|'"'' HieK -' :, ) C |1111. : In Im. IM : -
Clerk Circuit ('null. 'I I riu \Villliimn I shituitroil mid 1 n.'hlin.I ,
) ; ay and 1"Ilell. fnr llnlv innntliHi 1.1111! '''' '. wiitiili ;iI-It'.P Ha1! that it nteli I I.. (. 'I.' '. "lllll 'Ilillll tills .>itl'\'jC" I tlr'l. I' I _
)
Tlio fiitmU nf I I.. )I I. minoiiiice f..'.
S 1111' Ir.k. 1 .tilth, 1 I"'4, u a- h 11,1,11. Mr.C.1 f, lnin" II) |tit family Inr lucy are eeit 1 11111 1-iM1 1"1'l pnund.
Ii an I run.liil.ito for olI. Dlxio lire it Iii '| mid glut nv, .111" I Mackei.lU.ul 1 I ) NIL I *I 7.sili) ',,\lj'I'I : Furniture
.'Ink nl 11..lil.11 I .r KHfniulilii: i-ounly, $). 1"llr.illl it,'} "I. V ic.CiniHUl. h fur Ibo 'I coil itt FR'- IlJIVCH 1 Iy 1:111 I I: time.en, the UncklnuU ur<. Nu.2, *hii.l; 11(11 Iti.rHl; N... :1 i. | l.'i.lii'it| I:..'.uau. of All Kinds at Bottom Prices

milijnct 1," uf tlii I iK'innciatiO, the 1111I1'r.r. i u-iaclH entt-rnl and leading everj'thin,; n.iw 1'1 tlll'. KOIgo xlturn' H.ihiB I '11.UI.I'.and kiln, .n'conl;nIn( ,

Count) CIIH'II.II. 1.111.11'11.11111( | mid CU'Hlj di is- ,'I"lll'd. then' Ionna0'e mid the \ .iitiss .I| I tutu 1"1) 15 H.I)' they' have jond Ii 1'1.III1, |( :( \ .
MANY IlkMitAIN. ehuuitrad. W'I. I 'h" ..'-II I iianilNew: Kline\ )' 4-'d'( Fine, 3lflltimnn( (l (C'OIIIIIKHI) ( Fiirniliirein Kiv.'iiiss) Vjirfot.v
11''I1; hhipped : i lime I 11111111)t 1'11 xet I'nf thene l 1111.11' I I :.IV In I'kriiine : Lu i ::1 i7f,
TO TIlE: DIlMtH'HATIO) \ OTK.USKSOAMIUV : AIIh''w Jllhl..I, "IIIhn'l, |"i.A I. ; Choice :1.
u. <1.1',1'1'1) hWKIvl.llFMHKI.H.. I injiM and Hiinii nl tUtHu line, .triiu, and 'llr -P..- II "', I'niiimnn ftle In '.. Cliuit'"ejriip4."i AU.ii I IM I M..ITATA:
: lms'v.'I'h .(bur"ll I I, thi'aa'rdariy enndui'l, .'\ N.i.on.N.. Tuun.io., | A\ toiinac.Knlcre.l pull, h I down (itt a. triii4 ( t. ''Hie all .- II:.ltu'. il I \.I.r rl"T.lI.H'llllt I : JOIE: WM' 1

,,. iimU'rHlKiii'il Inn I inn. iiiiiinmii.'iil Cul himkl'lf itt i thltkl W'II"lt.t .1 I .Itl. thy l'I.h.l. $ln. ; I I II 7, !lb Uj. enmu lure |.'1 tilrliUD \11111t.. r.r) tiling 1"'I-I.III.al... new :a.. tnii i 1:1: : H >r.Mi .\1 'JI1; '. ;'IMKNT.ui ; .
IIHUI'Ulllllll.ltli l.irlll.Ollk'l'l.f \ I ill uituuat, illHolilerly dix- 1"1'.1.I I""ll f l.l'i.
,1,111.
.liiil. ,'. w"IIIIOlll.\II I I)' |..ri' i'iit the I f'l-t Wlllu I leau-il in 7l OCi 701 III 1'. iw.ioola lut \ .". ) and iniiilit I )', nut' 'UK.irMindv.: r.lr :i'>i'ft'it'ii! >, 1'1'111 : i Ii'L1'l.\: i LLY1.1.. ATTi\Ti\-rTiiiii: : i :

4 llIr "II : 1111"11. nf l.'lil i.M.VCkor lA.IUI.' :'". mil)' In Htrin H, luit III \mlins and IHIW A''.u ill "X", \tllnu I 1 l.irilie.1 li'j-! to liKie.rune 8'0(1OF W.\I
1'11111 ruUcil iH'iun. WIIUnniK I I "'" and tihiti. \1111 ; ) .. IN : .. :
1.1. Tlut. liou> 1'111.1 .II 1,11; i"a. I N $. t-aiM'4 anil go'tiri.' We niei- uuttarenmplete ) \ cllnw (l.iuliul; i- I.. liV. I Iii 1'\.1 TiE \ .mESHSKS ;
,'ril. uml IIIIH 1",1,1 1 I" UI'r creed "I'! 10 f.. I'I\I YI .Kt. K"I I While .'..Cit7'.en '' \\ble "c in 7'e. '
the t uml i. i' will I I I Imlililmwlf N'CHvU.. ronn.ij'e.: Av. toiiniiKf.Kntind all h u.trul tug up 1..11) far Iutt.h its's, t'ollee \ Nl W .-. I luIf .\1.0 '11 : h'I.h :
| '.tJo. 'lt:1 .1
1'l'el"lIt Ile. "llr cursing and YIII 1.1. il.I.\\ : 10 ; ; \s i
ollbl' Count !ol rlal""tl. IHlllltll; I "17 for 7..Vi. An for ," 'I'onil.ouiincB I ., tP"1111 )1tII 111 lJ
MllJ1 tl Ilio iictlnii ( ) : lit r;i.2h 1 1 l.u ', and 1'1'1' pnuii-l.. -"I I'.ain i are | | rirhi. .\'VI.; .\ ; .
('01 V'III1I.I f..M. Cleared 70 tiO.nuu; jlr! .\1"1(1'11'( ban: tlii're 1"1'1 xiii'li Tola.-10 Market 1 klemli., I tituu hut'Ill ound14f HiiJ
'Jiid. Tliut lie ij.ut nnro lilltil tint Iludi-i'ii'k K'Kl' i'r, anal uiasuuttitiitg, 11'1 I '.' -JH,. tnit-Ht line : I.V I'AKTiKh
Ilkl "ltNIIII : lu j".II..Iull( rji- tu I ; KIO\I: i TMI I-: .
1.1' ily ,:H3, or \ ihti.dtti. stork. of .- iMnU. nil Sue IK miehu Y win, HXIHT I ) : :
I I t tn U'tiioU i \. II Ir freight. t.. tl"11 '. rlH.X'I
('1\1).11111.\ itig cunt! lined.MulU \ extra tine" :>7e ti >c, MiH'kni-J.V: I L' C liic, 'oTlmITEI
blniKiirlan iiI. uuu'e uf I ,' wav truni $1.: tn 1; : -jo I
) h'll l'ti"IH-llllh ne.irdin: In (; :
| 1':1 i'iuciiiKroui; : ITIICJIAS-
I. kl Hinl u.sitliti uall\ C.ILXI j1'
a '
1 1.lr'd. I1.lllir.l.ahu.l; ,; Tbo i J.'llrll. Cnunly t'I'llv.: t 111' ,lt. \Viu' the li.iliiex. aetually rr)' for tin m. .W haI..y"k' I ->i, ;.leeurditu' to prnol I$ ;

ltcis1 it'1 hilly, tlM. inilleewill mei t al the City hotel I ii l'ai.sit., Hut they rry hunillIst for thuhv U'atitiful faunemetriiii'4 \\ .11'11 I fl.:. INC KLSE\VIIKIK.: /: ;

N. C. SIUtKKL.nlll>. Alico.Moiit oiiii'iy, abUHliij and llir tut-hu. colaVediuMl.iy! l l'l ut Up. m. i. mis, t tEll: .INI' MKAL.
.
; JII'II ii utti lluwUthalv \ I.I. nUtKU I; > lh MAIL I W1I.I.1
Wel. )1 : : ;. 1UNMorris
( JutigO. hug, $2.IW.Cbuurlui. J. >. LEON \ IEl WHJ I'I' i Irn
l ..nly N tutu hut III K", we liuvo II a.triilig fnreenn b.l1 no" dn Hun "h'II I} SH. 1'ir tMi lb ., tat.
'bl 11,1'roiII,1' 1111"1"1' Ilinilliial.'
bo u ('lulllhll. t'I'' 1I1111111uI to Ilio olJIi'e WI'hl.tl. R.lultl; 11.llhl''II. Cb.iiininii.'IblH tier) Ibil' In tliu I line uf 1,.lilt wink and 1II.t. I HiwlHU'h |i InIN '.' 4 ol j.j t 44I.
'\. niadu t lie n-tiu-l ola 0.11--11'111\ \l Ili 2 tl.OIUIt.P
iiliantfolH
,1 Con nly I lu l.y I II"u'ralo 1'11'1) 1'lill.r"I'llloUlr. upon | jeweliy uuikaml bt: \i' mad Miinular eiu-t 1-.lr?


keatuihiL.tCl'Utth) >. llALLMAhK. 10'1.111 dUordcrly' limoi', Iirj-'u nmalit-r' of I Ibo ".I'I.lllh.lt preeinet. aiitttluiti. In tliu pilee of win..k, litne.1. .kin,' h I )1.111.1: anil niiu l uliul bags ",IKi; 14 -
(1. '.
)
".
Tin Collrfliir. $10.Wi.. kit pin, a lair I Ihl -e -- 1.1;.hl.il,. Nl \\u ijiveii pitlt)' |i.ua.tulrl' ('urn- -ii'.ulv. W-",, ". I.I ,ti (.., anilmKulMic.
'I'b" 11111 Y rlle\l. ol .t r hut I 11.I I II'.t1iiti. 'tllll''I. ,1la.1 IS CONsl'MITlON IMTIl.tHI.l-:? Ian a* liiijniii/'in H the ixnl 'm..III..I. "h.Iil' : WII., II', I toI' Dannheisser

lrtu unimmicn Ill an u 1'lllll.11 For tin pmimiM-nl I I "llhllll |KI. Muliou r"rlW UH theIr work., And no tin.in.l; wuik. II.n ,|iii i.I W ,I in I ti'iin' si,,,, h'u'ih.nut'lti.'i7 ,

olluie nl Tux Cnlli itnr for CIIII of Kitcuinliia trinl dcniod.Ainlrtw IE..adlbe, i fidlnwlni" ;: )t r. C. II.I MonU 1 !giaso. bruit e')' "". And }ou ni)' )'nn .1,"', TUI'' u s2!.! .t i i i I l i ,WI jI'u4h1'ItI ':'.'HU
to (lii' iiction of "\\11" d.-wii h with $Ili.lHln'; fl I T '
1"10 .
mil'jii't Heard, \i ( a pl.uv kept' r..1 Newark. Ark., kiik: .
1.1111 think \\otth while h.iully tn a.hi IM.eaiiiw .'

t'lallo Coil )toiH1'ur tltlll.IAS.\ IltI'IU1'.. tUipurpose-. of "II I Il II/) $.J. .'110 leiuitU'd. AI-ki.-i-kHiifI.mii:>, mid Irlclid and hhNI('uu i- }uur ft ire 1.11 HO many altI'llIO rli.; -- Palate! [ 8 Saloon and Palace Barrel HonsH

mo
'
# Tux Cullfflni. 1'1 jirmmuin-iil all"lIra\u I 11.11)III. how do jmi hpvll, I your naim"

The mull'r.i. lKtlntli'l i > UiniM-M: an u i-unJU. KVIIII: Sluik, vUit.ii. I jiUee, kept fur the MUII'lV' Itecaii' taken lit. Klug't NI'uIMwotery M. I :) the Jeweler' mi I lie .'.010,1Keiy I ,

dale fur the olliet' of Tu\ I'ulkvlor of K:. puipuwof ilJmliliiij, f'i.iis fur CntiHiiiuptloa, am now on m\' : kilnwn No t. 4 I I'AI.Xr'OV yiTJtKT
,
one Ii" .lu'ioil "ul"J
WII'f' i.'I
vuiulimununty County, .uIJ'CI to tilt'' arllnn nf tuuiHiiiucrJIif (i ). .Audrenk, dmutf buniuekk oil Mluda.) third butte, aud able h Id ovui ki-vr (lie ",.1 )' unHilm I uUnit It. i Pcnsacola -. Florida.

tIU'Clt'OI.W. II. DbNXIH.Fur with o.tuui l.th. by dikpo.lii. I I.o"J"HttivJ ., nu m)' (.iniui. I l h the Ihll'.1 ine.lleliii' i >erIU4i jl".1 r I hKi.r-: : uidi.tM'rufk uiiWhiskeys "__
*
fiE
Tat .\ ..i'Kir.Tho aud inert li.uidiJ.! ). ,IP. -
ol C. t;. ',. iiimnuinf butte J"e. 3ljhuhkwiiit. IV-cajur, oluo: sit> .- I Wines
Hniinlics
Irll'II. JllI' \\ ben, )ou want In il.lf. tall 1111, \111II.r..1 It i (Jins; ('oitllals /'
Ikt./
Hi u clldltl'r.tTI'"l.ot, mil.ji'i-t DISIIUCT I4IIH.K 1.0. (J.T. S nut bt'en haIr I Oi-. h 1114's :.I I ln. .
iKnnwJNuiuiiiutinjjCoiut'iitiuii. : 1.lll und 1.1. inmp i ml -
the lnuuinoiu rnunty I 11..t"all )IinerIiI WjlU'rs
lukteillnlf l IIIMl (iiii's
firConiHiiiiipllun I woe hi In "'lm'Ma.liI.I'I.
(AbmUoil trout ixivrvtitry'k ) II h'*.) ciner) and gel ; be Uauliuuof cilttiU' No Mercury !! .
(1'.110 J I tun4 'r.ll.h. W.I" Ihll up I by, tUMlorn. 1'11.uml ..miaM' . I. I 'I!.' i ,I' ..t.. .1.1, h.1.-ut.. LII 1ktI.tt.. \ I, ..
jris \.1..1. Tho ll lru t 1.aIgu No. a, 1.1\.hi. r., 111 i oinpaiiiei. hl.ur.I.r> u '' .uunlhi I pr 1 l" .t 1.,1 I , 1..t il \,
al .
"
in of Try !. '
'I 1 bit uiulrkiKiio l i. I 1'.llh.II'for the lu ll j Unli'i rikJiu nfVarrtu Lml, al \1 mm Uft h"llb. I. I I iiikuruiiutt Ig'II"') in I Hie city. .1
Ir '. (-i-ouuly', ;\ II. ample, 'ln>tlk'k frif ut I'ren-ent I'rni "tore.I.I.KOTIUU No Potash. 11,1' N .r
olie.01'11.I.r of the iHuiocriilluuiy lou July 4, !IeI. Culltnl t> order l hy W. i H- J j'vt I ly \ I"ll fl1L&i I )
III Iclll -------- ._ I' v.2* :
.
""" lU'.C.T. tutu Ilvt.o Ihot.l'I'| ., .
:
\ Ih.lll. : $ iiirrr.is.Tbikremedy : do IK : Mt hOC r.inim.nit r.ul"i- \:1. -
1' )t. Iitticulir.
of to preside. TboiuviUliou "bl\:1' Or other Mineral Poison '
'l
nymmik
,1.1 'I''UII any \\ II. ti Iviiiol.l .
iouell ik.l.oo ballon.
'
Tr In U'coinln. 11101 I11.1..I"'I.ul.1 1"1' )" 11 egg l.b..I.h.I. )1":11'1'
County .
uNr. W.i*
.eol'I"I I. U.
,.
a. ( nettl uu putthitl I ineiitmn. -- .. NMUK'I Rrmerij nui.1 .x.'itulv*!; Ihl'I''r| I MI.UO .
A Ure nuiuhrotiie rd.ud.of Mr. W. Stvuu of the ,111 Lnlie w'rl 111'rtII'dbyUdelgat. I I, .. | <. \\ lii .
hint Iron and HfU.tl .II..h" ) x7..OO"
oiiM.-il, Itilur.klntf lunurniiee A i ItO : .
lia < a.
A.. S. W | -|- )m>f 1"111,1"1.blut hut .. All wliu > t..tI" ) Ilt.I.li"I'll"il'l
: .
U rffctly IlwuilM U< (1k 4 <>i'nt
) lnu .
kuowludto or UHIM-III, .111 IIbolt tnn.awUou tln of ..raise, A )> .v.o
purei
I, k.uutf kui|| ( b.I..I..lltJ..1 r.ru\.IaI..1 Ih..Iudl ,
wtduouitt ty II Ih ktk"Vntn ihn worbttkal
Au addr.r uivuii 1. \ tiuly
nr l'.u.rllh Ihl, tu pUi'tUU WI. i Kuaruniu-i) : it hIck| this.ius- I on ( AM U) CH)
', imiutt bi tb.' "- ,ratio Cnunt) M. ltItoduu, Knd W. Byiuouk 1'.1.1.1.Tbu \1 h'h"II'I'.II.I"I.III.IIII.| !! thll, o\'r "I !>.* '7 o''r'_Io"k. BI .1't ( NTltY THADi) : A $"Jj'HENRY ; \..,
Uuaiuntlun u a t-uudiiUte. fnr tlioWlloo ol or the ttstt'retAry klin it'd unIncreaw tudualltbiit I I. claimed, r.lecliic bit I. r's miil ,|j.'ihiurtt|| ||'iive Ui'H |'rniiipll, } paid tn 1.,. ..a if. .. .

ol II.urc. lulj't ) of thri. iItlgtlt in the .Ii.lrl.t 11,1uu Screlui&.4 dt.saa.s bprtIuiouIutuai4s.ut
01. .
Cr tl.1 "1\11111.' Inen-a In inaitubcr.hhp of H7 ') 5, \t ill reumve I'lmpli., 11.111. >uli 11:1-1> 1 .bL 'I.. ftajre ".. C. CUSHMA1T

.uUI(11..a.ur.r. oftbtt routine bu.i- 1 II'IUII.1 other adei'tlurw raiiMtl ty Im. ufc4 from Impure H U now pr' ,
1'Ue uuiler Ixniil aunonui'i'* Hint bo will Aftvrllit It".I.o bluoil. Will tinlYt' Mal.uU from (hit. t urpeU 1..1. up malting I.ill. and : KrllMd \>f UiHUMkUof Itx bal lhU'Uul
a vaudidittu fur uuuiiimliiiii tn the ollii'v ni'M lint Id\ltol of b.lawI, and avkvlinI ; I'"f' kimU I ,, ili'iie 111 la llw tnlt'i. a. luala M S.noij
0 111111..11. ..
lounty Trvaiuri'r l by tint I'eiuiocrAtlcl&rty pluue ror the uoxt Iltllu;. l'bl I.OI 5) ittitI and pro>enl as well aiiurall M' I Ilarinl ":111..1,1 ul'h.lht.tll J"hl i .ul".I.., |b I Ilh'l. lb. ..1..11 ol 'w \, WHOLESALE DRUGGIST.Only

of Kucaiulila coUUI)'. tbenailj.iurui.iltu meot lu ChlpU-y on tin- ,! fett ri. Kurcureof II'ahl'I. ( ouklipailuli t"I.1 I I >lr"l. 11i-Itui 1 .I hV* tus.,4. A. t 8 TO UtOI", COfl'Bl.iO. .
J S. LKU3AI Flu Hi'- toil from I. .. r," I... ."I 1Lttl 'I
11'| \Vvduokduy lu Octubt-r. i isih luji. I..tll I ry tile -- 5I M>". .. CU .

Fur (..nt) TrviMurvr.Tuu TUu 11..1"" wa* iuU'rwilliij and tin* tem. KntIre; ..all.f.l.'lion rl..ltlu..I.% nr I IP You would 1'1)1)' }'nnr ilniler .and Bimliu. Ot-Wllllo .*.rl w '... '

mvlliud many frivuiU ol .uimlo the I"l iiilli'inan|iul.liu, tjLrItiU Unit d.I..k..bn''!] mucb zeal and delernnii- moue)' lefnn.liil.,' at I'rtMi I'riet-nt Ilru Oil) r.Mne.tit "".11,1 l.'entiill, I*.,(I.p<'p"ia. u..tcIt'r'i .. .Slu"alo"a".*,.| ...a S,f..Wll.. n r''tlt..thuu.bu.[ bov j, : Wholesale Drug Establishment in West Florida.

lb,'y will work fir the) nnniiimtiini of ilr.Jolm u I inn to adtanet t'l Hurk, o( IMC nrdfi. 1"1 l.tl 11)1'1.11alI"I.| 'b.y aie I i.W.1..us.Mah.urh.AUD. I

W. r'l titer a. County '1 n'u.un.r.t'lninl A rhll >otenl tbaukkva4gmu \urimjjd'e lu IviterMru'k----'urwry-fnr r 1.1'1t l. i.iii\e i Tiie I tor I'.) a.lth.iuu' 1111n"II". ".. lb..('.40... Ti.uC i.I..81..lt.'l Dm. 15 IM I tarits ukeo I 'I: W tHe 1: ,'ici I:. "I 'iiiLg: fltI'l.i. t'U'E11.:

| fur exteujed. t'I"II"Ih mid O U t'"ilinn.i II"I' .11.
) 'b.l.
"Oll't.I.
1..nr..r. .
.. .
The tt)1iu3r h'l.o.I. .r :. JorJ.m announce lu,the gotultig Ihi1 lUeiuU-r nr Wairunlml h'tu Trtta... I < tbuii. gild :,th ifUl, M4d 1 } .1,11 r.'wdy J ti I 1SIUD.b..ta.s. l Ii -I, 11 I I' 1 1 I ti-----

blulla. C.IIII.I', tn fnl.thiaolinu I iI hi' tltlri' nlfliu nl e IN' tiC tuttrtaiu-iu-ut for the \ hit At 1''\'I) ."-' \1"1'11,1,) rhtpurd' 1\:, ugia.I. Ta. B. I fl iK fonJrrljr, lh w uf SUMS Co d.n'siii.h.'V. I'
,
County Night hO.1
r.a.u..r.111) Ueuiucratic: Cuuvcutiou. liiK dfk-b'atfk. TUc luU.ll.-ctu.it fi'&.tvu. su.Lbr at buuu.h. It I- tInt -- kn'l phytt'L. .>C X. .1 n."i.r. ,t, I H S I IEDICIfES I } S G dllEICALS I
WCI5 ?
t.CIUIt11 i.vs: AKMIU SVI.VK:, Ark loiiw C'-'f' DRL!
lb.lt lll : .., : ,
; r"I'rw1 exeilleut and lint refit .dnn-uU ".Iv kufemiuluine yet Iil4dit \ rIUIIM Ul'I hM ft a. S. .i w.>l :1 I I ,
TUK wuilj foriuu.I'.ruWn. rvcumoiea I II la .1 .all ill- ,
Jllklk or he, l'I'al'\ but the 1"1"1 ui m uukurp-Ukud- .all iul.inUUduordirn.. It 01111. Incur .SAL. > K lu tun 1".1..1.,1.. ..1 :

'Ilia uuJrn.i4iiwl rii, itfnll) IllInUlc. We iro MTiy lU,it wikut i.fkpiof lorl'i.l- it" Opliiiu or J/plll. U.tgne the el.il.l Hire.('I".. suit lbl'll.: '1'tl w. akv* a. ytrinff a ..lor, chl. i I,'I'I:. I.IIUT.'I: :". Ci 'Ul:' Iau.1 : .
,
be fur '
will
be lu
that .1 """ r uc.1kkl lft \ l.n.l'i-:
ltI' t. lull ii.i/uru/ uua.1u l Hoped liuud, I liilUaiu '., und, ,ill> .0a.,1 bUl \i u.i 1 : .r i i I' ", jj i.o.'
Juktiueof I't'.ur II cud ', tlii' Slid the j'UUifllUi'U itt tInt wluutv* tu ''I/'I.l'rl.i e".t. I.I.I 01' > |ulic4.sus.vUiba.lSc ? Illp.. i uiuev,, r'. Itm-a-Urai ,
,
..r uitmbia uouutt, sI I Joliu bepa.rd. 1Iruugi.t. Krui'U: "u", and curt's I'll., ", % U hi.ti vbkb* Sill{ mail j in: .
Ui.tr let U'.ala) 1) "UI .ilh.c ._ ilIp0e.lifl. J' '...1' .hosiJ hipusAiu.t IIMvi: 'Hn nH ,'I' I" : .'." .
ubject I" tint uilinu nl tint 1"I""r.l" flan't Sleep 511'bt.1 .I. (itt '.UI -.Tlt'I'J. ur uu pHjr rtMU1r04., | | it U IIu8fltt.tld i" ;UMK! iklMilk.itWa...:t.C.." i : '11 <

Couuty % li'et .iii.ni. li..u, ur "JlIYXII MIVKIJAI.TKi: : > OX
pUnt i B 1"1 l Writ : IH.\l.ll
u tIOU.\ uintiey r.ru.\ lift nblory of > and onr \1\\\
toIVltll.JOUI. K'iluMii|$ All ail eit. :.111.11. eicipl wberv tlieit' trie U ''I'"I per b 'x. Kor aU I bvilciaa vlll' atltL* .I!" luu., Lt.it.r, 'I "h.' l'Ui.laro' ..
I for
1 1 0111 Attbuia 1'.1"11.1101. ) ,. !' 'nIt.l'lan'llXS
WILI.VIKW, 1.. -Jii., 'S'. .udlll"l nitWit iim tract au4 u iwiuul, itn- ru I 1'ruj st.t.k.4 Cuoihio "i .UI U..ucl.
( a "I"I. ,
KDIfOB ('oMMUCJLltcii.c: aUIIOUUc'lmo toughs, a. l ijuu \1'1 ir) .Ackt-r' 'StI.."' L\U: t'hIY ( 'hMlML'XthII'. IIOTU J.\'
utbie Ic udtuutttt' or UH>U apujr- lot Mi I.,
a i a C'Ulti0ll' ibc oltk'v uf J n.t.ici' ul tuxli-di Uvmt'd) t i ik tut'' l lieu. prepam- ) tl'lr tJ. UII.quiul, UI'.t.1 lu.ul' '''' A.ti.I a tUOftlWa BWIFT AND N1iIL'1'.
Tai $ .
the ."..10 0. .t Ju.iuliutrkt ( .Illwll&'ount1lulj''llo thou u fur all Luug Truubk-k wild LU 4cuarautev II'a Hin the papi r. .1..I.'r"'r..I'.. nut trkwo .1", i.,., Oa. It lit ,
.l.i ILIUM ,
tu. aetl'ti of UOI to rviruur .I.u.t,, .uh..li.w. ut< f'I'.II. I ue' but fir l-< t.uuu' 'I. inAicldvut y". 7M hlroiiay J -111' CNKU (."- p STUbL'
: } \ } Muurio. nod Lute i. .I'Jtr (t.U.AS
.u. 1llivo at lo uud ctut. i\ | wntU'U to&hi tA' '. '-11' kSkauBllUvl

UIWUIU" tllut)(- J.J.t'iLuw. J.bUlbl'l'lt; Ilru 11", t'. iuu-ttvi.' UI"'II c..lra..I. ,1iU I" Ua4"1) I'E': tIbI..t sat t;' .-1 1101111)1.


t
I