<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00401
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: June 20, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00401
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
':'!o' .. .. ."' "
;,'i' .'

p
of' ) I

I : .
z .
--- ,- Y J .
- .
"/ f I KOT1AKIXU I 4J/llr/,i, llomc r C'OMMERClS, iuhs'' rllitfw li un. PENSAfOLA 1 :11 I\ ( PAJ I I J lii COMiME1t I I I, j ADVERTISE Tjt tins *


I \ .tBrlo,,,, .,(!/ Ihel\.drl.rllldll" '"'''.''''''' )' / : i, J" (Cl I ] A\]] j. DAILY ir .\IAVAVH COMMERCIAL_ .'YO. I ii iiI


'. : .
..
: -' ;ir:::::: f

.

VOL. T. I'KNiSACOLA. FLOK1DA) I ) \\ I1} ) \ EHA) Y. .JUNK 1 20.1888.( l t; NO. 102.( )


.-. .... ..
---- .
-- -

P.1on.oor: tLL13113Iarno1it : Administrators Notice. 1011111', ('w.. i | i i-i'\<-iiiti<; !im>; p fir'lliug} jn-t- now- 111111'q

--- 0- | 1\1 -.illlllll'l' l.cailci1 : ill"I'I: ilrjiol |r-rAT CHICAGO. I| 11. \ ''Ii! ill,: if-r.

i Alt ,11 -mm. Ii.uln. nn) ,,1t'\I.l t "I'i ili'iintiiiN. \> ui ctialililn1nt' $ ( 'unplu-ll' i.t.t t '""alll',. ij'im': nf lV'iiii I 1\8111.1.\\
'I, ttll.lt' ',' \ \ U ,111'0 "",1..1 I l 11".1.11.- 1'1 l lM I ) .
HENRY HORSLER & CO. l. n I I.< in j. ilt-r II" .1. .in. 'hi'iiliV tiinirt'il.. ; 1II''t1l\1h'r) 1 hI' the South KlnihU. lull J I .r..:ai,.\In-ill( I''"' iiiiitriition hall IInN'l lifi :! )
t > l i-i lit llit-ii' t tii', null-l.in' t witli.I ,
t j I mail four inilr otilli ,.t' i KillH lni uhhthlul'. i ii'i'\Ini' I.. I" .1 I. 1'111'1"' "I" s.iutiitl'ly
ili't.i iiml nil il.iiiu. uiiil il
i nt 1 ) i 1111111' : I.*
\} ,I' I' i-Kil'lur-i., lr-'iiti-1'i, unit,I ilMr.Unl" rs'at.1 I/1111'1', "' luH'll sllipll'll! 'llM-i) |hit: TIII: itri-i: inn % > nunN 1\ I ""\ tin- M.ili-iii- \ii i, i 11'1( il i\ .
KAUUO:
: :
i 1Ii.
: iIi.I) waul .",t.,,,. \\1 i I li Ini, It'I il lint |! IIIIh-Illg "1'111"1111":11'1\" : '.'."iiKi\ -, | >. vnti.. .
I 11'1' K, liu'.l,' ,n-uilli.n. 1\\ ., or. until ttitII > ciami \ ( << 4).W: I l 1.,1\ i ii : .iliig' \ ti1'si: IoNllllllr"I'I', t '''

SHIP CHANDLERY AND SHIP STORES 1 iu' In u ..1'. I. "I'ltel\"Il':\ 1IUllllt\I') "r l'I'II'Jr": ''. : ., .." 1:," II !.:: n. .lIull|I' U-" IliiMtulul.lli 1.llIilh l.tiiig' [ I"'IIII\II'J

,1 V! It-". II."f.O A.ituituii.tiair I.KMl1 "' ,, HOIIIO I IS t or :20! ) I II.UIT u i | t't.gu.t 'II'" I ,, I I'ur li.iii 11I tiflhe i III1i..II:1I, : .

1 I .1 I t.< II. II' I.KAKV; tVnit. 'I he H-IIIIIH on .'.liim| >onl* < li.*\ I'I rolnliiillc, .1 i .

p- AGENTS FOR MAN !II.J.\ \KUI'K: ) ; I 1 ii--'ni IUl:. Ailin Ii" II'UM nlolniliT.&Kit; I in I tho main: I lirrn .ull"fu"'I'u'lIl I I : I thrliuliontioiK I I rioii\iiui'Y: ) : '1'11.\1'1'111 1. MA- I ::iS Z p.' m. II 1 n III' iknl\ \\11111'.... c :

mm'XII: ii: ;>:SIA; \I'.OI.T: 1 AGENTS FOR i ._ .:... tin
KOl'K:< ) :, I hU. : now an1 thai aIt'lgt': ) no\i) :: iH.r.i.viin\) / : :( : ( \\OI'IIt.. "\iiialhy| Krlhc |-p.ikr.. :

I'XITKD: STATICS: COAS1'C'I'I'( ( ) AM I II) II E31; II'II\'t'I\I \ TAfXTON() VKLI.O\V: ( MKTAI.AM : will l 1'1'> I Ineivnii'il more I linn ,li-nl'oM" r.lllll'l W"I'I"| liMV 1lui ityhllthhIlz'iiug|" '
VMM\ :,\
i <;o TO 'I'II IParamount :- : it :MAll.l.\ I'.I-J: :
AMiSKODKHC -(inlvaiil/i'il: a ml l 111'".. Hani" \ *'MO,- I" IH'Xl M'il-OII. :-1.\1': 1:1': \\ (he ..iiiitii'tic-, | l.nitih'rc) ] IJi: ) IIP. .

(; :( StlUVKY: AXCIIO1)( ) \:: : CHAINS\ l'l'l'l'II1'X) : Y.N. I \ \ Parlors Milton 1.1I7.1..81w : ( i\.I P.:. A. I'otr) \\n.IIIII'I\'III.I.1 I I i !lij. ciii-s\ o'hliIlW"I I i .: -

wIll return lo |1'1' II ale lid-, uml ihr :uiil !gi t'iti Liunhtcr. I,
NaiU, ::; ,ikc-, Slu i-l ami I llno' |'> I!Iron I |1.,1: l lPipe Ii. (Ol! Mclal lakdi! III 1 KxclcniKC I I I. II '
AM : : : II piaclii'c of his Ituiitrworiti
I lu-olotvlon" 1'l'\I' ( ) 1':11': i in : i T.I.I: :t't IM: i\is < '0\0111'11-.1 i : p.m.- : iiHillnii I Inlilnil I
,
) :Mil-el: li-a |, :Shi'i-t; XimISi.otus ,'
: -'OIC-
)( I I I OF) I KICK I:, : /: % b'II we Kiiini'li XcwII'DHOlltAl'II10 iniich t to t the H'BiTt of hU I lYioiuls iiml M v % vor ii ; IIKlI'I'll; : itii. I the. M 1 en' heilel'calcil! I ,
: MA t _
bif.A\f; : P I llinii'1" (O\u) 1 for' Miip'' I'litiomi*. < i ( ) In' .. the imhlio jtoiirrallj.; I lie looKifoi- rout i l'M I I. UI i i IllitI < i I : I 1"p.> '. in.- I ll.i.ii- ('\ |
('\HUT3ANimniMOATIOXrKOKKUiX: : J [( ) PAINTS, OILS; VAKMSIIKS: : : \ ,: TAK.: OLD YKLLOU") \ MKTAL l : I" //\1'1110! I (ho I liouiof i hin I ivloaxc! I'mm '. I hr, ui-lit-'t !I'. lliat: (dlirriiutp, : at Kirjri' I
"( : I ,
'( ) (; GHAUTS: PITCH, HEftilN: :: 'ITJI'JTIXI': : I I::. p.orciiTLVANIXKD: < I. C ) C ( ) I c t the, burdens of olHce with a lonyin' miy';l I ti i |IIPM I >III I :any ilolpjj.) : lo 1\11.\I't 1 0, I.. :

huts Ammunition I ( not (to he cxjni'siril: in \\onK Thocinjily I : ""j I'. 1II.-.I ,"'ll.I'1 J..llna1111"V- J 1
( i \ : WIRE ROPE: ):
SIUPAVO"' I\ )ATl'03ll'ASSiS :31 III tO, IIDIIOI-H t.it'an: olUro. \\illill I'l.ini'fi' til of t' l'r\if I'll Ihuik I iiiitl "Kj.,1- 1.,11111 .riii'mlmt'iil 10 n to yi\t- SI I ito :

N'ukcl I, III'aalII Pappr'Cartiii: |;<: > :SlucKKKMINIJTON : ( K!ICON'SDIAPIliAM:: ( I:: I'ltll'iil snl.ny: hiiutly i ic|':aj a him for I" ol :ix I UK' \ .Ii.<. I'lriHritllill, :Nnmlin ', i-oilVl'lllInln,) ailllinlllV I lo P\III"! | .* lln,' :
() : : ( ; \VlXMIEsTii5AND ( : : : ( PKMPS S)4111 ,V n t c' .
I I / (he 8a.t'II1co, 1 of lilt lari'} a nil Inriatiu' '''. I If I :III'. ,, I li>, k ufy't'i ill uhii'h It lcMiP tlei! iitt'q |I"> i .1
I C( )I.'L' $\ 1:1: FI.I-;: lnlnF.I: :
II.I! II. \y. .TO) I INS* lEI',1 AXI(> -; SIIIIKI I -- ---
IS: : : : : : : ,
.
I homo.i I :;.Vi, p.m.' I bar picsculi a fonnil: I I
KOTATOUS:( ( ) : 4tu1CtO'LIkIl'g: Mill 1litid, '4iove XATIIAXltlt'llAIJDSOX:I 1 I :I ) I
I Llniii
: '.
,
,
i I The variotHCMiuilii"\\ I ) ol I r'loiiil.i i uill [tTI rnliXt" :II\\.1.1"111'111.1 ) ('tIll'| aiiii'inliiiiMit,, l to hue ::1111'1'lIa'' i'nli',u lid, 'u

(1.00.nat; / I UAKOMKTKItS.'' : lioilcr\ Co\or }Fvliiny' )' STKKI5KKS.IKYOKf. )<: I: | rlrcl! Ilio follow, log otnVt'iHm\ / :Nov.t liI : il.i\,;, ulti I nni'ti. ill :lln.i ::: I i.t nii-i'l 11'-,1:1), : )' I III:,) In'' itirrpls\ iI
' I Hemp', TJsiiilar'un, Cum ::11111 I Tiii'k4 \: I ) : .' )l I1X I )<:J PA1XTS I ', ('nk(' ., .I'ios mill SlIIch'f'IU'sI : all..II.. Tinmil ..I' inlfl'I"1 *,
ni.illi I ? .
: ll.i nmii'l, l
) ul' (r.ilifonil.i!
CIjINUML:$ ) ( ) I ,::-, I next I : Sonatori nml tilt'ill 1"ic Is of I lluj : 1' m ) >

Parking.: P.AtiXAI.I.; (; : &, I.Ol'DSPali A :- i : i l.lV./ j I"cgi) slit I it I-e, one "IHllllr I j nil gu i', om i' liiin-1 Irinj,, 1I1"f'I' II...' (1""i\I II'111.' i \I'loli'-N :.l tgtiii'l llii> aliuliii'Ilii.ll'| : i

MARIXR OI.ASSES, Ship Stoves, (Oil ;anil HeitiiiST ; '"Ill' 1'iii-k: ami Snatrli !I'.loc: i k", I Chas. VoiiMati'a 'hi'l ii ill', ono tlii'tilt, t t rU'lkonc' 1 i I Iti-asiitci\ :\ I', \\ (I'ltl to | ltt 1\ ;:1.:1: lilt hilucrn .ht- :aiiii-inliiiiMii' :ami nn>\t"t louilii 1'1"1'11I11I11 t

TAKtM-KI. IJUt.RIIS, I IIJ\'I''II) (jail I 1"1'--1111' l'lcI:, Iloom i ItnlK-rx, 111'''""' :ami \\' i-i'. i ii I \' i i )< I nl, ,i, in wh.I', )h, iii-iiin: linns In III.'olIittl'itte!
()VKS.A one a'so /! or, onorollri-lor! : ono MII I \'t'_% -
81111'1'IXOItTlCI.E: COPPP.K) : PAIXTS, MAXACKK.:!: 01', niul ono m |>'i'iliilrinlriil$ i u I I ofcilnoiilion. : iMiliU.ii: : M-I ) 1111"1111.:1111\1,1.\1)|.! lo I II loat'n. iiini; 'iiiliiu-iit in .pinker. l.iituui \ i

MAMKKSTS I' I COMPLKTH: : OKT.MKXT) : : (OISnappor ) to' TAIMi: & WOXSO.N'SUAPK ) ; 'I :!\0. :3<>? South .'nln' ., !Mr.Mlnl I ). Ono) jii,lirc or iho ju-nt-o; :ami (the" I'lhtT ami. tti-riih'ill\ ) iin.Hillaiiii| ; 'i- ;"i'. ( (II iuIit 1 injil.iri-: I ll.inii.lnl's ) 4.iniTlIni 2f

ROOKS AND SI..11'o 1 :,; : Linos, Ionk! ami Sinkers, KMi : 'NX, 1..11 I 0111' roitniabie! I'or 1'/11'1/ jnsllrc 111.1111'1 i lni\ in' Mirir,. la'"IIIII'" : i'. Tii-il.i: '*-, in-.litill ",,11,1'1,1)! ill 1'1'111. U 114 -j

1.00 J.lIIt'IIII'oi.IIIll.'l'nlXcl'1 : NKW .P.XCI.AXD: : \ -- -- --- .-- .--. -- will I I I alio \to I'loctcil. l-'ho ("oninil I Is8Iolll'I' ronu'iitinii (lit' t"it,iliitg''; '.. up lo Ilii- ili'illTil" : I "-111. lot| i.nlrr., JoliiiHOII (ifNi f4 '

NAUTICAL ALMAN'A S. ANCHOU J.1jIlTXH fclDH: LUMITS. WOOLSKY'S.)( : :> '1- (I'I'.UIIU'T: MU'll( I'.Yi:1: :!'*. I i !) 111'010 I lie' appolnti'il i I I h iy I Iho I :'ovci'iior /hour! at u hit I li, 11.1' [HIMT' | l I. )1111 Inlu'lcuiili i \\. y", l, Irlu' \\ il in I', u in. ,

.. I 'I 11..< lit .11 l t '.-,,11-1"I nl I il I'ly." 'I'iIII"l'r: ( ,"- : liom, rn: li i-onnly n |11)11,, I Iho 10roniiiU'inUilion l'll".- III"" |tihli-hcil. -i.I'.1| I .;'K> p. III. -,ljiin--iir$ moliiui, uilh. j.

: Shfl'IIIa.lt'f1l' Notice t-t; their Interest our Advertisement.( I, 0 In'11' I'li'iiiniiiri'' infn'r of III i .u..lit. ,, rg'iliiainoiil ., t of I lie ilctiiVOtCIs I "ii ha I it' I I Cl'NV I-N I lli'N ii (1.1., CIi".I.1', ; .Illlll' ilrau n. ,- .j .

mrj.r' I ", !'SIIH-I. }1\: no ,tour iriiariiiiti'i'il: :: Of I the l-OVVI-ill -U. I 11 I :.!il 1. in' .-'I hi- tn.lM'l, .Cli'.r.i; : ::n 1' p.m.' --'I'/roii\i-iilinii will pn.li.lhly ': ,, .. ;
E: u' I'r' 'I ,'r'\' :'el.I1I-.1' ilL I I" 1l'U'M'' : 1'"llh'I' I I i_
Everybody) ( Large and( Small, Cordially Invited to give us a Cull Sul, ",. 'IL'I'II' fill, l 1'l I1HIIC'111.!. 1\ III iii"t-.t lit to I the. i'h.iiiln:in a .01i.1| i ailj'iiiin' in it lew iniiiiilt'i.J.ns k' :.
I' : : ; I
nilBlessing m !,: Rahinc I hut 11I'1 tu'ttni. I IPI-\UII, HIM, ,. I Ij M\I-'| | g-.ivil. I'l I lalii'liHf .It'.igll Mlu :! : IMH.' -lld.ic I ui'iM's a UTCII IDS & .- ,
-- j r tr"Ioh.1ilh, | | | || | \Vlml loinl'ii I I'
I ) i ilh, .1i.IWIIIII, ami I .inhii. thing, I'Iillur, M ,""...h I Inmuili, n, ia I Ii
Cabin Passenger Stea.merVillie C. BOSSO'S i 110" ; \ I 11 I ::.:"i i II I It 1"1,1, thiil (hi' Cii- !: :! ::1!Ir"' p.m.' -Tllc ion\iiitioii tal: .iM n
rrlit-Msl i.t oiniliy l IIHIIK| ) At l Iii t'n I 11.1"\) I _, :
,' NHitlitr.' It 1'iiiitiilnn' no. Hilniii| or" Iti..1' il'MiliiN I Ci ininilltc |III.i ih'iiilul lo ltMl't'S unlit s I' in, ,, h- '.

,ri .;:.,.-. ,,.".."" plilni', lit'iit-t-1 I.* ",.ifi-. riU-u'J-t "i-i'iiN. 1''i lil till: I II.,' ''I a Ioiuu., ilsIi'g" / it iitu. 'Ihc :! ::1111') m.-.'I'ho million to l.ikoa I"1:1' "* ., .

..t", r' .o.:I.L-";.";. ..., .'.P'...UJ.J s Mankind h)' Jtilin' ).tuiiiurllinti.zgliit( / il'nuil) i- iillirlinx:: : in Iliu, hall \ "i'l ) I il ,'l pit \ :( \\iilnli.i\\n lciiiMirii| : 'ilvuliilc
-
'IIr. -I" I .
"
nn.: ii:/>tiorn; I'lti/.i :. ) llu-ii-'l niii" (that ilip I'onvi'ii- t-' .

I I'J-d":! : 11. in.- 1 I.Y: '. Mr'hi'ii- | .'t. NOIlhliii "- u-nliiMi, aiillii ,ii/i' -'to!' ,-kuN .j
A. K ll.iv-.km. hut guiin'il at hu.iii.hi.uI : > : Hi ili.llll.illl'll -

WIIjIj: OMOT CTTEtESCiinni' I it"iniHlii|' ,>n nit a |'ir.n tlial "I| I Hi'Inn, iiml, 1 liUnli'ln | 1,1' 10'1'1 \\I: \ iiiifi ill.Ihrl'tin'I'l j lo II,,' VClflMlll.l'll l_

I ati-il bid| tailrit stint I'lituil' I .n, ; i jut 1.,1,, it'll, :! : 1''. m. -MMtait uf N'cvuil.1 1 .

,I ''I- i 1..11.'. It will mil rimAt'iin.i. ; III I.n-l il \\ ill tu-l i-nir,,, any I'lilnmmu! ) coin I, i'l'->.l.lrMCH 'lirtkllotMl tlllollllollt| I till. ,' :! ::17 1'.111.-\1' '' \ i- ninillii-ially' M.iti'd( imivi'i" hi ailjoiiin. I ,lo li-ii a. III. IIMIIOII'ow '-

I'l-iint. \\ 11:1"\: i i i' lint I'niti'il Milt"Vi- nro \\HlliiK) i III II ar. .. .Irlili that tho. .'..III. M ihoni': ,1.lqa'; al ,, I'lil !, Mili-il iln\\ II uml ( ho pip'' -
\\ a luiifol Ni'i rsliili/nl'\ I. "'1' .
I 1 { o ,HHOM*, I U! < % >-i>-ii i ii .;' to i\ I ii IIld 1 i nil lilnl. thr)' "" 1'11.1' tin hit tiiiiihi.u-' |': ui I phi I Ii I.tr.! uill hi' xralcil uiihont iiii'|' lion, vioilx 1 Ilidtioli" nlitaiiiN. l.'oi: (".".nl, (lIlt J .
hut thai I'li'iK-iiliaU iiiiiiinitti'i' I iitliviilt'il 4
(
ilBi-ll; ui.il. \\ tilt till 'in tlii'liiiiNt.. |I""ulnt i ,. i 1-4 ii- -< IL III. ,
\\11.1401'IU : i I'li'iriH u In } i.>nlli. Klilm: i hl.tI"lI,1., II on (In-,, Vii pini.k, ili'h- ali-s :amiI --- . -.- I '- ..
I I''i .' ami < tri I1111.11I -'
r I-.. M.,IM' f ,!II i I I' hi'i, |1'11"11.| : .1 I- t.ii: 'i -.I-tI. nun II'IHHnr.lu'i. ) | : it rti'misi I tin- Njulcmlln'iiiiislili. [ \'o'-ait-. I In'11uill he., :a light:; i III I thee on\i-n I ion .1111 niiiii)
': i'Innlii 1001I'IIa"1 I, I I'll IIn,11I1I .Iw 1-1, ruil'.n, III. '.:.HIM.., uml.. lruH II "",1.1"| IMIIIIin AII"YI'" tliliil. uml' II: Kiini-mit' 'nil.I ) W. I JJiOi.:? ::; | in. It i ii tint r\n'i| ini thai 'I'II 1U,.in I l\itilIt''I I :!' I IMI: '|>I-UII- \\' I }[ J' .

tii- lII.- i-0-Hiu.r.: 1t11.111.'I."IIU; 1.\ I H'AlrnilH-il I, 1', 'II..IIM.I.I.' 1-'la.TO I Ilw ilrnli.iU| rniumilliu uill lit, hits !! ; .' l-i I'i i-iiih-nt Cai mil, iii't Ih
----- es---
A:: I ) :P'4 4)It U 1'\1'I10-s. hhii1)' to u-ioil| I ,lo, d.iv. I h 1-.a".hIIIi"-" : :,'' him, fur liii, UIVI-S.I;.\P I Iut'
I UIIM' ri'imuual).t I'.y! 101 i. in., :a p. in. \Varilivtiii. ; ('x"'NiIlnn'I! t ) ) wlll'lI toll 1 1I. I .
Imti. all) J". in. I"I'I' I H'i'|11.' ill l l'i'IIH.ic! ulii xlm: ii| ii'iiilt" In .nltiM. itt i Illi\ "u. im I tar ili'liM-iy Hjnlini' IIIIM ni.t. li 1-11 uoikItU i I :! :.I::1"1'! '. 1I1.-III\'II'nli"I, h) Icy: 1t'.1 rumli'li'ini-" 1111'I dl1: III ol Kmpcior: ) ( .
I.-\L' iirrlii.uon, x' a. III.. 1 m. I I'lfili'iii l 1II"ll'\I'I'C" < -llIg a hupp' (hut" I
p. I II
uniMitlilj." .\ lI.h..1 l ninny uhiiIt ioiiiilainlH'|' Nuu'I l ((111'lll.' | 'fill'' ll.llllt: 1'I.IJ'M.l 'l $ .
i'lII..hIA'"t: IVnin' 0111"i ''I-Z: p. *11. ami'' 0; |I'i in.; \\'Al'I'ln:11I1I, ; 1 1111.1: t )i'i. in. '
A FEBRIFUGE. ,
UIIII"' I lII"rlllur[ l niul ('\\lIln;: trll'K" tin- ,"h'lInll'l' will i I I tnm-li \\mriiiutini, umlnill 1 { '.' l>i''ii ininliniimt. ; i f tlii'iiiui" 11'1".11.. .- I I :! :llt: ? I'. III..TI.c 1 rlilllr! aiinoilliri'ilIho ((111)' JJIMIll i .I.III.H'| IIII\V t'Intiuug
itiuko the MIH.I' I t iiic'liiiii at I llio Navy I .nnlVairniu'li'ii." "Tort' llarranin well fonniliil.' W u lii\o in lilt- HIII, li nrliiiiKi'iin In'luii'ii I'lum-u uiil I li I
trip ; ; ,, ., i'lit .. 'nln ii'ini.iny\ : msyronliniir. :
thriiU'iii
1'111'1'1".1.1 I I 1 t I'liU'iiil.nfl;j "! klinrn I'f MUM" 'Hum II! ill I IU Tiriu.* dy a IK | orirtilloii| 'ioiiri-i:
.. uml Kurt I iliu-'t i ti 1'ul.ifox uhmf aliont I 3! III.I
l4ktn4. iflnrnlnif! > i ; I's. I lilt $H4 milt'lin > foiiirl 11111 i'i-
.11 IHCHil 1 (f-i l: OKIMISSO'S ; |1'1' ,
.I ON .Nitiml.ir, : ('MM I in;;.* tlio ( t'linu-r \\1:11\1.I!I l'IIIIfoxh"lr\ l".>r \Vui'ilir.-t'.ii, at U r"rall"ll""II..u, .. nn In /1'11,111", I rinulaiioiiof |'| 'in, niul H.ii'l IIII') wnulil In; "lo-, : . --- "
.
I'i'liit'k I"1"11,f iunti-au">r n'l' In ntl.I '(1,1. or i u1"11 I'r n':a.'i inriiti., )For lnfhrimiit-, 111'1'I 'Iv iilHi.ml) or InISIIN 1I1.1'I1'0: << .lt > lim Iliu |1'"I'.r|, uml 1 thi' |1.'I'f"I.t .II'i."I..1' I It-rriil i lo U'MiInlioiiH loiiiiiiillio.12it'.l ,Milltti'l: \ ... I J

1.\\iA U'lIr :: l'C. : l 1:0:< IIHI.VVK, 1 II IIlI'h 1.110 nl I !l-.r..lrll'l.l'IIIN'I'I.I| | li,. nup I'li'M-iuillmi, of iln-lr tin ". niul tlicir. FIII"u', ..1I1"II..u"y Hie |lr.IuII.t| l niul\ I uvu.'iir;: ili>. :! :: ':' p.' in. llainill: i.l' Coluiailo; Kt-y\ ) \\\1'.1\ t 1 In on :a hhoit I :allowance: ofiiv. -
1 bit.i'4 1 )" .It'r. '11I'1I11..jll'IIt'III.fh"lthllllO' |: .'o' l'.l.l:>-IMi 'ID \1 IANIt: 1Ii: II. of lliclr' tl\
I Ihny |l"II''r.|> >i._ ._ IIH'V "IM (to alj. I II lo 11. III. !
;
-- -
1\lIas"tcrs: or "Vossois i CO.\)"'T\\ I"IU !MAMI I I 'IST.lUu :: I 1 1'2:! : In 11. in.- I II I.iiii'e i ol'Xoilh. ( 'iililKl .Lu: kii.nvilli' ha- an ax hamlli1, fariinls t

I'..M\lICItI'UI.lolI I iiui p; him. 1111,'. : Vlillllln, Illill; I litH i i-pit|' I lifllll.i ( 'U'ili'iilialt 1'11'1.) ,
-iini'Mi' .snr .I.IA\.: : roiir wniiorr A l .
"1'I'I'I.or TIIIMI.I I : 'K isiS: : I :
SPECIAL NOTICE It iritlulM, -..t |m-ttlill\i 1 i.I' Tnri > J Kuiu,.' II u. lIP MnlliMl Win,'lil.! ; II tt III tutu "- hamly ill, I mll'u.t" Ui Miiniluilu! ", lu I Ilii'lr' ..1".1., ul !! cuiimiiiuo ii liui 1 in ",'.1"1 I )ihuuthi: \\ ( t' ,'dl'ic li::hN, uml f
nil tniii'M, uml' r 'ri'U-n" t.iiu'.li' bill, a 1"11111'1111'\. : i ii. 1'1.,111111, jnur MiNlicini" t ln'-t fun-, IIIIIIl.a. :iiinl lint, li.iiiiniiii, ilaloit:. lliul llto UillUll I ,- :
,
1..1"11. ;g.><.I."I'I'I| l\ il.KOHKO'H, -0 ----- P l\\d tip", ,i polii nl I that. i
TO 'Illi : fl III.1C. t lOIMCIlliullM, It"1 hc,1 till-! IH';::HIli' .. .,
'
Tnlll ) >'a'IIIh.I\'" nJrt.ltl: piiliriilloi :
; 1J1t-i1I, ;' lo 'JMnitlfti ii l.IJ l.
1'11.'' "-:giiIi:; : III I'oil Tainpa./ i
ha" pliiM. ,il hut ll-kll'i.Mi, ii I Iliaiimi I :? : IIi' II.IH.' lh.i i) nu nt' 1 1'iMi-" ) Iv.iui.i .
SELLING OUT .\II.IIIIIIV WllrIIII l lln -nli.lul.. ( I Ililrlf-tril liii, li 1I.'rll',1, lioull I tin ntlltill' .
'U > iiiiin-tilli| m : I'M Tin', nnil'iimril:! u tank' I IIighl"\ of .
"il\ ('" uml I Ktu: (liluH-i'i unit, I I\\\ .
.. .'. Sjii j U in, I.IM.I i.ri.i lieliiru
II'111, 'IIIIIII'I111! .Mlllil lift : ''h ')' Mil tllllt III MH-li. .0'"I't ItS -lllHhlt| | nil: |I" Intuit -|'( :: .iiii/.inx; .
uilli I IT. I lii.hvi. '!1'! nil MH-h I loa\'III niy Cm1; niul Hum" In n ul I itt ('it.)- lining t I I hjHiiiunj I it I irifiH. I llciiili'l'xoii I i LI I' I ln" :a i I 1'1:) llii.is 1..1'1 .l.i\, Lminiillf : \', i'crtu't'teut 5 .

Kyiilitnw: *, |'irn|"i>rly .mljii-lcil ul'I!I Iii :auan. >;&' tin nl" li.r ..1,,' l-'onilh lil'.lnly/ ; j
-111---: TE3EYLXE.:: : ,, .|i-.iiko' (1'1' mi hiljiHH I nun nt In h' |i'. in.
..
iii
U tollmir I I inti'rfit lit i-it'l i I 1'itv ,'u'II..illll lo I hln lii'iiih.:
I
I .i
:
(SOt' mill li.i Mi tin lI'l'y'a, tutu, ii ullli u pair..r 1 :! ::1S! |'i. in.- lItuu'it'i.oii( \ullilia\\' : '. lI
I 'Ilif l I 1.lIi..lIll" 1 I hi. linn\ |I. it tutIniiniil.i'" lit his lirlfu-p:: In inn uifimi,I lilt iM-m-b; I I1'.11.11111 Ij | 'I"In* .IkMiiitilti 'liniuii-rnioii ofM '
Entire Stock j iiirliiin<'il I hr : 1,0111 IIII.IIIly phil 11. iiliri Ilif, I ini ",, 'n ,ili f, ;UM>; II Inrilii. |1.11.1' | I Ml.iiiii.iiil' I liluiti'i i KIT null* nly. I ii l I'.'tv ,vI.I liin niotioii In iiiljiiiiin, ainl' move' In : :

/ \"'umiliil it Inmlil" liiriiixhiil' in III"" 'IiI I, iiiiii'innt-iil. 11 hlii.ll tilt, il.uml hun" IV IIHH-' 4 uit '.'___,_ ___ __ ..l"II- iii_ |.|'iiri'l'il' In "I'KI"II.III"| | : ... iiiisI iy ci.p.l.iirH: un luUcillicment of -
111,1 1 pit" nit, I thai I I'ii Ili ...,'.J\\nlu\v) :unit.. I lure man ami. wife.IASOMI .
ami -.1111" li'V.oi
1 Ii:! :,jl;''i [ii. in. r"\,.li-r u'. I Olilo Ink: *, till II """ piiKi-toflax I;

-or- i =--1".III < ; llio I'liilfuiinrciiuil.' ,, !liii 11..' 111' Pllil..III,," I hit: j I..I..I| | ) to Infct.i|I| IIII.JIII I)' :2!. ; "-.'.
) III
--
'; ( <:, .'AM \\' 1lIl TIII: IJI.IKIMI.VI: 1i; 1I.II\OJStIU. : : .MANUK IIIKII.I.Sto : l I. Coliiinl.l.i\ lIl1lf"! |) ill/cm heist :n Iii ._ a.
BOOTS ANDSHOES Hlii'-li. llfxli 1 K li. ii';: Hie u I Iii ill!,' h"III-III..,, .t'ja "1111.| > 1(1.1'' u 1.111I01';' III toi.III'| :. tnt I !P TIIIllniiniif l 12:! ::"il:' l I''. in.- Mdiliuii of ; Ilii-,, otliiT ilay III I InInliM>i>t .,
I tliof-kin, ..IIclIl.. lllnti-lii'x rniii'n" | IMC., I 'n- MiltoN roiiili'\i<, nl lln) Itlllluini 1IIIIf"I"j,
I | | in ; I J
1) OWc OOIO'Nl' woi'lli ofOlilo f ) aii.l I-'lallallIlI nII4 tit I 1IIIIII Igi\, 'ii I lou. a,in I llio i l'ullt'U1I1I. \t 1'1"*
tic \U' 1.1. 1 bii K ..
I "rt u or lull ) lioliMi K, tii": il .J..el."I"I'I..III.U'| u tlinl i i.niK 1 1 u ill"-
-IT TIII:- I' i-avil liti r, mill alt .of i bu it,...115' i Niiirni'nf I. niKMuiij.il; UlMinlfinl.. H\. .tu'Iu louni InrtbUiuiuan \ Ii "'-|,ll'niill'lll &glCulllI: : 1111,1 IIami Ol' rnllt-i: ujioii' lo l.'im iininiyranl lIt.Lrt\'j jIn I '
) \\ al. lilim!:* to luau I.i uiiI to I iul>liifilli' 'lilt-or l le llilM-iitl If.l / llI.Iilau.u'| I. lliiiMalu..lii'l .. .

New York Shoe Store j jI ji I r I'Uhhii; Turkic. I Ip.lii.- I'Mtr; ul' (,'ulil'ii'ni.i liki' .I :;u I I':. uI I. ( p itliaiiuof, Matinli'i-l : ,

i ; ( ) P'S'S I'or "'nll 1'111'"1', tin-1,l.ill'onu/ ami i M KiciKil, willi r m.Ill 1 \who ii liiciilloni'il, us H nili'i.I'H-mi' lo t t.Itiilgt'

I II I I I u.)llit It|Pt'1'| .tIlt' '. I He I I ti'g'i inn, liUi.i i.iu. 'h :: Iilcl": II (,ill I III". hruil, lii'iu. ? .

NO :aU1\lIBUG-: : III u i-li-ur uinl ilitlincl lunv.I Savann.ilii.in:; ::11,111 |1I'illh'rv"..
'IN I Tor Window fcliutlr' *. t
] rl I'; ( ; ) ( ) :\1.4 l"'I I I )
I ::011"I |i. MI.-Mdiliuii I 1.1't I Iliu f Oii') oneldtii.ii IcanOl'I.lm: IIl'lln tin- Morning,, Xtwiolllic.

The! Entire; Stock 3Inst be, Sold( In Thirty Days., I, I'or 'lusiral. I lii..lriiui<'iil", li)' IMux11'1: .."''I wl'li' "liwr' -- : ;

l I' ,, .lt.il .III. .. Iin.. in. ii n'. -It-Hi' lulu I, ,.kiim. (,.r. Il' will\ i-liin: unit- all if HUM |1..1000./I"u.| ttiili. I i I tug ami I nit:< i'!I' 'lliuu i rlirvi/ '1'1.i .' iii irini| '| roiiit I having: I : ilv Klul I

Regardless of Cost I' .tam' ..> III it lniki-. llii'.l. niH-.iMOi'-i| | ,"'-" ni' .,tin. HIt.. in In -, nn ', uml, i ui.tuihu-. I..-"It!II unit rr- i| For .% riII'' .Maloihil, I 111'I' oll." 01'1 I llniitklion|' I of I lh<- roilnly I s.i'fl t (',,"h.I >t tIn (
j niunliur: III- suilirliii! |iataiil. I ikii .
I :lu! in. -Tlio 1\ uri. u ui 1I '1t.I..
j I' \'oI sti.l is county I all I I I Iliu Icronlami, : I Iotlicc.
lt < Mll ml t laP O: 1ZLI I Jlll'jrilill i ,* : i For ICitok, oTnil kind, :
>* l BOSSO'S ,'ii| that, Invln:' |11/)1".1.,1. III iloulli (the han' h 1'1"('" ,inovnl .iVdin. F.nli-r: I t

I'JO' Pair! ChtfK') ; feliiiciii'| llo 7:, AT OXLY) 2.::') ( EN': [-, \\.nili ';; icil., i !ULKSSIXG TO() JLNllIXH.i) i i I I'or I'liip Wrilluic I'/lp.'r, I liuiiiocialir I : p.ir.t: ', I limy \\OIlI.II.In I t I ilkliiilo. |.lUo lu I Ijiinl. I On ll.o. auiiuli'ftill .

Ii'j' ) Pair Lailieu', lyi: IJuiion.-. ONLY I 41 1. worih I +1.0.::';( (iii'iit : ['|.laino uml, Uii:lilor. 1 t I'li-oiil* ijniti'' 'I( : J jnl bi ilriv N* lie lii I in

.1'1' ('.lit.. Ak>i>i-tcitiiUc( <.' !Sllinn! ,73 <"CKNTS: worth *l.."<". 141 iit !SIM: inConstantine I'or I' -Is.r.- Ira MMof u 11 kiiuU. I 1.12: :! I', in.- laiio! of' I't'iui".. ) hanla l'fuu'h.tluiitii'y' .

(' : : : Xj( IIKIL: SIIOKS.: (oxi.v 7;, CIXTS.:: :: !! t fioni (tin iiniiiilli'u I on iiik'H I l.iki'i (tI lie, I I Ilvralil. I On lavt :;uiulaynighl .

1f"II'oIln( (:ent4't X.' Ol'lmu.) I Ifaml[ Mailc. Shop., ON r.Y tl.7.::'>. uoiili il.Xt.A :? Apostle ;; I'or ricliir4t' > anil 1IIKrln: I Ilur ill;:", .liitluriii.( ( \ :J fli,,l Wllo liinl. into hue 4 it cli-

kit of ( eIils' Fiend Calf (U-nuino I lluml :bi-wi-il :fehocOM.V( ) 4.i.! :; .V), nmili, 1 ::1!lri I'. in.-'Jlio I iijioil( .innUv 1 lit' in : ol'i I';. I II! U'uoillMnVliilo wlu -
*U a ...all'. I.KU.H. 1 IN : Iliiiiiinorkk.I'or rllin l/f I IliU" I llnll I C of 1ll'I'I'.cutillh: :I ... .
iluiic iiittiilioii'
A lot oC (jollt.' COIIJ.MV: ami, 1.'(-" Slmt-, (OXI.Y) JfU 1 U), woiili. H.1 Jilt.. I."illc ') 'ohnH.O "lIcllu.pu..tHc1 <) igtri-t I U\.tl'IIIIIc I roll vi-nlIon.I .I .I hut IM.-HI-VI'! it wa
I 1).1'),. \ l'n.e C' "' ally, it wait an oiilr\ jc; ami. if Ihv |I'r.
rt.lmtil) to :: roqutilur M-U.
Large block of liNt; I AI1K.S'S1OKS| I :: |( ) : arc ; : Sn'Atty '>o. II 1\: vr <(<,j0\1: II UII.I.UII.I.: : I :.I'l! i I'. in.'llio 1'1..1'( of I llio uoiii- i
I ou W|>M Uiil it fan In litiinil out hohoiilil
,rl'\8t: ; 1)0101'( ) rOIaa':( '1'IIA'I' TJIC; 1 -.n..ulu.. Flol.Jc1n. T0u.. ..... ull ..MMl ol iuuii.IslEF iiilt lee 1"'u'Ilu ll.at no .n-ll fall( U:ill'H i ... be .evt-it'ly ilvalt with.

III .r .....I." ; ili&"|'fii.ril u Ilh iliil III jj lIal'llIglJ.(' ..' ,
NEW TORK SHOE STORK TOJH, Tliivailuu\ .* i-iiilroa.U In the naiiti
-- a ii'I lliat no klulv. tlull* cliini'C: : tin volt

;> iluibr. F. E. HARWELL until/ the roll tall/ l U coiutltiitc'd.I }. i l.avu III'CllfJ:; it'Jutu the fultto. all
: SKLI.IXO: OUT at |lic'i tliat \\ ill -'IVC imnliiM-i-: ) tU iiI! "-VL-I > .. (;
I'or Itluuk Hook Hnd alloil iiathtm am'mliug (tcacheu i iI iUaliLUle'lI '
I 1 :'JO:!f I'i. in.-Jluar iif )h. ..du.t'lt.> I
Conic Farly and Set1VCT liargains.CVFrom I I iltiriji;;? tho, milliner lo 1 II.. .I'aiv. uj-oii
1'111J..oIl' :- of 4'onmicrrlul I diiilloiM-i > lal.h (lie. I'Ulfuiii lo ol'ji-ct lu (that _
; the ten lilt-ate of (the comity niicriii- ;
1.01liuli ,.f I the l ruU' ulatiua lu (lie |
\ now on Ci, :Siore willi U- i-luic.1 at (i I1- 'III. v, .'I1's" tIEt1Iti.* AIJ ll, IN I."r J-llIC ) =-- I'or MuliouriVh Iii Iud IU.*, i (unit-lit: t IhU: they atu toaihu'i ami! cn- 5
tl.o
i let Ui;u cl'nlifi uali' ', irui.ivn llial i I _

Remember the Stock Must bs Sold in 30 Days -. Knit I each nlteiujlu l.all' l 1'0 a kuUtiliiitOL : ;I ill ini to l lid l. ifilucli-jii. i e
.
I'
I l\r.1 H 1 I.MII:: ICr.: I-AM \ H i l.MIUU: 4 m A""' H.UMII.. Itt:, | For Illj> lel l'u.N'r..uuol 'liiKulnr |> fur a | arlkiilar? lilttif.: !1'1'JiiJa' : Tltiiro' I'non! Fur .lice the i iI'iqiu'r

luMM'is j n I 11'I1II I I it: rAi.i.uu: M'uxnrut:, Jilllllt I FIUNI II iti-:. I II hninrin, .ltkM>nvlllo\ wa* -
*. I :2.'flee:! unl'll'l JII.!111.''* 1 la Uwtviuii
New [ark Shoe Store IUI| I4't: 'M H I I.Ni'll I IH iti 'I :%'I, ffd'M' YI'J1I'rrnr.: i J buii'I. that I In.ko .
ui tOfu 1,1, lIlt-C: llU 1 f1.t'JJllal.! ruiiifl u"|"t'dhl <) ;
.\M II ,\ NAMI; AI.'hISI'' !' : Ol : H/IIMH1U!: lAJ.hTh' : IlIAll: I .
I I'or ull M rl.. of Niuilonrr amiI'Hiirjr i oluliuui, :JII".luIlUlUI: I.If uatlulliI'l' .far a. i uulil Ur<
*. H. D'ALEMEBRTE, Manager. (urn) .MOITO() ( ) : (! UR'K SAIJ1S AMI) SMALL' I'llOFl'IK I i itul uaijIl-t': :ai.il lioiiilnalloii,I I lor | I IJ : Ion, who ha, Ixrtlnfue l.i-M! out and .
I..eai'j
< 'ood.
I I tit III is.s4. ,itt'I'1.1.11:111.. IMO.I, ,Idillll''Iulalol' of the Sutnla *'
TERMS TO SUIT OUR CUSTOMERS
OUR :
-- I I ::!ta >,ill.-Tdciu II.Oat _hijuiiii ibtLtslliv I law, cl'i-t-tl hi. 1talut'"III"U; I I ItliNilli| (cit l
t' .lIar.,1I I .. I I.. Jnrintiirt, .In a-< r I'orI'or I.. M I'rlrr... J : .
C. R. OGLESBf 11 D. 'III in' tin .b..I,* .'. ntlw"i I"I' .-ii-'roUi auttk.y -, Cash, or Small Wii'kly or Monthly' Payments.People's ... ; ) thw rule I* I'm' |11111\'ioluu i hour nalurtlay: ulg\JI\ anti kcl( it .t .

: >.iUiiu'" :', Xu. ili -. 1'11..1'iUtt. "\ lu.M-il' iluiiux Mimlay. .Mr.l lli-ltclini, ,
j ul1lw i;: ; II -iborliuciit.. | fur the i.ilut>jieut ty the luiiuiml l
.
.
'"'' \rJUATi: OF ST. .OL'IS) MKD-: | -- --- Tho Fnniinre Bazaar )111111 L-oiinuitUtt:: I Kc '*;c<:mhu ruuiutilUe I i iof lio ha.aUo :aivtii the anthoiliic\ a jgtitst

II AI. COI.I.EL"; ; (.'1\-:0': : ( )Jo'Ii.t i;. !>..rsiblc! II Oil".-" ami l..or brlkiri'ig i 1- uliiv. 1 II 1 u.lcllor XIIW Vuml .' .. iteusitl. : deal of tn-iililc 1. basil l to havoall

UMEKLY: I>rU.KUN: : 311..1'Or1:1: "Willis. r..r'' O"'IC'I:. tL. jiifalioii, to ttol ...01.' tt.e lII'4t IJf rt'lI.Iu\'tJ the li'jut.r. in )hi. taloou ,
'
1 to tft nt-urt-r th' cit) I..d"r 108 and 101 S. Palafox St. j ; I
IjTA1 } liV l'l.L. 1II.'f..n'uul..II..I'.III.| u. 1.1. waithouio' faiurilay.iaUt
initi' ill
1I "til '
cvmiulltvv rului.
11011I".4 nl > lute '" (ho : uu itgitite4 '
? .
'nt
aJe i re : of
iu} '' .' **r* iior i"iki iu* 'i* ibviU .
"Ij 'uj W. t.tioo| UoomNoii.. :i unj! 4 ,,,1 jruulut, "uoJfronlugon l'i.lafv.M*nd iuu-r i .( ..... (. .. ] Jo..icln.jt. b .... bk C..rl t o.i IhiUia will t hb ulera: illtll al'1ja .t:. .;::\ *" lto lu avi/MevfU m.j.iclon.I .
''U"I_ Uulld.n Ii '" .... ..U alrl't'la. vJlM.-Uellln.-r" al ai'tb.r ..- :. t I.. .1..11.1.. ,ki14,. .
( :: 'ir ivy ... bu'let'fr "a. du.rly
utehuuV ,
!
1. much iuiJu) .
aI.tIioui 4tstufour [11jt.tv .1'Cu1..Hlul| .-
.
(..i il ll.i* U prelcntHl) tn cuuirx icii by IU* titw tf -
.. .
_. .
<>IK KNK.MIKJi: : ..U; l'JGts.: to .1 i x. 1"... The /h-le i* 011 Kioar t-t, ', .. t aid .......1. c.1) h. .. lu wtciLtr the $iM!]; & << mUifVirtrluU w.&lIwo1: I, Lut eTrr'Hj'r' wi* orderly\ 4
11 1* aJiuittal Jkiuto'4 iruct oUoj>|io...iu-, tilt I Iu ji u'II'I No tli it IUrwe'1, : h.< i"t tb l 1..1 l t r'nrtarui) of mull au4 OrmnutuUIu ,' l'r.lI. Jl.leit41i' I lo
tvea by It l littrtt; ru& i.l suit, no ciio naneeu
U
Wlill'r-.I&IIII"1 .. uUkt Mill carrictl tutb .u"'I ,
*"*, that III' ..lllioD | the wiI., ilu-iKuitur-bu I ..lnm. bjr tilt ttMwmaMf \ Tr*...-., kuliabht tu tlii eliuut-, t"r Ml at I "allll..t )lthhiiLijlhlt c < > .
the CuMMKKClt.: i. lUe "U.lei tol J. l'JC3 3ol.01.1'11.. I I 10"." '_" d> of (Ii vi.iii'eiutioi, .11,11..Inmatin. .nl'r .
4 Pl'17(' 1111", .', : 'urn lll ,lair .ki1iot l < IIIhl !4nu; I' ". it Sun Ti M>r I
-'i''l't.& i'ul>U .iP.1_G TL =- r ....-.. -'-- "u ....... "'\.. .... .....:;........,-.......- -. -' -- .......-......-. _-= : ___ : : : d...- _- ,..,..-:....:."" .-4 i-0 __ _..' 'i'' _' --'''!'----.. ..-....,.-- ...- -._. .... u--- '
,
.
>.- --- -
-- .
t_ r '. .' .. .- p V P.A

-
,I' .


... a _
,I

\ .
--- -. -, -- --- --- .
--- -
--- -- --- -- ----- --- -
---- -
---- --- --- -
"Y -- ---- -- ---f fA -- ----- --- --

rn nro 1 t"onnn rrti at TiiirurucLAMis.: : : )HAILUOAD I : COMMISSIONS.X. wi :i.\:'.' niwm'KHV.: .1\ (::1 I.IXII( f t: V .

0. Tlnicn-lHmoerM., Annthervnnd' i-ful iliwuer/! \\trtn "Tliofdilor, of k Hun.Charici .
rCBUmfO: nr TIIK': The of linen II"1
(;OM.V h IWIAL. J'ljaLlMtlXO. CO holir \purchase liy ,"rulolol'"" It 1 IUllllilllu'ge 0 Iniin: (heat AI are the advarilagcs which I nt idc anil t Hint too l.y 1 1.1.1) i in tir.niinlj": : A. JUnn. wa t 1 < !Ill' pn-i-, S
gl'Ott tUWEGlr
V. l Ili i I..t'it4t. fiitlfinil! I Its f ) iimn tier ni itror .'
: of the Tamilian' -
II"h.a >
I'oill'olronfcr :
lice and 'hardship, to hour. nn I liniu,- upon) a Stale\; c.tpcr- ,1"lt 1..III'ulitilnn :
Ufflec No*. 11 HJf! "ml MV:I t Oo\erti. >c\pi, )'"11'' tlm nithst nil I its seals erestt meciinz! on Tni"da\: ': .
Jni'nt I'tl't'l't.nrUlgtX'AIt1.III.Y t trioin Inlllli"l.ftnlthl) ,niiy ilrfiio 'In i etC ham fhown that the roiporatlon 111.11. luo
luil t t but licr flt.il i r/un/ ntre iinilortnlni'it journal is upon farnn on them who will!
: IN AI'AcI.: have: lo l pay the 1'Cf..llllnI"> froin three i-ontrolliiig, Ih..c niad. leipiiro nx>r- h hvI.iiiti. I amid do.itli? s. "I d I liiinilni'ti'I i Kortln .' Nation il ilekcl with( i.iphlh,

bAIL" Onft > <'nr, liy Mull! .ttlllO( t to fotir I tiiur 1 t tiC' | jro> rinnipnt I) t rol of Tho' railroad owc ilicxis* t >'C innnt!'* "I.| 1'niiilii'il, ;.liri', ".niillnml. ,\ !hll'I'a'i. tarm .hitts. P.iti,'i-on

Three six l :?Month.Month "" .. f 1! :I lit.11 I ihfin' or po rUrwIioro III warch othoine teniilo I the ppojilp, by whom It Is in-" rcml I not she,>. !hi> Uiiiirlit i.fin. i n 'toll, I : : EBIers S

'ne Month MKurntdlied I 'I'hii i i. n .ni"ii' oh'lnilo to < poratpd.' The people'' and I Ihc corporation I'fl'1.I k iiiuru. c,.w |ii<,i'ier) fir' 1'iniiiinii-h Yr -, and by HIP, midiil"; ol thieimj :' '

IIT carrier it your residence, 01 the inmiiffliilion moPinfnl.it) : li.n-k : t mutually I I I benrfli each oilier t : h llon ami, a *< I lunch 1'I".I'n| | i I lakln I j IIaIII' i will (priilinbU h-ive,: a'I' :--' ii
I
place, of business at fli i> < nits I IIT inontb. in t HIP !Slate' and t n wrnnjr to I lie )pnoiin I h liri-t ilu". I Hint, tln I slit! 1 all!i haul, >ii iii| ill, I 'ul"I'III' Piithn.it! 'm tn.ii-p 1 il'' I II I,
(ml I often t tho I corporation h tinlei* duly h the niulil aid n in nl.I i II Ii, itMr.
11"1.0cu.11 I nn whlll i< thn. ,liy, Ihi'S'-tofllipfjuv- fins l.HIt hulxin mlrafii'oinljcured.' I "III'l'r

I h pnlilliboil Tug ;; (" '''ry !!".'iii"iIiy fnCI e"',iIn.AI. nt ninenl l made Ihc Victim of I tin fpernlntor outrolled t 'l'k. to adjuirc I an nndiipluroot I 1..1' :Inl l(4 .Mr<. l.nlli I l.ntr.t Tluiiwil'e ('let i'iiid 'IQ i "1'food, 1.1. .t'u 'Iweijrli"

SI.OO njrnr' I'lmlfliCP; I'rrP. t<|,'N'liiicii\ *. i ( I the h I"'!llclila, to the oppressionof I: \V. ('. I Ilunr-k I, | .t O'.of Stiil lhN. I :(Itl| nhlhiili. 1 (J: j i- t ?hi" !
free, Mfiil on $ijIItflhIOfl.A1)VKIrIINI3 Ihll t HIP I ,I( t thf-e ,inrrirliy I'. ( lull ,) "CI.lf'I"( and u HUM" t' kind- .I!.II .1I CREAMDIUCIOIiS
Mipu-s \ aliHorption < | l indii'idnaU, and, Idealities. It I is lopievenlthis M a free ti ial 1 .II at lreHI"'IIII"I!"" | (
--- I mill ,. I h'ln/'I'I"r.-.h'I"/ pj' Cltv I I ARohloc i .
owner" 1..1' \ a'I| liiinlM'riiijjfiilerpi.c 1ho| -e. !I'
: : K.VI K1ptsnnitlilc :! i I I oppre "i'J"!( i I Ihll I unfairli'i'rimination :
| l It Mill 1'1'1 HIP, -- -- '
nn I Ifnrnislii'd,, 1 on nppliciition. n tr.ip.itpi: u individual, 111lw'r: ; f.XAMMors.I ': '(. '", '. i !.j' 'I"
The elreulntion of tin, ) t' ):\II ICILCIA I. IK Ktaic. Tim iin-ru niin'ulator: I In l.ind! nl.III.1 : Ih:1 :1" AKIN0UWDE
more than donlilP' tin of liny pnper I In thin ilnpn' not proiosolo| I dcnudo and I uli.in-I and luraliiii's i III I living, cfrales W. I J" Suit.l'nitruiHl.' I'll'I'iM, (ml., tc_li. "I', truh'i'il, \1111.1) loin'

diH'tlnn rciiilonni!? it a MihuMe! nchcitis, lou I them I 84 tixelct* I liarriT". From I hat a Stale: 8iOIi Is h 1"1 "I onus rrnniinciiil r left"i loll Her, UKI I T.Ihll I Pain"I "I r 'h l 'linn-'i: j I'K .nl -. .' I FlAVDRING

Ing medium. __ I hin, they may Mill lie had, by HIP im- necci" > l'alrOIlrIIIIl I liu \Pr)' I'HI l ri'ini'li.I KIT' Imllle miilIKU l he. ri'lleu-il, II.i"I'. I )I*!h.: .\.1 i'- (II It' >

Subscription! % ll.mks. Prcnri>om ninlAl.tllinir inljirnnlat: : n'wionyfnl! coft Imtnill. i'l' 'JIT. 1 1t hl'l ii'lli f fil Cl ItS. ..IMIoni.' nnin i'thiit. 1 1 1 nt., I' nn I ttp inn M I Mi t d

I i; UsUiire. Hlwn.i"oM'iitollie| I in.pcclinn > i i I" I Imp. I In a (ondilion i I I for I imtirovrtnent t' ) ; ( CAM- i'AIIX- SOXd.Tncci ( t 1'1 I J I IsitI!.s, nml I n* "lIrI"f, Clii'iun: : phlinliciiei.. i. ill.. 1'i-In' .'.'i i" ,1-. -' I I Iliy

of p.itrnnsnr utlii-r*. win arc! I ln.ild to nnd HIP rnrirhiiif of the, State. JEI'III.\X |11"1| f ID yenu,,' ot.u.ilinir.. I I : .li.lnVii' : I'-iril.' I IPIIENIX l'II"i.'

I'onii' ninl nap for tli<'in<)..l''i'4. Cut uhrn tic Innihei'inan) U Ihroiigh i>' :!iillirin enpltal' let neiro Snlnit I Inr.I drn (st, Iti'lhl'l'i I Phil. i,,11:11 ii ill HIM: ___ ___ __ h_' __ X1RACTSCTPRFCT
CuinniiiiiioHtiim: I intend f.ir ;pnliliuntinn !
mint no accompanied% ( ,liy the. %writer name; with them they me tillcTly vnluele, ; f'III', 'The lient m I Ilinv I I '11lil'llt I InneeMrhniiilliil

and ddre''s, hit fur \loll'I-111111", hll'.118 nnethli'tiriiof they are aa naked and de.Mil.ite na wn I'.ntn' t to lIar S.'" Knuland: fur tliai'i to 1 I In my"2i" ),ill.*' (\lo'rlcll'| I is SALOON MAOE.

ffnnil faith. Iho nile}' of Virginia alter Sheriil.in, ('till" tn h'II." Klii'lrl": HitltTn." llnnsiniln, nf < I tliilnle i I" } 11ALFRulTRAzresd
Address aM letter and I'"rnlllunlt'nllon" to haul finiticn it ilh nnord nml torch
\\ _
---- - : ,
--- 10 Hint III \i
.. III..tll.lr IT iilii i-
l'KNHAUOI\: 11.11.l'lIOUltI'IAI.:
Hand 13 Went internment i.treet.wFlsKiI.tY. hoa tin;! Hint HIP rrowthielitlpw 01: .\Tl\XTI SKA: POUTS. ilrhl.i I it. 1111111"1"1.1101): : "<'triR II.Hot, ,H doruri ('01) :. MAIN ANt PAb\Ki i iu>:\ -TlirKI'l: : : |i

.-----.- mpr I Hi I once. I ln ely land* would. harp: .I III''I.t11'ht"1111( ) nil I dlxoiiKiMi of tlie I Liter, Kiilmjt c.ri .. I iinpl" "r, F..I I' rntte" States'. .. tiP Oossitumtnt..SttflflP5t FndopMo.by tlIpsr""f Iho fPt. Tnl."II!,,

-- lo rally its ,lallo'm with it. These! iU long exlcnlof \!| > il. oust half ii.r|,.||, : nt ties. Pensacola Fla. I 1'111 ""AnlV :Ammonh. Un"or Alum' lit. I'rtrp' IlrIietoni .. ,,".
lumber companies) : ha*, p no earthly 1 HOP I'I.I'nl.l I I". :Iolt t1St\3'ihi1ih! 1A"n. (urania. A iniiipipl. 10.. .tc., d,1 nll coo'nlo IOtPflfl3U5 0114 FI""rr I.
: 1 Jl'Si: 20.Jov. 1'1'1. i edit iig Mnre.' 'b..ka.
.. \ Cor HIP hniN, alter Hm thither that: t, Flol"a ha* very 1"1 fpajioitBwhcrp ------- l.dflAl'l KY.: l'iPPhl.BILLIARD ) 1 PRICE BAKING POWDER CO.. Now York. CMcigo. 6t. Louio.
--- -- -
---
rovers l I Ihpin' I I. drsliojpd i ( ; and<1 t tlipir I i vessels of any l'oll.Ilrl'allp, sleciiiipiitcr. IK ot: u CITY si'iisruntnis: .,. :-__ -

( Hu LI.ibrK !Ii looming tip' -C.I'I'IIiCiI''lIllrRlt' lo the, eomplctn) dp* In fact it has but two ,ill gut n elunr 'IHIX Inkeo'jl! I ntif chit, WEAK. NERVES
.
nudiiiir: of lIe, rIch Iracts they nrepnr* Hi, n luil, Hit* |10,' to I alt IHIII \Mtli, Ilirc ) "
candidate for In .I'L.yc.MPI
.t.N"Tn
rapiilly as a Congicss( drawing HUM Iltl'I
phasing, of every Vnliinlili* slick t of \1"'I'cM''i lifl'cl >|h n end tuuard I the "" 1".,. ninl I nnl: HALL .. ,' Wi'tiplufpl l "' .iel'r .'
the Second lislilct. limber nil them. 1 he land: nit; of a 111'1| (,water ran! ruler-Fcrnandiitaon 'Hi- Mil.. tln'v. will! linvi a |Illc'i. lur tlielr 1 ). {)'. all = .I..1

poor, Ihin soil, and. rolihed in lhi!' the Atlantic, and I'cnsacola on (HIP '|1"1"1| Won they ill n tin ill kinm lint' n 1"1 I uillm In Imik'I I i '

TO-DAV is Ilio longest 1ay of HIP rnlhlpmi. fdshion, of I Iheir timber, me (tinlf.; I There are points t where anchorngeean )'Il.011|I'RI'r| 'gnliii-lu I Iulri"I"1 Above Phcnix Saloon : I (:| \|. 'It l-rtniT ilnvm IVmporin rnrlflr. !the

year mil the whole Cimc HCPIIH lo be absolutely I .tc-elecH! for IIgTi i ieiilinr.il, !,I I : h 1 pnrpo In' obtained , S---- .1,isu.' -. Mi l I i\. ;lr; H.:i: :: : ,nut tbp, liHir..u.i).iIc Liiit ii

needed I I II.J Chicago convention.I >es and eannol I be reclaimed, : .I I lint. I, Ihlllllllllt. l'IUIT'Ul''IH.1: IIKS.Prupi : : : i.'IIO;, ii
I as nt Tampa: I'.ay: and Apalachicol.iItay : : CParnes.Ir".
xeliled bv lainicrs, nnd HIP, land clear I rly "..IJI'I'| I i I I '. unity

-- I ,.,1 only for r.iiinin I I ':! pur|><..'(><, I the I I limber I but thero arc no harbor tlie I)great: '0'1 lit In the )... I 11,1 i A. 'in' __ ---' ._ __. '' 1 ii cflsCT COMPLAINTS( ,
'oVpoi'nqp
TIIK: New York lal'l"c.J""I'lIsl, like hiii,.b.inded 111111 HIP Miil leilili/pil, ._ :;,.1'v. inj 51.1,.. !n.t.
( h r ,
--- ----- lire" "It avenlt" fur I II I ir eliU'rt' \ tiekl.! i I ""I ii > t. rt-.i I u, 'i '.
I Ihij llallinioro I I :Manufacturers't : I lleccml: I and olhl'l'1\ I-I' I improved by the ItiletI NI O) COUI) ) UXi; ) hiiininnit nnd li.i\c Brown I ''', '. 711.0 rrwtr,. "'111..1 .,im tip i lii I I'
1.11.111) !|l" i. (11 ; Philip 'i :: : r'.id1 f"t
under neutral foipurely I Dud thrifiy tJt.u .
Incut 111111I11-(1'11111,11111'1'-
-.ailing a tlig: ( | .
Miiefiii 'r! | | >i'iireei |'iMiu'rl.i' .iduiNli'ditli n |'.ur nfllii'Heeilelirnted "

piratical, I )purposes. I lloth i paper: h HOIH of the Sonib thC better ad.ipled' The I I 'h'llllh.inc I ie \I 'nr' of h Itoslonhusiippoinled I Hieu| <. Knr nil.. "hilt It l l.7 l.\ I '
I OFAI.H: (
I'l : ) (
lo( 1 heconip h.ippy nnd comfoilatileIIOIIIPK p : ,
alp Iollello'Ial'lliali\, and Republican: I 1'.1\\,11': ( i. \\Vulker IIst .\(o. .1 ii,'; 1111 ."."..h. .ilil iiil.1. I ro"'I""I'h.I"! II h
., .
fur families moder.ite: IIIP.III I ." 1 lii. .
I .. shy it < .,
ami doing i tinder i cover (,I I' neutrality i t : And il i I. for Midi pnrtioso oii'v' thilitIhiei' negio I law i > .'1',1 11I1'11..1'I of I tic I B.al..1 --- -- All Kinds Furniture Gound,..",".,/ liCPeiCL .ul

woik that would 1 he \proper, \ tinder I HIPItppuhlican landi ought I to bo .iihl by Hiegoxerninenl. of As eHMirH, Til' l iiiiui'ah ii. pailconlinneH \ J list 1l..I".1 . $ to trample on the ponrtolored "-.
til
\, Hag, but I Is IHIWlilllll I ) I.-X. O) Stale h *. mun. I'nl'r ul -n- 11"1..I.IIY'I..I.I ..OM1'I..I. lot.- '

deceit\ aint false pretcncp. I II I ant lIVh* Tin; woikinlhU I t h i I Hedimi of fpoli-' I .---- -- .1. i. srr.i'AHIMII : :: I'At.AFllV Sr., NKXr TO. I'l T ((KKUr. r\ tipS,. Ik1lal .u"'.

your uClllrall1l1g I I gentleman I: ami, run tiling (he, pnblie lamU: ha* been mainly CHtII: )(' .\a: IN TIII-: 'KMTI 11 :! -(>- [-ORES Neuralgia Nervout Proitratlon Nervous Weaknesn Nervous .le.da.he. .u"n,, k> hmlfnrl.i'r,. ..ional ant liusiui.

I done I through I Iho I in-liimu'iilalily i I I I I in: AIIMTA ; >\ : An Iii tti.'ui(: ti. I'I'III' "'" '. .iinl Ine.liu'ili 'nco
up your I true colors Co (lie IIiii't lienti. 1:1'1 & and Liver Itsia e9. Jhcum.ti.nl. l>yi* $1.0. Il hip 1)riigglapeplia ) :
We li.'K tn inf..mi cur fili-inlii, ,,nil tlio \ |I.II'.I l is eMi'iiili it I iu 11.1 1'llolefc.II.I.ly. end all (
of HIP iigents ..rlhl' I I.. fi X railroad, itoritiiirs.In |111. .lc.Uon. lbs Kidacyi. WELLS RICHARDSON & CO. Props
lie I'cnrr.illy ihait: h te Im leii-ivl UUKLINU10N. VT.
TIIK I'alatka Herald, has thin follow who, hnvini; n conlingenl:: lie at Mnkp t.ider to innkp 11"1' In Mir Scauc.tiiui'.i' 1.lil1 lur lining n li"li's.il.. hll
Ilig I lo say : This will I bo a hot campaign and. dphiroui of (nickeling I Ihe inonrand >. | ninl ,More Wi'Mill?, fir the ni'\l :ill 111,1, nil liineK ie.nl, 1) ,.'|1111 (Iri,', N. --- -- -

littwrpii two grpat politico I ) par. gelling( oil' before the InNeMlgaliom ( ihIl)a, K'|hi| ril i I il ttti"' R grinlly ridiieetl I..KM In : lt.\1'rO'ADVERTrSEHS. liio.I W.Tl I II; (ION, K.: X. .ltIIII.IIII" \K:. :nii .N1. n' I GEO. EELY
I rices. .:sl i 7e. \l I, I .Mi.\ ,
t lea in Florida. It will rnjniro I were iinidp: t tlial: would show .
gooiMpiakpr Pnrlles di'slrini. ; to )Pill. has.' mi) thing III .

( lo convert (the Northern rloliienl them lo h'tve Hold (hiee InnN. without Ct.r 1 line \inililil.iui-ll to full nnd make: their A Hit of HIM) in | .di> hilt, II inuHTAI'MAMl ,! & ME FLORIDA SAIL LINE I :-ro

III our !State, ami, I in view uf this I having lilh have Inl.oll'h'lt: theyuiinld wli ellnim at nnee' as this ,ineinx i 1 I.IIMIH'IHnnd :, .. '"MII'I'r.1,1 hi". i r'' .11 TURTON I
.
fact, It would l he well for the StateFxccntlvc : get,; and Iho mill men and limberpeculator IK only C'I"'I for thh I)' ilajs.AfOSTA |11'1,1| | I euu-I.'n"I': : I I-
: 'In u Hume who uani heir mb.-illimi, t I. I \l IW York() 1 tu<> roJa.) i
Conunillrc I have I I t I I Irarl- t Kill KKK. ''I'"Y. we'onn, U'tl.'iinnlinni Portrait and View Photographers 1''ls
t I t t lo harness I lion I % bought i large: | of I in fm GREEN GROCER
15. UavU for mnall I I mini acre I Toping I I lo get I Ili'iiiHiu'li. anil .Ii', H\e t ii. I I h.11 I Hi. \ ..uloiiHM'i I. ,
Vf an one of HIP cpcakerlor a per h !IHUHU.SIH.'h III mi nfi IlS Ii'I I u ii' 111 I I '. 2II i.u l'.ii.iii.\ SI hhil. | N. A. BENNER & CO.

I lie ca iii pa I;.:'ii. I 1IU I I h personal I ap. oll'eiion: limber, lo icpny, Ihem nmlmako I ,' | ,\ MI in will |1.1..11'00111| UIKIIIvlilili : (1'.0. i.. >\MI.I.V: -- -- -- I''AI.'IIIS( ) (
charm the andiriirp lilli''I Iriiiil-ome, .roliH' h befuro, I Ihe. N' sjie| P| \I"rIIMII',1 I I'.nn nil. 1 Ui- lie |I'n-" |uliiil In I ,ik ..uiHid' I ; 19 Old Slip, NEW YORK.
I \ lit.l lili 1.1
|
I pea ranee \11 "1111'11'| f.1 II ) \ nnynlhi'l'Mild ml.11, .1.t :|iriKf! >tt'I.I Ni 1 \ inkKcsiin'iption I I Pit hill'"' ( Knlai''i': it In. an\ .-/c anill''o.ish Beef Veal Mutton Poik
I hi i I* address completely I captivates i'h I I amin ]I '|" '-.| (itS hitlut' was M'lllnl. All 11113' In hula lit) fnrtu Ire Hint innniinl.It -- -- I Ii iii| m \:1.1.1.. i .: PII-.II I "I i iI It.\ IT:* fl' l-'lirillllT I tilVKS: mix ."P- ,

us his hearers wild with I'XC'irC'IIII'1i1at wanted wit: color of cl.iim to coverIheirtvork I ennt.iiim tin f.llnw injnilely nfKtnm| : NYi'IJI' I iuitili, Ink. ill 1'1:' ,-h: I II.\ .is .nn I. ..11" 'h 10 1 GAME AND VEGETABLES.SIMTmMJ
'daniln' Ec'hn. Mclmlia, l>ininsnn Ir Vi "-U'lll' hll.' Pill Wi 1'1'1.1. i I I'dli .1.I I- llc'AT'S .
tic sound, of liia eloiiiciit|' words. nl' denuding tin l.indof: its \1.,1.1. |' I >r Kttiixht'd ..inIi ,\1 I (i iiioil-i', I.iimlnl: ,! Kuv nf (luck Cli.ir ''... :
I Trelile ('nil lIlt, It.ms <'i>n.lcr, ol Iliisincss. \ :! till I l'i4 A :
) I
| | I
( ,
limber.ienllemen. Ilh'llll. I "th.:11 I. I'll 'I"'.'""II",1.. i 111'1.11'. ,'11"1,1111" hi, rllfiin I ofI 11'111\1'
I Inn I k nee "\ells.IIIIIII, "1.1"i,s. WI'rllll.: (lint h'll I ("Hill l luti .1.1, \ U'1' I'' I I IliU, Line ul !, 1111 1,111 I lII.: !' Oil liiHHlH' lU'lixercil free ho MJ'I'I|>; .,,11, 'I'i
TIIK beef-fed I ami I larlll'proteeleimanufacturer : t _. I lint(' reli'iu. II 31 Ir. I hL! .1. .' Ih'1. I\/ I
-- ed, fur ten )enrs. 'nlll( f iou tIe us I111111""' .V.M '- .li. .1 1 :.( "'i, | dirk. 301 S. rnKlfnx r>r.. l'KiMli.A: ( "| Kl.A..

% I have i endorsed I I ho ".\II' ( who light III Ihn public, t >'I| em I llnii-c Miirtli I ; Store. a-. '.I""II''I.II'II, linn ninl. hil' 1"1.1, I I'ttt.t'Ininlj, |Iiit> .i. 111". lin.uli-.1 'iin Minn 1".11111:111": ilil, to time lurHi.iHtt anili 1 _____ luW"j'p )'

nirtton Hot I l.l.tstY' t III ; llll'l-IO rll"'ILtl.r my' li'ihint', .. 11'1 I iI22.Iy i 'allf 111 I I )ih,.rptitiiplt.i.|' ||
: opposition' I I filrccUnnd ( hen' deplorn' t Ihe fact (hat flII.t: f..I..I. Crop.AI 1"1,1. I I.III I

Cleveland, I Iho Mills bill full the reduction I heir. name !gel Into the paperc, )shouldliinethiinght -.-- --- ,\.'. .\11) i r..h''I'' ulll lie |ili: il in lull \v. ( ). .JLT'L'1fl1Atto :. 111 tIJI :1""I\l I: ) IIWI A Maid y. ETTER Ell \ MAR
,lililn HI i il| I IH. ami I mil M a>'h,111 I ilml .
of the war latin": Thosem lint of Hint hcfoielhc I llsllrnll's. 1'I'; TO '.IOIIIt.ILM. N
time .) enn tiltS nn tin' nt si l.ht f r (Hun I JI ] OXIC ( )
directly Interallied Nay with 'tl rJlljC11 An* )oil iliNiinlN'd' nt nhlit 1IIIhr.1I'1 nljiinr niMiinUiliH'( thrin.N.O. ney and / Cor. and rarraqona '
Gregory .
that "they do not like il t* otrriiio \ re-t I')' a Hick ,'hli.II"I"1111 all try.I Tim. H |>"niiH'r.l I |'leiM" > c"i.y|. nmlM .Counseloratlaw.rlX
I hiiilli |,ialn i'f cut I tin I ; hit thy I If m>. "" III. F!'tV-I f| | !p ; Bar I
: 1.1 iii I to Ihii l.f the PiN.4coi.A Billiard!
high( Iai ill views, and tin' CI.IMATK."Il I :. ; bi .I,1 Hint /:.liril.m.tI'r t ..t.! [ IS-
nt I "f I | 'ii. I'Jlt.
..1..11.11'lllollh' :11''hl..ln, I l"ll.\ CoMM I I Kl.l.ni.1i.Mn I
other like! Mr. 1\ "would bepleased t'II.I"'I.I.la. :
1111- ::
i ( I'IU'UI.\\ \. Hal.
.
I U nlnio-t a win h k of siipererogallon : .Ihll;1)111 fir "hlllr. I tll.. Iutnlne I I"I. l UK:.\ t i E. 1'I.on.IIl'Il'1 I
to HPC In the I Hot Itlast an ruilorsoiuent (is '. I It will reliete tin' II I I.IX; Al.l.TIICi; SItIHI->l : .
to wrihe of II. In-antic of the I Fancy and Faiiily
G .u. '. i [ Groceries
of the National I Dcinocralii IUHII' I little ,"litter Inini 'ii ill tl. I kitilil|> UNIVERSITY OF VIRGINIA .i I Ill'l' xlV. \ ,
climalo of Floild.1: at "'11.11'.11' the enlighlenmrnl -
ilatform, us adopted, at SI. fxniis i" innlhcrH, Ihcin Is nn niixlakv( uliniitIr .' .
] ; I .
I I I (.1' KloiidiaiiH. 1 but there 1'1. 'I 1 hp (I.MIi \ II. J Ii ti '':. \V. K. 1.1 I 1'"l'I.I.t" :
another altll, Mr. AWIelt, NLIN( that I I"lIn'l(1).lt..ry and Iilrrhll. rign S..I.1 iI.NIl: MONTHSIH.LIIHOI Produce and Willow Ware
aru people oil I ill, 0 of I tho :Slate;i I who I..his I Iho stmnaeli nnd, hO\'II. cures i wlnilcube I I I I:tt I't! I "'. 'I) In.mimli, I 1 In.ktiiii'Hiin DAVISON LEE --- TIII I 1; nxr-r: OK- ,
the Hot HhiHt In one I'"I'OICI'lIph will in .S'li'iiiilii- nml l'i.rHiun | --
''t Ii at Cleveland and Thurinai! very I imperfectly i i rcali/e I I lit I charming I i i 1 ; I Nnflens h Ilio Kiinni, r.llc','* Inflaniina- .il l""I'lrll"| 1.II'r'I'\!. 11.1\.1.1'. I.an. Mi'lleine & Wines and! ,j i .\! -( .\ liii.|| | |LINt I: .UK
lay I feature I *. In what: other I uoiinlry I on lion, and trlM's 1'.1I1 iindenerK. )' 'In Hie wlmlu.jHti'ia. I'll innacy. Kii: and, Aiiii'iillure i :, 1C Liciuors( I
will b, elected, and then will devoto SHitliinriii For c.al.IIII":: 111'1.1"11| | ( Civi .:il. PI. ',
the face of (iod'x green earth: can you :111. WII"low's | (<. S. \'I.: :. ( ha rinnn of French Candes and Frui
the rcnialiiing: portion of tho paper' to fur (I.I'l1! 'r.thila In. |ik'iiaiit: tn thel.iHte ) I : II.. If 1.1' -ASIa--, IMPORTED CIGARS and TOBACCO ,
with I alnolnto
(predict i l'el.tli"Ilhat: I I Iilm l'.I.l'lilc.II\ \1. I.
thawing why they should not l tic clcrled. aid U th.1..N.III.tll.f .no of Hienldi'nt n _ City and County Surveyors. :
the rain* which are ntveh-urv to I the ( l ( and |. tOU. I'M.VhOV .AM MAIXSl !>., : PRICESTO SUIT.
Mr. U'illelt is a Democrat) and :1I.llc..t f'lah' 111. |I.hiYNi4.
development' of (the coin on I lie ,cob nun. In the t'nilcil Males, and! Is fur snleli F'( >:1. sAL41. ': IHlk-c ul Hi N< I'i .mi, .' i purl' .ll.'imo I .'.::.U 01. t. 1'1. t. | .
loes not like It. Tho Hot I llla t 81'111! ,inn .'> KI; .l\ : ; \\L "iutiH| |l't.lnIt11: : : I lILI: mANy
I from I the cmbro /germ to h tho fully ) all ill uxuUUllirciixlioiilllH'wurlil.; 1 ( I Pric --- -- II I'
out clrcuUr for and It l is UK in\
a opinions '." Four First-Class Pilot Boats 1'1'
developed' grain, will comu jnt at the > cent* I 10,11t. '
,
kliower of hot hhot III '1 lit' "I\\ltlC.I.: .1 II.! ulllr l ii Ih. I INS IHIV 1 :
.
getting a roKpoiittp. :
nick of I lime.i The i writer ofthUhai t I I I --- Dr. A. Riser I "'|11'1,111'| \. tl.,tilt., It I li.i, jnt i H'- I -- -
The I'ditpr of thn I Hot ItlaslIs I II. JO'l'WI.: TtPUIISCILIIII1t14. /) 'Y.w: AliK: !1111! 1 |1:11|:| AND TIIKIxmt : \ \ I Igu> utmnt.ni'iit 0' lie. Inlot I .
watched t the I coming I of t lie Juno rains I I ?
.1)t lcsiirnnitfii.il p ', s in Re
not a Democrat, and all Its reaJein Shniilil to tho DAILY 11.11. |iieiuretl| t 'nrt.nitliinj every
11I1"lol'hla for the pa': .t tlilrtyllucctjeari I nny .lh..tl.r ,\11..01! u-sfixniiMt'! I'aili.h H iUKirinn RESIDENT DENTIST I ; f,"11\i.uln e.inl! ti iu-''. I I"al hcy1rst.cl! pet
!know it. 4.'ov.MKiiciAL f"i tn leeelte thu inin' | reulaily ;;- | 'r. I'IIII'\'X.IIII"'\ > kdinu' vt it. stittIO I L
) ", and! has: never known, I them to hour she will ennfiTa fnvuronHiuinan.'ucinrnl lo 1'ireh.iNonrvUlihu: Ill iti.r: |'iir- I "I. .. :--
*
4 U'rlIS; 11\\1'I; I I'k.Vl'K.; : ; he later than tho 1,1th:; or Iho month, I Immediately tin* S. 'V. ;:or. "'"I.,(P, .11.111"1111.P I i i n.'Ill: "t r1ctq i', -
; : liy) Ilo.rllJ| > I 11'11.11' ttl.l: 11 .line. mliliiki.' I' ---- - ---
and in all that time ha* never known fllir at this 01,' ', or In' lr.II.. Wells Kntranee.\;;! .t Inii'ii.li'nei.iMre>t. I, The BtrVEHS'QUIDE Ii i City Hotel
No man kiiown belter I Ilian: doe I the J. K.: : iiaued March
.I'IJHS. and Hept., ,
tins
a I.) lie tout t from drouth."The who charge of tho rlreiilntlnn.If .
Chairman of I K\ecnllvo I; I I (Join ii. crop 'lv each year. It Is an
iii eucy.
I It is IiI cniiNculcnt tn I I
1111 1"1'1.1 !Sf. rvlary: (tI Hi' I'ilnU'I 1 | .\.n. THE NEW MPROVED I
,
raiiH I clopod of useful .
\ i In 1"1.1"11 tutor.matlon
..
1 lee for this He'li iou, I HIP. I 1I'lIe.\llIo and occurring February |H>Nt.l I card inlilriMMMl 1 tn .M I I ii eur' for all who

usefulness of the I'KNSACOI.V\I 'I rudAt. and March are aim ist al\\'ay a Millicient .tl.UhlVlt'lA.! .itt. l%% ...' .'.".Ilng It"lth'l ei.itin.i, I'.'..ic i|I.S. FII. chiwo the luxuries or pur.tho Ed. Sexaujr, Proprietr

t lo ,hccuro germiiiatioii ---- -oul. -- necetxitiot of life. We
(ropcr : If
Iu eainpalgn' work lie has had .it)21.t can clothe
: you and furnuh with
the seed' and to Maud TIn I': ( ----. --- all you E J. COKE) Clerk
t. Irarliealllhl'ill'alloll, of lUcnVacy and, sown, H"I'III'C n \ :O'I'U'J / ekLi the uecensary and unnoco..aJ ,
Then, when t Ihe. farmer: needs diy I I future still|'hiu. innri IIIKII 1111.1tl nn- 1 apph.inpev to ride wou: .
1 no matter what ho may think all tuiU eat. fl.h. hunt. to church,
1 general management: and) policy on weal her to !kill graoi: ami fat or I the lice \,\ill iMiuliargoJ. fur lit tlie rate o lift)' Thog. C.a1soi't ] ; I or May at homo and in variant aie.hitylee .. GOV ERJMENT ST

; \persUtent and ,rapid culture of I hecropa "lIt" 'I..h."Iillrl and quantitiei. Just figure out iCAbT SU.K: O' i J'i'lll.ir: S''l.' 'Ali
what Is
mailers disconnected with \politic ho and! evUnilnl I uuirrai4t, nnlui'ii required to do all thcee
Ihtiii ha Iho COMFORTIBLT. and IblDj l'l'.N< 'l.\, .' |: >.\.
jiiht wu to diy .. you can Af
has no right, all.ll11 out of his line of I Il ili i !I. 11"11,1 t nl "I," hiiilf I tie U 511:i I entirniue ot the '01:11.I

duly at a member) of the Kxecnlhc: weather. of Apiil I I nnd 'tl Ia)'. I Hy i I lie! !, Incal rat.'s. .\ GUIDE which value WII of bo lbl lent BUYEBB'upon Ilonn) liy I In1 1>;Y, w mcri( nr )os III.I .

Committee, if ho allow hi.* |>eriionalupleen llr.t to the tenth of .lime, when the S.'t."r"I".ttiUIII't. fi stiiaU, fairs. REAL ESTATE receipt of 10 to pay poatupo, I -I-'eh.27-- 1"- .-.lv.--- -
i If., ) I lee aUmt ehnnlies nf MONTGOMERY WARD &
i-orii begin* lo Innsel and silkthe raiiixneiiMiii 111,1 .1"'I.llnl co.
or likes, or di..li .ei: to I Iiuietfeve ich.
III and nil! di iininin.itinn: ., tiiat du nut luteri-nt till -Avn- Il.ll! "au Avenue Cht.gi 111. :
the srrnrcil.So .
with duties which ho owe* to hln. bet* ii loji 1- (1'iil.ln- 1 ir_!', hullu.* ...hll.IYlllf"s| fur --- - ------ IPENSACOL1I
For much can I liuihl'ully I I be >j'ul I in ruga r..1 I 1.' ni"i" i', inu.t IK. I'Ui.l: 1.1 at tht> n'KU- Ad T6Tit .U"
ourselves CUIIEC'IXO y
party. we have no : KXT I B.b 6REENHOU and
rd tu Iho-regiilaiity of i Iho 1.,1.iv! in i iv ralt'H.liiiri'lmrcli P .bO."lb I I I
: numinerrains. NURSERI
}>er onal feeling in the matter ; what directory mil .i'n.'ral nntieiH O I lia jinp. ,

hat been truly vaid hh had its, 1'1'1"fect Whcnwti contrail th'u with I .11.11..III..n..III', ml 111'| ixlanl lur Ihe NEXTTO CITY HOTEL.PKN'SACOLA. I- UW ., ( FBER V.all). I I,,I PLANTAN'' 1:1-: ..-, : 1I I
I i iu utren-: MIKI'li:.* .\ ?.II
Ihe prolonged' drouth w hich I'II'clloli"l'rtalll.tlll'l' : 1.111,11.1. 111.1.1 & I 1'IIn.IIJ: :
work and influence and I WI t
on us on c
.Kection i <" ; _. ; ) KI.OKIHA.) I ,. I I r.Vr.UtilJIXKKl'lf: : .\ ili
oil'theiTopi 1ith'
other i culling t t .11.'"' ,
; what has been (aUely haid can \'Ial. UI ; 'lUrr.-:
('v"I' few ) ears: |.i audi an extent Xi I. X.\\
injuru no one. c."I'\'llIg the right nf ill lo indueo) fumiiie, were it not GIT YOU READY. CITV l'rii|>orljf |l ,usli nml K.il| SEWING MACHINE. .ttI"I". li., .. ,,1 t '. X". I \\\ I""".
,
'i.ll.n
/
free comment on public oilicio! and eullMtifd. anll.rll| | 1111111 Iy iini'iKr. --, I M t \ 'II" i iNS
other transactions ahteril Ing I Iho geno-" toe the facility of the transportation: --u tended return* mnilo. ; Tuven' r. ., :I. The. Best in the World "i: 'ir 1.0.. ,ii. i I I1' ,It|1'\n."i'- i1'| |., "IIInl !I JAPAN I : : : ).) '. '-. I Hl"U *

i of ("o.llIIaI" (Miixihle by the railroad All I I I t. >d I iu hand II. it)1I\iiN.l'tra.I M-. I It. t'MKI I;
tat welfare none will go Eu titter III I'r"I"tt| : |1.1,1 nit fur Salt -- ---- -- / m'I'1 1'1.1
co-operative work t than I IheClIMMHICIAI. we have abundant) reason to hlos' I the A1IC i>r lauii.liir I.1"1111'1"11..1.! "li I I I I ii,. Ad t i>rIliiit TU' SillU.TU. till' I li.nl In "Ill) till' I KM IIItmiij one Jon orriciT.vn: .utiTrTituw : ; : : I KAKn. : :-.
camp-ugn( r'/'fA ( ,11.IIU" the l 1..11". I run;; iinl. iin.nl,I I I l'"el" .. .\1"m I otIs \
I..iT'll' "fall good for Ihe early 1111.1latler Iu\, ri.
l1tNsACttA .. Onirol jri'i ,> : i. I .. p
..NITi "I l.'rnlnil i I lUc .hl to cl.| I Ii lag :ilni'i( ClI.. .rli.I Ihlll.I t.I"'lorl. I itietlrs. tI.: (., it. I "' "
__ I rain hUbenenVciuc) sheiU upon find it t I Hit iriul vantage I-i.la.'c- kamu: In 11" r* .inn .(lur .ill l I -- I ..10.1., (iioi-i-ik, IJU'r. I.-cinen, .ai.il fllll"in fti I ""

i D1tY.nOCKXf) MAIMNK{ WAY UK. : my !. ullier I ml-. .Inblwr;, Kal." iiiiiii rg> |.awjt.r.. ., I l'b. I
1.t'lt Tuos. C. \\\'rSON. Ct1ls [')1 all! "t:"II Mu.I ii.'" uutl I'art. / x.%ttti.r.: /1'1' i"I'ln.. 31.r'lall.. Our Cu Flqwer Department.t
AT I'ENSAUOLt.'flue "N'ext to tho )Meting of a certainand ; "( ,
.
f. ; .
sir 7>7-'f' rt. .11"1. I f>uilhili.lt.| I i\.r ri-nP i m'I ) ""
$ 11t.i.'rarP.Pr', ] >
_ __ I""IU"I. ')ilS, i'ethiItrliij.li. .
i linpit> iou North i II that reliable water mpply, we may u..nil. I.'l'j\.rjl.h. n iu ni'"
up OF LABOR Blf O .jlv.a nnltcr- fir C.III.I 11.1 1'1''' l.ul fnl rt.ll.rl. \ ., 111( ul -' 'I'I : '"'
. Hit dock will\ bo located lu 1'ciii.acoU, put the equability i>f 1..11I1"'I'allll'cwhich nk.b.hHil.. "lIllr..1:1" ,1 0., .
utistti4..S
i IKNIHTS t I.I. The Singer Manufacturing Co. Xl'rll'lll. Y.\hl.I"O, Ztapliitst.i| and r .. 1 ) 111.11. 1 I 'I.' I 'Iflint '
_
where the government has: had a dock characteri/en the FloiiJa cli l 50 5 cut*vl U""nb.. toil "lli<-r. ttrciuuUJti nltntM the | Lll| '"" r.iT' ) I P"
--l- M f4et II"
SLat
jt. until very lately renaacflliaiu are mate Situated between I ln II Ulr**. I pmrrtl hivrS. u4Iwl NKW: iKIK\NS: I. \. 1,1, J"lldl.! .<- -mil !I..,,.,.. M I' DIal' ,.ri.il il' 'I 1 "
great uf larcoum.niI Ilnl. nial' to "'
making every efl'ort lo wcureihe loca ( TIIK: ., ,1'11 d" ul..l.d LJlh. 'ivif.i ii i '
1 lion of thlll I dock iu their port. oceans, aud !tanned by tlu- :alternate I 1.l'uaia1 his u la .H luRrnra.. ito. 1. \i 1.1.1 111 *. "all'"uI! ,,, 1.11. t 1.111"11,1 tatt Ill | I IUi-,1 I Ih..ln.IUIU..I flit. \Ril. Ull'l lIl'.'lnllK.' I '

1 although there are iiilluence at work sea and laud breezes, the e\tieme. ottemperature I 5TO'O..lu.t K .D.III. I" I'ul.f.\, Mre.' 't, 'lit 84'.. F.1..1.hal.r.IU.'II.! I i _:aI IUUI.h. \i 1"11'1.itll, ; I "] 1'11'1| uynlion.AlUtmk ifefiillv.t. .ful! .ni'l u \u

J to it located at New Orleans. I'en- FOURTH OF JULY. oal r014 $ .S.\"OI.\ awl nut., L'.I'' .
get are uukuown. 'l'he hUt .1.11. t'a "1.11:11.\ I hl".5. 1.1111011'. ) '1'11-1 tP.4I,! fur .liutr.il'il 1':101._ u
S nacola greatly need* a dry-doek and W_ tjr hii J7v"Ir '1 1"1111 1 i.1" I h.I'r.. h. 1 J., I'. Pi 'I 1 h n t: I -
Iln"L .
maii system, though capable! ul ie. - iii 're'(ii I'U Iit is iel ... '
--- !
1 we would be very glad lo tee the gov- )I.it. 1"1101. | | Iu'M 1 1II' l-ITr'nr Sale' at nuinaliaiu' l 111'1/ "Ori. I _HMiTir "I-
i erumsat appreciate Ihe just clainu of listing extremes to a kiirprUing ex- hlf.'rlalill'lar i iI )(.\ IyEllllhiYLII1b NATIONAL HOTEL fl.ll'.t: )1 \\iI U.l'. .r..I

1 J'euliacola-Soulhull LnmUeriiuu. cut, Ii not capable of the highest: i ,111.1.1.11.1.i ,, I The ('OMMKKi-MI.-* Lh adj. J.: BCBIGHAUSER

t'I Here ii an opportunity for our $eit- dcelomicut and the maximum of en- j I 'I'liiniuu i rX'iil: Wll! Sur|>a>" tlic UIL- i E.icuiirl} tlitvl.. lulin'ml, t. I II Il'.1 l'U".tlh" !I.I"I".I.JIIIIHl'l t.. ,ii.ir ktmk ,,r <, ,
!
ators to l'ut iu a gtOtl'ort for 1'en- oyiiicut where these extreme are not i i .\1"11..n.I.1 \ ar.. II_:::11. I I I I..II I... 1IIu'r":1 i I !!auh. ---. .--___ Plnmbin Gas and FittiiiiA
-- --- -- -- -- I [
J eacolt hue extent and character (tit, anti tItle constitute the < TI* W i EKI v fj 'U S1eal
showing great Ir. 1)15% ; ;iovi-riinu-iit M., O)|i'h'| ( )lt.ra I House I j ji |,I UUkCIYL I. rUr.h: ,'"

; htrOt"'uu trade: the extent and ,harm of the Florida' climate. It l KJ I lRNih- I P'rup :? Wild Cherry and Tar |i C. Pfcfferle i iI j 11.11U.:It fl..llar. >t.tOr 011..11.111 iii,. tlP 1 I _AJP Pilaf
; Proprietress -ht.t.!
:i depth of her harbor, her facilities 1"1'1 lillienlt for a stranger lo ieali/e the I Basket Picnic and ExcursionOXTMK1UY4 Ars nailing lal'ra.n:. ob.r < KlXntf:*. lIUAi'hlT-I t' \ 111'W.
v im I r.< .iu-L, I iild*, (00.li iiiiiiiiin.| < iiliitif. I I <*nklj (.up-i i in \Vp .,. ,
" ;; building mid icpuiiiiig) klp! and. act: that a rango of about '!'J: dcgrvf.:: IT-uu, W Unopini t-mh. A.lhuu, I IITiniat I I IClTI>-* I ., (I.'I.CU icu l):iNvwl ) ---- .--n..nl- I .\"lS' M II.. P.VTil U I.-

.j. ; generally, all the fact ptrtuiuing: to L ill all that .epaiatei: I thi. cold of December I : Lung .tteii0uiii. lb a filth< I'- ) and Kh.'inl'; ) FLIIII' nl I IM' tu I, I II. l ] --- -- I tI.u-1rr: nivr .AM I 111 ", ,

''r thei pout &Iul harbor of which they and January from the heat ot iniduminer '. I |I out. t'linn.' It.1 i u Kr, >t YiPi., .. : :: //111.1-.1'1'; .: A.NJI I f'tl I /' -
I I" : ( 4
Lave been fully advised through the and jet ..o it i i., and on the I 1011.,. f I'IO') IHtIUltOOltU''I. CU"1'1\1.\01.\: |: Theo. Pfefferle, John Thompson S HflflN4l:1P..cet 1: (). : .

f., COMMEKCIAL, and if Iliev Ii4\o: tailed coast especially ii thi variation reluecd 1IC-w-t1 I I MANAt.KK-: : Sadder :I J'r.e'J. :1\1 tot. h.-"
Oil till' ..111.r K.: K.: 111.1..1.( I'Jlllitit'lU ) I I : I :.i-I) ..
} to read lhi the inlbrmaliuii Ii... to it* luiiiimuiu. The\' :great 1'. 1"" IItu'l.j.!: 1-'It --- ------- --- I War-Ufa turc r'II..I., i I 1 ,its\1 1..1'Marime 01.I \, *.t"

, ready to their hand in the library at body or warm water I bat Jlow around ''i'I"I'7 J tfiil for teuuuieuiien; ; Lai.f| and I lln.upl I .\(>\"u1:rtrmS r:1 ami tin ....1.I! lie I i tIll. .f h I I I ___-

.! Washington and Ihey can ;gel what Florida: and iH'imeatei her iuleu and flilldrm! riw.Coiuuiittcv PHOTOCRAPHER, lea.lliii. I I'ublir! iu thi* mul aI"II i i I ; : Harness I Survey

{ have furnUhcd hem hullOl' lo tatilil >temperatuii'unknown taficlvidt* i outille by a'Ivcrti.itmg in |) t'e.oi.vlUu.v \" \ :
we I I rum the gite: n.e a > > < ri'MMtc tlierii'bl al" -AT THE j : act! Wfctkiv 1.1'' ': Saddlery,
;
, $source from which we compiled 1 II. and iin1.ui.ilbleIII 01 j.I..".' I"'ru" there i I' '\\11-; i ; Hrtuk-nt -
'l'uL. MO oilier -
Rid, KvuUu II. Ma Little House around the Corner.ISTKM'tMTA alI meijniii' WHIPS AJ1HJ \N &iiirai-T h:
! Head? up, gentlemen, and ,10)our ..1111t *, regions,: remote from the seaor .ubjoct l'lllIlitI'..J. t"'IUI-Ul A. 3iaUi-r, )" 't.r I tllrol which ih>> isIs to the >..nmdur. RUGS ETC. : (Ue\TII ::. illirlM. l' p'"- ..: XP,

t lo the only commercial I j 1"1 t of )'our lo the icy !bieuth of the arctic "U,.- UlM'D.tiauur. .TltEEf.: I ..xl'nt .' U.i. lieuclil. The r.iMI ,,1\ K i\Mr\l1: i'IIIKEl', : ,'lah"i"I..lul.\; ,!. '

state on the Gulf of .Mexico., rcUh-,1I1, ..\, I I'a\.'. Palafnx I Mr.->.t \t hal I al 1" L"IKTiAtf. AI.n View i. t' -:*.t AL ST\I,!I I IUJ "'I. I ..hll! )"* --i.in.1 |10.l [.'u .1| i i.. J (- $ ( .() $ .I" '. IA. Wtl5hi. I .1..:

,,! .1. iu. ktiaif." juurb-lut > make 1.1! iln- i-M.-nu.il., :1'1 :. .I "I 8s.isiit. 8. i c"R.I In. vwyIt
I
8o :
"lfult)1rcQ 1I.

I - J
--
-__* - -'
.

t


t
\-

:-- _H. .____ __. _
'--- -- -- ----- ------- ------- -, n
GEORGE E. WEIDMAN. \irovo. stud in California and sold al i Mr. I world in wJuVIi to; 11-y c ln-.I; ot ; .
( I'
\\ .' :! I Ud., OiiU < i Agent
1111 sole, tier. CIII'.tl"'t'r'III'"fll"!
20. isyj.I to Mr K I J nold I I hlmnn and to watch tlio display .
Vork'i N.w Pllrhrr nnd, \71int lie "lu for '-'."',.. Ue i, A 'on of UxltKlon's, | of ilmt mivnk Mllf of rgotiam tvlilcb runs n'I"'I'II-' .. lullll l-. lit..r.>nipiinisin Itlank '..'KII mid oilier .'41'm. #

'? It** IJonC'. CT'">.!r son. Norfolk. Wroa, < never 'iicnt.-n l.irn:"lj' tie! whole human BO ''| Fir Mirlie. A.cd'M I :)t.1 Life Inoir-
n. Welilninrw tho flavor little on I'n-turf Mr Al-tinder "r., the \,,, -v I il.i.1' tm.I)1 fam- I'I'I .ni, n.mJI. 'I ItKlcc'Uon k'plln *t,... ipd I f"f Il!<< In I.ll" mid

'r rt with lLe Nlw York loam, Will 5Irln':> 1.'IIHIt of tliKt I
n
no' 'Th"1 j I we nre nil -- -- --
rIOi'll ,t iloehistcr, NY., rVb 17, I IsOL nil 1'lV1 nlth him, baling liP.rary( un.l jthen I or I It, ) lunrs 1..1.I of M IfYt'd. :" 101' \Ve have now in si nek
b4-.II3J1 career beyin witu amateur clubs ofhTnitlve I I IV! t11 i:! ""'',1' Norlull! to Mr w'l"1*' f-T ". ,if.,die action* Districts. >>hip Knttr: i.f Merehandisu.
fliOOl Ihn d'II\1' atll'ontt'at"1 \\ iMils.It.iii.l .
city Ur e showed it mirk"dhilltf bctni; eiaeU>d 1 town'11 Irrlll'
from U A't'i lookiMg n Kt a Inch he Imd niflrto with I t'he InuIU I1JtHirntb .tlietli.Mirilb' \hl | "'! ( \vr>M-t, 1\ ?,' iy ':I. !I. <. .; 1..1..
almort I bill, lie runld 'dl'oft" i my Mudioaronju-tciitiTioii. Duo tiling Hi, H ..ml. "f.''til) 1'1I111.1'111' purmi.int In. hnwlt i>u<....
: tb* flcM carefully he conclud'd to boLroe .. tinman's. colw of I do, that nino-t "itln of t"I e IhiM' h.liilniin. '1'llhl.I1.11 i) Writ In .\\II'hnwnt.....
II did not take him for more than IIOW. myv|
nioin-r 't
toItIJ'I "
I'nlt '
; .
plicbur tie: >4i" i Alll.l.uit Cmr*
a
I 'ho pild, for lr I tho old h",, In | |
all IhO trleki of tho trido when heULil Mr 1"'IIL. mi') "' 'hltl' nn. Mininioiia in tlvil Aetlons,
hit uilud what podllon WM best Wlnujrv hanls Norfolk camo to Pm-r; childlike 1'lt.iMire in tlioir' t>x>of leu .1"1.1.1'', Mc'':'. nii.in. 111! irdsmi.liiei.i. Aetlmii. "

up for hi"1tha Trlitt of 1880 bo 1111I.I.. J., wlwro ho won the Ri*'RI I 11'1'1"ing' | t.uunh.llllel.91..1'.J: ona I: I'ritehetl I andljilln.iI 1 (lhl\1111, "hl, ,

Biirtil 1 for tho Roehestrr University nine, Jervy (>erbydefeotlnSTlrprnrT K"ntncky ( "Inl'| of |1"1'] > I 111\\0 I't'rallglia in iivilini, 'ilulj' *e<''llt..I.. l II.Ho 1.11'1 I .. (ltd. 1\1111 H..t.le'll. .
citohed ith noli mli-eem that mi Juno 11 ottintuu I';iRlo, etA, twelvo si.rtioff. In S 4''''f He cntloiiiein \ho cniiie me at Iciii-t once c', ,il I ,,al.l > i I-h. nnd "l" hi'leli) .' lli. (ilevlii H'.n.l.
nift I I II, uMI, ni.iiihi'rten' < .OMind'ilMin AtlKl.ult .1\.TTE N 'ION '
was then
to for tbe taken to Californlr where. In tuoprliiR a inimtli for a Mtling ( order 1.tl'I. \1..11 .
::110"III to ,.tltt 110 "11Il'11 aj.1 Iitch 1h"J' .nl'l ((11 .. vve e evnblMic' I ill' .. lrpl"Vln: I airs.
Hap Biitor, tenmof llouhcstor. This of ISrt.-i. ho d-feated l 1"11. l 1"1 nin a* hum}' IH thuv {l.h.I0 at one tin tin-\ >.1 I epti I 11''' ."". I1" ". t rl""III1"11111

",1.0 bll Ont prurcffiiunal, cn,;a:onirnt. lk heoK In 3'4.1'f. 8 129J. lI.f.I;{ 1\a\ ,.?,?, I tiin,.. \Yliut they do with them h"n"1 An I 1.1" 1"t.: 'iliH''I'. ni'il 'lab l I-h I the folJi.uill. ..I.ln 1.1.1. .liid. inenl IVrnnnit -- -
"Biick" tho autumn ho won threo-ml.o "PilI.. I 1m, I'l-t, l l limnlx' r ten 1'11"1 "I \
for IIIJ ra'<>l! T Ewing now lientniB only t. One fodlixli old man t.1 .IK I .
1/111 1'1
kbrntcil| i-ateh! r anil, captain' of th9 New Lodl la i:. 6:2li! '-tbe f r"iI.ot ->n r.id.. i ":lh"II(tiot ago to.|>l.icc his |>or- ( 111.) .,1",11( ) 'Hid, "I" ilii'tl I" '\ t I''"'ll : ApH'iii"inei.| : Koiid. t I
remained' "Ith tho II.ip. A IIKb.liorColk bos long dn-n th IIM.I lu ti.ut in JIIO In t r.itl"li:: |ii,>tiit" luiinl" r ell i I.I'I' N I I In Iv.ufVnrmii' Atnidnvlt.I'eitfe .
VcKVciiUun "lien he I IHltt. fnllfortila h.it as Le U Lt.1l".1 un.txc U-cn \11'1'19 |Iiill myblio'.MiiM' l' h. I'lirst sccti"< II I Uf. l .'IIII i, t t .wnshlp \V nrrnnt.I'eilfe ,' HOUSEK.EEPE.RS.i
.'' until Hep18- resigned lo (, ofTereilI'U1 1 and, ;, Mate\ tin, ,.1| I
Uxington'ii l- t It ol I" Iitl''nl 1111 IIIK.l 1.1"1 4 lo easi : \ \. ;
>
111'11ln'I.I son. m in< i ;
Iiaguo club nlK-ro n pltthnt benas 1"1'l'I.lllilll'III1 :
',ijn Hit' nttirnl ever t-Uen to CAlf: rnlll. at toia, (jtiile a MUM w011 ngiev to hN |HII'h'! > l ... k. nu.l. w.vt ni, 1'.'"'' ,ilitt, U'- 1':1'1': VV,>ir.in'. I ,: :
tho remainder I had the cbss of mores to in.UI"JlIt ,1II"M\cr |II"'I( |,)>.iill. 10aM; teriibl.v put cut t 1.\a: and ::! '. nml I t': e,,I'IIhl. ."I. Allid.ivlt-.\..UIIIIIII:1 1'1.Wlrlll'IIII.IIIIII'I". ,
ot the son I I ,: to ) t "
blank 1.1..1"1. 1"11 \ 1'.1.1.1. '
:1.1111
When the still lives at tha CRO of 27. \1"1 111CI-(1 |11.llt to rruiplynitliwhiit vI \

rnmjnitfn! of I S" Marinn tbe dam of Norfrl!., naf bred hy II' \"" 1.1'IN1 to ('nll''I'I. i I 11".1'Klee: I Iil."I.trlel, l-wiiler.' 'HU 1 nil MWllinflirvts W I1lr"I'I, .

br n'I'ld Mr. Jowph Cairn Simiwou in Illiiinis nn.| i. blight 1'111.1. llii-rf me ,' ( f.lk. ', line, ""llh 01 (I..wiislilp" lineU'tnei'ii ,Itnl-IIT"'n: itllt.fo.. ,

\'ni Installeil lln man Hie taken to Cnllf.-nr: 11-r -sirM.iktilm, n a howexir, who n until jtist nsfjuickly I'.I' !. I and .*>, i :"i 1..1 l 1.1.11'| ivrk nmlnurtli K;''''11I1'1 nis, SVE Ol."TE .

long repanlol a< tl'e l>e-t *>ii of 1 lionni* ScVtland. luu tll'l'llll"1 11.11 likeness if they fl'llt "I l toivnhlp lint ;11",14.11.1 Warrant*.
Nationals ofViisMnctnn
Her Piu.hiin. Chjirnier. ilex| ,ed to HIP pul.lio I ,>t n| r.iiivc Ine Ihtw.o'i' :'l .. -I 'ai AIIIIII\IIIIII'l'hllilll\II'l "..,.
"n' 1\ famomrncp garo. Sn'Va
\ bnt f:3n'VaI.Wl111a Tro"\.1.b1a
I Ifi '
..h.' ii'tiiiu'I' Mil I n P'.I..I ('l l.lfiia. ,
rnnre, nnd wn "Jla-Mherp Inrn' rrdiiflionIn //1\1 op
oUI.o,1| | to hnvr any firont ,ill.Kle .
in July of that ,111 b > nl \\ 1'n.'I.
venr he forsook tliNatlnniNand 1IPI'IIIho lv t mare of her day tin Ido, turf.aM It. tho |'nice'"f 11"10/111'1 ninen tho in- 'ton I|111"lkl i| | liiiiiiUTM>\,'I.I'O'1' |l ( ,7) !I. I RrI'III!. ...I.M.' a C' .\.IIU'.C.<.

enst 1 nni bel' .1.\111. the fan-.ou: IH-KJ Malnro.l : 1..II.'li"l of .:" \' 1>11's I 11I t .I'II'I-h i |iv l IIH k nnd' noitli d. town- M,'('ll1l11h'"' l.fin.
l;ho n who lu'lievo pri-loi nmmi* to !I" ofsccoiulary 1 in n ,.f tlio | hot a pi, lie establishmeiiNf" "t ::1 :11'' I lo fir' :1II': Ill link. .
his lot nith tlioAllinnyeinb.nlslfh consideration op and 1' 111.1 ,ni"I il I dmtilfl Itifclpts.Kl I >IK I'll I': : C' C ) ( ) I ) : '" C ) II I _
: ID 'iwvr.U "lllInvo <]! liter. 'Ih.1.) \ 'h'\'n 11.I'lIh'1I1.
: \ 1
K BtiimliliiR! tiliii, k ti git oioiin Yes 1"'dL'.llhe In l I :1 \ ill. | In <'Tm, in.11 Cast... '
wns' at thnt tlin.' Hid 1 Kn.ivnr ot -1 r"lk. hnelre 1'1 n pre.it (ul Inpiicr A "'U.e"|1'\ fronl h'II.III."C I tue I"I.: .I A 111,1. Ml In tl.iriilHliinoiit. IT I '" Il'I\: : Tn 1'\1;( II
e.s
of late, but, it is not owun he !
ouoof tho l lending ; t( I .''I"I t.n-itv I Dinini-K '.11..s .I. Is"K. I'lmtlrl 1"I'III.IK''.
,
Norfolk and tho I 1.1:1.1 JoAlIl No< Ire.H'O .
I"of..l"nnl eltilwof advent of' the new method.e ean't r. i.hi: I. v 1:1:\ ,. -iil.i>.i n.11"11'Illt.. '
httert idro ((! "::(. S.I\ It. RraniNir.Rxlolph .- I .
I'm1 niln.i IIn.nt
l.'ik.
thoeountry He eoinniaiid the priexs whieh In 1'11.1< iiuin.v TiinK'r SiHflllfiilionsMihpii'iia
went all 1 i-uv hoiv l'I.\.ui.1 I COFFEE-
: nf tbe liiKhe *
remained, nlth.theAlbany foiimr jenr<, IHXMIISO: tho In rhuneery' ,
until R'|> tJi>o, aud, rut ftlrendy Ft'llr.l. 1,1- ""11I",1111I11' ,cmclcil that tln> Plblc 111 I '> in : IM' ni.H1. I i'ortstwlsf .M 1"lIil"II.l icr
were t-ll highly triiil vifmmers. In f
tie l.h"1'/rlpll'I''II'.I
| .
teir.hcr ef thntyenr in,, eiioiiunu-i. nnd il 1"1"! r he U-iictl"
.1 1..1
stud 1"1111
Mxrlan lias ., .
protcJ a pn it 1.1'11111. t'II""I"lnty 1'1 .
nnd, then In I' ai nearly every foal she Im* pi odua ..1 IIH-- f uxto |MJ bl; 1'1 I,', C'r "Iot wi'llH to lh'olllfoen N.itii'iwl' li",'lil.i: > < nen'i'l/ed I -- -- -- -- 1 1OOW IK ) "V T< > 1M > IT.sii.i. .

Joined the IVtrnIM proved a rarer of high' clnKMI'KHG.1 q i IH' the pimlm' < of MI littlel.iUir., Tho< and ailtliiiri/'I II lit. t'ie' 'rene ',1| 1'\1.111'' lit.I.i i 'rniiI'mpimen

of the N itlonI who, innot, / eoiivrisiiiit with the tech- wit : : ir i\i 1:1'11:( Ell.: \ tli MANu I \ \ n I.UOINK: u: \\\iiou:. .
., .
I lo.tcue lla t< .. i niijue' uf tlie 1'1 piofeHsion iiiianino) that, they 1"101." I '"i h.
8nm frott who I Ixl. i PtH M lA DAIL Y MMtR IAL J2S '
,
.. do nut pt tl.e '\wIl of thiir .1:1111): CZJOXl'tS Par lEPO'ULl.l.Cl.. vifl
.L money
IITIl' n:n nlso pin j'In'i: oJ.'. I: '. ::I h.
iritl.I. the Allnnyis to Detroit with' him Oil hit "-r "-.t, '%' i I \11,1 a 1,1lop.I..r charges $10 fur aI ..111ll.tII' 'i'\ui: .' \lC'I'U' i. nt 'o'l'.n:.
the City of Ptr.ilf jf%. ,I lortinit "hl'h .., him |>eihiiH| cnlythree I I : 2'JI I nnd Thriiil.-;,vm I'lv. ,
i oal'I'r.'Jlh, na; reEad I hA\ } hoiiix in make nid lllr. to !I"> fu'iiliil. feailfN* an I, HO inI \' :
"I i remalmil for some your*, nnd win then I"N ID Mvenlyllveemit I us the penple'H InterfhtN 1111 In jfopurdt'mid f f< Oll.MI.O>I'N 'JO |1'4.t. MMll ill \l4iullllll' .'IIII'hlll!.

I. pltehi-rof thnt elrh At the"" fu : or $-\untli if m.itii-i.il! to cuntpletr. I and u//ivxsite in Its ntim" ks npini' illhi -. T| \KI I' Vullil' I \.i", ,1.11, ..;. ,""N |I., .. ,?,..01, "?"I., .,,1'1.111' "I, .1., ,.? ,.?11..... ,I''h, ,,

inns' or 1'l1 Weldman ... 101.1 I to Kin'i II I i >ne-.t') eiiirviptlnn' and, 1 I'raii.l I in the mlinlnlitiatinn ilini.l n i 1,1\ ,. .i ,I'., .n.1,1, ,. 'ii,. ,,?,. II, ,'II'', ,. 1111 ,II| ... ,., ,,\'U"l,, 111111111, t.1',
1",1 ISiil it I is in illur t hot iniu nor millet in) II nt' Ihf people's I.11_ in ,l.j .
didtome .' .
I'lt). allll ".hilll" lib the cowlioy to'im p.n' h d.ill i I. i .III..II11I',, "" "I", ,'loll!, ii |"MI i'lllI'lr"'Io'f,
i 1110"11111,11.
used that Ih"1" hotopapher: charges for.It II I .,'1'\11111.1111.1 rnil'lol. ,','S, the pllliln J'.II" 1,01 ,
exi-ellenl work In the pitcher'( box. In \ < M n uill h.u ""II"I.I, I'' "' II '111. ..II. .
; i-i thu cdhkill, which t-niililt'S. him 111..11' ..
|s>\\Vldnuin wo once moro found with hi* : acquit I .
[ feel Hint the Inis m* tired, a
old Mends. the Detroit Diirlnj t'.ic: foi o [mrtofthf ," i' 1.j// .. .., to manuf.ieliiie a Uautiful pictinx'' -.Ji : home 1111.11" rnmneitt I.Mltrmi'in| nper (nll..llI'lIllo t tnt I ( ) IJ I I ) .A 8) I I': j.

unton beilld nvwtot the pitching. lie ..__" .; _.. : __ xvhirli, ilhuse..'t him jeara of 1 pntient I 111111"11111'11.1111.11 lint: I hI.lonk toll us a .
|I. one of ths fow pftrhen who are never :" 1! toil and Mndy to attain. In Ihia rt"peetI I -culm. I en 'a watehlower for .n'IIIIIM: ol 11"11"| ,-", ,.|1"1', |I. IH.> tl.rii. |1",,",, h.,1.| |. ,. ? !", ", n, ,1I".n., .,, u ,1"-".,? .11.'lh'r ill thoMl

trouhhsl with sore armII> remained with or .NOIlFuLKHnipeior I my)' profcs.i'in j is Miuilar to that of n phyFielau I danger, and for e.\MiHlntc| wiun. nml Iniinl. "h.| Ic "lulu. Itnt 'ilirxml, |nr.in I ,111.1) ,', ll ,' "is "im ".,i \l.1'J-, < I.N Is |1'1 :t: 1" "

tbo [of rot II nntll the mid !II.! or tho swi'on. of Norfolk U thescimfn 1 ), ('I lawjer. 1'utnms. |iay for theexpert | e\Hnlloli an.) fuNihoml. ,l.\ tlmve In. 1 lintH.H.IIIII
rlll'l'hlllll'll t I. tbo Metropolitm prulKibly nl I | | ol pnli le ti nsl. 1'ii'f in" in nlli.nl.Kldo .11011.ti 011 !
when hi' relr.w a y | of a thoronhljrcil; he" that tuu bt iv I Ire 1'1.1..1, nml the Inlliieiiee JI"I""I..I.II"I", illi liolliiii.ti '. .

elnn of Now "ol'lt.'h..n, he Ort opienreil| during the provnt' pnnci'fit ion. A cf the ''uuikmnnsliip nnd not for the I > liiiniHT ur innlrol Its nili rn ni'fs. tin 1.1.I i: M i i: IIKIH i-; i m:;
jollied tho Meta lit pitched' aomo lino (jnniri, l.rlRht bay. with nstar ninl, near hin.l I ho,'I I Iwbito quantity) --U> It (.c 1IItogrllhl, nuilrI > I I>AII.\ iovt vi i111'It I. 1111"11

Tliij \ns .|icclilly tho, case when pitted uro his nmrka. Hut Ills iunfoniuitiont I CUl or law. I'V. I .J\ I I ( I I I ': I ) ( i OMITIIllK I.' I.' I' ;
ID fall
the of the .
tho Urooklyn 1
asalnit t the of tho of and "Yes
perfection unity t i'ir Tn.tjpes.f 1 mule I few. Terror to Evil-doers
,jenrVnilnuiii\ "n. reloascil 1 ond ot onooiKiinl blood. Wo sec. many)' lionn of pre-it |I'i.)"er, None hit the ( ii-k for theuilioiv. I .,
'
No" Yoru.! Cndrr the thixeitriko 1I'I'I"tl1''II" MIIOMMIKALN J : OK (c JKOI'M u) .
n ith I but Ley I ore, of cour-v, .'m'hy.0 "'0 My them id and 1111'lrl'II.1 to, 111"1' Hint ilnUM, In thelioeverul ,
role ha tiilf fair to lieonine one of the la L'11 toll olheen and .
l.-l pltchrr'! of Hint cluliIk'fore : many but the hordes are of tho most p'qiiiMlo Dnfw: 'ror IuIII U: )'a, on Thui>da\i 8 and Saturday!), \1"1 t'oirupt' and nth, ,niln/pnblU I'"IUI'IIIII'tinsls|, |nlltll.I.. II..HM.H. en. I" "' '!'"."HI "id I 1.,111 In.*,' II Hell ml. |I". IIH Addiin, ( thrll)..

I ) del"ltT.o ncrv nut (,hlnnd I 111' I'al11 out for 1 and H eelllntorH on Hie nlill l.ilnlmid llifpiildie I I .
tho rulo wan adopted rumpollln? | |
llio pitcher to fjoo tho I'liKni.in lforerii'lierlng colt hl btvt of enOI'UOUS'. Hu,paner, J J'II',1 head, (10 and tlio, l.itk. No. iheie' I U,no profit in tintypes.'Jhey / I irxaHiir) ,1II.1'l'lIhllhl|. li us they hail. -r..R.'Y TI-IE PL.'. :
qu.ility.) mino mo II.IIII'Y quickly, ho\cnr. don.'during the!IIhl| HIV' ii'in'., lialf, .1.11"10| | '| .
the ball WdJnmii Imd. u tcry chnraotirbtlo deep musi'tilnr neck his 'mighty bniri'thi and tlio- 'uli.) 1 buy I iililiseiind" iNiM'ott" I the l ail\us tin'" h.". ( > nl.vti.. : : < -II ( -:- l >PI.--1 .oiuMl..irsr '
'h.11T, innrfcivi as '
111'1 IIt.
n by
delivery, many cd In Ml.. hI' 1.1 11'1 I joo'II'I.\\.I..
.|> ly IM Q your .lnl1'llm W"I) ini'l ) I.ill' uHie -
,
little pemllantlM lie nt Dint time fmvdmond "11st, hi' Krr''t 1,11111 his eni.rnious ktiflen, tide, fafI""t |11'1'011 I I Uhevo tin loiiner lv< d and pruxpi' 'red in Hie l.ifi 1:11:11:11: :" ; : A 1\1:1:1:1: ; ; ; or rii.\iir.sv( : : ; :\: -; : SPIMM 1i;

ha.'. and tir a u/iicli m.wem'nt 01hi I nhleh aieon a lenl'Ih: Ins hip, all are ofthomot day U lt ilinlant ,hen a tint} |1" ol alt ill n, mu. n,'eiued lavur, I'onlidftifi \\1'1:1L: ; II CAIM.SII.MI: ,
left tot turnnl niiout and at tho nine time striking chnr.n-ti r Jl.xt bnrsiv' hul |H>itnit: will bo us great n lantv; as tiicdagiierri mid pa ti mm'.',' pin'iioin.'mil, In llu, lil-lui \ ol

.nt the "mil iplnnm; over the pinto. |!ytb.it I low In lietwivn the hip, and the n'llli'S., The, ; 'tjpelj ul1 L"'lt."-New York 'L. I DOUGLAS; 111"1"1"1'.111|. '|' U ,'"! !.I'llil.i' we luive Milbli ."- M. L. ROCH
method hocniild wnteh lm" runnrr 1 I'lCbtf. ) I"IIIIIII"' 1'1'.1111 U'llfvini( that sueli I I ,
: Is Itrulh His is
Kmpnrnr driving |"'er aUowllllsMliflikl.il-, the I 1 1\11"111.4" .
'M'11'10III'Iy. ond kept" them bn;t'li'K tlielrbtM like that of nn endue, I hlslj4ur. without n ) l'OI I 11611.> l'II UIKlIl'IAI.; U4' 1SMN 4 Oirili: ; lUll'OT.: ,
l> l-ori rtillti'iii' 'Irnii Kulv. It.
all the tlnio. Potr of them were bold i nml, his fiet brond. round, ; at nr ) SILO (;ilSI.I: HTh. :\
rnonghto ottompt to ltenl ahnraon him.ll 1.I'ml.h.and IliiU lla I U unlike any han OI'U e Tlio Imjs mid giiU of tcxj.iy! hl\1 littltKnovvled I' OUR NEWS DEPARTMENT \41. '10" .. rii 'in f0sn'4'4'(.

bnJ.ry deivptlva 4''p curve" I ever ,aiv In nn.al'I.|> In ni-uiy' resptx-u a o of thu repreMoii. .. winch' theliinuiidfalheiHeiuluriil .. <,nl> tin i alt SeaiulexH Mi .,. In
wlnoh ho practiced on nwu ly every batniinnh I colt, but wo uoxir saw 1 ; in 11".il childhood. the win 1111'11I1.1.' vvltlioui lu'I. ur imiU.sstIUh we 11110'all.,1, | '.iiul'il.l| h""l1hllll
lioxiiigtou lokinj ninkf t.o Ifi-i, 11 Unit ,it w 1111.,11. In' iillnieliveHiidrenilalilel -
.
and them all Hi"lima .\ nlliii f ., | > |1"1
faced Lupt piexalns
I/exlngton perfect.CCNERAL A V'I"I'ahk' li.ly I who .li.,1 l.itily I niili"I : .III.llnll ,111 ', I 1111 all the niokl Now, toivevi-r, ho faces the .. nevi I hat .1"wl in III J ti'vnmof my the li'irl, Ihr i 'and iiiiMiiliii.t| enrient events | tin1 il.i") ,
Bn.l like most veterans of the "bltt.III/\n'l SPORTING NOTES. parent' : IM'fi ire I was mnirk'.l without a a" mill'M'nekiirj'n tal.."I!< .ind ". 1"1. 111"as "a> UI'II hall, ,I that." pnlilie, not 1"1"11111.| nnd loeul inIhflr I

iia.il I his head to curry blm I Kumal invitation to do t.o." H'.Wfd -liiie. llnv Ih.'I.llll'. tri inline i-liiiriu ler. 'A e have lint.' n.i< lor" iniir t. .
Sui' .
irwliestho' wcaknixn of each batsman tbatao -- mil, ; nV.. 1.. I> | 1 il>'r."private ilfpiiiillt .1"... '. ins,' lillh
dm 'In
I of the t In the .Hluinpi' "|"| ; ,
hint "U'epily, ," a) ho Is familiarly The Amateur Athletic Anoclntion.of MemphU I Ole fur"I. lal'HI'n $ 1 VIIH| the of Ihlircntiiry ,
failed pitched 1 p-eat panic Juno 4, at the ''enL. hM contracUvl for a $70,000giound country dining ) eaily jmt' :W. I.. SI si KM':, themlxin.il ( npiin 'nnr renders Hum Is in mil I

r..loll'Ounl, n ala-t tho Indlnntipolis U-iiin and f 10.0 club bouau.lrof when nskf'd in IIM, old ago whal. nnd, 1 llli 111'lS, h..1.\.\ .\.1,! Wflt, $1 l Miniwld'h -, 1 liid,ini'iil. neiTM-nry tu. Heeiiie li'ulnl.i-

and hild It donn to three 1111It be can ,* or Jvanovitsch Ito a f blLII'1 the pK'il-unteU In'lt (I l.ijlifo. ( finals ,'111"1.1111.| .-, "-II.' lloll lor their Ml|'>ITH, -lon ami iliiiitloli.AH .
IrOn CII-llI"it 11111. iliiniiilhonl\ i ini'iillhij I
: nh I ;
l '. ,
uiily hold, that pace ho will inou bo one of tax tn.-v.ter from 11.110" AlnlOflI I J'II"II'\II'II' : 11'1"'1''"if siioi': U < .".101.111"111111| tineUi,',nc.' ol 111"/1'1./ i
father w ; ine.i -
NUT YoiU'ustarplu-biTi M HANKINKhgllvll chnllengM II II II) my) c.Ulllnllr 1.lonl.1. and as mir Ineinm and patmniitie. Ini'iense. ,
with Coil 011 first blood for from fluuto I suimtioncd me lo their piescin-e nnd toll \V. I.. '1)01 .; W"I': ; Is I.I ''I] WI' .h.ill mlil, III''tills ilepur'.nifiil' ail tlio. I.I'ellities -

: National CvrlUt Union.IV f.OUO.( mo thev, ctni' -ideivd mu n iw <>ld "ltuJh all ItoyH, UKil, 1t.10t, "r In the and uppliiaeet of iiUNlcin jiniiii.illini. -

print ;championship races at the meet- I follow Ing new tricycle records 11\0 I to CI'"dltnI"t: a pn'|.oMil II'(.tllll vvn" Id.A I .
Inn of tho National CycilsU union, at Coventry Iou oRlelally accepted. Twentyono miL' |II W/L 1"'I V.5 jeuntuf 1 n. but or llei II I In, iil'ine'' '_'<>"
EUR., proved 1 oue of the bot tneotlnRSuer II GiL 47 U' a1( ?J miles, 111. UIIL M I ; 2 i, tlrst felt IM.J I man. No "Uo Itillton. .ni'l' l.iif" nnd, 1 If 1..1 H'lld' by. .vonrilfiil. Mini, HS rapidly Hniiiitflimil UK poHhllde tin' 11111111'Him 1 1 re y for fi.riekINiiidi'lilx tin- A. G. MORENO & CO. .

hel.l. that tho niiloiiiatenr Ilk l.'inu: VI tniK of hfe Ihu doli r. Wth' \\.1. 'IIOl lil.Jrm'I""I.llh" :
by association ona 11I11 I S11) II i ces3 my) ever hI'e: mu Lel1 i jiiii'MiHLMif| "' 'lIrill J pri'lal |i|>piiuln'H ami ,
cliHinniimxhip; un. partlrulurlv it' I ., S3 miles. 111. !iL 17 'I-.'*. I..ttr l.twhiih dial riiopiition from them 1 I t'i>rri-n'i| >iili.in e.
'llIn Th liNt I.i-Ht II HUT made P. 1*. .l. 'ni ,d I the olbun ,\ "u"". 1''n.IIIII: ,
; wn wo-i hy wa* by al i that I was no longer, uht I y, ,' Wi"II"l"r'II.
J Tln2. S, KV Howerton n-oiiit In tn.'ron .- I by Adcok. Ikiwur wiu iiir pievioiis" holder i Whether tho "iioii rulo", nl.r.tL-(, our t.ru. I-- j III ''l-'JlW-lf. I TAD: Hail& ; mmu i 1 NCt. 10'' ,' ) If'I'.1 .\ I.I""I'UI'I' '''

<1 heat J. O. Osmond took llrst |.l.uii.tuuag of tho records from 31 to '*> miles' Incu.t.e i, fathtrs or tho H.IHU-MI of moral Miaslou IIIKCommercial : !

2Y.. R Crl>t, WnnhlnRtoM. |II Arthur Whm.tol. tlio "pwr| colored adopted by Ami riean tbe present will h"volilol" Kililorlals: Hi-enrule, 1'11111111.1llIh'I'I'"lhIlC I lll l .' lll.
'"' Ilft'II''f Ux-ul .Mullir liolru. MiM"lUIUMIUH IIHII4 ,
ceoiuL The flnul heat wai won by ny v.-lrj huMj tlia 1UU turds UnglMi day the eI i 'I
11'ml"r. IrwU'L' r''uI9' Job Office Iteadin MalltT, 4 m\ri "pimleni f,
ler 'liBvcrj exciting flnMi In S-'WS-S.ly: ( huiaploimlilp, hu prufcsomiiul. Printing
al"I Iurl" i 1"1I to !,* todinde Ih.lr 'omiiiiinlfiilioiis uiul' 1.'tti.tM 11'10' tin' "
I'a. pnI
the ."rl ..'I'L, Ohiuund and I
lint aniau-ur [Id nun C'.n..1 to do in (top* ha I lives ai men mid I I'lf Mild. will IK* in re* M l.tlllll."I.I..1 I
\ I' every |
C'rlat f"lIoInl In tlm order named. In thu I biken to ,l>'|,rive him of his amateur i i putiioii. o"ln."utl.CI' .. TIII: invr: .:.11'1'101:1: [ ''lIly and ptildiit' uwfiilneHH, REAL EST ATE ANll GOLLEGTINU AUENTS
nll..1 l
110 mile lumdlrap l'rtIt foityvinUtitart C.uiia \Vhar-
standing. 1'.1"11;HIH-II.* but wnlusl' for (>. tha filiun' HulilUI 'nnd I'liun 'eN in IIIWH and, d.viuistifs' ,
niniif to catch blot, theu sticking faxt quarter man, ton hiiving once d. I .I i > >vkvr: ri.oitiut. an W'IIIIII theei'iniiiK M< islon of nnr Mat
taniel to his UtU wlieel durtiiR tb* entire I I : I has been 1.lal..I. too BO .. 11..111..,. .
)
tenuUers! uho w a* him 14 Curi.lrr I 1..111,1.1111'\,11I. a dully llinely e .
n> and nni In his Tlioariunl all'I' for hu > -iilVork, !. > in riuri: n cm: one AMI 01.11.>
r> hliit( om yard renr I \ 1'rhll" oKiini| L.IJ.I/. \11.4.. 1'1'0111'U4iH'r ""I'y.ne.

t'l the, winner Capitol nf club(he rme who was wn llniry.. llart..r\\) I )1,1.For the first tlnm In tho I,Kt.iry of rrlrket' 110 U(if' a',,i"lit ait as mid I, 1li'f the', |4iin-from< (liIJllt", -- )'. Hillheads Plnu::: :;l&!& leld Cnrcial 111'11''_ uiul .'1'4'/111''' ...111.4..1.. 111141 1'1'411111" 1I1"lItll.lItl4'.

tunls itart L"rt.t.1 A"ier* amateur sixty has tcnnnu I iie, oulllripnt to HIMtuta -**_! i llanunati'ia of iheiimaliMn. "M oluMutuality 1',1.. I Ir'ul.K. 1',11'1.1lr'f. ;
,h-iiupion desired to "tirt fr"i> MTntch, hut I a fnlluiv Arcoidin to'th" Kiuli-sh: I ) ( 1 | ;..-.. i I'.iht. fl
IoJ.'rl'ou' \eru rON II] rw..I.. IUen'.W .. ; \: not to I. in pain. In art i.I. I.I1"II. Will be a paper nf* pnieiii.r. l he ni/fM( our
: I'1"11 CMH-: .
I rule* IbUwoul ) ( si ill iiti|><>*il 11"! ua..IIII, ,-rand nil -or ol li | 'I exil1 \\\1-.1\-111\\' ( i I'11. :
eviNioiir I |>!f tI"'IIIII''C..111'.1.11111.HII'.r 'jC'UIIIU'U.I'C'I ;.
second bido "'f'put out "lthOt ,'rI: astha lit. il.1.I Unit week, and mifli other reading
; tho aiiulvani'hi .
'iiieil
THE TUr.F.A I rules theN require: a load of ,uly runs Ina : ; >d.I &\\llilbl I diniip| I lie I.lhl ly| ditCOVIIM Mnn I .ier| df, Kiitcrt: linll'lh ali AIIIIIHI.- iiiutli"r II" will iniiku It welfiniif 1111.1| Inutriic'tivu : : : ioU.. 1"1'1: ", U'I ,,,,, il'IU..III": .:. '*

ono "y'.mat.h.or c.iLty In I niutrh taking 1..11".1 II\.I vixllor in eTer fainil)' In the Mate., 1111 I I .11
Utxveen Hello Ilamlin and ini'iitii ra-o SlajollenItlalkislot anes 4
: for all taint'lit.l |
more than ole day. 11'0 thu IU | I""tUelt do panncrii eoin| ; Itt I'rh'' plan's In Hif rein h of cvi'r)
rulomaitcs Iho oo-urreiiii' ? |I1'.%,-,'. f.pr ..111 liiHnlU'olk ,: familv In Wekt "".Ihl. Kvi: iy man, i.Vrryi ,

Jotrutt 2:11: 1. the famous black pacing geld J'J.-U' I all.ll.jt"rU', thul 1 ncall tin. jointl rifunsu lit III" l'I'IIICII. -I oH ('KUlK, .i Aiaerleini (.illtl..IIIIII.I eteiy voier hlinnld McBrine Durham &

his.II showing trotting miles In 2.'JM or so Central Illinois SporUninn's >.pectin dulu-ilon. and bow I fir.t NIM. II to 1 I.I \\ t-i.t ) riinu nt "tl'l.t oc| I I fumlllar wllu the enrient liUtiuy ""l1\ Co.
The
.n'l I U likely to tw cutcrcd In tbo circuit fur o.ll' ; t"y | nf his loiinty und, Sl.iie, Lilt M tlm, lIu\l..i, ,
8 dat.r. *. ITo Ims a trotting record of lon will hol.l IU tvtitb aiiiiinil '.nlrllolellt; \ouJe: 1\'nrcLt II'I 1.1111.l tl.'lalal. I..il.( lllU C'UktOIII IlllllSII', IVllklll'lll.!, ,.| and, tho ""1'.1.| Wu I.rlll"| iHV in inn \\ iikljlu
i"' o'n to tho .lnto. nt Kp,>if.in.in' pirk, "hirpoul. to which I was 'm" II I r l.ii Llu. kiipi'lv lnr..rinali..n' mid tu make muI
< scyvill.). \., July \\l I. '<. J. an.l Jinorcni "I ijs !) Qiiiney Uxixtisl with morbid -- -_ -- I pnMT| In HUM, 'depitilment lulmil.lo mid n"i' Roal Estate and Lean Ats.OI'I'M
Mr (\wsntt la ftill In nngland and The '- .Val-.aiiLy: cha'.lnuui nun In I vanity cf whntvvaa bin im foiiiine, for 1 fullollie lamll) mid lutueu ineiaU Hi,'not
Hplritiirgnbira houw LI tbatli any I ) OASSIMTS .
to
come taring bo hn l U>en warned MI willluliy/ .
America to 'inn milu, walk milo and Irk ,
utable' needs hlj penonal attention. ioini a milo. tl.tj I iiialeli tIw. I fu r (I'J Iwlt I into the current., "IJeavtn I luiueieiful 1 1I i Terms of Subscription.

Sir Pnil' Johnston1 colt Frlar. EoUim haa OJK-II i'i f'iV> and the CltUI'I.I.I"j'| of I to him. "-Herald IKnltluJeriold I HAII.1 : 'l:>-,\ .114'1hllllll. .111--_.. IIIM! ..4..n4.uln, I In.HAVI .

1,.HI ixiitihtfd for all his ellIUenl'Dt .\ I _c__ I CON Hy mall po. paid or di. llu,red to < iti, "nliwrilH'r -

Ascot. Tboy Included the Prince of Wale nll'lQ There about a dozen claLnonU for tha cale! .) I thin literary rlvisl "a l'ECTIONERI by ('urrler. : MX: SAM: I.AKM. AMOI vr: 01 n.\i I': I.AM II-\ IN m -Is,
takes on the first day, t ho Ascot biennial are INK: \ KAU: *
I"
th ocnrxl 1. the KU James1 palace ttati-s on s\Iminmg champ! inuliip of America, Tom i pin, without head 01 |I.>nit I : MilNTIM Ml.noK 111'1"XII i-MIUIUA: iii'.iiiAisi.iIKOIKIM: : v INIII

Kiley. of Ikkton tile Australian. Dm )11' |! I -I"11'1 I'll". $;t 1111 Mil ( TNI--; ..
WwUnnl nnd trkmuiaj and the llurdw lilotatwu I.k It itoll that < \I.J ;nrttomc Candies Fruits Nuts :
of New Molten, of ,lt,<*- Ius i : MONTH r.llti.i uWKrKI.V
.f ,
.if '
the fourtluojutt 8lt.tlm. Ikvl lli' "'"h"I' roeiiin'4: <
I. of Newton, ILi* 'l/eoiy, ulihlt ( .u. I IC. i soi.i: .\Ts foic
the luili.i Ji.inU :
\ IV-huoufs Primrose U > .1"11.1I
Lady a wonTfully Ill/uk IL"'I .
William
of l'IL fust (Illy wltb light weight, but faint >;ivM uway su fntlyVlule fcl.e wa*
hxirtttl and burst oll.lltlInl.lutlcr.of I'hil:uk-lilniara( Mw Heath die waa r"IJ'I' to Tobaccos. SIX MilS I'll' 7r. itllllthK The Pensacola Gulf Land and Company
Development
einily dlat'oura.L All her best among "" < ,1p1inl.1 Cigars all ; : XU.NIIIS .-,<>."!. ,
"IHarv S t-
"iR hoaalwajslxrenrtona Ly goln out i the ijui.tn'n 'in in
l'iu! Itlu j fi'int.': u to be
1 li'' it m bat and thi-ro Hike C'unley land." Mi- Ib-alli read day T rms Strictly Cash
a puce staying nal matched st Juo UcAnlnTj' the heavy 1"1 away i I HII'U'H\I"\C'I: : : MII.K'ITIM:

ir.'t u she could. wulghl "J'I"> ol tl l'iu!{ i-uai-l, tort lifter day 1:1,1: the :11"1' uudieneo /un Stock always kept Frosh I tll.1. i>uliwrll4-ri to lb emi-Wei-kh' will I'X'I'OI.01111': ( : ils I "'.1.10.toiTII'I':1': (dCCOXIi: r'l.,.f101< :.)
The Dwjer brotbcra won $3IOS3 at the : LI..lj'1 I have lu an! tli" \t" > : f,
".roukljn inittin-. AI,. A. J. Ca satt rtta .w \it-Jiul! Incnso lielli tun.t l-,.-t. One 0:1 t'". rift"I until iUM \pirulion i.f tin ir tiiim nt Ihu ol.l 100.li -l\lJ

Has next heaviest allln"r.I ling credited with CmpI.Dnr.ii 19, of t.e ., 1.1'0. r netn-.b.'l( ,.n lll." .' .'! -. iiinl < annhome < I'lMCKS: I'KASXAII.K.S. : :. rule, ",.ull'I"1 with HIM 111"1)', ulluwulir
I of !' pUy at | late 'nl for
tin Ir
.1> 11 "ls I i IM-III. ailvuifip.i) mi
: .
SIMhad
iJrccn |
n. MorrU won ttl.SSS; LacLy "The .* or v nmi'l; > > 'Xlllhll! fur heXn kl
tinctly. run icon* The term I )
lii.twni, carried off (S.Cil. and Uoutac tbot I U-en taIJ"lr" Ij-nidu u tall .I.liuf: d.k,
tl.eciw niif Uv fhn, I.I'.JI. n one 19- PALAFOX "I I'lyli'lelly I" Ihx new ulM.rrilH-rs HHTI -
111",1' Morrisiey won t6.KQ.! Tbo t'Jtu11 I all ampin* onsbt 1.11. anl: Uturalikf ntlif as I |"ktr, hacLimr, rotin>l tlio S1.191 t>i and lo irnvwaU. mid I nut t" luiiw nt Hue .,

h nI f money won at the meeting alii action tu the ou.1"".. t" I royal pm-i m e ln-re and flare <(c.r u Un.4 -- ; .-.---- vriurr Mlni-V\ kl)'.
I'''. l ,
-
. Ford, l.itrky' h'll irl in fun ..tiueti-| : thuvv thu wiuill of onu'n U'i'M i:. -

li u.J.IU. ...,1..1 i raUu l loick to Ihu 4110-11) tu four hour It
PUGILISTIC POINTERS. l< r.-pcri',l QII ; : I wouldnever Sr rilliis: tinapluln! owiuru The Templar at Work
l though lit r nujitty ,
bn-uie> M
II .
i hid
,
lt Url\'CI.I'H { I'" llfiuid 'r ln d Aifeiit if
J-fls Dur, gtt tired .f ,::. Itary ..f VictoiLt I IIJAMiHt.t.; ,
o will iaatu lu Australia tar .
IN A STUDIO, MiII th's rnthirbulkv 1,1..1'. h':91: ..,. I IJ4Icwl..rj
time yet. Ha U Investing hU money POTOGRfHEC'S 1. I"I": -i. al."e.I ,, .' 1'"I\ IU", Mill Ui ,
.' us|>' iu mloM anj other _oritiuL lu I Im ) !I. ; i'od I Utu. l.ioufl.t lo In r .1..1 JII i .(1" ,' |t 'ii.f.iny (li-bUeml.
) br "iU tour through Franca and Ccrj 1'"otaltl., ol III* I'.no' .nllj llit I by rjxT-ial' immfiig, r 1.1 n'jul bv\y. !.I > v "I .4l"l Vf">tl.K. .ni'f ''b,' lira' d |j.I l.'<' ,I. <>. I.. 1of :
j\ >n.. ol Good Tr... I I. IIOWK, t'I'.II.I.1 .. ,
111I1. ano With l i-stf JMJ I the | 1
thniice to return to America. ] t bave tbtiii i I IJ: "W. 01"11,1| ICU )..! "\111. .
that m PN'IIL'
l-Umgswortn; be U willing to Cjht I "Is i true < Icd., ami found U eunmul l mi India 1.1 -- AJilrt4 \. It.r'jhtor 10111.:1.\1': -
.," ii'd IU suj >hotogT II iJis t1 flrnj ly to gratify 8 sluiwl I of ubcut -'t-'lotHiiv : ptiltirti aa .."II'r"I"| i. ,i"i .!
,
weijbt iu America for a pur e W Tin; PLaT I
"wair, r tooomoolT in Kev York or liotUni. ( ran di'sire t 6e the inlntiturcs Uuioii o, unr WaS; ..n. "I'll keep it," haid,llur| 'I J JHJmwlf I ,.111"". r 1 1IIUOUN

':": M>ers, tlui Etrcator III&. Usbt' Cddhdl" 1 1Ikl"r I "Iuu,, Muw IIiMth. "but I cuulJ never wear it. Spring Medicine --- ----- --

.'. I'M' an offer of (l.SXiU to h"uora.Iu'{ a would ihrape a olafaljUM uitU pretty Hit. \ .
ofapurw ( tbe inigbt of the cam 1 It i.M tA.WU

..> I'ruoux-o for a fight with Meadon'a, "Yl' r'Ilkl tl of |11,10| tlllot. ______ __ T..I.. I
U '
1 \u rrallaD tluunplon.K I era hit lO majority wI ... and fr"m 'h. liiu-.t tlioriiii.hl.n.
.I.er
;,but a many wel cleaning Cvll to \ lUijul liMorv.. I I U-Kl.,, kliM k In tb** I',.11101 Mules' r ., I
'. i.'iinxj [li the MID da p'urj' whom the vainly \ I lofn.IJ A tory m cn r.il < ','ulati" and .,. lp TI....c, l ,.r..I..lb." 1..rU'UII"", 111'1.1, .I ''b' I
chUg .
*fan Qstio Jim U : i .b.
fouler. name lan ik-i ous. Tlie sole < OMMKIU'J L '.n
,1 Ho has cUullviigul SUvm, tbe ;, al.liand ,. tudi to ILL* nul yet ILIo 11'1.I. 'li"I" ,,, I"I -I IH'
., to mwt 1,10 twol oiiuto wager 'ptve "/ Arsons i'uvrK'' uf"I.* ro''nlly Ln-auut" il.. ___ -- -
.t ". git for a Ma-ness U l<- o1'futle Sew &"'tuod chain- i l" II\.r. I I \ run i* If. II.1./ I "
't. "IIIIU' anJ thus ki for u tiuio t'iit' : f. l.hbh ro >h lul.11 wh_ l'ul 1 aashml SIUU 10 S300 11TI for 7'.l .'. .,.: ..,. 11 TU lvx "it AL a ." ....bl"r.
a.k u. "
n
( "I. 11. cf title* uiul lk t offuiiuly ,, .0 .r"11 .
>
-- -- nucfct rl. "IL. a* UiUif
CELEBRATED tOL T. !|, for your lotur". .Many Inol' .l I".I tiwtn U are kviphy, l.rl..JIlarig A.-'I1,1' if .I .'" I I.r.b, 11.11'.,* u I
.
r" bavu been drircp alnut 1< ue j Iami ua" acv'aJ Th 111"i > .\,0". > I.. n .Ml. ,'< liu.e lo .",1 CLOTHING STORE The First National Bankr

W'.od.rful Unpcror of Kurlulk self aestriutton by tUir unthilikinsrieudi hUl' ..I"al." 1"'rinK ( tl. alf.ur i>..iuc.>.. ."M< ut'jtu. iitt niajr Ui pr '1.1 ,

III* l-edlfi-re. ( "bo evir aul WKJII are Otiuau'lIng furbude Ilb.we out M ptruu d thap..ir I I bly tuitd ,)t 1"0.>
".,10111 of tnaorlebraU-J rot Cmfror | the imrtrait
",, nolli bav* UMI of a c varalr, .' Hin. until tbe LI.I. |l'U.u tu UI vcrj*. ki-altb tjutftrul I I"UIIJ fruiuprnur .. ) 31iu M.. m.buIQn., \ aMOIK A M.W; AM 1J HKAUIIrl'l: UXr. HI FLORIDA.
fcpintcf: UM Tiom to indti raring the ten hrfaili --- -
I I
of Uesriaii, throna ul.,1 f ?
W;ly to tb belle/ that bAt U not 01,1)! lwlosrrai'U IU.J. .I a..r.t l. : ; .U.hl&.r C"uucl..
thu tl iuturever
dor luerclvf t-f |> W f r. to *. i: \I\'IHThlUI.
-I*? 8ToJJ ot Ui. ye r. bat abe ti* u ;, ui.d getstck.. u' tlnwult & Domestic o'mngo Bought Sold
"* "" Tulteootof the oonuroo and i > LVstrumciit cf torture, me W !Ib1e. .. i n> of Ufnt Vrlt 1e'l I I \ .r.I"neil, ul. .. ,,'" ',. CLOTBXNG. Foreign
"My observations buvu nxl ia prlnct' I ub uiuial i-.Ji. n.v > -
ti.
II : < uiii 01 .a.WI.1 II ui .
likely he tf ,
b himself lbe I
> prove artif-t UoVfoy wlvenU iuitl TKM''IIIIHiIIJI'.1| |
: cojitinui-J tUe IK that llit' nwrriase wixil'l !I. u i itRituI yunr utw 1"/ "Hot ".111\11) U l> '
bone DO. ID ; The Uw 6Utrtluou4 uurgiM tf & lufwillutuv. lito prince rtmiiu 1ro- I i>i4ur "i'U. liuir .11 unhiw liny d f'TJ'Ite I' _t (v-ln-tiou and I.".w. .1 -' '. .
frOlD the pencil of .o artut all tWi t Jiotos. ) 11'F1o..I.
"' >line I' { "th te l-ul K U und !yt for the IdoLi of ra v bon* tUtwto IU. J at kbi"k w Ir' ... .1.11.rUI .1 Mr*. Il" VuutlM. lltrv'ayuur II.aNal... .
) '
n VH'INirV- .
drakr UCOUUCK .\ ,
U U 1'1I1. (TrY <
lJ.tQlbwe1 aod and cooof I'feant aga alI 'r" e inabU |. tJ bq 'S )
t '; fromakxis 1110 by tlif traiu of .stll, lod,"cr.&ttir (",. 'Uui.l o llu- tl h"pr, uil PJ.<.| "I.n..w.,,.1.:"... .....o"h-tutk*.4Ut awl I ".. 111" !..t rill.: I,,. "" .... V
'
Itn Norfolk au U>ro Jan ortsC1.n1... a. I "( U* i /It to u \\ ...., L '1IiMLIL.

00) W'\o1 (, u, jueodore lVu.l: st U e of tk. w& !W.
.
#
-

._, -= ... \. ('f T '- V. ,. .-'W-.A-;d. _". .d _.': '' ,_ .. 0 .--. _. ._.u _._ -,to !!! ,
J L-E"I = :- -- -I

.
I .
_
.-. -
-
.
r --. .-- -
.
---
-
-- -- --- -------1
--- -
-- ------ -
--
-- ----- --- ---- -- .
I

rni tron tr.ommndnll 1\ WOll 10 Til: IU1.1.;" w.\ntS01 ( '>iAiTiits.: I '.'tI1tj 1U'::31IN nu: s\>ii;. i\1AB1N, _1NI.! ._. II I\\-: 1I 1I I J. \UIIT ..

Tlio l'I" n w.nl I with the iCott"pnllnre ( nmimnl I ,,11 1 Tin1 llrnnonilij' I In' """"('111"| iitinI'rhcnf YAR2YALmi.

Knlennt: Rt Iho Ptwtofllre In l'enllnC"ln.1 I'"J" M, sn'l it nIICIAI.011(, Int tUft Hint nhieb W'An : :, H Mutter* Sidney I hut CVmitiKlf till \\il.\: .1 I..NTKUI.IF: T lI.IV. I Livery, SaleHoarding

}'In.. A "el'nllll"'n.' ." nintUT._. J. !, <;heater A inN'orthi, *>ntniul I tlilPirJ ; .. i $! i i ii. i
------:- l I. B'miitina-n. i M nl nlllp'p..nrr, lint it lel l t" I 'ii I 1"1""* ( m ill lt Igi I. '11.1'1"\1. T'I.Ifl..t.I1
: I
:
-- ariixed homo from (hr-pitt. I I.
WELNE1)A'\', JUXKTAM 20. 1'11\1. u cirln'rilr' not out "f plnfp, nml It !I. nllI.I.B..h elf Ibi'i'nMMriEtm r uinoi rulntf 11* lmhl'N:, Ni'r \Ai' .1 1,151. I'hIh'Ii'tln.1'' 'n. "", '1: .

--.- --- -...--- ,.Ir.t"t only' In' tli'. ).hiphhIt i>] lilt.t ''I '''' .\ ., N '\r..1 tin}* nl". Tee bneli.nn "f 11.IPrllf"1 fi ml. I ihi'ciniiii" | I.'n.II I' ) 1".1 I-.'.. l.uin' i I' !!

-:- :NOIKI- -- .;. --- t"I.n I tin I:>i'ntn1ili! lilli.. il I '\'.!\',.. the I iitlcndiiiihoj t i | I lh r.' for. Mt'\era' I I I hu, ti-rnl r -I4IIII4 r r I u.',it'd il: 1"1 sh U:,\U1.I:\1 >.lmIt :
,
'h,') t'xprenn ; \ p'n ai It K''"" ., I'l.. it t
Our sn'-trrlli' r. will' i 1,1. ""e trnt lee the hit' nf l.iII111nl,,' Ihn linmrnml r""ull.\\ 1IIIh. tlmop' lilA kue t 1.'d"I"I I ill Iii 5 I| tinn r it' *. t.n..I. .\I"'' lne.lt i 4'. "Imrhttri', ( 1 _
I 1 h ,.Inlb the sitrml fti.d,' Ilic nlllot. I.I', ml I i"i iI .
| ) l "kitiwr I I-- ,
h
dflte to whll'1I \\Ii('\ lino: ,1'iiUl, nml W bit li I Mtmnpoilonftri 1\111 I nl '. 'nc'I I i mulVi .l "1".11 Illh I 1,1. Flu, at rind fir-most, lies pin' I.'' tt'utpim'l', > \ !;

!')' pip'i' lies tephe. (>uitcrini I ) ,..1' nn,| ?id.ii thpjuillpiou I tlIU.1 I n-rt It rot. 'nrl h In nil-, 'iph.'rto. I
( : ,
b
I or loiter
minn'"I..J'1..fl, : wi"" atp paid } ) ilf-yca'ly 11"111. tli ii I t I
I rk
< cnili III iiihiincct, anti If tin- Allu; Rr"r I I the" lin 1'1' IO.I 1
itnn
: I .
nr ) I
> ,; ) the in, eiil II n for nll"Iherf'lIr l I. not l piiiltlihln '11.110 "elllf"ll" Mini'e wriiild I le IIIJu"ly it**It \il I M I lj' I 'iiinr liiif 1 A < 'i i.KirrH I

\amount I n ilue r.'H,i>n.il> ft in" niter I the milmi''ilplinn ..,1.11.1..""'". Ih,' r',Ini, 1.1.\ "tut., 1 ro ililt' p- I <\\ ulilip| 0 Flit iii h.II line 1'll'I In who tiininfp.it a tI.'h I 0 tn tike Die |mn'ron.I \' IJ iji,A It A..lit !:. II

expire*, tin.! mini n ill I !It Mricki t 'n Troin ) me III"" 1"110i""I,1 I ...lnl cxpniinKnfnll '' I the 1II" re liilely.'Hie I)' (, r n ahoil pciIn 1 wrrc iritin, the Ictmt'ftt I ill I i< niil 1 ill limn JI ..HM; I', p nc M' Ni
1 li I.iiurcl I'HI'K
our nuiiliiiK> .Ii.t.' ._- -- I Hint !I. inniil\ mil I ('h\llrl: : ..C iM-li'Hise: fteniiicr an (if a rciluct d rlll('. mil i" (if i "* ; In Will,-h IIIHS MIMI, !I.rl' I. I J

:\t) II uiI.: HIP Icaullct I <1 drill. n tiul' 11 11.11. nf the ,'\''"ra fit) rompottd of oflici Ft and fielr: The p'NI'nh I reiivn N I tb:it t I.I'I"I cf I llnpiipi : ri'I"'I'h.I.| \ "t"1, l'! id in "ri. r.Up 8tahll':,.

All mltpilifiiii'iit! .. p\i'ipl wlirri', I IlirrIsRwrltion .- Mituo "forh'rllnl,1 I i 'i'line|' nml I 11 ni probe r.inillliM I C.OI, I\Rr""utnld'\r s nfiernonn, r l It uisii' ti-i')' iciMin il.lc. 1m, nn.l the, nninnftcincnt liiifk I IliuoiAliitkiix.1 '. inidtt'nI". -I-'IJtWPjdilnr. ,I )1\i': ; I T.I'\' ,
I ui" r. I I i I'
nml rl'l'lII.n', nuji.iyiililfln I annnd Hie I In 1\11\
01111'.11'1 lI
I
mhanci'" r up 'ii t''lr npio .rHnt'O I" "roucl..f her wildlcr 1')'<. nml \\ Iii l fe I M Ir. K.: Iii) III Ii. tn ciiniinnml.int of W011 I I..e 1''II.' ) 1'! > lulling I II. .\1" '" ; llMk-r: i'iltiusi I lln| .> ft>\ AMI 'I'AIMI' \,'> .\ v ,.lgA .

I In th pupr.. Thl.I '.fc nr'i1. dm-n l not nnrv In'rt limn w.1 llir-. tll'I..h"I..tlllil 1. I .1"11 rut H p VeIl t run t )' |1"1 h.1 M I >n no. ,
N. t'OliIIllhMNlii| | C !1.\ i l-'INi I: : .
iiiu' '
| ninoliir i AT
lotuS n tn "lii 1TIll ,
.t''I..II" MOfih
lillY to rrirnmr Ht.inilinir t: nII'rll'lIIo'lIl. I Hi lImb, of I nnlnr iipiiro'mlinn.' llilrdlx I I tin* |I'"l'r' | I Ilt'II'I (jhlnji I t ..111.1' nu."I.I."I1\| I
: IM.'UI.S: : .\'I
l tIthe ANN
lnnfiU.il 1 upon wr tun C'litnuH signed j now 8 H.oncly In their fnvoi.l'i ) 111.1 ,'ci It'. th' let c\. ry ii'iil it tiki: .* I In Mibmiin.linn "II'I.lo l.ir.; :.', l l'Iiut .i'. i Cl,MI I .TE UM
ot.nl d. I Intir- Itt h"rk 1 1 I or i 1'\ ( )ut l: MI I
In'
1 lie flliH .
partlea. i plate nro i
_- __ turned by a IH.o\er.culnll'II.t.I In I Ihlitlnlity 1"11' elY nnd It fa,'I.I ll.'it I'm i' tIn) i.on' ,H.I',' It link, tuinulm it. : I'llni.'. ;M' I \ (
"' e Mo"mlig'it, l>nl do nM I .'I ni!". iv, fV"l, i I. i ,
I
"a',111 link I idt-Mii. I'i.llllh.ll
Special Notices. I p Hint inn" ) pngi tnlcr / I'mtlfHHiioin ..11 tle.v ncribi', nnd tin HC n li>, 11.11 lit'iiifn I' Mlii. 1'wl',1| : 111'1" I I Ilti, tisi. I 1It

Aihcil! : "Mt'inciit t In till I* rolninn \\ 1\11.\I l .. iroluith, I%'t' If> the numt tli' $$1, ItCh'I(' rr,ull I I N. \\lii'nli, nny 111.er .liii' r'olr.Ilin-t e Hum, thrmiKli *'.rll..', nil I nut I lo tlm'.sltuith: t'l I ttlh wli.ittin (Ur.Nurlmrk. <.tiiiiUII.. Hnwlwn.! 1" t.' .'' ,I.'I I. Od'r" IIIt'l fur In .

In,,<,rl..1 nt Ono' < pnt n wind' cni'li) Inn 'illnn. 'ill.' tisit hr npn| w'.II Kliotll he nid .1'i il I Cu iM I 'r.nCII. 'bl 1IIIIt'le\I"I. -)' me' Ki'tt ng nnd > li II cut In lAcIi.itigc.! M I M Si. I POWDER I Illput.lUntt. 1:1jIPI' .Ii I I
No > Not cc In-vi toil, f .r IOHI Hun: .'."> nlKMiliT N lire l"Id II.re of hi< in ijesty. I Il" 1111.. Inin i'. uh. i .' cc '" II nndl I
|Huliil .11 limp, if d llio l.8c.imliii: : lnuui'i'ti 'l"l.i.. 'In) | |liIIP' if tlio (VMM HiCIAI Nor l 1.1 I mitsI.! J |1' I 11.1.11.I. nt s." ,I'
,mil Hliatil' itni I '. nt Ills I"h..rl.U"1I
cent Ii lulL r tlicpir'alnly tint: I the) nro I ga'ct 1')1'1 I. I It I h-40( IKT nnmim, tu ).M.niir.: I

T LEN lION, KM: 'A IIIIA I HI FI.E.i011 :".-- now, at Ih") hll\1 1 led' In tlio pn.t.I..n.llll every : nnd bin | n\Mr \.II.tlljl.In Home unit nt wi tlniHciiili'S 11.HIP jiijitr Ills} 1> l.ikcn I IS POISI.MMl'i II I Absolutely Pure. IKUDon't ForgBt[ the Place.
th '
.. A are nnnm nlwl to IM1' inli'.c: : ntAimorv romp: fly In Hie I Halrln I the | o.lo.Mlol mullcrfl p pI' luMimtirul.:. Ml- fur 1f inanj tnrr.btuf, I 3 ('01' ns tn.iy IK-I .tIll '11t11| .ht'tIhu, A *. .;niiilnr. ( nili" I b' '. IliUpowdei,' in vtr > heN. A liiaryt-i I olI'lilt ,
nml I II "
'
atfovliM'k I M."IRWI"'I1I'9'$nnil 'I ui'tiliiy" inul Vlnirtiliy,' Kililn lit li; .t' nl I hO..",' (|.ini II I'M hleh! hUt Innnkc Uf the gliNt IMniM c f hut. life nre ill',I'ld. to >Kiililni:liii \mitilii:i' < ;,"i.Kiix Itnovtvi'i'l'2". ( "iil'lMUI : I .itH I'n 5.ib P ::m n,1, i'llilt'R1'neN.. M 1"I'e nml i, ._ stilt 2.h. .lllh"II' .

o'clot-k. \lu. ( nliTi.f, llict'iiptnin: up time nnld, "IT. To tliN end tilt, )' I Many iuPIri'ln fell v Ill nlone on neuonnl For frO c'nl.II'r t nunilli fie' |lnlH'r \ill beent > I|liiulii ( ii. I coP"licIII:1 S tin' ('tel"Ihll., *,mullituli --- --

J. K.llVKii, iBtvrtt.17URNMrrUEpnikid hnii'tllo: I c iitlnnlly nt pinetlit-' mid' nomi' ( If IPyP'It'J.Nht5. Atkrr'it 11).1"1.,1.111111.. .. II p Mtpul I I to U ilI'_ p.irl of UK* I'nitol"liii'ior R I KIt It. (: 'I.O,!of I, "',111 1 1 it'-"?."I1I\Clilol! : .- ll.Ihl hum m Louis A. Anderson

( of |ii al>.i'nt upon\' any no.viis I nil, ton- It lurk. ".II t, S'ltifl'' h'I.'; in l lbiii.! : ..( di.r >: ''< "fl1(/ f tiP flIt.
will I I tnd'p'Htion ,
i f.r Sli! pi.lnrf, an.lI1 tlll hhllll turo IIJHJK phln ru CII.II. .\ burn. I 4'II< ln MI-IIM.i l'hl.IHII, pi,I\ I '
l'IXn.
Knrnlmrc "tnkcn on M r- lr,1 I Hint "tr'r nn opportunity I I r,i' theirIniproX'ineiit. Mt I weld nt Siami Tlio \\" I (' I at,. lii (01'11'.1.| Jl.initiV IUKIMI Ibiw iti: ( 0.
.; TrnnkK ami IMnlillslimcnl : lipa'inn i .nn n I "tt"1 guarantee 'Ikl) '111'1' 11.1'111.11111.' I 1.1 Mini. Ml. I u .InYAL I 1"V nil -trer-, N. Y. City Poster
Hfl( nt J.J Si'liuhi'lfil I I'l'hciNlrlllitf I I Me IIIH) ) .tnhn h ;lot. lill.nl l II.rlu. ---.------ Bil
'I 1 h. \V t l
1 UI V ( Si }
I II \V I Inti'iiiU'iu-lii Htrci t. Jnn"--lin I (('apt 11 In S'ociimli nml tlio other oflin.r. ortlio I
companyliollur coiiiinh.iiini il I i rii'inoinniml'inul '.11.rl' US'IS.: an 11,11"111|' of nil riiiiipnln dninpK; :ind mi} Nor I ilglll. Iupt"p''tt. t In hiltN' ; .v ( PROTECT"YOUR EYES (: R'.I' | "I" nt .|"MII, ,'

'?oit UKNT-: ( otta0'c: : \\ itli four ronmn. ing; nn I will\ lie r"I.J.| I' witlilucnl nnd' ti'ii- lrh..II: 1:11'1': AI.H Kn' >'. to 1'1111.1 Inn1 Hn pond Hill I'.oaiitK' In I ill', )ht. ,'I"| 'O .' _
1 UnllrimillorTir tlio ( OVMKIU.| I I."llfh'll 1- t t oniinercliil. | .
nnl ]
( ,
.a.; ) II
ROnlwnUTtrgv: "rl"'IOlllehee and til lmi.il, 1 and, will do nil WIll .
,
prlII'I r ,
: xplcy 111 1'1. I n'l ntm ; ll ,r I ,.
joimtrc'Oi, nwiir. I tin I lirput.Inm wil t" their: r,1 I I tlt) U pith I Hie MII.IIIN, .1 ii itt' 1-.1.: 'V tiiku'r, I Ih.! t'l.Irr nil t lirrctit tuple .u..lh' Nor lunk Kn, 'lii'po" -itutiui.t to iillit .inI V.SCHBERGOO'4ED 111:1./: I.
-- -- -- -
K kilo 'V I Ih"III %% ui'i by 'I I liiiln r I Ii. -
so'lintf! iMniiiKiil InilliUiiK\ lul', nn pliMiti .11"1 lhll In i hit.I of Hie 111// !AW. \ill.it I IHH' The W YEt I.V t "\ \utnel: ii. mil 1.1 xont nl' h.'r' \\' I II I ('tImer, I'.r.iwn, I HIM" P..I.IM: DIAM0tCTAC ('IlNil r.: ADDItlss.WIIKS .

*, iiioiillilypit.Mni-iitfi.I 'I 1 lit'CH Kiiuriui- of use Interui-t tbelr .11'1'101' inniiif .1! portid. return, In MI I ton Hi U n .>ek. I lie It 1"ol"I.IIU( nny .nddiC44liilb. I I t'illicit, :11"0or .'.1 I Ii. Ls'0'e (1
t .1. l'iMy. J7-lf ill lie of the ,' < I hi 1 it mi- I 0\0 \ 'IF| Al.'
ti-i-U. Api-ljr I r".lt'11C' 011' lIly n11,1 "111 titlttn (ink Ori\e. .1 I. IlurinK, lIt Cutiiuii.i i fOr $1 I PIT n ii till imu, 7*> t"'III"I lai' t.\| It lurk. 1: .11 ( t'u'imt'rms, (1".r
tin in In : Hiixnii.t niiathn nfiiaue.PIHI I 'II.Nor 1'1111K st Ih( itliii II 10 .\ 'HI'AI"I \ .
1",111 'Kdnln. I K.: Hie nl lo >'
'l.'Xcluinl I Il"I t 111. Ih-t..1; ) oiuig IiiOit 11.1.. '
nut I Tor till' ( I u '' (.1. l In I I'i 1 ii II\P .
: IIIK ,
Ilia' Is iiilifliu In itt \,1.1.1"11111.1. ,11. 0- tl..t' i Hi I. \1
:LOOK :Nn.-; :8, itlil I itt mm,iilk'lit h"p. in ); enlll.lpnlll1 city cdllor l 18 lisa nuugl teg bis biitiiie, nndlughlntf '. "ii

tin 2vl I of tliU iiK'iitli. E\'I'I ) I h ily &g.I I II ttxtiry \\int Kloildi.in. tiN n gnixl 1'1.b"Itr.; wb.tb; I. np. ,aiiKi. : il'r.\1"S. It lull, 'k \,0"1'1: '!, ."1..1'11, II I!.1114' ,. In.It At TIlE M> AtM'llrSH lilt: I' ", ,.

ticket. J1--':'! The "III I I I, I liniil M, I In i I Hint ,".I.III 1 :, nt- ttu't'ilshl'tI, lir.ll.I We n Ith him "1.lhl nndhope I (11.CI'KI'1." I lurk' III.I'I.ll : !< ('1111'o .'IU\< :

.. lire I he r hWI 1'1' Hun whin 11..111, nfTern lie u III l out I tilt': to to the line.Mr. I i't'ut I.NI! lu .tI.I"iuti .1 I II i. "( 1.\ SG I AI>|.!I''. ('I'| M\ ((11th| ,
> KHWM I :AMMI: HIWN KUtlllKM'A.MIS I".1 l 110Ilr-U"I'r c. $ I pir p i' It Hm il.i, llrdll'"I. 7.M, .to 1111'| .. .
I Afl! ) U' MMMI: '11 IIA: S EI.E1p4 (AN t 11 hn H I 010|1.1,1!('ilL Oh U H)'" I leln. .I.K. 1'h,1 I it ii lilt' till n 1,11.11 flI'N4" r- -. I pntcnt $"i.rrit I.I'r ban el. (1'11"11.I I'u'. ; .W : .hl.(1M. ). I Fla I,\ 'HUM. i.145

hA'. IC: -1 lIE t> \".\ iMMKItCIM., L. MtllKI'1IIKW. 'laken fiom the line \h11 \ "" 1111"')' U In lie, \l IsIL lu Aliliiiini.: I I'. i4. boulder 11 (.?4i"I.l .pir |II t li.H. Nor Inn iL iii i'itmui I, U:"u Ill, .t:.'r'i7. h to Sullit I .s inI -I'. I.
till) ('KOCI" I KitMONTH. : '
I I..n .
I'.BIl'AII CII AI.I.I.> liii. ,". M I i... Ula C.,iltiin p lilt, : been > ltiliii i (-. 8ldo", !';('t< Hi.llaeon 'iml..o.I 1 :
Till!: Alll'llK'H M A \ ilK \ 1 : lit Ilr 'lists 'l.iniorili: I'1., ti', I "
1111111.
.
'I 1 i IH I
('r. :
AS IlKfKN At IIHIHKIl.St'NUKAM h'lill .hlrll"' Iln..IIIII/ Miss 1,1.111.11. ret u rue I home. Slde UeU pi I lb. .
b8Uj WHUIt ALL tbk
He IAIL&
wii IT, 1"'I'cl.III,1 ('\ sr)' nnieiiiniiipiii| ml A Mr). pilnlul iietldeiit oe Hired, nt the Oi'i, perliUHhilllH'H.' I !SII 1\\. i P mc'll,"lil' T. rnjillllld, ti7J; InI GLASSE- unIt t1ncwhuyrniu.zi.u.i..i.; tsp,
: I --OI\'IIII( tO lillil Wl-allllTtlll' | | U> ili'Mit. to praeliee Hi:it I Ilinti n 'n. FATIdULYli Ian _
fu' '"WIII.I) Ilh.rhl"hlil t h"1 of Mm.l Millie I (iiildeii", leNt 'Il'sy. W. Corn, butdiel, "M-IH. ; Snllttati
pohtpiim'.l p'r Nor link ( "i'eu'lihi i k, .'IIhmul.Cii, I I-iJCi
! '
I li n lll I Iw KlM'ii; 'lo-ni'irrow u\i-nlnn I III" \\ IIIR"t. Ilrf1 I It nppeaiH Hint M I u. O. wax r"IO I Ing .aInided M. Corn, I "".III, 7 .
o'clock nt lliiuMiilt, 'niv nf .1 IllIge! .:""' "IIIh'. ---- rc'Mihtr frnnilliPtmin t le 1pm, "r.l. wlieii pir l cnt., liit. r.rbiuk It, hi''. r'.Mittitk) .lilt) to .1 h I' tSbitliK. 'J'ltt' 'itu'il.h.iptti of N. KiniilliMr '
,
: : II l\lhLhI1.: : II'RII. 111':1'1111 \
I'aUSI'II.\\ : tlb 'liar d I the lullPIIHUIIIK I II N t I. I I.titii't, I pUovo l rirui' Turn
'
il tyti* accidentally ( ; ,' ,, I ton S'2etH. ,'1. I Ittilir 1"1111: mm .
Oil "',1'I. ): ornl! II urse. A ( 0 ait'luist'h Inin fi'Mn I I'eidiiln, t'i l"y. per II luik, Alutu'ii 1'11,011. l i.'P, tn I lltnItlMH. "' 1 for CnnHuniptiuii NltV'i|
'II'f of her ,. I' h.Ilr. bus I: T
STItVMCO I tliriiili I tbi! legs ; bid :l.1i0.' ) 11\11. 1:1.1
-, liln I III'J.M U Ii lIe, It tinS nn | .tl dlll (;.HM.per $ nppi my life..A. 11. linwu.tKnitnr ,.
1'llI'I'k. lirtimlt'il on li'ilHhoulili>r. I l.llivrnlreward Older WII" d liMp, limru. ul I I'lliifix \\ \ii'ii\ l f. Hi IK "I'rit.. I'l'llmk dlii,I ?Mill rrc linined-: < olfif, per lb, l''(tixrt;3 <. :Nor-; luirk UIii'i"t tnii\; I II,in"! n.' i.1 loin, HIT.MMI MESS. DOW & COE, I F.miuipr| IMentnn : -

for IIIH r't I'ini. I liirirmitton' vun. ininnln.. I .itily Miimmniied' nod" did n'l Hint medlenlxkill Ulcu, per H>,4HWUJicU.Wbitu | I.ink$ I'm: 'I \ mi I'lilnlii. JOH,MIII! |ii. N. C., April 21 Its.

Inhrt with. Mr*. N'lnxl IS I \\
:nnek r< iHi Utl, thin morning g. I I, r bail I inC IIH nict.ly IIH ,'Vii Iii lid oxpui' ttt.Ir. Itlh'r-prl'lfII'rll.I '..".( 1 it thlpsl"t I I. F.: .>' 'CH.11.011)

T"lt.S'I'-A: ti-I'M'III ('nlliiii I .; ni'xv anil \ui 1111.tt.II.I.H I ) .lii'i. (I. Kllln.: \\1.1. IH In Hie II.I mill Cracker.XX: 1.1.1. .PmtM pel lb.i'iMIpIe"iI likln' (inn, \\ IHI..MI.H.Am till tot'. .''11.I to M.ith'r. .Vs .\ ;Cil\t fop i' hint I fli! .bintotJliiiniKindpiftncliH I I

I| ili r, II II r. iiinv tiouinUuiul HlitMon. ,'\'. I illIllilillI' f I InitineiK, nl I Mm, ii I, A itt., l mnil xeMT.ild h inKcd" tnkt", 1 II.'J'H! | heir" lb.Coconnul ft ".mil I ls''Ibtc'4:. : mid, fliNt t fur IllS
KIMHMiti) 'r; npiiwiti| II |nnniini| 1 ? 1'I. ( 1111"1.1"1.1.. ",'h I K h 'l'mi'.h.. !>,. I Ih'
!
: l> ml sil'hi NIIit'tslI'P'M, : IpIsoThin
mi liilllfinuril ,Mrxt. thifi' niiniili'H willI. lulling u"'I.t: ) il I I enll In Hi1 aM, "l.int ::) M In I Milton lh I piiHl weeU. tie I left latlnl tally, I IC'H, pi r lb.j .\1",'h I 1\1'1.1.11.I 'I'p'IIIIH\', Hill; InJl ":"i.inn:t'ghuic'u'; ":. "I.'h: .:.;': ,t, a IIr'lh'i ii t'I'e't'111'

f"1I1II the t'lilnii lk'I.L., I lniiilit'| ut till-! piixlnrhlilp of t hrml ('hlll'h. LImIN isiy.!; Ill'. :lil for bin liome. I 1 nli'1'. Inn iit!".n t-trr'fl'.lia" Nhie.l.ttli.iI.P.' ) iilItltuhl

olltui*, (irini Ilioprt'iniwii., __ itJi-if rhul leNt nl.'lit mid Innk up n 114.1 I itueiiu'thItNhlit'fli' Mix' Mary AIH"'r,"", d bllKhler cf \\', I':. ',Aci.Bla.t Knurk.it.iko the lent III I i .,'. .\1,i'i! 1 Is il ill II.n", '' '." ,.' In U'll'in- r "'"IH'I'III' 11.,10(,niI llnIxim n p<'r_nnjnn i

Audi'ron, han returned from 'h',1,I I'alilKb here nll.\ I. m ','I.i u-in. i |I."r :lt'40 Nun I .< iiniuv' ibli1iila ,
A'II'IIO"M'I': : : ::'II 11'1. A .--- .\ I HI'Ii I.mill.-' 1( lilt I t. l1rl.: hIlt I I. I > nIphil.| P ,M, M HIM r l li.it tu t'.''"/' llic-i- I.!lil.1Mt'it

Tbi fu i,'11114, of \\". II.I I lliili'liiiiHon 1 I nn.nonnci in at iri oft ill)', nt .'i Illnll: s.r.A U"'nf ..SIJHII.Srrntv /'iyx l.r.Olisirii "II.\ < '". ,iruni tin c\i I'N, ni'd, I'M'luiirpnii' u-hi i-i d n 1'1 OEM: Conirli Modi-
.* lilm UK n I'liiiillilaU'' for thu ulllri' ol' nil Tit.Ih,' lib of .1111)( ', I 1111,1"1, !; einnpmiv of .,IIlklr'.HI..k.n went I.. .\ III Nil" .1 iii S \tllM!. I II..h"I'. hi1. In MIIHioi l ('iiiiiitiilfcil.; NU lli.it 111'1'l 1"1II'j cine It ri-o'M (i-nr: tore
"Mii-rin KniMiml'lii: cimiiti, Hiil'ji't I'll lie "ill I.r.I.IIIII lit)' latt neek. Tlio follow I Inu Isallt. 1',1 ; c I.n i I.IH'I' i I'". i its [lull limit r 1.11 11.1'.1.': '. ('oN'slrMp'rioN. Cbildren
m'lion nl I tinl, l"It miHT.iili! iiiuU, ulI".IIIIl"IIIItl)11 \ :: )', .1. K. \ niu'emul .1'ilin Ka.'iin.: 'IIn 1 ,1\\111. Mr'i A ., Mi l iti i .In ne ,!LI>I.. I 1'' (I. .\1""'1 .li-nnli-! I II I ilMl.ill.l>.t.i v.iiim'irs LtliMit: miIII, ,'). nil, 1II.h, | III"" pir )' nitbII take It without ol>jii'tlon.
'
('."'t'liiiM'nliiiii. 111,'ht.hl\"I'rll: 'd n innM ,1.1111'11'l'IIjI""UI" 1.llh11" -- -- -- ---- .\II. lll'lt ,I'lllKll, 1 Illll4-is t'lllllV '. I 1'UWV thy nil lst.U '.
In nhli'li Mr.i llnlclilimon IHIHlllmllirIMl mid the' i ihIilr piomNi'4 to MIH. ( ater, MeHHrt. I II I in, )' (.ienranil K. : I i .\ mil,. I Lilli.> !I! .\. I'I:.'., \\ ill)':; iIIII Nil-! > 1'ui< h n n full ii4i i tin, nt toll ,.li. n'lllll lruIII"

llUlllllii, '" III ever)' plllllil'' pllH- I'mIle IN. 'I(1''hey r.lllrllO i tI I on I". sIt 1111 )'tit'hih. t .. lit in 1 mil I \\ Wlsll III Mtll.lt! | I I'll K'I'.K!

ll )n iK'nlofuru ln'lil !b' huh, Imliii'iH nml, I i ( !11"1'11"| I i 11..1. i ur lax: jear.An "l' 'uke" I trill) xenlii". \!. : : '. \ -- :. MIIH, .ilmiu 11 I ."-."' (tl'I"'h".1, '' !)' mul) :nil) P .41JIz.J I

our ili-klro' to pi KUlinn T'. U lielim' nmle fin the p.inl'in nl.liiH. t li\\II"'tl'\'Ot: : : III in' t'shl pith HMmural >
jlllll1) pn-Hfiil ,1' HCHNion of thin D'Hi'l' I/idK1' : : E : Ilhc'r.tulIp H4 I"ill. CURLS WHINE All lESt IAILS.Duet .
lie .
for time iii"XI "iuei lit of thin .1' K. I I t\ PIN eonvleled mid Ill : :. w = : 1 ro.i 1"I.I i i |1' M 5 | )i"I i 11.1| Court i Hynih. ra.uttiiiMl. f fIn '
I'IMIIlt)'. 1..111111hI :1.:i h l.d.( 1:'r., n ill i 1..t nl Hiit| bItt' Phi .IIII ly Q i. : -pi i 'f'I.t i I '. s III II .i in l -.1\ i |tIll| i.iiMi ; tirnn. Hnl 11tyi ruiftfiiiit.IVJa .

M" ::0' IFMuiriLt14. stilt lo tln A Ih.II)' Pi'n.-ntnir. )' nt I Ine. lib, |tss. Uediieid, rat.ulititi. been secured, f 5. : -.-.. *. ji tin' t ni|1.1! ., ,Ii Ii"I "i I, \. I t. ,"i(.1,1." > ,ii'' DOW & COE, l-J
--- t'niled mill, her, = 4 : |in\ < .
Man i iii h' Ill "r tilt' Mil: N ( : : .i miniiili' i \ .11. < v ini -:
slifiin.TUcinuny '. f.m' h lit' ilt'ht'g ,1"1: e I s'i'.uioMis: : !
1'iir .
iii
In *"! f'I' \'Inl.,illili" of : 'N. The -- .- -: .. I m7I' i \'- I' ,1 (11'll'I.\"S.
frii'mlMiif.loHi'ph ilk IIIH 111"piIliUmciiim Ih"II-IIIII\\ 4I.%' .%4t'I'tit.: I" :
tillnHIIIIMI I'etll I' n Itn 4'\. rul\e, ..11I..1'' 1,111.,1111- eln. tlniii,, kindling "...1 -- -- -- -- -- "
IIIH tllrnllI'.I.
of 1'1. M>nllii|!' lorn-i'ti'i'tlon 11.1111' to ill, nn earm i.t| and I kimll) h'lh'I' ..II.III nt .. lbnnki'4, 111'1 j 111I II !1'Pi' 7' I :\ 'j \ .1 i ii.-t .''I'W' '.11 \'UI"\'I 011.'
| | | E"nlllllollll: ) ; .LI.t I ::1 29 :, I lu ." i,'.. -- I '
liui --- -- ( '
ui til LimO III'I loll I III need him mid --- -- I i\1 I -
I lit ul'" ,11..111. III'J' Si'tlli', who HI nti' upon nn upI : his hills II'1' ;N I I: I 1.1 II 1"" fillA

tutu IIII'rut. ,"I Y (.'"\ntimi.I'lirShci I.cul f''lIIlllhL' of 'Ittihe t Inr) 11"1 Wll I l'I.Olll\: msciti.: :. -- : -_ : 1"1"1" bus in his Nnr4, ry tlC-: ('sit'- \11! .

in'' i'11111".1 hll. \priHHln.-1' hu.1'lkfh' it he liiiliniiVarClalniK Itlti IK )11 tlll.III1h"rIOl''I-I ) :i I lirnti. I (mud.ili>nH( P.'il"'i'-vli.I! 1'ti'UM, llio I I I II :
'I liu fi. It-mi ol 1'. Ii. ?lh u't 1 I tuihi unii'Hini'f 111. I j,1111'h..lllllll..r.I p 1"1'.1 IU-in-
I'liiiiliilnlii for Miiinil. Miiliji'i'i to tin him nlri'iidy, gnllered Ii) 1I Inn j-arH1. ini- Illll... ."I" In iinl'.i'l' 1.1111 unliil.H tr.if( j Iliu, -t | ii ;.in in tin .1,1. H. tu linn" fin.

'Ill 1 Ol I III" 11'11'I..II', t''"lIt I' I 01.M'11.tlll. 1'11'111'11 t'IIIIh ti nnini'i"' .ill I the endnof of 'cri-clpltjlinll I..' "" .ill, f..rilli'llH'illlllflit. I ""I' In I I'-.
'thur f illo \ I of "lit date It Innml' inHiu
\ hug ru'i
.'. ,
I ItirniiHi fi.riviiiil
t IA'o'I'KMU'IAI.:' jiistlee, mid thilfurlhei, ,' hulpilu IMIhIlIlIL I lor '!II''I'II"| -- -
--- 'l'hmtuti..t'iuiiiii' "II""I1.IIglll\ "-. rrenpomlenee :1.\: dulls' und sl.uul'; irdiinitilyJAMKH L" I
tll'lrlll'II\I hi.I.M.I.. nnnld "1\11" iiHeful INn, n I-C. 0111105' fn" tlionfiii : I Rtwhsipu': An Important Announcement

To tlio MitiTHtif :"" n 0$V: inatlon of the priioiur,. r, or nn nn ('\. I nb'r 1'1111 I .'"rl R. bent sIx ,.t. "".. .IU. ut 1.t.1 :. : 1,11.11144 ni WiuriiiKlaii, flu., l '(,:t.MoKENZIE .
he l Ii I I
iiutlriilv' SliM '
nlluinliim>.tlfiiiiui'iiniti-, F..IIIn..llai.. Iilhti hll.I'M
.
1 bo I hhi .
J U claimed
ulh'r"ljrl..1 to nthtrH. ----- --
hn. sin'S hnn I Noi>ru
iiinplu aim In nir .
I 1 1) 'uhllion h ne.ir of the cult n.lur, "I ::,
lor lilt County I Ih'II'I.1 1111' : ,
iluti
"I'ouf 11I1'CIIII"IIlelllIf Improper the aiiacli Hi I *l l my tx d 1 In u Ui'lx
the i K ItehlillinntMan.
',' I'iii t., hue hull I\'I' fdpldl( f It'rnlllll'zlh' I I Ilhw nl.1 If uii) I vit.latU.ii till IM1.lo of tbu upircpilutli I lto."I,1' 11111. uiu{ hid 11 twi' or IIn: :'P :.'> i: iit4 14Iwoil'n -ru, I .
,
t'I"I., In Ibo iii'Unn' of tliuUoniot'iullu lull u' stem' \.H'llrll,httnlii, ',ariipi I I fir n flue Mi'.ik: ami; den C.i, tnie to 111115,0 .5 I JUl "I I h' i ilutnli.14. ,.
hiilijt'tit I 'n hllNelH| hhow It uuiiuhil tn. 'I'huv nun .HJ iliep w.. ililkin 1'1"f.' I iMiTr.Iny ( OEB TING & CO.
L'oiinty .'m nun iiti Imig I'niiM'iilion. lists yuusing inn n 11 e\lnl I cnnlcHHinn l'i inn I llapp')' I Din or Mulling I'.il.A tun m,M>t L&tri' !;t I:. :: ri; w lc.liifnit .
lishlhi'o N emit ltd, tu I nu rniiiK i beiirf'.rci.n. liallu* ut I* nuiltarl ,> 'litr i, ni.111.; ,
.inirtl'inoiildh.ii. -- -- .
nei S til 5 III who .yei.ttsL4'd' Wllli li.> l..llk .
\ll'III\\I.'h ,
hIM traililIllhll' 1\1111'0 SIIII NI rmul Hi.lel'"llol of il* l a.utM. and Mi'-irn. litlU will I Iii 1 ) n liuipof fiirni- : teen Htiiin.\ sail I: to tutu
nil thu rlt.1
In I hew of 1"11)
I h'I"'"' tINa \11.n hiluI'omiu.Ipie.| UQin
i''i tOilI uu pset
"Ubr
I ) pivlflo
"
C'ullPgo | Ini
Inu.j
II'II'lt lioughtrt and lilannr>\ lio II hit"
ii'mill cmiii hImhslme I In hl"IIIly h s I it llionlit HID i.rt'mtl it'iit uill, h Iclinlinelto I D.I line nt Ac r la X 1t"II. 't. *. li. I will ( .,..111) iliir. -'- --. UK:AU.lt |IS -
'
1f1'II'r.II\1 of bill tt'r care- ffliull '.1 'U
) D.'I"en.I.II. Illhl"r"
to ilntiCHiif. I lliui'llli'u u Unit I I In, :ij' lie \Ih'hl/ l'I.llleC tie I tt-i s H I
) .un.
tllllllrjo in.inniT.; CIIII'IIIY.II,1 II \ 1'.1 fliy. h"p to gOt; 1 khow lor It ) ,'1. do to l'elhlll'M .' )' for IjConle, nilnic' U IU"11,0 nr>t ,ln). 1..1 I quIt luMPS .
milUfuflory rifclnietl to II'H' nlserund 111' it l, lit k I felt p.aIlvt.intt..1.
h"lll I Ielh.r r rrlilng I. it SHIP: OHANDLERYSI.
1
\ Iry rl'sheI'truuhhy 'I lie !,1 nnd Harbor. 1,1; nidi. llcM'nrmaiilin : ) a 1'1""t't'it. : Ill thru' 'vi'fk. i Ii'"iilu' ill lipamlWklk
.1. KMMKIoi: rK.I'tiuiiijr inin. thu'cnate. Jli' uilisior'mIlII .--- lKUt the r'n,, ,1, ., iil.'r u.lhK >u
---- -- -- 11111 : AITIAIION.Our :: 1.11.I witn out 111,1 I .M": I I"' Ill.I.'ll.suiro$ .
Jtiilit' I U hl') I in I.eliair I dftlie Klnriila, iiittrexlH.Hu 1 bfciv IM.I' rennlurlv l MI iu\, .
Illi: S..U'I'WIPHI \ IIDV of diilr. and 'itii'l PIn ill r. *'I from rr -- \ -- -- -
Wu art nnlliorUctl to minoumv N. U. It Mippli'inenllnj the niiiuerniiH nmtud- Job prinllni department Ucom| b lein ti-fl boil a dtmy. .n,1 fll ellihCPC' h.. f
Muickflforil UK I lor CVnnl) HIM.. t I uui.in till ordtron team. ,.... Ills. I i.ihi .lel tumid.' ,.. (
f.,11'111.lc,1 ,\
1 ulh\ll. nu nt* piopiHcd" Iy lhll'1 II.d Stn.itorI'.iHiu 11 In nyctufltii wIll! tul'erfuiiyujootrr
(', $ 'IIi I., TinieH-Ucmoerat.I 1011'1. inqIrlitilIlt'S ti"eh,':elM, ttt p'remi: ': J"
JIlg ( : IflA..T.4: 1Li11)'SVA.fl1'
_
pt. 'l'll ,
I. titintiH and : ,
I ) 1'1 Ihumi 111111'III"rll. Any ile.. |>tinn iifprhilni lht'Nr&'d full Tl "".)1 AltKJI I lit. < : :
(.!\!'k I'In'll l ('mill.To \AhIISt11S. JllllO IV- rill) ll.lll: III"Irlllllilllll tiom' HOI';,il.i't ;l 1 ami If this, f'lii- bo mppliiil, ul the C" I\II';: I ti. ollieei t1 a 11 W. nth .uuiivwu.k City.1tttn'nla. .
I I \\'UM tn-il.iy cnmpli let! anil 1\.lltll"II' i.w' Imp'" (.f job it ) nre tn I Ito ofhet TVS I h.'" waMttl off a ..> .
|iN
of : : li4tt
: .
the \011'11 1''lllhll; i-niinlj situ uolll..Olld) '"II"Wt it cirtainl Hl"II,1 MC r.,AUK* k of i lifUiti'iti'm hy a tlmt'1 ly ,* a utl 4'l)3 s. raiafox sn !
'I'be umuy ..... K.: do In Una nil! t I I e. I i I. thu ill t'eent In. J .tl keep up \.Ih ihi I.Swift. *HH-tirK'. i.H.I ii..4 .ticro u if r
1111 101. 1 Floi Idil of Hie -
ought to give Kouio -
the f'ltlll' Itrin on PlO r Hoik und nd fortgtiuiatc tnaii nt rtllef .ntiir: I thin C"ma..I..II
bIN I 1(1 nml "l't to ; ) .1.1"0 ./ :
( Ac:
)plut'U nUllO .1' 1"11110110 lake it up 111,1 pintn' It ax soon UK ifjked for in tliU,' If mil doi *. f' n t'"".'h'I I, "01 I. "" ; c'y
null .
of tliu lit'iiint 1,1'1'1 .
ion 1.lll'r. ,
Hft ulIll'"I'n'llho ,.( er'PlstI Use ul dl.sue. -
|
lull ton.
., Nominutinloiiiiiili>n f"r ""1"1111, Iho mindry rhll n.iw 111,1"1' It tti.l 1 not In' IHIMUKU of an) IK'glut t Iyt'lml.r.l'aa ----- - -- .(rum ILe M 41,1,1. U('% 1.1'i. C ('n.
fled ion for ( 'mill l'ul.l. "I| ladni: Hliall lOtte lieun Aninlc'ivclinj Ut vV V. no.nIIS. D D. 01'1"1'
1.1. I l'u"1 i ,1"1"I..f. l 1111"0.' FIRST LESSON IN HOROLOGY VKW Tniur M lit AK -Aft.r *t>"..101 \* /l'I" "" II l4'ihis Iu"hw: ( '0.
count) .1oltl. I : I 11'1 of the dill I II 1110 11'111111:1.I: -.- .- --- ij I.) b. rrih.I.I .., ISo .P I".te.t'ut! ut 111"1 '
( Clrruil i ('unit. nity Iwtu flt, a I..tKjtil.tf cf bM"ili'.111, I. II IJodr ratt'iit Morm Oil Ihtsi.ltlhlpI'ut .
nf
'I'rJ I luiX I f'lO.UMlfm Hit e\piiHen 1111. Eli: I Ir h 1.) .1 wur. I |Nrf0ctcur.. C. 1'"ITIII .
1,1 1..111)
Tliunniny: 1'11., of I.. M. thi UronkH tinimuneo oli i>i.ui, to tinininl of Hire,. IIlerh.. lu. Ac ker's I Il I inniwitoe I, I Do you tf. UM VI... (h.1"n girl, A.M .11. a".1 |>iiiiiis..loliu .
b'upit'mly
"I guarjiilifd.
I
l'at"1111111
blll. "IIU'"III'I"r .ll.. N auset .iuu'r lu lilt
I tnlklnj v
I IIr I 1 )' Hie ""' )' (II I 1111 N a\ >', In J man &I "., Tl' I. tssssscd l \\ ilfinitiss '",
lelk lifLllfllll "'1 i EH'III.I.I" I'UIII) Ii.uil.jeeI 1"ilt"II 1'1'1'1" I curu for 111"1'1. KruptioiiH: 01 wet a iffavHtml. '' t > 'wro Icily tiling's Sons ( () (I.III UII'
r .. .. .
t LU" 1" li
Hflion if tliu Intnilnn .h i t".albmabr' .1 ) o. nrv 1I"IU" out .
tliu tim-MI on or
to IMIII mt in use - -
1"'I"cr"le 11.1 h'I"I :.,.iplillitii- mining. I II I pnilllellie. nbolujkli ,. The man t> nit Iho Isiust '1 tAliuH I .
L'oiiVt'iillon. I M.'Ue. (for iud midfor \ J.-" T. COUJBH.LADT ( fiu-iliiKf. I'aiulv I Oil i...
County iutfll r I i u Putt>) } .
) .Iholulfr mid binUhra I I I to the wktch-
I. in, 11 !111"I1111 I LmituV. firitmt Co fl.s.Your B 8. .
.MANY Iulcu'e:8Ar. I I '
--- "" (''N tlio khippln' mid lor lists I"'lhl'of I :Niii'ul lgli I IUIIIH. We piuiranlic it. hold j'I maker. HeuiU'll' I' B. Isasic P.C."I II lI'h' I..iul ""<,.In u"y 'nnl'al 11..1.1. < 211".1111. f'hni..
-- .
-
..irhi" rCCmi. Tliu uni 'r > n (*ii. p fUiit '. ;; and I l'III.IIIIi.hln' ) lag tha w.ahniaker .1111 t'iet'. 1.1"'
Tin ( .I..Cu. 11111.11 I I lit John "h"IIII." I 111'1111.1. 7. lelIeh'lIfl l'l' nl II.1 .i le 5" my psimivI. I
;
atId.I that Mwtcb do ILUU ll U wuu.li r" : ii l.m n-i ul.
such
'1'hin ipimsis V fl"I.11 of Arthur I II. I '.\hui.imt.rto the ('t114'uM') of n ) I II. luui). luiiuuuur. Mi'Ki 1.1.) rti I .i_ C.1""IIII! Asi'iil u forllar I t Hi. ii i'm'iit .\t'. I I I

UIIIIun. hll 1M I rittnllil Ho fur the I l U nndeiktnotl Ihnt t lbi is ilt \> h 1,1. u bleb iii.tnu: ; : 111:1is: : us IISUI: :. done Dora u. T u. l.y f.,15u8.B. IJ"I. 11.1">. l\ : l'i.

tillii-w nl Tux thIp'itur 'lorlhiieiiuiilyiifl-.il-: U 1.oIH'MI'.llh. | i tu t.tIt' I Ihll.I.ic. i.f I Ihlllll"' MtK\V. ; that 1 h.Dol B. Co.. Atlorln, IWtiMnllAintu :
fumliia niil'Jrel to thin Hit- Kino- II UISI rnn iluca the 'E.uiiujtPmut Jot npfrwlfttfivoliinlurr
I.tl"r ,
at 1111(11 in u Hume lime iilinoiitiui H i rl.asuiala
crutio County loiivilitionI'or 1"'lhll'"I. rtfjHirt A ilUpaltliol Juno n "a>: watchmaker ( ling that Ill14 :if our I i.uly i UM.,tu..i* tiurvli"Ml
MAN' IIU"II'U\U. orf'iur ) (' i a" .1..1.,1. to l 1 o uliww l'II"I.l.hl.1 : b.r luulth I Icy I.MU..K,r four I....
about
1"1 'h""I\\(1 ut III h I olll'I'I''r. N. J., thl.11' i ) c..ne It. Utitlv <,f your Kil '''lv. l1tr batingiMmoan .
Tux (' I 111'IUII.III'I"I n' n s\ m. 'I'hp 1 in'\\ Iwlneeil : : .b- ) a ago ; 'liivall If' rM.%.ral j. ut. | Morris Dannheisser
"II.tn. \ldl' boat 1..ul.
hlius'i the
1114; I > 1\ ruee J"II elrI.4.Uliil.. MIIM.J! I ,
"h8 uuitIuruulgiittI (.ff'I'M bllwru"! u enmli-. ).1..1: If tin stir ddid up".'.. \,ill prol'iilil I II. Te nn .r. i ,01 ,,. I 11 I"iHiner, A hiM rt lUmmundi I '.. maul 1 sulks WCS ,.I.r.f a. Vliu_ Ai..).1'-um.h.u.Tbrtv .., I.
taLe for IhuotlUu of Tax t'ulliei.n' "I tit.caiubia ; be I ilk ntcd nt ( m ir Nt.u i ii !" .l hIM. well before it*. I..>k. m.U.1 trio. ..alvl AUu, I'ltoritir/roit:
v.I naHcliiniitcd nl I
'
the uclitiu the o e j IOII.\'MM' t'.1...1
county kulijifllu [NotHo, M I r. N.ll. r>p 'I I hu ('\ lib-lit cleaned, but thai A t8 r Sn irif Co, I
,
inoeratic Count) Ci> k'uln m. ..1. lo t'Ni. "11" "., cotirM> at one ul.I' I ",
11 1" \ ha do nothing .... ,1.1.,0.
_- -U.- -II. DkNM- till I Ill k'tplt'M Ihlt.1 \\ ill I. I 1"11'1 I in the I hip ilf' mile dun n tin 11.I\\I Irt riM ''r fi"iu a can with it now. I .. \ ...J..! I. him[ 8 Saloon aid Palace
lie riser of IVnwienlii. I
Fur '!'"" .tlMb4)I.l'hiut :I111"11'hl'lll |paul illl OIHM'C| '! liloin c-lei i I )' and' r. tin u n.I Doe* the waubBiakrr BarrBllol J
hit, ('i LI'. Kho U I I-O mil hi. a .iIroni \ :
liuibor
frit'UiU of C. t:. I llolilw I Hiini'iini-e bun on I ii 'I bo pnr-e' nu* f limn' i. ofnhieh t lie winner II know the < .'U 1(1 -i.I i i ( > ,
Mue.iii! 'r OR the, bunk of a .ri.i'r.I.I'.1 I o I Ntt. jell Mt 1'AI.U-OV : :
forlax ,
uu acuntlitlaU) >Mir .11j'I' ten I mil f'l'N"O I. I lie Hoonnd m. tU. aclinu ol Iho >;' iiiunly : | watch.makerhaaturoej. T. I..IIS IIIK '
'lllll 11'1" Hie S'f Ethe; I Pcnsacola ,
third |I 15 >. Tut'nier cro"oil \ ,
ilh.I1
U'"I t.
vratiu { 11111.
I
1Ullh.llilll \oHitiMir.Tnu Iii : I.1 no ill Ul '.t"" ulMiul un I'nlh. "hl\.1 | Naval Hospital Giounds i iNt.ir I. KM'-: : 'I UK: UK! KM1rKKOr': I
'I'nt tl. tohb record.ami hu found that It la a little over

of uniler Tax.A..tNm.ir l(5iieil( i I."r I "IC''ltlll"t., ,! .f.,.Ull>r lhtcHli.'e ..' SI'lKis. At bin fuller'. rtkldenec ..UPIw Littt'r I llokimr.IniUlietl I lloHincr'4 ub nit HniLatil.VJ.I a |,'ntli I ahead. 'Hit of rlghtern mouth since the witch bear.the ellan.man Ua tb.. :N.u-; \ \n. .:.1'.1'-1"i, .i.I C. i I WhiskoysVlnis, Dnindlos( ( Iii"\ Cordials( ( l lht'I''

aubjoet to the uetion of the 1.'nit ,'Mile' 1 el tmi, .1 luli ml'. 1111..1> u leNt ut- lh lh.alu of.ildecitutii Iphnld I I- HJIIIUIlio. \1.U.. I ii ,his...I".11 uf )1'. .ll.watchmaker i the .lrrl..r I*t not .urj>riae.| ; he 4 b II Jiilt. !lu'.,, mi !, i Hi .1'' .| .,' ? ....1! I Ih .Mineral Waters awl Claan-s: in Florlili.:
fever. Tbvcouiilj u I '
l'OUUIY'OI\"lul. 1*. M. I'm 'IIKII..Ctmnly Iu. I lIly. the same lie told by other man lerry \.\\ .\ I.olti; W :i. I' .\. v j ,
it I Iho cumiuiinlly un bnnoifd .h.A .. I .j'' I. l'i, a"" Oh 1.I "'ti 1"1. '"ll hi, C;..tIN lb' f sic' .1 ;il Ili. Nisite. 'tt fct t.'
'
11'11"1'"r..I..t watchmaker tell tl t. I ,
-- -- day for twenty year Will the Vdn n "eu l. !I'.1 'i. 1 1,0. i. I IHi Ii hiii. .. .
,11. ,
.11' 111 I I.
'I reu.urer. ) and bU dutiful ami allefllonute I- the No the wau.hnutker will aay I" t'HI 11\11"
p.irenti 1 ".iO Ie.: mia b.le' ; : __ j.1"11.1,1 j i iI
A large iiumlier' of (lie fiiemUof Mr. W. NCII. -\ itl3.c.iritiiid 7 nionlliK.I I &bi""lr. .Poor nun, he ha a short D.IOI." i ins 't'.N1)t.fl1) 1I'i ) '

A. M. \V b.'I'r have .vtuisehumtuI. withuul kmknowltxlK : lit Kt.f: I 111 juean 111'iJu"II""rdo'Vlfurlufoinutioii Ikir UM watchmaker know what I I. the matter BONIFAY & BLOUNT .

or LOUM-'III, ami uilbout' touuecliouor that will t'b"wl'MIIIII' watch r Yea watchmaker know I j .M.I: : _
kla -- -- --- 1.a 1lhb. ; lb
with him to
name bt.fore uonutrt Uiii next tlwrnrssuhe, plueu Untidy Tbe IUMurall'l Agt ucy of .:.1. lalr Il"ll: eon\'1.1 of the I m I) or |I"' I Ii'N 'A .) klmiami man .druuk laal mcht.' and while ba .. I U. U'. .'''lh'uJ "I'. u lai (liii. !.'.OO iVr l.nlloii.

- Cou>eulloa eundljuie fu tIme olliee IIi ban been entublubeU (oroM't'rt'ihil. t'1)< un. tituuitehiutl l \Ial .Uuipb h ) cuYrcJ utr.luil drunk be put LU button-book la ,b watch ant I. \\ lan.r. I .. K|.OO" .

I treasurer *utjt.I-t, ol nourM1. lu tint uetion during wbicb thu.., 0\ tuouund f.llhoini !>priii.H, LU I lb.' iutglil I Hie I 7Hi; luitl.JukKI'll I turned It four time around and &lb hi* and (... "hi.k"J', 1.00" .

of thai convention.County. dollar. bat 11"1 pMMpllv |'iild topolicy \\ IIKINt, walrb wni wound up, but the watch ..ao I Druggists PrescrlplionlstsJ I'lll'"' h"llnfkJ' ('011 'Jsiwkty. 1- .OO" .
and ( wound
wound The watch cannot ba
T iva... bolder for lotnf L'uut.uuitIphiti.' j. tl i'ti' u.imt' iff.IIIK uji up "ii lt'J( AM U) COl) "\TUY SI'KCIAI.TI
alcbmaker U'll
Thin ultllnlgntl ltiuiIItlUOt'* tliut be will -- e --- a hlt"I.o \\ Ul the the man THAI) ; A

i .a eauilitlaia for nomination' t.i the oiliet. su.l-Iy : : : : is in INS.n b knuwt It-* nun was drunk r No the : 'HO 1'IIlu '
--- .hla'tl
"iouuty 'IreOHiirtr. hy t1 1..I..r.lic 1":1..1 .11.1. a ooutl watchmaker, and a", :0. "unlh -

I 1'irty of }c&uilila cots ely. "hy Atkir. 11.1 !"'!tl: ". U. will sol tell the man ha ahoulj aol gel .aleb'l
The R e a son .\ nM bUtr cf ,' In \'t rinonl bu|>
J. 8. LkuNAKP. I. wurruiUd.U uei; mil II. will .1! the man 'Ilia dangerou &

Fur Cuuul) Trvamirvr.The bei-auno the Ue.tldr t l'I'I'I'uratl'l| pi'm d a Inn; and urpi U,'d SOC 1 ill this iT'tnlno watch with a key, especIally I tha key I Ia out of I va:'''ni. t. .(UUU\ .

I- many friend of tbu tiutu-man tikt' known. Itwill I I iKikitivtly( 11.1 lUuml \\ but( \\t a.hI,,' f"b'r'lllulr"fl| \ order.; a key \a o liable &b loot or DllaJ, HENRY C. CUSHMAH
.1
thiN 1"lb. ('f laylnif lu the piitilit thul cut I" lu. lisit he niiimtl them lint', an much Iro bla and m.D c. l'lciiru. ix ,
and 11..1"
I they I wok tot tbd IUllilll..U .of .Mr. 1111'UIM. purltif tbo \bolt ") MhI. he Isis idea of a tfoo I tiro\t r by t wa running down ; ll wd b better
John ) &11' ait Loudly . thoroughly build Li I' lUbe('tmil.1Ut U Iltitu. Ut. Mut.I.lll' Iluu.nauietl.atttinlini better, more coBTealeol aafer. to hamoueof lU.t>N MHiRINK-, i It\l\I.: -\IOUSU.IDRUGGIST.: :--
ttbir h' wife -
County Trriu.ur<*r. meiubi.r, \ie uar.lto it. M'M >I.) Jobnf'UiparJ ib'ttland; tie Abbott Pattil St..-Mrina la| ""al..I. 'I tilth I' .\lll .'

The many friend of K. J. JO..tlll un- DniKuUt. ; her Il'l. JIIU.* (i. 11111. 1 Bttod the watch, then Uw |uvcul truuUd

uouuce blllM 1 vauditlilu for Ibc ..IU.I -.. ab1 him il b m't.cetl: uu)' |.urlieuUi dif- would t oeter occur a.aia.. i i.J. lu.l 5\ i.uli. ; ki pi 1 .( r-t-i.. l.u. I'm. .

ouutv ....u"r. MIIIJ.t lu tl' 1.t,1fUl f..u" in tbo .111..1. U..ki'f tbi> (Ito klatt* "t. ..

I ) .eawl.l.count) 1..I..rllic 'uU\'I. SUI'It m u. "No be tlrunlttl out. l U" ii'l I".I,1 i nlteiti'.n I _I un t.. i'e.,|. .-
t tiou. Owing to the I that I oin, uuu) IM. 1)A'Y ,
111 .
-- \ Isle' totriur.iuiy owu otUicing but I : l'n mi np 1..,.. I in
Ju.I. ..Hit* IVuitN I tiller toy M.UUihffk 1'i.inn lor *:ll\ul .I uollot-J, wbt-i they uur.c, m.io! Mau'a 1.'III.l 11.11.\ DRUCS ] '

t The isDmtri.hlht'd rf.Nttfully auiuunee. l'usrguiiu. tb'. ,.lli.. for particular
1'lt.1 lieu! Ualk." "OL'rlll-AI.A IN COME ALONG ELI. ? 51. ?JMEUAu
'UI
I Ilia Juatieo: bo wil"IV\,'lul.l.l. anil for the tor dilU-e IhcSmlIlinlricl ol I )c'Itua \ ..--s. # T-3 t N- MElc'NEs
---- --- -
r ((1'llou""la.> nl i K: i.unliia tnuutt, : Molt \Vbikk utbauluht'iyI1tire. I nrpcl* I situ up, ma'.tiu. ; laid. and all WILL |a" w .\ r. illr>> \ flU' \1.a.II: : ItIb4 1t'I'bpuC1 : I I'gU.E'I': .\ : : '.' ( : : :

E F County aubjuct Convtiit tu IUin: I. "m nl ilw IhuiiH-ruilu o..I.h.) ) I.IIIJ..f upliolfcttr.iii diNe in a rir.!- !I.. \ul"11.\MJ' L I: Y ,1HI UIMlklt- I Fii.ll:, \ ,j | ( 'Isitiitie., Jr.t"i;, '

.
3 -Se.Jull.--II. r':--M'.M'k. 11"11"11.'>' Jlaltbi.kej -ritli audeictlleut. IUJBUOI bluNt 4d JabifrtbubuV., Ill'lmC lultu- It ) ( ) :' ii.:: J.M '11: : :T n TIII: t'I''' .

tl'ht. A1.4M KIIAIUOVH tUH Kb, Jt: ( \11 c !
( .\ hAIAIiTun FI.I\ \1\5A 11xFi.ti: : W.Tns: ALWAYS OX UKAi
BlCIU.t.S .M4lt --.f. ( In: out HIIICPHENIX : :

F HKST *.l.vie In the MUI 14 fur t'ut.Jjrui.eN l'ba"'M llailcy WtII.I'I'I.b' U'I Ilhlr" 'J I"f 1't. .J.laly H \ |liii' 1.011111' :01*.''.. .. fer !aIr.tuJ1u1Iutr1oNs .
U""fdi.
bait Iu.'uu, TtturCliMj.iwJli "IM li. IUIJi ave 4l & .
Korea, k lou4at'ruUIi % I. \
lu'
uJa l1'r., .l."wl and 11 I'....,.. 1..1. y .MiltVbl! .k> -jid. tit?.'*. to auddcu l.ll. 1 AI 1Ut. I (4tI1LItfTCOMI'OL'NIEl! I IAN'U ) ., 1:0: r
\
etc.I
W I" I.ugb' ,
skId Eruption*, aud |>i>* eun. 1.1 II". c. Perry, 1'lu.uroIJ. > "I'll- (cuarlu'l
required. Il i* guaranteed lu .I"a\"hr"r t v At,ki r'. r.ntftikb: Kcuicdy u | .J lr'StO.'l'JU I (' t\ nl" Xlll. .
or uo pay -- D 11'1\1 Corner OW SALOON. 1"\ !''.. CuJ.u Co\ 'K''T All ('l .tit'S '0'5 5ri '
Kite perfect Ballfai In,or uioney rsluu.h&'d.I'rieus I.". 4 '. at tb. i'.ii ttUhiiuil I'ail.'ilor flirt. ll mvtti boinnif $iul.iu. :

:ueuu |"r box )'or aU. l hy Inatul ) lilt .-burl,.- |'ibo-ili.Hi'. 1 ..I !I.> heists "b"I' rI.II, un.t. Ul ll I IU-11 :' \'UI. ', I'I.OIIH.
l>rug bLr.I 111):.

I1 .

.
>__ 4' -
. -. ,- - -- .- -=--' = -- --- --
----------