<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00397
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: June 15, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00397
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
*4 .
Il

J 1 1t J ,

r 1r

-.raas-sw.nn 1 I ; 1'1'fl s
I '
J
urar J-oTTAKixoirtF .
'
.-I A'It'.I'lIIhl.lth\l'rtlln'I1Ulutl q if, mrivn r IIIIIIIt''/ COMMERCIA"t'btsl'ruinn111.,, uhi', '' rill; '* !I.')'\1\11: IJj1N'i. R 1\_ (I r OL 1 D) 1..I\\11 1 jT COMTEK' I I C' JL I'\_ 1 1PENSACOLA "j DAiL\I II'ADVErRTISE.\I.\\\4.OMMRRCIAII.!_;!' 1'4.!' I I 1 i t'I! I '.- : -.-- . l
.
:
w-
I j


VOL.I 7. ( FLUHID.FHIDA) Y. .J ( 'NE 1.) IS55. 1BS.) f i I '


\ .
._
-:-=:: -- ------ --- -- .
--
\

Pioneer Es'ta b11s11l.ll..en."t: Administrator's Notice. i I l
GIT YOU READY. ;
____ FllEDFJlIGKIS i i'p.
_
--- .
----- 0--- I : I 6.or. i \ s
All |I'n., hat Inc: inn di'bts '.r iliMni\ni! ,I 1"1'1. '
". 'tali'| : | \ir, n iliiic 111..1'1"1' t I'''.' .' ti\t.' i iii.II. l ll --" '- I ,
HENRY HORSLER & CO. y1 l I. o I"i-iii'' ) ,ilii".i-i'il. ur.'' liiM'l.y inpi nil. A \ i.! t I |II""ilit llll'lll, I I. Ih.' 111110.1..1' tlilh.I J
"ii1I in ilia.lt.iiil:, / ,
1 """I ,10 !tit) nl..1) nil liinn. niul il> iniinl-I :1,>> I Cl:: > 1 < 1I 1'IItClitI: : \ \ I.MIM; 'itou i1.\" I : a'0nuiy. y. S
.. rrnli'lol", ,Ib.IrJmbrrag :
.I 1 Iraoand! I '
-I>!:.\ t.EIt5: :' IN. 1. Ain.11-lino.. hii nn ifnint/nl: a'. .
: miM.ilil) e.l..Ir. "i i I h. umivlirtotpi ) \ \\ \ \ ""IIOIII.Mil.! :!: I 1 ,
illiln 1"11IIII' 11Y\ 'IIIF.KNIGHTS I "'" ol ilu- h luck) ,. al', (l.nlinr.limit .
II ',11.! i n" II I l\\n Unr \ I -- ll.t:11\: I :
I : : lI't'1.0'I(
.1111.h: I rroC I
SHIP CHANDLERY SHIP STORES i btu+. ll. ( .O I.KAin: IIIN MOUN -* \MMxlilnvr/ /( fiom 'J Ill I i in :.IIKI\ I 1

1 .It 1 *A.lniliniitriiir.v.1\\1'1..1.11\\ : : OF LABOR I, \li. | .|. ere ,Itilr iMi.lnio.l. at Kcv ti+i t f,

)IA II.I.A lurE: \ I 1":0.11\11"\1'1.10:11.::. : I ,'.I.| i

AGENTS FOR IIEMl1: AXI> I AGENTS FORt'NI'I'IO .iii.'Jiu AilnilnUtriitnri._ I Ii 1'1 t r oiittlitif" i "nll'llln| lii'jtnn trill
I1: >81.IHII.1'; KOl'E': ._ I. ( ) t
--- -- -- ----- I -- ON Tin: i I 111' l.lwnr-a III till- llolll, ',,'\ .

STTcou"r\ CIfiiNAN11( ) = ) HEM; I1 DlTIv, r,1t'NTiN\'I:1nlt( : METAL" ': I .\11,11111" \ "I ) M.'iiuri- I..I| I | 1 riiatl.ilio.irlur: I\IT| sicitiil'Oit.. :.t t

Ao.r: iiihaiil/iil( and I'.riH: lIa\,11\81'1'-\ AMI:. --lu'rO 'rutParamount :- I I FOURTH OF JULY. I rtuyull'.u11tly' I I'n-ii'iii. >.li' .""II'' : \ ',' .- |I.. rtt 'di.it looking, .In Ilionf 1 1

|"' | | !II 1i11| rimiil.t "I \\11"1'1 to '
I ,.,..1..1. mad'I. lit,* : l.1. I
!\ : AXCIIOlia::: AND CHAINS; COI'l'EU: COM II'Y. Parlors I IV.ttttH'* nl
(;EIIIII'I'IVlJJVgy) ; i :i!MIT 'tioxlVintep.: .
; I )llItl'l"lilt 1 e Intnnimlloti 1 w ill ;q'pr| | n i' in I
1\11111,1..1.1..1.1 ) ) Llr.. I:1): :
I
AM I Nail, Spiked, ::'Iietnud Hoop Iron, Leal X. l!.-Oi,1 Mclal) taken: In Exrlianjrp ': I tlii''e inlumns I.Hi.i.I I'. HIP I'lVM'tit inillook thooiatijjp. 1 4

OKKICI': I l'i II'[ o, Hiccl LP-H'I ,', fOiottinc.! I n hen we I'urniAh! New I -10 1(- I I The I'oininit Ku-iit: Will :Sui'1'| 'ii-ii Hi. l 1.1.l : ---- -- '' 111"1111111 :-O.llIl'nl.llhi.l \IMP till I lji.. i

iiYnuooKAi'iuu( nLIl'li' ', III.A\Es\LtsrllarrsOAR: $, for Ship* Bottom'!. Iilll/I -/ "II..lr.rl..1'Ar.( 1II:.:'lr I l lit l: n\ .I niu' \l"i;;.-'i'IIM !'rii Ii" la: rm".t "o\or Ktiou I i

I HAKTSt: AXH I'UI'.J.ICATIOXS\ PA1.NTS::, OILS, VAUXISIIK: I ;!?, '1'Al :, OLD \F.l.t.O\V: METALr.ortJUT : I Ti;tiiKiiriitiiiAgency."- nf Kil.: Halo ijuiini.; ; : taiga, f. .in I'lli.i.il |pap: | | ) ['iliili 1 l h r.V.. II.11t*Ir.uIaait' l 'atl6.ttlk. II.M: # !

PITCH: li! :: KOllF.HiX\: ((; UIIAUT5: ::?, \ III1.tt'l','hl"1I y "I'', I 1'lIltlll 'IMMI.\nirciiii til : 'I duly > a< city o.lit-| ofI
Jims Aniiiiunition( ( ) I II 1 ,1m+ lilt ulilili I tlimo\ir t n n Inlaid rd tunas.. i I'lii- "to) .il) inlli'ii'i' hat. I'ti-loil l I lillll.\Ih':| .ldlatatt.p .
(5 .\LVAXIX1.D WIIJE KOPE: ': l Iultu.I
.
:Slltl'AM\ > I'.OATCOMPASSES I j unit donate lui\t In en 1 |r.ml.lI| |pl.i.I"\ cinhh; i.lii'rt li\ (i.iil'.K. \ iti'ifii-t JI.1
I i
:
ihinili
Nickel Bras! ami CI\IIt ; EDSjOX'SDIAl'IIUAOM ) of IxoyVoM I ;
[ 1'npi-r' hlgl'111'1'1.: I I'ulio hoMori for' loi-i 1'iilnml/o lilin.I !
I SotlnC 1Vlit/1', I 11'1111'1'1"1'| ( K : lifMHil'l in.i-l I j 121) ,i, in... 1'111":1"1',1:: a lot, uhiihio "'
( m; :: "XiTOT'CIII'Tlm(; ( ; : : ) { ( PUMPS. I I 1) upon
AXI II cOIn:: 1MFLKS: : 1L': illllal.: : I ------l,1N1)-- I li "r. 1'11"\1\1' \ liii, drill.. il ii"t t ,.It", I II oliiiti u( a l"1 l of }dat!, MI) i-a.li. 1 .
ISI.ISS'; TAFFUAII LOUS:: II'1' ; :: II. W. JOIINVA 10:1'11:0XU:/: : :; STEEHEISS; : : : \ |>|iliiMliiii" I'or pn| lal rloik! 1 on Ilio/

UOTATOKS: ) :::;, <-i>ci"to..,Pai-kiir! ) Mill I Boal..t, to\'c Lining! XATIIAX/ lICHAiDMXSTEEKEI.'S.! : ::: ) lM'Jllll *Clu.I i Basket Picnic and Excursion I "luiij'crt'hann'; nn.I I riHVuiH- uilhminllrulll." 'nil<'i. ill_: "", 1\ 'I .lo:im.lii |I'" hat"'re11'I'tiupttual:

/ : IJoiU-r (;" \'t'I' Felling! : : ; : : > \\\'i"'t hurt&: bran' tn.iili': to the. j1 l a

LOO( LINKS; IIAIIOMETEKS, lU'inp, Usu.liU'iun, iiiiu; and TtitkR: DEVOID; )"X/olIl'\I/:: Tt', Cako IMos.. and( SandwichesA I OX THE: HAY aii.l Miljiiil-.iijii: 11.1".1'I: -hiii. {anllioriiii"; ". l ti
CIIKOXOMETEII: \ : : : ; I I 1'111' nit. al linn-' !' aid the ( ,i'i {
Parking, 1 P.A15XALL At !LOfD'S) ) (Iih11 h imoiiiiumooiinrc.I : ('. A. .loli, n I'. Hun n of ( l.'ala: : It mm h t
Sl'IX'lAI.TY.Chas. :( |l'I'l'I.I'| I t' ll.lMIn, I'll I l\\ iio, h t l,,','n l.aI' l \I I I
MAIMXE,: ASSES: Stoves Oil and Patent Dock ami Snatch P.loik*, I ..i. rMoi.: ()r 1'1\4.11'1:: ii.11)nlhr.gainer 1.11"1'" ai ho I |.rulialilo; ili'inorialli-: =1 1I
Ship HeatingSTOVES. ; ( ; ; VanMatra I in ihoil linn' Tin1}' .drrplr|.| )I
I 1'AiuLi.Ft.: l'ct.r.II"( 1111'IUHItt) !, () (I.iiArTop-till I Cleat*. IliMiin I'.nlliT.COPPEIJ .-., : E. E. 'Inilsau111a.il.iJaiurulh | llii' nil!! Rio cail. ilciiu 'v! 1 1 I'nor I 1 ill rillih i 'I,hill. 1'11'111 II" '1\\ 1'11-

: PAIXTS, MAXACKK.o. I ; : :. I I I"->H.TiokilH ditrhat' ;
tR'fiCLIS.: I
81111'1'1! (1 I'l 1 JI'll Illlt I'. tl'
: : A COMPLKTi: ASS:: )I1'111N'r: : OF TAP.lt & WOXhOVS ': ii'iil liar (;,1'iilli'iiu'ii. l.ailn'K and\ .
MA'[ nf'L': :: :\ ::101' Sttulli' l'ilnlo\ "'+U'Crt.rlh > : "'\11 "0111 \ t'K Ml. h. I11 hmi' ion I'li-iiii iilaitil, i Ij
Linr Hooks! \ ": ANN, C'lill.lnn Il""'e. i
ami
lIIkrrJo'ikh til. -tt! IVi
Snapper and
l'.Hii\. Julie Tampi' n iiiantily| : of i
1.-1'1. ,
1.00 HOOKS\ AND :S1..tTi'S:; ': lieok. XK\V,: PAMJLAND: ( ; / ) (' '11111I1111'(' ri'M'ixo tlioriKlit I! In tAohiilo' nay nuon, "
Lilies ami Crab Nets! .lug: maloiial \\iioilo-liiivoil' .
,,, l.y
.
oh l theetiii )
I -- ----- -- --- iiLji-i'tiuiiiililo'' pi r iiliirrausad" 11I1I'lhe r :\ .
XAUTICAL ALMAXA :S.:; AXC1IOU LIGHTS:, AX1)/ S1DK: LKillTS. M'OOLSEY'S.uri'.ST : ) ll:."h'' \Il.1t IVKS.Tin : ; ('unnnItl'o-w'I'.Itrld.I'aihan| : U. Ma'*. int'iit in (hi- city.I All llu 1II1."lt'' '. )I"IIII.IY: I l) IIIg-ItI. a4 t 1 1.lrlnhwruuriug
N"'\', Jll, '. :Ml'IIIIIA, lilHI.; A. Mllll.T' I Mil',
---41--- I IM'klll"IIII--! ( 1'1\\, \.,,,. Nt'ri' OlMI'll.uniiii the Inynl family tutu ;n tnini -trr I IS itn"'lies 1'1..111111"

Shipmasters} Will( Notice to their Interest our Advertisement. ulirrr\ .iniinuni'U| "' III f.ixnr .i'f llim.'lili. tg'.. ', > 'r I Iran< Pnlafox !Mintliaifatli) 1'H'M'iil' In the ili'iidi rlmiiilj.'r in .' lip of I'l.iu": Ini In'm oaplnri'il: nl 1'' .

: I I liiannit'il :>; i'i'tH., I lv 1'1' t'nlr 11111'111111",1'1, I H..,in. hlniip. .jiihoii-lnt_ \ rlfch.l : An nsllni-. II i I. 11101'11111... ,
lyaa\:: lr'I"r', 'nd.PI| drd l lit l I -- >:an I'.ilanat 1'nHil.iui.A / ':': sl/oof : -\
Everybody( Large and Small Cordially Invited to give us a Call i :Mili'ilu't'lll, 111-: "in for. 1 1"11".1,1., I'' :\0'11:. uifui.I11h111uu11ril) uas Itch 'e-plnlr' : ..

:N EI;I rIIIII: the rllllulllOII"\I'I', I'l'l'mo Ilio t'11i/| rlnf ilinl.\ I'l inn' \lIln.., 11'11' I'InnldrrrrollyInawell" '

:.a 1I11"lh""I1I'I'.I, II..1 .Vir.'iilI' adl'11ilal11 m.UrU.' who '\ .idrd at Iii,' dug l'rn"furdtflli.- Ill :
|pt1' "II ;; rear fort
Cabin Passenger Steamer Willie C. A, '"' KIIT.: \ I'K'l' "II.AMOIIA,"
BOSSO'S :I.IMOM, Mill III' wa'liuu! h n it.ilnl.' \ \' Ilio. MH laro.' 'I'ho im'rr-hh'ipo| "'
rrslantshbli, tor', any' ili'lilriinil 1'iMMix .111111' |1"- Mui'li, sot I',' I I.tprrs \1.1.11111.,1,1.,1111, an oak: slnnii.| i
,
'1'111..1, I')' uirt taw ( 11)'a" ,1.|
K. l)>. lliiWi?: | | '|l.d| at the ilo.illi( of l Ihr '': !," 1 N 1"1'1'1",1 Iliat) n rompan)' l I.

Blessing E Mankind Jell-It __ __ A'!-fill." nf I lii'fin.iiix \\ hll war \eif |'''|"' !. :? foi tiii-il ,to Iniil.l H .sliillioa.lI : J

in IhU i il)'. I Jo'lag'lIlI'C lljinjf: nt I '' I Ooal.t, ,to .silvrf t.plings' anal) liar

STOLEN 'inasl, and, Ilio MimU nl' IIMII>' liou rillifi-hlili) \\ith lino; f-liniln Ifu-t.' jj

'WIH-IL.:: : NOT CURE I, alt I.IUCIIll.Nlllni'liiliH. .
lio plan ,1.,1,1.,1 on lair' III" now 1

ulCrt ; ; lni' s.iyi'i,:: nl .thoiltt' llpi-i:, 'nj; al! i.bunk' 1I1l.awlt.y l
1 'man.idol'bnt)| | : It mil nut ('up' .\-.lhm.lIII; lurtituill nut euro tiny I'liliiuiniii' rum'' An KAI.I.K: : : I'\'IE!' : 1iI1". \V\lill. ll.lM': lll'l'll' "'111( IIII'| || /I'llCoilll: ''' I inakiil ,. '
"I1""t' tin
I'lllllll' Ulrill'MT.: hill imikt piclni i
tatinb'by'" IliixililjnViitcli. l'uiiiiuny| ; NtrIII Guuily. ur in Ilio, sialo" I'of iMiml I. uhli-li is I N l
Ilu't! !'t u"-I: 1 ."Ia.iIi! i | < > 'I> I Jl IIld lid 1I11111Iilh'I: upnu Ihi' \uripl' of '
: '
.. :'i-" rlasurinulla|: 'rair IIIIIM intil" | ,aeil"I I! | J: ; '. al f'j.liml.:! ( I :
Inlelligl.ua.' ul' I lie, i'liiii'i'u's '. s
';< i \1'IIi. C 1lllI, : niniil. r 1'fciin' '-"",:!''H: Hlinnpiil" II IIh DUK'C;, ); !; | | I .. .\\.1 i. ,"hill. :!:!. IJ91'.uu14.. I 01't.l i
l ,iui'ii \'ii'Imi.i tid li'grl:: |.hii'1111| ,| '..-
...:; Ki'M'l'Ni f i!a| 1 h HI i"'plli IIMI: a l II'.t: :'K sl-Li'ou' II li'iinl |I'"rli"r: ; it rli'iumi': tin'' K\Hli'ln. ,,1111,111.I! \\'. \\'. I'll.TWKXn nl's niialhy) and t..nro\v to |IS.'IS; |'! Of (G9;,':. par( ll'lll. ofllll- ''i .
) |
(Ih.r".III., rliiiiiiriiiir barb and, nil lc\i rnnlili, hug .'. mill li'iu.n 'k I. TMIII .
: r II : | : 'u"o" 11 HII | f, err i iillhatcil( by I Ihoir.
in tii" r.i.si, IN ", "SIIII.I-: ill';.11A11.'I'I1UsAN1)S. I HOI' |..\ KKWAKH: I: l I'tnpl'c.: | H \' .''IIII'III. Tin I'i'In.'ft ( (
*- J ''.. (Out' M.II-I Mali1; I lil'nrgiil" I
11111'1'\ (,Illlll/ f .rf III. llll.'l' 'find, \\ IIII'h !10> R'nha411a- {ictnnii'il Inun1.l' -cot "
) 1:1$1iI: : ;! I'aimonly (i.ll'iof t '
I.'. nl" rvti_:.irol.i.illy, | In' ti. iii., :a |p." 111. !'or V irringln:, ('XI"l'tI'llnrI.I|' >, wlit-n "IIII. will.' .. Ini \\')< allrinliiiir, lln IMI'S: > !
I I'lKIMAKi.it -,
1' :ate, nt li J". III. I'l'l> | irq| 'If In P.'iihfti/ .ol.i stand unity In iilHi-l it. i llli inn." S. \\lll |1'1'U1ttI.Jr: wt.ul: fur Itciliii 1 'In- .-Ii aro onlil\( l oil liy o\\ ni't'H. I
4dtr11Jri I \ loII x 1\. in.. 1 I'. in. ; .
: (' Iuridl.Tlllil .
1'1111,1",1-1.1'1\\0. rniHurdl' i |I"a in., :2! p. Mean(\ il p in.; 11'arinYto111; iiml, I p.m.' A FEBRIFUGE. jrltt:: 11'11'I'111"1.' I'n i-in M!, .( mm'i.\ .- hilling ; "' ''":{ Ilio Impii'Vi'inoiilH' to IM I 1 I
tIn' llir I iii'.rniii* :; and vVt11ng( ; trit8| the ht('Miner will) tmtcli Wiiiriimtnn, and\ --------- I dr.l l IIfllll l llir Ill ,. U Ii hula tin, MOM low 'Inonlh-t I ,
niil male the I nil t'licliln ut'tlio.Niivy: \ nrl. Wnrrincton. Fort Hiirrin- |pail nijilil, run.
inn trig. ; .
'I'h'.II'.II\I \ Kpiili'inl'1! nfl' :! Un..lu.rn i>r.M'"ii' Tli.iu Il.ilf IIH Tirmr. l'u : ': ) '( ) I'HI.IIr. :. lip a I"III"li.II'IIII"'h, at l.iiiion.i
iliroct I'lihifnv uliail' aUiut' :! in. II In' .
194, and'I Kurt I I'Itlcu.I ii'tiirnintc In .2 p. i 1'1111"1'111'| nan ""lllrali\l.I' | : j':" )
.II'IIICIIII-! i: DKitos .
IIn' aliir.iy, | ere11ings the .tmiiit>r vlllloine '* \ wlmilViifrliixlmi lit udru.'L : ): .\.1\ lliiwkiH II.IM, Kuiin'il; u ii.itioiiiil, .\1 liHir ii'ilink this Iilul'Iliug liu l nail, ,i ilfinili'M ilNlanl: (1',11I111", '
,,.
lllhll'IIC or I.i.up.'u .,o's'" iti.is: .+. 111i: '.'41 .titMtm: ropulalli'ii' ,, IIHII pr.ii' .Uoul' al|111"1.111. iin.l hip 4'I' "'" Hlulion ; a now hi-houl" ho"... .
I. I nlMinnl tnl
( | f..r all I Inl.'lil I; "ri I nH.cii.iT iu-.ii-nifiitH.: For hut'' rmul ii IM'>I Ij. or I'aini) ii'-illi'nH 'ami MHHI alli'i' llir .him.
l wUlharXlii.: f liES till.. HltLXVK,, lliiii.luilHul. li'MT-fini+ki'ii' |ii'iii'. on.II. |ii..*M>,itnlii>n nl'l 'tin'' ''ir Iii a. uiul, (hair Mlh. ci-li-bruti' kN-i| t.ioli'H. mnl patinl" I KIIIIXI' | ; lainily u.iiilili-il in llii' "loom It I'uloloil/ Ilihl. IVIluw'' lath ill tit
'hin1.V! > Ilil-li-r illi" lit ".11Jnrta' \ lilofhrnhhlitItii-.IIl.l! ( ) :>'|lu.MANMMi.( I ) IUMHI'H| IIIU kllllMII Illlllll;.:linllt lllO t: IHM-. I '_ a
-- .. ill : III1'" "III' ill \\llll'll (Ih\ ,
- Lolled :Male'u era \\rilliijt' : lien iiril' lo 111111'1"1'| ; ,
:Nas'ters or "Vossois \\lili "I"lr..r Iii" :Sou, I rM"ill/ il II., IIMK.iiml mill, multi. I l.re'IIII"I'!, I'ouirl-, 'hi- 1'1'.111'1'.1' | (ill'OII; Ih'III", lllll st'J !

"'111111.11 M 1I'1'' I.KA\K: : rnitrIIIIOIT I / ( I A I'rl'l'I.O l I K TIII.MH'IISK.I '|I :. tliry ..- '11I1.111. un tiniiHpiir.' IIH I lifilil' I (iron tn 1 allrn.lanrc" nIIII'"' \ ,,,1..11). -, I" ', loiiiiiio.l" to. (hula la-l l fI

SPECIAL, NOTICE It Is tiniHht 1 pii'ii't HUM. nl' M'lirv, ,; Kniitxn: In tillhuu'huh1rPtrr.Lu"Iblt' hili u pnl11onl.iryini" : tbatyonr IuilninrIhe.tcon. rln.irnx In '''lIlh. IMil'ir:, ,. hi : '
)
t.HIIH II 1t''MI l supply| | | mar 1..11:1111'1 (Iia:J'a.l''. ll'u II al'lri-iloalli." ) ll., I hoi homo In Lul'aJ} cIraaitin1: }',
I V""llll' ---- -- ,: III' (had,, .I'otiioil HONoral" ) ui-rk*' +'
:13.Iu'p4" :131e1.Plillg' to :\Iullidud. i All..yea liili'.l anil lit iiiiiriiii, (.'nl l liyV.. '' lii mi)
!) : in hllt'II.IIIII. ami ,ilonht, 1 IN In him
"' no hhllng ) 'g
I U'Alcniliort ,
I A I I' nsac il.i. Ha. 'I
\\'.\-MI M.I UN, .I lino I 1.1.='I'lio ...
SELLING OUTEntire I r and I of licit
.\ltolll'1) ; \\"1',11" Mini .iiliilul. l liitiTCkti-il eougsqlllirt'| li IH IIH CI,''''.llhf\ll I ,alma nut w II ----- ------- s ipio iwainps tl ?
tin- real H'liuini' lln....>'.. MI illi ini'. I iln'V any ttuit tin si..1'. t of 'iti' cninpuhil' '' nn I"| riHlii-il" ,I' Imllolin, 1..II..lllli. in.' 'lining; .. lily. '
With Iin.lhis.a.I '1'" nil ..IU'll I hJlminaiiyTI3EY till I'Oll.lllillll! ( }
III il'lll'l'jl I
'I illy "
I" !, C-P-|
OPERA HOUSE'IOlltlll aui-\a| pi'liiiuii lrltlg: I. ,
-'r II r.:- : LXE.'I'h .Ian U 'quit. ruruuingi::inx.;: .-, by (Col. :Miipm.in: pra'hig[ : (the !

,- 1 1.UII'lIll'lllr.. l liimmil.'lt: Ih,' rnriiiulanriilH: r 'hrifu.-.. t" IIIH uil.. 11.,1..I lilt i' IHII-H' ; I I''''. III :"S.II" ."i'ilii-i ol/' the I'loii It tuiluar UIII. r;
Stock .nrclim il. tin' Inril.lllll "1'11111'' hilly flnilll. nlici Ilic l > rUii' ,ili'i'. JlllH- Ihhh... ,
| : ) a-i ; if l.nlliiT I.r| l ) .MKliI, .11. :,! oompuiy lo e ; !! llm
Hi'lc. nuntul .it. ini lil II(' luriiinli.'il, in Hi" f.ict l iniiiniiiiciil blii.il uliikMi 'itlu lluI'timn- I OHM- iii'11'Aslllv.hat IGln| ''.''ulux' h ,'... III'gu i (
cull |1'IIIH., tlitt l II..'. |11.0.!, chow trod I arc man and w irr.i l ll.uo. an.I aiti'\\ \' .!. I .
Madam Strong .1 In11u! l.'l.-Til" :Sl-ll; :'' -r larililio i (I'ur lliniiorominiKlulioii I i I 1a,

I >>"- I ( ; ;aiiit'iiiliiirnl* ,In !Ilia'| bill anlln'l / ; ,) iii.-ic.i-in;; Ituvtl" uiul liallk-of \ 1'' '

I HAS IOMK:, / \\' : :MANOf '1IIKII.I.Ntn : lllOliilMllllrlil.il, I air a hliiljjl l l:': CHIT I 1.111011.I
BOOTSJSDSHOES \\ n1wucllll'Ilom'Irwl'15wplughn'1)u; )' ;'Iinrtavnn::ii In ::0>| >- I AMII : 1"'IIIIC.Io""I"I"., Kii \villo
|
ii'fthcMIL r | r, noar n> \ ,
... |,| ; |.|.'\ ."jstl'thyl'tllron.) | ; I lcl//.Llill plllllic lldesitreldnI''s" Y
the \\ warmhiai6IiitIlIIIIli/tilly'Iiiillhhi'rtin'al'JectidII I, |.|aunuaatiuil11nlara'fadir.. I I I r inn" iiriL'il in ami (llu- dill paws/ : ..tllIl'l 1 hon-o oa.o. '1'l.o iiinnlv Y ,
: f.ivtl, liver, unit alI tor I h. iiiuii')'it id raari II r a urI jngitl ilim.ril.Ti. k>*.ti'iu cuiiii r"rlil I Tint'n-'hinilV\ iiml'ion, In ion.iilor '
.14, MI man) >\m nlii, ;'K tu inuukiinl. 'lukc ini'.ll. Inc or ,I'l'U lnM.rd'la.i ', Maximilian W sindsin: ;| ..i>ioiioi'K 'hate" ",'.1'II'lllhlll( tilt J '
i anti)' 111'1'1|'|' "1'1"11"' i""N Itillw IU ,ill IVa '
) K-oor.N" t bl-ll'IIIOVI'll" In | )l'I.UIli: |
New York Shoe Store. I and Ilio llnni-u/ .. priu i"I.It..1| iiinli-f, L I 'i
1 1.oil: :an: jet wiiiiD li'gal cumplfril" a
I will In n Cinii-i-ri 1..1./1111'111. \1'\11'
-
: J ( ) S <.) upjM'itr ranl.u; 0ulerof. hii-jiuni i/n llm .
I |1"11..1'| npiiu, ', lih-li will caini) l'uelbcr .loIJ)'.

I salt i .ilt'liilar, Jlv.1'own,6rud" "11111)t jn.!lyo:; with Iii. I'lliclal
3NTO HUMBUG:: : : I II ILTROVATORE uottcu thai hit would ,'all"l' liar
:' '
:: I. 141': !+ I N ( ; 'I'( ) :1iA N Ii1.1 I ) |' ., uc-nt over \\VfilniMl.iy.. : R
I, pinpiiaiii' i n bill tit-nun i<: \v..Si .
Tlu' Entire.; Stock Must be Sold} in Thirty Days) I u' ioniiuiii',| l liy ii liruml, I lii.rn mnlI .. -e-- .- -- ) .M.iml.i, iloLtui: *, am- .
I I Irili kliu mailer this- hauling mint "I 1 1v me tliu/ salooiuviju)) vult-il' out ', Ihuh': I ; dl' |lIu| III';;IU tvllUAllOl
wlul tll'' hll.IIIIII .\ .lini inliH'llnj' fur. Il will i l.iiniiaU.. .ill flln.M I.'Is'| .urna|| milkt.iin '
of Cost .. il'111AhihICS a'1 HliNli Livyiounly iiiinu ami \\u\\lei+ .. ', cIIin16u.lid" on Ihu ml.Ini hi r
Regardless .. <* that. iiiuki'lli.Mi a|1.1.| .. '.' in LL/.y, -.....111 iii "| rni/, unit mature tnla'iillh: ;; 1
tie"iii I \ i Igor; til.' ..IIU'rlll:; |"t.t'iit.: 'I' ike UII.II""I I ST. MICHAELS CHURCH BENEFIT IIJ"U ilciicuic.lovcr. ,V+l /JH:rceiil.: / "l'lhu ftontli F'oiiila iuilioa.1 H

IZI 111'llll1' Ills C''c-ut. IJUI.uill", ; ""' : BOSSO'S Popular l'rlii'. : ::!oj c< nK, lU-mrtoilM'ulko Sunn pL-opIo' / Ililnk that: Ihu u niunlli jyo.; '1'1'\111.111'\ Cnltii'.l

:u ,.ul*. ..11'I1t'C4 ul' tint Mali '/ a : .l t-(', >haili l 'ii'ij, tin kini; 'Up.. fimn/
l'ii'/<' 1'.lil.'hilh'( i Io7 AT ONLY. :i!.i:j ( 'EXT'II..lh. j.j t clIl. I : ) :,: :
.Sliiior| | BLESSIXH( TO 3IANKLM) 1l. r< s1 I i\iu ts; KTICDM.: '
hu ,lui, iiH'.jrt'il\ III '
Ie"
1't.iPairs'' !J.i.lies' kid HIIIIOIK. ONLY *wurili' :11.A. MtMMItlA.NKlkKlhlN, (Culll'l1".It.:; 4 Illittuku III aI< eidf/ ) ) : ) ever

,.") I'jiix/ Aro rlctlLi.Uc.' :Slipper.' 7'j CtXl'ol'Lh: H l ://h. roit 'u: 111'Constantine j ii 1)1'"I.. "I". I theaaulbcrulluliLt I / In-Jiiili a, mat -, and it wa. :.1 ijno.lii.il/ of life or
--- ---- ---- '
I ONLY ;:, urs.rltMiK : :. I iiirnt' nljlluii kli.ul lio /luiati'il .un lh f uii) \vav tlji'iU'iutampntalioii: ,
ciiiLDitiix's: SPRING: HJIL: : :MIOIS' :::;, T.\ hK: irll/'t:.
'hit llldc :!J7' '1'1 hv, tnt-nl ,. tlleI.lc,1, nu. 'I 1 hoe/ :,: ua* tuki'ii j
Iw, l4i... (icllt..' Xl'\\- Han.l Made: !Sliotv, O.VI.Y I 1.7.j. u.utli) |::!.:;,0.") Apostle In fulnrf blinpliluurrlu'H uiul, ill'alii ni'>- ) Ihu third! of Ihu
.\ I 1.1,1 t i i.cni' Fu-ncli ('aU' t\UUiIlO llainl, Sewed :,lloe, t OM.Y: *:!I.M"), worth : tI...-. HI| | I.... bargU'l f ri.1 lh" rulu.iflinOliitunrii > parallel)/ ) i rnaaca I III\J pcniiiiiiU ju t upiivr Illih.::
lG'; juir. I' \I/H l\ i rutr i'a..h. norlliof Jnplii-r .Inlfi. ulllll'II111a ( ) IllOOlfll llll'.lioll U4 Iu Ihl .

A ,"' '"l' ) ON'I.Y ) Hli H."I.I li"i"H rl\ lti1) < 1111l Ini OI.tHd C ) I and rxliinl il I wnrruium' ilj tlto uiul the initiator' of the llu-
coil! COIII'P.i: ulI.l l.ico" Shaw H .Irr \\ '' > < < ) ; ] / Baal) ) N pn; iiii:: directly: IIrrnlgb: '' :.: ;:

"'ir Large Mock v( FIXK" ': L.TlIK.S'" : :>'IH >l':> are iviluci.il to bu. I'ilkillg< Pi'iref ><). n ivr: CoiU"' IK: > 'IJ: "'.' "'.'.U:I::.', lirf* Mill "be iuKi'itiil. lit iwbh.lilbuua"wl" hair ol. I Liku (Okvuihobt'c. '1'11 a<.4 otun;':o cait bu va.ily .settled

'l'I.KASK: ,: HO NOT I'OIMJKT: THAT Till: I 1'an ,"' il ( OIII. It"ill)1.illll.iii.rD.u liM-.il\.I.tlOOllllr raU'. ""tt'II./II"l'. f. kllVuU. fjf| I laiui thai It the .Ijtlon U r.ial> l lvuntli man uliu I'lunli'il Ihu I tint 1.1.,1 l

STOREs ..11II ......, noil .!",<'Ul nntlffit .1.1111'11111" lm. a/ : or Lull. 11at'.I111t| 1 \% lit/ bu" ;'. at Soilncr.. A gloat tiiany ) far. y

NEW YORK SIIOE i all -n'iunoatioii4. haul till nut InUTfkt ihrinilihc froth" the iluiiT <>f|' !piilalion mnl /' ;' thU cuiilluuiuii, who then rohiilnl ci

|I. sf-l-I.IXi"OL'TaH( ( >trcs that will: ivc purtli-i-er: ..Vtt< "::1 t'1'r1'' >' Collar. F. E. HARWELL ri>iiu ill nniufjr Isrve. ,inimt hail are I Iw pull.iiuil> |lurid) ulfjii.1t.jCu., for lurilvo /linliitry, in Boutit "' .. ; Huinoi>a4.u, inailo It 11'1lu/

jar .lvi-rlUuiK' r..!.... than, I. Ihc main xtjiiuu; at Lake: <.: anal I Ihtie puriha.cil" scott.
Come :Farly and S'urcrour Jiargains. -111-: our vliun ilirviMxry, and| K< unit. iau.v'r ---- ; uliuh hail ju.t bcni /laiiilril
of 11I..1..1.1.. ;/ S 1I.IIUlI.'I..1| fin Ilw!)
JUKI i flea i-hi-,1 7.iMMi iuiii. id r \\' nailing vt'kicl trout/ 'oinu ul t lu
.nuliliu I'i know .1I1'1tl' l"rltttl" l U. terraa>- ::
I0"Kroinnovv on the S'"I'' will L'1': t'u-.l t at l ii; I1- III. t \' apt' ::;atmrdayu. ... IOvVIMSI *, I T I....OAV IMMOI3K .rib" without rharur. .'al"'r alI i,lamli.' 'I 1'Iw.etrlrfl(101111111' 'r ,
-- -- -
---11111 I C" \\1.'''' .avc.l :and. 1.1IlIlc.I.III..1 l
Remember: the Stock Must ba Sold in 30 Days. .1. .. ru'li t.\ y '
1 FISiII 1 : I iN:: Hila: :. KAMY: H'UMtlltr.: :, ( Ill I.\ !' tI I ,R\17l'RE: :, Ihu Iri'i'' u-hk-h 'I'CW huh vfrunl. / i

UMMUN l-l usnillt.,. J'\I\I.fllI.Tllxrfl'm\ :, KIM IIKH: ''UMIl UK;, I ) CASSIMLS I If You "","w *'" ", W hour I i ,.4..a uraii;:' e war kUiU'il.
New York Shoe Store ll! .|> KIHlM I I'l. .HMD: M:, DINEMill: I; I .111'1'11.' :. II uri..rt..1..1..1). | i '
1.1'.101.
| |
John 1'. /Dunn ht'! /OaU N.
.\M: : AN: >' : .\ :\U1.1. : hlM' : titUK : "I I it\hl 111:1.I : 1.\1\1.' 'Uti; : LEAD; V.ki-r' 1 1')111"1.( 'lnl.U'U." 11tA( )' am.
I .; tr>tut tit. l.iui, ami lutnl I III
A. H. D'ALEMEBRTE Manager. 1-.11\\ 'If" tear Jual' tl..iu. ludi>;" .' "
i ( ) J10ITO) : (IJL'ICK! : S.I4JSXU: SMALL 1'IUFI'l'S.OUR ) CONFECTIONER K '.tul"III'y. nail t'-.n.t I'"""". \ViKU4rui< I' J l iii f lite piu.IJi'iilial, liikel of

I t. <. :14. iu. :10": i iud .'*u a ul*. toll l h y I Il ....1 TIlUIIIUll. :Mfau:: UlO
-- TERMS TO SUIT OUR CUSTOMERS: I
I 'urpard. l, l>iugjikt. Ir. laulHI l 'IhiiriiMii
; M4 a iiiuu

C. R. OGLESBY M. D. 1I'lIlutd"'I..I...,,' .lIal'lll"1J, '. "I NIu.i"a 1'ui'uwn 1)'r', .-liitouia--. .' I'ailuY'I b"dl: r (Cash, or Small Weekly or 3Ionhly( Payments.. I j Candies Fruits, Nuts, ; ..; I'l. _hilt\ ? j Ir I / .;:'JalJ.lallh"l l I hilt) 111I1i.. $If fl.' i

,
I I l..4) I
: JMJW.II. whl.w; Mr. Ilir.eub&rg. tlu,. Mi-ll-kuuwa .1. .... j : with )M-U'li) (jirobable) m'nu- S -u

:;.'MH.\TK' : OF ST. LOIISMKM.' ; .I.I.\I ui7..i: ;... IMIlor Tie People's Fiiraitnre Bazaar ;'Cigars and( Tobaccos.: 1/11." ] 'iu1hula. |>|4U 4 W, ll-liiou I ( U" UL'iii 11VI. .
t OLUJUK) : ; C.As: : > Ol 7;;. Ilsblrubll' II hale.' j jI IUUIM! "JH <.. lAud Kyf lit4Jt..-. will IMw I II' ,:aiou, tuuual C'lud-laml ale!
l 1
"WKUH H'Ui.KON. : Tu 3t h1)1 1 KlsTAib 1 I "tor, CrJe i < ('. .awl UVM /J.IIj mat uu.y bttiu j .1"- 1 I Mr. luuu l liwlkr,; II o much
: llU.-nrAL. I II, act ut Uouic-t ni'arer.,U...a' city.. HU *;!tIIOl..l! i I .108 and 101 S. Palafox St.. |I Stock always kept Fresh .u,1 KyiUl: _", J..I"rI', adjaatrd. .. I the "UnniU4 1'al CulJim/ Irom

.1 1 Jnd B<>o .|itioj Uoouit Xv!. i -">J I I Julnlagantirrumlibon IVUf-x 1111" mU-r 1 '/ "1I..u.tlu 1''lu.'idlit I bud u w '11KIr' 1 U M..I tu c4'.l. : ui. l I'.w I vvha frttki'lul! : uypr 'he con: .
'i.i. Rwblrog.JL'iSEI.gllri. .... 116<...I.u: .t'I.'III. wdla'UYIILt'r .111".110" J..!1..:If I.... 11I1I1I.nc I Ifc( ,ir v/im litUil. i41th f,,ir<
( : It.anti lbir t., I'.IOI..J' lit .Uull. ul6eauTubahiakisouaqurrei HtlCKS: : ItEasJNAII.F: : : ;' IdauwltJljla.wr;. t'ur .Jlefimty, I' lltvs Hut Ue Ha (|Ve't"" "">r lakes. .t
: +
: .
AS JL'1Natl "
)," I..is 10". .. for fcltu titil. rcci+ive"l iiiu-.K teealgtit.
.
It l ', 4liuitUxl iu tUn-fct I1clw/ullrili'Lantiull.+.lt4'hJ : Wrb' r pltwp. |flat \Lilhjt Ileraehl Ua. ;;.., IU" tail j Kiry: ui-l> ..l fruit ami OruaiutuUIB t'ia' Jt.o\.l
100." lIul lair (Heu'OH1/V1CILL by i ll. \.he suo Um : ..l t I luAi: kUIU'J...1. WoLlr.I llu. fjfuilur.' biikiUM. l.y lii. iir..*,iAuir. I\ Tr.*.., vtiilablr Ui lUU iliui.ti# nl atitrrtuk 19-s. PALAFOX ST.-19aIlV'ioS /wwl'lir. ; a' ':-ILluwuul1alllea-; lOll fur I lit1 kiriklnif. feat'ntbiuuaelu"
I I''J( I''
L. 0'1'1'''' thepubthbe4 l'clIl"e'da.! I /ilihbl4lLVt'.LIy.MCI4L, Unle:'. '''IJfinikaliu5'' mill !Mm 1 1' !ii- rem'. tI'.n. ; tor ,utlr.,,, pLirpb.il." t h m. I.
Nt(

t l

. ..
r

-- .
iiih. r .- ,, ..,,,. L.. '--'" ......... 'liG1' -& .. l.l1 -N 4 :- '- --'"
i
.
s: i't .... .. .
'C -
........ : .. = .5o.iI. -
Ii. tt..2.- .." v. :: t '....-'" >hi """"- '.i1...._: ,., __;:-.... -- >> ,
,
3Wi.= ____ r __'""" ,- .
: ,
._ --_. -

a

'I .

,
V ,
,
.

_.__.
--
,. _-_ .- ... :r - -: -
--- ---- - --- -- --- -- -- --- --- -- ----- ---- --- ---- -- ___ u u _-_ _---_ .

I I fn.5nr.ol a (!Smnwmlnl Indidmcnt l I for I I\'ea"oll nn>t put I in\ tile I I Iplea Mill hisTbercis l.lrpoM". t>iitM: >\.tt,. Old mill. 1,1,11' Multi-lues ;ir. the i" tlt.illep.

of !jftiilty bofoic the t'ongicw. otIhe 1 ono (Ilaiti and tliorong'y! 31 Ir. N. I I.I KrnliUelis'i'ln I nf Mn'.llc. .11\. I ,i.l upnn. .te1t M'sl'.l i "I, P1: \.

'OM.1F.:1'tnt.iMiKrt 1.1./-1./. nv JI1.I..1JJNlI TIIK': COomw I I I'mtcil: Staler )I.ractcalrrcll)' against the evils of write : lake$ tilt peasnr In ron.in, Ir Iii" lit-in I I,till ii Inr, ..r r .i": iUWEIGHr

: !:!! I Ills I flatulent! resolution on Iho .in- I It'corllt i ?ICI, and that intbopilnnry tultlt 1 tig l Ilr. Klnit's, New |inter| > fIr 1II"I'ili"8'| t... 1'1.,>. In itci > :trIll' '.' PU R Ep
Xo 11 1 1 mnl, 1 ISV 4 lo\ern- election I where I t lie ballot I I > i. .
\
1114 ( (ItilII 'iii')lilt), hn ; I fur) 1'r.( "I''ft'I'UM.' kj I biliiieor.I 3fll lila I 11 ;i-e-
tnent Mrrrt.TKllMSlNVARIAIlTY loriinl) I levcinie law: ; |>eiikoii) a nil I tlir'h box l mid whom voter 111.,1 I .
olC' every lilt .( .if nnil, ( iilnrrli, II L'IMCme :* iimiln,'Mi. I' r 1:1.111.111: 'l." >'
1 a I'ifl' flIt'1 ,)1iHIilIi't'j ( 1 Kidifal: : 1 I l.'ppnli.liinn / ) 'in iy! hl < f xai I "lel.o'n forrvrrjollirer ,1 1111\ I li !< J, 'I.
lislnnt: relief tutu eiit..l l liial. } i Miejianl 1'1"" -
; : I IX ADVAMTLMILV : : u.tl. I
t In I I"1"(1? for I I and W IIPITe IIUt.l. ni. I '
mid .
: lii' rxl'I'I' < .II"III'I: lo tinpa 11111 I I hat e hut U' ) t ne,'. I nlsn .- -
One > ear, l>)' .I All, "I tNI iiMIIP will tint t' I Hi't, iteighllowhiih I Iml"l ir on u i m 1 M !H'I niitr.Ks: :
''ajre of :MilU bill iS Iho da-lnd- lug lot (U' I hit I In.I: I Ii i leil nlhcr( ri-nic.l 11. ..PRICECREA
it 1 icntillLd I
!Sx Mfiitln. 3 (MI> and no) ni"ir. ,
'I Tlncp) .Moulin, 1 ">ii i I ly net of ill olllrrr wh.>, (/(ill I IIP "'\ I' 'il Tin; icxilnlion: Intiodnied I I by :Mr.I "lh anfcouj rt'sn t. llu\eulf> nsul K'tc: I alit Inn iful nml n llie il.ir.l IIf..x l\tn hit mil, tnU, ""'"I ""1'il'i,' '"1'.'I.

Ono ?'l I unl h. fa'Fiirnt ::1 "gtenl' loR II I.*. ili<>('niirago<* and,I dilieailnn .- Million"i.'in( I HIP county demo- trie U.Ueis: HIM! Dr. Kind's S\ I. r< 1'MN. OIMI I enil ttnr.i. the "," j,11.I]I"I"I. .III H." '
tieit hy r.irtler: nt onr re lileneo' inIIIHCC l'IlIil 1..Ilor! \\ hitch I t an roc ,". Ih" ( lliov l'l ,Inn, l I ,
CDII\enlion Cl
P I I coiinly I I ( .1".1.I'r. !:11' "
of IIII ilil!" nti) cent* I JUT timntli. 11,4 own si.Mien, 1 by tatiiig 11'l'tM !. 1,1 I .
--.- iy HIP iii ri'- .Ittosof aid Kind's New Ii IdfIv'r)? for roniiimpthui |iitier| nnil I lUu )' will 110.11"1 wben I' lm..
run ;ir k:/:/. /. r1"'.lHRCI.II. Hint' Ilirri-i-nn i i-liani: o or, \'l'lftl'lIl.ill' will tnei't t'l nppioval.'a.l (Ill\1 n Cuin/iii! nnil C..I.IIt I ",,ilil mi a l.'isl- 10'II. Ww v ,ill! Urn 1:1111' .t''l'" It ,i'l' pR.PR1Cts

lip of 111'.q in Ilin pendingItoii''liel !:: 1iZ11l.; 1.l'le\l I'RI.of nine-tenths' of the llemo I ) tin L'nnrnn'ci )onr l I'UI"I> | '-iil it.1. --
,, 1'.11'
I In piiMishiit) 1 Satilii1.it l I) \qtilfl. nl
"
I'ttey )
$I.IH It ) I'lit', I'imtiiui-.ri-rc I !S|1"\IIIf'I'\ ) )' (' ;; lolmhiingin, f IliJl)' ""I'alll I voloi' Q of I Dal las con) lit \ Trlnl) iitiitl.) frp-_. Ml "rc.c'c'It )Iiiifl"re I .\ .l'll'allUV ; ':

..01.| it-it fiveciit. nil niK'iition.At | | : :.1 I nd, 1 be kicki-il., mil I i W"IIc I I, I Meinoernti) I I i Tliat: loMilnlion' wan :ns follonH : --. -- \ (" lietf II Ilf, '1'1 ni.l I' f.J I II.I I. ii'lln' i 1,1' DElIcious
Itl'.AlU: ft
-- I Itc; I it I CCIII"ii tid. i lir-l I ; ThaI i t I the di I 'mocratic lie .,'".'r.illv I. *. ,' hiI' .1 e i n""n P
)VKim: 'VNO UA1;>i eanip, or ent lo :Si.;, f.oni, to toriiienldialler ., .
(>\ccnli\p., eommiitco? of ihiRcoiinlv Yon I arc feeling ili'i r.-'Hil ) noir 111.141 liti firilllie' fi>r iliiin. :I1 hnli! tl Im i imnl

fI1l onRjJ1' RIII,) Cinnixlii'il I ) on P I'"1..11011... ( 11. .iiI1CiI., Anilliin, or nnywny I I i.. I heicby i )' diieclcd 1 I to prmidi'a: ; is p .or. j-i>. tin-h I iihiTiil 1 I I iili I I IIeni.-l: Arc 81 All ines 'n' .l.ti\\, ) iniin| r.itr>:i> !;pii.-.v i iTO .-... AKIN

The rirciiliition, of tinCOMMKHCIAI.. l I..* lo "II'I,1, nf till! old, black! boll "plan for a l'I'illl1'1".1' ,,"( Ii)' the )0\are llil'ctly, in rvnns' null l'Iil'i' atI3' nut i.s FlAVORING

Heetlon.more" than mill-Ting( ilnnlfli, ) > tint t it a nf Vllhl.1"fl)' IHIIKT\.II! nihcit.h, In thin I liait.ir who vole.l' ngaili't: Ihcmnjoiii: l; while. 1 u 1 I ilemoi ralin I clei: ii lots I to 1 bo held in ofa rt ., mill, wunl I In )l.r.ie up. Itniee; "I.| ADV R ISERS.A .

Ing met)iu in. of lilt otto paily: t III "Moridt, and, i.1lil'g N "dl'I'J'illl) in I this county)' to nrleit t :' Illt IIIt" illi htliiiidiiiii, Kpiiu : nieilii'lni'K; i I
-- (': : ,, our.party( ) ul (the III\L' nr title ft, tt liiili lint i p f fi.r then I l.usis MTcl.eiip > li-I ( 11<.i i n I' fTi.i|' i r. i.e. ,1,II I in'
Our !1I".rrl"t'on lltiltn.. 1'reitinioin, uinl with I Iho 1'epnblienni/ : :nut general I ( leclion.nllor, t I I I the I i olei'lion I lo I beheld '. ( b.11h! ".)', ami hid filiiiiiilati; "TM'l15M ii I M'i"II-N" 1 II ,, ,nl, 'I' EXTRACTS I
\.tiling, List I are III>\n> tio|"'ii I'lllm I Inpi'itloncifiutriin ngaill(4t: l, hIP largo inajcrilj' of\ his, par: in .\IlIlSt (. : \ :l.l| | e.Minn I 'liii II.Inthn :. OWDEI
| fir( Killer*, win are I 111\ It. d In ISi 'Illhl t."I'nll' ) i ill fir nn b'lr, ii nIl I Ilien lea\e )"n Iiworru inli i unni, tliel.1' :il .ilis.i, ., ,t"'
como mill "vo fur. I hems..hen.I'mnniiilllrntlotm I ly I In ( Coiirci4.{ didalo I rocci\ing I I I z i-oiiilition I I Ilian lieforelnit ) oiw ('ny. We O'UI nil i I' Il lull I ': IIM il.iiin.I I I I".,.
eachollice i ii i I I decided by I Iho ex-: I i tliin, 'nl I IIII'
) intellilril for pliMlrnllnn Mibry was I DoiijiherljV eompanionand lalll'l mil l Is an ullerai\p| l'I't wl'l pinif' >MIII,' Ihl".u1 1"1\" e '' > 11 KATgRILFRuITnAy
must tx ncpniupnniiil l 10 hIP \MitiM', luinnnnil ) ) ci'iilivc (' us nominee; oftIIICIOcl'ullel'31Iyoflhisctlllt ( .'(' I MM .it I
( 11"r
y III |1,1..1.,| | Klait t lii'iillliy ",' : of I lie liter amKiilii'jH O..t""M
HiMrcxo. not for inil.'lieiitinii; ( Ixit nit nn : confi dcralo I in Floiida. and I I the I i 11:1 .I O.I'. \111.1.11..
evidence of uootl. lull"\ Second Con: .!i-envioiKil: I llUliic't had: )111' nhtfieiiur \ Ittt II)', ami tfiirncHiil \.I''I'( '| I r \I"II-I, u I ,. \\11' "i.l. I
A."lre,," I\Illl'lIl'r8)l nnil rnimmiiilrRllnti* tn 1110111. 1 health nml Htrenvth. Sued n ml.tin I I' "! I : I. NI 'I' V, k F441IY'U0 ', 110 tul'nltH ,
1'11" 1'ci ttI tinlt'.ii y rf the nr.
11I'11t'I'I"ok before it and not That I aid eommilleP I I t I l "r fntl Otm.nt. I1 lrr.l
1'S: ,\('UI.t 11.11.nl M EIU: IAI.. leapt: 1'1''lllhe 1"11111. 11.1 mIMI lelite you will I I I it till I In KloctrU: I'.ittemnnil --- -- -- -' unit PiiPIl Fo"d 10 st.n\t 11.,1 and In.t trlth'nt sip. "r.
I llie I vli-t-liou, I at I t Ihe < ., Alum. lit. .
I 1"0\ Name linl.ln.' notronln! Vttr.
( blunder it mado in. I Ammnnl' Jm""r "
'
tf mill 1 1.1: W( "t 11\('rlllll\'IIL Html. 'ollghI'I"; only fln edits n bottle nt ('\"c'llll l 't nStnir. t.lct.'V.tntll-I. Irf-mon." Orinc.: ', do nut cnntuin( rolsnnmnliilnotc-i.. .
of d le c'I.
-- -- I tune I I I < I) R 'a-I' by H'nlinlCIil'oll:: I II. ).. New York. .ca
----- - --- 101111' convention for HIP purpose IIfl'h".tll PRICE BAKING POWDEr Chictgo. 61. .
-
----
F'ItIl.Y. JCM:' : I.'. 1 lM.MM." Mabry to V'l1g.'c. ... delegates: lo I Iho Slnlo ami .\ cottiiciION.: :.:- -

-- .- They belong to I II,,' Mime: .ling :nndelans ( convcntiono, nnd for I the tin: JIAIN .\:1 r.\i.\Kn.\ sTitiii's: : WEAKNERVES. .
The HH'OM
----- -- iliiyit fo | n l'rol'HIM nt II Itlt.rtitn'uipi .'
,
(} AititHT'( ", lioily litii IMTM i 1'1'10\1'1. of I DeinoiTaU" I that cent ( 'oiinerto t ti'an-aclio.i i :i have I i jet of other I to I I hear bnsinoHs.We a tingle. reasonable nni! Tuo tli\ .. Think' "1>''o.'t I.

( Iho I'nited: ) Slatofi Senal'i" ntnl de-, Cjlunl lye nt .4 I'. 1.,11,1111. ns w .in. th i ei cures &U iifnroim IrI'
: I I nrpod I against I I this 1 i i plan.I l I \ : '. w'
Tit.: leiulilieain! | ) rviilrnlly) jjcl- (feal"d" I the (':loIt to secure II now (L'onliinlioii It I i" ohj'dill) (is ju.l. Theio, is nod.mgerof In nnr Nsiienf the '.';'tn. 1.lt'11.1,1.| Paine's U M ATI SM
I I In iiililit, I tin to I ,:"' eoncetts I tl.en I tt I I I Itn I I ('U".y fnnpnrxn
H ling ii'aily fr a Mnoily, fcliiit 1, rant-) : (' nnil wlion III l.hL onea the ighlo'l fratuh.I niii'eMerv 111' i1 I .It iiri .< tint (Hi. nln"ii5i ,

l aign. Let it tiiu)('. ("c'IIIP.I.. I Injr-rlod" I I'IIftll.d) h I of Iho" old, safeguard; 1 be l'I'u'II',1Ilg.lill'l hlnl.I"1 ilrlll nn,I ilress' p mule nn Mm.ilny ,,- lltu-uu.tuiq.u liMalia I..a. h.IU"and 11r.....U..!i'.:'I -n)
W nnd I .t'll' "t
: it.ItKAIXK. : ( "n"111 1'1.11)iii l'rnonlu ( :.h BILLIARD HALL the Iruo rruiMl f,.. I
- K.ulieal: (?,titiilion into' Iho new to \\..!..k. nt the mini' ",,. I ) II"U.I"J
Tin t {slii-runui lu'oplu cl-iini lln'\I 1" KIDNEY COMPLAINTS
-
Ir.all -
-
make it i in i I i i )' re.'ln.li* n continuation I 1 --
will have 34M) oil tim,! hi-xl) l.illot In I hf I : TIIUKMAX.: I I,AIwa'i.e)1 rni (coMtMt-xriiui. kir
\XI llie ts.i'wnl klillli .
of the old Kadiral:: liajonet: (Jonlilulion Above Phenix Saloon } ,to|< rt. Vhieago ( Convent I tIll"). :\e! I'.I::1:a 1 I lit ""I" slopjicd t 1 w I liliitg I I I letters -(HI III -- ery fiimtivii lWlt.It ivnibiu.Ueui Ult il Ui t
$ of I IsiJS.; Th"o men, :an notOomocriit' ) LwMX! It ii.eUi' 'lu -
lung enoiii.'h( to xnilc :a book, and inIhis .Ji. \U'UA:

TUB 1'11I1'1'111'| of ( ;ici many: j Itworio gllili.!! ) ) mid Iho I Deinncratir piulhonld t It I book he' said 1.1 Allen ((1. Thur- ,

Diul I Ilic'I l prolialiilliiea I I i 110\\' orethat drop L 1111110111( ( of the line ofIrndcrrdiip man : ) ( ,v < ) ( .) I nut I ItPhilip AiNr'aCnj-nvCovprt.. tttttl itil. xn-trrTu-th. ow
& tit Uiriurvimr Uui ,,.
a regency will I In, lijipciiiiteil' ( (soon.JKNHMI. I i nnd patty i i f.iMirn.IMMMAUY "UN 1 I rank injiho Senate: wns eMab- : : ,ur'eCaM'.Of.. i>''reII.a. 'f l.tel.ua.(tiu U wti> tt iurua <, \*
li-hed from Iho day he lotik 1)14) seat Brqwn Gound

: I :and was: loxveiet dining thopuiind
(; \ :>"; iu:II'I;; ; I (Ii1illll WONunchanged : : HL'-'C'IIONS-COIMM-: ( : J:( ) of his 11'\1'H'I'\ I.t'. Ho, was till 1,1. "'0' "I.hlll 'n'I.h''. -t'YA.FH IN ('Tlraeu'u.vi.nr..otq :..u4'.l4,

up! to lln,> I Ilih III'IIIIH liOISATINti: ) TK.S'I:: I.MONY.Theic ) mirubh' ili-ciplinrd ,dobalcrwa' iii 'tloo i It lo ii.Ibu a iaiahuo.liuwi-la.K1'n.l..ulant la') a

inonlli. Ills oguil iiiollitT( iliul ul1501ll0l'I'I his method (II Maleinent; ( bin I I'or Wall "UII'I', !lu'.iita uiw.I .
area //:1'I'allll\lI: : )' I icanons:! why 10g-1111111 All Kinds of Furjiiture URES Ncn-out Prostration, Nerrous Htsdsche, lliw>ninicnilc\l bjr i.i'nfupauln'.t lanilliuiiiiiw
nrgumont( honuHt i in(I hi-t conclusions. i- >n- "'' tot 1441
Ohio) on I Iliu I Ilh:! 011I1 waover lien. ) Ncur.tRln, Nervous Weakness, Stgmich .u"
primalelection gyMcin chouMlie 1 I Hi I .t I had i i 11 I Hick I in dUui I lonno rate I'or "intlt> Mnnli-s, end Liver Ducsics, Kheumatism, Dys- rife f 1.00. Bold by IinimnVu
80 year of :njjc.TDK adopted, I I Dallas:! l comity tit I the l>brasps tofocuro at tent Ioti.Iiiit was ul. \ -H- 1 pepal., sd all alfcctions of tba Kidneys. WELLS, RICHARDSON & CO, Pron'i
I'AI.AFHX Sr., Nh\r in 1'osi, ( hfin.An I BUKUNOTOM. VT.I .
-- ---
nogroci a IB on I liaml i I In i i foive nl I melhod. of naming tile noinineet of %% IlM illioct :and manly: IIiu Illla I "'01' Musical lii.lriiiiit -
I Ihe I deiiKM-ralic I I part)'. I In I till l lirsl, ii.it prooccnpiod( IInd 1'I.I'I'I: Ii -n- I I- T
Chicago, wailing i I fur I In1 I hnl'I'.llo I In I political contei-ts (,I' with nllairit n II 111'1'111n in,"|1" <.t inv ,",1. inn) il'I.t UJNiS "
I'olAll I..ii'
I'lal'l1l1l.' ( l Ihoronghly In accord! with ;1:1.1'111. I :: GEO. NEELY
ltiIllc
\ iLr
opened. The negroes will run tile 1 liepublii'ttii State, He I had natural and enllivaleitastew ) | i.1.1,1 II ,
S (the ideaitof OIlI'I'CJlIII.II'alllll'lillilloll, : onNiile, of thono lii'ldHo I fl".III.y.: .
convention I ami( run(I I it for' nil I !. wa I'or .
I that tho people shall ncloet I their own di I' eiiinln4lln I I I : I I g Tender, and I cnjo>'ci ii I Uook..ol.III.lld.. -- -- --- -- FLORIDA SAIL LINE EE
it la ) 1 ,
worth. Kveryonc: of themto OCII ( .11.. VV.Ti liiiis. 'K.: V. |lur.. -ro
rnlern. In tlii It Is not only neiionsbookNbut i I inclined I al.solo : :
with his ( next place: (the l.tilII-iu.: ii I : :"" \I \i '. 3Iii.
III For
Chicago straw (4IlIe4.I ( I tho lightorindtilgoncoof( "I.Willing t I'a 111',
only |iraclcablo! method I .,I nl'1I.1''laill'i 1'011I11"1 AMI
:and Pdlut r. He was especially fond otho 'o\v York to 1'elI4I)1l4
I How aliout( lJM'II'in; light ? 1 I. lug; tie 11'110'oleo 01' I"u DemocrntievotciH I bent Vrench writer lie( lovei, I'or rii'liiro I'MI mi's oflll.lld. TURTON & llOE () GREEN GROCER

there another juli I on I I hnlHl I 01' aro '.V Ito
have t two clotIrii! rompantoH l 1 villI l I Democrat I in I Iho:' IIlIlIt)' I lliu. becomci, with rare enjiiymciit I the lunnuroiMtcMios i "'41' I'iciiircs aiitl inuriiiiu: ", Portrait and View Photographers I -TKAUIIX--:
Ital/.ac. I Ho
the i''I lI I a delegate to I Iho coiiMMilion nnd hiM I (h'II'IIlhy 1001: 1 D Oltl Slip NEW YORK.
({in company' liopo' for. all pleasure: I t : 1101, and, was I'or Hammock*, I Beef Veal Mutton Pork
v"ln((! counts for. nil I llio ollieers lo bochosen 2Ufl I. .! r.ilnfof.niel.. ,
three of I them. Tho i inoru I lln-ru nre P ed lo III II il.,. I InVa\ .hingiou' he eouhtioiially l : IIV FIIKKIIIT (IIVKN: (OX Al'- ,

the better it will he lur I ho pt-opk' forcxaclly: what it I ii worth. be' found) I in I Iho 1iOtt ,.(atlllhcl t I : I'or 4'roiiii'l f.t. WI llli,,-1..1- pi" I l -i ..1 I .-. -. 1 I 1. -. .'i \ "|i| 1\11 : ILc'IOS) i'Ih.uI ,I GAME AND VEGETABLES.

anil the tncriier, the ronipi'lilion.I Tin I III the! third placu it |IIB: been tried III Ihcntcr, whel a good play tf 1'1 I'd" lute ami, l'.n.ur-e: ,! it I i"" .m\ -/i"' nml ( I'll* l.aiiilul: 1'ock. ('hiiruo'i.liisiir .
presented or all hem' wtuu lo be Ielui..hiIttI|. in "nil. \\ .'n 1, i It i I j",i.: r.i.i.l nI ( .rl.'l UII.\ISf SHIPS A :'
little ortopiiK iliil not geL I Ihn wnlerwork other Nonlhern I loealilios i I nnd I has worked /h''II.: I'or ''l'ois sorts ol summer I ... I .. i'; I IH'" ('111111 timler ('pen rnlley of PE'I.I\
i-teni
.is I \ : (;
These tastes hlIuu' rate I tho ,i Ult ul 1IIia 11..lllr" /.. a.al1 this l.tnvnt deek, on iomln titi Ivtic.i rr.II I nny |l'Ut i I I,
'Ji%
mo-.t. fiiitlsfaetorily. I In :Marcngocounty \)I nr .' | '. I l.l 'i.intie Ji! 'tter 4'> Illl'r In,1 ; I
he 1m' I.lIt9.ftll:I I ., ::1,1 I .,
more bin and
of 201 1'nlnfnx
; may 1. nature, were I I lining com 'I'ojs, I KinisheilVnln.i iK'i'k. :( St.. I'KN.-Al: til.A, Ki.A.nmm .
liS nn) electrician.I hero iu Ih,' heait I of llio blaekbull plimcnt to tins stronger und Ntoineielements 'In tho-e 1'1/0 I'll ,iln.'r.iplio, wt'snj. iln ISest Illtentinil 1 pild, tn tIC l.un'h.111, anti ----- 1\11 tIP..ty: ,

llio II) ICIII.I U working % Cil. III ,, of tho ia) II. Hi I I ii reliiomcn I i I lint) let U t'I"II. ) I E13 ,I..r .Vnn Irnlll' t..'hut) -dlenl all "kltliUi uI r ., .
-- - (iho .Senate was 11 xerious" I loss ti ; 1'11' Itlniik UUII..It PHI all I I sortsof tIN It',. jin.n mile jmi UK ". .i Ni'.itivi', onil |11'I.I'IXI: MAIKIt l. A M'KCIALTV.
A I UK :Mobile\ it adopted' (lie demand, 1'1'11 %
special' to I n Tlmexltcinocutlfrom I I I I was on \:) : ('Innil | the liriulilest "1111linie dn;;
nn
11.1) 1-I.2aw
I )
Ids 1I1 lo the liodr. .
: "* In
I 1"111'1'II'lh., TeHayH: : A convention of a I:a ig.: lunjoiily I of I tin-parly j': nnd( 10l.f lal'I- him.lllc'I.Iho respect (.1 1111 C 'Olll.'ITla 1 Sii I iOI.'I') Ill} _. ._ 'lI21.li.:' ) JLTCi'ICT' I :

I 0 licit-gate.I t.'! from I Iho I I"rat/ .. hormony"' was produced hy I the system \bom' I ho had: been 1-111'.1. I'or SialioiM-rs's llanlxiarc, A>.. ( >.Lrrz4I Cor. Gregory and Tarragona

i organization, 11I11 IllcipaJI I II iIi4, full peoplu 1111111'1 Mate law lo-d.iy! regulates I 1111.1( ,dining .his luilucar- nf "" I !

I intcrcHlcil I in I the CNlalili.-litiienl I I I nlu I piimarios I that city IIH it regulates hervl'-e. I'or | l'aif-s ami Alto and Bar and Billiard
Thai i Ii1tdIt' a yood indorsemonl, ilIilit .h.'I.ut.. .YlaKi nay I'KUHIS INFancy -
II tlecp-walei port on tin1) coast nf Texan I tho :general eleclieiiJ$ "),"llhn I jidoplioi" | GounsclorMatlaV.'H Hal.,
must make I'makir'n: i ejcx ticheThurman't : / 1 iii's. i : '
has lieon) ealleil I I liy (ho 1.'lIll'III'lh of the M>lcm iu ,,pIties' puiiiont I of I hiSlulc.and F\'I
1 ( rctircm.-nl w.f such, a ,e- f., :lliil /;;! p 1..u 1. 's I "\ i I-. aM Gr ri!
Family
I c
noaftl or Trailo In IIII'Clll1 r'ort"oilh :; throughout( (Iho southhas ncall'ectcd I'iml l loss to ( II'wal":;' that Iho I Democrats : I'or ul 1 1 sorts of Miatioiicrnml 1'1:''\01. \ ; t'I.4IIIlIt i. < ( u). ldl'C I ,

Worth July 10. 1SS8, lor the purpose in thin, tlllhll'1 ileyrei:; ) I Democratic propose .1"llllIII'II'1., there astho 11\l"11 I:> IV .\ 1. rilKlOfltO.: ( I'iopi'i NOI'o
Scnalc'x %' ) 4 or ineinoriiili/iiiff )KcprchcntativcH: ) In unity or Mrcnglh. Tim nignmcnls I ll''I'_ 1.1.. .1 TIIKWines :

(0ligI CRN ami. ilevliiug! moatu for I thearcomplisliment n<,eil ngaiiirit: tin' ; iiidi\idua: W. II. IUVIM.N. 1r.. I.ia --- ii.nr .-
nn I : :tmX.TIOIH risu.Siim lilt I..n1..1. .A I.O A .."1.1. LISI t: < >K
of tliU ithjoct. I ItUoxpoctctl e.\erclse 1I1'11t1 I rlorlion. ) IlliIilhiI-" I bjDemocrutH Small. DAVISON & LEE and Liquors, .

that neatly all (Iho :Stalexwciit I in ch' tlutg 'their candi- I'or ,
"There will bo voles east fl i' I I'ill' Assorimi'iit. French Candies and Frui'PRICES
of the :Mississippivill tko pail ilulcs, are 1.1 h'"low' 3', ub4itintalniii t I II l''Uk this jenr in the lore South than wencimt Jut 27 Ci vii l I.ill "J.1 IMPORTED CIGARS and TOBACCO

I in (1111..* convention.TIIK do nllempllo.. reiisou I the iiic-lioi| "I for .lohn' t Ilirongliont, I II". -- -- ----.--- .

-- -- I but deal I hlmply I I in a-seilloii. 'I 1'111' I uilcil :1:1": '.. '| |H> result of tho I.I I I' \ .1' ( ( 'U. I'I..UIX:11 .MAIXSTS., TO SUIT.
IIet(7Itf the )Democrat* in Ore- 1'- and 1'1: 01. 'a. 1'1..11'11 ..\ .
cut I will : City Surveyors. .U.I.
bent way to decide this mailer is d. prohibition iinncnicnt County : \ liimlis 11.I.I'la:11: : : Mil: i i
gun l in now l known (to be largely due :; tliis but in Hit .
: ( .Un
Il'Ilho t I |pt''I'Io. theiiMchci I I RII It' .whal I II It'dlll"Ih jear Four First-Glass Pilot Boats Olli.-e ul tin Ni'I i ',,". "t.. < MIL! I M..I.H.' -- -- -- iti1.t1r IIV ( ,in .
in hit overwhelming l
to railroad inlluenee.Vhero tin1 \lllh tt ( .
Ill II' js: x. |J I l"i S7
TinnMMnrm. lilt
I they 1 want.t -Solma Timex.(I : I. jnl. .tin.' is Hie \h. t
I 'tel i. Tho nomi III I- ,
l'l\lh'oal.. 1..1111 I' a iii ,
and
cannot Mniiili.
it own run u parlIlicy > .1 I ii Ill i .l.. ( I I loi Il..tl'II'\'c-I () 'FKIs: All: PlIl itt| |tEll: AMI TIIK l: itniii'Hiliii I 1 \\ist I I'Inn just I e.iii .
II l'I'l'tlll tll ir.'c nssnitmeiit 1 tin* latetisH t
Dr. A. Riser '
I will do their l'I'Hllo defeat. Theii' ;
New \oikM I : .ir, I P.ni. l.iinl hit without it I can't see how (UMIH will IN' snet: ifiisnn.iMe. tb 1 li II1Irlnl.! 'nnil l-t |ire.antl| to trill, ?tiicJy first-class! in RcspiJ
game hn); been lo name I Iheuliididutcof '. I i..I'.I.l.IHI'1I11,1. 1 I I boeleited 1> I the I Democrats 1'011\ Ii 1:1110 out nillli 1'1111 ::iii.Mliln.-, ,,iii u \ initItIv) caul ti I new *. evry
Jau .
all I Ito pal-lien I and I I through i I Iheii) I oxervthelming I majofiiy I of votes "'1111), '"largo lo I'lal,him in the \\ bill' itlrnij In | mi I 'b.iset.r wl.li.I ; ri it Ii. I'11.\ RESIDENT DENTIST piper lit:. '. (.I"I ('X'"II'snmfi.f iNmuu. -o _u -

lion .
officers and emplojrcn' I lo control I I them t'11"11 by a united( I Democracy, Mipplomenled ( ( ,( I kll'M. 1'111,1.I I ( ( .MMu.lilrim; S. 's-.:or.J'11.lf. s ,L .1 I li.i.,.t 'nl.,. n. MMreLUKnlmnee.1 --- - a
for their own I I i I in Ilii- - -- The BUYERS' City Hotel
pnrpo.c' ; failing: I GUIDE it
they will work for whatever parlythey I by tlio-e of hundreiU' olthousands TIIK I : I )lM: ( ))' :\ C I'I.\TFOJI( J. I.oitlIN: : ( ; \\ ist I In 10.! n,'i.isri, it.! imued March and Bept., ,

I \ of honest I. intelligent am. ouch year. It i ie an
cncy.
'
can most fully I conliol.i The 'niirier-.lonrnnl. 1 n.t.I) nf llie l'il.V| 1"III.I'lIt. ... THE NEW MPRQVED O Iclopednt of useful infer
I III.h'III'llIl1'"L'nh'I'" I Ihronghoiil I I I the I
:: The 1 mule. for Ed.
present t w. all who Sexauer
i ei.llin.l
pur.
Democratic-parly I I in I I Horidt: I it incn.tcril platform ,111,1 I'eiiH.ienl I. I Hi.I Proprietr
I'nlled Slatec .vho whatever? may: In >1 pleaso |liii' lepnblican! ) Il was chuBO the luxuries or thoneceimtiei
wllli thin) Unjjer, tunl IfllbiiN too made for I ) IM-t lr of lne. We
,
their view oHiei-ini' liiiu will lo 1.1 ul"lliI,1 I .
upon | 1"11I"1.111 Iallt can clothe you and furnish
i, )hlyh'for( the 8ul'I"1' I or Ito railroudx nnito I in 1 the ilelermiiiation, I lo retain\ on, ii (,!, ill|Ii I% '11U, I iu I I a"'I'I'IIIIIII - all the necesnury and unneceisary you with E J. COOKE, Clei'k1GovF2MtrT ,,

liiay lose both tho conlidenoc and principle, il is broad enough as tu ,1-, appliance' to ride wlll. dance sleep
Mlii. for. another l term Iho I l honest, und
t fear-
eat. Kith hunt
tail for the whole ': Naturally( go to church : : ST
port of tlio peopKMake: u note nl 1' lejs Kxeviilivo: who has: wl1I1 I heir ('(11- I llioilobc-D( i I <. 1':111)|' ('P Iii) goml I in or Htny at home and in various sizes
thin."To. 1 Tll. C.Va1oi'% Rtylea antI qtianlltias.' Just AST; (IK rt'isi.u Mjt I .\1.I
figure
_ _ _. 'lldeueo and enleem.ritlMAUY it. I fit did, wo should' ,begin to tloubl t whnt M required to do all these things out 1'1)1
-- -- it oil l'.clvcs."Mirsr and you can mate a fair t'F'i'.t("( 11.\, M.lHiUA.Bnard : .
me, for one, I Iho palli of dul ty' --- -- -- COMFORTBL. value of tho

neem3 plain. I hhalldowhal, when)) KLKCTIOXS: : ( IX AhAISA which will be DUYEHt'OUIDE. upon I.)tlie II" "'. tVV11it or MitfiKili I''

1'rCbident Jlevelaud'i iiietisa :MA. I KK: I.ta'\l: : \ .\ 1l': ." REAL ESTATE receipt o 10 rent. to pay POd IO. .:ST ..1.1| .
ova> I -- -- -- -

lint Untied' I Mt it1 I would do if Ihe 2.tl llil.l 'I'lmvu.There I IiloIi.t.t I 1'1"1"1'111)I h begins I : 11-1o NIONTCOMCRYWARD Mm.aD; Chi,& CO.
I Avoii'jo.
hope it raited was I tnllilled ; and endeavor are I ilneo I t i iniuli needed ioformitiii hl 1'1:1"111"1'010: is tU.II'1: !IiO1LECTIN -- --0'0.11- PENSAOOL.
th I ,' ; mai-liiner ol bho lel'i'Ul: I. as ahiet her 1 -
political'
> Ilwl F'it
I to tho extent of III)' power to Dallas 1'01l1l1), tvhieh wo 'delicti \popular i'1 i In i I;.'., very rapidly.uo., running 11111 I Iho ( (; Acs KNT: LI'aI ; U M annlt" lome"lbn.t yUa' GREENHOUSES and NUHSERIlJ'l.AXTs

aid hU election. And shall do I Ili'n I democialic I ..1'lItI I I lit'II t demaiuUby ( I uordsti.. cther iu an unintelligible' j u", pa. I
AMI inK.-l: ;: IHHi' I-
not out of any regard 1'01'rl':\ Cleve- a very large majoiiu. Tlie 'llrot jumble! niciinw bile 'WI> Hug her bop\ NEXTTO CITY D.WOLY.MIL tcl"pn' 1 F ( : !- \N 0'
laud-though I feel profoundly grate and inoct i imjioi'taut i is I in I the method I hack nnd forth in lime with her tiltei'- HOTEL. _.A4Ue4ee t4a.L& l'OIn.III'I.I". IIn
wit
.
of kelectlng\ ) the candidates (.1' the par' :w. ( I Her lot of a 1'1.1.1 ml uulib- rii.NSACOLA. KLOKI1: .\. \ ,' ful 1dm '
for tIC
to work ho )
-
great KH
.
:
tinoilier 1'11.1'1.. t'IxtM: IB '\I. 1 -
big
ty. Ills i Iho theory, ulI,11I khotlld bo her ) IIIghl 11.1 listeninglo'now i.tfu 11:1.t.I'r
done la tho last six months, but for lj ," :0. \ MT\I.M I.JltNFE r-.
tIC practice ( t tho'; democratic pattLoexprcMs i ty > 1111' >, I Iwln- SEWING '; >i! .,0. I r: n. 1 t \s-
I '
'Ilijuufl !
MACHINE.The
tho very same rea-on that madu: me I the will of majority.' ) ) '. It klo, little ktar" \\ \ama/euicnt\ Ill 0,1'l'rlN'I| )| it.iif4ii ami Stiltl ,I,'I.. \ -.." "i I i.M I ', In 'iu i innutIt %o. n.f\.N ,

accept 1110 nomination of the representatives I U tll(' party of the people hy I the people I I'iIi'ItJ t on his I' ('III1IIII"1111 t ( 'bc ritiinm I".II; T-Hfn, ,aiiil.r..in.i I lintuiju-' | | ,I ,inuiitbly AC., 41- Best in the World t II.' ""I"I "II.. 1 I I'l. .1't| '. "|"r., .I\"I. : lt:I:=IDI us, Eli:

; of labor and for Ihe people, and iu methods ii nil finished I ho uaid I : ..Mm I ber, d<> ) onVpoKoiod 1..lln.Atl'I'II'rt. III\.uN.l'rtg. nu JATAN rLUJiIK I : "NIl
orjjani/ed f the
: "r khould bv only tlio.su where thc ( knew whali-ho I a. .a% il1 ?" I ). I'l.tceil I in inv Ii:il.t'i' Inr Salt* -- --- -- --- --- A KKIKKKUI'KVK-; :

Mayoralty of New Yoik III ISSit and \otoofe\ery individual membero\- '. \Vliy, ('('llalll)', lieu I' nr .dl'III'I"'li"l. \,.11..h.1 TliC Miigw l* HID l'H'.I to liU) ; tinl l I..jt t ti Olt .11)11 orruKi.mir: .\ BI::. IVwbfii riiniu.:I >lnll" 11.1'1 '

head "Will hi 114.111' I'R".I tIes u; tin' U'd .run ; .in.I i il in tel 1 he. Altists' ... ( QiltMtlI., I ,
the tk"t'lol' the I'liile! Labor I'I'I'S"CII exactly the choice\ of I that mutt be I pivtl I > .mail I.Ihl'II.TII I.I U'n m. tin-U'l Ii, I MIhnfeilstnnii tIdl'r 1.t.Jt.ld. c"t. I. i"ar.I"H. ijiisii': i '. I i. '
nember for otllcer lo beoled, I t Minn.1 New'*. uinlit ( | nlt tr Cent wi tn .1. : .lir.. Kirufrs, iiiwe. !.. Matt -rs, "' '
party Jail }car. I reei.yni/e In the every U'imlnop 1-ilhi'ir.iJn.Mta-o tn j.lure rs "( 1..1...IInt .. \ml'n. ('bisia. Ii. NJIIlJ i" I" 1'
htrnggle now beginning: against that (or. This H the only piaeiible, h'Ia-I- my eburie. er I nillor -. 1.1 r..I\III"lil' r>-, .\). )teribaii'.. Our Cut Flower Department

101" aud jiut methotl of getting: at (lie 1-HOIIXT: MUK I.MN.rp ; THOS. C. WATSON.n l. dl.. alt s\viu. M.i.-l.iuea ; .., l.a\.r.. (IlItLialla, l'h/hl.rlllt.r .

form of 1I11ll'laIIH'1I1.'t{ :: > called "1'1'tCCUOII" '' \villofttie democracy. of I hU or any >|> rl>' siiljii'tied I.I"'I'e ami, eye tilasneslie ) 1.trI fir Iho fin/. 111.11'111 'lU'.IUIiI, I:,' ..i"rar,. Ilrvw.ur"., :al.I..,_ I c'Ile'I': .nip II nf t\tn..". ITI.M. .rfsui, ...*| .i.,.in1.. .I I..>

a pliaw, and u most important other Cllllllt) a ureal IH-IH lit In (Ihe c>c.. I l'i i wire BIg G buch' Dnlvtrla /V"k'iiil f'.r t.lt.eIillv. and I'rur List uii.t., list. rll: er., \ inter, Wht''h\ilbtB. ci.mitri."I (lie-tell.r.f.ill 0.! ,r'rnnvwl '

phase, of the fctrugglo/ : for c > > to under e\i ht. I I Singer Manufacturing Co., linn are imiu.il |'lU'kttl '10 i-air, ) s4f i. '
eu objection cum of luULirbu IV.ItiPCh,4
l many
for s snit feet
tho thai
right*- of laborauti
emancipation .
l '
"" 1.11) Ilj"I"I,1 Set- I pl I nntl bI.: s..a4 lit boxftt. N. w an.l lure in,it .1! -
I -
.
lug rlrcuiii'.taiieea iu D.illas connlv', 1 Ue. I P'\rHllaao ?tW tiUIE.-; 1.\. > "u liiiiB I <"% inriikout wnrk 'qtiaI to ,., _
.
the doing away with degrading .4 'ur i ; epr.'p il\ mlinxt'Hl \\ 'ltli nlliewc HIH Ih.tw.lnl all t 'f -l l M
/ pair Iwl w. "Hie" 111"
that are too apparent all(1I bicli 1111\ C 1 an .i '-.a4- 11.I .State in |.iut nf, ".',11 M'lll, ii] cut .. ', all.1 I tit.tii', < ,
. and fctuuting poverty ; for the eeur- called forth to much i.riticixn I fiom ( I".rll"(1 sjne For mtt. eu')' !In La'iuna.ios. lug 1 t a 11.... .. .\. I. St 1.1.1 I IIi.. ":l'.man.t |lu ,,t..1. 1,1 8dt|.fjcttiii.. | Ualtli.: Letter (.niui.t| \all -sit i.ti. "
I(itt \ i .t.J.fcTOMU. !) F.ntiloiNt. I .
4k. ; It i-ial
.i' lug to men ull that a brnelli-eul" I t ho democratic voters of t till' 1'011111\I je uitit' Dicilyr. ilL : I'alf.s lr'I: ui'l, ju liinuiil-: !! I..'.is itill: All .tI.L "II.rul) lil"i'1'l,! I '

Creator has intended that: they bluuild h ii hardly neccs..ary to recite llieni --- --- Olia. 1'R1eE.I.OO.ty I'J $.\L.\, FLUItlllAIn UMs. "i'ltIlIli It ....L 0.11'1"NI'I'r. '1'lm-. uHild air lal.lr.I. .1 I.l'il.il: '" '; ,

enjoy. I recogni/o in it tile game all hero. 1'crhaps, Like iuo.i con'pleuoijgobjection .i.%._( )rl' 1 ( ) II ,- .- &14 iru11i.t&r --a JTssnNATIONAL- -- : -Heinntuiiiiii'ii- Pu'- ip,. .,), .1-t Is ami-' |I'.ir.C44t'4tVl.I .'' tioiaT if _I''l, 'l.'
-
\ and 0110 t that has: beennoil ,' KIJI 'i !'t &1 lr)"uahunr I'ni!{ Stun -
great cause of human freedom tt lau- 1' : : \\ .:: .r.
aud l in'i '
openly loudly complained (IIill J i 'I) HOTEL '
banner we raised in New Voik two ctuvasu jiikt closed is lie practice Ut'Mlm..Utl.. BI IHr The oMVKitci 'L'I JI 0"11'1 baa 4,1 j.'Hill. j. J. BIEBIGHAUSER

and, whlili: a we kiibordiuatitig:: the entire vote of u I Mr.I IS. J. .ll'C"t lo 31.in,l..,:" t. hit il' .11.. ill,
yean ago, year ago 11.I""I'8.,1 Jlr"1 f vial tlto L. EEllll1NDr. Kuruierl Ihl M. J"liifs .iiit! lal '' ..
thought to carry forward byouuelvoa ireciuct' to I tho interest ,..t'oue olllcer .l.I4tnieut mao,' liini. and b itt ,"uiiiitl 1 It'll..Is., C"muI.1 _-.. P1I1llillL[ Gas and Steam ,
.
FitnAS"
hen there other olticer be
\% to
arc voted
'W tT
beet lull I I ,'.IIIr.1| "'I| in) unsiue.. ulteu lond. Tit t.Y" : furvi'.lwa
could. Audi know that. 'O\tKCI I.
we for I that the eke ol ll t io'erll'uI St., Oin) >. ( > .c-ra House.
so practically ; ti4IAI -
I""UK: :
.
-. it$1.00jrcar, and -
In thU I cApie the feeling of thousand ,- such pietinct i i. exprei-Msl 1 only on the \ \1 in) 4''r.II"I.111"- p4itj iu (111"11111 aulII; !:? Wild Cherry and Tar e much /oll"iD Ibtle temtu .
| ati.l i| nut Mrs. C. Pfefferle eUim-c" \
i-i. A ( I I "
\ I b,1 Proprietress n'.uln. 1.11. ;h my olhi ruekly 1 litiIttAI: ; : h"rw.ur.'I'.I1
of I'urncel I l i Pile olhi&er whose iuli'icat t the preciiiela"woikeit"us .1..1. : ,
nit'ii Ihroughout .
I ., .
ti.ue. (tity cuii .Ir.m tile at I I I ,. 4' "> Ri'iit1(1,4 : | | iu I rlnnil.1.,
on r iu< | ii 111"1 I II I 1.- "
i i. .111 'I 'h" ( 0.111.1" ___ __ __ ___ :
the cNpieM-ion U.\'I-: _.
.so _
__
uhofe gULL1iic .oo u _
country aim- are till name a* .tIll"nut due thi (in.N. 1..Up. tt ,0\1. loujb. .t'.lbi.ii. t 1'1' U:: ) .
1 inios i j. nut tpcaking" for meicuriniso I I Imial V Luu |l altolili' I', 111 CI.I-t( 11'. 111' AM" LI1
mine. From kingiu lav nit-u, regardleisof iu thi luattir. It i I. not a.- .ll. 'TimiIHiUucr- ltt3M, 4"'I'Y 4.I : \I1llou. Sewl uuil Fl...anilr: tmuis'.il' ,I '1 imi.uout. l U. )ILMS I IMI-K; A.MKIXTUHRS ) P1 1 I I" -
,\'cvlOl" n.I tn lIla hut ,"' ".f( the I'.rxt'oi.a t t'inlii. nn .' I.! -. ,
( political alliliations, ItIllillig all "1'1'v.ilio"| I that J.M'. noiexUl. 11 -QAVI&S II.U 1'.1 { )HIsir { '
Mr. Cleveland will get an enthin-ia) .tie, It hai hearduouipljini! loud amiong I l' 4\t t ""'-.II. 1, I'. ui-u. ..U. Klu.m.'i'iiii I TheoPfefferle, John Thompson Saddler ,UWSZEI.'

a steady and' cllii-ieiit 'uppi.iit.$ .--llenrjitorge. : from many (.t' the nioM liighl: I Iit..llCCtett ) --- l I.-UKAi: JIK- I _.0.-ow.Iy )1.s.ti I-.". )-i4.iu. 'I it. Ncio .\
;';.11 J l ) Vi.
eiti/ens of Ihl- couutr! 1 ( Jlanufa. turvn :""I I I.'j... ia tix-k a S"\I-, .
( -- ------ a I ; )
-
_ within I Ihe( past few moutlip, not onljin UNIVERSITY OF VIRGINIA Ilc.18'" ( nlc.cl.PHOTOCRAPHER ---- full 1m .f II .
can jiul d.|
( the account of the objeilionableVaturo \I'\'LHh.C: ren. Ii t I.eI
We alwujseuid that bUik-lioled ia.liuig |>ubli.- iu tlii ail, aili liniti"iiutilu'k Maritime SurveysJIKiiMKi
above set forth, but uu the TUttUiUfe-UMnit Harness
MXirMOVTIlN ,
and Llaik-U-ltcd I lr L\ &t.lvirti.iog hi the i.\-
Ikiugheio I tomiiiouly : that Ih1'llil'lt ')'<- 1"UII'lut.II.1; ; |I.. U..ruuiflt In- --AT turn -- ,. Satltllcry,
called Charley..u... a traitor to :1'111.11111'0111,1(.III I)' c\pic' the will trui'tlou lu Ln, r.i I. f,'leiiliiif ant I'rlIV..- ul v I lUn.v an.l' WHMC.IUMH:- T : '--." .1. 1'. .U"u;' ; \
1 | Little House around the Corner.lrKI'EtlA (MI., iul there is no other WHIPS It). : :(('AN
.
the Democratic ot I'' Ill'UI ( lt' the l'OUIl.Iy. .llu"II"II"II'1I a I iiuliitliug l.,, Mell411CC' 1\.1111( RUGS, ETC. AMt "JItUJ'ft.'
a lupul'luannt lulie01,1'
party, I Mill
I 1'bariuuf liri.iiju wlii.li llie h.
but in ( ) FIil."rul; ; uuil A;:kullun' ean to aniefclent t1''lt :.LrYComtr.1BajI.ifbuh
..earl and a high taritr thief iu prlucijile. I plaiuto much jtouer t.e far "-" ." !TItEET.I'oa'raAtyal ; I sfrurt' I this hcnetjt. TheCi.wurktivi { it\ lltFN I : r iiipt: l IntUe-AMKiiiC** ;
rand; 01 the act he manipulator \,hl I'. I.. \ |':A. tii.i t'b. nuHu. "! Iteit'tt. AVD VIEW. ALL all \

) Ho baa now written out "hU OM u ua) Iraile Ihe HIl'l of thc l'lcdul to uuM: liu I1 it. ti(4itLr'.ltt nl \ a.. \'. Au, I. lss7->> tT\LU.j )uake "...,1.tl'I.IHh tin- a--m'I I :. .n. |11".al..111[ I. .nnc.oln. l'1zi. "r" al.ituC to 8CiE.".. .a Jiphhl. i n.Jor.t

'I I'tu.ncvU. MtrcU U 'I


.' .. ".........- .<-.-. __ c .____ ____ _-n -- -

IIIl-
.. ,- -


I

,

d
1..
.-- -- _ _
=---- -: ::::: -- :: -_ -
-- -- - --- -
A frlfo r.ino* Cup.TM ttxibtlLig. of twin* txvo wnrJs. for \ricitliorc \" i cultivation of a garden It b on too nnal : fttid therefore iloi>endent on chop house!

<""? l'own' herewith wa, pro entod l>) I ij very fluent cccasion, where I II fa'.v I : ami i Inlmr U I too theap to Justlfj: for meals as the hotels rarely pnnidt
r (Kvrp M. Barney, to 1c. r- :! 1 fr rim \\"ill1\I1AWM'. It t III tclcgrnm: In.'tondtr I nny outlay in modern agricultural!; : iniplcinents ,, for the inner man, you will prolmblj, niuiik l.rijiil nii
In* the frwetit WMOII under tlii condition tPlcgTRjpli! dispatch.: nr tckgrn1hie: ernie I ; fir cutting/ lhreshim< and winnow look nmtind for n comfortnMo, plnein k '1'111 tiH-k, nnd let mile In liiifff nnilinnlliUniiiitli .. l l4i
belowThe1 cup, My The Fnrctt MIII tiuinication.; Thc vr.inl. i I. formed 11)3 I Ini the 4
i UITCI' 1"lIlktit'lO| si-ythe, flail nml I heir nrquninted: and tnki '
< tilthCOMMKRI Ml.Olliee.
I
YCI't < M iiciip. ,
rru) of oxiiu'.itt <""' l ISJi Ing to the slrlctcbt 11d: the l.m'; iay.i: winnow I lr: l'I.\"t\ are ueeI,| the scythe i u; :all jour Iwnl I is the gnat erroi | I '
.
Wido ftIt.l 1 e hnvt-now I In 't iookShip
fwlaci iflf'h '
itdic'm btb, I. ( from which Its root coiuos.! TtK'gruiili; ".|'|i.irc'htlj, nil bit .
On si Jo 1* horn tin Kutrv if M
| nullt' bundle o.io mllU1tto write! from OUiance.: Ti-lo- I ( i cc eon In the I iflfli lie. of "Timo" ir In I built, you "nlt select thrediffihnt i ll'l'lhnll.h"I'( ,
\\ I IWd
nc' on the' 11"1' ft cgflfle' ritfucd itbu < I s.
rceo"1'' Tim ImndM nre i'lilmti'.rof ( I KJ-am.: tho wilting Itwlf, executed frotu uI tnoicln t *)! primer; the plow, would) ndoir .h,1)hiuiscii, me for Lt".I.f."I.! .Mnrlifii'o 1"11\; Ured \

vM mnnnT.cordage, with similar work nmum I distance.. Monogram, lo oglalll. olc., :m iiii.hii'olKgiail collix-tion. and Instead diiinor ni.I sitpiier'. or 1: you wish it,) llniij I In Allaehinent I I I fnie" ,. I
<(-nuoo nd inirrounilinR a ('mirl lionea'.l uro words framed Upon|, the oainennnlivy "f thu harrow or cultivator after tin English antic I"I'llh.'ou hunt 111\'C Witt I I in Attiu-lniii-iit I t, I uses.Allldiitlt .

the top hnmlio for th" names of tvlniieii. Tin 1 ami, In good acceptation. Our frleu 1 I. (;It>'''I.II I it 1I..w..1. n numlx-r of womer niiiither for limo evening lunch nlout II \II'bl"lll'O". 'iunimuiis i- a

each c. A. tint Srrlt'Kfield' U. Arag' luoroovtr, says thaI the house liju, if ..lisposcd and, children'' armed with clubs,, go ovu n'cloi'k., These houses nil 11"11 n spccl- *?ulip.rn In Chll Aellons.UiirniNhnient.i \IIIII.! <,,> .
A urn Introduced In the Imndle Alto to bo procise, should call their communications : and pulicrl tlio surf.ico. I ally of .'I1 meal, and while jou mny U

teletypes, nn they tire printed' Hut tine, attention t>f the Swiss peasanl: enoiifili to dull jour I A tUeIe\ it I In Uepleln.UepleUn : .
not written. In a generous spirit of toleration I is I mil n mtirli, direeted to ngriculturo Irtlic I II I lllli.,1ih' houses you ,'i nll.(I I ; I ll'iml.Ihitin ATT E N-T
ho proposes no action upon, the I A merit-Ail souse' .cue to tho rearing cleattle : (H-rfiTt service at tho one ,\, for nhu-l A lIlIes. It ION I
I I in I *, .
I i Ueplo & ri
: la:>t onggpstions; but an to evcrj laxly "I-'' ; and the' produce of tho dairy- I the h"I" has late I reputation. Then' ,, 5'or..111c. ,1"11111

except: the t-mployers ami custoniers .I tending liine nnd miking cheese.! Ncnie i for example; n dinner house; i KxiTlitinn 1111 ,' .1 lit!cttuiuli t i IVrtu-im .
I tho houflo line ho would have them < fiil: to nlwrvp the nlfectionate car I \01 take! I seat, order I ,(1111 if ronslbivf tI i'ruIueIt.| 1 '

i I "held! and firmly bound" to pt.'ak. write, I arllll ientleni"5; with uhidi I the IninUmar I I nnd h:11: the wholeroist: whooliV 1 A | Hund.
I print nnd telegraph: telegrnni, ill>tr"t of treats .ld8 nniin.iU. and their 8UeridliHitidiiion | out in ft oat of jour table \s hi'l I h,' \\ nitei"licis I '111'1"11': Atllid'ivlt' HOUiSEj< '

I nny two worda 8i3nifjli the same thine: i niiil kindly iliv'' | >ition Ixiuu.'nplu cIT n juicy morsel "1.1 !tempi IVnre Pein-i' II IV,.aureuit..ml.rnminitnient. !: : E E PI RS.; ; J

under the pi unity! of l liiis coiiblderrdvcrboso tend lIlIItllI I )' to the fact! In the. :> : an cult inn I to I in I 'ti t.Vlan )'Ol cotta I on I'eneeVnii.. i in*.

I and tedionw.-Albany JournuLSlnlo I spring It is 'I I'rcttrl1 ht to BOO tin to understand thl'M things ) etc ('al lh <' I thl.1 lt-AsHHiiMai"l, U'llli I II.
I groups:; of cows with inkling! MU L'Il'trUI I with( gu-nter taitiffaction on C.T.a dij: mlll-\.nll, :ami Italic I v. --- & -c\ &

l'npIi-a ..f ('MD... the mountains: hero they will I than an American ciiildon double! ; thai I A hid I 101"11'. .. 1

A writer in Tho Chinnso Times! discussing : browse nnd shake their mellow 1"119111"11 I claim ciflit nt h'll. Tills\ are nothing I ns n W Wurriint '; ,tee". S
I Iho contents of The Pekin, I the greta; Alp: The queen cow lead!: I pt tony' npiivo !enough I tosatisfy ordinary' 1..nl.'lll'.f. "III'M. \I _"E :O E .
I ,
Oftf.etto, IIn 'that the utato pnpers nre ro- I the procession, ; fhe wear I finer count I I ail'rs.-GoLX Hcnuxrat.llio Warrant. d
n1u-bbl! Tho Imperial ;prorlamntlontietpecially I acid target bell than thcothl't.and seem I I Atll.l.nli I III ('ri tie u Ii nil ('uses Sn"e Tlmo, SL\ 'PrcL.i.Llo j
C'I \l.lfllfl.Man .
proudly conscious of tlm ehtnjnys J | ]
: / tllillctiol 01
nro chvuya compota-d in tinfinci : ,..
( lnlltfxtonro .rr.n."n Spur g. t'kle.ry. ,I I. lime. l.leenoMechanics'! :; ," \I.U lIll4'4'c

papers[ of moment "are written with extreme Winchester) In Coll'r.ounnl,, |leer; claimed time "IOIg" fisher;, I I\11. ,

-.....:? beauty nnd prrfectnrss of composition I of the Mithteiranoan.: : nntvo diver Ulank ltiei< I IN S l Il lo : ( o )4) I ) : "r ) Il I. fj
II ) I II ; ( vivid with grace: and majesty oflanguage. l.lnrolii'n, 1'.11 |. (unc. I; lie cuiild\ stay trill!!r water ""1 mon I Kl 1 Fit.ittlIejuut. 0
II) .,, _.;. lie rofuscil to t than I twit minutes e I li-ing ii hln'l I ou Clii lnCr.iiiiii.il 4n1ss. I II' ,1.MY ,.
,..-.- : : Even in tho minor repoiu t | 'rrll'l"tl. remove' / A tilt'.- \lt In ( :lirnlhliicnl, I "" .- TO) 'I'AKCIICOFFEE.S:( ci
those na-riu bo ( command nt Vicks. i i by 111 li regular .I\I I ilA 11'111 win I
THE KI-RtSCFIKLD: : C A. TP. Hire are to arch in thorloscnc5 (: (.'niittol Miii-lirivro.: -
!<3of stjlo l I fitness of expression I btir, ,"? nt iv hare when the clamor wn; eau wolii bjtli; % ACiimnnprofosair (;" | 1
eoticr! the <'i&p Is a very artistic ploee' nt workamiw111 loudest! for his tho I ma' oiiiinatiil I n methml i'f 1.lalt. lhl"I'II'I-llollit'I'lt. I
dismissal on I i
dent "e5S nnd cnmletisntioii I nn.l wiicrcnnalysis groutul
'llIh'r ,
I 11.1"11'
w-ell th Inning.I1 ) I
make n trophy wot 1 or reasoning or prcx-i.su' judgment that ho, wOIIII..t! fii ht This'asln tht !I iiy; rutting:t i from iHiiiKe.;and I it is: I ln-liij \ In I rliunecry,
of riux! for the Rl'rilljfJl'l,11'1I1'J >
1 nprammp,:: I month of May: I Lincoln said tcOen. ( |'iosocud; m IUl't' New York C''IIt'IMC 1"11t' I.. ter :
Itl. July 4 nnd, Atiff./ 4, Cnlln Shunn i in: to lie pivsk'iited.! the papers' show i ft.1 wHi >
C. A. I ,ikc. the hands of wiitirs.The : Singleton of Quincy Ills., who i I" Sun I
A. moot, : rnuMoily .
coinSpringfield; .
(G!. '"(r;i'. dit l will he f\x&\\ \ nt thp tmit; &'1'1. extreme diversity of tho papers la I jt-t nun f' to confirm it : 'nlltoI'S "'n.ll',. I I'd.: tnilc 'ijnln i. tie. iv, ,il I liisiinmee A "lt I I -a. I 1t 0 ) I1\V 'I. c' ) I ) o ) I'U. ; 1

1 1.',. l"-illi: KhiistA. conrW; final rnee, (I<-t.1.,. what ehould strike time mind' of a foreign; I IIlIquin'l' Henry \Vil.soa amid Grmt were the nUlt Iehli\| ','nl-| |I'|. n> Lutlli-l. lissininpiinii'Kins : -. |hi II I '1''ll1'
('i1iI: Shasta conrmj. KIICP cnlhil nt I p tu.C ; some treat of high [polities nnd I infll'lct men I ever saw. Kvcn Elihi M.irit.iAird.'itl. tint l.lTe Innniiei. KI.I.: IT 1'\:111:1.!( : (UI I II I II I 1CI: ) ( SIc oil) \VIIOI.H.S3 :. .1

.. lit i miles tbt't'o to 1I'l''III'.1r wjmV of otl.ei-s deal ith c-rimea ; 11'111'1' <. who had done nioro to, I :
( imv greet evcntpj; w i inrJI 1 4.i|
hour I wards elevation than olhei \ ?PtN M Q lA DAILY? t MMtMIAL C703.Tl.tSl Per f f.1
nai.l nnd, ri-ttirn. Timo limit three questions} of L'l'ult'1.lluhl'ntau.'C.; others UrIt1 army a PO""J1C1. ;
In\. .iwe" of there lieing no tnt.- nil any /'ItIh again; are the reports of couimu.. ioncrs I man: nut! 1.'m J a i d"I..W to his fortunes '\i : i-utin i :, t 1
.
IU il l ilutmt. either through Inclc nf wlml appointed to investigate (tho conduct of I came' to me nnd d'malll..11,19! tl 1 I 'I.\1 t. :

...>: 11'1I'IIllonC: tiliio limit the rave ",illtI1..1 The I Ix'. high ofliciaLi in the i pro\inrw;' nnd, 1 these" 10"111 hyatt puren mo, replied I lin. r'npoNi'M' tinpeoilo'M tit|' l iui' i'ii-idld.iiilcri'sts fe.trlemi mel'" In anil, HO (.,ciIts ..C U;h'4' l.o.i-s -jo |ii.i. ..c.nl.. I it* titilul' Iii I'nii iltisig.l l'I kJ 1 11 ;
Hnlimluy. !
\"." ( totb't nrc following rial, riiees} i-iic-li winner show "rare analytical |1'0wl'r. inusti-ry of I' ; ho will til.lckslll'l, bjtin I imlil, und iijiiiiVKKlM- itt ntliicK-i j""I"I'.I| 1 \1 MNull.I. I ,,,1 i ,1.1, .., ,., ?,1"I'; i ,111, 'i"' uti,., | ,, ,, ,?:,,.,.. |I''r, '
I lit" rnees' I ii 1 1.1..11'.0 l
"I l July nnd ( c ,
lii" detail nnd! l.ibor. ) touch IVniid in I tic' ndiniiilstiiitiiui <
The \\iiter ,
utitirinu 11. II h"II"I" eniiiiplliiii' I illll" 'it' Itnu ;! 'I" "I" '"I t "' "''.1 : '' ." .Uiii, i I ,
In trinl
: ( ii
Imrrcsl fmm further) eonUwtintf a oath I shall have elmnro. I I IIUMcotilldoncu i .. I; I' ll. I i' II
thinks that judging of what U !.IIOWlIlIC ) to n r I nl' tilt lirnple'it ( tic nms lit 111h ii 1 il.u 1" 'I"'II.,1 i ,1'' tu I li" .". I" t''hI' 11'1.. rut itt''buitg it .
norTlio ninth Ru.II'1.I and' race IMJ will Lo for for thujiovwsioii l I' "the slow \\'n)5, the c-nforjed "' <;reey, In him nn a great military c I I laIr Kertuntt mid einplnteeM' the pudluIliiials. 1'11 I.. II i u.. ''1 "II hitS u 111 II" I '1, ,i ., i I it 1"" .,(t u, .
of the cup, competed >yfiio ( .
I 0 inn, anti I that he do IK
circumlocution! und ollluial and TsOiiulinfluences h'I..c ,
wi
winner of tin trial races. Open to member : i 8as. Hut I am only ft ho : We tel( thnt tin', 1'11"1' ha-i 1..I.I..ll, I I W't1I4)
often icier homo .1''I"to A1)V1Pi41C '
to at
brought lioine und ( IDot
ot the A. C. A. l'\III'C'I. ""il1I1Il'lnl.at1! A 1 I I p 1'1'11'111111111111'11'1'' "
,.,
H. 111'1 limit 1\0 to rift or luilhut flu.etngiroriinI tho methods of Chiini; arc hi KOIIIU waysmore I hl\'o II'ft" (11"i nl thus ex. II I u I limit-Hi men, \IIllhlt ( > i usciitiiH I '
and C. A. rules! direct expeditious nnd fair nj far pressed himself .. his death : I on \\utclilot\er( i lur tim utimug'e nlilairjcr 1 ;" I" ll.' Ih.l' ""'".'' .il'-lle.\ I ll..e. 'I 1 h." I" 'nil U I "'",'1.,11.1"1 in : j
:' by-tho A.----sailing-- I Ike time Inilioiitinnaof, j.Micc isconci-rnod." I "If 1 I hvl; ,1"11 us)mv \Vnshingtor I : inn! for e\|".in,' SC ri'ii. _' nnd Ii mOtel, aim 1. -"..1.11'!; ,! .- I tm, "" 1,1., | |1| ,'I I Is 1'11."I.' / ,i '. :. ) ';\'" : | ( Mil" it i
'Murlii'ii niiil (lit Huwe' liohlhiu
frieniK, who light battles with, huh f.II'h'M,1
GENERAL SPORTING NOTES. Boj-tou lYanscript.I.nni'i I ..M'HltioiiH" ol pnlilie trust I'lee (tri.nl nil mil.nhle ; !
tongues nt u safo distance rl'OI tho (en 'O:1"lo11 "
-- Inllneiiee III) nothing .
The 1't'rI11I'f'IlIImitll'l'! of tin InterstateYiti'htmg ..f tin, f.lmil. etn)', wouM have had me tIe, Grant who e (II linniH'r| or 11.1"011111.1111"i-ontrol 1M niter.UK-CM, the 1\\: I: .\: (11111. FIll: t' I 1
deeidi-d. huM\ tliouimml so great II
has to l :
nr-soelntioii pru\'eIIlls.f I 11,1.l't nll'UI.IIII'e
I Ix'lievc I did tell! the (Lust 1
meet nt rut-Ill-Bay the ,wel of July 9.tI1rtilo I time"Yes I saw you before this that you at isomo II never l1a\: \\.Jctrlt.'ar '. of again. "-WanIt. .Vl ( i II 10! I ) ( ,M ) 10 i10 10 I 1tI'I'IliR 1

IM Oro, tlio pool clmmpioii, lins i future date 1 would, give you the number) I I. Terror to Evil-doers -

1 pine: to t'nliB. of bones thcru arc in n bhad," said. a 1luon.Jlbr', Good I'orlnne. .. und the Irleiul tu ("liuusi.' timid do riuht 111.,1 : ( : WIIOM-MIIIAIN Oil
Thn Oiieaco\, \ Liero ie club has trannft-rnvl: Rondout fish dou'cr: to a reporter| the : A baby that I know (.C. anti who 19/nly oU'ftil I I rust.mid 'In nn .uil I .,. ,,, 1 J.
"tl"'M11.111"11 IIOHHI-H. ) 1,111111111 will )hi I n | i.| ?,111! I. .,tie AlMlH. ( ,lii ( '.
eln! of thnt ,
Union' Athletic! I .
itM-lf to llio > c-ity. other day. "Piiu-o that time, when I :i ntxuit I 10) da\s old, had! tho care taken foi t'I'I'lpt' politii-linn: \111)

The stniidin' ;: jimp: credited t-. P. T. Du. told you how many scales\ tluro are on a him nnd for hi:! COIl 11)r)' 111.1. HK'eulatoi-n| on tin-1 I I nhlie( '.1.110\1.1 I hepuhlie 'i'xiiz; : -
of Ann Ai-linr uiuvvnily, Was of Elui/l I liava this bono Inihinesj gout I ireuMir) will.prolinlily) hll TB" PLAN. i
charme, given ; early in life; Last while slu Ii a d'liiedtirlnir til mist HI\ '.II.M.I hnle, ,sl.indi'i' '
courwdone with wnlgMa.Willlum ; careful attention nnd am now' prepared was ntroad, liU grandmamma fount i I"T. ..hll..III.III".ol( the I 11..1',11' lucy lineS ( ) iily' --5 : < )4 C : : 5uiuI.iI.s'i' .

Blackhnrkl, Iho champion long to give you the correct.. figures, and dl( Philiiluiilii% : | l.ni clml-) tell you tho manner' in which I solved from top to toe. just 1 thu A|>ot : : : or ( '( li: '::: (li\i-: I'lI\il I .
:
R I ( nil I HUH, html 1 (lu\or, eonlldi'lu-e : : u
1"
1"0:1'11: Pro'enaor Iary. t-f 1'ittilmrjr, to a time somewhat |x'rplexiii! riddln. stands ou tho Aixwtlo ppoons. SImiLrougimt 1""II. I the histmt( ot \ 1111:0 (\I:, KAIt.
'
mntili of ten or flftcim tulles forVio or "Any ono v\ho IKIS: purtukvn of ehad, this homo with imor it to ::Pa ) SlI 0.) 14)11rI I l'UIII'III'"I/)I ii |.h.'IIIII'II.II": lui\u HIMI .
fl.UOO a Bl.li'\ to taKo [.lace on the Alleghenyriver knows I that I time mrat of the ((1.h Is full of had it d'allli l'uri. time j)
at }'ltt Lur.... fino boni-a. Being aware that it wits imoletu 'I si\ctmih'l ith As I else et ill IMS Ilitf hiMlol') uf \'I'.tl.A '
little 1o\llil,1 \\ gold. soon WI scm il $.1 Sea in I.-KM Mine I III 4' C' \1 \ '
\.1 01'1:1: : HI: 1'0"
The thrro miles running nvonl, nf Jnek to attempt[ to count all the bones in this hnnJHOle toy' uttered his first cr, the 'ollIi hliinil ucLa 11'1111. I \,1.'t IMlm'UI.. : u ,

White the Onleih"-ml Cliprn-r, I H:5fl::: winchbMHtnnliiinra the finh one by one, I accomplished) tho tho tiny golden put in In .\- rut'. lilt .ilnl':, .!inrlli: |.' cut IhiiNe "..1111 OUR NEWS DEPARTMENT !1 gi. MO>t %. I'tilulox ell4'i.f.
MAy ]Jii.:! haM l I"' 'II' \ije| by Tetcr Ciinnnn of Kterllnr, HotAlutid, shad that was 10 inches in length and! 0 cream of liches might bo 1 the 11..him' inhurt tin-.. 1..1. nniko. I tll tA ,' Inne l lv ..hlht'IHolllll'I"l't, !\ | fcoii hl to
bf. in recent raco v/it'i Uobvi t Hunter off very his cniiifiitiil'ti-, \\ |II.IIliii| '-- our II 11/111/ ". ( In in,irue- !? '
II n Indies wide.! Six times 16 inches U 00IncbcH. conuideration foi 1' 111.11'1 hit
tliU little
likeil ,
rallier .
thu distance ""t'.I-ho.|| ". I'.IIV III I l.r-l.I S"|"| > ''"III"1I1I1' rend.ihle, I I' rin all the 1I1".II'I''lIIh'11lu"l
out!aYnt l I.y*. nt hunseif the l-itter in plnc-o 14:10: !%run The London In 1 inch of shad I found! therewere tho future of the young man, In.ll an ol"I".I.i; i I n'.tn: 1 "\V. I I.. l".ill'll I; I iinpoiunit, eiirrent ,'\111. if I the ,h,) ; .,
123 bones, which when multiplied tha :l .1." und loeul III
tho record correct.Tli Ruro I that his nitibt mamma wi eec : 1"1' WI 1'1 (Unit( tire puhlie, not pcrHoniil
: indorses
f:1M1J1.iu| ;; Life as by the number of inches gives tho an. her boy, now thnt lila! riches nro provide!, \V. I.. DMMiliAS SI SIIOItlienri: ; '' their eliuraeter. '.Ve liu\e hill" IIM' for titter .
flrltIi! !i '."hooner ynelit Cambria Las bones in nliad. Now, na in.,il. nml, only liaml hi,>\\.d writ fl I .11',, v, ditoreo' IIIHItilth"
11,809 a
giver- for, I Is: healthy and wise.-"Cab" III Phil t tM.I.rhll' .h'I'I'I\I .
11\11,1,1? l>l for 1 a trailer: 0:1 tho vnt const of have told you before, during tho shad; wliii-li "'|1111" 1'1'1"1.11111") i-lnH'-t' 'n"tl'! ., 11.llh"I'.rore! Ihlh lot Inflict 10.. ol'
Africa. Tho ('nllllol'llWII* tho Jr"t) ci>iiU.tant ndelphla; Times from $11 to v>1. I 111'1 upon our 1"'llh.r. tliuu l', in oinind
tl'o season: hereabout. I handle about 3.10: shad \v hunt '(ii\s $'j>.:.cm SHOIu: I nie"rlliil ., I nieiit. in-i'i'Hsiiry to "... :
t.lo .11.
America1 oeeanF 1.,1.11-
f.'r won
cup. Hook a day for 80 days: which li 10,500/ sinai M..Hi.M! of Keeping Mill. l luuu' lirawear., lloii for their ,.Hiipn-HNion mid, ""UIIIIII.
%'" froi.i' (Juei-nstown tt Si.ndy there \v. i I.. noi il.Assjsiloi'; isMIIII I li, I In done without
Therefore will seo that como AH fast HH it cull ; h"'ln S
lit
against (ihn DniintltvH' 11I1;il, nnd wan thofir.t into my place you in ono month's limo 133,. I' The sourlns of milk Is caused by th 111.)'', unit it the 1 st ce'Imtwl| '| hh.ie. in Ihl''. I di-lit, hIIK'I'HIIA| | | | the e."1.\11',ol'lhe I papi, ,. 1' :
the Suez
BrituJi yacht to pus through change of tho sugar of milk into lacti \plhl. ami mid. piiti-oniiu'e InereiiHiwukliulludd -.
canaL 702,000 itliad\ boned, a quarter of which acid, under tho Illiuclc of tho caseineor .\ III I III' nl'UM'' 'iMiiU :"ire in eel,' lit I 'oll/r"IM,.. II. ,1.11"to I .111'1"111111' lliul'iieilitle I .1
number! I have no doubt go down peo I matter, the milk con. 111101111,1, ) I.nci'. nml, I IT 11.1.I cutlet I'YOII 111111'1.1..lcei of lot1'1! J'II'IIII.
TURF TALK. ple's' throat "-Kingston Freeman.liming tains.cheesy Iloiling y however, deprives casein .1"lkr. it., \V..1.I I II'ti.\.lrud.lul I ; I I ,, I.tie. '
MllKH.WilklllK. Wo tin Hmno rule. ( ,
"Lucky" nnliltvin Is rctricvlni Lh cogno- I of the power of converting tho sugar 01 .rc: I linrelli I .\<'enN t I',' <111,1, ,, nnd, I..hllllllly ns | IMSIIO' Hi-enre I"11"'IIIM" eorri-H- A. G. MORENO & CO. c '
( the frkln'a Pores. milk into lactic acid. Now, i if tho mill fur tmpurioHoorHiieiiiiii -
nirn (ocnin: nod thnt Ixith east nnd 1 wn ; Privlns FarU: nwoi-latlon. People do not generally understandthat ho put Into liottlcs which after bcinj -- -- ,-- -- -- - | { >|M-i-lal I liiHpaK'liei' und. ,
tho fekin shares in Iho function I well I placed in a can with I i': ''''.
ot Baltininr.-, Inc l 1000PII formeil I. Klili: tho fnlowing cork..11'0 I C"I''MI'"II'II'
: ouVein: Walter 18. bmuk, preHiilont; of respiration, lint! that if this fa interfered I cold water, gradually raised to UK The ommuchl NO. I 10'J KOIT'I'II t' .\ 1.Fe ) .\ M'l'HI'i-i'l\: i!
Arthur Emory vleo preHident; W. F. Out- wild death i is apt to ensue, boiling joint and after being allowed t Commercial Job Printing I .j >

ion, ticiisurur; Francis W'lam': nceru- though this id due not so much to asphyxia : cool, lie taken out and placed In a cl Ofce Daiy iieinr.itifull undIntereiitiiiic r.1
: ,
\\lllhave 1
I as to eonio form of blixxl. poison- : place, hue milk will) keep perfect[ for mon : \ Mutter. I Mli-R-l I 1 1 '. .."..ull. l ,lll. Uf I j
is TIII: itisT: 1.1': h"lI
turrC \ constituents( I milk l lie I .
caused Iho thejiorrpiration half If the
Salter h .lnl'11 j; tho major part of Ox. log) by I than n a year. exKsod I lani'iillH ICeiiilin' III"r. < "II spoinleiirr'',
forI'.I living) reuwoil"J! into tho blood.A ). I | to tho air after boiling, the Ciin-im au, : : t 1. .10 it MTin: ('onininnieutloiiH l Inun time pro *
liattlnjj: tli! i year.Egnif.iil't ,. striking illustration of the necessity ofleaving I gradually its power of cn'et U'IST: ri.ou'iin.Cilt I ;pin, tint! will l lii' 111"i-vi ry''I.r.n-Hpi .et II inodi'l ot( '
,'I<'toIY In the!. Kcntuck )t1n.1i.MIl' .. I tlio skin open. to eonio extent, to I lag sugar into reeo\er lactic aci.L. In 1 ,olul)' uml tmliImu iiuesrcm| ilmehi.I REAL EST A'fE AND GOLLEGTINH AGENTS f' sJ

niouc.wmion) (in iiilin;?; thin Mm.vnlu nettvI ft his the new 1111 lte owners110.21'rj. anti tho action of air, is nfTorduil I by tho fact tho boiling has to b r'I"'Lte| every C/daj > "oll 1 h, |X>\ Itllll-s, 1'011"| i !l !renlH I Important'mid,I'IIII.'11.1111 111.1", ?Nutionul ii and tII'.Ii.-mid, -(mile' : '\

!! !:!. they thus winning: him nut with the that a child w ho wan coated l with !gum I or every second, 0111 may 1\1 IvIIy! I try. 1 \n WI'III. thu I-OIIIIIIK ".-.. "" of "I 1111,

noil.ti. of f':!:tH.! Campbell & Hnnkins pelt! and then covered) with gold leaf, to represent I bo kept fresh for two months or more. Cuid-i, ('II'lllr., Pa mim plilute, lIt I..r.. 1.1., I I re, inuke a dully 11.1).11111" uMs.I ( I"' )rinri.ircm: : : I i.iir I .\ \ I -II.. .
ill' 'tn) ( 'T Mm I he day haforu tin rmv, tuntVlUK a cherub nt tho coronation of Pope halls Journal of Uealtlu 11111. l p..k'rM. I IIaiin I >'"-, Streiiiueri', I'unlns I iinry.DuFeasaeda.

.ti" forTruiuur. CLlI Wi. Mr. lUncin .Leo X, died a few hours nfter\ the opera I iiml :"I_"1'1.i,{ 1-riinnm. h '1,1-"m..I I) 15eenli'il P omnmcial lt"'in nml tiiiiiiis' r ishll'. .irtl mc Sill l ics.Ii'.
befell tins- : 'y J
old sell. similar fato l'I'UI'f 1.lh
ale nuiln. tho latter a reseat of tho I tion. A neany I .. "Critter" and Its tee. y

inn' l'>"tvi., Li:;au. tao Dore, In tho days of his youth.wben! The "grittcr" is a culinary implcmonl Man : and AinnwineniK 'I t
of
John Wvlli,., Riwmannrtllo III"., him Im- a passing: caprice mado him go to u fancy I. used almost exclusively in the mountain 'anrc' 1:111.11111111, exuninWork ', Will lie n paper' "P' 1"111'' f.r I I hue i-l/i-olotir" ..\\1:> IN-ntANt K ,.MA'l hirNltiiisi.; S :
iinl'rl I ID '
are e-p" (hilly I hilly' inu'lii upol''
I"'rt..1( I fr.ni lnlailil: the hrey 11 :.t t Topfull-lilt, ball aa "Un Monsieur Dore; but na in regions of Kentucky for reducing rot ..... ( that week, t"'l'I"'I"rflnr"illtINI""U it
lv Sterling, lUm Kixt; Mark, by .Adventurer his case the gilding was only partial: ho ing ears into kind of batter from mielitlu: : 111.1 I.m' Ir. 1'. lr.,111 fllil a will inuko 11111 it ,u "'..1111'11.1 und. In- < 'UIIU"I'O'IIn: : : "uIC'U.: Cecil 1"10' .'..OUII1: :. '*
out of $.es Cull! (n'lu"rt''. dnm! ). !by Lifo survived though ho did not escape a : itelleloristroad I Is baked. It Is mado ol ut Iho I c ''"10WI S I. .liii, ,( I .''l.l., S..tlsitur I 1111'\1 lie tim I I 1111"I Mate. uu II IIMe 4

Itniit. Mr. II) D. Wither* bu< a full lrothirti'Tci sharp illness.-IIospitaL a I piece of tin through which holes have x"". I Ito I !:: WeuKiovi Ill itmemel Stu-il u ci|" I pi'Ice |,ilari'H It I II I he I 'rlh: etl. dl 1') ___ t
>;I iUU.t nt his r.rooktUlTtuil In lionUioutUcuunty and resembles pimiio. tIme fiistn.n I lloiisilYiiHtirolii,. fumiltr In \\ meet Kluildu., Every; mull, \ .I'Y
Jf. J., I iiiijMrtnl I l ISM; ((1.) I'' been punched) with a nail r'li'ii'lii.' Ami-ili-an. tili/i'ii! 11Ilt"'I11'1, .hllll.II.> Brine Durham & Co. ? F Flli1
Ijtwlmnnru In the Writ.A n Jumbo edition of a nutmeg grater,- --- _ _ r.lllllr wilh the i-iiirent hUtoiy not unit
little to fear In I New York Tribune Malil.nt ol time, ,
lias more IIt 11'1"1'
man very 'oIIIV
+TEF.3.WJlie : ,
PUGILISTIC-, .-POI time west than Ln the east: in spite of all Election I ) Districts.U) 'and, tho worjil. We I''I.'K in. our Wei-kl i)

Clark! nnd flilly Peterson \Inro hecnmatciiLil tho lawless acts ono reads nhouL Undoubtedly I. I'ru' .. Artesian Well. U) I l'sM.'ihe lu kiipt'ly\ linn Inroriualloii and t'i inuke "in '
,
May In vuliiulde and like
fur finish fight tor suitiutiniopastTlifjr a long standing; quarrel somo- Jut before water ".n reached in the Itourd of I'NII'l,I llll'I.'flIC.' :: n, I pnrHiimit |I lul tiller I|In the tliiitdepuiliiii-iit famllj i and lueui-li iemcii tie r I"liec 1 ,"r Estate and A onts.UI'I'U" !
are likely to meet wIthin U-ii tUiys.Ptt.1.1 tunes ends, in a shooting! mutch; and of new artesian well at )[ontl'tna Ox, t<'1".1 Ihei-h.ilrhKiii, ..II.ioIIIY; I IJoal .

.!) Rj-an will next minitli >.iiy Mi, costf course savage: ) allrays occasionally take some strange articles camo con. |ir lice .iirpi| i f.ilx.l.khui"/ 1"1..11 'h"1111. Terms of Subscription. 4kj
:
:>r |i ,cot the rill;? midU'riin, \ ._ikii: tho place in tho barrooms, in which bu it : blfiting of humps of coal, fisli scales nndlone ) ,iliMiiK-U, an,.l I eic.rs.oii-atlii: i;'iH'W lia riniiii on ,"c.l .ItirhariNon. DAILY : a-.t: I ::111', iclhis is, .'1''... 1"'I"I'nll, flu. -
' trite .-'uili'.inint In $ Train :>' ". thu clear ninlx-rctiljred rosin and 11..11. nlt
inabuiuch men
remarked that, as LiL I Stili-
I:' III, hi U Lu.I'l"lln., ( lly mail p A fight for 13.000 and n purso of *300) tial : are generally! drunk and, furthermore, of: soft \\u-l. ( hira''O (torah). I ll iniilirtii.' diii) -,,", the, Itoir.l pM' II'rl'I by Carrier, ) IIAVJ: : : ; NT-* < uii.vi I : I.AXMS. I i.v? MISMS.I
l..*n arranged l lctwen JAMcAulllTe, of Pan as tbo revolver id at best a rather inaccurate Arms Rlnriitlllf' IJ tiUrni*. m'ii .d KmlHtlUli. met I d<,.tuTi-lij ulxili.liihiiim ONK: YKAIl: SiO.ooTIIKKK I'CIIE. )'1.Jd.1( : : \ ; ; TICOI-KKTY: : I IN .
)I. i'II' i -i" r and Mi>o Coiiley, tlio hliae.i giant, weapon, outsiders are nearly aa apt In coil Iot Iou with the subji- <.f tOb1 : lend ", iniinlri-r ten ((HiiiimiJct'n / : : : MONTHS $1 .0 :1'1'1 1.0111.111:11: ) : 1:11'
i Uiki.10\ in Au uat in tall: Fiauci.co.lat.j the Hut 1 I i il I '. u < I 1111 wee cut, miul I.h.- I a MX MONTHS. s.nmO.NK 1:011 1 : fj
( participants.
to hurt as are time jitaiit one :
get hnp< ,
mental r
'''a th'I' r Uiet-tin f A, l 1"7.An.I I j: MONTH >0iikAVKK.KI.X
C.irduT' and rat Killen Imve signed; if a man tnlndj his own business and I of Iil' I I.) dL-11 Incur army tht'I d'. "'.l'I"IIII..1'' und < slalilUh tinfoi. I MU.I: ,nijMs; nut
vti-ln.fm. n nliitch of tlfti'vn reunIte with into barrooms, gambling saLons diMonCna iininln : : :
does not go were twice n deaths from low illK\,et 1"11.t"l Ii I. nil I 1.1
ht Unr.' filivoi' under n-vincj ManjuUcf } and the like he need have no paz! from >!many In the ([ 10)). eli'ten' ( I I J c ii.,I "l','I.I.1( IT ,), to.rtilKiiclt'.u : INK( YKAIl: $111 l
Qi. jul-frry i rail-) *. Tho mill i" to take plncou. molested while a revolver U a Iull.ts ('onr.lcrto for ob I iii.lri'-t' 11", .r 11 MI I ); i. J,I M.MON I IIS 7.1.UII1KKK The Pensacola Gulf Land and Development Company
. .' Wsubincton; rmk, Minianio1.| on cf lUg but amy the loss from i"wt was, imrli: 'i(lrst; xti< 11.1..., uoilU I u t t ,"I.li"hlw ) ; y.ONUM: .M.UI'' ,
J' 'l- >', the inner tu recciM1 T; jtrecnt.cf : mere foolish incumbrauco for any a \'ioU tcMlf much sing smaller U IvteeiH 1 und. ;, to I lim I .! ., Cash. ..
tli < !gat,, r,<'e'pt.' trained expert, and need never bo car I llionthtir lines i in alLle.l This loss by liru shy I ti.-. I k, andt -.t.r.tl"tl".-"- ilm-. InttteinI I Terms Strictly I tbuci"l'oIeceI: : ,UU.I''IU: .

ried.-Theodore Roosevelt in The Century wn-i. in our northetn :! ami !tt, aud lain i/tmK' jiew| i"ild I I ,ii III."I..rIM'r\,! !'ml.WII.I"1 )( ) .
ill.l rl'.lcnL : ( ( ( : iS'| I'A.I. \ H.VIIJI.I.T( ) .|COM: P> KI.OOI.1. )
,
A I'lrtorlal Prediction.dY. di .a: llrcti. 'n liUtliet i l' be at W.ild i'1 ii J J..I.I | II.I <1 1 eilll-.IIII I l.tS.I'fH.tIIU'I. : .
_ ., very Ulh11) l..ilh.l. 5oi lilo in, 1 nit' ujui .Mill. U u hen ex |.irui '1 of II. I tho uhl 'Mill I I 11I
Rcmeilj fur Knmllpox. WI ihi lY in t/Min- IU. l'XlL' thou; Ihi.: "t Iii I li Ktrl'-Miiiiiili-r'I t U I ) Unit .ciii Iii rate, or kill plii-d wild tie. ulluwainrInIll 1
) u hilt in sonic tho 'lured regimcriu or ., north of towiiMhlp, Inn / tuttle\ fur tied r mJv .ni-i- p.i( ) mi-ill fm ,' ",
It LI said that the Cliineso} remedy for it wiu still greater lliero serjna I."I Ir.I..II.nlh", i a>tor llriiint' < r> i metalluuiifl I the rmlW.lh.IU urine for Uie Wikl> f.. { ; .
.
smallpox: [ Is to make tho patient, beat a to Ixt an that tho rCjiul.b ot to\\II1II.II') letcuicu 31",14, amid ci|',.) .I." .11..11..1. there: t. %
.
drum. If he can do! it he U all rfcht. which Inl'rl.iol In U'lttlo ne--i uf rnul" II.I bet ...1 ill and :ii anil I f i uiul 'tu rt-m.-MuU al.lll.t| I tbu.I'.f the

Formerly they used to beat the patient to the mot.lul.rl'll CrU"L'"L luc.L '1'hl U ar.:error' lu lucoti li" ut u shunt x I I '.'..'.H.U.cor': -11.1. I.LI.1 I I'lulrli-l irmrr -iui-We' kiy. _ I # : -i ; ; V -i

cure him, but civilization progrcssoJ:) evenIn the direct 01'1010| ....being truth. 'J'h< Klt.-; < Ton I I'l-'il'-t' ti'"11.r ." ""-"1"11,11"( ) "li
China.-Now York Sun report of war ilcpartmerit for 1600( al a.-.I.r I riikht < i(- i k ui.dnoith ..f.WII. The Templar at Work
FARMING H SWITZERLAND.U ; r this) : subject that "it l is "hij':1" :| ..nt I to tip "tal' hl"I. ,
Ea\n ,
ar.\11 ,
,
< uhichsliowlar I. I I t I 1 BU'd t1l.tjJ diniin'i
to': l ho Iol'll Lllit thfJ ktuU>( i" \ il1'(' t I'Ll..
iu iicuix. ccuixu CTrnrE.c WurU to B"lM Crup.PiiiuIti'JuipfrmnefltTI'a the lilc-wisi i' it i r I MI: "
.. ''11"1'11,1 n.i h.tlec.1 I A ( < ", li'>iii u- lurd
'Joftl
l> 'lry. II"
show large mr-itahty .. Tide ,.ft e "".i.H"mi i"-, )1. I" of Ixl/e
From the extreme elevation and rigor may !hue true cf the .I.t totals hut I I I II I .. lj I.' Itt A, OffieUl l.rl"l) 11..lil'I.t. 1.0.1.1 ii iiI.
\ / of the climate one-fourth of the country wholly incurred as t Lieu relnlt i .'in! "M.I-I I mli. i muni>H..I.,__ tl "'II.I..dlr. :
arable land U I iiI I | .
is rendered useless. Good I theuiselviti: ; for, with but few exceptions.tU W. I. ',tII. .
very limited and command f 300 (per regiments which .tlal.'ll thelitavkt : 1&1 Editor .! ..H4iiitovM.r .
choice *uieyard land JIG.aw'lf .IU4"
acre whila the lotis in Uttlo 'Drlk1
Medicine
.
range from 11,600 to $2.000 per' acre,, uumbtr cf.dellJ from disezais.Time : '

? /j. every produce iutre annually fool of two which bottle U nt-konud of wine.to ''l-hUlg inference regiments it owed a fair their one that uemp the I. eSpring.-I.tperieel.$..... : iiioiiM-:(;<;sruitHAi.iKrikb :

From the lowlands three grass crops are I dispose to the same .i,1 l from Unnue.l Ihl.ruiLIli.red
J} in May July aol October rrol and whichcnatleil .. 1"11"11 fclm t in the 1'.iJ M iifk.' fit
famoiw 11
obtained yearly ni&le them ,
: -2 n-liu h h 1".1, uiu r purlieu )' u t IbeOMMKKC'ML
.1.I
to i .1.. 'rra ul.l
>1.7:: ittIiI"ntUSO fctock U not permitted: p.uturein them to u itlibUnd its (Drod" < I'lrfce.CLOTHING.
.
awl ID
LACUL5L: Cells( the being mown giving --- -
.aiL.zArn.r.Y open grass uienta without Umcly up an I
\\' fed to the animals: throughout the summer down under its "t k. It /
oat thin to.Ih l ing t .
national 1'nM. >
game m.iy 't I.' W. A. it H. rl4t
"li-u Olohc. as an economy. This rapid grassgrowth 1uestion cf tuentul a<* "tI as bodily 'sioo t to $300'I \0:11 01 I.I1 I l J.IIV" WI t
Sc : \
} i I''
J. i
I is, aside from lh a constant fertu- .taiuina, and 1.11 there found in ut ae.rka: f. us.I :N4w "70..1 j I. dh"It; '

Orlflu' ol -- tc- ...... i Lang and extraordinary care in cultivation i-ertaln black regiments a mortality (rowIiauatv at." I"" .... .furuUb tliurow ni'1ui

It soema Incredible thai II wa only a I and draining. a Uud by the inout exc dmg by far that l>l any a 1"'i i \ O'er< \1.0 11.a tu tLk : STORE The First. National Bank .1

wile over forty years &jo that the tele-! Climate, the averse. lauifaU., includics; i hite tmopn, a fact which cannot L Ittutlvr I"u Kinr"I''n ui"iu" rut. Aa) t .r.lt. jji'

gra1.h was bjTented and put into j rao- snow being eighty incheS every retr- by climatic r loU bl|1) i JI./.d/ 41,". A r' w \ *5l. II
t.allie. U may not be gent-rallj I about doubla that of the Unil l Slau regiments 1 weze I i-.wiu. .B.lciti -. I*, ,V. Joii SI) ( ., I J. (J) IPI'CI() ). .r

L.no\\'n that Th Albany Ereniug Jour. Then the peatI4 mu=t apply tho high- recruited from bUck wlio were born Ji. 54I Maid i'l..Itkbaietil., \ a 1\ NEW: 11\UrtCI.: .: tH FLORIDA.
-Ai gare the wore "telegram" 10 the tat order of inttllisence an! goodmaaagement lud raises along the Mwuissipi I >i. "l*re --- -- I PENSACOLA.

.. TlJ. la Iti file of Apnt"6, 1833: to secure productive ra tUl:. bette troci were ItntJJ.l.re I ;011; 1U .\1\ :iiiiipi.: PujVItIg C* noel"l .
Ute following aDd (lOW from his little (aria. Ties tiapharardpuut tho (n & Domestic Ey Bought & Sold
WM printed : l uw-W& ; .\dur"1! r> fu II.Im."ut4 ar'ru 'JII.Io.t I rJc-. foreign aango
this Pwgr ph WM derived the wordteicgranN I Walk and go.emyouplea..UUieth011would I T Cnturl. tt.ubU4 U4 '.' ".I) '. isklMC. < OLcT
now found la every dio" soon bring hfctt to startation. lie amulet pizraut titrir iulvi-rU: on-nt Ii. t1OUi.1Ti.1( t'UUSI1 1 1 C jib lS.rIim. ---4.cis---
1111I1ar1: is an eminently coniicn-auiw Durchaefr.bis _. Ht I. twmdaui.. _Irl tie' ir i ut. uol .. lUi-y Uu. 11"lnl ami.. L.55 1.1

A friend desire* u* to giv nott that economy U discwiins. and lie does Americans&e.t.ur engaged in making the I.p..r. bo.p.errSeuuJsiled will not .>|tndtIe.miW d ,..* our ol l'rulu Ifcfilu.Men. 'ROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS

to will ask leave at tome eonrenicct not lake readily to new ideal that do not fran J E" oian wr can n\'t ui .Ut. .. lu uuU > t tie ,. i. b").Yuulb.IUru'our hiccrKSlmic. IX ITV AN'h VK'INITV. .
tune the better result for his hard Lf liU ,. t.t irf sad tit n. I'NlMlut Mrrrl. 'mI
to inUrodoc a new word into a-aure him a : bland ouo ( .tiiurarit r. ..l'iuz i --' U4b the *lUILt u. ; .
wcabuUry. The object of this frojx&*d I earned money. While the that land it U ta cut eM up [ IIj'> 1)'O l.I'IID ww 11".Ir.P \rt r..Lc- ...."L. Id 17 )'
lAiK.5 small divisions
uion Li to Toli the pecesgty, now Into such

.

.t' : .

"
!
i ?

.t 4I ,

<-- "" .., ," .
..;,;, ;J :. : lf-!: : 1. -__, ..- ,_ '.- -- r!! .. -- ,- --,-.:,-L -, .
J ---- I-----L -
---- -
-- --- -
---- -'- '
-----

"Jr.--.rl1 -s\r.oln\ -[.ommrrdal I 0 I lKM(>rlt\TIO: ; tHCOfI': : I:\TIIS. MAKINK MI F\ \

RAILROAD. : reaIoIthr'nI-c'! i nniini rcl.il.

Pntcrt'* fll the l'o l..nll'l' In l\'l1l1acoh ?pu&i. The l'rl"(11' ( Kln..luiiG I II.__(in Vil-lflythe I N'll.Ul.li; :Isi-I> >.', \ SaleM

fi.\ n* eci'iidctaiiintii'r.- _" !::.-_ ___ A |>( I I ('* null I Itcnll.111 I of Mnmoim l .\ h R.c'.i:, Iiztit' It \ I I'M.: >\ .!!!.') ., I \' ,
------- --- .
-
-- ., I
)1-'HIII.\\ .H'.Ni I: I I.-: I1**. Tbp ( eMIEurhAlA. ii'imb-nf ll.llwln ( ",.11} r.Illhlllhlbrl.t. t

.. .- .' .-- --.- ( '1111:1-: : : : rmpimtent. wrlltn : I | '. met nt I Hie I cal1lll'rtlt'I h tU: \ i HI.II: : TD.HAY.I
--- -- t'UJ'II'U \Venn' 101'1 N tl itt' horn.'of the I Hon.I .\ \. I I -,1. OU-"i'. ( ,""
T.ln0r1: : i : I'. I Ncr I", 'IVi ii' liniiiilion; I .1
our minaerib:i will I 1 1'1.1101' IirI I'e tli) H.\.It I Si l'.i Ii-.'(' UK I 1111"t .. I I ti .1.11.111' sii'p.' of I' r.I.lo1'1'. It .:,'II thn r ,.mil 1'.iW) i ft Inn '" I III i

date t't II hl'h the) lii\o: )paid( mill null li I Itaup..I I. I 111111ill I I t'ii' .1.0 l.II"I., nut plci |I""i-. -,,,K<,in I 1Ihl'r', n. Im) I. "'i n 01"I.!
,
-
oil \tVV I' '1\1'1'\ t Iii.> 1'1",111'. Oil'I 'last t nnniml rn I '. 1Jul11 I l.srk .Nil Ii.uu'I.I ii... Hi- It hMI, i i-
I'-nlc 1 nil
\" | I iy > nr cor"'i i (itt ., I i i" 1
cntU I in till, \ .1 ninl I If tI.t' I IKT l.'ti.ioii" ti 'i" I 1'1111. I
term are tII. Hit* OiMiili-innti I Iliti-oinacH I i IIK' I lull I I Hr- ,' >n amutint due I for ntiutliei. \enr Knot 1 p.< l lwithin III, 111) 1 (.inuie.I 'h'I.111| h.\1 l.llnlKT I I""\ .M.iiHi.e. tu: I i >i ,I.:
a re *on.iliicl me niter$ Hie' .. '*'- |' of hue Sintti* of lie I'lijetjA Hi.: linmtileiidor.od Isi"i who was torn, rly an iinploje -- '- \'
tlon t lie haul will i lie Mrlcki frni' : .. "Tin1 ndht'r.'iice by 1 .e.ixe l.nni'i' < r <'oinpi.nj.l' t nl I wbo ( :.\' 11,11\> \t: is IIH l : 1 1 IMu I.

our e\.lr'R.\ _II1.. 1. Slul1) III hugs llil< ( ..1 .r CiiiiKtlll. illc I t..la: I HI' r..f rm' ; | I pnn.ldatet.ir' HIP I.-Biilatiue i.f in : 1.111': .\n 1'11I I I I1 \
lion Itel.itt' n t'd'uutl.t- IXllin.tli': .\ I llnl lil.lVS.In : ;
:UflII I,:. in"'l'uIul .1 kab'e: I in '( tI' hilt II 11,11 I 11. h 11 Uiie I ei unly I I ( ) )

All A''"1', (1g.Iiii.IIt evvpt. where thcrUnwritten I'romlfclnic,, Mtiiiith.il I :r.. I'-: ., IIK: .. Hut I Hi I' '1111 lt, II t i .e I i 1 I : :a laworlh>' in in nml, ( I ( i-dcr, to IIal. roun In '."I \\ t I tahl\ .
'
t'.rl. .
1 contract, ;and, iiiri-eini 'tit, m..' |'.)*! \eiy Itrg(13'" I I Ii I the in.rid.. people of, .. \I. h"II.ln..I"r'' "' nl| !. f >r I hits 1.1 I. I I 1 : I'

)jiijiilil". In, I'll-In' inhaiico I.II.T.: 'I'"lo..r."I'. "I'| 'n. .tin nr,,'..ir o, din,up.*onHIILP 1..1. -- l!< pnblicnn :Mnt". I : t"t' ..' In him. In (In-count I). "'0(1\ "ill. 1iif, ..1 fiiriiltiir.> ni: LT, ntli i' 0'1..1< ( ;..\ :i"1" ...
:
Apply to r.'guI| |nr klamlniK! ., 11.1"111.. ni.ntliHi'i'loil 'Ir. .1. W. tin".r M I ri.l.an', ?Mi -<.. I I'linoU.'!I I And, win, nl-I I I .\. % oil, JOofthp 4:1: ii.teain th,_. price : : .\' ': '

*iii..n| II r Hen c .nli-ail' .* .MKiiiil. ; <'lui, ,f :, I'cr.1 (th,' 1'. n_a-ol.iA .VimpliiIlillriMil Hint' ""''0' people' 1St ,; : I Mr.l I llolman! In* ex perl need Partlfi ,tl'slrlui) \\n II.r'h. ni' lliiin' i, i ; : ( :: AT ,\ Y 1011.i ,

111" parties.-.- -- ', II ito ,N h", .I Hun. till I .'. tit ii n I Kin the.r ndxeiit I tc lull-lit, reeeiitly, ,I Jn the ,deaih" of our IU'I nonMilnnrl', 1".1 nlhlll.I') -' U I I. \(II) i: NI 11.11.(: 11\1.
neliiti'inf nl i.u'i., itt t I',il'< moiji* i un -
Notices. mornlnp neooidcil an I It'v to nHirt '. I t'hlllh.r: rcHolminn t | ininth. I I wife.I nil' I ii : I I:
Special 111"1'\ I mid i is only I i ]I.' i fur I tlilily, .!.11)"olr i. I l.a,1 I
I
liniuMix mid\ legality I I lx't trill, .1'It'kiiilIl, .Vi: I -
< r ..r fiet'iiMMKiiciAf., who | : ) r, < .
wlllllncrlcd I |
Ailvoit'wmeiit' In Ilil* c ilmnn I 11'1,11',1. .\ .< I! 'I i .. I
nt I ne on1: a 1\ 0"\" \ oncli I lticrlinnNo t an R.t .rh'r.lhp I 11111!fl' of I Ihn liiisine.< I Hi i ii er.ltic! nnij. rltiet ia" | t.M'it| Ill Ill"' monlh here, n* .r. In: g"!. to ni, 'I, ,

|I"'C.III I :Nut- I co I lii-citi'il fur lest I than :V*., Hi Ktntlemmi: to )Vii,
cent l.rf'll I ; j | | n ...'."F%1). of 111'lhln'rout. |luutrissusu'| of .. | : i I I turn i -d lo her Lomeli I New I ,Ir. lure nt Ac 1 lu: A. \\l' niKe'ii.MlK I llaiilin.- "I"|" v
1111..J".II.flliJI.1
HIKI.M.- ci il l I. poiid |I". ".'i ic.ir'n r.-'iil.-m-e, I -. -.. '
rrNrIjN: K-TAMHIA: >t-r pr. w''I
I IIKJ\N SIH.I the
-
A (III nre nil mlilonAimnrr hit IltI (lip I I'cn'.ni'olfi' ,( il Mcinpliia.. saul) .h I r. "tiles would, make | II Mnllni I tills rpiurncd to Hn is [ Pla e.
MondnViilned.. v nnd Krid.n ThoHiirie wn* 1111101 nt tin P.loodi_ Milrt llo.ir.: '' IB Miperintendiiu. the litng: ol i Tin' nlss, ,' HIIIII nil! 1'1111'' an mirinnliicli ,\ '.
'Ihll
} ''
at i' ()'vkk null, ltiviil.iv! .nml riiunul.tjr nl I t II$ 11111. talll will coiiipaie fivoinMy, C' lIlt .m\ : '1 t 1 nnv !2 l <
S 1rl.
( '(.I tCk. llv order. i ftlieCnptaln., \ i lnl'e nfthe 'partn N l-nekliigtlio "projerlwho ,. tails on tho Mad bctwd-n sitlur, I I V forlttli-ollial t u itiohl uli. ,',' --
.1. K.IlYKK. l I'I ."' rt.Fult wished I to 'atifv. t thiMiiH'lthat I I IIIixllin.itofoi .. 111: nx >siMj : : 11.IC'lltllll'II. H.It'lnl''I .. ,. ) '
It ; tilt f lloninp t mlely I ol 511 l p 11,01
in.id" a* to the cnxt. of tl,.. IIII.II.VS : lAn. Ihe SIll IC} or (,t the 1','"- ('Inl.l 18; tln,11, Anderson
$1.1--\: Alioi...i', Imirio!! ninl liarno*. iniTly \'li, I .ult' tl1Illhil. Kelio, M I ''Hln, I ilil1tlSiti.| ,
.
II.IHPI.!. MoMlelUllro.il, ', for the Mil- '
m.-tr iruelioti
ci.ii wn ; [ ( ]
TrnneMoe nIl nNo II New Ilc'lrtey I Trelile: ottplcr. Ul.is ( nnplei.
new- not of hnrtii'. A|I'l'IY| to \VC. They \\hhi'd., ,...1,11.10, 0'1'1'1"il that I Hin'pre 1'he (.lo.II.x'.I. -t'r i'ompaii: ) eo\11( out hcrp l.im I 1'lh'llInn. \\ ..irrHlited I. mm' I Poster
lwo ttrlln. <'liilil.lclii.'l.itt I | i Bil ,
:Norman. corner' of 1i1'I'Ilor)' alt,11 \ nl i >' lit a tkinq! lit tilt'" to'tlivni' ns I to' I Hiauitlari"4 tookji'aee! )(','<.rJny, 1 ,,".;neHH 0)111 ulL''t'Ii. w.th (lit' mad In'l' ,

lots slri'i'is, 1'. "".11'1.0.' Kin.i ji'-l I in'URNI'FIRE : thprninpnny' i\oiild l'o t Mil I !, (I.Ill. 'I I h. fi, li-nd of | I u I 01 thop\ten.iiin cit I Ih''* roa.l; nn* for 1"1} cm I'' "em<, I lloiue I stair :Mori1. ." l.'" it s nt ntul_"!n.n I IIi-It',, [ ,

: |itat kml (">r :&Hipping\, nn.! nl tliiK |4ti lIt and nloii the line, in the, "IIIJ'l'|> "II" wiie. prcHenlin d liii. lttornlig.) Tbi will Ite. I t liHMUiK; : In I ik.| i I. .t 5 I, .
tiil .1O :
.J.I: Trunk* nn.l Kunntiiro, hi 1.111111 :Mot ; ..f land, donation* II flIt' t-t
npeat J. :Sehuheit' phoNtcrliig. \ i:-tab. eorroi-t, nml tonuiVc IllIcit imiuirii'iin.. itilsIi'; anil i'S5fl} .. : Beiere rlll<,f .Ijsente.y I I I. \lilt'u' 't'nriH'li 1.,1.1 lilt.| mia! in I lull nml all ,!-! .
liHhnicnl isN' Intendeni-la I htr.M t. Jnn'-ln"I7OK
I .
nould oitlif them J the Matin' of ..)uuIu I IpromUxriry nnkrell'i I nn i ',!( thU community nnd nVo nl kiniN nf nphoNteriii; : il"nc In I lif-t-clM: "- Ir'1: 01" AOIHII.SS.;

nES"-\: i ottnri- lilt four ror.ni" oMigntion nn* |1'11 t also of in;" riianla.' innniier 11.1'hl, M-luilm-t's l h'sV I It'll. : : A UllS, III ti
_.
I 1 |{oi>tlMiior, ,large. ", jnr.1', MI Uallroinli : l ty. '" our I Mm.' W. IE. \'llghl. of 'titu's. : tuni.i I ii I nut. II'.11 I in .r ,
luI 81'111' 1 i NM
'"." I ittt.ii' 11"I.t.I .

T.
.ta''I.: !
( & ra 'IIII\ ) WII I, Illt I I. Jour I Imll'.lnl r'gn ,\ui 1I Mi iss Itiiliy I'etry, )II ': I \0 l-en pemlin' us, \eral rtnj, s --- .- uoo.l. \ K 1IIK: 5 lIt AII I
I"nrnilusrc I I- lIt llnit kindling
nm selling 'licniiillnl I I t lnilMIng.I i ; 1 li>ti 01: I Ih,' SI:atti* of "iu-li ri'piv I *. nml hov Mauler Albert While father, ('II"" Vnii.'lm at Mollnt 1111'1| >|illl-I.S, '|IlK| !I" ,,,.

1'111) ni.iiitlilr paum-nt lit I I:,.* cuarnnteed. Iii it'4 ) our ,.. tutu Rh' nn I Hn% re
Apply, to..1. ('. 1t'l.ly.' 1 JT-i 1'lnllih, I t t'.itfjrni: ,-r ealciilnlioiiF quit ItiI, Thp ulirt) of the e came .MUH I.I'H' \\lnillanil I cf S.IO ItKU'Altl: >H OF >n (1'1( | ||

leu-land, I II fIt. (''',111' be w ritcr.t itei-Msii I, MIry Wh: Mis* \1lue\ : ('lmell.I t of 111II.; : ) -
Uti"> out fur I the ( I II ill gi an 1.I:1. : rewnrdi"r,1 foilhfiirmitlontli.it ii. UltiM: I ,I'
I J. puny X.i. :a.3 ninl itt moniilinht, ; II""I.\ I n-lliinsni| I >rour laxl iiuextlonHri-t, Nil ill, I I. I'ottcr." ipiiuln n fewdayin: "lIt II)' Mni : \ i11 I' lil 1"1,11", Ih,' ,nn 's iin.l I. "

the 2-.il of thi* inoiitli. i': crbMljpit, f I''InKciitli'inan.. 1 iluil js-l":;! |Inrl) 11 |III I
ticket. n1
lriu-led nt n less cast than w.is nt iirst RII.J"11I1.181111 : I M,. h..I'I'arl'' nml, Inn ut's, 'l'ituocr I'lll M in pbj. coli-n I. it : .

>rR.IS" LF:."-t10WS) IIIKIIIKOKA. ii I Silt nil r11 sat 151101 that the, climnte I r n",i,kon"d by *o many I ',', or 1'.ac.I.I, at i' \1 his lutg Ihe n, on thi r Hie 7lli .in-' All USE (AID.
1 M MMFIt: l .: : CAN I l Mr.J.1 8. _. this 11,11 ,'. H I III'II lil'll' '15,0W ",wwl.
itbln C.
"lS 11A\ I.:11 Hliall RI1.lill. II Ihl per cent" of nclnneopilillotm nor by I *o tnan' ) bo'ik 1.1.1 Ir .!. .|.'l 1 U \VI| .MN-M. I Sol.,1 t ,t'rilr.ufit-.N.$
IU'I TIIK nill.V C. IIIIIC"I. MAI.II' nml, II hih- the tlrxt !' It' %yIts III I. wl.I'"I.I which i J, ii. Jlra-lley and, l-tldle 1'iiee" "r S
I I'KIMONTH. .II i.tr
tKNlH
toil ishl
1II.KW. I' :h'III\ :,
TIIK"TI'AII.AII'IKMI MAY UK CIIAMitl natlHfaetoi.r,I to the eompmit, (he lait on(' 11..11.. I rr, ,,""' I I >,pei.I a pleasant 5111)' I in I'.)ci' ----- -_

A8 OF1KN AK III PIIIEI). wi! lie much more HO, ai I Ito I l.a-.Unf mj t-al rwll, ) :Mii read I D on' tril1.M\itb mi}' 1 brat or 1.11': The V n' Cum

now nmJL "II'"t111' mid lb" t-alculatlon-t till uittiel' ,," '|tilu manner. very 1 .'. nls1 Mi 1 Is's Anna and 1.11)' Jen l II., ,| .. I IfMin; li.i\ .' I ( 'Ililglt orColil lias'I Il. et | 1 I :\ I1 .Raved,

fpo I IjST.r.IOIII! II'Cottage Ii r.omv; croundi, w l IM,I deiiio-ili: isle the leasllillity I I nl the nmlelinking so ,oulg.I. I 31 II'! Alum limi is nml (Ii' wiitet <,r fie i bililr. I Ill'.' tl.r ntoiivil! : ,111!!> \ A. II. nowtJ.

.ln.II"1 II" w at4'r; oppimito\ ,pnmpinx HliUlon. 11)011) iniivh IIIrl fa> oral>'.e I urlutstitnut M *.* C'.irrie ) I I Visit to ,' Ir. W. 1'. l'I'lh.> > { rollp Oi,' \ill" >|1.111) I 'nl:" I's .\. ki'r'Knrli'b ; Elljlh'lr.| I "-
2J ,
rl .ktr.ft tliict niiiniles' wnll I k we ro nt first i-xhilnled., ,|e(-t wan 1 -Tii .:nlMt I ( "till"'(1 t, ye 8111'.11" I'einiil nnlprcMl.t I In.t'.ur: : t-oiil: !>. Arl KS

Olllcp("null thu. t'nlnn I 1'it I I"'t' I Iminlro I at n.U-lf till I Well!, its to my first iiic.liui, ,ud Hie I'.'. li)... Th' "liter I I % '" : I ('ut ru tlie l.lrl'IIII"1"1111." i n u* I t'l' I lo. I 11.1 ;po-lilie nre.. nmtM, > L'naiiii.tcc. .

ori'li tlinprt'iiilwn.\ ._ porter. IH.hiU rr"l bur (itulil Mr. (1.! I'. (late, l f MIIHC.ICCC, Mil it. 1'Hc-, Ill. .IIIII .",'f. -oil I his John i'liiii.' :'

ANN'HTM'KM: : 1'Sl': M. Kioni Hie! I IminiricH" I htvn: Ill lie' I II I thu it Il'ss It ol Interest, I ,ssril. I"I'II I M' ._. .__ AA A I : I

Tlio filomH (ifV.. 1 t. I Iliitchinsun I nntioiiiico ChIll IteCt iOil, l"it M I r. (I nllup.l I I 11IIIt,I t (ito with her II nhl..ll;: j I J' -'chl.t.lh t ,' t..,,.ittui I"II"C''I- ATI I\IK: IN.Oiirjnli inch I )il, ; I.| ,< SO

him an I cniullilntj fOr Hit! olllvu oSliorlir ,|>mniliMM 1111.11.c. holiest on Hieir fac. ,. mi I inleiebtinjt.' 'The. IxHik-kct'i ernl Hi Muti-o" ee I.Inn priming ,1"J.nrnl".t| l i-i ('ooii'l''li! | E ,'; ;

of Kuc.umlilii: enmity, tuilijuit l.i tin 11'111111' I I purpose' ; 11,1 thu roidill KI i.t "IIWorl.I., nml WU |I.any, in .I' n tilp, t. l'eniol.i< .' In 111. .1"1111011,1| HC.CHII till nil onlcron iim I ': I !

action ot tin) I IKiiiix'ratto, hilt. C'oiiw.riilhitKiinln.itini c 010r3 thing that hint h"1 pruinlHed' I Ivmitiollicy II in wu know 8"1"11'(" ; ', hYI| rh''II' III..).tIlls'.-. ( "hlll 111.re.Anj .( nf ilntlni.ilcK.rcil| I : enn Irll'r) : I I '

; convtMiUon.) < u I will I I I I nut HID '11111',O4MJ) rl'1 tit is mind, an I en'nrgo Ht Wllt'r.IIII! ofile I .-a>on wti' 1 lid >> |.1..rlllol'| | the | (.'nMMHti I I I. oilicv lila; .s ;' <

Tlio munnor In whli'li tt Ir.lu\hlllllllll'I I city I in Hiibcrlptlon, to tliu Il'.I, nil (1. ''I'liecHhiiy). 1'1'81.1'1' ( to :'itsi'uit'i', Sn It t tilt 1'\,111.. I S.v lulu' i tl pi' are Mippli.nl I llllhc ol- !fll \, CntiKh Medl-[ -

dla.-hnrgcillilt! .1 ii is tb'* In I'M'ry 1'1I11I1 pimltlon M hlch linift |IN< (.-o'u'l.nl"'r' of Hie i'Inn' "'I' ,'l'gltllty! '11.1.. \ remind i I ) T. in W il. I ,inu col"i. lice In '.'.rll| bit ,ill tin'" .s. gills, It I : I ,' ': l1'nr Kin
liiTflofiirc, licM. )h lit in, Imlili'cn, nmjiiHllllo I.linn I ill ) ) of Hi ,it iilread')' ititist'ulIu'tI" ", ("'"IIlilllllll'llrly : fond Ij| thu III.J.\ \' l.i: ) .

iiiiniiiiutinn* our prfHcnt,Inr' the,1.11.,nit' bliel I tiipl.iri'Ill: nf IMIIn huts" ) tutu till r 111 evp.t, the c'I> to I IIlieial It'' 15(5.Iutul of one I ,' I \".er., >1 Ir. Slcarn*. nl ('"I'I<'. -- -_. -- anew I ili-upffiMt.."::...

L 1\ lilt I in the 11181 1' r of let" 'mini, 1,111 -air Ali-xainl.: r I lick, of I'ml.nlclpln. iti\v.\iior: : IMH'\IIO.S. .V C'I' : .

Utnilu )) ..MANY IKVI ir \s. 11'111". 1"11 :Ml 1 i.M I,1..1 Xett'e' 'Itillill\ I Cllt"'II.' } t lsClIl' ) 'I 11",111 I I Hi, i i 1'1'' I. i.-i j '1 I". "I "),' '. 'who' I I l I CUR-E FOR

-- --- 111\'"' )'' "ilellnile; I lilt of iilnit' 'the enn .\n'tlo, Tlio ( !' : 1 of a "1"rl.III.n, "', h 11,Inn a' 4ji.' .'|1:1': "i. K i 1 11.1 1 1 1 1 1llnt ." I ,I I I I h. 11'.1' "IiI \ u
11 !
I'm- MicrllV.Tint I nipt u I ill Hi I \.1' I. I ti I 'Chili' Ilhlr AlllSE fIS
piinvnnliln i the Hbapn of tel liulutnl faellHCH Ki: 'lull-mime,. "R.. I ," He ,pur-hisel I 111 I will in) lilt nn! i I P\ same > Jy USa I
W thlituu. ttil.ilt til'
I many frli'iuU' .r JtiMcpliHiUint'iinH :1'1 : NIl, | dnu-L-i'ii, :
of ,pr< Hciitlng Inn. nan.o, I'lllv f n"1.,11 I h,' n'pm Ic'r.VCH eemel I thoroughly)' I a clt'Ze'i In a 'rl 1 hli,'. ; I I .\'. Il' ". SI

|..' 'lh'lr| Kuramlil.t: I..,lit tel)' lor -clri'lloii\ Itliu "11.llh'I ("' ntlcman Inil I |'iefeiiiitOHay je, I, tool Net forlli h mi, I I'M' r. t n' ulliei I of ( an ,
ol HI.rl."I'j"1. II ll.i'" ""UIII.r nill bejin, to > ii stt'i, -!ilthil' :
I Ihll I JUKI lIon IIH 11 Ir. W. C. .I"I. way tilt lending; '\ hiI .

thu liciiiiM-rutli' i.' iinniy 1111111.I. oft'lci u'niiil, Ihl.1 h. lieio !!utiilni'. piriod. Her 1'11 ilk ),_ 0'1. : :

"."h"I'ln'. next, lu"11" lu nutlioiU, ,d I to apeak tipo Hie ]1'.1. Hcnlptor, : I, of Hie. MiiHeop'e" l.unili r I' I mT"I I ,.
MrCnllu-li
It. niinuiinr"
'hl. u rh'IIIIII'I'fiiiiilUlatf', : fur Micnll, III.J''III Hi., :11"t"r: r.'liliii.: to the ""11.I Mr.I .111"1.$ wire\er>' l'iiiitiriil "> work 111"1'1\'I'lli' ,;. --

",'Unl nl I lliu I lii-niocriiliu" ('tin iii. y 1'1\11., 'II,1 1 r'I'III'r., \Is the ,'11.11, liii w .'ii. In Htmpnlhy' \',', ill' ( I.ll... '(' !

( .. ---_2N! \ .1"1"l. all N H.'iililovMi here Hoinn' mnmlm) I as'i IV.' 1111,11: i man, )' 3111's I I ; .- hll'.1 I :',.

Sit||'nit upon (lie f 'Mimliilit and Ihe I( A'I v:lull"'" 1 11111111'r."I,' .Moonli.M' JM" MAR; llnt'st I \,1. I t.il".

To I tliu vnli-rii.if i IlKcuiiililariiiiiiti: : of Hie IruuJl't.YQIl Allhl"I".II.| Hie I "ill lo "'111'.. EX'h.II..I"I\: i i -- '. our '

'I 1 lui iiniliTHlziii'il hut', it hlin..'lfa a cainlilato me' Mills. )1 r.I"IIthnl; the Pull 11.1', Irhr and, M ) of I II I lo I 111111 lake in the .I "' An Important Announcement
I
: .
l'al"IO:1 About fix np<.k\ whlloat l.uvlnrii I
.
lor llni uhllt' u'ur I onnty I11..III.I"11| | | '"'II.\: )"'II.II. I.llroad" Mill be (null.Vi II Hie i'rlillii. of HID 'I ---------.e--- wn itit.li.nlv I III'sL.' a lit, flrnirlullniiraitu
or nt the ,'It'1 1 lilt In li. 1.1.1. XII'II. lu my hut. ki.r. nn.l hnn'lx. Somvproim
1.,11., "i*, s.tu. Ithut| I to t llio ni tli>n nf HiiKiinociulio ,' \ uIi, IIH lo host, you I kn 'w at much lit I 1..Ic'ltl"I.: "h"% TO flIt I'.VICONS. (' *lln:k tl.l l III...: no,Ixil ,tin, .llHtwIjr., 1.luhl.lld: al ".I.illol. .'In. 1":1.:
t I Nominating, do, I am but mi emploH of Hie pi".ple 1 Il' enltiMilintf tin *n mi lily 1011\1' wolira In il >ul hier uiiiiir.ili.lx.', __ ___. n _._ __ .__ _
tlon.. hind' hun cntcrpriHc.' I only' 111llll lectinil r.i'-nllii'H, 3' I) 1'1' ha* not ben w.nk' an.II..p." 1.1"11.ni UK Afl.r ."n,., ..

I 11.lrallilll I In I llio TunnrHU'c SlaluNm I the)' are izr. ill Inter, HI I Iil II whole, and lilting .Vooil( many: I loniplalnl) ., .11 In.n.n., m.. RII, lit bIts IIln I r('ta r. II.",.."'....
hii'w.'iiui'iit cvH'il.'hrii| Ilti 11"111' mad most m ( ) .|>-tliUv.l WUU my ULI| >KHci'ti'llllun McKENZIE OEB TING & CO.
tfiiclicr Jo.!v'' I.'ill hiths'utti" I In hil 11"111); nml are hpi ndlnx; I hoc 'uti ''>' in .iseei liio: men and \' n ; 111"1, r'lr.ln' MM li UKvu *. ,
1 to ilim'hlirui' hil ,ttu'ut (Ir I Ilic Mlirc I'ii i imilUfiiuiiiry I 11I1111 f.ictH Hint nil! \\iiirnnl 111 ,misaion* Intel did I t I ) I lilt, ul. WI 'bale mule, HII. h nr- .\ ,I ,wtlliiukiini.urn linI JOH t.t B vtft'i'. Hpwlflft Ino
0.1. on.11 I f"
.
tutu"""r. in either piihhin. the ro.nl lo ? ill Hicn tinned t., "' w.l. iteboi' 1 e, "'II;' id tIll ur- 'il t alIlluIllo, : 'lolM | ) .n
l'oll''I"u .
H H 4. nIl BfUr
'. at .iii-t$ "
\1') 1''I'HII. ) W I-V. frlihu i Hl.irl ttl r.'nsly made, or I it iu"IIHI, I H\crcd I In moHt I I enable n* I to "'\;Ill the elivnl.Hioi: ness U !!*. nr.l rfiy, bn.la'1"1" tiMtit' sot ---- PKALKIl IN---- -
: I' (.1 I .
uliintf In h k 1 Ill I
:1111 crr C Knttilr
-es Inn t the .'II.'rl.rIM" nt unco A very I lull I 10 ,'iiirgt', I I" ssuisl : "'r and.,% Lite p rfeet "atlxf ,11:on tl r tSIII'tlIlelI. '1 1h'/ ,. TM a >|{4 t MlM, Nil, tip *l.4:
C'lMIIII 1) .1 C. bv the iind walk kM.ut' tilts r'Ill, .I I ml.'i U-IIM .|.
ui.
\\lnlo will lull tlm exact htntnt of the I'sit. I l.r"II'1 revn'ar ".
/ "
N. C'. -It i 111 iil''htien| ,.. ,.| ass out i I alii.. I'o k'> l-i l.uint.. SHIP OHANDLERY:1'
\Va tim Rllhlll"n nun niiii'c Hieir HlDO, 1 .. i 1 l l r. ni.Hrl) I Ht iit iHit
Ill >
A % I will I papers. > > |
oaiMl.i mi
I'oinii .MtmphiH 1.II'nll. ) *a.I. I' I or '\ :, .I' I ft frimi nltn
Miarki'lt'oiil it4 111111" l httu ;) 1'1'1 --- 4>f diil n m t nn inv 1.1 totn
,-. I hnnexui. huh I pi.opblnleriHt.il. cnnli) "hIt,1 I lij \Vl, \ .' of bolOs. u liar .ni, I H,,""I nt I) friffntutt
JII.lg I" 1 ', aln.. Th._ ll I < l nn.l. tIltS,
; k 1:11: lilke\ tIle iul III I'll nil > art pl..I" hlinpl .
-- not h"ipe for 1 l'i'Hi'r 111.1.1 th.in Hint: I'l" lib.a 4ti'S on I In un.l I will I uli.<>rfiillvaMi.wtr nil -. --- --
Coiul.To 1. 111111) l q' ,f >UU.e till rI<>. ltln r In | eiiu br
.'h'I',1 "'lIh',1| ul hills lime' (iooil morning'. lll't, 'I oil wil I I I 111 u | .._ tuuill: I"' *** )1 IIIKII "'.
--- --
the \IITK| ol I.tsu'ti: utuhilat ci'iinlj : ---.-- -- 11 W. ISttl .tr.<'l, .SewurL ,.
'I hllll11 fri. mU nl t.. K.: .h'! In tutu w Mlilace A M\\! \ |T ( '( "ht.t'. I leiuemli-r th:it ) ou %% I I I .'hI|,o-HfHMii ; all I the until I N"ILn. Tew". I liivf .. oil CI a MWv < INIIttJ'! : -: i1t11)W"AU1t
." nuiiio I lifoix I i mill Kiilji-rl t.. I it'. xliadow: of (la' t'iulu ,' i > !,'" .r_ .. II rhf.unit lr" >ni "y. llnipl' n.ort .
: .
net Ion IU I ho I iH'iniM'riili.' nml t on*,.rtntitiNnnilnutiiu I I nt TlioSoinli I no.lVel.aiul I < tolhcpii I *! and I t. .r III. I.hl. 1.r t8"ln..Ill-.ins'"|,.r 1"Ur..wh..upr.'
| a
I for n. t'clvction 1".I..rlll.1 \1 : ,' i iu n peif.'i't Tonic t t r ""ilill .a ton, | 110 raal.t.l.5." c:1: unit <>0.1 s. l'aliiiosirani \ alt'i"s'I.
11"111111 IIUIII )c\cliimiciil anil I I 'AlHi\e all tbiii'i I : n.ul.I.1 r. 'UIU".I.
| ) ; ,.. .. .
U.lh.,1 .
) > .J. uf dl
lor(U'l ( ,1 it I silt ri nf t..dl.III"llIuly.J1011I'I. : .h'l. ( I'eir) tile tg Itt foi 'u.'I) i -- ---
I. CIMU.II in lion t'<>niiaii) and' vain ill'luiliY; l till I ,paid Ir.mlb. Ib"P".vV' P. HAHnifni, D. D. ,5t 1'N CYu.

('h',-"I (''1'1. 'Ihu 1 Ninlli 1 an.l Went I I.uutil: I |ie\eliiplilPli yen wiI I )iii> I trim 10 }'( I u __ KKW Tovic. M I '..THf.-Afi.-r .|...UnI|
'
We itt, h. |2ial ..> h4 rrllfvoil f 1ll$5I| | r..IMIII a" ', "'1'.' 01'1'1' ('0.
TUn luta fly fin'mln iif I I.. M.l Ifl'I. nn and, It.ulioiil: C'onHiinetlon I t'oinjiaii) b.ilui : NCIon ( : any twni.lit. .f..I IH tile uf SM Ill Speclllowurkvja '
null ncc u nl '1 it llnaiuwa'llieie LESSON IN HOROLOGY C. Tunica.VCI "a''I"O\I riiKiiir: 4 <>.
hlill" "llllnl.llllr n Inc.irpor.ited 1 under Ibe Ian 4 of Kli.r \.our.
l lurk itt it 'mnt I i. EI."hi. I mniiivvnlijtct h'MI 'iiil,( .. .. ) ll''" Ttrl, *i:> Kliiiluate _
"r \.' (I.. unllnnUed, u.iplul IH-JIIJ one million t'o>, at.l f.iur ha.1 rofula In IllsWill
u. lion "''lul\ ill.
.
.
.
toI il lIlly
\I a uraval .11515. aero hlithYnn'l
do
('011.11)' ( dollars, till pii. I lt! e lo II'r'IMl'1' !Pi. wa.t-illiatwe 1111 Do you see lh klrkly. Tu.liy. Ili, 'II..t.' awl r. 1.lld.! I'1llI'iII 1iIilis 1.,111.'.

011'1111.I.:Usr I"K\iiHtArn.TM S. \'mi I "u'llg, I rrt,.ident.The ill "'11"1 11,1 the ; | ,I II I Jn .Iklna t bull all bo "Ulhr .r..J m. T.''.'. I." .Iohu .t. lCuclIistg's 101.0'. ..al\lll ,, Is's' UUI''".

--- -- aim ol' the "' U to ,.\ .1"1'1,1' I 111'1111 I' sPill k let on l th.wnthmalrrt LaDT L4U1 Krvrfn Co_. FLA. T*>ur I R.B. .
C'ullcfiiir.TliiMiinuy 111111) i .h1 1 b, I Tb.man I I. lying l.aa tro..-'l a H.ui.li'rful I slIfc..a In ill .
I time iv "Ill T Oil .
Hi-tile the U in the Niiilh, :1".1.. 'eis'.Iage'. *
I'alll"
II up VI"UUt I.II /: cast Ti oi.n. >r < u my flue. no 111111
frli'iul' of Arllmr I II.I 1 ITAIi'm' I 'itriusi Ibo watch .uM ha- o hiinl .1 l 10 l Vnilhal I liiMi-itiiM> 'hISI .
4
start town lii,I Iii t'i\\n amcitiek lit) Ir ti MMIM illS ') 5(01' I(5. 4 Isis Its, .ln< IKH-. Ills
us, .
II 1m ,.
U-rI<< Itoll tlCO im "' fur tin' n."I.tII" f lteists'II'makrtbb Ill WIllS ll>Ktb.Urliil, in II I ..MHI' ul.U .
all Ilker.
hil I 'lulll..to lor. I Ii .. .. 'Cl III ( I4Is Ct I'.
i>lll.of Tax Collector 1.1'lhl county I of K:. 0"101 mine I mil I c.'iiHirnci' rill- I 101,1. 'purpithe' k the watih- 11 i lit' ".1. "' llil'sI. ; .
Hit1 I IVmo- tIll> In and sItu left ; t "m_ 1zss.. May >.1)'
"'11111. mihjcct to tliu tuet 111"1 road \ ; ; : ) 8. .en,, .: .: t Jlt n'. M"' \""/Ii' i '. 1 .'i gottl forltar I'llt-' lie, ..\.111.\*.' I",1 I
,'rlil" onnly ( lilt\nlion..MA .v l Mr.S.i \'III'mal will siirelj rIsks tin- It m' t sh ,'111'', but II I t doe* ou ( .'",""It.llu.I.EtOl' "..,. ,.'lIt, ,ni III apre'ialsvnIuntarV stare ,II" m.ir''! I ,!l\Ill: 1'"I'UI"

,
: IIUI.I.I.I.. I the n ill I to If.nl It's Sit) till I \v ; that It 1(511115 ,. ", iiti n'UltlsO'rl
Ill 1".1. 111.1 rn .
I'or Tax <' "lIh'rl'riMI I 1"11. sInce Ihs .......1 b,", h."I 11.) I.e sos..t (stir .Iar5e
.I..lnr. moi-efon- not
the ability lo do MI, and cert,1 ilnli I U par run 1..1.. yltr r.l.nln, arv'r tsntI.5.
0 ttuuil'r.igitt'il .vit h I.rlll"lu'i.: tcbmakrr Instill I f 'r 'hI CisI ,. llorIrIII1loWas
I.n .
The .
''for the olllcu of Tax ( .1"\,1' .r :. tlttIlitIY 1\'ll"llil'I".Ir' l tbm Iu.il. .". 1'"li1' .. It, about .slr'Il.d'tIlll' IStt,5 hi. I Y a.I'a_ ..-
.Iw .
Culls 10 her IC I' t 'I 1t1ttll.Thn'e
I Morris
but.J9'.ln 1"1"11"1 of tin' -- Irjlllll U"'II'II.r l' I ceM' I "ifa It': Dannheisser
'llbIICIIIIY. ins'ks Ii Ott tIVllcMliIlJ,
Ik'ltInsrUu C"UllY ,'usibitil.on., (1 HlilI') II,i:tlm.in', ti'7 SItu ull I'jl.ir.n'. painon.) All It-It the a 1.0011 ago ; AII\wt.1." K. : ,

W. li. lIEN %1t4. 111'1. will. tor the nc\t 1 l lif.>' >iar. )1M' head ni!: pn w I' and tni I Iat lal"IIon"I.aye.an .'.,a.1. A'lanliUuVufk ,. 'irtc C.x, :

!.'.!. 'I in At.*..,. '1IIrh'rl fil ,I'tu' r hiiui.it I ;>, |lIlt I nu I s. ..l\t\ .. el I I. I-.I' i 1"III', cleaned w.1 but that.! ). ,,:Uruguafiiiul ,. .

Tho friemUof C' K.: llolilm i nnmmmv hinn \1'li.h'I.ant._ l"IIII'r.. .$11-till-' -,-k's- 1"III'II, ei [ B
famliil.iUi forTaAn cir, milij.i'l I"
I \%('II ,1'II.II..lllhl j 1dth it now .
hut ICIII.1 llio kn.'inuUiu cmiiily I Kino' l'IUI'\I.\:1: (Olal: \. |'|'. M-o't th"III' Pom tbe watchmaker ( I'idIIl i < HOlSB,

XOllall1 CtJll\cltttlul. Tb,' "M. L. U.H-IID" mid "Noble." It.IM' IboDan
'rlto know
the -, i.lK\ \l
"(
AttHONMtr.The "pnmoiinc.'d II 1.1 lit Ml. IH MJlTII I'ALAKOX fcTKKKT: ,
11'I Hall (flub plAy game of lui. I lying
wi I .h.1111 | f '
\ noii-eiliu: : :ltiI u .
umk>rlRuml\ U I "-''IIlila, for tin Ihv park, next Sunday.Ihelxn Ye* Iha watchmaker Naval l H Grounds Pencacola Florida.
their lot .
odluenfTux AmicHHorur : lonnl) Sill cleuinee ( I 1. .
lui*turned spita --- hFIL.: : t: I5Uc.K; : r M i i >tUliiskeys
--
of Hit I wire piHtuI' ,
tile 11
uliji'ct to 'III"rIUI.l'uuIY I imppnu I.lr IIrcblll dijfuity an I vlf-po< 101 1
IOtl1 .
,and h found that U I. little over Nan Hi! X.n. ." .i, ,
t t.I
'lowerNi'.t Knd: nil night '.1'1 i I
\ s\ Ill t'litiIti that mlcht I Wines Hcor*
l'. M. Plhli'IltCtt. month* Blue the watch wag clrao.t. I I'll' .Ilil !I".", 111 I I Ilil | V !,1| UlaIIl's_ (Un., tm'llal.,
him .I .1"1
.- il-lit.| Hlb) III'I lit they 1"lt' I lit, good moral .au.l hear the man lie '
uf.I- \.\\ I.OIMJI.i.: i i I'. .'. .\. 'i
Con nl Tra."'''I'. hi"II..I hush). b-en ndistin< 'b. ; ha \ :1. WatlI' all Ciiai-s in
jr ) 11\IY. Wltbllk. no'li .... )11lI'al FI'illl.
Ail'l>. "It. "KI rS.! I. l.li" n .1| 5 ,!k: "{
Alartruniimlierorthc fi ukiltil i,f SI' r. W. ).lr A. N. t'iiutkiuts. the 1'1111'1"11) of M. Hilda'. the came lie told by ot. nity every flu'd. .1' rV II I': liaji.t.; ," hi. (. Will the watchmaker tell ---_-- _- --. .1 an.Mhnn. ., u,ni' ., t I le ,
year -
onuuiulI1IJS
A. H. \\ lief l.-r hutc "'"Illu"el.th"ll l busLtiowlt'slgu HK.keeperof t'ampiKliiuieoA ( ..1 11,1) 1'01.1 With this ,1 iiut -- 11.1 .,11
.
or '.11.1. and I Ilhlut "'"" Mill, I I. in the Itt't'l 11111 \lIlt thi* 1 ; lia* I No ; the wilcbmaker will wy 11l.I )
)1.,1.11 'I''i)4t.I11)
nee tlon .ir concert linn, to place hl<. .iy. I'aullulII .ro man, ha buss a .b.tntmernory' BONIFAY & BLOUNT = : =
Ion anil I .
.run tho ue\t 'Hcinotruilu t'siultlly ill JIllIllr bl.bllullt this jioint MonUa who: louis Mi ; ,', know what I I. the matter ,
IUII AIK: ;
t'oii> ft 1'111111.tl for Hie oltlrc oltrvaurer .> lilt-UoLilo work 1. .u tr.. ; the watchmaker know :-
nul.Jcft II iourkc, to the acli.niuf i'rateliil : he n'. ii Mi-ltia) !'!'. (Vrars (I-lit. s.t.oo iVr (: ",
Mr. ( 1111" donioo. and family, of Jilt)' a*drunk last night, and "hl. ..1 :I.
that uonu-uUou. 'oint, came to Hip > iiy by the : .he hakt'Jucat.tl. piI hi* bltl.hol In the watch I.V.. llaiprr, I "I.UO"
1:11' II. ..
t'ouni) 1'J'.ur.'r.'fhl 1110 li'its'oI sh Atlantic r.nl- I i h gratit) ln t four time around, and bought hIs Druggists and Prescripticnists llitsi'sIioi \\ IliakI')'. \.OO"
OUT
,
uld. I n'IIIIOUI'.t'* that ho Mill. Irall \ ul Mktiofl l of wound but the watch &oo 1111 l .'lll Ml-ky .'WI'II MllUkf)'. .OU" .
l or to IM> oltlotif ruml ) jf.turda ), and took ro. 1.1 at the .1. I" :
.I .I.U"ah' 11111"Uol who.I will I* toil | | | The cannot b wound up .lth SI L'( AX J U
I touuly .. l I.y Ibl llthtluwrAtki&rty )'reblltl. >\ill the .athmaLe"' the man ( toe( ) 'nl{ THADK; A SPI\IJIL):(
ol luMiamlila county. hltuta new' era of viu So ii.ill ..
\ .
.1. $. loN Alit'. John (O'JVmol Kljfged I I!..1'11.1'1'|' tLawhMi for It. 0 man wa drunk t Ko the atch- I :0. 1'.lalu .,1. -
this i capt ure a.u I cry I good watchmaker,apt a wut man.
morning. ,
For ..011) } ,,'a u''r. hll II. 'Ibe writer U |'"" tell th* man he should get
fcpecimeii of it ', but !) Do trtt.
The many Cri"nd..r the pfiilleman take .iryc Ui) h.r.l fur w> grand in>. | tt>e wan 'ill.I diuitf n>ui la .. a ."I'UI: t. ,.
t.method of 11)lul to lbs 1"L''llhll) iijuaU one caugbt by J.t tl".tIIII'' two and ) ,. a ley. especIally If the key la 01& of I.Ouu
will work 1",1"11'1 nf )lr. ugo"itli a book antI line. Jell" pi u .b' II. HENRY C. CUSHMAN
111 al.-" > who : l.y I a 0 lUUu t be lot or mulai J, 1'EAhJiLn IXl'II'liS.
Tn-a.iirer. l..tl"ttr. ,
John W. Krater iii touuty beam at 1 .
:1".ul. I tro ble and cauaed
t'ouury Trsausur.'r.Tha II.t lu pat. cut al"ul'O.: I !) CD"ul Mr.DU: IM: t :
antI Madame' (ieor AAmcwortb ruuubig down It would U'Iter, ItII.\I.:,
('UI'1111' .c *- Ililja' ; b "
Jordin "I'l.u-iii; t. : :-
many frlcmU of 1C. J. au- convenient and safer, ban TttLhii' .\iU uhi InUSU.IDRUGGIST.
of Warringtou, came tup > >e 11'1 1 .
burn a* ttcnuillUatc for Ih "llnenl t h "ta! toisti .
111Ule -WIdl .
i'uuulr ul"jwl to the their( 1 ) ) koii Chtor ., I fattnt Sli >. .. Slid Ih: ..
Ttuunr. 1'llllr I'rll'01,1 we & "IN walch, Uu> precut truubto \r) n; k.pt II i.i.tla".., 1'11"
llw ..llwLIIIOIII)' Ik-moi-ratic i'oiiuntion. nbo has returned for hIs. aiiuimi \ a'iit '1'hero i.1 nbiii'- ( i .Iel &t,ru'. -
.
occur a.rt.1u'
lon the "."lb:' I naer 1 > ul anceof a I <
rn'l \ l.n.'I. I..t 110rl / .-cuI attentionomnium t.t ,,
.1 UK| i.'." ul' I IK I',.u..i*. lruuIt, .\1.&., \h,cb he h I.i h"1 ultendmgorn.uK I ,ti 1.! Tb"I'1 cc h at 31.1)4.V. thll 1' -1.\1; INnm -

'I'b uuder.II. rip '.Ifiilly nulls 'uin-... lime 'a.t. ',,' voiilif :,'lt1WII I au.l they are ""tI.n'l I (---, -,IS-.-.rilll" i-, hl I I.. "I

tbl bi il I" calt''ol. for Ibc tlllee oC( loss imprui.d I |'U) .kal a- well a* lutilcttuull tor )ou. n CHEMICALS

"u.Ut'of IV il auj lor I. 2ndlil'triut }., bi* 11.)ncv, and bo I. okmineiiNf. o i "ri 1 1'A r.A i"< > .v. COME ALONG
(1"1"1',1.i of I K.x-unjl.ia: }, "ullll EL. MEDCINES,
vubject to atliou ol tb' 1>eiiioerativfuuut 1 uf.-uiupaiiie.l. hu 1'01 nl, Can.t-Sle-e-p.J !
01' Toii.rr .\ : : :> (. tUZtU:\ "1:11 : : .
:
loutriit'on.! bllll 1 1 ,I.,) I W 4'r tI*:. T 11.011: : i'i': .
) Jolt II. I'M'.M'K.IHTKIKN'.S --' .-- I !ur 1\1. \0 .\ }: V ....1: t
--. -'Se It alwa) .1.\'; A.ISt| 't.It&l.. ) : .iuittt jhti.i r,"," \ K 4 1t\"I''J- Ilc.: : Chill'! '') s. n, j. '

: AUMfA b. IV : ni I'lyi'l l-otUeral t hau,l. I U the ioub, u isIuiJ > "?'C'II ( ) ( ) : i'ir' THI: I'I i'i': M>D % rorvr IN '1'11: I'l'%'.
TUK BKBT t>ALVK in tins wuiU C'r KuKli: .U UciueU r It ,
l'ull. ,ul> _aft> UH.KUcIuuet m.4kthat uill r' ( & \-,i'u 4'I.sM Kk. 11 EI.ln YlIYXI MtXKIIALWATKIW: : : : ALWAYS OX >
hortii, t'Kvr : Titter. knov a (or all or MI: oi.i : : jI.\\.I'
Brl.u. !lit 1:1'uw. noie nil lufautile di*;>IILrl$ II contain* lon lila .VII llic rupiiiur > formal*.
I oii>Sci lli-iiirtlic
all ( |
llaiid ( l'oriiu and' iHtoitive i
'ulr II'' .
,
< 'h.'I.ili cl.iUI
Cb.pp' "II' Oj.iuiAor MurfAtHr, ',
.ti'. 'e'
trUI.1.u*, itud iM.ilivvly cure l'ilt'uu. ,HitiiHil HIM. I. joi. Illn'' I' 5 \ .I"tb'. t">UI .lttitu "..I'a..llu -41 lilt 1.I Scml'JXS 1'UEFUI.LML4)L'NLEI': : r.( )Tll II'NAXD
"U
It U toIl .
or no pa> rl.uin. JUIIIIIt' itt. JobuUii4vl, lirufiguU.iu : ; XUiT.t"TIIU.
-* perfvctiatufiM-Uou or mou.-y truo.I,, -- t.bippy get >.ur i .. OW* hOStOJ'O: PHENIX SALOON. IU'II.IUXi,, t'llllSEtt G"\.tR"r"T. fII "" "j 15151' I "

'rl'U ctnu |Ior box. .. kaU by Cn.itV ( tu 1..t.'rtn' "u..1 .I l.l'Ullt I I 1,1, ..11..1 wall. ,' | jIt.tf I'I: t'DL'i. I'iAltlIfl.
.. ,.If II.II.lI
u& l>rug htore. l'u: Trw 1\.ltlll.U. Ilb UluI3 1'S-I)


.
)

'

4.J' ..... S .
"

--, ._ _--
-- -""
- ---- -