<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00387
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: June 4, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00387
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
\,' I:!

.

---- ----
-
<
I .NOT TAKING 1IIK' \ -L I (
,D/r'\ :/.1..i1hf.ll, h'r.llc'c'nl.rltllll'lIl1 11(lie.COMMERCLA''If'iltInrril, Milm" rll'C ixmil.nl' fnr. It} an!: PENSA.COL J 'I 1\ I, () ..L//-I DAILY!\ COI I I M, II j 111'1( ] i 1 DAILY! ADVERTISE' .MAI C'OMMERCIAIII i.iUK'. At._!4 I'\\S. I i r;i '.- m
_.
-- -
-. ---
.:. -

iid .F

VOL. 7. 1 I'KXSArOLA.: ) I : FLOHlItIOXI 1 ) 1 1 1 ) L > AX'\ JUNK -I.1 I ISSN. 't\; o.) S8., *4


__, __ __ .__n._ __ _._____ __ ___ _ _ _ _ _ _--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---_ ;j Lj: i
I:
I

:P10neer: ] stttb11s1imoiit: -UU'I'U 'l' II EParamount :- Babies that: ,..t,. fr-t /ri. t 1"\ I.h. .1'''.. I i' ( :.I'M: 1.11 \ I.MII.UIHN.I -. i !.t.um' :Nl u .. '..'; I -

-- .0-- ___ r ti.,1,1,1,, with W 'uiit, ) nil-. i .\I i Staikiillnil- '.inip, hatplipcni ':
| lit" ( III I t'minimi "I' \I| |>.HI nllt Ini- :% 4 :,i iI
Ti, tlilni, ); I'.lill, (if.. Mnmtli'li: I >ii, iil':i-. i .nil C :11
J Parlors ,lii..., lug. i i | iitt't,) in in.ii: 1-111'.1't (l.iii- ntniill.. :
lip nlli'ttil l Mt UUCP I.v 11..111111.,1", i I Itllij: '
HENRY HORSLER & CO. ,| .*, ,'tti.-I-. It coiiltnis\ in* Kn.inn. or Mmiliiii" 1, ':. \\' X .IIIV.IliN. .Illlll- I .--I'llllnW. ilUjUtlll : .\ I.in ,ilin-i,! lias,:" I'1"11, ,, I h-.ispil, ,I al: I Coiitt.tt.tlnl ,. : ""1', ":: 'J I

I'HICnn'.p. I \ ,. IHIIOP. I It ...11". I'rlii'l '..*> ""'111.. "ill I Iti I I :"l ,i'i-hui-ls lillll'lili, : : \ I :| i''PII| -- ,
I| )' John. Mil pirl: I Prujulst i! I ii'iii, i i'il * -I'KAI.Uis: ; I '
-- < do; to I'flu---'-rst-ii'n- -*.'-litIt-t) lm-.. I.. ""lIh'I"'ur "' |.| ..', ." ".i- S'linlls, IvI't'lMTill\ Hals, :a..'.. ninni\ "runs avniitnl Chll.IO\!| '. :$... : \

SHIP CHANDLERY SHIP STORES T'I"' ".. ill'linn. i I' .lliiki'llii't, s |11I".llllIllIi.,1.Th NIMH' l I">.'js Ullul n *uk I 'till n tVttr -.t.l: { l \
< 1hn..uln. p. --- ---.-- Pll'llilm. ilMT.. l-t;
!* I iPinptiniry" ""-'.1..1..1\.1: i r\t>nin 1 1 I'I..llIlIlIr.lm'C'h"'II"' I ,, \' i.f i IM.: II) it"I ii-i,lin.t, j : !
--. -- \ in tin,* i ml nu'issiiipnt' .,,1' III'1 IIPnt !, Tltp .! nin> \lent r.rtlip'! I'loidla :"SIM ::1 J..h: : I
-------- 'LIJ.1.1:01'1: :\1 nit u.uIII lift* U't'ii ( III ill kltil" Tin, on. r'lllltl.I'1i, ,. yrnrs. ,
AGENTS FOR :. itin tti.( tt lili-li tinio, nti f I\Milniml, I'.IHimiH.mul !ldU.1I. in 11.1101. tin' allilnjt, m.ty nnl'illlj t'tpnip' ( ''mn I tt ill lipgin :at'! Ml.ilia-M'O:: : ;,. Av' J

IIKMT: .AM) ir: >alA[ 15OLT: \KOPK:( :, AGENTS FOR '\'" II t PI'. ilnllai, li.itp 1 Is m I iriiiftlt', |"'i\il ,in 'I I 1,1', lll'l' 'illllllll I lO Illl' IIInio I milTu.'vl.'it( I : .1 II II\! I I'.1: ; -

t r MUCH 1 : :STATI: COASTAM l'lf'TOAII) II KM; DIVK) TArX'IOX/ ) YP.LUW :' '.\ I"..II li'- Iinlli-r.i for I lo.sos. 1'alionlzi'I ,,,I I Mm., <|>lip'i-| i-li':injr. | 'lI( In, < Jnei! >n nf III' .-II.: .Inhn's h.H: t"t".i' ;.1 1 II

ialvani/pil( ;: : ant, IJnisi: I llauttt : AM t I. M OlM'lllll.Cakes. --- niM.lt.Ills C On I I Ilin h..I, I llu> |1'1''iCl| ; I'.' nl Hi H'liii-,, In Irllllo\\c'k: In IIP run :as :'tnpx ,' I i I .

('a-(' 'I'. .1.11'.11.1"I I ''II.ll'I'c'rd.11't. I i'nislnnlimit" \ tor I II Lf' ttnnnicr. ;
(il.tiDKriC;( )l ) : /( SUUVKY: ; ANTIIOliS: ( ) : AM I ) CHAINS I I :11'1'I I (COPl'KK( : C( "I'\XY.I : <' i4zI1lI &'4 udll.i UlMTltl-tl ,:.,")11 It..Us ..r| \\all I II' '' \ I !' ,;,, : I :
I I'M.\\ i. I'HI'I j m u n, 'I\ lie tittiIg.: :1; 1I1\lllur! tiny Tall 'ihipo'': .. 10i.

AM.PYDIIOCKAIMIK'I' N'.tils, Spil.o :Slupl ami,; i Hoop( Iron i Lrnil X. li.-OKI; jjj taken: in I KMi : i iMes( ., nnd Sandwiclies "*111"1' at ,M. O'I) llui: ,\.\ jjtstii: >iks i is | ,ii'liinjr, I'tirttai'il h tho.( l tt,4: .
i.
.1 )1'ipp .1 I ,
> tsi
U'l'1.: IPt( /jnc
(
'
,
I "hanjriMt: hC'1I'e' ol'iiini; Xevfur < .1. ,I.HII'.lMII.Ns-! : ; \\ .\sin NU .in N M .\t t i mm s, t le'II"III.f I lie ii"-"-i.'.'mal-y I'tiihlings. I
IFKIC'K : :
I ) I I i
I ) : ( i: I Utoiks ::11 M\sr I I ii'
: \n:! lloors, OAI) fl'; ] .\ :MT-CIALTY.: l
)P.otlonn.: (CM I It! \Ht:
Miip i.'u KM ,
.\ uiPPllnsfoi$ tin!, I Ik'ino'Talii-) : ,
I IIAKTS\: A.VIirnUJCATlONKOKinCN/ P : PAINTS: OILS, VAISXIS-IIIX: ):: TA15:, I 01.1\ nl.t.oW'I: ( ) : \ ,i Chas. VanMatra, Many 'solrov\full".II.).".' //0.1( I |Idlll..n ln-1|| |lila|', Ih'I'"II'I..r |hf' |
1'ITCII: 11! -:>: IN. Tl-KI'KX'WNK: : : P.OfUIIT:( ) ) nn \ .lllllP, I.. IJl'Yloikih" ,
I IJ ILVAX1XP.M I tslllNl.lnN.' -Al : 'if
) : ( ; CIIAUTS, MAXAiKlt.( : : l 11 J'"I|n'isi| II.: Afki'f's, I II,\ .1"1"1| | | I l Inloh'l.| I i altpil. 'tiL 11'1 nt !I'linnson in-inmiutf. .! tij" j
( Aiiiiunnitioii II \l1II1'ur., l 11 l I .., nml, ., 1\11'\ lutalll: at ilntliinr: H.Ij S IIitItinit :* Ii I
tuns, I Ml.i'liMti| | : lli'l'tfi'sliiin" { nlilii 'I 1 1l-i-e I ia I ml' nliniit, tttutriUs! uKlItit !
(; \ :/ WIJtK): : 1:01'1'1111' : :, \0. :io: xouili I I'll In lov MHMI.nl I ) : I tr" t ,
1'OATCOMPASSES) I .... I ln It. 'ltantp hi tint, ;
'. \ tut'
:>; I I 1 AVI |'"llnn .1,1"1| i" ;1.lot"1"'"'" "I! :'iatul is in i '|, mntlliinn
Nickel linn: :ami I'rtppr ('al I Iiitgt' Slipols I.DMV.s:' :: ) I -tII'nuIIer milts I limn. uI III': .IIIIII: \\lmtt.n' J ;: I ':
I ... __ ;M; ii'lils. b.t Jnlnt ! i
1/-.nXi'l'OX.: /: (; WI\l'IIEo-TI'I: : : /DIAPIIIIACJM/ : (; Pl'MPS. -- -- -- ._-- . - : l.ii ui tvilhtiiil .iiij 11,111,11.! hit I li-jht i : 'j
r.ir.s: Inilli'iin. .
i : > 11I'n> i : : tt as i Iiit'mL" i'li' I'
AND) cor/i: ) -s uirLi: ::; Jl"IIIIEIs:1.150' : : Election District nun..litlir'i. II
TAKKKAIL/ I.OOS; | 'III"1 I K'St 1111.1.: I, Bill rii> ..'fi.lll: "I'tt'i- ( A I.lilt' In 1'(111' III i>n, I situ I i.il I I I llniki: : .'r.Mis .tI : '
\: : II. W. .IUII :\ :-;' IM-PAIIS: i:\ i: AXD STKP.KKRS: : : IlitU'i nl Nrttnik W1111t
Ii,' \ I in I.i"s'E of I llli I I '""liliri'sDiaiiiniul ; $ ;\ .
i\ puiiio.ini"' w v : : i i :Mn: rii'illl's! litllifl') It-ll Iii,,' lulI-l', ( { ',' "
1:0TATl..m: ) ( ) A.bo"tosrarking! : Mill lioaril.Movc:, Lining, NATMAX KICHAKDsOXs'lr.KUKi : : ( ) I ;: >-n'i't I 1" I l', i rt. |I'.h'0:11:11"11I11",1.. / : ; << It ".nl, on. MINI-SHU.intuit: ,,, !' ( niiiiiii.Hntti.is." ta! i.,I isss.Th pur- 111",1. \viili, a tt < n'i ii.,il :\\tI.IIIII\I"II't.X',.' I (Cltii'lfV, hint I ",-i i-i. |1'1"-1'4"|' lill {. 110 ,J< (': '. j
(toiler' I I'.ti's:) \proiir't" : ..,1111.1',1! 'I ""t I l'i' w .\; t'ot'nSil" "mini in '.,ill nl 1 In', h..lnll..II.,. ,, J.
( ''nl' Fi'liiny; : : : : I u ( I i tin" I tltlsil i\ '|1..uk..1': |niliinj tip a hat iai'\tmi-y', ,
(.oj)( LINKS, )IIAUOMITKIS) : : : :Ul'II'' fur Pi lls.linll., f..lh..11I1'I.' | | .l.i.' I ,niinlmhiiiicci, ,, ii n.ilu:. "In t it liniiiltstrli'ts |> inii mi Ins |1.1'' ". saiil : -4( : l.
HnIS.:: :: : III'IIIP. I'siiilai-ian.: : itiiu; ainl/ Tucks) DKVOIX:: JIIXKU I I : : PA1XTS, I __ 1lI ;.:I Ii 1 __ ami crcalliitfiicu. nin.. '. I Inlicin I i ial: i is nu' I.t It.I'." I .Itllt'l-*
l'1I1:0XO: ) Parking! 1I.\i X.\ 1.1. & LOfll'.SPud ) / : ) 1 r. I C.: ll.irtill: "I 1 H I l-iiriillnr.MliiM|' 'r Iti"Pri'si'itt',''a."I'rllchi, }I",'. 'I'ami.., .I (li.lillil.IM.jiiliui., I : ,' Cii'liatilsnli: I Il I i j. -lalnl\ I lii, ,il t >ii i. 1Y|>| 11." l.ili'ii'; I ',-"II.lloht l\n- lln pnrpha-p, ol, IIPI- "r 1 : '

MAK1XK: (CLASSICS!: Still Stoves, Oil and Heating nt I >oi'k nml Sitatt h, Ulm: ..k o, Hi.,;.n Ui". C'h.1, i.ii: 's'', i .tlti't, lilt i ',.|h..r..n i'.list' Oil, llll'll'lll, ,, ,lllll.t' Htfllllill'll, ,. Illl' III.. 'irI| pin m 1"11 i ii.z:: NViisliin'; I tiiii. I Iliis, iiniinin, I *.', I'liitilNu, Li-Is lu'lmv\ par till hi-tt, >n -i i rI'
Xn. I U'l I x. I'ltlafnxmrifl. ici'ili'il Iniilm'isli., ami, ,10,. lirtcli\' iiliiilifli.Kli'rllnn ij'
!
a- H
Call TopMiil I (Cleat, I P.noni I .n flvr. ttiiky p :)Jin: si.lll.it. t. I
I'.\ :AI.I.F.I KLI.K.USsiurrixn: : I Ihnllt'II!: srovis.A :: inlil'K.tiiI :: ,t ,,, I iMstnrts, mmiln'is, ,, till, (UMinul) Fi'iIumlili l | Iit- lual, \ tlu lanillt: ilia, ) I' I""

/ 1TIl'J.F.: :;.. fOPPii:( )\ : PA1XTS, ',I ---- .. pli'tcn I ((11 I I '. as tin'' 'tti'ir I ,,sml.lMir, I ulint'Mliti I tin' ( n'npi.il :ti. iii u i ipii"i .... ,, |1'I: ll,.. l >ia/a' ( 'nit in .'". .I..I.I.. '1"/ .j"iI\.
.
COMPLKTK: OIJTMLXT::; : OK TAKU & \.ONOS: I ICAPK I i Ic'.II'IIIIII' ItolTvT'o i IIIKl 1 LoIs Joy I ; nf N'pti Ililii'i >. |1..1. '!,1
.'\XIFFT I : I ..., : Aliililn, linu- .til-Hill"... nnil rstuMlsli' tlii. |1.1..,| lit,in \\1"11111' s.itt' liini 1.1.1.| .I i-ilin1.'HIP: tntt Us nl' :o.lIlhl1.l'\oIt, \ / \\11 ,' .., "
Snapper: Line lool! ntnl :Sinkers: J-'i.h A XX, I "III. IimilU Kli'i'tl'ill: l >i
[LAi) BOOKS AND) SL .TI :', Lines, I Houl.. :ami. ('i'::1!. N"et XK\\ KXiLAXI( I ) I IK.wit.Ini,>; t In -. I iii'iiri-r, thoi"113< I "lor( C"tI ( ). t'li'.ti'ti,: ( t II I ) mul, Hi'ti'tilt.1'iii t 17 i, |1"\% II : ,SI. lilt HH'O'\) i ::\ tui. I ,, ), ,. ,, "- .
milo nu pn'si'iil. liniii", .ti'inl, 'III 20 Ints nil-, Klpplinn; I litstijit)' iiiiniln r ten i lm' 1\\U all ; ',' \ II I II" It
XAI''I'Il'AIL lAS\ :S. AXC1IOU: LKillTS( AXI SIDK) : LKillTS./ (; WOOLSLY'S.Ktf.M )( ) : ; : i I, J.il.n.I n.. nfl I "iiniiiiiii! .". l I'ulnf, imul. InlrrI lit.nnl'ili.. I "t'| III'Hi Hivlii" -n linr' ., 111'11, tti ..r'I.>tt lnlti II'| ,ViliUinli.il, III: ..I'liilm hit I'.u ilniiSi'. MI, :a i'i\ lu'jlug lal.l'lIl.'I I an.lii.nl 'J" : ; .
I: 1 1 IIII. si" t.. \>' ilUilli IIInT. iillmirithi'r/ IH tttiTii I mul ;'i I. :cutiInn'. IMSI; mlirimliy t :
.- -- ---,.-- .- i (.""IIIIi. 1.1'1'1'1"(1)| ( ) "t- In ..."l'tl 'lisnlfinin' .. i ivi,,1., mul, \\i-l' nl. i nnic";: HIM. InIttppu''ll ... <'iiiiii..Sl. hntisp Imili nu (Ih"" 'ttpst I fill" nl( Iik"Vi'illi : I,4 "" 1. <: : .
: : Shipmasters Will Notice to their Interest our Advertisement. 'Innr tn l\ InU. 'Mil' s' )hll''j... nn n'lU.iic% 4">. ami. a 1.'. ami tin1 tntnm' |ijiu>i> "nt : \ I Lulls, .1") no I.- ( 'iltitIL's:) | U \ 1111,1 I'min" anrli '. -i
Null ,iIIM-tti" II, ilisliii. 't In tit ill WIII'.I.11..1., l- ipnly: t-n |' \ i u
? '
11.1111111'11'1' I' t 'aniloiMikll|'| '"< (wiiUr-imiiii-\ | :; 1' :
ini nl.it i.n I.. tl. < tvi.st. 1111.1',. Mill.iiini I l\\ iiitlIum' | |' i'l' tin' I Hi:, |nillii-. dldlll.I".1!i I Ull. ;
Everybody( 4i.geanti;) Small I Cordially Invited to give( UK a Cull I I .\1| \lit;| I" t 1. I'fNMHOIVK: I I'Ii-i:: ,, H Hiili'i niniil'i, I 1 II 1 ) In. all -nulli. llu* liu'al. l |'ii-t'.n| riiininilli'p tr-li'iil.it '. -, I- ". :1 ...
) .. '
il, ..III' (II Mil V I'OMMMU'UL IMll'O. .r 111'.1 Mi'i'tlnn, Imp. ,inn\ 'Ih. nl t I"" lI"hll'| linit ,, I 'I 11111'1/111', / tt II H tt il hunt, h"-p (I'i tutu last'Ihuis.l.n t_ ti'. ..
..---- : hc'l\\ till I anil >*>. It -I ,nl'. Hiiislit I 3 I'. 1.k. 111111 Milnniili'il I i Ms |1'1',1| :iiiiaiiki'ini'iiiol I I J :
linltll, nl 1""II.hi.IIII', | ( In tnii-n :::1 l mill. I. m' ,il.iiici' \ seals in, nli-inniniiili'i. uf tin until Motnl.itami\ lln' nuatin.iikcl :! : ;; ,. ,.:', !
:
: a '
Willie C. wc..l cor llII(' ln'lui, i'ii :81 1IIIIU.II.1,,, : | \.m- I : :.iiul, Knil.i I'iniiiains. c'I'I.11I 1.01'1\ : 1; :
Steamer I '
Cabin Passenger I B c> SSO'SI tin Millnn ,.111\.1' .1110111 I I, 1 1 tIll I'l-lllil, timial: I Mi'iiinn.uii-I'lHiiniiili'i" ; I ', II\ lm li", ,'. ( .I!
shap: "
.
In I. nt \\ iifniil Hill.Kk'l ; (; :
mi Mr.I I Knipii's:' ii'riininii'nil.ilinii, "en- : 1
: .tillll 1'1>1111111111111".1', Nl'Vl'lltl'l ( l 17)) ,IH I' .\ ti'ini'l(' i It'j'lI Itils 1'I'II.Ii.'u\'o, ,, .
nin ;
:
I .
all west nf I ninli)' link I I 'mUltI III.. I tim i.I l Inun.. lIlgith! tin* 'iu-i'" i alliitli'il li> lln1 \I'll1AlkT ---. : ., ': '\
Mills Inn-,, li'lmicn :'I 1 mul, I In the, M.ilr; Imr ri".I ni-ar( I It I .i itv "'ii.'l,, \'ulnsia "'iuillml )' ': .. I. l'
Mankind mull I h. silt jig{ 1 1,IIT" ii l' Nil; il i-k--t llun, ,ills laii'lnl I U'tKinii, I' tttii, '| ti. II I li 1'1I1"II..I"I" : : I ': t'}, .
c1 Blessing E tili'l, In Inat "I'nii' \ Illi-. ..III"III"! :I'T-l! ii'als: at his .Ii.|1'"'"I (I" : :: :; l..tI".I..I.I X .tt ,>f, .
A I Inn'riM'V "1'11I11...' iniiiiilrHnf; I Iii",' It ,Mini K.V.. I I.:. I l.! t'II.'J.A. '!!
nl., Ciinnlj' I 'niiniil-H I niii-rs. .Mat' .')I. INS''. tin ttoikiii}; ii'l'inl"is.' I In aililiilnn ;.. -5,
Ii:. HI: I 1.11:1.1.1: It) 1111"'." M'als, (II In* iHiiiinilli'i'' li.is M I'I I 'I 1111', I till I'I'C'' II I illl'' hlisiliesN' lI.. IitiiiilIiiig. ;: f i.o;" teV

VVILL N"OT CUR.E I r 'mul) ( U'lk. I kvaniiilii* inmii' ) I I-lit. al'.111 I 122 I :! lililniii.il, : M'.its I'nr, tin'pit's. \, alioiit. Miiiinni. I Ono) pnllpin it : 'IV': 1

thai : hilt (In, ,',imniilatril. (1'f'plOlll'II.1, c'lIi"I'| an lm'onio ol f:2IIMIII! ,( ) .: :f r ,
11I:1) :ti m' I
I:ill.- III. |pi I $II.: II Will lin| I'lltf' ,\.1"|"|"",, ; III t""titttlll nil "Illi Illlt | %IllmnlUll, )' rillllI Notice of 11"1 { ',
I 1':111111': ; ttn t 1"1'I : Lilt Incorporation.I ttuikiiijr, i l'I'I"'I'II'I"|' i tables nnil, lii k els lloin' tut" nl his I i-ti ins.MX 1'l; li I .

I: l for t till.... an t In lm' iti'ii In ,iliili'irnitnr I : II."II-alll. I I""','I.//' has lu'l'll : i
|
Ilu'oO'oOu.-! :! ; : < IU..iu l ., >; t \Inuldlul; 'ST K:, Ilii. mini.' NIgII&.II. I,ati, this 7>li tint j g i.pi'p" : 'i4' J ,j jl
: nf ?.Mari'li, !l'l, IIH-UI, 'Mli'ilniiiiu: 1 IM Btn.li I .I'Ic', :atlol" ilmti ilnitimi, union*.'' 11'1.11!! 1'1.,11"1', I'loiiil.i! at v.ii-Ii. nf II,,' PXhihil'niH 11 ,
tin'r tiii'l'T' mul, liy, > it In*' "t t-iillmi,, I It .
i AVI ( IJUI; : 'lm.I.IIT. I'lS' nl tin' hut a I nl I .1"1'1,111.. n| I lln! ihjilt''it-i.i. Nhiithim'IN|>: |'' IIrIIH.it'I'I ,' i- I al (t'1 1\\ItIgul, ( 'mi inn ill I ami.Miiiiio.ipolis I ') '' ., .1" .

I1. t"IM, t f ill |l H '.. |'| Il'. : ;il t I- I tj.,''I 'iKtklnttll' II'IUM: |lIrii.r, : It pli.llltsl'H, $till',. ,,) .It'1II, |iro\i'il Irlilll.iiy,. ("III, 1 71. mul" thru. ." n,1"1|. |ipt-li\ii t I Mali's. .. ..,. --41:[ ; ; j t' .
... '''''III I llliTl'ln IH'iliT, I Ih,' ''ilijuiui| a'. lUll',: ,'''' nl .. .
llii.i.ii.f.hU tliuliIflilii 1; liart .k --
: : 1'111111 I all l"t rrmlm| Inv :nisi.', 1111.110! MM hit |I. rminIn ,
Hi- : tin* ri'liMli'"ll. : >0 hnlt I \1.1 lni,. > Itnilwilj, < nin IIMIIV 'I IIP (Chal'l.I'", SHI hI.C 11110 mhl.'i-L. .: :f
r.i" .
si i-iissiiii.i ; ''II1.111.: .11clI.l I I.. lIiI mimI,it. I '
-- -- -I Hi" prllirlnll' ., | |I1tumii! hll.III.'NO' r.r| HililiMiin.puny ,. .
,
inn-lm. : .
,,, .
it hum l.ii' I.Mint, 'ilin :ami. nnoI'll.in .,. :1 : ,
rI'I IEJ.4A1)4 .h"III"'lIIlh.' lut3' iiI I h"''" :". In I Ilir din' \".", .111111', \I.--.A .11'Iall-h: I'lnntNi'tt ;
.
1\\"I'"n..hol.III.ity: I I0a.in.,3n.' : \ m. f fur Wnrrlnift/ ,,m. e\i',. -pt <:aliinla>'. wliui \\ lllli *tati or IIUnniH \t Hit dram: III' i'H 1 in Mnliili' .. SI. An n-tino IntAki'pait! ': in Ilu"I, .'
: C Oili'aiis) : '
I ..iti, nl ii p. III. I m'' I '.ii.l|,' ill I'l'ii-, "ii iila: hl.it, il ri'.nlv, I in .,.ittis) it- i /III' ''H') IIH I .Alali.iniu' ,. limit III lliiTlly" .nf I 1.11.11..1..i. : c.iys ; I."pill .k nil, tlti* l 1211u:! iul..' ..111'11'' ;;: ( II /
,
I.- I\e \\'0111 t il1 I(01l II n. in.. 1 p.m. Huriil.i' mul llii* | nrH| >Mlm Mhlih, I.i ilcnniiany I At[ 1t'alll..ll', ) i'slriii.. | )', .Irlli'l'sdii' ., i
Nitnl.itH-l.mteriMiH.voli, .' : I : in III.. :2! p. iii. and (dp\ III. ; \\ an, liiirlnn 1 1111111 I \p. in.in A FEBRIFUGE. ,, |' I N rnrnnil II IH, tn m I'linxtiui. ,I. nu il 'riiianil I H.it) i" irl"lialf.l, ( : lilt NOili l.irllnl.it.'I'lu 'I II IIP. slnui. | .Mart.1./ |p\tU\ aniti'il :.J ;11" !:I :
1I1II1"IIIIIIIII'alh .
ill I t Inin'li at U aitliii-'lnn t nml lit \\ tilt ti"-' tutu l.n-M- ; "
( tin'ni'iriiliitf tinHriiimr| \\
ami \enliiK I
Irii*I
.I
: : Itt M I tr. inililii. I IIKP anil,,, nl.. al 'I 1 il II-till", Mmnl.lt, : Mllll H lUIKonl* f ,!; j i.
roil llarian- I'linvi-yiinic I mails ,
'
Nay unl. \\'utl'lll,I"II. |Iii t.1'ItIIlIIII'I\'I'l'I' fc'III'
wi't I 1 "iitaki1 .lite rniinil% LlIt"u'lIilllo\ ).' lit tint > 'I 1 1'111'111'.1. I 1.1 I'iili'iiil" ctflj n ,, ,r .t 'lii( I II I ,ill'I I IIH Tirinrn, l I. :; : .t rt '
,
,, : KII ifii '.it i. tan y a HIIIIH I unil |Ii iinH.ri.v|" ; Hilil rinlniu -li.ill I Inhu. MIMI "
lull r n' ( .
i'is, mul, ...rl I h-I.&'IIM. letiiriiniK: iliu-it tn rnliifos : """" \p.m. pinp.iippli"' limn \\ :ml.inil.This : !: \ j
uralnlaliiiiH hilt
.II'III\lolO 1-1 liniii I'lii'inl-i
) OKTO l-Htmiilil: .1"11,1", ,, II'
< 'Ht Nilnnla, I'ti'itlnsrH I I I IhoI."amirtilllruc' t I I I'ularoha..r," f"\\iirilii.-tmi nl U idil III i L'luinl i. ai ilkliull tutu : .'
.. ) rninini'tii" 4' at or ,ni'iii1" t tin'n I li ii lii. Ii.: : Milist.iniial ii'ini-inbrani'pH tt a-lln I > lii i.t .11 tI vitl/ nl'thc I Hif: ': (
" .1" k. rVM'mW.lorinHHoii, I."I" iimiit*. Knr Infnrma'l'it, 1111 I 11 Ir uloml, or t to 1O" O'S ul.I"n: (. .\\IU'U.: t). linu, or Hit "Mali'iif. H"iiil.i.hli, II .ilniili'xHjlil man: ) 11'1'1'1'III.jU ton. '\ ;;!t Jq
.
U t-r : .
us :
;
Mute frnni till' *-I.I'C'i: nf. .\ Iiliiiuiiui., 111,1rlllllh'tIC.f' ,, : I ll'H'itl. ||. I'\ 11 i.f>
I Ih.ir.:. \: I 0:. III: \ 1:11: IiflI.t\.I I lliiiiilii-iN, nl' 'l"ti'r-str.i'ki'ii; |'n'i'|,ili> nuc tin1 |>n m'iMili"ii. or tin, Ir litm. mul.. llti'lr ml..(.. }
I9IIl.,, \:1.I"r.\ : IIi\' nt i-i.jntimiiti t t. ii, niiii tn r.nssiiin.: .i':s-i\<. 'I'llIA :>\\I\I\II: >. lI"I..llId'11111 11I1I1I1'1"1"l'ly.;!' mi ruiili' il.iv.in.nmii'nla in II".ti r It.I,In'., "II'. 11 it !Is ,is in i lii'lli'i-lii-altli, luau in-. Thn I 'piii'kiii, ; il'li-hint'iiU l nt i t. 1'\1} \

'\Ilii' li'liL'lli nf uhl railuar: ill I In.. iiln.nl has: In...rn,, lor ."111""" I llui" |IIu| > h It jfrr.il. Tiimp'i; \ .c'IIIIIII\I: )' nlmnl :jm!r ) htti"i,t'hi :..3 I"r ;

1\I.1ns"tcrs: of "Vossols thirl)' (vii) militia iniiri'nr, I-'... I In' """iiiial| | I Ir inU'i"-l"l in i'in lent" I'U-nls, 1utih ill. ..fln'.IIlIlIlh'l pvi'i-y \\pplv, 'nnl. ttiihslaiiilin t I.
sliNk,. lil'HIllil ri'llll'lllir' to I II.' f"I1." ..HI', t., |I..M- | r r
Sllnl'l.n, l NOT IKAXK: : IMHtr: UIIIIOIT .\ M I'PIA' III"| 'I'II! |I' Ml:Pit' INK..: ilhlili'il lulu ft.iitmi.lian-.nr' *tiNi. ''i..u.li. cut nut SIM, i hi, uml IK |1':1I'I: I'IIJ.II'lr >r Ihu ""-011"" "" wn"I, l isHai.l toIH l' J ,
SPECIAL NOTICE It 10 tIi., ln'Kt (,iri'ti III h" nf ni'lift'' i i Ivlin.Ml i, t.. tip. M I, ,llli'.ll Unilil II" III "lillliIllllnl., ) at '!
ri'llNiicnl.i I.l. .I I ar-It il I..
,
all ttnii'K' ., n,nl, I' .rru-rt t. nil| ..li.. hut' u |I'itihiiuii.in I .; "iI". >t.., that Jour .Moiluiixliuxl, v""' ::1"1 lgit'-ut" ll H:: W. Al i I.Js.s.f4 KltltiN: KMJ.: ri'l'ii"il" in (HIP! iummtu'tiiiuu' ,".i' .lln, *s|t. ."UII'I 1111'1'. i 1 4 ,

Mills: a ...I| .III'II'| | 1) ol t( IH\'I.:. .lull, V! :Nl'Nl,I.. I. .i.MCt -.. rim il Vt'iilinii.ItnlllnilKI'l'M? I \' ''I k on, 'lIeu IK' u Jlillli: Tullaliii.I ; : aIs ;'iI-l i iI !

:ItoKJ-io't-i, ., "lle.iu, i' tu 'i"> I ztiaIi l lAmi isd.ii.i. l 11. \V.MIIIIK. Itlhfll.I :III KtlAX: --I I I I'olll t.- I pto' .:;ii'i.siiir|: vlintli.I The luutnl.i ,.jJ, ._

!"IUM! lii C.: HllKNI::' u', tionsiaiu: aliuiist. riiinplrli'il/ uml Into: 4 f. j, "
SELLING OUT ,,, .\. ,a \\1,1'.1111 I til,. it! .nl.ilnl.,, Iitt, -rt.t'',l 1'(11111"1111111, | li is iis..i',rt&l. Ihlll: I tin ni.tiH'llIII" n. It. Iirr, I I'tliH .lulus, 1.-( ;Jrnrl.il |Itlulul.tul4-i! :: |1' "I'M II, haul in Ilir. niii .t iiulisUllli.iliii.iiini'i. 4'-, .
I ri'.il.: ti niliiii', lln H.'H 1 .Mi I lit iiti ; I t..S. mi tltiit,: tlu-wi'li" $i I nf Its CIIIM| | ''It..11 |I. 'rlnlifilttilli IlKMIt IIAHIS, tt ill, lo-ilii', In 'Iliu ( 'li.iiiilicrnl' | li'Hl- I t :: '
l II,i. I IU,..M". 'I 1':011, : siii-li I tIi: \.' Iii b11)- M.II.I'oIII"I I t t\, | : '. :-... '
'I'1I4h Mc.Nll.lt.ill \ : lien, 11I"\C""I.t: lr\ i-inli nClli"$ (Ci'ii-ll- : _
THI-: TE3E'Y: : LXE. '. iitt-iiii,: : inn Ti-li jjiatni; '111.in 'lullahuv-cr >.i )' : i
: -- --- I liii I mul I ln'il I-Mil ii | iiml I Ilii'Clitiiu-I : If j f'1 !
Dial .linlyu: lirooinii'x: tk'ii-iun III IliiiVoluilil I I 3 r
'I'll.,' I iitti'til" I | II'| H.isso. I,.It tinrnriiiul.l' nf hU f,'lrItii., '' In Iilu. ttll", ami, litl i' i.i.'11"|">1; I The UYERflUUIT is lirr mul will ,ili'inmitl: iuuguiu.-y; iijuuiMt I .: ...
Entire Stocko1' l11F4tiii. il IN" In rn.nin hula llu', tall: )' .liIM.l.n'" ill .-..::1. ; II 'lurlliiT. |.riNil *liiuod March nj U pt., ''' tiIiuIiomi. iiiiinly: ( c-unit t I.in /,'; '. ; "
ttfiit.inU'il: It iui-hi' In- r"rlll..I.lllIlh", ,, tiut t 1. aiiir.tiur.il -.Imtt ttlnli., :ii"" I. I lI..t. l. imn .*oh f llIr. K U nil ....C,. Os lu'umt"' ,,1'110:1..11,1'I : 'll.,IS lit'fii' kltsUiimlin r. '" '"
villa Hi.il l I' ISi ulnw iiiiilliin.,. .. O eloped of uiaful In fur. t"t: ,
(I'Hi HH r. ii..ia tt in.:in and >t id tuition for all who pur. I 'CI'c ; III :. ll.e. >' iipieiiii', ( 'on11. } \ '.J-. \ ,

I'.1'1,1 (' chase the*lusunei of hi.Vo or ihoDtoeultle I Illlllsf"AIIISIIH..N 'I litt, Pienlit, Iciianthiirchat .\ |ii |1ikti ; :/t -

HADM";. .\ NI' Ullll\ 'rilE Itl.OOMINd, \ UKIt-I.MK( { ( : .MASOK'IIIK: : !. all oma the cloth you and .furnish net you with \\ .1'.IIIIHI.I.-Mr. Mill I \t ill ''iluiuilly. In Mipplicil, tvilli lit1 in-hex .1'\t': 1 p put

BOOTS AND SHOES t In' ttliii-h. tli'Hh, 1 is 1 li -Ii|i ; II... ulinl" lunu in >11.1"11I, 1I1,1'It'I', | N n <'|IIIIIJ.'P' 1111'01". | lug.'1 all.1 I It..rIlJl.IIm.col' | necessary. to ride. walk dance unnooeimarjrappliance IIloov.eili. III IVl'll, lli.ll. ( lull! I lllll'M 1 III- Mltpl..Illll-ll. its ott I 11.1111,1, I alli'i- ilio liiiiiiluioii'| ; i i I
.
,, III" M.HI.' flirli;, U IIIi.l.'l.i'S. l'ilnili'" ,| >, i-l"! I 1." llluiv\ "iill,1,|'li\jiiII co.lh.. ItllllniM; t I
flih. hunt work, church of till .
to luuIul.li.s, .
I Ilii.* U'flirt Innk. li tin nl h 1,111, t Ipiul'li, ,M, tiii il. ji-i lisl ul'I"| "ii iiraui'i- Hint iniu.. .. i f II ilmiMsnl or ta/ at home ami In go varlou ulirn. ainl :a ir-nliiliuti pivsi.l' selling: npai I Ii Irtlllln Ilio c.lillc'u\\lIll.c l.fjl ;. :
.- \T TH i:- I lm"r, mill nil l I II' 1' I tli" 1'11I11)" i tlili, "tii-i. K aili-iunxi'il t : ,,; tliNnnli'iisI. kt luii i-niur, foillia atjlea and juantltlai. Just figure out i j :g .i'.-iiiM4 Cor roniiiili'iiiliiiii. ( i M> "lliatl)' ttalllillUh! til IllUllkUlll& III lukl llll'llil, Illl., III' lit- llllM'l.ll,, t I. what. I. to j : :
required do all theia
COMFORTIRLT. and you can make tbiDKn a lair' I .li'poilril. liV fluill mulL Irva lit 'liillutls Tlit'ln nut mil I)' u 111111 taiant t tnru I inMonliiillii J" !!;tl: .

New York Shoe Store. intimate. .. ol which the value will of be the J1U YKIWUUIUE. I : :NatuiiLy, liinu Dili, rninliiitlrfon I I ainl I now I Ilia! her lailiouilis I I I : ) J'l I

ISS'P'4 receipt of 10 cents to pay sent poatnito upon I !puMir, laniU. ; IIIII.lar. .lunu. I lllli. an u-Hinul tIti-l i, u 'llioinakville. inei- ;'U : .

MONTGOMERY WARD & CO. I niiiiiiiiltii', on :inililaiv: :illih. ; TIIUHiln lianl lias put II slink of jjooili Ill ilul, 1 -.f yj

1'1'0 :aU1\l1BUG-: : ::111..1' 1 ( 'r( ) ;\ IANItINI ) 111-111 ?Mlcbif Avenue Ct.icui.. 111.'I I II' ', .Innc I l2Lhi:! I'.ui lie ,iaini.rilnosil.t !| i.ii| : ami tvill i inn it ma luam-li kloie. J 'tt-,4,

1\\ I I .)', .liiiio i i I l.tili: 'ft'iii. tul ita ; I .\IIt'a,1 t liXl.UKI' of \ '
in )) "XI'" t'IjIih.* "
The I Kntire Stock Must lie Sold Thirty Days, ::
i -- ; I Iliiiixila I ) uml I h.ilimU\ I )', .1 ii ii.) I I Illi 1 will lm sliippi.il' fI"I" Coitua)' uinlviti'iilv ., :" '] .(

Cost I Isttlutlh I 1111,11.11., ) -.11-i nl, i. li...&kiln,: fi.r. Il. will, '-t I 'III iiil.: .ill i f Iliimt' i IK iwlii'im,, milt.t.itiii's ,, I' Commercial Job P Printing Office e eI" ainl I I'illi' loiniiH-lM'. ; '1'11..1,1.1'. Jiiltloth : i 1 S iii-M I "I'/I.em./ U u.l/ ) (lie |'cnpuofI l lI j,,,:
Regardless of th it nijki' tlii'ti "|1'1"| .iiaiiii 'in il.' hj-i 1-Il" I in i h, nu unil ii'ft'.n- Inliciillli alit rint'tttd I ,, 'I'l'iiiloiii'-I ; .
hat
\ ;gi.r It,.' siiCi. : ilii. pjt.i nt. 'l.iLuHLKSSIXG I I NuiI lion a) i Ihat: :a lailioail; I in all I ?': .

IlpIIU-Jlllu-I' tin .. Gl"pnt Ilnl" 'nill":1" BOSSO'S '.'111: iuvr:"" E411111E1)4IEIt.L : : \hi'. ( '.1/1111/ ol Illiuoi; iiniiH'iluli; tilL) ilu-liu tu toinplflo/ ilit-ir liappi-: '\f1.J
I uifil 'In uiiiiiii'ii.liiii'tilrllill
: : jou ori'ii i; |I'npoMi an ""'11>1.

ilsi' l PaiuChiM .' Slipper.; I to 7, AT 0:" I.\' :i-'t; ( 'LXTuoilli: 7; .j i-t-iit.. ( TO 3IAXKIM ) I :.IJ'.ll/ I II ll.l) Inf. : (.| ( |-j| ptll.iilll 'I InI I tallow |IttJat.1! | of'I 1 ,1" ha 'f '
1\: .:"" .OUIII\ lip-
'"""' Paiu! La.lics'. I Kl.l IJiiiion.: (ONLY l. wonh' l.jO.; ) bill-I I (fll.ivilio i : "I''C| 1.11| | ('It'I rllluJ. lu I lilt-
,"I : :ll.;""l. 1'lIilllc,1 It I'oniinilltu/ ol 'livi tu pit' j>'nu !f'
PairAs'orlt-il' Lmlii-s'( h-lipin-i-i- TJ l'1X1''ollh: < nUl""Stl.i" ; iConstantine!I %i'Ul Work, tAt\\ ItiIt. 1"011I1'1 I Ill ll'ills" 'hill I I; '1)1(1( i.OllH I I no! .4lUli I
:.1 I HjMUt/ I ut' I 11.1' \\11I1'.| "'I 't., "'"IuI'I111"\ : ,
( SIIOKS() : ( )Nt.Y j.i (J\TS.: ,. 'llilillll.Ml. ,
'IJII./nJX'/ : :* SPJMN'J: HIMIL: Ill-lit I II' D
'iul inttit'slii '
rry.Caul. loninii'ii' >nciully; of liar '
!l''> I.7J. wi.rili *.>...Vi.A Apostle r. I/III'! II,I IIJII Ol \l-tV .1 utt.vy! iiiu -- j
i Pair.! Shoes.! OXLY +
( ieuh' XeOrlC31H /llanil Mao .. IroiiUr., |0111I1.111.| | I., liri-N, It.IIliomU totv t.aiI t I the past I Itto ) tan.Al 4f! 'J ;
'1.' til-lit,1 Ficiuh: L'ollnielluille( I HanJ fowfil.\ ::;hou.l OM.l :f.II.:; uoilli 100I'CIIII.III I t t (inie..jliillon I ilM I 1 I nut pioiilu ..J-!; 1.
,; I'KALKK: lI' II 4ura l IUni-r, 'Mn-unn, 1'.1.. t tem ( 'ifsi'ciil City Marin4 JuhiiKon, I' ..., '
i It a p'lir.: \ for loit'iili-iuliou. of I Ilic ytiifiulpviiniou : J,
;A 'i 1 .it! (ii'iu' ( oIrer s ami 1.\.'" Slim-s, OXLY): ;tl.1 '">, woiih 4O.! l : .' IlM ? 'I'olUKM'O. II lid 1 I III | >OI'I. 4 ? < < J'i .:u.'", anil nil aorta < f l'i'In' I.." li.IIIIH..,IU*|> i :xn '.iI..., uiul I Ihllllll': I I 01 lie a' kiilf. 'in.irslul' if thelott 1 n, ttliiltaitfinptmg f. .

' "i i Large !P'tuckct' FI 1\1-: L.\ I >I K.V:: S 1 IJOI 1( 1 C>: a i'u I'Ctllll'Ctl to :"ztri1 1 lit'ing 1 ru-c* %(,. I I I: t'a'I' lifl iu.ii'i: : "". 1'111:11'4'UU'ulu. : : uU:... ili'l I nut 'Ini'Uii In lit I I It I mni'inli'ii I in lu must u p.uty of COIOI'I"r.\. '.

l'I'US1UO: ; ( ) XOl'( FOUCJKT: ; ): THAT Till I: .. Iu.'idll.i .l ..nsgra loC Kutirt linuuiiU. ...d.\U/II..'.. Hut Itiall-CI.| : A t'oluatakvis' on tin ;:aniUt-is' Moinlay 1.Ih'Va.; < shut' I.1 l lli I.> ('
\1 \ JIC'C ii, Ihu Lull fiilt-ring t.ii r .,
STOUK in ..rs J.in, u4L:at. ant coI"'clal1y| Inti cod to I'ttMiiimf resolution leslillilio. : ) -*, 4}, 1111)'" :21!] :' 7I .
NEW YORK ShOE li.Mi. 1
I -i niui \ I intent Ckrapfil luit uusvx'ilaki'iiainl
u-UUIi/ .nil law I..c..'. for iluln." (io
'I. '-KI.LIXr OUT at (llIc'cii that will\ .'(\'C pun h a 101'1'. '", e I t.*. oi:''I'\'c.t>. tlollal: F. E. HARWELL \ at the UMXKkCML: Jolt Ovm, I 'lii-atM not \01111"1 ) l Ir. Mills uithilieu} 1, isiiott- lllJiil UI 1a141ki.. u

N<... I II to 13 Wvkt iuvrriiuuut htrttt "I'| i il. I lie I tlii'ii MKMCil I Hut ik'hale on I llitpriiiliii I .\1 t l IIiMijfpoit; Mitthfll Urn/ has

C'onio Farlv.> and Secure Your Uargains.MTProm -TIII:- .p.loile lI.u t.Uktoiu lfjuii., J'cua, uli.Ilarlll' l.al'ajJaI'\: \' in Iho ti ill .hill I ri:;: :*-il\ ni hi< IIIilllo; iiiai-hiiiu nt I Ihv! u

o-.v on the Store will\ In- .'lo-.c.l! 4i G [I'. n.. .1'1'1: | :>,atimlai *. I41'4tIIIt. IN 14)V 1.lll"JI In; liinilftl leu niiiinle 'utv mill ami will Ualilu. to tuin 0111 1 :l: 4
-- - Mr. Mihinlv\ ami\ Ir. Ktnl: .both out Iruni :.aV"; ) to I I.I.UI! .hi"I:,: 'iiiU .? -' :

Remember the Stock Must be Sold in 30 Days -t'lIlt: J ). OASSI IIS '\\"IIJIlIlfJcll.h Ii j.al 1i liuCiltalIm- & uiry. ).. Ikal" > it J-iil.t ulc'diu; u ..ixaw -i'-- -

.1\E: : K I UNIT! m: :. fAM \ H UM'll:: Iti. i III I '.1'I H I .."i'lI't I :, to he i"tOl1l1lJ1lwIIIH'r', it wi; nut inmilir < gaiiy; la'hu! ,nurljiiiu: 011'11.10 ofturning I
I 4J\I.\lII\tll\i'l1 I : : I lu 1'\J:1.'lItt'IHsnl': I i: I M.I < IIKN t.H\III'IU: :. numU-r
1I1I..liku of Uthfn
/
New York Shoe Store 1 III It 1 1I"'ltllt'.n I !In: >:. | iMM.| ,I"I I If 1\111.t| | I I: .. CONFECTIONER to lo.hlJCIJII. { the inle ami MIipuii :

1I I .\Ml! : AN: > AMfc .\ I.I. MM'O: > : H. 1: '. I I 1 I: I I.\h ,.- IttK; : I.J.AH: ia} fu rai;,i i.nal: pt n I llOU. I 'ait its irpii'MitiiiKurlheiu fa pi. -
f
Manager. .
A. H. D'ALEMEBRTE, Ol'H) MO'ITO() () : IJl'irK( KLESXU) SMALL PUOFJTS.) -
'I 'l.<- upeakcr i'iu h'lII. L1"'. Miilillinof I IlIli.l. Ijatc 1.1 in Tullahiv.i.e. ilur.ihu .
,
-_ I, Candia3, Fruits Nuts '1'cumii.ge, )'t'll1clllhlOlllw 1 |1'4.1 &rul tilt'. IfH'kin tillhotfl
-- OUR TERMS TO SUIT OUR CUSTOMERS: ( reyuUitt.t lg ; lip .

.VITIATION': M.! D. I Cash Samail't''kl"I \ Monthly "ul4jI (ihu Mill luuliiiu. T./. / iiqttd l .ilf*. They txli-it.-.t'iI| | -
( or 1'.iyiiieiils.Tb
OGLESBY or .
r ,. I'rIlIlIQ ....I..UUt.III. h "ml.l. .l4' C. R. I I /IOU.tt ua in an UI"'OOl.'o| 11i. I "' IbClhd\'ct a ttfll 4ti.fic
I.. ,ll. 'li' Cigars and Tobaccos. i rats ilfiuiinliii) hat iv uUf orlfiKt'eil -. : ihu trily I )', -t:
. uil.; aud we Lau till ull 01'.1"1' (Im.\; : HLTJOF: -'I'. i. ISMKI I ) ; >- i 1'lo'IIICC ul all.1 eoimtry
Fnriiiiiire Bazaar
\' II Uu:It*. ; l l'ALCOLLhi.l.( / : < I-.\-:0-: : U t"'li.tUla1tI ; People's : |>erkUtiuj in lii" iinjuiry, aiujthe 4 iul t"t tu 1"rt ilurcou.Actin I 1

J-scnjdii.nof j.riutijis Jt-nirt-J 0'' -p''aki'r\; j'loiein, tvfutiuy; OlUUU' / ihu:, nlvit-M of Ilia Gcnaral -
: L' ,.1 I 1 II 1J:( :\ 1" M 1-411 ItI /
. ""1' .'I.Ii'1l'. ..f juu j|it the I 1'* uro('oMIytc1"Ul'I'w.tu!: UII J11iL'tI: ur.e -..I..t I u: 11"1'11.\I I I.. 108 and $101 Palafox St., | Stock always kept Fresh ti'uautit fu, I IlN' llltt' fulQiu) tlralu,1 l.4iiit ( 'niiiuti.i<>ui. Cai(>t. K C.Tut .

t k**p up nli ike lnuf diia-anit |:,,,,-|>|"'JU l..sius; %. .. J! awl 4 that lh. lluu-f Wlill Jitfklinjf ,"41'111| .it-r, Kt-gUivr; at I lie l'.Ue tIt I
I'II'iI1L.
, I.. '''.! "U jour uork allo1 w.'u4tiIUlS. .feI4. I 1 lubl:!_ItnilUiUe'! II:JOlK -*-:_ I'4'ii.Si" '4)1IS. ji4s'uJi 1'JlctS: : m\SDS\UU: : : :' the Mill uioiioii tfSi4 l &trgait; the a-uuui\ LI.J "let, ,I) uot *ttru> lu,) (4 o

.\ KNKJHIIS: : ;:" A.. JntGl- wltlla IJi'fl: iUiinc. l (Um\ | Shun lJ.eu* "U' lt (o \Lkb 1t" l't>4rart bCfIL -

1.ItrTftLTit1Id: ) IS 1'\\1\1: U |> aiuitte.l nail by ita II.t:._, .D.PIle" .h'I 1 I' -No ll>4l lUr$ell! h s ? l tk .k-nt. J JII t\t'rx: uri'l\ i-I( > ruit II u.i| "1'.0':01.1// wa. j\'ioJltJ;: e.tlJll.J. tifCtI i tilt "Wtt) 1"1.I..L'I.J. ,.' to.u.. -: 4<

I h, l'II14OL4IhIL1':: \\ i. ", Wilt tbtl &vutcsL io. UUI 1It'1' lUr fuiuilure bj.Iiwas bjr bis r.-a..DaI4r: 1r.-liu.4tv. '< 19-5. PALAFOX ST- 19 -llCal..r La'1 IIMr'l, anr L11ItiWM.: lu & 4'llKe lu )J: --I

. .1. \ QIDII; 1"1' ill tMrKc'-!: 1'.Iwl'r itu I lUblisUeJ" 1111..0..01.I .. IUW. :rut I (air "...1! "Vv u'ljl 'lta. I I I'-lli,i--u't ,' u.-. I' 0.........: ur) Uw. 4U l )' t-vleiil ill |''lili' .'>. ; h. I


; "i ),


t i t
::"

_.:


-' .--- -.- .. .,, -. _.. -TT -_.. -r--i. "" -0>...... ... ...'- _.4..i.... :h .,.,., ." 1r--- .. ".j:7T '"

-.
.
.

.

-, _____________-___- -__ --- ----.--- --. __ _. ,---.- ._ ____:_-u__7 : __ : I.JCTWtT 2 -" -- "-' --- --t ---- -
- -
I --- -- --- -
----- --- --0---- -

I 0' .fn,5 1C,01i1 .om1Hfrdnl Ib,.ir 1'l0ef\011\ to stctifp th '. out 1.Ml < 1.1\ ; ,
aVUu.
,'!liIl'I, 1\ (I) tir i\VCII\ ,Hi" II will) iii d"tiiiiiinl.' 'niruptingind! fdlcfulio\ \\ ,, ?. .1, : .
Miaid.n', F: .. ( unit
I: I t I ): -1 1"K 1I
',
1111"1'11. \ ',' iUVEIGnr
VOM.VCJiVJ.ll.1''III.loJlIt 1'>!n\JlLJ.'lf.\.O Tim CO <'he'I"I'I) ,man on tin, i iI mki'i.lion. PI I in American \'U\II')40\ circle'! \ |ioli I .ci' ( '. 1, t.. siij'. : -tin i. I1 I "lip,, \\ I 1(11( I I .Ii. _
\11. III 'I I U:, '- .1 i 1 3' ''liii :
,1; -h 'n \ PURE
I |I.T.; 1'1'11will herhah'II1AII 01I tie., lepUlation I a tnt r-otiru. Tile)" I tcpect I: .! It lil'ti-r., xx It i tniml' 111"1.)" .. A i I
Oflloo' -:Xns. II IP!, uinl i 1.1: W-'it Uo\ern. I lioiliinjf but .fUie-iir" Mri'iiyllare t I,. I M> .nr 'tli-i. ai." \x.t. xt-rx' lox\ \111 II' 111 cur, Iic, "i\et I c misnf I \0'' I .111
thee |
the Stale Kvenilho: 'ominillrr ,
: tl .Imiticlh-i'. tnit | i .
nioiit, Mnvl.UtiM9lXYAniAilt7Y '. ft-xirn \11.11',11" sold, lix. Mi.u, ','. tIc lt : -t
'tieil by ,iKilh.n, hut ,11', III. .1.11 ''
purri ; I I Klcc: ._
of wl It' \1
lulnnco Ihr colnlnilti ,
I c wa I 1I."rlhl.I..I'I 11.10 -
IX l i ADVAS: :. :and ale a* .lead m Mi, link t(, time | hl.lr .. rirvYt u .ciiii'.r.iiHxx :
oru 1
Bil'N
'C'lc-clrd for the I iiifliiriirp they tate "implesl, 1 notions, ol bitmiinily and, 01 .> ,. U lie ".", "I Ho ...('me, Kr.add. IK .

lI.UI.IIM'tlr., )>.s1I Mail . $0 ,("P rxert, I in ronncclloii? wit'i ,liias* tIIN'I. ptibliwelfire., What 1 U n HOH i III, a I ki1 t I. 'II"I| \ ,ynj : II | ..'. 111 wet I fk-nr lno ntiil t ink' ot 011, 'I i ith PRICE8CREA
MX :\Month( . 8''UI tlVi Ix l.l: |. I",i.. h, xxi, mill I linxt-tlieil. beech i Ilil lull lux i if.,' :1/1.,1'\111| tlOK 'I'J
: Tliii-c Months.' '' . t :.11 inir. and) oIlier uuu1utIugi|' ? neck 'clean i I. ill them u ;ripinir!! ad.e: fJl'jI'I'I',1, tun,' I It-pti, for Hc.-tric' liittPK.Thl | n 11,1, t'.xxaril' hut 1.11'" i I" al' tuIII

line Month.) ; ,' 'Ibo 1 I (COII'l1l1011I'll'I coni I >nsrdtbn of I .1 lile: \ 1I1.1\0 "jia-m' cit( auub-p. HirIhtii ,I < innt r.-", Pl111 I nr I "tl'. in xx--l ,Ihrx xxl I 111. n i lii" l"i, H'pnpor .
Furnished I'V c-.irrier. lit xonr reililinc 0: ] 1.1) N geld TliHj hmahultecuhhy) n. euro all.\\1111'1.1' )'"Il" ".. mil I |Ir nIl coil I miW ill Ktio-x ni.t xin,- i.1.< ',".
III. ace nf liniines% nt .Vi i ('Iil.t per month nblrst body! of IIIPII Ihn )inly I Iper Ia", inlutiIM.UI. Natiomil ami State law' I Iiitii., .-. 1.1l 11.1 Minn.u-li I liisnnl 'tfHtiin 1 lor il. \1\.IIh'I.III"i n :i"HII, !C I R.PRIC '

--.- been nblo to B"Mnbto!) i in t tSlalr 11,1. alllll.itil.; .I|y luimple Iii Oil justicebut : '' I. 11'.l) nl..I. I'riiv oiv. mil I 'I l nlrt'etnt )Jour 1'11| 'II'rl: ... __ _
7"J1I: II' A..LLh1. r cO.l/.l" .:1/\1.\ ( I !l.r.>.
: nr.d: t licittioniinep i << amid platfilniw : '1'1\1\ Wall Mr.' d ilonc takes pulilio, notbe I II 'rlo AI' 11N i ION'V"f

t* pulilisheil exc'-y !s.ttnnl.iT I C\ ( i1liIit.' nl I i-flbeir I ctlme I *, which' year alleetir 111 VT iriitiMr.r.Yo : : : I lids ndi:!
fill |
ii
iiiIiiitli our 111.
\ Iwit 10
$t.fl4) ft JPlir, 1'.1"". I 1'1"'-<" >pel Itll' Ii ri'iimiii i and tiincin ,
) I tiiipiinivlipd' unprceniid. i rnntiot ntl'nnl to xx nst eji'| lilt.: XXfh V,' tin rt-il el n ,
copies frc.e. >pnt, nn npp'lt; alioli The \palpable: I, 1 ft ft.1 nintkrd i I \ ollll..inh i I \. I m I ." I item n' inn \h..1 jour 1 Inn-n nr> >n ,|lccttri'r.4Icmi.ttuiti. .. Ho I'jeilitle I't'lleMllv for_ mulCt n lt.h..I'. Ini-n' -- C DElICIUS

of the I ilitronn evict inoi-p i> and I |' |1"" a '\ lid m-.1*. u' lirst, html 11uolit. all t n-,,"1 'I" '"' ;pn"c c" -- ,
ADV KUTrMlxtT"u: .\ I n:! | : an1 ,11') This is )p'-ihaps) a serious : '"''CI'' cliii I me nt! ni" )
Dull t IHTIII'U (I Later tn lniiwiupon | : .V I A 8m &
hil i
C 1."lInhl.. nn I IruriiNheil' 1 on nppliiMtini \>llIlli<: cued 1 Inip.ii-laiit' : Ihnn \il< )lcni.) iinlii'luiciil against: Itlill'o.I.I'UI1'01l1.$' I y, u xxith Honii-elioap I 111,1! .nnMhIxlnx'it I '. 1.IIII I [ FLAYORING

The rirfiil.ill.nl of the CtiMxirnclAI. I. live; declaration*, aced it I h ollll f\lO't"bdlllnllh'! ',' tint <>r any |iiKr: | in tM'ctlciii. t their I ru I parity i I revengeful, I I Iliiouahoiit.I i I .'nn.lie." Ci i an .e I I"I e in' r,- lircilt|, | .
rend.-nil\ I ) it .1 xalci.iblo I mlxi'i tfi: : Irrm the jtigglti'; ( ) of 1I.ir I 1'1.11' \ liI l r.r Mil" s|1"1"i|"' c i- dixid ,| in''', I

Inif tnctliinn.itnr Tlio (-,,111....M in I the convention w (1'1't' ,b(
!f-nbsrilpt'oii' (; -I 111(,-ol,. I'n...room iMixilin ,,, ninikcd\ by ciiliii' !giticel: humor ;\11I.1I their lock Ice the bribing: judxes\ amtin1 hut InsUi ,"IIHIII| "IIIr.. I Ixlnu'ti.' New His.Coxi 11..1|. e I th,i', I lit. .1 I :. II I I I" I OWOEf EITRACTS'
mix C
\ i-c
III >
I
I I xin n.tni C ,
: l.lstiiiMixxax! | *<>1"11 t.IIn' 11I-I'N'|' I <; \I""uf..1..I.rl.lh'r.. : .. hr ai, t, ituiti'il" \M> well !know (Ih.HIIII who make Mirliiiteraiicpo all tlirn.t', hllll d eheHt tillei-iioiiK., : 1'11.| 1. t III 111 til, > >S' 1 ,
111111.11(' for Ihelim, hen, 0"'III'le,1101Ilal'" Hie hainionof' Its tleiiunnced b tho rail iHililon >i t nt I reteunt l I'r'h' ( snn: 11.r"hl'll.' tie. '"It I
mint I are ) [ I ,' III-Vi | | | ,IH- it II'" ( \
.
('ntnmiintcntlim* I intcint.-tl I fir 1"hli"lInll I la 1'01'' ''. m roadas c ,drma&ogi: ; : IIII.IILI'I .I (' calletby I --- II..t"I. It' 1..1.1.\ t 'U. I ITURAL1RWTF1AyR1.1
mutt ix1 ner itiiitnicil| ItMI 1 l h\' tin* xxrilei1* minnil I1lI wliy Alk"'H lll"1'' .111.1' .,, \ C '.
Thp
) "
-- -- C r
i lincnt I RII.IIII'I'Ol.IIIII 'I"I' )1.1'
luldrcHo, nut" for inili'licatinn I l.ut. ni 1111 ri.'flf.It impel t ; corporulion ntCtOUII |iuir |I. xxair.inu-il. ,,1"11"1', J
\ TKOIMCAI.i : : \ i in Mm I -|":1'1''c h ; 1 I I IFIIENIX
UlilrllOC, lit laitll.Aildret attorne meddling igtmolalntm., :
L'IXH' _
,
Oowtimonl. PnctnrpoI
is liet-nnte Ill'llho Inxl I hii coil 1 I 1'repnrntloiikiioxxn. --- Fwcl tf thoTnUi'il 8'W8 tiy n.e. hOM. O'eaP'
a'l'I letter ami cnimiMinl-nll( 11)11" 10 i< a reflection tipon' the ttctCi'ieii'\ ''''I. ami V'lMIFvid AntI *. Mth* St'nnC't. I'tin-ft and'tnn't'llp"i'i.,! I. I'. ,.
OJI.MKUUAII : : I" i 111.t landin weitcndtlia! I I will I'imillxely 1 cure all I I 1 ItlmitlDiMLMHtd : ... nntiont.iln" Annnnnl. Mni"or Alum. I>r. "
1'.: -I.\ltll.\; DAI1.\ ( of Ihl.I cI'' I thai vecU 0\\,111',1 hole \\lnl. 1101 w ;(, I SALOON lUMnif: t'uwi'or ) fI. \.* nUwM.AiclMa.Tiiion.
ty" Almond How, rtc, d.not .
.
the hole n ticiIlmiirc.im.hmly unuiw ,
I anti. 1.1: West inxcrnmcnt utret't. Ibe |ieopb\ htlll.hOW\ them ami their i ; piirillc \ sjhlrin c .o' r'
--- --- ------- \\ ill curly: fntit Fm neil I Irojiical poll' 1111'1 huc11 them chatter a4 they IIIR\' l'ull up C heel ,".IIIII. lie.: 11t E BAKING POWDER CO.. K.* voru. Chic.Ba. St. h.CiS., :

i into Mobile, becnn e I they ran: I l.unl n 111.1 Is partly, only l paillyuhalwckiiow. Ineniti,r, \\ 11,1-antio; it. !SuM: I ly .1"t,1, (roll. il .UN I .\ so PAI.VKi'N -,UIE: I .- --

MONDAY, .ll'.Ni' I4.:: I"' '\. (fargotbeaprr: ,; (ban they can: bete.we If \ "I'liuy ,connptly inII !lnpttrtl, I l'IIIQI.l.I I WEAK NERVES
I .
,
ii.
--- .- elections i bltllles' "Mat Pcnsacola Fla. dETST 11111 :
-..- -- t > have coiiMdernl hch iiC'iice *hicb nHtr failn.
-- - -- al.c'el' < ': n ollcll'ld t u'ltai: '
iml t I fi t I .\ C'olll.elf': t-wa tJi(. onil, ff'. *. CFi.eltSuuitlrL .
STATK! DKMOCISATIO} ) : : ftcIiT.: trade with HIP. 'e%'(''t Indies ::11111 Xa.ioI11.m :(11'1'11"1"1'uf iNntl'I i.i-1 i 1- i. ,\i t \ : Ra1inir M 'u. 4J-," r
: \hii, ettimiiIi'<; the, ,' ; 'I lime fnrlIieoH| n nrcoie it 11,1.
11)1 Paine's
(\'II'l'almcl'it.' .:\ aq it I 11I'1"lrI'11I1wo : ;i iiMriiliiinjr their own license ; lime)' hi ,cr, utit ntnf Tlio ,il.i-4.I: Thll' ..clmvi and RHEUMATISM

Eon IIPit1)Itl: ."I. U.F.f'11)t'I: : must. hi.t\ r or Miller! i II ilcclinproi, inali nanlly; utrivo 1i 1 ) bull .ulozeiitt'umdimly S..IIIII"i)tint l.l.'i'; I'. in..iiml not :it xx.etIx 1 Jrr.j'BRju i.-, ,

Ijnirl} ) ) Campbell: of \Valton.IS. 1I111'.bllr.; I thi"-o incident.! ieii't t 11111 rt ho.ii, It is i to make\ or enforci In onr i 1' tno nf llic, iMIi, BILLIARD HELL i liiBklilii*n l.lu nrif.n'iiin,.tn.i,, BI, ,.,1,1,?,' n'" V"u

1:. I II. Palmer, of Columbia.U. (IICI'III'. IIIII: but I \hl: neither shield eorpoi I In :inldil'on tn I lheit,> ecii.ei'it': tlieie ,11,1 ih" Hut i.meI> (urij, mu .i

A. r.nfoi-il f of Milt-Ion.t ion "rot Ir n til-it nor tear their power ;; :n Initial Ion clii III I I nn I tlrt-At p'irnlc< i"I Moi I KIDNEY COMPLAINT!
Tin1 ohvluiciionx, ( to (be fruit lrnlieic : < I he)' I prostltnle' ( I I Ibo l L'ress when I m t they' .1 lux', Wiiliietdiix i nnd Fli.I.iv .illernooni 1 t > Above Phenix Saloon : l'AIClli'fltycii, ., ., il
\ ,
.1.T 1 It. McKlnne.iTI'.Jackson.I : 1101 I lie. sV. r &ic.i kl.eii. t* -
fcbould\ I bo veil) nlll'I.I'MI'M I I wl'h vcn'- I '
threats of
ieneo '
m ; can ; they gag xv. t l k nt tlit1 HIIIIIIli" Ml v. I UlItitlTi |t"Wff, "mlii, .
> > -- --- -- .IN, 'i. "'. Mt i I t.niin ni.iki it UN INKltlllt
-bould makn common eaui' with h$ I Ih time. ;i :anee 11'1'1'1111' in dbippi rs ; theywiclirh \ II ) IVlUI'ttlUt'
H nit '.0\ )'IIS')!: : I
'nit unlit ( he trade. whb-h, l"'j'ilieie out of llie irallic: nil il will 11 '(_).ll, P'4AtI41' ,
men, : DYSPEPSIA1'xnr'i.i'nrk
'
Frant: N I I'. I'lcinin of I Miyal.) ea"in piiilens dis.v. all.f ibo ii4iitsctl _. II''IxPhilip __. 'I ,
del ami !be ., ,
hall ( t-rrurr" not coliclled II .1..1.I
l'lho launer and mechanic i : II Hitrotitof I uniiiu-li. and in n "h, '
..1111.11.-1'\11\0): "I''IF. : I"| ") in j self-dcfen-e l l lo I seek nnolhlull. I cci" hid 1 ibor ; c'h1' > tar Four First-Class Pilot Boats BrO'Vll I livr cunaei..c.t.f i.tvuc 'i fM.L'Ii.iCGound | I Cl iii

John Ij. (Cruxx lord, t>M\iknll.i.: \ I ,.t.I Ii tide I them pcinislent In rvaiiiny,, I
,. : : AIM.: !SDI l'l iiin; ( AND TIM': CONSTIPATION
and tin1 n.EI
These! fl'lIlll'l''I'1'1" lien, p'oneeif l'II'jI'C..illt; "lIlclllill () tcncic (',t ncr 111..., '1,1, ,
mili must' :x.i.t \ I.11 u. lnthet'y urc hug! -I''AI.II'--! tie. I
I ; )
Ill ( liiuiti ill IK80'tl ,1..ul.l.u. .
.. HIP annually: inncusinjr; trade: wiVntral ill Ila'na'I.: 1'aill.Hili-: I mcii I :.':
\\". 1*. I I.ainnr, uf.1 e Il(1'MOhI. hun but what I is (or" uuihC, llrit me- lot.. it: 'Iwd. .1. "p

( Amei-ii'H." They Ink> I|.'WII sheet: and homage ol I the 11I1-""'" which, !!rili! to | n't'lmHo.rxlslil.i I fuiihtr I |iar.tli'iiLirit tI I Kinds Furniture UREs Nervous Pa.tUa. Nervous Headache, lluwmiutuikilby 1 1.'t'.I.n, .,I.'",..
We kn..., Stumi.h "en 'ulfri.t i
here.. liFe ut law. Al
"CIIIIII bought They cory tliQMrcnjflhiind
Neurallla.
F .'11 I O\II"fllo\.l.t: i iAV. t euigmus: II'U I wil C I I l I"I ". ndd-in.: I D...... Kheumatiim Dyt- :'nc-o $1 i 00. C.ill! I :ii, mii I
-1'- Lve
\ \ |senjeri! lo ond from' t thcpoiit 11111'01 0i have more to $a01 \ -piu, in affections of tha Kidneys. WELLS, RICHARDSON & CO'
J IK Rime; of.ticU: :
this vital subject.iVantof : J. K.: oT.UlnS, I'At.AKO.X.. Sr., MXT10 I'll 'I' ('FII | C bUKI.IMiu.N. \ r. '
.h.
which I I hey "( They meralnabli1 n 1

Mill 'II 1 m\"I'U.'lt: : 1 \ : tiiljui ted of. onr commetce.It I space will forbids eoncliido(,-JaIJI'.III"IIIIW111 this with :$.'.retcut )' of HIP l Til ,tce' Ceiii-iol: nl AH>O- -,,-- '
wo
\ 1*. 1. I'IIIIK, of r.aker.! I HeeniHlhaf I \t ol'k1'a1 1'011l1IlCIII'C.1 mother notation from :'tt II" Amler-. 1.11111.1.1'11111', 'ill, Ftctill \e An.Illh':in\ itiitici-i]pe cc',< N to is I innM("\|'''I et nj 1 'II.,1 to-i'tin' "fuliln unl. Iii r ] J. J :I GEO. NEELY

nil the 1I""ll1l'a.IIrlh: ( '(.a..1 Uaill'.a.1: on's excellent speech : ''Privateili.ens to'. Ihi''l ,

KOIl COMMI-tMilNMI IIP AtllllCll.Tt'R' : : ," said IIP, particularly; if emt ) iMlf ,
7lh that road l I U to bo
in May ; coitructed -- -- -- ---
I. I U'oiulii'll! I of.TarkKou.Mm I I I bnsinesM l cannot IIf'Illhe la.! \V. Tl Ill .iN. I.I :. \. llmx K. FLORIDA SAIL LINE
1:1,111
,, ) by Italians I and they I meto In of : 1''II.I.h..1: '71. >; xl i" jtlWaitafidViswPiioiQgraplier :-TCE
( x ii1i41t or i onscipiciiceM( li

MI'IIHN1KNHKN, : : r op ruiiLic i IS': C'IIIOllhllIlol1.t 1 : : the I HIM* an ('xl"11 i I %vith I I I lich nnd m levengilul: I eorporalloiiH, ---A 1

srure'iioN; : huh /::1'owe'II.lallalla, \ >, lemon-i gl iapmd ,Vnd.aH.i lact.the I e common I law I is never'tiforccd t L. W ats t J] TURTON & IIOVE% 'o\v Vork to I''llshl(4)Ii1.) GREEN
GROCER
arc t to bo, cultivated, 111111 I.' ngain: i ce t tho I load: I.*, except iUJ ,
A. f. KiiB-ell: of I Duval. guavas : a tie it let'r. 1'rae-, Tl N. A. BENNER & CO. : ,
t he cxporlalioii. I of I tropical fruit I if I" Wll'lIll1e ically I '1'Iullilhh I gcut'IuIittg tliem !| --- 1'Altlll"Beef :

FOR crl'UK.ME ,tt4TIP': : iMi-tilulo i the I chief 1 business I of I)hi' 10 I
I 11'111.1 I llieie I' I is no e 11111'1'111 m I otIIP I ESTATE lUOldSlipNEWYORKt :

A. K.: b1 Maxwell: "I r Ivtrmnliia.oo. : "'",,111. I Il t I is I timely I, I therefore I i I to' i sit law. A clench, IIIlt) 11111Ialll'> J'JO 1.: I'.ll.lfDV SillIt.U'o Veal, Mutton F Po:
_._ iusiiK: HtriOIIT: ; I lllVfcX; ON .iI'. :
t
that I these I ofilic t I bill -
of Loon. jo I I provl-lons --- -
\I1 i -
(! liancy, nana ;c imUU' ut Hut pmliis I to itmake '- ,
lire pnu'd :lo I ck .nx ti ilit| tN TOAlMi. GAME AND
and tho pr I .
com-
W. 1 >. LitcieII) of I 11 I iII .III'I'''. il tbo deniable for the di-lriln 1Ildl 1111'0I' icipiiie' 11"\ 1'1'I'I VEGETABLS.iJ'J'I.SI
I depot 'iitl.ie mill Knl-liA1: : it tn mixc ciillitih.cli : I .ids I II .., of i ('iectr.ece., '
I to enforce tho i and whichiiTsriilio :
1,1.I 111 lal COLLECT Afi( KNT: it ui| I in 1 1 1Viiter|| C i cliii'. I'ce-cc' I i I' 1.11.1 FI. IIJ\ SHIPS A 'i'r.. u, |
Ii lAfc: fiivr. IOMMITTFK : l'cIHlifl. luJI II" :" i' n nxx as mix' 1'-\ i (iuotlH ilelixiivtl i fu 'In ,
sr.vtp. Chamber, of Commerce' II I lie I i t I IWI'I 1111111111 I I iiml \i,,".rn I""'''I".-. .in, I xxu ( HI I I- I this I.me .it ," i 1111..1..1. unit il'/v!' c in t
.T. S. J.conar.l.: ,, ',J:. Ihcntit'I''IIC'1 NEXTTO CITY HOTEL .I WI.IK.'I'otlioi iK'i k. JIM M.I'ulur.x l St.. I'KN: Ai ".ii.1.l"II .\ .\J
n.: .1. Tiiay. 'nil'i dealers I and t the City ( 'minehoul'l i I lieu for" Ameilcan "tailxvayx.nlltiseaclly tlr 111.11J "I I-:: It
P.1lotI4toH. which xx ant i Th >t t"'I.IIh.| 11.1)'. (|I" I 1.-1 alii' ,liii |1.0.1 t.. the Hircli..Be' RIII _. _ _
tbi-t fie1 le
Anderson, .lolm I llcnilon-ou, ,. rcdnci the. .\ ; soli'irroUH l'I ) KI.OKIDA.CITY ) I I I ,,.
In !
K t concei-t, lo s.vorA. 1.1 let 1111.1\ I ii) it I Ii I 1'1".1':1 i : I' 'IIL. -:1",111 kiiuls' i )11'r.lll"t": I
IJ. !'. Taj lor, M.l I II. 11 I tin corporation soul. s xxv L"II'IIII: : "" x, n .is : :: M! .\u : | JCI.U.TY.: BrWPBlIIPH fffli'l
nil \kind' which, 'touueikec ( IVI.I'II
,>"I'll'lllll'g-ell..r j!" their I i-lnickera to ; l ft MAR
Chug cau-CH I paid: 11'1"1101! l 11.1.% ccci iii tic' ic'.Iitt'.t t tsun Iil" d.1! -i.I.lw
Mabry, W. l II. Cliljili-y, ,\. K.: Wil. ; anil I --- -- -- --- I .
exlslinn l'r"I"'rIY i
: \ up the lill 'I"'lIre now hl\i I. All criminals, "1.1.|
lard, of xvliotu K.: .I.Tiluy) I : \\illino I favor' cf I tho I port, of Mobile.We I. I' ulion of liw." \niailiTIIXIH* eolli-eie.l. 1IIIIIr"III""lllyI'L"rlll I | | -) lo J. () IC <
; : VV. O. 'IIT'I'11fl Cor.
likely\ bo Cha: l'mall. No Vr felt tiio Ini urnwAV Gregory UflTari'agopa Sit
commend I the I above fl'ollllill'1 1 1ov ri.(!lIr i 1.1 1'-10,1'ml.A '
AVo jil-lnl above Urn! tMiilp( llt-kct\ of ilh .riil| 'Ihll'i> II <.f ('iii. \ ." l'i-oiertv placitl I In nix, linn,]. Fir" Salt IBar
) < Oileium Chronielp, of( .f 11111' 1'1, or lEcni.for 1 ": i\
the Hcmorl'IIIh'IIII'Iy t I, 11* n rcc'l upcin lo I the consideration of our 110,11'.1..1'i HI''II.IH'I;.\ .\\. K. I FlU: :
I the St. AnjuiHliiii1 I C'onxeiilloii.t II I I Onnerst.l I'l-oin-itt' tor ., .' m- : IH"U'l.- I ; I BiiardH al
l 1'iade i and nec i' non-lnterconi-re : '. & 'lii tint xxinM Fur Cillo \ 1(1111'1 _
ipia 'JIJlT \\r I t I'i llieiriiilviint.tic I i tn place fn.in I I i 'I.' i l
II /.11. % ;
tic\. 1,111 ,1 ail (Grcceri
,
\ Fancy Family
It uooil ,iniililliiij iivcingo:: ( .
\ery a inline.. board. Pcii,,u-t>li; "-.111 land, II Ini'DPH.' knre I'leei-K" Sail I lln: 'mil, 1"'lh'r.\\ !p. I 1:: t : C 4O. ,

ctaiulxill '('(: \" ) I thl! "111'1'01'1| ,i ot!I' t tll' ('ain"' ( of finit (1IIi"\"I'| \ iindibeapi I I 1"'hll'II,1 ll.iinls, l hil.lllill.I'lrhR. Titos. C. W AnON. I'UAlTIl 1: \'Uf. I I.-' \II'I"II, 1'1.011": III: :.. I !

whole (.arly.Wo than any other. gulf port.' 'tVley cliimt I C Skin I Kruntlc'iiH: nnil | "willxcly t enri-s 11"0'1 apr 7.5..1 t I I 1"'OIII'I'II' Produce and Wiiicw V/aJ/

wpi-o sorry to lone I Mullock: \ ; lie' die at b a-l ha\'II..llal..f: : the Ii ale ? or nn pay re'iuireil.l li-fai I tl I I in (1\111111, ,,I tUg Q bufflvcn nnlver- W. II. I I i\ ui.c. 1. |F. |I.|..,' : -- '1': i'lxir:: II I Ii
Kl xp perfect sat: a. inon.'x
In head, ami,) hlionldi'i-H about the live Ir ill llfirwlln In Hi? i AI.- A ,
rrlfu Vei-nt t* | i-r lm ic. heir ...11"| li I ) ('ri B- ,Cu..lS DAVISON I. 1'11.1'
LEE
o iiTR.
i of Junurrhu ndUlei't. & I
ago In I Integrity I I abilily l I i I bononly I attllO IXHIKMATIOX.To I ) ( l: .. cure & 'ViHS ant( Liquors,
1'"II'tI; I Iu IIrucrlle| Ilnl 'I
l>OSSCNHioil of KIIOll: ('DIII liii III MMII '. TMK' I Denver paperi"' t the I i Xotepuhliiau s l11ul I II .I'r. feel sat.lu ri>cain "" CJivil I ; I French Candies and
fuivu ami aliitlcfl. I "' *'"."I' tiling if this life UKHiirnixxfiill lug It to .ll .nl.r. lOuii ( 'f.- IMPORTED CIGARS and TOBACCO Frt
with cxll'al.'xl'IHII I : I IVmari'la: I l-'luilda m hiHi I i am. Inan Y I 'I &. ". hTuxK. n.n.. '
!' let nldiie 'ci i a mil
XMCily >-
) .
Mr. IHillock( made, a tints ItJitxssion :! feet of \\a1eron I ho bar, ::111) to I tiel) D.cilur, III. t'lll.: I'.\ l.KoAM I) .MAIN: SIS., I Il'I PRICES TO SUIT.
r | ) '|",'| "|] 11)1"1.1 l | i '11,11"I Obia.
on I tin rnnvcnlioii I and I I IIrlinnci'i ls. focI ill I"o I lee bay I 1100 in tea of Iniiiiborli re, lijMjiepsiii I \.1.1., lOll ami tun.Ktl.aliiMi 7s. a..m. Kul.1 PfllCEl.fi0.b and County, Surveyors.ittiivnl : \!tt OM, ij.v. AI.I.. .IMIJIX nii.i\i: u I' u C i

) nrt that liN i lulcnu i ulll I I 1 IJo I c I I a ego enough;. I to e iloit: t tl'omblned lee' | 1 cell( nn "n | osili\-I.I.I, Kllaninlio 'il -'.'. tiTFor Su'u' at llrnHnah.iniV)1',1 l'ruull, 'i"ro.J ( th" Ni'i i .ci.t., :. llll i \IMO _. -,- --lIlt ISTII-- I I'- -, ANY r\KT 01 c II i ,

called I into niililic$1 horvii-i' l I'oiir yea is "' navies: t-f Hut Will Itl. illerfeclly I. 'iiii.l :.Mints I I liy.Mm Shcpnr.l 1 I III o l.t titimci.y' ,,in .: ..I!> III" I 'OMXII m i Itl-IXI.m J ill oUll-l', i. till-, |H.ht I ,ii,., i I. ,
i iCimlilcICi' il 111" Wist I II" nli.. Ii lute jimt icelx.ilu ----- -
from now, if I not nooncr. Ktunviiliiiu l I PI lall\.I.\I.\ \ ship-) I I" '. I' -.' Ih.1 ,
( III I'lhI : ""-.1'1"11"' | | lctcst| C

I HI) wrl: t lie tlcU'calloii/:: ,from. I li us l nailed and unloadeddiiectly from I IIar.i hei' 1 Hereafter I \1 li'i' J>ai'r| I'I'U\xxill I U |luc-itimil, | fniinIhiHiillieenii 1 : Dr. A. t Riser I -txi..inxthi.. "' i.i: :IIII'I.lt.I tniiti, .I: xi-iiin."d'11"i,,' t|"...,ml-|,::1.11.t", u I"'W irii.t:. i' glicly[ : ffl'st-c1ss in every Rf t

own foiinly t \\liiln i nloady: i in I bis i I MIl"| ". I II I Is on i t Vole most direct l lontul I I 10 N.ilnxial lioliilaxn rnl,1, r paj.". i .ill and. eii.iuie KOIIIU >, Its hamBlachiiiitii '

]iorl t, ml lhlll"ll'elltil.o I Iliu iiiiii j |I'>i't a iii'i' o Fall I beiulf, ha' t the lined system of wattvoikit ''UIIIII'h"I'I1e. l.x the Ki-ni-i.it; ';.i\II'"III'II"1 1 RESIDENT DENTIST) I 1--I" ', -- - -__..____ \ .

active: and griMhivo t-anvass, 1111,1 % \ i in I the :South I t tbe. 1'ensacola u m : :an i iii In wit : ) : : ,;; Wild Cherry and Tar "., W. ;".'1. l'ihir.\.,1) Iin i 11,1| 111|,i 'ir( tH : P.: J. STEVENS

Willed too much i in i lliihmtilidonrc i ) of lemphl' l K.tilroad: m ) broke\ diit I'rida\ ; .11""lluh.r I UI'.Tuli..laiiii.iry I'tu'e-N ConIH, I'nliU. ('oiiHiiinplniii, Ur: >n- i EIIIII"II: :!' 11"1? I I. nti.--tiii.' 'f.| City Hotel,

lil- ability\ t und, iM' >|'inlirily.llnllock ; I. ,,1,1111. t r""I'| I ini.h. ,
I Iho I I 1"'IIIilI'lIlalihul'l: : I.illl'I he I'-Ii I Uuiiliiiuation II Ma :ISi'tli..Inly \h'1111. .1111. I : L'Et.\
cy Lniiu-
I liroiil $111|
I I win cvldonlly I I I llu; l'a\oiil t t' I I :t t m (CI, llio I Ka-: >t Tcnnexsci'irjjiuia I I ('. .' Hh.t.Irlar. \ 11111. IiI THE NEW MPROVED

of tbo I (conviMilion t ( In ballots I clrailytliuw r- \ :, tind (ieorgia syKtcm' i is mi uiured >' 'JJI I 10." il I.'riianUKKiUn: ': I Pax.TIM iDAvissTIIK I and Machine Former.mi1 Ed. Sexauer, Proprietf

South" Kloiid.1 klioul I I I leave ce fact: and wo cordially: I I iiivilou I to -- -t.: 'IIIUTII..No I
*I ";., .h I' STIAMIOAT: ; A.VI I KAILVOIK : I Clerk
unili'd I bUnpporl.I Hail I I blit tlonHO E. J. COOKE
and for ', 0111"11'I l 1.fOI'o 1.- .
} I lo come seo u i.llii-o in \\ .t }'I"ii" can: cmiltmjsIo| t txx --- -- --- ,
ht i:< \ ; I :
linllock would b.uo bt'tMi clcc-lc\ ) I 1:1.\11
: riftklii\ I g your chanced for deealer a it.1 1 ho ,'."\1 i KI'UI. julindlcp In C tlu- cl.iHN XtVl'TI'
AT bUOUT I i i'
: .NOTICi:.
('''I the I Ihh'll1llIul., : xxeek 'k. -- GOVERN1LE.N'L
on the Texaco.ikl: I. which (can: nfjoli WII'1 tnriu il out front lo xxei

Jlon.I F. 1'. Floniiciy I I I lie iioinint't i of 11111 1 bu hill]. All xxork I Uilc'no 1"111"" 1 I I inn* ami xx.trrunteil I Dinx.Well* put miecit ii. 'lu\ HruiiiNanil '(AST SlicK: I if It'l'lliK'uinl -c/ CiN

t tlio convention I ,, liandii-apprd' \from lit ,lxtt .." l.f.'II t tutu I In '|lila I&i)' amiI'llic' Commercial Job Printing Office i iI I It p IKN;, in.nle in nMi-r. Muiini and ; !,\'II\. PlC CUt:" '.\
\\.it.i ri"t tit'. d.| I ,
ioliininuicauvais I I (;oohFxhlI.l. \ : FIll'IX: \ : .\ I | ,nafig renuir..I.n
the start t and during:\ t lie i> ) A I .
lll..III.\I.j I xxlieiu n..t 111.1)| I 11.1"1 ills: u'ss' : r HVt'll'I'Hl 1-lilS: 1 1 Ml A Nil I cH "'in1" n "I'n.ii. )pit i I",, "|1,1|, r. st.iOB, | i dj t'n' Kxv.-KKh I i.Mi.itf.Kt
before tin convention met, icy l'OJ.J.AH: I I COM 1 \PANICS.'IllTHIIII I It : ;"i>lI'r| .,.ii liM. art- h h Ir .'li ii''u >L. JT i 7.11IREENHOUSES
'
furl : : tint llVFIl K: IN : C. 'C|11.C I ,"" sic M: tin- "rd'r.r --- -
ill nirleo lu liiii txliiiml laI\
sln.rt mill
r on -. -"
time gralnltoiiH uiikolicili'tl and oil!- .t. t' ill I l'l'CI C: >rl.The \' I.e
('III \ linUli. t.v. UN :a call I or \rile. \uikonleritl \ve..r .I.nln ,. r "'j|v | ..XKA.MKFI.
Ion* support\ of the agouti of llio rail I Iteshciiier | .n:md i \ I Improve frmn u clniunei! > HCIII |lrctluchtIY| l ii x C 11 f DO ,. li. lint' fi I': \I\\H '. PENSACOLl
11I1'111 hit a tuitvittul limit i I Ir | ile ir.sl. l'rice n-is: iinjiroiblon Compnnb.i4: : "
roada who sought to create the nj.oii l"lrl'olll ;;
I li'I J i ill Jelixery.I } ln.b- and
,, that lie their candidatf, prnctical Nclicmo f..1' itlliailini!! C P: UMR4m NURSERI
was
-
imigraliou:,: liusinckn and c.ipii.d. ii. I Al1111 I nf i'.inN i 1'ln'II"r.I i 1'"I'r.. O. cIt r t"- .
4
and it wa only when thin was ninw i ito I lat vtalwait, >'oun/: jjiunt amon I tin II t':m ,I l.axxjers' 11"1IHII I:u C I I 1.,0.I : __a M.\VU< IUEE ri.NTND, I :e u-i': I
bo without orantboiiiy 01liU .. .. I "tri'.unerH ansi all Horn I 1..1 t >- > LY.Hu r.l'I.IK.HIM: : i i- \v '
warrant 1Il'\\'l'Ill.( Alabama: mineial cli.I ;. I :_ AlUtutu. -. CCOcu CJ>4 WI J'OI1111
I xxnli I tinii'nckt '
tin nti1.
I'r n ; inc'ly i \ei .'
hlhl. i II I t
part aad that be wasun|>itjiulircand < I lril'l. Tlio company: recently I i iu-erti I i / 'ii. uinl//1 I he. T.x l pit'ni4' and I'ix'iis.: : citcit.'tIsu" ., I!,-iii-xii emit .'t..eut'ial ,;' I.tuu1cI.N': : : : : rl:1: .

untranuncllrd I by any |>roiniKO o 1' advettioement i in"tbo"A>;eot Met I.: I .i I cm iii ii''i r.(>r Kill: 1 it.liiiiue ,u u, tho.e iel.ii !. X.i. I. I OIE.NA.MKNTAI.IKI 1 I I Ill

ibliHhed\ at St. LoiiU I reiiicKtih.. I I c:,: i-\: hug |> .:"'lr.I"",uinl furties. Ihe liiiKi.Mi ; EWING MACHINE., 'ii .. 'i'K \ Xl.SI lOK -
(obligation railroudlnleii'bU.und tin f llu1 l'iiv uinl 1-iniiin.rh ( I .C"'" :" : '' N o.
'(-ricuced luantifactnrorii ofcveiv' ,1"\1.\ I. .s 1 t> II'< rv c \s..il, l'fC: tx-,
I''I i i'.i ,
i :
btliefcreatetl thai bo could bo relied) l'I'll'liol1. but especially' l t those ui.iiion <: "I'" 1111'11 InisiiieKH In 111\ ,- ali I iiccI.imlci :, .t 1 -,0..lit i1., 'If"I'\ :m, n'I'lllolt:, .tNIp: IiulM: '!" C '. I I" I
esiri.ilh TheBetinthcWoId'Flee 1..r J.I
XV >i i ,10"" | n.xit d t<) I "I. 1' \ .
on to do jnstire that ho ivccivi'd I ho.UPllUl'lll'I'oJsar I .leel, I bra i>, wood or eel\\1"11 t h'' id il C m Ihl i '0 l\ item Uf.i i. Inl1 nil tcImcic 11( ,____ _. __II._ .111","I .1'rrM. .ll'.'tN l'I.I.\t I I.I .1
to hi nomination. ....I.I..I.HII'I'| with j( I it, propos'iiM.: (tt, |IcolIl I ISm ",,111 i.i I ill I hili l Inxx pri. for lining "...1 n AND : ; -
| | ; ) \Vi t.i.xtni'i illlwr I tinlusl ,I. 1 Lux., Hi. I. ,t i .11 us oj l i : .\ i.rniTiu: -. ltlnt1 111
I libel'IIIII'.II.I I in x-oik- ai it 1 "i e Iii : I. 'H'i t11 vu
cvi-i t x iurpriito : '
oney nxon I IVnt-hei, riuuis, JIull 'ii u "c." \1)
\Vo truxl that tbo conliilom-o, leliot.| : .lr'I .'I. noui, h' 01'1'1'llie l 1.1"11 ilnis I nxxn: III' 1"-11.inn.: n '. u I ,1| i i. .\rl'>i', llniliktrs.: l lir. .
lIJII lot aled at I I le'.etnc I
t ij.: .
; r ani'eded e .I'.II'.tol. I '
Kla.II th List III.| |I. I I ti' 1.1 ii ,it, ; IIM''t.I < N, in c ur ""S. te&ic4'' > '
.
(',1111 bin iiitogiily I by I Ihtim- wine 1111I0 linan'blahl and to donate tin 1..II..la. Lcrtci' r., 5, halt '
I tmin is I I. 'cc'i i I..1|| lil"'e. : rs. 1..ull. I'hinasii' s an I ,n i I' C '
to hiii rtKc-iif 1'ioin his iiuubarai.iuig "quired land f.ir any \kind of a ic- Ii'd' I. ml-. I .J.,"" r- li"I"I: I, l.l-.r... 31.n'lall, DepartmentUtiiuplott
Our Cut Flower
',osj illoll I baa not been mUnl-iivd I uiu stable manufactory u ; that I \\ulIlI'III-I (" IH\V > 1 .Ncdl". fo. all M-'wlle Jl.i I l.iiit s nnilf 1'lrll '.1 k'I1.". c'l.t"'In.' 1Lciito.rcsllcerid. ,
-iiurr. : in, r-s i .i i
mi
lln"c'c ;
that afti-r liU I. election his I adminUtralive ) i (I'I lilY men and pay' out moiicv illVtI > '11'.III.. lLei'iir., "un"'r', Tatkl-u-- xx I ixuraldv r: ; ,;itv ,

\ :.:e-.. PHOTOCRAPHER, I "...I\ f"t (' ital.. ,i' nail, iv.i e I.Ut mist.. ('u'l. ruu-r; \ inu-r, 1"111"1". I !< -' '
; WI".I"rihll.
and (>xeculi\o ooliry will vind! addition) this I It I( i 1ft learned I tVoniidoublcd I I' im..r.II.I '
m I to \1'1' k'WvnKliNillli, :Z'.I.l Mini ra-i.fd ta-i Unix .,md in t i
cute the! judgment,. of the diUatci aisthorilv that thi- i.' --* r TII The Singer Manjfacturing Co, ",'r*. are ill\ .ted 1 it witut-M tbifjet I.II. lUat mill ( 11 ,-.1 in e.i'ii ..0 I lv ,

mainly inllurntial! his kclcction. iny will-a> MMIII IK tl.r r. .|'in Littla Hnuso around the Corner. NK\V: mcieI. VNl.i I. \. I I',.1 l, I. I Ilh.... l.rl w.cudiLtial% tic txi.w. Nix and, i .. f.1.in, il ,1t
leg: i i.iat loll iMM I u ie.l-be piepnvil\ (< <. "111 I ill i "l "f mu" .. 111 .,1.111..111111 '! ".C
.ii
Tbe lulaiii-o of tintirkit. \ > ou cat IA sIlt.K1.! i. I.. Ull.l.l\ >' % .ah.ull.l| 1'I""I 1.411 II 5. ( I i1' si.ii-'
INI'KNDKNt: : I I Ii. 1111
I i :'nil : 101. .
lake 1'1',11F'IIII\ ) to *:i'il! IUI> .t'l> ck in' 1.1 1 ii. IA.c ,

cover wilb a black: bell 101'1 lin-he- "CI''). now' ''''..1'1'lu;; lVi, .ciner man: hceKfi.iITmt ANtI Vir'vcl. ?ci.i. St\I". ralifhire, t, I "I, .C .. llia: itio1ce-. .. I "-!ltl 11",111.11:111... V .cal I iuc: .o""rull.1 i .i" ""II.tel i t. ti -." d C'', i I

r \\ hId and leato only a couple of heads Ucluilnt i-iiterprisoand I *o to g ive I Al;I. 1' 7lrNUTtCK 1''KNSM'tiLX: H.OUllix. I C C liii I Iilc.j..u.. .i S "u, -. l.aue.. I I. .1..1'11'I "'I.I fin llll-h..l-. < .it 'I I
11"11.1
ontbtdo 11111111'11110(11111)l : '. c Ihemdlarac"'rJ"I'Ullllho I Mail. It t.lint ---- -- ---- toil: -Tsii 'I.1 .''.r.U.ln'l 1'.1 I.! 1.1. b 1"I.r.CLCci, I'. .!.'dl', .1. I .1'1 I'. I .I IIJ.BIEBIGHAUSER I C
-- If
We think that an wider rango 01territory > unlikely that other Mi-mi;: cuiiralionn 1' ,I TI> I'U.l'Ulun.: : -- -- _WI!:: --- C
will follow the > ,. TINAL -I lH.\'r\ Min ST.'Jlie .
"' e\ampl: < s |
khould have been covered I. DOUGLAS SluniU any iil>ni-rilH'r tn ti. 1UIL1I'llMXIKUCIAL HOTEL
I Iholl"IoIICI1I'r! I me.l' auuel) I I oMVKiici: vih .II1H' I > '
Icy .a Improttcnt Jill t.. 11H'lh* the |II'r| rviiiUl t m K Ua.itch I I.C t ,
and more new men Kelectcd; but tin Coin pa U)' vastly to 1 the I hriu'lh" .. > lee or ,.ii ill ("miir I laxironihi > f..i.' Mo )t ,elil.s. ,., ,u.Ir klMk) ill
: ) l.lt iunuitli.tii-lv r<> x>illiif tht t "tt'iirnicrly t.e ,. .|,.lui-. .ml, t'. innti'i.-.til ';4HW.. .
I |
anti) by
evident! flf Ibis '
against UK region. 1.1 Oil
majority are :
) > : ) *. ( l: : t :,, 11. l'IIII !U
SIII failure ut UVf, or to Mr. II. I 14 VfrlUxx Ili'llls.loverniueut .. --- .. Plmnbinil Gas Mi Steam Fit
we are iUd they ba\e given u. wbal : lo ul the cit \ i-in-nl.itlon IllW c ;. t 'CISIMIcICCIt L ,7 ,
TtU'Olilj tin. .'.ill *.; NI>UIIII>. e IntlU'xxorl 1.11dryl call in ( St., Oj.p. Hoi'sC.I KIK' fur UU '1
H.lI.lCO.lC.1'tTI opera
Y. t. a
we think are tho beet men they have j I .I niiiil', uiilioui m aaLs 11 I: I i i ,u..nt M 1"101, .11 fl.'I.t" | ) c'ccr. ., .1 1 "uOteIc., ,IhrL, -ASl) DlCt IKK IS---

within .ijinnn KiCdrJer.In ., tr. nai.., | card 1..w I to .\,1..11 'a. C. s u, :H.:, ,'h,,,,.,. ,. tirl "
In theTallahasseo region and \sKt tI."h nl dnialil .u ili'i.. i .: a, ol lice t'llMNIKKCt*!. oltii-M. 'lln atl'llli.ut Mrs. Pfefferfe. Proprietress. r. 1.11. 1.11 ? :.uav. .| bpf (ISA' KIXTt l Kl:>. I'-UAi 1 KMH I I C S I" I II

the old ring of profession. : and continnoug I lS:*> (thci-c were but 23: miles ,.1.lr.ihlvuy 'i fit", ..II.IIHI II: 1 i I.. k. ,| 1.11. toxear < 1U- Uct: w ill mflUv C li "'k1! > I Pij'" i in, U\ .' He,.' 1 i.i.| \ "'. I 1\1'1111-I I S C
n ': llie .Hili| !{ or hurt tIme t 1'1. inuke them -- --- -- -- Cl'ri>: I ',> lo >-.ou pt-i ():t W.\"USI'\ .
office bolder) in the "IIIIt',1 1.lll'. T -Ja>' 'I I a.fjmf.rtaU'andxillliitlii_- m a h.iudxtetltltoo. ) --- CLti-ETs.,. 1IDI ANH nil'I I v

There does not appear to be much t Ihel'eOrl' l.W/niO: mile They now l.av'e liny. IK! > u-kt. S"I> i.1imliullll6 I Notice. Ntx"I) In" ..I.| ',' slIt') .'ull.l"! 'I| Tl.i-u.U : .1. _I : ] IHUI.KI: ;'i ftl't AND Filii''I C I "
: | ,1 I.01 I I ,1 till) I.. lUllljU. Out. hinltt.1 U..iii ,.n Er-i nr.: '
IIIIIUI"
danger: of a Republican: context, but if ;great: power' and I\CI'lIIllIllI'lIaU: l induce .; 'h.| '. xx cmi i ant il.V. I." I llix.umvixtsjuiy: t'tatnuii..kui flolllll. Theo. J hn 1.'IX'lTUIS( ; nE-lmU: ZIII: ,
\ I.,. \ | slors| the Pfcfferle : Thompson Saddler
(' in walk of life. Slntl.iie y .
there U. we want it distinctly under- every I Ill orlo. I'alafnx Mn t Nit tIm i. I I"'
11.11111 hlll.I ..I. ci| wi-lt Jl I ; .\ tmiXlidiRifi0cChhLltKkL. \ KIII sl'4111a, .Hi I. .
blood that this i i..* a fjmily talk. Thai: .how that they "coileci from the peo- I Iide I 'iua's: en.!"iiiiu.ililuv. i'o.liu. 1 ',:,...ly. )1S 3lanctIt. til'lI! ccd,1 I ,I", rfc.NMi! t'l' \. H-x.
!I ., *,, t" "''. : .&" )'crttt lIce of tVu".n-i>I.i. -- -- --- --- lnMll.klfill inx i r-- i-lx
l'of
about : '
f.KtiikM.iiX Juri _
no ouUider will be pcnniiled to intervene auuually, or a 1 \ iiiMii <: isjvi: hiior u 'mi \.ir :ainl do I h ) liii | __ u _

and put in 1ii. jaw, and that if alight IIUIII almost equal to the public il.-U\ ;I. .\.-..It1 l fur h"&I i \\ .ti' .-lzc..t 1 1 jji ei4uiiotioj U Wh"'U efxi'.wl., \0"'U11""I.iu(11 this ainl ai.iiincouutl1 iva) t tiaresiling ,1
lit l.u11" Maritime SurveyTMKtmdelkined. -
\\ html tJl\SSJsnoiixv.rn
comes II011, any or :all of hue heat they kill or wound onan average of:'I :ni lli)., -md ti tin I 1. -,[ '.,.I.HI.b'. m the lte4amtlusurtd iu lice Huiv&u Vvritta. alnrll.ll&tu thee \\:\> \:. Harnivs.s Saddlery( ( ,

eiuocrutic, candidate, und they art'allad.I'J lie (ici.oiiii' a day, and I heir net 'I"IIiug" \.Till. bubrwiulivj C'OL 1 AIUV : .' (.', XJMI1'CIAI :- i l t.Ide.5 r' t

by outsider*, wu .hallI.r'u,1 :are about fjl.tUIlO."ul'l) a greatVr _\1 th" a'< O.... !. .r.I"t..I.l. ... that 1 am rrtVln'toatu-u4 IU) 4 there i Is no other ticeiliututbruugtt ,; WHIPS, RUGS ETC.GIIS3IS be AMKUK; AN fllll'ilr* I: I
I | >. ana l> '
| voutlliHlir ti' C
r IUI"II I. y U M, M I mum! wUcb ,-. to the | "rir-.UJl !
by them. U.y "ttvZem. L.toTII11.r\ LIil..trad.
then) even a.. agaii our uw II liliid.l I kum I"tlllh: aunualapprMpriitionU ,\r t." .1.1'01 I lilt l&t, linn' lul I' N I ,.
,
I The ( ; ,11..I.al.. J.I'\UIKU' "
,I. .. .lr "i- 1 IIU C !
ieuuikVbat l (CWIlf'..." a. iv\t t: ,"" '. lIWt' 1 r.r"I" C
remand .
p4-iwd >
t1
u JT : "lal' at.,8 .
.! prepred ( .
WUU.t ; I, U.li1.. tUj ... l'Izu.lt.i ( lo.'III.I.J.'
\ we toll)' holY only count* IIfrr .\s 1'notlIU'f"eI..1t'I: C.t..tiII'! tlw .'1. 1P.I.' t.la\ anlp i S. ( .) C
U\. I:. pJ I. 1\1.11.. .Mirth U ao-1.1

"
--.-


-

--

---;''Jnnn. : r
"

t ::' 1'1'. I"Ii s-3: .

: -
'.
; I I
I
t., : J -

_ _ _ _ __ _ \ IL I' 'i .
.
-_ _____ -- .
:-- --- --- --- __ u __ --- --- --- \. - -- : I .

ASSASSINATION\ \ d f' ,in-, a. \"u% i ."' ,,1 I' -" 'in.. .HI.> .10'I' i (rut) to tali, n Ill, 'I 'mini !linuscli you ,lit .1 I,. t I' i' I III-1 I \ I ]

f I ''ll.ll. hut I' I tll.'UHi.. f.1 1.lu.- "lt'>. and l I lien afl.'r, titi:' 1 >h''uiil l lisrmvtinnir Oil! t l.n-ti, ..n .in, u 1. 'iVil) d : Cj.1 .ii",1 t tl: it'lllllv' l. -jjltl I tt flit' OllM'l' I'
livins. dyin,? Chri t. ihev: would, n nlT nl mo and F.IJ'- wom.iul! I IM-\| :!i 1111 ..1'1..1| ,\\ in" I I

They .nl\till (.1'. ho had Ihi. .\ I'l iii-eapntiyilni-ti.il', (i !' i jott this cinfietf" f Whin ;u war isovir liii'hierees .. t ,iiek, nnd' i">r ,IIP| in I ml) P IIt1'11 l /q .1'I

SACRAMENTAL DAY SERVICES I IN i t ulIb5.: ; hut the IMVIcniint'tl' : } v I.. : I aic I Cowel I ilov. I lii',I !I''., n .1- "1'1 kirpsV' { h.iv.' v.,'ti t'hr *. One hi IMrolls "1noJ"'III"I.IItI"I..I\IIh, : 1'\t\U'III'I" !t I".,'j. I '

THE BROOKLYN I TABERNACLE'. T\vo wounds fr tl: Imiid.i! ,t\\n wot-:i !N \1 i ..11 i of 1,i.ivcii a..i.' .", .i' f"11 e'" 1,1.'wl"1 I.n'k 10.: .1,i<\i"i. :ainl t J.I1 tfrvs'nitfractun (111We \h'n\ .' 11.1II, I'OO'KJii \ ( .

--- f1.t\r ll'p C"l'l.f rno tvniind for (the side, tItiy under U bil 1 \ tIll iniul.t to .' our -. or K' pulls ,don I (.IAr nail ', I'lit' I Mt'i I I,..ttl'h'Il'I I fl' 1.\\ \ I

.. ciy. II vo wi nnds Xo, they lavp' tin-Mil I' h."'I||. |..milv h'h1' (tinknudiun' flili.thftiil Fu" tie II' li rn.: \\ ,'tilitl'.l l thp ,\ nit .111" l 11.,1'.
|ir.. Dr. TnlniaRe l.lrMi n ( *' .pblc| !) *i. wor-t ;:1,0, I t thoy Im\ c tni>Mi i| I tinmost. I 11'li"I.\II. lift.-.I l.,,111 m fIr \0"; lui'k. AIII.lhl, man, i'iis: "I 1 lave Vi.rtfeiij.i-! l II < 11.! I : : "
of the Scouiglua ninl C't'lI'l.IlUlun I \ t lt"ll I Almelirtii'iit I I '.t'." l1TTENTION : \
cHptlon I I
I l'i.l' jdii( c vi r MI' t1' l>niinbli' niiiif vou ciuiiul 1f nn uinn f. 1 11'l' hp\cr had the use f>f 11\' limb *im o .

<>f <>
(WIVTII of I'Iiovtti.btooLN I '.\\oiio on n 1rr'otd II fi M '. 'ol want t.' supiit Chrl.t:11: \lien t "- I..t I d.iv' comos, Tvlaa ni s.niiiii-ini' In I It II \tII.I !14.111i1lHt'ttil \ !\
Ixint. in tho hands like U ImttU nil over, will; we ;
I of a "IIII.i.MI whi> hl'Ullllont01 to O".lltl"l our hl"I In I Iil1'11"" '
. Juno 0.-Tlio cotigrcgatiAu j jnt had with who I I. but wounds for ('Iiu JVm.p Imvpwininds .
just ret 1'1"I from l'ull'lillt. I' Ih..o Ve J."u1l'rLI; ns any \ 11 II III'Mlllll'lll.Attlilnvlt 1 ;
thc Tnliernacle snng this morning: biamhlo just like that out of wlmh the tl t.,ik i'ig! 1 1'sit rti p on this Mibjivt. :, fof gin, \11. for tin (\1. i In t!,.plotli.U'pletin .. > \
.
I 1",1, itlnK,,,0//.,ni'loiis the I'lnoil,1..urlflll''ull.IIK sjillt.Mt ) I crow n (,t thorns was m.nlo.' Oh) how ) '\1 t'l'iliLItO I l'll".t.ln,1 my text, i i ilike wounds: gotten In, Ijhllt on the wrong i i t\htini Attlihivilfi n \ I & I \
i ou :
niiil ('lilt"I and how Etulibcrn Were (tin- :h"Ihl.; a piti of n liiitidioil, ,. 1.IF. h"q0:1_ : side. I I.iviWt' wl1"li that VM> t ::1: .rl .'iil-i n'l1.hI I Uepivin! i iI. .t10,. ,
Tlii I U Hai-tuinenlal iliy, n l.nponiiiiiUT And "hIl that cap of limit's put, i j a"I' finiii I ) pi'aco on c.'allh i uI.1 glory in shiv-v'utmals potttli in I Iho I 11 UK' for j I. 1 illli UOml.I.xcult I I

ofi'sons| : joiiiL-J' the Lhuixli' | upon[ Clufot it WHS |1'1111| \downUlmll heaven.' I ITt Chrl nail for (the truth( On lhl.11 1; itt mi .Uulvineiii 1 iiti ritm.ii.i :1I I II \ -- --- f ,I \\1 I Io 1

making tin' 4 'iiiimiiiicunt mrmlnrs'iip him., (onc five 1,111014.l but, ,. mo hundreds of nun n>l %onion li-etioii day Oui-t will lit: \ I r ipcm. I, t.:1 I "
4,1C I. Hut On, wotily n l part of the greatniunilmii.'e \ h'll i I heii'. I in other to .h.'hri'l t v.ill I I *theie f p n.iinno" "*"11,1., I \
twenty. t hilly-I ciinnot roiint thm.. ,j rave ( itughi t things in soars I <1011 ., ,' I i
\
I' \ Affi.it ttIVAIO
"tt "
il..ii SnnJay: )nvitninpi Hill] ', life hi' i the if in.iniinrss and! dhow the l hi" tnnvv, thosi :ar- it' I \
; Tin, \'I.-hl"I or four 110.11' that vv iIIIJ. I lor t Ilk ..al on >\ HITnit.li.mmitKH'ltl H U f'f' 'j
llm immense muUelu'e ShKEEPERS.
',' 'rlhl i ovullotv ) | : his I hands. nnd Iho I his I liit. .
( made: thin vvi.r-o.. 1'n-t. ( dill I % May I nwnj fiom on I M .It"Itt I 1\ !.t' 1\1\,(. I
nmiii.: Tho ltv.! T. Do) Witt T&iIiiiige, tho tibselHo! .rl'nt v. I'. Tho t"'It0" I'I hey il.ilo Hot,m say : 1'oiovir .1\11| mid IIP will put l" tit: ruinof hits' i ,\vnhy on I','.\-"' W"I'I ,"ii'. :

I n. P.. took for liU' teXt tlio iiss.ixo': : : i i ln-l, tlii" fevir I tho\ inthauni lilUle nat." wns I thetiervoiw i' r.rc.\., I.AIrd l Jesus. I take tl.... Tit.iiI ( nnd show l tlio nr on hi. ride' nUll, i\ ..11c1.. 11--AS"\IIII.I\III\lI|| t, "n. I L I -1 n:1: \ Ii

\Vliosilever loth not bear lii.s cross, amirpmpnft ,. the !. had : I h.i't I roilwinrd nip 1 by thv, I blond, I, lu ix' is i imy nil hoavin' will bionk ,1.\1 With emotion i WrtirniitssiuiHniiil\ llivil.riiUIivitl.nrcin I _
prusti.-ition. :
? ( .r "'. ciiiinot lx> m (1iiCipli'" Foi/od and ho Jal'J''u. iimuoital '.pitit. i Listen. my :, and gi.idtndo in ono gu.it M oh. antI tin : i i .\ \ I '
l.uktf xiv, 27. Ho l>u-uclml the fol tipou) ll. t.. wIII.t fl il iiihs. tho world. 01 ThrII'C in Will jou nud I i iha Will I ;in-l.sri-'iiv., : 1, ,1' H
ono --
"LItet'" His ""IU S wero W"I''t Ihl i 11"11 \ jI'111 111111 1I..t" IIltl\I\" "r S' itPvi "oss. .vr= :v.ccr :
liming seiinon : pun.-hot fiuciinos. no uutir. ATuilt I 111 m kilA "\:1 mu s'tit tho kingdom; t tof \ i- 01l'UI II nhovv ? 'j : nIt I ''.. .J f '
Tin1 I-IOH.S "n.\ pil>l>pt on which) critnliials I in the 111,1.t 1.1! 1 l t hey tire linking h nround about ;i iit Thtro "I be Ijn.itiits, on that d.'vrtuivrin I Wno'rIII.: !
> to dentil." It wan olUli. i Tlliltenlh eruttuiry was cmcill"'l 1 mark of thp nnd\ tectii, A 11101.1\ It lit ('rlutittttI! ('1101'11c'I''IIlel' tl tP t\\
vvue |put ('1 the larks of n liver KO that (lie, lApvrlii'K, tonnvvl: I m M.mt t tinio \hon ,; I 11. pnvv SL'\va:1.11:11110: Et 7O Tro'\'l.1. .
tunes inado in Ilie sliaiio of tin- letter T.ttmii'tinipf fci ht of t the &itt't tui. ht t.int'ih/ him. 1.I.II.i.it looking, foiptful t of thp I Iromelidnuswoidsofl.lv of the lion I thai ctrurk, him down In hit d .'
in the filial! *' cr Ilic, I li, tier X.Rotiieliiiied I ; '& \ ',lhidlCti There wi'i'I lie ions JoVnin : 1"1 *. ;
.\I..llh I I how thp, t tinitof rluist innlhave > te.it : \\ ho"oo\ir C Ill. gin MnnMn'iiinipn i it' I,t't'i's.' &' \ tl II4 > > I1II4h. i "
in the i>linw| of the lettu) 1- a taiiUii izttl, us I lie t thought of t lIe I Til-: dot h not' It-nr Ins ross., nnd ('01110 after '! I hI"i'liot' ; mst whi'ro on hi< fool. I Ihe j ? I I Lent.nl I IU\

simple I upiinht I '1 : Mimetimcs i Uvo uiwspaces philter! tho J"I.1 ai.d I tIle Hl/Ofl; | me' tannotjio mj'disciple. i' t.I1'I J' UI on I tint d iv. \hi. n his soul I II I UA iWi'it't. I i :\ H i' s 10 : ( l; ( ) ( ; I ) : \\ < ) It ic.I fT :

I, ngaiiist I tlio I |1"'I'I"'IIh"lar j l-ar. so and.1 all t Ht four tains of ciilh: 1. I. J Jpomcd "\1 otllcer of, neihl; >ni hip church todmo I 0,1rl; of tl.imp: ni'd F"l..1 np fnnn,' 10'11"I ,.
thaI ulIlhp, I I i lotver tlMM 1'iei-o the I rumiiiiil 1.111l.1 1, I.jl.1 I.--- '' (. "'. TlieiewiU i I I. I Hugh McKmlleady ( ,i l1I11..f'I\I\1 i i l'rt1\: ill il 'lli". .
| oultf IHOUII' hund. '"''l'\" i 1.fit Unit ho was in 1 toie in Now YC> : I. A III.'. \ It 1IIIiIltnltol'lIt'III.4 1 I I 1M 1\ II..I"I.I"! i I'AIIl II ,t I" I
(silt Lilly Kit. Hut I w I.&tt,'\'1' tliof I imi.l vvluro theio t IUI|Hiut to I Iho I 1'iai'U: \ on his 1..1. .
t1 1 him r..i intu..icut..ii: c'.u.uu-lit limdl Icl'II'll..1| ''It I 1'1111111.1 31it' herit. '.
\\ itof tlio i ross. it vv.is nlttnva I disgracefiil 1 wit of witipi-.nd, i i h.!I ut I.,' tl'. ('hIfluti : many' (!'I'Is. nnd a gent huimian 1,11110 in i win'10 the ax stiuck 11::. 1h.'I'e" Iii ,' ttl.|till| >I till- 'L'tllt 1"111'1.1 :: .1\'

; ,ninl nltvajs flgIl22iZiflg. it. llewniitod: to 1'11 dit' Molnr. Nownttr.Thru I and) I sni I to a %Joiing 11:1 (Mandnu behind I Iv l k 1 III\lln,1 CnI11h.1, I hut I "'Ual. 'l'lmh.l1", .'ID'' nllonnSiilii iC FF :
0 E
I' E
I iMiim t.h 'I)1I IIP tho who with ivnninl lianei-r,
\\111'11 ) 1.011'1'11.1..1! ( :i naiti.M
: | } I .. I the the "IIllt'r1"' : > (1 tho joungnian I I I \II'll'fl Ili E ,
I.'I. M IIIII'.I.t
1fl'u. hI1' 11.f'Il'l ( '11141 I .
put' 2t)0)' captives lo death on the cross. of, .I 1 that nioso m (.11.1' Light hi tho I II..k. their "I\ 11.1 childien vvcio 1 put 1 I to I J' "' 1 1I
W"f.11Ilxallfcor: i'oiiurreil" T) 1',' ho put 1 u Ihl. 1'.lr.I( nlvvnys rxa.v :!! ,' nnd nsked I for ( :,'I death in thi \fid mass: .RTP :ot Caw miller'' .
h'l 1.11.1'11.1 ,
S.OOO captives to liciith on the en**. So I 1 11'1 nt"a tloll.I.u 1 i ft vi i'r l.ill I foijjit t the i, \ (! any flush of HUH.'k hu I'rs'l"t ; : 'I showing l I Ih,' pliuvsvhpio: tlu-! d.iggei 11 f ftho I --- --- IiTNOW: : holY 'I' ( ) IX ) IT. Y II1t
if .
lIiht MMllim 1 I'M!). I'l the d
r : I '
it \\ .111 ju-t on l 1',1i1.1I1', I m nle i f punMiinput. I il I liitSfp. imd-Atliintic.I ': "11111!. 1 liii t t'ml't alvvnvH dono light.I : I"IM'trll'k| hit',! 1'l'e: \i ill I I Ii It I TIII-: .. .
t .
I Hut ii: ell!! the forest, of crosses mltin1 ; b"II'I' i tho l evuvmoment 'I I 11.llln'c I I 1'1'1 quite bad.I I hit FUU.V I Ii i t tho 1 \nldeus. <'.hh'\ving' wh"I'lllil'I l.mlwciv --11.1.l I II' I'.UH:('III. D. Mil M.I'.l 'I I II I (.UtH ND (OU) I: WIIOI.K.t ) :. ; !i
InlUmi'l in tin \tu1k'% ; of the rr.ltlitlieip \lxctinu I I ( h'III'r to K"down I think I betttr I luoki'.i, : on the I day when I I tho t'liil- I I
I i I nioso : inn
I la mo cross Unit) attract uioiv attintion I .\1. the 1hoc.ipt.im? lights! in th" 1'l.il: wirebloNvnont. i than I ('H''pri\ei.i.. It v.ns only his, way IIIIItluIIiillullg Iloltl'l I Hol'Uery' pitched( 1 them IW'I I the' ni M lA DAl! Y MMEMIAl 23 0011 ; Per O'U.11c1. : Il

) tlmn h nnv otht r. I It ii 1I..t( higher l'ail. I'lowlnl j t hut he I had: stalled: for tIme I ( ; Will ) out nnd I h111 WKUIH'S'! 1
in on hands s, rr I ho, I r\iii: I'\U'I'.TI.\U >OIM : 1A.
hall the ulhers, I ; it is not I inailo: out ofihlTciei.t I ,11,111,, cU111 11,1 i hulici' lfi\: (;rul will not, i-ii't out n man to h\? I 1.1I (fought nuv* hilt, t. iI i 1. 1\\
.
stand \ HO \I'ltla vi' tetl !''forChn-t? : ( ought! till I ,' I l'iI'I""l>S 'III !l| !, uli'l'\ tl :Illl, SS 11111.1 Sll' |I."II .I'1 V
: vvomlj I; I tin I 'iv is iiitlin peculiar litei l1i',, m.I I he It'll. oil! "Ll htup I wh.I. l l'I'an"I'"llgh 101.11.1'1 t>tepaheadlike I, 'i I I" : I_ tin |miili.'s| Inli'I'sN ..in111 .linpilliltnlil f-4 lii I .)sc-. -.>(> |'K>|' rent I 01 l I its' "c.I.III I I In I'liMlilnu. ) ,
lh.it
.
tlio) notch iit, vvhieh the, two ,put-is mojuiiieil : that I ( fP ; wo might 11 .'
: {
'II.I..1 hl'
in ,
"Site It I. .ll'lll'ks' |II|1.11. .
Illlll III |
t'KtoAard wiulWo IUl I' "
[ light 'II : I' Mt I .s' -'I 11 I I \ 'ii "I itj inl- I til I p
nil
tlio lp Hg to 411 I i ti t ttnI'hrtst.. I VMliiUlit I i 'I i .1 i | n I -'|" nli'i) nf /01'.1'11'.1111.' I'ureli' :
; \\. us t'i M-eiie they vvitIllsStll liK'it', t lIP l."II"i' nndlliolioldtisnrcKoM. t jou those things thbmoimng li-- I' \\11,1' I. I' 'Mlll'tll'll i .IM'I' II.Illli III I Ih Illl it' 1111,1 I I n, i'ut .inl i'l .1)) J '
11.1 ii l 1"1 I +
I I I.
I'nl't up ; : iiiii; |1' i ,01. nm i"n |11,1" e .11 I il Imt u | numl I nl'pm Ioi ;
11'1' U it
nil liv t
few '. Jme ai :a far iniii-ii.ilii-n, it I p" .01. luis mis .
Clllcilixlntlil! '\' MJ dear I showJou ) |I" .
I'UTJ to l.)1 | h il I I'.IH I 1,1' J. .iml ,
>
i ith.it I : c'auh' 11' Cri"lo" \alt e nls. ; vnn 'M"I' II i 11.i i '''I i | ut 'M ili" Im.il'le'( nf | :iiteliliu{ It. .1 'J
'hl'l'all.lillail When, tho Sn.tlUli I Ito I tlii'ir 'uinl-, 1111\1,10',110\ I (' piiMntile. I .
:
I si i ) '
I..I.I''NIIII.III uNmtllio I 1'"I".I". .
I walking the i is th.it have cJ'lub.,1'.1 : v .II\\llIh.l\ si" I .
not! a "I can't t tli.it:' : I I 1 hlw'lih cioss we .,.-i. i ildil ill i t n n n tli' i "'I'!'
( lull aliJ kicking cm'l'ii..I.1.11'. n i 1111 li.11 toll ii) u : ( I hat which I I t ( tale? ni:i "i.imv thi\\ \\0111 I Illb. I
I was I lit do ii iuig, "nl'"IIIII',1 'hli.1 \\ p lei'l hOst tli", Inn" i't''iii't.ii. :a
IWfll1 111 III \ bl llio 1 | ii-er| "
ik till, ami \\oiuloiiiii; who I the I \i1l..ui vvn.s ', woiso vvhi'n tin-!i lights went out. ,' l I hl\ lot h.id: I I tin1 : "111'1"1',II anil I th"1 set It oi; t 11,1 h"II11'1', \ m 1111:11.1111,01.111..1111111111'111'\11': I l ljl WOUI-J ADVISIOHntlM I ::

that lni'1 so II.it iinJ misshapen a )lipiiJ; I Ill..h (tninolT) fi"a' ( I ssiko in tanjin.:( ,'lii ry' it '\lt o'hil:I CMIHNOS" I they had I lii'in'st" 11"11.1111'\'\ Hint: ,lIlt Innk, ,, "lull IK 11n.till'I' ., 1

niul )hero ii anotlit'i', skull fill I I thoro on II Then th"1 wits t the I 1u11'0 of faithful I ? .ur Li,'Ms. 1 (to (:'h..I.dead; awry under \ thio'.igh; lIl. 1..lllli11.1 nr"I/) : tlui -. -< I II u tvnleliltivvi'r, l"i'' tvui'ninuB III 'kirpeiv ,In "'1I I II Ii'll' |II i i I'S ,In, ,il I .'" h li, i' II lii" i I ,i II. "t 11, I Is |I'I"'I'till'' I''I1.III llnHI > 4 II
nnrsis.lion jou mo i! i is ploasiant | ,pud v.uveil 1 !. tinin.o hull Inn. tt-i| 'u.r mul 111001I''rt "h''J..I'M'I'.I., l I .
the liill.siile Ii OIK (lit r sltull. Imlml. thud j jliihlo I II I his cross. You I:avo not caiiiod 1 (tho C.'I'c.Si i to havp the head halh. the hands ,.I ,'h".1 I'V Ilinsi' holillii.
it of !.uihI." ,111,1 I until I tho I 1 l.vxl. der his I 1 | lo WIII.I gather' (to the standard all '\ 1.11' nlil '
"a (
I; vas placo I I It C.tdl,1 .
says 'I 1'1
nil
,1 sliln'is it-trust I i 't' li. tu "ml.slili t
nnd I feet I I LiH.l k nt t the I hniiilsnnd I l Is i piil.
,1,1.1 fit ? So I today: < ;
Itut nliiut the \iclim on ono. of tliesocro I thole Wis n pool f ('I\a l that pi ishod I tijsht 1"I'lt.1'1 0\1 m lillhli-nr" entiiii'l.iiliil I I I .I n tlii I iinlliint '. .
l lIe I
Clii of
feet of at I f.ico 11
"' all a ea an1 1'1') ing: "Wlio I is he? j < 1..1 there who: l'hr.l.'h"rl 1 I the lioises' fitlocks. You have fiii'iidsi out w I'.h: I l''t' 1f tin !II cf ( .1 ItIsnflinui' t ill liatnn-i-| "i' I '1111'.1I.. uiti-rmiees' the 1.1.101'1 i; i: IHII' ; | : KS: i rill' ; II .

Was IIP u man? \\LiII lie. a fiuil I I119 lio were \ hal 'ln i to sympathize- "ilh01 I in .'i'r I the : :; cross-limning: with Ili'I : l It III. V. ( IIMMH.I II.. \\,111, IT II I" ,

man :ami GoiH"Tliroiuh fur the hiik, hut ttinimhi, none to of them. might | cios4. C'liii tiod tho wino puss ill of in1:;, ll.itr.mg:with (II illlll!!). \ 1 > A. 1C < II 10 I ) ( < ) I." I." It' I... I \ .

llio tint kiiess of that gloomy come np 110' hll' Tliow 'I ( ;Sod's wiath i: nit'u II', nlonv The cr Mi ploiy. 1 early it Olt UI.o"r; nil I tho pooplo. i Terror I to Evlldocl'611I1IIII''II'II'II.II'.lho"'lhlll.I"utollllll".1t 1 : "!" 1'

..IaI foino clow tip t'lioiiKh to that COIt\:1 Chli-tI up(h u. mother onounh, hit to help." 10 li 1'h"'II.I(;lt, ind: i I I that: oil and 1 I ollht to e.tl'i.y repri'ents Who. \ill..) gathir will I In1 to 0::the H.uiil.i\l l.oid'n nd ef1liIl1hutll.l ("' I ', t I EI'I'IIEH'IIUI i : :-OH.\IX UH ( IIINI{( ) u.) I \ ), '
'
cli'sm "hot it 1 is. It is JI-SIH. llowiliil rIh few of dial.I .
only or a : .
to see | jp.irs .
'
+' 1 lack, xtand I buck ; l: no mvi1 i I SCtl'l.ll I'lll'H' ,11 l Ii| .""tlo- tlll-lH ::111111,1.1" -
ho romo then1? ll.nl 1 : I lie conm ui; ontlio III,1 for *' 1hohiili l u lifts amid I Thoc'I: -s tint ChrUt Cal i nil i for us had: A vroff, it noa'.' .1 I ill, Illl'l It'll I Hill, Illlll. | I,Illli" "I.IIIH, ll.'HMChninl in :SitS iii.inlil| .111,1 I MlUlim-il' Hi'lti.'il t' .'int .\.1,1.. ) i"ss In hiss C'II) t 1 r ; ,l
top| of tin' hiii to look oT! tijion I tlio I place jou. pi : I! ) 51011 I hh, ) it thi'ngoniosof ctetnitj.Tin '. "\\lio.i '\'el' doth not 1" I' his f't" and"I HI, ""-'11111"101 1111 I hI h., i "":i. I milsiiiiil, llii. ,
I lirilliantuiiHot I till Mildurs! vvantid it their (" \1 way ; C.'oll'' hire I couio after mo cannot [bo' )mvili.seipl<-. inilll.e: 'lieimm v 1\,1I.1..I"I.II'IIII', ) bill r.B.y! L'Ii PL.d.N' ii1: : : :
nutiful "
l luinlM-apo or ti|'nn n their 10 111 Mime) one) conic( :
they had It \1\0" I .il\ 'In' iluiiir-r I In-last mvi'.its' lull", sl'.iiuli i', ,
No. I llo fnnio time ill nnJ exhauntaL The: hours pass (ill 11It; is U o'clmk whom ) 11 have not "I'I.I. Ho 01'1'1 l lI" ,,".. .'mil, """'," the hilt) .is t.iit huh C )1I1..tJ"II'' --I > "I.--I.UIlIlc1. ",, '% i

1'eoplo, wnnrliuuvonder uh,>' of, the ti viio"s nnd.I it is 1 t como (thioiili| t tho fiont door; ho A TEW r-TTAY iTC1.it I'ltii-1.1'' I \V1 "'kit ,an.I "< 1111'1.1', 'Inil 1 uIlie fJ..
I '
Milluinc
Christ expired so quickly on tlip rn!'. ill \ l"t conio down 11or I h.h'aisles; vitI Inrini'i liveil,i mul plnspi' 1'I',\ III,' 1'..-, .hI''AI' iiciivii; : : : > .\ I
H\KIII.: : : (1110'
o'dolk. nnd it l 1.2 i o'clixk, Ill it is nltiia.t ( :O\ill.; : : o. riv; : > ii: : siAii.MAit. 1'1:1: t ;
MX or Retpn 1 ion in, \\ bile other, \ii-tinw I is hero. Ho from tilts east: now lie l rmpress on Ihp sub.till I ilis, inn hriiuil iav"i-: u'ituilltiuui'idliii i
!8 l oMot.'k. 7.d.o tho I hIt l. .111'1. "mil 11 In llii' 1011""I
"
Kt-ii on the 1.)1 fortvvighithllU ,' II" % blistered, Dover-Calais roulo | to crossthochamtil p' u i"in ii.-- |
l'I'O1 that wnTiiiiu face. v 'an, and'I I Itile pinchod l. : ih 1'II'l.\.1 !"'' 1411,11| I I IS ill \\ |.r! |1'1|I' |I..ta.|| \\ i. I.IIM'. si.I. I III m
before life Wtl! extinct. I. wi tel ( puiplo hM| drawn back against (thptooth .>t ami! with I 1.\la'l) I hem t 111.1 cheeksnil in, lifty milul... 'I I'lo '.r. ninl .lo n hiI'll i in 1"111.,11111: tli.it, -11"1 li, M. L. ROCH, > .,tl
the I 10 "'\ l' (l \\ : with I.eulth. but, wr.h: blood I from ,
YOU rciisoii. Wai hI hll tho eves toil with weeping and ( II.t A mnn in ('OIIL'.ticuI, who. built 1114'\ ) vvi't' Inllip liNlmj' i I h. Hie I 11.\\1.01.I '

i iiocamu! thcio.. Ho hud IHII i.IIul.e'\ : 14(1( uik'fl as tin' nigh i prief had pushed I th"1 tho templi .. I take\ hold! of his mat' and" I fancy barn, toll l'i'{ht tomlistow: f"1 I 11.11.III' U'II'I I., ti \1\\ orni: : !III'O: .J. ,

Wo are I horrilUd at tho 1'llelh'"t i bl.icLiii's.s hIll li i lid. thovrholo I My : "I t doe.< not H.I to f.t th..'. Ki.ucvnrd.I to build,I I his, mangers.A OUR NEWS DEPARTMENT' IItl. '
nliippiiiK (IK"t. but llioo Udli"1 wirelucicv II'l'k. body and I 11,1 aIlivti'ig IWI'1 with I I "No, "Il'I knvs_ ; ''It i is not tILe it Ii lJr'l 1 I I : : '. !44t V Tjiliilot I "lil'il. I- ',4..;, t. I I' ..,

_' *n! compntC'IiUi (he NoiiigiiofJlMlfi )( chill adroop the bicath in rowed ; d'Ii": Ml' I lilting) to mo i" nugget (.1 rll.y 01'1', weighIng I i.'Hio( vve" h.ivo I'.v illli ilil \ii'ii'i.iiiihilI| | iuilit h In { ,\' -1' I, ,
tho lust
,
Clll 1st.I grow CH.II'I I I lor vo.-turo ili.l I tI icy cast lots. And ]'iounds. and) ej-linmtiil I to, l ht' woith $1''),- it I Unit' 'n uill |I"m...1111.1'| l ';a<<. 'Ii '
and CIfr: and feebler and! foeblor uuultilhi' my ; O.i'' mine l.lko, I 1"1""I"'l'h I ( .' I i in nil Hu HII.I.I. lII'II'' > :
from h near
I KI\V at Antwpqi a i>ictuie nimlo liy i I 51to bun: "Thine \.0 11)11) icd (000, was tl1 n : -
long. deep, t hqt: Ho i iI in ilnv ,
ono etelilH I ibis
high. : [ illl-ietl I i
of the riH'8 though fri I ..C I IIo : Cal. few daj! :
I'Ihxl0-R'lheuIl picture' bolri.IIK f I Sl .1:1.[ says \ n ng< 1'ial: III'"' piilillo, mil pilsnnul i mul\ \Im'ill in ;

of Jei.ua Cliilit. It wa tho mOt I Ilell O! my wjtil, ho Is dead. Can you tell "Yes, tinSi"n ..f IUI I not whcio to I Tho Chill 1 goMrnmrnt h.is: di'Ctdodtoeiiit I then i liai.ii'li-i.," '.\ e li i\e'Ii\ll' 11>1' Inr nunil I' ::1 ;'t4.i

oNoiiuni.li'ri'is pirdno I ever looked ut why? Was lion fanatic dying fr: a principle lay his bend. And. 1 t"%iuh) I DIP log (Iii j u monuments to" Cien. ( louton on I's private; .ili'piavllv ilivuree <'us.' tilth ;

f .viE eXhl. It to 5. ('. As the Ions; that did not nnionnt to ? I his I Kick lulll"h I I : I iv c.uiit t thoti tile, IIl.'IIl'll of his victoiios over hut TmvIii ; 1 .\..., mul tlielelini'hlnill nut ,Inflict liliiri' nl
II.d.1! | 1 tho diH>Ir t th.it hid I 011) thug! this?" .\1'! B.IJ "Iltt I is n cross I .1'1'11. I,1"11I)) ilpnn' tIll)' "i-i'inlrr-i" I limn 1III liiihith.uilt'uit j : (;; 'ij',11
./cal"I."II \\al he a man Ilrutlll( ? N'o; to 11'1your Iitg I in"''"4 111'1 lo' Nei'iii'o. h-'Ul.i- :
pMi't:l! with \ for and fl' tilt bins) of thowholowoill. : ;; .,t :
tl. t'ro WIS-tlllst poul from "in. and mi no. aol uuiKe cal' lift Ktato of Malno there nrp 81.000jmmiils Iinn Im, thi'ir Hiiptessliin mul. "'\t Ii .( l"ii.Ax .
1.1.1 )U'lit 111.1 1.1'1 flughlatorI (. | tI with i tho, ul'lo'r| | .tllh t clinch: .l ovt-r I \'rnullfo for hall it line luaith on with mo In this procos- | Illi'iinaile ,il'-lii", liiippi, llnu lit. i,\lsti in-.' nl. lln' p '11" I r, "J It.4[ 1 Ii '
iolcncetothii I b ul"lilllo lin.rh" Si. tae! tmi.llcr nnd Of lIlLlllioiil VVU H ami unlinK 11".1,111..11111) ; .*"- IIIIIIIIHO.vvenli.lll !
tilt> loui-r lip, ns though (;l\o \ Ill jour ; : c.'rOS3 jour us i 'm ,
U ine"niid ClnM "lit it 1
bo? "Ua it .
blous. Ihoro w'ro the I > ; lighter I.unli MS and join mo in this daI: : )'. .',1 1 In 'hIs ilepill-Ulli'iil" nil I 1111' .hi ; : 'i

t.h"I.I.I..I'| of Chriht. There \\eio B\II"1! 10 toe.uum that" word 111'II\t! : : tho, ol'nninj l.inicli I to IILI, : vln.( AIII0 I j'Jil' thnt I A prominent land.I owner (if r.tko.1'\'., i'ililli-s\ illitl Itppliince.,' nl lil.iililll jU1i1 ""I.) _ _ .__ _ __ _ _' : .?; .f:

h lii::' k and l-luo rklgi'S, lI'li'c ('\1 thortlufcif I dinftod for llio Fulltilllton.. vvm- nook\1'1'0 1'11,01 With OUr I Klll.'llIlT crosses ; Ii Useoihn hh r.inih: t to ti a. I lu.lian: "'. IMII.We shall! iipiily HIP, H.,mil' i ule In "| ,',elalx, "i'i. :: ,

lilceding. lieu, ; 6t'10 ( 1111 our lighter biinluis, and Chiistluckslnik men uml I eluMiui, will I'onij| } Lsl 1 i.. 'mil n* rnpMii iu ,pmsiliie, ui ,'nn> ii'iiin-I \ : "

i to tho \\ hips 04 Ih'rcIC.1.f.ha.11111 jour feicd placp I ,wounds Ilallhl..I your died, match nt (iottjsburi ouf-- nnd ho. wt-s ")10 I haltingIHIMIISO gathei! thu leiivi: |Hiinli'iilllm, ; u/hiii.t; lar,:, iiiii.iiv. Inr,,, onl Imiiniiiie A. G: MORENO, & CO. 1 iti 3 3N 3\: \
till : jour mil they ciinnot ( iiduro thobhamo, | nl i- linn, 'i I'| |hal| (lUpun In H : '
.. \1" lalkl I./ 11..l.llts ;. C'liii.it comes to iiiwlulovve mollghtinR with Tho cuthcilral nt tim, tt huh Is lirgpctifiiiKli t.orient, "lli'uiii" e.tvilllnivi I' .
I I avoirowhith
ill tho II hips tou cd out tho l 11'1'1'u I nnd,I death or l.rr the 11.11,111.1 \ will |Krnntpliteil > ,
1"h. our bnttliwr.h I I: i "il I to take III 4.000 [H'tsotis ..
hUKxl. thu pi-i .ecuiorith f.l.t on and I hell!. and ho, i is om u 11."I-llIll'. Hi* has in majesty: and tmnipoteneo i in I IsiO. It wlI4II1': 1I1I in 1 1'17:t ? Th D i1yI mnHr i l lI : C ) lo-j s"oi'Tii I'\I.\FX- r-"'i'ie i.i.'i'.
Ill of tho) leRoftho Saviour. I Uilii ,I. ho cues until I I nil I I thoeaith: tienibles I
l.i marches ( inaich. I..Tits, otir I la'tlo. OH a Uniiinn church, but has U'eu 1'iote.vtunt
( "< iii, himself. Ol! tho fuiious and 'II wound' id our death.SulMit.iU : "\\l.o..r, doth not hear his, hitico (tho refoimatiuii.A ). ilili', I'ilit'itlaN, in i 'in II', full' unit
our uii-s I "
1.11,,|ix>k on' those faros giinning \11- ..If..r, I 1 i >: t SiiUt.tiUK.ii( .t crons fld como me. cannot 1 11 niydisciple. ,I ,li'ii'sliiu, 1 lnr.il Mull' i t. I Mi.. .inMtxeil I iiHii oln II I ha., ti
i K'.ii" K.iii--t; the (Son <>f flo.1.; 'll.e l.lllliills ICi, .11)1114) Vltthi, I "I"i 1'It.' |"|' r,
,
that '
i/cd it HIIVV do.MHiftsI I in n-tr.rd to hen )' my t-ihters-for I th,) FtilHi I l.;"iliitrr 5 Stlu'ini. I 'I'llllllllllil' ',ii i.ii'. Ill I I I.I. III' I.H I II I III I til's sI I"'"
|I'>n luio M mo .'elwhcUl1 in : ( in the text and, in th,' region OIl my 1'1'11"1. II', 'll'l\ ,ill I I.. III I t I. Sl .4 .Ia".I.| I III -'
n1'nn">! us if it t oul I do I'liJ1 101 ': | Ior. .iolal! ', I KH'uk| as 0 I A Sxv LJI ,'rl IIICI'r, named Kilter:. v. .mis I : tt .i | nm Tflnmmri .
< hl' tho text I Ato ujtiipaihies lie.init ninl \fiil'l i' usi'luliii n'
lIlt' think I could have looked at it five .11 alJlr ? or nrevou x> dead(1' in i'm.and other woult I I liothcr or t tho city of I'ui'i1" to adopt' his' \i Ian for "l>- lull' iirl.ml, I, mi, .,,,. N.itii'ii; unit, -lull REAL EST ATE AND AHENTS
11'011".11 sister l iIi'It i /t.ir) v'iiii nut boar a Incxhau.stiM., ''f wn'i! r ., ,
iniiiiiiis' lUlL! h.ivp: li"l'l uUiiidonod, by I: of -my 1'11 lining an ""1'1' ) 'vi'''III"t. :.in, in' I.i\v mul\1",1.Iis I-'
Hut that toy was HI r.1.on jour ciosjjf nt last jtuc.in: wt ari: crown? fit,!ii tho l.-ikoof, Nt'um ieh.ittt. I,; ili'I'I'.II"J! I I tt i 1111.,10., i'iiiin.r H. H-H,. II 'it) nm s.ti| .d
friend" ttnroe"l"t ) trun.sjii>s>ions that011' can 1,1 k upon 11 Comn now, let us divido oif. Wlio is on llli milis 'Iho cost would I I., I 11'.IIII1".IIIII" "' a.1 nit: Inn' I) .11I'. is- ,
Hturtfd
1,1.1 Calvary. that and unmoved? No ; uw.iy. '. I i I in 1'III\'I.In: : \Ill:< sti i.urvi I'I. 'ill'i .
\'arl." 1. (lit) I .! ? Who i.s ueaIy to tim) .ijlltJOIJOOO.1'MtOll TiatiMript.The l. 'ill'. :
v IH only the hipping.. Ar jou ready bora, this 1"II'J i.e I : I II
f.r M .ui' journey to the cross') there : thOllhW ]i ''IIt oftliPii his back upon the .I.inib (.f (Cod that .: r r'n i Wt !d Csrarcial l
lliecaipeuters have split the timbers morning "In 1':1: fcay in depths tnkt-lh( away tho sin c tho vvoild? vvirld'n nnnuiil nsiii-iptiou; < t : dj r I Itrnls iii .tnoiitils C'u\lt.c"c", mul l'ronii| llrliiiusT .1IlItic'. 1 (
j if
M>ul: %I i, n i"i. no; J"II. endured .
into( tI\u \\.i..,. ''I.> ... heavy and th.it, :\.1 nil that for II', I vuglltto A I Koniau iiuvior Bli. to 0 Greekarchi'ect. wheat ii ebtmuti.-il ut li.llij.OUil.OOi; ) '... ill In' a j'.ijii' r nl (1'.1'''', !.1! lit.1./ .1.| i i.f I'

th.>\ .ne |hug piece's, for ono of thorn love him. I must lovo him I will : "Vmi j 11.1, I mo n coJjtII. n ',,",,1..1. _ _ I lim't'! '. III...- 111'| ''I| tin. i'" '.1111, "i.m' il.uhUSIII'M.f \ '\l': I IN-I l|| VS.. I I.'I'1I:M 1I.11> "". <

II ,ii II I he (;"u'nod diej) dor-n in tho (alb l.in.: I do love hill). I Heio, I.(id, I lll.1 I cohicam h i 11 it tlll. mo I "i DAUGHTERS OF EVC.uiitrli III.It 1115k" ii'h. Ml' II "III", I" 1.11111",
li'-t the Mrugjjliui of tl.o victim U1'sct 110\0 ,.df thus: '(is all (that I ,'ro\\1 jou m llio priiRiK-o of nil -- nnillir, a* will III"!" it u tvl( nm .ui..1| in. 4011 U ua'o: III4'I: : .uun.u.: nuis tio> x .YioinitTi: :. t1iEi :
II) 10 MH.le.! and I will make a day OffeEti'lij I '"In..li isilo, III' t'I I IItluiII,It in I lie Hall'ltniri .
th bh.u.tult. They iut this timber | [ great \\ \\ tin All* More tir I..'. I ....' ill", I US I I l\
.
Iho IJuckarchitect | <" 1.11'' es it in U hi'' )u'll" hi Iii i ten. .i
01|,''iilhihonlderof! Chrintery anlIat how me jou going to tNt jour (I jour Ol'.lllt., I III Ihrri>rlil', ?It'it'|''in-r> Caiu.lt in Nvi-Hi I'In Ma. l Kv: I it II1111"1",11.,1'1) mi', II >'I i"

lilly fl.t. tOiteo whether hecuii' 1'1'11'1 !love, and tint your ('a\le.tl"I'? My text ; did IIi w rl. did it magmli- The i'x-Kmpri: Iliigenlo! will ngun I. .\ vn'i' i 'smu| !"si<| in;

.iiul they fnc ho can fctmid give tiNt. rays that wbile Chrutcarrieil "('Ill iV. h.haul '! II"'bnildmg, lool..lller I (tho quet'ii'ii' Kticfct at Osliorno, this mininur. f'I.lilllr1.' llii- '-inn lit, histm. ) iini unit McBrine Durham & Co.Estale \\t tllfJ11
put' the wholo ,.igJ 1 I yoil. must IHS willing its ('Ol"t rl'llon. Ilil<11"IJ 1010. 'if III-i iillllU. llll.l "I.| .UP. I tut .I| |lil'| 111111. j i, ,
lulwIrl1 you
now. (toCalvaiy. 1lullll.& I CI'.M fil "Well Tlio, diy' fIr, oprmng nl 't.n tile I Mill Illl' Vtorll.; \\ 1'11'111 I | lisp III Hill' \\ 11 kl)
II0CII to cany I a ciots for .t. .( the of (tin mid I lie i.n'ij
t11 tho nnd thuitiek 0110 ( newly t.l.dI111 piges ( o Miii| It Hits inf.1111.ill'ii i in
Telling mob follow on. the weight you KIV. ', "! nuer understandthat. r.h'III WHO cuifieror amid, Iowa luiiisn of iipresL'titiiiivo; ii a 10 j lam| '' \III'11... ../pllllllll III' VlllllllllllItllll. IIM
iiitcct. 'Iho
.
i.f thu crons, Chibt Uing woaryand bick I .hi'ro ore ill) crO to 0 cui ( In tflo'I'ur I..t 'l'III..I.1 Kid.I Mil Ililni';, lllUlll) Illnl till 111'II Illl Illl'l I til.'II' tom and Loan Agents.! i
r..c .ilihl and said
he KtuuihloM, and falU and they jerk nth in this land : tho pkiudiU of ii vn.st i'. } :
: Ihf 1>px-rsn-utiuns "We hnir ,.tiw't'th hue tmljy to OHIIthis i"1..lIiu Oiulhld ii Niid to ho antxcipliuiiull.v
I rI.l.> ill ilrlt Hint ho ,101111".11,1 \ have un.lln all the land thtrounoono) I I Terms of Subscription.I .
< p'\.I. "'I.lu4tiul u, Hii.l I to I honor I Iho Greekaixl.ilett. well inforniiil, girl umltaken
'' l "Jet | .
f.dlcn flit ci : the und I I I \ : )
they > I. and m pulpit
I jit It ii .1, ftvtit i!.: fi-r thu 1 li>- inti-i.-t in unliliimnttciR. US'I"1: .'''lltliIlU. tt ..%.. mul 1".n"IIIII. I'lu.
nn w
II K< tuj>! Christ, putting vie hand: in tho piavir, moL-tings j-ou all keep talking : efjs.i-l.il ) mull |>n-t 1'lIi.l.: iir, it.I lit ) .-.11'(I I il.siit,h.
'
and tire other on tho What do 11.1 I 'I., i l IA i ihij lttII.I i 1'1'0' I III k'-rilMTs lit i mill I r,
tie JTunc el'O utuut carrying u crO. IIAVI : KM) : .S.M.I; I..MI.:( AMOI'is) ( Ii' 1'1\1 : h.NI'IN MI IS.
i <, )Ito the, face of Mary !hii I moan, Bir' I mean this: That is |Iormh. alI I let I loner 14 i put IIj|"'ii the The U lie of liaton Itougc, U.. u lidv: ,' \ KAi: Ml (Ml .
you I rum:i: Mns'iiis 1 MI.u MI'J'I I AMI |I' 1.01:111."s( : II UKAlU.Mil.K: : rKIM'KIJTV: IXloiil
I'' Ih'I.. 1,1 1'ltothy. hit they t.lll'r cross which Christ cuh you to do which tins k r..III .1 D: ''I must I 1.1\0 I (.1 rac'IIIIII..oIIILlrllC I i lite I 11I.1111"1"lWI i-; I I "I iMMNTH I.. SIIMIuSl. : :( ( nil l4II l-: .

t I hlcL.; ; 1lac.for \\'C'I:1 ii unpleasant cud bl. "0h,'you say, fl'li"III.I.i I ,) I 1IIIUUIIIo"I'I.lllnl I I I und 1 ln-raoi.ally -cundui a |i.,1 pimlin | I. Mox'iu rII". '

.'I.IIK and) Flop crying. "after hearing story (.f tl.ii.ChiiM. and I l I. I in 1111.11 put, !,1th II I II. ollici' ,' I
.
\VI.I M..V : U 2"I': I'UII
i I'I'' i moves on with hs!. I biirdoii ujion and, all that ho has eudiirwl for mr, I am mouth) of the hoi i.s..'' the (1.r.li.lo, :I0i. I'ranci I Iuthg'oui itili: lWtt. I 'I oNE: \K\\I: \ SUM.t :

liliouKUis, and thcio U a l 1..' that to do an> thing for him., J1u11t 1 ui 10 put into thu vi ntor of the, iiniphi- fehM Maria: l\III.t:1111111.1: Mr 'j'i li 1'1"1 I SIN, SKIS III- 7.l
ready
V-i .rtf, ul"ll with him., a boy holding aI me hat I Lav'o to do a\111 do it. thiaire. It was to .I irreat cdd'llliol di'it-li wj i1!| bo iimoug the Ill.lu'r ""I I i 11J1 !t-.I. 1.DMIIS I .....I. The Pensacola, Gulf, Land and Development Company. ; ;

'' i a ft>w 1:11. I xvomUr what am ready |to ,'ros. in their di-slrm I tn-n. 'n.1 the li.nis, demits of I.vi.n, Mo.xiThe ,
.ti>. ( ) on C.'IU'Iu'v the close I and. thn fiMinln, I Terms Strictly Cash. '
lr. ( .mlllht Supso; 1 ehuuldn.sk jount 1111'> b1rnl.'I'e "?Mjdgo" ''cir:4''lid; ip" i iMr. I 'UIIIII'I'U'iun: : : ii.u ri'ii:
I mi 1 n H MI I jrro.it ho alJ wrv iro. t'> ,iw up announcing (let out fruni' t tin U ,!ii'nm IIII '1, tiltlI..rll.. I" In I ilii' ..11I1.\\ I klv I tvIII '
Hi lull' .tlu-dunt uuj .laJJI'r4 : of a rl&giou'e the Loi'd'e .. iii.il.! l'i'-v! (' I ill : loiUniohi-re'ii "Truth" 1 I. Mr. (o.! J I i I IM< ""|iiiilli..i'| vvitii (ill' fitfliiM-iiliiiiin UffLhunlil 1'ISo.'IJ.WI'I'I'; ( ( : h'' i'\ I. \ VO.o.TJI.l:1') ; : < sh, : '( ) sJJ l'f.. ( hl)1.: ) J
taill>t.a.l a\IY. jourstlf or. bi.lc-UIJ uujphill.-.li. C.'III, r01l I I umim thirtY, II middle ,;;:i ii l 1,110 't I.II.al.1: I 'tit-ei iniiiliuii I f tlu-ir I time ill I I IliiKI| | ... ,. 'I.f .
i \ 1.1! fi"lt cu tm and do it? "Oh! ho"joueay, 1.I'u nug!!t. "'I| in!" ; 'I. >!''stru; aii'l 1..1 ulliivv.iiiKI.
rlau.lt" you wlin al.i v. ritub 11111,1 Cpr v.rnHi .I.i. i I Il'ul.'I" r.ii.-'it .in' p'l.-tl ti Hi HII- I Pail' ,
< hUl :.1.1 .(wouLl a .1'1 d'',whuIe) 1, bhriul.ing: BOll a wnsiti\o nature, and. Chiislita: a''i, I nil tlnj 1,111.; a.uul.l.l I, I. 'ui ': III...- fur tin.,ir isle lie I' mm in fur f t .
I
; uhether lie has fainted, away or a large o..II.lao. the
'I 'Slur lie is only pretending, to faint II'"rt tho I/ird's fci'lo. llluuclJ. I tlo galleriet and hh'mteduniil lit the va.t wntir of negro ihidivt Situ it.-.. Ii"h ni I t* ..Mul '. "'",.a .1.. '1I.1..i 1 tn tliim( ''if tlivmi l ,. '

""iv .md. "ilh j jol' and rut'loI.t 11,1e 1"1.101 f.iiinut. tt.r.t I that crl.Til ll l.lulIt.all he-aid' him: "i 1 too am a Nee OrJiiuiH. hi ID i js :i oung 'ltululiiitall. I I T .i 'iiia", kl i 1) I II : l5

-ii'uhi I I' t_ly have: jou? C.c..1"U Let U ullircd )OU, )'ull" tim! and tiny .'ll him ui their iLirk haired aid J tine luokiug. bin I '

f"i (ft t! jt; up). S."Jaiutlc.l! lr.t 010 fury 111 (lu/O Iito; the will U-Uhts 1Iua only reieuil tukcu: u'ili.etmv work : Th Templar Work :
I
N .\ thoyhavo urrivod at the loot if jitt. Christ carried a mout.tain. ChrUl until Ids l 101.l ) !. og and dia l, "'W Ju.vph, 11. i-. <>f %Vtiue. fout.lvV I .

: I"a'. Otr with his ilotlica. hal can 111 a Hiuudaya, ClirL-t carrio la luiul'lul' 1 r 1I ;ll over t?:'unof in I lii I I duet Vu.. has u d.t UK liter tuml G tir'i wl.weighs ... II
.
i t'L luatlMjuie lob l look upon tho UI' for jou, tiud )'> cannot lift an th. .'i-'; liil!.< .ui'Coiinl : I :IU ]I' unds. This is beU-ved to !i iIv I HIMIIV: 1'1.um"j.lllJrI&II.'b..lim' \ I

K i.-J limli >4 Yes. Tlio comii ounce fur l.im. j<>u 1.1 n' .1"1( that fllr (iivist? the largtst fluid of iu ,v m the : .11 I l/il l.i U..l.'I' I
Chrbt 1 I.to I.e : : i-
!hi14 oitt say : "Uufaaten tho But 1.1'lt u a, man uhoM> crons will Could "u. in v.iat a.' 4'atikigf. all ot woil.1.1.3Ir. or !El! niii i.
him." hu sissoi whom lulix China I.U'u tvjul-: "!111 a
take among
: oil the' ctwt strip announce Lu,11 c.rPf.luJ.u..wr1: 1I1. who wan
r'' i H done. Put blint baik the elites to-morrow uiurning (Ill Xdl"UIje. or, "I 1 want to IMS nChriH- AdUre* W. |11.{ "|"UUI"| | |:| | I
l 1'1 i Chn..ua. rvct'iiily) | -" uui'ij to (ju'en Vit.1..ia. rtteived > ?,
cud
l>lilur l.r..i'.I.
.' ( hire toi. .iiig ho loa Utiin a new life, ? jou lavv had the
or are the that \uu\ .
nJLI'r kt-vcnl K- ( frotna |ir r. \,,"-'( n luimi, fr itthhiilt '
jl
I III m his worldly the the ,
"11 in tho he wants to l faithful lO.OlKKh part t.t uiWm 11,1 .
on l) I11; 1. teiu'tier of di IO'J' i> lIt UI ri-jard lo liutking ._ i
puunc. worW.al.l
I ivf the IYB duties, ho i: iivui fur' anotlur courage of llmGrifk nrcluttft? Nay, J from "th' |j.i> < j"x.t.4 I.', ill" I'. ,
1 it, I have it-it U !" flu ho to advice all thuMi who ate ubk you another (jii('ti"n: would )'0 inan .
wilt out 1U.ljiitv %' \ I.M.IIOKN: ; ; I ...(.. I ol; \I I :
.
I LIJ, and l'uL it under LL arm, .1 hU :'itl&far.a, hv la influencetliom uaM'iuUagu wltl they are nearly all lir. |lo.IY i ( -ir'c w.> for.iw' fi,i I I
multitude : ry
thu ; Ua'e.li1WlAl oat .
C
with IIn" & ruuubl'nd
< >- hat fabric it isua4t to I 1.11 C'litaulf. Clirietuu*-in a Kit-sh uml fri.m -
lul.. ( L- .do my I.Clrl? line ( brift and are willing many ja> JJi ( .r.I"IIII.- s.e. ritury.ami Jth'.I' .1.... IM tin- 1',1\,. "L"'II. 3".", ,
-, TIu1gi they rt the crobs upon uJ you "in-t Il.aL tl-'it.:: I to \h"l live and if md Ic fur himwoull hf ,tttiiiiiil-, ( u hr cli-vci LiiiniMaluaiinjiiiuiii "''in* iii il .,Ib. r ii-irlli'iilur, "|'|ily ui ibt- i iC I
,
t i mid Chru-t UJ$MII b.o jllL t'i
they E ..
I 0n1 ( down ) and 1.u'o.uburincbs > 'I, date bay. "I{ a, Christian ; I 11.-1. 'if Uu Oikiin u.1 nucteu I UJUUt"t'141. i Wi ,I
f..ur five think lohgion
or nun hll.ll.im \liol. uluh I hi' U.J1 i.. the -
wild l>tt ic-d I
t.iblu lot 1 Chiu.tUii?
II") nt !I"inn or, 1 want to n
drive tho hnuu .ull > L
> 81.1 of'
Mi&sn. GJUierl Sil
plie comic and : j jlivon.
''i a I me to r''lwwll\1' (I l.riI..J religionin Woul 1 fun bay in "I.r.lu.e cf the. operas 11.11 I 1111\I I w. t. s. ''fun. ,'! ? -.

.. uu flIP> hour b'on. rr"111ll O.a} tinu plooe of \orldly ( 1.01.. Ja4.as I friends of (1rbt as much lu the Grot k :-s-45. "a"cu'l.CLOTHING )' ,"i.. ,ui J II f'" h h .: \ t. .lit a.khti .
passes on 11,1 of the -no-' CiertnvliCeniiiu: luun, cILm or.
beixind trobs architect .pranct' : ; :
There a ulf're
1 rthen thy muM crucify ilizu.I CII'l 'ou i carry It tales of C'hrL-t i? tle! are there not multi caught hit huiuj W ilm uotUfkr Ui,.. .

i i-t cue garmtJit U-'ft now, you. ) (UI.\t rily temuirv! aol Uw band .J.J10 ri.-I STORE
ha only lifted a mounUuii for vou ; jou racuythit 'rulhi muming .bo are Itangor .n. The First National Bank
!
i''. .cap of thcrna. No, danger that : fur bint. turk th'wJ look on ; let all acre .11'11'1..1! ',1 l !L. 4ttl fkt.li. 'I 1 14 tf

.ilfdlotf. tV the kharuedu! Iiavf a o.e will be die l"I cf iiutveu awl' hell Iuan4 h.ui Ui n .1..1 l"jr IIoIIi.tl..flilJ; .i.roij.MANtrn(: : > ..
|
I". There i some one "h t'rl" ( .
and
it U kuru l (line ""II' I Irmulnvl lie nlllAVUIg 1 -
'l'i'. thet1JI"W l howe circle.Voi.dJ kiok on, I take Chru-t this day. COt I III'Ju juunx ;
I )7I. of one cud to preMiit tibgion kneel down pray or nbuae, couio iickoeaihaUls <>.i \ ttlluudl I"!"' l.it.-lof bklll L". UUkia \ ,I.W VM> III-. \l I IU I 11.I I P'l./ i'l'o PENSACOLA.FLORIDA. '
dare to -
I
U* short beara vt '. umli j )'v Wl I from tlii/ uiui fur Iwi U iu-lii
Christ now
cr" if brother nnd cMcr were $liokingut ( cows lie or d.-atli |1"1' -'IU'ill.r < uCHI.! .
> jehu

''l'f #MW tl*'ste will M kio MvguKl o ,liti S.lllgnt.uy "o.. I O 'TI-I xtuu' rsro.H Foreign & Domestic EJ change Bought & Sold(

puts 1 his arius and rcsd him? ftt-roily tivuible whaiilto n-iuU fur .
artKiud you. lIeu the put tinIlurpin. "
family
gather r'l' M-IIIMi; C.I Mil"|
: 'I take VI M
Chrw. aJ anotl er rll your the LaUuixti. ]t tame su tn 105 t allot tIC C4lIl4tij It.,.. '. 451)I .
and luavtn au4 in i lielf ui vj 'I'r1.eiUlhl'i4t'
of Christ for Wu ..
"t lU for ltitf ''-1 s l-fli.y a id I. un ot
th tOI(the 1": lol unld Could you then kzt1 ond day hail VHue) und we .trt gatlturel \'ou 'oIu. $1.0 ita leIrcluey' j I i iMtu PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS '

-. 4.al.llr 'y I\ on w' l.U-suiig un ,jour kiub44JU? the nikcuojjjj. "liuUU. he l'U.tt ...11 wouao ain',. I,' .1.1 IJo., \iuUM ll.rJ"tir lts'al", ,

,lit to tine 1l digged i tlw bay. "tut exactly )that I couldn't ,.ltclclI..lhnry&-I lam.What t; 'lltl. UUUIWrtfl. MMUOIll U-U ':. >tl. -tft *>, l'ililusirrtl.. |, I IN '1111' I'lTV ASM \'WISITTILE ( '.
)
..o with a, pluus' j jars O "do Out. U-causc I Haveuunijuick \ O. I rul1ko.J amid t.b-4-.uit lid kduk IIi'' I. -lily I Ji IT
juite
ils Lr.n o.. I L4 nut c. anil i I j'iufil_-d rj-Ueioo We JOtS &uJ. fur CUrteti I What iou
temjwr
"
(tIre II al'LrLU ii "&..Il"tat7 !


'


..*- -.
--- -
,
., . -
-
_.__ -
: ---' -- -
; I. -
-_. { .
::
.. : -' --- ..:'- -.;> .':::;;---:-:" - .
_s -- -
--- --
aa-
-
-

I V
j
-----
--- -
-- __ ______ __ _H_ ____ __ -------.- ---- ---- ---- -- ---1 -

I. -&- ,rnijHol-mn 1 i[.ojnmminl l'I'U"IS.\\sn: (llNFh1.tl.: ,' W.\lHI\UT(.\ NCITI.S.Corn"I : Local Signal, -OtlitOli"l tttp'.June, '8\1' C. :r MAKIMlNENVSNor l :11.\ TTIT.\

IOI'llnlll. [: inlonce l; mnuiclnl.VAiiniNOToY. :i. ', -
Kntcrod: nt Hi" l'o lnl11ef' In lVi l KU June n.- Dr. M --- -- -- -- : ---- 1 i'i: 1:111: : I f i"I: .
118111'11111'1 I 1'iniU nnl lqcii: tnt ii:\ fir"- \ nnul ol coP, 1 l Livery Sale
K| 4 voinl.o'il, Unit'or.Mtt.NUVY .. ; : : l 1 nil s.k'i.tl., I. ii < l :; i .i '.1 rlo ,
I. n -_-____ othor.Ilia' \ ) .'ii, tllrg. ( L'. !". / li.is Ittv,1; nKoit ;:5 1! ,. 'I 1 |I.H- Ilictrs i ('. 1.1.11' ,
----- ----- : :
-
--- .It'NK:' : 4 l, 1s. 1 1':1: filnily lurtt'thri'n w.rpso t..t'nnll'l Iltra.lt'n(his otnlion) tt .11.. hlsbrltk'.Mrn. i;-J I t t r ; S'r hilt, k \lies OH. t4 II"'I'I'<, -IV," h I

lioh.lt's. Woh! IWI MlM Oft Marlon nl Ueorulii. '. i. II ; nn'\'oln Iviltr! 1
flllli'Ml. \
'
-- ---- ----- --- -- --- --- --- lit \ 'f'lh 5 tl ? t1' Nor bark. 11. let r. ',' i i. i l.-J 1'1 i uiitOi i. 1I
'r.lH11; : rtl'1: l;>, rnnlit, hn\o hud, JI.1..IIIII .fll.t.n11.1 8"111I. \ 0 .1 to ( '.'. 111I. I
ronhit l I".. 1 f := ; .t I /.I\: .f I It'UHI -
huh f. I'1 n l: llt.I rl" the I puri O..I.t ; : !
Our ""llHl'nh. ttlll pi I 'nM!' hot Ie, till'' .I Ihc II.). IW.) In/ I : f :,:1jaa : ; i 'i-i '.il.'t -
date totthUn the. li.no paid nml which" I' mltkl. t :
lamped. onettiy)pip'i' tli"HM Pi S'U. I'mti'nnn I '1 IIH lust, of the Ksciiinblnioiiniy: ; .d I.leg Ii.I Hi 1 tniln Mttrnctlon, lionnow" Is i the Sin I "Z= I ; Lllt.II'"I',, tieor'ire. :.jitti II"IU.: I'T.o", I I :
I M
nrc cmli' In itdtiiiioo, iiiul IT II" I lion I nrrlvoit h.-lii", \isti-id n', lit 1 11:45: p. lii. Artillery llnml at itma raoc.s. Col. ) nii. -z- ,- .- J.I I. ll,8\111111".1'C., for I 1''lr HIII :1.1.11",1". > i I .

nmoiint II ilne r'IIo.llh.f'IIII"lor, nnutli I, alter tour I tin-l is sill td't b',|tip mnlwithin 11; has, nlmnt, 10' t III-) inn of lh.lit| nt t don tins kindly Im I M( II. p pit 11H" r thu'itt. 7 am' | /.i.nil al I' X j 4 i'I'.f i Il'lt I'l rl.f%.rit'lfit IN ti'fltNttt," r k (\ .& -..__ 1. .
: -.ti! Mu!' ) I s\v II 1 tiur .
.
ill I I.e .Mni'ki\ : fri'V ; h" will I If In tilm orw t lIt 'ie' Tor the us of t 1..1.1' :1.ml 10 .1 I'
tiim fir IMIII tt i .
expire* ,11 lt' i ,
1/lllllnl'\1) I'' > ,I I i N \ 4 .Ii I .01')1 [r tt, !Intuit nl>\ 11".III. lo piooirI \
-- -.eitIGll -- --- :
our' iiiuilini. IM. >. ': o I -- --- n"T.tMof oiiriitV"" ; I II t'i ., h ,'lists M.S-I I-I Ilre
,
-- :\ ; : MIAIIOV.: : it\lniu I l m hfrm.imi'lot" V II
=xoiicr' : 1 II .\n\I IIUISIIH.Ad : : : I In I I I Ill i: r>f l.tt;''o'h\l, ) 1..1 rIly, nl th I 1111111' .. ".,,..r. f.'< I '(' ")(oil I i.s. co"ist ''t ,',110'i r h I'. JJoHtHng) ( St tltI l l.N(

toil. ,mr< r.iiiinli'i'i11(4) ( nri> r. 11'11|' Moil imik\ I 1'.111101 I b.-nt I Ito M.I I I., !I"hl: In ;:1 oiro poiiib'nce IIIIII"r'la\] *"' !1" In 1'.111'.1, column' linln, ..1... 'trie. Nor bi-rk Killitope, !!h'II"I. 'Irini'ail I I' t't-: I
to I'II.III.' thorn- unit tt ilh Hi" nl lio.li", *. We ::18. n 0 (.t 1'MoH.Tin' Mt: I'' "..U', I. 1:1.; >ui Uy :lu.'.- MIII l :No.2t' I or |.'I'illl..II"1| I .1111 for '1'1.111"11., snllitnn I 'i'I'ii ..' o.Hr I i : i i ,

cannot !pnaraiitoi'' 'tin,'ir IIh'r.I.IIIi'II.I.l I tli.' :Mn i .eote l.umb .r Company: : hnsbiciitlle ii It.iroiiicli r (::111,"" rm Ictiipcrulim' '. i IMI .k r.rnce. )1't.I\, l I :I""I'f.: t" .1' .'(>' -AMI ..\11: tu, '. r

npionr. tthli! llnir. i nil mil'? MS lln<) tin., l sia-c I H< ili.'l' III' I ll.'kil I 111'1"11'1: ; nl roftumeil, ) IS- EI"\II'"II' Mind' "',1'11.\ II )'. d lr. A MM.injMM
Unod.'n. bill" s 1I I il I i wl ..I.. "I III.' rait' 'il thi, hi-til of tin-, on HIP cilit irmlpiigeofto.il In'f'K. 1 f'rlloll" W.ltor:; '. 11110.II.I'ln C. 1.1.1.1.. \1'I i" : i- i < <001") ), ,"
Irlc..hln.1 l moiniii' tutu Mill I n. t wusHtoppet'I MKINPWER \ .i 11 I: v\\
opi'id I HI will li iII. '.- eomp 'II. 41 inriiiiiniiin I rdlfY; ); : 1'1'1' il" I ori, II. milv( 'l', I
l
| "s to meet t tinit,I in, ,", .. I tinrnp' 'illy Inoronslnjt IJ'H ),1,1' he latter mill will probably be idb', n wcrlorttlii'n.ts. \. -- --- - hi 1 bark; H"I lc'I I I h rn. \n. .\.> 'I I OF! MAY (01! :\r t H "

olri'i.l.tt on ..I' Imtli the Hut.v anil 1 0J'itt ".11"I nhat jou uniil," :1'.1111\11' 'I 1 he cause' nf the tt 1'1"11 I IOVer.RlIM I. CURE OF n.(!er.It iw-p < ,MI, alii. ,
t mi ,
M i
WtKII.l'II: "..tH\'IH... .. to liCitilIhIl, .nnd. ) "iiii run coiinl iiitii.urinal | '| ''kl tlllllK l I i ? ,"'.4. I I balk fiilaie. < IM'B, Hue'ox A\ > '1"' ,. I III. V 1, ,
-- t .
----
Special Notices. .. !)' nnd ('111"1 i "tipp| nit," I'il'hllln, ;on i ito tlam m russ Mm t ana. CANCER and 1JbCR8. II 1IIId.. .''. ; Mn: 't'h .*'. l B' 'lute. .\11' t O il. .is taken 1 fit>i |ltIL! L'l, '

III tliln .'..Iiiiin, w ill In I lltrryhOily: Is ustislii-il I \\illi t I I HIP. nnlconii' Is progio. "<.lif! rtiliiy' | I ., The. dim.. will 1'1' I' 11.1, hl"u.\I. Hl'IKll.lloat.t.

iiq Adteit.'rt,',iI ut Hfinent lino, mi u void I iMit'li Int,'limn.No I "r Iii'. "t. AliRUHlllii-rt.i\'litinn.| Thill I'in. '... tni..h..IIII"W iIa' it. Judjre T. C. MobfR'lon' wrltr* lo UK SwlflRpeolBe It fittlcr.Ains'li b.uk, .\ ".0.ni.i ., rhnrl: Itiu'uu'. At x" I" Ih'c. nnd 1'1 lil,. 111 II'' 'I i -

: special I Not ec I in,citcd r.r lis 1 lIlt U :'< the, f.I.! jn.t I It t hr gn. tUllJirhi'r.. The fimlly nf Mr. I llany I I ImnicU hl\c Co., Allan. ) Oa., umlrr lUte of Fenrnary ,l .1.,', bine, 1'11\1'. 1',1111.111.:, ; | :, Absolutely Pure. 'Don't
14, trj; About three year Jrrryttradley
cunts. 1'HiMiiib: not t to i',. nI1".1. \1 tttiIltii'lil1) ifl'.\ 1.,1, frim nsneola' 1.1 thin town, wl.rrithey colored. man hail a canccroufl A' *or. Scan' lit )I..r no.IS. \ Fowl[ lie Place.

lttA111'S: l WASTI.D:: bynyuinrnnin nennnble, t rornlll.'O.' I 1111 t LOln ih I. will priilmbl, ) lem.iin dining the Milfli.tiler on his fare near the lists e>e. It canted 1 I l'IIr.Mi .I Tlusp, ,ittitr n veinrles., A fun, r\,u'l (' Ti. I", ,

A n go .11'1'1111"11I., in n Hloii'oi'nrtlrcornntslilu i bn !I'nllll) brook fair In IliU miHlel einint, ; him' great deal of I.Aln.aod ho m lot Iho. ftluhtof I It .. Klixn: Ann.!,!)"I 1111111.1 11", >.!. I.> i II i l'aar- ,.'Hit'! shi, ti.lhi and tinordiml\l"h'"lwn' ,'-, ....MOM-nndmnot -- - ittut'Loi'iis -J ,;
I y '
luis'ti m. \\ 1111111( t III 11I11.l t'h'.niBolf the eye, but ..nnllycurodof th .an. "'('01"IIII"IIIn
,: : i-" uI.r. lh' tU4(.IIII.- .i fly icf.'i.i"- Frrs'i! II'.. rece''p pis, n poilotl I tills I mortiini i ; )1 t r. (tenr."' C tiairelt nnd, wife, from Wnt by the One ot Kwlft'i !;*dr.. Till. .I. .\:: ( 0. J ,. i it'">niiotitlon| nlth I the milltilndcof

!gi h'II.IItII'tM'I 1 II.I inrcol' ( U.MMFHI I "t.I t. I inliraci'd, : I Itniri'd. miitpcrs h by the MnnekItlooiiuT ,: \ ..rl\. I Ii.1"I I' nt't "1"111.111 Hotcrnl dai well known In WI."Co. .where tie lived I Itbk Caimelina! n I IlK I f .'..I, I' I I. I Unml. : 1"1..1.?, 8h"rtI.bl, ; rlum, uiplinspba1" A. Anderson
lib. Co. J'iflHlM :i!. III" with I he'lr I r4. ., \Vo..tmaiko (D'.' Mannury, Hit '.1. t, m.lt.h.t \ 1'11:11. "'I\\ dt'r'' Stilt uly! m dins ,
nnd $I'HKi' I'oiiiiiU' I.| bnu'h.liNli, ., for .I.\.t-- ,101 KIIYAI.' ItAKtNi, 1'tiwi'HiCo.I .
;; ,, s.iiiiuli> A Co.Tho this place. t.rohI.lon.le". Tale ''wodbaik t 'an Carlos, 1.11'l'rn, M ', t" 'tt IHU tt nil ..Irl.... S. Y. City Poster
I t this i .1 ----
I"
1 hours ill bo from 7 n. III. t I 0 pT7UISSAI.K 'i Ir.nlll. Mm.i C. it ", tt 11.f..II..111 t write Iff : "I Buffered. a great 1:1'11: 1.I -
; w lisliinc; t-nurk: Atl.i, lupliiin. Hilly) .rA"24. I It '' (l.illn.I '::01. I" Mn-.r.i: | I'ropnrtd I ti> l'o t : 'ml I i
& ( '. ( I.l \ Eli, :4t.j2t. ; ,miles 1 lr,ln Mll-ciittrp. iatldem|, d I Hie hcnit deal from ulcer for,nil year Y".n.l. 1,11' "Iln. EYES it
,1 ,
III. ,, ,
M (ihoa )' SIel lciiihh; Is "lot rouple trIte to me, ant after I It .. '" 1I'n"1", Ta'i. to 111"\ PROTECT YOUR l1'I'IIMH nml 1 hIIIu'u! itnl -il!,",
., h"lll, Is 1 I of Ih,' \ \niing folks I by, git IIIJ them: a ,liiievPnrI'lm : ..bottle"mmond.1, I wa I I It hunk FaiiHtplni'l'n.. b'il' to 11111",1: ". la.I''' | 111111,11 t in |lie|i> ,
fllllU.II IIng'1.' u ) putilnuin Hi", tilubt, of the :'Jlt. 1 1 hi' pail I; 1"01.lx .IVll..I'.u.l. I I I. irk I rrnfet.i.! a I. ;- .II."I. I. i I''lr.111.k ,111"11"' i .,, '
Mhl'rill' iu II
I I -Tin r<- \\ 111 U'soM utO t the I lini' talkiiu l''" his Iri'eiiils" nl.on I Ini'Vl '. ner equal .a Io J'lrlb'r. Mr I .ilttItI'.t. I it !) I In M i lRSCH BERGs .' .
ilrst Mnmliy' In .i tine Infriiiitnf tills larifel 1 who wcielliel.lial neighbor will uie .tbe mcdlclna | I'I'
; mile the "ulr .
; on nll'n.I h ,
I liHhlni P tllllll ; .. I fin liimHi'iiu.". 't9 'toll 1 1 --- --
IIMIIMC, t\\ ('tory IHIIIMwith \ II'IM aol Mr Si at doe STan more Itmn you claim fur It. I ka\. nil. \11. \O"O -
lhi fonrt' n i ncr) nice.; LI":, i r. mt Itlaik i : rcn.'e .|a. 1 Ki'-R i. I' '111 .. AI DIAItCTAC (eni; : 0. .\DDIM 1 s
? wlllo'r| lhrui.I''lIt:; from I Ihiwiitir 'l Me I ft laiko, Mrijuaul. 1.11.11111 1iI. Kiting the )coploHU I II Imiii known I II .cane a hleh we ro thought Inb 'n. \ .O .

"' "tk.. 'I I'Inlimmw I Is : ni-w. witlisriKiiiis( lin i'lotniul II I I'; fl Ii | | A. I. O."lh. Nil 674 Warn St.. Co.It niiK-H: -IIIK St Mii-nuin n. I
ontliiillililiifs. A Ii 114' I burgiiln. iniluli 1II.Ilf.,1, tI' his noinin.illon. 'P 1 I h', "" 'I J. I: of this I place, t iMti'i K. Y. writes. .I Vu i
I Iiiro4s.il I r. 1.In. Fel""I,2.'N
) \ EII. 8 I I bulk N lit. Keirari. I In K.V: i I"II'I.\ ocQg II'A"IIIlll.I'o'" i: || | .1"1",
millet: k'i'iill'ini'ii P WII'I..II.I.I'. :iiml lat" to *'II. el to bis homi' u,1111 year .
Monda: tinning ,
Iln.aeuil. : ) .n ago. I hut .ul..1 .lb. .r tliroat for It 1,1'" I.I Il'll !I'. IIUI" 1.1' I mi' i ,
tIme ,
1'111111 nlnhl.l. I uuMlay.Atery. over' a year, .h.o n lnic yourremady. & .' i
"lt It INT-A:: ( ulllle \\ ilk four room. I other,,, ".. mini !":
1 I '.II'II. on Knilnmil This, pn tty gu.i.I| time to N:ly % cnn'l ittgt' congregation: nssombb 1111 u".I""rpf many 'm. n \11 t:1). 1'11.111 ':.
II lirttc "
g''" w aft r } I : 'I'I with no good r""I. My IUlo 11'1. alio had ( UK >: '. I
I "Ion I I Ihpi.l.i uiiiH"lf. I'. .! '1'. I Henehei. ("loin.Vall.iee.. Mil to Master.PCIIOO. 'ILSHY. AI'III" r \|
(or J'airnsciIJKIHd.SJ: ) L?( ( i, n''r' ""11111 } | uhoVfieiuer the ehnreli. 11 hear broth NV. : r aifr* flnicer | ( t",1 "lrk. : .; : ) tttKtc'I: .
'it. I I' IIM I
And Chen Ih nail would tilT. W'e doctored I ll.(1
Ihoiwht, tub.lie mi itiuuIit, iou lor p I II lllld.ly iil I .lul, nt his regular; ; cniue :MS.
W.N: Hill 1 IIIKHKA loll prea.-h : 11" her for over iwoe.rt.an.i when I com '" ---I'. .
I P:AM 1:1011: 'I ii> .\Ill wli I I K Trank. 2I7.Am ) .
:N II MMMI'1 lt I IIU\flKlin' CAN; |.r'ti'ri'lii'u lire" bobbing. up iinw I like I the pointment I hi'i... '1 Itt', )' h..id Hi" !,pleasure o tueneed, unlnir R. it 8.1 thouitht. I would iiiwhatltwiulddotorhi'r. sell I, A Itl"-Oll.I 'I\lIrcl.. 'Inomey, I li'it), I"

IIA K 'HIP.' IIAIIV fiiM\IHICIAl.: : M MKI1IIPM. lent"en bob down III niitiimii. The.) 1'1"111 I I 1:1111111): ; to on t (,t li s nble, and, oariK'-it M r. say that entirely cured I Icr t ant. 'h"kll I* ..u la M .'islcr.Norl'iuk -

I.. II'AII', I lilt "i" I KS I" I-KH jour frleiitls.Tim remedy I know of for th* i.h..o.I.l. I really It ..l I 11'1 .ii. Olson', Ml t'iNillMim
( CULLS
: U WHtHi ALL Hit I tAIL).
{ -MM"1I1'.1'.Io.I.tll
MON1II.IIIK 1 belt'* It wa the mean of Mivinir my lire. .
'
A8 I'KTK.N:: AH HI MllH. ItnluliM' of I'. IIulia hate lemoMit,. M I'. .li'lni N"I iri-, I vertvoilliv )'nlll' The doctor told me I had a throat, dl'.M .\ tell XUIIi 111"1'1'11 A linir.t. Wl'-m. 47'J. 10 17cm touititriut; \ i.il'| hv] a.tmtiA'i.m. I: : \ .

man', t"'lll'lly! ol MIIHCO.I' ) > but now o tA similar to General. Granr. I eheerfully 'hn. t\ r o.Am .iIjEI: .
their I'rniiidld' :
hL'iiliiu.idiUiirleis' I ,
: | recommend tt lo bit from dUorderctl Ih'\ : ( ,
\ 'N VAYnir.y: :I : II > onntrI 'ol"wl' AiinlHlon, t ., icim inborul' hln I old frlondIn .ul'r'ul Ncli 1.11.h: I |-iroul, v..11"! I"hil'HII.I : ,
S\TI'ATIII k'oi.il IKIHII ,in ; 011,111..1.1111,, Hull: tl llulfliinson'. II .ill on VV'i'Ht Inien- \ Moml I ue It '01. whenvrrtlhtnk 1.11' .
I t. ut ." >; Koiulli
intltati"iin Inecil II h ;
'
them
ut Hiiiull, m'niy' in 1'11.11; ., I ( I liaw'i .iv by M'lidinif t ) .-- ------ '11 | I liollovo risti'H '
ollice 'ir Hti'iv I u ,1".11 Ktieet. 'hl 1.0.1 T. | lets Mr. R. r. Oeorce, O., Kill' Co., e.mi ot. P : l.f'IIH. ( 111'1
wall. AililiuoH, II. .\., ti \i M ':hI. I I. olllrf. I in I thu miiio l.ulldinx.,I:, I iird I Hi" AinerioanLegion lend, hln wtildliiK.. I o lilcli took place InAnnixton : Texan, writet .I Ilto.ll..lh..O. sari or : '111 IIn: :M MMT.Corr.c'etl ; : Nr has : I for ('OIMII1\ \' ..1rnv
|
1u2: huI.Ir on the nl''ht of Mny 28u: Jilt-.. mole on my eyalld, at 'large n* ttie end nf mythumb tihihil] .- -A. If I.
\ Ii',' I U ,ibert. IH\'I.f.
of Honor Pinto 1\.cl thu u loginsvnviitid w hleh hail the eaneer.caunlnff [ I.I.lil Fint.'r: ; ia
1.1..n.| | lr item
Mottle 'atcr, otl lilnebiilu.! Ala.wu..II" I Ill-Wll I ll.It'll I 1O left )llllin'r) I 1'h'l:'
I LO'I.I. ,
nntl me unit Inllamniatlon.from :
1t : T.-\ 5-iooin Cottiiiti'j; ni'W the liooil T"I'I'| I.'rs. m.1 loll ill" 1 ton N. \
April i'ui7tso
TO III I1'H..1\ oiiUr wllli r oinv' (imiinilsiiiul ) of his Hmlrc, .11111 Hi,, I uipy ('(ittilit'. whit h ."lor.1 a lotiit thus Seeing u'rtigt', 10', .,,' P II I ; 111111. I.
: Jlr. \\V.C.\Vlillne-' who 11,1) 8. S. 8. .. commcneeil uilnu ll J 1' toot -( -
K"('pioNltopuiiipiiiKHliillon.| ( ; K'II".lal ttt'iuti our mneeie thanks. f.r their, I 111niembinneo the )1"\1 II, class \ ami in at era ,
after the U of few bollhii ( coredrotiped
i.n iilillriniiMl, ..II"". vt 1. Ih,,,'" iniiiiiti'B! iilkfroin linn HI vlliciently)' Illltd I the p..hltlon. ofeteeutivu nnd wlkh; for' I 1"1 n joynimhipp .1,1 Out. 0'..nOCl a gone, and.I wa I.IS.; rlrm.tiriN'liict. i'g;:'U'OI 1 l'UHCIH,
the fniiin Ik'liot. ln,"<|iilru lit till- in thu local ollleo of i Ihu stguliul ntlri'ly .Ih..d. ,
.\ for l.isl l -
I f.mt n 'hclass As !will ( (
life.Mr. lilt in .h.IIlII'IIIOIIIIIII"la'I.
>
: pr
II.tr 't t
011I't', orcni I thu pri'iiiihi'H. 1I Nerviee, bus bei'ti ollici illy liotilivtl, 11 holt) ) .r. U. W. 1'.1.. of .1.ln.1 C., writeS i "r .' and\ Kteu: UH.OS, liitl': .,
W. II. IliitchiiiHi. II, nn u"i| lr.uit fur a ". Ito I.r.., of' I'lieh "i f.' t I"low iin taiitni: nn 1111 h.,

'VASTEIIIIr.l'I.' 'p.,""lt bnibt,\\1"1.I r, t"III1llIghll"l1t..tclloll ",oik, liinmelf In reiiilini'HS for rt his inov.il.ilHat the liinenl d.linrlmenl .. tin- nillre" of .ulit'i'llV nf i 1':"jnmldl; ('(U I)',\11in and..had twin*. hi ttnili It ..the mil no traMnient Kmiit., ll or"tr."h'.n. ti loll" '\nn n, Inll Miwn.'i "l'l 1'1' eaeli ti nnd u half I hiani'iid I Ktcil.itoo:' *Noti-l. I'lioM1 h in I lilasHi'duroHit:i I nid" !|ieetaelos; Kreate. '

: : I" \\ C'II'IIII.lnlill" M ., f"k. .that I h. lo .!> .,.. Aflvr ttkln aeourfra 111'ntl"III'r nnnle I II >| .i, taole i.. Ily upopi
wuntitl. A ply 11I"'n"I.II.L .
: IIMII | niiillrWANTKHTO : 'mill, rl'llvnll. HOIIIU oilier | olut. IVi.Hi- und, Beteral' ladiuii itt M. R. 8 I ".. t tirtiy' cure.' 'T\vi; If I r.:. : r f'11 1'I.t on nl the' l.enx n io'rrlnIiI'u'Ifl1fl
:11
II. M nun i pr.iprlcioi 11Hll'r 1111111111. TrealUeon SWIn .IMiieiiM' nial.i., I
,
nf Hieoe '
will tlm er\kesof l \ Ih..I.n a .t.r
Mr. Vhllnecrylll
: | nl.l.I.IIIO.'hl
II"I 11.1 ) .. I In marriage I tleatli : !
-- im'u (it this t itvu ntt.'iiilcd Hi.i I r. I.'" t. Pu' Ci.. fut.no simp an "ii't't' s in t. I'ij.ls to Ihl.hlH.....

\ ITIICII.\M-A I 1'oMlolllri'\ % i:: rriiHiiriiln Ilir'.t., \1 h \ Krni'i'. ,ire: II ..lolnnoll the 2 Ill.., nnd, h.lln mosdelightful drawer X Allalila. 0- 1"1 will IH' i barge.: ) f.rnt III. "::1.' nl' I:III'j In'm It,,,' i''u K, and e< ert'hIIL"paii'iniii'li. i 1.,111 t I Tlio HKHT: Couch Modi I ,

A, Jiiiii-l-ilt: :Mr.I Max I I. (', n HOII, nml. Mim 1"111., 'the' rallrllll mm nndohcrtiiuof '(' ei (','h. .11III'lII.: MI lli.it II tie\ i tot' .1',11, tl' rum I Is Pi*I'M Cunt: tonCONSUMPTION.

Fin.- ------- Inii htT, m if .Mr.1 l.t'wlH It'iir of, I this fit)"I: I Ilc.much ira for Ih,' i cut MHHI I.I IO tMlllll'H E'I'III,! (,'", ll'lttotll 1 the .l.: ati .1 t. Cti 1111. ii I ill ''rtllc iii- o.ti's ."ln Int'I' Imtt rifl.' .1' I r ..." .''I.I..llh'| "hiI"1.
I nnd lir.. I Imn h. .III.lh" \\A mt", )' ttil: I'.i n.sli tln-p.,ir y tako It ttltlmut
hours I i I a l 1-" '
Hiii\i'ilh, t h.'io. lhuIlilM'lie IItllll.ll. gt I bo hull lh usual I. tl .tIII
Dissolution.rpuipirtni'ii urn 1'11 Miiiinlon.Vii. \\ \ I i .. flbelr' third annual p't'-in" liees will I Iis'i Itti tit one n nett riiirnf iilat-t's '11 ol ,.hll' .'. Pott Iy all druggi'tts.
.
rti'd In fli'-.int Mlf.Tiir.innroifs! .
liaMeiiiliiiKneh'iol.eNlir. I .liiy 111.111. Y< tins lmmcim'Itl B. M ,' 1 ItH'il< m'ttt'w. \ Coo I hat'; 1 1'111 :as", tile nl nail: I I\'.I. a'l! ,

i: : t4i lit .1,1011"11 l .1: I lutUuit.I I lug The). 1\.ii.'t'oll'"IIi'.II' )' 11 1..III.I.P --- Ni tU'OHofoi.toil; I 1'.11.1- si I t'uIs, fai!... tthoisli, -11101'l tin'MM.-U"-'f 11 K cat .
p .
:. .1
h : : "i nit
.1 III. ,I .b. lh" of 'ti Ir. rt'lieimer tlthmtilv ri.oiinAT: : I'HIII ii.i I al'iilil ehiinbei nl MII.rll.11 if I u''l' :a.tso\.i "my SCURLS
J.. \|1.1 r.- on llio I INI ihiy .1' ) lIt: ) duiiKhlcr minionrl'i W.\II\noS. '.1 I. : : -1"'IIIIIII.'l' in ut I" I nil, I i \ IheHIM.
1111 "illl nntit' Hit .
tAiLS
tiintiliil, ('OHHciit.Mr. J,. ,10,. 11I..IIII'h ill \\ illu MisslSenr, SpurUI' Ihu 'I I ime. .-t'nloii. ..Ir A. K 111A h h m |>ainitl I II"Ii"IIrf'I.,1111011.11 : : ill tb mini.nan.>lis. tiial tlo Hot, .,!.I..lll' II ." Ut 1 Bcsti''tudi t-riii.| All i'u-i.. i t. Use

liiixlM will rt'.iri- mill M Ir. Win. ulih I, whom hli"ill st'uuul, \'iicnt'on.M.iv | t t a': 'it, t lit inn.,, and hi. ul ..'. are for ;lulinto. Hfttil, I.) ijru.vi ti.
,
.'orlo.IU"1! lilt pi I." Tin- .lpii.l. IIS.WI.. will I 111 WA'nixi.ro\, .1 II no 2.-1( AIII'OI.III. Jr. public 1111' hit 'Impl; 111'.111 DOW & COE
bi! rnnl limi'il unil. the linn II II lie of ..Inhnon lull 1"111'1' I"llq the Staiinlo'i; I Military too of Ill,, House ('otmiu r. ." I on,ml'.teu: ha. ccli'lii'iilfil" nH'i, I. ,!,'" and palonl: I spiini I r.iisinK nn nut,', 11I".11"! paid I Drat I I Itie ri'XU- ,

A Koibi-H. Aenil'iny" atltl tint I \'HII. In lien W'I'II made a latorald'; report' on tleblllltrill ti t"c-.I.IKHOS aro kiiottn\ ti.ii.tiulioiil I tin lar tilt. ,'"I.IIt nil; >. M-\TK >"I :II'4 mut I 4 )l"I I'h.t\"

All I'lirlli'H' hid., 'I'll' il In tlii'iiiini'i'iirn'f-tli ilhin :ill,ll) ,lilt! :.it I lit.. AiiKiixl.i' 1'i'ioii, .Sm I miry.., Theyountf I lii-lioiue at I log I 1..1"1111 I I- la.; Mrliat.dton I I'nitt'il ..ti"Vo nit, riling I Hi M ar.loli' l lit r church ii ii'et'.r)' and fii. nil imliemnl o' i.\ .i4. i'i': :14.1' 'I"; i4)I. t .

riiUuHli'tl inirliixtlilH| ''' i-ill:tinii'ilicy%,1111,1..111"I oil.r. n tiii-lrHi| '''k' )III ienlleniantill. piohaMy I' '1.111 al' : 1,1. oi.nt'tlcnt t: that I ill'- whi.l'comiiilili'e ''. \\Ih I: I pair of hit No\t ( rttali I I./,11.11 I _o4iiml mall', iiilox'Htiiiiri i nil llii| ('1"1111'.1'; the 'll.'O' '.1 I

trt'lilly niliiriil,l plln-ii, 111111\\.1 ilnwn III home perniiiiii'iitly. will, rnM.r.i'.;\. on the bill : I they HI, fin t.i Its 11"11.11"1..1', nt, at light' 1"111"1"\ ttlll bu 111"1'1,11" h'r'I'. --- ---- On"I"ll t
.Ito, IH-HI-II. fIII: )' :al.IIII'C I w 111 llwlf; filial tt lib lh''in tho Ilin HI t .pintii; .afl.'ir.is f..l. It Ilh"II'h.lr!;.>.
-- ,- I I I I. ,"Ir'lhlll p nbnh'o, Hut Mr. I C.: .1..1.Intl I,' 10"1"'. Ml I i K. t the I 111 thr"vih nt it M-r, - -- -. I I''ike.i' up. Ialll: : 1.,11, I and all A Word.1I.
<
--- lit itim K.I.Im
nrl"l.
,\, :\ : '1'\11;: ::\1''''. )'. of .).larkttiinUllcMllbeliui.leehnIi. \ iailyil.it"' 'iI Ir. i 11111,1.11, li.m. "< ,"r..1111 ) 111.1.11,1. "' iiplmNt! !'"riii' ii. Ii'' in n llr'tI.i'Itss'> I U. l Ilnl'

orV.. II.I I llnli'lnn.on milinnlii1 Inon'.iM'. ; ofpohlul f.ii'iliib'4 I. r I II I imtihiiiixiHO 1,1) Ill llHIIIMcKENZIE ,
1.
Thu fili'Hils 11111 ill the 11111 l 1'lo nine t'oimn tire'Villi vI.I.II.. ." liltt'tl. unit lit w..1.10.11'1..1 manner ;it Im i IHI'II t' I1- W. It.ton- A.I
) )
!' him us a rllinllil.it", ': I'Tlll" ,nllii-c litMicrllfof \ the, 1"1,1 of ciiinniillfe III the tint that 11' ee will i 11\\ h ue mailsrttliua 11.1'"I..II. 1'1' i --ti", ,
I. A. I 1'1.,11., ; 11. I ___ 111-11
''I I r.Mi'Hinblii: riMinlj', Hiibji'it, In tinllrlloll homi'. of t Hi". candidate.Mm .. |1"1 w. \.. -. -

ol .tin' I 111 1II1"'dll: unil, I 'ollwrMitlvilioiiiliiiitniK 1"1..11" ss ,111"1'11.1111..1"lhl'II'> Iho ('.im.. 0 -- -- $ IM -- Ui: .
I : Nciitr.:
I'onrrntli'li. Ilillll)' 1 le r.n-ilit.ilt'il, I Iliiniiuli : "niit-liiin, TIl' The nlNite HIIIII ttill pu ibis nil 01:1 Ishit: llisll'I \-1111101, Ills, I "U1.:

I 'Tin iniuincr in wliU-li t, Mr.l I I llIthuItlIl IIIIH, 111'rc'III'' e of HIJ I..llll 11''h"I""I"r" lie I '1 lio'lrotati'i-o, ':...('11. '"\ 1",1" g preinrnl tthli'h \ill coinpaic; f,ivum hillY ttiih an;" __ h ___ _

lHfliirii"d| his dull.I I In 1'1 t-ry )pnbliipnitl- party b iitler. 11.1.I In Hides, I hue il I rlloni.lMr. 1 I, f.r pt r liii muliumo',', puniinc* I to I I..e' till,. roold In thiHoity for \In that iimoiinl' I'or l'l.hll; 'I'tl'IaIa'.

Iln'l"f..t li"M by him linlin'iit' '"nil Trlii)' will | I 1''IIII.llllIlII| | Mn Ihl, Kia' tloHt nilixluiil, featit, ol the HOIIDOIITlit'cnl'l' It contain tho f. Hotting thu 1.1) ofHlopn' :
tIII 1.0' CO.
OEB TING &
1 JiiHillli'H our pr.'Hi'iil .1.11'0' to pl.n'i' him, .niinly hula ha '., .. .1 I.. ( IIMIIOI'iaiMi -> .' coi.cert wi i lit", 1 lie in solos tunrliomsoH \1.1,101.111.I I .:('11. .M.'lodia, l >iiipa. ni. l'.,,. Mall raises'| ,

Illnlllllllll I'nr tinin :M ..Il"III of UIMfonnly. | It l u le ub'r in Hie. fuming' It. ,' .. Man ) 1'1,1 '.i r.I' IIIIH.I |.onl.ir| open' P 1'"I'illl, Tn''(. Conpli'r', It.-... < tniph' r.

MANY I of I tin' 1''I1II'elll'l hate, a'ri'iidy' ..1lic'II. i "II I Tr itutor.i." TlnrelMtoi, ') little, ttiHa;) ttt o knot'utt i P IK I .1.ull.!l..1||I.itt H. \Vairanloil ; rUI' \' inihiu 'had.....

1..111'1.1.. this retit I In the mii-i"al : 1 1Htands -- -- UK: tunAMI -- -
---e- an npprnuil. of suit a eour.e, nnd Hint oh' t t 11'' \01':111 for ton )mr'. I"

I.'t.i- slicilir.The :Mr. Ti lay will bo "'''0'1 to |,ieni.li' IH uP. : it 4 th(' wi, I I\\I.it SIN Shake'pi arc I In tinliteran. t'H'ia I lloii-o MnKI! Stiul t'. I'IM- )l iiitl.s I 11"111'1"'

many frli'inUorJowpli., \IlkliiMiiilopttlilmiii'iiiiM I I I 11I',11 loi'Kone et.ii.'liitilon.. 'I 1 h.' KintlemanUcniinenll ; I I I It. inr-lmlli's are 1111"1,1\.1'11)I : llll"-ll|' liKllliliK: : I.u.HI| I I'ltip.Administrator's SI-IP CHANDLERY

nf I It' h"11111 bin name; to thepHipIo iy' iii| ilitleil. .lor hIt' p po-ilion ; he U known.Hi in thoM" of. nut' "I| ('11 eter' wntten r \HisO I Mulct ial.

of Kucumbiii: ('(11111) lor r. -Ici-i illl.. 1./b.c. / : |1."lh'll.,| suit In IIIK iniiniiiT- Tlio-e wl In allend will, b.> iichl!) I t Ssilo I

IK lhii 'in lion ol I ) I It .II be 1'1"" d about Ih" I Ull -
I I' ollli-o til HhrillV. ,"Ijeit 11111'1| HMIS :a i llioiou :h klionlfdx" all the paid. w. llooUo, ol'all l.iutU

the. I l'llHxrtlLitt.Ill Ill y I'OIIM ntlon.r. State nnd nil Inlimate tmeuiu.ihiit| : inet \\illi insl, I., u, u iKMiehl forI.. Miehaelticlinn I : "'h. I'cl
S % Lit' Iho il.lv
Illh of .linn-.
-- .11'1
.rMiciin'. ; I he people, IHII., I llllo: ;flli.T Iii" MT)' 11'1' --- ---e------ Bliss! () IHSat I IS o'clock. in, 1 ttill hill at I'or I'isie'"% tiliiiu .' ,(-i', ( ; I' 1' il L. : -: :Il'II)1VAII .

MrCulla hiiniioiincrhim I, for tho ,,". Acker's 11'1111:1\11': i.IIIII) ltilhihit', t.Iul'i %' In flout of the Court IIOIHIIIHT / "
l
i 1bl fi I tonJH ,1'1" 1. |;,.my| -uiir.lhl.'ed. H U nniitiM the l.mp' \Iveii, li"l tifkel. iiipaiol|

1 ('nlllllll' for Hmriil', "''IIJ'c'II'lln'' '\I.J1: l'oHTI.1: H\I.II I I' ('111'". for I I" TS, Dinptlonn: 01 1111,1111'11.111'I .., to I Hie hi'.lit'M, I I.nidi r l..|1' I'4I' rirlurc' l'I'ull'.ulll UiinU jO:1: 114 iO.t S. l'alilii\>| i4'i'l.ICft .
uclion of I thu. I m-iniMTUlio., ('tit.,lit) t ".l., t'It. anli. .Itlll.N ll"I 'lit:.

:I tion. -MANY I-: -- I'\I''UI.. P 1'1"1"0: I C '..m |1-j.-j; ::,," Iliixt, I'lfinIni "ti>) lhiUI"in, nnd I'oisonin.i.b.inUli"; .* all HI..hl.,Kll: umalifun." the whohhl .\tttmiiuuisti' nl.r i t Ih,' ('-1 11'1 '"hlllldi.I I',,,' I'li-iiiri's ald! ruuiat: inu". AGl'= VY

Snpci' S('tttI('"( .' Si'liiHiN.To ; nun S..llal..I.hnll "II."Ih' | aim \\'e jMiaranlic: II. hulilb.t f'J'<' 4'01'11"| ( '4).

I Ihu \'ul'r".f r.M'iimbl.iroiinty: : .\ I ten '''':ltlolis. III t Ilif "l.il" 4'ontentloii I .. John Mi'pard I l'rtr'gil.Ull.ltOlls.. Tin: 1:11 Tor llsiiiiiniM, \\ ati'ilottii Hit-am riiKiui0.: .

Tin, ) uiid"r.l0'ii"d nllciiiliiiiisi'iruHiiraiiili.lain \\1,',. untehin' E"'II1III itt a rutl"li"i Medicine :1. II. l)o lai' Pan-in !l4)I'II5 oil |{;ias.I.OIHIX .

( for I Ihl I'lllrcnf ( omit) .>ii|I4I' ,iinti'iiili'iil %t 1 moi-e, 11111111'. P It t n I'"i ('.1 e Spring I'or ( ....ICI.tI *NCI it.1'1s1' .

nf, M-hiHiln, ut I III" rlivli'ill t bo hi'bl NoM'III- lo I u.,ur'd I Unit Kneiimbi.1: held I Iho \ki.\. Is-- 1.1141"Ili| |P Pit |llk..
Mobile I'ui'. >"iitlnni 1.111"11111., Tar".I'. .'ts tin .%. Itoi'hliiiK'i I ( Hit I \ it uti i'iI Miir ""I''
I I tinJijmiH'iutio that and in- "Oi. ..
'U-rC.lli I wIII.1 .
udh.l.t 1111\1" 0'011\11\111.
I.i" II'J"'llu 111' There lit good lon-nnto |"M-\O| toat:,: tin. ,." B.rirBi. Tops 11,1 ni soils ui sum.IIIIT
,
( ,Ilt Ill. It'll.liilK I not I. hit when tho Mli'1'K..ful P '
Lounty llillllilll i I.r. I.., .bin I 1-land raitroatl kelirm..', to coniit ('<1 R.,1.1 II.| ('i,.. N T.. 'l'o ( :." lIsa. ( 'ol'lh.c'. 1'ainls. <)il..
l.on.llUlruiniiii. iiallot .hnlll hii\u Ill I lakfii; they ui' eil I) III lowe cliii T.t.' ,WI..irCiuiLh ) a. 'alll'al I I 1114'Ins. 4 .' ( lii .
the. city .Mobi'e! ttbthi' '1' water .run' I"'U .hI. u....
BljiUN'ornull liM'Vt'tl for' mi. hut luau I K: : III
>
l in Ihu 11 tl'll .I'a'lhll'
; .1\.111'.1. t. ; 4otlspssss. Ar.
b of a un t' ) 1-11
nr'UiiH
1,1\1
hay 1'11,111,1
College ami, kutwi'iiiiciit ('\|1"1 ittit'O iu tote. ThellUlh: 'ballot, had IKVU 1.1\1, and ) -- I'or ItlaiiU Hooks ami all "/is 1.01"
diH-ks\ is a iiin on iuf'tl. .
'"iilid"iiiin liU ul'ilil t led. II ii ih'oriumglm a.n.h liadsltneielloiipiiiK khtomi'f 1111.111 t "UII I. l MeK.l 'ifi.' i" | I.M., ,". : Airenl forllar: lleoeto'oul> .
a lt'41'ln-r, ii\e liin; < ) t'II'lilll .. Ii' .II.. I.i'l-
I I. An.ilitlioateof ItelgiaiK and I Cn.lihincii : SIOO tn 300'IIYII 4 Malioiii'i- ttiiui! l >- UMorris
to diM-liurtu' the ilulirnof t ,'" In 1 \\ horoHinl t Ib'I', I hue ii.m lit.'. I \\'I( 1'.1 in. u. "III'nial )
: I. .I i.i N..itt I lo h ito of II.Ihl'"I" -
muniior.or ranting I kolitl but!110,111"111..1" fir KiomliiK 1.\l'l h..h Agents. profi-rr d ttho can flrll.1 tin-iron nInniu's .
.nulUfjvtory wick also that Iho Nat ) Cotr I'or Malioiii-i-s's I
\ rrciK-i'tfnll)'. I ami \ iiiant othoio \\ ir.limdiiijj .' iiiul, t. their it I li"'r liil.e I to I III'liiihincs lalh\II'I',
) J. : 1III'I'11,1 I : mi .:I linn.t similar I HI htmu', tt ha'hI. \ .
I'\\ \.Ul. thoir\i it'" nnnltlii" a olianeu: ,. 1'111'1:111. *. >|iair nioiii'-nt'. mat !I., pr.lilalily t .

('..ssilIJ .101- gI ('. get in he\llli pi'Kpo s'. l1\ iiiu'r, whinthe 10 operate' bat,' lit oil at the I lat"'11"1.fntbirod: or by oppott.t"' ( ion.:. fclde)lt'. < llil.hl.| ) .1 II.. A fi I I ttiill. hIlt Int I'or In- iJHi-si' ':.' 'u a aitil Ma ,_- Dannheisser

\vl are authoruoil to nunounce N. C. I "1 v\a. ln''iin. fl Hie |.n- "llh" t us and cities. II. I". ill ., "US I't'.,
tull'lh Wabaith, u".1 I IIIUl \ .
s n/llc.
111&ckltnn 11 u I'aniluUte. for ('\111) eeilin ballot u L.: .iiiil la li.nl. tat l 1.1 l fItiilltHk .> S\II. rl"'h.t"tlhl ) "I hIM' Main (-!.. Kiehmond: \ a.IVOTIC'IO I'UOI'UII'I'OI:
t I u t I III.- ." ml ihht'ti teN Will plUS KIHIII.riiekiirtcyof .
I J tftlge. Ufor Fleming. JUKI 111.It ol'lu-i' U ..in., -- - -- I'suis II soils of Miii sisI|
the r.'iite | rogic ticr) as Palate
Tilt < '.1 I llr< lor.Tbominy call. ('1 thin la.t: ""1111'.' City, II.II' ,' pe.ploi'f\ county who illtah.nI : [ 0 Saloon and Palace Barrel House

: of Arthur 1 11.I I\.\b'iu. und l itt a iii. ni)' u.l 1 liii\alhul, : hl'n' II"Illh. 1"Ih\ in 'nl") 5)4bIIa. i ,
fl"III. for land, ( ., me (
thtirtlceof > noliil fur from the ""Ilho I. 'llhlli..I' of 1hi'iites.
t Mm u. u ,'III.IM..h' for KleuiiUK jump ) ) :MPcnsacola fl 1 ''I
Ilrt allOlnl' fatt'r' of Kiting I Ihe roadt tort thing that can Ul'SUllltun !lt")1 1'"ux "TttEE'f: .
.
(I Tux fnr tin tIU lIly nf K:*. liltlu. one tote hold by the liukoof Made: I'or I. .. I
l'l.i.
('oll..I.t I h.l uiti. Meanwhile, Moli.lttit) gotriinunl .
.
rauibla, ubjiH-tto thf ui lion of tin1. I 1"1\ bad h"1 cant Iiidnicriuiiniitol liming the I hate riloasid' : It. .1. .1 I.Milan' 1"1 tint Florida.

cratlo Conontion.MAN. t\odnj u and tho night ('roiMlin, ;,'. I l'I jmii' ,' t U not l'l'rlll 11.1 I tho 111,11 r. >ki,Ii lilt ut mad.'to him, and h IM< losuiilid I'or l'iii* _titaDihItI'IuZ. i kKKl': : 'IIIK: lill.liKSfTi": K <'I
County i ot
I
uttiti I li.m xfUM'd lo ri.hl. lit .
gito
) I I control of my "I ill I Isimls.

(. I'ilfllll-U I'tlllll.To \ InltI'. "the': .t fortieth OIIH fun ballot..' 'III Citrun thu...Ulil"t\ alit ;folonodb, ludea )' through, Ibl city until Micro I. konio hilt I ,rul(". .\11),'r tliloiK a 11..ln'H.tt ill U- "| .1.1 in full jul I)2'GIT. \hiJtJ., Wines, II'ilclt'< ", WinsConliaN I llwrs
- -
..1. ignt.f. i life in i Hie road Ib.11 ut pr.'M'iit I bill ) and noi! r. .eh.'dm that -- '
I 11 ltlt III' bl2.l, and the roof of the I I I %
the \'oll'r.i>f K:'I'Ullli i-mint) : ) 1..11. Jm''al, anil in) () .
i
K.: do I la Kuu \ ill lilttsl M illory nwe In h" place nnd inunifctt.lUstdlctl tulle: they can dratt' ou mo at kl hi for i Hiemn t1i' lCilla.t11.
\ YOU
of 11 .
'Jbl many f'I.I. \u. -- READY. 1 I u '>: al ..t. allah (i." .1 \i I I
d lb
place hu name I ,- '..inund Miljivl In tin- 'u\ Knrllllliia': ttrilblo It) lo Jlvkaollillo' li'hokl\ Malted IljlUj, ""111 ae 1.1. ..I I hut' .1",1.\1." ,; \ '"\-10',1.", t. I I.
.
cuudidato. 1'llh. N. I I. Tim I M moor' t pleas.c. ijiy' uu.l
arllouof Ihu IVmix'ratio and t uI.'n uIIOUIIUllul \ thitsi"a Barley MaltMii.key I. 'hut tiC nuIrnu. Ills S'I'4J)4fl1) iIT''I

: (. \tilt bit fir I''IIIUUIII to Tho cue wan t'I""I' ; (i indmlon \.1 kjlid- lit. mild anil .. ,.dh.llal.1 ubsulutflt 11.1 I bill' .Iho "dle Iho I'.SI Ha.iiiji. I'ILAII.IL 1:
:
Kw: auiMu iv, iIiih.boruiigtm her futirotoU', olb"r'o'IIIat,1 \ \VtI"I\, r.'I.I.I. A : :
1,1' --
.
k la.Kd. .
lVn
Milw for aii> \J-
1,11'1, l'lu'uillul la\1 1'11'l I. IVrr) Agent 1'. : :.
Florida.I'ltrk.. \" (', ,"* Ml into lino, and ---- ---. .i'II ItIn i,- i c :\ i ''II. lIa'Itra)4's- Vt>ur" HU, x.VOO JVr 4.llIlftu'.
1'(1111)
- -- -- ,
-- -- -
-('In. .U I'ntii 1. \Ib I hul;' ht're ,"III're bcforv ibuvouut : tialc ijniiia, .leflr.lll.uru".I; I < I. "V. 1rlwr. I .. 81.00'. .

t 'I'bl many fiumU nf,l I.. M Ilr...< nuiiouucuhluia wa.U."I.'li" ; had .-hul rcproeuts none but I1sI.iiit..ii OIIIII'UII.11 UNIVERSITY OF --1Y! Tilt Ili>issi4 .. ') _. > {.OO" .

ufuiululuiulur the utllce olt ,0h.10"IIUI' \h"1 thoaunoiiuivint'utcuiui'. I Fire, Marine, Aec.di'i.t: and Lir\ lu_uriiliue. VIRGNIA I'HMUl'llllllk) ( OIHMli .kf) j.'oU .

K:.c nibia weut. aw hOd t'bll'ltitFltI.| maril 1 K.VU '"1' ILSi Ii ..1." or :\I : .UTJ' ( ) '
Kuruuibiii: AM
lerkof Ciii-uil Couiti'f i-oUHlj COrXTJlV KIAiiHEHEY \ .
TKADK{ ) A SI :(
: 'I nmuh In.ttiirtlon
------es- I l.citiui. tu '11" It 11 Ivvs. I KNIGHTS OF LABOR ::
fciil'ji'ft to Ibo action t'f' the II'I.IIIlo III l.'torarr: NMcn'iU'' and '.tt.-. __ -
(County 11001'1" .I11: :\III':! NOflCK:! .ioll.il l>. tort' tot ta'a, ii.eluillii!: 1." Mi l li- ,

l'ul".I"I.14'T: l>i.MOC K A 1 4. I'olkCliuftii (. \1.1 Klroh a r.ullci I lulu I Th" "hl",1 rxhibiiion of the Content ol ,'ill.'. riiarinact, tii inociinx ami Aiiiiillun -
.
I --. '. Fur .':"I.IICut 'rl"I.. -l i\ i'iii:
-- i,
i'or 'lux t'ullft lor.The Ike lllk-K". More I )', uudej.the Uirccliuu nl the M.lir.uf I'. s. \ ILN.HIM' rwau of t'aiu'tt.unit .

uudorkitiuedi i t.Il. hi..sefat. a "uiuli. (I. 1 l'nitr I "I .tI.. Va.
.. Lant aturday night, m Lukt-'k Alloy 1"t'l. w illa..I'l.I"' ut the (pera 1..u. !II'__ > j C. CUSHMA1'TI
FOURTH OF
for the oltii'0 of Tux Colkfiur of r:. JULY. ,
tat I'olice utteinpu lo ofl'liur-Klay, June ,t1t
Olll'r\fl IITt..1I.e ju j
theuvilon the IbllHlll
clwbla county, .ul'j'lll of ul colored thu latter bat in BONIFAY & BLOUNT .
)
ISIgg, ; ... vale ut l>ow
It'rv.: ki-atit UAW un -%
Count Ci'invntu'ii.- .' I II, I :-
Ik'uiocralic liuit"
) II will IOI.ES'DRUGGIST.
I become involt til his and b.it- ,' II I..r III Ildl. t ''I'a.in '

--- -- --W.I.1'\2oI. '"g a drait I pi.to| In hil I'Dnallow.. l rue'. -- ..- --- ) : lit*,. ....Iuutiuiu. I I u i 1 1Th" I II

l-'ur 'JotV iu>.- .>r. I Tbu ottictr nucctcded. in wrvktiuglU"yiilol : 1\: ia.: I .

i Th frlllItI.(.( l' K. Iloblm annouiu-v him from itigs. and it Ii out 11w point of10 I I'HunI'rUI.1 Druggists and Prescriptionists l'O.IIHU r.I.1 \i ill 'ur| ..1.b.. Hiflair : ;;:'
l iaiuondNou
I ut I ea.hla'forTtkX Aa>e-.or, kubjot-t to priH-ei'diiit. ; the lo. kup ultU b.pri onor, I 'JI)' a pair nf lliiwbbt'rg'I audi .\ uf I I..t > :I'. ,ui! Utf IJ II. H 1\ --

thu action of tin- .:..amuiii fuunt Ivinn.cruliu ibuugeable t-i" olii. to."f..rl -- -- ---
: ) tbf latur, hy an r. -
\bl alollllu\.tlul I, twtulbueyts i lU" caanut be suritaittt1I.uutiiitt'titI ..

Noluillatlli-11".r.-' 011\1111.. hold ujTIVllUt1iittt5bti.ml a.'jiiut tUe otu'fr'k ot biO w"ulll.l.f..I."bk.1 l.ul"\h.' C.je. ft r 11...) Fur kale only m'lmIVtterMn t>)' Iv.uX :a). 4IO .u.1 l'alaloir.'.., COME ALONG, EL. OROGS MEDICINES? S CHEMICALS

r '1 be uiiJfr.ifc-ni4il i. 1 1..li.l.l\. the trigger. TU pluti'l kiucprtj.. ( ""' "upIH.I I ,

udiuaofTax A* vkkorof Kocumbla: rounly', liaokwurd, .II'ul,""and HI, but asia has iu hu :Nurver the ('"w \ 01' \u.i. <; 1,1': TU I: uua:.. IOII.I.T: IITII-M:%. I>IKI: .r.ui:>, i.iiin\: MII: : )".
1'1:'" U'OLI. ,
; ,kubjert W tho ItluI i>f lU" Ik'iuooratU- ., divw hale ooa* KUU ;and ilrtl, liar bullet bkl UU..flt rapcr-.Uell 1..allb. I'I.HUI All Kl.tll: \ ti, ;,..) I Fill, ,, ') .. lit ;. -.1-fl'

('louuly ("111101.I' taking duel iu UK' 11..b part uuw otlitgs' I 'llut'ct If'.I\I the wtll. tin U haiti iou I'4 < .II < ) (I ) : IS: IS" : riMvr: 1:111Chilll"
M. I'uiu'u K i 1. ) 1411" = .. Mhl) % II''I' IVTIII: tin.
Iblghii. ) r '
A Urg.nuuiU r o& Ihu (111'll.of Mr. \V. .tlteralittte further trouble tl'll ... .. --- i Imt.t't't; Mr:oiciNKs. u ii I:" II' \t.>, or In: (01.> 11:1:1: : : M< in AMMl NKIJAL: w.nrs'S: ON 1\1': IiI '

A. $. \\hi'.l r hate 1'1"1".1.1. witUuulb brought tu the guarJ uuuw.'. nirl lUoui-.., i uthixtHHHHUieudaiitiiiof I IUW.\llII'I\II'\luS.; : TtilLfcT \ UTll USal" : \I lha.. '|MIIlr %-st-cm fleuuudalira (.r .:1..

p kuouK'd) or I'UII'II. vinl without I'Q. uu &ttk'lI4lag |Iiis' ; JltlI jmrvb i.\\-.I a pair of l'I.I.m'I."taw. Iu rbL4lAas 41 lit: l'r -H'l'll. !S : : I \ \
toui'iTt.lU him, t|iU''tbi- iau He I pair i* taniHtl| ou hr Ihi., kipi I'n L\tn"r.IY eCHI'Ol'smfl.: tcll
Iidloll.r itliI ltt.lae. l Wit .) Iul .1..1 t"'N. I .
luuie uext l"iuiK-raik t'uuuit An Lit,' U'tnpb. M lUi lU" tse.1 "diamond. None.online \S\ SHrrr.
tforliho iutItgettttUt4I1wllitttWftbtIllMitLl. PHENIX! i'I''IUH lit ,
SALOON. IId t % .
fauJidjie lur lht uihuv ol ultliiiti the JVitk (' I. & (Iwo to c'uiu ILtnu.t il' EKhlEhT & ClU'U Ntil
'Ufl !
t are.
.
,
tUII,"Iln I. ol oourw, to llur acliouif iug, brought out tvktiuuiu t.Ulli. Iiit x Iii.Inutli ) S 'a. 11'11 1,1111 ,'u
U.a.ur"r. tl"I"I. ( Ills' i I.I-.U: tILt
tbat comtutiou. '.f lUi- stun) u* .aliotv '.:. 11.1 1.1.1. lou.\ng 1'.ril.IWI. 11.-"I) 1"1 1011:. (1'lnIIH.

c __ __._ -
.
-
-- -