<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00383
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: May 28, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00383
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
"

..
-- ,

tr / ;'; .- i .VOT TAKING i UKUI p J COMMERCIAL:" I PKNSACOLA i I I J DULY f! I I '
Ii COMMFIICI.AL1H
iit l llon>c, Sulm rllir I for h nnIttAill <

lor !t;CCTIH d 1lt en per it'trnniii.regularly, J : : : : ]


.=..- -- -':::' =- = = ." .-_ -
-- .
I --- -= t4


I1 1 : VOL. 7. 1'ENSACOLA. FLOKIDA{ MONDAY, :MAY 28, 1888; ; ',.() 6)

l" ).


-- -- __ __ n.._ __ f

P:10D.cor: : ES1nb1:1sb..1n.on10; : ; I uo T<> IParamount :- 1'hurrnau i III IK* \ .li.e.l'reolilelil.. : I ,lnu ..I"I'hl'h'" fAVoiile l |i.ici.| ,.fo u_[,. '-ii I

-,-- - -- -_ \VA&lI I II ro. May: !Ii.-; I It t veinnow A ffATKB/ SPOUT. "rn' :ili-ii ."I'II."dlllu\\, itt tl.uKionin ;

delinltely settled, that the I'I'I.-j. II .
I Parlors i lie ilitnl,
ilii.i-. diii'.ih, .
nvrriho,
'. doerce l i. I that Thiirin.in. 01'Ohio i.
HENRY :
HORSLER & CO. I I "in- In \\ Ii h their nillli t. d falhcr'
: I fchali \booctond on' t the, I tiektlhii'h I l it liu.
> !
-I'UIC- ,\'lth, 1t1r1l.'lf., I III.I i .1\'I1II''I"'I': I' IIII''' pI111: Mfi-.r: IUXIIM:: : '(cn\i: tI I.i: t
1 I
-\DKAI.KUs) : : I IN__ 1 )011'4'' : In aiithnrili that lie m, I'\ ,, MAT i HAS E1:1: : : niNK.vmvx. : : I 1 lite litappear t | till" nl 1'11,1"| |, iliiMieii, at :
I'I'I''I I MIIIIM\ \V114 IIIII.' I.r 111I..1 pathetic
hi in-elf to Kctcial : _
!
SHIP CHANDLERY pioplo. t Coinnuiuicntioii niitnits of! tI,.. miuaii i"11,,
SHIP STORES < HIUC'u In . I hat been opened' i i uilh i i iI II'. 'I __ .. _. ti\ ioUiior9l.iMiilled
,
while I tI lie, UIIII-IB!
:'\lnl1o. Thimimi on I the& ..1I1.j"1 .... and I it 1.1! W.III I 1 I: itI-! i| :.. SIX 'I1.IA: : |ItT: 1I |1\ I I'HII. ,1! I tolieshmly, I kinking. waire- --1 {ISJf i'
MAXILLA 1JOPK: ) :, I )Ioclll'H'tllhlll he w III eminent( to 1 I .' :
h"l I nfl: 1\ :MINI | | ; .\ "'iepi-t.finalMU' ..f
AGENTS FORt the
-
1IKMP: AND IL: :>:6:;>IA HOLT: 1IOPK) :, AGENTS FORTAUNION I oeln ,,, II. C"I' airanxciiicnl: and lli.il If hli, n.nuo i i'i, -.- -- inaiiiiil, tli .' > itinel ) <.I| the prtM\ Imnsc, ic- '

.; I1'lm STATES: COAST) ((JT'UX( ) AN I ) IIHMPDrcKli4lani7.cil ) YKLLOW: MKTAL: Ii placed Iw'foic i tin1, eonviMillou \\ I II" : llil"I.t; \\ ,,1,1"t1" % liltf Mm I I.Ullleil I. all iitjrl.t; nnd lM-fi\i'd. infoinialioii '
I OlMMllllCakes thl uiider t.iiuling lie will I bo,
I' roin-
A,1tnF.lHITW -( and Pira: 1"1..nil \varp,_ ASIIl'OI'PEIt I li.iliiitinl: 'I 1 liaikw. !snl.Mieluil iM'in' ,, Hit-. hiMdo t\fi\" half an, lionr.'Iliuiisunl 1

COMPANY.N. I I iuated. . .. K..HIIIU: / >las.. ,.I. III,,. t. f'lntiiU iin-wi'i-in inipiiiiiM' tint
ANCHOKs; ) : AND HI :
( ( ) : SslfKVtV, : CHAINS I <) I'4ZiIi1 SO(1XI. ---- I _
1 ( dieraII'air Nru *. \\.11. i < mini/ | I.I\MI In u Meitil|| \\ all ,iliMir\Mi "110 inalrrhi: -
tliangi-in the
AM nffnIlWml'lIIl' Xails: Spikes, :Slaet antl Hoop Iron, Ioad: ( I Il'lpt' .-Old Metal taken In Kx SandwiehesA I 'I IMI I IVet !11..1'| ( '.mjliiK I I Dentil t miIUe : '' IMl'senlltlill. ; i I -
and
I'ies I1. t It III (gi'tt )!!.
V"II." tiiiii. ti 'ijiieiiprcdieanieiit I t
t>!licet ]Lead, Sheet, Xinr, n '1I'IiOIlIIlI.I'I"; ", 1.1: iir.CiMtnitN :. -j i
hCII Newfor
i ehanjre \\ wcKiiinNIi ( I if i1"II'01111 t I rouiuU) T.\III.1 Iliolllinir |hue|, | ,
| ) ( : O1-TICK:, a ic ( : |11'1,1)a| : : ; tdl t-
| ]!UHH.SHI:A\'i:. M.vr I lluors, OA) In'. Itottoni! '>" (Pl'riATV.Chas. | I !
Ships ,
i I. 11'\11'\ Jt I reeltos "ilmi iheru I. a hit ; lout lo "I RIM .nrry 111"1thai! : the -1

( IIAKTS AND! PtlllMCATlONSI'OKKUiX PAIXT.OILS.. VAINISIIIS: I : TAU:, (OLD YELLOW: J1KTAL: VanMatra, of land there frfv whiih. no one ha: ( :Nil h., .M.i: ) :Vx-Tin1! unler, uenev.il i i. ni ln-iu-r, ," t.r "alu.,' K'Heiil: l 1 1

) :[: IMIAUTS: PITCH, JKIN: : I TUUPKXTINK: 1 P.OfCIITJALVAN1LD: (; MAXAtJKlS.'No. CVI'I'II\'CIIIII"I.I.' I and to tthieli t the ell )' I "| "111. \\liii-li, liroko' ill tin- tint' IltVe'.I. i II i Hot Hi \, III.|| _t-L-( i''M

( lnIs Aiitiiiuuititm has no tillii. The ti.e.i'r< and mi put I itl l 11.1\\1') I '' I'ounM :S.tlmd'i;: 'I 1 hi* win t tin* 'dl nation at So'ilmk '
(I \VIIK I I : IJOPK.KDSOX'S ( : ) '
: :( : .10 soiiib. Pulul'ox' "Mrt'l.' I
SHIP; AND IiOA'l't")1PASSES olli i.i al have nJjjIr.nml'i'i'trid! iiu- inih f ;k :i. lIt, nl \\ hii'll time l
I ii kpent i much I time I nndiiKMiey I i< tint petiple lot.ltur: to 4
Niekel, ) 1 :
nl'l&1al nf.tr
: I Paper i l'ultljlgIU'I'I t I i : ':: ,
I lu cUf'ot't I lind Ihe on tinKITH' 'i'ii- I.IUioiti: milMivi'llli al l'j\'I' In i.timber.,;, (III (
-- -- ----- -- -- % lo I owner. iMinre) aitttlie' ( 4
() mm'WTtlX'IXCIII': : i : i I>; TKI: I)1Al'IlIAiMlU1ItEIS) : ( 1 PUMPS I
t\.t: :".
l'Uoll111: IL '
and now have U-gun tn unwind I I I, a 1 hall': I I I \ ;ir\!| I!..lilioail.aiid: Wl! -hedaw i Urliiinr: "eindilioii. --,
AND) CIT KIPLI-: ):: : : I I
.
TAFFHAIL "LOCis)( The) I lifHiiiiMitNtontil I I I l'h'IIIII.I''r-.: of red tI \ hiiinetoiM luid'U's.Il At NII.::: thno had lum
P.L1SS': tape to !gain POHSIX.MOII, The : a lixlit liupiuxeineiit -
II. \\\ ..IOIIN) : lF:1.: .\ I is:::; AND I STKKKKUS: : : ;, whelx1 '|"'ii.'i'iiiiv I In filter., (if I Ilimelili.I ) ,('* ; 1 '1
| .
city ha* ordered a sidewalk 1 1 built' t i ha- mined i liiiid.I .i.i.,'" I ti'tloik i. \ ,ill.. II.I lit-i-' tk, but tins
'
UOTATOIIS) :: Af>licio' ( '.l'arl..lllj|;, Mill Hoard, So\c( Liniii!?!, ATIL1:1'ILlmS: 1 () ninnii'iilfit..., : | .. \1"\ r\ imlr: !unnranleotl.Fo '. oppo ; I I
) IIIMI' ,crty n.ljllMI t il I ill I'ow, .\: t'oe'ntfiiloauent ..ile the bind, ai il till then,i :adt l'I..j .Sitiird.it iit'iriiiniiii, \\ lilinnt"' tl'ipplu, ;:'. '":II'"l'rollh"' .i> \\ liii !jjuvo\ out Ihp iu. rt
Itoihr Co'el'11 jll STEKUKUS:t:
IU() LINKS: lI.\IOm'T1mS1:( : [ ( i t t fur 1"1111.,1., .. I ti I.o for I tic| ott tier I to come and pity I'm '"1111111'I flit nn.itii'iiai: tint| "calfil.Ued( to alloiilthoiallei :
Jlcmp, Ufiidarun, (iiim and Tucks DKVOKS: : MIXED: PAINTS, ni7-'ni:. .
CII ImXO) II':1'EI i: : : I I I U. A lien t then ean IH plaeod ou I Ihepropelly I I HI S I lilt |I. H mint,, I It. nun'h ('/t'lieoiir.i-'t'iiifnt.: Many! : 4'
J'ad.ill!!', IACNALL: ( & I.Ot'II'SI'AII'III 'Innii'l I IIi rust, lit iluliii, I 'iiiiii.eoiI !
I y wlI'h.11I I theoonr- of I time I I'mtneiH 1111! iilonn (the \\ hiloiuutI.out' pi'niiillient' ? ollleiali! ealled in pt'isntiiindtiiheis _r
MAUINK: (J H4SS1 Eo::, ; I D>Hkaiui! Snatch: Ulorks, j |.riiiiii.tI| ) .il 1"1'\ II. Itt Im,* I'l nly I In fiiilIlu' "
Ship.. Stoves, (Oil anil llentini: ; Ihl1"I.II'II1I'OIlIl', ilaih I Iii, ) reiiii".NI I.I will I mum I into I I Iheeilt'n I I. (poi-.ession. Atiadilion I Tin1" I ii\i-en li.nr: hll.II'11I' :il indon sent Ilieii'servanli for news.
I (1:lt1'Tul'\i1l'I"III[ I 1'xiow Iii Ili'%'!!, | '| : c
Kri.rnDivinHtx: | .
PA RAtt.Fl. STOVKS.A () ]: COPPF.K} : PAINTS I I thehlmuld nun', i"in h. nrJ'-ll I I hat'M a family onoo'diiualled'' : I Ihi'il. lioiito, u iiiiinlirf, ,1.1 uhiih, haH': 'I 1'1 he 1 1.11111 tin win delajed an huiir I

SlIllTlNi( AUT1CI.KS.: -- there, unit /IIllht liatc (iiid .lon I ln'i'ii uii-lnil I :i\\tiy.,1 lnMoinl Iho ii'''I1II1II1.I'r Ihe absriuool I kg
COMPLP.TK: ; ASSOKTMKXT:; ) : : OK) TAInt & WOXI-'O.ot'' : ::) |)ot>lrtilil.' llon:"r* IIIMI '.01. for : \ po..e ,
MANIKK.STS: : I if I they I hudKtHU'd hnij g enough." While river hn,: t ti-cn Hi feel' in' Iniiiinnle \ Mr.' l.ltlll'I.bo. loll Ihe hOIl 1' :

)150OK8: ) AND I SL.-iTKS:: Snapper I Line; *, 1 JI i looks it nil Sinkcri i KlhLines C'APK: ANN, Suit*. A % Kciitleinan I I of Kranee, .. < ; I the ttalcr eamo: dnttiialmoM iil'unl' 7"iiiiind::: ,lilll101 rciiini I until !9.* .t '- : -
f.17T.: XKU': }jXiLAND: ( tVdiilni to ;:it in'nrer I ti'! oily. I offer fir joiinjr one i l
I Ili nk;
) < and! Crali Nel, I I all.h'III)' |,iroient' liuuii-.lo, 'id IIlih 2i) lot. mlJuhiliiL evening niter danrr made in :a '.'Ii,1 nail It !I. I ImpoMl lie had: bmi \\ Itit tiuigutuesal all niuhlmd .Y-
NAtTIC1ATj( I.M I.\ N\ S. W()()'. I.I I.\: :\. : a bet\ '
ANCIIOU:! : LIU; Ill' ; AND SIDK\1 : LKSIITS.( I nut, inMifinB. \ on l'alar v nnil, Inler :' \\t ul h'.ine .
: ::: l> h"I'II> H U hiiv, litfi( ', .!' a.I: hljjh- luerelj to gl'l his !
.. .. 1.. .. .''( I tin/I /,! |:T.'In. "'ill..11 I ii I Iit'r all I In' ''ther while supping, (Unit he eon,!Id swallou. ; i : ..
------ --,,-_ .- I (II ii4 I llii b. I lt |>ivfi'iitler) i I In mrtiiHH iiffminfour a raw rill! wIt liotit 1>1'll..ill': ; shell nnd \\nbiid. i'i nrt bl''al.fn..IIIII.1 l t i a l ivntli ul I'ic-li air.A :J"- .!.\ ;t i4
Shipmasters Will Notice to their Interest Advertisement. Inl )lul.' | 'I'lie II li..le linn, iiinrp4.'i| \ eoiiNiillntionuisliehl (iniinnlialelt .
( our \ I I' i'f 1
\ VMiKliot[
:: lie did( 111'1! : ,
mrt-.sr) A ward
ft1) alter
Hulinonl ti I net and uPI..II"| I Use: wait rjHinni.tng it II. ) day) ,
I Ktntiim, the ...t.Applyto t. ami it t'cuinl lluil d.un.ivha upon hit, i 1'1'11111.: und all phjhiei.ius "- .
to wi expcrlcneed violent L pnlnc I t the I 110dlll.1( | : ifit'iit )! : 4
Everybody Large and Sninlf Cl') 1iHJlrnyitc'C us a Call \ t. IIKSMHol:: ..'!!, .
lit ib DAILY CnMMciifUL oilioo. administered I a olrony l eino'le I I the eirif'\ '! lii'i'ii iloni1 I I'nrlher lint I h\\ 1.,1. its: ( hetuitcr agit'i" that I Ihp ('eneial'ii: "> intoini |)- : -.
___ _
at (hat, hour ..
hhowed
-- --------------- : iinploseiiient.
tpont eaino from Hint ,diiTillnu. slight -
-- caino back, but 1 bitikun, and out N!ii-tt tig /4

Morris Dannheisser I a young rhli-keii.) The \vni'inih ol the Captain .1. ,\ :iMti'ol, it fut ttier, 10..1 l lHi S f : t

BOSSO.'S )youn ma,tii,' tloinaeh! : had. prodiiecdIhu I t lio.ul. I ul" nilli1 I I l ami 5 I In :ad% nl I I linrirx. 'I IiI.. di'| t'lleil, bir II (lime, the (Jimiuwlili : t

tin ttaltT in Mich ttnil, thill -h littiig (it'or Ihe boii-ebiibl. during
I'ltoritiirrou: I unoxpoelcd, l'I'HIlIt.|| und I If any one i-nittitg; a 4.
{It( ranii>,il live, clink. lIlt It. : the niihl\; and. ijl.iiiee-i", of, .
nlon-; \\ : eyeseie
doubts '
I lie I truth of t tin* t lor> 'a> I those I .

Fa1in( Urn and Palace Barrel House Blessing s Mankind who vouch for it he ran }fo lo Clialoin! \t II'. S t\t'I'II'all'"o UITO H I the I u 11\1'1'111 I t I a exehau till'I gci,I anio s'tg i! 1'1'I.tIl,I.t assemhleil,1 in I : -1::1 fl .
(
liiiI-ti3.
lioit
and sco I tho chicken I thai \\m had'hod.UTKVIO : a list I icpoilx I thai .11?: ..
I -. 'II 1 1 tIlti tiIl-: |Ii i\M .Mil'( ', ( ',,1. Ivellou': ono (if Ihe j'encnil's ::4l
'u. 4'UOlril') !: 1'\ I.A}'u.i'T1tEY.T: : ; .
XVII Ij NOT CUJrtlS | \ ha. 1"1'11110110 tool he'I'M: t111t'i both III .liilei, wan I pal It llruKirly i I em-out lag ed. ..

ensacola Florida, \\'I' IIr.! n.'II..I..IIo| l ). I ti| |I' hliininli t r I'. (I' |lo.M ul' lite 11I"1.( k and riopk.' lie \\1'11111"1'11' ihe Mieit lo hit rexi-
---KKKINTHK: ; : 1U.i'L'( \: :srnriv: ;: OK I Vnnte. Ii n Hnni'it''''' t lli.il Mi niorl.il I ,>III '.1 .
t'lHiMinip'i'.ii' : It \\11I11,11'11I', ,. A-tlimn ; In fact: it will not euro any |''iilm"niM' emu ) 'I 1 hn, ..hl'I'R nt-i'" bull i Mnr; and It 1 Uraiiiinj deiite" nnd inloiinn) Id wife, :111111111 ,, .
tint :Mny ::i'lli' \\ lll )1M' oli.eiM'il\ IIH il Ih.lnla' ) l(0)>
\ Wines nl'nlHlfHn ( 'COIN I I'laintlintcer: his
Whiskeys, C'onlials ; : haul.uloinol': life hat tot ieinru-aid lo an II".III'I"II'II'I'C"! i.
Iho 1''I"tII..t' at IliUNOTICI,
( ..
Mineral Water and Cigars i in Florida. :'lul-I"1-" .In"'l-ll-Iill g' C.u 1\lnuldlld I l'i"'I' __._ hcou, \ Itpoilcd' '' l"nt IL I U iViunl I Ihlllaft"I'1I .lepoilii.' the general (1-1 improving i I

: full I I can lie <.I.lalll,1 l l lIhi'io .bily iin.l, \I u earo now, eiieoiuixyeilnine I
fiTlli I I e* rrleevait' Iht'iboaieiit. (nnil lils/IiMiiU; I tliu Minxt I iirlln t .. M.ite.lieiiiiimii, I t t.r .rl".t| ,
., an.Uhlnc trlvc him n trial nn.l, be ennvlnetxi. 'SIIjIj o u in : It Kitir. I hat I tiniiH4i-UIiiii| | | ,will\ IM, ('it i iit.I-, \\ ill liu! 1 lauliiit'k lo reeoid. mole.' 'Pie /.\ei.eml\ in a moitI'flnaik'iblu :

1 1 IS "r..il )Afl1): : REIAJ I ) SARI !I.'( XCVH i if .JIIII.l ."IIIli"| iu ; It i I. the I bi, hl-KiKUMi, bluml, |I'lIrli"> i t It elciitmi'H, Hie', .) NtiII' Ol I fltn'tiitll( I ilenllillg to llttfll.l tliu I llreiil.lion | Tho i loud u'll'C plain. visible\ from tiian und seems", 'lo have t ii.. .
.
: I iiiiiiiti.sr lliiiriiiitlilI'lliiineiilii''li.irt,, : .; ,I'Dssiui.i, ,, \, ;: ni\i/in., r u::. ami I all |"." r'I'I".llId"l"IIII' | ) I'I..IIIIIII""H", ''I MH .k IM r*'", I .. NTviei.* ul tliu .SnU'1 t "nil| Ciliielul." ''''') nlK ,% 'I hrii'\ nnil, it hint I tin- appcar.inoo" III' a.lliitg :an ine\haii-tilile: supply, of sliennlli.lie ; .

"rt lUrritiien, un W'.III.\II| | ) Mun:: .\\ ini: <4<> .fliikluuitil.. II'\ltl\"ilig I hut: a M'ly) )10:1,1: | lIih':; ', indeed but 114
;
II. .1I..nl'II'I''IU. % 4)141 !!I..OO J''I' C nlloll. 'rJ 1<)U .A.XS llouu. will I IMIIXI' fii'in. I'lilnfiix! HliietV )liaifally
I.V.. Harper. 1 .. MI.oO". .4IOI4II)4' I unit I II I o'llotik, rtliirnlii 1 fir, eiremniileH. like a rait. L w hl'IIII'I I In", ciilin\ ly ilill'iT. .i.illied.. :nuain. : IliU. "mm nlny, \vhtnc

"%'Ial..k",.. 1 ; .OO" .. I 'if ( "'1111.) I III PeliHiii, dl.l: .11\11111'1.,1), I.. IIlt.1.1 1 lit t Uli lie) IIH rut I'liiiii a e) clone, ilinnl.,, 'hii'guitt: 1 II.,' 1"111'I be ,'uulIII"1 do NO. ti ?

'''Uf' Keiitmky ('orai \\liKko)', $'l.oO" A FEBRIFUGE. All I I M'ler.uiH' I riiiiT'iKriilt. ninl .',.h'I"III'1 I i i A lulu: l Ii t- tin' naino of AndeiKontvn < |. I'.lnnl: iinolher uiile, WIU n>iueli.il t i

JU( AM J) COUXTJIY THAI)!? A Sl'KCIAI/FV.] me NH>el;illy 111,111'.110. ntteml : in the oxlielno Nuilheln I limit ol \\ : eoniervnlive" ; lu liIival-e.i un. '. ,f. ; I ;

'Iheliieiil 1 I I t.IIoIl'llIh.Ilr\.J| un* klicirn, ,, iif.M.iie. i Than I ll.ilf I I IIH Tirmr. "by n liy tinli'r4i, i.r t Iii''IItA'CNIliI.14 I i tho spoilt' aunt la 'H'INU' !', (he waterloiniiij the l I'lonl, pin, ,,ih Tut a: .lew' iniiinte*, Hntlaiil c :
--- .JrlllL'IOI') > V-: K: OKltl.iSMM I *' t'llMMII. I II.| K.:
.. in that:. ihu "I"'I'al "l'lIl.llo lieu : > .
-- ; :
r Steamer -
I aNIi-Passeng Willie C. I
: i4)4). '" : : ; TO :'1'Ii: 1\ It.lIy"'II..I I),, ) (ill know w hut ("i nit) 'I "Ll IK* I' A "...1.111 \\\1.1., lillle belli I (hit. iusiuu-iluug. : t'T"
_._ .. ._ \; J
I i.l' (li'HT-f-lrli; leu |ii'iiii, ,. owe the pre' .eiMili'ii, | nf Ilii-lr lill.| mill Ilielr' lIh..... -- .---- I ten feet 111"1'I und I oariyin I ;; eveilhiijj) I ---------- "f"J l 1; (
'i'|i|.'lit ehjinnienl I ..t r 'limlili i (In 1 liiii-ti1.->' : I I L1s; -IN I ti 'III .MANKIND.I : I 31 r. Uliral I I llujmeil I In IMMIHII it > .HI| I l : iiK-ilile' ,' Ijel'mo It. AndoiMin buitlt t 1 tl j
|
,
shaved Hull HID .
lint tiiimnilul
JiiKtlxt'il IIP '
I ,lul tu Ilic 'liiui'M-l>.u.CoiniiiUnloiierot' .: :;, i : '
: !J J.\I.1ns"tcrs: or: "VossolsMM" list lum ,Ii,, ii liii... fur M hair rut. I"Oitt'llpcd, w I Mil I hi" III''. : I Ijut't lt
(;I I t I pviiiioiii i I Wadla", ; ; ,
1.1)\ MM" I.KAU: : I'ciiir( UIIIIIHT .\ j-rrn.i/ I IIKTIII\I' MKHHINK.I i: 11.1,111'1'"ollr hiliI'. liH'k' |1'1' II) mud, eninrutt '', I 'I hi. i-ii, lion I N liolcil.. lot tvliteriKpouti Kent lo the ullb-i.il in IliU (t
It I I. I IIi,' lii'Ht' pieu nthe! i r *ruur l'Utllloll.lf.: i>lr, Minnt I lit I it Cm i ;ill". la..1 t one oit'ined lime" eily a i
all I llnieij' u'ul f" rftert' iiiiMeliin, u |iiiliiiiiiniri", > I"'. >>,. lli.il \IMII .Meil.uiu.-. I ,he-l eon- you nulilliuiioii lIst illci-t, that Henry .; {.; ; j,:
Minn a g..iI. >"|1'1'| I) ,il( I I \\'tI I 1 il,, i "joint ago MM! "'dl tIt'tl away thoonllioi < leiimiens, of (tlil Town j
llajMtxl -- 1,1"Il'l|" uru II) im ) un' Lil'jjcl: 0 11 ,
I ,101.10 Ilu. linild-
i ""lIill'lIa.1"aill" U.IH n
IJi--o'1-4 I IUii.4.4j i. \JlIlldllel.: inn)' jiiM ll'lIlIho\ ei'iil enllur stint Il II little eoiintt', ol' Ihl-iMule: hit been alloueilj ', : o.t.
I l. ;
!
:
I : HII.II. I will i tju tu l miii'n, unit,, I 1111"1.. I lilHie, j in' :}; Ilii* riviiioiilL'lkl.oin: M I ..uiuit I the 1I1'.t til" hleliaiinaiiiU 1 r -.
ptn-'ioii' p.i'>incut \\ .
I \ titi iinvt'.. \f'r.II"lh I ,1.111..1111.) I I I I lnUre. ti'il II.IIIIII..IIII.IIII.? | t .lit un-eiU'il' I Hull I ito .lint, "ell,, lum l h.| I ''nun li m IU''.' onl)' lir.lvluh. lum'li !.! V.illejniil.l. to .fJH"( >. Mr. Clemlueiif '. X'' : ..
.. oxer L' :
I fie re.il I .eiiiilni I 'I'HI: .KI,.'x .Mi I i ii I. I me: .Ihl'" Nil) Unit,, tlijuvt'r> t ('if lIe coiuiNmlt, 0:1:I |p rinlied. III tilt! fit)' lllJNtl.lu I
i wall, 1'". HUM''. '1\. "till Uli-li I hIelo"yTBEY: --. -- -. 1'111'l : It, :\10 .a;% I Iu; U.. wa- :member, of tuiupaiij' "Ci( i," '

..., ..l ItiHwUftl 7, .
:: x..ij1. ,, sllylii I..i.uu..l| In III. 4'oiull- : JI' ;
I I I Ii.. 'I 1 liK, :Mnrnliitt.. Hut Ilio I'.nitI ; '
'Hi.-I am'nlel I 1111.l lu! ,".i" |i'II' the fnniml.i, ., : of Inn f .Imfiitri'. ,,: I.. lux wife uml, "U'.. ".iii'" .; I I.11 Ipnrelian at I ;Mail l iI..u. In (ieoii.i. 1\, I I 1 f

... <._ _._;-Jo ..'". Hie r"I'II.III.II,1I11I! tin l.idy( >.U<>rilr alierilir I I I'ort.n, il, <.,.IIMIf; lurllii (irmil' J. I.STIU'III.NS'( : ; '' .ii. lit llaiiil.I A lilt.' ., (C. \., ).lil32)A i-pult-al lo.nixl t ; ., ,.
'. ""'" \h,'\C wunli'il it iii I,'Iii lie I lurlllh'IIIIIIII"i I I-t" uiiiiniiiieeil" u .|uil.| I wl.II'II'.11I I I Ihu I'l ns.- I U'A'iii\iii 145\, Ma)' :is.! Theie. tvau : '.'(" 'f. :
cula: (in" ktf, I hIlt I IM.I \lii.HM/H: W I II'.KW: and I lire 111.1111111'1 Mife, .. :; .l Ii nut Anlioi.li .bUlua (hat I IhullMUl .t/'t :
'L'I\'I'-l'M40.,11I: I.ily 10 a, w.. II I'. w. C'lr WIEriflgt.ifl; v-'j.t' 1-llIfIII) ,flll'lI) will! ...H---IIICU.\1--. ::int'ral fIiIlIC"t', lellel In I.;ii aicri.Iii ) 'Uilllcill'cl. Uilll 'IIKIll tiog H, \tllilllam ) t

1.--, .e ut biMI )I., Ml'JRtTVC Tliu. uU>\C .U Iii mil I |1"1".1.| ...>" un in itanHbieli : :.-.. 'i Ilaii's. : |11011"1".1,1 lhi, III"rlllllg '
", Hrvivttoii' .. $ I/' in. biting c\ ti ) lhinj{ they can: liinl. 2I ;
III.
e \ It. p. : :
Il b4.t.I. "olVMMUtila III 1.1 in., :'if. iu.nn.KJj 4 iJ IM.J; \\arinuK.n i I IIII.IM. 1 p.m.' HAS t.UUSII: \VIIII 1 lIE: r.lflOMIMi: ) (I FI.UVER(4i3FI4: M 1.\S\"lIr'J'IIt-II.I..i: III| wiiiipmu\ fjytiiulilyldi uni t w hen" Ihu pli, ) .li iann. iiNiioil. (tlit'ir. bnl-, I lot.,'., liiiilc ami vuw are the 'reut- ';;'; .
4 'n th&, inoiu.uamt. t\enlnx. tripK' tlii> stownu r III toiieh' at UaniiiKlnii' mill. ft \\ I,i..li 11.111"i li. I h ; I the nlmle limu. .tn "\ ..U'iu niitlei g.4N' a elianv'e I In Snlnir.| I un I >::1'111..1| tlu.r kultl In this eity fur twleu Hint uiiiiiiii ut. 1'IIIIIIIIIIII"lu. 1..1I11..u. "a; bllj> ht but ,
will m&Vt. U.e annul. trip[ t'tueliliiK) at the: Navy \ :.inl. \VarrniKlnu. 1'ort llnrruif I ifuh-ol 1' Ihl'IoI.IO'h, i I U lIIulOI"h. l'iliiii'ii, | | ,1e., fie illmv, 4 111111,1\11111"1111"| < Ilillluli.; l'I'outulua tliu MluwiiiK tailely tirnln)'., wit :.ul1'lc,' do Jar, iu-aly' all in Ihe. .3. It'ifttei
..,, ami Kurt I IS/'keim." ntuniiiii; direi, t t" fjlafov:: wh.nl. I. nlhll.1' l :i !I'. III. the U'f.ir)' limk 10-11..11\1 i <.111' ) '1 Irunl'li. ,I f a Uu- Vlnl,I tie Oalllloo, Knlin: Mulmliu, : | IU| |i,11''''ii, I ,huiitlii-i, iinpiovoint'iil ill all hU .) .inp- lul.ui. hud having. : khiiwn aigti.s!; of '. :.1 4 -/
1111 Iooalu.dot0"111".'* the i-t'niner' willlciitc 1'al.itoi.; wli.uf f \Vurrin.'t-ni ut li I i-ii.il lui-r, uml all .,r II-, lining, i \ 1,1..r itileiitiiKtil, ili...rjerul, M) .10'| |, eunie (IIrlb 111111." : I. :
I lhjl<'lana\ Trt-lilf! Cuiiitr; ,| linn, < ntI ""I.It.I'| I A (c'uf thc'KU II hi" '
("I'fliiek, lD "U-ae 4,1's. UK .IIIIIIIII) wuri.iir I n In Ilia II I.i 11111 lo hake uiiiUelno. nr I'i'' .iiiiM'i.ilile. | | 1h'olllvIJIJ. : !* jI 'i.L i
iI4efl l Cpr all rn.llt toriakM'ii; nxusemeiiUi.;: :; Fur IlirOflllall"IIIII'II, I :,s1wpriIt. .' '*: *" I I two k.in' t> .w..II, (lilUlill.I Ijellnw W iirrunltil I Thu 111:111;: tta.* un oiniiioni, one ; hit'di.Iiuigtui.IitiJ hale bit'II killetl. I ,'iSj oj I
1....,, is: >IUI'JIIIL.lnl : .\ v'E.: :
U "ar.t '
Co. i nsti r. II I for trii )iiuinii. paliciil hl'IIlllogl'OWI'III..CI' ( ( i'i:
'" ,
i: I -. J ( ) 'St'S Ojpra 1 1 oil H' 31 I u..li' Mine.Ill 'it 111111 I weaker und biiii"hamenf '(In- .;u rat l II.ri>iuiul. for: 1..hrll.II. JI: : j

I . 1'-"10 liKoMr.R... (;litiM| |, I'liiji.KurwMik '. I'IIII\I'I'Y le.K. u ii I Ihe, hoin.i-s ii ta"f(1.Iu "11f''h.,. ;}; t' ''i I. '
I
lunge .nj fii'lileni'm. .. t 1t.e. \\ I)' ulullj I llldl'l'd, IICI t n .0 low \v.\"II"'. .NMay iij.; -'Ihi'ileinainl I I "

C CheapSiloes S I : Cliea ll Shoes 1 11' I :rlll lCSSIXi: 11( ) 31 V_ > Ii'"I > > Il..rle Milt WhlRkry In nil t-xfelli'ulTmili) .. I-, I in Ihu iuilhi.iiiHoi'ihu moming, that fur Cat 114eit. hpttfli' l-oinelhinx. l : u 'I- : 'I J j.1

I It I.l< aljwiluU'ly |lu> re. full nf niuriineiil t, anillniiliUiii lii<, l'"il"IIIIIIII""II.II" uidl: abandoned exptildl., (Oitleri ale toiiiinii in from' : ;
| the .)."'!11I. 0.; IVrry, k ile u;':vnt, J
Isjiul Hi liu .i.kji 0) .li.iii U 1'X'lini' r ,i. It Kill i Inn:mile,. nil\ I r 110..... |.>iwiiiiiU4' milnt .. ......,1.. I I hope. Kvtn: I ho intlnht'ri, ol j every: thu''lt\ivlllllUllt\ now look. m !r: -} 1
,, '- lint unikftliulr, I .11 IK 'iiiinifin llietiin, I In spriteitnil' ,,, nxlontnheultli. uud rt- -. --_. _._ lust. stair whu have IM'tn in OIl.IIIIIIIII. though the number uiileit'tloubl I
-.' THI:- 1111".'.. \ix>*4u lit. Take. furD.
CASSIMJS lemlainc: ince hU lint attack tail run up I IK /IlJliou I cOl'it'. I One I orilt'r .,. .

Palace :BOSSO'S Monday, and who June. all along (01' (n. I B.! )Potter. of New Yoik., i 14 :

Red Star Shoe eniili'ntltiU Iii at t leo (:'tnrrul wOllhl,1ll1ltl.r"Io.cellleJ I I for rO..JlI.lllulll' !J. nnileiilooil) ..111an -
IKLKSSTNG{ TO MANKIND.rou ) I
CONFECTIONER ,: di'.|.i>.ndeiil' ulIIllI/! /I-,. t'llilioii, of lalfa million will l Ids -

MM' : RI'Constantine I. 01/1'8,1./ :: I, and. UII.. l'I'c,1 iiKjnlilc* a. I publi.beil I I in New Yolk' City i I "liCfciilr

..A.OK5M. :e.. ..JNxe-crF'r: ::: S"J'oOX' : lo the general' i hanees'. with a dtihloin.' I ihoko .*enl t out I Is out belt'i .

Apostle Candie3 Fruits Nuts khuku ul head. .- -- .- ; :
:1ti
;;( ) IVXIIiS OF SHOES: JUST KECKIVKD: ; : : AND WILL )JK! : SOLD .. 4
Hi .1& kiuMiMlxt
iiivrkiijcmii'ii
1 lit' 'hiktoiy of Iho cit.c. -0".11,111, 4 >

J < F-.Afl: I )T....TiSS? (.) 1'-' COST i I.E hitit: IV 111m I (MUNIiluiijjfroiM I I : I lime I I'urtl.e I j"t-ncial ( ) iietl: !u.n .IIIMllut/I'.lur.'. I-,1: !

J'hH rrOhIlOC'O find IiiiporKMl C J1Jt'U..H J Jo. Cigars and( Tobaccos.) ) I in Iitl'c'n I lie hcniHOf :2! and 'Cln \Vr*'.iilvi.fiiN; May :i!(>.-The Senate ft-'

50C. :> ii IIST: O"En'\'II\'I':: sriiiirr' : : t.e! inuiiihiif unit thU. luomln .' I i I ':oinniiUc'U Iutve.tlgalluig, Iho ..laeki'iiI1

50C. L"'lUIIJlltt: ui' HUN( HOOTS tui 1..II ac.oIII. .Ioa.jel't. 110 cxttplloii I ll.o Mile. AllphjulI'iain I. I f Mii..) rlei-tlon U holding: a keiou i lo- -

'OI..J....>\. ..I aunt HIM ...,$ tvcic uiih luliut slur- Ih! )' lr) lug: to get further c\iilenee loiiuiu ,
( : ClXI.90c. ) .\
LAma( ; SiZE SPKIXU) : IIKiLS: : .SIIOIS; ) Stock always kept Fresh I .
tug (hat' 1 IM-HIM! i ml Ihc dinioiira;:in;; 1bo churijenof I'rauil on till z

worth $ I..jo. 90c F. E. HARWELL I"cw., t"all'lIlIIu ft Will the beiMde from pRitof/ suiIH'ratii. UI"| to ibi* timo A

PltlCKS: I KASONAII.E.: ( I limu to I limu tilled I lie au \loui>. tvatdier the iiive.ligilion:: Itn In-tit a ilUmal,:

75C. (ir.vrv: VKI.1KT: : 6lJri'EK-: ( 'KI: \ II si I.W I 75C. -TIII:- with ::rave fear. I'ailureuiKlIt pro.pocl uie not verybrlllUnl -

Mr I .. Mieridaii l I"JI'o biatfl! for liii. (lien re.ull'ill -. p
__ .
up )
AII 'll IN IAV J'IICL1S 19-S. PALAFOX ST. 19 .
L.U.":.,' JIKt-L: : .'.I It '1'11" :SLUTKUi!'; 'M.M IVui., WolMII: II." 1 Iiw'..7 under I the I Irt. iiijj: ordeal" ...though:,: ( III.Ill- IllUkl- N es.>l I.-..'- I-'-t..i-t fn. HII'uiifruN. .t.

-- ----------- -- i unable to olio the dotloii' Pitt lie to :.
'
Uidii't." Kid lIullo" Boo' oul)' $1 .00 UI Iii .::.Ul. 1 )
: UltNlfl: m:. KANCV: tJ'I\I'IIII.i : I : .IHAI'I .11\'J\'It.I \
KINK .
BONIFAY & BLOUNT 1.1.0.(111I0 .honed courtdcner
kleep raio
(' \ loO 4 M.I: :2! TO 1'LI'Il.I: : : :SIIOKS: .\1' III.M.MU\- 1 liNin in':. rAii.: in: i\ni: i It: : KIP: '/IDA; : n 1 UMII\ ui:. : -I )
NOW CHANCE: ami
is YOUU: < oinpo uro. The thildrcn CulbolieilioifM
Ihe _
of 1 IbU I large.t
UtlII.TJsrrnu' :. in \ IMi.i." 'M n UMII lit:. I hull,
Palace. ,4l II. AAMI\ M.I. : MM" (II!. H KMH' ItlAKh* 'fttt.; UIIiCH'H : did hut t reali/o tne ::ratil)' of thoilu.ition ,, iii lieu eunn'ry! lu* onleieil ,

d. Star Si3-oe I.\ I I and. I II.oy .lipt calmly I I Ii ton gh J JIlia" ,ih.it; no prif-t ,khallutliclato: iii I'uueraUVbeie
)3Im( <) ( IT1CK] S.Lf.SSU) SMALL I'KOFITS.)) ; Druggists and Prescriptionists
I. (.IEIlIl'l: : IT |"ririor.ATTK.NTH1N. ( : I I "lioui t 1" wl.ith I nme 1'1'IIICIIIIIII.IlI. :: \ rioxvci me Utt'tl 'JhU, ho --

OUR TERMS TO SUIT OUR CUSTOMERS: I I... their (father'. U; <1. They feel ilui / lie explains: U. dune prevetil the :
I
(here I U kC'iuclhlnj \t mug: III I Ihv '
: H.CfliH D. Cash. or !Small' Weekly' or .Monthly Payments.People's : i "".. '110 fUiulh PIIII.r.1'.1."' I aiauiltteit4its.' their uo. -
Iniifiioianee
i C. R. OGLESBY : liou.e, but .o far "hate l-een kept ---- -
artlnent Ucnni-Ii| tu I i I (I( Iho t li no plate, t" ( !knillriuitl Tliunlaj.W.HIM.ION ". 4

<101-u> all kUort lit. del ails. awl we IMU: lilt uli IInl".I''|' (HHAHt'An. : (lJ.I' !'I'I'. 1.0\'l)\ m-U-I:: I Tile Furniture Bazaar :, I".U'OL': '' "UtlU" t. :, 'Ihet wauduralwut Iho hoiite at \\ i'l May 2H.-'Ihc Com- '
uoiict flt"ili.'HtllttI. ;.
Ot.1.Lt.I... ; ( I.\ '" I II
An) UexTii.Uon'.f' j.rintin ,' ik'klretj; ean I IE II. I Il'A.. ( I I II but are not allow nl lu liter thv kitkihamVr. milieu on .liuliciary II\! inoinini :: -
: .\ 1 1' ..' i" I I. i }i IUtIU.1.tIE iKtIkIiilItI aiu n.i lcre l tile uoi.'ination tit 4 -4
Tiii to IH inter-, e.< < < ,
oUiocXi ::
> iipi'tar
kU > iliiil at the COMMKKLUL ;
| | '
,. ; U'I'I'L.\ and 101 S Palafox St. I '
) ., W" |111" tif Job If I* ltn kUI'plKnl tO tliu tllU \ 108 '4.$, M HM'ICINK$ ; t 1I.II'AI: ( | I'I'I : ".11..1111 the eou.laul .trcjm of car. Mr. "Fuller to lao Chief. .Iii.tiee, but
tn kttep | liiiiMi.liriuj t U <'Ua N' .. JIHI j 1 I
op s ifetbe illl )ItiCel-UOU -
.I1""c'ull. 1."lu..Jdn.j.I lUILkT AUIULkai I ilitl rrtieli} I'ou.'lu.Iuu., Itm*
I
not
I I' Mill roll tu lilt door suit 4
on your work all.t "'11.1 (forntl- I lutil.. l tI I"lPg. ._ :- = riiigea up .
ill lWb., _Ol'lT 1:\ t"UIi; Jl"ltGt'i.: -- ,! .rvirtbiox kipi In. Iir"w'I"h I'fU, I watt h (he Cftupaitt.* *. they alll.t l! II..d.I.II.a| ] | hvbl II .]MHUI iuiei.ti.tg: Oil

A tiUfUTTUUTIlVol.il; IN TWHH: I ..".,,,. #titl: | I't'-t-ntfr: Ihu unlll;!:.. Ultl* ia'0l'i't 'Jhiirnlay.at u hit It it liirIecte4 .
Ui l* adiuitU'a t\t b, u* UiturtktU IUblMkl. I I' '141 t' No tint lljr"t-ll bat .;-i't' Ib"wa".1| Lry biinl.IJ ..( Kruil sat );IwI.i I ....
won) 'h.d lid. ('u \fIUICUII.1. ll Iw tbl I'I. tiii, (uruilurt-. | >|UIM* by til. rt-uuu.ilil: v II TM-''. ei.ttaIlE. Ill this I Illyatr' tir bale. III I t-ip'i-hiiI" aU..tl tteu to t'ou 'llivyaro k4iinctinie4utM H.t"1 1'1101.1111: | (the itltfrr/ Hill lit .li.I. l4

Tie tor..ruMimot. l'ar Ct-xxeuf: U', i< I' 1W..plll..r). tt I.Ut.U"ht-J *IQ 1tk4t:44i I ..1'..... an.1 rid, dr.I.ag, mtl.-lui Itlti-.u'. Nur.-rjr. l"u'uII rrM.ri, |>iiuu! *. IUrllo'lloll I ,, tl>. ruitiin* lu |11.1t paijor': win-. .1':. -
,
"" 'WOji: .aLriu Lld t.ale.
\:i y I
"
-"r !: .

J.. '
< .
". .

1 '
.
.,
;: :::
..
'
Ii v

..... -- -- -- --. .-. .. 1 J"
-- -- i---:i : ',. liZrL' .h ( or;- ':.'-. :.:=:k. ......-. -'. "' ......;I, .-.r] ". .: "J= ;,., ..t -- .-...-......" -._...-..,-..dIi--; '-' ..' -'>''''>-. '-I- -i------P------' _;J4iioiit ...-.i: -. :iww-' -.-; .___ -- -

L -


v

-- ..---.- -. -- =
.- : ----
-- --
-- -
-- ------------ -- -- ------ -- --
-
-- -- -- -

\ : fimmuwinl the Major! cf the city. whil.' the at- in now'iipr|' | btlonji' 'to tiUpatrnn; *, I isU (OSl l'JUS I ttl'J.\II:? I if You "o.'ui i"I."..j v.i. ,ltu.1. i ..ni'iIT

tOIIlP. for the I'diiroad nml (the not In the editor or publisher ami ihcy, I foil, wl.i(.' : Mr. f. II. Mriis.X. ( nr. ,1'1', v ,'1,1, ,1 ,,: ,'I| -I'[ 1'I', V

JO.I/.IJ/:nnri Iu1Ai'iiFi J'lJlIl.JHJI.\1I> nv TIIK: CO Mdyor'g( r'i'0' fti torncy ntid agent I is bare a i l'ljh i to expcithhiat the eolnnin !i I I I'11.lilc Arl. ..nt.a.)! : ; d .1' "it.Al \Chi-r.., |I""J"| ,' T"HI". I Ih' i, I IN.i ,

of tic ;paper, for which (Ihp: "1:1\1: ) >iiif me' i >r i lOs)"-i'"su. I .Ii l 1 1I t .1.1Hatiilciicy '
-i. |
1 l and
alia the Limit I.h
Attorney for the rity. s e** f nil 1'1"1.1. | ) .
) -Son. II 11!< mill 13 W'Al UomnUltimo iiftlilleil with Jtrm of public I (' '. I N P9. t Ititi. \1. : .u I .I u t tI Paine's
.
How I the coot ami tlktin I.i IniH p pr tinnn il me" an Ineiir.il.U-: 'Il nn.II''I-1
went Lrvct.jiHMNVAlllAI1I.T limy ten' / IISP hi* rojiintiuloa-, '
Thlrior"ho 9i'iu. i' and .V'cell's.sf;'i| "in1
P'
'1'lnti t ', of t these olpo-ile I nndliclory "nII'R.t ;I rltl'adl' or to lal1 tiiiiil !\. Hejra i.ikvn l In. K ihica S'ellUemcry .wI p
: ) IV ADVANCE.: ivale| mills |.ilnil.. I for ( cinsnin|It iion. mil ni>\ in int, :I'I'II.I. PIJl.II.
; : .. .
iHmMX I |Ki-iiloii t p can I be ,1 di-dnrged 1 bjiiic III-Ink- .1. -- -
DAILVHIHear.) : I I"J Mnil, | ; I 1C I j< t Hit t Ii Iii. I. ..tie. nn.l n'leo' orwei,' I tinMk 1 WEAKNERVES'n
/ : :
3 il flIt rii\M
.Month onThree jllll'IIII"III
and. the, e:ninr' |1"1"11 with Imparilitlily un my firm. I Is Hie linit 1".111 Mcrnm n-'I.IIIWo
\ir-w(
thetjtli'mlh.u I
I
they
Months.! 1 .MiUno 1181If '' .. ,
'It. nillift't IKInml, t luk) > i '
('I ; Qry
ftO,, and Mirnp" *. icTiiir1 | .), 1 A i
1 .
Month. Krmeiirlimon ( RII' illlilffl1" .. ,
I tl >" < IiJUe\olt Iv-cH'nr nil o. tnvs 1> ..X I t.' Hie ,111- | .'t i'' t ttipN I""i "u
.'lIrnl ht, liy currier at our resilience 01 u J..jtalllliliIY, 110111"1( ininibdnn heir, ii' of4asion. It' i I- the I'I-ilrle' '1.11 iso been 'tot I 1)1., Kiiu'i New l'i'- 11 l 1'llth (the lnii doih .II, ,

)>lnoc nf bipI IeNURtP( -i -cent per mmith _s mid I intepiity t i t (than l I- 01',1i1l:11'1IIo""oH.,1 I : p I II ..llllhl I lnlv' of a "Pw."r'o| | boldlynnl ,,1"lry CoiiiH' mp'luii' I \oil.mit 0,1.1., ,:I Ill, 11'111. \(,uP hI': A |1.o. .I.'I' .. "L'. .
l.v iln !i.
THKKKhTY : ( rrilirl't1, tinict. of i IUI' Trouble" % a. ; I(I' ) and tuM-will .iustuli.I t )
pnblir J1\1
\\ VUlIKKCIAL\ I | I by t tho I (2 ui a toy tjion' nnman. > 11111'1'.1) ''' Amtim In l I. st 'ri.. Inl"r i' .* u "ill -,1VD.if
I In published cvf ) 1'11111111'l'nl"l I ( nt '111. ,tIt'ir'ifliciat caiaeii\] H'lonjr > r'litiiple tiottli fiw nt, CM-CI' 'nt |iit''', \\\llhlcUI'I'.
|
$ .
copies free, tent on' _|''I|>ilrittinn. The Stalrn gay .IIIlsr"$ \Vliile, I.r.( lint 1 Ihc ,iiv.uto rharjcterof J'I'h lt.II1IHI1Is.: ; ; : ,\1'1 t\: 110".1 ,, in.

Al 11\ KIITM7r I UA1 KS r nii'.i.iiin.. ('atinot iii II. :nnd onuht nnt ili/eno I j i- not u leuititiMle' subject lor'ieu Til 9 rellKily in lc,' Hiiili-.. \\-1:I kita \.1 I.,.' : to. ..nf i itS oni' ffl fl.tflt, (Hi.. ,pni. CONSTIPATION

"'loOIIR"It' ii lit furnished. on Bpplli'iitinn.t to be permitled, In m.-ke the npnprr\ rl ililo": I' -I"'I 131)when mnl 1 HO |.i.nl.ir| ns l ii) nceil. it'i. Mrial| menton. Ite ,,111".1. (tim 1\ .' >' in. rill : "il Pupi'. ,,,Rn n'.n t. runt
The circulation "f th<> 1'nllweIAI.p l Is ) : altMnpl..finite ;it i'., "UJII ninHjiiiniit !< ha\c nseil Klwttie: t lOt era r"ehl." ilom : a 1 wli.I le-il.' :lilt -liii 'mi, Ir 11. 1..1.glYIJl".a.p J'-I
mine thin i lou I,ik' Iii ,it "'g f nnj iinjier in thin U'hite, IsVcitainl, ) in ability.integlily Al1.1 I t,1. ,, nl all t.mi. < n' .h-o.ji..n i pn, -. iu.it 1"1lt'''

"Ing 1'I.Uon.non.lerlllg medium.. ( it viluunle luheitm' i I and high, ; li it 1:1I1I1i1: g I Ito i'ei'If now IT- I AM Noii\n! :I> o' Minx cine( H.ine d'.llt. HI.IIV,.. 1,111.1 of |ii. ..iu it .L'li.iinnli'i,'. A I inuinml .1.I 1 L.\- IIt\\: e Neur1111.Nervous Po'r.tof Weakneea Nervous Headache, Stomach lkT iiiii,'n
-- an> (,1'11I11' Florida railroadiv\, s. 1'11' tlml ,'luil.I., ni-i'trl Hit I ,i- TOADVETISERS. Live Diaeases Rheumat.m. Dya'n<'e f I.00. Suli] hjr Dniiuttai
Pressroom ni.ilHl.iilinir \I 11:1.1 ( mu' is. a 1 Milniji all WELLS !
.f.I'\.nl.1
Our SuWrli'tinn It'fka. lr"III.1 RICHARDSON
l popOI.nd Khl.ey. .
and afecton &CO f>
president: jnilgcs allol'IIC'P. I'of onf-elvos we believe t thai t the ||| .| e. I Mill" '
| "P
I I Lint iilw tn P the \ 1'111'1',1 I I
p lire ins open 1".1"| i'C- A list ef i | | ) ( it'fi BtL'UIUN. VT'il .
toil 01 intlninitorotiiiT I *. tic arc I ln\ I itcil Ittornp The old, political, *lac( nerd wa'hingoirand I policy l of PlOt I if tiou after afair I P trial I Iln"1.11.1 I i'iiitt' d l.y tin- .'1'\1" .t \IIIhl'l.f'I P ; i i .1111..1 I ..t t M I -
for llictnm I I't.- of time.. It ii jHinl.liHul.. \\ ,illilrlMMalaria: (: Iron. Ih. ; \ I -
niul test
sue I .. :.
.
need A
CoimiiunicntinnM I Intend') 1.'ir jiul.llcntlon it Inlll,. 111 11101111100,1110 cl I I I111'nll., but t I f.ilKieiotH I K"1 fcwrs.nn I j.r \'lln.'lIn," I I u "'it r.- nil I Iliptitil M.- I i.ij-'I.i--I"II'I .u",: II"j', :uh s mi1I"I i I :I J' N 1 ( Jl." r Philip Brown
nnift I ts' accompanied( ) liy tinwriter'* nanir' --------- Flt 11'1 1'Ill'II'1' "IIIIMI l
i-.ui i I' i i' i in i iilniriiiiuliniiil
nwr" JI'
; I I scinnil
I l" 11'
I a I ant I I i I I.i ( ( I 01
and niMrc. < J l 1/. All an Till convention nt bt. ''ili : Jlml.ll IliV'lli 11111'111 .
n not for : IIgll.IiIlO: asa I 1 "i In i I I Ih:1 Sit v t n-
\\'IIIIIt-IIUOII. I in pel' hirdVetc I.:itt il-i' : I : jmlralll"II.: I (1hSiuiii'y .1'1 '
ulonre ii 1
( good 'HAl rtiiins 1 i nr s'I. ( >I-.I| t'li.
oils .r
licmocialio convention "oll'll-now r.-fuiuli-il.. I'rie :.n m eents nni,) tl.' FLORIDA SAIL LINE I :
comnninl'-ntlnn to of l IS--
AddreiiM nil letter and \ (111' great |l'I'I'pIILIOI I l : i ltp: \\ i -IFAUl
1'1N4APIA; > D.MIA IUMMKIMIAL.; lI-drwlclI, it gtt to St. Aiigii*>liiic> ,11\\ thai, it I is lining I. nie tier 1",11.' a l'r'K ''cut..I 1'1'1:1! t "m>. Ni'\s.ipM O.I.|. ,\IM| 11-1'I.I.\I: ,""',.

II and 13 \VCHt rntnetit ctrucl.MONDAY this, I Injury nnd that -- -- I -Iii III'"- u t. tt i'h.' All
P year. The ol.l.I lIII'I'Sill think .I'loii "something Acket's n.il.j 11.11 Kinds Furniture
---- I be ,iii Af "Iwajiliave ---- --- --- --- -- -- I Xrw York to Pcnsacola.) I
death or a rjclone lias (Incn hllM intiht <|iilckly uP t' (10 abate I the Night : ..
> MMtthir( nt : 1.lh.
MAY 2g, im evil. I has created a rich clai: nIlol'i'llollil'raq" hlll. I Notice of -0----
-- ---- among (lie old ling, and p pI nillroad, : I and ml)' UtlI11'1'lnl jut, m.i'ii: ; tint: w II! r '- Incorporaton.
-. --- -- protcctM i that N. A. BENNER & CO. PALAFOX ST., NKXT
---- -- : (I'
--- TO
-
----- -
-- I hcnioeruK) t 'I he t l'I'I'.ollcllIlI,1, I leaderhip ( | of immense! lno\onlt Ilr.IIIR'.rI'r": \ rniitu'ni \ E.: tli' | u ( ( Ti'P'r I" ,

Iv Louisiana the people metnug Rnlag-o- .], of Ilic l > 18. iindno 11'11"1"11011 il has mi ( ';I' .l/r/r/i/iiic.' lint y>i\ "> the ,'tutu, >\ 111.,1' *. iis-i....i.liv I Iliumliratotfi.lln -" -
(inueralic! paily ha*, urI Icllh ; blt scnn-ely fr .1,1'1 19 Old Slip, NEW YORK.In.or .
\ While for the L'nilcit' States "JIy l x In "f < I.I'linpter I. I i( I to I
i ,
\ lilted. iU ( I tho natural rune frifmiifiin. 1'lii'e i'i! ei'iit Snlil 111'1 1 101 11illl" uiNIut'ct, iuu\ Nh't '(5 ,
I hope, been ('handed) for I lie heller.t Wean 1 11 piiileel poor: I'is7' nt' Ih. In'\: il I |i' iiitotu'it N eU.11 U e, "'1"1110 i 11"
Senate )because of his ('oll..l'rliulI. willi' : ii. Ply .1(iii Ii "lii-pnnl, i I rorgsi: '. ;; OX AT 1111" the I lAn "
ia 1 F"hlllil> P'tli. I""I i, "rtr.il t the HintiHl-\ FiWI1' Ol'EX fe'il ', ', .
4t hope now for I nil '
Ibo Smmlard Company as ih at more purity ii You!( can linl an illnt-lialion, nnywlifro. 'ni'nl 111 H't'i u.'d'I'lh. t-nrpora'c: iiinir: <>t. ,) ( ,\'I 1 i 10( ----

energy in (the adnnni'ti'atiou public There are jilenly, williinrcavli. It.W.\: I I,:Ct nn IAI lhbIii \' III I'en-iirol.i, 'h'III.I".Ilih1'11111': : All I Owxls, itt inileil. Vrvc of I Stuck (ClinrfreR -
D ,,
torney.TlieX. aM'.iiis. Take Andrew Cati'gic-hiia, foie i piir, nf I lii.nimnil' I III pritiflpiil' 11;, I'l-il I :. 11.\ u iiu ,i- sit" 1,111,1.. I I' P Open Pulley, (1, lu | 01 BatlslacH b.Rh' Dr, ',tr
1'1"'h'l-il! 1 l tin' i-itt i In (tlic i
O. frlalcAMtVcilonol 1"h 1
: ( b".I. .
} name, 1.111'11'11 to oernr lou<-aan app c-tueli *, s'c thill ouch puir Is t-lini| i-il. on -Mate of ,11 I I Illi-, nilli J'I'I'i II Illu"t in M"Mir. I'I -< "' nl : '., III'rlh''k. tynl :JS'jft: on _,..,_4 liAiR.U., isaissisisistb ''ireoltioni.il. i :

"\ chiton' to follow MrSauinlcix A fe'IKOMi( POINT( ) WhlJ/TAKKX.: larill' hat made, himmnalty t liP, temple, wild tdu ruth, "ili.imiiiiil. Xnni" AIt.'I'L.1' anil, in t I' 'l'< n-n: '"hi.) (UcK.le. iUlcct. I tr13rlte' i '

tlii-onjjli Ilia, iiii/e: of Iii, times mi, II, 'c. I lo \ rln.iI II iliepuipisi-' I: i I' wliii-h, } .ili >.t atli niui:, "i I pihl' In (Ilic i iiireli-.se: niu 1 kra.ib.' "wliafelnru, ,
The CDMMIIIIIM tiillv, and I 1011 I | (OMUlim I 1111'81 I tlu-y lit I' A : : Mile till I.irrK f MerHiainliHi.Miriiti. .
i i i. cot in bin \ul 1\Y |] > ilul tiled IH I. 11'11'1 t.I .,1"nlIIlhlill I! i : I' 5. iTuiQtnlnlfo.lut 10 all "","> "
1"II'IU :
wiliiclivc winding', we simply i t tic \OIllg1111 : Ij." Xnle Aif.-nls. raihMiniliiti':.nun"i lacil- A : *.J.5TNlb() |. ,,.
Jll'll 11'CII.1'\ 'iii
fully pudor, 'cH I the follow I ing, from the ( ? A-k them 0 kCln inn.U.MB5I %
Mm no to liti own nllHi."I'JII-"wc liail phllIOICIIAI l'fHI'CI'ir ---- --- ---- I 1."r pulJ. I'C unil CHUMtine II l I p-r-" _____ tVuu: .i'.iuptc1)i1Ii'ICt____ ____ Ohio. 4 Oeeilur' III.
Pulaika! I D.iily Xcw : ;a iid, .el' \\ .\\ er jou triPle! 'ldr..iil or, l.i.n- 5 : a slit I; I LIn"led "
,defended p I I ic Company: In some N.th Its" Don't "ih any 1 Inl1II. ,. ) ?,td. ,"nl'F.. 1.11.
"Only I 111'0 I things can i'itila tigr the will ;rc.l. lliiriiiKlho, last ten, ears be |III.. me. If jini d.iM'.1" (-iinili nr In 1 llHMinil.i: e.III' t i! :a-ul a.i I) Un -iw'
whtrlill hail' in Ibis city." Tlic, ttith- has ,"f'a\ tiillllnii' a year.: 'toiir (alit) shall cnnniiLMiie ut "I'''al-tin' a.N 1I.oa. t'1 For tfa'e' al I I itu!,',,"it liilmnr* |I'i ii, _
I'nlil '
asf-nrcd df the cr tlie: 4 dililnn lire" thr.'iilcnnl ul'liI .
now mcrr.-.H: I paily.Apathy i y line of tlic M.iti: rrii'Hiln. niu. lnlluiliHUM > ,
lii's with* bin, partner' ,1i 1'I'un' (beatloincfili IKH: llal.e btni to ilo it. hut hits! I 'ronp nr C'iiiiih i Acker'sKinliHh Mali- tlio >-u\1c i. mill I ,
and tap tles noiniii.ilioii. Ton Whnlllla 1.. 1'1'1 \lo'UI. and
belle olf. Tlic '
are no
: wsgp 'al'lI'rl ) : : tin ( triinlile. 1'111111')1 nl"I.II'I'I: ,,11"11 "I"u "r 'Hit: iBar
|"
great security SOUK' liini'- saciifievinrccsa ( ate not \protected. When I they want 1"1.1) nl,1 l'f'iL Ihl'l 11.11,11 11'I 'n'. r.ii I" I II I rcniicn 11 l.n. GEQ.
"Wo tlui to Mr.(I Saundors I It In ix I cure, nml, i itu.iinnlet'' BiiardHa1 NELL
question ,
put ni!
a [Hid this, mii'-l,I I 1 bo guardedagainst. ::111Im ten iciiU per' l day they must l.ollle \\1 '1"1'li11'li.1 inilnil\' \ill I'O' nt' ,
: iSupposa) (11,1I1.J IIIIKI Wbitc had: Irike for il. Moie( (lliau: (that: ., nhen It. Pile-, Min) ; ,| :,11.< 1'.11 I I.) Jniin! Sliei.| ) (.!'!) lUl'' tic I 1.-. '. I HI .'1.:
: I. hut the io<'k upi.n which, ar.l.) I 'rhmzgiat. "',-k I I'f Wli.I: Cl.inillllU" I" t II !<"l Out.' ', u Iiit'iIu'tl I po. TTCI
a so il on the 111'111'1,111111: a tae inwlilek the owner of tho woiksvaiiln to. eul ri.lnn, vlinicsi'f tnii11 iii.' : :
) hits been Wleckcil ----------- --- Iltl
ninny; 1I1,01i1''nlIil' : down their ( have to strike '
tbej .Mined .
I the Siml(: 11 nl Oil Company ((01' nKf 11'1-1"111 u.. Tilt u > 1''oll'h'lo -- A -
has LI'I'11 i iiielcimos i I in making I : to ]jui'es CIII it, nut) Ihcll niter uccksofentoMed "'!1 ;, ". H.V.. At.t.KU'nN.! l'i: i'I"| \
Trust I, if lie please, ) was a 1'\(1): came Idleuei' ) (HI.S'I.IIII. -TilK; KlXlf; OKWines -
; eompelled to lSI 1,1. GREEN
nomination i for I Ihc snboid'mate 1 I i t t i 1"- are GROCER
licforc t lie rotut wOIII.III'.IIlIlgp l I I M-: I Mlilll I Ml K.I!\Vl
stirCu tnt). Vour proirclinn is sham.I ,
"iliom.I i With t I Ihc great poi>n1arily: I of ) 1 l I'. w. Uinvu.III4M and
White base to I'C"U"O biiuself, wlirn I 11 I pilc-Miii'i h I lie rich RIII'* I plenty t but ISO, l'.l: NT.i Liquors( --- I'FAIFI IS.8eef"
.
the candidate for (the highest
: : position
tlic cmo tame fur Ii hal bef'me I the leave: llio fellow in t-hirt fleets just i ii.: H. 1'111.i m
p nj in the connln( there ix but little ilaniror nhcru lie \\t\t: to i-liin( for hhn,pf.| KK\H i\tiis.: IMPORTED CIGARS and TOBACCO ..Veal Mutton, Poik
('oil it, ou (tie, nimpto' Kionnd I;I I that he I M. n. ti.i itv\\. ,
of lila defeat but bek'uinrliril
mecen can -- -- -
-
(Judge While) hllll1t one time at led, |'' i in Stales I I by unlit iionii-i ,"il i -ion -"I ..aw01 pI( Ihe ibenlrr f4jii1I 1.1hW'.1, ( Till: > Mi-Ni i I i\'. tin:. 1.I."OXw' MAiN STS., GAME AND VEGETABLES.

a* attorney fortheroiniiany t ': ((01' Trust, natioiiH.t 1 lust:( ; ; I believe,'MtISaeon.! l>id __ ___ ___u ___ l'I:: !U 01. \.. ri.COU. ..\ st'rrf.YixO SHIPS A H-MIAI.IV:

as Mr. Saunder pleases) ? Mr. Saunlor 1 the pprforlnancp: 1'01 tip 'to 'ollr ,."- j "... ,V. 't HI IIN. h. N.. H.,"\ K, (u tI''tt: (ioixM dclUered I (free 'to a hit purl '|ti|.
.. I .; \ ,
ii11 C ('ii I C ftp(itcitit in H'leeting I our "IIII-h\ I'1.: M '" II. -
< l U aware that ho would h\e: MIlo |1Ilalol( 'I ''Mlsi liacon" (who is III 'liii' Ci; '; M I itt'!71: j.I-$ I .ii Is tlit' husaL 2UIS.Pulaf.iiLM.! t 11'I'I.: .\ FiA,

ami, himself I'alll1 lit:I('q hhonld be. c\ercired i 111'1111'1'1' (Um (11) "1 lie (Ciiltiir* 1 Ijlip ii I.. (In \. t I. lou, I las Jitut I to.oh ;;
biuiseir excuse
cxctuc :alone III Stale conventions 1'111110\\, Club)- '! vnn '. IY ihatluaswholly I TURTON & HOrVE I II i n 11':' 1 '"llm! II iii'. Iito.t'It : 1.1j.I-

because the 1111'1'0'ael of MM 1'1'\\,1,11- ,through oil I Ihc minor" otlicc. Xot u ati isrieti, >tr., ,Sttit( ltutuit. \Vh\ 1 i..II. lah'lul., "1"11, Irn"lm' 11 ,1'1'.11

employment I I 1 by I Ihu Company i i (or (that hern fallpnril ttir eveiV time be-I 1111)lhilr'"II\I'ilil: : lit itS.
T'.kis.
"candidate: flmntd be 1,1\I'llocIIII'I1: t the Portrait and View l'I'l'I'. ulalil 'XIII(5(11115' If i.spout-. L C1aiou
lilt The | ;\' Photographers t
1'1'11.1) wonlil lay upon him, t the pulled l''" )\ -' f'\-J *I ,' I
of town tP11ENIX
people any or lonnlyexen, -
(
"piincln-i-' suit 1' intuli wofimr'intp' p I
MHpicion nf l bias I in I tie t'oinpaii' ) j"r. .
l I
w hose I iccord is not if clear us (the iiim full of lead: In.f"I'1 he could get :::Ii; I. (1'11.11.\ ;a'''.
'a\'111'"t'I. I in i Ibelcelli t of I this I i I (art bi4 ham) from hit, SALOON
No hances, ill, :anay
noun d.iy: liii) |1"1' teat Iil. \\c .
nre nv ] t ; oi| |
IM" p." > j
,
there I is n moxemonl I t to put t .lnil p p Igo< .. 0 REAL ESTATE
nhonld, In: takenilli any bait who -- -- I'l'-tere RI.I Knl: u- u t"' .IT. s 20 undKinixli
While III the Unilcil, States Senate( It iii "i.i I nil' : | !
renrh Trvatmrnt nl N rihiiia.In | \.1,01,1 I it'uuuia
will! have be ,defended .. 1..1 | MAI.N I A I D PAMFOX ;
lo the" paily.A l .( ., u-u. I I" .. n.' I: I..ii H1ltnrs'
ubciv i 1 legislation I i !III certain 1 i i to conn I facial and Kuhcutnneoim lul.III.I, ,. -AN ItCoI1111cT1rci-
>, ( 11'\1,1:111,11.1110( people'caniliilate: "lu'a'/In' 1 \' '. .rii I IM i.u.iiintct.' I 1.1.; :
np against Tnmls III ttencTal, tutu, ihlwur ROIUO Buipri'jns f'IulL iipi" I 1'1\0'' tl" ..III..1, !, \\' I.. Pcnsacola, Fla.
Ii el I t the masses: nf t tho t ,,, forward been cibl.iineil in I'lunci' fomi, ,
i parly come t Ilie c .t ami ni.iil t ;ri lulling I Trust t, ol I anil, pulling lo one side I liading: bitnil I notioiM-f the I eon-ttiiil: I em i tent,, nod I T : )0 ( LAS 1111111 (1,mi,!) ; ,11,1'i M. i In.I in.' inn,:. I.OUH C. AfLlIV, I'rnp,

all, Ibo Standard: : (Oil Trust In pailicuUr chUircfnim. I I'roftH-or A.lanil.iexicimo p i I II- \\e lU-ll'.lllte' Xoll ..is line I NealllVou : 'u.n'
:mil wire pulling politicians, take Ilin { ( I > ; -- I- NEXTTO
tin \ CITY
I ii's
HOTEL
h."IJ'II: ti.1mi Inil'
: for \\ hii'll .J iitlgt\Vhite, has, I bjailtnission timo finer eoiihlnictiil" I n |'noin carton i ) : l'II -lil ,

I been alorne( > control into ihclr ow n bunds. and give rlectrodti Into which I he, (b nl.li I. to I mtroiltico m t a-;' ) 81.10'1.:. :' :\ : I'n\, :_ -:I) BILLIARD 1MCNSACOLA: ) >

118 a (body candidate: who .e 'hnraelciv {.lI0InfoI1; imilcr' I Ilic I I Inlhietifo t )t of ,' ealTfl ScnnlesMi., in AV. O..1H.T'UZ.II HALL 'JJWA.
"JliNlory I I I lUeli't I. 1'111'11111.11.I 1h"OII'II :
repeals : .
the ( I lIt uhhoiil militia .
( >, publieaiid" I ivnle' hill: I cammand: c\'Iyul. ( 111.'r"f.rl'( p the( clcetrmlo :, ne. nniN.AsMltlihll I
oftlio Slitiul.ii'il: Oil Companj'N: attorney \\ lush In ( hi"I ii' IN
with the 01'1'1I1'1111IJ I which ban KiieeCHsat" I he I polls.I I 11 I would\ I K'UtlUiiracr tiro |olo\ (If thu'nlrtl'taiNts r.v Il|auth IIIIICM IPso I lie Jii u Hliifkiiurnr: 111 I hftvlnir I dull ni, tm-kH Ihe | ..r IIil.:liinkcN-t lieu wcur, AHa nay and CouiseIoratLa.UI. I Above Phenix Saloon, III"IR m.ule;11'.1._,imsul I ) |.roni.i|. m,v..'i.urctnrni .1,,

for a long I I inn; "III'Hllhl'll'lt, t I i I), ami d> any community (lo nllllwIII" I lisMiPH, n iCHiilt which I mAY I In- m ..It' Mif- an ( (slur..rtat.hu. niul \\.I-li 1..1 I : flu I hum! i"lI: I 1"I"t : i P.ililll ,- .1X0. :. A1AC1SA.J ICIlello. 1""rul'

| : hunlersof lal'lllhl'.II'I'I'II'lIIIIn.101'j.loIIII0 | f :i"UlIYI11'"IL| ': by coluiin ibeeliloroform i Nuts iit slit"up', I liny: 11> PasO Xune" 'h'lIlilt ( \ .". I I.I 1 I a -I t I 'Ii'i IIMtAl'lh -. All Projiorty pt.tceil I in iuli.in.l u 1 I. ,
I lie attempt on the part 'I' sa lit aliiomtitooust I ( with \ I I. PIUIA- nnleNH" RIII'II",1: | nn nUo.n "\V. L. iMu-'l .0 1. null Iv or Hl'nl.flr n ," | it 'ill A.n.
olllei' (tip I the I tidal wa\e: I&IIIUI ol'l..III.'n -huuut'a >virinnt ii"v :'" U 01. t: l'I.OtU \. _: ___ ____. Use.1. ''lnill 1"11".1.
$
II i. KuilN: nil t I MIam) jig Ihu clrt'IL }; cat I" ml>- : I J'JIC'1111.\ .
,raised by nil r great, I I Icadcr'n" popnl.nily. I: It a ti'iple through I I. 1)01 ,ilsSi. MIOI': 111'nrh. ; 1 IS: \1.1111:1"; ) Ow "' I ( t t : I: n >\n
tried fiervnnt of I Ito lit I his I "produces ocli.1- II"
Iit
people, )iii i ." inil AI.I only di: il ""I.I| n-e't! $ I > BIEBIGHAUSER flmllt I I tallielnulvaiitnsc t : t,1 ,T'
tho ron.tant oml thr> 111.1.
Feat I in I the Scnato I in f.uor of JmlgcWhile ,1 CU'rl'lIt burning. uhled ciii-i'n| : eii-t'.ni-nnnle >duc, r isiiii.: charge.
nml linnily nna-KthcRla. I J.I.'f'.1' Ailam- f'llo I $'l.w W. Ji. i \'IIIS. \\ I' i iDAV1SON Ira my

I the attorney t of t ilie Oil I I I Company Anni-lou I I lint I i I lihiht l : 'I Ii(' icvcl.ilion Lic\lci( <11'_ many oliss'r%oh t'"lia here ft"l Iil)1iIit'4 *_.:;( snoi: u 'in- I P1llll1ill iiL Gas and Steam FittiD2[ Tnos. C. W.vi-ox.

in precisely our prediction, I ofbe In Now Oilcans) I thai .1 tiulge K.: I U. th'w melOI ban |,roved rcniinkalily I ; sueccHfiful pxi'i'lliil fil licn\) neiir.V. LEE ar 7.1-11'
.
\ Ii. IOl' ( combination several jear: ago U'liile, who 1 I in a ia: itul lila to hel'oi-e, i lie New, York anti confidently Tribune. recoinnicml-i it. all ltoH| 11111"( tin' Ubt "dl',1 SIOI.' ) "d'ic I ii.I his'woriii. -'I'I'KIJIIS I p tTTER
l N t MAR ri
.
,gainst Mr. 1'endleton,,, now Unilcil Noni-innit I.ejl>IUiiro; for" I'll ilell Allllu'nl"i\L't I I "".1'11"1..ilc I in (''ni''r. iou Oivi iIPt I'f G.\< KIM I 1 III.XWAMIM'ANHv: 1:1\"I\: 1-i's: STIA1)Ki: (.

Slates at Ilerliu beaded" '* .. Ini'tnii -nnl l.nc. h If Oil AMI --- ( 'r.ATHTTBS: WATKIt; i
) Staled( Senator, U the nllnriiey of I tIC, CmuMiieil A ttliiHt tlm .I..r. 1".1 'tel I.vnnr :

Mr.( l'a'III', of Ohio. Mr. l'ayiie was u SlafiilaTil' (Oil' I ( '0th jIll ii,, h.n t eieateil( It baa been the custom for mull TCOsclj ilenlir Moas., \> iite\V.lh IKll'(il\s, ltuiuktu..m' City and County Surveyors. CII.( hT-; IKMMI I UI.D'L'nn; Cor. Gregory and Tarragona Sis./

Standard (Oil i I Company's, i man, Mr.t i.Payite sIttlt lilt' cxeiteincnl. known IM "Cpl'," loulc\ l null all \v ilkiim 111.11': 11'1!: .AXU 11(Tl) (;i.FIX'JU
COil: t I Tho Stales t t : .V: lila, Ii'hi- mi'ulu. Ollii-o nl tic N. uu ..nut i ,
Ilr.li.0' I
of the } "UMOi
U HI:S
sol about !
Clu 11'11 i-uozui.: -- t.utIsl: : iSFawyailFailyCrocenes\
and the I'OITUH Gro/ 11"1 la. I'IWfIh' _
eumpany joined I In very 1/Hli-rly p t "I'I'"s1 mig I Ihe I electIon North ("fleet Bellini to 11 J.II ::1'' -; '\ I 1-
.
with the Cineinnati 1 be !IrCCI, >. to U. ForoUolioer,"
Itiujr 1I11llIy (
of While niiil bays: : Iso tailors. Fivo Iluropcun II\H'r have: :

aid of it I liberal out I Mow from tho "'011I.Ially'li "Do I lie people of ..ou li,:1 II a wai.t now entered Into n ngreemout for th. Dr.. A.RESIDENT. Riser, __l'lSA.; ; !.YIJ()LAVLA.' -' d ;,
of this biisinexit. bavo .
barrel-, they heat one of (lie to bo lejireienteil t I I Ito SenUo:
ablest and most upright slalcsmcn States by an iittoiney( of I lie tc.Lc Belling York SanW..I.n't illegal Uj;>' high DENTIST P. J. STYENSi nd Willow Ware/
I"US-Nv Ua,'h, ,
:
that Ohio c\cv produced, and sent to Mumlunl Oil) C'oiuiiany ? 'I hlN1'1') ) Ift Wild Cherry and Tar -?. AV.'or..1:1.11 \ mil. I .i.. ,ml(, iiii-m-eii i I .- duct
tti rlll
the Senate a man n ho I is an outspoken iic>lion of tiisti is mi-intf iu the 1", 1'.1'\0 : dE1FUAL ( Ill'I. MM': OK
| Kntraniil:: 'i| I'11.'n' I I. _
advocate of A New York artist not 'Inns ago Ine 1"'IISI1., 4'uliU, ( 11.111'1 t t ,". I I'r.n- II11" ct.
any eorporation( company, iiio(l iiii.oilunt|. one In tho I'nilcil to art firm 111'11111 lettenJr.Wlor 1' eonLilnng( ,' I ri.l|>, \\ liiM..lll| |{ 1" A'IliroatA I. Blacisniilii ail Macfe

pool, combine, monopoly or trust thai Slulvn ('0Ilgl''' 8. bbonl I I I l.inii.ianuM'lnl n |030, ui payment of I hf account 1 Illg.\, ithiems. fill 1 liultlc.DAVISS I;s THE NEW MPROVEDSEWING Foncr French Candies and Fnii

rolw (tlio ( iti/fiis of the rnited Stales with them A nhoit unto lifter-
a man to tho :Senate lo recruit 'lIh1., STIAMIOAT: : : HAIL
to' enrich 1rl'W heaitlctui and ward thin letter was returmil lo him( ( by (
eon- the iiltonie of ihc tiii-ti ihalWI ) PRICES SUIT.
) a I : ) and bearing$ the HOAI) ) \VOIJK( ) KXKOl'TKUAT : : TO

11'"lIrelt'lIIl'ool'r*." njjain-ls the Interext of hue |ieo|\leamt mat. 'ulofnc. Bbow ing tlvil aamp.ufflcient ___ ____ : M'. I: )'__ n __ \ I IOIl> : XO1ICK.i :. AM (ilKlMS i |KI.I\KKKI: : : MM: K; IAXV

Now, we want I our readers to contrast i"<<|>eclally y tho inletexld of (the pot ,) p.tfo' 1"1;pnid on (it. : 1"1'0\i "> \\11. put u I iii,iVn. Thnlier lrand! 1'.It'rtilrYmint (

this manly utterance by an Independent of lie South, ? The lutter lad been duly dch\'PI- the -TIIK .
grow ers I I ;:1.1! l I'l'.1] : .11.I.ie. to ,order.( Steam niul I''S7

IViiioriatiipaper with I the -- --- Paris art firm, which. taUt" than pay !1 W.iM i i <', u': ,|I. | ,, '
| -af.: .
nauseous dOseS of soft soap: administered Courier Journal. tfto,' \aJdiUouallLlgo( laid nlnxil 1010. ormerclal Job Printing Ofce.'l. | N "'i'I"1"1,1'01.' u int, 1'1 m orti.'r.rhttlrt'ultuid M-alm! Sficfly! flrst-thss in eery Rescc)
(
At hut Mr. rcail 1L-N\w I'cwlgull.I. .
h.\'i/j or all il.i ,
111111. .
to tho 11I'01.loo11.111 State, citj' i i.j itt',? )1",1! m in
und county by the one horse per>>onal hlm'fl out of the n'lol'rll|iarly. Ga lighting" wan Introduced into Now .: OEst: ..111Irl...Jll"1'(ANJ> AU.. V\ llK l.l.AUAXfKkU.Ili : "

and corporation organ of tho railroad inbttil his 1'110 tiltoweil.! ainl (tlm York. In, 1 :::" ';::!"I.h'l ..uIt. !Iw''tr ___ \ 1I "K I Rr., : 11JJ Wll. \K|{ _
---- --- l 1
seal of approval%' put upon it, by (the nllI'\. u 0 ityote1
,
:
I and laud
monopolies, and confuting (; CIF AOIHllX: ,
uuterrillril 1 ihc U.\"GH : ; Hiitcs. 1'a 1 .1' ll.corod ibomewiih' :
leinorrnry ICey- 1. 'I' ( /' "
in apologies, eulogies and defences 01 l't A ) 'I"I'li .J / i out pain. Book of par.
WIIKK OIIPKRINO AiIHK -
Htoue State, ,',',lr"II1) CIUN..I .. jt tI.. 6 tlcntariwnt FKtE. '
railroad ofllelais and their attorneys >4 IHK CI KSl IIIIIHR 10 A MVIUI '-- a MAVOOLUS v.M.IX. Ed.l Sexa :
kind I .r r.utl. ('iriilai PUIW erProprietc
.. --- -- All ( I'- P'i'.tirs. UiX WWkjbaU tle
who boll official position.Judjjo 'It .lh'n.I' illVK T11H Sill> AsWKIIA _
S TO TIIK: TK.: .\ 1'\11,1.| ts. l.u it"fiV lice .. t\11.1.I ., '.
c\iXA'UU : -IIIK M-W TIIK : .ill M.rU .. \, 41 \ '( cut MiH-iutiii
McClelland, of our 1'irslJ mil- "1'lllt" 1'1\:1 :In'II''flli \.I..I. 0'41 '\
dill Is SINGH VAX FF.'l'l'tlN<) II( iiiVjm'I, ) I 1 l'I'.ltl; 11111.1"1)I \ UII.,| mill( tin,; 1.i E. J. COOKE Clerk
Circuit in a moio compromising ,
glut Cut*and i> i..M.iiia''ersof ,
KtLMNiUIFouitecn ( \ '( \"'.K AI>T>Rht> OK M\ (nAtty iii U-nlTjl I" \ Cl)l"Har.. \ .. i '" No.
1 1 UIW
>o itlou than In Judge While of Kn! i it itimifiuth.e. Mtliniip \1111
] I I *"
>'
'i' '
.
(
I'Jir'Vi'r I l.
Cl' ttKtelAL: Klll.M ------1' O. NMEN'r8TI
'
and ) II ; I I' rti'M. I'i Nu.l.'I Uoolt'l.ir
Louisiana lie IIOt I took foes before Jllldl'll t'1M\-\hl'\ t'qllol'I".1' MACHINE U4li ,\ i I'ff'il'cr'hUj.reU. GCV.
only 11tt el itfr u ilio( eon.' u in- .
I of HarrU 'UI. b.1 I \1
voter ) .
II
county} i." ilulled J Jt)UN>O.X.rrc. > Oh" i'rl.l\ Qt
11'Jai t t. I riP' 'flit l.iisincss :.in\ I'p "I I II 111 r
hU appointment a-i judge ft out a prtitiou to tho > n I" 1"0.III I --- ___ __ :
JriIalllru.lllg I wirk done un isielh&tlV| I ", s-u all The Best in the -- Ii.\.
': TIH in. Cd World OUt JOU rNs.tf: 1 PLA, H.II
; .\ :
the rail road ,'
compaii whose road i fill a oiintitutioual I t a III'U.IIII'II. at I OUMfcKTlAL "" 1'1 Ul.l i \..llllllnV4r UITIlI l'ILll.r" : -

runs through his riivuit, but ho was e'lIIllin. | |1"I'bl onal properly" IUJil'Il'ln'III'II.OI 'I'.1 W.t: 'I'"i.'" 4415 tfii4tiiI l 1.1olhtj.In.III\\ i.rici fur UUIUKwo. .\ ..'> Itttilicya. (olt."L." ti Board I Intiio IAV. wiI or 3IPuNTIIret'
'1 ; \' I-' \ \ Thiei'iuperjs t"( ""Ut Ih.. l 1". .t. .., "Lr.r.
Ihtllt'I'claIIlOll [ Und fioiu ,. Ul ''\ lt.id I'11 O. a n.I'.O.II..I.I"I. < III" .[ 10 i l-ami u I' (.t nOW: 5, l ; 1"7.1.
oaiai
alWl'llcy for all I'II', be of wetk tu tNt's k.Allui.ik .". ppciB'U1; Ihi "n"lo t lli ,'. ''1: ft'''1.ii I" Sun. 'lw. 11 n.1! If, 1.II'r. l'ICI. --
and before that acted ai lobbyist 11111"(111111 al'II'u I J"I\ 11 111'1" l"'Im.11". III l Pa .t ,to -. li.' |1,1'- : i e.i-. .1"Lle'r. Jl > mil r.I.:1\r'r.: It'lans.!
special IuriiiI.ili on time ami, "ar- ,. Sn ,.
., \ n1ucl I. .1'I. | 1',1'1-1' i ; i i.al" tiLuliitilU. 'Ln'lutnra.bsri! FENSACOL.
and general manager and iII.- I. M. McMahiin, iu charge of the> i4,Uiloui- ". i.I.III"ill, ) "''t. 11 .1"1-,111 -1111 lb.'lurur'' 1it. jut-"

p n er of whisky and lieu paos' toccuro he"l'I'III'ICr\' ( Tc\u-, an-ix'imloojay ( 't1na,.,. 'rII : it.i 1 ) } -i.tpil.p' =1'uUt J Niv ili .to, ul!! -<.i- :I- >la -1i.i :\u.II':11 misis, I'lui, rtak r,. \niu-ix"tH..r.. Win cl r.Ut.) GREENHOUSES and

; tlu 111lhllU( of the barter under that four men out of (live, il not' l"ld.I'P I P"I.IIah'r,' n. t 1'1'1. J In I .lck C".Ih'Iu-.''r. Vl l'r \-iuin Y.I'hl..IUU. /.. \, uud, NURSERI

w bicli thu 1'0.1.1.1'1' a I'II. I. nine out of ten. a"lrulrh.1" by him on aper uihil-tisul likt ure" fl'llll I'" ror.lcnil 1 I'eiuul liSt 'oio 'H' (nt prno( List .tla-r.. arl' tat Ilul ti uitncs I"&i"t'. that Pt.ANT-l" AM iitliKS: I

part the ftul'jeel, 11.1 ( the( uiiUciexpUineU .l "'IN.4te't a J i, .1..10..1) I,. 'ir, Juboilicf tunisoul f.\t I l:) l:' v '
IllS The wuikfijiul Illa.1 1:1.11:1
now operating.' to I tin lh > pr'litinrr ----4 Singer Manufacturing Co.. tl unv v
in <
igncil ,
tiilThtls'i.1: dUh "Athl\rI.' : : W\} ffl. .' il I!ill', State In imiittiirniMliitfM KVKlMiUKrX-: ; ; 1 1 \

J HIIII'U"IJIIIII'I'I.ion o ei hauled and ana I that many of I them, after I"'II.II i IVlu I II( 'I""," l'I' 1'10"1.1)l I l'> Little House around the Corner. NEU OKI: K\N-l.I. l..\, : I I- .1 !!and. 4tl.fu.-tion.: libel I p.ilU UisI ION \ n\'AI.; TU'' I 1-
,
ti rever ed by Judge Wliilo but aevordaneu the single lav liler.Uure: u hi.-h i.lilierally mall. i.rcpimiinhmbiil.. l'th'.n'lula."I. "- l'TrS'IISI'1fl.t.T.: : Ull.l.inix Ili-oil.( | .-, I lanS.B.| ..tCI J.W.I.S I IPl.t 1-
t I I t the I top iii t t vit II'"niaii. 111'1"1. lojal VUitiu-
fi with the cuike I icuord of his antecedent become 111'lIihlllll cnthu .I rl s. Ti 1 mm, e.it.u, "1.lII'r i \ I'llHfuAIT? AM Vn- vs, AlJ.AII STY'."! wJUiuiniMiaiiU. laundry)' L-I.I., PamjiUi : \: .
>ia-ie| \ kits lit !I- roll If. 'n. I i. ', '
hai i. i 1"-.1)iNtrticr. limin-1, I IN : I nI: : IM DI"" '"
111of -k .
,tJ *, which wcro well movement lie thinks l 1) the h\ ; : 1'\01.\; )| KI.OUIUANATIONAL \I tiw.rs| ToI"II.ral ... J.u'\Sr"F .
"-" I'ul.I l.ul.-I.V ; I I. \
ft known to (io1'1'1'>' at Ito lime he of Julv) be nil! have, Ilu. name- of ifuiiajoiity } 'nl .- : 'II'S .LIT.S'UiItlN. --- loft. *"H ---;,! 1'.1'1'-' OU ..1.I'1'.1'. M- :-
II'
made hU wleclion.We of llio voter* of --- ( (' \'n\.I: : AllliJU'Ht: \
county.There. 1.ll'i. Commercial Job Printing Office SI,..mid any "lhh'nl.r to tliol'uwut.KHL I'sit. HOTEL The ( \I.tSf. Vaclies, Plum*, IIe.t. \. I ," \
ha> u nut time to go over the I'.il"I.t| c. n :- 't1UItI"UL'.JuU ('iuiVl{ ( aJJ. : '
i7 ( are tax refoim clubs qlrriOfi} ( that, I h. Lit- or r.ill ruuiliini.iil. I > .1 1 "t.a-t 41" : I., 1"'lr 1.1. miotlarilil'. 4uuuIi'' --
.I. Iuu'I
list, but the ollb'ial lists of Ihu Slate lug\ pelitioiiu in over forty( '"< .> inTca f I. 'niMiV.te- .I., in.'in I.) 1111..1"11'I".II"'ul."r. i t I .f tin I, 'Ki.rmnly tlu> -I .1,|liii' ..n,,: t niuun-i4, | '.Ialr_. < .1..1 I ,, t IIMI.I-, 011 I I" i I. '

and of the diflerent counties will ilUilo The iepoil; how that in inoilociililie fliuf' at I In- \1'., II lr.l.l I I w.a!l- I .t,.1 I,. --- --- Our Cut Flower Department
.: '
nine <; : : J.I"ITI. :,. cliar the liii I The \\ ,- t'0MIFitCp'
wbl
1 e the names of olhcr u ho are involved tap liters Ohslgii cn'"I luu.II i U'IL L il mri:ntut'8 '
1
111111'n'n call : > C iClmpleii' in )
t II is coim-nient to I | tO\'lrlll"I 'Ipl"[ Opera( Hon-o. tut fU( t1' r.. ,
anil M Ir. ilil 1 'W1tIILln I :1. | IN* fear nail) ,'
; MIUUUU
L lo a greater or !lets extent III I I.h:1 '" l'ult,1Ihal ,1 110-141!I" 41.". Hj : by (the time the ) j.i Mrs. C. is nin.-l; J-biu-nmii I -
the 1.I.la"I"I\'lt '1111 r.H."FII'IU i.ftiiullin>uttcntl( n P./eler/e. Proprietress. "1.1"I' l hut Ih a fly t' tier Ll.UUtn. I.jjl-.r .II.
I-. tame wa), all.1I ho are, there.foie, an.ajoiity( III .hl iou''ol llio Stall 'U' \111, lAP\\ Italic. l'iiuiyl ".11 r..L"U.II.. "euPv t n("rliiWi., rii.n.i I. r.ui; ej last Cuil :, .n u .<
il dikijualilled lo act in 1I111.a..1I where uill have in 1' -- ---- _I 10 .oo mnl! packiil t. 'I't.\ -.1
joineil thi.lullalI\'llalt |i.-li ,T 1-'ESilO 1'1'1' Ia: ) ,
> ) bnxrs. New nnil) frl'nt
: (Iho iiiterenls of the luilroad CIIIIII'IiOlo-I (for J juniltv.SO . 't ;'j: Notice. ",ly ".. t.:l 4iiit'. :) t'III.I'I'r I J .4\:l ] 1,1.1..111&>i l all t III"''. I'leut .- -
l'uiiK t moulir.. lirfi'U:HilK I l'U't ,. ,
1 or their title to lauds come into conflict l'ol..bkll {UI. I Pin tup, IJ.' ..n Kir-t fl. r. r.ow unl ilt i-rn-
JOi: : : ( ,. _, tI.tu'rs, I. pat 41 f r< '.lye''oil cO\PI.ifl! r.tbMlilf .\nl .:. John |irniu4 alt nlHHi.AU .
: with thi> o of the people, or the )l'CI l.t\.OXAI Ih.I..I".I : "1..1. ( TheoPfefferle, I Thompson I tuck urffull) u..il L '
flalms JOl'JX.\I| I. "anJ".ill tArrVfevuUd. '("m41iiil1JlKIsiititt) S f :\ KtAi Yciiti.i 'b Saddler "I.t1 fur lUu.lrat..11 .111"'
i| of any l'I'lnte 11I11i\' ,lual a.J1 U"1 ,.tf" MAXAdhUAl :! I I'l'. '
p a't'1 rt tilt ., J. \ |1'1|
)1.1 r iul .
luioxklllc Jonriul.
,
against railroads and curporations. lK.-ir-iir>ei.ral tb.JN>rt I'i''sututa. \ t. n Stock shut JI
j o .. I 'I7 It .i:: :
H The worst form of tho evil, so graph- The sail fate of Mr. Miitin, Ihe bill- >ias 'IN vC ilnithi lila atmi' .\\u"- VIa 1 .. t ",1ce ,tue tuk.t.s c m |ttrr. f f t.. ..1.. >\-rII",1: : ilan.i.t i 1 Ii, itu,,. hut "I
haul young Mi .ippi joutitall*!. i iau i. ; tu\r' aiiii; I ; .
| a an ,
il
1 leally kclfurth by the X. O. 'Ial,'., i \- a.llitolalI1'.-ou uhiih jonrnal..t.1 iLioui lrl''II4I.u!> iutitvJ ..tfal r'i&ttiiaIuwb:4tiI mttsl( autl iun'il (lie (tiireau Writ... I stltitieuI 111\11 tr 1,11'11.11;_- in te!a.in-.ii-J'txp| K" I Harness, Saddlery: I Maritime Surveys

f I.tll in (tLw city of IViieucola ulu> ,' to Lave d..lue ,
ie u \ oll"lt \ : ( ( O.1 I liLt I WK'"I. '
\ 1' lm &m 11f.. 1 .iuijurijuis'J bu.t&Ii4k&i. i4A1ue.. 1ULau.t ( 111' : TIIK umln i-nut.. r.ttsbat.tithe
; railroad viee-presidcut of a railroailruuuing this time. editor ha. a tL10 Ua'l "nJ D, 'iI7., &IL ('UL the. no utlu-v WHIPS AUKUIlX: .1111'\1 \- ,
hit colniniii WI" Ib 10\\. au 11..lll I RUGS ETC. ,
- through the i-ily, and atibject ( .\Ili"I'I.cr( 1\'I\C lii- sliest, MUiflt'Yih5fl1.| I. M. )t\1un.: through .lln'> usu to III CIATU'N. wtIIitw 1'.4111
own H'ruuial I 10 'i.U tom 1: WU..u f1" ali. : ('"\ "} :' \ '
{ iuurrU or
t-xleiit( a4tUiC this l The tIiisi patiu-i ii' IU' "AW"I
to it* ordinances and authority, i is al.o P onal rliaracter I .all. ,. > tin' *' t Itiun's'. .', iiii. 5urt1)nl 11"1 Vi-ritJ, lVu.a.-.U. >Tj. I".tt. ( '.vivn : "S.U.SI :.: 1..ur Siuior&psjtauoetOti'ss&s
. .pr ol men I I u."iu 'u. :> m. aH4\! -11.1-! ('iicpiinl, 1 t tItitSIls' I l"c. ; lY': I..tra h 11I: --
:
the "lce-l'I'II IJeut of ILall'ailrvJ.IlLutl I 1\ lie baa 1 ht'\ The -jiMxl I'oJ" ] 1" I' .
: 1\II ; .1'. .'I"'Ila' .:.Iu : llj.- .a--' i Minn.i '. : II 8. I'. CIIBB SlIr "

I'"n'l"cola.1..." 11 ".

1'1".t

-
.-
- ---- -- J\-_- -- -. _ __ h ___ - -- ---- -- - ,
:: LAME TOOK THE PREY (111 1 Witness of lei'ward was ourwliclmlng I II - ----- --
TilE
And I tnt von the glories of l.oiiveii; will, I :
be a thousandfold, brighter, for those w ho A. G. MORENO ( CO. I ihltink '."-iil! iiiul cut I('1' Iouiissf j i .

lAST SUNDAY'S SERVICES IN THE' gr-vct, saw anything on earth. While i f I't-pl I In tH'k. at nut fi-r Mle I In lar e a nil l. '

BROOKLYN TADERNACLE.Tli in in.iuv nijjit with, nnd good\ vision who closed had tlieir, ivos_ IH' ot"I'JI 'vnii.'i'I'CtlIi.uIeIfl : 'mallinintitloi I I I >"heII.t: I t\1)1.\.11 I: I "t. I '

artistic nnd, cultured many ear went do\vn n" I g'Into it'.I. 70. P.JAI'OX I ihiee.Ve hl\\n\ 11 stock I II tI'F;! Itt

.U4COI'. "hip Intrsref: Merelmnillsp. !
ij
theso
l In flip nf nlllicted ciiod '
tnag: s., $ Army ones unto I \\ \ .
111'0 I 111'1111..11.
1
Too Mint XTniil lo b. fontmnnd thuLoul\ in their trouble, end! he made )4"1. "ttirt.iitiZt 1'<.1..1..1 I .
thrUt their sin'1'1 lows their advantage, and so I IV,nt in AltrtUimrnt I sos.Uil ,
Churkh
.: Nn-iln Moreltern.it .
.r'Tl> "tho I.UJIP took tho prey." I I' in .\Hue linn in I ".MI'S. ,

Work IdLe, lUnl. In the Sev-et.th I A lhlll\lll .\I''Hh,Ir < useft I
contury there was a REAL ESTATE AND COLLECTING AGENTS h II
i :111"11 II I
of bt ?hlol it 1'11l'I"o. ,
J'\HOOIlLt1C. May 27.-At the Tnboinncle legend 1 t. was said that I uhl"'I|. :( III 11 I A'I"II' .
morning HIP I Nov. T. Do Witt TnlnvaiTiielploM his mother was blind, and ono day whul., t U irnishliient.A '
this liiokin nt big Ili. It hi .
? mother ho felt so Keplcvln"
; P. U., VCflI the RC'COunt ot the thetio for her blindness that he fympa.rushed (111 I I t1II'EIT'; 11111: I AM? "01.U'II. II ,heist I in Unnil" IATTENTION
at the) Brtuitlful Hate of the forward nnd kbsod t Imni AlliilnvllKuru'Miiiiu
her blind !
ojcs. ntll! 'j'jI
Templo. lIe then gave out the hymn the legend says, her vision cnmo hattno.hiately. :1 i.uI l .',','on.l. 4'nllile 1.e I.'oll.t 1"111'"' :lnils'. l biini 111.1.I .1"1\111 lioi'bvln: rn is.

beginning: That was only n legend but I I.:xll.f on .liiilKinenl I ..I l'ei se-itt I !
cloud nr witnesses around it Is n truth, \
A full a glorious truth that kiss I T.\ \I: I IS>1 i:. A.-. ,\ 1'\1111.: l ". I ,
ttE.
Hold t'usIn! iur'7orrt of JOII'8. Uernal love h:1ll'I'l'ouht Al.e.isriuieolheiitl.,'!
) t!... .u-p*aliwidjr trod, to I'e.teiV a Affliibivlt.IViue .
II
blind
And onnnr.1 nrgo thy way. many n eyo denial illumination. ('Hl IU:"1.0' I I:>(: "(aLit 1'1: I. ( (Mim.Mo>* MOIHU\TI: :. : \ 1'1 rrnnt. : i SHiOU' : :
A CUlthl'r EKEEPERS
The subject of tho aliKiicnt doctor's step : Theie are thosp in nil mi I li 1- -1.1.I .1.i ltoC1iii .\ I: I'vMf U"tul.. : ;
"Disabled 11 miters BringInj communities u ho toil ml Ltily for a live 1'I.mmll11 on 1'e.ieoV irn'. .
waa: I \ I '
.
discourse lihood. I ,
They have : : t .
scant forImiis llln.II.ll"f'
f)9) n the M*' Game. His text wages. i \Vnrrniit- ( : i I
they l nro diseased I 110111\11 1" --
\1M frow I-saiah xsxiii, 2.1: "The lame *> they ore or hindered,have phjsicalmbimities. 'from I ist. It will IKS through I the iinanimous not do nny. otherwise., "Christ Jesus AltiU.ivIt: I -h l.nreiny" c ;
thc Following is looser. and long continued efforts of and \"nnl-llr"I'n': 1
tjko flcf' doing n I men cnme to sock sue which
Collt.ir.nollll'.laY'1I work. A citv' Iha I .
I it ties;
: who wailing for no Rpeclul endowment.consecrate was f." Chrl in bia dying 1't'nnlzm'l'nf S vE I.\I.tOl.'TE r' '
missionary mUd them up the dark alley.I I prayer : (" ; .
inOflThe utter demolition of tho Assyrian I *ith no fire, with thin duthiu with to (01 what they bn\ sni.ls: "FntbVr, forgive them" and! that "lIt 1M"trlnIM.. .

host vviw hoi* lirrdicWiL Not only robust I I vury coane J1"'u.l. They never ride in ,\1101' the 11t useless |"'plo in tho \/iut n jirajer for yim nnd for mn. Oh! A llIiltt' It ln \'rlminiilCnsi'* Sl.va 11111110

men should E oath nid| gather tho I tho street c.n-s; they cannot afford the \ '., men with ten tJnb. while still on the road to heaven t..lnY.011 I ( role lens.. SL1.VO 'I'rQ'LLJ31o, N Iu :

spoils of t conquest but 1'1'1m"11 ciipplcdof five criita. They I tunny a one w itli only. two t.Il'll.> or no tire 110' happy. Tbe Ihiivtcf jour soul I Leases.Manluge '4ii

nrm nnJ crippled, of foot should go save tliOM in the 1lI'\'l'rlra show indow any pictures on the talent: at nil. 1 is doing a great work, and vvill never hits Kl.ikixl by the fountains of I t t-t'Iit: liii';1.I'II1"I. p "I1"UIl4'. ', 'i .i
anil capture oiiich that wns vnluahlo. I I s"(hue lame take tho prey." Hin. You turn cv vi 'where but to God I Ill 1,11.
out j I" hhr-t-e'l .
street froln which ten
should they are often jelled, I ;> S I'll 10 : ( J ( ) < > I ) "V ( ) II
Their phvsk-nl disadvantages not and Inokoil nt by There are thousand of ministers of for help. Uight whet jou nro, cull on )1 hut. : 1t.
who
wino one Fcctns to I
I
tinder their great enrichment. So it has s.iyln the look "Move wlin; you )tae never lieard-in log | him. I llo knows j(u. be kaw\a all nboutyou I "i>iiiiit] In Crimlnil 1 (a-cs.: '
teen In the l ptu-t, so it 1 U now, HO it wili! doing here : on, .! what'" mo ,'aliI1It, the wcrt in mission chll'es| ntth I h,' knows /tell ihetxlddagainvt,: which Aftl..vil( In (l-irnUlii-.ieiit' IT l 11: i rt.-I'il: t--: MO I I'AtJCHgCOFFEE.S: -
you looking ut pit tuns, I : I'liutiel MnrK'iiie.snliim .
I Is In nil
In the futnio. So It departments. (< east-who tho have in hut
be Yet of them live ure1"ill against you 1"1 ollll'n.lg 11 ,a-h I"' dniit.i '
Men labor under' seemingly groat of many on mountains 1 legions, (,f il.ulnes.s; Eucce-frfnlly airing. not m o to him w long ilgmaiolo \ 1'11
t tran II..urali'llI.t their IllLa I 1'11
disadvantages mid nmiJ the most tm- who fod\ the live thnii'iand roiitrh bleaks tablehe I Tract; ,1"lrihtololh by month tinj ptaver, but just upund say' "llpl! I 111'\.I..llnll\I 111" ) ; '

f.ivoial'le circumstances, jet innkiiigprand They talk often! of 'tho n'lI.lllm.g tinbread. j .ll'I'II"i"g III ltndds ( IIi I. Von do llefp!" I \I..tlI I-4', 111f"I., -

nehlevements) getting great blessInf J i not know t heir or their coming; Hit you say: "My hand, trlbll so i
tlieinselves. great hlcting fur the that are cumin;;. This wot Id has "'II the fm it falls of their ministry from IIi I can't take -.- .
for nroi di-isiiiitlons" even --- ----- I '
no (-:in ant fir the but I | It ( ) ", 1141)W' fr
hi.iuu ,
in, cntrancosiliiir ( ) 1) ( ) n\
wild,. great blessing for the church., and) t tnt. i he.iul j'l! the palaces of heaven. Who I hold i if bv mn (Ilk' W King." IKinot : Tin,:
t. Tlu-y ollm I divide
tln"
i I r
go "the lame take the prc-y. scant. citust vvitli sonic foil"'a n wretch I' are III1 hers In our Sabbath sho' |I VAoriy iil. MM .M.\I urN! irditoiND( :( ) (hIt WHOMi -:. tk
three .
po 'oii know that the greatiwls this landtodii ? cdl.I ;, give out n h.v mn at tbe
) cl,1
\
who knocks : S famil
of the1 ,'orIJ"em totally blind? on the I blast, nt of,their the door'til igl hl at\ h..l.IS aught I nnd tlie I I I br.itvd., men I biilli.int. IL'n) va tes- jou can ning it without n |lu..k ymi : PtNU lA DAILY!t? t CMMtII. :3 00J.1"tS :Por: J O'1.1n.d..
Hornet, Ossian John Milton. Do you late:? Tur the 1..t jmrt, not that at nIL :, sny: "I 1 1111 e Mich I tvruhli 11111.on me
tItter let
to them in. I i.s I heaid
Lnmv tliut Mr. Prencott, who vvroto thnt volooof opens him I the I II 1 have noticed that the chief characteristic I can't get rl.llf them." M answer U: \i. t: I> \ It'I'UTIlC >\H'I'U'I: .
who
iudianting book "The Conquest of Mexico saidI: was hungry' t of the lit,ust of those vv ho mo miorc-w- | Almi/hty/ grace cnn brenk tip that I'liiiinsi-ii. tel" IIP ete'iI, ItI. fciirli-HS, ii iii., set, t l.ilus ..
I, ',iiul yu fod IIII" No cohott ol lion toil; h.IIit tlio 'V .il,'"' I..*('" 1 I |I"riciiil I of IL. \l s ii 'Iii In I'll III .
I In & '
," $nuvirBavv Mexico, could not even I fnl in the t woik i 1 I that they kllo".lh"lr t I ant will hreftk it Hut 11)"Tha ponilo'ii| 111'1".11 me JoiipnrdvIK.M lit: flI
which he was writing? will bo too UUht to transput them. By Bibles. tile iiniu-.st: in nn\ions I did "I. you clench nnd niul nlr..I\ il i. mim-ks upon, ills -T\l I r :u'l Ii' I ,
are ini .
tvo the paper: | on God's have l prayer I wrong \:L ono honoitv, ml V'H' i i" :: u-' nli"i? -i : 0..1 .mil .1" |1'.1110-1', of /!re'tii-eIb.-' I'.in-h t"Ii
help they Irninl In lie .
the oi "
A framework ncruew the fchcet, between I vniiqiii-Oicd for the n.ilviitmn of the Voung, nnd Salt- heaven IoliJ, 1 CUI't correct that 1'11,101| fi I ::11,1. nl I isi' ,i |I'' Mini,' i-t| i il" lu' '< i 1.111I". 'nim' |I-I| .ii.il. hnn 1"111,1 uf I
wlik-h, up and down, went the j-cn Immortal. Assyrian lioxt. They have divided bath by Sabbath lire \illnlu bit downlinoliMfved i \\In Yui cun omivt It By the I, Illilil-lratluil Nut' '\ atttts.und. .1.1"| | |'u-is, ,I'"MIII'I tlie puMU' I.I lvi teal I h, il I.1-1 III.i. I\1 i .'.. ,ri'iits. mnl, ii,n >\i t n l 110.11' .i n |I.i-il '" i lir IfinMu' ul'I I'liieliiiiK' | II 1 '.
I I
them the i IIll Ininlirsil I .
,
D- rOil knowth.it Sauihassio among [ sjioiU Lame lame I and tell ( t and thu I griico>( G<.l. pi into tho preornccof that I ". vun vvill 1I.1\"I.It""I' "k flit nn hi it.- hiS')111141 .' I I IIliiiirki > :

the iculptor ooul.1I( soo the nmrblo yet they took the prt.v.' 1'lIll'.till.i Iheso are tho humblo I ono, anti the' nlogies] Jou oulit to have | W e feel thnt I HIP paper.. luis w-cun-d. nInline .
before him or the chisel with which he I I was riding along the country road, I w'hurt who are recruiting Hie great j madooii earth ,make In heaven. ic itch, piTinutii.nl" I Imlenient I In tlie l lieiu, l\ I ) ) )" I 14 -

it into Rh.ipra} bewitching, ? Do you ono day, nnd I saw a man on criitchet" urmv of Christian youth-not by might "Oh!" b-ijs bonic luun, "i( I lionctil ,men. tutu I hut ''hu1.,1> tiilln, ,* I t
cut overtook him. lie wns old. Ill I IIholt lit tuiul im n \ittehut tot, \1"111" I r 0 itt l "rii'i1,1| IMIV Ih'h'.1\|> ln>il ro'l 'i- tt hi*< I III,- 'HIM III I U vrosi-rvnl I'ollerin llio. i.
know that Alexander Pope, whose poems slow very In"t by puvur, not by profound argument, try to do rhjil. if I should turn nwny : ''r. mid for oxpoMin; "r.n.; mul tininl. \\h'"I.IIII.IIIIIIII.' : 'is ''fll' cut, 11.1..11.11"1'I i 1.I _'-\l P4 I'IIlI'lt11: :
,'iIIllII'& as Ions na thn English language: was going very 1.1't that rate it by hiilliant nnlillu i >is, but by the from my' evil tloin;; Unto the 1.11. I I lol'llnl nnd r.ilnelnHHI: nv tliime htilellitihH'ltIietie t ,
,'n911O much of nn Invalid th.it ho hail, would have taken him two hours; to go auiil. Mewing of OIH! on p plain. talk nnd, bumble \011,1 bo jnF.tlsl I '1'U' L driven I | itt |.titellic triiHt I.',1.1'1.' 11,mil.l .Lttciit1cii I'I / dsA I
I Bald! : "Wouldn't ou hko to I elite lullueuiio mul i-tuutti.t', hin.hlll.'r .
tic sewed every morning in rough ) ttoiy, nnd mlent tear, and look. back : l 1"1 :
ti) up nolnHy) any ; '
cinvas in order to stand on his feet at ride?*' Ho saidThank, : you. would.. ",ho lame take: tho I I prey." am.os I t'flC.'u' \0\1 mUlakon.I sympathy 1'rt inl I to) | nr innlrol, I Its t l iiltenuieeH I I the i.i\\: i I.. M 111'1> : (lIllIIW; : ;-> FlIJ: "

elllr, .v *iIi .., Hod bli s3 you.lINI ho tat bonido mo Oh! this work of Riving the youth of l the! preoriice vf Ibo church on .' 1.l I 1141..t'I'rn'ul. I >
he said: "You BOO I am very lame andery 1 .i :1'1 < II 10 1) C ? 0 If 1-fl
the celebrated II 10
you knovr that Stuart, boon our cOlnl\-ho\ te6Ir'lat i ]> hint in lienven. I give you talay' the right :I Terror to EvIIdocrsI C'
much of his wonderful \ old, but lie l.or.ltJ 8 n good I hand of
painter, did I it (Is I Tlii.s gtncrnt( to I the Christinn God sent
work UDJL'I"- tho'Ihnd: w of tho dun- Lord to Ill.,. I have buried nil my (chil Jra\'o-\\ will soon nil 0 gone What 'I mo here to Iny to flll\lllj thi anal ho, 1 .nail tlie (rh'l.t' tu 1..1.1111 ilo I l'I.IIIII.1, 1:11: 'mi:1C: wiioiJMiHAix( ) ( OK) (iuoiM{ ) ? u), .

: vyhore hi?"' had U-on unjustly Im- dren. The lord gave them oral the .old ': sent you 1nrO to ; : tho ,. .(\(rut 11,1 I Irl"l. .
goon rruwneil for debt II).) you know that hnd n l tight to tako them n\\'n). Blessed 1tt11 inglncer on a locomotive going ; vviukod fotouko I.Icu. thl, "L& the I'I 'ornipt nii'l .. mlnit (hehutlu-htuits., h..",-. III iIi, ) 'iii.inlilmnl: I I11I liivr II Ili-livinil, l I.> hilt Ail.lii'hs. Inlh,' ('it,.. 41P hi.
be his name. I was sick and I hat way & I mul .1".ul"ll"| on t tlio t : I
K-uKbtlienes, by almost sux-rhuinan] exeruon very ncrtMs the \\.tl'rl pnu'rioM' day after day, uniigbtcuus man his thought, aol, | | .) Ilhl'Illll\, Iltlll TFt.y iIii tt
Jlr t luul to conquer the lisp of hill no money and my neighbois came in i i avv a httlo cliild COIO out il front of I! 1 let him rum unto tho Lord, who ,I I IluhUc'IMIII'' hI"IJI\lthl.I.lh., hl\ PLA.N". :
hil. llllh.I.
own tpeech before I bo' conquered axscniriUgn nnd took caN of tue and I wanted noth cabin niid wave to him; no bo got In the will l.n1. mercy, and) unto ou' utilise, nnd "'\011.t (Iii'll'i h t ttti I tiV Ii..i'tI .- ( ) ii1y-- : :- P.. -:- I.. I.
with his eloquence? Do you ing. I BiilTcr a great tlonl with pain, but .I I hal.it!. (.f vvavinbuck to tho littlo t child
1nITW that Bacon IItru Alt> all through then I have so ninny merries lift." The und it was the il.iy'n joy to him 1 eve I :Though you may lave boon thai wont I'I'I 'Imnit-r I ih-s: h livril, and kteiireil|'..I".r..1| II eonililetn I Ih,' r.iei.. .irsr mI'II\'I':1I: : : : > A i\im-i: : : : or (ro\iis) ( : ; << or.vsm; : srii\: < ; -
Lord has linen good Lord And '
innumeriLle cickuesseiJ' and that Loid a to mo. | tlii.i bttlo one como out in front the bllt you may Loonies tho bent mint, I IaJ 1t11 1111 pntuiiiiif.uiii j'lioiionu-iiiil' 1:1'1.: In tin. lil-. e \ .\1'1:1I.: : !- (O) (CAKI.SIIAM.: ; '
Bran and Sir .Walter.Scott went limpIng b fol'e0 hnd got far I vvaj in doul.twhether cabin dour anti I wn\o to hin.hll he the great day of judgment It will I I went Unnilii. vve 11\I'I'1.1 .
ull their life I was giving him n rite, or be, I bo found thnt 1"\\.1"11'0111. Mil.,, .
on club feet through \l'nllndi. : \t hf sin aLlmI.I. I I fish nn In 11'1.111111 Kinlialwi M. L. ROCH, :
and wax giving men ride I lie b.iid: '''Now ,'i belated anti.) it Uxa will I I I lieu I liUliiry I # ;
..nd that many of the. great I.-'I l I 0.0 day I Il' train was grnro ( much moro nl>IIII. nlJ I I lll J: 'cot. t r .
,rulntel'll and orators and historians and It yon please, I'll gU out Ilcr!. Jui-t I camo on to the ilusk of the evening. As while tlio spoils of an'. cvcrliuaiiijt kingduin 1 IUII.I. i'UMMKIICIAI., \1'1\\ C'OI'I'II: : 1)1:1.0.: ... .
hat, help mo down on my crutches" if jouplease. lh,' htnod his ho tor OUR NEWS DEPARTMENT I
iicroes of the world eomething to engineer nt jiost saw by aro being aw aided your !No. 'Js.
Ilrbult ( ". I'a III fin M "." ,
!
lerp them back, and pull them ,low II, Cloth! hlubS you. Thank you sir. tho 1.ta.lilllhat. I bltlc gill 1 on tlm l1dl. it will l to found Unit List Latin tO.k ,, ( ,

and unpcdeUitlr-> and cripple, their Good morning. Good morning. You ,, wOIJI'ril; train did not Cle. prey. Blessed bo God thnt We nre, thUhabbnth wplmvebydlll-'ont \isTsniinli' ir.rt' nntlil, Inin
have been foot to the lamp, sir, )ou have. ) I like BO (N-rfwt Unit It vv ,
1I.fbicIII> or their Intellectual movement; I i looking for train, knowing mthing ono week neater tho obliteration r nil 111'1'1111111'1"-, ..
'i"-in '
and yet that they luunoil on and pubhedup I food morning., Swarthy men had gonethe i'I of ill I" ril. A pruit horror noised upon I Of all! tho, 11qUiU of this hfo and j i''I nn.llllllllll'H'lt 111,11"111,1.1'| "11\'hl. il I(priiinnii'iit the .tit: ,

; until they reached; the f-poils of road that day. I do not know w here I I <(lie engineer. Ho reversed tho. uiffuio. nil!! iU luutull'S .I | | ', hil 1'.1111. mid, IIH-II! II '.

\'rtll\ success nnd amid the huzza of they canto out. hut every hobMo of that ': Ho gave i in chargoof tho other hlU onboard Years ago, (.1 a Uutt on tho North I I I Ihlllll".II"lh', \ .\e ,tat, id-. IIMTm- iinir, ,

nations und centuries, "the lam took I old, man was toward tho shining gato 11.llhl'l ho cilbot over tho engine river, the a very Bliarp ring to I 1.II'.lrI1Iu. ''11111\.... IIIHIlillli .-
With hia old crutch he had struck town ; Iloto : .' I I I Ilnh'l11'"' nliliom
tint bo the thin boll slow
lieuoy!' | ? cnmu do\n on cow- to up. Tho .
I I lino I in
iipnn our ""lulll'l i is, I omliiil.'iiii'iit. I
Sennacherib of which
You know thltwt multitude] of many a temptation i (:atclr. ITo I'\iJ. though he bad, ,re engineer ntl'l.tr to the, machinery and I 11'el-lr>' ID krenrii" (oiiUla- !f
these men hUited under the disndvantago bus mastered jou and uie. Lame, MI 1! t the engine it MI'111 na though then ho camo up with fuuue Miirm on I tutu' .fur Ihllr Niipit-Midiin, nail tMlncllnn.AH .

of otincnro parcnuigo. Coluir.Lud the son fearfully l.ime so aw fully 1.1U1eJut; he :' it were going nt lightning] speed, faster dii'k to see what WOK the mutter. He I r .II.1 emi lie ilmio vvlilmnl Itt'ua, IIngI

of the weaver. Irergujion, the astronoJiirr took the prey.A 1 and faster, though it 'u IU ronlly blowing I\It was / moonlight: ''iilgbt and, there I I id-lit, ), tin- t'IsleIie'e ,'fll'II" I r, 4 1fftC
finther There in nil [ mir mid iett: rica I ci ,
: are communities
the MHI of tho ehophord. America step up, antI with almost KiiHrnatural[ clutcli were no obstacles In thovvay. Ho wentto 11"1'1" mid. ,1"111 to llils ilriiir'.iiii'iii\/ nil this l.i-
the prey of the one; worlds) on worlds many orphans paring our I ho caught, that child by tho hair and tIll |>iwt) and aiiiJ "Why did you I mid iippliuliet'4' |nl .
.
juiilliul- _ _ _
the piey of the other. But what 1 is true last war nnd in tho years immediately lifted it 'up, 11.1 when tho trill Mopped ring tho 1.,1"1 that wnjl Why do | loin. 111"1'1

in tecular directiona id more true in following, how many children wo heard.I nnd the | luseugers gathered nround to you \uut fctop h ? tlro'l nothing I\Venlmllupiily/ tlio MIIII I nili!II'h-l| | |\1,11-,
'I>irituil art rrliplons 'dlrectiona, and I sayi "Oh I my father was killed in the | si-o \hut, \ft.1 tho, matter there tho old! tho matter,1' And wild to ,I nnd us rnplilly: us pimml'lo' MITUIU i-irii-n-. McBrine Durham & Co. 1
I I ,
IIuvo noticed 1 four pond' nt" tliiiiiiv'liinit tlio! tin- _
war. jou ever ciiKineer fainted dead trhltlo \ him "Thero Is nit "lhl111
fineetd to jrovoThere it.' ',I lay, IIwn \ : a 4 pulietingon ;
| mnl
i-iirpii-rt-of' Hi-riilin 'I
are in !all oomTuucitle ,ninny: In. you have not-now well Peso children child. ulivo and in his swarthy the river; don't y(11 1" that nnd ,l 1 I, irn'HHindi-in[ 0..The | 1'IIII'I"I"ld, | ,
TaluU They never know a well Jay have turned llIti? Starting under, the lU'IHS. there In niKht darker and I .1

Tliey adhere, to their occupation! but ,. greatest dib.ulvnnt.ige. no orphan nsylum "Oh!" you soy, "that was well done.*' darker, and I 'allrhil wuy." Than I, D Diil; Commercial Real Estate and Loan A Bnts. 134
could do for tinui what their father I .
they go punting along tho MrecU illie.vIuiu But I want you to cxcrclsu some kiiKlIWA tho tngineer, looking iniiuixl and seeing ;
,tiDiLS und at cvontitno they hel.mn would liavo done hul: ho lived. Tho and ftinio appreciation toward thotwm it vv us a brgh w'lliht.io"I.llltO the. vvlllliiivu slut', ..1101'111.,11"11 tie, full mnl. t
skirmisher) sat ono iiigliU 'by, the light of iiitcrt-HtiiK ." l lee-s-I' ,
.
with l ; tho who matching taco of and bu )111.r
< mi tho lounge auhlnga <-yoinl comuuimty are Bavv : was IIolI'11.
tlo l.i..t lat OI'l'U.--\t: '1.,11111111, II i'ss., It Sail 1'10.0111, I'lil. J-
fagots (III the swani'i. wilting a letter 1111UI t -" '-,
nil iiinlii-aiiient. They have triod nil jircHriptnns i little ones fr'l under thu lewis of( dy log, nlllh1 : t bo won do i iGod '( 1"I.IIIllh'r, r-t lr.in 1'1. llic
they have gone through all IIOUIP when n I1a1'l'shootel"s| tendedthe temptation and sin-snatching ,11'1 from Kriint that when our II ulllnt ;, l-le', mill will Is. I 11,11.111 el uimli"lest I ol'U'UUl {' .
letter which \v.u never folded never II every ronpi u IIAVK: 10'01J.Io( ) : ; 1.1:101'flt( ) MOl( I'lM: 'LANDS I IN MI8IITI :;
th- '< vvhic-li proclaimed infaili- II under thund) rail trains of eternal we be found) at our t .
cur were ruig 'OIL' may I.t > stud pllllblIIMlllllllkll.
I I .AM 1"1.01:111.11( 1 DI.Nl I IH.\ JI.E; L'KOI'KIH't; : J
LIe. ai 'llhl'Y| have come now to surrender posted and never reaL disaster, bringing them,up into roprctivbility I doing our whole duuty; and. ) when tho I 1Irlolt. | .'11'1)1, NuU'UiuI,, 11.1 vlnlrovenl .. ,
tj |\ rp<>tuU: ailmenta. They COI. ider Those children came up under greatdisadvantage. in ihii woi id and into glory for the I mitts of the liver of deuth gather on our,I '* unit ,' lawn tutu. ih hush it., KOI III I I rH. -I :;r .

tlu'y lira among many disadvantages; No father to fight their I vvoild I') com. VOLt uC'lolat' wluil' !Jel.L may the gOll'dv lake Iho wheel u wfll .* Ihiss eiiinliiif I HI ..111, f.1|' uur 1111..' I ;
tiIslIurus iiiuku UHUr linn I) uiul net e'ii.ettry. tilt 1.1: .t4.3I": I'Hn
nnd, vv hen they! f those who are buo)ant way for them.! I'ci haps there vv as in the the ('Ijimo.r did; why can you ap- fron ou hands MIJ guido Us into tho :' c

In health pass by they almost envy their old: family Bible an cit, yellow letter | preciate, lhl giander. work done by every calm harbor of eternal' rest I i' ; 1- j

r.. nst frames and easy respiration. I ]pasted fast, which told I the Btoiy of (lintfather's Said ath bchmil teacher tithe aftcriionnl I lump .".1. furl thee .U; ; r 1 r D: ol IiI W 1 omnm l The Pensacola, Gulf, Land and Development Company. '
suffered
march nnd how ho
long ,
) invalid
Hut; I have noticed among that Oh! my fi iIc'nttra. I want to impress I luu uta 1Ulu Uiu ol*

clas* thoso vv ho have the greutef>rknowl I in the hospital' ; but they looked still fur- upon inymlf ant UM| ) yourselves that it 1 w II bolt 1'.|>'r or npu i-N.nr I llio l-lxi, ul our C'HUIU-'I.H'UI: : : MH.'I: t'J f,j

rut e i f ilm Bible who are In noai-ost tIter on in the Biblo. and they. camo to i U not tho number of talents wu |* .':o*. |j||>h>lirrlj' Citrrlml bj Turkey "' ) liimli- IllS ur the eri'iiiniif, unrdiilltiiI .
iiitiuuu-y with Jesus Chri, who have tho story of how God is tho father of thu but tho use wo mako of them. I Dr. I I miemif thut wisk, mnl mn-li ulhi r teach"); l'I'XS.U'OI.OFFICI': ) ': si-1', I'Ai.Aiox) uriiir( : : (-ICOSO:<;( ) > n.ooi) :.) fi:
the of the fatheiless, and the idovv's] portion, and I'aulni.rllr&1 rnot-t 1II'retng I muUi-r UK will I I I lila'ke II 1 weliutinmul I in. i-el-I" '. I I. .
m..1 glowing experiences hues at roypi family in .
I
truth vv ho hac had tho most remarkable they noon took their Calhl'r'III.laco in that 00 I ask "\ tho01'1 epidemic f, dil.tqla| wMJi, occurred ..Iruel1.111' III1' rMllil\'ln tho :1:11'. -t tl.C4b 'I
: are -
ow. bl.ouh ) In SkIatos/ (irklan tales |) ( II" "-" It P In tho -tcihi u iifveiy
tattled for ,
thu
aiwvers to and who' have most'Iularant hotuk-bold. They way 11 I fiunilv In We .
pmrcr, royal i> hintoryi" you \ouJ j jwiy. I i I t EPa .111. Every: limn, evi'iyi .
faluici
t.\ anticipations of heaven. The I IUmpUitioiu their mother. They came (in up, and I of I Haimburg I.ou 1 the Yt'a 1684. The p.ul..i'n of Oils i ttutis','tutu ii 11th. Iss'it a lid ereryolcr nhuulil U-

which weary us who nro in j many of them have in the jeers tince bluarU, lioa:of They livedIn 1 island at the time was I four Uiousand. 'If.1IUIII..r"hlllh" (-Ui icul liUluiy nulunly'i.riiUiininly ...
the!- war taken petitions in church and i t DurLnl" '' Dr. Bild old r mnl *Uie. I ut ut tIe. ,iiul liiismut (
roUht health! they ImvcconquereiL They paluccs and, hn>! But an ,
who witTired gnat (|lul\\lo! I'rnfilonr I I tho ", We |in.1.| w<' In war \\ "-,'l..ly
I.n. divided I among them the spoils ofcortujuLuL state. Wlulo ninny of thooe who me the 1".11 royal f..0I7 Sonic I the authority for tho | to niiiiv'| ill.liifi.rinKtioii und te inukv mil h. II"
tlie Many Ito are uk-rt and I nothing during thoao (timi have II"lliOus j' uf them maywrvo you in tin household I, thirty years no case of dipblheiia Ila I I iiaiwr' In U".lIlllltrll"tll'ldUIII.| '" 1111"! : .e. JJ JJI
athletic and swartlir loiter in tho w av.Those go out into lived cf Indolence and vtiga- 'i bent of tlieui uro in unlighted garrets, been know n on the Island. In III) 1'illiu fatull) mill Uieucb uieuilx ihoriiif. .1

arc the limo 'that take the prey ,i ilUnrt bondage, these who started undir BO' wiiiie of them "I walk this afteinoondovru chilli ngnl 13 years was altlcke with

Hull an invalid, Cilvvaid r.iynun' many disadvantages beciiu.su they were the btrtit, tlutir 11'.1 n l-Jit-Ket of diphtheria and! dii-d. HTIl cosos i, Terms of Subscription. $3&M134M.

:'', invalid Kilard; Baxter an inviihd.Siinuel s eallllrl'f! lhe' are tho 1 lime" ho : broken food; seine of them aro in the j juluulii occurred In tho Imr.iwlintoneighborhood; I, DAILY :

Itutherford an invalid. This'' tok l'le' >u:, dc6pL.| and rejwte-I of men i five of these) dlod. "oeti.lltst.dN I Ity null pu-4 paid ur llven-d to < It) h-ih-
.
momln when you want to call to mind' A (.top further: There aro those who jtt in th- 1..-I K.I; 'it 'lay.; uliilo It will be until within p'rl.lof f.f mot..10,I wi'UK r* by 'arrk-r, I
. .
'Oh) O\K: VKAIt: $11.111Ij'rllltU
Ih who p arc most Chrfctlike) you think i iU vouldhkotodogood. They say: fount! liiul -oin' vl tu who faie-l smnptuoiifly -i (persons w.ro Oltc..L nom" .
if I only or, it I bad elo- I :ua; diiiL 1'.' In.foro ; MOM: II 1 r.oI.Y
bomo ilarkeiiul ruuui ia ycur f L wit i ret v iliyurc bulled twk into I w.LI "I MONTIM.MINK tics UII .
I*** from .\hlt'b there went l1wr'1 qucnce, 01 i lSh social posItion, i diilfill: ::. llunlira the lou)" that will nCr of thai (lirxl I, 1 llnrk of turkejsarrived I ): .MOSTII 1"1.. i "

*intluciK! potent for rternity.: : how much would accomplish l"r,, Gut| ( |Il y.One J fio/i., Htiltniica TV',o t these I WM.KI.X:

An.' 1'| farther: Through raNed! and the chun hi" I stand II.re today ttcp fuiiln-r: Thl'r are I great were U<'k ito: arrifaU;.uil ('lb' the ost: VKAit: : *i Mt LI :

".". .>rc ."f, hating has Ut-n Lrou U to I tell }(,1) that you have git-al oppi
"), .i :'ilion of tire blind. I for u"fuhll's! I to IK'-.IVUU,: \01 01 1 trougbt up II \ II. I'ulnl. found in the thruit of I j I I1IIU.L KliNllIn r.OiU I I

\
.isJ T, ''I i cloae: jour eves, wifl yen run f : them hlt No; the plain ': I but they lankly 1.1 uie lint you are.tholl' a The glands 11Ick wets swollen, and Strictly
your tillers over the rais, l letters-, and3"nwi. workmen \tat) odd lit I IIIIt "N-inl-Wwklv I P
,, after Who built the the larynx making it One of the I lie .iifipll'! with the lirhM- iliiiiiiiAieklv
I could and store fctoiie. true! b"ln1
: "Why, never get any I theIr
: lliuu tutu
lIul.llltl' f 1.11'11'11 of ut iilil 4
Munition In tlii* way.That a rknr, dikes of Holland? The go* rnmeiit that I My l.r'rflifi, 5011 11'111.o,inI I watt to j, turkeys iJter recovery. had, paralysis of rain, urmji. (jliwl| wilU nit I Itchy, alliiwunre II. l'i.-l-- H' A. H. XVIII:.. '
I"''. :::uavvay of reading! Go-J help the ordered tho cuterprise No; the plain i iworLuieil pri-aih l\ lliH morning I haw Len ,I the li-gH. and "a uiiablo to "alk. Although l,-niu ui.ul-- IIT Ilii-lr ".Jy IHIi" ") iiu-iil fur |I I', ml'' '11. J. II, TlLKNOi:. A..'( (11.,,., u.Lirr.
L. ..1. who curried tho earth and looking for )OIL I will tll you bow jou :< tluro 1,31 I".l no Inlolat the rnl-VVn-Ht The li-rnix for Dm W...'LI I) v

\,1:, I yet I find among that class of I'r'-1 rung their trowl on the wall Who .We got astray: II vvns mnlii'"n( ',<>uvourjart /oatut .U. sick Ijiljr. .Ulrlly l * .' who built cIU.1The ? |I 10 li the first child attack" d I. still! tho distance lumul lip r"i'<-,'.U. Hint I.I.. IUIHM of ILeuiiWe. I
-.iuioug tlio'Uuid, thI denS and thetA I UiuiM ha\ 'at I\w firrhap tllAl L rUlt'f kly. The First National BankPCNSACOLA. I
''i'",.-tin- Inc>t thorough acquaintance [ COI.itI61.7 No; the canters, tin )eniaiit) sociality of )Jour nature I I Jwn n them wu alt. au() 1 wind! hu -- ---
u''rk1 Uutl'* .urtL taU out (tout all | tuasciu, the plumUis the 1la.lre1.! tie't'me1 that jou fell into-lilt Vuu
1'inr sourcf of Information, no sooner tho roofers dependent on a ilay'n away from jour duty, )O uncoiLstioualy tent favorable- tranrinrtrttbinof The Templar at Work ---or- -
fluta tlir hand much tbe nucd later ,I| wages Co hrelJiooL And 8 In the I Igreat left the 1"tl' cf liod; ; you admit theU8r'h d lih iHe. D. Paulini bt !wyatt that tbdikUi.se FLORIDA.

V I! J1'I''*r gather n prayer. \Vitlioutcycs work of assuaging human, sufforJing 3 ".1.. im' aji't,I vet jou have. ko WI cntaeW from thee turkt'y.1 .aL'1 J"\. it.
they 101, enhKhter.i.ig human ignorance I I. ,.1 l !! its U Ilrl, LIthe cuurentst.tiuir.Uullctin
) off upon the kingdom of GOII'II and vi j..hl''loly'aUL..1: germs 1; -
101WllhouL, lioarinj they catch the and halting human Iniquity.' In that ,I ,1"\1.0 nwui' L- 111"114"| i i 1chcn1. Olt1d.il I oriran "b..Crlln.I I l idcl4s I I.O.I'I', Foreign & Domestic EJ lange Bought & Sold

11"'i" trtlsy of the Ekics. Dumb. yet with great work, the chief part .1 to .done | It "ei.l! 1 taLe 1 wurk to c xint up thenaimvof or hP l .ikit..

rii' il. ur with irradiated countenance, by ordinary men with ordinary fpuoch, tie_ In beaten bl were on indIanS load 01 5UT.I 4n -
I
Adlre., W. 1. MIIM.K-I ,
Uy lUxkre the of GoU. in an ordinary manner, and by ordinary earth than you ell DIe yo ore. I I.
glory "y.ro the San Cans
| Theft
,
on reservation Kditnr au.1 I'mi'iiil'ir. ,
A large audience assembled la New i! nwaiia. The trouble U ll.at in the. army 1 1of They _fnt the whole round of Iniquity In Iii'Iiius Arizona ore ti.travagjjotly jt..I1"-t M. Iui4u, hIs PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS ti .

\ork at the anniversary of the Deaf and l Cbrl'-t" we nil want to I he c1.lain and I I they disgraced tbt-mstlves. they di"raJ of bwttU. Konn linie in one lo __ ____ I II IN 1'11Icn\ .AN'I VH'INITY. 4. [

Huuib a>>him. JUK! ono of the vUtors coluiitUaJdlnya.lier ben"raieOII their Ixiusi-liold. they diij.ane-1. l of return banr I of Mitrr.r \. i'l' l Il hold in a Jre day lojuauli'.iOj I Ji I--7 tj' i

' Wuhalkon tile Uackboard wrote this not willing lo marc h ad. Ui'iutln ir I lutntlJ1...gone tlwii.provrty ( of I.."- atiul tint cent*' vvcrlh mUWN l.titanU': tf.Wi ions \1.:1: : ,
question find 'In file and lo do duty ith the private sol wad ewTTthirg was .
to the pupils: 'Do you not ( gJ gone. just viiuiii I'. i itUie 1,111 Vu.caad.etV <
lr> LarJ to be deaf and dumb And ] dipr.Ve want to U long to the reservecorps t Uii.iu Hume thin In-ard the voice : YOlk tvcniucVorUi.. rt-oli ami! fnun HIK' *Uuit hle'rouulel.red

onto ,of the |upiU took the chalk and '! and rt'al about the battle whil.warming .- nl Gus\, ami, thiuvv. llt'fj.n. on the 'l4-tliss.rn kl ----- -- .
I 'ruitsisesl I"IIi.l at IbpUAlIIKIUUL
r partb-ulurit .J'I.I| |
the or '
Waite on the blackboard this sublime' orl\"t at cal.lf" ( tliv me cotupa.'feioii an.lll"y rose up ID(1
A le.urI itf l t .fur.A 4 idiec.N4sI .
Kuiuice i In aner: "W n the song of on furloiish at h.ouuc. our feet upon anotlUa tim conqueror And 1 Ull )'0 Iler. 1.'orl. 'OI.U 0S'l I I.I.- 1
l l-atk into Tint rd.Iy.lcJ -- ------ --- --- -- .
the IWE"U lull burt upon cur ccrap. !' wo sagging a acc .the barue d..c for yxi. O .31111e : .lioIIU -

tured I ear, we ih scarce regret that our i rea-son w hy 1 Illkto preach this n.I"1| t 1)j1 1.1 lUI" in the Am"gatl, o. r WKKKIiY\ Oil: JIONTIII.V I'AVMKNTS.L. : .
rh w-T9 never marred with earthly you go dowu the sIred you see an so fiLe a (j.rjcl. .tri-iucuUixil a G.jl| I.It Ukt: hi Um, shape of a copje( r |Slate re I o..lcI
I Ib.a.eI i in Gupta chararlen. (the ,
Il4In,," Oh! the I..l6htneIes| in excavation and four or ffl own are takes a man all wrong, and ,ua hm ordm 1t1 I

i wQl U tlioae thai never uv on working, and perhaps t,(nty! or th111l all rib\ grant by Kil" lanllwardhna of Stan CLOTHING STORE :

lIIolt" The tIn moht alert !. Ltaren l lounin* on the rail and 1..wl over at I ItLezn. li former .'ttkment rh< I Ia Iircatho bYIa, of_ a "i t of his lta'lul"' .I I ] MERIWETHER I
the i "cUoe ,
Oeithot" :' t. J'voice<*0 that of friend in this world"thrnai heard 01'oal' church. That of (' i today the :way where you In Cod | |'
tor there are all stlas of sin and > the hit It gIve in detail the l\-l iILIPI I tit: \UUI\: j
hard at emits went into
nor card of bird nor doiology of i iLU on ChrUian ok H of King vtha v NKW AM Jt\V: fit L'L LINK: IIIllohlJ.C
. the .laui tf lti Theday liiiburial gfocakigy IhNoWILa
iotifuily.
fo
4argj lift, men watching jut. j was 'I
a : A. I). the' I IIOLOTEJXNG
from
t who hail been blind from In- Oh I uiy friends w hy do )ou rot go to .ie. and hut bffcly "M broughtto reigned >'oilljrn t cn ovir |I <. ()OIi- Furniture House Furnishing Goods

'wy wu cored. The oculist cperatetl'L I! WO k and preach this U.pdr You fcy: ties bou*> c (y hL Suuie cf bit Ct4n-, greater 1 o NVjtU. bixl Il)w"h 1lclli I .
It ] d&t.txoysd him were in er- '
may CJ .
ti ii tU iaJ. and them heavy'iae ra.1
orer the eyes,nil and a after ery few |, U.111.the carpk-nter'n MIJI.t"'uwu'e II.h, mYb tM, aJ lug do street, (I the "o> lo and the was Ttattul piUnm kt iCauauj KMU-O by tL n. A. I I I eliOt''. II \"* *. yt1JSI'4I1IMH.IJ"'> : 'D. ijo u: t'i' I'\'UI: :'( vriniT: -

*U had gone ty, the bondage was relL1c.eed uubon's wall. The robe in you I burial 1)'iuw.lit iu t I I nwhi .late has hun pun.baM.il 0 I I flTTh rin.| H.-leclU and IdttCtiIPr P.ICI1)4\
oM nuui r I" i i C37. ''L| "' :NJooi\ ( :( 1.\ S
ajounake's
y 'II
boo
lu
this Guejcl may I
J wvl the mother said to herchil-l: are to proclaim l ITI t tJ nt | tee
,
Put UntO 1 11" tror ( th oowe" a d.'lll- M-o. !II.).. ) isjItt. Ilrr.'. your H.tl'"lu. I
can yon asel" lIe sail -Oh I I'uawnia I' apron. "0 you \ u t I 1 I TERMS EASY AND SATISFACTION GUARANTEED. '
i :Co1'-t, Ii the this dark heaven IWbII Lt-feft The and eontraM tlw I I 1 I i O preach I If 00 lU tW, GO1I ae'bp1Ildww Lroil' I f.o.L". IV thing YIXI ace !I t" Clucago Herald. o. "."'.N >- I\ .j4' -: '

.

i''

-
-
-

.

.- -' ., nu .--",1'<. -i.r. -

"I S --.--... .- --- .
-w--
--" -
----- .
y -- -- -- --- - -
---
-- -
- -- -- --- ---

'mmrrrinJI I Ilii l-I h Infamou; '* Sttlr an I cit t.tv or I liionse; I Ml l..a Kithpr: U'lunntii'li, Cornp; >|..,. C\It I Local .'I'r': MAHINKNK\\S. I'A.rrn

rHlnt.l'la': (! "imnnf.n'in: .>. NUN rein" nn- ,nd .q.II.. I II .. ntau.I Oriind OreliCH. rat. I'mf.i uu.atrtn. (1..1'1" oiiic.| \

tnlI''t1; nt Hi1* I'oMndlco In 1'1I8:1CIIIII.: I IM I' II'I "l.11I1 11.\11\1 I I y I rout I HmIdat t lr Icub, r, ( w i 111)) "Tn.'" ""lcU" Wall- I _______ ____\11) : 'l> 1 I K; vtw-n t: i i 11' '-i> .\ > IoAi Livery

!::h.. ni!roiiil'n"I : : "* in"itl('r.MOMlAY ...-_ _, 11(111)I ttnf 'II. Alumni J.III'r.. AUx-tt l Ilnu! -l.,h s I I ,: liiii I..ill. I .In I.IHIS. .'l I'."-I., i "' Id, >v Sail
,_ : IL il .
: ; I r ''I'I Itn >
--- -- 1,1-tnrlaii., Alumni I 1 I 111: .
)11'1. I IT.! A Wit. \h' Tuna be' I t "nl: ; 01'1\11. llenrr lly r.InIlill ilIc11s'I I 0 ; I 1 birk: I o.'r ',it. A s-uru'i I I inklnner -.. 'I.

\ :\1.'I.! 1"1'11 -"' fileiiiU, find rflilhe I I lnthe I Pit) tIt the past )i "olo, Prof. \'In-h'II| 1.1..1011 11 E .: :; -= I' I. A !,'Iln' 1,1 fur I.. aaa.
-- froinn .'rn''Mnrti: I ) .'lln-1-1 \ I 1 I I luue's" : ;; I I" I M.trt'tn.' Xcwiini1. In. I'll :i-t I i'M.nterfor 1 RYALPotet
------------- -- ,, few ,d,I) *, h.K \111'11,1 In her hlll' ill I'ol hlll I u-2 I I H S Amftch 1I I ;

: :\01'1" :. l.inl. .Mi. I.Ike. all l hIT, 1'., the m chain idnitli Mii I I.. I'.luieiie: ...I'.n. lnK'd, ultibt tony. I' I 1' I 1'.1'11111"1. I .

lllir Hlll'"cllli l'.' WiI |'l l A..e liotirp tin 1'," c i "::11., .\1:1111.: lietivdli $tu.hu'. hut I II.I I'I i1. ? I .I sr: : ., IX l
date: to whMi tlio lin\ u l".iil, nmlwlilili i I' !E'I.' : : ;; ;, i
I.. ,
I tln', r<- ,,.he. liiiitpr,14 'Ihe 1 11.cll"i| t. i f trt .sit li-b) t'uit1ui' pmliriirclimned l'r 11'1' 1- I ,11 U not nlnnt ;I''hl.; i" |lii"- ,iiI
tmnpml ullI'ry pip.r The Aluiiinl.Kalie __ __ R'me. i'f t nll.'IP.' '.. I Ill -In 11-" u i-- < I I.
ami Itninontit tI" ,
cnsli III OI '"ICC. unit I the >
ArC ) | ) mn.it' : -
1.1101 lii 1'1"1 ,11.\.1' I ,t I 't \% hit,*. Jr. strut repotted ai. ,OOllM, it 111 10. I I' l tI > I .4'. ( ;
iluv for n fbi Ii,-r \ 1'111' Jilililn ll) tile Hlllll I k I K.: I.. | l liDIIll' thesm.ick WII'"I'lh. I II.Il.i \ V'' I 2 .n U lea ..
\'A.I\I.h'l' I II).' titer tlii-: H.IIKrip 11.1".1 ). tlinehi! > lOut. f-l I lla Ma\i I lltlhtr: : 1'11! -:\ 14 1.0 I i Hiin .11 1'llAI'1.llml I It bnik, I l'en.:1: 'lit.' !1.8! L Unpin Ait. I I"' ,
lion t.!\I.II'..... the iiain: \I I ill T T li' .11'IC"1I. Iroip A'II'1 I Hoicking I I 1J I I) Hit' MIIIII kI IIt. H.,., n< : I li. 1""III.-in, ) L. 04lmuni w ii !SVV .n ( leal' I'UII| ,.I.lro."i c.Norlnrk t.' .' _j 4dI .
Alb, an.I (lift b\' > I'II.1111I1 t11 II..lh,1 -- ---- I'llnhlml I I'Millh '
ak
nmilinir li-t. n alit Agn> i, all : : 'luilli'ipc.'
our __ I'll ii l i I I liiimoineter: NMI I !hpII"II. : '
__ it\
uOO'fI'I foE 'ttiuti1eq, ('0. )1":111".1.u I I Willie i .Ma I ) I'. It"1 Heed, !! ;in 'I lull er f ;n.l.'us I MLjIi1jVt' "tH1hI'sal
:- ; 'ini\ iuiisiis.AdturtUi : : .r .) I III KcRir.. 1..11 .1. ()rhil.ti)'. :\T. *Minimum I riiennomel "J I : hnrk "111111I'1.' :1..lu A.,pinwali I JJOlllg <

riiiiii..liiiiKHit i 15 i nrc riiinmtcil. The U .\N.l'eilroad: allowed ll'* colorsajain ll.irT 1 I" "l" Inriinf.ilt! lolmnn 111".1. trueutur I'.aaiA < 0. I 1': (, ,
r* I 11.11 :.M.iTli'" ( .J"'II.1110 I too I I formeasurt' \ I
10 101'11,111., t Il0! .v i..nh'I itl ii, III"'AII..II.'I.T \\ C' lit' IIuir..utaiy., AlibniKh proinMn" 11,1'I "- "ll( i d/, I II. A. M 1.I,1 I,1 Ketib ,. 1'11'11." 1'1111..1". ". ,,q'lnl. (or .IIII".I'IIIII.1 ... It l heir' Muletli( l it, {I7'" ii. li'I".1 1 l., 1: r'l'AMI' 'UI i ,

rniinot ginininto'. Ilit-lr mlMTils: nii'iit ttwlih < HIP Hiipovpp! oflhe t I I l l\lslon.. Ir""lhal. .. mnl Ih'H Older.llrbiok. .
AI'I"'Ar tin !Ir mt. inilii" tin')' il" that l.nll.II.\1,111\ inn, ll, nrv' 1\'cr. lietiie. .''nl:1: Clirke.Allier It,11 11.111"1'.1 w. A. "I iin.N) :,'. 11'11" ". M.ieknI. l'urh'll* to 01ibr. .1 -4KIG A MMii: I I i\oi: I ,
l.l not nl.iinl t Ilii. till"> ilil I I'ilr' InlnlOI"O 11.1; < ( ie.tiiewnu'tt : li ii. Cdith: : /I
\\ 0 diii. I lutliin" \I I "h'Ihll I "I' 1I11. "lur! Him il i *. : ( ; \
b", orp id ATKJ 1'11'1: i .vl'.cl.il ',
lionorid '
RI"'I' ..1I lii I'It w"t inrt' <'oni]".'ll k.I lornnniiri a l'nul"Hr..t:) dh I I. I larkr, ) AI'' tutu, : "_ --- 1111111 NUn, IVrrnri. Il.iihiiiloes: < r.
di .nnU nf. the dly Inrr I : FI"tf'I"1 11..1"O "II" Piciator.I Tollman. hail', "' t" 01 : \11
to tni'Cl the in tAp j ions partle* I u'ding I t"1 wtrcnind'i : topi I hi lli 'K. rniniii: Kdwiii.t Kionn.'I ltITIilI'iIiht: :tiix.: 11 el I I
and | >
'
DAI .ini'INoi
li'itU the Li .
of 1 u-
c1r-i.lat itt
*>aMin{ oil .. nil u
w. (;. I\t-I\I.u.. )fire, \hue .Ic'"O"rll.,1 to pa) ----- -- lo\ ,'IIIIT .li,in tret I 1,1..1 1. .II: Minun" rlil. l'ir.M>tj. Itm'MOS AM I I'" i"ci I"I''ala. I '
r.J.LY :
.e------- put ofl, tin Irn.n. !'oinepanlf.iie' fu. iou' It.'ml, 01 11111..nl"M' Cm nt! ill, 111 1"1'-1. .1111h. 1
\1' I ,
I S. 1Me'Kin:
i u intax Order' ,
; rj. *
1'\1\1 : :?\crll. .:. ii I' at M mil.-I UK'rj'. I ll' Hi I I ,d I nt the ''I| el tloim". h'iusaIay II I !hl'l 1'.IIIIIM.lr, I K. Nor li i II Luuutt: 'hi. Sikkc-lnd. I'-"' I : POWDERAbsolutely 1111'1: i b ft _
I..I"11 | : : II. '1'. IVpot.
Ill future itiiiiplu. mnirliiifi',, nil.I c'Au.lln.! )I I.I)' -.'''Ih. for the bciutflt of Hi- building U"\rlol' 1. .1111. 1'1"1 ,1M I.. I i ..rh", '. '
'
'llio .nll.I. \' II. nt the lid, if the 1,1,ipr laid 1 t'. ii. eNUllnbbaid I I I MinItttr i 1111)' nnill.jb| | ,, ,
tK'.'" \I lll IH> dlal'll'.I( ( I f >r "t tin rail. .I 'fifi) | Flnridi. Hn.o loiiipmi *uain Judvc I onitj u It 1 tint 1 k A .lllIII.\. l'.itliio., IllIll" |( 1,11 ":? -
1't'IIII1'n"h.C b)' thit cIty for I li" pit i 1'OM"' .rll'lilllll Ixnixllollou 1011.101 :0.2. 1 I Japan. : :Mnilon l ;l a r. Iii,, cNUint.tloternorefl'i Ali .\ 1.c. '
I'vtnid'd ni:irr.il.-cin'-: I for nu'p! nt. I low, & toosFItLy It Imik l liisclti I I r.ucnn:, A, nit I' Pure. 'Mt
)tIti %ru I and I I 1.1"1) t.tiI I 1)' Il.1 \I Illi MIIlllId. aiV; I H.! M jilt r. r.(kIt e .Ih'h.o. Joriet[ tk F1c.
nllllll'hnlflh"II..lInl I del.
"IxIn" iti-il oi
ill .
tit-pa o.lier tiialti r and hhnnM: i 1,1 l'I"RI..1" nut 1 nt liornf ArkaiHnn !t. A 1'inj', OoMinnrdf .. A marvi't ol
(
!Ini.il rntt'H. 1l'lll. a li'iiiey) I ut the been dOI'I' ; I Il'ark 1 10111't t flat it. 111'1"'I'" I I" 'hut' 1onub'r nivtrnile* '1 ,
Nutlec' oCl'nh.rllinnll'I1I.'. itlvnlt. mim, "II., I ilelnjid I until iinotlnr 1'111111 know il1CO "'1011.11; '\'. I 11. llo\linni, i':.(jlui rnor ofKlirld.i ;'urltu ..I..nlh and wholeHomeni-'S.' Moil IIu' .
lul I imtlii'4. nlHint. linn. lii-t of HI lie clinked, \ be I It hulk I I Flnr'.I'I.'a'h..I.' I I'nino"res' to the ordinal jr klndn, nnd ---- -
i !< .. i nil n I"'I'I pipe' n l::1', nl.l.e ( 1)I 111 --- --- : John\ it. (iuirujuutu kit ertlor <)i'orKA ''Ollllclllhnll
nil id iioiiitimtlniis, Unit Ui lint, liitcrt'M tintinlilir !,. I\MJI: >OVS: ACHT.ITANG'K.IOUT : ; :. : 10, (iu uiiiotbi I \ 1,1il,\ '''impt'titlon I rtltlithomullitnde'f I
1110 e\pi In lakiirup, the Alex dre'ir, ol. the : I 1'.11.11"1'
goal 11.1 l'It. ; ) )' weight nlum ol Louis A.
Rt 1tr.ti': Imt. lire i>lniplnffilm; I lor IIh"\ 11.1."I'nl riiiill!, tliii'iuo'svres tofiiltr. I Io, te \ short
.. lpMiiidliniiif, llcb. lined, llnouvlKnit.t 'IliUiniphl L'hnreh antI Hie I I Oil oltlieSoiHb I Aiidersoii
riUinn mniie\', limit lu'lmiil. ii.r at Ihc "ngtl llUtllANf8:- Ilin I) nlioipbate pow finM /nil cam.UOYAI. (

Ir (hcrtNii'ift! ratt. tao\isir. le a pn d I I Ihnr; IIH the Wnrrinjitin. I1 In., :\1')' a">lh, IM($. i niul, tuui nil: rila of otlnr diMln-I .\II'h .trMpphlnc.I I I'nl I.. 1', riiil.itUlpliin.I I I IUMVO 1'ownnM'ft.,

'liur ittcrt clniri'li I IntvreNtniKvtuI iliri'i'lor. \' iin.l I ini iriinnil|.oitunt. notioiHol tEll. I Ii". pipe' IN I'll in. "I I) too .11111 fi r I hIIuttupo..e, for I) n. 1. A.Mninn( ( hh'lal of the ChtI- ).IIMh.| | d men of the Ihll.I1'111., In nil I I profeHslnin Man ill M I"n., "n IN, rout. 11..1'1..1'. i I'lBNVallftrpp.: --- --N.-Y.- City Bil Poster

.' |.iilln'in: to """"' \% I lil: t Inliiwrliil' in 'In'it,'to- \hleb Ita t* inUlidod. t iking: from" I two to 7,115' ('nun ha itt cc suit I\ i ornt bun n 17.I alI, I In et cry (tel|'mlmeiit of eieue 1MKKC.llbark "paicd to '" | ,| (a .1. ''

..,,-\\lIblllll i c'bnr"l'. I three diig lo drain I 111 I the n"Cllllaliol. i.1: I III'.AU' .IK-.I, I hnvu in "nnr to h Ilrll'l hate hid: I their ilclit ri'Hloied by I the use o Auiul, I.npuiinVi.J. to "ullhnii PROTECT YOUR EYES Mas(:I"'IIIIIM 1.1.1.: |! ,II, I
| |ii,, 1Rn |
-- nter IrC,1 n mnall >bo\cr. )"ou, I tli.it T Ip..f., \\ltll I I 11'1'111 1,11,1'1'1. t Ibe Iln \ keiCr) stalircd I 1111" liniier ( nterbarkt ,fHllil"'I..I' '
( mitt li>K I to llPflinn. "I \ II' "
Special Notices. Tin : MAY in ; oois; n.t'ndtr |,o,:'tloii of (iriin.l, MarFb.il for n'orlliiol All ,'\'* titled and lit u.uanleed I.) W. Wn'II'I.I. 'U 1RSCHBERG till.!,i '

Adrcrtiwiiicntt I In thin column wllll"I II" nliit'h bat. HO kindly lendoied; A. I l'Alemb '
inserted nttiin' rnt t II wmil, "II'h I Init'tlion., I (the iiilmij cf ih' prment' M.ijoi.I.idles 1'01'1* 1:111I.W I t l'c\I'r'I'I.\ 1 0 Ull. N.V.. 11 M,. III,, ,,
1
l lu)' I the a I otis' Ill I tt >e. --- -- --- H tx'n. I
1111 Clli"II' \CTACLtS
iii'trk-il r-ir IUI limn .i : e iu be hiibjci Iniiiltnlr -
:-00 IIt"11I1 l Not to .11..IIIIIII.rUr
I! tu tK'Kroc, / an 1 bo'dtnniKliie I I: onIhcxliiit \\ bile I think tIutr.are man, )' .U"I whoeiiM XII'Illllln-r link, I'Ki-lnit.:,1 Ir.dis.'
Ct'lItR.AI.I. tin. e.ns. saturd.i) helmed lh. -11'1.1 I Ieni ,, tntiro, It lily pnToini I lie-dutio4 t I Unit FIIRII3Y YOUR BLOOD. A list, 1:11: I litintami'I I II'' -''I. ulli! t. I ,
|.i'iN"ii" nl-liitu to pircliisi' ill .dt\ohe I b felt lilt ,. t.. t 1 1 ) Ii2 : '
,,111111.111'I c fit "nli't} I>. tni'lH-r.cr I .. Hut I toiupani' t':: l j.r 'IIIII't I ill a tlriinki, It on me, 'ne not at \.n 1 .V !' to 7N I S'l'sT'
t rk Nic cuban", 'HI.
Inuf ftiKiiAd tin- HUH. '. \\ III $III'i ''' ,iiml lit' It' and bnN'eri: 111 gio, and inlorinid, 111'1 I ty 11 .lpl'lnl tlm ie<|uekt no gutetluilly preferred Impurttlm In tht Mood produt dlMMwrt.Bndllr ".\tlittul'" ". ticonro. \ < >! 'MII; up.in: ;

itttvr' tall nil M r. {'. A. \\ III... :\o.J: :NnitIit h that I lliepii'i" er \IHJI.I IH.I bet n tontopIhe l-y no' nmny of" the nprpnentmlvu, autd m D'.1 hulih deus.nui uK'nbmltbjr R Nor Imik triumph, .\asMuIlulMell.t'. to I llnahI'.ell'IS. I I't'uisu'siai. I

IriiilMtroil$ l'i'IIKIII iil.i. UK.. wliimiltill 1 car, lindont. the itakenn I Iti/i'iis I nf I I'l'iiHaroli : and I hll'c' lint m" r1 I oomlltlok of the blood Ibo "In.p.lr"I.11'0 : : IIutt "

.nil onlrrn .mnl Hiippl.nil ilrnmmN.nriVhv 11"1'.11111I1. I Ihe small and duriim the be U .\ : 'in', IMI.! to \\OICK Kl tIC tlI.i| lxii .
:! nllid.t\lt. n$ainht him nn'I' thin linM npalolietm.in h""IIII" eon idrr I llio r iiie-t| rtf I lie;, com- ...bvcoinufl cluKKi 1 "lb Im- hUl'l,v S llln11'110:11.. : ; IU> i'

I to in.ike tin. ;itiiesl.liurinx mihnc i wniiin-nnt leNHiix a e '11I1'1111111 tome potion 1 and ntrate ill. ltl Ik atntcUna V. l.l. 1.1.1 IIit ., /
prl.
LOTS\ rors.li'. ( 'liinplorl) 'iiHlioron I lit:: *> I all thyrid Iipe prK'itd ag; Hienej'io I personally thnii mi evideliee. of I he lil):liitmini karmlrn, blood imrinrr. without aparticle mi.MMilhlllk. 1'11,111. .

'.. .1. L.: ruum..: 1'iliMIIKII"I'N HI.nld, have (.liaise, / of the i nr 1 (he |>oi"pleof I IliU I pnrt ofMorida, inIcrlnin of mlnetkl poliwn 'In It, mji'h it* tnr :11 ('a titus, hlhtI"I'I, SHl, tiIt.til'i -

:- < ItAVIMt: 'I It"UN:- I tilt '1 INK I-V:.V. and, ll,* dci'iii mils, iiml r,1 the itI ln ei < at i uniplili I for th" Itepnl.ir u .\t toy ..1 tbu I fnitid I eur7 nr. p..b...00 1 U uei-ewarr rertorn the 1,1 twalthr ri'inovr tuna theus of :Nor hun:' rk.)It.unl I< 'n. II 1 I Ila.iil.uit.I i ; I ll.m I: .en. I IlT.to I tYGLASStSr1utlu Eeati CUPtS,,niihHyrui.WHtHt,|'All l Holll.:.a
.
Mi H MMUl I IIAM'IHI'! : : I \.N ) pMwrc'i: to. hep, : Iliemwhi B nnlll.I'tili.ips vt ii'" and I'litu i 'nl.nlv h lor IIImtiilei' )', mild and body. TL. IsiS purifli and South Jlits'er.It : 1t79. In.timn. "111.) ".'.,'' 'I'.

1I4VK: TIIK IUII t Ctl I\IKIIl'IU. MAIIKHIHKM hull an in. iii '" alter n uliieli.$ 11..1 linn In tinn K must in 11' known to the world' II Bwirt Stwinc.8..81 I Imrk 11.Ho.:, (iaultuu. (041.( to )I-t.: | r. u. IIIlIIZEIt4.: .
V, al 1A111, K>lt .'ill I CRNI: 1 I KitMONTH. I 1,1"1' 1".1. la to IU wonderful ptIriItlIg .. .IC.
future. I ho t tiie rorpH lo : thu furls rnhi rot I It birk I'leNidcnie. \ is ;n\ ID l.t!: :"ir .' I 'n.
'1 AIMiKKHH MO' IIK 'IIAM.mAt polici'man.Itin gnl'lI"n ioniC powere w. glue a few tcvilinoulaU' I I Imrk .' t ) ".H.I t l limr I A C 'ti. \\cll-knntMi. i tj it trlaii <,f 107 X. KoinlliMM i
UITKM: At I'hMIIHl.fflO '.le it an)' I iir'hti or> I Isut' In. "iu h linet.as"tnls 'rttuhlnhiMi Ito aouiuiuti, of. war aru ulguitlilucillut followcMr. I I 1'ilk .1.1.? "llllln.| 'Illl. .$1:.. Ill. Mlllllel.lns t. uuiiI' r l'Zttiittt: JII.I.. l.imm, for I he.ll1IHI'" Cure

I.ills but i ) i> iMirdurv. Wm. A. Slrbnld' with P. Rowrll ftCo. IloI'ln. ( 1H) *. I t", h.n iippnini-/ I H\-I
( % : I Ion-ell; 111111 "I Or ; I l. lliiltui. >
1101 1 "I"l' 111' 1\.II"IIIIII'h invlife. A. II.
nndJL 1 \ |1)t"
A iVrixini t ottnvi' 111W .. > .
UKNT.: ) ;
.10 8' ", Kow York \
Rpniiw .
) eleven inonllia. of the late w.l.M..b a (!.
hue I iMiiotl.itii'. I lias ,' !Ir.1 O..II.\C. ilitor
all .
In K'K'.I old, r. tilt noinv "pronndti.ii.l |1"(1) 11"1"llh Ota f 55 i I rol I inj duly for Ihe brneOI ih I :, "pioul, ,::, in : MESS. DOW & COE, Ellli'rr. I'dit: ,
g..ul| wntor; oppimito' pumpini? minion 111 I"u,1 m.iudate and, Maun I be it..ut-( 'mm, "nl'lI a< f.nc thi'pnrrlsnn. if Fort 1..1. .other who Slay be aOllctid a. l Wi ta \I'h M" I'. 1.1' 1,111' ton, N. 1., Al.rlJ) (,

i.iidinlU'iiiiiid Ktitil. 1. HIM' iiiiniiti'H. \\ ulklll'lll cater I In I the I lit: pllldlcaiiH. m rocnand IIIXMIIIIIIH !. eimnt Iheeiitiiiucu" of } "our Uoaiilil'iil bir- .jou ibis Inter whl, h JIHI tan "". amf .\II.nr"1.\ < i'iiiii| ".1. I 1:110: t )l 'ui'.l'u., -iii' -

II...' I'Illllll. I lll-l'Ot.. I lll'llllll' III II .U.'f till' III niiUr to stint their; HiipHnt| and I lor A. null I was' an audIt pnrtielpnnt .1.011 any war TOO cbmi.c-. I will II' luaik othli nr nit I thu hre.Ii.u. : \'CH.11.0(1)
i'i | any Inqvlr/ from oihemln
iH'niiiH in thin liianni, Ilins Hireling. I |ire' in thudifi ucefif tint ,fort lrlll the r"lr1..IIIII.i..1111'II' lo.the facts herewith stated. In rrliruar rOI.I" I, IKIvKN MSI'i:. AH A.'i'lil I for lds'< etehi.iled:, ) >ianiond !-11.I|

,\-O\OI'\'IlII\i: : : :: :; I !'I. m.inn fir diiinkciiiiinsund, In,l-tMII- con.dm I it, and was III 0 0 ol thrmew last I trcal pain and tncnuvi nlonra .\11I1,111 lifln. \\ "!l.1"" ">, .*i.ii:,> .Mni-tcr.. tneli-H. nnd 1 Kie''lnsemid: also Our his

: Tin fili-niU of \\'. I II.I I lluli-liinton I suit.Ilutsulutu I t In our ]1,1,tn"i ", ho Bided 111 tlm t'IHllo cf LIst ('onfi' lei'ate, from botU... .r alt o.o mr unki, I coi.1,1. nut turnmr t
lilm nit ii ciin.Hilnl, for. tin' oltice 01Micrlff I IIIMI\'IIIln I ItO ,iihcul illy n'MIII on fie: foi U and on Cutout WUHOII'H head without aeuto pain and my. ..1,1 veil I 1 Shl i-i.ii. 11 1"-1.: yi!!'.. I ; I hoe lilnsm sure, thu greauis'-.f t
I any hll'I'rlr cr | K"\- After trj IBB all tie i : .. I inMtst. IIIHIUIII"\'r 11I.11I.I In :1"'I'IR'leo.| Ity n
poor )
.. I 1..11". uiight on Oetober Otli |si I.I |I. .l "odilon. \I..h 1.I"h'o. 1"1" '
r'Hcitmlilii. Hiilijci .
of : 1'(11111) "IIIII'II.lr any :" .' of Hi" :11)11 in blxlilthl I'OUIIIII lhe ages tuck eaen and Indlna' propir suit' runt on ol I ihu I IAIIH. n person

ni'tlou (lllho !Ti niorrullc, ixml. ('oiiHcrviitlvciioinin IT political boin. r*, ,.ll ujdiold or I In re dn fliP list of the II'lb'ri of your relief.moia by lb penuMlon of 1.. J. W. Era,., Am xli, III.mi h' Ilnjtin-s: 'nini', IT. Ii S, pnrel. nMii.. a |11111' of Ih..1 NonChnnvoablelllaxs'
eoniinlite I lliose da h till Kew; Turk .,', 1 .' to Si ',lit, I Vori ,. S nt\i hauls 10 ,'Imo Ilie-e iliiHHen
itniK ronvciill'iii. ",,n,'l 11 bit the :nll'I'llo""c dl tug, I !h" 1',' : ) arc \ ) 1"111111 Manaferofyonr u .onebottle til il l its 'I
hunk lltl.II for I rceoxm/u thu nnIIIIH of art cr.II 8. B. 8 and I lmi)ro\rl raplilly and .Ni lur I II k I ,._I i.- 11,1.11,1., : i'1144'! ,, !i Lit : Iroui Ibe CM I H, HiI' 1' ('!')' palrpnich.uttd' meun.iiiintecd. TIio niUT C UKI) Mmlirlno
The nllllll..i-. ,t hub" )1 IliiH-lilnwiii ti. would like to kl"I 11"111'' very sona I wu tnllri'lr rt'llovt-a of my Mlllll: III I 1'uill'i.l : ho I Hint i illI'r I I Il'II'" the In Pisn's Ct'BE urnIViNMMPTlnx.

dlHC'll:ir {fd lilt llllt kit I 111 HIT)' till I''I Ii' |,"H.- I II"W111' t in till r aria)' I lint (,'tight on the Job's. Comforters not I lim of my .\1 HII| Ni .\ i PIIIM: WI'HOII' I 17., I" I.1'(111( in,i th r him .l'rlll'hl'llhl': Children

lion licri't'iroifli ,'M" >hi Mm, Inilii'-iH: mnljiiilllli'H 1:1: t'AiiosM. nthiTMldp, mid Hilitnn this nnil, litaiiiht alDloUVia.&._0 I low(.lirouuI ant.-he.o Out V \.11.It\, ". I.ciisis.ne: : : : ibej nil! t rll't-li thoptny' with. tako It without nbjci' lion
mid mine. t lint I IBiiruebnt fuL 8. a. a tonlo >r.vnl In -- ----- I new: p.nrof: I "l Iit". of !. lion By nil ( (?iM". VPISO'S .
j our prfM'iit ,dfxirtopl.ici'I '' 1 Ii 1'iildliSi Imul No I fiiniintcN| sic lull" am glad I they nl.11 I ,/ myapissitel..giuuul.Dr. .| my. nit ; 'i niitt.it 1 : \uur.r.: ,V C't' hiia full nsierlmi nll.Illv.tl"Iar all drul -

liinoniln.il: ion fur Ihl' 1",1 hliriiil of lliUroiint I'l.ikH cl I h 11.,1 h in n Mjiimec I I Itelleil- ; u I fit,ill not iitleinpt, to anal/e, II""I."I. ,, &well kuon a ph stuart. who ttlhli I I lo '.9 itl-ly I IhcIIMI'h'M "I : catMil"
a
'. much I hint to 'M-rlbe the Hinmt' and tarhili C. > [I'orrri'inl ilnih. liKint'i l u ,I I Ciliiri-: .: 'l i"'ln', ? I I I "" "" and all CURE
) n>U ( ii tin I I |1.1 lls a ml lent I lit it.'living c .lle! Owirila, t I ii'. Is. \ "I any FORCURES
8 a t
fm I II I IK-.IS l k I -.mil.
l 11')1' w1 ,
MAN I It 11,10"'i. 11'11"1I oiliciM '\ iu IH to tall and examine, the
I hat will IK I I nu
1,1 i uuuail Intplrtd t'y our U nh I. -- -- loiinpn' lit, titu. \\ ". tlieyiaduiitloucxciclMHOt \ Ii f. ,. I\ ', ln',1.' I II I : linn.xi 1 aaulau' ill! I3eet'untghu H''I' Tn-lr-i',fiS| I
I,'or. !Slifiin.Tlicinuii '. I I'liblici-i lend 11'1' I Iwhichncrct'hiu' h'l Inntrewinif llowerauvrr the !.iaM'H ort I. wilt In my ''dlm.no.nln.. "% n, 11.i's A :t hit, I I', IH'I li 11 :a\inii'. I In i,,,,.-. $"ii! iy sirtuj..l'. .
u. .
: t Idiieand Kie)' w ho I In I thin; .IDlr.1 one ,111.k.a 111. 1.1';,. DOW & COE .
)' frl-niNol .luM"Ih \\ llklimndoitllilHluuitim | l I" tit lull "I 1.11)' II.I. liuikpi : f"III'kil'I. In ;paring the buweU for I- I ,
ue.i. nu of our common, military I I cNitcricnec of ..\rDI. 11'1.t .
of iKM'iiliiiK i huts. it.iniu. In tinIMOploof ,i '" lit :iitnrd.i) Ihhll.ll., iuihuuuuul, tin, )!(IIhe I- the sumnii r. 11 I'" 1111! "'in, | ir I I,,'l 1 fii ii-li ST.IH": nml oi-iin\\s. -- -
I tttciily-tix ) laIr, niro.Tlin Mrs avoll Llibui 111 Pane "'"1 (lIstenS) rl.ll" .'. ), I ti' huuui I IIn
KHraml'liiC'iiinl: ) 'lorn-cli'i-lion' to jug. "r .1 11 T. t II.I\I S1uIi| | nil 0'\ .t4uiI'U'i: for' i'i: "tt'OI..t.
tlend In .' Itt'S ai'efnlh Wluetln(. Tlr.lnla, antis "Hsvlnfnsoil half :
e 1' now 1..1 iiml walL for r.ifh 11 :
I hit, ltII..C', III Hilt. 'I it., Hill I,jl c'llo till' 'tutt lloil Ol' nlulilas: II-IIIIa.alI'| III thebiilliancy pi B. H. rO tltl htmMl., I ran saftily caytiaiitbeaisanythlnti \n : 1.111 ,'ill; ..titus One
iii lie b) hide bi ncalh the I u l.il.U ol' I ll it 'Il .1 l uu.Iill. 1
undulating I tuav'u.l in ilrannethe
the l'i" murrain* onnlv ( mm nlj ni.I'nrMifi of its lull-i'Iel, nnniiHudlhoHI I ; --- -" -- cit
.. I that iriind UM IU< I Hint iHiHiiall' lou I. tlOuadantiuakuaiuluW out uf u person ; ( tA
"h'l
tlnt-HH IH(. hiiuiiM i air, and. all n'ltnreMM | ) ll'lr ." : l-il";: (ll: : t, I.IMII rut I ul.tirtuieo: Ai: lit Wold
'IIT. lt .. all ; nor' If I they won..id I t t. I 10.1.1) IH tin,r, Mr. .. 3. Itunlln. .I..lnN.. ('.. wrllre 1'II"c'lIl.| M" luil llrM.i'l, : ,i oimi.uili's" In ( arts 1..1'I ,k, i, 'up. I int.iu I till nl.111
.1 to ills ,' hilthc 111 l
Tin* li'iltU, ot T. I U.! MiCiilluliiiiinonnri'liim liu 1,11 .IIII r.I' on' ( one of I Ihem were he fre.ni I ur Nnilli, "1 us* It every eprlnn. II alwais' litillils me .., _i innAir" ...1"11 tiiul I I.id I liHiiriiiii'i. Kinds. nf ''q'h"I!| l<.|erin.r ,detii" in Ilrel.I'III"1 h'"I'|
beauiifnl ) iuii!; I I. ulit N and tvoh.iiidsnnie I. eel' UlitfKtton.' and ninrjl 1 si.IIixxw I :
Rlvlnf me ei> : .
II tiinillil.it' for Mil/nil Hiil'Ji'fl" to h tiniii'llon lads whoiie to red l\e tin Ir I'.iisl: or \\ iht, ,'lol Hoiiid: notKlW hiI I fuloki up enabllnic m* 1. .111 11 I..,.. Irllnl 0.UoO /'' .- -- -- ; Iil.inuei II.r.'III !!'''lIt'II': Is I \.I'III"n

of Iliilii'iiioirnlif\ i 1'1I11I1h' t 'OI.M'n- ep t.M r)' Kt.tr of that ii. in 1U placu and Imno' d.,. /u'11M I aonabeooiu I.. 1.1, I 11 u 'It. "I in.VIni
14
diplomat" ill Ihe Intuit ol, I ti..r t-ubslunllil *. body and iuy or fliuid'1reitl.eon .1 .
I
MAN:- \I'l'Miii I lUltTo nmlimuul ofiU glury.1 .b'
I 110.11.
I :. I olll Blood and Bklii lwaM* mallrd
---- -- rl"II.I. 1.lh'n. 11,1111111. 1".1.1.11 I
Sul..I.IIIII..I"1 ..I' s'I.I... to Cuiiiil' ) >i In ol lioiuil.: Vuy "hl''r"ly yu.ua.ii.ottauipi i.i: :i 1.1 li.lM'il til "'II'I'luIIOU. 1'1:. 11:1.:
I.. 1..1 N(.|>llV. IwjRftrtcincCtx,Drawer ,AUaats.Oe, -
1 h. lliu In "I I:, ; aV ( ( I'
WIN Iry m 1'11,11 I--li.
r.wumliia: roiiut : -- -- --- --
tlui > .I'U..C ) \ .t : I.ienl-Col.il .\11')', r. A. Connl\f\( tOrts
bad' in I ,fl fir the. CM'
1'1111I11. trim's
iillfiHliimM'Ifuidivtt' i u 1"1
'I Uo uiiiU'riilKm'd/ 1'1'1'111"1 Pltksuia Dl'VKI.t'H: AIEMCA Sl.ViL
fort%lie ollJcou tiC roiinly i hiiuiliiU| 191"11...1 I by Ih'III.IInl, : .,r a kiilmtmilialpl.ilfonn 11.1111'1'111"11.-Se- McKENZIE OEBTING & CO.

llfSdllHllM, 1111111'I 1"1 lUll to I..' 111,,1,1, N'oM. 'IIIiH'rl'lli.l : ; Hie kldeH wiri'ibmid in I Ills i anMiH4 ( 'ruzy '1'1 U ul.ulu TIIK ItKHr g51.\ I In the woild fi'rCutt, I'or l'l.hi.: ;I..lc.. ,

and inMiin tilt' alit. Tblx Urlll.M. Soreti, t'leeri halt lh.'III.: Tellt.
ml'ji-itto I liu ii-tl'inof lliliuiuoorittio .ni put ,) ----

I 1./114..onnly I :N tutu/ I itil I hug( Conintlon. Ht.ifci- was iheoralid. : b)' I lie dill lin:i'iHiflIlOl I l'\: '.rUol I) boud, kitt 'liiiini 'ltut'suliiyuuilit. ('liii l'ts'si| I 111.111.I ('lull u I lila I itis (' uniuu, and all I'or Uall I ri |> ''

(tin furtht-iHiiielUofrlonda Hone skill Kruptionii, nnll 08iti\eh' cureH I'llen, NSHIP -
ill It tiC Oil .I"/I/ \nl.., I i lib u n.q., | ---IKum
( b' lanterim nnIInrl Oiniputiy No.2. or no pay rctiiind.| I I It Ix gulutI( ant(.uMI toKhe
Ill I training In I tutu Tt'nmwM' Sliito .Norinat bunting, 'Ilrjl..IIM. m-Ne I I"oi1 ttitittt l t'.itiitc..
and. the fairy-like -- -s-- perfect ttttttsfau-th.iu, or money refunded. CHANDLER i
nml k"h""III"I"\Io'l! l 11114t 11M II 1'l'lrlHI"I
College; | A I-4MIICKCIIIIN.: ? ,
I'rlec 2iiiflt l box. Kor Crmcent
tt'IU'I..r.llu'. liuiifiiiilldiMii-d h In liN tilut l /lit) l.h.llI.rOlllI.IMI by I lie lnilli.int lllnmin.i- 1"1 n.ilv by I I'm- .'luvicil I ln.| iiiiiM'iM .
Tho ,ljst for tbeopiu lilt villas, I lUutKortll.uiaiii'iiH l>nin I
kintll luauml I"I'
to iliHi'liarui'I (lit' dntii'H, of i tin) .olliru" in HHiitUfAt'lor lion of Iln r\II.II.1: h.Ih.' ) -- ---Se --- --A'lI" ")-- -
arc 'I uo day u ; and : I
maniiir. for the 'I'I.I"I frnni I the in irhinc .hiu| iil' 11."IYM .'. K.: llnrttcll n, Im riirnitur. < h..II"1| I'or A l lists' tili'iiil.
) of the A. N. l.ullniinl.N'aUbad siit uril,i 1)4 at 4..I 1 l.'i. p. ill., and not Hv:IH !1\1
Sri') itypfiifiilly, I. ; til I in Ibe ,'h"III.'II. ,'lh"I' lore,ixli oon i

.,. KMMMoilr.: bean profiled I in I lit"tuluill '.t'istSI III our iiBue of flue vfilh.In tu oiL''y pa) nn'n'o.! I lit '. i'au Tor / ( I1LAr.,, : -: 1. III\ H
.
.._ 11'I I Uool..urall.i.d.
1 addil.uii lotlienocdiii'ciU I hOt U will bea .
esIit -- -- I ni I limit u if the Htiic C"r lu.III I ly IO.H |"t'up.i. "In'el. I .':
Cullnior.TbtHimn but thiH I for the litI; tail I bun drill nn,1| dre"H ,"ratio\ on Mon. Ih
I'I'OI.IIIII''llIlh'| l"mll'l ----- I'or riiM> M <(O3 anil JO.f S. ralafox *alt-v.'l.

) r htnul4. of Allhllr I I I. I I'.\T.itiu.' Unit I'.iini', a.nut man) wi le ""'111"11,11" il-u\VidiitHlaj, and Kiidiy ulU'rnooneai'h \ori I('r.: I Illil; 1"I'j', -.

I*rtt' announce lilm I nil u niidld.iti' f"r HITufllceofTnt titan,!. nii'k ut the Kama huur., M.rd. (11:111111'.... r ''II > il .1.1 Ill tlynndeiatood AG.N
I'or
Ciiiiuis
f stI all I.iuc'
t'ollortor for thu t''ill lily of K:... The )out lug |hut, lb 1111"\\ xt ntlemen. it lion I IMKK'I.X.M: .\TIOX I'ol 'fit 1 ; Ul : 1 tint he I""j'" I Iii' only pure l'i'lul' Iletcit' 4'01111r ('ct."lt''lo .

cuiiiliin kiit'jirtlu thu ui'tioiiof the I iMuocmtio m'iiiii"d| in a hliikbe In ,I inllieiil '.
111'MI'I'U"I | Ih""IM.'II'1 T.\ \ r an '
or t; ) ) )
Il..le' I'or Phil lid Mr a m : ( 0.
Iist: I in |
iti :5 s :" .. \. (
Count)' t lull t S lut hut. Ill"au Iutr I lelleitin,; iieil.t t I I Ilieir natural I ni) IViwr! : 1:1&11
IAIK OK KUllllM, II. l) MANY UKMUCKAIII.i'lfik 1.lh'III.II.1 theeart I'n I I next wild whielitlny -- l"uf'll !11'1
.- .: I '} FleE.: : I'or lit usititot-la'l
--- : .
\ll'I'TI' I Ihl.
hilts In" sit l 1'llh'I.1 and bU Can't j. I. 01 Loittl'n I.n'ul .IiIjcIiuittic.
I''''" nil i'ouil.To tl'ih.II"'I'I'r. I U.iiauirf'irconjratulat.on: that rl<>r- Sleep
: ....I.lall11| hpoke' in eulni, ,llllilIIIII.1,| 1 II.lnl ..f t".II.I.lud'l'dlll : John 4. UtX'liliuu'H JOH<> ('0'" 4>nl P. aiii/rtl %% Ii (' Ilsi
tin \0"1'11 ol KM'iimliiit: L'liiint) : ilu'I ui malciial pi.rle and IIlh .
pr> I'or 4'lo
.1"I'III'1I1I' < IIPt .
.\ | Si-Is.
clear 1"11"1. which c > 11'11'.1 II (' ) fr"l t oinuiiipiion.Coughs -- -
'fbe| many frii mU of K. K.: d. In Una \\ ill "lll. mirb that In my "opiuioii an eionoiiiie.il I I.u.l. (';un ( .' I'alusls. Oils.
kku I* of the tiutul lt uuue'. it.liul )oii e>er Ir) Atkir'i.KilKliib u.. 'ol'dl" .
place bU 11111I0 l I'Cul'111111 Miljirt to thr. adiiiinUtrat (r lar 1'11 programme w at as !1.111.: Itllc t It i Is the U-,1 i 1'1"1'1' 'l'Olh v i'lol sit UI. \ I..
I'liouofllio 1"'III'H'rllll" ami I I oin4irmUuNoiulimtlii I t.ond.a'U'd with a Mate Tax r. ) .
Kntiauce: \\ ilb luarib., b) the hat out. "UI r"1 lluii InoHii fur III.uO/'I'I'.IIIh'/ ., ." .>n a ( IAfi. ,
louu'lillon I fur 1If1l11lnllllulIllI i hu luteli.NrU by the mid believing I taut.'lit) ".
); ,'. Kit. II. K \ 1"1101111'1' 'u.naiiti.v at I.) mid :"I .
I. ,
1'rajir by rr.Pattutstory I..ilvl ( cuit ,'
) ,
flfflloii Cur(.'1 Itlik. ('I ft.II II Court of KHfiiinMucouuljr : 11.i I Hint no more money HliouM Iktaken Zi' .MeFLu-tui'ii' 0"11111: { 'ulh..tul Aint. forlt.ir I'll. I- It. "hl? \
i
Mukie. oration, .1.11 11'1'11.1. :
Klorld.t.: by 11..I.y.I'IUDj from the 'rux-latr* than IH alxulute!)' reHiuKj l'rld.1-- I'or ltliiU: lti)oK-. at lid all I I H lar'I..1
_____ ; "bl t titlu lush", I b)
n lulJ..t. le"I"II. Jut .uv'U ot'ouviuleat adiiiluiktrullun 'I 1 limiir.inci! of nlo ( uiu
111 \.IC) { ,
Clerk t'lri-ull (:urt. Hubert C. Wbl. Jr.; kiil>|, c'l. Th" WOo. :1.1 ol <'.>iiiiii*-rial i a IhiIii'I' .
tbourtro t TUnarJ A. Ce. (10 bat Ut' )
; 1") \ 1 tkt.ibhnbiil foi OM rei'lilt. ', ai. .
(fricnil of i.. HI. Drouk anoouooe derful iloUy. Ks.uj, I ) 511111 Ma) Kobert .
The maD
) of IUlain of Honda l Uiiuooflbuiiuthuril nbieb
I I lair Isy 11111'. Ivtobnnd lllh".1 I i
him u auandidutefor the olllvo o( .; nubjet.t, U hat Nlv 1.1 b) IIIIUI UVI' I'or I lat lii l\tair,
i use \ckted, dobticbyre hue Iii -'alolc.I...
> 11.1 .Iulllf" iii | r'inpll (101.1 I.Iol.y
Court of Kwauibia: couiily Mauuil U. Ruut, jut >tuhuu I I. Ni.1 mbi, t",1 : ) .
( 1..1'01 Circuit:
diice Mate Tax for the ear l.vl, iu four hitluitur.sr I"... it. lutist.iii .
. subject to the action of \i Ituiuocrutlo palriue. 31 un.". KHMII, '" Willie. M,i\ miiluiponthe I lit and I do hvrvbyonl, 1'11"111! I I'or .IU l.al'.II'al''I'" aud tlau-
.lulor. I ,
l'.u; lul'Jocl, 1 bt iilted, -iuii-fj't'r. New York Shoe Store
County ----- -
lie I lt icdanil the
CODV.DlolI.I "II | : i e > Uxn|
I AST lkMOCItATut. of Eartb. Oration, by 1itr> hits Kc) M t. .0 t" 1'1"1.1 at / 1 iirs,
rauiial' I in tho ill fluiriat
.il I and
u 1.1 proieii|
-- tubject, The l mid vllb (Ii. .. UNIVERSITY OF VIRGINIA I
Fur Tax (Culleilor 1iCDI I a | a >Uilt> tat, MO
Water that \ pa_d. uiutioii, b> .M. .1111..1"11..1.\ I'oi all koiisol" "1t Ilsiihi'i') ami
The undersigned nlff liimwlf! a i-andl- Siaddit Harvey; aubjeet, | ITsliatiue.Music. IUI'lh.11 Ihl"1 mdlaupoi, Ibe dollar for use 4hIhi Scs..l.ii t.fMM-: 'IOTI.I, -TEI" TIII:-
tot the of Tux I'olurlor of Es.csiublm : "If I tuit r.sI 1"\1111. and I hub ('lutist h iuttniinl in-Kin oiTotiKit: i.t !I. .. I h !' I'anr) (ioiMlo.
dale
ol' NUulleUrstlou, by Annie I.&ha. utimlloii III ",'h'nl,iii.- nil) (f'r-fe,.
county uljeolto thoaollon' of the Caroj; ubjeot, Antlclpntnn; )III .if. oration ::\'I.ul U* .J t>Utf taUt., kloiml, .l"I.orIU'1.lcrl.Y.Itl lit hl.IIIII I Ijitt. Aleili-1 h '|I Greatest in Shoe

IX-niocrmUe County Com i'iition.1Furl by M.IJa J'rlthaiU.kuljcct, I'ubl. llu> Matclompir l tr I. las r-t'y' .lirlI'1lulu.III'Ilb" fine, I I'b.iriuaty. ..uJln..IJ: ,\\lllut"1 I'or I.Q\ I'liiTi.. Bargains
C ollw.Uir ac lure. liar taUlo !
W. it. IhIS-iII.:- .h..I.luI '
Julia ke
rkkay: by ;
-piiit. ,
.3 --- ---- : 'l ,, i:.1111 ia\tn cordingly.Iu c. r4. \ \lll.rlbirman "I i KnuUi.' I'or I'lin* .\ ".iiiii'iii. Tin- hat iti in .' 0" M iiili-r Sloik on IIaii .ldir|
..XkM'kMir.The ill j.i it. >i t "ityot tII"lli I teutliiK'ny u hereof I hme btnunto Mtmy in) is Ito 1..l.uh..I.) ,4 rI.. Va. !I I I .. "iIIUIIII-I'U
.T
"" rditb t.larkekut'jeit'lbe; ulKnoxvluUi. jul
0 K.: llublm, uniinuwo liima 11' \"hl bund, toad hate caUM-d the gr at '
: fl'I.I. ( l Jltikio.I ( ,' II.n I.dltu. < toi-'l
; li ,' .. fur 'I'n v .\.- '-., '. kiiliji'rt to t..lubb.; tuljoct., llal'it t..t KIl) bylli Unillnl. kcal, of the M.ln nf Kiot Ida t b* Iwre- I <"iRP'44t.141. \ 'GIr YOU READY7A

(lit action of tin- Kki'aiumu tuiiut}' IVnu ; 110th alit '. d. I mint* at ftlluhakkcu (lat. l 0 Ilake IIsoui :
1'1 u"al" : "i ,: I"II. lor : : 44)4 U Ilalilli
thlao
criUlo. ,. SOlllll.1111 1..II\'llill. ; IIotlS.' in the Inirtn Jlu" *.'. .11'j.1\akdu U'iUralii'ii > 111'/1,1.; tlil\1wc'iit-ruiribl>a> t f Ma) Four First-Glass I Pilot I Boats .h."Itl..C'U.

A. rKHHV.
\ II.I V.
Tat .\MrfkM r. by >>1.ie Ncbbite l'taiiIiI.| .; ml'J, fl 1": 'I' 'lOTllJ

'I Ite .ii'in'l l I* 1 .II"I.I.I' fur tindnVeofTiii Moral t mirage. M ui.w. I) the (.os'ruor-tleo tl' : /\rKU: > AUK: MIIUIIKU, rttt.TOtitS : -- .
ull'r i iA. .
h4Miubin; vuuul .run' i.ll? K \" .VI M-crclaryof SISLI.Oh 4oiiu' io UKMV: \011. !uoi: vroui' : for jour .hc.
Atxuuruf ) 'I 1 be wele mt n .tti I
"ra.llal"11 prckenttd \\ ill UfcoM! rt.seuui.uhltI I' < ti I. a .1, 1I ( :\i c '
kiilijti't lo lln< action II' IHimwriiiif ,their diplomaii. utter uhicb tUe ihipb') -jfliYr4I3'tltsIishite-s: : are lie l>mt : i If. II\U"JI'I.II. \

C'uUlly ioiintii'ii.. ...1.medal uii. |>UM.uied to the iii'i1flnl Lu 1"1"1111 up.nt. Acker'k III..tl Klixu : eiriui4 to |I.u..bu.c'rIbil; f.rlh.r I |1.11'- :' ;\ illr, -

V. 31. I'tuuuicrr.I Mivntltir.1 U'lia I ('
con.pi-lltor If' 111.1111
.. h.1 11'11 I'I.\.1 ltrc.tr. fer .I I ki
riiiso.\\i: ; < .\ :\ I I t\;: 1':1t : \ Cblpb ) iH'iiiK ;abkilit Hit.{ II. ". $ ,'. II thl ll|"ud. I Iu \1)' 1\11 of 1..ul..IIIIJ.I.o..I.Iln' I
.r"I'1 IWlulti J. K.O'IUCIKN.viTeiat : : KifiGIITS OF LABOR
Ihu Kit: Cali\.\ Ihtre. '!''. him in a \ermat ..IIt"'I'b.'lh r,. .t Mpbililicorjlcn urialdwcaHtti. ,

11"1 ,' audience, a" 'timtt and '
Ihlon\1"11. intalil.il'lc. r'or Hlieiiniali itnttuxe of 111- I'it.4.
U iroInK tt tuU In Mininri.tl IMy.liiM U l is ) 11'1.1"11.t..
\ II.'III1111.1 I i .kalc II.ty that, tacIt |iruilkl.C'AllO .
\ttlia>kil.iy. .. lu ic,da. KU.Sujnnih "N IMF
h '
went tuhaucid
.l. \ihI "Illill 1"11, I

fr-ouif other .llutt'n all in the \\ .t tlitunU.ut t.Vublic iH-litHil :O. I and lt. ube| itrjiivfteacher Ut' 'UI.\=IS. : M ..rums Nc". thirU.ioucv HENRY C. CUSHMAN,

apfftly giil.TU I. and tflht-rs. '1". :\IiJlll T.-i-K' flail l liib Ukt tbumcUuHli FOURTH OF JULY. I
\ a und (','"ri"r. Ue) \\ tl Ktii.itor: | 'Hid
Ill o joke i. oflfii bliinlml l>)' 'I'h.'\\lnl lertj..t.e.l I frr kkl"<> theIr' 1"1)' tbankktol'ie -" 110"SI.tDRUGGIST.

fwlnl c'olla' with u Ihlok kku'l.1UeStr The ppcranuiKfur% I UP 'Ihl AunuflI : 3".0"* Amo and I'lliiiitcr for Ibe U'au. 4l\t'kUm l Nc" a IIIMMI the libtne IbitfuiuulbkeJtb I N"re INIIUII- Itt, tuu tli''ui i' all :11.1..1.1'| '

'tlarrouil'J>' illjM) the tit) I.iti rary of itsitaaiuuu' .\-1.101 111"11.1| t if u I boii'iuel prcM-nl.il I Ih.-m. and MUd ",I to !bi. oilu ,.. tbt.*, i oltiiniin|I. it r -

lbiv fur ftvry druukcu liothllum I lic Nrbuul .u. I proiuUck 11 rictt In alt f 1'1 >:. Akius, ) ". lf, I
Wt)2"t
\le.I.I ularo nu..lion* A kil.'La ibv uudilor' mil only! bccautc i .the liikt, J. '..NNill. Captain. __ I Thfl i-iiiinj: r\ 11" ill ."I'.I"| 1h'|| 1 lii., I -TIFAI.Ffl % -

& *! trij.uf a.llu the |,ilcbtr" U I Ihi' title of a I.,,Uvau i1 i full of I.ra U'ull"I.II. 11t I IIlic Ttacy' 1'01111-\ ra/.) Tiafl'i it'UI(31' I .\d.i.. of 1. 1.| \ .ir. illicit':

its,)) "fill ufUT U-tr ami |,rlui nn r. altt| "npulai iu Uu-rar wot k. -- mAL !
-
bn....lory. I tu \\Ukulijniu Ih"I'rlllll'l wbicb \11 .I Iffkrruti'd I .ttif4 M ba-t II |'il ur-r> the! Itle- Miiiiptioii. ul Hu.iu{. I II COME ALONG, El. DBLBiES!! S CHEM

tbUf\t'iuuj.. % iu trout (lie mgclinul lirate.l t.iia.liloni*' l'.i|< ,-"h'I 1"I..1 I ,

1'h.folk.*lu f n Ib.' .lt.r th II.\1 buitdinullpemuj : I tisas4lin m t1.VisuIit.l to ta biui lot \\t4\v, nicasid )lr. U. .1 I J.r.I.II f.u'l' tin '' % oi M ii.i. <; ii: "i' in: 1.i:..-! : : du : !.: aI": ,
tCUI
)>' | ttupht-iii ?, !
.llr"I)
I"ll. l'r.ltr.1 biui. uml d ,
&II!llh ; i boriin, lr ,'.. o"IIIU.'lt'UI.I.'w h.I'.UII : .. .
\'laIID. ,> our I
Al \ 11'i.
"
'
{ Ituvbii I. EIII : \ "I i t 'Iiii&utia't 1.
L I IIet.M.I. I tl. \ 1.1.1 ).10 1.1'.. M. --- -- Full '."Inl. uil'U.in .., KIXU 10.11. | < .11 ( ( file Jauuiiu- II
: '
.' 1ue.UI' : .
The Wi\.t t.iid: HUM- i'umuuu. ), ua. | rout \.11.1.1. Itird ou tbv (to tu IVtu'r.. '* urMr, ) lor l"l'u"l. 0,.. All my intulur 'will be paid iu full I : i in: n\ivi': !on.I.OI. .I. n ..1: C.,

wilba tine guttt, asn4it wu" l>uptUt- laUuraILI... Kolitf 'l.n.-lau..r.1.!\.r.J.'I. I .. I- \bia i.udsy., ant 1 .<>( rs'*. bed m that I I i: ( oi.i nr.rur : \ilII\ AM lX1t.\L AUVAV* OX 11I '

|,)Its nsine'-lUfj-Y .... I'rfkub'iit .%.. ("' j ( I'U>T.:.Tl 'U t nb nine, they vim draw t>o meat.sLut |.>r Iht'l! iii 'h,' l'|>uar > W.TEU: icrmtNlifI'AUEFrU.V .r !;,II.l'msnWlCXS

The LVM v. mru "i mi full l-"lil'Jj.r..II. | It.t".i f 'f-. \ 5ltl..I K>Ui, ) '$ 11 I pair "f tatArg's IMaimniJNonibu ; iin,>uuu due them.S.O. mr : : ot.c'rf !'. I:"i i u :

.Oiti b d.iy fl"1 Ih.,'uIIU'IIk.u I' "l.'uu iMikUro"JWllii.i.. It'ialn.1Iult ii' 110 a(. vik JUT tjiiflifu'fl alI TII"I"'I.'r"t plt-aw eojy aol cn I'Ol'SrI

i Au:uUne. L" out f-T it if )'tm "unUkveu ) 3LctaJI I'"k. "Ibe fvUb ISo) 4 i ant to tbi t ) i ti ibv)' i'4uuut Iv 1145)1 bill la the om.f tf ibe 1.>!uru PHENIX .\Sl IfT.

iautttI.Tsiton "\'lgu (. rn'kMtideuecf rum MU. lU-kkif uu..>rjuitv.lf.ir Inf. t'ut kW .tur.4..j 11uL, ('ow" I\u.I"'D.al'I,. t1: SALOON. l Ll'tflI4K {. ILIIL! ('uuh u GonRJ\'" r "" 111'."v \ '

jnojH-rly ba; f Ut-u r .luccd, Lot I II J. UruikU uiuI I Ml.Mj.'tii' Jl.b.. r"OI I> t 'C(*. ) 1:; lit'.( LIES :. 0 w.\ "nt-tf 1.1'U'OI.\.I'IUUIH.: .I .
.- ;:.;.-