<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00380
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: May 24, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00380
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
r
.,

\

p t
ir t > 1 TAKING I Illi IA'DA tit I if lion/ ,COMMKRCIAI p. Siilivrlln1; fllt..I'' HU i IJjlNI I '1 t'_ COI I L\ D SI I 1,_ II YT CO I,I ''I I I J 1IC I ] 1/''t ] DAILY ADVERTISE COMMERCIAL IS 11IK t ;I I I I II I


'''h.\llIloc InrliuteulN(ddlt, t|'-or ml\liiontl n-puhiily> ). l..1.I J..l. 1 S J ..L, ...L' ''j' .1.I J. U ,AlAtAYs' "PAYS. i : :i t.l I, L

.,. ,
_.
.:- : .
: .-- --- -
-, --:.- :::


;, VOL. 7.. PKNSACOLA l FLOHI DA TIIUSDAY, L2L' 1SSS NO M o.) 1 ''s'sI

r v
I I

.,., I.. i
--- '
_
r "

Pioneer: EsttttihlishuZO: zt I THIS: tiKxni.ori( IIHOI\l: MM: MI,1,1,1: I I.1 .\ ""If'1:: I 1,1 .Mt ".\111111'. .j tIhr 111\"\
I -- .;:,.
0--- I\rtunniIhi'ilyda: ItlthopnuIhr| | \iiit I luOl:' 1'atnll i ) i 1".1..1 i .\ I \\ Mimlini: I'I'' '' I'10 I ; i I
l-'lllltlOI-lllll t II.,II.'", MllllIlM'. ('.",1"| IIO III, lo\lt. IIt"j I lutovtlltlnt 1.10111'| .\t>lllll. -: .

HENRY HORSLER & CO. A I Xiw VKHK.M.I) :21! .-Tin* "'IIt11, 1.:11-.: I 1'1111( M.II., M III :21! I -- .\ ,iliop'Kih, IIIMII ,I ( 'UK .M.O.' 1l J :a ij 1 12:! -A tli-piiiih; Iroin I ''j'\ I

lot fin1 a bi-hop I'll tho Mdoili( l von 1:1'"h: tip. '1':1( : \ t ; 1"1'.1.:1.:! 1\:1': ., <-a\ : q :

I foiont-t'' al tin, 1letrnlulilnl| : (Ojrralloicr ) : .\ dtrtrnllltI'" e\rli> <* del I .1t.It.1l1nIIa. \ "
-\HK.\I.KI: :' I IN 1 n \vi'iil : : -> In en i 1"1If11|| | I li\ (tiv: :\ \ "
t1
Pre cri }liQn merE I'rolllh.,1 in 1I1'1'll'I'li"II.I HIUV-II'IMI' "0 (,till'I| 11101 I IIOIO.M|' | ..- tinrhulbt" : In (Chnilio U.. llollnck: ".1! ,!\1'i "

SHIP CHANDLERY AND SHIP STORES rp i i n I XnY"UI t. Mil I Iy :21.! -Whi'ti. IhnpI'Ollct'ralkd I tonl.it." alii'rni'tin, Ih,,'Ilnt hI jj!; :MitlmilNl ol < 'II"law :a c ntlnU \\ I hn, l..ilklli, < \\ 11'1' ,"f1 g !,,:;

: I Iho V'onoral Mt-lhotlM IS.ipiUl: ,' :ill il ( "Cnnifii'i/nllitii.tl: : : it tilimljof ,.1' YI'II'n: : ;; \\hiloniiiVr' I ),. 1 t 't

,'oltfrrrn4rIn order, nil\ tho tlolt. rill ht..*., nod thu llio, .
jr.\lo: 11'1 o phi '1'ilijr, ) *. I In' 1.1''I| ho. |let nliarfialniool : !.o I
I.XII.L.HOI'E I: )
AGENTS FOR I ; AGENTS FGRl1X1'lm 0' II"1'1'AND were in Ihoir | oii'itoil,' :Hi./ro-n llio" rail ll.o paulnn. l li Iho. I'adlhal:1 t: t : i iIlrglrrinrit.u1dtI111'1111thertill'li I!

IIKMP: AXD) :III: ( '.XfclA HOLT:() KOPK) :, time eider tin cpiMiingtl.t ; amihon\ : roiil: Inuk aiul' rtn-Lrll.utaudn,, \ : i | '!t 1: I
\
[ STA'lK-i: COAST\ ('OTTOII: IIi JiI' IIl't'I'I'APXTOX) ( \1 I.t.OW MKTAL: I lt'iniiiKhoi l 'no of Imlia, nnnonnootlthooppiiinjr U'lllit. (. ,,,101"11)I) he' hail l.ikrn: lo- lion IhaM.'oliotk.: : fOlI'I'HI' :nllain' -j,.:\: I .

AS"0(;a 1\\II 17.1'.1 and brax4 ll.-utlwarc: : AM h) mn', iho !jralloiien: :and I'utI'luid!! \, "', anit in-l.intl: killoil.l.iul hi m I the IIOI'\\ inloNio.iiiii\ ,! li .IIKM. I I

JKODKHC; : UInAXt:1I0H5: : : AXD CtlAlXS, COITKIJ() COMPANY. DAY NIGHT C Cl'1' lioxp wcic w (,11.lilled. \ : ":l p,"riin", int'linlinj .Ihi. :' lu lilliiiilinnnlt Mil,'li loiulilion, hat noxrr lioon lin- t ;' I

irNerntnttn'as: in hl" otntomar: ) : iioiiiilor\ woio. 1'.11llIy: in* I''''I'I in :II i |i'inlnn: i i"surd 1 1\. a |):"\'rl'J\ i'

AVIIIYDl.OnUAl'MIU I'I Nails Spike, Sli.ri\ and\ Hoop, i Iron, I.r.hX.. \ ;. l:.-(Ohl Metal taken In KM scat \\ hell the io-.nl! of tin tonlh li.il-, .(.i"I'I"Thl'\ tl'nn I ijio will i\oi'i-tl *I l"i:!,. nor t-f tin, Malt1, 'I lu' Mipicmo\ ;" t'onvt .. r" : '
I Pijie sheet I I J.oai1 1 Shoot Xino \ I
; I
: (. (, ()l'I'ItL:, JlLocKii: ( change When we KuinHi Xevfor I 1'111: lottakenestettlaywa.tliia: ekuual. I KM.I. II I ho aahit: hi..M thai Iho ( ;o\cinni- '1 I'ryl\ tf!

SIIKAVFMAT Hoops, OARS! fc'>lilp( Uolloin$. I HIM 1.IlIoll'csultrll: ;a-> fi'i'ortctl' III nnclorlion. 'I 1 h. I'.ilh: if' Ihr Mnl in \I ..1, Ihl'I'\ lna\ ill'I""I''| guy: onnililion lit1 1'hnnsesin ; .;' I, 1':1':
(CIIA1.TS AND I ritlJUOATIOXS( PAINTS, OILS:: VAliXISllKS: : TAK: (OLD YKLI.OW: MKTAL I
liiiinlf. .
:\niili\ wiilo, aid t't'1u'\ lhtug/ / (grntilfnd;,{ a pirilun': null, that in ease ,R t

FOKKK.X: CIIAKTS:: PITCH: ui; ;:>I ix. TrupEXTixr: noniirr(1ALVAXIKD_( Crescent Dry Store There were -in: \nitt. 1'\.1: t, :nod\ :S'.iOWPIC !':' within IhiKC liinils( trots) I'olioe, Iho\' oniiiliiion i is t-\ ti' \iii.ili'tl| Iho' l pcr- ': !) '.

Inns. Ammunition, WIKK; UPi: ) :, rbI ncoessaiy for a hoioc.. Mr I.a; 1'11'. iinihi'ti-os I mnl I I ivo( + u'11 II' s\\ i |1'1 l on \pal'dt9Uit! ,I tii.-u': bo Pealit'dillDII I( ;i' ;, .

81111' Ash I'.OAT N'eu11n111teveiveiI. :271! ', Dr. ( iooiUi'11 atuny. Ihenudrroftlit' ( in\ritinr :aiul'' \ inmlolo : t: l'I.
1I.1..1.1. BI'I': -< and. 1 Paper. (Cailiitljie: heel:: I'll: ()SSC0ll11ASSES ;:: I ::!li7. ami. Dr. Cnni-lun\ :2H! >. A tinililo hall nod rain .and Iirhl Mile ilu\ I bitlanoo, I of\ liN pomilty.Aiuinox J! \;" !
() [ ]m\lIXiTIIX.': ( <; DlAPIlliAC.M I I
H'lxnin.vra( ::; : (; I'L' fl'XIIl.'OII" ::;, 1
I >.>. MO *>ulli I'liliifoxni'i'iiirr. "seed. Thr result had hanlly: born nnnoiinroil nin;: 'lni" in roll"I".1 il.\ ,' (ioin-ial: ttranl'oitt: ha- :nil, I IIclllh' '
.
.\ !:MI'I.is; iuniuns: :
: :
: :: '- -- '
TAKKUAIL MKiS M lien Dr. Itay!.. li< jum :
ItMSS:: ::; i 1 ; | upnml (' \ r.Mi.r.: : ivrr.MHitti: :-. lill\I'II".I'II&,1: 'lIdl""IIIIi.:
.
II. W. .H)1IN) : > UKPAIUS: : : AXI STKKKKII3:: ): : : ,
odVrcil ft 1'1',1 II lion inlhoinlrr- 11"1111" iiunMil in i: :
'
inuk'panlon'
UOTATOKS I ::;, Ashc.tr.l'arkiug\Iilluutuvistove, Lining! NATIIAXinCHAIJDsOXSTKKIIKIW: : : : nn: ro-r e count. Ilo .iif.'jjo'lttl: !: \Mnilil bo "1I"lIiI"IIJ\' (I'll' rind.tl'nintlj .. I .\ :
lloilor ( ''HI' I'Vliinjr : : :::;, C 11/11"111111.'
,
LOO I.IXKS:: UAKOMF.TKKS; [ that (hen the oimfi-romr" n'ai: culled, n'.t"1'\ :
: : IIcin! U.Mi.lanan.: : Goal( :aid| Tucks DKVOKS( ) : MIXKD )PA1XTS, / : : Till: HII:li.. tin t-honlil il,, S\s I 10'1' l: \ \. I"In, Ml> :III!' .-The ;at111 I -InilVliilo. I'aiui-l Dulj. .
ciiioxMiTius: :() ) : : : tlolojjuti-x o 1lIlIll'a.sIlll'I' J
t1'.j
I Parkinjr, P.ACXAI.L; ; & LfD) : niMnii \ votes, lo the ttlhr, hohoiihl\ temple| |" 11 \\ I'll' 111.1 5t1u1'llny:; /niellito ()M\ii\Mi iy' ::!:-I'livatc llonlahan: f .' ;i.: 1 I IJ
H.IT
MAKIXK: tJLASSKS;::;, Ship[ Stoves) (Oil and( I HeatingSTOVES. [ .: Patent Dook and Snatch liloek, then declare the number of voles tart l, ', limn :M. inioiil'-' -* I Oiphan) .: Alnin (Compan' > A, ICI,: ?hlli I nl'anln'.\', stationnl { :!I' ,., ;l(;',

l'ARALt.F.t. li-t.EU: nt'I: l (Iiall'TopMiil: : Cleat; *: )1'oom! IliillVr-i, ofuhithmi iicoliliilc: tall ly. should be' at 1111I..It'atllbt: : t.n4wtreaul'aId. .il 1"1'1 Xlllhl'III'U, Hits; l.ilallj: hot ( I : ; q'l, !"
.
SHIPPING AUTICLES.MAX1KK6TS COPPKIl I PAINTS, ------ 'I'urahts. utghlntid:: y\t'-rtil.i\( '\ inmniii ,4'Mi'lthiltnu' target: duty Ilt I ';, 't Inrl'suig4d I

A COMPLim': ASOKTMiXT::; : : 1 OF TAItU: & WOXSOM'S:;() 'unri.\M) : l S I lOS itv ..IIUI'I.nnlnI. : kept.The rn11t'l- ';,'. Till 1 a>\ tutu\ li.t.. u itlun( iii II\ :all- .' ; ( Ihr hu'ge': ,mil, \\a-ln tin I' !
\ : : : ..\\ ". I "t1c o would not hear ol ., 'I
\ ) :Sn" 1'1'1'1'' Lice, Hooks! :aiul I 1 :Sinker*, FNh I I I l'AI'F.1NN' : K iii>\\ lii 1 t Ilir !111 1\OIK rnudltlouioftlcgIod. l .. ) I such :n Ilan ; they \\eie nil brut! n,11I1," I (bl.l.( i IIII | ,h,"nix. lloi nii'il. |torture, 'I. ml i ofhaikiii: >( away \1'iniii it I\\I"'IIII1' I :
i f.OO) nOOKS AXf.'l'Jo:: Lini'4lloun and C'ralt' Xol NK\V P.XOLAXD: ( I i lli.il$ the llio in 1'utIt I'.i-o hail I't-rn' l't, .ltd Ihr 1'.11111 hot Iii the aid l
I ppi'c| | <.1' th" Vnitfil !vlnlc'>.I".I 1111 i knitf at men nod tlhl not feel' Inolineil I to nib- arm : ; 1 I t"
NAUTICAL. I.X.8.. AXC11OU I.WIITXII; : ) 8 IfI I': I.HiIITS. WOOLijKY'S.)() till IInn. Ill' In'Ill-Ill HlCIII, I hll\'(' at lnlllU-I mil lo :any Midi indignity. lailnl.l 11\'" tie cr innio ft, the, < lnM-, "...1., I:'t. } I. 1

---,,-- .- I'OMnil. II r-'iiii-ily. finlit rv IIHIUNKliuli The t Iclu1 l6balklna.uuneuuut: l'l'lIll1 llio ''mihlint. One .buy. oun- -' -- .. .- ,;I t 4". i .
h'! n.u-tl ,h'jlll.llII.Iull"( : Kortwli'l I 1 hilnNdN, I"'IlllllSllllinolll: { ., :1' .
inn > by / .
1t -,'.lh.ldli/ tI.11I111I iilai"liii tin lilt'aidctt'u110l' | :
: :
;; : ){ 'I I "
Will Notice to their Interest Advertisement.Everybody i'il. nod u-Milloilai follous
Shipmasters : i
0111' ( ,, : 1 ..
mri-.s7 l by nil lrudBlggrt'it! ; t''1 anil\ MiliimiH In IVn- llieni aie nn\v III1.kl'1'11"1. dinoi' May :2:1.!: -The o.i-leni .. '"e
Sea luaIi 27li, (iotiiUell: I :2111! :I, C'lans-:
xuch1.
( Large and Small, Cordially Invited to give us a Call I I.M\M: 11.\ 1I.f(: ('ii. lon 1(18( K> nctl 71!), l'II'lIe I.I: ami l K.: I, :\ l. -hipunul'iII'llnnrgrntu' ,; : nod, (po\i-i-: I :! t'1, > :

1 \\ linli>.nlo ,\K"II''o. O. \V. Pei k :215.! \ Them liii- ht\e. IhioA u liiajniil *. iont li) ruts 'Inun ( 'lingo. last \tiik. .. '. < .," ''J' ..
I I
--- - The Iwelllh' ballot resulted in no nl\ theutthoututu| ,Ihrgrralrrt lour, friTjialt'tl: : I ,ITiSi, Ion-, an inoroa-o, of .{ r ,

Morris Dannheisser BOSSO'S election ni,Miiiiii'j': at Ion-t nut II\\' Ihl! lineniliury ::!'.'S tau (ompaU'il' with la-l )yin.u. '1'111'J' pit; fvl!; '
R, I
alii' iho poroonla :oaninl\ by the iliikiontlinoi ",... '
The Ihiilrciiih ballot: in IloMcthoillVt inpN, building "oamo. unithriug :' f. .j x t
I'KOPItir.TOItPalaie : ; ,.,'11'1111',1. \\elo im InllowsChicago/ : : ,! and J .t' :.
.
t oonfeioiife( I failoil: to ('It'I'11I
1'I"lIIlh,! |pulllal> runl'isMim\ inailo.: liranll'Fitutuk( : H.S : Mlrhi:':nn (Con- b ,l :,='i ..
.
[ Saloon and Palace Barrel House Blessing 25 Mankind bishop On|the. Ihirloonlh, 1.allote\\ nianlack : \\nnhl KIOIII that Ihon\ ,'\ Kiinplxtl 11'II1,17.1i) ; ; I.lIl.eh"l'r: :IIOIl: ; Flirt : :\l/'. a r". r
'
'toil Inn \\\'aj\ 'in*. :21! LonU nail ,.
In n Iho building' tlow lIturdt'I'tur,4upr : Chicago.: .j'1 'j 11
od only 7 voton.Dr. 1 ..'r.. ,
:NO. 4 >1 HUTU I'AI.AFOX STUKKT: : :\ I'ill-biiig' :(, III.( ::! ; (Cini'lninill, IiulianaiiolN : ( ;'t l" Ii
No win an wui elerloil' hi-lioion| .
WILL N'OT CURE :M. 1.0111.111111 (: W..'. ; I.1 r }
Pensacola Florida 'hhiiL'o, ;) :
the, l-'onitoeiilh ballot.tin A Il0( ---li.LL1111.11Gll.: : : ; ; :.. l' :,1'u""lOF" 1 --__ _ _d' ._ 'lliiHUM ---- t.'
I'ourutigl'I.ii|" ; \\11I1101 rlltl.lrlhtita" :\; III1JrtitwIll not tun- any |..iilmonii, : 1..111 I'lliirr lli'iii ) IIrl"I'IIIIIII; nod I'. to. ( n"'f'II,1lulIlIlI.) : ( .' : f1" : "J
Whiskeys, Wines, Bra. iidies, (sins, Cordials[ Ueers. ., plaintMiiiliMr' : l butI4'I.Iillg TO 1'111Paramount :- I'I'HN Ill-Ill- III lll'.....Illllll'll In \\ llIII I'AIIIX, Mn2.1.:!; .- ln>.|i(>cliii\! diilicsmi ; It'j i I, .

k. till run U M> of caiilo iiml. slicep stf t. i '' ,
: !
Mineral Waters and Cigars: in Florida. .] lu-oI-oIU.-oI! to \lulIJdlld Parlors ;

tIT'lint rrtws are Iho ('lioapoBt and. liU CivmU;, l llio Flu t-t In tin- *'Iahlt \\'h"lIln mill ntIlU'Ia)' :-I.! -Tin- IIIllIrlall"}!" hale: In-i-ii' tiM-il III I IIIIMO |per> litmdifd M: : JI:; f I! r t

.. 'I InTriiiiiM|' dcltll'Nlhat. Y': .. ,1 I' .

Sr'UA..N 1)A111) Hi: A.N1)S F\"I'I'f, l w'iiitiniis| ; .ilN' tliii: li. Ml-kniivMi' liliHxl pnrllli-i' : It I-II-IIIIHCH I III,'. HMIIIItliinniiL'lilv | -"'01&CJon. noil nt'\ tin- Ijiipl'l'ni': I'li-ilciiik' lliu, lluHIIMM'nun-ill huts icrcivcd allytuulplniltt t" ; '
I <' 'uilrrbJrt'ranndullli'ylrlradw l < In rtinNtNnudlanllnn; HII. .ka\ rxon I ,'.
: ;
? .. iilnii'-Irt'in'' the third |> IVdin icilii.iiiy( I ueguu'dlug: i. I ,
.IllIlhll'I''
| :
AUK: in tit- IIL!'> l' rosMin.r.: : IIh.Ul111.l'IIUNANI4: .". ;
llio ( :irainl: I dike I.odaig of\ 1I"c, I IhrinlrI i I"cronro" u illi del in:nn nil"jc'Non t .
i ""f
II. ;Jii'BEilcr. U Vrurs Old. "x.i.oo IVrI. 4:1111011. t
W. llariMT, I .. "" 1.00" <-'hoc'oJu' wait .,soli-tniii/i-il the i hapi. I of\ (C'liailolli'iilnii ', llu- fll'Illi'I'11111 hll.I'+ that nothing( ; t.r :

1I01..h...' 'hl..k.-} s" .OO" .. (1'1'11'\1'>| | |'\ In, rrii-in ol.i runt it u-iidj( In ,ulli-Kl, 1 Its i Illi try anA Caillc' lu' -d.ly.) ll.H.. ..rulI-Ihr.1. I til, III'I| |Mit| Ibeeline,1' ij,. f >: ,

1'urc I'.n'k C'orn M-'Iii.k4>), ,S' .OO" .. FEBRIFUGE :.1111IIIOiII n. .\lIlh,' liclUul. CIIIIII.'h'IIIlIlg: \\l'IC incnt, llnil( :iciiiiany I N |prl'pnrhlg| to % /""r 1 ,

IUJ( AM H) COUXTItYrl'JtHB{ ) A SPECIALTY.; : 'VUt4". rtllltf\ In Illllllillllri'" Ill-It: the CCI'I'IIII1I1) 1aUr niiMriiici <-!n-l.ilijlloii on ucronnt r.r. {' t

'llu1'ie.iil' F'pidctillrnrlx! : HII, hhniii' nf Mmo. Than ll.ilt, |It"| Tirwrt hy 11 lead i-uininoni-i-ilinnl, a Kiluk-cf Ilililj olio. li. lull, i f'll'II"l'" ,''p J ,I,
.
--- --
--- .11 IHUHU S t'U
-- --- : : : - "
Cabin Steamer Willie C. I 1.4" C"C"UIlI.C"PU' Nlx jtnnc, thud, al I2oi:! ::: >, iinnoniici-i. (:tl 1111111 I :iiiM'ini' to (i.. ... I'lilMlani <'t-. ;J 1 }1.lit 1. '
Passenger ItO"' VO'H' Ill.l:>!'>l\/1'1'4 .nt :\ UIM). ..l
I hat I 1111' hiido :nod luiili'' ionni hail I.I.IS i .\Iu.I :2:1.!: -Ilium I bl'eudecid" I" I t .1 ,
lluuilrriN or, l"-\,-r-'trii-ki' h pi-iipli,, mil'> lln prtirrt'nthnt|' nf llu-Ir li\i,. nod I heir 1I1'"I..1' ()du.) o\i'hanii: >il Bugs.' ,'. ,. ;
: ; I..lllIul ihu \ : 'mrhall. li l '
In-iillh. |1:11"0';i ( III.t Ilinpi yo |tuft. ,r/f ; 'pdiuu
'iin| lit "i-iijii.Miii-nt) n,1'| tn > ;> I IMi: i 'I'll| I I.\ SK I 1-1: Ii.
fakes Pics and Sandwiches.( llolli iho EIIII'II..I': | 1'itili-iiik( :ain. rluluuc. I 1st., q ,t
'
3Vtstors or "Vossols .ilo\va/.:"i'i- 1':1111'1'1') | \111..111;; sere' pit'' lI'he Knii'iur: |, hint, iniilrihiitt'il' liOO( ( ) \! .!

imit.ii I'| \I I I.KAMroiir: : I I UIIIIIXT l I A !M'rri.i 1 1 < i- TIIIMKIIICIM I -:. A Sl'KCIAl.TV.:( rut .iliniliK:: llio iTii'inony. I 111:11: k< In a fund I /Cora: inonninont ti> I+ tt' d iV
III.thIN. l -.lpmtnlhrfdnnktinnato t | hi.M.. < ilii-iil I Umlil., : II ill riiinihiiuil)' lit f'IIIII' Id unil Iho I,
I \
111'i ) i l'n\\ n 1'11111'1'WCIt : .PnllL-n ami Nli-klnycen: the f't't! t
Chas VanMatra if
all tiiiii-n, anil I I' n-vi-rt' tiiiii'ilcliiil,, ', u |'>iilmniiin: mil. >""IhlII"1I1'1".111'11I1': ) I |h0.lcunotitis ''- f.. .
r a
4rs' a K"'.I l ""1'1.1)l .1.113ua'K' .11l.cIIIIIII\'lIllIlIiful'lli.: 'I him' Mi.tn: |,allinl"' ',' ; .

MAXAd'KK.: '111I.1'11'1' pi'iijili-' \\1'I'e rml'h'tl" out l.nipn' .\II II.II: will dart for a k i, 4'f
: Illel I'ei-lill: to ;\ luIIJdnd.111111111 .
1I. I >o. :UO7 soil'lh I"ulll'OJI"' lido! (lilt! 1'111 li! >. I1J'lul on. I'liil.i'. f '

.\ \' \Mirllntll' '1110.,1." tut"n'.1drnlttlrtll" .) ': ,mIi'itnNr11'\ -dIlydIdooutrl'11' I nlat: WIII'IIIIII'.1: p'nri'ul>,n Mulik 'Iho. :Ninth liollnan (ir/ttle KMH: P'
f t itHal. ,.. .riiiniiiU I ,.. H V Mnli I > iin-; i Ih') .::ii. tli.it th'tt.<.r1 III| ilt. rrlllpnrll'| on |I" I II l.hrl| I -.-.-. ... an l hi-il, I.,' war cuthiriadl'ally prclcil ( I'hal il i-i high: tiino In make oloar, in /::; 1. .
Hilli |It Rnit I! i. 'In I'It'hilt I liiiti-liih.i)
7'{
'rhe Burl:fS'ltrrflF i.IIMII"I i. h thu liiiilllliiik- Ii
> iinriniKi' tldlilltuiiig nl'no' nii"nnoi- t f
,.,.
J: JU wnh anJ| Mt-it| f
-raEYLXE.: : I ouch year. It ,U nn lnry.rlopudiii 'I 1 III' I'liiloainl hi lilt. :fJI'lMilii air 111'.1 01 a w,"Ito}1', that AI-are: -LI'nalur l-o- 'I 1. '!d .

O of iiHOful Ititur* illu-i1-., ami/ me Rlour1! i''hihlivn\ ol t | In (:ioi' .. ,.
Th'I.IIII'II'II'I'1 I I Itiihwil'' tin' liiriiiiil.ini 1d| f'brl"' Grvr In hix uifian.1 I lill IMII 10'N' I nmllon for nil who pur' luuglulitv'1): many. ;' : .
1 urn-h,1i ,il tinliirn.ula lu-m. the lady oh..I'. ') uln-i' lln-., 144'1111'| | .ill <.?.a-i. ; II lurllii (proof ,,"iino tlio luiuilin or tliu IJII"I'II l \il'l"II.1 nl' Iyigl.tu l 1, I'linrr- -- -- '- f :1 .',.
\\..\\unU-tl 1I1I1Ihll.:: .- 'Innii'.lii'il MI III.- Inn: t. linn .inii'-il' u .h"lllI hiltaiif I. Its.- h I'l ii.n. ncceoitle.* of l II''.'. Wo 1',. l\lll I'lOIII Illlll II I Illi III Alxlllf* 1:'. : 3 a
roll| (tote" I dial l'i., I"M:". ,O'" unlun' tutu I nn' inun tutu \\ It,'. alt elotbo you unit lurniih' you wild Ill-lie h1hug: :a tlan: :,:h 11'1' of llio. lait l.llllllO. ; ; I Ir(
1u''I'I'I1i1llolall.liI'IO: u. a p|'. in. f..r Wurriiii'lon, ev I"'I't\ !SatiirJ.i), wlll'u11I til the 110001111 y and tiDimuomury. plilllOHn Alii'l'. Snii; H1
: ilerirennilcr
I.-\
::
I.- ,'antap.m.( ,i 1'1Z 11rtILt : appliAiicov lo rtdo, ...IIL, tlAiicv.. iilvei), .- .--- 'lIhl"llO, May r t,)
i-- i\e \\ III ;tnnNaiil.. 1 |"i. in. eat. Huh. hunt, work, do lo church ) III* I :r1 per| 'of 'll-lll'l kl.. \ pn paiationiii: rog'inl! to 1'ie'noh-' ,4
I'oIlIUI"--IA'II\'III"'II.a, <,>l.i ton 1l., 2 l P>. 1L and tll'( in.; Warl'lll(11I1I1; I nod I I". tit. MIMIC I :, AM I' Wllll 'Illh: rl.S 1,1 IIlNlihON'FYtil'UIFl)1.1N1'//F'I'llEll.l.V( : : : or etey at hOD"' and in warmth iud. ., inrii 1'1111'1111"I a"c" \ l.oirnino
tin> tlio, miiniinir: nml Hiiiinj;( trip|*, tbiutoamur' will tonoh at WlirrimIIIII.! antiwiil to \\liii-li Iti-Hli U IK ir; I 164 a hull hum in Hthtt-m uml'-JKni-Kii' ,'hllll '"- In >|>ilni;, toil. t.rlll"| ..yli>. and 'i".ulll'. Just ll taro out I KHIIIMMay:i ::! 1..I1.I. impiiuIfilril ail
mako the rmiuil trip. tmi<'liinK i al the Navy > ,i'r.l.'lIrrlllI"II.: Furs H.uran-: 11011.III' tllOklll.NIK-ll: IH Itlllllll-N. I'jllll'j|'|, 4, "'1"'., I II! B.llHlW l'llllll'\.| lit thin Hlllll.lM; wbut U ru'iuirad Iml'Jttll Ih.." \hinge\ I bi I ltdla.l( lii hl 1 Ihan ho I.u1. will icijiiiic 1 Ihoin' lu [nononl, ihoir kl .
inn, and Fort 1'iol.oim.. reh u'ning' dl'ryr t to I1 l Ilfy wliail I 1 "IN'' ''lit :3!. 1 I'. III. HIDiar> luok. I I..I a nl Ikidn.\ )' Tniillili' II..- jc-cU'il tlq'l| | | ur.im r Hint IIIIIUN of u (111- co M loltlttr. "nl you c.n make a Imrc.llnmleol :,: it l h \ Il i.ItI'uluu ( ,
till !Kituril.iy.: oM'iilii-s;: the ktuiiiior willlea\o 1 1'ul.iiox liaif: f'"r arriirt m lit o rurdlitvraudallorlhi'sunny l l rlidluuiN orwd., 'rwtgrddiinrllrrydtNt.'Iilrumor: \ fur III II.v.lnoor I llu It U Y}:It a' on any night I I HUMI( hUlinhal I ut (,''hai l'a."I'1 liirjfxaininalion: -
.iVo| < |1;, ineu, 'No of 1.Ilprnfl'rallfmlghtorntxeu. II'I.OIIIUIlY ttai niiix; NU. Inankinil In liiki' ultdl.hteorlcud.nule. OUJUt:, which/ will be ....01 upon lolleubniij. Ito dept wltliunt li. fol..Ia..l'): \' In I'jiU. They intiil '.. .
For lufnrnia'I'nnapply ">r to raooipt" of 1O cent tn ; roiif<
| ;:rnirajjtim'nts.: | | ntjiiiirii pity pcnUicn li
(:
......i" llellr.\: l'o. ti: ItIN: Iunllll.\: ,. MONTGOMERY WARD & CO. I tug; for\ puIoiU of thii-u lituiiu. Hiont :alto Le oifloinjil l by the' (ioYunor of { ,) 1:

1OIlI-Soi )11I.I'r. -.I ( ) t'S 111-114 MlublKin. Avonun,_Clii."ai,..: :I.1: \\' lulu .the pulL| ut Ion o'chn: thin llll'hO I'lllVilKOM.:. .- \\oj 'i; :
-- -
nun'ninllii I "It/1ut.louttiittund uU1,11u1.a1'Ih1ul..
/ n
IIItO*,%'N ':<;iioitN K;(;<;HI OlI"'u.l 1.1': i '
| m.iji'hly :1111'IH"II..lh l lheiiiuiul "K) ",HI III. !

ClieSlioesI ll I : Cheap ll Shoes I I"J' .1C1a1'.S:: I ( .: 'l'( ) 1111\1.Ia\I ) la'ghurn.IIN Krikh end, .k from;. In tint tin' I'uilitluii'H.II ui'tt. llinnuulit. r'ii. ,I rrligiuut:,: tvoililingi, :; of I'linii I'tlilM, May ::!:I-'II 1 he, }Fli'lull :Nonalol .i J

h'rln.uulolhir. 'iiaitli-tilurn, apply| i> ut llii- I Homy mnl IhiuresN 11l'IIC lli'Hsctoilaj. low uolul'lul \1 i1oIMUal 'HII'I,1i1l1' i I',.

COM_M K_KC_l_<_L_oltli-o._ __ I I II '. ..cJ"lIIa/ ,"'h u lul l klinli-nl I. ul/ I letilugyti "
N uliat l 1111' lall.IIUII h\i>ii-in i i. In-.LiliK. r"r. I Il l will i !Iniiiiiii; j.i-i.ll" ifiliuM.-, |Ni0.oou..ull.. n ____
tt urrN IIi il 11I.1""-tI..ir ..1'1..111111.| | ... 'In tin- r) -t,I l'sn1, unit nMnritoliiultli. nut rtnvuiil loin (Into. tale, lint i 1l"Jlliti\l, oll" .. p-i w /C ]
1'111-: I lhuutla 1I1I"'Iouli I'rruii.tuulr
I) CASSLMLS: ) HIOiuilliil.
,
lij-'nr tlii hulltrinu 'luLe I ,
l'al..III. of/ .
| I ) cal military. nT\I In' } :) ,
..
:.
----- -
Palace BOSSO'SBLESSrXH I hl.114, XtI. .".InilguVaLcly' hue lll.ll. \..I..... i r'
Red Star Shoe
; TO 3IAXKIM) ;iCON FECTIONER : given hi. ili'fi-ion in :5.u 11114). bancbalinjiini I.u\/ua, Ma.I.:!; .-$II'. Moiloy haw

i / lion fate, |ii'iinitklng; :Minila; ) ;gullu to f)1I1Jj. ,,
I'olt1.1'" : In'Constantine ha 1'/,1'/ 1Iayuh'(4" Calk: i J; In. too vuktda !
j ->t ha II tu ho IllUtld.k.nulI.mitt. ;
A :BTZCKTT. :: T STOCZET i Candies Fruits Nuts I I _I llii,I. public Meeting; I'm', t-nmlay to cinluii-u !

Or'5;jU"( () I'AIKS:: OF SIIOES'IL: : ":ST KECiiVii; : : AXDVII.L! Hi: MLD()) Apostle I! U'AIIIM.IO' >, .My :21.! :plea! lluii- lie 1'aiiifllilo iiianil'fi: t t '
Tim luwn cijiiiiiU| .ion of UallinailoLia h
X :J3C;! RILl:S-4! 01' CJOST I IIKALIK IN i tau lu day uiMichnfil. ihu JUUMI| ioai-; : iiiniiiiiiiuiixly aI'JIluI[ l a ivnolutloukkliiiin I

It'iIi rllm < Mo HIM I Import 041 : Ih Caiolina cuntuiilvil. clcdivll 3
I 5011 casiin !
50C. 5UC.AKii M>. ii rivr: iitvnivr: :: STUIIT., : : IIlI.ollli, all1lall"l II. r
ONI.1.11 I
ItOOTS
1I1.TI'tIS
L-l.'Il1LIHtX'S: : behalf of Klliott: ihu iulnj{
1 'C"IIUC.uJu. 1.'IOJ.idu. '''he [prupuedevklioliwouttheMar.\ '.
I Ulclllbcr lioni the 7th. ilUliict. )
:(; ': SIZE SPMXJ) 1IKKI.S; : HOKS:::; OXJ.Y III ":...,..1n Stock always kept FreshKKASO.VAULK. i, .. ','iii of lUIIYlIgh.1IU': (ilontrun estate, I k

90c I I :$ IoH.IM'U.CMIII01.:U. vhii'li wviu on thu f\u of being d ,

90c. 1t'orlll, M..'$O. F. E. HARWELL, PRICES:: : :. Ortltluit .llh8 luwrrI'out t lu I hi- .:an i icil out, h.lICe uhaiuloncil, the t.

HIM klnu \ Mil..) CUM: IU-rriHil. Mainuin iuvin a;,:ioeil to knot fayoiahlulo S' t

75C. tlK.Vls': KI.TKT: : :M.UTKUnUIII: (I.S" 75C. -TIII-: CIIH: ,,.", May ;:!:!.-A ili-patt h flow the Ivnant
19-S. PALAFOX ST.-19 -
LADIKV\ :: 11KKL; : AM) TOE M-UTtU-s!: O.NLV no tVni.. WuKIIl $!-".". 1.1''A 1)ItdIt. IN IAW' I.I IC11" ....1'.1 tollllUl.u. 0.. toy. : .HII.; .lilt'"in.Su "

It -- .- i "TI,,: hupitmu C'ouit: hai l'e\'u..e.1 i Uu.11 'm VVi.lluifji, can eO\UI>tlf I ;-
IJKlhV Kid llullou Wool*, only tol.UU 01''III *:UJU. the iletision of (he Circuit/ t'ouit ol. wan. 14t' OMUH.IUI.j'lbultii-o In the da" t
KIM.H It.MTI: IK.: : KAtH I KM 11 I ll: < III- U1 l II I i\TI: I UK: :, (
Nt()uis yon UHAXCI: : TO I-L-ICHA-I: ; ': :noi' ) :> AT lOMMOS l lMH UK:, 1'\tI."Itt'l: : I lMII: I Ilr: hilt I III.S/ ;: tll\IITla: | I :, I BONIFAY & BLOUNT, | ihi. i.uiily in theKiD.liiU( Ilo. king fjuli.\U..IJIJ..I.lIon.. wurk iiirmU. j.r"lIlL'"Y out from on Reel tluiu und to VI X w uruiiinl k.- all r'

Ill II RINIM: n. J\rrnt:: :, IllI \*. i.u'iM; i-1 UMII: rt: :, \ alley iaic aiul) Ktnt It back to Illuuser ,
tit ,1: ulikfavliuu, lu quality: Mini 1-
:Red Star: Shoe Fa-lace. .\MI-\\\:- AMI.L : hlXIH : <01. H ISMII ItJ:. 1AKO TrU. LEAH: i :'. court for hunker hem /in;;. In 'ntiOlli.ml-. j. t y

IIii11; l'I'Olnit'.or. I OUR 3KHTO : (! VICK' S.J..IS.xU. : ) SMALL J 1'KOFIIS. Druggists and Prescriptionists, the further uit the l'IiJl'OI&.I"OIlli'au> I bla'Ilr. wlwsn. ut J.'I.llu tt'Nl. ,t 1
1.31Vii:' situ thu care IIiIl.t blt-j.il-iion; |' ,lit ti] "r ailM-rtU'" | Ilkt, arc (urul.btdtliii' -' +

OUR TERMS TO SUIT OUR CUSTOMERS: i ito. ii i i, lint Loore\claiiil] ", mill other I'oiinornwiicr .Ior mi Uurt uinlfiuiiU III Iir-t-..l4..-il.- M

ATIKNTION'. i I Fltlt..lOlaL'aruurglu'is: : ) Casli, or) Small Wwkly) or Monthly Payments.People's IO Huu.ill. l'ii la Tut Hiril, jI j I : and) otliciaU .of. the lompauy, wit,I,JI..I.b.r'lr. .Ma(111 iin.di.Uiico. u rail Ol'UI nr w|r.b>,uiu'. |>ll\\)ui>t.y k 1 1out.
thu object I'oinx lo f <'e I llit-iu to account -
N'-ftlH-arolmaBud r
"irja. (.riutius ,'"'.' '1-ounnKW: i : at all I I until! i n\.r. .. tlinlrvj. I rux--. nu'uuak > ',
'i.. all 11o.1I"lall. till uU ortkr* I (1. It. Tobacco are n-c-nli-U. amon: tbl'w'Ju.I lor +e IJIIIuIl..r.ecllrlliel&, whkh .' .
ud **e cult Fnrailore Bazaar 1,1 'J' rw. ia 'j oU 1I"'r.l''
I Tile .
,, niui-e-ulU ctotury, 1""U'41I.; I'.IIII.. ', .
i iuurt m.iico.Am wan :t "f tU I it Udainioil, "ere wrol.gl/II'I'rol'rlat.l / ---- ;
tleitcrii.lit.n. printing, ilf.ire.l MBUM.IKJ I on a,''ctuat of U-ms.; fie from aulu-r..ti".n, 11&.1.11. a 1." ""l1l't; "}11 l.l'IH.Cltllllll: '
?... aLt wwkel that 191
'I. at the ('O a :I"11L utQixJ :and 160 "uly t '.,, ln .'111 uuullua.E1r : 108 ,
w 1 UH. of j Ji t'pe are upplieU W the ol- i CliO W UWt fur I-'I" v '; !,In.iS. MKMCIM;", < .IIKMK. ; '.M-S, I'liutv ul Uuli-4 iu llrlllii.lUuuii Uwvlttt'IALrrllto: \ rtutelte11wtaIern'-| | ; -
i-. 11..111 at \w1"4111\ byIwta u6alIWur l ..lu \/IIIJ/ f, i'lr 4 fa*vt ou i I""
keep li Ib the tlnln. 1.'lul'ldu.
III 1',1 I Ill.Uri
1.0. Lt'r .A :
; up i UUk.t I ( "II"uc.thl. .
i.riuj uu tour work and t.nj ..rtett- May :iJ.-'Ihij 1'iiiice ol. I mia.-nui'Ui tjr imuinliaii'lrwiH.rtin*. tliu.
n. .. --- .ert- ar ailuntUi l-j ilr. ll. U \ .Ili ,
1(" : au" : In I lir.ttUMre. .. \\'itlv WZit IUd on hip! sriival Jude Ly ulare,1r
ul'1 E\EUI: : 1.,0to; JflGS.it tV! r)uDK t1p1| a : 1'1'\11 ilio ba* cbarKO of Ihu ciir cirvulutiun.t .
"GHK\rtul'T.tT : Ille ('r 4N u 1'iinee, "l'rim-o Henry thr t t I ii ,. coutvu.rul t'> ,...lIlu ,
'LuIN7WF.I.1'E) L It..tttn..t "lib1U1" ., eta |t r>uu a eI
of Fruit
j. audUe4) 'till ) H.li'l I: X'J aL"l tli, "ka $ K:t1 rya.H) sal| Oruituu-uUl ,
..... -UI attehltlit, to l'4: |)iikeofSt,; l Ilr.) MrKrnU I xM>tat card a MnMtl t-j Mr.V IU, in cure
\"uuus. l .. that the l'o'UU'IU'UL iao IIw ii lL1'. (1IIIIIIlIr" u"t","0..1. > ,1\\ Tar.unable' u.lbh. i'I".IV, lor Halo. HII' gtlptx guru; ul e-MeInlicn, I 111"1 iiMvtKrui. i.dlif.lliiij( attruiu ut t'i
h, 1'ln..loL.II.IL\. UIll'1 U 'urw..u)4r) rtes 1 10\1..11.1. ,.... 111 ... ...,.lJ. i.rmi, *u!tuu.. tart L.'bIy 01 ', ami. I the (i.ivi-rnni; of Mt-rliu. 1 U.. I... I* Hill/ -u a1.Y. t
'" >" *( cvcuioi$ pajit-r m Ibi.Malc


4k'I.I. ,

r

,

N.

,:.. ., -.:. d .... -= ."'"...> :... ..... -
...... ,. ____ ...._ 'j 4 i&, -. -....-
"
---"",, -.. --- -,"...- ......;. ::o" ...".. .... ,.m.. f.'J.. ;; "'::" ... L -. ,. .ti ..! = -jt .
--=-= "'".-.
.__
.
-
-
-

I


-- --------- --'- .- --- :i-__ _i___=. =____ -
-

I OFF* (JOUUS.The ) AND WII1 orrLivi: UKITIILICANISM. IIIM\\H: : i hi lit MH' in.Mr i I if YOU 'I . \ ,,0 I. "I WEAK NERVES
aimnminl I ; :
rnnr,01a { "Florida: CM lone," a li1iiilIl. I I. l i .. rinelKM I Ir ley. I'i I lein.. I 1'ix ,miix. ", I II'' I I 1.,1 :.. (I I '-t 1'11'-' whirl Jsisr', .iii.('rIps,.',' tat.?Coturnt's i onisisu Is,s, t,r,

V't .. .\e''s, I', I I.llil.! s. 1 I i! .1 U's* lisp WOtullfit ttu ttip
.pi I I"
'ftI tmrn nr TUP. W Sle-wn! I l'ix\a. telN Iliu, fellmxln. .1'1,1.' : pi'.rdi, r'tiuiitt.
ran pajei printed, nl .IncktniivilleI'lii. Hinlnztnn ef.The ,', ., .. r1r all ntryuti. uitittlt,
I | I liiHalult'ne ; "
O.l.U; VIIL }'IJ/IJIMII.VCI ( 0 '.Inrx til: IrillU ,"f lliell, X'lllellnl' fill 1 h 1)llie |I'.ihl: lIlt I .1 1'1.
; ., ,picsrnls t I lIe, I ol!low I ln>r liikil I for l'I'8'c old I lotnnerntiu pal'ttlii 't } lUll I I'. n-t \\i"iI uuu Paine's U H I U M AT I SMJAS't

unl'I'-S".. II ll'i ,mid 1-1: \r*.1 UO\l'rll') the- MII'I'ml| |' | of (ho If.ill'liriui! |. of Hii- outlived I I I I"ettei :l I,i"i,. WhIJI.I.I i l 1\ lt"thllI'Ioll.1 \ oldiln: 1'.1',1.\ lio-n if Ir the.."."II'' nitli: I IRmi.1.a'kldiiex I ...",".1 I i ilu in. V"' .in.) '.n u pitUm.1 $. iM\ '. ., ttnrii It t Fitti 4r.i rite('syptur ii,, is.-t, lint. t,,

limit"' :'t ln1'1.nIDloISII.III.r oil .I"li slay inXiiteinlier 1,1 .5,1ut lltu'tiii.tus,,,, tutu W11
t5ti-i.
:Stale: in Ihe riiMieinjr tnuiiiaigitt : |111111111'1111'' s' 1:11': 11.11'.1,1': I i I:egst|I. Iakuut rv'5l. ti ( u 1
ne\l 1 it will II..illIl'I t tinijnii'l hut ..Ir..II\.lr" .ihiiiii 1 hep.: S"I I nmliee III.I. I -- tIle tI-SI' ttIuiOI7 (ill N ittlltiy it

: Mno > !" l h Mall.:IN AIVAI.IAL finmMX 4: : in hi- r TIUT win.. ir SUM"i\\im'; ) "cpineti of ilt'tul: i 1"1" al I thai: I Il I Iriuii all'' |"i.iln, 'mid .uv lll', ., :.indmn :i'ililo II1 oi it UI 11 I \. ,11.11111."Iii -i ; KIDNEY
\ .r. y do lii,' .111 n limiHe.xi rl>. I owe nn COMPLAINTS
l i. mortal of :
I\h.. ". ::11M. .U hH'lllf" .'IF'lI'. 1"I"1li"Olli'I.. Wcl..a- I thank I 11> r.'lii-nii'" l.ittir*. fur liiitinir I u rln :. L'i'i 'it t'Iitit.ui l iiiiid IfI'\ I "I i.' 0. lAtutit'si'Pirtt'oliPorsrqn ky
Thll'l'I .Mniillit. 1 :,10| the loj i III | | ,. 11, i.-?$ ul tlui.s ii,
I I. tIt
fll\ | | tin- "' hsl
i-lnix I xonlli, aui.t I rcnioxid "nlI.Ih'| Ih n li"X: ( [:utsI.l"-
Him Month. 6nKurnlslied I I'm- ( !o'llior- I lion., S. Coiinnt, ol "Tlnee i elirris t f for I the.; deHil I alreadv I nIl'.li.'I.,' nnil, |n'ln.*' Tr. 1..1'- ;' ('. tl1i|1'1..1' 1IIIIh. Hie. h.I. .. itiu'I,Ilii ., I'' try vuir.ituMu tnuicu hiskiit Is.Wsr, i'5fltlisi U., lits.( rtu.J utli t ,
"\
I"orrh'r. at. \ itlr. re .idi'm e 01Iilnee l'III'II\IIII"uUI) ) I 11111 I for I Ihe next I to il ii'.. mnl f I, Hi .1. I K.: I ll'Alellllierte I I'rtl lid. \1:1: .\. 1 I.1)" I kiuitity t'.uuis.it.ia > f
nl t :.1> ,'1.1.. .cr nmnih.11IK .
'' nf bintlnoM | -I (Iftl'l-r h ",111"'r Will I I I kllOXl I .Hist I I"I llWllVcli. .
.--- --- Seeielary of Malo--l.ei'<>)' D. I'.all,, -- -- ,\\e-Mlllllll. x. I. I I 1
WKKhl.Yl ('OJ/'IfUC/.AI. A : :( ) : : Ic.'i 1.1 I. I 1:11"1'? \' ('KI JUT (-nxrnrNn Rtmurih.
XInO
I'WI.I'EI. ,
ol, l.ciui r ,, IK
:
ciniiily.Si | IIII'h.1 nil uilkl Its !
)IIilI UMIUINO. 1'11'1' usury? i/UwV,
l h Sninid.iv': r"ontnf.| nl \ ------ .
published -- I
exo-y rurau. I.
!$!Il.MI A ) cur, I'imlntfe I .IV... :> H'ciini"11i hool ( 'oinml..ioner, I K.: S. ( ;'linbb) ,. I.1,1, i: corii.' u I I. Mor.-nn, I I itHa. \ .\ : \ Gound .i ut. llji.1* Sli? iuru.ut >xi uH
The 1 Ocsil.i I fiirni'hen, | )1..1. 1I.h'I.I. 111. 1re
free, ..",1011 II|'iil! >'Htiim. : -djrer aniiiproof | .
ojiiiMl of Oianiro., .. takenxl.h\ I ., 'nde I : I, I
little Ii' was : .t-v.i, ni \ I.illr"ll nm' t Id.i 1,1od I pi'
--- \ of lhii ilallgi'l': .
'
AIIOII'1'I"Io.'I.: : .: Male: TI'f'n III'I'I'I.I t. 11.1"11'11.' nlIhivnl. ing.: Iliooks lias ) "I\ ended 1 aear''I': I xx ilh :n .1.lr..I.' I ouvh mnl rnnniii., 1"'I'I.i"'I" tin1 .. x 1:1', 1 IMI.HI,u i-' I ". smnl 'i ixrs It Ia I'..,.rar. IO..D. 5l'5ik5 ..t. n"I'

f> iinnnlile mnl,I furnlshi-d on iitdliMtlnn.The I| | lauuhler ol the (/ueen's ami ii.to I 'iiflslittllutluutl| | In' i 11< ttr-t I nln !out. 1 II-I iloin- \h.I"I .. ;tlnniotlKibuwrb. klatf. I
I lllWHIU
cirt'iilulio'i of the I'OMMKKCIAI. l I. Iljl.h. ,. 'an-nl all l.nn'i" I. | |Ir. tiM. .0"
more tlimi ilotiMetlut I t of 1111}' II"I IHT i In thin ('Litilh.t i'oller-I Hi.I. S. (Conilio, ol )'1,11,1 i is no) tali-lied, but inconliinie 11'1.llall) Ko-eall il p'luit.iri-oiivli: 1'1.1.1 11\\1'lt.II.\ i > e[ Nervous Prostration, Nervous Heidache 1"'III.n.lr by rrfuuto5j' "nt Il'u.' _

section t mid'-ilng it H uiliiaMo BiUi'ilix (:, his warfare asoiu-t" ElIgli.1 mnl si 1.11)11'111") \a. r due, .d.111n'h.I""I.llli..I Ncunlgli Nervoul Weiknei, Stonnthnd "I Iiti.I r.r ..
Frniiklin.Altornej. 'nre St-oo. Sold
.
Put lijilut TO ADVERTISERS. L..r Dl> Rh.um.l.m. Lyt- by
lug medium.Our : (' ) (". itt 1'111: llrKKL
t ".( ;tcnoial I I llon..tnr I ). I 1II: fil'IIIIII'al,1 laII, I ill affectioai of Ibo Kldoeyi. WELLS RICHARDSON
-- Prop',
gail l'olll'p.II'I'II.h'i h' of Oeala: no l f-uWrlpt on Iknk.\ 'rlsr.'f'll% Ii IHI,! A list, if rim' xxspipiri lilt," il 1 ",u'" :
of I'Seambb.; I I I I lie einiilixion of H New l I'hutt r> i f r ('Ilul.iiliull|.| o.i: nnd fminlinini I ,
I '
Mailing; 1 l.I..t" nn nlMn "| >n tolhi t Inspection 1..11111'11).01 .oV t r.lr'l'I I -H i InNxx i I''i" nl M.
nf patron: or i-lli<.r.., vIii nr" I inxltnl, ". Chief .In-tire-Ja-. I U.! (Challen. ol i I'IIII'h"| I, U"\\" nhioitt 1 I tit much ill,ito r. lief ainl, If.,1 n.ln ; tilmiit n nppl e .' i I'ui I lltl.l; ;.

come DUll ive for 1111'11I..1\1' Duval.Aisoelale.Intlices. OfJ"III'lIalollll' n mule I.11)\'IOloul half den liottlifiiund, "11111' XM II mnlhas ii' ."-,. xx h. x\ant\ tin'n ,ndx I ili.n.I !I" : : ; Philip Brown
rotnnmmciitioin Inloiulcil fur puMli ntlonnuiHt No pax. xx.. nil i i" l hilt i in .limn 1 |I' i
"th.'rrl'II'.h'
t' ('IIIIIII'el,11I 11111 I no n turn i r tin' ihtit'e.: 'al
ix' aecoinpnnied, l h r tin1 uritci'ft l nann -lion., II.I Miller, i i11 ili..rnii-'li :ai'il' il< t IIM I un: k Hi.in' Hi v ,114)iuM'iuIt"u'4 -
AII.III.hl.....".<4, nut for pnliliealioti, Iml, tut nn allll.I 1101.; 101lilllll' lo crucify 111' ean !lioxn i r.IIII"'II..I..r., m"Ii Hax / | | ill( III' !SrllM, .1 liltl'nll.I"I.liO.I' .
rliloiici1 of Kood fiiitli.Addn.M \ of Mai i ion ; Mr. I 1'ailerson: t i, of Monroe. race il > 1..h nnavagc tlIatitueI't'tltllIti : I III. King'I N'i'vx" 1 I'i i-e '\1') fir I'OIHIIIIIIl.on |'- ; 1:0\II.I.\( '0.I'II"I" : FLORIDA SAIL LINE -IFAIFR IS-

I .. all I letter* II nil 1'0111 111 II 11 I<-Minim Ini'iNAri For Conprci:: *, First 1 I DiMiicI 1 1 t \ -I lion.I. I (" Leailcr.ieor ii., ju"1 t hOt I Is claimed. I .\.I"I.I1, I:" Ill.

: tIt MAIIA IOMMKIU. : IAI.. .I. I I':. A. I Da\'id-Mill .den.Second ] fur I II.r.tllll". 1(" I Illl-llll I :'pl| | Ni' \ \ I I" All Kinds of Furniture
of ( iad; ,,. I. !I In' free lit lewtiil irug
niul, 13; W t touTiiinrnl ltNt.riIuItI'AV. -- --- ----- --- I
II I ( -- ( ; e F. Montgomery; of I llllliul --- -- Now York) J to 1'onvicoln. i iIN.
-
- iqiure.S
-- )ll'Id-lIoll.j 10.: 1 K.: ( ;iunb
- ) -0_
hni ,\illIII.,1 the millmen ol'Sonlliieorgiannd ._-- Notice of Incorporation.fK. .

MAY 81.So I. I.00 I..$... of Volii'ia.As : (; "IOI'hll out' of flOtlMI() ) I,!( '011'1. 'luit, ii'ee: |"iito ,,' : ) A. BENNEH & CO. PAI.AFOX ST., XKXT TO rosT ( 'KHiiAn P

_- ___ -- .- an outsider, and withal, dillideiil woith I I I of I 11111"1'i i-ktppcd I I 101.' ave I Hinlilen, TeliN, II'lolip lilt uius. '\ I:. t'i'' ulililul. ,isiifiuil. ,IIIIM: lil.7ih' I'nj I -
1..II. > it 1l'd h. I"''. "" : I henUiii
jet we would re-peelfnllj' I nnkiiow II.I In OIIIK| : : ,. .. II 1 9 Oltl Slip, NEW YORK. Itt ,,
e ttttlnn
far Ilicic I Is no l retk> : I. III the iiiII' t.tlg.gct \ | C"I\h.ll. \ slll'al. tli, run ei :nnil b)' vutii ". .lfl I i. I t lnsli.elni'1111. Btm-k' Mil, ?
: : I that: I the above I ticket w'ill not ili>, t e ,Ai I kir's KiiKlifli, lleimily ('. il1'111' Itt' Ih''I': ,' | l'is.7.. "I Ih' lIlt. "I I I .'li'I.! ''|.. I Ilt.\TE KUKKillT: (; I N ox APri.H ii eqti.iitilitIc.! .'. I Ix C"I"Ilc.llo I be ,.
of( endorsements inndo 1 hy Ilio, I li'ino-) I 1-1.: : ( 'it) Time* : Theie/' wns : I an\loilH' xxaleliiiiL'. pKiveil. 11111,1'\I: Ih. 1-71 I I. ni' (1 I the :111111- | l't (IT rl"II.I:11.Iy. IUII
:as all lIe, candidate tujfief.led! ) are 11h'"I..r ini'iit th iii" "- : ''' iiiiiin: ol I .t'iIl 'S .
cratie .state: ( eonvenlioni t in I I I lliotr I approval liille tin'idenl, on the, Kaunas: City Mild l"Y tllcsluirtl.I: | iiii u il.nr.v 111'01'| 'l -- --- -
plain I i while I I and i t the various colored .I"hl | ; Ihl I'CI'II'.I"I..1|: | l.inellnilu.iM( i.nii.itn.' | : ) .\ I mis, l.nti,1ul, Trif of Pock I.hll'In'II' \ ". :
I i.--- nIfObSRIS.PIUflIV.
ofClc'Clallll1111/ 1114 ntlrnitmtion cable liirj car .hue: other thailale : I | [> |. .' ..|' lull -itl' s- I liile .111- !( I .. ?
) 1111".lug li. 111"1 1 i",id i il I nn I li rlipiMl" I'olie Sal .
ill i Irld..I.II' tfttlSfftCtn
I K'epnblican: t i i i brelhren mti'-t t i bo! reprecnli'd. .\itiur; IMITATIONS.li ; l the eitt ,..r I li <-n .... In tIll ) t .
nml HIP MllUlarln" Mil.TIIK nil I I on board: I laugh. wanch |Inlh,11'il. .,,1", 11,1lo'k., mill :IP.! uuui curo.fagnurrh.. ,,
,\. \\'oul.lllni be I the : 1 || \ill" 1.1 I n ell < n.- in I M<> .rti..l .5 .ft I
liepnhliran n loiub of humor III il and HO fo, |11''hI.II\, |P nir \IIII't I liile I, I I > i t"I'! lI-n"la. link.ie. 1.1. 1I".i." I

J Ucpiiblicnn: paily t In Vlr .:ininia4 : pally if !II uai not I 1111'1 i-'ol"I'I'.I.. much human nature Ihat Ihe miith nn| claclc*. ..1.111 |..air is lani' '| ed on .'flrhl.l.111..11111" I I 1"1"tllll.I i.. r which .:.i ileiiiu.mi I | -i :.illi n':mi |I' ill In (lli" 1'111'1 R. amiil wr.7;', 'o'llnfUnre,.,,,",.,,", ,,, I
: ,. ,
'
,!h. \Vt' I 11"1'1'1'' t lie, follow the itli tilt xxi.nl. "ili.iniiniil.. Nom : i i. loinii'il" \ i > eu"11"11'1 I. oi> \tutu I > ".i ut l 111 Kill'f' Men 5. vstathsabtlte." "iV'i.vv.'Ariri" '
Tin1 Kcp: i.tiizgi'.t! inj; \ : ;
.
) 1'1111111f1 fragment1 1"111' -
?
: was as II ('C mid sponlancoin, as niul, 1 nmliitmii., IlllhMHilli teiinin, 'if l.lril-: IIILI'IXI MAinim A I"fltn': .I'..
I lii1 i tu Patty lias no I lioml I Init' I tliecohcK'HC : I licl..elll" btiitg not, only more! I reprcsciilalieof ,1 1 of brook. The t'l !,'11110 I 11111'"'they II'. l""xA Co ub u itiiH f.r |sill Iui It I use mill eon\i t I line ol | i rSOUK ) ":.I) itt'J11INIC_ : atcaturi II."RfF. .
tippling i I a ----
--
)power of jiiiWIe, plinulcr., Slur, 11'111111"al reiitiment, but car : 111'111'stopped at Ihe, 1'iiestiof. uui-t f -- -. ---!- "I.I'ul.I' I I. t' .1..111 111.1 |I''i'r'"|enml'l.u";ri} : mill. .'nut ruihItvtis\. 1' (I.'; iuti..h.ol, .i u >I.I. l h.i it> <" Ind. ..,kl ( by l S> "1.lli.ills|

Ollt t Of t lllC I KnilCll: i t :--lal..joI t TI'en-IIIT.thl'i I % more linly l'IItl'\il\ character: ofIhepaily I hII.I"1: I I I nnd large: genial faced, Th e Reason ;why; AikeiN\ Ill'iod shall "I'otiiineine. at 01 nenr I \11.I Il iimli.i. t .. TorSu'eiit P.- siiaiinnr' IIP, ,
IIal. tutu li I.I'sill.IM.lt -
I tuttIi' 'tuIu-uufl'tutIIii. ili\
1ala. i | '
mvessaril I' 'llHlI'l'd! ami ,scalier t t I like I II ': and (he various shades ol EIh'l.arrII'I.:, ) 11. I ll"I i
; l
of nnil
jovial kind of man assisted a lady/ lo theMuie .Imei.i.:
.
lianil ilefeateil ml, Imllleil. biirglaiNfolk'il : 1'0111'111 its ('component pal t I. : stilted he, In l.i ( ante it Is llie list t lood!! I 1'1"1| urn''ionknoxxn. rim Ihenie" 1'11 111 "'1'1"I/ \. i i I ".lu it' hue : Bar

For ( lotcrnorlion[ ( ic'Ig-e( S.Vell" lllght..tl oar: again I It \ill jioHltixely' enr" \ ltoo| l lItmeiHi'H must thIs, nnli.i: .. 'it's: r <11'111 *'ns.ieu a 1 1.1. BiliardHal: GEO. NEELY
in bank: roliliery.TIIHIK anr
n ,
t rather I I u ( I)' i icmaiked : .Vow, |luurithuM Ilioxxliile $3 '| 111. 111.1 'I Ihe luiiftli uf .uijul lailum: \1 lie 11, ,
'al'II'.I
\ Kseambi.i: coiinl(}'. thin) (I.h'', miles 'inure nr I -. i he iftpi.ilHtoik I
1'1 I here w ifo lo littlE Sam Jones thoroughly 1'iiHiU Iliel iutltt it itlhiu. I lieineiiili. : '.. (_
my (
h. ZTC
ilstjul I In o in I I.
ill l lit. a manyoleis: 1\1" \ ei ni| inn > E
\t ( peal
: Secielaiy of :'tate--hhtiti' II. >. (Cleg-
il. 'od! I Ix :
::11.. I'' her Then, after r. tie lnl'a.hc .I.hl ili\iileil 1111 1.'I lull' kliaren II fiiHcnh.reiisiieiila. : :
HIM year: nll,1 l MIMIC :anion<.; UIOIH hII'I..f, Santa: 11'111'(1111): ( 1.11'1. :Mn. p.ird, I I'rujf.'l-t." I : "i.. Mnreh, 7ih.i Is ". I 1'iopi iclor.( A'
lien I Ill
.tSupcllntendeiit ,' si\e "Yet
\\lio\\ill an impie pause : !! ||. | :"IMI Ft.: \V. I
be our future pii'MilonU --- -- III..1 \lun'Is''I.
may lh oJ.-II.I to .tell lint' of l.licin nt liomc there In s'l. .IIIIIN' uCsi l.i \, -THE 1-lNEh'I: UKAViiit's GREEN
) GROCER
hereafter remember I 1SSS M the year ( ieo. I Alachna I: : i : county.t : ,-f.\: MllliK": I 'n ii| KMN.I' ; 1 ,
\rll..hillgInl..f i is :a t / I racket. 1 1:11'1 u underrlalid I \\ UlliKlI.KliANi .
I in wliU'li I I lo 1 their 1 Ill nj ni- 11'/1.11 and
I Mpoiu-oiiiliiff\ 't'I..II'-I I ,'". \\ I n. :Sanndei. : ,: '' I' I:. II'IKM.!: Liquors( -- I. "I.YIIX

\it}' they 1'\-1: l their Iii>l 1011't 0111 natiinial of \%.110111'11), wlillell, I 1.: i 1.I'In.;

- ; eleetiiMi' "for ( i iru\cr CleM'lanil' : 111\: 1I: :". IMPORTED CIGARS and TOBACCOI Beef Veal Mutton Poik
I : VUlIIlll'olt'I'-loll.I J. I I':. Culahall.1I"t'Ilricll'I'IIloll. : (COXTKASTS) I \ L'OI'IM') : I I 111Tu I \ \ \. ,

niul I it I in Honielhiii 1 lo I be I'I'oll.l..f.t .
;; of : a. Xeul.iiul Times.Tlieieixa \l> )11'1" i \ GAME AND
< w I ANt JIAIXbTS., VEGETABLES.
)11: ,)' of I ho olil men of (()-tl.I) ,\ ( : .lolm Mil-' : j nliont old I'cler ill::: ,: ,':: :.lliitlii OIl 1.FOX .
hlory --- -- - -- -- : 1. \ n.\ !- ; SHIPS A snu\i.iv:, I
look back: with iratillcaliim: t I I lo I the fail I ,ehellof I 1"," nullity.(2huitf.IuiI'uce.lIiiii.. FIIIII I, I the New South "'ali.'ui :Supreme W. '1 IIIIIN.Ksl t I.;. N. 11"1 0.: 1.1\\<:;.; i i'I liinuls lI'l'L\:1 ilrliMTeil)i fiei-ln' nny ? .
""I'h
: |I"1, ; I". --- ---- ----- "H'I i
their lit'sl011' for :'iii it Judge who i I lately I retir-i \I".h..1 .
thai ca-l I 'l "I ,
I I
they : .1 I. I D. 'I
:!
: J1HS. rtihifi-KM. l'KNf
dump- 11 t nMMMU I I I. .1 I 'li ulllee I Is the liesUll'p'il : : .AtuKi i '| 1.\.
Thomai JclVerNoii\ or Aiulrcw I$ I .1 ark- son, F.Hcamhia: county .1. I He I was: somewhat I Kliorlsighicdnndonedaya i I : i.' in WI| rluiiili., Il lias: just I.1.1 uulhi.I; |ly
.I : very diminnllve; liar-: TURTON & OVfE.I I ,,' ii I"irir' ._"II.,1 t Hi,,'

1 MOII. _ _. _. A" o'llc ."nil ic-ei" llon..fi.lin, Wallace. inlcr appeared" ; before" him ID move ..I' 'li'Huf 11111,1, iii.1 ulliut, ) is ].1"111".11"|/> > 1..1'.1| | >nmi.Mlihi. '

| I )nval and llmi. II. S. I Herman Komelhing iii' iithit't. When the short .' fioniti, u Usj'in ,.. ) II1'W.\ .,
If (CoL Huh I Fla\i: ill belongs: lo therioriiU I'I'ni.l | <'i. i ul! mill" i.\ muni, nl'iig <- ThO. W
Southern: II.iilro.nl: Company.: of I.euli ciilinly. lan: ..110.11111 alongside, .11111.", I I I,10WII'i' I Portrait and View Photographers juI. /III 1111. C. atoi't '
\erylall : who wassilling : -- - ----- ---
set him UHidi& > ; anil if Frank: I 1'. Flri'iijl Conyicss, l I 1I'i I'I'
lil'.II'i.II.IIII..I"hll1"II"li.I.I. 111'.11.. weie" about on a I I.'2 t'.ll.'ir.Slliel.: I
\, Jacksonville. Ii l'I'I"IIglolho I > .
\ : ::1
'. .
) the small
01 E.'alll.I.I"ollll uI.1 NIUIII us man PHENIX SALOONt.i
!I" ..VV.. U.iilro.ul' ( IIIIII'a"y.11I| uhosiM'rvii't > : ,
.
Second I I .1.1.V.. Me- beganIf: : \onr : 1"i i U'Ill'i I .u I'l I'I I 'it I I k' \ ( IlilI'ii REAL
infnrmeil In IKK l.ilmred 1'10111--1111. I.J't'II"a.l. ESTATE
& ) \\ (t me : : I. tun" nll l.nli.-'i: u I 1. '.in I'< amiKinlsh
lon<.; fllI.1 I f.tii IifilIy, *.cl him a-iile. nai'd. ol I Dnvnl t'iiiitit!) uhli I lion. ."\I mnslHand" : up wl"II" itihiIra'tI J | i i < > \\ i'. 1'1.; i i. I'.isi.: I iiI I' .
11 .
i'l'
-Live Oak): IIJIIII"'u ( t'oi'gi: \\Villicl--iMKin, :and I Hon..Maik I Ihe I 111'1. I 1111'1'1'111.,1 I old I I 1'eter. I lull., I 11". ,II I'l, ."e- .,is I In. I ..1in K: i 1".1 : MAIN .XII.\.HOX STULIll'S: : -AMi-
i irrasclbly.: II' \V, .t.t'III ii| | I 1'1.11'u '' 111 I
'\ aru moic! nnil morn. eonnceilby I ::4. While. of : OullKies Ill. \ I Pcnsacola Fla.
: ,
1':111111" : its "I :am : / \ taut: the, small: I i l''llilsllei| I I. ,

i the factn brought::''' out In the, ean-: .ional: allei'nates: or us general man: I1I.lll111,1llil y. Tii\ th. \\HIIIIJ:, | I'l 'loji" .'.h. ui,. .. id. i. I.ofH I I AI'l.nY: 1'iop. COLJEOTIXO An i'I':
not liunl.x I >:ax .1"1' u iu i II ""ui" < hut ,
vans: that Homing: in u 1'lIill'OIII'III.Ii-: : allernales: ( lo lilt any' [pos' ..II.I"11111 "Then "'11'' gentleman IIIlIg..III' a. \1'11. I I.1111.." \11. .IH, IIi., :a Ni' atixonu I ,
W.L. DOUGLASTin1 *
ilale, 1IIIIIIhlli I I I I the eonveiilion t I bail: I 1 1..1'f'r cies that may occur. ye lo oil 111\ I'm.I linnh. I I'i: ., as mi the 1'1'' .tLli.t! 1 'un'ilJ.-lv-tuiii. NEXTTO CITY HOTEL

t i I be very careful. The ruilroaiNarebringing I : \Vu! think, our I'n.hit mm h thin bel- Texas H iItiligs.I..gtI .a )) -, IIO J4." ( I\tl.I'li.: I'on: : .' BILLIAHDHALL 11 HNS:: A CO (,A. I KLOIMDA( ,

: mil a lot. of cainli.l.ilcf: ::1 11,1 I Ihupn Icr one for I Iheir I parly': and more likely AiUlce, : Si I Jackson: of (Onion) only Ilin ealf $1 I SCIIIII-SH| -li.e In >V. O. I5Url'I 10I { o

lo liavo home one of I ilium helecleil. I lo u'i\e ..at.r.I'liol| In tin1 coloredpeople. t1''lk-"My IIligIIOI'I lied cr 1101111, the VMM I'l mailillnnil lilt l kut nr nailssHtlihliiinililiuiiM. C IT Y l i-iii.-iiy Y I 1.uitg I,I I Ill.1 I .uuIl.

It is liAnlly, xal'u lo (\I'II..llIlIr man 11h",' tail: 111' WIlI'I' hab: : .\ : us ttiui'iuI' ."111 f:> Alto ney and Counsellor-at-Law. Above Phenix Saloon KeniH, 11",1. mill. |l.rulullil| | nn" nil.,\
him." I.awjcr: ( i.tugi'"l laud ill' $11. mill h.1 III11' .1 or n.iils: "'UI' returns 11,1.| ; Tilxen, I 11"111111't i .
I !hat i has been nameil.: (idler\, K" 'In I thepeople I on oM'r-t.1.;: i I ( tahi dar' I lie Hinckiii' ).' II hl"1 .. 1'-i.t. maki' them ; 1 I"-"'us .\.1 "in. rl'al.i-: J5iu.t. MAfKA.an : 1"111.,111.All
1.'Fn
;
niul I take: I an entirely i i new I man.Tlio The Slandanl i .I MIJS : i I II'. : I aswas de 11'-\ll'igll. us "I"f..rlall, ,' :mill w-i ll-tllliir. us I liiinilsi'Hcil \ :ami\ /.ilia., ::i si i., K, 1'1'01'11'1); ,placiil in oiv Itittulrir: 4 .li,
: (pocketingtin'
-1. : him.. lilly Ih' IK'HI. \.iir ui inlineiinli'HHHlmiiinl : I tv or \ I
people' aru I not in :a I lempur' I lo I befoobsl (10 be t. 11..1. lias MTV I imirli I I 1'1.III) "My! advice to you, III)' : | ii i 1''I"II"W. 1.. I I'mul.i.I ii:''iOl.t : I'U.UII\ ____ __.___ llsisl 1 ,J:1 f 0Ul'IIIII"II'ri".I.K(1K. 1111".I

wlli.TIIK I (''l'ul"I'lillll.1 l ., :and l'ul"n..II'ollll.1 1 i is, go and untiethat I 58-IIIM.H. w.in anti il.I I'UAt: Tin: is .M.I. nuiui i: ir-: U"IH'I' [ II fur :Milfur u I lii: in' w i ittnil
1'01"1'.1110 tii-gaii 1..1101111 hoi'M/H lail.:' W, '.. IMtriJI.XS Si I sllOi :. (Iheoii'linil !- I 'III1' s-\| J. BIEBIGHAUSER It t'I iln-lriiilvant.no: titplaeo K.IIII.: inmy ,
they aru ansueiin/; bis :arguments and jour I mill only li.unl' H.'niil. welt fl I HIO| charge.
of New Voik Iniaiseil \ ii l" U (I' I.DAVJSON
ItPjflhl.iiiiri' t\snN.
,. .
,
whiih .h| l.t'l
his : by a"'cilin (hat hi yets his ; '|1"1: 11.1"11.-11.110 ; ensiin.Ironi TIIOS C. \ \'SOS.A"r .
| I lie tli't.IUI'IIII..I'.rlll( I. bill I I, which! i 1:1'1. 1-11.j; ; Miiiur.its.: ?''l In $!'i. Plumbin[ Gas and Steam FittiDsASI [ \
labor at I I Ihu I lowest Illl'.II.1 1 h keen'* w t. i uitti (; tt'i S'j.r.o sum : u >itirvci'llisl & LEE | i-" -Irp
giibMlantially rnacls: t the Australian I : Arc )'oii' ill I 1st lnrlK.'il nt lIidt: niul l hr"clIf fin heiiVeiir, ,
il itt-k-nut.Ntore.V ha t I if I ho does ? PKI Kli IXIIA --- .
system of volin l and eoinlnctin, I !; eleelions. I jour rent h") I Hick\ Ilill ""lr"III,' niul,i cryIn \\'. I,. 1101'ii\s S'-,111': I is \11'111" p nmm R

Tlio 1 bill I is now\ I In I the I hands i of I low |bug has (IhIII"1: 11'11) proleclionixtt I ;; "illi pain' of culling I I I leellif l I If HI". xeiul nil worlil.AUllienl'iiie I lli>.) H, a iiul I H the l I nt -li.,' I m I Hu. OivilCity: ] iigi IPI"1 KIXII I I :|:'. I'.UAl KI'TS.KIIAUKSWA : i!4 MAR N

( II Mrs.l \MIIMO\\'H. | II $UAM"..
IVIIMIII why employer lit onee ail'l "
(ho (iovcrnor' tutu ill. hoped' ho will 111 11 I 1I.r ;;OOIHiri'iu. .ile ill I ," ,r. KS.Itiitlou 1.1'1'10.1:1
diotiid! have nolhin lo on i IheNiibjuclof ,"thill' Sjriiji I'm- 1 hlhll1 Tei'lhlll:. I UsMillie mill, I.iic.', ami ir nul sdil. l.\ hilt' l1htT": IKir .\\1 i 011 \\\Ttl: : Cor. Gregory and Tarragona '

..lglIlI.I t 'I'll,is AiiNlralian i Nyslem t i i i ot the I On( the t hl)cjnlararyIhf : I Is ill.-lllrlll.ll.il'. II I t will Ivlii'U" the ill-ill, r. write W.K I 111.11.:1.1.1.:I all County Surveyors. IOII.KIS: 11'1XII I KIITIMIS.FIXTUKRS ) .

voting will i I I 1'C\'ul II I ii itt u.n i 1'1'I'HClllllllli.' I | 111'11'1 |MHir Illile Kiiileror 111.,1"1): '. liepeiuliiion .MUSH.ilklns. Olllee ill! til'' Nix < uiinU' I mni' t llnnsein
I I ha i-ge i i mplo\i i ors, of I labor, u ho one \v .t '_, Tens ,. HEBUOXZEl.1'll.rn --1>KUMtS IN- --
tieal methods wherever I itili lIlt'"cii. I It I | ll, 1IIIIn'r..lh.I -" Is 1."I.la\1. \ almutII. 1"r'li."I', I''la. : Js .1)
and all gut Ilicir. labor nt the louesl (;:a. j in I-::I.'f :St rent, Xi
will Minash all t lie political' 1 machines. II I i'll It-u IL) si'iut&iS mill it kitiIiita. rf K1' .
-- --- -- -- l'X: KI.A.
rale I ., : I whoever i I they I do Dr. A. Riser \'OIA. and Groceries
ean keeppluckmo
[ late* tloniiiuli mill wluileolie I Fancy Family
ruin the IMISHCH 1111.1al'.1 bit in itici>, :111 U.1 ,,\'IM. t'lr"1 i'rI'ITI: P sfitsi'iutiis.SlioulJ : !' ,
[ bt0 i''ii, have, I been put' forward Miflens the Kiiins, reilin-es Inll.iniiiiu- -- ------
mid make: a pure /government I I 1111.1IlolII' miy miliHerilier tu the I lun.v l
by (he I I 11'.1. nnil, nit; cue tmie ami ener t lotheulinli'Mt RESIDENT DENTIST
/
1I'IIcliuII.\i only ('tiM M IC lid u. r.lill"I I 1..1UI' |I'll|lil't' nv'ukuh.lieor P. J. STEVENS Produce and Willow Ware
politics a
possibility. .
tcin. )I 1'.. Niotliiii
men ti ho about I the \\II.I.w' ) ) 1'11'| Klie will 111'1 1 "ui' I ilieiiiiinii.eini'iit ,
J.ICW 11)'lhillg : : :
Thevoik has: eoiumeneed I in I lieiiiatt'rlalizatloii for ('hl.III'1 'I'itthI ii Is pleiiNinit In Hieta l.y ini.. : !'I'I.| .- .S. XV. :''1. lal.II.\ i".11"ii 1"11"1. "I trti Is

\ of I this, t.y>u>ni in uI'orinulalcd t.tilhi'auiil. had BII)tight lodiscu 1 it. .l<', niul |ti tli<> |'>reneii I il'liln| nf 111' of t the failure wh.I li.m at,lhi:I ut nlllce ol ni tho tu cilciienlation.I r. I I I .. .'llrll.P.;!' Wit I Inl'lIo"I'.I i ui 't trei.t. d.a'tt.Blacksmih : \ .5\0, A. HTI.I., 1.ISt I..

bill. \Vcllier it docs olili-kt mill. liefcl r.i'll., iiurHCH ami |'bs It. |. It Is 'barll it'll I I in
nr I If nut L I" | n I and Machin
.
,. 'nl 1"1"11. Forier
A kINlU'Ofll ) : 1SIIThose in tin- t'niteil, Stilton null Is mile 1 )I in ,
Iucs not ri'd'ivo I the nanelimi: of I the S ) )01 mis r,1 (1".NI.II.lr.II.Ilr': II i I ll- i i r. THE NEW MPROVED French Candies and Fruif
: li) alliliii I I i: I I the wot M. l'ne.i'leiliN ul tho 4 'I\lII''UI. olheu < :"lillc nl"IIL"In '
tUI.IIIIjII"'I'
(::0\1'111I1' of New V'.ik, it will novnever \ ,I.I.lhlluIIII. thu fact \I il""I,',, '.{ ).\ ,AM )KAIL.
I "' .. .
) 1Itll'
be lo-l t.i<;litof until i i I I I I it I beeomesIlio i 1'1.1..1\ ---- - -- IIO.M( ) \ \VOIili.: KXKCfTKDAT : ; PRICES TO SUIT.

I law of the United Males ami ol ICWIIIII"'I'1 I and public I 11'1' -'"I.Ii: :1 0) Ir' XOTIC'K.: ALL ( ;.linos JI:1IvllFIu: : : : "I:": i
wbonro If linnol'' ,
the \'CI'lIll"lalcN. I rm 11'I.. pit iiix\n.| ,. 'I mill r Ilrnndnnl ANY I'AKT I I
al\
An koon in we can M-euru u copy ueuill the miullIUI i moxt profound opinions I g1'1"I"lly I receive and i Commercial Job Printing Office : ; I l II' I:, il ma u. m 1'.1.1. illll 111 (1'I'I 'i t.;

l'Ulhl.lcl'aU,1 .
W
(, .1!' '. I'M") 11tH' Ii ".n repaint.Hull
"I1I'CI1llhlll New Y"I k bill liefottill -,' ) Wid \ I.If.
attention t I Ilio public at I SMctljtotlassiieTerjRespiiiiCity'! !
fl'ol large. "111 U II | l|[ |Iti r. .S.l.M111 !
r rcudorv, so that they can jndyu for. i il"-i" I on'li:: I < ni- 'nnplii. i, I'r: ,i" .1. 111 ..
I hhlol i was an I Independent I' I ill is TIII: itr.vr: i:rur.M'.itti. 1 "Inns' .. I r.up, \\ 1..l'il. 1,1 h. .\...tlitilI ii; '"'. s. ui.' |. ,' in in-t-, 'lasunlirAIL _

I lliem elvcx. _. t thought', manner: mid kpeeeh, and.t hew : : Jon ori'ici: 'I I h.ul.\ I.u.t.. 1'H i ,"Hi I.IMI '.> II": > (.1 Aiit.NrKkii.Jll -0 o

-- vl \
ho maintains nurh '
liOOI AI )VICK.The :. l'I'llip" hluc.l- n Iiu': l'I.OhClIt. Hotel
I) and kinccri h i. Imi.i.l' loriccivethe u WTilikey nab.
tiaiueovilio Daily Advoeule I 1 1.cured t bom wituoutpalo. ,
I lavoral'e I consldcralinn: I I of j I.JiI .c..w hI PI I U IW .Book of t>aNUculanwntFHFE.
talk teiiNibly aiwl. to the point u hen '. li'OI'.ll'IIIII \t-\t \\otU, tAtItalis, I.rolill I .
\\
11 says : ) I I .!.> I --t- B.WULY.M.U Ed. Sexauer
..h. -I -: 'a.ll_, (Jut. Proprieto
Tho Democratic cIIIlhl.lh': foa t'on- -- lll WI 1 ,
A TF.K.SK: STATF.MINT.The : : s.l-H-i
gresnioual State: and eoiinly ollii-ei l'.I. ( I Ir"lIlar.: 1'.IlIl'hl I h.lri.r..1.. Commercial Job Printing Oftice llelifvil". 1.n flit. AsslKi.Uiu.N. E. J. COOKE ClerklGOV

will have: to bo active and \Igilani: (juebtion which 1 hat e been h..li.II'oI I 1.111.1' Itn''I.r., 1'.1. Xf.l... |J ,iit I ,ii, \tsiitluifl, ( SO. ,

cNe of them de 1.1.1'.110 aubwer thin cveniinr i... U I. and all MUIH ..r IIiliuli.l'uilti) e\ IU.I..X. '. .4.liu, .1| .iiilin, m inch -
many may encounter ..11111 iil": 1'r: ; AIhii. ) mOlt : : ST ,
protection the friend of labor ? I'pon .III.I..II.I.I'. II! thr:1: ox rl'f tlcr'n-tnri :
feat. nowhere l'esl'olllclIl .:U'L 'loll KH-li 5: I ISVMT SEWING MACHINE. '
They ran
l'cll'd.lult.I'
that question 1 hate tho inUforiunijlodillerlroinbolh II. ltlIstN.1'rput.) iCASr MDK: 1'J'IU.IC!' t(2tI' \f.:

with .imply) securing nominations. In I'nl'lt'l to this greatconiroeisy. M : t'f tII'r.iIUI'II"I"I.\II': .'- \ HOI1MH. The Best in the World I Il: .14 iii OIl n I; .\i.i n.uurr: I'KN..\.I.A.. HJilEMM.Hoar. : l .

many ol Ihn counties in )Florida the 'Ilte' (1'10 I'aII'I' !cl'I'al- ineiilk arc epiiall)' liii 10,1 la ocauiinclaeilniiK /.0' I'rowp'i"j mill I --
I ly uill telL )ou that h t that : J'ttl .\.li.I..luil lir i .I.I..I"r..lh..t'.r..Io| : .I ly the Piv, WKKK or MoMU.Keh.aT .
Kepublicans will nuke a mo>.t determined b'll'\1 uud |a>x\ l'rvt'r: iloinif lioml /d re/ l'U. I. lo.. I. it I- .
protection I is not I the I >or. Mlvri 111. I" 'nn.; li si' |l' 'r. mill I' I uMiih. I I,.tttur1tiii&iiu, IM 7-lv.
light to defeat thu I Demoeralielocal All kind nf CaulsI'lrculars I'ostiro.ruuiilil. 1l;,the /U-st (.lilt ; .ul.I "il ii lit I..,, .I.. bit ---- -- -- -
urL li
'I be protectionist' wilt tell Ihal"I'OICI'II"u \ at Hie ( 1\\\<( I U. >H OkriCK \ -ri, Kals. 'uiin r-, I.axtxr>. ,
,, .rd.alll.
\1'1 I | U. lit Rriiiut, ( t I 1.I I _, Ib..I..I tis t.hI.| I Ii liiihrCM: *-
: tickets, and to meet and Ilel'callbo l is Hie friend of tho labor Ntw, I II I Wt-kl .\1. HI Sa\ igaturs. P- SJaCODAGREENHOUSES
In 1: t"V..II'.11 111'1. npptiHitu Mrvuiner* mnl all utsurt ut of Jul lit's turr.II I Ills- uhF .1 I 111.I.jill. l'IJI":ral.I."I.. .
deep-laid sclieiues untie Kvpnbli-: :lall. Now toy\ belief is that pro' the I'uMom llou >, : 1'nntiiii; hlll."I.I) ie<'uteil. niih I Hit. i. :.r k'tuts.Neiill Il"t.tm"" tI"r" Sur\vxi>r TniiUrmi .

can leaden" the I Democracy ..IWIIt.lI'1I 11'1'11'1 I U the Iriend of labor, but i I. l't'I.I"I. .""t'.III.II.1 I 'I')| C. I'utnaii.I IVM.'iin.Man.iL'i >', foruJl M'wini; a'I.ine and 1'art t", \nI'I'lall'r.. \ l"'h. WII'I\r'hl.' and NURSERIES
I ) of I Ihe I lila 0. Theio r'luiiita.ISt t : -r.i.f II hI II"II. 11""> :t-i-" the "itlgtr.(9'k'uiiI | \ ", j
CIIIII 1'1 Xl'r.I..I. Zsigi.ls> anillUer.
IJholllg 'bl.\t.u. (
thoroughly organl/ed without deluj -- - ----- I I Ii K\enr: ..iiin" and 1'urties I
lIt
III
i il na belter ' in tliicountry ni->n \u of tho I'ltx .1llh... ...un i ti.1".I. l d.r. i ,'ital"-i"e antI ':, it 11..1 l ureinxitiil t. xvitne... the faet Ihutiir l'l.xrAMI I io: ,ts: ttfl K: n1KVKIMiltKKN'S

lit) that the Pail may march in an than thoy.leiu of prolectionbeeau.e In UIU.I'II".lu'"i m .nix line :1.1 1..1.) J>.bimiei< turns out "'inal to amlUee l'Olrn 1 IIFI.li'.. :>111'(. t '
.
XOtl'P. w..rl
unbroken column onward to \'lttorI ) tin re i is lIollilll tt lilt-li tends inK \irk done' are ism-i.ilh| i 11\ II. il In r.ill Tie Singer Manufacturing Co.. .> u in Ib,' iLtzItt. II IKIJUI Ira, u"-.k, tilt- : : : ":11'l

t lo make men \t ttt and longer it knnvxii Ib.1 ((11111101 lu.. Uiiul ttt I hl> I OXIMkKflAL 1.'n. lllld eV.OOIIltuur ."l. h and TKr.K1II.AI -.
by ol'gJull..1II1111< I ho kame: unity nlfeeling il'ilnvION! NK\V: itii.txl.A.: | atUfaetton. : U'm.r OUMKNTAL.:
and for lliati a i lilt-ti it r lluit"I.ral eniioralnmlaxvii lai Il. s. an i II" |iniut 1..1 laltliH.
and action ran bo brought i a rill': h'll I..ul 110111 \ I'fllie M.ilu: ulrloriila. an tulluxxkto woik.- .. I I and 1:: \.1 (,'\1111"1 \. I-. 1.1.1:1": 'othi'iiis: ii. HeuiN, EI\cul.| ., LiMl. .:IIII i.. "i..iill: : K \.I.SII.
x uI. : trivl, nomU iiitiuoiIt. UUIIM-, I ,I nU. I'Kl'VN-,
| .
about iu local mailers as i known to I slait t t IUIlh"I'cOl".I'I'I'L.lill t t I I :t Hut I I. Tbl' name of .:"Id| t orNratioii| ,, sliiil! IK- I'eni.ui.la. .'1. 1.0 l'alif.\. i.lu I. 1IIIu.i".1 liltiut, Ahuilltuul n, .'k.l.uulI', ) J.lal-. F: I' KI: :.IMMi'S-. Isil -I
11 Ts .J\.S..I
exut M> far as tho national Democratic protection Ii I 11'11'lillC labor that The M<'man liiilf .Saxifjatiiiii and Trailing L'iiA.ui: \. ilaIlt iti"Flu iuIuiul 1'.1.' 1"I'n.
l-"l Is. I
ticket i, coin-fined. thu I protection doe promote Ameiicaiilabor. l'ulilian| I he, J.dl..I111'u \.1! In atIViiaurulu IZ1IL(4J III.I -7ss-tl \ ami I''wi-ri' ,. Oil JAJ'AX l'.r\l| I IkiVuuhi : .\tASI'

Democracywill I I Itut t for in) II pan I iI., not l't"lid. JI.HI"; f ('U\I.\I"I: :tl III"T.'n : it.R'FKll: I"1: :-.
have nothing lo 'fear. Hut it liii.often \ I'be "' uf the l hiti'iittiii utliall, > riiinis, Muli."riis. \ |1'1| :' *
,'al'" fit hat ii lll\' lal>or 1'ltl'cl',1 1 H I Ikus ...: PHOTOCRAPHER, NATIONAIHOTELI'uiuiiiutlu 'OUIX.CUJUB 0) KK K: ALit 8dJ. .
Iiappoiu' that petty\ jealoioie* there I. ; 'ol 'uit ., cit", uff'ariiu'u; IJIIIIK' > ', I m" i i '
,
any protection OI'OUI.I, j. IU.1. "I li iixxu, i r ti ,1. .1 intiuj ', t ll.iini.-.i." to iiuir .. nl
au" euuhui! tert'tL' feelings arc engendered ;: I prefer lo bate protection fur nixwll'; II 'IIM.1111 and \ t-U ol' 41 TIlE I) thet.. .J li.'ni's .\,,i t "".I"'I"I t t.litflut. ... ( llllKl-l.;. slut lOl.s. I I ll -I,.

and it to that hat the i-v"ry 111.1. tuu| 'rale tl aaiuu lit iml.lu- the Corner. I I --- ..- -- Our Cut Flower Department
by healod conicstn for nominations Il'l'll II Little House around .
and IIMV, I" ".1 I ) lut'tglit. all fa.enueis .- 1,1. 1 I.t 1- Tit Wititfc.iv .. ,.
laboiing man uanu I is that sliallbo :11' C'ONJU"I\ i '. '
.ultinj I in diiallVclion of\ the men a Uir rate uf" | I nun liovi-rnnient, I rlrli.b I 10 ciniilt'te in \er) rcknii| .n \'
rc :
; 1 0/111".11 IM'KM: >r.Nl; I IA I St I. Itiju. Opeia I House. 'I | and uoutain ,
[ lhal heir lalior IlU- $1.1111"'el. ihrea
|l'I'OI'I'I..I, not I tliallIH and 1.1.inx | irlur |">rU 11 tuf! \r Me\i- tutu ii \ill e.'I'I'MI' f.1 111.1)| wilB.n"ii'Uutrt.
parly tutu deleat of Iii fandidale. I'UUT.UIT YlKW*. All. i4 t.ls. :" niin-li hoiee nadin.IIMM.. .I. > -
) 11'I'l'a'I', e".11.1 II.nnl frin any nut i.r 1111. ufilieI A\h Mrs. C. Pfefferle. Proprietress. .is al\MUrr) I I..i n- "I.11 i 1' .
This kboiild be guarded a.i.rain. b\ Multt \tAi.f.siilt. M iibtti ttoKK.Vlul tuned tit.ti'. mid fiuiiilljr 1".I.1 et>ii 1- .\II1 I. |v.7-l) Vti'Lly |''*', In Wi-.t Kloinl ,i. ranji.| 14.|, tun,' :1.1'11, I r" i 'I. -i 1 'I.
IIK1.. and Ili4It'it" in ill' ) -.1 ix 'I"
tic! UeIllOt'l'aC oh'tt i-ry county in \ tinlalHuer wa.a u more :'I. hut amount of cj|.ilal ..hal Iw - u "I'II-'I.'t': :.(tll. 1:) I 1 -- I.?'V ... Ni xv and''I,..'iiial .1 -, -

rioiida. To be kin-eokfnl the I Democratic wage, not moie labt.r. Wlalle want.It $1.t'*.I. "Itl I'rl\k.,' in 11'la".I..11.1 j Ni-xxlx .ai.il 1"1.I 4.uit'> ""II.-.I'. 1 1 "ti..L 1. :I. 1,1,1.. ,111.111 tli.-'. ',1.'_. .i,| li. '
more ic.ull, mil walking ii". iaUI lite rv- NOtl'P"IJ ,., I tilt I iU _' > !IJ .
mii-l bu united harmonious 1",1' | 11'1" \ "u"lre.I" "') out.hulI I : !! in LII .r-l .'.. r. 1"\1 ali -I''I'IUI.I
"patty al'lullllho block ri older to gel at$ the 'I"IIt.| h I \ iUi ''llli".i.. r1 tina I John J .f'I.I./.
rl.-.ht..lll .
eutbuaiaolie." I lul) gOOlI and true What lie \\'alt I is tu yet |iIhu > I. To i viuiun'iiei' t'liiui lUikdalt. ', ami toeiuiiiiiii ) Theo. Pfefferle, Thompson, Sddler. VII I >1'0 k .." ilk t's'l ll I Ill'l I \
1..ull. fur !lei .' ., uuh'Mt di '. \ I : 'I I i .il.il ii'
> \l' I1IIIK1: .
.1. .m. I Klu.,1'4k' M VNAI.r.U- 1".01"1 111-a.I.
men men of conceded u I cl.1! of joiuii.iy allil l to have the "I"IU 1.: I I'M in-i l :
couipt-trnc Il. .ilx.il in act urdauiv \UU law.A. .II! ; .I) 3lanef.li tun s : 'ml I t k.. p. 'intmk .1. i
t1ichatgt with lidulity to I Ihll peuplt- giHNl tiling. tlii Ii fl', and not to 'I 1 lie ndii-i-ik .buil. a 1..I.lt. Kv.ntarx ttut'tri.urtt'tirld the l'ot01 h'I'IuIi3i'siIa.. I -- -.--- --- --- a '''Ii Ir I'.., '
.
-|1"'lullii/fo I I walking upon the road. ', I'reakUriT. 11.1 .\\"I. .vlMi..tlat .\I\'Hlhtlh tutu aiul io I I.'ad.,;. the; '"I ,lit .I| -- --- -
the duties of I the ollice"* tlat')' nikthould >ut'bliiiivund, too Ha.. | .'diit : ; H IU.4MIut .t\.II.
iloeii j U I
to : IU
lengthen ,
a" ) reailiu |>ublie 'I in I ihi :.iul ali.illill I Maritime Survey

l be noininutfd I'.v I llu I Demotiacy. hU'1'la.l. lo make the ,'uI'h' clonesbigger uia U.,ituviuk'b"tlljtltklaWoUHlof lUikbtftllKkilirliubilnleK i all'uud 1.1t in the Utuv \eiitak.. "''Iuullt' bx aiherli-iii in |thut| i'.|" \ t. Harness, Saddlery( ( ,

Tile nominatiou. ot II Ii Lit otcr limIt he lu '" lomakit ttUieh 1 uv tv lm'urn..1 nnl tilL. \ 111.IIUl W..iC.IXIXIM; 0. TIIK I : In.I"I'"I."o..I. Koidi nt I --i''I '
it harder him Iu get a hitiogailil t'tt'i4 11 ail tnue'. IU tl.U l.w. ,.ltkl tj4ls.Ji.it'uu$ suit there i U I: WHIPS the > '
composed of men who have not tilts 1.1 .Il la- \al. ". I4t, no \iier! niiiiin RUGS ETC. AMKUItN s-IIU'M. \11.. '
t'll put hint on I ho bat. and U-ll WI1 "'1"11"1 r<*iutivd bj UII I* M. M I Jr".r.Uft.lllrl through l "llldlll.) -4H to t tin- tattlE' t'I.'IUS.il FIXv .... '
ijuilillcalions: will \\ aLet the Ji. VAN ( \Kiv\u.\r: : 4 1
l'l.ut. i' 11"
him hat it i. "
( : he great "111'1.f ,iwil U-m.tii. The ; : :..llh.atiu.iDI\IIII.
111'r.
if not actual! ticl U. I\I.1 l'n-.I.1 ut Vt'rttal, 1" .. t'un '' Uiuad M.r .. ,i.i.1" "
hanees of kucee, ) I U-"ll .
I li.: ,
\II..INII IJII'I.'llmu hC31IUJU. ....IUr. V wEal tat ) -I iuilPfli.ait| | .l to ..,u <.nl ,. 1"10. Of .sisLuni-4* lo xe.k**!. 'ID ill-1, I .
l eat Ihe parly. I'I.ait-tit: t. Max. 'I, I.. m'>-5i., uill-liu naki' U' .-l t.i-! i--i 1 1 1"1. : I I C'iBB $UEVIPuhI

f<.D.'> ''|1g. Mai'li I.4. > ;


.

.
-
<:-- -'; f' : :'

) ', .-< '

I.* 'I'II! {

_. "LIlt t
--- ,;.
_
_
-
u -- .. I
-- e4
oar polxsl long enough to permit the seater I .


illlilli( I\\L t ON O LIAR\ VALID[ I flfftn to The drop'for rotmg fiom the succeeding man the tbvle depleted and strokn.lln, Icata the second It dry aol cut i A. MORENO & CO., Itlllllk 1.4'Klll 1111(1 III Ill'f l'cI..1 ;;" i. ; :, .1" .,,4 l:j'


l if' not l/rinR hh nerd to thn pnlllotlmMi kept I In 'I'".., nnil I Inr ,ft.ile: i In Ii rgr anti, Jl\l : 'I
-
-- I! mlBl.t be Imagined fhu is the prxltlon I In: : :rso. mvsorrii vi\i'ox s-'ruiivi\: 'm.-ill.I I .mi.i III I I iii'ht'III'' at I I III.- I"%i Si lit 1'1. .k 'I \\1'"

Which be has caught the water and he I. cmpluuuiR OllleeVe. Lu,' $$1055' I In olnekShip '
Bran New Stroke Scvcrcly hU tatLifjLtlOu at the \ : : I ,
Their attainment I: Kntrj:; ui| .
1"'II\nII'l. ,
. I the tip II1t""Il1'.nlllko. manner deplcrwl 'rowe 1-4'II"UC'ulu I'M.I. iii S I I''
Criticised. \it nit 11..1. c-t.H
nit .W0' strong young uerks thtiImrfil :lorll'l\r I I
I In unlxon Is mid to be a vary tmprej " Ihe l lfbt eel to convey the Impression mnd I" Will i in Aitncliiui% t I ilse. :f.: :;t !
> n" srm: IMIOTOUKAPHKI: by the A till hull I In I I.u-tiumiuImt nsftiiiiiii I :
IlI>: nh'111 rc-wun I I
>llng thwack of mu..laet REAL EST ATE AND GOLLEGTINU AGENTS III
butts The e finish hen a ls regiment orders arms. !!\lhl"I'11| .HIS III In l t 1\ctlll'' I iiTlmo I' 1ATTE
the
loss
none
tymiuetrlcal
InrlHmt Illantrstlng the U t nisliini'iit.' .
A |..,"1 l I. cconi.ll'hed| with unanimity of brawn'balkn ,' ll I l; |, 1 R_ '
will 1111IIII'Ilc\llI. i
,011 IlKiiri"1' SIHifce Computed hull in a beautiful angle of f rlgldit'that i I in I l':; 'IIM I in: Pm:">i .i.nr AM"i.i>. I Ii 1'11,1. : :
tinI I 1..10.1-\, $ Smtgi-nllon, Whirl' a \\'\ ("olnter might envy The crude (1,11.\llln'l I l

I .1 i.itiu. l'roItI,nrnd. Inr the Mftrslt], I citlioirt already referred to looked long and i ltcnl$ ti iuit| .Iri'oiint 4..11..1.11.41 inn) Pioiiipl IIHuin .ii isle. 1'h.iiiii Itoiiil.I. )1..1. I In Repi; | |>s I 111'o"I e.I NTION I 1
mruittly upon the amateurs before thl'm'I : '
... : .luiljiini'iit, i t'nr 1 Vim, \
I' I and nftfi tho crews had pone their sevirawav I tX"'It11 mi mi i

llain l If nf".1'' ,n, rrTBnl w the I Is enllght ii bnplit Inspiration sjg."vctud Ita-lf toM 1'011: H.\1.\: ( < .\\1'1"\11111'11.\ i > APINMIHIIIV" | 'r Itoml., \ p

the 0''" J" IflliAu'Niiwiit, ) inny .IW ,mnln no partioulai lie conceived the Mea that something after 41 iititi>roMtr.:><'i; "MII.K i rii: roYMii.* 'io' Monr.it: in: IViiec W arrant. \li'1 .r'l''

dir I,"' I ll fitly 'I., 0 Hi| <"! meol' athlcticii. II knotty !uinl It cut would bo a buou to the straight back <'.lllltll'nl"n "IVnee ,:mui r ii a'. : :
[Iralae. or a didactic dbaortatf o on bnaHIACIIINO onr mcn. as It must nocesmrily be painful I 11111\it-.001\UII.Ih i I I rm I I I I I'V:; l

sit oreit with no other aid than that of careful I WII i tlul.n"U I 1"lh.r., I : It ItJ
\ S
rbyslc.il. training and counting OUl\ twothreo. I /111.111.1'.1Wlralllnn'I'I I \ J \." t I IS
TliDJitonlsa
simple Olll8 will! be l "
oen. the device comUttng of n belt with i iborizontol 1\ I Kvei>11111., III".R. I t :
11'1' _vE vc E = \ .lIi"I"I
heir .
protruding from the hack WI"'rll." ; ;
-; f Around the m\k of the wearer h placed I n "I. i. Ill\ 1. l.tnE. I ln ('rlmtnuH'i si' ; l

,> cord, which_ passr down tho back and over I II ('rop. I.it'us.l.o.i Sa : eirvvol 1e I f' I :
,
T1.C'l ,
: t
srs. :
!
; E\ "
ic.w

'- .2'. a I ? \ I MlrlIlc, ":'''I l.il'I'I'I II.t"". &. > s ..A II IIO > UI44. : ,I f :,

::--Th :=i- ill.liuk ,
F.' -:- -. .:5-". ==. ... wii'ii'.tti! : VMI 1511! I Ul ,l'IMIlli'ni : ,I I III KI 1 KB.I'I'I'ilI. 1 : !st' Ill': : ( ; ( ) < > l ) : W)1 1C.I 'r.! 1 : i

tf'i ( ) ( ) I ?" .A1) 'I" "I""I ( ) E' II".I A"h"U'1111, tit liMJ.iriilslimrnt.Chiillel I Crimlnil; i I.n..e.. .;1' 'I 1 I IiECOFFEEIE
4. I II 1 MN
_. I Mmttfii I ';e, I' I' I IM.in( I'.\t|; II ,
: \ -- '
1.,1
--- .-, --t I } :i: MACS; AXIvirriN> ; -.Z' .1 ,
'- Tlmlicr ;
!|"I''lklll. r

.f.' -. 1j.A'..''_' .. 'fo.-. .,-. Flor5..d.o. CiiccitI E3a=aar : (!'niistrt ul' "I'\'n"' is"ii"' .I I'"II"I''Inineeiy.,t .'. ,JY .i'ti .

W) .I.r- _:-, -: : :
,/ r '-- ",=. I \.\ .I. r.M'KU: : AND l irOi.VII> : ; < >\>. 1I 1- .-- -- -- -. t t ; "U

C" 'r .___1 I I 1t''SV: IIOW 'l'( ) 1) ( ) ITM f: .
.. ;h. 1 ,, : \ t_ i ", I I ) ( ) I I \ I ) I' 'J'll'' 'R

= .." I i, '' "" I F.J I 11'I '.\!:( III.I'. Not( MAlU;! N i iri.KOl i ( : ) MMii) ) : WIIOI.K.' : J3 H !

HuL crpounJi APT.rnnnlnu nnJ. the rest of I' p. 3' r-t 0, ''. ,;p.Y.. I i'ic-tti.ro ]7i itiii.: c1 to Oirclor.AM. :I PtN A tA AIL y OMMCt! L Qu GoutsTIKI? Per t k,;j I,

the listen. The g. ) or) MI \i..Mr.icii.\N'i( : III-\>i i: i'iiMoiirAi.s.\xi: : ) II PO'1'c. \. \
ti) oountrT niivt respectfully I I I1.1. I : .' \ linn 1"\
I. \ u >OTI : : :
pivot at mln, unJ culture dort not consider < y; MAiAXIMs.I'auc.v ( : I'lllllllHeH. .lie I'K'lllill 1'111'0 Illlil, ci. t Illus .. 'I.
1
tut? ILl 'ruiiiuoix U ucb ore fulflUcxJ[ unless I .:; I I the 1.1''..'. i l"I"'c| I In ('iHipiirilt'nil .. ... "o (I"'"- ( nl lie. M Hulif' hi J 4I "
,0".1"1' C"'lt ; '
r.l'all I I Kinds. ,I uiul ,. iitnirks ills, I'u'hlll. ,
prwvrti-tit u wtJiMuhe-l for cruder tnortnlqU A PlTOCkSTlON. (JMds( ) flhILflt1j'S( ( .I\ il iiniii| i,1 ,
a lnMieslt I em iiiitiuii mid I Iriinil I In mllllill I I1 \l\r\i I 1'II'1 I Vui uti'.1, '.. :
1 law laid down 'for the lesser I | thl |If: I i i | ""I. .pi 111 i I" i 01 Li-iiluiilliv.' | nliM i
ImilaW 1111 i and obey The Hotoniaiu the end of the bar, through a fork rro"I.I"tfor I ><>. Ml :* ". l'aliilo\ 1I''c'l. Olio Ikimisi' Vulli, III!. .'.... Ollilf.tlio [- llltinll! dl tllr pniie'H' | | Itiisini'ss, l I''t mill ,1:1.i,: i (1',111.1.i, | i il.' i 1"1.i :. in-, i '.tim,, .,,,', ,1,1|., J i.ur ,i | ""1,1| "I| "4 y t "I
!Hcnu tc reverence I the punxno. The cord Is then" Iroughttetssecn 1 I their Hcrtunts uiul. iiii'|h'h.|' sue, I tlu> 111,11 1 1.I'h.I.tl"| : "' I i :.iii.l, .I t "u Rut thrir untelllu* do not crave tbdearlh.ru the legs and fastened to the telL III I Pen.saco1a. F1n. "IhelalH., I || _mttm|| \\11|| |h'l|,| 11'1' ||, | -I l U I"I, I 'II"II I 1,1:,", .|1\|i I "t j
from' It they limply desir that loilgnitlmiit I front. The device U loss expensive than a \\P feel tlmt tin' italic" hits Wi'lired, ::1 ,:.; .: !

portion of the heml jihcre not I straight jacket and answers the purpose I -. _. -.. -- ---- Inline nihil"| riiianent' 1.1, =111,1, ,ItiehenitHnf I WOLII,1 ) ADVISI4 ; .J "
,
boundod by their tinmedlnto horizon to con. i equiillf welt-SU Louis Post Ubwtcb.| linni'Nt men, mnl, tlmt I lies limk lull I : ,i !1))

form tc HIP |u>tl> *o thoughtfully In' view kill out for I II : prminri'; I'; II 1iii..i-lmtit I fitily c.itiiii; 111 rmstmi the: \\\111 l dono I'V it U'inj enim.ited ,'1'lItl'I"I"'" ',I mid,. fur ttntcliliiner evpimiint.. ttnun\MiitiiiiiSnl" : mnl.. 1.1"1"-.1'1| | |, |,\1.1.1"|| ( u I ,. 'On. |I"|, ,I, ,ii, ,, ,",.?",? ii) |,,.||..|- |lii| III,, \ ',- i Ii' $. -

IU IInI tt tuuch kt'pt they arernttut.IY ,, GENERAL SPORTING NOTES. I i in II,' \\iiml4 t nroiiiul I I tin) towns |1"I|iul.iUilI I ,, ( tt< I be, '| ii: I to I that oiitaineil' fD l.sI..II.1 mid fuNeliiNHl. l-v those ..t'u".I., \\hd'cll., 11..1"1: I,.? .1.1.| 1 '.h"'I"' "i.. \.1.1'1! I.;\ IM l'Ir: l'llItl| I q

nnrpy ., I by Kii-s.i.ins.: tihit' '''J lf> Clutii I I ilu<' tho col: i.m'ti? | 1 i If I.fly iKunuU of Cxuln |MIKIIIIH' | nl''I'lh''I'I' I. i rice' llnin mill ml- :f' ; "
The \nnityelslitof harvard Is not free I rrofca Ivanovitsch do flroskofT. a CODoIII cupilnl of, Tiniislmikiilia, inch sii-ini[' c.inhu day liluU. I Ivnioctat. side ..' .ufliul, is lib iintbin.tu .ttoiittcii: 4 : ;i ;j
nnd
In .
from this clinmtio omnldclence some master from Ku-sln now In Minneapolischallengi { nr 'iinitn.) Its nlti'imu'i'H, (lit' j
I lie tin if I Imhtiil I
'n t IhonJ.fall'I '" h'III.
ems <
I'D eouhernIinJiwtI1eflt. l.i\\: i: i; li1llli, | |:iKM; -.
of' the country might I : 'IU. ; )
portion' According to Mr. J. A. St. any man In the northwest to light on the \\'kl|>' sit! |.u' of j thu MM roil miIitmg | IGNORANCE OF MEDICINE lul.l'I I.I \\lll'l \1.1 "1 \1', .

J .hex. .,lie) l"t* )lust returned from the relny! I It.OUO.with )tolL for first blood for from f 100 to i fbi ititn' 1mm-i. Tlii-y frwly enter I Pie Knsei.ui ':''The Hiirmttiiy la Uunrkrry.,. I Terror to Evil-doers i vu ( II I': i ) ( So > I." I'" i rj II: i iiiTllii t' : ; "
Mll.icH 1,1'l' lln'V nhun lill.l) l.r".lrll.
d the 101I 11 11 nil oa nnd the eliwslo rlppli' of I : u n l ,
Amulets unit "Infallltilfi i .
Peter JaoKwin.tho colored champion boxer n.u.
.
Chnrii this Indi'iiendenr clili'fly eiisuIn IIUH.-U of bioail mill :t can of miik In tholioiiii and hIss' lilismul tu Ihimelluit ,ilnllt>lil In Iheh
*
"
tOt Ignoi infill lime .1I1J1Jt.r the OQIIO of the Antipodes 'Is now on his way toAnn'I. I .is ot'i" tlio ((4iiM.ints.Thi i Tho first step In eilucntion Is a consle- Ml.". \'II.le.I '., mnl """I'lr.I.I ii hut, pl.ues. : ; \UIIOMMiliAIN( I (OK) ( il )M.M! n4) tlJ !?:

ticaihl lilindly clinging to hut im'tlio! of ./ a lIb a \'IIto Rotting on matches > fnii-H" l'IIJIl"'Ilnn,I fiTd this wnn- (tlollt our Ignorance1.: ThU. H esjH'ciiJly I I .'II't 111.1 R'llIlil1.,1,11| |,|! !,",, liuNsi's III ,mill in.l. I ,. , ,, ,, ,, I
niuntpuliition ohirh may be tonn .l the I the with jtuteA some or the lunding heavy weights of 111..1.| < ihuiii i ); thuuaini Iltitsimli, I lhniili| (ruts in medicine. So long an men had a und! tll"'IIII"U| "I. |111.1'lal..l., ; 11,11. tin. mi) in Ii||| !h.\ |\| |111'\1.,1) | I" II'.1,1.. )Ill ,|,. ( ltj.l ,; \ F J

.
M oUson nrokn. The harvard boy ( |1"1 feet faith in charina th,1 was no use piililie ireUNiir.t "I..I.I." I.II. hl'I '. i
llancrolt they me lilk'vlith dllll.lI (.C mnull IIIIHquitoi's ,'" TE
fellows. Itut-cntly tho crew nus Charles Rowull. tho CT-champion go-n to teach thl'l h) I"o Of" hit I II"III'llllh'II..1 1'111'.11' MI.III TF' PL.N. : '
an good -tho "inmhK.n. (that l'iI 'ri.1II I W I \ '
'
doD ti.Charles fur a three mile spurt and you 1011'hl.1"nd pleuiivr., Is coming to Ainrrica with! |i.i| ;ur nlnrli IHM-SUI" 1I11.11I1a.IoII'1I9; man: WIM chemUtry,) ,1"1 alchemy wns ini "III"'IIII"". 1"\.1: 11,111'111.1..11.11 1.1 I' IhlIll. luit 1 10I.ho ( ) III i.-: -:- :---PII.--I. pl--I.UIIII. ; J !f ;
threntens Alborl
to
IU ii&nberIwere given ninple opportunitTto J clmllenge mill cattle I alike, '\('ii anmiiK tho do mitts I i gl'IWlICII\'OI"i A distingnlshoil nuslical I 1""IIII''II\i" 11.11'1". the I'.ir. : .
dli;lsr their good rllilowsl p. 'i'biro to an internatIonal K0-05-011 picaac race Ir WI iter said years ago Unit Limo only way ul nil IlijH, am Hi'curi'd I.nor. cniiliili'iii'i M. L. ROCH : .
of Kiuokc that nroHrtrca.l nroutnl I Ito \ ilI -
cunncHl 10 bo within a stone's throw of tholl.vtard New Yul k till ".(( a ..Ido.Tbe ernilicato qiiuckciy permanently was mid. I'litMiiiui. 11"1111"1 In (In,. liisiuit, nlliettHpiipers ,:!h .'
bow that day another boot "herein I match between %V. I O. George of London I i t'H in Sil ci ill. The vagrant uhrn nut I t, III I III ss i' Imte Slit.I \ I. tHlorrii .'S .
by : : : IU'U':
III hit is hiuiiliU to l.xik, tit. I Ilin !'IIIhlll 1,1)"i.I.11.1 anatomy / : !
and XV of lre .l1Il1nll'r I 1IIu h ( I rust) on i 1111'1'1.11 I : I Unit I sin h .
were waUxl R few crude citizen tx'urln tho Cummlngi. 'toii, to run tho ijnackery wan not 1..11. t 'f.- .
facr i-< luit mie suolliii Minimi. his 'VI'II11ft' : I.'alo I also history 1 > VSAI'III.A > ) ". ru hi r'o\ /
tunuuiics of Unudaur, 1I1JII1lle,. Riley And' threc-qunrtera a mile and one mile end tIle of its iirofcit- 1'1 I" o. 'dliii.
on
UK like and 'A bou tile Harvard boy npurted, race for' tUXIaside, has eIlJ.In\ a forfeiton intl.iinril, ninl tan Imnll.v: 1m Keen C'Irulel Iho l,11lwtnl its iin.CK.MMKIIIHI.. I. .'

the ernie citl7ni spiirtext too. The citizens the part of' U'Or.:1l'ullllllln. ;, now fi oils I Uni'iith the I' I'Ii ill lug ii iii l swollen .,1 Ilt U U/noronco i how much\of (that I OUR NEWS DEPARTMENT \ : '", i1

-ere crude 'from tbo 'Varsity standpoint. LoI I claims tbe chatnpluiish.li.| fjeliiN; hit sunlli'ii III"II i tIm ninl,i mouth ,, Yl fliiri'iining : ii I,
I Limo 1 ignoranco which tllo witch we ) ililiuent piiHiimileil 'it' I siiii lii' I lo C '
m.'iiil with I Still I I I. 01
they hail no regard for mnthcmntln In nie m i uues. I jiursinhib I I 11'I
rauic Smith the will
I George I'ittsbitrg fprlntor nut 'I'| 'that it I will 1 1 rue- '
poKsililo profitable yet ex pii'Ki'iit 1'111 J l .
ut their Indies and insisted inurrli ton ant. I the l UmliT' I'haiu oC( 'rf f :1:. "
the posture on shortly start for Sheflleld 11;10 lid. a hero ho bl" ",. Fordycn llarkcr ss hue nttending list mull, icituhitlle i, rum mill Iliemosl. iiioiniiii'iilmnl .f. "
dandling tlis oars very much nx their Indltklunl I SiU'iia.anil: I I liHlnpa I i t I U'litn inoieitrotiplyi .
wJ! run In Scptemlier hnn"iC'lIJmllh : iiiiioi| unit eurieiit i-tents' II 1 the tint i, )
Mr. coiiHtantlyannoted
(wulliu-itios demanded llut when mm the great VVIiitnuutldo finiidienp In lbLHo i mill f.iid'i .H ImP |K-ri'i'iMti tin- liluihh Inlln Conkling, wa tlmt me piililie, not mnl |nral intheir .
Harvard pulled In finally at the end of the I ran his distance one yard ln>jdo ever I of tlie Ural on the hori/nn. I,) woilhy (leoplo who wanted I limramli'iV.' .' //,1..1.1.,- I."' lor null' IJ : i .'

ouurae and .merou.ly remarked tbilt the IUIJ.I I time. tIle Pittsbnrg odmlryrs have raised a i! I'liiity I thotisaiiil ,men ii rim rontinnally him to souse ridiculotH, iiohtrttm on 1.1, IM, prltiitu, (..I'lnl.11' eiiM> 1111 ; 1

"'I'|'?'' pei "n' "on them" they I pone to defray hi* expenses. his imug this tile, uiul, limulre (if thotiEainls his dihtinguJHlietl II|*atioiit. They su ore of I ,Ve., 111.11.1..1.. llh lI.t ,' III"'" .I,.Ilh.1 !
''I' the lik'uity of alum mater would allow, I : (.r 1'1,1.> have bought lu Rnin Iiln exactly tIme HIIIIIO class as thaty re.PICtiIiJhm' I 1"'Ih'r. I Ihli is, 'lu out :
[ to Hcruie ; 1A4
."d! netvr .' |"'. that their "form" was gentleman' : who can i"1 almnt 1 11111'11 II"I"'Y 'llhl- *
I ROWING RIPPLES.No i irIS in this uar diii lug tin' l.i.-t fifty '' "I'rl..I." 111.1 ,11111"11.i
I 1 111
Dot evtrj thing thul Itubould bo I 3,11'9. Tlinii-nniU, IIIIMI fniiml tliiitI entaIl [Hitato' or an onion in his (jmot-kit to. I AH 11.11.11'1111111.1. w Ih."t 1I.llIcI I !

arrangements have yet been made for oBciillinff grate in the "Taixa," and hai'jiy were I ward nil iheumatism. Ito does not ho.I ,ih'hl., 111"1| I II\| ."- ( the. .i..1". l. {

race between learner and Kemp I lln sc line cjea weru closed l.y a ilC'i hose In Klgns. nor oml'nl. nor Kins; but I 1'1111.' nur mnl. 1"lr"IIII'! 11..1..1.' ., t., fi ,. ,
i ; ,
I \M shall inlil I".hh. '
The Sir Donald A. Smith prize cup n 111 be M'tiHl filliuv I tr.iM'Nr.t TlionsiiuN hits how does ho dilTer from tho ]xx>r darky i '1'\11111 nl 111.1. -_ ( 1 i i\ :
rowed for at the annual regatta of tbo alanJ' i I, ret iIriut..II'C I I tlu'ii- UVMI accord,,I to tho I I'tek. who carries nlmut I mII.it foot in hisIHH'Ket I11.IUIII.II'l" jolilll.lt- : \.

.- lobs and Winnipeg at Lake Minnctonlta July tips. when Iho I hardily was fret.:in uiul tobhiild him from Iho evil cyolllomniles \e Mliiill iipply tlie H.IIIII- I Mile" to 11'.111.| | McBrine Durham & Co. t1l; : : j

IS and T. The cup was made la England last I the .t str | n.h I tho Clienj.ition of I thu I diprecatingly) but carries tho '" us rupnlU. poMsihlii, "t'I''' u '' ,
yelL at a out.t of 1,000.( and has been offeixsl l.iht .drop of t 1,1,01, | in I their < nrui.itiilHHIOS : (Kifalo and asKtirea )'UI ronlidenUally 1..1..11. I Ihriiiitrlioiil Hie eiiuiilrt lor I,lu.luiil'lihci 1 :
by SIP Donald Smith vlco |1"dJeIlC"1, the that, however it may bo, In hU [lartieu- | If I"'III'I" :1'1'1..1|' | |lilll'i| | II s mill" .
Mii'Miitlol 1 Iheniselvex
| | t to ,
Thi'y .

I L'oiuutlnn The Northwestern I'ucino rnilany.llonln ociatlon hiss taken tho un.ixoiil.tl'lu 1 kick to the 100|,K'iial l.ixheb M-ltlenietif.s I II.v'l'ro if lar rnse! it wretch hal worked si ho killed wonder an: Inot-1110'rlmIt I I Cm'reHpiiiuleiire.The D ai1y crcia1I i l lI Hoal Estato an ii Loan APHIS.HTM \ : :J )

: kiusitu Chinaman tho other day "forfun,1' ; .
decided upon July tM and W IK (lie dates and 1 TRiiisUnLuli.1 i nnd thu I let siI jug they I I
A Jranil[ lOipliU Slirb., iu tile place for IU tlie 'aiii uitliniorooxixlieiiee. was loose to keep an amulet I :, iii'i'iirnli'. ,
i tried "D.UUV journey n" I IIJrll 11nl.l.. 1',11"111. 11111,1 (
\11 I
neSt annual .:oltll. Tb" osMXJlatlon hill ho had in his | than his liberty, I ,' .
r
Other. thOU"ahl.have teen >'I.t IlIt'I'I'Mli"; IAI'"I holiv l: : I .Umi .11 H.. anil 1"1"011. I'la.IIA .
sliiflni ulllivro, a. 'follo'i. IKin J. leather and 1em.OI..1 as us the I 11111' i u .Mailer I I mn u',,.,J..I.1, \ 11.111. :
hunKil down, hti/iil or shot l theIlt WII '' 1"I,1111 .
7- ,., L.iuii.1 Ibipidi conuiKklore. A. V. I'uiit- : Iy und 1 li-I tire Iniii til. 1
I ho In peo
lw 1. ol (Jriuul lliiplila vice commodore; O. >uri.ili ir Bonm, Silc'ill traiiera.] | but man not w can'artklu ies 1 potato of tho J: |I.Il.t.t l'IIII"lIh'II"II"plo, 111,1, in \I'Y ri'ci.i I.t a iimili I .I! \ \'i': 101: i.S.M.I., 1.1:1,1H:( )! :\' 'iin( 1'1:1': \MIS 1 iMISMS.. '

W. Chaunccy. U. a Kroancb and J. C. tJterl- Others 1 .lill. were M'i/isl. 1 few sli: \mm tho a of life and health in kiO"|Imbi! I I"I, .< I..I I Iy ul"II"I.II" 1.1.1"11...i>. I :1'1'1:1 1'10111.:111,1.1111: I'III'EI'\) 1 IN : )1 I II
In1tho! foil of their: lawl II'ul.I I IniHirtmil mnl. \ \ I
mmltteu. after having ren> f | "1'1.11/11. "Iul: I 1 i I I .
log, rrgalta .'liii it her' Knxsi.i: ." niter I I :as-trig t hir.mss nthmeinssirm 'I Tho public llHl.iol of tho iillliclioni 1\11.mnl ehunyi'N in Iiiwm mid, .l '," ., I Il ; ;1 :
of(iurlii'ld., Conkling and KUJMT1'redriick 1u wi I he of inn, "lii '
tho of Grllt 1"'II.t. ..111 '
ut feet ] MH.i: ( '; foil :
WHITE WINGS. tlu.ir.llaf'IIJII liato ilono iniicli gooil by uu- I iJ'L'IsliitniC', 'muke a daily timely mid In"< m i
I I I I had I
m
,, .

--. -.J told The to famous Boston loop parties yacht for t-i.OOU Panfta Lai been I I pra\nik licff.ro Ualllir.Ihi'ic\ia/ol'llu'. Ir 111, Iho tho jealoitjiy caprice)' of 111)11 the lucul ,',, cn.rillllt It khoweil, el that ,many nmount it w.is who, of lot wuro jxipular lll..t.ready| ignor- ; is iry.Hie: P FcssacolaWill n: oI W lly y t mnm l ;: The Pensacola, G Gulf, Land and'D Development Company ;t; i j': :

TtTg CATCH. U foot at Toronto for the ,
A movement ou euro all m Limo body jK.litio did .0IUU0'UI'I: : ; "01." run.:
Till! tnle I U retcM merely to aiveutunte the amalgamation of the Ito 'ol Canadian and ,, I ija touching trait in time character di..I. ', |Iii' a puier'| Iho .1"..' um.i, I :

drcunictanoe that, Mr J .V Rt. Join and huprofa&ioiial I the loronto Yacbl club Uotb clubs are in (,f the l..IUUOU. lincdiieuted I'IIKsi.iii not kllotho lilt Illol of tl.a'inthmidr ', Dully iiiinli 11".1.f"'aJI'M.r t..IIf".I.lihl., I i itin's 1'1':\:.\L01.\ OlII'E 1 \ ( !; {J.< r.M.Arox ::11:1:1: : ; (...ltsh: () n) ri.ooi:.) s: 1 !
friend* bnd ample opportunity I good condition and thy united orgonUatlonirotiM ,: ; ; a Ir.lilfl\'o tot hU kindled which own wlc tlllr 1111' 1.1.that week, "I.h : I I.I.O" 'I h J
,IJt oi"mij the amateur and noting the form a club cf grout strength and tnakiN: life. l.ir front time fiulo of 11\1)801 tll Iublit pulso did not klloW'. IU.h.. us will luiiku It \.11". mnl I in-,, I IMlflthf V'j;
psahar fwiturM of their itroto. One memo I InOuunco. I Im n.I.III" id u 1\\1)Illc'lfallo to him.Tlie ,, IIOo\'n IJL Men tlxitni I in eter ..111).., I III I the 11.1| ;: .
I llsprli'" pliiifNit I I In Ii nl
Ur of' Ihot piiny had In bis posseulon an : box ejected oITlwn -, (. I lisI to contcisant with al history knew t" 1'11 1'\'I) -
The CulT.ili Rowing club eommoii I I' lI".ial. : 111'ria. .iiinlv I Ineit' I lu. lila. l;" 'IV hum ii, it" !}' :
nuteiir ptiotocmphRi outfit and waa for. ;I as follows: I'resi. ,", Martin '0.1; and dijiiised of, all ciul and! jiersonui I nlfeolutely nothing ( the )his'oiy' of medicine. AlI 1".111'11 Il'II..II'e.11", .lioulil l I. ---:7'-: ;: r-1-- -. .'. :
tui.oif cnnu b to wcure the studied glaattilu.i I vice p."IIIIIIt.Chn'IOI' Tlillbrlck! secretary, : lights, r..11 l.iiumlf in him |1.1 l.ie" of I kmiliini'iit I II Men ablu to traco tho cause of I .*," is the "I.I'lIt'hi."" y not only .: : I I

,, ot the inca a* they actually apI I John MJl'ue. treiunn-r l-'iank Punk; cap- I I a. in ( 1 He I.t, iKid [lolitical conrulxions never wero ablo to 'il his county mi.I m'.t.l. I'lt il l tlir nuiion I j :
jir. l ,',( hlrfi are her Riven for the I Lain, John Miller lieutenant. William CulUna. or set lIp In Li I;|I'nlc.tip" a "l'I"I."II'II'C'' : ] account for that lirbt btroko of paralysis. i ..I1Ihl, wiird.|, WII'III"| |" I In nin r \ei'kl P Pto ) i ( t 1\
,
*, 11 i HIOM. v.bo hunger and thirst after Prank Punk Harry Kullar. Pred Zun- I with I i liisicliitixfH. I in Hu.I'I.' nor aie tho Such men \\C'O lure tiny could liare) I kupply tin I .hilt"natal. iiui tulilulile mid t.i! '/LI' miliUHr .: : : ; :
I' .iwI i u.'. for years the Harvard men $ Zuntee named as this I cured Mr. Conklmg's by tho |: | 111.I'I'"lhII11 .wild IIM < :
and Henry were him IJi'1H
tea Lit in to 'to .
i tsr a |I.iuol 1.II.-I'1 I ill 1 I I Im ml I t r thiemi-ul
int oodir., the coaclung of WaUon and oo" irofusEional[ crew of the liutTalni for 18.l Uiiieijirilly I imf.imili.ir witli reuhn ig ; steam of a hot |t.ito. Tiny knew hat i iJarlleld I '11) I : \\J' ;

l inlfr H41. ,"I IF lupervtiion of llnncroft. hard I and \.lil! In the Col''ofenii heINVOIIHS I ( could, hato U.'ii bated it they Terms of Subscription. I Ily
II a'urong
lt -o
lone pull Athlrtri fluliitf tu t.lll.lli| .l. homefciik. and he undi-rlaken hail 11'1 g."1 charge of him lu lime, I 11.\ \' :
I I1" *
u pull altogetbu- no I. ,
wee Ly !, Tbe Nc" York Athletic club has dotted l"i- -tuimi,| Iili4iIg tori'.icl. i though tho post 11"1 proved" that his ,
> "J UM j only masim thai a sunvcstil the : \' joiltif\( | | hi mud pn t paid ordi'lUereil !<> I I lit I Snlineriher
oaruoaa shnala In view, Lut'' yi: tending a teuui across the ocean early in I in :tij\.. pl.n! e mid j see In- 1\,1.,!1I wound I wa. fatal fol limo fl"The by turner,

U"t 'utIp more Important keep WaS the matlioiri.uion I June who, they hope, will do them full ,I, onecm"i "nior.'. .\.10 tie |1'r'I"| i list nuuiber (tf infulliMo n'J. '" InL I I"t): ; !.e mum :
,
a.1i '. hoC should Btttn-l tho credit at the aoiatetircbampioiiahJp; of li'i.i,.: ,-". 'I .1,11 Uini'hisl ug.iim, hocan's GI'n Grunt wai II-Ki"iu Ililfofthe old 'I'll ILk.K; ..MONTH mi, ..I J1 i ii"
season. The team will consu>tDf .11. women in Ucrmuny grievtslbecau.su 1 I :1 IX .MUM IIS. *..KMIINK &
of tbe EngUih are
In ""I lecotery of the eight ludJvUualJhe I following well known men E. C : I Iiui ,!,"ii U. !ii-! h in"l the to )101
t.:1e4 they : save ;
I profwiIaiuJs to whom the I I to | I lif.', :and 111tlt IIIhi(011.11"1' / n'f lot 110w.1
cor.I I I Carter, champion lit any d. tanni from one j.I'1 him lil new | of 1 hull- kaiser from his, ..- by .reiuwly that ; : : ,,
l'I..e
and wholuuly U ut Uoiinnlf. the I : *l.nol
INK: 1 K.l
to five milen. came doss to them from their 'utgallllwthl'll -
ihi'idea t" tisit ul.itixes in I I
I IrUb champion. In the rot-o for time cross I )imimint I hU I 'I>l\ 11.
cuampioi..hlp of Ameru-a George KUKM.I mu'I, ,till IJmll gtt into hU 1'all 1 1S"I0; ; | r.."l.
I li. J
I country I ,miii AH of tills hut M> far as medicine -
proves
Ursy tho cbumpioa of Canada at putting 11Il'l i ii. \IIaltiISjlI'lia I is concerned In Hut millIe Terms Cash. :
wo are Strictly
II his.I ll'iu,, J Sf
I the hot. who u I alao a new addition to tbe I who I loiiliuuully) frI" tear !
club. Clarence M Smith, who U probably I year one' tar tiampin,; f'1 Silx-ri.i to ages yd. No proper piotision .nuuluin I Hlil, unliiu-rlls-r s ,. I Ihe x-ml-U'is Ih I t wilU itt

the Ut ainn In the country at a mile bulf i 1:1'1.1 i il' i .M.I inaichin; ,.I convict 1.llo"l for the (1f'\lti'J uf cjnorkcry,. 111..I.'o. SI Itli tim'. ..Ia..lllli.h' -

I mile awl quarter mile A. A. J wdan one of i. niut i .1 i.'HllUM. i.oit' UuU to I Jr- W. .. b" prevention IIlIli ,. ,. .fll.I 1'1'' II .\ M. II -I 1I I II.l\. A. s. WIIiiI.Pit
I the I best wide )uni[ .n and burdlo racing kut-k I of iuU'inieruuo| : by teaching the c1.'t I IM-JII.. or nniuY UI'l plU'd fur I 1,11 I mU the I\u.ly.' "ui..I.II" I '1 ,I I I'l .III. ,.. .1. II. "?I' It Mill' A," I I' It'W. atliier. J

rbaniplooj. and Uuy Richards who bosditaiic1 1111'1.l 1 wilt iif tacit mutual BKIV 'I Itll.t of alcohoL' Many agiaduato is iiotcxai'tly .- the M'lul-M, i-cklt 11..i. 1.If mm II'for Ihe Wn.I)

ttery one In the club at high jump- .t\"' tll'ual"and the Sibi i. cleiir as t.Ilh side bl linari 1s j applytintit' l lot II. w aim Isip 11cr' 1"1.

t ,. I If Ing. In adJitlou, to :. the club faope to 'ri m in i. .i-iiit./. As I"mig mm, nothint, U on, ( I what i tl.,1 When it t' und, lo fei..w ul. mid li'il tun* ol tlieiriurr TheFirt.Nationa1BankPENSACOLA. '
.
...-_- -_- =- U; able tc tend over a sprinter, as )'ut un btoli or mt4liiiig otlemuve .1"\'. by! <:011'to the |1.1l n, the colon time Il'rve Miiilkly.' .
; ; named who will "irovs worthy of their choir 1. U tie better uMikr.Uuui the geography
: A : ratiiUci, -, (Icy may be CUrt of not 'iiigUtoturUU (
.
-co anJ rooOJ"nCQ interior Aft lea. The Work I !
an EOOMIU ,,
"/ by aiiyUxly. Templar
.f7 .k Jut ,
.t"z _. VAGRANT ,ERiAN VIC TS. 111)' one of 111'\I rinks ( axceeiuentthcS. The ak'I'1 of medicine alvll/under FLORIDA.
.
cl. --" diilicullicM the greatest .
,' l lnmi und .
'
iL. I"--'I I |I1t1LL5.' I
I'M.
sri.ntv:
,
.r I One ul llii' 1'Biilllar limlltillluuil ., the (lii: i'. i I'II< .I! ,'>: tuxii'i.t hiuiu -i-fr.>use.lTtct iiopuUir ignorance.Vl.n we learn

-' l.rt-ul tm\l 1.1 I '01,1.| .. I .1."ii 111 '1 Iciihi.. 'I.1. --I 100110"- know bow little we l.uotn we will Olliclul i.rgau <'flbi'I <;ruid Ijnlji' I l.o.li. I. : Foreign & Domestic EJ change Bought & Sold
ad .
forests continence to
-- Tie "T.iitpi.,' time BiU-rian tottiM a..UItl.. ia iuitw: : f.IIIOU VaC Calylu- tit i-luLls.
tluiasaiiili uf wuaro inilos tin'mBiltta men will not commence t jirckcribe 1
5 ixl.lLh c-ov.i | fur iu > |I41..nnts urm Cltc -I.-
4 ': .11.lt 111 suggest to his Addr. \%'. K.r i-illi-.i.Ii-.
i.ln| uitli "IlrotlinjfiH dtuksund puird ill C'n.lll.1 d.ltl 8
are tliioUy I ix" | 'A ntis ad '
Pn TBI ruiisu. runa\.iv. unil l lafnuit, wlio blowly ILI.111 the! ro.i'U I'-adinu out of or into the tilLi ( physicUii Ufore knowing' any tiling iwseof I :1..1' Ill l'r"I'II.t", PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS ,

n-tt*.. .i. Ie mu-b bread and buttar I I \'& \ lilo a i.jitinuiju, stnwu. towarJ o; the huiitera and trapiura 81'rewlj tho db..i tnl<>f the doctor. No I jlr..lw.f. ,.1111..h-- J : THIS ( TI V .\:1 VICIMTV.( ,: -
-- -
\ *" '"""i8 J" their slew', but i i the wt, ino\.J 1,1 llw ln'l" "' finally through the foreht; every kuspicioiutnitiler greater Lien Clu.1! loMowed O the J. 1.-; .
:.t-L; >wnt .u laniaLUtly at fault I i tlw bonier line .t>f Biii''ian| I i is ; in a few days tht coming di.tog I h... a g' iu-ratifm thorouglily i
"-.rt BaucrcU' and Watson set to reaclllll' url..t.I ;luc.ii'sl m ,. y. jI I '...( U.O'oH '% I.1Vrm'm.b : I I'I t
'. U I Ius.3a.! jV* *<'" as tl" cuckuu l"'g'"" it) I I !* ii.s iu.l lufku|* of the" ntiru! locality )1'1.j.I; muifimy UIUWS iUm .
( r..t .ft, orqj that Day oo,, Le wmijs free I" and hygiene. V.'e ui':. ni-Mr i.e l rid of'juacks .
tIme ore hundreilsof thiturousihIn .lIj'lflu'ru
.
llisit iliitini- t
I l l'el, tag*. In rearhlno i I cry. annouiiriii" I which (.It'1 Nul.JI' wfiare 'I and 'luadI"r tutu HI ." 'I' al.1 f.m ." HOUSE FURNISHING GOODS ETC. -
u. from Ihtir snow cm.vtriug, t- tli.it a liuiiimay i tnlle iire 111 .IdI'IIh., | > 1""o- .1.." in tlw I'ulUsI t-uifn.' >r FUNITURE, ,
JQU .
the aaronao l I. net j rmitt d Iw- ti..1I I II the ( and menus miaI '.l Ii. r ut Ibi
"f j.urtii-iilurn
II-.U II.r.
( wtn, '". I Le uliclt. nj without) the whit after recuvirig lliu 1IIIL1I"|" ml lt lt'JI.II.Q fo I 1'1.1)
,.; ., ''n iu stern and outeoding ngld- itiuul!'IIII Uotkf i ic during I the j.w aiUMiit the gull I t.ruml over tle s. .uL.j.xl of da I OMUKUIUI. I'dlre. -Ml Mf 0''EEIIy Hill I.I.-- -
bCntAil by
n" nro;, |low on tbe trmut lit* cuiiuis a iu I .
: _
did, to a fpoiiJclai-.d whcUierorccrirs I
ti ,
will irOO i*-> Tlii; "ijti.I > : cl lt'
mush tluU they in ea.(
w,. .- ",. .i 1.1.iisu in>r a potlttoa lu tu sgony that and IbreutiB.ng the-- vide UKuxlit.time waiidi-nr with imtJiruonu unj :I la\wahliuigi;" -1aIDLailaJi., m< 't earl I II ,| or doctors.Chicago Times I II \\ : : \ Oil 1 () 'I'JIr I I'.t V31 I'N'I'S.
make tUrtrtecai Ni'si1'Yui'I
terroic wben the nest k-iiiis thoti-siml ft comi'-U. i OiiU exiieriitiewlagranU.. ( tL. :

0'I1.J'-' 'ituiiiod 1 It will tw seen that 'I from the goU uini$ a'l aH I rl'I"they .r t aii>tuu3 to |>re\nit th. I .II.a Tall M.Ua_.. I ,

.j .*l ta WuatTDI.etJ with three cuts. orLi. from the prisons' will lncku(*; !, commnsion A crone by any oniiof tlo'n|I II dUcago ic.itliiag if not original; She CLOTHINGSTORE :

H*,-.VCS wee do out belwv tholWllill..f exiles "'II\'e the \Ulagwloi I and Uwy |iuru h tutu guilty U'II'htl; U credited.Kith inaugurating Turkish L. MERIWETHER 4 :
.tI.jy aoat wlllS of the pro- t'lJ6JIL'the convict sttnta witli than 'lo thtj .IniThloa to ,
I 414 wIuI i Uu.-y are I t even greater severity j bath "purtk-a" a 1 young i
'
01 and oar. herein stroke Is totar\illl. tnj 3scJmati Mulkoir Chicane .. J.COUUI.t.N.rroji.( ;
r. I .'.' uhore they ore < i and now CfU s imotlier IUDXJ-
c: Ir nutluill.- bdi. PI III0'I M I l lii l .
_. 4 th.-"trolt" iM the rower pertalD "tni"Wuallty run to the "ui H Guided by the I"wrUr t\\ _ tl> According I l" 'I. Inter OI \ NlltAl; JlaUrUVL UNI.: illP"1)I'i \1.t.II'
of bis natural stylaBfuni the tri* otly .
un
,, l.y the lutnMat the 'Iknai.I.) II. are
a. wouU tnsb |Iutea4 on a fnW108. > oil \a.rahtilLo jiosess tUnroiKMu 1 h. 6u. IM ll..i*r. c ,u"iht cf a lecture h. < Furniture House Furnishing Goods
4lkt.4* mating of UM rouod minruiatwm about time "runaway I fly uieaiu ot a high' |ba x atad. tc r4h1.1< bt,rica and uidu-anl I & uuc, ,
and UM shooUtred alike nailf hoa tU ( -, \.t tty)
*
square tl.unl"rtal. the a c1 :
Ic j'4fl r,.th*" and "runaway etatiurw ) t .' c-f with bits it verse tu4 CLOTXNG."UUUi.U
\ pIece 01 1DIIt.'b&aJ8m nave the long anti i-rikHis! back- box Ulna matte ul .!r u* Trivial lu cl'l Oo s stand near : ; '0. (: i i: l'iiul:4: : I I "'lIIE'l': .
depart I
.. from an acut angle thai II i iron. to time |i .t. and tu r"h. I ,..nUSI.II'JII
JktUkal C
.<.!itittui lu -ay ol acute anguish "ar4 iowiu'.'*'. TU-y r isa aiou a ll.r* the wall tu! tV Ivcturtr are tdl In vy-wen I L'lbw .1u.1 "I".U"u situ 1"'lt I'I.e..tI.t. 1.-r.II.I\a
r, lbU cUmUng the Ugh ana ".Wnioiuitaln I f'te11th ") "lo. 1f jits, ravens. : *, wiu .ib < mt. .
the dirvlat his .
Uicalk t..III. ru an
(F.-4'.'' u>.. distinct OHnmaa tuotioos. reaL bins wi it. shores or they CTOM 1 a !, t. 1 aU.11 in *"$ tf U he a I can A II j -lUuhtraU. ct t,1.1 k1ue" 11* ,I ).u.U.. ). tnulb* Hi re'* )our |ijr.'i*lu.. TERMS EASY AND SATISFACTION GUARANTEED. -:

.. iii -bat ".ier and lIoW. HOIr on raft. V l Len i JtaUle, they arc! the I m tu 1'long and among it uwUiuidw f J I.,dies Gen Ui "I'( o-tty and 'I %o. 414 S. "'"la lot "I'.... I I"a 'u4 '. -I I : ikt

.. "Iklnd. cnougb to su) tbat jut- 1 1.to. 1. iaglmcathe towns lUi-J ..tkWt.nt.l..f I 1.r., I loriu-4J 1 I. 1..111! tho Allu tui.ui-i .t..t tlo: : -.'ru.,I,.. : I) ;
iu .I.
"** liurvord rt..er rxiJ bU *the l. Jl.lhu M? "U _munjruUa A 1) tI II

I

I
gjs.5i.ei


._ -' ._-.. .'" --- .- .- :.. ., .. iJIf"'r: ... ... -_ .
r : Z. 'j J.--:: .
; ::.. ,, : -- -- ----'
-
r -
; ". -_. _ __
---- ------------- -- _
- -- _ u -- ---. -- -

J OFF U(' LtW; AXD WILl OTI.1'I': mllIJ'i: KINI\\.S; : in.it vorrit. if YOU ,., I I 'I..1! WEAK NERVES

fn nr.o1a (Cmmnwinlrinitmrri I ; 7'isr's('irs?(
; ci I 'J'al'nrsT. It
"
iry,1
"7' t
The:! "Florida: Cyclone," a llepubll.: CAN ISM. _%h lr..I..II l IP hiS)'. I'lei'''". < 1 la,,I-"i illI i I i' I : 1' II.)1 hieh nu'i'r fill. lnntAInlfl (" Ttt,
1.1l.4
,
.\, l'\ l.itili,) o. \ 'Ils.iit' (1,5'5 th Wt,41'it fli'l',
>
i tel Is I Iho followIni.I rcmnrknldilor I ci -1'1".1| | Ti PSiflul (,
I nr TIIK: ran 1 printed, at .''Rc"*nll\"ille, llmini'loii 31IlrW I 1) I\f. uiwtd'il ones an nt'roli.H it
pajci '
I .
1'V/lJ.lMII.va t0 : enic I I'r !I''; 'p>'ji"in( linli.'i 0'
to.It.1/-UUI.II nldehniHhed, ( l
,
the lri.li! of
)
The brave obi I DoinScratie lnDiillivcd ) r"II Paine's H EU M AT I SMJ'lil'.SS
parly
Fhi.); piCKonln thin follo\\ hog titktl I foilhr j.t'A, Matnleiiej nn I < n-t I' iiOhi. Vi i it
.1.1.
I
llie ii'.ideit i.fllie mil II
inn
h"edci K'uowolbinglm ), : I ('fl.lST
OhVe-Sos. It Ii ', nml ISV": /<1 UOH'rll' of the : ) of Ihi- ailsin.VIihgl.tii, I '.' -in.l '41 4 '. l"" I"ypi'.C
: -"lit It
nppotl KcpiiHicnnx) "IdllliM1 t 1"IJ Ir ilh c'"f. t I. u'tin I" : i > n" 11.5.1 'lr.t'0111 tIN ,, ,,
and ,.11 uiluitt inXnember fI"11 11.1" .,,. i
t flit.1'KIM1NVAll.fltX \
mi'iil I ( on day .. { I. 0 ItS *lfl.tMli nn.l rlinrmin ,,
,
Hint and Inmem; ss '' ) i m' I 11 I iI ij
:
,
I p "
:Stale\ III Iho eit.tielog! "nllll'lIi : 1.tl !"hep.ird I I''ii ": ; "I. tiakii5 In hi-.111,, ,.
nc\t it wil. III-I1 to ( heitiiM I tint, dro-4 nn-Mlf n.llmnt, I hepX"" I Rll'I. \; .. the IriiB nnioljr for itheuzssO'h'itii,. It
: !\ I IN:; AUVAM'i: : .. .. .
|PAIL"lIlIt' > ('.Ir. by Mail' 'HIMI< v TH hir iim \\lLI., IK MIMIN' MID, | c('nu>terof I HIPS all (that,; .. r"llIlf, 1..111 and sol-. ln- ,1111.: IP ( U un((1 \ 1,1.111:1.: KIDNEY
I iii, all IIMII-M-.M I n ifll tinthankst COMPLAINTS
I s morliil I I: i i Wellalhfbos I rn.
S lx M.itiUn.I. :a I1Thtee '\\ p u' THY vtPii': u \1"I"II"RIlI'I. > I"1. ': l.iili: rs. for liii mit !',:' \' ill ire! eijar l ts>\ mid l t1' nI I ,'I.' ''Ith I. J'AFt'l Cliii?f'OIIPol'1.riqtt. ,ky p,1gj,,
,
( ( In to stt: I She .ni kidi,
Months I I ( v't y. 0' it rl-s I,,
( iii "f> I innih, mi.l ri'timtid. enmpMflvnil nml 111'1 l"t" Iheite (p"- in1 Situ. I b.
60Pnrmdied \ ) For Covpiimr; lion. :S.! t'onant: ol clien Ihe,; dead I alrcfldt.Hurrah I '. f) I 1 CiiI'tivs (wwlil5flibill1 lt.tii it.. ,,
onth. "Thlee fur .
On* i I I I I disease a hit pi'ln., :' Tr Imtt'n-Vv. npincnd, lnwaid: Ihe h,"" ', c'lo-' i i lnHir't, hisS,., 'it Ui. bust itt
II I I'')' currier, nt( > mir residi''' ( e nrlilace "I'lll'IIUII COlllllJ I for (lie next llo ,ilk'." amlfl.Ht l 1. I K.: |II' .\\I'II"rl"\' ; I '''I! IlrIo, III- lid' thi't will h,,,. n I II'I"' 1 1pnper I. kidu,,7 c'is.pisu.ta, 151415.11 1 r
of wisine" ,nl .Vi eelits t per' month. 't lie i uml tin'j- will I kn( hI'" I lohxikloril. DYSPEPSIA
N-nrltir of &tlIe--1.u'iu' J D.I'.lil:: --- .u.t"
) : ) t
.
'
.
: Vie mil Hi'n :' \01\,1
7'//tf H /0.'K A 7) 0.1/\1 KIClA /. A ( ; NF.WM'.M'DK.: : I'i.s's
.
J 1:0
ol I.IMIII eoiiiity. K.NOMNI.Ml. Jour, I.nl.l.r| 'irnl.uU.Welt.1. kili. si soil 5ulst, tt, 'i.-r ,,f
I Is publi-hed\ 1 e\e-y !Sainidav I fW'iitnir) ) nt I "..:all I ft! runt. \UI'I -- ..--- -- 1v,,iflhiiit ( his I. tiy It tur.. .4411
SUM) ft ) rnr, Piwlnuo M-ee. 1'1"11I11'1'"III''I ) :School ( (iinmli'ioncr I I I u 1 l.: S. (Clnibti i 1 W. It. )1"rll. 11.h..I.III..I, ( ilt. ,\' iIl4): Gound woI v.a. t1 byI'tisiLCONSTIPATION u.
free nut oil npptinitimi.I The 1 Ocala) Ix-dger fll'll.h, amplejironf .
!
| ----- lii fJltI1I': "I'I I he danger of "I.' 11'11-, I tl.I. ttas I taken ttl.li I II Men< I ,1,1., nil i t -lide I. i 1"llf.'I'lo"1" fill ml-. ".mllh: I I"1-' .

AllVK.mMSUeimiiiaMpnniiriirnNliiilon: 1\" .: Male: '1'1.:1.111.-\: I I'>. II.I.>>IIf''', nl Iliook has -I, 1111 un"sliuigiti'r I lth .ilistrens: ninth, mnl niliiiir-r' lie ITII,-nllv: lit I' ,, h t. 111.i "i" I 'I i 1A. ''I R('015501.0. I' "I'
ing. I
jml : .,1..11' .,
I"i' ,liihiu .' Ii -- IOI'
facilities .d I
eireiitalio'i, nf )tinCOMMKKOIAI.iippllcjitinn.The N 1 I Dnval.Comptroller. ol' (11 Itu' jiieen's. I jigli-h. andyet 11.101'on."lIIII( In' il. lir-t frl.i.-es. I II I' mnlnic. m all I .to'-P I'\1"h'"I., ) 11'1")1" (Irl M. 5.-tRO 5,5; ills"I "lul .1.

more than ilinil'li1 th.it of iii)' l> 'IlIlhl"I ||| I lion. J.! S. ('oinbo of bo i is not lli-tf'I., 1"II'l'o"c", "' tol'itthjtilil' I 1'1",11'11I, ) .:I.tllo'I''lal.111' ""'111.. lt\\ I lUK! : 11.\l ". e Nervoua Prostration, Nervous H.adche. llvnhuiiitulu"I liy "r".OI&.n..ID
\\1I'1''r. I'IIIA his mid, _t -11,111, wnrsn, r due .111 Neuralgia' Nervous Weakneaa, tlitl( .
see lion, rp'III'rlll)( il u \ 11111" Franklin.Atlorne,. ( \ o 1'I" aifiins) JlIgli-1 ) jtrew .tto..h, .'nrl$iOO. olJ Ly lirugiI1ti) .
and Liver Dlaea> Y"
ADVERTISERS.
lug medium.' ( itatiltilal'; atiul coinposiliou. flecli( I In- Ilhill il'iil w
lIa"l t" 1111.11.\\- I aoJ all KlTcilioai of Iho Kh.D.,..' RICHARDSON
( ;"'11"1':11-11011.I I I .1) I Ka: pepna WEllS ACO.:
) : u no. :%gaIt (Oeala: nu ."'r'I', Kin.lMt) I tried I I'r. I Ivinu'. Prop',
Our, fMiWrlpt on Ittoks. l'ni .riioin ntid 1'01011',11"011' o\ fl'i"I,1 If 11:11'1" A li-t if I' hO tt-pip< I". fill 'II, d I II'" ICRLNU1'ON. YT.
of l enmbia.: I / : '' I the etittill a New, lis nv ry rOr t'niifnin.pt i na ii nil, foliil'I IImtm 1 .
Mailing I l.l-.UiireHltvmi S( |M'Mlnihi'I I ln p< i- 1111 lOl I'AlfSI I > ..('i luN-: I I! !1.- nl! niippl -
U""Or"IrllIlAf.r""lI'r"" nn Intlletl to Chief .J tii-lhr-Ja.. I II.: Challeli: of lIi"'OIII'I \\ Ito knows about as tuniuhias .,ill.He ft lot, und nfn-r n-in .' nl>oin f I'..1! I ''I I'ltl.i I : ;. I II I

eonii' AIII
<< hiloiid/ f"r |uil.ll lInt 1(111 Ihe. i'e e Mlcnl has ,I f llie tlisu'tt't', "pat. w" i.in "lit I I in In'It i in ilium' I" I
III lilt I'* ni-eoinpnnliil 1 1 liy tin1 W riti" '5 iinnnmid A...IM laic ..JII.Ii"I'flIlII." II. Miller, (1I'il 'II1II'CIII" 11,110 r.llrl i I .1'r elti. llti) ttoik 1 Ih.1 Ih. t .i'. I.
nddix", nut for tmlilleallnn, (nil. n" 1111 : alt II 11',11. ronlinuo to crucify (tin1" ..1.11. 1'11, Mum) 'Ir.II,11, r"r.I..f'I". "os 11"'llh.1 nl, 'ill 'Si-lei 1.0,1.,1,1. -I>FALFR IS-
of Marlon iEi'. 1'allrrHon of Monroe.For SAIL LINE
ft'IdellCe Of ,,'''"I r"iL!Lii\ ; race II I'h savage maiiuer.( --Soutli- us 1 lir. Kim I ;')) Ne t l i i' .' fir 1'niisiiinpt.on ,,- di.o.: r. ( tiltS i iit.v: t'O :i FLORIDA :

Addres* nil I I letter* II lilt ('(1111 11411 Il"l'n t 111115 to Congress/ First, I District-lion.I i ('1'11 Leader.ieorfjp: J Hr.,iitcct tu it" hat Iselalmed. I NcWHpipir .\ .' .' 1:11".11.: I
KN-.U'Oi.V: ..\ I PAIIA IOM.MKIH. : : I A I.. just \ in Mm I i "pine"-tie I, Ni w I-. All Kinds of
SI r.t.TIIUINIIAY .1. K.: Daidson I of ( iaI.ll'lf.cc'IIIIII1IHII'II'I.lIolI. fur it. 'Irlal! I.IH, free nt (Ic.'l.ll l rnx I i I FurnitureFALAFOX
WcHt (eminent
II niul 13 ( ; F. Monigomnry; of I Illinois, Vw York toN Itcl nrla.,
-- .=-.::=--==== :$\ I K.: i:. ( iunbj', !Store. of -0_
ha sn 11I.lh'clllc. ( 111111'1 nfSouthJrorgiannd _.- Notice Incorpdraiion.Alfl' i ito '

MAY I 21. I il4. of \'olll.la. ( Iloll P nll afflUQ.UUt)) thf, t'Ii I lii i''it. 'Ihe 1 ) |a! I' espl-elall) A. BENNER & CO. ST., XFXT TO 10PlT ", p

-. - --- -- -- Ai an iulsder.!. :and withal dillidenl Writ I hi of I ii -11"lc.llo parts Sa e I Ode to < ',"il-| ( 'ollL'll". I:. ti.' nndi isliriud. lt', this 7'li da) | On"0
M."II'1 > \ ,il )toi'-Ii. !.<'' I ilium' 'lies
jelwe would re-peclfully IlllkllOUII.Kansas. C'i'tiL'h, tIC \\i : .IH'it'1. ,. I OM Slip, NEW YORle.IU to
Weak III HIP line Migge rumplnnplii); 11111111' tosjith run' ei, ami I li) \nlii.- N ctinn I I. \1 11\1:11"1 Ilinpicl maloek hint
:So far: tlicic, I Is no 't I hat I Ihc above! I ticket will 11011111! -.-- -- -- l 'C Al I kir'8 KiiKliKh: ItemedIH. I )1",11\, Chapter' I'l""I (Ih laws "t I II I ',-i'lo. "1". I I I TE; : ( ilVTX I : ON AT) S e I IIc' ]11'111'. I Is extendoii I to Ibo 1'11.I!"ii,.

of cndoi--cmrnls\ inailo liy llie I iK-mo., all Ihc candidates l : Cily Times : There, uasa ('ii 14',. I lts.i\e ,hi.Iiu I 0 of Ii 0\litiit St I iii. 1'11111'.1'1'1'! ) 1'.th. 171 ni' d I the iiinciiil-' 01 1,1:1 1' f.II.l t".lr.
as : 811lChIC,1: ale lie natii"I 1'I.K A'ltox .
r i "
eratie Stale: reinventions in lliolr approval ,'- little iii< i..lent" on the Kansas City wild liy i iiipnrn'e 'I -- --- -
plain uhile I I and I lie! various coloredKepublican .Johllhll'lll11i'l. the reii-aeol: 'hlll 1 Line, Uailitai: ( i>lii.ini.I | | All linds \ of Duck .. .
.. 10111ln' ChiI.! alto I" .
cable lini tfiu other thatmade b. nut .r.
liis nil I
ami "iI.
of Cleveland I1IIIIi4- ( mor.ing I he pliueipil I : I I mipain : .
11' J 11\1 Ilil"- I In-iir" in"!" i ul I l< ( n It ,..,. I al
I : I brelhrcn '-t I be ,1'I. ull I 1'1"1 I'ull'r C. .al.raeU." "I.t
inn .
) reprcClitril. sh ill li > % i (In Hi"
tion ami tlie Mills tariff bill.TIIK I: all I on board ll ght. There i was ImW.\11:01'I\lT.\1Io': Mute: "I II illi'i-II.I Illl I'l .ol II ell ',.'i I'l, Mo- "il-' l.inr .,,1 .', 1111. r ,,, 111,1 ::1! 01 I cure of Oonutrl. .5 n' i iI !
I\\'lIlIltIIlOII"
the I: 1 \
t t liepulilirnu I.
\ such It'lldl of humor in it and Mi Itifnte, pureliaHim 1 piir of I 11."II< 1111, I in theeit, t n 'aeola.: iliek.lel. .i5iiIst Uoel. II'r".1 u I'. i

lleiniuiienn: paily I I in \'il'JIIIIII i j pall I l I if I it \\as not I parli-coloicd. much 1 human nature that the miitliwin xpi ,'Im''*, sitthiitt each pair 1 I N '.1 111.1| on llIII.IUI., 1.1 I I ihe pnipose !I. r whieliail :at"11.nn' p nl In. the. iiircli 5' ami feelintelumnn n" ,, |
.
"iif" It .
iut fMei-i li.iniliHi- loan
.1. \\" I tin reforp t I Ihc I the letnple t\ ills ( ", ." None tiiti.iltl) 1.11'1.11-' i I > entitlin I. i.j. (rale' i 'it 111 II" i 5. lll'r'"
Tin' ( "iiie' follouing Ir,1 /
Into 1:1'1' \ I.llnl"
lias i lht' fragments' | ns fice full spontaneom' as the 11' 11111111111111: tailnat mill 1.tlll''il 1 laeil- i III I.XI1.UlPllMI I A I'eIIr\: *.J.kTHM ||. M.H..
Init tlicriilictih I ticket as lieiug t not only moro 1'1'111"I unless they are. I Mow A Cur, mid ol .;ill Sl2iw Oecitur ill.TIll. .
lieni )jmily, has no lioml repicscnlaliveof 1 I of I brook. The itlis r'l'| piihlie tt ii'" /1 ) 1111 e |1"1. Ohio
-----
rippling I -----
!Sde AietilK, rnicr. :
1 l h.
I c )>ower of \public 1,1, II II4Qi. !Slur! Keimblieaii: !, fenlimenl, but car li'idjtisl: 111'lll'stopped nt I the, 1'rieclsof It.lf ----..-- "nl'111 h ,' .1",111 pmHri f_|citniM.i));, mid'' rlil"I"1.1) ,i u dHhall I : D1ii'Ii 10 < .,-L BUM tyt S.II." .,.

out of I Ibe Kniletl: MaU' Trca'iir\',llienecessarily \ more I truly( rcllccling (he characii': ofthepnily 1'alhts I I I I I i: faced, Thp Reason ttlty' AlK" 111",1 "1111"1' e at ni nearlheiii-t I I ,IIMI'II', .. .' I'O'Sa'e! nl I I'- .".lhll'.111 I .' ,

I 1111'1'n"f'I'\ I I I like i u !': I and the vaiioiis shades i.l lal. 1IIIIIaqc111t1 I IIC |iii:|| x-4 tt arriuiti'd.: 1 } line, of the "lateof t""l'hll.hl' h ,li idi- I II'I" ,
iitarrt'l .
| jovial kind of man :assisted, a lady loiiliyht. snid; "''an' of Al .Lai':.'. uml
III. -
baii.l oCtlefeateil, nml 1m 111 oil luirglaif color in its 1'011I,0111'111all.\ i ; ft : IH (lu'inuse" it Is. tin list liinml (I'rej nrn'liiii 1111N'11 f''IIIII. : d I leeti, I "ter the : Bar
RII'I.I..I\ I
For ( As I lie cur stifled. I again lie I ui'ttt ii. I Plisi I I'.thy euro nil I I |11.1| | mi I'nl'..t l.h. niilt't' 'nt Is r..nt In IVniaco I lit it. Biliar Hal: GEO. NEELY
!in"CI'IIOI'-llolI.I I i (lieoigc S. I\\1
foll I ,1 I in bank i lobbcry.TuriiK I : anr
a ,
? iMther, temuikcd : ".Vow, I III" to's, imrilles Ihc wh ill- ') |I"II, mid 'I he lelik'th( ol taid l.nlttat will he 111' ) ,
Wells, of Ivieanibi.i: : eon ii fy. 1':11'1..1) thirl" ((10): ") I *". I Ihe < ,
I there goo "ift to hear Sam ..Tonenlel (thoronijld.v 1'111"11'! liii' I ',"' II lilhilli. Ke- ol "lil"II"I ei II' I h., *'i., ""''"'. t I""i .. I (
-O
: : will IIP( a jrrrut III a II'I'> Sen clary of :-Olale-II II. :h.\ ( li'tr- ) H.J tiilIfltu) II I. <
: her of faults." Then, lice mi'iiilnr, tte KimianUe It, hoil! I It ilnlni into i il, 'lilt' ..111'"I\ fli'' S itch. : :::

this year, nml some aiiion;It ( liemtnay horn, of 1'11111,1:0.1': : : countyKupuiiilcndcnt ., I/l'al'II'I'gI-I.| I'en-aenla., I l.i.. )I Ii,. I. *. 1'1'011 1'1U. -- A\
lien I II. Ili It !
:an ImpiTtsttc P use : "Vet w lirii' d \V. .\ l'-i: I
> Ott Kl.: I. t&.c.
) ill ,
be fill II I'C pieMileuts' who \\ --- -- -- -- ("
our\ ) :; of 'llOOls-l Hon. .
t I ) to tell her of bll at home there Ill .I.lol' :( :11.1.\, : i'iNh-r l: OKWinces GREEN GROCER
the .
hl'l'eIlfII'I'I'ClIll'lIIhl'l' IttjiS ns year ieo. Washington, Alachua county.State "KMlllK: : : I nl :) :. ,
is a terrible' racket. I can't underMaud I'. \\ UlOKlt.KlMNi .
in I t wliifli I i iiMin routing I to I their t I majorit '1'1'1'11.11'1'1'-11011.I W. It. :Saundeix \ women.:' IH I'. ItHINI.I' : ( niul Liquors, -- I'KAI.Kll N -

} they ,'11,11101.11't liI',1'ote, alII nntionul : of \\"nllin 1'(111111) I;, i li.l'irt.:

; eleelinii' I lor ( i irovcr ( ClcU'laml: lll.MIHAtlls: : IMPORTED CIGARS and TOBACCO Beef Veal Mutton, Poik
t ) I COIIII'II'ollcl'-lIuli.( J, II.: Callahan': ( 'OX1IL\S1t I IN lOIT) : )i. Il 'i t I I .\N. ,

tllI,111 is Hoiiiclhiiitf lo lie, proitil of. of lOsciuiilda.Allorneticnerul: Iii )"11'1"1 I i II i \'. CAME AND
/eal.uul 'II :
Ni lilt's. I OK. I'AI.AVOM JIAIN'bTt!., VEGETABLES.
III.,. )l", w-'m: ASI
'
Man')' of t Ilio ulil.\ mm of lo-d.i) ) \ ( Hon.) John Mitchell Then-inn i S.lory I about,, obi I I'eler I : '
: \ 1"1\
--- -- -- -- A '
look back with I i gratification I I i I lollio I I, I'ai I IIlial I, of I.u'tuti county.Chief. ( I 1.'ulI'cl.I I t the New South I I u Wales 1"1- "",. W.Tl lilovKsl K.: N llnwr.I 1'1\01;: il'I'I\di'lncred 1 !11', MTMUIV: I
I II .
: | | 'I| | |, vj i,'". Mo.TORTON -- ----- --- InI f"11 nn.v) pan "ql i \
Ilicir first, vole for \ t 'tPi it Judge who I lately retired. I :II-IM 1'1. 't
I they east .) list iee-Hon. .1. I D. 'Ih.'inp-1 I premo i I j 'I 1 Ii' I oMMKlii'Ml. j i ,li nlllee I Is (lie IHi >_ 2111 5. l'alaf..xSt.. I'I': I 11\. VREAL \ \.

Thomas JcH'crnon nr" Andrew ..1111'1lion. ,- HOII, nf KHcambia: county, h lie was Komewhnl, i-lioi' 'l-si ;lilednudonedaya I: i''.illiiul| | In W"t".I.I.. i, II' lias just ie __ __ h ____III.j.I)
very ,llillllivl bar-:( & HOfE/ i ,'.'lt'! il u |lturr' iissiiitinei I I Hi' 1.11-1(

_ _ Associate.I uslieet" lloii..lohii\ Wallace lister I a II hIll tt'il before I u I I I I 110\'(' -1\! It'tnf III'lul. 111,11 N 1'1'11..110| | ,I'l'iii

--- --- --- the ol' Duval) :iind. lion. II. S. I ller- ( (Ii' otliei;'. When t thcslmil( ul"II.llln; ,1.1111' 1.11',1 In. U tillS'S.
If ('ol. Hull D.INIH b'lolIl': lo MIlIlllhlllg i nf 118 MI i u' T Tilos. C. W
Florida, Southern K.iilro.nl: ) ( 'niiiiaii.t | : .\'. lIIali. of Leon i'tlluiif)'. 1:11' ,\. up IIIlIg.I.11, .111111, itt'l'y Portrait and View Photographers 'I! UII.1111" 'It atoi't '
\ tall: barrister: uhouiMlling
et him aside ; nml If I Krank i : l P. h'lei'i- CongiCNs., First Disliicl loti. .Jilou
S. down, I their heads \\ etu' uboiit( on I Li'jii i r.ii.ir.isinei...
of.larkooiivllle. 1..101IlPlI0111IJ( :
lug, : I
) 1I1I11"IIIt'IeI. of Kscanibia; uIiEthx
"county.Second .
le\cl, and : soiin' Ihe! xmall uttatuIuu'gttui SALOON
I I1'. ft U' U.iilroadt'oniituy: : | : in ulmeKciviiM ( :1 I. .
,
iiifmiiied, hi lit... Lilmi'. I DM i'id -I Hun. .1,.1V.. II"- : |11\1111'1111111'1111-,1"-I U' nr 11.1 (pi |1'1 I .1 I '". I II' ,110 ESTATE
; :
we me I'ii liii'" ,Knl; .i-i I : ,n I I l" .nit /'
nlli
.
c.llolIg', and f.iilhfiilly, M-l him, n-idi'!. mu'd!, ol I Duviil eoutdy, \\ hilt I",,11. \1 III 1..t 11(I "' Lffv. Kllll-ll III I U .,Hi, I-I n! | ". I 110 II r
Iho I I old I I Peter. I "I "i.. .1. 1,1' ('I ''l.: MAIN AM I I'AI.VKtIV vfUKKI'SPcnsacola
LI Iv!! (Oak) lUnmr.Wo > ( !i""I'" ",) W. U'llheispoiiti. :und) I Hon. I f'III'I, interrupted India: .. II) I', ",1"I \ .IN .11. I! .. .1"1| L I -ASI.-
I imiNcthly. nr W. ,I I ill IlinlHi. .'. .-iii I '\ 1"1"" l |1111.!
liFt inoio fl lilt more CDHInccd Maik I S. While, of KMcamhia: us ('nngiessioual "I am Manding: said Ih,' ,"1,1: te< |1li.II""I| | '" I Fla.

the facU brought out III i the runvann allernales, uilli "I ', lllll'IL'' I'll -loL'tapliH in H.it. ,do I CJJECTI O AGKNT:
by
:
nr ;in general: 111:1.: dlgniiy."Then not 11'. I I'at di.ler, ii ''ii i. I.OflS ( AI'I.KY: li.iii.
1111
that .Klomiiii: is :a railroad: raudi-. alternates\ lo (ill any poi-.il,le vacancies : tell lit,) gtIIII'IIJI 11111-11. an tie '.1:1 1'1111./: Illi" ,i.'n: .inline, ( l"l S.I"' '"J) I ;
L. DOUGLASTin1 I .
dale: and, that the emivenlioii hud: bcller : I lhal ma)' occur.Wu I ye In hit tlo\\ II. a Ininl) PI; as on the l'ti.zliu'.I, HUH -himI NEXTTO CITY HOTEL,
I l'iiv.. dI.llAttoneyandCounselloratLaw
be careful. The railniadMarebringiii' I 'think Hi-kd! h lie hel, :: ) C I'I !<' ( .
very iur mm' ( '.-,,. i1uiiigs. ,-:' ; ) .-IIO ) (; I\luttIu: : :S, BILLIARD HALL :)COI.\ 10111.\

:; i mil a lot cundiilnleH, 1111.1hol'O ler one (for Ihcir parly and ,more likely I 1"g.11,1 h I Ice, : Si Jackson' : of (Onion nnly Iim, ,':"If !i SI-IIIII, | >HSIt's' In 'v ( ) I (J r I J .. I I': ,

In 1111\0 8ome one ol I hum W'lc'cled. I lo .;lt'I..1111 to tin, "'11111',11''llc. ( (,' I !.lghbol'II'.l( ('1' knot in \\niMlnail "lh1: Im I I.. or 1..i_ C 11' t ri-nx'iiy lloiiul.l anil "tl.l.

Il I is Imrdly. sat'o l III 11'11.11111)l nian) Jln.. iii)' III;.,' (tail; 111' I Wlll'l'( habdelawon : ,\, HI|) lish mid ,,1.:,1.1, I- 1111.111, f.or .> Above Phenix Saloon ICellts, "eolleeted.. ullllrlllll.II""I"I.
.'' Iat' t fii, uml, tilt .. taekH' Ir return "Ile; TIIXI-H, I ,
'I'
t that ha:) been named.\ Heller(( > lo ( he. hil : ) ( lillgI'-"IIII"1 I In1 st'k or hurt I the I".,. .Ili. M I Ih"1" o'rH'I; I II'"H' sw. ( 111 ito i-r.ii.i- JMl.S. MAfUA.mil : tended,I to.
merfV I I 1)
eoilc ami lake I I I man.The The Stiimlaid M Si-oil I HI-\ll'lgll ; us i.,"r.rlllI.: nml" w< ll-lllliie! its n hand fimid /..irra..i .1. I i-. All Properly,' placed 111 nn Iiiiu.h.ti'i: 'I.'
)> | I i an entirely new 511) : I' :annaslo ,do ( .
I ) pocketingIhi'iiiunc Ho\I..h, ,,.'. Itnv III' In-Kt Ni.ne in-nninennleHH Iv 01' H..l1r.r a delimliperiod. will I I.,1. .
people are not I in a I lempur I I to 1 befooled bu e.\pecled( I I, has >'e u'y much I I I ) )-''il y advice lo Y"I, i mycolored 11111,11'l;' t'li'lmnV.. I.. I liniula- 1.1'U'OI\1: I'l.OICIItV. _: ___ 1:J!: Oft'ltAlUiK.Owners .

\\ Ilh. roused I the ( and 1 1 lend I, I is, go :ind untie I f thai $::I ,11.' I ,I." i-KAcru: .IN AM. 111: ll.r.. rrnneilfur\ Milo"r I linn: v. i
'l'ol"'li"I.1 organ" knot in tail.'' \\. I,. i or(; i\s $ i SHOI. :. ttuu' .,' -.-- i 'HI'' J BIEBIGHAUSER (tliidil I tothoiradvanla 1 ( c t'', pliue.iiih ,n,'
-- they art 011.\\ his :arguments and )your hl.u'l inal: mid only hand: H"\\II| w1 | I Klin.lileli .', my charge
TIn Lpjjtid.ilurc: of :New'< York hi* "I'IIIg W, ii. liu'tsii.N. U.
his I lads I 1 I I -- - \\ "'iitis| : "I..I.'II.III.e' e"i-lin" I.t Tuos. C. \ 'vrsoN.air .
by : (hat t: ho hllabor I II <
passed I Ilio I electoral\ i reform l bill I I, which I t 1-"I'I.c gl. n'ii'i'! '10 ?.Iui'IIIIItS.' I : Iriim :'II.'''. F1uuIi1)ill) [ Gas and Steam FittingliA
I nl I the I, lowest 1 tale I and,I keeps apluckmeHlorc. \v lHt(1S $' .:" SIKH : N <>r\\ DAVISON fi> LEE 7-NT-if.
snbxtautially cuauta I lie Anilraliansystem Arc )"on 1 tlUliirlied ltI4hit nf ,
IIL unIII..1 I Iiu'its
l I if I ho does ? u''c' ,1",1 r'I' > WIMII. --AX IS--- ,
of vnliii j }; and conducting I elections. I \rIHI )iinr lent liy fll1$ child Hiilleiin nut I erj- W.I.lol'i.\s :si II )t'. I.\\Irll" 1lU.Xlt p tTTER Ell MAR

The l.illlH iiii\\; III the bauds: ol How I I long has I hut I t been held by I protectionists inllh i,,; |nilii( nf ciittln-; leellif( If I no scud| all world.) ll xeliiiol H|h"<' in Ihe I o vii 1iigi: iiti-. ( FIX \II.I: : J'UAI! 'KrTS.SIIAUKS: N

( a rt'allul \\liy 1111 employershould lit linltleiT' iI Ir". \VinsloSniitliiiij \\'" ( -.
"niiee" Nl. W.IISI
ho (iovuiuor; uml, I ills I hoped/ lie will ulII..t" ..MIlheut'OMiMids I I I a i. m iileiiil'iinirriHH.Iliiitini 1.\1 T'I1lm
have nothing( say on I IhoMibjeelof S) rttp f"rl 'hililr.'H '.','Ihlll I Its mid l.ae' ,', and, it nut xnld I.)' > "iit and LII'I':'>, HiT1 c'II.11'n:!: Cor. Gregory and Tarragona .

Mtfii I il.t This i Auxlralian system l \ ol the I On I hejiilarary: I tiilile Is Inriitenl.ilili-' ( I I \ll relie\u the deuli \\ntu\V.li..itt lit. 1.\., tr..I.I..I. City County Surveyors.Ollli 1:11.1'1': : nn: AXI I KMTIM(:*.

voting rcvolution/o i I I 1'1'1'.I'IIIInli.( III'iII l"Hir litilc' Kiiiterer (itiiiu.'lhiut'i' )'. t eienil| MIISH.Vilklns. nl) III,' Nett. l ,ninl\, urn I 11,.IIKImi > FIXTIJIUS! HE-imONZEll.
llie large cmplojurs of tvhoone" \ ,t I'eiisieuta.l'i. ) --r>Kums INFancy -
!tical methods wherever adopted.' I Il I lall |> ,iii'') hers, then* (Is m" 111 : alxiulIt. Jllr..I.I""IH. .'it
I I get: t ( labor I at ( I loueslrales 11"11. 11"1 ;: j.11 il-l'itt-'f( : : Pitli tin !ln''I. Noil tod .'II'.hell'r,
will I I 1I1II1I'.h all!I the political machines.ruin i I 111,1111 t".I' llf' I I lii ri's ii) su'uitt'ry uml illariliuii, If gui- _.
-- ----- - - : KI.A.
( : an.) uherever I they can do keep I.i It's Hit Dliiniiiuh anil lioueU, cures \\ I hiI Dr. A. Riser I XS.\I'II.A.nit and Family Groceries
the IMIHHCH and ward bummers, NOTICK T 0 : l.itHi-ly ,
It.Us.HBn.
pluck-mo btores have: I been i put forward t'uii it', sipflens, I the Kllius, reduces I 1111111". --- -- "
and lit ako u ii\eniiiii'iit and\ Should Biil.serlliiT lo the I lUll.Y
pure tiny -
honest politics a ll)4).llilit.) : I by protecliouisls. as I lie only t'.II' uml ,1"1'1"1' mid 'ener )' lo tinln.le ('usti Hi lctt'i C I. r.i tn le.-ei\c the |'ii|ts'r njnlaillieur :- RESIDENT DENTIST p. jT STEVENS Produce and Willow Ware

men who knew an\'(thing about ( lielailli' Hlein. Mrs. WIIlu\. SiK.lliin >) rul'| will eouf. a I I.IMH-OII I ihimamu'eineiil ,

Tho work has, commenced( I in (he r,1 C'hllr"1 '1.,'(.thlli Is |,| IUlt In I the liy imnniliati l\ n'|>i>itlin.r the S. v. '.''r.I'lnl.\ 'i it I Inii" ndi'm'i.istrcits: (

materialization of t this .svstt'in I in II aiiti hud any light lodii, K il. t.iMlo" uml I Ii I the I'lcneiii'tiun I (if olio of I lhulilenl <> failure( lit IhUolllee.nr, M ?ul r. I II.I I I.. Wells. .: :! ikNKIl.VliBlactsmltli : Al I>0, A Kfl.1. 1.1.NK OK
\\hii' haa eharte el tho rilv eirenlatl'in.' ..111111:1.llnlt'lo""I"lr""I.
formulated bill.I U'clher I I It t tloex I'F unit bent fetiiale, mi rues and itt) Si.! I If It Is not, eoiueliient t.. call I In,, I'I'HII. and Machine
A KINDLY WOlfD FOIJ( ) : 1S1IMAIL. e HUM In IIIII I'niled' SlateH, and Is fur milt1i"i |.>slal enrd, uddienHi'd I I I" Mr.I Vt I II". I in i. a I THE NEW MPROVED finer. French Candies and Frui*
does not receive (II"" .auction of (he I .
: ) eli thi'iuiIst-4ttii'IuIl4ii.iIit I I I llut. "lui lii, i'ie' "rlh"I'IM\KI"I. (iltiesulliiiz: 11111.11111,11totholaet I
(;o\crnol' of New V'-ik' it will now I It II ,'"' ill I 11', TJ'mTXI': ) KAIL-
Munt i !|gluuitu'I")' | lHiateli.| : eeiils u 1."I I lie. $11
never be hint bight of until il becomes -- - -- \1:0.I: I WOItx( ) : : '' : ) PRICES TO SUIT
Those lie w and! public i men I
I "
(Ihu law of the United Mule ami ol,I I'II"'I'i -'I UKCommercial : ? '\ AT HIOUT XOTR'H.elli ) :. AM. liooiis man iii.n: : : rln: : : i
who a(re of an Khinaelilish I I I .
the several Mate; mind I ami 1111111'1 m ,or.". "' \\ put tli.t". Ii. 'I huh 'r liraniUi ANY I'AUT Ok' im.
opinions' generally receive
An soOn at wo can tec lire a copye Job Printing Office 't '"' I i ti.'.11111) I I U' .1-1I.i. t. iirul.'rie iliii ami lilly 1', )!j
I the mont profound! consideration ami .: !:: ;%? Wild Cherry .
\11'11"I i "" Ii. I Ii I 'iiarm i
will spread this >('\\' Voik bill before' n'l"illl !
t fl'ol I ho public at large.: ( t ", StritilFfirsttlassiiiereryResietiCity[ !
1111'lIt.11 : .Ill (In nrdi teltit's
| r.
our rcadern, so that they l'IIIIJIIlgu for i'nn.1 inuhs, Iilils. 4''"- implli( i I'r-'i. 1""oIIlb 111
I Itthmacl WI' an I independent i I I III I" '1'11: IU'I': iq: I'I U4aU 'Inns, ( rI< tip \\liiMipnit. t. i h. A-llim" "' .,1 il. -. npii"1 p'.' WI". .t. la'inhrAll. __ .

IhemaclveH. Alli.-liin' i lDAVISS I i 1,1 l 0 -- -
f thought, manner and t-pecch and he : : Jolt HITln: 'lhr"I'1.'lc t1 ,1111. \I.XTYII'
---- .. \ Ill Vll' nr i 1101 -K: WIIAKK.
111 !
\\lni maint.'itns fmrh houentI
liOOH A >VIUK.: ; -
.1.11111. n ivr: i'i.Ohtlit. &? : Hotel
I) and hincpii1!) I is l 1'011,11> loKccivotho I alI\VTil.k*, I."
The (iaiucovilie liaily Advocate ,
lavorabit lonsidcrntion: of his b215 $ %'' 'It I PI U iW I.eurabomewlt.
talk Beiihibly aikl to the point' Y\ hen enemy.A ::.'11 ui-k. IoUII... i'S'UllllI .s I 0 J I UcuUrswnt FREE P31


111111)11 Tho Democratic: candidates f.M C'on- \01',1 -- U'h C'I') Ti l : I I AI --'p.--I it's'. a BM.WOLY..u. 1 I Ed. Sexauer, ProprietoE.

; TKKSK: : STATIMIT.The ; I : ..
('ttrti-u. C I iienl.irs, I |Sri''h, (ltd I- ctl'u l It.-ll.'lll ellt .\..
1..ull'lh. I .1110
gresaionul, :State and county olliceiwill > Commercial Job Printing Office, .Nit. 1. J. COOKE ClerklGOVERNMENT

have lo bo active aunt \'Igilaill.: tjueblion which 1 hat e been beul.hliticors. ltstiu.'rs. Mreiiiiierii, Pu.l- -" .".,!".. 1 H ,i.t..l ,1,1 \s'lilian No. ,

asked to answer thi. cveniinr! is. U and all mirlm.f( I'liiilni( h.ull )' e\ I nnl.eii. '. onil >|i.iidai
% iniaehmuntII
of ul'I
cl'o them tiiouiiteitie ,
,
many: may .f '1 iii: la'r "' AMI.t : : ST
protection tho friend of labor ? I'ponthat .I"I'I'.I' 1"1\1 I their' I..ill: uMTlT (ller'w'ti.rc.ot'i .

feat. They ran nowhere rent content iincstlou lha\etho miafortunutodilVer I eentid. t. .% .:I.U. Hill llH-H K t INvisr SEWING MACHINE. I 11 HIIS""S.ltt8. sA'l 11.l ; 1'J'ltl.lt! S
with I t simply securing nominations.I t In from both : f this great M ton:,gets of }:th'f'aiu""I""II.\II', ''' \ t'I.IIn'\. I \ '
1)ll'lcllo The Best in the World : .H.o.CII' 'lt'l': AI.IIIiir.: 1'S"\'IIA. 1,11:11.: A.
ol' the counties III "Florida\ the ("iuitFOVel'-)'. The 11'1.h'I' generally .,. '/ / :
many 111'0 1"11. me '| ilall: hy Intlted! lo t''taui hiti' : I.IHP IllllCi, /" UHil I -
\t Ill tell )' he believes thatiiroteu'Liii I'umjli"1" \.L.I., ltiiil.It'rs.( t.I.tor., I KU- l the ". WKKK or 1 .
Iteuubllcaiu will make: a mo.st determined i bu 11 nut Ihefiieudof labor. laeiliiUn unjAI\\ rrittk: Titilimnf HtlWurl ; /d, Ibt. Mivri>- lUi U. t'i ',iu II h, I u HI I t,, ,Iur. 1".1111' I's. <;1" "',.. I 1.1'r I _. 'l"f.1"lIIU. \oIHII.y. : I". 'I.. _. ) : I.I'eh.

light to defeat tho I Democratic 'I 1 h" protectionist will tell > ou (that ill "C'\IIC'I'L .,," OtriCK, All kind* .f Cards, firrulam. I'.sti-r.. I;,the Ul In inn,; .III), H II id !I.., loblini, Kal"Diiu r*, I"I\) "\lu"ri-Iuaiits.. -- -- -
,
.' 'nt |'l. I hlhlhr
local liekelii and to meet and defeatthe the IVieud uflho laboring 1'lllh"o. 1.1"'r. r.I.lo. t.1 > 'b.llo.I' : "CI' !Navifal'TN i I
protection No. I II to IUekl <;\eiiiiiienl 111'1. nip'lclle all all noil I. 11.1 Kane> tmiit r'.I.. one 1,1..illlitlKT 'I.tkill. 1.1."I..I.! PENSAOOLA

deep-laid schemes of the Kvpnbli- man.: Now, ill)' bcid'i.i that protection Ilif HOIIM-( Vviusaitil 1'111) U-liiiliioliU'ly. )" i xv<.tiled. t' ilh Ih,' k' ( '. 'tlt'Stfl1uifl 1:;lsll"llrvl\'r. 'I'itxiit'r-

can leader, (lie I Democracy idiould beIhoroughly I U the li lend IJol', but l U l'u.'m I" .1.11..l 'I'M", t'nuan,I I uo.Iguis.i .ecdI.'i for ul",'\ltt); 1.'I.inl and l'urt iui.l I., fudi rtaker, \ inter.Vhiel!,nj.-hi' ( GREENHOUSES and NURSERIES
the of the I .unu -r. of Hut: I ', it't-
I labotiiig There tloiIJ. : t..III"II" Illl. for the .ltls.r T. VprttVinvii. .
11'1) Z' !
lal. ( and
.lchlUI"I 'llI. ,
I vrgauiml! witliout t tlehiy.bt ---- hug .: uml I'urtie., Iht.1.1| lm l-
U no better friend to labor in Ihiicountry "s UI'< u :of'lr..III.the 1'iU mid ih"- eininlure ,'.1I.1 t'r, i '.ila4ne! all IVnf: IJkl 'llu.'rs. urx1 iu*\ ttt'd t-i Million the r..t thatiiirjuliotlicv I'LST'SJ I lo.KS: ('IIU.t: h I"
) that the party match: I In anuubrokcu t t of NOt M'KVKi '
may \
protection IW
Ihllllhoy.h'l I R'e. and I | 1-OUTHl Mlltf
liit-nie line (
l*> t rita- let in 1.1 1'.1. tlrlhuI' \\ "einial l"llie.'in < 11.1.
column, onward to irtorx bvcaiue I U i which t tends (iui W .r done i'ss-'iailv liiMl'd t'ii The Singer Co.. "II 111 (l
\ 111\ nothing : .lie | I. Manufacturing the State in |Hiiul of ""' n. ., di.. ; : Imt: ; : ::, KKfirNI
In lila ko : !lit'! i il k non that lu. buil.iinnd nl lilt) I oMMkit 'lL I$> > :>'1C nml ev.imnieour 11 .
If by organi/ai'ion:: Ilio kame unity ol I and for 1111H'I'1; than 11l1'.I"I'IIIllolg"I'a iiudi I Ihe 1 1'0'fII01 eoiporalioula .1 lai (iliti, au S I tails prii',.n lor ,IIil.' ..milwc.ik NK\V: Oiil; E\S-.I.\| 1"1'1 und .alUfai-tion. Hand; bills 1.titt'Ila'td.t1 : ,- US.aL: TUHit. -

1'efliii;{ and action can bo bronchi : I. 1"11 II'0h"'lht.lal.il 5 ot the Matv ti l Florida u* lill.iwluMlt .I Ni.. I II I aid UV<',l ii.\i.ru" inlktret \. t. V\ ll.l.l I I". lstlll'ssiis Fnld.|... le -al Ihlh. Vi.uinan ;; : ..\ '' \V.\I.M r-.
I : I, nearH ui.iu..u.| ; Ihe Custom HUIIMrellH.Kol.i -. 1 < i '. rKt'X.N-: ,
111.11 '
.
about in local matter I U known .I.t. 1.lunllr)
as toesUt t IUIlhtcoI'I I conceding' i thai I I. 'I he name of .\'n..rallo.| n, .hal I lie 1 Eta I'. 1'.uit'! ., 1'1'' "' I. h''II.' (linnnd, r.K.ki. ( 1',1'1' .'lAl'ANKMi J'I"I: IM5H'N", KHOU I 1'1'
so far as ho national I Democratic ( I ( labor, that The. .Natixaiii.il and ( ,. ,. I I"I:t rk, 1:.,
l'J't' \
l'I'II''llol 11.11. h''alllir Tra.hlj \(' \. KI.OUIDANATIONAL !) .r.llh." l'ah-i. I..I.I .]h-i a i, h I.I.UI.I JAl'AN l'l.I'MIi'.' 1I I t
,
tleL.ellli 1 eoiit't't utt'ii, I lie I Democracywill I protection doe.s Il It. Ameiieaii 1'111)11' Ihe 'iiiiej.al. .1. \'I II ; t..1 :; -\ : I.- ti->: .
ANtS hKIOKUrh: :
labor. Hut for toy o\\n part" 1 1(111111 t'eiik.n-ula" }'I'ri.l.I 11"11" iIUIU..I I : : .\:| | I :ST.
have nothing u> tear. Cut it too Tbt.I ," 1..IUn' uf ihe lut.iite.< "h:til IVaehrH, .., JInM-"ri I < -. \11'I xct.U
labor I.III.
caiotolu> o ni) I'\.I''I'\ 1 II 1 1iheie IKu* (lollovt: ft. PHOTOCRAPHER, HOTEL The I lNiiLClA's JOB Ol Kit I lisa u.J.) ,

often happen' llut petty jealotiieb I I io any protection oll 11'01111. To hUI. "ft., nun, i>r I > Mil, 1 I'. "!11..1 .\ i.c .II..I.. 'O lil)If at.s-k. nl, 1t'ur"I.I.iu: > i '. I 'ii. '. '

and cmbillercd fculiiigs art engendered 11'1'11'1 10 have protection for iu\Melt' ; ('U) "I ..1. Hluiia( '. nml tenx'U ol -- ar TUB t'ormiil) I. ". .,lo'in'ai.d! ii'iiin,,n-ml' i 'lank. t hina-ii. mid II list ii'i'

to me that what thelaboiing "\"ryll.I.I..II..Ul. U* lUiua for 1ilit'li- Our Cut Flower Department
by heated( context* for nominations llll Little House around the Corner. I
(Mil-1I
) |I''ii Tuc W ireki.v I'oVMKKCivL .
1'lhlll..I. ,
.11,1 'al
.1.1.11.11
I i is fiirwi.hi
hat
resulting hi di all l'lloll of llie man \\ allt ( 111'1 shall M libels: lt a r.if rate of 111"'II.III rl'.1 : nr.: I liovernineiit St. I I- f ,'III'lt'l.i-uTy ...|.ft all '. vv
: 1 : IA [ ; i t I II SC. .t $l.i> and ntaiiu
bo "proleeled, not that (their labor .h.1 ;1111".ant juirlur porl It1'Illrlr; Me\i- : f\II.SI 4Ipi. (111'1" lU .\II. three &11" I willc.iiip.irefnoral.1) wiltt .1 '

party and deteat of its candidate-. IH) 11'I't'.t..1. e". and t..I.r"mu, I"II.tl.rh. ..r'ihet ( 1'imT.IAlT-1 A It I VI"PI.I.L( : 4r-vip-''. Mrs C. Pfefferle, Proprietress. i 1:011.1: < )Iiult'l' t..uliiuniatii,. n, jnv. Ibrr 1''Ullr. I.i..al 'I.-' up. '. -

'1'hl.lohuuIJ 1 be guarded :agaiiiat btSiti ) \lolt. \\ Au.fr1.: Hit MolU \\OKK. 'liL' Male. stud rI",11 li'ix-lrii i-uiin- Aus I ,'lly |jaIl-nfl \VV.t .'JII i),. r.lne.l ,, I I'' l land I. < I
1- I ;iair, il It >ill
I '
I puekeil >
lien.'I. >
Democrac: uf every county in1'loiida. What the latxucrvanl. is more : Hie amount uf eupilat UKk I !I. -- It lTis-: M..10 iu '.' .(U |>fi lItj 1I !h.u\, <. Ni.w and ,.1-inal ,! .

To be "uee.'k>.ful the I )III11U- WIgOI not more labor. \V hat ho nanu f l.'m.MH', \itt, |I'f"II.' '_e 'hl'.tl".I..b,1 lui Nut( iN'. ,.\l*. .and f 4 mt'j: Fuini-nd, 'i I u.nb i I IlA.-I l' ni.-liid at .ill t u..--.. .'..1..1 O,I :I. '
I ull not i enl lloueiit I .. !I.
; 101'0 ) e, more walking i it' paid in Hi. llu- It Illt may r'I'UU" lijiinu- I UII il uu-
u .. out. I I""r-I Hi"
t-ratic parly 111111 be united, harmoniuu8 around the block i i'l older to get at tin lla I iu_ ." ive liuy ,,iumi*.ioii fu IOU ih,- I'II"U r. I'John 1.1''lu1.t .Il I -I'I.. .

enlhu..ia..lic. Onl>' gwMl and I true he \, ants I. in yet tO I. To i oiuui'-uef rrt ibis ""I"', ami I..ulll. .. Theo. Pfefferle, Thompson, Sadder \fl 1.(,'. I i an f"IlI.. s''. II I ii'Isid )
\.11. \\ht \ for tit' > >-' kuuiivr di. .\il\l.-ilttili> 1.1 I aUl I n
men, men of conceded couipelency todischarge Ihuclli ulhl.j'I"I "})' allllo have. thegiHwl \\ ,I in ar. nrtlau. ,v\\\ ,111. '. :I 11"IK&.l',1. ;" .I \N.\lihU-- Jlanrf, inn.H i .1| ki p, III-t.II.,11. .1'M'IH-: s
.. lite, and not lapend !a. 'I ntUtviK ..IT- at o.t; ) .__ .Ir 1.-I', I
with IbUlily to the people .Iull. a 1.\LI. "I'14' r It""r lie l'tl1,1.. -- --------- I :
: liiilifo j I I walking I I I tar l'rt'asre'r, (111! !Illl' i.fHarness -- -
upon ) lu.1 Ullr. .I'lt. .\ eau uml iln i !
the dulie of the olHce.. (hwy eek tl I'ua\ ila. 1 I I s4tit'1s. tl.tl I'a.'lhl
All that iloe in Utlleh linn- uml luaum-r .5. lUe >) itn.'tLu sioAoe t"\1
'
ailiu ti .
in Utis
itiiL I
piotrctlou \ I'nul.U'I |"' < I' 'iiiiug, Maritime Surveys
should be nominated by the. I )"11I11' en to mako (the cobble stones may b in : '!
hl.I'lal. i. aiUeiti-iny the ,
1.1'
)
0. 'ihia .t lmU'l>tedui iir .noh.III I. llla hll& "tUUllt1 "\ Saddlery,
ciacy. The noininaiioii ....1'a Ii'it "1'1cOlUllOlttJ.lo' l.igjcro\1 \a hiI 'he has to ilrivc, to Ilb'UUIII&1"kb( III'un.I.1 ill.n,.t t'UL' IcilY altU"'I \ C.\IMH-: Till uniI.'r.inuj. ( ui -,1' .

men wh have not I llutt- I 1. hI'I' ll'l Miu lo get a lit in aami hali.I'1: am luw thy tl \lllll" IU Ib"11 I .mi<11'R.ut( \1. I. 1-

t'll pal "ill on Iho la'L atnl tell total i'sluitat I.& "'1.'A l'ct141fl14! by l.I M. i iureyue1uxsa rwuiT. they)' 1-411 to tlie sallit'rtestl CI'hilj".I'I'r.,1| \t.<
wMel
will Mt-akcn the UlI. ) '
1'uAAu '
'jullillclilil"li, J.1 that it il iho ot' bewdt. Tke Cut.MEItI'Ai. ( 'i\ .:I31S'I': : MIIKKT: ; : > k : \
of if uot actually dc- A. U. Mu.UJ "*,, pt. 's *auIIS t' Wr I3 l'"Ulrm U III.I"r ,.1' i.u'i'. *
( hance* fcucce ii;, ,Ul. r.- Thorn ii ( J. Shear l".I always >lauiK to J '
\ml'\INI rrt'isrtel 1"ln. ih-i" --
',) | | ( or Utaniin 'f-.1.! in
the l'Kaat'ol4. Ma 9. m't-il. make 8urTtlu'
.
feat party.' > 11-11 ""lllo. a--s itn-n. .l I I ii I 8. i 0"18.
.,..' ..l*. ). I I :


j Ij I .

-- .\ \ 4

\ \


l

-- -
l 4q
- _
- -- -- --- -
oar poi.eil long enough to J permit! the water l


1 hlhliON\ O I1MARD\ ( to clean The drop for young from'the succeeding man the bla.1 depleted. and strvka, In leave the at'rondrut It dry and I A. MORENO & CO. Itliiuk I."-KII{ | and 01 her I'oini I I v l'1 {, ,


I. nut baring his norfc to the guillotine. 114 I kr'ptln at" ,k, unit' 'li"r 8"'ili' '1 lujTrnml,

"'- nitKl.t be ImaKinecl This .u the I,,vntlon In : :NO. to': !" ( ) I"I'1i \L.\t.'OX !"I'It1'a'l'" \ 'mull iUantiUe| .,'hlll'| ill ll\M\ oMMI KCI "l. 14'' f1 f 4f1

New stroke Severely which be has caught the water, and! he 1.1'11I' 5)ills'1Sc hnxi' tinxx In Mnek"hl .

Their [Bran plinziiiR hi satmfactlou: at the attainment" in .. : |. r ntn il Sltrehai'It.e.Nsrrnnly /

Criticised. the tip tilted. 1"IAIUke( manner depleted. To I-PII'IlIcouln!" -.111.. I IV'ids.. {
(II'tnn .1001 ir
strong! young tiorks thin Slartvuer 11",1.
I, lured, |In unb rlL1 sR a might aullo convey the imps-easloh lassie' I \ in .\ II d hnii lit I uses,

1111: H' !' : I'JlOTOGIt.\rlllU: by butu the a hen uie", a regiment refunding orders thwack arms.of musket REAL ESTATE ANTI GOLLEGTINU AGENTS I, ,Inuit' I.\l'bl..t, .' "t.stirs"unnuoh'stit I II I +- ti

The finish, Is Mlbpiitiii, III I Ixil Acllmis.U .
.rpiil Inrlilenl Illnitrstlni the W.to'n none ttia lass symmetrical and I it imhineiit.Allidtxlt '. I
A LallntllInled"Itb( ,
a unanimity of brawny ,
llm"1 '"IH.UB Computed" nlih' balks held In a beautiful angle!: of rigidity I I 11'\ 1'11'1: I C; 1'I I r.I: 1 ,t.nr .AM -'III'' I e pli-xln it lii nut lieplcxin.:... tU. I k M .

. ,Its,, 1..It.-\| l BnRgnitlon. ; Whirls I that n \\'est Pointer might envy The crude i halts .\ltliliixllhi !

. lieronimrndu" lot the M ariltjr cltl/cns already referred to looked long and I Ie4l'IICQtJy .. I I "rh''llnw Itond In 1"1.1"! | | \ III'( its a. ATTENTION J
.ilui lt lode
Ft I .1 I upon the amateurs ovforo them,' I < nl told! tiioimf <<< oll>iliil" mill I'loinpl' llt'lilin I I I tam lioiiil.Kxieuti'iii ;

( r.*" I and nft& Lisa Crew had gone:; their serrral : \ ', on .IndjtuuMil far 1'emnnn ,

I !IItI r'' nappy, onloM the 'Is enllght.tningtne'rortI : ways ,* brtpht Inspiration; sjg'tctvd;: Itaell. to T.\ 0-: is-i I I\NI: i I'. ,\. .. .M 1'1'1' MH i* 'in.ouiti '. I rr.'is'rt.x.Appe.HHiice'. Itiilnl.IV 1 f i' 1 I
1 I J'Ht' ...hlltht' ut jit for I Mr ISL JulirtII I I t
iee 'II \
'
I may I'* miikrt! no Parttcularxdleluennwut conceivid the Men that something after << > rn\111\sIll.ll'1l'1:1): : : <'Oil IIli. ..IU'..I 'ICIIU:1e: 1:. pence" W'trlll'III'

dlll"' ," U may t I.* a qm-tlon, ol art. or the manner of the d.-rice shown In the ln.t mi' I I-'s -I\' I IVare ""Itlll.' HO US EKE E P E I

,"""'a iilli "one 01 athletics a luotty 'point In I cut would be n I buoii to the straight back I 1'111111111'\1' lVm rnn'. !' : RIS. !, .
ill raillro. or a dlilactlo dissertation on bees oarsmen as It must noccsmnly be painful: to Allid.itlt-Assiniltiind U.illi; n i ,
sit erect a nth no other aid than that of careful I j I 11'mraal-\eraultnnd lUttirx.Allidixll .
'
physical\ : tiniiilng and counting, one, two -l.areinx." \
than The Wen, Is a ill be I \\ nri.int-l.nreenx. ,
simple one as n
Ki'C'Knlumvi. \\ ltno.s.citil .
Been, the device consisting of n belt with a I .h4
I' K:\ I ins, sf .Ltrr.aoNEY r
'horizontal bar protruding from the hack Wnrrnnis, _"E It
I .
? I Around the netk of the nearer I ll placed a I'.ll.III'.1.. M.V 1.ltlE. ,. tl
cry'j4 = ,
AaI"llln'rllllllllt. r
t
I! cord, w.hlch posses: down tho back and over I I I, rop Tliaxo: JEJrvvof Trouhlo t ::1
Sn I
D<> & C<>E l.e.Sfles.Miinliiie I
I l.i"l'lq. mill f '
I Mecli,",'. 1"11. t' A.\lllltt >'UI4P. L'

llulya.ltE: .\'I' .lit. .1\I I.. 1'I'tllit-! I\ 111111 1..t'llt..
l
I > !< I' It I': : ( >i; 0 ( ) I ) : W 0 ,It' Iv. j ;
I r t>uiipn mi In (' 'n. ..
h111 <
1)I" A \ 1) & 1'A'I'I ( ) 1'Ill'. I A 111,', x II Inltirnislnneiit.I'll .
I 1 I 1 I in MMv in' ru.'i: iiCOFFEE1 I
II ii It l el .MuiU'iie I .
--f: 'AI'Ki: : I'.AI.S( AND Wl.'AlTl.Nt.: : l'Al'1.1: I kul>|Hi'n.i-l 1.,11'1'' t.

I Tlmlier ,
'

", '. : -. ,, 'lorid:: Curio. :E3aaax I, Subl'ii 1'iiiistxxlso'isilnndl' h.ineel.x.' '. ;

.- "g:7:: : :
.. ::. d'r.le----
j
=---- .. - -- I _
r.= ""- ,._---; -'o.3 W.M.I. I'.MT.K:: : AMI nr.mimiox-:\ : : :*. I _. -----. -- -

__- I II .,'-'. '" ':-::;: --- 44 I 'SVi1)V S11 .V 1)I'S.Picturos 'J'I I I': I I :> ( ),\1' HOW TO I ) 0 IT.M 1'

I W.l. j.. : I .
.. .. I.I. II' ( N IM.IIOl: ) Mi' OIMUOI.M.: :.
- RUCIIL'O APT j I \.,-.% .t :-_- : ,0; : ; I'rztYn.LGcL to; O 1.c1.or. Ii i PtN SACOt'A DAILY y MMtMIALI 1.1:11'.1.01 I11
.
/ roX I
.tl* Hub erpounds and the rest of I or? -.- as clouts Por :oiuLaci.
rennlnit mint respectfully listen. The I I7 ALL k1NIIS: > or Ml>: l( 'AI.MT.KCII: :( .\\IUM'I:. l'I'IIllll',11-.1\II: : ( ) I > 'I
the/ country I t I j I I,1: .' \u''ln i.vit M 'ri :. '
) < i '
pivot' sf i>r 1n sad culture data not consider :-:? M.U.A/IM.v' :: j I Piiipiism to lie. 1'ii'nliil., fenileNS, mill, HII Inus + 1
lui IU tunuimu, at such are fullUJixl uiiloss, '-- I I"lie people'H I Inleli.ots. iiiI( jenpurdxI Viz '
e prwrrlent u estjitlislied/ for cruder mortnJtllcnu | A RCOCkSTIOTi : : i I11111(11x111'(!( ) } niul Mou'IUos ol'all:% 1\\ ill II.0. '.. I 'lull mid '"ll.-I'. in its alt .Ks upon tli.. ,0.1'' 1..4..l1per' ml uf if. M ,'hI.11: 1'II.ll"hl ,. f a

\llmllalf aid, 8 Ina laid down for the lesser i the end of the bar, through n fork provided( i hnnwtyt \, and, Iriiiul In the adliiilii '\ : \'II'| 1 1 I Isis | u'"ul.l"| ||| | | |1".0' | ,| Mill 1 ". I .... | |( + f .
The 'ml fit ..l 1'0' Olliri*, II I Ii, Hi I pn' 'nil) "I.l I.'I i ii .. I 'j''II.III"'I.I., 1'1 t .
ic ..ererK'l'lIod obey Bostonians for the I'W'J"1'he cord (Ii then" :\ 41:1: ". l'itliiloIrret.! Ono ""nl' II 11 "u In i :" I.. | u 11( I | "| ,' I
MtelllU do not crave the earth |' brought their sirs mh's .1,1 inplnxeeH, the lafblksdleiala Inch .ill olli I I. I .' .11.. ,in.I \ 'I >.111! I l Ii "U i i n ':.'| ','Its i ||,' |1..1| |l',. ri. | |faol'hiugd" _
eat I thoir between the ,leg and fastened to tho I lelt In I I t, hat lnnuI"I.' I .
Ponsnco1n Fla": 1111".I ) "I.II i I 'u u n Ib.'ii.:" '
deiuthat ''oll
fa from It they ilrurlj ismnnuit I front. TbedcMcols! I less expensive: than a lye feel thut tin parss h.is ne.'iin'il :I

portion of the bernl-plicr not straight jacket and! answers the purpose II I -. ..-- h1 nnd, pi ritnu'1111Inl' ,'nl in the he.ii, IKol I WO z"'
-- '
-- U I'D
--- -- .AD
brondixl! by their Immediate horizon to con. I equally nelL-:St.; Louis Post Dl.paLeb. -- hoiicxt 11'1, unit, thill (hex l huh k I lull nn a .. I r4I r'1 .

(form unit te, the IbIS. path much M thoughtfully kept In view Inld they out are for' ,I I the |Tii\inc" ,.f Iil L iit>l;-lint I lil\' camp In IloMtm, tin-,, nil It .I"I' by it ln-inges- 'senlhhdruu' 111,1""r"'I""ill( xxiilehlKxxir, l"i'' nuuiluxaoldancer mid haul, HollHI. I |pr' Ill Inn I 11'11".1.' ii I)r \h?. I ll ,1- i'I I It I 1'1" l'Mill I.,-UlT ill till',, 1 ;

IU I GENERAL SPORTING NOTES. !in list uinnUuiiiuiiil llio to Its |pul.itiil i tinutK.lt: > 1 I. sisal| to Ulat obtained from ,') ," nnd, f.il-i'lioml \\1'111, hllo"ll \II., 1.1 I".,i. I'.ill" ,..In, 'I"IIII.I..I'" ,1 '''' ,' 11L.2i1'I| I I ;A !i'III'CII: : Ml luff R "

ra'i'"\uriitrelRlitof iintti'' 1 of Lily; J ixmmU of coaluiLlJT. |1",11111,1,III.t | pnlille tiuxl. V'lee 11". ,.. all mil-' : .

| cimintio omniscience end In tome 1 1J"'t'OIl' l'roft'AiOr l ai>ovit' from the Ing master, from Ru-sin, now In Minneapolis, ':' 1 hu sseu the: I I'lit. of the: huhti-il hamper, 1.,1 \ rrstsrra, Ihe .110111:011
of use country might; tee cotaldern.llalrlesttait 1 tnranH) : he, : ,: < i: nii;| | i:" i :
challenge' mac In the northwest to 11..1 f
; tightwith thuMHK! .1| of tho/ IIAI.\'IIItHI..11 I 1 F'I
\
| AccordiiiK to Mr. J. A. t Bt IJ I on > I..I.'II| Kiiirotm" iii MEDICINE ,
foil for first blood for from $100 tot
,hn. ",h..> line |lust returned' from the rlelntjyol ; iIxtPeter I ( mountains Tlii-y rely enii-r 'the Km-: The' Hurttt Way to 1 rn.al. tyunckerf.i Terror to Evil-doers 1' V. It ( 4 111': D C1 O I I." 1 % I'. r, _
clomlo Bun tllagty nlit 'ethev nlun lied .
the/ umllnn! eoe and the Hppliof{ ; I' >!" n ,,
I Jai-Uwin.tlio colored boxer m ulelr. niul "lufnlllbln" lli-nie.llm. ,.
champion
ki'
thf Chnrlfv thu 10ll"11I0len.. chli Inlll.'lIn;, qll tln14'lono.'f1 arts..t the aqua of the Antipodes, Is now on his way toAm..rll' lllMIM-Ol. .. ttie |praaanM.The .. | Tlio first "tl'I In education Is a convlc- Hewrul nllleeH nnd. pulilie Iniflx uml 11,1,1's.. m'IEH'IULI'OH.X: I I : : ( > : ( ; 01 1 II: I OHUIIXH 1 r. I

tit .,hI ,i.lmdly cIitiRing: to. that im-thnl' of ",, w ith u view to getting: on matcheswith fun-It. .. 1''IIl''allln,1 feed, the\ \vnnl. lion of our 1IIrlle.119: / Is oi.|>eciiiJly I'nirnpt uii'l m'In mini: poliiielnns, I>OMNC, { r k 1 .
some or tho lending of ill tutu 'In| .tullt. : I || |list| | ,' H |I1'btrldd, ;" I'' .Vililtl's, III
car oianifiulniion, him. may be tormml the the mulct heavy weights (l.'rvu'' ,,111I illIhu\ ,\a lllil Wilson, lluni h (trim in 1.hcnc. / 1 men had a [ and ail| 1'11.111'I, Ih"llIhl'I.IIII.| and, (hipulilie :1. "I | 'lilt flu"'ill.'s :

tlancroll! M ataiin. nrokn. 'The II:irvnrd tmyian I | they mo' lilliil with iloiiiNof, Bin.ill! iniirtquitoi (lei feet II chnrittd there was no u* Ireumir) \ilI'I'"II.hl' } ._ ( huts raST TI3C13 p '
C'hnrlos: Ron-nil, the champion I :Id au'dnrhug: 1..1 ) hiile. sluider' .
Of .I
good fellow Koccntly the crew nos son.Y"III'I."r. stint "iiinshk.H.! that SilH'ri.in i, to tench 1 them hd'Ic \hit usenit L.N. ,
I husiyu'it Ihe I | the h.IW"'klr \'
the Charles for a three mile spurt and Is coming to Aimrica with thomistry when alchemy was In I .I'II"'ulI.1 1.11'.11" ( ) ; i
out on Milrhell Rod threnUns "to Albert" 1,1.1111I', n Inch pursiKM' std, tua.ldrus man done. tilt and, I}% but ui II .\---i --C Vnl----. ; I'1'r-- i'I/u.iid.l .
In numbers were given: ample opportunity\ challenge! !\IlIll'alllc alike! I'M-n ninoiiK thu ctmiil-i \' general, furor[ A distinguished medical i,110 ."II.I.II\"IIIIIII."I".r.,1, In Hie, Lir,
to dltplBt! their Rood fellomlilp. There to an Intel'national t II>-Ia you Piano race In xx liter Raid Unit thu only wuy HUH, inn. Hi'enred Lour niiliileiiei\' "
years ago ,
New Yolk lug fl.UOOa sldo. of" "lito!;,' thaI nrui"pl..a.1| l nrouml,1 Lisa Mt- 1 11111 M. L. ROCH r.iI ; .
ctuUKwO 10 be within a stone's throw of tbo to eradicate qiiiickciy piitMiiiiitfe phenomenal. III llu Innloix of11snapapsr'site u
binard bow that day another boat herein | Tbe match !between W U Ooorgo: of London 1 IKI.-S in Silx'i'i.i. This Migrant w lion costlit Itmlll'll1 \V ...) rlor.ihixi lime' Mil*
lhl' -1II111111'1'1"l I hniiililo' to look lit I Ilii hy h'IIhlnl: i phydlnlogy Mil rent 1 In l .Hint' i'll/1 'I : 1'lll'1'C1: IU'I': .
and W of l'rt'lllolLO I nn y
weraw:\tcd! n few crude citizens hcariug the I IIIlrnames Cummlng* run I tho .. xxus notfOli 11'1.11' 1..1.111 11 J
iiiickcry
f.u'iii i but one\ snulliii uiniiiil, hit, 11001. 1"'mll | IIHDlll| l .. liUlni' I djit ,,
I. )
ryes
of Unudnur, Hoaincr Itiley and Ihnxyqanrten auntie and one mile, each ,! on tho of its profit- I .I II ( :. ". 1'llnfil 's.IIi''t. !
Hnrvartl for L1uU I cndol ire: (inll.iinc'il std tun. :Iiunlly lu seen IIII'\JIIC IUII.I loXIMKIIHAI.( .
the like and *buu the boys spurted| race n die has In a forfeit t

the eru'le cstlrrne spurtol too. The citizens t oo the part of (H>nr;;& (Cummings.: now from IK'in nth tilt luiiiiiiii' niul snullOntyt'lida stirs\\'. it but It.. this' Vnoranco i how of much its ,of ktima.t lluit I OUR NEWS DEPARTMENT -
.. hihMuIlrn iic-tiili rot uuntltItareustrrtdpith"ms. niirpi imng
acre' crude from tbo 'Varsity standpoint, bo- claims. the champlunislpGeorge i, ; II .
I I Mill hu old timo ignorance l which made, wilh.I XXI1 llllXI1 ll)' llllillCIlt |I""
aux they had, no regard for mathematics In | Smith, the 1'ittsburg sprinter will pursiu I OII1II'I.II.lllhll.
UK. posture of their bodies and Insisted ontuxllir.g Isis liinrrli lu\\ard the. ImliliT,. h.iill (ifSilx'ri.i. craft poRtsililn and profltuMo yet exists uulkrs,5l'rl'sllhut I It \111'1'11'1111'1'! '
!
shortly .t.rfor t Sbo field, 'England: where how
tixeilllilieinhilili-l, 1 r. till .
the much us their 'Indltklunl ( Imlncast..I U'lils )r. Pordyco 1Ir.lr.! t hue /t.t'IIling ri I... lnouutnenl|
; 03"01'1 | JJ run 'In the September handicap.Smith mi1" murc.tronglytold and ini|.iiunit iniieut 1'\'II'1' il 1 fur .diet, .
Mr. Conk
( Harvard, 1 pulled to finally at the end of the I Ilo ran bin distance one yard, liuida even (if the Ul.tl nil Ilio Ili'li/i'll.' liyoilhy, |11 > wIl) wanted their hur.ieter. '.Vs' lime llule "'|"or null' s

cure' and generously: remarked thut\ the cub time. Ill Pittsburg admiryrs have raised! a riinty Ih"I"111111111I are rdntinunllylivnij him to try sonic ridiculous. nostrum on d< '', pllxtiti1 ilepiuvitx., "1\1"" '"' eiiHe 1111

Kl'k-nt. iiip|'i| win "on them" they went an I parse to defray bit expenses i I ; hit{ Mi'. nail. hiniilritU) of thousand's hU diHtlg-ul..lpllllult l ( They were of 1'\" ..mul then. Ihllllll Indlet. 1".r. /I L N
t.l.. the ,hituity. of alum mater would allow, j i that very TO1fCt.ililo Hit iu upon our .' Hutu 'M, lu out'
1110 1
of jH'Mjili' hagtniglit: : to Kiiin Ids eXlly
.
,
/ to leKlxl.i-
, 11111..1 u.'srN.iry Heenie ,
sod| never su3| ( tbat I Kvntli'iiunhooariloa a
I ROWING RIPPLES I city i in thit, uiiy timing tln l.u-t fifty : ir I and eMlnetloii.AH .
Dot enr)lUIng; that It should bo 1 mall iHilnto or an onion in lo !I lh'l III' Illr HiipreNhlini.
I I .
jrors. 'lliiitMiiulH, II.IMI found l t lair li'IKI'k.t lust 'uII. dour \\lllniiit ill"II'II\" !
I No arrangements have yet been mnda for a | grave In tho'. "Taifji," uml happyvrio' \\urilolT ihciunutisiu. Ito ,IO'I"t hoI debt, lugelhliug| I In' rtl.lrurt,5J| ) I.pap I I', J 1 i

sculling race between leomcr and Kemp: I those \\luisi, ." I''s"I're. cited. I by a devoted : liovo in bljIS. nor OIIICIIA, nor Lsuia; but uml. IIH our meaiiH, mul., piiirouu.'e, ... ....
r i I !. shill| mil,) ilepiii'iiueiit, \ ml iii,' 1 I.Iiililies 4
how dilTer the ioor darky l'llhll
The Sir Donald A. Smltb prize cup a\ill be ft llnw' tr.ncUr.: 1'holl'o/III" Irate d.' 1i ] \
rowel for at the annual regatta of tbe Manitoba '' rittinail of their own accord, to thu lixk- who carrisas about a rabbit, font 'in hid I IHIII.. mul, UI\Ij'I"I'\ < of iiHHhin' joninal-
..
1.f and lunlpeg at lake Unuietonka July Iqs, whi'ti thomircury' was fin. iiu i'1"' I ixn-lict lo khiild him from tho evil ('(' I I \N e Ihlllll'Ply' the nor 111'1"i i |,11'luN, McBrine

C 0! and T. the cup was! mode In I ICugland: last the fruit fl".l| ] ( the ciu'iil.itinn of Iho 1 Ho Biniloa "l'r[' 'lIlil.ly. but carries thu >I uml Ul U. |.'mKilile HI ,' .."1',.. Durham & Co. ;. ..

year nt n oust of flXX>. and has bean offerolby 1.lht drip "'l.. bloml !in their in'ici.iliil, |potato iin.l autl' you conliduntliillythnt I'sIUdsuli, 'thruuChnul" ; Hie eonniit' (""r Impiirpo
Sir Donald l Smith vice (rcKlJuntV' the sui'initlcil honrvcr it may /la. In hU [mrticu- .i> of HIM" niiii{ 11"1:11'1'1'1." his unit f
1..Ii.| >. Th''V' IheniM'UcH I to

ce'erJ- Canadian Tbe Northwestern Puciflorailwayo( lion.tnt! ; oH oclatlon has I taken tho, un.i\oiil.il4u 1 Uick to the 1UU pi-iial l.i-..h'II.bcltluiionts IhL'v1'0 of lar nilierahlo I'OS it us Ins( woiked who killed Bonders.an InofI Tho- I| CurrrNpundrnrt.The T I Daily. Coiwrciali Real E Estato I X and 11 LOaIIAO11IS. } : f

- decided! I upon July ;!M and,, ::OJ... the dates and, 1'rulI..I.ilmli.l. tliu noxt: hpiiiiK' Ihry I fenuho Chinaman the, other day "for
t = -" -- :... JI I' Urand ---.-:..:-_ J trail the S.IIHU j'lIIrll1'1lgaill., with Morocxfcrisllre i will bits, .iihln 1'.11"1'111.: aeeunite, 1,1 mul" la.t
1L .
}
-- : = >>t aniiiinl regatta.; lh" UiiocmUon hasels1.d Other thousuuls h.ivo less let ho' h.nl m hk pU'k.t| than Ins liberty, J r, hoiiv ..
-.N' :
M\
: I 1'1"111 Iul. \1..1. : suit! .
: S I 'I"lillll. 1"11"1"011. 1'11
4Ilrrvas toUo.e. IViu J. UI'I'U'\ 1
Leather .
j St sale rI down, hti/iil l' or hot by IheIbllri.,1i and he reasoned alullt9 NX ell us the 1111"11 .. ; 111"r. i 01.n' | ",1.1.1.. CI r VI
,.! Oiund, ILipUi{ ooinino <"r Si.!ISO SiU'ii.in t raps: era.; 'arlt [ II jxicket I IIIAM:; roi' : .SAI.I-. : .\'! ui : 1 MISJAM .
'1 d .",,,,- bud| ol tjriuid llupliU. rice commodore; CL I but nut a Llo of tho Knonlcilgoof 'k1., hush, \\,1111, strip" r"'I.t 1 11",1,111 I I.W.ICI j'I1.:1'' : :
- __$:__::" :, .J' W. CUaunray U a Krcanch said J. a Sterling Othorn, ng.tin, wcro NJ/fl a few days part ,.eiilllv 11,11'11,1", us'rulu''ss. I SII'I'I I > J. 111:1.II: I I : : : I IN ; 't
IEI
the larva of life and litudth in Isle .u.\I. 7
: _.
g.o'::
after readied. the soil of their 11'1.1'1 ,
mul '
.',. regatta cummltttu.: h.tting JI"urllll| Fumign) !. SIU""II !1.1., I : a ,a,
-- t> 'mother Utis.si.1: niter having thrown I Tho public diaouHKioii of tho i ""IIIIIII.I ehuii'/eH In IIIWH ami ilt IIIIKIH -, 1.41111111. t '"
." ? thcmstlws the let of thiirolj! of(lash Iii d,I, Giant, lunk lng11 Kuiovr1'rcdeilck i I )* will UH the ""11'1' ;/ "' Hiion nf om "tali l Fw "tI
WHITE WINGS. I parriitJ < soi.i: I.'JMS: +'.
II lu\u l by uncovering I I daily timely unit' lit > r. l'OI
;-. -- .. .. I in the x III.ip> they. hind left many j cmsbcff.ro K )1 11"11,1111".1111"0. I I
-
-: 'sary

TIT:* CATCHTbU -.-.J'.,;; told The A to famous Boctoo sloop parties Won)foot yacht for at Fanit.i Toronto..OOJ.mo..e'lient Las for teen the I'I'' liurl, : r.to or satisfy!tho the j julou cnprico of of tho tho I local, i.spraxnik : !- I I, nnco It khouetl o\vii a that w lust hero many umotint il teas uho. of not woe ix'pular aiwJat'ted.ready ignor-to ;I,' The P Pcnc: col ol Wcchly y Ccmcrci il!l :< The Pensacola, Gulf, Land and Development Company s ; ) /


tote k retold merely to eventuate the amalgamation; of the Koyal Canadian and There. Is a touching trait in tho char- euro all diM>iiHen, in tho lulYlllia} did 't \11 hen iiiiixriif", pagra.r I ilin .1|/i. ol, I[ i OIIIIIM':; /1\III\1'I: : MU.I. ITIJII.: : s J '

rlminittanre that Mr J .\. Bt. John and hurrof the Toronto Yacht clubs. Doth clubs are In actor of ,Ill' tonmiuii, umiliic.itiil. KIIK./ not, know th r lirbl ey 11101 I t.l1'1. in I Uaily, 11.1.l. .1 Hiei,reiiiuuf nurd. ""I. j ji II|'I\: K; iiiAi.Ai'ox' I / : : iccoMi( I }:A
( )
their Ladle. tin ir flnfiersulwajs twr5k ICOI.OHH i 1
'< iaiial 'Iriends bad ample, opportunity I, good condition. and the united orjanUatlun:; I II sun; a tr.utof loco fut 1.. :i !.h"h'.I" liUhtn.'itii own i 1''C tllt mid lll' 1'1"1'| .reiidiiiKniuttir ,I.I. /0 'I I :1..1.1 1.1)11. w 'I
'I i .
hr ou rvug: lie ainuttui-s and, noting thenrcliar i would form a club of great strength and life list a xx ay from ties nulo of on tho |Imbue |>uliu this! not knowwlltro : I \ ill make It. I .. uml, 1 I"l I s ,
(> fwitur of their 1tror a. One member I J influence.i /hit l.itixin. iiliiu..t unU-ar.iblu, to him. to fuel for their on'u (puLsw' Menconxt'ituint ktruellxti' limtoi. in ex el flush) in Hie *l.iti. !|I -

of th''e puny oral In had' possession ansmatciir I Kn-wian: CAiln) tool"'ri, uith ell other\ liiHtory knew 1 luprieo I ,pluifHit" in thu rein' h .ul 1 ivii It .
i The \liufTala. Rawing! club has ek'CWom. 1'1.ii' ( "ru ssa1 n to }, 1 : f.iinilv in \\eht t'uI.la., Kiel; v iiimi, ,.\ ty!) .
photogrupher't outflU and wo for- I can as follows: I'reslleiit, Martin Fool. ; uUtI.I"I'lin'.1 of all cixil and I Is] 'rvinal, I[, obbolutely nothing of> the hl'u..yof. uirdi- I eilizen, sod! ctc'ly. ,.. "h."I'I.. | I' /'tot AVT.

toot, riiouil] LO iwcure the stained glass !I fire pitwldent, Charles. 1'l lbrl..lI; secretary, .lights; fills ininlf (in his, plaits> of lullHiiiiint i' cine. Men able to tru cause of |I 'IIU'llcUI"hl I t tl "lIl'llt'Ii"I"1 l i .11'1 nut l ''Ily .,dl4+t 1

tiutuili .cl tbe men as they actually ap- John M-'L'ue. treaiiirer -'rw." Funk; cupI I II ,14 in a 1 Kriive.,; lie ,'annot'l I,1,I :,, xjliticul| convulxionM never were able t ul.his "(11 11.1 It., I'lt 1,1, hut 'nu I t I. j jl JI
l-arx" | ,"I| blrh are here given for the I account for that flirt cf is u rh s U s In { r w t
e Unkl
I : I j talus John Miller, lieutenant William ColI or Mitt i to Li.'p. up a (,'inr
Ui I it 1 tutor a bo hunger and thirst after Keliar. Fred J Zan- Such a men acre they I II kupi Iv HUM Information .1.d.. iurkr'duPuler l 'h .
Harry ure
!., I lins. Trank Funk I with, ii'l.itixiw. in Kust-i.i: nor aie this h/ye In' : I
Lra.1"1,; Kor years the Harvard Oleo, 1 tea and Henry ZiinU-e _ere named as tho I II latter 1:1: u |oxition to ....'n.ll..tt.r.. In him I cur Sir. Conk hug's ihsinso by tho I I lul" |lollie Iliimlepurlmeiil,' l I'ltuiu'111111 mi ml its mid u>' I; ''I tK i
oatur the : of Watnon and Call) all i il
unlir" coaching now I professional' crew of the Buffalo for 1SS3.i leitig" eijii.illy iinf.imilur math rlauliug. of a hot ixiLito. 'I'ley knew that I i 1"'lf. <
it. tupervUlan of llancroft, hove (JarllelU/ could halo, Iat' I if I
i and In t tin InUtnllMS : sate they Terms of 1 d
tuning i.oiiiso !
til- .I i ll, a'nrx i : uycold; / *if a
'it "a l
long pull >i>uI Subscripton.I rr
I I' u ""a pull( altoRetliLr" Wd by no I II Atl'lrtr Hullii; la ncUlul. I '' I h"musk I Olid 1111 use Itak't laud 10'1 t"I'1 chargo him In tmo j 1 },. '

"rr 4 UM only! maxim thai a suciit Tbe Ne" Yoik Atblttio" club has divided tin I... lull.,, \MMxx.ud I I j"lII t n,',', hoping I to I l, though tho \I..t motl'1 |,roved laiJ j I Iwound I Ity mail p.i.t paid I or 11.1\.1. tul( Iti Mil.I '.

I'i' (Mnmao would keep in view, but t 0:1 ending a team across the ocean early in .....".h I Ls.in "lit1111 1'I "ii i1 curl 's-i lil- |.>xiduiusi'iui I I:1 fatal from thu flreL' The I, 1"rU'u h) ,

Hut rwtiy more Important WIll the tnnthorti ,- | Jane, who they hope, wlU: do them full II i 'liar.'. \i. lo tic pei.| i tits number of infullililu remedies scup to I 1 1 INK:Vf.Ali: "I! I'IIU /' I I r
credit at the amateur championship meetings (inint xvas "li- lit of the old ; Mii.N-IIH l fMl aI
: rti uion tuat should attend Ibo of,1! till l Iasn,, -h Iliac i i.i iwovury of the eight: I ilivkluaJ I of the English season. The team will consist } cart1.116' ..I"in It. 11!] s ii aiiji-'ti'iiiiil. 'i ito women in Ge..rallj. ; are seriously ly griexedUfuu.su I IISTI". S.IIMJlUNK .
well known E. C. ; ..!
tu:.tot:' of the following menu : l to K.IXO the I TI / .
I he profttfelaiwli' to ,,bora tbe corN |I'I'I-.n l.fi.unl: I.II"Ih.t iH'tlun'jcouM theYl1 .11.1
I Carter champion at any d.senoe from one I Lii p 'him in hu new pl.u'e ol l> Ir(1 hn ",'",/by 1 rtmuly that \VKrKI.ONIMKVIt : : .\ : I t b I + r
to five mile, and who lately 'sat Uonneir the un'l l1abr dorm, them from their ( ; : #IM :I
,10111I'111, if i Inuli'a to bait his rtl.itixi-t. t great I
lrl.h champion.' In the raiw fir tile cross "MUMII-i( 7.V KIIIICKK
country oWi/llplohlp, of! Ameiua George! KU. MI: iii'stud again pal; into hid !hi'ad. grandmothers. I ; yo.MUS: r. h'l.
I I of Caiiaila at putting There tile Iii'rudit- tirsy; the ruumpion '
I tbe hot. who u. al..o. new addition. to the who !hx>- hilts\ eudiuuully, front tear to !I iI .rncd xvo aro in tho mldd' Terms Strictly Cash.

club Clarence: M l Smith who U |,robot ly I Ii year onet' ir tiaitipir, ? frmii. SiUru to agce yet "J.rol'r |I.i/xlsion 'nuuain .1.1.1".tll".r) s to ILLs ni-\X'is! !L" wi I !II.

i, the Last ann In the country at a nule. .half I KII.-W: ii 1 ,1 1 II 1 I." : < r man' IMI:/ ii. css'I1- sch uU fur this |prevention 01 (Jullk'ry.W kiippluil, with the eiihioliiiiin Mi."kitI
Jordan ofi I' Uick Irkutsk gina; to mude for the prevention j i until. Ito'rxpirenun'If their Him lit old
mile and quarter' mile A. A. one TlLtniul' i i luiliuix < MOI |, to 0 I I. 111 I I N A I I I" t.
i the Led aide Jumper' and hurdle racing I ,l! of lnU'iapej-aiico; : 1..1 tcacbinjf tlio elot I II I i rate, nr .Ul'| .piusl Milh. Ihe l Uully.tillaw.nurIs'ii ImI ., I II I I'' h'" 'd A-- i I' .i. a.du'r."1111 L
soul'f,5'their in 1,0
1 who baS dlt. of alcolioL Many a grsdiuilo. U :. .I use 1.0) I"
tx-
champions, and) Uuy Kicbordi. Thitt is a "Mt tJt taut imituiit I /1g1't'I'I; ,I ; I the Tbe for
" 1 tauc.l every one In the club at high!: Jump mill UtxM...n the ta:':iantt nnj t the 'iUrt.iii ai-tly! clear at to which aide i hula hp.t I :| al'I.I|' ..11.1.,11.' HIV new l.tl.sir tse'n.II".1.r. Io f' -

I I ''n..:. In adJitlou, to t l xe. tbe club bop to i p:1-.ut. .\'. "IOIIK' a.s nothing I ; u on. or that it 'I. therv for. Whin t" uad'n' 11)rem,'wnN. Slid l.t lo thu. ", r' The First National 1 Bank r

"-. =- -.-"' '"' ==-" -=-===-_.- = \be able tc send over a sprinter, as yet un btoli n.,"'' i1"lhnig ullfiuave di>i.e, 1 bythor.uiiLliiN Io'm.to the KpKtn, the colon, the nervea, I urmrr .tui-V u'. hit. ,
also will worthy ol th .lrcbole: l hu better Um of '
named prove I geography
Lu sure of not UmrfdmturUd u.ra..1
,..-: ..7.-... ::= -.Jf % .:'J', = anJ coofleneoI : they by aiixUMly.may iUit 111il1IIU a.i ,, i"I"riur.1'. I' The Templar at Work i| ..
.J9 The wifiife of rneiliclno advance 1 .
I II under -
l CONVICTS. I nuts the
= --J': I VAGRANT aHERIAN any one of tlwni all"'CIU'ottl"oil. PENSACOLA. FLORIDA. ?
.. I difficulties the of (deb isiiopular
t'.r: ,- ...- I :U ru-n ii-a-. i I 1''OIII'.Iitil-|,| and greatest w I J s
: ; ,. .., the I igiK uucs. \Vlwn we l learn to 'Ir'is: \. I'll.. +
I .hII'eeullee limlllulliMi tru.tiutsadb.nsrnaa.ciltet'as I '
Ono ol I the .i.i":. sl.d 1 < !
.;. bn...1 suit ul I ".|. re. I' .ill. 'U.. r Ml. Han ""I./.I\u"-/ know how little we know then we will OriicUl' urgiULf ll.e <.rand| |I.d.r I. ".1.. I I. I I! Foreign & Domestic Ei change' Bought & Sold 4'I

-- .....0...-.,., The Tnj.'Ji," tho Silurian lor'totll' battix .i.uin-4 tinxa,;i.ait*. -u f-mioiM cotoiotuce: to aJvauMj. Th>un fairly educated of r ,.

I wLICKco\tr tli-'U.oiiilof "'iuare milt-<, fur il. I Kn. .....t.1'hl'. |><'asaiit urui llu'met nun will notcommrncetoivebcribefor \111 I t
;;:iiJ I ore thickly! r" >|i1's1> \\ itlt' "Uro.li.iga.s.1: lees with arras auci! sticks and) ward all a fiii.nd aril sug>t.t liouK an t lii* Address W. 11. >//lll.l.ls.! I|1 PROMPT

rat ruisu. ]I runaways. and viifraiit; f. siLo sluwly wl- the road!* U'U'liii out of or into tho t illiS physician{ before knowing' au>tiling m t.I"r sod I'ropm-t'.i, TO COLLECTIONS

a r.rItI" tt'. |t. K niub bread and butter ,' calico like! a uiitinumM lrc-aiu. toward '''.; than buiitvn and trapptn sr.ro.l l jt tho diai than of the dot. Nogreater I I JIG-oats-if. Islmes..II. IN' I I I1' \M VII IXITV.'FURNITURE .
-. Inn' -nou n In their rle.s, butt b ih-J 1..1 finally .. I'It'iol.lll'' fUt! b.' l the ---- -- -T---- 'iI I
i ,
I the w<*l, mend ) | tlirougb: the forit; .n'rylU ) ( o l 1.I 1.-:
t |a>,i. teat wu IAmat.tatly I at fault I 1 reathiiu: the horsier line .>f turan| [ trav.k-r. i w 1.1I r""t..l l; in a fexfiUtii (tic coiuin;; 'In tor ih.
, '. I u .va &lI..rolt! and Watson set to Ilumio.: A. iii."> no 1m cockuu t 1"1I1It to ( 1'11,. ns niul lockups, of tlioiiitux1: l xality (. OII.ly.IU'.1; 'it" I pl.s.rdrpy' "nntr>my I HltOUN I.H.IIOItN U.i..tUU.'U: I '

.ire.' rent the form thai may now bet annoiiiM'iiis that the \\tab are free wish' ofUli eiula-Jten liundrwlsof tfxati. : bjgii-ne. We auei.r l la ml i and ill. tlN.rourLbrclIrgh.'raUwl .1I. l !
U Frisk
"' 'JCoJ'> "-*t |fatted n drags In narkingrt"B cry.from ihiu snow COUTIHK:, i' hat a titan i, tui...... are Iilhil will 4.iziil yagrautsl. j:, quacks! and, 'I'|''i.i' ii'' rv until ..I stuplaot.l- I. ,| rr"l in she I 1'.1..1 ll'ot! Nairs. r' 't !j HOUSE FURNISHING GOODS ETC 1

k ..ta the oanman .is ace f'l'rmllt.eJ4tt.r. may Ul.clt.. red without the ri-!. of !I",-- whit after nulling lira. I'JO' l4alni | re- 1 1'1 the one and t1"111 the. ollwr, I i iiriiiHand. r ,partirulare, 1'1.1)| > at lb.

nut '!tote stern low tad 00 Dot.eod1n the basset rigida bee ciJuiJis; a mouoiJ lUkt iie during: basted b>. tlic Uxx. De but tAl the Kold 1] lurumit our th.I>.I 1 .utpt of destie. I'I o> '! U.I -- .

.
a '"' llicLuht. IUI.I tI..1t ty) Nit moat I0" I| ,,'aIJilir. a' in Transbaikalia. The "oh- a* cf old LO. pmial *, ,,1 tl
.ukiiaior la and toe ;;
his
j'i' ..: '. i..i ins position agony that threat- vide the wun.J.'tl'r with uiitohrnomii aril (I< Ja'a" U't.lt'l.'UlJa..JeU by llott uu..t dancg:' lIen'r. or d'etera.-ClsicagolTmu> I| 1!i I WKKKI.Y; ; 01) MONTlin I 1'.t\ MKN1'

thing thou-Hiruli t-t l'OIH M* make their i, fur this : -- -- Ni's' l'(11'IcCLOTHING I : ;
,... terrific when the next Lo.1/1 ics. i and cA ''' latfrjnt
"Uuiei It will be wen that '! escape from the gob; mines( amt salt'i reaaon they are annul\ t i
,4 gal UJustrated with three cuts. I works! rnnn the prison un-1 l"ckui; i ittouai.lof cotuuiisoton cf crime by any orieof thrn I Chicago Tall If original ''

lUr-ari men do std bvluir I exiles U-uve tin.Ulas; to al l they, |h tlu guilty then>" \ >U credited i"I"IJjull/ lo ujatuig Turk Sh SORE, L. MERIWETHER : .

I.'w: ttkl oval swing of the pron which Uy are UuikJJ the convict et- i i with even treaVir If..nt, that do the bath "Jwrtkr"( a ,; young ,
"' aDd oar bereia stroke Is kUnins.' and, autbtrsti'syluebad l Cbtcalatta. a .I\/ t Ja : ..
w1*o I tk-mtnta .llf're they wa t ladui, and noxv con.--, anal.r luoovalina. (H.I\ 1 1t .
i ir str'ate I I" 5' 'II I 'I I I"I LLIrt I I It k
and U e rower perraia bin the uuoJ. GuiUi'U t>' the. JoUr: Inter l
u is ruu to : According I" Hx1 Ocean, % I." / Ilai. "IIuaila
nai-/ li..u'rUII.
lduolitj of his natural Styleutate0rb '
would Insist Instead. on a star, l l-v tlio ueaMs tiJ theme, the Cf : !! SUB .i a ll..tcr.Ity this new t.t.rahII'' ista are "bird tkO.IJ'
pen-
oil "Iw s: > ( uu.I : House
"' cos [ by \ao-raM.; I (. "I"I.t, cf a ltur.: N d_ ; Furniture Furnishing
"Ujg. mating U UM round ,,' .itieaii* a L'c1' Ins tc T.
5 i p"'iuu5 uru.atlOn isi.uttLO "runa .y i iIlQIh. c atblA -r<.plt with ,r' sty kt, I Good
mod and tile alike ouuJ the ri a wl1rJ
aqaansboaUend wall tf ,
thrtuiu a
and sutiuiw, Jli. t I" I
"runaway tL tf farts l sz
.
ptec" C.W will nn CLCTXNG. .
F suf- l
=' IO detail from 1De>*ani m never \Ulteln "ruke ho ling; and I jtUu backward > Urns. 1!ft or TrijattJ tuvrur(.hr. On a ktaiui near \o. 1:11.: isr: IM'.:' Il: >< 11 .> 111:1:1.: :
that i
an
acute angle awl ,
arouu-l hike to )*' the IiI, 1st ">o- Wtdo .1..1 y (
"' iet+ lu of Juuw '>. Thiy Jatw> i iron buds in .'-.l n-Ux-lloa l and 1. .N catI'rku.ia.kvt ( ) IIIU.\ .
e way acute (nguiill."Us with racteU, ) x ith in tU w to ruru." ny-we t2TTIw ri i :> .\.1.\ I-I.
|
:, of Gush the onrtmoa d veil W\ !\. kaJ, cUiaUng the high and I i vl.l/l ; jixs. ravens U>blinks, r.u an I U, eM'a I i ,
&u a'a distinct motions reacting\ moiuiiaiM! on iu bhorw, or ilty: cr** it I Act its. a flue, l (>f tl>e rte t. -llluslrtiUve cf I:'."' ldu. T' lt"t.. iulL. Hrv'alour i TERMS EASY AND SATISFACTION GUARANTEED.
in waruJri i iI.
] asatt a narll.'j
."U' f ire ter" and BaUung. Ud"Ulna .. on rafu \\ ten i.-iUe, they avcl thot ht I J..I. li 1.to t luxlg <4 1 con-U-n.> .id I.,.U* sttcn-l iu '| ".ty :.. y1M ". TMlNlAt .. ... 1' s "rFr
r r.
I e..ougb0. day that Jurt .bei luglnf uy '. the tuwaa enJ IidtJi-'Ulf'J\Ii. I I. tc! 'w.| tLo .Ailui.ui. ktrMl drewIVn.." J.. .u: Jl
"" ...- atuw
ch. bb wlw still to was
tturvinl are
rower held the l I'uwtatt: LuuWruua 'Jfu.I.

.


.


t r,;

4 _' .. .

'. ." _.. _' ..J, _, .--- -". -" -_ p .-- cc._ ."_ '. .
"
-- ...... ,... -.- -' -' =' ,. '. :
-.P.-- .. _= ? :J -=:a.J T- .. -.<._ _-
_
_-_ __. .-n
..
.- --- -


I

,
\

_. ..;,ui'--_ A -
\" ------ -. -- -- _. _. __ ____ u_ -
i ----- -- ----- --- ---- ---- '

1- A Tllll1 TO II\IUtVNfAs. I AMISIMIMK.li.tnt : : Lowl .'iijuut1 .1hert.ie Ip rt. -1 I MA1UNK : \ r4..
rn.ni'11' (CommmialKnloretl I ) OIut.ctt.rmiuuh1h p. I III i lEI \

II ('..".. t.fltlgIlu.t14lgntItt \Mlllo h':" IVrr.riiKiiu, } : I h'i'. I I ---
: nt, Ilio I'oMofflce In Pensnci.la, tn Ollli I.IIP Cil stunt, .huiriultal li ----. -. --- .- :--1 I1 1I' I I l/.EAUL'/ : : ; l ROYAL'POWDER Livery Sail

KM., A l!( .- I ml-clii-e.' rnnt'i, r..__ .__. 11. nt The Inlry, extrnVii9n/i) Titania' or ttul- 1a : .
: : : Aik'.n;" ,
.- -- .-. ---- .. .. ._- -- Il Mcni'iil.il I H.ij -I 11"1.1'1 locllool Ieri1lt' Carnival ma< prc
1*. < "; I lie.HIP : l.oii. lust nl.-ht ( r Iii III'| ('" I' s I I.
1lll'ltH\Y.; \ M.O :fl.t" In< flitNi i I :- \ 1 i.:2' : : for I".Ir.
I _...,-- ----... Hlcanur .'"1" j.Klfr.li u> trunk n I It.) I.fl'.ip I InI'I'.r' i llio (.ntliolla chllrll. of (hit : SI ; AinVrhririn'ml.li! kilMll.( 'll4f.( | 'mlo'rlII'n''I."II.r
iultti
'l
I ----.r\i\r: :MII \\-I':. r<'I" pommlln-p In Foil l.irran.anlirn! ui IM b '. ton ft irly] ( ,.I..I7",11, u.II"'I'. 1 .: : i : ". I t 1

I our RU"", "l'lh I I. 1\111 1'A"I\' \ hut hP huttIite licx_ \\nil. .1 I 1In, t .,111,1 I l.nnvil'iii. mmn r.IO In; wat the i nut : ;-i i i1 I I I I.! l I I orlmik hlIjululilitIb -. AIltlinul.etti2t* f -

lo whleh tin" \ hul\(' puiil iimlwhiih, h a n.lint' tlhvi""ln,' U".III.nl.! I u.litl 'I Itiiiia. (jtiii-n .rl.f"'.1111.,., )1.lo&il' -1. ; -. I : hiwntitnb. r 4r.41 c tiwn i"'l">r''!,. :

! 1'tIlI1\1'I.I..1I i.M(.lpip.i" Iliej: r.'.rl\t 0. Oil'termt '. "liliAitlll: 'i r.nn. I ri-iiuMtiil,I lil. HCPI-I; 11'1111.! ;: : I I-I I. I I.I I.. PI.IOI' I I 8 n liiniMp! ,h, !niiltuii Timii'M '.
nml If tin
!I ntnotinl nr.ilui-lor'' cnsli\ nnolhei In iiilvune.. enr I it not |I. .nlw .II tutu'Mil tinio| f.III..I..1 11',11.b'll: ufMi Attoni1.ini I raliivt: h. K.lnfi: A )(cry MlVntile ." :-I. M.O : X -I; -('I"lr" N.fur t ,ihip.% tPtrutitltt.I !hr! I ItKnl ith. "2.471 it ', I .- *_ -.
llu 'i''" ''ip 'moilal I 1ltt luwlilcb I.' hI", IIP-n imnn! Kit l L )11 ii. -l.lilie Coin : .. MolliPniren. I I | l M"niliMin '
Itliln n r'II"II"h: : )! e I nn" nll< r ; a n.1. 3 lOll t, P II j'.n I : \ 12 ."1 I Fair "awn lliiiit-p ami I HUM mi It Itiruibmi I'
I I lion c\plnt.I I tin. ".1111 will i l hI'> Miic.k< n fr,,"' noiivl. ly' ptit'tnl nt I rlli/i-n,' IIIPI I tug nit t HIP \ M it-it IHI- Hull. LI. 111 2I III 'I I I \ I .li [ I lint llmii-ri t I n. for Utfipnol..tl I J1
-- -
I our in allliiif_IlI.u1IFI l.__ .1.,) )atuuit.. Airy, ijncin' of llulti rllief, :\.i1. \irginl-i: :Maximum l -'rhutrtiiuuuuihtr. "J IiI \ EIEImi: t'c IS f\ I. I (

:\ r.10: .\11\ IItiiiIu4.: : : 'liv 1,1..1 I I iiu-iiiimiil K.nili t 'mnn pninpOMtl ll.irs't.| :\11111111 I I I 'I 1'llrl"III'I'r. M I 11.1 n' I Il.ntiiieof D JJoHlllg 'tahIt
'
lo
; ,tul Iii' u A lIt nulatut I'.ulterflipt, Mi i.mi Tntic J 11 lit I!!! not II to ti j 11.lf..l. 1..1.. I It nol nun nl poMllitc "to l-At:
: Mmpton ,
, '\.111'111." r. fll'' nl.hh'\l' "I" 111' 1',11', "mil tl'ci of I I ri" "' u (unuthinf.oa. in nil! -li < n "M-t-I ,
,: I.) 1'1'11,1118 thi't, otilw'llh ineinl Mulli,. .. .. \\I.,. :Mr. )t1. II. 1lll'lIn.lr.11.1: I l. lIitku.I -} Mint K.lilliD'j; I ., :Mitt ,'II I :M.HIory.Mi l.rpcIII.IIII"'1(1...1111. f..r 'I 1 PII'r.lllrl.| tire pc|..iliil nut "'\,1'1111" ] "rJ I'd| .'(\ AMI 1| '
t.tt
cannc't Kitiitiint'-i'with. th.. 'Ir Hnlr iiit. mUirtlt tutu fl' ih.j nn tlo.inHlenliniliinwll I tutu. rut *. .V. :Motiiio. M I r. \V. Ko mt.MnJ '. hut I IM.I i 1(1 I 1111111.I.U: 'i.tlutiul' l.elnllr.1 (l.It.'' 'III''I Mini -lii..l.ir.l I tlrai I II?) I lll.a-k I l'en'' ,"!hit WM, i. III'1.%)'rt" |I. -4 G A MM. 'i 111|: \ t

niMt'ir' ,not Mninlth.. nut' u 11nn.iil pV. I I. \MIInm-i I I I;' Mr.l !H, ". I Ix'oiuir.l. Mint l Mnl.ie. I'M'nt, :Mitt Kiinnie vini.son| W. A. W HUM'Y.jili'ry'tMl : ampml"lileo;" 0.Nor .A'lt fl| ,1.
, \ :
\ I'UK: i
| ttur t. Trlnilml t.' |I.u: \ \ II
I I nl Ii 1(1) we nn "IIII.dh.,1 10 rut Ii tutu Mr. rII.I II").iMr.. I.' ( '. r"I;"*. Jr.. Moth, tin- )llr.I :Mittliruii'M-lliirt.h .- hark' kalhiuto html fr,I'.,11'la\l.. 1 OF> I i 11.\> ,

I: l.tI'I.llIill'lr..11I1 pre,a t to) meet.the it..n"f, in m.lt liollt of tin'the, hAt rnp i.(thy* nml h., :1 r. A (I. M'oti ito. Mr.I Jot. K. virira nml. .I n run. ( 'ul"11 I oTljucpiiTitaiiin, I llcnrj 1'OI.1 I'.VIKONS. III: 11i111' itlnint t, .i'u-llnt. .\..,11nil! t t. tf-'p I.I'll" .'III .in, ,; \n ""I

\1 r. John t H'< oiim.p.Vli.Milliupariy I'l.lL'k'H': : A i o. lIlllKl-t. ,
I't.MMHKIAI. I t it III mitt tele tocloti-th-. 1.In.
i Wt'f.hl.\ I ii 11""r) I lurk M I illicit. I I'I.. ( tin:% lo"
\ nrti\pi1 1 l
: Irratirtu Ilir 44 limrdt' riiom.it IliPtil, 1 1.110. I 0..1..
1dllIrun. .
T"K: i': II H: r.. Ril Whiing eoiintt' of Iln Pchip f.nmeil h e\Ullni r.II"1" I l..i i I p: ,
i hIlt touuuiutiuuul' lliroiiiliiinllrliip lli-nlio I t Moteno, Milm-t. lu. Tlno (lou/al. purlin : o.I'r. |"leK.t.llea.
1',11111'111" ) : \ ) : 'nr.li 1 '' |
11IIh'lIlh' nnI ill : -'". M.ic'.m.[ I nn 1- .
,mnppliiBO :
I In Tiiliirpniini'li'\ HI bpi-li'irp-1 r.r nl Hi.' r.iU"I: lirn I..,laSII, ill : luluu .|1"1.ii !. ".,,, l /, 'hoinat' rUht. ."... hi.rant, :M.illoryU'llaron. ill Ih"IIKI04. 1't III.I-IISI ( I. Ir I.k 11'11" I > ) 1111111 I i L hi, I ,
lpi-n \
I i 1''nl.I'II'h. / I ty ilI.I 1",1, I he pi-i-Ki ,III-P of \ l liiu ri. but! lit IMNt.e liato: tutu. ulkort tn.n In the mallet I 11 liark:: :Ito. Kerrnri. lUrtiflitnc' tii rut rUp I t

, i ttliMiinrlm aul pxtniil.tl' in:nr.iiw ii"In i hut W "I It, the i-i.mmlllcp I'm \\ tItle r.louiiUliiiomc" luipk I I'lelnlop.' 1.11111. 1.11.I,1. lo Absolutely Pure.Ililtimwit" tltt.POll't
I'I.II''lill.I.,1 'ami I : l I Ihoic nicoiintt Fflr&et the
om-linllll.... BIIII! nr"rlle :1.1..r1:1': opil'r.Norhnrk. & Plat
t hK'111'1'II It \rllh'\ hit hl.I'I..1 i nt .III''II/; .OIIP ni.lc, "llllllill Tnornbl)' tutu ) IN I I I A1) 1 1"rll, (i"iiale I popirtof thccleilttortol Ihetil.l Sli.rliK, Lntton. tim-not ,An I' '1 ,I !' ntvopMiilpt. A innrvi-l ol I .

I S t.t,Iet'a'ii Ct..1Q11,\'nniPliI, *. T. M It fll 1.4. Tmr, .. Ihl'"i. itjuuit| I le tilt, \u t.raIlN nlitlty nta / /. I 1111 onlor. I'tilt'.Mienttli nmlwholeioimneh*. :Mote _. .n.. .
'IIP* nl inctlehin. '' pintiierhhip.Allaiconntt' Nor I b irk l.vtruzutt; '". .:ikke.lnil.' J:-tWIt N tin onllnar .. nmlc -
I it.'., nml Hut, .lul, not' In" 111.IIIII'hllr. : I t.. In I": ron, I.'uu1|. ""'"""11111'.0 I Hum ) 1111.
nil 'ill' iioniiniitliitii. t Hull' .lo l'"t' I'll1'1' Rt t III!"' C'III'llil' (;itinii, the (.Illcir ol' the il.i)'. nl'l., limn Hhonel 1,1111.11,1), III of moic than three limn lit .\ n-t i i ItuOr, 'iiu". ,|'I I in .'"llltllnll" Ih thl nullliltiilcof 1
I nl Inriribut, :ire MinpU nil ili'" Tin I II 1 luau;, k .'t it t015ttit: C. Rt t h:. r-ifi'ot' l\\ "'.1. I Ii alum u ilpliotpim'i Louis A Amlersoi
I nuMlo ... ti ""j.1, the ci.mmlil! e when Hi-) nr- M ri.' (. they had, mil only i be Ihit Ar,' to '1' .
I riUlniS motif) iniifl Up.iiil\ lily nl' tin- '//tll. hl.ln. ; !ln'"lng' ) can 1'11: nt olll.iuntil HienlKitedite. o,1 r. \ 'u' p-n tiurut. f-i'l'l/ ">" !/1 il tans.UOVAI.
l tar Hihi-ril'liiir, I riili-f. ii'. t'ul 'III, I IlIrl. 11'111 it t"\ !1,1'11)IIllnrl'.II'I I r.II.latl/.llh'I t l utcIVt'N with I I tilt irlinen.bulxhoneil I i It hulk .' t .1'lh ro, riienotreKto I: ItAu,1'i.1 I'.w nm ('o..
" A fur tli : t lli-ise
ia
11"1'1I111111.!. u :1.t.r11) 01 ih'r. \% all siiec, s. ". City Pester
IIIIP clinri-li hPit-loi ) nml in liji of lilt loiiiin imi iijrolllccr.nut nn I Inlilithe oT thetnrliiitnnd I I..r t4i. tix PHI Bil
ml lm orl.nil fur llu- 1'1"1,111 collectable! will i I I lid ,'nI''lcl: Ii IN I'OISI. ,
\ cil nmltcru Intoii'Miiiii'lililtl I i InwilPil, |' ".. lii'ii-lo-' I he up 'ike I iii no Ii neurl i lain: lone' ,lit n horeinaikeil I"'I"I, ; riiiiliMin| 'nit oT llielrIIIUIM ; 1"11.1. 1ffllt'. l'r"Jlt" ]'. t l: | ? ,

ptibhp,. without to "know flmrin-" that 1',1111 I J.IIII/t.111/ It withoutImilil I that: lelleele.l Krenl eredil iipoulliPUi- lei'lable, I 11'111 I t i '.hut' credit of profit t nml I It Lark Aunt. ru. ( "1"1'' :.N2, If -ulllMinlinUirl I PROTECT YOUR EYES IIICII"',ninl l 1)> d. .. "'r
I I .10" /
_____n_ __ -.-- _- _. the incM nelho lieuti-liiint. "".1"1 I iiu'I IM-B, while .ir i\olnlli.iit I ami' p.-->tleiil.itlon 'lost- mainly' lim<. o I Ilurkiikl II, }.l.' Hill Hi" .mi.. I. '"
i l.irn.nurliolt.: l lit. lo I her RnI"llduall" u I,
.
Notices. In Ilicflinicu; "} nil will tint Uml man) en- : nltcMiil, the lheroiiili Irhning they
I
Special ('hu\o ntHigncd II,"'' &u"uhilti fur HIP |Ir04.. inn :
" u 111..r l\"e" miltl' the tnplain.who n' : Nor hnik, All. Kun.lM'\. d\\RSCHBERcs .
1111I1.. lal1.I"1 \1,1".111 I ) iu" I : ;
' Icllr'I'I.I
Aihoil I wiiii-iit* III tills' column i. .alll. Ix-nt'llt dIliocicdilnitfif" Ilio nM linn, mid" .' i"it. N.\\.I.IIM' Iii II
,.iril ntiiiiP I PHI n word, purli I hull, t 111111. .I ill Rim on I the Ii":'r.tti grout nut nml face I Illhl.( I ii'dpei-l, 111.\ purler I It Inloinieil.niueli t /1. \ tCTAC LCsNO I ,
inifi:N.I >'Mt.-iiil N.'l cc in'crU-il f"P lost tli.tn ?:' a lut I utiruti.Vluiti uT I the cn-ilil u In diip In :Mittoe i l.i- at 11 miitU-p of j till-c alit i I."I, at wi i I"i ut It tutu '" <'011':1..nll.: CiatlttiP. '" \ &
| ,
l iul t & Long O'Bannon]
I Pl'tlt. \ (lit-commaiul had, l b" ,, iliMnMHiil.. 1.lrll! Mitt It 1.ol.lr.I.lh.I Mittin liag. hineHt.' Noi!.IIII'r.\:: ':,'hl". I r- tOut. I.UI t ., to itilli% alt ,

, I -for .i.1i. IIr..n I"II' (',.I"I".I'.IIJ.lnlnh.'IIi.' < |HII.rt; he wnt t him. Mi imi nk "MoirlnM-y I nml :Mitt I Annie h our fiiomlt\ ami will 'limlKTCii 1) I' r I' I '
"I.-. I'iii-m> \1
: ,1 I
I I J.\'rul' .\u.t haik, I ilvail I /i:'igril", I'riutq'll.. A8 u. | O "
LOJ'r..r
.l.t. l'Kiur:% ml'MiIJMHiiM in.i.leneitininl.l: | t "lh t ualim-of III.Ir .Ionian, whn 'had ,ibol.il .
f I" l'ol.i".r.llh'llll' take due notice mid,' Iol'r 11'1."h iN II'"- to It.tart I 'o. I I I'II..IE' : (el', i \ II,
I -- nml I tie ntlitli'eoM Ki-nltemnn Im- nml tothu Inlllon lit-urBtar ti \ C
li..I. elt1ry' : ) produce .
; Xk'ru t.Illlaht't.
I tu'Il h-uk'
lit liiiiiuc.
: I tl.ln
I .. I FAX I Ml IOWN limUKII Kill 1:IlK*: SKI I' \N' 11..lll'I I)' neiiiii| i M'nl In I lie Rtrll,"I"'lt.I" Mich nuretnbli', nftuPn.'Ibi ,'orlh'ly.I 111)' are neatly ty all l.ii-niu-s .111 :tuti'r. !: l'c'I"I'ula. I IuuuoIIt

|U> K I IIIK AM HUM H 'MMUl 1-llMMMirlU. I M ll.i'l' then piiuiileil itn| I the, commitlce ,, 1'11 I i r hat heiip.l HIM rat: witiitR thai men ami, I know ""I II It I themtt-hpt. Kntlnirk T I "I'I'rl'u.|j'iinntinlorjl.ir.Tiv\loMi1llMin; : j "' ca"I tlLtIIl: II

: IIIKM.1 I'. XI I"'.\11'l Mill .1", IKM: : 1 I'KH wlliient I I iln-iM pniiul", whieh '':1 Mioril I) lli.> |fir'iimineu: liii alit lie r'11'11 d. IIMMH1CIAt: |I't 111""IIlII.| | MM' I'uk' Irhit multi. AatiililtuuVi.to I I Illh I g'
I MIKTII. rilK: A |ululuisiu| : M U' UK: tll M.KHAS l I In-ieiifier I InRIlr.II'I. t III.ma. uilieiiitmini i .. llcllat. I V
|
.
.
tuIrlcN: AH |liP MKH oflhe rt'ulim'ntiokin; I the outtpoki I .\HI"III"I.| 'I It.Mold the ruth nl John, I '"tiui'ut, come I II l liark: Antill.i I t, .Minolti.I I 111"rR. IMS. lo | _

i "it ItN..'.- AiViiMim,: ; ('1111 .,.',,: luw nml nliniratliin I 1 ofnll i retcnl' n.II)' dNcmiit 'I \follow I hI l.'t\(' I ice,'I licit. Ii) :.Mi-l /.o- promptly' nl clcten. I lie I lint lh'lly I to f"I.t II.IIIH: A I .". ,. I i ( CUHtS WhiRl.ALL tut IAaT
T" It l hk I.mm linn 'I'. l'nl.i//o. Hit. ti I Jteettouai Mrni| rat: '
lu KIHI mil. I with P nun troninl. ilthe i quit hut nlrt of the ill y. Ix-ll.iron, Ih H inorniiiK' I it pnl.lUie.ll.. ) r. I hI' Hi iiiHiudHlhul: comedail) but iciim-itt null.Knt I EAT? JOLT'IL'1879.j I., ttflui'. K"i Ii II t..t.tI <

I nn.U.nll.'linnil I itiMHl. wnt.r ftri; oppoHllp Ct. Hint1| '11111'111 iniinil'n| :% still| wnlk|iu ui.' .\t..r .ilii-kH 1'111.1,1'11.. I i.itigul'uti; .I" 1\1111! '1"1" I t buy stint,Itt ( tullE' tilt hr. III: I hlrl t '.ii U flu thIN. I 1.111. t r. :I'!. ti It hilt I[ .nit. ii. IIU"C'IIUUH.: S
i.n .
I olm-l the .. rcniiiikiti lilt 1'hMlACol.A tl.-.Mi-lt/.oe I I.- p ----- A I Iwej .
.tMollloc nt l l
, ho nidii I Ivnot\. I Iminlio' III l .1111111. )" : Jlny .
from I :1. *". lo i of l N. l-oiiitli
bulk : "
iirlox K: ltr't'hl. ll-kn.iwn :
-.in: I | IIi
: or on I HIP pn-ml-ps. __ _n'.H.r111' Iii mug Ii,I ng/ ")'1' eauu-lil t llu men )' I twinkle III Itaniu ntul Otlnr \I mid I I ,!it *. ISTI\i'I'oII.1: I ; MIA.loMinor l : It.i;irt A I'ii. ( I Th1-int. tiiul: i r I';,:"1'Iei:11 1"I.. I. !l. I.OUIH, liellpvo' Tim '. ft Ir

.\' :\ :\1.: II': 'J''I.! 'I Ir. 'ullin'nopiict I t that l.'nnai.n are I the IIKUI I.AI'UI--Thc I'xpr.-fihioiit. of upppu ( .'"hllr.I.II.I.I of Tt'\jut: !llnl Nor bark I llarnl.l I I I.itirli.('r. I I Iliumitit.' I 112.. | hat 111'1,i l" I Ii for mmiv lifts( nll Um\'li.\ .::1

! xop'e'! I 111.nt"lln I the II1Y. w-uhmlm, !iiecit nl, lieu"rut on mill allied, rfgapilln Ihei tti- I'. I lln I lie", of t.rk'ii ut'it ; S. |I'. \.-Etitty.:' to :1"-l I K.lilor: 11 "
.
The Icnilii.. oTV.. I II. I lliiK-liiiiion I \ tiniionmP I for I II hlr liill.i., 1 I'Jll. 1.1 :Mn-t r. i| MESS. DOW & COE, liiiinro| I:
fr iitilermnnlc puipoHCji1 It mutt, h .ria. Ih limme of l nimlina K.: It. .
rl.II'lI t
i lerlaimiiehl I ( t lu .. RI I ( ruis, M ln\crnor : 'inner.Jmljw nnnr ro. N. C., i
for tinolliic, olMM I Itli.irk I rrcMcntc.. \ It.. 7-ft' tn i iUiithaik 1"1 AIt.
, him m piin.llil.it. : it the laiiiili .hilt| fill.twetl. Ih:H Mill)' iliul tutu rlio in Iho lioutH tut ) 0111' |nliloiier: ., f. $. ( "11 : 1\.(i"( >'. I llnl I "'("Mill 1. :Milli.ti l.ilt-itai,' Kklnnil.; :'hl. to .1 .I II I I'F .

i 'Pill' , 'r.ilio nn.l ('''".''r\'IIII1. l'.nnr-.V ('o. il'I'U'ol.\: l'unCIH.
ol Ihi' l'i mm I the ; hark Fuuuutt. ; Ii il. 'to i
'
Kenll.'iiinnly -
comii.inili .
In r.ilne ftu thiN hiilll 'lent fir t the erection ( : U'.K. M blli.r. e\-l.\e I 11111.
,, t hut. .III\III..t lurk' I'nifi-ta t I ..'1. to Miali'i.j I 1 t At .\ 11rl'\ I lit t i"'ibiitedlliiimotidvpic.tail. : I .
: m.nilu:itinn; 1111\< ll I' Ihlll"OIlI') iii, llmliiu'lull iipprocln- of n Nil I tuilulu' I truck' l.eunt.. u-in C"IIII to )Oil ni.rof. Arkmi-nitj; K.; A. 1"1'1)', ( iiMinorifr Knt balk; !" u.: m. 4l'"i' 1. tnirtin *\ mnl, E".IB": emid alum for liiul
tin 1'"II.hml" .hil
Tho maniiur In hli-li it lluti-liiiiHon' ion in the hearlt of lit heiiers.l.lititetiiinK'rawfiiiil I 11'11)111 jour iitMttnnce III thlt couiuctinii, InrklaV.. |I'I. Ilnxhnl. i \-U.i\i rtmr ofFlorida ( A ( l hull'' liul, NoiiCliiu'iabbpictiulet,I : mil PISTlio

II tlMuhnrp-illii-iiliitiiH! I I In p\cry publlo I'nll:- hail' iiiciiiitiine join | ttint )oti r'I.lllhl! performance ; John II. (;ijrtuui.! I uuut.uuir, ofil .\1.eh 1.1I1..i II ir'. wpiotH I, s"il i to ISo'nli-J I':) u'ln'ti'-". riitc til.itiisnrotuegroViMIn'Miiti.'ii I
I nit nml.liiHllll.'S r"'I".lnl ,. I I. mule In "i' ,'.. Hy n
liopL-liiforc Ii -111 by Mm, un's .n.I CMP : .sp 1'11
! lion 1.1 I Il lommillce I until Ih"1" Ih1 Tit for their liviuetlttutit A lox ; ol' I the KplCbnnli : linn 1"111'11I:1 fr tin II U'ltlilthl. flh\; U..llt. II.h"I' h 1.\1 lurk < fllilhtiiit.| I I'Kn:'. tl! > to M 11'I.r. : "plop r eon' tUft mi i"r l.i-nt n PITMHIplipi1'
I till I' pri-Hi-nl' itoilrj injilioo' liii hi I Ih..1 pmpeilt lu .ul lrH. I 11111111. In..t 4 m.itter I lole i-uj clof euiii t uti' In th' iii- RI.I "h'"I'I'' 'lot i.f I h. I I'nn.r-i.. .1 I Itr 'ha I kill 111'1.' UiMM-nti.: .": !Ii.i 1.1 nI. ., iltin .11 p.111' nfllipte Xon-Cliiinueable, I

I In noiiiiniilion fur HIP m-\l hlieiill of lhlcinint which I llie.luuo wnt n iiin lioanli-il nml Ih,' 1'10'1 fif the pap.it; : unit in n m it of tin' ) MI rIniiH the Month! and' till isIruihut. of rut ,'r dMInirn 1..viitiKMINrm I liln: .' t IHM r but toelialire the-e, lilatHetIrom i

I )'. return lo t tie clly etui.N'llKH.I. liit'e crropmipt. .hd the. I nit.-.l vt, -. in nl I .. the i.tin. m, den.puirpinch. i-xil meuil.iralitecil. I IIKIT: (' mirli M.r .
. ..:MAN\. ._..I'KMu.lt\rl._ \11. nml r> Hctlite( | 1"II.r pro.feimlont \ IUII'I.111. -. :.J; to N attit.t'Culoubi. .o I that I il I tln\ i M-r lent'- the cine it 11.. .s l''nl. :
I -- n I Hoping thlt reiiu-i-l| will hut t wllh )'our nml I IneM-ry itoh|'tilt tiitlu I nt 'eleini-: :. r18.11I I., t..Lnii 1111. i l'Iw, ruMtilor Hcr.itflieit, tinl'pn ('O.c I'IOS. t 'ill'1"

Tor P.IiclIttfIuP ('\IIIIII.IIII\h'lI I I Inn HIICI-I cileil I In crcat- we h i Yi e I ilieliom-rtiiHiitmcrl" .' have h:nl their! 8i'lit) roil id I I.)' I the imp of .\ lOll I I l\ !ii"'on. ri...k. !2>7Vin 'et .I ..). wit1: fiitnisli thepiP: y with take it without i."j. ]"I n

I unnuuy litutit, ur.lu."Ih "\ 11"111811.1"1'1%" I h'/t') IIII1li"11 puraile uiouml nt Ihi iru "- our-ihet 1'I.tlhllnn.)('111'. u'i') 11'111)1"111111111. Ilaru: kumu' Crist illzed 'IA'IIHOB. wi .l .lI l itt. Ni-uni.i'i.wto f M ii.l< r. I I\1" new paipof < .l.i--n trot of ('liaise., 111'! IlyPISO'S.CURE alt "ruigl l.. _
.\ I I. A I lilti anti. iIl4.! to.M \
.ilutiy, I' h.i\- !
Ihllllll"llnll of |..n-M>nllnK I ,/ I'1"inic! In I itt' \VheiclormcilywiitiiHull' I sit uu.l} I IIAKLrt |.klUln.S. All cis lit'ed: and lilLlliraliIee.il')' V I \l"IftlT.Am : who IN-nii, >li to .111 aM."rl'IIlllullm'lll thl't'I'I/ 111,

: pitipli'of'' KKi-niiiblupnunt: )' for riH-li'i-l ton II) ,.tuil,|, nll'iKclhcr tinlilleil for nniiliin pin-- IIhIIII"I.I.I. : A, I 11'\I II.1'rl.I"'I..III.I.I 1 Ma., till Itluiiih.! lli,.kins 'ruiuii'll, I.2. "u-i| ri"lll \ :11 :t t.fr, I u!",-..'..'. any mnl nil FOR

: till nlllpo nl Mlipilir, ,,wiljii to HIP, n 'I'on' oltliu 1.\ ii, t ISle 81' now HIeral 1'r"1 nt Imnliimler \V. ..- _. _- to :i nrr.it' Mop tin.Nnrl olbert now in ut" to i.:all mid '.''IIII..Ih: ,. CURES WhtBt All llbt lAll .
i !UIINlu: < vk l I I s.i I Iliiuiilt'ti. t I'N'ii Mil I I t" I -:
I liiinm' 'pulip I'lull.iii.v roii\. >'iillini.Tliu fuot nn t the liii itt hi .t tt.liiM numieiirp I lliiihtinn'Couiliiilti-c I ,' .\ I IIowl I 'ti. \". 2. I : .in I I clnl'i'i, t n. ; "m.: ;,: ctl'oURbMyruii.''n Ih'p. ..l..I..lr.. I In-l..
---I 'u.r- 'hl'I 111'- .,111.. ('utt lit ill,'Hire, 'nml ii in iy ho I infcrim] [ rin-niiHWt-r I.) the r"r"I,111 hint Ii"t )el 1I.'IIII" A Horrible Inheritance 1.\1.,,11 \.1. .\ lIrin.VV'uuii.' .7- t' !i DOW & COE, SI

I Ih il I lliv ii>'iilart: nre mil tliankliwi: lur I Ihe ', lilt, I It thenwll I I I tie !1 ii.o. t. A. I.ii.
| Ihniljzht .
filriiiU, ul l 'i. I Mil'iiltu.liiiiimiiim'i': : I : i I __ : sr\IIOMKt: nml I OI'IICIIVS: .
.
hit st tlieipc".nun ,".Iel iiianire-.ttn, | their I little, I if In nut'tirlng a riiclllion I.t I. --- --- .
him II piinilhliiti', \ fur I"h'rill'. tinljifl lo hit comfiti I. 11).IIII) I' uii'tI. TbmlMlim of thou frarlul rfTfcUutcontkKliiu I i. in,: 1\11:1: >i \ uuit.i : I 0' I.\ .ua'I': !liii' 1'1:''U'OI.\. '
t for the lu1irit in. ttt ,
11 hilt of HitOi'iniMpiitiP I (' 'lInll' IOI.MIIln | .. blom poIson ,U ci-rtAlnljr Ibe niotlhurrlblolulurliAiic I '''1''; '"m I Ull
Ii- I Imliant ,
\III i I 11 were at Knit I l'iikin --- --- i mi" "cinl" : l h\ t'm"'r.1 ,1".1| .
I | _- MA> V-l itMiK I 'n i rt.siippiinifiiiipiit ti.Ii" in I I 11111.111 hut "'|1'11.' of t Ihem Hcntto I 'lt.\ It I.l\ t '0% 11.r.II.\'r i ; ; hit InniirvBI p.*.which t.rllTli mini niaman* con*. 1 lhruuu" .\11. ln:li I I: I .I.I.I'iYvl[ !, --- ---- I ( en IA I
1 'ur. ..
.. Viul, ..1I
iu' I II I
Itt s<.l iniiiU.To 1.1 riuu-uH ul mlil I IIII.CM, "'"IIU"I )' wir' 'the follow in -nunn-il '". nUtnt.Hi l taM ,. the Scriptural ilarlnrtu.n'Tt..* I i\vr.i4"Ml, ..1.,.. A: linn.I .lilil It. In It'll IHCI'II.1. i 1111.| t-t'k.1 'i n "1'. ii...iitin. I lull, nml. all ,
i ulill/cil in LilniT'iii iilnt Sifts lit the fithcn shall to upon ll.chlMrea .. :1": kind-i"r I iu'u.l-I', 'In.\ lirttM-hiht I Nl IL iiAil
iii. in u
.
.1.1,0
tinMilrrsnf, 1"lullhhll'ulIlIl: % ) : 1..111 n.ljicint ( l Kranklin I unity dele -u'lmi:i to Mietali- eouMniion. :; .. \ \ .
unto the third and fourth 1 1I
\ Htiicmuliilali i earth miliil'l- for hut o-e, 111"1.,111. ; .n.rs- I i Hrm.ITTl1. : i ..I thin :.1",1.:, I'., ItV. Inteii.t I'
'I ln> iinili-ri-lim-il"' tilU-mlilnwIf 1'1 turn ran certainty an.l Ih* 1:11' I
' hit rui.-liiilu comroit- Iii' II. C. II Ilii-kH.ii maj'irltr of b nlllal..I. the uneuflh !' !U'I i 'I.. lilt )li"ir tut rn I 11.1 n' 11 -Ii\ I .1.I '
for lln t lhht t t.r iiiiinl I) :Miiiliiliitliiil| I 1"/I'II.IIIIli I U. I..tsruiul. > \ ) ii. : raw's 1..II. ) I ihiuti. IT utu'i' .". ft I I Iflnw iiii| 1:11..1 mi 1. .11
IKIn,I.I NmiinbprMli1 IIIlIll i 1"'I.r'I"1" f.iriiil l ilrilliu uiUii .1. (I. IJiuc. anllJuttf to th. contiguous lilmMl fNilionwhleh h,' I'li-li built
lit N'InHilt. nl I thiMlivtlon in <'minU.TheColonel. Kalur* bor.lf f uruUhri, an.l Wbl.bS 11.11' 11 "11.1' : two :i' I
,! *'", Mibji-itto I the in llmi of I tinIKmiNnillo ,' | U t* fnuail lu miamI. purity suit lnf > TIM 11 II .11._.i _. 11: bli.lld I' "'111101.' I'hi.O lon.l.:
lint l.lcm of ,
-
(.''"lit)' :rum uttilt tug ( ''.MII r"rl.r1" NAVAI. : 'ri.s. Ullbl.tflti-ary lo the rvmeiljr kaownallurrrUM .
nu lit in otlnr of I Ihe i \iilluiiwhleh world "Hiwrina eoiumonl/ (' \NI.I : ( II' : 1 -- --
Ib"I.11I41rRllinJ. 1'lIt. rl..1 WA h '" I"'. l'II) it. 'h.I'llt'.It'I :," ..wlf' 1 \IIJIS.
I l I In tlif Ti-miPiisi-p MntoNi'P- lie I III ,pn-h \n'IIII.I'1 wilt iOta tluir al called ..8 8. At tl.I.f ..f IhU fa. twft \\IIFN: nllliKltlM: A (1\.1 t>P Av.I .
1..II'hlllrrh,1 l.nl".I.II..ylrlll tti* *-
: uu litlleileta ut pi'MiiMo. t..wlu."dr" Ibi-y ar.I. i McKENZIE OEB TING & CO.
Itt, ) >IIP-: IIIK: 10 .V .SKW-l-
: Inll'"I.1 ,"h.'I\llIl' \\I..llel.1 _. (uulliui.I 9tt* takeo at rau.lutn frv.in hunJrvtl ufeth 111''llrl. ,

i I"'II'h'r. ul>I hiniPiinililt-iiL-I liU nbilit) ( 'IMMIN. till III. ii dipt h.i..1 Ut'll l-t-.d f.ir I thiMneiHturticpaim ..uf similar charat-t : I'AI'II: MI'H 1 I l I' ll I I UK 1 1.1 ts W.1 L !:
J. II. Hrnwu. of N. r..
to tliMliurisvllie, ilulnimf .hlut' ..Ii. .' III umitCmtiT ti) Ibe Itnh rt i.f the .I'uitiil !n'p' Ir. I".ol.\f.,. (t misisv: Aiinum. THK I'nUIUl
I ..I.MIllllWII .\ wrttol : Thre* Or. I luff with hIs horrible
t | I .
"' I
) 1111111 r. 11111..111'1..1'1' teiimi r IVn-.iieolu, I It I It undepMtoitl t hat iil.. 8.lft- our>l me cvuiProf n"lI. : -- i'EALEII: -
81"ln.
\ cry rl''I''I'lrll| )'. ( 1..11) thU M'ti-el will I I C 1"\. hed t to I Ih.-h Not t til Atlaiilienqn p1.1.17. "III\"O.Y.i>nnr.. .v )iv (mit.v on

z 1. KlMKr: : WOI t I.TI'I'I I In the rhol iou I Ci.urt ol,t 11"1'.1: for .:. 'ulron.It lwla 1. til E Twenty secoumI \\ )tl: hl.' ) KIM \IH11CMI. Yil, : -11. n.in SHIP OHANDLERI

-' eumlii.i e..mili I ll I. .l.'l.n' I'. trret. New YOI. Swlfl' I..IU. ."
i.turday. n. I t l I'. 111- 1'r. Ki'bi. ----I. ii --
h : .
.1'1".111".0"1,11. th,1 cured m of a fearful ca "f Ilituid
r.f 1,1.
1.Dr. I
AMTJ | r. isiti.Ill)!, the foil Ii win.; ilcmiiltUliilximK 'I unit : I I lu M-l.ind will I en.lia"er \hi.uittcuiul A K WinutetuLof! the S.uiti.t'> tt'imc.Rlcbmoo.1. -' --
f Tlitfinnnt liii r I 1.1'\I '' wnt I Uhl.ultLu ilMate : I tin. lauoi\I. bin.if u Ihe eriiliMr Italtimort-i I \a..wrlut: 8wlft' HiwitlV iun.it l-il. I.:il 'ijiuii' i, IK.." ril In-uriiifi-, ;i i 1.1 : -- -- .---.- .

1"111 nniioiinpp him u* n fiimlnl ill' r.r t til t .. .i... t III ,ii. hIll ii'ihitl! -.lilt r I In the I'hil.uli-lphiii. .1 iil) I. and, ll.at. :Mlt.u t le\P D'. of a terere ia e of II.-.lotion.. rpt| ft'in', I'hi' but llr-i.i! 1 l.i-- .'ii;>.mi InKir ,I

illli-o of Tu\ (',. i-liir f ir I tin' I'Hiiiit)' of Kciimbiii :. I thlr.l ile.-ne; 11 r : i I O. W. K. Ilrll'Or.-'klya. S. V I ..a .', M.I.I.\.i. il I i il i ..lul !I.ih.!'' In-ur- ,
'Il | land' I I ehri-li tine kel. (
)1'.1 1"11,1. "il i r'uh..it.y perfect fnfn lU.uii 1..1..0. !lrrlnoreeiurM I.; I': Il .Vr 11AUJW.I
.1 : -:
I. t tinm I ion of tinI I Vino- ..I.K-I I .itici". i! :irJI 1 .I It! I
) I I will I | .
Miiljift Htl' I. h .
I 11.1 1'.111..11..1..1. ,1.,1 'I h. 1.llrllr I ollieert uppnntid' In I im>|tithe I ..a.b and hut*, and I am Mull to .
.
z crallul'ounl) 1"11'111101. lake Itr.m n, n f. ttt'ks HI nee, at u. .I. ) '\lit !1.1"u.> w lib I v.1'' II tier 1 I.ur. day.C.. ;. 0(7.- iot:: anil uo.1 ...,.
S. raliiloxICit
Mt ,. llvtuutIt tIN. W. Lanchlll. Ba>annah. : I hare I Ilh..1..I sitiil I nl' lor .i" (
ilin mar .Mn > OK'IIwharf./ I ; J .ike wai.choking I
--.-. -- .. : thii.i Ii) I the ioM-pnnu nl t, h i made I r uttered a long. time with Uh".l r,l.a. I '
.
4'li-lk fill 1 ...i I! CiMIII.I ITo It nml. It-iitiii!: .t,. III I''In- linn'. ami 'luturt In thit' >-rilip}. if t the \a\ )' leimnmcm.ii 'Swift 8.11" and am now a p ertctIIy I i. AU INCY

I tutu I taller pulle.1: hm ti iii nlii't Itl-at- | tier puri-li '. lii.- 1111.I.I i I. ..I lan !1..11'111 M .1 t in 'ir<'r II.' .t ij I I. !!I.r f, t .
JIII
Ei: cuml lii counti : r..IU&
Iho ".111'81'1 > H.iilant the 111,1.11'1, I I Ii itlitititillut IK' isl A W \.11 uf 1'owcr'I 10"t" IbirhMtpr utlu. nipn'-i nl IHMIIt '.ul .Hi l lut. :",f. rif 4 oiii4-r! | < 'o.
/ t1"II"'I..r" hull I >' :
9 l 'I 1tiru mil ii)' fi ii. mlt of K. I I':. .I III 111111 I Jake .11'1 few ..1.1),1'I ,( ii ts.tl ru ndliil.IIIII.I".ht..I. 1 1 Ihe naval) appn I I. mc. III.llhl"'I ,' it M. y.. .rll. : It U the l teal bl..'.n..17. I'MiiiM. :1.11..111.'.: on ''II.lr.:11.1 l HINT j! ** :il* ilou I "lruii ':Ihw 40.
1 cured lf wtlhll. I
lotlunet 1.1' m It
.' place bl, 1IIIe I 11 r"r. uml mljit-t v-. .1 jke Ito I lur, l.ueeiiinlht .1. ) "nu.oo. 1..I.tlll Mni-n. v illMlliiilii-r I I ..illlitU. I'I : "! II. |F I ion I I iin.l I on.iratieNomlnntliiv I !lll' nil a| .proprialiou of >i"i, I "rlh.1"11111'111 ur 1111)i '. tU! )' .1.1)lIlu i-nilnt' ) j nl.I I. .. man and It unite him ...hl.Kr. I (.intl llu* U (.ivfi'ii'il) .r in Mvti .11. nffi' 'iufuiir
t ''uli\llll fir nomlmilion to .J lukc luau rthuamtuMl !). .. F USUnton. edlUirof the lii .i\ I'll.. 'Iliv wlinU- I l.v. i 1..ct.. 1.:111 "hi|_ I>IIIIH>..
I I tuui ) K HIM w i rlh \r' I II I it all I I Ihed 'I taiUtorlhi ml'b'I. 1"1 utiju.lre| .
fort'lei k Cm'ml ''tulul I of e\I".llh"t Ntwi. miritei thai a tllo.lot wat > .hl \ ILilt'tIjlijut "Ojl. 4'o's C.al I t ali.d \111
I l.h''lh'l' t..lllhl.1 grot'i'riot, mnl pnuilletl oil I Ihe miiehiinlloM'liil lrl.II..r t:aplaiii' I Thom.ut II. > 'IfriiU-e ,,111 I t U' am..lb 0. a were ra,,i4 liluod l'ohiNl." I 'Itvlni' 1'1 I tr.'e\.1 01.\| | UK vtJli. r.uii.ui I .

,: ('11111) I H.irlil- .- n lerk. 11..111 lo pt t Ihe umue) he "'n'lnr> \\ bitne) nlurmifiom aad thai two .".. ursR.ll. .r"I. in; -1:1'11 the 1. utti II I < -mi :!... C'ul.ta4'. I'lhIhhlut. (II,.

4'li-ik.I ('lrl..1 4'oiirl.The I.I"lujlu pruNlium i nt the Kline' llu.'. IIrra"I.II.New.lln.loik, pri.bubly t.i!. eikAitiiKt omplele cure tried ...r).Iber rruaxlyla [1.,1)| | 1.1 J. 1'KNMSVutKB, I '1IIi111 I 1..UI'.I'.. !lal.I.1..1.. I hall;

many tnt n.U ..r I.. :M. UriH.kt nu- 1/1 the pair i airue.l I ut .1. ...'. h..I.., thecleik 1:11: Kivlmir: Jjhi-. |.Ii I.. \Vixd ban Mr"In. J. R 1.11. Hul'1 Cnnn.. wrllee.Deeeml ItIII11uty\VYICI\L I llll.f'. I! (.0111.1.... IdOii'. .. .\4'.

Ihe olllce ol wn. I lhc ml iju. 1111.1 lie wan f.incilt" ill coiit.eeliiin hits tlwiiiaihim I I I. ..lle for .
I llo Vu .
I 1111"1 hlllll. 1.'llhl.h\llur \1\1 1.'II.r.I''I duly me what ounht lu hat. bren >.ne Iune.. lift KM'.V.N; AKMCV !sl.K.:. Mi'h. i /i- "". "11" i ..I! ', tii.-- Au'i-nl r.r lt.ir 111.1I. \
Clerk of ( I Ircuil I'OIII..r I I ::1"111111 i'outily, return lo ;" nuploti r lilll"i KmnUnuilinouc ry i f I ho rinl.uleli) 'bi.i' at Cram)"'" II ".done me more f iotl 1 one .. Iba 1 II'I".INew I l\

Miil'jeet lo tho a. lion uf, Urn ,'III'rllth' ) 'Ike 1 tehlin.oii hr. tight fill Ilinluclllmt )':inl. l'utu. .\.ti.laiit Kiixiu.- t.. J. all had IbemMk-lnc.1. oue It brtml hate....II.n. well Would thai I 1'11|hEir ,.Ai.i. I III the nmltl r"rcII., I
.
Jake bail IKI n icleil sir l.ir- lue Nin *. I Uvr ".i\l\ lb: .
etitis .
I'oiinl)" C'l'imnllon. I I.tbIhuiu rt bIN Iti-n .tucluil f"1 hlprtMiildutiet .ud. ..111.1 nrw man of me. 11'11 .. 11.1'1..1'

:\!ANYl1Icu1tl4ttArN.Fur : tiny Ih,. titileua U.funJohn -.' I iinJurdirol in.|n-itor ol ant I Ulaall ha r-kln.e fouud civair It al la.t ITreaUxl i bll'I"| .11 I JiiiU! l hill.laiTii i I on, N, ami .il I; ,

I con\iitiil of 1 ou 11e I *kla .: | n.ititlriirpit J'ili-,,.
ti'irnatiilH.inli
Tax t'ollfilor. JI''II. ) Ib"llnchiw.: ) o.: Veii\iut at "bl.h..t. (rue. tat Sw nncinc e. :1'11.11..11| I ,
I I I, wan ltd into ,'011 u t :ami Inusl }looami pbla. Ur.wcriJkUania.ua, I nr no !'::) riHininil. It i> inionteid tn

i the, ul11'r.IKI""lf'r" hhll.rll! a cunil.iluU .- ttuu.IN of pr .i.eiilion.Tim S. |1.1"I'rr""I.I.r.> tun..r iwiii.; refunuted.,

I ) for the ollli-e of Tax i'ollector uf !1:1.: nmiity .llllr" an I I.. hit t t. tiled 1 :.I, I \H.Kt: .VTKfllK: CON KNTION: J II'rl.-2.'i. fiN |tier l".t. > '.ri. ljreiitUnu 1'1 t.IOii. York Shoe Store
c-Ktnbla tie lion .\il.jii't lo Ihe iietlouuf Nat'ICation I- GIT YOU READY. .
county, fvn huuhiiruiiititiuia lil.i) ii hut an uiijuuiuluclil 1 t Uke the 1"1'1.1. 1.li.II' and -t TU.

i ito IV'm.K-rttlk-I'omil. ) ,'tIH'IIUUII. of courl "iu" Uie illeiteil.rlhi 1 hat "u'" "h"Plc.t :1.1 |11 It.utiht?, |I .- .. .- .-

i\ It. l 11 e.SM". IKIII 1111)I r.mlp through Klurida b) wbubiUhv rttti-r. luu in Ui. Nirv.v the tillbrau -
; 1..1.11.1) ItOI" l nl
!ah'I'all'II'h tl. .u&o.I. ) rUII.rllllu l liuuililoii; 1'1"| r"hdl I )IVi-.m, I ih,'
I I'Klt.SO.\\l AM G : : Till I TICM4'. t".I.li) Ibroiuh car forible -- .-- A -OI.U": TIII:-
I .:1.I.U. : ,
dnv the 1.1. '
11.1 ir tn.-i.iU. I iinint louite t I.'IUII win .u tu bill IT

l K.J.Vhitmireklm"}". 'Ihe gi.11"1111"to tint ii 111'1')1 loa)'. 1':11111": that-''II'-1h..II.II.. 1\.hll..11\R.WL III 4 Nit n.l'UI. .*mid llLKU\li.'.':'<*) |I". m.I. A.d-ul_ 1 >IO :> I C-J ) our tri" __ ___ I Greatest in Shoe

t I frll ably acvouipau'lyl'.I. the I.M-ambia: ilelcgulion pIe are In Alleniluoi. A. I. )1..1"'KI L..(i. "'. .'u. in-JU.ll: : \ IMU'A: \ 1111: II\: Bargains
-
I.) S t .'ourl.'" i-.uehe: h"'ral) .'lllll'witb -. H\TitKNIGHTS Tue cml\ I I'' 114 Hat.:11:4 "r411"r| i-'jr! fir "ldlo

.Allu.Um' hut uuhuh. .left the \'liVI ''|til tbi. :Ul'I'I.:: !: 'iriiit> iii hit 'mitVfl.' .Aflcu'"U mi. .tl! ."11 I TlH' Ihalus II('(- ot\lllll-l-SKMk Oil Uailll Mill MIHl Illll-l '"' *
'rlnJ.lor
> .11 IK.1
'n I n w
.111I1.1..1& 1,1i.I" M".lino, ttlienhi- 'IUI.II1| i.rll. M-'prU' I'a II 111.1..r want* it dutimll 1) :: 11"1.\1 >iuuk<>. A'lr ul i Mitt houIU, III.

largo u uuuilM-p urgeuuthttuu-ii.. otlu tbitn. ill'baU' 11.11'. .\-'. I"lit 1.1.1. tit tbi-l....v N. K.nlrouili : limleiktooil Ibt he kit-p' Ibi- only putt.lulaclbeiry OF'LABOR slat HU ti.i'.r Iiu.H.i! .U .Ui<)"Ia Ib w. For IIp'u P(11p-i7-A 0" C .u.t
\ thi i-ou lily
); ..oinjtoM. UIIlil'lr'lII glMiii; ""I of their Kiaml nunual pteIllCti. I'laud) In the city. -.ik' !I., .all ileaheru..

m-xt PaturdJy.Freu.hi 11 1":1 'i' L"I" lhltht 0.'1.. iak,- Uixiin l<>rllii-IMMi:> si: s|'IU 'l 'I'lt.I llial U ill :1
rvt-ttfU iri'i'iUil thm I: OX Til I-: bI- suite .
; 1.1 muming Anotlu-r larjf trowd left Ibo city for Hieiui'piiui "Hun"I': t:\ IN. I --- a --- ;111.I
itabracel 1.1) |nim|>aini, 1"O i iumUvfhp at eiio o'lloik tin* ufttruoon, \H.1 'the ln.iir.ii.i'iA i.bi'y of tUl. ia-ii': yIvreI..II

.un>b 2ilou i".iin.U of littie. ,- The and Vtimiueruilla. iter;;. FOURTH OF JULY. t. (.I'llina
wo "ln.IIul and i-oiiiicu-iit .I."lolvr" i'liiiiait'the conlingeul j, 1".1ul.ll hui.L.etii i foi i>uri-iibt; luiti'..
for wutru iu faH.r if Itirottutu. rgi.luiuituiund I .I"hl.b. 'ea. 4 nu1<> ilnMU: (liCk *IIOi: VI4MIT: lor ) our .
:
ni4i.k K.
the MIUIIUir !
from U- pn'iiooucw I
l.b."y l"II'a, thv eili In at leaat IM ftfa- I iluruuwliifli tulle. in r tuohuiul tsJthlUil ->u.
Kir: uianinIt.l.Iumi I. ,
'il I
i .t Co. lUTin I t1..I. ) pair jiI tuemi. M..re IH Unit.- Inf"riiuti-m ti ill appear inIkiK i| dollar* hate l I.t-n | ruiilt| jaiil II .\. II. (.\1111'. I" -

1 The KruuUln cunut)' -"Cation. the |t.r- I IViinaiU l .AlUntK-. ruilnuhl ,'outru"l I i ruhcacttt J.rottl| for I\IJI.lt. al 11" t iolumu I. it. r. Puhl., b.II'J for 10.... 1'\rI! l.iui.Jll.l .
aunuuui'til iu another
I bnuut4tfI1i4b U uII.\'rl bu".I.\ auj I.k k. |I tu7-liu li1.Iy

column, I. I.UIIIIT' an anli.Motivmluiinltwnune. wire exit'iti-J zutu :1' \lol the 1"11"1 --._- The Coming K: tilt W ill UI'o'l| th,' l-i; a p

the' iNXijitv uf Ajihulo X Moiitgoiucr iMU'H ".l.r a. )IUII > IH-Ollli.\'-:UN.'rhe ( Ln>t \ ear. miJ-tf .. lU.It: .

uiw ".IVrij, u. uutof the Ui-U'gittion cry, mind from lb.> New iirii-au' A.Mobile"II'I hula will puu-ba.e au or1 \C.u. -- -- -- 1t..h..1. .ifttll

rlwar"lllrID j a rvwut > i to IVu.ac. far a* fawj oula, that would wt'U tbllh.1 abc uitU ul
; uhicb will an) : OGLESBY M. DtJUAPt'ATK I,1''I'r
1 la. A ruhaMtf .'". in ibU i-a i 1" urei.ftUe laukito "li'IJ"1.11) a .
| ..o.rol ut 1"111"'I'I. \ .
1'110 111 olbi-r old io .
lllik .Inui 1111..i) f. Ibll' alOIt11''lllhl' N ;l..I..nl.II:: ,. HENRY C. CUSHMAN
,
tIM ) .r.'I':
Mr. Kufvuo uiuU Mates iuuprctorofUuhr 1 tfui'. without : >ri l'al. e.IO'IIa.II U'bo | ; : : OK :T.. IonEI.: Ur>' fnlr \ ''i. '
('Uri"I. IJiUllbla:11 Viol tic (.al. )1.."IIlolt.O. U'A I. ('OI.I.iE: : .. i Babies tat '
., in au iu.i>ii-tu'u oftbi. jug arvbauui, ju. &. \vr) L't kind of aUiue | Tnbicoupler! 11.1 I.wl..r. : C t : I or Irt'tt'iiil| : \ub1.1' ( "h.' i -\IO": \':-
1\114011.
..il'U*. M-UI.KON: ro .MI J >MHIIUili.v
ili-Uiujab'* ..i..r. )i.l.nlll) aiv.douiallykuixknl po two kniv tw ells lUiuU 1.It'll.m.. \ arrantxl ulthERI.: A"r.u.: Ihtt-I'l i.t I.. j..tiling rainnr M 'uij.' u ,.r. i an '

IWO or tbrve bob.'* iu thc thing w lib TbeluMMKUiitL baa a rr|>rvM"I.lh. for ).mn*. II"1 1 Iii \iil I at urn... by U.I't.t.r. lU'-j: DRUGGIST.lRUGS .

I I hammer. 'Ihf iu-i>rct >r wi.u-r) orr>. I uu tbi-j-ri.uud."b. if Hit- blutullhuit-uti \l III 'rll"o": u.le *-u>re.ml. and H.ii .plion Rimiulus: Si .. i -mt 4 itb. r. I. 111'ni ii' up.iiui or M"r1'bin I
:
but be felt ..u.iraiu..l to "III"U'lb.t .I otlr.bl.)i,. al,prvll) Ui-c prutc 1.01.> :I I .\It) (IKUUI.K. (tOh'fit. ln>p. ilubtutiltuildulig._ I'! : I: !I..i net i- :'< I'n."t j.t .'M'(.. -..1.1 : Ell IN-

I purv-hax uf a iiv" boiler, kit) ni. thiMiut- | fa.* iuaiuu aa 1,1 &prvtvut bi. u Utallujf I S.- -- ---- >OTI4. 'i:. t hit Jnhu "U.'I.'r.,1. II-I-'"-

t jm etui; in UK wa* ouly Bt rvrJuu.hout ". ; will a r.te a iMiiiKUaccount| uf thuttIh'lelItuir. tC tlit. ,..'Ibll- I". hi' at I __
I of tin kl'Hil LaistI I CllEICAL
Many .. IIIKownrr |
.\ evuty 111.1.. "'1'lltil' ,tttfluitluuIt) lot alone .I .UI1 I -i"i apl4in Frank of \arnugtiMi', COME ALONG
.0 :, MElC"
littihitsii
". & tar- Eh&i&r. it I', '1.1.1"ct.." l1Y"I"'ra. V \1"Iw "it>nil.lif.raut I ELI ,
: I''uli,'II'flI' l'vuC' .. ) I "4 .
Acker.s.t. tl.OW Hb. Ui and D- ; I-T aiu>' ith.h .
i4 litU8if
I *| | t" \ d..11 'llr: iIl':
'U..l.'thk., )ilium M4rianuol. bii'U-. I nuiluar uUt\l. It l tI a \'ur.. I'1" hit win u '. <. 'tullE' .
.
.IJ h .IU..11
tit i.i oi. a I.tl\ uarutallal
l.o&tn..I.au \rIU I. n... al,Uell"a. | tiethirt- tot.' I..i I 1 let h. EruptLoui.: in I' ; I wL3it }'J 1.0: :. \ .t : ,, ,, fiiiiii|, v-. !lb:
AU C4iu" tu IVu.aeola I the 10.: 10 m :1'11. i) Jol..1.11. l"u'I.I. i I | 1.111"
1) I'[ '.4 pbUUle rolwuilu. I I'lirilil the \haiti' I ( ) ( ) 11e'; Ills tin
a: '
4 ir trait ul > for lUv Ltter.t'a'o 'ur fur < riMsr: S4iuror I \ TIII:
paxcu ..I.rl.> l'Ur .) .U'lil, auii lt.tniItu.u' all Ulnumatic amiNeumUio 'il(o cry L"OII. >uri4i:. :
.
|IOM> of Uking a ruts "a lUe .\.nurktuiaJhte'r.aiwn 1'111.. We.iuarult* U. NI, Iiuis TitaN. -_ I I or 11 I: &l.n itr.ritPHENIX : : Mi U \ .\ \hi" III.'nm5 AIAVAYt OM, : ..

) Sa au" ,i.tthttIw '.rlu" i h JobuI Ii 1\: I NUITllKUlhiejpt: I'wmr.uoc .h(' fur uti1i .
) ..1'I.anl.11"1. 1'IIOIWT0l: .: I \I I'tlIlIhI4r .
t-1S Ih- "C U..th. ,
fluHtv be lu lo."IOlnl1 :UU-I'r. \
puial" i.f to fouaj tiii \i. mlt.. -- I I "
'
I; ri.ru.ak lUU-" au4tttbltue.i..tka.t'1 Try I I.alr ,-f 11..0' '. 1)ia.wu.l iti" Ur. .. .I lit: I: rtKsM: mnnN !, tAIFn.I.'om'l: XDM: "

4 y. t:: llorwi-ll. 1J1| t'IU elwpti, ", Malt' W hUkc) l"". U-nt 'I... \oi.U...vaUiHHV:. tor Nlr.'r and' I Y.Lilt'UOUMOSII.. sly .iJ.bt'Iuiii7ack4id rt.ia'aii- Xlill'.
-
{ Uuu & tb.lo.t| 111.twe.tiibutuivrtt.ekly I I i alaaluWlj tmn ?, I nU1.tttii I ''I 10 .tC 111 caauol tue uurpai.t'd.tiu.urautttd L.) IbCtW ofSmiiJ '... SALOON. l'I."I,! UI 1.I't.; ('i't:% ha \tUNMfcXT AVl" L ''. U"S
:cu. llu I' I build* thu for t'O sit> onl) I*' tvwluMui I ..l'. t1LhE.uiI1t .
1'111'lt. l. U'.Ina. up "y U'Uj. 'rry, l.k aseittl ', U. A ill I u 10-11 : 1'1:'" it 4I.t. ..IIU., .
III -,<.f lumi. l;$. .t. tie. .1' WArt'.it

ji
,

I fI f
fI I ) -. -

--- -