<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00352
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: April 22, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00352
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
__ I' \

twTTAKISO TI i .. ADVERTISE:
D'\ I'<"If.I r...r.fllllt'I 'COMMF.RqA Ik\v'r,1'. \!! '>'(''rll'hlllll.. J''jt'1I1uly' :. I pj E. 1.\I .,.,I. sxco\ ( I I'orA"'I'I'I I pjy 1 CO -..L., J ...L., I J1j"


----
.
.. : : '.
'- -- .. --- -.I VOL.( 7. FL01UDA.> : rXlt.YPHIL 22.. ISSN. NO. 02.-------- .. -
-- -- -
-:- I

Pioneer :Et1L-I311111ao11t; : : ; I I'rn" l !''I
-- -- 0--- II ;H FRANCE I iniii i t'Ihl.1 1 \ I |I\ id M 'iiml ', ,,\ .' ",' ''i I I I.tt't'i's :nml l.ailio,

I \ I: "'' I I'I :I II \ llil-- ,l -111111.1! I l ll II j. I- I II I 1111'| l"I'oll: II\'I.1. till' "II"I'T' "!lICIt'VI'I..1'II" .

HENRY HORSLER & CO. --- .ill.i.i-.i; I ill,, "l''il'I; .tIII.tII lI'.ii'ai'i: 4aa). I Iils'l', i 1 isgiiii, er l'ii/

I HIH i iM.iuii.i( : irMis: I 11I:1': : : \ \\I&\& *1\111'\: : i' III ih'ii nn, ,i mil/ iIs HI II i iilnl I.. 'I'' 111.IIX'twIlI' ,

I. i\ roit 'nn : 1Ia:1I.: 'I I i- i.,,1111111,11; f li-u, ) 1'l'ellI"I"llil.\ .

-Ur.U.t.UIN: : : i Prri1in ti G1k \> HItSi'iwion I UK.loin--, a 1,1 I tiiociiI i''iiniiiti ml .
-- n hmujflit, In it bill '
n I I I'.iniili--. In I II I ,HI ,.t'1.. i .11.11\ I Itst im.K ngyrti
CHANDLERY SHIP STORES l III.c.sf'4.M| I ImlK-r) Si In-Ill-, 1'.1 II... i '''.' I'. Main,)f: :il.mil, $1i'1.|>oi s-i'iit nlthorili*

SHIP 1'lInl\lIIn CnnnlINMIII 4 I.> I'.is, i.n.: :. ,"::11.,. An Ititi nt' i.'tt I hl''IIIIIII-,
j ( 1I1t tilit. .\ 1'1'11 :.11.-\ ,,1i.1 1\:1'\.1'111111: \
i 1ft,..I HalsInK I Iho I'ntli-s I nn j lill' H.Iinn l lilt, lui iIisii'iivitI| | Iho

.... -- I.\\: 11.1.\ I KOPL.) I o' on v I'loiuh Mlnr-K I I lt<;xlslnu il I.e' Om.slliuiliiii llAX Ith I luini-s.ic, MI} lliHl II I hit .11. 1jII, i. ill Point ,1 i.fti.t'ti", ;|I.II"1t,

FOR AGENTS FOR r.lo.: Klr.1'11': : ."I 1 h', ul l.iltili's jlull.0,, l-l'Oll lollglil; III
AGENTS 11 :Ml'I AM 1 Kl: ( :> IA P.OI.'I: IIOPL: ;,, 1 ; t 1.1..1 I ; .n U" "II""f V\ VUIHi'iit\ Inotinii
TAfXION I : ; M-.LI.OW: ( ) MKTAI.; I P\its.! .Anil| :21.! -Tlio oi'iiiiiiilloi' i, Ihl' 1"1'1'\\ ti I.) ln-tUtNi, I llic ..liiiii" or Mi. !li.i'nb.111: \
nan:!) SIATI:> COASTsuuvr.v) : (. onoN) ) AM I II in.Mpnrt'K; I iiinl ( in-ill t fanrlif' in I I.tiit''h, i, |1"1';, tinteimnal ofl
"ontinI
j -
DAY AFDII6HT having III haijjo ( eIICI'stII I'oiil.insjers: : l i-!nlll. in Iho I "'11'1\1111' I ihi-f hflutl'ii.
ialvani/oil( : ,',( anil P.rass: ( AMC'oppn II 1 I_'. :unl .i-.i ml aiv rrniitoil I t.
AI' | hating:
uilitloal I ,
t nll.iiis i )h. i 1".1 '
( i i 'lalrini'iit I I II I 'list uI' ) mill ( ::111"11.: :\1".11.1" t >. >.
l'om'\X\)
ANCIlUlt-j) AMI I ) UI I 1I11I'\\al'I"-1: : : lllTII Xxollllloil', I Ulll'| ) 'I'i"II.I I |" | |\ ,
ioIII'lC: ; ; :: (, that (lie (icncinlill I Id-put) ) tile i.f :>;inih; I ni-nlin,, !. innuil III' iniipiii'n -

N'.iiU: !Sjiiku':: | ::-h. d :ami i \ I ",, I \ X. H.Oioh"1\ Inkon\ III Kx: I for I lie' I >OMIInn-ill| : I.flhe1..1.. I, > nn I lxx 'I inoulli--,,o, | ii-\ t liiiin I'""l'It.t' 1'....111, fa.II.!. WJ. I', : ii4i4lM4t. II II'

ASIIIYlIIOiUl'lIlC Pinp fhci't Lriiil. ::,llO't( Xiiif. i (IniiiL'c \\ Icn, we t'1I1'lIioh; New \T TIM: I Count I >)1- i-tesseM| lias% \\ $'iIII'II a litter I 1.1..1 I \.111.1111 .lours (Ii 1'1'1'11 \t .1' tIn' his | | i.II "" I t.-i t' tin- iinl'iiiVrtin'nt ('I|

: \ Ol-TICI.) :, PiI.in.U, i 511 I;.\\ rM: I I.\"I' I llnnfsi, O.\ u*, for :-hil'| I lintloins.: t t I tout,' ('Iiitiiilt'i. t'I I "loiiilio| % >> nixing\ i ixxax:i in rliniili. xx ilh hi- Ii.ili in t Ins, i I llu I Cliaih, ,tisn. S.-iiih ( CiuiitliM: lui.
I in'ins, 1111111| I.,' 1\ us it--iint: 'II h; Jonos.llo .
\XU 1.t'nt.It'TlnX'oJWX : :-' PAINTS. (on.s.)I VAIM: I >IIITAK I :. OLD M'.I.IXUV: MKTAL: the, nciT>si\| nf( ilisi'usvitii.. uhhouiilol Ii \ ) ''I'm. A < u 'lii, | .i", ..s pfiiiii.iiiiu| I |III'|
11.\IT I : I I'ul'oil: Ins piMol, sluit' ." ,iload
t '111" \
PITCHII.; : X. "KPI.XUNK: : Jo:, P.on.HTtiMA'AXlPU( I Crfisceil! Drug Store 'r. t tlio luoposoil loileiy I loan I to In "" "llii'I..llhlll' ; tinuiiiiiinil! slinnlil.,
:'In his I"I .., 1 Ka ill xionl .. I
nn lo lIltlit'll.lit'
1\11'-[ :: I l 111&11,1 Ii I tin' PaimniiiCttn.il .
!- ) :\: ( ( ) I Coint.any, i | IlilllMMll.. l II'. llWilig III (thu |1'1'1"1'|

iuus, Aniiiiuuilioii! ) t : \VII5U: : I4)1fl.IIA1'IIIZsM ) :. 1 .\ ooiniiiiliconn I Ilio loun xxns ;i| |',,.inlii I >\i. Itnljml in j jIiI lasi u t'tk l (litilIt > dllll'\II'I': tif hits \.i.ik, iniii-li ol. Iliot

:SUM' AM: P.OATCOJU'ASSKS Xiikel III'K" ami Pijor, ( 'all1 ilgl', SIn'cI-, \1--0:\ : \>: t ,1| a lid t lull goil! !", 1'1'1"\1'| I In la MI r ,.1 I i 11111\ "' 1 mil, .mil xias ir'rnseit. :fsiiu.i\| 111'1'1"1'1'11111111'' I ; \\ i'I. ithilItsIlIl 1'1'1"111"\

'ln'I'I-t ) : ( PfMPfS::: :\0. 'Z2O !'ollih I'nlnh., !'.li CI. IIIl'I'IIillt lIe \\ .1. atliii keil L by SOIIH, nl )
() lamXIiTI: ) \uiN 1 ( : : :: the bill. | t"' "ii'|..iii iliiina;':i s t'teitsjuitsI i 1 hy hit!

_\\11) ( '(011"--) : IMI'LKS: ;: ii'p.iuK5: \ : : :, I In the Io1j1>>, tithe C'liainl'i'i, ', to-I.ty. llu .!louos: laiuil\ ) tin- l.ulii'i' uiul I Innlilnlluis : 11IIIII'II"a': | I > ('I' I Ilio Inrinoi- :ith1ltI'lh1| | | |. It-

llUSa'\ : '1'\\o"I-'IL\H.\ UKiS) II. w. ..tonx.sU's.P.ii : KKPAIISXI; I : I KIP.KKP.KS: : : I )l'I'I in: 'nil i: I nr t \I FICl.lI :. :Ijlionps. if| tIel.ti|' I is'a 1'\I\I'IIiI'.III,1'i I:\ ( I, iiri'lVol; ..1 t il.c iloii-a-ul. Tom ( i ni-in i lions. ,Is,, |1"0"1| | I n(1, u 10"1., iVtuntl I .

A.I' ( ,'king 'Mill Itoai'il.Move': Li IIi" XATIIAX \P.ICIIAiDSXDP.VOIX : : : of wllli, ill-lnalinont' xx.isliao\: ,| xxiinnuo.l.aiiil, ., t eiIeI .iIi:,} (hoXX.II .
I UOTATOUS: ) ) { \!, I jioiiee 1".1..11.1 1 I 11'01\1 .. '. i f Iho -i-aii. The motion it a-
TI'I.m\-: : :\::, : XX.I lilll'rtoil ,llll.l, II is II' 'IO|-Icil
.
| ,
lIoil"j'1'(
Filling I ulio III tin
1 \: ,.- :"( 1 mi : 111:1,1: |i.iriicialoit| : I .I I l l.'ll.l.i
HAKOMKTEI.S
|JlJ( ) UXKS: ;, I lloiiip, t'sudaiiin.: ( ;iniii atnl Tucks ) : ) : :\1I xII: > PAIXTS, tktiq Rltltill.1 h'III'I'nl ; ) .1t'IIIIIII.ll'a'l that tino ol iho I it't'iIM 1111.1) i-uo if ilu.lllllI'M i X.i ntlii 111111..1'. wi'iv lli.litu. I ill I llu-

l'1I HOXO II'TEI: : Pa..kinShip P.Ali: XA IA. &: I.OfD'S I :' ii r-1 enPensacola : Icnii'iu'X 1..1\11111.1111; ( S U I |"O' 'litil) | i
bill
:,; li.ixxing li"1 i 4 iho i iniiiiiiii' o i-o-i' aiul( I ho I""" ','

)1.\1ma; ; (; (..\ 1':8: Stoves Oil and HSTOVIIS. 1'111111'1, ami\ :l1I1I1'h11,1., \ .., ri'al's\ Mippoi' I ii i-,. 'I'l ho I pn' 'f('ol ii t'It itil i n.11t; Mili-i mo lii-axll: ) 111'1111..1111111 it j jis i iI at Iho ,.',''....1 k, .iiljiini'iii-il' .

( ;Jail T"I"11i1l'lcal'I I I P":otn P.COPPF.U trtt' I illtl'| .-.- ilili'| In. inaUo I an anvsl. i
tin \, anil,\ a-ki',1\
\IUMI: I III\'W..KII, ohiij0! li'.uolo rai: >i-lio( I\ 'I 11 h, llou-o 'oiiiinilli'i' iii iii-t; lions,

IMtitri. AUTICI.KS.on () : I 1 :\: PAIXIS I ,, iuo|' ''tiou in I the lion t-. 'I \\ tkI, II...;': Slillrilll'III' I:I' .lii-il.c\ u'-nlti-il, to ii'nu| in r.nor" ,.1'

S1HPPIX..J\ I A l'Om'I.ITI'01nnx1'( : : :: ( ) : : (OKSnai'i'or ) '['.\ UU: : X' WOX--O\'S: .M.I ( ioMel 11111'I' isI.I'1'! : tl.,- olaiiiM \ '
Art! Softoo : :\ Is: \ > |.IH., Apiil! '!iI I. -.t "t'rtie. 111'1!I i nf U \lllhini \'niihit, t't'| |o u

,Il 1.\X I I Jo'ESTt\: \, !:' t I Lino-i I Honks! ::111'inJ.'I'\ ", PishI.im ) I CAPP.; ANN, lsii illf"I'IIII'IIIc% Chanihor: nl' l""l'u.1| er.. ...o :niA.i.i': -111111.1. ,.' II.IIH'c: | | nl' ...

I.( )( BOOKS AND I sr.T.KS, s, I lloiik-, :ami. Crab Xtl, I NEW: IXUI.AXI\: ; tli*, I..- l.lr. tli.u,: he )ii.ltgstln.t |>iviosiotboiili,1 .. I JIIIIIM. il I. r'.t, .,. ;il(ItIIlli 'll i 1 1 InMM'I', Cilitoiiiia, ; I lii-.tiitt, 'I'Innti -

I WOOI)( 1.:0:; EY'S.; : MRS. B. L. PALING Teacher. I I"ITJlI4' !'p| 'I' o. 'in loas- :'JIHIJ! II'
S.Sliipinaslcrs : ,1iit I '
XAt'TICAL ALMANA : /; EIIAIII..I': '' '' '" ) 11 ("'" \ \\ .iiii.iniinniM' \I itt, Iho
I ,\"XC'lIlI1.1.11'1') \: ( :> .AM) >:-1111)i: LMMITrilaruural.ro. \ ( ; 1 I.i'g.il [I il 'In. 11".1., lt I. t'l-'ljlJlhl" 1'slt'I.|
( Mine.If tin- jirolost uasilisiijjauliil I Ion ul i.lli'lntii'iaiii I li.i'luln i "I lit, ,
IJiHMI.! III l.ilnnn.1Ilnl
l'il""II.;, ) I 'I"M| Is. li-| o .'t |s,7iu: ,
: Notice to; lliolr: Interest \(ht'l.ti"'l'lIIl'lIt.t I I ," milit! M.l (iohli'i l ''IVain-e; I ,il., lolVuini-il. I'i mil \ .ii l tig.:
: Will our \ iloo
: ) ( I .Its i.:':"I' 4',' I n; \p. iu., M I"III,| ,) s, \Vc,!, 11'I' ill"ill oaso ; Iii/' i iI
I lu-.ilii..) N in, it I 1',1,1.F"I' la* .. woiilil not 1 hI i liolii".s.| | :Sho, otinlil to- I InI'.lnKs unit laol.III.| | | ': |i'liH,| : In I-M-.SS 1"1 'I'bo' I ii'inriiN slmui'il. l Ih..1'IIII.lin'I'

t rl'ryhody Large and Small: Cordially Invited to give us a Call 'I 1. 1'11I"\ .. II .I I.." lalialo: I It)' \\illi-l.iH.liii.,:.' us,' niiist' It.VLIt1 : I I ilni'i, :! i 1"'tI"'I'1' ru'i.N.illnml I:' ... .. Ini'l'( .ixo.l l H.M7olo:! :' \UiilolAlith. ,

\ nation t tioalinont o\leiuli I tolliiylan.l. I I .. (tI.c. iiiytoslaiil ba.l it-ioixnl(
-- VI'H: II. I.. I'.\ 1.10.: : lltiik, ui \lli.ini .
.-- : : \. II.I"IL: !
1 l KSM: .\. .V CO.NlinlujoiiliHi P.nT: I. Pi.iisai-olii' r la. II.'I-\\: I
Morris Dannheisser -- ._ I U li-lnx tlio onimtitntl, I .n. \Vxiii.iM.ins: 'A-iil| :! I.-TIII' I'iist -
"\ uiiir( jrrni'oi I u.M tVnin >" P\liis X.llioii.il liiuU: nl 1.1 U .\1 I 'I Ills.Ilio .
:\ 4Y1'li.: : .\fiiil' !1.-011( Iho IC.H.UU. I ;\ Alliinx., (t..i., )li.i: ,

iitorititrrou: )iinkiil l I inn' IViihiu-il, : ", an i .f tin Ilior. "Kioiii, ,, lilinjj of the Chainlii'r,: ol' I Hi) '|'uilio., to- | liion' tinlhoi i/oil. Ui oouiniinio" I.i'l I i'.itiiiniM. Mills. mi* Out l'illln-1-:
"lu,1kii"s : I llh.
"-" M I".I: i \ t" \\ im tin' 1"1'1)' \EIIII 1'111\.111.\\| \ ii
Ih. Iuiiii.| .'," .ikI| til.' Ill'-l., "Ull., } 0jnil ''It in' oi.ii.l.tii'i H of Ih,' :Snr.laik tar, a roniinilli'O x\as a-ioinloil| |, I lo III'SH xx illi a o.i.ital: | ol t'lii.UKl.I.t : I I"", 1'.1.
.
J? .A L .A. OE S.L.LOO: : "' i'ii' ; } iin' ir",lil", I II! l lo }'. 1II..lr.i III fait t tI.I. ,_.z_:7 "I'|:, .-,.,,1,1.,Minimxlll, |1"1'., | mix, id''tils I 11- IiI.I "10;. 1 ) .!.- I Iho '|iiio.llon of I H'\'i.ill t Ilioooiisiltuiioii \ 11.1'-. unit- ->|.'.II'.. ". 4'iiiiiinliioo.- ,' \\'.\IlhiI||".lIli\ .\ |,|' | :!l -'Un* Hl'l'k'H

I ix. I. ih PI .1".10.. (C.I'.! a1 1I"lIr.\, ". 4." I md."J I." tin-,, roxx fIr MiniXi't. I alolIal'"I'\ ,'ninil.ii'v: ioiois|' | |s.noilIn.
;
NO. 4 Ii MU i rii PAMIIIX! :: !'I'HII-I': : ii.i..I. _r.' ii- '. iji-'s-tm:! il. I 'ii IJ| I. .1. .\. .M HI :M I'.. TliOoiiiiiiiiilloooin.i-ls nf I II I inoiii- \V\SIIIM.IU\\ Aj.iil'J$ l !|I.--\ i""'1'1 tiu;,' I .in Iho ollloi" nf the >m :;t'oii | H-IO.:
astir.Iln
-- 111'1.11 ,
Florida pI ,. ,-- -- liois, four nf u )In-in 4 |Il'( '''" I Ilio, .ii. I I J'III" \\ tit. s ami I .Moans i nioiniili'o ln-, j|I llll/ sal'..IIII' I'tiiti., | NI' ;a ite.I l.ll'illI'i llo.
Pensacola. II < H1\V i"Mllll i, 'In Pi.Hi.? rin's 111'0"1)) i dir I., t',,'"h' hoon oalU'il\\ ,loi. Moiulix' 'III-H inn-)-;. Ilin : '
I vision, whilo,$ :U! HIP III faunnl'an ini-, |1':1'11 l S's't'is' -,1'1'' | II,,' follouin .p.ii'.| .
DII'II'nlSIII't: : I : \1.1:1: : IS ALL KIMi III'> MM1.LKJUOKS : : ..I'ar'I','oo."Iho.. i : I tiniiilonlion nf. i tlio, I li-inoi'iniii.
PHOTOGRAPHER, --. --.- inoili.ilo "rox.Uinii ami I lixo! un willinili : 1. //tllll'" 111,1, i I' Hio. l-'loihla h"aIII1)) :

(! ) { WIN' E-: ;, IIKAM IE-) ( :: ;, (INS: ;, 11KKKS, --.- ,II IIIK !MianiiiH 'k ol Irolnnil" I > in"oi-Jit I tin-. |1'1'1''| | ''' | i lln-I, C.iliinil II I I I nioinhou loianx mil, at' .ihittiino. ALII.' IIIH-I| lion nl Miianoi| )",

Little Hnuse around!! the Corner. II.,is nnlliliu (I.nil I I. xx Mil (Ih,- lino Inl nl Irishnliiski tn |HISIIIIO| an in'linn upon list Ilio! ili tool, ion nl' Iho. la-I rain us I III ion I Plant (Cji' ) niul, linlou: h.u, |UoM-il

L Corcllnls. 'I ivi 0 Ii I snll xx ill-ll.oir I \;,' .! '., .. .. .
cognacs; : cm. I ) JIM I iioi ) lioll. 'IIII"-j | i .1lt'igiis.;\; II,,' i.I'I ,
IM'I: :'> IIIS'I''nu'I': : : .Piii' 1'1\' s. I loi" i lit t' \ tlII' nl' \illou I Is'MIIhfio

,,,-iKNT I: ton);: Tin: <' r.u.isum.i.: : : i.v.. u.\irKi--: : : ii.-U\: tin.sn.\ : (I'ultlitMlASH VlKWS. All.i SlVLFS. ; I -- . -- as lu iho, i lIIt'I..I lio, 1,11.\\,11"1' 'ili da: li' 1 :ami, ib It M-voi-aliiihrr |minu III
I 'I'h'III.lIr.II"I I (, in) nf EI.IL.I.llullili., :,lt.IiI lug UK* Knil: ill Iho HoiiMnn' llii-'l.u: ill. hill.
\I iu-kI:\' .\ l.-li-TU' I Iho, Nniilii'in. al,1, \\'i'hli'in i inn,i lion, ofIhi
lias 1"11' 'iliidi, | il lornxi rritflit I I
I 011)1 4
'lIr"'j llnillS' .\ |1""II iI i'l.-'I III-. flllii-lii'| | I :Mali1. anIn bo l.i'kt.I\
.TII ji' 'L"I.'ucl. Ji Si > M inll.v. ,ilili, 1114 \\ "h'h linion\,' l I' I Itxolniinl $ I Illllll.Illllllls, njHin IM
=
1".1 I 1) CASSIMIS 1 : .unl ,ilnll,, liaxo I In on |'rniitly|' 1'111,1|' to ul'l'l'ill'l| |' l IH Istilitig. \III.\ \ 11'1111"1|" III lilt. .1I'Iidllll'| | ,
> -uaitir-l rOI' 11. I
1 llo ,
MVCabin
Ili.. ri.ii f.r\: c.II'UI'C; Prink an | : \ I (.iiliox' li.iliU'isfni! I I.I.SIH. I ii'r.iiu/i'l.lin.. 1III'UIIhlllllllll': \ l\' I"1'1'; :!!) - --
nti.1 |,,.|mii4iiitliii) 'I" ._ il.i, xxainu-i', lair. \\ s nilisi', lixhl l Ii i\oi: ) \1'1) II I linn all', | I iiiniiiiiint/ .
CiMiis. Hli
I _ _ sii2l.Iy ili'i I ICONFECTIONER I I liosh xaiialilo i\ 1,111., I I'n rs, ..i'I| itilt'I, i It, |11,1.| t'.hiii| ..if I |101', .nl,,|,, atl''iit'sbl'Is's
In Ilio, !Spilnjt) 'linio i, -C ., siII.. )Minncoi', :in.l, lit hu-i, lie':..liin.il i-liivcis. I Ill-I I .
.
Slum' i )'.
Passenger Steamer Willie C.z9 i 'I i u hlinnlil, LI* In I IIIIIIII'K I-\oliiin/o: anilKi lint ".\ |I"'II.,1 Unit hU Illli,! till ll-- -
ii I II. ,.iii t I I'liniiuiN 111 ill "IonI..1.Ii.
IT
,.
tmi,;,, mil tor a nioo, i..I I class nl l i In or .r : I liilln, I ,
thai long ii itt IIei't'uI.'lliii I iniliililm, Allijanr; .1\\lJiT.,
., MIII.II.-' luoiil HI, I if tinIIN; |<. I li.ni'l |ii.i. \1/ ,, iI I. II.) ', I U.1. .
i \\ / 1'1 : 11'1', : lull N..10 ". 011111. (
Nuts rainlliMiili
Fruits ) sit
.
Candi33 !ui t tlio |1.1.11"| 1 ulli-iinion, I tin' | jiiu'ior|" I ii-
I -- -- -. I ill 1 I I'm.nil' tannins (In.HIT I / ilioil, loil .1 I,Ii'nil) '..
%$ 'Tln'lllh.} whlll,' ur Iho inin'ilal| \ l.unih. : !
.
II i) ajjetl :!< t ) I'."','. I II It' ilu-,1 of t.IliI4t' 0 ---
L.r- I .lust lti-..i.;in il 7,i>< Ml Cull. ..I \\'iliI iniilt's: |" .\1111".11111",1: Hi'iniiikraiiiuliiio J 1111.1 I'hllll.li II' ( M U ( "II \ ii l llsl 'Itllll; :Its:

I Jijyarh; and( Tobaccos.) ) 'ni-fi. .11 : his PjIitt|'| Iiin'IiI 1117..1..11./. I / ;: ::: ion.. .. ix111 KM' a 11.in I |1'1111.,1 tiik., \ .s't: iii-, t'l.t| ,

.Illil( i U'lll.lilll'll; illl lilllll.IMIIIKIU ,'. t 'I.IHIin. I lit iilit.lUi.miniti I III n 'nml Iho I...\ to iln- (1'h".1' | with tin-
'
.1..I. !sll I'lll, :NV.
.__ 0 I Apiill'l'I: 'I o \\oii i l.i-i- 1 IIHIIII| ] | |I' n ,,rI (II In-. III.IIMIIIIM 1 nml nml,

: : rm.iii.iiii:, : I I Ih," liil, ill-, iui" | lust,. a |11.11'" fur tin.ir
Fresh II.SIION' iilil
Stock always kept \\1\s "o i iti ilii) I thai: ( I tinin. iini' :oih
|1'1"1| l ainlllnx II !III \knmjust I\\I"'I.I..1.'
.,
W i i Ii ln'iif "iniiiiir rili'iiiU I !
I
1',11.1"1. ( !t'tl&ttlSilt'iiI't lt KIIIiliiijiIIU Ill' I tin- lialliinoio; uinl Alhli'lio ('Inbs I"fll".h.,1 i
.. IUIII"'IIII"I' |1"111. \\1' '\llIlh II glitlllliift', Iitt \\ illgi't
I... .Mi' i 1'lIy hulL ui' Ii \ in." I )
IIAM: : > \AP.I.K.: : I 4 "".Iit"!Iu,. not lo nllo\\ thoii liii-n I., .
PIICIS: ( : : l.iiililiii lui' iliiiii : n Hh'l-'Mil' ,. |iII.IlIbk| 1 0'1 l |I' 'I] I'l '
,".111'' II, nil l nn, K n' il 1I iiiiiin" i. |>rir K. I II II. I IxiMinN Aplll :2l.-! A ,1i| >[i.ilih I'nun |I.III) 11111111 I ,,' ;ann- it as |"11..111ll.I' | | ii ii- 0 _. _- I

I I I.> \\ i" HI' III A. I i'I>. H.III1"IIIII'h. II"'I: | Ill Mi)' l'\lh.I \ \\hi-n. it uill I I... No lilti ) lUll u"'**
s. PALAFOX ST,-- 19 i ili.ii
O .- o uli.ili'il. Alter" mi.lin hl 1 li- -h'I'I.| 1 | I,Ijo'l in I'iiila.K. "l.liia.| ill .li.lin, I I'll'in's' .II..-.. Imii'll 'II"lu' from Min '
; I It.i ll.nl. l Malt \\ hi I.) 1.l'r. frnni .
110\ I .
it I li
I II x-i ) ix. ii ti" t-i T-all\ rwo.uvoiy.
"lIlr.r \ i p'I.vr.i. IH i "1..1' Inipiinn., till t Ilia hlt'I'I'! | \\ )it > luuki on'j.iun.illj I I jut II .
.ISIIItlt I 4., ... 1.,1.\ iltiioiiti r.
-;;- Louis A. Anderson Iti'inx; in-Ii in il niiir, ,tn" IIH II i IIlhl'"II, :,,' bliU t of 1"'Kldll'' '. I l.l,,lil. 11,1.1'| II. | ---- ..
u- hi' inn) fiiii) >iini nti- -.,,1,11 l. C'. I mli '
| ) I.IIM. l-l.vsii ( mN.\: .\ I'll.', :! 1.- i 1 1'I
I ul h, II. 1\ ll'' : 'I I"'II III'.I,I, Ii.. |1'll* loiilinnt-K I lo lit Iii 'h.ii' :ril. \'c.- Old I I ''II..I..II.. .1.1'. I tI i.'t hi"" IIr i tI.1I "I.sis
I I. a> ,. IViwaroluPdlyHa.nl., |P. m. for. \\ .1I1'lIIdoll. Xl" 'Vt' S I 11..1.1) Bill Poster \ lI'I'Ilr Ilio tlui' 'lor" 11,1, lIIi lIi'II',1 ui-I I ho boilt I' s'I I llu-, 1 Helmut ii 1.1.ri.\\: : II. ( In ili'i'i'inl. IIHIII| ,tt-kt'l'a III ssl| Klix-; :

:' M\. ill II |'i. 111.I. City lII|.1..111..1111'11.1&: I :). I'il I bKlliol: ,'II I! liiiilboik: 1'1'| usia 1'\1)\ ', i ll In* IMIII |il1'w1'tiIN'sI fiirjoam lir nil
I. 14 I kl'llio ill Ullttr. llllllllC, I
\\airln.-lon a. m. p.'n. I 10
-..11.1", 1.. :-i\p I'oiiKiiM.li Ul.i) in.. :S I". m iinl'M-' \ 111.' : Wn ii': ,,".i iii, ,,,11 t I n' ,ni, ). nml, l-ri'iianil, i" P'-l' l I'll': '" '""I" I'lsliilmli" I rplll I: |I' u l 11" r.h.|i III'r'I"I'. I'XHiiiKiL ,11'1'1"| r\'lo.bil| ( lliUalliinni.il, biiv\injr! : I llu!: Ini,,in HU'M i.111",. l.liHul.:. I In t'tlI)' lurni nl
tuiiln" Irll' tinM..':ami-." ", 'll to..h) 'III WIIII'llId"lI. I'in.iilaix .nut,, >.,il.i-i-' al hlinit) iiolloilla -. I IlllUL-. t dlll'jl'l I .1111.I ,lillll1, Htlll.l', .Anil|' I.-Thu .Nuilh (I.tt'hiatt ", s .
I n ami III hut, hllllh'.r|
i .1,1.:1.|
? tljO'! III nmB lt'hlll'lllw| > u\ \ -ir '. )IurIIIIII.,, ,, rU11 JlII'nllI'' IH.IlI'II., I .l.i'.i.h| .\. ollilh. 4 ll> Ih. ll.l < 1..1 I Klll I i I IIII 1,1141 I In I'li-ii-K' -sannul I l.ubi-r; Ilio )1| : ,
i ninki tin* immil Irlp.o| ) P ul.if-v Alimr 111"111' ?- 1'. I. ;':""M I Hill! !''" oils in tinlM"l ?III!. I O.I II).. II I III rot i 4..IIi -llll) lIlHWIIklll I'II (ia/i'lit' i .. am)"! tort ll.-kin! I iitiirnlin; iliiv I t" 1111,1,) \\ .11 d"I all \\ '"'i k u r- iikonablrule,' *. l'IiI/IIII'cr, amiV\ illiainh) inin (lun, Ihoi .
< > \I'nill"1i tie H-ninur, wi'lleaMr.ilaf'!I <'\ li.uf t fr WBiiln.f.ii ai Ii' in.irM t ) 11'111111"11-1'1,1., Ii oi-' \\ i ollniH linn. i il :: the 1-:11I1'1'1'1':: ili.l mi1 I' i''iiml.' -'ll, il\\It I ) .|,,|"n Min hUrl|, |, I IIIIUKUI
I
r :siitiiiilHV' i. 0 l I'," I'li.is il I lui' '' linli. int' ii-l in 1I.Iu., in'.. i ',,, .1.\\1'111 1 blow n |I.i alnni.' A nun .
i 'I k 11I). (1u.:: of''I. ., ltu\u 1,1.1".1 lie mini, -
r"rlilfurllll'l t t "imiK III."rl.* '::1' tno { nut,' u.siinii'H nil li.iialit, It. 1I11,1.'IIU"\, 1 ji-nit: nl.iy, ails ::
4 r all $ a .h"II''r 4 1I.I: "III'III. VlrI I.VLivery ulainlinx till (Iho \\ hailin. I l.u,11III'|| i: '
ii i lrtl/lt url'( ilLS: 1.1" II IU. \ V Y. I .. ,iln Hi linn 'inn*! l 1..'II\1OII''h( I '-"I'I."r.i.1'| i lu (ll.r ulluir ul' ,Ihu Maltlie ,liIII..I| i 1.1111111C i "'.' \ MoicrHAllliul'ii :
1>'..i.6Ilcar.\. : :a ....t.'r. U.I.I'llll-". 1"III.W.I'\.1, ,", j j" I c.l. I IMt .
i 1"IIIh i < i ( Inili ,I I. \ I'h11'.011.:0: t'U"'M' ,
.
h I in I lau nluinooii I I look fuoil I
Sale aplT-ln .1..u.1I .\ l <''..1 H. tjbut i iin
0e- I II ,.aIIIutIoiy iiianliln-i.| 'Ilio ilU |I I 1.ulI'I'' .. 1 K.: I ,Aui| | :JI.-H! I > | "It".IN mil I .MIIIIH-I urlixltii-H In urt'ut ',...

I II! ''II' \\iint iiii) Ililiiif lit. Ilnlr-Hiii- I'aili.r I I I Iiit'uLiiig u I'ltit i "I' all I IS inili nlouin | 1'1"1.III| W.ilkii', .

.. I.d.. : I r It\ "iti'h,. )n I h'limit, urc, ,'u'l I ill II.il" "II'.. \i> I i lui'Xt'of |I''iii-i r JIII iIlIlC.. main Hi Iho Nalii, k mill nf .sI I""I'I i \ I IIt. """ni 'r\ ami Nu'\ .4 |I-M,|,

'r.: I alo.I'.lllIro' sir.. .''. iiilifjlniI :! 14,,,II ; 4 A'iil| :UI.! -A ii u'ltsItIi lit ::0.... |Ill' sinilli I'ul"fuI.. 0i'iI.S'ilt
i 1 : ulI.II I ll. iu..1, |
: Kn'ulii, LJii* inoi. niiiy, I
S Slloe I1' I I' the i 1:11:1: : hall \: Ti'liyiuj: i j Ii Cuni|>iiii)'. -
L Cheap SllooI I : Cileali ll IK.:. i Ihirull; i M I I" Hinilciir. i 111114crtli.iti |" .....1111... liuilin 'J IlIIc* a.IIa'II., ..- '! A l 110\\ liiIl. i'hit I liiisi'i| .lor. nl |ii'iiitl |' |( ; :' \ \\ 1'\HI'laS.

I I tbi'L, i'b<'UM'kl. i ithr. lot iilin,1;- nil i.ll-) I \ li ..tantly killr.l. uinl ,'luhn liiir, '
I KiiiK.-ii: ,| lists > Itlh:; 1'\ fi' ulIl ('" 'lI- 'I lioli,'ki, :anil ninsl tI".islil.. In tin- uurlil.rlnini $.
I \.ink I \ IIIIMIII' "' No. I llll ". I'u'lir.ix I ibo \\ utihni.iiihn, \\a iltini out'liini'lifil I .
I 'iinii,: i list ) u tint i- lil'\''r a.' Ii U'liirlr *-.
icisrc.. ilillii nil in bit'ulliin .
mlilJ-. jjii-al: ) { ,
: .
i ; .
ir I.
mni Ih":1 ni'tt. b
In t ..lIva ', wHkbi-lly" uraMtnl I : lIs4'.s14r| IINII""Y"' rout
-.\' '1'111-: I-* I llnti.is' '\1'|'"iil 21.\ II""II.-The lol-' ) ) l, .IIM, | p n u linn..H nun i' tul ..ullin i w
"s I, I I( t t.Vt; .. JUT: /ullmi ut i TI..III.II.1 1 I the I"il.li"l11", hail. ) I 1..11 rxhli'ilnni,, nt .\1'' ,''It.1 tuUI": t .'. MitmHI -
bulletin. hUM bti-n i 1' iml"Ihu
l
lowing ju ; ,|li I I- urn, I lor I.ni..s. iiin. ll.'i i.>> mib I'al iI .
Moriu I I 11 I. liii Uwi' 1'ul.nv s.il.Kiii.If \\ i'rt'kc'I. |
IJoardin Stables: :! Kiii: |> ior |..uweil II !h... ,nti.lat- I I ln\ Mir 1'1. unl.lTUtIHI '
Palace
( ) -0 '
Red Star Shoe ( ) ; I.; 'I hu rumiiiiiiti I jIM l 4 I', 'mnnly,,I light: I) 0 --- -
I I'M.- oiilil i-nj.i) tnur'' .1.'I'r' ami ; tory 1.lgh' la-.t ul ;ht, ,lilt. fvtt-r \I.' ii'i\\
i l.t.: |I' 1'' MM \ x UK I Ittrr N I II You |MinuU. nf |I'I'IIUIIIU,i i ivitit on, ami I I thril ; i IM.SI, iiiiii.ii.
I M \ \ *> l III. MS.V al'l'lr"\, I III..I" 4' ''iP' i'..'''. is loiiifwliut I.lIit'r I than, II Mas ) f iri--
I' \ I I 4, lia.l I IICllIlo.lc.1 I ( | I', J"lIr hniulii'il,I Ii: i-t 1..1) loll" hut t..I.alli
I\yac'
I |i' | -
: |I" I'' "' I I I I'1' MODP.ItAIJ : ) ) : :- ,\'I"I'.. 4 Jt) .i I.'I.1I l 1'11.1"1". 'I li.-y ..rOJ I.i < ila) morn. inhi, ; ii-'|ii melon 1 I. laid. ly'
S'roox I i 1IIUIltI.I.I kin t lli' IH *| hut I In |b'in..li.i5is.: I III. tin. )
.A. :s xe-c.rJ'r: : .M I ,\ s \ 1 11.\11' IVL' 1I llll I 4 In I I'JI-I'''|'' a. I IlMlijtfrkl! ; llll.1 hi toii'lllioii i Iii nut [ -
J : Pl.l: I < I \\.i 1 .Ii.in.ill I I ii1 1 |I' il on., \\ i' Iora.: c t.y ; I\t.II.,1\ ; u I *. ....-- 1.4.1) isiiti I inn on I iin'" I l.uritiiu| I'l.ui. IA..k

.01.11 of. I H.n (01 t : NK.liTllf t I. Ii ui. :!.> allI'i n .. i ild! I ) Juli g14511! n< it wa.* je.tfiilay." I I KM* uinl I H4.lor) let it, omu'r 'I I Ii >\'rulII""I anilklrtttk. 1 ""IAI.'u
I'IF'J) L 1'\11-I i: ; 010 8110t; .1! l'ST 1Inln:1I11: : : : I wii.i.ii-\! : ) 'l' 1..1 .11. liii n '.II.I r."unHii4: I I,.lUl, l 1.. .lli.n I. MA KI.SUVriiiXK 'illn.uni'ik tlH'Mrr'Imul'i lIu..I.11m ,
(II". .. .. |Ihl.t.\\J.I.r.\ Vu, .\1'1'11| :21'h! beruWtt

( ) .. < ) ( ) =---' II 1 it.$ r> t.i'.i n lor llu/'Jgo: ; I.. *tid from rr.cx I.AM: MION iiv (. IU )\ 111: \ u hKiivy fin- In;ru Uil itight an.I Ithtgiouml uvrjiinly at '1.| ilit'ir.Mrs.. )Krywr
; ,
Il I' ( \ l ) I ... .
.
.. I" \\.1. 4 1.1\: Jl\Ii: Kit l M*>imily: .u" ritits'sisla tlii< inUiuiUi'tw. u
11"11\\ .....111.4111..11'1.1 1 "Miomt No- ,. /K, I ruie. Flllh uinl rail))' "uieiil, M tilth illuil. Thj iitililtlUtf
K HUM ill,' t:.!' I 1 r.uii owlitixn {lfU e good >k nwv i-lfg
50c. "... 'I.I" ..I 1k I 1'111.1 -inis.j'MId' 1u..l.. ..., *t II4\'H..., I vllllIblc; IoIIII"IC,1 lo".I.lual.lu. I bull I in I lie u.'iiuVr uinl uiliuiratuui olIb"
I .
50C 1.\
,.-t 1I1I.\lHtS.\ : : )1t: 'nos IIU'\\ 11:> 'Dofl't Foiitt the Place. .ill lln.i-. lo .IWII.IiI $Ilii-iii, I liuVL-utlJn: ill-' l.k.lik| ". 'I ..hluv.i tieAIi. \ nil oull f' r xxllttl XUU Hltttl Hll'l'

,. '.' HruLis .\.iI :il.! 21:!" >. iii.1lst'Ksnpcrorio Au4lh only for wi.ai _xi.u nut, "n,| you eat >uiIbUlu
; 11'\ \' 1 1 '1. |4iom .. !. ooxirul a ri-nn-1)I for' nirv inuu-***, wliub 1 I i Urjfu lutlon I'jdoiy IUI.lVII.. |111I) |
1 A KiiK:( ; : sixi': spui.Nd: i II UI.: : :Mi"i) :: 11"I.;I. '*: i an !I.. i-iirMl l I.)' UrinkiiiK, )1 alt... >'ork..lf ; | ft'r Ii.,. liglitlyuljli'i| ,a mltlm tu Ixteiuc-litl williaatily| : I if :Z,44! ., xnnr | iM-| utishitsiukti' It-'OII. )
90c --- t .. ) .is1liiii., In IVu. 1141'11'11 11\..rtll. All tUu i-UoU'e.t vliuui-
90c. -- lit all .l. j4tn\! -'" '.1' P **"' JI.dl.lrKliof| i"" .luc"a..I.! : 'I litreU i l )' &nU (il'hliIh iU> .
"' .irI..h s ..so. k4ola.. ._ |j14'U:; xuiux 1"1"| "'. mi.I ,'1.:"'"* urn "('It
I I.. .. 110 I'.KAK A 4 II.I I j it 'tlighl liij.risvcjiicit| in "111.5 .luliu,1eolldillull. i ----&U".III- : ....- ,,110 i mlU ''n xari.-l\) )............::1111.1., Ibtt d.c i ilu

75c. BONIFAY & BLOUNT, I \ &Il4.l.IuAg.n'*. : iI I .__ : ,ilv-, l
75C. l tI t'.,'Io'! \'tr\'t1': : l ..I.IITKI: \\111:111 fL.1 w'"II.' aitiuu Ut frvkli froui tliv laity
1 I "<;l.r..1 u.uI \ *>iir Uliiulmrs.." -- --- I I II-'..Ii. i I disH) I .r I'".linU'l. li-Jii'l lukt; our fluid forll

'. \J.lt:..' JU'KI.: : AM: I 1' \ut\ : JI.UTKiOM.IV: ..1... Wol:11I: I $1." '. |1.\1..1. it"'r |.. |) i i,1-i\ill: in/eai il :.-..- :.MIMhll.ltKMIt.iiON: : i \\*"'dl I \'.TU", April il.- I Iniiiieilitil ,I I Itil' :" ..!.,_fur_ ->"'''...If.I _. _

bl.OO \\clllhf:! ''. and Prescriptionists 1, mir ..,1. xx ..i n 5' n .ir* ..'rt..r__. :.Ii:'IIlr! > I l(4si. i-rIuig I.i i.iuIiI. lU-Kiil AlMtk )' siftur .Iho 1',111/:1. : .r1'41\ Journal. ,; .\l-.l I A iuiUI's. It hi!
.:.... iV Kitl niilluu R4w1. unl) Druggists I
i i iI"" \ \ I'1",1.! : .\ In .., AHII'I| ) it l'ull..1lr. roiiiiilfratluu aru e bc1 .tili uto.. I Hi -...stj'10 li.liifu arat I.

:NOW IS yon CHAXC K; TO( PU.lllAl.H: / : < l l.-: .\'J'eed. ,I, 'I', i .isl) 1 I. nII. ,ixai II xi II |i r'igsrf..r lt un\, .\IJliI (.-I.atir infoinutiuu I Iwt eli (hIS .114141 tinier 1a1l1ll".IU"l bill 11"1'.1 ,1.tI, Inriiiinr' It the Ur ttkl iu

!'onnl" I'III-u\ ....r...... :< ,.. n| in llii' niiikit. An s....D' oii .1 l "u,1| ,S turn fining M I JVinllHoir.alsai I.S I. anil the, river 1111,1 l hat I'JI' !Mil.An \.L 1' ruin I.. CI..'". ..1011!, tor alrt..h'.i;

: star: Slxoo Palace. 'fl. iI4 ;, I'll\ JII.t KOKiftlA'l. ,. ..I\ .iXtk kllOUlJ 111- I S nf |1.111111).1. ..) that hiH'j* _hid.'u'I uiifinii| win nu'li lo airivt; 41 ': ':. a ur ,11"' roilIllo4iuiul --. .
.
...! OH rln.kli.'ii'l') I kii.bkiix Ilii-iu. ror -
wiib the' ilium.' .l I -N'atkiiufr Jlof.Jfcator : 411 miirublu, mriiiijt-ineiil uUvit-b)
'I l'IUI'lh"ur. | ."K-1.) u|| ili-uli-r : fc-iiiii ; Ki-iill4
ii ii: .
'
I. til ": 1'.AUIa.\ :
I'I'U: ft'\ .
IlEKklEJ I Ki .llulliiian wa kiiiiiiiinnci use "UII.iJII'III'1or ll.u <(clal onlvrbollM
JgsSJ4 .. ,
I i I"" ljulf icuuiHin, lest'tsssu"
1>K1I: fcttIN: __ .. .U b"l' ask A0unU.U | to at Ieii'l hint .uJ iironouin-t.il, the Le |1".1| ,ifil UUlil M4yl E': liuuj I.<' Mud 1 Kvkiannwtt."il .JU-r-

CTHK: FOU I'll.K.S.: I 1\l"I"IOI: : lid.: l.-*. MKl'H: INM.; 4 iiiii'iIIL.1.'I : ) .\1.... .\1.tJ"fJlI'; alliA.1. nol 4t I luu.. 31 II'. rmJIi-ioii'' I l .tbul; Mr. ltri'i-kiiiriilxrti\ uf Kon- ) u ,. iu ieI Ibu Hut-lit titer, tbvbiUf.l

11 like I .' ,=tal ". V.. llii .""4 1 0& 8l.i .\ I; r Ill.t:> ,| our jub, I"illllll;( -.;,urtmeiit l< < iin I'lll.ar In
t j knnw u mo klure ] u. 1C. Tubaocon! an wtrtl.4 ni',B4 Ow I lu .U IU tJilaJl.1' ". .. <.no. Gil nil t.rcJtou >' .li lilly. I Hi1 II hu ii-Uiin'! l mijlbt be iuti-rffinl with, illl -rV',1! ui .al In ull IVn.a. olu.i .I.IH. .
':r inrati iB, protluclu j a ttry Ui*'srHlUiiing -..., utb ti- tur>', IIraI.443bb. 'rill ( itlturt notii.<.. i '
woiuk'ra "' bn IIh. 31114 )ttIbI4I : Ii"I.t lu Its ; ;
mi1) ...tiou.iik. of ,"b thu bouku rtl'ueilf ( .:
afttr j-'t-tliui arm. IbIs turin of U.ing fr** fr"& a-lulierjiti..., ""'rr.fufvM i I A a> Uewripliiin ',f |.rit1tiDt: deniriil run ton am ll..wtr| (Hf 01 4U objuctloii ; tinvlly

'11... IMI and ai-eoimt tbt' ual, ,..r,.., V.a. 1a 1.-. waikt lbat .... tUI1U'11 at llllI. KM] MK 1111'1. <.fllHtW .'i. i ir::aiiail I Iliini "j&e.lily| : after the mUck. )C'd' KU, u.)'. 1 ji;, tu Lou.iiler hat In ivi-itt |IIust.t' kiuu4wor |pts'4** ..1I \
Blinti 1ttdin and l'rutruhuJij ; to CMW- tbtt Ofttx
altenllun ifltfli l ke's mil't-la-U to -
UtTuM '1.lb cl':..." j ..,. can *I t r < t<, .ktji II u iili' .4., ttw.a lie i. now In .the hwrjiltal! umltrllietare .1* 1.1 urtlvr ami tin- h'lIt.U'I& Ilitu ) \tlltl 1lt.y. .
& yifoltl .tOLce '10 II....al'I.I :.Uuo '" llr.e. ., "buri.ae ,IIee ) J'n.... .. aultrlyj | ,
t.w ,110 tl ipdu$ llii'iiit >>t will
I 11"'ua.1ID'i |irio work 'uJ xml for *.il- 1 uliultt 11i ; "
I Llllnl! rUK.( (;0. ( oo jour f l Hr. 11.: fl.TI.III.lol.rittur II ruuttuiiiio ol hIts* Mi'MUUu! l'i. U
e. -.""./, rile Ut-mitly. Wch act 4luct. III a 1M.. I ret Ujr Ut-iutiAil UttMn-r
.--- j--------- -- -- .. -- | tat UI" N.a utr I 1111"a. ; u(1'u1e'.44., in I bel tk iraittti) rhttr .h. rlur
''i "'u ilu- 1..n..tf".t..t.biurt.lullth.IUo )IU:> .h JII)GI>. jI ( (4MI. tel hliut.1Wt* i ,1.,
oi i: IM; Ju UI
1.. .. t i j f \hl \\' .-..: )l .\ M II I t.t.T. TIMI Wr.ii.i l.lflk'J'L furi>lkbliuo< I a. i'Uiu:: Ctrl)' Htlvuiloii. 'Ig bit MituU.Aiflfjfrim It-.4 .... bur 1411.Jlituur..fdelstt.. 1 .i. .
$
all ",;; .10") IlItI 0104: itIIngtti.Jiflt43! It U 114bait.oil ,,ylb 1 Iii .t..t ..- ; ,aIl4titrtarI.duuhIa1IiS. lLrse I ."<,..U I' ,. .
I ,,. Ot ...a4J.. lm. -nrm-lte l ittlw I Mr. l ,wU .
1t i i 1M ruiuiul W ft'1I1i. M1WbI II JIM &.t cure. ; ,
t Ibe t'u4l4.4I. qIM\ astr ra.Iseg "alt4a. a. toy olk r I .a .
I ,. p.. 4,4 I o.**.. I..Jt-ttI. tilt IJ.rir .uUd uIi I' l 14' itioii hum Mr.I ..( M I ikwbtitttu. .'.1001 | ,I. t<> ,
K l>r Itnkaoku ilolifinc ('o.. I'l'tua, O II..I..I r "t'I 1..I.II..o& IN 1.,1. I hla.".. ""'w-LIy 1'.1...' III \\.1 .....1<1... Aun-rir here Uq' tb* > .. a t.
>l< ht Ii. u Br nabJiu.

"
1
/
_.
-----C -; t.. .. .'! \Ig] "' '_ -,..-. ...... ... -- -- "10' -- -
.. .;. jr.\ J ...-. _' "'---- > : t..r :fl,1. : 'S < ,, d

.
-
,._
-- --:;im.J ::1 p -:; ;- .. j..A ::I!!!!!!!!!' .. .-. . -w-- -j- -

\


W itnwp__ ::- -:-::: _-
,,- ---- -- -- -

,
\. .ml-) tin1 u ,ii-K i 1'1.' ; .1 '" i .i-l) i .il\ I" ,; ,11'! i I".I' lixe l.ulir.; I lie -f"I) : 1 ,\'ll'I' 01' I'W' Rodam's' Misrobo' Kilier! A NERVE TONIC.
\\1u' tnljt(, ((if ommrrcinlni ) (1 1l'rnI'II i am' 1 hiu'i! his : on lilliib.'r, but Inxvlanfl'mi ,i.N I'I.>" 11"iif 'tss'.Iti', I IS: is thpi.i Wr. and roc, the $,fnmln ni .'It.
.
1'"lIi.h! Kontii! > :'tl|1'; :1\1 .11)) Intuit- lI TQilt.'flts. STe the )w'4 nnt, .
I 1"1'1"1') lion, xtoo.l. cotton : "',"I t.iken. nnd Die nm' t e,:loetiM, t i ; : oi : xi i I '' '

't' mv! : 'liii of the f.i.-t flint I'l)\ .i mul 111111011noiliiio le.itlior. gla..., elc. I will tell you XXliy.I r m".Ix Mioxxn t lo ( 'I. An's' tinx. I'' \lrn''' ,nu: 'II'J; I hIll.l.i, i '; \ I DII-( 11.1 I Paine'It,''r.tho IrU"!ym<-ni., cm"

(.'O.l/I1I/o"/l.! I' HIJftHI\t coLlt1Pet more whIsk)' in I K-MW III I on I I limi", I itiit ts'I) Mill *tltlII') ; Ill! I i''fl* nr CttMixo. : lu ihi-s| I I i s'lini'Iii''( .. : I 1 I \hi'IItI". 1.I' *, At xjc CltoC', IY.ra si I .f

mo, > ens'5 I than Kr.Mtiikx, ih/f< in i I'M''. 'in 'ii1i'-,! t | '.\ I.si'gels In) I o ll I I.. Hlld Kexrl*: lt, Mir1 h ll.llilllin I 5 ; ('nn. 1:1I, C' : mills I'S ALTERATIVE.Irtvownnt .
II'm.l t in: 'c t e"\t'rb. 111'; n .I. nr I -i :
I II I t : 1'.1' I
.
) liti'iittiitt., Kelly i j. pi'l'in, ( oh) II fit l in hi4 I Id tli, 1.I.il\, |l'i'tiiii'ini' ) in Ill) 1.l..etl) 11.I'In. tlidl.'t II"I. "I'l 1 en. cti, I"",. \ I \ I. I I th'blosd tho pnl nnmut hiiimr* i

1 staSis im ighie'' that liii'. )'.31' i i. ,lill I (t' l !lie' t\ 11 I (1'1'' II' i IIun.,1 mil)' IM Hi.-1 alif.'f.i i 1:1: !.11 1 ")'I i upt"Miiiii I i'h I i.i, ?h t I. Iii, I. : .5 1 nl'' 5S t. l.iki ni sJ M Plrfln., anil thwe pnnrh'ni.tlutiw! n.

TKIMIN! \' .\ 111.III..\ l IS",' 1'\ \sn: 'iiiil,! ,;: |1"1 "'!(Jr..r) 11' ump-- | ,, fnu Kra'el-en. I ',II. H.II: | nj Mn t I Killt-r' I tIlls. 'i il-i: I i in! n rvulllnit from inijjum' or UuwrA
/.mijf on, ami (that Konimky' ha: s';. I have jl 1 olil.fM),< JiJ I'tl't ol S llt I ,. t.r ,Ij nr d.iil. s'hui'-: i "iek tixnP, ::1 .1't Gtery l ,
!
l'AII.1'1I1'r.I ..' h', Mall.I \ f'l a 1 'MI l lPI .'ii'iin, lii'coini') whll il W.lt ill tinIn I l. Nnxv $2 a Ih""CI,111, :,- IlrljHI.r -. i i ,""'ur'AI'' ''i x. r. "".1.1'1 I." ll.f 11 I nt 1 1i I. I LAXATIVE.ActinnmHfJlybuHtirclyonihebnft.
'' i"a.I' ;
,
I M I I.'nlhc 'I( I 1 v '
| '
i dt.l'i!
ii.'l. rin a-'
.
rui.r.VH:: i : '
'1 Isti'.' \limtln I j"1 1C I I' ) < of D.iomtin: I il I tk !I ml Moid I)' I) I.C") I' jll-1 '0.1' MI.) 'I//1,01, i jS H \ Ilc't t 1,1.Ihll'lnIII"III.h.f 1"5' 4' ,' !1 i Utunw hablttml ron,tlixntiot, :.

HIP Month. tb" tiio.nl tin which I the liatll' iiftiiritl'' rr- S ihciliff'iivtnv' I.itno 1"\'I'IIII b I r.1 TlIB r.K"T !AI.M 1 (Ill I.I XX-ntll I r"r ('11''., I .\'I\' ,. ( P.I:) II.n'' 1.1.11. I i I.'" .< t I. I Iin, >tnoU.an.'KtilnrlmMi. Itstrs.ng) 41,1 t
"'int'lii'il by '' "rti-t at t vmir rr Mpnco ornf .huiI, Ciei' liitnber. I 1:111: blub 'tat: il' (r.niip.'s.srl.... I flerralt I I'ln I, \\M. ;. U I I < ,1..1.. ( ru thr .totnl oll, arid lit dijeil. .
huclli..e. nt ".' /'Iii. 'f'r fliiIit h. iirm' ( vhii'Ii In1! iilinlt/ h it tie only, i I.- ill 11.1ptpr. .
IIb5(''' < 1 Iunlit, r I ant. 'I hit ; N'm iiritn7Hi: : M 5 I.'" IlI. i :: A DIURETIC.
111 hle'-I.I i (I ; 4 ) ( I list n, nnd till .
-; -- 'ue now before I he Auioriiati |cnile| ) hIlt tin x till IH. i I. all I'.ir I tlii '' ( of, hl"I I 1,11.1.. I 1.I.Ii", i |ii.lurix 1.1' i i MI, "p'ii. i .1"i -i I II i"i I' In lui mmrmittlon the hft and m*'
/fHMMa.1.'lt1. d
) : I not I'ili- ,
I n "'ItI' ,
irK//i/. ; ml
THE "lln 1:1111 I ih"ly i 1.,1: 1 iiiidi"* I i I. > '- !I. O maun B'UI duI "orthi.MiilC'rtHXIpii"{, ,
Ic tIlblI11P0, \ PVC. !y 5 1<:ttII) uliiy "wnlnp:. nt I 10 to toe foiialit., tin1 I i .Atiiofi'-iin( I l.iborrr.VliatilnxDii 1 I nr t I '. :" "" ,... I il III! 1 xxiib HIP tM.Dri' ) ? r"I.h.,1 Mi., I Ii hilliT.'iiiv., I 5'tli or It
$!I'.H'I n )"-'iI". r.ina: to.ri'ini'sfri'i1 I'nor Kelly : IIP fiii \t'f' lint th lulu mippo-o 11.1 L'lxc i |"'rt.'etii.itisf.i II i n. 'r ..nt'.x r'.flln'.11' I : r kl.lne .It run rptlvilnn" to '!
I Imtlon. Xhll'il lllll'ltl' til %Viii Lsiii'is ? :\ -. Hi, nxU. S. I
tent mi \ '
Rpl'|
,, iiilti-untinn-. : ) I'rlec ', t'i'tii, ''s.x. Km sal" l I' I p e. '1iuls-k l relief and tperdy cure.
of ;
11'.1nllIII y
( :iOji-an |I"r '
bit of i''. I I11| ii tiirlil In1",' llii e.iir- : i I I ; I In! n> <1i ;.A' I. >I. I hluuI'.stpnt t..timcnt.Jshsb.'sj: _
AHKltlTIMi: K\IKA: (Ktti I'.v the I IiiMirnu: ( |iartan! iff kin. xxallel.( I C Oi') nil toyIII. "'iii' (l'rn< tnrc. 1 1I 1"1' A 'M I I.i \X i -t I r:: i in .1..1.Atorny i iV. For The NERVOUS 'ml."n..hnh..fD.'h..d'I ,wi ',

iinnnlilo illvllliltioil.. RII\, 1 furls of,I .iii til".il\ ".n lOMMHMlAl.( .)|.iipll'jitlon.Tll ; t$ I! .Ic I lel'hlll"llIl.r I I !. I battle I of I laiiir: i i reform, .'),. I Inll Ih.I,1 111, )\1.\11..1.1. A 1 11..1' I 11 t H .lrl.I-I-I.:7i1: : IIMII >ir.: !!! I > O. lCl"riiI <2l2 I I The DEBILITATED lull p nicuHnlFrlct 00. Mad lu..D.o".

mon- than ilniMi-' I I it of "II''IM'f| In t tli 1 it-gnu!; I in the ilayi: ('1' ( 'lay, U'ebiii-r.i i'.in LIl)i'it. \ai"; | Ailn : I I' illinium I 1'tln- I WELLS RICHARDSON I 11",1"11\CO.

"".It i.b i. roiul 'itiM: 'il \iiluiWp I iumilminv .7 ark Wills. I I'.i.-liioii: I S U lIlt l > >ISglasP, nmliow .1115151)| |, lu.Iln"I'II.I.. mx I II i i"l. 1111 f::, i 111,1 Hi Ir fmni mi' "l,5l ,uni, ,is h. .1-.1.'li:11 I The AGED. Bf KMNOTON. VT. Prop'S
ini'tliiiin. lint 1 Ia ,'.e.rhell ) "iii _cc I Ixx'o' : f i I' : ( (kinds( ,,i liiiinl'iK' : I' rl"i" 1 t
o|' 'iii'il, ii sgiiis b) Cli'VcInn Inh'U iiion'I( oni'" bin*, < me low : I' -it-. I It! .tlni.al, !, :ti-. I I'I: ... tt .5 i ,ilinl., -. ( end; Gcunselar-at-awll -
agi'
.... mulMailinit 111"1' 1 .. ,
IT .
iff
Our Mili-rrlt't.fii I 15: .I.c.! niom nnd I"iik : pri is m 'it lln- :
!' I" : I battle I I t Hie I ) ""'lI'l'nl* won. ami I but I % Mm oe I Ixxo I/O.'C.IIII'I'I ) olio s I ; i i I 1 I' J' ll. Brown
\mv-ilwimnMH-nt'tllH-1 t Inlji'tllimiif |inreliasi r. I.I aud ( \ tli' ir in nnm 0'111. Philip
.1
p.uninni'r nlln t) r<>. win art limtiil tI'ntiic I hey will I I I will ng.iin I i in I the |n'i-,pul I sonS in ur), \age's; III" high ; RII, ( Is the | ,Iii I'ock. .nil 17. lu 1"\:1,1/: n"l ,i .1'1".1'I i

f I mid w.v fur llii.m i h" ". iniialinii 01' the nl.I Ilirht. All isle 1,.11 ol it-tho theory, principal UI,11, v'i:''.\el.1 I'I.UUI U t. : .
t'uiiiiniinicutliHK, ) lntnil. \ f ,ir i'"''I lent hiss nil. ill>t iti i'. HFAI.EII 'S-
i 1'1'1114. ; : \ (in( )KIN: i :: \11 i i : FLORIDA SAIL LINE
must ,N> iifuoinpnnli'il' l 11) t ho,, writ r nniu'- i..hIei., ,slat: 01 y, \' ,' me tunv cliiiiinacil i .5 I "ni'i, \ I

flush niMn-K"! k'. .n Hlll,"l Illilll.AiMnJH f"f \miMli-ntton. lilt' in nnHilll'IICCMlf 1111.1 1 the], I 11.1111I"1".114> I likelhctit ( :.\1 C )1- --M\V- : -\)-I II'I--; l- rD, II. 1i i'iis. XX !1. 1./1 I All Kinds of Furniture
%
as I M I li'ttf" i IWhl comm .ii.is ntifni I !* In :ni'l on the ulil L bit t tie llelil l, I the cencf I i: l: or IMXS.\-: :: : ; i ii Xo\v( York to Ponsicola.N. () .

1'S: .\l'tll.\) UAII.\I IIMMMU I I IAI.. .. 11,1 i Ii' furnieiictorien for a porioilf 1ll.\lt.\lln\. Wid I DAVISON & LEE I -0-

II I mul. 13Vfhl UoMTiiiiK'nt ..triH't.Al'ltll. i nii't'' "n .IK, f '. l 'miuiir.ii.? |' ? Pi, :i.1 CO. I I'A.AFOST.VFT TO Orris
& PI.T
( 1 CO: ) of i is'al .oucraml I i A. BENNER p5)
S> < lint i i-on- .
jcar ( I I iti I I .
-- -- .. -.- -- | l, praji-r I or :t 5 Iii) r tip| \" '"'i'Inr i h..11" i l iHPPIO' I II
------ -- -- rol.iMiLV. III'C''I'.I lelI"II. '"rlll.'; I 1111; Al, .'1'11'. $5 l ',1"11' 1l t Ch'j -

:$t'N h.t'. :iJ! h4. plan or "'111".1"1' 1101.1111 I'I .' 10 Old Slip. NEW YORK.iri. An I ItiXMiati, i; !i o hi-inct mx "l oiL .imt s ,
.__ u 1011.1 I \pel' tnaneiit improx'empiit, _' ( _1 : M'"ti'ite 1'Il'M >s e.iUMuU'ii to the I'n1 I"
_
< : OI'llov 'UMI;.
: A jL'isiio.v AT-.1
-- -- I and : I.* or i UI.K.IIT: IMM-X; : nx
illy, "I1 $i people, in (the mill City County Surveyors. fis'tlI's--e'ly
TUB l I5pttiliHcan: ) jiiirly lin* ahva> t long will the sit") "'01111.1, ..111"fl. ;' __:!IP'\.I, I .. PI.IIiioN' nt -
| ( l 'ilion tr.ii-iinirs a 11als"IClleJ: Iy out Hie N. t >nnt I r.mit I II' ii It'. ,. l 15k. ( O hMRlvrn
vf ,
for UKlicmlil, of hue ihli, (ml :M.'itp( otlii 1.11.1... |"K rtnittoil, to liitlc .I I 011 \ inn vs s ; n .Mid( ruN I.:nullI IHI ul .Iorl..jII nl unlvrf-
Leon run'' tintaniiary" kind\ RliI.\.tI..lI Lit nIltitnt''stiiitliIttg l\\I"I\II: : | | :( I INTIII I' '. I in" ,m i'5'' ,On I St t S ,,1 1 i 1'1'1"i >| n I'.iln; i nf "rror, io Hi" sail ''acHim .n ,t' .
aiul at I llic cxprti-c of t tlii' |1'0"1'' It t t I. I Ille I ollii s I i.il I I li'ital: and otbcf:\, adrciliiciienii (I I ilnlceil( looking. to thenliiatili.il 1% Lire :il ', inn! 'I't 10. ali I .1'' sillS I''' TO. 8 OATS'* OhiO..".' Uulorrl"i 1 a' I

llmtofllnMr. in olMi'iiir hen it i I. in : I I. I. : Btruwra. Ul. t rr..rih.I"I :
Iho CII1II.1'4 jmrty.$ 11111 t : ( 1':1(1"1"I( 11'IIIU'U- .1! i .
| ) feel sate ,
I romi of or Dr. A. Riser ,
heIr!! Wrr at the s.t t, to ,hiteeI pro 1'11111 M II. i p' ul\ ,t"' I 1"" i I.Ianil "cnl.0
|n Mime eo I at.
.
( \111,1'c. Ibis I' onal 5%I eomlurl ami siid-ly( against i !! I I -.ll I.1, :all".I I 5" I MI, r. Il.,nulls "
--- I lii'tn In llCV"hiitlVIi.| : | I thiit: ate I read: iiiiliIlhIl.thi'iI Locomative and MacMns Worts, i M XIHM'I :' \ '1.:1.\.11.: *S3rl"itt5a
fi/tniil faxnr 11 :
dI ha
/CII' < -
,
)11114 Itn" _1'1.1.1'" 1.1.. lilllt' Iit..cD"I ,, 1" tcll'cril. i iItli I RESIDENT DENTIST 1 ll i' sl-IX-'HV _
I'.ii tisisig. ( ? I How much longer ejti ) of tho iniinieipulanihiifitii' I _. _ : JmCF.8110.:

limn.i.nio <|tiitc rii'iliiaWy.- I hr eiillirial< atlord to Ignore; I lie *. ami HIP ,'.cl of thai: ( ,111'1111'111 ,:- tiiiionil) \lfuhii.x.' -. ''r. 1'L.f., 11.1.1 -s ,inl, I in..i.i-'u.-t ; .1) I' ] 1 ( ) J(1 ( ) ,rad. B *JUrkl Bul ) l'rluJIIs

Pllh'l .5 i ,c i --or- In' th" II. 1 Fil' fn'i S nt : I sI
Age.'I > :Ii ic welfare( nnd IIi" i l.iiiiM it I' (lie : I Irl".IIII' -
An l } 1 you I'll" J "in n If 'a '' mocrnt. __ i I- iltl'iilI'S I : i W '-i In..' ''i n< 1.1, Mrici. .1 I II" SS.U
i n
S
: M.I.XNKt; KM.INKIO.: \ s.I j
.
IVmN ilo liuiiU.: and\ I 1.111111, lug incnlio) |' : 'ASSIn.t : .
'
It 14 a iliiij 1'ii'l Iliat N \ "1:1'; B Bar and Billiard -
.Ili)' t teiiil but one local pa): per 1'1':11'11-1 I I.L Ml.I ,c iniiiiur.n.iin: .. 1! i i i'' '. -.1'.i.XI
Once) In a while, xve ifot, opolllsIsi(3'( .,
\\ n lIe ; Ills nml( II. HXX; M l II'i Ills > ml, I n Hal, GEO. NEELY
-- -- hall I iii till! I'fcStM; '1..* ( ')'1 \! : I In tie the 11"1111,1"1-I latent: t wfkl C'.III.,1. KHtinniti; : '-. tti i" i t II| \ \ THE NEWSEWING ,, ,

Tilt, I Konineky !Le-isiMiio|: I if after P\1U (it' WUhl.II .\' ? laii'l; ,'alll": '- lire, illl'.il_ in I the nppei MPfOVED ( pn. \.Cll.P' -TO E

the I.an,1 :\. wlili a veiy *har|> "ti<'k. I I eoveli this eil) county utld ,M'O- 101'\\ S oik litj. I Onlx( .i\ \ :.I'- : : :

\ ) -'''''llj( -. vie'''lilt eilv CUHE3 WhlHi tlit lAilS..ouih 1"'OlU'i..'"I'. -- AM
If the iiivo-tiilioii( : of tin1, !I.. 111111 : (1on like this btiow llakes: of inter 111. Alt
( belonifinjf to the .I'.tuiel ('lsttevL'I.e np's, Hynip. I ai-l i irraHl. C J
iimklnj 1\"Ihl'licII'I o\er I the I It ( I lie O15I.M.I tfrl.g5-. .. J -mi'; ris'KWini's : 5)1-' -
JoLh'I.t.i noxv : gl"IIII\ gsbM II > I % at 11111111 111,1"I in,, I -- GREEN GROCER

tnokey l ii-liilniT: ', Iml IK-PII inmle)) !10) 'I lust' of (lie I 11"1., iusIi.iii'It. pvery d IIY the 11'111), bid beinj, sii'.ntir.sstsi's, I I.:1Ltu1iiAI :

thaI tiC lbs lila: sluisilig;: I Ilio liino I hal ill (the, collate-* 11"1"11\ ('. (,ii' (the la- I On I tlC ::t I ..I I this month 1 II I e ':" 11I1< I 1.1" I lieliovo ( nnd( J4i(11lL'S( I t'V.it.EII: IN -

1t4 IlIhh) 1 1iW( ninl iiiientHsoiiii: ( > iif Ihl'lIlj".I ; Hiring inuii: :and ) I I, \\hilo uo I hsiii'o'el' xxi I ie laill xelemid|lit iii| at 11"101I." i :and brill'iilislaclnrx" liiiIhii'v I f'ir e ''"'11"1'1'11'1 HIIXI',1IV 'lIrt I Beef Veal Mutton. Pork
lime ,
II. | i -e- \, IMPORTED CIGARS and TOBACCO ,
life. \ II. | .
,' WIMC$ tlii" ''eiisiii;: xxliiskeyninl I the g ronnd! I the lie-t I 1/11'1. I
3 |; in'xv) | 11.11'1'1'11 '' : ( (In I Ihee-tile./ A'' the iMitnr: | 1.1111.:

uiiuunl pasHM ut:t 1'ahls1sasse': uht'lli,ini: 11\111 111'1111( ( iiiheilisenenl ) i (lii-t "al: !" liie II"\'II-.j"hl loin xxereb _1"11. N. I'., .April l':I, I.' t'C i lolL PA I.AH IV .AM MAIN SK:., CAME AND VEGETABLES.

tlicro), siihl li.i\o liruti ti lir-l-ila'" of !public bii-ini nnd I the ilielniii.ition .. isiglit in for jTOI 110. an I"II'Uj1: oltMo I i 1: '" \oi.ri,.\ !TITI.YIMi; SHIPS A M'lXIAI.'IV:
: :i (1'11'1.,1.' I At (Ihu ses' nut ( !) t # :: I itimlrt '"' 'II pan 'I II ,
I Dial} I t'II'I'III" 11) ,
ftpiirallun.Tiir. ) 01 1111'1'11111111 : 1,11"'Ii11 il ,1.711
(broiiuhl f2Hli"i t 'i ) an aver.ijr of --- --. -- ) S.'. 1'iilafist.; I.. : ..\.
1':1.\101.\
our ollii'i.ili<, for I III I UXIMI Sit I XI. .1 'Ii I ''S I-- is tin ll.'st :01
tluo
h"IIIII"'P I InnviM'In I
; 1,1) v
) ?
::1I.l4 f
\ PIT lot. )
111 t
-\I\'IIIIIHlh I I. ..al.111Ih t id, I I Il t 1il- JH-4 ici 1.
h'I'b..I' : : Iiso ,,11 |I'.1 i i 1'11 i. ; -
;[' ) jicr-iciiiil, "III'IIIlll'i| atc bales per lot *:!,:hUO-I\C! ) hiin, ,'i"d, 11..1. S .i I 5 i-i', -,, I"'. < I t'l', lati -t

\! luc.illiig: rajiiilly I ranieil $ is'In .1 Ii tind, |iirli.itlcs! !! ,Ii'I'r".I"1 the |1"- "''lilix-lwo per' eenl (foi' "j i\ xear-i, or S 5 i.i 11'1'' i iiinl ,is I' I ::1..11", I rut

from llm i ihiT, Hinul: anil, nlhi'i1 ilcbrl I, 1 ( xe.ir." I I, I tlnii, I l's, ,,Itt, I.a.1-1,' Ill' .' i. ,ml II a ""W..
.ll'i il hl> ami InleieMlt 1'1)-111 1"1"1'111
( I < site jilaee ,
I .1 I .Mil' i I llllilH" -i !' 'f itH MUM- T1io. L. '
1.sislt a1soi'
riynrei like tlie-P -I i i '
.. wn,.liPil from I lie, hlirott I ol I lie. ilicir, pulilii' notice, nnd ndverllM1- al' Ig''C'I > 5' 5,1.
.
: big. They; .h.\ n-, a-bx a I s's( -- -
illl'l'IIIIR",1 ( :\'-
thual'III'u rapi'lly'
rlly. Tlio iiiciiN ill |iiipeii \\iilnnil general I hfihlninjr. "ihe( ,, liixhllnl. power of The IITMT Conili, Meilielno -

vi-'t-i-Nttii1' pn nii'linK'lrii;: liionly :: i'iri'iilallon am! I lead,! onl)' h by :II \ei\ 1,1: n (bIt mir ..)'.lem ol Ili"I.1IIIlltl'l.hlll'l"c'I' Is I'lmi's I'l'liK (onroNslMI'TION. MACHINE PHENIX SALOON

17 1I11.11'i g IVi-t ami, piltif( ;: suit .'nn III (Iho I'llllilri'll REAL ESTATE
( I I
(fII |" '"pie, uml 4omc nfhiih ate In, t.iki) It xx Illinnt objection., I
inil. iiKtoiil, of ( (that: the pi lie- The Best in the Y/orld ,
full ii'lo. Ai n {1-- fad I llie liy nil I"tc. :"'.
'
n-liicily I III'I'lIul.Il 1.t.llc..illll'l) :IM or.'aiM" : III paid' I'orihcHp I ( .1 II iiss'l "'.1111( luN repte.i'iit trll ""II:. Mix I ASH: r.M.vKnx > rui.ir: : [ '-
-
lo Wink Ilirlil-rhr ) "
lug ,
;: certain and inhlic.Ilici'iN.
Hie
piirlics | ( xear: 'pnicha-e." ,
1I'i'ale "
IW"lly.II' ( Tliiin( ix I" I. ,lln I t'sst! tii
In. to the. i tin- '* In : "
\ ihi'V '' HO! M'l'ly| Pensacola Fin.i .
!, Ill-dp : ,\\ Hie" xeXclil-I" ihllol. I In'. ,
11'1'.lll'( II i,xx.., I Hi .I.L I 1"1''': .in I. n iii i. COLLECTING Ao EXT
giivcmiiicnt fur an nt| |>ioiri.| lists. torcimivo 'I line in an i lection, 1'll'i"I; ( 1 ilh il in I iss:: s tinpoxxei. ole I Hi ..111.II. ItbaIn OCI.H-, 'S 1.1 >i- i- I. :

f (UHS. ixlftcuco 11'1'lllhilll ?toting from (the iiopli, incwr I ttsn'rI ) .55,' ( \1\.1'1111.
an oliiiriu-lii'ii, ''r ( ( Y"II .r.1 i i
$ polilii'al" i I"'UI'\\ II ot'.er'! I NEXTTO CITY
.11111'llil.ltll "I :axeallx tiilmte | ; ) i nmiw I .11. I u --" HOTEL
1
< or wlilrli tin')' III'I! I tlicimrhi1"iniiltily and olllci .il acts( iniprinliii, andif. \ \ ; ineiiM-ed, ( l to uri'.I.IitI! .S1.lil.: I i IU all.iihilhi'h' y I I S""II I N ,I',.all I -.'\\ I isIg )t\1.11.; I "i ullllurl.
1''I'"IIMi\I.' \ ,. : in irl.'i I:' v* 1 fir, I Ih,' I I PESSAC15A, FLOIMDA.
Yoik'npeople !
i prmlont man will cilll'r gel out of tin \' ih.it. II million S"I I I "inl. BILLIARD HALL .

ivaor ineml his uan.ITI'.UC are htied. in (tenenntiil" lsti.e.; ? te-"t'iiih for ('.i tihe'.s't'' Inc 1'rne I.Ut
Tlio |'ia"xinla iTho- 1".lly 'fhl 11 UYEW"' (unnRiiiii.
SontilPpsUTilny .
nml Snld!,
rrtiir-rly Hnntfl.t
nimmiltu1to .1 I I.: i rli ami S Lejit.piuli ., The Singer; Manufacturing Co. j CITY ,
Intloii' |'vli1iiijt fura joint |IS I'l.UIMDA.) i I ; ( ) ( ( TIII I : i : ins11SUT S, yrui K an Above Phcnix Saloon 'nl""Il.I." nnd prompt nnnitlih
L.\XII' IJX'Cdl 11:0' t'ticy.
t1J11I1I, \\t \ I. ri'turns (Inmiraiiee.
iiivchlit'.itii HID IIIII-KUH: I.Ilc; ''XI'R, Ai'IS. uteniletl -
I
O stp.tt't
: ( ) ; ( ( ) ol i vl'il inlur- : : 1S": 1.\
ami X. railroail lohhy It ruiiiiinj; \v ,s.hhtI. i hi,is, ,\ |1'111"111I"S"1' ; COX\\TIX 'l IT''. ,"'" 'li.r, ill whn pur-" I411 J.N'O. ". MAfUA.J tn.,
\ I.. : All Propert; I in )' lian.U fur i S.i,!,
; :
Coiulcr.lonnial. 5 ll. "Inc.t I
thins at l-'rankfort. ate 10-,11)tin* '-" I :11.n t I. lhl It I'.I-K'I IT till" 'I.I.I.I" !ah'.uan. ir Kentfur: |, .\iS"

.7 I. less! I \II'. I'luinli, IVuin (the, ( 'iiiiiinilhe I 1\") X\e't I IJm.itiir.:., : clothe norp n'ld(I it I ifi lui-nii.il cif I hlo.Vo u 11 Ial.r.\l.. 1, 'hi II S h :tltteil t'J.'KH I ,1o'Hni"I'rl.I. .wIli.
(.n yr. with -- 1111.IWI
That l U iiolhiiif( cilhcr hlrnnK' > <" in J'lhl'; ) 1'iniN, 111.111'11, ;I Kxeiy: (i54'.h. ingil I ailiUa: fiesli proofIn all the Ll.1"1' umiry" ur I i.riiovt. ..'U'y l 1 ::\ $.\vl.\, .. H.UiMI Oxxnersol 11''r Item \ i ilind
Ilial ( iniiiiie ', > to will Is, ( Hi a > BIEBIGHAUSER It Ii their ml vantage tn plarf, i
new lor (ho It. ami N. iMilurul" : \\ IIi, h | 1',11 (: I In' (ipinion xx hiixp: expi'ehM'il oppllllncf'l. I Il. .1'lco. deep, - .1 11'
n
(limit MKiile by Mr. ( of ,| i'tt. In i-httsh. cllrge.
: 'all. Flld.I.I. : 1. 1".1. 11.
/ tin I the I Deinociatie j ,
1"/ Hcxcral (tune- (
,
the I lVnai'ola 1 I Hit or rt 1..1 I C. WAT.SOX.pTimiirOiRsir
now rtiiH I 5 i-iiy In I I I Iriimlnlent O4T p > I in trio I"; .I o '. TIOS .

county t of Kscamhi.i: I s s : I tho ( ;iovcinor ol sit', 1"j,1,' 111,1 in FIII'IlaI'l.eniixexaneeslaiiils (tal.1 > (I'III\'lllul.fth"' hhonld.l ho" I.'I.-t hi. hi( 'oiiiiosslonalDilliit plior tl this'iilt't't'IIig ittylfii., *i vt nt nu'l" "q..I'J t-iiinti.I 1 la.".1!S.>.i all J.'Nt th.0 flgur3 Ihin)1 cut,) NATIONAl10TEL I Plum )in[, Ga8 nuil Steam HltinjAMI [

the Stale, a n.l the little orlopm.( \ Acoiiuuitlco iii.| Mr. Cull olijei'Uil lhie |iipainl>!olelenliitf I uI' Stale Ctiiixeiilionat I M.Anttilstine. CGJrf(IfltHtat. nii'l > .,t'.m ,ko .
l s l I In, hi, in .I', ma) kin the I. t S t I''L. wi, iho .,,,' 11 Ih.! tJUVnitl/) S SI ) 11) :1. .I"hl" ".,! l.IIII to Invc'.llualu(: how 1'' 'I. 4 Ilh.a'l I While 1h'o: .(1'1 noepiessinii I UL'.Ui'1: .1l'i bo r t T T E R E 11 14 ? !
tion I lie( fiat itn'i'cly '' "', |i'I 'i'li-' I (h fill ,11' .. w ,11 itont npun ll'iltls.I .j, ( }'hX it'ii;,, I'.K.M Ixl'T' v hlAlE: ,
hipoint .
doiio anil\ \\ Ito it Ilh.it( IOCH it, \\ oul.liiml ) on ) ) S.-- .> .f ill ( "'" t.i I
I IVuin ,cili/en. ,.1 | 1.1 1"'il. ,
WtlI'
\vlniiu ,
li"IJ ,' tiVli- I' \ Is- !svrht 'h'l'lS'4: WATKUi
FI..i.ll. seen) : ,
she I to il.,. TlicTO I I i-i I liitluliowcvcr I I I ho\c.\ 1111"1.11'I" 111" 1.:11' N'OICTCOMERV WArjD ol CO. ( ;ioveriiini'llt SI., (Oi| |'. \1'1|' : IlitiM' = .
lie tiuhIit'iil I
l nly 11.:111..111': 11,111 \\lnl. fi'', '' to xx'ho xxonhl, bu '" 1111,1""! men !' : .tu, "' ,.: .a:i .'. ,'i.np., 'h. i i .1./:1.-.1111'\\11 I: i I"1) w.\'tm i 'Cor. Gregory Tarragona Sis.

that a FIII..I.I1.1'. : I "I.lallll'l') .. lie" whih, lie 111,), ,' j! In" eoiisiilei1, Us pn"ible eamlnl.ttes (b,'- mar Ir'ltnliHi :, 0'.11 i Mrs. C. Pfcfferls, Proprietress. t j" nnii.iis: 1'ii'K( : AND ['I i'I INs', ; ant

will vvrr follow tho example of this line tlieicfme 11I,1',1 -.ldl.l'Ilt fme the ( 'nnvelili'ill. III.IIIg'ih FIXTUKIS: ; HK-IMO.N/ED.: I'K"' .
-
I Ilie xxnnlaei'ieiliiinu, liini'\ xvllli I tho kintlol bout (fist h.II'h., ( W. '111.... K.; N. HoxxK, I lTl'v-Slo:! io $ *.((pci li) )' I 1.IS
In
one uj> l\rllllll'l..y. IlIal.ill: I .1 l: s I I jtu.oi loss !'I I"'I. Next t tt) (Ci.'s Fillcheilncr,
'
11 1IIalilll' in H. \Vo mlu( the I :aid ;: "' I iiiiitsmd' 'IIn"njUnut.
'II'. t ', ". lti.it: if (theamenilinenU ( IIIarlh(, the II I "lilll"l SCI" ; 'II') I l'l..NrOI.A, n.I ..\. Fancy aid Family Groceries! s
11' t ili \f j l'inin-I iS.ii in nn l'ir-t I .I.
'IIIII'I'IC"
U'o violaiu ronlliUhi'i', \ I In tnJ.nhlio ,a I. I 1:111,0 1.1 T H' IIIX 1.MJ.iV| ,
no hg \1'1 1jlc.llo( lie, xxoulil II Conyi'i's-innal I lias i innl i I _._ ____ _ _"
ll)\' klalcliienl\ Hut ".il II'. Pollrr" mine to I leeoinmil" I Ir.1 li.111 & % Thco.
.' nml erioiisand xxisoeon-
nf Ti'Mu": i I. [1'Mihilivi'ly no kin \I" Mr. I'liimb ..all; licit; IC Mime .Uiinnl.ilinn ( \ in anx : 'ipiarliT. II I' RT'UN' WE, Pfeferle: I P. X STEVENS Produce and Willow Ware
.1,1"1".11\1111111. l7! Mx
( Mills, winliciiin I ,
K'ngcf: jninliiiNi-nitin-i li.nl lo be for 'an invslij-a-i e'ipablo( i''gl'a.jillgit ( ) .
tiny ) men }
) in U'a. I lint hol riiiicl l'a.II i I
hiiiflon
> !
( | I hill I It xxonltl I until ) merely I tonx in lexiexx'amlire ;
"Ihu lilti-iiii ol thu Sonthu( e..I( nii'le ; 11".1 11..1 u \ rinpri I \ v.M.i; 'C'J'I : 1'1\ Al.sii), .\ 1'1. I.IXi: OF
( {: ); IIM list; alle):.ilimis hil.1"1\ : xxilhml | ,I Ill-inn a- i i-.tli'in.unl-j i I
'I
Aiini-liiii I Mot I'.l.ii-l.; $.5) issg In' bum. | ul, llii'V 111.1,.J till'1'1"1"1"1'; hays': 1'.11". i-i'et. ,I 11 I II I-I I I- I I i 1, sric v'riiI'il'I'.U : > Bbctsniltii and MacMns Foner.

Ami ) on uNu lil.i' (ho linniii"haiiAffi' : Mr. ( 'sili--ltv I the I |>etilinns( |'IeCIIteitI I Ib h.'CI! "-r.inp'lx ritieent s'suis't'I'iiiilgiIii' I ,\ C' are suits pr |I' "id :S.. I 1 -n, x I Oltl .LL.LJ.U ; i [ French Candies and Fruit

:: |1'1'111'1'''< I Jicmorrac; ) Miarno mjoii. I )' tho :Senator< : fioin L'loiItti.: i| t's1't. I | : it xvoulillie I'" Its. .' mul r'nlai.-e u 5 h.1.1.\ s /,. ali;, ,| I p.s, I 11.1"r| ;, tin, soil. < tim.HP. :'it.iiiii'- ;I.1111STIAMIOAT: : ) I.ML-:

You, hainlli1\ the hlilrtlo ol tina Mr.l I I'.erry IIIOVI'i I to atiteml I the I [..leliiiiibi \I I.,' Li)(111111'.11:1,1)(11( ( ) forL'uiiKii'sK I l-'iiiisli it up in I 'II XX.il-r I ilor., : 1..1; I r'llil ( lotls. 1..I".i.; : tl.I..lj.. tllltlMinii.il i \XI PRICES TO SUIT.
( > by making: ill"l. : \\Vheieasl : in S his I Diclrii", before' I the : Ink ut "rl..a. I .x an ,mt I 1:1-1: ,., i ii S'\ t-.tlih t.r.V liKini.l ml 'lh"I'I UOAD:( WOIIfXIClTI1: : :!
<*ia-.>inmit I lie UC.IJKHIS'' of :iu Iso siet it (haM been ;illejrrl, hx I the Senator Ir'r linn"', ,'" I 11' I." 'ii.intt-f Ct-t-: S'Mlllirlll' s.|I'I.1' |.n"55 I AT MIOKT: XO'llCi);. ALL COIIII IIKI.IVKIIKU: : KIU.K; i iANY
the I StttiiCmi-t
.55 ills' ilelejtales: enter S I .
tvr "i. ,1( \X tirk. XX. (Ii. IU X h I'.I'1.' .
Mihliur. Only! I liy ihangiii I i u }g kiiU-i rainu Ii 1'loiitl.i that: III' i is tlNlit'tl limn | 111. I .1 TAUT >IV
xi'inioii.Villimt\ ,
I'll .
111 oiiriotemiinrjricx.peak 1"lh"lnl n. 't..r.ujhi's xxe .y. ii I. K'UMIKK' \ X iri.x.' \\ihs cut ,111( II. 'I'ltuuht' r Ilraiiilsiiil (T\
) imUfiito! jour t inanhooil: You 111'1'1I0t lions |iie.-i'liliil" I.)' 'leililile|'|| ', / mil 0:1: tliu 'III'.IIIII| '' 1.1 11'11 (> .|1'.1)dt 1'1 l xnu I.m e nun.', I K: :te'nslll: : ,'- "I'll' .11 hIS __ I Ii |' I K iN in.elf, 'in "rI' r. Meam and innI I h' N:
.. Flotilla. ,'1.'. 'fill aiiiii'isil, theist I ITIIXI.Y asxt> :\:"' as lilt? .in, Inif ,i Ni--nli\-in -
even a ":.: lltI"I jug aUMI, aniini'ly ? 1 I llu- I a ( I.i "I'11'! l ,IH ;' \ "un \\FANTHI( 1:1:1.1r.i: : K: MKN; lo t,. \\.it.i I i|l"'I in 1. I I. "nales; niiiriil.It | WJy! Respect
s i 11".1'1:11.1 'hil. FtC1SSiflC'-Cfy
] a Thu;g, klalib'nj I ; :; iiiulor t tla ..11".111,111.1| n'.IIIIII"III"UI"I.1 I 1: i N IWI.\llm.; : l"u. ,I .I) > T Killll. I'Mi.. ., \ I."''. &"'., in to I Minillitx ,.S .It "', iniliuiis" I |111 m ".1 r. trail's (

.1'11"1 \ .\ "r1s4. in til : it'll in "'"'1111.-11" lu I I' til I "i S in I "I' 111 lii' .1. la-s order.X' .
'
I 1111'1'(1"1',1' tin* |i'iuorrilic canvass. 11111"1.
There I i s ,\ of I lliis euivlnlnt'ss I I. l.in.c"inini.uiss. j ivi"' \Xfti- l i", -" ---
How I innrh tliici\ 1 l'llt i I Iron l Ki-llShpr-l I) :: I in I" I U'e hI\: '! l.vaitl 1II111lel'l pii'.iib ." ""(10)) ( Inrt' run.. .J. C. Lhi;I iLt.V A:; IKu: .Nnieiiin : L XX ''|:" I.i UtXMKKIi.
I tlie illeiMl I
1.1'1"11I'1' to I 111,111'1111.1( ; about I Iho xxi; ) in xxhii-b, (the ii, lirieti-Ui.ii: N.C. u- M 1 Ill I vli itl! Ii I. llui'.sK: \11\1".
I _
__ ___
man I ami I the \li-ailt-i'tot' I Ihu I liciubli-: | 1:1) Hotel
alit I l.tui'Chi)114 ami iloln '
: .ibbiib i ic I h.') >4y i iti i- City

r.iu |'iarly allow I >'cn a sid jour neighlior I tliu nrler. of Si I"' I 11't l'"iinl'i'riiii'n-s ,I | lie, lint I ilu 11'.111.1.III't togft ut t 11.1 j CLOTHING STORE, I I.J. .\U\'UI'htU. ,'Ul ami ilitie.iil.tV I I P I U isnit WbIshwy ahItxraradattiomewith- ,

(.1' (the Age.: for thin 1.111,11.1' ".pr- I iiiij( U|I' f.ni.ile 11,1 I M'tilemont I t the 'I ncxxtfpapeiH(' "'Iii I s's't '-I Ibex '|'itjk' uii-t i I. tiiiig: | in this ::11.1 iiilj'iiniii'ji O out ttrufa..ntFUEF-pain. Bookolpar-.

V hie" hO I Ill-Ill ri lily I I It'll. I illT.l. liss.l's| un the line ( ( I Ix of S the, Siunl.iy iii'xx >papciXoxx: 5p. ('U( EIPltf., : "iinii'-i> 1"1. ti'.lug} II l III ,i'. N '- x- .ar f 1. B I- Ed. Sexauer Proprieto
Illho .IC""II'II\-I' I the fuel i is, I that his vt'I k i. done ,'1 j I I1 I'tii.sitsil! \ 5Mtssta, 53 WIS45LSI5U l ,
,X :M.XX: AMI : I I i : Hi I Hi \ \ : : 5i i.I i.-
arnla I I I U:.ti I I i nKI.(1'1111.
% 11,11 i..rI' I tlu'.f & I ix. t the II.'" obnx i, .. .
1'IILu"rrll; aiul l ul less gatliagi-: 111'1'.111| III.II I U., ami lll.'lf; 'I U 0111'1' ., .1"1'"' I" .\s rhilio
11.11 .
Imiinuiia |if'U! ass.\ other lollriilalilf ""TL'; ''l.i,11 .lifli'vn( x.rar.; 111'11 bx Sui-telarx I ..111.11"1"I t ..ill: I the only xxoik Idem'on l I 111|'I S1)ii Ii : ; ( OHI ,. i 111.IIh U hirli. tliry cm to till' -.1111""- \". I. I I E. J. COOKE, Clerk,

Sfluirninin thu ( xxilh I i i lliU; IM'iiolit. 'II In' ( .
\III''IUI Ih"I-'I'lil i.M- .
1."tIO.CI.t.liul"l \,1.111'" 5- ': -- Ilili \ -I-! nt \. 'Mtillll No.s .
ami vo 'i'inlion Iii'I I lay hll'l'ol i I lilosbum ami tin agi'iilaiif Ibe i 1'. A.liiiliuuil. 1 Miiuluy.)'. 1 It 1 1 I I hI Motitl.ix CLOTXNG. 5-iS' I \ I. :ilt\ :n> i> ht llliU |l'III.HC| | \' I In .51' 5.5 ",SII,]. \j! ii\ II' Such luont I GOVIEIfclsriMriEN'T ST.,

iim-leaii ilialini, ami I i tilth I t )' on t huts...'* \ : papi'i1.the' ) xx ill be 11:1,1.101', on | | !\. : ,. it Ih..r. I 1 1. i.\ i I'" lli'i'-MiT'' .
I: I llxva 1 uu ail that eonhllint 11 !.I.\T"A\ \ :1I1IIhi.a..li.I "uii>K OK t5Qt'.flt
: ( I the xxutk ,'. ., II. 5siiI\4iN.lrg| I.a*' 111L }
ami had.'lIr.I. will Ilwl .
iln.troy 11I1)1' "J I'lill; ; his Kin.; -I s 1 ti'fl 1 ,i i'd I ui .
I llt.\e I si's'is ilosie' ItOlitMl ly' ailtl ilh-I i I soul. the nimiii ofistl'ine .. ti I I '
\ I ix (pe. veil/ i I'I.' III .lllf l Illi. S.\I OI.A, KLOlEIIiA.! (
till I'.vnin i .
I llvt'ii I iluiiuj t Kiiinnu'inionihf hIlt
;; out both I iHUo ami I'l'umliilent I retivntalioii i> on Mimlax and that IIhl. \1. liix! 'I ,'iilh'. II. r 'sxont hl.srsilI', ATHEY a GRANT, 011 CtTtn1'1.II: :. -- .
5 than I Ihu I \italiou I t ul'all 11-1 S ,. the Il WKKH MouTh
: ) I Vit'st." Iiml: 1,1 II.- I".I| >t.s't' r KilT ln"rol..J "1. or
'n. "H'i ( .
I'allin'
\ !
ties tussle
I lie I .t. .
ug '
iK-inti It l U. IJ.I.II"t i "> .. r.uiiiirin, ,.. t'e" s-.lv
fjitlii'iiux') rotting amfoitertn i bit b \ is 'iSsL'MI'hhtI't t i\tti.r.;? ''1,1)I 1.11"1'Uroceries c s 1.IIr. 1"1'1.
xx 1,11.h't uiU't'Ul'eil' UfOil ( lie.llghiis..t J I 1,1!5. T.. K uth"''nun : h hauls
:: all over l'iu rily. Oflial I! sit I It.' l.'ll.'XMii.( s : 't Ir.1 I'. I 5. M t r".. 1..I.II'r. .. ,
'
iii" "'.llgallul.( W. 1111' til I l.i'U.il mul oilier '; .\ ialtOr', & rin.to.r.iplii ., PENSACOLA
[ lliTotoiisS r
IUIII U&'LIillh.
withoutvhilc 1'01"
hi5.c U quarantine' I Irom N. \irk. .\rI ., ..i) s.: "\.i. il I xxn xxilhV ',

) Ott har i f.'jli-rinx: aiul m-clliiiia: v'si.tie tills 110111's.; xx I bt> ul'I'.IIII.III.\| | \ (thai S i".. i I(.;isls 1'11' I l.ii'iiili( ansi |jiti\ .1 kejil: in, .t>i>'k. mul, lur ""ile ill I ii5t' :amiiii4liiiiaiiliii S 'ji'Ktaiiu: 1.I"rlr.; s.is 1 xvtorn, T.\jllr'
they xx ill i-il'l the/ hustler ( ami'\ ;' |' | si lit'.is| i 185.ULtl''i' uu.1': t'nl|I' rt.i>.t.r., iulir \Vlutl( GREENHOUSES and NURSERIES
I.I.U .
isilc ami ilfath! l'I"' ', hot btxlin (. fnllj) ri.inr ""nil S me uu i".II.I. C. u \1 I rijI.h.
IiIlt I ,
: XX | iso>X j 11; I S 5 I \ \ )
I Is' inn '
Iln. II I I m n, /.iKl"'lsts.,
I .1'1 .
l'uilI) The allfyalimi, t>) an :tilvui.t( toleal : l.ik.lllii.1 l all .
IS. N.'Xk ,
t tixe. .
,
oiiu S.MII: s.tsii '
t.nlr alt-si ,
the hcait nt' (Iso clt 1.u.1 Unix' | ; .I i S S .1 I "I I i .1. llnni i
? ; :
hiss K
\rry ) bll.ll. 1..111I art' ,1.1( II xxitur.* tlic fat-t tbatrj. ri.vxi's tNt I' iosK: : cinni(
\\.UI' a.'rev I Itii |mblf! lumK j I ItUcuMT) Kir i i>n..IIIII'li"| ", am uoix on niIliiltl > \\ .tiSI 1 sili'> 'l I iis.i(4.M.'rLs.4 ( j I ,
ni:,:hl the .leurli troiu tliu |1'1 i i\'io< \\ h n\ ;.: I II tiU. !I "'- tiuill.'c turn. out work 1'ijnal( to anv i'oirn: ( D ni'i.it-i, >inriM': !
( lulte, auil in xmik"it .
notircul'lt all the way un on I'alitox: of the rniteil Mute* xxitli'iut rifht| or i HI) l.ir.u. II al llir .'".%'..t'I"nit-'I',( Lh.' ixcrnuii )It,nnl.\1.hnIDL''"a"l. MOSQUITO OIL ..dt." ,ji his Mate .iu |miut of "".I"I.! di. E'EIuuu1.NFluIr: : : : : \ MOltN '
j
.'uiur! of law bo inainiaini'tl ami j ill in .Ltist'tiultut | ,it 'i b .
"1'011I1111'I liai t'lo iarilen; 'al 'If. \ I" p mul Mitikfuction. iluiiil 1:11:8: 1-eiti-r ( ,V.MKNTAI.: 'IUI K-;
street u ktrectami
; .
: the Senate ( 'niuininti'o fin gel the .|._' MltU"IIr. I IKvuinr. Oli.ii; >11: tU.is I \II.cbuhIL. I.... \\ill 1\: \ liMIN: \\t..t-lfU..;'I Hi( ...il.. Kaxelopc( *, lej-al IllunU, Visiting !| U'.M.M I I'-,
: wa* poiiully ,rclI.I i\e ill Hit ll.ul( II I ir. Kiss.'" X'l-xv I .. IUm"\I. II I \lllo". 1:1.\C'1
I IVum" either I'lin ii'i "ni.!!! |lul- cnxirx r.r I'sfluIs.iIlLUII 1."II"r I xx.i ikt U.ixciU.il"f ttiI's.s'ia| m i I(I Artitin*. ansI all Ii.'i' ...11.. ," ..in. 1'ritfUlan. : uu Un.m; \, r.( ..I us., l.aiiinln I,'.u, I'ain- I'l': LN-,

neigh horhoo l ul'| I tie l'lhlolll I HiniMSlranyor I -. \1., o Iiiili4tia, : nl'IlliituU. ( l.uiiTrml'le' ( XVuuen mi litr ilu.t .'. il-iraishiiifiii., I .I .-
:: tUiiiugUL-iv iioticc.l[ aut III. \ 1'1'1. .ra. .\11"\ in be.t ul Ui-aiia. Try u.iiUink' I. AUiiUtit m (lU'rdexIn( nut' k, i |1' i .. i,01..1 it 1 1 I M. n.i.ran.li.iii_: : 1'11.. l..ilHU4id. _. I'liMerM., : Ot) JAI'AN 1'l.r.MS I IK'' I'M'AXI I
IU-il.-un
woiuloicil at the health of tho rtljIHilluteil I"IU. Inv ul. .I..III.fUg "'"r. CUiuiltnUxit| lt"l.l.( .'!0..( l I'i'O lilt. < '().. 'I T. J. WELCH D. D.- S.- -- KKIH-KU: .; ";.\".

1 ai it uai. with llio.e "I''hh| to ruuii'ii'Ti: \ l'\X OW.\) ns.llltlo11) Is.hI"fn: : ((' mi ir.r.s.: t l.iini Itttnd.( :, "f"IH' litSlnl\\: \ I'clcl"a. I'l u in-., 31 Iul."rk", Aj'i'i-; x

coiuliiiouk.ifntlenivi '('hi n> 1 Ucniiiiuj k well kuoxxu.mil ."..r""III.. 1"1,11 I It'l'sYi ''a-iI. ,\_-.'I" XX .ml ,I. U I'jtstr I" I nu-. I RESIDENT DENTIST. s.,.t's. in'C ar n.'', (Jui".' ..., I'ml., '
uii.auitary .
thou ?" .r'II.1 '." .u ">fUt f i iAinaruuf I..ad i Ill. '.',) 1 1,1
< .
.lle.t M. 'utar; a. UIHI! un kpecUt( j'y.i's'rt., : .I <; tli. ., l'bl..I. .and (10 list b .-li
( <, ot' thll city .nd lualtlIxianls |I n ( 1"1. I -- i .tla.r I 1.1.1": ,I "|"le_t- ol S IIKS-
.. I tiha.i' -"To tell thee thou .11&1( ..ffme 1.1.1: ttliu UaM' U. tin-trie ItitUfkIMt | | IS.'itd. lli'MialiliHIIII.Iiiiul i.l. TAL -t 1.t'H 1 Our Cut Flower Department
you ha.l.etter\ fd to woikYou j' I'taciarruii' .\thIiJinLI. I 'Ial' S : all! .
.
at [ tlie UIM' IKUIMA puier I''a, ( O"CI''I''III'1, 'Fri "''ar.nh'.I. No Ni ) in I ncrx rr..iKfl.uii'l.xxill \ -
are incurring a .tearful ruapoit-| i. 'hiiflilst'i"Jrtitu'"Vs'lt| | "I u Vnrriiut.. (1."IIII."Ia"I'": S > us0 | ..Niirou III"OI.
li. i
'
l lI. IVaiclb.nJ. I | : Ij
n'iu'd.I..I..t."I.111 i i.lu.'II, I lit u< It J. cuull'1 I.rl.Ilb .
I LIfe ami liifliiiiiattir | : I hall I : &, .. t lrintf, I.i -tt 1"lr'r I.' "-sr!'Y. I t fir f.-i f.uutri. I ( 1 '| '
bility. : health ( 5 t \ .
are no 1111. n'iihie .,11'1..1 tI'lr ll' rwilt I tiiumitnif on IVace Warr.B>, ttifatiuy iiwwnl (b.uutt. .ul 45 'sItu _.'Iu"] ..1.| I )* >\.r Ass rs' & Wipilfutk'. 1..1:1. al ,
| 1'II.fox : ( ta t and tin1! I. -t I"i
ll M"f illi' ( IvlilItU. >
ll
*, lul l will lijve 1.111 Athi435it-ts.ieUtfl4 I 't'siiiu'i! I'alifixund I Uni'i, i's'ti'.at--tsi. I"Ii.I rl" 1111). .
an m-iouiit$ : tiIH ? .11..fJ ; : IDI uiuxJlsT-I
.
,01.10.1 sulI I
uhf b iImXi
all ( tucked n
l his's' ill $5405 1 \\ art 4111 v s.siiittaii4 I ) I .'
\ .
l.i.. 1. \ill I "-11 h. r alliiLtu s r -- ...
rvmlereil, if .1 "iS"
.tu.t" Ni orKiual
iffn I
a t-aUiuity of i'jsistewis| uiu uuJ '.lb-r ii mk > IniI'tin Athld.tbil-Igreny. .tbi -- i. \V1.t
WIU.t-\ at l'hlll'l'l| |' 14ss.'st.| XX 11. ( 1,1.11'1'1'1.1)t ( m xti 11.'11'1.Jr ( I I i ishfd ut .ill ''i .'
fnnu' lUf ,
tLi. .1.1.. MI"'jl >. .. 1. til. .1..11
t'liiue kttiuuiur.I'm f-i! 4I
WIIIU'-J, i.sits; in. | :
'
"hi\
.. ) !>ui alH |T "ll ax iir' till Mu- ( ftaeui.ult \ .U cut ti'Wi-' au.1 I < .
nn: ix M $ I ti.u t ul1s4" ,' ti., I &
\ >iui.i.; lurl.it ,' |1-/ U4iti-i>u'uw .
( F.
T.\Ht't. 1. 1 r- 1" ir t II. ".I..h. 'u. .: '0". l&u. (1..1/11'11".11'''"
,
Iio\Kei.i.y: : ami tin.U[ 'i>ul( >ii. Ktiktua: (PI' ) .. ;. r. .lii.ili"ii| *111"I J'hh .''I i r) t Ufirio. Ul Warranu.'t' iI..1 tn tinxx J.t John Thcmpscn Saddler All ..t.isI artful I v ki'd andi I S
I !U', .. sue i i'ii ujrauiO'il. uriu A IU Ja iui I'I'I.II.UC.. I >ci.d for Ilu'iriui', d fatal .n'
will flml it hli J to t. .1.1. vn
.
can Mr.I JUaui'haril (
|b. 'tsieas
exuUiu uuami in 'r.millll'"u ut KOUi.U.lM': '. .
: :-
1141.1..J
01 ( JKVIFiIK.M3T
I 'Its') r""uI'o. :'" 'ut. aiul {I.uiIKT (t'roi 1".1. _-- .. __ ___ J. I'
why it l I... that I ho t*rilj' let it-l[ 01 burl >i **t-b ul' tt "" day a io, aid'aura (" II cut. .Dm; M lA'aaiss.Mrrig.| NO HIT. T*) S.Itbituld j I Maui i"actiir ..nd I k, 1 i* :t..1 a tf I'?" ...itU t
trU'l'HHnU ----- ---- -
lu .Uoxv (lUo eI. ul'a liibI --i
hUky: treate (rut. uuj muuuuilitr.tviiilo .. up| t.lt | ruilo'
I tiuxviluue iu l lio.. any .ul.cM..r lu tb> f .I
the ladlTuu [ross, eoaj wl th :11'11.lh.I..I.. labul..1 The Templar! at Work CuniracI4i. r 14tL\ Maritime Surveys.
*
)
.11.| .1 ,'u/UU./ lan,Um-f ift*. .l.f ill fi'uf. .llr" I.\ Harness
uxor r
1"1 r nnmjuu tIlt Saddlery( .
uumberle iiuuufaclunxl mlii-li'. ii Mr. UUntb-iril I. l ) .
auusof 1:1.1\,1'1.\: .. lul":i>iiia in 's.re, fuifut I) Illu.al.j.' ri'iTU'ilU TIn unit rnid.: I. (h'atl' nC irst"
'JIIIIIIUII UMJ doe* but.Kelly a uro'i'i' Lcd oitt>i-4tor xvUo i I. willing Alllimxit in lijrul.rluID.ll..Uin"uU Cilujw .H.I.Q..u H.I W.I:K the AMKKUAX' : MIITJlAfTHJ: \ .

.ntcocuuiuift rchelliou wilts. m lull the tfutJ.aIawebI. tleutmilac .,I..t. r.all.l.. lra".I..I.u..t.; ; i'uullf 1 Morljiajrv.Mili ... O 1b vi,, t'&s'eshiil'is. WHIPS, RUGS, ETC. I'LTlsiN. ill wise 1..r..1 ..ltt'liS!
i 1 If egIt in .ni.. ,, inttos."Al.iUICaaLk'! .f<
maji'-ix ; $ ui.hea( 11. | ( ..1.1 |I. claxitiration
Ihu Uiill'uu.l, nuLe: tin l.|.>o I)' >hiiklill I I of, ll.l' b..utl.u..IU'I.ui"l v 1.1. .. \x i II.: -11.1 I i I"-. "' '. I 11011|. CUIt11. .tsi.I.I ":.rd .-. I. N r. 1.1.. 'u, ,r.' i\;' HtNMKMlUKKr: h h (: : ""la"I.ICI.I.r., l.marlDV '
1111.111.11" I .1'1 mil i""I..' ill 5i( .' I III-I ;!St, i .1| t .
disLI't'a8'
i. .
a rail> iu;: daj, ; for hit i'4i ()', aud'' sits. Ilie | Mli| 'I, 'l I II I II 1 l.b.I..ry. .f' 1'11 i I < iiHijM'oln; )*"In.I' '" oc" I.'t".I. in
[ ; L"'II. .41114. Ol' a .' !t"- M'' ''I lu,.". H. t.stli,5 M".I.. I. tii la.... Mill -I. :5. i S. ..urYIJOI1..n'I.

-'ILl I .. .rclll-l}


..-. -::::- .-- --
__u. _
--

Corm r.r. iTcimrntlon. "' I.:>lnbli,liil. Minilnmoii.. ria., I "Mi' .1:1.I : .
1, the Imfr I Is '" 3
>j ",? n of braldnm" ant : r "

,., !it ..il I fur the hair: nor IV Icaltl i .
,. Many lit i 1lc gins hive haul: I

| ',: ':.1'!:I'IIl'I'hl'h\ were tclievuln,i 4.t' McKENZIE OEB) TING & CO.

,,1 i I'r: hair WII!< \loft to llovv IUOM, \ I CI p n

.
,-1 1 lie! lI\tllrlllllll1l1l1lr.: "
? who wisil their little I
mothers
'I I 1 )
u, bore' thick liciillhy fn-omlh "f II I I'I \II.; :'VOH -

i II 1 i ,ih will mil full when t they, bevm'iien. .

:oil, they. hiinM will flml fullovv tlnlr tie! 'fnml'c ,fat','" i SHIP A. 2ST X Hi E IRIT I I

_!itilliil FiI' I.II"h! rlilM Miutili alt
f 1t1
h',nr thoroughly' IIh cold wntirn off,, lll /Ihr 1 I .
"I'I -
...1;- very muriiin/i mid", Dun mini, h i I IATTENTION

.n.Ihly, .( afar wliiih, it 1\111)111011.] I !
I until dry' ur until the' scalp i I"
I:1'i.1 : : II A It 1 ) AV V It I': ."

,, i liil'l ohonlil. (li.tvc* own brash l I II -_.. ,
MI.,) mul. nir. nmler nny. citi'nm' I tH&8 &U i.t. ClO:1; : nml l>O.i *' I'nlll'u\' l i'ii' 1. \ ,
,
," u-e those mrithor. Mon CI'\: ". I \

.Ii", disease i' I iliimlrnfr, hate hero I .\UI.:\ |
.|1.-1'| 'I1. t'1': :ml"1' of nil\ iis.ir.; I tin, I : JHOUSEKEEP.V 1 E RiS.j

i I'' i ,rod!> nml btu-dl than/ can lie mum I Ii i Itl-l I'll1 ( iiri-r| | 4... [

i |11 i tin- lobe I.11'1., combed, tuni "III"I'ln\\ Mrimi rnuitio: < 'o. ,I I

in. -i leuulnrly it, will\ remain/ m.fi nn.l n -,1\: i I < s. W. A. !t. 11':1..1:I :11. II. Itoilur Palrnl' !loi-in Oil( Ira{.:<>. _. \
It needs, no washing nil over, i'\' I'll, ;iili.. -
i'-< m' l I. II rii' 1\ \.t: Ass t Iii i li't' ash r.
''PI'i'hips once inunth In summer IA'lId'* Palfiil$ "''hll' I'IIUII'.,

\ ', ",;:ip or nlcohol or nlknll of nny kiln Joint Itoclillnu'H !HoiiH .'(I'" laltil1ir.'d *i\ii'<' ltiiiPalnl | <". S vE : -

,' cud ever lie used 1. II" they destroy the The First National Bank .- J.4:0N'.z .,
v -iin-tlom 1 which nonri..li the hair '1111\ .... .'ordattl'. ... MU.aiillrul .

I H; .'' Ill! nml the use of n ,,'0'01 line comb, \ In.I'll nr'nl., ('hlll" ", .\ni-lioi%. t linlnv l it-7o 'I'i11io Etin'vo'rrotihlo:
the scalp lean mul free f run .... Ai ,
l.ou
t\ "i I.i i p --OK -. 0 in |I'll ( %, / *

imir( U p .
IIn '
-,, minuthoritles claim that n I littli,. :'ENSACOLA FLORIDA(. I i-\ Melvi-n/ioi'iillna' I'ulleetinit\I kcal' for Kir I'lli\ I'* Ih'i",exu'elil: .VSSM lillon.Neiv ," 21 .

t ,'- hair Klionht 1 lie kl'l'tllhol'tllIliI tin 11I1I'U"1\+ I &'. 1' I t I':
: ( ; ( ) ( ) 1)
: SY.11; iii.i
., "I i IV lint I Invp civil Inure gnl with .
lii-iiil-i of Imir Nthn finer' never hml i itn.in it Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold

," i ul their livc., with thick, handsome .' ''11'-

..
/
I In nuny" ; countries! the etuis of the hnir PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS 1

-i,,urd, ,i with n candies, nml there' It I I.m Is IV THIS CITYXII VICINITY.( I : : .SDO :
>. :
the hair Allows the
that cutting
il I .i\,1.-, it'Q. (
nml) other moisture to '
.n nl iscnpii
i I ',i.'h the hollow hair, mid that ninu-e '"- / York Shoe Store I I 'W' II/W'I'( ) I'N | \ '

",',.lv 'hnveN the hair nml keeps the

I "in-lit, in. I can only say Unit tluisi 1.I1.I I II' I'AI.'l: Ii II', \i( | M\N it:/ \ 11'I.i.(: : III) :MVIUll.i :.

I I'' ''I'-I." who use Unit plan! nre lint "o hold' J. Putt'. .1. M. I < >K.V :.
,. '', ,i nm" nn we nre. 1 thinkdinnliness., -UI'I'IU': 111-: 25 001118; Por : ':: ot111d.

L n brushing.i u,- IIr kecpilix' nnd; the no hair nlkalls perfect ale ,the nod 1".1, IfI | :D w 0 <:>::1:: 1"1.1: I"U'I'UTI.UC 'H'I'U i:.

i ,- .lesirable\( the Cads could lie kept' even Greatest Bargains in Shoes! '
Mini. the hair Miould not Ki IA14 lho lusts 'JO |pt'rlrutol| jts \\ ,.Chilli: I'm hhll .
,
i {:
Ininr
'i "I" \ II' ,1 I FVI I \\l| ILI'I tit' |>V .\l I 11 l 1-: IXI'MTI

i i ,'i.lI'i.lrl'II'i i i braided eyebrow nt nny* (lime HluniM; nlttny 1 1I In'I 1 ( ) ( ) IiS ...\. -I ) rl'\'I'I'I'I Tlio lltlitii-i il' InlitMoiK! on Ibis((.(( trill anil iiml Inoltl Onto ,1'1111,,., ,,\nll".,! '' ,' \"i"-11, .;, ,':"IIII.I"'I.,1, ' 'ii"0111.1"1/1.1,1'' -' /' -" '. "l 111"", ,.1"11I111"1.. I'.Ic'h),

I n-l il.\ hllc'klllll..IIIIIllhl'lr eyelashes hiilv pal' .1,1.. t.d'viKsi'1"i "1'l's, ; -11"\1 I., .it. (
I lxn'nuvit.'
,' .ilone.. only keeping the ejes) free 11.10; AMVi.M'l'IN: : < I'AlTl\ :. Ill' .u..I1"-1: uf < .u""t (1''m, III"I d l l II II :, "-ti. .. .

"ti n impurities, nm lnllammation., Tiny I

\j"'r.'i ,ileu of'lop putting lictirr out so. thud their there eyes fi with miil FlOJi.d.a.: C- :r5..oo5..t: :S =ao.r: .MaKr |(.KIII 'lot' llu-IM MI'NSi: : IIoII'UI'U TO4'K Ilialtlllatilti. \1'OIJ1.1) A IVI&41. } '

-', .I p sd 'or.lIs 1 1I\I'l'hl'elll"lIIe.-OIlI'1' IIi11,1. .. 1"- '.''' '''' tl'"I'" h.I".I 'I 10"" Ihr 1// ," '.11.1.,1 .tI'rili, thi.

1 Hit' per. _____________ WAI.l. I'Al'l.l: :: ANI 1'101\1'111\' :( : : ,r'lt :" ::110'.1.11...elToll. nlidr'.Prln.lhi'l'I'1' '' 1101:1:i.l I-I.I .w.' ', \1.1.1: I \ I'.I'I.' li I'ttl. \ 11.A.11o1

( iillrrtlngr a< 11 l'r..I"ol"\1. 1v'I'O' n ( ) "V.. SI I .A l)1': .' lu (litMV: iOIIH IIOI'' : !STOItr.: lor ) iiurA. 'hili.. ; ; :ttC: >Jl !

"I [':In ilii Ill'tlerI IIh hind 1 Mis>' than II. D'Att-Miii-iiiK" >! ,in.i: <;i nil;
'uuw.l' |> d>I'." says the niniia--r): : "I"! Pic11.:1.rcs; : Frnlncc1.: : to; Ord01.1,1. .

i I ,,11-.dI'! ,"'t-tiiu' I employ i i" n' profession priifessiolial Just: ns enllettors.mach nn .\ KIXI::. i Mn AI. 1I:1:1.II.\XIII'I.I.I.IIOII\\I.: :( > : : : : \ AXIMAiAIM > I'4t Ii ( ii i.: I ) i'4): ; .' a.' I.: I': .

"i, ,i'ii.t! IJ, or the prni'tleeof tueilii-ineor'
I Iii The collector must lie a diplomat' ( : I:>. II'I'IIIII: : 11'1I111N1\ ':-Iill.ll1111 4 0 HOT( H),


.i hII'I tarter nun, n ill judge ulyrtnjlIliV mill' nn, t-vecutiuner.who conitmiml I Ii Fancy ( fond and >'ox>ltos! of all KiinK. in ate .,,n. ,ulll :rod,,. I "III Ii ltr, ? |P,.1"1.1), ,I' ,urn,, .\,1.1"| |" ?ss ,ill ,chi|. 1'1',,,..

I ni's' !1-ecinse thev have! ilevilupeilvv '
-1 >ti. jl '. I'.ItU'oiUrrL' One !> ,,mli "ilul t t\I'L: Inlhlsiln-ettion.( To nhovv HENRY C. CUSHMAN PL.A.NC .

\ i- tli dilUrenoo! In 11Il'1I.lat.t'k I ]:Dolzstooln'lit: : ,. ) '
--.i
LI' i n lot uf ilovvn town hills to n new nl.v : ( 1 -II t : I 'P" : I'/ 1111(1.

i i I ini r. After t two d.-iyi'woik: he tamol.i ----. .--. --- -- --- --\\' 11I.1S: \ 1.1-:

I ".i i iv without a dollar. Till.l'.k( my M. L. ROCH
n _tilnr collector returned to work. Theili'HI tlii-rn. uru III UliiHitIslmul i\\t7 luiiiufutinj ,,' altraitid' / a !re-it: deal of nlti'iitiuti. It '

'! .rs were Hlraunern to l l.iin, in they > ,' api-. Pt'> tlii.sn 'Ii! iiiimlH-r ofndtivc : \IIII/ 'I1\'i..II\ ) and a great man>' people' DRUG-G-IST- 4't1'/'t'iI'' t1 UITII: : 111:1'11'1'p. : .

li nl been to the other limn, but tills( collii'nr Uirii Is 6lNM: '" uini l of 1'-110(11 IKHIIai..IIO. route t" I the lettnieM /as much to tie it astu .

I I.llI'lhf- lnislneKi nod t'other finlor the law ui it ul I"II'I! hili n woman had,) In >:.i>'. -nii. : ..HI. 1 IN ttlis '. I'm. 1:1 rn\ .ll-c.'l.

diiln't, Tliii man came l'1I1lllh! present' stands 11111111< l.s entitled.. to. \Vomeii! Inin! ...rs wi re ijii'le: a eniiusir.v.too .

.1, in ;s,1) tent of the 1IIf1111' '. 1 have the lAHivlsn t IIP clei1, *!1\"I1 (mll''hi ,' unless h.' Urefflsteied 1 in Ih,,,.. dll\. I Used toliutiietli.itlitter
\ illv .ded into districts, mid\ each: ml I had Iih.+ .1",1 mv (.ilk! whilher onwomen's Dire MEDICINES I CHEMICALS
and 1m .
I vII
( \piM n I tat of : .
!. 'or iittemN Klriitly to his own teiri\ 1'11..1': on ,teniperuni' e, n gltit i(
frl I. Vim \Uinni' i-ndmeiit miikos ,
I \ That naves unnecessary( tra\ilin: ?. ill j!:| lllHliy p"Uple" I' ""11'11 i..pittIllycould I ,
I II I .1i-u iiinbles him to make frequent culNlnie ehiiiite.s( in this "" '';II'I't. I It Klhiply ro I 1'1'11I:1111111111: lumeiipun the pi' .itfoim? t OHttnsiblytii roii.r.T: 'U'I'U'I.I:>, I'1:1t1'1',111litlt111: : : > !lalaIt"11 : : .' .

\I he tint get hit iiinm-y only ('lIl1w moves the prnKHy] ipmliflrutioa wit<1'' stu me, but ivall)' to lli.-ptit
.\ CinllfIH'U: \ >I\' id, I'ino I.Ulllp"| > (;'liiniliiM M, Miir-il-l'iinr. /Clr: .
n -'ailment plnn which, Is method. ofteni pleas| foreign, Inrn eitlen) w 1m have leg I I t the dieMrs -i..

|i i tied with |HKir peiiple.' 1..lttt..1 and) paid the |pull|] lav,. 0)1) tlu. ,,"11I"' :[ 111'1111'1'h"w,1 the repnrttrntntrepiineiitifi 'i' ur.: 1'1\11': !soitt IOIM- \ TIM: rr4. .

'I 11'all i tell you 0110 thinIt; I N lint the Halo, us native Imrn r-ti-"is 1 'rln'rpu's ;: herself In her .Mnin/ir days, lil.'Ariilll'(
ox .
| \ U'IIAM MIM.KAI: : \\ .\TEISI.W.'S: ( ::
noted, .\
hum of her liuiii'-
in
i g. i I'npleto| till irirycnlie' slualyt I tlull of most iliteiv-t rxiitrd by the ndnp ', attired on" ni
."t i"i !10.> hard knx'kk. that nfnse to pay' : .sliurtKnt. r"III'IIt'l, to t the klieis. biier tg!:)-, VII I h.- l'iinilar| you-"i-i-ri'l Itnnrillilot- Sale.I'lrciMiMioNN .
linn nf ti! iiineluliiient I h is tu the i'lintit .
1 ir '"11Tile)' will pnywInn' ( Layton, is Ii ly I t..I"I: the fl.I"'I'I'"lo.t""r \ ) hugs> lioli-tis" Rrthrled I and frilled : : :: \ ) : ; \III.I'I.\:: : (C'( ) \II'Ol'X"EII.) : r.om I AYAX1
:
biimnied nnlor -
It ,i- I the well to du dead beats that uiven at the ankle, a Mriiluht
in+ ,-t t trutidli -iiivn whoconlil" pay' but the tarn (,'!-. at i),irti-s In I It. ntuti'! hat sit it i-ll lull'k "iii''it the head" made II> XKilll'\ ( .

II ',n i just at lidiii as they can gel out of : '' t\'l.lie the lloin-n aiiiendnii-nt. ut : Up the attire from n lim'i'iilim-' point' of Cl 'Int.t \" lit: 1 11.1"" : (t'lll: \ HI ( !n\' HIN VI-N 'r .\\l ( '\-1111 \N m SlIiH-: l A. G. MORENO & CO.

:" Yuit would, lie KHi-prised' ) to hear then li'ast nmkns t thuxtntn doubtful t thin, \eiir. '''I'h'\\'. I'i'male oliei.ttnin iniuht haedlieloied 1'1\: '',11'111.1 l'Utllllt ,

lines of Kumo of the tired heats I could I theii< i is i verleasiui tu In.llcvetliut I lit I the 1 thai tin- skill Mid 1 HilHt \ 'tieof mm"l.'i still

mi'itlnti lo you-prominent business lueii prosideut ial iii','!limit uf lir' | :! |It \I i III|| cast ltn ', one pleiiMind llllIIt the sln-\i of. thewaitire
.rod nun high: in oMlclalstation./ 1.itvershri : tutu fur the )iMotH-mtlc "IUI.lltlllt.If\ \\ full nud I .11I-ltcl., anil Kalhued: and\ N111'2 1"001 1'11 .\ 14\ I"O.'I'U: I'I': 'I"
tin worst. Ida not the : frilled at lill'\I..t.. t'lo.'rlltllll'l1Illll1(
mean poor, !
'S
SS <>
the iitiiialitrall/ert nIdents lliere" ate 111 JB <> ,
"Il'uClulg" ( l lawyern+ (, for they cannot get re\i'r-silof the piilmiinlKl.t puslhlyhut' o
. (fit HI irinh: H.IM"I< Kiufhhli Ulid t IUeiniull.;, / I i, Hie that hustle I'/'lleal/41111. 8.111.
\ii" ,i-ive credit) ; but Biicce,sfnl. protnli' |i-d tu t ili-iu\er> n was not ,
. nt littler_, vvhocoul 1 |pay if tiny vvniiM\, Tl.ilitsh to it omit will 1 I'1 -I.. :My I embrarttlu'i1.t.irltauity part' of theainre. 'Thl potent IIUHI-UI,

'I I i... niv I l- full llit're'pectdic'! ,10'/1111"/11' tu l In.: 1 I "" i ;iii/.i-iH." and : can lie left tothis..hulks \I hu, have IK-HI .

U .I I Mist yea tiro Into the collection/ l b-.ii; iu! ,-iv :acei.>vsiun 'Is i ill .rl.i i ".* .i.mtl fur u:* I, ilMoliied, lo c'IIII'Ih"III1' t\euliesand Blessing Mankind '

i", -- .,iml )'ou'lfllIlout\ how many tin'reni '-I thing that Uhi: <.!" I Isluii, t I. destinetlwitiim surf h.lhlllII1II1II1'./ Herald.) REAL ESTATE AND GOLLEGrrINU} (}ENTS

-t'hicaniherald.'I I : ; I tinluniinif threi'I je"l"n M eoiuiletely ------ -

.. b,ie. uf ',, milt leilli In*-..
-- [' :luiiii,!.' h. i- ;../iiii-ul! rnmphtamu.b'ruuklyui .- i

tie \fiiilliiiin, :3lowblu. lliulHO.It : IngltLet ): I'r"III'll'lnr| )' mediemes, Hpiltii.* 'up b)' the, WILL TOT CUI&11r'uuunq.u i 111'l'U"I'I.I:1'+ : \ Rli1hlt'( .\ \1' -m .u.

.. .___ __ I dozen) every il.i; > Inn' you M-ldoin hear of
"
i- and" >t "unusual sight to the inli.tli .
oiitulilliiis., nf.uiiifac-tiired: In
our
t .i'f the Attnlt.ip'ut" priklrio to II'a Thrill fclain lh.*ir ll.iiul. I any ) |'" n ; ,it t u ill li"i" i.i. .\ -i"lan. III Imtit alit nut cur snit palm'| nun" (nun
I mitt tlo'etiohofthevu4iitl'y. i\eiyprepar: UH.ileM but! lliil told .In'111111'uIIrIN-d. lord Piouii| | Iti-liinis .llail'.
1 d.> IIIOMIII wheels He.iv liliinil' \I
-i ; hlomig; upon I the! hay M'ner fur the
t"plI'lkallli u |' 1111 ion is born under n link) or iinlu<'$k)
". I-ink out from hid diMir,,' In tliuiiini
ay maim: ;oment of taxation' and III- surplus i star, a- they MM-III to tniteeed 01 |urlslireirardleH '
. iK'iore retiring: and) have an nnol' .llu."u.. .: 5l4'H.-li. :i' tu ::1IZLIIIin(1PII.i. 'I'I V\l.-I : IN-I I |Iil\.I| I A \ I 1'11IIiII'I'i| | .
,. fur which they du I.. tie! siiiipui-t i tit.lcapla of tlln energy' ur inuliej |HISHeH
., ,
i 'inl\ view\ "beforo him, but on nrUInui
l.i to the Is 11I11"1.,1 1 lovilliy I prifi-ivni'i' (1l'Itl':
i M ni'irimij 1111.a\ bonne only n few ; pushingttu'irwolf.. :None ..1It.,1 without \ < UIIIU'I'O\nl\'I: : : "111,1111'1:11.: U11 HI"IU'NmII(111att'i'C.' : :
,
" I i'listant.' One unaccuscnnitil,1 to tlio [ why do till'1I0t, tinlnKlyit I in a
, i.nd luhirti-iii-!. -iltliuiuh inllhuiis have trio 1"I;| ; .I i. ILr I Ii hI.| 'kniiHil II'IHH! homier( : : It eli" lllise Hie o rI'ni|, nn t n t-4 I it
!jlll plat, the exuinine it '
.i i t .tilt 1 probably', think that the HO pi'i.plirun'
\ Kietit| In pntliiu( 1"lIdl" that never. od! llM.riiiiulilv, lilinii-l'lii, ; 1..1. I i' u n ml nil letirnxlm) lug run'., iinilleiiti, H.I; sn .k. |I' ISIHIin ,
i t t- nf the, Arabin! )had, returned ands eMluatu that it m.i\' I. uoith"li'.
the i.iiu'inul i-link hhlpped tu tv noleaiileilnur :, tin- III.!", i-osMiii.i : illtfilhiIr : .
.I'i.lin. h) rubblnt wonderful limp' they. routine 11..lr' oppo.itiuii fi melt'ttaU'ineiitf ; ,' i-I- It b Il 1.:111111': of ihaiiieuhtruJIHI McBrine Durham
& Co.
!1 I .'uejedthe building there4 (Olhelj mid empty( ilisi."? ins, whiiliuvnhi eantiot estimate I lie risk lUiult-( \ I I1 < > U }**;i/V> 1 ) !< I

> old know that souls .Acadian, tired of iuid 1011 lie 1I'lIfl'I Lilt the salesmen
nn party jioiisiUliU.' cull mitt very ,
homestead.. ( |ierhaps' )"'('IIU"O the neigh: bring to their I purty. n.iir-dit, or party re for if the' hlu'Tll! ) ",,1111 will (o olf. their I'f t 1 I' it).1.. III I' llsii/ ..Ia sliilul reililv to Hill "I its i HI lie) tiNA

I .111.,1 had I IH-COIIIC too poiilllolls, or one hands, witli siartil! ant'Tort, bernilxethen
: r..rlttar.: )
'
'I, I/i.1 liml "I'IIl.L.1111'0' ;: )U.i: that had soil spouaiblhty-. w IM-S rnstonii+ are the chronic In FEBRIFUGE aEsIIo ana Loan a Aents.
-- -
< id) found, an owner was set-king! new Millilu'ho are thicicer thaii Ilit-x around
"l irtet s. THE "BLOOMER" COSTUME. j jI utlls.Cs, i-ake. 'I) he I lire.ul I I piduuim.d, l,sj: 1\11- slinrii ..r Mme 'I linn ll.ilf (Its Tiriirs l ly n
\Vben, the Acadian wishes to his - u h+ .1\'IIICIOI"\ I K: IlK t
move I woiiM 'fer take
, 'Him., : he to his )kindred[ and! ) .*. Ill.urr heeler' Hint she N Nut Nrterlhele's, pri to nnew OITI4:>" tl .li-iiillaii ,'li..., ami. I'"n'ola I'la.
goes tutu,t tin' out on the road' I him ,handleany \! IW"O" 11I.1.nu.I.: .> 'l\.Mtl > l>.
"li u: .".1ind: ) frets each to bring; or hi b Ilia lim-nliir of It-II. Ill.tiiy, .
. of the old ones( \> hich have! IK'en 11.1-
II. ..rk (bce\eti" and n palrof wIIl'eIl1.. "I 1 burr tried nfti n to eorrett that im- \erli-Mil/ from therliiTx" of the PIll'C i ) nuu>t IliiinlrnU ..r leter-..lr eki.. .n |.isie nut I In1 1,n-M-iViitlnii of I"heir li\m, and their' ,,1.114"- IIAVi: Hl/ ) : :--\1/| |'. I.MM.l!:/ ', AMOI \,'I.| .> OI I'lNi: L,1'\1'I '4; I IN \" :--IS.

I'ng i sob,I are tllI'lIllucllIIlIlu the boii-o )ireHnioii.' ." Mini Mr.s.I I U. C. liloomir reeiitl to the lucky! baiik of Ijibradur. .\IIl1'rl. 111'|i| nl el.jnuiii nl I h-iillli I" \\111"-"':; ltl.r.". | N a i 'I'll .M.AS'KISII.Of I i : MITI .AM I I.OKIHA.: ,1'hIsI.4Ullal'l | |: :| |. / 'I'Kdl'CIM'Y: : :

.I :., ends of each! hill are chained toil pair e: )' to n repoitir. "1 did not lineiit nui me exieriiiieiiliithe[ nnd will buy nnew 110): I |1/| I Illl.-J
.f f wlm,1 1,. The lieeves are hitched, I iufi -liliMimtr' tiisttiiiunoi' tn.I the llfhtuu. Stir!nii. u it In,ut nil)' rerouiiueud.i J.\I.Ins1ors: ; Vossols

"'it, ,aiul ainiil great KCM Ih-ullltlIlIlS. chati ..- to wear It. I am 'I"il"I 111 I II:{ that lion, for the KlmpSe reiisu-i that tiny hu I..tl'111101"1'. .\ 101'1'1'1..W'I'III AIM'I'' INK.: : MU.I; HVIS: roic #
sll ul'IUul': IKAVK: '
' i I 114 ami oppnif) of whiptt. the house. t he t-iirreetiosi hhoiild I IM-III.ule, fur I do ) '111',111:1.1 : ii aKru,1: t i*. hi. 1".1".1' ( ,, .
: I It hit tin-). III'M |I'n .lull.I i' 'I s' ,",It'| .v K"".tn to hiM llieill' Wlillil It sill 011'| Ii mil} III'
' '"yes. along) : to lu destination.Vliiln! lot wii-h to rcmiiiilicretl only a* the Ihu..II"lr\ .." i f ghho'j :: nmlarlal :alllll""h. .i 1111 I IIMI I t nn joo 1 l.ni, o pnliiiniiiiri-.in'. N',' tlnil )imr .Meiliein, I hilunl- 4 1

1II"lIlIrt. driving; thu teams al.ni,', the (Mima who ;invented a now lit) hedrts uf Nisi i 1..1' .",11,1"\1-1 .ili: \iiiutt; ., and -uon: of. laiii* a -,;..IM| MI.p, '| Iv ,nlml Tile Pensacola Gulf, Land and Development Company
.
I II "nt'u fi.lk in idi- are! I'n'l'arll'IlI"l'' .. I tie I" .:,il in'''":''( .i'IIIIl'rsI ill c-h.u- ii.llhoiwfrom

i ''"d 1 hoc and. Attukapas corn .bread); for "I did not evni nnme It. Mm.icth 1:111.1\- .;I li1. -ii"i hi tin,( oriyii' uied here Ilu..u.. ?' 1I/'Ia.liII. &.:. tulu..ld..I.: C'UIIIU'I'U''I'I: : : sum 1 '1. iit.: \
II nl be meiry time when the houe'us ililli-r, inl.u.iihttrof: ierrilt; Smith Wlthii. the U I f.eiir>, but uliiih are
.' ', it, and i- who wore il. She t.line I'FN: --,1i'OL,1( on-''K( iji: I I., I'.\ I. \1'0.\ >ni.ir: : ..
, Ktoppiiu') place: Illicit war the Brit 1/111) /thread 11l'i: II 11 ill.; tu elicit utiitc.-Ic.erge(" : .\ ii ,, "r.ll.I l Ih il lit, I d.I Inlin -ti it t "eniii4-iiii| ".n li i.ltl'* ertil tlo..III I ,. .nit,, si II .iio.\u: KI.IKM( ) :. )
r ''i its resting |1tI0(1..i.1),1')" ,' It 'U to re- ilre Msl) ''u one of thus costnmc'H from now I. 1
IGwkt U. tier rest ; "11111". I I'ii s '- vn| m, ; h i >:iv that III MI'r. t."t ,it. ""IIIIH.lolt on i p Hsln I IA
'
i 'i until! little. II. X. \ to I'-. IIM' Kail wln-ie.' --- ------
next moving; IleM-rly 1'eterboro it : lib III. su.I ..,. 1'| ,i .,II -in.. .li"I I h.IV ,' 1 In,u.I
" 'irri-iniii XowDrleaiuTm.ts! .Demixrat I M.-U. liMic- and white Mrs.( Kliznltlll: iruliitt: lUrrlmluiui.

-- Cady Maiiton, li\etl Where Mi.. Miller I There f.l mm taped uf the HuinvanMitehell rE-IE-Y: : : LII U NO
('a... of llio lUlr. Cot the Ide.i t do not kiion but she U entitled I filCh( ttliu'i! I fill HO far devoid (,fhrlll. HARWELL

to thud.'r.htlbere! I U for piitlim ....' \ ... to. Uof p'.i'il.e; interest; thin. 'I 1'1... I 1.1".111.11.1'.1 1 l I':"-." .d it I I.- furiiinl. nl liu f "rlrlhi" w ifn uml Ill., Iii.... : I
tint,. when U
Crinkles are only IoU> \ I.,.: h :':Uld to Use: hardl)' fair to Mrs. Miller to take the ovtrtr dun lfi. i I., II u leimtd, .jt to hitve 5'ilk. I'IIM, that 1 1',1. !IN ?.. nn,nw .'ml, I an nmn cud| iti,. I TIIK BOSS I FI'UNI'I'I'HE; III4AlilhliI
I 11p.oboe' M ilrop; rain water, 3 her .\ few du after Mm. .
, crud! trop > !w1'1..1 pm' d of h.< fc'nix (pirner*.
.1.11-.
lllkr'" ap|> /4l'1mCiu short skirt amt l 5.11 uri siij.plu' ; Li II' rt .mi <}tjuutitle* :HIMMX ; I I- NOW 1,01 .1'l1.111\I J ill -
M \ mul apply) at ufelit: letting It dry eimilar ,.- YIIF'Illell.l-l,
tnm.era,11r.. :M.mU'ii hail a cn of adryias' ti-Miv.' v. rib uuty MI-I-I tu the
:" the. surface. \ IYIIII'IIII.ItbuHNI\.Ibnll'IIt' : ( : (" l 'I)": M\ .\ I : I.Ki
sic It. Thru I IIA" HIVIK:, .> :SH I
and
\ wore
liitule, of onewho lu-d.s at theout.ide \
lint nlitu the wrinkle l Iii au obstinate tame the I Mrstantiui did! outwear rrltki.lt-.ve. only I wbli-lil-() U II n, ; Die vvholi/ liiilii.in st.trln! ,...mit| i.DM i'1..tmQN| In "/1"lull.) c111 1 I Iru|>- Largo Double Storc-103-110 S. Palafox
d1', ,.p ulIllletl'rmlllc..l., the only thins! adopted 1 njle. pot to inmi' liit'iiin'iriuu-e irlilcbkbnuld : Ihnu.ml[ llu'sku inllli Itlntelil' .+, )I' ..!. |"h'! ., ,ellt iv ...ll il* i-l.llielii.l| | ii| III-' Ullll 'II- :
'1" dune b..r"I great; \l1.1I"--lo-il.l I ha sliui-d by careful trainiuu; I IUVeiir> li..k Imn. ill Ivijii' ) '1 riiiii.li s, I''. il'jn j .leil n|.|, urum' *- nu1 mine. If .1 ills'
M to fill! them tip with guutcami inure than t\\ u )t.:1: but I I I1',1''' mine u. but it way turn a"' that m tbiu brlnifliiK! luvillivirml: 1 all1.fill mnritd-tim.-NUtltdriaug.mldNirth"da.luncutur| l l ... f'.iiliWMIIIIUI. I \ti In.n l I.,. ,hi- Hi1 1 I-.1.' I. .I i 1' L.u| ruiiiitiiii, > )1'/i h'I"h.i'' i nh.l.lln.d

I. '1.< fur that iurpm tint lie.t lliiDg lollkt 1111 the iin'ilie! ', tulkeil iiboiit It and me. the\ hilluun i I t'1 u dna :, to a untMi wi I .) H .AI ill,> In lumik' ml In h.IIII,- II. l liie or I I.* uiiM.iul.lv.IJOSSO'H I'MH.i'ii" 1 11:1: nciHMiin: 11\1.1 i.: \IK' i I. IIM.I-I -ni\i-: JIAI11:1 -
I .MI I is.a I paste cuntpiitsl/ thou) I did out IIIIH"' the drv..it. The pr.-... did boor. i n I Ui-i < : I i.-' ti.i,'.: r will deprive .'-i ta1UItu1I: i '. hll'i in:. s 1 1 1.- Ml'-! H" vii'--: v
E..u.: of turpentine, 3 1-3 drachm; that. 1 wore the ('.inmv for MX )ears... the lawn\ of I I'.i fool\ thai a nrl.u u,"ikguuil '' I it ):mu. fit: : \ imIK: I I

- .'+I1 n.ustic, 2 ounces; fresh butter. 3 i fur two )tar in I
MsM had not tetind( tu pri\ate life! might I Ira man thus |l.r"I"| .fl I lid) IK nail tilted for : ,
\ :and apply at night regularly: for ft wearing i it ).1. J H i. 11 see)' comfurtabl' asparla I. but i-niirely m.uliklo kip. uiuiidir EASY WEEKLY PAYMENTS.I)1"I' .
' I ,
"nUi luthliii Il.e face in tepid water
and (ble ilri lung 1'IIIlluu..llbaoklll rxerilouIlo .-
-n
' I I.. '1Ilhe nioruiiix: "hull) will alit tile ";;UPII* : titt.e. i t..ihly u mouth before >tou llt.rul.l. II.I'::-' 11 ( : 'I'( ) :1i % NIll \ I ) I : IItiI'1'1'III'iI'I.&CI'11. : ::

.1 .> IIIUotll..r month repeat the name )Ir.. X'illt-r: nude .her uj.iasirm in "\ .. IONS. and Ito "ti' Painful *i.. 1'I\: ''. tl')1.1 1'1.1.
'' itinent' Tliere in in it hi UK letter uouuier writer, '
.
cu-iume
the ,
l Idtl\ICa; Fail m ( aitdr.u'a Cudrrgurlurntt.For i i' i- i
( what those who ....U'.mctif'll ,
may iicieriiul! dls'Uver' wlvo-
- If I wento :situ, the uamvr.f theneirticles utwifce lilcutit i ) I of "I".f the" papers uu'Urijaruieuts! the beat boIobow .. : U v lul Hi t l.i I ,11. 1 111 ;i" I" till/ f'.r. Il will ..1|1III. iiiiU-i. II rthirtu, I..i.o -i.i., .
, rated in the column a little air ku knjttul, petticuit I /ltIlisetu, ,"I" tun.. lulu.ullli l .ui'l. I' -
'r under which tbt-y are IIltIJ laii oomau'a I .ljU'i--ili l linkii.u p." .dini II thin.1 "
lu
: each uf ceueca J'ah!\ a reform which ha a \\141"t like" a eurwtri.vir. I.it-t-.il II.',. ih -,n''iii.1).1'ii., like.
) little' puts at from f1! to fS drew. I"a cilitiutf (ptjr there ut that and this buttoiu elyarouixl the I FURNITURE, HOUSE FURNISHING GOODS ETC.
,
vv.iild i at .rce! know of them through the .u .;i tmn lu M dip i ,
.',1 I wit'rliatmriit.but. they \1.111. ,b'ur lime and took up < 1.,1)'. ut..1 IB being ltllhduy euutii BOSSO'SBLESSIX
, rant way, and tn.ited: tl.e kttbjett ratttrphayfull iud warm. Tbo-4? whit do uot core fur -*' 4/|.ll H> SMtl.l.' --
' : t than each can umc\ hirwll ul ) a,141 i f"'II''I-ly.' 'I'M unkuonuwnierof j thtf JK-ttkont cUll Und little knltUii : ; ( TO MANKIXI )
>"-t u i.f fivv e"ub.-Ol. t IlarptrA ;
u nnswerwl .
the other pohd| 'r me. cherminhkli lon and doubh
are :: I IU U'KKKI.V: ; 01 JIOXTIIIA I'AV.IIKXTS.:
/f" ttlwti' Mrs '
folitltal vuluttua. and I auswrred i1(1e1. lilt khrss" over th<* "ur..h nnd abtloiiHnaiide.ery I'UIC HIM: In'Constantine
Miller cattle in the -U.! a t .l.lrl.u"ltfllt -et.. c-lld! ebuuidnc'r, ih....e ;.t "UI I
(It the IVuiomitic of Iih! vio IsUuJnoj
party < airs after Mra MHI.IOU and. uijwlt bad -i :t..iii>4 i>t the )ir Klaklie:: .u.)po beaten at the polls 'f the contest l,r the :111,, ti. in.of the couu: I Apostle
adopted fur the --JiKklins( should) also IMwuru in i iUtl ,
",..II' offices the elicit of DV lurrriu') wooi try round al...u' tnt tu M. vVe fun of u'. 'I f.u.tuJi.; Idem I by hay. xln-r L. MERIWETHER I
'
h i .table triumph iq the iul-iptiou by tb4 ftocl called IUt -lUi"'t... >. uaweIuup i.i':" inSl J bne. fur ..ml11lcbll'lr. U l&tiU" ialra I' ,

u iv.wiry tbrew-fifths >iajoriy of the pro tr..,' and no on Jlei.ie tl, ln-. th! . ........ tou* \\ .urithis tin** tux a tI.. I"i. I'4 IHI4M IIH4l 111I"ul.t.d C 'i "I''" I 1'-1 I \ II III q I 1 t'l' 1 ti.IClt i I 1
i- *xl amendment tf the iuu.titutiun iH J.IICY rli,o.; ln-t ;U, w.i.ill tio |injury IK Ii I.i > 4 ) ;.;
... which while, I but ;::t\c it up U-cailw he thought tt.-.it r ,., ;. !W.I wl.\J'II.Jlh' \ 'J If..r. r
ling the claus exaded *' THIIT: :
arbitrury attcutiou away from tint solS. >... n I; t'1')1'IIIt: >II"I' + .
' from the privilege: of the fcu3r;.awl it uttrwust ., Furniture House Furnishing Goods
mid mau' ritfhtu J"lul'i.I..1
foreign born citizens uot taxed fur at jectvttniiwraic i won j )ft>..rs. Knunyajul Vwn-uil. of i'aris. : 1 .-' .( ) ,
upon which: kite ua U-auriu cLl.-JQ1.toi., bats iuf'irtti*! (tae At dn''j c1Yeupree i Illli" J.lllttatKir I
leant f Ii4 worth cf The effect lectured in it !in aU IUJT .
property. ctwtiune awl! tbA lave -tid! .
PlY hy nu la priilulU3 \U. ii: > IIST: 1\1'1\II:111t: : % 1'111:11': : .
"f thu ,. be to math Wl *."'. I -
victory ill unJouttedly tour ut tile ettfc of the j teil f.tbkby artilkliU lutum.
< luirigx- the political romnlelion of th an4 *.. tto. flirtte wake ltUdIa ****' The '. -.. : thus Wit t> a $. The i : 'mi IHTOMMNTWI.IAKiiiii IIUOUN l'1:Ns.'O"t I.ICI'f\ .
sate within the test tbr te yearn &n4. utg tcmr in HUM dt\eli.( I wga' ttw EntsomW i' t. 1 "1.,.. I iH.. f u Wpier. | \\ i. Frisk. and from ill-. Iue.l lla.,...,:;hibred

(lsibly to make it doubtful at thin *p ebn .An ..... CQoiWIIMI 1k !w0t I IIs .1 '. ... .. I r '..t.., '; Tim l'r>*4'Oi-4 lun.v ('(JlUn:1U! : hi. t. I/'KfTU Sims k in thw' ulUil ..t4l*.. EarTruss TERMS EASY AND SATISFACTION GUARANTEED.
i a44 iitUr """atl.r., apply t, Ike
I ("
('.u..d.iAJ.r. jrt.U.'utiui vtuftiuOAi.ordia 'U(,'blcUl'o(x npw, wMnent J' '! oJ 1 '11.- .. IW- "beatereulaii l4a.oH is /........ .. e'uwi' a alul ..iii... n,j -I i-..1.1 H

_' Iuthu l
1


fTI
I
I

I
a
-- -- --
.
-- -- --- N
f

-- R.:;... --, -" .-- -

= __. .
., J :-14-l- .- -
-
.__ __ .
a -I
> --- --- -- --


iiH01i1( (u!: I .\1;'... ..' (t".. III "-u -t ""hl' ". Ih. 'ill itl'i. 11.\1: :. I- OM I : (J Tim; M I."I""I' I.\ \ vMiMli I II I l.o. ,. >,i r.. <. i ,.. MAHLYK r XK\\S. !
\\\1t ,
'..i-i. 'lli 1 < 1 i. ;tun- iitnplt! .1|. 'I" 1-11,1' I II II Ii f, ', ,: : t'n"f. : _
Tr..A''i. In Clijr' I'lojii't'iy, lien. i iI. .\ ( :'.V..vtitwra ,.1 1. : "
1 i i 'I llnir*dii; '- ru-.', \ li II, In IMI' inii'i 1''IIy. h. .' ; ll.Hi- tO 1 III t'o' I tie- :
,
i I.: ,itrn'il, nl Ih. I IHit. 1'.1.1'''" 'In ) ,11 tin \\ftk llnilt'tl: I 1"11| | I l. Il II.
.qt,| I .r Salunluy, \ llutv I In .
.._n* " iii- \ Illl.I\ !Jl'j': t 'III ',1.: '. 1 l ::11 ';.I 1' hiOWIInp ; "11'1 III II", \ M I.I.I I* I Ii

I .\r'I'II.I : all Itl'H.iiiun. : 'hi.,it suift in"..;. Us 1'1t1.
-- < y W".t to \ cm ( mr. and IH-II 1,1 10\; 1."kP i I
t. A I o. to KitLo Kmnlilk, .\ .' llic rf 1 r.- r'tit 'f .1) Ji1 i lg4 t-iii .1, "I.i -Ititutt. *' tfItt"
I'\ 11.1'1111. -.a, i' Hciitntcl' l'i Kit,(>..nl III1 Albnill"riut t I I Il ( niiinvpnilli 1"I I' 'trA

!hi? HMIT tin- limp n ni" ohin, I li,. i.l"tn ,, I.,,limit 41 I .t i nnd, mil '1 1 lid *ir. "1. ati'l r< that h no "'njor.) I In rid, 'it tiioi..u'rl.| l. Jl tHfcl-'li' Ml ,r"l r.) 1 1. "Utdo j tlr a a r:mi.r.-.. 11I.,1 n, I Ihi to tilllt itt '

I hit i .1,1 i I ,ill tu, / H $;:11 n d iiutus I. in 1 lts! f.f 'tuu I .. I'l .nool i' Kitlattn 1III 1 ( l'"t"! t ikii f,'r all tu't > i, :
*
\\11' n t
.1 tutlilid but c I t tilt | .
plni-i', .' V.ar! Artr
I'hl1))1 i: i $ t i 1.: I I 1\.0 ,1"1111 tint InV Hue fnf < tln. I lit II. Mnrltjna.; tS.iI 1:118.10: :
I .'. ::1 i. 4 i,. I ii.; -l. P. in, I ii I I 1-2 I ilk iu in .k 1lh' .I. { .
lilt ..,i'.4i,'rlli 1 M \ "I 1 |1.1' nil' '\ihnfllllrIR'JII I u niiil'I I tthldi HIC il I rI. an I 'm > iiuii"' tta mom, li"ij, p. In il. (wrBiuinl MtftmliM, mllhlr k<. I twiXt >i-f twf.Vlnti I
)it'iKtir I ,', Addlll'ii. iiiniOF.Iiloii' tluin H.at ttli.cli """rd,-" tin.ti l luf l Iftr,1, :\ Altrno.: 11I1'1'11_ I IS u i to SillitniiMiId
tint. In wli! :i tlift haM' Jiilil, nhl, I. -t pTHM"-i. <,Iii run ni u iki- (inal.ott: :nicenil | \ Int.I, : ;;ivttt lionw! I

Ktnnii, | <',I mi'"II'I'\ pip' 'i Hut rr, I it.r ttiili,' lo I urouthi.. l'i.nn 11...In inpi j t: \\ ll.ilr.iH. to 1 M I Mi Invlit.! I. G, 7.nut 'ftm 1113 t K.: V.:. !!illl"OI. y'.I.t rd.lIn inItift. fiT tic lii.-rtpr.| 1'nI", ., ('., t'onlni' II 1 1I.1I1I'.f! I II
"fltlhn! '. lo
t'Tiii" nre rn>,li III ndtiiiK., ".it.I I of tbo ".\uu' M.' iitnl lifr i ivonl.VmiitiV 'In blk l 4. \I tu sot f I 1'/. Dt :i'cloel 1., 01 the Invlintion i.f .Ml. J.M I Kill, tic mcnt. 'lie viv' pr tie Ilinon "Oup. I t ..," ,
BIIII.) nut iltic lor iniiitln'r it .ir 'm .\ M I Knilna I hifll I Httiii in it.pntkill I I hutmic ub lI,' I "
U t In : 1'.11 I :, Tin kqoi Ruutrtlinrrt 'nl HtllM.Himtli I
' tt li hin n r'u."II.h.11n' aid t' Hi- | I tinn.lint_' I"hi'".it rutI< Who 'iI.iI" ll f'I-IO Ir.lclnII fwfBk In .do iokln'.
a -imi'i I Mil. heir tmrl -l .ius'. \ hull abut Knr: *' tt'ua n. lot. to :M n<"
for .\ la'ii! > i.
tliin i"M'lrm., tin liinii ttillb.' "" !' &U'. I ) |I"
1' iniii-olii la t ,- !Ir. nut Jlrfiii. )llli Il' iiki"It Rittt .
lioltini.v.
\ .1.t 1)1" .
Mil' Ill.'llilU. -lil.ciiXMii. .. \ It. 1"1)IT ,a nl luilii., of I h.ttiahoov'a.Ii f I t: I 1111"1" I I" A M tI.trk-u > o r,1 InI Ibetrljiln I I liiik-d run oi: t.he. I, Ilu- iloo UN i I r ChllsliH.IO I I tinifMVni r.Miii.| ill.ltr r.rp.t' ni'h': Mint,by, 1 l.2. I n I i. _.,I ,giiPOWDER

: III' .\nnui. ." 1i. i (in-- Mill 'In tin1 It. Mr. lIFt.u'.t 'Ir'h"1 I I Irl1- 10I snip; IT limik 4 ttlio c I..ma Idg lish were \ | dnt ax far \Mior rl ',III)' din rrf,it U nr-A i I.i".

WIIFN: OHHHltMl A 'I II, ,. .t l I* ri'mcmlN' r& ii. nan of otiluttrituI.II I I 1.11'I I.'* i to IIntnlll.t"t: t I : fi.--r 1 nndm ""I ht I sit t to tho X.\, )Ssrl I an In-pt- '11O' "m fun*' \v\i\\ \ .t 1.ntir5 R.ktfolllt' hit- 1 R\nKII. I

1'PF-H: 1HK SI l H-l Hi"I" II III Mln"I i IVnsnrol' i ut I il.i' liinc tIItPiut ,I loin, ifnio 1 r : x, 1 K.ID: w "1 j\ I lion "fthe A ti.,itt i, ail: n fri n 'Ih. cal I on nil or !Wiinin'! ] In rraH'Vhltc ft lnrt.m. dm, I iip'rioiV: <2, to Sullititi Imt..rl |

VAN. MKM 1IM.II K I IlK I I.I' II I..V i 111"i.; II I! a4 mil K'loUob :!< I nt t K it I'li-kfiH t \ folk* tlri'll..s tic top f1o dcmljotinlp I '', I in I
A' 1 lIE .NK\ AI"'IIH'' $. 1IIK I < 'I.II'I'II"I,i-s tti'i.I I Hung In" i ttt:' ., J l.u.II-I. 'ilfnll1 lick bo f ti miirttk lie jnwg (;< rhiirk Until. \Vntr-rhoU. I 1'1-1". I In Ils '-irk I
cr chupi
I ku:I i: tm,'t ;.; '. After iiuni'iriH' of ilu ,
HlltM IH.ttlOr.K: ,'n. ] r.11 of pm--.it,'.' f.o 1''ti. I,'s At'I'UI. Of M I M ( "I I. M I li.itU, li.itin-, t I4ln had all be rock iftin li lo I I. ni AItu
: No "I
c Pnujli "'.llh' Null t i and \ixl.nhil) 'nl"ll"OI. (I" Ill on t l.e I licE i 'tiotilli f"'r I tor turn. ,il.u ju j : up1'
.WU'K'1--111 .- \I'.1C1I1I II.0111'1 I. A.I.-PUOM .I' ri'i n.iniid u il.ls cit) ii.u> 111111".1 of IMhluiiH -. '[ ,blk 7ti \t 1 tniri (impruu-U. ) $ ,t). !ll".O' for I 11) < i un hOle. I 1'rof. l'iut l.* ntc k It' 'ir ftHt I tn-i. I I., 1..li'. *n..om'j I I"I.; tn I!::1"1'I

-- -- -. In n niniiiiir tint .<: .iloiii, I iu'r! til. 1., o K.- Ni"It to .loliiiton .\ "VI'- .Ni)y14 U rn I I rot** .d I butt I Pr. ,1. I. I lankof -' .. or nluirr iMid ".Inhii I'hI1 ln"t" & 11'111', |

\ : 10 .\' \ 1:1(1t : : .11 cndii l I tit tinn 1'iii-a- ;:, l"i.fln Ilk II! | eil) $1' n, I Mint I lie. Ala., Il c.I.t i': to tli<. nil tliu iirciid-liiv, Mi fit" linn, ( >bIt!'. N", Unit h I. irk 'T'lhti. I"n'f. !l't.!' 11 (., nih 11 A. 1'o. I II ,
riinil, !'ui.'i, I.t.. uri l lt.i upon hlll11
t I "
Ailti 1"- | ri n !., "LI luu ,'t nlti..1 I W 1 r.lonnt -Ar- i. MlisColnr H .ittin m !s,>. : i-f >t-r tt.itif lor HOP lulu \' (11'1.! 1".llhnCoi..It'lll" I Nor bat' k \"lIllllflil\ l\wr"cii, M" I t'' Iliai- ,
'
','11111.1'1'I t HI" milt ::1 i n mi1 :al'i t i' .11! VKi-.I. Its. I iii '. mint li 'i.ll .,11. 11.11..11. "
llt'II' 'Ii
,li n''! N \V i-' r ((.liinj, and }! I nASOM.KSK.III. .'IIM) hit( i is com mr.it. ()Ill Xi'd" is S. f.o.. .
( nniinln:ir.niliH- tin" ;.1 IIIM'r i i. i l -. .11 its 811. | ly I fi.lluniii ; lot tntti- oof.firclly "
II III .
Iu t .
I "riIeti '" It'll O. C'11 I >
ttiili, Ih. Ir .inmil.. .H 'II1 l\IH\ '' I ---- .- salt |K>rk ) i Xor \Lark Jhti: )' X ."i'hoM.II.,1 t r'o ->i n, "<,
npl""f| |'I' h ,I"" \ III Id .I.iiiil, .I. "11'.11>n i r 1,1. work fell l I) IVlim-, .: Mis* !S"lle>i 11.1.1'' ToattmasUr: "lIill1'C1.1tI0'11"I 1 l I. r
up\ il I .u I oIi l>l h tt Mir.. '" .llnl! 'n'.nl'' I 1 1 .,imil to u"I'rll'i I IV n-:U-.|.I'H p.ii'kninkln/ "n I li. I 1'11111 1 ill IM' < lie nvurifr-ttaiili .John Ctmstniit" fur III' Ionr"lri.. U.t, h1hh.. 'Ii1.! t > i Mi lis nIt fun-

|1'1"I.._ in t il I in inN 1.1 1 li' i. I lllllllkH J The to.r\I I ftc! pionuiliiilcl I thclikaol t"II. k" ofottr Ann' r.r'al I.'e. dlr Itt I n'r "")'. (C'lJill Scldotu'' It Wheat 1".1' I ". I HOMO.Nni I Tlil i owitiT m %nr tat Its. A macvt I .>

tri.i..iig, 11"II'IN.III, nil "f L 'Hi tIi,' I I' a n'jiitli( nnd t tin- fait, I Unit ctt-f) tioilr, "in t'1,8; :u,Ins r)' U Mut of I li oka r. rvlihl1icti.' flour ) hr, "' .11'., I.'h..rlIll1 1 1I0111t'\\' ElIlt.1t.1.u'lt is Its i.I'fn"I to KM, I II I ..'. pinit> Rtn nith nn.I ttliob-Homciii'-ii., Mmcrnmimic i t
Ii -
\-\ IKhH-- (-.iMMCHlji U.- _- 1 /: ( )! I .lib!) Die laa\ '"' of tin- ill) ll lKtd| tli! Aiming ttio f tit tu rlt of I I'liMi-lilrg' IIUII.HUS I IH Sclmnl U might/oxxt fet do allm' nlii'v I NilllMtn'limlir\ r i lu.It IM il HI MIUII M iii "i.tii'tlIhittu tliu ,onlinnry withti kin.N,nr m.icinnoi '

Special -j;;;; 1.1"lt".1 r"li'lm_ i h is II 'iii u of muili tin1.1,11, : or A. ". I'.nrn.H ,' I'I.,a,al f",npin.Mt : tut, l'I1IJrt lie otcn lids fur dc white : I link i I l-iirliiimto Kpp.tt'i. S.11i4 flint, to lilii.lt "f !I.t le-l. t.ltt, I ttil.lii ;ulruiti| ,,
Notces. I liiiini I I iull<- inul 1 'IM-I'liti' MoteinrnlH folks tttrl I nnd n dmot u-hir lie 'nut
I I', I Ilio in.iiti.i'iii.'iil.| I ,. in I1.IUM" & I II. phosi u.iic |i'itMli'm. Nui"iin/ ( ; in ( iiinI''IYM.
& tlnir Id I ,
i wllc.III in r (fkii" i-inal inr .
.\.h' 'I 1 m'liH'iit-i In to. )111 I nl '1 ',11'1',1 1 I nnil I 31 eltui1 1 tin- ) .,. I t lie cI ainuiii \.1 yen Rom'.it tcr illl ji-r lioll.t tb't-c tlinca II I It Iij El, t'.1 lintI, Ina. (''u; III I. :.11!-', to. 1111 I ii.I I. lUktMl I'utt |hEll I II.innrlOxs .
piin' 'nl.irI
ItiI' i 1..t | ty ,purtii ,
iirt"t1' \ \ nl "in' cm n \1 iiinn) mmth I U our K' nil. ni inly li""t I.' N. '1'111110..1' ii .
lit 1 M.i 'HI AIITllkli.t lilly tan l o.i I i\ imi tall I KIII N. \
.Si. > ''i',- N"l vc !in-i'rtud t..r Ic : 11111"11 ) ti > I ly tinm: i or" artin auiorl V ttiili th> I 'ott- .Miimoi .!
ill ) 1 I h n kt
i 11.. : i i.I'.hl i MKUUtl. ttill 'II II.IH ,,"I). I ti |1"1 llnniiiiitli 1. I I.:. Wolf-. : on top er do gronn1 on dc wn\ i'I i -.,," 1.111111"11.u xnv: AI >VIIMI: >IMKN-IS.:
.1 I'UIH'I I.MrkiHUrl l urillliT inuliiinipi'ih mut, | SI,i I' t.i.rk lUiiiII I I.in,icl.mil! KOI, tnl MI
| thy Iii ttl-la-H nndii ,'rtl" tinxni I
K( '.1'ir.l. t lrll.I"r i 1'1: t "I'IIII" WI111I fon-moHt in nil thq 11'1t In. ,

S"" ) 1,1' in IpIR.h;" M" .11.0 I .'I I.III"I.\uiutrt'.I, loll IIIrit) i m.d do I hull wllUI I tin-, ) hut I IIMI IMI tulddo. li-ri "'s nf life lto"pfiiiH(> I ly 11,.. I tht'iii. I'lnnl jcr tI'J 'liter pn tin tirnin| tit tI,: i I I It 1I'"n.bnk u I U"OII'III! < Hiii'lK Aincclio I 1'1 I l'lJ. ; I tO PROTECT YOUR EYES

t r"lll in in' lin"1 li.itnU'liuli, : lulgIlt' bifonIiml, r.J 11.1111" l I'ltlMmtit hluiiuilih. rUnt crnpe on d<> watip cr tic trtwut cf jer < Kitml.

Imp. rli" 'I i ton I..r f.n" slm ; l .1,1 Nittnik.. litin IH, .ki-dtofovv .1 iki. I Il ll 'us J ins: Ii i'H atti-nll'ili I h of 'l11't .4 1l'"MI' ) Io'lrI. I'!, AitM Link Curdiir I llij.jri.1.I: K'-l' I 1. to I UutnAi ; l ,
...1111.1 I I I. mini. 1..I..llo 'lit' graf a nChe l tI.t. d Ic de ;.
iiiiiin' 1> Ihl..I. M.ikc l lye ui.nl' mi wax i-r In'M in.St i i I. ,
RSCH
if M.t Liiiim at t I I Inr,
t ,il'' not m llil< I k ; in:tin- \\1111) "III.lllf. 1'111111 tlipi oMHMtClAI. 1111.1111111" tiry I'lnU- I. 1'IIIIII''IM.I'II:1: : I'.ay. tlr lilt 11111 I I i i innnliltr, I fiiHs'frnH tii k, t-ti ::11 I I I. uk, A'lr"I.ftlll..llh.I1la''I'i i: BERG

)lar. ho I I lif-ri' tthi-n l.i-l .". Itobt 1)) i'1 .Mn I ) A' I llif..r_ fllW"| ) ""h.| "fnl,' rifioMH, f tli' \ttvik' iitoi'cctlliiKk, n 2. I"ill or tho in t lit I 1)' ,Illsi. I "tlr fritin ilf iithl UT tlu tuft nitsuty.I ''- I'titi'ii bark: ..laroin: ; .II.IIIIKS? ?., >l littl,14ttl. I 'O'4LD ''Mo

nl -h' '.l!llh' tili. f AI| riP. I-1*. II ,.mm uml )"'h"y Ifli HUH m"in nx ali I ttli- ul: ..r,,lii-.itlon' oft'ie' 11"1' IMIH omtit'dInvtiry .1. 't ( luruiiiu. r,11:, oiili-I i"( I""foil 1'roe 1'".. ::17.'. 1".1 r \\ h.tint'. 1 \ tCTACLtOt'ECLASSt514
"I. .
: :-Xi', al 114 i lor ItoHti,,". tuiji l<> Niuiiini'ti" I can-. t tno had. I tie, \It. .xk It l-nrk l.ulirU Um-io, l'l.iiiniM'tti: I.ut II.I'
Ti I uni'.iTVUr pilol Iil :
II" lit lIt Kiitlgom. ;
U(11"1) I MII. : : 1.Ih 1 111. illllll1 laki.lX II hldimiT III hUlitas ; I mid now' lo I ll IHiln't Mrlttc llfii-k. I'I \:10. I
"I UI"II."tIIIII. '
1.11SII 4. i nfluigitib.
.tnty Aint lurk .M I.irlo. I liuiiilnl. "J to I H.tart AI
i' IO\'CI'III'11 ? Hint | iilnt. 'I 1 'In-) hl11 ii'jMilir datu, miik", liinI'nuI4, r"rh"l the mntor' ,no <:'oubtthlnk ti. A t lilt loour I Ihr.niKli. There l t. C'i'Hl ntnry I"ltIlJf a \WwloyiitiMitdrnt I Ii
f"ll. 0.
hl.I"I'11
inn'J'JinJ.I : ilu-,IIIml. inti'ml lakiii-r 1 Illl In 111" usual %% .l4 I Hlljlil, the pnpir' ; .Ixildly, UKTH the | ol.t"iu'HM of t thai I liU'rtii'td nf lMlif.il'!, Hi-c.ind, IIn".r In the llotlllii IKKII'H: I nf I'r'w t-lx-Hint ni ftirnt lln-- 'I'i Nor 1.irk .\iivtinii. l li;" cti'i I liorsjii. i.'iil '!

I i: I f 'om : ltlliirr t ll'K.HillIciiuiM -, a | t Ih.\1 hiM gIi!'". > w.,IH mil ly "',' l >' I 18. I: l to ll ,lIES .\ t','. .
JI JEST11 1 1111 DrIlls i mCl'l.t."I.! I. I. I.anjilnn. tlithe tl> l.i.rk I'lir-adlno m'.iil! :.ftrt. Ii) \Ii
) t wnii-r, I u ttl.l 1 In nil I robnliilitr 101. uln'riMii'Xi that tin' 1"ill' lK1ucI: 4 '. tvliuih wilt, I ,
\11,1 1111 gtiliijrtli Inikiiu
f 1.1 lilil. II lij .J.) N. 1 li irkMnli., It.'tti! fillott tvitliniit u I rne' ofa I Mati.i. < 'II-o'h. JiU.I to I B.III'u .
,,-lio il Iml'iliiiK, iiI Ap|
I ttliiti-iiind I t tin tug II miniUrof out r >* t "n< tviili liotli lcd hue liu 1 I
,, \ ttui HI) O.ir, gn btM. podnnt I iu 1"fit makeup He (r.iiue en- I &-(9.

/ce m. n tt all him. II i is coming' him.1 er, tt III iII >; tug $;!, 'lo a tit Ill"": II. 11111. iOI\. 1. I l.mly 'If:iclii-rnof )I'lildiiSi! eli ut u. I I2. I- anuin-it rot tlio d.nubti-r: ror It till lo tic! lit I.:irk t loliMf! llottdi-n.! I US. (ii) -1..IoII.r, i iI
I
AHiiiiilll.li.' ami Inn I 1'iid, n'l'iijt-llii'i: i I Itlliiiiivhl, on i Iht n I'II.\, ln" oitii-liil 1 itut'l'4 oiorntrd to it1101.hII : fitrnirr, who lived not far frmn tbe Like. A .bh.- IIiitlti. {I
l
Ju-r t Our wot thy 8"11. rt-'iMH. (li'i-bnrk tn "J.IIIII'r.)1t.1I.hl. *
.MnrifiretbiToppo
i il I Iii- L-oii'v-t n I I I 'MIII rulilo In The fiirmer nlijectc'd to lilm n-i uptural! '
"I.'lh'I""I'.r'o \ti-nt ki bin | In
i
I !> t I"\ //111111,1 'I| IIIK t1.ry :i. l>r. l.nnior 'nnd f. tetiulut., I:eus.oit. iii I) till ticipica, mill tried to lui'ik .IT t ltv nc- .
)1"1.11 to \\\1. :111'.I.I1af"III"; l t : 11 "II'I I 11.1 ( Itiinpi. I ulio I.IIH Inl"1 1II11'M the luttu'ktti: 1 ioiimt" ; l.ut |,IKIII| Iid">"- u 'nof .1. I P. (iotusluiuutti. iti.uiit.uii'-lilp| : he, did tint ttn.it n inlnlHtor i lilt. I ink I lira-idoii' ) M Ic'' Icon li1.1 t-> -ullitnn I .

I'IKIin: tin- t.iilou ul i lio onla. i; ,t r ttiototk'l nml, I.' IM I Hubert. o. fMuLYlt.! lola.1IC.
:! ny.SII'II' ivpii'- .IAlh. ) t t
I:: II "I\IIIII. -- -.--- for n .IIII.ill-IIIW: i.nd, 1 the ) "ini8 mnnitin
I"II lit t, uml out' ol tin HlMciilli'idn I r.o iiiiii.li time I In Jrlni to .onllillii'ig I N'nrbnrk. Kndt'ii. ioiIat'n -ISJ!, ti (;iiotiiiV ii. IIIIIIIRlI.
Ih"l. .. \n.III.; l { HII V ,'r', 1.\11. in liMi'titl' >n of,I thittiit.ithii d Ion Ii ;.1-, ttni,'tcd for roii"ll tuttle ..

I I :' tO 1"1.,1"h'1'1"I I 11 Y ui t i 111'! tt m'Id. t ? otor.i.\tliui'I I I 111 HIJH. ttilli'omu"lit 'b Ini-i had an i'\i-lt'-n i '! ifo,- '|1"10[ I with Hi", MM,1.| 1ct: u't'tilti._- i-aily l out iNirh.uk( : I lu I I'lut i, ilohu lii-H-tcii.' VHi';, llu-ttill-kn-mn i I'pticlin of IH7 N. {. .HIMMr t

.4 imnli'H for pit'tinMat I I-I. ii ii I 1 1I 1i""III111 I 1 tM'nt hen.p, 'l littler will ail liJit. till tuiIitt- of )" 'II'M. it iii I tib cb hut i ,ii I-,-'"rieti, nlg'it' Inf.i:i',,l I the pair of lint.IN iciltedOIl 1 I II I lIght tit lias.Aiil 1"1 < t. lint r 1'i.nit l II mst 't.! I uli

'. 1IHIOIIM. 'till'1 lllllll'X" ,llll'. ill I II% m lii'iinm" d.', til.. nl lilin-i'll'tt: :tli u ff" -- -- nip rut mi" lo i ly in tini ur,1 I uu.1| milIIIMI. I tin- flo'.t. and! at once I''c"'I.1|' lu t.iko .I Imrk ).11'1.1 I T, Tlilan it-Tin I 11:iariI I, tat :' |'| hurt..IT1ESS. I

ol' llilH, c I li l I II.. 10 lIlt bin e, :.t. I K I .-.
11"1,1'11,1' ,111.,1" ml in, butI. oil"I lu-lte mill. .
it!i JUTS ill t\ rn. 1'.1.1 1111 l 11..lcl. ". I t. m mi I t'li,it" l.i'-n till tit-- fir ottlll,1 "ir >oiu' lit" 'ut'r flllhi.. lia.i-l: nualn-t''i i "I.k IV'ppltl .Mlijlliiuo, M.irliii.I I I'll!) t.i, DOW & COE,

Himi'ioioiii 1 onn .In..L.( .\1 111 but the .\u "'nlI'8 m-iilp ttill b.ill-ilt_ "ur tin* i ,iic /'lllj M.iii.' HI aii.i
,"rk uI .utik'. Apl| ) ul ill .I'll I | a'.il ho 1 ill j-iif.ir it. TinI.t'iliuui r .luno' I. 'iitc l'IIfo", |intciitial fum-H t-nut ollliij: I the Ids no-e," tii>:-p-rwt! the I liitlinrio.'ow I An'-l kl"k1111'11.' ... t "ullt-h, 1:11:: t toU.iiusArl Ill

hlr,H't. J. F. A n -; -I--. ',NimrftiMl'ialiiiii. ) tn w,1) at' : I m., rtitlu "c.h"1 bniui' m.nn'. ) hi,l-ul| > ttteilit'l: nun hnJuiuiItni' ItilO noso I ... '" I ; & Co. : t(411..t. 11.4)1(1 II t ,
ul2'.Is") : 110. :I p fil it ill'lust ,it I. lii-iite iimi,i i m organ nndlIMJtllillK I 111 t l tt rk Km: :imit'lr' :! toJiiii'it
I Ihi-l.in' -.''III -I'Itul 111 I tIutt. pay, ttliy it iniml' tin-in.'mlnr< of our bo i Ii' > .111 I link 1'\'h I icaiti', loll'//!, !inn) l., lli.ir AH AlMil fin liM flilnati'd Piamntnlp
tvilh llI
-\\r.\Ml.l I> -All ti. f..on.iIt'. ,' I I In- OiK.llil/Kl.iin|" 1 Hutting ( lull I lit,- I f. r UK-; Ip HOci'iiH.I.ll. bund askutl to la.i|| |ills, ? \\ hal I "Ittt I' d I lM.olid 1I"JlI.h.lIIII''C' A. fo tIti.i nnd I.:ii-Ll.iHM--, ami I'nn' for I i-
> > rulllllol r.lr.ill : Alii.iH. I I In 1 lit' 1''I'li..I.1 1"111 outV I'M : 1 protnciiiionf 11I"'all{Min. 1'iit llieotdKintliimiti I, I utu"11.11 bark ..tIlt i/o.: I Itoointiiiil, .:M''. l" I lltirlinn. I Iituui: ml .i'ti.t b iii-'i al'tiSputirli in1iti'Xl.tH

I 11'1 lo 1.1 1 011.0 I 1.1.II I : I l..ll", Ijll.ll: I, 1"1..111'1'111'', 1 '- A111"'I'I''Wll' t > 1.IIH __ "1111III.'\ /and dmnun I the l: : .r 'Hi.l M't.l.tHs, snip Hi, crtIu i : i iin'ii
HI..1'' r, Al.i, '. to'c, -. MI.I, ,,, 1'1.,1 Mni| M"n, .lo'in:, 1""I\'II"11: t n."..m : n 1'1on L Hindi ul I Inter tn tin ttiKil-xil I! ho IIq P'I' Jr..1! I I: "'"ik I I I I'.tt mlii'. I t.II'ro. iii, ::!. t. ( .11 I ntn n fii.r in nliIn Sp"i l.ifli'f. I lit! .

ltiiuttli>4 I lltr I liavu piiKli.tHid i I Ituiofthi'In 1'11111'.1.,11. 111I1"11..11 IT. IEIU'\\ m-tiral I !iminulH of kiiKhopn.ii t I' uml}, rliii I. W'.II.'! prnptr eiiiis'Itiit nn ul! lit,. I.IIIK u pi,r-m

"\\rK: into, I r1 .\ N'I A''." li. 'HH i hi',1 I I.) T""II.I. I II lint,, and Mi Ka.t: ', I'llMaiiiif, Ait-doll\, i"ml 1 Lift 11 And I Hi,' tlii-. <.) ol !thus :.t'on banu"ml,'ridtinfinmIH rout tm'H' 'l'l>*. \\ ,IH III" inn 'It, and It II Ilk l.uiiti. Miiulli. i"; .III 'o1l1l11 Illj liuur.ut'.ultg! n | mr 11 I I'II-T! Ssiettiuittui I.Ilii

> V nl I rn i-nlH I JIT ni | I .,niri'. _iimr.'l. : 1 ss.ly i tilt lHtiM! full, ritinih.jr'l1 I .. true to 'Ids tn nl I tintmii: .g ntldpti* ,utl\/.t.tl\ j 1 I 1.1.1.o.It'bulk IHHIH m ti r lull to .h.uttigt- ttniItla... -
'Ill I iHI'llll'Ilt .lr I'l'IIH.I'' ,.11"I'1, ( 1111 Ill n. k.'lialiii., In I' t 11.i purvlin-v oftbiHin I IiI" | tlip old ttio ut',; nn c fuixt liii flni.pn and I I It: H.I' Cort-n: I lii'pi-lt', Ml t, ti 11 Irnm the I-MH, ni.drit i > pa rpiilt iht i-nl nu .
IIi I l l t ,it.liii.I.'I I. I itti.imi I : uf l 1 H/s ilium iim-ly "I'i'l 1111'. .I' j Itllil1'rl'iik ,
to iliU ilal" o In 1111"1111. It'I.I.I:1I" '\'fllhl, It Itiutru1s! In I thin IIJIl.XI..1! triuiti'i-d. HO thai II tinittr li'iit llhiti'H
)Jlllir lll.'llllH Illlll 'I.IMllilhft ,. 'I III I '| ( 1''JM, \\ ilnill', lull, h IIHI lit t-llll : t'linn-run,ml. Ti I ni'H i 1.1| iln rli.KM) ii! ni. t turn uf nlTalrs I the tln-nloiliiiitin tenleilI I Ili'orC(1 I troi', \1'111'1'1 10-1 I., | no mall Ii, r him rn-ti di r i.r id lad Hi.llfiiHi .
I I'l'l-Otllll Ml-lllllOI I III- lll'l.UUI
111' ('oMtinuiAi: ttill mail. In,- 1 l Ill-Jll.Kl tftCTithtst! in I iiiI I I tlaar- t 'o. : H am tln-t tt il! liiittitli. th |nrt ttiiliu
|11.
nil ,.".,.. ttlt ro tin- .\NNtAI I. I It I, 01. .11 |I' f >r pr.hint uml 1'111'111') uuusi. I I Ion I.I'i.Ili.t.illi, I Im-t \\-ik i I Ui-. li 1llllhll" I In a new t'uht. I Ptiii-h luiik" itrli inlui, iruis ii, !.7t"(l liter I iii-tt p.urnf I I.I;It H-t-In I t-i.l tbii-j-: I IhutA.
iii lii.,il to I hiM ,"t- Ih'\lh.\ )' lliiiih hut .1! tut ihnr will ehtul.14l| I .,11'111 1\.1. I IA-I no'! lit en'! "hI" yours"! ..telledHIP Itl.iM.It .
iiml iiililn. H l m > 11 I lltfl mi-- Maill il, I'.lr.: I l lou liiito n full a-- itnii ul :ind iut ti* a I IItllll
-- I ll.i- I li'-t loi-nl ---_- l1I1t1l"Itlll\ I riiirreet father. "' llii: I biirk Iili-.t, t'".I'II.,1t I, :';:t, ti) I:l"'l.'l"-'l ttlhll III lllhll till HIM lll'B nf till I! eli''ttIiIihtt '

I'I'W\: AMI I (i: I | I.L'n'I"II'I"hll.h.1 hill r-bip 1 oiKanl/ii1.!. [1"11'1'1111'0! l'olllerl"l.j I: !.ueiil -:111.f>trri<.r'i.;>rif.OllHI (liall ina.r, )' her nt the 'o'irll
I lt'i s nil I otfr.Ill 1111 1".II.. 111 1".1'\.1"1.I 1 .\1'11 'l I.) Mr. mid Mix.V. rtl'lHOll|, I.. ." I hit ri I I! itnuliM., Ni rl. < Tn I "In- -11..h 1 r N Ito r"1' tt by I''IM'I- \ \\Valkirh.itc li-turmd to .M.niUi.incr -\I.I iii! 21. I'I'M._ And h'l did., -Alfred, Triimulo In Ncn Kit/i-'t.! M.lIt1 lit

I liiK, 11111 .' your ".'" bli;i "-. -,11 sli'iiM nut li.iv o a nn"-I' Iliuuit ii.luit.u, 01- York Xi-tic. I It li'irn (n 1'0111I111I"IIII"I., 1'iMtnmio, >l :

Tintt I Imli' t tin' in- 1 I 1111/11111' f iii" kiinl. l.'i: .li' llii'ii' iir"' mli- ) Al I i., 1 II'f'II'} 1 111'.1.1. |1"1'1111"1. I I 0 I I lo I. Kiittil.h : 411'1 DOW & COE
I 10 .1"1..1'1111"1111 > I balk M I'II'I'III'' I ; : I I' J T ,
t"I..lay" ail iiiiNiatiml tti-nl to I( 111 m in' I) i '.01). oil i I 11"1111 hl"'II.| I ;t r. I II.I W. TliompMin" tIle tt.t ilutit ,hitur, I.. 'Z-r\ I'ntiiilutiiRri., ,.1 1'111.1/101113. Whitinv.Sor IIII.111.141:1. \1IOMIIW: anil OPriCMNs.W.L. .

on a r.I'...il.u m. H'H nl.',- to I t.e .itiI' I man) "r tI.uui ankiilid in Ih' iliti .!. .\nnli IH .ll t .nit I lo" II.H I illi" '. I g I '' 'Ie l. 'I'lio }I'litiiuoiii Indlaiu area hl<;)tiU'la.lenf ; hark11.11I'; Ituutit.: ,' llt." I ii,) 1''I'r-"II.\: IE% 1.1 t4.I: k' Il % tOI..t1Itilti
-. ,c c c:a\.I!.;c', Imto innlX1 Illicil :" net Kit/i'li.: ) I
,1"1,01'11 orrn-Hli liMit r.'pi rti',t 111' I..111) In M 1 uulhglliiilt.' ",. ; = I. --1-1I. ; than t tliu n.ititiH I of I Ih" I\'tJI.h'IIIIIIIIIIII, ,-,, ''Il I i bulk fiurat"triiim-, i i.i\i-t. t>, tokliitt.r I." till)

'"I i inlir.ii-..il% .IJIIII.| i i.f( .,,'..tlll'ol'H t I "111 i inn. nt i-ommi-t t it ttonld, Mrim Ih 1 liu, :)il la.& us ..M 'i.' no. uf l.ani'.Ht ill.II l., : : I .. 'I.t, t I H'.g I : nro more, honnrild.nnd: I IIHH rrnel. IliA ..1It.l .I(.\ hi.I'.AthK.tlK..

,11.111' iiiqt' IMllllpllllo, I')' till- hill, .II I llniiijrli t 1.I irimii/aliin l I- -"rll.llhl I 1 i'i'ola-I st,.. killgiii'itls I I ..1.Mi.t. \. I i:. .\ 11- : ; : : I I rial lli'it I t'l.' o Pnlllnuilln will I I lutitkit .

bdM h,,.. riiiiulit' ,tic, rotting? 1"1.11.1. II : : ? iroini'iit with iiilurd for, I I111 bktii.Io nli Itiili-r I iiton7-1: tn-k:
liun'l-l r.r ''uum'i: 'r" A Lo ,llolhilh'n I'III:ill.Mi. I t pan 111 II sp' > | I. nI -
11'1"1, N taki'ii "hi',. tin') an- in lln. m,,ml, : H I I. 311)1' mid MiHHDpliilia l Mi, IT -.- :-1-1-- tin* ::pniiimd I bin niter kept f.i'lli'u ttiilihim. I A-M'limit" .
,ni.iklii'n' '. ) I I
Tliu l I rilaiMliK inv tin. i liib I ,. In 'm'litr 11| ration; \\ili.iii ; ""II:11"r' :: i :, n N r. i I lot ho 1'in tie ,''! lull] >ill d) I-M try i ",-11010" I 1118.i .
'
auniiil .Mil) I i'ii> I'liiinl', '. Tl.v t ,nub.\ \I hilt.n Itt' iiii limn I\ 1.1): to fik-mlH and, ::111I'1 i ::,' I II 1: Tl I I I 1 M I': s I .n U 'li-ar nlliiT aiioiuiM. )'. A ionium ti'a'lo) :. II'h., i Amib l I K Mi'tMin. 'I 1 rusk, 207.j .

I "II"IIh'I"1 1 tI tug a |.i.in:v, iiml in -- I,'hutl s.'us lit WII'rlllll| ; tli.txik h in Ih. 1.111 ::11) ::1;: tiII : NK: t i 1.11 It'lt-nr I I.ru Illlll IIIUI-ll to do ttllll 1111'11I,1111'1:1; j .\ lit sib .Martini. \\\1111.1.111" Mimlir.tn .
I I
M.ir.\inoN. ,in t Hi, 1tvu luiiiio.Mm. mI'I'1 --- >I .\ -, \ It'II'lnI'' III,-_'. i 111" 1.11111. 'li'i' ,
on
t "
,
t I I .n1ll. Il! "hut jut' U-IUU I l JIM: I i.g ) M\lin unt Tlu r l I' Hoti"il ). .11' t"8perli"ii* lit I'lieiitiAI'OII.IH to Jl t-.tr.
'
wil
fun. : 1 .) .. I llanl.iil'n" rili/omiilt t lulid 111'rixnil 311111111 11 1 i-rmnim r. M I tol- me I hull 111 li n n T, hni'li hieldef -< I --oiia.. Mi.-.ir. r. :>-<;. I 11 M:i-i r. I

h I'l',.Illlllll' 1"'I."I. Ill'lhO Xl'HM'K t "i .imoiii. lli, m iti ii' 3'.1' : -I" inritnfi'I! toiuniii niili IH 'tr.i'' nuroul to limit: him sklim. mid k--Uli, 1.\1\1" Ma.irio :- Hail, ( 'bant' ,
I In I'it. U Iri-niH'omti hl'.I. .'nnt. anil : | hut.I 111't. of turiel.tut I' n too hl.II.I'I in* 'I"I""I. ho Ijiiniulit tin-in I 1C I Ilf to h,' ) 101.1"1
:1O.lr..! \ I:. A *.ill:i'run uml faun I) )11. I. r I lcin, t-ialuri I .1s. ) ttoro hiitliinn Timb i-l n.Am .
}'r.I.ik."I, 111,1\I Noitt.ij) I inU I liii Sum ..r. \v il lilmid f.imili, Mi I *. A. nnd I'. 11'1111', on inul CO..I.:1.,111..1 i.rts It).. | j 1'11,1111, tin ciiiini i If tliesinnn clii,.fI ,i'h t.<-- it"I''Z"lur. llio U nliul Slus' tiii. I .1.11'11 I nuri'i-d I to "I'lin/ ilii' $11; 11I' I tliltmn 1, |I.I I .Ito.ilii'.ii: ]" A i:, : .I. _
\V. I :
I 'I la' 141011. iii I UioNorili .Ml.nilii( : '1"111'1 .1111..r. M.H-IH l .Vi I.mi m d s.illio, M | A. \IISt\ t _. _____
for l.'f.'iiil.iuti. ri't.uliu.1 I in t I tt? I : I.. ( Hi'r *. Chill trader I\ IMS the way lit' WA.1",: _______
( Itri.4. Illli'iti1: itt poll .>imlinn- ,11'111 tin- ::I.n .'.lot Ilr. M"'I.r. I I.'HIM I II t.i ink.lohn ---. 11/111 t.rt tutu not lo do II. If the Chili tr.i.litailed I 1111 l : 'IUIJEH; \ ilisIL: i iI I II I _____

VI. 311)'I'r .'I..11I' k. I htuis_ ttiTU loll,ur 1111 d at :M"oi; ', .1. II. .l"tii, r, Ju'. 111 I Mrn. JulmNoViu him to m-nnint lie would nn-ttor. I ::1..rf.IIalh In. '
I : v.bi.it t\: r.s.I'ott : Kr.itrr A I U .IHT.-. :
I I I til |iIi.. I'll' Ol I IVllK ll Ol.l "iri u I 1"11" ) 'I'IIJr..I". 1'1\111. but Ibi* ii,"1. : \lr-t ('.1'. Wllk"I'. 't Ir. mil I :M IM. 111C' i ".Mniiaii.i" I tiiornmi I I. tliu w.ir.l t the II l' \\llllltllMI.' 'I.:,-I. li I 'IHhl. Illllll't'

tt.id ly uml willnu. lii Hi', mlopii" ''' n.'nl al "r tin-in, it i in nndiTH' 1,1. ,I l \1. .\ll<'"i 1IIId'"Ihl i ;1..-. |II I bandiii'Mri ,\i o" anIK nln lor Ih. l/i..". ntS \ i>[i.iiii.inl ntnnth I. "'" '11.,v tnm-i' it :iti m.. !I.l I'' .

rilMtlHJCIAL'N I I 1111'.,'. 'UII'.I. I III t I litiiuui' ,I impiuilii-rfbli I '. 10'j I ,' .,' I ami Hum. I, u.id MIH. |It. IE.tj;. "m i Inn'.) a' k- -[I."' k. mid I t I.i ,IH i-s, i trot ',r. )'iii'out; it hniimii. '1'1. ('l'.,., .l,: .t :,. i d,1! ,| |1, IlIli"1| :HI' '1.1 i '

tin, r. 1:1 i p.oji-i'l, tinl"ttn. \\ I 'Hi.. lir.i-r ti-MH'H r:,nti'it g.t I inio t'u' 1.11''. < sir 1,11 uiitant i-.1 1 t"'i 1' lib- -;.. ,i.l.l I:! 0"\ I till- ; h i 111'1\1'1',1 I till Ilio : :I '."I"I ,. ,' li'' : .1..I ._ ___l._# _
I t tf
linii-I I..n:i ,IritIIt..r the tn ,In '1.- "in .-
man) Inure Mn-nHMM I" : 1"1, |I. inul thin. ,- lull'IIH in I nl ih IsI., >,, A i "' ui I I h i ,'n-li a 1 nott "
tin l lift, UllH ll. .
h.I. 111 ," \ llr no ti Kl't.l: \11..1 111 I'llillK I" ii- !i lutTli" h ll".iliu ","JIII, .i, il I in I l''inI 'll" l n lit |I'i f'1| ll aril i

.\ I 1,11' l.lklllX HllllHI'llptlOMH lu $ .11.11.) 1 hkl t tliiin1 I m it. h' i.iilul I limn : I ml ill- p.tktitc'i)' lo L11.l'tlIO 'ai I'.i:. I.- .ni. f o ul li.ir.: ,' MI ant thin i .i I 111'1 I nil .ul I i": in'.i:: I ti.idei"ti -i"ipll' 'III--. |I' < ," I I.:, 1'.1 .1..I"w .j 1". I.mull III'
'Ih I.. I hir-.il.- nl) l \ >I. "ii ,"".1 II'' I I. i c uliin.i "ltl) n |hilt __ _
M titiin I ; in'i.-iir i iuainir.il'l.iry 1 in I tin I'oal I ) .ir.lM Iii t tin- nhi'iiiH.U 1"". 111 .11.1. 1'.1 I : t'oj oirvn.il hij:lu l' 1"1'- bit ,
n 0\ >.
I"a i
I- Ii 'tttu' iioii'iili'il.! 'Inno( i ii l \ liic iul not l elm ruth uD' to tin. I 31 f. I I':. t I'. Aimu.-Min ,.11"1"h lI-I1Ii ttatIn A I ',l.. ,\ pill .'I. i.in. I !. ;i Tmitx.
; .
---- --- _. _
in fl..UI. 'I.'O'M 1 ''' ii.'tii.u l h"II ilia.iK.il: ti--cU? i 1"1.1.1'1"1| | .in tlii- "n'I".11) \ 1".lll hi I' f till' .of.unh.Mr. I lltl.l'liKIIIUl.l.. Xlltl

t.nli.i pi, .I.1.tt ill I proto ii i j'Ii IIM om ,'.iHim ttli)' UI t.,|. di'..)'. nro nut out p1">)id | I II I tit-ill "' r.ttt "at- b, re ti iii t tin' nailolt !1 llrfking: u I'ttttii.! The OllfjR RemedyContagious
) initl4' IIIII lit nil I I points. :ii I I'!.re Im (.:-vlli.it ha.p; [ | .,. ilnuittpi.ifi {
lob.ml. Iliii roil III (la.tild ... Ins IIIIAIiiiHi
'IIi,' t II blaoja"kulH ttliotti 40. t I 11.1 urn I p mil : 5\ I;Ill-rip, i HtuM lull 1 .11" IOlrGLAS
.I'l'. Th- .
I.u/ ::1:1: I .'ala. ti to:tr- ur.nlu: 1-11. ,- 'In-" in"lie '
tomiiil'tr tin- million, f.r tli,' iu 1 I, IHHinput ) .. "olih
hit nn 1111't I li'l \\CII. m .I" I ) hlurlilt I, ( 11"11.1', norompmiiid bt .In..I of i.lir l.lltllrnl. "-,.11....-, \..- ". hint I \ JUU
II.IH not i- M: Audi 10" ""'.'.'1. I Le' ) (1 1 1 '
lire nol .ir,onxl I) "Imrt a. UUH r\pHH l'cII "lr'rn..I. tt, r. \1..11 r-oii. : .it tbe liL-t l I.y tIt .Id |11.1' .u- n, ter I'

I I.\i. 'I.Itii. ') will$I I n.. IIHO I hilt' hi I t I I'K.III, P..n. iiii.t|: I ibo Yaiiliu silt !1' to I MIH.lulo i dm.lit I .I M r. '1 Ilium.Hll.innali 'II'lllt'.' of I h,' .t ill Ci 1'11I' ', Ii'. .'4,'itS 1",11 Ijtioruii' I In, :it I .t'.n '. ttlirai Dod Poison. j a:1: : 1t ) i.,. <.i\lI.IIt': : : .

IM-ppi-r, nn, I\'r, ,,. nil I I .MoblliIII! ; ".1".1 ti.HM-IH: inn)' l.iy I r d,itat I I I ol IVim' U ,1.1. in b ru'I 1111111 ,bn ...i'l.t'l 11.01..Ui..I.., i 1 < it1"il, to gu; e Mime lu';n-. :.'in mi' u* 'I ho llh till lit $ ) f-.llllll'hN Ml Mlilii

U. KOI, t l'ruiiu, 1 111 nil-lull I'l-ilnlt: .' 'II.IH :aunt, .l r-. U m. I.uiiKb.on i,,ml itcii ils.ht.tui'll I' II.' In'. Nt'tlkd In II t. "< i ,. l MI, nn: \\nrl I mad itiihniit liu Us ur n.uN.

"lil..II"r 1"1 li ... 'iMiini'd, I 111 HiU i "h' ili'in.It I I \,1 Ot I:tt.i.t' ll I 1itt..t.t'iorlulit I f itcr.: : MIt.i" M, j nfieiiiw )CUI'tI tiie tld! it. or iii T-rltis Mr D. "n I n AIn..5 111.1'*. rnl.1 .n r.h Mouth m larrikin rnmlln, _. .V-xlll-ll, I Illit dlir.lbl 11HlOo. I-DHIIIIL' f'ln
.IM"I.i"I hIII11..1 lilt II In' '" t \ 11. i trat.'iu,', pun pii'v-'iif tibia III In.: thto.-n o; t 11 1..11.1.lu I T about Ililrl.. *!! lunitht I i r ?i>, .unl I liat in: no I lekmir nail* to ttearih
H.M..I. of tli.' lllhlalllh' | I ll.lt iH-VIIM-llll-d I tll.lt t IU"'I'II".1|' | w.1 I : Itt-hil' ki-itl ita nt llll. -iinda) U !hi.ts A 4. i'. M.liiimi., I h, K.t ;iIt 111 I Mai ; I in Ih!! .u.it tottn 1\1\.11\ tIt: ;'.i":
HOW litre. tti git in libuitv laxl $ ;;0 ,lo tin* MUhUmi' 'pi nti I|I'.i-.., utluil pi.s- iiioniinn' mil t toil II". lute- rili-N I.r 11 i nn* Uitt.ioMllo i- run In- .. I ami I'midhHvimi'iiH ..f ( itUd', faiic.l I liy. cur; 'I.' i- ill l.i: ; t .itjttlitill; ,I.'I.:' ?. I (limittrutl Iba bwlftIIn iHi-onil rlal'l.ind ss. ll-htlin. IIH a band

'rl |!,| to Ni'tt I "I'II"; IM loro lo.it 'hug III.1; W'llf"I.III"| '" MrJuo.l i'. th iu.uti'. iuli..r |I"r ti ilislut'! Ihitib.' i 1',., I.iiuii 1101: -, .an I ..," luur Uiultt cured mauun.l I ittd -hoe. Hut IIIiH'Kt.. N ,n _. iiiiiiniili
Jui-k Ahliori p.iiiiti-il I t tintott n u in (,' .1,1) Ir.IIIII"1 | L mmit i m [I' uu l Soil.. aie 14'itill'i ,t I 0 -olon"\V I,. lion.-
i att'iof si Mi laus l tlii'ii hut'in n-i-ivnlzitl' nl.l I t'wl II. II .. ,r. nlllor and pmnrti tor of ,
I i ; ; t I :; .u.u.t lM m
1llr 3111i1'1'11..1 I. I hits !I I I.r. "
u i\.i-: ,.tin IIIM-H ttli r.' ll.u. I. > l llll 'n .1",1'1 r..tlml..f II'; IhB OIK'Ilka. lln:I, Of f.lliiM'n l thu in ant d.
tli.l'iil. iSt ill lull, "I.t d., \hen t'h,'.%' ,olhl'"lh t tin' Kli.riil.t' ust nut | llt, ,III. mill .tt Ul.lo I I UII,1 Kib-iu. HU ,H.II,.1[ in m I Its ci.nilill I ii t t it .... '1 In ,ir I iiipixil. till. ,mid riililK! lilm \. I I'M l l.'u' B Auinul,' J.man t-tl". Ihr? Mrtl, .h: 1..D"i'.w j. by. i.. tiOt.i1t4 si sum: tin oruinilandniilt -

1..y lo tin, 1"11i., II.y will' unit, mid. : liir. 'I hit- a..ti ,..tlin.iifjli'iiit' sst. ,. ol'-o bholU ami, h.. olI Tin- i iimii-t'l iliu old pmfinr' tluit! u nitniild trail.uiig, ,I a.."..u nhl.li InIItot.'Iu"hi muck I con tome haul; I K .d t.t.iIt fl si" .
1..1. i
'h.| I "\\lm1 l tl. h.iHa f.-" c\t | dtliat ilnrln I lln-Il .1'.111) II ""llh'l. hIlt rif.lr.iiu' (t 'lttutrty m.i,, \iul I Itih,4sitlgcd I. rnr.. 11'.* live .or >n ).an 0 it Lii i.h iiiu.ii, r i-t ,. .m-ulo i-hiM". i- .Mm
I I l4i'\M-il| ,"II1'r. II' 1I.h., I".IIIII."I ; I i ha ,i li iiUli In Ib i''' aq ,.n I ..,. ir.jl..I
I'l .-.it ,| I Iu. l'uiu I .- ; t p mnplt iu t Iii. Unite, nml he'i-Unl I II'.K: with lulni, a.> an luuiakn j from $1! I., *-i. ,
iii kiy -II' om_ on Ilic t H-KII-I' thy nut I liu I U '\'. M r. i 'iiiiiiuinH( Maii.iu.i. I It dimcult fir nm l'i wain. llavlnc
ul 1 III point \1 ) I)' and \ utrltls i I lit-} lo.iko I Mnt-l| ,ill.v ol" tor. "\\'h)' in tbmutL-r; did' ti u "rei.ini .-; outenui-d iutu 8. B. H. lu m) ui|iF for.;Tt r.,1 \V 1,1101 lil\s S'J.-.o Midi: i Ii nno -
till I I.. 10 ctft1 UttU) vail 4111 Inllll) ttill t bo op ruu-d J ,lull) In e\- lrl' .". l II" I Itt, M.i K.: ('lilt' rtli lion' -i.n,tut.' ..', : r UN'111 and, j 1 'ttolit '*" ).atH, | iMDliiu-l I ",).101 lr> It to M.. If \ I Ilo I fo belli lle.liU. -.

i.llk' iHjtbul thOu It fur. )01 put inn'nt.il I m.nit-lit n,. .1.,1..1:111"Kiuro l I I iN-iniiilnllt I 0'11,h', urateilmini .b4I. I'I.'I'I'll.! .. "\',n t..l.1! t I.'' \.. h'lwnh t.'mmenuHlmu Hiiro uu any enluu u,v,..'In ruing tlia ludlni-lkini n. .II.I.. I I.. tiIIjStt.Z --illir. IttOIII I"all
miraihoa,I I Th..il "il linil u-uMl half lit l ,1 1 IH t.io I b | ,-ho.ilit Ill lli'
tin' p.ipi-r lo tt > -- .\ ,. Ittuutk.' ilunilioii ali.'iit lu.rtidiiati-ittfiit 1,1, '" miIhlliK ,.' tluz nliitle I aagotue atBy.iuilou ) H u

I..l,L.all'r ,.1 i-ai'it.ili.t. 1: tt ill l.Mr. .\ \ 1''ItI..I.IU: ; : I. 1'1" IIi; : ). I 1"111\rllrulllt.tIIt gulittuz oil I II i Ih.. )i I. I C.: l'bur. b ill I for iht- Nat. ill-I I'lill.. ,. I...."..iM'iS! >nii, II.H I.H\\i. .. .of rn-a*tiaiti uillra| niala.lv an,oii.l..I liai KrliliiK. Aftr tus.r left.riprrl.ni f. I It walked anji r.-lurn lhr the. Is- .rid.Vllili. ut'' .'s imls ir. m dt uil'iiurItirtoii .

\Iu,. \ (
h.lll'l.e
< ihittu rutr. luartli.lt. I niui lilt) Uhl taaruu1a14.&nJ ili.iil. -
I
,. kino.
r.ttnt \\ .1 1)1)1 llAsrnH
I Ii: I.'limmul, li.i. pa ill In1 i.MMU'i i Hi'tin'. t ummiiiitt mid t'ox.Mnrruil .\li' .i iiil II IH- 11,1, nt .Inbii, I l'niin'" t r'oh.iu :\ ------.- 1 feel now like u hung nun and tan go Id i M ..

bi \< rut Yery pliUHiint viml. Juhu llattknik, ti huh. i'mli/'kil I ,moot' I bur-da.)' in bt ut lln ii .dunt't ','''. ttb'ir I I tinin.. >>l I 1llllrh.| bnolpir I 'r.." .f krltn-rtU'-r. $ t.,...." *tli lotlbt,tfan* I 111 h..u,u.-auti ltil.uy iii. w aid tbnut kti lip any(U.n lutrunvrnicnce. liz- lVN-ilkniH ,v l'.r. I I. .tIuiitl. rui"l.l.Ka. : .

uf .ihf Mr lUt. Ur. .1'. *. .. anktpi.. \o'i'1 11" tOtal Xt' lli I MUJ )uU (lIla WtlttuuI >OUL||*
1.11 ben 'IIII'hU' I m | "" NrHbiiry (vi:. ) I'lwioilU'c' fuiiii on'llll : of t .11. liiimi, iuiioa oiBoitini I'ln : > Lbol1a \t lu |H>iniIar>() ti ; 'J! i !lt: m in [ _. j l.tiu :!'l-iutt f
: ._
Ibul I Itiii tIll It )Ir. .lu.) Hoblian. > l -t. \I'lry.. tl"IIII'h'II"o .ll 1'1 ptiijik', iii i .lie ordhllj j-- t'o' noire Mr Y Wiubt21t North AT.nue.Cbtrago,
.
II" \
'nl"11 ) Jllll; "I I I.Iot IllOUtil ttltk lllni4ul t1"1' \ 0 I -- % rdale, f Jm-14, lK7.wr'lrIdtvia,
faioil.rl! 11I.wn :'iuiv I I. .,
Xo'lb.' ant I j mi i MIIU- <- t lo )1 i.. f.f tli.n .\ f' ju r -e li .liur ti.thauk .
li. O'I I'oiiu lottnid. IViiMU" i, 1 b.klppinl. la. Ji'iMurk, pl.u-o. nit. HU.\ \ nu J.m fur lh.> cure I ro.nlvvlfr
\h"1 -.u. \bi-n-ti-r thro IH ,-* i'l I ; In .
\ "r t.h'tolit.: I reI m j.mr IclI.at niptlklne. I c itt-
lar.ii' NI.Woik il.iniiH. -.".. Iuu'tu 1.1'1 \ oilgo ol tliU e.lj I the liuiiivdiulifriouibk 111 1 r, latltiitiii I In hiiii>\di,,'otor) Ill l'o".UII.tII. killco.iliil -- I hi al-o "!t'itzt'r I.I: -" a1..1 I I. ;,,r I cer tratt.la aUiut sIr t*>i tV141U> a-s aku.ia* it llwrlug t.0a4 of|it.UonImj or- PATENTS.

Wurd. 1111"111,1 i.f Hit1' uiikui-tioa hail |II""I-1 1 iu hilt titluttie.1luus in proiliionii II 11..li'h, ,'" l I. Xo (r.',' IUIK U umiiur ifnl''!_ n.i.i.iitd; .: I'u-Ji liu>, I VMII I., ailnirf tiura, tuVrorwtr -

31!. .h. C. .id, r, J Jlutl-. Mi I loo'v for Ih,' f,.II. is uf I'ajcdid': f.iinklr ; wit h.iit hit -l.fl* Of 111- l.rtl.1 .'. I 1' | nf wlilrhr.ua.lid u.t la bur a ins .
o II I' ci a o.ll ,vl | I 11"11'1 ai'k ii ,u l )' all 1 IMkimplt iuarti1nun. remratlua uf bu vat,, ssliirb b> ald wa. tt.r. aii'l ; ,hut, ,-s an,I till batiiubnli
I..I"
Mul. om t) i Ik's Kr.'ibl li,\. I' lu'hl'III\ Mr. 's "tig. lira U. 1"1 1 llnir.. 1"'gbl hut Uvu 1".1 b. u afrutigi'wistir it i ii"i.M'i'iliii."lt' ptt-akunt to i no t.iI i l >. t-hitne. 'Him cbtiie l U\tr) i.-i1.' .< i ,-\ a and Iwo rcw I'41e.nor I,UJ.-1. all su ha bollli tlm.-. AI.f U.I bli hurt I I,,( e.VM, ||| ,,1 I t I" iu nl llhii ttiuu i-

lUio, i, Jr., UmUU. '4l thin lt.tlk11114 ttiw lu Ni't "..: 1I | our U').utniturouiul m tbtdaikuuk* copt! for the till tttI.r.li, tntitiin "''' .i mltbri dtgu.te.lai .I.luir..t cf a mre. I met k a iil-d lo i mnmii, tt. n ih me tilth i 'ttltti.I -
11,1 i.t.. ; harmloHH ut.I I d<*' uoi i-ki u. lu ,. .
t.I "rl. 1..rf.II' tin! frwtib Cull ibu | li.nu- ,
>ngtioit It. tn ,; i ri t I.> i: iiDjlilb m. jur n rdlclnvbal < r. ui 11 tilt li.i lilt in ibili. In
ifibei il.-ubiH uud f reanUu.
)l. IjiU ni n'Iur. f.1 Hitman) tur.d bt-jd'iuiiru, .t.,,, tbt nature | own -am u. U'IUMnf'| r m.'III'liol. l 01h8. "',1-. ..r mi (flit !h to 1C il! :.. :M, : leter. cur IIuiiltl1jenuJt1d14u..4 ItlBl. I wrnt is llie a.tuu .UruirrfUc tr.t-.

i ""-11.1.,110 ttiuiil! ilii.in ; 1.11"II' l 'I bi .111\rll.lul. mid bo u a" ln.lrinl to .rlb alI "'.11 wilt (.. ,iw-kliu tinni 011kihilii >V b""I.ill I iiugh, t'r.Its$ liroituhhtha. uud '.'hl'" lit'- "H"-"" tof t' I tIt 1, .. M It m. i.'ii'e L.tttu.nuui.lu.| and He I autm relucrnnllt Neu IIIK nti,,OH I'.urutitl. Ol.l to-

kin.,1 Ink t pu>lttnk| ,la.l. nijrlil "SIr ami uiako .'h' ..1..1. Ii b.riuhlUml ) .1" "'I!I .,""ul and nun!) I I'U-, I'.il.in iii.. ('b. kt, i it hik, ii.i n uniti-nta! )' .Iru11! | tit wnt.-t "1.arl.lI"1:1': : m UnrJl*of rtrriI aurar.cared.-,.. 1 0 1 pnvunl air. Ibis tlulr J..r IM.III"'du''iia Ilia I.MIIIOOH i t..ti llll-| <,l-,|, mill ltl'j-| loll .\ |

Ih' m 'ifmll HIII bm, .. uaiul of lliv III. mull. \.tilnn I 'n I"'.i n lit',or p-trik ktop iu and n.itikfiii, 'lion. I a I.uug us t'rtuiI.: wit! t>.. fuuml t IM, i Iii i ;. i Il i. i\ 4214.ts.I lj ItO.. rtr.etituttor. Ithan plit in I i.-, hiMI. fi.iti-aiH l-ili-il
ib ir m.dkt the hui.v.t rtuttrtli 'r.II""I1"'l'u.1 111 The (lire.., e ill HUM* .11")1'! nt !! ""* **""'" daruvad trout luui ( li.iilt-kiiiaik ltui.ters-I.
lliiutlit_ ( ami M-rruiuli lit I'uiiol I .u, > fit : .lh'I'lr'II : -ih o ttr-
putt I'rniuit
011'11) I \111'11".1 his 111'1. bluR: at :011" >) 0. r.rokiiunvifi Ir : I nuiiliou.knlful I I I sertire. M 1<.1 l
In nU up to u la.iliour... Hit-y )111.hal lirnUn, Ir. \ ""o.' "lot on.randitaotrtaiU'Hl ,it bl.Hiui. 1'bo i ritlib..i luikt nf fiii'u 1 Ii. : UI. "..lIr..III1.1 1 in -:i\llI: the'.' mdn.. il.ettaitir -P'Wtdlnj N iii ( hnpv.Lavtil. a b.lu.y romitie'ii Lounly.Eh7hirlii i-oraa. -ruii-i-Uir.iii. -, 11.1| niiNlel ir skiub u ii.'

.. th 'i l Mala tthi :: ll.rt tlIOtllitya..y : "llnl'; : I..11.. ,- tiustllr r ,UiUlt the bifallUl. aurio fret jort.i. 10 h..ut iit.ibiliH.
i'harl' ilrtiitilU ""b'III Out iliat tin ml.'riu I in' had .II".i' n a* murrain- : : hi. bug In ij |
t.. > uriui .iltI,4)14 Wood
lkiiweitzirnistt II tl'r.t'III. 11 N\w->. t.oIlolt l liu.inui
uml I 1\. i.u l.ul.I. uiuki' Irniuonl tin \t'.). .."( 1"ulul, ibal an ipr.ottiiv $ s. I I"s I I I, I ii,|1"11"1 I I 1'1') IOU iiitC uuJ V 1 Ruth .\ : 'it > : I III I.Iti. - I.Il.. .M*In who hu kiio lll.i.O tbe auno.1(.roilloe Inevltalile., wrlleei v nil rinau-u ehe. rlulit ft ioialitd.

tin-, I) iutulurv.lli voutaiiud a I''"dj.. "lr".1 tUattkiiKaud I ll' IK i I lull rh.io 0 t "I iin.ill",tu I bap- Art' >' nlhl of Ib.IMIit ,-.. Corrvit.M frruianently danifi r.u* ettetta of mercury i
1' 11.llrl..I.t Ilt"1 trulw.l j A. S. YAN'TIS%
iue r.urftl-M.aierr of H & a.
<. \ a,1 Njuuir, tiliioU wuil. hi-Mlu "I."" ii(>.>ii ib. .I.itt |iU'->.. .Ut.Ui 31.." your ',1 !h> I.., 1 i-bi tlllttu.*n I ,'r). ,'- M> diirtisi, it .oiin* "dlll I 1'111' Iwhilhi' |!,' L..utobuin..uly. The mctllcal irnreatlmi.aa Mlic tor of \ ,- .,
I .- **w-y* ( niMlctu :ni r an utieb I Koni.-n i'al. ut*
i ".uri iu Kii la)'" .|'H'I' r.i..<., A. nun bll.I..I.lllul.\, .u"nliallvd \ jUg si lilt pain' "'t' i-ntiii.4 teeth' ao, M>ntlut .!n.' tte i u:in-.l i'i li.i.i-; t". 1-0 -In; ritialutrtlowU wary and pulirb4.u In aome co-a aei.ivtly.a, u) t Is 0 K. -t. .N. \\- ., \\ aiiiiiiti. Ili.

> ola bult> ol Iu'r t-rt-M for I 1(11u odird I" "...1:. C an' SI \hhh h t. "u"' ouif mill, KI I liiiiiii'I t f Mm. 'ait.sthlnui life Ii H.n, 'n.1.11 fptniu. I. .o l.ut I >I)bUM- jf bI'.S.tii c ja t f likiud ,lltWd { fi-n
I l eep \ llu, t K toone a metlulue thai I
.call.iu.III 1'11111f lbou.an.1 1 ja t U-v'iin. tit!% I' ttll t>..al! t. :11 i 'i, 1iS:' tmlviui ,., ., cur$
l I lUttkitm" uudbi' k'J uuiuixlia h It.ii in it %orit f rm luual ifurif* IL
Inn *
.. I) .14' a tU'o, "'I Ulh 'i-tiup bl'dr..IIJ. and fr..traut ivithlloviti't; jit, j.I .i i..mk; 11. f, *ir> duoider -' ,
nllt-iinv Iront \klhuia. I 'tioa. .
i.MIL r. M Ir. ('"tl'l.) \Un" "" 1 litla, m d out (<> Utbt- Wl wuiitfd. | OMHUIM saiut In. a'l-ulal.li-. t 1 .I.I.tbtoor U'. :1mt ;I' ttur.JI Iftafe TnutMuni.I. lai ISklnriwaannuiieil '

i put lu r iu. tut f'). iliu Ifiii'ilt of Mr. trlli. ttbu \11111 iu .'lrj"i ib. < iu.h-, it-. 1110 tuu ,'WI ir) .AikirKn.lib *- | I little kiitrt.n-r iiuiti'-di: '. .iKptudupon -'l'I"II11''el'l! t THinfrom IttaftviirrkrkiUK.. i Ice Cream !

tvb. in u'lit tote made I low 1'li.'I. "."11.111.1u u ; I' I; : It 'i'i, lit It .. tbtboi pnjaruit it, Hiotbt.. IbtrtU uo uiiataViabout the IUlItIIo.r.lllaI. m..nllllllhlli! if 1 1A.) ,.'t't; % tJl(_ -
U kuuuu tor all LUUK t'r.'Ulik-k, M>U n uguai III iliU }I",'.' FiR 1 I.KIHUIHI: KM-tiiiTTi:
v. 111l 1 .)lllll..I.' uix d tb !li. malt .I' ".1'11.110. 1U ljukmart1 < it. Il I i-uri'k th.itttiry and diarrbu-a rr:uaU'k to Ki.iy $ lt.E i tuo M lsuiMr. \, J
.
aulur Kt IU uud M t> et'tiU b S ntnt ibe Icnt1U'.
irtM1.!
> rnx-w -i log
.1111. iilr), ..ro\I.lf i "Olr. pn.bubl) bvriIb K iuirum.- 1'.111' bo >.ul a nil bnvit-ls, ,UC. uindo : V. K. IUt fckk-Ii-ar : lltiaiD-1 THE BEST !
unl, tiru-i-t.! to r.-ii-o the rent tIll nu-, toov.U'i! -
'
\\ ni.'mi.plane: ul tbo lini-li. 1'.111"1 > uu"'I..I.1) tUttr'pin J"I. ,' | koflt'ui the rttlutvtt influuiiua- Ilkt- > .. 4tai .
II. 1111. lteMI-1 )? .-. \0.,11'1 |lt a ton fit ruuj.it it| in, ?,ii,,?. I|
IH i'41 i't tud Ibut I Ib t ., 1.11... Ii 1114 41 it "lit k, aud luf. i.11111. t I a lUl .'1.;.. I ,"I.'f". Kir. wit. kk ami Iktontli"U lii-n, oud Kitt--, ut' .iml i'Ui-rKt l"tb""I"I -. ttiuti' ahti. ,it,. i\. t-ll in .tjafut. Ii j 'it| p THE PUREST !

i -> mil) .iu, > tin NUIIIII.-I. a iiuilur oiiu itu'iil't ant iu anU ba. tiMUlkol" Jjll.l' abtuI. Jlr.. ootbiuc ,
1'\ al ) ,
ll"I"t. ) '\\I.h1 t ril' I few* of kisam*. lsit;:IBTbe bit I t l i tli itt I y Oat. and in liI i.s t b. ut
"U ki'M'ril oo.'u.luu. p. tiortU .1| tJlual'lorrtl.'i. I fur bildivu i |'li>m "ui lu U.
A lueiliu; uf tin' t-vi ul'ti-' km uf Slam luis ,, f 'an-Mil tj al, 1 iu t k uriu-wiitiul I riiIiutui,
; M t uf
of Ibruldtkt ; .ur t.Unils t
hat.' the ,
un.l tUo dtpariiut'iit' I lu, ngu.li.i .V |" :'I.\ \ i.ii-M-riptii.uof
(lit ru >ti "Uvri-Miouul 1 IH.III i t 11' "I ki UUra1'* *uil pbt .i-j i in Kuroj atui ;iu II: l-! u.i i ,-a-- tiyBOtMi u I 11 am ibjt 1 late mr Wi ru.

1'1 Ijf .ll rall'il. to iuit at I 1'.llal lIb "I'I''ill'O.: I' bi.... Ifm ,". I uii d.i..' t Iliat'' < tut.. :Halt palr.iuUt' .. Jwl tuttia l auo.- r 11.1 f'ula'"lllt*a4 ik lor .ak-. uii h It-.-, ,' tdl! I, Jill. !, ,!n 4 i j itt 'Ch" 11.I\*. -lliilly Jti>k; U.ttuIiOoN, By lilti I'Iaftl III. ifl ( II1IIfiI
11.U.I'. I /" ojid | lit *'it-vii'rltl. I R'setib Time II- uli .
1.1.11 H.IIlflll. .. lla'iskvii 1 '
) lor I'l .11 I IIhlI.I.In. t 1 nutioi" liH.
) p irHi| > mi nf
M.IUUJ urihku with uii """.. 1 .llIiuitl.l." ," r suit-11 I (IMI. IIui.
) p '
|
.
1 iho .
I 1..1 titLe | :
ni'f "I..w. -.
fur liulJiu lUu "I .UI. 1 auuie .Irn. i 1.1 i : : '. .n:,| Kl \\"lr! H HI -,| I H I Jill 1tttT
iiuL i plai" 1111 U I I |i ..1.I tiltit' ttkb, rid ouaiitr I nt.. .- loot tit tust that iltts nuu '. '.* \liit. tiled ant I ttt gu iraul tl l.t \\ .
I ; '[ .\ ,
-
i n
l.iout'.I..ub.\I..1 liuuUr iit'tui. .hu ". 1' i \ 1 mi .1 -
i .. ttill
t ution, and the oulliuvf UK "* > uij.| n', itM V. L.tklburt Tt'ILJI ,la. KI i.t .
I i uld, 01 Hitl ba..u 1 th1M1l4uId "nlit 'n"llu, it iuui.ttt r to kua tlu u.it-" .\-1\1' OK II It.sU.N.m.reit kiBi UiMratmjj Ilil te 'III'[ -" 'I --- e----
-
Lou all K.: 1 l'I8WlI o. n- I $ .' I. Laitthe. 11 I. bi. "wn pruuu' >ur.--, a. '11fuu4 ..- 1st_ I .t'i:
ronp "r \\b' -iuj| iouKU uw Aikti' mi*t fi-Uili.Hktpi nn' "..1.I uMii I U II" I i Jlt.tL't.. IV1! PItIiI&W1 :
un4 n'cntar, aoj .\. 1, .'.
i uairumn I t>l ,!' ktattho 1 i
---- -- -
r.iuli.h 1 uiitl) aud pflil'l ut trunUl *nit ".U) t..k'u. iiutl lb noetvliiH'tittknuwu %,' oitltatLtin| .
i Mlltoa, uf : hUlr pok.iling *um iu t lie .. i. tsr.| t.-ntk Miusrht ( )
u 'l"u"1.I. l I Ii I lHi.11l.c guti tts. At Hirtht 11Iwa.hJic uLl'a1Il.y fu4t4) tot Itunint tUe >t ttfiu wUi'BlUliuU 1 ijrkH_ ,| ,.| .ii, uud u1t.e. new life lo itt,. OFFKI:. CIIOCOLATKIce )( )
"u".lld
W' ) { .1
glvel&ciQZ t.tsemfl.
.
i. L i. uf CeiUr Key, "I'| r : ttt'Ut. %)uly on, fir
[ lIottkratbu4. ItUtlioill I lU ., t }'rce
U. l'ii.u i I..i ..1."H. t.u' .1 bvUMI'I ."" 1' : o ..tlU; >l 'ritilvoI8r41t.4R.l.l; ..
J. J' o 11"1 / $ttl.k4i ltti.I.l$4baflJIJttI4' bstl -
'l"ull', JII .,". u.xd. I'rug., ", uwdldnu J.I 1. tituit "$ill r'- .u..1 IVttr; & cum Il iU4ltnu.II acv'4 tln J"I

)111".u.-y. ol Key \ % HiiJ m.itt- all 11"1. ".,'.1..1.. I ,...t tlVtl. .b"I"lia: tie, AUu I UpUcetJ tit tiie ban! IftIa 4j
.
Ile.. ,&* I,' u IiMi. M4it-wtU b.sol Its.| U adtb .,. < lt .,1..1. Wt..j.!! ... bib .tit.. l! .'I I titurc4utds bs tb. .'" 1'' aud :'Ia. wUlM\ > a I ....Mli LIIS4JIUIq* J'uuIiur..ft Urry the t Cream Parlors,

'. Ub4 tb bthtlhri4ti1IIi I .- fu> uiluro biii.iiu l | i ,,. ... 1" pu"II.ntllll ll.lh.' :a.r "'1 : I'scan, thit
l lt4t"l. II .I) hi. r....11.1. i" ,1 H' "' l-ri j.i nt.. :.1 ; '.'Hipiur, -un ..111.. N..I V.; i ,iii-.t I .11. l tti sut,. I I lii t.
I "" -ruik uud lair : 'I. -U i. fir bo. Uo? OlSIl$ Iislalo Mr*
U"I il 1..11 UJ'UiU', "II .1"11'1, "It. "I I i. .m pal.I. l'II t .ui I tIn -t.-i < 'I i Ii I attl