<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00350
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: April 20, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00350
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
.
',
II,


-

If ( i M>T tAKt.NO I UK '


J' I if r / COMMKRCIA : I : \ "\r, I Ci, j ) \ ADVERTISE IN TUB: L'J ?

iiS \\to( ) I I }) I I COM3I I .:
rilpe rr ii 1
\ I. I I an ; I DILCorMERc1A1


_;ii I ..-'_,I'r5 I"" ,'ttt k ,1 1l_*. oriel loUlIIlJl1l1'_remliiilyor ',. I __ ./. ; ..J..L-l., .-Ll_ .l tj J it: \j ..,j.. -. J I II"t .\ I.\\ .\ \ !*. .PAYS.VOL. I I4.


_-- _.
.
.
---- --- I7 1 KNSACOLA Kl.OlUDA I I I FIJI I I DAY> APRIL 20, ISSN. NO.( ) :,(O.e) !.:
--
-
-
-
-
-- j

P.1011cor Estn 1:> 1.181111101'1.."t I 1\VD\ ) I'llIXTS'( ) (onVAUMNTr'' \ : ( 1 Ohio l.i'i'iililii'iins, In ('oinoniliin., .jol% i inup :ami \\ :ao iloi-i.loil, ilul.! | in aiiii'iuliiient !i'i-o\, iilinj-hlsat--, --iii 'Inili.in 9;:

.. 1 11 IMS, (.Miio) April lu. -At, t (tha \ or-i. i\. lit :a ; : lit I : J
"
I i --- I Kojiiililiraii: t'III\'III"1| 1..1.1,, | haIti li.il.tv .. Tin -i' 1llla.1 I, inn I''.. "" ''
HENRY HORSLER & CO. I "lIGCI"TfO: IN CONNECTION WITH ,, I II.IIt.1 J lltjln HH M.'iiiiii.ili'il. I! iiol. I I.; i'mnlill" 'il in ll.i-it'so'niioii., \\: 1"1'I. a ( .I/Iljll-I., hue nrl tliiMianI'lhlemn utseishltug ,
,
LOUISA/ M. ALCOTT'S CAfiCER. 1i
:,101'N-iTi-Ui orSl.Uo.: .1 I. 1' : ,
) : |
1:1llul.1 r.ivoinMi'' lo nil i 1111,111, Ho, i'1'M-lili'iii-1 i I'i 1IIhl in Ihe, iiulho: l.in-

-- I lorSMIITIIIO[ Jiitljfo, Jsells I I > 1 I Hull of Hie 111111$ (y illnl, ( lie 1"1 l i-\oi' | '. iLitfi* Ihe In.liiiii-I In .
-IM.I.K's' : : ': : I IX ,1 (hal ( -'nion j
,, .
,
.1
Mill U S \ ut..u"! I liuk'.i.ii
I l ; n U. I'll! Illl Sof I ineiiilior ,'IIhl' 1 liotis : >
I | |lio ll.'liioi,, ''
t'II1I'I' o it' lor Its ,lililir\-: j i MHI, in
I .1 |1'1 i I thr
it
i asa'hutatslat4
I nit-I :*-t \.-i-*. i>r i'oil-i.\i: .i lutitioi'N, lloji-it of: 1 nliliiWoiks ) I 1'1 IHI'or '
SHIP CHANDLERYAND SHIP STORES I u.I'1 tir Ivrlls ..r .tliiitiiliintUntk. $ i :it' (li"\"II.II'a i| lion, ;s ih'i-tiii',1, ,i-iMiilni-iM (la o llu' moral: \

rorakor, C'hailos: 1I.I', lli'it llutii'r- '1'1"1' lilIU) I'oHlglil-liotisos \ *. .
I "I( niiN| ; : ,

------ I 1.\ 1--- I worthatulViIiun; MiKiulo I ) .I.. \ tIe II |iol-iows" | | mnlillo\! /)'aiiitua1) Vilflntt( The I "lllli)1. I' I beta aI"III1_ !
lt.I.WII'I(
I'
:, It I. rive to see woman \\ h" If trleil a'It'ttCal ,'. '
-it l.imi: IK ( 'hh'Io. ..
AGENTS FOR AGENTS FOR t I- lu-r tm.III11111, 1 that of ll'llgI ; :1. .1"1,1.| | I'oint "1'I'i.I..I. I 11..1.\111. ) \l a'. I: tat ,to, oirikronl; the.
II KM: 1 I1 .\ 111:1: :, i lAr.Ol.TI.Ol'K:i i: ) :, ) own l !> < those I lie i 1.11 11"\ -
'"I111."ltlll,1IIn'IIII.1. ? )tier, )lias h'.11\ nnliirol | jl" Ihllll..1
fXITKH I : STATICOAST: ) ( '01'1'01') : : I 1I1 IM: "I''I'l'CI\I 't I .\ UN1UN KM.\V( ) MKTAL I inoio. \ ,.iiitiipletel) niltlsfU'tor: > life tan', gite. |It' llu' n.ijional: } iaaIi \ tuulksti tointo I lttaI.: anil '1'1'1'1 Ighl.lol nl Itut1aItihf"huaiuI. ; '* 1'1'1'\ il"IH lll| ( sliou, \\ Ns Olllolnl, fill .

I Louisa .'a Ia-''I t. I llitl i iiii-ewi'oniilit, iii'MTto lor Miuiii.in.
AM ti.ih. :ani/cil :ami lra! :
:( )/ ) ; :SUUVKY: : ,\ l'III) ; >, ,AXI: ) C1IAIXS, ('( rrr.K:I : (COMPANY. with 11111 1 ln.I l) olso, nml ultiiv( one of t'u-j' tlolin! S. Aluooil, II ,.I'II 111:111.:| \\ iso \,'I' t ii'I'orloil fu tUtu I tin* \111111111'1:1,1: the hill. The 1 m.liter \\ alit 1 oer until
iluif uses of the lIhl"r thai 'Imntrti-r was iioiiiiii.tlion
i 'I' | tail pl.ii'oil I lie oaleiulaf.Tlo .
XaiN, :Spikes) :shii'i 1 ami\ Iron, Lctil: is t to' ilisio, ,'1' wlioi-eiu It ,-,,"101 In- Jetliner |I 1I'l',111 ,1'I'gal. tot lo 'moirou' ami 'the House" nt I,,'r),"
AM! Hoop : X. li.-Ol.l: ( Metal! taken in I K\: to (Cliii-rtso \ ', Sl.'l: H'I lt'l, "lug N iitito 1'1'1111..1.11111'1 \ ,, roll- ,
) I.111" Ii 11"1 il.
I tlmv a 's'oit toIn u
1'11'h"1: I I.i'atl.; sheet" Xiue i cliaii''etheii! i KitriiNli I New : llu? lowe.-l in tin- list t.I'III1
wo "" ol hat 1'i'i.ikii
i1ra\\ II from the torj liniitatinnsnf : MII' ol tin Mil lor I ailmUsioii"
iiYiionAriiic) : )( : I omtK( I : ;. lii.in.hy: :Siu::: 'A\ h. M\! r lliiiu,>, l\i) : i, for Sliips,; I'littoin"\ chi-h i-aroer, The (ft litest t thought) ; 1.1\ I IlIg; boon pioion-It i'Iwon uiuliiA ol tin-Mali* cl' .sontli iMkot.t) Mr.' INFANTILE I'

HAI5TS AND III'I'B1.1C.\'I'IO( ) : PAINTS:: OILS) \\IXIIII4: I : TAU.: oi.i> r.i.i.o\v: MKTAh c\ t'r1'1'.1 hj I low ell", I think, I Iswhere Msictio| | || |"| of I till' 111,'.. I'ltinib "I'I'lllllc tlelilllo! ,: tu litoiolliit '
he suu'Uiti> I that) t "iutess I ll t'tl C tnaj: '
1'11'1'11 I, IJ-q: : N Tl'II'Jo l : :.Ni'I N1 I:, )r.orcirrIVAN'1KD) ( 1..l'hll'1'' )' ni ala 1 h I like i failure 1 seen ---- Kill, ,unl lu Win* Itillowi'tl )1 I'. SKIN DISEASES.Uu : t
|.'( )Kl-iiX: :/( : CM lIAII'I I lie rjiiiiiiiiiins. ,
--
from I tho hlhl.1",1 then1 fewI'ttillieiit 0 Ih.IIIII --- -
are I
OII1l"IIIIItIlIlItWII Alll-on.' :also in lauir; l ih,< I ill Mr.I "
(i ,\ \VIUi: KOI'K: ) :, | NSOII. |I'r"hllhl so sunk lit mnotitthat WA".ll Apiil 111.- Hiilliukc : ( .1 ; Mt\ li lil.. m u ..I l\ \.ars if nue, "\
sun1 AMI! I T.OATI'OMI'ASSHS) thi't miilil not, nlToi'il lo others ror ,I Hiillor ianio ln'\t', niiil 1.'I' *., lii 1111111.,1: .s)l\ 11"lh, '.i'ii.' n.m mm., Keil -
Nickel.I I'.i-a-s, ami 11
i 1 iM| ) N"SlitAI'IIKAtiM '
I'.tpi C.tiliiilro: ShoeN, : : lilt
: ,
tam, '!, warnings as well us examples! fnunthruown I II'llol"'I'C I'l'ilirii.il| 'jioei'i, | ol Ih,' ill) I lloi I 'p.posi',1 I. I Ih I u h lt. I. h"II.111 skin ilisi-iiHO. l ,
() I KKMixtiiox.vixcii: : : ( ) : ( ini: : : : ( 1 1TMP5, ) in"')l.fiM'inonN. The oliituarles' : Il'l.illl"l in I lie, l'io\iuii' UI'lill'I'"I// Ml niilina t "'11 all, l.lilin.-, \.' "-111",11, ...
tin s e.tlloil Soulli, I li.ikol.i' ,
AXDCOL'I's( ) :: IMI'I.KS: :::, KIT.I'.KKSKKI'AIKS: ; : : : li-iulh nn-* sin-It irnllutH.: : hllh'" ,!. the) 111'1'I t'lir am) I I\M) I : rl'II'h 1 sjmvii plitsn un \hi s .I'III'h',111 a'aur. ; .
>" ,
Ul.t-s': : TAI'M'-UAII I : I r. LOtiS( ) .in- '11'1111' titin e\pie-sij attaj' frotu' them 11101' 'II'I'hl.' lire.lllso: ill Ills |' (, u\ 11'111".1: h''I'' hh' 1'111 lip- :
II. \\ .lOHXs'( : I : :: AM II STI'.KKKISS.: : : : : I a I,i jl.llli'll. t 1'.1111 tin- low.i piiillon' ol tin' liiiv r.l. a
.mil think ItI little uuuem:; 'rolls to (..tawthetil. 111111111' it l w ;asi 's'Ihijuut 'li, lo I at. ""lIIlh.i 1
( iiililiCe
:
; f IITSI | his
Innkil
KOTATOKS J: A'-lii'flosjI'.iikiujr\, : Mill I r.oai-il.stoM'\ : : l.tniii:,!r, NATHAN I : I iiCHAiiM: \ ( I: I ': >XDivoix I ) the ionsfiiu'iiie| It-unt t that .itrholiitnallo I 11 gl 1111' .mil, to hi I kin' os, tI its na'" atsljl| .I| rush, iiiflt.I J
: ;; huh iu tin,* ?Small'. I
lioilor ( 0\1'1' I'Vlliiijf I ; .'...1..1.1.1.1.( .... : are as lainless".. an nn Insiilplion 1i-' 17 Aritiilleil| ;, : 1111\.I.,11 (lnll'I11. 10 1,' I"tl." mid' ma, lrli.H. \\ ,r 1 Iri.j.I '\
I.K( )(, MNKS: I'.AIIOMKTKKS I t oil a inoiiuiiii nt .III.lil.\ )... th.it. reiluienll lti't' ,1':111: 1 ol his -pen' 'li lo 'pit inn to iii) iii.-lii' no | cii': % alit Kln.illt ', ,'
: : i Iloinp. 1'.III\aliall.\ (iiim ami Tinkir.iekiiij. : : >\IIMJ! : ) i'AiN"rsr Hul. MN..,. \:' ''
t'MKOXOMKTKISS) ( : : ihal-nittr' toalitilof I onmiuonilaio \lrl\-Thl.jll| > *'i'utataa'' & I : uinl In .Iho ili-i'ussion HiIViO'l"'.1"ISO,11"11"I | || t I lit'" ( | | II I II l I 1'MIIMis. : .
: 1"111:1.
) .'. r.AX\l.l.: ( \ I.OfD'S ( : nml! i "im utl.ui. .il Milne, 'I liervnre, I j in the ,'.1"1' I ", I 111' iniir- I I u I'ln tli'i'i' %tas kill,1| nun M linns.
1'1 1IIIil 1'1' i l I l.onisi.ina: |,nlilir-of Ih|,,' i'::1111plgll.I"7Ii I Ilii I'I a s''i,r li.lll. e km 'Ie
Mil euro it
I of iit.r
MAKIXK: : ; (;ihASSKS I ; I'.ili'III hi,,irk :ai,1\ \<1 :Snalrh I r.lmKs: porlits: | t' ii p..inl warning, oilten ( ; lo-tl.i,) I loltiuioil I 'I lit nit tin- lulllillott's, ,
Ship Stoves, Oil I and Iloatinu::; ; : of 1.IIII'nllllil.; 111,it ueoil to Inniuti" 1,1'1'1 ;\11'1,1. 1 | 1111 I H',. II ,' wag i do- II lull', I IM.I..I
(Call! < > r.utlei's, of .in \ saul I li'iiliht Its ihoiii-li, ) Iiiuli
Kfi.nt.: 1II\1.. .n Top-stiK'le.il-: III ttil In "ei linn'uon ttnh Mis- Alloil'slifllliant not gatiy.I )1'
r\u\i.in. :S'lHM'MS.\ I a'a'a.i LU n "sliiitlts'sl. In uu ,
COIMM.K) : I..\I T"1'1'111" i''in' rf. Km i.ui! of thi'-.e Is ,.f 11"1111 ihl'III',1 il'I"II".1111I talu.il.li "ltll'I jour.
; 5 '
s ni. i Ins hli-, ami .to'ilat
:::::1I11'1'1 1 1 1 i : ;. MIIIH, \\ 1'i1:1It.! I I tia I I a' ,t I lllSIISll'l.XKW '. one, of'I'II'I'pll.111' i Mi, I'lntnli lie "tll"I. ituhit ,
: : A (20M II'I.ITI': : ,\ s-nirMixT( \: : : OK TAKU: : !i WOXMKVSCAl'K ) : ) 1.1.1. "hl.I.I"'lr.| i lit well.nn .
\I I.\XI FI'-jT:: '. I'lr.st! ll Is f.ilr, to ask! wh) this vnlu.tlilulife ; tll.ll III' ( lillllotl, Ulllllll I'l' | Ol lOI'll) I ien"ll| : on o, I llu,' < ,'" : Snapper: % LineHooks ainl Sinker1'Nli\ I .\ XX. Was i cut oft, -o emit,, I' at ."1.I 11I'"lnf' I i : ( )itl.K\Ns, April 1.1111: fllnoil, ill 1 it. I ,1| | )I II.

1.0(5( I t:1I1IIASII:( ( I SLATKS I : UII" .. I Hoohs, :ami ( ,- "! \e( XKr.xta.ANi i : ): ( n, ,>**. thu )list In'in': )l.r fithei'M, term of tlispitteli: lo I hit' rii'.ijiino: 11"1:h'I\, willing I. I OKI.por.ito in (lie lull I'oi Al h ') at' l.n\; .",111\! : 1.1'I', .
a 10.
: I I llio iilnii--imi id I O.ikula illlsion .
joursViis: It 1 not In i HUMhlie luirneil I t the I I : : \\ lll"11 i ""'. I
XAfTICAI. AUI.\ NACS. 1 WI.'I'Y') ) : t-atiille' ton Iv "hll,' IIt4 pot I, fitj s : I ISi'M-i: t .I. t I-. \\i 1st. | | ',' I'I.| .\ ahslttuil) ,
AXCIIOil: J.IIIIT:0.1'( I j ) :SlDIl i ) : LKillTS.( .1 I : ili--lief.it' ImriH'ileiilmlj \ as :t M.ilo' u |iii\ision| aiitlioi- III
: .llul, al I limes CM iii f fulof| hale< I IJe.tis I Al lloytos Iilisat",. ) l..I'I'II: inorii- :
------11----- I/ilg i.eu 'I -alt's to lio' lust uitasi out' ollioie.illi '1 .. ntVn 'Iii lihi'ii
has h..lu.
"lit sulTan !
It I U
: loH'ntisll-| lr. |111".1 11"1'1" I in' ontiiii'; I tin-noil ivci, .
.. .s. Shipmasters: Will Nollco lo their! Interest< our Adver1itiiieii1.EVI'V1)OlY htliliil. triiin 11t'I', Killing Hu-
ilistii'ih' i i00111(114( fiiiiu" IMO-.S ,of wik.Mir ) ill.llllly asi. \rI\al'I. 'I he ilt halo coiilinnril. I "'iuU, 5 inaliil, llllr.lli.il.I Ml', || usi
mid Small I I Invilod l to Call I : m. "i 1' hnl( ILlir> I Ii I i.ine. sln). > wasalnajxI liiTiu.in. (I'. I-". Iti'uu n. lIsa i'" ; ill""I', I M I- liy 'II"H"I 'iii-l. "i'itlal.1 In ,al."' iuu I. or ,,1 11111
Largo: ( Cordially ( give us a ,1"11,1111. Mi"1.
() (
i I oMTWOlki'il: C lillll.t" I Unit t'lls\ |11| ,'/iliir | \viis li.iilly' srahli'.l, atlas! ilii'il li\i' IHHUI. II.lu: let .I'IH'I'( \"es|, Ii-1! rt :, ,id I ti hI| ,lustssuu ",""" "'- "-" / ( Ilh.,

tamely, iroin' I llin-i I, t'\ ,at IIIIK ilt'iuanils, of {I ( ll > 'ai'. :SliiM iiKin; 1luIie, I'aseoe' ,:, ? "nni.'. ami ili-il .in.ill..,n al| \' | |, I,
uftei'\\ al'.I of his injurii's.Ni' .11 ", n |11'.1,1? 1 ,
ailnurers, anil ,1"1. t"IIIII"II"I''I'r'I''I'
hli-t h IIIIMI
'
: corn spninli'iiiH \t '
Morris Dannheisser t' !:!<' ; :\1.\.1111 .S.. ( 'OVh I I Ini'ii '" I lliau' hula poiuteil out III tlnfI ; ; -- -- 1'1 nnil ( 'llldlI'! ,1'111.111 :alk'ia d.i\. l I ,\ II.. ,I. I

I <''olunuis, and whnli iiial.0 it ',(h'u li,ml \\ \'olk nnil ( Mit'aiosliltI'iiiopiiot --pcnl' in .ih hale, >\liiih vuiat lime* nil. i 111 'iih ttiid i 'IIIItAI'.III I i ,
"" I''" "III'II.' lIlIr cl" "" I I'H'" 'Ir.iIl1ii 1 i .'..hl.' | Mini, i'l'Skln Hi" (ul ". 1M,,"| lt altiglu'|| | ("lv|
". ",u,. I'. ip..it" 'l uaa t I .'in 1111'1' "Fl'tllIIl I r,1'I i 1"1111) nst-fnl lifi 1 lo pi-iihiin: Itsi'lf.: I! hi Hit 11'.1..11( '"il,' !-M ill. uinl \thiih I, in. .i....iMonalh pi e ilnni' ol l I IH I MM, hIs,' 1..11 .*-1.11
I'ICOI'ICII'I'OICJ : I llul I """1"0'Ih"I t 44 allot her I < ,
I a us' reason nn at : 1 I I I | |;
I I'r-II ,\ I '"ji 141111' : """"' Kl'll'lllT.NK I in.iiiilr-l.ilii'ii-: luliijlitrr, uinlof 11011111. 11.111:1"1:1.u ,
\111,1': I' II. I'r. 'al-I.d
sni-iessfui ,
.. | \\ Ih h sililoiu fnlo: till upon; "I I hi New 11..11.111.' ass's" Hiillli'hiflin
kii.s. Iii" "i'lt'' ... .d,1 thi... III'.t. IIh. % a'. I! niilhoi- The l-tte Mr .[.ones, '1'. .Kit-Ms I :\\ YIIKK, Apiit' !19.-'hi't> It's I' 111'11'0\| | ,ll in (he gtlla'uit'a., \\ hlilirli I, 'inn si I |1".1', .r, ..11'1, "-, 'mnlIBIIMI
.OE S..6..LOON':
? .A. L..A. .,' : aoII till: % "II Ii'.i.I.. than' .,ur..lr. III fait owe lolil me that) hea-kul I I ')iairka. I'eaile, Cli.iM': u.isto-il.iv nppoinli'il, li>niiiiiily | : i I \\' ri'hlikeil, I h) I Ilaa* piesjilinn lla't l to a nii.iilt|' ami, 1 |n'l'iinini' nt i-uto,

t I".' "' .% I I" II ;;:''i' .1" II"' .1' III 1t".lr.'H." ( rill'I \\ 111'11111 I the lie'iihl' : of i his f,nuo', "\\ II)' do 1 1. I Hi'iH'i"', fo inn h i \lio Inti-s her 111,11'1.)

Mi I .1 I ''I! 'Dl)( lit r.M.M'OX SIT.Khl': I I tI.'lr... eI'H" a I.', m''tlmI J'nuii\eus no mole of thosii I .ilclli htful j ji 1..h.l. II II" t-in-ils of, this \r\\ I the, Si 1:1111'1"1 \olr 1 (lc', Mih- lii-illli.1 l a'o hikes, "ansI,,I'li.lr, lu' ihi'li- li.'uutt. ., '" ) 111,1,
'in -.limiiiir
.- i hoili'r tllhhI.|,"' 'J'I i L. \\ iiilliiK'iuir mill. \ oik iaiui,) I Cli.ii-lo.-lon Si('.mi-hip Coinpain 1- j p'lItuuI,' :ami Ihen' on (he hill. '' he "|1"1 11.11 ::1 a

Pcnsacola, Florida I II4i1I'yPHOTOCRAPHER IHIIC." ) '( 'tirusi, la' .l.ihiisliini', '. ''on luau h jour fame :', '/ : l>y ilinl .' \'atia liiunl', ol (lil' i hllh.llll,' uas ,I 11'1",1. > t>as ':.i I. iiis. s "
I WHS 111--! f.iiimliil' "lleiaiise, ,nl.l, .' : I : I.I'. ol. Inn. Ill I III"
IMl'U'M'Cli'; : : AND IIt\I.EI: : : IN ALL KIMs: UK HKLKiiious : : 4 'isuulI. I Ilo I '. ',| I'd I: an.I. the hill. | : 'niiike a hlnl i f IheI
I l lieailf: 'iniil|. )', "I I i .'in,ni.it now alTonl it." SlIlsIepula' Wits: ( | lo |1'hhl'I'; ; ) t is 'Jli I \\I.\\H\ I I 1.11 t I a l'i: Mt I'lis.:

\\'tia'ti III' \111M i-onip' ''iintiM al'ly pisir' ami tin I' 1111'11.1 I "UII""I,1 !:1 I. II ..II I i'I 1> p.lll ) I ""'. a
WIMS: iuAMiis; ) ; (INS HKKKS:
{
) Al I 111J1 I : known he '.inilil wiite, ,
iniisiiiU'ei'thin
I i I | I't.'l'' -. "l'u'5s'i' .
I Thc I'a'r Tin 1 ) II. : I t Hn
lilt' \v.ts nl I theilllanro ilrrlIll's I Ihu Sl.ltil of .tl'll "'usl.I;
Little llnuso around tho Corner.I In- hail. i II' lit\'\ "'.1 film' iiiul% forlnno, nml i "PI"illl.1| 1,11 ; 1'111 t I tus'u" l sut s, ti, ;,% ,'sst., | I I HI IfCKOIITI'.U ,-
cagn.ncs n11d Cardin-1s. j iii-iiiiriil| the li.'iliilth: ? I'Hiniwith them', of HID, New l.'|n.Hill) I 11.1 (lol" a a Suite\ of I 11 lit' I I'liileil, 111.1III"I'n.II,1 l% etI li 11,5.1' 1'nii.iriil:. ., h lit |-| .Hut II AMIH.lM
run II.
ti 5
10.
1 I 1'1-\\lI'S'I I I 1."I'BI.t I; | |; r.1'oinitAiT I II ho noli'iii.'i l i' 'hail, llu, "Ii Mill* to wrll" 1111'11I. I "oik I | n.t
I : whii'h) h u lalilies an.I lit : tual) hI '
I- \iii-M': KOI( ) : Tin fl: nI.IIII\1:! : : tlI: ) 1.V.. iiAinio! : : : :M I i..o.mi: yn -rn.H.1 It l Is tin, K.IIIII-: with hialili.. time, and life, | 'IIIlr. .n 'an iin- run 1'111"1.II'j"1 oilsi'i, t. -l.l' u l, ,.llutt;, |III | 'IIM skin Ills
\11 I w". .\1.1. : |1' | mill toil' '
ASH I : t to in
luasigitasait 'III llu' llllllilllll olI'lM I i ) ) tlut'a'uuut- iI'II..II.I.
\\ 1l1'1\: 'IvI I il-ilf, Tlie! joniitf guI) who 1'iirns ft liy, < alt.1 111 11'ij, sash 11111111,11BABY'S' -.

I ___ Anj: I.'I'.t I Ini a llfst IIIIIoli-I1t ,1 Klort' .has an Immi'iijte ,II ;i 1lilhlll/; I sli"tnishi!| "-aiuuaa.tui ) "I 'it hut \v 11,1111 1"01"" "* ol'Snil'h' -. ---

.Ti.g' .. 'I'uI.a: S* | > M'nly.. I siiisiof. \I tilt ti: I li I liar. i lu-i-Mi it, for flit* ; I I'.do'l' ha.o 'hail lila it, I II I iKi'H I Ihe" -'I"> .,"I.I s, ,1111'|| 1'1, M".| M. Ii,ml'
I 1) C'ASSIMIS I will pi.ili.ilih!. la-ti-r fn, I I..i rli'h 11<;/1111. .\, 'I III' : I I Ininlill.' ,11'1'1 i h tat KI MKIM-l
Hi1'l.ie; r"r II (J..II.'II.l. Diink, iinl lleailiuiaitir- Hi,' ('I... ,ip" -t ami' I I'.e-t \\' lue. I I I I it nle.. if )1111"11111; if'iiMi) a ji-ir, )'''upend' l'il) at tie \\'/M. I' 1"111111.1 h', ..1 the. Slate ami j hrsllirstale a I 5 m iiii-.

null,II., :''''1'. ill tlIf" I I"'. O.- .Ii.I:: it if tiiniitru/ t :,1,tMiOii' / jeiir. your btuaut- NOn| .. MI, '\1'11 I I'.l' --Tito olliI'iitl : i aitul'uul n nl Jut i-iln lion ,.1 II, IU\ ..MSHU: trin- --:"-:

all .1 of I "''I"'lI| CONFECTIONER I 1'.11I1 I \1) I 'I'' sla'| at il I ll.ll'k, | Mil.in
( ..in.lto( 1 initi< h 1111.1.,1'. the III.
|' II. nioht purl' Nil I lioU in this all c a > .0 ,d I I I ,ill i- I I' iln-, "-
) 27.101< I uiti's, amiU'uiiiiouth (he,, hlate until Ihe, -
C. 'oii next
Willie ,
Cabin Passenger Steamer i I a the mine 1111111" ) <'1111111'11"/ the tinnier It I ; '. I,i'l''. :"111' 1'"" .111..1"1.' '
i is I to I 1'11:1' a \no-itloii This niilii'K| |. lotini I IJ.IIKI.' Miakspi'in\ CM ini'joiiiy icio-iis ami iippoilionnieiil.Soinh i '. '>If' 'mi.-, (lit n ill-1 I ii::i I' u II\K MI >.
.o 'tho) 1 Mpuid M-lllshly, luit It '' i ll': ?In his'S, i in i
money
I >uvi'), fur ; \ tihonlItINN I is 'II"\.I'I''I'\'I I-It.
i Candies Fruits Nuts applies with tenfold. form to thoMi who I U"II' lap'I'I" IId..11: la\'I\\olq'I"I i i I Inm .i '10' ili.ill i |niii-KilliMK' |1.11|: |"r. -'H is.lis .
: ). I III' ..
TIl l h.
LL will lolls I lalal"I' "I Y"II h.1 a's. -- --

$ 1"1.WI.t., t Ih,' writer W-.IB ;planning In t IhoiiiiiiiM.ii.it .Metis I ) '111"1111.> Hi, \ki't I It ('In" "'tcil I} II nppiopliali-' .:""I,"""llldl'rI111" ) i.ir.u'v' or .,.\"I
c1.I c1. !
Mil i.i nllsjju 1 riTliiii-nt.: fur li.llim: lo !IIKII' (' iiiiijoiil ) a'\ | rni'tol Ihe ,i'oiirliliiituial| i'iuuiS au- ,\nd t llir. Ih"I"f ,its Illi\I'\1' remli red
tin i'i\il
and Tobaccos. w.ir; it ooeuirisl I lo him: to 11\\111'1\ .
Cigars; ) ): llu I 11 li'liinteil), John\ I U. (n ioliKlt: I.. KO, asj I Times I "a'aiisii'iat' cliin.iti'MNiilioU : li"Ih1, haf 1"1 hi I h1', nvt iilils | orlioii.nl hIs" r IIIII.IIM "nlir"'II'' (.ijiilil l.iilt. reiinilt I .

j I |'MIIIII.: | t sun. his |irsoniil. 11I1I:1I1'1I, :: 1III I IHljlll: in IIni' Kl.tle' tit f'i- lc|, pnl.ln-, I mils lor NtaleIHI "a i'suIs| of ,I' I t., iiunii nsily' |ni|'iilur. II
1 iitul( a ," .m r. tillhoiiuh IIP wits not it I toil ). I I 1 HII-I and T.. lies up the i'Ii'k'11' d 1 amiI

i il.r.:M-IHII", would !1M' felt 1 Iliroiiu'li the ih lilies, n ill' | I io\iili-s forlheiliislininl I Ia "I-h 5 t i-t, ais I''. ,"I ,llbb'lt'hlI, I"" 1,111' lucas -

Stock always! kept Fresh :, -.,11111.I | I inni ai-n'ij ( in lniuli'| ) It I liinn-d; I As fir: :its hl'illil fi'lilil,, I liouiliol' the I'lihlii-,' ii, hi i |l I Ihe ''i'IIII'1 I (leililnr '' lllNIII ii I |- l'H..

I out th.it: Mr ii.iu'h) was IIIo ..III" I) fit .
II Wllllllihld.1 i 1.11111" p.11 ;ihlii'M > of I ll.ikoU.\ 'Ihe poilliiiinf the ---
"' ,Inn' l.irue ami, \ I .
11'.111) nun
run! : i :> ii.\s.XAii.K.: : ) : ; I' earnliik" Iii jilt ilirs II }'' |l tMIIlt l'\." ) |I.NI|) I" ". II, Illl.iiltiillx
I.i-i-1" 'h.mln' I... iaaitl "IIMII) nil n > 'iil urSINI I fl iiiijo; | us IntlovMi : 1:1'1! hn" nn I 111..illl'II.t, ,,, \Iilhillll' $III,' 1 |1".1 .
1 nii'iit In nni > | ISHIIIllu.
| ,n .01"I; > ill- jrur round.. li) /t'1'11I1I1I1ot.' K.tlnii IJuiisr ['M'i!' li nI I lhi'i\llli> ; ol South I I I'.il.nla' I IN 'lo ,', nliniie as II uiiiit
1 Siin.lm .
t. "Inn" all I ll.ii-. lire iiiioni" wax inoittmKidiniidMinit ; .. -- 11' inoiunit; .h"h''r i Isauus'I| baaII

|19-- -S. PALAFOX ST,-- 19 to JIIIIIIK' ini-ii wliolii he" waxiduiiitini >lr. .\ tas'II lii'iol. 'II'il'I' nnihrlhi, ii'ioie .t North ,'' ,'I'Y.1' I'riin.n i..I| ,i. In W"I1' ill.rlul

in\--'T" !;: ami, i iir inulits tt 1t..1II1., .. WIIHiiimilin. I 1.111:11\: Cisiiiiiek in iU eipilol. linti-I hi" in u in I't-lori I I'.." ,-. that utualasy

\[ | .:. HO I that I he alisoliilily loiild I lUi.iMHH I I : ", Apiil !! .- Mr.i A S. Ail join ni'il (liii Mon.l.iy.. nlwlit.

:,.... -- ; Louis A. Anderson l lii.t nlford. to Mop woi, k fill'I iai"iiaiiit. j A 1"1, that foiiinler' of tin) Sun', ilinlhlioilly *
I II L..I.. he I lie 111.1 have Mill" SK
I 1 1' 'nsuo.t' : | Daily inu. in.. .' p. m. it WIITII"II., \ I 1'' '. ,1,1.1 wlnn will ,*" tIn, 'n 1"111"1'1'1'one reads'! of .' II."'". AhottVeoinil.ixinto \ i..iii"i I :Her I 11"1' 1'1. I. this Him-n- Apiil I'.l. Mi. 'itMii Ill ::; n lthIlltl[ : !!

it ". ifl. Bill Poster Iheolliioof The Womuii'i. .hiiaa, ,,ial.tiiil lug in his t.l! } cai'I -. \,1'1".11' Aio-1,1' 'ami lull I.. sal I salts tutI''ua ,lolhit
I.,' 'M, Wari-Jnjtiill <4I\. III.. 11"| III. i City ) luin.iiin' iflOO, I hat idm hud oiirnedUfoli. O'N'i'illol; I"'III) IVlia. pii'>'III.III rash I Uinl I I Ih S li I /i "i ri- I 111'111| l 1M liiiiilnai .
I Iu U-IIM-rensii.ol.i1ii 2 mil., ni,. : \\'.'iniii-"on I .It l il I I'.m. '| |I' 5 IH r, i all MuiU.,1 .
1II. |' ni |' I'li-lutliil 't" I I'"-' I'll'', .,""Inil ,'rlloul"' ) h liH-ukfnsV: one IH led lo .k w hetln-r (pi' til ion IXi hlngo: ) ol "' |1'I.r|
I, 1 1"II'h -it airniL't'.n.' nmln n lie l ) I lug I Dioprlni.: ,I.lllilil el-. .
ill
la riling; ami nuiin",' tnt| h tinsti.umi mnl I 1.I.'k t at kliitil noli.-e.. I i 1.I" "ass "IM.| l.ounuii h. \S iirilri.U's,
ul.os '
roil Itmr.tii-,, I It wniild not lime U'eu l I.l tar mil to Imtoiirnidit I'hihuliIpl.ia. : tagutluist 1 lie amiinolisKifi S It.',. ,., .
ik.' !tht' rouml Hip. toiu'lilni, % ; at tin* :.Nn. > > "-rl. iirrinsti'ii.! mxar: IIKI S llllill'S| lOtllit tillIIHII -
' "- tii.l I tori I'n-kciis. retniniiidire,, t !.> al.ifox wlniit. ,'',"it :i! p. m. '' II.I- !t_"ii'il'.I Kill, U." ,mis. III III,' 1..1. | IIK .lll"H, ,. s I a a than to I Kite I I' itwajo i 1 lavifhlyi : I Ii'ISIHIX, Aplil, lil-'II." lolloulliKiliipillill mliiiliilu IIIIM.i. a '0, ami. iiHik at llitlr niiini-

in ,iUy I eveiilnsu; tie kMimir \'iiI| Ic8\" I T i.ilonli.nf, ( \\anliut-m. at i.k ;1 mnl .1101,1110 t i"i *. 'III" .'h""dlol.r.tlr_. i in hate lotto I.. work after lircakfaxt (hil4 heni I'l'iriM-il lu). llu l\-li ; c.1 l.e II- I.ii. 1'.lh stoe'.. | | |UI| "

lllkli .II. IIr t. in n --< f, 'I i ,nn.iilii ( UK), lu-teml, ink i UK u .111) I 11,1.: -.- 111
i i i all liTi'-lit:: or i asscn.ir ( iiL'a'-i: : nn" nt .. 1"1' inl'irm!' 11111'1"I :al".1; :' '' "r t.. ,.,if ia.,! li tt&lij the, lirod liriiinrisl. It IMIn i huuuigaa/ Telegraph ( ,'onipiiii' ) : At ( ''ht i iI.Iu Mi. Mill- nl, "! L I. -III I Ir.I": IIIN: : I 1:01:( nii.AT !,. \ vl', i!: \Vl.rIIA._>i j ,,, I li-i li".IMIIItir' 1 Ipiirned I.)' ti ri\l rat limns: Auil| J jt!', 1 | 111.-1. I. 111 .I Anil sat "I i Is. I I'Ulill's K\ellIIIKlllll. lion-

Izilil..M \1.1.1 r. I i-ld altl-N( to Iii Wlm'lj' l-l iilloUlM al of .. I I; l 1. favor- 'I a'lts, 11111,1"11:11111: ( ;:; u UN li.ul, thai: 11'.11'1.' 'I I aSus'a )i.n. m"' ill i

Livery Sale Tin I in. i Is a. rtml to niaru| the HonnI'M. from ."Iilllllflio 11"111'1. J'kf Ilii { 'aauittultta'a I uinl I Moanouhl .. asu'1'
,. pirltyiiini ,.. :aide. I lie I I is |oHlnr; klren I lh,, .llnl a I I Hit' IU1)
!'i |1'1'<'>' \ 114dll 11&1'& tooiamly! : : ,
\\ ) 11.111.0 llnor 'lor lisa slay Kti'iy \oi s l) or I-mil nml I ") "1I"t..1

flI'. ((eiK'ial" 1.li.'J I in his 111'1.lld.II; :; ( riiilion a's, .lll'lllilr, ,. In Dili rllliilr, : |lass H.llulil
I I"' nth... r llSSOII WM'1 .h'(>lwr. :\I1sat AlI I. death Is ) 11'1 ppri'i "il-.IIII Unit; llu: 11' -

I i' Inti Ilii t..111'nlk. ii-flf funud' >I n (Ialllll 1"111111"I ili half on I Isi. .' Inl'ilr l he ie- I I'i'lli-lhi li's :III.'IY.I .

Cheap ll S1ioel I Cliea ll Slw I ,.1,., 'i .a.j' n III IK criuliIn 1 riaMiii of lui <\\llIll 'I'M'\\ I -
'"I Kitlt
l 1M
l) : i i,1 I. .,1' 1I.h"II'I'1,1',.. : had thu cur of tsar I I'll t4'I.: -111. on a 'ia 11..11) 0"1, \\t'k, IS( 'U\HI'ht rurnlnli.-H
.il ) |1"1 ) liar, nml iniittiii4 I In, ftlinns
: '( ,
I |I''ui ''n, -Inw.tx. it. aa,1.5 Mild of liar, "" :III'I., 1",1111 ai'"11.11' tl.I'I\III- ,
I h-i., r ii i 1"1 i .,f I liiiii-i'lii.Ms. and |s-rhn'is j i,111 4 'I a ii,,,IMT <.l |"**|oil l'i l\\: |>r"-taM miller on l'IIIi I.lltnU lor use, a'aii.isI'a'uitiuatu us iniirli i h. "' r""IIII\I'rl.UII1' nllur

I sin- ill'l ,Ills llllHiS-llil.| | Ill |lott| till! tolltin .< 'iiollili-oi I- lii I In- l.iivt mono'it -vnkly I i uM i InVIHI. .Hoilil.i.,
I ln| > hill. -
1'111-: I 'I I ) M-ry hum' woik. of \, utah I I'l.llr .1 1I''C'lh'u.1 ---
-}In"i i I' a i-iiialile, Hut llwrn not a.iry ) I 'I hit I House I I then \flit I Into' I ;I (Comluitli'Uuf ir ( n' u ( ii si KM 'itiiu.iisnillxil :

I4Ji. : or itt)' jivrmitiitiit-; -In-, m'M'ri !I I'AIIIH, Apiil I't.-Tho Chiiiiiliur ol, |! I I I tinhnlo, (Spiiiijjfi ol I II I a il.iirl.iK I unit I iitkirtit ashy ml',

Red Star Shoe Palace BOal'tling') ( Stables) :i tijnili.l,.I,11' uinl.I. her for the trst n'ht.huei'S.iful of In r life work, IIH, of In the IIIt >:' l >e|,lilies, In ,I.y. on iletiinml "I.J'leniirr 1| I Illinuik I I I a I In I ih"( 'huirj lor I Ihi* I'm.a l her lie u 'nail tinI". \ In Ihe K.III| l',.l wlili lint,

r Floii'jni-t u i by vole itT'JTJ: t', 177 I ails-li s'iuii) L. ..1 I lliihniisi'. i-lim I
E : I \I" I I' I \ tt I'\I.A.I i IM nf I l.rri I Ilinte.in'. i-iinply I 1'1'1..1110.,1II. | I !i i huh'-Is I' \ "I \ I: I I II 1-. hi. ilium, ft '\. ili 1 Inn a III p..,1q. 'I Ihisay "rri', of :1.1"11",101".1"1111",14)|' | c- \ uIa'ilag| | 1 I 5 ill" b Itil, hit 1|II| hav' u |I''Inn. for i llii'irius'r

'''"I'I -,., more IIIUIMIMI. mid hoiiltkfiil Until lie Iill | hush tin y ill kmm jut \lieru In |hssa.ls
ami
..A.'i :S. STOCE: : I I IM I I I : '. it( I A i \11 ''I liLU.: : 1'rl'I I"O il ) i'Jv"IIII"1 I On inniioii ''I' 0 of I Ilii.nni .
... xcrJT: A i I ll.trti-I "luit, thl'Y1.1'" in liiojiotontiUk, I Ii \1. f'III'I. (hut It. \'a a' will i Hit n i L inn null.-Jim "i) I
I'l-I': I I.- A'I I A'I tilKni : : a' that i it will I Muciiriliy I I itii'niTj I > 1'
.\ .1I ')liilitri-ii, diiiii.tUm, a 'UIIIIIII.I to a ry for I .II'i.11 -, all.1 I a I tor u xhoit iluhuU-, an )aasar| |1':111: | .illml) .
D .\ uu I: :\ II .I IT. Iii but. l liit n for I I I iiiiti-i I
t -iti nu inutnitirtiuler-nt I i O. pisrt K.-puijIiiMit: I
"'- ) L'.IIs)1.: ) ':s.jf.sT iKt'iiviiANH: : : : / r.i: i: :-0111.. :uiiii-inliiii'iit I t wui: le'l 1 1I'I..IWill.
i I.d ill. nn n 1.11,1 t< I'.iiar.lin-; nonifamiliar! },
| \lII 11"1"11'ar..1 lo
ltf-\\ tulionIriiiinpli I I Its I t poliry i \ INDIA; \ IMMA' : !u \1"11 : !
11", .' '. Iwi-p the run of thi'm j tar mustwits' ilo- IJ ,11'11'I j ing tCMMIforlliu: siippoU "I tijrul> li
Ill'; ( \.ll ) .r-4I-:: ( ) I ,' < ( ) I' nil. iktukin PH lt.i'jMgo; to will from nurtkelmple. .. fand MS-i-tlile. til* iintlinct I g ri'-* n ail I 11'1'1'11. :tn,1 I I Ihu, I lihei i i't'I ,10.I | at t haI C :taairol.i't' li'iiiiiiiiK 'lir i.nl) |1' li" lIst /pusit' ""IIIM'r| | ""ur fur

I 11. 1.t.i of nit *,l iit-tirliud 1. II.. ililliiult: tulmuiiie I i'i i"IIy I the eiiiintry.Tin hcwol. .'M-eiils lii I hi- mil i'kit. An a "'"'"|"III.uJ| mid '11.1'IIt
11111,1.- .- '. N. (C.
11..1\ > ami l.l.Ut Iliiulili4.it "Mtimil' 'o. I 'tier M' uond, tina a it i-itnutlon Jlililll.T, l Ii | :| Hllioke. A'I 1 "'. khutlld ill-

3UC. ,'- ui .\>ii.v-: .Irl.rI: nouTM: ; ..V' 50C. dt-i-ply, Mill I..-.... .i s t'iniin-riilii 'lierwlfali"ut / ) 4 vote 'JI::! I'J '\ u uiiioiiiliHi'iit.I tviii 4''.I"I.telll'r.ru. mill Illl t""l.l r liun'Miuls' *''.a'111'' |jig| I 1m'" ,. Kur.ilr :'

I' 'Dofl'l Frt Jte Jacei) e I phrase' dietlon III lhl.u\ wits :15. llxo.1: SaluriUy 1'1 .li..lu.loIII i priming fj'V' ) f"r (tlio IJIaluu olIndi.in I I' .. I I.) ,.1 d.-uli'rs.
curioii-ly I uiilikc lIthais ,l.u kuu, who Wit. I the iioininuti'jii I of ch"I "' I t I un 'I
AIMJK:( : :-IXK; :M'IMNt.: ( IIKKI.S: : :-11111-)| : nltoilll : ,\ I : 2. an ",' 1., l I.y "/II lire mid liy linliit uudwliolliut 11111(11 II i I pupilIn Alitik-,. Tint pro I 1.tew n I I.",&I.. S

9 1 mii sTi I II WI. "l ,1'. I" \\ tiLts "tI"III"III bli '''1'111 I the revl.luI of Use "'oaitl I ii tititi. 'hi- I'j.I.I 1'1 uu I inip4-rtiun ul I Imliunv I W h'.._ \11.. _
Oc. 90c -- -- -I Chmnli.r heat. .
until KalurUy. I
\ xl.-'JO.; M-cnusI .lit ini.nni] I.s.O haiti, IjtcftUi u.lj'jiiiiit-.l hm.l", !&*lil the ijl'llrhM -lli I It ) .
I ashy 'had loiiriml tlic UM.of her iitttlt" I I. i I lrtrutcllc"t I

75 i BONIFAY & BLOUNT f."e'I'. \V. ill\CwlI\!\ ; IIdrjr'n llu.- "'r, Mini arrivii) la : hixiU, Wi. .1'r'kcI out. j I .Uiirj.ili nil ft.'di prmlliDC mil.)I mid di'i'iirlnteiit KU eun Illl I Ucf.nii'I.sill loj c. _
*
75C. I I I >: 'a C. i /"iu' u OMII I 'I In* 'UIIMS wI,
lirX'l .. \KI.VFJ': ;; M.llrKisUHIl: : : ;car : i apiroj( ( .> >lil, U.I.a ou niiort iati ii'-. ,
I
eat rlagi': w ito ihi-i-ruil hy an tutu uticuusac Any of
fur tin riiiliiiK :
hue | run
j'u/ineitlof Cltuttawiiii.ia juJ- d..rljt"l d.It,1 .
l-M>lhs': JIKH. AMI -UlTUM'.M.'i: : Wl (Vi.l... U i MM II .'". : i mud ,:....>l I t llr 11"1"*> How,1 that M "< a.-i-iiil.lft) | MitMu nl" If oll'I.U"l II I '(}\"Kt'U t CIIL. ; .
laving 11.41 .1.e.l. Mr.Illouni I li 1' jol, lis' ore Ibdiif.lieu t
Api'tti;" I -I' 'V I"t id I utlwru niintryvriint. I thr i4iliaim-nt a.I.1' nujiplU-U.
..;Idh...* Kill ItllllUII ll4K l Olll ) "' 1.00" IMlll 4:2.I.: : Druggists and Prescriptionisfs I I t.. -.111' I"t ..f I. I i'i an ""I..rulut"l | "IIlllg. A tIer ,.I"t tin* .piiinl of onli'itlmt lii kl"'I') up \ii ibi thus >.
ji urniiieiii, JltjIauuar it'tutnc'l 1,1. I L'arlue" MI jour oik and (s.f eel tli ,
'I-i' 'Mt on n II. <* M In nit' Hel [ : II n iimtli over U." (, uast'.. ..1
"
!W IS YOl'\j: l'1I.\XI'I : TO 1 ( ) iiiit.-I I: :-11I' IF.VI' ..ni/iit. !in..4L.lt- of l..>if >,f I I Iii'li4ii Atfiii .
i 'nit,1! I twin. out. to ti !1.1..1.11.1! "url..1hllil whit iRcUiiutUin I uu lt $4 uu juiU | | ( ) sst wuut i vo>t l :l> iii ." I | l4i-r an
cxlacc. ,fl. 1 IU.Ih I'tlahn ..I S 410, : l in .nlli-iiiit j. n- >.f tii.rrouii'l! I W4y Him t'rt'ficil by ijii'ti'iii, mid that It hlll pUt-o upon 1 ndtirliM-utiul lu our >*MUIII *
Star Shoe >
: The en''kl'lI iniii u ...U.I to KC the Jnud. the i''ophi. I''rr.c order' wa* liliin- the !. The l.III
i "14 It 1I..I'"r, orII'"fJo"Jti'"I ;:t"'" I I II I\ provision 1'1 tin: puy- 11'.1 'um.i> ""flli' a.lt..)c" I 1 1-nOeil II"

111:1'1. I'mi iq14ar. ,'AUul'UU I Illc,1 | iiient 'ii t tin $iuilgiueut; wi OJI ly iu or- i ',t ilt <>f |'"'H-.II. ul.i. Tu
i. li Ili i: : 1'1-\; <(< .11.\. 1'I.unl.\.1 lien M* iiitbbootifnl -- .. -- -- I 1 "Uf I..rlw
| I'I,1.,' Uforu ,
- l.tn,1 t fur tinuiveii. I 'OM.Illhl.Aj'rll tier uji<>u -..-.uinl.y dl'i or itulickuv)' a M m C ucbJ
'
"Oi4iu threaOb ? "iaitst.
I >
I'KaIIC$.IS whii'li thu
1,1.vcr C'luuithl uu ..
------
(TnI'un ,' II.: IX'lJ: : "I( II ; 111lt.:e. MII&4 IXE"; 4 UtilW.\J; .."', I Ttty. fmiftwi>!*, vjr IC"K-rtaiiily.t"l.t ii..ui: TMn trcr fi"reft. "/,'' i iW iI '\J'I.rllrlltjll 'tit jurl.lctt/ 4u a'll isnini"

* I'll nt, kn AMI t l\ nio .turellke )I iruur IJr... at.tl" 11 V.nbi, irnl nann.li 'rUli.r AUI1U.tA ( YUe Jtw tk a nauHa nut Ur u .'HI..TI :-Al I I'4Uru The xjiut( W4 by M-yeral' J .; niiubtluoi',. n"KI"1
ni-'H-tltt: 3rll"1 LeeLfhl.eheaarmsa, wa'rte Uout t
T-'l-tM-firti orntrtl'1 <-(
) H
.'(411'n, prfuluringuxory. dloj3e'l'l..- lu..Ut w 'It'll'r. of th t tiiin I i 'i nth 0 i.ntnrt.mi ault "l't4'1I1t k'M in 4 lir....,...... 1Jntr difBf...', AMI tkKy ":'.11111:1I,*' isk tlivMM oflhn I Itfiitucrjliu 8el"tl' .,t'1 iiii'inlMiis ami. 1.ly u\rlll..1! (hi > |iuuu' KvLautfu Clad hhietlMtUUt. JlwvVUlu

.r afu-r ::.'ttidK warm. Thu form, ;*' t-ouiil of l I. m-: fr lr.rs' i'Olull".tI..n.I I _*>!\'. j *fFTT tftftll I iKU luoriiinx 'lu htur Hcuatvr Morgan' i II.u
., I II" ,j I. flI.Iiug ;4lull'rutru.IID .IId '4" only toli.;,. ci a in the ."rirht1, lut I I ,*ylA utteutioii tfliut laTbi Coot. I "JJy t.or frivrult' ., )idl d'.u't uniU-r..tiiDj 1"la: lie li.h ry Ire4ly, It u a, nut ': JIJm l oj the I'liiti-il Mate Ku. :, wthWb. tbi. U...1 ...u. lal tb u&..Cit,
: i-au l be UM I fr U-lb cut-uiu ; .d uwkiB lr. Il'. uiiMJ ii't>. oU my lIfIIIIi"I )) iiiii'Jt'lKenalur ilor I I i. tiMw4hlb sHJ't'sauaa'uha.
<1 41 uiMe' tu the iapj1cuijo4oIar. fur .ultt. i*t t.b..lc. I.) i 1.1>110I1.11= t'nlt> riJlliwlo. .*.1&0....." unrtrr tile' jp'fJWlft. 1 "in--i | aapjz| a.. |)Ut* \ry "IU mtlj 1.e.IC CoI .. 4., use .1111'.U.ulatw -- -. ._ _- _- _-
I'll.: 1 l.IH.! CJ" o!. tu.: I Ij ; I .. .... h .Jf *<: fora t;Uau Iwurlho I treaty '
U
I1\1..sy. "t.k-hai't* direct- *M a oul tin ihi- trt> < k > tbd. crop t"'t 1. 'I, Ilc suLsjet't iu.t- : J( 1:
---- -- --- --- --- -- ------ I i
,. : Tbt they .ire; ii4. ill II. 1..IiIJrl| l 'ami econeiiilfttl, l Lear- I I
parts ,,1f the i 4tJ 1" tht itaJ1UpilIIQU i b4 Tlufl.. K.II.I iitH-ivt 1'
<:l.tt11.l..rblua; IUin -,, Ol U I'.MvMIIrJft; > Jl'I'C.I l >; tIt t. leIf j'rojrlyi i pfteuaa r > .
.. I u 'blu.f.t.n itcb :,{ <1Uf\JCto j 00\1""' ; 1\'lIu..r. I bl'i J'f CMtQIIk1.Ihi' i suit the ii.-tUju UJIOH of the t tin Will h-4ti' t'ulaCu' wbaif$ tu oVIurjtHMmJug tWIt
iu h.uM trlaaa 1"19 I i COIl m I lit'tliau i
M aduututl eveu bj j .- R'rne{ tIAto lnr lUuJT, Uklnjiii all
''''''u. cure. Gcut. Ad.1r.... tiMt t'bi t KM M incut.,'*4o B Of i ii K fcM MM.* t ; :: ; ; I ullill'olu KeUtUiiiK. Th.' Afljim.I I li. "II'*
ill tiltlouinltrp
tin
IbI the l.u.\I".U. Irs U (( { "uel:1 ..oll''
.. .... .. '
II SI'J"iq. t..... I''III&, U. ui'lUUsI ,1""ha"uI4. ..I'I .a t.i. M*Bil i. tu Ibfir t'a'I. "'j I '. < 1\t" f. 'lt i I l'I'lhll(1.r' ; it ( seoiririw I ait'it.. ( .Iy on ixkinJ ortol4viU Rearl
a .ukiiU l!, .."ab.lIl1. i"'-t' >|.ilsr i V. M' | I !.Iall ", ) 4t Tl,.*. cI".I.ll'rlll 'Iol Mr. UJle.f' l'cllulnul., OIL'Ccdl' ,l (5aui5'.hU) .,11.; 4
I '.
: .-1 ',.". ,'.- .. ...w.t. .: -_ .... 'ir ,, -.-" -, :J..o _,, :J_ '_'_:rf'TJ" f. :ILii: i __ : ._. J' ;.-.Ji \:-. .l :r_- :TI- R. = _____ -. -

,'

-


r .
--- -
-
-
-- --- -- -
- ---

thi cinnot I !as'gi i r liii', of legular woikmcn than : "Yitri'orI lt6MI : Wm Rodam's Microbe Killer! !I II' WEAK. NERVES
city ( .
n.riil i iQul1nrrrh11I tll' responsibility 5', ('Pb PTOJCTII.t !".T I
.
rui ( : ,ilnl, the -ixlit i n or ficvcnteeu Iftl. IN it' lire" A outs line li\ati\' li i-" in" lii"? C'on\lnln/ VI '
and I rest( on "HIV i tin, 'r bni" .. :!
-Iflllol t limp i( rcfi-ired, lo. To-day t hoio al'l in,-I "Hoi|) t.u kli', mill the hl-1,111Ih I PUllI) \ I I.; ((1 I l.i.: : MHt: / I jJ mnw all ivrroiu .,=W.

rt'mi-nun nv mv? : 'nunicl!)' njuii' 11.1 city aiillnnili2!, and iboii'! a* mb) Mtlllillj; aroundvvaiiinn ini-ilv \known totlontite the iul1L'n' I ITVI.Inoi: : I i It i, \ I ni'iii': i t t : E UMATISM I

vo.vviiciM. n B 11.1. I/I.vU ro t the t dpp.lltment"t tuidrr I them I haliiL'nuni s: I I i 1'1): -* I t 11\0 sc rl'I' I'.lliom nr I'''sth'"t: 10 (11.1'] I 1"1.lillli ... HI:1'' I I i'I I 1i11"i 1 l\ Paine's I ('itpttt 'M

Pinnil of yiitlcr- anddrainage. : I lar., and t there nic i J jn-l 1'<< IIn: % Ilf'l i iii' niiil Ki.virs; lo c'lrf IJililin.i'I I 'in 1 IU: .. -' it inv' ;Vfr-l -d wPuu-ii
i ill I lii
,1.
lInl'I'-'iM.: 11 I IPi 1 'mil, 1 n Wvt t ( nrii- 11'l. I .I. II' 1,1,1 iLh-uiat.n,' ., .
.. mi' i ih'1 I, sin-el I, anxious fltl willing to if' I Iii.li/i. huh. PI ,.. I'k. !IJtl"l A < U.l. )' 'ryan' I 'a u.'b
flit'iit Mnit. l 'III\II.n. for kliKIDNEY = 1.
( trw rt iimljr
1 iii'k. but. alas: no stink can: they* !I. r..lur.1 nut I > In tlici ahfiirnlii M :)111'i | I i'h.tIt hi I I. ,Us 1,1, I ,itt' i t 1.1MiciiilK tiP
I
TUMlSVAI.IAItl.: : \ IS' At\>\ASll I. AND MI.M- I1 hal: ttil' linn nl mv' own irad, I mnti my, vnn I'rtni'lscn) I 'sit S.>M i'i ) Kill, r" fr ,il"1" "Is' I .it COMPLAINTSI
n\sAroi)
i liii: : uIiirirI.'tr| k t I" ? ,
i il5tili' ) al that time i it equally II tim t 1:1': h i nr u AV''li('i.fh% CowrorsTxiuu-klr rmtnr
bin.Y.on.* W >r. l.y Mull. t'" "no" I'MIX of|pi t IIPilk haici( I LIIHCI ntl' lruiOtnrc'_ : __. __ I 111111111"1.,; I r, nml iinrni' .( 11"11 t M." i11"I.I.th l i UK )r.'-mn.1 p"wir.khllH,nmblin-4)a to* I. Fist with li.Hh.iu .IlniCIIMUT ,
"OIIII'I'o.I'lc. will irte
.
3 I* .
Six Jl.-ntln. | rili its" s 'n\"l I I liiukm It lha but
is I "l'II.t.M.' t. n-' Rluciiy tot all
*luiee Mniitln, I "." ",.tUII", 1 lillli'H. whom I then a.od i : 1.1 IH lhhl.I' >> to' '' kiliu-s t'.iiiit'.ltttR
Mine Month % ?>"1 A < will ISO MTU in nnothrr rolnninthPir 'to 11..111/:. with! I HIP pxcpptlouof, nr p l hr. Onnl'1.1"1', 1 lilt. for !aJ"\ ,1.I.d.IIII'I.r. I .- .'I11"III'II i t I Ii li iW DYSPEPSIA
.'111'111.1",1, liv onrrli, at our nliii| '. III' .' with hiiilihiiig, il inniii i- ( 11111'1| | I.., 1'11', | |1"1| nn tinfl'i' nl,1 V. '",: 1.1: i \ I I'' l .I' '!

1ln..1', or liiislnViis nt o" i nils t I 11'r month.TlIK i I.. llII donbi (lint I the important: I h-s I Iriiiof' all I ,liade I ''a.I" I' k'<<. Nivir. uliKf-im\ nr |irlM.| ". :S"W".I., ;tll.I 1 u.' 111', .1'I ,,''.'li.('P1rAT*lij iiuli Cowrntiriatrnrth.n'-tJ Ibr IH'nri*of the ili urn w.rliU .
-.---- !, l'vttu'tia 11' ... Mr. "Ill"i r. v \\ !i,. "|'iin> n "I i ,i i ,. innuit. l" 'hj u turn ito, u.a
1 lo .
Irnm *I0iiillil,1 : I i I. I want tomstjp. I inly onifor ii' '. iiliiiiil| n fri nt I) 1 I.1.It f
'111/.111:1.1.1/. ai'lllo 1".i,1 | I. tlM'*> L'.ltlsi&
I i
I:11\ : /. \ ( 111,111'1 i-1,1-1! ii ".1.1/1 /1-- I. in l Gound
I mililislieil i I-\P-J' Sunnliy" I fvi'lilnir. nl \la I Yoik Mali'in I r>r *t 1"I'It:11 I t WIl I l.c I" '111 rale pricps f"I'I'I'illl'l.' I -o--n- IIUII'I. -- ----- ----- 11..1'-h'ln'III'I, 111"1'1 '1 1 o t h. ,ill''. '-s I '

M.in I ) n .vear. I 1''i.':I.t'' I ii-r.. ;".|"M.Inn 11 ( I site, cro-I tig I thp) Mobile on tiininln* pnper: inline i ity 1 I 1'1') : | | ( 11.: i is.-,. Mi.I. 1..1.) Kill,'i nn .\ isi'ii rtitnTCi.iiisirvBli, nottrathtr,
". Ir..... .cut, on n|i'i.p: IiIl.MIvEirll ". 1.lilal 1111(11) ei-iil'* per 1.IMI' mllIilh two (of' the IT.\'I.IIU' \\ g\\, -s. It M a Uistirn tflvliuf u-a'.p acii! iltiur'.I
"I.elt nnd in ('las lo KPIIIIIj. lion ti. UK. how U Ititfllulty ,
'It ; i I.: Ini n 1. I' ini iIII I uri M-
-- --- nl'lIIil/hall hi l1iMf'hp, ( ;inbp) and. I ; ...,
11":1(1)
-'in: itiniMoMiLocomotive Its 1110
l'II'ilJ -
'C.'iii .Vt. n'V i -I I 1 1'1 I i
: :,\ 1.\1: IKScisonnlile : I nnd, 1'111111' II.IC iiiiisidpiablilounnlllii' I l."iceiils. Xfl t'lssi "tnse I Is N rvou' Po'.trstion, Nerrom Headache lU*<>iuiuiUt1'<(t by trot.'u'.nnnsl ana bu inc,'

nll,1 r"I'III.h..1, ,. on( nplfI"AIIIIII.) |, c'I'o'.in t "I' HIP. .lv\o load-; the talk of the iipcoi'itv of protection" C Neuralgia Nervous Weakne... wiv-." AI tiM'ti k n 11
OO ,
the < ',nMMKIiCHI.I l I. ) Worls ItfIA1'AE 'rtoo V by bniggt '
The 'ilrciilnlnm( !! "f I labor it aid Macliine w'-. o. Liver *
more than ili.nl'le. Ilnl( of, (nn.v |>ni'i" inlhiiM I i i. it' not' I lime for tM'Im.t 10,1 the* ::1"11.t hst'tgii to prevent amid KiVTiS'Mr WELLS, RICHARDSON & CO. Prop'
rl'llIl'I'III, il :a i \ ,tIihl&, iiilvcitsIni CIII'( \\I"IIWII, \hen piint i peuama UURLLNUTWt. VT.
i llmi.I I ( in t line' i"j
: inolinni.o rltll'f -'Jla..cl) III al.I'II'1' il". t I few 1'111.f'. III lI'( '. Illi II"cl. \ li' -liu.i.' Attorney and CounscIorat'.Law.I -
--- Inkp. too ? 'hp, liflicn' ) ; iloinjr the, .
St
r !>>iilisi-riilioii| r.i.ok\ u. I'r. d rnoni mnl.. ahility' N 11I1'1111'11'111111 11'0 strong IIlt thp* (..' l'I..I'I' ': \hil wflk on moininj;11'papPi-H; fur 20 : j ('1""I"M.r. tu.tin,* II 1''I( i : i .-I it. -. \\n i), ,1',1| ,| ,. I I I' Il. Philip Brown
M.uhiu,: l.lst nn.-'il" : I\\ l ii-.iiiiK| 'n (tn I he |IISHI> 1111 : of '.\SS'H.\: IHI.XM I\: KMilNKin.l.l'l.tt : |,.\ uitl,I lii l i i 'I-t t
1'HK' )
aiiil, 2"eiils ) / .1
tiniiof, ,,nilrun "r nlln, rvvhi me Invitiil (tn and I dull air hue l.c built, UII.Ilo :
,-, ,11'1.( ..... r..r tin$.'IIIH Ivi'.. wil \'I'I'Y few of Ict.t lie la i ige cities i in New ',''e'lliiiti\i''<<. rn.'lni't.:, liiil'ers.:, 5ttiti n:> '> \HI, \1 I'I.HUI) t.
'
,11I"iiinimnlcntinim" ) Inlenil'il, f.ir piilillention, ,dis'ant t dav, ( t io-.iln g I Ihe I i l.isl: Kn: land I hut C \cl lo Irani, that tunic" )III' unit ll.iivv' Mi. hllc'1'. "olul fin, ri\ 'I in i I- "is M i tin: i "oi KII : -. FLORIDA SAIL LINE --1\YAtF1-

', must neciiniinnliil, | ,( I liv the} \\ I Itt-;''" liani. seo sjstom al raiin'daloor Union 1111'O'j I hal' 2.i rents it paid. I If 1111111',. _( 'III! !'!.' I*" nuil' Kxtliniili, : tilt, ::11 2-A-ly .I II'u' i : \ _

I 1111.. nleiirc.. :nliliv, nf'i 1.1, lint| tllli f-ir \1IIInt.'n Ii.( ) 11111 nnv (living lliMii the fnni'1 fici 'hl Illrl'I"llo WI"I" 101'Xtcent PCI'IUI.( 'III," I o'MMKCCUMillcl-.siijciii 1 I r Imlllflnillit' W. ii. ""nh" '. \. I L 'I.H : All Kinds Furniture

.I.II"'lIllh'ItA.'I'. ? ati'linimnnli' ( -alionn InI'KSSACOlA Svlina i i (Caleia, t c'ol'.I.I I : 1 ity \\oii.d; I'ai-cl to I Ihe IIlr'hll.I, : I' i,'1.11111 mlVlflmi 'DAVISON Ncn( Vork lo Pt:1ola.N. : ) .
III11110)
I'MIA 1 < (OMMKKl: : I 1AIII .. the "pauper Ubor of Knrope: ; til. 111 ,., & LEE -I-
: I may) )'0 Cllel'a I the (Chile <>f Ihc Ilu'll ( IlMlies III I Illl'' r I I' Lli Itrnli i
) blind. to the fact that theic' aie many CO. i PAI.AFOX Sr., ?t'XT TO l'uisi
ftrcit. &
I unit 13Vinl (lovernniint I I in April. II mil in .\ i > T niin '- A. BENNER O.'VIU(0
i loadIt I it ,1
altogether
s i i ,
; PI'ol. for alc .
-- .---. _- I.\atillg hrre 1'011'0' lijjui'e O JOlll* :
-- \ WI\l'l..ilJ nt now. 'I'nK. \ tint, t 1 11 r"" i I. 1V11 111 < M I'! -
t mad lro will la ,
,
.... rl'fl ) 10 11111'h.f IIII' -piuper : ntltvx.niiul vi nr mil nl nM'II' 0. 1 1 Old Slip NEW YORK. An im itiilluti in' InKpi' el inv elm' '\K nml" 'in
: '. !I" .. dniibt be extrudedveslwaid I siAi illJ; 101' l'I"'in'I" I believe, it (bill Iii)' p\- I II AI'I I f I i esik'-ut!: piii'i I cMcndeil tn Ibm l'ul.11

FIIIAV.:1 -' --, the I. V X. at (;iailM\'il Iho I 1'. .V : ;. 1''I'' III( (' and. ob-Pl'valioltt.: in flt. I City and County Surveyors. I Ii \ 1.. .' 1 1:1:I'-nr' ( ItS l-N: us( .\1'- rI'I'' .ly.
liMihtoils iiillcst cxlci'l. Komovo sillifslIii'iliiiis I : I
I.OTSC) ( I II>, I. .1 J. i K .\\1)! M. in Monroe* and, the A4 ihaina' ihcr at ., IL'llS'll' -- --- -- -
'
Ihcinin- II -r .
Oil! N i i unit) .
11'111 tl'a.I'\I",1 rG ni lip' \ "11,1 ( i' ""itS ', 1 I i i''.'I -',\K ( I'nrj. ntOha( ([lvi>niinl.rsal
As lipniinjjo.( ) Hie question (.1' Iliclillcti (['anidcn. I then on I tin (1 lousing of t the oiis) .1'111' tlskhi \Uill") o inncli : I j! in : s v;; uDr. \1 In-M in '1'1',0 i :il" I ,il "ii !I' i ( i Ii"i iv l'.tt-t "I .I' mitiifacMon In Ihc
and P. .V In Claike. Shall to I i I I I !: ;: ; l, I : ,I 'I'D i titYf' dircof (lunnrrluia, m..l.
> tIice nt'.lIc! icconl. 1I-1'IIIli.h.| || U. A. 1: 1 < Iii 011 pro'peiiU I \ 111 11111CXI..IIII'IIIIC I t- Iii't t \ III .1\ I Ml I. 111'H '.t,. (skit. I Ircrtie,

III the "AliM-liean: Stale(! l'.ipcra (, .." \\e .it idly by and. sep 1111',; II'IIIOI'YlIaI'IIIIWI i lo a halt., 'r.ulct, 1'1"( n < mi Im.. ( iiM-i. I "II' | I i 'ii'iIiI.u I A. Riser ,1' *) I k u.f'uust.f foci .,'.In riciiMitiimiiIni I 11,1
oil ;
1 nnilI \ ;
t i-l I Ihon::h I I lannot: Ill admil. i 111"1. -i itti,' ii: i"'It f ml t I"i l h< i Ilt'I ii '"". lIf'a. ;;tb. a1l .
t InI snilhs't! I Ill 1 iii| WI.III,111| l \-'hll' I It to milTi.rcn
.
\ \. I, ini.lcr Ih(- SU: ((! IIIlr"l'uMi< II' 1\1'111) I llietilljliihstitictliin., 'I 1 All< 11HIIII, $i : -.]! nil km' I M- t n I.lll. YuilCb.atcsIi..t.j. STdMn) 1.1)) ..
T/imls" imlilMiril, I in K27 I :! lo Kill I :: amirr I II 1 l\c lit,... 'I 1 It.il JM him.'|111'MIII. .1. \IMI-i .NT. I'oll.111. 1 1,11 I lus:, II.MM. \1 t VI I Hit VI'. :I'(Al. II I Ctniinnith. Decatur, Iii
if RESIDENT DENTIST ll I.:II sl.J| :! 50,
liistoi' "- - -- I A ..LIV.E-R-I ___ ___on __ rTUCE *|
.IU.
lS."i.l.ciiiiii"i:;!' t tin'
I in )
|>iiMMieil? ':> u. ir.ioiMi.1111; : ( ) I; ( i J: PII.MAIIIS.Uiilf ; : : )11AME't'Ii_ .1 ( ) .. Rll liit ) 1'1"811aoI" '
oCllicsc ItIq l In I 1111' poiii'it' I ofllicit, I ". U : ,ir. \ ',mi,! I Ii'i. in) m LI -tt-t i InI'.lilram i ,
:"IIHTIIM.ow: \li-u. __ Itjll! ..wt\ 1111" :- t-'t 1".IIII'" : I ll Ii| it" .-I i .
original;: ()( 'iiittiics anonlinjl" I ;: lollicil.in I :\ and thene 11011( in the ncw "- ( .T\iiiLr thai a i.uli- :, ,::'j W i -t I 11I\, ni.I i.. "< t n 11. .1 ..11" ''

| :am! j-li-t <'I'l III(' l'il I() (-f IViisauila_ "laperiof the, "lonnlry the must ieuaikable cal ljol'illlli I in I 11 ineihod ol,I Ii The Templar at Work, Bar anl( all

1 by t the Snatiisli(I C.:I1 l>i ililo. as ilniwn I mnliccorilc.1 pii'li' iifon Ihe, paitiftertain i chit linidcle-ites! : lo 111' 'nllll' con BiliardH GEO. NEELY.

by I"'. S. Pitiliiiln.I I UKSincyorirnc.inl I I i. 1i.I..II'1 lominuniliex nln-irb Ihee'ommnnitioH vention" A lew. of the ai,'! andencriilly 11:1,11: t ". IIt.. THE NEW MPROVED .

; of I llio Provincelio(. i ) inlclcslcd lolili'all.tlIII"g1 : < 11"111"11 IIrlh"o"\,1, l : | |I.. uI L,. I 4.1'I ; I ( 0. E
-rc
\ i f>p<'nip I" t 1111II.uh..M:1'nl ) : t 10'II"'I'" nnd nnminate" I htiii man nl I II 1 In 1,1.1.1.11"1 l. : : :

lua.lo the rcmr.l I in 1S1II.: "II"I'.I'i 'I" nnd. ol'ienliiiHs who 1,1111 to I be In tllh'llIt"I'.I.Ihl'II"'C ,\. \V. l-IIII': : l s.l.ililnr -. -.. I''I'I';1'10 I'. AM

The r >I iiiini I.sioiier-i 111'1',11111',1|' I ,l l>v a t''IIIIII1 (to he appointed :. ..,11"1', > ;Im.Jl.n.iwlf '
nalih 1'1'1'1 ,seiminn iKloal'i I : L'ifil: 1'1' ,
| Im .
; HI. I.Ilt.W.TII"t' 1 in: i INK-I-: nrWinos GREEN GROCER
COMITI-CIS.. after( I Ilic I ('fusion I lo I the I by I II; 11 to icpoil t a hit 1 of .1 I I ---- ,
( .
victory.Twelve
Ihl.Ibll. ilelpjjalc". 'h I eominitteo'x icpoil ; I II.: S. tutu\ I.
Unilcl !Stales' hail lipfon1, t tlioin I months the toss !) i whole and Liquors( 1'ntmf'll: : 1
:IO 11\1 i.lltcl. 11111111111,1,1111'1,1 :n a : ; I j ( ( :

or a certified!, ropy) of I II I, mailo, I bj' of 1 Metallic I ) 1 on I II ho, 'I'.III"'C. tiverhail or the I ,1'1'jllc.: I 1..1111'.11'1.111.,1, I Beef Veal Mutton

I'liitadoln: ( I I 1822.:: :!:! Tliiicopy i l Iy I I'inlailo 1 I: iso 111(110 promise. 41 any maiciial tor si'i' 111111"1111111.1)( Ilc"h.1" t Till & Hi! IMPORTED CIGARS and TOBACCO Pork,

wn..11I existence a few ) cari since, lit I in itlei I 4)1 t'ol"OW.
,
t llinnilooN (C\haaIII,1: > el 1 CAME AND VEGETABLES.MTri.MMi .
taken I'mm it growth :\ il is sate lo say: that in a Knjji'm.ijniiiy : lOU. l'.ttI-llX AND MAIS MS.,
and ai-curale( I copies<< were I : with Ihe puOi 1'11,1"111' to Ih,- pin ,..1' "case*, mich at t thij, the peo l'lt': 01.ri...\ ( HIII'S A --I'KIM.IYlo. :

by one or more rpt-i-otisililo ami coin- which W\ now move, men) and* MIIIIIIHhao ;Ill h'ive IIPM, 1 t to no \oici-iiiconliol-, Portrait t and View Photographers '.1 'al (; ",il'. ,ili-livcn. il I fr--. ''ii .in'\' |PullS nl tin" t PI

pclcntpailios.The tobc (ill I that: tin: ai" Hun of (thst'. convrntion.* The I -- --- -. '"I'! I'alah"; 'I I" : .\,
( brought U'JIl I 1! I'lilalox Slieil.Ui i iI 1.\\0'\
Iwcl Is Illl li st : :
I "- I nMMI/ til I VI. .1 I .n i'.
should :
eiMiveiilinn I IH and ::
ainl. liiiTlio.
.
recoiil alliuli'il) to ,
jbo\c[ l.wlI. a.id. at no distant ihsv l >u-atn: |; 11\11,1',110. --- ------ ,'i I I'1', '\ i i MM I ,. 'i. It I t hanis. | I.- ---
with tlir : faiily I represent "lIliICIII'lf a I ,-I 1 I.i I" "i--i.i' t u, nt "i ,il- lati'-t i
thc firUtlicu-iiislati"I \ : nip( will In' "III of (the ihict ill of Alii- IlIai"l. i1' of the, \olert I IIH'CIII I'II' iiii' I ,\ |"T (ini'l :'n | .k\ ., .u i,\ I Old ,,. ''I! in,,it. i ""i''. in.I. i i- |I' i .in .it to |11'11:1:

anil pint' <<, clearly Klmws that lots (', I >I.I..J I. liaim. ( 11.I.j.t.t limit I (that il ihii,'.. MO, in a inajoiilv I I'ii line nail I.hi.ii-: it to 'unv s /( ititiI'itt'Ii .! !in, Ilii i I, ''I i i"I""J" i ,n"'il 1 l I" i a i IJ< vvs.i .
In il 11 II', ml.' SViutur {II"I', I'.isiil; .1.1I i i >" i .ill .in I \ u t uu -"tin" 'T i'ttlhiPRENII L. '
I ib-volril ovItisUHy ,iI few will hue the fiie | i. atsoi'
ami M
are ( : '
U'hil" 1.lhll'I'11 miki! I O.'catur) a 1'1'' I Iliulki:_ II II lni'e-lit I :ii' :un \1.1.: I l .
-
national: inn-poses' 'lii'iatisp( I by I tin, ,considerable, tow n 'omc Uiiiifjt il \t. to as>cil. \.1' hills, iliI I we (in irantee. I I'. I 1 _. __ __ _
; Well, what: i i' the ? the, I'" I'llllxllCll. \\ Illk I .
leims of Ilic cession I llio jiroju-rly' ol Irup but in ,I half: so mm h us hiloiitoSrlmi. << CM-cnlive ciiinmillce'i l'II"I.; coiintv"P i all To I,... vniiil. n. "I'll.|n.'r.ili4| vve sin 1 I SEWING MACHINE SALOON

the I'nileil :-Iall'-Ihal; i i-. of I IlicwhnlciM'opIollieirot'.llie nut 1'11< liiinlv. I li.iv. ileli.'rvun h'IIII""llil"
: 'ltI' "ti'llh i. n-idily! nsleplihlo 1 | in each, election" dit REAL ESTA1'EASI
I II'illll"\'I'II" us : : line n NiualiVi in.'
I I I I'niU'il :Mategovern ;' ol pl'llr.III.1. no i.ill/en1'* ofclin.i I t'l'llll11" delegates. to t 111'1111' n 1'111.1'w. .L1:1111'11"|11\; i'IIII' l'I'"hl..t, | "11,,, -hil.,, 1 The Best in the World
I I and at the, I I l' .I.I i oil. MAIN AND "I'ALU'OX im.ir:
(men t 1 lieinjjoiily, ; ; I I llio i I'I'ol'le'litl'1I..II'I'A. : il, and ) el ty ( '"Vl'lliol. 'I} -
- - ----
: WI'IIIII.il.I"I) (' I a (iti'lerencp" for candidaieH i I I i I lo
his want' on) the IiiIt of all. the, 'II'M. Tlie i tin I i -i! i l.", '. > i t'"i I. st t I ti' Pensacola" Fla.
,1'11.1 (' III ,nomination l lor eat, 'h ( I'J 11)"rl.. /I'l ,
d"'li. ( III COLT.ECTIXO AOEN'I'
sliccl.itoccupied t I 4' I -s| '11. mil 'ill .11..111'.11" I
I/H ( XoilhofXarrajjos-a: the few who I, t .. ( 11111 .
\I.k 111-.1111 I air 111'illll'r."ali'lllf ollice. I Let t the I'HII'I.II' 111.1 I tin-" s, II. ti. has eta' : i-I op.BILLIARD .
by a sini.illcr: on IhU |'mblir push do I their uolUimid i.h.in man Slid "1'11:1'.I: the pxccucommilUc CLOTHINGSTORE tmtti'i't' ti.line |til'| .ill 111'1 \
UM'd l kita ho nthel' k.llllNc. -- NEXTTO CITY HOTEL
i w eunvasthim ---O
land and pieHtntly' $ bplng and fear.I : duly ,
hope I anddci'late who time I lie ilio'ne ,1'1 r.1 till si.\|ujr M I". !hUt,' s.unir.nt-
livery stable.I !. The dll/ulI.r Sclnu who, despite of t Iho people.' .J. tOI) ) ..I iim .-'"il'I. HALL riJNSACOI.A, I"" Jom t)4.
PIUp.
/>t l 1t,0I' t that I i (mil North i it f XiurnKosst t list unanlmoiH dc-sile of the pi'oplc to 'he objections. lo this, rcfotmwill JI\X : I C'.ilal.,i'ic nml )J'rt iu, IN!
.\ IwSII: : I.IM I: 01 IQN'III.I ,
: Hlieof, III nenniicd, I by I tbnUlasiniio I push' l t the :Sclmi; : and, Cahaba'iillc: I \. 'oiiic fiiim thfisn who :ue in the position J\'IF'I. The Co. CITY PI-I-IM-HJ iSoiiyl.i' and S.uI'I| |,

Txid;:oand a liLt tither Clr unall railroad I to a sui'icss 5 stands t: I bai: l I and of district ""O', ,I'-, :and w hose con- :1).il :: ( 4Ii- Singer Manufacturing Above Phcnix Saloon niaile(cnllecifil. mnl I ., |.ritii.t. |. inistttiiyrt'tiirnt
tint of I lIst' piiuiaiii-4 ill their i IP.|"IPCliveilistilcin .c NISSi5I:5N: : -, l.\ ; 'I''X''H.; 1..UI'lIlceC..I!-
buildings.There: vvnlli, ordilayR bi-i i ('I' .1 IN'i. -. JI.U'KA.J. : h'I\I,1 in.
was, and! probably i still i I I I U olhervvise, he "* 1111..1111011. thu 1."le tin m tnleulcdndvocalesiif : I'.ul I Illc CLOTXNG. I.. "' 1.1.1:1. .. < ui Ics|>iiii, AII'I'll'rl I t I :. ,,'.''l'dlul I y han.Ufnr Siliir '
Mays 111 11111 (ho iiUM-nt' scin. .
( In Al\
( : I : : '| 1"II.r..r ,1'lill'I'rlll.il i
before CoiiriCh}: a peilliou I t: i fioiu I lliisMuionii I i i'oail. ought to he, maiked, and, i in all ( |>coph' have (he power, ali if I Ihe)' :11 l.TT'llio S.'I\T A' | II teal| |I. ,a -t fi r.ilif.i"ie.. I, --.111 h .- ------- ;/; I, ll.I'r .
'I"djll
: l..u.lo. : In give the Maions u I the fist iise hU namo 'lloulllJ vv hlsppied i I I exciciso I I it I, C'I: )1'111: presumelo I'lli, ex in llir FII.1. : i'I.s: !.\l'I.110111 I h I flinl Ovvnersnl 5 tlH'iru.lv.iiit.i' I'ri''I (' Iale, IT I K:-'in ,n 1,

title lo thllll'lIl'llIf lot I H u lihh I U oerupicd ollir.E"I'r Lear on t lie ot I lie county Men. 1"11. Smiths* II, r'a. vnni" 1.1..1:0. ,-. -- -- --' :---- ---- BIEBIGHAUSER, ebart'c.I ;e tn plui-e H.II inny

executive committee willlll..III'j J I 'i i'. l>iilili): >\ t.li.CCI.
by tlicin.Why I: 1'101.1). owner I in :cliiiiDucsillo I i i: I tin-success I i i of I the I. ("m'u, ii,.( IM-t.'l-IV NATIONAL HOTEL Gas and Steam Tuos. C. \VATSON.uspi .
Plumbin FitttnE
of I IhN pio'peily' of I the ---- -- -- 7.-t4.Ir!
any and to his cily to I del! (he pi' 'ess speak out :1,11'1'11 their _
-- -
[ -- -- --- -
people, of the ellll,1Iall', : shonld beliveried without delay and letIlipcoinmilleeokiiovv united inlliicnco lo hI'I I' 11,1 \\\11 -Ti'; AMi PI, Kit IS-
up any Km Iv tint. ( ninminiitl! \
"IO im s
ti I from piiblii-lo(i I piivato' t U-.PM, what he \ will ho done.As Commercial Job Printing 'i 11 .1..11' 1",1 r t T T R E II MAR N
I \11\( lo the 'lul'.lh"| of expense' it i is Ofce. I lint, !II 1'.1 iAH! I I\I't 1 1 I 1:1-.11\! I : .T-, Ml AUKS: .

or wh)' any one man or nny one) bodyof 1"11)'' me .14igerOii4* aud oftenlimcB sale. lo siv that there will in- no dulleultv IlllLrsr: H l'll-l-Hi" I'lilN I 5 ": VV.\ss| | |r S\Ii| h. I.\'J! lIlt" \\\'IKU:

men, older or I lodge xhould get I the t Ihwnlllll'i t t g icatcsl 1 pu'.ililc I'I''.IIM.I in llnding;: competent.mdgcs and C(:Vrlt ,VI. loll llrHl' !f': ISWrsr I I llovcriitnen: : M., OJ; |1. Ocia)| I |lni-, t IE'I"' : | > |" .\1 i iil.li.! \\\'nJ: : Cor. Gregory and Tarragona Sts.

IUIIIIII I i prelcrenco' I to, and to t the extliition : : III IliU there vv ill beno ik-iksto tut without I compensation.. H.ul.'tli-: Mrs C. : Proprietress. I' '".1:1: Us: I'II'J .\ :\ 1 I t'll i Ill 1 Nuu.

of all other*, it would bo uryliard ) :iiioio t'lllfai. I liilk I I of cntcrpiisc I here.Keadcr N'o gout ileinoci-at expects to bo (.aid 1,1 liitcx, !','",/' /.jinlf/t oil,! P.cfcr FIXTriiliS l 1 ). I'K.I fit IS- -
lor oik I done at I'ulil Ih'liffi il. ItlTl.s-si: .:'In VJ.oo 1'1'1 H:) HEBWXZEU.1'.I.
I' to de(c ru iii no. Any OIK- man I seems hive: VQII ,1"111 vonr duly jet ? \ 1 i'llllilll.II'I' \klniln, nf I nils, I 'iri'iilirs., ,I'i.utri, .".v "i'n''I.| Ni
and wlial .
a piimaiv: I l\t .111,1 I I I _- ,it! :
\ : i "
to have eiiul lighti tu bo HUM t.tv- .I. 1.1111.1.1|. .|. In. 'IIIMMIS' dills, HIl I HIMI.ISticiiini :1'\\I .Ill F'III" 11.1 l'lAso.A: | KI.A. and
| Odd) lVllow A laAI.: COLUH I.IM 1 : 4i I.tt.I .. fli'gi"II-. w as \l'il"I.I I wehave rs nml, nil smls' nf. .ii, 111.1. I'.,,) mil. li"il: U.H,1111 in I Fr t I II'J.i Itti_ 1-, "I Fancy Family Groceries sl
01"ed ax any oilier*-llio 14''lillIII.t 'Ii usue''E'. "" aceiiunt I'l ntin' liains..ini| Ij i\e." "I".I. with ''h..1111,11 .. )

11* (he MAMOIIH t and unNbody lUe, and. .tI3ita, .'"lllnl. ul'. Ilic ii, I lion of (lie I )litval, : coun- "" '\.| ) LeNl, 'I vie| .I'III" mul, I 1'.'.It'llM -. TheoPfeftcrie,

II I Uiiniti' evident I that there" l N now execiilive; commitlce, held on the I lal.t"Ulr: l 1:111: 1 It Ill"'II., 1.:11.I. I t\lii' P. J, Produce and Willow Ware
in U iiiiuh :an 1'11'11111,1 I I Taible.Let I 1' tin K\cur: >. .. I: I. i. I : -:.1 STEVENS,
HID few while, ;: up I"'II,1 .
bit ween t ) irom which tho "- 1--
:C''II'Iti''l il.t. vveiopv - -
1'iiitcdSlatoM. M.m Hie lILt i li '
tho ii.ii nI
I these. laiuU 1'1'\1'1111 l.r 1IIIh. .lil"
tutu 11' II'I\ 1111t'1''I.. coloicd iof J: oliitionn! udoplcd bhowing* thai I DII- I I'.11':11-1111.11..11': ,. in 11.1 mi' !I- : : : t .\1'0.! .\ I LINK
The t-rowth, t uf the iii lr will t Ihn :"11h"I'1) Mates (nr" val: has, I 1(11'11 .uh-talllal)' (the jilt \\ IM. I k ilnne, in. ,'-!p' al111) 11it.. )" .ill I I 111. II

make. them valuable to the \\ holeMopio I 111011'11." of I 11 polky andlnovumenlsol viiuiMhcte 1,1"1:11.1.: "\ ''al Hi',' ( IIMMHCI'l Al. fu Hill ,III 1 l l"" '' s iliiliu.mi I
and I the t tie pail t y. The absolution of| stalled bv I | ) '''mu i' oflhival I \ pin 1". :
aK public propel' } ly ; llo < w.rS. it Ii: u in '
\ II ntstint.
| thu 'in 1"
.
I of I iliem I i if 1 Iho genera! t lee IIC gio&'i. I loacil. I Ilicir( rights I i in i the We liopi- 't" thiir e\im-le: | lollowedby Hi.:.till II)1'1'1'| (till\.1, 11.1"1\ Illil-l I ll, .IIH) ',| I'M' Soil;I. t lllll.llP.. l'c..I'u'' TIAMIOAT: : ) AND) KAIL-:
t
(111) ilNpoHilitui llieiruiimbeiH Ihe in I li.ni>., :ti i anilMini !
pailyhiili( ti.ue Iht'll Levy lonnIJIH I'l lis.irulii, I H.I. 1""Ir""lci. I".I.IO'I TO SUIT.
,11110111 :
1'11) in.\i: UOIK( ) : J'; : :
I be -lal ,utit.| Ih'
piveriiment doe need I themshould u I in a iiioio .111'1'1111'.1 and praiiicalway : ol III ', in ( the us'I c'1 I "I h'jii.t ( i iniillii JlT'I':1
: 11'0.1 i- .\u. (;(ooiis HUK: : i iA.NV
rn i AT MIOIJT Nonci) :. IIKI i\ tIll: :
I.I. \
: 1..ll'ellholll lolhotily I of I'ensacol, ) t lists I Ihev' have: ever done hcicio1'iiie I li"l ul t lie (1lllIJlic. 11I.1) piupcrl) VV I: I! : ll.l!", ,' i.'l l's.., .\, t I.I I.

in pulilio' propel ly, ilcxoted uxclusivi'ly I ha>< 11:1:1'lItlv: I I di sg iislcil the voice (he M ..1 ( scveial PATENTS.Invintuis .1.1\ I I.IMM1M: :, \ .V.. 'liti-- \\,1N |lilt 0"\\11. '1111.1 1.11.1: I'Aisr ov 1 ry
while ,' I some of theirjoint oiislilucncies.iticl I :, .'. '111 ,', hilt l I'. M;
ociiipalloubeinjjearefnll i 1 I _1.I..il' I 1.1'I': __ __ ;in' III t U ils in 1 1" i > it-ut'| i. -1"1 ..nnlw
I ti t public I iisci., piivalc' n

I I I)' g'IIIU'IIIIII'c'.1' I agal: ii-I. meeting i t there I Ilicm has 1'cl and /I .I'al"OII'IIIIIII"'lwc'l'lI rom I ( (lo I n.lriI.I w ho has: I uiiil .|nUnliis, ..mil' 111..li.ivln.l.iiini' .. \\' ..tVI'tIiIILI.tltIk: | | ; : XIKS: ,, _..l 1, .,' i I, Iil"", III, ''I. I Inni, -all., ni'iirulnl : Striij[y first-class i
: 1.11\"II. t .willi( tin I -. I't" III Ilh. ,tutu ,in.Mt.il If Kiull Tie *., Vnc*, ,V<' III i ivi\t 1 < 11" 'in .n',it- J jut in 'mit- r. :.a lie! evry Respet1
1 Tor the fai'U aIt.,'\',' "lulI'.1 l HearoiuUblid I whites entirely | | \ ) ., ( llhlo the .ili'Hiili,. \\.ih 5 .
: i In..III'IIII1. 'i" i "1'111'. "' iinitiilrnl "-111111illh,' M iii Ii i "'"lli -I"| n h ri-. 0, ., ,,1 1 -uii'i, 5 'n |1"11 m, II' Mla'>. ur.li'r.
< wholly to M II'i W. I II.I I IMX'I.IMIM, absent t I llunisclvCH, leaving i I the I negroes I\IIII'- ? FI"I.1 "I'\e.' ui"iiiiiiv I liililitv, in UK ii' lu- .c i'<, ill. L-I\'I 1 .. \ViMc ..I 5 'I." : \l I I I. V. 'I!: (.1 I \MKKIl.. ---' --
I in li ht I it out I :a :c I thcnistlvis.'I t Lindloid,1.1.1 will and. "r si I.. im' I t- nn-. .1.1, tJcl't.lV .V lio: .Si':i- '
i'l\Htuijliiet-r f"I'IIIt'II ly "'"btiuit siir- IIII 'Iiiiu'iuiiuuis I'.ilciiii-il. ( lit| In- itt: \l t' 01ll r l0| | -
}: t ) Ihitre will bo a kiig.'i ne<;io t liiicsl; -"\es : I 111"11'1 wanl II.hl\.J I Nctv i t i.vin n. < *ll'll-l 'uro. S.I ._ a't: I_ .- \1\:1.
VC 01' and not utily a competent, and 1"'I'I'eM'I.1llitllhan miles the od till nnd I I 9.1.1.,1.I | I. a',I i 1.1",1( i 'I"|"" o-. City Hotel
) u-ii'il at the N.ilion ( p IJdll'II" |1.1"1 iuiiH ICii\cil. (; 'il.il.I \\TiliUeyIIoh.

uble) sinveor' and i\il cilgicer, but \sst Ion of tl Uopublicaii I tin it y this t with il."-New Y"I sun.ll.irx l.iilesinal L. Kculilciiil.I'r .1\. Ai-v I "i ITI-KII: :m ell ami ilu rent It I t ilucalling I P I U M I.rldatbomeWIC. ,

an expert: In cily line and, familiar 1lr.IIIII''lhp: I : ; -- I iliit I j coloied I trpie-i -- --- -- nut t nitciiliiiii. skiillnl S MM, i u. e. Mmli I |,iiblii in this) lull) tuliniiiinjiniiiiies O ticuluri Kent FUF.E.n. .
.. Isis Ii. | m J.UII.; rati "u'm u. -.1.1| in..lel ii- \.I iuIi Im, ailvcili-in- ll.e i'hv-v- y .i.vv DOI-LET. M.it. Ed. Sexauer
; liv ProprietoE
with I I I them I by actual HIMCJH l I l made 'II\lln. la111.11 SSIH '" .I.II\II \it im- I 1111 I I say, I Oiimlc I I )., I liobinson Ir' u' ,ii-lMiitat. ln |,>.ii lit,ilHliti.I'lelmiinaij .\livnv amiV'p-tKm.S': I'livivui.: 4.luaJu&alt (1 uiii vVtilU utU tXIti _. ,

both bcfoio and sincellu> war.VAKNIM Illil' \ "lllil.1 I \ M-IIIO, I lior-c, 11/"I'IUli"l itt' I 11111'| fur ,. .
if ii ( iin.l I is ntln \ .1. MI-HI
|.i.lilir, not lsge'iiii.: II Iall. 111''al'II\IIIIIII. nisb.il. I \t tlicic mi nn 1111 C'lt"dal..
--- -- xi i\. I hC'lc' i- ;1 leal I ",'01,1' Ii ise'' Iii1iiihitiei 'c'II'" I \'CII I I .t I I miic tsii'u I. .\ S. VANTIS I ilsi'tisgls vv huh li tlie\ i t-ull; to tli' -:"uiusliiU Ni>. 1. J. COOKE Clerk,
,
A \ : (;. : II at the Nmili,, and ilin.ikcs vonini want, in look out lor vonr- ami 1'nti, ,' >-C"III'c this, I""il. 'In- ( 'i \t- S-I- I 1. 1" v i I" i t \s, ,-'.,,11'n \o.
'
cI':11 coim-m'iunui; r."I.'j:1 ,
II.
isiaiiitet i liit.iiiiihcKcpublican : -cll. l >umlc> ( ) ) 'il'i"rh'rl':1. I iu.noil ' "n" I M mi" n IP I, nmni GOVERN ENT ST.
I. ;"i-tiiiial'iti IM I I Cu:< i vt -lall.: I ,
Nolhiiia:: 'lute been I'oni' for thii t I' improvement I I 'I I i s I ol "Pooh Il I i would laku : ,1"/c'l nun .I \ \I ala's Inni., II"IU' .1 t Itcpublicaiia
p'lity.: l 111 s\ Iil\ rlll 1111.: g Ili- : --1,1 II lollS-oS.rr.-4. EA'1; : i >ii" l-Ql' AllKn.iril i:
of lie illy L t of I','II.ICb ii.1 in I lie N cut. Hi, i in t tiv i I ii it>g t to icuiy: iii/.' and like I 1"Iil": oii lo .\. il"h -- --- -- .-- :1'1 1'111.1'

a nitary point nf ,iew dining: (lie 1'\1111'1': tho hc roc< t li 0 :a i suit e active i Tho\t \"t.' CllMMUd-HI. IS rilllllfll, snt I ATHEY GRANT 01 u .ion "11'11111: \uir.- : -- l't. Nt4 il.A.. ..01:11\.

iemo\al : pulicipalKiu t i I i 111lil 1 t Ia I 1"(11,11. luvc 4 'o.t0'| "ITI1.1 :? huh I |.'r )" 11. mill ,,'lt.ill. llirv.. i IIIII.Hr & .Srl-t., llml! It t |, ,. MONTH.
l.ut ear. Tho I or mitigationf I- trii" pi I'' r., |1,1-: | i'j I tin- I (if
) .ii'iiai: ('till) di.s"slcd t hi whiten who I U :a I II. (..illviii ': )I Ir, I'. II. M!.TIIS, ,, nun, 'h rlinlce) reuilmu 11:1, "'r...innili.rMtklV Kin. I Kill J7 '-: ,11411'.
nuitaiice III the batU .MiuUiii I tie : i '!1- i rs, ( HIM'i'i ', -
f : the I and I in SiwoU.rk.\ \\iis vvilhVl'i \\ K'Illl ill. lall.I"'II'n. -- ---- -
U Ion man) ".I) : ,1'\1 > |'aIu'rIii|! i'ut I. 1 In I I
lower pait of Iliorit) and ubichaip place:I lie,)' aie hlit 1llr.I i IIII..11 I* "jo; 1' >, i.."i.(.MILS: ali rd'I.t ami |l.h.1 i r-.li.tl..11.. 1',1..1\\ 1'1'.31.' l i't.hal a.

tUngerous uaiixcoun and, .Ii.ln..rlll i alone.. \\\ expect the ie- ull to "(' u'itihi. |ji'" .HUM il I uu' Ill nieiirililc i mi i Ulan' 1111 aiitl oilit'i-.'i'ins UroGBriBS C $ IId ITolionsI i Sivuituis.1"1 .'.' : ( 1'II.i.I"I l'iltnII"u'r., ; :2Efls1sAcoIAGREENHOUSES

at all tiiacH, remain ju-t a> they \\ etc .mailer Jl'I'lliall(' utah usual 1"1; I".. II. ; .'" 1'11"1' l lIr. Ii I:'" Nt itt : kulut in ,.Ititk. mill, 'Inr 1.' m luu'e :101 1 tai-is.I IIII.1 C | 1I'rn.rtal.i i.. \ iUh'"ln"\'r., 'a\I.I.r.
rs rrht,
I in I Ito C'Hlil i 1'1'.1.111111:1: tleclion.TIII : (1/1.\1., \ furl I am iliits uu lutllunlli .111'1111111'I'al'.allb'I i | | I iM M f' Ki h 11,1 Whl and NURSERIES
last year. : 11'11111"1. 1:1" :\" I 111 i I 117 I -.1 1 ,i I n 11', i I iu I Xl'r| s.mi'Hielitstna, /,'il-,| am-I., tent
nml tinvt"iLuu
The iPi',onul health and eomfoitolthe f : .\i->I liinn: or -1'IOnl.'lt : : iu) "I. 111.i. the In1"1 I Uiicsl iiuiliciutever !\V>bii aii.iuu'li.| Kiiln ..1 Men. ,. ""I n ,I' "ii I I I.?.f. -III-.fl tin'rs. an.' mvitiilti Hltne tuc laet stunt l't.tNl'5)15 lIOsK-: tlloK, : IM'
.1"
pvoplo and their safety trout 11.11. I ." ULIlll.''"ril. I %I"rl'a; ,,; | ilinml .-.!-. 'T.'I. 1 I. 'Ilkt. turns out work eiiul| tu amirtii IMIU'I-M:! lil'l.sllUt: !! IS! .\\t[>

Icuce! ha. neither been pioxided fur, -- JCSMMiJaiiwutt, 11'\lur. l Uio. m>*: \I'hIIPI, ('u'.ca. I MOSQUITO OIL '. m the ,taU' in iH.iut nf tit ,itiii>k, Ui.. K\; Ki: : iiii'\s: : >. FIJI: ir \ MUKX [
rlt in I Ia h and kutUfuctliw. llmul Itiiu, :
; or guaided ayaiint: and no ulicmc. 4 tmo'.ri'! r l'Ot.I.:..ovi: '.1 i iI Istsrtvi.: 'lIiil is ti.u'.iK-itilnr) l>r. IIII_'" \vw l>inciiverv \ in All. & ,"I""I.Ilir. I uiurHi.tU .UI. Eyr\: lUH"-5 !
f ri ,ino.isssit.ims I havvtllnl AII\ \\ iil\\ I \Itt: : MOM KIIVIII'IHUJ.MI' ltian'. \ 'ikituiin m.." 1. I .
| I iu it \ci tusius. I'\I' cll'ITnt. \ : )
t :
have found f"H'r III Iho (' of the Al T. \,1 IIIIUUI. iv ,
; 3 e. ,1'1.111'Tnmlili((( .. Wi bUIK- Sul-n| na m t Itil Aciiiui.| .lint hi S 1.1't S.II..tll.., | k. I'ri, t llu.iit i .,i uutI.uuiststr| l.t.ii0' | |'anl.lilts. .I.\ .

anthoiitlen except' tax: Mlicnic) for Iht'IUI'lIIeut r,.kTO\, .\ Irill-I l 1 proti-eiUo (socalhil t"m HUH m liv'i ui Ui'aUli. TO' It."uU14' (i.iiiiislmifiit. :tutu ,iii i-,'in-. If- ; lint :_i-' 4.! : j'"'11.1 II ...kIk.U I r*. J'u-s. .\ I't: l.tIDI\: : I"S". KMuu : ,

of bond tax and kalaiie. l) laiiil: 1 (ulli to the norkiuj b.tt I--(rio- a. .l.w..UII- -"'u;Lore. A liI,1.n l"I.I\5 I. n'tk 11 1' j' -i il T"i il IMOMH M.ji..rn, .I li,.,I_I.. 1., |\i'. _,!U, aii.l I'.fe'i't j.\r\\ llt31-I 1.:' I tI
Its
olllctaU and such John m atl'oidnl 1 .t.(11 Kcncrall.v wlll* UII) about one- I.I:\: '* UI' Illl tl ltS: : |1.1. 11'1.1. I'10 (III. I-It.. J. WELCH D. D. = I .\St K "'nl; l'E.\t: .
11'1.1.(10Iu1.I.I.1I S.
1. iisiloytL, l ,
the ojiporlunily of duplaxing tho cl- 1111. Il'' uI.Ilr ourenoimoui 1'b,1 r<'uu"il" i* lucniuiiu' h' well kuun U"III. 'Uilal.IH\ hEI\\! T I'oauluc, IIIUH. MullK-rii I -, \I'II'i.| \,

l!.h aud licpotic iiittiiiLU* :'" cf the contrulling i-mvlovcd pioteilive Ihw*c' 1:1111 Ihal'f' ainl w> |"|' tar a.In tiisnl I II" Il"'ill| | li.i u- r.xiH-utiini KiTUiniiiItnn.l: JuUsuwt Iu Ur[>l Cur Viu !Verooaisl'liii. '\_u Ills \..I.I il. I. i I' !1'1| t ll i i-. RESIDENT DENTIST ci t.. in' etjr.Illk, ltiiiiie'. I 11",1' t I *

Imiel' -wa.I larlU t..I.1 wlm (IIUMUM'.l .::111'11 lUlli'r- l'r"I" rtv ."I II ,2-is-u' I "i. "UIU.I": I I 11. I ',\P... L IIIIKIS t,, s in Iti-l I .b.
U'uhont I ; into Icitig: -tail | I II.I..rIIC. --- - -- --- 1.0(1\1 I "lt t IlK\- ant
I'r.l'I.tIIl'lI"o
I'K -. wiir nl iiitiM'. .\ A lluntl.Mfv 141I, ,
Situ "I' | lisrurI i l 1.t'l\ Our Cut Flower Department
I is wiiut 1 hauh in ) own ItfiialiliHoiii's tiuil liii'iairitO.'ttli.Lrert ,
'r\.1
1111.11111 enliance innuiiy I \\ 1.01. 'i I. 1 "1aI': : ''Ii' I I
may arr .ttiMssht. rkiMriTitMsl.
I i..t it i uu dot siniitstuuil it i iin .. \ ," 11 \ No t ., .
expt-iicucc.: :call) lortc r aj; > i.lu.rllk.c. li "i o ''V"4' '" ',} 'tuu> : I- c"III"'l'II1)r'>|II..II.ll"III.alrllI w
waan I the ijuarantine I U, at thcie I .!1'> all t i.'u 1 is statics. d. .: ," Warr.ll !al' o\"il"t I. XI'rcuI with an" "
were ..1lt'l tl''elln.t Iai I .ih it its lavi-r uiiil kUllii 1'e ..uu U.u.1"numlmtPI : .:' ctx.l.I ," t-r C.. ) ,
ii i un 'i "I I i -
il
all i
0' -1.1'
Thenbhoiild / ,
.1 ,
bent an iiupc-itVit prott-tlioii.! III or Autv 4 \ :
publithcd ) Mf VrrV, 'Ih If I'aIrx Illn. .
[ Il I ttii S.lllIlii 11' alemy bniuc-l :u ,M> !" 1.1. :1..
1:11'1'1 ) \I l< tl"1,1 u k priut .11 '! : r.II''. ta.l lullv .u.il in '- .1' >I.
\ bo t-fllciriit nauiiaiy impiovemeiil. I'pkiile' > I goodly' iiumbir ol ; inn' all, 1 'Hi 1 ; i ,.il. ,'li.t.1 ,'au"d I In iiuI t :iv u \.- trail Uu.ry. I.inll.al.II..III'".: mi 'I'.i.11( x a sit. Int r 1"' 1, I' ii.it'. I 1.. .1.. t I..,:. ";'J>' unitaekd( m 'u'n, naf II.I ll mImv -
wi'tLIiok. To-iUv, while the i \\ill.lil\i I I Ual.iri.i frum Hi.u .. Wrrsii--t'ntmItu.. 1",, s- illnlliUUir' alii Hi t. ,
We 1IIJn..thl.'lIt in the 1 Unguj popula- 1"1..1.1..1.I f : AtUilavil l.iuvcv 'tjl ,11..1. *. Ni-w ami .iutnl ,1 -i.1'ul.t. .
lion i i. largely in txic." i.t that time, ,> in an I II.r, v,'in ... ci..I a...ur..11 M.iI SVari. ) C mi tui" i"fr.I. ) I in l,'u U--M ":.1 1 iAi vi t >. 'rott--', '
e a board of huallh in a neighboring ;,: I 1"1'i un ,.l: 'Ilia I'i>u- .ini- I.re'ui. itiur liisiv 1"1.. .f.1,1.i lu is nn k.,11 ,II. )"., cut :111 mnl II" "Ih. '
iliki
,
these. but daillc aud the 111.111.\ I iH
aro .e"I'1 .... .' licwmutziiiiui-uf itueoC .
it I I I lnUt.' t< u I lr% I..tr Wi1. k-lwout tie-I | | tu> uuKi-t.i.iiw' '
\
city use to elty 11111.111'1tiCi. >: aluloli.-It tTi.iuit|
utllilbpr of wccklichtt IK.CII con-id- ., \ UU ill*. aU..lt.un.
Kutiu: iu IP ,
1. 1 sau ifl"U I uanl"I. irm .III.ln Jhn .\ll > tiK'L lart'fulU ti.l.il. ami C' n '
(or the ca'e then' and in IViuaixjla t'41ily rcduied.: There were also ,cv- ". > i.ii.uci 1. in.- :,u ....11. au 1.11' Wiiiranu.AtU. .ii In. 41'1911 J. I-KKSI4 Wllt.'t. Thcnpscn, Saddler > r.ir In.trut.: it I C""I. ".
friiuiiul C *
t
book lucille atl u-k" tut l>ru; A4 > i it '. tIt \ \
i identical Urtfo 1'1 "II1'"aUU.tt1 t' l.IIII-I:
almost I.
l U* : "Iull c.tLJ..IIltll 11'111illlj .. i "I|" t.tt'mii. It --- ilanuf.i tun,1,,, 5.. ,I'? m .tH. I'F
a
".Municipal ttuirdiau. in ollicu mlluithe hero tlcu. Iu.11" procure urt"s1.\ h\l.\ t U-ati ) (T.Ii 5 usIIli-CJIfl.; oi-iSTtf "
paperthe Utter were' : Marr.I 1'.1! 11"1 t
eople to drift along 1ti beet they luiug loiutitutly la'uleJ anti Ut 'IX tsair; sit-VK in tlw nurU Cu l'ut !'t. ela...,..Li."u.' 'm. Ib.ld any .ul'rl. r t tnt. titus-v Maritime
cliP Surveys.
Cs n, x rijj.lliinjtlicm. out ofthvirouiij'iir bc'uu'.ei paid the book men to till I Iku''.> tuore,., l'Iu. >alt Ulu'Um 1111.Lt.oii'. l.\WKI..L u1dy.h ll willionf. 1' r a It faI i .1, ru I 11..- Harness s, SadtUllr'HIPS (

> 10 pay for the public elein.ingNtttrly name: nn he imnniiii paper 1'1 Uuui i tisit'titdtlrilduiCtsttblahslt'onl| | $, iiul all nt'l..u"' IM iu lruzutpuIVauIrs. la..m'ul l ) imw"al. |. ,"I; tl- TIIK: n lc1"1! l',.n,.lm' 'I-- '
'nl -.ca Krui: >tU> ickitively cure lltet, tit this U. \\ U, "
obllvioiu tu their iluliv, uumifwlful "ht. lii> uh pdtadoxical u 'aol \1\in Uitrul.biugt, : 1' > I. RUGS 1"\'I.lt !11"l.l .
bits iburite of the "- if .hli"J 1 ETC. '
,
: ho lisa> iuud. nr no pa ."II I u tu.tie l'n"lll :: 'b 1'TI.11.1. ) 1:1\ '
.
1'11 \C'IUh.I''l'O" IU.raI1'd I is '
tt I not I' il'ui ti' '
of i itilenim Ihl.tl'lllg- moiniuf pjpci' then as thcproveihial l I" iii i t >.ati.ra. I n.orunxu-. ) f.r\I"'I.'! ,hi"> 1 I.-.I, irouit I'ourt 4u.tal! canl '"I'P.'UI| t sir. 1'1'1..1| .ir.flkfl I'V t31.: SI t -IIJKI.r: : "l..d. ol; Illh. -Am, "nirN" '. i' >. -, u
Tim! .11",1 \ ti.isItti!
t tri-ih, iififli.'t-iit ami! wilhoiit iiifi.v.If II"'"'. Iti'lli. TIl" I Ihe I'n i" .:'. n's < i 1' .". s s ,1| I'v i r *'r .s|l' m ll. ui, |!| ,11, ,,t tis ,. J t.".HI. 1.. ? "U"I' -
.I 1'\1 .11,1 .1 >uli.i| n i in i hau.n.I !\ \ "I on ( ; ( ( ) ) 1'1ii. i t4ii. iI. I- ni !II 1.1 '
\
a .
1 i-.I.t I : tb i 11 t. itt -i ll "
|..l I. I'' -LoUhl a ain -* c<'I'i I 1.11"1.| I |111-1.0;* I i .1'0.:1 "it Hi" '.IM.M- M.II I i. \ J' : II 8. i C"BB Burv"
j'efl.4-l'". )HI i ll 11 W' 'IJ '
.

j

,

...'
-
) '\ jf. ',
It;
\
,e

,.!!
.
--
-- : :::
'- -- - ...
ST. >TonsrirnxiiAi; ( ; :: \ >IY. I, ----J- I, C:>'lal>li.lu-fl til UiuihiKloii. Mil., l
.- -. (' .: .
-- -

THE EXPOSITION BUILDINC3' TO DE r .. ...'t.,... >,.a ,
... : ... '.
U. ED FOR THE CONVENTION.ftunilliiil "h,''.":' '""'::\. i..,...:!.!....... ..... I OEB TINa & CO.

.. .' / \, \ ,
-- -- .: -\ &" .
I" !.
; .
," l I
': 4'f'// """" {j1> ;; ... l
\ Uld.rti.nr-lout. In M Inter l f'45.'tI1IITt1'# :-':'t"4' .i. J..., ':' '
i,4. ..' : S ha il i ii 1S237P l\ -
Ihwl: In Miiuiwrlie! Unit fif lHn.The rll :: ,. ; ,: ": I II
f"--- : ,
""'J ) ,,, : )
'1-
broad Sate (.i. the ( """"1.110"-14 ', .i'f... : "f-i( ; '; .h'" .l.t'f dtn%' I(
1 .. j
t onit,iilenie *.f t.ncitlon I II ':' ; ,r i nl t 1 CHL .i LERYI : I I

t 1"1".| f.xl "'"".. ..m''c.' j jS' ..J; 1)nlb&) ;: lliJiit : if.I I h tofllPreid. l !; I
-
Lot 1.1. The
r \l'ril city of St. I
.. .
o. !1 o/.I. ......
: .4..r.t+ "-. IA.TTE
'
t" .1.i In MI I uufot'llln''t'.UlotIiOIl' | fur ::! f4: ,. i H.; 't;+ ?. :I --I'.t.\: \ t t-r-: .. : I t NT'ION
;
t.1, II i mi,,l mini<1111 thnvnin| .:: uml fall: *r.f '.\. I : "i4 I,, .... ...t ;b- :" ;r;: .. I.. : ,': l..' i I
,'i. ami, .lust mill, 1 liwit 11 tlic summer .r. fthfJ Ii ... .. ..1.I .1 }I' '1'2''.l Yo."i': 1.:2\9, ;)l : ':'.'1. ( a I'. I'. Il ll r.. : : 1111 Il 1) 1 Il 1'. I,

tin, Tlmt r"f'uttiti"ti I has, scowl in the .\,;;' .. .V i.. .i : I'llIR 1 lk). .. i J.. 4" -
.
\
.. .
,,! dl' ,
: i aat: and c o.\ ". 1'11111'11'1..
.. .. 1.1"J t. II
I 11
.. .it t
:
of to .
w4ty oxer. i"ome britijr! cuminlimn ..".'. i"t
.
It' :
.
.... I t
.i. .. .. ,, ,
: ,.,. <: .1 I t' "J. ..._
.
; l .
mil: alb I'i wmlilloH to t isle 1111Irnir" .. ":. -O-.I.;' .. ns. ;: .t.
| .. .
..._ .... "" :: la-1 '. .Aliil'VU1
]li is if Hi- ,"II'pl "IIII' :\< xi'rtliploss .... "-: .". .0' "\. '...!. .;; KEEPER
st I U'lii Ins .intli't.>r lit'rsdC m tlic.. ', cic 4 '01'111'1'| | c.o.M S.j
:
)list ll1") .,' or foureirs an i>n\lil| > .n.1'|>utitioii inn Ion it sirnni inuino: : c.<.. 1 I i ,

fir the eiitertfiliiiiiint, of CUM. H. II.1 t.r.I.t\! > \ M'. A. >. \\ IIHMI1I. : .11. II Ihui11p. Patent "101111 UII Italia.lelnd' f i f

tint i I' >'II. Tin- (Knight. Templar laid. 1 10-11 I. .I. il'rli hM'i" ': Ave't i nslnpt.' v a-bii'r. 1
.
.
th. irtri'anialcOnll.lvoherl'; In I 1amid 1'ulrul''hil i'nnillaISlha |

nlIt"1I: ?:i tlio r.ln".lhll' iKixxn In t torrents' The First National \ Idlt'bltuM'" Mnlr' < 'o's 4:111\11111" Mill' HtiM'| sAw= wss: : -E-Z.

!11'11.11.1 1 the g'1't'lIll'nrnll.., the Bank ,
RI Knights C.IIII'II..... C..IIII%: I'nliil Uilr.

1I". i h"'I.II"I. >ly t.iteitiil'ioit" : tint: tiny 'Niiiilioil 111.Irlnurnl.\ ( liuil. .% ii<..hoi.... C 1111111", Sn"Vo "Tlmo St\"vO Tro"l..1.

f." t4' the.. |1.1'1 l
Ii11'1 i rant nxxuy Inn very Ilappyfrnme' "
( f n'ui'l( 'riii% <111'.1:1,1rl11! )' uf the lit.pub PENSACOLA. FLORIDA. t I', C. Nrluauu'l', ', .iln. '" I ."'I'ei! ..tlnK .\1:1'1111'1: I'll I'llt t_' 11r.rt.lrut' .\ .. I:iiiou.m u.C""lIn f111/1' .

li i 11.1>., I lt-, + r.LI,1, oneamimien hire tns7 Foreign & Domestic 'u 'I 1 ss |ItNew 1 1 s I'lll' : ( : ( ) ( ) I ) : ,VIZI'o

l>- mill nit lion jtli Uio rnin ,iiiin xNitedth Exchange Bought & Sold

"' dlami the 1 liojs in blue ramped 1 I II l 1-:' MN' 1.1'--1: :'\1. ...... Id. I'.Mil: 'IICOFFEE.S
tin' |1'\1'1: !>sof the ,'i')' taut, <'IIt had eol.UHKJ J A"'"> ,

s'< lit away loti'l in their" ['raises i.ff PROMPT ter

; 'i.,mis- ttnpitlttity.|,
!"., wist
ti Hi I li, n,, the( lu.iilMimeii> the sine.. nulft i.I-'; 6

.'.neven i th. dinmmors Imxe lu.1,1
II|,,'n i i ,in ,"i'ions hero, uu I St Ix.tih. Is York Shoe Store I IX ) "V II ( > ''' 'I'( ) IX ) IT. !

"1111. toll, I, Utiuxin us ipiito 11 eonxintit

cr., -\ 'I'.i': i n"xol.ttio'i of populai ''''I.ti. ('. .Q.IH'.1.} M 1. t 01:. I :MI.i\ : ir I'AKciii; : UM( MU I It'I: I IM.KOI: XIMMMVIIOM( : :.

In,' nt is tine t"i lu dituuroi III the ntmnsj /"ITDIIS: '1'111-: Q5 0011."t8 Por

j ph.' 'ru eon.litiont, !;t. Louis is no more n cw C <>E i PO"U.11c1.

EUtiuii' r result thUt: itlie! XXIH ton yeartu.1 \s 'Plitt:1'tuiIII: i. tit :\ \UTU:.

J.i't. niiny: ittrul' niunldpil iinfiMXiiiii Greatest Bargains in Shoes t
its It tee bran m iJe-Improve' 1111'I I V-ll I l' IMI I I'I I I IAII 'I'l' tiII I"; |N' |1 frc'ull[ lo-.f 'Jl> |per K'lilol' \triulitlii l'ul'4'hlllJ,:. I

merits! xi'ill.'h mnko life' In :St' I/nii nt any uooivs; ANI: !:' STATiorvioi The ItalaiiM1 l inter MSls14! oil Mauri Mill lintl 111111 h(' ,..1110111 unud"mibn'I 1'ItlAnlI.I I I I \ "n, ,| .,i\. .',, nnl.I.i / I.",.i "i pul.d| ndI'h. i '|"i ut.. i. of. v'lii.II ni.le.; .. I'tlili
_
i ini I -d .
"I'
ti iui,' 1'iiidi low tiidiiniuli IlundreiKefthui 'I' i i l 1"1 to' Inn' : .u iii. > .mitt lull' u |ound III'!
1'.11| li il i,'?Hi. i Ia i .'.. itled''u,, \ ,, .
v.i .
\\ i t hi' l
n i 1..1'I 1 1" tin' 111'11'.1".1| '
| .
,'nuts of iloll.ua! luau lion P\l'l:I 1\-\: ( : \ ANDVIJA1TIM.: I IFlori I' b-' d I t'at htuC; it
strtet pmliij. Tli" ugly llmestotuduxes spenton I'.M'I:I.:. :,:,' '( :-' uf ( O :-I t IM n N lit will h.I\ i '11111' i ,1./l t "inn in., ". ,it.llnllsi .


hi summit. tilik'h nntl lure hate tliltk)' xilth ixith dual mud do.s C : iccityBc. acrR'ILI : lo llalif KOIIIII 'lm' lh<'inur: > sr.: M'ltl\ 'I'OC'I..IIIIII iillliiniif i o1Ul/1) .SlS 1 'l': {

lu tin' fpnn! a.i.l fall seisons' Inmbeen 1',11'1:1NI:: : ) I .kit'|ii-'Is I lo. hilt till.il. I'll h,1 l i.o. I Ii, i' nil'i'" I 110 1 II'1 rn i \is |pl|".'HI'ri.,.1.1 I.Ilrr. .. III the f
iI'11a,1'I'iONvI :( : 1111\1'1111
,
lar'\l"I'
: \\1t,1".I.'I".
rltllh"I": .,
4lI]'planted' Ity, n pniiutf" of (;runite' tll"I:1'\ Illl II I" IS ||.' 'Ill"I tl.l.| | li.-| < '|l\II,1'l.ltl'ill; I Ml i

on thu business ptmH and wood block, > ix") 'P'41i4 vi ) ios. 4 OUHlii MMi: %" OIIU !'< III/1: S'lOlli: for ) Slur M... .I
1101111.011; ; ; i
aid B'plmUiim: \ In the lehideneo 1'11011.I ,

vlilrli, I, 'inxxdl/ hxxept' and sprinUlo.1. Pic"t"l..1.ros JJ'X'fllXlCCl: "to; ardor.1.1. .\. II |11'\I.III1.IIIt.) 1iiitgrr.! : ; 1.1'\\i 1i'I I: 1 PHIII.H"(11: \ : I

in ikes M Uiuii utui'M us pretty n tit)
fth'n'in : in th.t iiiti.Hiitl! eiipital Tin' .\ KIM01'; 1I'-J\1.: ; I ( 1I:1: l!( HAMl-r: ; :. I'l.lMODKls: : ( ) ( : AND) 1' A IS ( 1 11 I': I ) C1 0 I.' I'" 10 10 .

eitl/t .I i h..,'. now voted liy anoverxxlidmtnjf MAdAXIM( I.:x1'aiic.v

mijority: ', nn amendment: mTlIlH'IIULI'OH.IX; :: { \ ( ) : (Mt

too. t it! ; .il ,. liiutir permitting the ml ( ;loods()()( iiinl .NoM'llics() fir all Kinds ,

1 1--"i i i a i;pi ill! tnfor strut Ml, IIIX .,,11 II.til .I.111'I'\ I XMll hit ,. "I1 "II,,1.\| ., .i. ii| |I.'sun .\11\,\".,. 111 'Ihr|| 1'lly.'
:\0. -jr.:; '.
I'alafot'Ireel.' 4 m' I11411oelh
rpr, i ,ikl 'i' Irmi thminers of shut Itf 1'11M1Vise..
TFt.s.
ti |j': ', %i'\! 'rho. will usHiiro n I thor. 1 PC11sncoln" FIn. HENRY C. CUSHMAN TI-IE hL11N.M. .

(. .' in',:,,'-iij i f th" elfy during Ihi -- ---- .- u __ .. ( ) III : : ( ) collf-l-- 1.-- I.UIIIIClo

r : !ounce. mil li'mole' tho olijeitio.iI -- -I -- \\ 1101.1: \i.r.:-

I.. M I.I "II.i t tl..it it I I., a <1il'ly"It,.. An built of hi xxn abut.,, nn 1 soled I l'l'i.-jo\.rll.' Iniildiug un> u numlnrof liaiiilsomi' > L. ROCH,

i, i "J. lion to 't. 1/oiiU tins' I Uin tin with teliieilt.i mil std tit .in.. tilmminjTs If-uli.mes, f.nmiili 'utnotiif tlie tiiust 111,1// DRUG-G-IST-
li "it .t t the eity? In summer It has i IKS'n .\LolIlII.IHJOI"K') ) hi'1. k and, 1111).) tons of ironxveie (""111.11' In the rite 'llnyx\ill pr.h.al C'\lC"\ 1 4 rrii: : I.I'WI":

h !M.t ,. .'r. i Eire i t'u' memliers of nitioiiultli : ni>d In Its ton' t liui'tiun It h I WI.Iorh' lie axallable f..i '
d.l.galiuua! :i, as tin.}' recto :\u. Y11" I'allll' 11111.
t". i r'I1.b"'i .it l"'Titna-iun e\cipt In (night IIho".- II ,..'ry high: b.ison timing' tlu (gdh.riug of the Knights! IVmplar -IHsM I 1\1\ IX-

hit.ift' lull the i.liol.'o of n ilateit ,'nrli"l .ent. In the ruder" ".f the building and, the. (111111,1.1rntyt1benthehotels, '

I.I;. tL, of any prior. conventiou the. Mudi{ hull N.rtli;. 1':1'111'111' west uf. I i XXi'Ie lllled to uu.I Hull Illj; DRUGS MEDICINES CHEMICALS

I', I'. 'u" ',11, 1,1..1, that olijiitiou 1 in the this are' bug n.iM. In the iioith, nAVe : -- '--'!-
,' :, '' ,t the I''mo'rulir, nntional extcndiiifj from its west i nd to a point Hi I 7 I
Itr ; !Mlik In IliK 1'11'1., llii, *.
in:',n'11'p '" 'I'he third" i leisoti for the uu f.st from the eiist end Is the Cnteitaininent : '1'011.1: 11t'I'1/1.1x: 1'1: lilT ,'":Ioi, C it111IIi:1:11: : : ... .
As lor. The 1 ruiHtlttitiun. the IV' '
i ". '..U'II.If. Nt I.)uiis with tho national hall ns it is knonn It Is I Iron byill'itt j \ i ""i'V[ 1'1"' mot' dilTtr rathpl.itfoiinis All I.mill: \.uietx 1.1 J'ille I l.nniis| ,, Cliitnnci, Iliir-" i-lti.n!: I'd'I ; .
r "it.'! lietdofuro Iota been' Ih" flu' 't ( It ii cut oft fiulil the user ex' ) .
uith "III. .. toubatxxe IH In. lie : i > 1'111: in..
us to tOU1'01'1'
xe 1'111: mvr: <
lI< i Ue i K' v Pert 11..111111 11.1'/11111":/ to theIf rcpt at Its xxest end, where I llutu N a general

"II i i iI I i ,'i! ot I lie cnoiinoti'i av.ema entruiii'o llie' :Music lull unfortun'attly ,' tin line I.diry.f. t the I IMninu'ncy-thud( \'I'II\' AM IIINI 1-:1\1.:: : \1'.1'I'lil1LV1iYi4: :: ; : ; ox< ) I DltAl) I'(111'r.< I
ilitTiienee. I.i i li"l'i(.st. I lltir itiiirsi hhall Jf.
i < :i iI ii nitl'mil e'livention ul"ni'i tluos not actommodiite enonjh, I"."- I' ilin.ti.l. 111Ihr1'11putttl| : -..<...rsl HfiiM'ilK's. 'lot' "II h'.
'' .... byIh party Whiittxir' .t1by'
I I. < 'Jh.II""lIlinn of 1,11'10 make It axiuliibli' fur
171! coin "lit! '
ionpurposes Ill.III unnoiiiiie. should |I" NiiiHiitnl l'II---f'lII'TIOXS: ::-( : ) \III-I'I.L\: : I II'fll'XIIJI'( ) :l HOIIIt.\ \ .\ \ --
) by
I '''I I ,1'. 'I... 'lull. of, the St I.i iIM HerM It I-1 I U'O!) bj :JK!( !) ,feet and Is K : | |
all I Ih'tiluerats, .. 'lot lu the'" Uliitof the .AM NIill'I'I't ( .
i1', n I I I". ''i, mo, nt that tiiiio larger feet high lie stage lIpIl'ity Is 1,501):; mid
putty' lit's It.Iwuv.r| fur p''il It his. won ( islIhb11,1'.11\111li..cru\nI\r.t\u't: ( : ( -MM' is :-\I"'I\ : I -,
I1.in .nv it!In 11 kiijfhftll" 1.it lie I'nited lu seating caj.nrity ,1HIU.( It has niiiepnntlil isiixixs A. G. MORENO & CO.
rl anil
iMuiMiiitoi! it
a 'lIltllolIIUW af
( t
)
i.tuti; s Hut though: tho hull xvns lur (e, \] enti'.im'r foul to loithe. flintif its. "
I I'; .i ," ulx .d ptt.1 lucnnvenllotiuses. entrain"is to the 'nlli.ry ltd mats are sf (,11ft pssfultUht Illlirl'i '''.1\
for an hoiieit, ixdniiiiisti.ition of
lli .i. "u. tit- iii| ,ilil! !t'H of the hall lire not arranged that a tlistlnct view of the gtafte 11"lIlIllllTnh.tIuIII:1 ('nuetitnllun. mi !\4 i4 .vr "1.11111'1'11 .v I..A i-ox' Mt'1'lil':1'I'4:

ii'i |I""r.'. :,mid, when the toi.'tintiouxx tan bi obtained, fl'ollI1V tint of thoui lu ,i : I
-- -- SS <> 'S
BC1
'.i I I Id i it \\.1,-< .ilmost impossilili'' for tho" in'oust ie tiinlities|' ( are of tho 1 highest< onlnr ;I .

I -l".iiiuili, MO ill"r.'.lj"lv f.HilisliiLStu .
mid 'In', .,. r.itv.albit. I but 1:
i ; Vs x nlhvlu'Ure"|: puipoHi's' us 1.dh'II"lIl'n..ityl'r : ; .
Ii'a. f at iissntivftellun:I iimun the -'IIII"s, Its use lot t'"..> p.tlnrini of :i allow )I'ornker to i pn' suit his name t.i

il\ :: and other vl, Itori Mine oho Jun..i,, 'Tht loittl' comt'iittto will therefore : ,thu K.: ptlbiiiiin tuiiieiitlon' If he, wants Blessing E Mankind
the lioininattun he should . REAL ESTATE AND COLELGTINH
tin AGENTS
to I
jju i onventloiiaa
< hive'
i n" ': tim uf l" 7ll. hoxieiir, ht IoniaI pis-pared fur the use of the con .
: a > I I', prest
"uI[': h. d 1 this .1"lkll'U"')' liy the eric- CuA.RU5T
Inthn .
IhialdJohn
li' "I I loll i\iisitiuu| building which, Ui J A IIIIVI'Utlllll.-l'Ilh'llt 'VTViaLH3NTOT CJUIFl.II
i ,"'''"d. is one uf the liuest structured I tin I l'H':' 'ii'Mii i."i, < .111'' .t \.I II) -1.1'

I. i u. kind in thu I'nite :States Thee (4I8O 4IeO'. J JCONb'fNT'ON l. !:: I Sh. 1"has..,'talun. "". I the tnnibln ('uu"nu.plt'n. | :: n II ill( ..'"1 1 1111 .Vsiliiini. ; iii Milltxxill nul' cur... inn' |plthu,+,n.n } .....11'' '
)p -'i:' ,",'i I.iiil.li: !( I U really a public Inh rmiiu Ind.ny plaint, xxlulexir ; but ilt Ills' and .\" uiliis 4 iiiiiglcd] HIM) I'loinpl lit'Illl liI .. (lade.I'tL ,
i a! 'ui '''n Slit liou"h it U owned by a prl I.eO .1.0" I f that, he xx ill withdriixv from the pros'

Viii, ?. "upoiatlon. It nan proposed an ill.'nil.il mi.e .1..11111"1' xntl..dn'it' In'uu .Ili//rI/// .:-I IU"-lilla." ; ;: ( u IUllldlid 'I -, IN-I I\M! ( I:. Ai .M' II"' Mil' H 'I'll.C'UIIIII"U'UI'C .
.
a nilili.' i.Lstitutioii, and the stock > IIAI.'I'I'Ivv atlitliliij' ) 1111 churl he" i'onl.1 MS minmiry, i
JEA7/N6 CAf
w'. pot] !1IC1y subscribed, most of t II OtOn and iiutuiiitj{-'. -AthudaCuustitudiuu.-: --- "" 11414 VIJugh'lI'l" : ; i: 1/11,111'1'1:1': 4 CHI MISS0 S .1'01":11.\1'1: :.

tl -libnptl.ms,, Kinjj 10"' :"i4) uKIII| h;.' .. ... ..._ \ i.f ..1111.I HI'i 111'1"i| | "i. iis, 'it i is tin. I..t-kuuws. ":...1! |1"rU.'r: : it t.\Ii iiniteH Its NHltin. 1111 II -i U
th 'ili-,,'niters us gifts Thu list of sub n. "III'I'A.u/ ) Hit louulilx, 1.lIllIill 1 i wit "lm:\ '1. r 111111,11111 i ,I li'x. i-I'lodiii\ iii;':; r.w.i .i, Slut I Irut. HI nit k I"| "s..N
.
Thin most ominous' nutlotik >'d' f ..r tho 1111..111.'I'II; .
I MI/J/CiIA n 111111.' Itl.sl' ;! |rentiJ! '
J LL Co Hepiililiians 1 tonies I from th root'nt muniilj.ul McBrine Durham & Co.
Ktjttr r *? k L dictiuiix. in ljI'l.lj'II. the (,rioundapiieuri ( ( ) USA..11)4: ,

8D1.2CO'11 I I.lPA.UJQ' 1180112lJO to IK ntpldly.lipptllr' fromhtin.ith
; ; aviiiy i t l 1 I.ni| |I' 111 I'l IIMII ,ol. hiaiid n'mix. to, alii,'ht 1 lu i llii 111) uu
fXffiiniaiKYI1M1IHN t JEAm, I III th'ir' lett ariled' lit the lint.

I. i lY fetal dit't iun b)' u 111..0. 1II'1'ILII.It. and rots A FEBRIFUGE Real Estate amt Loan

:... ULI J U!: r.4.1it' rttt-'I'.' !. I CJ30/34 0C I I tin; ahnnat within hand rein.h of an ubwi- Agents.!

= t:. } lute l >i'm.N'rut n' vitlory, tlieri. huxe not 'I Hit. liieid, 1 I'pid.lno' "I t ISVJ aa..horn. of. Mote. 'III.in ll.ill lu l.riil. I.) a
.' \ .11\ /mum t s i C -i.1: ot'ICO""O'
-. "' i b n u lew publii'iiuH: from time t.> line' '
---- ----- iI h. 'li.ll" the 4UTI4:> .tl .1"1 iel III II. .111.*., niul '." 11"11"11.' llu.
111 II.Dr. .DonVrs '9J dZ0I' I xx i His'tl Bt.'ll i'I"IIII/.lt'wrilljf./ Itl.ll\/S: 1'0 1I'a:\ 1..1'U..
and >xh hax. hcint'btlx xxaniml
to tho enterprise hu'lulctl.ry r I"". |Nril uxxultiiiK it thi thtlrpaityuf 're unit, si Ililiiilrtils 1..I.'r..I..I.' n. 1 I' "|1,1., out. tin pit| KI.,ixatiuii ur Iln Ir ''h. .. ,niul t 'llu'Ir > "|..... IIA\I.: IOC :-\\1.1'\ | | L.III.J':( ; AMOI V'I'A 01 IMM. I.\M.... I IN MUSH.MITI :< : .

lm.innss )huusu uf any wealth or Inipur' sum,,'ihmir wa-s done to putifj' ( the nil, '-'''s1Vhat ',iil lit.uJ.loun1,1hi i I ..Illl to IWlilfIII.r;'.l\t.'illMtNh3\Ii.| / .AM:. / M.OKIHA) : ,\011/11..11\1:1.1./ : I'COI'I.UI: / ': : I IN

tu, > Iii, the dtx'. und' snerul thousindLiliu.luil : <1 '1.0111; I Mill I II.I.i .-.
OlNl.5TI'I.AS } could b.10.1"( Not a few lh i.uhliras :J.\I.Ins"tcrs: or Vessels
;
-
1'11 KTuuiul on txhit! h the
Ih. .. h ',
mi .1. too'' i' iiitthi
tl.ddiug 1 U 1'x'iite.l sac a public park : (IV TIIR: itrmnt'ISn. i r-,'. 1 t Cui; i its; |la.inted to trade 1.I -Iliifl! Mil" IIV\KI'iill/:: : : Ullllnl 1" AI!l'l'l.I'r IHIs Ml.I'll ISHItistlH .. .o,.is: t1i1Y1': I'OH
:l.t. by 4TJ feet, d muted to the, ity far 1'111'1. vl'ntinn the enoiiuous hallway of thn s i.neimary' IM.si' ? 'mine ..f t ill v Knmx' II lu 'tit. tI! dli.Itl IVf.lld, ; II '\til" ',,". Ilaudy, .,It.I'l
r'' .'' -'"- "ll.l xuth the c..n.-wut..1. thiI grand nave 1''1ns nave runa from east to I und i t. i't!;; f rt..l..1: : 1 N inil l which : linn.N, niul l 1"r I .\i'r\ I I.'nI. I I' ''mi .1 |p 'ilniouarv HIM st. tli.it jour I//" d.rin. l h....I I tun The Pensacola Gulf Land and
..
at l.- i hill it d Development
mi It. .thiiu'
is n < prudlllle tjlllH 'Utill N" ( III Company.
1'1'X
I I. < .-f tlu donor\ tie.sled tu the M )Uuiisf went th-> full width of the mulling Haflix .. .1 :; | | ,
'w.1 '.nuinr'uuu I 1.1 rllbstaUCII .
: .,- "1 :. .m und Musii, Hall nssot'i:ttiou by l >r bjiatx' U :3feet\: long and lii
tins irf'lx.as 1 I JA.t thi war ISMIIS >jo. I c-IC"-I" ": "": ,.:' l \Inllldlici.: 1.Amidnow:1wi.nlI.It. 1. 4 omtrxroMMitM: : : soi.u '11'ii: .
" It above
p.\ It iMMIpll'4 tWo fllll I iU Minks. foot wide is 1I.r"Iltrom; ,
*' I tin xi nit Ii uf u city ,,In'I''lldl it by day by an nnrmoui fcky light; ( .t .ut the cauciruf ti'iuili-.m by I'l.S-ACOI.A; : ( (III'TI I K( I E: ils I "I'M. \ I'f11U:1', : I ( '/ M.OOI.1. )
the ro".Is Uury the) !bloody shut: t'nito : 111,1,1.I I tubn, -..hdrump.till"iiIIIau.| -.iIdIhnlId.I I | uIt..IIIb ,
c"" intM.i It hen 1M'I w.'U ThirttsntU and at id/ht; it I is made brilllititby the it .. rial! .tiiiiiui, I l'u: M .'. \1.01, in, 'ill'. .v i.a. that \tit MI.r. t of"| It. tuniHiiil| on |I" I .1..1 i ,
u uuq'benby
"i ., *-"'mt." tnth slreet.i, mill i rosMiit'I>.i liiindreda of incandescent li.'hta. Hubjcttlnt tolal."mnui.II' With ,In., .1 l;"...... I"> .,,11.", I li, l Iii.ix l lot.. tTIH375T)
In-ittiui if ,
r"t| t 1"1 )lntxxitn I Ohvoand M t 'hurlosK' Tho power width, ventilates the hall and / lwrtiaalsi.ip.ltdurrth'

"it All of thin ground is eoxtreti. I I bill )' which! m'nt'rates the ,.I"'lrl'lty illumine tiinfF lit'' eio'i Wilt ,"t'a',,,1.1 H (Mo.ne>lify a 'iirultureadi tint war :: JL-IHS. U NO HARWELL

") >|'''- 'in )building iniuiid tins, it ,'''DlI'>I from. a Coili.sg engine' uf,2j11; () horaepower I 'u' i i > Li! i i 1.' j Ir-'lysl.rl nj..i. and The I tint ii'i'l I 114.| I Ii....." |I. it tin. 'lormuUu" In. r lirlfiii< t><, hi.. wife UIII,I bit a ,'U. I

It I r tin "t rut t lire Aujr t"i I'o.Jv ; the strew for which LH tranKmitt/d jrtt out >.f d.! 'Hi" furiie nt an'; not 1..ItO'hll''. il tht. t.n.u1,4IInnu. He. lidh'.rili. itl.t" I h.. >...I.H '. 'il.e..nx ; if fiirllm "i'i""iweri
I I'I .. tt.lul rapidly about tO.I; ) N'' from a boiler. h'-use uiroiu the Ktret-t wuutrvlititn.Idlw, '"I II.h, 'dmllu. I I. inn Slue'da.hurtwtll'so.inti.-P.. n.... '
; 1'1 roHiKniM' tu Mi' hin'aii. Til.'j do not .'. mid I . TIIK BOSS FL'KMTl'KK(; ( IMULKKI )
VM.I'.W and will
I art h !.l'hl" nmoxe.1 for the then being; lilt boiler and no tire of any \know iMi.tlwh' >'. ).'t they tifl, that cola pre| >> Hi:H I 11'.1\.0. iinin.tu

1 t' >''Us and liawmeiit It kind I'll t he building Tim o'TIUUIIlIl'l'O has ,
'
uasuyiur *.su\;"'I,in-, hurt thou -11 i i x ;
1 r l I. f".... the bml.lluj w.i: eom' !been' lined btfuro for rxmcerts and other : > I IN'MV: \ VII .111.1.| | | 1 J., III'"
The 1"k:
to > fr
i ) ou,rcM rumi'wirt ofrtlief
n| I 1 III Vile for the 'lust i.vjHisi in i- Kutherin Tin re have i.trer been such ut 'Ilrf. what U Jl.\*> IIIIf1A\IlN'IIII'iIIhUi.4t4; | I : / /\hlt4iPLutfist./n11EN.1V1UI"III1! : Il.ln I
orattimp' n ate < >
'? uns held from tv(.. Jtolkt extensive p1.' I.arall.nll, f.>r It. use aa now, lit wbiel.. fl..h (. Is n( ; 1//,.. xiliolt' limn in 5Udt m mid K" tea a rt'li ni-e iu S.ilim| .JHTII|,- Largo Double Storc-108-110 S. Palafox
1 "I 1 I Ir.: then the I |pt however The national baen"f rffcut U to they 'get t bushpMches all thut <.f In I ll,1e. of tin. rk'mi ..II..h IN III.: .1..I...H, I'liupleN, ,a!<...1". '. ...II.v| r.uq.h| .\ou| ..I III' Ullll u .
ui bi.lldllilf
wasfur eal,, -savant-, uuali' ,mitt, full of an un tilt Weurx look, li "mot, Kiilu' ) '1 Iron!.b.'n, tin. d.jttlnl. alp. | i ar.ue I .1 iiiiueH. ..r .. dIv. .
'. "..1...,.. tliu) Mu..ic hall iiasi" be held in th. Kxpuaitiou: building In dying ami 1:1"\1": i.iuui II') li'itred, add pre ,._tt lixt.tarilullddl'' '. InauyC.I41111ae.Tadttug'ddiwr.I.r.4!. | tt).U.uit.uu'' lurllt H\ In r. h. li.is Hi./, l I..f l s. I Ih'I| i i k 'd I r 1 i .i .' II' .' I" III I, M' IU. ".n.t.l1nll'ol

.i I The fompiiuj' money June all plunare now" going; forwanl 1 ilj. ti., 'a. !i.ml -.. r, x-llli ill! f the tie Miuiai..) w .tun'::s tu iiiuiik.ii.l I., lak.. ......Iic-Iul..r It IUM.IUII., I'.11:1.: dt -I I II-. Itrlllt'Htil' I 111- 1111 I I\i I: I- I I. d IS.s. '.ltl.\' .-, MAI-

1 .:1 ui-i, out and' it bcfiuue" for the .reparation of the liMing\ fur muroto! ...113 .4111 I a,t/u eau bllrf'o Mils |I' I |JI| UK: I xlil.IK i. JlI.. III-/ -lliKt: >.Xltl's,
: the two gathering Kutrunro for I I >umhillgewtdcht.J Itl r I'1 I: II.M!: .1"1-| |:: I I M'
u : to obtuiii I periuu-siuii tr.iiu tht great )li. \lo dxil nur j It( thdj. I 1.. I \ ,. ,
u ,. ,
the convention will be %: .1?11 II' "I" t I. i'hu.' '' h I 'i j I I .h" I Illl
I ruiu" wore. to earry on the work. the delegate to ,,;. old story oxer ;;IIIIf a iiaL for a flab itosso'sO : ; '
M "'-i !h i ill wua compIeUsl in the en through the wile doorway on the Tlilr < and a .t ne for a dinner EASY WEEKLY PAYMENTS.
.
couth sin it side and through the co.t .,
1 .r 'I'hr i has been !
i II si'uits building cuuipletion fir UMX the door on ilive vtnx IK nt.rul etttranoe to erne Thu have ii the talked way of w.ui"the real bonot lulitical Ib-pubU c..udition I J I' =-' 1 'I'< ) 11s11IiJa11): 1) ( );. e'l l" ( ) l t ( a "'-;'I 11 10 I.I.u\'JJf: .

' .: t th. annual :-it. l*,ui* export! the hall will .be through the wut.>t nave. of MHiiBn., of the f'e1Jngthere., ,<... | o
iiidiutrial' arts eoiuidertnl the and through; the two dwi my;j on Four if the trrineud'iu.H! urlwa ILl gnu ''" J' 1I -:;II"

: U xUihuion given la unv city of tueuth fctn.s.1 There uiil be two gel there. and th..y base told only the Hiiij.U 1.s'I.itiii-I. I, Us si.. ,11/1 f',I |I'wdlliuuxte.11 I niliiM |..|...lli..'". mil..
i-.tl .. has lerifs. for .",,,'I.I"PtI. "l1trolll. to wuith ,, ,. ,
\f.t. Tha exposition truth Wu have watchtsl the .la",1t II" k.I l 1 I' in. ? nil .IUlI"rlll.II..d".t<.r.t< lJl'"lllt"I.I"
> 1m9.-) nmkuij laatltutloo rromtte will be from the ""uth end of tIe build i 4; 'ieg on iu Mn hig-.n for triuihmojfnfiuition year- I 1 lltMl d VI..I 111 I. |1"'( > I,i.I I 1.,1..' FURNITURE HOUSE FURNISHING GOODS ETCH

.,ntkuujfli' its I'"ill I.. !Late ti. t.$ )Uiifi. 1 tojf and the gallery of tbs west nave., ttr step by step the r the south aide of the conveutiuu
from
tent tu the L..wm.. .
rtmoio and the lifj ubhcans hays n treated In -Mll.ll u\ X1111.1.IvIII':1J -
'
' t'..">" ".u thu buildm! la Ih.- tim hail The ttuat both up-'aira and do.u t '1.'raiir* at hone' aim ha I had I
a "Oft'IItwlQ.1 BLESSIXH 1 ( TO( 11JtN1 K I INI I )
*l. ul'r".1 to ..
"l a the stain will be so u give .
huge '
'j.itiol btoUj to do with thin ( : v (
view of hw. rouveution TlacuKiitie ,. pnwriution not a OJ : .MO.Vnin( ) I'AVJIKXTS.L. : .
the ballJlngar* us.il fur fir. jrfact Little alao The canto f"U ep brit which I'lot1.1lt1':
of (U hall have .beci '
:'err' .sKating etc! the MU.-.I l all fur properties his made the radical Ud-WlW m Kansas a I
tl'lIt"I" for sad: they: Ire fcnuvu to I* I
I ."'P<'ra for runwrts wit tit ta'coud aynouyra for evcrythuiif thit' It J"JUt.lV41 Constantine
Apostle
"' ,,,''u, 1IUl. mtaltnga. und the eiecUent.1'ur 1:1 politics, punttuiieal in act, der..lug. to, I MEEIWETHERl
the
and other pithfrins: .
u? r I.ut1I caucuses womankind !
for btLLlr Clllcrtaintlll'llU of raw ally ut admhLl"t.tI..n ,
",'r ''haratter I small entertainment hall U ariiilabla Ie 1 oud in ., 1.1I11"J. 1 %
The late: Joh'1.1.0. putrid BII.Sji':mtt o. att aipt -dJj
from bf it are twelve well, arrknYad com i imitUw I"' jll' 'l'uhuOcou 111141 tOUcI < | \-l I 11l.Ul.\I I 1"\1.1.1 i: |I'
IIIII ( / )11-1110"
"" hbo luM visit t.. At IjouU aJ : to rear its Lead U MkUjfta A lie I ) "+
while the olivu straittilde :
,1 a ( ; jucuu tu Mm>ic biiU and 1 last winter a are wore rooina critic fhalanj crunliod it fur the tune.but I Furniture House Furnishing Goods
wit'J .'f hlrhnteuand! Irish iynipttthUnrtfi 1 } fur similar work .: it U new eanraiMfent j.cvfwint J .c lI..uc.III. J'-'IUlojclll. ,
j
of tint bujldtatfU .....
The situation Exposition
'.- t.ack.--aIA., I 1.'It.: 4.111'
then'
to listen to an appeal fromI icon Ileum the i otilt f .
I ,. favorable, a.. th+ bailiiuiB- coaveofeni >n. i.ii: I\ST: 1\'I'1\111\111: : siui.in.TERMS : .
TLooia the
l' Connor au4 s>Arthur nMxbt mtWd..a1 tllltaeti<..... Ik_ ;;
* '"'11(111 to two hoe of rabla ran and tluwe! Uatm to. wertbae sae .\ (iiti\r: 'rui'IIITOI.IIINTHI.IAIMlitl ; : -: I luutt' l.t.(. llIt\ r:<<.(>><> H >US tl.l.: /
.. -.. ri-preseutitiTes of the home of horse e&l'iIt U about ball ta&s i Iispvtlkuteyea tbaigas I \ ... .'r..b ."., froiu I ib>. Hue.I llorouUbrtd. I'lN' A)14"\O 1'r.ICII)4'o'
o of
!On party lu the BntUh parliament! from the priiirifml hotel. but It Is mull; I I Irearhvd tiny are, a ffatheruig storia d'1 J Till l'Klkb4l 41taIteILY4naYCMCt/l '1vt 1(1). ru .l<.1. lu llu Tufted. "'1..1.... I r n i iu
t: rtiwtluu building It 4JH feet in In the imme-iiat* vkiujty of th* tatiu City Time I rut* 4niJ ..'4 r I'.nii..uljfit, u.ul> at ib. 1 EASY AND SATISFACTION GUARANTEED.
'. iJ. fret wOe and 10H f *t hibh. 4.-L' tey.uwl i l '..r in iU. -laU. I UMYxaUL: '.Illit /I...4 '> *. tI't t
1 ..... 1J.o"--4- --:' .-I--i1!- -- .Lt" -. -- .... .I It ,1 ii ...rr.-;" =---c .... .S- :!:'" y -< .

= ,
.. ,


.
A
--
-
-- _
--

- n''> : :nni I i' ,anil,, 0(11', luik' ., 1 II; I AMI* Itll'lKKN, MAKLNK NENS.t .

.rlUm Oi.ommrnh1':\ ftIAUNVINS.\ 'm .but' 1,1",1", i M 'lid ih mil" l I\ .1.| "" ,.i NAPLES V -Ii 'I| < .'it "ii.' I:, t i ia 1 I .
CREE I 11.,; \ii: I p \ i in: IIPAY.Ai.ibil .
I In' tli.it.n/; p.nliiln if !lie 1111-1.1.11 k'.li nil i..mi" ft i "iii|' si, i 1.1'
Knlorod: at Ih' 1'iwlnillrr In I'em .(''|1'. AMERCAN I I I.: 1'ie'', Hi-imi/ t ",unn,
.1111 ril I
.
l ''I."'!" nlilelllinl, ,be li, 'ill ; I I"i c:: .
.Hi.. n" ','"ml-ela-i'I III.r., ___ __ __ .1..1 .1 I.lt. I 1 Ihl..J' || 1"\| -) "UII' ""
_:__ __ __ n ._u '_'_ 1 tu-i, 11' r. nml, l.iutic'es' M.e'l, ; "illt.i 1, ,, 1.1.1, M I.I.1 i Illuii.: .0 i I". V I II I. ...II'" .t'ul. I N .' ,' -I
\
'.' ""r nat \'v .nilr.r.. ar sS| :nil in I .: in tit.ii i 1 Hit.'I.
111. \
'nll1.I'HII.! ."". !I.! 1.1 i'i.\-\ciir.\: AS A (ii 1' MMII: : \.11. .I.n.M \is
ni > t' I: 1\\. IAKI I... .1 1\ ''I. f f.>. ail'l .1 I"I., luiikwai'd' I leu ilaM \.. I "TKtMsllll'H: ,. ,

i :. lfrY. I i.'iio 11 Illuil. the ,I.i.'hail.I, th'li'tlt' (HitMM ASH' wtvrt.u I K! >Dir.: .'.e sifiuiilroii ..A i d d' ,I .MI 1 or li: .t llr s Kinpit-.. Iti... n. HS1: to Nillitnn 1
T.IIIHIe:
..\ for n hl. Kurtbir tbnn' Unit ibi' ffHfls' Mill 1 im'.ei n.lt. .
nur stii" i'rii> M wnl pi, n e ,,1Ih, I'I.Ih"hll. hlllr."IIIII.: -- ] H .Maiil.iini.i: itll: '. Uin In 1'n.i'n: A
lm\e amihlih, i'Mmiit ,e 'tpicil I With .|"K'fat| M, Whole guy n] pttrelit uua! at I I'c n" 1",1.1| ha..uil.. unthintl'fl-
whiii the pitltl ,
tl'ite to ) 11":1.1 ;o
| "l "ii e, erj piper the)' reifiM1. "in' nil ANMI, : sOi.r.\i >''nn ; i : 'Iti ( irfnel 11,111, With the siirioillijIn \1.\1'\ > in : HUM ; 1C'">. nilc us lo ttit-ii. i'nm.tliatt. |*" | '.'..I'I'J llro11 no Murray, 1.1 lo snltianTlniU'i

ail,' ', nlul IT tin known.4 ,' "
term UP' rush In Hli" /-". : mini m nt U t .1llel''i.in
nlil r \HMD; .\II.UU.\N( I OH: I' IN c'JrnI.\CIII: to II ll.inrtA
not III 1'oriliifr ,
RIII"ilnllIl1.r"r, ',lixr \ "Ho'jtn'! t the, xlgnnl' to milk' nnilt.ind It in I"ill., ,ill III to )lull frum Uiit
I hi' "I I Ml tll' 11"
OII'lllllM Ilinnltfl |
Within ft'a- ---- C".
tlnti \pirei, tin- n.im-wlll IK 1'11'1 froii'cm IEI: : nousMI niiiti) offlly the jat-lit,' tu" take 11.1101 frihf Iutt, ..d prnfffd llk'iii'i; t" Ni.\Or.i ttn.Il fHII't.Unitnlilp .

i :. !I" Him lltlirr ( 'llie I .---" ---- IVturn tl. tills to M I n< -
mailing 111.m.iMii. 11. \'I I HI II. "Ho)in iron lln> Mxiul ti"io .1.1. \icoiiipli-lieil Klirepi: I,
-- -. ----- you want ,' l lo *. It, : '. nuudtertrwimnt I
} p'ti' r." A iv.Hr .
'nni, il'UMi tlie. lrtlrli enne tho \\li.ll IViisiiriil.l Stiinibl l \'Ihol .t
l ; or Aiumi.ss.WIIFN IM"lllc- 1'0"11" '_ I II.U t-
-- our "tilid.tj i"-.I/u' hfp r't rtt III .-h Mlir.hy,
'HAM.It UPMlK Al>- .Ir.-se.l tin f>f white III limaIil -, II
oltl'KltINO A (
\hll'.1 I'lllloenl. l iiKiieKllniM' I'nr tlielliiiiii It."t./.I'n.
-" INK M' ll-l'IUKI li III A IIo"W I Ilio lEilie-llio\ Si, ...hl"II\1 liitlna ., ., K.ill'.lot-nHi., | "rime"! llr.f fliii.lii) iu mini. 11.1t t\-r issiel I ill *. ,

1'AI'Hl Mini.t H l.l\ K INK I ."A. '. l In' Annie S, ,lief.netin1 ,'lh'.jl"Clpo"i., .III. 111'1'' ; nml "tiint I me h.r"I".L'lllll > hllul" Mlml.Kinlrlbnt.il.. tht tilt < f rent...1. ; H eitrlin"i rU,", I iMnrk! 1 .Mn (1 o, t I"npiirior nu >S-J, to !nlli ..111I'lml"rl'o
HUH M: \1.1\111-1
AH 11IK 1Io .W -UH'lll1IIK hate thin In I..f.r,' oMoi'h nllrll
b nml I : I
nine Inn* one ) -- .
.
MMIM I : IVIk'iin, C..1 nii,1 l 1' Inl" to II.MMUrn. 1
tlll-'I. :. ,Hi'r bmk' ImnVakrt ili', ,
"('IUMMC AliKlttlM UK Ml ( IH.II.V III lie lillle""l.el| 1 reuliu 111 "II'\III; : II..b
'I I'li'lllcM \ l' ( .) -- .- -- .. .
WUhM: ) OMMKIIIIAI.: I'lliiM I'. .. '111.1 11. ",1"1 .I- I'woi'-I.t.| ( I't'iim. ol.il, ) .ll'i'i"Miehlf \ ; ,. 0,1'.1.. A'ltle.. Moulin. 4lU, In IS.i, rs A I
i.fthi sl-si; I' ( ; isIn
-'ID -r. ". le-l' tin- C..I.I Ihii iMlllioiuly : UilH.IONiinnie : ; As the time drawn 'in ar for 'the el e r.1 : '

MM in : 10 ,\Vir.miviis.; : Ci"I' ,1"1 11111"01.1', I'.lii.TiIne : : > gn* .it !|I"nl iff lie-'iilt't and Nnil, Pnl,I I :een I | o-liui. > nimii|I'M' ir, l.o.t.1 imti t.I. tin1 1'11.h.nk l.'itiiU"| "II"'U''. bO( ), tu ll.i.irs.V

Aihi. it "< r- fill "1.1"1l tin IIr,' r> ipn sic.,1 I Ito 1..1. < Maun (\.I.I.k.Ilf.) IJl'i.Nlisle : and (lie pei.ple' : if 1" '. "rol.1 h'l'jl.' hC"1 .I. '1'. I.." r)'. A\IIIIIII'I..I'' !tiimpnrkH, o.UiKbirk. \
It I I .1 ::1 :I t-'iim 4 .!>I. 11 (iri-en A. (. o.Nnrhmk .
"1'11,111' tin" ..' nnlj n iih 11"1111.i ii lli W. -'-- ,> fnlp.bly Iml| resHcd I.)' the be ,'II'lal""leiulls ;, l Ail.,ititn, "a., and you Titlili. ir.
A n n io "* ( I', ,littai-tila ) |ji7: :: irrolle : \lrl"I" ,1 1".It"I"II/lI. I' Uaiirsi
mlti-rili 1II.I, I"npjieir ( tJi'li-uiru: ,
annul iriiiirmiloe' iln-ir l'1-iH..ciln UlJIo : ::;l ninth luue ,lie. met, ) from the IOINR'ul., reruhe, n'nun i..iil. n In .titlftil. tltibbcrSftim'Manii.
) } Pure.nhpowitr
,. ( '
wiili/ Ih'ir "I1111"" It' iln ) .h I i ,\:1 i o. Absolutely .
\\.1|I n b '<.1|,HR "II 1 nut M.unttli: into ilHi nl.lll; hnr.II..J"nrl -,,11 ( key \\efl ) Ur.'JfillI :--"< \isitorn t.,nit h:iti'lit'en, mil I are at \pu | b .tile of Indilihle ink, |uuKami Nor burk 1! .Il I }' .Arnold ii-rietatii: !II''."., I.

| il nl Mi h W are "1111".1".11" rmioiiil ),''lltII, ) nminlnK. .' 1"1,1. I e ((11"1.1)) |JiUijA :: I: will In l til c.i)., the wrlttf MiKmt'ithai e..npl. leoit'lit. ,loi inarkln-, ,11'111. lo.Ma/ "''ii. n-vi" < nrli- A nmrvet olilH.'ln

l In'o- to met" llii' il 'in unit i r the nip ill} It.eniiiiiiL' f, tMiiitK' "lt". I"f M'III, ten Imnm, lViimi"'il, .ilnMi of live hundred ) ynr.li deml IH.foteIt the business ",.I df l'en-ne illi tak''" Almi, IniHiui'H HI d, ant ."II' iTstt'cmntlf Hrbars, liN, lii.tll b>, liut ) MUlitunTimIti ]I HKlh iivl whoh nini'ne Mnueconoinie

eir.M.l.it' on uf Imtli the 1 1H| mill nn n" l>y u iin-lnirt at lirl hll) brnnglil tln ) I. I hI llrktake! boat ; the \.II" h'r III. >l .an the uiillu.iry kiinlt. un.lc
br.lluliu eii'i-
1111",1 IIJh. Noineut en-tart n.O-lm F d lln" '.
'.111' to i.nli'i 'b.f.II'n.1111".11'1.. to
t :
bars iih tho mill
U. 1
l"
I'li.MMHU I i "tnpetitloii
I. in i
v.h: 'ifli'tit.' niniii
\ ---- "riiiim n Mt i cnnie from n prnUlr' up (intu llio wind Die) went, with, neryMill to Their i I. not .- Miti-rni'M 115.t .
-- -- pitImuk M-e ux oery ) ear. Nor b.rk llMiiii-tMHHl. titinli of Ion lo-t. Bh rt | alum o|
Notices.AthiMt ( Mil fthc I Iniill.lulin.Iwhiletlie, ; c\1 Hiuilh li"i'til mid lli"U btgnn a d.'adbint : I'i n< iiii: ,. Timtfr Co. '
Special houl. ; a\i-.ltnr 1 her.'but uonlil Kla.Ih. return lo lhtAlufilran mi IM.VI > ullhaii i liiKpliii''' | i iler f>ul< < il'i ni cans,

'I.lt. III tliU ei.lunin' will Ininnertoil HUH! fminul hui, intuit iliKtiHii'doiinpii-iiiri', 10 wlmtwnnl.'IIIP eould. any Indiieementbe litcrjliody ..' l"'Ilthl, KrysrerkeepHs Ilh,1I Fmtuiml'.' 1"I..ltnI1.IiIlIliIlO, to IttlVAI. ItAKIXil I'OWI'KIH (>.,
wtuil eafh ,ili-ekcd\ lu-r ef| out hi 'I llic ( Cilor' ofeeiy Make* bo.it oil :"II'I 11"Ih. It.wi-' I o. iniirlu--Ti \ \ lill W nllKlree. N. Y.MiU .
at "ne t Mil n 111..1101. he poiii'ie wns II'tl,11 In"1 11'11 1111 ,".11. it no. tliwhile. Hn l 1..1 hot I Iin : Il IH Ihe It ii.rk ('innlln.i, 11111 "rl. Ml, toNilii-
.No-pec.ul Sot co 11".r.1, for le-tn Iml nntion' I'llnlinz, t nl>oiil proil'niK the Vird, and I" k. diHtniiceofI'iiiMfi 1.1.:1.11.
'I 11,1.1 Navy '
but hundreds ofnlln I'
I Nni only them-, only oni'iiin oi Hi" Kur: 'I j i :I pi ,in.. 1"0,1 \A>\ T m'.I' o AMVKUTI.-'KMKXTS.
l'l'II. ; i'nleiln.luni 'lit fur Inr tl.niiftnmlH of \'u |nil"s; Ui" brt'e/e wat fl.1' theouthwot 'r< em Id lie IrHn.ht h 11..1',1.1. Eolith nt it. cortur if < l ,Aeiiim' nt mid I'lilafnv Nor bark. tnl-'t ii, l.nn ilk r, 71s, 10 Mnwo.ve

111L\iO 11.\llT .\l MII.II.NCKt \l-llnrH. I nnd, theoltetelidunn wamlireetin I n..r ,Ill. crw.,1 witli > i.ilnrduring thun trit'lK., 'Hit in the.Mer.'liiints llottl. 'l.umi' ct4'o.Nor .11.11I11'11'1.11111. IUKI: t" t. MWilMitt. I
lli'nrv. '
( W""I t (1/hililai" t il h.. of litwitl.. !, i 1.111 Imrk PROTECT YOUR EYES
!I : 1"'rllll"It !t..I.ltl:1 Tliln win ) h..1 !} the etet of tin' wind Inter moiitlis, California fcts lier Mi.ire i fHielriiM'l L'tiiybnil) .t 'I"[ ilieu )11<. KitL'erI .

"f f"'CIlol, and the Mtwariit. wnw nntin'l.lpi" j, I was iippaienl Irom thu jump that the Alub' .im.lli' not It'll b.liiud.nhl't', I Ii Inc I ernomiil: )' ""I'rlut"I"O th eulsi'ie depni: !I- It b.irk H.iceiein, Ketelio, Amculio, (tin'; tot.

''IIIII: ( hmnlreil, llion ifil, f1 !h,' 111'1.1. d II In r elf mill 1)4)11) )" would, bi. by the Annie S., the I liee.MnilII 1'101,1,111.1; ni! \\ ft l'nr| d.i, CI ,1,1), IIK'llt. UliMl, ;is lillex.' "il. Til' f.i'Jlllllilininx ; t. Htimf.! 1111-101.1111"1. to U.IIIHA
l ". ofm'ainlmi: ami' h.'r. t full mid llinlHhu proved. nn.I.( Ilie. "lo It. llefnre i I \11..11 I ,HI k l.'ul1l.1f. :
Kiiesls
; 1IIIh'r. jU"ljel !u III 1..11. ,dr. \1,'r".1 onec in two \ "I" hall i K Hie wondi.1. I (..1.1tli I e.It I
one ntnl, one 111,1, it *|Uiuti'r IneheM oilielioar '"Iull"l t"i lln< i-riltnl 'pu"I| ". it Wi ,If ill nllHit' had, the llrtt, lime live Maun 1111.,1,1'.111'1 I .
| | .lit ( In/iuilii, : !n. loM.isUr.I'lllcU
N nn I nlri'|'H \\ill, he Kol'l'' for iiainetliate, 'ol.nh ( iiilM'stnii. TeMiH, has I f.III" r"lul'"i- i > 1\I. \ nu enll 1'1' what > nu \lat 1111 bark .\"" I.
nf tinC'iiMUI/ > lllIAI.'iinleM hulii'Mitncil tin lead, of the HiMi,.liI bark .l.leoiu'H ,lt hanlK' ..l.ieobseli..ITU.
,ear nt I'ensneol.i., For paitlen. Ilh.I".I' t"c: li'I" a Hiimini'r rt'soil.. llerl'-eu'li: onli put 1 lor, tt'i.nt: }nu ft,, ntitl )'"ii van put :
I'h01 nU'a! :! tn | H| "Ii..' ,did It, mid Hlie did I ; ,lo.l l'\\h Iini.
| I! Imdetiinltil of In I' "'' '
: "I.1 'II III. all'I,1 '1.111111,1'1'0. ui'd', ilie i Kiirr.'i.ilhiiu' iitiriitt bundivdn this > i '
in l'm
1t.11 1"1111 ) o ir | 'Ie| IIt lnke -)' uelyntiiIU It bark l.ulgli lliK't-o: I r.tliiiit.i"il,1to:
'. Sic f-i'lfiind tn-r lliionKllioiiMiinN ,
g.iuh1 whbh
it andMinjiift\ bt'himl the Annie I4.
HI : AT A \Ull.\IN-Mrntnri nobly. If'I.il"I'" ever) miiniuer. I'enHS- "iln > V "" .\I the "h"iMI t rlmill- & I'o.Anil .

J7 I.:Ill'.1 ii | ,n\ r ""RI. non I, mi' nf ibc prellleet' ociil.irihM had I'ortc I tu Ilie front' nml ut 'thu tIII lo'!- .'uII IIUH f.if, :illili'H that \\'I'II "'r drt'Uinetlol Mines, liijunrK mnl II. .1'. are ki'-pt 1 b.irk Mario. Umiiliil. r. l'n' II.III' At :

Ijhli.. ill I."" .1.1..11.. 1:1,11": '", liollun mill "" tin1 woild IIIIH i'r 1.,1.,1, upon, 'nnilimHiuly 1"\.111 (he "al.1 i f the lir-t-meiitioni ,d.Ilie I. by n'I' )' ( I.ilM'Hlniil.in. 'II'I (high'fillbreie P.IIII"M. i. I) I..UMI..I tl.'i. tl.e ,Hi.e-1\, 'u.Nor .

hulls In. no"tleoinlll"ii., For. |inrtiiMiir|! nit.Jilv mny hlie 1"llhe Unit IM."rllll'Ilt. )IIA'hl.f csin.e next, followd. by thMoeeii'.ln ,., nml "1.f.I"hil, ); 01 h.inlil \Kill Is- 111111.li In the W'ltld, are: euu.'lit fri'-b frol.I.I) I link. AiiHlril In. ( liri, "tf>pheM.>n. itit[| ;

In ,llinH.' I'. \11.1. 1 vttuCIl)' Hotel."iT I I ill""Ael'\'l uflur i HnrM.Iti'fiire 1.1.1. thelli.e, IN'iiiu' iu Ihe nuteiH mnl, the .d.iil:. lort'ns! hotel, ,, li.in'tt. .11"' III'W..1 r... It to!balk liini'H.V', I'uriidlso.otnil.I' '. :' "ii> tn 1I.IRro tV Co.Atistbiivk .

"1I.t RI'r l. HI O'C'.IH! k In tin- fOI''I'I,1 linntlnilnif 'I 1 his order nan tnaiiit.lined, tu tin. tiiin.tlieothirbont 1".1"11"1011(1) nf thu piK" >pe! lire imporlant II, 'but no -.fe-inr. ) ",."'..|If.-. -- I' Mavia. l'aH II\'h. IIBI' I. lo I'.aiisV

'uu uixr: ri\o-riom eoiinifo.nii t Ifin'y' ('\'i-oH'i'd jHop.c: wifi'piinit d"" I tin1 IMMIIK ]'nietlially' i>iitiftliirace. > tor make-up nf a HnmiuerieHurt ; l o.

_I: )y.inl ,"I,1, WI'r. I'< ur lln> lion mid niljueeiit: pnrulli" 'I flion'u hhiri'H to I the nlaKe' Ihe lifvt lite Un in ilIIH rI 11 \I.II.\\Hit Ill .\III".uk. < 'lotlli'.e: lowdel'! H'III !killllclV
11.1 ; ,
ehool. liuililinu nn WfM liill. Apl'l' ) nl thl"! \ I""t ut No. ll'i "oulh I'nl' f'KtlLvt. MeDutld.Uei .
Ijt the lui)' rrlll. her" the, i'x"lr.I"" .ll'II'r. 'lolotvn| : Ij'fn jfi'l togelli'T 11111.11.1". Hie, hotel .lre I ,'"Iil''ek ol' fililll'ni'f' IH the I rues! Ill bark .M.iru.iri'lhe. |'opic| ', to .kkini\ 'rVMi

1,1"1' II)' puntinx, nml I ptillliiu' In no.'mini; ingirni'HH l'hI"1 SrJtMII, : nml 1'I.hll.1 nn "ant.i U i-a Island.Mirl Ue t I'h rid.i. i to t'leie: nt onirnrliiirpuliiii; I,. 11,1\ hi.

I : IMisiioU Si ml I tin to IK off 11,1.1"1';, 111 dlrvetl) op- .\IIIil Is. 2:1 ::" 'd.tlereiit' kinds I tlie-e ilclatH' ind in :. nun.n Illbnrk, limtuton Mel( lean. I liVMu MllliMIII nit. ii. IIIUM iueiit: <;.

WANIKIl'.y| : l'n lure, I WII't'ttnoiit- pimili'iilii'i, ,: lion On tlio N.IIIII" Hr.eie. ns u.I.I. ::: :. I I11.chl ,1 11,11"1" ,- -- Timb r < 'o.Xor .
tlimi'eH Inr pieiue M.iy j," "i'tralonenilo : 11.in: that \\1 ntliiK I 'i.i rsiiH\\lin| our Ti li .I l-'i t.i llrei'ii.V 'Ilie wi ll.kii" n littioiin: of In7 N. l'ouillitrti'l
( ,.,. I fiein. : \ I :lull < i's* l.ar!, I'rideii, '>: in. |
:'m. 'Hi"1 l, mule,. \while In I I"I \ l'l ninny 1'r"', boiiml flr I e'I" I. hl'hIh' tO'jIM.I .. .. :::11.1! : 1 h.OI"I"| 'pie. mid ,lien the on 111'r.M o\t"r, ) I'I'; lu.Xorb.Uk. ''untl r I'lnnti r< l.in|. e M. I on s.

of thin c.>nipan\ \IH In' halI"'II., ) .1.11, y were 11"1'1 i-\cry Imnr. to llu full C'
d, hern, ..Ih..u. re-t (1 I RII r.I'.I..III tent of ,i\ery li'H II'H t'npirit\ tu 11:1.,11: jibetl, fur n mint ; Mio known that, asa wl'.ltr' to I "ever) 01 i) I ll Is I (.f".nl r.iee.i'Vi'ry-: lleli.lH.
IIH t" rlO.'k .\ I til "hll\lrIIII.1 h""I'.Ih. ry t..II.I. I lot!) Int 'il ii in fiitti'. Aiist biuk' Malli F, 'Ihi.in ::s7 tulliin-s DOW & COE,
I.III work .IIII.h'.11' .A'l\I|'| iiti' 111..' (ill I D.Hlroi't. ..\ l Ili'I'. IIliIV.Kuw, H'I| I water sail, 'Ihe 1 Annie *>. bnkeouiliei I'eiiHiienl.i. has no ,eiiial| in Hie Ninth. All ---.-. & < -.

.1. ) .\ In'ls, ipii'Dll'iiiH \\eit> nxkid" ni I'. I the mo.liNeof ."IIIII'r.1. ""lltir.I.I)11 sh. rtlnl- Ill Is Heeded to iieeoinpl.i-li" the-t' ends is mnl ",.H > '. ar- the IKSi It bk- IVppino' Mijnmno, Martini ni t"UI'Hllseo
,11 )1..111
n2H-l\v lllal"r. IhiH living hllher unit Ililtlnr, 'lor tll'IIAI.Y I r Hhe had I"llllrl., and II-I HI.ll ttuteruil unit)' of art ion ami puro-.f' | \\ hleliillhoon I I Old i., depend upon. 1.1'1.,1 KII.Vi : I'IOH.Aimt tullaars.V i'i:>si4 oi.ri.omitt ,
Imrk Auii-li.i I'oiulieh.iai
: ,pirHoiiHilf.lrniiB' of in- I IIMMKUI, I I. \\IIH ill e\ir.t limit h.lll.ol ; Ihe "IIH.O;" It. \vns iipiallv prompt, IneiowiliiiK 111..1 \l-ilnrs uidtltiilorH' w.ll; allraeluapilalnti i i Ir b.l. bein |1..I'i.. ',I f"r' ems IVr nilimpiiiiln I". Ai An III foi lilsl e'eltlllteil Iliaillolltl >p e.liieli .
Hint the .1.1)
'VA STI.AI n .iriliim Nnilli "I"; 'mid UH "'II'r" kntu "li e.ittans, nml tin.1 I ..,'ll'f. fo-! 'mnl eupil.iliHiH, nelml w. : i "s "I| tlit> I'.l'Oil." In etety, I"rl olSi'Mlii It bnrk KnimniPlc: Klv-o, /"T loliieeti" .V 1'11. H anil I;\ e. :i "-!'<. nml nliii lor hit

liiiniii In iulii'H4| (I. nruc I..UtMil .\I'n., |II'II'r !IH- till! 111",11), the Mote.m'n, got ht i.dditional, mint, l.tl'sliaiil' tn .'ther un.l alfi', : nn-. vpldlltleor.Me. .... It baik 1'elllt-ano Tollmm! I tulttars Hi.me ml NolM h in.i altle >peet.ieleM nnill'.j
: "'i.I.B".n.
,1.1.,1.0.10", M7. 1.IAIH"'IIIIIU'lAIA.111.r .all net In liiitiilscine" 1 ola, as 11111'.1'|'ij' h meter i imite.tised it t'o.Piitelibmk. ')'l.ii e-t. Tine dliiHiti mire the Kreale.tliiM'iitlun
1"1.1' K' lilieuniatKiii b.m
11'11'r.PI iir no
the uut-i'eiH: the I', : I II" alllhl. r .lan'/e, niiyanl. In'.1. tu liver" e\i r ni ule ia |i n l.ielen. I!) ..1piopt
nf
iiliiiiil, | lil,11111 Ihe hub ,ir they Ten und'I -\r ineliol ; und, wh le Ill>' IIIIMIIN ottiainpoitatioli I eiial."i d >ln ..
.\1 i-\|> ) 'll | by .I"hl purl. \rl"xmi.' III'' r eonn'riiet on ol lh" Lent u pti onpitrel
'VASTFI.oSeE! iniiii-n'\\iii', A |". iliilf Yiieht < 'luli \\IIH 11.1 lolii> i 1"1..1 nn)' nut* Mublurid} lout I etl \ lnnoil' : in In the notion, gi t riKnif, It ba< k (i I' rutrone., P.itlero. tV.1. tu c MWilton. n in n | air of I I't' i Non 4'lianueililililii"

)' with iiloience to ,IAJWIH 1"r.\ l.ti., lih tin' event of the neaiim, tlie rnee I'm' the lino. ; asplllll.li.iT the piittinl I 1 :. -*! ini r lias to eli.nue tlie-e Itla wsIrom
1'1\1 1".il. \IIUI tl 111.1"111'11
Ill'iilatotttrtt'l.. 11>!:1'VI' ii ,1.,11.. > luop )-.11'-1111, t vert lunly Inti .to III' \bl'ee/e' und, 1 1.1"1\1",1." I"I-.IC, I.il" hue I wliiiliuie, I I.i r 111111 lent 'li 0111\ I'I'HIOSI'THI' It b-irk l.ul'-i M> uli.i. uti.lo! Millivnn imber Ilie t } t H, iieilen l ) pair pin eh.IHI il nniruiranlei.'il
'lii'lli CUIKH.In .
the Alllpitnr .1\1') 1'11.1 Co.It MI Hint II tlie> \er leave Unf
wi'iii'H-in
hRVO 1 f.1 ,\N.At./I left furH.ile" lided ; fo.AiiimiK ,) but Miilily, lo oM'iipo otothauliiiK nillitvlneh able.A 'IU ai.d .M.nine i iirio-ltii-Hinxn.it, *, arielt bark Ito-m I'.oeiM.: Kepetlo: (Wl, ti II i \ < no in.ni, r hon rii-ietl r wr.iit heil thIleuses
tit 1'ieenlH per eop) No belter u.lMTllti'lllellt I Hie I Ihroni! wi re "WI' rt. inn wax throat. 'nml bt,. tlie A 'nine-, | asked. ftotcial d.l.tx > i It 'llllH. ilie the) n ill fin nihli (lie p ir.) nitlia

nf, 1'I.u""II 11.1"11..1..1111' frh'III., mid, "II'I'r."r, Ilie \ 1"11 > .Kill'., I .Up the ', hll..I'Illc111 Wind", I Ill l'i llM.le 1"It"II'1.11" ".1'1 u ","m ton II." "I 11 lil'tihepnl I at \II "I'H Ir.h"k: fi'r ,' IIlro l )', M'l.irr, HM I to new pairof dl.i'e>. free ol eliar..' lion
In Ihli ilale. 'IIIIIII"1 tl MitliiiH \ : .1..III I ",nl'1 'r> ami Nf' \ 1/1.1.| I.No. li.iar- Co ,V Coe h.ne n full nKm lit ami liu.te ll'inho
,1 |i"N 1'hl" .
your filenil, nml biu liiet ,'.rn'.I"'llh'I'| '.. nn thlllh"\101":1 nixeoiiiileil ,' ."Icl""I\I'o, bout liadmttl.ir' 'm.iteli of it I I..r.r,', s'tid h.'. "w.lhi. lll.lt" I :!-niith 1'lllru, M.IIM Pnteh baik tltrliariUis, Urujn, s>7, t"H.u| l- i h to s itl i\ tin niK.'Ue-. Un L'H'iitMipoiinriU

'Hit 1 CiiMMKIiclAI. Will mail, fr",1 ,''.1.) In nn'n, mid the 1,11 of Hie i-i 11'.1 w.is when: luiiiiini'lulorj I', and fu ,II I.} |1..1.| fur hate' bo. I on in { tu hit limiltd knon leilucof .---- -. llrnn.It i I'l ni It iisseso.t i an) nnlaltother

nil eantM win re the ANSI "I.I'I.II.'I",1| by )'llllllll oil, mill, I ""11" the ba'tle was h.I, ) fun lil, \,1..1".111) KI' HIT"iih| > but If our fily lull, li'eulltltllllsitl I SII.MUTTS.: bark Idn.i, < 'nttc'thtt.i, "i7">, tu, UOHUHIOISl'OA : -* noin n-,' to i all an,I examine the

untl, Htltlrewi fin nl-heit to I IhlH ottiee.ii III II.-M" of eoiinteii.uii': that nlMIHinspired ; : tlllUI lit
/ and, her.Wliilu I lute iilhelH Ini
eauulit passed as jiitlirinisl us :
)
--- : Tin-1 I.. l and mont dtiruble in fie' nnrld. Xer, bir: Koiuuliit. Ni,'rd, Isi'i, to I'etteiHeiiA'
AMI <; IMK.\I.: ; | ,ieonli | iii'ein their pnnerHiifel'lllelm th" Ihe IIMI- io\imiiy, h.'Woiid! h.it.1 known COE
l'aI IS.\ wa-t ,111 01 I. I".I-il | ,1 .' th.it ten hl" .' netirs "* 'beioii'" Kiten.It DOW &
\Vlnt on 'mmino 11."il.II.O.. mnl llnlr h.nl ne, ti.d lh" Mis I i ttilli; u IIOHI- k.milar no .,Ih '!1' |1.11".', I 1''H"II.III 11' thing I.''. I lieitper th ni nut 1 oiler Imrk "iei'olamo Moilnhi I'.istnnno, PI.to ,

"IIIII'r. 1"1\. of j"IIII'11, whOI hi/.nu up the ,il II I liee Maun ). the Ann'eS : 'I he I nMMKIU: 'HI. I N nh\ay< r"Ih'I", tioItpii'l 1.1111'11'111'.,'*. able, n inI L Itiiini.It M.VIIOM.IJx anil OI'IKIANS.OM.I .
I"i
Coma atonK, F.li.VaM : iinntiiri'I ', 1"lhlllh"llh. I I oil .., '.. .I : ,' Mam- bark 1I1I'C'h.III''Illi., Mil, t i.i T A<; IDissolution:\
"II \ 'M".I.r h.\.r..lllli.II'I tho !u" I. Ihe while, in ilntuiiiin > her iu nny IIll''r l'IIII",1 nilh I tinintir. II .1,11,11'1. Whltintr.Noi .
Ill< Hi rum till" : \ I'al-
1':11' .llh
\ Hit ,' Mr iM'tter we.ithtrTlirlni ,' 11 illl enili 111""CII': i nti'ieilMienuliJeeleil i elttral po-itloii., Ml, welfirt', n-nl, linpiotem' 'lit of PenHaeo'u lo\ sir ft. ill'1 bark Allan ', Uutnii>U.i, lo I'"U"'II" A _
11,1..1\
___. .
nloiu your next i-prliiK "leualla. \ to u miieili'isillHi'ilioiloii, 'liu'1 br. e/itt ,11'1',1, :IH the tuiisli uppr und w.1 yoou In the ..1| wink with ..--. Kltcn.U .

\\'hlli i \\,'" 1'I"u'oll, him hl.II"I.' 'mid \iNMibti1nry of nmi'i.'nl Ii I-IIIM pn. ,,". h d, and tin I. boats 1"'hllllllll'I"'II'II I tv Ilinx 111111.11",1 I I H lie. ; ( hl"I"1111." .."y Malt I \\.lil-kt. I U IV, e frnin, -kl"lIer.h.I'III.I bnrk ( 'innate' Arenme, CintlHlte 1 to of Partnership.rillll .

Ht'Hmil liy piople. \> lni ha I ,i.evfl' !H'| lie ...1 ... I I" \\t'bli'M, K: : the ', !l'.. m, ,"i'I' Impuiily. '
lh lh
Nil re. of .11..1.. tr I. I iieiul.t \ 1..it'"III' 1.1:111 11.lh. I.r.I'ileh 1.11111\, It l.uildsUptnile llllthKNI\K.: | aitu, r-hl|. hert tofon t'\i-lin

Ahut would jou .L I Hl- Am bktii.losfph., linker, iitou,37i: lui-kin- L IM In. I.. K.Vo il aii'l l1. II. \ elli r,

111'1 AlI 1.11'HI I UK l IIM'IIIIIMI" Annies. the M .luliiminai. ; talnlt did, m.liter H"II him, freo, o'l: h.i'nc. \IVllsaeol: i, I'l.i. 'n.1\".' ._" "Mi".P.ithl._. un"CII" iloin,' i iistn.. -- um,i I'lhe linn namcefNVooilV
mntnlnj; l'UIKIII'UL, thin W I'"II ? 10" -. .--- ,V \ u iht-i'lteil on Ilie l l tl.n of
ulm ({ii/ed, mid 1.11,1 In i.ipl ilHloniHiinieiit the. 11, ttv tho.1'I I.J. g.'l. ulieutl, The litllo lonu of. ., Ith 1:11.
\VlnTJ" )','n.I'oll Lint wetk, Ill "illi he li.nl .,i rl.efoiv 1'1"111 1'1 11'lUl. \ I IH-.SIII.I' IION NDIIt li.TI Am sth I K :.tt tson. '1'r.it.k, .1)7.Am ) April, lvss, In linitniil eon-elil.
'" "( '
\RK I I. mie til lead.'rs; Ihu ( '.'lh 11m'h..r.- 1"1"1"1'] | ''" ift.nlyJiljt, Issilctl 'Iht palilpli- Hfh Mart'ia' .Ni vt nianU'.l: to Miiitir.Am '. I.. K. WIMI| ,

Wheru will )'.'I"eoll IHJ next net'1? h..I..1 "llia )' nppl.eil. Mlf 1111..\ "I'I'llr. lleiTiirjMin' whl-tlitl for 1'I..luI IiiB'llHit.noiircesuiitl' ailMinia: esasa 1'IIK: Ilr"'lr.h" lieoru'oV p l.iretoforelsilti, ( ollillmnl' : 'Ii .\I".ln Willey, 1'1'1,11111.|> .''.i1, np'i-ln __ I II. \ Fl I Hi.inr .

Tho nioruin 1'\II<" will liu iHMiieilIn It WIIH ''11',' I lit'lit In 1,11 lo I.eir Unit itK.tle, hit no ch.injU ttn* III'I"I'I'nl.|' expt iiianufacUirin 'l'II'r.II,1 teallerctl, ,them """' .1.1\1. "I IIH. b). ti. 1.1'' ,"I I hi') I"ol lo .M...i-t' r.Am .

thu l.l.rllol conimeneln, ,; .Mnmlay. till' 1-1'I'Hjll.lt1 would lm\e ,U'eloehuulril ,'. u .1hll!) ine. cam d I lead oy the .\11" broadenIhrou bonl' Ilie niiiljinei.1.' Asu |hfl "al I 1.! i th ,IH | ,dixsntt idbt .t -enti.i, heiiK. '" r. :INj. tu M.l t' r.lIlo'h .
i .\ Mn-'i*' Ilirt. chnney, (il'i' tou'lium
(leoi'KO J. HII. of BO"I1'I.i .1.., anil n"'iu' In'f,.re the \ind., and he VMIKno I ".. und"tinn -InmtcdJii..! ,' 11'lr'l. ii'id' t.11 they have In I'l' .deluded, w Iih letterof ,11111'hl-111111"1"11 Ine h.h.I. hll I. if. in W.t'f', nlllns 1 111:11: hat., ." Timb 1.1.o,

A.fc. Illnclii'r, of Jlirmui liaiii, mo ul the leHiehiirnud uith the pn |I"-il"1 HintHioC'l.i" I "time!" Ite 1"1".1" | till the last boat bud lii'i'iir' )' r,' irdhiit lh.it Heciion, mnl sc cral ull as-ii nifs all li.l'.illli! I'-t, uinl a 1 mnliei Am teb I Irf-ler A U'VtiH' .Moo.!) 'j7:! to it\t i> AIM. A iti.i inifMr: -

Maun eould only win \> iili I reel .1 Morenu hail itt-d IIeliiilnb iniM rt.int niv In tin' 'I"1 aid t .III -tl'! ; 1'o'iinson'' ,v t it,
4'oittinunliil. 101.by, nlI 1.1:0 J | > Ol"'I'II.e. h111 110.lilh..1 .hll 1'1' IIII.t.1 | : : d or. -- i. -o imi iAri.i:\ \\ l niin
i'lilpit"l in o< \\ I.HUIK \\ t' ,
lndiler. ; UI.I.INS
in her The leorier| ) 1111111.14 r Hiiltt d the '
The ef I'r.'Kh tlHli je-lerili) inllltleil down UK C"UI"lli. ; r.r.1 fr"l 11111: \1111:1: M I \ :\ I'r.l"II''I"II.il :
rei'dpli ap7-l! A. -. i.i 'i n i-.in: : AMUKHIIIMl : : : -
< rKiOilSpillio.li" mm ki I'tl I. 3ilil'liitti' ) lianil "I lnlll1 III.'lf., I""'" ::h.III".I..h i .\ .. !. a:. i ::1" c.\l 1"Illlrl'"f. f "I'l.'tO fur ha tin : the piimplib \--- .1"0"1'1 .11.MIfti bt Kntlt-r, A K.beru. '

for Sauialers ,1 ll'pe.inineeH| as bexpoke' 'I..lekttooiN OIK inlor I e -Iull ; :I li7: tpr nttd., I'lil/K.v n.int anylhlie., in, I'.rl.'io II. wii inn'', .i ,.",iI|; | x'u.'l.' IIM' 1.11.IM Mus I'liAUlml' 'I UK Al >\ AN' KIN
'Jim ano 'I.
II'Oli l llieil I''M.1".1 hi' enl,,; teiieilHnnieoflin Mi-ie :: I,11!: 1 1..tr."I n. I '. 1 K"\r UK M M.Ni'l.lA III.I I'l .

Mr. JII.,, K. lilennon, I"r"II"lt real | hea'inoiieiiiniieiiilieeMent| liy iniiniiiK ';- llc''tl .. aIII: I : Hie DMMKiit'lAI. fallH the | l"h'h'l "lrl""I'I'III"II.. :\, -iwi'" 1'1111,1. I ii:, t'IIt.' t .m'ra.i.H'.t. .
0'| Mobile Ala., pnl.l thu I i ,'h.r ;IMII; 11"1\111" 'llii.l'alaiithtri", mh.1. ; I :' :. '1' ti? HI n.it i i per, u.ilk on l"> nil nil
mlato l"lpr. \ ihem, lo put the, i mnne)' on the llr-l N ", .. iitltertlH. 'mi'iit of inlilxr stamps in iinttllivic. --- 11111. ,
'. iniple h Hfhoi f ni I lull -| .t'k ol I IT "rn -
1-\\11"11.01"01> 1.1. JtktenlH) lKiatlh.it 1".1111,1 I her \et'ber: bni> r Kiolle 1 I.IViU.Ilallo : Iu inn. I'liitles-/ winning aniilinij, initial t.. I K.: llartU'Il NH l''ur..lllll'-. h, "1.1' ; ": lie'm' i iint, 1'1' l-ot in 'II' b ..
il l l.urn on ile. k. It l-t-'ol .nil it it. nit
woiknnn.it d> erm I lui, 'kt'd the 4lilifjThu : .I.is., ,' n ';, 'i I If t : .I'w iii.. t.niou "onh |
Mr.I IktirgL'M.Uier, > h'w lioni Ohio' h.ld Inn* ttoubl do tiial. than it he" mil '
I iilne people )| m n [ nt i lor e i || t attftk' -.-
'';I I Itrl ... 1:1101: \'ill'III"'lh. 111"1. ,.nu, ,.tin'' nt lor ,itell, two ami, a h.ilfUt unl in full M u ol all that in uoliitf on,
.in't* planing mill, li.nl one of hin IIIJ"r. lo In, while itiln rs felt n > I U ." -- --- } p.illlil' !', X" II' .. I'll'llft-X :
.1'11,1"111 \ A null' S. the 10 iffte in thret> '. 11 n H in
LIly larceratetl by I latli 111.hi1O jiHleriluy eolilidi, nee In the iidil I)' nf Hie 111111 c'"n' /.t.11 ':'I".e" 1. '" I. -.tr.tt. n1.1.:-.: in1C 111 KIM n roit vri.i: i
h.IIM. tlilitivn millutJH CIII\\I 1.'t..m I' .____

mornuij.Mr. 111) H to fume Illh"ltllt 1..IIII.h. 1 .OIlllH, 11.11 n._ ___ __ '\I'III_I -----4 wniihl elt.joj' t -I, ,..1II The n.Only
1'aul h.intuliii'tti: Hile (ir.linuuee Al.iliumaiaiiHerep, i.ilhe I llial Ilie Atlunlilould Iniietualliiiiefbi'lM'Ul Him liee Man nonemtnnt I I You| .11 11,111' all Remedy
of thein.uiy there the Itielnnonil, I I nn. i ".\ diHp 'ji.lu, UH
Ollleerof \uIIIllry.11., w.w oiu< net 1"111' 111.11 und ",., MeomU. : I I I 1\.11 t
vIxllorN whorulleil.tifllMSIKIlflAI. 'rIy ut II! MIIS a Mobile man \h.i u.inle.l I.' kmiH /if 'II"'J : 1--: I Aeki'i'it 1 11).1.| ': it Table' TliItre, apotdtitu i-i N KI Fill.IS tine.ipl.nn, o n rtiv

Die Iliiimt- Illh'urn..1, t,1 th"\III' 1""llcl. I; a IS.: I. enre |ur/ l'i" l'a, tun not lh uinl iM'.nnl A'-i-nt
riekeim p
I'urt
the '! J
IIIIt'
"III"'ll"'lt .1 "
111 e. ."iOO ItieMisie II. I Un' Itul. ''ink "lileii, i ai'l.iinfakiillrii.
$ kisjoii ni.in- ,
lirnl money, ; I-'. (' > I I' 1'.11. -
'Hi,' Bli'iiiu.r Jinn), inptiiii Tliomitithlnki'H "e.lk, e)', f Jim.; the A nni" >. Iliild mone' )', f lm>. ;.. .-1.I I1. 1.: tn> ili'in. :11,1"und :'I-I. t-iirc...,111 Wellrll.!, uhl Contagious Blood Poison.Mr. ... uill < r. |K.ii ie i-
\\:1"
1'ililiel, I Ihe turneilMs > | | Inr anih lilt eoiitraeleill
luir, "iwi-le.1 u now Uiili'r Iroin lom.lileiulily' .' r"I.\r I .IHl niKllt tlie "I.; iVelit nils ilnl)' vein f;' I "11'1'11. I.l I"'- .t. -sv l ll.e.'ien ofn.l.ile >il.iu .
-
to : .
l'hll.tU'liliIn| hifh \UI liu bhlpp.'il 111 diiyi.r 111.tl"IIO tliy tl.i\ big hl.II'' ; brut. dbviitorn" und III'II'Mh,1| alike.I I= -1' I. I P H. A<'im Tnlim: South ramltnm, ; \-i o linnNKI -! .
I.
Hhill b) he went ; thewhinner l. ll-rltla Curio,iii.iAIlluliT .kw, Ir.. wni*"* Imi> unlit tt> l H Ith n i* rrtblt* CEIAof
\l. Thf (Miili-r \ rlt'lm HI'', IOUK. 11,11 rll 111'1 hi1 ""fI dueiiHiiinn I I'l-ouxht out 1"111. the jtnljjt'k' I mat, 1.'III'r'' I < \ ; t'll) 11''' s;I'r) t'I\Il) duoln .il utt <1 l>y ttiu: U* I l hy U-ltm, uitii u**|
Nannie lien tlii' liming I XI-NM')11 Hint ", b.ttenubled i--I :
poHiiioimorthu ,1,1 11"'I.jr "h IUII : T'trlou* kmlitf renitniVn. but rwrlvwl nntibftluntUl
b .laenby's.
llolir. i i 'llr
a l }
in jf.U'rJu)'. nu-e, hull nut } ct 1.'ll'd. ,1.1 .il John I !I"1'nasi-t W'II'I''aletl in < 11'110 will nntU'rililTeri lit "'11- : :kllu:rI'; I I I ." : I lu') -. -- frMH-liie[ I un lull I -r.u'fuur' putt trim Us cured lint bwlft mot I II Kit Ilie t aj lain, on in rs
I'lifK' I U in the l'II'lail ) 1.I"tll. "hi MIIII'tlllllllo more Hian |l.r.blh"'lhIIII I" : ''NI \\ .1 : I""') ...".1.,1,1 u< 11. nor tiiisi.'ine of tlie I.i ,.
nilfly 1..rllh..I. 1'.rf''I. inn the M.uy Ann, \Mileh naino'iitl \11 "HieliaiiuiH') 1.\ Ireluiiil"II C'ul H H Kit er, .01".,and proprietor nf l.Jik I nill lnp >
| : l.iiroy
i* I lime, itilfortinn* of uli nit luiir 1..1.. l\ '.1.m.ll"h Inr bic mom ) will (-iow out ofthu Maximum 'I In rmomelei.;.o i-.i tbe ,'It"li..I""r Iti'ttj.' un-ler dat" of
I to the \harr. kiinc out "t cMMM.iIl.alen h' l out thai Minimum, I ik in it hi irtod > "ith the tine tot of lrn.litthlkke Aukijst : "U'hpn I wymutht n iii-ii>h lor .tiij ilt LIt -
I'UI"'I"I.I K\eiUHlv i u >
The or tlie i>liootiiituiirimiiii'iitTU '* ) 'h'rll"II'I'r.ltl a iiinn, thr-iiKl tndlx'retlun, I cun i,It.iel, i| In Ihe I'll W of t*.mlrr.
| )
t.lr.II"y Th'llil W.IH ansntretl, an h"II. I" il column .' ju.II"'I'IH'II'f) ,,,'1,1 a ili vdiJi h hu
ill beat tinI'l.ie I Hie l.iltei, r.III..1 11.11't1 .nl' iA-H nutti l<> t \ .vi'ii\\: : .
11,1 JllHJjTlie .
\ UH IUcc"HMlull" were the pioefiUiij' Irtotl.ixn lioii lo lake to the "IV ul wu ,ieet'p 1 IIII. f-measurement.| IC," tit. f'-r rearn s nic f "r in year*
pasHiio 1 \1111.11"1" omll nlm'fl 1 trmt-'n'l with -I n | \ N IIMIIH l .Mailti.
will l.ave \ or eion I I wo* f>aln ut t.niuk" > : ii
mil thu bun); nf I IK' .101111\II.Ilul.l"y .tl mnl, in u fen miiiui.. k, tbo writ rt'"llho pieiiiimably II,11 II' : Ir.ul'I'r I.. .Clli''rltlf', Inklir.lliee A/ lie) t f Kd.: O.ile ({ulna, U lUiil-'uU f r m lo Hulk Huvlnif 1 o'l.i i.e s. ilit-ii
bur I neiilamiii l.letat ami Manilartlllr.itlt
but littlu over \ietory. Ir"l on a"Uvrtlftritthi' 8. A 8. I in my [Ki) ; Imij ut 1"llo11 I u \e. l.iUti'mlet'k. niutehlor ) hits iH-'t-n i kltiblikiit d lot ot eight n yeui.liu 1 eiiUrlU'liM 1 uiinKl irjr u to Mif

ti-rd\1) llvrv weio .11,11"1 M I iu '10, Kauri.l amiIT her.)( I ihn l I. lh",lc'hll Cub)menlioneil', of \.1 If,UH'mnl/the Uter ,. W.IIISY...11.11/ nrpn.Dnn't in.. nhii-li time, ovir two build .eiltjoi..iinl I .,.- liter iittneDri w.:;auy l u I'irf rfKL-acy: It lucunllu/In ttiv to me(tkrt-vtLm llelim. Ics OPERA HOUSE !

hundred mid lifly ( pir nt> n. the h i.f i I Idled Jilertla.i -. -- --- tlollaiH ba Ineii an t ue l hiUf du/rn tnittlra 1 wtuunntal ftuay
UIO '1.1"1 Iril'l. 1"11 1 1. er.ifl that IIUH nnei' 1..1 Ixnl'ti. e 1I\IIt (Ili tait u ati ili! (ting I I alk i ihavcu

!I"')' make. an IICII;i1 Mile of tliu I".IUioMUKKtlAI. \ ; ami \111 tin'm wu.f xeteiul, otkiei-H nhould.I it in.Ueli !I. made, 1 will Iu ull I lr"lo"HU any 'Ihn\ ,at or Lull': polit't' boliU'i'k for I.b..k. I'alnniui! him. cf> ttn inlti"M. :t"an" <.ly.! davf, Aft n-'ver* r t'lpfrltMii'inif k U any return th*

1'11'"h'llry !,> uet-u- who.f I'IIC"II 11.1111 eiitilletl Ib.1 tuan II ,. ii1<4llv.. Ifyoiibate 'u ,'oiixb or II) |n>u>t .efTi-cu I umwfay J am Mttlftt* i wliti
t'l | | .
bei.ulel I I'tiiiaiola
probability in I .
1.11. Ch. rt ult. I ant si it) tlxht >*ur f a.. an,,1
""'IIC n uiaiiujjemeiit tlut. IU.u jlit Hie pul' >- e\-Hk'io si at 1: \judieial "ud,. Mr.IVniii Coiiif 11"1 t.". < ,1'r\ the < bildr. n uiv tlir. aU'lied "'ill lit "Ibe *spi, in. IliUf. li"III.IHrun i'l4. t fool m>w like* a >'.utitc inuQ and can ao tu in I.\MHIIK-T\I-: : .
ufI'pUble Hal un oltl timer ill ; i \\boipiii4 i mi- At-ker't. : ttu-Ci* w hfii tii-c* jr n'.1 M-I up (romits
lieuliim of kucli I l'II'r.uhll'I'' tit*, ) 1\I 11111.1 1"1' 11. pi to l IIU'I'' Kxeh.ini"i.il: ; loeUbt IU.uHtnti tutu wlibout uiiy ltuouVfOi -

(' but till' ulmi'll.'e of Ull iidtiMtikilli! .i olio of l bo ,'"Irl.. 11 I\ \ '. I'KIII.. H \ ''I:. Ir.11 lU'ined) uutl preti' ut lui .r I inutile. 1"IIIUI'"lt Y""lb'11' 'lor I niee, e,. I v'la"" nt I b."t'r n: '... I ,'uoi >ou Uil without ftolk.lt BELLE GILBERT

p.llioim .' kinlkMi'UI tu eiiiix'ii( .U the ,." Al'ier u plfiiMiiit invtins from nil oniHiaril KlillM\ .\ .ril-'ii, |>SM. 111 is u potdtiti' cure, nml we -11111.111 tee 'IU'II'| "I. nl for 'tl-e ;: odHoii't lortfet UMr F. 'OI hi. VI North ATi-nue. Chlmffo,
| nntltrditf.r I..U. life?. .rit-. 'Ioi,, IM>
I..I' account mark* tliuiu mi IH-IIII; uutliliu ) \ mill with a "mi, thank >'ou" tI.I im- : llui'e, fur ,'h.r \ ttehi .. mu I b K .. I'mlo.uul.'rte.. .,1 I b) Joiiii f>ht'i>- tl.pi -. ltmy lut> t.lhauk >ou fir the. ,ura i ."

lint' K'Vel-hemled lui-iiiei4H men. lljrttvur ln'rliiifiit tiiery| b)' .lii'ljte 1'lri"I. lUe re- \1"1!: 1"1. re.'i.l.r; :A t" Man.' t our>, aid, l >iir.'Kikl., t-rlvej f runt vt.ry yurPUi'tit M-vera <.ae tn< f. M tlflni1.,.H! p I'iunlorf CHQ.triwtfila -. J. H. HUNTLEY

m.iki> k <- hlk l'e ID, wimlw.liil, toleenunl 1111 -- about' r..n >a.. .". Id-arlutf <>f your
! tlml'oMMKiiiUi. .I1 1.1111'111" I!lr"'r 1'1.1 111'1 .aiiie ,its iu '11.11)1| ><-li> atlnifi itotf, ib. pro

S '\erul liM'iit hl.J'II"I In Ih111 Ihe t.kit.'i4, ami tbeu" |>rotluiiHl I'r.Af.K0il! ; I I'lU.141; :id I'fiAf Ii U.Uit t'I.Ia .I.II"r.I 'wmko "'.11 I 1".11. \.11 l rrforattoii>rlttor nf *L>Mci f hu p o"rnuatlnl n, uhh ma b. tu Mtil buy a \iitl'i l ing int ,,| \in, rie in Arti-l- -

fiuiuu r. uj.it,, keta ll"ulHH il.n iMHiUnl. ull kiiuU ut Jacob) 'k.v l'i-fi| ., waaiiartfvair. ( h Drill Can M'I'
K l.ra buuil lit mi "-111)I ilut.'. i-eneilainl ; Uut f, "11'1"| not 1 uw><1 li botili* ,i.f hi* *tutTnnt iinpin I I Vint i e in
UI'IIlt' 'i "i.1 tlli 1\1 a I'd. | tfnw uon. all tit* ltmt At "l 1 tiot ,1111-. A itiainl ureliIra nl Ann i >
1'n.r. \\fliihlfiu i h. ut Die hWI,1 of the h"hl. >k. IIUI' IIK k\M : iVet 1 ); :I| tn .iaitlot )I'rie ; f.'tii 1; ;'dfMiliui \11... i IOM mi: i\i.; \: .. f. In. I :"J: tH'. di frun4,ituk>"Hh.l .ami Ujl>k.1 tit parti. that! c your>f a cur inedlctn*. I m*.La.1cur t -ol.o-t ,. imti, i Hi 1,1, n agouti-til ol .I M

und, 10 "vul.t It Mill Ii.- :111..1. 1"1.1' 111. 1'0' f" : :01'11". ''1, :1 \' .|II". "- *KtCr ) lUr.
Fur to the euxtnaixl ntu-iilie.l a Utiuiil lea, wn'Jn\ ulTi an c i it Il' I"uIIII p -kiB lluat*, "\ltuu Mr. .\. K. IlinkKM-l >eur "lr: Thl'lmu.l \1 itfUuitly toM ..ctwvl 0 buttU'H, and I aia
'a nil fairer th iu tin tuilin; lit i-luil inilie We Ift'liuf; 'imoiir f. ieiuU .'laltlif | nllle now rfvJ currd. | TO.MIJIIT.
libeiull tu theb r.1 | nte thta fur Ihe
/< .ul"crltl ) U 1111 : Iti ; ; > t'. .Iur( 1.11. 1" tikeople J.-1.I-* ) flirili b Ulf
II.I"ot I "I .1. touciiC ft >
aunerfrm. lo
; < 0 prt vtit tbvlr t+lrg
,
,) in I'uvuiK a tir.t-vl... Mil of iuiruliieliU. 1"'IUl"1111111 ktaik; the r. M nit mile" truiuulur. Ut l'ru.% $i;; 'Jd 1'iue, time .i nee, Ite e vellelll, *uli fu<.li'ili. | cC'I'r.lly tbtt "e II Vf in< reu-fd ,;,1 difottttd hr |jU* iwtrrMUiiitiotuk' 1 thauEtf
bilhoilue ". Ihewakte ; fui-ililie* tor ,'., ; u nh'U'salbuiineK, I >ouDtcd uu fur lu" bLt-C( di.ru.d from youtjc
T'oi milt tli-IK tllul one I"IUI"I. hll\' 1"11 ld.,1 l : J.II"''. f.XI'lilliurJ luttf. kletl iht i<) UM}, ami mu.i ) Ihevan 'il "
$1k I
mioni.f Ueuiulii u ith u rulv "f aiuU'r, Mhieb >\1'> ir.Uilwitll au.l are at all t nn-. it-.,d) .'jU 1'11",1. i l>M' to ira. prominent. phiil
pl.iier hu\e kiiiiiiid| ilu-ir int< U u"e. i 1"1 lo Kuhliii; limit* oul) mi' ipiab il II leartifMt I I'liill..yt <( .\ > i unn. t.

); nifinlHrUilenilurtf' tlml hutt* trlld. o| illalllollilk l'n 1'1, ( lie Hie union. m. ",'lr."I..I ; 'i Ui, ktaii. ''" .., I mile uudr.turn. ) uu> that I II ba, >rt.t< I woru. 1.\1.1'414' I'n. I I"be a ho".,,lu I rviuuuiltitt rurij'tf innta HM"l"U tDfailtbl, bluod_1-.111011 uoc t_

1.'UI.1 I niUbieill I t.llelllllljoiu' Ui MMIU U.1 ". .uu.hll.111. na\e "I"HI. hl. I IM i rue, >'HJid; .>, :.Ul $:.O. i 1.II.ful) JOHN li. .U.\ th Ineviuitil
Uur.u JU anuoct .
u mtx-liuy I in ('III'l t.. perft-fl I he organization. 10 lal'I'blf t klio' u .1) Ih.1 l'ullu Uaee, Inr Man--V\| I iij:*. di'M "1.1 rol >1M' fl'tiit'i i i.l. ( 1.1\: 1J.\: n. IHTU.aii.ntl> d tnffi-r'tm .rTMta of m"roury*
I : ; row nt 1'itirns
r. ", | ilk awful luiuu'iikiij fioui tUt wtUwthtJtuv I > ur S B ti
& to e.ew, .th olf'luniundiiu' .\ lil'ttl. .nil united by W..11'1 .. ; ; .1.1 *
t'fAI" "i1 pt rwl.io" 1 iyt HI j.uti KI\111 .. ; ", b> n tobumautty. lu* prufeMlun; .-
wootU HintemU'lrflixl I1'1' .II.I'.fll. Itfl't. U. .10.1 Mlinl- l
Tht CuMyKKCUL n'Iurt'rbn .11 tlie I'ulll to & .\.1 lUl' belt ami .I um flonU i : odUvr: :to kt.ut. l Ulh. I .\. l .rl". 1 I'% .....,|." t'I'I. |x'plf .fh' t iiiitd >1 iut. ., ".1.k.n-.' .,' alwuj*, .wary(..!).of an4 pn In>priciitry aomtf caw ni *.llclua*etn.tyt,]lactmlu _

and rcjatU wuik thUk indt-bt- 1" & I .I i lUll mnl r,.luru. Ui 1'iue, fl">; 'Jtl I True, .. lin.i. to IHII. Ib"I, 1 lav, ml I t dietttr. io Uw UM* uf 3. K X tn ca e c f tluod di -
d/l ail di>M.-riptiou uuirrvii tut- 1''Ui'3 ol 1 nature .i..I. .1 lt or4r. of r>iurK a> iitetiuiue that curr*
< I tu quite oumln-r' of g"IU"W"1 f utueh ) ; *H,>: :i | I'.", tM.I laih.. hu.I' .. d .1 n-medj U vor-4 f *iu iuu l iiurify tbary
'I < -" lu till iit'k al fl'l prY.IIII"blh di cra r.**
| I 1"11 Ice !
CI'or.. Ilu u.ery inip 11..le| "fulU \'halr. ,'.1!: !1, eeredl I.) Mult! .>, |.r.aUI't lU'4 and Skin Cream
11'1'fluW :H I'alallii' tIII1II\
1'-
kouibwanl wt-ktviarilolil uaeuU -
'l 1.1. JI..ol) : "..Ih lu*b irr ka K< itracu
*, but thfy never failed in 111 | 1 1'. ...> an l :trio. lri/e, H m. I'ttm-' ... I ..1 Et-adiiiir ,.\, r: 1&,1 ltf n, 'in "I'U
ba) kpreu.l iuuiiiarl! > t. an I lu\ .1. .
.ut 11" I H.ii.iu .uul MtKai will, ., .
courtesy, lo "" touid bllu I' .11..1 HUT.i II.
all ". .
II"r11111" or \ 'i
lull hltlIlie
''u.IOI.1I.i.u. U juIu..ll\ .1. lu" 'nl I '. MKVU i < ..
| the ol tlu atf.Can't THE BEST
'
&H.
layl. IltrILutI .omi'I..WII. r.rl..t.r 1.1111 that bt ".1.11' Ilie ui<'r- ___..__ 'l'i'I"1 11.1.' %..,M ialion, \,.-K.,,..KA.. i, >. !
tlie toMMnu'itL ha imbtUut'J.Jle ...
reporu --- -- '
*
r"1II, amooj the nun)' favor* r>'- .b"11 10&lW', IU lai-f.1 M4(1011 ki.uili r) 51 SI/I.I. i. Ib,' "11' |l. n't ,misii .tin- .tlie (iilbtit-lliiiitlt \ I ,'ir.; : hJ .-r i.n l .,\-.nt< \\n THE PUREST 1 1Kl
of riiilttjrlplila; m jnr I i lite eye \\fie tin' I eep ,' thousandntli.uu I Ijl 's.
| ul Ih.-Ii \1.1 lieuerdl p. .plaint t'oiui.iiii at ', AUr irk i* iii -
> |H iu ni.
.ur..I. i' i' h
,1' 1.11.11.11 At "" Muwmo t.; bl
.. of Ib,' Noitb Ailaniinuatlnui' t uiltUe.r ll t i ai" I Marme
.bi. ,AMUma i on \ t |iiain T 'ixfc i. uill Ui
A. tuuua, Mr, K.t' "II 'UI\"ln. .t f ..s .h"" .u mi ular pri' U, :> and"lOtvutk. .
| !
.rtuol.I\la.ul.J. Xath,' "I. l urio it lo mu I" .i .I 1 nml 'iifciM .
I
r
VI
0 1:1. ..11..1 IIU"I) .I jl ru.b.e' fter Ir) A>'k. r'k It. iKm )
Kn-ut ktittd
r.
'1.. (W"I.ul''llaIIJ.\ 1.U' : yurii-brjciii. uuiuikiak.n.li/ uillieir 1a)0 ".1 0011. "pet llueu* 1.- 1UUU\ ('UliukJl'is p. .l I II L trow of i-ai 1 \riipiuiu
leu, lUl'tliu U in. Ua//sell. lli.IIII ; "Ul. tII11: Itenud I) I i* Hie !I" l>n'aj-a-| L'uc'.. It o fe. ut.I
: euJIlug/ ; .11. anU all p.ueii, .t'I"Iw A.,1 '.11..1'1 t.J!
'jr,1 lor a.uautitie
ttokefu tain of the i
'I | Xortbnip i ,1'1 U""I 111.11.fr.II..lld..u
lowa, t'uutum John .)','udLetcl. t ihi : 01 Ufkcrijitiou&tuil. A UUIU'H' r of t.i'urionktiautotk .. ". at in .tiui :0 ivuu bj Kii. tialc tjuiii.i.iieutral ln ura t.v A:t 1,1nV .iA..1 i la ill) grjt.tful iitliti I; I U.. '1.1'j \\nltl 1 > 1"i II Till M -l lI
ItI. ail Hitlun butulritljartU i ekpiay D kbdlk I oibvr i .u; 1 1 1tlttdtvp
a .
.\. \ am Ifl" : I.I. >k'ul.m'iu" but tfr lH'U N"i,-,in > n \ ,. A-lllii.'l s vi UllCOFl'KK
JI Kryger lr.l.l.lu\blu.l. I*. uiitl tbv ,.. lujwrt-k ol biiuuuii- .1.t.I.lru -- Kire, Marine. .VteUlent it Id1uucf. w .imp!) u1.1.h nu i ft' 41, _> NKlTUHItb.or .

3e.\lhwr. mid Ueuteuaut. Ilul I i) ou ilieu' tln-kk urv itiutf bulk, Uan4- I .\ I'.i.lMI >I.\' lul ty and \aritt". Tin'} make 4.5,., ;!5 vIWl.IIJ.t"f [ ii.nsi.M of tlw .W.

ar. LleUIOUIQI J. K. ""b. nd Mr.U.KHter cutuuJ" uiubri'tl*.;.all i'nu'd' eo that ettrjbodv patroulii. J biit _u _ "a II') '..baud .b i bark All.i,

of tl .tla kbip Un limunJ.Jf 11'1'..' uiu'. KxilUBitf and Ui I.lr"ut. "I'| u uldl bi' beatiiifull i.y *p.in-i' 1. fur uuUa > C
: .. .>iv UuuUriUi.of .11.ln vlitliui: b II |'iv a |> 'Wpauo, fpiiublu "..1. At Night ..1".lylbaf"d."Uhl."t"r M" ; t t.-J tttl bj ilie t-n w ofes"l. ,

>ou want etcrbody tu tea It J.tdi!; .r uutl ilurt,', & ut f..1 ,, .'" I. \ ttB, nni .p.. .. '1;" Iii.t' until ccr tlw Siaval.ttrill.. .. Clliil. J. A. AND -

.i.iv. luciHebt JO 0V Muulu) l"W' t. i att-l l.uekuan; tl.,. .lu'.:ini; &, & I' I.. ,) UllUll*. fr.l t et.Mift ., < nlt afj lufdifiae >vt ": .W r 'I'IU'lh'll -I'ot"An !
vnutl Ut iuiuin 'r to ihiM i hiittt '
daily vtvr i ui'a intu. I 1'1 iUuUkixu.1. uiuu M"It l ure C4ii>i >): I o iuf.niille eoMaini l. Ml'.
1
> : di"lJr. lu Ice
I..t. .1 I.Ia, ''.IliII.4 111 Tu loUo lu.1 I 10"1110,l ein-u .1 r. a* tfa.-y ait bruu.-bl 'c."J'i"I:.-"VI..I" .. ii,.,1,1.1' IT V. ,-, 1.., bUIht Ihe ehiula ,- '.il to l,fuiii. th.,I at tint Jlba" J"I ?_. UUvil Cream Parlorsj ,

i 'l I. oVI'.ek ", ,,". II, It. .ml tli. re an.l \.rv I t''"' {'.ililoiiiiui' furf \
i I. ,
II >ii I ,, i 'i.-ars t .. .11 p ''" 1-, -t | M I'l in It. u II. I, tu lijm frI'lII
.1 l iUere I r.i i !"|11"I' I n II.. n i .. 11.1'..,, ", ', I'd. -d. v I I. n "h i 1.1 IHn.-.tsi.' I I.. 'in I' mi, '! ,", .. I ,.1 I(

.

,