<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00347
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: April 17, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00347
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
f__ -- "

t4r i Sot tAI".-D'\ ,i iltAillllr4rliteradtrulallr.(I.I HII r lion I'/An:cents COMMhrtClA.f1. I uL4lrllw I ir moil, fir,{''.. :Ii aiii _: I 111).1) i\. ,T I ,"--. .....I;.l(I' ( I () ]_ I .11 1\ D -L'J, ..I I J J \1-/r r CI'() 'f lf''I .. ))1)- ),, L.11 I)\ (j_ 1 J 1..,'\ II. r DAILY.ADVEKTISE COMMERCIAL t.X IIIK![ I dI ir '
Ais11'.11'N .\, ., I
.
-,-... ,- _-.n
-
-


VOL. 7. PE ACOL.FLOBI I >A Tl'KSDAY? I > AP1HL 1 17 1888.fK' If

.
NO. II 17.

.
-
.

P:10n.001Es"ta: : b11S11l11C:: : t'lIS.I \.11I1, fl .v tau !' i >'it: 'r.\i: or '1111;: aI'1'UllIIWI) 1" J < HIS \ hq'hl\U. 1 I j.

.. 0.. ,._ I \rh .i il\.. > nii l"ini>nr alt I ""ri4 limn. '" > l'ri" ITla.I who \1 a (l..f ill' (lie \nt\. Y.n.I .1.1.|, I i i- .
1'nnnnrnl.un I III lrilinli: .+. 'iiii.i\f .. eitnliil, | "- "\
Minlslii ,
I itl.iil.iii- I'liiiai I mi i .HI tli,'r. "Iriiiii ill \\n htaQhw' ) ijllllleie.l I itt ''I) 1": .
I rMm 1'\ i i' ," \I MM n \I'!y. 11'Ii'1 I l'ul- April lit; 'I 1/11'/ Oi| | niltitiUl, ,i I itn\ I I." r.ttih \\ lilaIIs.' I'Isnanlhuttrain i -" ,1) ;i- -I I'nl I It :nnpr'vint; .

HENRY HORSLER & CO. kll"i!i linii...i>. hi,, Iw" ''i.1., ) 'a I'l'!,, 'u jotniiitN .tilinit, Ilall' : Cllr. ( >l1'1"'I"lItI.1 i | |I .-tat. .- .-, .. --- i

i MI ilu: ) 'n ti.'nli'' 1.1 !I.' \ inir.\ In Tuti : peaty/ siilli'H'il' a\ *i'\ru' ,ilrlcill' in'I )Li Mi"< S. Aplil' Id; .\01\ 1.1". I'liuti I (1 >M.ii.: :"4.

> r )11 I. ih etaN: 1.. I it I r < i. n' U<-.ir .V 1'<>. fur \'oslctvl.iy Iciliuii-- in tin-, lirpail-i) j Chili twrlluu t Li lliu n I l'liati''s' ,: putada '-
-DrAl.hi.IS,: ____ IIIPIll of lilt' \01ll.Tho I 1 I. I'll I rlldl', ', "
I hail h; n>, rMr. nr:".lni ) i'l 'il j. \'II\I.' \ Ill 'II''I'I "'"..l..1'11"
i Kr'iililiiiio: | |' 1'1'\111':11.:)! 1311 prlrutl'niit, ill) .-mleil ,Ih. .it ll.l'Kll.. 1 11'A ,"

SHIP CHANDLERY AND SHIP STORES Ilpl1"' ;\Inllc.pl "TlH'ie I U iiiailiips: In II,,' uil'1; i- inns) allI( '-i-all. i i \p.;:.in wIn'. ,111'I'ah'dllnlln.. I /) *>u-ttiiit luiioiliii-i'il" I'\,' Aptit IIIMi.; '.

'" 'not Ic |'>nii', ''''W'\'I', hilt\ nm-l 1 inti- /1'1 I In liie, I iiiteil :o..lIh'! |1".t""h,1 : Iailmutatingt:!
| pension it t :.f.rfKHl
..- .J PHOTOGRAPHER lioinlx li,:hl lie. liallli:: letlejs. ol' i-ieilelti" r .to l'I'/,.iitht/' | I Cletr-' I nl ( 'llirl'i'-tilt', I triii' lu I Ih" .1\ iI.\ t

LtU.tUI'f: : :, I I TIm .lull i'mil deN I 11,10.111.l <.i\s.; -I'In' I lai'il: Hhaut: ; :an ihs' llatinli: cl, (lie I \ ': \lil"I''III.: ; I 'hh'
AGENTS FOR AGENTS FOR --- ti l- 1 lilt i Holt to '"" '1111'1111' tin ltepuhliruar: : riniie-i'iimiiMi II.t' l" ilil.l. he
mm'IIIrI.: : : : : 1,11OI:{ ;(' 1)1; ) 'I:, around the Corner. h.Ir.lih',1.. | i. \\ Ilia h ail. I"\H'\ plan nil I1',e ':' "1" ;' ,.
Little House /
The iiioilci-.ilo" iiiiel'i 1
nillno
milsit II') "a liivm ol, IIIC'
: ,1 I -lolls
erne .1* i"\I') I'"tl'jI''JI.'I.
STATLS: COAST : t1
fMTKI :: I I nf '
( (011'0'II) T.U-XTOX vn.ixnv MKTAL: lonxor !
HLMI'DfCK: I\Ti'hIF.r1.1; ; I'KIKr.tViliTiMlf : Miloilli\ Ih"I.lIti"I.t." (lili"II'( upon tthieli. Ciiina: pi' halt l.ah' t'llileil Stiili's" f,- ti

AI'liiallNI'IC fi-ih-uii/eil: ; soil llri:'.. 1IIhlI'A/ : : \ I' VtHtAM.. STAl.m. The IVlil ..Ictinitl\ : ) : "It i.i for "'urr.t" l I" >,....1"11\ ".\.t ubrn3d.. \ \I4Ittdihrbrrgl'i; illll. .
AM MILovii' n rp oln
I' iiincnl\ In alUi t'h tin1, I'topcrliir.tniiii '- llin,1
COPPKll' : ( '(COMPANY.X. \n l't".1\! M tiilM: i tt noil Im the "tls|"'", .Die.
( : M'ISVKY: AXl'IIOIXII: ; I CHAINS, ; ; to llii'ilriiioii>litlii: in I 1',1\(11' is\siiu: .uli" II' Nlniloi .
'

AM *, t'pikr-! :Hni-l :soil limp, !Iron I: Leiiil. N. I 1-01.1: ( Meial taken: in P.\:: I I ) CASS1M1S I ol, Nono iiniuivlllilli of,llif I |1111"101"\:11..1:::> $; just 111I:1o': : ''I'oiilan':." !SiMi'i.n I"'I'l 'II-. ln'ti-q I hell, l llte... I' :.he oiisidciaiion as to e\n'iite: :! of .si'.than.,I"II.||I'i'liciioi dm" injj
|
1'ipi'l Mieel: Load: ;:Mii-it Xim ale'! in I""'11'; ''' Apttl Id.--ILr, I ." I'.l'llisl, 111"1( (
( bunretheit \to 1'ltl nixh Newfor i g; Miireiii ;aiij ill lit'r Iiiilit llitna : : (
IIYIMtOUKAl'IHO: (: OrTK'K) \ 1l.IJl"I': .h'."".'" lllel.l: nt Lntiiloli, I'lnlll ,All! Cinli.'ll"L't. t Ilial
\ I
lu-oliitiui
MaAI: Fs, : I'1'I ( ) 13th: Hiip( + Piottonn. I 1 : :It |1'1."It'II\' | ;;"ill"IIII'l home polio at' ttelp, hail lair halt .lo\e, ami tic .
i he via' 1\1.
IIAIJTS: : ANI) ) I'lT.I.lCATlOXSFOKLIC.V : PAINTS.:: OILS: l'UXiS111:: I ::"; TAI:. OLD nl.I.tIr111'1: : : : (CONFECTIONERCandies g,; a\ cI-tllilt'llt--. .. -. at hail. i tt ise "n'rintalt' ihuiniiiil Innioliisioli : I Mi.I Sieiitian" leinilke.l 1 Hut 1 llie, 1 t

t'rrcllllrlN) : :: -i rui-iATiNi: I:; I'.Ol'CMT( ; oil heal: 1111\ ) reiolntioii "hi leUllollolleinl hy, Hit1
( 'x a
: .m Ic.II"jt' Condition.XKH .
'
: I'll AU IS: i s.eiiiuei' \ i ni.;5 'tram llilh | I | .-0\: lot. 11'11'I'gillll.: In a -aa-aly (

OIJII"lIIl11l1l11tfUIJ, ti VLVAXIXLD: WIKK: : KOIMI.II :( :. \\1.., Apiil Ji!.-Al( $ oMoikiliit ilnn. 'I 1'1 lie, \itii" -ink:; 1'1'i'hllll'l i.tnti': 1'1'11"1 pemliinr .'hi"

SHIT AM> I'.OATCOMPASSES: ) Xi.k.1." l.iass: ami 1'tpir: Cintiiiljjo I : ShirK : ):-0'ON"SDIAI'llliAUM) Fruits, Nuts, III"llIlIlg Dr. Ilnrlay: Hiii. I'llid.il btillelin I lli.il. II.", UH\" nninaleiial nlilil h- lepoileil' for ttelioit
lIKMIXli'lON.VI.VIII: ) / :>ni: : : ( ; 1 ITMI'S.IHT.r.KIJS( : ,, diaii o in al I ,r. Conklin: '. .Illi.a' Niahdtnlts.. the Herat,1" \ iinl' .a I) ( ) for, .

AND) COLT( ) >:: IMKLL'S-: : 1: : : : [ 'coiiililloii. UN polar niul Iriiipiia-' I 1.\. Apill l Ili.-lI11'; 11I1 linn: aragnlli'It't'lul'r" ) I the i'j1'lrl''I'I I l

IJLISS; TAKKUAIL LOS( : II. W. ,10llX>' KKPAIKS: : .\ tfTI'.KKKP.S.: : Cigars and I Tobaccos.): | lure\ eie iilioul' Hie, ":.inii'' 'I 1 I ln> palienl' liroiiL'lil" lit p.;4' \\ 11I11.1 r.Iniita >IOllhl""II'"I.) He ilul 'not. 11''nl. !

I UOTATOUS: I Axbrxlvl'a5kiug' !, Mill J"al.t.: \' Lining, X.TII.1:1t'1J.tlI: !! I OX) 'lept for" f.IIII'h'III\( \', tlniiim; I In1 night, :.lill -1 llallotii uliil h a 1'011' ,'" tatgiNLI'nla : > l illI' I ecl.11' on tin a
!
:iinl w an .slill nslorp: s o't, lot k. Jar( : Ian., lilse ihapri'Untat' tit li.ft liIMItt '' 'J'1 nott.Mr.

LOU LINKS, llAUOMI-VtKKS); 1'ioiUr ( 0\1' IVIlinjr I sniiKis: : : ; Fresh Cniikliiix' (look. n >10.1.,1: ,, ol i' lii'iiii-li-, ill..II.\i nI I I':L.IIII'hag" grt'''' | ),. 'Ilip :N-n\ ,ilor'ihjeel f
IlrwpI'iii1u\ 'iul. ( iuhiuld, : 'I'urk4 I Di\0iv: :: ; )IIXE)) ) I PAINTS, Stock always kept I ini'tit lining I the nighl -. I |sal ll.e |I'iie-riii rouhdernlhaa. ail'tilt'
CIIUONOMKTKUS) ; |)11'.11.111.1' ealli'il Mi., I lie Dei m ,,lllini a !S,.niiil.it. ie-uiili.ni| '
Pa.. king, P.ACXAI.L: ( .V LOl'D'SPali ) ( :: on I (I'otakling ,-

MAIMXK\ : Ship' Stoves, (Oil anil IltMlinSTOVKS. .- : : \v ith liis |.aliilil I marl .lluio ttealtlit) ,iinpii" 1 tt ho, II i. .1..1111".1.. i h'. Iliis ii nitlinil| It) be lelriri'il .
I.AKAI.L..I. ILLUs: MtVlm-lCS ( (;all: Top'-ail( Clout', I iooll\| \ Ilulli'rs I <|'iitlle: |'|< ...I'U II Lana Me u. < in- 6ahght' Iii-.Jrraiihiana'a I, ; : ; nieiiilii't ILel'aauaitl.a't on' l'oivlii Atluf-I; I"

SIlirrtNO AUril'LKS.MAXIKKSTS :.:;. COPPP.U( :' '.\ 19-S. PALAFOX ST.-19 ciiiiipunioil\, !li> Iha) '. Smile. till' I.4Lnlal'llataulr. :.: Illllll M. \\llsnll, hit ,a' :bu ol'Ir"liuii." | )

A COMPLKTK; .\ .-.'OInIE: I T OFSnapper TAKi: : X WOXMI.N'SCAPi :: : n. .t -" T \\ 111'11 Mr. llaiker name lie aniKiiinreil (ll.l4 In i n -ex-pelleil.--- .1'.0111110... olilel.. Mr. I li'lililrbi: ,| > ("I-"XI', I do not
:: ;, (.lIit'lally; that \II'. ---- ttanl :in.iili-r
): ANN ConKliiu: ( M'i inin 1'01111, 1 I li-snltilion nut tn (Lot
Lint'llooki J [ < ITS.I'.i
nod
: "inkor'
l'i,
/ liLiwi '
.J. hail ';' | '
|IISMI aeieotiilott.ililii .
LOn HOOKS: AND) St.AI lI"okol\l1l1 (('nilXil;,] t., MiiLAXD: : ( ; ), Louis A. Anderson, itnlet'tl'I niglil.!,; :" 1.1, is April' III;.-di'lieial" _(like* gl'l:11"hil praudirtl" tar than
P."I ; Intolmen
;
NAUTICAL ALMANACS. j ) :: : 'lio Mr.. ol ttiiikiiinuifti I ate bring, ::111'.11I.1 i nt." -
AXCIIOi: ( Il'I'SAX1SillsUlill'1'i: i WOOI.'I'I Conklilt / : iliiin Muniin I'm'
: l'IoPldJ""II'I.I.I" .
City Bill Poster, I ..}; Ih ('. I lie I <.ij Ibriu !Il-alin..Ihaol. 1 I'ailnulie. an l lolln trlr::i lal.eii': up hail I I'.uttcll' niies-.i 1'' 'IU1.:,,|
,,
,
--- i !1 lull Mr. Conklititr I N 1'"lc'( I'i pla| r s i in I i ii'i' (maiit; a tin1 :Jennie"
> ii. i Me I
n.r1. .47 Shipmasters' : Will Notice to their Interest t our AduTtisoment.Everybody I 1"I 1'urnh.a\ I IK' and I1 isl II, ,il.i Pil't. ,IH: nt:In., I!'n't.iti-lltnit urdrra! olnpuiali\el\\, spe.iklnjr')' |wt\ \III", stronjj In llioallioiitit Pi.llsli 'HIM I'ksimisi*, .. his 11I'lllh'I.h'l' 'upon,', inn gl\aini'lnltnenli tiotlii'ol,

.. .. Ih. Iw'rt lrH'illH|. i iioiiiUliiiicnl, ulilili, lie, loa. in I6 > \nslilni I... our .,"eliiii'lliu'"ii'eielm ,,
11.11 il I Itlll It" IIIn In : ) ( '
( Large and Small, Cordially( Invited to give us a Call. nail"g'! \\.ll; ,l I.' nil ttmk I << ri'ii,niiiilili' ) > riilMi. 1t"11 IhMll).'. Hit pulse, is S.I:I, Ir'whN'lllhll'r I ::111111'1'.1'| I I''U'"I'1111, || naitonal t'' IJ."IU. '".

in -i-/.' I \,. It'hlld!/ ) .trspiraliuii M.H-. \11" s t, '\1'111 | ii.; -Ki rahalrla.rl'h' | | ,)- 1""- li-i ,il I a < xieiltilv !

1 11:11. h'ruuur-tiro, .11,10_ .. Ii..I._. .. ._ .. \.1.. ....,.._ In. I"''',11 r'il'IIIli.IIIII,1 i I at!'" ,u !L.. '.;., ..l'a'I.... I
-- "
.. 1'ieslilciil ol II,,' I'..lUli. liil/in iiiil. n-e ol
i the 111' appfiiteil' 'eotinlt.or .
Morris Dannheisser, i BOSS <> 'SI IIU'IUI\I. '1'1111111\'al.: Cal l :i ii'li-ialli, iililuiui'il.. a | ii'inise' liana' usual i jlli; huiiil. at eenillt :110 Iha I !

Ii II' I'oll-li, liielllln, "Is tn"111.1- I "llppllll' hrrulnttsn,. ol' "nuiio.i.il' : ) hUll; : 1'1'

Piioi'itiirroic I : I I',',' I.I..I .\lh,11'o1l1l.1 1'111..1..1| l l.liilin h. Hie piiiiosnpml. |' | lasthhrh the) I "'11111' i "111.1..111,, I'iintell's le-

II, liiiiinii.Vi. haa:i\e s liil'ieiln\ a.hpmr.l), II 11.1 I Ilietidtrinl.iliit 111:1'1".1 I IIII.ill. ;: IIM>II (he

J? : L.. .OE sAI.rCCN: .-Blessing, i Mankind NW .Ilk April, \ Iii -. At II MM,,'1' I a .il than. 1'li.lt'llrr i "I'| I II"> '1'0"10 '|iiielion" .i'.1"0| In him:, I'tl lielpulnln
iiiinislei bt
,
hhat I tI" Itii: 'liinoinl Tel liilnol iliiei. t MI \ a I" MII.I h .aagiaihok" ., pl.ue.'.

M). I 1'1'1.01)\ Til 1'AI.K M'KKKI.: : : IIIIN Illil allel'Inmii, .1"" II. InlliiiiHUselc'ilcil .\11' .11 l L' s''dll l, Hie Mikola: liill, iaiiie; up
1IIN'a'l"1'111 : \ 111 \\IID. aid Mi
Splu'nl'r 'look llio Iliior, in
rresiileiil, In Niifeieil" Al- snppMI -

Pensacola, Florida wILL N'OT CUB..E fatal, .Sully: The\ linaiil, p.i-sei'' | a irsnluliou I 'list I'ri Im 111.un.r ill llie. Mm. III,' >liuNarrl I II II. Ito cpoki of Dakota.
cnliiii, n u.(lint ..I' II"( Mm I kliolileiN I a i "I'I '" tvotiib, l burl tin eiilllllu-nt, '
; \l
DII'OI'I'tI: : : AMI: DKAI.M: : : ix: ALL KINDor') MM I l: tinSett lliiMlll* I Illlnue .1
.
I iiisinn.il'| n : 'il \\ ,ill mil mr.stliini : In 1.11'111 I Hill, 11..1 l MM' <.11. |1'lIhI.rat'> ) rawpllual'tuulrl In lie lirdl, in liieliiii.iinl' alai: ) 1'uaaa.aadnnl. 111,1.1' Ills uppi's 'limi to (Hie bill tar"taujnatinrai11a

LHJUOKS( ) WINKS UU.\ IHES) (SINS IIKKKS; I |> : rr, Initll' :ill, nod' npp' .linli'il" I .loliu II. IIIIIIMII: nod I'oilllllK I ,lie I 'leel."I'eiiil l'ieiai'iilliinsi| /Im hip, ; In /naaah popttI -
I .
,
lalnalil: l.iuleiliai. load) Iho
loniiinlli .
a In Ilill.IIII"It'II".III".llly
I n.- I U i \ I1111kiu(1 ni
: I
n : C"t- l n nil.l "I'uihl'' nee ( uuuurlrlal11'vun1.Ia ,
ter/L" l\e piovii'n' (In do" \.1. l Inr Hiepieoeiil '| I l up :-' lliulifjlliil
Ccgnai icy Anc3. Corc1.1als. 'II.r. CPICI.: ', .. talau3: ;':cult'uL : I ', ijll .\ pili 111.; _'I 11 lie S Illll Mlkot.l) In-I :tlchnoiliinilil ,

r\Caoil':: 1' I FIJI: Till: KL.KltllVll.ll: : : : 1.V.. ll.Vlimi'ri: : : ) "i.-II-; lOt.M'xin. 1 '. ,. ineinliii./ Iha I1? :'A. Marini''; (Colpinutt n 'I le '|1'1'.11"(1' Ian roulil
'
\\ II L"K :: I- trail r.II |II H 'a I ilto"I1"| ; II IH lli,,< h hl-kl, nWll II'IUH! purli." I r : .il rl illlsi't Ilio RVHI>IIIllii II... .\"".-" liiim| >\lnt. (. slalloiiei) at .Hie :.Navy \ 111',110.1IlIili..II..1 \'" iiuile e '1111"" ('- Nmilli
,"ruut .I.ehl'uiu'aurrh11eu, I rnumlalllr1.r, I |,"iiiilin.. III.- .mil- ', nil,) |i :I\INII NII'1.1"|>. rsniiiii a M'lies, al'iuh| 'rlniut a'nta M.ikol) i anal MHith 1 '. In ,

.111g' ".L'I. 1(11' : i ixMMjill.v.Tin tin- ui.si IMISSIIII.I': MI\IIII.; Xw" 1Kuuuuukral\niik .Aplil |11.--,111hulugh l. : tt hail hair. fit \\i\if\ : gtanl(" pless'tarl': tn lliuttmlli nienl,, In. Ihe Inler ,1 11.1"I") In i ,111.|
hupraleultulalt'r' inli. \
) il'ilanls at'| Hie ailjnii'uicsnf ( "aulh''rht' llr-, quail, hit, _
'I'IItiEJ: A I ) ? lliat of i aid.
I'l..ic r.r l&w.ll'ul'c DiinK BU l lleaiiiiaitersfiir| | tint t '1"1" l alai.I r.i-: 1 \\ u.c Ii e.ll'I'oIay in tini i iiiiililinii nl \ ill.I).:( 11'utlluglna i : nod \Voul-ey. "t'1 tall, >-i. ii'Mcr iiinn' HID II.
1111.1 l.l.iinr| tiii I".. 'il\'. ill.SM I;! >' ,.. III'.1\ his ph.lrlun| am |IHH-- I Ialta'u: : ', l II| nut: ., 1"111"1"
,11\\ Lrlphu'mlal'rrd.t''Ip' (
1'f i 11 "II.| iii IVti-n-' all| Klaiii) n inlt l In .It.1 il-1 in ) IleA 1 >late -ii ml at la-iirl' in than pallnvat'nf
I'nl tlint (II".I'I'I.I| | m Ms ('11'' liai lieeii 'tutu I Cm.IIINIIO. I lie eoniiiKllnlirrj' MI) :' s mill Makol.i)

FEBRIFUGE, pns.eil. )It .\iie\t); wliilo,\ not (:'i'iiiv: i eer" gay: a (pli/eilllll UponVllsiill' \ | ::- 'in llulli: i\ ,- "111.11. uei-k to I icIII.ilk In-
Cabin Steamer Willie C. 1111'\1'111'.11.. any Karat e\lenl', I Is ail ii ni's |"ill tthirlt I"'I ,
Passenger liraluv.
wns Ihe
a jtii'at; iiieie l h Ib a el Ihil: llio !
'list I I'll'ill'. 1 Ipiili nil. ill 1 1-S--J. Him .limn, nf MUM, 'I 1 III.in 11.111 lit l'i n.i'in'. lit' n losing: /gt'uuul.: .', am) I'lllnttei) it, upon llio' roniplelion bi ,' pn Minjrlit In t i
I |: .I.Ili.h,1 ttinilil J j'ai lily M.IHOsiitialisU
IJI.IIli' ol llie .New l'al'III.III.I\'I h..un "/ I g1'tai11g' lo eih-
\"cd IIH 1I'la.h I
1111\" '"" II'\" : \1,1'1>>. I dla II'alo'.1: 1a-an-r" ili>. |"1i10 ol er in (tat' 1 / iletiiamlin.ulniistl'iii -
!J L\ M inn" in.: \' a., .Ipri111,. ;. Klitlielli : : |.|.nis Im hal,| tiiiliil ami latuoiisttoiksolail 1 I, i.111 ;
I Ililinlri il* "I i l Icti 1 l-sti' i .ken''en-ill' I mtitln |pa l siit, ,,iln' 'niil tin I Ir, Iiti-t, ,-iinl tlieli&' Kiilme.iin H I hl I"alt'" liu u-k-
.. Aiinilil' lolnrnl Mdin.iii' ', at jail ttliiili. III'0,1/ : Hi'i'ti" in "nil,| \\ hatt.
| lit 5uba" .| 'ul.at'.I li '.lilll. IMii-.tr- IU.I'1| | I |1u 'I II \NMM I I' t'Ilan: ultra drat In Ilietrpclllloirn
lieu' last ,iil-tlil;: ,, egad I Il ... Mie xvapnilialil 1'11"1"; ', I"i""ill.l;: : ttilli' nett!! III HieMnlilel ( fur niliiiiisinii ttbal

IVIriStors: or Vessels i ), llnolli>l pri-nii ill HieMile. <"' 111 ami "ennliiiiiiii: In llnIll'lie ,-. harm 'bin,.) pi-lilinnln, ('\ t'I'; ilnne''

: ilinl Hie elelililll'il liltulM. 1.I 1. iln-t' Ilalllh',
-Ihalil.lal', \ IKAM: I: pnii'; \MIIKI' .\ -i 1 11'1'1. n: T '<,1' 11'I'III't:. I hlhrarul' lljjil "Inli 1)' Injiel
tutr It ,.lh..t..1 l | |p4-... ? n m i I .>.111.. t It un..ut'I" 10. M iln" i w'wad' II atllleaan'hald... : ) nt'' .. \'Io'I..I"I'U.I in Ih", 1'111"1 ns.i Elmo I jii-l aeei'
.t a I I nn t, o .nl I i i.ti n Ill-I-, I..I i 1\1'| lin nor i in'' ? Iha'|i ) "'\1.I.II"h".I. inn- I DiNasloiii4 I'll.1. 'j lii> teal', 161uhgh' ; Hie. ,ipcialiiin a i burl.hats'hail 11 linieil thai 'Ihry 1

n I".in., s ,.1 ml "|"jl| It ill l 1"\, (II I I a11)'., 'IIa'I" 1,1'; tat| I L1.-.tuucaudri' liilisiin; ," e 'ipl, .ilii iln- Iola. 'tvul 1 raghaIs.;}: ,' .try. In get (' ho.
.1".1 I 'IH"Inane' ; ;a I ""'11'1"' "' lli.it: Bill emit tin llie t 1"11 .1
Unn 'hlei
dull": (II" J: (
a'.aillg'I'athr. )
dates' lli.ii
'
: 1
t c 7/KN/'S IUc.-" : ill.n, :\Iullldlici. .i Hie al Om iislnnd, 111., li-l I 'ni:!!liiilenlrot I "otei :a "tin 'us:iinl ,ill alala) lias. I bar. I r"lubh.haal :Ml.l ISnllir ;..i,1| that' be 'Lad, ant

\ ml,,, iin" a mil I o'i 'III .1 l ill. I il.I lull I'! -Ii .1..''' '. i i a n li s il4 nl .it Unit I 1.1" ....1..1\|| ,'.In liluikin the /deal I nf ILrhia.thrN in.iiiuni at Hie: \',ileil..1I; unit\iinl ami' ttaleientlt 'lrI o"lh'oI., alllllO11: niili-iih dame, Ihrrlgl.l
I i I'.i'' '. i mum I It's> s '. Mull, in., li i siit II i.it. ( ih si. 1'I ,nf .It ( "Jlli".I1"; i |I' lI.h.1| | pin I inn ..I'll,,* ,lilt. I.inli'exhibition II ina; ; II Soillh Makoti'lo) lay ,Ing11| I Iin
lit llie I 1.1110'1'1 I, ',.
u.lll |II..I I I'HIIKII. )1""II'lIdlllo.I." | U-l..a) 'I Intuler i work ""''i'II.10",1) -Imlilntv : ; \1 hi* halallrlaiaslt J :is l 111' i'laiiuit
n w I Illiout, liotlei' In, Hie: tilt ami ;jjate: Ina lu:: r::e ainlieiii 'a Inn-l' lieiiulillil 1 up' bt. enalor, I'Ltll: that; they' Lad
TE-XE'Y: LIE. till ami K'lillKlie, "t'rPa'.anlatiuu' nl the;" in iiitartrpt d.laltlssl .
lite .Io'l'al'llIlI',1' I xv;H "lor" Ihelhueu ,; .. right: ailmiHiiin. -
::11':1111:1": ( : lalhiiliaU;: ainl iiioiiuiiienls .
'I'In1 Iurine 1 I I'l." \ISimxi: a I.It \10,' /li..mi.ilit nl' Ins f lirifu'<-i> ln, wilr flail I lilt r HIM'. ; I II II rle4aulluwlsg: lliu' Ilanie4 In pain uf 1:1I.: .h i ami, >n .lai' a' known Mr.
I'arui'rnaaaulatUdily1'a.u1.I i ail' m. fui. 1t'irrulii.< ,i ill -II"J., 1 \ uli> n will' I mi'hn.,. il Hit. Iorn,11ia, :. limn' tin lad) .Imilli. al..i lln. |Il.im,,..laa't, ,ill<.. ,1x1 ; it l.illln.' .nmf| great; 1'a.I\1, \ J)'. till out I.Hl'llll 11"1'. ul-'i-icil' ) tn Ihi', fcn-'Si--
1 I. IIVO nl41 p, III, I HI .I.. uiintiil' \ it nnulil )tN' liirulHh,'.it in Iliila' I, aun'hur. il I..u that' I 0I.it,. a' u in Iha' I', II.I\. 'I Thai lus< ii plaeeil al fla'IINa/1 ; haIli'ahee ) lolnplele' ,, illllsli.iUonnl //11'11.,0.' .. I bt' 111111'.IIIII.'llh'I':! < '
1.'a1u \\uiiliiL-ton: X n. in., 1\Mil. lliat I'l. I'n\ .' ..11.11 I wad 1 .. i has' i ot' on:limn ol f.the (friar .Urslih' I iL"Li
1 ul.i |I''H iw, ( h" $ unluu tin man' )II.! t'bi' ,IN'J. h..II"1 (II
::01111.1 '--Lrav,1'ru.n' ..1.,1" I III.. : .. u'. and II I' 'w. : {1'r. shoal''' I ai'II I p.. sa.ahl I .. d4I" I I I.. tihleh. strut" he luiil, liar I'limlImluiiu (Iha iiue-ti'ili 'that lln-v 11,111'lu1I/ l ..
Ibu. 1II.rniu" and, a-aha- ;: trill, tb.. .1t.1I1II. will I'h,, nl WII'rillI"' nod'! : >> -- ---- In linen in M'is.'otv. r /111 } (
HI II.X ; 'I lil'ejilenetl .
: lleii I'aauhrrNeu' :i.tat Hie pulls Ih it/ tlii'ii'foie
'W.II alale Ibll rlllllill, trlptauebiu;; III IIacut )' 1arI. WilrraaglIi.; I''nt Iltrun-:: ft I be 11111 ; : ,
raw. null fort 1.1t'1.'I1., rI'III1'IIII1 ,ilia. + 1 tn I'da1'" +1h.1I iINnlt :: 1''. III. ( rata < 'I publie rpiul' l "filII.! i ninnian' I- Ibe tnle ttd slut u lair vxpll-miioii ,
!Ili.-'I'ha,
j II.\"IIIIE. .\ MI Willi I 'I UI.IMiMIM.I: FI.O\n.II..o! : M I.\ UK Aplil If Ical: I II .,IIi,' li.i.. .1
4111 Onlll'la, \'I'I'lng. the 1.1I1I"'r 1I11"II\c l'III.lr"x "h..f. \\IITill"I"11, III U IIIKII.I.s; lug; el i iiininnnii'aleil il.rll'to. | | .the. popnlat' will.Ilr. .
I.. nlili-h lli'oh IM In il Ihr I \\hnli- limn in m MI in mill, ma rli.ui'-i. > I I 1.1.11111,1'' ll.e. Inittiis II ('111 ihf'iff-,
.lib-k| lllsli'iie cf 4. I.IIN'n |, ; / : in |nliifc' will I h iui-' (be 'mi n, hull last :l-Mliinlay: ,nijfbi, (thealulur .
| for all In'U-lit nr i,nsw'iivir: i IIII; ,; 'III' III.. I'm nili-miau, i n :11',-lt .il.ii.inl\ m I" ,inihsnl'. Ih.' ,-k.ll. wutb i. !1'ilnlH: i .inpli-M( I lni' silluu' foini'li. l'sa' "I I lli. ISilli II. ; 1"1111 I I::! u'rila. In ilat'. \ allh-hel. :|ionin r ..11'1a.I.I"liul be-
1'VtUtkiar.v.to., Hl.s: \l:Ili'l.xVI-, I tin' \\ r.ar.: Imik. I II 1111111 Until t 'lanuhlr.ha-d'prtnl I | : apaaarlulla'| | nut mill.*, lit II IIHi : -. -- aunty ulganlatiuu J IWai'alIhrs ,-< lil'U'II'' II (11.1:1111,1 lie.
iiin.s| > yard I l r. I isnl lit.r, 'mill I ulli.Till,' tau'n'Uturv. .. nf .iiilt'ian. ,iil, iliKiuilciiil I t.1.III. IKIW f"itli. I irilitltk'M. 'iiiiililinii.. _'at '* llieir lit l'.1 |Ir1'f'uumaaru" in that ,'ah'., vhs '
1 .is-uniaii\' ; u I'ln,H In inaiikiinl: In luki. iiiiillilin. i r IM- .,,1"1'| 'Ir. tlii-alic., ,, 41'illaliii'. i-Miplinn. <.!'' une' pulls \'lIllli'H'HVI\
---- I llnu.iN: Aplil I !Ifi.--I Mirror g'allrulanJl41al5al\ I I 111"1'1111' (t.'iatt: (mil I in tbu
k pjsseil I" III..II.i/I... |: '. Tliu, lever althe.'d' :! I .Altilleit alas Iia)1.1t6c'Moat / '. lalis., ltbs. \:1. '.uulha'lu

ll ( ) ( )4 .11111 I K) "''I"lIhlr' Iarmn'Ilitli-lautr, in- ', llll iif (be It'l'IlUUU, '1" I.. 'lunjj- \\11 In l.epl uttJ) Ih'ol
the w
1IlIIIiII''II. l'i-lieT.iJU| | | : (barn*
i .I.u..I.1I"1I.1. 11.11" llie !.Iu'har: < 'nl'pK." 'I 1"be iM'ieUe.JMMII ,
S S April I'' .._ )Kl:" fauna \1. illll"'ld""I" "I'I Hie I'.iiinen, nl k
Slioegl I : Ii ) JWIllH' ) : \Iilhlll: oviiluie uml. liar nmi- I !'li'l. but in Hit lilac ea.e, lliei ,

Iial'1 ( : "I'( ) :\14\. > i1I11) .I lie l.'inpeiur; Imte 'l'een II lattinul i ) al i I'l.jnes\. ami 'I'unilm, Inn all.llllduol,1. j "-.tan a 'large" mi tn bi'r nf men ttnu kept '

.li."IIUIII"ill: tit
i lI'I"'lh"t"| 'liiyli.: ami( Iterating! ; to In- lt14-11 will Ictad''aa-al:, | tiinl ili!"i-Unl tin, I j I I their lintilli 1"1', but In.i.:UIIM)tllix of Hie! nlI .
elellMe.1
_."'1' TIII-: Is 1 Wllll Ih.. (Illl. .I,1,11 Hs'l! HI i.| |10"\1, Illk.' fur.' Il Will 1 I.Ill lat.- .11|| i I tla'|, .... |H,Is nil 114 mil.1 ).. \1 I H u'l'link immense uppl'. $Hlsr tv Im li lint, rri-L'iv-'i' ,nn'inni it* ol outrage' pal petialeil L\
-1.111. t. Ill it iniki. tin.ii .iii. Sail..... ''U Un. ,\ .1, m lu., ,"II., end,,,) ,,I.,?, l..b"lIlIh| | mull| 1/.. 101111:1.11111'U. pnil-\ ",'I. |I'I'l' inlellii.i' 'nt 111111 i'l t'uiu-
'iii-niil I i.m l III -I. ::1o! rank; jut tat.f 'l.ik" e.,1| very weak, and Intlaiiiuutiou' nl 'lln 11I.llalldlllll.II..I'I..III..I'I.I.. i. i ilusi'ph 'iniiniliL-nui.it, u liolu Ial -"I"ll i
; the Inn;/4 hall i>cl hi, but at '.I ii'< IIH I.Iha I.. .' < data \ Seal jc \alter
/ni vitiu line
Red Shoe Palace 11:0111'U"Y j ; nliiix1' by KiiKlux ilnl-
; ar i ii SO'S I ,, lile.ItjalHt| was mlliir uanu'aver./ i, Jill wa iinuidl. \lII.id.1/I I / 1I""I'i: I[il ami' lil-ilit rilhlelN ; hvaanso' nl f

MIII ....11.\1.. l.'tanVaile: :-"i.I.III.\.1 j I Ihu lUxiii liillulboii, ,
i IMiSSINi; ( ( 'lliu I : hat, | |, :IiIHall,", t
3IAXKIMK) I Kiiix'iur| hlepl an hour, amilir BII'III.t'ha'1".1. 11/, iital'1'taaingtI'Sato IrI
.J. hail liu bush| nod 1'1 bnrniiifi
J3 :N'xe-C-JT::: STOCEI: roit "ii.i: in I 1 1 liter 1 in!an aim' liiir: aul Nat li'I'1i haul I ,leieivnl i-lmil- RUiiJlin-j I I'1)uu I: an :mailer IIM lent git-al: .11111.le lillli,.' in pr-tini J I i lianliu* of eoloi L-I) I Icpublirunaidrirrnnlta : (
l.iiliiil:
l
sttuinji- ; puisiiot! ui.il
I \,1..il..I""III"e, J'"I'H'.ellll.1 l llnelgh, ili.uu'lii unit; '..alc-i! | IHUIIH( g Lurk luI I I liunti-il ilotui la l -i ttiiHi ol IIH mot Ic. of i'
(OK5Uirl'Al-Ui) : |{ ,' 8110Jo: .H'ST KHLKIVKD: : / AND/ WILL Il.M! ; : 01.1.lll..i.lllY..I. / Constantine Apostle! I Aw' a ecr. |Ili Uiu." 'thi-! 1'diavnull'spiuhtlrttivua.whirh: <

I ('lau I alums 1'ii$illl'o 1:11I:11.: : .. al IM. lnun'nun >>" i not lair
"I.ju"'llai""U"1 at
t'tq 4 of
expien.Ion ICs
( "l C'li4il,. : ( ) I" < ) ) I I50c. I'KUMt I' tM-ettkiun: i and grimed i will. \n Miiiill i'ulllJaill. Ill aail.
I .. tirea! emlii by bin ailisiii' nuke.. I
I. iii4'I'/)1/111'/ ) 1111(11iiip/1'1/(1! C4 .' > up1 .11' 1111.1" at II," siiiallni. ail I bo lot uI
&.: [ Mulllu-w .tliinlil IUSUd. li'r U leniale pail l'uf/u\.1| Aul
/..-('IIII.I>UKV: IUITu.10'ir-U\I.ia'1' : 5uC.T : X11. IIit'NI: COfn iu.m: : "'r.v'Itclrr" : : ;[ Lots,*, Aplil 1C'; Mr. MallliovvI awl J. I'. :"Millitan did duly it..t.gr: it'll i ) ri'pie.eiilaliie 11111'. Irolil ( icuijfiii ftnly

'J )/'IIN11/Ili1." I. J u ..i cllI. !I 4truaailILuualulla.rl| !, ahailarIic '" niiX: <.T4, //"pi." : PiLcnmi a., IIi "Lct JI:! ;ii,''l voles iii the n-fxlViiUttl bail tn-t-ii

.\ ltltoIU( ; : : : SCIMXIi:! HKKf.S: : MIOK-s: ONLY) : '".. ...!'-.....'" I Ii | 1I11I1111t'I"jlall.' ( u (nisipri'Miit aillilr' IIl'JIII' 111I,1+ | h'etiurcr, ami IM. F'cuusrII. !,iiu-t i ii less II.1 lliu uvcrajtiin for
i .i *la-i<- c"i penli-r.. !1The 'h 1 Hiu .
tau the "l'l..dviliulillll,1 the I ii heal LU< "I 'L-iiv ftttutivu4 fromVU- '

90c. \'orlll "' ..10. yuc J 3.11 l T 11.1 s1 i i :Male' *" atlrmttil UMiLeil;I atleiilion; : ;, ami the tI.ailfiKUnec(!"I II' ". tiilllaully. litfUcil <,'ul.ill.
\ | in tat lulu: and riiibiisialie It tva-i nut (! ($
.liecll.u.Ic\t.y 10..14)) LilvrlsulIrunl l lI ilcul h.ooucrlhaughl
BONIFAY & BLOUNT | Ila'lali41g; .e\'c'lll| ul Ibu1 1 I umliir ,
i Sale I 1 heal' .1i..II..e. ) lo real uha-
75c. l;iKM *' \KI.\KI: a" LIlT>..llM iill: fl.:..) | 5C. Livery, sJllrer.uud l t In'ir fa mi lien. liyesot' the. opp'i.lliou ( Hit aduli.abnl

I i "Hun cud 1'111"Are ; 'J 1t I. u litili in llie Way ul t nf Siiiith luLiita a. Statu.. In ilm
L\lllt:+' IIEELT11F.: --l.UTKUiii.M.\: -M.. W "ll: 'II $1.11'. awu.riuu.s.IuII ttl tlm 1 I old
i ..1I'llu IK-r : I'\'alllll iU) 4, lici iiUtrry)' exl.tiil lu( Hiit'euuntrV
II > ; "ilni| lit J-iliU I'uuu'* KtiHiii. \- Ibul \
and v < w U llie MM- t1ara U. ,, 1.'o rutail4haurisl' wldrllu- wLcii it na, bonuI .
I Druggists Prescriptionisfs i- l liiii'ir, a
..;..ti. .. Kill Million Uuol onl) Kl.UO Woitli tJ.I-I.:! III" leiel .nl.lien ami plea.u I be
|I i ? ilian Inn i mill-it HUM pi-o. ;I i. iiinlt-nliou, +1Lclh
.
-1 .inIIKIII .",1 t'I" Mm'' ..1' ",, I" tit.rl.ll. |pie, am jjral' .lullt telauh//vltud' U I U Uui'jxli fur" tW1U
N< ) W is von CIL1X/'iO: I't'i:t'u.1 -I'. .1101'1'; |hus'd| | will Iw iinliiiiie.l.l.t. ,; I IHllkal I"JI\I'
1:11.1'1111 lic-lttceit the .
.
\ \on i. i u< MI IHI; : : 'UI" ""
: : ,... 9I """oulli I'aillro "" Ilw1. !\\HKIV'' Ctahalr.I U. C. 1.IIMI. I'. H. X. !| uml tlit 'lot." eii ol Gueduuit

wed Star Sh.oe Palace. ,,; )Ir. .\ h 1 JUttki-1 ."rT: 'I hr IMIIIliUUil it.IKI lias ?'111 in ('' ''' uflbuavalnlaliiinfur 1011. oatwuaylurailiLa3LICu.ta I I 1
\
.lU /1.111 ttur*, ba' ie-1,, lu-l i" tome lolo tl.o
gilt-Mil HU flirillsU'll
Ull'
MlllMI
I )
i. <; r<; L: 111:1'1.: 1'L ..piirloricriu tri:% ''.'' ti 01. t 1'.UUIIt\ 1 II I I[ tinw .lue.'. Kite .tea'/lrut.ah.Le9f/ ...". | rated onler. .h'II'biu: him :and *Xfji4Ni almiy-iilr ol llio Irie htlte; l'II11' )

Hoarding Stables I II. brae t l'-il lit ui I.y l .r,, xuil uiu"i nit) llwaw > :/)111"11"ib fur Jr''JLyu. N. V.. untlL .-s'..1..1111 i-i-J.iy (a' ildu- \
hall.a. 11 i..I.lh < U/ ( ] of. the
r4111iy. Ilurul i".td". ( I Kinocr
'niuij ulna (lu i l h-arur.a auII'IIIIII4I.I ) llio
.: I"un rii.rs.: I KI: :I-SIOU DIM .->, 3IFI'hlI\FJaJIBJdlt.l.: : L1 I 1U-I-i.'a/ I.aWtaN: 1.1 i IIIH Unit I''li.. "lolle", wil 41.,1 tI. | <. .. 'Ilul it '\blule, :" ,"
*
) tour Hum. .1.| 'linol \
'. ilaruurg 1 Irt: .."o..1 >> KAMI 'I t 11'''. i: M.. 'S A > IUl:>. IN. I fti itt 1'0"1. II I Ii uulrrkud < 4ii in |nilitii, ..hUI"uol (tau.dmltu! in'S)lhule..hnlg
l hueI'er.phralaau !
hellill:: h itt..Iru' kwuwu l It) mo lurc I ICfJswIfullJlillM' K. tt'HtlHHt' > tint ( / Allen V. l:>nl' ttll'i l
CIII.lu i
u. U. Tobat-cun an- n"nl >1 kiuontl/,. I 1 1.\ -IX1'II, : 1 I '. i-UUlu ill A '
111'1': i
prutluviuj nr)' oIi.IAIn. ,1' i I ami! i a I' rlhta, : tap, Jw, u Grat... laa hrilg ) : ituvirwruf( miiiu' nf lj su'id.Allfjreii |hlh bi:en waiting uiilirInr omull\! I thai liemiM-raiii liu l'lieveil
a',1"! tubinq.hcr! gr ttiuuwarui.; '. ThU form, 'inan). "alderN >.f lb' nun. 'i' ntU r iitur) "I' r... .i I Alh 1.liI.\T: 1 I ANV: 1011.U'j I ; vl t-I| 11..111| ifuirxulMitl. li) M will relieve bin ( '11.111 Iteiil: lu I WI'that 1'I'h Nuntli MikoU tvouM
I
".. a> vuuut nl Iwi i lit'! fru Ir m .1.Julll.rat" 01 nAvni: NIIIr.(1'x1 ;
.
.,. cell.. Mind, lihvdtug! altol l'ruU'1WIDJ: .nd ib. i-uly tah.. cal.. f lu LLt wrket that I..PI..I.. attaathm glairu tAS11puluJluq ,_ i: |i-1 til an. tat. ii pltn4a lumriliu, \ IV.luwt." rtr,1. .I1.c.la- --, F'lae "lJe ausi four dliJr' i h Ue .,l"l t',111 tin I I'nlon: by HU. ( '
_
1'iUt l' ran tar UM.Jti 4'r Gib" ('be.'III': $1l.wukluq. .. .. .. 11,.. ..-.. I ,.o la |"-ti-r '. > 1',11.01 I 'tUI) I .,| : ;: 111' L. UouM 4ill/lle( / [> OiJ9
jrieiii alouc* la lb apllic.tluQ..t| r. .taw lit .lak.ale b 1'r4.1M.Ii. 11I.11..1' '''' urM-ry f r 1.Coutr Ib"el, and IIUO'I
c ) : IhiknU
> i .. 'UIII' tl : lo l La sallvul.a ..
O l
< ( ljki n I. l'j'n'i'iT: ; \>, unit fruw I. a: l tayw .
Ituku'. Tile Utmcdjr. whk-b act direct j L.wI.L'ai4tGtr. I Ikimt.j -- -.-. -- rUauwauce Wt L. A* Iujt; a t ulatlhs that (
I.
I I. -- _n_ __.. __ 0 ,j I Ih''v l U .101 Uauliu. KI>klniT < kl', IU..* Bill <'blp i-aun I i "mi- lu the curl burl' Slalu.'I. ll Itr
'l n l 1"uU' the p| art. eJa'< t..d, a".ort-io; the lu OI'lt IM.MIKs: : ;; Jinoj.:>. i I aii< ; al Mioint Sue iol/l".Iw./ .11I- u { MIfW. | Ihf 11.
'll'"r., alla| > ana; tut .. awhkkluga.mi4 effte I ('4).11+9WIN-. !' .\MH. >,T. :I tM*. wuallluadilllhii4.. .1"'rU,, '_.... .111..4J. fffal deal 111' Imuliug will LuveloUilijue : sr. rhea 9U-f & anIUf 41wler.tllWl.
"14 AJ.Ue It U aduJtlnl even I.JT at a.UHHol: tM Don't tie .. "" 1'.' wish hi.ij bull tetliou tWl le- !; lu li4VU a > OU lht .
permanent eure. MccnU. Foriret '
I "- i>,. tbikaiiko MHu-ioc COM 1'i'iua, O i I Iuge., tint -tUu fuMMIKCUL J* U.-- 'Ur. %' T1.': 1'nuaauryit'a' )laaUw/a Jun ta.tar Ihriuab rll( : bass sal.1.1 l l.4taal8l.e j I [ 'leU 'llla'ce. .-- eu.iyc.. .1 Marti In' tLuut ill fi tuna u\ Miuiorrou.ISullir) '. .u W hl( 1

.
tu-t'.l>:'il''r i tfi |puhll.b.l. In 1..u."I. ula.l.. 01. M. t ilia.ilaril.l'Ln414'-t..p.'rq.llau IU 11'.I.1 none al 'KeySVii.I. I sai.l Pan
-i luuiadu'tprt'e1Qli.
alt fc (
> u. o. -.ii.jh.iiu. D'.I "7 .
I
UorrU 1'1..1. r'. 1'.61"1,,,, ,(
l.i'.I'ulu.h' Jlty. ( ih.'1141'':. Ti.lull HI ul t"'I'li to-morrow. 1-.


..
-" ..'-.4 'Y""" "'r- !! .--1"1"4 1II if' ._?::t.'fl"f"1! /"

... -<- ,.._ -_ _4_ ._. -tr -

.- __ _____ __ __ __, Ti = & .d J i .. ; '. -- -_i -
--.
.. y


\' ----- -- -
-- -
-- -
-
---
--
The time will tonip between .. I a tendency l hunt the :nl- .\ I\IIX\ill', IIIMJCI.' ;alter li.\ing Wm Rcdam's NERVE TONIC.

fgnuiiirota [,ommr.nin11'l"II'.tI1F.I' :and m-M fall fl lii II there' >\ ill h i been dll'l..cl IIIWal'l1 a..1. (the, aiten- I''in i.l. 1''IC.Jl1, : lor Hi. mill'- di'ca-e. ITT*.lory,1letit"and, tr('nC*the. the N.fTomlni-nt t nnrt! >! f n.'

bo a reformation: of the: 1 Dcinoernti Of (be pcoj'lc' hn' hC1'1 culled I 111"nlldl at all (bt'nelill'd, 181'1.1'Icd .\ 11"11\1 1 ; : (< i i : i Nin-n the I mrvoiu, tt rtrvnethctuiiuktu yrti-n.. .
nnIt!:: 1"J"J ) itmnfmnm -
VOVaKlltii.il., LILI .' IIIXII CO party, In thU count?., city 11111 !"'tt.t miii cntcrpri of a i.ractlcnl. \ to ti') hot wnti'i. I lie OA> m' : Fl': \I: ( ( : : ; :I ; I- iot'at'. \.aID'. 1).oera&iuk'p'

:ami t \ n eliatifii1:: "f leiidei nnd. .iiiP-. cliar.icter) : : and Ihcli ,.(,lll'ill, I I In innkoa, long >toiy lioil, I biganillHiking 11:11.. : ALTERATIVE.
I '
OBlPC-Xon.il US" nml i 1':< \\'tl (lotrrnIN Ill- II .r 1 1,1.1 t:
mint ;'trttt.rKRM41SVAlU.BI.V Ii 'holdor or nn h II political' 1 n.\ (, \ ; -nliiiiiil! I t tip, spi;' i l.ielilar, *how 1 it. .1 I fill .Uie il itututut d.i Iio j A / 1 ( thphlothl tl.lfivMonnhppoliwnmiiihmnnrv ,f
in.l
purifying
,
;!" ha; iut' ohbi'iii willl-,1 III fll.II'I"I'I,'--igm mainlv: ( lo IK IC'- li.tlln. ami il eot 1''Ihlll. I 1.1 I"" I I h. IL' It t ; I and rn nv'.mlt 'h.o.hrl'hln., "it,
I AW AMI-.. a Mt,<-il.i-, l hillr" i i <1 1 I i, r-vuitlng
I ouiilf'I 11.l .. lelielliiili in Ih,' I'-ilj I the lailrnad, and MaitiiolU: lflhutlm lit 1,Xla<' ,.t In.I WRIi I Il'uai'tuhung. llr Ittir .Lafc'. i t [ Lshol libMil.I \w'.r

LJ"ILVOIl"'CAr."I)ltM'Htlilluee I ..1.)' Mull" t'II"I:8: I"< )> i \rw (Oili-uis). >- n ain-l Ihoiinx and, ; r.lilr"ad: 11:1: ,.1111.1 '1'UIII'. I drank. al"I1 the hex t j inn'.irNI t.uitiuIlh'! ) i li..'rilln. "t'. an' I I I i I LXATIVE. .

t Month*. I ".'" i.i Idne I" methods'ind I I Ihe old nnd ii I,I sr () % .pol I ni{ liM-n," and. Iliosion}. 1I1'.llIill; boloubieikfai.. om, Iwfoicilinnei I iii'| il miriixf lb. l ( II uru ImhiniKl) mlrtinnthebtuot at..I

Onn hy.Mmilli r.iirler i nt t "t mir n'....lili.'. 'ti"fcKurnlshiil '> rplneo ':II ,'l1ii'u,' I".1.11'1'-.II,(- 2t1.! ::11.1 I I lii I I,. ,".tl.", "I| |i iitid ( ,- .. I'. .tutu, -, iiient I lallipr ( luau' t I I bt fui (' ."'IMeh.I''gluit uiiil(1.lpU..n.(Ml dliruiii, "

nf business. til *..i, ccni-t |I"< r iiiinilli. hlIn! I toP K-t tiuh'l- 1I1I,1t'1' whirli I "I..ll'r! ) ail) kind ; and 1 to I ,n nniineil in HIP I.WI1,1'1"' I \\ Ntt II\!" l. .it I : I1.1' | DIURETIC.

) n-KiihTr row: .MKHUIM.l ('iniple, hate,: been Kntli-iing iiiu.l ',' t (' eiiiiMiinm.tti.in: I of I I ue'I I pnrpo-e* r"I'1 little, iiioii luau n "I.'... 'I 11,1' .\ In i, .> .i : I 1 In Iti romt iitliin lbs tx.t find m :
7 JII: niul li' ii ml- I I .
l h ptihll-ilitil i>ti.. y SatnnlijF: fM'tilnir. nl I In !an n.d. :SOIIIP; urilui-ootlicp'. ) Biel. I nntlmrilies' nl Washington (Cil\ Ili'.II.I' after( beginning! (the ui-i' i.|,1 lul'i.l.,i.il'c.hr I .ml ] t i I i I n..m"'hIR.I"lplllfr.ly.lhuU"1"II..I".II..rllp".I.t.\.h." r i

IIII.CH' ,t ) ,'u" .1'iwtnue-I ,-.'''. >-p'''i'linenttipies otnins not i 1.ly lit'eliiiii'. tenner", I the I 1'iiilid, Mate' lob \ r hd.I"'f1 1 the water: I h.1 Ihll o ,",,11 f'I'IIIlc I II I an ,'11'1'.1' Mlk-i "1/ kldl"'I'lh'o! .1111..r.r "II"tu iih,
,
free, M-nt on itppilt, 11111'". i I 1"..1.01
--. :in-leditary I I I: and I nrnuigi inenlxtre I "',', lo lend il oil, '.1' il-lc I ili- 1 11.1.1 lor m"nih I t lliiew, away 1:1' I. 'i ; I t 'lul. .rvllcf amid ,
.\llnHTI"I: U.\TJo.1: theiinlolnWeek i A I i i I!, ,,.. N'rM4,. *t.wtmmnia1habo.n lj,,lwvi* nw-d thta f w.thti,
|
injt niaile, I.y (he. I ling* and !bui's woik hi: been ennningl' )' and ginitltl 1III'Ih lc. .\ I.II ,.rllAl.k>twutftlt. &,DafurvircuUn.rwnivlr Mii with

e Koiml.linti'l furnlshi on applhMllon.Tho ll'iiliMiiil I llieoiliccs. in, the line of I,. made n\ailable lo inncn: I could, walk with ink 1"'ltll; lurticuliuirnc.
elrculalinn nf II ti,' I nMMKHCI I U. l lin. I. I..i r..I OK 1.14" DratfliU.
.ii'i' than ,il,,nl.i| tli.it ur uii) paper In thiiMM ly and, ring mm-Mlon. 'IhNebi-i 1 i il toad, I ipci-lplvtiinladil(,I I lot I he' income Ic th. I was, sleeping, will at liisrhl I RICHARDSON I A CO. Prop't

tlllll rcllll Ttllf It :il tallljl.kmltlllH. .% i l'en.aciila i is :an di'tirn I nnd aidilinrymuikpl llio nt MagnolU IhiuIl' autl II.I.j., 53 my mebls. I hate on- llUUMKOTOt. VT.
Ini\? ini'tlinin 1'1.1. ill and !
-- I I II- II 'i is in Knjjlaml: ... \ %,. morp( taluable nnd ataibible linked the l'e \ the hot watti nmllo Attorney

!Our; !SiiWrlpt'ini l.l-ts nit'alttatitoicii I It.. "l..|. ln In.M-IIOIII I lie hl'I"?' ;niulAlailmit '(',. I ;icriiiant: ,', in :>piinand! in (,'tulia. The ,( lii' plivalcow' nci.s. \\ hat! lias Icel day am 1 Mrongci( mm lhan I hate,: of HI" i. i i ) i I i Brown

linn of 1':11": 'i"' or ..tin is. win' 111''' I IntiU it to ia\e lit-ld, I Ihu ulliic": under eMi for the rit(>' ? Xumber Ilipiu., t-\ir [been. I its C noer enjoxtdm h If" .10 / '

I'oino niul 'i'c: for. llicnisi intcnil-il,. I IM.H.t'nininiinlcatiiins .fur" pnl.llcntlcni change" or flag) and Iurl, )'. I It l it 11'1'11, ala I) /(' (Ih'II.ln.'c IIul geneinl glllIIC'IIII. 11.11. I count IlY' ri l't\:>: "(\ioi(oi.i l:> I: :1 -i>FAt.rn: ix-

must <.' niTiimiinli'il" | : I I l h y the ttril.'i's, 'iinimnnil liii' >iiiV. /and! ( : of Ilu-ir ui i lay ni facts, and tlienxay wheihcr -.elf abound. man. I Do h ,MMI wonder, .i, : | I

, >'Mineenf. mlilress.vm not>tl. iHitli.Adilnis r..r \pnl-licalitin. tnt UK ane to 11,111, I tho (, 'l'cIIItiul, many I of I I huti ( htutt't' .,.'t, of the' | fopliof lIme, i-lij at I)' believing' In the 'hot water W. II. |hutviy. 1 Kinds <>f Furniture

;)"I nit letters' 9 nil eomiminlciUlnm to have: Ill otlur i ailing or, 0! ( VC LC'I proeily| ipjjaiilid. and cuiet!' I 1(1 ) on Dial tlinredmeol, '

II 1'S: -;,\l.tJl.\ H.MIA I l'I)M DIEIC: I IAI.. "omH of ni |'poll. ;fo lar: hmetlit I' I Ihe I.Ixc.e hate paid and I l'iglt'; ,li (.-l'. I bate known sciiiil \' > -- I-

J _\11 Anti 13 Went_ (internment I ,_utrei-l._ ..olilicalcicncu! and, .rineii.lcs| t energies nnd dlorls nf C'I' jniblic. : caM' C.I di"|1.1'I"i.( cured. I I w ill Oivil 1' I S'r. SEXT,, TO I'UST OnI',

onecined I thry I I have i no opinions a ,'', should' not ha\c piodncvd I tutu! catail: Ii. Iiwill cnreanlhingwbiih -
Tl'K-IUY.: : 1 I t I llatioti I, ui" I iiiapcd ft,' sln.-k nn.l. .
I : :\III'i: .I so far a.lolliclll'llI""ligl,1, (' '" public. I iLMiIl', ami how mm' h I is caused by, I bad. comliti.mof pi'iocs Is cMfiuled: to Ibo t'n> l .

_.. :::: I they Ia\ 1.I'ill 'J hey ,: il has gone on I the dead. head, titles I the blood, A s \\ 1.1 I as any disonlercdliMr 1 i City and ( "' -ly.

CO DIEIl'I.\1.: 1" \\\J.1.I :fcllOT.Witiitr : an>' parly in \' ( wasted,I money' a tu.l IIII'1 I i of dead con.tipaliou or indigi'-iion., l.u I I .- -- .- .-
1111,111) 101..1'1 Ulkc at tin Ni' ( 1 ( i fiR G hlitfr.'n Onhter.C. .
I U lil..cJ; \\'atvh : it'.. inn 1 >)' or tutu. @III'I'II them in ;a ,.. family! ict.tinei'4 tutu for" t the tl" \ll.lo not IM.lie\e II (try il. i i t ,I I ( '| .,..,, ..1 I a"II.'artun In i rI ..
,' aid lillle base of 10 5 OATS. elr..1 ,,,, > ? i
a 'L'1ng. cll illggl j 11111 ) ( | < family all per-nnal in- l ; i I Idk'i'l.
; l : \ s\i\1:. 11'f.'I. tu |
A Democratic I I lookout I ,,111111'1111':11.I I I : iii pulling' Ihem' out of i"4\'. 'I 111' I by tiniciii'c i.llii-iul I pO'Iiion--, HIThl.a'1:1 Dr. feel r 10 I
t | rr111'
: i I..t 4th.
'
Tim t In the woiM ; .
\( J/o any climiiT I Ilio,( l.'ciiililii: | >iin)<< nut .illll, ) watt li the, i,1'11': esol. thu w II !AI.\C rll'llt1"1 I : \ I I i & : nut .1 f1tsrw" ; ,
I :..'''. Nit-en, I I'lcern, Suit I I I:In'inn. Teller. t.J.i.TStSIlt. ..
mil. the I ) t hut', tide. and *o t I i is imlfiendcnl. t.f onl- : :: 1.
., | ;
::
uloi.k III. \llld o .
have for 11118.1 hit
i alt ( (" ( Ol't", 111.1 ill, | '
heir fail lo conn into ( < I Ills lie 'hOI'I"III. "I"'ull' t fllt'Pimi.iui' ).
/ oalily.:: I I
Tlic, Itiill'.ilo: I-;:\ I'I'I'*' i i.< Mill ,"i'1iiiig! I' I 1"1'111. 111"'I' I"il- :<.11 Krni.tiotiH.: nlII".iI".I, t } ('mut'I'" l'i.'-. i pll,.-.l Soul Ly IirUtgIi.,

t (:cllcrJI l Slii'ilil.in., :, ,ilc'pilp tin1'ilnii'l geiill.Illall's ( .', I 111' ..lc'p..fll i"-i-l I and, 1 in : 1..111.I t the hat it iuul and uut'ivm'ht'yul : 1 or nn, piy': rciiiireil.| I I Il I lit ('ii.iinnti-u I .i toL'lvpiM'ircctHiitirai ,. I I. W. '. "r.I'.llur. % ,I \ I IEnlru II t ""'' al osn.ili.tin's( I I''tm-it, ;. ,
t ;"Iilll; l imitthi ati' til fili-l Intake .. (1',", \ -1"11. rong in its >'er\ t tl'.nr i >rini.iie)' hTuin' ''. .1 I till"-.
I' I
\ v
,
,
: clIIl.hall t-lioM1 inc. : -'.: \\ i : 1 1 i I
. "if hue painter and 11, her. up l II : '(' a ndi oiilittittd i 1 I'i I'' ; a i>)'stem I l'I''c' 2.'. "-111"t |1"1' Im'-x. Knr. Riilw(" I 1.) I C'I'' ;
I Y"II d I I II lul't', 11111 I.illrl' '. : (
% 11I:111.: :: ) eenll'rnijMi.rc.
I 01. f.'I f. : nilns not nl Ihn impiou-incnt of GEO. NEELY
\ .
: Sotillicrn iiinf.id.'iiltttiu 1IIIIIh nl'c now the I' -
1 his i lass of 111111' 11111111)' (:i ells and! e-lion$ ns its main nnd C'I'I' .I\CI 1.1,1 I'.1.: THE ,

:t | f.ul, unit IIII') 'ir. juniiMIH. | I IIP (tell the i.toi ) iiiiion ll'l I ) object, but ib.-ii ned, 'imply i: ill I the rnll'ittiii.-I''II'' : Mi.I i C'.I I II.I M itt'-, -TO EE
) ;
I lug. tutu liming time war i-pe' hilly \ ( ( '11'1I11'IIII"llli'II'I'III'UIIlllt.| I! N'ew.itk.. Arl., snn: \Viis. ,1.wlil, ,, :

I l ( (I1 ii uiutiLt lil: ){in'lI si IIII'\u \ lalking (to I U. >. oIllceiK or 1lllIilll.tljll., I geiher" Aim 'to. "r l.nii''s. mill. f. Irii.U, Hint |h.i lr.I.j AM

onlci'H t 10 I her i I Democratic, I itomtMirn I I" el men.o mailer \\ hi.1 I Iin I enjojmint, of all I "iil ofT" elan |1'1' ..niiiiii.-iil. ne in lnciir.il.il., i n : GROCER

lu:1: )' "nut lit I'tout u'' I lo \I II I It. I Dakota: 11 power, and, while: \ 11.1.111.1'111)I pinlils' and emoliimeiits' tlc ,''ali: | iit'.. l It gilt laki'ii, |III' 1111"' N. \\ I ,
II"
.
.
I hiseiitiry) for < 'oiisiiiniil..n| inn. nott on miIlilnl ( HKtl KK: IN
until l :aCln'llio I N'cucinln, I' clrclimi.If I (lices I lhe\, an- inn-ti, 'val'ne i MP I Iherew it I II., The 1
1.1.1 people, I. I li.lte, anil :ill.lilo.. otciHi-er Ihe,. \\.ll.t
IIL, >OC Kni't waul I to *>I luvc lmlt> ifood in both litl ti,',', and (think ( w hole, Ihose t-ineen-ly ib-sirons ol nn ni)' f.I'I. Il Illn- Illicit, "',1"1'.1'" ; Veal, Mutton Pork,

in the bottom of Ilirii' jiicliH, I llio\, aro all :alike i nnd, that, ono isabonl, '" I Ito( !public wcll'aie. :and able iiiu.le.: .' :

IIUIIIIIIIlIII')' to mako: tlu-ir" vc<..fl- j-ood., as tin' other" and itII' thinjr, I thir aliililies, and | "osilit.n lo. do M> .li'-tte. )'i''il.I""t. iH'l-allir, I"h'". titll.nl '- : ( AND VEGETABLES.
I ( it mi' 11"1'1'' l ,'. Kind's Ni-tv I I'isenterv t .\ I )ill) Mill'I !* A MTMAUYI. :
clinilt a fcnrc to g"lllllo i konifboilyVl lillle( mule M>, e'peciall\ iflhe\. 111\ !,I' noihlng to hope I'mnnd me. I :
t I .mimi. linviid I, it fn .- ,,
," t\o :: I .ldil'I..1 11 ) part: nl tin '
>ri vale ) aril.Senator 'a fair I, chow I ot niccet-H. 'I hey I mI! ,.1..111:11.,1: and handicapped: III all ..I' I JII.' 'I 1'1',1, u.1"1 up; lit .1. : I'lilafnvM... 1'K.Vi.UOI.A:1 Kl.\,

( lIar, <''f IVnn-) Ivaluil,\\ Imcauiu plain: "Iell..ill' <; 11..II'Ililg thll'I ,'iiIflutt"; nnd this will C'lllill, t S.miilil.olili', .| Am, 11II I Titsat l last('W."lt'I nl. hi-itllh.:l {T...ii.i I: .| .I i i l l .i ; I: ) 11111.1' ; >'

Flariil.k, : to |l'h'i inio, tin* l.u ill t Ihoir pioper' '' lIa: 11l'1 4v'l( .t! I lhan! I "o 1"lIg n< there 1 is mi change 1 I .' t

hfiitliiicnl of iliii State: Ihilll.... tin dleads uthil'. 'I hey HIP low, ( i.HI' piesent t.f"'lhl melhods; und 1.ll"III uln I.IS.: .: .,,, "' ," : '

doubt, t that ]irolcclion I hliniilil I I>o ili'i u' .kdl oily lonjii C I I. I'at like III all (the pc.rMin.tl: piincipk-s,' .. nnd prae-' Iii I rt'iiieil) h Is l-eci.ihliu: Hitte't, kll.'VMiunit j L. W atsoI't '
MI l.m.t.uul ir us him h.ii-iil uumitt.I
| | I 11,1 | '
for ICIIOIIM.> tllinctllrlilbill tl..I".U.IIII.l' ('I (' '' II(those, who h.i\e lonlrol nl'mir l
t tutu'. hi.t" nseil Illeelinlill: ; I isnlnu' .
Tlio I Kinprrs: N'lcli.ii.i inii I I'.t l I lie. as Ig'I'I., and MTIC! as the. I oilicen. All valiiPH: ate ut'- tinH\1"innMIIIIK of (I'. uult'. A |Ill' Tl

divinely foi'incil/ ; ami. lli.itlin :uhj1'lh'|:| wairior, tl,')' taut .1:1: in tiP tl. |' "i't'l'iii'uljf tint desriiiil| by ring nnd. i 11.I\n..I \ .I'H''L'"I| .I niul it 1'111:1'1,1.! SEWING ? ESTATE

lit, ihe I i t I lor I '. : I'M: nil thill, h is Cli-etric: I
and ) ( I on I .Ir. it', 1'' i "lIa 1'111' t the dife.it or tilt 1.1111 l'I'I.1
ciiitos hue hue Ol'IolH( aitoieil'' in I huh, : 01 Whl ,' ( : The Best
but foi ; I'/hl'/ i becking of! this kind ol h .1"111'11,1 si'' 1 |1.1"1111 : :
personal tlI.II'II'' pub' (
fail that the lias: gone lo I uu.eii. IVv "" I. \ 1"1'- |,1| I Mill -AM -
|gt eI( hit -,- Iho ")' \\1111 flll we hhall' have a anil. ar .. %'..,. .',. "-iui, ., ii i I.) lln- .
women, of lu-r, lank wnnlil ilo IK .111.1 1llllini.Iulill 1111'. Will, h'I fm"i (iium.. flu- Nn ;i i U lit,-- l ,, : i
Ill U('II. 111'I.lall! I their ihaiailer :and I''" "' ad\ancp t i in prices. and values; .|>> "1'"'IIIIII'I'11..1.I | tent as,",)1.I.I.i.1: .< Si it.l.tritl own. ; tinIn, .1 I i I AOKNT
1"11'. ul till In it In I i I 1: l ,
""" '. all ;, for the 1'i-teri." r." iim-of I I :: : 1',"
A ill I iitte l' I may not be u 1'1'01"111\11.: 11'1"'I.t.r lilI.,11 | I lihli.es' ion I try I.I ctiic: Id 1"1 1'' |

-luil It I' ii(ICS! a gicat ilenl\ I ol I coiiiliii I|' i :: The | eople ha\e: Imino I the l'ui ; lal and at 1'.11' pi' ice", and gen- .li"It""II,1" ":"li', .' s.lli-rii-li.'ll. .,.' :.,'i 1 "-III',111..1, I 1.u ormoney it, Ne.. tll< H Im, nil !"".'. CITY HOTEL

all tlio Rainc.-[.larkHunvillo )tIt tin-I .' Iho,, ) men (1'1' ) ,'11'.. Tim. ( I peaie piospt" iilv. 1"1 .,"1'.111.1.,1.. cut l'li..I 'rut'I t 11.tu"'.111.1 : r.'ur I I :X.lOr', KLOIMHA.(

j'olis.] I In that view ofllio, mailer) I leges of the 1'1'.1,11"1', I he iihut ltU'\.hU 0 ,- I"Sett.I fur (' i t

then : intint liecalleil lit for t thcmsi'hes, I I 4v I \) im8, \ I 11..11" I IIP 111:1'llal.ll-: lilt rri'wrly ltiir; niul s"|1.1.|
I a Chicago:,: J jtnlx(* nut ( itt-ut Ihl'lIlf'1 The / 11.1
t.lliceiamt ii.'I. .. I a i ioloHkloii.il t h I Iniiii i i i wruikei. I .hllll.ll.llilll.t ir the ( iciest ,1".111 iniiilin-lii-. ; n 1 Il'h Naeknnttl. in.nkTIIXIH; I Il lrUD"o. ,Vi- >:
M-iixc. I InlVri'in'cilciliicli.nis NK\V : : 1.I. .
Striking I is bad: ,bi".inoxii, und in- policy 111111'1'llil.l.o'. t that Khonld I, il -eil () all (to IN-- Nini.ltnarvi| .Iolls. I- u'I' t 'II. .
", ( and oflho hhoc- placeil In my hnnilsfor1. *,, '
liillngon t % ,. \VI : '
Jillitd'OI' C cluvwlivru (ban: ull"'I1- 11'111111'1 In I tint .ii"ihttgt'; of their. [ 'I.t"lI It u is e.\eeeiliiul' J) |I'.nll| to I IhelaHl--" .fur lh'Iill'p"I'I."I.! will In- Aili. .
0 ha\c'; lell( I loolheiM.' I I \ hlvl 11'ii- liarnile-s, niul il"c inn ekeli.' I t I I '
Hauola. The co.t t 1'a tiliike i Nun Iii !hove lie! thiitlt's, has been nmlcrpail' t4, \\ |1"1'1'11) II' I : O/'CI.tWf.
'< ourst-hes (to f.iels, philosopy and all eases of I'.us 11111.1) lion., C'II.h., foils, I\i:S's.\'II.\i J I I I I l'r"l.l'l llp..1' CI-IH: r "\
r a mil I I I lion dol lam i 11011101 I MS!am"ucs. 111.ltlllll"! 1) 1'gi.li\c 'la..tllll'III.II.llltllllal1l '.., :and herewith ml.mil. the iVMill \1"'I.il. 1 < 'iimjli, I rinii|i. I Itronchills I h anil' b .' vantage tu place' .al .

A II'CII I $III'olil! I In'I u ro-t (.1.1'II si I ti ike, a- : \ I-IIII', and "'\ honis 1'aiiiH, in the lit. kl, II.IH j.-lv. Illil'I'HI': ,
I I
111' WI paticnl! lhouih; ( and THOS. WATSON..
in ,'r' appointments' prai-iically Niitur.ietinn. |1'1'' i.is.iiiko'Hl'iiimhaiiil, I.UIIL- I Iii
ruolc.ll1l'[ I I lie m u:aj t i'ullrl, selilomgoc I ;
n ur |I" I II I it' I lor" I their candid i [ 7- 7-tr
The. iecklt''siii''Ietmt and deiiaiil( 1"11" !
over +7.50. ) ril' U H.ilil til :41 I cents I>) C i. it. I'.n.Mia.ini. : -- --
)ii tmiil I i Km ni.T! thet.! I. .
boHst'H und olllee h.tlluli. -. ) !
oflhulin( g of ( : l
1"" I'ii-kpocket (I'.a.lillg: : -- --- .
1'1'1'- met iu lliot heck during I (the lan I I ] E ; k mw
ers,
"Sav! I Hill I I, 1 li-liu I to I llii-I t : The women I 11 i' look n I lonsf lime (to. In'ing Tweed, Tlic. C',it iii' utti tt. oilers Kilp-llnr" inilll.tim 1 I : : :
nnd nothing but -en-c (( lovcriiiiienl: ; C ( > I | | | I (
ull o\cr Hie land aic calling for .lll'al[ ( justice, but it ,\\ II. .1"111'.1111111' II I in I HID ''l'I'h""I..r,I 1':1'.1:1', : ailte. | ( ( :
hot' Ilultig and intolerable! w ronj "- 1",' (tin, Ir wiirt-M in Inne .. the iicalrush 1 '1 : Gregory Tarragona Sis.I'PU / .
Mrs C.
more jiockelSoiond:; I C'kl'lI'I.'I"Thal'lI !- \\ \oik I 1 Herald: i5> -lh.it,; ItO .ame / ant
: : : I
I
ha\c .i tho ; in \ in tour inltii.isein -
110 jjood lo n,., .loo. I Iiu. ii brought IIll. .cl'allr ,t ill (mt'thii' in (the ca-e of ( iould 1'11.1111 '
'
"Take lime It IT ii"I: .
: (thai the mt'tm'-e of. a : ol, itt row. lit (tinf.u'locl.: i ) i : ; : : ) Kits IX
|lilt t 'C Ill % itt'itt I they ,'j: iu't 'liud. 't'111Ihl'ludvc tight I \ ( big oeliipu-' I In due lime (Ihe us I it ni re, amii,nr MI.VCSH Is 1",1..1., .
-lill Kluii.bi'is in N'ettl mitit I 1 :.t I t I u t (;
." I". I'.-"1 ne\'i-r llioiiylil i 1111'111111. t j I t 4 will i I I also be brought. I loa ..
0' that." : heart of I Ihe I 1cnl'.I11Ihlt I : I paity' a i t"I t and octopus icltlcinenl.I'onr t 'I. \1\: !!IMUA: !!! IIMUIV: nit?. | iinni.! 1 ] and Family Groceries s,

ringleader* flulbh. I t they I I Tinmily l" tti I 1.1' lil' WI i :at i' 'i' elirur) for
II' ;
._ ____
Tlio man in the moon lias: otto advantage lo t lake ti tm'ia tot' of lie lad I 8 n :'icuils in the 111"1.1 ceoii.iinic.il. ,.mil I I.1".I"t : :
:: oVl'I'IoI hI'II'alilall'I'ulher.- : t ) tats ago 11 factory at kinokf. A ''I ttlti-N .hlul.lll. '''I.I: .ijiMrs. and Willow Ware
avoid,I I it I by concessions, and! chan u : 1..1 ,
the fuller ho gCtS I Ilic moi-o, brilliam : thai with time .: 1."T. N. ( '., had, :II capnclly of.'imi) Oust! nn tImer liiihliiiinls ,,..,\u' I IH in. I'msale .. : .
popular ) :
:
At.A .
lie gl'OwLJ.lr| .1] The fuller (IIII' 111,1) tltuti'4 I ) l'hi'! I It is 'now lurningonl I iv all fl"I'r.: F'Ii.l IJXK: c.
: 1.1 and '
t: I" 1m U I' no\eieiji't; I.K tls UK Co,
111:11111'1' .
IN'I"'IIIt'lnl! I I I Iho I I brilliant I I I ) at the rale of I I ) ear, and II.
man nmro i NII
gcls : new clean( honest I ctlii lent men, Ii I \lu. Hale; I .\I"hl'. 'ct. I c I I Candies and
i m'iuL'P'-titllV .
he 'louii the in tho competing -- -
to man I moon elections., 'Ihe 11""lgl"1 Fr
fair hUlc..l I has: in his Nnrx-i, tlie t ii lo.hrati'il 1 t- .11 : .
1'011 ,
( South wilh tIme 1'.lh'r.1 )
ha n'L got HO itt ii,'hi I the I I belter I of him 1 their I vol prf.diielsot'Xoith-( : ( )
want lo I owi ra .
limn)
tim.iiitut..t
wlc' ilmipi-' '| I..ul. TO SUIT.
floral I. tt nml \Volcin facluiies.l 1'1"1'1"1 IIM: M : : : :
iliicith and not thion li \ I lecan in Ihe 4itt,,1,1. Ii,i In him nut
: : : : HFKAXV : : j
l ;
FIr.l 1'1I'11I'0Iiall--'c':; Ihoso two I that I too ,11'1 lepicxent, ihe I. lol i titi ) uur 11" <. < l>\ : lillll IEI.I\IlnI'
l: \Mi\I.I. has Joft I Ihe; i ( I I I TACT (hI'
.
M. D'n over Iliciv ? Sn-ond, It'ii..iuo.liaii..eui. 111,1 not I the ICII.I'I'.hi."t TheWKKM..\ fuMtirucivi. is Curl Isit 'm. ln\
1"11 ( Democratic( Ill IV l'i ?
paily: Millinery : l I ; "
111 111..1111111 : '
I" 1 .-TlirjVi1. embodlmenu ill .1"'I'r' ) tar ami o.intains, ,ihreitnu< ,

I of the tnot! ab-ind |'irupoKiionon I -> The public \\111'1..1 and. I tho ti ( )-' .lUll iu Ihe Itcpnblii III'IIII' ly. He ":.. much choice. n-aibn. inatti i its ant ntlitrneekl .' : in every llespe U
-- '" i | 1 I t : !
., )
at home lib bin .
) i-ver heard of. $. 1'-\ ,," hail 1 fraiit-hi-ci in (the .11"1.( hat: Si s, il elOI'C w 1.1.: ).1'1'' ill \ .! F'I' 11. I I I I t : t t .
'I a tuil a It tong t llm-e I I I.i'- 'tit I iiml&'tl) -0-_
lu-ttur lit canfnl ; llicj'll hearon. I I"Ll"I'I''I''II m I I)' I h.i i : been lea-ed I, ; I \111 PATEWTS.limnlors I''nlc. t : < i : :

K. P.-1 ,11111'1'al'o if I they ,I... I I'll tell al.1 g'l'lIlh'.llu fa\otlesand. !I jilil." 11..11. lft'u\\\\ ', ; l i I :
.
t Ihc'n I lo I hit'i'I. f.icc I Ihl'I i ) '1'0 a pair: I o* who to-day are i making i t m i it"-ri hiI ,\ - '- -- I ","lp.L..tl., ami all hitln. Ki-li.ii'I.'J'.iti., t ins." I i Hotel
doc*. 1111111)I I hg, I filling t ga I IK municipal( count)' 111.1 and Stale htim'Iimt'um ttilh lln I'. >. I'.n.-n' iiihi,. c 111'11'.1 I i ,
M'll.al.l &I ica could! i I be wholly M-paralcd I \1-,111.1111111. .H-'ttiili in., ttitli, i 'iili, I An\i 11:1'11 i i t i- ; \ : l
A man U ..111.110( bo looking: for :aMIO out ul I lie i peoplelui.d" -, lul I ., a a ((' / national( we khonld, not itt M> ill. 'ut n..liune<. iipniinn |nl.Iii) I. In. n- mt. 1'"lill;.' I.hlj'. !. I 1 | : Sexauer Proprieto
t'r.inclii-ch.. i .\ i tilai-i.\'>(" 1..1. .. ,, iu'ui ,
fur .. ali i'g it I i I
/ a ''Hanilaiinni to .1 |:!INI.tUI.> i 'II i lit-li t'uii'vitie.l as ti divisions I >4'. I it" .I limit. ".1 t I..oil. hid Ini. (
lie certainly h u not liecn" lo ..latkxmville.Jaik : ncpotixiif. I and i plunder t I iiiei.labli. I-lo'l l .1 ( unanimity i t 't I I In Ihu 1111tl .ml inns lliiii| inl.tlltllt I a : I i
I ami Ii I I I I b>' "I I'mu"I'.lh |>|II-UIIIHII> Uctin',1. tl.ikeal. I'lletl. It I tl., anil tlici-e i : J. COOKE Clerk
I.W .IIII"IIII..ti"lI.
[ oll\ ii Ii' Mi'tiu|>iiliI'liu'V i | : Ii weroan oil, ) car it 10111( 1 1 1'.1.1. I" I iuiitvrt'tl.I'm.htti. through \hint ,

a ,daiiiayiii a.lllli..i I i,'ii. I DOI-M t theM Unity( und "com-anyninil)' I.MVII lo )make MI much dillcience I ihe |.( Ilh.II".. !.klllful ..1 tie. Mnleralocliitn extent -(,'III'U ( ,, I: !'! ST
> wishil (llilid I m I amllonilli i t Clc'llIli"I', aie 1'1'il.1 '' '' >< tit iinHlel 1 nki leli l-x 1 I ,
U hiil'ciiu'uI lhiht! It.kuuitlhIt': might cunl.c >alntary.I t rr"'I. purl us In. p.it.' nl.iliilit; \nt'l. at\ay | | ; i '
I is no unhealthy) that il would I lake! S for byolliei.il I appoinlinenlx t / Hut (Ihe klruggle belweeii factions I ..liinlnuiy I iiif-.rmaii.. I u 'elu-i'rfnlt I|.' (II'li..I. 111, HIHM.lll.i.! I I tI IIK| ; OK l'I \IC QII 'I

im.diii:!( ) ( ) lo kaniti/o anoitioii| of. the .1 L..lll.i t I" and pa) I ing I.u..i \' ihiiii (h.i' paily not onl> maki-k I the .\ S. Y.\ TIS : : I..SI.\- -1.\--. -"'IA IHH.\.
I h ,. ho are I lhem-ehe 1 ATHEY
? among \ li.} tin flay, WKKunr MOaTS
place ,' and of i :
: oh'otiiuly :la"H'llit.I 01 :.I.U.I' s :'r"'UIII,1 I' ''u u un I I'jieuti.I .
the M.ni'co l and the Ii I" :J7
1.1 "all Mtl I'.SI, N. \V.. \Vj.biu-i-. 1 I'M .1".1
Why i III i it t Hut I I Iho Chicago:: 'l'ii luttiut' : I I po ible I but i Iii I
ol I Ihosi- who I hold I llu-olUct' rll'"LI"111:11) filfIthinU | I '
111,1 Iho Chicago NCHU go to I Indiana, ", I ole of I ihe
Ic'lurll '
; tiiitl ili.-.- ( .
for a 1'ickiilcntial cuiuliil.ito when' What t tltt our lunch vautiled,I III(,'. I Il( may not he "lIl'lal) known kepi In kt.x-L.L.nl mnl lor .aliIn< I l.trire I'o'u.anil. 'UroGBriBS! I ;

lllinoig I I i hu out I in Senator 'iillmn I : iniproemuntamount( to ? 'Iho bdi"tl i il( i i.a fact that I lie ic- OI..I.II'III''III'.ILlh-C| ( ":UIU"'III.Il. and NURSERIES

Thiii I III a t|htut'.I. iiou it>>|iiitiii i >; ixpljiulion. .| aie i-neigctic 1 II ..I" | ,
nuking
4\ (11. ate a ,e ; I they are. u $ : 111.1cll.u"'lh',1 ""ii| (.ul i>l 11: 0 '. 1 n
.-[ Savannahew.. | 'Iho explanation conlrot. i is I'lfoiUlhroughout t I (I." \\urrjiiit,(h.tliu.1t4tlU. .'rl''lu.ht. I. mm I It, 1 : .AMI ilsufrChjiulsi: :
plivate ,
lii-n in (he fad I (hat IllinoU hill tur'I'a: and I they me mppoilcd( and coiiii- )llrl'I"B ( \I litIIi'l. 11111I.lt : AM-
onl .
) a failuie, but it i I. wtuxa" : AUaihmt'Dl ('iii's-a. t ; | ( :\' .: : : .N' Aitt5)IXUl'XI'.ti
ko many candidales I t t that I lice < ii hu'U:go' >land.. and tau t klnnd .I. !( in t this \ I heir' N at iuuil Kxetu-: XV u i \I"cbuh'\t II ('KM'*. l HI1. 'I'lF-I'-

I papers 11 ml I it I loo lii Lit hi trouble (I.. I I Ciiininiltie.I 11 Ii I the AI..I I \Ubl"l "'*"'ii. | .
I"i m.Ii U \I.M I
\
\eur i |
: nncmuplclcd ; i u 011"1 "U'IIuI. iu I \\iii I.\II: : :' ; : )
l-nHVm I Und I tilt' lc..1 of (hem.I I lineal and uu-naie axaiu-l' (ll.e ale cloMtl the kl. i will I.. MII>|Hrn.i in I h.1clll"i 1| .\'' '. ma,"I .ill i i i.ilu i- ,1-.. I I | l'f'\ a' .
.
'J'1'IUI"I'aJ'CUl poker check, aie! (the of (thc city i( dm iug the ,coining:"" : er>' tla,> t delay I U Irh with' li A ttnl.it i ru t-ii it timetti.in KrpU'tln. 2.'. an.l .Ml i...,i.- ,, | > ; | | : : '' > l | JAl'AX!,: : "..S11'. i'Mt I I I '

lIew,'.! (.diu polilo \jambliii: circli> %'hat aid I hat l'c"1 given ( I ; t'. I IU llolul. u >t L. i t I r .ml\ |' t tit.a.q I'l.tSi- E': .
t.lnt lUnnIlliUlil A xi KKiKnirKAi1'luliik : : : :-
IItlht bo convenient. l I
They AVIu-n
II promoiiou( of I immigiaiiou. til i'.( ES'lli'fll&l\h: : I i JOl'NAI.l-M.) ( ( IJilil. lUiiui.KnrUutuliu. MulU'-rivi. .Ap| '
$player hllll Inc" the blind with a hif (li liincnl of new luUiutriiund wion M imlar.l ..u "'. U"D.111 Ucpl'tU' Itiwution 's .. i II \ i nt : I in e ar in... 4itti.t -. I II'' -
.
: t> J for ( t'ns'iatI' A-'enis \"ml
or l't'rrt.ulllIl1| value he needn't (put inlro.iuciion( of capiul IUle the t 'llie 1"I..a'ol. Couiiiierciul, ('011- (1'1'1''I'I.I..rl'.c.'% 1 u.lrU"I' in i I ; I i ( t lima-, .ami |ill (,-vi h .1'

it upallhu'll; liatf lo do H ill Ulo powers ali foi\c at Wull I all '.ial i. the UI,',>l enicrpri.ing ua't l.tu A| | ... .. Befit., --siiililt--- Cut Flower Department

lItaL.o all e'I'.gla.lioflt pro' len.I't'tihacula [ u", and il"IIall".I'cl')' Florida. IVnee \1'111' AIIUo.lt. |. iu t ti'rt ..iiOft aut' II
I'oiiiniercial.| That 1 i. ltx tit For the pa-t few ,1)11 11.11 busi- I l'< a."C ( ,Il'rtll.".1. I ( 1''II.H'' r"\"I'II.' with ."1
pal > II tIUJ i Nothing, ab, .manager, M I r. J 10. '. \Vltl, ha. i oniiiiitniful 1\ | *. | ..iriii':I t.i _' t I ,! I IS'.ifnof 'i|.-_. i'| '
\ .II.'ori" ( '
\I'I1I1"l'a"'III." When one ha> to klrad luitl ixli'nit' Ii. It. i 1- -i I 'I
) 1001111 ( ',, in r.rcwtim; for | ot AlluUtitMauU I'r.II (.1-it' runt" '"111 I
till the blind it will Uuukwurd..- X. ; a de.'ipine L tkll l.uII..o of Hi- W *rr."iit-A>.auU ID.II.U.a.hll.u. I ,..ilin. :11,1,1't I ..IIJ'I t I | |jmst'tmt. N. i io '.1 11 .af. I).1. ."" '
I "ul i'trt-i 1. : ; an.I iri.in.il -
A hILUaS ,
I .10
O. t'icapune. What I ii the pradiciil; ( outcome of iil> it nainral. advauUgo, liiI I II-Ia..uy.. tald ll ia (ijit h ni time. 'Ifk.ial'1 t I !',

: ns::regional nominee "-t( iomlMr. (hit ? 1 In full \'iof llio IwItuvIuimloIut'Ut1 '., reM. >uue. clc.Thai ,\.',, lul-lr.. ..( .4\ 1u"... fmir "i'. ..., : I.'....':.li aimi I I'ol.-iis. i if .
Iii, article will IK- one! of great I Ev.-utI: .ua. 'lt"l.t I II i itt "umI ( ; : alt ut 'on.I .
.
morulug, I liallut; ; how do > undo all around n', iu the\ Uco h aul*ic lo ex ci> |Iisiues heN can- 45. arrautti'. in,1;.latu.u t>, lut f I I art-full I it sinl ami. I "r t

?" Mr. Uallot-"tjuite w til, thankyou.The ; the fl1'1 a.hatico iu value., IH- doublet! tmtirt'iLsenaipliouli AIJ.lilut'rhuiual t'i'l. 41.11'| ( for I I Iii-I rat.j.il i.ri-.nKi-fatal I': : ,
alI
( geniIt-man "n-parate ami) a... cola J-tJli: ,'u"I'')' ha> "11all. iVl' (Iui rl.Au .. ""'Ilu; imjH.-r luo.1 librral' l.-e IJ'II'. :urn-i: -10 ; ; : ; ::i tr_iv- -i s .1.1" 1

a hunJied yards apatt, when (Lc- CHIIdidate ; .Whil lu: cviue from |. )1 arri.;. I.UtimMii'ti.iuie.
extra cduiju will IM ik uetl con- .' l4'io BboiiM Hitjr '
rcfollcclk.. that which could uol be avoidotl Surveys.
l'on !
) rckioial Xom Hlank (all i
iliik *ti4 l itrwwk It.II.(* l'\UIU'U1 |
luec "( )h, )1r. IU1M !" ( }ul r. IU1I. which 111 l 1"1 tke re.uh of the Ila'' '( ..;of Irldo. eolv\ KW d. .', 1a. (ai t i : i.l' ni' .
*-uiin4: Iu fnnilnjl' fan-*, ii5Ihhi.a'itiiit my Ulftr"h:1h' .
lunis around and lie Iwo meet ubotimidway. .al im leanoi her Illl"hUou| tnU rlu., or fur Ui.tribnuau, houl.l Atti.Utii iu itUurv .! UU ( : 11'I.\"T ''t:

) .) Con: .ie..ioual Xuiulutt utatl amount ',' Ihtit ordn wIth Mr. Jolu I'naitel )l U.rui.buulpt Wltu ..ua cbr'.1 "Illi.I..r.1< ,' '
.t..ia lii IJ.urI IritUliot j ( ] I I.>-'
| at .Uud who n'-l umu-SItcuit
| 1.'
,
"I5y the \\ tIY. I forgol:: tu u.k how (ih. I) the thrift. of I few '' ,1 aeiit ot Ih,' I '. Ii.> : -I.'1'1111..1" II"'ldUi"OI'I I |IM-.m'i.i! aril tit ... ;' : : : : : 'uml 1 a I.H.I..rllll1 u'al. 'I.\ ., .

wiltami ihildii.il' alt > omiii"I on." h. ."8 / people. 'Hi.. i u .1. .il .- I Hii-". .inn' v 'II1"I'i.,1 "I'I'.b&I..I.i! ... ,11.\\UII"1. u i I : i r t i, t I, ...1.. ,a .ItatL. Sara'
I .t Lii MlU.f. .1.. I. I. I I.n t. it !Il i 8C4ibB.
.
I' ;: I I 1tin.'tii.. Iardl U rst> I

.


< .
_.
., '
"" "-


1

.

J.
.'' ,:

!
-- .
-- --- - -- - -- -
-
-
-

1'I"' ". xe hi i." "I i t lii.I ,1'.,. i f "Oi| ,,: ,1 I and, -t !i.. : .1-i( I ii ..tst.-k x. I.I'I i i. mid .:"Inbl.ht'd ill \tiiilnmon.McKENZIE'OEETING. 11i.. I "toJ.: i ''

]JIB.>!! \UIAGirs\ \ :, Sl'HMOX 'i't r 1 ',' i I. "-i"III.1. ., .f \i! ..11" Itu i i i lux'n.' a, hiuli, tiim' si in M ,,1| tliedi .'

line l -n mule. u xx b..l.. pam!' 'minium' 11.ulliilillluuutli of 4. 'hi 1st iinkit pou hand ; :'
--
--
"f ,1.'fiin. : lion! s ur, ii| t. hiii.il.: icx1 1 111'1"1"' in xxhich some mimsuris t ,"

"JEALOUSY" THE SUBJECT OF SUNDAY _" f.oI..l..1.. pivu.ux! ;, :ai.d mirt -. 1., t..1. hil. till clmuli ei'int.sdancv ( & CO. I"!.

MORNING'S DlSCOimSE. |"iv''int.itii.ili! \\ l In. (Inin.-l I tijio'i' (llii- : 1IlIff" t hell .iu 11'1 ktuxi i ,
l.iliil.. The (htlllT.l1.'IIt I, I tinntisiinr or of attack ntitl emtakes P... t ;

I l.ixx-fritiK. or I letotillation of xxhich! ,mam i I :ati'ilher 1 a Ilh\\. III u >tar I foot, nml ft isli.ild ill \l ,Nt \ .(
It 4 Minl'lii'All) Hill IoitninlniM In ol (tutu ,'.11". iiotliiinr < \ccpt u* to il. to t..1. ,lit-i her t Ihe l. nelesiasluali I II

.elieet ... ill 1! this xxoild l or the demons oft I !
II,, llnniint liiKi* nn.t III I lie llrnlr on xoti- i ir cli-I'II""I| from n !pliuntilTs \
thote.ind forms. t t the' lietllel'xxoild, nut elljoj it. SHIP OHANDLERY ,
( ri-ntl I'."-I' I'll-"" nml l.nl'lr'h'I t hi. : plat( ) :jiml the Jimpii if AI'I ', ,
Louisiana' '' xxill I N |.tM th.it the tn\r"> !j/I'I"' ", thnti xx h..t no lan luw ncrompluhod "
.
tiirlli: Ith IU llnulntf. I lire. Ii: hit | > tltk"II..t i iil.'!ui', I the 1 pii'ple of ', 1 1Viixink more 1.1.11 I ill the li-t I 1,000() je.irs.xxa.s I\

iiniklAS.\ Apiil I I-1.-Thelixmnsunfjl.v i tl I ill I I U- tu..lit t tlmt I the ta.vsiiMH diiriiil In sit( MU lit for I Jemin the I 1 :I' w r,

Ihe I !ift; i refill 1 i"ii 1 in the: T.iU" iiiiplt.thi4 I U-Ink-n off t""I'''. mid, I Ihe pi-ople ofI'etinixh.ititn 'I pA'tx of hh..\I lu-hlireli( %Idle "10:110 one i,|seoeeitpuil : ATTENTION I :

IalI'II1lg ,"' 1II", : I I xx'HI I ln> In.1!.) that thi'ta( "esl I his i pulpit. theplctendiiloireli 1 '.e ( 1i' 11: ) I' I .

limnli i .I ,,,,,,.,\1,1,1,11, I* '1.11I.1 imisi h,. lul.i "n olt (iron, ami the |1"\1'\ I I that I In, did Hot In liexe. 11 limited atone i ll.\r. : : IIA .\ :

\ till unrrilht* fur. limnnii Kiiitin1 h""llIl'k)' xxill ho" toM' tlmt .the taxi's | t hunt! Iml I Ihc leal nlTclisc the filet that \

I'I"C\, I llcnrx. ., i.un: lirown rt'tulerivlMm. 1 (must I to. tuki'ii niT xxliteky, ntul t the" |1"1,1!,' ulllll t men xxit-i Irl"IIill |1'lt h,..t'II"'I'w'n"I."t I >ol: tutu liO.l s. I'uliilox "11..t.I. ,

tf (Ohio) t that: t the 1:1\: ... niti't t IK- taken! oilxxunl I I .|I'II' ono .\(11 n't l't I(.i 111'i .
\ '
,4Mt4Ij : in I in \4 minor l h j \lnt; t tI <'r. u .': ( '
I tr'II1tIM'ln,1' ;I .1 I |>asjiares} i'f Scripture t xxhile M.iv
ilI: iix.U1', to tinUli.nicir: of ,1.c-o'' iin.lK rut xxill(: l In- ..piomisi-d. \uctioti for maiml.icturrs. 1.1 ix-t iii.itinns) ?( nnd t tride: ninl amid I.| | >. KEEPEftS.

:,.in. tli.' !Hex. T. DcWill), T.ilmiuro., )H. mid, all the inomHrj! interests, II iir. !Ie.. me Is to. Iv heard" ,hat (Uod | 1:11111: 4'0. \ '

I 1))I., 1'1'l'.I.....I lUll the Mil ijiit of Ju.ilousx ," 'liollh." ( ""11th.( iast: nut I xxest( X'.iit he t"Min sixs m ii'Kmd I I" i'ilt" _' nml jenloiiKj : I. II. Itixlur 1.1..1.. \lni U taking IIH, ''rt from 1'roxerlis xi i. ;> l.Jealous l. ( 1';ill h iieutiliorhood; that t the t ti\'''' nml !I xxhich. llii'iiuh III.'xa..t"-. !III'. are --.- --_\

" : ) i is the r.ll'; of a man." I Hotniut t t.n ill will !I.... H\eil lo Mill them iircspivtitenf !1"\t hl1:1: \ i> the lottennesa nf t the I I Piili'iil Mill| Ill .11.| .. _

i ".n.\ I 1",1\I civ.; ii ill, I the pli-si I Idcntlal I InnieVheM'; : l'U1111 strife K (theie ii hill II t ICurlillliu'H I ".,," Co's 4ialtaiii/r I l Mil I <> Hope. S 7 E :

Sonic: Klitiject n religious ti :'i<'her election( \ oxer, all \l ill m,(tile iloxxn j I is i-onfii.ioii ami u 1,1''j xxork I" I :IO EY. '

tllOUS.iml. tillies. It.. it MM 'U'fore. I If Xou think,. that all ".I.'alol$\'i_ the rase: \ nl.\ Mj 4'111 I... t".I I.. i'aiieia 01.

mi I III!them)Ill'S M from' i'Hi'.. ilirct (lion 1IOXXOOluillJJ no\\ lionianother. ,, this discussion in ..iil.liu' pl,
). Hut hew is u liihle theme Hint; ally ili-sire of, the xxell.u; if I tlie 1t.II I joiir. souls, crj iniKJitity ",,1,10.1( I I.itits I < "iii|.:i..> ,
(pooplt, and, not for *>lilriil!! etTeH.( ctpul,ioH. Thnt xx hii h has,: .iiit.Ikhii14 ,. .
| ouare
fur. MIMIC" i reason i is li-fl ttetot.illjalone." inisl-iken. uml I ->V. II\/i, "Ii it i'i-: I .1''lill A ifi'lit ("I P.ir t'il I.' ill., exii'i'iil 1 Assi, i.ui.in \HIU ; :..P. ;
Tlii" niorniiiK ;askinjx) Join' pr.ixcis. HI iil I in Kiio\oiisTj I 11,1"1\"IIIIII."lh.| ( re 1II'' I "' I.I I.I l ItNew .
tin. slieiiKlhof 0..1.. I wniit t I.) ,rapple it. t Ilo;.: into nil I oectiialiot| >s nlul professions, ( fOI'lm" 111,1 11111-1"1' J"iol mid I II I :> S I' It 10 : ( i < > ( ) I ) : A> < > .Il iiI :- .

There, is nn olil hint loa;; .II'd. rill ioninoiistrutH --. 'and if jou ahut to ktioxx-. lio.v mm'h I t htuii.-uutiI-, s /.III'1. I I nnd "1111111. ist.i i
tlllil. iliaholical I that has fur. jealous* Is Jet t<> IncMirpnt'd.I 1. ask > inivhty' fni. tIll to contend nsainst i I I 1 i.s \l n J;t- I iM'---s 1 h t I> i I' MM( f ii(
:
up.- \\alutil unit, er.ixxletl: tin' diilli.: It master: ; hiiildel-s xx hat: ihex, think of eachother'8hous"s laio..1, Ihe exil ha' K> manx' nn
c.inihim-.s. all I'1',:' '4 obnoxious. in (tin I I ufid! mi'icTinlils xxh.u tl'eiropinion -1..h h.lli". i-onxolution. that 1".lhil/

r.uis 1"I1I1:1n.: '|iil.nli; : III"| ,l.il. oil.ilholiK*. (is of ,metrhalt: .. I in the mine Inc I hut t 111' elinitieijof (1111111( ( I AJOFFEEXI ; !

leal. ri'|>juan "tutinxiftilo' i homeil I f litlsinet', in tin -Mine lr.i't, and a. can: pull it out. Tia.liti.m u.ui (hut xx hen I
I I.1 what thej. think! of ninll.ixxxi I )Mo, s liftiil up his hand to pl.ij it xxns
\.1.1" '
tiiskeil.\ hoofed faicreil: I ': t, stiiiKeil; tin' .H' .1"1' '
of a I'.isilis-: t llu), < ".,tli of nn miller tin. I-H xxh.it], I tlux} I think of 1.ixxxi iii. mid 'a1" 11',1 xxith manna: and 11..II.I. I '
j.nxs of ii tr,'(',.Ii Its. t tin1 crushing foMs( dfnn ministers xx hat they. think of Iili''r.; i ,I. % "II'I.I than you are heljn'd, Axxaxxx York Shoe Store It"q'S IJW 'I'C ) I ) C ) 1'1'.

amieiitnl.i., t the I I sljne-M 1 nf a scorpion, a'id aittsts nhat, ((1..\ (thi.ik ofarlils.A''oneus : ith (tIl. mem-sill stelichftll hlai, ki'llinc." '
Ih,' tongue "f eohra. ami. tin1 'oil nl the I nn'n ami ', men, inatr.dep.utnient oallllll crime ot jonlouxAlloxx it lo I :li.l: ir 1'1:11'1.1( \ \m I IM; I 11 I ( htt\'l: > > or. "'IOU:. l

worm I Hint nexcr .Ii..... 1 II I is I in cxcryrummtimlj' I 1..1 iloxxn and haxe n hard : stay ". i il ill eat up( ami emrj olT all I -- OI'IT.UTill: :_ M5 OC11 ; Per

in evciy c-jiuich;% in cry i I simple. Inf.iintlx; .' II'ai.. ,d] and IIIi( 11.hgj"l xou cnn 1 pjiek into jour soul :.Ol.111c.' '
\
Uyi-l.itue:: \ i hall i in ('pry n "ipii'try: i in.stitiition I. 11'I'Ilki: he: "l >h. : I lie i is I theticxt I half 0"1111." .It xx ill do :Jou j '1' \ i : I' i 1'1' I i i.vit :.

in fxoiy tlr.ixxinv; loom lexce, in I 1.\1' ii u of a felloxx"Mie isI IIh'l. harm than it dmmix one il leads: ; Greatest Bargains in Shoes 'n'I'1 i

t.x.rx I literal y nml professional' ciule.It I Iltll xi-s ..11 xx hat. I ijiiiit xxelt. I Imaj the xou(. to, ilMsnil. It il delude \ oil xxllh I.olli< Loses'Jo |"'|- 4 <-lil I nl I ils t% 'iilil I I in Is I ii i.iii .

it Ili" '' licit six-, tolciah'x, nice kind of n (idea that Jou '' htiild """I..lf up ], I I 11"I I , ,
XX IllsJICl'.S ( It It I\hl \1.1| i 'I.I''I'd| | | | 'I ,II| ,' |," i,1| .1,1" ll c.ille I1 'I'h f
xvomtin.5' I lint; Id t .' I hj' pulling soniilnnlx, i |lit' dnxxn. You The : Slot K on Iii. nil I III I I :iiul iii iii In- SoM \ -1'11.
di'liaili'lii's. it lil.isphomcs.' it il.uniis. II or 111') I..t I Bllal..1 \IIt..t. \ 01'1| ii 1111\ n h 1. i 1' ".1.1 I 1 |1.1 nt I in, -i" i pi Iii ,1.1.I Lit: a I inmnl. .lii|
311t"I immes; it whl'lI it MXS"jcaloiisj little (too hii-li and olf .civs th, n-('illli \ill make mote out 1 of (the llui.l.u.i" ofothers 1I i I'l li il 11 lii.1 I..i. c. i 1'1,0., I x.n,i ., "I l !hl i 11- i |I"'I''t !I.. ((11111 I Ie nl |Ill calim it.
lij' 1'1.11 i or '... (than "lit of (their .misfoiiuties.SNiikxill 5)1 (1 10Il I II. n In il x "I 1.,1, h,1 I.. i si I. l i i n Hi I' || .
111II I
is tho I r.ure of a man: I It t isprn .llhl.I..i.III..al.ltaUol.H'I..lnl..r Il'II'( 1.,, 0 "I.
exeixln lx. I
l'f lit (1 ii. ini'itof others! ; t their thn .l lux' ,dwellmole, oil I | of Ilal 110111.1
siin'i|
in (the hack. it.\ Ill Iir than I wouii )
a lionej 1ih
.un'i'iority| III talent. or xxc-altli: or I Utility; small dlii its u..I I character: t hal on Kiv.itfotviM. ...lal..a..II.I..h..n.\"I.I.IU\U I : 1; TOt'lt Hint ut s I I Itsgwi AI ) VIMI <;
(
( \
1.11,1.n'II"'l'lh l'iin.l.Suielx
n ( ian
cr I'U'jtanec or lit ii.. ', or hoei.il, or pro makes, nnie I f'f (the fact thatI "io'r I ll.iiiM'Uii: ,1'i'is, (In 1"1 | ,. i, ,! ,," I, ,. ,, |, ,-, I n h', ,
\ i i- I.HK r..I'nllloll 11 1".1 al" 4 |I-i ,1'1..1 I' ul! |tiill.r|| In llie
I lloniitiaii liini" If hx cumuli 1,0. 1 II
IOII.II. ( It is a II.,1 triuisiingthes : | 'II.i.\Ol1 : .. .
CI'>> or |Mihlii'.il recognition. ; \1' I"I'I..J xx ll li I'.IIII. lull: I lln' .; |1,1 i | "' .. .II i ,i- hills" \tll-t I I IA: Is I'l I IuI.ttoiit1cii .
jth ihkiiifi'. I 1 I has gi ixm l'll
till' ...h.I"f:. f Other. JlPOple'n' MlCCes*. It xx 11"1| t than of his tvntootiiiiests jour Ihll.1 I
i h tin1shixer in our iiocki-tliook Utmisp | : i.f the f.ict I thai I xx.isnclul \'OII\\ItllI., l (\"lh'aIIII.I.I"il. 4 'i-iiic itt this- MXIICU: MIOi: VI'OUi: lorjonrA. uluts.u.
th if II", lliat 1.111. ;:.lil,1,! jour hiisiue*.. In all tittl."t. : !
it !Is Hot us C.III. sonic one t l-r'-i 1".1'1.. .t- Ion ( in i r.lt : '. hll' 0\ .
in nil liti'.jiiit-.i. all Hunis I II.I I M'Ai I I txniHiir.l I Ji.iii.i "er. i : \ i
] -; more" Coli ri.lrfe'.s m piofes.ions. t 1.I l i II: ( : : i-: i II m:
Ixmk, It i it tin I txx inn" i in our I lug) iie because |I..r.lalII'II"I'io "I : 11.1:1
I'i- lug '( 'lilistni.il room tot' slinixhlfoixx.iiil 1 MICCI ssvjt.
it lint i'I. "Iill 11'1'IIf' )
M as 1iii'Iit us KOIUC \
ono
itnitMHl \\ Ill not In-- i .,v Il ( II I':: i ) '
elt.'" tongue.) It is ihf llullcr in our liHil) "'lh1 Anciint M.unu, i'-. iinniof .1,1'11'11 onlj ( M ) I' | 10 10 ,

rut."- I Infaii-i' tliey) nEil not its \luitionsnsSinno tIl I.at \IIi.IIIIllk, tuo" much, ,, .IIIIIC join 11. hut. i i: \\1111,11'1\111',
than of (the( fact that Ii the skull. 1 j-onr i % ,, put l'ill'I..il" ssof ; : : UIIOUMJKAIN: (
!! one rise's i';oi iiiii. I t is t lit- faithqiniKi I : : XX-IH anthil 'lh'nl EITIEI OR ( { )
; iinilcr. our hoi:<"u> 1" 'II\I'l'\ it is not of .:TI..SI.( 't.llol..IIOI.; .. "I| I manV pitcadilloes IIHilt. nlniut. jour 111,111. gi i\ I had CHUI J
as many hit front nml, ,1.1'. | as our than of I.is nj liU, I-IICIXIIIM. I ,liiI I t tn the lip. mid expel" \ r"11 your face: ,in ,nit |ii,mill, ,in.l. I ttlll liu. !Il ,lit. i ,.1 I i, .ru AiMicss. III ,o'jlTn \'.

tnvlil!.>r'.. IIOIIM'. It \I. Uie tliii'uKr of.itlur mole of 11" ill feats thal..r. l li". xict'ilies i the ,dlxinc, IIIIIIKC iu xxhiih. \ 111" -

.. |I".h.| 'H iMijiulaiity I Miinin :'tlio milk Look. nt (the' a..I'.1 nml. hcaxin dccmhil ereateil.Vheiijoii I ; hi :ir I ia I II'II'I xx miliin HENRY C. CUSHMAN TI-IE IIJA1.

nf our kiiiilni'vs. It is tin' f.iilur, anilHK'thcr I ,, sciciici' of In, 'alim:. ,1oll"1(( MCl iihll-i d. drixe' ill on the ihiI.ii.hiutiithi. C ) .I : : ( ''P.. : I' : I I.
: I4 t
Watt( for evccllcneis in i.thin
.u.
lioth of one-half of thu ilivonti'tit.mil l III'> :1.I.k.lz.. I tho, I Lnchshiii.'r.ni., xxho I 4
lather lor' ditiilx. inoiium i >loiu'sliisleiid ioi.i: i.i-:
i mil rani's iiii'l I ih t nut khM) ) anil liankrui'lrii 1'''> .1 ( hie .of I theCloxxn t plinceof'leimniiy l I I"al of nightshade., If some\ i one IHm..ic \ I M. L. ROCH
.
uii'l I ciiini's ami XVIH. of tho until I. Ixi'imc einpi( 'ror. and ,

human i ran. 1 hoie| max' xi""t t iiir.' hil. so that he, mayfor N-.iiitihi] th.1 jou. Illalll..1( lli.it DP1CJGEG-ISW 4' \4'1 t OITII: : nri'o: .
xou h\'II"I so : : pctil* of xamtj' to
manj
It t \\ iou antiHliluxiaii ns'much ns it I is manj-je.ifs gi II\"I'II 1.11 ii.Mt'nilici'iit
ixi-.tililini.in. It\ ('lit a |'oii,;li ftirk, in thohaiiiU (O'I'IIUI: nation: i than xx hicli t there i is noBlander. contend' xxith. I some one hl.. morexxealth I -1'1\1111: I :- ,u. C" s. |'ii In fox. .hi ......
than \ *, thank tltal X.mhaxe
I i of t tin1. lir-t I IKIV. that I \\ .n f\cr I dornHinl : Yet M> (icat ate the medicidJi ; t.I 11
I s.iiil: I .In I him: ,'Ni= .\\. ('.i ill. \\ Ill'n '>al< illsies that I I",. M.icki,'n/le, dale not : not sii. g.'at stcxxnrdship' ( to IIIIXMIfor. 1 ,

A t iii in (Ii ii,k hug tln> other, I way. n'nsli in \\llk the -tt"-' .t, of Hnlin.1 lleisundirniihtirj i 'position.. .h 11 s..nn'on thll." (IIII" is higitiup that. those, in xx hn" meiloxxn '1.11| BRUS( MEDICINES CHEMICALS

hii nlviill : for hi.s K-icrifici' )lias IMHII nc.rpti'il : 10:111"1 Ihe' medical el llo"lt. .. I '
. ninl ivjifloil.! Ami, Cain of Cctniaiiy" : ". 1..1111 I li.ll I' a rai. h I I .11. I :
ours
1itii&d(' iii| j 1 the hi t irk as though just tunallc olT of hill,"ln 1 1 Ial'ly. 1..1'. ". of land"1( Kits hiuln-r.' I'liici's in ( or ,C'II'I 'l.f"'I'1'1.1.1.1: :. ruituui: i:. ( \IUI: MIU": : .
than thank! I |
xv iLl, It. amihilu Alit 1 \t as nit; <'hiu I many,' are xxnthiiiK. xxith indignation.Tin' 1 :\ .iIl. ih: 1.1 the, II".I. me not. .\1 1",1.:1: (1'1.1' .I Fillc lall"Chilllf'\ ", III ir-ll-lllar.' 11: ,..
fur' ol
inanx. I" \\ hastening' '
I, i i. that( m I TudelHk's 1
.
.< Mil lilt> lint, in thu irco lop, or fa.t > "
( uuniit :; lilJ I I TIN : 11 MIST: SOD i roi vr 'in: ni'i. .
jour 1
-onu' alcrf.ill. il'ixva came! the 'l.loxv life. I Ur. :lal.I'I.lh'.1, .I I he 11"1"1")
'Ihe, I liitke nf I ill liiMirioits VICHY( AND m : : ON llliAfiiMT.Ill ) i .
: '. ( in- I
.if, t the I liist. i M,n9 iiiilton! which I has h:11: 1 1iisirlio KIII.IJH lull. \\1.11..1 im 1'.1117il II1LTIJS AIWAYI
in nil tli'o frutrifMos, ltIall'ieloh'l.: 11"1, inill l i 1 eithel I, "ih'lll I ocean (that 11| > ...III'll.'i.il.1| a plain flieiid, lli<' 1'1'1111'| >.. .<-crrl ltiu<'ih<-. for SuitriMX'iMi'iuiNs -.
mid I hi ii- fllctnl I I( '. thedulesiid I
to knp i rout ji'dousj
did. .f.1E for the n-siih il the, i
m..id.I'II.. 1 icii Us, IlIf.llllil'jll'. ainl, 11411 '
101 u +
I Ihlol'l I : ( : ( .\llllUl.14v: : COMPOI) ) : > isoni) MAY
ru':.!iciiUtt of nil ng rs nnil! nil hat ionx.1'hirt pu-svil, rl.:1: xx-r-and g'M,1 old -. | : "YIII''IIIIU\11* 1:1"11: AM I' XKilir. :111. -- -
ln. ini riiuiuiul. i.in.l-oli. .' tIll xxill ,la"1 t\\"II paces Ilf 111,1
jiashiou of alotujr M distuiU-,1 C'al- \M| I .
IulaIt; ( tho irominciicc of "ftinu1 of thn (lul\\ililll.( \111.111'1' the medical, t..1111.I'tl' i mo"shoot at ;\ till Ills linns." III. Ci, .It'I\ Ii! hI.ihI'tti:, ( 'it, UN ni (in* hit \ '',' r vsn ( -I\* \ SI Il I is, A. G. MORENO & CO.

l .. the Croxxn 1 no, Ha,1 his llli. ml.Vill"raid the 1'1: t.
slieR (.f liu time, that ho cut u mm'It lit I. III ::1..I.lli. l'III'I i :' \.1'1.011. ,
I duke, Haiti mx IIOIIOIH I ,
ininvl cml I from tho brow of I'lndn- I iu.ul.-i 1.I. II. Ih.\, a xxaxe >. /I 1..1..1 \I 1.r''
ijfaclion and, conlidi. I loll.d I oxerI'hrLtcndom. the 1111. 1..1,1 luoie (than' t/1111) KUHhln.ls -
nml tmik iho'enilxoiiU'ri'tl t collar
n.iim, \
rs O. IOVT I '
frinn tin nifk of Toi-iimuiM] : ( ami. hll,1 l lI'tolom.uMis Uh.it shall I t Ihe I xxotld doxvitlithedoctorxxhos.HclhMife. I li.II"I'"I'' than. tell ( .itO"nil. a> far as |,o *illc .niade: reuiralion.| The. 't I \ -46.rtiI: .0 1"1'1 I'.t 1.I"O. \ 1I l.a' 'I'.
hu I : "lIi." .\ mminti r of Miiall: .I/"lill complained icwiliitioii. in IFBEE i ,
; killed 1 IKIMIHU of imrieri'lie. | | 100,1 of Tmiotliy 1',1.11.1. i I I.I.I '
'I'U1'1: "
\\ hkh atliarUvl t I ) of coin's.. him. 1.1 al.''iit th, spin' '.. I'Unlti. mlantn."Ah "\ iinanimoiisly : 1".1
' r C'lhiuibin, I h.ul pl.iri'd! .Atneiii.i' 1'0Idl; il.-ti'oy I''I11\ I Hay, xxe Ilig{hl xxill 1'1'1:1
n K''in in tin* :Sj; >niii>li i-io'v.'i. j j.Mluinx Hi>fui I \\'lt'II'I'III.. i ne of, j,'.iloiisx xxe had I .110| ( lie one of I.IIKC audience. adopt : |11"'II'lh..r. Hie S.I. C'lm'11'"'' ''

(' the' $ i.uijili c..nl'ti..1'II. to 'ejini'iatt'' ; liisu iu ihiit ,'onlll'( \1.11 I 1'1'i|<|,'I.1,| t tarli'lll I Ilay "mx' HIII. j on \\ ill liml in I 111 d.ix- of.jinlj'iin ..-.'pall I un.li.-.Kl it I I Ii ..' '.1..... nnil
,.
nl that: xou had ijnin' "ini'iiK'lijniiple \1 1111 Ihl" MineraliHll Xliulnln ..1.1| littlE. | | |
.
I I REAL
uI, Theie failhlnl : EST ATE AND .
[ liiuvriiK'iit, mill! aroitseil aniatiriiii'still I. hug. xxeri I C"r\\I.IIln | iiir H >i U it ill u." Ii' friif nin II.t' I II Nilllliern Mules. \\ tl.u ,InV. GOLLECTINGAGENTS
t l I tin" pri'.tt iliM-ox-en-r I hail I la.s hi'art. ci.lH8lli.it, p1:111: iiliccd" I llirii. olhi r ,'1':11"1 I |1"1.-I.IIII"'I1lallc.I I 1'iiiilit w.1 unlk I lliiMiiKli till k unit I I Ililu, \ It. llh\ I II.I., lien'l Pass. '\1.1.! i |

liroKi'it.! tTiiivl! on. by ihU. Inul! 1 IM Ii"'II.; ; ami 14.111 ntli L I tin! n' Inaltli |l"I'lllil"I ill SulixtilutL' lor jealous mi ileViitinKinilllatloll. HI..ohl..mil- it ill, I''h .;, \ ,,
SviliK (,illli'n let U* I In-lit j,. 1 ll ; Hi" |t.u.1)i> II winMi .
luiiiins) ( llayrd!: I'lato! I UiMiise ho was tidehtx t< i that di.ithUil., I ( 111,1', j'I.I. In.,111"j'II stamp.r.sTHt \"
I. '
,
*! illl 1uu.\ < ii'n: > : '
) 1:1' '"
I try to In- lilt r. V'eiii i( ri- 'l.tl:1 ,111 111.
1.11..d
I iluoiii.li
hiill.lf.11.1 Hamilton :
iMi'ithan I'lnloxeii.iH U- : t
ali11"1' \ I \\ I KKi.i: ( : XIKN t ,to tIll
cm-x' IIH nui..io w::,\ to.) jxipular. Jeul- anxieties mid toils hull f..iI", MI.,h as I ous, hi us w..k. hilt ill ha ititit. Seeingothirs \\ h.'n h,- wlm ni nle .1 I Ililiic Jurt' rl-lil| TT .', Ill Tiem, \ Hies.11.1 AC. In 1.1. I n .
(lIb" iiii'K': Kora: !U.' about Moue and none. hut (i.1 l toiild. appn-cij.te.: Nothini; I 11'1\.1"111. lit IH rewdxeon gir Miull 1'nll IIH li.'iuv., ..1", .( 1..ht. "ililif')' in Illr s.,1111 II, "n ciilllllllx-lilll, ', tuiiiuu'liure Items' hi tnt toiHiiiis I 'sit l. ''il and |'i' IV it II.
Sat'utli\ .t"l'l ; i.l:" U1dt3&flI.. pleatH l manx. I of I the mcdicul I piuli 1 !i.sion. I iiiK l.iik.-r, |I. "-.'nt.iKi-H df, our means for I..r uU-t..... ..11 "I.hl. I'liniiiiN.IiiiiM 'ivi-h. \\rtc' nl Ill'"i ifm

J.iIjtiiy ;tad: : the troublo !betwoonit.i'l : The diVtum ia ihalRe' did II.II.illf(( li.ilt.Vl dial it v. :May I bull pit (i-ntul.iliiiiH %v,-'Iu \\1!. pr. |. r"l I l.t.ik" .ur l.t .l-riiix. .1.'.I'.I.I S. I I'IIHi.. .. NursI'lUnrn r\\K- i\-rit\M" i J .1. x 1 111 I I \ 1'1 n 'n'").
J.1' .'u ;\ C m. That huilffJ, JuavpU \ vrho I.IU"1 nee the case: kil'\In-tter i for ottieiN! ill tu I our I ii:hl hand 1 und I tI liters' M I.I mi) ill). : .lr.IIr" : 1'1.1'! |

into tlu pit.: That! btruck the t than thxMd xxh.i onuel, ox-ir it in the on our lips( for. I Ihone xxln. do l.tnxe tutulthuhili 4 OICUIM: iiuci: : 11' ii: 4 on '
I Uiii
entytluoc | inr (" "t.ll!! till! lint full i>r ".1 The at Work "HI.1 ,..IH' : :.
: i. blunt at the long- Templar 1"1:11'1
t tlmiK1Life '
f.'tal I xrounH' iatj Ju'ma ('1 .lr. Ilt: VI>11 for UUIw..II; -. I J. \xlio m-vi ( Thmv KINN! anil |iunlli.it itoul.l lilt .IH.1.| mi ll-s 1 h
Tli.it Iwniolia: I AritiJ1.Ol.lt: fr.-.. Antony l IaI niTtlii'i: xxorsithan. t I a run imind inzay i i iI esl ; Id it nil U' Idltnl. up' xxiih help- \nl li-i'e ilii'in ...lill nil thu,- \tlill** I
I I: xxhicli, peemiil to lit the j i fililh. f"r other xvoik nml cxmpathy T"llhl.i ) ; M.-LMtV: I'l. I..
lIst Cicero. Tiboiioa! cxilisl mijcliiti tliuaiX I
& n';:ft lnvau'je: of tlio fim\ : he got for Hmo xvasonhx' ull I the) ut tent[pie on of the '' for. c.nh lt 1"1"0 111 ro..lll.q.. II lIdmr nir .M'. .t"I. ,.1.'in'').'..iII '|iiill I In ".1 I lHhhi.lh "1'/II.r. I hi' "rnII.,1 I ,. I I II. (.. T.! McBrine Durham & Co.
( iiniM: IK lull ('t l'IItll'I' )' IlIlul
z beautiful: jiorcli. and! sbw a l"l\t tur hUno :| ('ill ir.' iniHlii.nl fratenutv. had my oxxni \1'11 .. I. ,
.
misiakex and of \ I'll.' H U. l II. sH.I|| | I s.I .
he I Itr'nl",1 to ( up I
i.leai how the oticht In 1"1' riln'l'
tru ,'-lv. Tlut o.t: liiul) in a 1.111;oisaine i! na to president ti.
ITEMS OF INTEREST. I ilitur: nml l'ri
.
1111,1 ,
Ixivul.: How the And in plopottion' as phj $ici.insi I oil 11 1' t an i i icjMiit( 11..lIlllll. ( '|'
: einjihically ,
Ilium, I( 1 I'1
lii'ub lu'.J: i it rthsn it sayu( : ''rfanlcyedIiaxul.1 i :IJ III xxire ignorant of the ois: <', i 1 j come construction to lS, l'-t I pnl' on the It niottt f.ixur-' The piaids. al..nt I Hank of Ian/land: : -II.IW.lf 1 Real Estate and[ Loan Agents.OITI4 A
; ulili* IH Hholl II i-\i-iis:
I tho trtathiiiilt 111..
U ccn to take rKwr,:.';,3ion of I they were sure practiced i have I Us'M leaned. CI.I .
II t.d- .
I sisal
take I Ia-nwn foul i
Luth c.--'3 :-.lJ u.t-o: : them fliiulj! \ auJ !turn wan a listnk,'. .\I.when( iu |Itt nior- "tll..1 t> 1 I I U' ill I In hillY '|iiiniilil) In 'huiliI l "",1.,1. l>etil e.irpi:
I I Cf 1 II line. I HO' hii.ld' MI mm h on the tuailIiitlll 11.rt mi' lai.1 Ill .\.11 Ji"1
I-1: t\.o jw.-tholoi: cf hell. "Uaul: eycJDaviJ. t.11 the I hllll.t illoppeil J 0111 IIj1rt Jf'I"'ut i lot I llie 'hit fur. H.I'P! i-ln I
UIIII\ up '
that xvoilli
uijltiihIiit'l of this \\,1. for won 'w'lk mo t oxer' h( IItll. is: ti
"'fl\::.t. !:". Iu lo.IOcIt! Mm sa i I of III from that} III" I 1* fll"ll .111'1'lclll, 'INami IViioiHola I'lu.
I tii iil. uliout | il \ill I makii no ti lllr..I'w'(' to I xx I I" I tl",1'"I I apHt-e.. ---- .
much to "You \little how xx.-ls htipiOMtl hal.I.I.II.II --
:: w : : urtart. II j
uy I. "1 \" \ hal f ) or "ten ci ills mid tiiuLii.liu4 me 1. l I., .' -I| in : ; /: : AMOI vi- rivi
car! you attempt! wiytlung great? I I, U.IJII ivopk'bhouted told you I".OIJI."IJ t'r"IIII.11111 | : 4. UI'J 1.\\1' I'OJ S.\I I./Iil 01 1 / : LANDS I iv MISH-I.
'
x 'ill ciind you tuidor my bc l. Trill; osttrminaU' \- "'III'. 1 knew it ail the time." Tliero I i into xx hull. (I ,' tonkin'"f I Ih.non- 1 m IUI 1111 JVilogna I 1 and oilier /ll'/'I/ I : .\ AND) DCSli' : : .\lil.l.; J'KOrLIM'V:( ) : I I.V
I will niihorabbLoinu 1 ure some d.ietoM in 1:1: cities ho xxould j I I tht nire .1"h.IIII' jiinl like I Ihe ndien i Lilian cine i 1:011: i IMI ..

,i tiloi.you.Crouch, .:crawl you tlink mtot'mt I ritlitr: 11'1 tl: .' patient dio under t..1 I into xx h\l tongue of tlwirn- htam- .\1 mitlior in N..w1 k M Koii'R. Urjte CLOTHING STORE,

atiob.! I will tl..Cbhoe o XVOUKU treatment of 11.ltO"18dl..lolhnl \, i I iiierci leitdiiiK I I" "ulil'I."f ""1.1: H. ];>TH roit
i 'oIHI.1
U bin. iiome othT: *:>:ig, iufitjailoi: 'd-tul I I them (xxill under wime other lth, .I I If nV jou lire 1""liI.I.I. |.y jeuoll|' "y IliivUu | N'IIN 1 on animal. ihe |'ioci.-e,I ls of xtluihuiu ] () ).

Lasalaii !tU t'.i: uttaruU hut D. it hut Yea; lixik at the ("l'iall.rr,' I |' no ::" \I Tt..t ut a L-ompiiiue'il, to IKnpphiil In Ihe fund fir I u moniiluelit .J.lI JIPmp. The Pensacola Gull Land and

.?nu 01 thoiu.tJb.Vhin; Vullairo uri K.rry to Kiy nall'r. cf ji nloiisy !- j' f ir pisiple! ..re IIIVP jenliMH of n t I ulure. I'I I II.I.II. I llenr.x I 11 I;h.At .\ .: It\I': It 1'1. MMi 1: IIi | Development Company.4'OUUI"I''UI4'1 ,

l""lf.1 thai! i-V.-ierlck! : llio Great xvat\ forlimionl it I it no l lii'r 11hlf I roteskiolis. I I'mil xnnr \1' I is done >'ou me mxul .
.
,, ( utujuiiitl4t M-liool in \Vn> i i ( ; ( )0I. : : : ""' I'IID.;
ali$4L.ttI.1fl Then lloxv iu dellomm.l- lier.d.l'lii I: Ill 11- our I I !1.' I "ilJt"l J'ilt .I
1m \ (01',1 .
I li'owry :1 .
rfttl: ; jiutting .1' null culture i- a .f I mil i
on 1I.1l'illIa1'l1I'UtlI.t.. the oil tii,1l4 a Kreat: many ) cUrvxiiienxxhohavva has ust under Mich vx.$;|"*" Ili.1II i I rlllillil bad nl..l, I..UI.I"I.pail usli; I"" Xlsilitl : ';. :,\ ( '01.\ OF1I"" J; MS I'Ai.xro4n.n I I'' I-CCOND:( ) ( ) ; .I1
for iisful I _x mtltx to eati li him ill his xxord OLCTXNG. 1110
danced faculty 11 -1
iZI.i! leniKj-J out of hii ln-J mill IUI'I"I' iil.uly In I inulisl 1
.. Jut! are ke-t rrt j jliai ; I hi.t it Ihex m.I llu xiclim of illtithhi1't I ; I lmi"I. 11.1" ( ( iS "
fie. ll*>r iu a in.inl.ioal rac; and ordered ne* !' .x | 111.11. 'ullilli m tIl im termi of untfii-d 1"111 I nl I 11 .1.\- 1"1 11
l-x' I not I him l 5 N. lei-tinii, ( mil. I t
Lu: enifteit horwii hooked\ "l' to carry 'k a nit "III'II.L i|'j older WII.I ri. wh.j ll,1 II. till"f.rl.t ti'n. .1".1 I \.t
him the look u-kanie at llo mil'KUUKli> to. !j I Ir..m llie \mlcr of i hex car I (I ii, jug \IIIII/tll'J.II"IIII.| .' < ngruxiiiKs a hillIlUI I 11.I In .
u J'I'IIJt1iali
.i pal.icj. lln-xciu :!t.t lht fiu hjstirhl, Infrtlitili .. tendon I 11th| ito) i.ljtlpi. < '. > i-ni' IS.u.alls. UNOHARWELL.
of I lodN.iook'm mml.l d. Th'.v i j .lleil.They of I ;; t I- lull I \ 1"ltl.I in is oiiu u.hu 1'r.
That d"'I.| l'ahh. iioa" ioa jValntHy: Tluj uiv II" I
i t.i leave in hU. till a !II\o ore palr"iiwin. !lulviMiL II HmviMed <'r; lo I !. I is| ;/.i.ii: of lilt iii ..* UI. tI I. h IK hliimn a liHliIxij' .|.I..ilIi, '4J. 'Jft I'alnlux Sin-i'i.

to the ruilian ivhoh IIU Ihein that th"V h..J, U'lterLnuu tit.'d: !"' an-'Hti'd not a xord Unl.X to the Ultaekv cf mi,;j.t:t,... MItluil 'illti.'liyI I
of S.OoO tianes
( uitit
. "it at Wellington when tU: % % :et<)r of till ir pla-..-. If lieri- and th,11' o u> so .13- fr..1 .-,,.llliuig I II her lib )luis (.tareiiU may !I. 'lu.1! (lit lutes. .I I UKj I THK BOSS FIKMTI{ Hi ; IMULKK)

\V.tirl m xi :aj (posaing throtigli I'aru. I %4 Ilh a"l: l.in. \ and I 1.1''il and conweralion I mi--i.ui or his. co.nl, 1111" altir mar li.tld I mUlltail. III NurJ Carolina. i isaiaiii Commercial Job Office
.
Printing
and dl.im-.nv "> the willon.xiw. $ IIi's' I. -" 1-4 nun l MS I H- outrai.ks. eiiryiflilii. nhn hi i of 1 .. i
Tlut Htutwiifvl (ho prouty clilcr I rothor I 10: (p-t mi; ) iii t ullilili" ii.. in il !It.< NO\V\ 1 111: IN III-
tin chief 1.1"1".1III imdi r the. .kits, and w M-ennd tonoISe }' ,' think thatit 111.\11
'I.I huniciu-ar
ill lIke back JiMr. of: the hou tead whoa xxa-a. I'11 i.h'l.r. it lily 11t.T r.'I'I..UI..I" AMIl.tVHllf.
tinIVodiB'.d Nm returned, and throw! a 1,I \oiua :. aoU"it I in ll.e '\.r.1 I l .aloive th-m. wild tlw,. lirekingil is reallv u riinul"'iiiix xoluno.. dnd i 1 I. Hill lit III' K IS

hlli( on the family reunion while! that I I !-iipiure", !'.''i.x at Jer .! til Ihtr I Il.l'J lll.lkeM KlI.lUlil li I His footi-l-nil. ( 'l.tjr'l j i's't si nie d.iv to MX' it burttt out Mith) a | Xtfsf H.OIIIIM. Largo Doublo Storo-108-110 S. Palafox

tl'tprbrutlwrMMiii'Liiiioil\ wyiu. : "\VUoeier I &l. C..1. I II. T. are lrl I tuluiuiuly lll".I/t. llioujjht hull ) It.. ol list a. l.<,,( Itiita, 1'fiiiHfit l>; fntlrh Hiiil
veal to nirh a1'iolliguW 1 li.-ui luj"llill xxlwn 11u.yrm" U\'I 1 lltltrrnl. \\ n In li.is l I.. si l .> I" 'l..I| I lik. i..5|II,1 I ", l i.i IiI' I'. 1''it. i IIIMI-.IIII, ,IlUl.u.h
heard u f i'ilrO; \-t : comlunstti A Ihot'ii u luiu lias rue ita.l 11.
with orl.h"l ) ,
i in tlmv)
A0. that jKission roa ant .n.1..naljm T. I' ''lazw til '. I I." ."u"lio.: l.inyil.i All klmN i'f Co: il,. S 'I'lrriil.irs h'nslri, : -i| n.. ':: .I.IO"ltII.: n\n i I H\l II- i .1! \.1'' riti\'is, JIAI-
tip lill Uw'lie-
I Ii a gift fr.m i holy i
Uiidei11w darkest! cloud Ibat'r liuiliwid 1 r. I'. :: I II. : '\, mlliiis! ( k uml Ijitin. iitit "U\'I"II" I liii Ill tttthitt.' I I.." ." "N' Urn It. Hill I H,..nU.Mremuer 'Ilt-I'| 11\1: \1"-,111.\1 S xl h 11.1It.II VIM1HI '-,
>
thu. and lexttyof 1.41 1 tail tit it ofexery
aii.le<> il.mii thl tliex! ttial xxiw duty I .
I ruuli.iii" lint i xx.re hy l.t I. I. : ami nil I I wrta of .lnl unit |--.iiii ) : I HIn
( Iii, eanh and anud tho lou.lest I I tlieirmns-r i-. JllhllaIIIYI.r"ltl.'!. inln.:lui'i.." linn 'to all iutinui nime 1.1 to -iip'Mt| I f.uuiy. and, U 11'1'1111 IhlthulluiIil.I l) i net ule.l. unit llu- it \ 'Iii n 0' \\1 I h -. !j I,' 'I' I o.l i .-Ii .1 "n

thunJi-r that ever sh ok tlio 1I0Ilnt:1IIIo'j; If it !iia uti! iH'imiMtioH "jil l i.l I.ij' I I the In.I.-si. bhguls4rt111111 1.1 14 altr m.urifil 1..j \tt* l't ""I I III" ul.II.1 l 'l> |ia-.1 ills 1..1. /1:1'l ,.
awd aiuul the xrildftit 'flasli ; ;;; hishoi. i, unplon-i( i" '".t ''.\ 1ti*xly on 1"Ir.\xx ise if iUld I 'It ill I t"I'r"ol thai hextinlui) Vi K''e )1.II"r..r( Kilt: I iliiiui-m' I. -' '- EASY WEEKLY PAYMENTS.I .

that txer bhndod or fctumiotl the &..ati.h&u1hung th man 1 ho ill not UluoW"! ; <* il 0.the xijilest. s t."OUt. t II.orphanliim( enough money toupiort U.a.|. ; .|.". 1..1 'Parlies. I" htiuul-. ) ivr '
) two of tough luujUrUK'k \ \ uf |1.o"II. tilt n i.f 'h.t. .. .1..llb'I'. i "" i''oi ( ; I':'I 'I"III' i i v< jio
n j.ieces "
i iirpliiimi.One
up d-nouiinatiou "\ ith' | ..
,
"II Knt hint his ,
IIIi.II'I. You ,
are ind d. "II Ui I rh a.i.i't lullti llIiu I mi) I" I.
1 !11 II
1 uf J' u ikm the kindest (pnreat itlu ( wore than I ... I I" >0..101 ii ml )>. l'n''I.t... : .
the otter III. (ailtu I Inokeil ut 11"h 1 luit..I. I ot ll.r \i I. kita.tosg .lhl.ii>naMe I intf turt lilt .ure >.| .1.1)null' d I".nil III l'I'U'41.\.I'I.\
1"\1"t: n.ituro that Jlt'an'n could d&kguile. tla-ir ls-aiiwu.o awl tivlu I and hu | ill I Hi lll" < H<-H|. ll) .lll.l I" XltlMIIII' ,I. I.'. I I I
.
I" I "CI. -irtU'tlf.b tl.wrong .i.'v I """X r .
und ..t"l'l'l..ll1ui until there. was HO to tut- ent WU'I.j. 11111' "tIlt, i l" UoliiK .1 l
: our MU |ittilt Cur .
ictil ; f.
hcl the ;
i 1'oi"lloI..al lhj. I a tebxi.p' l'I.Uw' : t'hl' Inlo ,\ i 1. (' )1.1..1. 1 .
I"'L'I' left iu li.iiumir t*! l tratnhlo or II.""" .. Ial "I1. 'w.rl-S. I II I i iuu'I I 'UV. l I.IAI nn Hit
tea out tl. 11"\IIIr. Ituil.'r and I chs4uriguiu)1la1. -> -. Ui.nl. Uiiil Ihi l
tilt MI 1' '" 'iarrtil
I..r tll \\t > hue i llousi.
J ivirlin tu hurt the d'-ad Sou of H J.sI.Thuit l. Uii'and a uuI.4.ti4tiluhh4 i 111.11 I .tn'l. /.rlo .1'.1.| ( 11'11
and nil tLe FURNITURE HOUSE
l.l'h> Iradiln'ii sax t'llkr LJ m "liuitl lllllitIhil.| )liax Ui-n j.urLiMsltuU Pin.,ieru. P'iit.I FURNISHING GOODS ETC.
aMiull'of (h\'I.I, hungry, Ilil.' hiiu-t 1 ,
|> jealutiBy sItuilPU ,
c.t\tllj"bI.\ domx a* 1'ul. \I fly in tin* IU'1 (- 1 1..1 at 4-ut de t-j.iland
nljaJke-l.. rasn; VII, fid wvl and J' 'ruitlw -* u.UuL '.. S'lh ect.ho.ttal w"lll((ii; ,' had dun- .'W t li-uxe U liuxi lie; 1 lias ..ii in toj.-uf.ji_titutfor ''I.Ki.W.Ti Klix. K.; X. 1Iu." yk:114141i.144d -. -
earth like it tu-rv tlismeti-r t-n- ldn.ll tills .0..41
J"alul" Mi.TORTOI
1X7" <
tytWl1011.. iu the kuiu.' The turfldho Millie M l Ulll llitri-
Kitm-l jlUt
t' rl'\io\ II like ;ircuuift'r .'mv. It ... and tlwywkviMi'a tnl II
it llnry i aiiv i. .. I.f dlu". tbo 1141.4 tit ado
',u.t" IJUlIi ht'lUialil'''' J. wonts th,, air, iitwl talk %let *. d'i making and Ift&tt duced li'rl. i i : i ; .
aUiut 'EEKIOJ JIO\TJLY 1.\Y lE'S
ln-iixt-ulj xou HMU'
'b. i ,
I and hulw "f tlwuKinl I wr'II\ 1.tIIj flue Freucli }liadn-ub are l 1.n.ill; tirroul > & I
,twavt.nui. rouM\ nil 1u1*u1(1.lull .I to i.ay anx thing, 11"1 \I, .
It xxroulj. If it cuiHuru I and :uir "ttbiiuply ). rol. (ixirthe 11// di.tI.(If ''
tlowt-ri, u Vy. Iiqt the atULj. .l .- \ .
.J ,
tte IIa43, e c>f (OuJ and itctlirotif Jehmali. j th y ; 1".1.. ljullo|" JI.\ .-.IUU"I hail khfntfi tl..1It .
.11I'1. haIti the Almighty; ill trnal IU air < lu'lt'Uldlr. wio iIee jruu' \ho proxi.U'1 for )I..uu. li* liloliKp. i --Uwe) h.H lliul> .Hint L. MERIWETHER
( 'liri .'| > KuliU-u fnxuht Portrait and View Photographers :
UM-OU tl. tnii
,
.ltlUnn t > tuartyr M U Lu ;
uu.l utu-r the d.m..litioii. of tU! Tleu 1.4hi> |r.iuiJ u o m |1"1! I ,
" ....1.. iiiiaUeU ut laM. lu-rtt "XiI"1! over w bow ilwy ltuw> iii a hay mow if four jt.- hu. l ., !I
tryf: > are pr.I'tl ate niiiftj) .i.I.I., !io izui t. iMir. Mr si-i. II
ore UT* **l llt'r4huIiiluituTl rt1 lari .imiiiu ai l laid an egg ._ : I I I I I V .
Aloii. tIMe uikdiaputeil 1 awl 'Xfrla :; o l .. twenty-foiir kif heiu. nil 0 I Iw. \1 111 I 1'1\1'| I I I I'
Me.. Man.- M *-1Tlat j.i.....iun k't-i4 4'r4iu-t glMt cri.W. wll 1')a1 b die* b> him every morning tUu kwj.uig .- clu-f Tl .- l.iJi.ji uf 1IlIL.J11 II I
> halt out. I him from *rtartratM". 1 AUII'lo 111.1 .. n. |Ir- |Ills'tel I -L.mv, Olil'
!
ill fcluri>|ie |*-rturl4s( |. :;alj"u.uJ"II" t1UI I Ul- m laiUe| ; Ir'. . Furniture House Goods
Hut in th, luajoritj 'rfla ; tiM .11... t.II"" I'l lun i"'l .; .Iul" It In an) .o. unit Furnishing
.m.1 l lih ( ) tl1t fuiii41t4. I..
-t (i.-nuany of KiigUud.: \ of ltuu.Ls. W ICItlli.4Md triaLs. It r.J'K for hu u.l. aiwl _int- 11w lutittli II up in I illrr t "l"f. Past l"1 ir ,
theu.4 Oillpi1t
cutkni
>.e j.alul1.lif eaih other anJ iJl "I Vt u M-Xvre l'aiI'ww; biiuJio1i
ii.-ui) ji-tdiHin of .\I.'r c.1I. I th.rt! a j. aUeaI'.t t J1fflW u. my uuan tlie .(l1 I.dur 1lwl, .i Uuli. htn tTifatw. &ICrtwhl j I \V..lll..1. ... ,, 11511 IU I.u..rrit&c1e: t- '(b. 1111: iisi: "'I'I'UI'I: : I t .'I'UII'I': ; .
die
In of j.nloas( .. Ih l.ufl jiliow s uu I .I. I Is4sauliiwauL Us-ir )4u.1u.e. tur t'.II.l. Work.
our Uibl thin .
keej* all |jit4i.40t1 worMalxal Tlo-re tJ U I' t( l'rt1.lti d.'i i Lii."t the wi-rld we "ll Ltd that 11 ." I tl. W.1 14 1'h4uxrs4u. WI.J I. P."CI..V 1M.01IIDA.
tin.jmhtical ,
( h4VO wrotigtliti. i Wit (. II.r d.-ti-r y 'n.IIt.I.hu.
ofv.nior t..1.W\1 al".U lh.thJ1 [Kmpkt tuay .: I ..
anjealuu> Ctr111.1 .
i" l It.a
' .U "KjO jioiik.ulwi ..aUIutm.iU Slim NCIiutit.15
: K
I. utUl.i like to !I.. la- a II 0. r tk "e Wt. Mrutifi sl iioonc; o. l.iiviug !;11.U'.l tlh'W'l' more Jrlvl,DIIMI 1 left a.I lW Hit- nunkiiu., .- TERMS EASY AND SATISFACTION GUARANTEED.
HU1uul It u 1.,1) l'a> |
UU lit'UlUI' m.i'littttkitu and jealuiw k on lh.lr uuix-u ,. >t J. tt41 iu : Irll.I..l ,
.
- .. ln. Ji-aliHI 1.'Il' t .t. I' l's) dITi1irrJr1TiEFIu) It, t' J t
.i '-- .r. .lliNIt 5.WMI' '" .tfe i iv. llvr I 1.1I
uwJ and 1 itlilI'
. liki "11'1. l'I" 1-ulUi.H 'ot.1 fi oilK-rs, t lax e Jet4 of Ill year


e----- iTii. ,r. r .. -' "'1- -I' 1 f ...,;.. _. 1"- :.- -" jii-I _; ;1 ... L-
-------- rc' -1 & : ..- ,
-U
-- : -- .
F-' .


,. ,


---. --
-
--- --- -a. -. --
- -

) \'J1coilIiI ) :( (f onunminlIn) 'IHI : nr.:
BAT AND OAR ShAM i SLAU (+IITErL *

: 'riI l Bt t 11,1', I ',itnire!;, I I\'I.Ic..I.I.,,' Npttly \1 Fitu'l tt I fclr.innpiii Ill' I'ntufitrt. i I.a., 'il hI'. t'c'. r"I'I'"I"','. i.; 1TJj'o.I.I : 1 ; ; .\ r. 'U

1'1 1'2"! '" ,'fI'._ I ii: -. Hi- IWr.II"I"-. i ."'."I;. I "Mi-int| n"1';" till. Miiirn. 1 1.1 l IllIthi'l" 'It

---- --- I p iictl \.h.:"n.1 nl I ill- np'iiilintiit lou'I" 1TIIIIIM'I", I .uI .
--- "I,()(11 Satunl.iy ..tttc ro' "' ctlitlnn of I, I In (M-Pit', lit'| ril-hl I to 0: (. if t Ihiarn't 1.1.Yln.
II.I'HII.I, '! '' : 1'11.11.\
TfK: l Ii, t
,
ITAk.il: '01.AH HIJI.N.il.ui I"t. CI\I\IICR' U I. ill n- ; ,ui'ruil, 1 fnrn, <"- : \ \ i IIlLlil- UI'II"l" 1 1 :i U. I 'ft Imii -PI ">f l'i"', *.'::* n. Ni nr .t 1r>
------ II i : i Is 1 ;i ; .ir.li i .tllntl \ I'lil. Hit' _| 111: \ : 1' II I s ,it Iti I i i' ',i.is ua.t| '",1'1,1.11:0.) I'-ll', .-(;".I't1'oli' Innlioily ,, P.pYALP 'I!
I. 'ii t.'I" i..1
IM ) I1| .P 'i nop .
-- I rln Mill t { ". fm 1:11'f" : ""
1'
| !bout! .! "IJ' ", I'".'n"' liluil :s
11.
IAK'I ; MUM i :. till, :Ml-t I :inf. i'f Pnlniiitdlii : HIP nlmpt -- :
: ilt ", in wt II.II l I p a "ti h urnpli '.
Our ..1I1'lill'I'ill |1.1 I ilxi' IH.tl'" Iln ')' I'liliiii I r MPIIIIt li it MrS.ittlItioinlni if lit Nannlf, nl".I'1 KIM nml Ihf klnnp ,\.llh"II.I' p '!lal.t' Il I (kin ,Illni'ill l I ir fur I 11. t.l-plnt 1.11" in pnin' j.-n S'.r'.I111I'I I .11.. ,at, ..ln ii. ".: 1'1'' ft[:

((1.11. 10hkll| | tlii-t, IUMiinl| : nml, i' hi II i I' I it-lit .. \t.\..t tt, tf I HIP ,'"I.f"tol the. tlt'lnenl->' In wn I limlwt. VI..VM ifl siwnllw't'i, I' :ami.SI.IIOI
Mtnipvil, n (>% ('! ) pinr| t Ili'-t" ri"fi\o. Oil') ; I 111 Tint n Hi I "|... hug t-'livq .11t. 01Ile. nml 1 Sinn" I.) Aiti-inpl" IIP rupliin-l ( 1I'lh'r'"I.tI''II" I I :1 I |1,1| iy tvns .'. nlami ,. .111"11".10', 11'111101.' I I '. 'I' ( "'
'ti I nncr prc'i-nlarp Hit mlf,' B., til .I" -
;
ii'h ami If tin
raili
ternK iiT'1 In nit is 1,11 1 thii'otitfh't'! t'tl lt I tnru.,. "r.
I lnu-r I IJpMiri: 'li-riiin'r' Oiniiiimill | < 'iiiiiiOscrnl.i' t-ril Iriillins .Mil. nip.ee tin* fitin| |it
l"nOI1lit clue I for nmitln-i"r ">iir u n nut piiilwiilnn \ | S...\ (I"O.) nml, I DIP M I. f',ii- I in. iif hit | t.llill It 'I,i'IPS.t d in Ih.. -"1. thai ...nn' IIn111110.' I trill- 'iiiui'.tt".til, ;JI'Mil'n-,; ,

n ivn.niiiiljli, t ,III'-nil''rtli"4 "iil""< rip I loipinltiii ltritl! ,,.I ( 'llln"I. \\i-t. I HIP s. hi-nip I. ( 'iiiixiiiiini.illitn I I I l':,. t'n' fn .-m-iiitp, nf 1',.. inrifpimlrpllnpil knttn tiiultir mil i LuI nii I I n lumli-r l.j I

tion tin- haul ill -tnrki-n fmnour ( .' u.'n.. lor Mul-jrl'lPs.
HIP III
1'\'lr. In
in.uliiu I ll-l. I 1..1..1..1 .a Nctl "I.I. Tit % .'..* <'pllrnl P \Vu iI t on I IIP I'it ti nt' HIP I Mil- Mr.I liiinll'ns' ) 'mm"" ,11.1'. I ibu.t"IIIH'rl"lI I \.rturk I IHIIII'.tiiiilMolhiiph.' .'.I'ii.iinuIt; i

.41| ril"al>')- I Onlarrt' I t Inml I in th' rnllrpIP I I t | toiilr.-i, 'hi.tiilsMpllilnm. .
-- |1.'I..I-f'III""III I I.H I Inns, I 1:1:( ('. kmi.vnin. P, n AP | /"nis in I'pinmil n irti hunt PI l>vI 'I'I Whllliu r .
rll \iI ; oriMMti.ss.: 'I, nml .1|it. hits n lirpiiitth ii' l.nl fiur- i'lll HIP h ii.tls .,| | i|h' i : : tin'ir -\ ', "kiB.''iroin., '.Vi''t' n

WIIKJ: inil'KIIINd .% ( I" %l.X. OP AtiPKK44 ', I lt: 'nderanf. HIP, I 'otIMKIirnt.: tfll doubtless l.ri'll in r'tn'li' ". "In- l U not ni'nl'.t -- 11'1"rll. | 'HI" p\pt t I l''li' r...UInI.I..,< \.lllllI'h., h. ttn t ulnili/ r nml, f-Vl II U It lunil'fr, I lijIlii''li
1IIK llIlllirl' 10 A ? Jo1'.U'Io.R \ i.11 Ili-lln I' Ho lu-foil.t
ll it, I r
't.uitn' .
1111\1'1.1' 101\1'l IIIK lll AS\\MI. I u rr mi'ml*'r I Iht. i ku-un', i-vpnf' t *. ,ll I b) I hi.iihyiin' ,I ) ""11"0.1 t ,, I HIP if'inr.il I l.V.ir. ,u-uulinrlti' t.upint, orlirliinl.. I 1'.1f'I.- 1'llnl.Ilhi.I I I b" i h eilinililll' :!.the I 10" .' It lark SI. itll'lf Mliflifliw. M I ,ir/ptla ;< :I t I"fl ; <

A< Tilt MCW .""'IU.'I. 'I Ilk MllirmKIHM ( II r. I Ilirrj I t IIIhlr. :1| nrlinir Jilllt.r 'tf III' "1'ini"ll' i*> tluil. in nnip of _,'11,1, 'lip \iiI I I Hpin.inl'C" RI', l"I'I.' nml, hi- niiiritnlit; } Is | ttilh HIPII, 1.1.1.1'.1., int, rp utisi' I nol lit.' h1\, II timber. :i,7Srt! p II k.wn thiilKT.

If I 1 hiiitirii Kvpninn; ttilh I'C'II lit ,' ,. 1111.1"1'11011" I linnbi-r, hj !F .Mall.i.
", IIA.flI AIHiRK UK MV ( KAII.V rill .loll'"al.: -1" ;pa" .- h"I""I% ponipftitor.ir| I the rt or. ili-pliipilin I I mmnipr, at nil t tns.. Hmt |11' dh'h'IIII'"l'' .I llh ut
I is n pli'-o for, the tvtnl.-r. of -Ill/.ll "I ) IU" ntl tMl! I I.p I'll' I.ll, I. f r S.iilf., .
WKKM.' ) fOMMKKHAI.1 : 1'llllM., I P. U.vuin : ro"t llnfiio. Till M % .MKN : ,ililt'PH 11lh'l: but I IliP K'.: l.n.| .,u.ii'. rpsliIlK ln! I. ,elk Men Jn' Mils' <".!';' '. n11\ "

.-10 '. .. .--.--. 1".1) n.il elulnnflhiVorth.. :-ttid, Wi-l and I n M'Hl.'l f hiftu.t. lttl urfl.ilpptnri., ; slip I. in, tviry ( Otuttt'vt Itti. 'Idtplirun 1 m.l'TIflltP lil1I"" '" mid SI.HOit' fl liiiniri. 1 by lli.i-i ,
J) TIII ; : Il.l: :.
: 1 inm iiri: i.iis.; I HIP) bntp. I."it I f 'TL'i'lten' that I the 11'11""nl, .1 lit'iI I fill', IIH .. uNn HIP M ,ippusin' nmltt.m lIt,. ll.ltill: I'llzinl, .1 I SP tllllll' I h \ .1\ X I .. for, Hi-lien." .

Aihi'il, I *. r. ritiliiiliinx1' lit4 POWDER

to npii'l n* tn"! > nlhlh II.hl'iiH-ial i n I, .. \\ icnnmil ii ,fnl. I "',,1\ tutu tngu.M |lH'MktMMtI| Ity I'.itu-iuN.I|.\. |InI"| I Infltitrnrnifil |"pf.itl.i.| I I \\liiitshciutiy. I Hipn'.tln.iH! (1,1'.' I tin; (\" nf all I h"I.I. Innoli I. "1-1 I :" 1 p II.lumlivr >lor i iilllvaii, Tlmlit-r! I'o. furHi

npio.ir| 1'1"1\ilh' II tic'.ir < nt* unli"<"N. 1",1.1 i l ,. I in, this .1''u-u I" II 1. in thuS, "ni"r, Humunit.I 11,111 sailing lint N n"t knottn.IIIK nttit)' I Hiil" I Iil I I | rplpiispiit, I e'ti&'tu'l' rc'iei I. Kilt u iV. I it' Ii :iin.nlh I II Ifiist.

AS , ,tlii-t. Kill lint,, ktaiiil Ih. rail' .1 t I utter, u-It'd, ttilh I I Ihp llIiggt''! Ion tutu I II MI CIIIKFI I li' tnnislit'iilu, pi-ntpiiipluli'in, nl I HIP. tvii) intth t Visit-al/iAt'" li IS 1'OIM. Absolutely Pure.
yflittl
"|n'ril ill \ lii' hv..' arr rump'. 1..11"l run nurint I this cit\.' l.. in.i.ip: lln> tvlnli-r rt'Klililipp ofIIP i I- ,nli,| In IIP, : h'.MII.I': otlMiit I df )Iti, r .tliil.in-I 'rli In Pin'mini ilftl his tlfiri". "tl' ".1' 4 II II'S.

| ( to nii'i'i 1 I''"' .1. in null, i f I" ill) InrifaHlntcririiilal pi"'(ted bnll-l''s.er" nf. ( 'hl'IIf. New oious In llhe worlil ,mnl InT, enplnin., lull, HIP \\ 1"1. I ,. I'ninplisfp..InHuinl.i I }. ni''ht.thp I tlttutilItY. l > t .s fiinlso i p Un-r| \lr.o KIIII in'.a, i::l.l. n, I MM: I toI 'ti lit\ 1111I This powder; iHVer. liii It".. A marI l "
nf '
; on lulli 111.1111 .r I I Im'.i'i! I t>. .,uitl tthoh'
\nik 1 mid. p-.nitt.streilltli snnunpMI:
I Ihp
HIP I'xl
4 ; W t'FK I. < ( 'lMMKHCIAI.._ Ihiull'llhll Ilhr ," ippHlntidil nf 11,111 AI.rlll I I Ailmir.il, i 111I I lli.il Intta_ -ninto Snli.M.t .I ('h II ,'nll ,. .Ihl lr! H Mnrii inn, S.itill.', 1 1'JHl, to Itnius: & pcoiiotnli .il lli.m Hie nrilinnrt, ktmls, incninot I
----- hAil I I
gtt& 11"' flitiiv pvniiiMil' i fiii'-Miiit'. i h'' (''I t'.io:, Wil 1.llh I ; li..I il".11 S .' \ I I. I C". hpsiild. in t'.nm petit Inn; ii lIlt HIP mmlitiiilenf

r Special Notices. Tlip.. iti IIIIIIII. bin, In i'n' us fo d us histvnid. till'' HIHIK II.U his | IP.IRIIHI "git ""I| nlirhl" I In ,l.ll"l Ili.'Xnfl. i\l. "1111"'. I I Intt tu'.t!. lmrl tti I.hi diiin ,

I, Adn'IIIII-. ; I in llil}.I.< I', i \ I mid. Jut H letter to the) I'liil.l'lelj' hhl I It Isit It! } mnl, tirl itul- Is (milking. I t.n 1,1, llhl ini'In' ,nnliT-in-fliit, f nf I HIP I I'tt.' 1, .st\l, .I 'Jth l.lrI".t fl sit., i knf. Iii! lee 'liip I l.'ur:. 'I"'. IVIfrs, 1 101 I\t to >el I "m- litlu-lIltit' I' '" il,1', ,"lelF 11.1;, t' I-. ''.5 ,
!
,1111 ( ,
111"t' "I t tit I IIIK I IJf", no>v I HIP "'nI.ii (' fufpps si.itiml 1111 \y f', iV I'o llOY A I. llAklMI I'lINt HHH u..

1''rI11' lt' 'Itt"'ce i cut I wind, ,fir,"I..h Iei I limn' 1101.SA 'ni'li'-rl'' ) nn till Rptnlntmailers' IIIH HIP 11 rtvlniiiiixlir, l 'moipy.ltPtvnsl.iuuphil. pump' .nll'I'lh111.I IUI. I .I!,' I' I..1 11.1111 11'1 I Hil 1 ,,1/| 'itt ,11| l.iii;, ,, "" l :! '' ,| ,' Hithip, Fnri-Hl Iiill! ( !lI l m |I'iuY I II.1-;; ti' ntterIii'i It loll' VVnllklrt'i > YNT.u'
C 1'"lul Not II..t\.1 to "iiliilaynt nnon. with HIP ,ilniinut! '-ii-taliifil) < H"tI' \al" I 11",0.! iV. I'">.
ii'tit. f"lfil'l' -nt : Illl'.I1h'. Nooni-Hin. I HIP I m 11 HIP OIl| | ".lrl i "..I.h. \ J I I"

I'tiiiiii1.i's | I asit tthlltr.unjr In cllni'i, n friipp. ,. pinlimlnxin .1 ) 11,111.111hi.I i -ii/'i'tl, linin I 1"i nX / n I IlK II. : ADVIIMISIMIXTS.: : :
1.11..I""I..I.\.hllln ,
.
,.(l ) ... AIH A ":oi. IA- I'l.'H't- Ihl itpilnK I T"nllIU..1.t.1 I :. 'nil. tt1utt,'' |Ill I:ull'| |.r'iitI'i. n. ,pn-t 'nni>lt hi* InmH.pnlo.itii-H' ; iu\t u u IPIPP"II! nf himHplf )i. "rn'j,. ,,,I. !1'/.\'I'; [,ti:.i.h,,1|- "B.II.-I', II I ark Atn il o, CIII'UlW.i.'I:!, to 'ttIli' alt
CATIOI.I1. .
::i: I in .
HiPPtp of HIP | '
ITt !l.i. \ nl Iln. < piimpt 11..r. l'jl1l1 ('r I oNnrlmik
# en ( ,. | ,; .. I
Arniury of Ilin Kwaml-iii: .. Uilli'-. miiih.c.. ins I.lf.-tlI: / .: 11.1.11'1 -,1.' xpnri-in 1"1",1.,1. rl'I'I iitpnlntt. !h.I.II.lllil, I\1.lei'h'I I'l ,t'vhi, I" tel, lel ; I l-nr, ,av'lp, i III.!" i\fk. y iWs'n-i, ,, 1,1 "ml f"i 1111"1111.II :I.I.: ::.HI. to liirA! PROTECT YOUR EYESOeO !
ll ,
,r. l\r, cti'iiliiif. Apt II l'lli, innli'l', ,, tin'. inixpiri'Kif 11,1., | Hill.naport to\tn' .Ifllll'. It nml, \1 ili'ltil) point Ib.I..III11 I" 'llnh'll| 1'. pi'U.'tTiilly. nt inn'hoi" : HIP. 'In !;tt tU .I. M. I HA A I Kti: j[ u I'. 111'. ,' utu., I 'n.i.prlmrki.
'jl'. 1111 WC' cht' not ",1... l'rij.nl., ( ". llif liii''lnnnsh.irp I I I lain \ it'riinlur, I II"|I'4. t,) I HJCIlro I "
<, 111.,' (' I.H'ir. : '' A hi .\ I.i.iiit jilts |Iii, mil Inr tin-, "I"|in l.lff. hie n iiehf j "mench in.iilt-ii fin: or tvof lief If tines 11 .111..1.1"| I luv. Hi ,ltttA'i\tn tt
.lh'l. 11 I \ nmlinollipr. /4. "I"plh'al ? .
l ,1 linin" n :
, his i | < } in 'I' illl .
Ihp "' ,' l. Mirliai'lHl I nthnlic, i-lnin' !li.. 'I'i' .. I Khnnld, lit' incutI up" HIP) \\ ho'c! Iit'iIutis. t"'Ii. 1.1
I .111"1111: ) u. .Ir""I [ ( : Ii ii" isJinl\niiiii.,| '< In' in ,in\ ,\' il hal"\'it I<. No, .liti, ,'I1'-': to Hairs A.I DlA
All nro Intltinl I ti) itt t.i.iI.. "npl I l-l'l' I,nut nt.iblt l. I"rllln. In hn\t, HIP eninhntI. I II 1IIKIIIKK: Mtl' NImilsnn .Ir.llIhll"h.lrl. OiJD ,
;
,
nf tIn' I (itt 'laiuh- p.p. / V I .ii.
Hinne ttiLlituI &1"11111 '
Itv ('ut I ( tliiil llf.'tt
.\ I" l I il"'I ) lipniil, '"1.1 it i lun-ly, po.hihlp ll'l' illsturhiil, 1",1' "' ll' I h"'y i II A I ltu i i itil: bnrkl 'Intplf. "\'""J11', ML1; I to I Hani's 5 ? CTACLE'SOY
lQI ( HAI N mU.ItH\: 'I I IIIH'I iKi'h.ill, Cat'ior. l!. : 'I t s nmlMills. 111"1,1. ; sinssi. infill/V \ |.lln 'itnl,, liitilni'
( CIWACO t ;ti 1"1 1I''lt' I ( .I l I'< | | ,.'| "' \11. \ it 11 lr: rtert Hint/ sin-. ilititl' -jti 1:1:!) HIP, SusiiII.. HIP I It' ..pi, 111111 lil-tv t 1.1' I nl' I l.il-f i 1'1 -' 1'', -. .just' n"I iti u"J \ I I IHs JtttlrtIt. ,V C o.Itnxliiik,. .
I'I .II,1 wi st't tniH, !l9! t'firppli I ; A fit,
' i' llll" il I Im ir ., .'. / f \ Ti.hli I, I'linl-ir. .
marl2-2m '
I'
tiling ,
i ; i | '" S' I'olh an1, it PIIIIIK lUg
1.11.1"1 111' 1"1'; rlllll"t'.1 Iei ) ,\i Ih, Inur im Illl"II..1 I.I'n I 11"" Nor lull, l k liU'tunim I IVIli'rsi-n. MS 1 1 I ls.inr.V

III WALK: AT A : "'I'E'.tlAI: lilA A !A rl.Afi: IU UltlMMI. \Jl'lhl.r. gti .t'.I" inlnlinvp h.IS"I", Lap.: i'liisfnid V-T I I\-H: 1 I _"tt,I nmlH < o.

} il 1 Kllil: I' a 1\:1.\-11", 'lltti- .i.jiutut'iilng III. "CPIIHHC. ilu l: I has : ANMK 'I. m-iiniptl: nml, l>rniiriil, I'. HIP' Hiinho.uil, 1:1111.rtii .Itt-r plait/' In nil hit 'f"li'.I 'I'; 'I''0, ni Not I.:,t-k l'1/y .1 At i'tusiii. I I ti nic-'u-tn, !ci,

$ Iylti'Z lit Pplis.ipnl.i. 11'.I'h. II: 'I"..., li'illi-m' tutu. strut-k in", Hint Ihis, ttouhl, I.,' jl"l l Ih, lot I Ah, tlif,' 'I Iml's onr "h"11"I"JI"Illll' ) fit Iti'i 1111.111 Uii-h-iionil., I litnnliipilHilt UttX / / In Main t 'r.llrluirk .

,; pninliti'in., 1"1'1| iuttuuiiti." I'irii' pni' k Ii .11"111( "I'' h ".11 I 'lili'.ifM.Nprt lu"I.111. HIP I "lk IlKl'ls' \hl'h.. ttln,1I1.iiiin I If ," tv-R.it..1,4, ,. In I Iris, (Drill I !' In. IN-?, li Millitnn Timber
lp'i I ;
)1
111.11 hut -
In..1 ', .11\
\nrkn I rlll. tti in pn'-li, ; 11"'nI'IIIIII' kljnify, (tin. piiHUP!" ol I11.,1 < ii.
I lift Oi .
C. \tliCit' .1,1.I' I.I I. 11' Stl-lfllt, Iii*
-i ) : | ,. .
I # npl-l npr2o."IT WII.nl. -I'l'inj', fur pint'tlt. P and I tunning I ) liislpud' nisi mit-p ill In iillpr.'l'.iliilii.vsliiil' I IV n-iirnln'M Hut .\.111'11. Hhnul I !h.. |let', "1m. '. 'Ihf 1 "-1 Hlp.| | I \ .I I lit li.ir'. I fhvrn'n.,: l-iiltoii.'i, "4, to I' I > llmtpXor .

h'auutt.IJutr. thlollkll HIP Snlilll, lll'i'inll nlimp Iftoiit of l I''UP llrM. '. 111.1111 lll >ipk" h.irt'P, I 1'1 (titeg.ii'etl. il. ,tt ltd IIPPOIII-. I hin'5 .J luik I lloiiipttouil.I l\l It iti'niLKs, I II I :"'.

Ii itl KKNT: Khp-ri-om; immi s \hl"lllr.t 1:1111: l I.e Ptil"' I I prl/p. p.inii, il li) Ins chi r..r.IIII.: ( II| I ,tin UnIi; 'i, I 'I'I'II -I.:(,Jt. f \iritis: \I nt I'i-ullltnn 'I llmltpi- ii.Kr .

_1" } ",. I nonil \ ultt-r.I."III"lh I .lily" \,"',-" i 11 "iI.. 11I"'III.h, but letIi. h.hl l.in./ fly l r out 111,11', priiflii-iiv I'IHiii.u. \Until' : l.l'ml'ii.int, .'. ., KlH'l! M-I- I II\.t I{'I'''...," I IM\-. Jptttlf", )11\1.Mi"' if. bark, Anirn, ( noiilKl. l"\; to' ilcmTi.V

N, building.1111 oil ttpxl hill. .\ iui.lt Irlh| I nt thli-, ." '" ","'Ig\'lf pla.tirTodii) I Is IIH .1.1.11"IIilI.' I IU-' Tiiiiin-r, Miki' tin ) tutu HIP Util H.iuliii'iT. J 1"lf It. I1". ( GLASStSIItTJULYI1

.I'Ni. 'Iii..U."I "'lf'11 ,II I la'l |l'hiIII' ) IIH LHP" eun .I ttti. MnllliPttMarllii I H'l t niinin' ', Xtit'tK.;' .\111 nil I 111'" -tipp'll" IIIIt 1'1. ( Jpttfli'i-. PI, ".llllh': (,, It'll.1tin It link roiltimilo. Ueprtto, Splii.illino, In
ole. \ 111:11", 'I h. him" I Is \\.11, } pt. I hot, '1.,1.' I lihKVnill hi mnldtlipisnt Ilipn! r.III\.I"\\IIII"\\I., I" I"I t MtliNn. | .1,1| \11'1'. ii ; 111.. t tlVtster.t U.urs A1 1 o. 1673.lilt. .

Hif II niinnifli'i. i.l Hilling, at 'ubmit i;'i tin 1'Ihu 11 i. ,1.111111.I nil hfiinl" ullII HIP ttlniuttlii'isli.ill 1.11'11111"11111.1.' :lh'llh.IIlc""II'" ,'" l It bark < '.iriii<.|iiin, I clitarl, S22, lo-Milll- ii. nius< nitrite.

'. \ lIlt,' Hie III. I.slid httOl.I.> 11,11'"I'| ) I (' u-klhtltl) li'j: ,flil rpliKiift'l.l, I Ills, ', 11111' IIhl. 1'lr 1 \. v ; ic,| hl i. II tnfi' hl\ Inil It' >,,il i.k' in t'Ill.u' \piet) Ittli'M win Tnnliri < iiNnr

( .ii. lit,,, tt' I tu iuu It. ul t .int n< il r> stilt "I 'tttuult| ) 's mit,. 'I'lui' mill nml, u Ih,', knott I lair limiim. .., ,'llh't 1 ",-1 lln II.llh..IIIIIII' t\us PlfplPl t 1.1..1| .s|.IuI -. ,'I llt ttu u-olo.l..M., ) IM\. :i Imrk biU n. l.niuttk r. 71to .MiiMnto l \\ill-kiin\Mi, l >|''Ho.m! nf 107 X.'tr I",

Iii, titttiIi.. r>i. Hii ('ii _tu $1 tnt Is u inlipd Hiiml: .1IIIIIrhl'!, K.nkslipIhf HIP fit ;iniiikt r in thu- s" ,. 1.1-llhr lii." Jiltopsail '" I \hlirllllt, ttitli II. h., .. 'lliflirsl 1 ll. es a nr t innnils, tour/ nn pe.\h"III'II'. I.;inn i'i ( o..W i't. t.uI', i 1'i.inti. r- ll'insf sl. I I'MIIH i -

mill tint) a frtv \I' rain -" til it 111' .\ 1"11,1. ttithl-i, tfll inpH. ilntMi, 1lllhc"I tll'it'ii' jlii Is put' H nlrt IS 1..t.I'1' HIP I ol ..111' ---- Imik ll>'iin IItti'uttI jitti, ltiit; to I 11 ii't"| iii If I

iniiliti' Hiifn-i- 1% ) '. ttitniinls, In HM ttimlthllpHh Ultima ijiinl It Intiaivo. I'lnll. mnl h H i-iiill, "till i get. 4 HK-M' y 1.1. 'IHI.; IIM.ST I 111111:1: ,. \\ HM.II.It .
iu; ..utI. IsiIuifu ."mi I',, IIH'it 1111",111.I ,, h"",, 111,1! 11''"- VIHPI, .I| HIP utitutI Hi-- hut I I'Pi-n. spi M\ I li.nk It.ioiii'in Ui'\cllo, Aini'vllo, I liluliL ; MESS. DOW & OOE,
.
IA lier 1.1.l (- "".' bl/ mills, h"1' kwpnnriiitf I"II":"1 II ': 1111.1. 111'11) MKlllll' < hilt-h'| | :11"1'; lu Ull lip- t I'tpribn: .!} I I. nows'. Ih.1, | C.ipl'I .I iii i I F, gr Uiniil.

ghriit'tufl.btJ.LlS..Ia.: llri's woinif. nil Hnttir" nrminl I in ill I IP Ihlnu'' ttilh, Ila' ,l'Ml" nfl lifin., IIIIJII'"I'.III".I.IIIII Ir.I', "- III I HIP" (uttli', 11"1'1.hllll' ttusIniiiih 1"1''" '" HIP U-st hit I III I 1"1 lis.lri, .1. I 11 I is Hnmily ,t tus-t t.nik I Clint, IV. I IliiL'Kln I : lS'i|| to |iLiitn'! \ -ei(' -
T.JII \ll.h Hint" burn up tt.-H,nliinibi,, I r thai |. I Miinfl PI ull iln Inltruhl) ,il I ,t Mil 1"'IIIIII'.II. I'i>.
t' :! ;.t :: : "I.I! iniikt-- tlrM-iiil"" planking. fir fpiipiuni tall s.iilinv loniitniiiil InT.IIIK 1 111 I piry' : I'rl'' II tI''! H....'.,ml, MPII- HUP I inn IMM:. | P'ttr 'j:1" plni. l.nnknl It li.uk Aillui, I li,jx/nli. .M.'i, toM.i-lcr. i'i: tCOl.t. ri.oitmt ,

Kl.irM.i., .II". ; u 1111.11., .. '1(', (' 1.1"n w1 liinlmil : hAckEr ,Iry. 'Ihi-lfllm\'HUI.illt, | nn..tlit. il u Im 1I"I.,", ,it t. (',, 11.1'" nl I I .\'rll nl nml, I'nltifnsslntts. I 'ulc.i Imrk .l.u-i'inix .lolianni'K, .l.ii'iilmfii, At AK"I uI>! !'">r I'i"1 'Icliiatcil, l >iaiin; >nil 'I plafliH

.1 11"1 nl I'I''MIII., In \hid, loeal i IHII jut :nrptpr., Shi I Is f r, m In-H| ith.(., In iv.-i.irni/i-il, tin-ml., .,1. t is. 'I hr n inif tin'Mrr-JMi't-ll.'tfl.( I 1. :iTl>. to .l\Mi.tint'. ,, .nnl Kjf-ia-M", ami alxo fur II i iliiaimml

i': Imtc fi-w .\S I'AI.M, lift for mil.nt IPIIIIIH' |Ihll) butt 1.11" mnl, f.ifihil.H for in Mf'm" hi uut i 11<'111'r ,us rWI.I'1 proml, 1 I Iii. mil I Intiiiiiuiiiilly IIP pipHpii-i-il" nnns it'. !. mnl efnlHilj' I "l"I..| lIe....(. fr.! K'lt.'eipersona I II ihlrl I, Itthgi li INx-c-n, IltIiitlii, .hi<.i.tn limit I > ,nn-l'h utu alilr, >|n'clirlt': niu
Wi" : I N" I lii'lli'r .ml- ." Mnmdsiiip. t unlimil- l'I'Itllil ,, Vi'lmiIftr. p-ri ) I') puss' ii lilt 'tIl n t, \ o.Vlisl I : Tlif I dluvi i I tin
I l"II. VIT" < "!'} .IIIIMhIIJII"II. thoiiun' kln' I, ( rl',1 l of tin' nl"I\.II. I It Icul. ) 'gls"e'4( 'u'i saif jti.ii -I Iin'vi
MIII.nt if, 1itu.uiuuiui \';'11"1| | ".. I I I :,'w (1'1'IIM, Mniil nmrt I 'hI ill ,plso NI| 'itv I.r rttl.I., rIo Mltlui IIu. 11' I ttt' -t l'r.I..1| | tn Hi It'nl nl' -up.; l'il"II': |Ii. I tk ',p ilpa I. Imik .Min-lc. Itomlnl., i7,1! lo ll.iut An 'nln'ii. I'trr m.nilIn. i'Il i'l.ifli'". H> i ipropt
'rl. 1..1"1111 mnl, ttithin nni.'lit'H \ I nml, Hi' llrl.'iilf I t'lii- ld, h is inip\ei. irvWj h. P'I 'antilinins
diitu Itur iini'iimlHi'inl, : Ji'llnh'I 11. l'llh I fiiifk, 11'III"I""I.II. 1111. < i r fnim l'tt'i, I ;mi ol itt, IX'IIH a p.' i- i
your tClhl rlllll., tutu liii.in"'.i <. "rn"'.1"1'11., 11.1, .\1,1,1., ttithin H\ hours' Illh')' HIP 'lilI"I'', t 1"llh..' P'luitiikN. sk ll',, : only, (to I IP 1"1,1, ,I tin, nniiHIinlh h"ll.: HIP \tni,i ili'jyijV' :lllh'IU"" nl, Xiir, I'liik, l ,Mlhtril hi, < s.lo'ln'-s'Ui| | ., t'iH! piirt'l.ntln-, I n mfliii'ti. Nun.Cluing.lilaxHi'M .
Ill.. I 11'.1'1 'net "" ,,,lul'"I'' an' urn ph- and intiliu. nullip t in.I l&'r. 4111.11".1".111, I In In It A' I'It Iii lo Ilii'-n .
Tho Irro I fli.niiii. iln-
l'UM\ICIAI. \,1111. II 1.1' ),) limitrntv houlsmi.l nllipisiir i | | i l .on; ttmi; mnl, inr* -' m\t r < -
I nil (1"h' r,' XlAI.I'I.ll", II mi'iiH HIP 1..1, In I lap! ""lt1111". hoti. HIP "iplinl 1 Input lluir I.,,. ",', 1 liott } nn tti-ip ii' ,", Mlillh', Illt.:1\ I l>.uk rurnitNn,, .' ntnil., I "M, toliinirt ,V I Co. 1 fru'ltt 1 Iln* i'\i I M, n inl i' fry pair pin Hii intl in.KiLininttrd. .
.ml uililri-HiifiiriilHln.il II I hi.1m. ., ,."II"I'h I | .Iutriui: t" h'.II.' tti'ipml 1111\11111 I I .- I lit'"". Ailnnral!, I llif nurpiist> parly I Ih"1 wi-nl '10 I I' \.11: ,:':\ <11'1 } u enu, put Ant t I'l.ik Matin, raxsokicli, llnl, to IIuierlc : HI that. il (let'}' IMI loiix. II'i
In | II'u I Ih "P. I 1..1.-. ",,!|| || | !- 11' Hip I tt m tel ""II"'IIII.I." t r.MfL's.lhP ,lift "j ; itu.ukv il '. c1 ru-li'il,
I "ti I linn s'ruti'i.
.1 HiI'i'iisfi
- --- -- "t'rllI.lli. ; Httilli-oimn 'in PP.I.h \ Ihl".11 ,I \ "III o.Am 'ji'H tm mill: I r IT
,: AM I ( fi.Nii I : I : tty I Hut. ttniild. 'lint, Mii.n, ,, 1 : .11'11l'I"lil"II..1 nl, I II I .,."IIII'U". hi' i.tOtt I llnifiillir ns 11' .',II'"r' i HiiM-r, mnl Ihlt 1',11, man: tt inoilit't' %''. if"1 it t Ihl, Uimi'fl limn: l>.irk I 'I'lutiUlK Cnuiloii. I ll.-i I lo Hlmu'r :tell tlii'.v} \\ ill ittt ItkII (Hi It it'y witlin .
:\ I"1 into I lln-1. lilt
\
l'IlloS.\ prHP.I: rt IP.- .
1"'I.'nll' -IMxiil.l I frri' .
ml t> ,ill 'Ihu M' lug riifps 11'1' ( .V. npn pair nf dl.i-'M'H nl chaiu': I I't"A'
.. t ( 11 I I Hn, I t. IIH \ puriuit. il i.mill, pn a rki'iif.l.rt I liiil 11 i Ilu iii ,il |I' t i-m s, \\ "'.,Pi"l t i-s 111 l IMAM'S e int. IstlIt|
( t Wulkpi'H ", Or. I .
'llkl'r. 1"7.IIII" ,1,1111,111' I \1 I 1'i'tti ittl'tU'i' t ."'rtl" flIt' nl I i n'fliH-k. \ t Imrk .Miirinrt.lii'| lu.I.lsv. to s-klnnrr I ..VJlilMtlil. Cm' luiM' n full nss. rlun'nt .ami invili* nH i
ttulki-il, Into. HIP I U..ll I 1'1' 11'1. I 1,1.11'>| I 111\1. ; ,-"' for Hitlii, ,: LfiuiifPimm 11. 10 HIP .hlumhcr', Iiml h.nl, h 'II.r, Id. II. in finll.'BLnii. I l tt, I 1..I ..nlll.'I.' tIt 111.fl Ito W Nil I to lti>ly tlll'IIIHI'ltl'M 'llf Ill, I Iii
hu/4il uttliih* ,- ttt'ip ifll'litfil|, ttilh rillllltAMMK-rlll, Ut\.t ''L".MI 1 K.4- 'Ihoii (th > Ailuilial' nml. Iii, IV p hilt, ititu'ti in lIt,. !iiI I > ... ,
) ttt n u 1,1. i i'iv I i-inu'lil, lif-li' frtini I Ihi' link liniiiiliin, Mc( Iciin. li"> losiilllMCI | M inillnl tin'- ( ; iHn\i'i e an) ami ill
Hit '"''I.llln" 'mil,I .11''nl.1| | ttillin. In lilt 1 17. Ihi-ir' ttny I'. Hi"" p iii-f ttlip.p (HIP "' I iUhrs. I ln'.I"h' 'I lituli I'n.X'irliiri. in nil ami
rtliislniti-i. iithrrti
.I'UI.
r lion imin i
.\ potlnlllpp IIPP I (' il nl ( '" Iii (liii Ir HP ....., honf li uik 11.11..1' "I' "'ltl(r
1111 .IIII.h. 'U' alit ultitug in I otvi it' tn ISH| n. II'llil' Ititlunl tttrt1 Inpuliil ; HIP malllliniti it : .
'
1 I. pilt'l' Inr
M Ills ibis llroukk.of i.t'ouu'r| ini |1.11' 11 1lll" ) uuu" Kri'ik', :i, TollUiii, 442..1'! (i rent A stitlil' ul
i-ouiil tutu ,11.
) I. \ < I h"l lo I t'lllP' lit "IP. I III 1 nildlll-'ll In tilil'i1siniifkn' J'll'im'' ..I""II"III"" ., '1 I' a' npfllftl, mill i's pnlllPlitsprniiiniPil ; .---
f-prliitfH" .II'I".illh'II'.III.I'' |' r r.Kli'i'lCnptuin ( u nf. ., I Hi l.' I H ," Inti u KnHiUK, Alnmsl ut Hit l .1. DOW & COE
1,1t tl' I' ,111. Irlllll II.) 't ttnr.lH" ; :il u In. Htnrl." IHIIHP., Miu'tii'liu.' tllt \i I ::11') ( 'hn I Vrlni.. In I'lali u, .loli.ir.in.'hs. n, .VMi, iiI '
t llpfli I-) 1.1111' .uroiinil, -mil" '". I in n tun Ihp. Hit hll.1 ,
( Kiiiirln ttas liiiHtlniK". all 1,1 Illi' 1111" in.'tit.I ma. hay' Iht-nop" In 1111"I
.. I t I In nDial UN no.pniI "I\V rm th. li 'lii i.lnx. ami IhiimliT' sL-n.il., .11 t Jfhii I I'lllili'-t', tn-p lillli'll "' : ntt-rf, irtl: IIItolitii I I hull Hi lli ST\TIOMIS: ami OI>IUI\NS,
II.h'I I 1"1".1
il.iy ,.tsIttitti' ( I I Ihlllg.| | ; in. trim for I flugrant Ih.1 T"1.. I. IIUIIIP' -t,1 I. 'l 1' I 01 Au l lent k Miiri.i I' Thinn !!ST toll.iar*
,
11'1111 111"1' I ,
nil I lisa ,
I fr- "
ut ieu-i-li tthile HIP 1 ilit'ilutMit lIlt
hut nmllagoons aii'llh 'h limlHPiiitpl ) .1
i ( -is 1) ( -
I I I I, I i u I ., \ tII. 1 tllll'1'1' 4 > '. v
u tt hll' .V i < .. o i. <; i\Tii4ii-: : ( oi.t.
1111 \III111 ihll
1"I.h.1 l
r..g.ltl \ .
11.11 il "re lull nl .iluek mnl lonn .. I K ,itlnitt.m. Iliiiu I I Ibli l M.ink P '. 1.,1 ill it in fill, I'.
I ;"i :aII' I I" ) 'li .
I I > I ,
llt
lily February, nml 'l utt.lu. riin.innl.ilt.it' .11"11 prP : IIH/P ; ii'Uf.Knr ---- -. It i k r<'i'no| .MinMi.ino, ; Mailini, I'll t.i a p li( .** lini; _
'J.! I Kilt: t- for uk-n il it.flj'irpil, I"l i UK, iltt3; I
'I hit Kuln: Itntip, nml, 1 Kinpli ino-t lieaulitnl, sItu it t'f i.tuu.I.I.uleil\ I in hit! : tlili. M.I | > I hi'tl.l I rrim.Au .
)1"1 ) tt iitel lfiiiili .". 'to hi.nt. < 'nil"!'"'_', 1'. Ililil4, 'lii.iiiKii- -I miilll'' lit C imp! 1..nll u-i tIM 1 Old| 11,11'1 ,1"11' 'ult'" UK IH.B
)leSl lllh' Urei'iitillp, Ala ., II'"' 1"111. llpnli I I'IP!. .% Ilttttt ;' "nr, lilltf; emiHlH, nml' 1 Its I ; ini.fiiKiiin.. 'I HIP I r,':-ii.hrusln1, I forth mnlIhf I", .ii'IutuoI' .," "' T.ltlll, Kllir : \. 't hut k A ttti'l I i.i. Ci>siilii-lii.l:! I tolt.inrH.V Notice of Incorporation.
I' .
01 l "",11 Irllr.III.I.l', 'l Ir. ,I"hl tip "I.hl, Hiirf lie 11"1..I' 11"11'11" || II' t I :'i.1| !I",.. $ I l."i n nishpil I h huts ii''iiin ; hott.fM "I"n.'I. n.It
J u.
In Hil. ) Inr I I 11".11111', IHI I irt/p." ; II.rI' lo; : ttsiK. lint iiininfiiliii t 11"'I.jll. II.I ). h IH 1..1 |Ir""I'I".1, litrji'iir. I li niliinpinilii'Hni I I'lirk I Ctiiiinliclo:. Uluusei:) S "7 toiiri'ii l ACD.
1.1) W"I"lh 11,11'1..1,1'11 :'. :, .ill 1-nuiH. nf I. 1" I. AlfK, ti.i "liilr hiint'il, lultiIhls ;ill t
1,1' I It lurk .
MI'I 1VI: luaiio
1'r. TI.U.HIM! I It
1"11" t
{'luarli" ( '01" ,r. bultthpnil -111I 11 I ,' "I.'.r Mnlile t I 1,1 I hI Ilh t1ititL| : tPH-i I. II 1.1' t. Nn limp nlltttv. ,intp' ; I ihf. id! u ins li u'.ui il h ilf ,'l..tl ,r: 111&.1!l, tlt(' "I'liKnl. I In i-tt'iy" Inrm; tI'ir.fthoti' l 4'o.liiiuliltaik. tn uir.V > \ i.l :.M.n. !l'c'cM, lls.iiriali'.lnui-, -

1.II.I".I.II1 hi'ipnli, (Hn, ir Dunlin "in I tilps t .11111, i I' I'utuiII,4 iiiuuvuliir.M hut?1111,y nrmt'il. ihtnnii u 11'1..1"I 11.1. ,nIPHS ) lillltlror.MiT" tirltil tile ,>N .'. llii't iimlcr .nnl l liu- tntiu' nf
pomps to I n hiiir!| ht i to .11'1.' i ins" ( I" .ltuttL'. Itstuh tIttI Hi'J, lo I Iii ; NM-II n i iClinpti'l
) ) Ilyirliro
,
\ Hi It Hie Nett 'I oik I 11 lileu .. : ) ,
hail '
Ihan liiiniil '
Ittn '
nil nl Nit. lln pulliil-il \ lilt I innIliUiiinilpurriiitfo I 11., InrppipIn 111 I.IU": i r.J", ll'i; '!1 I rl",', *7.-iO 1; ::cl'rll'' W. n.ill'i'S'HMlPliilliPlinl it IH In'ull, ".. !F"r! Ih.IIIIIMI, itn.iH n. I *. it.''.;, m 111'' tutu H I.I'I Hurl.l;; l III |

r'ritl, i-vinhiK I hl.l. nml ililthpillh i wUIII'"I1"1 4 : p I I. "I'ulliiu r-uf, lor' "|1"1 1","" :: 111 I I tth"i|,,' kk' rl'.1. In lintt.iiottn 1 11: ,'Inn.mil, "'liinl. MI .il li Jttiin. Mii'partl., I li'tlirgt't, I It I lurk d I II! I'.11 r. 111. I liiKli-ro, r--2, ti f >t1l I proxril I'l'ljrn.n4), 1 l''lli' I I"7I.I uial tin nn '
) "" '" ppil 'nun"
,'i I tUtu .
., man IIP.. run Into. Too, luitl.In si-iilU; I lii kt.iri. ( ciutri : nlll 11,111' \\ llMIII. incut tlii'rt'liiuinlt'r Hit' ioiHinili'| namthn
"MrHHiH.nlft I ( '
11110'( niiiinr' tlippiitipr I', I h li." - .
lurn.,t I ril'ti .111111 rci-iiful.i >liui' I l.liif i.iih\n: I
,1-IIIII..I&"r : 'hittti. nI
.
lurk >
oiilir, .ift-t In nil I I local, I matter I rf I hi- HIIK h..I.I.ol I HIM, IViiMii-olu. It.illt I inn.. I Is! I.rllt. S I'H; : I prl/pIO,); ::11r:7".I I : V'. ami, ilflPUPp nf 11" I (!,' t t ilnpniamp' 1'1.01:11: ( '1'11"1'111: :. It ( 'II.It I.utlii. lulIn, i I.'i7. In Siillitnn 'I imI'lT I l'hiv prim'ipal pnfi.i:: >f i'u.Iii'C iii||.

".f"t. thus Co.tiMUK't AI. plinpiHil I Its ii'lf. 'iuit'l''I.lI Iritp ('ii.irmiippil to HIP llipir mill.lL'Cill -- - Alilx.ilnrTt'flh. I .l.. nlnill If in III" rity nf I hUll- in U
i I I luirk I Is! I pany
11'11.Wh11 thry, oranvp 'M IttKTn, Kitiutto, i li i, t" I II III
uln.rl, '! III I Ii" Ititlllll Llllll' ilrui.tL h.l I lli.>piiMiiiinliil HIP Ail-, llil."h'I :
irrnphh iit'tt Hi-rtli'i', last nUn.'I Hllppl'll IIIMs l ,
III 1C om tutu ir ,mnl. I!. Ilnltrli.uk "ittli' sit II inniH, uilh Ininirh > lilt fit in Mlilli
fiijt.) ) !
IIP 1111111111.rill I Is ut tin ,- nml' 1. if ilifiibe fill. 'I 1 In, } I Ihlnk I that tt LIVMII-II It linn 11 You,1,1 1111111.11'11'1" I dt.lh k lhpiinpt' | ,s 'to tin' i anil M nini-' urin>ltii'N in urraililt \ n. -, A I.ill'.ini.l aii'l In lln'lil i'i I'i'tt'u
'
lIlt riillliiik. Ih,' I Ututut' .tpntiilh 1 II I : I k'org'> < 1 Ifoy, .Midirr t lu-l I I l.I l. )
( Ihp \
th.lu vt Iii. li-t-l 111') 'i"tiinp' lit'finisf. nltlie .IH. 111,1 Vhiltiii'kln..H uitpn ) .MII.I'| V hip, hut I li'lnrf HIP \.1 ihht I hll'.llfL'ist al U'.ilktr'- I lln.ir* ,v Co.Imtrli I"ieuielt, .nnl, I lit' t'ttt'lHhp.c' I'T nhiehfiinpii'ix <
tilt I Inn., Ibey 'li'uuutt' lo tin iiinisttl | to POIIIP lo I'I'I"'I'I.' I HP ) Ii "uih't .t'iu'r's I Talili-ls. 'liny UI-P II lull, (' r.IIII.I l il Hi-, HIP .
| It I U
1'0 \ tie.tu.uut pimiil'il I II".I"'J"'I| "II..r .itlioiit-r" ) anil Ni-ns I K'pt.t. I Link I llc'rliunliH. linijii, K>7, t Jllur I I Im un il t i I'uiiHirii t up i :
klll't'U.ISpppiplsnf. ) top'nv 11111" r..rI.l.'; PIIIP I l tKpppHJn I on, hllln.I"" 1.1.1"11| ,' pxi-t'llpiil w'I| y IimluipntiiiliHliiHl. No. Ill-'W. ,mil, iii.iinlain, n r.iihMinith It'uiiln n 1 i.n '
I
pit-iiiki- 1.1 llli'ninh rnlnfux .
Ini hut tillS hi-ii'" hit I \ It Itt p-) In. a ii ul 1'1,1'.1 t.UN
,1.1 |I' |..iliilfiifmi'l r.' I ,.ill h. | I It bark lit" tint t r piihlir; htl' MIL I nun ') .n.' ''I l | i ion
p I (
fr. sIt Ilkh, II-IHI.Inl! tills innrn-. nil, irruiHy 'In-ni lilt, .1 I | hI.' .! } ilmlnuihplr 1111'nll. A llt-r" I ) ;alit rnt'i'ii. -- -- IK tlltti, :'i, to I KONIMOI:;
hug ttpro PHII! I rid HIII'I'|' 'I'" I h)' iliPHuuiikK ..ly InTf. I \alit Ihl'.', h Hit--". mili I- I ,fill in.' 2"i ami :'ni., PI nl ". 'II1, \ ,the r.II.\\,11.1,1'iitIijih H.'I'r.,1 tt.l" lf.nl,I InII iiii.n-\r\: I i I'.I.'M.Nirliais' ', ami I p u.p| 'r y : iM inilyai. -hill >
; plhi'J.'no' rul h -h"III.I. I t IU.1."SpKllll ."I.! h'l I'l 11 1.\11 I! niiilm. N. nil cii'; .. in ivtlonu'i ''I. Uiliii I *> anil 1 1 rt init\ I't'.tthl.s IIluII i i
| : Iht-Kiuupk ,
-
< 1.1 thank MPH-I- .
ktiappiiH ) ); I'. (lo : \.11.1'; nn.1111 : I I.-' ii I : I i Hi' nft, s in t u h.i\ rriiiii'i'il, .
-- | fin
I 'ii>o Iftl ih. et 111 \II.III" 111 11'1 A.: K.li'ii.it ; ('lIlt IIIIMI. i' ;at i.I tt 'itt I \\-i i I.i'
.
I ,
.I | | |" II ir t'iiltut-% to l
.1.1 1..1. 1111'r. 1) 1 11' Jlr.l nit .I i) Olll \ usiut' \\llill- \\illVk.. U 1'. ". Kl..ti."iiii-ii: iitiM| llif ( ''alifoiii: In.'h I't I II I iluiti. Icu' I. 1 li"
,, .1. .\II'1 I fir (-,II".I.\ umlI'.iio IKI-P.. IUiuI'AI,: .MI.u. "Is r.II"1 ; I ipihl f ul; ri-HH tis I u I'.ir:. ( ii'iMliiino Mnrli'l.i. r.isl'Hinii, Ill y I i -l.ilt '"I ii

rid kimpppm i.). I HIP. "I.. I IP, fm .\ ittl ,ill iiti'i" "' to I H inn's i\fh: ,-'- 1"'I.I'III. I1.1.iAplil -\riip "I Ki's) Imim tt't,'. |l"'l'; n'ar l in I I. liiu! I.Il i.I I. ill I Mat Ir in Iln I' UI' '"f. M ; >
/ rillI : I'l tM,> : 'I"IIIIIIllrlll. 1 .
.MII'. Iii;, |I'i ". run thi'ii. in i'ast.'nls il vi I
I an "
11' lhutt's! .I ;
I It-p .I"X. lrviii kino V ;
tint I'piiHUunlit Cninpmi) .Mi'k'li'fintT. 111111 '1.1 i.kut. HIP ; tt !ill ) iui mill, ') or ""I.: tl I J.t'l. Oi ai>M'.an I 'I'. lit"" up tln cl 1" :rgi' II amifftprihli Wl.itiliK. ii-inl, l ht !, I > .1 'I .liisI t arha tia.iusr nit"-i I't'ii-, .. ItI'ho
.
'h,')' It'llaprtlly I hard nlory on HUP nl'1 IMIIHUIPII, II M'klll' I I\.' kPlllliH'4 1',1"11'1, I'i inni.i'iilt' r II. F lltiriiui", I'. > N. !-)'.t. in, I ml iii||. p-lr. I Hinihi I I.AItkPN1l\K. li'iiiflli oliinl ra.lnat IM )II| I I. ci! '

Ihu 1"'h'UII"-" I.I'IP I *.1.1! Ktllntts' Cnntpti- ilniiii.lln- pnMnlffk, nt HIK. | 1i.I., hntpnou I 101:1.IItI'I : I .\ .'; < ,ut', .,1 I I'.i U.itlf, I 'jinn list"p.... {''II'1.1. rVtrHI llnr.; ) (._!n) milt limiv nr I k,.. 'I Iln. i Ii'| '

I lion nlOrlitmlo" liisl \". k. 'I 1 IIP I'fiis.ifnl.i, I 1.1 I in I..'it| .itt.iuu| Ini' II'n1, ttpk.. I'irT lint, Vt Kil.: N-vmn-r. 1'iop. I,.'I'"II.II.. : -.- --- .t Ill I'kln Jokopli I ll.iktT, I i.itini: 37!', lo >kIn slui'k iEkuhlI lii ni| ant l I'i li fnlivi. ,., ; I

1'iirly' pul' 1111111.111 -I. AiiKit-tnif, .. ,ml "I'lii'} Ilu t 1)1 |Ir, 1111.1)! | li....1 ". I InriniuliIII .itt : -'lit"T I I1'1..11 Ii* i Itla riiiin-li'S I AllixiiitiJintlr)'. ner V ..Meli.iviil.Vm .Iftl inio.VoOkhaiv.nf. | tiph l.lt

1,1111,111 "I' "I 111 I.ill :it nUhl'k ( .' "i'Plinn.ul.1' |I"' Ilinu .|. th" M Ilt.. llliilll.nl. .1 ("IIl Clilt':P."I; I C: II \I"1; d'\ | I } 1.IIIIh..i..hh.f.I..r.11.1 I lull Muck $1 It | ; | It t:ti4. l'.tI-eIIu'tlu.|: It 1 1 ,, .M.iii-li, 7'h' I-
.m."I".1 IUIK at
PPIIPP I 1. HP f'I'I'r., tutu,i.'i' i'i|'it'."rh ii It It)' for .h\ul", ", .11.w""I. \ Hi I 1; tII: ll Iw, l 'nn IP 1 V I Piukeriii'' M I Khali. 2-H 1'lnil -tMI I.I. W A I LMll Iu.I- '
,11 .11 I
mnl' tutu thi-pli-ik. uskt-il % \\ ll.inliin., ) ,
ul) ll. I '
ttiiat klittl nlurtNMii
.\till -lit a ,1111,1. "I ) 11. PPIIS.I.fnl 1.1111'.1 1""i nl-i, I HIP N ii i'.tt.-li't', .t I uf )'. .t.r. \ \ lo *linpson ,V Co.PCIIOtiNPIIH.. liKN'I.JiillN .NcNl I III,
IIP tvitntpil. 1 li'Mihl "I I ttnnt. u n'Hi in I lli.lnifH. ; P \\ l.nnis; 1.,1. ----
\ Hiirpn-ki-H ptpi 1' ri-Hpi-pt.' rt \11.11.1 .1,1 it'k "umlar |Itt'.I.' | I-H..II. .llh. 'nnp.I MMt.ri: : i in i\i\\: ,
('It tiP I I... hlf' HP \II.II"11. rnniu ami ,1'III.r I 11"1.. \ "-1 limp n irlorioii: ,11"1' .1. tI | i.l"ltlftlf. .nnl \It', I. it liii' : \\ I I, poll tii' i'ttti.Iuiia, HIP a la l last nijihl I tell MI.IIIIIIN I I. of lifl.nitl"II I II. W. It.nKlt.:
np\l hhiul'IlIll., h 1t11," intill' .n MtIUtnl.Ptf \ i.ik' ; .1 I .M I i'lU'it nmlttilt.,1 lil .' Ill M-li I K t-tpt-nn i( riikk.. L"7.Am '.
"h"1 .1..11" tii.; ; > in ( I. kpintltkmm HIP biii.iliniis d I I' IMV IC.. liaiM.It. .
w. tti
i5''i '
.I.f'r
Im th- .. 11' II Ilinilli t\: .' ,.li' NP \ irLli. 111 r. m r 11'1"II I I IH linlhlnIntl i uilh tin- llnr lo* of I Irikhnliikki1 Mb :'t uittluii. Nettiiiiiniili .
I r 'w M.ihhr.
"11"1 hl. arms 11.* i Wil. (nil Ih. i. ,' : ttp t.tkf a niuinliu ; lllfir, ,'.I'!!! Itftl .lifts ,1 Pi I. III I in ; l. l'trr,
I bt I'. C. 'i .1 \ .. U-na litn/. Mi.l'il.' II A MfNiili.-i I ( \'Ih ) } Jil .1 t ii'iTiii'il liv Am k b .\ lmeihillhy. CntH-l.iml
W
win, lll' \'' "tutu ungi', r., nbo mill nfu-rno'ii i-pin pvpi' )' ilii) ; ttpmtt : 'lil'iM-niTl 1 mnl an t uh-pliee .' ,'.,nlllslnlithat IlKMit lit ins.
gtislutuI! foilh I I ill pi-ho' nf t HIP ritTk'K r.>- I klv lo, piyhi' 'uinl HimInilf. i ;ifli t ,". ; 11.1'1,1'1. 'Ill ; \\ A li'M.i'pMku.| .. I "'.1 I the 1 i nl I ire emu-' .It,ills In s" to.Mu-t-r. M. II. M lilt t ti. .
inark, "< >1'!" I II"' ImirnHtil I r"l hit I Iru-nil-, nml, ttmk. .liar I a. ttp will. ,.m" il Ii ; 1I\ >I.' 1'usHpll: 11,1, I ."n, II.uiiIniillip titc: ii.1,1. 1.11 upon 'I'hit' I" Am si h vi-nii| *>|u-nri r, !Nu lo M.I it. r. lIt tli .MtNl l.'n.

lie ilrt-tv "ill I thp.r: h"I., 1..111 lo t I IH tout mi rlli} tusk, ttilhiuII I inlnult'H, r.\nl'tT": lil i ; I II I I 1, I'', \ a III Is'. S. Ii. I.l ri- ''llr.I."c I it l'\H; ilia I. (/1111. .\ \iiisfliMa.sit-t< I ll.irt, Chunpy, M.'I$ tnMilllt.in httluru..utll'-t.i: .

inoiiry I'liuiiKh to puy' l.irck ; \"' h no I'lil' iipiinr' 1".It ti ,' |It', 1 up Ihul littt 1 >. V.. .l.fii, klalikit|| | ,| fur Its'. I tight' 1) .'ark.tiilfiiu Tinib'-r, l''t.

: < ha I 1.1"1"1111'1. I ripllpilt.Man.: ( niuiu-iiiiliiu' I I'H'IIr(11)111. >. Natal "". \ ,. Norlb "hi..I Iltiti'. "\ innliiilnl pliliniik.niil Am M-II I l.( .li-r A U-vti I., 2lnotl'! aT:! iii Dissolution of
:1 r. J"hl K. (Irmly, polh-plnr i'f PUS! 'Ink N tilt IN 11. Hi Hr' -llit-p. .I I 1DiitttI: v I',.. Partnership.r1lli .
In r ( u I "I All.iniie. I ( iloll.it ,
Mntmii.Ibis
ul mnl un "I"r..l"I\\ihn I""I..rll. I. x h1"1 irtiiill.t| | piiiil lo
point thl i'of lorl"lh.Ih'"lu.HIP |u'r\.nl mlniinlHiriitinii. ,. IHIIIIPol 11". 1''ll| ..II..r I r".I".I : I hi. U I .. I' \V. I ( ;ilr;,'. C 1 I' Ma r.', ,1 I -milli.1 Iturlon' I """'11' "". ul I "',-1.. k. it 'Htllinnlinpii. (Milii-t' Imltlfrs fur lo... .. I'a'roni/.i. hl II., .. ---e'rI'lilIl: S'illh M \itii':T. l'; pailiit( r liii| hirtlofori'( ; t M1. t.I' !
has IPI'Hi'iii .
it ininilH-rof tlkii.'iHir' I mi I Hi,u, ii il lol't'ii-I pIl"" S"I.I 'II'r.11 I I'r. 'mnl < jl"" |" I ;i. 'h"I"UI.| I Ih,' IT-ni! : I lUti.ii'di.n.t t ( thfiirrIt l. trtt-t'in .1.. F.Vn iliiiull 1 Ii.! \ i. 'Il.Ilitt

Niii-ola ul tutu Ill...,'. '.l I r. t .i 1(1)' tthols) .il-n I'm Koinir tI : : In.I|, .\I lifnIIPXI 1'111"; ". Mis-I : |It I I lv\iit.. \\ U \\ ,..|. .nl r til-en. \ il"II ttttI.-(, in 'ti kliiini I tilt-. _ _. -_ _ ittl-Iy' ( 'fit r'ut ii:iil' liKrutir Si I U iln'1'S.1II' iiiiilm's' iintii Ihi Him iiami "fU '
1 KPIMIII, I If I I Iniluppim \ ,' .> 4.. J I W M.in.mi, lliv" Inn I \\ll lillllnT, |INH; |i | ..Kul. Its|l l itt ,.
i'i'lun it I. IIIIH rfitfiiip I his h.'r.I.'I" 1'1 I II. .V V' II.'>'. na ili--"ht-l I "ii ihf l 1.1 .t l.pril. l.:'
1"1
I.".C.rl.I" | -- -- -- .
II I Mil I.I ttif.Xftvt n; .ncriilit..
f :
fount) I'VimUm. i in HnM,Hi l.iiUliiturion |1"1111 ) 11"1 0".I. 11,1.1"" i r .1pnlnii ,1 II..I.I \ l" '1*, l to ,itual, .iiii-i-ni.
\ .
I Ihan I.IIP IM-I,iikinn, uiitl, II.MIIPiiuiilntaiint \ :; ."r-.' ; i if I.11'r I, IIHI r inli in II I.I.h l ,'". I'l.i ; \V II 11111.1. H Aniln HU'ettilh' ant Ihrt-al nr lain., : .I '-1 H'n'h..1 7.lino &.IK ..1' \\'II II sintiilH4: A ami I II.I I'lfiHl' n\ r.u.Ui's .-, 4' I. K. \'s'i'hlllliuii.iW

mlil pusl 11,1 ionipmHiinii.ouMul '| hun hay, in \ } 111) lal" 'outlrui i ns. Kin : I K: C tuny 11.1 "il', IthiuphUiiiiiPll. uull Ijin I ,.'. If ton h"II Conxb orCold '! In W), I' B. \ nin
\ill ht.itt.imi. I lurii "'' -,- to am) fromptpry Mrs I lant.' Miss I.hlll lirnt', I 1 l'u'I'| in !Flnitt.jy'1icIttt. '
t. ucUT.u I.hlh'Tbu I I (.1 II '1".l Imtti'poinplfliehur tt-r, iliHliniklokAy ,(mini. nf iho pnuipiikii' .II. 111".11 tnkf 1Ih..h.: (,,1.,1. Iliuitly. ,; I A lift k- i r HIP I liililn I :r.' thr. ;.Iti'l.itl, ttith i. MIII 1'1 r |, 'in in uu-li

nnlhinKiiHini-uirpiilmitl"IIII'In..I. tour I.I ItU- kh' I II I t. 'til .Ir.-" I hc'r (..11.1 tinputt.. 11'1) II, : ; .\ I 1.11. I tiu.l ttllilip-I i imip ".' \hn i|,ins tonsil. I..- Aikir'kKn.lisli .1. I I.SU'l'IIIAs'. rlai. i ir i'am "i I't I I lilntv iui'taiiiin| un OPERA HOUSE !

1..1.. Itt u.g IUTP| nnir.'I'T I Mtlt i t.iippmai-hni-... in thuniHililifk .);. llPUt Illlnlll III Illl, \". It| l..lr.f" |1,1,1.1-|, t'IIII", It : I iiuslt u Ill) prett ill I linl'tfr I trnuliIf. -- -- -- -- -- li 'iVfl, .mil. i. *'* MI M I' i'.ich t\\u, ami ? |nflii |

ami, lhu l.irilurii'Kliikkin) hfh.ii.IMUII ,inl liiilr.i nut Itt Ihpr'. lullt, up t..ull 1'llh'.I""I.|. ----- -- I Il I U tt (uisitltp ('lr.ulI, tte sn:nmititIt. 'I \unit "-ir.pli l iiii.i-k ".f.iu., Tol.af. 't 'i\\ ..nn.ilie _
) ) lii Hip i Tinii' ( .
t-uU-riuini'tl bv M'tpiul nl h. inai._t SI'I II i iiiiiliMiaiimr.Vi I PilelUuml.V IIM ainl -' r'e' ArUfletol' nil kiml itt TO-MUHT
\ 'u tt.iut in ii\p us uHftikon horp nlmiiiix : !-nl I ht Juhn llt&'ii..ini. I ,

1..lhlt"I 111 sniuif ttprt'. 'Hi'in.I.1..IIIII".h 1 Alt 1 < i i" hint' '.1' ttt i'IOi "lrl'r t'luna tinippnrr, 'I| tiiitlnii.tilh .' I fcuoidd so In I Itt. ut li'ui \III:1; and 1 1I : PrUlhl. "l itUl Jji-nlit'r., IIIK KUOu'MKTAK1..
not iraillirkl
'hil i. \ ,' I
'r l lor
u 'I. i r m' Only
; \ I i I in pu-rt ) .' lit I I..tll' \ Ih. ... 1 ---- liemeoy
tikil I'f ns.lt nl l, lip ttill t i i i lllk.'kl.ilekpiUIht'kt'lfUksprtl"ii Ih"I" 11'1 --- -
I j
111 l t.ui M ttmil Iti .n" ii h(' |1"11'"' "'11. til I r i lit (.mis. .II'II'r. ATIIAIIOMWt : :
1 1'.1 th.11
t t I I Ihf uinhittnulilu" iHiut l'i ii-iit-ola 1 ltd I \\11'$ I i.igi-i, 'u UPl HIP pl.lPC.Nn _\ \IIMOM/III: I'I'IO: i\rv. BELLE GILBERT
fut-U t \ .lli. InTf. Ih.1 I IIP i-omp. --- --- -- Ii.In e.ujft it-nil uinl tlir t iii" ron
IUT" nil I I ilr,11
ill ,
Itt t tiki
, \ pt'iiipjr.niMly 'Ihu ponfiin-| rninmilt
( i HitUkt purl. l I'I.'rid).i.Can't I wi | ) k ilppoilitPtlfrom .
l nll II I I liilhlu l-'iiu; "I .Iu\IiI Ili,. railru.it, "' TO I\ \ !I.! c.1 r..I) lli.it: ttu h t\' iiifp.i-tii" ONIltcililirk \M)
--- -- ,Iou It l.-.. Ht.ulil.. I ,. | | I init-r. .u.uI i iin Hi "III..i"l v iujjk of II,.' i-nuni') I Contagious lod! Poison.
I 11 'ul.M'rul.I. I"t.r pan h-ato tlip < I iitttiiiniit 1"1 lining u ,> liii im 'p,
Sleep :Ihl. is (''1. I I ihf ti'ui.,it llu-n, u- t Its', mv .llill); it'ttv, mnlo'irslaki ', I t ikttin'I I li.it.111,1'Ih"r.,. ; v'hru.t'i'It' 1 > -u.iH-iaf t putt relay itfl''ru4rn. Inih mil lit.- at till t im-k ipiilyioijii'iip\1.1\111: l'I'i if J. H. HUNTLEY
tilt t mlipf. nf I U .Miilloi l .
t plaint of 111"111. '-, \ u 'i't.'- uofllip rail. i l'al.it"\ mnl' .1 ri. U I lli'h.ikIhp ( ) 111 I \\ n.it liurin
nitti'n'' IH. 1"1"1"11 ni u. ttlm'p t ltrutgt iniii HIP t.iwtt.iuiti& 4.1. Mr. n. H. A'tut". rnlna Bonth ('amIln*.
kikcinii.I
_utllt'rl ; frm.lhll"I., 11'11111'1101.' >." I..tl"tIM >ul "1.1.1.., I r..1.ln. tin HI, luif i I .hlll"" ilk, tt alrlitk umljunp'r 'IIu I '} .Icd."II.' t Pill UPt'lllll) fiil.ti c-id uf -- --- -- o". I1.lthl** "istl' "*.," I"Ht'i'-'l 4tut SI Ith a rribie i ,, \ml a C. lttlh Ill!, \ni.rirm Arli-i-
n
t Cmulm, i If. |Ii. .urn HIT I Ir)' Atktr'kKuKliobKi'initl TitniPimnl ( ) "r' 1tl..rll.1111 stir trutiichl 'It |tt'4tI.'.. tl u f'p.'inl: ut i r. iiici uit',,t II link 1'(11.\)1.\ ( lfl' ( ; \: )\ ia:H ;. iivat, .1 I Itr tliw r IHIII t'hyiii-laiis.tttrl-'u .mimttu.anti UMS fa i nnpitiii I Mill r.in. 11 'I'I Ann'r.r in M l -
I tti i I''u Hiu HUP uf
! : r I ik I HIP U> | ,11.1.1"1 'l.ul..11" -, 11.1.1. I tn lee hi'lil. .May tlip i-t'iitfiili'.n tlI :\ I\U.: varhtiit kill Isf reimsluM tail rts vived ni 11 I in-. Arintl icr'ht ktra t'f \m. > '
) I l'f'II\I' |Ilus! li-\t t'lr.t' hits ull ph'tmil hut of uiiikpul: "Ih. I. >ub tanti.l 'f. I Itmllllrlnl i
, \. I I. T't'iiu-r .inI I jeH. IbM Swift -nln it -, ui'iU'r Ihi ma.I'lnriU, "I J "
J..hl 'I'| ,
\1'1'1 'I nn nt t'omniiilfp fm.' HIP ,,.,.
; hut knottn for ull I I .i.tt 'hr.'itblt'i. oM .iiikiriiiupiili. i' PI unit nvtin II'.cItt. u tl.tlr t.oiit..
; nu 1 lakv ,' !' iuM urlplp| tu day fur nIngle "h1 .UI\.I.|\ ant. thiiui'l! It. 'Hi- pall\ lu Ihf I MUt.u- IiI ,I lln- "" 1 c"llli"II'I'(: '! I "' LumlHMtllf M un4 til N II." vur.4 nt I..Ilis rL

i. Jtmilivu fuarantit-. al lo uml. M LvuU I') 1'11 I rupv, ;: inilt-k Iil utuiu, lorj kiml ft ft .I I ('t \\.1 appear I | ,.r III 1.li..1 'i IUl..., Ul, ci 1 111 I I -I' cot. El it tt. pr' cttlor Mliii 'roprl.I .r .,r rubnilinttiiii, ht .1.I II. Till l <'ii- iiI
I ,I. tht- hi 't lulih-vtart- Imtfft 1 t''IUO''I.1 : th Oi' ltta' Ala., 7n.it ,
ut It' 8 un.li-r data
:7 John Mn-purJ' I Priu.isl.Tito .II' r lo I ik.1 I'' I iK'tnuli( .uilayntir lo I 1 Ih,-. I IS-,, of
IT Iliikhuiuls, lull" hrotUfik.nitli -- -- --- 11 tn. ut'lii ., lua. ti I.) .: til.- AUK-n.t i a. wrll '' tthva I wi. (cit It tieitti if.M! III.in: 1'ijniiin I
-- a ptmrkf to > uiulu.illt ucntxlH'BKltIM .111. I. /.,*'.' .. ,. itpr.il : rpiuttl fnr a young nun., thrfUuli Intllafretlun, I cuunt I AI-I-, i-iialt' ILYNlfOOD
ritinl "1.'". ) oiir kUiPik uu.1.lf'o..IU.1111, ) our :JI 11f 0''r < i ) m rt II M ", ttlmhan tr.k'tl il.ps. wttt Il tttI tutel I,)
l-l'ulsltfl..uiuIti .Ult.O i'u., '. (11111 P. ii'! "'" '01 1.) ilrlnkini; .M.illi'! KI.I uliI fur jr.,ar;. Sum* lt'u i>r alx
t
n\ FIt ,. lura I wa im-.t.l.sl w.lh il ij
f would |.. hatr 11,'hI: nm, \ ii' II util for tlK utl.17-11. ___ ____ ___ ._ I h)' all If.ul.m ri i-pr <"- uiitl .alkniB in 2'i'ttiw'It liinki* It dimcull f >r m 1.1 lulna wa.k i Havln*
I.
fill ni I '
Tlip I .
! 1.111'1111: uml Itf.l.inranl. Ilir.L .. I.h, 'uIr.l'IUI' uml McKut .. -\t'III. lvrrtliu.,11 no 8. b. h. lu inr pat'.r foriierij !
nu git Ihflnitkt IHVI- l'I" uiUI U (iii| in .. 11"1' \t h..i. .: 0 t t I *. 1-an. I ClnIut"l I oul.l iry u i,, in, if
) 'UI I Ih- fhnifflttimk. ti h'h 1) ,riIu' fruit un.l l OrlD'I.I'r. I I I Ibaro Ms. any mcat'y la the ,
tttet.itu.
Itt l.LWhs
Ih\u I
"'iuit: I '.
mb.
.
HitU. l.t'r f" u- .
t litjimrs.inJ Haimwi 1"111,1. : v >niiu Di-tst
t nif al in till '..". .1.. .I'g.It l"hlolt.1 ..".. tn| ti| I",- Ilb; .'", kiiituliU- tbik t-liiitalp, lor .i .t F!' .1 : ; i t I ." 1\.1",1. .1 It '. &04 u..',l half ualug tlt'un U iNMtlrh lu vsrtluij. I iI&souhc lu tluxt,'iLtna al a d llANi.I.: nK l'l:< M.CVMMi: ; Ml.II i ir ,
-. -- ::111 e I. 10\\ pr.iftif.ilh kt I 11..1 I tliur \ ttltt'i bl1l'S Nuriet rt. : I' I' war uU'n aii.l. ..-uutu' left, I watkd lh.
lite durrt Hiepii'spiit Wl'l -- I 11:11: : m1:1: M, i"'lt mllrtiautl have nt-Ter full any. rrlurit
shill ; i.: c ff < >i'ttt i'nlt'I'ui i :
\1.
: rriiMTi in ; : ri IIMII ii-: Hit- hal' 'hu.p'k Bart Uill Whi kt i urns> rruut tlull malady. Artrr exiierlc-iiflittf ib.
: 40111bj ur'I"I".Iti"u "hue h au inliuu j ; t 'I I .' fu.elTis-u| I linut k1i I am wlUrtot
= At )I'ntt, A. 11 I Iatputi'Iu I K.n.ijj .. J with
I '
.. U or \ h. I an-i M III; rvault. I am .Ulr ct..ht y..r..f j'a-is. -J. ami .Ml At-Okla and Kourkp ::1 I ait-iilimi \il 1.lb..I.r.t.'IIII.Ihl"n, .1 Ila. \'rhr "Ii. I hll'lltIlil' i a e aiij
,
.ll. J line t iiriot.il xit: I U- I 1 te.'l I nw llktit > 'ing uu.n au'lcan ---
i-.ui a-itl !
\ Uk titr f :. ) u t II.1''tWt'i' j go lu
ill up ;
fact Ibul Iht-ir flrlilur,' | i. h \' '.li| .'I.h t i- tll.- iu r u h, n n t.-,,i.y and M.I up fr '
'ull..rII m six
innifr. f-r ol l'otlll vtuvii llu-y l II"' Vt'tt.tt'iil.,. i. / ...I"t ('OI.UIII, f *nia I It)' .1 r\i-:\ ,- I' ; 1' "| 11' Ih' ii.uu) ruifin.y&k I'', t uli"11 I i j loiUht tu .u.-a.tl tin P lnoiu Kiiy luiuayvuifeucc. -
811111. i -
.
: .Is. 1..1.,1. .h. l4.uuiguu-" \\ .ud, ... I'r."I' tutu ilift will tint "Ir' .Iw h"l i\ .". ):. i I ; I luHniUU.lntmfpklit! tty r. I aI/' "' i M-uti } u thin with'>ut kollutaft Ice Cream !

baft* ald .. .- .. nlpliipk' lo kuit lbApurtliUMr. < Ilr.. \1th luokliu lln ir lo Uui. on trill, ami. m & ,' pl.HI- .1 IION0lll- -- -'1 K'pill' ; ;:: ';u-i-i! ('! | .i"dluluu, I I.r.lt..rll AilitiulTIM i ott) ti, r.1.1.W.,,.I hi.J'in.,' ill' 14 N.rth, tN. Avonue.Stile. (('btt'ngo,
h
lu t
ut tbt-ir I"U"II tb.I'un.b".1 it.-i0
Io. uiituiluulh I. .I 3 74J4 Q U .0 I U'ai. .
Ult I. IW : Ii my .tti to lt.at.k ,
for
!
tI| I'h klks"knii: .at It.
it'
'I .1. ttt'M
ainutfiirun
trttt'uit tt
hiiMnfonpUin > i "
) i : 'I I
kioi-k. ) I ;.h, |n mn g I' .s
Ih'\ su ; rrl ,
up { to pm : i' i i I >rilfntai >t.urciL-iUriitni luint., lc.iZIn \
--- A MSIIIM' IMAltl U. | 1 l I. tel ,"' I l.fiiriio. U. t nllinuuil "I \ ---- 'Ul list Ib1' Ik X ..1'1C( ,IHS'I: 114 1.1 |II.| i I. "t i-i t tI II j ja trilt.'d s-vp,. illS i'f t'tw'st- THE
.\'llll-. I. IIIunae. all I ktjlr )1.lluU, Thfrmomt'lPr, 7H U i I,1111 aumt two Ittri aco. H.aru! < ,,t BEST !
1..I.l ) th oi
\ Ii\l MAN Mi.1 i K.: .1.l I 1'uiili 'I''. 1..I"rh.I.'I..u..14.1' | .. Us II l. tll'. lla .dlkslllitll Thi-rnititiifli r. IIIu. I ) un.Iar.. Ii ,', tttaka .1'" 'I.1t.. ,.f t nwou-uie., I wei to adnu itre, lIt, pro-
t uuld MP thai $ .": I'. -lilt'ul ft t Nt-. mi tuj j' II t.1 ,1.11. .} 0.\! .. I! .. N-mi. u"\!: al.rt.1hllllh: I I ; jtt.-tor (>f hlfcli |M.rituatlrd me tu bur a !
ftuibiklt l 11.1I. PUREST
palrnui/Ck J..II| iHroflUtM.Jnhni., :ut: that'flly ,' \ Uutlal.'"".II. l, arjf \. i olliuk il poluuiauf l4teil'. ir.uV.A.XuilkliV. i "iv. i-rt-lwrattua vt hlA ,0, ulik-h lie ,aiu waa THE
liunu'k :"iktittt. ,uinl H.lulrlul.;, oit-u at ik ttkiliti.hl. Uouuiij, t .r '! ,'UI'bl.' I Iii' \ .>lP illl 'IPiit4 ( hi., ,tu-
li fii.U. woes Urn tni
ullb.Mirk. Krwb t Kltt'itPi. tiultt'qititttuti iri'W time al U l I
p II''U''. paui-h' iu.it-k-" > all h.ii.ilituk: uiul 1..1 uurrt'i'tsuL fur T.wj'uraturr. dtct..t..i ami >
| k h"n. litttii'| .UU. "I"J until at"rI iho Nat .I Hi ill. i ili'Mpaln uf a iur I met
\rtl, WUP l.b. riU '.u.iptr.| rom-ko, ofllipttpt' I MV all Uumit ititf IU'II i". |I'aid' l.th".IO..r.oI.I'.UII. t.'iuu IutttsjirsI ("irailly. :__ I! Inn.I 5110 tul I nir thai jour i4k'tin ks&J
IIuuI'r.. o.tklirk. >.huutp., t-ral.k. u'tu. | rpiuin.ibYKl .. "" \ I cure-i him. I wui ii U; kkii> Uruiuut
111'1 a aiij .Iemaitj..l
:
10 ia.it
im ri iu.it. 3 our Ma-lie
toe Ho
--
.n..1 IlaIU""lt L. .UI u ih<- ia>if uf l. I ; ___ ru I. O'r ignl l'ul", f iu.'iii.tlywIl luelwclvv I.otu.. .n(1( | .i.... II )' thu I'Iale oi' fii (ZuIaiI1l ( '
lu.L r..tlhut."Rk'Ut-v. pl7ltNOlUlI I'tM'" I K.s I Uu\i.C'uUlIt.t'I-) rfuu,ul>sl tbtM.Mi.iiliI h bow i rffe.tlT! ctirtiL I wlt,,, IttI. I. r the
.\r* > : ; kcuelti of aulTervra lo pn ..u.u ttwc bet..
i. Nature i o\tu U'Ut 'lu\autc. I i.i tu>' !i iluuktianUy ..I.I' I" 14. <>uf {umi, (fl'l4 lti.urotiu't' '.ti't.tri'pr. I ... .'.>uiauprojrtt| .tul batiti.; a I t'.ii I di.list 1', rut,. rI'rin.nl4tton., lri th.tt' _% : II rhh "I I I TII ( %Ii'

'"I\n, ami ilw utokt filnim.i "f'.UI .it N". lf> NtulU 1'.11,101 kinI.. ..1' n.UfMiuinp bl r.c1Iiio ('UI'o"I... I i tat kt iiupr". i-im'ntk f";. the maoiila.'turt.- )ust a.uo fjr ihv bkiivui 4rln-t (ruin juitiI'r. t .V-lll'l H tT 'lIlF
Tht pmkptVillip t IM nirmunv I i I' in i J, N. Chener,
"h'jalt 1'03'1 t >1 11. s 'rOnttneni bvski,.
ttill lv al lu .... (Ihu' mini) kuuttu ((l"Q"1, (Ia' 1.tt1 Wll \.1 I.n tin.u-atuuf''lui'11.";." ; fir-, .Attviiont: unJ 1.ij i hiur- of i'ure li.kiilhtl Water lix-, ttittill I.. rinti.n1 Ii, Ftlltl,' h'tl.1 ioutv, tpori ,, I'SVIA.MOIVIcom : '

luoruiug, (or .Mjjjuoliu JIIII. Uking..b al '11uU u c Coktittt; lo tli"j>rl Ut>"'tw.1 t\U .aa."" ,. r-uk "l .."... warillt i iAt Lit'itedotsuc, abou'aI1 iLuti4etuttttine.'tIiit'Itisefl't'scu i:0' I.iL.r la rv iuilu> uiitlBg. 'MiM5ta tnu inf.1ieu 1C1OU4, ,, ,_,

the war .lil''.. > air for' luuuj tr co'du. and tVter*; eun l(.bliu (l (.ul3. -- -- -- ---- iu4 vk-ieily t\UU: tin- ra a lu l.u.. i, u-urt>e (4&tttv, Urtlr, ) ;
( iIoU4.1'1'JIce
rt..o wit :
a know :
u.nu. Apply on ..11 urtoUtuU iIfli. : I 'il.li..I. luai.t* ", ripti, elf. il.uiu :- I''' : I'I. \ I'tIIl'ti't'i: I' + ali.a'NkItYct'4'oti.; ) ,11I4'' attItltw.a1tl 01' ..u4 ',1' .Ut .tI'I' I., r.-ruuu.nei.uly 4..O.iinu&itt. eti.s aittn', of inetti.t.mvrtnujr, ,
iluuipauy. ,
; ni llljlll
.- ------------ m'Ji : .".I\t. ,mit i.., tin- 1 aUhtnUa Fie fcyiup Thwbulit titiut uiOkl llun. in ,b unrUI.lb '. i 'ooiuitrat baml. iiUUu.ml ""11.1.i pav-kni i la ai't*, |i nut ''IIt> uei. t".41 MUM is Utxiiu) buuoutttj.>uutdl Tuemiibcul:a>erTu> irufSalla 1? .I Ml -

I'ruf j tulltl.tUy. .' -il &t ttu ,', I Iwinrp. ) kiif-' lUfditiiumaJt U1 r.IIIOIP .-- for the kumwer until ti aUUrt *1w.,. war* ti l'P"Ierl.i.r/1iB.5uctoI 7Jlva
Weil.tlu 11 3)tttttf d 1u .. fIttkA'M.U, tiukl > U\ u kt-- or M u.- rornIt4 ito'. &n4 to ,,..
KII t a.au. .
I.. t l c
k..u..utlb. >l m antj UMiululiu.PI'I t'olt "it.'wul I"IL. I U'.I1I'j. n I limik" 1'V"f uiof,. ,titan' act:, fib u.' <> I al mljiuikdiib.rtleiit.. I p.>UUiu. Tb wew ('01111"1'\ N 0,4) (,ito,, it.tCI.' .' & it. M it, c,... i4 btu in-rutty,$ 414., Cream Parlors
Hi tit I'rt.f. "'Iriw'ii .1..at ,1'1. \ CO'.r' (iti
) UUM f
$ ,
tM'J41t'W7 ",' urn l/i, ttiHf, bUt ,01.0.,1" 1i."n')11 i ICH U'ltKKlt. In U. CliI.4
I is.i) Kourkt-V M i,4intnz wop;( f'r'.c
i 11u
'
: r'l t I 'o "hhi" Il.t AIU111 : naas mutt?, ii
,
,.1..1 1'"I.r..a kinu, in ui..I..ub-rll. i'm. woiks .mil I i.-,4 ole; iy 414urt.r,
tl..r ,
o"t I."r.\ tlrl'"t.' k'mpoin, in ,Mh I'ii- "''/ I 'lUfllH..1'1"t 1.1,1.. |ii| J tt. It k 111 i: Tr'.mu.,
t.uur. 1' It.oi.t
"I.I-I l. ..,l- klll.l-, ,II I .. : I I"I' 'Iti 4 5kb Di.',,".rnit4 o, : o itiilIs Fululavil Silir'I'
11'1 ,1.11 "tt\ li I | 17 lit i fr-u 1'
I .
.1 "I"| I.V I. II 'll"' ( .,1 IN-UU-l-lsl. | tt M.i l .1,1 owir' hririy' C',,
cf 4 A Ueitt., Q*, -it