<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00215
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: November 5, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00215
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
r

\ I
----- --- --

; .- _
IF' OL flIC TAKING lilY -


DAILY COMMERCIALi ; )] J'" 1 T I\ I PSI\ 1. IjY CiEllCJA' \ i Jig ADV I ERTISE. I :


\ MI, II" e, llh"rll.'I'.rltnnl' 1 ''t 1 DAILY /

I ,,1 I will I I ""INtlvllVI(,(,It, .l-er I' ,ll ii n"' !'it'lli.ll.t:itVOL. 11.... ..J "t J.,-.0.-, I I .. I CO'/f\1f"t1CIAl// I,

---
--- -- ir .\ I I
,... ,
-&
-..- I'J,
: : J
--
t


((5. 1'KNSACOLA.: ( FLORIDA 1 > :SATURDAY: 1 > XOVKMHKK r> 1 1SS7. ?' O. 2 : > o. l1T


.
.- -: --. _--_ -- ----------- ". V

:::Iio11cor: ) 1:1s1l.1110111: : ; i NI\V i: ADViin I : : >KMKNTs.: : I 1 i 1111': . ,I \\IAs'; ,' vlth ,
jitnl nnd !
I I i 4i'| 4 |I'dl.| : :
h ,, "-- ----- IVlilllMII I",' \llllllllltllllllll. ( llt V|>|| I ilon in ll.<< petition n.r \ '
'r ;iMastiVs I t :; Snlo.I Ii nt..' Itclnu I l.niKi-l.t. ami I lnllnentl.il. I I Helliiethe I 11"1 nl the HiMiniiij '. 1 1111'1"s' I ; :I I :
I lt "Sljineil.) I j kel t liliil I ', >ii,| Cunt teu..u-u I I In- 11'III'i on lIl'lt! ""II"1- > \ ( I lll."U\n.'I"r ', :

HENRY HOHSLER & CO. : I lilt Iti-nllilieit' ,\1 one 1'111' n I'.iil M-I.-IM.I. IH.lt, ill.. .'1t'II. \'. I IN pej.tUn | I !
T NI It HJ: ntiil l hI' i lit.of a I'l-eree il ." 1 i
funID. \ii\einlier ) '
--1 .infioi
I 1. r.'re I..MII' MI t' II!' < hi nil I ",Itt 1.| tliI .' .i net I.1 I 11,1"1,1: t "".,,11"1 .\ in due i.mi" ha, ) H, 1 hern J" "
.rW
In -I, j' 11 lin.ilt, 'in-Hit nl! 1 hli.ritl.1 ineli.ineeMII ilil: }' liilifi li'ti t of Hie li.iiui: >fi ili/elis.. |I "lrII"I' leleutniliril| I'n.m .in I th ; ;,;
'II"lt.1 p\iiir| $ Iii I,, |ho| i
--fl\1t.UIS: : : I -- ,. I Mr.: in ::11 il li-rt-ii ,iinl.ii I'lintt ', In i iiI \\lolii\e I, liillu'llo IH-I-II ; in | | "
etnpii.itie I'II was .t Mutle '
:
( I"I10" .
nil" \\'nfi'! in W.iltei I'id. i eompl un in', PnhlliI'rtMi.. I I'I \II.I'h'>I. "eii.o al..IIII"i nt i Mip| med. I ., l !
unit iinni'l I h''p.II:01I'i| I- .tI.ttil' .tI I Kluill iiis'1i. tlt'iiiaiiil for (In- inllii li"lI..f Hie I"alall( nil) I Ii- 'f' : :
SHIP CHANDLERY SHIP STORES *>i II an ..1"IIIII.I'r! H|.iM )IlItIiV.' Die .1 iiIIII I % |b r n ilty>'I'I'\\O.\ It ). .
< I I. l it i-eiiili'r, t I"'i. iliirin.: Ih,' leunl I'XII'CII1,1'11(11)\ : of I Iii,,' I liw' on tin-. i. \\ii.t( )I.. NoI. I 1.-1, lVi"s i 1011''alc: tli.n. (111 I |l'I'lili,1| |, |, u )Ill|| I lIe t ,: 4;.
::2 ,
.
... .- 'i, .liniii Ir, 4i11. Hi I'lll'l.i'. (iliteri.. Ii tho liiirliit 1'01\111'11I1'1'.11111:11'1'111"1.\ : ) npeir| atlaeli-t i' i I ha" t leieUeil l t the injr spetial' : iutIIll'ilt'I'tit I, | .
\ r\ I d | \ "
.-- ----- :MANILLA I liOI'i: )\ :. I IIn mi I 11..1 I li'tlJei. t.T i nsli, nt tin < inirtliin o.l 11'I'l' 'j 111I.| III1.1: tl," .,.v'. (,
lo prtitioni' for :a ('(lIIItlllttI% : liii ol -
FOR AGENTS FOR I | "eili> I' 1111 tIt.- t IM' nf l'tii'aioln. ''i iintynf g(1: "e.i'e" v t ill then 1.1 pie-eiiled. :unit( \ : '
AGENTS ; \XIIIt'> : >SIA 1MT!( UOI'i: \ :, I I l-M-aim,; 1 i.t. vt.ite' .t FIt 1,1.1., n ei rlinn' I lit ("entente. Anion; t the'e I I tin-I names: I ," :' ( \stia. :a eaipenter\, (oin likt h ai' ned. 1''f': 'f'

,-Nirii:" sr.vrr.s:: COASTAM' ( ( (OTTOXII) : IIKMl'MTK.uinl : \. TAt'NTON 1 \ KLLOW: 1 \i n\\\ t, un I l-ar, el i.nl 4 i(Ininl It lit V ulliintin in' I K-enml.ln: 'Hniil Mule( Ity' ofi i>rreiiotiinl of piiniilneiit I t I ineml'ois I I llip I 1\.1&1' :a nil lilojeil' :at "')II'.I'al.) \\lnnlieilatli' ','1'I.0'\. CIIlol' mail! I U inrroatin-f: '): '. .

i j-'luriil.i. nml, k".'\, ii Mini, '''-.,'rlhl',1 eq lollimn. lioni-li attract;! inn.t aitrntion.A \ "or two : \ .. ilenl, : :
({: /I'.l uinl 15ra: .s I Hauhxaip: i AMICOPPr.IJ I |1'' In "it-: I nt 'mimtier, f nrl) III .Mm. .k 1J..llf.,1'l'fll.ltl. rapidlj.: lhai. of to ,11 ln.in." 0,1, ]; .VI "' ..
tittiil't'i, ili IIr S eilonJ!<< I"('Iitli'tel' inpicNlcil' u"l'I',11) nf the. th.it I.e. was: \, of KmlnlplSihiuiiMl. '
) : COMPANY.N. i fmir 4)) r.eliniur, >: I.11111' per i i-iit.! l.imir ili.in: of other :' j
iltjs. I
AXCIIIIXII I ( )I: I C'MAIXNXailt I I .
f i ,I'CIII:( ) )Ii'I 1C M'KYI'.Y: i : I "I iii'' utlii')| | '.' !S'liit 'I. I it I UHlfl'III:: : W. Ht..1.I r.'lrllllijrhi.) (tll ah; I' 1 their I'lauII, for : 11.1 Vhlt'. I Mi .if! .
111111 i in.-iet ,' I U .
matter
i JullN K:.\dI .\ \, il.IIII'III. 111.1'111'1 ,
ASHAPIIKJ SpcSlioct,!! :nu1 I Hoop' Iron, l Lial" : l-Od: ( Metal taki-ii: In i Keh.uijie : \ I :\\\II. .">. i-eelnl I M. .II..II'r.I !siynin! : > Iho petition. \V, ( '. I lm\\il\ liii! r \\ I the hunk at the' I I I "pllal i : 11'1 III a
Pipe, Hunt I I f.iMil.: :hlii-L-t Xlne.. when 1 \\e "1I1'1I1 i.Ii Xewfor : -- --W-'nii'ted- aid : "''HuiM men arc jtnlllj : thete tn.usine/ III Cliirifii, ; : on M I y illi, \li; h'll) (ill 'tlit''ii' tas .. \0 "m. h.lv I 1'1". ;

fl\ :(}( : : OITK'iurs ':, 1\1.0'\ I't, :$: lAV;:$, 1.\"T JllH'I' 0.II", >hlv| I liollont: I I 1M no doubt of t Hint t ; I they :aicjniilu I I t s'ifiniiiiler am) thai he himself, wmlhcunilUI > lli.it I t
I Il'H' mi} paiilon: 4\ ill I.-, ( .
.\ : .\ 1''lIl.tI''IIO'OIIHi \ ( :\ TAINTS I OILS, YAKXIM1KS: : : TAK I:, (OLD\ YKLLOW) MKTAL: \ I.HOl'liliT I WII.I.In\ ; hilt It nui-,1 lie iTincinliereil' I"ail\l. Tlit' II".I..1| "eonuM'tit lint !! or an\ r"IIII"lal.I'( j.alllI.o( I lI'lj I 1
?!
I riTcii. ii: :>ix, 'i 1 nsi'KXTixi: : :; ) ( I Hint thN I N not) 1\n1ll'11i1lII'Y: plivM.-il, : ...1'1,1 l'y. \\ hen I II, iminesl 1 uashel, ) In one or two 111"111'1"'I'I'11111. fad: ;i _l'. '_

) : : ( (1I.\IF: :-', : Shells, Alligators I\s.II Iii hH\tlull.t I Tlio (HUBS', Ainiiiuiiilion, (OALVANIZI.D; : : W1KK: KOPK: ) ':, .I".1 1'1'11 ; tlt.nc| > 'l .oilier,
the)' tliotiM lie, ininUlicil In lln full extent the' elli-i! Is of the niehlelit ntlheslii' I
al ( ;
Chita.r.i inlliii.ilnl
SIHI'AM\ roATCOMI'ASSKS .\ SII1.1.. MM:'\ tI'K) ; x.une w\\ks HJJO
N \\-\.I'I.\ 1 lia-! aiul I I'.ipi-r: (\ntiiilj !S:;1&11'1'1., iIoNS: ( of (lie law. i Iliii is Ih,' ii! '.t Inn Moil I... ( 'on--l.ilili< ldll'I)1! hal:1, i ian.ini h ( Intillire, would I' tf,1Ihnl
le-d-l lliopiopo .
IE: II (liTOX.; ( ) WI Xl'III--TEI:: : DIAPIIIAiM) : ( ; : 1 PUMPS.KUIJlll'.KS ::;. 11.1 .
() :; : I : Marine: Curiosities I lluit I I lie iuost1on| I hll 4 romp lip\ sine \ lor the ane<-lof : man i h.ny: \, .i'i ,n In tin* ; I

AX(1r.T'I I IIFLJ: I ;::", : :: I lie J jury deei-leil) I ll t : .1 itil. ;gi': ( ary'lnihl;: ,..1 \\ illi iU s-| linn uinl :applitil ,to :Mill. .of I 1' iiml Si"IIIIIIII Im itli fi\r si'litu'tiut'i Ihc liii'Ius..iuli i' .
TAI'l'KAH': MSKOTATOKS ( )( : : : : 'II'1 : ; 1
l-.l.l-V\ :: :' II. AV. .10IIX.V( ) m:1'11XII: : STIKIMISNATHAN .\ MMI.I.I m r.Mi 1: nsit Kix: >i! have pa: <-cil ti 1'11I1 I it t I In ti t'ii I IlIjr a tunIlia let :ami Piper fi-r parlienlnis. 'Ibis, lo that .mu h ho | |, .

1:( :: ieI ll. 'kin i i!g, Mil! 1 H"II'l: lSlo\c l I Lining.lioilec I II : IMCHAKDSON: Tllnl.: I i : ), \luit lie. ,11,1, not/' lln-\ ,'f' unable: ,( lo IninNIi, him, beotiil tr( .nll.J !'IU' may: I": ., ;t_ : '
I Peliiii 1 I :>TKIKI-KS: : :1:: .
I l i ( \11\1'1' t ;!, the v '

I Lilli) 1.iNl I: H.\1I:( nTI-I: : : I Hemp I [ U larlan< : (limn :ami t, Turk DKVOI'.V: : Jll.XKD PAINTS, ..lOll.VV.I.HK.K.. 'I'h.'orl...'" Colliiii.XMV (Owen\) *. .\Lit.. I to that 11'1'1 11.I he 11:111 %% ll. 1111.; < MI-TAIN U As I Itl'.r" ; : '.

( '11 t:( ) ( ) t I'TI'I': : : l'u'\"illg\ I'.ACNALL( i .c LOt'D'S) I ) :-tntioner t:i t ami lntilit.! ,. \h r, 1IH '., \ :\ M.Nl I. Yoith Nov. .;. Tlic total NibleMipply .. \ 1'11111 fll -. 1.1
: '{ : > .
-- ----- ---- 111,1 \\ hal !lt,IL hail foiineily. I',' 1'1'1'111'11I' Another Hi-tolling, 'li" iiiet- Ill Hie 11.! ,

MAKINK: : (j UMIII'IMXtJ ,,\ I': liil) Stoves, (011) mid llealini Patent I Dot k and :S ii a t eli I Clot k 4, O'I'ICE.: of eoltuu for (In- \\ o.. 10I.\ i i.VtMi.SIl I. ih1) Cli nl, lhe\ tliil,! mil \\.1I1\, as Ina ( .uI'Ill \ ul ll,ull 11.II'r. }\ ;

Hr'.lm: !'. I 111\ I II It'll", STOV11S.A ) 1 (! aH'Top-, Cleat, P-ooni 1'ullVisCOPPLU I 1I1'III-IlIh.1 1 : : "II'nill.| |; on'mm hIlt Ih,' :! : ; balrs cf \\ liiili I I.SMI.IIJ: I :! at' 4\ : -, evliimely_' 1'111'111111'111' hlin- 1'\1 t: \IUI. ) : : PAINTS::, uiiloixl.ii i it lUll lit of tinItrlt'Hli' lal. .
I ,. )
Aii.erican Aialn>t :I'.iKHi.tiMi! i I :!I liii
.AUTICI.KS.: :: hark (iom-.l.niL', I i ('II|t1>t .1 ii... .MoxMitt t "iIIl..- U 1\\1'' the eon-lahle,) 11'1. (hxens) on hiiither, 1'1 the Mioml" eii';>, iiuer of Iho I" f
I tml'l.r.n:3; [ : : -(lItrnnXT: ( )I\\I' TAKi: & WO.N'SO.N'S "ie>|Hnsilile, |I.r., .,111' ilelitn' ('''Ill'raetitl' I'J' t tlitelvn 1,61)1i'Jli) ( :! bales 1 ic--oeill\el\| t i last t > eat. ,;; I.hllhal' ; the eonstablo un; utter Vellum. Mated, H''II\1 (hat: till hint I i ,

MAXITKSTS I :: I S-napper l I 1/inesi i i I 1 look! niul t 1 Sinkers i ''i'1' CAt'IXS.: nl. NIl, ill, \iHsil. J i.T.i: lt rsv.Autnl.: I'oecipl nt |i1nntalions :Sll.IIsi! l : :! \bales : him, HIHO hi- 1.11"1', uit-" III (,'hleiipo he i i

1.( ,Iii liOOKS:( )( ) : AXD I BIiATKS 1 : Line?, 1 1lolk... am) CI'uh1'1', NKW\ KNt.LAND: : crop 1 In siylit 2r>(K'iSai; : bales., 1tlI||' \\ I Hi 'II' 'Ill.' 11It'I'AIII I loMhini\ Ihat ( ,'|'I.Iill Ihatp: \, mnlerof" .
I WOOLS-KY'S.: : ------------------ -- ---- ---- -
XAVTIt'AI'\ AI.MAXACS.; AXCMOllMCIITSAXI) ( II) :SShipmasters 1111'I.It) : ( Il'\\' :\'I'U'I:. A Out kef Ilinise Ilinneil.' I 111'11h\t: \ 1I11"llh'Y| as to \\li.it: the the! YCIIIOII h.id; an altiuk\ of 11.11'11I. il' "

--------.-------------- ---- -- NKII i:I I lll'lt I I I: I Ih,' ea.t.tlii. innem eonslahle: \ 11111 IIdlhl'I'I'ip'I' I lu'IlIt'Ili while, f'" 'lop "I I the pilotIOUM j If 1 I
| ., I 11 .
: J I; I K\N;: tAM (Cir I N'ov. .-Tlie I iig.
Will Notice (to th Interest t our Advertisement.Uvoryl I ':'I' .or. "lIol|.'iiei < i>C tinXnr, / not' Mnllett \nlnnteeieil, thn hiifoi'"titus- | '. Mi. Hall \\-. fiiiOH'il) etmneitid :
) .:"N2iJ 1\,, 1.1.1 K.: Nil.inn II ill I'0 gins I'rarker\ ami ( 'lIfl" I lionart I : (I'H'N i ,
I ; I linn i I I Inl I II. XIIII1 Mhh! ;
I I"einii| 4iMo Tnrnm tlelilH etililiin estililUliincnt) SI. I l.onis .\\eiiiii'. as they wan lo "I whether I he \\ill : .
Call. on
( >oly)( Largo and Small Cordially Invited to'o us n I 'toil I 1'3] t tie, ereu oT mini \111,1, I.fttav hinisell., ,' lie. aiil, I he line, 111.11'\ i tloik of lie 1'1'11"1"1'"L" /'
( \eNHot. .11 'Itt I IP1 K.S: "KN.: near llio .liinetioii of I I'liinn i Aennebnrncil ( .ln.

M l'4l US ,V e..., l lutt't. I i i I Into I last: ni"'lit.",t I Jn bel\\eei 1' 11111.1 1"1\: lii\II immuliatt'h, ittidilllllllht.l \ CIIII"IIlIllIlla. >it lime 1" ,t. "
( ",.11;"'" H. I \ I In other hem lifMUIb: : |; f"j.i '
THE NEW MPROVED -------. - -- ---- f7."iUiJiaiuU:; ( ) (100,01) ()(X) |1\\ Jn-mieil.\ \. 111'1, as mem of when 'he, .-. .lt\\\.tIII\.I., to aeeepl' pmllhui r'V t tits
.
the ( .IdJliu. In help : 1
-- ---- C.iipenlers'
LAZ JACOBY Dressmaking and Plain Sewing 1".1\.1'1.1.\ \\ lilt I ll.imlietl: |! ., ;,;,
Tit: TYI'IIOON-S KIIADI.Y: \\oltlv! him to };el \t hint inoiiexasilneliiin.. \1. I'D 1.11 MI Ho Sliii'l. t.. 1 .

Tin iniilrlsL'litil. |lu lt'''I'l\r'11 l I In make .. I lit-then I nmler see i'.cry eonfeK-.nl lo \
| | oi mid thai |
N"I.I..II| | : | ottplii In ,
I 'i'i'.. M Iii "I.h.r In I IIi' I I.HCB,, ui) II'" nml T\llumlr..II.hl'' :'i t ami, I'iper that he uasaiiiinanhi 11'11"1 1 '1'1 > ;I .f
l l I I 1 1111'1 .
CORNER1t1OIBAICCIONIISLTJ th.I"'anllrlII.I'I. > \\ II to the oilier ollli ; '
THE CELEBRATED ln'-l \\iiiUin.ni-lilp anil"In tin' \I'hiin' "M'winv.KIMUK 1"111'11.1,1" ei ,
titnl lilfml of the t'fllIiitViI
I: at Hii 'tIpiltl'; lIalrIttr.: Nn. iII S .N'ov. ',. Mail ml- > : uif tint line '
1.11\('i'.t 11, > ) that C : win : ,
r-l 1 iioXfi t ,Iiiil.'Ilt, $1 ti't I.Ml" I. lit' \\.III'W Hi hn.inbell'n ilelerin- 11"tl 11:11'1 I .,
> K.: It. II ,U WAUU.Lull' vlecs per strainer ('il)' III SI'W "ork, II"' 11\Ilrll\"I'II'\\ \ Hint Him f
-- \\ :I'l \\ him Ihu ni > lit .
,, Ilall..11111 on
if Kiui < itv. Mu.Illiink )
< in ill
.. anlvliiff 1 last itiglit fioin HUIILT heft \\ hile ill link.Mr. _
unit ;
-- ---- - ---- 1."nl.Ilalc of! the. I lla.Mii.nket: Uinl.: lie? said ,,'
\ \ \ l I and ttihrr I'orius that the f huh 111.1 Mall "
the
\ \ I.i-Ktil tjplioon \\ l'n.111;: that it ('IIM- uimn .III piomi' I

Kept Iii Klnok' nml fur ...111' In 1."it1'/ mi.) the tilglit( of tli1)I 17lh of SeplembeiKtrmk u-iil \hnlo" aIt. lnri h.uit u Imlrirnlhn.iile I ; ol:l
Mnilliii| ,iiiliili-Hehi.i.ii." '| at I lle- ( o\iM: K< t u. \ \s M UI' m l\\l| I H.I- .
lllloe.u \l'IIH'lIiI\\ Hlnrk. the 1 Manilofllol J,11 with itsfull I a trip on llio \,l'lltOtt uhohininlil ; ; ,

HAS: 1111: 1.\I1UE..T AM II TKVIA:: CUIH.: i sun" I K ..K &hll'| I-:nlrt' i.l h'n.ltlll..II.. fo rep. The total number, 1'1' li\ ,'M.al'I'jllllit but himsell, uho, the I Ihluw bomb. Inho him (hit (C.iplain, : 'lhirp: \\n,. {,) i' t
VNaii'iintv I lii'uU.liniiil .
MllrIJI>(.;, I "i'i',14., U ililllenll lo aseerlain., :, but, ,111..1," ho 1111' his llluPIhlCl'i4htiutitu nnik .lll'illg} the cnllii.time ht> le- V'T ;

Tobacco Pipes, Snuff I II III .\u.whn..nll'IIMI'A.Wilt the general opinion' I. ili.it hip' "I' !!IM) ', 'ami bmiouetl ft7! anil let 1 I lor a Illhll'.II'1I t 1mll.Thol vrr: I
:
I.
Cigars, I t III .Altni'liiin' ( .11.. ... ti I six I \ hi' ,
I J Alllila\ lt III All.icbiiii. lit I 'H'U'_ |H'-HOIM| UCI'O ti llOWIH'll.On iiunlij \II. 1'1111 \\1'\.1111" iiiiliernr, Mr*. M. 1 II.: Van Am- I

TACKLE NOTIONS ETC. Miuimon* In I 'I i\il AelliiiiH.Sulijiu ) I Ihe I I 1..1\111,1: ( 'hl'\I \. I l.nntf some II'UII'II'\' I On his 1"1"1" \l tIC Idl'I'" i hIlt gli ,'al".llt IhiiTiilninn, 1 olllro' I.iI.iiihit '. f .i
PISHING '''nu In I' I IM iI! ",'1\\"" ,.
,
: : I i.iriiulniii.iit. (ten tnllcH ilistant I'lotn Ve VIIIIK Kon I/-/{, 1'11111 h'l, aiUUlni; him In 111'1'1 l iiml sal.! that: lice sister| nnhnlM -

I INTIIKCll'Y: I \V II( ) I.IiA11: AM I ) KKTAIU I A lliil.it IliullrIfln I I 11,1.! 11,1\:, In. Illrlol\\1 livescic lost, ami llnecpnsMtier i\\ay fioni HID Socialist(* ; UK Ih,'\ ('hlleusIi '.' '
| haul
; eatiseil him iinnhiMilile .f.
SEWING MACHINE ( hiiin .\ IItlil:*\ It \ ) boats' lost. alieaily) so ll\ 'I 1111 \ HtMiVcplriiilMT :' ,

Newsdealer and Stationer. ( 'llini Biutiit.P'urItuuiittii, The! lnlainl of Hoi Iiiig; "contains ami a 1..11 fiom his biolh- : :' ;3. ItIltilul" iuu1Ilhl'ht lij' .I 1"I '

The Best in the World : ;':on lI"'IOI'n' .luilj'iin-iil' ) Ki'i'lvlu: l.ir fKxeenlliiii IVrJ'riiKit.v. *"..,,.,". $011.1' :34tpibahItaiiIii.< ( "'reantioninhim not lo \uilo 11..1111' \ililio' ..llikhI., ) of, \11'111' :;. V. 1

-- -- | .-- 1.,r (fl'II'III lilies p. \\ (ullIiI betray hll I' Tim sleaiiuT wai I Ii itt' Ila I ) 8 longer .

.... nll'.IIII.! \\11111 :1,1., II\.I\ :111.1 K: I'hnllI.: Th.' i'lin;:. r I i.. tin' I liest ti-. lull, : the I IfNl I Inn Ai'i-t'iiiunci'" Hum ( \\\1'1; 11.\II I I.: Hum iiMinl III making the ( limn t. ',
III liip '
O\ls'ro'
II B I\\I:' Iii I 1::1'J': I' "oM.A \\ H-h. 1. .
t 1I I'tMUiViirr.ui
I 1\: I 1.1:" )A I II 1'1 % ntlii; I iM'st ti.riin : :111.1.: ifmeil i I IH-, ; : Alln.l.ivit.: .
lUcu-li.' 1'1'11I1.1' .ml I"urdlllLI'% I,,I uto, till I U'sl III si'II. I h, lUll tIIr. euiiktuiui IVaioVurniiit.. The I 11..II"hl I MuleMitian Nut .\nei i >(. C Clin .\..., .N'ov. ami IVihlentletimleil Chit Isp.\ gull ami Imlli, lailii-H loM, him :
I'rli, V.Ii I : 1-lli"1
.I.| .Irollll I nit'I.! a in In. mu 'liir.ill. I'U.lflIt.'llll.: that
If'' ,'i-Utf: i.tli-i' .k ml- L'oiiniiitiiii'iit on IN-aei-, U'.irrnn'. t 11. flu al I'irsl IICluullt.ut.Nitv | Iilg(1 I Ihl. Inolll- : Ihu' I all lilt Man 111'11t. nil Hull "t' I

I :--\ollli.\ I.fl all I "ewlns I ; .M.n-liini's l nn.ll'lIl'l- Atllilixil, -A. .iiiitiiiiil! 11.11.1WlirralltIIIIII".IIIlIh'r'y.I It. Yiuth, N'ov. I.-An OIwl IIII1111 I the miiitleieiH'\ low ol I tin. mo. :. '. '

lurlliuitif'i. !; 'r. : I : t 'oiintj Jail .in the below. 'I 1 11 he .\ ..Mime, Ihu only lIlhllrnl'I' .. 'i'i"d .
.A. LANNOUNCEMENT A hut nit- l.nrci sly.V '. 1IIal"III'' UK" ,
J:
0 )
S :E? :EJ ,....".,h.l for. i iiiuli.xiii.' ; iiml! I I'rlo I' \I.Ut \ IIrl'ilUl-l.llrt''n\. \ 'Kxeilcincnt: inltiisv 11'11 1.1.1 l ,'inly I 11'1' of one, U lIlt t Ito 111111.; shaxOry : II...HI'I'11111 n-keil\ If ho 1\1'1*avJaplain' r'
Ui-eo nuaiieenr \\ iliic-K '
Tlie Singer Manufacturing Co.. t'O"IIII'II": t I night OUT I 111' ien| it that linn.KilwHnl I nnkeinpt i \ I t I.w\.f\ I lIe Ilhll' ueielatheil ( ] h.il'i| ill'nnk, ",'111'.11) "I'lo '. .I

%'NI ritlit.. :. Illake! lotnler '.1 I oppo' .i- : In sunlight. that slieamnlhion ( ':'|.luill was ilinnk 10hi l ufll., linnHiiill.cwiu -, ..f' ..
:M\V' : 'l.I.NLt.!: : A tI1ui.i, \ II lu < rliiiimil C.IKI. R. tl
4 l.ii'iis. Hun HI t lie I lioiiiinluii) Parliament, ', hail, \ h the" \\ I m lows."Only ( fly Jinnk\ whene loltClii'lmj t I
A. I.. U' 11.1.1:11.: ... Salesman1'i rni| ; '.
I l.i'IIMI' N.Mllrriall". been II II t'lI I..111 I I In'Illl: i ) fureoinleinn-s I I I it \\eek," rahl I SpleH mcdil.i-I I ( KHII lu-t week.Vhilu no \ iso

Shoes I r.il.if.K:, I-'lr'I' t, !Mi'eh.iiiieH't : IIconic.I 1.1'111. I I a Kpeedi (U-liveieil I nt t ( ilen- ti hi-1)' liihlsiomp.inion.aslhey\, leiub- lollliII..lIgl Ihu Strain the heromlin
Shoes i l.tSt'OI.: ..\. 'J.OIIII.( : 111.11
Cheap Cheap I J.'f.tt .I Itl. ink.Ki'ielilrt.Kl : tl'' Cl'k1ulli I of 1''I.tail I liMi, ..i,1| I the I'ug". ,ilumi..1 to him : '.ul"'I'II\\, jon ilnink-\ -fJ i
Ka.iiliixi .
I -- & mi In ('r ill iii .il riimi.Alll.lavll "'lIolllR t \vlilili it t' I hcM weiexliamefnlin I ''I )ttiy a \11'1111'.1\ IVihlen. l'III'u.\\ aol, l.iku i one ol IliU I null ills| r I '
.
) \ In < ItriiIuIiuiit'tit.' C\'I')' lid tail. Aeahlegiam; I ie. I lie mixhl h.ivo said inuir, hut al 1"'II., ,

Attention is Called( of all t IhoPiililie) i Mmnanh H Htc1 C'h.itlcl mi.Miirlxiire.sill.IMI -( 'I Iri-uit, ('ulIJ It. ccietlalcl' staling (hat Make\ bail. I I bat' imniieiit t bo was Biinininned I I I baller \' (lliu' Cuptdin lnM him, J ',

'limlHrH'! | .'Illi" iitii.im i not I 1..1'1 811'hl..I.t t but I 111111 hail I h)' I'oll/ 111.1"111.1,11'.11." (he pilaloofliies. I.Ii I. '.1 'in 'n i..' -a ; '
1&111.111111'| In i iimieery. I in I the I the lime nml
wan III
i 'ul.11 : ht.
FAIRS lnOI'I\S: : I'I.\S' ( 'IMIntuUMil, II r'.1... bin uttfiumc: rain'il" a hoincl'* iicsi Heio" U'arilen MiCIanyhly I : !. .
15OOOO -- -- --- -- ---- : lIlt1,1. | | f'
] about him. of I Iho, tloliet l1'lIlh'IIIIII') amioluiie 1111"1'11.llhlllI Fr. :/,
('ItIl.I'\I..U'O'\(;OEISIt.X1'i'l11II : .VMI.MIOV;: il.iy hiIult \\ the Ihul ,
Slight
: "
j I is ('Ullh IIII',1,I t lie. nblestulatCHiimn I ulll'udor I ( ol I IhatpUttnanicil 11:1.1. : ;
SHOES ri'liuiitit t'.! I H.iMion kH'laltll'" /lr11I''II'.HI "lulo I the .( '
AND any lln
> raplaiu tvatu
11.1. }
BOOTS: Pensacola Fla. i in t I lOut I 111011 1 1'aili.i- : ueie avvailiii him. .1'11I11'f ? ,
EI.,1
I \ hrllll) "i"II.1101"I )im ilr irc tlC ; ;lii I $5tV ,. '
IICIIVID: : : : I nvI : TAii.is! : :SITPLIKD;: WITH Till:: t..coll! I 1t"I'lIrl' "lIlar I nl"'IIIIIIII t 1'lIhl..lIlI'rd'l'h"f'I. bout, anil a. an orator/ has' no c<|nal '1 li. I IIMMIKMthi'h ., .11'11I iliink\1'\ 1.11.11.1.0 liltlovhle. itfUII ,
(OK ALL i i-scmmoNS> : : ::; JIST l ) I Nun 1 U-td' In | Ii thU. here \\lectgu\i.\ng\ \ his ability, ( Jla.l. 1".111111:1: -\ciy !
iuvr: TIII-i I i; MACKKTAITOIMiS. I: I ): I r u.i> m-riiii| \\ had I vs ft'lt'lllU In I Iho movement .
)liottlu that 't
he :
ill
: : |iurH,...j ui il 'iniiltiy t I|,| KM Ifii I 1121 II fn'i' n v i.f stone ha* ficiin) 'I nlly I I l ni sgttI' his i cnltr-I ,"li..1 I in favor of t'\<-LiilliihnieiR: i i )' a rill 11"I 1.1. : .
GUGENHEIM ur "- .'("nl I Nullifk". COt 1111111. I'me '(' Hworfl the llritinh railiamenl' mat I".1.\ tliuiLIhu hId t inill.iyril : <> '. \ '
I II log I M-ing exlendetl In him laletl! '
IIIIII'K: AM IIT IA1IVKAITKK:: ; : 1'111' fully anhour. ; ; on iln ull Shut limo. Ito l' '.1
him I that a loiulitncney I I I I When ,I the .1 1'1
-KUXKK.: : : wil 111111 I lo I
01.111:0.1'101) :: : \ ( ) : noi\>: i': IX |I'iiy/11' w.nit'I ...TMintiluku I iiiiotiH'H| | 1"cilI"1 11111,1 \\11'\ I hat 'll 1.t- iiiplaiii MU-no ill nnk' -
!iM;( ii'MCTOiorTiii): : : ) \ : cnii.M'ixr, : : AND I ACCIiMiLK: : : TO TlIK i: lil'.SINKSS1OIMION : ; : ''nardiri: in. ti-Itii lit.? *.ii| erl.il I NulK' .i VIMlllllllll for him, ami! the fie Ihat ho l.uI now ,tug his fai-o uoie u thoiujhtltil ex- that It.

Till I I: CITY or) I I'llNSACoLV..; ( ) : ( ) OF Tilt I : ( 'ITY.I Ik till- I'l.ll-' Ill lll.ll"!.. II I L IK)" II. (tutu taken t Ito stump I In I Irclaml fur I Hume I piession uml! uilhout any uoiils Ii. 1\,1 II.l I.al..ly kuotv what ( '

lIlt r. .1 I va ira utO. I In .t U.lnlhal.I : I I I i-i'iit u until Hull lihlut! (lii Iholnieickt of (he' Ihlli.1 his I eomp.inioiii I in eonlineinenl" I III IIL- nut II .II. all V. Ill "IhtohitlIYaflaiil .i I
We ,'eMM.fllv. ,, invite an I IIIpl.'I'II"n., a ; IOOJ8.11' A 1' .LY It .\ A'.[ 1'/ } I (he laptainvonM' ihilhlnr ,
( .. belo. .. i>ti 01'I r ii I v I Id (nil uii'i to l.nv aOH, II liorMIHI -, u LUwml lo tin- l.t'lulO. ,
I btcu ell paily '
(: ;lvlclglt ,
,1.I, -i 1 "e,,milletSloek,) t;, of :Mmc ha.i s lie ye I' f'I' It.Y/S, 11) \H'IIIII'I\ steps :ami shut hlniiflf inbin .
\ f.M.IMi.II .
the nu-.t n !Hal.S! ,,, FO..I\.Il'. \ \\ c I it 1.111.. I, a M'liirli', :t -..t of f iiinlurvir 5 prekst'il, of hli :
11\. ill- !'hU'klole. ; 1001'111'1') Irom opinion' \ by many |1"1- I 11II. .
: our "oIti.I'I'liulI! I'UI'. > anyiliinK tl-M'!' I If I :nlurtUO,' '1 ltI'r.. VII I2V.! '" \ "
t. lil'I'Clilil'e J. KRYCER itil. ynuruht \ I 011.1
.' iiiuMi the latLVi s.nh| wIUi II giiailIt'I( .onal liienibi heiu Hut he \\ ill bullS. thy 'I 1 11w hisls had Iho usual '
;, .. \\ in '"'1 I"I'I.I" N'jtii"" i." OUQ CO it auonl Ull" ijimlaof I ilnn't lirlii'H' (II... M'. ,d| \\JI.1 .
III"II"Y' I Iliall I \'OIl..t,1"pi. l'1.111'1'1': ,,, 11I011"\a 1 hr 1'111"' I II ajiTHMy ruoriilKTolt.Stric'lyfclctesiiieftrFResjei: : : filler I Iho, Lnnli: liii I Iluli I of ( 'oinmoiiK.llo ti.iloi- ,dining the VI.IiuIhg hour t '
\\" 1'111'1111'1' .Ia'u.I to t Ilw 'I'ul.lic' I Ihat t ) ..11110.. lIot. oy save lott'.I'1 -- .. hate 1"1'1 1..1.I I'm' uny 11.1. m.iuvvouhl t 1

!. ..Mm!! 1'.11I11.. but ) ou will fli N() sa% elimc ;#(Ij my%; 'IIc.1II,' .t..ro 'III, L-.lul'l)l.m! tIll. i iin I lluvo I )im a liiin e, a lot, n horse, a ....1'1'.11 I I |xn..Cfcke. an Inilopenilent fOllul., but they S\Ill unusually quiet /ami IIHVU' hits uciI \s lieu hit katv. Iioiv t1 '.
U
"1 n.I an reunited I l I in M>'\lo IIn.lll1 I tli.rl' t'an'thl. lar;,!etto I y & ;! \I'hi'I.| ', u lii.it nr 1111) .t Ihlllj( i-'Miyoi \I ills. 1"1 .ml\JuhI1311'lilo! tiiii, MIUIi'cII I tin u- WIts a total ahsuneoflhat t'oned 1.11.11)' I Ihu I'.i I ui Inl [In t lie hut .ca." {
nidihUil lOt II I If im hintti II I I tint itiMI\ 'In <. : hN I
inini. in all si.eand. ) \ making' Kinflaml
"ole both Iho of Iho 1.1. '
\ .: .' ... .. hilullr. on pait \ i 'I 1,, unlinalleoinl I h 1 I m it Lu' sir :a "
-
I: I.\\' wejfivr someofour "|ieei.il ii.irsUHA "I hits U of OJ' 'l.jal \uItIl h. I tint III .. --- <
; yon JM.< .. tomaml/ !i"'III': ., that, was ;
i:! City-Hotel |1'1 10llf..t1.lalu .leaiiifrvonld hanlly d.iio
Lor o,' L\uV: li rn.N lfc-.r. A i nt'AI'Tr, "I t.i 41.2l..toflland.omeLadie'KidJjiittonl5o. !- \'lI'rII ""rl! 111111:1( : MIA: hl..II. pat-eujfi t ; ,
: .)MH.at. woro furuK-Hy I 'Id at I I I 11.1 you Hunt. < in|.In)'men I 11 AiimltirlUcineiit a* ) ( '! slay. Illhl KIII-II lan naxe In lint) Ila.h'l at : J '
\ I : I II I In "iat I Nut. 1su C..III'111111!! '1 h, Ibillrr ..r aFreittlat I :."h.." i-: I MIM. l \\lnt for tho llrit lime '
.
l. .;. I "n* i. 1.0..1., that Stone a i rHuto (Call. I 11 I logins ::. : I
'I', \\ e will ,.CIIIIIIW al otily | I."HI. ...
Ed. Sexauer -M. Il r1 It. < ini. i "lIt.ltor": I in uetks left her rhlhlien al
ProprietorE
ATTr.NTION: I I ; man but t t.o latter \\ 11 not an culinaryMroml /. f .
a.d., lo I r; ,. I 1..1., \"V. :i.-- r'ltljjht ingineN'o. home (looted I her I time I lo an eanie1uh'upilfil I I j
entire satl-faelion prove r. I'p t In >.hoit I lltnu I a ohe
Hut I \ : .: Ila" ;
4 IIII'i :UO) Ladies' l.Kts! ) :Kin "'t'En \OTIl: I : .
regular .
I I.a.. it ,Ud:(, wo haxe .old Jat >'rar3::,'..i |' ir *ii.l tllO 1| IiIlI'uf..a.II.* ... ill .I.aily 1"' J COOKE Clerk .1. \\'. <;i.iiil. ...HIT, nml. of I '7. 1 I Ill. AtUniic' ami l'uiiil}<- coiifeii-mv$ uilli I I her hu.- was In eoininand,, of the. iteamerl ; :'

,\.illg.I U'oiilli I I niiir "l'lIIi"'III'I'. ..willg I !1.1 I hard I liuu-a I and ..111[loCI ill"n), 10 I the 1'i-im.ir.1 1 I 'lain w l.le k S.fll/.ril..r/ tutuiiiIL4rIiiktn Ibill way, cspl'-ileil. sour A hlonl, A. baml, itlii'r nhhh kho Ilul neil. away l 1..lal.l. and. lost hi* po.illuivheu, ..j v.
-.-V"' ti..V! I. Ito-neniU-r.: tl.U .hou i h a bainan.: ;,' |1" 'II..r| IVimucul.i th .t lie T. killing : i..
II II III.. ,ao at '*: ;.11. *: : GOVER.TMT ST., Oi 'jI'.I.) tlIiIIC down '
\oplilar: the f
\ .. i
IhcIII III all IiI3I.('. allil.I) I.. : li.i* aililiil In lii iU r) it lnr.'e lot or HueIHIU \ 1.wl.1.I..h..1 .INII'1' handed ownership. I ; 1J .
1'1'\' '\ ha\'ill i.ti'. .h IL brI': Ira.le .111 .thl'lII Wf' 1.1'1' 1 ItAS1': CIUK! ; OK l''iMC; : S( UAKK: *. from AI.I"IIIII--.Y.I 4. liurbanm, '' Sd.rvtci. Kilt-man lmuinl I llrakc.man : was Iho happiest man of the U ilillleult to ILlo11 a thomiddlei _'.
'"tI itt'Itt.M110 ),1'1'1. alill ii,i:gli 1'I'l ucli 11l'.I-. HuUt-ini! 11t."II111,1 iniciuU. from tin. Tlic, builienenfiiiiinl "fJllllallllll ;
the Iintol "l"&titii& t.itl elrill.ly Iallll..ewcol, 'P1Itt1l.l\ I I'KNSACULA; HOHIOA.Ihiani ) iliuu, mi b ...;.1 j ,milk, alit I Lntb-r u. t liiMp ... I 1" ..e%('uu. Ilii uile, whova kept al 'd( I the, >..ca"UI. and I rather t I Hun: "
.IIw. WI' oil"\ 011 ; W;I..II. : ;;;.1' : al",! ". III CVCtt --- tillcheup, i-I UI U <.1.|il.4r, .mill H ill Iii' I'll, about )inU' n<.mlhe .. ki.igl.tjiiiiigleil I
.fl.I. | t. : home il'nci leslnday
at only by remain Idle .
: he the Ii ir hi-illi
1\1',,,", h..c| "bleh, i h worth f.i.uI: i 1':1\1': Suw. f "JII. ; ) 4IS tile'Ijtttf l.y tl.o IIAV. WKKK or MONTH. I Iniml iinciiii'i.' .Ii ...>\1.. oribf iifwt lull iu'tl I ainl I WI.Iuili an-eplcd" I | t :
l.-vi. !t.. _,ul lilvl: !, heels in uui- way to suit your tbte. ol.r.\IU..rlrwl: ..b.:7:: I l".ly. : i.r,M .1.* fi r .jli! .. i all lit "I. ..1. rY nutinlIllll a'nll"11' only le.ogIIit- ablu to I''UH to him I mid 1 I In l'al"'I"cto that U.M olfi-ied him., lu every 'en-> > ',
| : ,,1 "Mikado ilk.I rinUhod IMltoii lbo('. the l-n-le i anil ..... tie. '.nH lie bat. fur k.iU--. LIe by ihi-lr i 1.11.' :. j her < iiticalii--.lailer Foil/MI far "lej I :
a H4lg4lor ,
nmfietHw *:i.'A. ..::1.f:1: .. :J :" "rlh *'1.IPJ.it&ietliii.t -- JI!> .hat fur a.lh.| "r runt a Ilk.. N.:tau wltUin - . IIh 1'111111111 .lilll : t
at only wacalU-l: for U-l "ll1h'l'. an-1\ .hl.IIM. ,i be worn .\TfliI.4llir.b : '. r'i'iiiik' tlirvei .....I\I.II."Ct'. dIal J bUt | <,'.1 hli i nian! lo |loCI Suit t.cl'lilc) ; had. he U-cn III eoinnund of ll eVeinon J' t '
)I
ami what rulliriiitn on lilt "
& : M.W. ,,lih I U Iienulm-. : 'l'al:1tt'; filial. ill | ", a I ir'in: lid i>r.:Ininl, mid fruit "I nil unl'rt'.1 U"II. I I inlu t ". 1
their iu- / l-riuiin il'-j-artment C4'IIIII..tt.Itl 1llle.lle i
U.li.r of ,
'I.' Ill for ll. benefit ,. f'do will. j I > urUlii.iU: i u l.ir.'e :(lIrol,11I, a Hue .tultfrof (' t AI.... Nov. : lly I t thi.I IIIUIIIinj 1111"I'J tm 1''lc ,1'1 ,
--ItIiC. Tivaiuir, and if ) juii .. ilfulU! uml. wr i an till all ord.r.on 11 Jt '
I lNiuWi-.Kxton.loii: bole !Ruttoil: : all lt cult.tni' 411.1 djny .tiitui t i anil all) : 1,1.1 1..11'1'1 f.llcl.II..uh\I.. TIMT \14. .i.i1r1
.- .. tfxtunn\ f. n.U runuuf I : Allmiij I Atrniir, a lonelyput '
II 'Ihelll C\'I'y wlnh'r. nburt IUt I > Inarkftiiarlitnin; 1..1 I him mjht! ; have I'el alloat. ,
v"t a..JI'Ullclil I. tot ljr'e to "-"- nil our Illlct :arrivau III' our 1l.1\'r-1 i An)' ikM-rii'ti'-n tin,, tI..I..1 l run not 1.1111 1 of lIe \\.llh),', 1'ollrc tihlltrhccgaii !1 .I.t.In" Jill \tItE: t ( Sill
W
'I 1 1'aplaln
aisi t1Utii1UC IIUI' .I'JC' ),; 1111,1 l1LlC'I .. ; Ul ;ut tllu. <..'OMMHtliL (.dl.-e --- tuuuiiI I I ilea-l and one 1'1 I.c IcIKIIyJI( I was 'noticeable 11.lllur:1 i)
11I1'111 lying
; ; 1lehl' 1'0111" re.h'.lll 1 () \lair f.f the l.e.t kUI'l-Uttl Xit'al, Almaii.e fur 1 It"*, uuw in .1.1. was \1 that the I Ihl 'lr! .t mate, uho hail. for, ;
'
(..Cllhe w01I1,1 state that we have jU.I i New l..hi t <1 j"l.. t'l'"- areMII "US'I'Ut04 Iii tile (It. bit I I HOIIIiil, hi. pii oner' It'l.t'I > /v .
? .
a..l.. i..1)) IhcUI "t XtIV ( )I'ICiIl: ;"rkel.I'.ht. aIIlIJltU\ JI"u"l.Ie jLitt'H: ', Xu. )U WII"futtl" Ii. k.11 a oil ioiiiiii4ii'li.-d' lh" II! Ileul
.
lor X'W ,
I .' Ih'cI r"lIl' 1'.11 ..llI40.. ::11111 \\ C II ill ::i\'t. 111Ih" WIII'lh ('I, vusir mOIlC. Jlrillg un )our IIIVL nii4 ... .'1 t.jl'Cit1' ,. ...-" mi'- I.-. ... -- f'1rcIJI.I. cIdeuiily I inailu by MJIIIBl -lead. of t'"n' 1 tutu ronmU tutial.Altogether '. :, .utiliiig e eli on hit', lake. The la.I ,.

I II I % (IU waist Li I.u \ .Ia, p. .\10,1al", 1II"leIiIlJ, tillll'. I'"mlIrl'ct" Iii I. 44tVIL it4tM1lt $ : lot".. Tlie. I'UM n" m 1 1 1 ,,'iULirBirn 1..11.. a bIlOO..I-. l lii lunt I I in SI irnnif iihe| olllit-r ba.It'I'1) 1 lime ( Winontt-, In Chicago, :'

I.,.. i'li. IIn.llo lOt O lu I III')' (tiu I1..lil'oc ri,''' aul MlLttLlt' :o.t'l'h fur -- .. A\M! ttf.-r IM. <, ,, ''Itb will iniirilt! .reil .1 I tile fl hi. U-al. WIel;, I \1 u nomhie tUilin: t.e : .t.aLiIlof (the .
bit \1.": { tutu Hutthmea I L'aptalii SIIJI'ol, O4wnlhlne" ;
1 '" p-ationi/u Ihc :>ho\- :store-,. five I'llot luat! _U oxwl r.tIIl1.t.| | inttie 'be a molt\ I "r t.< ("ifraj.liifal art, ant! |'rie fuuiiil thi iiiornlnjr! 1..1'11'.1..11.1.' ': h'JUI. ali tHI % tlt' of Ihu lemaiked! t t.ho 2

O-crT: Mrtitbvrn water I'lilly t"llIl..oI1'| wltbir a lul'l1"! I 1" j k '.(r, kreitu.u lo nil\ i iconif Iwiot,1, .... retolti-rln his Ininl, but It boil, not .I. flad( [ when i eamu lo the, !lo.e. 1ltt lc."I.r. ,
c.T that all If ,
I : \\m ,
SELLr: I'luruU iu .-" !,.l, aolK hctd .._ -I'U' 41411.1 A III kL.\' UILK I I11 .1.1011C1IYtoaul.'tI.
ruini
| .t tl.... ..aI.18.. rii.-ms; anckur furniture, i LCI tlix l.arjjt il. 1 ht're I. no due to ii j Ull Hut .ise belnrfliaded :, .
elen (.1",.,,'rylo.l&'" a ." ..*:*r> In a mu l elas.. In I'fl't-' 'uii-Ir._ .. __ the inunlirer.) \ Nina Van /amlt put in her appearance I addeti \> a

T..IXTIUl. i: : SU3I3IKU: STOCK) OX) II.XUeegacd.leos tui1 t1kIlt. :\('KIAOIt i .. | but .he ditl! not return i all I, deepi-r-----.--tl.au-- _clue----ou-- :!-IIO be.( ;

.'c., ("'iLer Infonuatwn, apply I') ('(i..*''' .M aruur; lr
: of Cost.f I.....K .\. !), rF&ii" MM, at UM J'UoU' He.I I".1:. Tolanoxt. are ,.,....r... II ann< the B.. x fV. I.-/ .1.tlali;: pu.hed Ihroujjli the ban, tear came J.tXJ''TI\\)'., Nov. 1.-JaiiuK'

tee.! on I'alafux, fUt-Lt \VUaf. many w".!niter >.t hue tiiwlemUi ct nturjr r(1 Ct.'iilU, I \11. e near n.l.h.lr, lulu I.el ejn. I' Agett wii4 han c-l [I thud jail janl alllvJ I'

-( all.-n.lea 10.'e eI.. prfllh: ex.hiujjei'l : llhoc.1 t..eIL -::'JIWkD .-_ (III account of "b"ioy (rca from .lllll..tio, "1' Iliil 4 5.aII of the to"iiUHjfkhrila .1Lurlut tvt'ii; IJUX kCCIIIftl to Lo iaboilu thU forenoon for Ihu mui.Urof
Order .
j-n.mpily ;:;;;;; ; (
i-il. ) noe w4 'v .. and. tbv'buly! ,',..ao.. .. la tU niarktt SLat .
-I $ ii-lurii don't Miil. Iliaeay| 'lh a 'I bv it under the dcliret.LoIs 4tiirit, and hU. LiutLt-r-ln-law! Janie F'aulk-
mouev iflbey .. ',. itlLlaU" (' Itf 11:11111': J I.: It..urL.III. !? Kurtiilurt Van l I.) wkh-b ,can !I.u. u-.1 l r..r l.'lb ft,*it la;; and. kmoklug. "ha tlouVI.t' j ou-I
! I t. III.III:: you 1'1' (Ilat 1.&tl..nJCC; IUIII .lidlillg a 1.1.1'1\XlltI\I.\ : : mu. : ....U Mill 't.l' lran'|> rt-.l$ \I.. ap'i" 01.1 .F.* kiltat oLok.ale| b> III lie IIM-I iiiliar tire. Tola) to**, t'A'2UI : ,- ly 11.11.111 mono liLI'* to tlt e'I'I- tier, on P4'1.t. i'l, IS;. .'ttlOIll 11:,irMIIII -

, I. 111\116 1"111'- rl..lse.iiuih .. ,, ., ) I .. e.t l ul I"\'II"'lrt I Lat be I wn r- ---ui.I .
I'l.iprieloi I:. I n "'liirili. i l U I tii 'I l .H h."i i L i> i I I xa l* I'.mk A I n. ; 11.IIIU.t.I.Julole..ltll.'u. j'lendin-j Il. I

I


l

-I


.

:--- -- ... ..----. ..a _- .l.:.:__ .___. ___ ----------N _--______- ------.----- -- ---------- --

\ ,orlallllli"'n\'CII'11 I J'llli, ha\ S troml. !hcTotc, him., low inanv \.(
1111 (
.\ n!. fln (Cxumnminlslii'tl cttlcd iiui mailer lon,
nnd' rul I iied bv Ti.ltln'niihil.iii') < fOh
: I Ilic-e 1 landlollio lot 8.11, | ,
riill 1 e\ory fUinot>no\ii'pt Miml, .ijnr tip 11'oplc : ., ): ,.. S tl ,'..111110", lie .\ Scnh. Itdiliib.' ; SI, In, IMsrnipllli I ; ) 4 9 qO .

TintCOVMKKCI.L and seltl'II..II.1' Im fl"lullaghl liiut i iI j I I he-art arlies, 'Iho di.|"ih (lion<, flit lull I.;uuuu I \\i.ss MII,>"i .
}'1: UJ.I/I.\1I ('f I I uceii! peipellnied' I I tin }(II'I i nn I if S li i !{,: ''Iio 'flliIiCM! -iliil, thin :iioii\' ; Piiiitniilliv lit lC'll.t t It.> till'S I.I"". Ii i ----- --

.,i.ill UK n l 'eui I ilpu I'llin tinn, l Iul> I li iili t I vliV,:, \hi"- lln, iiffh 1 1 IP: Inlpinppi- If I h"III.: M, "I| |I" I | pit |lIt[ |I'; M

Office Xoi. It 1. IP| ;--T;. .d .1:! Wot Umrrninetil .i.lliulliou I he 1.11/1/ d!. lull (111i i in;. L line*, and ;!'nnin,.!.; |\'I''l'"loty|' ;| ol |liii.s| "HIIM iwi nit 1 i hi'I :. -i *. ,i." t '.' ,*ii i h.I'I' For I It is nint I litet. nri ltee" I there wn lust rn .uetM to I tli,' |1lli|,,' n Kiln! r i ,

'II\ *I. I wh-i ""01') "- i'l the love nl.d. Hilt I I 11'1' 'I EtJ' it''IIH" I 111' .hi,,1.1, .'j ..lh'inn oafe.I wlU C'. '. I hit li:":PI. jut ,11\ in 'reeo.i.pl. teHiieein.ln Hi "., I hlil nil I., ,' ,", .
ho last the IHIVI n ll'ii.il II'nl'1 I linn. on ill : lln .' M I i1111 I.. "
Jim' : III'"WII I IIII'iII: i : to I s 1'\1., .1:1.. ; \ t I "nil tl-uis 1'1./' nl inedli'inestlie, II 01'1111'e.1' known I ltsprnpni.su" .
f"I'Ir 11f'i.h, j ,
1'1'11'1 .
TKHM'1XVAitim: : I IN AWAM'I. rautisu'i ) mill ituu il mi MI) li it I Iii il
'"I) ligliL o\ii- 11.1111 I I"LI..n.III.111 t 111 1 ,I IV-inl, llielni" ,lina, I'll: IP. '' 'l\o.t( I": lii, 'thtiti a i "I. lMi| ndiiiiilIv'nll | I. I ANTX
1'1'
' U.UI.IIIIt'"I, .'I'1"1.1110'. 9T. I., Mnll." ?:n: ''HI HIlv .\! 1" pnlilie 1 nn,. inn now -.ttou : It. i < I mitiii I' (tutu n ''i'l'lf."I"I| !Hi| oti u0 lilt 1"/1/ ,fd 'ut 111111 nif 1.1'*. I Z-1Or'JC,

'1'II1f'In''Ih; ".. I VIlini' ..vlll, II I'.' nlli'tnl, | to i iiiihs I' hl.< f'I'11.Hid' if 011 i In-''flnblili1.nil |..l ) i i, ol'fll Ill l' si-):lies Hiilli nmil"liiir I u;!I'I':i- c u-ti".it.1 II". .HIM.. .:in,,1 In Ii."II 11 : lot :Hi; iii 1 1,1,! l 1:1: \\ hi. 'tnnll .mil\ l it IM* Ill' u-.r lie I "IO\I to rli I l"I'fl tcoltlnl I L .ll'I "'. _.

M-iiilli. ;,0 } WPIC)
.'nrlllo''",,' liv p irrh'r nl tour rfttdefifO( 01plnee i 'trit!., I tin: : f.i'\v jrars lncp could ".5ui't.) : .'would, fiinl, al"JI..11"1, 1' !ilu t"*niit.1,1.| .Inctiiliiuihisl.Duo' )Ilu luiind| .ilolhiltMilild. nm.'\ \' tPttIht).lint I Iinn I'i amiho'i. e ol Inn i-.ti.in- ;allll.illu'I, Eo 3NT01; :c1ovo,
I .f
of hit-due"; lit Vi HUH 1 1.I'r. innntli.TIIK li.l\e I"leiiciMiilllnlillldlithnill, l.o- wolk t l wi if"I '1111,11,1 I boiirlil |III"|| /p Kir ni.in, lint feel 1 rd In I", I it-lii \P I on 11"I"llla I-eel. I .
wlul till;, nti.M, It It l-On tilt In'ereitnf! wtioinnken I II I | _
It i h
: t
--- wh ': Iho.1 ''I I
I lieeof '.tioii.* '",-, : loinumnit) iu lead i.r tI'llui.'i'l| !lug ,,i i iil .I it >unit nf tin* ilm i |tort Rild: WIM h'prn- WPIUY mid Ihnsp who tlieirus. ''n ,I'r. 1, 'i
it iKiuiciM.\ rjni f/o"lfm' \ ici u. ""I""' riiijr-ni nil. |"'mi 1 I.iti', i I'. I I...\ \ I i. of lot' I 11* in 1.1. I I.I.: ou pit.Ill "II.ll"| ut presctllip' i its | | ;.uI iiI '
I II I ilidi t n I.ult who h.lII"'RrJ ofili woliderlnl "nrilit.' ..
I IIIIIII.I- nl illi') Sir: iiirill), .is (,\ i ( hl I 'I putt. "
;lnlII-,1 r\p-y S9: t.'l'\llnll' 11'1 I io\rriiiintil I tn-pl. .
u.l it l- lic-rp't tu iiuitm, I114 III | hi. .
$I.IM> jrnr, I'tiNiaur l'I"'f'. pti.liivi I i" 'I 1IIc I linpi-'ilaiiif lo I iVnonrolaiif nn I 'mil I linir. hut 1" < nr '. I wi,1,1) I in l\n ur l frllil IH in; nt Ills) ImiuU InI.1 tlnit slio OJ'0.11"1..\ expies I "I' "
eoplea I fii'p, ett on "1'1"1"IIII"n. II I madness lo lire u'fl'a l'OII; Innnoon. I liner '''ln. :ui'l. n i-lirf. I ,'n' not' ? I "11115*' il.I Kjiiirol I''OH'I) ,1.II'\It' 1111:110 n h.1|| -, "II' "
"I! h'f" rail'"a'IIHlllli.i : ( *,. Our til-, I I tlui' Cl I Rl UMIM'IIM{ tin tihuuutl, '1 Illhnte "> l, >I.., of lot l.VJ: iu, M 10. on.flI'i'L1gilsa AVSloik 1'41I I l cI".1* lor.liOSSO'S.
---- I I'l g'l M f11)| (, nniuiiilion i i 1. tot'.' 111:idm, *.. skin .1". nnd f
AII\EJn-ISII: 1\1: i usonKonnhlo hll\1 I'dllicroiee' c'f.III,1 or hi- I MS 1 ir 1..1 omltl I / ii II I rd.I .
1I'I I Ihn I t enriny porno) within h t ,.i linaitnjr' nfIhn p. '; ,'*> 54 1 I il., '.. ,Ml I 11"1.1 f ti! tilireo I BLESSING TO JL\XI I X I H
nn I fiiinitlu-d on iipptiinltnii.Tho 1111'11'1 in Iho Iliniroliient of I IIP, I L. I IIM-S "ri.1 i t. nnd HIP--, l>ittli, '-

circulation t i-f til") CiiMMMiri: u. 1 Imore1 I- X. ltl l 1'111 in the 111111..1, of, ami I (gut 1I.-I'j"R"1 tie. "I i tutu l uti |!IH.Il t.\ r-s I I.i ..,1 l\\i" ('''' 'of i llitl, \lnrri r-f flue I OIP IVieet'lotl.iii'jsi.iie 1.'II".hll'\.IIH'n! lcll'.nlll.U1811..I.II',11I1"n l I in nil I r.,- "
tlinii' doul'le III it < r lint \pipcr' In t IM- \ i I nt I II t MI.I I IL; 1"11",11..11 nnd NV>. 21I! I'.ilafox ippiimt fpllrl, I li'm.3RE3rK3n .
$(" '110111. r""I'I'llIg, it n talii.il'lo nilu'itif, for HIP bpiielit. of Xe\v t OrloniH) nml I WH.TlicMiluoof. Mid l y.iit \\1,111", "- 1"I.\ l"i' .U'I) 'iINI' :)111 ( 1111.o.

lni)( medium. noll'll'' iili. We :aro side, I liarl.nl n'.nnllh 'lull won ii| himIind I m lilY I Im.Kid! .I Irert. ? 13_ll.
-- n 11''n'' 1Ie'lethiel"u. bkt'; I tin lulOtIllu'. in I li n''!, f : \

Our MnWrlpt on I II, otn, l'i. ounmin ninl, :and are, 11I1I1a1)lo.inr; lliiiu-aud-i ollull.iisin "gooilwill." even a'lei jcim of ;1' ((1'.f..I.* .iiionlii'i I li\i"II',. "Ilii\t lc.f.,1 I \1'\0! 11 'I IIP ]U'oirioloi't! ] of I'li1*!1t1)11.limrnt tint: "1 ut II('II In tiiti"n\et nine." nil'I t'O u-ent. I Inllnu'I will I Rlt"III' d,1 11 I t I -

Mnllinir I \.l..t'; n re nlttm |'..n t ttillu I inpietiniiof i : III wny ('f ficl'fjits) :and ml- 111 I l'i..I. ). .IMII n 'tv I it-i: lit i ..11. ,\ Ihli I ( |'rilfiilty I rccjtip-U! I lhn -e who |rtiuiati,> who inu-t par fortloetors. tlsm. nl.11 I llutnnons nn I in MI- hIt .ii i i, :
patron or "Iio i> i'*, wlu nru 111,11.1""I', I 1101 nml li) IIIlaCII'II'.Iill; < l '.II'II- pronitirt) ii at. I r""'," i I'1'1..1 liillnt I ami. iii| nl I em'li tisii. I Do unlit t I IliPpreimlieciif, nny Cult' uuii-uo In u lull n 1,0".1. i I, I I
come unil net* for IIiili4&i,hei.rnmmunicnlinns vcr-c dUirimiiiations.i i i Trnveliuu i facilities rtl I In I lie palp of ( C Ii lea ro'I 5 line-. till" my lutuid| If"'I" I ins 11.1 I :< It' al'o i1111'llclll0 HIP store lo I'al 1\,1.1\ ut when tbnsc'ten or tw out)' dollars' mil)' liosiltetlh)' tliejudieiinis i-\,1' ''hi "
lull'ml< ii l for puldicnlioi i nnd I'I sirnleli ")11''ln n wlnli*. ''nit In no pnrpn e. eltlo in emit: 04 | n.. I'
I I I tat CM l lfdio 5 5l
must nccomp.inicd. )In- the writ,'i' ntniinnd : O..Ollllllllallol f'f 'II In' 'inn I I) |l''inid i, for I itio 1 | I it tin* I Ilnlll wi-ll. I M*, nl.I.1, I | inenlv.i-i.-lil 1."o.i.II'1
PI'Of'I'I'I .
inldres-i.. hot for imMli: ntion, but n. nn l i i .'ttil railroad: ndviiliscnieuts I nu ilerstoot! to I ii" 1 1'111 u'I itt'), of \ L'lr 11,1 it Ltil t 1 )IH- I <>fH eonil n,i- "eoiiutt npiitiil the *>I"II| "11.1 he JF' OE rs _
t'\ Idenei1 of irond lailii.AddriMs \ \ 1:1.f Hir.-t.ine., I ,mkmi thuuuil' uiuuuI t,men.Antlirnif enlnl tilA'i'lt 'Li Il ,.
I utth I I t to othei'ficaliiios I II. )ie 114 (
I |
nil Ii-Hers nnd roimnunit'allon-j ::11 nirungcd 1'f"I'CII'C: i u uliieli .fi( iOHKl(, w/ni fOI' I'le name nnd"fflio.lvill ii II -it' MIII \ lilt ,I" knowttnti / ,I 10.i.I. nnq' '8 I JJA.il; : alcoa tit't Ii rot only, hv (2uun stnill I iii' Apnstluilh I. \"

tlinn IVneacola.'e now ." me, nr nnin- ui'I nndt I d. mit I, I .f'I.lelrnlII'I'. Ilixmn during us flit I nltir. t Pup jel'ow' ter .pld, nn I .I f i I.
1'EStttI.: ( .\ I).MIA! ('CI DI EIt'J.\I.. have ) I by I tlio I .. \,It. 'in me n".111' I ill ,n-u'< I iit.I'i ] lo utu'crt-t nrt- IIHllr'lClll1 Wt soul Is)' tlio HoiHohelis to .Mr. ,\ l'lusi It-. who ) .d I I
poitunitx, !;
oj
/CI'\'ill -- -
11 niul I ID: \\ i'ht (;eminent xlreit.TfltnVY 11 I NMIH '\M\li.
-- --- .- l'cl.I."la. \1'II.Ii'| 1 j.l>., to eHertu- in iu: l'IInllXII: : : i:. \VAilklii' tt\., \ uJll1.21'tu/: I I".i. .J \ '1:0: \1.0.n. THE: :
--- GENUXNE
ally remedy I Ilii" eil, anil \\ c "h')1,1II )! ,' ".,'1 1Iu""I"II.I'1 11I"-" .! 1",0" 1 1I .RTIC: :
H.\ NO\KMIKK: : r.. l-!<7.XOTICK lie : full runias. : '*. I Ccienin.: 'Itt" r. llnv! \nrin. this 1li'II.I( It ., hy C".II"tle 4 l10ttIr. \ 1 1 InternmentIn( I ,I "
n> l bj roiupil tnkiu tuUnntngooflhooMcr ; 11:1",111.1' ; I h-lii'ii, I what is clniiiKtl for it.
] I'liti-lttis.' : :p I | | | | Mk i | nisi. I h"\11 'gl.II.lllelllo toperfnrm
____ ____ .____ ___ I t flionM '. :1,11"1'
u ) my 9|1".11"1 UajiililuU, I ,
I made and, I 1':1 tr. lit b r- I! I".r. ( .1ins' and
---- -- I i I J
------ ---- I i .
IOW H'rllilg |1' ) "" cnn for, men t Inl1, U ft.hil'Uirl tn'f 11"1.| nnd' I ti M 'I"\"eeu"s ofIti b k k b it b 1'JIcli'iic: UO'.r.l- orviwrjo oi: 'I' .
TO A I )Vt1f1SIIS.: : ; hI'} ,>nd pcrnihcntuic I lie catty coinmrniemenl (P1' Ihti'i, wlm uut'1 mnnll, "'li n-j. It1innix'! ,'. ) I iniplIliiinors' I t f I h bitr1orL4 .
nnd of mail Hit.kin nml "ulp m:if lUoml, it itli I I., _"I "I 11 1lIII81)'our )'stem nnd pl'eHnt the npprniu: -li ortlisea-e.
..\lh''I.II'I'I'M ruriittliiiigriitt' arc 1.1"qlll''r.1 CII'"lldiol' n \hat kind nf 11'1 lln ) nil lh"i.uP"li II 11.' i re | "-illvi-h eiiii-d l\ I.I I in I "I. 1- _. _ __ .

1 to .end us only t tlioxo \\illi I I 1 that nil) 11)1011) up I |,i>pul" umd < r hishi'H '|juu'iek r,1 llit'-ina1' : f-Kiii i 'un'ami I i i'u' i iAoti'.
I'll S liibutai1 And tolled lit" wt'I I.u :l lii-| 'A fitilt| <' 111| |''I l'-ntitliire\liriiii I : 'I h.aiid I It Et1A.J ) IS SAIl )
metal! liodicVecaiinol iriiuranlcrtheir i C'Olltl', 11,111I:1.1 ) i i' < yen \ l t lit i ilL I "I't'I.| i |"il-: 1'I : V.I.A/- ()1' i'j'.

I ailrcrlhcnicuU t to ni'iirar wltli t to our poll I, I llipgrentVoxt I nid: Xoilhucl l ":. p u ui il''ii r"I'1 I I ('iIljML| ; I'tir.hiiiiitoiiiil. | 1\ ii phtfli II'1 I :,,1,1 nil rihronI! .
I like m ", I'llit ,reined\ t s fail."hi 'I 1 h" following I h n fair I snmi'loff( I the h.I.I' '(ulluttul lit bIli' / ""si It' Is runin i I, '
uilh iUfilmot iiic\liiiu-laMeni ,1111111.
I
the 1't1IOJllIlc" (hey . Wooilenbodies ) |' Until i M"M.'nlivn' '. "I'lln-. : ( i Ill i i it II. "'" in 1.. nf. Tlm* lii-hand illi nctivo demand hhiieI I I UI.II.II. I I I'T"I IH 'I'. -J-, i |",|.: I I Ill I lit If' -"PI, I I
\\ til not htaiul' (lie rate of n,,-nat \ : u nn : lint I S tl.e.i, 1 like I lit tin n I llie 1.1.! tJM.'jJIH." 1'1".1 t l.\ 1'nrrHI 1'1. AMI Sr. MVO.NS. Mi I no. tit., .\1" i 'j I .

which wo ore roniiclki1| lo inn our I for. ('ii I. li-.Ii l u, PJ) -t I"TS eaily Mgelablc** fin .t I .n I'.iul.Tl.GRANDPA'S I'nrtiiiMi' i''u I -o- 0. .\\IItt'.I''I"'WI\.
J.1 : .-, lut 1 I-i s "1,1, to. lii't! "km MSfnsiH. I"IF : '"- 1'llk nnd, send to ilid C. I. I I., tun dn/eii I lotn, t I I s ,i I'
prc i to meet the <1iiiinii l of I HIP I'IIP' ind Iholiopiud 1.,11' ainl utICI'II.' -- ." 'ill I PI: :.-.. 111'1',1"1. nnd |1"I' *\ lllexsimtnMmikliiil. nt "''11 us possible.,. I tlilnk 111%' \ "I'rlr"( ill hi I'm "n'

1 Idly Jncrenslng circulation of Imth, (llif duels of the, lands' ninl,, "-""IIiell."I", ---I3AflN.- -' ,lini'iiii.uMl. : .. \S i 11111',1 i al iillnn In our' "I'lsh thy luIu'tl iii ill J Is Icel Iii HC ttilli I 1"1'1.,1 tutor nnd ilolni u; gi,.nl wink,

nAInll.1. \r.r.IH.CII: I 'I t.ICt: L\I.. IICI'II",11 k-heailH:i.lnipjii.,d II'' d I oil) 1'111'1'" III" linndi' i r ( Itt 1,1)) mid\ \ours
WI"'lhpI'K'r 4 mmiilopi, 'nlhn I >iitli"iit thoilAy, skin i\1'\11110)l l'l I 1'1 111 I lil-Mi'-: H.iolliniTttines'. 1'llr.I'III..1, mil,' l I\ -- -
.. hue poi I ofl'ciacuula( : : I is Iliponly avail- Anil I Ih@ win d.iM'B Sty I nut.Anil MM.FR'EET. .
---- -- .- --- "- 1111,1 ns for m:nit teiirs, with* 'peelal I' f rfiue PJOT7IO3E3TO 1' .
-- ible .af, and, deep cut th" air i la '%..' illi fi-UKiunt )'. 111 ;
poit t \I
n. \ FREE FROM PAIN. I. Hi-" (hill NilMr.- lnn-liy! in I llniidtwiler
TIlE IIjOIIIII( ) ACIM-.S: (or) r.M'iKiiSTA'IKS : )
\1".lh.* ffruln lliN uvLr ti) <> nll|'p ry IKr. *L 4 Iii OIK' i :' '. -
: LANDS I ON TIIKLINI I : Till ; ItAlUIOAD AIIIII.I "'in Hi.- luislly I.K.kll8.11.. ,0 Ill .". "lln"'II.C''I''I'. u .'* I EN M tA DAILY! ? t MMtRtH!

: .: OF) Tin: r CODI8SIOX. ,\111" PltllN'IilliM ""'k'r. now hire, now"!".'. \ P lim.it I'. -eiitle., -ml. ,I'll. I I.\ (1.1 I'IITIII-I) : : : ltI.sl-l: iiKirit' .. Consignees and Shipmasters

Til"I''lllg 1 MPI: wn., r.n nnlioiineriuent "I h. linp/i MiniR tliruiiKh with hurry \ :"I1 I mill, Neitinis I ",lIlt. HUMI I : MICCIIVNT: ( I AND TAKI: .NO u

I ti. & ,\. ii II. is. I that .5 lie ( oti liior haappointed : < Kullllll.Tin JI", ilu. nno l MoikniKs.' 'lie i tt'rIlIf..ilt i I: : ,\in! 'ii! '::s TTAIM! I'.KF.X; : AtIOIS'EIAnx': l'riu tin uouu! 'iH'ople'tt''to I IK* eiindlil.", .,..'..r"I'J"HR.: in.in:u inUK ',. .

A letter creireil from "'R"h.! ","|| ..r nl,1 i-lilrp nil ,tuty, Hi HI I l'Iin-I.I'I'! t'liisii '.'"iiiCvniiliT -. *- *- 1' TIIK: Imld unit "
i 10.lay: ) I i t Vaim I i ulI,1 1..1\ ; .. 'UI iij.jrei-Kiti' Iu Its all I-- i"I', ,
-
rl'\h.II'I W llti i In -- --- AMERICAN NET AND TWINE CO.
tnvi-K
; I .
hiini'-ly .
'hI.'rllj111" t. 011.\ l'uil iruptioii nml
Bar m n i
Ingtun C'ily fully mnllriiH the leli- Milieu In eon-liliile I HIP : Anil Ihi In.. It-nn Pilots Benevolent Association
Ilih',1COIIII.hl"l ; olll II \ mlnl-tratioti it (it In, l pinph'x" 1 hn-m, .
To In IIHI) tin- Ith tin ii- au u. 1 limn' I uihe i:. i 'mnmeie) :il -i.t I I'' t'" ru tN.
grant rcfrncil, to in our Issue of Xov. that: bi'ller. mi n) conh \ II.CIII. 1 Note I I IllnI'rlgllelloll I U nntliori/cd tn Collect their xirtiinls mnl impinteis... ,, <'I'fmc'IIII. '
-S ",.AII""nl. 1r111 I I'm' I ;:Kulinn "I"! M.U'llK.. ) Is. I.

3.1. all<1 tlitnv clcaily: I hat nil ulluinpl I not hall lel'l .ihiriu.l-aitl, it may 1111 --- i r Ih' < inn, I 1.11,1 inili-I I I- il IlrII' Fot In,ixiittii I I tilt '.\ l I tun' ot K.nil. :. 1'loln;es. ( :III- nnd oilier9. will \\c left Unit I tho I inpir has:, i ,
LINCOLN'S h IHI-H, orx.ili'. on til.Mh, : 1 1 H tI .". : plc-tihp lake II imtlec nnd tlunmtltesiiioiirdingly. home ,
In being! nmdc to rrcnlin lilso: ini- lino-but I HIP 'oil N in ridieuliny i rENDE CONSCIENCE. ,11 I sHMllItV\ : !: !O\'I'I.I nnd p I 11.1"1111"1"1" ii, i I" ,
pi enlisted I 7, in I lutut nt tin* I -- .
nun( "
111..1" m n Nim. ( I nnd i (horn-fit ,Inil,
l'c".loII, nnd |l'o xil>ly, under, color (II, lluir \ ;.neillalin policy. 'I lie, A Drnnrli tf lrKil, I'mcllrrthl.1i HitNetrr t'hty "I I'uuusuiuiuli i, I lit ill I.. h lili.'fl 1 GEO. NEELY lnsire, t. 01. UI I'l 1111: M'litini'l 1111 11I'.1",1\\11'hlll\'I'lalll"iii i 1"I"' i i I

till* to cflurl! wile of tlioso IjiuN, rlftl I.. I ,' liultlrnt.AllliniiKli 111 ; hut li'lsli. (Inlilnttllli| ihst'lihil .' lui' (' .vju.'tt \11'
n ( 'O'"lli"iol' 1 M'Vunleiks, I .1, ,rn-\I I / >, of Kw: on d.II I'I.u,1 lull "n.I i i
11 : nun :
inlnloadln the pun lia-cr by I tin iidedvhat, liouM, be the su'uilger: Mr. Lincoln VIH lily t-t iuiuur' /"I.HilI"II.III.1. ,, l | :"II"il1 I In) tin". .lnl'' T7TCIi (1\ McKenzie I OerHng.ii" | II)' 1+:h"1 )enrs, iu one ltnHiil-int| : nf.l./ M. UillianiH, Ill 15115 .t/ : .-. ,, .l : ii". (b'llu- siile \ 10 .
niidfctalciueiit I I Iho lailroal( \ : ____. juIiIIul'uuu'ulluui < )" HI,
:
orjriintthat :( ::1111 rl'iglll.allr.. r''ulll"I'lil, : Ilfl.11IFIII,1. : 11.11:1.. I lertnlntyH: in n Illr\ -1"1"'I'I :",\.'. "1:1"(* 'Inn J.i mill : i 1.1: L.I.i': ." t'ul tn hiiniiH in 1111,1 nil,. its.1.11111 iitliian, :,
titlo to the lamU has |'it: *"eil Stout :and dein ed I Unit the). shonlio ileiMee. his, rukin.Aliilmil mtpi'rlor. ( &.u'&thuut, il, an,I S. '. I IIAILC'l iutc-uti.: Will he i '
of I lln. ? things. I : nfu-r u'tllnufihly ,11111 l N '. ,i.f I. t N. 4 of 1 1 II I
the United StnleH( to I tin; iin.ui-l.i: A I nlo' i'Hielo: vi ml, 'KM' I 1.1.| Thl'Y IP 11.1 'al'll..I. I i 'I. : GREEN r GROCER
\ iin ii'l tt :ly us littler, Wns nlsn .I'); nr.\\v.i4 n S>i ul linn.1, :mnl -.I.! Bros. Terror to Evil-doers
Atlantic railroad.. 'Jlio Hl.itcmciil: iabsolutcly i- fair: and : and noeoinplain. I for m'rvles-n I I Innnih I nl '.i!: i nl N'ltion'J!; uul.u| ". S.I'"I: Ilu I Henhieii
f"llilal.I.| 1111'1
I 1./u N.W.i' aiijlln* S.\\ .' i,f tin- s.i.i: u ulNilini KKALKIt: IN nml' the Ilii'lid, t .II""lh.I.: 1'1. n i, i
I'
nnd iiiniialilii'dly|I I I i I faleWe I heaid ulit-n \ tl [iiri 1'11't' II.t tI lr. I 1\.11 I 11'\ I il st''iiiI olli-,
\\a-i IIlilla-t W"I'I, o\\.y In : : ; 110; ill 'I'nttiixldii; I N, I Uin.'i' !! p II,1111.ri I 11.1. Uloj t
) the
njicak by I the book mid fin.I ion ,: 1 in th(' Mali' elllII"I. r.I.11, latt.tirsof l'u'itT.: No. 11,1"titled lull' 1"1'.1" Ii.l'lrt''l Beef Veal Mutton Pork Coirupt mil H. h pnlitieiaiiund --.
wn.I.I.II..I.III,1 I I Ids ,
that fti'Rvire ,
.I.nll,1 1'11'111 "rt'l rlllI"II,1 i | .in I IH-IO|, nl' I'd': IIIIH.ulii '.--. I "| ('C'II..I"I'." C'I I lln- | nli| landpnlilie i
record! and say to nil f'UIII'I'III1',1 I I : liel'oie HIP I >mm--lou! till demand not 1111 inmtm-nsurnti* \\\1 Iho u }! "fl"I.! n. of >>,'|.lutuuu.i, ; .bi i\ii': I rearm' it II 11..1..1,1).1.11),, ,

That no deeds (.1' (intents I I IKIM i 1 been iu thai I lln'V I-IIMIC' | Ia\,: ',' .1.1,* 11'I.h'I'"I. I liv at leiiKtli' Hint ni-i,. tin I I'tM: 1:,Tin f'.nf "iU.iri| .">7 I..", I\'I il) *. GAME AND VEGETABLES. WHOLESALE d""I..II"I1| | Ihla.| :. .: .1 1 "
: fl.I.C'Lillt" 11"llh) of. t Ui i ,- liuslness' ,hilly to me, 1111 I II. Itn ineliiiliiix. ; "hnil lln itlid I ( HIM : 1I Mills A -l'lt: Il.'l YIUlrt. Uhll..lu,1 UK. |Pa.h'| n., |II. vlluhe
Issued by She United, M.tlr-4 In I InI'. : (11'1,1- ,
itler 'HID 1:1'1'1 the U I ,* "I"i.\\
coii- 1llr.I'I'I"I'lIlef\ ui) I..h'l' ""l'f'Y wire I turned, ." \c.i' Iy nii'l > i el? it'.
& A. It I IS.: Co. (.'<'I.ici/Ilf i Ihu certifiedlints I The I ) : llfUeHmade .,r I In I. .1.IIhh'I'.1 11"t' l.i in 11.I Ilin .\K-: i dtlit ndfi, I > 'nn pai nitlt ill)'. the ''''"' I 'II 'and' --.I'I..1 in't! .
'lllli.,111 :1'llIlcIII" iuuutuluiuuruuuul 'mole 1""IIIJ of ) M I. -J7 ,Is.s7. iiinmlxx nut ra. I :juih.r.ii-1: I IMINJ-AMII.A: n.A. CROCERS uflli I his, niul Hiiiintl' ', eon,
__ _
I of Melee-lions I by I lIe I, I IVn-urol.i \: niiil now tlc ,1111111 d I.,..? our '" ,wlll..1". ,",. 1.1. fixm Inl. .01 ,:'i.l 111 IUIII'lh"II"1, in tin ,l.i .

Georgia; Company undo: I In I KsiM t ) weieobtained lu-ljio Into illiil I 11111'I'IIII'I'I I I-I In.lh'I.r KiTlntis 11,1 nliiMklnpenilinrni'iUMi'lit., .. FOROHEIMER i I tush!\ : |' I lest nn, In" I I leln I.u,'tin.wt.* I-Hinlsn ,,

1'1"1'1111)1 1 by Mr. t'hl'h'j I i I Muly: l m our pi'/ml Ice W.L.DOUCLAS$3SHOE.stMfl ) 11'1,11" .
| 'S'he pipvailiiig iib'i: !I. Ih.il the ti'tu.uuil'i'l.'ii 1 "III'III 'AShLIQUOR -- \11 II hiHtnit i I the I Ki- ,

or oi ito oilier I' land: u:g piit, nnd I llie I, .<> I. is t'e\oiil, I'l bleklione, l utul ,IIIllc"ll I I tuiul plan e.'din I I He 1'1)had IUIIIK,minled 1 1" Ir 111 OMMl ISIt 1 II.I :

are the I papcrHhiili: the neuhpapi-i lhe are iihi-ul, lo llnoxv up iheii' sitter wlm |KMenM't| |inpiily| 1 I., the DRY GOODS i OUR NEWS DEPARTMENT

notices cull deeds fiom (IIII I'niled rinnniiioii\ let Ilieir iLulIli lies "CIlil'! : amount. of ijlo.litiO l, 11.11) In ui.-li. Aonsi I I Mitx.ln Iliu ".tl.",, .UU-/: DEALERS. woluito I ) d.ll; :t nt t 11 us., ..11..n.I I III"
(' rta'nr' lit* h.nl I I
'' \1" f'II"II. lullulI.lu.ullulu'll nut tin krt i.r '.. I ,'" : I
n
Slut CM. in the TiCU-IIM and, Ii ut'.l l t" I In- ., Flnt-Kt I nir" '|1":1.111:1: \i.l j H-I MI" i "
) : gun.I ieroxll \- tn tale <.1'1.' Ir Iliri state, I, t'vrf.s-i 1L C tlu&'uullul I l mall I l n, .
The orprlilied 1I't.ls to I thi> :-\1.\10\ nl I I)' of I tin) raiho.id I I I C''II'lie.-: nml wi* ''1'01'1111,1; In n.nisi I iu it innIn 1 Hull.HI I ; r anil i1F$6MY-;: !: unil inini"it| t i nnriil u-I.Ih"II.,1 nis i I' i

Florida for I reunite? 1..1..11.1.. .'t ,ilcsluntni: .tlllll.H. At l Feed ( hunt me piil.lie... not I s''unut|, ,11,1) ,
I Iho I'oiHacola .V ( ;if'CO"JI.1l'alln'lul t'oiiililuliou. t. 1,1 .luurs1e! li'l. stln.s
'r""lh'c.J" atltt-nliirt'r hl.1 'Ii'' ',1' a"lllh'II.llth| ([ J HOC HIE H. r.* ".$)u,(., Hoy Hntl.'lolr 1111' dlll' I it- ',\. i I I"ihm.. | ,
\\crn not ",','1'1',1|>, or ratili,1hy i I'hc S t'liMMHH t 'I M. fully 1,111'II'I (' the Kill, Idl."ill'. Hint, 11,1 Inone.t I I 01 wnir Hit* \. v cO : ', itl'll' ill | I Itllt ilu, |- ,,
.
the ( :IIVI'I'IICII'I of )Floihla I t, 1 but \\cre ..ctutiuuu'tul'i. and I Moiiuhl to null"ry lur-ht-neu, tint Inn 1 ;., iri> .'" \V PAl'Ktt I5ACISWRAPPING ( .(1'. nn ilu i-u-iu'uu-" sli.iii. itt i; u.rie I
I i& nnd SI ui.r.: .AM i '.\\( '\ ''Sl\ 1"1 hI| 'i our 1'i.idtl'-/ Ihu.: ut i .
icftioe4 by him., Tlnsi1" fact. an 1"11 11 11.1",11,1' II.UI-"I'IIr. '; "' i it 111,1'11 l.t iietesiiit In
tCUf\ -i.i; '
'"* we the (': IntllnlHint l \ .
matters of recoid ninl i t aie conllrmedand l I 'I' III1.I : !IVlllMl'.s:\ 'IISANMT.: I I .1'CIIII' "I'I't\ I the 1'1 aiiKiiintof eie I h" Ips. I ItiiM I'pl t:. ..\ \.\ \ \ iniN. .\ rPeusnnola : ___ ..,\C----1\ --1:11- 1.\ii uI n f.istu.fm. !, i I Ilieir. il .an.II"I.|.n, dote.ssl.ni, lit'u in| .,|ui, v" i ix

endooed)' nn I'd of I hid /I'loiida .\ I 1111.Jiiinn.il.'e "il t 'n'' I uuiilil It $::i. 1IIC. rill.for'v. r.. htavy IMM I.I.AS.riir. t If ai.no n..| Hold,MimE I., I. il.ftlrrrll unn.' PAPER tli'l.i, in.pi: 'rilin. Ih' t'.I'i I Iu'--.i i I"

Ixgi.laturo xed alter I tin I <> iaiit i to HIP I'iU ini liouexer, S he hail 11"1'11; ," { W.L. IULGL.UI. Iruc"uu.Y"Ul I.... 11.11'I' 1I..0 11"1| ,I'" I ,'" ,
pa \ li.Uf, tu tutu' I S 11111 ii ipirlir not rlMus ininli I RII In that Flit I Ii I ,\ hhal..ild t I', I il.is c"I"| i I. ,, ,
hit 1'. & (L1. K. h.I,1 t expired,I by I limitation. ) i't "uu'tugly l -. I the neeomiilUhmi cNcnt 1 IrrM-r aiiiiuint wuiihl tin. lieiiunvil i OLOTHINO. t'A I..VI-0h. '., lUTOM 11:1'I.AZA.PENSACOLA : ,'iih.. 1,111'1,1'e. ol, ,insii I., : ,I', I

'lit ul S'faplaiii, Kads': pioji'rl : at oneo I lo |I'n\ ;..';.I.I"I he i'erleil| IMJKT.S: ; ; nl: i'iiSlock : : :. !!. ue
1.1. heeiu-o: II I'll plllily .\III'l'i'al n lianl eolili,I psi p*"'1' I the nuitloil. 'Iiu.. 10.* 10111 : FLA.. \\ "hllll.h'! tin HI nn oil.| i tounil
By Iho loriiH \.t I Ian I lnlcrn.il: I Improvement oiit-eplion, iind HIP l..iuig Mieeesxof I "r tnenty iimiuleH, IhirKincexi H"I' I "-1)' 1M lapm' as |.".1.| |,. ? .in-"
i \1'Irl'II..II.
I tutu- inllslinlt 1 h".1 the1,1 .
nn ( .1.1I l lsltli'S litilm ,
11'111 \ iiL-lioni ,
Act I I I I l.unN. | Scolt wan silt I 1.1.1 e inin
no litloto-uiy i : ( : ctiintculiug i"II.I. I
-* if \.10 l''irsj.Mjss.OTJ3FL t ( ,' If
I I "I.hl -- -- -- us ( uti'--Iuiiup ,' ',' ,,
'allall1.1. up put ,' >" I o\er I the nioiie) I i,1 i ,1) 'I"llil" :1,1 lot'Vtiiinilii -- | i.pii, i i iCoilexHiileini
could Text', I 1 (Ilw S i xvhii'h ucio. geneialhrrj 'rll 11I.h. | >.
111'I'UII.I ,', |
SIICcl'p"'I'of I llni liar, :11'. l.lmohi 1.Hiking Ill). I t lii.N .Mnlh" ', tuniS "i I l'IOIII \
GEO. ANDREWS
them under i the net of M.n ls.riii, arded as I impr.u'lleable! II'ul'i. then, ','' nut inl :Mr t 1'11: ,, t 1'1 I I'll u ,III |!l OIN, II ,, .0"1, |, ,

except as. each ten miles ot I thi I railroad '.1 lulug a'.II'III"* I Ihll I Hilt .,'II'11 "\hat .lt )'"I'hll'l" ( 111..11' l 1 toll : pll t1 II II 'i'II.1 I II.1.0,1'"I t "III, ,' I 1"\: I T He c Daily Coa&erciaw : i I
of lit\. i- :II." le.i-il.le ; .M! J"II : -" *'.'',
I. tH t RESTAURANT
was completed.' I Hence I ( no l'uu,1I.illl \\onld io-t MI 11I11 le, 11,1 I 111' Saul: 1 lie: "I.-mioii. tint IH nil wrClj mn: th m ClieaptNt (jlolliiii"; House() ill biit' .11,1.. rdiloiials" :a""II i I- i

} ever built h the 1'1'Iac'cII,1: 111.il f'oll.II.* 1&\1, > much iih-k-| Thu "110 WIIH, not wnrlh Ihit FUNI.Kio jiittrexlin,: I iM'uI Jlnlltr, tin I ,. '
) in the tilt,' .,I i m In k,', Ih ,illepiit.iliiui. I II I'KtlkU IN- ,
;la vu : S I I I life i er ; ::. bt-cau-o, "I I llie/ pro\imil\ olHI'IH 111 hll.k I at leant IIIl uf It. aim |, p 1:11": "" I I.: inline \111': iM -;
..101.:1.II'II/ 111' lo I'niledMate I ii.. ,-".,I I that I Hit- uax 'llxi-il In atlMIIIU iiiiiin-t I /.' i I'. ::iu'-'ultuluill.' id ( 'lllllh'III'ItII,1 I 1"1'.1/I / in i I

tlC of Ilio "rant: C".5 l 11\.1. -i i I II 11..oa.l,1111!< i (joxernuienl '. that :"'1l' (irrfectlMatlstletl, DC. 3C. 3L. I I'llrI'I"1:i wi'h :11'11! n "' 'K.M Imperted Cigars and Tobacco I le.iult I ;, 111'( \il I e il, I'" 1'.1, .. "'' .' i

18f.: ; nor tlneo that limn t HILM.dec. I Iho ra-v coniuiaud of"i" in nml Innl HI p\pie>-iiil hll..,'I(. .us: MUM:; I.UIIIIM.nnii I ; I liiioil.int 111"1.111,1" e ,I.' .1.1.| | ,, -
| loieiu-n. I IC'tenin
I 1'"l"Il I ) -, : n,1
rou MI : ,. all,1
tloiiM now called 11'\1' tookrfloct. \t ills ". : 'm,1 limy |II r""I'll',1 Illf..II. with I n iVI.I'0'1' ('0'I'l .., (Oysters) ccinlty> and t-liiini-t-M I in hiti s ,' .
Ilr"r 'I'i:1 pouir a '
Wil' 011) n look' of Ibll' RII 1' illi -- us tig tl.ue .,.
''linn- P.-h- I
'1'liOAU papei:' nn\v called! deciN liee.in-o: it hundred iiiilex luui hy tin*Huleirfouilicii 1''I."t.| : "hut. I mil not >11.n..1 TliUIs hMi'1AM,\ "J ( .\\ .-.l.( 'IN1i4Li : Ki\hlietir)' il.i 1 )'. it-V I II"'I hurl'. I, 4ljiti) 1111.hlllr".IJI ni t .1 it ilaitt; I S uui.'h I .I>. ,1 I I '

by t the railioad I. I organs and S land I '11"l'Ih' |1..11\.1) wroni;. 4 in, 1'11 Ill lint kami hiisiiiNUJ ,linill!11,for 111- IHll \ l uuIuuEuLt'tiJ.! I ItuiL.ujuit hiindretl. ury.
beleen Hie Allaulii I 1" pir
ourportsof halt tho ) ) or I Ilm lalI ;
It from
ag"I' flU aliHolutely nulltmd, RI'Ill\ ( inlf and '11'1'1'.II' Ial(' will rlUl'1 not" r ('"I.o one IUI'cent uf U for myhharti. .zo. ill i pirls of Ih. II .I'I"alhi,.I.I 1"1 ate I older MM nml r.iljfnxtrcet, eormr Jluln, He h: P tewla: I My: tec' ::]!
C.
void and uithont forte C'I' elicit Oi I I"I iii \\ h t I "' I IC- = ::
I..o t Lit uutlii'- -
< m .i' our t ,
\ocpt fort bo purpoco.' ofand \1\1 of I I llads: as wel u-.the Nicaragua I iliil KO, nml .t'1 nstonLshcd, when >t i: 1"11.. 'a''I'I''I'I.r.I. 1'r SAI'o10UDA
lilca,1 III project :a.i | I of the I I liainleil I hlk liii! foe. Thin eimernation 111 \.1 Will II a paper-if *< ]Ia,'"., f h,. -l/'
creating faUc I I Irclsllll! on con- 1 01"11"11'1 hail iittrarteil the ut tc lit ltuui of I I lull) made 'uS tli, irt.unof ",n

tcmplatcd, IHI'h3.cl. ot ( lands. 4amil.i'iitvnix'ni.s oNppiietlabaiidoiimcnt I : .t I i u .II I Hie I Panama Ilw1 nml, the l'OUr. Judge. law il. I EXOELSIORI.UI ; Tanner & Delaney Enpe Company \ 11. OIMMON. W. .'. LiCK ..itt that \.c.) ; ui.il"- it ,",w.li'h .,1.,t,n,i I IIIII.rl.illla"
i U
frol (lie rullioad company., : \.n| tl1 on to our .In'lit Thu l.o. cul,1 lit-\er I: MM.Is.t. : DAVISON & LEE II u'ti-u 1 I l.iini I, i
1.11..11 1m. I .
The object in rceoidingthem, if t thai : : (; : : { or ( i.hII.lSi IOII:11' wll..pr. hit tn this 'InHtAiire lie .' .\ I.. P aa.u.Ladies' ]i llIt'ltlu't.VIuI\I, \. luprie in \\p i-xt ii'ixt H.) lila.in Ih l.t: I i.i v.ifaimlv i n IAI.I'le.III' i

has been done, i i-i ca-. ti< .i'i\ I It wa : [ \ nhly.I,1 10. t't'Ht. At nil i\rnt.i, In I I'.li-i'ii$ ,'--t"lliMI"II.: I .,''. Tlieiniinteoin Civil l 11/, n alit ('Ii "iv t" i -I
IIXS. lit lit I t.1 11'1' tiIr.. Lu.,11 hoirumiielftt '' 1,1. u *1 I. Shops till Si.lllll. I'll.4iiui. : I'nCCJ'MASD i h llie ,lu-I- > I .
tho r. il r.llllr C'I"'II.
to create I that theuie J i'1.1 i ii.I .. in Button French Fly li.I. \
illJ.ulol a'.11 il1"1 .
f'Iu" ,1.lt ; I B..I ut. hatt-MilU unit 1ius.Iiuuit "' iuiui iuui-l I "11. 1 I ut < i :< '
doedn, whi..DI of I lad and of I It has beets I .uhjcil ol eommeutthat \.r.I' niul in rn"|>mg tnnos that rUI'IHIKHI I i i' ,> the ,"r..I. w'.I..I.| | in, ""I'1

Jaw Die nothing but I' >-o man u )' 111'1 C it' prexenl I at a tl 11 o\fr HID tnurt I.M.I: ( ,\I.I'' M ', .-.< >. I.54 ln ami ','.11\\1" I.u-omoiUou. City and County Surveyors. toxupplt\ Ihix Ilr"I'I.I i ," ..ntJi. I i ipiisr '
they
IN'bil ; .
jittfH ,'cilain.iliMin or in that locality: at I I \ 1.. .-" you nml 1.h'l'II'1 I l',llt...Kt..lt 1..li\. II SM'i l.lll). : | In llu.di'i urlni.'in talnillultotlie 1- i
and ate vo it III j ju.t us nun h 'and I no nioie \\hen I 'tl I II You urc 111.1\'II.hIIJ wnl'hll thu l tar .M.I. I'K '1 Illi: .\:"\" K: .I.IM.IIwi tt l 'rr-.t.'Itul-ilu.| ,"II.i..1 "s-ntl lor UOlee at the New County Court House fjimlj ui.tltni.uhiu' in' i
tour midnight i a lei
than would bo a deed l\1'11 :l I'. C'hlp- I ira"cdy.I'" pl.iuThero nrecr\' Ptt'ayIiuuti[ i hurJoI .1 uf nn.l. Ih.IIWY"I'M, .: WILL (0 jrAiA.vni{ : : j 'u.I"II.. ____ 1"1'!!: nawhNliteili.ll ._ __ _Jan_'J!I M-l) Terms of Subscription.
time ounu eveuiuw'
lo lands. hid tituo f.\'II 1'111,1\11 ) llrnt-ti.' fill .\.s
to Ihcio
Icy at
lew men
1,118.I \ hI nny dining iilmoht 01 ns Ijizirus: and it I I.at"l. I.j 51.1 :

had no title. An)'body f':11 deedlaiuU ,lavlijjhl. .\ geiitleiiHii. 1..al.llll h) yen 11.11'1 maki Illl'|>L-i>i>U' jety'yen : for ((1.1 il. Ih. M 11111.1"1"'. ,- I_ 'I., |I., | Nt. I. RESTAURANT. mail
\\ill I pn-leil I nmaiked I i I ii-l I u.rl | Meted'.r, I I'.em I-,t. No. 1i ly po-t i'atl| |. fr II 1 Ii" I"u .11"i '
.
as ut>r nx Job'5Ju.tt' \.o".II'n
butoiuly Ihosu u'kllill. )your .1l'vl1 you ,1.11 | I i niet-ui. I''u. i ..1)lilH-r-l.t t :.mi i I' i.N'K i.
ha\'II\ I nahtunin I I ,11 \ II : month
: lo-in g of I Ihoirambling I lurkv leather.WIIIA i :1' .,
t. ) ) ( it tin ,1'1 ul '> : .:.\ '
can convey I them. I i i I in I lie (Iil ir 1..1 ot. i i lr 1'u
\ lhllt tilla ii il I> haul i llolWI a good many 111'1 o. L. 1.11. the 11.11111 lawyiriu : 'I II. iuilN."s .1.1' .. -IuI TIIE1": : 11' ."
veidor nothing pa Mto the purchaser. ulL ot eniplov mini.t TliU s t.talemcntvvttii S hat |I.nl't I ttate, |1'I.nl.II| ly up : AM -- -- -- .-- 111" Il" 1 ,i''
: .
'
lot i iul'III..l. ho l''III1I'I I I to ilmnlt-il[ thU nmU-diitlon tl'OI ll.t- 1"1"b. I :IOI'IY Is i4)t'Nhtvh "NATIONAL HOTEL I II .\\]K m.HlnU.\XII: KI.KUA.NTI.Y: : INK: I:11 .1 -

ou\e the I that I I l I I IhoIUl'tl' I lint Mr. 1.i..11 wax IniinovnM."Tlmt \ 1.1. l.'KI'I.VCiVllll: I i
'l'hoholo U iib.uid > I'\'I'> .. il U'UXI"IEU ) : :
\UII.:
thing!: all,11 '," "l-ollu-Hotlt of tin* kt Iof I\ '
of I'nookhn biidgoeio inoluy) 1.I IK* .\ $ : : i : USE: \ i'.tR: !1'
palpable II'auJ. t\ca if the I'niled i but IhRI'I lliciv "uas ii us- u |Ktor ilt-nunlitt Kill I, all I "uuh :1111'1. I Former!) I h. :M. .1.'bull's unit <''111 ri ulIMtlx. SIX; )IOII.| 0I', '
al..ill. rather '. thnu tokwiudli tier v. I'. : I POPULAR RESTAURANTAT : ;.,
Htatcs Lad convejed$ title lo the Slate : I ldll..-onrgo I In exintcncoliere. 'UV. bil -- .1IU'UUI:. 1'lla ; I lS

of }'IOlit and this U Iho only \\a>. :and va* au imlucemeul t( lurecciUln mniiiu-r.Tlmt evening hue lawjer pt tojjetlurml Administrator's Notice. I ( eminent s t., Opi.[ tjt'ra) I Ilotue.Mrs Terms Strictly Cash.

ulder the terms of the I'niiod blato. u ones tlu-io e\ciy high ht I in I ilurek. tried Mr. I Lincoln IK,fore nuot tri. I old HUhi.. rilnr'tn II),' .in,-v> .
.\ good nndfatlierxaio 1 C. 'iO-1 S l".il.ll'< L. I' ei.li-i .. 'I '
\\ many hl"II.I.; bii lull iuldrhv! t) ::1uttbuttnl l'Ulh'I"I | STREET, .11'1.1.dith .
Kraut of lCe that the title l'all'I.; t .:iid I.I bo .(|ule's icr.. i iIhoeiu I lli'wiu ("'"\ intuit.nUll tlnei ("I lua. invtful Ksiu 'o.1| WIII..I..t.I i (lb ,' .,. ,|I I i Peferc. Proprietress. Uili Il.til'ali.1 i f Hit n i n','
the State inu-t 10 the ruilrouiul' ..I lli' K: ,i-.li. :mil am pripaiitl lo niply| all that I henurktt ..1', pt <. \ 'Ih I I.-u l I'
coiucy I plaeex gambling lh.it irimi* nuniiikt the pnckrt of his N' i \ .it u 11,11,1,1"" : 1"I: :1(1 10 'l.ou 1"'I'lh. ,
,1 1. I1 ) lor Iheir suit
L V"ml. it tn V : \i. | I ., mlordirtl inline st 1.111 11'1.1 I'
n. )
1'.11.1al
l rt-thrt-u of Uir The lino liu ithurt'ut
after receiving Ibo title 11'1111 I'ni- \,"11.1"1'1..1.'hl' t l'nl.11( 1 1,1 1 l" h, i 'Ii,, JiuU., UM.:ind. ."I"' 1.. I I Niwl.t l :1,11! I ..11) lou uu.-: ,.i I nl"U -:' ir.iw->iialKratvx.. -elni-\\i-tkl 1 I" 'llie. iii Illi l I" i i ilply \
mid theirnwil
ted Tho ,. guwitI hll"l' 1 ht'l lit kept i f.r ., laid I' out.I I lllllIU' Fur II ." ) In I h,' in tt -I l -, i ilo I
:Ialls. 1li..1 :1.1 .tauuui.ulcoflYey .11'111 II0Il'101'111'.1 uf Liwjfrs iu h"'r I 'I.II. "I'I'IU nt .1"1 i .1"" H.w.1 t :L' "!" ki ,
and I t l I" i
l>\ the baneful i ( gamiiigt'iblu ul.trl\ oiinlan I a .l >' har I',. : Specia/Accommodations for Ladies ,r"\.II. :111"1
to the a.id this tlioutonclusivi'ly illlII'C .1'1" until I I nrh'r I I in Ins .I
l'ail'oa.I. I la>cii i- 11\111h l"I"'r iri i i.,n of I I iI..,lal,.. \:1,11"/i Theo. Pfeffcrlc, "II.I -tiiiitVtkit, .

I S that the"o pietendtddeed I i oat cut \ let 1"11 j \.11..1'1 t IlIt I I.'llol) t of ;, ri-Milt, h"wlH liln Unit r. ..'.1.llh'l,' .* during with Inicouseiit its I, Jfii,A T., II').Milt, i )1S .\I IIa"rI"I : 4.I-E:. ?n: A fti.L.A.KKAXKGIOVAXXI.! Maritime
,
ale not t'c.I.IHl \\a-to ,asei. |I tho I Ih..U'I"iHgh t ; I I in I 11. 131' lift*. or titter its lli-isolul, dlitTMlilt. I $-t' I. Illli, 'l.7SiiHltlt.l3o lun.iMrat 'i.t u i. - Surveys.

}'u a Iluer, C\'I. if tho Male had I III ot 1/.1/ blilliaiit. dits.Villitn.. i hiltIMsltuli n'I'11"Ilul cnji, r.1 l 1') thost khnitij! lights. : wioii.: c..tJI: TIIK: titud-In--p1. Ki'd, II"
t.'lr.ll.all"I'
tho United thckvlettiotu .- I | II hula levels In the dalingblao tlii-l'rofew.i.iii-l'.itelu'mund t'ht-Jtt-jn. I > i' u i:. A "lijtdri' ir suhu .1,' it ,"luau" withmt, he .' MI'lItN: .
tile 1'01 :1111. in 111')1\11"
by tho l'eiuacoladeurjia( lUilruad : .rd"'II'Ihl.I"I. "lhuul. -\ I'l __ ,.riplion t I I, b. dlhr.1, i'o: .. in ral | > J. l'I\'fuS. III Jh.I..I"1 '
okx udl 'ui WELCH
t 1. '
"'|1" r t lln-i" : h"1. D. D. S. .
| i Siil.K iNK>
.
il garncid| ill
Iht'LI. 1..1 ( : ,. T < Muel
'
Ii claMllr..lti,
\ IINP'tI4tr'n ;.I it t \ Mh i h. tuIM riU 11 I 11lain I. i.- p-.il.'i: |I- i I' I r :1-i'i 1i uand a p pltr.'l '
approved to the :Mate fur thai harH.1 mixer) \ 't dUllinx .> ul) l'"ntra'IIIul. i 1. i I' i I. i
.1 1'111) I "1.:1 .1 -Ih. | t i iIjoidau l''itli!, I .
1."la..I" in .it I-i
I "il" I. i lUll' i i tI RESIDENT or i.taiK-t' I- 'i-'i t -
of tin DENTIST tn ue.s i M
road fur six mile on cither .ido uf the > .lrlL 1,11h1' ; : 1 11"1' I |t'n.' nil nuipaut'Miirihi. I I' .. .
lMAil\AUV lino of railioad projccted I roparcd, (l\'ir o\\ IhnIII'11 tl.l. :; ; 1:1 Cl.1 ; : il C).1..1. il.l'.,., alil tlril,' tort ol \. \ | :' "t'nl 1." "i; i-lu .it liii -lti ". ______________ I i.iadii.ie! of tli. llallimore Colle-e of JIS' 8. ., .C'I l. 'JJ.,-Surv.rI't'nutae"1auu. I .

I \.i\c< and 111' ""l' at IWII Kl: Iu".t4J In u(. *U">0 I'ul IUtKUIUINil \ U'. III'O'l'h.' Ir. r of .ii,| 1.111'.''. 1.1. M UhtU\
but not built, would not it the tiaukeatiiigdiegx' t alUio- i i p t.t \, r*>-.', iii --FOI.- Sale I I '111.* li"l: 30)
111.1 : : HB I '' l.\.'. .. N. \ t > I'Mu.. e-n tart ; i I..il 11nl'' 'IInDI..I.. Philip Brown
could bo for from use (
l lho-e 11'.JII.II
Th4Uiu.'x etuiuiuat lug ilnUI
IUd lur .C..IOII ,Ili.ll. W. .\. I"" \1 KMlmiK; In.i.ui" r. < >\ul .
the l'eu.llol. \ .\llalli Hail- gilded .lal'lol. If < ha nee would till Mil i.oiiAiuv; M. l'r..I.| I'KNsi. i.l \. I 11 I ,.(k'I. I.1X-7.-.1W. l t TIII: M mri: .ii: > M'IIOOMUI : u"li,.. tir Au-r A WfolfuIVs. I'alafox
-
,
ytul utot" poxi'i'l. gradual \\ \l. .ViUi liui4II'I.. er. -trtx-t t, ruixacola
road constructed on another and .. KU. ma-Ji) &7-ly is-
di'/iulation, xutlVring - ---- : Iflhi.I'i i I M011M> 4'iit<;o. -rlrA.wc

difforeut line, liltcen > ,'ar. Ill,'" the :and (fh'l..lieilI"unih.lua\.oi.I.1.1.. home andavnt.L :. 11"11'- : I 'the wrt-i-ktil till", I in rt. la. ..1) "ut t "st All Kinds Furniture

graut to the 1'. & (Ii i e.\piu-d, and lif- ,. ( l man PHOTOCRAPHER Dr. A. Riser
Jik J1IC 'V ; I 'I\WI, .u" I.. "nx. unI'lr '" "-1 1 pin. luniU' r. "." lvin.-1
teen befoio the 1'uuacola Atlantic who I U a slave tu Site pa .t<>n "t., UIIrt'b.. -
) of ah. -- II TIIK -
,
jcare & I
'r. : wharl. I .,
: ,,
fal.ilov \1'11. .1.1| .
ling and strong utriui5-tLucv band ; twrk & ?
a legal UleICI,' go -cq' IIU.. .ttuIulKgb' Little House around the Corner. "li *ALAro ST. tST: TO I'" -i I 'I '
la.l I in band J lit ibo nap ufihea do .llt.fr: I. .lutuiu'.IbIt Ir uiu.) )-.dy;u .*.ii| ,.. I RESIDENT DENTIST ,
honc.t and & &' ..
A liltlo uUicnuauliLe 14 -- 'at r.tttt ut I't ill-IT.' "
very I mull be i I.t I.ll.llo |u. tol, all deal itaitt ti s-..I,. ..luNIXIU : IF'tI'i| | N..1\I utiir.I : : <;niUt.t :. i -.
act Iou on the vail of the htate; iu the groaus i',11 "" I ilnlhou .. "lt Itt..1. An iutltjtlou'o |" St
I "I tuA i .u.. tl i-i" i I- \Mi\llM-! All"l I "lts v W. : ur.I'ul.r"Jlnd "ii."I|
I \
ami lie of the lu- .and. who lux- .1. IT IUI.IJ'.IlaHn.li. e\l -oUtil IJ1 ,"
Executive! 1'IUIIcI 1"'I'lllu. I 'uLu'iia I s., I I. IM: i -I I I I: 1 e.U.t. I'rh"01 *
I"
,
.IIuI" u. \\; t IDh.ul.n11 I.t. r".I.I I ,.)r ::YF
.
d'v itl
,
I It \
.
t
-. J

J .I '
/ i .
_. -_ .
-A It'
-- -- -
HOWC3WED130URC.1AVZS! ', :\ ? I i'r.1111.1uIn: : ;j.\'I' \HICIMIO: )>,' n.oitii :..(i::. :

Wo mm:i rat: W vo cnnnnt lira .J't

This we all know. UMI do< we nil\ -.- --- -- PENSACOLA TO THE FRONT.J) : ? .J
,
'know we tl.,1. dig we our ili:> I h ginrs y( :11,:tiiij'}witll: It our(i"nit is : !:

l.l'th. :How Irn'i. :i il this s"'I/It1.i. '!
McKENZIE([ 'Il. I
CO. I
Yet it is fef.i'f nlh trWe, ai' t 'fMfioil OERTING & 'j, I ... -i! .1

nt tinn]>junarlinf the cholera ESCAMBIA COUNTY TO THE FRONT ; .
:unl ;chore\ fexor, j'c-l UiciT is n 1is- ii:
sc 'ollstnully) ut our loots timl in 1
,nr houses! far m III'' '10 dnn 'tons nml 1 1 t


.tlu-ir law Ii| .(iuctvp., but own quite.Ftoinnrlis' Most' tit' :) fatal. ln.oj.lo n itoinon.us. tho)Late prrmsthose more in Slli i Cliaiiillory' lll[i Gmwnl HUllw' 1 r l is the Coiuify Seal of Escamliia Coiiiilf, Florida.PIOXSACOLA i ff; ; :


lit,( iiiulies: shish 8\\o 'it men

,alto eternity by thountuult A\illuut :
c }

druiics.'!Miming in Hip limes", of great, !(' G-crN"S: g'ICTOI.JC: : ,TITZON.NIrIif : : : : : I is TIN;: ONLY KKAL SKAPOKT;: ox '1' B :Ji: :ij,

,u too watchful 1. we run tell When ,

an me tin'rut r'ncil. Tho following ( iTLF" OF m XICII( ) j

,10 among tho symi'tonm} yet they \ ( : P.iAN1: ::: PAPKK: : (CAKTIMlUii: : ; 1: :- SllKI.I.. d
I M, not always ncccHBftiily appear i in f'f

!he saute order! nor nro they always <5Ai.v.MxiiIIM: :{ : : uopi: :, m\ii1: .A\I iri.r.uir: : : { : IJOPK.:{
,iho snt'io' : in ilitievi-nt canes, Tl.crr:
,. n iln'l' null slcipy f<..clingn; l IUlll L'ENSAdOLA' TIIK SAh'IS'1'I1N1) DKKPKSTJLAU130H Lr ;
the mouth I.XI1J.1:01'1: :, ( 'OI'TOXXIt 1I1-::511': MVK.lir.HT .
ui in
l 1. tr especially; the ] { ON'III E GULF. OF MKXU'O: A
mm, 'mug ; tho npiu'lite i: ilmiifrpii.ilp. AI.
Mini"times i floor> anti gain it /': : : l .AM HOOP/ IKON": :MIIT.T; : : LllAD: AM) ) Sllinr: : %tX(',

I 11/ ins! ns (though tho i>ntieiit oin.Mi I I. br t ,

i t.'t. t enl Hough; and occnsioi.all 'I') r.t.ncKs: :MIIAIMAST: : noois.( ( ) : OAKS::
petite. at nil ; iluKnc'Es ail rlll; : PENSACOLA IS ( 'JKSK) ; 'TO TIIK (COAL j() AM) IIJOX( OF 1 = N

-Imt' :"-of tl.o: mind ; no nnibitimtin I'AiXT.s. (OILS: rorrni: : I-AIN-I-: VAKMSIIT.S.: : rircii.( mIX:: TriM-r.NTiNi: : ': ANHTAIJ.) : ,
':'tilth orwoili l ; inoi)o or loss 1.1 ,mil t 1. ALAUA3IA.PBDsacola I
., lie, ni 1 henunpHH in tho lend' ; .

'I i ;ini"on iiMiiy to the feet or. Galvanized ;;and Brass Hardware W t .
,. ,
!1.1"! ""; i.ilili'iily 1 ; furred ntnl] cout- ._ -
i I tni':;iic; n tills,(; of a land I n (he 1 I
-hultrh" that nothing lemon's ; ]hot XAII.S M-IM>, iiorsir.fii.iiiv: : ) : : IIAIIVAIM:) : ::. COKPACI.CANVA:) : : N Has an Excelled/ City Goraiieiit ;

;"u", i ,11':' hkin nt t lime0 ; jilkrw. lingo ; t It:

iihe: 1 t-ycs-j; Bcnutj, ninlliigh-cojoirit. V LLLOnMKI'Ali: ( ; AND P.KA: : :-, J.XTEJXH: : : LAMPS: ,
.aunt ; boar tusto! in tho month frr- I II II

i t Hn uently> lit ut attended; impaired by palpitation u! km, with oft AX1I0IoXII:: CHAINS: Pensacola Has Superior Public Schools .;.: :{ ;

pots tl.ut: seem to l 1'0 M\; IllIlliu/!),' in ,
the nir Let'oto.tllo errs ; atongh. (COMPASSES( : PILMPSAM U) PATKNT; 1AMJS.)(: I inPENSACOLA ; '

\itli a greenish'. ooloied r\ptft" t

: .iti'>n ; poor Lights'icht, ; a Micly} .1X11(11:1.III't'A( !: (: :; ANDSIDI: LKJIITS( =: Vnsju'oIa) Has Advjiuin: 's Over Any Oilier ( ''My lor( Succcssl'iil( ) .;, i#>1;(j. ;
.,''uno about tho trith nnd f.'unm:; it.1
,
)""ltlh and feet cold), and elaimny : :Ship; :Sl; '. Oil i l lI. nfill- SSsutissfactioan. f.n'p. ;! .'. !
in itil'o:: temper and 1 bowels! bouiitl! < w, im ( JIJllufaet.ul'lug': ''; .; I

up and cosine.. HUH iliseiup Iwo II \\t,1. ,0 .

pii/yl] d tho ],hj'Ai'il\ll'lI1nl I I-tiJll'tl']> euir Caeca.PATENT.
: Guaxan.teed inrL .
: :
..'. then. It i is (the I
-i coiiiiiioiic s-t of .

iiilnii'iils, a!,.,mill:, nml iiiyMuious.jet tho most SOUK eoipplii times!] ,J 1I11.1 Pensacola Has I Greater Commercial AdvantagesCity I lllall any oilier { : : ,

It is lit It-it IM' consumption! !K inc- "

tiniiM :as liar] eon1J'uiut: anti Hun STEA.1I.tER.VVXLLXE C. '.
in the SOllth ',
11 Win ns iimltirin: aiul ('\,(<1\ J II!tnif I iliV RJ. EsItf'w : .. 'r r':

.i-c llii' its, Kill Jilillio in 111..I: [ cli ... .. I.jj"
_' >ni-ti'iiU)' ,
in ill' tl'!?-Ino: oiff.itii tail, hoonilTeetrt -I. I t'l/, ,
nil tho other tin 7'- ,
; llsioutjli: :
PENSACOLA PENSACOLA
"iiui'fi'l/< 'l nnl ]j'oirour.l Lit! ml.Olttn O.
tho vsholo ln 'liiilini :
lit'ily- < ? / .
the nervous iiyitetll-ii! liti ,rally w bit CI ''HI-KiKKATWATCIMNt: C : : :; PLACi( ''I,; I'-Tllll: lll'.ALTIIIKSr: : AND:; II \H '1'111 : I.OVKLIII.vr! : { M'l-'Ni-::'' : I" -
M.II"T, c\ ('II shut tluro is nc AND IIKALTIM.'IXHM': : : : (ON (l'UI'oIT": : ::; \ ( \' IN: UY I IX AND I Ol1\ 1'M DC: W ;t /
tmneiiiticn to till tho Pml/ Moiy Till: il'M-1( <01")!' MCMCO.': .\ IEIIIl'\:: \. MsCtTV( I.IMIIX: '

Jj\iiiu] 'iiechin hhovin thnt tllI'I..i ic MOST BRILLIANTPure ,".. ., :

put] one vi'iiifly, th! it cnn ('1'1 I tninl I:} anti Perfect IAIISCSIX -4
'
.mo thin, iliMi-.e in nil its tii/i i .K.Miunely ,
: :HiAi{ 1'u J: net of Uonts: / tilMc : 'IIIKOIM.l: ) : ) Pensacola has First-Class Hotels !
Tit at,'1":1IrllJ'I'II"t: : : '.mil etilinlexs HHliulu :
[ >liip< Sri;.;i !1's Cui.'ttUc: :Nynii'; IIlU'ior ?Ji-i t I Ii;, .11I11111'I MIIIII| i. ni iin'ariini" :. J __
fail but ne\01'IhrlChH, no time I to the I'Mi :anil".! )10. i M.,llnl.i'n:tl'luiL) '! H:iwinifrtn > : ,
f
.;houlil l 1'0 )lost ill trying olhrt (hoi ; : n-.tii |b'1. t h 'HUH \Miliuni 1.,11'(111', '

i"illeil, luiioilit'-i! for they Will On no III r.llt.lh l'Ilnl''l't: : .:v nitTonlnnoiiialH lliIlT 1'1:1'1:1\,1-:1:01.: : : : : : I'll,, I I.I I.:\II\\\,'li.ul.: \\iiiiiii.tiin l Lrnt' dipt.- J. C. 1'tttiorsuii, in I IVusiicohi; ) Has the lost( Kxlonsivo. i". J, 1
.,'''''1. Cct; this t.lldP '',
gVt'lltCfcf : ri-.iin" thrlredute:: I'hy.kiiii W"l'a\.. ) t, .s1> u.in... ti.iniil.nl.:' ;
jw.'atiini. (lihrn\rt'il liy ni'nei1ilile I In tilt1 I nlli'd/ ,( "-litiH, (Iio\i'i111,1'., >en'iturx. ., I"'lll(l if-; J''
nl III IIn! :81,1 t,. ",. I'l'.lil.Siinil nnd lost ) (dirooiilioiisos and) 1111' ....
niirsc vhti'-c\ ininip is a lini-ip- l vislnlorH:: liie-knii; n. n.:: n ""to' ,. 1',111| ( Coinplcio set les ; '
pio'i 8-i"ii-. aunt j in ihlli i 1", nl hrnn' '-hrs it :\ ". 1 I' : l ii.in. 1 U" {"' in. '
h.ll'Oll in (;0111fIIlnwl) bo slut, tr.uliIi.nkii" \ l -, ni rlauir.. 1'1"i .. ran l I.e liil;1 .111.t *i; in p.m.
Hn the .iniii: nml, lrl j' III kti'iimiT will I,,..1'1 li, nl \\ nl rllll'llIlIlIlIlr., mul i t 1 .-
to yet the {;( niiinc I\l't l'civi '. :::IM1IV\II' | 'i IIN. II hi then sl-'llt illllIIVl-ll| | in : I i\iniit.r l | in the Souili..
I.y tlII'11' uses lit It' ::!111 11111., \\i I ninki'., II,,- lunml, trip.' (1..lIdilll, ; nt II,,' N.itvtn\ .\, \\ IIrrlllllo ", :,, 1s
::\; t p i'Y "}.n; !iMM-ror: holt. I Ia: ,r I""-".. Huh,,1| 11 i\1; I ii-\ki'iii, M I ni'I,ink:: dire1I I t. 1'111,1'\, whin( fnl.>nt i'U!:: > p.m. : ..
Shaker Extinct of Hoots: or Selpel's !. IIAU'KI-V I:: PATI.XT: r.XTP.XSIDXSPEING :: : ): On iMtmilay i,M-IHIU-H., ; the -1'"l1l1'r! will II II-UM- l'i.iri\; vliiuf ( r \Vurrhlgb.n ul U '
S\ini) h-''t r.iisfil tt I EYE-GLASS b',"IIH, k. insli'nr, uf t I. "
mo\ ) pooll.taltli 11WIIKX -
? 'Hi. IIHIII''' i r li.i- | :I. \ 1l.| d I II oIh"I I I i in il I'litlnii'nil* f. r nil \\ hnI l 1"11 to Elks II'
niter ien ilocli'iH Inul i given, IIIK: riM' l IN Iel: ''rlxre.I : !burr' !'llll, :II' ..1 1 "Ii II-nil''I'll,' h.ir--". 'lll'TI > ill I I"i | III.I,'. I'll'll' I 1""*, fur 'I.:Illicit llllll The Pensacoln & i
me i.p: to ,111)I) ith coiiMiniiHKm.! I ALL EYES FITTED -.', tdfau.'I.. < l. I i Ii 'i. | rl,. .q i| pit II', '111(1-( .1'. AlMI.NKillti. iNI(9111)1IiSJi.i.] =
'" I' t < ii'tiln Iliunl.t .
:hniit. I It.: 1'. (iiuie, Kukniau- I ""1 '.II ,1
A't''flit: Dir: < i HIM: 01W.
\I1II1'1x11) 1 ('f' K.y. I p :J:1
'!
HE at:.\i) D or IT JUST IN TIME. I A. D'ALEMBERTE.: : liril.T! \ :MKANS: 'I O 1'1\:0'\111.\:: ( | ,\ DIIILCT: IJOAD: 'IO 1:11:5115611,111.: : AS U'l.l.L::{ AS r ,
''1 hail,; bait l> ill out piMiittptotlio i i'.1.;: \i ,nl' \. I H I.A.. I I 10 MIIMPIIIS.! : : !ISIICAI: : '-ll'llli I: ': !I'Is,11'UL,1.SIIi511'lll4:' ; : : KMI.I.OADll.l:: \\ \ \,11':1':1''t: : :JfI-I
with dyrlr] ( ]'''iiv uhdi' I (Hist; ( bas \\liin- II" 1"0:1, :, II-1" H.-,,' Um' nt < t t'ifB', i 1111':: MOIIILI( : .v: 1011011\1011.\\1< ; iii\i: I INCI.AIIK= I cop\n. ,A i..\II\M.\. "
the lverti-t-t 11.: nt of fthiLerllxttnetol ,! : 1.' I 1I In.it,t,. tl I dl '--! rI in. '', ,I I.u1d. .',11'I". \. |" ." I i ? TIM;: I'E:. ;.\ 'OLA .v Mi.Mi'ins: I 1,1: i u. WILL 'i in's Ii; 1\1' i: 'io 1-1<:NSACOLA : ; ,\, t 1JAt'
ISontt; t>r :Si; .;it;el'H Syrup. Aft,.): I |paItud! llll'ls7Jil!-a''dI I l< u.Ir'nldlr: n- I I I "' < 1r' / o. M ( A 111ooII\IIU:: : : .NKW I'\; !'>TEIX: : OI"ILLT: iAD: Qtr

'Inns. ; four "o'. t h'" I \Atis alto to nt -- |- p Qp DPIIOVio' : -i 1111: o\ l.r ( )nrTi.Kr: II -nil.:: ii.Ar; : 1ft.
AND P.M.: ,.NOIMIIU'K'Sr: : ,\ MC.MPIIIs.: V'
t" tnl, to try" IH1--iI"-H; n.4 well! a0' I J I.A.J: d :\ J'lit: 1. ; ,.j :
I kiiou ol HP\.ldc.II..1 I ; of iliillsnuilfcMr 1 I ..- "
,
that haws. I been cuietl liy it." f
So write :Jlr.\ ThoH.", 1'idluiu, of'TayJor 'I' John Thompson, Saddler, -- '111111'I.t1)114{ ) I'OIMTLATIX) ( ) AXI) LlH'OltTANrK( ; :

(;>.'ii&'\II ('c, Ahuwniiiii : 1 1ON .
? ;
3allllr.tlll'l": :.ml I. I- 'ii-it -k :a o if.,
TI.S; iioi.t.vna) A HOTTFE. : full III, 'aIlarnr.s : /v' : T T VKNSACOLA IS IXCKKASIXii I ( KAriDLV.PKTI'KKSKX'S ) }' .

:51\ r. Tb'm"! i'. Il.niH; of tho I firm I : : ; {

tit, 1'\uiii-: Aicointn'k,'c B.-o." Miu'iuiiiH Co., Vft, W1 lliniitown. itrt3- i; :; ;, Saddlery: ( Go r : : ; ADDITION IS UH'ATOD)( .:; I IN TIIK l:; hOYMUrST) ; PAKT OF PKN-: : .f ; '


disnrdlafor that lie Jrul: K-ii Milliy nick!yi with'uru Iig"thl and{ lU'l) WHIPS, RUGS, ETC. I SACOLA( iXTiNDINJ: : ( I INTO TIIK SI'ltrilHS.Do (!' ( l' ''J; 't'.

tnetl innny iiLysicl-uiH: aiul iiKilieiueswithout II (it>\' I.UNMCNl: :: .>llI.Kr.! : .

; brt.-tit. Iio l>et.iu: to I Iuse '9'4nir11Mi11 1) lra.D visit and (, tinl v1i
f to Hay
-- (not forget' .Inllray ( ( i Hay 'n yon( ) conic L.
:Hhal.tr; Kxtnu-t: of Ioot.i! or Seinel'n ;. ':!; I
f'e f-
:Syrup about tlir- lit of Jan.IHM ill' : M.K\ I IN I.I\IIJI.\: < ', i.vr fi
?, and was till much betti iu ; !' to 1'cnsacolii: ;and( do( not) fail to Drink the t purewater 'i
>
theta \\i-tkn that ho foiiijtleu-tl himMlf i B st an ndC I t B&cr'r Morris Dannheisser's '

: priM-iii'ully a Mill num. Ho | ( at the t Sp.oill. S. rTHE r
inlili:.. *: "I Lawn: at tins!, time our > I '
II'
tIp on liaiitl stud if I l'oulltlot,( f PI.J4.CE': S. .. .LOO11 .

any more / irtiltl, / not t'da CI 1"'t-1 --.\'1"i'i'

d"lr.ill All ./,'init." : :\' 1'1 1 101 in r.\i.\o\ -IUEII': ; : PEN S&COLL& GULF LAND AND DEVELDM)1? !) COMPANY "

ilru-i.'i.ts;: i: or Address' A. J. I Pensacola, Florida. ,
\\I.lll', Lnit: i-1! ll :''lIl'n Si X Y. PHENIX SALOON

------- -- -- I Morons( >VIMS:: HIL\ IJESa) : <; i.\, sale several thousand lots in the limits and hodics
.\ eunliie. HUpnlrlt ISrurpr. han for ) ( city ) (
I I I NHuil: !: >HfVII.I.. I It: I MVKTill' : : 1'lt"\\I'\ ,\'rn.S'llftS, I .
Ill 1 1sl; I :,' ''h'> -ii.i.il I il.iji,, \\iu M-nt fruit flit Corner Main Palafox Streets. : J III I:.\!>I"N uii.l. \\ harp, r'r'\ 'M.nl1' unulu'\k, >, 1 i- |,r..(.-r1x1 l ulMivi nil of land near the City of I'cnsacola. The following circnlar-let-! .
"ill:' IiKli.m territory, tlnwn the fathi- and .11. r Iti .Ill'- .i- I'- .i'''. ,I i I. "l'.i' ni"*' rt'.nl.ir, anil. 'in "-I' |1' ill.' I l pi" Im'I, till. ..nlt'.'" I If I Il' '1
< '' i 1 kto ell liinU-r) fur Mime ))t bhuq'p i,:SItu!: ;'MI I 111..1.| '. .\ IM" 'I'| n n ,- 11111... 11I.1111.1',4'1111". "I lip lli,ilx' | i. II,. 11O'1l.11111"1'1| | l| ter has boon issued( :and( mailed) ( by The L'cnsacola: ( ( jJulf, I Land .
I' 1 iiiiii" -, '. The [InrllIlN the iif\t: ,':.ij, 1 in' l Ir,-IIIIrtl1'Ir', /" il'l.' .-Mm t'llmlil. III* \llu.r. \ i 111,1", III., nth niutiiri.l, tii.'cilnr ,
,, ,, all ih 1 I. i HI.II III U 111. .. i IN imiu'lit' in aud'( .Ill'f "- 1 i" tin .1,,,, i n"in th. l>l.tilliry. I I Ini.uiiiiHl which word !
"i'''1i(+ d| mi lij I KloH.-i I 1l1l.IC.1I1II1I'1: 1'tl I'lI t 1. | [ and I ( 'Company speaks) ( f for I'cnsacola( : () : :
Development ,
.
,
-. mat ciiiiit'li-tt' '1)' >m'I'IIlIIlIt"l.11"1' PENSACOLA.GREHWHOSES I I iiii, 11111 .r'11.Itl..1" linn, II .Is... _1\' nit". *, 1..iiil.. I111tH.1 1 l 1tin.k' < !I ( .

.,'h vi'ml 11I"I'l'| tliarp-ts|! Kst{ ,the but luiliuns kept tllflll Rine' Ml the" ttad !...111 .-I... I -- I \\ tale IliU, IIl1lh/llo'all) iilleii'ioii In IliU Land and, l I11"\' '|iinneiit ('unit'""* UIIIIIII' "-'' advantage of r
and NURSERIES; .. IViikatola, 'loinl ., wlii'h. ,''itylisshe.ldrsalllhabrnchtiof| a105'.nt', al-null the t ailtanl.iC4neic I
t; nulxMly il.irtil to _t.il llinrt.xh:, I'> J. BIEBIGHAUSER the growing: (City; of : r ) .
1.114 I: 1 help (I 1111I 1'111'111I: uml e1 niaUirs: : ..iurv l"r fciiei ....1',1 I iiijniiUi-liilinu'I ': iiinl uill iHi-oine, ui |think. and wish ivu-on, (lie iiuikl ialpol' lout i-cmniei. '
-'...1 1 fur M-\tr.ddays.1 .\* !N u,iiul!!;: the I'l.XNI- ', NI) I I.H-K-: UIO IInltTHl I-. 1\1. : Tll L. W a1sou t dial i-enlre In.. (Invouili, at well as tin- III".' .ile.iialilit lieallh retort. ami \vateiing plan hi. Ann lit a. "
1,.:t4. 111 tlltiBV, LllltU of ,'xp..hI"/l| -, thirutre : InLR.1.ITRUU4\ \SII Plnmbin[ Gas and Steam Fittin[ t n I'l-n-ur.'U. |II.it. Ihr I afet ami ilei |IM..I liailnion the (liiill (.1 Mixito.lVii.ui.iU r .
ntral dogs with the I'IU'I| mostly E\Kii: ; >ULrN-: JKUlf .\\{rill .. i i- 11 I.t! Io Iltu I rout ami i.-on; nf. .\ljli4iiu.In !
.'f the ")allrr inr" lln" One <.f the 1,4,1-lt I :" UIIVF.tL. :: 'rrtt-: -- t'U Urn Kit IV- Ills hi.U ..( i-ountry i ian abundant, of heat ) limlier, of almost every Llinlillon. : ("line i lid ami a hilt bar, '., t !
'!I "tImil the Miacif\ fluting tin 1.111 wil'l Mi.lar. iii II."I'.I"'I'-, lieu oal.chlllal: uilev pier, uml l ulun ami IIl'al'lIc'; I
11I.\1'1\! W .Vl.M. t I'1-. t'l\:1l'1t.:: .-., 1UA! ( MT-) "II.\I.t.1:; ee OA"
wiilt. U nu..ugo by the cdlcir in tlmr-i,', I'MN" '', I REAL ESTATE newly |projri.leil. IVmavoU .\; (I"IIII.I.IH.1ill'U.11| | I / a I great' drat of lji 1 | k U'alnnl.' 'I'he I I'lifumU & Mrniiii-4|.| K.iilioi: :! | ,
> ( 1.\1'II'n lit U \1:1:ttCiI:1' :
'
lllni' how mat ten ttool to tie! tAil t \V.-iII.1\1'1 .
have II.It lilt. mirve ahcjilv ami we believe that Ihe al'l"alllllllI..f llii. ni.i'l: uill lonimeneo/ at. all .
: : ( i'i : )
( borne.I1 I'KlflMMi'NhH.'KV: : I C'om'inv| e
.iu the lhM:4 nuil ilmsiu:: Lira \r\Nt-K: ;) % 1111.1.A\I I) tOIJl UA'IKI.IiOll.KUS : t
:ia Wits done in tho ami us tl.e (Ifc'ONIK' : I -"NI h-- early v> JAI'l'l.nl"
,'">if iieureil tin IiiUiun they flung/Crwl at )Wni, I OK HHmii-K.vu: : ,., : 1'11'SI': Ft ITI1'1x'I'unl.s \Gs.; I \ nin-ior! water aihanla/-t lu-te. 'I I lie |pt iite of lalllll"I'CaJol'IIIII.It'I'lit I l it I Is luci-cauiug: ktcmlily (in |pike> it tl '; ,1 5 5II
AX it .
''nit swiiiu the tin jxniuiliiiK the oir.t;Uythoiiiiht JKIMltO.\/ii( : ) CoLI.KCTLNd An : the tlt-niaml fur |lull and. laml. U on the ineica-e. r4! t :
can{ I ..,W'''ie... ['luui., ;? .. ., ,'a.lppb's..ll'r{ ';: ,, : I ( KNT, "
1r!g1'nt fun awl ;.tiled aid" dla",1: ,!; 1,1..I'u. I'eii-inoli I, .IIII the < lo,c of idu uaral oiil fifteen! hnmlreit |ie..lo| ; to day il U a [iio |4roiu and Li'nullrlll.it\'
tin |Hu>r dug! fctlU faster The uuiui.il( i c. U, n' f urdn.. '/''in' r., J'.nri,<\ ..n"I' 1101 I rind j.l tin- tort nearly, tkuil, and wellt I II i limaai'l! l In f 'c' IiLli.Our .\- tiIIf.A. KI.A. : NEXTTO CITY HOTEL "(ilt-i.arinil-lit mulon will lu. "' (.inlet'. (li isles: \ '
i the ctiiupuny qnarti!*. IM/L/ kily a klivl( i! Cut Flower Department 1111 I I.oh ,I Tin re I I. I in .tliN ii ilva/ llm: OJH'nin g: for I'lirnitiireBml I :'iihnu: rnainifai'linlnjf.Veeall' : aNu) the allenlion/ of IliuwtInteie.inl I
hartel.tddkr, tritil 1 to ri-llnf, the brute.L | UIII. \\'lhIUIo.1 "" II In Ihu MI-MI < tilt Ihi.til the I h in atniulaine.. Iii oil li' .Iti f ,,
h "IIIDIlul..111 Wen \'t'.prt I P1s;.:),ui.A.( KLOIMDA.CITV : 1 to tie lnei that an near ) "o'l..I-e' | great ( an' t> .
:i on Join;; be nvlicltllhe: slip of j>nj the tm eau, and rakM 1 the .ulann. In" -.uutri. K'.l: .. 1IIc'" i. no taoticry In this cf.nntii, at we ; aro thii>f>e< from here 'to ; ;
Short tune the cunuouiuliiig, oml'erm.i "<4 last ally. .iinl", in t l.t. i"-t III.IUM,,,...1"11 r. \ <.i NH\I. I'n---H) ISoiiul.l. sad ....11., Ihciefuru MK U-lic\e" that u wtll-iomlnetnl tannery ,'oulolI., well here .f
n"? hune- iiir4f b .
'1.11 ttlu.ilt k went and t, the sevt rescue rat c< ol tnpaue4|the:hclcagutre t n I and\,0,01.lurked S'w to (w.l.ri-iiial' i ii '.-orl.r.rI.rrat rtluri I. inn,ib.i.j.i <.iii.; 'I'as."III.i.,Slid liKunimx-lr'm'I.1 i | ,inoutbl Ac., .t.Unatil ;. 'l| lie iliinite here U lialmv, the ujiei |pure, thu loiiniry' near ami al'ollllllll1c city I I. hl;,:lt .in.I ii.lliu;? the city II.l'lr .
forty The Iiuli.uu ant:- them coming, I i Ulu-U! at all t w 'I el.MIII i mrrite'nwpr s&fl& Mm Fcrpr.[ [ t". I. on a .1".11111| | 1.111. suit hm at |pn rut a }c'lIiIt( city' Kovemiiienl.: 't r'
,i.il fi.J. Further d'! tats: vi l hat fljht'' t'owiauil! I dt.I i.ru, lie. AliI'. ,- |J'' rt. |piJ''t' In luv ljuu.l.fi.r $.*!It 1'"II..ulllllll1&1 I |>eviloi! ,>'ineiit l'ou/pAUV' /| have Meral J\.IIluallllloh\ iu the rile' limit, uml I lx).lif- of lam) ncaraudiruuud

.lid ri ,cue, \.LnU i i- h--Uj: mu-restjca. : .I i'ari'iiVil'V't.-.'. il ami \\al'f\nl"< l.fcrl"u'lHl3ll7 VIIAMIOAT': : AND, or U> ul.r r a 'I' unit" prr1.sI..III| l \\K Ailtn I the( eiiv.V'e !' .
are u.lil. iu a njoit[ to the heuiltiuarters, All.bx'1, "..i1.', SHIP, 111"1'J IU.-I tjt.t.; fll.MUIK. \ would like jon 'Io vi-il I out' ,'tty suit we M". (:'oiil'l you not ;:vt' tip{ a party ol, I t1 in mlin I, nunuvcr with you fItnl
''!"partmeiit o( the lll 5olU'I, lien. John I Il' a lid .!:mU'Bx.iSTtt : : J ().\ WOII\: 1'\U.TnH: : : Usntr.'t 1'11.. 'ivuiitaie"eitt fr .I.lIr lt at wit. liv all iiieaimioine jonroi-lt. ,'klt>otJ iufuttM U* b). mail ur wire uhuther > on lute ml < "inin i :,', Hull wlii-n. 'l'in-,1- 1 I '
OU'III tu I11' f> 1.1"(1 setae inf.
'i"| Dint(, then In coullua,,,!. a' : 1'ua.Ir.4u.' -FN.' AT JsHOUTNO'UCi/ : :. toy cbolr; | I lug 'to hear fionijou. Vonr. truly, 'I. 1.
At tint time I was cUe: draugtltsmaaamid j!
as.ltaat to the tbU-t r"JlCt'r' ;! of the 1'tlt'r.lchl.t.t; : 1'1'0W'I1- pit it.\ .\\ n. 1nnl- r liramU. TllOS C. WATkON. J. C. PETTERSEN President; i
,"f, >hat it was recoHiniimini to carry the .S lUSt W..t.: rli ii| r. I I 1"11. -,,.1.ni.|.air d 1I ----- S. N. VAN PRAAO Secretary.
.t:11IU:
.Ju.p'.lch! the lion tutk, and the tin \aTC .utP ikUKKCOUtM !: "fli I ..<.a.... apeLouis Information I Address *
ALL e'U' )UIJ1!.: r'J .u il IC "i. I ii i'i i i'' II. r. For I
taU..1I Atlu the tail fur muti\c: [iiuwt-r only. AND K. iAK'.. UAUyl: >( ..... ILL.! IU"Ka!:, 4.T"K" ..fall ,b- i'I"i '.1' I. IJ-. era: r. A Anderson, tt
Itimuiuk! iu NwntHcl1It.rican.: : lU.U& (" .ua-:
wA1ra A1' .. &''. MI ''i i r taJ -. itruAD .
Trir' to I...uk llaunl.A CKOtoltlir N.ttheaau,1Trh.uI1tUIa: UT": ).hl ltlltl!:IiJ1O;lULL C..I.,u.tW.. > Ili. t".' H' HOIt \\ II Mil. I 1 City Bill Poster, The PENSACOLA GULF LAND AND DEVELOPMENT COMPANY y

, Concecucut man I lia butcntela way Cc.r war..tf. "twurl.rna.Ia.'rue ."".W1o.....,H '" I VreI.ar.d l ,I.. r-.l r.ii\ :. ant Pi UlribuUir ,
I to rtUfn\ ..., i'1 LuUoil tr-tt t-ar J" i I I. fnrii .ti.LtI. .ue.ue4.-. ......, I | ',l.i- ."..1 I Il.l--fi," at .k"rl U..II'-- (
walks 1,01.1110 \\iu\ fare tus. rilU. /a \\ UI..Ll'O"UIr: (,1L. QPIUMWXunZTT"3 I rilraiwrent '" _. IU-. .i I IJIIII .,,I. in ib I I.',1 \i.. 4ll'u-,
! i.ukil -., tiuit u ,..w..1II.Ii It h*> luvl uoi'il |"'ryearuud',,! -1:ot.."', tl", ,. 1 Iu.,. 0, FI1F.E.8.M.wwLL&Y.aA'a.. 'I 1,1, i H.. I I' ill .< .rk tl r. a...iual'l" rape ::1cn.o.ola, a.
l I-- it. aJ..lll..u Biutluuu unJ tra.W ,- ,? ,1, l h 111,11. 1 I' ,,Iii. II, ,,1.J' Int :,*6wtM-i-aM. iuirt-ii
"I
,
M I-
II i. uk I II. s|. "I U 'j'( Of1 I I 1)
- ....
__ _h --- -' -
-
--
--
-
-- --- ---- -
(!: ) 11f.U.1111.ITIl.Hl: ; : IA: I ; r.i i.tiiis.ilrillnn ; -- -- -- -- -- --- -- -- -- -
fitHJJj1t.OJn! ) mmn'C.i'rnw.Y. 1.\m'
MA KINK(
: TI'HT''S :r. NKWS. I 1)11. 10<\ .hO,

-- Tho ,1"11111111': I nt nt 1'ulil:.!ho'd No.nliiitlit I : tt Oml'I'M-'I ,-" J Sol' Illi".1 I i i .!!!.mi n. r'rf -mnpti"m 'I" : First-Class in
I'r. unit .Jiig.r.i-i'flUlnff- A UnnilHniiic \ r.s: ir.H: IN << \ ,di\l I: Strictly Every Eespect.
.\ NoviMiun: '. I .;. unnin. vrrt nj' ngintnMrooi **. gr \1 'I'n. oc III prnlu.' Insr a nifilielne v.liiihineknnnIHlrd j-
t >p.nit, 11"; .. iif: IHCnrrciii : -. '' k Sililn .
- I IIP pii'u a mine. "" dl ,n in III., ( 'OMMKII' 1'11' Itir.IIM. "n. I Uf. An- : "liy nil tn lioslmpltiuirtol!-
'
-- ill In nr A I ,
/:11.: ,'f" i "1 1lp v. WIC i-nrrlpi' rut ithoii' : | 'lul"I"e C""lr' I. I on*. It i i. i xoordiru!)' pit-man-, ib.-l, _i .

i t h"II<, nud n'l ,ilu' 1'111'1"1':1'l | '* n' 110'1.' .:. Tn! < oMtiHii 0. Iu. nf I.MI : .III.PXX.I'.rtmUii '. 1>1':11'11). li.irmos! -, nnl d, IM nn. s .4. 1. II :I .. -, ., H. '- t- '- _. 1

-.'1\ 1111"f lii.il 1'1111".1'. il,.' manner I I hi ""II'lnl did nn i" nr. i Hitiliid' unidluiHila : t tgliw..Mowart 1- I 1"UT>. P.lolo | II"I: of I>ti..iiin|.thn. I'onus; lotXX 11I )-., r -

"''}' I if'T'lind, tli .'r fi .Tin. 'II 1 ,. \ ;, Nut l-l. '. r f\i\ .v ii. I h' oinif! ('ol h. ('innp" I'.rnn lnti<>. mnli' I I i iI iI iI -

pOf4 ./ '1"ht'll, < 'htnntili'K." peiimi in o mim I Air. XA.. W.I..I Ins Ixnlil Mr, ( .riinml .It I lI"k1'' 111.. f'.CI\i. 77-', Mnli.otli'io 1.,11" In they'll t. It h-K, JI. I\1" "i-..

,. In ;.MU-i-s l\.t-oi',HiiI) i,noli, mtMrth rn'i'nno-ililid ;nl 111111., 1'1.11,1 I itiinil. ilisr.iotn., ; 'lir, 1t"niik I'K I nii.ii. n' il 1.11'iru

(' ) ) oriiioiiin' ti. "ctiiloi IM* II -asli rn"I.r. 'ind 1 II) tike |msiii.n| lit f".I.I:1: : TM.HXV. ;' |> |1M" .!.II.I| '1 ii-i' htii.c. nl"'I.i.
: : : -HOP. TII" ltiv'da-1 I'm .\IIII'h 1.1111' llpti'i. iLmlrtn8ll; > ,< 0'11 llaM.
MK :' do I iliomidfiiicp i MMi lot) 'nnni'iU'li'tisliigan I,
1"111 1111 n "n _____
1.cUl'1"V".: 1' II liiniiii' r } 'pwm f'I. MOM, ---
r,1
., I tlti', 't>iH-idu I'ltf l.irx Inill lit HIP scl.o I I \pmiilnlilo I"IWeI. ninl ;Mi. 11'1* tinlinii JMiuv, .I N. Wi r- liitxi 1.11: I'. I
'tJ "' Mntilln.' mil nith on 11'1'"I II i.1, In nuikolh6 l I I. : ,: 'etnl. .
'li 'i't (>| rotll 'I. 1.Ir'IICI' You nn- i:>, rnil.. !
nlI f'llj
i :\-l) ". fttltlli nnsi. -. Mr. n i.mi* (- f""II" lr> I p.ilih in l IS I'lilir. I Is p IT.ull ll-l-Inlliered nil'!"I') HIM,, 'p.li.:a In. I

'f' nl', a.iln II prnlinkl', \) n 1 to a Inii.ilenn BUIK '.
: i I !In. 11,1: fll '\\,111.111",1" \,,1.IIIh'I.: t n.t ) 1 :in-thlgi liy. ii n' us 1\.1. "I' ,11 > t tnffi I
In liK
'
'
\\III'\II\- '
.I'III..r pr'inl > t it mul lir.ie .
't1 i9 \ : I '. 'ItlIll' up. li. n i "nml '
l C fill-.pill. ill IKI"lillllll,'IU II) j'itol.A I'-,' 'link I ml' 1110.1.""f"II.., MtrV' nil, "! l 1. ( not I 1111-1"11'" cptin. 111,1 in. '.
/lJ 1 AStHM\4, \, Xnv. l,-1li' I lniinpl! nit if llmil.ill; | .H.nr Hr Imrk .linn' ; .'. I'I| I nr li,Ho s, hiI.. !' r tin-1, \" tilt"
Irrt.
I .1 \ HI I ink ;Mosin.! M.'li.no. i-l.oiip' li.i.l t\h Ky. nil nhiili '
nnioi to1)| ihoir "II'| rt It / II ".1,111 l.i.t X'nndii: )' ti'.lil., f.illottintfoltloir :: h'II.I' I
I-J 1111/l1'I.h. Noi I'.trk II 11"11.'Ml i wn, 1127. t. f 'r mi h' nr. mil I ,ih.-i, I I.. .' '
1.11 Idly In | li linn. m 1'1111.1 i I. : II I l"i ., Ir..II I ttniie.ilid. I
tual I k 1 I i 1'1. IN: ;il. I. lion I :1 IH.I'.II- \\ |I., \.iu ,
I Thii'p l I.ll Im tinllui,- "'W'I'"II'rl'IIII"I.|' | |' ,1. it..lotnor, l I'.T.; MilioM nk, X 'I. : It hr""i. litlllHtl. Iliull..i.| 1".1'1.. II.I.. ''I i.o. I 1'1'l ttt1! I pllult, .i I
.
I' ,d I Im" tfill.lilt.. It Ui',1' nil )' XV. X. 1,1-nK I!. Mo.; XV. I. Xni! r. K.OII'. : .Xn.| lnr\i ,liiuv i: / : l. I hlood (Hit, aeti.m i I ido I.It .ind i iI'J"I
'iIII.I.t. Xll !, liink I', |IH nnili l I.> ts, r-st 'ro :uiur titall: .i. mid, i-u-
-i\-i: nluini oin I l.n, |III'B Ima I in'rn F"i. BI..III. IMIA.: ll.droin. Not Imrk, 111' .: r livnod h.-iilHi and i
-4Kft1G 1'1 !UI'11 i XInth' n"'I.1a' / fliiti-rt'i! :1 h t i iluidio
r il\ l'hlpl'Iit; I iiuimul llotve, M 11 .hal : .t. It. : Mni'i'ik. "" IIM Nnini'l!, ,no ti' n ttl I lind ,, |;-i tilo I'.ill.i". I I

'( lit city in till'it II.', 'Ill"1 pnpnl,illnn oflu1 ( Milk, (111',1:1: 11.,1:1,1.' .., <*i.iiliiiol.l.n .\IIH| lurk 1\I.1. '' tnrl'J.rI'. ,mid flli .Vii" ""''.1 1..11 I nt < n'.oi"m 1 I'.,.
'. .
It .
I'liu-nai imr 'nH'IIII'1 liunrhnl ".| Siinila) ftoninur ttnM I II.: i iihunl 1'iiiK s '1' n n i.111:11.i : | 'II. : n oJr
1.1' \ "1111' -- --- -
"I It Imik U .i M Noll ', tU: >. ---- --
i.rk-i: H'ljltf.' c'( "rl.\. had, ii inlssinnhi)' KPIIOIn" | o.ilie. Um: lim-K II.I 1"J.lil". > '' '.
---. I inn tt Illl H jil.liiPiikiii-; ,'. 'llu-jiU'sni Ioll '''lurk I HIM, ff-im., "rul"I'\'III.. !!} 1 Itol.lnir I'llit aio know n In inn'ulure like. ED. SEXAUER, Proprietor
Mini '0 / : t I Cio: Imrk i 11.1 !"ir/nln. *
POWDERAbsolutely 1/\11. mil H/O nf L'ill. t\ lib, a inIlio I Irll'I" Ihi. ,
DilinCllio. lt.ilil\\ln-{' _. top I irgo; i nniigli I. In I.,. ',I'11'1111.mi) o In not .IItat.1.III" "1 I.-q.!ti iti.i 'I .-ii.t.><..."'f-'.!." .tiittil'T'il'._ 1111"I 1'.r ilc'iinir plrali.l.nflor"iritlintnrin.""III"'I11)' riiUrmiIM "' ":I'" ". K. .J. COOIilJ, C7liK ,

ln,tinll.Mlloil ..nnl'II"lal Inncr than a <|iim t. r, uml 11'1< In tila'i' ',damnn .,Ik. t-nn (r.I.I'.I", f..1.0.1. SII. v i>II IK I'.Ihul, Iiliiliii4iinil (;o\Hxm.Xl: ; sTiJKKr, : stm; ( sgr.\ir.
AX K\S1
"r"lrl.lil ; :
1111'
Pure.Tlil 'hlI'II'II.| tnj| t.-JnlmH Nor I1 1172.
1:11,1.II.
/ Sun.tay 'I.I tonttoiKs lUll ,
: I t" I'iloB. "In |iiitinii '.
In : ) tinup; of I'll
I'Mrnpi' Slii-rlrt'n I. Sur 1 Aliinni .l.n .I tin, ,". it'Kl. 1..111.1'
I ..I.I iiL'n ttllb 11111"11 In i"IIrh IWI,') V l-ntk 1 : il. ). .. l'i o : '. lili.Ii dirooh PENSACOLA, -
l pnwd, nrvor \/111 low., A mnr\il op'lrllf |( 'inl. .) nnil'"nee" mil it in .. 1'111\.11.\ Mmmis-ii, II I lit: !I. :1. 1":1'11) I FLORIDA.
ntn lr!rth /111,1 I n"mli'sonn" inn' ;.Mmionnninlonl l'"III"'I"I.1 put .lugs f r tho ml".i'.lIlr, 'II 1 In' k I1 -" fi. I ii|101 ihi11" nrl'* Ulm'li.d.nliM itiin-r Ilio ,titnniH
(- I than tin- ... ..1111111'I'" '" ;\ II..). X\ 4.- 'in ,In-t Tliuriil.i' } "IIM" Alti r a pniii. I if Ilio i v r I""M" A .. 1'1',1 t... Tnllil. .''I."'. nllat in.'ili int, UNO Id'lilns mult, ( oill' 81'rcur, HATES: 10'Ol'II: : >i>> ,\XI PA MII.IIN.COMMODIOl'S : .
c i"11"11 ln> "''1,1111 riiinpotiii,,n \\ Ith tln> milltiliulocif Ih(- :.111..1.! n man I.) tho n innnf .1|.n- ;MIli'inald nolig'.iie' ""'1'. tinHilinlniH' n io NIH, link 1:111': I 111"1.: l 'l.f II. SAMI'MKOOMS: ANI : ( .
11'1"(11) 1 :Hk : t u pi inruit'lit' i-nro. f>0 "" I mm''EI KATlIs: I ,111,,
!
Inw to t I. IIh'rlI'blll '1111111 li' imnl .. .1"1111. 11.,1"
ii H in-l.Hilly' Id i-lassct) t W.II.II. 1'1.
\ > kilntriip tin'>r In-
|1'lh} : llAKIMI I'llW DKIl I II.. .11 JII'IIII nunAll.: Iy iI.HHI ; this iM-hiitd'Hio. Mr. II. XV 'Ihninp- Noi. li.uk .Aili-'i-, i> ii'i'n.i.' .''I'III) ) of ulro-t. MeDonalil.n,' lileiilllliiII" lio..iio.| .Xn II Hr O\.Tr. AMI HIK: {.M>M f" .\I.-K KII..I: ( .
I bo "
inn "
111111' 11).lI. ;o\v: nu' Wall HIK'o, N X", fll\| ( lil'I<(I. up! 'and nith hi. : TllHlt I.
-- -- oi i.' oftlin ( on last Siindii, IHUI. .:. IIIIIIJ11 .:. << isi : 1 \ Al'I'uINTMI-NT"" : .
------ ---- --- I'nrlo M"I ) 1'1' liatnmir mid hovan l I. I 1\.1.\ .k. Ih jl'.."- : '\I ; I"J'r. '
riitsoNxii: AMI: <(< ii\ii.xri.:: : Hid'nil,g I H'l'li' : ; tin,' 'lintim-nf ( I n.XV.Ii.'ll; .. onipl). Dion, oniil-nls. '1 Jiignoio < .\ I 1"11 : Aii-ln, HM, I iiU-ii.. (1)1.! 'I ho' ( 'C.\II1: 11,1.1.,1'1 l| Hi |: hl" ::11,1.. 1'11: T.ntl.Ki-M'I'rLIKIMVITH TIIK: WXr'iitKMAI.'KMrAl' : : Htivi _

1'IK* 1'11'1'1.1 City ( 'iniiiiiixxiniii IH ii-ll, in nr .-. .\ \ .". hi 1)1,111' prillli'.M-ll 1',1' ''l t 11.h'.IM Ilinr Klin, o 1 Board by the Day Week
r nvniiininiploti \111,11,11 1'11"wal nttairam lirok'u' mid ? .. 11..i I c.lt il Am m Ii ItI I-M- K 111111.I I III. It'nnkx.! I (., ( or Mont.
d l-y tlio r, /npHiiitin| | 'nt if Inn.:' |nr li nrnil, m-d in tin' m, mid ''.HI' nils rn.hol'd 1 'IK'Snuking ;.! --, AmHoli.liiinioS' | |,| 11:1. .I) 'fI !
IIIIMIIIIII l' 1'II1ih.. nllli a '\\"I"t) lioIII; tho, pntm" 1'111111), .cndhof '1 Am si'Ii Ii" M I'dlsi.nrt." ,,-,, 'if. MISSXIIIIS: .Xli.otllial I -- -
WIt III"lI.C jlho '
.. .' li.I. Jil pr. Aiimrh, A l III I niiiHi-n.-niiili I I wo,
I un.
'fhll'n)' III.. OOMMFII' I B.',. nilri, |rm-|,|lllllO.1"I1lnrll'IllinUU. CAUCASIAN COFFEE SALOON

( (.lUiinim 1mil 11,1 up N "'imiio-t, cT nll nl hl"'I"C.IMI.| I WIM oll'I',1 In Mir- .', ;MI-H !Bailie '1'1"11I1'1.11' "'1,1, hoi." $'i,7 II Am, Hob XX'm II.UK. Ha I :!-.'. H.ilimi, ,IH Ilio .
IT
i-ly wmloi'n lin-iii'' HI. remler. lull In-ln.ikc nut at tlio donr\ m i I No, :!, Xllhs I "" ., |; ,.. J"i.S'n. : Xinrli liorlr nli1 '1'11"1'" l >ntls, liil.: 1"1"11,") jinir irri'i'tnlutiii'iiniHt ,

Tin; fart' to lirmlnj.'linin! / nnl Ilium fur 1'.1: h,- 11.AI'.ullil.. fiiilen. d I tn hall .*>, MrO.I .111 A. 'I 1:liiini 1.1'') .nli. I"'h"r.. ,1. Oil til. llHMIKIili
.
the I'olo! / ntoi In tin fliipplt'/c l'on\iiitlni' kilt Aunkl. iiol, mid \MH -i-li'it mid klile.tlmliid I 7, :\lrM. \,10 1'1"'UI'J', l'Hiliiri $VI.Tlip :! : r.s: 'i n\si7i: ; 11.1'.I. c'lo"IS: ---- ----- I\"" WATER MEAD

lint IK on pliiocd nl $i.in.MdotMilk ; ) \\n pliioul I lit idnn kiiektlniltin.1 Ihno rli'lio-t" Jlir-'( wi r..r I'tiiAllin: !l1 :C'II'I'. \11:1.: AND PASTRY.

'I.o foil mul cNpliul: in II-KH than lit\ $.'.,'":; H. tinlo C'I"'II ) if I I. m d .,11.(',ipnit.fl. \Vllll Otll "I'dtll-U-f nfl I I II Two l :.in lor It't'n Int (nilioo f 1'KSHI.I ,
1) .
nnlicos In
in 11111
nrc wrtoil 11111'.111'
1111
? nn ininntiH nftcr ho Kliot. .
w.in
"IIIhnII'Rjf.lr I. I'Illy' nne .ill'; bit. Ions than ni o dnllar.Minn i In1 fiir, \I'AI| II iif-tv ii">mninl I Uncut l fnllos'eltor's .\ ( 'UNI\irin I itlK'tuc'oii2midii.nX.XMII : | COFFFE MILK AND
C.'ih'llo'f'"I1)| nllli tin hl.: ,\ t CHOCOLATE.
III'"I' 1.1. n 1.11"'I"llt'.I, .1. ni 1. A i dii ns h d ohar.'o nf thollllisle Miimnili' Itilt-r". Ninl I ---- -- -- ,
I'lly oidinmioiM in ri'inliiin: Ilirr. ) | up'nl .
In. ,
Hid .. .
: >
MI'I'lol f'lrlhen "ea-l. |-od( hI' .
1,1.10111 t hll : n. 1'.1' I..I I n-Kloim iiicfn-iiiiunlly( li-tn -.uliil.r milli g <) Taken mul
(loriiiiinl.i HUM* Ci nipiiii' cnnti-inptntiHghlnjf IN-OII on.'iigoil; linuso-l'ioiiklu/\ CI"lIrlhM"M( ; nllin Tl.ninp-nn, ; I I.oi-Malk, r /"lt'cl:, Im" nlilirH, mi A Kiu ( ;.onlli nirn limiiilrn -In4 'OI'I''I' IUtIPI'OIII'} SatUlactotily; Kilh-,1 fi- \lo:,,,. ,

nn "Il'lalllllll'lIt by II,,' IIIH'', ( f lln. ruliU'rleH, ninl MM in l;hlniii' "ovpiiM ilo 1':1111: Hut no, I l/zln., CnU,,. >fr. 1.. 1'. linlHIIII tin1.Illn'll.I,1 v M'' h i Ui'* rimii rc<- 1\"IIllt nil( ;' ,,1"11'" ; .C. fill.it. ,1,1111.1 c'7oi -'I.: ninl I 'ail i.,.

|>ri-noiit iiinntli \,1'11'1',1..1" Vii'ik'\olii" tI MI'IOC"r tlio t't.'Itlllrlll'd1.' / mid otl,'" f. lot.! AX' m.M, Cov lOadlhoIntirriiKiiiTj ,,11.111,1.1 "-" nli 1111 tinI.I.links --- .. -- AGENT
1'1"111) iIMITH u ISIMII.S: : : AS ."'IIGI.s.I : .
to (niii'lliijif, 1I111.hllIIIi"1I; Hint in'in;{ III Tin-finldoHt, 111111'"' ,,( lldn falal, 00.1:1oino : nud Mrn. Cnnn.l. Mr. II. XX.HininpHnii lln': '
tn lu-wli-H.
11 miliji'ct 1 hI IM iidiniltid i> in lilt'iroHt: .
N I.IM 111 hI rno
Jnminry.Tlitf rllih' Ilo I. ati'Hii nldnn mulltn I tlio r It" nftlichprtliv. -KOIl'MIK-: --
'
"pun purls uoc 111111'11 in II ilil( ( 1111'! II Mu, 111''IIM:' 11.', lint tin- ( UNI MI-IK 1 I. N tin- IHNmhp.iiorotc
,
t-imunf tln f-nllnr, nil" ('lIllh) ,> hocniniiinle small ildidii' 'I, r.ir II hOI tin- .r"co"IICI'j" .. '11, n-holais mid IMII-IHIH" ddttilllln I ttlii II lii'il-P I 11,1 lilrcinh. klinw. Hint HiHiliiTi ,' | |1"IIMhIIIII"'I"1' !
Celebrated
iifllie ItillMi' 1>"mk lljHl'iirf' nun.lloni'd ..lpil)8) "llft'lllIIIIII.' \pip h \part mid i'n-i', rto mm'li 1".11."n' nil' ml tin- onHun,| |>rntri'lii," Ih.C*. A\.liinih- ; iS I'li'iifAM.h: l ]1'leisdntmJ S Cfo in pressed

iH'furt'lll! riniio lip liofnio 11.1'1.; 'LI. niiH 1I11.MI"II) i M-II: .H,' :.nnl, jug-.I"IIII.II" nifiiitist 11111.111 I, mill, Iliimi-illsiinl-, nftlixioinnrli "

Vlcp Cniixiil, O, C. II'HM', cmly m-il u.kprulmldy ASUIIIH! M"('ll SI. In tho ;Milton XI I. 1.111,1.1): :( hi |IIIt Mmdat litt-r inn) .".\I.., \\lili-iirllin-it, ,' .\'OS''.\ .' 1:01' IIM ;,

Mnn' I! > n Ala., Not .I.- -N.iiUiy in.lining. 'IIn- m.iLilH of thu ., YEAST
lay.Sir.iiwnt 1..I.\II'/U. jugsniri'iiol h
| i ui'i'., I-\| : arc n H"ol Ililiu mul, holp( nl Knry. mi J.I'I': siy', I man l h) tliiniiiH' ". 'ipi ton* g'",tl IH tlintnf, ItngdadIta.li.l t\iitir < rdii-lMil'ji-i t hi". Cnn-i', li.I'II..h: HhiMli.ivjni- I if (
of .luinej .Mi p.im.lil, Ih".i nut noOIIMPI ; uln at M Inki,.. Ihl' r1'1'-',' Ii. old I 111' -A 111 roil 'I lIC-:
.
nt'wopiiju'rH out, coo iHlnnall) lint tho)' nr,' 101.0 \ ) |111) I'l.ni'H' nn ( ktin.iili-| on tlii t'l i mi oiiiilrnltliiriirnilmi- liailoiUosil'li .
( _- n pml t) oonoi mi"! In tho' latlol'l.ort > iindirlnKiM.Tlipntinm.r, .
KII ,
""Mnhlll.I'I'PM"IIIIIIIIIIIIIl' lilo .r'III linlil >iliii- ) 11,1.1. liito lln in n i .Tl.nro .
nf nin> nnliiriliHiU'idil 11"t 1""M' Ku' inn | "
onimniiiod In Hilt \iolniiy, XV. II. I.'Ilio' hits at Inlmm 11'1'\"tl' ---.. --- Waukesha Bethesda ann the Jofiannis
ralililt' lalll'"hllc'IIII'] '>n<. At IIMIIInnlU IIM i iiiiintoiiMii nln lilt HM inti'in-ir I 111'1., :niiiI' ,1I. Mineral Wafers
,
IIIIIH'IIII\tIlI\ ,' .lalo shut and iiiMlantl)' klllul nhilo 1I1"'I1li'l' nut of Ilieiltoi' and J"I"< toMolillo.Tlio '-" t c "
K11 mnnni; Ilio" nlilrpMldonti ..rlllll" 1.1 "lcll u--t 1'11'1"11",1'
In I'Hi-npo from a d<-| HI ) win'nlPH, | II-HO )tHlordi 1, M-linnni r ;.Mar.h'; I'npl. Nium.in.lr> | nt -ANDI --
R mo notv man onmrH In mid 'lurnli1iiH 11' h"III HII hllli11)| luluii'i .1
,) 'I | | areer> IIIIK li i lioniintt ,' Imnl.i i f r It. y it.. In linnor
inati-ilnl C = and "- I d I nf Hi.thioui.. 'Iher.-id. II'" "r ;\11'. H. I'. ItmU'kliiH. if -- C III ulil IMMIJTII" fr mi imu nn nlli v OHST. .

'1'. .1. 1(1)1S.. Mill.m, I 1.11'' tied ilntin I"I) ) im ; il A 1 I" I'. in. oaoh da)', mid a onnipi" It nt p-i M i i|_
Our (friond lio fully lilltitlio lialr iiflUt --.-- -- 1'1111) 1.IK\If' lii'iilst III li,> .\ 1'1'1)| | of Hie ('.
-- -- I "
nn duty
onnglil thu ) ; l-ital ; nn I C"IIIII 'ICbrll.d ;" :
1'ronlduiit of tlio !"oliiinl ll'iiird nf HIH| OMIIIIty ,\l KOMI': Ai.xi.s.i'nirppnnd liiHurnniv.Mr. 1'1. "hilll I'nr Sulivi-iilii-iH. in In| < O.ill) nmXX'rrklj < 'i I-M: 'or I'm' IllIilht.H ''r:, Oil lllllHl. 0\1 :.I' l'f4.1 11"111)

in ii do II'I'ry Imppy' hpooili' at lln- 'in'o ( 1I"I'I.I.1 I | XV.,1.11.1': mid Mr. .lo'i-pn Ill .k- CIIIIIIIK'iliil, lla\in.'m'i-iir-d Ilio I' nl,'. unf a OIMIIM] '

/, ignllioan JuldliH1, in ho ahuijs. IIH'H nnHK'll :-1; < 'UN Oct. :F'1 I 'Inwti Io linn. land mo innllniinll) l IH-OlltlllTIM. IloIIH, llllXM'M r, ,,11:111.I ; i r..- I mm 1 I ikoH to gulf- Hlnn In I 1'1'1.| II.'I' III > COFFEE
Cnl the tinosl | MilihijiiH' 11111 I I'I1.lal"I |IHI"S' | :'II ii\i. l-rrlllllllllH III ltl' "ll'l : p npl n'nil liniirs tint' .

)' Htm tli, dlicn tlio ..IIIC..M. \MIO. liixtill'ilto I ,da. Iu'h nro 1".tlll"'II'II.r I''hlu"llll | ( ,11111111., ) iiin") Hull wti-i" oinip, Inih'Hpla illx-rt nlnnr 1 luit 11'1' ri'iiM .i-i-tin-ins\ nUlil. ( roMinl' IMII; :"i'io i PJIIN'to 1'1

liml that only ladii-H "In Id nllloi, ... nud vipioxM'd Illlll1 (lip fl' Illll 1.'u'I) t'l IV I'H'.I.I.' : I o. I In'nnl, a Inn i-.iv Hint Iliopnl I In-1, f i. ,IBI| a-1-ili, li-ini in il lulin uk nn I i> l illli. o.If PARCHED AND

H 'lour Hint if tin- lad\.01 \,1I"lu'IIIIIM, Kokill Ih.,11 "liml III.I"miniof' I l.li'ig' lltin1 ,it UK ho ""I nn oxliikil, nn nlllioAliI'liimi ..11''..i-ll lnlll ; HI- C".llhll i | | || .r ice mull, I' ) nil \tnnl, l, i.iln-liionl :.nit' linnnf II GROUND DAILY,

lino mid tliu nntnnn'H rl''lit dm-tilno puVull'dlliopri'oudi'iit '- (.inn- I'M'I vllh ) nnr "II".p""I"11 !SI 111',1,1 not nt all mmj are niththo n> H..iliiMiluiiiir i nlilHiilisi-illi.i-s, \\ I." li.mHtmiil ni.-lit. lin ,' tinmhi 1"1 nl tho i rowillI : :

MI'( III> |h'Z..III/llllh"III1"i / nut fr.'in :..1111.k) Init I ""111 un" Dili'no r'I n 1 Ida pnlal.ios' ""I .lug/ Innuglit InlnII liy UK mill paiil: im tlidr ini-iii'j' ril I 1111; M ro mid ton uill Ix',10 '''III'hllI.i| ;U. I. WI0.1:8AU. AXI. I KIITAII: I.
inlKlit liocninv linul 11111'411111'11'\! \ tin- .
r IU"'I.
pit. I MI jour lel""I"Ihlu" ,1.1.II| ho igila.l fur Mi I,'. II-,IM. 1..1\1'1"1"1 | 'N > lo MM\\|| i ill l'n|'pll'i'I.). l'ro.n<>r..r.not2J.tr .
M.-iit otllt-o linlilniK" Cm',!! IIh)' who nro ( :\- 'I In* lake sh. re" Imli hiniHf mo Mlol'll: (" 'lh"I'rlll:.. land,, Is lielir'I""1:1,1 up InHI'H II Hi "i.fHiirli r.iMirI.ut Mm'i- |

tliiHlM'ly limit H.linn. away tl'h I > ninli r ,.. 'lint' \M' me ull'cnii'-I 111"1'1'11111 -- -- -
miplatoil .
C"O"1 1'1' I. : FK-tlun. N'tiial p.n His Imm" IVn.Nionla ik \.) ( \|II'IIHI i> inn1111'

Miinni'l' I'lH'osn f-nti' itaini'd n' In tdinllim galtmilxul- I mm n ilh 1 luito piiroli.n-od I 1'111' 11"111'I.. .. \Mnro' iiNliu' It fur 11,- "-\|1'1'. KM | HIUMIiniii'iiiiiK '- "I FOR RENT. NOTJc : !

Aariintnillo johtrid. iy, 'hkC Alln-itu mid liiU of, lln> KIIIIIO Hint ,linlHUM, 111, 1'111'II"I'M Tho lll'lIc.IIIH that ponpl.t" an- diM r.ill'I Ilr list", m- Mhli I>\K| 11 1 ."h"ll| | A .

lllH nlilo IIHMHIIII| | hull .IchCpli mil]'IIHHIIIJJtlionidi I of 111,1' haltid Innm l'I.tll. Ihn IIIII..C KIliiln, Innds. nmrilie gieulnmnlul' .IlIlM' .nl'IT \\ ll' UI'IlM ," "i hil..ir IIIIn WELL-APPOINTED LIVERY

'\Itos In tlio iiialily| "f Ilio 'nn nu uponwliloli largo 111", III'l lln-y "'llIil" ".1 liuiim nf 'lioaullfiit: mnt hi althliil\ ll,ilinnn, ,.I--.I.II' nl IIIM! 11"1' In 1',1 IH in M.-1-iiiiiiL STABLE. UNION STtJRE

nil ]I'I'C'will Wfic1 ""JIlIo'I., '1'1"' NnatoruiiN until ll.niniiglily. iin/i>ii-- nfn r nhlih lint "'.1"111)' nil (Inlillllild' 11.1111), III HUH lit ll-IISt IHHIICW Mil H'I \IC'I', ,

tnaxU'd ripontodl\ ) i in li ptopohi- mo rai' .k. d III'' like i 11.1 nil in li igld OOH] 111111) In Ino.n hole ,mid lh"IIII'1I: Mr. \\ i lit, IIhl his tin' -IIK| 'mill iiili'iuil Tli. 11'"iM ll"\.-. npi d I I I.) .1. Im I I.!

lion In-liis noc-niiipmiloil, l>) nn i unl|, Iht'tiiCort 1.1III": ihiitiK lienmid Ih.'ie evil: 'n.lini.frnin I'lid.-p. .l. Ilii- .ik| ttllUh.iu tin- |>n>iiiiiiiu mill ( ;iiiiini 'mu ii-i lit- si II"'.'" ," lnleii.il, m i.Ktii' i. Corner Alcaniz and Government Streets.rjiiiK .

noo to tliu Ki'iill.-innii\ ami lilt pit' Inn 1"I"t., III. nhk ll are kept fullnfiiIn -) Opt. Will. T. nf Jliltoll I h. fulit (1.1,11111111| rs loinir |, ilrnnw.TIII \ill.lorr..llr".1 tho Nm. :;.:h.Ihl. .
r'corl.lr.I'IIM..tI: ripneiim, M\I'I'IiI. I eriMIK- Ir. i'/in/ li' nil tinitHIhinil ) 11'.1. -- .. .. .. n.1".".'......... I.. .,. .,.. .. : : : : '
inpointim-nt .
mmliU Lrrott 'tills fci llsiin Millie tr| (Inlinikt l .1'.ipiuperimlimns I ... I'XIIIliSt.llil'S lTll 11\'I' 11T.IIi. m- :-. .
remarkH uponoi')' nocahlon I-HI. 'hnil, I Ih" cell-.. oti r irnmn in st I : MOST .\Cill\II; ; I i t\i II mid (.1' rili': ')' knnnn In the pnl.lie, 1.lll"I \

]1"1111,11'1 i Iy lm| p)', pnititi'd nud n| prnpi Lite.Tlio 'I 1 lw>:inl'in-noo: "f Ilio lake n nlorH 'In 1.1"| 'h\I"/"I"! / nf lids' .mint\'. mo 1.11,1.1.bating AH lu-llllH tinIII"i-1 illeilite' melhnilof dis 10,111 I'en' .il H| | I:io of tin- kind' mul li'pi ni-t IniiHlt 111"1'1.,1. nut liatlnvlii'on" ilUi iiKi.,1 >..r. 1. .1111."tl..r..I... ,.....,.. ." "L.. _.." "

llktiliKUlNliod genii.man, look lilt doInirtnro .. Ill4l'II fl'.t I i-.M'l 1)' t-ll Iking 111"I. tO''O- I lionm In tinIn.i.ling of teN at UlnlnPol I" Mill/ 1..II'h., ", ( ,,',1- an I rVtt.1., orCI mi. 1I1"" .'.I.lhal :mi) .i.her| in tliooit)'. ami? 1"I'I"I "II"'IIIIIIHtl""llu M-main. ''llioli.pn.iH mil I '

linn iiinrnliiK rorlioiuo. I Il n In III-'out ,dnnn ill 'rehliOht.ii' Inure nl. W'IIIIIIII Hut Himulil hate 11.11'111' I-tslem, I1'1 l.ikiii-n felt .xpi'it' in i 11. fi \1..: Ill'I\. ;r''I.i h \i i I.

A iiuiiiiir liny. 'Tln nilioi ,I.,) InoiioofIlio hi-M re')' llimii'ii Iho-i- 1 'III""I'r""I"I"I"" )' I; III. )' mo .111..1 In till tho \\1 Hint ("Mt I.t ploiiMiit' t nlif"I'li.I 1'llllriL' uHI M'piiratolynrioi 1'llr. undinlnHtoMilti'uri-baHors.aHl I nm ,,11"1,111.,1" | (III ,.|1" ., ,

jinvnlli) crinli'H nf 1'uldio Imul, :-11. I. nator nliinli hUM nnl tol 1 gi\in ""lul lit mini M into f-mil t Kn-ui-oiinl: ) ;.XI .not /paid n.ini-dy, .> rup of_ KI-H. 1\0;: TI\: iii'xn.-: Tin : i.isr.Tliojiil''is mid 1'\rp from the 111I..111 8.
: :.
In Ililscll)', tliu lad)' tonoln.r II aH Htihin,: urnmi r 111'1.; for ttoik d.'iic. tt III.in lli. limits of |I.IM! | Suwt J" It at ..X.I nt tlio N. I Ilih-miH i\j: "iw|. II I' 1 r 1.1:1\11

III nln In li.no u nunilior "f li. r > i>miL'o t tpupiU XX boat Him In.! I N nl ll" lu-lgbt: In 'IllineiMb i-nuiil I)' should 1.- paid, I" 111"1" h"i |n'nilIlieir *. \'" -..lr'.,.1Ij1..II'II".i.,1.Nn.-.M. I'.i afnlr. i". 1111I11\.rI.IIIII"I'I'II'M tnlh 1"I.'t'lI.
1,111 1
\ iiuiiio' tlio iliar.n-toiUlleH tth'di' ililingiilidi -. 111,11." 'l'; nlnle In Ohio it in nolldnlioIn 1""I'y in Iliis "111.. -- ---- -- -- -- ::1111"1111' inbd 'it Ingblt; Inllio toailunkngpiil.lo. -

: iln:':i from rali>, 111"11111' ttimn Si p'niil'iT! ; and llui 11 miliful' /gr i-n Holds MoM-rs. Mnip.on ,V ". h..., 1'1',1 I'S C'liont-I'alir-.rnia 111'1. ""IY""II"I'r| | Ii ha. I'ls-ninu n Htiplo and\

liand uour tlio f.K.tcfilie i'la-i-, mid llielnainlll anIn I..M'It" < ',"11'.1.1I I, h tinfunHi' fnliaginhirh -, ".J< nn ban,I lolonl ttilbln' Ilio inl, IINOI.rIlinu KnlIon, at- .. I lln\nn.ii: r.icn.s. "\1) .me.'r h. I in stoi k.

:; l niltlH'IHIIli'O I'f Ilin JnmihUrplainly lion 11111'" otery lino of llnrain, mid in.no i'io look, for "- ', l.vtt I'.I. A -
11..M. I \1) ( III | : : in Co., -- .
| X -- -
,IIMh lilrn.
NiW.oxoelllliri in i/riitnlonr Ihn I.not rnlirniflbo ) 110111111-.11.\ \
indloiitoil liUdoklio nflioiii'<: | .ei.liHllodti '" day.la tru'H, Nu. 1 s< ulli I'.ll ifnkturt.' Whlh'.aJ'lr"'r f.ir l'i'in miHvter.Vi.II, '1"111111'," haul Niiiilniii Stall H. : I'. ('. 1 I'. \alki r has /gone .( ire. lit II.I"lh'IIIIII'I'I''I.I' o.All. : --- . i. ii. mr.iHovXo.

Ilio lady, "Wh..1 ,... )1111 Miijrf:! M'nu lnik : > I IN Ilin ""ug.ir-lr. l'" that lil"M the I ) P\'IH'I' CI' ri.sl :\llc'I. :. |:Inti'nileneia, i-liii't, XV i-kt nf Talafov"

.t't-iuiiud' dn/ H II.IH 1'1'|'''," \\ aitlitonnli.dent limning IIIIH li In III.* .I'MI ;M Uses ;Me.Xrlhur and I! urn-ii-it .11', I. l N'.ilurt-'n II\MI lino 1 \.iliti'. liuiln- 1'ntil furtb r mil ,' no ImnU, xlnu H, 1-1.. llau c-oinmuieid : nf .
i-ei'iieri up Ilioio. .. m.il,: tin- 111)"1.1 HI in) fh-p nill IHnd.. I nil, \1..Illrl1 Tin. {'oll'r mul Imu XX anf..i Dm I.Vtml i
mid, It U not'dlom) In M.I) hiiecishfulri 1:11"11111 )1'1.11: kilo -I I HllH ttli k.A 11.1.1) 111"11. 111.1"1"11"- 1
ply. n lin-h uro 111.r"IH.,1| n It I .. IIMIH nth- | nun.I' 1'1'1)was l.cl.l la.t ni-lit for l'i' r. nif.lv kiirmn toCli-miM-"- tin- :; >.|i'iiitln, 'n laklll111 kpi-p up nnrk nn! I'11.1', ".111', "tit\,111 Inn,I.prim-II in. 11,111.linn ihU kpaou to toll Hie Public alHiiit' Ins | ., 1'liII'S. \11|h, |II| -

,-1 limlH-i-H in xiinil.ir pinpnitmiiH, piiMntbu IK in lit nl ;\ "" Itili.'iiH ">r Ciitiuto; | I \ ) '', 1.1..t : in' Hint- ,madIn order. --- --- ------- -- -.--. -.- --
,:\1111"1' ( ''11'1.' ')' In fiiCnrt,, (In- 'hi I 11. ..li.1 1\II'I'h" tl
mlinnniv .ltI..IIIII..1 I inoHt jxiT'il > \\nfnr tlioaill-t In iniaio :- I 'inns MAI it). CixU. al't"| ti rx; In i ., II lln' uul I'un.illjimlmi fi. \. ( III 11 INS,
nii-i iinmlt. Itinn 'Liit I lull t".IIIJ". r,
: l.io.in.il.MIUoiii .-- -i hi mil, I'MHI-. !
AtliUlf, Ho\rrivl li.'ll-.. H 1 lll.lt: | H'jo.d'd nil titlio 1II'IIr \\111. "*lf \ -init,
relnrn IIHunia IIIOIOMHIIISn If.X.NIHi A oomiter.1.1x1:1 liy Hit' i 'uliloniia -- .
: ) ""al 1:111.,1011. H-4 -
|
Iliiirnu::lilau- 11"111I111",1 I l-ai ". K lie )1'11'
lie un auxioiy tu Vimw my "unpivn' >.l"ii>" -. 1'1111'11) 1\1 1.'ml'i"'I 'ul. >ni\: \ | ItnvkttIn-lit at A.I'. YII.la'", No. 'iloulb I
will now i-niikiilt XV. liiill: I liipli' ') IliotllyHiirvpynr 1)"lt -
.. ... l'aafnHtr.it.| .
ifler-.nl iiiriiiiigNtlirmigli'-liiKrhCounti') ,' : ; IMI.I..S. J 11". o t-J.;%; -
Iul'iII dmil'lli' H ln.d Iliat Ilio \ 111 -- -
I'liiim l> .Hun kinnliir nmfariHniK' 1"1"11) cliango (I'II.h"1) l'o I'r. (iumi'* latir I'ills, Inr Mllon'niuplovlnn : .
uci-upio*
riot a | IH t" : \E\
that nl 'tlioMe liniiht-* \' llcli MIHH! in Iliohtreet "11'111"11"1.1"11 niu "II\ihltl. I'linpl-K on Hie fuel' andIllli.iiisn.es. MUllll Hl' I'ol 1\1 lilkt no'.iti-d, a lino\IIU\\t nfl U 0
| Inikl..d: 2
'killllli '
on 1'"I"r..xh.C., U-rniv llioir l'Ut.hll'1'11'' 111. tinlifu i "1.,1'"ur : Nitir nil'I ('in. or friln--| 0"1",11..1. ; I"'hll.| ; I: 'r 1 i NO HARWELL''
ieinotul iek.is.ind W .
I h ;\ 1111" ( i. Ki .
.1:1
tu tMimaikm.-X | n mint.Kvtru :
) n" inuiy long JII.I.I.111
hack, mid, nf, t-niiiM', IK- will Imte tlioilepnt I "II.tl| 1111) uuu fur u JUKI-, bump) '" fixe ut 1.11. Ir.lillll'I' .111""I -

uU'i' n. inoMd from .11.1. and \put I.illl l'I.IIIII.I\hl.1 1"r\llllllh' 1'11. \.1"111111'''. -- IIIY ;\ / | kitn-ai'

(I", I 1'11' It hlinn'il.. ]..ronll.Itirilllril| I 1)' ,! 'I.111 itr"I'IIIII"11"1".1111*./t--1 mid Il iII I Ih'r..t"iui!, )' diiinrd'il, mil) 'haU) rui :>i.Ni:: xoi .in :is.N.itno ; I.'OH u ..T.A .\. I"'(.. X Ii,.'I'l'11"1'1"1,1., No. 21 SoulU l'l ifo\ THE ONLY INSTALLMENT HOUSE IN THE CITY !

11.1 g .1I |14'11111. olr
'
J"'I.lr"11111111, 111.. /'d.n f.ITT'iiMi. i i. In.r.l) ,h"1 tn till 1"1'1' f"lfW"11 olta-ii- .nrartlnI'liluii I .
..1.1
kinu .tu liuilil itlikli tin') line not01lll'IIO. nlawiio" Hie name "'IIIIt' t"lav in'diiU tnm hi'r' .lritn n nn *. H. .\. Nn. I I. St,w h..I..1.ill')' liiil-lutj IIt wuli-r iiliillar II.II! I Is Hi u tlii'l "lIlrl"I..o? (( I'UTt; lEfIoo: r ('IS. cw n; I'IC'I': :: 1:011: ;, ) ',,

-- : of U'li >e irn u ". I nnul I make I fill- hat .innmur.i t.o preMnloil to tin* en-- :tliil.. lonlralolll.v! Xo<, blll ItfXX 1.\1101 l'IS ;. : .N ,
:
iioir.i, Auiux.xi.s. yon foul lik.. I lii-rni it ton tu in In'n< r.1 111)' i, *tttant )'ou to i-omiool Nu 111 ttilhtir LOl'XCi; WAIMHMHIKS.SAFKS: : 11\1-: : XIJXI'!. : : 01 I 1.. .

CITY lloiKI.-IM.: >-o\auor. 1'iop. III' M-olli. k nf liiiudroln i f tliniikand nf ill- ;Moiiilat lit N'nti mlior.I.K.I. .. ) bninu-in '\ knllintthot Binell '' XUW ox IIAXD AXD 11'; ; : )JIIST\\I|

lil Caffey, I Cninliin, C N 1,1 n, t'll' militants, tilurt ilerlo lights ou-t jourxhadnn \11 tits, 11"11'< |sri|| :\ MI.S.lint. ; b" //l"IIII. imported l.iml urgi r,'al jut.1 r. : CA I. C I: C IX :0111' 111'nI

XV M XVallifnnlUUnliMllo.. V I': Kiolianlki.n In tbo f.M-u'"f I I old gan lamp; and 1.I: ,; '.'nUrt.nclllnans '. ; .1.11 1"1111.1. of TI-XIH; !imon J' l'1 till I') I..I la 1:1.1.\: ( ". EASY

Mulinn; Jiio hliemer, N X ; C X\ O'ltau- -Iri-i-t i-iirn 1'11 In .'I.I..ib'| | ilint-tionn al- '1.1 1 lln- Inii. Iui...|.1..1"f .\rkau-a-; :.11. ;M,'tlI. WEEKLY PAYMENTS.

non, ItrewInn, Aln; K: Y IMxon, Tutsan emu,, klieiH Irnm ronlro to oirouml'ornoo UI.\ 1'\'Is rt i.nttriinriir l.nui ma: K.: II. 'l'u"lr..llt Nautical. .Xlmai-a k for IV-.H, HOH m 01'1.i I ) <) r "

.AUr M" Jemiio 'lllI le) and cUildar- II iiianlily( In .order 1"11"l t I'. ". iuiirt ; K\-l.m.: lluWnir.l, Mm- II llKsm lltiu-i K'i:! .X ( l'h. Nu, I u \\ ,',taraguks.i N9 11< nG] .r I'I'I J. .Iu < E
any
Tingtuu.. I now n-iiiioro rui>aio.i vitb- to"t I tu ; M I'ri"' n .Mailin, ..,ir. .tSomettin
n'lul'llo ,- .
i" tl ttmld vale J"I.II
minx : ux.I.lou"II'I.aOI''rIQr ru\w. .
lt
1"11' tl. i : .
) | in ; or 'r.IK 19. 1 m.- .. I\
XV. 1\1.1.
ChXS.IUMitipt U. .
1.1 11'1 ; i \
I'lsll : : IH'11I1 In.a,1.11'llllt.1 311'r. trrmiiriit M.. .
I .. : 011' -- M MrriiiK ,.f .XrUuinta". -S l'i\s oi.I'!. '.
nf tbi 1'1'\1. r i-<* lul "f'.I..I.I'"la11'1':1.' .-- anil mmvotlirr*: E. for f IL,' '
fit-kU .
itpnrUHl mornIng I '"
I.h lloniiniiu| >tiiw IIOIH rinliiation. nu. ca'; Nvsix r.u: 1.1' .\. IVrit.liutoru"r ut .11. I -
3um) ivil l>y Ilia .uui kKuiina lullblm"n' t'llrllll'W; \.\- EviihG -
\\.t '
1'111. I of tin' il-t for it-mntv. t ontlipatioii, pretonu .V! ljriaurok
a groat Kli'r.J/ ;
,
: for .* N'< W .iiimkt I II' 'M'nl 111. "x.H"'rllr 111.1 kiiinlrtiNMt .ll
I. IIII"III ; 11'1 __
t. tlio f.titb iu ( | | 111 I 11"1111' lift->i tho I. .
gronk my v
.lr. 111'III'r 1)1'1.1" IIU"I4 KUOII III1MI III IHU
\I
red Hiia)'lurk I) tlio nn.n-k XX m. Miiilh, NI 1'li.1Itlll WOOD
fir Knsk.iinplo & VETTER
11'11'1111,111:11I'llh. tbukoitliij'in- It ...1. niio a |>nifi Mi"Uk ami in >1 'ill
red fchap|>or l h)' the .Su\\' Xaul I 1111 i t r} | artuuut JOHIT ,
I'II.11,1 u ei-Yralloii of 'al li. O. |!ro-n ,hlll'l. ul M-ii hau .. WHITE'SCLOTHING
.I..illh" > illi'ru"'I"lb. mv > lia.l tUir i.-lii
nn
nf li-aeli li li, t X .
4(1. l"UII. 11111,1"1'1 -- --
and tlio li" fnr l '\. Inpmonl, ..inlto lUo ...* HATS
\ > p ; 1'1'1\,11.) u< llj\\kt .Si 1
Co., 11,1.0 rod MiiifpiT. l 1) II. una. k Two 1'11"1111" :1W.\lll'\I. 'I "I'! 1 I.de. -
j
ItrutLi n 1 rJIOllrl'hil'1"1 "tilJ' l'l'I I\.I" Jut rii-i-hu.1 a 1 i'f I I'lh. l.r-lUk* STORE IuCt'pperawjieelIreiiWoitoNn.' !
------- \lll .,1".1 iu 'ICI\, ai'ki-uun.l Ill.l.t.. ti. 1 KM uuvikit.liul.i .\ 1,. tStUU b> XX". .\. II'\I IIII 1 I IIfluht --ANDGents' -

fiur.iM.r.I'KNsAi: Inl>.full.'Hmpre II"I" Him n'illikca -- fil' -- l'UI>"'oll r'la.. IN 'II1K IINhOrHoadvMndo :
..*. SUI.tl., l>e.;. I b"g..hi ail uJ uuila.>M-ii \It I nul) itInle ,llll'l. Kiunk: (ilntaunr* I-I url. S'1. I Furnishings. 17 s. l'al.if.>, Si roil.
tI'"UKfvlhIL': C'IUI' fur a'ii'l.. M UI'|" 1'alalux for wtul, Slnt",1IUII'-* fur I**". ""\in .1 t'tV '. :

\aliiablu I"ar ,11'iiapi-ruml-iX'ing; I l:.I.ill uaii) ;ruuitrni lli.it n-ur i'llh tour I \\ 11111 e..liij.lui' | <.ljtnur.-U) UlltUoiit OkI ktrt i-q i I. t''tie k)).tl'I.'ut I Iw ,.'r..j.i-. .:a.,..fsi'iM I HUIU IhI.UU; ,\ ",.Nu. I: \xllK.uu I Ilura.t : : Clothinu1) 1 i .X 1.\ S 1 1 1 LINK: ft. (1"11J.S.; //1,11'-1 II.-HO.. 'IalliPensacola

are fur jUkiloti to 11. .is url.rl.| l-.;I firumoli tin ) an- doll;, mul 11'ilUi. Ibviui I .tl..!. I.I c.n; : I'l.Kl' :( : : ,
notion in tirdu i no, in dor .id. I 1. (. tXl.l:1
}e, > I. i it Inn-tor) ; uuUnm 1 ttaiit thi'in 1 tTIXI IIX 1 Florida.
>r 1II.r l nuiek, .oiuu ktat 1lI'h \ I "-" 1..lo'r 1111 : IL Jui..uN! : Iu ,
tJlbecnl-n-d\ .ribikjport. j i ue i In; i,1 upin i t,oIIII.'It sulmrtao .:ay IIIIil 'b'lj.| theLiTi T
> t Hats
UIIU..1 Aljr \" ."1 Ik ems I.111'\. l)>' I.' dr.\o: .. ttuut ,b"11 h' "I'ourlg.' I klrmt mrKitunfui.iiiu, .>-ofull' llmU luiuil muilb I Caps, Boots, Sfioss &c, !:r\LE HttJ., CtiiniiM, aiul (JIN-

vulun-tl ktftttluiv ami tl iutra>-t Itik IHXIIlaadu I tl" ay to the Xi-w ('it) I'Uteaii. by oirnl, I \111. riij.* aiul 1"1'; : ; I TLEMKN'* Fru\i.in\i. I Roofing and Guttering (tyec/a/ty
kiu.ttlio 'pli| I"'1 tlif nliile uiul !: lit.- 0'.1' 'gr\lIlJ 1.ll1 at AoutaAAim lrL... x < 'U li -ill-I Xl.l. XMMiI.. >.. >. ", kotj) the
I (1'11 l'ui'II"1 11..1..ltl'1 place jou must
i-ulurtd kifUdiiro., and Ih..y ll.: sluu --- I goto.JOHN".
mti.faotkm U.tli ai to nuinut.t luuil i.rfct'inodund ut lib Ati'KUttluutv IUI tu a>trift, ;. : r e M .\1. OliliKi- ATI l Nl'tll 'f" I ICITV "
: i u. "alk'al in*'* tttf mtw in K|,'. n .
U.I..I:
IwonMite "I.t l > 7lb and tu Now 11. r
f 'Ilali.I| ; 11.,1 i < \\lie. "url L itj. : .. .au w. hud IW WALKS:
w V'lt
,
iik-aM-U 4 of tln"-i' uuti'k JIIUII.trt t i.X Nu, X\-l .. '
itb tho tlrkl oij on MINI;
1111 ui'tiUnnlutil' t
i-iill uu "olfl f mii<-,b(1 lt t11111'. i' \ .ho\'c.lul.f '11'11 riui- Hue .1 On-r 'ojii- frotw |: .l.rl'a'-. t j' \ : I'aUfox bii'ct-l, I'at: >i.le.
A I. r thin routtaud i.xiu1r: A MIU r\i LN
: i a
bar lalh..y bii'iw I". : tu.. \ "it ami *> lo ** iin", at -- -- + + --- I IN rutnxr-
t I'KN: '
\irnuh m. 111" ". L.ln.sH.yuurs ., I l ullIlII"l' for ilu- party \uJ t 1', .' .: .. I'.t'II'V uii'.>l.irkit 1..waU i-i Kf' m A i x r'"JT: nSr: OF ,' All Work Guaranteed.
utra'k. .No. .
1'.1"11
l""II'1g Ai
koutli
-ila-.l--- 111'1 -iiMio. --- 'MdtTie \). j jl gr.idnl hitatmji wtUixl imilU T kUleInuu 'nl" CMhkf. l'fl.lr'I. I ,\ II' !i ..

ltanwr Cunili l anitid in tlii I.J I. md t. "". .Tliu. :JcIU"4 4Uwll HWk" lu ll"W in ..I.wl Oil and Huhhll Goods'' UlTI.IS'SUI.\ S.\I.\. : I I1'ul I ____I.1 _
-- -
--- -
tbl* pwrnll I.r. and tni9 'UtK UUkUt l'u'l. NO. i .l I 4LH:
:"lb Nautical Aluiau.n' fir 1** iakt-jck : J A : I! In'thl
now M'ft IXI.IX. I III. : \ulio Cuc.u. W. F. SCALES D.
_
.t. ; M.
EM 'ru-" 11,16' tll. hlu- 1., .r 1 : Irt Iorl', l'ki-r fcult .
utlUNKllouttm A. t'u' XVitlori \. >X| | I HH- | ') Ihlum. T.u.r.
IIIJ. .luluiu-
fr .So.1 1"1"1 hal.
I'alut.jxlal I i .
M."II.a\e Anr",.JIY. wib. M '1..1' Ir.ldan ''\ 10,.,.." .,m', ; t.n; iu, tbv U'kt uf all.i I 110": i. l.at.il. with m. .I.1.mill"1Kail "bal'I".tl.ld._ fhilblaiuu Corn. and 01 Physician
I.u. .
hU.III11.1... U-ir.. hbo -- -- --- -- -- t''I IK.Ht-h.-ui hi :'in-id, | Iia }rl.\'I aud po ithely cun. and Surgeon
"ON \il : 1.1 .
t:1 Ne ill : .
Moml-y 11""illl 11''fml 1 I, ul 'rlb..II"'h l urraml.'aik .IhalIIG Ila. !tw.riul., 1.\ or no 1'.ay rsulra. U .
( i: itovviri: | guarant a
I"ule"turD Ilbt f>tH. AitUrt-wx llu; 1.,1 Mau.i I i., l 'nmUrut.. :ind tiimual X. P. X mni. <..- ii-iuuil' it, kul I',num.. .11 1 \. J'. I ,. ''"" \ :. -it.i-rfii t k4iikfat tinn 1, or to l>. HCk--re.ilt '
". .. I luoutrefuu.4Hi! IVuifI r
A'I'" i'Tim- \ si. mil "'.,1., r"1| ,
\ l'' n\ --MI-i x i i iH i S ,111|| 1'iUli.vIK' 'i 1 .111-1 \ in 1..1 ,,l4f.'. I IV ii o. ui. |*-r bus. r-r ba,0, {
111111'l "L'I. ,) 'r.. f"uud dat. 11.1 u -!b' .

'4 Iy,

-