<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00151
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 20, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00151
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
Y
-

IV IOU AuK :MOT T.(MM. IIIK '


DAILY COMMERCIALM !. ; Ij'N'C, I I i I\ lJ Ij 1\ D \JIA! ] "I I I I MAI.ADVERTISE)' \ I

toot Iliimc, in. i ,i 'ii ,in i
: .L.L
It t\in fur )1x!is ,di'::1 :i Ixr.loll i >i nip h.i \ :

.u.v.tis 1'.11 M,

.
-
.
-
==- --=:


VOL. 0. PEC'OL. FLORIDA: > SATIUDAY( > Al'dUST( ; ( 1SS7. .
XO. IJ101'1C01. lf.....

.
-wL.NNt .M -:

I3ttab11shiuor\ 1; '1 Hi: III 1.111..1., : ON TIIK: WAH I : I'ATII. .","111 \ 1.11'1'x.11, IHIN. TIM : ciiicAdu ItlMU1.111M; .

All IlllllMHP l"f'I' III"!' I'llol Hi' I'lMl' 'Hint II U i Ci'uillileil: liy Iho PioinliiolilI'lslilnit t Itnn11I''Ihpt
\i.ii4 11 Irrrliitnti. t nulili' to .\ purr l>iiu>pr'n Conllilpn-
IK t.t i in- I'lK--i: 11 iin< 'riln.irnl Nr A "' Mii'im' I'ossi" : c.i.is: 'miousr : 1'lln. In I'm Ililnil. ( lull 'lot k Ian. 'Mqueulrd"|

HENRY HORSLER & CO. ( In* )I.''''.y Muki, I nn Huh \\ : "r .\ iioi r \\ iinnn \nY"iih.. Auiru-l t I'J.-A _I"". lit C '\, I'.). Aiiirn.il 1'!).-Politionl and

,/'I'l I.ad.'. ; 1\1\\I l : .r.voI.rNrEEU4 lioin, 1'11.11I.1. Muino, to the Wollilm itiniili'ipal' l'ondlor>, r+poi,.tally the, Iittor : .

---. iihm.iiIN: : Xi'H' VAugn.t! II-'I'heIl: .''r.11,1Prinl .-- -- ': > :1'I"f'l) iiiii.'h 'inked) up over t..
> I'l' 10,10'1, 1\1'. UilllIon.line 'h.. "notion tiiki-n iho .In/ .*.u..moo
'- :I ]i.ll: \ 1),111I1',1:, Lino, ipp. ol t inn' 1"1'Shei-! ;

SHIP CHANDLERY SHIP STORES i / I I'M'111- lillIII' .1.II"I'I''lIt Irtnrher \ MorxirD: AND "fiI Ninth" .\lallli. Niiuiliiiii| !in Ie- ,llill, I bp, i lioliorod, t'i have: give,, the i
.1I'1IU'I',1.1)< ; TO( ) LOOK( ) I\111, I: .'
tint (1illn .\
Tinli.i pail lo the +
: li-hert sorLltl1)114nch
i>l" bade, In tlii city) ) : ; iili-linli| by ili-I; 1'1.1"/.1'
... liirifMir,, TIM Jo: IID: : J >i.\: II I J.tt. In ul.iK 1\ ill lend II 'the a
. )I.XII.I.nOI'I:. lucre Im- III'L'II it p'lirt'.il OV'I'I 1'lhlllilll') : ::1I1I"1| llio li-hlnn : ( unit I. lion nf several ,

AGENTS FOR AGENTS FORTAt'XTON the III .1 I >"vuIn: II,,' l,>n>iiii" III!" the '-'- ( II ", Cull; fr |. .' "' ', I.A i I. I inapi ,1..t'III'I.!, 'Tho II'iI'I, ( iN11SI I
nl:1n'A50lr451,111OCt'.u'r: :\ ; : ( :, I iiicirliiiit, ...1. ,ul'ioit ol Ii, : lo. relit ,
| few .'al'I 110) lulu ihieili loan
MKTAL |1'.1-1 j m MI\r.i \ rui :\IINU: 1'0111 \\ .M: .1"'II..I,1 annuls mrantro-' /
IMTKI( sT.vir.s( :: niA.sT( (''( I'I''I'OXXII' ) lir.MPDI'CK: I'.LLOW: ( ) mil liowixci'. (lint: c4cllbrllt'I';! ti.nli', the li-h Ini'li li'liiln': heic., Ill UnuiiiK inoiil lor, n pi.i.' : heal, monopoly of HIP

AM'ii'.oDKi'ic i.ilvuii/iil: :mid I P.I.I-S:, :, 11.11".1:111'A'\ : mull| have lil'OII" dune If (Ihr. 'III.HII. tIIKIlkrl I thus. .|11'1"IIII', | him-clt' uml n
COPPLU: COMPANY. : t 10:1,111,1: | Illl'll 4n clil-O, \\ bile! II In, ttimt Irltri4 Urivitrtl lioin Hi n* ; "I. : ll-helt Iho h"'II'I'II'' i: lu'lnjf, It is "
AM'IIOI'S:: AM I CHAIN*. l'all.I1 ,1'11' 1':11,1.1 ) .
(: : sruvr.v: : I >' Sluiili'), tin- .t1111nx |".\.lnirr| .
lliii rlnwquN4 hilioon ttdthe, l Lleetrli: ,itl ,
ntll.'l'i, hridlhat .inn1 jjiiiili'il oleltt 111drr.'ooudConlpair "
Nail.pike.,4ti: ::} I :.mil,1 Hoop Iron, ,, I.oidI'lit' : ,I ;N.; H.-OI.l| | Met.11:; liKen: In, l'\I: 'rin' rifhhinii .>i' tin* riiitu: ni;.-. \I'lha' > j
AMIinDKocuAPiur ot" HIP '"11110'1 nuikit h.K.. :elided, ,In lirl tintniHiM'I'nlt'iil.Ht'N. "stnn> ) 4 .dr.iru! to all, .\1111":1: /ll-hoi- nhhli, al'iei |' .inn Iliruiighetel.il .
HlCPt Lead: :Mll'l'l Xilir, lion l''iirnl" Now
( : | "hIIW": wo -oliilify, .bade. lilMX'iil \' .rl'ril'hiihuig' \ 111,110 I lit, ninl tin ""' dl'ul' *'d' 1'It.h. 1I.l\f' ""'11." slid, one nl' the inereliiinU( to the : Ii Hid., was 11I.ly meruedInto
: : ( OTMCK, Ir.'h': :SIUAM: I -, M\s | !llonl", C O\ls) l: I'm1 :Ship* 1 P.ollom: .
; 41 .ilinn nil.) 11I'IOblg, Inure .'::11',. :)ltl .\ IVili'fal ApiMiininu-nt, lit I'.*.". 01'ir-punitcnl', an.I by> Ihl-l what N now knottiiiis, HIP gal
( 'lIAKI'SANDPniLK'ATIo.NS: PAINTS, OIL>1 YAiXlslli: : s. TAU:, OLD YELLOW MLTAL: .mil Ilion;:lit into, lie 11111111.I clih.IHO m.'*..)' llu I Iti'iilnriil'l'' CoiHlnlt, 111":11'" iu.lv llul,I .our 11114)iD.114 ooiiht I Irii.l.. Sheildan ttaseonlldotili.ilileikto ,
.
1'I'I''II.IIstX1'l'L'I: : 'i''I'IXIi: ; :. )p.on.iiT nt 1'1111."", '. 'JiriiMiit, ) -- \\ II 11.1111
li.noliccn h a I'utter" niiiied ,
\\hii ''IIl''wl.11I1:1.1: I'R'"I"\' iho Cauailiiinn: 'iitfaul, Iho : Tilppotltlio Is
FOtIWX) : < : LH A iris.: I'ltiuN tn Mi't'l Curirm l.H: | >'''''',
I'( lat,, I'MoN) Auiiiuinilioii..., (CLLXIZIII11:1! : : -: I liOpK.I : ii'iiqili'il\' in II ) unit |ily lil rlirr than: llioIri'nulli lap: I.U': itcDIN ; tii-.ili .li|'iililiiiu* ol IM-t" 01,,) nf n.'V In l'.uioit" | mid the' criminatingi1oonmonl4

fIIII'; A' IHIATUOiMl'ASKKS: KlMtN'xWAPIIKAtiM' : / uf their wlng- tti uri.uilnl.Tliodi'y : llu'l.liui'-t 1 liun4ln. Pollhunl, in iliniltiiipalli / : ,'all iimloi, Iho I'ol" uu'r's
\ id.d.| | ISis: mill' P.llp: | I'sitlliltfO: Mioels --
I lM.Mt'IOVINCIILn.i: ( ( ) : : : 1 1TMPS.I.IT.P.LUS !: ) 1.1.. : IIUMI, expiiVH. thou )' ttilli IhoAnioih'mi, ,,1.IIII iiolti'o whit, rmihned' |, / the law .

( : 1\O'Olfl"aUIF'LI4:- ( : ; I: : :J: -.IH'I wi-ll\ >nll-llril \I ltli Hie liiniiici"- I *. .ni., .\II II.L ::!,I.-l'ih"IIr) Kenil I al.. l i. lh.tluf. I'u-hi11g X Mi Ivlnnoy. "I,o. 111I1,111! Ii.ii. only' hl'l'l In (thuI'liiinliy ,

r.Ufc-y: '1'.1FI'C.11L: I.Otis, ( : II. W. .11111 X.,' l.KI'AIKVi: : : AND S'lRKKKKS: : : dnue.'ollrrtinnr, \, arc ropiiitivl" guil..1 \',ill il.il toil iVom. Moikir. Woiluo-il.il: Ill -|"'.ll.IIIU I'l\Ilh'alll"'"'" till, II- :i f\ ) p i'ii4. Iti I. h.lcn.III" J/

KOfATOKSu : : A,..hiiiilii.>,.P.ii: .kmtr. Mill P.iiaidSlo\p: Lining! NA1IIAX iiCIIAli: : \ IlI'ullhl'lIll1lh'hh': limp 1.1.('" ,'", In II ill II It II' ""'11 In. l loi'lto tho linliaiitthniii l.u i i-.iinl and. hi-.i.-tjon: 'laki'iitliik' has) liei'ti emoted to n |1la'O| o fit sutVly

P.oili COM, i', ri-llhijr :sTr.F.KKi.-i: : : ; : have 'Leon: n lI1OiI"I.all': I.ICMnlou.'t'hc| ho '01111,1111 camp: near Iho (nl.lThoiiihuii on 11 "i.unt 1 'i.III"1 Ihul'IniAdhm Ili Iho I'iti/i'im' A.ili"/: midlh.ltttlien : )

><; LINKS: I.AIO.MITIIS.MAUIXK ; : : : : Hemp, I.-II'1::uian I: (11 ii in : rl'I'",< ki DI'.VOIS1( MlM.lt PAINT.-. L'.ii'u't] ti,..iilc, U 1"1".1| ,, .. fit IM' In .1 it : ; hiitlleh'elit.: They werotoil iiui-l.' I a "Ill|1'-'I'.lt' ;" ..1 L'ulliug(( and, 1 uaiilut al (II" oinili'mpl.iteil' ;

CIIJOXO: raikliijr, I.AliNALL: .V LOCD'S:: iimkuHy: health) ,,(,".Ii.lull. Tin mail, ,Ins, him liottctei' :ami, |gel; Mi Itiiinrt said.Ve li.nl I liopi.l lo >0i"* tli.ll. ho I lit hu prodll.'C.l by the

: / 1Ilrutl.x.I.. audnuteIiIoiL. ., liiriiitnrp nun mi' It'I'1 10..111. I'JIII'illg' III hit "lonr after :a uliilihoiit" tight, mi mniialilo. iillluiui'iit ul' ull.iii.| ">liiiii, Us-lM'l.ltillll.Tho .

(:iLAKSKS: Ship I Stwi's, Oil ninl HealingSTOYKS. i.lll Topni'il I'li'alS Itoinii. Iliiltii. ) II itli 4iili.l.i.'linii.: Dr.llcii:, In : In ttliii" h, 1')"'' nl' It'einl.ill's:: men \\ iieouuiloil ) ,'el.'IIIII"' Hip C.iiiailian: lUhi'iim, .iniionin'eineiit this nioinlntf"

I'AnAI.I.F.I.I.rl.FII': I Dl1, HUM'S ) ( '111'1. :! PAINTS: rtouloii :ui.I u.'i-li'il', .t.tli; lli.it HIV \\' Hint lllli'O' linuul killed The l.nii di't'iiic. 'tliin, uint u>t the HvaMiii Ndrntt that llvni)' Shoildnils ni) slei'1.1)

SlIIITIMi(. AUTK'LKS.MAN'Il' : A COMPLP.TI: OUT.MLNT: : OKSnapper TAUi: G \\'(ONsO.VSJAPK : Ir.uli'in! Ilirir tier hap Born fully/ up\ party: Miootcilctl in c'leapliij., I.,ii ugIiu> |! hug, In n ...u and uolhiog ti'piir-|' missiiif Is lieheved, I ID bo' tin llml ,'

TS, ( ANN, In that |.1'1"-1)| cu: -, hot nut iniiili' user" thoii iMintnloil, Moikoi.Tlii "Tully( ) \ li.'inx' done on Hit pml p ol llio) relics: i of M'liiinlinual denonrmpiils
: l''i-h ,
mid '
1.0(1 HOOKS) AND: MA1KS; LliuHonks :Siukois NKW LNiLAXI( \ il. L'nlli'i',li.uis nio 1'1'10..1" )good. nun 'thu III"! ttlillo blued. 1'1:1'( Dopiulnit'iil' 'limauN mi a.ljll. iurouurcliuuwillll: ""11I111 wholesale
,
l.ill.lloIIIIIICraIoXI'I': AVOOLsKY'S.mr ( : : :niiil ""llcll' ""'.',","Ii I iiiiioici !linn'. IhauninlhecovlltrL: \ CoutioiH whoweio ""'111 nl Iho' mailer) no ItllIlo flint pio-coiilioiint', Inibo taking 1 / mein.br.nl'Ihuel'htrpguhaxr11uf -

NAUTICAL ALMANACS.: ANCIIOU: : LICIITAND: SIDi:: LlfiMTg.( I Tlio r11)1hipig upcll:1u: lining: to lirnrInuii hn'dtly Brut In ( iIon\vootl mol aooinpiiny tti'aiy nl'Iho' tt holir IImll'. Wl'lill.. Aldermen.S'heiidan ,.

. -----(. ol' (illy itillaimi.il: voliiu- \tiis the ,
HID iiiilrtrxcHlril: tenon 'rup', lull' ) it I'oiiiiiioiidalilv, Adiiiii.il Lin'O" that( pilvulc M'irulatymiilionlliloiilial

;..... SlilpnittsU'iN!> Will 'otlfe to (heir Interest!> our }\Ih ('I'1i!' 4.'lIIt'1I1. MTIII to lio (Miili'iili'.l.! The biiol iiiullioo tot'" In' 'nn A'I"'II" on Iho rand nn.l Iho ho ,iitiinilli'd, I""' .|11I.otll' lo t'apuiu : mmi 1."lwi\h| K.Tripp .

Im llur, | | l.iller pnl': )' h.i-leneil I'.Httaiii.Inloi ', i\-l ;"*nrral 11lusgir, tin, .
Invited to Call. into MIDI to 1''I'l'le.1': |'| 1.111 on iii.illi'i's loiiooinod ttilh' the
give us a
Everybody: Largo and Small, Cordially croud) in (hi1 .'iLTht! )ex'clcr4 .(iiiIhiuigluik I 'm.ilinn: tt n-oont/ 1') ,..1. :almi, tipI II ..helie l thlveb) hiphugl0ll11rx'rol11c' | ( I 1'Irlrugo Seoliomil I'n.loi'i'i'ouiiil Kleellio -

-. / peunhiogurl'hlu| : : 1 erautI, ieneiitl I Wot, al ( i 111",1. :4p'iuig4: ", light/ on Ihu iinoKllou: 11111.,101., mil' C Compan, I loinoin whleliHo.'nred "

-- uny( Hieli-l 1 In loil. llu1 hom.'I'h' ,- whole: lumps. I rum, ) Denier ami oilier Ilrlteruu'n ," \\ hi., Iinhenld ill 1".1.1"11)" "no exponso, I u ;
11.1IIilllfu'llal
To Builders :and Contractors Slriflyirsi-tteiimryRtsptcl: nliolv" -:,tlc, !.'""II"" "'"r'.lilt'. will\ mtinfn'il, pointan* riieampoil.: 'Ihis inoiniii' ha to oin.mated 1'1'1, allot l'ill 11111"1.,1)| ,| II' llu iiudcrijioniiil
.. moniileil, hell (lleimnml; win* I .ilhl4.. in llio HtroolMof 1
.tin.! 'CTIII ciuo, that liiiHin, | tell: voiilinnp men bur the ,horon err.' ",111' I 1 "

Hotel lo iiirii'inr front ; I il is h ui..-ible they may "oneonii-' "Mr. O. It. Whillior, wan u-kt-d If "I' ,lily, it 11'am MHO, 1'101'101.ly

Played and dllui1thii bur.IIIIIIdrrN City inMM- -:--c.i.mtNV.-- : Ice, I the I linli.iim'- on-- .I Iho. -" "1111.- 1,111 llio i liilolsinn{ on AdiniialLui'o'londin 1'111110111.1, nowosled In I Millgioalor

M'I',1\ 1.111': ,\I'IIII'\\I'H. 't mnl Mii.l. ho lia-i lircn monopoly, 1111.0.1.1 CmTriisl.

"mUII.1. It 1Ir-"I., .:: .. > ii.. 1111111.i| ,,1i II,1,, 'I'.t| ""r1"'iI' Ed. Sexauer, Proprietor \ll nsilllsl.l.lul.IMIUI' fII' I Pit' ull-"rrpe'sr111r.1| liy the, mid, .Slmiiilan's, ilisuppuarmioo: laIIllul'I.u"llo
full tiintriiPtiiM' Tint' l.iiNl IHIIOIH 1111t11
: ItoooUoil I''runt llioI.ploloi
Itliin. 'I IK* .
I'louiitmini' bo ,
Ihu
lisi' niU.inii \ "I.1D11KSSKD / ,, WI"'III"1' Noilli Atlaiili niiteomo of toot k
; Cull. ululi-.l' Iliut I.nihi: y
: : t.l1% tJlm.: MDIM.; NOKl.'l: :. :SIDIMiCIMLIXti.: (. : R J. COOKE Clerk I "llti! '.A."I, AllJ.'ls! | | I'l.':' -ANl'U'rt; ; i' Ililo III")' Illlll HIlDlllMll'I'lllltoMol.LtivuoN { .llIaI.1 1/1"1"1'1"| \':- In Iho harbor Ihu. |II l.h begun; Hetoial m.niths, ego, when( tin' "

P.KADI.D": P.OAItDS: (VIUITIMi; ;, ,>( .AVILIMi K'K1Vi .. Inuii' ('innkfoil' ( ii'iiimny" ) ray. : AliM'i'-t" '-".- In Ibo lei.Ih.r.of mi'r. liiuiN ..t 1'1'1.111 ","II ooiibtill.ilion :. C'ili'eiiH1 Hoiialion, cmplojcil' a

'.' v... ilillU'i I". b.." sir!, ,,' II 'lit'I ,i.l-: HI iliau all 1l.l GOV.l1JHN MIT BT., "11 I e., Blaine ninl I unify :au 'Ived linn I IIt'III')' 11 I. Manlev, ttiillou tit' ttilh Admiral, l Line. All ttoio nninhi'i' of lawem mnl, ,tllcll\8 'loHitunli

\ "II.\I'IIII'e nurlmtrrhIrout. "Il"'Y,, pie., ''h l ,- I II: ". 1'iilMu. \ \I' I'l.MMi MII.U- K.1: I' -IHh; t H' I'!' I'.I.H': WJHAISK( :, Iii' 'l11.lIi/lol./ UI'ICI'1I11 'uuitii' -I'Arlury ",,",lmI.: ,11181' the,, t lupiiNol' Aiuttin I in II ,iloiihl IN to Ihu IIlillllo..t('111- lor di'lliiito c 11.111'1 ajjaliiBl

UKY & CO. l.t.SI'III., n.niui'A.I''mnl : Innrit' tin1 IMiiui': ", 'Fhr juiii'iiry) .hang. Juno, I I'l.:' Iho t'\ Ilun'r' .ln. Tintuntilo :311.1ILixrnr. No srigure.llld (IC'1 thin ,'ol'II'III' Hint hail no long and

VICTOR F,.. MIINIII.' Iins!/ -i'l-1)I C Cijlii no, trap: in:i.l.Vuil. l eVI'"ale,1: tlio 1'1' ,,,'(' upon' Ihoaiiital nmdo. Thu l'III,111I. llltll not shown HO bp.i/unly, ollii.lal: poRiilon for

:\o. .1 11t'.1 ZArrlpl.I; %"' Irrxrel.. I'tilulox.f Ie,'" !_I.!1..1\) Ili. HtKKK or lie.pl, .lv, l'I'll'Ilill/: 110| |l(< ('1'1"1'1I1.,11'11)| | : olI : ol. tho,, oxpoililion, uniug 'lo I Ihoil, hand.: Sonic' tot tho t'uplulliH' ptlviile' 1"lt.( A ('reat, IIHISH ofevlduni'o -

f...- II In-: -Mmk. ."fall .kin'.it! Ul.l.l.I: I'\>n\l 1:11: in: | (HI||,lulv.'U'lin I.I. I BEll: ; ; - -- --- -- I the KOIIIKln, :.'- in, 'Hi. .1... kilo.*. Infill; pra,hur'd, Litho \iiii.million| would, ii'poit. 'that I hoy had bcnal- bus h'f'l eolleileil, ,mid 1 ono of

t''lt-Lmll)1u Ii.iiul... Witlioiit, 1IIll..ill/l: / any olliii I to \'ievlIlOll'Mnlli'Xl iIg i.Tllie nloanilionl. trlii& .tleB. Tliet( lured foul (onion In Omnidimi hailiom.tthilo I Iho (llr i .l wilnehM'H lo bo f'IIIOI before
W. L. DOUGLAS ..Ilill'l,; .Illllll Oll.lor Hut gland jury was Mii'ildan. Ho has,
III :'III : ,
lelui' 'noil, ullerwurd, ",'llIdli//{ n v(1)" nlliois' ) (' imil.ir: favor
$3 SHOE. at'tiu Mtx llii'i'o, iln'\ liii.inloil" ICIiiiii1. oMMiiionlioiil iimlialile" di-|pu.iliunnud' pi.iini-o.l' to /had IIOPII uaiiioil 1..1111 iittny liy Iho :1I.hll". not boon, mn him'o Wednesday, and '

hhX.. lit mi i'.illy lifiur, Hi-! iiininlii,r mipply .expeililinii' with ptrrtiNteos. ilioi.V tti'io inilinrd, I laLlllevolhnl "ropoi I Iiu4 It Is 1a011I">( .CI'lllflb(: ) (Illo ,
:
JACOBY 1 1.0 N'nln ibn world' 1"1'1';" ill-pfil' III. llirilll.llltlu.l.iinl i ritietiN'rTlntnhlir. t
|pip
LAZ iwurun..LiNxxw They il/fln0ed, ) Mauley then net. inr tiralmi'iit lhiom! was lo l lip, I lom.
Inrnt toll; I" rC"tjlt.il 01, ,wl drrnI''l,, ( ,i.'islli: ,. til' Ibo 'ion) 'Ill .'. .
:
: : lauo. P 0 H am ollu'renptd4lurthlruplhu" / ,litei still hvcreIhnt; nor oupliiiim: 1111'111111111. \.1. .j'I.\I': U.NP J''
,. .
Nod. la' 'r. ill 1)U., Ai eM -l' u "
:ntul; iinrabUIII .1)r S ..... n, Iightra)1u'u:: in iiii.Ulrrini: In "Lining/ iruoilillleiilt> ol HIM'i:,:atlon, anil Ilia) Into n putt' fur night kholtcr wou'.d: With( I'niiiiUp of In'HiT. IR.Minr.N tliniiInr
CORNER r f L"> llii'ir;" iioi l- Hnoiiili/ the .'::11' \\in.lons, not ho >*tiny Ti OAIN.N j :
THE CELEBRATED W. ""I'fII.. ... Iii 11 her progrel.Ii' I ) I Icier I nonhl lie i oinpolloil' lo ",u n ,10"1 01
..Ml*.( Hlt KIItl-.r. , nliiih I.Ulor, ijiiirki'i' i impoht-ihlc I twenty mill's! ",,111".0" (11).'" lini S lolopoit ..w Y"II1, Aujfiisl 111.) =The ::

--. -- -- liy uilururmt St35wo6.1 \ i un'Ihn11n1'ttlth' ; .(-4rtlnp( ( 1 must, ,\ '"C1'I. Oar, :, 1'ianrin" I,. Wiiilon, Piesiiloiit. '! al I i iihlninliouso., Thoy did. W""llrnllutel'vicl. ttitliu };urge

\.I.\\\\ltl.\\ \ 1 .,11 I IiJ i ail" inoil.,) |' l'nh.iiiih|'| )' i if I loti.li'il.I the Kniill; flit ttli.it. lull Iho, ,, 1, 1 1,11111,1, this, eily and l
Krliel'dimniillie 1 ju-l "I
) inlilmuiiliiioii 11,11..11"1 : I pic'lalion .
A I Icl I C I 01 i\! I 1ST i I :.: Co\ ", ... w _. I, noon iilli'i'( tinlioiil l'a..ellho 11110'Lrhlgr siiiiiinail/oii' llio "I0siill4 us Collow :
I T1OIB I I ww-. wN.Nwxx. + .lIINy..11 | .thin. lullc'M I r1) iI hu. oiileu- "I'aiiadi.iiiK would put' upon I 1"" word
'111 AH 4 HIIOK.If : '
lls'W. I..IMH Tho .
Viinr w or r '>ik ur naIr..1)IsNINl ;: mid nil ,1.1) I the black i.iiuipyiciuiiiiL'il Isles IhlL: liy thin .lime Mauley ul..1,1':11I111 'ICpitirr'InIho hrnlOh' Ihl'llr 1"011I.1' ( full Iliulo 1. "IN".I| bilsklyin
i iV: .t-: IMILUtAit, UrtMktun. MM : ;, tin-, all : linen mid
: J'IIII"I'illl'.: p.isnn' /gouu.er'Iblr. : I IIAy havo tuil'l.1II.'NA'M I. of tint Doniinlon iiulsoucio loud.iij \villipiomliitol'a ,1
HAM 'IIIK: LMitil.SI': AM> Itl-M': Ap ("I:1'hll: HoUi! > UK, _1)r)'!.:ably: T_ ___ _._ __ I Mi) : in'IIMII I.1 dnuppotnt'ell |' -'"-- .-- \\ Out'hi1lrtPl lo ruler" aunt oloiirhin bolior biisinoss( than" for" manyiMins. )
:
MI'.1'iIt'Iltl'MI'Itl'
iiiul\ i ii apt In lal.,11I1I C O" alp'tiuu in | in olll- .",. Tho Soiillieiu, .1"1111,1 ii j
Snuft \I' SI.K u i l pint u an oimtoiu)
Cigars Tobacco, Pipes, fir 1"It'k Hi Vlilon/! :il l.i-l' I lii'l. )ioon| <;. 'rhil'InppioI.ol llu ('iiniiniiiiuoiillliIII err, < mo: aiillniil/i'il, to ,do. Admlial, liniiMiiilly I ii'! ntvin:( l lo L1)mI I''I 1'N. .1
Merchants Hotel i n llrplolalilo) ('""dlll"". '1 I" Mri.rid'uuxllN .
,
'
: Ito.N poinli'.l Iliniliiii: / U'lii'io, burr, \c\y\ tenthly and ti'iy kindlyvolnnli'i'iod Tho '''111111.1 ( 100,1 1'1111I11" west "
Ion Cjillnl I
to |
FISHING TACKLE NOTIONS, ETC. ioxpi'i'toil lit! will ,loi'li'' f." :a I'uuplu It'll1f.Cnu'AOiAng.2i1A. IIIMI u| a ui.lain HIOHO, point( 1IIIIII.thw.I, 10 large null I
Ol weeks." ho bill' lor llm ilionlh,
I'uititi'1.6t.1'1..1N': : .' 1",r II.'e ,mado. nut uurlt4111ud6n.. 1"11 In uniiioIm ,
lal lo llioTlini'H I
-- -- { Hpo.
WIIOLKtJALK.: : AND: ) IIKTAIU: lilllies. l'ollerlouphnvo' ( Brune' ,
: lioon tied All mirnl Juice
1XTI1EUITY, 'I'll.I'AI.AP'J :'IIWI\'tIt\< U.'I''I.Pensacola HlrllMIS I/'Na: IIN.hiUMTPN.ingustlLIlan. from' In.limiup.ili, : >', "R) P. I III I,,, pnhllxhud,
:) ; took ,, ultli' him. Ho nmv Capl.Si (optionally (good. Opinions as to Iho .41
Stationer. : Ihwrgo(I llnaurl.il. inilmiiiii.Bnii.iiln, ol' liiili.inn' 111'1
Newsdealer and Fla. )Ittrnru.Iiip e.I/III',1 I ( l lint .illlio of IIl'e glow' lug/ nioio iin.l 1 moiu nc'iioiiK, oil mid nhlaini'd aiiHWcm, which, (.I'd of. ,llio, Inlor-Slato CIIIIIIOI'CI .jl

__--11I -- ._- TAISLKS: :: I UI'I'J.HII'ITII: TIIK: I'nili'il, 'KlulPH Dislilit Attofiii'( ) lor Tlio' 1."I.I.IIal' in I the! 1(0'10'11111'1111,1 nfllio ttllll U low PIlOplilMlll, ',::01'0 lllllpointdoii lal urn livlI.J" I i

'1'1k'INt"alll'"iudult. "uektsnbinudKYrlmugud| | IN;JS'1': TIIK: MAltKKfAl'KOUDS. : \llS: ..ll'llllM'lH. HuHI'lll LIP retlglul:: :ii.tau 'I'111ouiy. wu paiil out (to. I Idel tto wo.e In donht.Wokiiotv ,. A lll.K.N': OI'TKIlllUH.llm .
I IIAII.UUAI)1LCKK'1'nC': :, > 1':11.: : | : ion to PiuttMuil Clcnl.,1) 1\1'1... JIIH! what 'Ihoi'mntdU' ---
I lun
"
"
day, mid 1 Iliuiv, Iii (3 no ichiuiuoa that: I".I \hlloCnpi, Iliilii. In Hot frill Inlllnilll J
OnlcrHlriim,\ i,itMik, rirlunnlll. \ Kii'ii>i. rininpl.. anil", (':.ir.-lnl{ Alum\ Inn.lul. I'nl.llK: ASH ATIKS'IUKVAIIHH: ; : Uo.:: ._ "run lie diawn upon until next II.MI'l.i-" mm intend lo do." '....1... .

.. '.Uf IN !-KIlCK.ACCKSSlltLK : :. ItHiikol' lion., Ion "SIINH.I.H| | 1'lIj ""'11.I.uo"o" Iioi. In llio iiii'tinlinio, fNI'M"! will "Mr.: I Whilliop, iHOiiooClho( diiuilom: iMiusAi'oi,, Aujf. I'l.' -A KPidh-,, A

( ::: \ : TO TIIK' I ; llt'SIXKS.S: Aiiiii; t II.-'I'hn'! Hank ti>C lie iii'cil.'d, lo pay llio Liiiicnl, ex- ol' iho Amini.uii. .KUhory Union mid man \Im lias boon promiiioully' hlontil'ird 1

1'OUTION' ,')ll'' TUP. CITY. I III.IIIII Hiit.pi'n.lril. I'lijini'iit' IliUinoi I''CH "fiI Mali ( imii.-iit and. hits donii a K'Oiit' duel of work at Wash' tt ilh C u'nllge 0111'1111:11'' :( foryeins I

W(1f.1LSXlxIrLI'.f'" ) .vA,1'1x.1T/.I' ) iiiuj./(. The, \liuiiK hat, n HiiliM..lilu'il! pulilli> iiisliliilion-. IIIII/| tout In Ihu Woo In I HID tiny of l 18 In tlm' pity and given n IonI- !

lull;vlsl/ ','n. ('upilalolifl.iKHMKlO.. ol ulil'li' flU'i 1 : ;; ." TioiiKiirci'" Liinikc aniioiini lluilliu luinijiiiK, Hioioiidllion: of Iho lUhoili's, Ida plolnin, nf lint, reign| of I'uup in t i iIrnugc "

You Must Head J. KRYCER, In pall I IIII''c" )' lilllu lot IM :until i. will dill upon .the "f'"II"8' to lidvuniTlliu lo fnvorublu. : pnhlio: ultonlioii. Ho wax Cmwl'md, 111',1 IlarrUmiloniiHu I y

pntp.l by hill linl.lciv, liiinN! hut do oiii'nl. .llu Aini'ili'aim who mol Adinl-, owtn lo Iho lawlonMVhlto' )
aTiMy PUP'Jill lIPIP lt.WELLS' _. I I hoy nu, il : I IC"I'
-- - -- -- nil when Iho WhkhHID ,
-- ------- --- -- I'U l\eh. : III' .\I"IIII'H.;" will liu voluntary" Iho. law doc nut 1.111 ijnohllon """lllllalllll. A> hu, slarledfioin .j

\\IIKN 01'litKIMi: A III\KI.K' >.t A It- : ,'e'IIIII' llll'lll lO H'l-pOIld" to kill II UlIU t Adniuul, niilinO.Ui'iitly| put to Capl.S. i. "0111 10 11I1 an limiont and, ."l

hl'.r.I..U" EXCHANGE PIP|","'M IIIK, HI n'OCllltll 10 AN"\\ ". when Ilivy, otto .the hl.ilu ;. Oil was_ (Imwl lip. "cl.lo.(1( fai'mer' who was huir)'Inu :
*
11 M nix "Iw yl.am Him-, them. ,, xA" '111",111.11'''I.I'. ;'. '':',|.| ,In' '1M! IiN.i' thaiiall" a tilirifu'i.tI".h''I'I.''| 'in"; "CMUs I'I'll. C.oo\t IINNI N r AMI Hi) I I. N-1IHKI": IM"'41'.11'11"1"11"IIIK 'KW I l AIHIUhH. IIIK. "IIII//.1".1.1.1!: I'IIOI'I-.II Ono ('llci t uf Hie. ', 1I"Iilll.. the I 'J ; ( lioitltou. away f"Ulllllu with his family' and 1
'
.-..... iiiiHiirMiuiiliMiili'iii. I"hut hnx ruJn)'rd'u, "I"'."tl"".' 1'1'> w"l'lllll""urK, ',{ : "",'W",. |prnpnUrNiii.| ; .11'11'11)) I OHM. 15. ''I IlliUhlliy 1\III.u II KllkpOllhillll Of W1. 1' l'J.\'I'NWCHTI nutli of III* vllo.14 an ho 'eoiild: "ourry) Impelled
| | Pensacola Fla. "f II I"." AllliliKHk i' ill MV I ( IAll.Y IIIIU .'f.lhl r.iloiimn CoKhlln: rimed t'n- ,.
Zy1\l.lOTXC: ..KhLI OM. ..KIII' I 111. I10M/ I'.U.I UI"HIII t Slain InhlitntiniiH i by Iho "While Cups" who hail
ANTI --1" -f. O. -" tntf..lX.. Hall. luudoan, assault and ttliollnealeiied J
m.j It IIIAi nrvr hWII kimwn t" Hul) "hll'. u.l. ." "','""" I" 'III". ,'11"'". Iportc! ;: :Q: Wisicscd: ::i liquors;u:;:, 1I"I\C..I""I:11-, ... -:-'-:MI.N.; ; '1 ho Spur lil. ('.,#I),". hu t.I..1 l'IA'' .1011'11, AUJlo& It.-'lhl him with un .11.,lo..Lh1'\ ho (1,1 'J
YOIIK Augiii-t
1.1 I1 Cughlln, tho HOI lion WK, nr-,
,
.
iBoliovo ii <> John IiLlinil nf IIV.IN, Moue' p. 101011111 not loavo tho uoniilry. Ills premium )
Not liOTILKD: ) ; lll'.KIi: ON K'K; vl / ol'ml Ion lor' tlimtoildU
DO supply' :
,, It.IIII. llu ,'lit'M, (mv, riinr nl ArkjiiiHU, *.; -. U. %I' i;1i'r.ituruurnf ) lenlud,! lioin on I 1:01: 'oner's"! wart unit ,: h the, oiillawH,
.* : III"' i Ihl iii" i Ioy 1111' .. ( IM\IS .OMJF, (. .IdVUhi ,, : iYMt' ItiiltH c.l'tt lilili 1 thH,7i.r; '; 111,11.01 plundered )
n lull, i. nu .miIMt; H is 1.1. 1I1I'IIII"r..t'.. K1, ,, ,;):.;:I'; .It. hi. :11 mvmi, .. IdllM'io : I Ioii !IxAr.; '.11,1..1.11I11! : K II. Tnini'i, 1:1 liint iil lil.and, Doputy ftheiill'.Sanloid and I.ul" )' &death. i
IMt.nl | 'til .., IlioolliVr '. h" 1 bud,1 'hi'",)"' '",uui' \'n ,' I ,, ) .PonllaulioCoio.IudiroPitlshuiy Homo fr II i
" v day n lail' > x 'III' nppu'II, "" I" IIK. |' I niinn: rruim! ( l inllnn haiul aUii i 1.I"r" In Japan .M,.,irinn M.irtm.l.li. iili-n. slI.H''l. iiupcititt'l lait C.uICo.: 1,1'a hl Il'' hiI'
,, 1111,111"' ''" ) ,)
4lobui l ''ii | lit his Imiiil.
r I rn.ui IIH'"II' II hy 111'1'1'10)| ,,,111, t.k.. a I I..II '. M' IAIO wil ptovallH. may bo. had. 'limn Iho I'aolthai
in ,il.). "|ialr of n'"oerjr III Ui I. hiiuiln, thin 010.> did'' pux'ui'' cor r> =.X7iTci2EaNrv.il : Pupil i.iurn.il I.\IIK l W. It. .Millir, 1'A ni'i.H: | fioin All inluior 1'"vlIlll..I<, ; Haid, Dial lio
llll.V Clirvil (invini.iriil, .\I JII'"., n"IIII', ni) ..tI".I. I I.;. euhll ..I.C luuvliiK the .onllPiiian. wan hero to ;
\ l Uu anil 1 NUM.
) flow WiCS.; ;
: Clop
her''S TOlll.lt ( JL\XliIXH' .\.l'et'r.IIII.r III l H'TnlnV.H.Itl.i; \- li'ti'lpU pljhlationx would ho iinuhlo to Klvu ball. There Iiiiprcrrnpun I (Iuveruorlheholes.;
LESSIN(4( fa'I: I'" .t .ti.i.. I In Idghl| | ( ( : Ll
J..lo.u( 'liatn, f' .O"v'rll..r..r 1"r.III! 'an.I !liunilKiUnrotliir.llntliiKiiliili.il i.:1JJI.. U minli ')'inpathy, / this, place, for ally.of fulling out Iho militia, hut In
"h r' nnapnetvliutIevuriNrlnredl1 -----
'. UII.I'IIII. I 6IInI"I"4' III, II r iNr. IIIUM i"I| the I'liltuil: Itiiltfiirla'4ur' Iho hut nono munlfi.'kl- out the liifopiiiatimi" of the out- y
immiloiiM.
14 11s o11ieli' i R lroll'III1\\, t. l R "IIr iiuue .\-10 ,,, 11.11'.1411I1) Ilvlll"
.h'I\"11",111"11'", Ml''SIC'. "InU'i In nil |pork .NI"ux i | and iii vi-ryil. |put, tini o.l ,
glued meet
Jury"
{ rages auks that his name bo omitted In
PAIIIAiltf." $> 'libinViuiiint 1.
'lit "I. eat lia.l their fin.
Night IJ..1.Iaf"
I .Mi. K;. !F. Mniiliin I impil' "1 1.1.1'.1,111", "' M'li 'um' .
\111 J J In 1 Oi/ lolnr." Iho ,
nIllf; : | u. of II.... kb. N. 0..i llm lluljiailan iilspltlrLc4.
"", K.'I.| It. A. .M., I.mil.in, ., fur |iluiinfiiitt. and .riHHli| ) llu UK. w puti.lien. I ) K"vcin- ---. .. .--- .
,1.,11..101111'
' "a HtiU.ll ill lllllli .,,\\.. Ililltt" .cod.N1.ni.insult, I ,' ', ', .,,uINl11wn\!,! !"! llllllllli.""111)) '.11'111101) \llU'Wril.-" uf Mitt. M""I".h" tll.tl, MlwHllliVfMirilii, ), nn,,hi hai. oiilciod, ::!IJ.'JM< > l'Iell"l, '1'ho ("..,liiiiolit 1..Ouu"<.|. \ SI'uurrn'r'rrrdlmrr Ruin koil I4,wii.A s

r..itiiuat.' liii iiiu.1 pit) l..r. .l..'t"T. .' 11.11.l ."C.11I,111.m "'' lr ?. "?, ,??' u |I", "C I' n |.n 1>..". Ml 1)' It. A. M., bu.il., in |pr''I. |.iiri'il' I In she mv.lrnnlvnuiul All 1'.s* lI'hll.I ) W. .\ H'Aliiiiluitiiirni.Int I lillo. /lioin an Aiuliliin linn., I I/.!\o..o'u Annum P.t\ -'ho I I.At I\ t the pmjudlir' ) o'111 lI.hlll. litrtF'rc'Y | I .''n'.a.tila. tl.,. __ CI'I'OIIe1I
III lit ii/'h vl.lt. Ih'I not' II, 11111'1""' I' | '. I
I. ) J I I Nwn,4.(1'tl0iruluit.( )IA leclinjt. has out of a receipt
'.1"lhll.{ '11"11) -- ---- '.
'' Ma pro-
01 1111. 'hull th..Lt.1I "r 1"1'1) A IVilolul' AIHIII| | ini'iilWAHIIISI.TON ) IrolU .
gel| at nwldurrn: \ t:u-l Cr"II"rl.lr 44, ( \ HI.I.\; IItM.I'1'11\110." : ; '
N i uikirr
| | ; tho blatitro ii
: I ,t "! Pic"-, "Ittonhl Im tiN pu.y (to uiiiko, anemply ltll"lIllcl..t log : 11r. I
CENTS'xhiwnN nr ui tip'CUKMP.uiCIALi.Ip: ) i' ati.'ltrIIIAO Ihi )on want limuti.: "' I""Y" ; If.nhii) )nnrMfltKUt II.'I'I"
: : ,.. .. ._- .. tI"I'1'HI'lllt IIr''1 it lilt r.' "I'I..lll'| | || dent lo.'lay( uppulnkil( Wil. )1 Nix- nai k nland up mill ,un.l kltalxl'l INK IIIh: I I tjiinioiin: iutlnlatcdIhut'1isFctkonrupplkit II.

1.wwilh'N4lllg. 10 )l..., h"II.IIIIIII..I'II.llIr"I'. I lilt.. ", '1'10"' :: TI\: III.MISiiii; : i.'IHI. tilt I'.mt Illllu.Knli'iiU U. K. Marsdul! fur .Iho L.iati'i; Distil, t 144 .I'muppnrl Iho ovninment'ii thunioloonliko lice liunbanil,
\'II
xithlhudobrat.'dlrr.iun4.idurluatuid.U. I r II, )"1Ii" ,,l'III', un I 1I' ...11. the ox-CmiKre.snun: with: brains, amiMr. '
I ) 'A
th''. II" W. h. l II" h. A PPwsrIof Tlifjiiilf.4 ut (llu .Si w OiluiiiH K.i4Mt: | |. ut l luwtut prli'i'.; KhuUK :i.'al'U'fiir. of'1'cnur..l'u. polioy.) public (H Uilh I.
II. IIIMIIIII'.llIr". x .iN o"hllo) Hun uuanli.l. ell tips Irll'| I ,intlivlli'im. '1'. II, ... yell |iant.| Il.......nt ItriiK tnv" | M.KU'H. : \. your 1 hoiisi'K,, (: '1.! the intluruler.lli I (if Fulton madu a leaontful 1 rep: y
ARTICLE: anil -"oiiiin. nd.Pi' l 'it li.itlili. tutlu u'u.lriul.Ina HIIII
THE aENUXNE pulilic.n !It Iiii I .'..iiau, a .1q|>l" iin.tov.'i uppthi| | Il.i to.t I 'ilu|| '. tin' Figli.h: and t Siolih 1.1I1.III.t... 1'eoplu thronulioul Iho ti Ily louk alder" I.I
.\1of..II. \P. I II ;., "".I ""''ix' III "Ir.. .. ,pint err) ) uroctr. i Imh 'It In bt.K. .kI "HF.I.IH "SI.I: :IIHM I ,hi..IIS:| : ) !n! Tlio )Iv.Neigrr Iky .Iou :Mini" I. --. III Iho 'IOal'cl| and ono )lel'olll, aNoillil'uriilluudiiimmop
'I 11li 1 1111.111110 I. .0,1! hy (',,".111"11011' ioni,I I' U1i' I.KM IH I'.KAIl < I II., IAI/.t Trip "n 1""fl.l.Xfl '11". lu""O"'OI (!miiiiiiiiilpil.LOMMIV knoik I
1. cl I win
I.1I, iuui IN IIlIlIr.I"IOI.I''u.. p'I C"rlll but liulLHil) \ I' ii"i-vt for 1".1.| All vurill. jiitit', r"f.lv.,1| end 1 fur null' nti.
I'N'I",-. YOIIK, AiiKU"' 1'J.- K.: II. ban-' / AiiKH.t I'l.! -'Iho Ulandaiiluppluudu ,,
110'ITf.IJ ONI.V :.O <% --- -- .wprh.| 1'irlr.wl,4.1114lit t'rokii 1111 I'IIIK' 1 eddowu by 11 I r htm ks, a ) Dung 1

!' HICK l"iU .lu"l tliilil "I ,itonly, fiiiiiN, f.r u I.I.-M.. nri'nj|.,''iiU' i lib rnnt-oillm." .. HOP, Mutual Dintilot Momniiijtup No, the goteinnifiit'ii Ir/I".i iiicrehunt, : loi nllensivo 10alimil ,

l'I11all"*' )mn "!"I"1' .""U"1"I I""" I 1'1".1'' iiii..n." n'uv MilUlink, III II.. ..\. HiultU'> I lianl. n .. .1. uonanUil frv.li fur full l HU, roliii'iiod l IhU. 'inoiniiiK/ (rout 1 i In .Ihi! millor of the laud bill, ami Iiiuipiisi.1 111ulks, 1'lelll'l I t'CIOI, ami, Mr.hamuitUt'il I II

lanI..lfIt: I / 1.luntiiu" Junk r.ii.l' I ut ( r( ..'.1.1 I liiiiOUlll Kiirnpu; 011 Iho ktoainoior .Iicinpuulr; ul )1'. CI..UI'CIIIII'1 at- 5u0L4( many let leu 'I'or II I
111) i F' J'J". lib. l' WH Illll'l'! ull"J..L"li)' dulivoru.1, Ihu ,
.. UKI.III' J Inllll .litinhi,
1t17 Al ) 'VII.A.I )1 IIrullrlf llr'w* tfi al of Sort "iuinid", 1.1'101,1. II It) M.IIUKCP : Indiehiusprc..ing, | a.lllrllol for llio I

1I1I.nllll, ........''v. (II. II. 'y"i.iIliw' : uru r..wrd'4) OMI..II" s Iliciiiuny T"nml. 'iililuiiutiillur.Unii.' | nil kiiuUnl Dan '1'01'1' Ihu l Ill, in Thor- "'ho only lining ain>wop lo 11 Ir. ail, anil ono wax from Mr*. .'vlol I
1 1.-. rnllixlug I, U n fair .nn,|..l Ihi' I II;. turn' l'IIII.I."t... 1 1'l..'.' -11I111)' )I.,,'' '1II"I..r" )hll\'II.' \ x..dup.., fIr tli" iiliu'iu'' ntli nut'ir) fall Hwlnj.iHl. in and r"r nlu' ul llm. |.>'' .tprlcui tar' 'lop rl'II.( III l llldoll.. YOUIIKHanger lallIl'l.Ia" ".," ayi tie Stau,hid, hcr.IL I
.". HM-I..U. *. .: ":> -:ill' )ii'i''i'-'i' N.I" AII 'II-I !.I.I"" :. ""I1I'IIIII".r I I"'IMK fni fr. in uilnliiTitloii' \ at tit" I ii"",i 'hI I'rug M>iru, npi4nll| | | 'I) lulu 1 a ilclii/lilfiil, lilp "It that .Iho will not -- .
)I III.I- 1111I11111'. "lily, tnlmi.'M" In ilia "''R'hlllllli' lire ,ri..'t-< rib,,. "''Ilwa.
C A"I., .. t.. nil. c.n, ..Inu I "ul l x.11' "'"" "'" i'nn l U>K .-I'Jo'IIo| | ....i "1 k I *'11.1.1. u ; ; 1,111, | I. f.' ., nor ,'u.. ). l by free, u.o tho '
nsiI"a n'ly11N. ,xw naPiht l ''UIIII. 1q u \1 .rlo. | .01. at ubnliMiililijr fur til.: 'it iuM.nl: |iiwInn, "|im.iut' | K11ghI.h: | |1..lallal 011.1 -11.uluiy Ir.lall.1 I o :11\1 u"I"r" l'.el wivk fur only $1.111)N'1'ye.r
,"It..I". ,' "Mllllklllll.)101"UIlIf"I II. *i IIh 1f"IIl'r..r. "11I.,1"111'. ; ...I "" I. I It 111x11'1116. ., .I.kwu JIKAU& lo I ''.. I'n-t I/N,1'., x n I llOUK Parllaini'iit has 0"01'1',1111", '" I?,' I 1 -

\unntruly, .
.


,I Na'I


J.' .. .- '- '"' .--r./i:'::Z': _i t Y '.2 r.i: ,,; .: .'. ;
L f. '
\ --1 .
-. -> .-
-
"t (
II

, .. ..- '- -- h. __ _.,_ -

i 'rnxnt.o; 1 (fouuuminl1l'i ) mil u fi'Itc-p i', Itiilivtiltt.il. .''iili-rprlm1) !I I.11lln.lu.try 0.1 I I.' .d.! n.. "II, of ironnrrr, !, HE \ ''SCflE4T1YMiS1KJ.![ :!

1 I ,\ t illiton : "
| paj ol li i il 1 Ir..1.1t l lI i. 'tijMMtR

"In uihei' miitivril'ii'fe, 'i i 1 1 i t : I i. II 1\ ll >. .il I 5 1,1 s I' ll cI11) I IS I tin. ', majcoly wn vcrjr ntwtltieni. ni wa !!!IA lA ? !AI
> time
':iMliidotrt, (! u \ mi.lni" or t uiiiIIPI '- i ); I '1'1.1 1..1 : i on. i.i-l: h.-.d rrc.it filtli In natiiri A 'Urtlnuil I u.ut'l,5 "." mihnulIII.

11roo H. ,.II'nlr I < non, that Vc liniiimjoiled I I | S Ih" nniier, tukihi' li-th, rt.inih-; i iI out pri'DMcs uf sItu. eerlrll I r urIs..' "ofInd'il.niM' ". H'Ml.I .
1 : .
''IJ.llJl..af.I ,. 1'1/1/111.\1 (fI 1iu; islunul' 'lilnndi'i'i.' I |. 1 ? \ I M'."1 tiii.ni., 11" id lo h..1 I ,i't 1 ,I: rn' he rotild he'! I"rlrnl. 'hlf.srI,. 'intnl'u.t, Suit it.v ToIn I int n ::.. ,I..1 1 .'I 111"1.,1.11.1"1." "I.' eu"I| I. I. ''',II.. Ii II. ,
.
till ,
,
'I 1,1 :11. I |it l lull n sis i u )I. ,
his' I ', I | i i 'mon! ""I' 'in ill i Ii "ii ',m' *'I i ,inI i I' 1,! 0( ntcli Hut lili, tin- ol "
Mali sIt '
"lli.', \n*. I II I. II' ii ml I",1 t .,uu flutuuuIIfl.t Ih'I'Ii..1 "1) put" I 1,10.1 I prlii.timro In1 1 "I i \l < MI i ,, I I. Ilc.1 ( it) Mild' ind "., i t' t'l' 115 M-.nun k 1",1.i
:I I .. % h llurlnu) who it sun nn'iiiet.itli hull. -I I nlld I f.n.. | ,
l .irilptlnll
1 ', Ihi-irno.. I k Hiriko (If nuluitiii, I ; :11"11" leu-i inn" 11111111'i iI 11"1. YOI ,; i".d is?" |
i 'll"
\ .
\ to
I I i I ; ) i I '.' ei > 'uni I, ...l.bid ".n''. ". hnl\. nMII".IIIIII'lt. "'lll (hr- i' "i' ,, III. "m O | "llhc in nl Ii it ni ..5 r Ih ,I- ,//1., I ', i u., ..
anil roloni) lelilliiih I Ili'-i 10''(I .lf': ', luuft'.\ -u-irrr nnd it of the Ill! tin Ir s, "M"I.10" | I 5515. ihIln .
I"i::11- ; I 1\\ .\1:1: \m.\ I IN AI Iu>\ AMIPAH t. : I I'-." u Si ''lie'- n. m. ii.inmh: in- .55 (8 impure .
1.11111.5 )1' 1 huuu '!ii.i hie .tr.ilt4 tn indulcc it ninl 't hut "i"I'll !.
i
.t!
i.i-'i
)Inst l i--ullkl. HIPI'Minl )
,
.\'. inn, \ ii. I I1..11.. mi : "111. lo ." I LInstIulf .11: I itt: I of thit ic mn. i' fiI 1 I':' .it the |uiu5.sl| l.i. M
HIM I 1 Mill- .. :: ,mi, lust It'll p" li'p, i II| i l i-. Ittoi nil lei', I I \. hit's HIP f .' i "lib i 'T.Illhu tu : hmifufmo h"m"'III,11'; tinilin 111.,1 ,ini n' i 'I, ,
'Ih ii "I'yifl," I '." \011 jnpf 11:1 'trllrnl'& lk'usi1',' i.laaly; of A strong romti- '11111'1'""n. .indttii, u' "iln" 1'.01..!
| i
i iei
? Ito
/ a-i-e.| innn.liii'cby. "
'n" nil"i-i' ,iliini HIP notionof ; t,11'111.i l ti i-tun I'I he Li-
Din M' I'l itII' 11"11 I 1'en.l"n Illt'. I Its! hoaIllhal iluflI' I linn hloivi inr ,
i I : | I | tutu usu, I'li'iuently( ni II i II.'in, ", i, i
(unit-lied, i > >. : "inr in our ruiMclica "I1III.r s Hi.MIi i DUO. pvrn vhen, gucugra huh huni i ,, ,, / : fore Hint time fntir w-rvntiN "1..1 In ihp 111111".1', n',1' fiirevpi.sh'nr, n. .. i "' ,' ,
I t I 01
.. I'oo' mamma'nil -rtiuvei| 1'' I li.vlln'i to I Hip ( 'IIP ihilU and fut ct or other miliiioiH
IIIHIIII-- i- I I. i n s 1"1' iiii-li i'f ftii | 11"10" nlll'.r"n ni aairt I' II ihlu,5 itS ,tuuuunt Is 51 10" J.
u ul's
'III'IT| Illl-nlll: ,. ,it ml oiiiininilioiri, 'iiiiHtaiii'fK, r": 01,I I ( : ) I ,.' '.. (top 1'1 1,1 i die-- '" ) hull nn old hur P m nlth nxht tronlili., mei l nillin, ,s.t' |,i,h Ictinsi. 1 In, ir 5 u,. ,. i '","

'tin ii* iinniii-i, :)':ilion.'P Imr: ,' heroiiliniifn ,i I ') : t h..hlli. 0''' 1"11 rc.l hntthuVi I it lilt n'Illl.iul 1."I.'rr -Iifu' ..IIlhu'""' nml ..HIM Imult' i ". ,., ",.
'IIIK II I: '. iI! > 'II '/, ,:ml,,I/ I 'h I old uoildf I I ( --- n I', 1 Sll5Suuth. pan" "'"' i i I 111_ w.i- hi)' CI uLrst'sua.5' and! tlie? condition .to li'inipr susu .-.? ru'i| Sin un, ,. ,,",? ,

1 U publish) ii i i \ \ -i uu.s it it <'%tcniii' lit I 1"1 h""lowlll" ,'I I UNLOADING A BANANA VeSSEL h.ol) I .liii-utr u of ,",1 I rn.l. I)".Ir.'.<. i.mlnliottli Klili.li, I found six Hull < ,)UIIII'I.' \,II he aTerror

II.II"> 11 ) rui .' i .ixc I lilt*. fpoi'Inn ii' .liion, >. .ui.l 'l'Alilol. ni Ihron," :h, I ; I iiiut.ilnlii'i: i ""'..1 .[ nnduin in myiclf
: lllpll', nil', I I > | |I' l< stuns". II'li.I"lr.II'IOlll) (Irinli .1 i .s Inlr'.ntcrivvf.riiilrH I "t nf J"rI'I." Prmjilrlnul'i it us'; tin re to hold I I lii,' |1'1"11.nll10\ months: aio.; I 'list flout e.1 that 1 did to Cvil-doerc

orpIIII.1iuj 1',1.r.rlY take (hi pliehlili" | IN I uenrrul 111..1,1m and\ i :,".11h,' lili'ml Itlnn.1' .tli.K id.. H 1'1.1| ,,, ,,
let I < at : i ,
not sii sjiriglitly' \igoron o. SI{
h ninl I |
HIP $ I : "1
t ,
AI!> V I I IMI: l\l 1I I!:MMpisnnahlo ; i ) poli i'lll 1111 IIII""Ih| )ssirss ngo wantly n hnnrh uf I S its, pniwigi. 5 ti t II' TI ry /lust tuo- '.51,11 u 1..1) .11",01' ,il pnMi' nu is "?,,! ,

I 1I1111''III.h.I.I npplii$ nt toss.I i.1 t hi Isis 1" are I HIP it thuul' I,suit Sal'.' i "" i ""I to Noil York by irwcl. ,. X" I then i >iir> .1 the old > Pire- suit in)' unlit to ii"). I felt tired and I o. 555| t .11,1, I s. Ii '''us, ;.' | I ti, ,,"i i I.\'

I Thc i'1"111.11'''n nl UK' I ''.111 IAI l lHum I. I \Voha\clndcod.. I ami t the mo-l nbhinil mil. tin )I'I huy nerp I.nlllh tits )"V .1111.1..1 nlih tin thnndlinreaiiilntnliusl .itcd Soon I noticed .i diitimland I :mil s; ull .is in Situ. I ",,1,11, |.nit, | .?,.,1,| I
:
than ill IP I Hi it I if In this I ; In Illllc nnd ineiv" 1"IoIn, : mint w ,sit, Inlh' ,
.
u un
Isulusu| I unly 111. 11. .1ld.k.1,11. h hnd g,in" t hroiiKh I ,pi. 1\ \I ') i n
M.i liiin. n ml I. i I HIV: il ," lalunblo;:: \ ,uuuhertuslug and incoiiHlnlrntot! nil our Iniil.ililc I'1', S lu in-i, 'us ""1 iti-iimcr, this '.111111-11111111111 i.owhiukl disl'c.m! : link ache would 1.lkc d I. u. dm init Ih. 11\-1 .i, \ ) ,..,".. tus... .1.,1. u uu .
'mi-ilium | 1 The 1'11"1111'11' p Ini' :mil hin ,.It? tin J'IIt ,,,,
pirxi "Is s t ,
-- aoli wai t blindly copy and Apply loa I inly'- Mny and $s'1'1"1), but 111.11.thnniph- ,il I s lluht 1"11111" the .k Su. 2 m .I1'I".II.\CC'1" in the .iftirtioon, soS ,I"", I'.il.1I .,out I N'IIII.'I" :. i | i i ',"|ii| !
.
slur Mitwilpl, mi t Hi I iik., 11.1; mill, v.ixt continent t the .)y"Irl of I 11111 I i ', the loir: Hn nrihnl' nf l.uinria 1",11 l"'Strict, mi"nInci'n e into tinpm the' hut nil's Ihu"1 rotting; in severity) if the cxircisc nan tin fitiint'i, I Is I'll nnd, piuspi' ,ml I n It,.' tl, roo,
31 I I.IMU uiinln.iii* t '. ,I 1 I 11,11"11,1 11'II'.rll h'lo nfiill tin, mil s i unil l.uur, i < niul,
a i-
:11111 otM .oniii"so I Iln' |"i-od by 1 biinn u ona ".11'' wi pvirnMtniruuli) w..k. or S ) ,, 'Ihp than tun II"IIIIII".It"II"III1I111 "
1'01,11'1'1
a
I ; i
1'' ",'" iir t tin 1.. uliu sirs isis H. il II" I I i av Sii) : in 111:1 .ll 'hl,1 prof-e-tcon, tnoiu: 111\1): \'Iulclt lu Hi, liM.uvmtikpniisn .
iiluih bail i 1"1 yuirn .runicmo I a ur tnuiind thiulilmniinnn | | West 5 t'II\I 111:11 .,.
mini* 'nitil iv r t tin ins' luroimimiilciiiliiiii 5 5 nojntcin 1111ull. st i
'liiti'tuliil, ,I f 'r iiuMlcntliMimust p"nll.II'l s I ." 1 hllrl., 11.111" Innu hr.III'h u',. rlj h !t..1 butt only Impnirtntid staldiy f"lil Ilh profme tPpmt' ; I'll' IMIIIld' "list i.|"| |Isu| |"Ii I ,1,11,, Hill' .|. I
tstauO c cit wnl 1 l 1, a jas inn-lit "" t.fc.rs.h .r rtt I ,h No t ( 1'1an head nlsu will 'IK. Hie lil-tml" i r Hie I ..
In* ni-cumiiiniid" | ; I lithe mil p T'M II.1 I )f'I"'t"I' ". frum ''"II'' inhnti'l t.. us" s in Nntiiit
anil nui 5 for nthm hut ( lamlloids, who MI ixhly exempted \II.D Amliltl.i, from I Ilnrnron' ulass if ufnhlili .Illc.I.IIC. ) II.'II.\ ('U/\II<('...
piil-li' UH uni pnMrisl our
,i lilonpo: ;: 1 fiillli.:: t : I .1 : ; t 11.ll'AJ"ldl"lhlt.' ) hlllll.IIIl11 'In. g ml, I touk ii luiirtv'1'1.g'llp, alu.i)"1 1 k,1 .it "hel. vnnild fci.1 hu.ivy
rI
Addles, "'ri anil coiiniiiitili'tilintiH, lil'K "wlcl'.hil In thus .oi 11.1 nil oblign- |, ",hsn,; t'uhnii fruit l> ". Al rlusi-d lilt St."U''Ifli, out ,nnd spnt 1 1 tl:ouiipitid .1.11 I I Its, huts In'ad.n, lien OUR NEWS DEPARTMENT
to I "i.itc. I It I 1'ioles- Ii e cnrgsi l 1M rll-pcul,I if ni '" n. it I hC'11 11'11111" In. ,
: \ \ ( UMMKUllAtII ; rlllc t.1 1'1,1) II.K.r 4 InIhrnv S suIt his ,1111"1111"1'11'11"-,101, i S ,,.
AI''I.1'1. I" 1 he 1,( ukid! ivuth chat. It
us .i--in
"
uul uf the In"Id I In tin 1111101 1.Igo) ninkpni ,
11,1 rlo.il' his nnd KtlirsfroniNo p. ri. 'I Suit it n ,
or ('. :, .I iM-i pnpiri' 1111..111111111'1'| '
I I nnil /Wust (1'\'rl'I',1' .lr'I. :1111'11' 11.lcl''IIIj /( : se to iHx dn us ui n ti> utdu-id S lnoiinilniiil.il.l., r ,
5 all
) riipitnsl I "nut I ru hid. Into S hut klini'H tiring of thc teith, ti-xetv rigor' paed\ nu Hi" muklpmiuln" ,'iiiiiilliiili
--- -- ipliieal ::1.( U'IIOII.. s 1"'II-lal'r., I I : lit ti. Mhuuiur, N n a gnat ktemucr tin ,1"1111,1' ks "taitk the I 11111111' I 1Oflo'i I "''10 r thi .1". .

toii-cuUove I tin. cili'Hiit notioiiit ofliio I I | | I I sIts.hiusrge n onr-o of tiaiwiins In tin prisinion linlf li'itir -(ti'ntli\"tl''L Magnrlno .nl me .and no amount of dothmg :dial:::: nn; pnhli:: n,:i I luniuiiiit: :: :and I husi| (Its
".\ l '1 IIP linn 111' their ctusuruts'r. M'o fiatc,, little ;
u. I" eur
IIM rr
'n'IIAI'l.T 'lolglr. 1..11.,1 ) ,. Could keep me 5531555. I Ihiihill mm
time ho, MonM this I trnlli' huhitssutsil [ --- \. .
co dm, prit sut' ilepi.it lit. diti.no ,
nil ,
In the city, nnd thy sin 1,1,1, ,
.-- --.-, .-_-. ----- -- ---"--- --- I ipi'iniinipniling, a t-tnpid, sllI'II."III'c.l.lal'C a', n tiutli-y lot hose Jnbln-rltii,nearly. rim Hit '1 Is... Mint Mm, him, ryIII sun-ceded' m I turn I liy the fn'i-r, in ss Isis IiI ,Ve., nn.I. Hun''Ion-Hluill nut Inflict, 'inun, 'if
.1 h : | I tin'in' ", "mn' 1"11,11'?, .
| noli' 'iiltm' Phktnnd iiioii| I ihan Is in,
,
NOTICI': TO Alii.uiiM'.KS.; : I to ni'inirecl I tomlcncy ( mid ( 'ItIIUOI sire b r- r."I'In.oo"II' sicmi-d to be binning the ron- suit
.
) I | Iraletd .mclhlll, the liulisd nun."f' Ihe niiwt luaiitlfulsHslmiir up jiul IHI' sit unesMiiv' |In 'ss'uuisu' |ls'tlsthii| |

Advertisers fin' toward itsitthusc l and galling : I Tiny M\ol | ; of mmiltitiinili-; (;c.lill in )' head, prodiucd a uoUntpun linn Mi, Ihilr mtpn.Hi.luii anil i'MUM; Hun
nl.hlngenu" ate rpniiplpil ("'11110 dn']k and I ditic 1"t'l.i"' an siuli "tlunl".htl my As last as il inn he done su I51iust, |luus'sus'rlsu,
; to fcinl in only t those nidi sflitC I inlet,'Terence, list would lend hIs ; ,, tlulrory 1m 111111 110 do, km.nil 1 m the, moduli: uf m tlu- Iussstil pottton .Isis! .I ht.il, di lit, nnpiiiliiiKtliiovixlu.i.'. i.rthi
i
metal bullied. U'coaiim.l, irimanlecUnlr : "..i.I.I1'1 in HO j1I1.1I llii blind : I,: '111,1 on Sits hlJl. I11lh'l' over that mniiui:"ro MI ,tiinde 1\"pv'r.Stiiking 1"1 'I.enurniidiilis ed at'Iilltssst ol the iohdi, with .in in- mil' kli.H ill ini HIM nn, ,HUH,mnl, pain.mi :t Itnn.ini lut5.| -
: : ,1,1, II Hint blllCh, 1'1111 1'"I 1'1111",1 ; lu Slut| ,|hs pur i,,, ,lit,| ,M th ,ti,
mlK-ilNemcnls lo tippt-nr' will I lendene\ that I il I \olhl i-pend I ilt t (''' I' : | | I (iiingii uf h'lll, cli-ht tu xlktccn 11'1 lire frum ( .nli, huts, \" uf tlie ( ", 111 diM 5 suit(tic' nlnnijiif tin I,jut .i limb-, lliuIt't suuul' :''I'l'0'1' t "null in Jiiin mil

I HIP rills niilcm they .1". Wooilonbullion ,' in Knintf' .s.uuhvIy I lint \lib, h lint nr- I I I 5 h"' nork'. nt In path the hunfrh hold, In, ant the (how m< Mimes fcnrful Unnmii inn-tlini i "is foin;'. I.id,1 Mill Ihe us liiiititluii thnw uf uf Indln HIP, N.tnsi.i aunt \oiniting; ; otiurred' Mith I-Sit.tti, kluill npt.li;. tinsmiml:, litXinci.il.nd .,

Hill nut Halul Ilir ally belong ii, u".loiinj lo the ; i l : mill nnd, f the dhk Illili hHIVIIIK irnpull a < ,
I Ililr .I ypicdnl II : in h 0"1 ntiiffi d by human IIUMI ro- n.llint "II"I' siiinrtihni)'-<, .,suit ti hess, the I painyiini *- ) pussiht ? ? hurts
,
no arc i ompelleil' loiiiuonipic stale: t hovC,' A that l.e- | | t | ilie i1! nu huur' They Sure tho ti. hut u 1"1" "I""I.1| Iy 1''nnr,11, l .ii.l.u| his; hs''hiuiit ih i-iiniit for i 1,5,
rN.I .iiscd I '. ,
wh..1 1'1\ 1'1"1'11'1) ; dn Vim'I iih't doolgiud iuuiussy uf the |> ell n i-.thoiou lily I Situ "f1"1 '" "' : I'l'piiiilii '. mil 1
.. lo lilrrl I he ilcmauil, < of $the long lo it | ) '8 11'11'11 .ussuuhngs'sut I 5lssts.| Ir IK-IIIO cMhllnu nlollR thu hints served ID 11"5. uin sj D('|>.
lap- I. po..i'I : | .. 'liny |1".lhly0.1 two iliijn' nurk miillu-inl .1.111, |Krpotuntutlietiutlic.il ti.itid h we.ikneth.il \a-> it il
iillj' iuelcasillg ( in'illation, fif IItl I lieamlWiPKM and, In >trielly lililll;! tin- h : ? I .5 I. It. TInt In ciiuiiKh, Tin'y MMnn uf ptlklll Tho lirprmt.i.iiof | ).of 'I'

COM IK'IAI., Ht.ltC lO thus PXPIciuP lit' I IllllnP I pollPI"without I I ", Riilll nml tnrl.llto. Bailor, 1.1..1. Ihu stIes nn nrlginnlly L"'rl I ly, l.huun'ss II CI )Ill me.I : : Uy Coinmerci&l:
HAI.\ .
; huiiiu' ) nun, thuS IIlnllt Iso III'ullll: from n hnmmi, nll.th,111" lontitiucdtn I .hlhgcII.lf null uhuujiuifle5| and
'
..- -- -. -- -- cm'lailing 11.\,1011I:1: liboili 1 I... l a".10 in to the It Ill lusts' ill le
I '\ mentM uf Hunth and W.I utnctn In ", ( obt.unul Mime' n hd.I Hut 1-ihluriilM, ls5'a'us5'utu:,|c. full and
and 0'v III." I ,1,1"11. cpin niuiithod ntupoi', wit hi lists pn j\l"olr, huh' "muneyerj' ,. iilio reslstid )111"1 liilcnmm. I luciil Munr, ( In.lie. >tv, |I-
CIlll'LKY.The / : I .'" im.l linilnii (lint, n-lne I'eln)N t\.llfr.NI'I",of isisushilsutry fur the pur \iaoflriif dinitiiin. I iiis IOI soiiinih lainiMiH l.'iailui ,' ,M.III.T, ( inr- putuli'm ,

: .u fi.lined from the hold, mid the bum hea 'I IKISC hllnl" "N. hOIr. rrndtinlly ,,'0111. ..1 S'hat I walk ('uiiiiniiiiic.iiiiins.ini, : ,! I HI,'rs in.in Hn in ,
t'hlpley, Times; nii-nrcil I Dial ( l'htI lth'S.: t: 111.11.1.1) 5 lie. nut Hill! i N-In
I 1111tIIXO .. tlu i.no nt n time being uiiiuht plated I.) the n rew prcis nnd this s'y.s n n npi 11 a iniHli I ul
: ( .. 'I'r. ma liinc, of linn h the nnniu form nn Hint: or I My IIM.I! >C -. I I.Illll Hill | 111.IllIIW TulncM.
not Some
\> o arc li.lal'I. llY", N. 1.,1'11"1.' ,tin'Ir liny out by sash ninn uith hands! 1.11.11".hl .11 I lull m oil l-un-itii. Nut mnl: nndI,HeilenlN
used Ik-nienuto O llml, nho tnmleii.llH
fellow", nni'o: took a lli-'a\oiy I coinnion thiiiir, lo 10'11 pnlnih' hh5utS ant unit 'iMmcd forcnrnin, Iy clhllil.Il'" in .1 1IIIill.II..I.,1, (s. and chain, H in I Iso's ninl iivnii.ina |
1III.lcal'h'o ) Cu Cli 'lit VII I, IB lu
nu
: : huh, t Knit, uf fur the ur I'IIIK 11',01 Iln lite
m im u n.
iihopropose e.iiiiin> Inn ,
kiH ir
lnoM'iit' I to n poor union' ::1.111111,1 1 t"1111 thi-ii-ily 1Ili"llilll I 11..0 I, ; II. 1'lnlh'l Ala rusuusi'ui i 1.lulp..t thn mining/ IM'I ufthoToiid vct 1 hill, kipt nii.-tlo-.il I he ( onfinidtor.ibiint ; I ivishtiin make a d shy' tiuuus'l I and mn M il
I I be- ) inI'll
>
lus.r (ass tier, knees, pi,'a) hug : any Iuh" 1 11"111.' Ill. I I : | Tho rnpldlly: nnd, cnfi.ty cf the muio-, ; psi?'hIihii'il, III the ,'nrl pint of ,i ui-ik. I became, i \iiidnujlydipuisid sus ,s',
fl.I.\ nopbeen| I hied 5 ,I lucy, --n:s I S thl reiitury niltou, In :"', first lipplied -
AV'llli I l)Itisi-hieftileul misi, hleflhoy, i hllpjiuil I sslusssuut' i I. ,1.111:1': nnd'( |Ii. opposed toOniinoii : "' c, if tint ttir-ro un 1'"lrw.d,-('k hire nro n miuiduut-for ( .'Icnt i iuei- to tin priM 1 nnd Ills :.ind mel,sit holy, MI mm.h so IVtuMftN MhNi

their gift 10 tier, s'ulo, nniioliecil, niul, ( M-IISP. I II I fit ;Miogld, he :an ,efloillotiy ;; ( ,' \.,,.*1. MII 1 tiit tyhhuuti, "In InlI"1' II I shrew [1'1. i r.i.itlin-.id to I tutu 111.IIYI.llu. th.it I 111,1 mti.ii-.t. m mv ii-nk, and, : WOSiUJW

I HIIIIIO lniii th.it,: -chitir'* f"i tl is' 'I he the mint ,111 to I IMSJilipn Ihe levpr
retired I (I" ,/ 1 lini.li.Ml r I ,
u 1/lil'II ...IV" indied trcd
'tetu list
I I ; cely t happened
watch.1',11".1) 5 5 : uf t liihoianiuclut' "ii i \ ill lii' a pipirif. s puis.i.dhcsiirt.r
eel tain, nl ho bmulnfl nn they come llvlnu !presrf ).1"Ilc,1
her )1111\111'\ all. .il1'1111 linn. liml inone' in:,, I they .loll ,11'1 ; S liuldiilth Iniiidlhlo, swiflni'Ha I fiiHid, Kuril, to me. Dnili, nuiilo up it| inMI- ,rum; d:oh is
.10'111111"0111fl'a'll.
lie nl t her uhlo : -- --- sin sol 51uu:u sIusI k, and sin h uthi r n intoin.ittoi
111..1 'they mo sul : : nu iirai ) .\ fiwfut IHIIIIUII| the Dunn
t'syts all tins, it lie ,
)1'1'I.ioll. ,
) time, tout'I un- as will iiitI: )?' | ? nilii'iiu uni n
anil broke out I to the mid ; liltsI.asgssQ i : i ..k.lr. woi-cnnf, dinlrt>' "'. 11,1. MckliHti IrlilCMti-nt XViirc ih ,
1110 : ; tin ow water: on eierylblnj; Wllt" slim usltiu In ,'l''r l.iunli in the u'Ssuu
hll".lill: ( urdliiK, his Iho radi iiniotnnt stii 1. thence, for th.,it I did I u sit ni' 'lii t ,, :
I oid for H" ". At I in lli.il: lini: beininc' this n 'lull. Al I 1'11" n:n' wo 1"u11.y lct.tnu. Ic.hc.l Is 5s'lu'o jls,| | |" .5 m th) ,. iiuu h ul i M n
< nl.nl'jlg 1110 uf hen Him iiuh, In tlnkitl dis liicd fur ak
'
11'1'1' 111"1 1111 I II Mnn nut |> tlio finiili la Wukl Minlili., lu-ri ,
"nlclhil/ ItSuit Hum
this1 point (the IIOJB mini II n1111, (-!'lli"1" (>l '0 "sutgls's4is'' man: nnil. ( "11",1 .tl", *>,,''1',usuliush',, uf, t h"rt"II.III"t, Ihnl 111)11111,; Irc.IIII'It1 IIcr(1I1telchl' ,\ tic,m ciii i's5 nnd, SitS)' iiucr Hliuniiiiii i tinnn .
all Mriiheiiio, 1.1"'lliIII' hnsincoflhisdly. tin. I Here tru-.l sm :a, I ( u'uuilsr, us ills tin .
|
Hindi
that 11 HUH not tinI I lint I II Iln')' : wil. y an- hung" mm II 'o.1.1 I tl1 1118'rl'lt I liolilar. imiini lil.tuit nut unit
.
Ic. 1..1 i hi.
tulmii-u stunt at nlmiit' 1 lit miTlm ol i immii shut t He. I lut ul Iho
i in tug kipt "I"' "bl1lnCI of valeiiintt, 1 i, ; 111111,11nnd
I Hull (nought I tin- bio.id.' "Ao, IY" 'heM" ) people use not bad, at II'nll. : ; ; ,/irrii-8 uf InatiilKht and day for fri thu I u on, .11.1\ round, mid em"e,pllnOlh, | 'cl.le l'l.hh. "I mm i tin-wuijd. % i.nw| | u ,' In uin M t 11 I kit

} gentlemen, (Iso I.oni, st'uil! ilCVPII bill they :11, Kom-rally men I ln> ,',' I to Uiu da)'., \1"11 thi' liimiheti, 1 he 11" the trim; hiirnri i.li.' ., 1111"8. miruny' 1""lil", nf poti mm, ihloridi' losnpili In HilA HUH Inl'iiinatii n, .mil I 11 mile m

'Ollj 1 II tlco .1rvl I (ulusuig lit I It." '\, II'I'I.I'. II"iI,111I, ..mllli"l M hid,. hli, h were mid,, uilginnll, )' I Itild mdti, UK' 1 .I ( .suShi In, Il"h." uni Iriilexci'nto, of. hi'"lllh. dlil"i\lc. ihsisi, I"i.ti. nil pnpi-1 lu tin 1 null.ih)pnilnn nml iu,\ahnilih suu'I h; usuIssl.tr, i, !, mnl ll'u u-s ', 5
tn tho col.n
] I Inn Hn'ind| 'nlrnrllo,1 h.t'l '
11 ..11'1 tl" .hit d'"II'1 .
woman mailo no mii-, .) ol.IIU : S \ I lion iliiktirs \ ), iMiiiiinu and, siiiid, Terms of
"lleHI'nl.lo Ii., '1"11,11,1, that all tshthhsltsklhu.: nhiih 5 luro un .t lie suits 1'hlo. inl-v, i: I 1.llr. 1.1 IlhCI'1 Subscription.I .
,
tko or uiH'nl tnihicpicHcntaliou"' ; ol III-P, dihippointin : I I : Lnrcn/nlhe MnciiliUeiil'H diwuidnnK, IK'.II III., if I thin l<..t aitnirc preTrirdInMokiiii this I did under the .uK ice of eminent :

thin fact .and slut I I h-id, Said, of (lo m"I: am 1"1| thostrcitdThe up Thoii-arr Is rude 'JII'llk. i, .
ono physu
) II" toll op- ins I fl! mail
'e\ll"I grndi-j sure smithy "flrstji, "ACO- oruf it )halo not thoiertnintyi IIr..llc. ) jin-t pnnl, sir sli tin n-il to C Hi Mill
"' against the boyx elf Itcr. TinC'hlplcy Io..t! lo joiir 1'11'' for g"lil11" '; ( .," ''5'till:," and "Ipeus 'TlrstH11 ing I "" I ii'iihai' .,111 In I tilt Slurs, iihlihill 1 u.u while I wis m thn deplorable M-iilitrh Ii) I sirs is's',

IIOVB tmnil, right ninl the for" Im.hlll'A 111 .IHI: I : I : I 5 hiiuiilii'ic' 0111.1"1 (lust mwt mid .. ininulKlit" I Ouhhlo01. l nnd it hzitkuitl' condition that ihumt made I >NK I: Y f KAIt: *.-. 0(1
I
tladorfi": WIO'I asked, hU 1'1"1 JI' ". fruit. Il',' all other iiu't.ssuct' 11.1 Iho klazo, the nulldity nndllin lie 11'1 TIt sii: : : MllVIIH sitirist

Cum'UI.; !Ii a liellur l's, htuI to a\('cd. .hil".II11 PiiPiny (lo nil banLiiifj : I 5 tOil' cundltion, innrkoil lahlc huiuhcfi 'new., .I S AIlhrl! tlle. Hut' It Isn K.I.kiIC, the nunpunine, as l MMdMlls.. s.,114,
) -Icnli
Chi they uinl Itn i'co.le] thin the "CI WIII J'r"I.,1, 1'1' I I : ( 'nils' sir,, I Iho IIw.t1lu fiutt, nisi ci imtuo Irl.h., em u' '11 platen sire oxcopdliigly (list I to ONE Wl-hU |:r.VONK
his bu hu1uu | 'iiu.'s. cumpilK'I 5 his fl\eirl|' nnd, Forth thin nnd, 1111. Ihu lustirMviius It Itlui.l 11'11 bionght mv v stls ix
who II'C HUM ululing: on HIP l'I'.lcri.' hail, 1"10,1 boon" .AIII.II the i.iilnio : \... au.t liaininiiH Tho --'nill/ ,) tolw imtilllc, nf cuppi, nnd tho attrition. I knew nothing of its value : MAII: S.KMI

I ly that I inttTOfttii, I Ihl'l only so Ial hank JJ".t I In \.11 1111'1'1' a k m fniklid, mitilihtlv IcnpH 11"'I..t", nli ,'Ir.'( I to til- irmlllinl" bll) >Je('UlIK Ilionniu to j umfidinie, MI l\ MOM I 111 ,
\ ycusus ago I ) justify my 'any' init I hIhSl i; MiSllll: fKi,
oiiliniiccfi I the raluo of their, l.tinU ) : 'nl, Mull. hate/ to undo" nnklo dci p in'rljucis' lo nu oMcidlnuly, hghI"IIK'I'III\) : h.I\'ill
pnla.KeaioiiK miLil they aiu .'1..1 nin> oordisl, llrlng MI floicu that but, as e\er) thing else had, tailed I Terms Strictly Cash.
svhi felt uinl similar;, to Ihii at I I"pnl'Ily
clvh'OI Chij'lcy' i nn 011) jOV"1" I I ,, : \'tiers 1"Iwl., .uld iiraliKii IHIXIH, .U.lhlc"lcl. and, lists list 111 rlhuglsuY diimid,I it my to try it, so I began olilHiiliHPnuri' I" Ninl-VVitkli it lll
leant foiii-lllllis of the hiss
hue | belittle i I I und -ndeaiur lo ihleal the, its and its and iadic.il if-
lioldci of tliiiin, >nnili4 of n('n-4. The ( ) condition' t hi" pi"LI ..1 "ct' IIJ/lhll 1,1, prompt until UK i \.n|. itiiin < I tin Ir tnnu nt Ihu i.l.l.
( dloil I of cnlri-piUinfr' incii to-d.iy: in I I hue M'HKil load Ik nliiutfl I 12 -- feet line (, tin natuiiof a rn'elation sass (n in |iiii <| uitli thu Pnili.iilliiiuiiiii
pcnjila of Clii|>loy did iliaoik and this, cityVo idioiild not listen loHiPli : 1 \ r limn' ,), mid t lit retailor sits 1'.1 nl I P" I m',mil... fur UiithliiK.St I Ix-inv I suuuuulu' l.irlluh n.U' ,HIPP p IJIIH ,nt fin

liunght, or huitutighut I the |iroiHioni, litil, ). Kntcipilso wil pav' help us ildoohoyeiv l in' ,At tin' butii'hifticnijio, 20U jihsn: I! 111"h' culleitcd by Ur Khuo. showS tome Many pi"| ,le sully S think the tin- mi.\\i' Its. 'lissu| | It'mm fnriln-Uii i kltill \
When olIhenf : I nn')' unu I'nii t'Htlmiitc t.iu j-iutitsin hi, cf (list uf nil stati-inint, Ilelillc., I but, it is |l't'| ) .5 5 'tit In I tin u.n| NluSus'j'iittrt|| | ,| III,'!! -
(tie hUt ho (HtoniHiMit| : Ito I 1th( of .1 uuly toChuipley "II"'U cl.l. ono : I 11 : ... S that \I'" \ 1111.hlll. 'C.1 ily> 5 a iMinilli. i I; ills| mil tint tu fhsiutso sit ihumur
i u
I heginn la run doll n n piojnnedincasiiii ,11"11'111. IIIh'-I'/II' J.lk. I lilIeS In thin. uiimtry no (I' fact lust, u 'stuul.itt .
fnv ,
] ono ,duty after tl.itc. J'; cry a-k him if hi- In (I ilulH. I I"IIKII'. Hull's for bnthliig, except sushi no arcnll.iulisl S .f"'r u,"uiy i I) s', use of kiy.Consignees

honest all su I|>iejudhod, man: 5 and nnloiliinnto.I \'u 1"1111.,11'WIA I I ] -- l hy pull and, I HKingn| uran KaskiiK all the liading >)'1'11"15 mni ::1N-
101
11 .1. ?
,
wOlall1 I Cliipluy 1.hun\' that" WI' aie pond on hilt al.II" '. 1.111' (..lr.'I'h.', ... tutu.fly nu'u't"snsfis I ilicr Tin Inkp estiihllshiin or nnineutliirlKidyuf )' n-,1: ncrc dn idnlly I -

collect Its our Mak-menl( nnil that: ilVIH 1111 mum J"I'P"at all homo the untiloino money: in. .In handled' iiui-uiiiitiy UK honpli. I.ntl,1, an /,1('lh.tll.tihcnt, uf pulillc Imthn wnl.1 H tell) \'ollellcll., ....1 .,iltogithir and m a fill iieiktIrom

\ miti'lcty or elision, lint tho Lord. I bod Ili, hl"'ill' und to "boi- 1 tinhniiikt KIIISOII Ilrr 1. pi"il.iluy JHith an I anllnry nt ,a-s moralmiiLsiuo the time I took the fnat dose IIIS and Shipmasters
,
) loniPHalinig \1111. I, Tuli or pool linths otujscIs -
of I ho manor, Unit, ehutisgeut tho d.ite of ruin, and iho, & 1 Is |1"111" le cured.
row at :M h per eont II monin. That I I- ( : ( ) iuiu IIIIKH and, ytmkod) I tho lull ,"usable. bnth ou 'niiuuiit of the cxpiiniu nA\i\( IsllN: : A1'h't Ilti'li i> A.K\r
01 National luol iu ty. 'Ihcio ,\ all 'they aio good Im-, "I antI lack uf pnvaiy In tho lattir The
1 I; 11,1.In01.1 I I sh Iho fniiiur IK unit, ) shipMcn, 'I isis na about the first of January, >'Ii; THI l:

Iuut$ Iii hg donu on Mondiiy I Hint, cost lii iilllmoio' (its 1.In'.II.' .. ,'lllwi. ( : i, nt tu Nut riniii, 'IHCII it lies flu" thn \hurt uprny bath, lu uno In the trench nnil, Uirnmn and since I have Bar Pilots Benevolent Association
bet 1w tri to lIthe It turin) tiurrnckn, sure recnmmoiKtod.Thcso IhLI e'lclclc..IIOtCLIICl' ,
us. hip 1
nut, with nnil t ,11 ready 11
a thought' suauungctlus'tth I I'H.r\
Jll. IK ,neodul nnd I hcl' UI n"1 nul' nt ull oxtK'nalve, either S C of the 1.I.li.11 .) tin Iii4iinul"ii.i| 1 : Is aulli.ul/oil tul I nl.
', h:ivo done on Situ( tuhusy. ? : NIII'r I" tho Unit lot-t or HIP ndminiatiuiluu, nndnlliiivenih 11101"il
I'cl )( E.: YK: .
thu tmi i un I''el Pil'it '
l'I(0 : \ 'hl' ." I"'IIJ IIIUI an' fits uuu. A itmidy of hin ex- i- t uplalns nnd iusluru. lull
Of couivc'lililoy, .I| ninl, VonKlik I noio "iii. ship just as tin "IIC, tho Inithir fb.llulo pll\"y, In,1Ihe ) please laki .
n.ill I and
.
c HIOIIINI lies
( 11.11'1111:: Ilc 1,1.II'e'olllll.llhall I .. III lltldlllull, .till. |'Mitt "//101'1111)1"1 I 111'01,1 rlcannlno ('i-ptiDiml virtue for. the line of ",I.ri.1, u'oiein ;
Ilvi.\ Tho i lht'> of I Hamlet, ('::1 not I '11' ieltsuuu 0 i. Isis, I I ; ",hit i hi up hllnll', I Its' "u4t 1.,11'1 Int' bltha nliuuld b t to be ('ommended and untvii- ;iiec.inhii.l) iHlhi in Hi,. Kid: liiilliliii",

)se plopelly' played, ithonl I JI111: la'clil II II/H'I'al/ : usssul, it ss'uhuuthicsi "- : "fist' a'utislulsrush'ly| | hl n nd 1"1 h; 5 HioKiiln i. "IA'o[ Ihu )'eutr roimd, nnd not unly ,Iurl'l' ought S liiOilimnilHlnn Hi.nl A, I u's I litsik.!

hil''l, : The lonN of the manor eiepiopeily : 5 1111 of tho cut us stit I I I is,'fhil iuussslu' 11 the V""I' 5 ID I.nir, -S tho .1101.,1 1oIII&Ik.lol sally nude kllWI. I have. thin steusugesl (1\Mrlionxlo < k i1lnsr.

t lie 11"lelt. I. : I l ., \111 lie wllIt I,, l' lrlrlll$ the of'susy
al""liol ,
nt tho head (hr the lublp unilpienidenlH LOI .lrlhlN 11":1' I""h'r. nnd in rI I 101 us's' 2'iPhilip N 11
Is "X' thy S
as '" eon
IflN:1ss.John : :
log 1111111"1"1' IIIIU Ihill fill nils, set uf haie s Ubid IIiilh
I of I 1.0. asioinhh.Wo isa. I Ihal I hisus Sis alwoih', the molitiiiiof I Iho Bon \hUI
ty .
hll'III" 11 "', mid ,'. I in I lib n 'rival i ih luI --- like good: in
ippuhll-li hun Hlaliincnt of I the h"'I'IIJ .ul.I'1, II'OIL e'l"llil' ..o"I"elly.| i \ tehllI every uise: Brown
11'11 I:unkind, uuun ) Ishuiiict
n
'hl'sllll, ask that it 11.0! lay hcfoipltnipmlois 1111) 11'1'llllal.lho: I 1111lt, Iolel.: I i S )' iniuiy tliiiiiMiiul II1111 iKHiTulf\11 I 1"11111. I It Thompson, Saddler, ..mil\ i, with the gs t'atu'it pli-aMiic

our nldoof I iho, 'l"l'.LloIIO| I hut : rclcl.c,1 Is' cuh I It Callii.rulahent. 5 Is 11\,1' ".l and snuirity that I commend' Kaskmc
t huc1he I sits usal l'U\'CIIO I III.III'I"IIWII bulk but nl" ssyus la IIIIKI, ni nhin .Maiiiifntiiiis, .ml. k""I']i ill Mm' 'k I -sir liMit IV"-
thin 'C ) to Mitfnern, from malaiii
peophi ( Chiploy oan he.irholhfdih'N. I tveiiihnc.
ustur" Bil thlll utsusosu sit isto I I i ( I lu bulk it 1.1111.? iiuwt ilnugi full tin, uiEni'iiess .

Tho TIIIIOH I iri liu'ther infoiniuil, V., 1111' I II W 5, IOu) "Iwh ; IL iusuhuishtiuhu l I, ,. "."11$-" I hhlp 1'11 ll h ) No niatti-r Hespectfully yours, All Kinds Furniture

Hint "''ho ('0\'tutus i II. l U not 1olhO' .hlldolp', /1111.1 I dO"'I' 551. lightly It may lit pin kid nt lnt. It Saddlery, J I II. UIRII, 11A.I".n' \., o-
itlod isis lust "
I Iu Lhn 'ic- S .1 rllhh'rily I 111',
'Voll" und Iliolhor \Vnllu I It not the cllhu pllo'u 10'I'lleh ( tu \\hun (licniUI, M.ryl..d AbrliUlliii,sl CotS, |Mn. : l'AIAVi.\
iciy l S's. (
fn I Ilhle ohl. NI-XT 5 10 TosldHKnAll
COMMHII IAI.," ami I tli.it I'w"I'llel'' rr'.ullH: I Ini 11111"10:011)\ 1,1.. I'jin : : ( tiikm Shills an 1.1 na WHIPS, RUGS, ETC. 1' :S bhoiild any one Mish .adduss -

It huli'us and cost rtcv I is \ \Ioliliil 1 t t IIi ,. .II.II.nll.l.hlll'III"I'lnll, :"o"UIII\c.1 I .t I- 01 I I : I \ I .. an thu. change inihi-uiiti, .. 'r uf grnilt) ',1\> HtNMI-.M1: : | me as the ; of the -', ( -
.1"1 ''is lu roil Inr I..nl "1..111.1.I I. 1t.tI' Il'IUI'ICS. Ini it itni; itihpit int Nfuitt nnd in-
ut h Iu of Mrilllllllrhl.Itro. Ilh'I'lal. l 1'lloI"rrIL.' II ly (','rtalu II goto th : I.tll II above UtUr, I mil ibcirfully, rCI"111 'st'stlgssu pili lii \i| udi d tu llio I'lihlic

\111'01"hat I Ih-cIII.1 AIl'leau I Ilho I 'l lh t 1,1 I : :: ; I ( 111.1. rita Mnny I, khttm Miro 1'4uIf-4Z1ht l ) n.h' Othn of a similar character flldlvs| ly .
'Ir. -
Iho, '- I) 555:5): ho IlallllII'.11"lkh: I ill'I"- : I i : 11'11.I 111,1111 hits Hhlpinent uf I.lr

CI'IlelI 11 nn HIIIO .1.10, I 111..1 1111111'leL. rC\'UIIU -vs. ; ; I I ; 1111)ih 1."hlll".lly. luu' -A. troiu .I iiioniment indii'tdiiaU, which J BIEBIGHAUSER

11lllkllll.III"U. Ihlll/I 11'111.11111. .'hll I 11,10, C"IIII.ll" testS ? ,;, ; la1n.IIIIIH ,". : ; 1 u! 1 Smith jla"lt.I 1.'II..tll. .\ L"l lNl'lsN.; .1.11 K.kiII a. a unu-dy of un ,

luy hue cut I rely out of huh- : .' os ate "" alusage. II o.. I ; 1 ; -- .
K"A a w ll' Unrjoti I.tlnlll".: ill" paitnunt iseniii) liteIn mil be suit on application
letter. s t I Tubli) In /unilhitr.TulkniK 11(1I1,1..lmell. P1uiig Gas Mm
I hat "lip Col. "held I lit t'II'IUI' RltiiIMI
nay Chiploy, -111111'H I of intuit moot Ihr'y all ils ,,1'111. amitiiin ml nil unionmi l'I.... it I oo, or six bottles, ,
) iolnt
!'lehl"lollll: | t oliHi-nip ninl di I<- I'clh.L ihnil niitn *
lant thus ally the !fith instead tin nn'iiithiii| In pi-ifiirnuil Sty "," $5.oo. S 1111 (I 'ho Ilclllclt 1st. Mr. UIIIII fa."nl' mh,. if Milt thl'MLSllllB An\' ,1"K"'II""I, | ( |irlntiiii{ iK-naiil cull I.II) LyIlilol
of 111 or "h'I hputnliifjyVMI.h | 1"1'0", Iii In-. | I ,t 1 pi lie. IAS UMI Ul .., l'UAlhlT1.MlAI I htt,
l.hl'ap,1 ..i..I, t'Ol8 ,'hCIPCI' whl. n 1/m, ) II rlii-, .1'11""I',1, ;"| | II I"" l ml\KI'II. nllii'o" cuchi| ? (
hug lo convey)' I tho idea, that the eeloInatioii cloth I slosh ky I ull1t'I' I ; ). nnklmiy funl I I. ni lirlnijimihil. 'livo \,utt tutu, "rJ"I Ill" :111" '"| | || ,/ tin' nr- 'I he K.i-kim I(" miinny| st WaircnSt WVssi'\| | ', ()-, ll.MII I lll'-S UAIH:s!
1'111'/1"
I I Ilhl\rn
111,1 III'bc110 Jwhlll'I'o oti I Iho !1111 ) ; Ua thus Mings 'nnd Iwo ci.ii-Kts, mnNII
oi.n MAIM:
HOI I lilt .
t.'kiipu
\ 111 1II.t. \
I It] )
!Mli t of by 01'111 I the ( I ,1.11. ., Ni N "Ilk" nJ j) 1'uuuiisgitouDr.
July In' K"U'II"I uluola'gnhl( ut leg, ItoiU.liS
I'll'K AMFIXTUJSIJS 1)
t 11,1.1"011".1)111111';' in. mi.iir wink ami, s n..,1| fufisll.Illlltl Fl I 'II NlS.
I 111'r..f, I the sat I rsetut. Thin 1' I in cithernn t t 1"/1'0 .1" '< .. t Ifhlr., 111 K" .1.I I 'i
'
I inoveimahln mistnKo or H willfuliiiUropu'iieiitnlion 'Hit I: QUEStION' I'LAIXLY I'UT. I I aril, iking: oiil tin rli e liy IUlllrll. 11'\' s. { IU-RIRNZEI) ).

I of In- ioniilui{ it to thu mouth
ate
IIcllo, think I I Ihu)u I fU.lt--II'' Tho t N.O.I MllU'H. I'Ah'rll.ly 1\.1111\ jerk Dnv lunik (if )hoHpl-. I .. -1' \('M.IJ.J:. A. Riser i'sihutit Mu inot, Next toll.a Kim sliu'iuiss'l',

I II I U 10 I that IhuKotlcii l'n'I"11' fU.tl Wo liavo Iho two "wh'I.' of ..theDemonalie )' \\111' tl..11 \h"111 1.11,101'1', 1'1.1 'f'I1I. "I all S I |11'.1..11'111.' l'KSAa'lsIA, k'i.A.

by thou of WI I e.nh: to 10Imolho lu 5 Sue "&d' I"Uhll up .somorliu NH ____ I'll' tisjut_
Chiploynnil 1'11'1) i-KINKH ON II IMAMI >
np dll'uv )Imll In hits hand and A' RESIDENT DENTIST
the county ty the ul I s.u | I by, fHItN'.tMI! ( ), but, I I 1"ln"t AIL I''K' : In OLIIPII.tOIIIIII.K. ,
HII'I'IIII.II" It ill iliHteiidisl
1"'Ukon i on the 1111 wan by dillci-onl I IILhol. The Iltholl s nl, ': hi 11"01"Ily IMIIN IIIMIIIIIkH, ..KI'.KIU- \V. 11. AlllluilN. W. K. I.KR
,
II li.1 ng LII I In tho nintler dlnpute. \5' a lltl tll" ''1 ''Of "'1'1. 'rllUI .IMI In.1 11MPI.HIH, B.V. C'r.I'lllr"" nnd, )"I"I"UlllaSI.IA'1,
I In-Ill
the ,
llh it
'Iut. on IU"OHhl"Ilrt 1'0.1111101 1'1 I inn Hhuiiii tu in)'M If, but nut ('IIOIJIKI 11. lllnK I.IHHII, M.Mllliltls '.
union nl, ofoik lid tug .101001 II.t nt the eompaialue' eon'ONkioiiH : I I )ndipt, thu art of 1111111111 rii-u Mllt\U ""ltll"O.n-! Vs'st 1nttssuIcsucIaitrt't. DAVISON & LEE,

I Ito haldialh, anil thu pooplu thinpuitolU'cHt 1ll'II'lb, Iho olio "whll"I ofhe \Sills| MI lr"j"I.1 .I. wnc 1',ir. :IIC-lli i llll.I' llllillliltlllllllH| ,
)
J'IIJII do hot o>pro\o t paity I ot"'I'' it suit > sit, t I S t ; ).thing butt \lint in)' hll"'rtllnurIII' I 1111"1 I .Sin us ii'sisis. lit XCl'll'J1' NI'I"'IInHS.Iholl,1 : Civil: ( 4Autus

hut I mailer In disnitu I I fur .. ,
of that. ttui Mippo;e lhlL .' isis) suhsri'llnr ) Ilio IIILVI'oiiMKiirtAL

('ul. flilph-v niul Alaj. V'1111 ItWCI'11111 I ran be nnnieilally ., tint, urnliw, notv .4i5 hrs'I, or !.1\ .\11\ 1.lt'I"I| ,>irMh.: f.II l" reei.lie ihe vnper' rvttnlaili --

S wi-ro hurst au* t HIP, I Iniili-il nnil ,' i ejuliselu" I liv kix piMnli--one. i; : : < Shut r nputU'risI illillisl, over' (list of tnhle(Inuglur In n man-PIUI .( OM IS I ltu.'l illlllintl) n>'|tll'klll N liltiunlH ', honr will euiif. I f.n..r on Slut City and County Surveyors.Ullloi .
mint lor l.1/iUiHKI) ofiediuion. 0.1. inaiia-.iniont Innniillali ,
of ( '. I oieiy liy tliefalliiru
I !I I IK
KiiohlB : in MI me 5 1.loin.i.f ..1"1"
I. 11) 'JIII'811Ihcl''I.of (IsO \vv) grnio This, uf tin1.,1. kin lopil .
it. li \Inl. I nllliUulUoeor I In .l Ir. I I 1'110. at tin Xi i n County ('unit I lli.nfto
__ I liuiil-ielbiinors. leady: InHiii'iondcr I f I .., \1 the hint "-i-xptriiiu-ht of tho :,iln rliH< iii> hit. im tlu-) till I'lintuillti Its nliu him iliilrt-e uf lIsts ilti' i "' lute ihI 1-7-1) _
.- -- -- 2.. 'Iho : me iointstolianotax : ". I Irloil umu| mi- -tlMilund Monthly ,"'..1.."llnlm, '('Iii' I'lllilllltl, Illllll' 5 )' .tuft ,1,.,.., I If it t t lint (. iikni to call 'In nron, 1
of HKMI
TIIK: UAMil.Ks; : OK .SOriAUb.M) I IANI 11'11'1) : I | u ----- -- jl.IJIII'IIII.. nhllllo'.1? riinliin.iiilillention| | loss '.1'.11.1,11..11"' Mr h U'i Us, lu, ( amul
.
( '.( ) 1Ih,' l'i otcellonisls Ihu l .Uiuu.. eallhu atti ntluutu
h iuMIDIi I olCiZ'nox :( i ,\ : to nettle aoi-ordiuK, to the I A... 1..1., 11..1. 1..11 5 iljli'| nf ikxljiialnu' ; 'Ilil' nest >|nijii.i Urn r.I..1).11.\,1'1111,.... PATENTS.

) t Unit: I Iho I (itS I I 11'rlhnt,1, Suns nntiirnllyau 1111)11111 il whiilillii, n"uli-i' tluill .|.|mir. Ihn ""I'|
I l'I'olc'II.1 ,111.bo inusi 11"111). : '111 11 thin, 1'11,1. '|. |I'U,". til Mil rill BIltKH.ild, | M.I: >U'aK |'$ MIAeil.no llencvii' "'"1 AsKorlnlliM, I Iniciilur* nml pnlcnteea 5 nnd nil hunt Its"
Tho folloiiing I I Id n kki'lili by I 1'rof. S hn parlv IIY is () rietIfy kho' on thu loiur :ss. 1.I.tt'veIirc Inislixjss t ills this I', K, PuSS ninillip 5 nielli
it. I PIIOII" i oriiin I'M wall
i ,
the 1 h'
I
(I Iho I"I.r.I'lol'III'I' ) 1IIIIhlL I ) ) pnlnlK thin rod line from Die corner' Hi. Itt illul u so' nnnuniciili si HIt me null nil
11"01'' or "I hu altuinpl, In Iho mlddlo have u light' kolh'I\lt ol the hlcllll ll I 10\lrllhu middle,. find Clr. I Itlu' liii' I> IIIluMWhl.l: | IL I II) WllltlllUit nil-el rvi-ri 10'1"1'01'11( .A..lcIt "liionlh XI. I dcnl rvlhini-.' iisicuu flu) 5u5s'l 55) 1'- Hub ii

<> Milui I t HIP labor ibhtius for I tin' In i.."'in I K sal ltt'i n'h. 1"01" 11"11
geN "hitS leinaining: I polntu dir-puto onUn tlll 011., w.rniT 'llila : I 1"1' itt thcir I II I ill ..5%ir iCislir's' 14ts't's'

.k1l lou I ItiuloH by g huh hult 'totuiet I hhtIpousstesouI ) lilies ot" Iho. tsshil-itfoiist.: I 1 the mouth, look 1".1lnl..1 nnd ----- -- --.- II. JII -IS. I'lis. I liiM'tiiliuiH I'uiciitiil. ( Hd InT.iiuiuiiM -
< full I lmpioi-il. nmt lt(je* l-l M"I'llenllolK 1
Tho to sur S "' Slither' Up und 1.11" 'fll npixr
of al's\ l'I.lol'lioll'll1'0'0
I pouer ali AOII"tmes 1"11,11 only one ol" Illu point iln I t In I".t..1 In the .,1"y"y., i-In Louis A Anderson J. WELCH D. D. S.. 1'riiilet.mui h lletltril.lteilki4rtMl.1'iniii (liltenlH. I'llnl.
1 PistCet0sl ami kain-lioiipil' by the I likpulo lo bo hdlled h)' two nlmrp runra on wi r' lde off T V'iliriituiluiii.'iii.
Hovcrcltfii Tho IPHHII In i-cnti-r, hilt h glvo.tho pnipi (Cupid1' RESIDENT ).t alu-iitl'in. Skillful u-iili-c -
lulu wan I the t:as -r"i'I'10'uu'ouliujj totheiimethod. t 'Hhaiw.I Iho ri1ult In that her ins y DENTIST, It sal lamlnl ur Hliitib |u" %

first lo crush out all liiiU\idnalIi.iii! 'I Ida\ cettlument ,'I the, i 10 "\ in .reiluitnl In apimrenl HIM, III City Bi Poster, a Inniliiiili-uf tinllaltiiin.ro l''C30 ol I"..N'TAI.IIII.KII. friii rsturt| nil lu put.. nl ihililv.I'nlfuiliiaiy far
liif..riiiaii. eliecrfuli
tbr-n all liberty, ami liimlly I the, polill. 1&11111 f pnlutn they 11'1'IIIU lo 11 kn the l.rl.li'1 uliiwn "Ui*
w"r
I I ID, nnd( ., ( 1 1 r.ik' No n'1"' '
I aecording to I i ) und anti xho. loukii Ilvo Pnpaml "IA''I ni\
one HIM I IIII. 111'\.1.
cat II fu of tho people. 'Iho ifiiild, h'H' tlon method. Ihcl. [. |'| u )omigi' Ihll. ,,iluc. iiltlnmt thin irenhirfl, nnd, |h' ii nt. slmrt 1'1,111'1"I 1,11, II, i ( .", I.) hut "I.| :,lolO A. S. VAMIS,
|
finally bui-aincn iccliainton/ the I I lUn K'X'I Hill Uiuiidt Ih IN t tit-mi' MS' ,. 1"'I'I.IH' Kullelti.r nnd Kuri lu'n I'uU hIs
tom taiill'-iifoimeii-, .lilulu foiuIfthi' of Ami rli
'J he i iI 11" inliuiitltliiiiH aid Jo liiT beauty ,aiidwnlduallHiiik .' .... riut. "f. r .1'1'.I. .mlfijk'n, I'nl.ifi.x. an
11" ,
sircciary grovilh nl iho 11'lltal dlAH .1 I nnd I iso I 1'I.h''lloII.COllt.\ : e\York Wurld. o !I'rHr.11'11111. ... run.leuln: Flu lISa! 25) stIly MU K. M, NV.liW..: tVasIulis.t'uii, !> '
.F TII

.- -aStfla----ae._.- -

i i:> r\iiiMiii: ir u tiuux.n.v- n

__ __ _u __ _.. .. iI I I ',' 'i i, 'p''i :\ : t : wrt& i''. i: ,I mi CHEAP UUICK:


J.4iSjJti.. t'8 ,
: ; ,

McKENZIE OERTINQ r & CO. .I I 4 : ; ;1


SI C[iti'i: ii c Gmwml! Mm( l'' ,J 1. : r H'I j ym( arc III II hurry. j

.
I

G.-C721T, Jr.rro.wls.: : L :t\I.I.t\d"t.rNt"J: : :rON.: ,I Awl( CAN'T \> !iii ; .


)

'. lf'hl:1.: I.I\: "--AMi |',\.p| | I! c\iii.iiii i: I : / ( ; ,: ,IIIM> OK :i

.1.1If'CHi
..AIAAMZID: 1\ I lliini: : : ii i.:: ,III\| |l. ,\XII| |ll: ,,.1.\, ,-nl.1', ,1:011: )I ,1.I. 1.: I
I wnut first-class!' !'> pl') lltill ; : :

\MI.I.A 1:111'1-:: on) I ioASM III.MIM/ !11'1IIEET K, FLORIDA ON WHEELS !

At n LOW( nilf l ; 1
: AM. HOOP( ) iio\;( lIn:1',:,: UAI: | AN1 I -lnI:1'.IXI',: | :

SEASON OF 1887-88. I

1 LOCKS.! ( )( Mll.\\; l:>. M\M' IIOOI'OAI.1:-. UO'I'u !
111. r.l.: ui i I. \ 1111; 11'1 in'i I soil I Hi l'i\ h.'IHS; AMH >ot( liii 1 1:0.:: K\lli 1;

I E: \ II''I III( >\MM.III.\I. I: I I' i "\l.Iltlll.\I.( !: I I I t ",
I'AI 011.1-.1'01'1'1-:1\ ( ) ( :);: PAINAIM! ': ... IHS: men IM-IV: ; I IM-I.NIINI: : : ,\ I II1'\I:. \11. ii nil\ ii \ ..".1 ,.:i lilt' u q'lul'i il I ,'.11 "II I i i I him1*! .lhll..I"u-. Ittnlt, \in._ I II hI TIIK: 'rll E: I
I, I il! 'I.'>irtl I I. .ml' mid'L |It ,i, ,' uml" I 'I'! >' .il 'i.ln'll.nis, ,if tl", 101:. | 1"01111'1"l illnfr .
iiiii" hi tli, ui .11..11\ i .liiii'i.i 1 i .,il\ 'in niiH-i IU, Miurt't','**! "Ills 111'1 i ..,IIMithl MOST : :
15KSTHMPLiTK
Galvanized and Brass Hardware 1 .n\\\ .uitlK. H nf -M:

THELANDOFFLOWERF.'r ( : EQUIP PEl )
( ruth, Itilni' minion, .icp't ." UA.MONllui I ,
NAILS ,M'IKr>, II( ''IIItii.i'i: :! | |:,;..,' 11.\1:1'1\\1:1,1'111:1'\101.,1'\\\\| |; | \ : ; | ( : "';, .1..lll...MI\ll|. I I'll\ .


YILI.O\V: MITALAM: P IIASS.: : : : LAM i II.IS1XII i : I..UII'H, JOB PRINTING OFFICE

.. '
'
-- .. .T ?1.i J
/ ,
AM( 'Hoi-( r =
:
A\IU'II\IS I I :>. l .. .'

TlsT: WEST "
FLORIDA.
(COMIMSSIX.( : IT.'H'SAM: I) I'ATDM': !MMJS.ANC1IOI ( : L: '. )L" 1 tcY: .


: LK.IIIANDMDL; I I ; I I K.lllShip ( '- I .
1I TIM: ,

hn''Jo., Oil I mid I Icon till :.!.' Slovow.Satisfaction. ,C3--o.ctraan.tood.: in all Caeca. Iii Commercial Publishing Co's


.. ,


JOB IMUNTINC OFFICE
---- .- --- -.__-_*- .

H ieiiflieii Bros. -- _
J.-I ; MlN'STANTI.V AI'DINC I in ITS AI.IKAHI.AIKiK! : I : :

I II l -I, I I .1 S', W .\. UIIKH.HIThe
/ l' I II' d, II. 'I'll 1\\\111: .\..' ,I .hll" J
WHOLESALE 1, l'tll'lW \ri.lMAI.. : : AVI II IS NtMV IIKI'I'Kli/ : THAN
--
\ : -

CROCERS 1MADEZ) First National Bank

[ [ OLD -. T l.H: : l'ICEI'\JaI': 10 'I'I'IIX( 1 HIT AlL CI.AShHS ( II' ;

,,
.\ :\ 1'LlijUOR -
-
'
1'ENSACOX.A. FLORIDA. .ion niMiN; < ; i\

.DEALERS ,

\ Foreign & Uviinosiic) Excliaugo Bought & Sold( .
: :E'IP1sTcIAesSTJLE3:
Food( Shifts mull'loiuPAPER ) : \ d'


BAS( PROMPT ATTJENTION GIVEN TO COLLECTIONS
iJ .
.- p.; THIN" nrAXI\ VK( 'IMI'YhUtf ,

---AsnWRAPPING--. : -,. - --- I _____ ____"U "_"_ "

PAPER I.. >K: '.\1'"' I: 11.I .\. il.t IMA .\ I I AND I AT AS I.HW' IIA"'EIAS! A KAIU, I.I\ \\II.I.AI.I.O\V.I : / .

,, J. nOIlllis! WOB][ II I ,
I I'AI.AhOX: 11', "1I'( .-IIE: I'l..\/.A. Morris Dannheisser'sI ''in-:

PENSACOLA, FLA. I I.

__HIJI I IMi-ll. __ : .A L CE S ..A LOON., ,I

1I(1Lry J\lnllcoc? l. ( ) TrON TIIKCOMMI I : l :ItCIAM'lir.MslllNIi: r i i COMI'ANY'S I .JOIt OJKIUEIIIIH ':
i" I 1 '"I I III I'M.VMlV -'I'ItIt;!: I .
PHOTOCRAPHER, "' I tin niilyVlic, .SUpliiiK. I Mnihiiin I,, in West Kloilil.i\ nnil with 1 nI r I
Florida. .
Pensacola .
-At 1IIK --

Little House around the Corner. nionsiMsiMAMiisiNOHinAhA.mii(! ) I : ) : (! ( : : { ) I 1'1 0 IT Z3 I,UKI' isssu.i (uuititi nl Hook '1') |jtl', inn turn out uiijIliii'K' in tlin, linn nf ..jl'IIIIIIIIIt'l -I

IM'KNDhNUA. M'KH-.r.: : | | Wnik liuin r fulilrr to hook of Ininiliril
| It ( iir-Hu' a '11
I III'.r
i 01 Mill: "Ill'lMI: :!! I. KH: HM; C: 1'11"11'1''I'nSII"S.:
1'iWTitAirii) J AVII V'EW.T., :;Tn.Fd. 1'1'|
Mig 1 1. 1st.Iy; I .Illl': 151':.\SIIN win I \I. ll.iiu| i i-' :Ni '- 111 1 ',null Uhl-k''i I in |.u fi'mil nli'U ill IIIHI liii'II' INIgl'K.IIIDCOMMI'.UCIAI' :ji
--- 'tin. t B".I." I i i-. 1 I.,, ",i- it >I. I I'. "11.1, I i In 111,1111"1', l t I Hi l t 11'1'01\11'1)' I 1I..II1l'.III'I., I) .- i
--
I 'It ill t. \ :mi. 'I'> 11'11 < i" tli. in,.nn.I I'lnii' "l i th.!. llii|>.i", Ilii luii.t" "'111'11111'| "I -
"MAD:: ONI! TO XH'll I.'HIII'111100 : 10' I P"Ii. i win. I Ii i ml hi,Ii" .mint' I li'ilillns XMn-ki, \ 1,11111 I In- fillliiiutiiii.l" lii.iiliii ', .\ \% : ': I ---- ----- -- 1-1I
.\ impi'ilunl Ixnl niul, nil Hi. Im 1\\1," th i I lull I' 1 ?I'' "i' 'I l, Ul.i.l\ v ,n. "Ii"ii lit I,< ",,1.1011'1'' |'| 'I K.llM.lt.' Ill'" IM-tllh I i.I i. 1.j I
i riant "lIer"IIIO\\ .tin.) 't'tpk, willm-! I..liii.' I ,I ," ilr: I lull, -III,,, .,l.li- linn II h.I- .1 IW h' 'til I.M' I -I I ,lllll'.'III' 'il tn II lull' \\'iI.l.riAMErL .i I inn I.UHIII >. i i ,, MME IAL
I t.il. lilt'rnmnltrr., anil, HI i,ll-wiitl! nIl I of""I'1', I'll. \ I i 1 | I .
..| lllllliull4. lift' I'lllhlllCril, ill lilt'. \\ t.I.I.h'I. II I I: :: : I t. l1flll.lSIIINi\ : I ( I ( M\li'ANV'.S) .1(111( OKHC'K:
I III.elIolll" III I
l\ ItMMKllCML.. 1..u,1 t'l.ll, tslllll.llll 'VV'JLLXE: : c.ri.T .
I I" 'I 'ii 1.' I II,)' Illl the lLl\MlUlll) tutu "II lllV l HI. liEu" tin ) < .
Klniiilu
liiH pKilusivo 1 I rnnliiil.I of C Cuppi''' I I'nlriil I I'loccn. I In Wrnt ,
II It 1.. ullu ti. fly' 1"1"| \ "

IS I'ONSUMI'llOV: I''H'III.I.:".' : ; I|'lllMl'"itlil.' !,. Hi'l.tl|. ,liul.i. ii| ,, I | ) : ': ( 1t4 (; KIA'IM: ; ; /Im. I Illiiininaldl, uu.l l Ijlluti1 III'| "I'llnlini Tlir noik ilono d)' haiti

I! 'IEI, 'the fhll'inlin: Mi.I, C. II. :M I ,nix :1k man' Iii tin. "Hit' .. : ( ) ': ( ncfiA-/; IIKIII'SH U 1'ijiiul' iii niii>ainiii'ol"" Iliu llnr-i l.lllni'iuiliy.'I ) |, 'I
\I.llk. Aik., ..1\" : "Wim il U nn \I ill ,Illllllll. Hill4)11) "I I 1, I Y O'llll'.K: "I'AI'KIt: :

.\1. an ,,f l.itiijrn, unit, Munis, inul, 1 |1,10).1 l II",. ml.-: ii 5 i I I I:111 ,; ( ) I'OU( : 'llll'.ll': :

'1114 prllli" >llllllll IMU 'flit ill"III"IIh'" 1'I'll |1'.It I ."II-" : .) \. I I : :/: ) I SA\\' 1'Eh.: .
. 'tiil'tivilliKim' tnkiii 1 Pi'. Kin--H i V tt I"," ,.l I ,ill,, I -- -

lii.4tiuii.l.,). fur liinMiinplion, am' now itii ,"; I I'[iilti.niH' I i l i :0

tliihl, I ti tiLe, '"111111lu'o' ovoYmir UK wnk"ii 0. ."i '. Eu.I .
'' 'Hi) I'inn. It |h lAte HnuHt 11I0,11"111" 1 ii.UI i. <'I' I Joys( III I I': CII IM I M I.HVIAI.: "rillll.lSIIINti I (l'II IM I'AN\"I'\'IOIIIIU'H'l':

iii., I HaHplcl:i j
' li ,' ."'('I"| lilt \I illi Ilii tininii l I.y HI.III'I' nrw fui'H In lUNtiiiMiitiiiul k of 1'\'IlIlilllC\
HI" l Miililli'iuiit' rfc'i'iititr! dim, MI'II \ ,
) ('I ): : ( I ';
.nl It nut IHHJII lor l>i. ICin'BVw' 1 I'--, ; ; |:| 10' I liKMVI.lt: I Its lust, ill I limy' itru I lMniie.1.I horn I linlio| ,, |' rniiiuliioii.'IIII.COMMKIK'IAI. ,,' '
" "r) fi,' -omaiiniptiim wiitilil lntt I.' ,,11.1 i.- Bricklayers ; I l )\l MlI'IAI.: : 'J'O)

1"I' I.IIII. ; Troulilm.'iw. !iflvon iii| I I'')' ""' ._. ( ( 11: lIIM.-:|:|( .. OTIIKI' 1
-
' Am non In \vtt or hui'lli.:& li) 'it. -- -- .\ I.l. MM', ( i ; I
; :: NOT E:\II'I.IIY
'i"iil.| I lniii.Hfin'| ut I'ni-i'Uit l>,niMnr" .'. 1.\1' l.onH' \ nillv I I"XI': ;
: ; 1 'I 1 \\0.
,, .
I'iI.i t.t' 1\'h.II''I.. WII"ill.tI'k i ('At loin : ; .
\ iI'I)', KitO' "..III.. iiI.) 11.111. ,.'.\ : I I : I. I-UIIMSIIINMI I I 'OilTAN\: : .1(111( OKh .K. 'K.: '
NATIONAL HOTEL .
.. 111:10:'iii: 1.11'' ;...M'I'.III' (:Hlliiiiit., 'n 1m ,. i | i '
, *', "iiniiiiLrii.il IIIIII.II' Id 'Itit 11.'". 11:iiti ,ii.I niiiNnik I ,ii '.| ( \ ( 's 1
] ) )
i Iiiit'ly" the St. '"Im' tutu ( .. 1 II'' r. ,ill, '..iii.iii I All "l'Ih'o It II. ) ('A Kit IKS; A
11.1 I .tllb.l I .1 \ ii '1'11I'., 110, .ti slur" 't III 1"111'III/ \\ nit i instill' '', ny,, nnilNiu II. ll'ivil.. u ill' ; ;
'" ii. : : :
:""
( I HIM 11I"1 Illl"! i I
li\MI I I I !
I iit'tiIut,,, ..t lit. :? \ 11.,1.'lIl'rlll.I\ ",
''l';'\Plllllllllt :St.:; ( (J1JI. Opt-Ill) I llnlHC'. 1111":11 roil !::I"r.I"I.:, II III..1'," Mill. I,iii,in I.1.-"rl> I'i" I,". hi ,",.''.' I"l1Ir"III"''t'I' ,,,...., !I I" 'lllnt.>\ >KS liuI: illul 2::Mlp' .inUumiikt" iii.iijj" : .1 tin l i I ; :: I J-;: I'liOMIHON: )/ : COMPLETE STOCK OF .d

I 11,1", Milunl11'lll.lk t ,. ...III ,1\\, .1, ills I ,,11110 I "t. 1'111,1''', "III" I' I, ,i. ,"! lit II -. ---ii'i' I /: I j I.\' I'A UH.;
Mrs. C. Pfofferle Proprietress. lis.I.' III "II. 1111":0., :: : : ; ;!
l, ,I It ,ill II,""u",H inul, 1I.llhlll"'III. r..I'1I1Ih" wl-li lo Inki ii
,
\It- "M ,
1& "I'IH-I.U..10; tu.t.4M !>:< > Hi own"nrf I ,, f"i, I.mliii nnilt I 'llIK I'.KHrAl
IlI'r Hull' ,t i i, -,,nI/,1 /li 'Im I :' I'1"1 \,111.> "'III'a'I'IIII'h' li'i'iHii '
x, nl I)' nuil Hi'xuiill KunilHlinl, 'llu.nuli'' :. "lIlh'III" I' i n" I.' i "ti' ipph' 1 t. '1 111".1'. W.\l'ho..A"I'III.: till"IK.'Hor* N, 1 I Dealers) STATIONERY 1
ir I'll uplulu' mi IIi.nI.I 1. ; !
"iili J'niliu' Kii'iii nn Kii-t I MOMI in" .i l. ,ir I Ii"IIIM| .1| II inil ,
*kin torul"-| i i
Theo. Pfcfferle, ."it .Im {in\' i''|'' | itocdirr A'I' wnof.KSAi.r/ : : UA-IKS: KUOM MANUKACTITUKUS; .
I Ittti lilt 1.1:111 I / IKl OlllIT' I'tMIIIH
1.\S\I.tI: :- "1\1'1"1'| <.*.1 1-., t I l ; 11\ S PI.I\f: 01'
innr'Llin f'liiis. I' k'I'I| l Iii "l"k. :iiiil,I ("r HiiliIn 1 I.1 run ninl I'o":t ,I'lltM, I I" I I I 1, I I : f.O \IEIl1AI.
T C.a1soll t 1I 11I111111' '/ ft Iii"l \lV'" I u ; ;
mull" ',' ", lienp. ,.Hit. luui.i' Mi' < ANH CAN DISCOUNT ANY TKNSACOt.A: : ( I'ltlCKS FUR
.
In .iutk
IIlh"1 > /lint miti ': I \10 I: < IC.I .
I) "'hlLilt'| I .r i.r Mi'ri.liuiilnu., .

E1 tt an Cal l :t B& ifAT 1\111'I.11I'' :',:\ I"I I', ..uU.M'.rliM" .10.. : : I IN. .1011 I'UINTINM AT LKA8T: TKN: I'KU; C'KNT.IIIKCOMMKUCIAMdllMSIMXIi : ', '

ESTATE 11,1,I I II, U I ...'1,1,1,'lit I'llM'll.V .
REAL \ in III .\"d'Il"'IIt I 1I..a, ( jt.lI'S
Alli'l.nlt' In AIII..blllll,11 uwk.Mllllllllillll .
-AM'l '' III I III II! ,\MllllllH. .
Ji lit
I : ) COMI'AN! OKHCKkn :
.
';",|1'1"1'|' In l hll Artlnnv. New i
d.ii 111.11111I'111. : : 'JIILSK: ; KAC'IS
COIJ.KCTIXO AHKXT I A llnl Hit S In lItitet I lii. \ : ) ,\ r'AC'l\, 'iMioiiHlintlyoii Imnil a full NIIN'IY| | oflllankt lor all I CoiirUlii I Iho'ilul".r
I 1IIIIo'li"| ll.iinl., 11ATI:>: 01- : (; \ ;
; COMMNICIAI/K 1 ) I I : ,
PHENIX SALOON l lilin \II/lhl\/ il I / J' Im'lilu, iiI tan pniinpllf'I Illl I I my onli-r, OidiTH I I fur llliiuki
NEXTTO CITY HOTEL.1'1XCOI.l"I.omu. I linn: 1uuliI.P.urtuiflhui4' I.' I INt I 'IS ii Ut ItVI Nfl
11,11I1111! 11"1'1| | i\ In I "n qqI n.Ixiinlii'ii .
.
I: nn dll\glllUllllur\| rirwiu N. A. : i-: IIIFlH.1t' TO /Im, i.Ilii.'r $iiitu'. |iioniilly| .11"11,11',110.
: ::; .\ I 1'1"1"1'1)| ;: A ''IA r..A LOW
Corner 11 Old : :
Streets ,
Main and Palafoi .\ |1'1'| irunu" rninil.,
-
..101,1 ;', ..fiiirruin Ailii.liivtl. All HIHH" | J I. ,,, < l ,
-.- nii.lu.:!: / C/ni I .' $'IIb'l. I* II',,ii'n'i'pr"1 >I ii..",i'ti'iraurim >' I I'ii< 0V in r.nil. Iniuriinii, i Hi, <.t | J ; 1 1i
>"i",. "''uli\ '.It .1.I '! I I't ,i''u ll'iml.
1 ) 11. ts"-: ,;:;,1',1 OIl ruiiMiiniilik'ti I inm. '' nii'l' ., 'j'.x", I ui-it .is"" A''.. '!.1'1,11" i <.111115 Ittullit flu 1'u.icuVurrnni.. 'lilt l.int' til % | "! < I I ]
.* MurkrtlinM*, puncm mmliill) ttml """ "\" A llnl ivlt-AK.UUII mill''U"II'n'r.0Illlll"1 ')'. II'{ IM rut nt. nn I.I Unheard Of. ... '
"', ilraun, :> ...., 1011",1 I (", -'I""I'll. "
', \\1'1101"1'l pirili-ularn. All 1"1". rt. t.. I lit lit \\' '| Hull.ty.Aili'l.i if> < UI | '., <
|I' |
inul M""iliiil I
'OIIAMKII, I'litenl Atfrni') i'l, 'in''"' I" I'I' .1. '1111,1"1' >lt-l.uri'iii-. ,,, '
1.1'r ... : : IIY MAIf.' MlMCTIKD.:
.. riiirinrar.; hi. ClimJ lliiil.lini., 1 :':/ '/I'/I.I1/i/' .. VV.inaM-l.iiru n, *nil li ,1'.11 I l trOIIIJoJS ,
"Milugton, IMMaritime-. 'owinri//,,''I\ i'i', W 1 ';..1. "I' I I'1'' 1\II wi.i/iiiiiiuif: W ItUl' .. __ 1 ,. .
1.\1)\ sKill' 'I' 1 : : JIM A
fi111, 1,1 I III, \" / I'pl.l'L' t, XUI'llll "IIW.U'urjnU. ,tiLl 1"1 :
I I.rSA'I'II-o.'J\C'I'IOS Ii I If t A itA N'l'U: :
'">rk't- : ; : ; ; : ( ; IN H..V- .
Surveys. lily THO. C. WATSON.roll A III.hlII In Irhnil1l1ll'Mlo, '1'00111' pit \1 : |,|
) I .
/ ml-I': I'OITLA.)
f r"i. I'l' im, 1 oil I II fi it I sir jolt | I I
I III I I I t: .I"rollln,1. 1.IIo.nl, 11,1'r'r, rrAMIItI&'Ai till 1.';"( I......... ''hllvc jn-t mlili, ) : ItKACIII.S: : AND -
tallirMAAll'.ICo' : A O %llrl'l"IlC l.h'clIlI.
,' I MluN, nllUlM' I'lTMiniil AlU'iilli'ii" >" .hi AM: >ltl.Wh: llt 11\\ Miulntiiii',' 1 1'ln I"um \\111'111 of I |' ; / .
t..r 1 (\ -i rl t KuMul'lHi. Kinltlnn I Ilian I
< ''"lrl&cl.lllllliu 1..1' itli,,10111111'I110'ork. e. W, Aiuiit r..ili. wilt |
.1.I"nclIl"| vt'iwU in 'ilUtri'im. .II',. I.Il't. I-! lIlIlr Ir'I..I" 'KI'. An. nn In I'r In iI.uI I IIMHI, licujily' cxci ] in the City
a. i.. O"HB. Burvevor.IViKaunU iui&I.O Ihl.,10.\ iiiuul Alli.latll! in l.;lIrlli.IIIIIOIII ,
f .
j J"J.1'011"
thy
'itt's 111151 | :
,11"1\' .
Murili II .KItty 4 .4 .,.,IisI'eiitiLuull IJlHltl'l: MnrU-ltfl'i --- -
III"hlr iuitIlU ..
1111111 I iil>"' nii i liunlt ('0111 I. 'Whll.clo.I
,,II \t "hI..III)' "I' iItitIuliit .1' .Ilinlur hiiw'lili'iii.,limn. No otln:u in ) ', rut.iulu. Itnllrimil I .
Sluili.I Time Trouble mitt Attention of
.. isis. 11.1) Oil no consequence -
': >I.TIlSI. ..eb I."'I.. IIII.I u \ itt I....'.. MIII.I nulh isl.iiiit.ry. 1"10l'ltll' llio I I ,
ill
111.1.1) ,
'. i .that wii aro mji-iiU f"r J 1"1'1'111.11',1'0 ill)r..t'.. f',",r, fd I'ltiru 141tt 'If 01'IiI..LiIt'" I \\Iliu r. ,uI,' I.. I.II' I. "ell: IlIlhn I i mils I It 1'1"110'' inn' tII. (
.
limn, but tin "01to blllllIolhl. KKtlII nl .Ir ,t III. ",rJuIil.IIIA' 11.1\1-. )1'/1"1'\11100 NMi) "lisy fJo" | i-r your f"ir wwkljr (ill' tml Urn | : : | I'lmiA' customers.
long we please our u
II.II..I., so as
"..I. I Iln' hcimullun. I If JOUr Ir"" ""r "f I IU"II tutu, 1 lull ,.II.ln'' liii It-OJ" 1'1.''' r V. lull )"lll i.lI' ;Xltttlt. "''i.lsgKI| \\ kKH- lii your orilur. iIlNtJ': .. _
'4'' "tilt ciiiinot, rului$ I''n'IIII"'II'I., ". \I' \o.I.t: t.\ 4.OtIMh.Iitli. r.n ii 1''Ill.' (nil *"li.faUl. 8 :Illl !
.1 i'U' llMMIKIIU Hlto n'lf> Iv.1j"n
I'I'I

t I


L I I'f f.. _ _ _ _
'
--- -- .- .
'r.-: \ .
.
'..... .. .. 4- 14' '" I-'

; ; -. ,
I ,


-
--
- -

.\N Fiiovr.ovs: : : lht t'j:1'iox. I \ i I' N) totrfli, tin 1 tl-Vot;. you nllliln. ? 1Lr-- vjiwf fxrmtt-nr ,irt.Ulmi -- -- -

: fuf ,a Conunmhl\ ; Mr. .Inhii, Hurim. ,tin onnn. ntirllii'l'i ,0 tonrriii ROut) h, IfH" i n. Ird, MAUHSK[ I iNKWS.XlivM ,'rtur, 'nuill. t NOTJOElu

: : : :: : ,awilu, A Allnnllo ItiiilrniiU, M..t""Y.' 8"- 1" t n tl im \i.,1 I < ti m I'm"i tii i-y ((1 I tui 1.1 -;IM 1)11| ''''.:. -- ------.A-ut fIlt.-I'l. I IS-;.

.I A ,hiltIH I An lmi,"-Kul' n In niium nloiik Hi i \1"lh.y.in- } .II.t'I' ) nu ,from tinn. .I 1'lrk i II1-? "in t. (I"i ItI.i", 41 Uni'ii, 4 a I : ,rIO sToi

11" hut. piirtiriiiiirH' -'II nryvlllo, t tint I hit r.- I .'. ((4n) )Itt", ( iilnnl vnln, il'irt't )"- uknmt \t I 1"1." ., ,II, .* I 'IhliAI'tii "''S I 11'1 :i Sl'.I' .I : EJ

ill innininnth 'rlk' h I.) llir li-iim, ,''II I Ifttuhiullin I' pottiM-M oL"I'| y.iii f "in, 1'I 'I 1".1' \ VII h I. .

I i '(tull.'. tti' tt nil'1 Imti, tic jimi'i II.. ,, I lit k l'i'iisai-" .II,. I U;, 0'. '".'. In'null I'i i .
I iti' In
1""vHhll"I.II..Uhl. i lion |I"' r i'f Corner Alcanlz and Government Streets.flMli
Tlio tilliiiimi nys ln> (until mn,' 'in.n HI'\I the, PIll,. ttt \h..,.,'. ,m il IIIt 1,1 iml 1 ttltlt.uIIItIti' A i ". J5 !I lIjeJ.I I' .
( I.I- .Mil: H in. I'U.Norliklnl.il 3 I II
HI llni, nil In, mil:. Inn) ulinl ilnnniinltlml I hlIhl.I.I'I' lot. n I tin-, 'ill.son| U t ,
)
POYj1I lln tth it., "'.. t; : h NoTIlK: 't hl.\ Illi 1'1 tile! l.'ljl( 'illor .,
n" 1,111 1 Ih'lol t : } v .i. un I ,101 lillil'C Ih r.I.I. i.f tnn .I n I I n'lii/ni -I. ft ; : t nWtI.IWSt.I\
h %'uit '.Iittl i ll timlsramlH.IIIII .1 I
II.! mush-1, 'ami, "il llm i k-i-lio, i 1""H'r. I I I 03.-It l I. t.tlil ( ..,1 ,i'
I in, I t 11 Hi.'h foiilrailii d lln i n"I 1..1'11 .t II I IH I >.i. llm- u-. I t.. r., l:|I. 1.e.I"I.I) "I\'rI8..1 1 lit h'nll\ ?Ol"iOI nfl |'rltnt> "I ,
illt r I.ml 1 ) (.ih.lcil tnli'it., ) hit fit nsi '
1 fi ttI t tll 2' i:) .
I '' 'I \ 4 ..1'l 11. ar
11 I t 11.' """' I 11 thtIitt .ttu' rrrnlH-mio lin- it.tl n-uiIt,! ,... J |h"IH'| no I ",,,1.1 tIlt'II I I. I lik Liitan'Hovm., ru. |It-ttti-itti-ll., I"I'H 1 h .F 1'1 1'11 I 'I "7 I"I :. .1 I 1u .1 i hir II tIlt' turint a c"T.r.111 niiitloti alo? r'.nl". 'I lit> llii out nn.l irnmrl .< mil '

1 fnul, pnolltfh It 'IN't'I'll' mn-h Inmll.Anntliir t- fl ,ami timiH' r ami i..o'' i fl Intnl., r I ) Ii' I1ti" 2' ..1 i HI. .NW I ..iiM I 4 I Ii,
.. } ""r""I" s itt't i.lmn.l! !ill iiiiiii'iiiiiiiilnl.lii. I 'I K: \Mtiu-fiijlor I ,. Ult II i 'l 1') 'lie. --- .o w'imrnliljr ..f 1 10,1'II'f. (nil, In I littq In Milt imMinwr'*, nut nm 'ili'ti'rnilniil i in "i, '.
I. n 1 .. 'flit r wits a litlh till, UlwiH-n tin "iilnnl .hlt" I Hitnhlrkiy iniiiiir 1, "liiitini? 'In. rimimi r. Ml.llMinimum

i i'\.hJ) ,nli,', 11,1. nli'iitlnrt's mnl mi'n hll'. '.. l.nlnilki <.' 1.1'11111111) on I Ill Ih:it thin tolo IH 11 nit p l IN "i7nr.m : 'l'h"fIIII''f.I 71 t I" uuiti I nlin' n"II.o. limlnc-n.' Ii.l li'in ; f \11'I .
; nhl-ki> (liiilulltuts. Mi'niil.Miipi 1tt lure 'I| ,it'!!'I I
wiling .\
"i-t.rjl Hly ) ( Inn I illlin 'HI.liirslnp .
: a | > In Unit, rnnniH'tUin ttns n run'j .,1 hit ulilp I.T Ilik. fir iu'ltqurut it ,
jj \\ : hilt ton think, of a Ian III ,ton | tilt I. "rl1 'II.'rI"I; "
klml. hit 1"11'r. E"'H':
( I iiii'i'in-i' of tin'n'imilii' l Ir .1
: :. : .1 .. llrnliipl I IS'l.I'.rshlp : h.'I''fllll. .
II lil li.in : I'tinl-nly, ".'I'Illhu"| I t'rl"'r. "Fl'thllull-tIla itl'Itltl' .In..JIII.I. 8, ..
hinnk I Ml.Umli .
I art III, "
::},r.1I WIHI: in >iiiMJ irosniovI : Iti-I 11'rs Iflhry t kilh-il il limiil' \ I lln re i inJn 'p \\' II Cit-ar. It'ottn, 1"111.. I ti'iult. ,,;| fmtoro l'M "':"HIIIIL i-im-o All/
I. ::
J
.\ .t as inuili linlli In tin- ::".t I In Ilnr Hi.Ip Inrnliiii.lilntir' Ir,\ .
.. ,
J 'Ii1'' 'I Inm.' I \1'111.11. H'| Ppi-n-lnry of Hi Oo tlI'f"I. 1.1"111'1".1111.1' ,, .,1':"in.tHt.1s7. 1'.1|
|'i'nsnr.il i I llonnl of 'I rniln and r'xi: h IIIKU Hallrsl.. Nu ..11.1110 nrin lit ,'"" Hie II I UK H.llr .

fnnii % "ilis.lurs" n-Hirt. Hut tinnlintki. .jr 0Ilithllnili hark l'i rsl:i, HIM n.-ml. K.iliirnlli-.iiistinlnnio. Atig.) |I.t.| |. I.-.7 --- .-. ----
I-II '..II't' "ju-tII r J'r. \.tl. vln.hit. | n1I1 ,Hi 1 lunk, 1 l.tlnin:. ,. | ii| 'kli-.l'i-ht.l.Ni.rhark tlthieNltilttu'rlhtuiro

-if'; .'. that.: If tin- mini' nf$:UKI IN' u.thh.itu-rli.ul! ,' Hioil "li If) I nmkn (soploiHlt.tu I iih'lnnl, *-nn'1'1.' Htl.It I.I I. i I. It. III 1.1.ON iNn.

-4Kn G I 1.1 pa\ fir Ihr a.l\i'ni(>i''''liI thin I'll)' \l i,1 .thu C"lflfY."I Nnt c,, tlioliniHH'tnpH I link: NIIK.IINun' .. ',-Ili HIN, *'"l"; :litrtiitfillnjiitnii, ;Auir.Jii.: '7niti.7ii.::" 1 In,;In-ids::,,.1 pin,r'itl,t'f: I

ri'ci'ivcln hut 1.1111 J-,xiosthlut| | | In nil? no; not liy far, | lnitill| 'Plly In-li "llhu I Nor Itl'k, Ik I 111".1.,' :Mm.,--ilii-.il.ro., ,1 Id''in'I-1.i-ln II, 7i.l. nf pn, -ipit iiii.n I IIHI small f.ir ".'as.ut" ",-'1. 11 I "I'II'lrll. l.l I i'ii, \l''Il'il f I'lll.irov, ,

Ititnilllllilillliiimil,, fllhl I uoMIl, nf-pll.'f.n I h ir', In (fit- .lllk mnl i-inpl, .)'lux ilhfn'i'illInks N.irliuk I'loms-r."I'rl.. :...I,,". "Imi.Noc : I'.nnniii,nnl r uoriiil.il'tutuulirI' (lor 'CII.llr. i .'. I II I Iit. "'" """'lli'i'il" the )l itliufllll tin' lr 'lln, ("i''ir| | 1.11..11.. I lit; ". fi.i I Ihi- livlnil I Ii t .innil i '.

." tinIn,,m,HI of lln' liM'iil in'nsnsrs| | :iml 1 tin h Ihi-h, nln-mly? umliivul >nlnri.to lurl. ( 'no-u., .. I '11 1..1. 1". tJ'I,11 : limllj.U nlll tuinO iMt np.ii'P In ti.It llu- I'nlitln? nl.onl' his l.nv I t nr I .. u nli h ll '
'Nor lurk I I .. .. .1.I it'MKt nt.N : .
In--ttt-- .
I' & A. IlIlh'I.Ir. ,irk I,-,1 the nut llokft. A ilmnn' II In rnmu Niirlinkitni,' 'l..im 11'' .t... -, d.II"III|| \Ilurl' H. I '1..\. __ ._____ __ u_ __ _

I ? Wiitsoii, is ,itifoimi'il Ih tt list mtinniimm nut liilillr nml t | n-M'HI Ihl.'lrnrll.I".I, I ,- \ l.kl iiHint, Kailli:, .I II. -'>.l.Illinrk .

POWDERAbsolutelY htttth(9, lhiiiI! Is fl'il. Snr..h' lln. Illllktl tilln- I. 1.1" .n.II.1 tin in l.innp|..il I IllfLh'kltlh'yllu 1''h'HIII| | tinil. i.lltarl.' (.I;:I IIII .

llm.. tit-rtirt' All mi- Ii .Ik II: I l-t.'l, I"--
"- up 1"I.Ilh.
I" nln .
nn'1'i.rtll'ii.li.nil I I r..iII iIhi
,1111;; N"r lurk I :-'li.Ir ;. }
f R !
1"1.
1,11.1'kk
Isnritlll
Pure. iililri'l M.iulit' lo IN* iiltalmil nilni't\, .IItlo prtH-lii 1'1 "nnr hii-in s lim k I" I .| i hal" hir.l., M -irliiiliin, | c m

li. >n n.f .1.1 I..'''1111.% on..".I 'n tat.' ,III_.1. 1.111. nn',lu,. .ill.I.I..... Ill_IIM.mm ..|.|. tilt In (Ilium, \b"I.II..r tIN \imv, llhlllk, I >""!!,"..ii. Illll ,1. I" .'.. l t val
:! :; ; A'IIIIII'V' .. ;I ho ntics who Hi,low In-allli nml ttiallh III Nor lunk: iili-ola.' t tt-rtt'll. ""'i7Ilirltark '
'I'IiNi' |Ki"il-r I in, vi-r \ n ','.. rl' I lion ; .ami il h l-i IIIN| < |1I'I| i>,111".1.11"l '
I I |,llllH. slr.'UL'lll lint, tt huh muni Hi K. MiniiiiMHiniliMl in" '1 of 'Him i-II') nill? 1"1| ""..IIII"r'IIH'rl) I llniafhttay of Ilio-ni It Ito vl.1 nnr jfililiihalls. 0 II.in.p'on I ..uit I.. ltiii-i>. ''NI.;

r r; Hum llir ...rIIIIlIrIIII.-. ,inc I" ., ., ,ili..iiHi.fihi'i. -,unmiltii. Uimv tin. mn" I Hut i-au-en HIIH| .\ Kali-.i lltltKKMIXP.iitlit.ln rouli-t-..I.!
'IIIIH.IIIIIII', IIh Ihi mnl, 1 1i I" ,11'1 nl'I".II.| R. II. WARE
iniiiil' I IK' Roll I III '' | u 0 2 NO HARWELLI!
rI; Utllll', ,,'r low "'.1.l Hlinrt nil'.hl .iliini' i,i III (hut us.). MUhMMilltlollS.AlCllIt' ofciliiMii toiiish In tin! i'hit'In, nml Jo) t I Am l.klittl.-nW 'is'", it. IlittlilI.MI.
i ftiilil onl'l la r/'iu. -- e In I I"r )tilt r \;itt-i ami, i-lil'il', .\ttl I I'kln' 1".Itr.O Iulr, % i.U.Am .
I lilic.
iHilo: )iuWdi.rp.' 1'11 tl' :>.'. : : IIIUK
) I.kin -" I unlit' hittitiuii.ItiltitluIt 11111\1"\ IF
:
Ill I IV XI. 'IIAKIMI I'llWI'MH I ( .. IIT.: \ lM. tin")- itston coimi rot-lln tmini) frninnr .

I tt \mirliv.-: !' ( ; rmw 1'11\1'111110.-0\) :-; < p.ilal: Iii; MIII.. .. U o am tic om'H (hit .1'' .
C"I1 ll'iin.-K.l.: > i.xaiii.i:" I'lop.M Am H 'h Aila? A Itonn.-ilt. \ilnirii.lol.AniMh 1. lIE: UIIX 11I-hI. < >f
In, mlnHilH ami, com "lAtin Hinn-r, I Iuiu,. Dry GOOS? Notions
AilerrliiuHH.uliilH llun riilnm" mil I" la- A Muik-tnnUl'iilltiril,, ?. ; IE Ilirmr" I Ilnr. Ip hlihlll' 'hlr'II'o. I I'l 2.
1'1 ,.'rl.. .' at ,/.,' tftii/ii/ifi rii/fl, nr "HP. (', nl ttII iiiiinltl.il.v. 0' the fill.ii'luln: Iho ttldott.iml ii --- --. -- -- of n l. ln K. "10' (.*. l.iiiiips. 4'lot kit. I'itliiMs. ItuuK'ls -
I. oni f'twl& in..'rf/i'tt. tninffi "rtuHiHintK Ir** fl'ln.' ; J n I'rvnr, Wllnnn ; I I i "iI'I. HIV. t : i ir.s.rnrHattnor 1'11'1111'1 1
1.11'1't h,'Ip to full h nml i'Inl h,' \a. I TOiis -. ( r .'tnif rrnii, A.' A .'
I llnlii 'Imnlij! L'riiln. Cnn/i In" '/'''''"' e 'II h Kin ; I K; t'8klll..r.Fo.llhl?. ; ,I \1"khk. > .
I Ilii'in." 'Ihiy 1 ilnn' mil i-.15 It. for lln-y flit I Ili-nn I" 'Ilinlsi, nr h I".IIlrl'H" I
,sittrrlif s,. Fil: "uurghtut. Mil' .1 I limns i N \ : V .
\ II all ? liIviion tint, nf 1 I Ilittn it 1.11'I ills !1..1 .u.u'o\1..
a> |I" 'I| 1.1'1.
.1.,.,lli'S, A In; -Mnltli, .tii: '1'1' I. .111 i : \ hI'I,1
I I W"lIh.II.. riiri-lniM ",,-,,",1 h ilnl HI.IIM-- U Ciu T 'i \ I I-ti.0.1 : I II ttniihl 1, r.I.I.A |If 1..11 fl 1 I 1u \\' lim- ,InMlI, lr 111"( : ,. |hi.|[ Itlftll On Easy \Foefy or Moilthly FpentsCAM.
"" :11,111
I 1"IllIn.1, KMi'ln-li, I nrnilnnililr. I I.'H'k \IIHII" 1..1. 1'l" ,itt 111' (.1 ,Ill lasl: nml,. Inr ,'.L (fun itt, t''r' ink llmls'i |I"'f I 1"1, I i! rmFnr llht.ttll4 .ill I ) ", *.Mll|h Illll,

!!"' K., I l-t iuitst, .It. r'la. .h I'llf'liiir.li \HII'I.IIIIoI.i I : .""I"I"r.I""I': | | all, )hue' iiiit t Ihl. Is ,ttu'. 1 I 1.lh.. ItO ollnrtiin l.uinli' or I li-a's.! i-arn'tHH /"il- Ilh'rohl,," "ih tiutIlu l iliumU, nm 1
.. tilmi.nl. Mtlor : .it 1 h- ANt MK: : IMS S'I'IXII (I.: E'r H.MCKS: ( : AM I > 'II.UMS;
( IIirsaIsj.M ttorllinhiNkiy if
A !M I %tu'\lifItui. llmriii: : Mis I M I 1.11"C ana) flii-l .
: 1'11"1"11." uiilli I'.ilafU, I irnnl ami nlli1, 1'orl 1'1"' liarranras; I I. .t.i in..1.! lo h-Ip t-."'-)' titnot 1 1'kcl.,1, l.tiinlsT nr l i-ils.. ,- .r!;..'. lit USUAL LOW PRICES iiruii! !: ( ) : : I'I'IIM.IXI.: :

Iti-t.i'. I I.. I hlll"". pasior' <.." t. iii! I II' ihirill, till." Ho r..t', S.MIIIwin.I.. Aini-riinn liiiki-iil.iii-s., l.rUn .ml. 1: \SZ If.: u.\ I1\1:1.1.: .
A. .I. nuiti. 7 P. II.. Sninlii) M-IUN., .11111":11) :: A.M. KIIII, Millon t ,, F'n: ; ,1 I J 1I'r", .lr..III' \ l !>-tl \\'. f.'oti-imiirnl M. I'I4:
MidliipliT' hoiimIn.. nr Ni-tt OrlnanIn H.-hn 'IIIITH lo.t Im'; for CniH'niHi-: altf t4ihlt I'I.t.
Mn ll ".
A. Mt'M flI..ii, Sllpt. 1'i.i.t.r IllK'l- run ; I i 1..tl.
1'1.11111"
1ml iilm-HUu)' nl 7 r.M. S-.IIN iim. -_ Holm' ol 111'( "i, an- 1'1 u/tthlnkt-y lIght (BIIIIH"11| |luir i |..niiiiipirli.liir.il. I tunTor -- --- ji'iirW

__
,.. I rUK'11' ttoKU..Mr. IIH nf llmVur, I In Htinim-rA, tin'Imlingl.timlur -. nn.
MKIIIIIKTIIIII| IitYtii rIiigtou.-. \ "\fl tt-I) iin-n !1,11 I.HI it'iiinty"at i hit linn KIM. Ion UN HiIKHI'IVatMToil'ii'.l. I
II, WoHh-y ll. hunk I'lmior., l'i em hlMi'tt-i, ) i John TliompHi.n, Ihn .n.hll"f. hIll Jim do you pall that, mil lllillnj[ (of ttsi-il, a4 e.t.its-.iga., pirlunl I Ii. *. ni) hlrnllHI .

l't 1 1st uml"'.,'I",:Hal.lMilln.'\!I. I'. '"". ,\.Him'nt I 11>I'I"o'"Io'k* ll "I' ; n."IIIH m.I.,mill7S ".. u'uitillhitil.I' n 1'1111 .mi'" ilnnl.li'm! "I ol h.II"HH. \Ii i.t.t.) t I .Ii.,1 )nu, I tint iilnlmliiililo'l.irnffi.c Fir liinilH-ror' I IN.aln, \huh'. etirgti..l, III nl,1 .U ,,luil Hi-ally t 111'1"1",1 I Ills, |1"I"r., |1".11'1 I s : 4_'.' tl7 10"1:.
I
J'IIIo.II"IoIIIAoI.: : : Kit. II. 1'. Vt'rgr. (lor lln- h"r"H. of I IIrl.11. II lu o. \i>. i. tthinki-y' IH innru tlinn' all llm inninHI y Ht"inn.-rs him loml . I 2illNh Till I thai in' trr falls! In |".ltu puhnrIt: timKMrypin.kiiKCKiiarniiU.nl. a ,1 M.Illll: Kilnrn| tin.t mui.'it..

,, .'.or. M-rt it-i-H ul' I II I A. M. mnl, 1 7 I'. M, Itti') iirviinnnl 1 to fin'Ililuli-I I" nmk ohlli *'lit fir I tin- "c.infnllv'? lantii-Hir1, ih, : I IIIIS I'n't.Cnnlmt : it"itt "hi : = 1: o.> nrntol.MifiH of tin- lurInati -

, Oo Hi,,mIny, 1''h..11I1I):.I4) is. iii. I..r| M"'I.hHl'I'ry lung n|Ii i In .'asrof 111 nlarni' nnil nif mlmlinl.ly Hikit.ml,,,I ) l-t with all, ttti \Ill Mil -tln I )4l-tciloK-H, .' A.,.,'I.li I ,,". (,tlut-n. 'l)I ) ICl : -/. ,. 1 lunk I 'ttrliiuulIt ,It IHri .
for
miih'hi-
HiNiiiHil' 1-1 n.lr.ii
Wi-ilm-ilut' nl 1""p. itt. ( linn'hmi ( I"ii.. lii 'I ,I..) ii nl tthlhkt'' Hilling In inln' Intt' tun" I'l \x, 1111.1" llKisnKKii: linns.t : ,
I : .:rifl in"ar I K illio, nlKriHinrti. "1111'1.(1" |1'11.| .. IIIK Ho 11 \ n"ol r ;- I -Inl,I I Ii] HID innf -.anl
I 11I1'IIh"II" t-" an nnmli'T. il. ( Inn-'i-, thai fl I.MI Ii f l')'. nil tL \ Imlt-Malu, Airtiili... .
; 1
I: iliiisi'H ( liiir.h,, 1 Ki-\ J. art' ultifhtl Ih il a ipili k Mimpiln' | I ii lln'rooniinrtnonl "I'y -- ---- > __ ___ "
--
.. I. >.. 1 Kis-lnr. H-ltlt-lHnl l tint 'nirln, l.a'kH tin Iiiittitittt frttn hiski. y up to to t III,' .Imh'HII'IIIIIIH' It .. 0c: ttTi (' 1'1. M ill I.M:I.I. :.
J. t'IIL.II.I'| I .I I., | \ Iii: Ci':: : I. % II l'I.lo I.. \I. MKIIHIIT A. '
COMPLETE NEWS. :
SHIPPING
II I .1 4 i-. M. Si.tilkSiin.iru: 1.11111 I HIS.oiiil' -u '1'1111 IH'In' iihnlMr. I ,"..11'11'0 I I"' y I in )''.''I.H'k.| IH; tin it ( | ", : : ( k P .cT 5SP It gelutli.l.. I l'i-II!'

UA rift., I.-M. )1 I.uutrK, I 'h".h. < ''r' l 1 1 )ttompnoii' iliHN. Miiiiniry' |. ; \IIH' mi.re pn.lil in it lu 'Itt- whi-ki,) mm, i 1"1" |I'y., 1'1.-111. .- 1'"i\'m'l'.llrll" t h.u'- _d_ ___
| 4Il
""f 1'iiUf" nml I |IIINI< 'Lr.-,-itt, .i-rt I l.'it.Knllnriloliii nmlv' In h'H linii, nnil, can ollirlimK'iiiiH' l.n'ly I Ih"1 than Ki" ittg II'uIY' I'm'! nhlski-. )', f,'r ".lll|' !II"!' 'Illi I: 1'111 I t IIt'IN: '4At'l. "V. st .It-Hi. I,it I)" one 111,1 f.ir I id'.... lna '" C 0 o. :O'I'II.

) II. H.niH-n. ,p,ininr, Ki ,':rat"'rKrmnlH K-HII IH iliy IIH Hiiri-as tin, HIIII ,' .. } .m" i'KAiiIIAIIA; I IN i MIFcasacola t: i ai' d. (I. : -
Nhn'ihl, kii'i v\i ui, H.I'nt' Ii l'i iisai'. 1. ''II' 1"'lhII'H. : .
.1. rolnn. nsHislanl' 1. .rtntiioiiSo | ly 0,111 ) 1. : I .': rapt.im. nu n
'ml.IH: Kirnl MIINH ul I 11:811;:: A.%I.: .HiitnniMaHH.ir Mn IIK for hot, tfitfHlsnl hl'. '".', uhi'io, moin, ;)' mi'ii th it IOU YUllr 1"1 HII'nl "",,,1 HIm, I ( ilth : .us. tu __. NtTII'" ""I", .I"'H of I tin

; l'hlolr"IIH' M IKH nl I A.M. ; I MidiMIISHIII I \ I.! ki'pl. mil ,ami, itO ill thi-m.tjnrlt f-n" a 'in;ijmitt I il Daily l'OI rrr 3 -. J\ uI inn.in lurk II iniplnn I mmrV 1

III A. ... ; I hiidi, nln.s ut :a> r.M.: .h"Illh'n will In-. ) Mil.nu.n. Commercial I ll.liliiI'll. H 'mi II till it lit mo NlimlikNiNpliaHou 0 nil) Li i iiiKmii4ilii| | > for ant"t1
-- -
I tintttsk M __ C .--- -*. ill.1.ts livlln.
Vi-Hpi-rnii-.M. 111"1 i : ISH I'I'S.'CI.MI'II':1; : : CAIC mti- I- "'I\I.t1 AM I II ( : ): i uI- ( Ii uiiliuuIttgui, ) ilisarni.alih : : r ( ''I.'I.,1 i-nn.
iimriiini : uI' naIl ti-Ksil. ;
wiry uuirtsr." ; lt- -..--' hinlii"iv.ry r\\v. \l I--SEI4: .\ NI' 1'1'\1-: I : ""-',h'l' 'h'r iri Him; ,"rl. This (,"ri, E : .c. I M 1 MKHitirr .' 'I'I'.It.t
( hii "OS.-II.I Hlllih, 1Il nf Ni.'h.ll.l. 11IIS' as i II as Illnnl, toil" |I.ru.Irthtiiu-! 1 I'"I'H.. all
snmlar, nl t II I A. in., nml K i. n.Kiiinl Tin- Jiitiuli.li Hlri'i'l Cm, | lm\, 11..11" I
Al
1'1'1) \I : > I dh KM'iiltlA.THINS =
,'y N hool, ; nl 'tI' A. M. "I'rat.-r .M.ilIIIK | '| | | rntnl. n llh Iti, 1' Irul. mn.1 ami Mm" ) < oml .,. I' .1 It "id 'I )" .." 111,1, 1. ; I'lliH? ) hlil III our, 'In I Itte, llpplli: ..ll.nl.. Ir, 1)r.tiiunttui'i rn. C -- -- -- -

uvury \\ tnlm.nilay al H |.. M. Ill 'I"I"IHIII. .\ I"t ,"ulllh.. ""I'f.II will I.,1..' 1,1 ifrm'" 1'11 Hi'iiuilt.: II ltll'I? ai'Is ilinstIi = Or + THE. NEW IMPROVED
Ilii' l\k'r
an. il I I w" I i un aj 11r"'I"I.| !" i.\ 0".0-
I.DTIIKIlAV.' I I ( 'on r'IIIII. (hit iirinli: iitinf his i 1''.in' t 11 In mm"-rot h ii|1''nn Hnparts. i-the. 1.. the
111'11111 .I.I..orhll IIIIIrH.II. ,
.
hIlt', nruna.ly fur aini.iint' nfLiiMimiHs" (luna. lPl'U'EII.ITi : ----
ft4-v. A i K.; M"111. l'I."r., SIM 1'1'" .t 11 irtSuinlnv niY i SiMialh) a'tt? 'rnonit, at :'i i 01' .k. ,n'liulhInt.. ,n iu-lilnc, fluid'III"ilIn..i rh 0.0"
nl I II I In ( i.t i ,man. III '1,')' 1 ill ri' "|1"111 nrs In Ih.' 1'1' k itt ,. '.
7p.m.
( ill".a (l',".) "tuflltN| _hit|. n VIIlI. l'iiitin-.tn: | Sulisi i Illi$4 l p" I nn.in nl ,'1,'. r ut "1.. AililixI .0. .
tII"IHh.: riiiml:it-Si-litMil nl' Ii 1.1. Si ills" "mid iN PI.II"'k i-\i'lilnis, mnl nil! si.1 I IIn _
(1... hn"i' h nn .Nm,"Him'si t'm, stir of Ha; ) 'ktl I 4 nl nttititit. rali s, 21 fin,' $1 t m,. Ion') r", (IIIIllllllllll I'.lhlll:' |lll plllll. 'I In-, I I'Ii'. nos.inl.n .M Ie, lii'in ('a., 1'1'1"1. I1'ortah
Mniln.ini I Ii O.} Iti Nimh. .
.n.
III.IOlrh'l -- ) nn.Illl.
1'1 fl. Kor IhiiHi' nho I hi.' r""I""II'I| !) "r hav.
Auction !
S hie I'Kl.l: : 1.S"'I''. -- -- Notice.No .
: ; AM> (. .ii.itii.Ml : : I IIrl:1 i fmnilii. hilt IN mi uiti uiiiIuu.iLi' ; k'IH, I .
l'I.I.I".U. I Ill: L'lll .' II\.1,1.
iM'h.,nl nt llm ','. ir IIIIH'I'I 11.11.? 'I.Iill". Ilt.o' ::
HH. .Ilillll' Itlll' 'IIH Hllll, III'IIIIO HlllU II, \\ ll.liim'l.ii'ii ." run t "I. I l.s. k. "::11'lion ..r i.tli-u'r4 uttil I tIlt' r im J In his 'milisiotir) furl,' 'nnsuintillnn' ( HIPiiiiltlin 'lIlt| K: 1.11'1 l v d."lh,' tilt uiinnili, ,
1 A t-it 4 n'iisnri'r. H'H'klinii-ri| | ,'
ti .1: fir r.ts il.itHpiil 'l"1' : 1 'imilnimnhitlil, I. nut 11 Ii" ft Ih
.1lkii. I .. -- U I ll.l. 1K! : < >l.MUM'VI\ Ml Itt' iI U. I.IINIMI'S.. .\ |hi| |.llsrsllll'lll" "I'III 1..III I ( uuuul) ,
1'1'1 I'"HI""I.
I I. ri'tiu' 'iit',,1 I.. IN it,.,i.'.)It I ist nli'lil: I. I'lll.kH ilitIKtuuIAL, : Ml. M lil.hol I > I) ruininiiil.1 loallt-ml. ,n-Kiinttl,, I, ,il I t (11)l nil' .to IH Nimplv 1.1., \11111.: tn ,

Tom M ittIi.tti, i-oliiiiil \\ Iii f% fit "ill".1 'r.m.iilnilll. ;ikrllii. I lo Inv sll"nl AI Un'I.,IHI'hIN s """. Il |I" \iniliii, .:,t l.h'III"" ''hd.I'I'. criiiit.in\t| 1..Ihl.I"I''I''I..1, : '

u hy 1111111 .nn TI''H.III.\' : nl "t ,,11\1 hit. H''III'' ill' mull.101.1.in )nm ih-.ni. ol' tliITIli ".. I..niiM'IHn: All lluN M t 1:1': 1'1. ?SI.MKINS: .st.:Nii'i ONI : 'It |s-rft-i'llt, IS' ha"IIII''H." ami .ih is ''mil' su-k"I. I Ia II 21-'L tIlt tnr) tlit'i nt' K'I 1 |

iIii'tI '1'0'1 t"". tlliitH ..r t Ilii', uiinnili IH iln.l.| ho nill hlI illlh "hIlt niinlitinir \XSIMNI.IIIN, II C.Mi. il I t'i.'t of C .1.1.1"' I muliK. toil-t. .I Pin.1.,1"II".th.| l i t-iut.tuttitit )"'1"" ; nU( r"rh'

niKlil.Mi'HHiii.. \ \ I 1..n.HI.'h.| nl. "fh.- l'h.NI INI': ,.\K i-oNt', '. .1 Ihtuii, s III:, .nilh t. n lull Itiit: i- nml I In opinj; 'nu''It, I ronp. 1""IIi." mn. f'.ll"" |ttu.r ,|"1'1"11 III.r:
1 I < It.. .1.| ,li.i- It isnNilKfnlloii. i t''r llu'i 1 lol..r| 1'"Hhl'rll", npprovin .
Itiini-H A To. nnil tli'itori. lli I ., IIIM.IIIN.IKKJ : I I'l. II M.inikniN l ,im I linnmoiiiliN, I.f. .1.,111.11111, \ I I'r. liiit.t1ut.I I I hnml, l.lintrnpiHHolil : iiml, 1 r.,ilil\ I in.1 tin irttuuuu.t. II I ""iiintilitl. .,ilmuiniiilu ,

HniH.. )iittiIIIi'. : bit inln' Inn* mnl, .tin,," in iiltir I 1 ,\ ) >II.:\S .\s NIII': 14.t I'-Mr. i M.tt i I. I,ml' Itilit, fur Uiis'iln..n. I >. I'. in i.",.mph : '. )hut lln. I lurtu-tuhis of UK* I't IM"<' I il!" iiml
'I
i\ ? -t"il o ci'iiU I.) I I. ii. HroMi.tU
'IL his eu.liii.' .- | -II I )111'1,11.' 1".h,1 4 oiiip tIll of :lUiiitii' ,
0."'HH"'H" 1 1.111't i .itt t,filtirs. 'I hoiiti'HiclH |11'"IllIlIh'II.11III | "rl"OI.H'" 11..1.11 ini \
uu ml.II ''hI I of tlif l i nmlMi
\ ttII.IIttiIIItPIIP \llh
I nnikii ton HUM (I" Im | | II'h 11 \ 'rsii')'. -- 1"'I"r 1'1..1.
liiniluitdiir' I ni'lonml -
1",1. nnsni to II.I HI. AiiilicntHncnonhl inphi-t 111: : h | nml
I'll mull I IhA ,usfsnut H '"III"'h'.| | .,.. Haolonml II lit ti' i'\, -II.Ml -- I I. .\ -miili. .it tin. Iutruuutiiituut' ('nllisn' 'thai 1'1.,1. 'mill,1''II"'f 11 i"1"1,1,('mil-
Just 0 hKI I' illIIS IIHIII. si,IU I i lhltult.' )t Ilk, nl' 'I u'tiutiuiuui'it. | .. l tlii( i't-i-k-
It. ii IrtN H-i: |., nm' .iI I I Ii tin' I'll ) (tucutiti. nn Ituifte pte lit ii "|""I..IH""II..1tll' : ,AMI hl''II'S: 1'1'1. I Ii ilnri-V' onn lilt 11"1'\: II I.h., I "llk"1 jr> I 1i"I:::;::" \\ ill:: lilt, PI in: I ;hli'iti'L: ,hluuhi.iluuh, ;( ; i SEWING MACHINE

)IHtl lll l\_'. llfllT II HllOllllllll, t III 'll Illll HHI ri'nilH| tutu' pin. mnl ion, ami, In I 11' MII : .\ : M.U.l : HUM i."INII.| I I''iki-n, mnl. Hn' IIIIIK! i-lln"litit utt.l k "I 1 S uiuul|||| |UlHI.Ilt I "11.11..11"| \\ll.ll'

It In llni inl"nllonol (tt In. 'i-niliiiinin', HO n nirli'rln -- I happy) )' in. Iliini ha\i' r.1111 I hit iIIt.hit..ilti-' |.. : 1'\11'11' I I" 4 ,. (InStili' i.it Ia 1; rn.i.s aiiiMiint.'Inn 1. The Best in the World !
., I li to ,t.IIH. I \<; M \c 'IIIM.H. 1".1) kl"1 1'11. in ,11'1 I "I, II. (.1111', 1.1.1 I'illi., for, Ballot i n UK $'M.H-Un'Mi, III autlinr./i';
| hI""III'I." rIit.i 1""II ;' Ithtiit or I 'o.htilo: I II.-iuIiihit-, UM- I'ii riiili'tiL .mil. ,' "I 1 U
1 .1-1" I oinplt' ,, Hitfni, 1 "' lm' > MI t'iiilIi.< '
h'"I.' All., itliol"ft)'. ulnro hn tt itt ii.' f. ll in'1 .l.Ui. \llh till lin> 10 I..IH n.nm.,. U'I' 11'1'/11'01\ o'lls.'? ami. l'i vi"rs; lo i-nro II.,iMtu.il ,". I'linpl I nil mnliillmnsin nt h tt> < \t><'ui'' Ii tll'htiuiuf" tnifst Hi'i..il on -I..1.$1 uiiu-r; I. ,lln IHHI In Ini)', I llm Is-nl I Inottnlti.

iimni'iilly" loi'inv.'IIn'ri'inti'rH, ,iliHinhiiiiliiK. of any 'ill'' 1'"I, .. ( HS. Nttir sli'ki-im or !"riHHiml | (thtu'lIIlil Inn" u tul I.III'h.I -* of R.,11111.1.| ,. : iKKitJiriiiKiiml: II mnl 'IHHI
nhli-h, I'aii nr nl h> ml utettihIri- Am' lionrri, HII'I'.I.' 11lb'shoii, 11. ili- )11'11.,1 "- ) ""I I 1..1 I iloNcH.nnpliH fat' Itt (I. It.I ,torn. Miri' u H>"iiiH | ninilia' ,, .IH'HII" ,1. I Ii l"ohl", -"'".*
ol. t KID, { IIMMKIU' '''. inns' t 10'nll..I..I., ------ ------ I.n' milt lit' t I".. i 'alilotoi, .i I1; S" t"till'| I uuII ill' tllul; null, "lIlt! mill.! 11 ,IIH'lii'H" 'lli.il: iiro inliliU 1"1 "Is '"'' ,1

iK-iir In mlii.l Iliul tln 1'iipi'r' ,, 1.1.1 1'1".1.blu 1.1.. Hi HIV plan't-rons., 'Ihn p, npl., fur llnmnul lilailHlnm-ni'ius, a 7ls till : John hfthIut, ut I "'tlih'tti'% --mi I 1"1.i i -", I .il. >-oltl. I II I.) n..I'h'"I.. ._- l 1' it'iisttlli tiit. III tUt' Millu' lt, All: hI l.f: kinili..NoitlliH :
pail': mil happy' mnl "' ,mnl, iiKoi.il Iiti.iii ali-Hii Itihi' Pit, ,. I fm' alt M n-liimt ami. I'.nH
for Ihu \li'>\i4of lln rorri>Hi.nnh'iitnf| nm 01"111',1. T.; tilt l h \ 7 t ; II I I.1tut I. nsn-nl I 'tuig i11il"'. 1'1. N-ttin. '

Hull Ihi' f,wt ol Ilii'lr, In ilii'sirnllllimn Iii) ..li'al rolnlillon., 'llnio nirti" I.tsiII.u.ilttuilttu. \ ,)" foi' tt7V '''I'. '"n""it, .. -- TillrilllK.il' '( ntttu|< it llKrllMKhlt'H4llAlllll, ) lit for. Ihu Wnxii.HlllSirN.il .
1"I.I"IIII, ( n.inn-a h"1. I h.." .. (1"1,11.1"11. h I Ic. ':ilh' if'ino ut ii .(n .kh".I..I'"I'"t.! ,, 'llllllliH, S'l lllllH, U'kl' .\.
Is mil ; pl.n-ii 1 i Han' tthy'Ni-n lloint a 111, nk lln- I'nsihnt'H : IU | :I''lI
'III'I-CHHIII' ily 11"I"'II'"t" .III. 1 11'" tilt, Al., ",,". .I.H" 1I. : II ii. Hill'Hi I ,.. rsanilknl, KMIIIIH.
.
of lln-lll l'.l- Uiu 'ltllIllg.lutt'llt: 'In1 iolnmiiMofllinl'llUMI'IKHI nom" ) ""'1'I)' all hl"H or 1.11".1' ri" 1"1.11. milnnly liiKiilml' I"\'I'H t "ill| Ishuilitlilill Ilnl,I (Inlllnli, '- -.-I.I. .toIliii I.. I II. M:1.1.1. 1 UN: riiNiilint.S '
inniv m I Ii Hspii'Ii'nliinm' navami I ". N. \ PIll 'dl), fI'M'tai" ) 10"1 fm, ( itiuto-tIll' mil I rn t- 11,1
l '"'.' IVII ",1.1 III t IhllHI' 1''H''III..III' I m." '11 ll Is Miltl that 1"\11,1. h'.il' \\lIt 1t"'H: ( ''h.1.1 iIiti.uilit \ ). .

uhnmil' His'k Ilii-lr) IH.' fur 'tinpromotion, nl in Imihlln, "s hilt J"III' up nn Iu "ii) ,In pmi'Intsi-om-nr I Iielw.t H.'" Inm" ,n ihiiit-t. a>M I 1.,1', nun' I 11'1'.111. on tin' .i.ll ---- -- -- The Sinycr Manufacturing Co.*

I.'.')' |ol\iilii 1 |n'rsoiml I i n,In. 1111.1, |II I tin', u hiilnl fnln, lln. hlimll .hl" nf hIlt "IINIIII I.Ihn in I,.- '':"ukt-l' for h''. tt lfi>, ina.h-a. lin.il NIn 11 I-u it of Aii''iit.l(, 1":7, at H n't'1..1'k 1111.' III' Not i'e. AIOI-.IM:, .\ r. \ .

I 11"'ln: ,.r ulnihii' I'omtiinnli'iiiiom niv h"'O"y' hill htIiut" .of.i ,1"/1 immam '(lion, ofilm'-Si-tv. 11"," m "'hl,., ,-1".." ""h.. lull tit ui-. I'l. Illii's, still', in.I I for Hit. 1

) Cltlg' ilriil" I (rltiitiiittg.' IIIK :-; t, fi,. nhn, h "" inloin" sinf ;. -Hlsli: r'hy iinmnil t. I.. Il.I.icl4. 'ullc.lMlIls
'''" 11',111111 I ll r HII.|'Illll tutu tt tl'ltl, llilnn mi i'h'IIIII0; 1 1'1"' ti'rl .: lhini-.iltiH into u I rot" NCI 11"111'111'

I (I.r. r.'ii"|. in I Ihu hit' 'llU'i'inimnl, ,,I I lln f"-- Ughl In'ro h'l mi' Hit' In Ilio. lilNii.i'\ am' Mm.t I hit laml'ri, Ihiluitie, i ",H'I in tinU' Inl' 1",11111'1. lln pm P-IIM nut '""IIIIla,1, "Ihi PATENT. ,,' ; nf Hit' 111"IrH. (1"1'1 ii. I:.;; lulh--tu'4 s.i--i i,
sin-ol.i ami )"
HUH, 'Ininin' n ho ", i ,hi.-I. \ 'mlitnsIliinkinu I Iith.e$111 Itig Mai, 'hiim Ni.WH.nil miiml t hunt 'III\hl. HII.I: "11"1): nlMil.nnn i'KNs\cni.\: p II hIll': ii I.
BMs't| il.lllij' nf I 1" |I'"IH'r'| f.'I.I.r.. ,ih"miiml..Miili'ilchi'i' "h.h r \ 11.1 tim llm pin-" I, ,Ill ,lit.) nl ,III", Ihi'alii
111'0.1
I I pi.jn.li.'i., mnl. PII-H.II| nniHlliKik I'l, Ih,11 ili'lnaml. r".lh..1. .it liii'4lial \ \ill llnil Ihn At ttt' 1".1 Mufltiui' i III 'hilt 1 lo.i of HIII'h piirpnsiK' riI" I Hnilavtfnl pioliilmn MOST BRILL ANT ciiitipant' In Ilrt lilt,. ,\'hIII' : Hit- __ __ if-7-tf __ .

"IHnl II'fo,Im,. n\ihiih'ol i nmi>j ,inrn Ih,' ih-nminl" ( Is mini, than Hiippll.. all Hlli'N nl So. I II I \\'. I Ititthlulhiii.i M., I II ,mnl ro-til.,ilion' of llm i ,- it' JIM ,lIlly, nf Si 1''IIH'r. iL o'th.t.kttliuilt \ CHn\"I'I:11: 1'1'1'11.11'. 1'WII.\: :
I. lln. thitlIrit. now nt lln. Itl:it it ttnnlil hi 'Ifl. I'ure IVrl'wt 'lor Ihu I1tlih.uti ol' l.-i-i "'. t.llii'crs I.r''
) ; -. ,
-
tit lln pnl.It. '. ) "'""II'II.II"'I'"f'hl.I"t1 M'lhl"' iami \ Ilh'H" ilion.' mil IA'ls' Ihn ,'" to Irnnsnl ittuhu \V( 110)4.

Jn.li.. J. t.I: ,uttl.I.- iiilhilnl. lln' CUM.UKIirltLllllll'll Ittt tir lo ttalt, until a rnllt-o.nl I ,IH i-omph-li-i' no ami h.it.L Ihn A.tin //.., ton nil hhNNIS I'.UI.NH, nllii! r ..II..i"1" as e..r.III.1 may hu ,leuallt .1"",- lIt a I 'Illll 1'JS.A.'uu Hill. l'u\, itlm

;3 I., ,,thai | nint ; 'anil this tiiniinls mi' llm ho HIIIU' tu buy II, IIH 4 ti't-Iiitl I ilnl thai" i.. I. I'. I 1 IM iiir.vouu': ) i ill lIt-tilt-it'" moi-iin-4. iKht \ .
Ihls .
IIIHIIlllP.-IIMll Mllll MllTI' 1'101.0' t-t i i.inpnpi'r hi Hilt '
'
tilt .U llnInit' anthai If llu\\lon." Alabama' .ViiL'tist f.t'i, 1 tf3I. I"I'
nur '
hit i-I.I.Mipplli'Nf.Tall -
if 1"1"11. ,
hlll'IIIII. our .luil ,
win" ,ii'i' lusls loriho i inn'.r, llnil l.mi-nior ) N 1.1. ., 'h" ) iiroiislinnspmiHit IIII'nlorl'mi aliiihl it. I.. II. :I I hIl: I'nKi, ,|, nlS. "
tihtitutllIi i mi"u'Inints ill, iml,, ln..k. nt.iri. InInii M I "i..him-lill.. llimlHilt-' I i.h u 'V. : llsi-If, nml, for .,"1''",-. iin-i" ,1':11.\. .
I I'.ny 11111 NliiKliil, o'H t I fi'" of u llu> h.II"'H, fnluri-pah.11111, I IIl tu iis, ,I.,u llm I'Miminoi, ,In- MM" '11..1.11,111",' ihnn.m.ilo : N. \ ANl'KAAii_ : ._ _______ GEO. NEELY
!P '' 11.1 lr"H"IIII""II. Mn.-hln.-H h fitI" nsh I It lllll.N' Hi IINH, ,
| llni' hi" ilr foi, ollii'lnl" ih'uliill-| l'III"f: InniiH'
"rl"'II.I'III till i nmmiinii'atiiiii 1 Is npi J nilh' nllnrw \\ n him i n-v iiml'.,illmi nls I I.t IMm .Iiti, "lhlllt 1111111.I
H nn I P. I H. t f n'I, I Hn'y 'mu
'llm ui'litkm .1 hit > ,
in i spliln t niui'nlnriliclliii .
; 111 hull-nil.'i" "It. is. Hi ) nil! 'liinl, larui.illin _him H In III Bllll.71. : Not'c.NITI urC
I I. '
I I'l
j | 'rum, Im, t Ihu r. nlcimlloiinljiiHdri'H ._. \ :11'I. Klil-1 I'Mi.lirrilKihKM'IM.: : : : ::
:{ nll, iifllnlrlia.il'. ii-titti-it' ii-pain-tl. ': Ti-HlimniilalHfMini. ,hit' "', ,,". ,
; to ii'i'or.liimithli" I \ "IIII'h.II l.lslnT.In: ulti-n I Hint nm ilnu I
1.11: \\ 'Hull I iiioliliinlOMis.I .
1111 'I .1 .hK". tinh-i-H, fi.im ""- '' I at It-itt-, 1.1.1 \ill thin I I niliil i Nnl.'s" (;' (- ; A\-
) I : : lln-Moikholili-lH ami' I Itili'il.irs nllln
'111' :: :
IH I mil i-oniin' .11 t 11 an : I""I'I 1.1islalorn' ,iIiu'Iuutthl.I nf ; ,
1.llu1".111,1 ) I un u unto in ulpn.fiHsii.IIK
I"o- 'mo nf llatot' nillitiin- ilh.a.nfuttmuhaH .- .
uml )
ul lo. 0 1. I -, h'I'y ) :
0 limit I. 1 U1I ; ami' ( In I'IHII"II Mi-mpliiH Hllln""IIIIII.I'"I.I GREEN GROCER
Im-alit II. ,
iri-nnnly or "- tiIluitt-iI "f
) a
,11'r"IIL 1111111. .
: C' i-iiiiir I. -
\ : "
i\ In I llu- (fainniisCallfiinii
11 I'1 11'HnS. alPJlN ( h.llllllill..1 11' nli-. hmtk.-iK' t'ncan In'iti 111.111.11 ,
l.'lli'lfi.nn t Ih", lloturimi' I llni \t"1 1"1111. .
c-ItIlItIit oftthl. itt, I 1,1itilteilulki.
.\ -- e.- Inpilil, linit 1''II'.h. -) "lull ofI n ttliotiitu' hail I Ihoir Kl''hl \Ihnl" ila.t ..
;; ,.'hlHiri'hlni nut In his, Nlun-iimnls." I I'n- Ui'kn I'Iii'win-liniu, tin-1. .1", till.lUlSIIKIIII I Iig4.I till plt-asaiit lasli, nml; lut-ttu-hi-tih' Ii) innIIAWKK.s1-. 111'1'1.1 |I.. iii n'l-lnvk a. lii., 'lurllm l> .I.HIIS -
(I' ICnmmiiniiuiiil.lMil' HllllH: t.I' tt nf lniHirt| "-ml hlH''""-".
.lorllmlan
1 JI.I.| -iui of llnp t m-i' mii-l t INiippnlntuil "h'lo lutti "n'mli. "i", il ll iinnn, 'UMI, h ',,"IIH.I'I"Ma.. Ant-nil lHi |-$3.
r'l A Aii<(iiNl |ti, '14'.. -* popular. : I'ATKXT l EXTENSION: Beef Veal Motion. Pork
finin Cnniil) CominUHi.imis1HiKlnt'ls AlNinl. a ) t .im IIKO li. UnttiranmtilhiN? I It I i li-an-i-s I llm. t ) utliltiiur. H I KS, I I.. It. 'tI.\t1.; "'"'.I.t.., ,
ii -nhii i-m-li, hi'in-i-II ti. .. fmn'HimtHiloitH KIll 'illil I'iMMlItCh' l "i.: Iinnnol rofialnftoni 1'1'11"1" hI. N. \ .t. h'nt tli'. .
1 r"I I r'phliif. ton iili'ci I llm lu-iiilnr uitt a sir' "nr.'i'i- nml "IH'| '' 'nn nilhtin Hi,-, litSoM I h) ('iti'ittl I Pill,1 Motv.Kru.k SPRING EYE-GLASS 111'lnr CAME AND VEGETABLES.
Rntliat t jiikth'i-K mat IK i-n'at.' Inh'f Mi'llinn III.H'K. i-i.nn inl (:iuut-rtlttu-tut, anTmrnunini .
.1 iii| until, tho ""I"f ii I t HIIIIKH. "ri-rHonal"' In )iinr iKHitiiiiftini, I7lli lust' II : il IIIK: HNI,1IN: l.Ms'lKM: :.
.w Htnils I(14' I Iho'l.f'lh'I r mull 11 C'HI1. Notice.ViEtrE 11'11.1:1 I >li'S A M'KllAI.T\:
1 Inn In muu-uii-iil i
nut Imi-i my i-ut nn .
''i, ''bo Mil>.i'ilptlini prii-o' l nf u llm I IIMMKIIHAI.pla.ut I I kc.1 ami i'tin), '"h'111 lo p Mitt' a Nsiiallini'| i. (hut .lIlt IIIIH "1"11.0" hi. |opnlii' : ALL EYES FITTED I:ill .1. ilLlitirul fi,u-u loan)' ) ,
.rllI
.IIIIli'f tip 1'1
tin papi-r "lhll tini i'-''lh.1 "-\i-ry tnliT 1111 III Saittii Wil Ilimainuiily only" UN ,101 only 1"1'1"0 rlf Iho ititu ,,1'I"e pni-uliai, hut ii'.. 1'111 Hilimii, 'IiiIii'" H'a".111' i- AT 'Illi I-: |111:11: HUM OK" : Is h"I'hy "h"11 Hiatn m. .11" llt' s. I'alal- \ -I.', |t'l-:\ lh.| .\. II..\.
t all nho ,"-.11' In nul I it, mnl Ihls failHhniihl liinaliN.' I Ilo H till mI Ion.In. iHlililiuhln. inpulatinu piiparisl' ( to InriiiHli ("In- |s'..plo ttuli Hnls.si r of Ihn ,- nml I Him .,. Ittu ti'4.lyLIGhTNING ; \
hill Illlll'll.'I ,. _____ .. __ __
I 1111 W. A. D'ALEMBERTE Ihu I l'i tu-uiiui.lui mnl Mumphls huh,nlrnml ,
impiVKHUil upon 'hinlnils ofllnni for fill: ami I lioi.iniiliKihihiu" ? of |tV Cumii, imiiiutauluiiil' finttt Inn- ( inn-
hu tolu' fur nr aiiiitiHt (Ito RAlo of liitnxl I. limit nf MiHslaHlppl t in rnlliil uml, nill hn.,
.|HHiplii 1 tin Hit'p tutu" t thu Imi.k. htnnumlm > nllli hlH ((111'111. anil runt, linn' ..1"1) milk, M finlii-lnnxof \hl, hil' rrNsit: |. \, n.v., Alahaiini
Ltttuihl lit S iniii Iliwaiiiuniy ".k,'. plm-u nnMnnilay 111"1 .1.1111 on thuJlsi ila)' MILKSHAKE !
1.11.
-'i .1111., null.. ttlllinul MI lit 111,11 an 2'iI! I iml., ,... '.'|I.I.| Lliat,, hu I. n "III""t.| ami 1I1,1., ltiyittitaiil.' has n )unlt. t hut,iuit, nllli a Im-nl ilali.t-I lVluuralt uuituui-tu-'. n.. Lllh'lI nf lln-w. .nf l'I'I'IIH'r.| nl I II o'"h.'k a. in., for
o"yll"h )'Oflr l.niin,.tilk up uml pn.ruHO II.I'I.I"r not only, In (Iliis HNvinl| lini', I.nt In "llni in' in, II tt ,ill "(iiiHli.il" ul thu r,111 i Im,' lili-lir.ttul I I.IISM-. in Is- tutu tuul ami ,prnP I tho 1"1111 nf lniiorlAnl| tniHlm.
I is )'nil h iii| It In )jour IKHIIK nf (llm ITt II 'lant.'htt n I) ml iplt-il In. till thu t AiKiiHl "'h. -
IU I nkill, ]I''f f) i' IHXI.
111111. thin IH"'I l-iimxht Inthu tllNi-tiHi'H Unit niiili| ii mnl (lIlt mini i pil..Ht KiHli'iii IVilj l -r |1.111| In "III.IU.r I )1111,111 3IH.
lloli Ima mil IKI-II iiprliH74uii II. '
loiniH-rumti' itutii caritilly cKI.I.VII-s 1'ri.Hlili-nt.
__
J; ( imtii-ti iif llm iiiiimigi-nn (hat nnu fill iii'iiln ,., Iri-nlininl that IH mil)' '''IIh..1 1 1Ii .-.mltpiilnl 1 r.ituu i u IirKi iti.inliliii.Iiml | | ___. H. 4'. ('liltIt.v RIOJAYAMOCIIACORDOVAIt I J
/ Its Ott l Ill I
) ) |
.. ni'ttii ih'alor In tliu rll)' iu-liiiilly allow. I llm 'nlv.I. ,.Ihlnl )' ) carn of Html ami I i-\pt"ihnco.MMICI I.I ,'el\o.I.1 lino nits,.of r'ruii'u ciii.uiu' IIIK: it. \\' uu.iirS. .
Ims Uvn
In hu liiki-n (cnii'i'ranco' 11'.f'll. wnt nut ) _- :N.-; VAN IilAAll.lit.erttuiry..
pnHir| ni-nmn tho .11'0"1.I ttln-ru ; .
Commercial Job I'.I1Chl : ANtI
.ininnil tillMsipli'| ami Unit ttoiihl not utiritm ':. -- -.. Printing Office.Iil ml'SI 1'I.Y
,
It IH Ilii'li r.'t lirititi I illn-I( ni- l12h
n'\ limit OhIO tni-ti-i nil t'I.A. AllKpst Dili |v>7'Ihul'llntV .
in m-ti'ii ,
) IIn ) 1'1: 'llLA. A I IINK
( "h" minis II hn-k 11 t l'ISM.A. AlUIINl( Illlll, 1 +1. .
> IIIST .
'I""h.r'l I "
.111"111111) Inu mil liit' ", AHHIH' "II"I'"I'II'I'I I. AND
t.lt u U'inHrmiuuI'lttiru
t 'I'hu 1'111' ii I | \Vi, I Ihu llllh'I'II.I. >, It. A. Nu. I I. iU>. 'nl"I'lIt 1,111.11 I. ,\I\'U'E TO :UYI'II'lt.An.
ui.pt. "II"h lIt
1 111 1",101 nr o.I'r' In thu imi'tin thin oily AIIIII.t 8"lh' I-"*i. nl I'r. 0"\ 11'1 INwisr )'on illHliirlH.il nt tiK'lit' ami Im-kun of Caucasian Coffco
.I.h flnro thoU fnnn
ritluitutritlty| vttlttt (hut Illll'Illlllll Of till IllUKilialvit "uIIII. Ihl..I"o"I illl'II.I |.t n- H.niiinv. Saoon
.In I Iln-Mi fail"11 I ip 'lo ito Illh 1.I., "lh llm 1. '. I ftiuiu-lilNir' ti nil tUtiilousthat Ilnli I Hull. Ily I.I'r., ilu Pr-hlllu-iit. ).'o"f..t hr n li-k <'hl,1 but lttt htig nml' ( Cr-.
t III"I'.I".HI." | 111'11" t at ) llotv Itlvir ( litin-h ami C".II'III ul-n fIll AOHIinit I' .( J' Atih.NlV: Mill Kl.r,I'l IIM
nu -inn) II..
alIt ''/ /'II''I imtJ luig tt lIb piiini.f culling tin'thy" 1 no "'
Hin, ri'inliiiKof( tin-1', I. l.\ iln lint IK'lung .',11'I ; Sli-ti>- I 1.1
l'flhl,1 1"1' itt ('liutltiti M.il lini,-.utul tliuy hy uanlnri-il, l'.I. >(./ i'tuq. it oin-u nml, not n Imttlu' of .. \V Iuuwhiutl. '.
.
any |rsini tin hatifuih, ,il l-i gnu' foi"- I .IO-IH .\H\hl''till, Sill' ih.Hhlps that .t1I I :. ) 11,!11.J'':"' tl. H;.' I'.
I It (In udt umc. 'Mils ohll iniii-h |I. iliuus, hut mn. I 111'1'0' tiit')- Ill ilo K" ..li W Iml IIIIH 1"I this ,111,'. tI 1 IIIltlWN, 1O"'lt All .11..,. of ('1.1., ('I".I"H. I"uu.tirs. ilouo .11.., I kuutt aliourliatiH ? llu ,ttlll .lilt I'M-nr-iiin fniiii IMIKIIIO.la I'nmplil, I Is tuutit tl'ii' Iliii Is Im-iili-iiliililu., I It t --
I llm lIlly nil In tthli-h 1'1 IIlhh'1 liK.I I Ulll.MM., I'lV.illl'lll.ThUriimil ) fs. mn I 11'.IH.. "I nlliM tIle
\ lie I ) our Ilh..H'' '11111) ',' tIlt ."..ln.rlly. "-"%''II..I." |Ih',1, 'tile. &Cty.ti.it'thtiu M 1"Iil'"II..lly., AlKiiHt 2 lh. SI ltlhtlitlIttlut nil orm ol, .,1.1" 'mnl Kanct NXir Unitmillurer lniinudlati-lv.!, INKII| CmCEf l ALE ON DRAUGHT!
Iirituitltt. 'hu -" must hu nli.ps'tl t .
t'Ith. rln Ihu, un nv prui-lli-ti liatu '\"\ ') | ) ou IuII'I..IIU. tttttL (tilt 11I1 III""llh"I ---- 'aru( for '' 11 I tll''. U. I. 'lt.t K'M'.I I fnritodii 1'r.iilint g 111,1., ,".1)i-M''II'.I. nilh hut il>on It, II'hur.' tliuru IH nn iniNlaku nlnmtI. 01.111'1 .
) -
: : n n'tiirnliion ----- -----
nhlthnu 1-01"1'1". \'r.' UiuiiiM'11 I'ii, for alioul 1.1 ipu. 1'1'1'1':1. ) *, 11)n-Kiilur 1".11.i'f 11011 tnt ,".11.L I ') i nts nml. I IK..lgu.. I. I,'ur.II"'III'r)' RII.lll.rl.l. f':1
"lu.llf""II'r \ I Iml, iiNkt'il tthru two imi'l I.: "llotv Ik IH kimttniml tralti. rita \' nloii I IVpnt nt .M I, : 1.le.lho, ..
) 1.'Ih,1 ina" i I4nf Knlurl iiiinn' 'ills, "" .' gut.lin .111101 mnl cnru nlm!
\\upnl.lihli illn nnpapir nhli-li IH for H ,it.'. rnhlliillnnIII, ) I '." n I no lillli't nut nf Nil pnpnlnr, I. mill (ttut.uiti.uIi, AiuiiNtJllli, ul |I.I.l'ii: I'. in. ,. Tuskaloos Femal
Uu t iinm.t, an""II". u-lti. ) I. ) nn .1..1| 11'1.tIII. up t: "IrHIIII. nml I'attl., ( (HII- llmiiisi.Minoriliol.il ,!. hIlt, nofii-ii hIlt iriinm, n UIIPU Inllniaiiin. Coleg
111"1' In lUonplVakuupvttlilnkiylliii, All who' liatu r.lis-lrlo: Itllu' t'tiri-huui.t' )tIlt i f lit-k.U nl tho, nimi I m'ji.it.nlUll ,
-- 1'11. UHuil r' ) .nnl' Hum comingIn-ru' I Inn, mnl i-iti-s 1"1' :.mil I'tiiTIn hue tt liolili'lii. .

roi.ici 1'; foi 11'. 'I'IIM| "lutn-ii ban iliniii, tliu work, lint "imivolly .III Ihu miiiin nonx nf. piaitnA pitnrniHlnliu 1.1'1111, hl.II""H In an) lim mnl 'inutl.hu '. ti) ,. Ir'1".I"'. Mn.tliin.ru' |. TI'"JA \

'its 'iimriilnit-( 1titis.: M ulli,u, ih unk llm.,itJainiH canvauHiil., Tin-triitli I III hlai-k anilthiliiaiiiiollHi ulut.t. tilt ,'xlollll.11 In uuiuanlivilniln nmUiloininn" i -1.1)| hIlt litt Ii nullal rum niiolrl 1'1'lhll IH plt-usnnt' to Hu

,.. % Kalminlil. I Mill lill. Tin ( nil Hint IH ,' ",. I li-i-lrlu: UIU.. flS'f thu' 4'illi II.IC'At' ..1'1 mill UVUIIlillC tt. III.lt. (llu" pri-wirlptiiiu' of niiii cr I : I.Asl'( shx-i: >\. I
:1.
AI"Uh,." ., .hunk" ) llmil 11.Klljih hi iophan, "lw". ."- In I his hll"' '"III.Ihj""I. wi I'liniulliliiK'irvN t' 1111| l.lti-r uml Mil.it' 1.llf 111.1,1,1 iiimloiliiinn( tillnonl.i I our fm" ,'Illo.! auit 1 Inn pilii-n. for ilnluir KIHH! mnl h:st liiii.iUiiuri'. mnl pb.ti.1.II'U"'HI \ItI'\n

Uunrgo 'uV Itusiti'. ti.-iit ti' t ,hi/ ,. ml( Ihu < ill t if I Iholr I toUw I hit Hulls, u4 f .11,1.h 'III''". tliiiIliiIli"liiI for ,\'.n."n.' ti ElI'; ; ( Ill.
tig; /1',1 nil J.I. thy ml) ) ) \ ri-inovo I'liiipl.n, Mill ttork -:.Nos; I I 11",1" | nint: tiotiriiinuiitMn u nin In Ih,- t'lilti-tl htalcn, antI ii for Jnhiy In tBAlt,11

l II ; hlnllli, Hiiiklnam' ) n."IIII, "ili-lllii-vlHlilml I u mo, Hiitiin." An fulr Ihu H""I. ami, utln-r 11101'"lIu',1 liy Im. .atttil AiiintHt' Inili, |rvs7, )1111) uilulu olio' )'onrifliirilntu '11, m-tttlt, I 1II.ll| ( lIlt ('uHI"' IInin.i>, > .1.1'1 I.h lUp.nxh.n-t Ilio nnrhl. 1'riuc
llmil *1.BulllitMiltIn. I tutkIit "lIn m-llto In Ilio liliMKl. W mnl, 1 ItI-4it.it liy Wallnoo ( uI.
I lipmr, 111011 pint I'"I 1,11 Malailu: latch I Hnnli 0 i htiiIt.ltuhut. t'll. h .111th 'n Imtilu.nu.' .
I tt, "lIr.III'> ; lini'iltl. amp iL-n," It ulrlki-H mo "h..1 mirli roHiilhin. Ii) 'in ami proti'iilas' mil mrnro nil Ma.ulnl '1 hn. piihlln, tilt t-mitlonisl, BKiilnsl iii. ..nllal.n --- TWhNrr-Klf.il: :I ; l'l bK:" I'i.N' I ll'I't: .

,. 1.IIII.IIII lliuuiu tin' iiihlly| ,t'ttI'tlhttlII, wllh f.r. Knr i-uninf I 1'III"hl. 1',"- I h,"i HIIIIIU: tIll |I") imintIM( \ .!lieu-hI nlopH.sl| mnl For Item. J. Z. ('I.\\Y. ol..tt'ntIutytuit'hhllN'r| I Illirnr IMMT-
\
JaniC'i M illlH uili-inpl. In hlrlkn nllli I I aLrlik fits' \hl.kn. In tuuli-lln'm dint u, liu ,lil. .11"lhll nlo 1 mil) I'iil"li' try Khrlrlililt.: 11.1 nnlu (UHIIIHI. M. II. H'I.I it'... A collate wllh i I I n! 1-(11'on I'elinnnllivi'l I iillli'u nl Ilio drug .IIII. uf .I I utnililim| ,

I C'I'' .-""tlll.ll inlh.-iMili iit14, l k"'III'I II'"Hhl'I'', HIIIIII lily |I.)' ami 1" nut infill-linn' i-iiaianli', il, .i' Inll.lw- --eq near, Union I Pliutut.| Ajiply aililn .)r. 1..1.1..1. M.TrlniliU.. II.ill'I. ('Iltihuuguteb| nppl' D,

Choice) I 'nlll.mini' t j.il-Ni\f> fi HIN' |nriullou li-it lug nlilxki,) II"hll. ," Ii nay 'In thin loin-' -) n-fuinli-il. I'l, tilt T ri nls ami' \ f I ,nn, ""Iln III l II. .\ ""JI'.tnll"" Ink'.nin'f'mi'o.,1 ( ollli'O or ro i.h''o, lit'J. FruIt h. Ieu ( hIlly lln ills al Illl I..

j at I'' IlKiNHKiiu' Ill ainpalyii., "J 1"1( lulklnu .the 1lu. I''f Un"tin 111.0"i ill t Irut. M'.n'. Milk Minki'ii -- .nl.. I IUII_ WULU. 'n" 1'1.1\.111" al'2ih.hittnt AI.ISI"1'.hl.IIL.


,

,


,

I ,
I .,
I

I


.. .u': .-.tt-4..' ,. ---
DAILY\t 11"I iinir Kill>tl'inif"ill'VAIIIIC"TT.lk.tllll;IN-ill COMMERCIALt lii': :ml- in i>! MI I i' i'It\ MI'It lj-X.--i 1 ,; t:L ACOLA!\ DULV! I. I )" '[ I.. ,i .!'MAI.ADVERTISE I ( [


fur l.'i i i-i.li IK r i l. IT M\\\1S |',\\ H.VOL. .
_
.
-
1 -- -- -- -.
=- :: :0. PE .\ f'OL.FLOHIJ{ >A SATIUDAY AUC.UST( 20 18S7. A"'"(). I lf>..., .


...
--- --


J101'1C01Es"tn 13118:111'101.\.1: : 'inr.r.i: MMMI: : 1111'1.11011.11 .. ON TIIK: WAI J I'ATII. .\1"111\.1,1 C.t. .\.10'. Tin : nnr.K. II N IUI.H':

.. .\ IKIIP.IHI. iin'i HI., riii-t. i.i' riHil'.IIH U.IM I I 1.1"t.I..7: liyihe 1'1"'',',.'' l liitinoi' 'Iliiii n -l.iurr'a: Cmillilrn-

\ MrrcIiiHll* t nul.lit.i .\uli>l' ," |" I' .u Im,,!. I l.il, Ili-ik llai- | | "
.
A siiritn!'! iiissi: ca.I'1: 1111i : 111",1|
< l tl % llsllliirw' ,
lit Ilir I'lliVl:
114
HENRY HORSLER & CO. ..t' tin* M.mry Milk., I mi Ilirli \\ >iisr or .\ IIDI r \\ mi \in YltK.1)u.r: :-A 'pi'i ill (1'1'. \.'' AiiiriHl I'I.-l"tlj'nllhft .

,/ll.lilo. 1111; IMIIH: IIOIM 1'111.11.1.i I Maim', the \\f"J 'ninnieip.il Lordlerpippi\ lally HIP, lt: |.

Xi, \I' YfiiK.: Aii>'ii-l I-'I'he:" HIT.il.l .-- -- i.i i' ler, itiipirn,)mneli' woikpil up orprl

-- lih.M.MI-i: I.N piinl- "i I'.i:i' f'l' 11,10'1, \ 1\1'* \\ Illi 'h,' 'in (HIM taken, A.linii.il, Line, l liO ilU ippo ir.ineioi nne 11'11'y Mur.ilin .!I.

. STORES ll'lllllllH I'll'Mil lilliII' .llm'I''hl li.ltlllllnl | <. von'M'i'Fi: :*'. 11"'XI'IoIXII"' :( I ol'tlie :Noilh- 'I Atl.inlie, .'-IIUIIOM| | In 10- uli.i, lielu'U'il t.i. : \ clrpiilhe

SHIP CHANDLERY AND SHIP ti.i.lo In lliN 1.11)'. Tlu'x' -h.\I' III"it .\1"1111'1'.1011< ( > TO LOOK mi: 1:11: I.1. ll-hi'f' ) iiie.i.n| (., liiiinl.iii \' .1),.. I'lli/eiii'" ,\1:11"1: nitli eldempawill

t'li'iv' hll' |III'CII u (ji'tii'l.il Inrii'.np: ovcillio ,. 'TIM: iin: : DI.V: M.S. 111""III//.{ : ::111"1(II hilihinj,- h' .111 the: mini kllll nf nevcrnl

1.11.I.nOI'I: :. AGENTS FOR lit,1 l )'i-nr In lluI'Uini'o i>II' llicMs .--- llt'i'l 1 in 11' I "II.t |. ., "e, 1.1 I 1- ( 'hli'api :1.I""IIU'I." Tho idem p I Inii.il

AGENTS FOR IIKMP: A\IIIr: : >: -lA HOLT 1IOIT.: |, | few ji-ai-. M I.in\ nioii'liinil'\ :ulntit. in uiuui iii :rvKiMi: i'ninit >"1.1| t ol 'inn.01 iliiem-lon 1111111 : ,, uf, r ihli-il) loan mraujfonieiit / -

r.NU'KI: ,STATIN I'II.\H'I' (OTItlV AND' IIP.MIMirCK: TAl'.NTON:- IXLOW: .MLTAL: liiiui-trr. I Ilinl i'\ ,'11 :Jbiltir II." ". tlie li-li Ineli IrlhU, lieio, In l-sllinj, ; lor u pi.ii heal imuiopoly of the

AMCOITIU > tin-, Ilio-i- .jiipiiii-, l.i>inpin nn.lt'tpl.lin 14f' o| UioUeeU lii hnin -
\\nnl.1 II.IM-l.i'i'ii: illHiif tiiniiiinaikrl \ 1',1' ) ;; purp'1en.
AMIc -ilIl'IIi",1(!: : :and ]!,ii: i lludttaip: loll.elt ,
,
1 til' l.iml 1.1'llt'lrt Iti'i'rlti* liolil llrliIt > I.111' lienelh-i.uy It Up.iny
Sioll.
I
: cdMi'AXYX. li"ul n.-I Ini'ii *">< l'I"I liilciitliiiiluMlli.it : .Ill" l'II1I"I.I 11.111 10'11I1.
AM'IIOKS: :: ANO: l'll.\1\: :>, M 1'I11I"1.ch.\I\h..I"I.'I.I... .
mount' sntVKY; : : tin1 il Im ; '1iI.lhe
; lliii -..niiiiliinius" 1"0'1 nili'lvl 11"'lrlf'nl '
\.111,1 Kiiiilo.l t'II"I'I'UI.ICI'
: '
.
AM" N.liN: :Spikes :MIOI I :.did llonp, Iron. l.r.1.1 I :' ;. I:.-Olil Mel.il l ikon In ii i\: ot 1'11,1'( iiioiuIM.II Lot li.H: loiiili-il InM .lie I ,In!*' Coitiinlili-t-I'ati I'rt'telilrni ol tin. .,,1.* y...:..."N iln Uun lt.j sinii-ii> l h\ J. ilo.iit- 't.i :ai.l Alnelii.in, : ll.hei- nlii., h, ni'iei' 1'.1'1' through

1'ipi';\ :Mieet: u1.lioel: Xinr, .haiifp': w IIPII wo FIII'III'hio'I':- >liilify li'.uli' li\. I'cll'kli" "IIII.1I11' tenml Itit' Ili-Hli'ui'.l I'.it'tin ll.ttt' men.' '.I.1 ..me cf Ihe tnorulianltto Hit'lOilrpoinluiit "i'\el.il hind', wan 11"I) 111'11'.1

inDKOUKArillt': : OI'TU'F.:, Iti: .i".i>-. :-11I.1.\. i -. M MI, ll.ior-' ( l\i
( 'IIAUT3AND: ; ITIILICATIMNSLOIN: I'AINTS OILS. VAKXIMIiTAU: : :: :, dl.O YKI.LOW MKTAL llli.lllil lull Ho lnllii: ) 1'1| lilt* Itl'l-lorill', I'lltllllllollot IMI-IIIK oiilt, llui' our eapl lim nml.I Ileninhi.n I rll.1 Sheiid.inneonlhlenll.ildeik
: : I'.on.MTALVAXIr.D Inilliiita'i* 'lii'iiMiii) -- \\ hlioniI'liiiiUli 'o n lt )'er lilliied Tiippetl who, I.
l'l'ITII.Il.'IX'ITII'I''I'I\I': : : ili.iio win, oilii-r' \ 'lio 11\1:1:11:11'0: : \l.ci'ii. Hie ( .inailhins. n' 'aul Ihetif.il \ ,
I'OHEWX, l'ILH'I'i: hl hl'l'lIIIIIIIl' ) >lerl I'lirit' I.\H'ISI'N: | ) ->li|'nl.itioni nl hI.| ." ,C Out) "nv IM I'.iuope nml, the eriminntiiiKiloeiiiiunli /
i tiulI .ID In 1111.111) :
: 10'1111,10..1. '
( of Ilu-Ir wiu'i.uiliil.I'llPllly : :e-t Iii mi in 1'i.ilhiii.l in .Iiml I i1.:inio iin.lei ( I
.
1:0\: I .1 Irrnctli I wlng' 11.1
fIIII'; '" FIM1YMAVIIILM.M' !
\iU.i I 1 I. ,I'.ivniul: II'al"'I' I'liiliiilj-c' : Mu'oKIM. I I nitli llu' Amoiienii .i- while', I'liipliueil, in I
-; Ril'liN' lll.'ll 0\IHN| <1 I tillIllvhi "Miipiilh 11,1
CO :HI PASS US : .MINI: ,'ION, WI\nii-l'Li: :: : : KtT.I'I.KSKKI'AIUS : ; 1 I'nll'A : I >j )ni'll ':ali-lii-il nltli Hie l.iniiiei'ilniio. I I. ".. .I. AllJIMst 'Jl!')..-:;li'lltl| Kl'Mil ti.i.le, i. 1.1) of I 'n-hiii) X Mi I 1\11.1111 1111')'. olll., "e. slieiid.iuli.il. only I. I

lll'III.'I"o; KlrLLS.: :: Colli-rtimiH\ art rcpiiiliil' gmul. Alir.illli .'ill nl.iltril\ lVi.nl, Mi'iki'i, \Ve.lne-.l.iv.: In -1"II.ill .\.h"il':1" Liu t'. tin it- i-nllliliy' I lew ) i'lli. II 1'1
:
TAKFIIAILHOTATOlfN: ( : : AXO I S'IKKKKKS: : : ot
I'.USij'::; II. W. .IOIIN: UU'llAKO-dX:- ). mill, ti'iily' iii.nki't: MM-MH toIi.ne ttilli, nine ini'ii tu. loi'ite Hit' I n.li.innlioin I.U Iuul .in..) hi.flioii: liiKenliilu II.H lii-i-n iemo\eil 'In aI'e .
: :: A-bi-itii, >,l'.i: ,<'KiiiL', Mill l.o.nd: Stove LlIIII'X'/ .\ 1'11.X :: Inlonti,I in : ne.ir I the olilTlioriilniix I 1.) the I'ill/eim' A'loii.nion : i
Tincaqirt .nt
:ynr.iKi-s: : : : : l.c'cii iinlti'i-.i'.. : i'\nrs-.ioii.| camp on I i.. % i.1 111111 I I"d'"1I.1I.1 .
LINKS i.Aio.Mr.TT.i-5: : HoiltT COM' r Prlliiij.: 1I1M.O I'AlNTf.I'.AdNALL : 1".1,1"" I U 11 pi.llril fn Inin a ItuiaikaHy lialllptit'lil.; '1'1"I el',' .i.n-l.. ,i it'|11'. -,' ., Cu-hiiix anilM. wlien I anlfil .it Ihe '
i.Ki( I Hemp( \ t'-nd I.tiiiiu I (C.nun inn! Tin Us DKVOIX: .V LOl'D'S lic.iltlit I'oiuliliuii., Tintnrtiitiirp i tooiii.iit lor him. InmcM'i, :ami p.Iin I. KIIIIIINnl \Vu li.i.I liopul .to i.e.nn .- I liiji| Innill bu ,"" ,' I
CIIIOXO: n'I'I'I: : 'I
1'atktiiir: 1'.I o'1 I 1I.N.k ami :SnntUi: I'lmk: ., im'n MM-' lo'I'I.t| 10,111. Iji-jin-' liii lenr after ::1 ntnliliorii li:;l.t. anih .ihleet lenient 1 ot nil .|iiei-liiiiis a--in'Ijtii.ii..

MAUIXK: (CiI.\S-I II'AKAMFI. : 1-::', Ship Stein'''' Oil and Hoallni; nail''l''p, ..Cll'-ltl, IllHHIl\ Itllllil-. ilia.' ultll
1'1.Fir', l >limits s 7'1'1" Cdl'I'l-.U: TAINTS, \\unlpn inn) Moi-tc.l( ht.ilitli.it: : the uoiiMileil, iiinl lln.'O, ""hU'I 1.11I",1. The, long hi'liiic Iliin! anil u. thf "eunon li th.il, llcniy t-heitdini| mj

MIll'HNO AUTK'LKS.MAMKKriTS: :: TAKi:!: & \\ ON.sO.VSCAl'K : : : Ir.iili-in: thoir line lim: been fiillv' upIn p.ul: hiniTi'ileil" in t'"eapliir( lniii-lii) |: ..11h'l') .in ln-o 11IIIIlhill nppaiI'lilly "- miH-uif U 1.I'vI'III'II, lip: (he '
A-woirr.Mr.NT:: (OKSii.tppt ..
-eile
A eoMi'Lirri: : : ui.iiinle.1,, 01
Iheii Meiker.Thi
AXX, (lint nt I.I-I JIMI: ', lint' not tinii'li nvi'i to I if nein lUmo on p.,ill lt Ihe' "'IHnl.1
: : 'r l.iniHonk 4 nnil,, SinkeM, l''i-ll \\ 110 the III1nhito) Moiuliliuun l > In ,.1110'11," with :n '
\' SKVf KMiLAXO, it. Cl'lll'l ,lillllS Bll- "I-I-IIDI'It'll |/u"l. -lal. 1"1"|" I linenl I 1"01',1. an a.ljn-l-
1.0JOOI8\ : ANO hLAIKS: ;, l.uirMonk- mill Cnh Xcl. in the I'onllii I COlIl'i"I'H \\ liowero ..,1' pio-eeiitioiinl' luiho /
AVOOLH'Y'S.mri5.ii :: : : :illlil lltll llMV Ui'l'illllltl I Mill OVLI" tillli'. : ini'iil nl tininnltcr, ue I.r gin .(rionpaiynfthu '
NAUTICAL AI. I.\XAC3.: AMI SIDii.ltMT&\ ) : ( h.i-lil, m'nt lo ANCIIOIf: LKiinx( : The i'lolliin' ; men :mo \\ lining:, to lirarIKIMI ) \\ tthnltull.ili. WP think

.. _____u lliCMiiliirxcHlr... I'olliiii eiiip, lint ut' lift,. nillainicit volunleeio it I'oiiinii'iiil.ihlt' in Ailniii.il l.u.-e ih.it: Slieiidjn n.n the piivale

SlilimiiisU'iN! Will >otri! lo their Illh Ioot! our Ailu'rlisenu'iit.( M-l-lll to 1)0 IMtlll'lltl'll. TIlC b.llll llllllhoe t'loni' A"PPII un .tin- I'oail nn.l the I-nlnniile.l tinin| >lhintu' t'jptainhiolton undn.nll.lenli.il. innn ,.\I |

1.llh'I'l'al'l' )' li.fli'iicil, t'oiniiiil.Inlniin.Uuin m.illiTH' 1"1'1',1 I Ivilli Hit'linhi Tripp, i-x-lifiiei.il ''"';. !
iiii-n I.LIMI to In. llur li.ippievturouilin ': ( \
and Small Cordially\ In'it.l'to\ give' us a Call. un-i-on\oe.l, aUo totieneinl I 'hl"o Set'tiomil I'ndei' : '
,
,
Everybody) Largo tin* ,eily. 1 ho Jt'ncli'i-4)' I iei 1111.1') Imping' II 1.1 itonio
.ihiim- look. luoniHini:;!: ::1I1'l I "110 are ulna 1 U'c.l ul ( HeiiHiMul :Spin| ;:'<, lllill) on the iiit-itoii| I! nml "I.lhll our II.' Comp.in)', I I
nhcic .. Donit-r, ami ulherpointaio .i'enrt'd, I, lit pi' '.i ti.-jlly no
--
tioopH IIOIM loolil.iiii Inluiinatioii h
)' tlieli-t" t III let'I tinIHHUII.. Tin1nliolt'ile 11.1"1'111'1 : \1,1
To Builders and Contractors SlritlySrsl-cte! in every Etsptcl :: ,, (:.muni, III'I i'll Hitinl'n.il piieuinppil., \, 'Dili inoiniii(! nlitiulil lime ein.iiiatfil tioni nn- I vhliiil nioni' >|Hi|) of tho 1

.. ,.mil, -. ','m -mo" llMl lin.iiu'.i will ooiilinne nionnte.l men' Ion! Ii ilenuooil\ ,..I'lhe other ..u.,' niie 01.1111 I il lili" in all

InnihprildlluU ,to inrieme.iiiMM" front,,' U it pooMlile' the" )' ma)' em onn- .Mr. O I. It..Whiltior" wan 1.I.cllt I he of this lily, n 1'lfIHo '
Plonptf HiinPPQQPfl Ruilfliiirr City Hotel 1"'lhc, liuli.iiH llie, mail. valuablo' and now iPhteil I I1"Olf.
and ------- on lin.leon Hie i 1'11'\1' \ un A.lin'nnl .
'. -. '
: IN .I.KIINV.: \ monopoly I the so '
sr\Mi: .AriiK'AM: I.lire'ion..in. I nml" oli,1 ho Inn ""1'1Ili'I"'I''Clh.,1

mir, Ed. Scxauer Proprietor \" I'IISIll isl.lfl.l. J. \OIIIJ- Oil liltItliinr l.y the Ilnlil'ax, an.l :h"I.I.I'H '
wiIIll(nut, llt"ili, ,'Ir :il\.intn < t 1. < all UJMIII it- 1111,1111'1.1 l | The I.IIH I.ellrlK Itffi'lti'il I'nilll Hie bo Ihu
n"IC""lrlll'IrH 'I In* IIlclln..llo
I"'II''U''OO'
I'tnltlcfrt ..
:
: .1 i inuKSSKD WliPii IhoNoilh Atlanlu'
,'it"i' lisi ,11..1..11111'' i 11"(111"(
pi 11"1"1'; ( "h'ullll..1 lluit I'nilnIII : '
< xnKII Y siniNdx CKIUM: : \ ;. ( 'im'AMI.. Aiiru-| l I H.' -ANiivrt:- i''ilile in Iho .llhliiinlianU bcfjun HI-\I-III, | inonlhs ago, '
MnnKi; :, siiii\c: ;: E. J. COOKE Clerk ") nnil "IH lellfleIliitiMrl. "IIUII'I'l'| l"I'h"I'J"
:; r.KADKD: 1:41.\1:11: >:st hTiri'i\d: : ,M( '.A\'IIJN: :: J, K'ic. liiuii' Kinnkt'oil., (li"I'III11I1)', si\s.: LllMlON, AllKH'-t :2".- Ill .HlO ll'lll'IH nt I'm 1 1.mil 11 f""hll. Cil"'lo' Aimnlalioii

tl..li'i t I.. )".. \\U >t I" -. M 1111 i i ,,!*. \\t,. \\n\\\\ till .>.I.II l lourm.iiiri.ilfiMiutlif GOV iai-J M JSJSTT FJT., "Mr. P.l.iine: aH.l. I'.inuly :iinivpil luiulili of Item')' M. :M.inlev: nnlten atianilniMi I.ill.m uilh Adiniral Lino. All neio nuiiihii for\tlellnlto I.I'rr uml" '.

WI' "''ti.u.inlooir .pit"ct1 \\I' \UU' 1'1111'W| \\nri.\t\UMII.UN' r\: '. I' -IHK 1 ; II:' I'!' \I'.l.tc 1'/IIAltt:. 11I'lIihl! alter an luH.ili-l.n. Imy ( : nearlhilaplilitil Ainnni, ill n ,ilunht an llui' allilndo. uf Canad.i the"clr..h 1'\ |

J'KM\i >1. \. H.'MHHA.' : : |Inl1l' "| tinKliini: -. Tinjourney limn' .Inn.' I I'l.: tinCVpllillT. \ .,IH. Till! thin jrnr. No ..II.I'I'a Ilhl licenniH.le. "Ollldll'llIhlllllll,1/

VICTOR K. UKY & CO., I'ms-i-li:, t hI 'ul.. iu' u'in in:i.i.' \VuilIICSI.IUMI iiali\t>> cv.ii n.tlvil Ihophi.'e upon Hieaiiivat Tho! l'II'lflllll' had not hhownUielr no bra/only l.el.llnl!
|''.i-.r.>,. lilHMl," I.)" Illf: lit) \\'KKK nr MllNIII.KI.'I .. A grout
:>... .t M'I'M ZU'I'lIlfI'li "sii-ffl, or. UT IMJ-7-H. : hint; II" f'.h.I>I'IIII.,1 I'll)' ulihe : of tin-" I'xpeililion, onint' ; 'loIlight haiul.' Sonic' ..t llio 1'aplninnvouhl PI'IYII'I'I'uIIM.
deneo linn I.een ,'
\ all kin'1"I'! \\ 1:1.1.: I'\1 ""M 1:11:I ln: | ill 1.1') MCHtlul.JUiti: - -- -- -- -- -- --- Four' Kiii '- In Hie il.uknu-i. ploilnri'il' !".y Iho \.'(,'"|'"II'I 1,1,,,, \ it'poit that they liiul lieen: al- /lcolel,
1:11"1' >-I""f I : I Iho llr-l ultnuhM'H to be
I"\I II : Witluint MI:ikliiH nnell.u, I I''to \ie\v ln i.flhe Kli'nniliiml whi-llen The IInI"III'leh', In Ca nn.l. inn liailioiH' "
., li.lllil. )
''' \.11.,1)I nil '
( "'
Ihe .
W. L. DOUGLAS the hl.l"rI"11 01 :in..lilti-i.tninl' woink'M, ,'clm'II,1, ulll'l'WIII'I. 1'\1111'1111. ( uvpiynniiiiihle uhilo olheii' "" '1.1111 .!niiUr fd\'lr giuml jury win: '
not been hineo ', '
tin'IV, Die) lio.irile.l, : : Ithiin', ei'iuiiinlimit ili-po. >!iioiininl pionii-i'il, toniipply 1:111"1'11: \\'I'IIIIWI)' h Ihe author.itii'H. hU'1
SHOE. has it '
li
$3 I (
iTpoit being '
nl all "'.111)' hour Uils in.liningpn : lli.i. evpe.lilhm, tvlth pio\l,iiiin. \V'eU'le, in. lined hellevo thillnnr '
LAZ JACOBY 'j ".. nnlrhlimi tn"'Dm liI'wurltlI '."".....14 felling' |I" in-pnl,, tinili ni.inile.l.mil .I The)' hilinme.l Slanley 1110'1'11l'Cl'f'' liciUnienl IhNiai' WIIH to "IIIIHM'veie l iti/ens' l'IIIIIIII'f'.

'Inrxt 'n If. iMtf.Tt fll. nix) id' ril .lli,' ul tinan..'ii'ii! : .',U.I. .j.'t.\'I'; ;
; : :"I i,, Q m) ia other npiilt linllier, lip Ih"'f'I'" ihll that nur raplaitM In innninii 1'11'
0..1''...... .11..,I.0 ..... .." -l": hijliu.i Mii-n in niiil-lre, ,nil t.i i'Liningtliiir into for wouM: .
h '" ... ) /lIOI'.IIth-1I11, of nai i;'.itiiiii, ami Hull n (poll 11I hlll'r With l.rt..I.f..r ''1..1
;: : : :; ,: ..: Mm. .
CORNER W "lie. tliroujjli: llio "1'I iiiilnvilor fn 11 her piujjiotI')' I liter onl.I, l h" not he i .impelled' lo || n ,101'1 ol Mr ) mm.Nnv
CELEBRATED kMV:::: ; ;: 1"
THE ",". H''.." .,h.,. .1).",,;; a ( lilllp.e, uli'nli: l.tller ipiiekilnielhii.l iinposrihleSr \ twenty inili'M: 111110Ho I a d.i\'n linietuli'pnil Yuiihi AujfiHt
-- lor .11_' "lit." ol" .idI"'i"l| > moil Aiiiuii.iii' Woi hi pi inl- Intel'view
;; : ; 1"l'lIlIdH, cle Wiiilon I'lfhlilent ot I at I eilKlonihouii', They ,1.1 \

-- .. \.t\O\l.\ .. \Ii. nilnpl.. l'nli.ippil\ il il.iii.leil the Klnill Hay llrlief: (.inniiltie' ..., innnienliii'on not, know JII.I l ulnil Intel piclalion' HIP '"101".1'1'OI'fIII'U, of ,

TO\ \ B\A\ \ C \ C I 01 Nil I 1 sl T I i.!:.: ....to"......-11''.'.'...........-. ) '''Ollllnel'II"I"l l'a-.ellho, upper ), llui lullpn, m) he inleulute I I Can.idi:in- would put upon thn word Kiinini.ul/oH' HID le-nlliUK \ :
\ iTl.AHUJ HllOtIt -.: "the 1 1 < ha* "'
,
nnyi ill w>..r.lot-n urlln' W..1 kit I. i.tl.i IMII. in Mint y.. ui liNii.r nDtnul liii.l e nn.l nil .l.i) Hi.1 lil.n'U canopy' ("hit liy thin lime ht.inh'V: anilKiniii 'irpain', In Iho '11'11)! 01 I wholher the rullilh |
v.i.ir 1.1.lt W. I.. IMltULAK, llrutkton; Mail.: l'olllaill",1, Hinlciiiif.. : Hie I""iju/II" / : ll.iy h.ivo un'I. inasloH ol( HIK unison in ull lending: llnox, and ,

< AMI: III: :kl' AiMillll.il: MutU UK, _, t: M :', ___ _._ __ ininpi'ililtMr.' ll! :lino' Is ili-ippoiiit-'' -- ..- ncio,! iinlhoii/ed, enter 1",11'1"111', of a belter, I buslnon than
HAS IIIK: LAIilil.: I: l' J\lII\S.\'M sr\ii: 'iitmsrit .
i-,11111,110| "1'11" l.iko: an CM nr.i..n 111 ', M'elH in n poll, an i imloin olll- : 0".1.111." Thu Snnlhcin I

Tobacco Pipes, Snuff f.I..k. ;n Ci.l.len/. l.i-l li.'l.nel.Mit' ,'. Tin) I .Ilium f'. ol Ilin ConiiHiiimriillliIn "eelme 11ill' niilhoii/eil, do. Admiral" 'liiin-iinlly I line, owln;; In !

Cigars, Merch nts Ha tel llu l l'p"i"lo'lli'I' lliinlni.j| when ili ll 1"1,1",1110| ('"".UII"". 'Ilii-Hft. Lineciy" luadily, ,and \'eiy kindly Tho ih'iiiuM.I/ \* jlllfl111
f'I'lIll'lh'M lo ,hi* Cnllftl, I l.irC'nii .
poll and iioilhwi-.t,
i- In- illl'e.hh. .I'oi 1111 '
NOTIONS ETC. e\ieili'.l| \\ :.1 runpluol : H'lit.r. VIIUIII".II." IIWCI''IIII tllOHO' I'oillb
FISHING TACKLE, .. uiekn .,. 1'01,11".1,01, lor Iho ol.nlh
lor, We .Iu
IN "
1.t'WII'I'\S: : I'I.S'l'fJlt.I'AI.A --- -- .. ..- -- .AI.D, An;.'. -".-A .poi,'hi,I to Hu1Tinien (1I111'I.l IIIIII'I loiulnii-4.. t'olli'i,.lioin bavo
INTIIKCITVVIIOLiSALi: : ': AXO IM'.TAIUNeTsrsdealer : ; HK MK.iPensacola; \' tH1: 1 t.\\: \' IH Hll'lltim Itl'rtlKIIH.ItosTON IIOIM Iniliaiiupolii., na)">- the 11"1 pnhlinliuil, and Admiral i I Lure. "ipplinnnlly (iooil. Opinlomi '
I I':'. lli.n. took llii'iu with him. llu HUW Capt.Seoll 1'i
AUK"" li"I'IIO tinanelul tinhaiiai.Kiiii.iil4, nf In.li.ina, lim Intor-Stato
and Stationer. Fla.TAIILKS liai ,] | > olllie of and olitainoil aiinwcr, whlili, l'I''I\ 1
M. l"nl'II' leHifiiiei IM me t'luH in:.' in..".10 ami, I 1II""o.el'loll'" Iu'n
,, ._- :: SfrrUED WITH TIIKUhST : 1'niloil KtntCK Distill t Attorne" ) |.",. The' List ,1,1111"" In Ihn ijcnoial' 1'11/111 I ofIlie with a leI p>icptlon. ., ruvvr: thnpoinN I r.11 .lvll.I. i ;

---- MiMnml\ Kvi'liansi'il.' ;:: TIIK: MAItKKl'': MaiKioliiiM'tls.: : lie Menl" I.U. rusl lgIIII' hl.ile' TIIIIMII' )' WUK pai.l. out In. on which no note In douM.Wuknow A KI.K.N '.:
llmrUil'
U.MI.UOAD 1ICM.T! : llliiiKI.U.\ : \ I'M \\1' 11111111'.jlll. .\ I"10 HI 1:0::. rion lo 1'ii'nliUiit Clcnl".1.. I two weel, .,1.1).11",1, iht'ie! uiti' no 10h""It'I'.lIml now jniit what IhoCtinii.ll. I'\\lilipCniiH" .' In

tinlotH lr m ,milKlilc r.irlim. will Ilui-Ui 1 1'1'11I1'11111'1'1'1| I '' All' iilloii, I1H.I'IK: AND: \ ArihS'lUbVAIIHli\ ;: u 0' _? "I'an hi ill'uv n n|.un nnlil next 1 lieicinbci luiu inteinl, to ilo..'' tllnnil I'oiinllt'M.
lud"' ll-ir IV: Kkll\: U'V.AC :. "Mr. Whilllof, i."loflho dlleilolnl Kin" tsAi'ni.iM, II.-! .
,
Itmiknl Lonilon, H"'III.| J'''> iiii>nlLOMIUV '. In 'Iho meantime, f.INJ..M'! > < > will AlI.
< 'KSSI:: llIiij'i:: ;Tl': I K: P.l'Sl X KS.: : Augiut 1I.--'I'I"J! Hank oflllliloll Ito nee.led 'to puy/ tin- current expi'iiht'H Ilie ,\IIO'i"11, .r'ii-lu-ry Union nml. man nho h.is 1"1'1 I'I''I '

: OK\ Till': CITY. has ,dono u K'oat' dual of wink at WnhInUton tilled Hitli
1'OUTIOX: .
I HII'P"hlf'fl[ | [1'11)' 'IIIf'II I IliUinnrniiii nl' the Malu' 1I"V"I'III1I1',1" i amipnlilii 11'11I)1 ennnly I
,and in the West In ,Ilia of
J11I.lIS.VNWI, r .1.\11.\1.11'/.1' :;. The l.iinK 1,1/1, ) / snliM.i'iheilol ,' Innlitnliuii". way yeaK i In Ihf illy und

f'lJJ.V IS/I f'li. "lIl'illil ,,| H.'MMIIM| _', uhi.-li fl :ViSSIn ;; Tioainrcr Liniikv unnoiini' c. that 1llllill tho ooiiilllion of lie ll-hoilon hie pleliini. of llui lelgn

You Must Head J. KRYGER, pull up. Very liul.) Ion, IH iintiilpulo.l he; will i nil upon' I 1110 n ninth's to ,nilvaiiei I. favoll.l"' pnhllealloiilloii.: llowni Orange, Vn.I., nml, ,

by hill holilcivMIKN Ihe lun.ji, lull, il Ihey.lono. il one ol Ihe Aineil. am who met Admlinl fount leu, o\\lnx lo Iho I.tvl. '
l'IIII'IU'I'OIt.:
:
", .
"1,1 .Iy Lino when Ihu \ ,
-- ------ -- --- -- ---(-'\'It--- : 01'1'11111101.- -- :" -. -- will Im v.ilnntaiy, UK Hie law .lues nut ijni-iitloii, Ilol Cap" on.'nnl/.ition., A, '
the Admiiul) milinOiUeiilly| put toCipt fiooi liomil lie met
ie.niie| ""'11110 iei-pon.1' / t.. MI. It inlUwlien an
\ lll'liKIUMi A I \M.F' III AIJ.IIIIKN "
EXCHANGE Si'tilt wa' iliuwn well-to-ilo filmier, who
WELLS' : IIIK Ml 111 Illltl'll 10 A SK\t1* thcy one tlio bl.itu nulhiny. .II', \vu
II' '' II "' ''nl"' '. h'r I-AI'HI" MIDI I'I.l I.U K I IIIK IIHAKUMI..1 homo with 'hli "
M IK i.m. (I.T.. y.'nix, H.. tin*." ".>' '"V".1, ,!',:' ''Ll'ln''!!. ill".Ihll" 1111 ll'" .l.h..II'I.II'I '" I"" '" Cull < .0\ Ht.XMI I' AMI Mil I > -IIUKI-: ;-. .\ IIIK: NKW AlillllhM. III' !" 1'lIfI"11I Olio ('tin, I ul the ixliuiiHtion' ol the '111'i: l'IU'x WOKTII iiuuitoii. away f'UII
.,.....''UII.lhll' bll. ),,)',' III"'" 0"1,1, ''' "",," ,II., .II' ...'. '. .1'1). OHM 1.. liouMiiy will liu n Kii'pi'imlon of wcik lucl of III* vllui U an ho eonld "
11(1",1', 1"lf',1,, ,,,..,,10"11"" IIw "",1,1 h"I'r Pensacola Fla. hf III"." AIII'I.PHH ill MV (II'AII.Y fill all Slutu liiktitiitlon! ..f.I..1 I',"'rllal Coglilln: 1'laf."t fuller pelted by Iho "While CUI"
upon
W l-KhL) J t OMMfltl: Ml. fllliM. I1 U llmll.ClIAInWUIIIM .
ZY3VCOTIO, ---- \I'rf'MI-S. aiKdiilt
NTX 1*. o 111.10111 on ,
III Ii/

"",I It hM nMr I \ I" hili "h,1I u.,1 "' ..,,1111': I.. 0111' 11"". hrilfi;: ;! \ ::: d Li;uor:::, 111.1.11..111:11---- ... :---;NI.Vl. ; YUIIK.1111".1'limv.n i.r.t'.iii.ni.Nm I 11) -.'I ho total Heitluii, AUfliit| '| .t.-'hl! Ibieulcneil liini with tulih
Iho fui
Coghliii email wan i'loteil
not leave tho
.
IJDO \ ilohn. '" Ir.lin.l. .if 'liv.m, him.in I' uoniitry. llo
isrot :ooiiovoU lUn'ILKI: : UI.KK! ON It'K:, .. vi'ililu\ unpply' of eollon 'lur thauoihlIH on : wariantInt
lln'! 'In M, ( "" ""'1' '.I Arltini.: )! -. Ji.Mi Kitii : Ill I eoionerX 11..1101: plundered by
I.IU, 1II'r..1, "* ""..... "h.III"' '".' '' "'''w' .'Ioy .,,11111': 11.1111."' ." MillCiii U'iMM' rK, tl i\lt- iii\i-riiiii" "r 1.,1..1.1111I.,,| K;. I II.: Tuini'r..luil" .. iui: I. ';; huii.H, of ,hhii II",7'jl; nielli' ami, Deputy' r111 it' SII Iful( ,, ami bu u UK
It U .:11 '11111" rjlll'lclllnll
\I i IH all aanln-t! Hi; ; ".. '" ,It. > II. III" ,. J-.IIKiA.i: : '., .iiu-t : !
Aineiieun
t! 1 inirt t \-li..t JI"IIIInl.III'\ n '
"h" I'ontlauliofoii
1.It.,1, | til..'iii. iiml Iii"'* \l'Vilil., \l'o"lIh'rlil, ,"i'llvi I I.'''"'"' "".1'1" ; 1"0 : 1IJ.liIII,1 i hal IIII.elli.to 'Judi.'Orillhniy 801110 lh'l I | '
ii.lv IliuotliW ilny n lml, "li" li ''l '"' ',"''"''In ",',,,,.| | .n t t" l.iM. "" ."""",,."IH...1111, I 1.H"tl, ) .iitluinil nUn, ,.1,1'. i t.i. J.i.iin| M.iri.in M.irtin" \>\lli tiM'n* MI.Hi'l iiiipi'itlkfl) h-t ,) var., !H!. who will hln liiiml.Ok'hliii piovalln may IMI, IIJOel'ul, '
1111,111 ""
I fniiii iimnx"' il liy l 'i' |ilj) i-'l'"i' ., ull, ul.. u 'l-il! isIn 1hid. O'U. ant < ,,' f l >'\IIN, \V, It.liI"'r., i.\ I Ill
ih op"lr. at nvmvrf ill UM hniiils; Ihlll ,h.' I"'" ? co::: ::> =....t7 :rc3IO: :: i.iiijrii.ii > ivpl4: fllIIll inlcih.r towim IUlXi( ) Ji; m>id lii'loiv" k'avinif that, lie that the uoiillciiun
| "ntli.'iH.. I.:, .A.
IIlIy "ured h "" '1'11111111)' 'ami M.hi.ai lecelpU fniiii MA*. : ball. ThereIn
I' phinlalii.in 11'1 would ho nnahlo to givu tho (iovvinor
JLXIXnl'Iollllll'h ( .\. l'urry.'rll'r..1 t'l..tlll|,, W J I'. lll.ixlimn 101.rc..1I1'01
SSIXH 1'0 : is .% ('.\1.1.. IlIol.chl; : In inndi hi thli for Iho
UOSSO'S urJ} ', f'X.O"v"l'lIlIr ".r !flo'r..hi, ami liuiulii iUnf Ij:7I. )'IIIIIY| placo *lly. lalHny out /

III I.. Oil" I)' 1"11,1 UI.'" \" ,.11.",,,,,. "h r' 1111"l'I'olleh j ,intiMl iithi r ,11.\1".110',1\ iiiun "| lim" I'nlMtaU'ii :" hl'. \\ur. -I'n-|-iui-.minim. I Ihu iiiju'a flml ,, lint none manifest.od I. Klvhitf out 'Ihu Information
n Ilre\NIII", 110 n 111".111111. "llh. ., .1. III. In | aii.l, Inifiyil.. 1'1111. lulll '
1111'1'1"111' "I"" SIC.Mm 1I1I1ro.r.| H.IIIW | (Ahim.. Thu giin.l Juiy moetnin li on u.k. that bin namo bu
,, ,11'11. tlll 1 I
or rev r I. ('Hd, I" .,. 1.-A lliKp' 1 OlilV'lennit
lia.l tlii'lr Int.llu
him Hlglil IAIIIAll"
mi lit "I l M n ''WC
K:. t. 'lihiiil.in, |mnl| of .1. I'rlilliinii, Oi) lolier. Iho ill ItKMUMHI'JlluM.inii 1"011'" 1,) ".. .,r If.tttkiV N. W >.piitu' oal.' the 111"011111 KOVCIIIun .. .. "
\t., l.mn.ni| ,, f..r 1.1".f"lh'.llIloi"r I ---
.. .". II" "" fi'l., It. A. | ..... oi'ilneil, 'JlKtljiil| \ Wi.iii.ii'.. Knoi "
." .,".,,1 i .VI ,', ""i. 'III '1111I. ;1\11I; \\m 11" 11I1111). ) ,'I'"h', l.r""I.. Mm. lutinli. ,mil Mi-. \'11"0,1: n, c. lit ha>- J'\CIIIIIII\ 'l'h""Y"I''I' 11'.uII..t. 'r..d"Cf'r 5 !
'Ihlll "II oUl.eb III 1'11I0 ; ; .. ,,. "1" III' ) 1 I. W.\. li'AliniluiU !*
All lilt.'U AII.ANTA (111. I1
.uulll. ? C'IM ) An-lilnn Hun.A AUKUH
lillo
,1.11.' .. 1\\1'10' ,, | lioin' un I .
I" 1"'Iv.h' A Claonh.lo.a
) .urvil l
|
r.iiluuut b" IIIU.II.II) l"Ml Iolltro'| ,; "II' f'II". ."- I.. If"11I |I. ,"r I. .... .. U. A. M.. l>.i. I' n, In |>n | tll.1' ", r.\.o'' UK 1.1 II-'lo
,,1111 m..b vlHIl. Ih, WMri. / ',J, '!.. 'h) II" '",-. ,1011,111" 1111'I -,-nu'lii'-t, I .*'11'. (S.lr.'i iillur". ) 1'1,1.1, .1''II.lIf'"III._-- -- .. --- -IVlll'lul-AlHlll.I.IllflllWAIIIIM.ION ) lecliiij{ ban "rowl out \a
d, 1111'. ,,'hell Ih".II'I' "I' AWl| | |) mrti-lil." 'in u,. I ra: .lir.( K'lry-tr 'I, ;\ Ilk I r 1111I1';' lilt'1'11' :... ..I( ) ,\ ( I'le-i-' "It would( ho an to mnko an O debate in Iho :
OJ;:: NrrS. nr nt lln i-nwMiaui. "Hi r. !iu'ltrIIIMI IN. )fu,, WIIMI, l..mn.' iiiim.ir. ; ..il/ii I ) )in.rwi'iNat III. :IJ.-'lho cly ami Inn whieb Mr. Bunions ,1',1'1III
k milt
1.1 utralithta
:E"'JF''rY: : .-- .- tin I'",mi nt l IIr i II( tu.,.. .I.IHU.IU .lent lo.il.ty: uppolnkil, ', )1 MXU. l empty' "ld "1,1111' that Mn bor
,,, ,, 11''" .\1".11" "III' w" In nppoil .Iho t"veniment'n thainolioii i J hul.ll'lll,1
IIh ".t. K. Mjr-.hu. for Iho tSl.l.lfH \
hllll'IIIIIII""lI'llIr..I'' .f lIi, ,' "r I" 'l'lf"o'Lor \' :: TI\: ni.\ns: 1111; MSI.'IV' Hit I I'v.i mil. i Eddl'l'lIli.lll
1 ...... Hk.ii.lnR lo h" [ ..11. ., 10' I 1'101 Iho :
th like
,tli Iho CLluhriib. il IT. ll...*"li.ih. X 111111 .11 ..,""r.) ,., ?h, A,1".11,!, I\h.. I I.I) .f.lI. jiuK'i', ut thi N. w o..U". t.I.; | Kr.li. wwU nl |./rt. .11.1',1(1\0| .. ". nul'U'f.iru of'ell".O. polley. 'Apla uouii 1..11 uX-V""II'.I'U wii-
> Mr. Fulton
111'11"l
.,. 'l'l |h) ,, home. 1. the natural terilli of laIO a
!
Intliulli Im : ,
"" it.III"lIul''llIr" ,lion., unnnlnl I nil tli |I'rl" mi ymi I'lioil. 1 1. -n i.i Urnit" r.' M \ : UNTl.o your
aENUXNE AR.TXCLE'I ami rnoiuiiiiiiiMitbiiiliU" .. In lln ua lrlnk.IIIK "|.|MI,ll.l U,.' ""f..1 Illlkl' ,'. 1:1 : 'tin' Kn 'liHh ami I Kinlih' Cnlonliilii." 1't'Oplo, throughout" Iho illy
TaE: : puMic. It lii 'li 'iinu a bin)1'1"' iiii.tuvi'i Minlii. IliiIJHIU.I ,
uho iiiaifcl and,
In Iho
liny one
.. II t.1;" 'i,," 11111I' III '11'0" '. 1111,1 '1'1h..lo..r )' i!('riM' "'r h.., ft In btm kI "' ..I.II"' hi.:I .IIMil M.I.: :1)41 M.IIlf.r | [
'IIIIIIIlIlIf' .\1\1\ :-0. 1 A I Tili| on H"f.f..I. 'I Cy'r..f'II' l Noith' Carolina diiinimer, w :
hi. 11I..11"1110 I.. ..,,!.I hy I "hll'l. elllIlII.1, r, r II I KWIH 11)111 II. All\ v.inil.J.IH. | riKti'lMi.1. nn.l. fur nullnt 'I""I..t. ,
IL I. gllll."I"'fl'"1"1 r1II' J.Y..o CHN'I''''. Wh..lc..I'---T-. l.rm'ur I'T l'i ii.ar.u.Ju .w pric for fn'.li .> fill at (',...c..1 I I'IIIK.irt : :[\ YniiK, AI"lIoIW.-I'| !I.' bunor I.OSIMIV, AiiKiut; 1'!).-'Iho HlandaiJupplamU : 001 ,low II by Mr. Mntk*,

KICK: IMJH HO'I"I'J.I': oN ,i think i.r itonly ,'. i.c.t- fir u l.l.-lt. > ij.
l'l"UIIHC )"111 .1, III .'11I11" '" ,'lIl tll' 11'1" "'" h ..1.11., II" n in Milk\ -liuku ..lit.. ,.HinltlT... I lunlin; MisU uuruiiUil fiu-li 'li>r full l 12JJ, rotiiini'il inoiiiIiiK fiuinKniopuon .the 11I.1111'1"I lio 11101 ami Uuipiinid muik. about ) 'clol, i

1\11:1.1:: : >10111 I.luiitiiu" jut ri.titnl. ul t ri "'0 nl' l I'mi, ; tho' kti-aineior. ;CIIIUIli, ut Mi. Clmuibeilnlu'ii atliluilu Slot k. huu'ev.lIIOY

.i\.il ) ( ) I ) 'J". ftturc. .i|1'1"> ',,ili' tlio t' *txllii.. i Imlntf ull.ldI".i! ) ,leliv"I..1 IIUI : ,
.
", ial'if Norlhl nnil.naniiilii.ll .
) VIIA.'r J .Milrourillr'M' I w to liilll liy \1.110' hl.l CI.I'hIOI
111 Al l.li..uu u.llur.lii. nml nil kiiulHl 'uvf'liro "Illlol,1 "'I he lining. to [ J
..... T'.l.'i'1': 'ix aru 1'0.,1, .. ,,11I..11.- tin.uiuny T..Hml' r : .' Ihu r'Oll The.- only ain-wor r.I'lndl' ait, 11,1 110 fioiu
1.,1'" I. f ,,,,.InlI, .11. K'.iiilum. i-f til" l.lni'iiK. Dili cuit'ir) .. fall 'f 'l.Jii.l In nail' furiuilu ul tin) |""otprluL'tallli I "tittor Korai fileniN in r..I,,". Illa..e.f .ayi lheSl ml.id,
Ih I.
"r \'UIII
I "IIO"III" IH II fiilr miiii.h| 'Vi.'Hmlli'i'.Ml. .r 111I,1,1' "1.1 ., .
h.'I .hllIto'. n 01,111I". l ..> u,..11 at w 1,1" .;| '0' '11'011). ., AUIIII.I :!II. .....:. nil ai'nmint of I" "nig fnt. fn 111 tt.hiliiTitloii. ., IfiU. '''''''' "\0 "1'1,1'" Hanger 'a) n ho hu.l I ,lellllrull "U that Ihu Kovcrniiicnt will not fall TUu. WKKHUV C'oMumiciiL .j'.j'hcr"l.
I. ,
III. '
'
Ihu I'f.1I'e.
'I"C' llui n.rl.cllh'lt mill iplemliill "
I. ami Ilii'inily, I'.IM. i. In WUH ) Ircll'I. lu hi IU to (
'" ....... ; .. Huir.oiUil" Hnikl'ii,, ol liU ui 'il lur II duly I'r.'c mUIIIII.I"P"I'I| ) lulu. I'uxi'i' Ily-.'. tu.luiiiiiit, ;
C AI..Uu.l'f.II..I fiee ,
Hii.1 *'"11111" *- .. in Ireland by a I power r)a.lnn< m'itU'r eucli wt-k fur > | I\'
ifi k J ''" l.m-an.l 1"0
III hil- |>asu urt ly I.IM II' % '" 1\ ,ill 'I. f"> ""0' "u. ''r .111.! at U'/IHJU| | liyI.KWM fur >,ik ul <:immnl I'niir "Inn iiini|' lit' : | .1,11 : 'ly'll"
llnMiiMlli.liwUimtliiitfHllb"' -. I.. )J'III Io"I. II. ..'"'.11 'A'lurul!""I".i"! |'u I>"rlji.uj. .,...1 .. '" I. 10 Jt.. 'l.t.lI, IlKAH & CO t'.. 1..111111.... \1.10"11.. I'urlUmi-nt ban 1'0"01".111''"'" it.1 l yinr. I .\ un truly. "

t+

... .- -.' T.. _- .' --Tr/I:

o I-- WI-
_ -
I"& I


r _
-
-- u h -- -- --

; :, nnlti fetter 01, Iiu1lvli1ii.il. u'llt.rt'rlNp !I t I i'c' the on, -ilftli, nf tiniMiin. M n t -I i n' 'il. !! 1 I U'lIIJmm
\ j 1.o1j1 i that Indu'try, I "lln lll, piiu.l I .\ I.-Itdon I"'l ,'l, 1.1: i -I i 1. of aI '
0 tl. majesty wn titwtiin'nt, A 8 wo
I I't 'li-lnil nor) .11'\.' n ', '\ -in.Ui\! "In iither miitioi'il'iofu .or uuhuu. 'II III'-i t.. ,II'. !II.! (' "1 hug'' wllli h'f I ,i-i\ t Iii si. dreo-c.l I 1,1' a, i'.ill.' urnl I I hntocifii, inisl li.-.d rrcat very, (Mth 'In nnturt-'a A KUrtlniitl 1." a..tit "I. i-k.Mir.l MllhnulIII. I wa t MMtR IU
n -('iii" ? i-lrcnglh I
N bI rill( I"'v wm elt'Oily i I i noiinh t that \vc hn111"I'h',1 \ i III-;j'/I "" 'f.II'.lifl."III.; ; Mltli' I'olo I" Ihliur.,-) Ii.. |Ii', I It-tie, ll.inh-; I \i, ;prot-Ddscii of cit'ir. Crrtcln f Tin"' ofI '. I""l.I .
y I ,'
I $ ..:"Il.1IIIo'Cr.ll. l'tiHUtllfa/ Emn; | >''imbliiiiit' ., a r 'Win ,''it, o1'? l It- rl'-i-t puii.N, \III Ihr d't\ "",. h (,"' ,1 ni-ht. Tin' ,ild lok' il'i ,i Ind-il-n-nco hicon, lio rOi'c be I.rtrnlll. 'hle)? rml hull I his illshhr Toi I; I ;ile. I, : :., i u.,.. ', 'I.illWI.I.II.IIL.In il I'*..i'u"t'till, I ,i,..4huitu'rua.Is)' ,/, i.ii, (r/'a u.] |I' ,

nth, SDH. I II. II" ,mi, .1! I ti:' West limirn. t the 1.1.1113h.; ... he .,1} -, 'litit' "i"u Hill l-l !'a 'u lo | |Ia'| .1\' :Ino'' \\ |lab |Ii| |-e|1" i ino'.io-r: 'in a-l I n -li-m, "i t -".1 imi I, "( it \ .lrh th.it |,il-i prlvj.tclocrt', I ""I 1 Mt.' I _\1 ,, I I. hIll the tit "I( mil r |i|Ia.i. In It- .I".1"' I''u", ,,"i iMilii

incnl, '1 Nns'l.IK.KM their lie. I- ili. \iike of n imiiMti", !. :Ii, -, IIInnly ono-llllli, ol I tin I llcntix' nt, iifii-c tl'o (ta'u- itnc into hi i iI. I "I'I'n.. \nl I InrUII. whon' nit'iuoIn \\ imoi'n-'d( )the h".1, 11,1, t, ,",tat .m :
I i a n-\ I the M'lllcincnl, o,1| I"lie ol In'II\I I I. 'MM.el., I I" ..ilil.id) "I. Ihe Imhlt, a.o. 11,1, IlelO'r.- i-.ihk't'Mi. .mi h..1 in, ", li.it.-n' >.Iit. I" "I"t I.- i ,,

1 I : jl\\I \1:1: \ HI.IS! I AliXAMI.I'AII.V. : I. nml, rolnni.-il: '. -leni whiih, lhchnl,: I ,,,"",,1.. A (1"1..1, neiii., 'nnienM.nihh 'J'",,' in.Hum.111": i 11: pit ,Xi; 'lilt.' 1 ,"n'' nn, w,'put I- I 1. st-vpro .11 ,1",. ,inus ".'it .u cv of the impure ail .their,.' ,!.,,. Salt .'I iiii|I'-! II, ,
|hul't l n < i-.l! "c.Miiist, Ihpy.liottnl. , nor Illilioral: 1.1';', liletrails! to Indulito, 'it mid ) ct lint t .
Hill', W.ll I I.. Mull, I.P Pf nIliun l ,lii it tin- "tIne and wiur: "f ,h..1 u' ion. ti r"1 tl.uI' thu I alt I I I. ,a. ,
l\ \1|, nil- .. :: 'im' h.1'I', j p. hie it i j.. altei, all. IV'I The, I 1'1'111" t li"I-I.; on t tin- othoi \'> ,hut's: the n' ..in i nilh yonrinmnri .llnlf u" 'npt 'i 'tenrrnl'i limit of, of iiollle, 11,11'I' riiiilll "lit nt' 11', I",' I e.i I

'Hi I ... Vo'itloi. I '?"> ', u.. ,i. "iiiiKr (tha(' ,ni rent, ,".'ill'l I hand, thowinjj", \\hnli 1"1"1'| | ? a-i-ed. the i a iil.i I I I. who" wlanlinr ;' | a'tcniliiiu 1\,' ) ;I'l" nnnuto l I. 11'I'I'araly a stronp (OMt. II h".II"'I. .1.I'h h t- HIM !i',.!. I -
i '11"1". ''';, MKiirnhheil 1"1 only Onr-llllli of Iho I "l-'niocraiic. : pinly ", by 1..1111, In' thp I tot,.'". I I..., fiopiently' )' !>oa,icd (hit <' 111 I nun hint.i ,r lor \.,uu, "d.i ,
ipippupt
I 'mor in niir reildctico olplnoo i Ili-ir a 'oi'raplilralmnl ] ; uua tlmp (autir iv-rrniit aluuSuu'r ,' ,
t i-j ) iiinc.pvrn ,
.f {
( up'uuritu ,
111,1
\111 I conlclid, I tint lIlt' 1.1, "hilto theoltlpiuent r"r''I".I \r.
: nf hiHln, *.<- i, |I. t>n N ],er week or fr ) I o I'., Inamina'all -(|1" I'/.ivl" lapfpap' | piii-"i'> h.Ho' lo Iho nnlc-r('vm OIIPiiold no i hills and fever or other nul.tiioiH ,-? Ia, ., Li 11," i/,1 I ,
".Ills per Ilinillll.JIIK e, iinomic (.I..III.lal.'. 1\01'1: of I Ilio. tI t'o poinl-t (>7.'i.H: .NNI.i i.inxi i. '.. ( uf hoi ilioUNLOADING '- !" nn old )I.r-r .Mlor'r. clonk Tilth aislit I "I.lnrr l" .,II'.M .I| i."d" letinsi. I n ir .
: me.I "]
llnir: i 1111'il'I.n.: : \Ve ha\e: II'j i ) of |liii'|, di'pnled slv. 1."vlll: hi, I II h'hhli. ono )held, n iu'.I l hot th\, I with rolnpl.iinl ", 1'uJlc -l.tc" '"' .' ,iml ,'",,1111,1,1111,1, I,", i., ,
tii n't:/1 loll 1 < 'en "ala1 imo point lo Iho levrntic, 1'f"I",' n toict I l ha h,: h.indli' I iua \;n'III.j taut one i I 111. ".1 my experience I .unl tho condition in liuinpir aai--, ",Iml. ( Im mt-.n. '" ,.,
4 l. pllhli-h .1 it 1 -lll.llH. i'tcnll'<. Ill cO"III" Inl'l owllj; \01111 "i A DANANA VeSSEL 1"11/.1 I <'""'" a of n nt r ni"1" Mlr.-'i ,.. ,in lui.li. I found six I'.'1.\ ciisiMijiictti.' : woll.(. upTerror
Hl.tlil il ) nii I* \\\jf I"-,.. fpi'clnn fashions, all, ,' ni tlironi" !1, leave it lo our .aiIm to -. ; : ,," :! I a .\ | nndimcMii'i myself) 1
\r. pa s >aulili A Mollry nt JnMirrliiR, "t.1'111.1
copies fI41.( i I i i ,ii|1' It &Itl.'Il.y lull I' ha'i-tory. I instead ofI.Hlnj, I 11 nail \ I, Ii "wlnjr" .r Iho l-tnorr.iile> |I'nr- In-ntcr 1..1_.th ,.r Irr"lrlnl" Ihl r,' to hold I t '' 1110 months: ai/!'>. I !lib t flout, e.I. that I 1.I,1 to Cvil-doerc

; AIn! i I 1:11: I I ltI i 11.: I IKSritoimhli : I by I HIP' political and :\ 1.1,11.0II,! it h is thai exhibit. I Ih,' Pij easnuuntatu'I yi-ntn n1) waniljr 1',1.r"rlY n hnnrli nl'Imiimiu luke tliu Ihu plie' pnwwiKiII| wlih Ii tr-t ,"ucnrnd very list.'..inkediloun momciit. not fti I .. sprightly:' and > Igornapia(; as so.i lint i.il.HoIrletnl In., in!I'',IliosellnH| im,)",I i'I.,| auapi I h', |' ,I',, |J ,tu,|,, ,

I Inrnislioil, which the ".' I -|iiril t of "* ciuiiito New York h %..\% Itt ttnnt alit, 1 felt tired\ l ltnei Co I I Ii,11"d'l ,
nn nn uppllcnlinn.The ol ne are I .11'11:1.,11011.: .01II..ill. ) 'N'.1 Nil 1 then i ncr d. tin- old six retaiyV ) II ale i-his| a.i s 1" |1,1 I |I"i .n';,; i \
f-ti-oul.il' i Inn "I l Ih,' 4'It'hll.II'IA'I I. __ __ u_ \ ". ,at t"1 )enrs ICo a they WPI with the throntthuroniulHtnliuil t.itciL ilislinit :oii, -i' i nl.I,' .is on, ,ihi-1, ill.n' I.u.i "n .1'| i
ml Soon I
W.Ia\, I cod ami I the mo-t u .1111,11 .1 i
L' more than: id 'ni'lo I Hi it I of .im)" II\'I"'I': |! : ; 110,1 I Pasta itch. "lion- only 'In lit I Irl ""' .IIo'"rr .1,1 rl.mk.! V Mill t '"lect 11111"111.; \.1.1",1",11)] a t. n'i' ,
: I ; \ : : : .1'.m'.r
Ncclinn I rend, rin;;; it 'i \ ;i I *, and incoiislstrnt ht t all our itnilalhcieU Tin' I 'Cutafla'palt ( tauuiiuaei'eial koppn Xwth, I ( }' r"n. luiirmt 1 '0"11, Htotmu'Rionly. tin IViiliwiilnr wnr unit\hnII'hllht"11 ,ind dislfs-.mg? : ti.uk ache would make ,11 h'llh, ,,.. hnl. -Lauual' I,
lug iiicilmiii. upan Tlio hrr \1' I htlsi "," | | | t I,In ,,, '
is KI.II -s t I" ,
cninity i
-- "aot blindly copy ami npply loa Iuuueaauat liic on ( ;Jrnirmn1'eirj) twefu Mny anil; .S |pfeinl-' hit r''I''IIII'throiiphotit biickl, .il t IlKht 1',1,1! the tusk .No. 9IHiiired in .(1''I 11'.1.nice in the afternoon, in- ,ilom, l'o' W..I.I.11... M'inl-\\i' '''u i I.ui, _

i our "Subdorfpt" II ok'" 'r.snnnnI mul va-t contiiirnl the "yMetn of landlennro (I l-'lolldi.. : Tho wnmlcr Is that I'lo'r- tho tar tlio tent nf li.innmi iwi'iiliipenw" 111.the lint .h1nlIIH.'rl.I i severity I it'the exercise wasmoiv Hie rll'I""', 11,1,11'losp" i I. ul| ,.1'I, ; 1 r..
Mailing) l.iHli uiv, idtiatu, n|1"11 to tin', tnsp"c" I biron 10;,'. oliliTsur\lvpn., I KtcuiHi ri- p.virnKii.'iir"r 1.,11 orwiv 111\.1! 'II 1"\'rll' legn tC.hl'II of ull 'His, and, v cnnsl tutor, uuual-, u ii, ,
liiiniir in 11- il to Imposed by 1101.1"1'1 a u on wi .1 wl'k. Urld, :), hit 'liehlnd cuatilhtuuul Ihal usually violent., Mien a mid p-itx-i .,e. ,.h'I"'I"I', 'In, th, liM.niirniitul
....1111.11'1.I |I".r' ,'tnr t i.11"\h"II".-,1\0. n Kinall Islam), n tiyntetn, which, had I He" I i- not gui|uig> to sin I vivo I for a ,ho. inot i- Ul0(! par r"lr1 uvonuto /itO In f'u' a IlluI' tr two "Ir. the pall with 111'01.11", rIii, .\.1 I' 'l-r.bp, it ,Iii at.,.
rP' ('"' 'I ;puhllcnlioiiInlHt 'iiiion}.' I Illlesl."TtlKkDl'lOi. 20,0110 liunclioH, 11,111 tmndicc wlllonch mull WAit ft ) ,11.,1, but only impriluitiil :- stri-tihy fueliiiK profuse japtii! (; hi. m ,. 'mi In, I'olictlin.' ih.ii, -, ,
.
"II"h'II.III"I. 01"I I liter's\( IlillllrIlllil 11'1 InadecvciMVOi'iic; : l\ n paill.itiienl I lc nvorai-JtKl, 8"I"'lnl. |1,1. ",f fruit I Itut ,I Thou, ) i 1 from ilccnntor! Inhnn1 m.itlf its appe.it.iiice. Thcl )' head, will he. the Iah, .tuuu'" ) r I I.), |It.A"'I'
ft 'n""IIII"lIh..1 utuI.tIuutfuuu I. of Ian, .!"!islily ttIli' lii-rc, wim the Aml itt ,. from I l.rl.1, ut1tu.it! hit". ,'I Water nf I llAII.VC'flMMKIIlML.OUR : .
i' lit IIH mi *i ( "iil a : ,
1.11,111..1' : ( ) !IL
:u :ltlllcneollfHill;, : ; ( : rail:: Ia.: 'I'IoWI".hil : Cola, nlI.'t J'I.I.I) ?,:. Imlf iiiiul. which 'ho u'tia" rut took. 'u heal y aln'.iys i k'.ir .11 bell would' fed hl'I y
In the noil fimn all ( NEWS
Aihlre-ia nil letter" unit rni">,iimiiil<>nllitnit toJ'KXH.U'uLA ollill. hIariauuaahiiiai' Ag., und 'uhittpi 1,11": frlil 1 luyei.i Alien-, rli.-xHl his i-io-ith, out nnd ,(put &111. and 1 liLyan tl h.IH hca'1 ho DEPARTMENT
;- : I FIt: I L. I I lie .1 l tI'. I I I the cargo ,Is dl.I.,1! ,.f niphll) us Itmiiim I nIT 1 his wo ,
011\1"1 111'f8Snl"II' I i"'ta-ai lliK.r. I then ho Or1 himlyililiui' 'nl' | l'I.h', ,
1'1.l'O tualet' Tno Mohilo 1"11.101 ln ",",'Ihl'l mil of tinln.lt! I InthooM tunes l ht. nnd litters 'I 1 he LI.I ,1.IjC; : \.\- ttu.u rkeal nmth chat. ," | a ,'t 1".r'"nlc'l.,, ,, ?, I.
,.. I I (.OVCrillnont .tl... "" ere. ii \ ta(g geoirapheii1 foay about ttint1 iinlnml rlI. s i.vit pms.T" Ir"l ,I"I', I., 11 1.111.111| I ? ??
111.11.101 toiHtilftji a t irri iiilns-l
of thin teeth ;
II"RI"'I.II'1 I 1"11" ru lunl t-tealnlim Into' the l.lnu'H turing; severe rigors 1\11,11 'nII"ld ti )tat,'
----- ; :and ueonomici iiTiim-tanee*, tor. 'lie I Il.llni ,'cl III" hlmKtll'lml a little Mlinolur. N."tv I ireiit st.-inicr presence. n.. the \nrlons cc! ,'k.-i ptmik lit Ihe. I n1111, | curiiit" itents .II..llhl, "n.) .
to rise above (the cn'cII, noliomi of'I rather seek ,,,1..1, 'last| will (list liur o I rnruo "f luiiiHims In I'l 1 linK IcMir.ii,'ntli man's" MIllt nvit mo, .and no alolli of Uothingcould ::::: i: |,:tutU:' 'nt iirnonulmil: :: locul, in

".l5.\Tnil r. ,\'I.I T 20. 1';,. his time, ho stout nee this t trnlli, and 1111111 his pit 1'".. \Vemc' .lo""Il louts, '1 he coiiHlgiici linn 1"III.,1,) rtciytleiitur -- lnI17hl" kcl' le w.inu.. I Ihc L lull waioiLcceiled .1 their, eliurueler.: Wo lime little; ui-e ,lair :mm: ,
In the city, und tu-) nil 1..1.1' 0"1".11th.n'r ''110 liitlt'
---. -- -- --- -- Ihnk be 1111.1 all lime hil"" ) ,Hourly '1''uu.e Mint Mi, lOiory.In in burn l huy> the fiver in uhii h .5,1, ,. '( !}
--- --- --- I instead ,1 i ol'iei-omniending I a klupid and 1'1' Ie., n uietloy lot wIIUMJ rnrsInrf 111' ,, Ilnh'l 1"1' -
I I"> must ho, a mini "I,| I'k |1'11' JI".rlll. I fu"route tunes a ''huait ofti n riihtnnd Ih,-in tat 1''u''uuuuuau' reudeM, 1 u, | ,,
uiul ?'?"
t '
; TO) ADVKIM t tarn NOTICE 1SKIJ.S. I irrational rcnisance| to manifest I o'I"lrllnl dll"thlll .eenl.d up, con
1"1.1- C"I.Iifl.) corrc, t 11.1.; .tl' !f'.iilh .. ovor the 1 Indeed mmcf.the, intwt Unntlfnlin 111lill jllilUK II. lieecHrm-v' In Koollle h Ishl,
toward vnwlsc and In I is I '"rl of workmni in h '.. .1 violent linn tar their niniix-mliili nnd ttlitiuhitu|,
Advertisers furnl-hin-jciils ale re- ency glllA 111.11. I t not I 1..Ch..I.111 sti-unier'K rtii-lt" and'I dl tv" luirKnlnn nntlionu'li hl'I IIIlo.i"Ile hlp Jcliol I) l'wII'.I. | ,,

Ynofoil| ( II ncnil ;no only. those with stiito I Illcl.rCI'"cl In! would, In, 1.1. II 1"1le, 0111111'4'I'IIJ: Mi> )' their very Immnrtnl wnld' d,'- knonnlull, .is I ,, II"II",.. : of Olulln I toinniio pain il the ti,'utah poitiun and .t hc.'- AIJ fn-Il., iiitluau I.Ilutug tin ti K-IOIIO, u'a h-uii\Ih"i Inoiirrin,
I tilson Ire Striklnj" ; ruuraod '
f i> I : t of tho hingllhg) over tluit > 11.1 111 and as i m nn, UIIH nnd < Im-rl'---,1'
: ini'lnl, bodied.Veeannol, iruarmilec" assisl.ince in HO |gualailtug! 111. lahitauiIi.tiaht'lua'v ni I da1l1'1', upon It. and hU 1.'IIII.I.1,t Ioun'h.hjgl.( 1 hnnununtui t
their! ndverli'onicnls, to "1'1"11' with that it would "lclllll' fone ".1 lirlna, a- w,! IIcl'il".1! il, 1"1\-|, ( ", M (it from rlKht to nixtis-n men lirerofjulnsl Oiitly tlnit-H, tnottt of t I.iret-k mill, iihinijof the Inner llh' Ililies und apph.inoos (it iniNlern, Juno auuah
well u of Inilln, Islll.
I HIP nils nnil's", I hey, ala,. ,rfO.I"1 in j-ivlntf lokoclely I that,: \Ikh nlll"- lie will read: hi- III'I'1I'I-, and u lecilajiiln. \ nork nf In onch the liutrh In, In.1 the thoflo must; fcllntVBtho partial lioninnin.wonihn/ < formed,-" us Thn u,"hl',.tuthiuti of therolling N.uisc.i and vonuriii); a'' ,'ur.t uithhcvtre \\ flinll apply thai' atupaut' ml, In Sneoiiil.ml .

bodies will haul ftaml tin' rulr of speednl ally hclo'o' ii, in i'tot! big to tin ;; An editor 111'1 u.| ,,:a en"uutauauht' xti in, Ii p'r" hll hy, hnmnn nomi roccltc mill und, ) ( tho" disk cutter, ubhhwi'iim hint's, and\ v. paiox.yMiiH nrnpnllj ,M |Juatali||,| ..m-m '
In theensc, I 1 Keoilgr'ndclinllion h/,1 f'1 .Iclile 1.1. 1,1, Ihr,, ,
ii-hont Hi
; Ionnardiidn
belong Irtl to hint: l .nrv| |lar |
h.
that HI hour ihnImvrat 1""I"II.I"y
stale rent
I .
wli1P are 1111"1.,11. run 011' 11..c poncm 1.1..1.1) bill raihor '" of 11 They ul' Vlucl, who ..1,11,1UI'y, of tinmudlietnl off I wjstluuiiti !)))' prosti.ited |liii |I-u..i au iirin-j, .-| vlal: | ii- puii he mil
I.ilifl""I' exlslliu nloiiR tin I.ce
"'('* In hurt I Iliu .1"a,1, of I Ihi' rapIdly lo i IL as nociely'i 11.I"llc'll" amiii'i'nt ahead, of thin "level, (,II"I.li.. iloikH.' (RI.(They'iHisxIhly IH.I'I'.., IWI dl)'.' work C"III. hae 'rve1 to I..rl'lllo by a weakness' th.it was, I ill t oirespinilcnce.II .

I inoreaf-iiijj, 11"'lbtill Ir Imlli I lie ; and In slrlelly t liinilin, ;: tin There, are public, : '" ,1.111'. I,\ It. Ttint Ui ciaautauihl They 11\a, nnhnimnufi Ih,' flat haul of i.trlkltin' The Improimloiiof I R

DAILY WIPKI.Y 1,1.tte to Hie I''li.' e nf I those, pocrwithonl u :aj'inc I Ih.IlIml come, lo the 1.\.1 of ) R"lllulllrlr. Bailor bi-nrd- Ian alha's unnorli-'liiully, iHvrn I by, blown cveiy Ilrllf me.I : iIy : :

all CII"'II'I.I. indhidiial\ an 11'I'i'aIIHII"111, ; Uul I lap'-.. ill'uiaL "- IIIK, IKIIIMI rlll. n.1 11, the tuuil'iiliuilast 'r"l n hnmnior, n nlI h'II'hh.h elnlll. alt uiggeul nl) self with 'quinine and
-- -- --- cuui-lailiuag lalacityauati be nsod ".10 KMU, Ill ,
-- to nn UK is II.IM. all! ,
( I IIIOI"11 not todie. incntH uf Stiulh niulVn.t utrcctH InHtiiMeii twlll obl.iined some 1k I. I lint Ill Kilili.rl.ilsneinr.iti-, full unit
growth." I Demosthenes! f.1"111 I ( '.il- gpcli-liiiiutlieil pit hijuor. wllli hue pn Jiulleodf' hue "m"I'.r.," \ 10.1.,1I. )lespite IlilelCHtiiu 1 K-ill, Mill.-r; I liolcc .Mis t |-
l'IIIII.J\-. ,1"111. unit brithiH tuna 1.ln)8 Intr-Kluclinn of mnclilucry for the purpose w.is of brief .ilin Ili,". 1 W.,. now ho lit a'a,uua. IN miniM..itier, I par 1'nMilcni' ,
-- \\ ebsler t IUI.I'r. ,'In' .
1"1, 101101,1 1 riMlllllulileiilliiiH.'iinl .
'al".4 Tho wn, I litters In in i Hn i ,
formed from holil tie buiu-fii-0 hllll'r IIw'rr. IIII.11y
KIDICUMMi: ( riHKillKSti.)( ; : all but all ta-fo alii the liiid redin td\ 1 tonl.l h.ndly walk lo. anil will
The I'hlpley 'IIe' In assm-eil thai, to please IIRI.O. f""I,1j'uttlallnl ttiHsisl alt" nt being caiiuhton ropluced I liytho .1'1 prew Ilel 111L1 rl'II 1 IsIn (.vcij r. H.cct| it ininlel nf
not .Sonic II I ,' i-poocho" nover- 'hl'llr. .lmo. mm Mno, nf much hue nnniu form n. Hint or stand My disease! I einli; :ami i ill,In.nsclulncMi..
WO all 11110111"1. Iny., :.4 I lr."I.1 I their wny 11111 I t-y 'lth tnnn witli Immls! 1",1,1 1elllil.lt..111 I liiili.N.nit; Kon.lfii.
I I ruin "I' v illfix a UHt-d ly Ilenxennto Cellini, It lao madecoln. Nut onal: nmlI.Ho
1,1 tint r.rat, anti 'liowrd, ,
fellow" took Ills I I hemmen h."OH. i pnlinit' Putt tl.nrnH. a fovei \enlt. uiiiloi.ainr.s in ,
a common luns ,
very hilIn onilll"II..I.,1 uiul iltim-iti .
11.1-1111..1 0111 I of his 1\111 the Hold I be ttlili.ii wut nf thu, .< for I'niKClement VII I, IH liynriMl InAktrmun'H II ,
at :up.i w. i tine..iiiiii.s
Car :
in this those winpropose Ils" s loii (.r
1 city ridiculing I.mlwh'l nhith I, ahutat| I lv' 'nfinedfor pun Hul
kept
found ol
present lo poor : lo fails in plate of tho rolnlnit room '' I
1
I "ilo1.,1 "" 1,1 I naiL I ivlslaiinv, iiiuke: n il alt (inu-li niul .
,'. It'll I I I Irisnever a I''I''C' 111).11,1 il ) m
I.rol tier l lined, |>riiliit I ; : I any laa'1"II'I'j. 11'1111, ,' I that' policyhi Tin rnpldlty, : niul wifi-ly cf the nII'f, the 'F,utica 1"1I"h\" 1 t 11:0 early paitof about a week. 1 lu'c.ulIl exceedinglytlepiossed naiy.: '
f"I'lm'a.\ h I Hied, I Iliey I sa\ aH'II'I"I.
: this >
1'1'1' i I..I In 17M! uppllttl -
Wllli kh.l-h.II.I.IIII..h.flh.,, I ) ullp- i\isionarvnnd, l Is opposed, tieonimon "II! /il! mi noollioi., inoiit t eui' ofthn h hut, h' o on hll.I"deck nro' art n. tnllymaii raart'oloutAt for-. / (:'lclt'Ilur)pn-.voi-1I, the prcffl, l.t n"l" bin :aunt melani' : a h"ly, so nmi.h so ftflsuob MIII

|>oil their ['ift 10 her side nnnnlicccl I amrcliretl 1' ? "'1'1. 1 If I it xhould, hn, an effort 1'iiialka: Ilirultl.Why the vessel, nnd, (tiillyninn who In jtl ( o'W.1'.. .-u' rontlin-.ed',. lo 'IR- ,'rllt'cllln'ho tint I 11",1 interest in my" uoik aII.h"II.I ,

I lo ,. Thi-ohl, I finishfil lo I try | noino' linn that ", f'-r u. Iho roimh-'noo 'I .r mint, ,hat / to 1 I"'iM: when tho I\-.r
wale liuly r"I.tail: Iluil'II nl sonic I'oinierlimelosl iliil (". % il'iauil' l'tii\i i :I i.pointtwo | '; .1"1'1'. )bunchcn IIM 11"Ifyinu prosvi c't I I'hihuraMU.' ,', eUIVly, .1"le,1, 't.ILcy a .1 cd \hait h.ippenetl t he 11 |,up< r cf, s puucH.f: ),,. s|h.. ,,r.iir

1.1 I.tillnl., ami, mi I'loill, fniinil, Ia.ll's' in,, I they denounce il u t Ki-pnhlieaiis: as ooinini-sloli-, (r"l I'I., tho' 1.11.1.Hh tiici'villMtHwlftniKH"Y"Ol' -flood VVtnliMrkli'nn) : to me. ltauals lllllilell|> 1,1| III,' ITe.llllroilllilllllS:
the uhloanil a'u|1' ColVolnsin; ? This seoni'i 'oho -- --- Sllesol Illut wool, nml snrl, 1,1 lui'r, reihli.lll.llloi .
provision- 1 ha.
hllcl fraud., They ItO alvays: 111,1) tip. anolholI'eiisiiei.ht, : : ,..-,. I icl'er- aba 11.11'kH lire unity",,-s A of few, taut WUCOIIH.low on urid tlio, 1..I."t \\Vur,. h lull in*; all this, time, it must lie nn..t.loooII.,11 .IM Mill in,:,!.,. ,1 ti, stat I, u'uii,,,. .,M,,| it
broke into lil.i
ml I lollul '
( h.nl. Mriii-UtciiiMiii
(' .
: ,
( Inev.-rf.
onl for hll.gi' ll: '. At Ihml utiagan" 111111'1', 1,1 I 1 cI"'lyllilA: tineni'inicH 1.,110 in tc.1 ciiliinihluo t weeksajjo. ( lucnrdliiK Ui t tic Ir..h., a u ""111' utriainof At I I'nl/j'iiinc, we 1""IIIy, 1, ihnnre, for <. ) I .1,111'11.I III I medical mu. |irloc ).l.s it| hi llhleuilinl Ii nillioMit OM-rv:
< ROII..I'ill 11111 h. In tti'-kt-1)" ) < -, It \vn" not displayed for iHimethinK tituiUsIua \\ost I' hun .
11'11)'I' t I the' ( man anal 1.11111' U"\1 111"11 11 All I powerful' I Iip. |:v.iv MI.III, c\cn
trlalm"It 11".1
lie
this, point ) 11' II lull .t progress\c uri- "II"'el,I Itt .\pill riMiniK"' of I (Hint II'rl.I'.1, .) us moro, t lanai unyihliiMilsPininlc I Am,'lie,in eiti/m unit, l-\ciy Milor Hltolilil, he
t\as not tln Lord, hut t the, all his, .IIIIC' lo 1'I"illl businessof A TI<:IIIIII.I; : <: SI.I'MIIN 1 MKIIIIHAX : ii wficre thi')' itt',. hniiu, linn 'I I lhs, wn.i, I truu 11 idescent remedies were t tried im h ,. liquid arsenate t.iMillmr nlih i Hie einroni lii.io.v, m.l inlvol
lCI Ihlil ) this, Ity. like tolmeco, unit kept nt nl,,,iut 111) w miTho |iclnutin! we obtiincdwort of pol.ish' valeiianle of' M. i,mil > :IIIIM It i,., i.itt i u'l| |iii|H, titptt,,, ,, ,ii,
I that brought I Ihr "A '. 'I hai'.i not bad, at t IJKAL: : : ;. "lIrh'l ilOI.Ier 1111,1 the Wl.l-,1. 'u) ,.
1.a,1 ) 1) ( ]> aro 1"111. ESI.\I' liiutnlulit nml, ,ilny for fromtlino round nnd rectaumiPir plnlos.' a' |hlaI| | luau Ill IMIItiiLlv-
young Urn '1',1, scut lint they 1"110 11'1111.. havi I l'a: il!> Neus.II. .'to Ihu tIll)H, St lain. the 111"0. Tho, MU.\In t lo, trim :,"cr/l,', Allmmtraor my, biomidu nf pot. mm, i liloridoof I OKII\, | | | tins |huul't,| ,in,.UL',n auih,,, ) ( taaat-a, | iii
I l lo
fcllclll ( ) II.II nhlili t'cro ", n ItvUI in-cen. arcilH'iuil ((ttl.Mn.' Ihl (" '11 Iriiltvcenee, chuluit ailiuae eliim, lioni- |'ii-"i| HUH ili'( ipuiutal i i tulnulile inul ia-,
li\'r. "
If 11 "I..Ihllhlh built him Ica-l 11111111) Illllollie
even ,1.vl Iti-ntiglil The 1 lonllnil",111 Io.: h\- ill Ii'III1. l.unilj niiiltneileli lllrlliKer, t Iliel,, ol
H. I inul I" tn I taut tompt< uliiunqaa iuaa.u. cnl--r ni
I they :"' I u | 'nlr.rl1 iit< u :,
woman nintlo no "inuM'ii" .nlila mistako fore concluded .nnderlaktii, tllII's he has gal the "root "ail ii, :"ini,! thinks il y, How climti-rn tthlch linn ud to i Ilio sit'.lsof ;lhll. inl-y 11 1 1:101 n, Hue. ,"ehl/llul, alit, ijninine and Ill 1.1 others. .\1 Terms of Subscription.

or wilful inin-cprcirnliition"" : of.; are dis.ipointlnf| I IIall1,. almost bnill, and t Ihi-, i I-, mil all II'IhillR f"ircnxn the MIlhl.II'1 dcseeiiilrtiltUINII : iH'Hlnqnlai if 1 thin list tat' I" pre provrvcdIn this I did under the advice of eminentphysicians. HAII.V

the faolx anal ,luuu I'oviiloiilly, I ,. Said. inn) of, them In Us: "I 1 am of il. the strrctd.Tho M..I.? TIl11'" h rll". Tho milk- :
opposed
.aII" hn hlamN aroiiml and. f.y mail .
) : eon / prndiv aura lnily| cooiids orof it hato not thocortnlntyi.l prodno- im.l |tail. or ala lUcrcd tn i. Il y Siih.scriln
Rlilo"aIII,1: I lie lioyi. ci I lh'r. Tin(' lo )''"1' Hcheimt 1, for,' polling. tia| (rralnlales' biiiisolf, (\111 not fobury ,*' "i-ulln" nnd ''.I["lr"R.. .' Inu n 101 t li-taint' color In I pit. tnro whlh,111111.hro 1 w.(. while I was in this deplorable r, lijI'nriior,
hanks fur 'IO'hllh'. and Miniltradero. ilraut African arttauataiIaa". cnntnlnlnu taut mo.-'t n ( ulihio wuik, nnd it i >NK: VKAIlTIIKKK
all anil lie. : II.ks
) arc right I 1'lal alt condition that the claims in.idc for
ll When asked, his In a.ljlllatlj : :
1'1H"" to llnnil (rult.MTiiiuls" nro nil mid Liar tho solidity mid .MONTHSOXKVKA.
COVMKIICIAI.l : I N I butler frlcml, to :avowed.himself( enemy 'lo all hank- uipo i the sweat 111""aLa wil t i .til Ii iiul' 11.1101. marked" tulle linnclirs. \Ulll".d"lnle' '' the ,' Illz. thus But it is K.ihkine, the new 'quinine, as a specific,' sh itilptP

Chipley uiul iU people than the mci hag pressed' foiitt II, h.l. ejes ''p( 'iii I." Irl, t 11 lowest grub, fruit, nut n pcmilno irldcsi, "cine The platoH tire oxcccillnnly for nul.ui.t (tN1 %t' EIlt l'itu.at :
iloliltll.h"l -on this linn:), that ] ol I II'nuly were fust I'u a aught tn mv
\ \ vrundliithei' I llilt "iilhicompiiio I "h. (it'd'vita! nnd rnrtly thin imd brittle. Thu lusterMcnis : m.htlX -
who II'e Hncenlaliiiir: on tin I'I''ICI'I-' I'I'UKII ruined bthe, i'ailure "'I'll and that it \\lll I jo> itt uiyet IMIIIIIIIIH. The "' uuhl.a' ""' piled, on to IKI, of and thoelicit I II attention. 1 knew of its value : ., $11t )
ty I that inleroRl I Iliein I f. 1,1 I" i i 11,11"1 forever to the (,'enr-ralions" t i lo come.Ills dick In freukleil. niMlKliily 1"11"| nmlyon to bo Iwl"lr. cII'r. iho nOlhilj $1 l\ .MOM I I InIIIKI'.i 7l.p'u,.
h"
enhances the value 011) laiul.- 111. 1).lvo years ago In V h dreams" : by iaighat-u 1"011: tell will have I., Ma.le nnklu ilccp In"rlnn" I warn to mi t-xcet-illnuly. tulgtuta'Iiuhucruii.nIJ; | utra', 1 lo justify my having any l"flclel, m I ; AIUXHIS: I r.SP'u.aTerms

( 1,0h' oft hem ? | unul tht-y .., wrli-cl nn,> o.rI.I., a unrig so lloicu that eluy IK nppniontlyillMinick'ratc'cl it, but 'as everything eUe h.id latlotl, I Strictly Cash.
which ciavl 1'01 )uh('} anil "ran only lieasoim, similar u to I this 1 atleant I II. hiti- tho road, and, river I tlorH old ), I
I two leiiuthulho lu let
< fOVI'I'1 1"1 on : iiriiiiKiIIOXCH, rant lnw its rlnulnrj deemed it )' ,duly to try it, sol began I'lilHiilisenhiri' to i thu|, N ml-Wii'Llv will
bo pnrdiaxctl: at prlcen' I Dial suit,I ( hiliolilers flul.llnh of Ihu "I'COII "ll loni'ellHUf'li not lo lit I his, liohiiioiu, ",iiiiiiunrtcr nf I citron. i>..itily' bf.lji, Inthis 'InnhlYnllol..Dinlloy, U'urniT lu 11ir'lucre my lie miiihl| ulintlie, o/lit.ooliilun| W'oiHv

of t unit P8 iiaia* of .l'haelucauplo heliltlc and endeavor ,1.f11 sutler anything, in I Hi" Iel"tli ofthorn. I eouihtt, ,". .'1 1"U i-i-ctireii, Torlunuimtiy lnll1llo. its. use, and its prompt and I .1'he.L effects until I tue ,ut |, :, ''ti f Hielr I iimii, nt thu olilrah
a "IO (.m'll ofenlerprisin'r. men lo-diy: in '. tho \. .,.11.>. I uhoutl, I.IIl"I' weic of the I.'II\ a revelationto -, in, > -| ''I| with thu Puily, ulloniinco
of l Chiploy di>l Ihowoikmulbunuhl t this city. Wo should not listen toIhcin. "Niil less IIan, *:3,1551'( is liuiich nnd 1 tho retailer iji'ta them at I etc 1 uclUtloH fur UuthtiiR.Sl.itlstlet" lciiemini!,. rr, Hi 1 u.lviiii-o, p i) nn.in for

or brought I the provisions, but I El I' 1.0 will ]>ay, here, as il tlaration, as to i Iho. house. 10. t-osl 1'1.1,1.-nit- tl! 10 AB linm-lionuTiuv 20U) pheneli < u a. ellIpt by tin Ithnp .hoVthat mo :Many) Icllll may think the apills the,M-inl.Wn-I, Hv.I The,.IOI-IIIH- for a iln- WooklvIli.'tU
a
,does here tlso. When ono olIhenf any onu cnii estliiinle tin I'l--nisIn I five, slt n ut nil statement! > ely I I but, it is | | lo | Inn BIll.scnlK-rs llierc
the little .1 ( a
octopiiKcent" lao I Ih( of aily I lo )'Ciy \ that Ilhll ,,11,11'1, lake a ('utit! loss I, \VukeIllllll ( tnl"III. eo' clilk' t.Mlllll In U- Mills, II M.I lint III (HlllHUOl' HlOorimr
I h'glll I ID run down a I",1"'II'"IRI..IIh'-I"II' "lln' 'In I thin c""ltry I"v" no (a- fait that altar few >-iiConsignees.
Chipley one after date Kveryhonest ; 11'1"-1,1' for I a nnly a days' use of a.
day him if his i II m.II' ..111. ellltlon for linlhinc, ') expppt, .n.1 nn are
ami anil 111'1'01.1 I presented" himself at nnd,) Knskiiii all the leading inmy
unprejudiced" man not Von ian depend WI'II.\III -- --- nllordcil hy u pull n Pixingo urmi .symptoms'
\al Ilf"I""latl' I I meek iniliv.lnal, Inn \Vli.nt.' a'ttufiy noceisiblii', i hike. or Home
I in h known thai .1111 lliiiilllniiitlroriilu IVr. I.T.Cere \
woman Cliipley \ve "" on his det-idedly a"Ito'Ir
1 nl.'HI' llh'I'O is no \\ bumho nt her body nf water The 'In-----
correct In our Klaleinenl, natal' that II Such mem I.N'I all the until 11"11'' >ntheir has 11rolofll0 111'1".IIIIIII j1i.IIII ) hnndlisl Ill liiieoimtiy us. ,'in" t.Irhl, II cnn Cnhfcriila.1 h.II, I pnlillc liailw n nrgeutly elnlllhnlntIr 'ommen' ., Leased .thu uga'tlua'r ; and I in.a few weeks

was not lety or 1'11101, but the Ionl I .tc'lhl', homo some bor informed' him I hit "la'I, )\ to I! I 1111"11. hut vest KCUSOII, I.thcro iu no 1"0'I I I luotla as I .unitary R well us u moml1"IL.m'r. from' the time I took the font dose I and Shipmasters
andanls
11,1)" "I' buy his, house and. ihmhlhsspay 1 IK ,. Tut or pool hathi urn olijcctiminhlc -
of t the, manor chaiifjcd the dali' IIIY rlll. 11llh. .11".t
1.11 IOW :II i per" cent n nioniii. That, I. fiKMI: ( :as p be. (ilie tiiulnp fniwii' filial Hint kod up In (In'lnl, Imth on uccnuut of the expense was eucl I .I'u t'i IIKKNAlTOINTCDAIiKNTFoil : :
of a National liol lii ty. 'hl'I'O" "" ,. all they 11'1 fjood for,, 'and\ I Iho \011,1'I had, named f"I'I., a- I 11'-I .11"11,1,1'" 1.1111 1 hl. (lit tour IH icnily to shipVlcn, nnd lack "( privncy lu tho latter. Thouprny 'I 1 his, WI. about the ftt of January TUB

halt hiliag .1111 on Monday 111 t cuatalul ill move I rctMi'illcss of their idi- 'and Ihi} lon-l lu' would 1,11, 111'i. Kent, to Niu FiiiiiolHcii ill.'o on I Ihu. a hart bath, lu luau lu the Kronen and Gur- and\ since thin I have Bar Pilots Benevolent Association
: lections.THE until 1 I Is I It man nrmy burrnckn, nro rocniuiunnded.These cXlelllcclllO ,
n .hlp' on
not, with a little anal iaaatii.agu.Ial.Ill The 1,1.1, I Is not tor ""I. rcitily 0 IIhr 10N.r.\
Ih""gl ,111 all either In
No sholti-r, IK ix-tslcd. nnd I tht-ic ""t 10 tare 0II expensive, ictmicncc of the m.l.lr.ll symptoms tilt iimlerslKiu.n.v| ; Is niitliml/nl tnfi.f-I

l, have: 1'cl done on SalnrdayOf C 'hItSh.; .h.I'tialiahahi h.: dently for *: .'11 .tti,1,, 01ICI'bu 11'1110"1'1' clnuMr i-linrnob, t lie t-UK" IK-IIIC pl.ttnl onUuii'il nltiiw the Unit ench cost butln'r\ t"l nr'IIIIGlr"lul.lle, in any I taut hut. A lemedy of sinh u ex. hut I'll'iiiiu, CiiitniiiH, | nm| i.Hicrii will
nut, VnnKIrk I rut they ouiiu.fiom th nb..lutl rl"I"Y.lld )
ship
( ii wore 1 just lilunno luku ,
'oul'.chlll' hall U'a nail know the Iho noil-e' .a.inmern ttioniscKosiioc.inlini.ly.
) t the for for the of malaria.
wr1.1-1"11"1' y
Illc"I' In luldlilon ri-MiltliiK) I olp"I'lnnl 1 l"rongh ctl/nRlni f'lli'lnl III cine
of I Hamlet ( nut I l I" 10"1.1'lill I It then 10,10 I. 11 P oillei-iu I HiKior.i, llullilln-,
luvi"'ho t I fu
111) 'al 11'110111"1.11,11 '11 1'\110 .I' was 11'11-1",1 youoiifilit ..1. "clienp' hundlinu, I 0" hilt' him hid nl'r Pllle bIIS b C and\ ia-el-
bo properly' ) without I Jlaiiih"i II1"11' 11,1'11., 111,111,1, ,"', to ha\u: hCII Ihl'l In M'CII prollm ooiislih-rnhly, Ill r. u,."'d b; a iluMlulula OH| n Ihu year rmlll.11101 unly turlnl ought II 1" olm\el.oo tim t\ (Minor* liclf'H' IlivtiLV! : foV ll.ink.

Iii tai'aiI I'. The lords of the manor \\ ere ml"III"I1111, ( lie C'II'U'11UOI h I '.. I'.UT. 'I i trout Scott I said I lie, weight innde oil ,, vovnit 1.I.I\'r. -I ho summer-months -Jll.IOI _. Hal)' tuttle k outwit. I have theretniemged (1 MCk'hh7.le ) al.l III.

at the head of the Iho I Ilel CIH' u.ia ulal, hail, I I. ii t'a'u'-t-: I ll'ii.I Main vssossor Seo him,I rljiht pool, \\lienthewlit-iit, t lenveN l'"hrnr,11 -i'-- It upon the attention of In .'::, sOliPhilip i (
properly luLl1 uiu; him bo havo it for It l I. dry us nnd, lu "Xa ily thv con- ) a-uu i
11,1 litahaeta'sit i IT. aalittj' can (1"I'r. I LA.itNliss.John : .
Ihlll 11'6"llcl of
l'I'ooil'II'I of (t.o. aMHomhly., 111 alirtluas or t hii; 1':," 'ha 0 alit haiti tu "'' tuaaul ,t itt of I lie RCA fnclul.cl,1 whom Ia'l Ubod i
11' 111 111'11
than hlaleincnt of I II'l tho .y .ilr; ami. coiiseiniently, oa lit nirival It, with like good results in every case, BrownDPAI.KII
W'ol'II""I.h 111'Olo.h'lllholl 11"1111
:, of haul l.mMet
aa''iuuntalat-t tao uullcal. An nrlctilun! well I bornd al 1:1.1"11 caiuo \ ,11. Saddler and it i with the
111 1"llllt I : I it also! lay lieforeitn I I : 111 1- Jilj iy miuiy' t thoiiMind iKiiiinln' t 111\1"1 t ft Thompson, 's gieutest plc.isiue
I'endern ailalut hag ho Icloa.o.1. ha eat I lal'c"loI, Toxai' ( t 1111,1. oi"| Cnlifornhi.htut I Is and
0th' of I lheiiii''| >..tiun no I thai ul.I'I'om'lltc. hull never ftlilpHdIn | sincerity that I commend Kaskinc
t tao 100110, hy iou aial 1'1\0110 I 111'. I 111'OW fiamlpllhlih, I lenccs. fli bulk, hut nlunyn In ffitKS, has when .Manufacture(, ,i.iul keep' In i-tK'k IN--
thopeoplu t.f (Iipl.) (can 'hcarbolh "a' iitnotuia ( I.il 'htOii I Irom t lao ( I of itt. full to snflciers from mal.ni.i iveiywheic.Kespectfully .
1111111011 II tan Bil Ihlt % ( Hay Uiif Imultsl In bulk it In ant t .t ilnnyi line ofHarness .
( ides. Tlio Tinii'H i I. fnrlliur( I informed' 1'1 V" I I t' 1 II W h 'too IllWh i IL \%'(aaalal ico., and I H surrounded, I b\ water, boiiiK mis i-iiri-o' n hhtp, cull em ry Nt mutter yours, All Kinds
that' "Ihu Co MM h KIII IAL i It not lii'tathtui'VaahI'a \hlt, .hal I'hell101110, choice &aiu. at ililVorent places 1111 two lo how lIght Iy It nmy U- 1..1.,1 nt Ir..t. i Saddlery, j h D.) iiiRnn.A.,

\ anal llroilicrVolio, Is oil I ., thin "icy- fort" miles fiom the mainland. 1 nettled umihlcrnhly wlhll I .hlI '.
theCoMMniriAi.
not U therefore peculiar pl.ico for nnd, then ID vciy Jlll' I. .h\ \VhunHhltllnu AMlrtant ClirmlHt' Mftryloiid A't"0"0,0 cu.| pun l'Ai.Ari a. ST., xiXT 10 1'osrOKHit.An ( .
.," all, I that newspaper" r"I'hIH I"liflllII"IIIOOII) 111,1' I a depth ol'liriS 1111"ted taken 1.11" I chip "tfnod na WHIPS, RUGS, ETC. 1' S Should any one wish to adiliess -

('Ihl,',. ami colt i1oi' I is \ 1"Itc.1] a t hy t IIi 11'011'1'1'111'11" :< ,a',1.I t 1I I I"ill11.1'01' 11 f.1 The following II i I. 1..1 IIH tIn cliiumo Inlhuteiitor cf (trnMty (10\u i: 'I EST: I: I me as to the genuineness of the -0---
11(0.,1.11.1111 Irlwll"1 Ilr ni her II'nl "'1.mil\ hho Iniienily rUI.l ln\iiiioi: ; tu los'l| nn Hioch nml in-
itt In or hinaddress.llro. init.'ilaI- I (4 I thu ( parsed Uiroii 'h I above I will ,
II RII lillll, ,','rllil to HO to I tliu liottoiii In the Ill'r. cheerfully rl'I'ol.1 \t'sll-itii in )I' |I' \ | mleil to' tutu I'lihho
\\If''lr" hii t laO -cul,1 AlorCl1 I la li o i' LI a is Ihl1 I h)' lul I 1/111/11./ :!: foul, ; uhlto elav. 1H7 first intNUr.ito |:ne.) )Muny Hhiui| worn _* ''"Holn 1"ln. Olhet)_ Itt it'" a similar dll icIer T..I.I i tkv .1 u

than Hub-tail"' evidently, 1110 Ia lallrl"'IIIIIh 1,1, h 1111't 1110 I 1 feet ; coai-so: sand, -'i'; lost lu thin wny, nnd now I tfui Hhipiiicnt ofurmn i lu. I.lr ; ; II ; ; :

1lil'llhl jilaeu. In a an SOIIO, t 111',1 I illl 11.101lal "C\'OIIU -\ ,. foci ; Ra mini' (7 feet ;.I\I ,'lo.lti ; lu bulk I IH proldlilltxl. by law -A from pioimnent individuals, which LIEBIGHAUSER

iiisiio of I lalu dale 111,111 11.,1"011111(Col.. ( 'hip-I IIle eII."lil u t ICI? J'wl.o: 11lv'I"I"l.lo \"' papa mud, tll f.1 j 111' ', :!l 1 II 1 Smith lu lilolie I Hciuoomt.Tublo AT'II-.NTION.' : stamp K..kilc as a lemedy of un ,

Icy ho KOCH entirely I his way: ID I os Rio "" nl iliea', tea nind, 1 1 fl.t ; hi llu 11).117 1 feel ; -- Our job trial, han coin 'liteIn bo sent on appli'

nay I that "he, ,. Col. Chiploy I 'ucla' I" hi,' sage. -Ha I
: 0"0.11'". anil' 1114I l pUllCIC log 110 passedthrough. nt catnip l'ellh"L" me of thow.iy Slit, 'a"I.
:i'lel'I'IIOIIIII"llt t the !.Mh I 4 priscnl /!9 l I inch lube in thu iiiK-rniloii IH performed by, IRKArulKi. on none $S Sold, by I Druggists, or sint by -- UKAI Kll IN-
f'lIr.. fat'tla ., ,
illcl,1of 'ho Ilcoilcll UIIIIII Mink. I-'ivu of them seat theiiLsthcbrnuiid Any ilc ,ri'Hin|' cf |iiiiluiu, ilesnvil tiinl
the tth of July I '11"11:1)! wishing 1".1, \'()l'4 IhH10thilg being ) a larifti' IMIW! of rice niii-mountcd l us' '"|1'11.1,| | nt |Ih"|| ( OMMKIICIU. olhl'o IMi on icieipt, of 1'1 icc. ? I HAS H VI rill.*. lillAl'M'D.HIAIiKi.

to convey tint idea, I'I' evlobralion .1111'1' hiacIky fICII'CI'' ,I IIUKinomi by I hklimy fowl I I. 11 )Is'loi-cinil.il." Two New |1.1. ,.r J"" 1'1"| i ,are, '"] | | Ih,' ol' The 1.1,111 54 Waircn WAsiisr.v.y.. ii.vTirii 1 us WA'h 10
anil laa,' "La'cl 1111 \1",11. t..nlany.
lie 11.1
II'hllu'I'o I ) 111101 6nllllo/\'lio"It. .,'lz"lho t | und IwoIhl C'l.iiSKTS
'
WIIK 111111'1..ro lie |I. |1' | > lila 'lie Uiu 'u linl' ANfi rnl.n >\ ATKIllliill.KUS
!Mil of I I'V Is "I St., Ni" 'I> J5
Julyvns I ,1"1'1"'I.II I'aiiingdnu
up lags ) thcsv (
l"t"1 OI'lllhc 1'1' 1101111'glll( 1"loIIIIIIII'uuoly 1''II lliin., uoil I I'U'l-i ASI I) II I 'II Nthit.FIxTUIEs .
I in on > "'in ami | foreslUminis.
tho I .
Interest of the mi.I'Ill.ld I l cither I "fel' t jini-ly sl'III. 1110 tl all tutu 'n"/" Il ,' llfrh) nftor 1,1 R.il I, I ,
I.
-
an inuxeiiHabln' 111"tllo wifllIIHI''II'OIIIIIII I QUEStION- I'I.A rilT. t l'cullllloi / fi lends, I 1I' w"lllklll"Ul the by liiiinlfnla and, --' { : 1tE-HIRNZII) ).
of fa.w; DiY c'UoCIIII,1,1 cost hll ,'a"uoly toiivtyliiK' II to the mnnth
( I lal lee. 11'0 mats II N. (I. s'liiteii.Vo for 1 \cck. llw jn'i 1'01,0 you with 11'ullr jerk. Hut', murk o ii htwiltallty | /1.1 1' \t'il.ii:.! Dr. A. Riser i'iahiuaa 4u irt-t, Nest toll. Kolehclliier,

In tho coso uro thai lall.clold, Tlo have Iho two "wintfs"' of .(.Ihol'loC'ul" are .11.l\h'uII t.ilile, eonHfsti I'lsli 'r." I.hut ol' all I l>ci
gatIt.h1 I by the lie of I )' Illh anxious to I'U- In I lau 0.11'. rolltntf up HomorlcoInto SKIS l..sii.tW. |

11llhe UI" 1111'18) county Clllll) t tlu .11'111.lull 1) fHI.HIWC: ( ) but i'tiuikL'jlti" : "(". 1 Patti In taint ol bin liiiiul and, AIL A"I H'7t'K:HKINKK ON III IUS1IAMI IIKIIKII.lOKlllK RESIDENT DENTIST,

reason l for 1'1'11111 I i on lie fiili l was b)' ,llcl'OII I '11' 10lhl" "Il'U.llllonlt 'hll bast H'II I farmer's don harK "lllllllli. "his"' (K-tiiHton"'Iol'o. IhIMI'h"widely ,1011,1.1 .! .a '"H. I I"'ko. liKCIUi.KllA- n. A\ll>l>,ilN, W. K. I.KK
i the tO. juitH. OI .tvl. "" W\IMI i AMI IIKUl (1 "'| | 8. W. Car l'II..r" ii'hat 1 .
that II held I Ilio. llh it nO'-csMUtcd 11111'I'f IliNlull at I 1 I'ggil'? And t han crraturo ran it)' wile Hh"\I" to 11)'odl. lull nut )1"111 (' ( Kl lltsK ll.tl.l.' "'H"1..1., M-. JII".I'lliaSln'I"
'f'l 'It.
,11'10 amount 01 work huh lag done on 101 nt'' at I cutila 1111111 I vu con- fl'llho ii I' 1' Tlicnlhon I niijfhlst, I beliolil nn adept In that urt nf oWIU\111 Mllltlll.MclHV, Kiitriiiico,8Vf' 't InlinileiieluStruct.M DAV1SON & LEE,

I Ii, t lao thin ,' 011'1'.11)t 110111"wilI' "I luillsthei, | so projistiil Ih. wit I'"]'. Nutrlicz utah, 'h""I.I.llo.| | || |
'It lu part of Went ""'J"I.I.11; 11'110'1 \' t Ihu tautly I / ull (the great Iiii.igo of authority ; I iiiiytldnabut u lint my kind entortuliit'r'nntlelpnUsI mm l lu : \ .'"" I.a. )Ticr TO Krusritini-its.: Civil: $ 1 (' '

of thai.Col. let nssiiipo-e| that Ihu mutter' in tlisuilo .lowo 11'1')1.111 I olllce.I'Uik. (nr, liideiH-nilcnt of Ulnu nearly Khmilil, any ulmcrilier, to tlio IIAILVt'oMMKiiciAL

Chipley' ami Maj. !, between I 11"1 111 bo numcrl- '.hn..I. than MruliM wore utu-alt tt'ri'h, nr l.l.tiM, AHM.itIISI I ;iI IIN'IS.Tlie :: r..III natIve ito jiaper' .Isiu

were latin an I the I Inviliul I and. Ynll'1' ,'ally i icmvKenlotl' by klx | "III'-Oll A SAl ; C.I I I Il"' I 1ttr'lION.: : r"l.r I Nputu-rod elicited, ever tfw table Inu In hor I ninu-' 1 I (liP"i(hill II. 1-Illllislh l) IVi.KI I Its iluily, lie or wilt conf a fuvor on J Ilioimiiuwmcnl t : City and County Surveyors.
ncr ronra
nesln nf (Ih" ThafR every ) (' i'eai alt'- Ihl' 11 even )h)' : "' Ih,'
( cily.I all h I there I U5IUIMI ( llivll.llilmellle hlll"I..lv
11111101' from Iho'r of tiltI'l.lL'lle. of sin II Icfill 1'111'
of it. S ) jrlrll.. Thin, 'iiiluro lit thIs lr r. I h I. Uilloe at tiie Ni a trCimnty t'oint I llouwi
t ion.Tho I lailll'-reformcrs ready to ":o )'Ci \vcro tuuiliu I in t tho act course, was tho h.1 'xl'rIIIIt o( tint :lIt, tn la, liiu-ialua ate )lliev e.m eontiullultteiiiiun \luau him chnrKe nf thu cllclieiilall ii.' ten as 'i-l)
_H_ _- __ I 11'0 madamo ? 1'111:1eIII' .1 I "YOI kind Iri>iI uiMiii, tin- '-i'cl( haitI Monthlyffrtlall TinI'laintid ineti-i, ) lilt wherejuiU'inunt if U !hi not cmtu'iiiciit t<> cllll {nr'tin, a
'Jlt; ItANCiKllS (Or' SOCIALISM 1 HtiiTcmlcr nearly : of t Iln.0111. .Iccelved your hl.IIIII. 1.11' -- -- Isolitiilneil 1..1, 1'0'111 tutu,'I uil.hvss.il, tn tl \11", II earn
(tobacco () ( i) 1.11"I.IOalnl "r tliu iii.MMKnuni. ,
Iht
ta21,11.1.I.NI "On( the eonliary, 'Paiit' honor' lleriillArilt'N Mtilltli.IVrnhnrill hula th | "Ilu,"Ihl PATENTS.
AND LAHOU i OiiiAMATIOXS: ,' to the \ t -1 t 1Igh' of (U-iimiatiiu tiniiLuspapu.r (.u Ilio fuel' will ,
Ictl"lol. II 1."I"'il ho I Ho naiil gaal,' has imtiirallynu mouth Olt"
that Iho inli'iii'ily olhn ,11'dl'III. IiI was "t- unly \thiehthellolleehhul" ) tItular Ihi4 "lila)
1'1'011'11' plan, out t>I'I"II'IIII'( 10.1.11'11". law mid, .Milli thin, 1".11.1. foi'mlcwi lips. plies rlitrill'n lalfs" "I.| dual Maiu-iV l Sioteiloiu l t"'""" em AsMielullonNo. I Int'onlnri* anil Intel I'u'a niul nil I I lint In'
Tho follow I iig Id n fckelch I by I parlv may Illlllllhl..I. TboyIhc To r..lr) thli slut. 111| on thu haiti I.tlcvelrc Usliio-it., ni|, tu I r. ul. Pun, -nl I nllco mo intltitl
1"01.SIIIOI'of"lho '. llli s. lulls liir I IHNUlec, I'OIOIK 1 l' sake| tellelplhf
(t I "',' ) I t they t ta i nil
thin roil Hie I to' iininunU'utettiili with <
1Illllul lip, u : mo
lll'MMKi: ) pnlnu
Ansnc'lulliin
In .1 .rl'.r. No.
attempt the iniddloa lavo II IIhl to tho ol I. 1'01.11.: uldt'liliiK. It lownrd the mlddli-Hint, enrv- I l 1" tli\; 1'1: I ML I h) Ohlu niuvU cverv 1.,1'111, ,auaIit I hn ucli ninntb I ilont t.'iIuuuc'aats.ip, mj Qlolityto, tlnli h,

(gaal to Milvti' Imlllol..hl.11, fur I the re.mainlnn\ I points, In tho dispute Oi N. Y. WorM.) lag,) ncjtilii Into tint oilier corner Thin lit ,,ui l 1.Ml I a lid thea-phi' .'". 111"lr i II I ill:"\i'r 11,1 rr.iiilcr'KSt.uv., urists.

fcklllcd I trades by cnlhN :MoniolimisponwDHOil ) Unl linei of I\II fiiriirreform.Tho Kl hlini; for Iho oiti.'e. alone In Ito11101'O nmko tho month' look tout h Hinnlltr and --- -- ---- hi. Joll.SstiN..1" .. s.w' I tps ('iii hip,, Ptltu'laiP'lh. C 51,1 I ii-
iiroposo to .ur- real polities than I he raiding; I fiuIgs I tin npinr' lip full nnd r.I'r. Thv. "1'//" r f.miiiiiiM I liniititi-il, nmt Ki'jiM-ioil a llletlted. l-

of eltll power' anil RomeIlincfl l'I'\I.1 1'"tc'lloII.I.only alan of I 1011. point. In Bil' ,'llcll'li I by the bummers lip IH trouti.it In tho tuuno way, only alt Louis A. Anderson J. WELCH D. D.. S., lal tailS iaptiaa I I luli4rel.l'i'oni.t t. liuti-ulu. i 'iI'at.t'rat.l't.iltil'kpa .

I )JU'Ilclo.laIJ .111111.,11)(heiiovoixilgii. lo bo I \ lu'I'cillI. ninkcD two uliarp l'urV".n ,, r"vldo nfTtho r
Tho l.tlo1) center, Si lilt ii glvrt the ] ('lulutal'etaaaw"aallnhau | ullenllon. isklllfol) ecu S Ian.'uhil.cralttl -
1'1111 Hllo \: thu t luiill'-roformor I 1"101',111 t IIIll That rcmilt In 1'1'1"1 thut n. RESIDENT DENTIST, t'taairg( a. Nml iniHlol. ir uVctcli lno %

fir.to cruhli out all 111\1111101, nethod. 'Ihlt S.tlollelt 01 I 11: i 10lailllj A I".IIII, olilol tutil.a.y0 hlre"'I'o \ month 'In nsluctnl In npimn-nt miut h.\, nndlnok y City Bill Poster, I irailuiilv, if tin' llalliiniiru l'"U.gO,1 l JlN'TAL frt-n roi'iii I tie In puti nuhllily.I'rehniliiuiy fur
fi In \ linoraped( from I Mlll.KIIV.ifiiiluniK'riitliiii. lnfiriinilin elieerfnlJ|
ami .I"ol..1 u .
tlinii limilly I liOl itl. arroculo > like whoao "IIi" were
Illhol'I) I '' to I Iholr. prolre-, 011' flll"MI"\ I I lay, ami kho will nil, nnd Ie' "rhl. >utl she Inuku live PrcpanI I tn Tout Ilil's nn-l i'isirliii.I'lreiihirn | .-I 4 : nil work ""::111'''''', NnIlio nn-hiil.,
cal life of tho people. Tho Jllh j)'.. Ion inctliod.The II'CI"lll ileaso accept" otl' ,coniplimenlii, i ,a, some 't'uIl'e onni-cr than sin' tint-it Itlioul thin nml, ,11" at|;, s nt .short noli, 1",11 II a "I'' ,ta UIII) iw "I| Niliuiw A. S. VAMIS,
) ) .
lout dually became the tat' which Inch I little Hun goal! Hill, Ilimnls" In Hi l 1., i |ha-tub|, ?,. I p \hl.II'' Solicitor, nml Kn Inn I'uK "t*
I l'oh'lillll tarill'-i'efoimeis ctnir-liuilo I t ( foui I are nearly: ono 11.1 nihuntttloiiH Hid Jo tier ,\\m A of Amorli nn
b'IUI7- ami is bI ult all oik 1 at re iMinnlih r.ili a. i it. r WunlAJk1, '
necemary growtli ut l iho artUan 11.. Illhs 11.1 tho 1 I'l'ole. t tionlt-l, eonsll- iimclcr.. Xe>V Vial k World \lintr'JIf. 11""lr'I. I'e""wlhl.: ) FIn lull) '.U 1'llnf'J 7'1) Mil K hi, N W.. W'oiililii'


.-

--- ------
=
-
---
F.-.-._..___ -
---- ------------ ,- nI -
... .
I I'\IIIMIII: : ir u IKKIX.TOV 1'le&I"\ t 1",1Ia." T---.i I : /H ;

I -"I NEAT HEAP
0111CR.
-- --
----

I II ': t.. : I 4. ;

McKENZIE OERTINGb fc (CO. .I :' 'iI : ,,

,
--

j--; p sfeFLORIDA .


Sliiii ClmUlU !' llPPl1 ?! '

lI n] (Ilia UbttblGl Iiarilvtai'o r J I j


. ,, I 11'f ,> ou) nre in a I "II'IT..


O-tTiTS, 3::323T031S: L :tv.t.t\d.'t""NJrJ: : JON., Awl OAX'T Niiil; ; .l4'hl:1.I : li\x: : ,ANi) | I'AI'M I! (C\lll.l i: I : |I.I(; |: :;, |III| |-.LI.I |> ( Pit ,


IAI.\AM/.MI: : : i I.-OPI.:' : ,111.\11', I
AXII IL: : 1-1.\ ,1:111.1': 1:1111;.
If I you wnnt first-elnss!\ printiiii?

M\NIII.\) |1:01'\0: | i:. ( ol los ANH IIMIP: |I'I i| ( K. ON WHEELS !

At a LOW rate vJ
IIEETXII: IIOOC( II.'ON.: : 1.-111:1':1',:,; 1.10\11: | AN: |I'' SIF.I/.IX| | ,: | : (<( ,

SEASON OF '1007-88.
1:1.I11'1f.1I1'I: ; KS: M .\SI' IIOOI'x OAltx.PAINTS. : : ( ( ) TO
: : .
.
.
\\1/.1.1:1/ :I "IN I 1.\111111'111' \"illlIllI'"t.| 'n.lIs.\II''I'llItll' 1 ), :
I I', i-I. MtivMI' ; t.ltl.AI{ ; I" i "MMUHIM: i tMKII"tiin ; '
I : (01.1'ol'I'EI) / I: 1 PAINTS.J : \ AltNI-llIX: ::: i 1'1 i ii'ii |II-IX.;|;: 'rn :1ix: I INT.\,1'1'\1: ) .'. \ n.. I it n .i.l, ,1111' ','I"n "I ." "II| I i I 'rzi.t iliiii.i-li.n", | lunll, ..\| II. \ II )E '[ II EI
I I. I it'I ,,. ivi I ",ii! .",,1. I Ii .1 i .. .n.il-|. "il -.'1 lit'linn i.f I rloilihl, |5irinliiili l ,
ttiint, in tit in' I ,iI." .'iii i ,I 11 :ni l "il m nun i .Hi, "it .,,"r.','.., ntti n i ",. I IOS'1'v
Galvanized and Brass Hardware ,Hill lilt ,I i l.IK "f it I', IJKST

THE LAND OF FLOWERS. \ PLElE
I'or rnrtlni. liilnilunli''". HI'I I" U AMllN: 5 W I EQUIPPED
XAII.s .XIIKKMO: |>I':P.I:( II.| ILIX:;; HAIMiH: Ali! :, t'Oi.\ll.!;| ( 'ANVAxx.YP.I.MIH' .Ink' ,,", ill.

- -- -- - -
-----
: / ) Miri'Al.I : ANIi P.IIAx: : ::. ,Ioo\\; ,I'.I KSAN : :, .\ XI II looII'I'I HUNTING OFFICE
..
.
-_A .... .... <' : 9 --
: ( 'Hoifx t: .\ I'l'JLIC'mll'SSIS :\.-. r .... f' .a.\. .. :

,( ..pt JUST: WEST
( ( ) : ..If .111! 'S t\t It) .. 'r't\S v.-.l FLORIDA.
IMTIiNT: UMJS.ANCIIOi ) : /L.N: t. ....... ..
\ ::47 i!J'S 4"t" t, .. .
'lI .
: ) : /I.K.IIIANIiIHI.; : I KilU-( A'.H !.-'J'4.JJI1. (( 'J \"I. 'l Slti' .
..JI 'f -l' f
,' -
; TIIK:
Ship :St .,.. Oil i 'rI:... ::t..1'1o.'I> ,r. .- \, ,.. '
ov. nile I II.-ntill _' h'n'c.tSo. -:. \ "" i jl.{ {

1, d 4 iJU: [ {I. I] Ii mm I J l III! Go's.JOIt

..tic bctic. C3--u.araan.tooc5L: isa. all CCLCICJ. ft } ;} \ ': Publishing
(
r\1.'. llJt.t I t..1 "i ijl It 1" :
Jtt -1 Ij" 1'i
; :
'
j' .
i mr'F .
I'UINTINCi OFFICE
.. '
'
'4'M.

H ileiffliera r[ Bros. I :"' ..,-',"..""..,"..-,.,... ..,.,}Ji'h-'J--:..7..... '!:; l. '"' ,_oU'oTT..r.I _. .,.......,. _. ."rc.-. ;:

.. jCONSTANTLY l: AimiNi; 10 I ITS At.III-\IIY!:: J."Ila: ; ;
&
I t \I II I I I .1 \ tt ,\. UII>
I I' I ,,' J. 11 I. flu 1\\1"1.: .A_,' I .1 -. 1
WHOLESALE MOCK OK' :M.tI/ 1'1':1:1\1.| |: : AXIS IS NOW IlKITKIt: THAN :

MADEJJ --u- -:- The First National ,

GROCERS -.; -;; _-. i l.HI: i: I'IEI'm.II: : 'Ml 'lIIlX! S HIT AM. 'I.ASHEI'I: OK.toil
.\\1'--: ItIQUOR ) I 1 i 1.1 1 01PENSACO.A

FLORIDA. PlilNI'lNli: : IN'A.NH
,
llEALER : ,

qAWiiiii I Foreign & Domestic Exchange Bought & ( '

Feed( Studs, mIll Flour) i .11PUOMPT :& .. .

i,
PAI.En BAS( ATTENTION GIVEN TO
STYLE
I IN; '1'11'ITY/ :: ( AXII' \/I'IXITY./( i ,

--ASI>--- ., 1I-ff1T- ,; I--.- --- .__._-_. _-- ._ .

WRAPPING PAPER i V ''ItAl: II: I'l. ,Vt (111.'I l }I.NM J \1 I I I AT l ASI.OWKATKKAS A KAIlt I.1VINU I H'lIX AI.UMV.TMCCOMMI .

I I'AI.AH\., trJ.-I'i'K( : I'I.AI.A.PENSACOLA Morris Dannheisser's J llOllllis] Yo1f@@ 'in-: -


p I 4LyII4itry ,__ _FLA.PHOTOGRAPHER_ _. ,
J? ... .. .LCE S LOON., I'l'
1\ln"'e I ( ) I i: I iiti: 'I At. PIMiMxIIINIi I ; (COMPANY'S JOII OKKICEInn :
:'i' I I "I I HI/ 11.\tU\ 'TlnI'-; : I

llm ""I!)' Who Slnplinx: Mm Mint. In Went Flotilla, ,anil nllh uI '
-AT 1IIK -- Pensacola' Florida.INlSBUANlICSflN(4)IDIAI4& .

Little Hnuse around the Corner. " HiHik T) |I.f', fin Ini'ii, out itii)'tluiig in tli, linn ofPaniililii tl

I IM'KNDhNCIA; i'o'l'ltU'I'. I Wink f liuin Ci'Mrr InI lunik of 'liuiulioil
|' u foui'-pHK"' : / it in'
.
( HI' S I ll\! "1:111:11': :!! \\ ll.l. Ill! "EI IE I rUl'MI't' \I'll.Mil: '
I' : : .
:' HH I | l
ISft.-ly: ; I mi: 1:1"I.: l.\. I \1.11.111"| i I". :N, '-''ui I "Mlil\ \\ lii!" ., S .- |.n,f. rll',1,, 111.,11'( all multi| lum IIIK nun..!. imgni.'inico.MMi'.iciAi.: ::11
'II,. I H, ,"I. ,i- I"., ,,,. ,it' I 1''... '11',1 I ''I l.ii. 11,1,,, ii,' .t I I" ''I I, "j 1".1111'1. "in onttHI, :il.hUliltlll .
.. ". I 111,1. I ,,'ii. 'I' 11'11 in l tin 'in IIH.,,,1 11" ?I'm" ui I UH. UIIHI| I", tin JII" .'" | III -- -
SI.MI:: ONI: TO'ol'U i UII.MI.Alllliu : : 10'", P"tllI"" 1I", l I..i ii ..1 ii I.-hi.n. ,. ,,1,1.1011"I ,, U l.i-k.. ,nillUt, I li i- full) tnnlill...1, tn.i'iln, ,\ \\ "It : : -"- -
( lniioilanl| 1 It' 'nI anil, nil tin Int 1"\II" III i' I II.,1"1.." v I 1. I.,ui III" I Itr "> ",.I'"I'I'! ..11"1 noli-t, ,",", hit' 1 1"1111> II.
i ,I Hint' "ncrnllloIII' the ui"'cI l., \\ttl8i- I .1' II" "' \ I tin'" -, .1,1.., IL'I'' It ll ,I- .I,, n, Hi.-, -tiljc.iI.I' Lit Inn,' U'hlh ) < !lilt| UllHII)' HI I I i MMER
I 'titl I liti>rininntli'r. anil,,<1 uilUuiill! II. 1"1,1 "in...I'm 1'ift i I, I II.I
"tllllllltlilllli t < 11I'0011,10"11"III" \ III' \\ I.l.l-1 ., I I: I : I. prni.i.siiiNii' I COMPANY'S lOll OKKICK :
Ill-ill. Ill '
'
I;> I'"\ \ Kfl'IAL. IriHUKl I'M rI' Mlltllilal- : :: c.I "
wII4uIaII: : : '
t,n Mil.1 I' nil the lu\M.ili.il"i4., ami mi IlivMl I S pA1w1rt "tin 1. tlnin tli' > < t! ,
hull' I'S-Inslvn i I'onlml 5 ol Cnn'I | I'nloiil' I Pi'ircs InVrxt I "Kloil.lit ;
tK.IS itlnnltt' |1"1"| t 5 I Ii ,

I CONSUMPTION; :\ INfl'lllll.l,:'.' I rj- : ""niitiu)''dit-Hliii' lit',!1.11.ill',d". | ; ,,. I : ): : : ( ). I 1t3 ( :: : : lor" lllninin.ilril. tutu li Hint) pit' J PilulniK.i Tin \voiLilmio li)' thiniiinr.iN 4

1'IIllho: I riillimine' ).I"r. C. I II I. M Irll.II ih\ mail, in tin" iit> \ : ( ) -: ( ;( '( / | I Is 1'ijn.il: I I in II'I"'UI''U' In S Ilio l SI pic.t I.1 I Iii igiitiSi| | '')'. :',
" U Ark., ..')'4' "U'llrt,, it I, \MIlll' liinnli, HI.I-on ..I I S I : V Oil) I hit: i',\ I i;i!
A< ,.SB nf, |.IIIIJH, uinl, I l.li. ,niU, mill |lh.1.|i i iIIH I Illlh I ,Illi., H, 'II 10 l I I : ." l-oi: : :

I'lMiniiiniHil,I niu ail iniMirilili, tunni 1""li''''nnl.: .,, I. I i : 1 I t ; : PIN IN: A % : ; i
- '|>ti\i 1 >, J1,'gaii lakin I I"'r. Mn. NiII.MIIMMJ \\ I. i''>n ..I! ,tli,, t -
". fur l't"lkllllllIII111.|. ;.1111 mm' mi 'nnliiifil I pit I lit.i''i it I 1 i "
I I li ilto, 'itnil ill,lu t to mfmt t tin I Lut ,ik tli in ',II.ItfiI41. :1
" in)' I inn. It I U Uiu llnuxt tnuilli, ,In,' i u"'i -- -- (' I ) 'I'III I': CO su UUlIAI u : I'irilMSIIINIi: u : COMPAN\.S.IOIIOI> KlCi': :'

.... I
'
"H' "Ii..h .
, ,I, -.0 )1Ihlll'l\'lIl'l.I T>i'i'iititr, till n, HI\ I i l>.i't'H' tip' lilt hut tlinnii liy iililliig,| | new furs In IU Nlnik of PilnliiiK .i
'
''r ( ):- !: ( : < I ,
'II I-id it nut lnt'it Inr I) Knt'i4 Ntu' !IIh'>! : : .
r. ) 'to ; \ :: : .
mfuiti't. liii lit .List BH I Ilixy art INllle1'1'11I\ I ho I) |1'>n Imiiulilrii.
.r) fu (iHiiKinnptliin'' I Houlil< luMiliul'fl.nivTronlilt.il. Bricklayers : '( ,\ ': :(' .:

' % Wit' nivon 1111 I ly dm-, _. c;___ : 11: IlIi-4: ( ;
' A III nun' In Uht "II' hua'ili. li')' it."iiM.li. i .Vl.l. hi.Mi1-. ( I --
; : I I NOT I'. 'j
| .I.bI I|14'N n I 1M.11Uli'ii' I '%Vu'i in.ton'i rACIOll :t: : : : 'I HO.(
\v iik i.. iln-. "" 11.11I ,no) n.in. '.' : :/ TilE u: ( 'O lI BIEJI'Ar: : :' ITIII.IHMINU: < 'OilPAN\:\ : .101I0..ln:
NATIONAL HOTEL ::o I
ll
|
.'. M'l I Htltnal.: 't Im | | /
4 1 111' |1.,11' 1'.11I.
: I' "'I'ly" thu 11. ,loin'| uinl, C.iMiliiir'i.ilII. ,,,, bll\llilloo.l. M'::114)' ) 11,11. 1 1I 1-:'"' 'I".. li'lci'All, \Ollll\ ink'IH, II llll. | i | ) mnoihu's) CA(: Kill KB; A
l i f.IKI( in. J
I"II") in (p
|I'
I IllH.j! .. ,' ill tiuiIi \\nniii'ti I "' m nnly, : uinltnl ii. llnv :'.l. '% 'ill' ''
Oil 1111' III ,, fli0,": pii.I, ,| \ hIL' 1111"| > tin slianii'i\ M | I\HI/, : ::
.. (tl In- :Vnur \. \Vnii'iiozt.n,
ul
I 1"I'N'lIllItJllt; ) :St.; Ojip.' 111'01'11> I ll'iiisi'I til 1":11I:: II I III! '' \ link. Hi' M "nnil II Ij|1' t til-hint. lil.ii2J--1,, : lin' : ; : : \ : ) J
: l roil" illl'' r.Ii", ,,., ,iinl, 1/I I.,.n' I'". kmI'tnrniii'. I ilirnl I" I'nl:ilo\ \\111,1'111.11'1' .2:111:.: <'I"\ 'inin ._ COMPLETE STOCK OF .1
"i t'illlnni I'al ,lfo\ Mliaif I H'l'ur'III I ,.'' III II --- '
( Mitnitl v m"inn' Hi I nil n'i i i: I I i \ .SAI.I..S:
Mrs C. Pfcfferlc, Proprietress. ", ." iiiI.' 'I. in t 'll.l .:< : : : i ; ::0''
Vii'i l"V' ,, mil Ililliini-lit-f'.t" all \\ h" wi li In 'InLti"i IIlIrf .
lli'i '
lii I Iliih" !l ""n ,
II 'I.IH-I'J: [ It, tllI.on 'It'r I)ay 1 "" 11 I it '1 1I11'r, I', ,III" .IliIi. lalli IIIIII! "' ii r". 1.11111"0 1111,1, 'lllKl'tKHl' (

'" II"lit.l Iy nnil Unilii Ht'xantl:, Koon'? .Kurninliul Kn-t! I tliini'I'In."null ,"-,' 'li't'f"11111h.' it t I '"" I-fl I I l I' I ii'1'1'1"' I.' IJlII, .I.ori'it ILIhll ni'l.ilii i....II.\"II'".,"r.l.. I'ItitilKi h.ii.i.l,| | n.I-nn II.nnU'N,, I | i I )(' (' T T I 0 N ERr: "J

I -kin Knii'linii", i i I
Theo. Pfcffcrle, .1,' ii'i pay I /. l )tflhIT AT WIIOf-hHALK; : ItA'IKW MANirKAtTIJItKUH, ; !,
liliuiU l.i-yal I IIIK! oilii-r' I'uinixki
JIASAfiHIt- "|1\1' |I.. I ifct. 'In,. I I J ; IIAMM.IMi/ ( | j
IftlriL.1iiit 'k I mil% for Hlil..( III 1..rUtI uinl 1 ,
: I il -I'
in I
.I"| l'i 1I"o'! (A'tltH 1 I "
Thus. C.a1soll t 11 >in.ill "in,,inllln,,. ,,'10<'''1'. nl Iii" ( nUMrin I tlnun. .. ,II'III l ..t ,'ii 1', ( : COMMKIK:/:( ANI I CAN DISCOUNT ANY PKNSACOI.A; PKIC'KS: : FoR ij
: '
\\ i lint not III Hinpk' ': ''IVI I': Of-)
) hlii I 1.11 T nf McrUiainlihU.U ... .
B ) I 110 .'.1.. :BEJ: : SN.
al t ad C In al t B DrAT 1111..1'i
: : r Nit( 11"1" ; I ll iii. .1011 PIHXTINU AT IKAHT: TKN: I'KU: C'KNT.:
ESTATE li.iinl" '( Ii, tl I' ,..fiiiiii( S I'iiHr".
REAL
Win I in A nit. mm'nl t 'iiHi>H. is(1/ 'i4 1
Alli.lutlt. All.il'linn ...II uw ..
_AM,- Mnmiionw III I' II II ,\iMiiinn.Siiliiu I : ('O SM DnIIC'M: PUIir.ISIIINii( CO JJ'ANJOII: OWCK) :
mi III I Itil Action
(l.u,, |ii l..Iiiiiiiit. New /) ; ( : 'ini.si;: ': -'
VOI.J.EC'I'lxn( ) i ( AlJKXT( A 1I"ItI II III plt'tin, : 1/1'1/ II)S.\I. .' '|'IH inimUntly lianil a full ""I'I'ly| | of Illankt u fur; all l I Conrlnlii I |lie)
Hi |.|Ii'tin lloinl. 11ATI: ::; 01-t ; / ;
J I CO 5 MM l !'1.1:1: "1 A ;
PHENIX SALOON i lihn Alllihitlit
( ; ) of I loililu. ("Hut, inn |irniiiiilr| I) till any oulrr. S'I'lcrl.r Itlimki,
HOTEL. I liiiii Ilinnl.: ON) A J
NEXTTO:: CITY : I : :( ) I IS ( US: SV1
.
(' i.rl.'.lining humS I In U"II| | 4 lni iti/
1 ttiuliim: on Jinl' '|<'''('"II''r l'i"rmiiialI N. A. : : I': S OK i HH'H S /' rilln. .r /hlHti'H' |1"011I1,11)" | alli'inlfil) .
j'FNjl: )I..\. I' L( flU/: l.\. I'r.i.m. |. ) ,; ) /;: A I AYA .
Corner Streets. I 9 HI" :
e Main and PalafQX .\.|II.| i irantji' r.nn.l.'
; (
i -ii" Uarrani' Alllliluvil. All! Hi. nlr /I. I | |
nii.lniI :!:: u'.iml.l and H"l'l. .
-_ C\1\ rrciM.ny\ i.i iii'iiillilyraurim l'o.i v Wmr.iul. Ininiuiiii i I II). \ || 1
mill "
hIM "" 1.'clI.I. | ro | )J'lIli o li.iinl.
> \'I KM: 'H im'imil nil runimiiiil'li' i'III.. iii.nli : 'Ii xij., I liihiiniiivu. Ac.. 'Irli. t i inmitnitiui on I IV'.iie \\'iii t sin'. Kiln Line lit yt I i I
.1 Wnrk nlnil.lf) |111'1"'i W I'artfull)'. anil"y ,," I,<'. AUnl:ivil-Axuinll I mill. Haiti I ry. 1' |5ucr U< llt. nil l lI Unheard
. ilmnn.rliornrpirtliulim.' ,> All 1"1"1'1.' jb s.-i,ii Iii nil //11111,1. rr, 11" \\'orr4111-0\.01l1l111l1l,11I1I1I., .,)', itl 1 1
' Mi'niciil I imiKcUl [
('IIAMKII, ruU'lll All'TIIM mill ,i.l.I mill" 1",1.. \\ i III'I. Aih.itlx.il Ailldutll, --I. '
iil.fT urniiy ,IfMKItS: : UIAII. hOUCl'IKO.il'AltANTKHl.:\ .
., Kiiiriiifur; 1>1. Cloitil lliill.liiif nut "t
" ihiHKtnn O.C.Maritime I 'JII''CO' '"I I I'n.Kil, )' f"i, ,;,.10 "r IMitwilllnil I, li.-ciiKiil/niiiiui.f: \\ Itui'tt.uiulliiiM --- : I )
iilv.uili.'O t" II.'C! '""'11'" '10" I t. I : ( (:<:IAl. IIAh/
It to tin'ii \ \ It'II''' I l'
"' .lilIrli" \V r.iuitii. : : ; '. : (. i; IN !' $ '< .'Al'IOS) Surveys.I ill TIIO!! C.: WATfcON.nH A ShIm. ll Iii.trhnlulIll'n.u. To) our |'in" : |> ) ( .( ) -: ) '
i r"|' l.n' IK..Miuliiini. onllil I of jnli t |
I I I : "'"I"rIOIiOtl. |nh"1I1! ,| Kiir\o.inf" f uMHIUAN | 7.,;.lr, _-- 1.11." .. havoju"l '', UKACIII.S: : / ;
,\ bllll'MAHlKIl1-; fI '''.rI'l/t'l.iI'"oK'.
,' I M$ I'l.N, wllUiu IVr,i.ni.l,, Atli'iili"!" In I'OK hi .uiiuui. : lt\\'. ii'i.' /I.i'In. turn w01'Hi of i t I ) : .
lli'lllioll. ill till "A M KILICA N IlKL'lll.' llniiNKIt; IIlttII.f1' .\ ". Ill::ink ItotI55.| | rnrnltniu I ti |> (
t r *'iiiiiruuUimiiloli.rMil'iiiiirino, Uurk, Tllt): -.1 Will, ti I'll (xihltlou I than |
i-1.lullolIl.. vt'ttwU in 'illitlrt'iiM J'*!. i"AeifKUli"1.111.' X. W (r'I'o'Ainlirum." NI.' All' 1I,1'lollln, ,| in I'r In i".dll'lll..Hi, i hciiily' |, exc i in the
8. i. 0'inn. butvoyor.liiae.I. ,"h.'II'' I".v ItlOlll IIii ililo. allol A 1Iila.it III I.liuriilftliiiienl. funi' 'v Jjli w 01 | ) 41
(.liHttvl .M"rU.ni'l -- -
ii )Iun'ull "bIyhINM.tTI 4 'liiw
11',1,1 IlIrlh. ( |"iilIlO.'' I.ii. | -ill.ru" mi_' It null follit.' W"I t: oil!,
t ,,,...h.)' or IliiIr4iiY i'S ,.lItl" S 15 ,,,.
I (
"' 'l'hut.'r liiiwlili'iii'limnmiliiinuliii Noollnu: u in )
: (). VI. iittT*",,,k.'ii'iil.,I B"1" AI11'1'J1.1' '\\""*' III'IJ//I.'|,)") u1liiwi'liKin3 | bitnutry.ia ,IM-IO with Uio. ( S Itul.s.l. ', Trouhlo ntul Attention of no conse-

Unit wo arc ngt'iiU fur LirriIIirI'! iI.iYl'"i liii, I vcr; lii lion ,
"r l l< riiunun'' '' 'I 'fill'
riot /
linn, hllilho way wu Inimllv' I his N.II"i. III 1100..1'. It: (' I>.n I.. 'rjtjji'in \\ IitY fJOO IlJr your r.r a tu..u, nut ami the | : &: : ; ? ( BO long as vo ploaso our
I Utlifbumatlnn.I I if )""I' itrmtror' I lii lull uiiil I ull .iiisIiiI iiii |Inl', | r w lu'H >on i-i.n :' I UH' MIII| \\ KKK- in yotirorili, r' I H: '
'. \v .t s JltItIj" a mi
*' "'lust camnil rkIIucnsfl4111 Ion t'ur.h' .&.Y COtlKtllllll. f..r II I 'KI' full >tli.fjclli\ >
41 l I'U. llM.NBilli: I IIIIUI< tr (Hi '7-liiilcustomers.'f I f ..jV_ _ _ _
2 -- -. -. --. ..
-
.
..... -- -- ;, \ : ,- '. 'fI'
-)

sa! -,


---- ---- -
--- -- -- _ _ __ h -
-

thimiu'rci: .''4 ,:mffl': : IM'iU'IoN! : I 'I' t, i' .) MII ,I. ilri I tl'-kcl. you 'I|!| ".. I MA[ lUlS K NKWS.VK -1l-- ., '1"11 eltIC-r- ..t'. -- -

: 3nQi] Mr. ,ti hii! Iliirnn, I hn .ln1 .,..>r |II.. l'i. I tin., innr n.li' < ami) i I', If Ii I inrri,. ,ilnh Uh..rc..III I.. NOTJOEtuIO

.n ll" ,II I ..nll it Atlmitio Umlrnntl, )l.iliy| ; mu 11. .s.IH| : is (ji? Ml \%T" t:. _

II1' U'A! AI'fl'' ; ,'r ';'!l7. .1"1.1. mi,lin n-ni"!' I In *|X>IH nlniik tli .I, r n h.I h.')' '(rI' ) .will I ft, ji )nil. .frnin %'I.II I i ark 1"11| I. I IN, I I u, I", s-ii I Iliifii. ] t .: i : STORE

i 110 pnrllrninrli, "II 'an III,', that hlll'r' :." ((4n) )nii .!'.. V.10.| il'in't jr. I \o > 1.,111|| | I.A i ". 5.- t. .. != 0 .

l I. a iiinimnnlh sink l I') (lln- 1'1'1' ...,1 klll Ifnalnitllai, |1" "or 1.1 sut'i'| y-ui. f nm lIlA rill! 1:1: 'It| "..\ \'. I .A b-= : o .: )

'1Ilctsllntulluln i-f i till, i'll') liniv In; i pin r-. I ..ill.; tli' it '"' Imvf tlf I>IIAII'... .I" hHtnpHipmilinrtihlsHfy.mil .| I II l'I.h"h'i lit' ,k I' lush. ,V">I'I".i.. I l.'i: ..'. !"".'. I liohh't l'i r: : I .! ; j Corner Alcanlz and Government Streets.rplli .

i I'lip '' 'nlli-mmi >n) < IKInnnl mn- I l 1111,1 ; :' : :
OT4 I".1H' ( I.I-AIM.II: : 1"1-1'\\. :
,. i:iti'IliU Irnnlilf I. inti-oi HMijiifs |naiilon't ,' k
tli it nil lu mill: Innllull' ilnnnmil 'AI.j
il ) 1" "'. 1t : C I'Di.luN: El'; Ill \ ..!$ ViTllK'UIAf Hit 1.lllI'OI'I '
% Hull lift a \ ,1111 1 ( thus> )Im, ) p. .itin I .nm sm Iii.' t..I.I. nf lln "h ." .1 Nit lid I all 0 I ii.t i I. niilii ,-I f n I. I .111'II. Aprvilimnl

r: .... I..lu',, I ll!< |I' .,,,,.1: ,',,,"lm.II'" .
.. II ) "" (inliiiitlnliMt. ) ( I is. .11- fi-l ., '
,I t ROYAL m..n i '''' 11111 ,,1, Ii I II )I5 .I .55 I h "us' t 'rnn 8. oili. 'nil, In nui'tlnn al., rcmnlii 'lli., lli. i us nnl nxirl .< |||
I 'in 'mill' 1 I. nlili-liKin-li, ( i-irniiifin. (lln- .tIV'II.III.! I lniH-| Ill -. mini ll lit. l.iumvlln-n,'H'11111'1.i I I'l.fl' : Ills "I'; I I uS I .11 I.& nmi' "I ,
< fl mi MM tiniin, .' r'I Ir 1'I'/ !i llu J :"II I' .
f.s.l t'iIllllufll mil-ll liimli.AnnlliiT i '" ) 'I .11 I. 'II''sl
f, 0. ... } iri's-l-i."s Ki't ,.hllnIIH i iiiiiii'i'nniital.li'' '. ( ''I "..10'1'11 : I1, 'II 11 In-liiti, ii I 'I''""-.1111,1. : "I"r"l Iy "I In:11110?, nml, in lutt to milt puri'linwrn, n. I nm ,ili-ti'Miilni'il' I.| ,.;. ,

..., r .'. I litlli' till I. iHlvtii-n Hunil "111111 .11'1"' I Hit' ,11'y 111'11 .t.Jnr I'I'11115111 'h,, rlulilllillI's'. 155,11

,.., r,(f) 'j J' 111.-.1. si.",1.. n'< anil\ hurl limits, (ml ''Ir".II'llllhlJ( nn i Is Hi:it I Hits toi! > istikti I l IN "I's'hhl'. AI 1,111I1111I, 'l'luu'rluillIsstus'' 71 I Ii 'anI, iftin, fr"'III tin, ) liwliin- I'. IIM: : < 'III'in .
'
r. i'b 5.1') 1..ly nlil-ki')' lull .lih Still' < 'luau Ililu. l.nlllin, till.KIT Mi'iinli-mpiMinru" .1 i) 'I' If
::5 t.1| lb.! ,* In Hint, wits OlullI f'l 'IIIIJ l.'r I
r"II\ I Hi Mnn, '"rlull.II.'rllll.flIt 11 )onr< *i ,
A I iii'ii'in-i iiriln'n-miiU-fil klml. .I'I"H. 1 lint tin )11 Ihlnk nf iilatr, .t still| 11111.r.I'I.Ir | | .1.1I'l'IlshlI'

.. -- -_._- -- U "IIII'I, i-\i.rMnly) l'x""I,11h.I "hl.'y] Hhll.I'UII| 'rl" I.IM.: ,I"I'II''rlll'',"' .j".IIII.I. "<7 ..!!
': I 'art III, 4 I IMi. .
}''t. : .:X (1'1 kllli',1 > Hull HnTC in hlll" h'I'III. IViiin| Cohsshisust.> .( AUK.
1'11.', i' \1.:11'1 HIII.IO "110' .Mlirtlfthry, a iiiiin lt sIlls' \V II Cnrnr. It',," ,,. 1'' I. l 1.1ST"I". -.JIJ

11l.'riU' ; I Th".I. Wnl.ll. f:H'I.| P"\'Ilr.r II.l'siu.tueuI )nrt an imn h tuilli In hit ;hit .1 as HIITI In Ill HIT( shills I itrnlini., ffhlnliT.., itsIi -;. (10111',1' ,'nlloh.II.I., ..Ji5lI.llltl'' 7, 1'-I

| l I lti>iiril' nf Trinln: n,1 Kti: li.nifuIn : Ilif flrst. Nil "I.i.II linn: Klictisi tlm llrlmrk \ UK .

"iliH'tiirn",\ n'xirt. Hut Ih,' uhinki'jr nvn C IV rsl.u. O""I."LI.II !. niiio, Auc. 'IHI.ISX, 1.1 -- --- ---
i I ri'ii'lpti
i Shills 111.11 .tin-, .usu lit nf"In.' ) I Insnlm,'rll-i'i, luhlll. thsillsls IrjIiiK ti> iniikn |HoplnHI'U V-r luirk I 11.1.111:1., : -nn'ni/i-ii.vil. Ii I'h i. it. !
Ann.91, 7 11151. ". -1 7.' JII.J.Oi
|| Inibuciinlriiry I Nut nn IMi-iil., : %i'llu'lu5| | .\ii.iuif.' I'lsl-l'i. t'". .III".rull.. pm.
Inpni( ) fur r thi< 1,1"tl"'I"11 I his| Il11 11.1111. I r.nnrill! rotnnin, lii'ln-ih-; S ir .iof -,
liiitiii' IsOi III I I llio It Ilk' I ntari'lln( jou n>. l\'h.l., Till., No. I 11 I ihI I'll, \\ cit i'f I'al.irnv: ",
mil ) t'lly prrritnt.ilInn (h.su fr .
4ili1POWDER r"'h.( In HIK linlllnt }:x..II".I. In- nil 1"1'.111; 1 Furl | S..I.k I W ,.' .. .111 1",1'111'111.I"lnl' 1111'n.I'I11
HHi', an inlililiiiinil flihi 1IIh, i.f-piir l lou, 1 itS, In tlif ilark nml I'lnpl, ,)'ln< nillifrv, ,' Virl'Ujk 1".rl.'h I'i'inifr. ,.,1,,',". tisn.Nnr '. II I :'u.ilslli, 'innlliniil.ir.l, r curt ., lr 'lumpi'i .nun'. II mi-iiiiimiiiiM.il' thus >l.nlifiii-lui-f: Tin, ("5llt0t ul.,1, Irun, \\ me Tin, lln- n11I1 I Iinml i "
( (
I Ihihi'lli. 'fit nfllnIIHII I '"'1." "I..r. :'tml ilrliik", I thfli (nln-niljr" t'lislnvol '''I"rh' ti'irkf'ir b.irk Crnnii.,.",",.'. .|1",1: "''-"11., I I."Si.Nnrli'iik I'Vi.Norlirkllri .. \\ I I.."ins\\II-MKI Ily. in.: nlll "..' llih npa'f In ti.II tin-, I'libllit iilinnl his 1.1 I Ii.-. .. \\ all h |IIII | '
tin' A'uhuitillu ii I Im-niiio
I I'. Ullh''nI.lr.III", II'I. 11 ",' I .
'
& \ 11111 '", t.rnili.lllhkl .d.II"III''H.| ,1.\ -- --- ---- -- -- -- --
I Is IIr"rl..llh. I il tin1 nmnnii' 11111.,11 V '"111| """'111 Ihiol'hllll', Ira III,' \ "'."'.'111. Caillllt.: I :,01.!

Is ,luh.: "nn'U' lln' Hill 11 (ptnplnnml' \ (' IH-K Ihtl|10 .111""llllr| | | II "lark Ci.lest M II'."''ii.i.lliiirl. t.l.!

11'1.1"11.,1 Hi"'kfl" in lit. lini' Ii Ill, li.ik lIst"1.1. Mm.' ,ililli., ( Hi.Nnrliirkljiln.il' .
|
k.il:iiii-i-nflll'ishiinl I ( I In- "_' (In'i l"y" 1,1.11'111
f"IIIII" 1 Mikkil I I-ill. 7-H.:. }if
r Rcm I
'
I Iprnlll I.
illim-o : I'm! "nnr s
Hi nlili'i-l. wiii''lit In Is111111111111 nillnp.i) 11111'.11:1 ll-II. Kr Imik, I I o i I|I. i "till) Innl, )"r"III',( | 0
Absolutely Pure.. hull t ,lil, an) mil ln Hi .it t ill: I lu,itrnli': InlliliMiinr ( iMv InlbiKi'" |hll Inn nf ",. W nrIhuninit "" It lurk l >i iiiiiiiif.. I \'iii. Ii : t val

Thlnpnnil.T,I m,"vi-r \ nrliA niniM'ltiuritt.Htrftitflli I 11(inn, ; ami 1111.1"0.1"1 l | "- I.ii-liu' wlni thioiv 1.1111 mnl ni'iillh (it. Niip Imik, II i'If,1.1.' : sii'ri-i'ii.Vi7.?
I ,, Mini. ,111 hIll of lhn who vlsll( slur vllil'i( ii (li-rlmrk, lliiiii'iui,| I ',iitI I, 1111.i .-. UMI.lltKHKS I.
; iinl wlinli "Iii' in' H mi'n i f (Him III) III | ) ,piiflitvny .
; is-''"''mli-nl' I llmil'; tlir ,nrilluar) $kimls. ..n ,1 r".I"IIIIr'II"I. \\i-mvllii-nniiiHiat I I raii-e n ttim, 5 IIXF.mliktii
itbius .flh' inmlllii .\ Kill.' < rnitlfil.h ,.
1111' Iwi nl'I".III.| |
'In'Hol.l liifinuH'tiiiin| w ilh tin 'milltllmlunf R. II. WARE
c ninol | U 0 2 NO O HARWELLI
I low tf-t, Hlmrl "l-'hl .,.luuftIuIiuI1tt' 'n til ,,iutuh Hlllml-llptlnll-l' ( ( lt "'1'111I"111" I 01111 In tho lurk-i 'nialjny ti .\IIUII, ,.. \'' "limit I 1.111.101.I I

.s'liM inily In ""... luau,.. In Ih,- h"rl"f tinir ttivet nml, ,'hlI.11 '! Ill 1"111 I 1..1..1' : .
lunuIurfI. -
) .
01:1111: Am "" I'iiTHoli. iM.T. : i: -rtx K "OK
I. n"YA.IIA I''II'.w."I'".. IIMTIAKItlX: At.S. n> ns I tin i' IIIK- mil, 11' rrt-llirt( linmi, froi : 'llc .. 11\1 HEIIII'

'" I0-t' <; Anw |I'' II 1\,1\,, \ .1.I .u. t .. \Vu nr.i tl.o oni's lhs.ut i P"I..Il'"
jnnr- -- I'nr hI'i.'.--Kil.: '-.II'r.': l'i op. slur p.ilatial: .ul" A Iii .. Ii Aila, 1"1111",1." Ai linrn l-nl., UK: nil.i, iii' 1.1. vr

A"'O'rli"II'. iI.i.. riiliiuiif ,.,1'H. iaffi'rrnl M A "'1111111. Julhuit.I; II I Iliriiir, Itturrlllua hi, Ip( luiilil up( rhiin'lii'H, HL'hiHilrt, nml viini' A its soli l.fini' It ., I l'I'h. ft*. Dry (joods? NotionsTI

I tI'I". vnifimn YoM' } f Juu, (', ,u1 tiII innnllliH.i. it rs' Hie r, l'liN! |19 I Iho nlilnn.imliirpliiius. us ---- -- .. -- --- I'i 1.11,1 41 r :ill KlniK. *>li>M'*. m |I"', < 'loi K'.. U'i'I linik. Itiin'K-
J .
rtiiiM.rnnlri; ( ; 11 I'r) ( AMIsnii ; U l a.nil,'n. \<; I : it \'ir.s.KorHaiinnr .I
'
t>T \ (" 1\ Ii.'Ip II full\ mnl fliitli 1 Il\ I'I%, I'ii'I ii IViiiiM-s, A(' A i'
// 'JmHly ('rllt. ('uUulu' li> i"'rn., rn< Ainnft Kin ; I K; KSklmiiT.E'Mumlilii; "nnkliklln .
HH-in." 'I 1 hoy ilnrf nm' >'.1) It, fur thfy, u" I llfiin Tliiiln-r( nr Miiil I

! ,, 'littit. : \""r'II. Kin ; .1 Ilnnn, XI : \\ ,, all 1 h : ,Knnn, llmII t'lir ..'. of H.inn, I llvwii mill, l I'. nUI im '01.1 I' \ I. U'O' ST..

!I ii \ 'uv.uuuI IuuuuI\ I llmisf.Imlilnnil $ .II.III-H, AlI; c SIHUU, .\11; T i U l..m.S o1C : \,111 ,1111111 f.ilsi', 1"11. I IT l.u.iil. fl I I IKorOak 1. On Easy f\ enfly
u \ iinlfil to I'llri'liin.) \\ Instiin' Call, I) Ii-; 1\11'11. I la.MlIMMtNIH nnnlil 1 \V In iv lie \\ ill\\ I IU' cl\I"\ ,(>:'i'oiti( |,IH 111111114'slsIhus' or Mouhilly F3yIIIoIlIs
I Kiifhfn Fllrnilll"I.ln..H, I ..uuI.I k l I A lull nun fin, ,,1. ,list .mnl Inrjf.-sl ('lini sul : 'llmlH'i, )I".r 'lniiil .'J rn' | .|| H .11| | | (|) til, *'|1'1,1'| tilt.,llttitti ,

!I.-- >, I l'i'us'''.'"la,,. !IIi: .1% I'Mf, .11",1: lll> L-l r ) all, l I.'i,' insthin, Is 1""'. nl.llf. thus ntlnrsin Kor l.niuliT or l I' MI'S. "'usrgss's 1"UIhn,1 ( u'M'nlltiiir it, Iiu l lit t\. ( :uiiolniii

1"1"1. .1..1. > I.f init h. CAM./ AMI M-K: : HIS i'."F AMI I'l.'U'Klj( AMI 'rEIDI": : ;
.
( (HIM ll t 111111 u.I') AM I M.'Mill.' :in. : Mis I M I : l.il-i "liiti.( nnn) fn| 1'1" 1111"1 : : ( ; :
MKini i'inrI 'ill" "' ll. Ninth, "r.ilafts: : I irunl .inl, 1 nil,1, Kurt I'.arriinrns' ; r .1'ii.i. "II. "y Inlflp' i-iir)' Hi' itfl, 1 11' cllllll l.iimlHT! ur Iisti. 5. ,r 0..-. In USUAL LOW PRICES l'ICIM.II.

H..I'. I.. < hilt",", pasinr. <.',,10-| a'' I II I ,fhiijjf il In ".." h Hn Mrntt- HOUIInlinh, ,- Aml'rl'RI( liuki'iit'inlrl'H' .in.I 1Z: I.: MAK\MII: ,.
.
lilliui, Kn: .1 J Jr.
*. hllllll, ,'h.11I1, II'MI:: KIIII ; 11..w. .1111'1( '
A. M.Illlll 7 I M. I A. .
) who HUTU 1'iii'lni' rir Ciru'niM-: I 9-il I 4.n sI'SII.scst M.. I'I'.M t_ II. \ .
H'ili< h Injunr % nr Ni-tv OHiimiIn ; : nltfIlity \41.
M. A. MfMlllin" Mipt. l'i.11 IT mu ul- run, \1; II "I'.r) I'-allimii: hll..11I 1..I".
lilt: \\ iiliifsilu)' nl 7 I-.I. ><,..IIuu I iii'i-, wum-n|111'I "It"' isr,, lit" I nn whlnkcy fl hUs Iliiir( |Miit' (per Inim" RllI.I'thhilIl, fi'd I ,KI'nr ----- ji'iira
!
". M"11101.'fT.'III'WI.I lf l I I'Kr.llVOKU.: ( i.nn %% ai" nifii nf fnntil 11.1 iiniintySay '1"'cr11 HUnini'm, 11111.111 .. I
Wlrh'IIHI.I Ills I Hun I KOI" K-oanso it Is liii'
\\'.1411'y IhIIflluu. 1'1.111'. I'WII.III. '') M,. ( thn, 'Pitililli hiis ilo yi'ii" rail that mil, lllilliiK| t"r !I.innl,cr II..- | a< tliwsgo| i lItr ". ,' Ii. ;, 'el
juls'l.lillh.huhPI
.
I .I"bl I..t 1"' I Ills I S
\'r I's'iIs'ui l)
,
I't I 1st Kill nt I n,. mnl7jy Thol..n. nl".I. | ) p
10',1. luniliiTiir I 1 I Pi'iilx, I"o. INOIK i:.
:11.II.UI :
nlii-ki-I )P I :
I 1..11I. \111" Illlll lljHI'lllH; (US' n 1111., ,1"" ilnnlilf( MIt I nl liai ni'hInr ) I"III".Ihlllh'hll"III"r" I : "h"h..lrl..11 nml IH .,kill llffllly 1"11.1,1.. proilininiiI'm I .
11'\0' ;
( tlif hnrsi of I rhiriiln, II No. I 2. "f li, nhiskfy IH mnrullimi nil tlm, mum y Hl"iitni'pi per IninlI I 2i s r NK.ITIIHtlhu l'siiu.!
1'UKHm I "KI:. tt.'l. I.'r.. us 1'1. I Hint nrr, fill to "(.hu ., '.rI timKifry ". .. Ip Sej j-,* "'h| IIII'n
I'lif SH'nt fur, tin- "I'.nvfnlly sum' it-s'ui'. I I'KNMS: lilCniilrnrlinji .I'r..I. jf.|J. nr i-iinsliiHMK, nf ihi- in-r
piin ir. rsTtifi-Hiil( I II A. a. 111,1 > ) lure mi'itnl In t.IIIIIL. thf imik i I sul II I: pakn''e fiiiir.inli-'oil. Tiy" ami, 1 )'inill '- :
$11 ui.kiy SfhiHil' ut t:4):: 1 u n. in. I' ,) or M'iliiMftfry (hllrlnn In rtiMr ( ,"I. lifkit.nil } C iip lt a'II.11 ttIi'r .
11 n".11 S HpniiHii("'If for am ill in.
%VCuII1IihI, nl 11'. < linn Iion 'llm InSiiitn linsfitntily KI.H:, .'"1' In .NN, tC .t e (
Iulf nilfiifla, : H:riM-i iifar l K illio, nlKriHi'i inlralily, 'iulaitiil, | In IIi Ill" |151.14. I tusI|11I1 h" ,11''I'y m ; llKiNitrini linos.t ., | Im',1' ( h lij (lie run nf miltl'Ssll. (

t : < hrist'H, ..1.J.I"111.1'.I. anmini il\\Ih '1I'IIh'" ; 1"I.I..rII.r lr nil 1111101'- ,I ('luau ?,' I thai $1 hull fi,.. __h4i"-. ___ __ _al'52t_ \ linlfsnlu' AiTfiilH.inJINN'S I I.
.1111.11" C
01'1. I..I..II. l'II"'h..v. tnn nl I HIII | I tin- nlmtiInisim frfin hlskfy Ii I' tn I lh>- n'linh'sii'iIHIH' | H CD.-. <* CAIT.' I II (UU.: :
I I I I \'Ilr. l'ni".I'I purls ,4 COMPLETE SHIPPING NEWS. : 1,1 lIt: (11l.MlI'iuutst's'ti I.. .M..MKIIKIIT.K is...

I RI.14 \'. M. ".,110 11"''' HI in I.,'<',",1- 1 print Is'ln" ".il I '"III'"llho' 1""' Y In )''lil' |sH'kflH ; Ihfinlll i : ,",. pi' "'11.1 Mal.irl: C : ; A/o"I.. I'lII

('A mill' II'.- Mfllllrl's I I .M 1 dm, IHmini' ( Illh.( "hl-1"11 1'-1":1 p"n-
'h1I'.r r ( H HIIIIUtiT) ; lnllll 1 I'ltifH" | 'l| fp" 'i.i. iritis ",'W to Ihts' '-I 0 ---- -- -
h""I..I .n'ly }
111.1
iif r laluf i\ nl.11 liasi--In-I-IH, I'n' ,, imik, In H Ihl', ," f mi nil( ',.rlniiKainHih"ishnllil than 1IIII''y( lu! Ohuiskfr ".sllit, "K 'I ": J'OII' 11 i i\4A: '< m.-' .1'i .y''I'. 11""I) innf.ir, I HU. Kn." C c .. :0" ":.
'
Kullifr.Inlin' I".r. li! :KaihiTKrmiflri I'KAIt-i HAII.\ ai, ( I il. (llinsn.ili, mi's. .
: It IIH tinHUH sItu's. Ynnifii l IN 'IIIK i. .
\ Lll' ilnllnr Hl'lit' h 'HII" .
1. rnlun nsHisinnl.i rtif* n nnSinnlits l-lfiy) ) 1"1.111"111" "lr o.lllh' 'u 1. \Tr:IIIIil: : Iliii rnpt.iin.nnu
: Kirsl .M.isHnt l ; 1:11:: A.M. : SffinnlMussn'r fur InitKf, Knrslsnl\ hulls, iihfrn nnim ;) Hi.it Imuynnr hll .1.\1111.1.\ n, 1m' I -. : j L<:t- X'l iris ,nnr fnlmijins'H nf i its

: ; I 'l.ululr.iuu' M liiu I A.M.; MlL-l, Nlmnlil, nlnniM |I.> kfpt.r mil mnl, Htifll ln.-in.ijnrli) : for n m ,ijiuitt' I I Pcflsacola Daily ti 11th: I'11 III.IM.ltfllll m00" ,1 3 ; tjinn.in lurk ll.iuiplnn; ,( l 'nun' 1

Muss nt In A. M.; Clnlili' I 'iilnis III :ll "-.'1. : h In-. \ltl. Commercial I ), I'll, H Ilif kllnltll ll) hllil'lutllh'V like .*4; ;)will Iiu, ii-spnn-nlilf' for .ml
-- -- --- c '
I nisk Miss I 11 -4-' -* ,"I.Is fitiiir.iftfil,' livllif,
4 I Ihf frin
PiiilnK I
Vi'MpiTH r.M. : : ii i'ti'5't'tisIlt C
1'1':1.01.MI'Iaat: : : CAll ('sf1- rSI'HANCI-S AMI I t l.I: I: ui. |l.5r'hlrsI lull, piislnfln it MTV c. c. KllT'KI. .
fii-ry nioniinj ul7 A. M. III I'hl. iif Shill| | t'u's.'t. I .1"1" I: :
lIAIu'I4r. -. SlTllffHfVfry .\ \v. \ I':>SKI.S: AM > | IIT\IIKI: I :" llc''ilii', afli r I'IIII n "rl. Thiii fnruas '. < SII I I. 1.Mrr.iinr I 5 .\< ".,
---
-- I OMMI.N.I i III i nun' s nf 1'\11 Itlii'ilin'j mnl 1. Q
111,11.1 I II I A. M.. ,nml I I s l r. M.rlnml.l '. TinI'f ns'ii'nl.i Hlivfl Cat' Cnmimi) liniliiK ( .1 :1'11,11. ..MI'M1OK h : ,( 1.1. r.SI'iilII'A.TliiNS ; ( ,111' 11".1. lltuhrllhiiu'h'ik'us __ ___ __ AVII'' _n nlll II
) 1'hl,1, ; .. I"! A. A'. Irui" or MfftIIIK l .. i'iiiipsil'| | MM rnnil, n ilh inn" firs' amliii'Ram anil, Mm) rnml 'in, l-i il it :I"i'il '* )i'ius amllmnniliH. ,,1 ) l.'Ih nt "".' In thu, appHiiilInn, nfl lIt 'f" 1

uvuryVtshifsiliiy nl HIM.. I I I KiiiiT.il I Ill l.ikipl'i f frm II i-mil.n''i I'l c lifimilr: ,"h' tills iliivi'. S : 0 TUE NEW IMPROVED
il I I In' IK ri lou I mi Al|'Ir"II'I' : i- -
I Iminatiiiil I thf ifH.ili'in'f; nf liU 1 1 I" "inn, ,, 00
I.IITIIKIIAN. Ciinxrintliin p.iif in" l It I parts t'U 1.'sl, alus .rWnir' the III
Ifiit, mu runty fur 1111I"1 nfliiKlniHTlify (: tICE'I'I.I.\ II'I'Ilb.1T. : 111 0 --- --- -
I.v. A l.;. I I Si-11 I i AI.h'I. 1'astiir. i "ullllh) 1''rllll. at "i n'i nfk. nll.it log, Ih Inti IIM- ami clh's'l., .25 C
Siiinliu. nt I II I n.m. In In( tinaii. ami, 7 p.m. inK.nuliHli. 1 ill run "(spfflal slurs tnlhi-l'aik, m I.rH. 'II'hllll C jc) rl S
; .. hnnil iv (hillmil nl ll' uu. ,u.. hfiilsfns. iinil.) 0 pinl nf,.k fifiiiiiKH, 'anil nill( .! tiilann (Can. ) 1'"I"rl.I. a rnpt .. :" ''"': "''''I'i','" $' i luu.- ., I" im.iii nl 11"'. M s's Ills. Ailil'i": .. "

-. < lin-i h nn Noilhtifsi isiim, 'r nf Ha) .1 '.* anniiin IViHluui1 'h,' I nnsaiikn, Me- litIIKCn.I., | | I
: lii-l ( till n'llni'fil, rnl"n" 21 I fin, 'I I iir, lini' I"I. I. pii'piiMl. Ir. 11'1"1.
I slrffiH., I'nr Ii I O. O, III' ltltiSllllih.
1"llmlllrI'1 ( I. Knr tlniHf nlin iiil> [ hat.. -- .111. )
nr
1"11) S hid I'Kl.li: : I. \ 1 .VSSH '1.1"1" .\'I "'. -._- Notice.NOllt .
: (: lNtI: : : Ilr": f fninilifH this IH mi iiilianlti. i-'l'.kfl. IMI.
l'IISI'I \ iiiii'tiu, Sunili\, : '" nt :: 101.\-1,1.
MIHH.I Jnlin Itnrnnmiil, Itinnn' llrnnn, nh 111 In* h.11 1.11 nllli'f' Aucton iiM I"< I k. Kl "linn i.f nil. ,'II I ". r Iiupin I I Ills in-tt ,".' u'r) fur Ciiiisiiniptinn, ,iiffi"il"illn K: in In'n,.l.v ch"llhllli"| 1111111051,
hili.". I WAI.SUN, n"n'asnn r.I .1.1.1" 'tiim II) Ilif hll.I, |. M Ihr
nlilfhl I.
'
hiitiIni'ii ti .1.11'ki.iiiuilli-' ,lu pr'Nliifln- "
ir II : .
r. ) 1'inl' All ,inU'rHiiit'iir, ill 1 ",111"
-- .. I : Mi'HSIM.! (. ( I'.il. IIH 5 iVumii'ola uml, Mi'" : |'
|1".1.) r"II m.lll, I'l 11.,1., : I l u.t llihl.; I untikH I HMIIKIII( ,IAI.: If )r. Miiilnl'I'.ni.ill II 11.1. \ I) .,1".1| | | I., Mil lslil.,I.in '.Ifklinttl'll "I 1-1 11 til ls silllplt%' Iluahish., '"I' .\Ialall.: ,: uill, | | I

Turn M l ,11'11",1. uli" uns nijinn t Mill t.1ulIti. ",,"1.1. In (11..1)111' sIll5.l .. ""'. III!, i.\,....Ill..I.i: plf.,is:mi In Ilif tasti. lhl".III". | In. | 'lhl'II'II'II'"I'al'1| > : ,

liy iilnilllnK' win, '1,1, ,) .1'1,1, ,,. lhi> slali" m, nl m nlf in ,i.ili'" (Ih,,. II tli. IN I.IIS.\: .\I I lli'N \Mil I( I :. ":'".11 :''; IIMVSIIIMJION : '11 |1'rr""lly,I li.iimlfHs' uml,, ,iht's mil, sii'kt>n.' I II .ti.iii.' Inr tin|" | 'Iil'lI[ '" ,

ilnil frnin. tin- Ilii'trt, nr i Ilii' nniiiiils I.H: (Till (Iil.) h,' I ill htilu I ilnltrinl iiplnininnr \ ii. 5'. I' ::1'1"1''s nf C .ns,1'1\' .,. I'mlnils, I',il.. I I'lr. ,'In' | | "'11".111, : jcai'; ulnn, forth .
< IM : 19l\'s. \\ I In npiiij Ch., I ritup, Ilu', lit hili ii. nm, f''uhl'ts|| | .111'
1'\1 |
iiiKht.MI'HHIII.. 'I 1'"rn'.I".I.I'II| nf (In1 ;i'li. I'. .1.1"1" r.i.nilli:, \ \\IM.IMM I 1 ,-u innl, I ) ",
hi si, iinltfisa KurlIn* | tiriMmeof riniHiilrInriiiirit\! | | 'lug,
1'1'. A I I'o. nml' )h,>H.m. I lli-I I I'l U'lTllN.nmi IT" II. M.l "'I, in. iiu, 'ilui'iiiiiuilliN, 1111, ',1'1111.1111.. Inn., I ,.. ,..I, III.*sCnii"limal d"1 l.nnMrnpiHHolll ,' iiinl rttil' ) ilu'! tin isgr.'t'uil'lt ,II <'.,iii-.t>liiliiiniiIllllllu : ',

IIr".., )i'sii'III.lil: inli' h,. .mil I tutu flu,1 sr \MIII\\S: si no: is. c\ir. t\I. i.Iti i. litl l 111151 |;ir \\ .,.1,1"? "!. I '. I'., 'In i-"i,ipli'l "II-r".I I ,." : I.\ Ih,' I iirot'hs', 'I 1)1 lll) 1":1.,1": ,IIIMJ
\ .it Ii ( i. ". I'.roMI.
,' nfl,I. ., ,. u .,1. ) Mt-inpliU his.Ir.lst 4 tiini' | MI\'. of Al'itiainti.llti : : .
HUT (fiveissi I .1.1.I j I lln> "Illnl'I"r.. 'I l liosiI'H |11""llh'II',11I ( | i'llll'S.' i till" i H II I linn "ml I HItl'INll
.. I'K IUI lllll( h..". \\ I llu,' I 1"'I"r. nf tin- I'l-M-ai'iiU 'mnlM
\ ,I-H 'niiiki' li-n 1 liuiilini, fir In Im Imnlnl I In 1I'.II'r' .In liniv ,, liininl, SI. AiiihtnHin )'. -- .. --- <'niihis| U.II."a l | ', Itt' h 1"1,11, ; mnllliu ,1
- .. -- II. ,\ .U thf, I'ar.iiiiiilint, mil's Ki 11'11I'1) .
.
innliTtliH anil
rnli Hiiml
urn piII-IH. nniihl na)' vt' Ioluiuut. iljunl Ill Iti' vpiii'tt'il \ -- A 1.551-' "11. 1"11':1.,11: ''I.li. U"III 111'ntu
ht lil 1111' 111 1 IIHIII, II- I i mn-.Milk( ,I Mi.iki-s at 'if i'nli \ S'i'' l'tshssihlil l. ,' "t'M kliohlrls
.
11 | | -
K. hi. lrl.K, K.i: |., "ii'inuii'il I Ii tin-" I'lli '111 hilts.nl'H iliiul>li'.iliHinnnti>i "" ; AMI' Itt '( 'III'.N: I'I'J- I h S.ilnr.'V imn 11' l.i\aii\i.. .,.h. jilI.IIK hills::::: Will' : Mttr, I |t'u; I Ilii'lvi:: : U 11 lilt,: i'llj.ltlll;. ; SEWING MACHINE

)tHti'lilav: aDiT n Hhllll"i. I In '1'. nm NS" I'IIIH ln) > rfpnitH. Isiili jirn mnl inn, ,ami 111. (thhappy ,' 1'1'1'1.1! ''IUII M\: > "".1".11') I 'ihi'ti, 11",1,) the, t I 1.1.hi ..' H h's'k sh| stllil r.illin.iil i'""(,,,)', :.n.il( ,,\\ li.lliiinniiiit.
1".1"1"1 : i h 11.5.
.Mm inliillnnnl' tliv' "I""I'U. win if nn ilium hnif t'I"III"' 111'111 '' I 1. The Best in the World !
,1.11.,1111- M IIIM.S.r. 11I".1) kniinnt'il |1,5115' HIM ,) lt'lul U In'iCili'.iis I'n- IM. iitnm's l.lifi( I'ills, fist .,110" 'lliNM' ii' tin1 M H'UlltT| ] Will ","h"rcIh ;
|" rtiTln Inl"rll'r"1'\ I '' In liiimlnKli.im 1111.111.It I. "I \ ..r I '".t.; | Iluitli.'hui.. I thf f.n'f ,- I'" *,iitii.mil| J-iH'it-iaiy nt MiM, fiuiii.n : .
A I 1i., Hiiml I) Mliiru Inmil j I I i pT. IHII iuu"I(plui'f, null nil ( .Ii (.slut amiliHiiilinnlaui'i \\ II. IIU'ICIIIN.SOV) 'tsu'-t, ; In .1-1'1 ". '''lllli'" I'luipl nn am '" t I..\ctMiti-a 11I"1".1") | .> i.v 55 lust ilt'ctl nn 'I Ill' Shunt I. Hn IH'HI Ii. Ini)' I hu U-sl I..

initiii-nlly' Ini'iiii*. nf any 1"1 1.11.., ni"si, "I I 1',1..111.1.I "lr' 1,1.111.1, ,, !I 1" .. Ninr sli-kftm nr !*rll"| '.' tin* m:tin I, IhiiMiihl, \ h ItiiitM-lH-m.f, Rii,| i-niln-iiil, nn huh Ih. U'si in run : 'miI, llii.nl l I"
liulUi-liiili, I'i't'ii, .M hiulu- .
lulls, hu li-ist ,\Uli""I'. Hlip'iliiin. unit nm,.for n ,l.se. SampliH f"111.I Ii.I torn. Mint HI.I."r hr-t ","" Hi Is'si in sfll, I"hl.ll"I t-fiiH-
i-mi at "IUII.lo".11
'1 In* ri'niliTH, nl HIM, ComiFiii( MI. ,IIIIIHiMiir 1'1',1',1. Ir ; II"'IIm"I. 1 1 lit Ihi'l 5 'isli h.s'.sit I-V I ,
--- -- ------ 111..1"1) ; MIII S |1' I I .1111111111'S .ill til sill ru' ".I I mil,1! I I''M Iho .. L'1 IH .
ni ""' | Kmns. 'I'Inp., np|,> fur llniiinnl ( ilinlHliiliiniaisn, Inl.Inhn 11,1hl I ;; :' ; .. ;; ; ; .; ;, ; k.uj.Noulh ,| ,1
In miinl I Iliul I llnpapiT)" in nut nHpniinlhlu 111' TV; I I 'liili.in\ .in ruin (Ui-n. I ,sI.| Nilil Li -- -- -- itiab1 .I-m.i.i..I| lu' tIle Malt nl Alalunn : .I."r '
(' ami "'"" nml,' (h it ( Uiih-H nlnliI'n, I Iil I. ...i.Tn i. .1 fni nil K ) ,
fur I Ih" I.w."e 1".11'1.| 1'1'111' 1"111',1. "l'i ; I llui' 1',11.,1 I n 7 : tri"-ou'lil 1 |151'" 111"1"" '. ( 0 111' 11'I"1: ami I'.nU: '

limit In-f.ii't, nl I lln-lr | ) | llii'itiiilnintni 11111. gosh ph) -.if( al fun, ,hi ,". Tln'i'o, Ir.> u fi>nilihiiinlinlst nt t Inii'l, .mil visits for .7 <;. 'I'hl 'n'.i1tihy'Ni'ii .. '- I 1'.1..1 I ni IK r luiMuou, .' IIR 1111)1, 1". I ( rfi.MuiirN. .

Is nut, 1"III'IIII""lu, ; f(11.,"",' n pl.n-n nh,"i.< (iifii| > Ill ,. I I Hi'nk I Ilif I'nillf .. VII I'll I.' ': 11.1.' r- ""',' K shnlil' H, 2"i ft nln, IHISI' :if i.v
iut..u.suuiu' : -
( .
1.1' ,1".1"1'111"t 1,11I1" IPII. I" \\ Loll Al.ilmitia. .tuli5st'tliu, | vT.L. Hill'.. I',', smnl, >-\Liu't, KIUIIIH.ftf" .
1(1.11.( !hy Ihu 'in in:IJ-L'""'nl 'hi' I'lilnmiiHnrilii'l'uMMi'Kcui. iuulul'l' ) in ,ml I) nil (hl.o.r hui.luu'.u, ( tIlt ripri '- nt'H, hi'llil, IH mil nnly, I 1'1"' lull h'.I I ,is lIt|' \\.1,1., '1"1 HiI, I,,' uIiIr-ltilt'Ih.' ( 1'1 II. I'I.I.U": ( ; h I'" .hh'II. 11. >
,
i I. ar.' <-"i-i' IIH'II| II I ilmstnhi 'si nli'il in it mnif "1' I Ii HSII|, .ii.nl' IIIIIH tiatami u I 111''hl. ll Is ,"111111"11''", tlfsniutn I I" ilh 1 Hiiflinlhi! .,is I. Shut inII ,'ls'ssi'l's ". N. \ .IN. )I''iAif: ', h "'"'s"s'tul'" ) ,'',| fill, CiLlln-'llf lust,I I rill) 11.1Tl0

mil mi'k Ilii'lr nm> fur Hi" priiinnllnn' ninirul .r ni I liiiililiu-'s, mo I"II; < up( nn 11111liamlfiim ) \pun 11"110..11 I llnrliu-liH'ti hi" m .hl'I, llssni l.itf tutu'( Iliilil., ,, tI Ill, nn Ih,' 'Jitll ; ---- -- Slnjcr Manufacturing, Co.*

)' l1 l h tIll, nr pi'Miuinl, MI.IH, ,uluil l I llni.f ,< thf .11 .hl" lt """' I IIMUII Iillm lulln-inmki-l' ( for hlH nIle, imi'lf' I hn.il i i-' ,ill) .I A \U.IIK|, |ss7, ui s n'fl'.fk, 1.11.nlIlif Not i(1e. :Mor.ii.i :, ,M1. \ .

I.III'U iihiiso I'liminiinii'aliiiiii, (mi" "\- I"ry iltitllin<{ nf I il./i| i.mms Ifi'H'iu nf tin"Nitv P 1""h"( in""'hl,,', flHhm 1 hal: iiifi l'I'. hIiu''s Him., 'nif 'I l I.r Ih,' '

." 5 nhi, h ail'iaMrn .. I IS i Clslnr'ln: Kivn that till, nniiiiiil, I.. W II.I.IA.tls, 5hlI45INSThtI
':"I'II'"lllh'I( r. HI"'lf"ll"u. II", IIIIIIJ' 1'lr.'I'II'IIIIII. (11111111 It'umil mm pin" pi sf nf li-riuln; 1",11I-.1.' s hII, I fin.por 1' Null
t il. "h'"II ( .. 'ru 1"1'"" "''I' ti !ln> |.ISHT| mn h I Ifti'laml', prilnln IIMHII in tin- .iinui fur Ihf PATENT. ,'llll nf tie IHiis fcirsnl' slit I' su. I TiJJ) I'nl'fn\ Sln-i'l
'f..r.'. In (lln( > huh 'lll i'iii'i', ami, ( .n ---- \\il' (pin '' S innlual anil iilh- siifnl.i, mnl' ( inphiH, : ,, )', nl ,
llliH'hanin, nlm ."I.III.h In s|I. Amlit'liHIliinkiiiK I -Ht'tlliiK Milfllinn I NfltH.nu li ui'iiiii" I h,11 II UII"I,11'I'"I"I l'HNSA'nl\: III :
HHs-tilillliy| .tll |1'"I"'r'| 'inli-rn, ,ili'inaml, 111'c "r m ll'Sllt i i ) ami lor UKpin. \111111I1.l will Inhi, III, ut tin-" iitlu-u nl Ihf \1\

.Muli'iulci"" ', 1''jllIu, anil, pifwliui mnslInuk I.'hlil' ,ili'inainl fur lln-ii( ..l's'us. \ will Mini, this ,\.'it, //.",' l/iii'/iiiii-/ II' iiioI HI.i: nf Hiifh pnrpimi H foi. i'hl Inn: ",11"1 MOST BRILL ANT .1111 coinpiuit ill Itri'iitnn, ,\1,1"111. nn tin1, .if.7-ir

t'lminhi-rti Im. \fhii It-nl luuuul' ) .uluuQ that hilts ili-m.iml. : \ l Is mnif than Hiipplli'i, illi usI'hs'us nl Nil I II I 1. 111'I.I"II.,1, I I'' liflmn ami, rf'iil.ilinu, nf I'MTfisf, nlIllfll Jlstilay nf Hi ,1'11.'r. ISS7, at I Mu'ihH'k' ,\ (Ht"\"I'I: : ru 'i's : I'WI ;
11' ,., 01.1 1'1'\1:1\
h liy tlm H'llli'l-s, now nl HIM IIi::11 ; linnlil lit Mafhiinfitmiiio Pine and IVrlVct Jx'tises ", Inr the IIH-I, iuif nlhi'iTb SIr
!r 1"11" 111"'. I ).iIIl| """1'11I1,1"1""r'hl.l"o"\ !! \ Inilimn. hun yuiir, nml to trans.ut ..I'h,1.r lllllI.TIlO .
H'tu'r ( ralhii.nl IH ", ami, lIsa AitnHim. 'I nil' I'.II.IIJ
liiil
mi
,. J. K.I: 11"1111 11I1,1,1I. I'KSMS I'.UIINH: may l hue k"allilmunla" PKNSAI'suiA '
JI.I ; H. usuuh.' inlli'ilnt Ihut' tu.l- I. i
.thai piiinl ; :mnl\ tIlls ri'ininilH, ( tlmtin1 hn HIIIO' to buy il, t'h'\'I.I.III I Ilia! .1.1'. hrsEhIsEM, I iv 'i 1 I: wom.11 i iTin tiirs' inff l in'' ;. '. 1'1'\ l'UM\VIIII.
MKIIILiillliii I. Ihu liihlci .
| this nmi iilnt nml, 1 Hniil. lln'riwin 'iiln-papiT' in till < "
ill I lln- Ills Ih.il (If llrt'Ulon, A syj.I. : 1,1'
IIIIIII. ( ) mv : nur 'lulur li'ii ii I. .I'lilX' ')' uro us nnil. ,t-nloilfHsa "hlll.111.11".1 _
nn" h isU l.irlln' inn ',' that, imiirnnrriryliaiUliiKliil II) 1,11. 1.1.11 HV.U tinnspnii-nt : I; | .1,1.,| nlX.
1"1",1. lii')uisuulut do iml lnk (innrto hnppllt'H fur all Mafliiiif: ., I'il.| i, |!,IUIHII'' W. ,Him: titus( lnlil fiHi'lf mi,| ". Hntini'Hs' nf fiiilnrini'In "' N. VANI'IUAII. ..1:11.\ '.
nil' I p-u iiflliiinslniH I lliu IK ," :' ) __. ____ GEO. NEELY
1 Ihuu ir I limn I I') I', i-miimi 1 i<\ Hiniari'i "
l t"llrc'I'II""I'( lr"III'I"II. !ih.Mii'lilii fiu, I n-li I I.M ."'" III, IINH, ,1,1. 11"11"1 ,
,
"fl"I.n'In tint si ii fni-iiilli-lal i ( ili'unpillltliin. ; In 1.11.. (IIHIIIH' ;' .
nln'u "' Is npfin-il ti (lih, ntla' "ill"'L 1111 '
"II1h'II, r :hilifH nn flisy luuslilltuus'iuls I .1 loll, > I Iiii.I I H.nns. In ,
'llm yam
: ( I llm I n>- t.I'I.II .
J"I"I' ixplilui'il nhnh'Hitli-i'fuliis" i Ihu)' n ill lln,,I lurui.illliunll ) ( K In "n'nl | .-| U.I. : Nott.c.NO'I'II.II''h'II' 7TCA
j '|1I".I.fll.I""rll'| .Inr, I 111' r. nlKiiallnnnljiiHlui'Hln I I'III' 1"11. I'l.IllKl: : TMiilll'rUr: :>KK\:I Kll: *. : : :
nf i Ilifirlrinlu.I I ifpmifil, --- Tfsliinnnlalsfiiim. ,SIlO Is'isullsu, I'litnifianill ;
I iK'in".ii'i-itrilain, ,' iiiililin I ami, ll \111111' Thai f'iiiiililiialiiins.( : ( ( Hint "I
\ IVKKK.mi 1'.I.. llm I Mali's, (inti-imiis' HfiialorH RIII'Il
I Irtli'us, 11,1155" tin-i'imilry piimplli' l nlliinlul 11111..1 ,; anil
I 1.11I..1". | I 11 :irIliUil.ir '.,. .. .l's'Lluuiss. nf li''I"r. II
I 1'u'rd"1II,1 "ulll"\1 uluuy p I -Se--- ti>. I! -, 'I'u'Ile lifiu-y nf 1111"" tiiihtriif, fllifiiinfllfllnll -) ""'11 11011 in nIh) llu- : )" ( ".
\ II.1'.1 111 lirnfiHsinus, ami In illihTfiil, 1':1"1,1 'I.hl. GREEN
: ur I Id' I'shilniit| I nliailf [ GROCER
"lly ) nlittir
I"'ull : roMiMi I'IHI' IN S'I'IHIS. .\ al.Wts Au'inl.linko IIIIH ..'II 11.i.1, hi I Ilif (fllllli.1'llf'III. : Ir".II., 1'"I.f i"r"II.I. "' '"' ill Ill hfli ,
IHvlttii
,
i
\ f.11I I tinImurnni" I Mm r '" nfnlil. 11111"0. 1"'hII' "RI '", nu thujlst ,
1111.
11'11. \. -- S.- ,' I AllhlI' hl.1
I Iiiilil ,
| i < nfI It ,
J J .'hlHin'hnu, lull In his fln'i'lilrliU.' I'"- ChfiiiiiK liiini', lln-1 Is. si( .rll. I I' l Iu. I Us I. h'll l 111',1.iin.l: ) inp liy lliuir iiHf. hIII1ul' nk'lil 111\'r,1\' "fplf iiilu-r. I-$7, ut elf I'll .','i lisjk, is. m., InIhi I'l-AI 1 l\ ---

1 iliTlliuliin' jiiilii-i'H nf I "lOu. 11I11.1, | l I.. |11'11111111'.1.\'' | I I : ,, ""' 1 HI"". plfiisant 1:1.1.: 1.11.1":11: ,1..11," nf (SuluIrl'slSt( Imsim-sH,
1 p 1.: f ts lutu u'nih, 'r, il ilnnn'IIHI It IIAWKKS' : Anirusi 'i.lli, |v Mn i.IIIN, Ki A Aiijtusi I Is, IS. I popular.( ; I'ATKXr ICMKNSION: : 1"1101.,1:1. 'l. Beef Veal Mutton. Pork
nppnliituj' fiiilll 1'1) (1"11"0', I AI",11( ) i-.ir' 1'1. liiiitf ,'uII'I"lhi. I Hi I .IfiniM'stinSiHlim I l fiiriH I .iiliifinss.flf. I I.. II. SIll; ,.Mli, I'li" ,sl.l.lit.S. ,
: KnilnHl'iiMMKHrltl:" s I. : liamml 1111 N. \ AvI'iiAtu. '.
11.lri"Hf'lII "I'h 111" Kill Cm, 't".II nit an nillftin Hi,, SiM: h I SIll SPRING EYE-GLASS. "c"I"'lt)
(
) 1111,111"11'
riiun ".'| i (Inc;' In I \ /.1"IIII'r 0 ) l''III'I'I' GAME AND VEGETABLES.HTI'I.MMI .
..llnll.u' (lout': JIlt.h hu.t-N mm' I lu' "'111. 11 I 1"0111,1' Ihl 11'ot ( MU" nl I'liMTiiini nl nn. -

.' i'il lunliT I llio in-w mil,"r 11 I Iliinifs.Tbo I "1''r."II"11 I join- 1..llllh"lh hiHi If '1''rl"IIII 1(11, 11""k.Htm ils, 11'f,4', .lrI'1: hu'I- ir 111',1.1 in ; ( .KI\: >I. 'I IIIK h: KiM.uiIN: I l'X: 1"'I'"n: :. Notice.N'orirKUhoruliy I I Mi| |' A M'KriAI.T\:
I 111''Ill Inn lnni III my uliili'lnrlit, fill mekhnilliir :
,, pri.'c nf hun CIIMMKIIfl l ,'hlu.( ( ( i.pinctlfii Kr.mk, tlliii.uii(( IIIIH '. his ALL EYES FITTED ', .
.1".e'I,111 I I mn iinikcil up, uml, 1 only nlsli'UT 1"11,111)II(II'IIHIII- "l\ulll' npi | iipiilai" I (iiisln ,ill lit 'ml( fix loan)' 1'11111"- d'')
A L pl.ii'iM thti Illiln, I tini"iiiliiil, nl ill", ti" It',' dram H.ilniui Inr tic', ,nml, I isimpanil '
I 0 asi'H
(inpiT "
tt ( Mfamiii
AT
TIIK:
1 i"'III' : HUM: i: glt' Hint
m'We .
I. I'll 1114"ltIllg '
) tutor III Hmitit llmiivniinly' n IIH 111:1 a : ill \ -ll.! : | Kl.Ami
all lull ili>.iiii In ivti I it, ami I his I'in'lnlniiil'l ) only t"I"I., I Uu IIIIHnnt Imu in ,'.1 ,ilihbhhu inpiilallnn : Li 'luruiHli tlu> | | null, tin :.mil, 1 luivflniiiifIhu :.1',1111 1'1'1.\1'01.\
mil as 'miit'li. 1"111 _____. fIL___
I Impn-HHUil npmi 'h,' mlnils nftlnmu ( ( fur f.I', mnl 11,11"1"1.! ,I'hw 1.I.f Ice l'r.lll. 111111"11"\' \ 011I Inn A. D'ALEMBERTE. I' nsafnia mnl Mompliis It.uhnitil rnm-,

IHHIII| | > n ho Hli'p'lnln I lou Innik Mnrviaiiilmn 'Iso lolufiir nr 1III'.llh"' ."h' lt 1111. xl. nllh liU I imiintH anil' i-iiuthn I Inix thfli iliur)' milk, f.'l-lln'' lull lulu h Inli.i I l'KN-: > u's 'n.A| KI.V., lifhl nillil' if, M '0.1..1..1. in f nllul, nml, It ,I hl
11.IIIII.f (in
,, (until (in ununty' litki'H pltti-u nu H. hiulluslula. nn I thu 'Jlsl iln) LIGHTNING MILK SHAKE I
HtmnlH, mnl, "IIII'I."lluh' anHaylui Mmiilay'il 111,11 Insl. liiHlfinl, \ that ho (U n 55uuuititi'lut| ami I hill, l'h"I.III.: ** n )01'1. innliart' Ihh ,"' ,111511)! Wlii'ti' nn "hull, ", iiv,. .iHsnilnii-nt' nf thi'Hf nf' .VplimlHT, | nl I II o'ulufk a. 115., for

; "liy ) nnr Inim'..Ilk II up mnl, |I.. nfTiiimlny 2101. int only In thin .1.1111,1( ( Iml in Ilh,', in in* 1" lit t'll.h"III.lh.fnlliin lug ril.lir.u.ill.li.M, .. f in, l I.. fimml ami, pro llm'I traustiftiiin: ; i hnH' | >rtani I ; luiHliifHH.Mfililliin. ; : .
Iii I'llllllllllH, isjnu 1 11111111 )'iiur IsHilunf tInt Hill' 11.1.'l'hul''I.'IIO lIt's IVr -.VI' P'il I) ,inl.ipi( .11"| | all i'" ilitinimnf thut'f. ', illss AuviiHliiili' Iss7. -
rlHO I Itll'IU: 10"1 I'lllllxlll III .1..I..lhll nsiiho(u skill anil (list mini (I"II : nulln, $ ; (NT (.Into, Htrnt' ;
| iiUktlnn| ) him -* Iiprlis7.4>m I.. II.M.I.I.VUs, I'nHlilflil.H. .
J)\ thu nnlii-u of tln 11.11"111'1" fill imiilu tl't'isi tuuiiul (that IH mil 'I I Ih l-pS'lill rltun -
mninii| '"" nl( Unit imuiifiimli'iiliT ) iu-iiiiii| ( i 1'' l.irtfiT quutustutl.ss| Illllll.w RIOJAVAMOCIIACORDOVAI'AltC'lll I J
iinililn- :
( ully .nlVI.I..I.: ) Ills ilIty; InniiniH.iritni'0 I I
., in Ihu eli)' iirttially nllnivi llioinHrto linn 'Uvn h )' icai-s of Btnily ,ami I i''I"'I'I'"co. .IU"1 '1"1I/ 11110 HtiHkuf Fri'iii'U, ranllso. Ti: ii. \IWll.j.
wnt mil
|' hut, tutkuiu ai'mss 'llm unit'I, nlnTO 1..11' X. VAN I'liAAti
S. (lit- ipli', t n mil s sr.ngii ... Commercial Job Printing ID: AXIS (: I'AII.Y
imniiK | lt'XI
: -
4 111.llhll ,"h Miiifi --- 'IsADVICE
It I. ri'iul' llii'ii ru'l uIrIIsuI 11 I llio. innvn ilnnliT, I Ofce. .. 'I'I.y. QcI
thuii tmu Ill 1'HNintol.A Kl.A., !1"7.
mnro 5" uI') i or neftintru. Ar INK
\ hut" | "'11,1. li'ii'k tilliUnflli'iiiisiin I I'KNSiriii A, Aii'-nsl "lh. 1 +1. AIII".lllh. ,'SlI: HIST .
hiimiliiHiUniilly :! '1 !
I ThiTt-han" tot IJ'1 u U'lii|.'riiiirciI'l'liininrhpiurh Tho l'UIo' 1"I'.h'11 ".'.Ial( ," w.ll. t'I"I'I.t.II'II TO
unmilil uIuiuy.' luuuIulIgsIuIusltriutitustrut \Vt>, Ihuiinilfi'Hlk'niil', .. II. .'s. No I I. ilr.Inro I. UNI. .lull, :UYI'I1'U.
'I'h. ildlti'ii'il, (In Ihu voniily' ,' Ill, 1'llllhi. oily August'.Mill, ';, nt (,ir.niinlit I\ I'fl K I IS yunl nt \ of Caucasian Coffee Saloon.Atir.Nt .
| hI tlniii'iiHili'iilcn Hint, fnun thin ilnlo nu t>i u- ,1"tllrl..1 IIIM'"I'Cl
1111'11.1 nn-r
) "III.lhl 111"11.f ip (In lliu llilli Insl., n Ilh Ihu t'Mi-pUnn nf "( I Hall. lly """rof (Ilii' I',.1.(..nt.u1li / iuiiv. ) h n Hick ,'hl' nnil,' '.
fnsf Inlmr t. nil tU'lnloii" 'Iu..r. )
In I tin-Mi fin' .111.,11' riy
t t >. "'.1"1"01.| I t"'IIII" I nui>nu' ut 'I fllnw ICiviT i liun'h mnl oiu- t"lr.I'\11, an '.I/ // : I'l-iniijil /., / wllb ) flitting( tis-tlit If HO 555'llul\ : V I'ilI ll .KI.KI' (HM \ SS C I..
I'.hlhlllh."' nr tlm ('lullrluIl I I. Ii) lial tin HulL IH IniiK .i I '\ lis'; Slit i' --- 'f11 Illo 11.II"f ,

IIY. 1"1 hl 1'I IJ,, hun It' faih'il, | i pii)' full II I Illuhhhls, Matinn, ,--mnl thoy liy I onlnroilinn II.|o-fH'AsHiU'lailnnnn. lit'- ships( Hull tint I ]%O'I'IE.! J'cli;"rcfy.All U niifu mnl not n hnltlu "nf M rut. Whml.in'sSontlilnnhriii 11tl'II: l-I: I I 'I i, "I'.
I .hli I 111'1'' Ilii''nillilnnmil.hal" ( has klniU. nf (' for ,
| I'hllilruilVitiling. Its
I'nstfrHI'ninpliMi |
"
In u,li mii'i-. 'I'hlH inui'li |I. ilin> IH, 011,1) 1.'llhl. ,111 Hi':1( Hilll'S. .1.1" 1"'ul ,, .
Tltrro ftlll((I IH. .
tutu 1.11,1"10| sulii,. 1 knutv ""I"h'l( Ih"ll. ., 1'R'nlili'iit. 111'.ill frnin 1.1.11.. ,\ I 1.1" ) ,' huh, t.. I II| I 11.1)11) in hl'h lati'iVHlH, IK1 11
Ix J prnti-i'ti'il \ nnr, l inn,:') iTliatm I Ill) "ran,fully '."ussith," Hi"ii I.LI.......!...,.. !", In In )I"hih. W.hl'.dIY. Auil.l .Mill.(I Iilfliuis.r nmnnn., ,_. ..".1 .nil.n gnus_.. "I_.I.t.... ... .,.....,..,. |"sir lithe millurer liniiiL'tllutuly. 11'1"111': : | GIGEl ALE ON DRAUGHT!

CltlllT III tliu Mil'hll'rl'.I.no ImiO.11I.1 >.01"11|' IIIHiimiHilliiTinnnmT < )111"11.lolho( '111..lo''IIJ. 111111,111 tho 1.-- 'uru ("t ""1'I ti'Ip, (.'.'ill I. 'h''l BIXI.I fur l'rIII: ; hmiils'uiiflyiviitfil' ', nilli IhcIIU".IIIII..L npun( U, mnihuri( lliurv in no 11.I"k.als.nlIt. alkhllITTuska1ooa .
) IlI'"l'ttlU; ho silt ------ --- -
nhlrli hllJ.lo.l.. ilsti.Wupnlillsh ,. "'II.( llic'niM.lvi'H, Clr IIhnlL Ihl (host iiut'- iuriiis.: ) *, returning I.4 uu any regular pass n. I 'l'ys'| 1'11.1111,1 I IVslgus. 1'.lr.d.llcr) nl\llrrh'I'I.,\ riKit'
nu
0111I1 I (Inn, iinkt'il two lniH'1 ( "1 low Is 'litI. Is kiT train. 'I 1 riln, k'tiu liilim( 1 Iv.pot' nt
whl1 10 r"I..ly Is'fomliu III' \.1 kiinniimil )l .tistsu's'' Iii' Kiilfrliiumi'iitH, tlmw' gullinkup l'lllolho bininauli ami' 1"'eh! curvH niml\ Female

Ao rmiinit 11"'o"II''r| gits'| n lili-h IH. |fur ssht" '. imhlliltliml"iry, ( | / ," iilnu limo nut nf ", 1." pnpul.ir I. In iifttl no hHs'lnl| mi u. I't'usslssssl15 A u'j list 'Jlih( nl I I'lr.'u: I''. m. Kki-iirsinim; ( mnl, 111l lits, Ilif Musi. .11,, noilfnn' tiniriinm, ri iluou hula'" Coleg

-nl."II..* 111" "." 1"11. I In, lUu if plyVnku up, ).n hi.II.( ( ... tli.1 who hsis's, 1.,1, .a.lrl. hill tsr. 'imh.iT )our tliki'U ul llio I'lilmi I m p.l., n"i Mtn l nf I thu ('It) ami thus, uniiiin, IIITVl'i Hnn, mnl'\ CIt", IIIIIP .iml "II1ru'lo thu w Imli 11. Tl'\UHISV M'IK.MIMK :

.. iHiici 1'; I'm 11' h'I'lutpu'l'tlsu't'| luits ,1,1"' Ihu work, lint ""lro ,luu mimii' minx' nf l'ial. '. A. ii'" rs'r nil-lit mi-net" liiinnii'ss (In mi) Urn (hull' :muilInttoik *) stuin Mr I *. Wiiislnn'H, Mmthln/Sr, |

.hl.lII.rlllllJ: Tli"".' 51 iuuul : llm ilfl. ftuhly caiiva"' ul.' TinIrnlli I In lilm-k mnl iitHliflnu( .1".IIII'xl"lllllllo gl'IIII..1' S. iloiif nn t'.1.11\| ) IltS itt it to, mil t hililron, '1''lhhll, IH plousnnt to ril'r"r tin

I ililli'i'iinnills'( j'iiili( .iilil. It nlll It'll. '"" ( ,'hII..I.| I'lffirl.i: llht rs loIS'f.I at ( Him Is ''
nf I
1..111111. prfHurlpllnii
nf | \
1I1'\Uel' .I .111,111.. ".1.1111 nnu | iolili'st > |I' I : i.\-.r >K---IIIN.: I.
J'm.. Mali lii-nii, ,ili'iiiikj ; llmil f I. ( iiiphart I Iwl ,'I" Ills lluulurhIt.ut( Hiihjm'l, wi fnru 11'\\.1.' '. nf Ihf 1"1 iiiiil(" Is/Ill.,\ l'i.l 'r 11.'uhlllnlo' ill null tlllii'h 11'.I'rlt I nir r.dnll.II", 1 piiffH' fortlolnn 1:00,! \ ami I ho. fvnialu hIll rust's mnl pbtsl

\1.'JI""IIIIIJj( : ; Ilin'.IJ'i. 5,mlnn IhoSJil. tln-y nill( nay i iTj: thulr\nltiy, lIt') N, will( rt'innvo I'luipl./ MnilH. Mill I M.i I II I. ( III""III. 1111'iulnrsnl' fur >VMi.i' >, nnrk-NoH. II I "1'1\\ 1:: Wi'Hi tiouriiinfiiiHlnfl u aim In llnUnllisl Mntf, anil U for bIlls In 'Ii<: ENiAliI5: Is).

"llh. (111"" nHMiinltingjII ; "ili-l, I ilira Ishlinl( \ lilt', Knlnii" AH for thu Ih\'I'11' nthi-r uiriH-ll,,IIIH f'"1'II I,) luiurublnihl. .1"1.1.\I''.II"lh. Irvs7, I''") ilislsi nnu )'i'iirrtiTiliito ,iifitili( ill 11'0.1'( thu l'lolul i llniiic, hf AU tli'ii'tttlusts" Ih".,'h"I'llh 55111111. I'ricc.
.,
mil f.1.Sullli'MillIn. ipmr' mniit.ikiiijf "nn. lIlt It o (nut In thus I' Will ilrlfu )tIIiSl itt .trolls mill s.lilsu'lh liy XVullai-u A ( IVns.niila Kin ''AifiiU a IstlIn.IIU. .

J :I '. 1."lrllI.III.II i ( ; lini'ill. '"11\:1'11.( IL NI rUss mu nhfro mii'li n1- ,, ) ."'11111.111'111' ft,,1 its '."r..1 Mu-Jl'H I li" )iulilin nru runlliuutl' VKnlnul iin nlliil. -------_. 'w ts: 1 :''fl'l uK:""uiN nl'KNXVOlllllHllliy : .

lush! K.IIIIU m (I"') intiiil lion HI"I'I".I"I| | For llcnc. J. Z. ( ;
,l. 1511 I. 111"u 'un' iiilflly| ,'I"II.llul. nllhn livid 1. 1'1' nf I 1"1 In.'In- runilpntlun .1.,1 'n.\y. HfllfllllHT lllllrnr S ($151.
.
JIIIU1,.. Ut'''' In sliiko \Ills sis, Iulskstt, tu" ti 11515' I""II.llu.I. mnl Imlli,.'. Iii Iry KliftiliHit: II'W "" .lnHinil. M. II. M111AN.. A collate M'llti I I Ii i 1'11'llho' drug fctoroof (iso. Mnriiils| ,

t briekl) ('I"""1111111,110 lln'iMili Ins), k"')' "1'111"( mil, iiHlifp' .llh'l' (thy "l.y ami, 1"1.. }:sutN( .I\.t'II'1( 1111'UII" ,I, mnimy ,. IIILlw, SI liTi'l Mi-ar Unlnn I IlIOoll'lnoll| | .p.. lli'sltiu'ius'o., M'rrhl"l, llntfI. ('ala: |";;IIU., apply' t,)

I'linlool "' t i.urulus, TM" K'rgullnu lull I lug St Ilhiths') Unlit ( nny In thinainp.ilgn. rffuinlfil., Pi ltt' Mivnls nml, 1 filmI.T I -- .-- liln 01- | nf 11,1)
lIStS I'i'iiU 101'' rt'rf nru '
) | K 'thu In at I II.I A I'mitli'H. 'innl tIlt'' itill' If (1.4 I' I I'u ( 0515111 ].l ci-nts alIUANMI'I. I-
j at I"' II""IIKVI. ." "If )IU ( Ilsl1lug| ( Inlliucnkir- 1.111 I'ri'sii nl I liniv' $t'.l. luusi tush| Milk l'lIls1's'lush ). ft .'11.. J. IhNhl.OLt.: 'rulll only "I al' I.I.II'\ 1.IS111.rn..ili-lit..


"

,
I
"
I f
a-